MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/02/15 13:55:15
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1460 /2010.
Géczi Zoltán
   Gyermekenciklopédia : [a világ A-tól Z-ig] / [írta Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 279, [9] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-106-1 kötött : 5500,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2890532]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

1461 /2010.
Széchenyi Ágnes (1957-)
   Lélegzetvétel : Válasz, 1946-1949 / Széchenyi Ágnes. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-543-0 fűzött : 2900,- Ft
Válasz, ISSN 0201-2057
Magyarország - folyóirat - magyar történelem - magyar irodalom története - 1945 utáni időszak
050(439)Válasz *** 943.9"1946/1949" *** 894.511(091)"194"
[AN 2892556]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1462 /2010.
   20 éves a 25. Szent Imre Cserkészcsapat / [szerk. Szabó Kinga] ; [kiad. a Zöld Liliom Alapítvány, 25. Szent Imre Cserkészcsapat]. - Budapest : Zöld Liliom Alapítvány : 25. Szent Imre Cserkészcsapat, 2009. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8501-6 fűzött
Magyar Cserkészszövetség. Szent Imre Cserkészcsapat (Budapest) (25.)
Budapest - cserkészet - ezredforduló - memoár
061.213cserkészet(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 2894529]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2010.
   20 éves az encsi Évgyűrűk Nyugdíjas Klub : [1989-2009] / [szerk. az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub vezetősége valamint az encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár mtársai]. - Encs : Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2009. - 121 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88687-1-8 fűzött
Évgyűrűk Nyugdíjas Klub (Encs)
Encs - idősek klubja
061.2-057.75(439-2Encs)
[AN 2894173]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2010.
   Nemzetiségi gála, 2009 / [szerk. Lukács Mária, Halász Katalin] ; [közread. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, 2009. - 55 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Megj. a 2009. dec. 13-án a Kisebbségek Napján tartott "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" díjátadó gálaműsor alkalmából. - Váltakozva magyar, cigány, görög, horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, bolgár, lengyel, örmény, ruszin és ukrán nyelven
ISBN 978-963-651-478-5 fűzött
Magyarország - kitüntetés - kisebbség - kultúra - fesztivál
06.068(439)Pro_Cultura_Minoritatum_Hungariae *** 316.347(=00)(439) *** 316.7(=30)(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2009"
[AN 2891673]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1465 /2010.
Gáncs Nikolasz
   Shodō : az ecset útja : kézikönyv mindahhoz, ami a japán kalligráfiához kapcsolódik / Gáncs Nikolasz. - [Budapest] : [Gáncs N.], cop. 2009. - 414 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 401-404.
ISBN 978-963-06-8524-5 fűzött
Japán - díszírás
003.077(520)
[AN 2893084]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2010.
   Olvastad már? : könyvajánlások - gyermekszemmel / összeáll. és szerk. Nincsevics Klára ; Nagy Attila ... utószavával ; [ill. Rényi Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Pont ; Szentendre : Pest M. Kvt., cop. 2009. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 978-963-9957-02-2 fűzött : 1500,- Ft
könyvismertetés - ifjúsági könyv
028.5 *** 379.825-053.2
[AN 2894536]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1467 /2010.
   Hírharang, vezércikk, szenzációs riport : magyar sajtótörténeti antológia, 1780-1956 / szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Buzinkay Géza. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 418 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5866-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - sajtó - publicisztika - történelmi forrás
070(439)"17/19" *** 894.511-92(082) *** 930.85(439)"17/19"(093)
[AN 2892076]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2010.
Kasza László Levente (1937-)
   Mókusok az angolkertben : ügynökök a Szabad Európa Rádiónál / Kasza László. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2009. - 258 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-963-88576-0-6 fűzött : 2600,- Ft
Radio Free Europe (München)
Magyarország - München - hírszerzés - rádiószervezet - 20. század
791.9.096SZER *** 327.84(439)
[AN 2892880]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2010.
Oláh Gergely
   Megelevenedő történelem : történelmi műsorok a Magyar Televízióban, 1957-1990 / Bokodi-Oláh Gergely. - Budapest : Szerző, 2009. - 117 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8429-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - televíziós műsorszám
791.9.097(439)(083.97) *** 943.9
[AN 2892476]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1470 /2010.
Weis, Roland
Erfindungen (magyar)
   Találmányok / írta Roland Weis ; ill. Hauke Kock és Frank Kliemt ; [ford. Dubovitz Péter]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2009. - 48 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 87.)
ISBN 978-963-9446-55-7 kötött : 2570,- Ft
találmány
001.894
[AN 2892559]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2010.
Wimmer Ágnes (1969-)
   Hogyan írjunk...? : 101 tanács (szak)dolgozatíróknak / Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna. - Budapest : Alinea, cop. 2009. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-963-9659-40-7 fűzött : 1950,- Ft
szellemi munka - tudományos módszertan - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 2891933]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1472 /2010.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation (magyar)
   Meditáció : az ember tökéletessége Isten elégedettségére / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Madal Bal, 2010. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86752-9-3 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2892321]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2010.
Durden-Smith, Jo (1941-2007)
Nostradamus & other prophets and seers (magyar)
   Nostradamus : próféták és látnokok / Jo Durden Smith ; [ford. Ling Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 261 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-248-067-1 kötött : 3300,- Ft
Nostradamus (1503-1566)
jövendőmondás
133.3(100)(092) *** 133.3Nostradamus
[AN 2892768]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2010.
Gunagriha
   Mesterem, otthonom / Gunagriha. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2010. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-12-5 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika - meditáció
133.25 *** 615.851.86
[AN 2892373]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewusstseins (magyar)
   A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése : 1909. október 25. és 1910. május 8. között Berlinben tartott hét előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Attila]. - Budapest : Genius, 2009. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-11-3 fűzött
okkultizmus - teozófia
133.25 *** 141.332
[AN 2891085]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2010.
White Eagle
Spiritual unfoldment (magyar)
   Lelki fejlődés / White Eagle ; [ford. ... Balogh Béla] ; [kiad. Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2005-. - 17 cm
okkultizmus
133
[AN 2578303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A belső misztériumokhoz vezető út. - 2009. - 107 p.
ISBN 978-963-88641-0-9 kötött : 1590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2894123] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1477 /2010.
Horváthné Czentye Ibolya
   Az élővilág csodái / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya, Bagoly Ilona, Dönsz Judit] ; [ill. Nagy Attila, Szendrei Tibor]. - Debrecen : Graph-Art, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Amit a világról tudni kell, ISSN 2061-1927 ; 3.)
ISBN 978-963-9770-99-7 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2890944]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2010.
   Környezetvédelem és élelmiszerminőség a III. évezredben : IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia : Sopron, 2009. október 7-9. : program és előadás-összefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Társaság [etc.]. - [Budapest] : MKE KATT, [2009]. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-00-7 fűzött
környezetvédelem - élelmiszer-biokémia - élelmezés-egészségügy - minőség - konferencia-kiadvány
504.06 *** 543 *** 663/664 *** 633 *** 65.018 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2894180]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2010.
Meredith, Susan
Why should I bother about the planet? (magyar)
   Miért és hogyan óvjuk Földünket? / Susan Meredith ; ill. Sara Rojo ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-128-3 fűzött
környezetszennyezés - környezetvédelem - energiagazdálkodás - megtakarítás - gyermekkönyv
504.05(02.053.2) *** 504.06(02.053.2) *** 620.9(02.053.2)
[AN 2891174]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2010.
Sustainable Consumption Conference (2009) (Budapest)
   Sustainable Consumption 2009 Conference : sustainable consumption, production and communication : proceedings : [Budapest, ... September 24, 2009] / eds. Sándor Kerekes, Mária Csutora, Mózes Székely ; [org., publ. by the Corvinus University of Budapest Institute for Environmental Sciences]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, [2009]. - 153 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-399-7 fűzött
fenntartható fejlődés - fogyasztás - környezetvédelem - fogyasztói magatartás - konferencia-kiadvány
504.03 *** 330.567 *** 504.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2891189]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2010.
Vargha Béla
   Bioindikáció - ökotoxikológia : a környezetbe kerülő anyagok hatásvizsgálata / Vargha Béla. - Keszthely : Balaton Akad., 2009. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 69.)
Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 978-963-8365-76-7 fűzött
környezeti kár - emberi ökológia - környezetszennyezés - hatásvizsgálat
504.05
[AN 2893933]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1482 /2010.
   Bevezetés a matematikába : informatikai alkalmazásokkal / szerk. Járai Antal. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2009. - 444 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 412-415.
ISBN 978-963-284-077-2 fűzött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2894053]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2010.
Szalkai István
   Algebra és számelmélet feladatgyűjtemény / Szalkai István. - Utánny. - Veszprém : VE K. [!Pannon Egy. K.], 2005 [!2009]. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 963-9495-80-8 fűzött
algebra - számelmélet - egyetemi tankönyv - példatár
512(075.8)(076) *** 511(075.8)(076)
[AN 2892637]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1484 /2010.
Argyelán János
   Transzportfolyamatok / Argyelán János. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 273 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9696-79-2 fűzött
transzportfolyamat - vegyipari berendezés - egyetemi tankönyv - példatár
538.93(075.8)(076) *** 54.07(075.8)
[AN 2890794]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2010.
   Atommagfizika. - 2. korszerűsített kiad. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
magfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8)
[AN 2892197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 756 p.
Szerk. Fényes Tibor. - Társszerzők Fényes Tibor et al.
ISBN 978-963-473-328-7 fűzött
[AN 2892200] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1486 /2010.
Magyar Radon Fórum (5.) (2009) (Veszprém)
   V. Magyar Radon Fórum : [környezetvédelmi konferencia Veszprém, 2009] / [... szerk. Kovács Tibor, Somlai János] ; [... rendezői Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet etc.]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-78-5 fűzött
radon - radioaktív sugárzás - természetvédelem - konferencia-kiadvány
546.296 *** 614.876 *** 504.06 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2890977]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2010.
Sinkó Katalin
   Általános, szervetlen és kvalitatív kémiai feladatok / Sinkó Katalin, Igaz Sarolta ; [... készítésében részt vettek Mezei Rita, Tóth Judit, Bartuszek Éva]. - Utánny. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 432 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-37-6 fűzött
analitikai kémia - példatár - egyetemi tankönyv
543.062(075.8)(076)
[AN 2892687]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1488 /2010.
Csomor Tibor Áron
   A Halast éltető vizek / Csomor Tibor Áron, Kovács Zsófia. - Kiskunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2009. - 28 p. : ill.,színes ; 15 cm. - (Fejjel, ISSN 1585-3780 ; 9.)
Fűzött
Kiskunhalas - hidrológia - tó
556.55(439-2Kiskunhalas)
[AN 2892865]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2010.
   Magmás és metamorf képződmények a Tiszai egységben / [kötetszerk. M. Tóth Tivadar]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2009. - 366 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Kész. Szederkényi Tibor 75. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-978-2 kötött
Dél-Magyarország - magmás kőzet - átalakult kőzet - emlékkönyv
552.3/.4(439-13)
[AN 2891681]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1490 /2010.
Garlick, Mark A. (1968-)
The illustrated atlas of the universe (magyar)
   Az univerzum atlasza / Mark A. Garlick ; csillagtérk. Wil Tirion ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 304 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-118-4 kötött : 7500,- Ft
csillagászat - világegyetem - kozmológia - atlasz
52(084.4) *** 524.8(084.4)
[AN 2890726]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2010.
Sümeghy Zoltán (1968-)
   Térképészet / Sümeghy Zoltán, Unger János, Gál Tamás. - Szeged : JATEPress, 2009. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-963-482-968-3 fűzött
kartográfia - egyetemi tankönyv
528.9(075.8)
[AN 2890613]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1492 /2010.
   Csípőszúnyogok gyérítésének gyakorlata Magyarországon = Mosquito control in Hungary / [szerk. ... Kenyeres Zoltán]. - Keszthely : Pannónia Közp. Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., 2009. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Pannónia füzetek, ISSN 1788-9030)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-8280-0 fűzött
Magyarország - szúnyog - kártevőirtás
595.771 *** 628.58(439)
[AN 2893774]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2010.
Izsák János (1944-)
   Fajabundancia-eloszlási modellek / Izsák János, Szeidl László. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2009. - 300 p. ; 24 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-88339-0-7 fűzött
ökológia - biocönológia - biotóp - matematikai modell
574 *** 519.86
[AN 2891589]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2010.
Maróy Péter (1946-)
   Haladó genetika / Maróy Péter. - Szeged : JATEPress, 2009. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-977-5 fűzött
genetika
575.1/.2
[AN 2890700]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2010.
Pepperberg, Irene M.
Alex & me (magyar)
   Alex meg én : egy kutató és egy papagáj mély barátságának története, akik együtt fedezték fel az állati intelligencia rejtett világát / Irene M. Pepperberg ; [ford. Ujfalussy Dorottya]. - Budapest : Vince K., cop. 2009. - 239 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9731-86-8 fűzött : 3495,- Ft
papagáj - etológia - memoár
591.51 *** 598.71(0:82-94)
[AN 2893498]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1496 /2010.
   A 38 Bach-virágeszencia : original Bach-virágeszenciák. - [Budaörs] : [CEE Naturline Kft.], [2009]. - 56 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
természetgyógyászat - virágterápia - mentálhigiénia
615.89:615.322 *** 613.865
[AN 2894114]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2010.
   Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában / Kopper László [et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 424 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9879-59-1 fűzött
onkológia
616-006
[AN 2894117]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2010.
Csiszár Miklós (1965-)
   Egészség - igazság! : egészségmegőrzés szike nélkül / Csiszár Miklós, Juhász Zsolt. - Budapest : Naturwell K., 2009. - 224 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. - (Naturwell életmód kötetek, ISSN 2061-2583 ; 1.)
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-06-7751-6 kötött : 3800,- Ft
egészséges táplálkozás - egészséges életmód
613 *** 613.2
[AN 2892846]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2010.
Dhammananda, K. Sri (1919-2006)
How to live without fear & worry (magyar)
   Miként éljünk félelem és aggodalom nélkül / K. Srí Dhammánanda. - Budapest : Kelemen K., 2009. - 298 p. ; 21 cm
Ford. Lehóczki Anett
ISBN 978-963-06-8210-7 kötött : 3950,- Ft
mentálhigiénia - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 2891317]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2010.
Fialovszky Béla (1896-1941)
   Almási Balogh Pál dr. élet- és jellemrajza / írta Fialovszky Béla. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 47 p., [1] t.fol. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Hangya-újság, 1933 (Hangya-újság könyvtára ; 6.)
ISBN 978-963-9914-44-5 kötött
Balogh Pál, almási (1794-1867)
Magyarország - orvos - 19. század - életrajz - hasonmás kiadás
61(439)(092)Balogh_P. *** 094/099.07
[AN 2892367]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2010.
Gray, John
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról : [az igazi párkapcsolat kézikönyve] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, [2009], cop. 2008. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-27-3 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1
[AN 2897378]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2010.
Helembai Kornélia (1950-)
   Általános ápoláslélektan : a beteg/kliensvezetés pszichológiája : az ápolóképzés tankönyve / Helembai Kornélia. - Budapest : Medicina, 2010. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-226-215-4 fűzött : 2700,- Ft
betegápolás - lelki segély - tankönyv
616-083(078) *** 159.9(078)
[AN 2892382]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2010.
   Hétköznapi mérgeink / [írta Hajtman Ágnes et al.] ; [kiad. a Levegő Munkacsoport]. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
méreg - egészséges életmód - veszélyes anyag
615.9 *** 613 *** 620.26
[AN 2897500]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2010.
Kálmánchey Rozália (1946-)
   Gyermekneurológiai útmutató / Kálmánchey Rozália, John B. P. Stephenson. - Budapest : Medicina, 2009. - 272 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-068-6 kötött : 1900,- Ft
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat
616.8-053.2
[AN 2892619]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2010.
Kardos Edina
   Interaktív drogprevenciós játéktár / [kész. Kardos Edina, Bod Petra]. - Budapest : [Kompánia Alapítvány], 2009. - 55 p. ; 20 cm. - (Kompánia füzetek, ISSN 1787-114X)
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-06-7718-9 fűzött
ifjúságvédelem - kábítószer - megelőzés
613.83 *** 364.272 *** 364.65-053.6
[AN 2897244]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2010.
Kiss Andrea
   Képgyűjtemény az afázia terápiájához / Kiss Andrea, Bodor Réka ; [közread. a] Logo-Med Logopédiai és Rehabilitációs Szolgáltató Betéti Társaság. - Budapest : Logo-Med Logopédiai és Rehabilitációs Szolgáltató Bt., 2009. - 28 p., [19] t.fol., [99] t., részben színes ; 30 cm
Papírtokban
Fűzetlen
afázia - gyógyítás - album
616.89-008.434.5-08 *** 376.36(076)
[AN 2893421]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2010.
Knighton, Kate
Why should I bother to keep fit? (magyar)
   Miért mozogjunk eleget? / Kate Knighton és Susan Meredith ; ill. Christyan Fox ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-127-6 fűzött
testmozgás - mozgásos játék - gyermekkönyv
613.71(02.053.2) *** 796.1(02.053.2)
[AN 2891164]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2010.
Knighton, Kate
Why shouldn't I eat junk food? (magyar)
   Miért ne együnk egészségtelen ételeket? / Kate Knighton ; ill. Adam Larkum ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-126-9 fűzött
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv
613.2(02.053.2)
[AN 2891153]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2010.
   Egy könyv utóélete / szerk. Táncos László. - Budapest : White Golden Book, 2009. - 232 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9476-23-4)
Papp Zoltán (1942-). Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain..
Budapest - nőgyógyászat - történeti monográfia - memoár
618(439-2Bp.)SOTE(091) *** 002(439)(0:82-94)
[AN 2891997]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2010.
   Környezeti ártalmak és a légzőrendszer / [szerk.] Schweiger Ottó és Szabó Tibor. - [Budapest] : Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 1992-. - 25 cm
A Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány konferencia-sorozatának anyagai. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül, "Környezeti ártalmak és a légzőrendszer című konferencia előadásai" címmel jelent meg, monografikus leírása: AN 548510. - A 17. köt. elektronikus hordozón jelent meg. - Szerk a 6. kötettől Szabó Tibor és Miriszlai Ernő, a 9. kötettől Szabó Tibor és Bártfai Imre, a 17. és a 18. kötetet Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János. - Kiad. a 4. kötettől a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, neve 1998-tól Környezetvédelmi Minisztérium, 2002-től Környzetevédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Változó mérettel
ISBN 963-04-3904-2 *
levegőszennyezés - légzőszervi betegség - ökológia - konferencia-kiadvány
614.71 *** 616.2-02 *** 504.3.054 *** 504.75.05 *** 061.3(439)
[AN 102695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Hévíz, 2009. - 2009. - 159 p. : ill.
A konferenciát 2009. április 1-2. között tartották. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87327-2-9 fűzött
környezetszennyezés - konferencia-kiadvány
504.05 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 2890799] MARC

ANSEL
UTF-81511 /2010.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna férfiaknak : a férfierő megtartása / Kriston Andrea. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2009. - 325 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-46-7 kötött : 4900,- Ft
urológia - torna - férfi
616.6 *** 613.71-055.1
[AN 2892737]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2010.
Magyar Transzplantációs Társaság. Kongresszus (11.) (2009) (Galyatető)
   A Magyar Transzplantációs Társaság XI. Kongresszusa : [Galyatető, 2009. november 26-28.] / rend. a DE OEC Sebészeti Intézet Transzplantációs Központ. - [Budapest] : [M. Transzplantációs Társ.], [2009]. - 95 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
szervátültetés - konferencia-kiadvány
616-089.843 *** 061.3(439-2Galyatető)
[AN 2892877]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2010.
Michl Gábor
   Vonzerő és hűtlenség : a humán szépség evolúciója / Michl Gábor. - Budapest : Medicina, 2010. - 190 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 177-186.
ISBN 978-963-226-268-0 kötött : 2800,- Ft
nemek lélektana - viselkedési motiváció - párkapcsolat - társkeresés
159.947 *** 159.922.1 *** 316.472.4 *** 159.938.363.2
[AN 2893820]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2010.
Moor, Julia
Playing, laughing and learning with children on the autism spectrum (magyar)
   Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel : ötletek, tapasztalatok szülőknek és nevelőknek / Julia Moor ; [ford. György Anita]. - Budapest : Animus, 2009. - 269, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9884-73-1 fűzött : 3590,- Ft
autizmus - családi nevelés
616.89-008.45 *** 37.018.1
[AN 2892206]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2010.
Morris, Desmond (1928-)
Babywatching (magyar)
   Babafigyelőben / Desmond Morris ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-235-7 kötött : 2490,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2897539]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2010.
   A munkaegészségügy és a munkabiztonság aktuális helyzete és kérdései : Balatonföldvár, 2009. április 22-23-24. / [szerk.] Talabér Zoltán. - Budapest : Liga Szakszerv., 2009. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 21.)
A Liga Szakszervezetek IV. Munkavédelmi Konferenciájának előadásai
Fűzött
munkaegészségügy - munkavédelem - konferencia-kiadvány
613.6 *** 331.45 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[AN 2890745]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2010.
   Egy nyíri tudós és polgár, dr. Jósa András / [szerk. Istvánovits Eszter] ; [a bev. tanulmányt írta Veszprémi Beáta és Fülöpné Juhász Barbara] ; [kiad. a nyíregyházi Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2009. - XXXIX, 44 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A "Doktor Jósa András, 1834-1918" (Nyíregyháza : Szabolcsvármegyei Bessenyei Kör, 1922) c. kiad. reprintjével
ISBN 978-963-7220-64-7 fűzött
Jósa András (1834-1918)
Magyarország - orvos - tudós - 19. század - századforduló
61(439)(092)Jósa_A.
[AN 2891488]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2010.
   A palliatív ellátás alapjai : test és lélek a halál közelében : szöveggyűjtemény / szerk. Hegedűs Katalin. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-9879-54-6 fűzött
palliatív gondozás - szöveggyűjtemény
616-083 *** 616-036.88 *** 616-006
[AN 2893479]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2010.
   Policisztás ovarium szindróma : gyakorlati útmutató / szerk. Lakatos Péter és Speer Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 175 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9879-55-3 fűzött
petefészek - ciszta
618.11-006.2
[AN 2894137]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2010.
Poór Gyula (1952-)
   Osteoporosis és más metabolikus csontbetegségek a klinikai gyakorlatban / Poór Gyula. - Budapest : Medicina, 2010. - 272 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 978-963-226-267-3 kötött : 4200,- Ft
csontbetegség - csontritkulás - anyagcsere
616.71-007.234 *** 612.015.3 *** 616.71
[AN 2893826]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2010.
   Radiológia : egyetemi tankönyv / szerk. Fráter Loránd. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 518 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-131-7 kötött : 13200,- Ft
röntgenológia - orvosi radiológia - egyetemi tankönyv
616-073.75(075.8) *** 615.849(075.8)
[AN 2892591]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2010.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Compassion (magyar)
   Együttérzés : [a legmagasabb rendű szeretet] / Osho ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 218 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: Szeretet és gyűlölet
ISBN 978-963-528-994-3 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - együttérzés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.942
[AN 2892090]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2010.
Sonkodi István (1939-)
Orális és maxillofaciális medicina (angol)
   Oral and maxillofacial medicine : diagnosis and treatment / István Sonkodi. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 558 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 549-551.
Kötött (hibás ISBN 978-963-9879-48-5) (hibás ISBN 978-9879-48-5)
szájbetegség - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616.31-07(075.8)
[AN 2894202]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2010.
Szeivolt István (1947-)
   A janta könyv : álomfejtés a jantákkal / Steve Lupo Brawny ; [ill. Szeivolt Katalin ... ]. - Budapest : Karizma, 2009. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88366-5-5 kötött
álmoskönyv
159.963.3 *** 398.7
[AN 2893509]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2010.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit táplálkozás : a nyugati életmód és a civilizációs betegségek / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2009. - 320 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-320.
ISBN 978-963-9971-01-1 fűzött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - betegség
613.2 *** 616
[AN 2891295]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2010.
Színia
   Boldogasszony nevében : ősi magyar női titkok / Színia. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház, 2009. - 185 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88660-0-4 fűzött : 2500,- Ft
- életvezetés - magyarságkutatás - ezoterika
613.865-055.2 *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 133.25
[AN 2892064]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2010.
Szőke Krisztina
   Tej-, tojás-, és szójamentes ételek recepteskönyve / Szőke Krisztina. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed diétás könyvek)
ISBN 978-963-9914-22-3 fűzött : 2200,- Ft
allergia - szakácskönyv
616-056.43 *** 641.563(083.12)
[AN 2891268]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2010.
Takácsné Stalter Judit
   Segítek, hogy gyógyulj! / [írta Takácsné Stalter Judit] ; [rajz. Török Edina]. - Kiskőrös : Együtt a Daganatos Gyermekekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, 2009. - 16 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Segítő füzetek ; 2.)
ISBN 978-963-88259-2-6 fűzött
rákbetegség - gyermekkönyv
616-006(02.053.2)
[AN 2896911]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2010.
Tánczos Zoltán
   Fitnesz és személyi edzés alapjai / Tánczos Zoltán. - Vecsés : Finnrelax Szauna és Szabadidő Kft., [2009]. - 179 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 978-963-06-8060-8 fűzött
fitnesz
613.71
[AN 2890519]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2010.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 231 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-13-8 fűzött
Magyarország
61(439)(092) *** 614.2
[AN 2892504] MARC

