MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/11/27 13:25:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
11696 /2009.
   A fordulat : [a Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei I-VII.] / [rend., közread. a] Magyarok Világszövetsége. - Budapest : MVSZ, 2008. - 7 db ; 21 cm
Fűzött
egyesület - határon túli magyarság - konferencia-kiadvány
061.2(=945.11)(4-194) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2779606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A magyarság és a Kelet : II. őstörténeti konferencia : nyelv, írás, művészetek szekció : [2008. augusztus 17-19.]. - 379 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-87998-6-9 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - nyelvtörténet - magyar nyelv
930.8(=945.11) *** 809.451.1(089.3)
[AN 2872749] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Trianon újraértékelése : konferencia. Magyarország XX. századi, különösen a II. világháború utáni kifosztása. Államiság nélküli nemzetek és népek az Európai Unióban : konferencia. A Szent Korona és a magyar alkotmány : konferencia. - 614 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87998-7-6 fűzött
Magyarország - békeszerződés - magyar történelem - 20. század
943.9"19" *** 341.382"1920"
[AN 2872750] MARC

ANSEL
UTF-811697 /2009.
Tóthné Bordé Katalin
   A Nyíregyházi Rotary Club története, 1934-1938 / Bordé Katalin ; [kiad. a Rotary Club Nyíregyháza Egyesület]. - Nyíregyháza : Rotary Club Nyíregyháza Egyes., 2009. - 123 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-06-7873-5 fűzött
Rotary Club (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - társadalmi szervezet - Horthy-korszak
061.2(439-2Nyíregyháza)"193"
[AN 2875031]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11698 /2009.
Horváthné Simon Katalin
   A Herzan-könyvtár / Horváthné Simon Katalin. - Szombathely : Martinus, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060 ; 1.)
ISBN 978-963-88516-1-1 fűzött
Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. Herzan-könyvtár
Szombathely - egyházi könyvtár
027.6(439-2Szombathely)
[AN 2874292]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11699 /2009.
Berente Ági (1968-)
   Feng shui az otthonomban / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2009], cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-08-6 fűzött
feng shui - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 2875518]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2009.
Borsos Edit
   Az ezotéria nagy könyve / Borsos Edit. - Budapest : Fix-term, cop. 2009. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9726-17-8 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2873429]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2009.
   Látnok tarot / [összeáll. és szerk. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 121 p. : ill., színes ; 17 cm + 78 kártya
ISBN 978-963-291-007-9 fűzött : 2300,- Ft
tarot - jövendőmondás - jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 2875118]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2009.
Morvay Kendra
   Sorsjelek / Morvay Kendra. - [Budapest] : Kornétás, 2009. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9353-89-3 fűzött : 1690,- Ft
ezoterika - párkapcsolat
133.25 *** 316.472.4
[AN 2872983]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2009.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope 2010 (magyar)
   Kínai horoszkóp 2010 : mit tartogat számunkra a Tigris éve? / Neil Somerville ; [ford. Bíró Julia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 326 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-899-1 fűzött : 2990,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2873654]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2009.
Taylor, Steve (1974-)
   Létsíkok vándora / Steve Taylor. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-49-4 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2872625]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2009.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2876465]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2009.
Zeland, Vadim
Transerfing realʹnosti (magyar)
   Válaszd ki magad a sorsodat! : a transz-szörf módszerével / Vadim Zeland ; [ford. Szász Andrea]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2009. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-018-5 kötött : 2600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2872332]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11707 /2009.
   Erdészeti tanösvény : Buják / [írta és szerk. Dénes Margit et al.] ; [kiad. a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.]. - Budapest : HM Budapesti Erdőgazd. Zrt., [2009]. - 18 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-88475-0-8 fűzött
Buják - Cserhát-vidék - természeti környezet - tanösvény
502(439-2Buják) *** 502.4(439-2Buják) *** 502(234.373.31)
[AN 2872135]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2009.
   European charter on hunting and biodiversity = Charte européenne de la chasse et de la biodiversité / prep. by Scott Brainerd. - Budakeszi : CIC Administrative Office, [2008]. - 28, 28 p. ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 2.)
Az angol és a francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87791-0-6 fűzött
Európa - vadászat - biodiverzitás
504.064(4) *** 639.1 *** 799.2 *** 574.24
[AN 2872914]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2009.
Sántha Attila (1941-)
   Környezetgazdálkodás / Buday-Sántha Attila. - 4. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792). (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-963-7296-83-3 kötött (hibás ISBN 963-7296-83-3)
környezetvédelem - emberi ökológia - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2875305]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2009.
   A Vas-hegy és a Pinka-mente : természet és kultúra / [összeáll., szerk. Gyöngyössy Péter] ; [kiad. a Kerekerdő Alapítvány]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2009. - [32] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Vas-hegy - Magyarország - természeti környezet
502(439)(234.373.1/.2Vas-hegy)
[AN 2873192]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2009.
Viszló Levente
   Vidrafű tanösvény, Csákvár : Vértesi Natúrpark : ...egy cseppnyi Magyarország... / [szöveg Viszló Levente, Szili István] ; [kiad. a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány]. - Csákvár : Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Vértes (hegység) - Csákvár - természeti környezet - tanösvény
502(439)(234.373.2) *** 502(439-2Csákvár) *** 502.4(439)Vértesi_Natúrpark
[AN 2871934]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11712 /2009.
Böröcz Nándor
   A kozmikus szoftver / [Böröcz Nándor]. - Zalaegerszeg : Toro, [2009]. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-318.
ISBN 978-963-86585-7-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
biológiai matematika - geometria - Fibonacci-sorozat - élet eredete
510.22 *** 57.018.7 *** 548.12 *** 573.5
[AN 2875470]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2009.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus I / Szabó Tamás. - 2. jav. kiad. - Szeged : Polygon, 2009. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2874865]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2009.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus I. példatár informatikusoknak / Szabó Tamás. - Szeged : Polygon, 2009. - [8], 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2874872]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2009.
Szendrei Ágnes (1953-)
   Diszkrét matematika : logika, algebra, kombinatorika / Szendrei Ágnes. - 8. kiad. - Szeged : Polygon, 2009. - X, 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 357-360.
Fűzött
matematikai logika - algebra - kombinatorika - egyetemi tankönyv
510.6(075.8) *** 512(075.8) *** 519.1(075.8)
[AN 2874856]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11716 /2009.
Mika János (1953-)
   Regionális éghajlati forgatókönyvek előkészítése statisztikus módszerekkel / Mika János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 43 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 49.)
Bibliogr.: p. 38-43.
ISBN 978-963-9882-19-5 fűzött
éghajlattan
551.583
[AN 2872834]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2009.
Schellenberger, Hans
Alles über Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / [ill. Hans G. Schellenberger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajható ábrákkal
ISBN 978-963-244-085-9 fűzött : 3250,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2874976]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2009.
Weinhold, Angela
Unser Wetter (magyar)
   Időjárásunk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, 2009, cop. 2002. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 4.)
Ford. Döbrente Katalin. - Kihajtható ábrákkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-104- fűzött : 3250,- Ft
időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 2876536]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11719 /2009.
Weinhold, Angela
Die Uhr und die Zeit (magyar)
   Az óra és az idő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, [2009], cop. 2005. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 6.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Kihajtható ábrákkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-087-3 fűzött : 3250,- Ft
óra - idő - gyermekkönyv
529.7(02.053.2) *** 681.111(02.053.2)
[AN 2876528]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11720 /2009.
Boda László (1929-)
   Programozott evolúció és teremtés 2 : az ember származása és kiemelt szerepe a világban : hit és tudomány / Boda László. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 148 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-236-169-7 fűzött : 2000,- Ft
törzsfejlődés - genetika - evolucionizmus - tudomány - vallás - ember
575.86 *** 575 *** 141.155 *** 215 *** 599.9
[AN 2874892]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2009.
International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (10.) (2009) (Debrecen)
   ISABC 10 : 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry : 25-28 September, 2009 Debrecen ... : abstracts / [org., publ. by University of Debrecen Department of Inorganic and Analytical Chemistry]. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen Dep. of Inorganic and Analytical Chemistry, [2009]. - [6], 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-307-2 fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2872757]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Cyprus / Judit Sándor, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 24 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-5-5 fűzött
Ciprus - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(564.3) *** 575.1(564.3)
[AN 2871937]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Czech Republic / Judit Sándor, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 24 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88538-1-3 fűzött
Csehország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(437.1) *** 575.1(437.1)
[AN 2872064]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Estonia / Judit Sándor, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 28 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-7-9 fűzött
Észtország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(474.2) *** 575.1(474.2)
[AN 2871932]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Greece / Judit Sándor, Aikaterini Drakopoulou, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 16 p. ; 22 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87714-9-0 fűzött
Görögország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(495) *** 575.1(495)
[AN 2871665]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Hungary / Judit Sándor, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 23 p. ; 22 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-2-4 fűzött
Magyarország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(439) *** 575.1(439)
[AN 2871627]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Italy / Judit Sándor, Christiana Mauro, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 24 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-8-6 fűzött
Olaszország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(45) *** 575.1(45)
[AN 2872061]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Latvia / Judit Sándor, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 16 p. ; 22 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-0-0 fűzött
Lettország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(474.3) *** 575.1(474.3)
[AN 2871686]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Lithuania / Judit Sándor, Enikő Demény, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 15 p. ; 22 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-1-7 fűzött
Litvánia - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(474.5) *** 575.1(474.5)
[AN 2871670]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Malta / Judit Sándor, Judit Schvéger, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 28 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-3-1 fűzött
Málta - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(458.2) *** 575.1(458.2)
[AN 2871935]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Poland / Judit Sándor, Marcin Śliwka, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 24 p. ; 22 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88404-4-8 fűzött
Lengyelország - humángenetika - jogi szabályozás
577.21(438) *** 575.1(438)
[AN 2871943]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2009.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Romania / Judit Sándor, Enikő Demény, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2009. - 36 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-56-2 fűzött
Románia - humángenetika - jogi szabályozás
575.1(498) *** 577.21(498)
[AN 2872054]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11733 /2009.
Albertné Tóth Erzsébet (1948-)
   A jóga : jót tesz, jógával könnyebb / Albertné Tóth Erzsébet. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 160 p. : ill. ; 27 cm
Az előszó német nyelven is
ISBN 978-963-9916-36-4 fűzött : 4160,- Ft
jóga
613.71
[AN 2872563]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2009.
Atkins, Sue
Raising happy children for dummies (magyar)
   Legyél te a legjobb szülő! / Sue Atkins ; [ford. Maráczi Orsolya]. - Budapest : Panem, 2009. - XVIII, 342 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-517-1 fűzött : 2900,- Ft
gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 2873227]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2009.
Beck, Aaron T.
Cognitive therapy of personality disorders (magyar)
   A személyiségzavarok kognitív terápiája / Aaron T. Beck, Arthur Freeman, Denise D. Davis ; [ford. Adorján Zsolt]. - Budapest : Animula, [2009]. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-234.
Fűzött (hibás ISBN 963-9751-12-5)
viselkedészavar - kognitív pszichológia - pszichoterápia
616.89 *** 165.194 *** 615.851
[AN 2874725]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2009.
   A beteg gyermek táplálása / szerk. Decsi Tamás. - Budapest : Medicina, 2009. - 444 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött : 4200,- Ft (hibás ISBN 978-963-226-158-4)
gyermekgyógyászat - táplálkozástudomány
616-053.2 *** 613.2
[AN 2872004]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2009.
Bogdashina, Olʹga
Sensory perceptual issues in autism and Asperger syndroma (magyar)
   Valódi színek : érzékelés és észlelés az autizmus spektrum zavarokban / Olga Bogdashina ; az előszót írta Wendy Lawson és Theo Peeters ; [ford. Gether Dénes] ; [kiad. az Autisták Országos Szövetsége]. - 2. kiad. - [Budapest] : AOSZ, 2009. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 222-232.
ISBN 978-963-06-6128-7 fűzött : 2499,- Ft
autizmus - érzékelési zavar
616.89-008.45 *** 371.3
[AN 2874932]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2009.
Bowlby, John
A secure base (magyar)
   A biztos bázis : a kötődés-elmélet klinikai alkalmazásai / John Bowlby ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, 2009. - 151 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143-151.
ISBN 963-9751-30-8 fűzött
gyermeklélektan - személyiség-lélektan - családi nevelés - pszichoterápia
159.922.7 *** 159.923.2 *** 37.018.1 *** 615.851
[AN 2874911]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2009.
The clinical course of COPD: earlier intervention (magyar)
   A COPD klinikai lefolyása: korábban elkezdett kezelés / [Marc Miravitlles ed.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2009. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 35-36. - Különlenyomat-fordítás: Hot topics in respiratory medicine, ISSN 1973-9664, Vol. 4, Issue 11. (2009)
ISBN 978-963-9948-05-1 fűzött
tüdőbetegség
616.24
[AN 2874227]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2009.
Cook, Kate
An unfit mother (magyar)
   A boldog kismama : hozd a formádat szülés után / Kate Cook és Lucy Wyndham-Read ; [ford. Rehó Andrea]. - Budapest : Taramix, 2009. - 244 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
ISBN 978-963-8780-19-5 fűzött : 3400,- Ft
anyaság - csecsemőgondozás - mentálhigiénia
613.95 *** 613.865
[AN 2873549]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2009.
Corder, Roger
The wine diet (magyar)
   Bordiéta : teljes étkezési és életviteli terv / Roger Corder ; [ford. Bihari György és Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 262, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-018-3 fűzött : 2990,- Ft
táplálkozástudomány - bor - egészséges táplálkozás
613.2 *** 663.2
[AN 2872106]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2009.
De Bono, Edward (1933-)
Think! Before it's too late (magyar)
   Gondolkozz! ...mielőtt túl késő / Edward de Bono ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9686-97-7 fűzött : 3500,- Ft
gondolkodásfejlesztés
159.955
[AN 2872949]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2009.
   Fűben, fában orvosság : [egészségmegőrzés, gyógyulás gyógyszerek nélkül]. - [Tyukod] : Black & White, [2009]. - 155 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9622-60-9 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2875108]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2009.
Gedo, John E.
The mind in disorder (magyar)
   A lélek útvesztői : a kórlélektan pszichoanalitikus modelljei / John E. Gedo ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, [2009]. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-176.
ISBN 963-9751-28-6 fűzött
pszichoanalízis - ideggyógyászat
159.964.2 *** 616.89
[AN 2874757]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2009.
   Gyerekként is egyre jobban : információ a gyerekagykontroll-tanfolyamokról felnőtteknek és ösztönző sikertörténetek gyerekeknek / [szerk. Domján László és Sólyom Ildikó]. - Budapest : Agykontroll, [2009]. - 64 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7491-13-9 fűzött : 990,- Ft
agykontroll - gyermek
613.865-053.2
[AN 2874903]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2009.
   Introduction to medicine : basic principles of behavioral sciences and preventive medicine / ed. by Bettina Pikó. - Budapest : Medicina, 2009. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 1340,- Ft
orvostudomány - betegségmegelőzés
616-084
[AN 2872009]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2009.
Jeffers, Susan
Feel the fear and do it anyway (magyar)
   Alakítsd át a félelmet erővé! / Susan Jeffers ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-529-046-8 kötött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2873660]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2009.
   Ki vagyok én?. - Szeged : Fárosz Ny., 2009. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7969-5 fűzött
meditáció - mentálhigiénia
615.851.86 *** 613.865
[AN 2875185]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2009.
Klemmer, Brian
If how-to's were enough we would all be skinny, rich and happy! (magyar)
   Éntérkép : ha önmagában az útmutatás elegendő lenne, mindnyájan karcsúak, gazdagok és boldogok volnánk! / Brian Klemmer ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2008. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-56-4 fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2875206]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2009.
Lukács Dénes
   Test, lélek, szexualitás / Lukács Dénes. - Budapest : Animula, cop. 2009. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-106.
ISBN 978-963-9751-32-3 fűzött
nemek lélektana - párkapcsolat - nemi élet
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.88
[AN 2874886]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2009.
Mackonochie, Alison
Toddlers' tantrums and other bad behaviour (magyar)
   A kisgyermekek dührohamai és egyéb rossz viselkedési formák / Alison Mackonochie ; [ford. Ficzere Andrea]. - Debrecen : Hajja, [2009], cop. 2005. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7054-50-1 fűzött : 2499,- Ft
gyermeklélektan - viselkedés - indulat
159.922.7
[AN 2874950]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2009.
   A magyar urológia irányelvei / szerk. Pajor László. - Szeged ; Budapest : Promenade Publ. House, 2009. - 124 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-85825-5-3)
urológia
616.6
[AN 2874802]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2009.
Margitics Ferenc (1961-)
   A szülői mesterség iskolája : gyermekismeret és a gyermeknevelés pszichológiája / Margitics Ferenc. - Budapest : Scolar, 2009. - 183 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-244-125-2 fűzött : 2750,- Ft
gyermeklélektan - fejlődéslélektan - pedagógiai lélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 159.922 *** 37.015.3 *** 37.018.1
[AN 2871938]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2009.
Micsinyei Judit
   Ph csoda : lúgosító ételreceptek / Zsigovics Judit. - Budapest : MG Európa Kft., [2009]. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7510-9 fűzött : 1990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 2873503]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2009.
Rohen, Johannes W. (1921-)
Color atlas of anatomy (magyar)
   Az ember anatómiája : a rendszeres és tájanatómia fényképezett atlasza / Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lütjen-Drecoll ; [ford. Lévai Géza]. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - XII, 532 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-226-216-1 kötött : 22600,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2872562]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2009.
Róka Sándor
   Játékos IQ-teszt gyerekeknek / Róka Sándor. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009], cop. 2008. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-63-7 fűzött
intelligenciavizsgálat - teszt - gyermek
159.95.072-053.2/.6
[AN 2875014]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2009.
Rübel, Doris
Woher die kleinen Kinder kommen (magyar)
   Honnan jön a kisbaba? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 20.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-244-088-0 fűzött : 3250,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 2874979]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2009.
Schäfer, Thomas
Wenn Liebe allein den Kindern nicht hilft (magyar)
   Gyermekek gyógyítása családállítással / Thomas Schäfer ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-[206].
ISBN 978-963-528-900-4 kötött : 2990,- Ft
családterápia - gyermeklélektan
615.851 *** 159.922.7
[AN 2872213]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2009.
Tényi Tamás (1963-)
   Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák / Tényi Tamás. - Budapest : Animula, cop. 2009. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-34-7 fűzött (hibás ISBN 963-9751-32-4)
kórlélektan - elmekórtan
616.89(089.3)
[AN 2874935]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2009.
Understanding and managing scleroderma (magyar)
   A scleroderma megértéséhez és gondozásához / [ford. Farkas Helka] ; [közread. az] Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. - Pécs : Orsz. Scleroderma Közhasznú Egyes., 2009. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött
bőrgyógyászat - bőrsclerosis
616.5-004.1
[AN 2871948]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2009.
Westheimer, Ruth K. (1928-)
Sex for dummies (magyar)
   Szex / Ruth K. Westheimer, Pierre A. Lehu ; [ford. Hidasi Györgyi]. - Budapest : Panem, 2009. - XXII, 394 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-516-4 fűzött : 2900,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88(02.053.2)
[AN 2873360]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11762 /2009.
Csiffáry Gergely (1948-)
   Az ércbányászat története a recski Lahócában, 1850-1979 / Csiffáry Gergely ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2009. - 143 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 134-138.
ISBN 978-963-87929-3-8 fűzött
Recsk - ércbányászat - ipartörténet
622.34(439-2Recsk)
[AN 2875074]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2009.
Dávid Lóránt (1968-)
   A kőbányászat, mint felszínalakító tevékenység tájvédelmi, tájrendezési és területfejlesztési vonatkozásai Mátra-hegységi példák alapján / Dávid Lóránt. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - [3], 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 23.)
Bibliogr.: p. 123-161. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-302-7 fűzött
Mátra - kőbányászat - rekultiváció
622.35(439)(234.373.3) *** 622.88 *** 631.618
[AN 2872628]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2009.
Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia (7.) (2009) (Debrecen)
   Energoexpo 2009 : Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : Debrecen, ... 2009. szeptember 29 - október 1. : katalógus : catalogue. - Debrecen : V-Trade Kiállítások Kft., 2009. - 288 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88526-0-1 fűzött
energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2873061]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2009.
