MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/03/02 16:57:07
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2067 /2010.
Jeffers, H. Paul (1934-)
The Freemasons in America (magyar)
   Az amerikai szabadkőművesek : a titkos társaság / H. Paul Jeffers ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 978-963-689-337-8 kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - szabadkőművesség - történelem
061.236.61(73)(091) *** 973(089.3)
[AN 2894172]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2010.
Kovács Tiborné (1941-)
   A Bessenyei Irodalmi Társaság 20 éves története, 1987-2007 / Kovács Tiborné. - Nyíregyháza : Bessenyei Irod. és Művel. Társ., 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-216-166-2 fűzött
Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság
Magyarország - kulturális egyesület
061.2(439)Bessenyei_Irodalmi_Társaság
[AN 2896197]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2010.
Schmal Károly (1942-)
   Fotómunkák = Photoworks, 1977-87 / Schmal Károly ; [szöveg ... Tatai Erzsébet] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2009. - 63 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2009. dec. 1-től 2010. jan. 22-ig tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9800-08-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2009/2010" *** 77.04(439)(092)Schmal_K.
[AN 2894600]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2070 /2010.
   Olvasni jó! : tanulmányok az olvasás fontosságáról / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2009. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 978-963-9957-07-7 fűzött : 1500,- Ft : 6 EUR
olvasáslélektan - olvasáskutatás
028
[AN 2894551]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2071 /2010.
Berényi Dénes (1928-)
   Tudomány és kultúra / Berényi Dénes. - Budapest : Typotex, 2009. - 321 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-052-7 fűzött : 3800,- Ft
természettudomány - kultúra - társadalom - tudományos élet
001.89 *** 5 *** 316.3 *** 008
[AN 2897258]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2010.
Diamond, Jared
Collapse (magyar)
   Összeomlás : tanulságok a társadalmak továbbéléséhez / Jared Diamond ; ford. Vassy Zoltán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2009. - 577 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9664-69-2 fűzött : 4800,- Ft
fenntartható fejlődés - ökológia - civilizáció - társadalmi változás - gazdaságtörténet - művelődéstörténet
008 *** 504.03 *** 304 *** 338(100) *** 930.85(100)
[AN 2900430]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2073 /2010.
Cox, Simon (1966-)
An A to Z of Atlantis (magyar)
   Atlantisz : rejtélyek és titkok / Simon Cox és Mark Foster ; Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közrem. ; [ford. Füsti Molnár Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 255 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-963-689-338-5 kötött : 2990,- Ft
Atlantisz - ókori Görögország - rejtély - művelődéstörténet
001.94(309) *** 930.85(38)
[AN 2895151]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2010.
Rákos Péter
   Körkörös idő : a smaragdtábla asztrológiai üzenete / Rákos Péter. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2009. - 164 p. : ill. ; 17 cm. - (Humanisztikus asztrológia sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-291-032-1 kötött : 1800,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.25 *** 133.52
[AN 2895878]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2010.
Takács Tibor (1959-)
   Sorsunk a nevünkben : 1300 női utónév elemzése ; Sorsunk a nevünkben : 1400 férfi utónév elemzése / Takács Tibor. - Budapest : Sanoma Budapest, 2009. - 272, 256 p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9710-64-1 fűzött : 3600,- Ft
magyar nyelv - tulajdonnév - asztrológia
133.52 *** 809.451.1-313.1
[AN 2895756]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2076 /2010.
Czerny Róbert (1973-)
   Az állatvédelem tízéves törvénye és tízparancsolata, 1998-2008 / Czerny Róbert ; Csányi Vilmos előszavával. - Budapest : Rejtjel, 2009. - 168 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-60-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - állatvédelem - ezredforduló
502.74(439)
[AN 2896325]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2010.
   Az élő és éltető táj : tanulmánykötet / Agócs József [et al.]. - [Budakeszi] : Ekvilibrium K., [2009]. - 209 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88213-0-0 fűzött
ökoszféra - természeti környezet - társadalmi ökológia
502 *** 504.03
[AN 2896210]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2010.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Karbongazdaságtan avagy A tervszerű üvegházgáz csökkentése és emissziómenedzsment gyakorlati kérdései : [a Karbonpiac 2009 konferencia szakmai kiadványa I. rész] / szerzők Fogarassy Csaba, Lukács Ákos. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 173 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-140-4 fűzött
üvegházhatás - levegőtisztaság-védelem - levegőszennyezés
504.3.06 *** 504.3.054
[AN 2894887]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2079 /2010.
Bajalinov Erik
   Operációkutatás / Bajalinov Erik, Imreh Balázs. - 3. kiad. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Polygon, 2009. - 300 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 289-295.
Fűzött
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2900446]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2010.
Rademacher, Hans
Von Zahlen und Figuren (magyar)
   Számokról és alakzatokról / Hans Rademacher, Otto Toeplitz. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - 321 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Szivás János
ISBN 978-963-279-029-9 fűzött : 2900,- Ft
számelmélet
511
[AN 2897994]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2010.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus II. példatár informatikusoknak / Szabó Tamás. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Polygon, 2009. - [8], 146 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött
matematikai analízis - példatár - egyetemi tankönyv
517(075.8)(076)
[AN 2897255]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2082 /2010.
Abonyi Iván (1931-)
   Kiemelkedő fejezetek a XX. század fizikájából / Abonyi Iván. - Piliscsaba : Mati, 2009. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 78.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-80-2 fűzött
fizikatörténet - fizikus - 20. század
53(100)"19" *** 53(100)(092)
[AN 2896892]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2083 /2010.
   20 years of ESVV: integrating classical and molecular virology : 8th International Congress of Veterinary Virology : Budapest, ... 23-26 August 2009 : programme and proceedings / ... ed. by Mária Benkő and Balázs Harrach ; org. by the European Society for Veterinary Virology (ESVV), Veterinary Medical Research Institute Hungarian Academy of Science (VMRI), Faculty of Veterinary Science Szent István University (FVS). - Budapest : VMRI HAS, 2009. - 248 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7841-4 fűzött
virológia - állatorvostan - konferencia-kiadvány
579.62 *** 619 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2896469]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2010.
Building a future for wildlife (magyar)
   Együtt a vadvilág jövőjéért : az állatkertek és akváriumok természetmegőrzési világstratégiája / [szerk. Peter J. S. Olney] ; az Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége (World Association of Zoos and Aquariums - WAZA) ... kiad. alapján ; [közread. a] Magyar Állatkertek Szövetsége. - Budapest : MÁSZ, 2009. - 87 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6845-3 fűzött
állatkert - természetvédelem
59.006 *** 504.06
[AN 2896048]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2010.
   Gombák másodlagos anyagcseretermékei: mikotoxinok, gombamérgek / [... szerzői Varga János et al.] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-112.
Fűzött
gomba - mérgező növény - toxikológia
582.28 *** 581.192.6 *** 615.918
[AN 2894940]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2010.
Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium (6.) (2009) (Budapest)
   VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium : 2009. november 12-13. : előadáskötet / [szerk. Kiss István, Gyenis Gyula, Penksza Károly] ; [rend., közread. a] Magyar Biológiai Társaság. - Budapest : MBT, 2009. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87343-3-4 fűzött
biológia - konferencia-kiadvány
57 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2894773]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2010.
   Natural history of the national parks of Hungary / ed.-in-chief Z. Kaszab. - Budapest : Akad. K., 1981-. - 25 cm
A 6. köt.-től szerk. Matskási István, kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum
ISBN 963-05-2518-6
Magyarország - nemzeti park
581.9(439) *** 591.9(439) *** 502.4(439)
[AN 83214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., The flora of the Aggtelek National Park : cryptogams / ed. B. Papp ; ass. ed. L. Lőkös. - 2009. - 243 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9877-06-1 fűzött
Aggteleki nemzeti park - nemzeti park - növényföldrajz
581.9(439)Aggteleki_Nemzeti_Park *** 502.4(439)Aggteleki_Nemzeti_Park
[AN 2898051] MARC

ANSEL
UTF-82088 /2010.
   Válogatott cikkek II = Selected articles II. / [vál.] Vincze János ; [az illusztrációk Vincze-Tiszay Gabriella alkotásai]. - Budapest : NDP K., 2009. - 330 p., [10] t. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 36.)
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-18-3 fűzött (hibás ISBN 963-206-399-6)
biofizika
577.3
[AN 2895900]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2089 /2010.
   50 éves a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság. - Tiszaújváros : Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2009. - 30 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Tiszaújváros - tűzoltóság
614.842.83(439-2Tiszaújváros)
[AN 2895993]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2010.
Albisetti, Valerio
Il viaggio della vita (magyar)
   Az élet mint a bennünk rejlő boldogság útja / Valerio Albisetti ; [ford. ... Kalacsi János]. - Szeged : Agapé, 2009. - 175 p. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 8.)
ISBN 978-963-458-349-3 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2897995]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2010.
Barnard, Julian (1947-)
Bach flower remedies (magyar)
   Bach virágterápia : a növényi forma szerepe a gyógyításban / Julian Barnard ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Bio-Eszencia Kft., 2009. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8167-4 kötött
természetgyógyászat - virágterápia - mentálhigiénia
615.89:615.322 *** 613.865
[AN 2896122]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2010.
Begleitung am Sterbebett (magyar)
   Segítőként a halálos ágynál : felismerések a halál folyamatáról / [szerk. Werner Huemer] ; [közread. a] Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - Szeged : Grál-Világa Mo.-i Alapítvány, [2009]. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8058-5 kötött
haldoklás - halál
616-036.88 *** 236.1
[AN 2898018]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2010.
   A biskói komptragédia : Paks, 1887. június 18. / [szerk. Beregnyei Miklós] ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2009. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8388-06-3 kötött
Paks - baleset - vízi közlekedés - 19. század - komp - újságcikk
614.81(439-2Paks)"1887"(0:82-92) *** 656.66.08(439)(282.243.7)
[AN 2897273]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2010.
Canfield, Jack (1944-)
The success principles (magyar)
   A siker alapelvei : [hogyan jussunk el onnan, ahol tartunk oda, ahol tartani szeretnénk?] / Jack Canfield, Janet Switzer ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 456 p. : ill. ; 24 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-044-4 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2896127]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2010.
Chapman, Gary D. (1938-)
Four seasons of marriage (magyar)
   A házasság négy évszaka / Gary D. Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2009. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-031-0 kötött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 2897484]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2010.
Csőglei István (1930-)
   A paksi tűzoltóság múltja és jelene, 1874-2009 / Csőglei István ; [kiad. Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága és Paks Város Önkormányzata]. - [Paks] : Paks Vár. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága : Önkormányzat, 2009. - 158 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Paks - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Paks)(091)
[AN 2894495]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2010.
Czuriga István
   Koszorúér-betegségek : angina, szívinfarktus - megelőzés, kezelés / Czuriga István. - Budapest : SpringMed, 2010. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-9695-59-7 fűzött : 1680,- Ft
szívkoszorúér - infarktus - érbetegség - megelőzés
616.132.2-084
[AN 2899921]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2010.
Deák Sándor (1947-)
   Baba-mama kezelés fény és színterápiával / szerző ... Deák Sándor. - Szarvas : Deák S., 2009. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
színterápia - gyermekgyógyászat - orvostudomány - nő - nőgyógyászat
615.831.6 *** 616-053.2 *** 616-055.2 *** 618
[AN 2895959]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2010.
   Dr. pharmaciae 2009- / [közread. a] Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. - [Budapest] : MGYT, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-86986-2-9 kötött
Magyarország - Budapest - gyógyszerészet - gyógyszerész - ünnepség - ezredforduló
615(439)(092) *** 061.7(439-2Bp.)"2009"
[AN 2894515]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2010.
Estés, Clarissa Pinkola
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, [2009]. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-064-2 kötött : 3490,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
159.964.26 *** 398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 2899887]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2010.
Gladwell, Malcolm (1963-)
Blink (magyar)
   Ösztönösen : a döntésről másképp / Malcolm Gladwell ; [ford. Bozai Ágota]. - Jav. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-206.
ISBN 963-7525-83-1 fűzött : 3500,- Ft
ösztön
159.943.64
[AN 2900441]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2010.
Gottsegen Kardiológiai Nap (13.) (2009) (Budapest)
   XIII. Gottsegen Kardiológiai Nap : 2009. november 20. : előadás-összefoglalók / [fel. szerk. Tonelli Miklós] ; [rend., közread. a] Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. - [Budapest] : Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int., 2009. - 51 p. : ill. részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2896171]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2010.
   Gyógynövény ABC / [szerk.] Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2009. - 171, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-19-6 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 2896106]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2010.
   Gyógyszerészi kémia / szerk. Fülöp Ferenc [et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 838 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-56-0 kötött : 12000,- Ft
gyógyszerkémia - egyetemi tankönyv
615.011.5(075.8)
[AN 2895702]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2010.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, [2010]. - 264 p. : ill. ; 22 cm. - (New age, ISSN 1215-6795)
ISBN 978-963-528-905-9 kötött : 2690,- Ft
ISBN 963-528-905-7
mentálhigiénia
613.865
[AN 2900595]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2010.
   Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló nemzeti technológiai platform : megvalósítási terv : munkaanyag / szerk. Vas Ádám, ... Pörzse Gábor ; [közread. a] MAGYOSZ. - [Budapest] : MAGYOSZ, 2009. - 36 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88667-1-4 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - gyógyszeripar
615(439) *** 661.12(439)
[AN 2895144]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2010.
   Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló nemzeti technológiai platform : stratégiai kutatási terv / szerk. Vas Ádám, ... Pörzse Gábor ; [közread. a] MAGYOSZ. - [Budapest] : MAGYOSZ, 2009. - 209 fol. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88667-0-7 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - gyógyszeripar
615(439) *** 661.12(439)
[AN 2895150]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2010.
   Kardiológia : alapok és irányelvek / szerk. Préda István [et al.]. - Budapest : Medicina, 2010. - XIX, 802, 218 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-120-1 kötött : 13600,- Ft
szívgyógyászat - egyetemi tankönyv
616.12(075.8)
[AN 2895830]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2010.
Kun Erzsébet
   Ne dőlj be a reklámoknak! : [élet állati termékek nélkül...] / Kun Erzsébet. - [Nyíregyháza] : IMI Print, cop. 2009. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88511-3-0 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 2896172]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2010.
   Mint a mesében? : tanulmányok a mese fontosságáról / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2009. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7265-95-2 fűzött : 1500,- Ft : 6 EUR
gyermeklélektan - műfajelmélet - mesekutatás - mese
159.922.7 *** 82.01-34
[AN 2894476]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2010.
Molnár Liza, G. (1959-)
   Iránytű az élethez / G. Molnár Liza. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 116 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-29-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2895812]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2010.
Nagy Kálmán (1946-)
   Alkonyfény : a leukémián innen és túl : Dr. Nagy Kálmán harca a gyermekéletekért / B. Tóth Erika. - [Nyékládháza] : [B. Tóth E.], cop. 2009. - 182 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8414-9 kötött
Magyarország - orvos - leukémia - gyermekgyógyászat - 20. század - 21. század - interjú
61(439)(092)Nagy_K.(047.53) *** 616-006.44
[AN 2895391]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2010.
NLP: the new technology of achievement (magyar)
   NLP: a változás te magad légy! / szerk. Steve Andreas, Charles Faulkner ; [ford. Rozsnyik László]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 420 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 416-417.
