MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/01/15 13:55:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
349 /2010.
   A magyar cserkészet története 1910-től napjainkig : kiállítási katalógus : [állandó kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban 2009. október 20-tól] / szerk. G. Merva Mária ; [a kiállítást rend. Bokody József, Czeglédi Noémi és G. Merva Mária]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2009. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Gödöllői Városi Múzeum. A magyar cserkészet története 1910-től napjainkig
Magyarország - cserkészet - történelmi forrás - múzeumi katalógus - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439)(091)(093) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 2885096]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

350 /2010.
   Emlékkönyv : 50 éves a Halász Boldizsár Városi Könyvtár / [összeáll. Ferenczi Margit]. - [Dabas] : [Polgármesteri Hiv.], 2009. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Dabas város Polgármesteri Hivatala
ISBN 978-963-06-8390-6 fűzött
Halász Boldizsár Városi Könyvtár (Dabas)
Dabas - városi könyvtár
027.52(439-2Dabas)
[AN 2885894]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2010.
Granasztói Olga
   Francia könyvek magyar olvasói : a tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon, 1770-1810 / Granasztói Olga. - Budapest : OSZK : Universitas, 2009. - 319 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Res libraria, ISSN 1788-2311 ; 3.)
Bibliogr.: p. 263-285. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-200-570-6 fűzött : 3465,- Ft
Magyarország - Franciaország - Európa - könyvkultúra - cenzúra - magánkönyvtár - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - felvilágosodás
09(439)"17/18" *** 351.751(439)"17/18" *** 027.1(439)"17/18" *** 930.85(4)"17/18"
[AN 2885049]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2010.
   Az olvasáskultúra fejlesztése : koncepciók, programok és kampányok. - Budapest : KI, 2009. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
Bibliogr.
ISBN 978-963-201-636-8 fűzött
Európa - Magyarország - olvasáskutatás
028(439) *** 028(4)
[AN 2884042]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2010.
   Örmény nyelvkönyvek [elektrtonikus dok.] / [kiad. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület]. - Szöveg. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2009. - 1 DVD ; 12 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 12.)
Tart.: Örmény - magyar ABC könyvetske. Gyakorlati örmény nyelvtan / írták P. Verthanesz Jakutgián ... és Vasady Gyula ... - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Flash Player. - Eredeti nyomtatott kiadása: 1. mű: Szamosujvárt : Város, 1834. 2. mű: Velence : Mechitárista Társ., 1876
ISBN 978-963-87832-3-3 műanyag tokban
örmény nyelv - nyelvkönyv - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
094/099.07 *** 809.198.1(078)=945.11
[AN 2885862]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2010.
Petit Larousse des symboles (magyar)
   Szimbólumok lexikona / [szerk. biz. Michel Guillemot, Bethsabée Blumel] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 663 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-080-0 kötött : 5900,- Ft
jelkép - művelődéstörténet - szaklexikon
003.62:030 *** 930.85(100)
[AN 2883377]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

355 /2010.
Harrison, Emma
Hannah Montana the official trivia & quiz book (magyar)
   Hannah Montana : kulisszatitkok és tesztek minden rajongónak / írta Emma Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 91, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-629-373-4 fűzött : 1999,- Ft
Egyesült Államok - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.9.097(73)(02.053.2)
[AN 2883280]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2010.
Kecskés Rózsa (1939-)
   A Győri antológia 10 éve / [szöveg Kecskés Rózsa] ; [fotók Molnár György] ; [kiad. a Győri Antológia Kör]. - Győr : Győri Antológia Kör, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7692-23-9)
Győri antológia, ISSN 1587-6683
Győr - folyóirat - magyar irodalom története - irodalmi élet
070(439)Győri_antológia *** 894.511(439-2Győr)(092)
[AN 2885787]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

357 /2010.
Bán László (1949-)
   Száz év múlva : a Titanic állandó : 21 beszélgetés a jövőről / Bán László ; [... ill. Bán Sarolta]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-083-1 fűzött : 2500,- Ft
prognosztika - interjú
001.18 *** 008.2
[AN 2886343]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2010.
Funke, Carl Philippe (1752-1807)
Allgemeiner Inbegriff der nöthigsten Wissenschaften für jeden gebildeten Menschen (magyar)
   A' leg-szükségesebb tudományoknak veleje, a' szép tudományokat kedvellőknek számokra / Funke ... originálissából magyarosíttatott és ... meg-bővittetett 's magyaráztatott Bachich Jó'sef által. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - [16], 331, [5] p., III t.fol. : ill. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Po'sonyban, Wéber Simon Péter és Fijának betűivel, 1821
ISBN 978-963-09-6045-8 fűzött
természettudomány - 18. század - hasonmás kiadás
5 *** 094/099.07
[AN 2883970]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

359 /2010.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 8. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-291-037-6 kötött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2886339]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2010.
Bellini, Irene
I teschi di cristallo e gli oggetti del mistero (magyar)
   A kristálykoponyák és más titokzatos tárgyak : titkok, tények, talányok / Irene Bellini ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 121, [6] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9926-14-1 kötött : 2800,- Ft
rejtély
001.94
[AN 2882564]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2010.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok könyve : [hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?] : [őrangyalok, arkangyalok és angyali üdvözletek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-047-6 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2886317]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2010.
Millman, Dan
The laws of spirit (magyar)
   A szellem törvényei : egy transzformációs történet / Dan Millman ; [ford. János Alex]. - Budapest : Új Mani-fest K., 2003 [!2009]. - 149 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-212-411-7)
ezoterika
133.25
[AN 2885182]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2010.
Soós Csaba
   A napkereszténység hármas egység tana / [szerző Soós Csaba]. - [Sopron] : Magánkiad., 2009. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8207-7 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 2885723]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen (magyar)
   Élet a halál és az újraszületés között a kozmikus lények szemszögéből nézve : 10 előadás : München, 1912. november 5 - 1913. április 1. / Rudolf Steiner ; [ford. Esze Gáborné] ; [... a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - Budapest : Új Mani-fest K., 2001 [!2009]. - 163, [3] p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-00-7348-6)
szellemtudomány
133.25
[AN 2885177]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

365 /2010.
Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer (angol)
   National biodiversity monitoring system [elektronikus dok.] / publ. by MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete ... and Környezetvédelmi Vízügyi Minisztérium. - 2. mod. ed. - Vácrátót : MTA ÖBKI ; Budapest : KVVM, 2009-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 11. köt. alapján kész. - Bibliogr.
Magyarország - biodiverzitás - monitoring - elektronikus dokumentum
504.064(439) *** 574.24
[AN 2871877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Habitat mapping [elektronikus dok.] / ed. Gábor Takács and Zsolt Molnár. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - 2009
. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8391-46-9
Magyarország - biodiverzitás - monitoring - elektronikus dokumentum
504.064(439) *** 574.24
[AN 2869911] MARC

ANSEL
UTF-8366 /2010.
Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (15.) (2009) (Mezőtúr)
   XV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia : Mezőtúr, 2009. július 1-3. : a konferenciára előzetesen megküldött összefoglalók = 15th International Students Conference on Environment Protection and Rural Development : summaries were sent before the conference / [... szerk. Krizsán József] ; [rend., közread. a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás]. - Mezőtúr : SZF MMF, 2009. - 65 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-87874-3-9 fűzött
ökológia - környezetvédelem - vidékfejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány
504 *** 711.1 *** 378.184 *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2886081]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2010.
Pál Károlyné (1935-)
   Bór a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/4.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-9754-16-4 fűzött
bór - természetvédelem
504.05 *** 546.27 *** 661.65
[AN 2883456]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2010.
Rakonczay Zoltán (1929-)
   A természetvédelem története Magyarországon, 1872-2002 : 130 év / Rakonczay Zoltán ; [közrem. Almási Ilona et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 429 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-286-532-4 kötött
Magyarország - természetvédelem - történeti feldolgozás
504.06(439) *** 351.853(439)
[AN 2885781]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

369 /2010.
Fehér Béla (1970-)
   Ásványkalauz / Fehér Béla ; [közread. a] Magyar Minerofil Társaság. - Miskolc : M. Minerofil Társ., 2009. - 624 p. ; 21 cm. - (Minerofil kiskönyvtár, ISSN 1217-9329 ; 5.)
Bibliogr.: p. 619-620.
ISBN 978-963-88062-4-6 fűzött
ásvány
549
[AN 2884883]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

370 /2010.
Hartai Éva
   A változó Föld / Hartai Éva. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2009. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-9490-52-0 fűzött : 5990,- Ft
geológia - egyetemi tankönyv
551.7(075.8) *** 55(075.8)
[AN 2885420]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2010.
   Tengerek és óceánok földrajza / szerk. Szabó Lajos. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-9950-12-2 kötött
természeti földrajz - gazdaságföldrajz - óceán - tenger - egyetemi tankönyv
911.2/.3(26)(075.8)
[AN 2886548]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

372 /2010.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
   A Galilei-ügy tanulságai / Jáki Szaniszló ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 84 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-259-6 fűzött : 1600,- Ft
Galilei, Galileo (1564-1642)
Itália - fizikus - jogeset - 17. század
52(45)(092)Galilei,_G. *** 34.096(45)"16"
[AN 2882881]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

373 /2010.
   Az intelligens válasz : spontán evolúció vagy tudatos tervezés révén jött létre az élővilág? / [szerk. Tasi István] ; [kiad. az Értem Egyesület]. - Budapest : Kornétás, cop. 2009. - 197 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 978-963-9353-90-9 fűzött : 2490,- Ft
törzsfejlődés - teremtés
575.8 *** 213
[AN 2884209]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2010.
   Magyar madárvonulási atlasz / ... szerk. Csörgő Tibor [et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 672 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kossuth természettár)
Bibliogr.: p. 640-[671]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-5865-3 kötött : 11900,- Ft
Magyarország - madárvonulás - atlasz
591.543.43(439)(084.3) *** 598.2
[AN 2884940]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2010.
Szabó Sándor
   Növényrendszertani gyakorlatok / Szabó Sándor, Tass Zoltánné. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-9909-28-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-9901-29-1)
Magyarország - növényrendszertan - növényhatározó
582(439)(083.71)
[AN 2882939]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2010.
Wirth, Volker von
Vogelspinnen (magyar)
   Madárpókok / Volker von Wirth ; [ford. Szabadi Gusztáv] ; [fotók Oliver Giel]. - Budapest : Cser K., 2009. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-093-1 fűzött : 2495,- Ft
pók
595.44
[AN 2885955]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

377 /2010.
   120 éves a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség, 1889-2009 / [szerk. Déri László]. - [Szombathely] : Vas M. Szt. Fórián Tűzoltó Szövets., 2009. - 44 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség
Vas megye - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439.111)
[AN 2882876]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2010.
   Babysitter kézikönyv / [... szerk. Denich Rudolf] ; [közread. a] Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. - Debrecen : Mo. Foglalkoztatási és Okt. Kft., 2009. - 208 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88577-0-5 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2883466]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2010.
Ballai László
   Hajhullásstop / Ballai László. - [Nyíregyháza] : Anagen Pro Kft., 2009. - 155 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-963-06-8208-4 kötött
hajhullás
616.594.12
[AN 2882952]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2010.
Balog Béla
   A természetes életmód kalendáriuma / Balog Béla. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Új Mani-fest K., 2009. - 138 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2005
Fűzött (hibás ISBN 978-963-214-533-4)
táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend
615.89 *** 613.261
[AN 2885166]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2010.
Clarence, Marie
   Férfi a férfi? / Marie Clarence. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8302-9 kötött : 2350,- Ft
férfi - mentálhigiénia - nemek lélektana - párkapcsolat
613.865-055.1 *** 159.922.1
[AN 2886214]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2010.
Csabai Márta (1963-)
   A gyógyító kapcsolat élménye : kézikönyv és oktatólemez a kapcsolati készségek fejlesztéséhez / Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin. - Budapest : Oriold, cop. 2009. - VIII, 96 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 978-963-86798-3-3 fűzött
pszichoterápia - interperszonális kapcsolat - csoportterápia
615.851.6 *** 316.472.4 *** 615.851
[AN 2886143]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2010.
Daria, T. O.
Dasha's journal (magyar)
   Dása naplója : egy macska gondolatai életről, macskaságról és autizmusról / T. O. Daria ; [m. ford. Molnár Miklós] ; [közread. az] Autisták Országos Szövetsége. - [Budapest] : AOSZ ; Szentendre : Geobook, 2009. - 222 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88590-1-3 fűzött : 2499,- Ft
autizmus
616.89-008.45
[AN 2886319]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2010.
Guillebaud, John
Contraception (magyar)
   Fogamzásgátlás : megválaszoljuk kérdéseit / John Guillebaud ; [ford. László Dániel]. - Budapest : Oriold, 2009. - XX, 596 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 545.
ISBN 978-963-9771-28-4 fűzött
fogamzásgátló
615.256.3
[AN 2885730]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2010.
Horváth László
   Szexuális nevelés / Horváth László. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 100 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 978-963-9909-29-8 fűzött
szexuális nevelés - nemi felvilágosítás - egyetemi tankönyv
613.88(075.8)
[AN 2884786]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2010.
House and philosophy (magyar)
   Dr. House és a filozófia : mindenki hazudik / szerk. Henry Jacoby ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Hajnal K., 2009. - 287 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-198-9 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - személyiségtipológia - televíziós műsorszám
159.923 *** 791.44(73)
[AN 2883939]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2010.
Iványi Viktória Cintia
   Intuíció magas fokon / Iványi Viktória Cintia. - Veszprém : Kiara, cop. 2009. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87664-4-1 fűzött
intuíció - ezoterika
159.956 *** 133.25
[AN 2885025]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2010.
Komócsi András
   Szívkatéterezés artéria radialis behatolásból / Komócsi András, Ungi Imre, Kónyi Attila. - Budapest : Akad. K., 2009. - 270 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-244.
ISBN 978-963-05-8754-9 kötött
szívgyógyászat - katéterezés
616.12-072.2
[AN 2882642]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2010.
Lelkes Zoltán
   Pénzről nőknek : beszélgetések a nők anyagi és lelki felemelkedéséről / Lelkes Zoltán, Singer Magdolna. - Budapest : Jaffa, 2009. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-95-7 fűzött : 2790,- Ft
életvezetés - nő - beruházás - siker
613.865 *** 613.865-055.2 *** 658.152
[AN 2885042]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2010.
Lux Elvira (1929-)
   Boldogság és keserűség a szexben : Lux Elvira válaszol. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 175 p. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2061-3970)
ISBN 978-963-248-026-8 fűzött : 1680,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 2884256]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2010.
Lux Elvira (1929-)
   Empátia : az emberi kapcsolatok érzékenysége / Lux Elvira, Popper Péter, Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 172 p. ; 18 cm. - (Szimpozion, ISSN 2060-7512). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-086-2 fűzött : 1150,- Ft
érzelem - társadalmi kapcsolat
159.942 *** 316.47
[AN 2886569]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2010.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Vándorgyűlés (34.) (2009) (Székesfehérvár)
   A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXIV. vándorgyűlése [elektronikus dok.] : Székesfehérvár, 2009. október 8-10. : program, előadás, összefoglalók / szerk. Gilingerné Pankotai Mária [et al.]. - Szöveg (pdf : 547 KB). - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88108-1-6
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613.2 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2882774]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2010.
   Mindennapi kríziseink : a lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve / szerk. Csürke József [et al.]. - Budapest : Oriold, 2009. - VI, 446, [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-27-7 kötött
kritikus élethelyzet - lélektan - lelki segély - pszichoterápia
613.865 *** 616.89 *** 364.442.8 *** 364.465
[AN 2885701]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2010.
Nike, Kathy
   Ami a betegséget okozza és ami orvosolja : gyógyító elődeink / Kathy Nike. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2009]. - 183 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-963-8103-80-2 fűzött
természetgyógyászat - népi gyógymód
615.89
[AN 2885492]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2010.
Notbohm, Ellen
Ten things every child with autism wishes you knew (magyar)
   Tíz dolog, amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál / Ellen Notbohm ; [ford. Daniss-Bodó Eszter] ; [kiad. Autisták Országos Szövetsége]. - [Budapest] : AOSZ, 2009. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88590-0-6 fűzött : 1995,- Ft
autizmus
616.89-008.45
[AN 2886313]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2010.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Mi rontottuk el...? : Ranschburg Jenő válaszol / [rajz. Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2061-3970)
ISBN 978-963-248-035-0 fűzött : 1680,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2884263]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2010.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Nyugtalan gyerekek : hiperaktivitás és agresszió a serdülőkorban / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 239 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 229-239.
ISBN 978-963-248-085-5 fűzött : 1480,- Ft
hiperaktivitás - figyelemzavar - agresszív magatartás - gyermeklélektan - serdülőkor
616.89-008.481-053.2 *** 616.89-008.47-053.2 *** 316.647.3 *** 159.922.7
[AN 2886554]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2010.
Sipos Márton
   Karizma titkok [elektronikus dok.] : hogyan légy ellenállhatatlanul vonzó és igazán befolyásos személyiség? : a személyes befolyás művészete / Sipos Márton. - Szöveg (exe : 2.4 MB). - [Borota] : [Sándor Sz.], 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7383-9
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 2869845]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2010.
Szállási Árpád (1930-)
   Bókay Zoltán (1885-1955) és a hazai gyermekgyógyászat / írta és szerk. Szállási Árpád. - Debrecen : DE OEC, 2009. - 51, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, ISSN 1416-4175 ; 24.)
Bibliogr.: p. 39-46.
ISBN 978-963-9070-83-7 fűzött
Bókay Zoltán (1885-1955)
Magyarország - orvos - gyermekgyógyászat - 20. század
61(439)(092)Bókay_Z. *** 616-053.2
[AN 2883741]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2010.
   Testünkben egy életen át : [a III. országjáró konferencia előadásai] / [szerk. Horváthné Schmidt Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. - Győr : M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyes., 2009. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8100-1 fűzött
pszichoterápia - konferencia-kiadvány
615.851 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2885769]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2010.
   Tic-taktika : a Tourette-szindrómáról / szerk. Tárnok Zsanett. - Budapest : Akad. K., 2009. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak - lélekutak, ISSN 2061-232X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8787-7 fűzött
gyermekpszichiátria - akaratlan mozgás
616.89-053.2 *** 616.89-008.48-053.2 *** 61689-009.2
[AN 2882501]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2010.
Wacker, Andreas (1963-)
Heilpflanzen der Homöopathie (magyar)
   Gyógynövények a homeopátiában : 159 faj bemutatása és alkalmazása / Andreas Wacker ; a "Botanikai leírások" szerzője Ingrid és Peter Schönfelder ; [ford. Suszter-Pártay Timea]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 237, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 978-963-7268-71-7 kötött : 2980,- Ft
homeopátia - gyógynövény
615.015.32 *** 615.89:615.322
[AN 2883655]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2010.
Young, Robert O.
The pH miracle for diabetes (magyar)
   PH csoda a cukorbetegségre : forradalmi étrend az I-es és II-es típusú cukorbetegeknek / Robert O. Young, Shelley Redford Young ; [ford. Kárpáti Péter, Krajcsi Tímea]. - Budapest : MG Európa Kft., [2009]. - 364 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-363.
ISBN 978-963-88552-0-6 fűzött : 2500,- Ft
cukorbetegség - egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2886320]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

404 /2010.
   Az ezüst hárs sem segített : igaz történetek és érdekességek a tatabányai szénbányászat 120 évéből / [szerk. Csics Gyula, Stuber György, W. Csoma Éva] ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - [Tatabánya] : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2009. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7985-5 fűzött
Tatabánya - szénbányászat - anekdota
622.33(439-2Tatabánya)(0:82-36)
[AN 2885222]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2010.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Bányász voltam Tatabányán / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7563-5 kötött : 2500,- Ft
Tatabánya - bányász - szénbányászat - memoár
622.33(439-2Tatabánya)(0:82-94)
[AN 2885487]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