   Met Tech : csavarozás technika : kötőelemek kiválasztását és felhasználását elősegítő szabványok magyar nyelvű kivonata / [szerk. Horváth Viktor, Márkus Norbert, Torma László]. - Szombathely : Metrikont Kft., 2009. - 97, 14 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7099-9 fűzött
Magyarország - kötőelem - csavar - szabvány
621.88 *** 006.7/.8(439)
[AN 2875812]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2009.
Sinka László
   Beregdaróctól Hegyeshalomig : mozaikkockák a vezetéképítők életéből / Sinka László. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2009. - 284 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 38.)
ISBN 978-963-87876-5-1 fűzött
Magyarország - kőolajvezeték - építés - memoár
621.6.073 *** 621.643(439)(0:82-94)
[AN 2874762]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2009.
Számel János (1937-)
   Volt egyszer egy bányaüzem : ebszőnyi bányaüzem története, 1854-1992 / [írta Számel János] ; [kiad. a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány]. - [Dorog] : Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7746-2 fűzött
Dorogi Szénbányák Vállalat. Ebszőnybányai Üzem (Tokod)
Tokod - szénbányászat
622.33(439-2Tokod)
[AN 2872410]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11768 /2009.
Mayer István
   Neteránok : idősebbek is elkezdhetik : [az "ezüstgeneráció" az internet világában] / Mayer István. - Budapest : Panem, 2009. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-963-545-518-8 fűzött : 2490,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 2874931]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2009.
Perhiniák Márton
   Acrobat gyorstalpaló [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Trans-Europe Kft., cop. 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Perhiniák Márton. - Címváltozat: Adobe Acrobat gyorstalpaló. - Működési követelmények: Pentium proc.; hangkártya; Win 98/2000/XP/Vista; DVD lejátszó; VGA monitor (1024x768); Adobe Flash Player; Adobe Acrobat Pro 9; internet böngésző
Műanyag tokban : 10000,- Ft
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Acrobat
[AN 2871890]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2009.
Perhiniák Márton
   Adobe Creative Suite 4 [elektronikus dok.] : hivatalos oktatóanyag az összes szoftverhez / kész. és előadja Perhiniák Márton. - Interaktív multimédia. - Budapest : Trans-Europe Kft., cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium proc.; hangkártya; Win 98/2000/XP; DVD lejátszó; VGA monitor (1024x768); Adobe Flash Player; JavaScript; internet böngésző
Műanyag tokban : 20000,- Ft
felhasználói program - elektronikus dokumentum
519.688Creative_Suite
[AN 2871894]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2009.
Service-oriented architecture compass (magyar)
   Szolgáltatásorientált architektúra / Bieberstein [et al.] ; [ford. Korotij Ágnes]. - Budapest : Panem, 2009. - XIX, [3], 234 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: SOA. - Bibliogr.
ISBN 978-963-545-515-7 fűzött : 3900,- Ft
adatfeldolgozás - integrált programcsomag - információs rendszer
681.324 *** 681.518 *** 681.3.016
[AN 2873510]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2009.
Sphar, Chuck (1947-)
C# 2008 for dummies (magyar)
   C# 2008 / Chuck Sphar, Stephen Randy Davis ; [ford. Endrődi Gergely]. - Budapest : Panem, 2009. - XX, 452 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-510-2 fűzött : 3900,- Ft
programnyelv
519.682C#
[AN 2873334]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2009.
   Számítógéptudomány a kezdetektől a robotfoci világbajnokságig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : tudományos ismeretterjesztő kötet / Simon Béláné és társai. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 105 p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-20-5 kötött
Magyarország - tudománytörténet - számítástechnika - robotika
681.5 *** 681.3(439)(091)
[AN 2872601]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2009.
Warner, Janine
Dreamweaver CS4 for dummies (magyar)
   Dreamweaver CS4 / Janine Warner ; [ford. Bogatin György]. - Budapest : Panem, 2009. - XVIII, 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-511-9 fűzött : 3900,- Ft
HTML-szerkesztés
519.682
[AN 2873317]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11775 /2009.
   31 kérdés és válasz : új paksi blokk(ok) építéséről / [szerk. Cserháti András] ; [kiad. a Magyar Villamos Művek Zrt., Paksi Atomerőmű Zrt.]. - [Budapest] : MVM ; [Paks] : Paksi Atomerőmű, 2009. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Paks - atomerőmű
621.311.25(439-2Paks)
[AN 2875835]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2009.
Gergely István
   Elektrotechnika / Gergely István. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2008, cop. 1998. - 344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-33-4 fűzött
elektrotechnika - tankönyv
621.3(078)
[AN 2876795]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2009.
Kovács Csongor
   Digitális elektronika / Kovács Csongor. - 11. utánny. - Budapest : General Press, 2008, cop. 1998. - 246 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-34-1 fűzött
elektronika - digitális technika - tankönyv
621.37/.39.037.37 *** 621.3(078)
[AN 2876799]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2009.
Kovács Csongor
   Elektronika / Kovács Csongor. - 10. utánny. - Budapest : General Press, 2008. - [2], III, 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-71-6 fűzött
elektronika - tankönyv
621.37/.39(078)
[AN 2876791]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2009.
Kovács Csongor
   Elektronikus áramkörök / Kovács Csongor. - 12. utánny. - Budapest : General Press, 2008, cop. 1997. - 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-32-7 fűzött
elektronikus áramkör - tankönyv
621.3.049(078)
[AN 2876797]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2009.
Nemes József (1959-)
   "Wireless telephony" rendszer megvalósítása Szombathelyen, a 19-20. század fordulóján / Nemes József. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 54 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 50.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-20-1 fűzött
Musits Zsigmond (1849-1913)
Magyarország - telefon - vezeték nélküli híradástechnika - feltaláló - 19. század - 20. század
621.395.7(439) *** 621.396.218 *** 001.894(439)(092)Musits_Zs.
[AN 2872814]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11781 /2009.
Bein Klára (1941-)
   Bein Klára. - [Budapest] : Bein K., [2009]. - [18] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7944-2 fűzött
Magyarország - divattervezés - iparművész - textilművészet - ezredforduló
687.01:745(439)(092)Bein_K. *** 745.52(439)(092)Bein_K.
[AN 2876025]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11782 /2009.
Jármai Károly (1955-)
   Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése : bevezetés az acélszerkezetekkel kapcsolatos európai szabványokba és alkalmazásukba / Jármai Károly, Iványi Miklós. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., 2008. - 249 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87738-4-5 fűzött
Európai Unió - acélszerkezet - tűzvédelem - szabvány
624.014.2 *** 614.8 *** 006.7/.8(4-62)
[AN 2874693]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11783 /2009.
Benczik Zsófia
   Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, műszaki és gazdasági eszközeinek összevetése / [szerzők Benczik Zsófia, Finta Zsanett, Tarr Károly] ; [kiad. az EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2009. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-131.
ISBN 978-963-87623-4-4 fűzött
Budapest - közlekedésszervezés - társadalmi ökológia
656.021(439-2Bp.) *** 504.03
[AN 2872970]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2009.
Háy György (1950-)
   A repülés megszállottai / Háy György. - Budapest : Typotex, 2009. - 182 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-279-067-1 kötött : 3500,- Ft
repüléstörténet - repüléstechnika - pilóta
629.7(100)(091) *** 623.7(100)(091) *** 656.7(100)(092)
[AN 2872018]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2009.
Metzger, Wolfgang
Alles über Autos (magyar)
   Az autók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, [2009], cop. 2005. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 7.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Kihajtható ábrákkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-086-6 fűzött : 3250,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2876512]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2009.
Nieländer, Peter
Alles über Piraten (magyar)
   A kalózok / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-244-083-5 fűzött : 3250,- Ft
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2874972]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11787 /2009.
   Best practices in sustainable hunting : a guide to best practices from around the world / [ed. Rolf D. Baldus, Gerhard R. Damm, Kai-Uwe Wollscheid]. - Budakeszi : CIC Administrative Office, 2008. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 1.)
ISBN 978-963-87791-1-3 fűzött
vadgazdálkodás
639.1.03/.04
[AN 2872864]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2009.
Flehmig, Anja
Schattige Gärten (magyar)
   Árnyékos kertek / Anja Flehmig ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-69-4 kötött : 1650,- Ft
kertépítés - amatőr kertészkedés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 2873417]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2009.
   Földtörvény és településfejlesztés : a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége VII. Országos Kongresszusa : 2008. szeptember 13. / a KÉSZ és a Barankovics István Alapítvány közös rendezvénye. - Budapest : KÉSZ : Barankovics István Alapítvány, 2009. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7864-23-0 fűzött (hibás ISBN 978-963-7864)
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - vidékfejlesztés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.43(439)"200" *** 332.1(439)"200" *** 711.1(439)"200" *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2872646]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2009.
Glits Márton (1934-)
   Kertészeti növénykórtan / Glits Márton, Folk Győző. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2000. - 582 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 547-550.
ISBN 978-963-286-297-2 kötött
növénybetegség - kertészet - egyetemi tankönyv
632(075.8) *** 634(075.8)
[AN 2876251]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2009.
Horváthné Czentye Ibolya
   Kutyák / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya]. - Debrecen : Graph-Art, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-91-1 kötött
kutya
636.7
[AN 2875364]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2009.
   Juhtenyésztés A-tól Z-ig / szerk. Jávor András, Kukovics Sándor, Molnár Györgyi. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2006. - 375 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 358-366.
ISBN 963-286-275-9 kötött
juhtenyésztés
636.32/.38 *** 636.03
[AN 2874884]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2009.
   Környezeti demokrácia az erdészeti igazgatásban : TAI módszerű kutatás a magyar erdészeti közigazgatásban érvényesülő részvételi jogok felmérésére : kutatási jelentés = Environmental democracy in forestry administration : TAI methodology-based research for the assessment of access rights' implementation in the Hungarian forestry administration : assessment report / Berki Zsuzsanna [et al.] ; [közread. az] EMLA, WWF, Nimfea. - [Budapest] : EMLA : WWF : Nimfea, 2008. - 70, 35 p. ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87623-1-3 fűzött
Magyarország - erdővédelem - környezetvédelmi jog - civil mozgalom - kutatási és fejlesztési jelentés
630*4(439) *** 349.6(439) *** 502.34(439)
[AN 2872353]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2009.
Mercz Árpád (1919-)
   A must és a bor egyszerű kezelése / Mercz Árpád. - 6. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 1999. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-337-5 kötött
borászat
663.2
[AN 2876247]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2009.
Morgera, Elisa
   Developing sustainable wildlife management laws in Western and Central Asia / Elisa Morgera, James Wingard, Alessandro Fodella. - Budakeszi : CIC Administrative Office, [2009]. - 180 p. ; 30 cm. - (CIC technical series publication ; 4.)
ISBN 978-963-87791-4-4 fűzött
Ázsia - vadállomány - vadgazdálkodás - környezetvédelmi jog
639.1.03/.04(5) *** 349.6(5)
[AN 2872948]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2009.
Morgera, Elisa
   Principles for developing sustainable wildlife management laws / Elisa Morgera, James Wingard. - Budakeszi : CIC Administrative Office, 2009. - 89 p. ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 3.)
ISBN 978-963-87791-3-7 fűzött
vadgazdálkodás - környezetvédelmi jog
639.1.03/.04 *** 349.6(100)
[AN 2872940]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2009.
   Növények a kertépítészetben / szerk. Schmidt Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2003. - 525 p., XLIV t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 3.)
Bibliogr.: p. 511-515.
ISBN 978-963-286-533-1 kötött
kertépítés - dísznövény
712.3/.7 *** 635.9
[AN 2874876]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2009.
Throll-Keller, Angelika
Was blüht im Garten? (magyar)
   Kerti növények : mi virít a kertben? : [1000 növény fajtái, ismertetőjegyei, gondozása] / Angelika Throll ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 447 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7268-70-0 kötött : 5500,- Ft
kertészet
635.9
[AN 2873023]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2009.
Varga Márton (1931-)
   Keceli szakszövetkezetek krónikája / Varga Márton. - Kecel : Varga M., 2009. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Kecel - gazdaságtörténet - termelőszövetkezet
631.115.8(439-2Kecel) *** 338(091)(439-2Kecel)"19"
[AN 2873601]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11800 /2009.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi nagy szakácskönyve. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009], cop. 2005. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-73-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2875019]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2009.
Bártfai László
   Villámgyors ételek szakácskönyve / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-015-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2872963]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2009.
Devics Józsefné
   Csecsemők szakácskönyve / Devics Józsefné. - Aktualizált új kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2007 [!2009]. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-400-848-8)
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2875632]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2009.
Géczi László (1937-)
   Padlizsán : a tojásgyümölcs termesztésének mesterfogásai, ételreceptek / Géczi László ; [közread. a] Primom Vállalkozásélénkítő Alapítvány. - Nyíregyháza : Primom Vállalkozásélénkítő Alapítvány, [2008]. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6436-3 fűzött
padlizsán - növénytermesztés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 635.646
[AN 2875176]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Bódító ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem Plusz, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-397-9 fűzött : 498,- Ft
szeszes ital - szakácskönyv
641.55(083.12):613.81
[AN 2873175]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Főzelékek és köretek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem Plusz, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-393-1 fűzött : 498,- Ft
köret - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2873200]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Rakott finomságok : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem Plusz, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-392-4 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2873170]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Reggelik : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem Plusz, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-391-7 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 642.12
[AN 2873166]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2009.
   Paprikás ételek bográcsban = Paprika dishes in cauldron = Paprikagerichte in Kessel / [fotó ... Balázs István] ; [ford. ... Saskői Zsuzsanna, Nitschmann Helmutné] ; [kiad. ... a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Keresk. és Iparkamara, 2009. - 143 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-7898-8 kötött
Magyarország - ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.885.211(439)
[AN 2872381]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11809 /2009.
Bartuschat, Wolfgang (1938-)
   Kant über Philosophie und Aufklärung = Kant a filozófiáról és a felvilágosodásról / Wolfgang Bartuschat. - Budapest : NMFT, 2008. - 59 p. ; 20 cm. - (Mitteilungen der Deutsch - Ungarischen Gesellschaft für Philosophie, ISSN 2060-3622 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88139-0-9 fűzött
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófus - filozófiatörténet - felvilágosodás - 17. század - 18. század
1(430)(092)Kant,_I. *** 1(100)"16/17"
[AN 2875153]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2009.
   Bevezetés a filozófia történetébe : a preszókratikusoktól Derridáig / szerk. Boros János, Lendvai L. Ferenc. - Budapest : Osiris, 2009. - 227 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 978-963-276-044-5 kötött : 2480,- Ft
filozófiatörténet - egyetemi tankönyv
1(100)(091)(075.8)
[AN 2872015]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2009.
Boros János (1954-)
   Filozófia! / Boros János. - Veszprém : Iskolakultúra, 2009. - 93 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 34.)
Bibliogr.
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 978-963-693-177-3)
filozófia - erkölcs
1 *** 17
[AN 2874818]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2009.
Descartes, René (1596-1650)
   Descartes levelei Pfalzi Erzsébet hercegnőhöz, 1643-1649 / [... ford. Rokay Zoltán]. - Budapest : Ecclesia, 2008. - 120 p. : ill. ; 24 cm + mell.
A vál., és ford. a "Briefe, 1629-1650" (Köln ; Krefeld : Staufen, 1949) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-363-309-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-363-309-5)
Elisabeth, Pfalzgräfin (1618-1680)
Descartes, René (1596-1650)
Franciaország - filozófus - 17. század - levelezés
1(44)(092)Descartes,_R.(044)
[AN 2875323]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2009.
Hársing László (1930-)
   Filozófiai antropológia : vázlatok / Hársing László. - Budapest : Áron K., 2009. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9210-61-5 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9210-60-4)
filozófiai antropológia
111.1
[AN 2875190]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2009.
   A reflexió szabadsága : tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról / szerk. Bartha Judit, Hrubi Attila. - Budapest : Áron K., 2009. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-65-3 fűzött : 2380,- Ft
Németország - filozófiatörténet - német irodalom története - idealizmus - romantika - 18. század - 19. század
1(430)(091) *** 830(091)"17/18" *** 141.13(430)"17/18"
[AN 2875196]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2009.
Schmidt-Biggemann, Wilhelm (1946-)
   Praktische Philosophie als Provokation: Christian Wolffs Philosophie in der Ideenpolitik der Frühaufklärung = Gyakorlati filozófia mint provokáció: Christian Wolff filozófiája a korai felvilágosodás eszmepolitikájában / Wilhelm Schmidt-Biggemann. - Budapest : NMFT, 2008. - 43 p. ; 20 cm. - (Mitteilungen der Deutsch - Ungarischen Gesellschaft für Philosophie, ISSN 2060-3622 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88139-1-6 fűzött
Wolff, Christian (1679-1754)
Németország - filozófus - filozófiatörténet - 17. század - 18. század - felvilágosodás
1(430)(092)Wolf,_C. *** 1(430)"16/17"
[AN 2875163]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2009.
Ujvári Márta (1949-)
   Metafizikai dilemmák : szubsztanciák, trópusok, változás / Ujvári Márta. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 215 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-236-219-9 fűzött : 2200,- Ft
metafizika
111
[AN 2873562]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2009.
Vozáry Viktória
   Értekezés a szépségről : az antik esztétika újraértelmezése / Vozáry Viktória. - [Eger] : Vozáry V., 2009. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8203-9 fűzött
szépség - esztétika - művészetesztétika
111.852 *** 7.01
[AN 2875059]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11818 /2009.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma. - [Budapest] : Kálvin, cop. 2009. - 44 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-138-2 fűzött : 150,- Ft
226.5.04=945.11
[AN 2875725]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2009.
Bosco, Giovanni (1815-1888)
Buonenotti e sogni di Don Bosco (magyar)
   Don Bosco "jóéjszakát"-jai és álmai : nevelési útmutató a mindennapokra a megelőző módszer szerint / szerk. Emilio Zeni és Egidio Deiana. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 84 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-02-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2871703]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2009.
   Brenner János imafüzet / [szerk. Császár István és Kürnyek Róbert]. - Szombathely : Martinus, 2009. - 114 p. : ill. ; 15 cm. - (Martinus imafüzetek, ISSN 2061-1587)
ISBN 978-963-88516-0-4 fűzött
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - imakönyv
282(439)(092)Brenner_J. *** 243
[AN 2873840]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2009.
   A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában / szerk. Guitman Barnabás. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2009. - 495 p. : ill. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 5.)
A Piliscsabán, 2005. november 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9206-75-5 fűzött : 2600,- Ft
Ordo Cisterciensis
Közép-Európa - Magyarország - ciszterciták - egyháztörténet
271.12(439)(091) *** 271.12(4)
[AN 2874162]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 2876807]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2009.
Czifra Éva (1966-)
   A sajóvámosi görög katolikusok története / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2008. - 149, [50] p. : ill. ; 20 cm + CD
A mellékletben interjúkkal, visszaemlékezésekkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88072-0-5 fűzött
Sajóvámos - görög katolikus egyház - történeti feldolgozás - auditív dokumentum
281.5.018.2(439-2Sajóvámos)
[AN 2875925]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2009.
Di Libero, Luigi
Don Bosco apostolo della parola (magyar)
   Don Bosco, a szó apostola / Gigi Di Libero. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-04-9 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
szent - 19. század
235.3(092)Bosco,_G.
[AN 2871863]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2009.
Ferrero, Bruno
Anche la Bibbia nel suo piccolo (magyar)
   Bibliai történetek gyermekeknek / Bruno Ferrero ; [a m. fordítást Domokos Janka kész.]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9455-99-3 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2871871]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2009.
Hattstein, Markus (1961-)
Weltreligionen (magyar)
   Világvallások : [hinduizmus, kínai és japán vallások, buddhizmus, iszlám, judaizmus, kereszténység] / Markus Hattstein. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Mesés Károly és Aradi László
ISBN 978-963-9731-63-9 fűzött : 2295,- Ft
vallás - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2871917]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2009.
Husain, Ed
The Islamist (magyar)
   Az iszlamista : miért csatlakoztam a radikális iszlámhoz Nagy-Britanniában, mit tapasztaltam, és miért hagytam ott / Ed Husain ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-36-6 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-7424-30-6)
Husain, Ed
Nagy-Britannia - iszlám fundamentalizmus - memoár
297(410)(0:82-94)
[AN 2873724]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2009.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
   Ignáci szikrák / [közread. az] ILK ; [ford. ... Laczkó Zsuzsa, Kondákor Szabolcs, Arany János]. - Budapest : ILK ; Kecskemét : Korda, 2009. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9554-86-3 kötött : 1600,- Ft
Spanyolország - szent - 16. század - latin irodalom - idézetgyűjtemény
235.3(092)Ignatius_de_Loyola *** 871-84=945.11
[AN 2872252]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2009.
Jánossy Gábor
   Magyar keresztút szent elődeink példájával / [írta Jánossy Gábor] ; [kiad. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2009. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött
imádkozás - lelkigyakorlat
248.143 *** 242
[AN 2874986]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2009.
Láng, Siegfried
   A magyarság öt-seb titka : a keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata / Láng Siegfried ; [ford. Siklósi Katalin és Maria Benedikta nővér] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2008. - 287 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A ford. a "Das ungarische Fünfwundengeheimnis" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr.: p. 261-266.
ISBN 978-963-88009-0-9 fűzött
kereszténység - magyarságkutatás - vallásos irodalom
244 *** 23/28 *** 930.8(=945.11)
[AN 2874848]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2009.
   Magyar pálosok / [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - Budapest : MVSZ, 2009. - 3 db ; 21 cm
Méretváltozata: 30 cm
ISBN 978-963-88010-1-2
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok
271.791(439)
[AN 2842976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Pálos emléknap a 750 éves Pálos Rend tiszteletére és Árva Vince atya emlékére : 2009. február 14. : apokrif írások / [szerk. Pápai Szabó György]. - 168 p. : ill., részben színes
Az emléknapot Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88010-3-6 fűzött
Magyarország - pálosok - 20. század
271.791(439)(091)
[AN 2872662] MARC