ISBN 978-963-9725-94-2 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2897552]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2010.
O'Mathúna, Dónal (1961-)
Alternative medicine (magyar)
   Alternatív medicina : kínálat, állítások, veszélyek, bizonyítékok : tudományos és spirituális mérce a bölcs választáshoz / Dónal O'Mathúna, Walt Larimore ; [ford. J. Füstös Erika, Pöltz Ágnes, Székács András]. - Budapest : Harmat, 2009. - 558 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-033-4 fűzött : 4500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 2896103]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2010.
O'Neal, Ted
When bad things happen (magyar)
   Ha rossz dolgok történnek : hogyan birkózz meg velük / írta Ted O'Neal ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Mária]. - Szeged : Agapé, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-345-5 fűzött
mentálhigiénia - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 2897992]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2010.
Peck, M. Scott (1936-2005)
People of lie: the hope for healing human evil (magyar)
   Hazug emberek: a gonoszság lélektana / M. Scott Peck ; [ford. Zeley Réka és Racsmány Mihály]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 293 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8794-5 fűzött
pszichoterápia - jó és rossz
615.851 *** 216 *** 177.8
[AN 2896540]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2010.
Pink, Daniel H.
A whole new mind (magyar)
   A megújult elme : használd az agyad jobbik felét! / Daniel H. Pink ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 260 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 978-963-9686-89-2 fűzött : 3900,- Ft
agykutatás - kommunikáció - életvezetés
612.82 *** 316.77 *** 613.865
[AN 2897314]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2010.
   "Senki sincs itt véletlenül" : lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonból / [szerk. Szűcs Teri] ; kiad. a Református Rehabilitációs Alapítvány. - Ráckeresztúr : Ref. Rehabilitációs Alapítvány, 2009. - 165, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3208-9 fűzött
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona
Ráckeresztúr - kábítószerfüggés - szociális rehabilitáció - szociális munka - memoár
613.83(0:82-94) *** 364.048.6-056.83(439-2Ráckeresztúr) *** 364.272 *** 316.736-056.83 *** 364.62(0:82-94)
[AN 2898054]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2010.
Szántó Tamás
   Autizmus spektrum zavarral élő emberek foglalkoztatását és rehabilitációját biztosító majorságok gazdasági fenntarthatósága / kész. Szántó Tamás ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2009. - 60 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - autizmus - szociális rehabilitáció - gazdasági hatékonyság
616.89-008.45 *** 330.131.5 *** 364.442.048.6(439)
[AN 2896973]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2010.
Szilágyi Erzsébet
   Latin nyelvkönyv / Szilágyi Erzsébet ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - 5. jav. kiad. - Budapest : SE ETK, 2009. - 92 p. ; 24 cm
ISBN 963-7152-48-2 fűzött
orvostudomány - latin nyelv - szaknyelv - egyetemi tankönyv
61(075.8) *** 807.1(075.8)=945.11
[AN 2900523]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2010.
   Talpmasszázs / [szerk.] Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2009. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-18-9 fűzött
talpmasszázs - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89
[AN 2896107]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2010.
Vincze Zoltán (1940-)
   The in-hospital mortality of patients with acute myocardial infarction / Vincze Zoltán ; [co-aut. Brúgós Boglárka]. - Budapest : NDP K., 2009. - 212 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 34.)
Bibliogr.: p. 193-212. - Összefoglalás román és magyar nyelven
ISBN 978-963-9775-14-5 fűzött (hibás ISBN 963-206-399-6)
infarktus - gyógyítás - halálozás
616.127-005.8-08 *** 616-036.88
[AN 2895893]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2010.
   Vitamin ABC / [szerk.] Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2009. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-20-2 fűzött
vitamin
615.356 *** 612.015.6 *** 577.16
[AN 2896108]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2124 /2010.
   Alternatív energiatermelés a gyakorlatban : [technológiák és gyakorlati alkalmazások] : [a Karbonpiac 2009 konferencia szakmai kiadványa II. rész] / szerk. Hajdú József. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 169 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-141-1 fűzött
megújuló energiaforrás
620.9
[AN 2894936]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2010.
Hőszivattyús rendszerek (angol)
   Heat pump systems : to the centenary of the birth of László Heller / Ferenc Komlós [et al.]. - Dunaharaszti : F. Komlós, 2009. - 228 p. : ill.,részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8297-8 fűzött
hőszivattyú - energiagazdálkodás - épületgépészet - emlékkönyv
621.577 *** 620.91 *** 696/697
[AN 2894902]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2010.
Szabó Ferenc (1930-)
   Szilánkok a Dunai Vasmű történetéből : Dr. Szabó Ferenc visszaemlékezései / [kiad. a "Híd" Dunaújváros és Környéke Egyesület]. - [Dunaújváros] : "Híd" Dunaújváros és Környéke Egyes., 2010. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88725-0-0 kötött
Dunai Vasmű (Dunaújváros)
Dunaújváros - kohászat - iparvállalat - memoár
669(439-2Dunaújváros)(0:82-94) *** 061.5(439-2Dunaújváros)(0:82-94)
[AN 2897616]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2127 /2010.
Preppernau, Joan
Windows 7 step by step (magyar)
   Windows 7 lépésről lépésre / Joan Preppernau, Joyce Cox. - Bicske : Szak K., 2009. - LII, 491 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-12-5 fűzött : 7000,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 2895444]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2128 /2010.
   10 év : Állami Autópálya Kezelő Zrt. / [szerk. Szekeres László]. - [Budapest] : ÁAK, [2009]. - 279 p. : ill., főként színes ; 34 cm
borító- és gerinccím: 10 év ÁAK
ISBN 978-963-06-8239-8 kötött
Állami Autópálya Kezelő Zrt. (Budapest)
Magyarország - autópálya - vállalat
625.711.3(439) *** 061.5(439)
[AN 2896306]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2010.
Góg Imre (1924-2008)
   Válogatás Góg Imre vízügyi történetkutató írásaiból / [szerk. Czakóné Czédli Jolán] ; [kiad. a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság]. - Gyula : Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Ig., 2009. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Gyula - vízügy - helyismeret - publicisztika - személyi bibliográfia - történeti feldolgozás
626/627(439)(091) *** 908.439-2Gyula(0:82-92) *** 908.439(0:82-92) *** 012Góg_I.
[AN 2898071]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2010.
Károlyi András
   Vízcseppek : profán vízműtörténet / Károlyi András. - Budapest : [s.n.], 2009. - 64 p. : ill., részben színes ; 28x28 cm
Fűzött
Fővárosi Vízművek (Budapest)
Budapest - vízmű - történeti feldolgozás
628.1(439-2Bp.) *** 061.5(439-2Bp.)Fővárosi_Vízművek
[AN 2895997]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2010.
Seregi György (1927-)
   A feszültség fokozódik : egy Széchenyi-díjas mérnök naplójából / Seregi György. - Budapest : Logod Bt., 2009. - 198 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88283-2-3 fűzött
Magyarország - építészet - mérnök - 20. század - ezredforduló - memoár
624(439)(092)(0:82-94)
[AN 2895183]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2132 /2010.
   140 év : a Magyar Államvasutak vezetői, 1868-2008 / [főszerk. Kovács László]. - [Budapest] : MÁV, cop. 2009. - 178 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87739-5-1 kötött
Magyar Államvasutak
Magyarország - vasút - állami vállalat - vezető alkalmazott - 19. század - 20. század
656.2(439)"186/200"(092) *** 061.5(439-2Bp.)MÁV
[AN 2896873]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2010.
   Az Audi magyarországi története 1914-től / [szerk. Négyesi Pál] ; [kiad. a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.]. - Budapest : Porsche Hungaria Keresk. Kft., [2009]. - 30 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - személygépkocsi - történeti feldolgozás
629.114.6(439)
[AN 2898730]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2010.
Horváth Lajos
   Kárpát-ukrán tartományi postaszolgálat, 1938-1939 / Horváth Lajos. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2009. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai postatörténeti füzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. 38.
Fűzött
Kárpátalja - postatörténet - 20. század
656.8(477.87)"193"
[AN 2897685]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2010.
Miklós Gyula Csaba
   Harminchat év a felhők felett / Miklós Gyula Csaba. - Budapest : [Miklós Gy. Cs.], 2009. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8369-2 fűzött : 2200,- Ft
Papp Ferdinánd (1922-)
Magyarország - pilóta - 20. század - életrajz
656.7(439)(092)Papp_F.
[AN 2895785]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2010.
Vörös Tibor
   Vasúti építészet / Vörös Tibor ; [közread. a] Magyar Államvasutak Zrt. - Budapest : MÁV, 2009. - 192, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [193].
Kötött (hibás ISBN 978-963-87739-6-8)
Magyarország - közlekedési létesítmény - vasút - építészet
656.21(439) *** 725.31/.33(439)
[AN 2897076]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2137 /2010.
Balikó Sándor
   Amit a szójáról tudni kell / [... írták Balikó Sándor, Fülöpné Kuszák Katalin] ; [kiad. a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedekmi Zrt.]. - 4. kiad. - Szeged : S-Press 5 Kft. ; Bóly : Bólyi Mezőgazd. Termelő és Keresk. Zrt., 2009. - 54 p., [10] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7947-3 fűzött
szója - növénytermesztés
635.655
[AN 2900456]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2010.
Bodor János (1940-)
   Sziklakerti növények / Bodor János. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm. - (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845). (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-530-0 kötött
sziklakert - dísznövény
635.923
[AN 2895914]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2010.
   Debreceni álláspont az agrárium jelenéről, jövőjéről / [szerk.] Nagy János, Jávor András ; [közread. a DE AMTC]. - Debrecen : DE AMTC ; Budapest : Magyar Mezőgazdaság Kft., 2009. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88233-0-4 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - agrártudomány
338.43(439) *** 63(439)
[AN 2898300]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2010.
Dohos László (1968-)
   Az üzemi méhészet technológiája és technikája : Dadant-Blatt kaptárral / Dohos László, Tóth György. - Makó : Tóth Gy., cop. 2009. - 106 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
ISBN 978-963-06-8622-8 fűzött
méhészet
638.142
[AN 2898641]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2010.
Faragó Sándor (1953-)
   A történelmi Magyarország vadászati statisztikái, 1879-1913 / Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2009. - 455, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-455.
ISBN 978-963-9883-44-4 kötött
Magyarország - vadászat - vadgazdálkodás - statisztikai adatközlés - századforduló
639.1(439)"188/191"(083.41) *** 31(439)"188/191"
[AN 2896571]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2010.
Fert, Gilles
L'élevage des reines (magyar)
   Méhanyák nevelése : [méhfajták, anyanevelési eljárások, méhpempő-termelés] / Gilles Fert ; Henry Clément előszavával ; [ford. Tóth György]. - Makó : Tóth Gy., 2009. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
Megj. "Anyanevelés" címmel is
ISBN 978-963-06-8573-3 fűzött
méhészet
638.121.1 *** 638.145.5
[AN 2898665]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2010.
   Hüllők és alacsonyabbrendű állatok gyógyászata : a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája : Budapest, 2009. március 20-22. = Medical management of reptiles and lower taxa / szerk. ... Molnár Viktor, Sós Endre, Liptovszky Mátyás. - Budapest : M. Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társ. : Főv. Állat- és Növénykert, [2009]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88112-1-9 fűzött
állatorvostan - hüllő - kétéltű - állattartás - hobbiállat - konferencia-kiadvány
619 *** 59 *** 636.045 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2898311]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2010.
Jakubik, Uwe
Obstbäume schneiden (magyar)
   Gyümölcsfák metszése / Uwe Jakubik ; [ford. Tömpe Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9759-10-7 fűzött : 2495,- Ft
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 2900564]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2010.
   Japánkert / [szerk. Kis Péter] ; [kiad. a Fővárosi Állat- és Növénykert]. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2009. - [40] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Budapest - kert - fényképalbum
712.032.12(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2897545]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2010.
Morgera, Elisa
Developing sustainable wildlife management laws in Western and Central Asia (orosz)
   Razvitie zakonodatelʹstva ob ustojčivom upravlenii životnym mirom v Zapadnoj i Centralʹnoj Azii / Eliza Mordžera, Džejms Uingard, Alessandro Fodella. - Budakeszi : CIC Administrativnyj ofis, [2009]. - 232 p. ; 30 cm. - (Seriâ tehničeskih publikacij CIC ; 4.)
ISBN 978-963-87791-6-8 fűzött
Ázsia - vadállomány - vadgazdálkodás - környezetvédelmi jog
639.1.03/.04(5) *** 349.6(5)
[AN 2898354]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2010.
Nagy János (1951-)
Kukoricatermesztés (spanyol)
   Producción del maíz / János Nagy. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 416 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8809-6 kötött
növénytermesztés - kukorica
633.15
[AN 2896552]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2010.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2009)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Állatorvostudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar / [szerk. Kakuk Gyula]. - [Gödöllő] : [SZIE], 2009. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-142-8 fűzött
állatorvostan - gazdaság - műszaki tudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
619 *** 33 *** 62 *** 371.385 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2894690]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2010.
Voit, Helga
Gemüsegarten (magyar)
   Veteményeskert / Helga Voit ; [ford. Bálint András és Fazekas Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 72 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-089-4 fűzött : 2495,- Ft
amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 2898302]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2150 /2010.
Heimann, Erich H.
Selbst mit Leichtbauplatten um- und ausbauen (magyar)
   Gipszkarton lapok felhasználása / Erich H. Heimann ; [ford. Gertheis Antal]. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-54-1 fűzött : 3995,- Ft
falburkolat - gipsz - barkácsolás
689 *** 691.311
[AN 2900601]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2010.
Kállai Mariann
   Takarékos háztartási útmutató : vásárlások, tisztítószerek, energiatakarékosság, háztartási készülékek, takarékosság / [szerzők Kállai Mariann, Kálmán Linda]. - Debrecen : Fome, 2009. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-3-5 fűzött
háztartás - megtakarítás - útmutató
64(083.13) *** 658.18
[AN 2895059]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2010.
Kenéz Heka Etelka
   Kenéz Heka Etelka III. rendhagyó saját ételrecept könyve. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2009]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2899613]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2010.
Mautner Zsófia
   Chili & vanília : szakácskönyv / Mautner Zsófia. - Budapest : Kulinária, cop. 2009. - 191 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9905-10-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv - blog
641.55(083.12)
[AN 2896099]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2010.
Ramsay, Gordon (1967-)
A chef for all seasons (magyar)
   Négy évszak ízekben / Gordon Ramsay Roz Dennyvel ; fotó Georgia Glynn Smith. - Pécs : Alexandra, 2009. - 224 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-106-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2897157]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2010.
Takácsné Vörös Szilvia
   Sütik, desszertek lisztérzékenyeknek / Takácsné Vörös Szilvia. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2009. - 126, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88450-5-4 fűzött : 1680,- Ft
sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 2894429]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2156 /2010.
Biczó Gábor (1968-)
   Hasonló a hasonlónak.. : filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról / Biczó Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 437-455.
Fűzött : 2990,- Ft : 11,10 EUR : 334,40 SKK
ISBN 978-80-8101-194-8
asszimiláció - nemzettudat - filozófiai antropológia
111.1 *** 316.42 *** 316.63
[AN 2895697]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2010.