406 /2010.
Rathbone, Andy
Windows 7 for dummies (magyar)
   Windows 7 / Andy Rathbone ; [ford. Antal Bálint és Korotij Ágnes]. - Budapest : Panem, 2009. - 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-519-5 fűzött : 3900,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 2886421]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2010.
Summerfield, Mark
Programming in Python 3 (magyar)
   Python 3 programozás : átfogó bevezetés a Python nyelvbe / Mark Summerfield ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László, Varga Péter]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2009. - 535 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-64-1 fűzött : 6980,- Ft
programnyelv
519.682Python
[AN 2885575]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2010.
   Számítógépről, világhálóról könnyen, gyorsan / [szerk. Huber Krisztián, Kocsis Miklós, Őrsi Gábor] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-87569-4-7 fűzött
számítástechnika - internet - tankönyv
681.3(078) *** 681.324(078)
[AN 2884071]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

409 /2010.
   Régi és új trendek a kozmetikai iparban : Kozmetikai Szimpózium 2009 : Budapest, 2009. november 12. : program és előadás-összefoglalók = Old and new trends in the cosmetic industry : Cosmetic Symposium 2009 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., 2009. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-03-8 fűzött
kozmetikai ipar - kozmetikum - konferencia-kiadvány
687.5 *** 665.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2883810]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2010.
Vlk, Václav
Udírny (magyar)
   Házi és kerti füstölők és grillezők : építés, füstölési módok / Václav Vlk ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2009. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-097-9 fűzött : 3995,- Ft
tűzhely - kertépítés - barkácsolás
683.95 *** 712.6 *** 689
[AN 2885996]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

411 /2010.
   Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, innováció az építőanyag-iparban / [szerk. és sajtó alá rend. Varga István]. - Budapest : Mackensen Kft., 2009. - 154 p. ; 21 cm. - (Párbeszéd könyvek, ISSN 2061-2702)
Bibliogr.: p. 142-148.
ISBN 978-963-88281-5-6 fűzött
építőanyag-ipar - fenntartható fejlődés
666.7/.9 *** 504.03
[AN 2883452]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2010.
Kószó József (1944-)
   Háztetők fedése / Kószó József. - [Szeged] : Szukits, [2009]-. - 29 cm
tetőfedés
692.415
[AN 2886005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2009. - 283 p. : ill., részben színes
ISBN 963-497-185-6 kötött
[AN 2886008] MARC

ANSEL
UTF-8413 /2010.
Kószó József (1944-)
   Uszodák / Kószó József. - [Szeged] : Szukits, [2008]-. - ill., részben színes ; 29 cm
Kötött
uszodatechnika
696.144 *** 725.74
[AN 2800067]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2009. - p. 267-470.
ISBN 963-497-173-3 kötött
[AN 2887261] MARC

ANSEL
UTF-8414 /2010.
Teveli Mihály
   Kémények és szellőzők / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2010. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 6.)
ISBN 978-963-278-092-4 fűzött : 1450,- Ft
kémény
697.8 *** 692.71 *** 662.922
[AN 2885964]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2010.
Teveli Mihály
   Teherhordó falazatok / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 5.)
ISBN 978-963-278-091-7 fűzött : 1450,- Ft
fal - falazóelem - építőanyag
691 *** 692.2 *** 624.012
[AN 2885967]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

416 /2010.
Beretvás Károly
   125 éves a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., 1884-2009 / [... szerzői Beretvás Károly, Gara Kálmán]. - Debrecen : DKV Debreceni Közlekedési Zrt., 2009. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8119-3 kötött
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Debrecen - közlekedéstörténet - városi közlekedés
656.025.6(439-2Debrecen)(091)
[AN 2883001]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2010.
Dörflinger, Michael
1000 Landmaschinen (magyar)
   1000 mezőgazdasági gép. - Pécs : Alexandra, 2009. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Kántor Tamás. - Szerző Dörflinger, Michael
ISBN 978-963-297-007-3 kötött
mezőgazdasági gép - fényképalbum
629.114.73(100)(084.12)
[AN 2883344]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2010.
   A HTE 60 éve / szerk. Bartolits István ; [közread. a] Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - Budapest : HTE, 2009. - 300 p. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
ISBN 978-963-8111-71-5 kötött
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
híradástechnika - informatika - egyesület - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
654 *** 681.3 *** 061.2(439)HTE
[AN 2885231]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2010.
Kelemen József
   Vezetési idő és a tachográf : gépkocsivezetők kézikönyve / Kelemen József. - Püspökladány : Kotra Kft., 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87575-4-8 fűzött : 1200,- Ft
gépkocsivezető - munkafeltétel - munkavédelem
656.071 *** 331.444 *** 331.45
[AN 2883886]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2010.
Kotra Károly
   A számítógépes KRESZ-oktatás megvalósítása és módszertana / Kotra Károly, Ferenczik Zoltán. - Püspökladány : Kotra Kft., 2009. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm + CD-R
ISBN 978-963-87575-3-1 fűzött : 1600,- Ft
közlekedési szabály - számítógépes oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
656.1.05(072) *** 681.3.004.14 *** 371.66/.69
[AN 2883912]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2010.
   Szigorúan ellenőrzött vonatok : a győri Mediawave Fesztivál keretében 2008. április 29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai / szerk. Bana József, Katona Csaba. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt. : Mediawave Közalapítvány ; Budapest : MOL, 2009. - 189 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mediawave konferenciák, ISSN 1789-9311 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88533-0-1 kötött
Magyarország - vasút - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
656.2(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2886310]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

422 /2010.
   Az állategészség-védelem alapjai / szerk. Egri Borisz. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-286-541-6 fűzött
állategészségügy - állatorvostan - egyetemi tankönyv
619(075.8)
[AN 2886136]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2010.
Bernáth Jenő (1944-)
   A mák : termesztés és receptek / Bernáth Jenő, Németh Éva ; [A mák és a máktermékek felhasználása c. fejezetet ... írta Wilfried Ahrens és Jan Snejd]. - Budapest : Cser K., 2010. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-111-2 fűzött : 2495,- Ft
növénytermesztés - mák - sütemény - szakácskönyv
633.75 *** 641.852(083.12) *** 641.55(083.12):633.75
[AN 2885983]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2010.
Fox, Michael W. (1937-)
The healing touch for dogs (magyar)
   Kutyamasszázs : a gyógyító érintés / Michael W. Fox ; [ford. Gondos László]. - Budapest : Totem, [2009]. - 215, [16] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [231].
ISBN 978-963-590-396-2 fűzött : 1995,- Ft
kutyatartás - masszázs
636.7 *** 615.82
[AN 2886316]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2010.
Himelstein, Linda
The king of vodka (magyar)
   A Vodkakirály : Pjotr Szmirnov élete és egy birodalom születése / Linda Himelstein ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 366 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9943-28-5 fűzött : 3480,- Ft
Smirnov, Pëtr Arsenevič (1831-1898)
Smirnov család
Oroszország - családtörténet - vállalkozó - égetett szeszes ital - 19. század - 20. század
663.5(47)(092)Smirnov,_P._A. *** 929.52(47)Smirnov
[AN 2886564]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2010.
Liebhard, Peter
Energieholz im Kurzumtrieb (magyar)
   Energetikai faültetvények : rövid vágásfordulójú faanyagtermelés : a jövő nyersanyaga / Peter Liebhard ; [ford. Gulyás Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2009. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 978-963-278-101-3 fűzött : 3995,- Ft
erdészet - biomassza
630 *** 620.95
[AN 2885990]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2010.
Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak (2009) (Budapest)
   Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak : kertészettudomány : 2009. október 28-30., Budapest : összefoglalók = Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Scientific Conference : horticultural science : 28-30 October 2009, Budapest : abstracts / [rend., közread.] Corvinus Kertészettudományi Kar. - Budapest : BCE Kertészettud. Kar, 2009. - XVIII, 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-503-397-3 fűzött
kertészet - konferencia-kiadvány
634 *** 635 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2882827]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2010.
Macskás Viki
   Macskák nagykönyve / Macskás Viki. - Debrecen : TKK, [2009]. - 128 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-596-723-0 kötött
macska
636.8
[AN 2882531]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2010.
Macskás Viki
Macskák nagykönyve (szlovák)
   Veľká kniha mačiek / Viki Macskásova ; [prekl. Katarína Borosová]. - [Debrecen] : TKK, [2009]. - 128 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-596-733-9 kötött
macska
636.8
[AN 2882547]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2010.
Miller, Arthur W.
   Izbové rastliny : opatera, rozmnožovanie / Arthur W. Miller ; [prekl. Katarína Borosová]. - [Debrecen] : TKK, [2009]. - 152 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-712-4 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2883183]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2010.
Nicholas, Anna Katherine
Pug (magyar)
   A mopsz / Anna Katherine Nicholas ; [ábrák Yolyanko Habanero] ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 68 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-090-0 fűzött : 2495,- Ft
kutya
636.7
[AN 2885959]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2010.
Russell, Andy
The Canadian cowboy (magyar)
   A kanadai cowboy / Andy Russell ; [ford. Hegedűs János] ; [ill. Don Brestler]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-307-4 fűzött : 3000,- Ft
Kanada - Egyesült Államok - szarvasmarha-tenyésztés - 20. század - memoár
636.2(71/73)"19"(0:82-94)
[AN 2882949]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2010.
Skinner, Matt
Heard it through the grapevine (magyar)
   A borokról, egyszerűen : [hogyan válasszunk, vásároljunk és fogyasszunk bort] / Matt Skinner. - Pécs : Alexandra, 2009. - 176 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 978-963-370-996-2 kötött
bor
663.2
[AN 2884072]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2010.
Steidl, Robert
Biologischer Säureabbau (magyar)
   Biológiai almasavbontás : lehetőségek, gyakorlati megoldások, minőség-ellenőrzés / Robert Steidl, Georg Leindl ; [ford. Pátkai Györgyi]. - Budapest : Mezőgazda, [2009]. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-286-544-7 kötött
borászat - mikrobiológia - savasság
663.253 *** 579
[AN 2886308]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2010.
Steidl, Robert
Moderne Rotweinbereitung (magyar)
   Korszerű vörösborkészítés : vinifikálás, stabilizálás, optimálás / Robert Steidl, Wolfgang Renner ; [ford. Pátkai Györgyi]. - Budapest : Mezőgazda, [2009]. - 86 p. : ill. ; 21 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-286-539-3 kötött
borászat - szőlészet
663.2 *** 634.8
[AN 2886307]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2010.
Tószegi Judit
   Mézeskalácsok / Tószegi Judit. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 105.)
ISBN 978-963-278-096-2 fűzött : 995,- Ft
mézeskalács - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
664.667 *** 745.55 *** 379.826
[AN 2886303]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

437 /2010.
Bártfai László
   155 aprósütemény és vendégváró finomság / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-540-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2886237]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2010.
Bártfai László
   155 kenyér, kalács és péksütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-570-4 fűzött
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2886349]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2010.
Börcsök Bodor Sarolta
   Háztartásszervezés háztartáshigiénia sok-sok locsogással körítve / Börcsök Bodor Sarolta. - Budapest : [Börcsök Bodor S.], 2009. - 200 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-06-8246-6 fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 2882804]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2010.
Fazekasné Szántó Tünde
   Élvezetes egészség : bio ételek szakácskönyve / Fazekasné Szántó Tünde ; [fotók Ekhardt Júlia]. - Debrecen : TKK, [2009]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-402-4 kötött
biogazdálkodás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 631.147
[AN 2882731]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2010.
Frank Júlia (1946-)
   Édes és sós sütemények : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Patyi Árpád]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 63 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5843-8 fűzött : 1600,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2885130]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2010.
Horváth Ilona, F.
   Szakácskönyv : receptek és tanácsok a mindennapokra és a különleges alkalmakra / F. Horváth Ilona. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-399-3 fűzött : 1495,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2886353]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2010.
Liscsinszky Béla (1949-)
   Főzzünk magyarul / Liscsinszky Béla. - 3. kiad. - Budapest : Mérték, 2009. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9889-70-5 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2885663]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

444 /2010.
Kisbali László (1954-2009)
   Sapere aude! : esztétikai és művelődéstörténeti írások / Kisbali László ; szerk. Szécsényi Endre. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 272 p. : ill. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-206-9 fűzött : 2600,- Ft
filozófia - esztétika
111.852 *** 1(439)Kisbali_L.
[AN 2885973]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2010.
Müller Péter (1936-)
   Gondviselés : beszélgetés a sorsunkról / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2009. - 338, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-297-104-9 kötött
sors - élet
124.6 *** 129.6 *** 128
[AN 2883441]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2010.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Morgenröte (magyar)
   Hajnalpír : gondolatok a morális előítéletekről / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Óvári Csaba]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 226 p. ; 22 cm
Megj. "Virradat" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-32-2 fűzött : 3400,- Ft
filozófia
1(430)Nietzsche,_F.
[AN 2883249]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2010.
Tőzsér János (1970-)
   Metafizika / Tőzsér János. - Budapest : Akad. K., 2009. - 262 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8788-4 fűzött : 2940,- Ft
metafizika - egyetemi tankönyv
111(075.8)
[AN 2882518]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2010.
Weissmahr Béla (1929-2005)
Die Wirklichkeit des Geistes (magyar)
   A szellem valósága : filozófiai útmutatás / Weissmahr Béla ; [ford. Szombath Attila]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 303 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-302.
ISBN 978-963-662-289-3 fűzött : 3600,- Ft
metafizika
111
[AN 2883056]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

449 /2010.
Böjte Csaba (1959-)
   Merjünk hinni és szeretni! : Böjte Csaba testvér lelkesítő gondolatai és bölcs meglátásai az esztendő minden napjára. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 142, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-434-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 2885296]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2010.
Boulad, Henri (1931-)
   Teózis : az ember beteljesülése Istenben : a keleti egyház víziója a megváltásról / Henry Boulad ; [ford. Révész Mária]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 198 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-295-4 fűzött : 2800,- Ft
krisztológia
232
[AN 2883045]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2010.
Brinke, Georg R.
Komme bald, Herr Jesu! (magyar)
   Jöjj el hamar, Úr Jézus! / G. R. Brinke. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-21-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2885829]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2010.
Capelle-Dumont, Philippe (1954-)
Dieu existe-t-il encore? (magyar)
   Isten létezik-e még? / Philippe Capelle, André Comte-Sponville ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : Napvilág, 2009. - 146 p. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-55-3 fűzött : 2000,- Ft
hit
234.2
[AN 2885359]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2010.
Draitschmann, Ida (1899-1968)
Von Kischinew nach Haifa (magyar)
   Kisinyovtól Haifáig : Ida Draitschmann, egy zsidó keresztyén diakonissza testvér életéből / a diakonissza saját feljegyzései alapján szerk. Lina Engelmann, ... és H. H. Poms. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 56 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-25-3 fűzött
Draitschmann,jIda (1899-1968)
Izrael - diakónia - protestáns egyház - egyházi személy - 20. század - memoár
266.3(569.4)(092)Draitschmann,_I.(0:82-94)
[AN 2885837]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2010.
Erdő Péter (1952-)
   Naplójegyzetek Szent Pál évében / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 202 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-158-8 kötött : 1650,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2885161]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2010.
Grün, Anselm (1945-)
Gesundheit als geistliche Aufgabe (magyar)
   Az egészség mint lelki feladat / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Kun Éva]. - 2. jav., bőv. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 120 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-92-0 fűzött
vallásos irodalom
248 *** 244
[AN 2885765]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2010.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A karácsony szíve: a szeretet / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-442-9 fűzött : 1400,- Ft
karácsony - prédikáció - elmélkedés
264-041.2 *** 252 *** 244
[AN 2885157]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2010.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeress mégis! : Gyökössy Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 174, [6] p. ; 20 cm
Kötött : 1950,- Ft (hibás ISBN 978-963-696-431-3)
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2885191]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2010.
Haas György (1933-)
   A szeretet apostola volt : Varga Béla élete / Haas György. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-297-8 fűzött : 2800,- Ft
Varga Béla (1903-1995)
Magyarország - politikus - katolikus pap - belpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század - életrajz
282(439)(092)Varga_B. *** 32(439)(092)Varga_B. *** 323(439)"194/195"
[AN 2883028]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2010.
Hamman, Adalbert-Gautier (1910-2000)
Pour lire les Pères de l'Église (magyar)
   Hogyan olvassuk az egyházatyákat? / Adalbert-G. Hamman ; szerk. Guillaume Bady ; [ford. Nagy Zsolt, Cseke Ákos]. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 13.)
Bibliogr.: p. 202-204.
ISBN 978-963-9226-93-7 fűzött
patrológia - ókeresztény irodalom története
276 *** 281 *** 82(091)-97"00/07"
[AN 2885012]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2010.
   Hebraisztikai tanulmányok / szerk. Schweitzer József és Zsengellér József. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Hebraisztikai Társ., cop. 2009. - 110 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9457-82-9 fűzött : 1600,- Ft
hebraisztika
296
[AN 2886091]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2010.
   Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-140-3 fűzött
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - életrajz
282(439)(092)Meszlényi_Z._L.
[AN 2882800]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2010.
Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza (angol)
   The servant of God, biography of bishop Zoltán Lajos Meszlényi. - Budapest : St. Stephen's Soc., 2009. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-146-5 fűzött
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - életrajz
282(439)(092)Meszlényi_Z._L.
[AN 2882803]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2010.
Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza (francia)
   Vie du serviteur de Dieu, monseigneur Zoltán Lajos Meszlényi. - Budapest : Szt. István Assoc., 2009. - 69 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-147-2 fűzött
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - életrajz
282(439)(092)Meszlényi_Z._L.
[AN 2882806]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2010.
Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza (német)
   Das Curriculum Vitae von Diener Gottes Bischof Zoltán Lajos Meszlényi. - Budapest : Ges. Heiliger Stefan, 2009. - 72 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-148-9 fűzött
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - életrajz
282(439)(092)Meszlényi_Z._L.
[AN 2882808]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2010.
Isten szolgája, Meszlényi Zoltán Lajos püspök életrajza (spanyol)
   Biografía del siervo de Dios obispo Zoltán Lajos Meszlényi. - Budapest : Soc. San Esteban, 2009. - 71 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-142-7 fűzött
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - életrajz
282(439)(092)Meszlényi_Z._L.
[AN 2882812]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2010.
Jaczkó Fruzsina
   Egyházi ünnepek és szokások a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközségben : az egyházközség fennállásának 20. évfordulójára / Jaczkó Fruzsina. - Szolnok : Szolnoki Görök Katolikus Egyházközs., 2009. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p.116-119.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-473-333-1)
Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség
Szolnok - görög katolikus egyház - egyházközség - keresztény ünnep
264-04 *** 281.5.018.2(439-2Szolnok)
[AN 2883560]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2010.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
   A férfi és a nő eredeti egysége : a test teológiája : audiencia-beszédek a Vatikánban, 1979. szeptember 5 - 1980. április 2. / II. János Pál ; [ford. Juhász Gábor Tamás]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 134, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Man and woman, he created them" (Boston : Daughters of Saint Paul, 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-662-298-5 fűzött : 2500,- Ft
házasság - ember
265.5 *** 233.11
[AN 2883122]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Ábrahám és más történetek / Joy Melissa Jensen ; [ill. Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 2.)
ISBN 978-963-629-385-7 kötött : 999,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.11.046(02.053.2)
[AN 2883094]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Az apostolok / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 23.)
ISBN 978-963-629-446-5 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
227.046(02.053.2)
[AN 2883116]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jézus tanításai / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 25 cm
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 2883105]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 35 p. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 17.)
ISBN 978-963-629-386-4 kötött : 1299,- Ft
[AN 2883107] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 35 p. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 18.)
ISBN 978-963-629-387-1 kötött : 1299,- Ft
[AN 2883111] MARC