ANSEL
UTF-81531 /2010.
Zelinski, Ernie J. (1949-)
How to retire happy, wild, and free (magyar)
   Mögöttem a munka, előttem az élet! : tippek a nyugdíjasévekhez / Ernie J. Zelinski ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 296 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-530-847-7 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - nyugdíjas
613.865-053.9 *** 316.37-057.75
[AN 2891406]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1532 /2010.
Kovács János
   Technikai fejlődés és társadalmi haladás / [szerzők Kovács János, Kovács András] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudomámyok Centruma. - Debrecen : DE AMTC, 2009. - 475 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9732-90-2 kötött : 6215,- Ft
technikatörténet - civilizáció
62(100)(091) *** 008(100)(091)
[AN 2893109]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2010.
Tóth Sándor László (1943-)
   Gaul Károly, 1854-1932 : a hazai faipari szakoktatás úttörőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - Budapest : Fate, 2009. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (A fafeldolgozás nagyjai)
Bibliogr.: p. 24-27.
ISBN 978-963-8071-04-0 fűzött
Gaul Károly (1854-1932)
Magyarország - mérnök - faipar - 19. század - 20. század
62(439)(092)Gaul_K. *** 674(439)"185/193"
[AN 2892414]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1534 /2010.
ActionScript 3.0 for Adobe Flash CS4 professional (magyar)
   ActionScript 3.0 Adobe Flash professional alkalmazáshoz : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact, cop. 2009. - 323 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-04-3 fűzött : 4990,- Ft
programnyelv - számítógépes grafika
519.688Flash *** 681.3.019
[AN 2892369]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2010.
Blu-ray Disc demystified (magyar)
   A Blu-ray Disc technológia / Jim Taylor [et al.] ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, 2009. - XVI, 544 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-545-513-3 kötött : 8400,- Ft
digitális technika - optikai lemez
681.327.68
[AN 2892053]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2010.
Java concurrency in practice (magyar)
   Párhuzamos Java-programozás a gyakorlatban / Brian Goetz [et al.] ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2009. - 397 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-381.
ISBN 978-963-9637-66-5 fűzött : 5980,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 2890761]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2010.
Josephsen, David
Building a monitoring infrastructure with Nagios (magyar)
   Nagios a gyakorlatban : hálózati felügyeleti rendszer építése a Nagios segítségével / David Josephsen ; [ford. Balogh Zoltán, Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2009. - 241 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-65-8 fűzött : 4500,- Ft
számítógép-hálózat - biztonságtechnika
681.324 *** 65.012.8
[AN 2891113]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2010.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (6.) (2009) (Szeged)
   MSZNY 2009 : 6. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : Szeged, 2009. december 3-4. ... / [szerk. Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika] ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-982-9 fűzött
matematikai nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2890636]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2010.
   Principles and practice in Europe for e-accessibility : EDeAN publication 2009 / [ed. by Cecília Sik Lányi]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-76-1 fűzött
informatika - tervezés - információs társadalom
681.3.004.14 *** 65.012.2 *** 659.2
[AN 2891139]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2010.
Simon Béláné
   Robocup junior szabályok, 2009 / [kész. Simon Béláné, Krajecz-Balogh Mónika]. - Nyíregyháza : Shannon Iroda Bt., cop. 2009. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
robot - világbajnokság - játékszabály
007.52 *** 796.093.1(100)"2009" *** 796.063
[AN 2893722]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2010.
Som Béla
   Táblázatkezelés egyszerűen, könnyedén : feladatok és megoldások / Som Béla. - [Budapest] : Som B., 2009. - 102 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7665-6 fűzött
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel_2003
[AN 2894163]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1542 /2010.
Andrássy Antal
   Volt egyszer egy erőmű.. : a Bakonyi Erőmű Zrt. inotai erőművének fél évszázados története és munkavállalóinak visszaemlékezései / Andrássy Antal. - Várpalota ; Ajka : Bakonyi Erőmű Zrt., 2009. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8200-8 kötött
Bakonyi Erőmű Rt. (Ajka). Inotai Hőerőmű (Várpalota)
Várpalota - ipartörténet - hőerőmű
621.311.22(439-2Várpalota)
[AN 2893116]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2010.
   Final report on the PMK-2 projects. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
ISBN 978-963-05-8462-3
Paks - atomerőmű - modellkísérlet
621.311.25(439-2Paks) *** 001.891.57
[AN 2661587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Major findings of PMK-2 test results and validation of thermohydraulic system codes for VVER safety studies / by L. Szabados [et al.]. - cop. 2009. - 303 p. : ill.
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-05-8810-2 kötött
Paks - atomerőmű - modellkísérlet - statisztikai adatközlés
621.311.25(439-2Paks)(083.41) *** 001.891.57
[AN 2891903] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1544 /2010.
   A "tavalyi" női kalapdivat. - Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2009]. - 125, [2] p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-5-5 fűzött : 1450,- Ft
divat - női ruházat - kalap - magyar irodalom - válogatott művek - album
687.45(084.1) *** 894.511-822
[AN 2894052]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1545 /2010.
Gere József
   Nógrádi vasúttörténet 1867-től napjainkig / Gere József. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzat, [2009]. - 24 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 13.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-7399-27-5 fűzött
Nógrád megye - vasútvonal - történeti feldolgozás
656.2(439.131)(091)
[AN 2893559]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2010.
Legát Tibor (1965-)
   Buszos könyv / Legát Tibor ; [Széki Dezső fotóival]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 239 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-7052-87-3 kötött : 4990,- Ft
Budapesti Közlekedési Vállalat
Budapest - autóbusz-közlekedés - közlekedési vállalat - 1945 utáni időszak
656.132(439-2Bp.)"194/198" *** 061.5(439-2Bp.)BKV
[AN 2892023]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1547 /2010.
Clarke, Phillip
The Usborne little book of dogs and puppies (magyar)
   Kutyák kis könyve / Phillip Clarke ; az illusztrációkat Stephen Lambert kész. ; [ford. Magyarósi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-115-3 kötött
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 2890800]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2010.
Horváthné Czentye Ibolya
   Bemutatkoznak a lovak / [írta Horváthné Czentye Ibolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9949-00-3 kötött
lovassport - ló
636.1 *** 798
[AN 2891332]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2010.
   A juhágazat stratégiai kutatási terve : [Juhinnov Platform] / szerk. Kukovics Sándor, Jávor András. - Érd : K-OVI-CAP Bt., 2009. - 360 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
A Herceghalomban, 2009. máj. 6-án és a Debrecenben, 2009. aug. 26-án megtartott konferenciák szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-8030-65-8)
Magyarország - juhtenyésztés - mezőgazdaság
338.43 *** 636.32/.38(439)
[AN 2893745]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2010.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Borvilág : öt földrész 13 országának legkedveltebb borvidékei! / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, cop. 2009. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86908-9-0 kötött : 4900,- Ft
borvidék
634.8(100) *** 663.2(100)
[AN 2892106]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2010.
Kisállat-ortopédia (angol)
   Small animal orthopaedics / ed. by Zoltán Diószegi ; [transl. Péter Molnár]. - [Budapest] : A/3 Nyip. és K. Szolgáltató Kft., [2009]-. - 24 cm
állatbetegség - állatorvostan - ortopédia
619:617.3
[AN 2893709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1., General orthopaedics. - [2009]. - 195 p. : ill.
Fűzött
[AN 2893710] MARC

ANSEL
UTF-81552 /2010.
   Növénytermesztés : gazdálkodás, klímaváltozás, társadalom : V. Növénytermesztési Tudományos Nap = Crop production : farming, climate change, society : 5th Crop Production Science Day / szerk. Harcsa Marietta ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Növénytermesztési Bizottság. - Budapest : Akad. K., 2009. - 267 p. : ill. ; 24 cm
A tudományos napot Keszthelyen 2009. nov. 19-én tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8804-1 fűzött
növénytermesztés - konferencia-kiadvány
633 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2894091]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2010.
Pálffy István (1959-)
   A 100 legjobb magyar bor, 2010 / Pálffy István ; [fotók Viszlay Márk]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2009. - 230, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
Borítócím: Mit érdemes megvenni? : a 100 legjobb magyar bor, 2010
ISBN 978-963-9905-11-5 kötött : 2490,- Ft
Fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - bor
663.2(439)
[AN 2892920]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2010.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP és élelmiszerbiztonsági előírások az Európai Unióban / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. - Budapest : KIT, cop. 2009. - 206 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-637-315-3 fűzött
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy
663/664.017(4-62) *** 614.31(4-62) *** 65.018(4-62)
[AN 2893351]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2010.
Tabajdi Csaba (1952-)
   Szolgálat és számvetés, 2004-2008 : Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottság / Tabajdi Csaba ; [szerk. Batta Eszter et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - 133 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági politika - vidékfejlesztés - ezredforduló
338.43(439)"200"
[AN 2892961]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1556 /2010.
Buday Péter (1963-)
   Íz és hagyomány : [receptgyűjtemény] / Buday Péter. - Budapest : M. Hipermarket Kft. Cora Marketing, cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-7949-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2892145]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2010.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A magyar konyha filozófiája : az ősi áldozati ételek szellemiségétől a jövő magyar konyhájáig / Cey-Bert Róbert Gyula, Cey-Bert Tünde. - Budapest : Püski, 2009. - 504 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 462-463.
ISBN 978-963-302-007-4 kötött
gasztronómia - magyar őstörténet - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(=945.11)(083.12) *** 641.5(=945.11)
[AN 2891875]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2010.
Csapó Katalin (1954-)
   Budapest : hagyományos ételek és gasztronómiai kultúra a vendégszerető fővárosban / Csapó Katalin. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-774-9 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 2892365]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2010.
Czifray István
   Magyar nemzeti szakácskönyv a magyar gazdaasszonyok számára / kiad. Czifray István ... - Budapest : Alinea, 2009. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-38-4 kötött : 3950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2892065]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2010.
Domokos Lászlóné
   Mindentudó szakácskönyv : kezdőknek és gyakorlottaknak / Domokos Lászlóné. - Budapest : JLX, [2009], cop. 1993. - 419 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Kezdők és haladók mindentudó szakácskönyve
ISBN 963-305-183-5 fűzött : 2490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2897457]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2010.
   Egészséges receptek télen nyáron : saláták, zöldségek, teljes értékű táplálkozás. - Budapest : Fiesta, cop. 2009. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cuisine, ISSN 2060-9043 ; 1.)
ISBN 978-963-9258-49-5 fűzött : 3290,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2890816]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2010.
Gilpin, Rebecca
The Usborne little book of Christmas cooking (magyar)
   Karácsonyi finomságok kis könyve / Rebecca Gilpin, Leonie Pratt és Catherine Atkinson ; fényképezte Howard Allman ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 62, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-116-0 kötött
sütemény - karácsonyi szokás - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2890807]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2010.
Ginger, Rebecca
   Történetek a serpenyőmből : [avagy receptek, konyhai fortélyok kalandokba göngyölve] / Rebecca Ginger ; [fotók Nagy Sándor]. - [Debrecen] : Art Networks, 2009. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8040-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2891452]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2010.
Nagy Margit
   Konyhasarok : receptgyűjtemény / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-67-1 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2894103]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2010.
Szoó Judit (1975-)
   Kilófaló sütemények 0-24 óráig : fogyókúra idején és cukorbetegek számára is fogyasztható sütemények : egy sikerrel lefogyott háziasszony története, tippjei / Szoó Judit. - Budapest : Timp, 2009. - 117, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9614-63-5 fűzött : 2980,- Ft
sütemény - diéta - fogyókúra
641.852(083.12) *** 613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2892143]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2010.
Tornyos Balázs
   A rántott húson túl.. / Tornyos Balázs. - Veszprém : Viza Kft., 2009. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87790-9-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2893786]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2010.
Varga János (1937-|)
   Nehéz életek, könnyű ételek : a tanyasi konyhától a modern cukrászdáig / Varga János. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 117 p. : ill., részben színes ; 20x22 cm
ISBN 978-963-9683-38-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2892982]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2010.
Vrábel Krisztina
   Dolce vita Magyarországon / Vrábel Krisztina. - Budapest : Alinea, 2009. - 223 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9659-41-4 kötött : 4950,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(45)(083.12)
[AN 2892047]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1569 /2010.
Perecz László (1959-)
   A fölfedezett reneszánsz : filozófiatörténeti tanulmányok / Perecz László ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2009. - 185, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88222-0-8 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet - filozófus - 19. század - 20. század
1(439)(092) *** 1(439)(091)
[AN 2890781]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2010.
Tornai Szabolcs (1971-)
   A világ mint téveszme / Tornai Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2009. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-192-6 fűzött : 1500,- Ft
filozófiatörténet - esszé
1(100)(091)(0:82-4)
[AN 2892399]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2010.
Yu Dan (1965-)
Yu Dan "Lun yu" xin de (magyar)
   Konfuciusz szívből : ősi bölcsesség a ma emberének / Yu Dan ; [ford. Zombory Klára] ; [ill. Chen Chuanxi]. - Budapest : Háttér, cop. 2009. - 198 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9365-82-7 fűzött : 2990,- Ft
Kong-ce (Kr. e. 551-Kr. e. 479)
Kína - filozófus - 5. század (Kr. e.) - 6. század (Kr. e.) - konfucianizmus
1(510)Kong-ce *** 299.512
[AN 2891992]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1572 /2010.
   Áldj meg minket Jézus! / [összeáll. Patyi Beáta]. - Budapest : Jel, 2009. - 127 p. ; 17 cm + 2 CD. - (Hangzó imák, ISSN 2061-4918)
ISBN 978-963-9670-69-3 kötött : 2900,- Ft
ima - hangoskönyv
243
[AN 2892392]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2010.
Balás Béla (1941-)
   Kis idő : egyháztörténelmi vázlatok / Balás Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2009. - 142 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9921-03-0 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - világtörténelem
282(091) *** 261.7 *** 930.9
[AN 2891579]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2010.
Balleis, Peter (1957-)
Leidenschaft für die Welt (magyar)
   Isten ott ül velünk a csónakban : a világ szenvedélyes szeretete / Peter Balleis ; [ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9554-89-4 fűzött : 1100,- Ft
misszió - vallásos irodalom
266 *** 244
[AN 2892172]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2010.
Basset, Lytta (1950-)
Au-delà du pardon (magyar)
   Túl a megbocsátáson : vágyunk a továbblapozásra / Lytta Basset ; [ford. Kaposi Tamásné Eckhardt Ilona]. - Kecskemét : Korda K., 2009. - 120 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9554-91-7 fűzött : 1400,- Ft
erkölcsteológia - bűnbocsánat
265.6 *** 248.145.33
[AN 2894054]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2010.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Új Testamentom, azaz A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége ; Zsoltárok könyve / m. nyelvre ford. Károli Gáspár. - Budapest : Kálvin, 2009. - 307, 74 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-300-410-4 kötött : 1450,- Ft
Biblia. Újszövetség
ószövetségi költői könyv
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 2892848]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2010.
Blanc, Pierre (1957-)
Prier 15 jours avec le curé d'Ars (magyar)
   Imádság 15 napon át az arsi plébánossal / írta Pierre Blanc ; [ford. Bodnár Zita]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-92-9 fűzött : 1450,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2891300]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2010.
Calvin, Jean (1509-1564)
Institutio religionis Christianae (magyar)
   Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas / mellyet deakúl irt Calvinus Janos ... ; ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert, hasznos és bővséges registromockal egyetemben. - Fakszimile kiad. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int. : OSZK, cop. 2009. - [48], 1538, [34] p. : ill. ; 21 cm + mell. (51 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 43.)
P. Vásárhelyi Judit és Szabó András tanulmányával. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 540. jelzetű példánya alapján. - Eredeti kiadása: Hanoviaban, 1624. - Bibliogr. a mellékletben. - A melléklet összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-506-820-3 kötött
ISBN 978-963-506-557-8 (mell.)
teológia - református egyház - hasonmás kiadás
284.2 *** 23 *** 094/099.07
[AN 2893388]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2010.
DeMoss, Nancy Leigh (1958-)
Lies women believe and the truth that sets them free (magyar)
   Hazugságok, amiket a nők elhisznek és az igazság, ami megszabadítja őket / Nancy Leigh DeMoss ; [ford. Jákó Rita] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-[264].
ISBN 978-963-9390-64-5 fűzött
- önismeret - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865-055.2
[AN 2891472]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2010.
Domán István (1922-)
   Menekülés : egy zsidó fiatalember New Yorkban / Domán István. - [Budapest] : Háttér, 2009. - 415 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9365-90-2 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - magyarság - rabbi - 20. század - emigráns - memoár
296(0:82-94) *** 325.252(=945.11)(73)(092)Domán_I.
[AN 2891463]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2010.
Ein bisschen beim Stern sitzen.. (magyar)
   Hadd üljek le a csillag mellé.. : készülődés a karácsonyra, kedves emlékek, nagyszerű ötletek : egy szívhez szóló karácsonyi könyv / szerk. Elisabeth Mittelstädt ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2009. - 160 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9390-62-1 fűzött
karácsony - vallásos irodalom - memoár
244 *** 398.332.416(0:82-94)
[AN 2891602]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2010.
   Élhető regula a ferences családban / [szerk. Galambosné Száraz Kriszta]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. - 140 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Szent Ferenc útja, ISSN 2060-3827 ; 2.)
ISBN 978-963-88400-5-9 kötött
franciskánusok - szabályzat
271.3-4
[AN 2891458]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2010.
Fabiny Tamás (1959-)
   Sem magasság, sem mélység.. : Keken András életregénye / Fabiny Tamás. - Budapest : Harmat, cop. 2009. - 250 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-035-8 fűzött
Keken András (1909-1974)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Keken_A.
[AN 2891611]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2010.
Geréby György (1957-)
   Isten és birodalom : politikai teológia / Geréby György. - Budapest : Akad. K., 2009. - 249 p. ; 21 cm. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 978-963-05-8790-7 fűzött : 2980,- Ft
vallásfilozófia - politikai filozófia - állam és egyház viszonya - történeti feldolgozás
21 *** 261.7 *** 321.01(100)(091) *** 322
[AN 2894229]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2010.
Gillet, Florence (1943-)
Prier 15 jours avec Chiara Lubich fondatrice des Focolari (magyar)
   Imádság 15 napon át Chiara Lubich-kal a Fokoláre mozgalom alapítójával / Florence Gillet könyve ; [ford. Basa Katalin]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-99-8 fűzött : 1450,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2891286]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2010.
   Hit és emberi boldogság / [szerk. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 221 p. ; 21 cm. - (Pszichológusok és teológusok, ISSN 1588-855X ; 10.)
A Budapesten, 2006. nov. 10-12. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-88-2 fűzött : 2200,- Ft
hit - boldogság
234.2 *** 159.942
[AN 2891401]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2010.
   Az Írás és az írás : tanulmányok / [szerk. Fülöp Éva et al.]. - Budapest : KGRE BTK Irodalomtud. Doktori Isk., 2009. - 205 p. : ill. ; 19 cm. - (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola kiadványai, ISSN 1785-8771 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-16-4 fűzött : 1900,- Ft
Biblia
világirodalom története
22 *** 82(091)
[AN 2893516]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2010.
Jakab István
   Misére indulunk / [írta és szerk. Jakab István] ; [ill. Csabai Angéla]. - Miskolc : Well-Press ; Budapest : Plázs-Média, 2009. - 49 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9490-81-9 kötött : 990,- Ft
istentisztelet - gyermekkönyv
265.3(02.053.2)
[AN 2891931]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2010.
   Jelenti magát Jézus : válogatás a magyar népzene keresztény szellemiségű anyagából / [szerk. Joób Árpád]. - Budapest : Luther K., 2009. - 167 p. : ill., főként kotta ; 19 cm + 2 CD
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-9979-01-7 kötött : 1960,- Ft
egyházi és vallásos zene - magyar népzene - kotta - auditív dokumentum
246.8 *** 78.031.4(=945.11)
[AN 2891877]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2010.
   Kálvin kútjából merítve : debreceni teológus hallgatók értelmezési kísérletei / szerk. Gaál Botond és Kovács Ábrahám ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudomáyi Egyetem. - Debrecen : HITEK DRHE, 2009. - 184 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-59-9 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
református egyház - protestáns lelkész - teológus - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2
[AN 2891395]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2010.
   Közös örökségünk. - Budapest : Luther, 2009. - 178 p. ; 21 cm. - (Asztali beszélgetések..., ISSN 1789-9494 ; 3.)
ISBN 978-963-9979-00-0 kötött : 1750,- Ft
holokauszt - egyház - kereszténység - zsidóság - interjú
261.1 *** 323.12(=924)(047.53) *** 261.3
[AN 2892885]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2010.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Ogni momento è un dono (magyar)
   Pillanatról pillanatra : [elmélkedések a jelenről] / Chiara Lubich ; [ford. Kormányos Krisztina és Kormányos Anna] ; [közread. az] Új Város. - Utánny. - Budapest : Új Város, 2009. - 117 p. ; 18 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86311-5-2)
lelkigyakorlat
242
[AN 2892301]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2010.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Titel - Veszk. - 2009. - XCI, 1006 p., [48] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. XX-LXXIV.
ISBN 978-963-277-154-0 kötött : 5900,- Ft
[AN 2893203] MARC