Csízi Imre Jenő
   Egy újvilág filozófiája : bevezetés az integrál filozófiába / Csízi Imre Jenő ; kiad. a Családképviselők Magyarországi Közössége. - [Szigetszentmiklós] : Családképviselők Mo. Közössége, 2009. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-963-06-6805-7 fűzött
társadalomfilozófia
141.7
[AN 2894456]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2010.
Morrow, Carol Ann
Forgiving (magyar)
   A megbocsátás : okos döntés, szívednek felüdülés / írta Carol Ann Morrow ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Mária]. - Szeged : Agapé, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-346-2 fűzött
bűnbocsánat - gyermekkönyv
177.7(02.053.2) *** 248.145.23(02.053.2)
[AN 2897989]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2010.
Szekeres Csilla (1964-)
   Az élet vezére : tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról / Szekeres Csilla ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai Tanszék. - Debrecen : DE BTK Klasszika-filológiai Tansz., 2009. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-229. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-473-330-0)
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
Római Birodalom - filozófus - 1. század (Kr. e.)
1(37)(092)Cicero,_M._T.
[AN 2894566]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2160 /2010.
Dujmov Milán
   Srpska pravoslavna crkvena opština i kapela u Pečuju = Szerb Ortodox Egyházközség és kápolna Pécsett / [autor ... Milan Dujmov]. - Pécs : Pécsi Szerb Önkormányzat : Pécs-Baranyai Szerb Egyes., 2009. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Baranjske sveske, ISSN 1788-375X ; 4.)
Popović, Stevan "A pécsi görögkeleti szerb kápolna" c. magyar nyelvű írásával. - Csak szerb nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Pécs - szerb ortodox egyház - egyházközség
281.961(439-2Pécs)
[AN 2897631]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2010.
Fabiny Tibor (1955-)
   Szótörténések : hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok / Fabiny Tibor. - Budapest : Luther K., 2009. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-02-4 kötött : 2990,- Ft
hermeneutika - bibliamagyarázat
22.06
[AN 2897230]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2010.
Ferrero, Bruno
Il male e la sofferenza raccontati ai bambini (magyar)
   Miért van fájdalom? : a fájdalom és a szenvedés, ahogyan a gyerekeknek mesélünk róla / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-00-1 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2897827]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2010.
   Gangesz mahamudra : a határtalan gyönyör jógája : útmutatás a mahamudra és dzogcsen jógik számára / [összeáll. Vaszi "Urgyen" Sándor, Kovács Endre és Kovács "Fater" Tibor] ; [ford. Vaszi "Urgyen" Sándor és Csontos Éva]. - [Budapest] : Kum Nye Bt., 2009. - 172 p. : ill. ; 15 cm. - (Dákini-sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-06-8303-6 fűzött : 1500,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2895506]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2010.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
Jesus the son of man (magyar)
   Jézus, az emberfia / Kahlil Gibran ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 230 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-02-7 fűzött : 2200,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 2897556]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2010.
   Hitélet : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. - 8. kiad. - Szeged : Agapé, 2009. - 616 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-458-350-9 kötött
katolikus egyház - egyházi szertartás - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 264 *** 282
[AN 2897988]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Dávid és Izrael királysága / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 12.)
ISBN 978-963-629-437-3 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2896115]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Pál és az apostolok elterjesztik Isten igéjét / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 24.)
ISBN 978-963-629-447-2 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2896116]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Saul / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 11.)
ISBN 978-963-629-436-6 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2896113]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2010.
Katona István (1928-)
   Emmausz Közösség : lelkiség és életszabályok / Katona István. - Budapest : Marana Tha, [2009]. - 155 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 155.)
ISBN 978-963-9281-87-5 fűzött : 700,- Ft
Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség
Magyarország - vallásos irodalom - katolikus egyház - közösség
244 *** 267(439) *** 282
[AN 2895805]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2010.
Kovács Géza (1925-)
   Mi van...és mi vár rád a halál után? / Kovács Géza ; [kiad. Menedék Alapítvány]. - Budapest : Menedék Alapítvány, [2009]. - 218 p. ; 21 cm
Fűzött
eschatologia
236
[AN 2897801]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2010.
Mattá al-Miskīn (1919-2006)
Conseils pour la prière (magyar)
   Tanácsok az imádsághoz / Matta el Meszkin ; [... ford. Kocsis Fülöp]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Püspöki Hiv., 2009. - 36 p. ; 21 cm. - (Görög katolikus szemle füzetek, ISSN 2061-5213 ; 1.)
Fűzött : 300,- Ft
imádkozás - görög katolikus egyház
248.143 *** 281.5.018.2(439)
[AN 2897565]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2010.
   Megtört kenyér : ünnepi könyv Bosák Nándor püspök 70. születésnapjára : Debrecen, 2009. december 28. / [szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona] ; [a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kiadványa]. - [Debrecen] : Debrecen-Nyíregyházi Egyházm., 2009. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8512-2 kötött
Magyarország - kereszténység - katolikus egyház - emlékkönyv
23/28 *** 282(439)
[AN 2894800]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2010.
Myriam (mère)
   De L'esclavage à la liberté / Myriam Szentes. - Budapest : [Urbán M.], 2009. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6465-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallásfilozófia - bibliamagyarázat
21 *** 227.86.07
[AN 2898718]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2010.
Palánkay József (1963-)
   Szeretet / Palánkay József. - Sopron : Novum Pro, [2009]-. - 22 cm
szeretet
248.145.13
[AN 2894790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2009. - 440, [8] p.
ISBN 978-963-9916-50-0 fűzött : 4490,- Ft
[AN 2894804] MARC

ANSEL
UTF-82175 /2010.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A katolikus hit igazsága : hitvédelem : apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek ; Csolnok : Út, Igazság, Élet K., 2009. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-963-8283-18-4 fűzött
katolicizmus - hitvédelem
239 *** 282
[AN 2825580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 662 p.
ISBN 978-963-8283-21-4 fűzött
katolicizmus - katolikus egyház - szentség
282 *** 265
[AN 2895949] MARC

ANSEL
UTF-82176 /2010.
Reber, Ortrud
Elisabeth von Thüringen (magyar)
   Árpád-házi Szent Erzsébet / Ortrud Reber ; [ford. Haynal Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 253 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-309-5 kötött : 2490,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 2895169]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2010.
Rokay Zoltán (1947-)
   Imádkozzunk Szűz Máriával májusban : bibliai elmélkedések a lorettói litániáról / Rokay Zoltán. - Szeged : Agapé, 2009. - 255 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-351-6 fűzött
mariológia - ájtatosság
248.159.4 *** 232.931
[AN 2898001]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2010.
Smullyan, Raymond (1919-)
The tao is silent (magyar)
   A tao hallgat / Raymond M. Smullyan ; ford. György Katalin. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2009. - 259 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Bibliogr.: p. 251-259.
ISBN 978-963-279-081-7 fűzött : 1950,- Ft
dialógus - taoizmus
299.513(0:82-83)
[AN 2898182]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2010.
Stott, John R. W. (1921-)
Issues facing Christians today (magyar)
   Korunk égető kérdései : keresztyén szemmel / John Stott ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Harmat : KIA, 2009. - 567 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-034-1 fűzött
kereszténység - globalizáció - tudomány - vallási erkölcs - ezredforduló
261.6 *** 241
[AN 2897347]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2010.
   A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei : konferencia / [... szerk. Zsámbéky Monika] ; [a Szombathelyi Képtár kiadványa]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 2009. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Szombathelyen, 2009. febr. 19-én tartották. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8368-68-3 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Közép-Európa - Magyarország - szent - 4. század - kultusz - képzőművészet - keresztény művészet - konferencia-kiadvány
235.3(092)Martin_de_Tours *** 73/76.046.3(4-11) *** 394.944 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2897167]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2010.
Szilágyi Gábor (1938-)
   A síron túllépve avagy A lélek kálváriája / Szilágyi Gábor. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 617, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-38-8 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - dráma
244(0:82-2) *** 894.511-2
[AN 2894824]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2010.
   "A Te Igéd igazság" : 87 dunántúli prédikáció / szerk. Köntös László ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2009. - 471 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87878-4-2 kötött
prédikáció
252
[AN 2894873]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2010.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 6. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2009. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-363-324-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2899941]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2010.
Verő Bán Linda
   Hanukai zsidongó / írta Verő Bán Linda ; ill. Petényi Tibor Z. ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2009. - 55 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-88304-3-2 fűzött : 1490,- Ft
zsidó vallási ünnep - gyermekkönyv
296.384(02.053.2)
[AN 2897862]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2185 /2010.
   Adatok a kisújszállási cigányság történetéhez / [szerk. Kovács Józsefné]. - Kisújszállás : Arany J. Vár. Kvt., 2009. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 24.)
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-963-88398-1-7 fűzött
Kisújszállás - cigányság
316.347(=914.99)(439-2Kisújszállás)
[AN 2894470]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2010.
Erdei Krisztián
   A pécsi hiphop : egy stílusközösség kultúrája / Erdei Krisztián ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. - Pécs : PTE BTK Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2009. - 71 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 71-[72].
ISBN 978-963-642-311-7 fűzött
Pécs - ifjúságszociológia - alternatív kultúra - szubkultúra - ezredforduló - hip hop
316.37-053.6(439-2Pécs)"199/200" *** 316.723-053.6(439-2Pécs)"199/200"
[AN 2895794]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2010.
Hellinger, Bert (1925-)
Wie Liebe gelingt (magyar)
   Mitől működik a szerelem? : Bert Hellinger párterápiája / szerk. Johannes Neuhauser ; [ford. Bak Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 297 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-30-9 fűzött : 2300,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865 *** 392.6
[AN 2900439]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2010.
Langer Katalin (1952-)
   Kvalitatív kutatási technikák / Langer Katalin ; [közread. a] Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2009. - 158 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-963-269-110-7 fűzött
kvalitatív vizsgálat - egyetemi tankönyv
303.022(075.8)
[AN 2894723]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2010.
Mosonyi László
   Digitális linkség : közzétett magánzsörtölődések : akinek nem inge... / Mosonyi László ; [az illusztrációkat Kemény Zsuzsa kész.]. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 101 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9894-24-2 fűzött
információs társadalom - digitális technika - társadalmi kommunikáció
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2896337]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2010.
Némedi Dénes (1942-)
   Klasszikus szociológia, 1890-1945 / Némedi Dénes. - 2. kiad. - Budapest : Napvilág, 2010. - 581 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 563-576.
ISBN 978-963-9697-58-4 fűzött : 4500,- Ft
szociológia - szociológiai irányzat - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
316(100)(091)(075.8) *** 316.2(075.8)
[AN 2899957]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2010.
Österberg, Eva (1942-)
   Friendship and love, ethics and politics : studies in mediaeval and early modern history / Eva Österberg. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - [6], 229 p. ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.: p. 207-220.
ISBN 978-963-9776-60-9 fűzött
Európa - Svédország - társadalmi kapcsolat - interperszonális kapcsolat - barátság - nők a társadalomban - genderkutatás - világirodalom története - műfajtörténet - vallomások - történeti feldolgozás - memoár
316.47(4)(091) *** 82.01-94(091) *** 316.37-055.2(4)
[AN 2896539]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2010.
   A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása / [kész. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ gondozásában]. - Budapest : FSZH Társadalmi Párbeszéd Közp., 2009. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - társadalmi kapcsolat
316.47(439)
[AN 2895886]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2010.
Schmidt, Thomas (1969-)
Konfliktmanagement-Trainings erfolgreich leiten (magyar)
   Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok : komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek / Thomas Schmidt ; [ford. Szőke Zsófia Eszter]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2009. - 478 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-52-0 fűzött : 10500,- Ft
konfliktuskezelés - tanári segédkönyv
316.48(072) *** 316.6(072)
[AN 2895625]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2010.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (18.) (2008) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XVIII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 29-30 noiembrie 2008 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2009. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86530-6-2 fűzött
magyarországi románok - nemzetiség - oktatásügy - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
316.347(=590)(439) *** 376.7(=590)(439) *** 930.85(=590) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2894711]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2010.
Széman Richárd
   A közművelődés terei kerületünkben / Széman Richárd. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2009. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 19.)
ISBN 978-963-88120-5-6 fűzött
Budapest. 16. kerület - kulturális élet
316.7(439-2Bp.XVI.)
[AN 2897658]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2010.
   Utópia : nemzetközi interdiszciplináris konferencia : Pécs, 2009. december 4. : [kivonatok] / [szerk. Bálint Ágnes, Di Blasio Barbara] ; [rend. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet, MTA PAB Pedagógiai Munkabizottság. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int., 2009. - 18 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-313-1 fűzött
utópia - konferencia-kiadvány
304.9 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2898312]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2197 /2010.
Edelényi Adél (1970-)
   Népi kultúra : néprajzi alapismeretek / Edelényi Adél. - [Salgótarján] : Mikszáth, 2009. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Kultúra - tudás - társadalom, ISSN 1217-8845)
Bibliogr.: p. 151-[157].
ISBN 978-963-9126-85-5 kötött
magyar néprajz - kulturális antropológia
39 *** 316.7 *** 39(=945.11)
[AN 2895714]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2010.
Frech József (1942-)
   Gyerekkorunk játékai : somogyi gyerekjátékok / Frech József, Frech Józsefné ; [az illusztrációkat Frech Józsefné rajz.]. - [Nagyberki] : [Frech J.], [2009]. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-06-7803-2 fűzött
magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék - mondóka - gyermekdal
394.3(=945.11) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 2894459]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2010.
Kóka Rozália (1943-)
   Mesemondó gyerekek könyve / Kóka Rozália. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 175 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-9680-40-1 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9680-40-1)
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2895461]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2010.
Kovács Kármen
   A divattermékek fogyasztása és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói / Kovács Kármen ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola. - Budapest : Akad. K. ; [Pécs] : PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Isk., 2009. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 978-963-05-8791-4 fűzött
divat - gazdaságszociológia
391 *** 316.334.2
[AN 2896533]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2010.
Kriston Vízi József (1953-)
   Szalmabáb a kerékpáron : néprajzi tanulmányok / Kriston Vízi József. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 144 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7265-96-9 fűzött : 2820,- Ft : 10,5 EUR
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 2894471]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2010.
   Magyar néprajz : nyolc kötetben / szerkbiz. Paládi-Kovács Attila ... [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában. - Budapest : Akad. K., 1988-. - 25 cm
A közreadó neve 1992-től Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet
ISBN 963-05-4922-0
magyar néprajz
39(=945.11)(035)
[AN 13837]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., Táj, nép, történelem : a magyar népi műveltség korszakai / főszerk. Paládi-Kovács Attila ; szerk. Flórián Mária. - 2009. - 745 p., [88] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 636-705.
ISBN 978-963-05-8752-5 kötött
magyar néprajz - tárgyi néprajz
39(=945.11)
[AN 2896563] MARC

ANSEL
UTF-82203 /2010.
   Tibeti közmondások / [vál., utószó Sári László] ; [ford. Harkány Julián]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2009. - 189 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88078-4-7 kötött : 2900,- Ft
Tibet - tibeti irodalom - közmondás
398.9(=954) *** 895.4-84=945.11
[AN 2896529]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2010.
Voigt Vilmos (1940-)
   Meseszó : tanulmányok mesékről és mesekutatásról / Voigt Vilmos. - Budapest : MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutcsop. : ELTE Néprajzi Int., 2009. - 420 p. ; 24 cm. - (Szövegek és elemzések, ISSN 1786-7606 ; 2.)