ANSEL
UTF-8471 /2010.
Kerényi Lajos (1927-)
   Utam hozzád, Uram! : a megtisztulás útja, a megvilágosodás útja, az egyesülés útja / Kerényi Lajos. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-696-443-6 kötött : 1180,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2885397]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2010.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   Magyarok Nagyasszonya / Kovács Bánk ; kiad. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - 3. kiad. - [Budapest] : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. - 160 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-963-06-7684-7 fűzött
mariológia
232.931
[AN 2885158]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2010.
Köves Slomó (1979-)
   Zsidó szakadás - Hamburgtól Nagymihályig : európai és magyarországi zsidó történelmi fejlemények a hamburgi (1818-1820) és nagymihályi (1865) rabbinikus disputa tükrében / Köves Slomó. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2009. - 349 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 323-335.
ISBN 978-963-88493-7-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Európa - zsidóság - zsidó vallás - ortodoxia - 19. század
296(439)"18" *** 316.347(=924)(439)"18" *** 296(4)"18"
[AN 2885549]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2010.
Lucado, Max
It's not about me (magyar)
   Az élet nem rólam szól : ments meg Uram minket attól az élettől, melyről azt hittük, boldoggá tesz minket! / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 124 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9390-45-4)
vallásos irodalom
244
[AN 2885923]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2010.
Lucado, Max
A love worth giving (magyar)
   Ahogy szeretni érdemes / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-29-4 fűzött
szeretet
241.513
[AN 2885761]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2010.
Marx, Reinhard (1953-)
Das Kapital (magyar)
   A tőke : védőbeszéd az emberért / Reinhard Marx ; [ford. Marx Gyula]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 270 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 257-266.
ISBN 978-963-277-135-9 * kötött : 2650,- Ft (hibás ISBN 978-963-361-277-135-9)
állam és egyház viszonya - gazdaságfilozófia
261.7 *** 322 *** 330.1
[AN 2885317]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2010.
Meves, Christa (1925-)
   Manipulált mértéktelenség : a jövő még mindig nyitva áll előttünk / Christa Meves ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 240 p ; 19 cm
Tart.: Manipulált mértéktelenség; Szembeszállni a korszellemmel. - Egys. cím: Manipulierte Masslosigkeit ; Wandlung durch Wiederstand
ISBN 978-963-662-224-4 fűzött : 3000,- Ft
társadalmi probléma - lélektan - vallási erkölcs
241 *** 304 *** 159.9
[AN 2883194]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2010.
Mulinde, John
Set apart for God (magyar)
   Istennek szentelve : felhívás az átadott életre / John Mulinde ; [ford. Gulyás Csilla] ; [... a Zúgó Szél Alapítvány adta ki]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2009. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87689-6-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2883350]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2010.
Nagy Zoltán (1928-)
   Megnyílt az ég : hiszekegyről fiataloknak, felnőtteknek / Nagy Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2009. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-288-6 fűzött : 2400,- Ft
vallásos irodalom - hitvallás
244 *** 238.2
[AN 2883075]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2010.
Pável Márta
   Akinek füle van a hallásra, az hallja meg.. : misztikus út szemlélődésekkel, amelyek a világ gondolkodását megváltoztatják / Pável Márta. - Budapest : Pável M., 2009. - 458 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 454-456.
ISBN 978-963-06-8042-4 fűzött : 3000,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
242
[AN 2882811]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2010.
Rama Swami (1925-1996)
Samadhi: the highest state of Wisdom (magyar)
   Szamádhi : a Bölcsesség legfelsőbb szintje : a Valóság megpillantása / Szvámí Ráma ; [ford. Harsányi Csaba]. - Budapest : Danvantara, 2009. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-10-7 fűzött : 2490,- Ft
jóga
294.527 *** 159.962.7
[AN 2886728]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2010.
Ravasz László (1882-1975)
   Gondolatok / Ravasz László. - 7. kiad. - Budapest : Kálvin, 2009. - 139 p. ; 20 cm
Szénási Sándor utószavával
ISBN 978-963-558-133-7 fűzött : 630,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2885174]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2010.
Roy Krisztina (1860-1936)
Stratení (magyar)
   Elveszettek / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 144 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-54-3 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2885887]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2010.
Rózsa Huba (1939-)
   Úton a Mesterrel : magyarázatok a "C" egyházi év evangéliumaihoz / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-153-3 kötött : 1950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 2885307]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2010.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2009. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-34-0 fűzött
imakönyv
243
[AN 2886314]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2010.
Simon T. László (1963-)
   Az üdvösség mint esély és talány : közelítések a Márk-evangélumhoz / Simon T. László. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2009. - 253 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 12.)
A függelékben Márk evangéliuma magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 245-253.
ISBN 978-963-7343-47-6 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 2885914]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ägyptische Mythen und Misterien (magyar)
   Egyiptom mítoszai és misztériumai : 12 előadás : Lipcse, 1908. szeptember 2-14. / Rudolf Steiner ; [ford. Göröntsér Márton] ; [... a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - Budapest : Új Mani-fest K., 2001 [!2009]. - 167 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-00-7348-6) (hibás ISBN 978-963-00-5974-9)
ókori Egyiptom - vallástörténet - művelődéstörténet
291.13 *** 291.3 *** 299.31 *** 930.85(32)
[AN 2885171]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2010.
Steinmeister, Andreas
Abraham und Lot (magyar)
   Ábrahám és Lót : amit vet az ember, azt fogja aratni is / Andreas Steinmeister. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 96 p. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9867-47-5)
vallásos irodalom
244
[AN 2885822]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2010.
Stott, John R. W.
Basic Christianity (magyar)
   Hinni Jézusban / John R. W. Stott ; [ford. Kmetty Anikó]. - Budapest : Harmat, 2009. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-028-0 fűzött
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 2884771]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2010.
Szaniszló, Inocent-Mária
   Egyén és társadalom : teológiai és társadalomelméleti kérdések : avec une apreciations critique du livre La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt / Inocent-Mária Szaniszló. - Sopron : Novum Verl., 2009. - 77 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9916-70-8 fűzött
Arendt, Hannah (1906-1975). The human condition
kereszténység - társadalomelmélet
23/28 *** 316
[AN 2882883]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2010.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   Egyetemes vallástörténet : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2009. - 327 p. ; 20 cm. - (A teológia segédtudományai)
Bibliogr.: p. 327-[328].
ISBN 978-963-88160-2-3 kötött
vallástörténet - egyetemi tankönyv
291(075.8)
[AN 2885728]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2010.
Tozer, Aiden Wilson (1897-1963)
I call it heresy! (magyar)
   "Elméteket felkészítve, legyetek józanok..." / A. W. Tozer. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-44-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2885868]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2010.
Trevor, Meriol
John Henry Newman, apostole to the doubtful (magyar)
   John Henry Newman, a kétkedők apostola / Meriol Trevor eredeti szövegét átd. és bőv. Léonie Caldecott ; [ford. és jegyzetekkel ell. Somogyi György] ; [közread. a] Newman Központ. - Budapest : Newman Közp., 2009. - 83 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-7931-2 fűzött
Newman, John Henry (1801-1890)
Anglia - katolikus pap - 19. század
282(410)(092)Newman,_J._H.
[AN 2886381]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2010.
   Új vallásos mozgalmak és a pedagógia : sajátos nevelési problémák az iskolában / szerk. Mikonya György, Szarka Emese. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2009. - 340 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-082-6 fűzött
Magyarország - vallásos nevelés - vallási mozgalom - szocializáció - egyház - ezredforduló
28(439)"200" *** 37.017.93 *** 316.736
[AN 2885014]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2010.
Ungár Aladár (1905-1970)
   Ahogy Isten megláttatta velem.. : az Ige hirdetésének és tanulmányozásának különböző módjai : Ungár Aladár előadásai. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 184 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7369-95-7)
vallásos irodalom
244
[AN 2885866]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2010.
Ungár Aladár (1905-1970)
   "Íme, az ajtó előtt állok..." : Ungár Aladár válogatott szolgálatai : elhangzott magyar nyelven az Evangéliumi Rádióban (TWR), 1961-1970. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-49-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2885855]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2010.
Vankó Zsuzsa
   "Kit küldjek el, ki megy el nékünk?" : bátorítás és felkészítés a személyes bizonyságtevés szolgálatára / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2009. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88160-3-0 fűzött
adventista egyház - misszió
286.3 *** 266
[AN 2883034]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2010.
Wiesel, Elie (1928-)
Wise men and their tales (magyar)
   Bölcsek és történeteik [elektronikus dok.] / Elie Wiesel ; Vallai Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (8 h 10 min) ; 12 cm
Ford. Kovács Lajos. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6064-9 : 2990,- Ft
Talmud
Biblia. Ószövetség
zsidó vallás - irodalmi alak - bibliamagyarázat - hangoskönyv
296 *** 221.07
[AN 2884657]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2010.
Wommack, Andrew
Grace, the power of the gospel (magyar)
   Kegyelem, az evangélium ereje : nem az számít, amit te teszel, hanem az, amit Jézus tett / írta Andrew Wommack ; [ford. Kriszt Éva]. - [Győrzámoly] : Katona Zs., cop. 2009. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5803-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.1.07
[AN 2883607]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2010.
Wray, William
What Jesus said (magyar)
   Jézus tanításai : az év minden napjára / William Wray ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 390 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-248-039-8 b. : 2800,- Ft
Biblia
idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2884110]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

501 /2010.
Balázs Eszter (1971-)
   Az intellektualitás vezérei : viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról, 1908-1914 / Balázs Eszter. - Budapest : Napvilág, 2009. - 364 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 313-354.
ISBN 978-963-9697-36-2 fűzött : 2800,- Ft
Nyugat, ISSN 0201-0305
Magyarország - értelmiség - irodalmi élet - folyóirat - 20. század - századforduló
316.343.652(439)"190/191" *** 894.511(091)"190/191" *** 070(439)Nyugat
[AN 2885405]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2010.
Boronkai Dóra
   Bevezetés a társalgáselemzésbe / Boronkai Dóra. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 200 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-199.
ISBN 978-963-9888-89-0 fűzött : 2990,- Ft
interperszonális kommunikáció - társalgás - szövegtan
316.772.4 *** 82.08
[AN 2882506]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2010.
Buettner, Dan
The blue zone (magyar)
   A hosszú élet oázisai : Földünk kék zónái : a legidősebbek tanai a hosszú életről / Dan Buettner ; [... ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Geographia, 2009. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-280.
ISBN 978-963-9547-80-3 kötött
idős - öregkor higiénéje - egészséges életmód
316.37-053.9(100) *** 613.98 *** 613-053.9
[AN 2884273]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2010.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Együttműködés és újítóképesség : kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai / Csizmadia Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2009. - 254 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-212.
ISBN 978-963-9697-44-7 fűzött : 3100,- Ft
gazdaságszociológia - társadalomtudomány - innováció
30 *** 330.341.1 *** 316.334.2
[AN 2885471]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2010.
Gaál Zsuzsanna
   A dzsentri születése : a Tolna megyei reformkori középbirtokos nemesség átalakulása a neoabszolutizmus és a dualizmus korában / Gaál Zsuzsanna. - Szekszárd : [Wosinsky M. M. Múz.], 2009. - 215 p. : ill. ; 27 cm
Közread. a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Bibliogr.: p. 206-212.
ISBN 978-963-7209-32-1 kötött
Dőry család
Tolna vármegye - nemesség - köznemesség - dzsentri - családtörténet - 19. század
316.343.324(439.125)"18" *** 929.52(439)Dőry
[AN 2884294]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2010.
Huszár Ágnes (1949-)
   Bevezetés a gendernyelvészetbe : miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja? / Huszár Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 123 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 98.)
Bibliogr.: p. 113-123.
ISBN 978-963-9902-29-9 fűzött : 1990,- Ft
szociolingvisztika - kommunikáció - nemek lélektana - genderkutatás - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 800.1(075.8) *** 159.922.1
[AN 2882818]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2010.
Ilonszki Gabriella (1953-)
   Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. században / Ilonszki Gabriella. - Budapest : Akad. K., 2009. - 322 p. ; 21 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 251-266.
ISBN 978-963-05-8672-6 kötött
Magyarország - politikatörténet - politikai szociológia - országgyűlési képviselő - archontológia - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
316.334.3(439)"18/200" *** 32(439)(092):030 *** 316.344.4(439)"18/200"
[AN 2882486]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2010.
Jászberényi József (1972-)
   Az aktív időskor lehetőségei Magyarországon : bevezetés a geronto-andragógiába / Jászberényi József. - Budapest : PrintXBudavár, cop. 2009. - 159 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88085-3-0 fűzött
Magyarország - idős - gerontológia
316.37-053.9(439) *** 613.98
[AN 2884838]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2010.
   A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata / [szerk. és sajtó alá rend. Varga István]. - Budapest : Mackensen Kft., 2009. - 266 p. ; 21 cm. - (Párbeszéd könyvek, ISSN 2061-2702)
Bibliogr.: p. 233-247.
ISBN 978-963-88281-6-3 fűzött
demográfia - munkásság - építőipar - életminőség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-058.234(439)"200" *** 316.343.63(439)"200"(083.41) *** 69(439)
[AN 2883458]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2010.
Simon, George
In sheep's clothing (magyar)
   Báránybőrben : a nyílt agressziótól a manipulációig / George Simon ; [ford. és az utószót írta Kövi György]. - Budapest : Háttér, cop. 2009. - 341 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-9365-88-9 fűzött : 2490,- Ft
személyiség-lélektan - szociálpszichológia - agresszív magatartás - befolyásolás
316.6 *** 159.923.2 *** 316.475 *** 316.647.3
[AN 2884918]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2010.
Tóth József Farkas (1945-)
   Kovács Alajos (1877-1963) műveinek válogatott bibliográfiája : munkái és a róla szóló irodalom / [a bibliográfiát összeáll. ... Tóth József Farkas]. - Budapest : KSH Kvt., 2009. - 84 p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 24.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-235-236-7 fűzött
Kovács Alajos (1877-1963)
Magyarország - statisztika - tudós - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
311(439)(092)Kovács_A. *** 012Kovács_A.
[AN 2883499]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2010.
Tóth Kati (1978-)
   Molnárkák : Kiskrumpli érkezése a családba / Tóth Kati. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 109 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-54-8 fűzött : 3290,- Ft
anyaság - memoár
316.37-055.52-055.2(0:82-94) *** 618.2(0:82-94)
[AN 2884869]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2010.
Utry Attila (1949-)
   Az emberi szellem ökológiája / Utry Attila. - 2. jav., bőv. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 138 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-137.
ISBN 978-963-9634-80-0 fűzött : 2400,- Ft
kulturális élet - kommunikáció - szociálpszichológia
316.6 *** 316.7
[AN 2883198]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2010.
Vidacs Bea
   Egy szebb jövő képei : a futball a kameruni közgondolkodásban / Vidacs Bea. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint. : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., 2009. - 200 p. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 13.)
Bibliogr.: p. 171-200.
ISBN 978-963-236-220-5 fűzött : 2100,- Ft
Kamerun - kulturális antropológia - labdarúgás - helyismeret
316.7(671.1) *** 796.332(671.1) *** 908.671.1
[AN 2886203]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2010.
Zámbó László (1944-)
   Földbeszántott keserűség avagy Az utolsó barázda / Zámbó László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-278-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - 20. század - 1945 utáni időszak
316.343.64(439)"19/200"
[AN 2883048]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

516 /2010.
Dalos György (1943-)
Proletarier aller Länder, entschuldigt mich! (magyar)
   Világ proletárjai, bocsássatok meg! : vicces búcsú a létező szocializmustól / Dalos György ; [ford. Győri László]. - Budapest : Corvina, 2009. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5863-6 kötött : 1500,- Ft
vicc
398.94
[AN 2885152]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2010.
Devecsery László (1949-)
   Ünnepelő : szokások, hagyományok : versek, mesék, dalok / Devecsery László ; [... Kalmár István ill.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2009. - 201, [3] p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-539-691-7 fűzött : 2490,- Ft
ünnep - mondóka - gyermekvers
394.26(0:82-14) *** 394.26(0:82-34) *** 398.33
[AN 2884904]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2010.
Farkas Attila
   Családfakutatás Matyóföldön II / Farkas Attila. - Mezőkövesd : Farkas A., 2009. - 101 p. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88556-0-2)
Matyóföld - magyar néprajz - családkutatás
392.3(=945.11)(439Matyóföld) *** 929.5(439Matyóföld)
[AN 2884870]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2010.
Flórián Mária (1940-)
   "A nép követte a szabást" : folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában 17-19. századi viselettörténeti adatok tükrében / Flórián Mária. - Budapest : Akad. K., 2009. - 178 p., [16] t. : ill. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 143-170.
ISBN 978-963-05-8749-5 fűzött
magyar néprajz - viselettörténet - népviselet - 17. század - 18. század - 19. század
391(=945.11)
[AN 2882509]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2010.
Helmold, Susanne
Weihnachtskugeln (magyar)
   Karácsonyi gömbök / Susanne Helmold ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 108.)
ISBN 978-963-278-094-8 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
398.332.416 *** 745 *** 379.826
[AN 2886306]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2010.
Nagy Alexandra
   Amin a barátok is nevetnek / Nagy Alexandra ; [rajz. ... Sajdik Ferenc]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 200, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-436-8 fűzött : 1480,- Ft
vicc
398.94
[AN 2885407]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2010.
Parti Katalin (1974-)
   Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 373 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-372. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9634-92-3 fűzött : 5040,- Ft
pornográfia - gyermek - internet - jogi szabályozás
392.6-053.2 *** 681.324Internet
[AN 2883266]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2010.
Pressing Lajos (1953-)
   Szellemi tanítások a magyar népmesékben / Pressing Lajos. - [Budapest] : Pilis-Print, [2009]-. - 24 cm
Fűzött
mesekutatás - magyar néprajz - népmese
398.21.001(=945.11)
[AN 2886383]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az égig érő fa. - cop. 2009. - 327 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9788-15-2 : 3200,- Ft
[AN 2886390] MARC

ANSEL
UTF-8524 /2010.
Rashīd al-Dīn Ṭabīb (1247?-1318)
Sharḥ-i aḥvāl-i Ughūz (magyar)
   Oguz kán : azerbajdzsán változat / [Rasidaddin Fazlallah] ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : EFI, 2009. - 82, [2] p. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9362 ; 4.)
Fűzött
török népek - mitológia
398.2(=943)
[AN 2886311]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2010.
Vécsey Aurél
   Betyárvilág Magyarországon : [Sobri Jóska, Angyal Bandi, Rózsa Sándor, Sisa Pista, Patkó Bandi, Vidróczky Marci, Savanyó Jóska és a többi szegénylegény] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Betyárok könyve
ISBN 978-963-290-049-0 fűzött
Magyarország - betyár - közbiztonság - 19. század - történeti feldolgozás
394-058.55(439)(091)(092) *** 351.74(439)"18"
[AN 2886318]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2010.
Zawawi Mirjam
   1001 keleti közmondás 1001 napra / [gyűjt. és ford.] Zawawi Mirjam. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 197, [3] p. : ill. ; 13 cm
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-696-411-5)
arabok - közmondás
398.91(=927)
[AN 2885153]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