ANSEL
UTF-81594 /2010.
Mandula József
   Így láttam én papi szemmel / Mandula József ; [a grafikákat kész. Perczel Dénes]. - Budapest : Új Ember, cop. 2009. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-94-3 fűzött : 1200,- Ft
Mandula József
Magyarország - katolikus pap - 20. század - memoár
282(439)(092)Mandula_J.(0:82-94)
[AN 2891320]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2010.
Mansfield, Stephen
Derek Prince (magyar)
   Derek Prince : az ember, a tudós, a tanító / Stephen Mansfield ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2009. - 387, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9617-09-4 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 963-9617-09-1
Prince, Derek (1915-2003)
Egyesült Államok - prédikátor - 20. század - pünkösdista egyház - életrajz
289(73)(092)Prince,_D. *** 284.57
[AN 2891747]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2010.
Nacsinák Gergely (1977-)
   Oszlop a hegyen : Stylita Szent Simeon élete / szöveg Nacsinák Gergely András ; ford. Bugár M. István. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 100 p. : ill. ; 16 cm. - (Eulogia, ISSN 1789-9575 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-221-2 fűzött : 1000,- Ft
Simeon, Szent, stylita (390?-459)
Szíria - szent - 5. század
235.3(092)Simeon
[AN 2892422]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2010.
Nyíri Tamás (1920-1994)
   Vendégszerető egyház : tanulmányok, cikkek, előadások, 1984-1994 / Nyíri Tamás ; [szerk. Neubauer Irén]. - Budapest : Corvinus, 2009. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9062-71-9 fűzött
Magyarország - vallásfilozófia - kereszténység - filozófus - 20. század
21 *** 23/28 *** 1(439)Nyíri_T.
[AN 2891544]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2010.
   Pannonhalmi zsoltároskönyv / [szerk. Varga Mátyás]. - 2. jav., bőv. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 391 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9226-96-8 kötött
zsoltár
264-13
[AN 2897139]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2010.
   A papságról a papság évében : 2009. november 26-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2009. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 10.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 22.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották
ISBN 978-963-87809-4-2 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház - papság
281.5.018.2(439) *** 262.14
[AN 2894069]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2010.
   A szeretet döntés : a magyar házas hétvége negyedszázada / [... szerk. Schubert Jutka és Péter] ; [közread. a Házas Hétvége Katolikus Alapítvány]. - Szekszárd : Babits : Házas Hétvége Katolikus Alapítvány, 2009. - 212 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9556-60-7 fűzött
Magyarország - házasság - katolikus egyház - rendezvény
265.5(439) *** 282(439) *** 061.7(439)
[AN 2891716]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2010.
   Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről / szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - XI, 151 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-229-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - vallástudomány - történeti feldolgozás
291(439)(091) *** 291
[AN 2893002]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2010.
Topbaş, Osman Nuri (1942-)
Muhabbetteki sır (magyar)
   Az isteni szeretet titka : a szív kertjéből / Osman Nuri Topbaş ; [ford. Kiss Zsuzsanna]. - [Salgótarján] : [Hanif Iszlám Kult. Alapítvány], cop. 2009. - 206 p. ; 20 cm
Közread. a Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány
ISBN 978-963-87078-5-7 fűzött
iszlám
297
[AN 2894443]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2010.
Varga Gyöngyi
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 2. kiad. - Budapest : Luther K., 2009. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 1790,- Ft
áldás - vallásos irodalom
242 *** 244
[AN 2891943]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2010.
Wittek, Gabriele
Glaubensheilung, die Ganzheitsheilung (magyar)
   Hitgyógyítás : a teljes gyógyulás / Gabriella. - Szolnok : Univerzális Élet, [2009]. - 144 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7611-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2891982]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1605 /2010.
Bánó Attila (1945-)
   A magyar nemes vitézsége / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, cop. 2009. - 558 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 529-533.
ISBN 978-963-293-030-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - katona - nemesség - arisztokrácia - életrajzi lexikon
316.343.32(439)"10/18"(092):030 *** 355(439)"10/18"(092):030
[AN 2892061]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2010.
   Bevándorló Budapest / [szerk. Kováts András és Rónai Gergely] ; [közread. a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék Migránsokat Segítő Egyes., 2009. - 193, [17] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87923-5-8 fűzött
Budapest - bevándorló - fényképalbum
314.742(=00)(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2893877]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2010.
Briscoe, Simon
Panicology (magyar)
   Pánikológia / Simon Briscoe, Hugh Aldersey-Williams ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 340 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-87-8 fűzött : 3900,- Ft
globális probléma - természeti katasztrófa
304(100) *** 502.58(100)
[AN 2891285]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2010.
Csigó Péter (1974-)
   A konvergens televíziózás : web, tv, közösség / Csigó Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 230 p. : ill. ; 23 cm. - (Új média re:mix, ISSN 2061-3377 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-189-5 fűzött : 2300,- Ft
médiaismeret - kultúraszociológia - internet - tartalomszolgáltatás
316.774 *** 316.7 *** 791.9.096/.097 *** 659.3 *** 681.324Internet
[AN 2892405]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2010.
   Futures studies in the interactive society / ed. by Éva Hideg ; [publ. by] Futures Studies Department Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2009. - 249 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-405-5 fűzött
prognosztika - társadalmi változás
316.4 *** 008.2
[AN 2893247]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2010.
Kissné Novák Éva (1945-)
   A családról mindenkinek / Novák Éva. - Szeged : JATEPress, 2009. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
családszociológia
316.356.2 *** 314.624
[AN 2890724]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2010.
   Magyar nemzetstratégia / [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány. - Budapest : M. Konzervatív Alapítvány : Püski, 2008-. - 24 cm
magyarság - nemzet - stratégia - nemzettudat
316.356.4(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)
[AN 2891911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2009. - 616 p.
Főszerk. Medvigy Endre
ISBN 978-963-302-006-7 kötött : 3000,- Ft
[AN 2891916] MARC

ANSEL
UTF-81612 /2010.
   A nagyhalászi Hevra-könyv = The Nagyhalász Hevrah book / közzéteszi ... Raj Tamás ; [... transl. Adrian Bury]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2009. - [212] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 37.)
Bibliogr.: p. [212].
ISBN 978-963-7240-69-0 kötött
Nagyhalászi Zsidó Hitközség
Nagyhalász - zsidóság - vallási szervezet - zsidó vallás - jegyzőkönyv - történelmi forrás
316.347(=924)(439-2Nagyhalász)(093.2) *** 296(439)(093.2) *** 061.2(439-2Nagyhalász)
[AN 2892115]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2010.
Pillók Péter
   Én és Európa : az Európai Bizottság Strukturált párbeszéd folyamatához kapcsolódó magyarországi felmérés 2008-ban / [Pillók Péter, Ruska Mónika, Szabó Ákos]. - [Budapest] : FSZH Mobilitás Orsz. Ifj. Szolg., 2009. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 8.)
ISBN 978-963-87766-8-6 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - vélemény - ezredforduló
316.65-053.6/.8(439) *** 316.346.3-053.6/.8(439)"200"
[AN 2893543]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2010.
   Statisztika feladatgyűjtemény. - [Budapest] : Perfekt, [2009]-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-394-647-6
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2897170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2009]. - 347 p.
Szerzők Ilyésné Molnár Emese, Lovasné Avató Judit. - Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-394-649-7 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 963-394-649-2
[AN 2897172] MARC

ANSEL
UTF-81615 /2010.
Varga Zsuzsanna (1970-)
   The Hungarian agriculture and rural society : changes, problems and possibilities, 1945-2004. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 137 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9935-09-9 fűzött
Magyarország - vidéki társadalom - mezőgazdaság - parasztság - 20. század - ezredforduló
316.343.64(439) *** 323.325(439) *** 323.333(439) *** 338.43(439)"194/200"
[AN 2894276]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1616 /2010.
Burány Béla (1931-2008)
   Mé piros a gólya csőre? : erotikus és obszcén népmesék a Délvidéken / Burány Béla ; ill. Péter László. - 2. kiad. - Budapest : Timp, 2009. - 1072 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9614-32-1 kötött : 7700,- Ft
Délvidék - magyar néprajz - határon túli magyarság - erotikus irodalom - népmese
398.2(=945.11)(439.2-13) *** 894.511-993(082)
[AN 2892550]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2010.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató a legkisebbekkel! : énekeljünk és játsszunk / Gállné Gróh Ilona. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Junior, cop. 2010. - 79 p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Hodos Szilvia és Gáll Viktória
ISBN 978-963-9950-20-7 kötött
mondóka - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2)
[AN 2892906]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2010.
Hofer Tamás (1929-)
   Egy falu az országban : képek Átányból 1953 és hozzávetőleg 1962 között / Hofer Tamás ; [a kiállítást rend. Balázs György, Granasztói Péter, Máté György]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2009. - 87 p. : ill. ; 22 cm. - (KépTár, ISSN 1786-0040 ; 2.)
Megj. a Budapesten, 2009. nov. 19 - 2010. jún. 13. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9540-55-2 fűzött
Átány - magyar néprajz - fényképalbum
39(=945.11)(439-2Átány)(084.12)
[AN 2892052]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2010.
Lerner János (1952-)
   Fesztiválok : karneválok, ünnepek, parádék / Lerner János. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009. - 165, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9555-76-1 kötött : 4500,- Ft
vallási ünnep - művelődéstörténet - népünnepély - fényképalbum
394.5(=00)(084.12) *** 394.2(=00)(084.12) *** 930.85(100)(084.12) *** 291.36
[AN 2890524]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2010.
Lukács László (1950-)
   Sárfőtől Mezőföldig : táj- és népkutatás Fejér megyében / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2009. - 440 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 42.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék német és olasz nyelven is
ISBN 963-9279-73-0 kötött
Fejér megye - magyar néprajz
39(=945.11)(439.118)
[AN 2893153]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2010.
   Márton-napi vesperás Budaörsön a millennium évétől / [szerk. és kotta Kecskésné Papp Ágnes] ; [közzéteszi a Leopold Mozart Zeneiskola]. - Budaörs : Leopold Mozart Zeneisk., 2009. - 23 p. : ill., kotta ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8554-2 fűzött
Budaörs - őszi ünnepi szokás - vecsernye
398.332.393(=945.11)(439-2Budaörs) *** 264-068.2 *** 783.24
[AN 2893898]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2010.
   Örökség : Boldog község néprajzi értékei / [szerk. Kepesné Tóth Katalin] ; [kiad. Boldog Község Önkormányzata]. - [Boldog] : Önkormányzat, [2009]. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86245-6-7)
Boldog - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Boldog)
[AN 2891257]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2010.
Scotto, Raimondo
Le declinazioni dell'amore sessualità e vita di coppia (magyar)
   A szerelem ezer arca : szexualitás és párkapcsolat / Raimondo Scotto ; [ford. Barlay Tamás és Paksy Eszter]. - Utánny. - Budapest : Új Város, 2009. - 149 p. ; 20 cm. - (Családi műhely, ISSN 1587-7620)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-55859-1-5)
nemi élet
392.6
[AN 2892306]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2010.
Szakács István
   "Ha visszanézek..." : képek Garta 20. század eleji népéletéből / Szakács István kéziratai alapján összeáll. Csiszár Attila ; [kiad. Gartáért Alapítvány]. - Kapuvár : Gartáért Alapítvány, 2009. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7731-8 fűzött
Garta - magyar néprajz - magyar irodalom - 20. század - memoár
391/395(092)(=945.11)(439-2Garta) *** 894.511-94
[AN 2891259]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2010.
Szilágyi Miklós (1939-)
   Művek és életművek múló időnkben : mesterek, barátok, pályatársak / Szilágyi Miklós ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete]. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2009. - 465 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-567-038-3 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - etnográfus - festőművész - könyvismertetés - életrajz
39(=945.11) *** 75(439)(092) *** 39.001(439)(092)
[AN 2893061]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1626 /2010.
Bene Éva (1940-)
   Hit és politika / Bene Éva. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2009. - 101 p. ; 20 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-75-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - egészségügy - ezredforduló - publicisztika
323(439)"199/200"(0:82-92) *** 364.444(439)"200"(0:82-92)
[AN 2893312]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2010.
Borókai Gábor (1961-)
   Pannon pumák, hun hiénák és más állatságok : [Magyarország homorú valósága, 2005-2009] / Borókai Gábor. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2009. - 278 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-9461-29-1 kötött : 3250,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2890968]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2010.
   Délvidéki magyar "megoldás" : az "Önrendelkezéssel a megmaradásért" c. konferencia kiadványa : Szabadka, 2009. október 30 - november 1. / [... szerk. Vámos Imre] ; [rend.], kiad. a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2009. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8267-1 fűzött
Délvidék - civil társadalom - határon túli magyarság - autonómia - kisebbség - konferencia-kiadvány
323.21(497.11) *** 323.1(=945.11)(497.11) *** 323.1(=00)(497.11) *** 323.17(=00)(497.11) *** 061.3(497.11-2Szabadka)
[AN 2890882]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2010.
Laki László (1944-)
   Rendszerváltás, avagy A "nagy átalakulás" / Laki László. - Budapest : Napvilág, 2009. - 167 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 159-[168].
ISBN 978-963-9697-56-0 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - politológia
323(439)"198/200" *** 32.001
[AN 2892000]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2010.
   Levelek a fogházba Wézel Sámuelhez, 1943-1944 / a leveleket, fotókat és minden más dokumentumot rendelkezésre bocsájtotta Maróti Mária ; [szerk. Platschek Sándor]. - Piliscsaba : Magánkiad., 2009. - 136 p. : ill. ; 19 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-8654-8)
Wézel Sámuel (1915-1992)
Magyarország - holokauszt - második világháború - levelezés
323.12(=924)(439)"1943/1944"(092)Wézel_S.(044)
[AN 2892441]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2010.
Mórucz Szilvia
   Meddig tűr még a nép??? / Mórucz Szilvia. - [Debrecen] : Mórucz Sz., [2009]. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8485-9 fűzött : 599,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - pamflet
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2892874]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2010.
Schlett István (1939-)
   A politikai gondolkodás története Magyarországon / Schlett István. - Budapest : Századvég, 2009-. - 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
32.001(439)(091) *** 342(439)(091)
[AN 2891769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 692 p.
ISBN 978-963-7340-87-1 kötött : 4998,- Ft
[AN 2891778] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1633 /2010.
   Balatonfüredtől Odesszáig : Balatonfüred, 1914-1918 / összeáll. Sziklai Zoltán. - Balatonfüred : Balaton Art, 2009. - 234 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-06-8110-0 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 48. Gyalogezred
Balatonfüred - helytörténet - első világháború - katonai egység története
943.9-2Balatonfüred"1914/1918" *** 355.486(439.111)"1914/1918"
[AN 2894109]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2010.
   Ezer év : Zala megye históriája / [szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, 2009. - 93 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88658-0-9 kötött
Zala megye - magyar történelem
943.912.1
[AN 2894048]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2010.
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Meine liebe, gute Freundin! (magyar) (röv. kiad.)
   Kedves jó Barátném! : Ferenc József levelei Schratt Katalinhoz / közread. és magyarázza Brigitte Hamann ; [vál. és ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Európa, 2009. - 340, [3] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8689-8 kötött : 3200,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Schratt, Katharina (1855-1940)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodó - 19. század - századforduló - levelezés
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I.(044) *** 929(436)Schratt,_K.(044)
[AN 2896800]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2010.
Gerő András (1952-)
   Dualizmusok : a Monarchia Magyarországa / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2010. - 237 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Habsburg történeti kismonográfiák, ISSN 2060-6710 ; 3.)
Bibliogr.: p. 220-228.
ISBN 978-963-287-016-8 kötött
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - magyar történelem - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9"186/191" *** 930.85(439)"186/191" *** 943.6/.9
[AN 2892992]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2010.
   A hunok öröksége / szerk. Marácz László, Obrusánszky Borbála. - [Budapest] : Hun-idea, 2009. - 478 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-37-6 kötött : 3990,- Ft
hunok - történelem - régészet - ősvallás - sámánizmus
936.91 *** 904(369.1) *** 291.612 *** 299.4
[AN 2892108]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2010.
Kertész Károly (1939-)
   Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2003-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 801505
Tapolca - életrajzi lexikon
929(439-2Tapolca):030
[AN 1045908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 167 p. : ill.
Lezárva: 2009. szept. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87066-3-8 fűzött
[AN 2893663] MARC

ANSEL
UTF-81639 /2010.
Klûčevskij, Vasilij Osipovič (1841-1911)
   Az orosz történelem terminológiája / V. O. Kljucsevszkij ; [ford. Kis János]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, 2009. - 207 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 21.)
A ford. a "Sočineniâ v vosʹmi tomah Tom. 6" (Moskva : Gos. izd-vo socialno-èkonomičeskoj literatury, 1959) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7730-50-4 fűzött : 1990,- Ft
Oroszország - történelem - társadalomtörténet
947 *** 316.32(47)(091)
[AN 2892918]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2010.
Knézy Lehel (1877-1945)
   Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt, 1918-1921 : történelmi feljegyzések / irta Knézy Lehel ; [a Türr István Múzeum és a Múzeumbarátok Köre Alapítvány gondozásában jelent meg]. - Hasonmás kiad. - [Baja] : Türr I. Múz. : Múzeumbarátok Köre Alapítvány, 2009. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Baja : Corvin Ny., 1940
Fűzött
Baja - helytörténet - két világháború közötti időszak - hasonmás kiadás
943.9-2Baja"1918/1921" *** 094/099.07
[AN 2892054]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2010.
Körösi Mihály
   Nemzetőrök és honvédek : Mezőberény, 1848-1849 / Körösi Mihály. - [Mezőberény] : Körösi M., [2009]. - 218 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-06-8522-1 kötött
Mezőberény - katona - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - életrajz
943.9-2Mezőberény"1848/1849" *** 355(439-2Mezőberény)(092) *** 351.743(439-2Mezőberény)(092)
[AN 2891998]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2010.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Pálffy - rénes forint. - 2009. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-789-3 kötött : 6900,- Ft
[AN 2890811] MARC

ANSEL
UTF-81643 /2010.
   A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője / [főszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2009-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Magyarország története az államalapítástól napjainkig
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2897389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az államalapítástól a török kiűzéséig : a XI-XVII. század története / [szerk. H. Kolba Judit] ; [a vezetőt írta Biczó Piroska et al.] ; [a kiállítást rend. H. Kolba Judit et al.] ; [a rendezésben részt vett Basics Beatrix et al.]. - 2009. - 88 p. : ill., színes
ISBN 978-963-227-206-1 fűzött
[AN 2897392] MARC

ANSEL
UTF-81644 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Világháború és forradalmak, 1914-1919 / Ormos Mária. - cop. 2009. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5695-6 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - első világháború - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"1914/1919"
[AN 2890842] MARC

ANSEL
UTF-81645 /2010.
   A második világháború teljes története / [szerk. Duzs Mária et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009-. - ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-134-4
második világháború - hadtörténet
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2890809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Villámháború : 1939. augusztus - 1940. május. - 2009. - 95 p.
ISBN 978-963-251-135-1 kötött : 499,- Ft
[AN 2890815] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Európa eleste : 1940. május - 1941. április. - 2009. - 95 p.
ISBN 978-963-251-136-8 kötött : 1699,- Ft
[AN 2890819] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A Szovjetunió megtámadása : 1941. május - 1941. december. - 2009. - 96 p.
ISBN 978-963-251-137-5 kötött : 1699,- Ft
[AN 2890820] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Amerika hadba lép : 1941. december - 1942. augusztus. - 2009. - 96 p.
ISBN 978-963-251-138-2 kötött : 1699,- Ft
[AN 2890822] MARC