ANSEL
UTF-811832 /2009.
Miklós Dezső
   Pislákoló mécses / Miklós Dezső. - Budapest : Mikes, 2009. - 459 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-8130-80-8 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2874895]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2009.
Mission of hope (magyar)
   A reménység küldetése : őszi imahét : 2009. október 31 - november 7. / [ford. Hegyiné T. Judit] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2009]. - 18 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2871745]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2009.
Nemes Ödön (1926-)
   Szabadon, örömmel, szeretettel / Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2009. - 146 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9564-94-7 kötött
Nemes Ödön (1926-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - ezredforduló - interjú
271.5(439)(092)Nemes_Ö.(047.53)
[AN 2876727]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2009.
Pellegrino, Carlo
Si decolla... finalmente! (magyar)
   Felszállhatunk.. : a hitélet elmélyítése a bérmálkozás után / Carlo Pellegrino ; [... ford. Hessky Eszter]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-03-2 fűzött
hitélet - vallásos irodalom - ifjúsági könyv
248.1(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2871718]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2009.
   Prohászka-tanulmányok, 2007-2009 : [a Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai] / [szerk. Mózessy Gergely] ; Frenyó Zoltán [et al.] írásai. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2009. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-190.
ISBN 978-963-88071-1-3 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2872355]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2009.
Rácz Piusz
   A ferencesek történetéből : töredékek a Mariana Provincia múltjából / Rácz Piusz. - [Budapest] : Magyarok Nagyasszonyáról Nevezett Ferences Provincia, 2009. - 126 p. : ill. ; 22 cm. - (Ferences könyvek, ISSN 2061-2826)
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-963-88400-3-5 fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
Magyarország - franciskánusok - egyháztörténet
271.3(439)(091)
[AN 2870710]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2009.
Ramm, Martin
Die letzten Dinge (magyar)
   A végső dolgok / Martin Ramm ; [... ford. Zentai Attila]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 67 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9956-06-3 fűzött
halál - vallásos irodalom
236.1 *** 244
[AN 2871687]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2009.
Rizzi, Gimmi
Forza Don Bosco (magyar)
   Hajrá Don Bosco! : minden "porcikánk" Jézus szolgálatában / Gimmi Rizzi ; [... ford. Huszthy Bálint]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9455-98-6 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
szent - 19. század - vallásos irodalom - gyermekkönyv
235.3(092)Bosco,_G.(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2871979]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2009.
Rokay Zoltán (1947-)
   Szent Pál nyomában / Rokay Zoltán. - Budapest : Ecclesia, 2008. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-363-308-3 fűzött (hibás ISBN 978-963-363-308-7)
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - szent - 1. század
281.2(092)Pál_apostol *** 235.3(092)Pál
[AN 2874889]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2009.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 253, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-089-7 kötött : 750,- Ft
vallásoktatás - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 2875076]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2009.
   Út, igazság, élet : biblikus tanulmányok / [szerk. Tarjányi Béla] ; [Borsos Miklós rajz.] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2009. - 365 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9921-02-3 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2871704]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2009.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Zsidó volt-e Krisztus? : a semitizmus és skythizmus nagy harca / írta Zajti Ferenc. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2009]. - 411 p., [25] t.fol. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Reé L. Kvk., 1937. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7377-38-9 kötött
krisztológia - magyarságkutatás - vallástudomány
291(091)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 232
[AN 2876748]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2009.
   Zsoltárok, himnuszok, imádságok : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia : Szeged, 2008. augusztus 31 - szeptember 2. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2009. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-958-4 fűzött
Biblia
bibliakutatás - zsoltár - ima - bibliamagyarázat - konferencia-kiadvány
225.01 *** 223.2.07 *** 225.07 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2873071]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11845 /2009.
Bergström, Bo
Essentials of visual communication (magyar)
   Bevezetés a vizuális kommunikációba / Bo Bergström ; [ford. Jámbor Noémi Katalin, ... Jutai Péter, ... Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, 2009. - 240 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-115-3 fűzött : 8490,- Ft
vizuális kommunikáció - vizuális kultúra - kultúraszociológia
316.772.2 *** 7.017 *** 659.13 *** 316.7
[AN 2874908]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2009.
   Boldogtalan kapcsolatok : döntés, felelősség, gyávaság / Baktay Zelka [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2009], cop. 2008. - 154 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-010-7 fűzött : 980,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 2875010]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2009.
   A concise bibliography of civil society / [... összeáll. Jody Jensen et al.]. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 162 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 13.)
ISBN 978-963-88173-2-7 fűzött
társadalomtudomány - civil társadalom - szakbibliográfia
316:016 *** 323.21:016
[AN 2872428]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2009.
   Ezerarcú reprezentáció : a Szegedi Társadalomlélektani Műhely tanulmánykötete / szerk. Szabó Éva és Kőrössy Judit. - Szeged : JATEPress, 2009. - 112, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalomlélektani tanulmányok, ISSN 2061-1390 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-943-0 fűzött
Magyarország - szociálpszichológia - szegénység - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.6 *** 316.344.23(439)"200"(083.41)
[AN 2872994]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2009.
   Idősödés és globalizáció : nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanság / szerk. Botos Katalin. - Budapest : Tarsoly, 2009. - 200 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9570-31-3 kötött
népesség elöregedése - gazdasági hatás - világgazdaság - demográfia - nyugdíjügy - társadalompolitika - ezredforduló
314.9-053.9(100) *** 364.65-053.9 *** 369.5(100)2200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2872692]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2009.
Jacobson, Neil S.
Integrative couple therapy (magyar)
   IP : integratív párterápia - az elfogadás és változás módszere / Neil S. Jacobson, Andrew Christensen. - Budapest : Animula, [2009]. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-9410-54-3 fűzött
párkapcsolat - családterápia
316.472.4 *** 615.851
[AN 2874787]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2009.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The greatest challenge (magyar)
   Az egész a változásról szól / Osho ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-049-9 kötött : 2990,- Ft
társadalmi probléma - globalizáció - életvezetés
304 *** 339.9 *** 613.865
[AN 2872319]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2009.
   School as ghetto : systemic overrepresentation of Roma in special education in Slovakia / aut. Eben Friedman [et al.] ; [publ. by Roma Education Fund]. - [Budapest] : Roma Education Fund, 2009. - 112 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 104-112.
ISBN 978-963-9832-09-1 fűzött
Szlovákia - cigányság - oktatásügy - oktatáspolitika - ezredforduló
316.347(=914.99)(437.6)"200" *** 376.7(=914.99)(437.6) *** 37.014(437.6)"200"
[AN 2875374]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2009.
Stieffamilien (magyar)
   Mozaikcsaládok : szerkezet, fejlődés, kezelés / Verena Krähenbühl [et al.] ; [ford. Forrás-Biró Aletta]. - Budapest : Animula, [2009]. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 16.)
Bibliogr.: p. 174-176.
ISBN 978-963-9751-29-3 fűzött (hibás ISBN 963-9751-30-8)
családszociológia - családterápia - csonka család
314.624 *** 316.356.2 *** 615.851
[AN 2874998]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2009.
   Szakíts, ha bírsz : értékellek mint embert / szerk. Libor Anita és Valuska László. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 331, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-45-8 fűzött : 2999,- Ft
párkapcsolat - nemi élet - blog
316.472.4 *** 613.88
[AN 2873691]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2009.
   Towards a European master : European territories (civilization, nation, region, city): identity and development : results and prospects, 2005-2008 = Pour un master européen : territoires européens (civilisation, nation, région, ville): identité et développement : bilan et perspectives / ed. by ... Gyöngyi Heltai, Gábor Sonkoly. - Budapest : Atelier, 2008. - 344 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86891-9-1 fűzött
Európa - társadalomtörténet - történelem - társadalmi változás - 19. század - 20. század
316.42(4)"18/19" *** 940"18/19"
[AN 2872417]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2009.
   Vitalitásgenerátorok : [a Sándor Kör ökumenikus pedagógus műhely előadás-sorozata I.] / [szerk. Deme Tamás] ; a Sándor Kör ... és a Háló Egyesület kiadványa. - Budapest : Sándor Kör : Háló Egyes., 2008. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5562-0 fűzött
szociálpszichológia
316.6
[AN 2874823]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11857 /2009.
   Ahogy tudok, dalolgatok : lív dalok és közmondások = Kui ma muoštab, nei ma lōlab / vál. és ford. Pusztay János ; [... graf. Masszi Ferenc]. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp.], 2009. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9871-25-0 fűzött
néprajz - lívek - népdal - közmondás
398.8(=945.46) *** 398.9(=945.46) *** 809.454.6-318
[AN 2872791]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2009.
Ando György
   Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku : pamätné ľudové domy, oblastné domy, národopisné zbierky, dedinské múzeá = Szlovák néprajzi gyűjtemények Magyarországon : népi emlékházak, tájházak, néprajzi gyűjtemények, falumúzeumok / Juraj Ando, Ondrej Horváth. - Budapešť ; Békešská Čaba : Legatum, 2009. - 168 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-963-06-7518-5 kötött
néprajz - múzeum - magyarországi szlovákok
39(=854)(439) *** 069(439)
[AN 2872906]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2009.
Györffy István (1884-1939)
   Nagykunsági krónika / Györffy István ; [közread. a] Nagykun Hagyományőrző Társulás. - Kisújszállás : Nagykun Hagyományőrző Társ., 2009. - 155, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-03-1901-2)
Nagykunság - magyar néprajz
39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 2875067]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2009.
Hallók Ákos
   Szia, tudok még egy jó viccet! : [több mint 1000 vicc a javából!]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-9409-69-9 fűzött
vicc
398.94
[AN 2873190]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2009.
Kalweit, Holger (1940-)
Urheiler, Medizinleute und Schamanen (magyar)
   Sámánok, gyógyítók és javasemberek / Holger Kalweit ; [ford. Földes György]. - Budapest : Filosz, 2009. - 270 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 255-268.
ISBN 978-963-9841-07-9 fűzött : 3500,- Ft
sámánizmus - kísérleti pszichológia - eksztázis
398.49 *** 291.612 *** 159.976 *** 159.9.07
[AN 2872764]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11862 /2009.
Bakó Béla
   A modern antiszemitizmus vázlata : a zsidókérdés XX. századi alakváltozásai / Bakó Béla. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 58 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 11.)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-88173-0-3 fűzött
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 2872391]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2009.
Balogh Sándor (1931-)
Autonomy and the new world order (magyar)
   Autonómia és az új világrend / Balogh Sándor ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége ; [ford. Bezuk Zsolt]. - Budapest : MVSZ, 2008. - 322 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-322.
ISBN 978-963-87998-0-7 fűzött : 2500,- Ft
Európa - autonómia - nemzetiségi kérdés - kollektív jogok
323.17(4) *** 323.15(4) *** 341.231
[AN 2872613]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2009.
   "A déli végeken..." : tanulmányok a Magyarország és Jugoszlávia között a bácskai térségben kialakult hidegháborús konfliktusról / [szerk. ... Maruzsa Zoltán]. - Baja : EJF K., cop. 2009. - 135 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-65-7 fűzött
Magyarország - Jugoszlávia - külpolitika - honvédelem - 20. század - 1945 utáni időszak - hidegháború - államhatár
327(439)"19" *** 327(497.1)"19" *** 355.02(439)"1945/1990" *** 355.02(497.1)"194/198" *** 341.222(439)
[AN 2872763]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2009.
   Európai integrációs alapismeretek : [intézmények, közös politikák, Európai Unió] / szerk. Blahó András. - [Budapest] : Aula, cop. 2009. - 334 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
A címoldalon a megjelenési év: 2007. - Bibliogr.: p. 329-334.
ISBN 963-9698-04-0 fűzött
Európai Unió - európai integráció - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8)
[AN 2876729]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2009.
   Governance for sustainability : two case studies from Hungary / by Ilona Pálné Kovács, Viktor Varjú ed. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 45 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 73.)
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-9899-16-2 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - kormányzati politika - kormány - környezetvédelem - ezredforduló
32(439)"200" *** 328.13(439)"200" *** 504.03
[AN 2874672]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2009.
Gróf Judit (1968-)
   Néhány szó az antiszemitizmusról / Gróf Judit. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 135, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 115-135.
ISBN 978-963-9897-41-0 fűzött : 3490,- Ft
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 2872641]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2009.
Marján Attila
   Hol a térkép közepe? / Marján Attila. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 342 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 323-330.
ISBN 978-963-9686-95-3 fűzött : 3900,- Ft
Európai Unió - globalizáció - ezredforduló
327.39(4-62)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 339.9(100)
[AN 2872936]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2009.
Szilágyi István (1950-)
   Európa és a mediterrán világ / Szilágyi István. - Budapest : Áron K., 2009. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-68-4 fűzött : 2480,- Ft
Európai Unió - Latin-Amerika - külpolitika - 20. század
327.39(4-62) *** 327(4-62) *** 327(8=6)
[AN 2875462]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11870 /2009.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
   Gesta Hungarorum [elektronikus dok.] : els actes dels hongaresos / [trad. del llatí a català i notes] Carles Fernàndez-Komlósi. - Szöveg (pdf : 1.14 MB). - [Hódmezővásárhely] : [Fernàndez-Komlósi, C.], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-4773-1
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás - középkori latin irodalom - krónika - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"08/09"(093) *** 871-94(439)=499
[AN 2868651]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2009.
Bertényi Iván (1939-)
   Az Árpád-ház királyai : nemzeti dinasztiánk három évszázada / Bertényi Iván ; [szerk., az illusztrációkat vál. és a képaláírásokat kész. Karádi Ilona]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 188-191.
ISBN 978-963-9705-63-0 kötött : 6990,- Ft
Árpád-ház
uralkodó - magyar történelem - középkor
943.9(092) *** 943.9"10/1301"
[AN 2871920]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2009.
Dupcsik Csaba (1964-)
   A magyarországi cigányság története : történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 / Dupcsik Csaba. - Budapest : Osiris, 2009. - 362 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-360.
ISBN 978-963-276-035-3 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - cigányság - nemzettörténelem
943.9(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439) *** 323.15(=914.99)(439)
[AN 2871660]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2009.
Elter István
   Ibn Ḥayyān a kalandozó magyarokról / Elter István. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2009. - 143 p., [3] t.fol. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 24.)
Bibliogr.: p. 128-139. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-482-955-3 fűzött
Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī, Abū Marwān Ḥayyān ibn Khalaf (987?-1076). Muqtabas fī tārīkh al-Andalus
Pireneusi-félsziget - magyar történelem - arab irodalom története - történetírás - 10. század - 11. század - történelmi forrás
943.9"09"(093) *** 892.7(091)-96(460)
[AN 2873497]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2009.
   "Ez az ügy fölöttébb fontos" : a szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei, 1559-1560, 1564-1565 = "This affair is of paramount importance" : the orders of the Ottoman Imperial Council pertaining to Hungary, 1559-1560, 1564-1565 / [szerk., bev.] Dávid Géza, Fodor Pál. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2009. - 383 p. ; 25 cm. - (História könyvtár. Okmánytárak, ISSN 1787-1816 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-26-0 kötött : 3500,- Ft
Oszmán-török Birodalom - történelem - magyar történelem - török hódoltság - történelmi forrás
943.9"155/156"(093) *** 956.0"155/156"(093)
[AN 2872598]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2009.
Herman, Eleanor (1960-)
Mistress of the Vatican (magyar)
   A Vatikán úrnője : Olimpia Maidalchini, a titkos női pápa igaz története / Eleanor Herman ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, [2009]. - 527 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 519-525.
ISBN 978-963-643-131-0 kötött : 3800,- Ft
Maidalchini, Olimpia (1594-1656)
Vatikán - híres ember - nő - történelem - 17. század
929-055.2(456.31)Maidalchini,_O. *** 945.631"16"
[AN 2872321]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2009.
Jankó Ferenc (1979-)
   Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában : történelmi és földrajzi esszé / Jankó Ferenc, Tóth Imre ; [közread. a] ... Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet. - Szombathely : Savaria Univ. Press ; Sopron : NYME KTK Nk. és Regionális Gazdaságtani Int., 2008. - 208 p., XXVII t. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-9882-09-6 fűzött
Dunántúl - magyar történelem - történeti földrajz
943.911 *** 911.3(439.11)
[AN 2872875]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2009.
Királylányok messzi földről (angol)
   Princesses from afar : Hungary and Catalonia in the Middle Ages : exhibition in the Hungarian National Museum, 5 September - 29 November 2009 / [chief curators Jusèp Boya, László Révész, Margarida Sala] ; [text Piroska Biczó et al.]e[ed. by Csaba Tóth] ; [transl. by Beatrix F. Romhányi]. - Budapest : HNM, 2009. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Katalónia - magyar történelem - nemzetközi kapcsolat - történelem - középkori Hispánia - művelődéstörténet - középkor - kiállítási katalógus
943.9"08/14" *** 930.85(439)"08/14" *** 327(439)"08/14" *** 946.71"08/14" *** 327(467.1)"08/14" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2872873]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2009.
   Királylányok messzi földről : Magyarország és Katalónia a középkorban / [szerk. Ramon Sarobe, Tóth Csaba] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - [Budapest] : MNM, [2009]. - 483 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kész. a Budapesten, 2009. szept. 5 - nov. 29-ig azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-64-6 kötött
Katalónia - Európa - magyar történelem - művelődéstörténet - történelem - nemzetközi kapcsolat - képzőművészet - középkor - történelmi forrás
943.9"08/14" *** 73/76(4)"08/14" *** 930.85(439) *** 930.85(4) *** 327(439)"08/14" *** 327(467.1)"08/14" *** 946.71"08/14"
[AN 2872839]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2009.
   Királylányok messzi földről : Magyarország és Katalónia a középkorban : időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2009. szeptember 5 - november 29. / [főkurátorok Jusèp Boya, Révész László, Margarida Sala] ; [a kiállításvezetőt írta Biczó Piroska et al.] ; [szerk. Tóth Csaba]. - Budapest : MNM, 2009. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Katalónia - magyar történelem - nemzetközi kapcsolat - középkor - történelem - kiállítási katalógus
943.9"08/14" *** 946.71"08/14" *** 930.85(439)"08/14" *** 327(439)"08/14" *** 327(467.1)"08/14" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2872862]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2009.
   Levéltári kézikönyv / szerk. Körmendy Lajos ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Osiris : MOL, 2009. - 786 p. : ill., színes térk. ; 25 cm + térk. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 730-732.
ISBN 978-963-276-039-1 kötött : 5980,- Ft
ISBN 978-963-631-203-9
levéltár - kézikönyv
930.25(035)
[AN 2871723]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2009.
Magyar Attila
   A X. századi magyarok kísérleti régész szemmel : a vitézekről... / Magyar Attila. - [Szigethalom] : Magyar A., cop. 2008. - 102 p. : ill. ; 30 cm. - (Tér könyvek ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
magyarság - régészet - öltözködés - fegyver - honfoglalás
904(439)"08/09" *** 391(439)"08/09" *** 623.44(439)"08/09"
[AN 2873069]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., A nemzeti ébredés kora, 1790-1848 / Gergely András. - cop. 2009. - 112 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5691-8 kötött : 1590,- Ft
Magyarország - magyar történelem - felvilágosodás - reformkor - művelődéstörténet
943.9"179/184" *** 930.85(439)"179/184"
[AN 2875367] MARC