527 /2010.
Allen, Thomas B.
Declassified (magyar)
   50 szupertitkos dokumentum a történelem irattárából / írta Thomas B. Allen ; [... ford. Kovács Lajos, ... M. Nagy Miklós]. - Budapest : Geographia, 2009. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 978-963-9810-75-4 kötött
hírszerzés - katonai hírszerzés - 19. század - 20. század
327.84(100) *** 355.40(100)
[AN 2883177]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2010.
Besze Szilvia
   Európai Parlament / [a kiadványt Besze Szilvia, Dorka Áron ... és Kovács Roland ... kész.]. - Budapest : Europe Direct Pest M. Európai Inf. Pont, 2009. - 16 p. : ill., színes ; 29 cm. - (EUpolgár, ISSN 2060-7482 ; 3.)
Fűzött
Európai Unió. Parlament
választás
324(4-62)"2009" *** 328(4-62)
[AN 2884165]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2010.
Čáky, Milan
   Európan Robert Schuman / Milan Čáky. - Budapešt : Mima Music, cop. 2009. - 236 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 234-236. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-87219-4-5 kötött : 1500,- Ft : 6 EUR
Schuman, Robert (1886-1963)
Franciaország - politikus - európai integráció - 1945 utáni időszak
32(44)(092)Schuman,_R. *** 327.39(4-62)"195/196"
[AN 2885116]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2010.
Csaba László (1954-)
   Helyünk a világban : a magyar külpolitika útja a 21. században / Csaba László, Jeszenszky Géza, Martonyi János. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2009. - 217, [2] p. : 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 8.)
Riporter Kovács Lajos Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-15-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - külpolitika - magyar történelem - politikus - 20. század - ezredforduló - kerekasztal-beszélgetés
327(439)"200" *** 32(439)(092)(047.53) *** 943.9"19"(047.53)
[AN 2882613]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2010.
Debreczeni József (1955-)
   Arcmás / Debreczeni József. - Budapest : Noran-Libro, 2009. - 450 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88576-1-3 kötött : 3990,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2885587]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2010.
Hárs Gábor (1942-)
   A nagykövet naplója / Hárs Gábor ; [közread. az] Egy Emberibb Világért Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Egy Emberibb Világért Közhasznú Alapítvány, cop. 2009. - 94 p., [4] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8145-2 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - diplomata - külképviselet - memoár
327(439)(092)Hárs_G.(0:82-94)
[AN 2885149]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2010.
Hóvári János (1955-)
   Rodostói emlékek és tanulságok ; Beszédes Kálmán, Rodostó magyar képírója / Hóvári János ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság. - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2009. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88547-0-4 kötött
Beszédes Kálmán (1839-1893)
Rodostó - Törökország - Magyarország - emigráció - grafikus - 18. század - rajz
325.25(=945.11)(560)"17"(093) *** 76(439)(092)Beszédes_K.
[AN 2882834]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2010.
   Inner peace - the answer to world conflicts : world peace in your hands : World Peace Summit 2009 : Szombathely, ... October 2-4. / [org. by the] Sri Swami Madhavananda World Peace Council. - [Budapest] : [Józsefvárosi SC], [2009]. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Józsefvárosi SC. - Köszöntők a konferencia alkalmából. - Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-8037-0 fűzött
békemozgalom - konferencia-kiadvány
327.36 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2884847]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2010.
Joris, Lieve (1953-)
De melancholieke revolutie (magyar)
   A melankolikus forradalom / Lieve Joris ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - [Budapest] : Gondolat, 2009. - 316, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-202-2 fűzött : 2850,- Ft
Magyarország - holland irodalom - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
323(439)"1989/199"(0:82-94) *** 839.31-94=945.11
[AN 2884744]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2010.
Mackiewicz, Józef (1902-1985)
W cieniu krzyża (magyar)
   A kereszt árnyékában : külön vonal a gondviseléshez / Józef Mackiewicz ; [... ford. Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 162 p. ; 22 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-26-1 fűzött : 2800,- Ft
Szovjetunió - állam és egyház viszonya - 20. század
322(47)"191/195"
[AN 2883201]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2010.
Pongrácz Attila (1974-)
   A São Pauló-i magyarság, 1945-1990 : doktori értekezés / Pongrácz Attila ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola Modern Kori Program. - Szeged : SZTE Törttud. Doktori Isk., 2009. - 166 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-144.
ISBN 978-963-482-953-9 fűzött
Saõ Paulo - emigráció - magyarság - 20. század
325.25(=945.11)(81-2SãoPaulo)
[AN 2884823]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2010.
Simon Zoltán
   Érdekérvényesítés a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon / Simon Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 188 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 178-188.
ISBN 978-963-236-024-9 fűzött : 2100,- Ft
Európai Unió - Magyarország - érdekérvényesítés - lobbi - ezredforduló
328.184(4-62) *** 328.184(439)"200"
[AN 2886184]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2010.
Simonyi András (1952-)
   Csúcsrajáratva : [a washingtoni diplomácia kulisszatitkai] / Simonyi András. - Pécs : Alexandra, 2009. - 334 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-103-2 kötött
Magyarország - diplomata - külképviselet - ezredforduló - memoár
327(439)(092)Simonyi_A.(0:82-94)
[AN 2883449]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2010.
Tukacs Tamás
   Uniótól unióig: Skócia az Egyesült Királyságban és az egyesült Európában / Tukacs Tamás. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 978-963-9909-39-7 fűzött
Nagy-Britannia - Európai Unió - nemzettudat - belpolitika - külpolitika - skótok
323.1(=916.3) *** 316.63 *** 327.39(4-62) *** 323(410)
[AN 2882947]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

541 /2010.
Ács Tibor (1931-)
   Katonaként is magyar : Széchenyi István katonaélete és hadügyi reformeszméi / Ács Tibor. - Budapest : Zrínyi, [2009]. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hősgaléria, ISSN 2061-3962)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-485-9 kötött : 3990,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - politikus - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 2883232]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2010.
Bilecz Ferenc (1945-)
   Jelek a Kárpátok körül / Bilecz Ferenc. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 423 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 417-423.
ISBN 978-963-9916-47-0 fűzött : 5070,- Ft
Tolna megye - Somogy megye - helytörténet - magyar nyelv - nyelvészet - földrajzi név - személynév
943.912.5 *** 943.912.3 *** 809.451.1-311 *** 809.451.1-313.2
[AN 2882706]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2010.
Bölcske römische Inschriften und Funde (magyar) (bőv. kiad.)
   A bölcskei kikötőerőd : római kori feliratok és leletek a Dunából : [in memoriam Soproni Sándor] / a kötetet a Szabó Ádám és Tóth Endre szerkesztésében megj. ... kiadás nyomán szerk. Gaál Attila ; [közread. a] Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2009. - 502 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7209-31-4 kötött
Bölcske - régészet - római birodalom kora - lelet
904(439-2Bölcske) *** 904(398.6)
[AN 2884298]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2010.
Bolgár György (1946-)
   Made in Hungary or Made by Hungarians / by György Bolgár. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 102 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-09-6083-0 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - magyarság
930.85(439) *** 929(=945.11)(100)
[AN 2885558]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2010.
Czirmayné Kocsis Róza
   Rákóczifalva története / Czirmayné Kocsis Róza ; [kiad. Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata]. - Rákóczifalva : Önkormányzat, 2006-. - 25 cm
Rákóczifalva - helytörténet - helyismeret
943.9-2Rákóczifalva *** 908.439-2Rákóczifalva
[AN 2801557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 121 p. : ill.
ISBN 978-963-06-4615-4 fűzött
[AN 2883981] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 130 p. : ill.
ISBN 978-963-88483-0-7 fűzött
[AN 2883985] MARC

ANSEL
UTF-8546 /2010.
Erdődy Gyula (1956-)
   Ivánbattyán története / Erdődy Gyula ; [kiad. az Új Alkotmány Mezőgazdasági Termelőszövetkezet]. - Ivánbattyán ; [Villány] : Új Alkotmány Mezőgazd. Termelőszöv., 2009. - 149 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8151-3 kötött (hibás ISBN 978-963-06-815-3)
Ivánbattyán - helytörténet
943.9-2Ivánbattyán
[AN 2884757]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2010.
   Ezer év öröksége : Fejér megye múltjáról és jelenéről / [szerk. L. Simon László] ; [kiad. a Fejér Megyei Önkormányzat]. - Székesfehérvár : Fejér M. Önkormányzat, 2009. - 159 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7189-05-0 kötött
Fejér megye - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.911.8 *** 908.439.118(084.12)
[AN 2885112]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2010.
Fazekas Valéria
   Szívközelben : Fazekas Valéria beszélgetőtársai: Tőkés László, Szervátiusz Tibor, Péterffy Árpád, Miske László, Szabó Magda, Bereményi Géza, Makovecz Imre, Csoóri Sándor, Jankovics Marcell, Szörényi Levente, Vásáry Tamás, Sára Sándor, Gyurkovics Tibor. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-273-2 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - híres ember - művész - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2884166]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2010.
Joseph, Frank
Atlantis and other lost worlds (magyar)
   Atlantisz és más elveszett világok : új bizonyítékok ősi titkokra / Frank Joseph ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2009. - 243 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7268-72-4 kötött : 3300,- Ft
rejtély - művelődéstörténet - régészet - ókor
930.85(3)(089.3) *** 001.94 *** 904(089.3)
[AN 2885773]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2010.
Kertész István (1942-)
   Ez történt Hellaszban : az ókori Görögország története / Kertész István. - Debrecen : TKK, [2009]. - 151 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-596-722-3 kötött
ókori Görögország - történelem
938
[AN 2882796]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2010.
Lovas Tiborné
   Tükörcserepek : 55 éves portrék : a Békevárostól az európai városig / Lovas Tiborné ; [... kiad. Kazincbarcika Város Önkormányzata]. - Kazincbarcika : Önkormányzat, cop. 2009. - 355 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-7787-5 fűzött
Kazincbarcika - híres ember - interjú
929(439-2Kazincbarcika)(047.53)
[AN 2883391]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2010.
   Magyar elsők : ki, melyik, mikor és hol volt az első? / [összeáll.] Rózsa György ; [szerk. Hitseker Mária]. - Budapest : Kossuth, [2006]-. - 31 cm
Magyarország - művelődéstörténet - televíziós műsorszám
930.85(439)(089.3) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2885792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2009. - 211 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-09-6039-7 kötött : 7500,- Ft
[AN 2883632] MARC

ANSEL
UTF-8553 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Polgári átalakulás és neoabszolutizmus, 1849-1867 / Deák Ágnes. - cop. 2009. - 104 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5693-2 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 19. század
943.9"1849/1867"
[AN 2883221] MARC

ANSEL
UTF-8554 /2010.
Michaīl, tīs Elladas (1939-)
L'impératrice des adieux (magyar)
   A császárné búcsúja / Michel de Grèce ; [ford. Baranyai Judit]. - Budapest : General Press, [2009]. - 429 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-132-7 kötött : 3300,- Ft
Sarolta (Mexikó: császárné) (1840-1927)
Mexikó - uralkodó - 19. század - 20. század - életrajz
972(092)Sarolta
[AN 2884576]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2010.
Ripp Zoltán (1952-)
   Eltékozolt esélyek? : a rendszerváltás értelme és értelmezései / Ripp Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2009. - 229 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 221-229.
ISBN 978-963-9697-50-8 kötött : 2600,- Ft
magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
943.9"198/200" *** 323(439)"198/200"
[AN 2882549]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2010.
Szalai Attila (1941-)
   Lesznek-e még birodalmak? / Szalai Attila. - Sopron : Novum Pro, [2009]-. - 22 cm
világtörténelem
930.9(089.3)
[AN 2884124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ókori birodalmak története. - cop. 2009. - 380, [8] p. : ill.
Bibliogr.: p. [383-387].
ISBN 978-963-9926-43-2 fűzött : 4490,- Ft
történelem - nagyhatalom - ókor
93(089.3) *** 321.01
[AN 2884127] MARC

ANSEL
UTF-8557 /2010.
Szálkai Tamás
   Armales Transylvanorum : válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból / Szálkai Tamás. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 131 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-35-3 fűzött : 2900,- Ft
Erdély - címertan - 16. század - 17. század - nemesi oklevél
929.6(439.21)
[AN 2883220]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

558 /2010.
6 földrész 100 csodája (szlovák)
   100 divov 6 svetadielov / [prekl. Katarína Borosová]. - [Debrecen] : TKK, [2009]. - 104 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-711-7 kötött
helyismeret - építészet - művelődéstörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 72(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2883171]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2010.
   Ajka : a város története képekben / [szerk. Halmai Róbert et al.] ; [kész. az Ajkai Fotóklub]. - Ajka : Ajkai Fotóklub, 2009. - 155, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8098-1 fűzött
Ajka - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ajka(084.12)
[AN 2884886]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2010.
   Alsópáhok 750 éves = Alsópáhok ist 750 Jahre alt = Alsópáhok is 750 years old / [fotók Tenczné Tóth Krisztina et al.] ; [szöveg Tenczné Tóth Krisztina, Király Kornélia]. - [Gyenesdiás] : Tencz K., 2009. - 48 p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-06-8023-3 kötött
Alsópáhok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Alsópáhok(084.12)
[AN 2885145]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2010.
Csorba Piroska (1952-)
   Miskolci legendák / Csorba Piroska, Fedor Vilmos ; [ill. Fata György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6084-7 kötött : 2980,- Ft
Miskolc - helyismeret - anekdota
908.439-2Miskolc(0:82-36)
[AN 2885764]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2010.
Gallai Rezső (1939-)
   Emlékeinket sorvasztó idő / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2009]. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-78-9 fűzött
Tatabánya - helyismeret - memoár
908.439-2Tatabánya(0:82-94)
[AN 2885192]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2010.
Journeys of a lifetime (magyar)
   Életre szóló kalandok : 500 látnivaló a világ minden tájáról / a bevezetőt írta Keith Bellows ... ; [Helen Douglas-Cooper főszerk.] ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-9810-73-0 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2884135]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2010.
Mészáros László (1939-)
   A Tisza / Mészáros László. - [Győr] : Mészáros L., cop. 2009. - 247 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8055-4 kötött : 7999,- Ft
Kárpát-medence - Tisza (folyó) - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.4-191(282.243.742)(084.12) *** 930.85(4-191)(282.243.742)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 2885211]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2010.
The most beautiful natural wonders (magyar)
   A világ legszebb természeti csodái / [szerzők Winfried Maass et al.]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 320 p. : ill., színes ; 36 cm
Ford. Trócsányi Balázs, Varga Ágnes
ISBN 978-963-297-061-5 kötött
helyismeret - természeti környezet - nemzeti park - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12) *** 502.4(100)(084.12)
[AN 2883352]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2010.
Németh Imre (1912-1990)
   Akikre büszkék lehetnek a kapuváriak / Németh Imre ; [kiad. a Gartáért Alapítvány]. - [Győr] : Hazánk ; Kapuvár : Gartáért Alapítvány, 2009. - 53 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9829-08-4 fűzött
Kapuvár - helyismeret - híres ember
908.439-2Kapuvár(092) *** 929(439-2Kapuvár)
[AN 2883097]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2010.
   Olaszországi útikalauz / [közread. az] ENIT - Olasz Nemzeti Turisztikai Hivatal. - Budapest : ENIT - Olasz Nemz. Turisztikai Hiv., [2009]. - 109, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Olaszország - helyismeret
908.45
[AN 2883362]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2010.
Papp László
   Gyula, az alföldi kisváros : kritikai regionalizmus és szerves városfejődés a periférián : urbanisztikai esszé / Papp László ; [megj. a Gyulai Alkotókör kiadásában]. - [Gyula] : Gyulai Alkotókör, cop. 2009. - 140 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8115-5 fűzött : 500,- Ft
Gyula - urbanizáció
911.375(439-2Gyula)
[AN 2882737]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2010.
Pataki János
   Máramaros : ahol megállt az idő / [fényképezte és szerk. Pataki János]. - Budapest : Székelykönyv, 2009. - 327, [9] p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-88477-1-3 fűzött
Erdély - Máramaros megye - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Máramaros(084.12) *** 77.04(439)(092)Pataki_J.
[AN 2886233]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2010.
Schöber, Ulrike
Traumstrassen (magyar)
   Álomutak : a világ legszebb körutazásai / Ulrike Schöber. - Pécs : Alexandra, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Horváth Judit
ISBN 978-963-370-942-9 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2883382]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2010.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Megőrzésre átvéve : barangolás a lengyel Szepesben és Árvában / Konrad Sutarski, Domonkos László ; Kemény András fotóival. - Budapest : Unicus, 2009. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Szenyán Erzsébet. - Bibliogr.: p. 176-177. - Összefoglalás lengyel nyelven
ISBN 978-963-87593-7-5 fűzött : 4000,- Ft
Szepesség - Árva vármegye - Lengyelország - művelődéstörténet - helyismeret
908.439.22 *** 908.438-13 *** 930.85(=945.11)(438-13)
[AN 2883063]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

572 /2010.
   Alkotmányjog : igazságügyi igazgatási alapszakos és munkaügyi és társadalombiztosítási szakos hallgatók számára / [szerk. Paulovics Anita] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 3. átd. kiad. - [Miskolc] : Bíbor K., 2009. - 168 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Alkotmányjog : bachelor szakos hallgatók számára. - Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-9634-96-1 fűzött
alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8)
[AN 2885514]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2010.
   A bírósági végrehajtás magyarázata / [... szerk. Gyekiczky Tamás]. - Budapest : Complex, 2009. - 1088 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2009. szept. 1. - Bibliogr.: p. 1083-1088.
ISBN 978-963-224-987-2 kötött
Magyarország - végrehajtás - törvény - útmutató
347.952(439)(036)
[AN 2882556]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2010.
Buczkó József (1955-)
   "Jöjjön haza Magyarországba..." : a hajdúvárosokból indult mozgalom a Bocskai-korona visszaszerzéséért, 1926 / Buczkó József ; [Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiadása]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2009. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 978-963-7194-22-1 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - mozgalom
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 061.2(439)
[AN 2882756]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2010.
   Büntető eljárásjog / Bánáti János [et al.] ; szerk. Tóth Mihály. - 3. átd., hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 581 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. nov. 1. - Bibliogr.: p. 579-581.
ISBN 978-963-258-075-3 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 2885799]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2010.
   A Büntető törvénykönyv magyarázata / [szerk. Varga Zoltán]. - Budapest : Complex, 2009. - 2 db (1618 p.) ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2009. szept. 14.
ISBN 978-963-295-031-0 kötött
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(036)
[AN 2882575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 784 p.
ISBN 978-963-295-032-7
[AN 2882585] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 790-1618.
ISBN 978-963-295-033-4
[AN 2882587] MARC