ANSEL
UTF-81646 /2010.
Nagy István
   Egyiptom művészete a fáraók korában : az egyiptomi halotti kultusz emlékei : [kincsek a budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből] : Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2009. október 9 - 2010. február 7. : kiállítási vezető / írta és a kiállítást rend. Nagy István. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Remekművek vendégségben, ISSN 1787-8586)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-7063-66-4 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Egyiptomi Gyűjtemény
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - művészettörténet - halotti szokás - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
930.85(32) *** 7(32) *** 393(32) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 061.4(498-2Csíkszereda)
[AN 2891682]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2010.
Padányi Viktor (1906-1963)
   A nagy tragédia : szintézis / Padányi Viktor. - Budapest : Gede, 1999 [!2009]. - 299, 368 p. ; 20 cm
Tart.: Így kezdődött..Þ; Íme a folytatás. - Bibliogr.: p. 299., 366-367.
Kötött (hibás ISBN 963-04-5008-9)
Európa - történelem - magyar történelem - 20. század
943.9"19" *** 94"19"
[AN 2892460]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2010.
Rácz Jenő
   "Koplyan alias Bakofalva" : okleveles és régészeti adatok az egykori Koplány történetéhez / Rácz Jenő. - Balassagyarmat : Nógrád M. Lvt., 2009. - 80, [49] p. : ill. ; 30 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7243-72-1 fűzött
Csesztve - régészet
903/904(439-2Csesztve)
[AN 2893795]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2010.
   Régészeti dimenziók : tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből : a 2008. évi Magyar Tudomány Ünnepe keretében elhangzott előadások / szerk. Anders Alexandra, Szabó Miklós, Raczky Pál. - Budapest : ELTE BTK Régészettud. Int. : L'Harmattan, 2009. - 158 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bibliotheca archaeologica, ISSN 1786-7460)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-231-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - régészet - konferencia-kiadvány
904(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2892899]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2010.
   Reneszánsz nagykönyv / [szerk. Tikász Mariann] ; [közread. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, 2009. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2008-ban megrendezett Reneszánsz éve rendezvénysorozat vendégkönyvének szerkesztett változata
ISBN 978-963-651-477-8 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - reneszánsz - rendezvény - ezredforduló
930.85(4)"14/15" *** 061.7(439)"2008"
[AN 2891702]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2010.
Seal, Mark
Wildflower (magyar)
   Vadvirág : egy kivételes élet és megrendítő gyilkosság története Afrikában / Mark Seal ; [ford. Barta Árpád]. - Budapest : Sasare K., ccop. 2009. - 248 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8300-5 kötött : 3300,- Ft
Root, Joan (1936-2006)
Kenya - híres ember - 20. század - környezetvédelem - országismeret
929(676.2)Root,_J. *** 908.676.2(0:82-992) *** 504.06(676.2)
[AN 2892003]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2010.
Sebestyén Kálmán, Cs (1959-)
   Az MKP és az MDP Nógrád megyei választmányi és bizottsági üléseinek napirendi pontjai mutatókkal, 1945-1956 / Cs. Sebestyén Kálmán. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2009. - 207 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 55.). (Segédletek / Nógrád Megyei Levéltár, ISSN 1586-8869 ; 4.)
Gerinccím: MKP - MDP, 1945-1956
ISBN 978-963-7243-71-4 fűzött
Magyar Kommunista Párt
Magyar Dolgozók Pártja
Nógrád megye - magyar történelem - 1945 utáni időszak - kommunista párt - levéltári repertórium - történelmi forrás
943.913.1"1945/1956"(093) *** 329(439)MKP"1945/1956"(093) *** 329(439)MDP"1945/1956"(093) *** 930.253(439-2Salgótarján)(083.8) *** 930.253.4
[AN 2893511]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2010.
Szántai Lajos
   "Szent őseink nyomában maradva" : szent korona, népmese, mitikus történelem / Szántai Lajos. - Jav. kiad. - Hajdúböszörmény : Debrecen : Főnix, 2009. - 298, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 70.)
Bibliogr.: p. 296-297.
ISBN 978-963-7051-13-5 kötött : 3400,- Ft
magyarságkutatás - magyar néprajz - szentkoronatan
930.8(=945.11) *** 398(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 2897262]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2010.
   Szerencsének elegyes forgása : II. Rákóczi György és kora / szerk. Kármán Gábor és Szabó András Péter ; [közread. a] Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2009. - 520 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-191-8 fűzött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-191-8)
Rákóczi György (Erdély: fejedelem), II. (1621-1660)
Erdély - magyar történelem - uralkodó - külpolitika - művelődéstörténet - hadtörténet - 17. század
930.85(439.21)"16" *** 943.921(092)Rákóczi_Gy.,_II. *** 943.921"164/166" *** 355.48(439.21)"165/167" *** 327(43921)"164/166"
[AN 2892785]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2010.
   Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára / [szerk. J. Nagy László, Varga Beáta, Ferwagner Péter Ákos] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék]. - Szeged : SZTE Újkori Egyetemes Tört. és Mediterrán Tanulmányok Tansz., 2009. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-972-0 fűzött
történelem - magyar történelem - 19. század - 20. század - emlékkönyv
93/99"18/19" *** 943.9"18/19"
[AN 2890741]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2010.
Tarics Péter (1966-)
   Aki Európából (is) látta Magyarországot : gróf Széchenyi István tekintete / Tarics Péter. - Budapest : Püski, 2010. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-009-8 kötött : 3600,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - magyar történelem - önkényuralom időszaka (1849-1867) - politikai merénylet
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"185" *** 323.285(439)(089.3)
[AN 2892384]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2010.
   A történelem segédtudományai az Európai Unióban "határok nélkül" : nemzetközi tudományos konferencia ragyolczi Csoma József heraldikus, genealógus, archeológus születésének 160. évfordulója alkalmából : Encs-Abaújdevecser, 2008. május 17-18. / szerk. Evva Margit, Kóczy T. László, Pandula Attila ; [rend. a] Széchenyi István Egyetem [etc.] ; [kiad. Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Encs : Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2009. - 177 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88687-0-1 fűzött
Magyarország - történeti segédtudomány - régészet - magyar történelem
929(439) *** 904(439) *** 943.9
[AN 2894485]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2010.
Tyekvicska Árpád (1960-)
   Az 1956-ot követő megtorlás áldozatai és mártírjai / Tyekvicska Árpád. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzat, [2009]. - 20 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 16.)
ISBN 978-963-7399-29-9 fűzött
Nógrád megye - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.913.1"1956"
[AN 2893654]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2010.
Ulrich Attila (1970-)
   A jobaházi Döry család története / Ulrich Attila, Pozsonyi József. - Debrecen : Tiszántúli Történész Társ., 2009. - 223 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 8.)
Bibliogr.: p. 195-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7701-1 kötött
Döry család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Döry
[AN 2891365]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2010.
Urbán Aladár (1929-)
   Batthyánytól Kossuthig : hadsereg és politika 1848 nyarán és őszén / Urbán Aladár. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 404 p. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-446-526-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848" *** 355.48(439)"1848"
[AN 2892060]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2010.
Varga Ilona (1928-)
   A központosítástól az abszolutizmusig : válogatott tanulmányok az orosz állam fejlődéséről / Varga Ilona. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2009. - 228 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-49-8 fűzött : 1990,- Ft
Oroszország - történelem - államszervezet
947 *** 342.5(47)(091)
[AN 2892914]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1662 /2010.
Abenstein, Edelgard
Berlin (magyar)
   Berlin / Edelgard Abenstein és Jeannine Fiedler ; Holger Möhlmann, Clemens Schmidlin és Julian von Heyl tanulmányaival. - Budapest : Vince K., 2009. - 480 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Hessky Orsolya
ISBN 978-963-9731-81-3 kötött : 5995,- Ft
Berlin - művészet - útikönyv
914.30-2Berlin(036) *** 7(430-2Berlin)(036)
[AN 2894110]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2010.
Bokor József
   Egy hét Párizsban / [Bokor József]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2009]. - 88 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Útitárs)
ISBN 978-963-9613-65-2 fűzött : 2000,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2892887]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2010.
   Erdély száz csodája / [szerk. Darics Erika, Sára Bernadett, Tulics Mónika] ; [fotók Szilágyi Palkó Pál]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2009]. - 207 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-590-228-X kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 2897367]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2010.
   Erdély száz csodája II / [szerzők Batiz Réka et al.] ; [fotók Szilágyi Palkó Pál]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2009]. - 207 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-590-265-4 kötött (hibás ISBN 123-456-789-0)
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 2897357]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2010.
Ferber Katalin (1952-)
   Japán : mindenki szellemi kalauza / írta Ferber Katalin ; [fotó Czabán György, Jókuti András és Verbőci Patrícia]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 174 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7052-90-3 kötött : 6990,- Ft
Japán - helyismeret
908.520
[AN 2892032]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2010.
Földi Viktória
   Erdőkövesd arisztokratái : a település és az Orczy család története / Földi Viktória. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 157, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 978-963-9634-98-5 fűzött
Orczy család
Erdőkövesd - helyismeret - családtörténet
908.439-2Erdőkövesd *** 929.52(439)Orczy
[AN 2893938]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2010.
Fucskár Ágnes
   Aranyosszék, Marosszék és az Erdélyi-érchegység / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2009. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Székelyföld csodái)
ISBN 978-963-297-125-4 kötött
Aranyosszék - Marosszék - Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Aranyosszék(084.12) *** 908.498.4Marosszék(084.12)
[AN 2891037]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2010.
Fucskár Ágnes
   Kalotaszeg, a Bihar-hegység és a Gyulai-havasok / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2009. - 175 p. : ill., színes, részben térk. - (Székelyföld csodái)
ISBN 978-963-297-126-1 kötött
Kalotaszeg - Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Kalotaszeg(084.12)
[AN 2891072]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2010.
Fucskár Ágnes
   Udvarhelyszék / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2009. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Székelyföld csodái)
ISBN 978-963-297-123-0 kötött
Udvarhelyszék - Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Udvarhelyszék(084.12)
[AN 2891056]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2010.
Horváth Imre
   Biatorbágyi körkép / Horváth Imre ; [közread. a] Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány. - Biatorbágy : Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 2009. - 119 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-06-8305-0 kötött
Biatorbágy - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Biatorbágy(084.12) *** 77.04(439)(092)Horváth_I.
[AN 2891881]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2010.
Kaiser Ottó (1953-)
   Az én Európám : egy fotográfus naplójából, 1986-2009 / Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, 2009. - [120] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-297-100-1 kötött
Európa - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum - memoár
908.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.(0:82-94)
[AN 2890958]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2010.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Dél-Amerika : Chile, Argentína, Brazília, Peru, Bolívia, Uruquay, Venezuela, Falkland-szigetek / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, 2009. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86908-8-3 fűzött : 2900,- Ft
Dél-Amerika - útikönyv
918(036)
[AN 2892020]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2010.
   Képes összeállítás Zalából / [a könyv szervezője ... Tóth Ferenc] ; [fotó ... Szeiler Gábor] ; [ford. Tóth Ferencné]. - Keszthely : [Tóth F.], 2009. - 119 p. : ill., színes ; 34 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Illustriertes Angebot aus Zala = Illustrated assortment from Zala
ISBN 978-963-06-8411-8 kötött
Zala megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.121(084.12)
[AN 2894207]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2010.
Ladányi András
   Zalahaláp / Ladányi András ; [kiad. Zalahaláp Önkormányzata]. - Zalahaláp : Önkormányzat, 2009. - 279 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-2286-8 kötött
Zalahaláp - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalahaláp(084.12) *** 77.04(439)(092)Ladányi_A.
[AN 2894126]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2010.
Maklári Jenőné
   Újpest hőskora képekben, 1830-1950 / Maklári Jenőné. - [Budapest] : Flaccus, cop. 2009. - 310 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 305-308.
Kötött
Újpest - helyismeret - 19. század - 20. század - fényképalbum
908.439-2Újpest(084.12)
[AN 2891343]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2010.
   Mezőhegyes képes albuma / [szerk. és a képeket aláírással látta el Hollós László] ; [a kötet fotóit kész. Makai Judit és Novák Pál] ; [a város történetét írta Balanyi Miklós]. - Mezőhegyes : [Önkormányzat], 2009. - 126 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. Mezőhegyes Város Önkormányzata. - A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 19.
ISBN 963-03-6124-8 kötött
Mezőhegyes - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mezőhegyes(084.12)
[AN 2892580]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2010.
Osváth Pál (1831-1908)
   Bihar vármegye Sárréti járása leírása : a csengerújfalusi O'sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai / O'sváth Pál ; [... a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Seres István]. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 605 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-197-2 kötött
Sárréti járás - helyismeret
908.439Sárréti_járás
[AN 2891753]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2010.
Preininger Ferenc
   Tények és gondolatok Kőszegről / Preininger Ferenc. - [Kőszeg] : Pirkad Bt., cop. 2009. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8385-2 fűzött
Kőszeg - helyismeret
908.439-2Kőszeg
[AN 2891758]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2010.
Schaeber, Petra
Brasilien (magyar)
   Brazília / Petra Schaeber ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5839-1 fűzött : 1990,- Ft
Brazília - útikönyv
918.1(036)
[AN 2891738]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2010.
Simon Katalin (1964-)
   Erre inni kell! : egy kupa Badacsony / [író, szerk. Simon Katalin] ; [fotográfus Szabó Zoltán]. - 3. kiad. - [Zalaegerszeg] : Nap, Szél és Csillagok Kft., 2009. - [152] p. : ill., színes ; 16x17 cm
ISBN 963-202-938-0 kötött
Badacsony - helyismeret - borászat - fényképalbum
908.439(234.373Badacsony)(084.12) *** 663.2(439)(234.373Badacsony)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_Z.
[AN 2897138]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2010.
Técsi Zoltán
   Örök Erdély : vándorlás végtelen utakon / Técsi Zoltán, Illyés Csaba. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 156, [4] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-124-5 kötött : 4500,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 2890529]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2010.
   Tiszteletkötet dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára / szerk. Gál András, Hanusz Árpád ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet és Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztudományi Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2009. - 396, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-22-9 kötött
Magyarország - földrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
91 *** 911.2/.3(439) *** 012Frisnyák_S.
[AN 2891229]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2010.
Tóth József (1940-)
   Ki kicsoda a magyar geográfiában? / Tóth József, Trócsányi András ; [közread. a] PTE. - Pécs : PTE, 2009. - 332 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. szept. 1. - A borítón párhuzamos címként: "Who is who in Hungarian geography?"
ISBN 978-963-642-303-2 fűzött
Magyarország - geográfus - életrajzi lexikon
91(439)(092):030
[AN 2897503]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1685 /2010.
   Az alkotmány kommentárja / [Jakab András szerk.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Századvég K., 2009. - 2 db (3007 p.) ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 21000,- Ft (hibás ISBN 978-963-7340-161)
Magyarország - alkotmány - kommentár
342.4(439)(094)
[AN 2892810]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XLVII, 5-1475 p.
[AN 2892822] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. VI, 1479-3007.
[AN 2892832] MARC

ANSEL
UTF-81686 /2010.
Bárándy Gergely (1976-)
   A gyűlöletbeszéd Magyarországon / Bárándy Gergely. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2010. - 348 p. ; 25 cm. - (Scolar jog, ISSN 2061-4675)
Bibliogr.: p. 324-348. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-244-145-0 kötött : 9500,- Ft
Magyarország - szólásszabadság - gyűlöletbeszéd
342.727(439)
[AN 2891928]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2010.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2009. február 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2009. - 174 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. febr. 11.
ISBN 978-963-9403-78-9 fűzött : 990,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2893159]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2010.
   Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban : a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2009. április 24-én megrendezésre került nemzetközi büntetőjogi tárgyú konferencia tanulmánykötete / ... szerzői Alina Ioana Apreotesei [et al.] ; Kirs Eszter szerk. - [Miskolc] : Bíbor K., [2009]. - 136 p. ; 25 cm. - (Studia iuris gentium Miskolcinensia, ISSN 1589-5637 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-94-7 fűzött
nemzetközi büntetőjog
341.4
[AN 2894188]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2010.
   A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszék. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - 432 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-432.
kötelmi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8) *** 347.4(075.8)
[AN 2892711]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2010.
Okányi Zsolt
   Választottbíráskodás Magyarországon belföldi és nemzetközi ügyekben : szabályok és elemzések = Arbitration in Hungary in domestic and international matters : rules and analyses / írta és szerk. Okányi Zsolt. - [Budapest] : Alapszín K., 2009. - 150, 153 p. ; 24 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 148-150., 151-153.
ISBN 978-963-06-8365-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - választottbíróság - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.918(439)(094)(036) *** 347.918(100)(094)(036)
[AN 2894087]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2010.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2009. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2009. - 148 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. jan. 15.
ISBN 978-963-9403-76-5 fűzött : 890,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2893144]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2010.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2009. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2009. - 193 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. jan. 27.
ISBN 978-963-9403-77-2 fűzött : 990,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2893166]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2010.
Rees, Laurence (1957-)
Their darkest hour (magyar)
   A legsötétebb óra : döbbenetes vallomások a második világháború pokláról / Laurence Rees ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 246 p., VIII. t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-297-086-8 kötött
háborús bűncselekmény - háborús bűnös - második világháború - katona - memoár
343.337(100)"1939/1945" *** 355(100)(092)(0:82-94)
[AN 2893174]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2010.
Szemesi Sándor (1979-)
   Bevezetés a nemzetközi jog tanulmányozásába / Szemesi Sándor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszék. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-473-312-6 fűzött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2893423]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2010.
   A szövetkezetek szabályozása Magyarországon, 1875-2008 / [szerk. Fekete József] ; [közread. a] Szövetkezeti Kutató Intézet. - Budapest : Szövetkezeti Kut. Int., 2009. - 600 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7004-52-0 kötött
Magyarország - gazdasági jog - szövetkezet - jogi szabályozás
347.726(439)(094) *** 334.73(439)(094)
[AN 2892411]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2010.
Tóth Tihamér (1944-)
   Az Európai Unió versenyjoga / Tóth Tihamér. - Budapest : Complex, 2007 [!2009]. - 640 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. júl. 15. - Bibliogr.: p. 615-621.
ISBN 978-963-224-924-7 fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776(4-62)
[AN 2897472]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2010.
   Twenty years of the Hungarian Constitutional Court / [ed. by Péter Paczolay] ; [transl. by Szilvia Dobrocsi]. - Budapest : Constitutional Court of the Rep. of Hungary, 2009. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88605-0-7 kötött
Magyarország. Alkotmánybíróság
Magyarország - alkotmánybíróság
342.565.2(439)
[AN 2893813]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2010.
   Új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) : hatálybalépéséről a jövőben külön törvény rendelkezik. - Budapest : Árboc, [2009]. - 164 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. nov. 9.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-88080-5-9)
2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2890586]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1699 /2010.
Bencze László (1933-)
   Az állóháború harcászati és hadászati előzményei / Bencze László ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., cop. 2009. - 212 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-963-7097-38-6 fűzött : 2500,- Ft
hadtudomány - hadtörténet
355 *** 355.48(100)"18/19"
[AN 2892523]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2010.
Jusztin Péter
   Drégely ostroma, Szondi két apródja / Jusztin Péter. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzat, [2009]. - 30 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 15.)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-7399-28-2 fűzött
Drégely (vár) - helytörténet - hadtörténet
355.48(439-2Drégely) *** 728.81(439-2Drégely)
[AN 2893626]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2010.
Ócsai Antal
   Görgey Arthur lába nyomán / Ócsai Antal. - [Hatvan] : Ócsai A., cop. 2009. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-6711-1)
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - Kárpát-medence - hadvezér - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékhely - 19. század
355(439)(092)Görgey_A. *** 355.48(439)"1848/1849" *** 725.945(4-191)
[AN 2894056]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2010.
Sarkady Sándor (ifj.) (1964-)
   Soproniak a Don-kanyarban / ifj. Sarkady Sándor, Szabó Péter. - Utánny. - Sopron : Edutech, 2009. - 437, [2] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
Kötött (hibás ISBN 963-85651-4-4)
Magyarország - Sopron - hadtörténet - katonai egység története - második világháború - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 355.486(439-2Sopron)"1939/1945"
[AN 2897496]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2010.
Sőregi Zoltán (1974-)
   Gyorsan, bátran, hűséggel : a M. Kir. "Balogh Ádám" 15. Honvéd Kerékpáros Zászlóalj története / Sőregi Zoltán, Végső István. - [Budapest] : Timp, 2009. - 216 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 12.)
Bibliogr.: p. 201-204. - Összefoglalás német, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-9614-68-0 kötött : 2900,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Balogh Ádám" 15. Honvéd Kerékpáros Zászlóalj
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - második világháború
355.48(439)"1939/1945" *** 357.51
[AN 2891988]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2010.
Tokai-Vad Mátyás
   Az Idegenlégió / [írta és szerk. Tokai-Vad Mátyás]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2009]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88557-0-1 fűzött
Franciaország. Armée. Légion étrangère
Franciaország - idegenlégió
355.318.2(44)
[AN 2893536]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1705 /2010.
   Adótan és példatár : adózási ismeretek a hatályos jogszabályok alapján / [szerk. ... Papp István] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - Budapest : Saldo, 2009. - 455 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-320-6 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078)
[AN 2892723]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2010.
   Az adótudatosságtól a vállalatfinanszírozásig : szemléletformáló programsorozat kis- és középvállalkozások részére : Kecskemét, Esztergom, Győr, Eger / [szerk. Kocsi Margit] ; [közread. a] Joint Venture Szövetség. - Budapest : JVSZ, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - adóügy - vállalkozás - finanszírozás
336.2(439) *** 658.14(439) *** 334.72(439)
[AN 2893846]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2010.
Ágóiné Gacs Zsuzsanna
   Mezőgazdasági őstermelők adózása, 2009 / Ágóiné Gacs Zsuzsanna, Legenyei György. - Budapest : Vezinfó, 2009. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2009/3.)
ISBN 978-963-06-6488-2 fűzött
Magyarország - adó - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 2893339]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2010.
Allen, Robert G.
Creating wealth (magyar)
   Vagyonteremtés : vonulj vissza tíz éven belül Allen hét vagyonteremtő alapelvének felhasználásával / Robert G. Allen ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell, 2009. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87038-4-2 fűzött : 3480,- Ft
tőkebefektetés - siker
658.152 *** 613.865
[AN 2891363]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2010.
Balláné Nagy Katalin
   Adó, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Balláné Nagy Katalin, Paróczai Péterné. - Budapest : Perfekt, 2009. - 388 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-765-4 fűzött : 5700,- Ft
Magyarország - adóügy - társadalombiztosítás - példatár - tankönyv
336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 2892719]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2010.
   Az egyéni vállalkozás alapismeretei, 2009 / összeáll. Zugorné Rácz Éva. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2009. - 176 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-337-065-0 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - egyéni vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 2892179]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2010.
   The entrepreneurial growth of the firm : 23rd RENT Conference : November 18-20, 2009, Budapest : proceeding / [ed. by Lilla Hortoványi] ; [org. by the] Corvinus University of Budapest, ECSB, EIASM]. - Budapest : Aula, 2009. - 216 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9698-79-6 fűzött
vezetés - konferencia-kiadvány
658.1.011.1 *** 334.72 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2890930]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2010.
   Európai gazdasági integráció / Lőrincné Istvánffy Hajna [et al.] ; [szerk. ... Lőrincné Istvánffy Hajna]. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2009]. - 278, [12] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [285-290].
ISBN 978-963-9495-34-0 fűzött
európai integráció - gazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8)
[AN 2892194]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2010.
Farkas Beáta (1959-)
   Új tagállamok, új modell? [elektronikus dok.] / Farkas Beáta. - Szöveg (pdf : 816 KB). - Szeged : SZTE GTK, 2009. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-987-4
Európai Unió - Kelet-Európa - gazdaság - európai integráció - ezredforduló - elektronikus dokumentum
338(4-62)"200" *** 338(4-11)"200"
[AN 2890448]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2010.
Gottgeisl Rita
   Cégautó-adó, 2009 : magán- és céges tulajdonú személygépkocsi a jogszabályok tükrében / Gottgeisl Rita, Kerekes Anikó. - Budapest : Vezinfó, 2009. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2009/2.)
ISBN 978-963-88237-0-0 fűzött
Magyarország - gépjármű - adó - útmutató
336.213.513(439)(036) *** 331.34(439)
[AN 2893334]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2010.
Gottgeisl Rita
   Költségtérítések, természetbeni juttatások, 2009 / Gottgeisl Rita, Kerekes Anikó. - Budapest : Vezinfó, 2009. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2009/5.)
ISBN 978-963-88237-3-1 fűzött
Magyarország - adóügy - adómentesség - béren kívüli juttatás - útmutató
336.2.027.8(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 2893345]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2010.
Illés Ivánné
   Vállalkozások pénzügyi alapjai / [szerző Illés Ivánné]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2009. - 238, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [239].
ISBN 978-963-638-326-8 fűzött : 2900,- Ft
pénzügy - vállalat - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2892693]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2010.
Imredy Péter
   A Stadler story / írta Peter I'mredy. - Akasztó : Kastély-Bor Kft., 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-88002-0-6
Stadler József (1951-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Stadler_J.(0:82-94)
[AN 2787693]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A cégem bukásának története. - 2009. - 126 p. : ill., színes
ISBN 978-963-88002-4-4 kötött : 3000,- Ft
[AN 2891284] MARC