Bibliogr.: p. 387-417.
ISBN 978-963-463-895-7 kötött
folklorisztika - mesekutatás - magyar néprajz - népmese
398.21.001(=945.11) *** 398.21.001 *** 82.01-34
[AN 2898006]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2010.
Zsigmond Győző (1959-)
   Gomba és hagyomány : etnomikológiai tanulmányok / Zsigmond Győző ; [közread. az] LKG ... - Sepsiszentgyörgy : LKG ; Budapest : Pont, 2009. - 174, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 155-163. - Összefoglalás francia és angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-8756-74-9) (hibás ISBN 963875674-8)
magyar néprajz - mikológia
39(=945.11) *** 582.28
[AN 2894462]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2206 /2010.
Bakó Béla
   Új polgári kaszinó : a hagyományos polgári szerveződés mint a társadalom fejlődésének lehetséges iránya / Bakó Béla. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Új reformkor sorozat, ISSN 2061-0807)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-42-3 fűzött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi szervezet - polgárosodás - egyesület - reformkor - ezredforduló
323.21(439)(091) *** 334.012.46 *** 061.2(439) *** 323.32(439)
[AN 2896561]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2010.
Barsiné Pataky Etelka (1941-)
   Mérnök a politikában / Barsiné Pataky Etelka. - Budapest : Gate Open Kft., 2010. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. angol, egyes beszédek német és angol nyelven is
ISBN 978-963-06-8567-2 kötött : 2990,- Ft
Barsiné Pataky Etelka (1941-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - előadás
32(439)(092)Barsiné_Pataky_E.(042.5)
[AN 2897141]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2010.
   Élet-képek : a Felvidékről kitelepített és Komáromban letelepedett családok albuma / [közread. a Kecskés László Társaság]. - Komárom : Kecskés L. Társ., 2009. - 237 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8011-0 kötött
Felvidék - Komárom - kitelepítés - családtörténet - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - memoár
325.254(=945.11)(437.6)"194"(0:82-94) *** 929.52(=945.11)(437.6)(0:82-94) *** 929.52(439-2Komárom)(0:82-94)
[AN 2896004]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2010.
   Fejezetek a nyugat-európai magyar értelmiségi körök történetéből : konferencia, 2009. április 22. / [szerk. Dankó Éva] ; [rend., közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : FSZEK, 2009. - 91, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közleményei, ISSN 1588-421X ; 4.)
A konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-581-438-1 fűzött
Nyugat-Európa - emigráció - értelmiség - egyesület - 1945 utáni időszak - magyarság
325.25(=945.11)(4-15)"194/200" *** 061.2(=945.11)(4-15) *** 316.343.652(=945.11)(4-15)
[AN 2896569]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2010.
Heller László
   Szegfűs párt alakult : rendszerváltók balról / Heller László. - Győr : Havilah K., 2009. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88710-0-8 fűzött
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyar Szocialista Párt
Magyarország - Győr-Moson-Sopron megye - belpolitika - rendszerváltás - párt - politikus - baloldali irányzat - interjú
323(439)"198"(047.53) *** 32(439.114)(092)(047.53) *** 329.14(439)"198"
[AN 2894439]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2010.
   Id. gróf Andrássy Gyula és az Andrássyak / szerk. Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 1.)
Fűzött
Andrássy család
Andrássy Gyula (1823-1890)
Magyarország - családtörténet - politikus - történelmi személy - 19. század - anekdota
32(439)(092)Andrássy_Gy.(0:82-36) *** 929.52(439)Andrássy
[AN 2897978]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2010.
Kákai László (1964-)
   Kik is vagyunk mi? : civil szervezetek Magyarországon / Kákai László. - Pécs : IDResearch Kft., 2009. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-197.
ISBN 978-963-88332-8-0 fűzött : 2390,- Ft
Magyarország - civil szervezet - nonprofit szervezet
323.21(439) *** 334.012.46(439)
[AN 2895367]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2010.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Rend és szabadság: esély Európában / Kondorosi Ferenc. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2010]. - 188, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-76-7 kötött
Európai Unió - biztonságpolitika - globális probléma - világpolitika - 21. század
327(4-62) *** 355.02(4-62) *** 304(4-62)
[AN 2897542]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2010.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Teleobjektív : cikkek, publicisztikák, szösszenetek / Kondorosi Ferenc ; [... a karikatúrákat ... kész. Sereg András]. - [Budapest] : Urbis, cop. 2009. - 181, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9706-65-1 fűzött
Magyarország - belpolitika - jogalkotás - ezredforduló - válogatott művek
323(439)"200"(0:82-821) *** 340.134(439)"200"
[AN 2895876]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2010.
Lánczi András (1956-)
   Sors-hagyaték / Lánczi András. - Máriabesnyő : Attraktor ; Budapest : Helikon, 2009. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9857-36-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - konzervativizmus - ezredforduló
321.01 *** 141.7 *** 329.11(439)"200"
[AN 2896118]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Gróf Klebelsberg Kunó, aki talpra állította Magyarországot / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 4.)
Fűzött
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - kulturális politika - 20. század - Horthy-korszak
32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 008:323(439)"192/193"
[AN 2898012]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2010.
Pók Attila (1950-)
   The politics of hatred in the Middle of Europe : scapegoating in twentieth century Hungary : history and historiography / Attila Pók. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 168 p. ; 24 cm. - (Savaria books on politics, culture and society, ISSN 1589-6242)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-41-6 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - ellenségkép - gyűlölet - politikatörténet - 20. század
32(439)"19" *** 32(4-11)"19" *** 316.647.8(439)"19"
[AN 2897232]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2010.
   Regime change and transitions across the Danubian Region, 1989-2009 : [proceedings of the 6th DRC Summer School, Budapest, 2009] / István Tarrósy, Susan Milford eds. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe]. - Pécs : Publikon Books, 2009. - 215 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88505-6-0 fűzött
Közép-Európa - politikatörténet - civil társadalom - kisebbség - rendszerváltás - konferencia-kiadvány
32(4-11)"198/200" *** 323.21(4-11) *** 323.15(=00)(4-11)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2895766]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2010.
Reza, Yasmina (1959-)
L'aube le soir ou la nuit (magyar)
   Hajnalban, este vagy éjszaka : Sarkozy-portré / Yasmina Reza ; [ford. ... Fáber András]. - Budapest : Palatinus, 2010. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-058-4 fűzött : 2600,- Ft
Sarkozy, Nicolas (1955-)
Franciaország - politikus - ezredforduló - memoár
32(44)(092)Sarkozy,_N.(0:82-94)
[AN 2897127]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2010.
   Schöpflin 70 / [... szerk. Csörsz Emese]. - [Budapest] : Apriori Intern., [2009]. - 127 p. : ill., részben színes ; 15x20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87956-7-0 kötött
Schöpflin György (1939-)
Nagy-Britannia - politológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz - emlékkönyv
32.001(410)(=945.11)(092)Schöpflin_Gy.
[AN 2895464]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2010.
Sulejmenov, Tuleutaj Skakovič
   Kazahsztáni - magyarországi kapcsolatok / [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2009. - 16 p. ; 21 cm
Írta Sulejmenov, Tuleutaj Skakovič
ISBN 978-963-87193-9-3 fűzött
Kazahsztán - Magyarország - külkapcsolat - gazdasági kapcsolat - kulturális kapcsolat - ezredforduló
327(574) *** 327(439)"199/200" *** 339.9(574) *** 339.9(439)"199/200" *** 930.85(574) *** 930.85(439)
[AN 2896444]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2010.
Szánthó Őrsike
   Parlamenti beszédjogok : nevesített képviselői felszólalási jogok a magyar parlament ellenőrzési rendszerében / Szánthó Őrsike. - Budapest : Rejtjel, 2009. - 304 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-296. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7255-65-6 fűzött
Magyarország - parlamenti ellenőrzés - országgyűlési képviselő - interpelláció
328.36(439) *** 342.53(439)(094)(036)
[AN 2896138]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2010.
Szűrös Mátyás (1933-)
   Köztársaság született "harangszavú délben" : 1989. október 23. : visszatekintés húsz évvel a kikiáltás után / Szűrös Mátyás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Heraldika, 2009. - 124 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9204-54-6 kötött
Magyarország - rendszerváltás - memoár
323(439)"1989/199"(0:82-94)
[AN 2900590]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2010.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   "Európa közös ügye" Rodostó nézőpontjából / R. Várkonyi Ágnes ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2009. - 46 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 978-963-7061-74-5 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Rodostó - Törökország - Magyarország - művelődéstörténet - emigráció - uralkodó - kultusz - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
325.25(=945.11)(560)"171/173" *** 930.85(439)"17/19" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 394.944 *** 943.9"1703/1711"
[AN 2896100]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2010.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
"Európa közös ügye" Rodostó nézőpontjából (török)
   Tekirdaǧ açısından : "Avrupa'nın ortak davası" / Ágnes R. Várkonyi ; [türkç'esi Tarik Demirkan] ; [yayim.] Macar Ulusal Müzesi. - Budapest : Macar Ulusal Müzesi, 2009. - 44 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-963-7061-75-2 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Törökország - Rodostó - emigráció - művelődéstörténet - uralkodó - kultusz - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
325.25(=945.11)"171/173" *** 930.85(439)"17/19" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 394.944 *** 943.9"1703/1711"
[AN 2896287]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2226 /2010.
Aszalós Éva
   A Spanyol Királyság és a Habsburg-dinasztia birodalomépítési kísérlete Európában és a Mediterráneumban I., 1479-1609 / Aszalós Éva. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2009. - 155 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 978-963-9909-50-2 fűzött
Spanyolország - történelem - 15. század - 16. század - 17. század - egyetemi tankönyv
946.0"14/16"(075.8)
[AN 2896179]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2010.
   Barázdák : egy kisváros arcvonásai / szerk. Szádváriné Kiss Mária, Nánási Tamás ; [közread. a] Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület. - Biatorbágy : Biatorbágyi Ökumenikus Művel. Egyes., 2009. - 92 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8410-1 fűzött
Biatorbágy - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439-2Biatorbágy)(047.53)
[AN 2896908]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2010.
Bárdos Edith
   Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek / Edith Bárdos, Éva Garam. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int., 2009-. - 29 cm
Zamárdi - régészet - avarok
904(369.2) *** 904(439-2Zamárdi)
[AN 2893581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1. - 2009. - 489 p. : ill. - (Monumenta Avarorum archaeologica, ISSN 1219-2813 ; 9.)
Ford. Friedrich, Albrecht. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-68-4 kötött
[AN 2893584] MARC

ANSEL
UTF-82229 /2010.
Bíró Zsolt
   Római kori limes / Bíró Zsolt. - Dunaszekcső : Dunaszekcsőért Alapítvány, 2009. - 34 p. : ill. ; 23 cm. - (Örökségvédelmi munkafüzetek ; 1.)
Borítócím: A római limes Magyarországon
ISBN 978-963-88417-0-4 fűzött
határőrvidék - Pannonia - történelem - régészet - római birodalom kora - gyermekkönyv
939.86(02.053.2) *** 904(398.6)(02.053.2) *** 355.457.1(398.6)(02.053.2)
[AN 2895301]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2010.
Burján Imre
   Fejezetek Rábapatona történetéből / írta és szerk. Burján Imre ; [kiad. a Rábapatonáért Közhasznú Egyesület]. - Rábapatona : Rábapatonáért Közhasznú Egyes., 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8377-7 kötött
Rábapatona - helytörténet
943.9-2Rábapatona
[AN 2898008]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2010.
   Csaba királyfi elárvult népe : székely konferencia, 2009. október 2-3. / szerk. Takács Péter. - Debrecen : Erdély-tört. Alapítvány, 2009. - 363 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdély-történeti könyvek, ISSN 1417-7234 ; 8.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88708-0-3 fűzött
Székelyföld - magyar történelem - székelyek - művelődéstörténet
943.921Székelyföld *** 316.347(=945.11székelyek) *** 930.85(=945.11)(439.21)
[AN 2898149]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2010.
Darnay László (1951-)
   A sümegi múzeumalapító : Darnay Kálmán (1864-1945) élete / Darnay László. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány : Önkormányzat, 2009. - 193 p. : ill. ; 25 cm. - (Sümeg és vidéke, ISSN 0866-0670 ; 3/4.)
Bibliogr.: p. 167-192.
Kötött
Darnay Kálmán (1864-1945)
Sümeg - Magyarország - író - régészet - 19. század - 20. század - helyismeret
902(439)(092)Darnay_K. *** 894.511(092)Darnay_K. *** 908.439-2Sümeg
[AN 2897159]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2010.
Erdélyi András (1954-)
   Krízis & katarzis : beszélgetések : Bagdy Emőke, Bihari Mihály, Bod Péter Ákos, Heller Ágnes, Illéssy János, Kéri László, Korzenszky Richárd, Lévay Miklós, Oberfrank Ferenc, Petschnig Mária Zita / [riporter] Erdélyi András. - Budapest : Harmat, 2009. - 177 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-288-032-7 kötött
Magyarország - híres ember - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 323(439)"199/200"(047.53)
[AN 2897158]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2010.
   "Fényes palotákban, ékes kőfalokban" : tanulmányok az Esterházy családról / [szerk. Maczák Ibolya]. - [Budapest] : WZ Kv., [2009]. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (A források tükrében, ISSN 2061-4764)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87877-5-0 fűzött : 2990,- Ft
Esterházy család
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - művelődéstörténet - műgyűjtés - magyar történelem - 17. század - 18. század - 19. század
929.52(439)Esterházy"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 7.074(439)"17/18" *** 943.9"16/17"
[AN 2895599]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2010.
   Fogadó a határon : római kori útállomás Gönyűn : kiállításvezető : [Xantus János Múzeum, Győr, 2009. november 12 - 2010. április 4.] = Raststation an der Grenze : römerzeitliche Strassenstation in Gönyű : Ausstellungsführer / szerk. ... Bíró Szilvia, Molnár Attila. - Győr : GYMS M. Múz. Ig., 2009. - 151, [6] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 4.)
Bibliogr.
Gönyű - régészet - római birodalom kora - kiállítási katalógus
904(439-2Gyönyű) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2897961]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2010.
   Földvári tabló : életrajzok és arcképek Dunaföldvár múltjából / [szerk. Raffainé Kókány Judit] ; [kiad. Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár]. - Dunaföldvár : Berze-Nagy I. Vár. Kvt., 2009. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8572-6 fűzött
Dunaföldvár - híres ember - helyismeret
929(439-2Dunaföldvár) *** 908.439-2Dunaföldvár
[AN 2897301]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2010.
Grössing, Sigrid-Maria
Sisi, eine moderne Frau (magyar)
   Sisi, a modern nő / Sigrid-Maria Grössing ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 249 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-311-8 kötött : 2490,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Ausztria - uralkodócsalád - nő - 19. század
943.6(092)Erzsébet
[AN 2895177]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2010.
   Helyismereti tanulmányok / [szerk. Bárány Ferenc, G. Vass István, Tóth László]. - Gádoros : Polgármesteri Hiv., 2009. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87276-3-3 fűzött
Gádoros - helytörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
943.9-2Gádoros"18/19"(093)
[AN 2897646]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2010.