ANSEL
UTF-8577 /2010.
   Büntetőjog : általános rész / Belovics Ervin [et al.] ; szerk. ... Busch Béla. - 4. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 563 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. aug. 10. - Bibliogr.: p. 559-563.
ISBN 978-963-258-074-6 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 2885778]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2010.
Csőke Andrea
   A csődtörvény magyarázata / [szerzők Csőke Andrea, Fodorné Lettner Erzsébet, Juhász Csaba]. - Budapest : Complex, 2009. - 633 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2009. szept. 1.
ISBN 978-963-295-036-5 kötött
Magyarország - csőd - törvény - útmutató
347.736(439)(094)(036)
[AN 2886404]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2010.
Farkas István
   Az általános egyszerű közbeszerzés szabályai / ... kész. Farkas István. - Budapest : OVI, [2009]. - 24 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 36.)
Lezárva: 2009. ápr. 1.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2885752]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2010.
Hajdú Orsolya
   Építési beruházások a közbeszerzésben / ... kész. Hajdú Orsolya. - Budapest : OVI, [2009]. - 28 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 37.)
Lezárva: 2009. ápr. 15.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - építésügy - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 349.442(439) *** 351.785(439)
[AN 2885791]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2010.
Hardi Péter (1961-)
   Rejtőzködő gyilkosok : 39 felderítetlen emberölés / Hardi Péter. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-02-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - kriminológia - gyilkosság - jogeset - ezredforduló
343.611(439)"199/200" *** 34.096(439)"199/200"
[AN 2884286]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2010.
Juhász Júlia (1920-)
   A tetthely beszél : igaz mesék egy boldog nyomozó életéből / Juhász Júlia. - Budapest : Gondolat, 2009. - 183 p. ; 20 cm
Rajačič György visszaemlékezései
ISBN 978-963-693-196-4 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - nyomozó - magyar irodalom - Rákosi-korszak - memoár
351.74(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2884730]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2010.
Kovács Zoltán András
   A Szálasi-kormány belügyminisztériuma : rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban / Kovács Zoltán András. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 373, [6] p. : ill., részben térk. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 5.)
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 978-963-9857-33-9 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország. Belügyminisztérium
Magyarország - magyar történelem - belügyminisztérium - második világháború
354.31(439)"1944/1945" *** 943.9"1944/1945"
[AN 2883190]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2010.
   "A közalkalmazottak jogállása magyarázattal, 2009" / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda, 2009. - 260 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. jan. 1.
ISBN 978-963-9856-08-0 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 2883876]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2010.
   Közigazgatási eljárásjog / szerk. Lőrincz Lajos ; [a jogszabálymellékletet Lövétei István ... állította össze]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 567 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 463-468.
ISBN 978-963-258-073-9 fűzött : 5040,- Ft
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - útmutató
342.924(439)
[AN 2885804]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2010.
Liszkayné Nagy Éva Katalin
   Jogi ismeretek adótanácsadók számára : tankönyv / Liszkayné Nagy Éva Katalin, Miklós Irén ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2009. - 362 p. ; 23 cm
Lezárva: 2009. máj. - Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 978-963-9878-15-0 fűzött : 6500,- Ft
jog - adótanácsadás - tankönyv
34(439)(078) *** 336.2
[AN 2884305]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2010.
Liszkayné Nagy Éva Katalin
   Jogi ismeretek mérlegképes könyvelők számára : tankönyv / Liszkayné Nagy Éva Katalin, Miklós Irén ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2009. - 449 p. ; 23 cm
Lezárva: 2009. máj. - Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-9878-16-7 fűzött : 7000,- Ft
jog - számvitel - tankönyv
34(439)(078) *** 657
[AN 2884306]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2010.
   A módosult Ket. egységes szerkezetben : tárgymutatóval / [szerk. Leczki István]. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 122 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-069-2 fűzött : 2200,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatás - eljárásjog - törvény
35(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 2885114]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2010.
Tálné Molnár Erika
   Munkáltató kártérítési felelőssége / Tálné Molnár Erika. - Budapest : Complex, 2009. - 368 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2009. nov. 1.
ISBN 978-963-295-040-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - polgári jog - munkajog - kártérítés - döntvénytár
347.513(439)(094.92) *** 347.426.6(439)(094.92) *** 349.2(439)(094.92)
[AN 2886446]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2010.
   Az új "Ket" és az elektronikus ügyintézés / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda, 2009. - 228 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. márc. 3.
ISBN 978-963-9856-09-7 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - jogszabálygyűjtemény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094) *** 681.3.004.14
[AN 2883846]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2010.
   Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára / szerk. Csapó Zsuzsanna. - Pécs : PTE ÁJK, 2009. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 143.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-301-8 kötött
nemzetközi jog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
341 *** 012Bruhács_J.
[AN 2882821]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2010.
Wopera Zsuzsa (1968-)
   Európai családjog : házassággal, gyermekelhelyezéssel és tartással kapcsolatos ügyek az európai közösségi jogban és más jogforrásokban / Wopera Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 274 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. jún. 30. - Bibliogr.: p. 263-268.
ISBN 978-963-258-068-5 fűzött : 4600,- Ft
Európai Unió - családjog - jogharmonizáció
347.6(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2885109]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

593 /2010.
Kész Barnabás
   Nagy hódítók : [Nagy Sándortól Napóleonig] / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Amit a világról tudni kell, ISSN 2061-1927 ; 2.)
ISBN 978-963-9770-96-6 kötött
hadvezér - gyermekkönyv
355(100)(092)(02.053.2)
[AN 2883840]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

594 /2010.
Oliver, Sandra
Public relations strategy (magyar)
   Public relations stratégia / Sandra Oliver. Public affairs lobbizás : kormányzati és közösségi kapcsolatok a gyakorlatban / Stuart Thomson, Steve John ; [ford. Székely György]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 174, 212 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Egys. cím: Public relations strategy. Public affairs in practice. - A két mű hátlapjával egybekötve. - Borítócím: PR + PA. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8744-0 kötött
vezetéstudomány - lobbi
659.4 *** 65.012.4 *** 328.184
[AN 2882492]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

595 /2010.
Baratier, Jacques (1922-2007)
L'entreprise contre la pauvreté (magyar)
   Vállalkozás a szegénység ellen, avagy A liberalizmus utolsó esélye / Jacques Baratier ; Bruno Tilliette közreműködésével ; [ford. Nyakas Tünde]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 221 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-265-7 fűzött : 3200,- Ft
globalizáció - társadalmi probléma - liberalizmus
330.342.143 *** 304(100) *** 329.12
[AN 2883090]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2010.
Bencze Izabella
   Haza (ki)árulás.. : a dobra vert Magyarország : Bencze Izabella vagyonjogi szakértővel beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 139 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 6.)
ISBN 978-963-662-264-0 fűzött : 3000,- Ft
állami vagyonkezelés - államháztartás - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
336.12(439)"200"
[AN 2883053]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2010.
Benczes István Zsolt
   Nemzetközi gazdaságtan / Benczes István, Csáki György, Szentes Tamás. - Budapest : Akad. K., 2009. - 335 p. ; 25 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 318-322.
ISBN 978-963-05-8711-2 kötött
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(100)(075.8)
[AN 2882481]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2010.
Botos Katalin (1941-)
   Keresztény gazdaság, globális piacgazdaság / Botos Katalin. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-254-1 fűzött : 2200,- Ft
világgazdaság - gazdasági fejlődés - vallásszociológia - gazdasági erkölcs - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 330.16 *** 291 *** 174.4 *** 316.334.2(100)
[AN 2882896]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2010.
Dévényi László
   Az emberek megközelítése az MLM-el / Dévényi László ; kiad. az MLM Akadémia Képzési Központ. - [Budapest] : MLM Akad. Képzési Közp., cop. 2009. - 38 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88558-0-0 fűzött : 1000,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2885518]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2010.
Faluvégi Balázs (1979-)
   Befektetési filozófia kockázatkedvelőknek [elektronikus dok.] / Faluvégi Balázs. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Budapest] : Faluvégi B., cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-7552-9
tőkebefektetés - elektronikus dokumentum
336.76
[AN 2870002]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2010.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2009) (Budapest)
   Fikusz '09 : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2009 : Budapest, 13th November 2009 : proceedings of Fikusz '09 / ed. by László Á. Kóczy ; [org., publ. by] Budapest Tech Keleti Károly Faculty of Economics. - Budapest : Budapest Tech Keleti K. Fac. of Economics, 2009. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-93-5 fűzött
gazdaság - konferencia-kiadvány
33 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2885165]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2010.
   Gazdaságpolitika a globalizált világban / írta Bokor László [et al.] ; szerk. Veress József. - Budapest : Typotex : BMGE GTK ÜTI Pénzügyek Tansz., 2009. - 442 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-066-4 fűzött : 4900,- Ft
Európai Unió - Magyarország - globalizáció - gazdaságpolitika - világgazdaság - gazdasági helyzet - 20. század - ezredforduló
338.2(100) *** 338(439)"200" *** 330.8 *** 339.923(4-62) *** 339.9(100)"19/200"
[AN 2882517]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2010.
Katz Veronika
   A Magyar Nemzeti Bank és jogelődei repertóriuma, 1851-1953 / összeáll. és a bevezetőt írta Kálniczkyné Katz Veronika. - Budapest : MOL, 2009. - 151 p. ; 29 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 26.)
ISBN 978-963-631-204-6 fűzött
Magyarország - nemzeti bank - levéltári repertórium
336.711(439)"18/19" *** 930.253(439-2Bp.)MOL(083.8)
[AN 2886357]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2010.
   Közösségi projektek / [összeáll. Galambos Rita, ... Takács Viktória] ; [szerk. Vajnai Viktória és Földes Petra]. - Budapest : DIA, 2009. - [2], 53 p. ; 21 cm. - (Miénk itt a tér! Dia kompetenciafejlesztő füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-06-7795-0 fűzött
Magyarország - közösségfejlesztés - önkéntes munka - ifjúság - társadalmi szerep - ezredforduló
331.102.2(439) *** 364.46(439) *** 316.37-053.6(439)"200"
[AN 2885509]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2010.
Molnár Antal (1969-)
   Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán : Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai, 1573-1595 = Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen : Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia, 1573-1595 / Molnár Antal. - Budapest : BFL, 2009. - 433 p. : ill. ; 25 cm. - (Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez, ISSN 2060-1263 ; 2.)
A dokumentumok váltakozva magyar, német, latin és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-78-2 kötött
Raguza - Buda - kereskedelem - céh - gazdaságtörténet - 16. század - történelmi forrás
334.782(497Raguza)"15"(093) *** 339(439-2Buda)"15"(093)
[AN 2884854]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2010.
Rekettye Gábor (1944-)
   Kínálatmenedzsment / Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 276 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-05-8678-8 kötött (hibás ISBN 978-963-05-8678-2)
marketing - eladás - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2885291]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2010.
Samuelson, Paul A. (1915-2009)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Mezei György, Bock Gyula]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2006. - XXXV, 763 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-05-8299-5 kötött (hibás ISBN 963-05-8299-6)
gazdaságtan
330
[AN 2885299]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2010.
Standard work for the shopfloor (magyar)
   A standard munkavégzés / [ford. Kosztolányi János] ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2009. - XVII, 84 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8336-4 fűzött : 1490,- Ft
munkavégzés - munkafolyamat - szabályozás
331.103.2
[AN 2885850]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2010.
Stark Antal (1932-)
   Rögös úton : nemzetgazdaságunk rendszerváltás előtti és utáni két évtizede / Stark Antal. - Budapest : Akad. K., 2009. - 196 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-8753-2 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - Kádár-korszak - ezredforduló
338(091)(439)"196/200"
[AN 2882532]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2010.
Szakács Imre
   Számvitel A-tól Z-ig / Szakács Imre. - 9. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2009. - 1086 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-295-008-2 kötött
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2885294]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2010.
   Szakmai továbbképzés, 2009 / [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - Budapest : MKVK, 2009. - 206 p. ; 29 cm
borító- és gerinccím: Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés, 2009
Fűzött
mérlegkimutatás - tankönyv
657.6(078)
[AN 2884312]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

612 /2010.
   30 éves a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház / [főszerk. Becske Miklós]. - Kistarcsa : Pest M. Flór F. Kórház, 2009. - 150 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
Kistarcsa - kórház
364.444.046.6(439-2Kistarcsa)
[AN 2886056]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2010.
Bánk Gábor
   "ÉSZT nélkül nem megy!" : 20 éves az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés / Bánk Gábor, Kuti László. - [Budapest] : [Dura Stúdió], [2009]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87295-6-9 fűzött
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Magyarország - szakszervezet - ezredforduló
331.105.44(439)
[AN 2884105]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2010.
Zilahi György
   Sorsok és társak / Zilahi György. - [Győr] : [Zilahi Gy.], 2009. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7379-2 fűzött
vak - memoár
364.65-056.262(0:82-94)
[AN 2883012]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

615 /2010.
Ágoston László
   Kínai lecke : a Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség / Ágoston László ; [közread. a Demos Magyarország]. - Budapest : Demos Mo., 2009. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-88058-3-6 fűzött
Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Budapest)
Magyarország - nemzetiségi iskola - kínaiak - általános iskola - kétnyelvű iskola
376.7(=851)(439) *** 37.018.554(439) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 2884088]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2010.
   A Bologna "Hungaricum" : diagnózis és terápia / Barakonyi Károly szerk. - Budapest : ÚMK, 2009. - 310 p. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 7.)
Bibliogr.: p. 300-310.
ISBN 978-963-287-020-5 fűzött : 3290,- Ft
Európai Unió - Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - oktatási reform - ezredforduló
378.014.5(4-62) *** 378.014.5(439)"200"
[AN 2885975]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2010.
   A doktori képzés Magyarországon - szervezetek, szereplők, hallgatók / szerk. Kucsera Tamás Gergely, Szabó Andrea, [Fináncz Judit] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2009. - 66 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-963-87569-7-8 fűzött
Magyarország - oktatásszociológia - doktori képzés - statisztikai adatközlés
378.21(439)(083.41) *** 378.21(100)
[AN 2884063]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2010.
Gráberné Bősze Klára
   A Veres Pálné Gimnázium története / Gráberné Bősze Klára. - Budapest : Veres P.-né Gimn., 2006-2009. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-229-592-7
Veres Pálné Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - neveléstörténet - névjegyzék
373.54(439-2Bp.):050.8
[AN 2615643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az Állami Veres Pálné Leánygimnázium és a Veres Pálné Gimnázium 1948/49 - 2007/08. - 2009. - 371, [3] p., 38 t. : ill. - (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár, ISSN 1788-0572 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8005-9 fűzött
[AN 2883888] MARC

ANSEL
UTF-8619 /2010.
   Az iskolateremtő Kindler József professzor / [szerk. Erdősi Gyula és Kádár Katalin]. - Budapest : Pontus, 2009. - 160 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8350-0 fűzött
Kindler József (1929-)
Magyarország - egyetemi tanár - mérnök - közgazdász - 20. század - memoár
37(439)(092)Kindler_J.(0:82-94) *** 330(439)(092)Kindler_J.(0:82-94)
[AN 2883433]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2010.
Jásper András (1971-)
   Diákjog a szakképzésben : [kérdések és válaszok] / [szerző Jásper András] ; [közread. a] Diákközéletért Alapítvány. - Pécs : Diákközéletért Alapítvány, [2009]. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6843-9 fűzött
Magyarország - szakképzés - diákjog - ezredforduló
377(439)"200" *** 371.515(439)
[AN 2884772]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2010.
Kéri Katalin (1966-)
   Nevelés és művelődés Hispániában : történelmi tanulmányok / Kéri Katalin ; [... az SZTE Történettudományi Doktori Iskola Modern Kori Programja és a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkortörténet és Modern Kori Történet Programja együttműködésével jelent meg]. - Szeged : SZTE Törttud. Doktori Isk. ; Pécs : PTE Interdiszciplináris Doktori Isk., 2009. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-952-2 fűzött
Spanyolország - neveléstörténet
37(460)(091)
[AN 2884814]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2010.
Kiss Katalin, B. (1955-)
   Az iskolai szegregáció hatása a cigány tanulók identitásalakulására / B. Kiss Katalin. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 65 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-963-9909-38-0 fűzött
Magyarország - szegregáció - identitás - oktatás - cigányság
37.06 *** 376.7(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 316.63
[AN 2882934]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2010.
   A Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája jubileumi évkönyve, 1884-2009 / [szerk. Bognár Ákos et al.]. - [Győr] : Kossuth L. Ip. Szakképző Isk., Kollégium és Felnőttek Középiskolája, [2009]. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7904-6 fűzött
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája (Győr)
Győr - szakmunkásképző - felnőttoktatás - kollégium
374.7(439-2Győr) *** 37.018.3(439-2Győr) *** 377(439-2Győr)
[AN 2885798]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2010.
Steklács János (1970-)
   Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak : hogyan olvas(s)unk? : a funkcionális analfabetizmustól az olvasási stratégiákig / Steklács János. - Budapest : Okker, 2009. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8088-27-7 fűzött : 1800,- Ft
írás- és olvasástanítás - módszertan - olvasáskutatás
372.416.2=945.11 *** 371.3 *** 028
[AN 2885924]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2010.
   Százhuszat verő szív : a Váci Mihály Általános Iskola 120 éves története / [szerk. Unti Mária et al.] ; [... kiad. ... a Szentivániak Szentivánért Alapítvány ...]. - Győr : Szentivániak Szentivánért Alapítvány : Váci M. Ált. Isk., 2009. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7692-25-3)
Váci Mihály Általános Iskola (Győr)
Győr - Győrszentiván - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Győrszentiván) *** 373.3(439-2Győr)
[AN 2885741]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2010.
   A "Szőlősi Iskola" : kiállítási katalógus / [szerk. Feldman László]. - Dabas : [Pressmann Nyip. Bt.], 2009. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a 2009. nov. 10-15-ig Dabason tartott III. Szőlősi Napok alkalmából
ISBN 978-963-88618-0-1 fűzött
Általános Iskola (Dabas-Szőlők)
Dabas - általános iskola - album
373.3(439-2Dabas)(093)
[AN 2886272]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2010.
   Távoktatás a Károly Róbert Főiskolán, 1989-2009 / [szerkbiz. Ferenczi Márta et al.]. - Gyöngyös : KRF, 2009. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9941-03-8 fűzött
Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös)
Gyöngyös - főiskola - agrártudomány - távoktatás
378.663(439-2Gyöngyös) *** 37.018.43(439-2Gyöngyös)
[AN 2884016]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2010.
   A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 20 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Kormányosné Makai Eszter, Rónyai Ibolya]. - Kecskemét : Vásárhelyi P. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Okt. Intézmény, 2009. - 217, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8028-8 fűzött
Kádár Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház (Kecskemét). Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kecskemét - általános iskola - művészeti iskola
373.3(439-2Kecskemét) *** 373.6:7(439-2Kecskemét)
[AN 2883019]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2010.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Felnőttek és gyerekek : mit akarunk egymástól? : pszichológiai írások / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 2006. - 470 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-088-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - óvodai nevelés - oktatáspolitika - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 372.3 *** 37.015.3 *** 159.922.7
[AN 2885696]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2010.
   A Villamosmérnöki és Informatikai Kar története, 1949-2009 / szerk. Telkes Zoltán. - [Budapest] : [BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Kar], [2009]. - 146, 68, 89 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-420-989-8 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Budapest - egyetem - tanszék - villamosmérnöki ismeretek - informatika - 20. század - ezredforduló
378.662(439-2Bp.).096 *** 62 *** 681.3 *** 519.68
[AN 2884028]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

631 /2010.
Áron József
   A balin / Áron József. - [Kisapostag] : Szerző, cop. 2009. - 90 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8287-9 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2885517]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2010.
   "Így írunk mi Nagybárkányban" / [... szerk. Czinege Menyhértné] ; [kiad. a Közös Közoktatási Intézmény]. - Nagybárkány : KKI, 2009. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8141-4 fűzött
Nagybárkány - magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
379.825 *** 894.511-14(439-2Nagybárkány)(082)
[AN 2884046]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2010.
Kaptay Márta
   Gyerekszáj / Kaptay Márta. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-258-9 fűzött : 2900,- Ft
gyermek - idézetgyűjtemény
379.825-053.2(0:82-84)
[AN 2882923]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2010.
Konyhás István
A lovak világa (szlovák)
   Svet koní / István Konyhás ; [prekl. Katarína Borosová]. - [Debrecen] : TKK, [2009]. - 87 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [88].
ISBN 978-963-596-736-0 kötött
- lovassport
798 *** 636.1
[AN 2883196]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2010.
Krilov István
   Bronzkor : Budakalásztól Borasig, 2004-2009 / Krilov István, Unger Richard. - Szombathely : Savaria Post, 2009. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8049-3 fűzött : 2490,- Ft
Szombathelyi Haladás
Szombathely - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Szombathely) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2883783]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2010.
Molnár Mária (1953-)
   Ékszerek termésekből / Molnár Mária. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 104.)
ISBN 978-963-278-102-0 fűzött : 995,- Ft
ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2
[AN 2886302]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2010.
Nadler Herbert (1883-1951)
   A Keleti- és Déli-Kárpátokban : vadásznapló / Nadler Herbert. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-063-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2886572]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2010.
Sticken rund ums Jahr mit den schönsten Kreuzstich-Motiven (magyar)
   Keresztszemes hímzések / [szerzők Ina Langguth et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-087-0 fűzött : 2495,- Ft
keresztszemes hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.311
[AN 2885978]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2010.
Török Ferenc (1948-)
   Honvéd-varázs : piros-fehér évtizedek / Török Ferenc. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 204, [3] p. : ill., főként színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-327-489-7 kötött
Budapesti Honvéd Sport Egyesület
Budapest - sportegyesület - történeti feldolgozás
796(439-2Bp.)(091) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2884220]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2010.
   Tükör-kép : gyermek- és ifjúsági írók antológiája / [... vál. Pósfai János] ; [kiad. az Oladi Általános Művelődési Központ]. - Szombathely : Oladi Ált. Művel. Közp., 2009. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6982-5 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
379.825 *** 894.511-822
[AN 2884097]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2010.
West, Tracey
The lost legion (magyar)
   Az elveszett légió / Jake T. Forbes története alapján írta Tracey West ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 158, [2] p. ; 20 cm. - (A sorsod a kezedben van ; 2.)
keretcím: Star wars : a klónok háborúja
ISBN 978-963-629-424-3 fűzött : 1899,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2883238]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2010.
Zombori Sándor (1951-)
   Zseniális világsztárok : 100 híres futballista / Zombori Sándor. - 2. átd. kiad. - Debrecen : TKK, [2009]. - 210, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-737-7 kötött
labdarúgó - ezredforduló
796.332(100)(092)"200"
[AN 2885301]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2010.
Zombori Sándor (1951-)
Zseniális világsztárok (szlovák)
   Géniovia a svetové hviezdy : 100 slávnych futbalistov / Sándor Zombori ; [prekl. Katarína Borosová]. - [Debrecen] : TKK, [2009]. - 210, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-738-4 kötött
labdarúgó - ezredforduló
796.332(100)(092)"200"
[AN 2882463]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