ANSEL
UTF-81718 /2010.
Joó Imre
   Fogyasztói jogérvényesítés a mindennapokban / [szerző Joó Imre]. - Debrecen : Fome, 2009. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88615-0-4)
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 2897298]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2010.
Kártyás Gábor
   Amit a munkaerő-kölcsönzésről tudni kell : útmutató szakszervezeteknek és munkavállalóknak / Kártyás Gábor, Takács Gábor. - Budapest : Liga Szakszerv., 2009. - 99 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 22.)
Fűzött
Magyarország - munkaközvetítés - munkaerő-gazdálkodás - útmutató
331.533(439)(036)
[AN 2890752]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2010.
Kelemen István
   Környezetvédelmi termékdíj, 2009 : a 2009. január 1-ejétől és a 2009. június 1-ejétől hatályos változásokkal / Kelemen István. - Budapest : Vezinfó, 2009. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2009/6.)
ISBN 978-963-88237-4-8 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 2893348]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2010.
Kerekes Anikó
   Számlázási szabályok, 2009 / Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Vezinfó, 2009. - 52 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2009/1.)
ISBN 978-963-88237-1-7 fűzött
Magyarország - számvitel - számla - útmutató
657.4(439)(036)
[AN 2893330]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2010.
Klapka György (1928-)
   Az élet koreográfusa : képes életrajz / Klapka György ; lejegyezte Peter I'mredy. - Budapest : Médiamix, 2009. - 216 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87474-6-4 kötött
Klapka György (1928-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - ezredforduló - memoár
658.1(439)(092)Klapka_Gy.(0:82-94)
[AN 2891336]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2010.
Kristóf András
   Emberek a siker mögött - másképp / [interjúk Kristóf András és Bene János]. - [Budapest] : Generatív Tanácsadó Iroda Szolg. Kft., [2009]. - 237 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8243-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - menedzser - híres ember - siker - 20. század - 21. század - interjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 2891795]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2010.
   A modern magyar gazdaság története : Széchenyitől a Széchenyi tervig / Gulyás László szerk. - Szeged : JATEPress, 2009. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-966-9 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdasági élet
338(091)(439)"17/200" *** 316.334.2(439)"17/200"
[AN 2890587]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2010.
Movers and shakers: business thinkers management giants (magyar)
   Akik a világot mozgatják : üzleti gondolkodók. - Budapest : Alinea, cop. 2009. - 309 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86651-5-7 kötött : 3950,- Ft (hibás ISBN 978-963-86651-1-7)
menedzser - híres ember - üzleti élet - vezetéstudomány
658.1(100)(092) *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 2891878]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2010.
Prahalad, C. K.
   Új menedzsmentparadigmák felé : az alapvető képességtől a közös értékteremtésig / C. K. Prahalad ; [... vál. Kovács Máté et al.] ; [közread. a] Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, 2009. - 387 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-43-8 kötött : 3950,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
658.1.012.4
[AN 2892022]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2010.
A régi pénzintézetek világa (angol)
   Financial institutions of old : a selection of material from the History of Finance Collection of OTP Bank / [... comp. and ed. by Gabriella Balogh, Zoltán Péter Nagy]. - [Budapest] : Artemis Cultural Services, cop. 2009. - 195 p. : ill., színes ; 20x30 cm
ISBN 978-963-7422-02-7 kötött
Magyarország - bankügy - pénzintézet - 19. század - 20. század
336.71(439)"18/19"
[AN 2891699]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2010.
   Regional competitiveness, innovation and environment / ed. by Zoltán Bajmócy, Imre Lengyel ; [publ. by University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-970-6 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdasági verseny - ezredforduló
332.1(439)"199/200" *** 339.137.2(439)"199/200" *** 330.34(439)"199/200"
[AN 2890592]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2010.
Rubovszky András (1937-)
   A magyar vendéglátás és turizmus újkori története / [Rubovszky András, Szigeti Andor, Walkó Miklós] ; ["A magyar szállodaipar története, 1848-1945" c. fejezet Bártfai Endre munkája]. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2009. - 360 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9935-11-2 kötött
Magyarország - vendéglátóipar - idegenforgalom - turizmus - 19. század - 20. század
338.48(439)(091) *** 640.4(439)
[AN 2892118]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2010.
Toys for boys (angol, olasz, magyar)
   Toys for boys : [luxusjátékszerek férfiaknak] / szerk. Patrice Farameh. - [Budapest] : Vince K., cop. 2009. - 431 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Angol, magyar és olasz nyelven
ISBN 978-963-9731-91-2 kötött : 12000,- Ft
termék - luxus - fényképalbum
658.626.018.2(100)(084.12) *** 177.4
[AN 2893443]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2010.
   Vállalati pénzügy példatár / [szerk. Fazakas Gergely] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet ... - Budapest : BCE Pénzügyi és Számviteli Int. : Tanszék Kft., 2009. - 148 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-364-5)
üzemgazdaságtan - számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076) *** 657(075.8)(076)
[AN 2892696]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2010.
   Vállalkozói törvény : 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről : 2010. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2009. - 38 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. nov. 18.
ISBN 978-963-9403-35-2 fűzött : 390,- Ft
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
Magyarország - egyéni vállalkozó - vállalati jog - törvény
658.114.1(439)(094) *** 347.72(439)(094)
[AN 2893179]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2010.
Zalántai Emőke
   Munkáltatói jogutódlás / Zalántai Emőke. - Budapest : Vezinfó, 2009. - 76 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2009/4.)
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-88237-2-4 fűzött
Magyarország - munkáltató - munkajog
331.105.22 *** 347.72.047(439) *** 349.2(439)
[AN 2893341]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1734 /2010.
Homicskó Árpád (1978-)
   Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása / Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : Telemedia Network 2011 Bt., 2009. - 144 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 133-144.
ISBN 978-963-88323-0-3 fűzött
Magyarország - egészségügy - társadalombiztosítási jog
364.444(439) *** 349.3(439)
[AN 2894245]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2010.
Krémer Balázs (1957-)
   Bevezetés a szociálpolitikába / Krémer Balázs. - Budapest : Napvilág, 2009. - 540 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 521-538.
ISBN 978-963-9697-49-2 fűzött : 3900,- Ft
szociálpolitika
364
[AN 2892028]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2010.
Serfőző Orsolya
   Szenvedélybetegségek : ajánló bibliográfia / [összeáll. Serfőző Orsolya]. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2009. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (A balatonfüredi Városi Könyvtár bibliográfiai kiadványai, ISSN 1586-2488 ; 5.)
ISBN 978-963-06-8564-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-8561-1)
káros szenvedély - szenvedélybetegség - ajánló bibliográfia
364.272:016 *** 613.81/.83:016
[AN 2893754]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2010.
   Az Üllői úti Sebészeti Klinika, 1909-2009 / szerk. Kupcsulik Péter. - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2009. - 174 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 978-963-9879-61-4 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Sebészeti Klinika (1.)
Budapest - kórház - sebészet - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617
[AN 2894037]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1738 /2010.
   150 éves a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Lónyay Utcai Református Gimnázium, 1859-2009 / [... szerk. Gócz Éva] ; [kiad. az Alma Mater Lónyay Alapítvány]. - [Budapest] : Alma Mater Lónyay Alapítvány, [2009]. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8121-6 fűzött
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (Budapest)
Budapest - gimnázium - egyházi iskola
373.54(439-2Bp.)
[AN 2876771]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2010.
Bácskai Júlia (1951-)
   Kezdeti tapasztalatok "saját élményem" az iskolapszichológiáról / Bácskai Júlia. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [2009]. - 71 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 15.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-510-2)
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2897544]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2010.
Bakos Mária
   A gyerek : a játéktól a tudományig / [szerzők Bakos Mária, Ferenczi Lászlóné, Farkasné Himer Hajnalka]. - Kisújszállás : EuBook, [2009]. - 174, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-963-88624-0-2 fűzött : 2950,- Ft
családi nevelés
37.018
[AN 2891263]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2010.
Dehelán Éva
   Tapasztalataim a komplex mentálhigiénés prevenció lehetőségeiről az óvodában, 1998-2002 / Dehelán Éva. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [2009]. - 78 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 28.)
Bibliogr.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-512-6)
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - iskoláskor előtti nevelés
37.015.3 *** 159.922.7 *** 372.3
[AN 2897588]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2010.
   Emlékek könyve : 25 év krónikája az Ecseki István Úti Általános Iskolától a Szent-Györgyi Albert Általános Iskoláig / [szerk. Kocsmár Mária, Marik Tamásné, Szappanos Józsefné]. - Szolnok : Szent-Györgyi A. Ált. Isk., 2009. - 239 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (Szolnok)
Szolnok - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Szolnok)(091)
[AN 2891278]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2010.
Galicza János (1941-)
   Gondolkodom a nevelésről / Galicza János ; [közread. a] ... Zsigmond Király Főiskola. - 2. továbbgondolt kiad. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2009. - 158 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-963-236-213-7 fűzött : 2000,- Ft
nevelés
37.03
[AN 2897251]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2010.
   Interaktív játéktár : agressziókezelés, toleranciafejlesztés az iskolában / [összeáll. Kiss Nóra, Király Barnabás, Szilágyi Gabriella]. - Budapest : [Kompánia Alapítvány], 2009. - 64 p. ; 20 cm. - (Kompánia füzetek, ISSN 1787-114X ; 3.)
ISBN 978-963-06-6773-9 fűzött
agresszív magatartás - pedagógiai lélektan - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
37.015.3(072) *** 316.647.3 *** 371.382(072)
[AN 2892346]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2010.
   Interaktív önismereti játéktár / [összeáll. Kiss Nóra, Horváth Mónika]. - Budapest : Kompánia Alapítvány, 2009. - 59 p. ; 20 cm. - (Kompánia füzetek, ISSN 1787-114X ; 2.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-06-7719-6 fűzött
önismeret - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
37.032 *** 37.015.3(072) *** 371.382(072)
[AN 2892338]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2010.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2009) (Keszthely ; Veszprém)
   2009. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Keszthely, Veszprém, 2009. november 11.] : program és összefoglalók / [... szerk. Üveges Viktória, Kovács Kata] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 154 p. ; 24 cm
Borítócím: Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, 2009
Fűzött
egyetem - tanulmánygyűjtemény
378.184 *** 082
[AN 2891098]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2010.
Kecskés József (1937-)
   Hagyományőrzés Balatonkenesén : iskolai névadások / Kecskés József. - [Balatonkenese] : [s.n.], 2009. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Balatonkenese - általános iskola - ünnepség
373.3(439-2Balatonkenese) *** 061.7(439-2Balatonkenese)
[AN 2891125]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2010.
Kovács István Zoltán
   Betűvilág : verses ABC : a teljes magyar ABC / Kovács István Zoltán. - Kaposvár : Kovács I. Z., 2009. - 16 fol. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8591-7 fűzött
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 2894190]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2010.
   A kulcskompetenciák diagnosztizálása és fejlesztése a felsőfokú szakképzésben / Gál Balázs [et al.] ; szerk. Vass Vilmos. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-9696-80-8 fűzött
Veszprém - egyetem - szakképzés - pedagógus - munkateljesítmény - statisztikai adatközlés - kutatási és fejlesztési jelentés
378.6(439-2Veszprém)(083.41) *** 371.136 *** 371.322.6
[AN 2890852]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2010.
Madarász Sándor
   A Nyugat-dunántúli régió szakképzés-fejlesztési stratégiája, 2009-2013 / [írta Madarász Sándor] ; [kiad. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság]. - Győr : NYDRFKB, 2009. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8258-9 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - szakképzés - ezredforduló
377(439Nyugat-Dunántúl)"200/201"
[AN 2894074]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2010.
Mező Ferenc (1973-)
   Tanulógép : tanulás módszertani javaslatok / Mező Ferenc, Mező Katalin, Mező Lilla Dóra ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2009. - 84 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87488-6-7 fűzött
tanulás - gyermekkönyv
371.322(02.053.2)
[AN 2893184]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2010.
   A migráns gyerekek oktatása : [kézikönyv pedagógusoknak] / összeáll. Illés Katalin és Medgyesi Anna ; átd. Kováts András és Vámos Ágnes ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2009. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87923-4-1 fűzött
Magyarország - menekült - oktatás - tanári segédkönyv
376.685(439)(072)
[AN 2893703]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2010.
   Műhelytanulmányok / [szerk. Hrubos Ildikó]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2009. - 103 p. ; 24 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-402-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - felsőoktatás - oktatási reform - egyetem - vezetés - ezredforduló
378(4-62)"200" *** 378.014.5(4-62) *** 378.075
[AN 2890795]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2010.
Nagyné Elek Eszter
   A diagnosztikai- és a fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban / Nagyné Elek Eszter. Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén / Gyenei Melinda. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [2009]. - 77 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 16.)
Bibliogr.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-511-9)
iskolai értékelés - képességfejlesztés
371.263 *** 371.3.025
[AN 2897585]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2010.
   Neveléstudomány - integritás és integrálhatóság : inter- és multidiszciplináris szemlélet, többnyelvűség, multikulturalitás az oktatás és nevelés elméletében és gyakorlatában : program, tartalmi összefoglalók : IX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Veszprém, 2009. november 19-21. / [szerk. Bárdos Jenő, ... Sebestyén József] ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottság, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Angol - Amerikai Intézet. - Veszprém : Pannon Egy., 2009. - 269 p. ; 24 cm
Fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2890827]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2010.
   A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban : XV. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok : országos akkreditált szakmai konferencián elhangzott előadások : 2009. március 26-28. / [szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás] ; [rend., kiad. "Fogjuk a Kezed" Egyesület]. - Sopron : "Fogjuk a Kezed" Egyes., [2009]. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gyógypedagógia - logopédia - pedagógiai lélektan - pedagógus - pályaidentifikáció
376.36 *** 37.015.3 *** 371.321
[AN 2894106]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2010.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Bányagépész és bányavillamos felsőfokú technikusok képzése Esztergom-Kenyérmezőn, 1963-1972 / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budapest : [Sasváry Z.], 2009. - 18 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7629-8 fűzött
Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum (Esztergom)
Esztergom - bányamérnöki ismeretek - felsőfokú technikum
378.662.2(439-2Esztergom)
[AN 2890782]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2010.
   Segítség, középiskola! : [útmutató középiskolákról szülőknek] / [a Kölöknet szakértőinek összeállítása] ; [szerk. Földes Petra]. - Budapest : Kölöknet : Jaffa, 2009. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-13-4 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - középfokú oktatási intézmény - címtár
373.5(439):050.8
[AN 2891297]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2010.
   Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Körének története, 1984-2009 : 25 / [írta és szerk. Bársony Lajos]. - [Sopron] : Baráti Kör, 2009. - 260 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8396-8 fűzött
Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Köre
Sopron - szakképzés - erdészet - öregdiák-szervezet
371.8.063 *** 373.6:63(439-2Sopron)
[AN 2893866]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2010.
Stájer Géza (1936-)
   Fehérköpenyesek a Gyógykémről / Stájer Géza ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet. - Szeged : JATEPress, 2009. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Gyógyszerésztudományi Kar. Gyógyszerkémiai Intézet
Szeged - egyetem - gyógyszerészet - memoár
378.4(439-2Szeged).096(0:82-94) *** 615.1(0:82-94)
[AN 2890719]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2010.
   A tanműhely mécsese : emlékkönyv a Zsidó Gimnázium fennállásának 90. évfordulójára / szerk. Helfrich Judit és Kékes Mária ; [kiad. BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola]. - Budapest : BZSH Scheiber S. Gimn. és Ált. Isk., 2009. - 183 p. ; 25 cm
Kötött
Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola (Budapest)
Magyarország - Budapest - iskolatörténet - gimnázium - zsidóság - nemzetiségi iskola - pedagógus - történelmi forrás - memoár
376.7(=924)(439) *** 373.54(439-2Bp.)(091)(093) *** 37(439)(092)
[AN 2891842]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2010.
Tripp, Tedd
Shepherding a child's heart (magyar)
   A gyermekszív pásztorálása / Tedd Tripp ; [ford. André Viktória]. - Miskolc : Presbiteriánus K., cop. 2009. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86786-8-3 fűzött
vallásos nevelés
37.017.93
[AN 2893133]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2010.
   XXX. Öveges József Emlékverseny, 2009 / [szerk. Ádám Árpád et al.] ; [közread. az Eötvös József Gimnázium]. - Tata : Eötvös J. Gimn., 2009. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Megj. a Tatán rendezett jubileumi emlékverseny alkalmából
Fűzött
Öveges József Emlékverseny
Magyarország - fizika - tanulmányi verseny - középfokú oktatás - ezredforduló - példatár
371.384(439)"198/200" *** 372.853(076)
[AN 2893705]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1764 /2010.
   30 éves a magyar autocross, 1980-2009 / összeáll. Radák Sándor ; [szerk. Bor Tímea et al.] ; [kiad. Kanizsai Autocross SE]. - [Nagykanizsa] : Kanizsai Autocross SE, [2009]. - 223, [13] p. : ill., főként színes ; 32 cm
Kötött
Magyarország - sporttörténet - autósport - ezredforduló
796.71(439)"198/200"
[AN 2892042]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2010.
Czene Barnabás (1929-)
   Egy erdész-vadász emléktöredékei / Czene Barnabás. - Kiskunhalas : [Modok Ny.], 2009. - 270 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8510-8 kötött
Czene Barnabás (1929-)
Magyarország - vadász - erdész - magyar irodalom - 20. század - memoár
799.2(439)(092)Czene_B.(0:82-94) *** 630(439)(092)Czene_B.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2893129]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2010.
Geipel, Ines (1960-)
No Limit (magyar)
   Dopping : a teljesítmény ára / Ines Geipel ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 141 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-13-5852-0 fűzött : 2490,- Ft
dopping
796.011.5:178.8
[AN 2892001]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2010.
Gilpin, Rebecca
Fairy things to make and do (magyar)
   Tündérholmik kis könyve / Rebecca Gilpin és Catherine Atkinson ; az illusztrációk Jan McCafferty, Lucy Parris és Molly Sage munkái ; [ford. ... Magyarosi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-114-6 kötött
sütemény - szakácskönyv - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 2891157]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2010.
Grassroots (magyar)
   Grassroots / [szerzők Yvon Avry et al.] ; [... ford. Hollai Olivér]. - Budapest : Duna Palota Nonprofit Kft., 2009. - 132 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88696-0-9 fűzött
labdarúgás - sportoktatás
796.332
[AN 2893883]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2010.
Jutasi Róbert
   Ezen kacagott Somogy : vidám sporttörténetek / Jutasi Róbert ; [kiad. a Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány]. - Kaposvár : Somogy M. Sportmúzeumáért Alapítvány, 2009. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8400-2 fűzött
Somogy megye - sporttörténet - humor
796(439.123)(0:82-7)
[AN 2893643]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2010.
Kaszala Claudia
   Világjátékok 2009 : Tajvan, a magyar sikersziget / [szerzők Kaszala Claudia, Bányász Árpád, Molnár Mátyás] ; [Vörös Nándor fotóival] ; [közread. a] Nemzeti Sportszövetség. - [Budapest] : Nemz. Sportszövets., cop. 2009. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8469-9 kötött
Világjátékok (2009) (Gaoxiong)
Magyarország - Tajvan - sportesemény - ezredforduló - sportoló - fényképalbum
796.093(439)(084.12) *** 796.093(529)(084.12)
[AN 2893412]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2010.
Pál József, N. (1957-)
   Magyar sport, magyar sors : esszék a magyar sport történetéből / N. Pál József. - Budapest : Kortárs, 2009. - 266 p. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)
ISBN 978-963-9593-94-7 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - sporttörténet - 20. század - ezredforduló - esszé
796(439)'19/200"(0:82-4)
[AN 2892079]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2010.
Vitos György (1957-)
   DVSC-TEVA: aranyévtized, 1999-2009 / Vitos György. - [Szeged] : Szerző, cop. 2009. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87933-3-1 fűzött
Debreceni Vasutas Sport Club
Debrecen - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Debrecen)DVSC *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2891270]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1773 /2010.
   A 121 legszebb magyar festmény / Törő István és Virág Judit válogatásában ; [társszerk. Kaszás Gábor] ; [kiad. Virág Judit Galéria és Aukciósház]. - Budapest : Virág J. Galéria és Aukciósház, [2009]. - 267 p. : ill., színes ; 33 cm
Megj. a Budapesten, 2009. okt. 28 - nov. 29. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-06-7901-5 kötött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2891728]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2010.
Aszalós Éva
   Aszalós porcelain art : sentimenti e pensieri ... : lavori artistici di una vita / [cura] Andrea Angelika Aszalós. - [Jakabszállás] : [Aszalós K.-né], 2009. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm
Aszalós Éva és Aszalós Hajnalka alkotásai. - Olasz és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8332-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - porcelánművészet - festőművész - 20. század
75(439)(092)Aszalós_É. *** 738.1(439)(092)Aszalós
[AN 2891746]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2010.
Bakóczy Endre (1873-1943)
   A hajdúböszörményi "Bocskay szobor" felállításának a története / írta Bakóczy Endre. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2009. - 148 p., XX t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia oppidorum Haidonicalium, ISSN 1585-5155 ; 12.)
borító- és gerinccím: A Bocskay-szobor. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88574-0-8 kötött
Hajdúböszörmény - szobor - művelődéstörténet - századforduló
73.027.1(439-2Hajdúböszörmény) *** 930.85(439-2Hajdúböszörmény)"190"
[AN 2893089]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2010.
   Bukarest - Budapest híd : kortárs román és magyar művészet : Hunya Gábor gyűjteménye = Bucharest - Budapest bridge : contemporary Romanian and Hungarian arts : the Gábor Hunya Collection / [szerk. ... Kürti Emese]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2009. - 215 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9731-89-9 kötött : 3995,- Ft
Románia - Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény
73/76(439)"198/200" *** 73/76(498)"198/200" *** 069.017(436)Hunya
[AN 2893908]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2010.
Csáji Attila (1939-)
Billenő idő (angol)
   Time on the tilt / Attila Csáji ; [... transl. by Miklós Hernádi, György Dragomán, Ferenc Takács] ; [publ. by the] György Kepes Foundation. - Budapest : Gy. Kepes Found. : Püski, 2009. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-302-008-1 kötött
Fűzött
művészettörténet - ezredforduló - publicisztika
7(100)"199/200"(0:82-92)
[AN 2893426]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2010.
   Dokumentumok Holló László életéből / vál., gyűjt., szerk., a bevezetőket írta Bényei József. - Debrecen : Ethnica, 2009. - 122 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-295-2 fűzött
Holló László (1887-1976)
Magyarország - festőművész - 20. század - levelezés - memoár
75(439)(092)Holló_L.(0:82-94)
[AN 2891383]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2010.
   Égigérő lépcsők : Várhelyi György szobrászművész alkotásai / [fotók Motyovszky Mária]. - Keszthely : Balaton Akad., 2009. - 97 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 67.)
Fűzött (hibás ISBN 963-86991-1-6)
Várhelyi György (1942-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Várhelyi_Gy.
[AN 2893923]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2010.
Enczi Zoltán
   Digitális fényképezés kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 4. frissített kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2010. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. - Gerinccím: A digitális fotózásról kezdőknek
ISBN 978-963-88103-1-1 fűzött : 2990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2892286]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2010.
   Értékőrző Magyarország : nemzeti parkok, világörökség / főszerk. Tardy János ; [szerk. ... Dosztányi Imre] ; [közread. a] Természetbúvár Alapítvány. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2009. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-86107-9-9 kötött
Magyarország - világörökség - nemzeti park
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439)
[AN 2897492]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2010.
   Felföldi Fotográfusok Szövetsége : 20 év : első album. - [Kazincbarcika] : Felföldi Fotográfusok Szövets., [2009]. - 85, [6] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8308-1 kötött
Észak-Magyarország - Szlovákia - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439.13)"199/200" *** 77.04(437.6)"199/200"
[AN 2893892]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2010.
Gábor Áron (1954-)
   Szín-tézis = Synthesis / Gábor Áron. - [Budapest] : Art-Craft Studió, [2009]. - 39 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88682-1-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gábor_Á.
[AN 2892195]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2010.
Gerhes Gábor (1962-)
   Bolond világ : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, ... 2009. november 21 - 2010. március 15.] = Silly world 2009 / Gerhes Gábor ; [a katalógus szerkesztője, a kiállítás kurátora ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Király Múz., 2009. - [16] p. : ill. ; 32 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 321.)
ISBN 963-9279-76-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Gerhes_G. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2891835]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2010.
Göncz József
   Szép Felvidékünk / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, [2004]-. - ill., részben színes ; 31 cm
A 2. kötettől kiad. a Szép Sopronunk Kiadó. - A 4. köteten a főcím: "Szép Felvidékünk asztalánál". - Az 5. köteten a főcím: "Imára boruló szép Felvidékünk"
Felvidék - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
769.5(439.22) *** 908.439.22(084.12)
[AN 2651820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Kordokumentumokon és történelmi képeslapokon : a sorozat tizenegyedik albuma. - cop. 2009. - 151 p.
ISBN 978-963-87808-2-9 kötött : 5900,- Ft
[AN 2891917] MARC

ANSEL
UTF-81786 /2010.
Hausel Sándor (1954-)
   Nógrádvár / Hausel Sándor. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzat, [2009]. - 20 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 14.)
ISBN 978-963-7399-26-8 fűzött
Nógrád - vár
728.81(439-2Nógrád)
[AN 2893613]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2010.
Heller Zsuzsa, G. (1953-)
   Objektek és installációk = Objects, installations / G. Heller Zsuzsa. - [Budapest] : Art-Craft Studió, [2009]. - 39 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-88682-0-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Heller_Zs.,_G.
[AN 2892180]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2010.
   Hereditas Minervae : válogatás a Semmelweis Egyetem kultúrtörténeti értékeiből : a selection from Semmelweis University's cultural treasures / [... összeáll. ... Kenyeres Ibolya] ; [a bevezetőt írta ... Molnár László] ; [szövegek ... Bakonyvári M. Ágnes] ; [ford. ... Kéri Rita]. - [Budapest] : Semmelweis, [2009]. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9879-57-7 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - egyetem
73/76(439) *** 378.661(439-2Bp.)
[AN 2894033]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2010.
Illés Iván (1942-)
   Területfejlesztés Magyarországon a 20. században / Illés Iván ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2009. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-661-900-8 fűzött
Magyarország - területpolitika - területfejlesztés - 20. század
711.1(439)"19" *** 911.37(439)"19"
[AN 2893520]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2010.
Jernyei Kiss János (1971-)
   Barokk mennyország : vallásos képzelet és festett valóság : Maulbertsch freskói a váci székesegyházban / Jernyei Kiss János ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány ... - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2009. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-693-096-7 fűzött : 4000,- Ft
Maulbertsch, Franz Anton (1724-1796)
Vác - Ausztria - művészettörténet - barokk - keresztény művészet - festészet - festőművész - ikonográfia - 18. század - falfestmény
75.052(439-2Vác) *** 75.034.7(439) *** 75(436)(092)Maulbertsch,_F._A.
[AN 2891888]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2010.
Jung Zseni (1940-)
   Hajad tengerén : Jung Zseni fotói Lukács Sándor verseivel. - Budapest : Panoráma, 2009. - 52, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-243-949-5 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers - akt - auditív dokumentum
77.04(439)(092)Jung_Zs. *** 894.511-14 *** 77.041.3
[AN 2892168]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2010.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact, 2007-. - ill., főként színes ; 24 cm
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2838792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2009. - XI, 240 p.
ISBN 978-963-9929-07-4 fűzött : 4410,- Ft
[AN 2891366] MARC