ANSEL
UTF-811883 /2009.
Mráv Zsolt
   Dunakeszi, késő római kikötőerőd / Mráv Zsolt. - Budapest : [Pan], 2009. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein, ISSN 2061-1560 ; 1.)
Bibliogr.: p. 32.
Fűzött
Dunakeszi - Contra Constantiam - régészet - erőd - római birodalom kora
904(398.6-2Contra_Constantiam) *** 904(439-2Dunakeszi) *** 725.182(398.6-2Contra_Constantiam) *** 725.182(439-2Dunakeszi)
[AN 2872788]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2009.
Potok, Chaim (1929-2002)
Wanderings (magyar)
   Vándorlások : a zsidó nép története / Chaim Potok ; [ford. Béresi Csilla, Steiger Kornél]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 742 p. : ill., főként színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Vándorlások könyve. - Bibliogr.: p. 725-742.
ISBN 978-963-254-193-8 fűzött : 4999,- Ft
zsidóság - nemzettörténelem
930.8(=924) *** 933
[AN 2875708]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2009.
   Táborfalva község története / szerk. Juhász Gábor, Polyák Csaba ; [kiad. a Táborfalva Község Önkormányzata]. - Táborfalva : Önkormányzat, 2009. - 83 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Táborfalva - helytörténet
943.9-2Táborfalva
[AN 2871699]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2009.
   Tanulmányok Pest megye monográfiájához. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2005-. - 24 cm
Pest megye - helytörténet
943.915.3
[AN 2569672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 310 p. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 5.)
Szerk. és a mutatót kész. Soós István. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5815-7 kötött : 3500,- Ft
Pest megye - helytörténet - történelmi forrás
943.915.3(093)
[AN 2872575] MARC

ANSEL
UTF-811887 /2009.
Tarczy Péter (1952-)
   Vendégkönyv : böszörményi kötődések / Tarczy Péter. - Hajdúböszörmény : Szabadhajdú Nonprofit Kft., 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86065-2-5 fűzött
Hajdúböszörmény - híres ember
929(439-2Hajdúböszörmémy)
[AN 2872498]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2009.
Tóth Endre (1944-)
   Studia Valeriana : az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának eredményei / Tóth Endre ; Mráv Zsolt és Kriston Vízi József tanulmányaival. - Dombóvár : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyes., 2009. - 353 p. : ill. ; 29 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X ; 8.)
Bibliogr.: p. 309-353.
ISBN 978-963-06-7863-6 fűzött : 2500,- Ft
Pannonia - Ságvár - Alsóhetény - régészet - erőd - római birodalom kora
904(398.6) *** 904(439-2Ságvár) *** 904(439-2Alsóhetény) *** 725.182(398.6)
[AN 2872792]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11889 /2009.
Bajmócy Péter (1973-)
   Általános etnikai és vallásföldrajz / Bajmócy Péter. - Szeged : JATEPress, 2009. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 978-963-482-945-4 fűzött
vallásföldrajz - etnikai földrajz
911.3 *** 316.347
[AN 2872957]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2009.
Dombrovszki Györgyné Kasos Julianna
   Pitypang, pipacs, bogáncs : képek, emlékek Felsőcikoláról / Dombrovszki Györgyné Kasos Julianna. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2009. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 2.)
ISBN 978-963-87662-4-3 fűzött
Pusztaszabolcs - helyismeret - memoár
908.439-2Pusztaszabolcs(0:82-94)
[AN 2874791]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2009.
European city breaks (magyar)
   Hosszú hétvégék Európában : [40 város Londontól Szentpétervárig] : [Európa legizgalmasabb látnivalói, legjobb éttermei, szállodái, üzletei és szórakozóhelyei] / [szerk. Jo Williams és Sophie Blacksell] ; [... m. vonatkozású információkkal kieg. Farkas Zoltán, Kieferné Pulai Veronika] ; [ford. Kieferné Pulai Veronika, Sós Judit]. - Budapest : Jel-Kép, 2009. - 279 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-963-87782-3-9 fűzött : 3990,- Ft
Európa - útikönyv
914(036)
[AN 2872758]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2009.
Kállai Szabolcs
   Kárpátalja száz csodája / [szerzők Kállai Szabolcs, Köteles Viktória, Bíró András]. - Budapest : Totem, [2009]. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-590-336-8 kötött : 5995,- Ft
Kárpátalja - helyismeret - fényképalbum
908.477.87(084.12)
[AN 2873641]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2009.
Kollai István (1980-)
   A capital on the borderland : traditional multiculturalism in contemporary Bratislava / [auth. István Kollai] ; [pref. Elena Mannová] ; [afterw. ... Martin Klus, Isabell Klingert] ; [transl. by Orsolya Frank]. - Budapest : Terra Recognita Found., 2009. - 102 p. : ill. ; 20 cm. - (Multicultural cities in Central Europe, ISSN 2061-2613)
Gerinccím: Bratislava. - Bibliogr.: p. 90-97.
ISBN 978-963-06-7444-7 fűzött
Pozsony - helyismeret - helytörténet - multikultúra
908.437.6-2Pozsony *** 943.76-2Pozsony *** 316.334.56(437.6-2Pozsony)
[AN 2873614]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2009.
   A közép- és nagyvárosok településföldrajza : [V. Településföldrajzi Konferencia] = Urban geography of the medium size and large cities / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt] ; [... a Magyar Földrajzi Társaság Nyugat-dunántúli Osztálya és a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Karának Földrajz és Környezettudományi Intézetének Társadalomföldrajz Tanszéke rend.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 357 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A konferenciát 2008. dec. 4-5-én Szombathelyen tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-28-7 fűzött
Magyarország - településföldrajz - urbanisztika - nagyváros - város - konferencia-kiadvány
911.375(100) *** 711.433(100) *** 711.434(100) *** 911.375(439-2) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2872478]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2009.
   Lenti város 30 éves : Lenti múltja és jelene képekben / [... szerk. Pintér József]. - Lenti : Pintér Stúdió, 2009. - [80] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bevezetés és képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-7324-2 kötött
Lenti - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Lenti(084.12)
[AN 2875382]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2009.
   Monográfia Torony község 600 éves jubileumára / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt] ; [kiad. Torony Község Önkormányzata]. - Torony : Önkormányzat, 2009. - 233 p. : ill., részben színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Torony község monográfiája. - Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-963-06-7766-0 fűzött
Torony (Vas megye) - helyismeret
908.439-2Torony
[AN 2872465]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2009.
Popper Péter (1933-)
Út a tükrökön át (új kiadása)
   Tűz a hegyen : 15 év után... : a szerző kalandozásai Izraelben és önmagában / Popper Péter. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 222 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-077-0 kötött : 2980,- Ft
Izrael - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.569.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2872754]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2009.
Roberts, Katerina
Mauritius (magyar)
   Mauritius / ... írta Katerina Roberts ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6049-6 fűzött : 1490,- Ft
Mauritius - útikönyv
916.982(036)
[AN 2871913]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2009.
Smith, Lauren
   Phuket / ... írta Lauren Smith ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6050-2 fűzött : 1490,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2871927]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2009.
Stofer, Judith (1959-)
Schweiz (magyar)
   Svájc / Judith Stofer ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5830-8 fűzött : 1990,- Ft
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 2873211]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2009.
   Székesfehérvár / szerk. Entz Géza Antal. - Budapest : Osiris, 2009. - 631 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Magyarország műemlékei, ISSN 2061-1226)
Bibliogr.: p. 359-391.
ISBN 978-963-276-032-2 kötött : 4980,- Ft
Székesfehérvár - műemlék - építészet - útikönyv
914.39-2Székesfehérvár)(036) *** 725.94(439-2Székesfehérvár) *** 72(439-2Székesfehérvár)
[AN 2871919]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2009.
Zima Szabolcs
   Erdély, Tündérország / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9949-01-0 kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.439.21(084.12) *** 908.498.4(084.12)
[AN 2875282]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11903 /2009.
Ambrus Sándor (1950-)
   S. O. S. a dossziékon / Ambrus Sándor. - Budapest : Pilvax, 1994-. - 24 cm
ISBN 963-85246-2-6 *
Magyarország - jogeset
34.096(439)
[AN 108798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Baumag. - [2009]. - 159 p.
ISBN 978-963-9154-05-6 fűzött
Magyarország - gazdasági bűnözés - jogeset - ezredforduló
34.096(439)"199/200" *** 343.359(439)"199/200"
[AN 2874782] MARC

ANSEL
UTF-811904 /2009.
Bárándy György (1919-)
   Beszélgetések nem csak jogról Bárándy Györggyel és Sárközy Tamással / [riporter] Révai Gábor. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5869-8 fűzött : 2690,- Ft
Bárándy György (1919-)
Sárközy Tamás (1940-)
Magyarország - jogász - 19. század - 20. század - interjú
34(439)(092)Bárándy_Gy.(047.53) *** 34(439)(092)Sárközy_T.(047.53)
[AN 2872324]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2009.
Béli Gábor
   Magyar jogtörténet : a tradicionális jog / Béli Gábor. - 2. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 368 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9123-12-0 kötött
Magyarország - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(439)"10/1848"(075.8)
[AN 2875298]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2009.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 8. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 779 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 777-779.
ISBN 978-963-258-071-5 fűzött : 8200,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2876850]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2009.
Bruhács János (1939-)
   Nemzetközi jog / Bruhács János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2009]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2875268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - cop. 2009. - 247 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-82-6 kötött
[AN 2875271] MARC

ANSEL
UTF-811908 /2009.
   Az Európai Unió joga / Karoliny Eszter [et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 367 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Lezárva: 2008. szept. 30. - Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-7296-53-6 fűzött
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 2873553]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2009.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - [2. kiad.]. - Budapest : Complex, [2009]. - 487 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. márc. 31. - Bibliogr.: p. 443-453.
ISBN 978-963-224-891-2 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2875422]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2009.
Győri János
   A magyar katonai repülés kronológiája, 1945-2008 / Győri János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 447 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-327-474-3 kötött : 9000,- Ft
Magyarország - légierő - 1945 utáni időszak - ezredforduló
358.4(439)"1945/2008"
[AN 2875322]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2009.
Kalas György
   Nyilvánosság részvétele a település szabályozási (rendezési) tervek eljárásaiban / [szöveg Kalas György] ; [közread. a] Reflex Környezetvédő Egyesület. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., 2008. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - településrendezés - nyilvánosság - építésügy - ezredforduló
351.785(439) *** 349.442(439) *** 316.65(439)"200"
[AN 2875006]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2009.
Kende Péter (1952-)
   Nesze neked, igazság! : a Kulcsár-ügy / Kende Péter. - [Solymár] : Hibiszkusz, [2009]. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8233-18-9 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - jogeset - sikkasztás - ezredforduló
343.1(439)"200" *** 343.722(439)"200" *** 34.096(439)"200"
[AN 2873551]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2009.
   "...Ki a rab, a személyzet vagy az elítélt???" : a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetségének jubileumi kiadványa, 1989-2009 / [írta és szerk. Szita Róbert, ... Horákné Molnár Ilona]. - Budapest : BVDOSZ, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: 20 éves a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége
ISBN 978-963-06-8104-9 kötött
Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége
Magyarország - büntetésügy - szakszervezet - ezredforduló
343.8(439)"198/200" *** 331.105.44(439)"198/200"
[AN 2873572]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2009.
   Old and new borderlines/frontiers/margins : East-Central European regional seminar : Gyula, 9-12 October, 2008 / ed. András Donát Kovács. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 144 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; Special)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-17-9 fűzött
Közép-Európa - államhatár - regionális gazdaság
341.222(4-11) *** 332.1(4-11)
[AN 2874657]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2009.
Patyi András
   Általános közigazgatási jog / Patyi András, Varga Zs. András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 398 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 978-963-9950-16-0 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2873396]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2009.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001-[2009]. - 3 db ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
A 3. köt. társszerzői Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea, Tilk Péter, Zeller Judit
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 918238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2009. - 320 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9310-55-1 kötött
[AN 2875280] MARC

ANSEL
UTF-811917 /2009.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2009]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2875290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Államszervezet. - 4. átd. kiad. - cop. 2009. - 351 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9310-92-6 kötött
[AN 2875292] MARC