644 /2010.
   Arc-képek : a Nyugat-magyaroszági Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar művésztanárainak albuma / [írta és szerk. S. Takács Judit]. - [Sopron] : NYME BEPK, 2009. - [22] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-9883-41-3 fűzött
Magyarország - Sopron - képzőművész - egyetemi tanár - egyetem - életrajz
73/76(439)(092) *** 378.67(439-2Sopron).096(092)
[AN 2886158]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2010.
   Banánköztársaság : a 80-as évek lengyel expresszív művészete : Modem, 2009. 11. 19 - 2010. 01. 31. = The Banana Republic : Polish expression of the 1980s : Modem, 2009. 11. 19 - 2010. 01. 31. / [kurátor, a katalógus szerkesztője ... Jolanta Ciesielska]. - Debrecen : Modem, 2009. - 87 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88439-3-7 fűzött
Lengyelország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(438)"198" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2884398]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2010.
Baraté János (1930-2009)
   Portrék és pillanatok / Baraté János ; [... vál. Baraté Jánosné] ; [előszó Kulik-Molnár Eszter]. - [Budapest] : [Cypress Kft.], [2009]. - [68] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8488-0 fűzött
Baraté János (1930-2009)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Baraté_J.
[AN 2886014]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2010.
Czvikovszky Tamás
   A város háza : a győri városháza története és bemutatása / Czvikovszky Tamás ; [kiad. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Győr] : Önkormányzat, 2009. - 129, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 116-117. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-7991-6 kötött
Győr - városháza - album
725.13(439-2Győr)(084.1)
[AN 2886111]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2010.
Forisek Péter (1973-)
A világ csodáinak nyomában (szlovák)
   Po stopách divov sveta / Peter Forisek, Judit Köpösdi ; [prekl. Katarína Borosová]. - [Debrecen] : TKK, [2009]. - 111 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-596-732-2 kötött
építészet
72(100)
[AN 2882650]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2010.
   Forradalmi dekadencia : külföldi művészek Budapesten 1989 óta : Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum = Revolutionary decadence : foreign artists in Budapest since 1989 : Museum Kiscelli - Municipal Picture Gallery : [15 October - 22 November 2009] / eds. Maja & Reuben Fowkes. - [Budapest] : Főv. Képtár, 2009. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 145.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9340-78-7 fűzött
ISBN 978-1-905476-46-6
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2885928]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2010.
Frampton, Kenneth (1930-)
Modern architecture (magyar)
   A modern építészet kritikai története / Kenneth Frampton. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Terc, cop. 2009. - 567 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-69-5 fűzött : 5800,- Ft
építészettörténet - 18. század - 19. század - 20. század
72(100)"17/19"
[AN 2884900]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2010.
Horváth Iván (1935-)
   A kínai tájképfestészet - európai szemmel / Horváth Iván ; [A kínai festészet elmélete c. fej. fordítója és gondozója Tőkei Ferenc]. - Budapest : Cser K., cop. 2009. - 69 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-278-115-0 fűzött : 2495,- Ft
Kína - festészet - művészet technikája - tájkép
75.02 *** 75.047(510)
[AN 2886103]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2010.
   In memoriam Csontváry Kosztka Tivadar - a napút festője / [... kurátora ... Sashegyi Gabriella] ; [rend., közread. a Kortárs Galéria]. - Tatabánya : Kortárs Galéria, 2009. - 37 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Kortárs Galéria kiállítás-sorozatának hetedik rendezvényét 2009. okt. 9-től okt. 31-ig tartották. - A címoldalon számozási adatként: No. 120
ISBN 978-963-87280-7-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2885257]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2010.
Jáky György (1930-2008)
   Számadás : Jáky album / [szerk. Jáky Györgyné]. - Győr : Hazánk, 2009. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9829-11-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Jáky_Gy.
[AN 2886167]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2010.
   Késő barokk impressziók : Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807) : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában : 2009. november 19 - 2010. február 28. / [... vál. és a kiállítást rend. Jávor Anna, Zora Wörgötter] ; [szerk. Jávor Anna, Lubomír Slavíček]. - Budapest : MNG, 2009. - 267 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/7.)
Bibliogr.: p. 256-267. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Maulbertsch, Franz Anton (1724-1796)
Winterhalder, Josef (1743-1807)
Ausztria - festőművész - 18. század - falfestmény - kiállítási katalógus
75(436)(092)Maulbertsch,_F._A. *** 75(436)(092)Winterhalder,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010" *** 75.052
[AN 2882838]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2010.
Klimó Károly (1936-)
   Klimó Károly, 2009 / [rend., közread. a] Városi Művészeti Múzeum. - Győr : Vár. Műv. Múz., cop. 2009. - 115 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A Győrött, 2009. máj. 15 - júl. 19. között tartott kiállítás katalógusa. - Baum, Peter tanulmányával. - A bev. magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-88186-2-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Klimó_K. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2885815]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2010.
   Megmentett műkincsek, 2009 : diplomamunka kiállítás, ... Magyar Képzőművészeti Egyetem : [Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2009. 06. 26 - 09. 13.] = Preserved art treasures, 2009 : exhibition of diploma works, ... Hungarian University of Fine Arts : [Hungarian National Museum, ... 26. 06. - 13. 09. 2009.] / [a kiállítást rend. ... Kovács Petronella, Görbe Katalin, Bak Andrea] ; [szerk. ... Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, [2009]. - 34 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - restaurálás - képzőművészet - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"200" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2882910]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2010.
   Saigo no Tasogare artbook. - [Budapest] : [Kőrösi N.], [2009]-. - 31 cm
Magyarország - rajzművészet - ezredforduló - manga
741(439)"200"
[AN 2882925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - [2009]. - [52] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-06-6819-4 fűzött
[AN 2882931] MARC

ANSEL
UTF-8658 /2010.
Schächtner, Melanie
Schöne Bescherung! (magyar)
   Karácsonyi üvegfestés / Melanie Schächtner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 106.)
ISBN 978-963-278-103-7 fűzött : 995,- Ft
üvegfestés - karácsony - foglalkoztatókönyv
748 *** 398.332.416 *** 379.826
[AN 2886304]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2010.
Sommer, Eva
Wilde Piraten (magyar)
   Csak kalózoknak! : barkács- és játékötletek / Eva Sommer ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 103.)
ISBN 978-963-278-099-3 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 2886300]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2010.
Steffan, Christiane
Nur für Prinzessinnen! (magyar)
   Csak királylányoknak! : barkács- és játékötletek / Christiane Steffan ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 102.)
ISBN 978-963-278-098-6 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 2886298]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2010.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   A Kárpát-medence negyvennyolcas emlékművei fényképeken és képeslapokon / H. Szabó Lajos. - Pápa : H. Szabó L., 2008-. - ill., részben színes ; 21 cm
Kárpát-medence - Magyarország - emlékmű - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
725.945(4-191)(084.12) *** 725.945(439)(084.12) *** 943.9"1848/1849"
[AN 2790702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 224 p. - (Héra sorozat ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6796-8 fűzött
[AN 2885520] MARC

ANSEL
UTF-8662 /2010.
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
   Szinyei és a hazai táj : Szinyei Merse Pál, Mészöly Géza, Spányi Béla : Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár 2009. szeptember 19 - 2010. január 4. / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2009. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8250-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mészöly_G. *** 75(439)(092)Szinyei_Merse_P. *** 75(439)(092)Spányi_B. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2885899]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2010.
Tatár Sarolta
   Magyar katolikus templomok = Hungarian catholic churches = Ungarische katholische Kirchen / Tatár Sarolta. - Debrecen : TKK, [2009]. - 175 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-408-6 kötött
Magyarország - templom - katolikus egyház
726.54(439) *** 282
[AN 2882577]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2010.
   A tér a kortárs grafikában : a grafikai művészetek mesterei : 10. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé : Városi Művészeti Múzeum, Győr, 2009. 09.19 - 2009. 11. 15. = Space in contemporary graphic arts : the masters of graphic arts : 10th Intenational Drawing and Graphic Biennial : City Art Museum, Győr, ... 19. 09. 2009 - 15. 11. 2009 / [szerk. ... N. Mészáros Júlia]. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2009. - 239 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88186-1-4 fűzött
grafika - rajzművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(100)"200" *** 741(100)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2886019]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2010.
   A természet művészete : a legszebb magyar természetfotók : Fekete István idézeteivel / [szerk. Fodor Ferenc]. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 202 p. : ill., főként színes ; 25x31 cm
ISBN 978-963-09-6085-4 kötött : 7800,- Ft
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - természetkép
77.04(439)"200" *** 77.047
[AN 2883301]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2010.
Turek Balázs
   Origami : hajtogassunk együtt! / [a feladatokat összeáll. Turek Balázs]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 31 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9936-53-9 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 2884146]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2010.
Utermarck, Birgit
Weihnachtliche Fensterbilder (magyar)
   Papírdíszek karácsonyra / Birgit Utermarck ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 107.)
ISBN 978-963-278-095-5 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 398.332.416 *** 379.826
[AN 2886305]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2010.
Várnai Gyula (1956-)
   Várnai Gyula : [... Szombathely, ... Irokéz Galéria, ... 2009. november 6-20.] / [szöveg ... Hegedüs Orsolya]. - [Szombathely] : Golyós Toll Kft., [2009]. - [47] p. : ill., részben színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [47].
Fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Várnai_Gy. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2885519]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2010.
Veszprémy László (1958-)
   A Képes krónika könyve / [írta] Veszprémy László, Wehli Tünde ; [a felvételeket kész.] Hapák József ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2009. - 200 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-09-6041-0 kötött : 8990,- Ft
magyar történelem - középkor - miniatúra - krónika - kódex
75.056(439)"14" *** 943.9".../13"(093) *** 091.14(439)"13"
[AN 2883650]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2010.
Veszprémy László (1958-)
A Képes krónika könyve (angol)
   The book of Illuminated chronicle / [written by] László Veszprémy, Tünde Wehli ; [photos by] József Hapák ; [transl. by Kornélia Vargha] ; [publ. by] ... the National Széchényi Library. - [Budapest] : Kossuth : Nat. Széchényi Libr., cop. 2009. - 200 p. : ill. színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-09-6042-7 kötött : 8990,- Ft
magyar történelem - középkor - miniatúra - kódex - krónika
75.056(439)"13" *** 943.9".../13"(093) *** 091.14(439)"13"
[AN 2884152]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2010.
   Vizsolyi János szobrászművész : 50 év / [főszerk. Fekete Tibor]. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2009. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7538-3 kötött
Vizsolyi János (1959-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Vizsolyi_J.
[AN 2884170]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2010.
   Zavar? Tervezd át! : a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága kiállítása : 2009. november 6-29. - [Budapest] : M. Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társ., cop. 2009. - [64] p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten tartották
ISBN 978-963-06-8256-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2885226]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

673 /2010.
Aldis, James
Michael Jackson (magyar)
   Michael Jackson : legenda, ikon, hős : tiszteletadás a pop királyának / James Aldis ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 165, [27] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Borítócím: MJ
ISBN 978-963-629-415-1 kötött : 3999,- Ft
Jackson, Michael (1958-2009)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M.
[AN 2883223]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2010.
Gould, Glenn (1932-1982)
"Non, je ne suis pas du tout un excentrique" (magyar)
   Egyáltalán nem tartom magam különcnek / Glenn Gould ; összeáll. Bruno Monsaingeon ; [ford. Rácz Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-749-7 fűzött : 2900,- Ft
Gould, Glenn (1932-1982)
Kanada - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - interjú
786.2.071.2(71)(092)Gould,_G.(047.53)
[AN 2882844]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2010.
Kiss Kornélia, R. (1986-)
   Micsoda útjaid voltak neked : vallomások Cseh Tamásról / R. Kiss Kornélia. - [Budapest] : Vox Nova Produkció, 2009. - 251 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88246-2-2 kötött : 2990,- Ft
Cseh Tamás (1943-2009)
Magyarország - könnyűzenei előadó - dalénekes - 20. század - ezredforduló - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Cseh_T.(047.53)
[AN 2885113]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2010.
Miles, Barry
Paul McCartney (magyar)
   Paul McCartney / Barry Miles ; [ford. Lénárt Levente]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2009. - 683, [24] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 38.)
ISBN 978-963-266-096-7 kötött : 4990,- Ft
McCartney, Paul (1942-)
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - ezredforduló - beatzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)McCartney,_P.
[AN 2883168]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2010.
Sipos János (1953-)
   Azerbajdzsáni népzene : a zene forrásainál / Sipos János ; [közread. az] Európai Folklór Intézet. - Budapest : EFI, 2009. - 475 p. : ill. ; 23 cm + CD
Bibliogr.: p. 469-[473].
ISBN 978-963-87755-8-0 fűzött
Azerbajdzsán - népzene - népdal - auditív dokumentum
78.031.4(479.24) *** 398.8(=943.62) *** 784.4(=943.62)
[AN 2886312]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2010.
Winkler Gábor (1938-)
   Egy élet az operaszínpadon : portré Melis Györgyről / Winkler Gábor. - Budapest : Tudomány K., 2009. - 215 p. : ill. ; 25 cm + CD
melléklet címe: Melis György rádiófelvételeiből. - Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-963-8194-65-7 kötött : 4900,- Ft
Melis György (1923-2009)
Magyarország - operaénekes - 20. század - ezredforduló - életrajz - auditív dokumentum
784.071.2(439)(092)Melis_Gy.
[AN 2886321]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

679 /2010.
Johnson, Kim (1955-)
Monty Python's Tunisian holiday (magyar)
   A Monty Python Tunéziában : életem Briannel : [forgatási napló] / Kim "Howard" Johnson ; [ford. Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 310 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-293-017-6 fűzött : 2990,- Ft
Monty Python
Nagy-Britannia - humorista - játékfilm - memoár
792.73(410)Monthy_Python(0:82-94) *** 791.43.071.1(410)(092)Jones,_T.
[AN 2882855]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

680 /2010.
Ádám Béla
   Szanszkrit szómutató jegyzék : segédkönyv Kőrösi Csoma Sándor Sanskrit - Tibetan - English vocabulary című munkájához / Ádám Béla. - Budapest : dART Studio, 2009. - 115 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7584-0 kötött
szanszkrit - mutató
809.12
[AN 2883950]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2010.
   Anglisztika és amerikanisztika : magyar kutatások az ezredfordulón / szerk. Frank Tibor és Károly Krisztina. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 438 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 94.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-22-0 fűzött : 2990,- Ft
anglisztika - amerikanisztika
802.0 *** 820(091)
[AN 2882824]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2010.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - Különleges kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm + 2 mell. (CD, füzet)
Internetes hozzáféréssel. - melléklet címe: Angol - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár
ISBN 978-963-05-8743-3 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11
[AN 2885256]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2010.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 736 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8776-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2885198]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2010.
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1999. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8785-3 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2885272]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2010.
Dezsényi István
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerző Dezsényi István]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009. - 132 p. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8781-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2882524]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2010.
Dömők Szilvia
   Grammatikkompass : kiegészítő nyelvtankönyv a Themenkompass című középfokú német nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamhoz / Dömők Szilvia. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1998. - 134 p. ; 29 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
ISBN 978-963-05-8111-0 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2885716]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2010.
   español.hu : manual de español intermedio y avanzado : [spanyol nyelvkönyv haladóknak] / Amelia Blas Nieves [et al.]. - Hibajegyzékkel kieg. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 335, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-577-6 fűzött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2882849]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2010.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2004. - 360 p. : ill. ; 25 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8506-4 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2885306]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2010.
Görgényi István
   Gyakorlókönyv az alapfokú pénzügyi-gazdasági angol nyelvvizsgához / Görgényi István, Makrányi Zsófia. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 99 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Angol gyakorlókönyv az alapfokú pénzügyi-gazdasági nyelvvizsgához
ISBN 978-963-394-769-2 fűzött : 1590,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - pénzügy - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 336.7
[AN 2884195]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2010.
Helle Mária
   Gyorsan magyarul : magyar tankönyv kezdőknek és újrakezdőknek : Hungarian textbook for beginners and for restarters / [written by Maria Helle] ; [ill. Negulescu György]. - Budapest : Helle Stúdió, 2009. - 54 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7834-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2884160]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2010.
Hoffmann, Roland
Dänisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : dán : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Roland Hoffmann ; a m. változat Németh Ádám munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 171 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-63-5 fűzött : 1595,- Ft
dán nyelv - nyelvkönyv
803.98(078)=945.11
[AN 2882480]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2010.
Kiséry István
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. Kiséry István]. - Budapest : Akad K., 2009. - 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2885194]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2010.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Különleges kiad. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2001. - XXI, 816 p. ; 25 cm + CD
Internetes hozzáféréssel. - melléklet címe: Magyar - angol audio útiszótár
ISBN 978-963-05-8756-3 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - auditív dokumentum
801.323=945.11=20
[AN 2885282]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2010.
   Német alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009. - 143 p. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8747-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2882543]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2010.
Pantóné Naszályi Dóra
   Kekse 3 : Arbeitsbuch : [B1] / Pantóné Naszályi Dóra, Szántóné Brettner Éva ; [a rajzokat Tóth István kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5678-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2884183]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2010.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 305 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-05-8281-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 2885141]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2010.
Schroeder, Günter
Praxiswörterbuch Tourismus Spanisch (magyar)
   Spanyol - magyar, magyar - spanyol turisztikai szakszótár / Günter Schroeder ; [a m. kiadást szerk.] Dorogman György. - Szeged : Grimm, 2009. - 140 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-68-5 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - idegenforgalom - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 801.323=945.11=60 *** 338.48
[AN 2880858]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2010.
Som, O'Niel V. (1966-)
Niederländisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : holland : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Niel V. Som ; a m. változat Wekerle Szabolcs munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 4. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 157 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-23-6 fűzött : 1492,- Ft
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 2885203]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2010.
Szilvás Izabella
   Exam-fright killer : inter minis / Izabella Szilvás. - [Zalaegerszeg] : [Szilvás I.], cop. 2009. - 110 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88473-0-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2883913]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2010.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István ; [főmtárs. Rátz Ottó]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
borító- és gerinccím: Magyar - holland szótár
ISBN 978-963-05-6500-4 kötött
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2885187]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

701 /2010.
Németh László (1901-1975)
   Írások a világirodalomról : tanulmányok, esszék, kritikák / Németh László ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Ekler Andrea]. - Budapest : M. Napló, 2005-2009. - 3 db ; 21 cm
A 2. kötettől közread. az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló Kiadó
világirodalom története
82(091)
[AN 2607225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szimultán utazás. - 2009. - 438, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9603-75-2 kötött : 3780,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom - 20. század - esszé
82(091)"19" *** 894.511-4
[AN 2884830] MARC