ANSEL
UTF-81793 /2010.
Kiss Bertalan (1940-)
   Szülőföldem, a Jászság : logarléccel, ecsettel és palettával : Kiss Bertalan festményei. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kiss_B.
[AN 2893488]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2010.
Kósa Klára
   Szimbólumok és ajándékok : a szimbólumok ereje avagy útmutató érzéseink kifejezéséhez = Symbols and gifts : the power of symbols or a guide to express our feelings / Kósa Klára, Bor Zoltán. - Tahitótfalu : Két Calculus, cop. 2009. - 104 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-06-8152-0 kötött
Magyarország - kerámiaművészet - jelkép - díszítőelem - 20. század - 21. század
738(439)(092)Kósa *** 7.04 *** 003.62
[AN 2892096]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2010.
Krutsay Miklós
   Római templomok, pápák, szerzetesek / Krutsay Miklós. - Budapest : Timp, 2009. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 248-251.
ISBN 978-963-9614-67-3 kötött : 4400,- Ft
Róma - építészettörténet - templom - pápaság - szerzetesség - katolikus egyház - szaklexikon
726.54(45-2Roma):030 *** 262.13 *** 271 *** 282
[AN 2891869]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2010.
Lóránt János (1938-)
   Lóránt János Demeter / [kutatás, anyaggyűjtés, feld. Tóth Árpád]. - Budapest : T-Art Alapítvány, 2009. - 310 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87938-6-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Lóránt_J.
[AN 2894132]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2010.
Makovecz Imre (1935-)
   Makovecz Imre, a léleképítő / Németh Miklós Attila. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Masszi, 2009. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Teremtők, ISSN 1788-103X ; 4.)
ISBN 978-963-9851-25-2 kötött : 3990,- Ft
Makovecz Imre (1935-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - interjú
72(439)(092)Makovecz_I.(047.53)
[AN 2893832]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2010.
McNally, Joe (1952-)
The moment it clicks (magyar)
   Kapd el a pillanatot! : szakmai titkok a világ egyik leghíresebb fotósától / Joe McNally ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact, cop. 2009. - XIV, 256 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9929-01-2 fűzött : 5400,- Ft
fototechnika
77(078)
[AN 2891477]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2010.
Nagy T. Katalin (1958-)
   Kopasz Tamás / Nagy T. Katalin ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2009. - 98 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-88643-2-1 kötött : 1995,- Ft
Kopasz Tamás (1958-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kopasz_T.
[AN 2891385]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2010.
   Nagykáta : keresztek és keresztény szobrok / szerk. Palkó Gábor ; kiad. Római Katolikus Egyházközség. - Nagykáta : Római Katolikus Egyházközs., 2009. - 105, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [110-111].
ISBN 978-963-06-8562-7 kötött
Nagykáta - kereszt - emlékmű
725.945(439-2Nagykáta) *** 726.825.4(439-2Nagykáta)
[AN 2892002]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2010.
Pálfalusi Zsolt (1964-)
   Performansz : teatralitás és agonalitás a filozófiai diskurzusban : performerek és informerek / Pálfalusi Zsolt. - Budapest : Kijárat, 2009. - 398 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 388-398.
ISBN 978-963-9529-79-3 fűzött : 2900,- Ft
művészetfilozófia - szituatív művészet
7.01
[AN 2893036]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2010.
Parmigianino (1503-1540)
A szépség alkímiája (angol)
   The alchemy of beauty : Parmigianino drawings and prints : Museum of Fine Arts, Budapest 1 December 2009 - 15 March 2010 / exhibition and catalogue by Zoltán Kárpáti ; with the assistance of Eszter Seres. - Budapest : Museum of Fine Arts, cop. 2009. - 166 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 155-165.
ISBN 978-963-7063-71-8 fűzött
Parmigianino (1503-1540)
Itália - grafikus - rajzművészet - 16. század - kiállítási katalógus
741(45)(092)Parmigianino *** 76(45)(092)Parmigianino *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2891913]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2010.
Parmigianino (1503-1540)
   A szépség alkímiája : Parmigianino rajzok és metszetek : Szépművészeti Múzeum, Budapest 2009. december 1 - 2010. március 15. / kiállítás és katalógus Kárpáti Zoltán ; Seres Eszter közreműködésével. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2009. - 165 p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell. (16 p. ; 27 cm)
A melléklet szerzője Vasari, Giorgio. - melléklet címe: Parmigianino élete. - Bibliogr.: p. 155-165.
ISBN 978-963-7063-70-1 fűzött
Parmigianino (1503-1540)
Itália - grafikus - rajzművészet - 16. század - kiállítási katalógus
741(45)(092)Parmigianino *** 76(45)(092)Parmigianino *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2891813]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2010.
Sándor Éva (1947-)
   Képzőművészeti pedagógiai terápia / Sándor Éva, Horváth Péter ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - [Budapest] : ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Főisk. Kar, 1995 [!2009]. - 141, [8] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [147-148].
Fűzött
művészetterápia - gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
73/76 *** 376(075.8) *** 615.851.82(075.8)
[AN 2892624]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2010.
Sas Péter (1954-)
   Kós Károly, a könyvművész / Sas Péter. - Budapest : Holnap, 2009. - 153 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 978-963-346-887-6 kötött : 5900,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Erdély - grafikus - határon túli magyarság - 20. század - könyvművészet
76(498)(=945.11)(092)Kós_K. *** 655 *** 76.05
[AN 2892427]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2010.
Schinwald, Markus (1973-)
   Zsebtörténet : [Műcsarnok, ... 2009. szeptember 30 - november 8.] / Markus Schinwald ; [kurátor ... Készman József]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2009]. - [25] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Ausztria - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(436)(092)Schinwald,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2894143]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2010.
Sinkovits Péter (1943-)
   Csernus Tibor / Sinkovits Péter ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2009. - 114 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88643-3-8 kötött : 1995,- Ft
Csernus Tibor (1927-2007)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Csernus_T.
[AN 2891531]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2010.
Sturcz János (1958-)
   Lovas Ilona / Sturcz János ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2009. - 130 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-963-88643-4-5 kötött : 1995,- Ft
Lovas Ilona (1948-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Lovas_I.
[AN 2891373]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2010.
Szabó Ernő, P. (1952-)
   Tóth György / P. Szabó Ernő ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2009. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88643-0-7 kötött : 1995,- Ft
Tóth György (1950-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Tóth_Gy.
[AN 2891515]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2010.
   Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely fejlesztése, 2009 : építészeti tervpályázat. - [Székesfehérvár] : [Önkormányzat], [2009]. - 44 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Közread. Székesfehérvár Önkormányzata
Fűzött
Székesfehérvár - régészet - építészeti terv
72.011 *** 904(439-2Székesfehérvár)
[AN 2893397]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2010.
Szűcs Édua (1959-)
   Édua karikatúrák : Szűcs Édua karikatúrái. - [Budapest] : Edit & Press, 2001-. - 17x25 cm
A 3. kötetet kiad. a K. u. K. Kiadó, a 4. kötetet kiad. a Pallas Kiadó. - A leírás a 2. köt. alapján kész. - A bev. és az utószó angol és német nyelven is
ISBN 963-85731-3-9
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Szűcs_É.
[AN 907698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2009. - [102] p. : ill., részben színes
Előszó Baranyi Ferenc, utószó Bodor Pál
ISBN 978-963-88239-8-4 kötött : 2500,- Ft
[AN 2891995] MARC

ANSEL
UTF-81812 /2010.
   Tárgyalkotók a kulturális turizmus szolgálatában : a Hevesen 2008. augusztus 29-31-én tartott VI. Nemzetközi Szőtteskonferencia előadásai / [szerk. Füzes Endre] ; [... a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet szervezte] ; [közread. a] Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány. - Heves : Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, 2009. - 164 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-8553-5 fűzött
Magyarország - kézimunka - szövés
746.1(439)
[AN 2894131]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2010.
   Toma Visanov és kora : vallási és kulturális kapcsolatok Magyarország és a Balkán között a XVIII. században = Toma Višanov i negovata epoha : religiozni i kulturni otnošeniâ meždu Ungariâ i Balkanite prez XVIII vek = Toma Vishanov and his age : religious and cultural ties between Hungary and the Balkans in the 18th century / [szerk. Doncsev Toso és Menyhárt Krisztina] ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum. - Budapest : Bolgár Kulturális Fórum, 2009. - 155, [5] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-8059-2 fűzött
Višanov, Toma (17??-181?)
Bulgária - Magyarország - művelődéstörténet - festőművész - keresztény művészet - bolgár ortodox egyház - kulturális kapcsolat - 18. század - ikon
75.046.3(439)"17" *** 75(497.2)(092)Visanov,_T. *** 930.85(439)(497.2)"17" *** 7.046.3(497.2)"17" *** 281.962
[AN 2892201]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2010.
Tomcsányiné Szemere Sarolta
   A mennyezet virágai : régi magyar templomok kazettás mennyezetképei hímzéseken / Tomcsányiné Szemere Sarolta. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 99 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 95. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-0884-8 kötött
Magyarország - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés - művészeti kölcsönhatás - falfestmény
746.3.031.4(=945.11) *** 75.052(=945.11)(4-191)
[AN 2894071]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2010.
   Transitland : video art from Central and Eastern Europe, 1989-2009 / ed. by Edit András ; [publ. by Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art]. - Budapest : Ludwig Mus. - Mus. of Contemporary Art, 2009. - 319 p. : ill. ; 19 cm
A címoldalon és a borítófedélen a "Transitland" cím áthúzva szerepel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-21-7 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - videó - művészet - ezredforduló
77.04(4-11)"200" *** 77.04(4-191) *** 791.9.097
[AN 2893445]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2010.
   Uram, jó nekünk itt lenni.. : adatok a nagydorogi római katolikusság és Szent István király plébániatemplom történetéből kezdetektől napjainkig / [szerk. Hosnyánszki Jánosné Gyenizs Márta] ; [kiad. Római Katolikus Plébániahivatal]. - Nagydorog : Római Katolikus Plébániahiv., 2009. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7994-7 fűzött
Nagydorogi Római Katolikus Egyházközség
Nagydorog - katolikus egyház - templom - egyházközség - történeti feldolgozás
726.54(439-2Nagydorog)(091) *** 282(439-2Nagydorog)
[AN 2891581]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2010.
Váli Dezső (1942-)
   B. napló : grafikák, 1959-2009 / Váli Dezső. - Budapest : ÚMK, 2009. - 134, [40] p., [26] t. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9609-62-4 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Váli_D.
[AN 2892157]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2010.
   Vinczellér Imre. - Budapest : Luther, 2009. - 198 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 188-195.
ISBN 978-963-9979-05-5 kötött : 5500,- Ft
Vinczellér Imre (1953-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Vinczellér_I.
[AN 2892051]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2010.
Virág Zsolt (1977-)
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - Budapest : Perfect Project, 2000-. - 25 cm
A 3. kötetet a Castellum Novum, a 4. kötettől a Fo-Rom Invest Kft. adja ki
ISBN 963-00-4248-7
Magyarország - kastély
728.82(439)
[AN 905903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Békés megye kastélyai és kúriái. - 2009. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 405-410.
ISBN 978-963-86675-8-8 kötött
Békés megye - kastély
728.82(439.175)
[AN 2892072] MARC

ANSEL
UTF-81820 /2010.
Wehner Tibor (1948-)
   Zsemlye Ildikó / Wehner Tibor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2009. - 82 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88643-1-4 kötött : 1995,- Ft
Zsemlye Ildikó (1969-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Zsemlye_I.
[AN 2891521]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1821 /2010.
Berlioz, Hector (1803-1869)
   Rákóczi induló : az autográf fogalmazvány facsimile kiadása / Hector Berlioz ; keletkezéstörténeti tanulmánnyal közreadja Bónis Ferenc. - Budapest : Balassi, 2010. - 86 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-814-2 kötött : 4000,- Ft
Berlioz, Hector (1803-1869)
Franciaország - zeneszerző - 19. század - zenemű - fényképmásolat
78.071.1(44)(092)Berlioz,_H. *** 785.1
[AN 2891937]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2010.
Grant, Adrian
Michael Jackson (magyar)
   Michael Jackson : a leghitelesebb életrajz képekben : 1958-2009 napról napra / [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 280 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 41.)
Szerző Grant, Adrian. - Diszkogr.: p. 278-280.
ISBN 978-963-266-118-6 kötött : 5900,- Ft
Jackson, Michael (1958-2009)
Egyesült Államok - popzenész - 20. század - ezredforduló - életrajz - kronológia - album
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M.(084.1)
[AN 2892745]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2010.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   A magyar népzene / Kodály Zoltán ; a példatárt szerk. Vargyas Lajos. - 17. kiad. - Budapest : EMB, [2010]. - 335 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-330-752-6 fűzött
magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2892295]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2010.
   Muzsikus-anekdoták : [1500 történet több mint 400 muzsikusról] / Márkus János vál. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2009. - 457, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [259].
ISBN 978-963-88317-5-0 kötött : 2990,- Ft
zenész - anekdota
78.071(100)(0:82-36)
[AN 2891980]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1825 /2010.
   BBS 50 : más hangok, más szobák : [Műcsarnok ..., 2009. december 16 - 2010 február 21.] / [kurátor ... Páldi Lívia]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2009]. - [34] p. : ill., részben színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Balázs Béla Stúdió (Budapest)
Budapest - Magyarország - filmművészet - filmstúdió - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
791.43(439)"196/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010" *** 061.28(439-2Bp.)Balázs_Béla_Stúdió
[AN 2894135]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2010.
Bokor Pál (1942-)
   A siker titka a sztár : a Hollywood-galaxis állócsillagai / Bokor Pál. - Budapest : Atlantic Press, 2009. - 197 p., VIII t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88255-5-1 fűzött : 2780,- Ft
Egyesült Államok - filmszínész - filmtörténet - 20. század - 21. század
791.43.071.2(100)(092) *** 791.43(73)(091)
[AN 2890834]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2010.
   Kállai Ferenc / [főszerk. Vince Mátyás]. - Budapest : MTI, cop. 2009. - 127 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Film, színház, muzsika, ISSN 1789-3712 ; 3.)
ISBN 978-963-87576-4-7 kötött : 2450,- Ft
Kállai Ferenc (1925-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - fényképalbum
791.43.071.2(439)(092)Kállai_F. *** 792.028(439)(092)Kállai_F.(084.12)
[AN 2890697]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2010.
Péter Márta
   Frenák Pál & Compagnie Pal Frenak / Péter Márta ; [kiad. a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány]. - Budapest : Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány, cop. 2009. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8402-6 fűzött
Frenák Pál (1957-)
Frenák Pál Társulat
Magyarország - táncművész - koreográfus - 20. század - 21. század
793.3(439)(092)Frenák_P. *** 793.31.02(439)(092)Frenák_P.
[AN 2892450]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2010.
Pliseckaâ, Majâ Mihajlovna (1925-)
Â, Majâ Pliseckaâ (magyar)
   Én, Maja Pliszeckaja / ford. Pólya Katalin. - Budapest : Planétás : M. Táncművészeti Főisk., cop. 2009. - 443 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 2.)
ISBN 978-963-9414-23-5 fűzött
Pliseckaâ, Majâ Mihajlovna (1925-)
Szovjetunió - táncművész - orosz irodalom - 20. század - ezredforduló - balett - memoár
792.82.071(73)(092)Pliseckaja,_M.(0:82-94) *** 882-94=945.11
[AN 2894057]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1830 /2010.
Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (3.) (2009) (Budapest)
   III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia [elektronikus dok.] : Budapest, 2009. 02.06. / szerk. Váradi Tamás ; [rend., közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2009
. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2008. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-50-7
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2890287]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2010.
   Angol tematikus nyelvvizsgaszótár : A1, A2, B1, B2 / [szerk. Gál Edina]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 61 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-8815-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 2892156]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2010.
Benkő Loránd (1921-)
   A Szovárd-kérdés : fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből / Benkő Loránd. - Budapest : Akad. K., 2009. - 136 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-130.
ISBN 978-963-05-8796-9 kötött
családtörténet - magyar nyelv - tulajdonnév - magyar őstörténet - Árpád-kor
809.451.1-313 *** 930.8(=945.11)
[AN 2894442]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2010.
Csillaghy, Andrea (1940-)
   Két kuruc beszélget / Csillaghy András, Hubay Miklós. - Budapest : Napkút K., 2009. - 181, [2] p., [20] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Beszélgetők könyvei, ISSN 1789-1744 ; 3.)
ISBN 978-963-236-102-8 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - író - nyelvész - pszicholingvisztika - 20. század - 21. század - dialógus
80.001(45)(=945.11)(092)Csillaghy,_A.(047.53) *** 894.511(092)Hubay_M.(047.53)
[AN 2892383]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2010.
Egeresi László Sándor
   A bibliai héber nyelv tankönyve = Digdẇg lašŵn tanakiy / Egeresi László Sándor. - Budapest : ÚMK, 2009. - 359 p. ; 24 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-019-9 fűzött : 3480,- Ft
héber nyelv - egyetemi tankönyv
809.24-5(075.8)
[AN 2892791]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2010.
   English today : [angolnyelv-oktató program] / [ford. Biernaczky Adrienne]. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2009]-. - 19 cm
ISBN 978-963-9709-83-6
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2879494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Elementary level : coursebook four. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-91-1 fűzött
[AN 2890704] MARC

ANSEL
UTF-81836 /2010.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik Französisch kurz & bündig (magyar)
   Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2010, cop. 2004. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-81-6 fűzött
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 2897490]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2010.
Funk, Hermann
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : tankönyv B1 / von Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan ; in Zsarb. mit Susy Keller ; [ill. Martin Guhl, Theo Scherling]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 144 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Borítócím: Geni@l : Zertifikatsniveau
ISBN 978-963-7460-99-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2893797]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2010.
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : tankönyv A1 / von Hermann Funk [et al.] ; in Zsarb. mit Susy Keller, Maruska Mariotta ; [ill. Theo Scherling und Stephen Bennett]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 120 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7460-95-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2893752]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2010.
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : tankönyv A2 / von Hermann Funk [et al.] ; in Zsarb. mit Susy Keller, Maruska Mariotta ; [ill. Theo Scherling und Stephen Bennett]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 120 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7460-97-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2893855]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2010.
Gyáfrás Edit
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : német - magyar szójegyzék A1 / Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 45 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9954-08-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2893780]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2010.
Gyáfrás Edit
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : német - magyar szójegyzék A2 / Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 46 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9954-09-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2893792]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2010.
Gyáfrás Edit
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : német - magyar szójegyzék B1 / Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 70 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9954-10-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2893837]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2010.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1998. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8814-0 kötött
ISBN 978-963-05-8813-3 b.
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2892435]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2010.
Katona László
   Grammar won't bite! : nyelvtani gyakorlókönyv : középszint / Katona László, Vadnay Marianna. - 2. átd., bőv. kiad. - Veszprém : Kredit, 2009. - 149 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7956-5 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 2892660]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2010.
Keller, Susy
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : munkafüzet A1 / von Susy Keller, Maruska Mariotta, Theo Scherling ; in Zsarb. mit Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan ; [ill. Theo Scherling und Stephen Bennett]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 96 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-7460-94-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2893750]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2010.
Keller, Susy
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : munkafüzet A2 / von Susy Keller, Maruska Mariotta, Theo Scherling ; in Zsarb. mit Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 104 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-7460-96-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2893862]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2010.
Keller, Susy
   Geni@l : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : munkafüzet B1 / von Susy Keller, Ute Koithan ; in Zsarb. mit Hermann Funk, Michael Koenig ; [ill. Martin Guhl und Theo Scherling]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 111 p. : ill. ; 27 cm
Borítócím: Geni@l : Zertifikatsniveau
ISBN 978-963-7460-98-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2893822]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2010.
Kiss Gabriella
   Jó szórakozást magyarul! : fun reading exercises : olvasókönyv magyarul tanulóknak / Kiss Gabriella, Molnár Ilona. - Budapest : Molilla Kv., 2009. - 217 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-06-7938-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(078)=00
[AN 2892138]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2010.
   Magistrae discipuli : tanulmányok Madas Edit tiszteletére / szerk. Nemerkényi Előd. - [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2009. - 360 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-446-549-2 fűzött : 2800,- Ft
filológia - világirodalom története - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - emlékkönyv - személyi bibliográfia
80 *** 82(091)".../17" *** 871(439)(091) *** 894.511(091) *** 012Madas_E.
[AN 2892613]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2010.
   A magyar orvosi nyelv tankönyve / szerk. Bősze Péter. - Budapest : Medicina, 2009. - 399 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-187-4 kötött : 5800,- Ft
orvostudomány - magyar nyelv - szaknyelv - terminológia - egyetemi tankönyv
809.451.1-086.6(075.8) *** 61(075.8)
[AN 2893871]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2010.
Martonné Lányi Anikó
   888 kérdés és válasz német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Martonné Lányi Anikó, Milosné Domokos Ilona]. - Szeged : Maxim, 2009. - 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-62-2 fűzött : 1780,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2892710]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2010.
Mollay Erzsébet (1949-)
   Holland - magyar kéziszótár = Nederlands - Hongaars handwoordenboek / Mollay Erzsébet főszerk. ... - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2010. - XXIV, 1140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-12-0 kötött (hibás ISBN 963-9087-59-9)
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 2897598]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2010.
   Német tematikus nyelvvizsgaszótár : A1, A2, B1, B2 / [szerk. Doba Dóra, Dömök Szilvia]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 60 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-8816-4 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11 *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 2892147]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2010.
Petőfi S. János (1931-)
   Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II : adalékok a verbális szövegek szövegösszefüggőség-hordozóinak vizsgálatához / Petőfi S. János. - [Debrecen] : Kossuth Egy. K., 2009. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 15.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-331-7 fűzött
nyelvészet - hermeneutika - szemiotika - szövegtan
801.73 *** 800.1:165.212
[AN 2891273]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2010.
Szabó Szilvia
   ECL : practice exam book 1 : English level C1 : certificate of attainment in modern languages / [written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins]. - Rev. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. Kft., 2009. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87846-5-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2897275]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2010.
Szilfai Anna
   Angol úti kisokos / összeáll. Szilfai Anna. - Budapest : Animus, 2008 [!2009], cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-68-7 fűzött : 390,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2897216]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2010.
   Szótárírás és szótárírók / szerk. Fábián Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2009. - 295 p. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8778-5 fűzött : 2950,- Ft
lexikográfia - magyar nyelv
801.3 *** 809.451.1-3
[AN 2894256]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2010.
   Tudományterületek és nyelvhasználat : IX. Szaknyelvi Konferencia : Veszprém, 2009. október 16-17. : program és absztraktok / [szerk. Kurtán Zsuzsa, Sebestyén József] ; [rend., közread. a] Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, Pannon Egyetem. - Veszprém : SZOKOE : Pannon Egy., [2009]. - 46 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - konferencia-kiadvány
800.866 *** 809.451.1-086.6 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2891022]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2010.
   Vallomások : harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről / összeáll. és szerk. Grétsy László. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Tinta Kvk., 2009. - 113 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 11.)
ISBN 978-963-9902-34-3 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv
809.451.1
[AN 2893075]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1860 /2010.
Bényei Tamás (1966-)
   Az ártatlan ország : az angol regény 1945 után / Bényei Tamás. - Utánny. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - 539 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 497-524.
ISBN 978-963-473-324-9 fűzött
angol irodalom története - 20. század - prózaepika
820(091)-31"194/197"
[AN 2894931]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2010.
   Biblia Hungarica philologica : magyarországi bibliák a filológiai tudományokban : az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica, a könyv "mely örök életet ád" (2008. 11. 21 - 2009. 03. 29.) című kiállítás alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai / [szerk. Heltai János]. - [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2009. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-550-8 fűzött : 2400,- Ft
Biblia
Magyarország - filológia - irodalomtudomány - művelődéstörténet - bibliakutatás
82.01 *** 82.07 *** 930.85(439) *** 22.01
[AN 2892082]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2010.
Kracauer, Siegfried (1889-1966)
Der Detektiv-Roman (magyar)
   A detektívregény : értelmezés ; Történelem : a végső dolgok előtt / Siegfried Kracauer ; [ford. Teller Katalin]. - Budapest : Kijárat, 2009. - 313 p. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748)
Egys. cím: Der Detektiv-Roman ; History. - Bibliogr.: p. 293-306.
ISBN 978-963-9529-83-0 fűzött : 2800,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - történetfilozófia - bűnügyi regény
82.01-312.4 *** 930.1
[AN 2892566]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2010.
   Kultúrán innen és túl : írások Rozsnyai Bálint tiszteletére = Within and without culture : essays in honor of Bálint Rozsnyai / [szerk. Vajda Zoltán ...]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-976-8 fűzött
anglisztika - amerikanisztika - emlékkönyv
820(73)(091) *** 820(091)
[AN 2890686]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2010.
Madarász Imre (1962-)
   A legfényesebb századforduló : tanulmányok a XVIII-XIX. század olasz irodalmáról / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 226 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9908-20-8 fűzött : 2000,- Ft
olasz irodalom története - 18. század - 19. század
850(091)"17/18"
[AN 2892731]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2010.
Martin, Gerald
Gabriel García Márquez (magyar)
   Gabriel García Márquez : egy élet / Gerald Martin ; [ford. Bölcskei Erzsébet és Ureczky Eszter]. - Budapest : Magvető, 2009. - 646, [4] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2736-3 kötött : 4990,- Ft
García Márquez, Gabriel (1928-)
Kolumbia - író - 20. század - ezredforduló - életrajz
860(861)(092)Garcia_Marquez,_G.
[AN 2891889]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2010.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
narratológia
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Elbeszélés, kultúra, történelem / [szerk. Kisantal Tamás]. - 2009. - 313 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-82-3 fűzött : 2700,- Ft
irodalomelmélet - narratológia - irodalomtudomány
82.01 *** 930.1
[AN 2892578] MARC