ANSEL
UTF-811918 /2009.
   Rendszerváltás a jogban / szerk. Lamm Vanda. - Budapest : MTA Jogtud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2009. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok, ISSN 1588-8894)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-580-4 fűzött : 1590,- Ft
Magyarország - jogtörténet - alkotmány - rendszerváltás
342(439)"1989/199" *** 34(439)"198/199"
[AN 2872687]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2009.
   Theresia Trummet Balatonfüred város díszpolgára : Ehrenbürgerin der Stadt Balatonfüred / [szerk.] Takács Miklós. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 49.)
ISBN 978-963-88131-7-6 fűzött
Trummet, Theresia (1938-)
Balatonfüred - Germering - díszpolgárság - testvérváros
352.084.98(439-2Balatonfüred) *** 327.33(439-2Balatonfüred) *** 327.33(430-2Germering)
[AN 2875254]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2009.
Tremmel Flórián (1941-)
   Kriminalisztika : forensic science / Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 480 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-9950-10-8 fűzött
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.98(075.8)
[AN 2875167]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11921 /2009.
Dévényi Veronika
   ISAF-misszió : a Magyar Honvédség Afganisztánban = ISAF Mission : the Hungarian Defence Forces in Afghanistan / Dévényi Veronika fényképei. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók, ISSN 1789-8390)
ISBN 978-963-327-483-5 kötött
United Nations. International Security Assistance Force
Magyarország - Afganisztán - békefenntartó erő - fényképalbum
355.357(581) *** 355(439)(084.12)
[AN 2875304]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2009.
   Kommunikáció 2009 : [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2009. október 14.] = Communications 2009 ; [szerk. Fekete Károly] ; [... rend. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Híradó Tanszék, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület ZMNE Egyetemi Csoport, MH Támogató Dandár]. - [Budapest] : ZMNE, [2009]. - 347 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-70-0 fűzött
haditechnika - kommunikáció - katonai hírszerzés - informatika - konferencia-kiadvány
623 *** 316.77 *** 623.6 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2873921]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2009.
Számadó Emese
   "Retirálj, retirálj, Komáromig meg se állj!" : 200 éves a komáromi erődrendszer / [írta, a kiállítást rend. Számadó Emese]. - Komárom : Önkormányzat, 2009. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 11.)
A kiállítást 2009. szept. 18 - nov. 10. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87533-4-2 fűzött
Komárom - erőd - kiállítási katalógus
623.1(439-2Komárom) *** 725.182(439-2Komárom) *** 061.4(439-2Komárom)
[AN 2873912]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2009.
   Tradíció és szakértelem : MH Támogató Dandár = Tradition and professionalism : HDF Support Brigade / [fotók Dévényi Veronika ...] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-484-2 kötött
Magyarország. Honvédség. Támogató Dandár
Budapest - katonai egység története - ezredforduló - fényképalbum
355.486(439-2Bp.)"200"(084.12)
[AN 2873848]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11925 /2009.
Kalas György
   Szombathelyi üvegzsebkönyv / Kalas György. - 2. átd. kiad. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Jogra át!, ISSN 1417-9822)
Fűzött
Magyarország - Vas megye - információszolgáltatás - közérdek - jogszabálygyűjtemény - útmutató
659.2.012.8(439)(094)(036) *** 659.2(439.111)(036)
[AN 2873059]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2009.
Kalas György
   Zalaegerszegi üvegzsebkönyv / Kalas György. - Győr : Reflex Könyezetvédő Egyes., 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Jogra át!, ISSN 1417-9822)
Fűzött
Magyarország - Zala megye - információszolgáltatás - közérdek - jogszabálygyűjtemény - útmutató
659.2(439.121)(036) *** 659.2.012.8(439)(094)(036)
[AN 2873051]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2009.
Lencioni, Patrick (1965-)
The five dysfunctions of a team (magyar)
   Kell egy csapat : a sikeres együttműködés 5 akadálya / Patrick Lencioni ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 263 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9686-90-8 kötött : 3900,- Ft
vezetés - közösségfejlesztés - szervezetpszichológia
65.012.4 *** 65.013
[AN 2872158]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11928 /2009.
1000+ more graphic elements (magyar)
   1000+ újabb grafikai ötlet : ismét célkeresztben az egyedi részletek / Grant Design Collaborative ; [ford. Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 319 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
A képaláírások csak angol nyelven
ISBN 978-963-244-116-0 kötött : 6995,- Ft
alkalmazott grafika - ezredforduló - formatervezés
658.512.2(100)"200" *** 766(100)
[AN 2874708]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2009.
Adamovszky István (1951-)
   Magyar bankjegy katalógus speciál, 1846-2009 / Adamovszky István. - Budapest : Adamo, 2009. - 355 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87497-5-8 fűzött
Magyarország - pénzrendszer - 19. század - 20. század - ezredforduló - bankjegy
336.747(439)"18/200"
[AN 2873805]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2009.
Bőgel György (1956-)
   Üzleti elvárások, informatikai megoldások / Bőgel György. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-9686-93-9 kötött : 4200,- Ft
gazdasági elemzés - vállalatirányítás - információs rendszer
658.1.012.12 *** 65.012.4 *** 681.3.004.14
[AN 2872149]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2009.
Borbély Szilvia (1951-)
   Útmutató munkakeresőknek / írta Borbély Szilvia ; [graf. ... Csorba Gergely] ; [kiad. az SZGTI Alapítvány]. - Budapest : SZGTI Alapítvány, 2009. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7809-4 fűzött
álláskeresés - munkavállalás - útmutató
331.535(036)
[AN 2872345]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2009.
Domaniczky Endre (1979-)
   A jogállam és a civil szektor Magyarországon, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra / Domaniczky Endre. - Budapest : Publikon, 2009. - 288 p. ; 24 cm. - (Önszerveződéstörténeti kiskönyvtár ; 1.)
Lezárva: 2008. dec. 1. - Bibliogr.: p. 267-288.
ISBN 978-963-88332-1-1 fűzött
Magyarország - civil szervezet - jogállam - helyi önkormányzat
334.012.44(439) *** 352(439) *** 340.131.4(439)
[AN 2871942]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2009.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk. Farkas Ferenc et al.]. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Complex, 2009. - 574 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 553-569.
Kötött (hibás ISBN 978-963-224-724-3)
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2875243]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2009.
   Az Európai Unió agrárrendszere / szerk. Halmai Péter. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2007. - 402 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-402. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-286-370-2 fűzött
Európai Unió - mezőgazdaság
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 2876254]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2009.
Gyuricza László (1962-)
   A turizmus nemzetközi földrajza / Gyuricza László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 319 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 303-309.
ISBN 978-963-7296-28-4 kötött
turizmus - természeti földrajz - gazdaságföldrajz - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 911.2(075.8) *** 911.3(075.8)
[AN 2875332]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2009.
Jensen, Jody (1955-)
   Whose rules? : governing globalization in a multi-stakeholder world / Jody P. Jensen. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 99 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 9.)
Bibliogr.: p. 92-98.
ISBN 978-963-87746-8-2 fűzött
globalizáció - kozmopolitizmus - civil társadalom - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 172.16 *** 323.21(100)
[AN 2872405]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2009.
Middleton, Julia
Beyond authority (magyar)
   Hatáskörön túl : vezetők személyes felelősségvállalása / Julia Middleton ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 276 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9686-94-6 kötött : 4500,- Ft
vezetés - menedzser
658.1.012.4
[AN 2872851]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2009.
   Nyitunk.. : plakátok a szocializmusban, 1945-1989 : Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum : időszaki kiállítás 2009. október - 2010. február : kiállításvezető = We are opening... : posters in socialism, 1945-1989 : Hungarian Museum of Trade and Tourism : temporary exhibition October 2009 - February 2010 : exhibition guide / [szerk. ... Rédey Judit] ; [... kurátora ... Bakos Katalin]. - Budapest : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., [2009]. - 34, [74] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87454-8-4 fűzött
Magyarország - plakát - 1945 utáni időszak - kiállítási katalógus
659.133(439)"1945/1989" *** 766(439)"1945/1989" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2873967]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2009.
Ogger, Günter
Die Fugger (magyar)
   A Fuggerek : császári és királyi bankárok / Günter Ogger ; [ford. Tihanyi Földeák Vera]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 352 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-32-2 fűzött : 3480,- Ft
Fugger család
Németország - bankár - családtörténet - 16. század - történelem
338(091)(430)"15"(092)Fugger *** 929.52(430)Fugger *** 940"15"
[AN 2874923]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2009.
Olajos István (1974-)
   A vidékfejlesztési jog kialakulása és története / Olajos István. - Miskolc : Novotni, 2008. - 263 p. ; 25 cm. - (CEDR agrár- és környezetjogi monográfiák ; 2.)
Lezárva: 2008. nov. 25. - Bibliogr.: p. 236-263.
ISBN 978-963-9360-57-0 kötött
Európai Unió - vidékfejlesztés - jogi szabályozás
332.1(4-62) *** 711.1
[AN 2871993]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2009.
Paál Éva
   Gyakorlófüzet a számvitelszervezéshez / Paál Éva ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2009. - 112 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9878-13-6 fűzött : 2500,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2875809]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2009.
Palánkai Tibor (1938-)
   A globalizáció természetéről és hatásairól : néhány gondolat egy folyamatról, amiről nem tudjuk pontosan, micsoda, s leginkább csak átkos voltát érzékeljük / Palánkai Tibor. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 56 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 10.)
Bibliogr.: p. 54-56.
ISBN 978-963-87746-9-9 fűzött
globalizáció
339.9
[AN 2872412]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2009.
Pulay Gyula (1956-)
   A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata / [... írta, ... szerk. ... Pulay Gyula] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : ÁSZ Kut. Int., 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-963-88187-5-1 fűzött
Magyarország - testi fogyatékos - munkaerő-rehabilitáció - orvosi rehabilitáció - szociális rehabilitáció - hatékonyság - kutatási és fejlesztési jelentés
331.582.2(439) *** 364.65-056.26 *** 330.13
[AN 2875068]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2009.
   The role of environmental industry in the regional reindustrialisation in Hungary / ed. by Béla Baranyi, István Fodor ; [transl. by Zoltán Raffay] ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies. - Debrecen ; Pécs : HAS Centre for Regional Studies, 2009. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-15-5 kötött
Magyarország - Közép-Európa - gazdasági fejlődés - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - biológiai energia - ezredforduló
330.34(4-11)"200" *** 330.34(439)"200" *** 620.95 *** 504.06(439)
[AN 2875976]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2009.
Szabó Tibor
   A könyvelői felelősség kézikönyve : hogyan kössünk jó könyvelési szerződést, és hogyan kerüljük el a kártérítési ügyeket? / Szabó Tibor, Regős Gábor. - Budapest : Adónet.hu, 2009. - 327 p. ; 20 cm + CD-ROM. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2009. szept. 14.
ISBN 978-963-88309-1-3 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - számvitel - kötelmi jog - szerződés - elektronikus dokumentum
657 *** 347.4(439)
[AN 2875154]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2009.
Székely Géza (1955-)
   FMCG marketing / Székely Géza, Sipos László, Losó Viktor. - Budapest : Aula, 2009. - 715 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-73-4 fűzött
marketing - fogyasztási cikk - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 2871504]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2009.
Sztanó Imre (1947-)
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - Budapest : Perfekt, 2000 [!2009]. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-394-412-7 fűzött : 600,- Ft
számvitel - értelmező szótár
657(031)
[AN 2876432]
MARC

ANSEL
UTF-811948 /2009.
   A vagyonnyilatkozat és a vagyongyarapodási vizsgálat jogi, módszertani kérdései / Darák Péter [et al.]. - Budapest : Complex, 2009. - 214 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. jún. 15.
ISBN 978-963-295-029-7 fűzött
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
Magyarország - vagyonosodás - adóellenőrzés - jogi szabályozás - törvény
336.2.027(439)(094)
[AN 2873600]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2009.
Válság (új kiadása)
   Válság világrendszer-szemléletben / [vál., szerk. és az előszót írta Miszlivetz Ferenc]. - [2. kiad.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 377 p. ; 24 cm. - (Új reformkor sorozat, ISSN 2061-0807)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-22-5 fűzött : 3200,- Ft
világgazdaság - gazdasági válság - ezredforduló
339.9 *** 338.124.4(100)"2008" *** 338.124.4
[AN 2872445]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2009.
Womack, James P.
Lean thinking (magyar)
   Lean szemlélet : a veszteségmentes, jól működő vállalat alapja / James P. Womack, Daniel T. Jones ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-409.
ISBN 978-963-9686-83-0 kötött : 5900,- Ft
vállalatirányítás - siker
658.1.012.4
[AN 2873666]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11951 /2009.
The A. A. member - medications & other drugs (magyar)
   A. A.-tagok a gyógyszerekről és egyéb drogokról : egy A. A-tagokból álló orvoscsoport beszámolója. - [Budapest] : [Felépülők Eü. Anonim Egyes.], 2009. - 21 p. : 24 cm
Közread. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete
ISBN 978-963-87702-3-3 fűzött
alkoholizmus - gyógyszerfüggés
364.272 *** 613.81 *** 615.015.6
[AN 2872727]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2009.
Fields, Doug
Your first two years in youth ministry (magyar)
   Az ifjúsági munka első két éve : személyes és gyakorlati útmutató a helyes kezdéshez / Doug Fields ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2009. - 374 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87604-7-0 fűzött : 2480,- Ft
ifjúságvédelem - útmutató - memoár
364.62(0:82-94) *** 364.65-053.2/.6(036)
[AN 2873663]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2009.
Lakatos Kinga
   A képessé tétel folyamata : az érdekérvényesítés esélyeinek növelése a szociális és közösségi munkában / Lakatos Kinga. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2009. - 47 p. ; 24 cm. - (Parola füzetek, ISSN 1216-6723)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-87586-2-0 fűzött
közösségfejlesztés - érdekérvényesítés
364.46 *** 613.865
[AN 2875993]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2009.
   A paritásos alapokról és az uniós gyakorlatról / [... összeáll., szerk és sajtó alá rend. Varga István]. - Budapest : Mackensen Kft., 2009. - 140 p. : ill. ; 22 cm. - (Párbeszéd könyvek, ISSN 2061-2702)
ISBN 978-963-88281-4-9 fűzött
Európai Unió - társadalmi kapcsolat - szociális gondoskodás - szociálpolitika - foglalkoztatáspolitika - építőipar
364(4-62) *** 316.47(4-62) *** 331.5(4-62) *** 69
[AN 2873607]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11955 /2009.
   60 éves a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara, 1949-2009 : 470 éves a természettudományos oktatás Debrecenben / [szerk.biz. Bérczes Attila et al.]. - [Debrecen] : DE TTK, [2009]. - 192 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-473-310-2 kötött
Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar
Debrecen - egyetem - természettudomány - technológia - tanszék
378.4(439-2Debrecen).096 *** 5 *** 62
[AN 2875959]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2009.
101 favorite play therapy techniques (magyar)
   101 játékterápiás technika / szerk. Heidi G. Kaduson, Charles E. Schaefer. - Budapest : Animula, cop. 2009. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-9751-33-0 fűzött
ISBN 963-9751-32-4
fejlesztő játék
371.382
[AN 2874948]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2009.
Bíró Endre (1955-)
   Jogi segédlet iskolai, óvodai, kollégiumi belső jogi normákhoz : alapító okirat, pedagógiai (nevelési) program, helyi tanterv, munkaterv, tanév-nevelési év helyi rendje, szervezeti és működési szabályzat, házirend, minőségirányítási program / [... kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2009. - 227 p. ; 29 cm
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-204-097)
Magyarország - iskolai rendtartás - közoktatás - jogszabálygyűjtemény
37.014(439)(094) *** 371.512(439)(094)
[AN 2871955]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2009.
A Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom (német)
   Das Reformierte Kollegium von Debrecen und die Reformierte Grosskirche / [Fotos János Barcza] ; [Text Botond G. Szabó et al.] ; [Übers. ... von Izabella Gaál und Katherina Ende]. - [Debrecen] : Reformierte Kollegium von Debrecen, 2009. - 33 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9322-17-2 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - egyházi iskola - templom
373.552(439-2Debrecen) *** 726.54(439-2Debrecen)
[AN 2875045]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2009.
Demeter Lázár Katalin
   Játszótárs : drámajátékok és kreativitás a fejlesztőpedagógiában 5-10 éveseknek / Demeter Lázár Katalin. - Szentendre : Geobook, 2008 [!2009]. - 149, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-87835-3-0 fűzött : 2700,- Ft
képességfejlesztés - drámapedagógia - óvodai nevelés - iskolai nevelés
371.383.1 *** 372.3 *** 37.025
[AN 2875017]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2009.
Diana, Massimo
Dio e il bambino (magyar)
   Isten és a gyermek : valláspszichológia és vallásos nevelés / Massimo Diana. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-01-8 fűzött
vallásos nevelés - családi nevelés
37.017.93 *** 37.018.1
[AN 2871708]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2009.
   Emlékkönyv : a Moszkvai Határőr-parancsnoki Főiskolán végzett magyar hallgatók I. országos találkozója : Göd, 2009. szeptember 19. / [szerk. Deák József, Teke András]. - Budapest : Convention Budapest Kft., 2009. - 132 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Moszkva - egyetemi hallgató - magyarok külföldön - határőrség - főiskola - 20. század
378.635.174.61(47-2Moszkva)(=945.11)"197/198" *** 355.232.6(47-2Moszkva)"197/198" *** 351.746.1(47)
[AN 2872794]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2009.
Frenyóné Ujfaludi Edit (1953-)
   Krónika: a XV. kerület nevelési-oktatási intézményeinek története és ki kicsoda a XV. kerületi önkormányzat intézményhálózatában / [írta, összeáll. és szerk. Frenyóné Ujfaludi Edit] ; [kiad. a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár ...]. - Budapest : Hubay J. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Ped. Szakkvt., 2009. - 512 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Krónika és ki kicsoda, 2009
ISBN 978-963-06-7286-3 kötött
Budapest. 15. kerület - oktatási intézmény - közalkalmazott - pedagógus - életrajzi lexikon
373(439-2Bp.XV.) *** 37(439-2Bp.XV.)(092):030
[AN 2873786]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2009.
   Gulner Gyula Általános Iskola jubileumi évkönyve, 2008 / [szerk. Herendi László]. - [Budapest] : Gulner Gy. Ált. Isk., 2008. - 100 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv 80
Fűzött
Gulner Gyula Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2875676]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2009.
Hercegfalvi Marianna
   Ol-vas-sunk köny-nyen! : rö-vid me-sék szó-ta-gol-va / Hercegfalvi Marianna ; [rajz. Grabicza Boglárka]. - [Nyíregyháza] : [Hercegfalvi M.], [2009]. - 43 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-06-8090-5 fűzött
írás- és olvasástanítás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - példatár
372.41(076) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2874660]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2009.
   Közösségi tanulás, közösségi projekt : a közösségi tanulás módszerének alkalmazása a fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésében : olvasókönyv : kézirat / szerk. Bártfai Edit, Galambos Rita ; [közread. a] Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. - Budapest : DIA, 2008. - 58 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
pedagógia - társadalmi viselkedés - állampolgári ismeret - projekt módszer - ifjúságpolitika
374.3 *** 371.314.6 *** 372.83 *** 316.6
[AN 2777331]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2009.
Kyriacou, Chris
Stress-busting for teachers (magyar)
   Stresszoldás tanároknak / Chris Kyriacou ; [ford. Dippold Ádám]. - Budapest : Műszaki K., cop. 2009. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 978-963-16-4417-3 fűzött
pedagógus - munkalélektan - stressz - életvezetés
371.13 *** 65.013 *** 613.865 *** 612.06
[AN 2874981]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2009.
Lányiné Engelmayer Ágnes (1930-)
   Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés / Lányiné Engelmayer Ágnes. - Budapest : Medicina, 2009. - 374 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-358.
ISBN 978-963-226-230-7 kötött : 4300,- Ft
értelmi fogyatékos - fejlődéslélektan
376.42 *** 159.922
[AN 2872002]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2009.
   A lélektan 80 éves története a Szegedi Egyetemen, 1929-2009 / [... szerk. Szokolszky Ágnes] ; [közread. a Pszichológiai Intézet]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-290. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 978-963-482-959-1 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Pszichológiai Intézet
Szeged - egyetem - tanszék - lélektan
378.4(439-2Szeged).096 *** 159.9
[AN 2872874]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2009.
   Modern informatikai eszközökkel a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumában c. projekt 2009. évi eredményei / [szerk. Vincze Szilvia]. - Debrecen : DE AMTC, 2009. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9732-89-6 fűzött
Debrecen - egyetem - infokommunikáció - műszaki fejlesztés
378.4(439-2Debrecen) *** 681.3.004.14 *** 659.2.016
[AN 2875776]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2009.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2008) (Pécs)
   Tudományos Diákköri Konferencia : Pécs, 2008. április 3-5. = Students' Research Conference : Pécs, 3-5 April 2008 / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. - [Pécs] : PTE ÁOK, [2008]. - 181 p. ; 21 cm
Fűzött
orvostudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
378.184 *** 61 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2873815]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2009.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (14.) (2008) (Kaposvár)
   XIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Kaposvár, 2008. április 18. / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ. - Kaposvár : PTE ETK Kaposvári Képzési Közp., 2008. - 80 p. ; 21 cm
Fűzött
orvostudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
378.184 *** 61 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2873822]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2009.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - 6. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 2001. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-15-X fűzött : 980,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 2875011]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11973 /2009.
Capelle, Phil
Play your best pool (magyar)
   Biliárdbiblia / Phil Capelle ; [ford. Buzás Gábor]. - Budapest : Ekren, 2009. - 480 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87565-9-6 fűzött : 4690,- Ft
biliárd
796.382
[AN 2871751]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2009.
Dardenne, Amandine
Déco de galets (magyar)
   Kavicsfestés : természetes formák színes köntösben / Amandine Dardenne ; fotók Isabelle Schaff. - Pécs : Alexandra, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-026-4 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2875435]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2009.
Dardenne, Amandine
Scoubidous (magyar)
   Szkubidú : a térfonás művészete / Amandine Dardenne ; fotók Isabelle Schaff. - Pécs : Alexandra, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-031-8 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 2875459]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2009.
Galambos Ádám
   Nem szégyen a futás, de hasznos : gyakorlati tanácsok futóknak, kidolgozott edzéstervekkel / Galambos Ádám. - Budapest : Columb K., 2009. - 80 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7127-9 fűzött : 1990,- Ft
futás - edzés
796.422.015
[AN 2872400]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2009.
Hespeler, Bruno
Jung oder alt? (magyar)
   Fiatal vagy idős? : a csülkös vad terepi értékelése / Bruno Hespeler, Bernd Krewer ; [ford. Kaitz Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 963-286-203-1 kötött
vadászat - csülkösvad
799.2 *** 639.111
[AN 2876243]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2009.
Pető János
   Mit is gondol a vadász? : dolgainkról, szabadon / Pető János. - Gyöngyös : Régimódi Könyvesbolt Kft., cop. 2009. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9953-01-7)
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2873132]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2009.
Takács Erika
   Családi rejtvénykönyv / Takács Erika. - Budapest : Fix-term, [2009]. - 192 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9726-19-2 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2873792]
MARC