   Hommage à Kosáry Domokos / szerk. Ferch Magda, Ormos Mária ; [közread. a] Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2009. - 406 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-324. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-88564-0-1 kötött
Kosáry Domokos (1913-2007)
Magyarország - történész - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Kosáry_D. *** 012Kosáry_D.
[AN 2894301]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2010.
   Hungarian excavations in the Theban necropolis : a celebration of 102 years of fieldwork in Egypt : catalogue for the temporary exhibition in the Egyptian Museum, Cairo : November 6, 2009 - January 15, 2010 / ed. by T. A. Bács [et al.] ; [chief curator Gábor Schreiber] ; [publ. by the Department of Egyptology Institute of Classical Studies Eötvös Loránd University]. - Budapest : Dep. of Egyptology Inst. of Classical Studies Eötvös L. Univ., 2009. - 178 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 167-178.
ISBN 978-963-284-103-8 fűzött
Théba - régészet - temető - kiállítási katalógus
904(32-2Theba) *** 904(620-2Theba) *** 718(32-2Theba) *** 061.4(620-2Cairo)
[AN 2894649]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2010.
Hunnivári Zoltán
   From Harun ar-Rashid up to the times of Saladin : cronological corrections / Zoltán Hunnivari. - [Fertőszentmiklós] : [Soproni Anzsu Kft.], cop. 2009. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-87864-5-6 kötött
Irak - Bagdadi Kalifátus - történelem - középkor - kronológia
956.7"09/12"(0:930.24)
[AN 2894643]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2010.
   Írások Nagymágocs múltjáról / [szerk. Mód László, Tóthné Rostás Ágnes] ; [közread.] Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata. - Nagymágocs : Önkormányzat, 2009. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7363-1 fűzött
Nagymágocs - helytörténet - régészet
943.9-2Nagymágocs *** 904(439-2Nagymágocs)
[AN 2897679]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2010.
   Keszthely-Fenékpuszta im Spiegel der Jahrtausende = Keszthely-Fenékpuszta az évezredek tükrében / hrsg. von Orsolya Heinrich-Tamaska und Péter Straub ; [Hrsg.: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universtät Leipzig, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Leipzig : Geisteswissenschaftlisches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Univ. Leipzig ; Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig. ; [Budapest] : [Martin Opitz K.], 2009. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Keszthelyen, 2009. október 3 - 2010. május 31. között azonos címmel tartott kiállítás katalógusával. - Bibliogr.: p. 149-169. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87813-7-6 fűzött
Keszthely - Fenékpuszta - régészet
904(439-2Keszthely-Fenékpuszta)
[AN 2894216]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2010.
   Ki kicsoda? : Szarvas, 2000-2010 / [... szerk. Kutas Ferenc]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány, 2010. - 379 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 14.)
ISBN 978-963-06-8265-7 kötött
Szarvas (Békés megye) - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas)"200":030
[AN 2895369]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2010.
Kontler László (1959-)
Millennium in Central Europe (új kiadása)
   A history of Hungary / László Kontler. - 2. rev. ed. - Budapest : Atlantisz, cop. 2009. - 559 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliog.: p. 515-524.
ISBN 978-963-9777-05-7 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 2897876]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2010.
Ladányi András (1945-)
   Kilátások a tanúhegyről : zalahalápi sorsok / Ladányi András ; [kiad. Zalahaláp Önkormányzata]. - Zalahaláp : Önkormányzat, 2009. - 554, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-2287-5 fűzött
Zalahaláp - helytörténet - helyismeret - életútinterjú
943.9-2Zalahaláp *** 908.439-2Zalahaláp(047.53)
[AN 2896176]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2010.
Lantos Antal (1929-)
   Cinkota története / Lantos Antal. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2009-. - 24 cm
Cinkota - Budapest. 16. kerület - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Bp.XVI.(093) *** 943.9-2Cinkota(093)
[AN 2897732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mohácstól 1860-ig. - 2009. - 285 p. : ill., részben színes. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 17.)
ISBN 978-963-88120-3-2 fűzött
[AN 2897738] MARC

ANSEL
UTF-82248 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Gróf Teleki Sándor, a "vad gróf" és barátai / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 6.)
Fűzött
Teleki Sándor (1821-1892)
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - 19. század
930.85(439)"18" *** 929(439)Teleki_S.
[AN 2898050]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2010.
Mester Katalin, M. (1954-)
   Sorsok Zalától a Mátráig / M. Mester Katalin. - [Devecser] : [M. Mester K.], 2009. - 260 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8199-5 fűzött
Magyarország - 20. század - életútinterjú
929(439)"19"(047.53)
[AN 2895186]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2010.
   Mōmos VI : nyersanyagok és kereskedelem : Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete : Kőszeg, 2009. máricus 19-21. : raw materials and trade : proceedings of the 6th Meeting for the Researchers of Prehistory ... / szerk. Ilon Gábor ; kiad. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat ... és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága ... - Budapest : Kult. Örökségvédelmi Szakszolg. ; Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2009. - 450 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9827-06-6 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - ősrégészet - kereskedelem - kézműipar - gazdaság - konferencia-kiadvány
903 *** 903(4-191) *** 33"63"(4-191) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2894657]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2010.
Móricz Péter (1979-)
   Kegyurak, mecénások, főpapok : a Batthyány család és az egyház : kiállításvezető / [... szerk. és írta Móricz Péter] ; [kiad. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Körmend : Vas M. Múz. Ig., 2009. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A kiállítást Körmenden, 2009. máj. 18 - szept. 13. között tartották
ISBN 978-963-9827-05-9 fűzött
Batthyány család
Magyarország - családtörténet - egyháztörténet - kiállítási katalógus
929.52(439)Batthyány *** 282(439)(091) *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 2896542]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2010.
Nagy István (1929-)
   Három évtized a tanári katedrán : felsőoktatás-pedagógiai és történelmi tanulmányok / Nagy István ; [szerk. Labádi Lajos] ; [... kiad. a Nagy István Baráti Kör]. - Szeged ; Szentes : Nagy I. Baráti Kör, 2009. - 195 p., [14] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88562-0-3 fűzött
1956-os forradalom - felsőoktatás - didaktika - egyetemi tanár - történész - 20. század - személyi bibliográfia - interjú
943.9"1956" *** 378 *** 371.3 *** 37(439)(092)Nagy_I.(047.53) *** 930.1(439)(092)Nagy_I.(047.53) *** 012Nagy_István
[AN 2898674]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2010.
Payne, Jan
The world's best book (magyar)
   A világ legjobb könyve / [írta Jan Payne] ; [ford. Zentai György] ; [ill. Mike Phillips]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-280-7 kötött : 2500,- Ft
művelődéstörténet - csúcsteljesítmény - ifjúsági könyv
930.85(100)(02.053.2)(089.3)
[AN 2894228]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2010.
Roland, Paul (1959-)
The Nazis and the occult (magyar)
   Hitler és az okkultizmus : a sötétség erői a Harmadik Birodalomban / Paul Roland ; [... ford. Pallag Márta]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - 208 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 205.
ISBN 978-963-9952-01-0 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - okkultizmus - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 133
[AN 2894577]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2010.
Széman Richárd
   Díszpolgárok / Széman Richárd. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2009. - 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88120-6-3 fűzött
Budapest. 16. kerület - Magyarország - díszpolgárság - híres ember
929(439-2Bp.XVI.) *** 352.084.98(439-2Bp.XVI.)
[AN 2897676]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2010.
Szendrei Géza
   Kispesti internáltak, 1957-1959 / Szendrei Géza. - Budapest : Rejtjel, 2009. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-63-2 fűzött
Budapest. 19. kerület - 1956-os forradalom - helytörténet - megtorlás - internálás - történelmi forrás
943.9-2Bp.XIX."1956"(093) *** 323.282(439)"1956/1959"(093)
[AN 2896142]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2010.
Takács Ferenc (1938-)
   Mesélő Mátyásföld / Takács Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2009. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 7.)
ISBN 978-963-218-515-6 fűzött
Budapest. 16. kerület - Mátyásföld - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mátyásföld *** 908.439-2Bp.XVI.
[AN 2900454]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2010.
   Tamás könyve / [koncepció és összekötő szöveg Tóth Ildikó] ; [szerk. Kieselbach Anita]. - [Budapest] : Kieselbach, [2009]. - 163 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-86932-8-0 kötött
Hábermann Tamás (1929-1944)
Magyarország - 20. század - levelezés - életrajz
929(439)Hábermann_T.(044)
[AN 2894249]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2010.
   Település- és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában : a 6 sz. főút 121+650 - 124+800 km szakasza között, a rehabilitációs munkálatokat megelőző régészeti feltárások (2007) eredményei = Settlement and cemetery excavations at the borders of Dunaszentgyörgy : results of the archaeological salvage excavations (2007) between the 121+650 - 124+800 km sections of highway No. 6. / szerk. Kvassay Judit. - Budapest : KÖSZ, 2009. - 287 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Via - kulturális örökségvédelmi kismonográfiák, ISSN 2061-3695 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88584-1-2 kötött
Dunaszentgyörgy - régészet
903/904(439-2Dunaszentgyörgy)
[AN 2896524]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2010.
Zachar József (1943-2009)
   Egy az Isten, egy a nemzet : írások Jézus-hitű magyar eleinkről / Zachar József. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Heraldika, 2009. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-52-2 fűzött
magyar ősvallás - magyar őstörténet - kereszténység
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11) *** 23/28
[AN 2900578]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2010.
Zichy István (1879-1951)
   Magyar őstörténet / Zichy István. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 112 p. : ill., térk. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 102-107.
ISBN 978-963-9857-34-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2896345]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2010.
Zoller József (1940-)
   Zollerek / [... szerző Zoller József]. - 2., jav. kiad. - Nagymaros : [s.n.], 2009. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Zoller család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Zoller
[AN 2898306]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2263 /2010.
Balázsi Irén
   Szentes kincsei / [írta Balázsi Irén] ; [fotó Vidovics Ferenc] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Vár. Kvt., 2009. - 227 p. : ill., színes ; 23 cm
A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-963-06-7596-3 kötött
Szentes - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentes(084.12) *** 77.04(439)(092)Vidovics_F.
[AN 2897910]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2010.
Bódizs Mária
   A Vas-hegyen innen : gyökerek és szárnyak = Diesseits des Eisenbergs : Wurzeln und Flügel = S ove strane Željezne planine : korijeni i krila / [írta] Bódizs Mária, Heinisch Zoltán ; [fényképezte] Kovács Géza. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2009. - [72] p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [72].
ISBN 978-963-88647-0-3 kötött
Pinka-völgy - helyismeret - fényképalbum
908.439Pinka-völgy(084.12)
[AN 2896157]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2010.
Borsos Árpád
   A mozi mint innováció magyarországi elterjedése, a hálózat alakulásának földrajzi jellemzői napjainkig / Borsos Árpád ; [közread. a] PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola. - Pécs : PTE TTK Földtud. Doktori Isk. : IDResearch Kft., 2009. - 158 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-142.
ISBN 978-963-88505-5-3 fűzött : 2390,- Ft
Magyarország - filmszínház - kulturális földrajz - történeti feldolgozás
911.3(439) *** 791.45(439)(091)
[AN 2895378]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2010.
Bujdosó Zoltán (1975-)
   A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján / Bújdosó Zoltán. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 24.)
Bibliogr.: p. 174-193. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-339-3 fűzött
Hajdú-Bihar megye - társadalomföldrajz - város - településrendszer - vonzáskörzet
911.3(439.165) *** 911.374(439.165-2)
[AN 2897783]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2010.
   Fedezze fel az 1000 éves Zalát! / [... szerk. Kostyál László] ; közread. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2009. - 155 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 978-963-7205-59-0 fűzött
Zala megye - helyismeret
908.439.121
[AN 2896580]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2010.
   Fejezetek Marcali-Horvátkút történetéből / szerk. H. Rádics Márta ; [... megjelenteti a Múzeum Alapítvány]. - Marcali : Múz. Alapítvány, 2009. - 327 p., [10] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88561-0-4 fűzött
Marcali - Horvátkút - helyismeret - helytörténet
908.439-2Marcali *** 943.9-2Horvátkút
[AN 2894893]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2010.
Gróf Péter
   Visegrád / [szöveg ... Gróf Péter] ; [fotók ... Mudrák Attila, Szelényi Károly ..., Szekeres János ...] ; [angol ford. ... Zoltán Erika, német ford. ... Gerstmayer Beáta] ; [kiad. ... Visegrád Város Polgármesteri Hivatala]. - Visegrád : Polgármesteri Hiv., 2009. - 169 p. : ill. ; 31 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-06-8285-5 kötött : 4990,- Ft
Visegrád - helyismeret
908.439-2Visegrád
[AN 2894653]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2010.
Győri Jánosné
   Győri János élete és munkásága / Győri Jánosné ; [közread. a Művelődés Háza]. - Jászkisér : [Művelődés Háza], 2009. - 432 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8544-3 kötött
Győri János (1922-2008)
Magyarország - Jászkisér - helyismeret - pedagógus - 20. század - ezredforduló - memoár
908.439-2Jászkisér *** 37(439)(092)Győri_J.(0:82-94)
[AN 2898574]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2010.
Hadobás Pál (1953-)
   Észak-magyarországi régió : [Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye] / [szerző Hadobás Pál]. - Ózd : Inka, 2009. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A művelődés szolgálatában)
Bibliogr.: p. 200-201. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8477-4 kötött
Észak-magyarországi régió - helyismeret - művelődés - kulturális élet - ezredforduló
908(439Észak-Magyarország) *** 316.7(439Észak-Magyarország)"200"
[AN 2895019]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2010.
   Kisújszállás arcai = Gesichter von Kisújszállás = Sights of Kisújszállás / [összeáll. Ducza Lajos et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 95 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-131-3 kötött : 1500,- Ft
Kisújszállás - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kisújszállás(084.12)
[AN 2894543]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2010.
Ladányi András (1945-)
   Zalahalápi sorsok : kilátások a tanúhegyről / Ladányi András ; [kiad. Zalahaláp Önkormányzata]. - Zalahaláp : Önkormányzat, 2009. - 410, [2] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-06-2288-2 fűzött
Zalahaláp - helyismeret - életútinterjú
908.439-2Zalahaláp(047.53)
[AN 2896177]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Az Al-Duna magyar szemmel : kis útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 2.)
ISBN 978-963-88551-1-4 fűzött
Al-Duna - helyismeret
908.282.243.75
[AN 2897982]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Nagyváradtól a Sebes-Körös völgyén át Sebesvárig : kis útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 3.)
Fűzött
Sebes-Körös völgye - útikönyv
914.984(282.243.742.3Sebes-Körös)(036)
[AN 2897985]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2010.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Csurgó és környéke = Welcome to Csurgó and its region = Srdačno Vas očekuje Csurgó i okolica = Willkommen in Csurgó und Umgebung = Vǎ aşteaptǎcu drag Csurgó şi împrejurimile = Srdečne Vás očakáva mesto a jeho okolie = Csurgó in okolica vas pričakujeta = Csurgó en omstreken heet u van harte welkom = Churugō to sono shūhen no chōson / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846 ; 46.)
ISBN 978-963-9843-34-9 kötött
Csurgó - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Csurgó(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2895058]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2010.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Szeged = Welcome to Szeged / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846 ; 43.)