ANSEL
UTF-81867 /2010.
Pál József (1953-)
   Dante : szó, szimbólum, realizmus a középkorban / Pál József. - Budapest : Akad. K., 2009. - 254 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 978-963-05-8792-1 kötött
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század - műelemzés
850(092)Dante,_A.
[AN 2891926]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2010.
Pálfy Miklós (1942-)
   Regényhősök, archétípusok : tíz tanulmány / Pálfy Miklós. - Szeged : Grimm, [2009]. - 99 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9954-11-3 fűzött
világirodalom története - irodalomtudomány - műelemzés
82(091) *** 82.01
[AN 2891920]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2010.
Réthey Prikkel Miklós (1943-)
   A forrás költészete: az attitűdköltészet / Réthey-Prikkel Miklós. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-239.
ISBN 978-963-446-545-4 fűzött : 2200,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - vers
82.01-14
[AN 2892068]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2010.
Steiner, George (1929-)
After Babel (magyar)
   Bábel után : nyelv és fordítás / George Steiner ; [ford. Bart István]. - Budapest : Corvina, [2005-2009]. - 2 db ; 24 cm
műfordítás
82.03
[AN 2594630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2009. - 191 p.
Bibliogr: p. 171-182.
ISBN 978-963-13-5877-3 fűzött : 3000,- Ft
[AN 2891996] MARC

ANSEL
UTF-81871 /2010.
   A szőnyeg visszája : a spanyol nyelvű irodalmak és a fordítás / [szerk. Menczel Gabriella, Végh Dániel]. - Budapest : Palimpszeszt, 2009. - 108 p. ; 25 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557)
A Budapesten, 2008. május 28-30. között megrendezett VI. Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88192-0-8 fűzött (hibás ISBN 978-963-86524-8-5)
spanyol irodalom története - író - fordítás - műelemzés
860(092) *** 82.03
[AN 2890796]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2010.
Thompson, Laura (1964-)
Agatha Christie (magyar)
   Agatha Christie : egy angol mítosz : életrajz exkluzív dokumentumok alapján / Laura Thompson ; [ford. Kocsis Anikó]. - Budapest : Háttér, cop. 2009. - 555 p., [18] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-87-2 fűzött : 3990,- Ft
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - író - 20. század - életrajz
820(092)Christie,_A.
[AN 2891999]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1873 /2010.
Ablonczy Anna (1950-)
   Miért éppen Polcz Alaine? : négyszemközti beszélgetések Polcz Alaine életének néhány fontos szereplőjével / Ablonczy Anna. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 222 p. ; 21 cm
Fűzött : 2490,- Ft : 9,3 EUR : 280,17 SKK
ISBN 978-80-8101-255-6
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú - memoár
894.511(092)Polcz_A.(047.53)
[AN 2891618]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2010.
Bednanics Gábor (1976-)
   Kerülőutak és zsákutcák : a modern magyar líra kezdetei / Bednanics Gábor. - Budapest : Ráció, 2009. - 296 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-74-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - műfajelmélet - 19. század - századforduló
894.511(091)-14"186/191" *** 82.01-14
[AN 2891495]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2010.
   Emlékhelyek : Németh László emlékezete / összeáll. Lakatos István. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-85-0 kötött : 2150,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - emlékhely - 20. század
894.511(092)Németh_L. *** 725.945(439)
[AN 2893783]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2010.
Gömöri György (1934-)
   Kultúránk követei a régi Európában / Gömöri György. - Budapest : EditioPrinceps, 2009. - 215, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8496-5 fűzött : 2310,- Ft
Európa - Magyarország - magyar irodalom története - író - világirodalom története - irodalmi kölcsönhatás - 16. század - 17. század
894.511(091)"15/16" *** 82.091"15/16"
[AN 2891518]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2010.
Hafner Zoltán (1965-)
   Kertész Imre bibliográfia / Hafner Zoltán ; [kiad. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - Budapest : PIM, 2009. - 226 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9401-64-8 fűzött : 1800,- Ft
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
894.511(092)Kertész_I.:016 *** 012Kertész_I.
[AN 2892702]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2010.
Horváth Kornélia (1971-)
   Irodalom, retorika, poétika / Horváth Kornélia. - Budapest : EditioPrinceps, 2009. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8497-2 fűzött : 2100,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - magyar irodalom története - költészet
894.511(091) *** 82.01(100)(091) *** 82.01-1
[AN 2891489]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2010.
Horváth Szilveszterné
   Batsányi Jánosról tapolcai tizenéveseknek / Horváth Szilveszterné és Őriné Szilvási Anna munkája ; [Tapolcai Városszépítő Egyesület kiadványa]. - 2. jav. kiad. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2009. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-87066-4-5 fűzött
Batsányi János (1763-1845)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Batsányi_J.
[AN 2897482]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2010.
   Írások Tompa Mihályról. - Putnok : Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyes., 2009. - 116, [3] p. : ill. ; 27 cm. - (Gömöri múlt és jelen, ISSN 2061-3105 ; 1.)
Tompa Mihály verseivel
ISBN 978-963-06-8278-7 kötött
Tompa Mihály (1817-1868)
Magyarország - író - 19. század - magyar irodalom - vers
894.511(092)Tompa_M. *** 894.511-14
[AN 2891546]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2010.
Máthé Andrea
   A könyv csábítása : tanulmányok, esszék, kritikák / Máthé Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 326 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-230-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika - esszé - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82.01 *** 82.09
[AN 2892397]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2010.
Milbacher Róbert (1971-)
   Arany János és az emlékezet balzsama : az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben / Milbacher Róbert. - Budapest : Ráció, 2009. - 374 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 343-366.
ISBN 978-963-9605-78-7 fűzött : 2900,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - kultusz - 19. század - műelemzés
894.511(092)Arany_J. *** 394.944
[AN 2891775]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2010.
Olasz Sándor (1949-)
   Magány és társaság között : tanulmányok, kritikák / Olasz Sándor. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 225 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-84-3 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés - irodalomkritika
894.511(091)"19/200" *** 82.09(439)"200" *** 82.01(439)"200"
[AN 2893791]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2010.
Tatai Zoltán (1928-)
   Molnár Gábor / Tatai Zoltán ; [kiad. a "Bakonytól az Amazóniáig" Molnár Gábor Társaság]. - Budapest ; [Ajka] : "Bakonytól az Amazóniáig" Molnár G. Társ., 2009. - 59 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Molnár Gábor (1908-1980)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Molnár_G.
[AN 2890793]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2010.
Valachi Anna (1948-)
   Csigavonalban a Parnasszusra : Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa : alkotásélménytani "fejlődésregény" / Valachi Anna. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-546-1 fűzött : 2800,- Ft
Rákos Sándor (1921-1999)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Rákos_S.
[AN 2892669]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2010.
Varecza László (1936-)
   Interjú Vareczával, 2005, 3-5 / Horváth Zoltán. - [Szombathely] : [Varecza L.], [2009]. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88600-0-2 fűzött
Varecza László (1936-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Varecza_L.(047.53)
[AN 2894022]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1887 /2010.
   1000 japán vers : haikuk, wakák : életről, halálról, szerelemről, természetről / [ford. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2009. - 225, [15] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-075-2 fűzött : 2190,- Ft
japán irodalom - vers - antológia
895.6-14(082)=945.11
[AN 2894599]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2010.
Ajvide Lindqvist, John (1968-)
Låt den rätte komma in (magyar)
   Hívj be! / John Ajvide Lindquist ; [ford. Miszoglád Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 590 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-111-4 fűzött : 3499,- Ft
svéd irodalom - horror - regény
839.7-312.9=945.11
[AN 2890808]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009, cop. 2008. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-40-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2897449]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2010.
Ayala, Francisco (1906-2009)
Muertes de perro (magyar)
   Rút halál / Francisco Ayala ; [ford. Imrei Andrea]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-205-2 fűzött : 2300,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2892400]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2010.
Ben Jelloun, Tahar (1944-)
Sur ma mère (magyar)
   Anyámról : regény / Tahar Ben Jelloun ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7052-86-6 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2891985]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2010.
Benjamin, Nikki
Home again (magyar)
   Hóviharos éjszakán / Nikki Benjamin ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 228.)
ISBN 978-963-538-119-7 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894040]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2010.
Bennett, Alan (1934-)
The uncommon reader (magyar)
   A királynő olvas / Alan Bennett ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2009. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2734-9 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2892362]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2010.
Brown, Pam
Cats (magyar)
   Cicák / Pam Brown ; [fotó Yoneo Morita] ; [... vál. Helen Exley]. - Pécs : Alexandra, cop. 2009. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Gadóczi Andrea. - keretcím: Helen Exley ajándékkönyvek. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-994-8 kötött
macska - világirodalom - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 636.8(0:82-84) *** 099.1
[AN 2894105]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2010.
The collected erotica (magyar)
   Az erotika képes története : a szexualitás ábrázolása kétezer év művészetében. - Pécs : Alexandra, 2009. - 415 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Összeáll. Hill, Charlotte és Wallace, William. - Bibliogr.: p. 412-415.
ISBN 978-963-297-081-3 fűzött
világirodalom - erotikus irodalom - művelődéstörténet - akt - album
82-993=945.11 *** 7.041.5(100) *** 930.85(100)
[AN 2890837]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2010.
Dâčenko, Marina (1968-)
Vita nostra (magyar)
   Alekszandra és a teremtés növendékei / Marina és Szergej Gyacsenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 365 p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-40-7 fűzött : 2990,- Ft
ukrán irodalom - fantasztikus regény
883-312.9=945.11
[AN 2890637]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2010.
Darcy, Emma
The playboy boss's chosen bride (magyar)
   Cukorbaba / Emma Darcy ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 454.)
Fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 11 RON (hibás ISBN 978-963-538-065-7)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894046]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2010.
D'Lacey, Chris
The fire within (magyar)
   Tűzkönny / Chris d'Lacey ; [ford. Tótisz András]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 258, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-119-0 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2890835]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2010.
Dogs (magyar)
   Kutyák / [... vál. Helen Exley]. - Pécs : Alexandra, cop. 2009. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Gadóczi Andrea. - keretcím: Helen Exley ajándékkönyvek. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-995-5 kötött
kutya - világirodalom - miniatűr dokumentum - aforizma
82-84=945.11 *** 636.7(0:82-84) *** 099.1
[AN 2894112]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2010.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2892151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Lara és a szürke kanca. - 2009. - 114 p.
ISBN 978-963-9708-93-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2892153] MARC

ANSEL
UTF-81901 /2010.
   "Düledék palota" : klasszikus rémtörténetek / [vál., összeáll. Sárközy Bence]. - [Budapest] : Magvető, cop. 2009. - 587 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2733-2 kötött : 4490,- Ft
világirodalom - horror - elbeszélés - antológia
82-32=945.11
[AN 2892080]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2010.
Eschbach, Andreas (1959-)
Die Haarteppichknüpfer (magyar)
   Hajszőnyegszövők / Andreas Eschbach ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 271, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-26-1 fűzött : 2670,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2891809]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2010.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terri Farley ; [ford. Ludman Anita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2890872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Musztángszív. - 2009. - 213 p.
ISBN 978-963-245-120-6 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2890880] MARC

ANSEL
UTF-81904 /2010.
Fossum, Karin (1954-)
Elskede Poona (magyar)
   Indiai feleség / Karin Fossum ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Scolar, 2009. - 365 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-127-6 fűzött : 2950,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 2892205]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2010.
Furnivall, Kate
The red scarf (magyar)
   A vörös sál / Kate Furnivall ; [ford. Deák Zsuzsanna]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2009. - 470 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-362-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2892302]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2010.
Gaiman, Neil (1960-)
Anansi boys (magyar)
   Anansi fiúk / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 278, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-59-5 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2891394]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2010.
Gardner, Darlene
Winter heat (magyar)
   Kulcskérdés / Darlene Gardner ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 242.)
ISBN 978-963-538-083-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894036]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2010.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Il potere della luce (magyar)
   Fairy Oak : a fény hatalma / Elisabetta Gnone ; [ill. Alessia Martusciello] ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 374 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - A Fairy Oak trilógia 3. kötete
ISBN 978-963-245-162-6 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2890849]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2010.
Harrison, Harry (1925-)
West of Eden (magyar)
   Édentől nyugatra / Harry Harrison ; [ill. Bill Sanderson] ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 539, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-33-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2891818]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2010.
Hawthorn, Philip
The Usborne little book of fairy stories (magyar)
   Tündérmesék kis könyve / írta ... Philip Hawthorn ; ill. Stephen Cartwright ; [ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-113-9 kötött
gyermekirodalom - angol irodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2890804]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2010.
Kay, Guy Gavriel (1954-)
Ysabel (magyar)
   Ysabel : [Provence varázslatos arca] / Guy Gavriel Kay ; [ford. Sohár Anikó]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 413 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-31-5 fűzött : 2870,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2891780]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2010.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Külföldi játszószín / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Czibula Katalin, Demeter Júlia. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 411 p. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Második osztály, Fordítások)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-311-9 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - dráma
82-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2891398]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2010.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Friday the rabbi slept late (magyar)
   A rabbi pénteken sokáig aludt / Harry Kemelman ; [ford. Neumann Anna]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007 [!2009]. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-31-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2897372]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2010.
Lawrence, Kim
The Italian's wedding ultimatum (magyar)
   Betelt a pohár! / Kim Lawrence ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 444.)
ISBN 978-963-538-118-0 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894035]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2010.
Le Carré, John (1931-)
A most wanted man (magyar)
   Az üldözött / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-63-2 fűzött : 2680,- Ft : 10,5 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2891319]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2010.
Link, Charlotte (1963-)
Das Haus der Schwestern (magyar)
   A nővérek háza / Charlotte Link ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Szó K., 2009. - 506 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9870-10-9 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2892722]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2010.
MacLeod, Ken (1954-)
Dark light (magyar)
   Sötét fény / Ken MacLeod ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 331, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-39-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2891830]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2010.
Marín, Rafael (1959-)
Elemental, querido Chaplin (magyar)
   Sherlock Holmes és az Einstein-gyár / Rafael Marín ; [ford. Horváth Hermina]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 217 p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-30-8 fűzött : 2670,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2890620]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2010.
Mayle, Peter (1939-)
The vintage caper (magyar)
   Provence-i borbalhé / Peter Mayle ; [ford. Varga Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-311-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2890829]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2010.
McCullough, Colleen (1937-)
Antony and Cleopatra (magyar)
   Antonius és Kleopátra / Colleen McCullough ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2009. - 747, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8844-1 kötött : 4200,- Ft
Antonius, Marcus (Kr. e. 83-Kr. e. 30)
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 2890818]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2010.
   A megszelídülő világ : szöveggyűjtemény az erényekről általános iskolásoknak magyar és cigány nyelven / szerk. Bíró Gyula ; [cigány nyelvre ford. Demeter Ilona] ; [közread. az] Amenca - Velünk Európába Szervezet. - Berettyóújfalu ; Nagyrábé : Amenca - Velünk Európába Szervezet, 2009. - 65, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8533-7 fűzött
világirodalom - szöveggyűjtemény - kétnyelvű dokumentum - gyermekkönyv
82-822.02=945.11=914.99
[AN 2891303]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2010.
Nadasi, Aurea
The escape (magyar)
   A szökés : [egy igaz történet] / Nádasi Aurea ; [... ford. Praznovszky Dániel és Nádasi Gusztáv]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 106 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9908-35-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2892665]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2010.
Neels, Betty (1910-2001)
A matter of chance (magyar)
   Valóra váltom álmaidat / Betty Neels ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 385.)
ISBN 978-963-538-082-4 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2894107]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2010.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Elfogtam volna mást, s íme, elfogtak engem : Nemes Nagy Ágnes válogatott műfordításai / [vál. és az utószót írta Buda Attila] ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Ráció : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2009. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9605-76-3 kötött : 1800,- Ft
világirodalom - vers
82-14=945.11
[AN 2891536]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2010.
Neruda, Jan (1834-1891)
   Prágai történetek / Jan Neruda ; Takács Ildikó Beáta ill. ; [ford. Götzl Andor, Réz Ádám]. - Budapest : Alinea, 2009. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-34-6 fűzött : 2950,-
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2892364]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2010.
Niffenegger, Audrey (1963-)
The time traveller's wife (magyar)
   Az időutazó felesége / Audrey Niffenegger ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 563 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-035-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2892298]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2010.
Pattison, Eliot
Beautiful ghosts (magyar)
   Tibet szellemei / Eliot Pattison ; [ford. Aranyi Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 426 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-361-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2892793]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2010.
Perry, Tasmina
Original sin (magyar)
   Eredendő bűn / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke, Szabó Veronika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 822 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-310-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2890833]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2010.
Pickart, Joan Elliott
A bride by Christmas (magyar)
   Karácsonyi esküvő / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Csató Gabriella]. Válunk, válogatunk? / Jennifer Drew ; [... ford. Fürst Anna]. Közös tulajdon / Margaret Allison ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 36.)
Egys. cím: A bride by Christmas. All wrapped up!. Mistletoe maneuvers
ISBN 978-963-538-086-2 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894150]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2010.
Pickart, Joan Elliott
Home again (magyar)
   Keljfeljancsi / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 227.)
Fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON (hibás ISBN 978-963-538-080-8)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894038]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2010.
Porter, Jane (1964-)
At the Greek boss's bidding (magyar)
   Vak végzet / Jane Porter ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 453.)
ISBN 978-963-538-116-6 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894045]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2010.
Prévost, Guillaume (1964-)
Le livre du temps (magyar)
   Időkönyv / Guillaume Prévost ; [ford. Bognár Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2890817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A faragott kő. - 2009. - 250 p.
ISBN 978-963-245-060-5 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2890821] MARC

ANSEL
UTF-81933 /2010.
Racine, Jean (1639-1699)
Athalie (magyar)
   Atália : tragédia öt felvonásban / Jean Racine ; ford. Szálinger Balázs ; társford. Bánföldi Tibor. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2009. - 120 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-87786-6-6 fűzött
francia irodalom - tragédia
840-21=945.11
[AN 2892898]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2010.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az Olimposziak : [második könyv] / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 253, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-097-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2890825]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2010.
Roberts, Alison (1956-)
Her emergency knight (magyar)
   Túlélők / Alison Roberts ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 384.)
ISBN 978-963-538-081-7 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894041]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Search for love (magyar)
   Bor, boldogság, Bretagne ; Képregény az életem / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert, ... Gulácsy Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 399 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: Search for love ; Local hero
ISBN 978-963-538-074-9 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2892006]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2010.
Robinson, Patrick (1939-)
To the death (magyar)
   Mindhalálig / Patrick Robinson ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-144-5 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2892894]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2010.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
La sombra del viento (magyar)
   A szél árnyéka / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Vajdics Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 604 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-313-0 fűzött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2892162]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2010.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső ; [szöveggond., a mű ... elemzését segítő anyag elkészítése Molnár Krisztina Rita]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 167 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6337-3 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2892385]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2010.
Stilton, Geronimo
Nel regno della fantasia (magyar)
   A fantázia birodalma / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 377, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-115-5 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2890927]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2010.
Stilton, Geronimo
Viaggio nel tempo (magyar)
   Időutazás / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 286, [138] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-534-6 kötött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2892164]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2010.
Stoker, Bram (1847-1912)
The lair of the white worm (magyar)
   A fehér féreg fészke / Bram Stoker ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 210, [3] p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-29-2 fűzött : 2370,- Ft
angol irodalom - horror
820-312.9=945.11
[AN 2891812]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2010.
Strauss, Botho (1944-)
Der Park (magyar)
   A park / Botho Strauss ; ford. Forgách András. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2009. - 152 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-87786-7-3 fűzött
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 2893335]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2010.
Teodorovici, Lucian Dan (1975-)
Circul nostru vă prezintă (magyar)
   Cirkuszunk bemutatja : a madárember : a nagy mutatvány / Lucian Dan Teodorovici ; [ford. Nagy Zsuzsanna]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-236-233-5 fűzött : 2000,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2892576]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2010.
Vrkljan, Irena (1930-)
Svila, škare (magyar)
   Selyem, olló ; Marina, avagy Az életrajzról : két kisregény / Irena Vrkljan ; ford. Radics Viktória. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 181 p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
Egys. cím: Svila, škare ; Marina ili O biografiji
ISBN 978-963-236-215-1 fűzött : 2200,- Ft
horvát irodalom - kisregény
886.2-31=945.11
[AN 2892596]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2010.
Way, Margaret
Marriage at murraree (magyar)
   Popsztár vagy feleség? / Margaret Way ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 443.)
ISBN 978-963-538-117-3 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2894031]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2010.
Webb, Holly
Lost in the snow (magyar)
   Cica a hóban / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-102-2 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2890885]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2010.
Webb, Holly
Lost in the storm (magyar)
   Cica az erdőben / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-103-9 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2890908]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2010.
Webb, Holly
Sam the stolen puppy (magyar)
   Az ellopott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-105-3 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2890947]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2010.
Webster, John (1580-1632)
The Duchess of Malfi (magyar)
   Amalfi hercegnő : tragédia / John Webster ; [ford. Vas István]. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2009. - 100 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-87786-8-0 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2893321]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2010.
Weil, Simone (1909-1943)
   Ami személyes, és ami szent : válogatott írások / Simone Weil. - Budapest : MMSZ, 2009. - 390 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
A ford. a "La personne et la sacré" és a "La pesanteur et la gracé" c. tanulmányok alapján kész. - Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 978-963-87358-6-7 kötött
francia irodalom - vallásfilozófia - esszé
840-4=945.11 *** 21
[AN 2896896]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2010.
Weir, Alison
Innocent traitor (magyaar)
   Lady Jane / Alison Weir ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 612 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-309-3 fűzött : 3999,- Ft
Grey, Jane (1537-1554)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2891441]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2010.
Wyndham, John (1903-1969)
The Midwich cuckoos (magyar)
   Szemünk fényei / John Wyndham ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 232, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-35-3 fűzött : 2670,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2892087]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1954 /2010.
Astur János
   Ana : a korona : kalandfilm / Astur János. - Debrecen : Logos 2000, cop. 2009. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87743-4-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2893715]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2010.
Astur János
   MDXXVI : játékfilm Mohácsról és a pálosokról / Astur János. - Debrecen : Logos 2000, 2009. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87743-3-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2893730]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2010.
Bacsik Katalin
   Körök a homokban / Bacsik Katalin ; [kiad. Madách Imre Városi Könyvtár]. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2009. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87677-5-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2893322]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2010.
Bajnai Nóra Katalin (1988-)
   Ön-zene / Bajnai Nóra Katalin. - Budapest : Scolar, 2009. - 68, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122 ; 5.)
ISBN 978-963-244-141-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2891860]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2010.
Balla József (1955-)
   Fényvirágos üzlet / Balla József. - Budapest : Accordia, 2009. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-58-4 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2890787]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   A jégpáncélos vitéz : képzeletbeli utazás Erdélyben három tucat rege és monda segítségével / Benedek Elek ; [vál. és szerk. Kemény András] ; [Rohbock metszeteivel ...]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kairosz : Unicus Műhely, [2009]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-302-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2892611]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2010.
Bíró József (1951-)
   Mukkeum si / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 102 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9908-48-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - képvers
894.511-14
[AN 2892738]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2010.
Birtalan Balázs (1969-)
   Művirágok a szimbolizmus oltárára / Birtalan Balázs. - Budapest : Katalizátor, 2009. - 88, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88599-1-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892395]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2010.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Hetvenkét lépcső / Birtalan Ferenc. - Budapest : Katalizátor, 2009. - 100, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88599-0-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892388]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2010.
Bokros László (1972-)
   Szeptemberek / Bokros László. - Budapest : Accordia, 2009. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-83-6 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2890786]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2010.
Borbély Szilárd (1964-)
   Borbély Szilárd - Michael Dornhauser : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2009. - 152 p. ; 21 cm + CD. - (Dichterpaare ; 8.)
Ford. Orbán István, Szijj Ferenc
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-902736-01-7
magyar irodalom - osztrák irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - hangoskönyv
894.511-14.02=30 *** 830-14(436).02=945.11
[AN 2894124]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2010.
Bornai Tibor (1955-)
   Lőj az ördögre / Bornai Tibor. - Budapest : Jaffa, 2009. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-09-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2891310]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2010.
Brokés Ágnes (1940-)
   Szerenád : [versek] / Brokés Ágnes. - Budapest : Orpheusz Kv., 2009. - 119 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9809-06-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2894030]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2010.
Csató László
   Hátvakaró / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2009. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-07-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892621]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2010.
Csörgits József (1948-)
   Elindulnak a jegenyék / Csörgits József ; [ill. Streicher András]. - Szentendre : Art-is Kft., 2009. - 64 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88653-0-4 kötött
Horvátország - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.13)
[AN 2892867]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2010.
Csukás István (1936-)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-53-0 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2892174]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2010.
Czigány György (1931-)
   Lámpaláz : három filmetűd / Czigány György. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 115 p. ; 20 cm
Tart.: LámpalázÞ; Fél nap nyárÞ; ...és a vének
ISBN 978-963-9908-25-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2892533]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2010.
Czigány Lóránt (1935-2008)
   Együgyű történetek / Czigány Lóránt ; [Gyémánt László ill.]. - Budapest : Kortárs, 2009. - 110 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-9593-92-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2892083]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2010.
Daróci Attila
   Agyvihar / Daróci Attila. - Budapest : Szerző, 2009. - 55 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8109-4 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-8-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890779]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2010.
Deák Mór (1959-)
   Én maradok : versek / Deák Mór. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-32-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892650]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2010.
Demeter József (1947-)
   Magyardellői napdalok : lírai szociográfia / Demeter József. - Budapest : Hungarovox, 2006-. - 20 cm
A 3. köteten az alcím: mágikus lírai szociográfia
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2703006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 197 p., [8] t. : ill., színes
ISBN 978-963-9908-29-1 fűzött : 1500,- Ft
[AN 2892689] MARC