ANSEL
UTF-8702 /2010.
   Nő, tükör, írás : értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról / szerk. Varga Virág és Zsávolya Zoltán. - Budapest : Ráció, 2009. - 494 p. : ill. ; 24 cm. - (Női rekon, ISSN 2061-4020 ; 1.)
Bibliogr.: p. 493-494.
ISBN 978-963-9605-73-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - irodalomelmélet - magyar irodalom története - genderkutatás - író - 20. század - nő - műelemzés
82.01 *** 316.37-055.2 *** 894.511(091)"19"(092)
[AN 2885123]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

703 /2010.
Bella István (1940-2006)
   Aki ivott az ég vizéből : interjú, versek, fotók / Bella István ; [riporter] Zsille Gábor. - Budapest : M. Napló, 2009. - 72 p. : ill. ; 21x21 cm
Bakonyi István tanulmányával
ISBN 978-963-9603-83-7 kötött : 1995,- Ft
Bella István (1940-2006)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - vers
894.511(092)Bella_I.(047.53) *** 894.511-14
[AN 2884820]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2010.
Cseke Ákos
   A tisztaság könyve / Cseke Ákos, Tverdota György. - Budapest : Universitas, 2009. - 465 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-31-7 fűzött : 2835,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - Franciaország - irodalomesztétika - esztétika - költészet - író - 20. század
894.511(092)József_A. *** 82.01-1(44) *** 111.852
[AN 2884753]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2010.
Gáll Ernő (1917-2000)
   Levelek, 1949-2000 / Gáll Ernő ; sajtó alá rend. Gáll Éva és Dávid Gyula ; vál. Horváth Andor ; a bev. tanulmányt írta Salat Levente. - Budapest : Napvilág ; Kolozsvár : Komp-Press, 2009. - 802 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9697-51-5 kötött
ISBN 978-973-1960-02-9 : 29,48 RON
Gáll Ernő (1917-2000)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(498)(092)Gáll_E.(044)
[AN 2882885]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2010.
   Magyar advent / [szerk. Kovács Eleonóra] ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2008-2009. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88117-0-7 fűzött
Keszei István (1935-1984)
Franciaország - író - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - összegyűjtött művek
894.511(44)(092)Keszei_I. *** 894.511-821(44)
[AN 2796388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Keszei István összegyűjtött versei és prózái. - 2009. - 571 p.
Bibliogr.: p. 543-550.
ISBN 978-963-88117-2-1
[AN 2885621] MARC

ANSEL
UTF-8707 /2010.
Pollák Miksa (1868-1944)
   Madách Imre és a Biblia / Pollák Miksa. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2009. - 125 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 65.)
ISBN 978-963-9386-69-3 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Madách_I. *** 22
[AN 2884244]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

708 /2010.
Adler, Elizabeth
There's something about St. Tropez (magyar)
   A Riviéra titka / Elizabeth Adler ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 605, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-325-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2884264]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2010.
Adrian, Lara
Midnight awakening (magyar)
   A vámpír vére / Lara Adrian ; [ford. Boris Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 418 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-274-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2883419]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2010.
Alliott, Catherine
A crowded marriage (magyar)
   Én, a férjem és ő / Catherine Alliott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-027-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2885567]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2010.
Anderson, Catherine
Summer breeze (magyar)
   Nyári szellő / Catherine Anderson ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, [2009]. - 348 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-171-6 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2884691]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2010.
Bernanos, Georges (1888-1948)
Journal d'un curé de campagne (magyar)
   Egy falusi plébános naplója / Georges Bernanos ; [ford. Just Béla]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-145-8 kötött : 1900,- Ft
francia irodalom - vallásos irodalom - regény
840-31=945.11 *** 244
[AN 2886032]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2010.
Bonsels, Waldemar (1880?-1952)
Die Biene Maja und ihre Abenteuer (magyar)
   Maja, a méhecske [elektronikus dok.] / Waldemar Bonsels ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (5 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Terényi István. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5982-7 : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - hangoskönyv - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2884662]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2010.
Brezina, Thomas (1963-)
Palmenbaum im Zuckerschnee (magyar)
   Pálmafa és cukorhó / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2009. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-629-418-2 kötött : 2399,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2883293]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2010.
Brezina, Thomas (1963-)
Wilde Wahnsinnsengel (magyar)
   Ördögi angyalok / Thomas Brezina ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2009-. - 20 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2883334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Angyalokkal csókolózni veszélyes. - 2009. - 184 p.
ISBN 978-963-629-410-6 fűzött : 2399,- Ft
[AN 2883337] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Végül mindig az angyalok nevetnek. - 2009. - 176 p.
ISBN 978-963-629-411-3 fűzött : 2399,- Ft
[AN 2883342] MARC

ANSEL
UTF-8716 /2010.
Bromfield, Louis (1896-1956)
Night in Bombay (magyar)
   Éjszaka Bombayban / Louis Bromfield ; [ford. Szalai Sándor]. - Budapest : General Press, [2009]. - 462 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-139-6 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2883674]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2010.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances Hodgson Burnett ; [ford. Kopácsy Margit]. - Budapest : Ciceró, 2009, cop. 2005. - 323, [2] p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-485-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2884922]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2010.
Burton, Tim (1958-)
The nightmare before Christmas (magyar)
   Karácsonyi lidércnyomás / Tim Burton ; [ford. Stern Gábor]. - Budapest : Magvető - Xpress.hu, 2009. - [40] p. : ill., színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-14-2739-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - mese
820-34(73)=945.11
[AN 2885586]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2010.
Campbell, Joanna
Pride's last race (magyar)
   Verseny mindhalálig / Joanna Campbell ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. ; 22 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-56-6 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2882913]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2010.
Camus, Albert (1913-1960)
Carnets (magyar)
   Noteszlapok / Albert Camus ; [ford. Fázsy Anikó]. - Budapest : Nagyvilág, [2009]-. - 21 cm
francia irodalom - napló
840-94=945.11
[AN 2885510]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1935. május - 1942. február. - [2009]. - 167, [2] p.
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-9175-40-2 fűzött : 2900,- Ft
[AN 2885511] MARC

ANSEL
UTF-8721 /2010.
Carroll, Lewis (1832-1898)
   Aliz kalandjai Csodaországban és a tükör másik oldalán / Lewis Carroll ; Sir John Tenniel rajz. ; [ford. Varró Zsuzsa] ; [a verseket ford. Varró Dániel]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 252 p. : ill. ; 31 cm
Tart.: Aliz kalandjai Csodaországban; A tükör másik oldalán. - Egys. cím: Alice's adventures in Wonderland ; Through the looking-glass and what Alice found there. - A művek megjelentek "Aliz Csodaországban" és "Aliz Tükörországban" címmel is
ISBN 978-963-7268-75-5 kötött : 4900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2884095]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2010.
Chevalier, Tracy (1962-)
Remarkable creature (magyar)
   Isten teremtményei / Tracy Chevalier ; [... ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, [2009]. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-00-8 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2884548]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The moving finger (magyar)
   Nem zörög a haraszt / Agatha Christie ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2009. - 257 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "A láthatatlan kéz" címmel is
ISBN 978-963-07-8846-5 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2885424]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Amor (magyar)
   Szerelem : válogatott idézetek / Paulo Coelho ; [ill. Catalina Estrada]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-093-6 kötött
Brazília - portugál nyelvű irodalom - szerelem - szeretet - idézetgyűjtemény
869.0-84(81)=945.11 *** 177.61(0:82-84) *** 392.6(0:82-84)
[AN 2885513]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2885588]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 19. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2885526]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 21. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2885584]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 23. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2885541]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2885515]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2010.
Cole, Kresley
No rest for the wicked (magyar)
   Vámpírszerető / Kresley Cole ; [ford. Kovács János]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 478 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-254-291-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 2884905]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2010.
Collins, Max Allan (1948-)
Jump cut (magyar)
   Az utolsó tét : gyilkos elmék / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-299-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2886267]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2010.
Daškova, Polina (1960-)
Lëgkie šagi bezumiâ (magyar)
   A téboly könnyed léptei / Polina Daskova ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 422 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-024-4 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 2885170]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2010.
De Cesco, Federica (1938-)
Die Tochter der Tibeterin (magyar)
   Tibet lánya / Federica De Cesco ; [ford. Kóbor Márta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-51-8 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - svájci irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 2885164]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2010.
Dirie, Waris (1965-)
Desert flower (magyar)
   A sivatag virága / Waris Dirie, Cathleen Miller ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 2001. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-6893-36-1 fűzött : 2490,- Ft
Dirie, Waris (1965-)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2885129]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2010.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
This side of paradise (magyar)
   Az Édentől messze / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2009. - 413 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8710-9 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2885143]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2010.
Flynn, Vince (1966-)
Extreme measures (magyar)
   Kiélezett helyzet / Vince Flynn ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, [2009]. - 364 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-158-7 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2884536]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2010.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Tobie Lolness (magyar)
   Ágrólszakadt Tóbiás / Timothée de Fombelle ; François Place rajz. - Budapest : Móra, 2008-2009. - 2 db : ill. ; 25 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Lilia szeme / [Pacskovszky Zsolt ford.]. - 2009. - 335 p.
ISBN 978-963-11-8692-5 kötött : 3490,- Ft
[AN 2883579] MARC

ANSEL
UTF-8738 /2010.
Garwood, Julie (1946-)
Guardian angel (magyar)
   Az őrangyal : [A korona kémei 2] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 419 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-302-6 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2885133]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2010.
Grace, N. B.
Lights, camera, action (magyar)
   Forgatás indul! / írta N. B. Grace ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 88 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 13.)
ISBN 978-963-629-355-0 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2883253]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2010.
Grant, Michael (1954-)
Gone (magyar)
   Köddé váltak / Michael Grant ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 533 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-416-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2883347]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2010.
Harris, Charlaine (1951-)
Club dead (magyar)
   Holtak klubja / Charlaine Harris ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 398 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-254-324-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2886532]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2010.
Harris, Joanne (1964-)
Sleep, pale sister (magyar)
   Aludj kislány / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-301-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2883413]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2010.
Hetagurov, Kosta Levanovič (1859-1906)
   Oszét líra / Hetagurov (Hetaegkatü) Koszta ; ... ford. Kakuk Mátyás ; [ill. ... Kakuk Tünde] ; [a bevezetőt írta Fenyő D. György]. - Budapest : Szerző [!Kakuk M.], 2009. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9934-32-0)
oszét irodalom - vers
891.56-14=945.11
[AN 2882831]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2010.
Hornby, Nick
Juliet, naked (magyar)
   A Meztelen Juliet / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2009. - 380 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8852-6 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2885138]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2010.
Hughes, Jenny
The sea horses (magyar)
   A Jelzőtűz üdülő / Jenny Hughes ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-82-5 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2882875]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2010.
   Karácsonyi legendáskönyv / [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 222, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-149-6 kötött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-361-519-4)
világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 398.332.416(0.82-32)
[AN 2886039]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2010.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Thursday the rabbi walked out (magyar)
   A rabbi csütörtökön lelépett / Harry Kemelman ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : Konkrét Kv., 2009. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-49-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2884229]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2010.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Fantasy lover (magyar)
   Álomszerető / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Varga Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 447 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat)
ISBN 978-963-254-177-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2886588]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2010.
Keyes, Daniel (1927-)
The touch (magyar)
   Érintés / Daniel Keyes ; [ford. Vas Júlia]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-945-0 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2885608]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2010.
Kleypas, Lisa
Someone to watch over me (magyar)
   Légy az őrangyalom / Lisa Kleypas ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-287-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2882816]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2010.
Koontz, Dean R. (1945-)
The darkest evening of the year (magyar)
   A legsötétebb éjszaka / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter és Molnár Edit]. - Budapest : Animus, 2009. - 352 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9884-66-3 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2883524]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2010.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
L'Africain (magyar)
   Az afrikai : apám könyve / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-221-8 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2885083]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2010.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Ritournelle de la faim (magyar)
   Az éhség ünnepei : anyám könyve / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 275, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-222-5 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2885065]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2010.
Lutz, Lisa (1970-)
The Spellman files (magyar)
   Spellman nyomozóiroda / Lisa Lutz. - Budapest : Konkrét Kv., 2009. - 494 p. ; 21 cm
Ford. Záhonyi Éva
ISBN 978-963-7424-52-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2884234]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2010.
McElroy, Laurie
One of a kind (magyar)
   Nem találok szavakat / ... Laurie McElroy írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 112 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 16.)
ISBN 978-963-629-361-1 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2883435]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2010.
McElroy, Laurie
Wishful thinking (magyar)
   Vigyázz, mit kívánsz! / ... Laurie McElroy írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 110 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 15.)
ISBN 978-963-629-360-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2883422]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2010.
Merrick, Marion
   Now you see it, now you don't : seven years in Hungary, 1982-1989 / Marion Merrick ; [ed. by Peter Doherty]. - [Budapest] : Hungarolingva, 2009. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8221-3 fűzött (hibás ISBN 963-8278-55-2)
Magyarország - szociográfia - rendszerváltás - angol irodalom - memoár
820-94 *** 308(439)"198/199"
[AN 2885144]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2010.
Michaels, Fern
Kentucky rich (magyar)
   Vegas saga 4. : Nealy Coleman igazsága / Fern Michaels ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-260-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2886505]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2010.
Moore, Jane (1962-)
The second wives club (magyar)
   Második feleségek klubja / Jane Moore ; [ford. Kaskof Sára]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-028-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2885790]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2010.
Murasaki Shikibu (978?-1016?)
Genji monogatari (magyar)
   Gendzsi szerelmei / Muraszaki udvarhölgy (Muraszaki Sikibu) ; [ford. és az előszót írta Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2009. - 3 db : ill. ; 24 cm
Megj. "Gendzsi regénye" címmel is
ISBN 978-963-07-8838-0 kötött : 9900,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2886293]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 444 p.
[AN 2886295] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 535 p.
[AN 2886296] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 576 p.
[AN 2886297] MARC

ANSEL
UTF-8761 /2010.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Dinosaurs before dark (magyar)
   Dinoszauruszok földjén / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2009. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 1.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-56-4 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2884690]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2010.
Osborne, Mary Pope (1949-)
The knight at dawn (magyar)
   Lovagok között / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2009. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 2.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-57-1 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2884283]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2010.
Pearse, Lesley
Gypsy (magyar)
   Utazók / Lesley Pearse ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 661 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-150-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2883518]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2010.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The blue bedroom and other stories (magyar)
   A kék hálószoba / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-306-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2885651]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2010.
Pratchett, Terry
The light fantastic (magyar)
   A mágia fénye [elektronikus dok.] : [a második Korongvilág regény] / Terry Pratchett ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (9 h 27 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Sohár Anikó és Nemes István. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6057-1 : 3800,- Ft
angol irodalom - hangoskönyv - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2884679]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2010.
Puchalla, Dagmar
The parrot knew everything (magyar)
   The parrot knew everything = A papagáj mindent tudott / Dagmar Puchalla ; [ill. Anette Kannenberg] ; [ford. és átd. Gyurácz Annamária, Iker Bertalan, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, 2009. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Gyerekkrimi)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-9954-04-5 fűzött
német irodalom - angol nyelv - gyermekregény - nyelvkönyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2882684]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2010.
Révay, Theresa (1965-)
Livia Grandi ou Le souffle de destin (magyar)
   A muranói üvegműves lánya / Theresa Révay ; [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 463 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-023-7 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2885562]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Reflections (magyar)
   Piruett / Nora Roberts ; [... ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 351 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-058-9 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2883586]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2010.
Rose, Karen (1964-)
Scream for me (magyar)
   Sikíts értem / Karen Rose ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 741 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-290-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2883403]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2010.
Salvatore, R. A. (1959-)
The pirate king (magyar)
   A kalózkirály : Átmenetek II. kötet / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 510 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Antoni Rita. - keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-43-5 fűzött : 2790,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2886586]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2010.
Sandford, John (1944-)
Rough country (magyar)
   Durva terep / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 528 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-300-3 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2886080]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2010.
Schulze, Ingo (1962-)
Adam und Evelyn (magyar)
   Adam és Evelyn : regény / Ingo Schulze ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Európa, 2009. - 295, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8835-9 kötött : 3400,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2885554]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2010.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Vigasztalások [elektronikus dok.] / Seneca ; Máté Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (4 h 2 min) ; 12 cm
Tart.: Marcia vigasztalása; Polybius vigasztalása; Helvia vigasztalása. - Egys. cím: Ad Marciam de consolatione ; Ad Polybium de consolatione ; Ad Helviam matrem de consolatione. - Ford. Révay József. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5978-0
ókori latin irodalom - filozófia - hangoskönyv
871-96=945.11
[AN 2884667]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2010.
Sex & seduction (magyar)
   Szex és csábítás : pajkos mesék 3 / Cathryn Cooper összeállítása ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, 2009. - 280 p. ; 21 cm
Borítócím: Pajkos mesék 3 : erotikus történetek
ISBN 978-963-305-302-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - antológia
820-993(73)(082)=945.11
[AN 2885931]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2010.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Sonnets = Szonettek / William Shakespeare ; Szabó Lőrinc fordításában ; Fux Pál 154 színes illusztrációjával. - Budapest : Noran Libro, 2009. - 319 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88493-9-7 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - szonett - kétnyelvű dokumentum
820-193.3.02=945.11
[AN 2885927]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2010.
Siamon, Sharon
Coyote canyon (magyar)
   Új barátságok / Sharon Siamon ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Vadló-kanyon
ISBN 978-963-9749-79-5 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2882897]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2010.
Slaughter, Karin (1971-)
A faint cold fear (magyar)
   Sikoly / Karin Slaughter ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-270-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2882820]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2010.
Stanton, Andy
Mr. Gum and biscuit billionaire (magyar)
   Haragumi és a kekszmilliárdos / írta Andy Stanton ; David Jazzyman rajz. ; [... ford. Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 168, [9] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9765-83-2 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2883624]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2010.
Stanton, Andy
You're a bad man, Mr Gum! (magyar)
   Haragumi, a rossz ember / írta Andy Stanton ; David Tazzyman rajz. ; [... ford. Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - [8], 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Citromisszai mesék ; 1.)
ISBN 978-963-9765-82-5 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2884389]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2010.
Stehn, Malin (1969-)
Vilket hästjobb! (magyar)
   Barát a bajban / Malin Stehn ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm. - (Humleby farm ; 3.)
ISBN 978-963-9749-74-0 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2882863]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2010.
Townsend, Sue (1946-)
Adrian Mole: the wilderness years (magyar)
   A 23 és 3/4 éves Adrian Mole küzdelmei / Sue Townsend ; [ford. Békés Pál]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 1998. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-238-8 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2885131]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2010.
Vermeulen, John (1941-2009)
De ekster op de galg (magyar)
   Tánc az akasztófa alatt : idősebb Pieter Bruegel élete / John Vermeulen ; [ford. Fodor Enikő]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 516 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-93-1 fűzött : 3500,- Ft
Bruegel, Pieter (1525-1569)
holland irodalom - életrajzi regény
839.31-312.6=945.11
[AN 2883642]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2010.
Vermeulen, John (1941-2009)
De tuin der lusten (magyar)
   Gyönyörök kertje : regény Hieronymus Bosch életéről és művészetéről / John Vermeulen ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 456 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-94-8 fűzött : 3500,- Ft
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
holland irodalom - életrajzi regény
839.31-312.6=945.11
[AN 2883633]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2010.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slaughterhouse-five (magyar, angol)
   Az ötös számú vágóhíd avagy A gyermekek keresztes hadjárata : szolgálati tánc a halállal = Slaughterhouse-five / Kurt Vonnegut, Jr. ; [ford. Nemes László] ; [utószó Szántó György Tibor]. - 6. kétnyelvű ünnepi kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2009. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-209-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).02=945.11
[AN 2885653]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2010.
Wallace, Amy (1956-)
Sorcerer's apprentice (magyar)
   A varázsló tanítványa : életem Carlos Castanedával / Amy Wallace ; [ford. Czéh Kata]. - [Budapest] : Pilis-Print, cop. 2009. - 341 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9788-03-9 fűzött : 3400,- Ft
Castañeda, Carlos (1925-1998)
Wallace, Amy (1956-)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2882959]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2010.
Wilson, Jacqueline
My sister Jodie (magyar)
   A tesóm nem semmi / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2009. - 276 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-65-6 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2883576]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2010.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Stiff upper lip, Jeeves (magyar)
   Fő a pléhpofa, Jeeves! / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ciceró, 2009. - 236 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-693-1 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2884937]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