ANSEL
UTF-811980 /2009.
Takács Erika
   Nagy rejtvénykönyv / Takács Erika. - Budapest : Fix-term, [2009]. - 192 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9726-21-5 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2873794]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2009.
Takács Erika
   Óriási rejtvénykönyv / Takács Erika. - Budapest : Fix-term, [2009]. - 192 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9726-20-8 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2873796]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11982 /2009.
   Anne Frank in the artists eyes / [curator Batya Brutin] ; [ed. Elisabeth Albert, Gabriel Hoffmann] ; [publ. by Peter Wilhelm Art Project]. - [Budapest] : Peter Wilhelm Art Project, [2009]. - 32 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A Budapesten, 2009. okt. 2-22. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-06-8114-8 fűzött
Hollandia - képzőművészet - híres ember - holokauszt - zsidóság - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 323.12(=924)(492)(092)Frank,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2875998]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2009.
Belting, Hans (1935-)
Das echte Bild (magyar)
   A hiteles kép : képviták mint hitviták / Hans Belting ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2009. - 320 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-04-0 kötött
művészetelmélet - keresztény művészet - vallási ábrázolás - krisztológia
7.01 *** 7.046.3 *** 232
[AN 2872426]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2009.
Bizzer István
   Aba-Novák Vilmos / Bizzer István. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 17.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5940-7 kötött : 1490,- Ft
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Aba-Novák_V.
[AN 2872031]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2009.
Dardenne, Amandine
Découpage et collage (magyar)
   Dekupázs : varázslatos szalvétatechnika / Amandine Dardenne ; fotók Isabelle Schaff. - Pécs : Alexandra, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-025-7 kötött
szalvétatechnika - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 2875473]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2009.
Dardenne, Amandine
Feutrine et laine feutrée (magyar)
   Nemeztárgyak : az életre keltett gyapjú / Amandine Dardenne ; fotók Isabelle Schaff. - Pécs : Alexandra, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-028-8 kötött
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 2875407]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2009.
Dardenne, Amandine
Origami (magyar)
   Origami : a papírhajtogatás művészete / Amandine Dardenne ; fotók Isabelle Schaff ; ábrák Ondřej Cibulka. - Pécs : Alexandra, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-030-1 kötött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 2875441]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2009.
Dardenne, Amandine
Pliage de serviettes (magyar)
   Hajtogatott szalvéták : az ünnepi asztal díszei / Amandine Dardenne ; fotók Isabelle Schaff. - Pécs : Alexandra, 2009. - 60, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-029-5 kötött
papírművészet - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826 *** 745
[AN 2875455]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2009.
   Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok, 08 / [szerk. Laposa Zsóka] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2009. - 38 p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten 2009. június 27-től augusztus 30-ig rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-651-475-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2872869]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2009.
Geisbühl Tünde (1962-)
   Geisbühl : a labirintuson át. - Budapest : Geisbühl T., 2009. - 18 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A képaláírások magyar és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-7063-67-6)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Geisbühl_T.
[AN 2875805]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2009.
Gibert, Caroline
Accessoires en tissu (magyar)
   Textil kiegészítők : öltöztessük ünneplőbe a hétköznapokat / Caroline Gibert ; fotók Isabelle Schaff. - Pécs : Alexandra, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kreatív ötletek mindenkinek)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-027-1 kötött
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 2875476]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2009.
Gopcsa Katalin (1947-)
   Egry József / Gopcsa Katalin. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 18.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5941-4 kötött : 1490,- Ft
Egry József (1883-1951)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Egry_J.
[AN 2872058]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2009.
Halzer Györgyi (1971-)
   Szerencse, áldás, jókívánság : válogatás a világ díszítő motívumaiból : Európa, Ázsia, Közel-Kelet, Afrika és Amerika / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2009. - 62 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 7.)
ISBN 978-963-87728-2-4 fűzött : 950,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 2876038]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2009.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás a világ lepkés és pillangós díszítő motívumaiból : Európa, Ázsia és Amerika / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2009. - 62 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 8.)
ISBN 978-963-87728-3-1 fűzött : 950,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 2876050]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2009.
   Helyzetjelentés : Focus csoport kiállítása a Parti Galériában : Cseri László, Harnóczy Örs, Lajos László, Kálmándy Pap Ferenc, Marsalkó Péter = Progress report : Focus group exhibition in the Parti Gallery / [a Pécs2010 Menedzsmentközpont és a Parti Galéria Kht. közös produkciója]. - [Pécs] : Pécs2010 Menedzsmentközp. : Parti Galéria, [2009]. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kiállítást 2009. ápr. 4 - ápr. 30. között tartották. - Borítócím: Focus : helyzetjelentés 2009 : progress report 2009
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2875760]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2009.
Héri Vera
   A törökellenes háborúk emlékérmei : a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi katalógusa / G. Héri Vera. - Budapest : MNM, 2009. - 203 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 16-20.
ISBN 978-963-7061-60-8 kötött
numizmatika - érem - múzeumi gyűjtemény - 16. század - 17. század
737.23(436)"15/16" *** 737.23(439)"15/16" *** 943.9"15/16" *** 069(439-2Bp.)
[AN 2872828]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2009.
Hideg Ágnes
   A Szinva hídjai : képes bibliográfia a miskolci Szinva patak hídjairól / Hideg Ágnes. - Miskolc : Szerző, 2009. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7924-4 fűzött
Miskolc - Szinva - híd - helyismeret - szakbibliográfia - fényképalbum
725.95(439-2Miskolc)(084.12) *** 908.439-2Miskolc:016
[AN 2875022]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2009.
Kaáli Nagy Kálmán
   Elektromos Gyűjtemény, Aszód / az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány kiadványa. - [Aszód] : Aszódi Elektromos Gyűjt. Alapítvány, 2009. - 23 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Szerző Kaáli Nagy Kálmán
Fűzött
Elektromos Gyűjtemény (Aszód)
Aszód - rádiótechnika - gyűjtemény
069(439-2Aszód) *** 621.396
[AN 2871941]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2009.
Királyi Régió Fotóbiennálé (3.) (2009) (Veszprém)
   Királyi Régió Fotóbiennálé : Veszprém, 2009 / [... szerk. Láng Tibor és Mátyus Károly] ; [rend., kiad. a Bakony Fotóklub]. - Veszprém : Bakony Fotóklub, 2009. - 22 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2876018]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2009.
   Kiterjesztett valóságok : kortárs magyar fotográfia 2009 : Pécs, 2009. október 2-25. ... = Expanded realities : contemporary Hungarian photography / kurátor Lowas Péter ; [kiad. a Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány]. - [Pécs] : Kortárs M. Fotográfia Alapítvány, [2009]. - 35 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Borítócím: Kortárs magyar fotográfia 2009
ISBN 978-963-88202-1-1 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2875579]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2009.
Koszta Sándor
   Kecel alkotó művészete / Koszta Sándor. - Kecel : [s.n.], 2009. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Magyarország - Kecel - képzőművészet - 20. század - 21. század
73/76(439-2Kecel)(092)
[AN 2873936]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2009.
Labno, Jeannie
The renaissance (magyar)
   A reneszánsz / Jeannie Labno ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Scolar art, ISSN 2060-4416)
ISBN 978-963-244-081-1 kötött : 2975,- Ft
Európa - művészettörténet - művészetesztétika - festészet - reneszánsz - 15. század - 16. század
75(4)"14/15" *** 7.034(4) *** 75.01
[AN 2875103]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2009.
Lewis, George
Castles (magyar)
   Várak : 75 épített csoda / George Lewis & Kate Naqvi ; [ford. Baló András Márton]. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 159 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 978-963-09-5960-5 kötött : 6990,- Ft
vár - művelődéstörténet - fényképalbum
728.81(100)(084.12) *** 930.85(100)(084.12)
[AN 2873681]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2009.
   A máslét igaza.. : művészetterápia / [rend., közread. a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza]. - [Budapest] : Nyírő Gy. Kórház, [2009]. - 43 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Budapesten, 2009. szept. 10-24. között a Művészetterápiás Tábor anyagából rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - amatőr művészet - művészetterápia - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 379.825 *** 615.851.82 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2873220]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2009.
Miklya Gábor (1971-)
   Miklya Gábor / [kiad. a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány]. - Békéscsaba : Jankay T. Műv. Közalapítvány, 2009. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Békéscsabán, 2009. szept. 4 - okt. 7. között és Pécsett 2009. nov. 20 - dec. 31. között tartott kiállítás katalógusa. - A képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7910-7 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Miklya_G. *** 061.4(439-2Békéscsaba) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2875798]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2009.
   Műemléki beszélgetések : tanulmányok a sokszínű örökségvédelemről / [... szerk. Gál-Mlakár Zsófia, Szolyák Péter] ; [közread. a] Herman Ottó Tudományos Egyesület. - Miskolc : Herman O. Tudományos Egyes., 2009. - 200 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-06-7900-8 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439)
[AN 2875053]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2009.
Nemzetközi Ex Libris és Kisgrafika Kiállítás (1.) (2009) (Debrecen)
   I. Nemzetközi Ex Libris és Kisgrafika Kiállítás : Debrecen, 2009 / [rend., közread. a] Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. - [Debrecen] : Méliusz Juhász P. M. Kvtár és Művel. Közp., 2009. - 36 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
grafika - ex libris - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(100)"200" *** 769.3(100)"200" *** 097(100)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2872467]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2009.
Newall, Diana
Appreciating art (magyar)
   Mit üzen a kép? : művészettörténeti kalandozás Diana Newall-lal / [ford. Polyák Emese, Béresi Csilla]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Scolar art, ISSN 2060-4416)
ISBN 978-963-244-082-8 fűzött : 3900,- Ft
művészettörténet - művészetesztétika - festészet
75(100)(091) *** 75.01
[AN 2874866]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2009.
Penberthy, Ian
Bridges (magyar)
   Hidak : 75 épített csoda / Ian Penberthy ; [ford. Vági Ákos]. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 159 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 978-963-09-5961-2 kötött : 6990,- Ft
híd - fényképalbum
725.95(100)(084.12)
[AN 2873821]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2009.
Präkel, David
Composition (magyar)
   Kompozíció / David Präkel ; [ford. Baki Ádám]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 175 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A fotográfia alapjai ; 1.)
ISBN 978-963-244-112-2 fűzött : 5995,- Ft
fotóművészet - fototechnika
77(078)
[AN 2875003]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2009.
Präkel, David
Lighting (magyar)
   Világosítás / David Präkel ; [ford. Baki Ádám]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 175 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A fotográfia alapjai ; 2.)
ISBN 978-963-244-113-9 fűzött : 5995,- Ft
fototechnika - megvilágítás
77.05 *** 771.44
[AN 2875122]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2009.
Rákossy Anikó (1948-)
   Rákossy Anikó és Farkas Ádám kiállítása : Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, 2009. szeptember 11 - október 20. / [a kiállítás kurátora Szabó Lilla]. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rákossy_A. *** 73(439)(092)Farkas_Á. *** 061.4(437.2-2Dunaszerdahely)
[AN 2875945]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2009.
Sallay Dóra
   Raffaele Bertinelli és reneszánsz képtára : egy műgyűjtemény útja Rómától Esztergomig / Sallay Dóra ; [közread. a] Keresztény Múzeum. - Esztergom : Keresztény Múz., 2009. - 180 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 105-116. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7129-23-0 fűzött
Bertinelli, Raffaele (1802-1878)
Itália - reneszánsz - festészet - magángyűjtemény - 15. század - 16. század - műgyűjtés
75(45)"14/15" *** 7.034(45)"14/15" *** 069.017(45)Bertinelli *** 7.074(45)(092)Bertinelli,_R.
[AN 2874752]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2009.
Sato Tomoko
Japanese art (magyar)
   A japán művészet / Szató Tomoko ; [ford. ... Mecsi Beatrix]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Scolar art, ISSN 2060-4416)
ISBN 978-963-244-084-2 kötött : 2975,- Ft
Japán - képzőművészet - művészetesztétika - 17. század - 18. század - 19. század
73/76(520) *** 7.032.12 *** 7.01
[AN 2874681]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2009.
Schéner Mihály (1923-2009)
   Schéner Mihály / [a katalógust összeáll. Szegediné Kozák Mária és Ván Hajnalka] ; [kiad. a Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria]. - Békéscsaba : Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria, [2009]. - [16] p. : ill., színes ; 27 cm
A kiállítást Békéscsabán, 2009. szept. 26 - nov. 5. között tartották
ISBN 978-963-88041-0-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Schéner_M. *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2875746]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2009.
Sinkovits Péter (1943-)
   Kondor Béla / Sinkovits Péter. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5939-1 kötött : 1490,- Ft
Kondor Béla (1931-1972)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kondor_B.
[AN 2871977]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2009.
Somogyi Zsolt
   A magyar szecesszió bútorművészete / Somogyi Zsolt. - Budapest : Corvina : Iparműv. Múz., cop. 2009. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az iparművészet remekei)
A Budapesten, 2009. szept. 25 - 2010. márc. 28. között "Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz" címmel rendezett kiállítás vezetője. - Bibliogr.: p. 181-185. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-13-5851-3 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - szecesszió - lakásművészet - bútor - századforduló - kiállítási katalógus
749.1(439)"189/191" *** 7.035.93(439) *** 747(439)189/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2875546]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2009.
   Sosem volt harmóniák, felfedett titkok : művészetterápia / [rend., közread. a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza]. - [Budapest] : Nyírő Gy. Kórház, [2008]. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Budapesten, 2008. szept. 18 - okt. 2. között a Művészetterápiás Tábor anyagából rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - amatőr művészet - művészetterápia - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 615.851.82 *** 379.825 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2873206]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2009.
Stemlerné Balog Ilona (1943-)
   Történelem és fotográfia / Stemlerné Balog Ilona ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : Osiris : MNM, 2009. - 249, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 241-245.
ISBN 978-963-276-018-6 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - fotótörténet - fényképész - magyar történelem - 19. század - 20. század
77(100)(091) *** 77.04(439)(092) *** 943.9
[AN 2871680]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2009.
Török József (1946-)
   Solymár temploma és kegyképe / [írta Török József]. - Budapest : Mikes, 2009. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [40]. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8130-81-5 fűzött
Solymár - templom - kegykép
726.54(439-2Solymár) *** 246.3(439-2Solymár)
[AN 2874880]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2009.
   Válogatás a javából : a 150 éves győri Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei / [szerk. Székely Zoltán] ; [bibliogr. Csécs Teréz] ; [közread. a] Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Győr : GYMS M. Múz. Ig., 2009. - 223 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 221-222. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7207-36-5 fűzött
Xántus János Múzeum (Győr)
Győr - művelődéstörténet - régészet - helytörténet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Győr) *** 930.85(439-2Győr) *** 904(439-2Győr) *** 943.9-2Győr
[AN 2875075]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2009.
Zima Szabolcs
   Az időutazó polihisztor Leonardo / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - Debrecen : Graph-Art, 2009. - 109, [2] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Gerinccím: Leonardo
ISBN 978-963-9770-74-4 kötött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - tudós - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2875475]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12023 /2009.
Fleming, Renée (1959-)
The inner voice (magyar)
   A belső hang : egy énekes születik / Renée Fleming ; [ford. Várkonyi László]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-53-9 fűzött
Fleming, Renée (1959-)
Egyesült Államok - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(73)(092)Fleming,_R.(0:82-94) *** 782.1
[AN 2872372]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2009.
   Jonas Brothers : poszter- és képeslapkönyv / [szerk. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - [19] p., [4] t. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-261-4 fűzött : 1199,- Ft
Jonas Brothers (együttes)
Egyesült Államok - zenekar - 21. század - ifjúsági könyv
78.067.26.036.7(73)Jonas_Brothers
[AN 2873569]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2009.
Neko (1983-)
   The magical valley : O.Z.O.R.A., 2005-2008 / by Neko. - [Budapest] : [Enig Design Kft.], [2009]. - [170] p., [3] t.fol. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-06-8006-8 fűzött (hibás ISBN 963-06-8006-6)
Ozora - fesztivál - ezredforduló - rockzene - fényképalbum
78.067.26.036.7 *** 061.7(439-2Ozora)"2005/2008"(084.12)
[AN 2874636]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12026 /2009.
Boyden, Matthew
The rough guide to opera (magyar)
   Az opera kézikönyve / írta Matthew Boyden. - [Budapest] : Park Kvk., cop. 2009. - 743 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-530-854-5 fűzött : 6900,- Ft
opera
792.54(100) *** 782.1(100)
[AN 2872302]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2009.
Imre Zoltán (1965-)
   A színház színpadra állításai : elméletek, történetek, alternatívák / Imre Zoltán. - Budapest : Ráció, 2009. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-268.
ISBN 978-963-9605-72-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - színházművészet - 20. század
792(439)"19"
[AN 2871721]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2009.
   Robert Pattinson : poszter- és képeslapkönyv : szuper poszterek a Twilight című film sztárjáról. - Budapest : Egmont, 2009. - [19] p., [4] t. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-322-2 fűzött : 1199,- Ft
Pattinson, Robert (1986-)
Egyesült Államok - színész - 21. század - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)Pattinson,_R. *** 791.9.097(73)
[AN 2873570]
MARC

ANSEL
UTF-812029 /2009.
   Törőcsik Mari / [főszerk. Vince Mátyás]. - Budapest : MTI, [2009]. - 128 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Film, színház, muzsika, ISSN 1789-3712 ; 2.)
ISBN 978-963-87576-3-0 kötött : 2450,- Ft
Törőcsik Mari (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - fényképalbum
791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(084.12) *** 792.028(439)(092)Törőcsik_M.(084.12)
[AN 2872032]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2009.
Vajdovich Györgyi (1967-)
   A vámpírfilm alakváltozatai / Vajdovich Györgyi, Varga Zoltán. - [Budapest] : Áron K. : Meridián, 2009. - 336, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 333-336. - Filmogr.: p. 330-333.
ISBN 978-963-9210-66-0 fűzött : 2600,- Ft
filmtörténet - filmművészet - vámpír
791.43(100)(091) *** 398.4 *** 392.28
[AN 2874117]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12031 /2009.
Babári Ernő
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú német nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2009]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9092-52-5 fűzött : 2390,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2876263]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2009.
Balázs István
   Angol igei táblázatok / [összeáll. Balázs István]. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1993. - 63 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-90-5 fűzött : 390,- Ft
angol nyelv - ige
802.0-552(078)=945.11
[AN 2876452]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2009.
Csapóné Horváth Andrea
   Zu Ihren Diensten : Lehrwerk für Studierende und Berufstätige in Bereichen Gastgewerbe und Hotellerie / Csapóné Horváth Andrea, Kis Zita Margit. - Győr : Varietas Bt., 2009. - 224 p. : ill., főként színes ; 30 cm + CD
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-06-7775-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2875830]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2009.
Czifra Éva (1966-)
   1 hónap alatt angolul : az angol nyelv alapjai / Czifra Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2009. - 231 p. ; 20 cm + CD, 14 db tanulókártya
Bibliogr.
ISBN 978-963-88072-1-2 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2875943]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2009.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol nem csak turistáknak / Czifra Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2008. - 239 p. : ill. ; 20 cm + CD, 16 db tanulókártya
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4402-0 fűzött : 6000,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2875933]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2009.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol/német ruházati eladóknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2009. - 43 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-88072-2-9 fűzött : 3000,- Ft
angol nyelv - német nyelv - ruházat - kereskedelmi technika - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 803.0(078)=945.11 *** 687 *** 658.6
[AN 2875960]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2009.
Czifra Éva (1966-)
   Hogyan kérdezzek angolul? : [a legfontosabb szabályok és 77+1 életmentő kérdés]. - Budapest : Szerző, 2009. - 53 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88072-4-3 fűzött 1950,- Ft
angol nyelv - mondattan - nyelvkönyv
802.0-561.62(078)=945.11
[AN 2875950]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2009.
Gyenes Júlia
   1000 preguntas 1000 respuestas : társalgási gyakorlatok a spanyol "A" típusú nyelvvizsgákra / Gyenes Júlia. - 3. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2009. - 254, [2] p. ; 20 cm
Párhuzamos cím a gerincen: 1000 kérdés 1000 felelet
ISBN 978-963-9357-24-2 fűzött : 2390,- Ft
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(078)=945.11
[AN 2876259]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2009.
Horváth Éva
   Alles klar! : német beszédfordulatok gyakorlatokkal érettségizőknek, nyelvvizsgázóknak / Horváth Éva. - Székesfehérvár : Lexika, 2009. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-88-4 fűzött : 1590,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2875802]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2009.
Kunné Juhász Zsuzsanna
   Italiano economico / Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Holnap, 2009. - 291 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-869-2 fűzött : 3100,- Ft
olasz nyelv - szaknyelv - nyelvvizsga - gazdaság - nyelvkönyv
805.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2872765]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2009.
Lázár Györgyné
   Wortwörtlich : tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Lázár Györgyné ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-4971-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - nyelvkönyv - tematikus szótár
803.0-3(078)=945.11
[AN 2876724]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2009.
Maros Judit
   Német beszédfordulatok / [összeáll. Maros Judit]. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1995. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-44-1 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 2876438]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2009.
Maros Judit
   Német úti kisokos / összeáll. Maros Judit. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-45-8 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2876443]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2009.
   Nyelvelmélet és dialektológia / [közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2009. - 248 p. : ill. ; 26 cm
A Piliscsabán, 2008. november 11-12-én azonos címmel megrendezett műhelykonferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-71-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvészet
809.451.1-087 *** 80
[AN 2871643]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2009.
   Nyelvével halad a nemzet : esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére / [szerk. Fóris Ágota, Fűzfa Balázs, Antonio Sciacovelli]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 207 p. ; 20 cm. - (In honorem..., ISSN 1788-1196)
Váltakozva magyar, orosz, finn és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-07-2 fűzött
nyelvészet - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
80.001 *** 082
[AN 2872779]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2009.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (11.) (2009) (Balatonalmádi)
   XI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2009. május 24 - 2009. május 27. : programfüzet és absztraktok = 11th Summer School of Psycholinguistics : [May 24 - 27, 2009 Balatonalmádi] : program and abstracts / [szerk. Navracsics Judit]. - Veszprém : [s.n.], 2009. - 56 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
pszicholingvisztika - magyar nyelv - konferencia-kiadvány
800.1 *** 316.77 *** 159.9 *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2872130]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2009.
Takács Erika
   Orosz - magyar zsebszótár ; Magyar - orosz zsebszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2009. - 112, 144 p. ; 15 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9898-07-3 fűzött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=82 *** 801.323=82=945.11
[AN 2872156]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2009.
Termelné Györke Judit
   Olasz nyelvtani összefoglaló / összeáll. Termelné Györke Judit és Somlai Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1993. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-46-5 fűzött : 390,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 2876446]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12049 /2009.
   Kultúrák között / [az Interkulturális Hallgatói Öntevékeny Csoport és a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék kiadványa]. - Miskolc : Interkult. Hallgatói Öntevékeny Csop. : ME BTK Modern M. Irodtört. Tansz., 2004-. - 25 cm
A 3. kötettől kiad. a Z-Press Kiadó. - Bibliogr.
irodalomtörténet - interkulturális kapcsolat
82(091) *** 316.77
[AN 2704871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai / [szerk. Lengyel Barbara, Szőke Kornélia]. - 2009. - 84 p.
ISBN 978-963-06-8154-4 fűzött
irodalomtudomány - világirodalom története - interkulturális kapcsolat - egyetem
82.01 *** 82(091) *** 378.184 *** 316.77
[AN 2875096] MARC