ISBN 978-963-9843-35-6 kötött
Szeged - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeged *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2894370]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2010.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Vasvár és a Vasi Hegyhát = Willkommen in Vasvár und auf der Anhöhe Vas = Welcome to Vasvár and the Vasi-Hegyhát Hills = Benvenuti a Vasvár e nel rilievo montuoso del Vas = Washibao he washi Shanmai huanying nin = Srdačno Vas očekuje Vasvár i gorje Vas = Soyez le bienvenu à Vasvár et à Vasi Hegyhát (Faux plat de Vas) = Vasvár şi Hegyhát (Muntele) din Vas / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846 ; 45.)
ISBN 978-963-9843-36-3 kötött
Vasvári kistérség - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Vasvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2895441]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2010.
Michelisz Ferenc (1947-)
   Somberek község múltja és jelene : helytörténeti olvasókönyv = Schomberg : Lesebuch über Vergangenheit und Gegenwart einer Nationalitätengemeinde in Ungarn / Michelisz Ferenc ; kiad. Somberek Község Önkormányzata. - Somberek : Önkormányzat, 2009. - 463 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2462-6 kötött
Somberek - helyismeret
908.439-2Somberek
[AN 2897435]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2010.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Hódmezővásárhely és környéke / Pálffy István. - [Hódmezővásárhely] : [Önkormányzat], cop. 2009. - 145 p. : ill., színes ; 20 cm
Kiad. Hódmezővásárhely Önkormányzata
ISBN 978-963-87742-6-2 fűzött : 2490,- Ft
Hódmezővásárhely - útikönyv
914.39-2Hódmezővásárhely(036)
[AN 2897533]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2010.
   Páty : fejezetek a község történetéből 2. / [szerk. Szabó Andrásné Peregovics Vilma] ; kiad. Páty Faluközösségért Alapítvány. - Páty : Páty Faluközösségért Alapítvány, 2009. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8600-6 kötött
Páty - helyismeret - helytörténet
908.439-2Páty *** 943.9-2Páty
[AN 2896021]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2010.
Ráduly Bea
   Hátizsákkal a mosolyok földjén / Ráduly Bea. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 167 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8331-9 fűzött : 2490,- Ft
Délkelet-Ázsia - helyismeret - útleírás
908.59(0:82-992)
[AN 2896120]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2010.
Rokolya Péter
   Páty : régi képeslapok és emlékek gyűjteménye : alte Ansichtskarten und Erinnerungen / Rokolya Péter ; [ford. Varga Sylke]. - Páty : Kiscsillag Kft., cop. 2009. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8457-6 kötött
Páty - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Páty(084.12)
[AN 2894866]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2010.
Sámel József
   Zalaszentgrót : a 100. magyar város / [írta, fotózta Sámel József] ; [kiad. Zalaszentgrót Önkormányzata]. - Zalaszentgrót : Önkormányzat, 2009. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Zalaszentgrót - helyismeret
908.439-2Zalaszentgrót
[AN 2897152]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2010.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Report on Israel (magyar)
   Izraeli riportok : Robert Capa 94 fotójával / Irwin Shaw ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 142 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-530-875-0 fűzött : 4900,- Ft
Izrael - Egyesült Államok - helyismeret - szociográfia - 20. század - fényképész - külföldön élő magyar személyiség
908.569.4"194" *** 308(569.4)"194" *** 77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R.
[AN 2896256]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2010.
Surányi j András (1954-)
   A pesti Broadway : személyes bejárás történelmi kitérőkkel : [Bródvéj] / Surányi j András. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 190 p. : ill., részben színes ; 17x21 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-9680-39-5 kötött : 3500,- Ft
Budapest. 6. kerület - helyismeret - színháztörténet
908.439-2Bp.VI. *** 792(439-2Bp.)(091)
[AN 2896275]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2010.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Ráckeve és a szigetzug = Welcome to Ráckeve and the island strait = Ráckeve und der Winkel der Insel erwartet Sie herzlichst = Srdačno vas očekuje Rackeve i kutak ostrva = Van harte welkom te Ráckeve en in het hoekje van het eiland = Ráckeve et le coin d'ïle vous attendent = Ráckeve y la isla les espera = Benvenuti a Ráckeve e nell'angolo dell'isola / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846 ; 41.)
ISBN 978-963-9843-29-5 kötött
Ráckeve - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ráckeve(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2894389]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2010.
Varga Béla (1930-)
   Veszprém város lexikona / Varga Béla. - Veszprém : Varga B.-né, 2009. - 976 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7941-1 kötött
Veszprém - helyismeret - szaklexikon
908.439-2Veszprém:030
[AN 2895950]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2289 /2010.
Borsodi Károlyné Nagy Erika (1963-)
   A nemzetgazdaság igazgatása / Borsodiné Nagy Erika ; [közread. a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar]. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 93 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-9909-51-9 fűzött
Magyarország - nemzetgazdaság - gazdasági igazgatás - ezredforduló - egyetemi tankönyv
351.82(075.8) *** 338(439)"198/200"(075.8)
[AN 2896186]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2010.
Előhegyi István
   Harcok a tengeri uralomért : az angol királyi tengerészet története, 1588-1805 / Előhegyi István. - [Budapest] : MÁV Nosztalgia Kft., cop. 2009. - 370 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7826-1 kötött
Anglia - Nagy-Britannia - hadtörténet - tengerészet - tengeri hadművelet - újkor
359(410)"15/18" *** 355.48(100)"15/18" *** 355.49(100)"15/18"
[AN 2896066]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2010.
   Értékpapírjog / szerk. Gellén Klára ; szerzők Farkas Yvette [et al.]. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2009. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-60-2 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - értékpapír - útmutató
347.735(439)(036)
[AN 2894911]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2010.
Ferik Edit
   Vállalkozz okosan! / Ferik Edit. - Budapest : Proferre, 2009. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8333-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - vállalatalapítás - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2896056]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2010.
Glenny, Misha
McMafia (magyar)
   McMaffia : szervezett bűnözés határok nélkül / Misha Glenny ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 384 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-330-9 kötött : 3990,- Ft
maffia
343.341.2(100)
[AN 2894781]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2010.
Gulyás Andrea
   Építési beruházások a 2009. év végi változások tükrében / ... kész. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2010]. - 44 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 41.)
Lezárva: 2009. dec. 30.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - építésügy - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 349.442(439)(036) *** 351.785(439)(036)
[AN 2898183]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2010.
Hodgkin, Rachel
Implementation handbook for the Convention on the rights of the child (magyar) (röv. kiad.)
   Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához / [a m. kiad. szerk. Herczog Mária] ; [közread. a] Család Gyermek Ifjúság Egyesület, UNICEF. - Budapest : Család, Gyermek, Ifjúság Egyes., 2009. - XL, 506 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD-ROM
Szerzők Hodgkin, Rachel és Newell, Peter
ISBN 978-963-88194-1-3 fűzött
Convention on the rights of the child
családjog - gyermekvédelem - gyermek - elektronikus dokumentum
347.63(100) *** 364.65-053.2/.6
[AN 2898185]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2010.
   Az ingatlan-nyilvántartásról, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról. - Budapest : Complex, [2009]. - 32 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 8.)
Lezárva: 2009. okt. 1.
Fűzött
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - ingatlanjog - jogszabálygyűjtemény
347.235(439)(094)
[AN 2897594]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2010.
   Jogi lexikon / [főszerk. Lamm Vanda]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Complex, 2009. - 726 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-295-039-6 kötött
jog - szaklexikon
34:030
[AN 2897915]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2010.
Kovács Lajos
   A mór megtette.. : az elmúlt évek legmegrázóbb magyar gyilkosságai / Kovács Lajos. - Budapest : Korona, 2009. - 375 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9589-95-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - bűncselekmény - gyilkosság - ezredforduló - memoár
343.919(439)(0:82-94) *** 343.611(439)"199/200"(0:82-94) *** 34.096(439)"199/200"(0:82-94)
[AN 2896774]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2010.
   A közbeszerzés alapjai : közbeszerzési, gazdasági és jogi alapismeretek közbeszerzési referensek részére / Boros Anita [et al.]. - Budapest : Complex, 2009. - 349 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2009. okt. 5. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-043-3 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2896782]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2010.
   Közigazgatási hatósági eljárásjog / Gerencsér [et al.] ; szerk. Patyi András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 527 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-18-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - eljárásjog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2896301]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2010.
   A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről. - Budapest : Complex, [2009]. - 15 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 10.)
Lezárva: 2009. dec. 4.
Fűzött
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
Magyarország - társasági jog - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2897617]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2010.
   A magyar alkotmánybíráskodás sarkalatos normái / szerk. Balogh Elemér, Trócsányi László. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2009. - 104 p. ; 25 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 1.)
ISBN 978-963-9650-54-1 kötött
Magyarország - alkotmánybíróság - törvény
342.565.2(439)(094)
[AN 2897987]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2010.
   Magyar büntetőjog : különös rész / Fehér Lenke [et al.] ; [szerk. Horváth Tibor, Lévay Miklós]. - Budapest : Complex, 2009. - 624 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 619-624.
ISBN 978-963-295-046-4 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2896792]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2010.
Metzinger Péter
   Freedom of establishment for companies in the European Union / Péter Metzinger, Zoltán Nemessányi, András Osztovits. - Budapest : Complex, 2009. - 206 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-047-1 fűzött
Európai Unió - vállalati jog - útmutató
347.72(4-62)(036)
[AN 2896393]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2010.
Mezey Barna (1953-)
   "Öszve-szövetkeztetett szövetségünknek kötele" : a jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban / Mezey Barna. - Budapest : Gondolat, 2009. - 356 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-092-9 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - jogtörténet - alkotmányjog - jogalkalmazás
342.4(439)"170/171" *** 943.9"170/171"
[AN 2895261]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2010.
Molnár Margit (1952-)
   A szociális jogok aktuális kérdései / Molnár Margit ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]. - Pécs : PTE BTK, 2009. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 978-963-642-304-9 fűzött
Magyarország - szociális jog - szociális gondoskodás - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 2895594]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2010.
   Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére / szerk. Bobvos Pál. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2009. - 756 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-56-5 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 2898162]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2010.
   Szakmai tanulmányok szociális szolgáltatások, intézmények működési engedélyezéséhez, ellenőrzéséhez / [szerk. ... Kovács Ibolya]. - Budapest : ÁFSZ Foglalkoztatási és Szociális Hiv. Szociális Főoszt., 2009. - 2 db ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - szociális igazgatás - szociális intézmény - ellenőrzés
351.84(439) *** 35.078.3(439) *** 364(439)
[AN 2895941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 68 p. - (Szociális füzetek / Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztály, ISSN 2061-5159 ; 2009/1.)
[AN 2895946] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 72 p. : ill. - (Szociális füzetek / Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztály, ISSN 2061-5159 ; 2009/2.)
[AN 2895958] MARC

ANSEL
UTF-82309 /2010.
   A termőföldről, a termőföld védelméről, a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról. - Budapest : Complex, [2009]. - 40 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 9.)
Lezárva: 2009. nov. 6.
Fűzött
1994. évi LV. törvény a termőföldről
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
Magyarország - földjog - családi gazdaság - jogszabálygyűjtemény
349.4(439)(094) *** 631.115.11(439)(094)
[AN 2897608]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2010.
Tóth Mihály (1951-)
   A mitológiától a Beatlesig : rendhagyó bűnügyi jogesettár - megoldásokkal / Tóth Mihály. - Budapest ; Pécs : Dailóg Campus, cop. 2009. - 278 p. ; 19 cm. - (Jogesetek tára, ISSN 1787-4769)
ISBN 978-963-7296-76-5 fűzött (hibás ISBN 963-7296-76-5)
jogeset - művelődéstörténet
34.096(100) *** 930.85(100)
[AN 2896253]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2010.
   Az ügyvédekről, az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról. - Budapest : Complex, [2010]. - 47 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 11.)
Lezárva: 2010. jan. 1.
Fűzött
1998. évi XI. törvény az ügyvédekről
Magyarország - ügyvéd - ügyvédi iroda - törvény
347.965(439)(094)
[AN 2897636]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2010.
   Városi törvények a római köztársaság utolsó századából / ... ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Janzsó Miklós és Szabó Ádám Ágoston. - Szeged : JATEPress, 2009. - 51 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 82.)
Bibliogr.: p. 5. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Római Birodalom - római jog - municipium - 1. század (Kr. e.) - törvény - történelmi forrás
34(37)(094) *** 352(37)(094)
[AN 2894923]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2313 /2010.
Balogh Tamás
   A "piros-fehér-piros" a Sárga-tengeren : a Kaiserin Elisabeth cirkáló története / Balogh Tamás. - Szekszárd : Schöck Kft., 2009. - 315 p. : ill., részben színes ; 17x25 cm. - (Hajózástörténeti füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-88636-0-7 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - hadihajó - századforduló
623.82(436/439)"188/191"
[AN 2896133]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2010.
Pusztai Gábor
   Michiel de Ruyter / Pusztai Gábor. - Budapest : RPI, 2009. - 43, [11] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kontaktus, ISSN 2061-5124)
Bibliogr.: p. 41-43. - Összefoglalás holland nyelven
ISBN 978-963-9700-48-2 fűzött
Ruyter, Michiel Adriaensz de (1607-1676)
Magyarország - Hollandia - katonatiszt - művelődéstörténet - ellenreformáció - református egyház - 17. század
355(492)(092)Ruyter,_M._A._de *** 284.2(439)"16" *** 930.85(439)"16" *** 930.85(492)"16" *** 261.7(439)"16"
[AN 2895870]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2010.
Ujvári Mihály
   Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában / Ujvári Mihály. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real, 2009. - 175 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-7097-40-9 kötött : 3570,- Ft
Magyarország - hadtáp - 20. század - egyenruha
355.66(439)"19"
[AN 2896978]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2316 /2010.
Komanovics Adrienne
   Információszabadság az Európai Unióban / Komanovics Adrienne. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : PTE ÁJK, cop. 2009. - 224 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 978-963-9950-13-9 kötött
Európai Unió - adatvédelem - információszolgáltatás - nyilvánosság - jogalkalmazás
659.2.012.8(4-62)(094) *** 659.2
[AN 2896288]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2010.
Neale, Stephen
Emotional intelligence coaching (magyar)
   Érzelmi intelligencia coaching : a vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell és Liz Wilson ; [ford. Suhajda Éva Virág]. - Veszprém : Oktker-Nodus K., 2009. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-441-381-3 fűzött
tanácsadás
659.2
[AN 2895456]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2318 /2010.
Anderson, Chris (1961-)
Free (magyar)
   Ingyen! : a radikális árképzés jövője / Chris Anderson ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-98-4 fűzött : 3900,- Ft
marketing - információs társadalom - árpolitika - tömegtájékoztatási eszköz - fogyasztói társadalom - gazdaságtörténet - 20. század
658.8.033 *** 366.44 *** 338.53 *** 338(091)(100)"19" *** 659.2
[AN 2897084]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2010.
Gál Zoltán (1967-)
   The golden age of local banking : the Hungarian banking network in the early 20th century / Zoltán Gál. - Budapest : Gondolat, 2010. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Doctoral masterpieces, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 187-194.
ISBN 978-963-693-035-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - bankügy - századforduló
336.71(439)"190/191"
[AN 2896531]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2010.