788 /2010.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre versei [elektronikus dok.] / Hegedűs D. Géza előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6141-7 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2884653]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2010.
Alaksza Ambrus (1903-1983)
   Az Utas eltéved / Alaksza Ambrus ; [szerk. Baán Tibor]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Tipotéka ; Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2009. - 57, [3] p. ; 21 cm. - (Vadamosi füzetek, ISSN 1219-3992)
ISBN 963-7267-15-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2885668]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2010.
Aleva Sárosi Erzsébet
   A kozák lova / Aleva Sárosi Erzsébet ; [az illusztrációt kész. Sárosi Attila]. - [Miskolc] : [Horváth A.-né], [2009]. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7855-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885516]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2010.
Asvak, Eric
   Vér/vonal : harc a létezésért / Eric Asvak. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-72-2 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2882572]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2010.
Attack, Tarren P.
   Az utolsó riport / Tarren P. Attack. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-25-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2882482]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2010.
Balázs Ágnes (1967-)
   Andersen avagy A mesék meséje / Balázs Ágnes ; [Szegedi Katalin ill.]. - Budapest : Móra, 2009. - 202 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8701-4 kötött : 3390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885619]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2010.
Balogh Örse (1944-)
   Törékeny szavak : versek / Balogh Örse. - Orosháza : Balogh Ö., 2009. - 82, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7089-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2883714]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2010.
Bárdos Attila (1941-)
   Öregszik a délután / Bárdos Attila. - Baja : [Ady E. Városi Kvtár és Művel. Közp.], 2009. - 84 p. : ill., színes ; 19 cm
Közread. az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ
ISBN 978-963-86700-8-3 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2885905]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranytulipán / Benedek Elek ; [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : TKK, [2009]. - 95 p. : ill. ; 35 cm
ISBN 978-963-596-725-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2885310]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Toldi Miklós : Arany János balladája nyomán / Benedek Elek ; [ill. Mühlbeck Károly]. - Budapest : Ciceró, 2009. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-539-648-1)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2884927]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2010.
Boda Zsófia
   Gondolataim versbe szedve II / Boda Zsófia. - Tata : Boda Zs., 2009. - 99 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7958-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2885539]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2010.
Bor Erika
   Barátság [elektronikus dok.] : a legszebb gondolatok a legszebb kapcsolatról / ... Bor Erika ; ill. Balla Erika. - Szöveg. - [Békéscsaba] : Magánkiad., 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader / MS Word
ISBN 978-963-06-7799-8 műanyag tokban
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 2883821]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2010.
Bratis, Zeus
   Alin labirintusa és a sárkánylegyek harcosai / Zeus Bratis. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-31-3 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2882495]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2010.
Csendes Istvánné
   Minimanó, a szemfüles kismanó : kalandok hőse / [írta Csendes Istvánné és Dobos Edit] ; [átdolg. Csendes Istvánné] ; [ill. Bera Károly]. - Átd. kiad. - Debrecen : Graph-Art, 2009. - 43, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-84-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2884029]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2010.
Cserepes Andrea (1972-)
   Orkánkedd : A Katicapettyegető Felicián című mesekönyv javított, bővített kiadása / Cserepes Andrea. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-30-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2885318]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2010.
   Csillog-villog karácsony : versek, mesék gyerekeknek / [összeáll. Szűcsné Tóth Tünde] ; [ill. N. Rádi Veronika]. - Debrecen : TKK, [2009]. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-739-1 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - mese - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2882677]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2010.
Daday Loránd (1893-1954)
   Csütörtök / Székely Mózes. - Pomáz : Kráter, 2009. - 359 p. ; 20 cm. - (Daday életműsorozat)
ISBN 978-963-298-003-4 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2884890]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2010.
Dávid László (1929-)
   Hollós címer : a Hunyadiak élete és kora / Dávid László ; [... grafikák Dávid Mihály]. - Orosháza : [Dávid L.], 2009. - 62 p. : ill. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-06-6931-3 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2883993]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2010.
Dávid László (1929-)
   Honfoglalás : verses történelem / Dávid László ; [... grafikák Dávid Mihály]. - Orosháza : [Dávid L.], 2009. - 89 p. : ill. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-7472-0 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2883930]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2010.
   Delírium : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2009. - 383 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 38.)
ISBN 978-963-9566-83-5 kötött : 2898,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 2886042]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2010.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Agyatlantisz avagy Az ember tragédia : Dolák-Saly Róbert gumiverzuma / írta a szerző. - Budapest : Európa, 2009. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-07-8839-7 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2885817]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2010.
Fási Katalin
   Tücsök úrfi és a hangya : Fásy Kati néni meséi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9685-78-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2886315]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2010.
Fejős Éva
   Eper reggelire / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-262-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2883166]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma [elektronikus dok.] / [Fekete István] ; [Benkő Péter előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra ; cop. 2009. - 1 CD (5 h 44 min) ; 12 cm. - (Fekete István művei). (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8695-6 : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-32(02.053.2)
[AN 2883847]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Szerelmem : válogatás Fekete István szerelemről szóló novelláiból / [vál. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 174, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-438-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885159]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2010.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Karácsonyok fényessége : válogatott novellák / ifj. Fekete István. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 212, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-151-9 kötött : 1600,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - karácsony - elbeszélés
894.511-32(73) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2885155]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2010.
Fekete Tünde Amália (1976-)
   Holdkifli / Fekete Tünde Amália. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 64 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9934-17-7 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2882525]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2010.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Evangéliumi álmok / Gárdonyi Géza ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-150-2 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885926]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2010.
Görgey Gábor (1929-)
   Vadászszőnyeg [elektronikus dok.] / Görgey Gábor ; Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (4 h 50 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6135-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - regény
894.511-31
[AN 2884672]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2010.
Hámor Vilmos (1949-)
   Pepitatestű Gombóc kalandjai : napközben is olvasható esti mese / Hámor Vilmos ; Ámon László rajz. - [Győr] : Szerző, cop. 2009. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-6686-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2886309]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2010.
   Illúzió / [képek Csurka Eszter] ; [írások drMáriás, Kukorelly Endre, Kőrösi Zoltán] ; [kiad. a K. Petrys Ház]. - Budapest : K. Petrys Ház, [2009]. - 62 p. : ill. ; 16x16 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-88193-0-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885906]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2010.
Juhász Judit (1989-)
   Búcsú Rómától / Juhász Judit. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-55-5 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2884131]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2010.
Kádár Mátyás
   Londoni napló / Kádár Mátyás. - Budapest : Canary Warf Kft., 2009. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4602-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2884842]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2010.
Kalas Zsuzsa
   A decemberi gyerek avagy Mese a gyermeki akarat hatalmáról / Kalas Zsuzsa. - Budapest : Luna Kv. : Noran 2004, 2009. - 140, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-283-023-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2882621]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Grimasz : válogatott humoreszkek, kabarétréfák I. / Karinthy Frigyes. - Budapest : Európa, 2009. - 220 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei)
ISBN 978-963-07-8817-5 kötött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2884317]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2010.
Kelebi Kiss István (1947-)
   Fernando Pessoa kőgalambjai / Kelebi Kiss István. - Agárd : Alkotóház, 2009. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88142-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2886256]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2010.
Kelecsényi László (1947-)
   Csáth és a homokember / Kelecsényi László. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2009. - 259 p., [16] t. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 978-963-88493-8-0 kötött : 2990,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Csáth_G.
[AN 2885209]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2010.
Kerék Imre (1942-)
   Dombos út : versek és versfordítások / Kerék Imre. - [Győr] : Hazánk, 2009. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-09-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2883037]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2010.
Kern Ágnes
   Az almárium, a vánkos meg a baracklekvár : [novellák] / Kern Ágnes. - [Szigetszentmiklós] : Agni, 2009. - 136, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8087-5 fűzött : 2150,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2886262]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   Az angol lobogó / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2009. - 78 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2748-6 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885430]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   Detektívtörténet / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2009. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2746-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2885431]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   Jegyzőkönyv / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2009. - 43 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2749-3 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885440]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   A nyomkereső / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2009. - 140 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2747-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885444]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2010.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ki volt nagyatyám? / Krúdy Gyula. - Veszprém : Prospektus Ny., 2009. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 18.)
Bibliogr.: p. 53 p.
ISBN 978-963-85720-7-3 fűzött
Krúdy Gyula (1823-1913)
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - válogatott művek
894.511-821 *** 929(439)Krúdy_Gy
[AN 2885060]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2010.
Lesi Zoltán (1982-)
   Daphnis ketskéi / Lesi Zoltán ; [ill. ... Jakatics-Szabó Veronika]. - Budapest : FISZ, 2009. - 51, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 49.)
ISBN 978-963-7043-31-4 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2884738]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   A fekete özvegy / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2009. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-88446-1-3 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2886049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 269 p.
ISBN 978-963-88446-2-0
[AN 2886055] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 325 p.
ISBN 978-963-88446-3-7
[AN 2886059] MARC

ANSEL
UTF-8834 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   A rodzsungok kolostora / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2009, cop. 1995. - 456, [3] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-47-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2885925]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2010.
Moon, Rosalie J.
   Újrakezdés / Rosalie J. Moon. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2009. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7908-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2885213]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta H. Bagó Ilona]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2009]. - 141 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-028-5 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885136]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Forró mezők / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-329-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885128]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pipacsok a tengeren / Móricz Zsigmond ; Békés Rozi rajz. - Budapest : Európa, 2009. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8847-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885853]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri / Móricz Zsigmond ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2009]. - 258 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-029-2 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885139]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2010.
Nagy Endre (1877-1938)
   Szerelmesek kalauza / Nagy Endre ; [szerk. és az utószót írta Szálinger Balázs]. - [Budapest] : Vox Nova Produkció, 2009. - 176, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88246-1-5 kötött : 1990,- Ft
szerelem - párkapcsolat - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 392.6
[AN 2885819]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2010.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Az aranyecset [elektronikus dok.] / Nemes Nagy Ágnes ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6056-4 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - hangoskönyv - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2884675]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 18 min)
[AN 2884676] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
[AN 2884678] MARC

ANSEL
UTF-8842 /2010.
Nike, Kathy
   A boldogság kék egén : régi történet / Kathy Nike. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2009]. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-81-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2885394]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2010.
Pintér Tamás (1930-)
   A megfigyelő : emberek és elvtársak a Zsoldos uralkodóház virágkorában / Pintér Tamás. - Budapest : Szerző, 2009. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7738-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2885162]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2010.
Puska Veronika (1983-)
   Lamast öröksége / Nibela. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 395 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-95-3 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2882712]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2010.
Rácz Katalin
   Földönkívüliek a Pénzverem utcában / Rácz Katalin. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9934-37-5 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2882557]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2010.
Rácz Zsuzsa (1972-)
   Nesze neked Terézanyu! / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-305-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2886460]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2010.
Radnainé Bauer Erzsi
   Mesék az erdőből : Radnainé Bauer Erzsi képes mesekönyve. - [S.l.] : Molnár Gy., [2009]. - 119 p., [12] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szombathely : Martineum, 1943
Kötött (hibás ISBN 978-963-7692-24-6)
magyar irodalom - állatmese - hasonmás kiadás
894.511-35(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 2886123]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2010.
Rakovszky József (1920-2004)
   Hazavágyáskor : versek, 1934-1949 / Rakovszky József ; [grafikákat kész. Fenyves Mária Annunziáta] ; [a festmények Balázsné Csordás Zsuzsanna munkái] ; [kiad. Szózat Alapítvány]. - [Budapest] : Szózat Alapítvány, [2009]. - 284 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88506-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2885183]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2010.
Réz András (1951-)
   Köldök / Réz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-322-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2883570]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2010.
Réz András (1951-)
   Orr / Réz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-323-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885678]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2010.
Rónay László (1937-)
   Komor hónapok : napló, 2008. május 1 - 2008. szeptember 30. / Rónay László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-308-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2882938]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2010.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Szonett-mester / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 121, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7565-9 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2883905]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2010.
Schäffer Erzsébet
   Pókfonálon : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, 2009. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-62-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2885370]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2010.
Szabó György Illés
   Istenek árnyékában / Szabó György Illés. - [Nyíregyháza] : Illés K., 2009. - 460 p. ; 21 cm. - (Türelem könyvek sorozat)
ISBN 978-963-06-7583-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2885994]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2010.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél : forgatókönyv / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2009. - 219 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8840-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2885786]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2010.
Szinay Balázs
   Parampara : válogatott versek, 2001-2004 / Szinay Balázs. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 214, [13] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-21-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2882905]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2010.
Tőke Péter (1945-)
   A magyar jövő feketekönyve / Peter Sheldon ; [... kiad. Aranybulla Alapítvány]. - [Budapest] : Aranybulla Alapítvány, cop. 2009. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88631-0-2 fűzött : 3900,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2886441]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2010.
Tömörkény István (1866-1917)
   Rózsa Sándor nálunk : betyárok és egyebek : válogatott elbeszélések / Tömörkény István ; [... vál. és szerk. Bányász István]. - Szentes : Bodobács K., 2009. - 323 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88540-0-1 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - betyár - elbeszélés
894.511-32 *** 394-058.55(439)(0:82-32)
[AN 2885414]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Találkozás alkonyatkor / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 221, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-068-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2886341]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2010.
Trinh Quang Thang
   A patamcsui kolostor titkai / Trinh Quang Thang. - Budapest : [Trinh Q. T.], 2009-. - 21 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2884932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy ősi föld legendája. - 2009. - 311 p.
ISBN 978-963-06-7791-2 fűzött : 2950,- Ft
[AN 2885140] MARC

ANSEL
UTF-8861 /2010.
Vass Virág
   Vulévu / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-168-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2886582]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2010.
Villányi László (1953-)
   Mondja édesanyám / Villányi László. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2009. - 93, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9809-12-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2885739]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2010.
Virágh Sándor
   A lélek virágai : Virágh Sándor és Hankovszkiné Gergyely[!Gergely] Ilonka versei / [kiad. a Sárospataki Református Egyházközség]. - [Sárospatak] : Sárospataki Ref. Egyházközs., 2009. - 103, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-88585-0-4 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2882721]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

864 /2010.
   100 fotó az állatokról : képeskönyv. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-370-997-9 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 2885920]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2010.
   Állatkölykök. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Apró lépések)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-014-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885662]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2010.
Bálint Mariann
   Daloskönyv : vidám játékok, dalok kicsiknek / Bálint Mariann rajz. ; [szerk. Csukásné Bernáth Krisztina]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2009]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-29-1 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 2883989]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2010.
Ball, Sarah
Braking brewster (magyar)
   Brúnó, csak lassan! / írta Sarah Ball ; [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2009. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vidám kalandok Chuggingtonból ; 3.)
keretcím: Chuggington : irány a sínpár!
ISBN 978-963-629-318-5 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883479]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2010.
Barbie in the snow palace (magyar)
   Barbie és a Jégkirálynő / rajz. Lawrence Mann ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-428-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883206]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2010.
Carney, Ian
Wake up Wilson! (magyar)
   Wilson, ébredj! / írta Ian Carney ; [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2009. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vidám kalandok Chuggingtonból ; 4.)
keretcím: Chuggington : irány a sínpár!
ISBN 978-963-629-319-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883493]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2010.
   A dzsungel állatai. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Apró lépések)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-011-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885645]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2010.
Elizabeth the vintage lorry (magyar)
   Elizabeth a veteránautó / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-465-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883086]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2010.
   Az erdő állatai. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Apró lépések)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-012-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885667]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2010.
Igaz Dóra
   Réka és az influenza / Igaz Dóra ; Halmai László rajzaival. - [Budapest] : Vox Nova Produkció, 2009. - 22, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88246-5-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885089]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2010.
Igaz Dóra
   Réka oltásra megy / Igaz Dóra ; Halmai László rajzaival. - [Budapest] : Vox Nova Produkció, 2009. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88246-3-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885092]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2010.
Lagonegro, Melissa
A cars Christmas (magyar)
   Karácsony Kipufogófürdőn / Disney, Pixar ; írta Melissa Lagonegro. - Budapest : Egmont, 2009. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-409-0 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2882970]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Hol terem a sok gyümölcs? : [felelgetős könyv] / Marék Veronika ; [a szerző rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8699-4 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2884291]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Játsszunk utazást! : [felelgetős könyv] / Marék Veronika, Görög Júlia. - 4. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8698-7 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883173]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2010.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a vánoce (magyar)
   A vakond és a karácsony / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop.2009. - 34, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8689-5 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883590]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2010.
   Mindentudó óvodáskönyv : kisgyermekek alapismeretei / [összeáll. Borbély Sándor] ; [rajz. Cseh T. András]. - [Budapest] : Sziget, 2004 [!2009]. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7268-76-2 kötött : 1980,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2886338]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2010.
   Noddy ígérete / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Noddy és barátai)
ISBN 978-963-629-364-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2886090]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2010.
Posner-Sanchez, Andrea
Cinderella's fairy merry Christmas (magyar)
   Hamupipőke tündéri karácsonya / írta Andrea Posner-Sanchez ; ill. Elisa Marrucchi. - Budapest : Egmont, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-408-3 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2882975]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2010.
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe / Disney ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-458-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2882965]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2010.
   A számok : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-000-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885919]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2010.
   A színek : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-001-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885917]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2010.
   A szülinapi meglepetés / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Noddy és barátai)
ISBN 978-963-629-365-9 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2886097]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2010.
   A tanya állatai. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Apró lépések)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-013-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2885672]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2010.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 68 p.
Ford. Tomanné Jankó Katalin
ISBN 978-963-629-414-4 kötött : 2399,- Ft
[AN 2882988] MARC

ANSEL
UTF-8888 /2010.
Thomas and the great discovery (magyar)
   A nagy felfedezés / szerk. Tomanné Jankó Katalin. - Budapest : Egmont, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-629-380-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2883227]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2010.
Tinker bell and the lost treasure (magyar)
   Csingiling és az elveszett kincs : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-404-5 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2882985]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

890 /2010.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008-. - 26 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2796214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2009. - 23 p. : ill., színes
Ford. Pató Andrea
ISBN 978-963-9749-52-8 fűzött
[AN 2882890] MARC

ANSEL
UTF-8891 /2010.
Davidson, Joana
   Az őszi szünet / [szöveg Joana Davidson] ; [fényképezte Grzegorz Lanik] ; [... Jerzy Olszak ... alapján] ; [ford. Molnár Zsolt]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Green Hills Lovarda)
ISBN 978-963-9749-85-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2883112]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2010.
   PhD konferencia : a Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból : 2008. november 10. / szerk. Kötél Emőke ; [rend., közread. a] Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2009. - 323, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87866-7-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2885682]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2010.
Szabó László Róbert
   Mi van, Dodó? : Marabu Dodóskönyve 101-200. - Budapest : Kepregeny.hu, cop. 2009. - 143 p. : ill. ; 17x20 cm
ISBN 978-963-06-8186-5 kötött : 2990,- Ft
humor - képregény
087.6:084.11 *** 894.511-7
[AN 2883682]
MARC

ANSEL
UTF-8