ANSEL
UTF-812050 /2009.
   Novum : az Újraírások nemzetközi konferencia junior szekciójának tanulmánykötete / szerk. Hoványi Márton ; [közread. az] Eötvös József Collegium. - Budapest : Eötvös J. Collegium, 2009. - 362 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2009. január 30-31-én "Réécritures - Rewritings - Újraírások" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-102-1 fűzött
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet - tanulmánygyűjtemény - műelemzés
82(091) *** 894.511(091) *** 82.01 *** 082
[AN 2874700]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2009.
Túry György (1969-)
   Amerikai etikai kritika : irodalom- és kultúratudományi vizsgálódások a késő huszadik századból / Túry György. - Budapest : Kijárat, 2009. - 212 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 12.)
Bibliogr.: p. 195-212.
ISBN 978-963-9529-76-2 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom története - 20. század - irodalomelmélet
820(73)(091)"19" *** 82.01
[AN 2875634]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12052 /2009.
   Esti kérdés : az Esztergomban 2009. április 24-25-26-án rendezett Esti kérdés-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 479 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-35-5 fűzött : 3500,- Ft : 1150 RSD : 14 EUR : 45 RON
Babits Mihály (1883-1941). Esti kérdés
Magyarország - író - 20. század - irodalmi hatás - műelemzés - vers
894.511(092)Babits_M. *** 82.091
[AN 2872912]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2009.
   Hagyomány és kánon : a Nyugat első száz éve / [szerk. Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Kovács Ágnes]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2009. - 202 p. ; 24 cm
A Szombathelyen, 2008. nov. 6-7-én "A Nyugattal a helyzet..." címmel rendezett konferencia bővített, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-30-0 fűzött : 2480,- Ft : 10 EUR
Nyugat, ISSN 0201-0305
Magyarország - magyar irodalom története - folyóirat - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01 *** 050(439)Nyugat
[AN 2872785]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2009.
Heller Ágnes (1929-)
   Kertész Imre : négy töredék / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2009. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9512-53-5 fűzött : 1800,- Ft
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kertész_I.
[AN 2873057]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2009.
Imre Mihály (1946-)
   Szenci Molnár Albert arc(kép)másai / Imre Mihály. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009. - 61 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 2.)
ISBN 978-963-87134-9-0 kötött
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Magyarország - író - fordító - 16. század - 17. század - életrajz
894.511(092)Szenczi_Molnár_A.
[AN 2875824]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2009.
Irányi István (1918-)
   Petőfi-rajongók / Irányi István. - [Veszprém] : Irányi I., [2009]. - [2], 590 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8051-6 kötött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - irodalomtudományi forrás
894.511(092)Petőfi_S.(093)
[AN 2871763]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2009.
   Kelettől nyugatig [elektronikus dok.] : mesélő térképek a Nyugat íróinak életéről / gyűjt. és összeáll. Kemény Aranka, Thuróczy Gergely, Vajda Ágnes ; szerk. Kelevéz Ágnes, Szilágyi Judit ; a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványa. - Képek és szöveg. - [Budapest] : PIM, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-63-1
magyar irodalom története - századforduló - 20. század - folyóirat - elektronikus dokumentum
894.511(091)"190/194" *** 070(439)Nyugat
[AN 2871617]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2009.
Knapp Éva (1956-)
   Sedes Musarum : neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon / Knapp Éva, Tüskés Gábor. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - 455 p. : ill. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 44.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-297-6 fűzött
Magyarország - irodalomtudomány - magyar irodalom története - latin irodalom története - 18. század
894.511(091)"17" *** 82.01(439)"17" *** 871(439)(091)"17"
[AN 2876007]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2009.
Komlós Aladár (1892-1980)
   Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba / Komlós Aladár ; [vál. és kötetbe rend. Kőbányai János]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2009. - 392 p. ; 23 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297)
Megj. a "Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig" c. mű 2. köteteként is
ISBN 978-963-9512-52-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - zsidóság - 19. század - 20. század
894.511(091)"19" *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 2872826]
MARC

ANSEL
UTF-812060 /2009.
   Közelítések.. : Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján / [szerk. Nédli Balázs, Pienták Attila, Sipos Lajos]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2008. - 543 p. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 4.)
A Budapesten, 2007. ápr. 24-26-án rendezett "Évforduló előtt" című konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-16-4 fűzött : 3500,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 2872854]
MARC

ANSEL
UTF-812061 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi és Arany levelezése / [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Korompay H. János]. - Budapest : Osiris, 2009. - 171 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-023-0 fűzött : 820,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Petőfi_S.(044) *** 894.511(092)Arany_J.(044)
[AN 2875042]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2009.
Szávai Dorottya (1968-)
   A "te" alakzatai : dialógus és szubjektum a lírában / Szávai Dorottya. - Budapest : Kijárat, 2009. - 210 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-78-6 fűzött : 2200,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom története - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)-1"19" *** 82.01-14
[AN 2873779]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2009.
   Szondi két apródja : a Szécsényben 2008. szeptember 26-28-án rendezett Szondi két apródja-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 359 p. : ill. ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-24-9 fűzött : 3000,- Ft : 1000 RSD : 15 EUR : 40 RON
Arany János (1817-1882). Szondi két apródja
Magyarország - író - 19. század - irodalmi hatás - műelemzés - ballada
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(091)-144 *** 82.091
[AN 2872891]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2009.
   Titkok játéka : válogatás Szentkuthy Miklós fényképhagyatékából / [vál., szerk. Hegyi Katalin] ; [kiad. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - [Budapest] : PIM, cop. 2009. - 103 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Szentkuthy Miklós írásaival
ISBN 978-963-9401-59-4 kötött
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - fényképalbum - válogatott művek
894.511(092)Szentkuthy_M.(084.12) *** 894.511-821
[AN 2871635]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12065 /2009.
Adler, Elizabeth
Sooner or later (magyar)
   Napnyugta Santa Monicában / Elizabeth Adler ; [ford. Gazdag Diana]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-289-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2875034]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2009.
Adrian, Lara
Kiss of grimson (magyar)
   A vámpír ölelése / Lara Adrian ; [ford. Szabó Veronika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-286-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2871475]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2009.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Aunt Jo's scrap-bag (magyar)
   Jo néni kincsesládája / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-048-5 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2872798]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2009.
Amler András
   Little Red : [a little thriller] / Andy Amler. - [Kecskemét] : [Amler A.], 2009. - 20 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-8065-3 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(439)
[AN 2875039]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2009.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen legszebb meséi / ill. Pisák Kriszta ; [átd. Csukásné Bernáth Krisztina]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2009]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-24-6 kötött : 1199,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2875650]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2009.
Asher, Bridget
My husband's sweethearts (magyar)
   A férjem szeretői / Bridget Asher ; [ford. Draskovics Mariann]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-24-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2872977]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2009.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-066-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2875009]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2009.
Baxendale, Martin
The cat owner's survival guide (magyar)
   A macska működése : [túlélési kalauz gyakorló gazdiknak] / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1998. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9884-67-0 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 2874953]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2009.
Benedictus, David (1938-)
Return to the hundred acre wood (magyar)
   Micimackó visszatér : amelyben Micimackó újabb kalandokban vesz részt Róbert Gida és barátai társaságában / ... elmeséli David Benedictus ; Mark Burgess rajzaival ... ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Móra, 2009. - 130, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8680-2 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2873826]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2009.
Cast, P. C.
Betrayed (magyar)
   Elárulva : Az éjszaka háza 2. kötet / P. C. Cast és Kristin Cast ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-09-4 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873135]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2009.
Cast, P. C.
Marked (magyar)
   Megjelölve : Az éjszaka háza 1. kötet / P. C. Cast és Kristin Cast ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-08-7 fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9948-08-07)
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873130]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 22. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2876726]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2009.
Cortez, Donn
Cut and run (magyar)
   Vágd és fuss / Donn Cortez ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, [2009]. - 347 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
keretcím: CSI: Miami
ISBN 978-963-305-295-2 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2873469]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2009.
Dessen, Sarah
Someone like you (magyar)
   Egy felejthetetlen év / Sarah Dessen ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-45-2 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2872980]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2009.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Ubik (magyar)
   Ubik / Philip K. Dick ; [ford. Németh Attila]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., [2009]. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-55-7 fűzött : 2480,- Ft : 9, 70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2875221]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2009.
Fforde, Katie
Wedding season (magyar)
   Száz boldog esküvő / Katie Fforde ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 534 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-261-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2875037]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2009.
Galsworthy, John (1867-1933)
The apple tree (magyar)
   Meghalni a szerelemért ; Egy devoni férfi / John Galsworthy ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 181 p. ; 21 cm
Egys. cím: The apple tree ; The man of Devon
ISBN 978-963-267-057-7 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 2872784]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2009.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
Ruth (magyar)
   Vétkek és vezeklések : Ruth története / Elizabeth Gaskell ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Lazi, [2009]. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-040-9 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2873011]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2009.
Gemmell, David
Stormrider (magyar)
   Viharlovas : Rigante-ciklus IV. kötet / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 535 p. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
ISBN 978-963-9890-44-2 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2873108]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2009.
Gerritsen, Tess
The surgeon (magyar)
   A sebész / Tess Gerritsen ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-243-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2873539]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2009.
Graves, Robert (1895-1985)
I, Claudius (magyar)
   Én, Claudius : Tiberius Claudius római császár önéletrajzából / Robert Graves ; [ford. Pálóczi-Horváth György]. - Budapest : Európa, 2009. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8845-8 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2876786]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2009.
Grisham, John (1955-)
The street lawyer (magyar)
   Az utca ügyvédje / John Grisham ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : Geopen, 2009. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-92-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2875343]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2009.
Gross, Andrew
The blue zone (magyar)
   Kék zóna / Andrew Gross ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 342 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9765-72-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2873678]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2009.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Guilty pleasures (magyar)
   Bűnös vágyak / Laurell K. Hamilton ; [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - Budapest : Agave Kv., [2009], cop. 2003. - 245 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 1.)
ISBN 978-963-7118-67-8 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2875375]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2009.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
The laughing corpse (magyar)
   A nevető holttest / Laurell K. Hamilton ; [ford. Jellinek Gyöngyvér és Vácziné Arnold Éva]. - Budapest : Agave Kv., [2009]. - 312 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 2.)
ISBN 963-86361-3-0 * fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR (hibás ISBN 963-863-613-3)
ISBN 963-7118-20-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2875365]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2009.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
The lunatic cafe (magyar)
   Telihold Kávézó / Laurell K. Hamilton ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Agave Kv., [2009], cop. 2004. - 354 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 4.)
ISBN 978-963-7118-89-0 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2875410]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2009.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
A stroke of midnight (magyar)
   Az éjfél simogatása / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-57-1 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873140]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2009.
Harris, Charlaine
Living dead in Dallas (magyar)
   Élőhalottak Dallasban / Charlaine Harris ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 398 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-254-220-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873000]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2009.
Hill, Melissa (1974-)
Wishful thinking (magyar)
   Kívánj bármit / Melissa Hill ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-42-1 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2872996]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2009.
Iles, Greg (1960-)
The devil's punchbowl (magyar)
   Az ördög hajója / Greg Iles ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2009. - 571 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-170-9 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2875387]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2009.
István László, G. (1972-)
   Pentagram : G. István László versfordításában / [... Més-záros István képei ...]. - Budapest : Tipp Cult, 2009. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró, ISSN 1589-9276 ; 4.)
ISBN 978-963-9781-11-5 fűzött : 980,- Ft
angol irodalom - vers - antológia
820-14(082)=945.11
[AN 2874724]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2009.
James, Syrie
The secret diaries of Charlotte Brontë (magyar)
   Charlotte Brontë titkos naplója : regény / Syrie James ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 381 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-30-8 fűzött : 3480,- Ft
Brontë, Charlotte (1816-1855)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2873115]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2009.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier rajz.]. - Budapest : Móra, 2009. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8684-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2875729]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2009.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Ruhm (magyar)
   Hírnév : regény kilenc történetben / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2009. - 188, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2731-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2872236]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2009.
Kelly, Cathy
Lessons in heartbreak (magyar)
   Szerelmi leckék / Cathy Kelly ; [ford. Pál Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-194-5 fűzött : 3499,- Ft
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2874890]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2009.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Tuesday the rabbi saw red (magyar)
   A rabbi kedden dübe gurult / Harry Kemelman ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-47-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2873675]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2009.
Kesey, Ken (1935-2001)
One flew over the cuckoo's nest (magyar)
   Száll a kakukk fészkére / Ken Kesey ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2009. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8853-3 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2875663]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2009.
Kirino Natsuo (1951-)
Auto (magyar)
   Kín / Natsuo Kirino ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 413, [2] p. ; 21 cm
A ford. az "Out" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9943-22-3 fűzött : 3480,- Ft
japán irodalom - bűnügyi regény
895.6-312.4=945.11
[AN 2873136]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2009.
Kundera, Milan (1929-)
Nesmrtelnost (magyar)
   Halhatatlanság / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1995. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8813-7 kötött : 2800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2875637]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2009.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2009. - 153 p.
ISBN 978-963-244-122-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872356] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából]. - 2009. - 153 p.
ISBN 978-963-244-123-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872364] MARC

ANSEL
UTF-812105 /2009.
Lette, Kathy (1958-)
To love, honour and betray (magyar)
   Hogyan tegyük tönkre a férjünket? / Kathy Lette ; [ford. Nagy Mónika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-185-3 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2874881]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2009.
Levien, David
City of the sun (magyar)
   A bűn városa / David Levien ; [ford. Draskovics Mariann]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-68-6 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2872972]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2009.
Ludlum, Robert (1927-2001)
The road to Gandolfo (magyar)
   Hölgykommandó / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C Kv., cop. 2009. - 394 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-355-1 fűzött : 2498,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2875063]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2009.
Maguire, Gregory
Wicked (magyar)
   A boszorkány : a Gonosz Nyugati Boszorkány élete és kora / Gregory Maguire ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 432 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-18-6 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873116]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2009.
Margitay Zsolt
   1000+21 : híres emberek humoros mondásai / Margitay Zsolt. - Budapest : Scolar, 2009. - 209 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-117-7 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84(082)=945.11
[AN 2871931]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2009.
McCaffrey, Anne (1926-)
Moreta, dragonlady of Pern (magyar)
   Moreta, a Pern sárkányúrnője ; Nerilka története / Anne McCaffrey ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 696, [8] p. : ill. ; 18 cm
Egys. cím: Moreta, dragonlady of Pern ; Nerilka's story
ISBN 978-963-9679-77-1 fűzött : 2990,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873095]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2009.
Moore, Christopher (1957-)
The stupidest angel (magyar)
   A leghülyébb angyal : szívmelengető karácsonyi rémtörténet / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., [2009]. - 198, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-52-7 fűzött : 2280,- Ft : 8,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2875351]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2009.
Patchett, Ann
Bel canto (magyar)
   Életszonáta / Ann Patchett ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-14-8 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2873101]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2009.
Phillips, Susan Elizabeth
Heaven, Texas (magyar)
   Se veled, se nélküled / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2009. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-33-6 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2873183]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2009.
Preston, Douglas (1956-)
Reliquary (magyar)
   Az ereklyetartó / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2009]. - 407 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-153-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2875392]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2009.
Saylor, Steven (1956-)
Arms of nemesis (magyar)
   A végzet fegyvere / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2009]. - 343 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7118-39-X fűzött : 2280,- Ft : 8,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2875227]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2009.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
The sky is falling (magyar)
   Ránk szakad az ég / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 369 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-339-1 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2875057]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2009.
Thompson, Jim (1906-1977)
The grifters (magyar)
   Svindlerek / Jim Thompson ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-49-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2873165]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2009.
Tolle, Eckhart (1948-)
Milton's secret (magyar)
   Milton titka : fedezd fel a most erejét! / Eckhart Tolle, Robert S. Friedman ; ill. Frank Riccio ; [ford. Domján László]. - Budapest : Agykontroll Kft., cop. 2009. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7491-22-1 kötött : 2490,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2872568]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2009.
Trigiani, Adriana
Very Valentine (magyar)
   Angyali cipellők / Adriana Trigiani ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Kelly, 2009. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-80-8 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2873098]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2009.
Vine, Barbara (1930-)
The birthday present (magyar)
   Születésnapi meglepetés / Barbara Vine ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-29-2 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2873155]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2009.
Weir, Alison
The Lady Elizabeth (magyar)
   Lady Elizabeth / Alison Weir ; [ford. Tamás Ábel]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 750 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-169-3 fűzött : 3999,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2874816]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2009.
Weis, Margaret
Amber and ashes (magyar)
   Borostyán és hamvak / Margaret Weis ; [ford. Seemann Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 423, [5] p. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-963-9890-28-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2873103]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2009.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic ties the knot (magyar)
   A boltkóros férjhez megy : [Becky Bloomwood kalandjai] / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 378 p. ; 21 cm. - (Mániákus vásárló sorozat)
ISBN 978-963-9943-46-9 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2873143]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12124 /2009.
   303 magyar regény amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz / [szerk. Tarján Tamás]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 336 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-297-5 kötött
magyar irodalom - regény - tartalmi kivonat
894.511-31.05
[AN 2873845]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2009.
Adonyi Sztancs János (1958-)
   Nászetetés avagy Csók után herpesz / Adonyi Sztancs János. - [Budapest] : Puli K., 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7886-5 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 2872365]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2009.
Átányi László (1938-)
   Kárpátaljai mesék / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2871966]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2009.
Babits Mihály (1883-1941)
   Esti kérdés [elektronikus dok.] : Babits Mihály olvassa fel műveit ; [szerk., a bevezetőt írta Kelevéz Ágnes]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : PIM : MR, [2008]. - 1 CD (39 min 28 s) ; 12 cm + mell. (27 p.)
A Magyar Rádió és a Petőfi Irodalmi Múzeum archív hanggyűjteményéből. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9401-56-3
magyar irodalom - válogatott művek - auditív dokumentum
894.511-821
[AN 2871624]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2009.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 963-9492-74-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 2874839]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2009.
Czifferszky István (1918-1982)
   Vava : történetek kutyákról / Czifferszky István ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-053-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2872777]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2009.
Fable, Vavyan
   Sárkánykönny / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2009, cop. 1997. - 568 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-31-6 fűzött : 2095,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2874909]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye / Gárdonyi Géza. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-058-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2875008]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2009.
Gyócsi László (1947-)
   Várurak kegyben és perben : történelmi regény / Gyócsi László ; [... ill. Vörös Ferenc ...]. - Budapest : Szerző, 2009. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88402-0-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2872775]
MARC