ANSEL
UTF-81975 /2010.
Doblin, Francois, Sir
   Más(-)világ avagy Se eleje, se vége, Doblin angyal meséje / Sir Francois Doblin ; [ill. Szirják Edit]. - Budapest : HH 2000 Kft., 2009. - 116, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Doblin angyal meséi
ISBN 978-963-88639-0-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2893931]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2010.
Dudás Bertalan
   Könnyű altató / Dudás Bertalan. - [Csongrád] : Raszter, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-58-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2893496]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2010.
Égeni Nikolett (1989-)
   Fairy Tale Bt. avagy Egy tündérnő naplója / Égeni Nikolett. - [Budapest] : [Égeni N.], [2009]. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8272-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2890494]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2010.
Faragó Zoltán
   Kró / Andrásfalvi-Faragó Zoltán. - Salgótarján : Dióhéj Kvműhely, [2009]. - 126 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87417-2-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2893320]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2010.
Farsang Károly (1926-)
   Versek, írások az emberért : a Bermuda-háromszög titkai / Farsang Károly. - [Budapest] : Rím, cop. 2009. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-81-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2891262]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2010.
   Ferences iskoladrámák. - Budapest : Argumentum : Akad. K., 2009-. - 25 cm
Magyarország - újkori latin irodalom - magyar irodalom - franciskánusok - iskoladráma
894.511-254.2 *** 271.3(439) *** 871-254.2(439)
[AN 2892426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Csíksomlyói passiójátékok, 1721-1739 / szerk., sajtó alá rend. Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna. - 2009. - 940 p. - (Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század, ISSN 0865-1884 ; 6/1.)
Bibliogr.: p. 53-61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-446-554-6 v. : 4500,- Ft
Magyarország - Csíksomlyó - magyar irodalom - újkori latin irodalom - iskolai színjátszás - franciskánusok - 18. század - iskoladráma
271.3(439)"17" *** 871-254.2(439) *** 894.511-254.2 *** 371.383.3(439-2Csíksomlyó)"17"
[AN 2892428] MARC

ANSEL
UTF-81981 /2010.
Geisz László
   Suttogó fakoronák / Geisz László. - Sopron : Geisz L., 2009. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8575-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2893763]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2010.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   Az aranyasszony útja : [a regénytrilógia 1. része] / Agnes Golenya Purisaca. - 2. jav. kiad. - [Üröm] : Magánkiad., 2009. - 317 p. ; 20 cm. - (Kristály könyvtár)
ISBN 978-963-06-8159-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2892186]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2010.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   Az aranykapu : [a regénytrilógia 2. része] / Agnes Golenya Purisaca. - [Üröm] : Magánkiad., 2009. - 337 p. ; 20 cm. - (Kristály könyvtár)
ISBN 978-963-06-8117-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2891175]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2010.
Gulyás József
   Óriás a törpék között / Gulyás József. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 80, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-56-4 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2891287]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2010.
Györe Imre (1934-2009)
   Holdversek, 1990-2009 / Györe Imre. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 108 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-8212-1 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890456]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2010.
Gyulay Lajos (1800-1869)
   Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve / szerk. Hász-Fehér Katalin ; megj. a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének gondozásában. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-482-914-0 fűzött
Gyulay Lajos (1800-1869)
Magyarország - író - politikus - 19. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Gyulay_L.(0:82-94)
[AN 2833577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Ó szerint Constantia : 1867. június 2 - 1867. június 27. / sajtó alá rend. Szabó Ágnes ; a bevezetőt írta Török Zsuzsa. - 2009. - 93 p.
ISBN 978-963-482-985-0 fűzött
[AN 2894104] MARC

ANSEL
UTF-81987 /2010.
Hárs József (1925-)
   Novellák és elbeszélések / Hárs József. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 228 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-59-5 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2893103]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2010.
   Hátsó bejárat : antológia / [szerk., és az előszót írta Filip Tamás]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-52-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2892638]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2010.
Hill, Rose
   Megkéred a kezem? / Rose Hill. - [Budapest] : Euromédia, 2009. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2009/5.)
Fűzött : 340,- Ft : 2,49 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2892189]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2010.
Hitka Anita (1945-)
   Aforizmák és grafikák / Hitka Anita Dévi, Csillag Lőzsu. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-34-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - grafika - aforizma
894.511-84 *** 76(439)(092)Csillag_L.
[AN 2892541]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2010.
   HogyÖt : az ötéves Spanyolnátha művészeti folyóirat antológiája / [szerk. Vass Tibor]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2009. - 160, [8] p., [1] t.fol. : ill. ; 21x24 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 4.)
ISBN 978-963-88452-3-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2890778]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2010.
Horváth István, B. (1953-)
   Versek a hordóból / B. Horváth István. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-17-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892351]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2010.
Jakab Zsóka (1925-)
   Egy küzdelmes élet igaz története / Jakab Zsóka alias Tuza Antalné sz. Jakab Erzsébet. - Füzesabony ; Debrecen : Szerző, 2009. - 287 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Jakab Zsóka (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2893235]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egetvívó asszonyszív : történelmi regény / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 222 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 34.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6020-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2896868]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2010.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kaláka - Kányádi : kicsiknek és nagyoknak / [ill. Vogronics Zsuzsanna]. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 56 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-200-9 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14(498)
[AN 2897535]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2010.
Kapocsi Judit
   Az öregasszony és a fiú : regény / Kapocsi Judit. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-548-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2892354]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2010.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Cigánykártya / Karafiáth Orsolya ; Filó Vera kártyáival. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - [114] p. : ill. ; 21 cm + 40 kártya
Közös tokban
ISBN 978-963-254-312-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890813]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2010.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Pályám emlékezete / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Orbán László. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 1404 p. : ill. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Első osztály, Eredeti művek)
Bibliogr.: p. 1397-1403.
ISBN 978-963-473-298-3 kötött : 3800,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2891407]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2010.
   Kétarcú rapszódia : antológia. - Debrecen : R. Gyöngyösi K. E., 2009. - 235 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: Lógok csillagálmokon / R. Gyöngyösi Katalin Edit. Gyémánthitek / Répás Zoltán
ISBN 978-963-06-7868-1 fűzött
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14 *** 894.511-821
[AN 2893381]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2010.
   Kétszázadik : [24 fantasztikus novella] / [... szerk. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 314, [7] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-24-7 fűzött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082) *** 82-322.9=945.11
[AN 2892095]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2010.
Kilo India (1961-)
   Önhasadás : Kilo India versei / [... kiad. Csigaház Alapítvány]. - Budapest : Csigaház Alapítvány, 2009. - 109 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-7372-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892484]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2010.
Kőváry E. Péter (1947-)
   Ütött az óránk : [regény] : [valamint a regény kilenc novellája] / Kőváry E. Péter. - Békéscsaba : Kőváry E. P., 2009. - 276 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8274-9 fűzött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2891865]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2010.
Leányvári József
   Búcsú a rímektől / Leányvári József. - Budapest : [Leányvári J.], 2010. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8521-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892630]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2010.
Lisa (1949-)
   Nagydolgozat / Lisa. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 131 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-61-8 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2891289]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2010.
Madarász Anett (1985-)
   Csillag Borzi / Madarász Anett. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 49 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-58-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2890775]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Pesti siker : publicisztika, 1931-1933 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 487 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-193-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2890828]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2010.
McCormack, Craig
   Zombi rituálé : fantasy kisregény / Craig McCormack & John Caldwell. - [Budapest] : Cherubion, 2009. - 94 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 132.)
ISBN 978-963-9566-85-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2894204]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2010.
Méhes György (1916-2007)
   Bizalmas jelentés egy fiatalemberről / Méhes György. - Átd. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2006 [!2009]. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 963-9602-84-1 kötött : 2480,- Ft
Méhes György (1916-2007)
Erdély - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 2897463]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2010.
Méhes György (1916-2007)
   Gina / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7253-34-8 kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2892154]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2010.
Mészáros Viktor (1952-)
   Október : válogatott versek / Mészáros Viktor. - [Budapest] : Capital Systems Informatikai Kft., [2009]. - [106] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-8341-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2893904]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2010.
Mihalik Zsolt (1953-)
   Hetvenkedéseim : dalos önéletrajz közönséges megjegyzésekkel / [Mihalik Zsolt]. - Budapest : Syllabux, 2009. - 94 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88666-0-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2893655]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2010.
Millei Ilona (1950-)
   Alkonytánc : versben és prózában / Millei Ilona. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-44-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2892625]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2010.
Molnár István
   A nagy ember : történelmi kalandregény / Molnár István. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 278, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-551-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2892355]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2010.
Molnár Márta, B. (1937-)
   Laudetur / B. Molnár Márta. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 420 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-38-0 fűzött : 5250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2893094]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc. - Budapest : Jel, 2009. - 197 p. ; 17x17 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Rudolf Péter
ISBN 978-963-9670-68-6 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2892606]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2010.
Móroczné Nagy Mária (1922-)
   Éjszakai csillagfények : versek / Móroczné Nagy Mária. - Budapest : 3BT K., 2009. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9864-06-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892700]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2010.
Morvai Elvira
   Türelem : naplóregény / Morvai Elvira. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 138, 139 p. ; 22 cm
A szerző két azonos című műve hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-244-136-8 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 2891754]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2010.
Nagy István
   Gizella királyné / Nagy István ; [közread. a] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Veszprém : Önkormányzat : Maraton Lapcsoport, 2009. - 134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7668-7 fűzött
Gizella (Magyarország: királyné), Boldog (985?-1065)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2894050]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2010.
Nemere István (1944-)
   A fantasztikus nagynéni / Nemere István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 210, [6] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-013-1 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2892171]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2010.
Nyári Margó
   Nyugalomsziget : [versek] / Nyári Margó. - [Budapest] : [Harcz I.né], [2009]. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8357-9 fűzött
magyar irodalom - vers - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2894362]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2010.
Olga
   Mellbe vágva : az Éva Magazinban megjelent névtelen napló bővített, jegyzetekkel ellátott összkiadása / [írta Olga] ; [a ... szövegét gond. Nényei Borbála]. - Budapest : Marquard Media Mo. Kft., 2009. - 95 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2891763]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2010.
Ozory Zorka
   Sorsmetszetek / Ozory Zorka. - Budapest : Szerző, 2009. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8459-0 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2891298]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2010.
Papp Gergely (1975-)
   Pimasz úr Párizs ellen / Papp Gergely. - Budapest : Jaffa, 2009. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-08-0 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2891282]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2010.
Révész György
   Szexuális környezetszennyezés / Révész György. - Budapest : Jegyző Szolgáltató Kft., cop. 2009. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8288-6 fűzött
magyar irodalom - dráma - színházi kritika
894.511-2 *** 7.072.3
[AN 2893998]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2010.
Sárközy Halász Péter (1952-)
   Az idő anomáliái : bölcselkedések és töprengések : variációk hétköznapokra és agyzavarokra / Piscatus. - Budapest : Dekameron, [2009]. - 222 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 2750,- Ft (hibás ISBN 963-9331-14-7)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2891571]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2010.
Sásdi Ernő (1920-)
   Ürömi vallomás / Sásdi Ernő. - Budapest : Accordia, 2009. - 77, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-73-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890789]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2010.
Schein Gábor (1969-)
   Irijám és Jonibe : verses mese gyerekeknek és felnőtteknek / [szöveg] Schein Gábor ; [ill.] Rofusz Kinga. - Budapest : Csodaceruza, 2009. - [36] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-88673-0-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890929]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2010.
Sei Shin
   Amit egy szamuráj tehet : és más történetek / Sei Shin. - Budapest : Szenzár, 2009. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7014-36-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2891941]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2010.
Sinka István (1897-1969)
   Balladáskönyv / Sinka István ; Muhoray Mihály képeivel. - Hasonmás kiad. - Budapest : Püski, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Élet, 1943
ISBN 978-963-302-002-9 kötött
magyar irodalom - ballada - hasonmás kiadás
894.511-144 *** 094/099.07
[AN 2892360]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2010.
Sorki Dala Andor (1941-)
   Fohász fényért : versek / Sorki Dala Andor. - Budapest : Accordia, 2009. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Sorki Dala Andor művei ; 1.)
ISBN 978-963-9824-57-7 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890790]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2010.
Szirmay Endre (1920-)
   Nem volt hiába : versek és versfordítások / Szirmay Endre. - Kaposvár : Közgyűlés, 2009. - 156 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87678-1-3)
magyar irodalom - világirodalom - műfordítás - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2893617]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2010.
Tarjányi Ferenc
   Minden élet egy csoda / Tarjányi Ferenc, Tarjányi Veronika, Tarjányi Béla ; [kiad. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat]. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2009. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9921-04-7 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 244
[AN 2891498]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2010.
Térey János (1970-)
   Térey János - Anja Utler : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2009. - 157 p. ; 21 cm + CD. - (Dichterpaare ; 7.)
Ford. Droste, Wilhelm et al.
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-902736-00-0
magyar irodalom - német irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - hangoskönyv
894.511-14.02=30 *** 830-14.02=945.11
[AN 2894116]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2010.
Tóth Gyula, Sz
   Tanári notesz 3 : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2008. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9908-18-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2892741]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2010.
Trombitás Mária (1922-)
   Naplórészletek / írta Trombitás Mária. - Budapest : Telinvest Kft., 2009. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8621-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2893316]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2010.
Turbók Attila (1943-)
   Lepketánc : versek / Turbók Attila ; [... ill. Szemethy Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-27-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2892317]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2010.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 5 : nagy magyar vádirat, 2009 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2009. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87561-9-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2894019]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2010.
Varga Domokos György (1952-)
   Egyetlen történet : a csúf kiskacsa és egyéb állatmesék / Varga Domokos György. - Budapest : LKD, 2009. - 140 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87534-1-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2891936]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2010.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Abszurdkák / Verrasztó Gábor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-553-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - humor - kommentár - hír
894.511-92
[AN 2892353]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2010.
Veszelka Attila (1955-)
   Fakezűek, paradicsomszeműek, pápuák, avagy Aki jól tud lezuhanni, repülni is jól tud / Veszelka Attila. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-47-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2892645]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2010.
Villányi Rózsa
   Barátom, Cvek Edli / írta Villányi Rózsa. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 52 p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-963-9934-23-8 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-1-56592-479-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2891357]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2042 /2010.
Bergen, Lara
A snowy surprise (magyar)
   Csodálatos tél Tündérrévben / írta Lara Bergen. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egész évben a tündérekkel ; 1.)
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-185-3 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2892684]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2010.
Civardi, Anne
Going to the hospital (magyar)
   Kórházban ; Gyerekparti / Anne Civardi ; Stephen Cartwright ill. ; [ford. ... Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - [16], [16] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Első tapasztalataim)
Egys. cím: Going to the hospital ; Going to the party. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-251-130-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2890806]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2010.
Civardi, Anne
The new baby (magyar)
   Az orvosnál ; Kistestvér születik / Anne Civardi ; Stephen Cartwright ill. ; [ford. ... Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - [16], [16] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Első tapasztalataim)
Egys. cím: The new baby ; Going to the doctor. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-251-129-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2890802]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2010.
Frisque, Anne-Marie
   Négy évszak az öreg tölgyön / [ill. Anne-Marie Frisque] ; [szöveg Susan Niessen] ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
Figuratív alakú
Kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2891643]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2010.
Gyárfás Endre (1936-)
   Zöldségcirkusz : [verses lapozó] / Gyárfás Endre ; [Petővári Csaba rajz.]. - [Budapest] : Medicina, cop. 2009. - [31] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Lurkó könyvek, ISSN 2061-2605)
ISBN 978-963-226-263-5 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2892378]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2010.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák / ... vál. és a játékleírásokat kész. Jakabosné Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Naphegy K., 2009. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-9869-10-3 kötött : 1650,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2892380]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2010.
Krutop, Lee
At the beach (magyar)
   A strandon / [ill. Lee Krutop] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Mackókaland)
Kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2891659]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2010.
Krutop, Lee
In the garden (magyar)
   A kertben / [ill. Lee Krutop] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Mackókaland)
Kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2891667]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2010.
Krutop, Lee
On the farm (magyar)
   A tanyán / [ill. Lee Krutop] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Mackókaland)
Kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2891665]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2010.
Krutop, Lee
   A zsúron / [ill. Lee Krutop] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Mackókaland)
Kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2891662]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2010.
   Magyarország : puzzle-könyv : 5 térkép oldalanként 48 darabos kirakóval / [mtársak Bányai Tamás et al.]. - Budapest : Manó Kv., cop. 2009. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x33 cm
ISBN 978-963-9737-75-4 kötött : 2690,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2891718]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2010.
Punter, Russell
Christmas stories (magyar)
   Karácsonyi mesék / Russell Punter ; Philip Webb illusztrációival ; [... ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 103 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-251-117-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2890716]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2010.
Végh Veronika (1976-)
   A síró kisfelhő / Végh Veronika ; [kiad. a Zenetheatrum Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : Zenetheatrum Kult. Egyes., cop. 2009. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-963-06-6696-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2891335]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2055 /2010.
Dorcsinecz János
   Marketing stratégia / Dorcsinecz János, Mikó Csaba. - [Budapest] : Roham, 2009. - 92 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88338-2-2 fűzött : 1490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2892404]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2010.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2009. - 185, [6] p.
Ford. Koch Zita
ISBN 978-963-9794-09-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2891634] MARC

ANSEL
UTF-82057 /2010.
Kemenes Iván
   Bábel verme / írta Kemenes Iván és Varga Péter ; rajz. ... Kemenes Iván. - [Budapest] : Roham, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-88338-1-5 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2892401]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2010.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6. és 9. kötetet ford. Basa Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Nedzsi és Hinata. - 2009. - 181 p.
ISBN 978-963-9794-34-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2891705] MARC

ANSEL
UTF-82059 /2010.
Merényi Dániel
   Napirajz : a Holzkoffer-kód : [2008] / Merényi Dániel. - [Budapest] : Titkos Fiók, 2009. - [240] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88150-2-6 fűzött : 3000,- Ft
karikatúra - képregény
087.6:084.11 *** 741.5
[AN 2894164]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2010.
Moriyama Daisuke (1971-)
Chrno crusade (magyar)
   Chrno crusade / [írta és rajz.] Moriyama Daisuke. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2845503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 186 p.
Ford. Bognár Péter
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 599-988-3704-974)
[AN 2891641] MARC

ANSEL
UTF-82061 /2010.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2009. - 214, [3] p.
ISBN 978-963-9794-17-7 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9794-16-0)
[AN 2891700] MARC

ANSEL
UTF-82062 /2010.
   Tudományos mozaik / [szerkbiz. Tompáné Daubner Katalin et al.] ; [rend., közread. a] Tomori Pál Főiskola. - Kalocsa : TPF, 2004-. - 24 cm
A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferenciák előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3026-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2683539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. 1. r., Tudomány-területek találkozása. - 2009. - 263 p. : ill., részben színes, részben térk.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88162-2-1
[AN 2890839] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. 2. r., Tudomány-területek találkozása. - 2009. - 201 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88162-3-8
[AN 2890850] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. 3. r., Tudomány-területek találkozása. - 2009. - 245 p. : ill., részben színes, részben térk.
Az előadások csak angol nyelven
ISBN 978-963-88162-4-5
[AN 2890860] MARC

ANSEL
UTF-82063 /2010.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes : selections (magyar)
   Kázmér és Huba : gyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A tudományos fejlődés zsákutcája. - 2009. - 127 p.
ISBN 978-963-88323-9-9 fűzött : 2290,- Ft
[AN 2892114] MARC

ANSEL
UTF-82064 /2010.
Yi Yŏng-yu
   Annyira király vagy! / Li Jong-Hi ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2009-. - ill., részben színes ; 20 cm
A ford. a "You are so cool" (New York, N.Y. : Yen Press, 2007-) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2850551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - [4] t., [186] p.
ISBN 978-963-88323-4-4 fűzött : 1890,- Ft
[AN 2892109] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - [4] t., [186] p.
ISBN 978-963-88323-7-5 fűzött : 1890,- Ft
[AN 2892112] MARC

ANSEL
UTF-82065 /2010.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella, a 14. kötetet ford. Nikolényi Gergely
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - 2009. - 6, [206] p.
ISBN 978-963-9794-27-6 fűzött : 1500,- Ft
[AN 2891720] MARC

ANSEL
UTF-82066 /2010.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
A ford. a "Bride of the water god" (Milwaukie, Oreg. : Dark Horse Manhwa, 2007) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11(519)
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2009. - [188] p.
ISBN 978-963-88323-5-1 fűzött : 1890,- Ft
[AN 2891959] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2009. - [177] p.
ISBN 978-963-88323-8-2 fűzött : 1890,- Ft
[AN 2891960] MARC

ANSEL
UTF-8