   III. "Közösen - könnyebben" : az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület életmódváltó munkahelyi csapatversenye / [szerk. Galgóczi Dóra]. - Budapest : Egészségesebb Munkahelyekért Egyes., 2009. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6814-9 fűzött
munkaegészségügy - egészséges életmód
331.446.3 *** 613
[AN 2896263]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2010.
   Jövőkép : megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon / [... szerk. Cséfalvay Zoltán, Matolcsy György]. - Budapest : MGFI, 2009. - 155 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Jövőkép sorozat, ISSN 2061-5035 ; 1.)
ISBN 978-963-88231-0-6 fűzött : 2025,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)
[AN 2894478]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2010.
   Kihívások és lehetőségek : innováció és új modellek az ellátási láncban : az MLBKT 17. kongresszusa : Balatonalmádi, 2009. november 11-13. : előadáskötet. - [Budapest] : MLBKT, [2009]. - 300 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: 17. MLBKT Kongresszus : előadáskötet. - Bibliogr.
Fűzött
innováció - logisztika - konferencia-kiadvány
658.78 *** 330.341.1 *** 658.286 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2895923]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2010.
Kőrösi Koppány
   Hogyan pályázzak EU-s támogatásért? : útmutató magyarországi kis- és középvállalkozások részére / [... írta és szerk. Kőrösi Koppány] ; a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kiadványa. - [Budapest] : VOSZ, [2009]. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Európai Unió - pályázat - kisvállalkozás - középvállalat - útmutató
334.72.012.64 *** 06.063(4-62)(036) *** 334.72.012.63
[AN 2896154]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2010.
   A közpénzügyek nagy kézikönyve / szerk. Zsugyel János. - Budapest : Complex, 2009. - 1115 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2009. jún. 30.
ISBN 978-963-295-044-0 kötött
Magyarország - pénzügy - államháztartás - önkormányzat - útmutató
336.1/.5(439)(036) *** 352.073.52(439)(036) *** 351.72(439)(036)
[AN 2897306]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2010.
   Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans / Marek Kupiszewski [et al.] ; ed. by Marek Kupiszewski ; [publ. by the] International Organization for Migration [Regional Mission for Central and South-Eastern Europe], Central European Forum for Migration and Population Research. - Budapest : IOM, 2009. - 155 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 147-155.
Fűzött
Balkán - munkaerő-vándorlás - migráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.556.4(497)"199/200" *** 325.1(497)"199/200"(083.41)
[AN 2897450]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2010.
Leidinger Árpád
   Munkavédelmi módszertani útmutató : a munkavédelem helyzete a büntetés-végrehajtásnál / Leidinger Árpád ; [közread. a] Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet. - Budapest : Főv. Büntetés-végrehajtási Int., 2009. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8527-6 fűzött
Magyarország - munkavédelem - büntetés-végrehajtás - útmutató
331.45(036) *** 343.8(439)
[AN 2898362]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2010.
Lengyel Imre (1954-)
   Regionális gazdaságtan / Lengyel Imre, Rechnitzer János. - Utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 26.). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 368-382.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9542-46-4)
gazdaságtan - regionális gazdaság - egyetemi tankönyv
332.1(075.8)
[AN 2897901]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2010.
   A magyar munkakultúra állapota és alakításának lehetőségei globális környezetben : kutatási jelentés / ... kész. Miszlivetz Ferenc és az ISES kutatócsoportja. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9882-34-8 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
331.5(439)"200"
[AN 2896589]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2010.
   Marketing nélkül nem megy : kézkönyv kis- és középvállalkozásoknak / [szerk. Bíró Péter] ; [közread. a] Magyar Marketing Szövetség ... - [Törökbálint] : T.bálint K., [2009]. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8085-1 fűzött : 3490,- Ft
marketing
658.8
[AN 2895452]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2010.
Morvai Gábor
   Információs társadalom és fogyasztó / [szerző Morvai Gábor]. - Debrecen : Fome, 2009. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-4-2 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - távközléstechnika - tömegkommunikáció - útmutató
366.5(439)(036) *** 316.774 *** 654
[AN 2895087]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2010.
Nyíri Zoltán
   Az értékesítés mesterei : ...avagy így csinálják a profik : interjúk sikeres magyar értékesítőkkel / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián. - Szeged : Universitas Szeged, 2009. - 228 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-88468-1-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - eladás - kereskedelmi technika - siker - marketing - interjú
658.8 *** 339.138 *** 613.865 *** 658.1(439)"200"(047.53)
[AN 2897454]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2010.
   Poslovni vodič za start-up preduzeća i početnike u biznisu = A VOSZ képzési és tanácsadási programja a vajdasági vállalkozások számára / [urednik Tardoš Jánoš] ; [izd. Nacionalno udruženje preduzetnika i poslodavaca]. - [Budimpešta] : Nacialno udruženje preduzetnika i poslodavaca, 2009. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Európai Unió - Vajdaság - vállalkozásismeret - pénzügyi támogatás - útmutató
658.1(497.11Vajdaság)(036) *** 338.246.027(4-62)(036)
[AN 2896243]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2010.
Rekettye Gábor (1944-)
   Nemzetközi marketing / Rekettye Gábor, Fojtik János. - Utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr.: p. 307-310.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9542-06-8)
marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8)
[AN 2898056]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2010.
Szántó Endre
   Dr. Szántó Endre munkaszolgálatos naplója. - [Budapest] : Szántó I., [2009]. - 108 p. : ill. ; 20x28 cm
ISBN 978-963-06-8578-8 kötött
Magyarország - munkaszolgálat - zsidóság - második világháború - memoár
331.578.4(439)"194" *** 323.12(=924)"194"(0:82-94) *** 355.253.7(439)"194"(0:82-94)
[AN 2895943]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2010.
Szekeres László
   Közgazdaságtan tévutakon / Szekeres László. - Szeged : Creative Minds Kft., cop. 2009. - 234 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8707-2 fűzött
gazdaságelmélet - kapitalista gazdaság - marxista-leninista közgazdaságtan
330.83 *** 330.85
[AN 2896262]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2010.
Szikora Veronika
   Fogyasztóvédelem a karácsonyi forgatagban : műszaki termékek, élelmiszerek, ünnepi vásárok, veszélyes termékek, tippek és trükkök / [szerzők Szikora Veronika, Morvai Gábor, Joó Imre]. - Debrecen : Fome, 2009. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-2-8 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 2894818]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2010.
   Szokás, illem, ajándék : üzleti etikett 38 oszágban / [szerk. Németh Andrea, Fincziczki Béla]. - Budapest : Turizmus Kft., cop. 2009. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8623-5 fűzött : 3900,- Ft
üzleti etikett
658.1.012.63 *** 65.013 *** 395
[AN 2897123]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2010.
   Tanulmányok az európai integráció témaköréből = Studies on European integrations / [szerk. Palánkai Tibor]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2009-. - 24 cm
ISBN 978-963-9882-39-3 fűzött
európai integráció
339.923(4-62)
[AN 2896817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. füz., Integrációérettség, reformok, külső kapcsolati modellek : a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola II. évfolyamos hallgatói által készített Integrációérettség és EU külkapcsolati modelljei - az európai gazdasági integráció című kutatószeminárium félévzáró műhelyvitájának anyagai = Integration, maturity, reform, external relations models. - 2009. - 208 p.
Csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Bev. angol nyelven
ISBN 978-963-9882-40-9
Európai Unió - európai integráció - gazdasági kapcsolat
339.923(4-62) *** 327(4-62) *** 327(100)
[AN 2896822] MARC

ANSEL
UTF-82339 /2010.
Tilcsik György (1952-)
   Szombathely kereskedelme és kereskedelmi jelentősége a 19. század első felében / Tilcsik György. - Szombathely : Vas M. Lvt., 2009. - 231 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Archivum comitatus Castriferrei, ISSN 1786-7355 ; 3.)
Bibliogr.: p. 195-200. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7227-24-0 kötött
Szombathely - kereskedelem - 19. század
339.3(439-2Szombathely)"18"
[AN 2894562]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2010.
   Világgazdasági válság, 2008-2009 : diagnózisok és kezelések / szerk. Magas István. - [Budapest] : Aula, 2009. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-74-1 fűzött
világgazdaság - gazdasági válság - ezredforduló
339.9"200" *** 338.124.4(100)"2008"
[AN 2896266]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2341 /2010.
Büki Péter (1971-)
   A gyermek védelme : a gyermekvédelem elméleti alapvetése / Büki Péter. - [Budapest] : Pont : Ikerhold, cop. 2009. - 112, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-[113].
ISBN 978-963-9957-01-5 fűzött : 1680,- Ft
ISBN 978-963-87952-5-0
gyermekvédelem
364.65-053.2/.6
[AN 2897036]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2010.
   Együtt a drog ellen : Kábítószerügyi Egyeztető Fórum : Tiszaújváros, 2009. - [Tiszaújváros] : [KEF], [2009]. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Tiszaújváros - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.272(439-2Tiszaújváros)"200"(083.41) *** 351.761(439-2Tiszaújváros)"200"
[AN 2894464]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2010.
   Elmúlt két évtized : Padosz, 1989-2009 / [szerk. Gyöngyösiné Nyul Petra et al.] ; [kiad. a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete]. - Paks : Padosz, 2009. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete
Paks - szakszervezet - atomerőmű
331.105.44(439-2Paks) *** 621.311.25
[AN 2894674]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2010.
   A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet jubileumi emlékkönyve : [1957-2008] / [... szerk. Palik Imre, Tonelli Miklós]. - [Budapest] : Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int., 2009. - 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8306-7 kötött
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
Budapest - kórház - szívgyógyászat
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 616.12
[AN 2896388]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2345 /2010.
Barsi Ernő (1920-)
   Népi hagyományaink az óvodában / Barsi Ernő. - Győr : M. Kultúra K., [2009]. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88075-6-4 fűzött
óvodai nevelés - magyar néprajz - néphagyomány - népdal
372.3 *** 784.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 2898181]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2010.
   Az egyenlő bánásmódhoz való jog érvényesítése a közoktatásban : kézikönyv tényfeltáróknak és jogérvényesítő közösségeknek / szerk. Farkas Lilla és Budai Zoltán ; kiad. az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány. - Budapest : Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány, 2009. - 88 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - közoktatás - cigányság - hátrányos helyzetű - deszegregáció
37.014.5(439) *** 37.06 *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2894505]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2010.
   Egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmények kézikönyve / Bakó Szilvia [et al.]. - Budapest : Complex, 2009. - 331 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. nov. 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-041-9 fűzött
Magyarország - oktatásügy - egyházi iskola - egyházjog - útmutató
37.014.5(439)(036) *** 37.017.93 *** 348(439)
[AN 2896767]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2010.
   Friedrich-Schiller-Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim, 2004-2009 : Jahrbuch im Schiller-Jubiläumsjahr 2009 = Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 2004-2009 : évkönyv Friedrich Schiller születésének 250. évfordulójára / [szerk. Tóth Zsuzsanna]. - Pilisvörösvár : Friedrich Schiller Gimn., Szakközépisk. és Kollégium, [2009]. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8230-5 fűzött
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Pilisvörösvár)
Pilisvörösvár - szakközépiskola - kollégium - gimnázium
373.54(439-2Pilisvörösvár) *** 373.5(439-2Pilisvörösvár) *** 37.018.3(439-2Pilisvörösvár)
[AN 2898096]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2010.
Győri L. János (1958-)
   A református iskolai műveltség tartalmi elemei és a református iskola feladatai : vitaindító előadás a Debreceni Református Kollégium oktatási tagozatainak első összevont értekezletén : 2009. szeptember 5. / Győri L. János ; kiad. az Országos Református Tanáregyesület. - Debrecen : ORTE, 2009. - 18 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8568-9 fűzött
Magyarország - vallásos nevelés - egyházi iskola - református egyház
37.014.521(439) *** 284.2 *** 37.017.93
[AN 2895481]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2010.
Haraszti Mihály
   Tatabánya és a piaristák / Haraszti Mihály. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2009. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88543-0-8 fűzött
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Tatai Rendház
Tatai Kegyestanítórendi Gróf Esterházy Miklós Gimnázium. Felsőgallai Tagozat
Tata - Felsőgalla - gimnázium - egyházi iskola - piaristák - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
373.54(439-2Felsőgalla)"194" *** 271.786(439-2Tata)
[AN 2895338]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2010.
   Iskola és minőség : nemzetközi konferencia anyaga / [szerk. Márton Sára, Venter György]. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2009. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
A konferenciát Nyíregyházán, 2008. szept. 18-19-én rendezték. - Váltakozva magyar, német, angol, és ukrán nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88052-2-5 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - oktatásügy - minőségbiztosítás - felsőoktatás
37.014.5(439) *** 37.014.5(100) *** 65.018 *** 378
[AN 2894900]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2010.
   A körmendi szakoktatás 125 éves története / [szerk. Vincze Jenő, Pfneiszli József] ; [kiad. a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium]. - Körmend : Rázsó Gy. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2009. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7966-4 fűzött
Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Körmend)
Körmend - szakképzés - neveléstörténet
373.6(439-2Körmend)(091) *** 377(439-2Körmend)(091)
[AN 2894891]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2010.
Kozma Tamás (1939-)
   Az összehasonlító neveléstudomány alapjai / Kozma Tamás. - Utánny. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 296 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-16-7 fűzött (hibás ISBN 978-963-9609-32-7)
pedagógia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
37.013.74(075.8)
[AN 2898157]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2010.
   Közoktatás kérdéskör : aktuális közoktatási kérdések és válaszok / [szerzők Baskiné Lipka Gabriella et al.]. - Budapest : Complex, 2009. - 290 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-295-042-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - útmutató
37.014(439)(036)
[AN 2896806]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2010.
   Motivate : masters level opportunities and technological innovation in vocational teacher education : October 2009 : conference proceedings / [ed. by László Kadocsa, Gyula Gubán] ; [org. by the] Technological Educational Institute of Crete Chania Branch. - [Dunaújváros] : Főiskolai K., 2009. - 106 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-24-4 fűzött
pedagógusképzés - mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány
371.13 *** 62 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2895103]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2010.
   A nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskola kilencven éve, 1919-2009 / szerk. Lengyel Erzsébet ; [kiad. a Szalézi Szent Ferenc Társasága]. - Nyergesújfalu : Szalézi Szt. Ferenc Társ., 2009. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Szalézi - Irinyi Középiskola (Nyergesújfalu)
Nyergesújfalu - gimnázium - egyházi iskola - szakközépiskola
373.54(439-2Nyergesújfalu) *** 373.6(439-2Nyergesújfalu)
[AN 2894970]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2010.
Óhidy Andrea
   Élethosszig tartó tanulás az Európai Unióban : a koncepció adaptációja Németországban és Magyarországon : összehasonlító vizsgálat / Óhidy Andrea ; [közread. a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont]. - Pápa : Pannon Egy. Neveléstud. Int. Ped. Okt.- és Kutatóközp., 2009. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-87. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9696-75-4 fűzött
Európai Unió - Németország - Magyarország - oktatásügy - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló
37.013.83 *** 374.7(4-62)"199/200"
[AN 2895529]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2010.
Russel Károly (1860-1923)
   A kolozsvári Kalazantinum története, 1894-1916 / írták Russel Károly, Fekete Endre és Hám Antal ; sajtó alá rend., szerk., a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2009. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88543-1-5 fűzött
Kalazantinum Hittudományi és Tanárképző Intézet (Kolozsvár)
Kolozsvár - piaristák - tanárképző - egyházi iskola - századforduló - 20. század - papképzés - történelmi forrás
378.628.2(439.21-2Kolozsvár)(093) *** 378.637(439.21-2Kolozsvár)(093) *** 271.786(439.21-2Kolozsvár)(093)
[AN 2895352]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2010.