ANSEL
UTF-812133 /2009.
Györgyi Judit (1959-)
   Bolyongás / Györgyi Judit. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 67 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-50-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2872651]
MARC

ANSEL
UTF-812134 /2009.
   Győri énekeskönyv / [szerk. Perger Gyula]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2009. - 63 p. : ill. ; 22 cm. - (Raritates Jaurienses, ISSN 2060-1700 ; 2.)
Az eredeti kézirat fotómásolata és betűhív átirata. - Kész. a Xantus János Megyei Múzeum néprajzi adattárában őrzött 843-76 jelzetű kézirat alapján
ISBN 978-963-7207-37-2 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - népköltészet - 18. század - 19. század - vers - gúnyvers - antológia - hasonmás kiadás
894.511-14(082)"17/18" *** 398(=945.11)"17/18" *** 094/099.07
[AN 2875975]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2009.
   Ha majd hatéves leszek : versek kicsiknek / [összeáll. Szele Ágnes] ; [Kállai Nagy Krisztina rajz.]. - [Budapest] : Sziget, [2009]. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
Analitikus leírása: AN 143861
ISBN 963-8138-75-0 kötött : 1780,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2875231]
MARC

ANSEL
UTF-812136 /2009.
Harmath József
   Hű szerelem / Harmath József. - [Jászfényszaru] : Harmath J., cop. 2009. - 112 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8071-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2874850]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2009.
Kemény János (1903-1971)
   Medvekaland a Kárpátokban / Kemény János ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, [2009]. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-060-7 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
894.511-32(498) *** 799.2(0:82-32)
[AN 2873015]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2009.
Kis József
   A Brenta menti csata : történelmi regény, 899-923 / Kis József ; [ill. Makara Zoltán]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM., 2009. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88175-5-6 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2875482]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2009.
Kiss Attila (1967-)
   Ambultan utazása : az aruva / Kiss Attila. - Budapest : Móra, 2009. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8679-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2873548]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2009.
Kiss Noémi (1974-)
   Rongyos ékszerdoboz : utazások keleten / Kiss Noémi. - Budapest : Magvető, 2009. - 181, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-14-2699-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2872000]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2009.
Kolozsvári Zsófia (1980-)
   A Viharfaló titka / Indira Myles. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 230, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847). (Kalandorkrónikák, ISSN 2061-1595 ; 1.)
ISBN 978-963-9890-49-7 fűzött : 1990,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2873187]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2009.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., [2009], cop. 2008. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-96-8 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2875416]
MARC

ANSEL
UTF-812143 /2009.
Kornya Zsolt (1970-)
   Korona és kehely / Raoul Renier. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 221 p. ; 20 cm
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-963-9679-86-3 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2875101]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2009.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Idevigyázz gyerek! : jegyzetek a Magyar Katolikus Rádiónak / Korzenszky Richárd ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2009]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87004-9-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - karcolat
894.511-43 *** 244
[AN 2873717]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2009.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula. - [Tyukod] : Kódexfestő, cop. 2009. - 188 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9544-40-X)
magyar irodalom - álmoskönyv
894.511-43 *** 398.7
[AN 2875625]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2009.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Bukfenc / írta Krúdy Gyula. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2009]. - 112 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Kultura Kvk., 1918
ISBN 978-963-7377-40-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2876742]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2009.
Ladányi Mihály (1934-1986)
   Música para guitarra = Zene gitáron / Mihály Ladányi ; [... trad. ... Ilona Gőgh]. - Budapest : [Simor A.], 2009. - 20 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 133.)
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-88123-2-2 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=60
[AN 2874933]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2009.
Lázár Balázs (1975-)
   Emlékrestaurátor / Lázár Balázs. - Budapest : Tipp Cult, 2009. - 87 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-13-9 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2874711]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   Naraszinha oszlopa / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2009, cop. 1992. - 505, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88446-0-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2874936]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2009.
Lövei Sándor (1975-)
   Minden napomat : Tóth G. János gyógyszerész úrnak Kunmadarasra / [képek] Szilágyi Imre ; [versek] Lövei Sándor. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2009. - 56, [1] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-7217-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 2872453]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2009.
   Manifesztációs háború : vihar Ibara felett : antológia / [... szerk. Gáspár András]. - [Budapest] : Delta Vision, 2009. - 445, [8] p. : ill., térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9890-48-0 fűzött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2873139]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2009.
   Meggypiros / [szerk. Veszelszkiné Huszárik Ildikó] ; [... kiad. Bibó István Gimnázium]. - Kiskunhalas : Őr : Bibó I. Gimn., 2009. - 28, 34 p. : ill. ; 19 cm
A két azonos című antológia hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-88293-0-6 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2873828]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2009.
Mezősi Miklós (1960-)
   Ezek itten csatolt fájlok : versek, 1999-2009 / Mezősi Miklós. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 168 p. ; 21 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 978-963-9882-25-6 fűzött : 1480,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2872801]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2009.
Molnár Ferenc, V.
   Akit sose kaptak el [elektronikus dok.] / V. Molnár Ferenc. - Szöveg (pdf : 1.32 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-606-548-5
ISBN 963-606-548-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 2868546]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2009.
Molnár Márta, B.
   Pont jó.. : [elbeszélések] / B. Molnár Márta. - [Budapest] : B. Molnár M., cop. 2009. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7934-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2875069]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2009.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kivilágos kivirradtig : regény / Móricz Zsigmond ; [... gond., a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2009. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8822-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2875649]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2009.
   Nem múlok el soha. - [Budapest] : PrimRose K., [2009]. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Így történt / Laár Aurél. Oldalról nézve / Laár Tibor. Út a tündékhez / Laár András
ISBN 978-963-06-7105-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-822
[AN 2875238]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2009.
Nemes László (1920-)
   És a Duna csak folyt : novellák / Nemes László. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 64 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861 ; 132.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88123-1-5) : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2874860]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2009.
Németh Erzsébet (1944-)
   Idomított szavak / Németh Erzsébet. - Budapest : Révai Digitális K., 2009. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-047-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2873561]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2009.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2009. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8691-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2876765]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2009.
Nógrádi Kovács György
   Az ördög szorításában : regény / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2009]. - 164 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88502-0-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2873729]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2009.
Nomen Nescio (1968-)
   Bűn, igazság, ítélet / Nomen Nescio. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 532 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-42-5 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2872679]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2009.
Papp Irén (1958-)
   Flóra : regényes krónika 111 fejezetben / Papp Irén (Π) ; [a rajzokat kész. Turcsányi István]. - [Nyíregyháza] : IMI Print, cop. 2009. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-88511-0-9 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2872557]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2009.
Parker, Cynthia
   Sorsforduló / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, [2009], cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-55-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2874915]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2009.
Parker, Cynthia
   Sziklaszív / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009], cop. 2008. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-95-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2875012]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2009.
Passuth László (1900-1979)
   Tört királytükör / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 677 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-76-5 kötött
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2876738]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2009.
Payer Imre (1961-)
   Pattanni, hullni / Payer Imre. - Budapest : Tipp Cult, 2009. - 95 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-12-2 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2874715]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2009.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Naptár / Radnóti Miklós ; [... a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában ...]. - [Budapest] : PIM, [2009]. - [14] p. : ill., színes ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Hungaria, 1942
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2871697]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2009.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A Hold a hetedik házban : novellák / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2009. - 346 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2742-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2872314]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2009.
Ripley, Charlotte
   Végre megtaláltalak! / Charlotte Ripley. - [Budapest] : Euromédia, cop. 2009. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 22. = 2009/4.)
Fűzött : 340,- Ft : 2,49 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2872127]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2009.
Rot Barna
   Medve-álom : gyermekversek / Rot Barna ; [ill. Horváth Róbert]. - Budapest : Szerző, 2009. - 42 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7373-0 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2872343]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2009.
Serdián Miklós György (1954-)
Havannai napló (angol) (bőv. kiad.)
   Havana, Cuba [elektronikus dok.] : a diary / Miklós György Serdián ; Esther Ronay ... transl. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Budapest] : [Serdián], 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9431-65-2
Kuba - magyar irodalom - helyismeret - útinapló - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.729.1(0:82-992)
[AN 2869663]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2009.
Serdián Miklós György (1954-)
   Havannai napló [elektronikus dok.] / Serdián Miklós György. - Szöveg (pdf : 1.63 MB). - [Budapest] : [Serdián], 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-9431-58-3
Kuba - magyar irodalom - helyismeret - útinapló - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.729.1(0:82-992)
[AN 2869621]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2009.
Simor András (1938-)
   Baljós nyár : versek / Simor András. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 64 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 132.)
ISBN 978-963-88123-1-5 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2874873]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2009.
Székely Ambrus
   Válogatott versek / Székely Ambrus. - [Budapest] : Kláris, 2009. - 71 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8309-8-5) (hibás ISBN 973-963-87309-8-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2873636]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2009.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : eleven képeskönyv / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 48, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8674-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-32(02.053.2)
[AN 2874941]
MARC

ANSEL
UTF-812177 /2009.
Tölgyesi Lívia
   Matyesz, aki szerint lehetetlen a felnőtteknek megfelelni és Lilla, akivel mindig történik valami / Tölgyesi Lívia ; [ill. Nagy Boglárka]. - Nyíregyháza : IMI Print, 2009. - 141, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
gerinccím: Matyesz és Lilla
ISBN 978-963-88511-2-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2872585]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2009.
Tóth Imre (1966-)
   A lélek nulla foka / Tóth Imre. - Budapest : Tipp Cult, [2009]. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 35.)
ISBN 978-963-9781-10-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2874718]
MARC

ANSEL
UTF-812179 /2009.
Tóth Krisztina (1979-)
   Kósza szél / Tóth Krisztina. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 78, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-54-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2872554]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2009.
Trogmayer Ottó (1934-)
   A ló féktávolsága / Trogmayer Ottó ; [ill. Koncz Margit]. - Budapest : Martin Opitz K., 2009. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87813-6-9 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2872330]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2009.
   Az utolsó házi feladat / szerk. Szentpály Katalin. - Debrecen : Magánkiad., 2009. - 349 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8066-0 fűzött
magyar irodalom - 20. század - memoár - antológia
894.511-94(082)
[AN 2873602]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2009.
Vágó Csaba
   Csábítás / Elizabeth Carter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-63-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2873152]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2009.
   Verses öröknaptár / [... szerk. Horgas Béla, Levendel Júlia, Horgas Judit]. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Liget, 2009. - 524, [16] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-70-0 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2876256]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2009.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Báránykönnyek : egy kis regény 2007-2008 fordulójáról / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2009. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88320-1-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2872559]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2009.
Zalán Tibor (1954-)
   Dani a nagy családerdőben : regény kicsiknek-nagyoknak / Zalán Tibor ; [Keszeg Ágnes illusztrációival]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2009. - 153, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9820-12-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2872387]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2009.
Zámbó László (1944-)
   Huzagoló : versek / Zámbó László ; [az illusztrációk Kákonyi Ildikó és Zadravecz Mária művei]. - Jánoshalma : Zámbó L., 2009. - 173 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7894-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2873753]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12187 /2009.
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-)
Le Noël de Rita et Machin (magyar)
   Liza és Micsoda karácsonya / Jean-Philippe Arrou-Vignod, Olivier Tallec ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra kv., cop. 2009. - [25] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87671-9-6 kötött : 1575,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2875521]
MARC

ANSEL
UTF-812188 /2009.
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-)
Rita et Machin (magyar)
   Liza és Micsoda / Jean-Philippe Arrou-Vignod, Olivier Tallec ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2009. - [25] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87671-8-9 kötött : 1575,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2875525]
MARC

ANSEL
UTF-812189 /2009.
Bálint Mariann
   Játékos mondókák : nyelvtörők, játékok gyerekeknek / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2009]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-21-5 kötött : 1199,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2873838]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2009.
Ball, Sarah
Clunky Wilson (magyar)
   Wilson meghibásodik / írta Sarah Ball és Kate Fawkes ; [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2009. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vidám kalandok Chuggingtonból ; 1.)
keretcím: Chuggington : irány a sínpár!
ISBN 978-963-629-316-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873296]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2009.
Borsódy Eszter
   János vitéz : népmesefeldolgozás / Borsódy Eszter illusztrációival ; [B. Kovács Fréda népmesegyűjtése]. - Pomáz : Kráter, cop. 2009. - [40] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 2061-0149)
ISBN 978-963-9735-87-3 kötött : 1900,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2873244]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2009.
Dózsa Tamás
   Lehel kürtje / Dózsa Tamás illusztrációival ; [... B. Kovács Fréda gyűjtése alapján írta Barcsa Dániel]. - Pomáz : Kráter, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar mondák, ISSN 2061-2834 ; 5.)
ISBN 978-963-298-001-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2873339]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2009.
Harker, Jillian
I love you, grandma (magyar)
   Szeretlek, nagymama / [írta Jillian Harker] ; [ill. Kristina Stephenson]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2008. - [26] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87091-6-5 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871481]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2009.
Harker, Jillian
I love you, grandpa (magyar)
   Szeretlek, nagypapa / [írta Jillian Harker] ; [ill. Daniel Howarth]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, cop. 2008. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87091-7-2 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871493]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2009.
Hello Kitty - a good day (magyar)
   Hello Kitty egy napja. - Budapest : Egmont, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hello Kitty meséi ; 1.)
ISBN 978-963-629-343-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873409]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2009.
Hello Kitty - in a good mood (magyar)
   Milyen kedved van?. - Budapest : Egmont, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hello Kitty meséi ; 2.)
ISBN 978-963-629-344-4 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873423]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2009.
Hunt, Roderick
By the stream (magyar)
   A patakparton / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 3. szint)
ISBN 978-963-88534-7-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873700]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2009.
Hunt, Roderick
The haircut (magyar)
   A hajvágás / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 8 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 1. szint)
ISBN 978-963-88534-0-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873605]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2009.
Hunt, Roderick
The library (magyar)
   A könyvtár / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 8 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 1. szint)
ISBN 978-963-88534-1-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873613]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2009.
Hunt, Roderick
New trainers (magyar)
   Az új sportcipő / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 2. szint)
ISBN 978-963-88534-3-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873655]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2009.
Hunt, Roderick
Nobady wanted to play (magyar)
   Nincs játszótárs / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 3. szint)
ISBN 978-963-88534-6-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873662]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2009.
Hunt, Roderick
On the sand (magyar)
   A strandon / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 3. szint)
ISBN 978-963-88534-5-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873707]
MARC

ANSEL
UTF-812203 /2009.
Hunt, Roderick
The toy's party (magyar)
   Macizsúr / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 2. szint)
ISBN 978-963-88534-2-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873651]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2009.
Hunt, Roderick
What a bad dog! (magyar)
   Rosszalkodik a kutya / Roderick Hunt, Alex Brychta. - [Budapest] : Csodasuli, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 2. szint)
ISBN 978-963-88534-4-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873638]
MARC

ANSEL
UTF-812205 /2009.
In, out, shake it all about! (magyar)
   Mi van kint és mi van bent?. - Budapest : Egmont, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Számhősök meséi ; 2.)
keretcím: Numberjacks számhősök
ISBN 978-963-629-340-6 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873324]
MARC

ANSEL
UTF-812206 /2009.
   Kalandra fel Micimackóval! / [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm. - (Egmont - Micimackó-mesék)
keretcím: Disney Micimackó
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873212]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mézes mesék. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-345-1 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873219] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Süssünk, főzzünk a barátokkal!. - 2009. - 40 p.
ISBN 978-963-629-346-8 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873230] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Fő a bátorság!. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-347-5 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873237] MARC

ANSEL
UTF-812207 /2009.
Martín, Manuela
   Járművek / [Manuela Martín rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kismanók nagy kirakói)
ISBN 978-963-445-183-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873167]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2009.
Martín, Manuela
   Munkagépek / [Manuela Martín rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kismanók nagy kirakói)
ISBN 978-963-445-182-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873162]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2009.
   Micimackó hasznos tanácsai / [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm. - (Egmont - Micimackó-mesék)
keretcím: Disney Micimackó
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Micimackó első napja az iskolában. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-328-4 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873357] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Micimackó rosszat álmodik. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-329-1 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873363] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Micimackó orvoshoz megy. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-330-7 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873371] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ne állj szóba idegenekkel, Micimackó!. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-362-8 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873382] MARC

ANSEL
UTF-812210 /2009.
   Micimackó vagyok, találkoztunk már? / [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm. - (Egmont - Micimackó-mesék)
keretcím: Disney Micimackó
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2873391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondókáskönyv a legkisebbeknek. - 2009. - 32 p.
ISBN 978-963-629-350-5 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2873395] MARC

ANSEL
UTF-812211 /2009.
Redmond, Di
Can't catch Koko (magyar)
   Koko és az áramszünet / írta Di Redmond és Sarah Ball ; [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2009. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vidám kalandok Chuggingtonból ; 2.)
keretcím: Chuggington : irány a sínpár!
ISBN 978-963-629-317-8 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873302]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2009.
Simorka Sándor
   A tihanyi visszhang / Simorka Sándor illusztrációival ; [... B. Kovács Fréda gyűjtése alapján ...]. - Pomáz : Kráter, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar mondák, ISSN 2061-2834 ; 11.)
ISBN 978-963-9735-93-4 kötött : 1500,- Ft
magyar néprajz - képeskönyv - monda - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 2873331]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2009.
Sphere today, gone tomorrow (magyar)
   Milyen a gömb és milyen a kocka?. - Budapest : Egmont, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Számhősök meséi ; 1.)
keretcím: Numberjacks számhősök
ISBN 978-963-629-339-0 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873318]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2009.
Szunyoghy András (1946-)
   Állatok a ház körül / rajz. Apáka. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9926-07-3 fűzött : 348,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 2872369]
MARC

ANSEL
UTF-812215 /2009.
Szunyoghy András (1946-)
   Madarak / rajz. Apáka. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9926-10-3 fűzött : 348,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 2871933]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12216 /2009.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elveszett cirkáló / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos című regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - [Budapest] : Képes K., 2009. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-26-5 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2873653]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2009.
Sarlós Endre (1938-)
   A néma revolverek városa / Sarlós Endre ; [kész. Rejtő Jenő P. Howard ... alapján]. - Budapest : Orako-Ekler Komplex Zrt., 2009. - 96 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8020-2 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 2874988]
MARC

ANSEL
UTF-8