Russo, Claudio
Come educava Don Bosco (magyar)
   Hogyan nevelt Don Bosco? : tények, szavak, tanúságok / Claudio Russo. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-05-6 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
vallásos nevelés - szent - 19. század
37.017.93 *** 235.3(092)Bosco,_G.
[AN 2897917]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2010.
   Szárny és teher : ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére / [közread. a] Bölcsek Tanácsa Alapítvány. - [Budapest] : Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8634-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - korrupció
37.014(439) *** 343.352(439) *** 328.185(439)
[AN 2897144]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2010.
Szárny és teher (angol)
   Wings and weights : proposals for rebuilding the education system of Hungary and combating corruption / [publ. by] "Commitee[!] of Wise Men" Foundation. - [Budapest] : "Commitee[!] of Wise Men" Foundation, 2009. - 235 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8635-8 fűzött
Magyarország - oktatásügy - korrupció
37.014(439) *** 328.185(439) *** 343.352(439)
[AN 2897206]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2362 /2010.
   500 hihetetlen történet a futball világából / [a történeteket Marosi Gergely és Szeli Mátyás gyűjt.]. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 146 p. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-9974-08-1 kötött : 1990,- Ft
labdarúgás
796.332(100)(089.3)
[AN 2895402]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2010.
   Balaton Kékszalagja, 2009 : T-Mobil nagydíj és fesztivál / [szerk. Szekeres László]. - Budajenő : Panoráma Kft., [2009]. - 120 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87936-2-1 kötött
Balaton - vitorlázás - fényképalbum
797.14(439)(285.2Balaton)(084.12)
[AN 2896002]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2010.
Baróti Judit
   Semmit Isten nélkül : Marian Cosma emlékére / Baróti Judit, Darcsi István, Donát Tamás ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Veszprém] : Önkormányzat, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87885-2-8 kötött : 2490,- Ft
Cosma, Marian (1982-2009)
Magyarország - Románia - sportoló - kézilabda - gyilkosság - ezredforduló - életrajz
796.322(498)(092)Cozma,_M. *** 343.61
[AN 2893528]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2010.
   Citius, altius, fortius : olimpia tegnap és holnap / [szerk. Kertész István, Vad Dezső] ; [kiad. ... a Magyar Olimpiai Bizottság]. - [Budapest] : MOB, [2009]. - 151 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
ISBN 978-963-87956-4-9 kötött
Magyarország - sporttörténet - olimpia - olimpikon
796.032(100)(091) *** 796.032(439)(092)
[AN 2895933]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2010.
Gajdos Zoltán
   Ragadozó halak / Gajdos Zoltán. - [Székesfehérvár] : Fish-Line Kft., 2009-. - 24 cm
horgászat
799.1
[AN 2895611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Harcsa, süllő, kősüllő. - [2009]. - 194 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87988-2-4 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2895614] MARC

ANSEL
UTF-82367 /2010.
Mező László (1956-)
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. évi labdarúgó krónikája / Mező László. - [Miskolc] : Szerző, 2009. - 217 p. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: B.-A.-Z. megye 2009. évi labdarúgó krónikája
ISBN 978-963-06-8228-2 fűzött : 1500,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - ezredforduló
796.332(439.134)
[AN 2895234]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2010.
The role of the olympic movement in society (magyar)
   Az olimpiai mozgalom szerepe a társadalomban : 121st IOC Session & XIII Olympic Congress : Koppenhága, 2009. október 5. / [kiad. ... a Magyar Olimpiai Bizottság]. - [Budapest] : MOB, [2009]. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87956-6-3 fűzött
olimpia - társadalom - ezredforduló
796.032(100)"200" *** 316.6
[AN 2895905]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2010.
Szabó Csilla
   Ilyen nagy az óriás : játékos mozgásfejlesztés mondókákkal / Szabó Csilla. - [Martonvásár] : Direction Bt., 2009. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-8545-0 kötött
mozgásjavító iskola - mondóka - gyermekkönyv
796.012.61 *** 398.831(02.053.2)
[AN 2895955]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2010.
Takács Ferenc (1938-)
   Budapest sporttörténete, 1873-2000 / írta Takács Ferenc ; [kiad. a Fővárosi Önkormányzat Sport Ügyosztály]. - Budapest : Főv. Önkormányzat Sport Ügyoszt., 2009. - 524 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7598-7 kötött
Budapest - sporttörténet
796(439-2Bp.)(091)
[AN 2897681]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2371 /2010.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Élmények ajándékba / fényképezte Bagyinszki Zoltán. - Debrecen : TKK, [2009]. - 46, [2] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-596-726-1 kötött
Közép-Európa - vár - kastély - fényképalbum
728.82(4-191)(084.12) *** 728.81(4-191)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 2894331]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2010.
Balla Gabriella
   Holics, Tata és Buda kerámiaművészete a 18. században / Balla Gabriella. - [Budapest] : Novella, [2009]. - 230 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Kárpát-medence kerámiaművészete ; 2.)
Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-9886-09-2 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - kerámiaművészet - fajansz - 18. század
738.3(439)"17"
[AN 2896797]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2010.
Balogh László (1930-)
   Balogh László retrospektív kiállítása : 2010. január 23 - március 15., MűvészetMalom, Szentendre / a kiállítás kurátora Török Katalin ; [közread. a] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. - [Szentendre] : PMMI, [2010]. - 136, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-9590-41-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Balogh_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2896387]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2010.
Barta Zsolt Péter (1962-)
   Csarnok : fotográfiák = Hall : photographies / Barta Zsolt Péter ; [szöveg ... Tímár Péter]. - Budapest ; [Kétbodony] : [Barta Zs. P.], 2009. - 138, [2] p. : ill., részben színes ; 24x31 cm
Bibliogr.: p. 138-[139].
ISBN 978-963-06-8050-9 fűzött
Magyarország - fényképész - csarnok - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Barta_Zs._P. *** 721.053
[AN 2897694]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2010.
Bourel, Bruno (1957-)
   Budapest : fényrajzok : Lichtzeichnungen : impressions et lumières : lightscapes / Bruno Bourel, Parti Nagy Lajos. - 3. kiad. - [Budapest] : Fotófolio Kft., 2009. - 125 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8291-6 kötött
Budapest - Franciaország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - próza - életkép
77.04(44)(092)Bourel,_B. *** 77.041.7 *** 894.511-3 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2896234]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2010.
   Czétényi Vilmos festőművész, grafikus, 1928-2003 / [szerk. D. Udvary Ildikó, Czétényi Rózsa]. - [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., [2009]. - 87 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei, ISSN 1788-5523 ; 6.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 978-963-06-8263-3 kötött
Czétényi Vilmos (1928-2003)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Czétényi_V. *** 76(439)(092)Czétényi_M.
[AN 2895902]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2010.
Facsády Annamária, R.
   Aquincumi ékszerek = Jewellery in Aquincum / R. Facsády Annamária. - Budapest : BTM, 2009. - 131 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Az Aquincumi Múzeum gyűjteménye ; 1.)
Bibliogr.: p. 129-[132].
ISBN 978-963-9340-80-0 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum
Aquincum - Budapest - ötvösség - ékszerészet - régészet - római birodalom kora - múzeumi gyűjtemény
739.2(398.6-2Aquincum) *** 904(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 2897253]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2010.
Ferencz Csaba (1941-)
   Szent István király koronája / Ferencz Csaba ; [fotók Szelényi Károly ...]. - 2. kiad. - Budapest : Heraldika, 2009. - 182 p., [4] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 978-963-9204-51-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - ötvösség
739.2 *** 342.519.8(439)
[AN 2899908]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2010.
   Fodor József, a krónikás festő : portré Fodor József festőművészről / [bev. tanulmány] Feledy Balázs ; [kiad. a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, [2009]. - 272 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 264-266. - Összefoglalás francia és német nyelven
ISBN 978-963-87742-7-9 kötött
Fodor József (1935-2007)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Fodor_J.
[AN 2898168]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2010.
Fotóművészeti Nyári Egyetem (2009) (Bonyhád)
   Fotóművészeti Nyári Egyetem : Bonyhád, 2009 / [írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoport Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88569-0-6 kötött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 2898329]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2010.
Garajszki József (1934-)
   Festmények és grafikák / Garajszki József. - Budapest : Corvinus, 2009. - 100 p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9062-66-5 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Garajszki_J. *** 76(439)(092)Garajszki_J.
[AN 2896250]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2010.
Györgydeák György (1958-2008)
   Indián fiú és apja = Indian son and his father / Györgydeák György. - [Veszprém] : Ujj Á., [2009]. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Ladányi István tanulmányával. - Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-06-8338-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Györgydeák_Gy.
[AN 2895930]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2010.
Halper János
   Szeretettel vár a Kovács Margit Kerámiamúzeum = Welcome to Margit Kovács Ceramics Museum = Wilkommen im Margit Kovács Keramikmuseum = Vi aspetta il Museo di Ceramica Kovács Margit = Le esperamos en el Museo de Cerámicas Margit Kovács = Dobro požalovat' v Muzej keramiki Kovač Margit = Bienvenue au Musée ceramique de Kovács Margit = Ḃemẇzēy'ŵn qermiyqah 'al šēm Kovács meṣuṗiym lare'ẇtkem = Kewaqi Maerjite Taoqi Bowuguan huanying nin = Kobaachi Marugitto Bijutsukan e youkoso / [fotók Halper János, Halper Simon, Mészáros T. László]. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk. ; Szentendre : PMMI, cop. 2009. - 92 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-31-8 kötött
Kovács Margit Múzeum (Szentendre)
Magyarország - Szentendre - keramikus - múzeum - 20. század
738(439)(092)Kovács_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 2894521]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2010.
   Kieselbach Galéria / [... összeáll. ... Kieselbach Tamás, Máthé Ferenc, Einspach Gábor] ; [... szerk. ... Kieselbach Anita]. - Budapest : Kieselbach Galéria, [2009]. - 227 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század
75(439)"18/19"
[AN 2897711]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2010.
Kinszki Imre (1901-1945)
   Fotográfiák = Photographs / Kinszki Imre ; [szöveg ... Edward Serotta] ; [közread. a] Centropa, Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria ; Vienna : Centropa, 2009. - 16, [39] p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Kinszki Imre
ISBN 978-963-9800-07-6 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Kinszki_I.
[AN 2894626]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2010.
Köpöczi Rózsa
   Szőnyi István / Köpöczi Rózsa. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 23.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-6074-8 kötött : 1490,- Ft
Szőnyi István (1894-1960)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szőnyi_I.
[AN 2895423]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2010.
Kovách Géza
   Magyar mustrák a díszítő tervezés, valamint a rajztanulmány céljaira / terv. és rajz. Kovách Géza. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Ház, [2009]. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kellner, 1930
ISBN 978-963-9335-73-8 fűzött : 1900,- Ft
ISBN 963-9335-73-8
díszítőművészet - rajzművészet - díszítőelem - magyar néprajz - hasonmás kiadás
741.048(=945.11) *** 094/099.07
[AN 2895871]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2010.
Kresz Albert (1939-)
   A tanya : 2006-2008 = The farmstead / Kresz Albert. - [Budapest] : [M. Fotóművészek Szövets.], [2009]. - [92] p. : ill. ; 22x31 cm
Közread. a Magyar Fotóművészek Szövetsége
ISBN 978-963-88650-0-7 kötött
Magyarország - Hódmezővásárhely - fényképész - 20. század - 21. század - tanya - szociofotó - fényképalbum
77.04(439)(092)Kresz_A. *** 911.373.3(188.2)(439-2Hódmezővásárhely)(084.12)
[AN 2896038]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2010.
   Kvártélyház : a zalaegerszegi új vármegyeháza története, 1765-2008 / [szerk. Molnár András] ; [közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 978-963-7226-65-6 kötött
Zalaegerszeg - építészettörténet - igazgatási létesítmény - levéltár
725.131(439-2Zalaegerszeg) *** 727.8(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2896918]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2010.
Lóránt Zsuzsa (1946-)
   Lóránt Zsuzsa szobrászművész : sculptor / [szerk. Hódos Mária] ; [a bevezetőt írta Wehner Tibor]. - Budapest : Glória, [2009]. - 175 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-9587-61-8 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Lóránt_Zs.
[AN 2897385]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2010.
Lukovszky Ilona (1953-)
   Bőrmívesség / Lukovszky Ilona. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 108 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-9680-44-9 fűzött : 2800,- Ft
bőriparművészet - bőrdíszműipar
745.53 *** 685
[AN 2897818]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2010.
   Magyar harangok 2 : déli harangszó az MR1-Kossuth Rádióban / [Ágoston István, Merza Jenő szerk.] ; [fotó ... Schäffer László] ; [közread. a] Magyar Rádió Zrt. - Budapest : MR Zrt. : Fekete Sas, 2009. - 211 p. : ill., színes ; 18 cm + CD
ISBN 978-963-7058-48-6 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - templom - harang - rádióműsorszám - fényképalbum - auditív dokumentum
726.54(439)(084.12) *** 673.5(439) *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2897562]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2010.
Magyar Passzívház Konferencia (2.) (2009) (Budapest)
   II. Magyar Passzívház Konferencia : Budapest, 2009 / [rend., közread. a] Magyar Passzívház Szövetség. - [Budapest] : M. Passzívház Szövets., cop. 2009. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88184-0-9 fűzött
házépítés - hőszigetelés - konferencia-kiadvány
728.1 *** 662.998 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2896442]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2010.
Mészáros János
   Bolyongások Budapesten / [írta Mészáros János, Jánosi-Halász Rita és Entz Sarolta] ; [ill. Rácz Nóra]. - Budaörs : Aula.info, cop. 2009. - 75 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Két egér kalandjai, ISSN 1789-3321)
ISBN 978-963-88544-0-7 kötött : 2490,- Ft
Budapest - épületdíszítés - gyermekkönyv
72.04(439-2Bp.)(02.053.2)
[AN 2894266]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2010.
   Modern magyar fotográfia VIII : Aczél, Bérci, Csík, Csörgeő, Danassy, Haár, Hervé, Ibos, Kerny, Kertész, Kósa, Lajos, Kozák, Lengyel, Pap, Seidner, Szász = Modern Hungarian photography / [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2009. - 63 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9800-06-9 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század
77.04(439)"19"
[AN 2894640]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2010.
Móser Zoltán (1946-)
   Arc/mások : 94 arc / Móser Zoltán. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 108, [3] p. : ill. ; 18x21 cm
ISBN 978-963-9680-42-5 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - portré
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 77.041.5
[AN 2895473]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2010.
Moskál Tibor (1930-)
   Én látok, ti is lássatok! / Moskál Tibor ; [... szerk. ... Nógrádi Csilla] ; [kiad. a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány]. - Békéscsaba : Jankay T. Műv. Közalapítvány, [2009]. - [128] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Magyar, angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-06-7386-0 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Moskál_T.
[AN 2898241]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2010.
   Nagy szikla = The great rock = Der grosse Fels / [szerk. Kis Péter, Szabon Márta] ; [kiad. a Fővárosi Állat- és Növénykert]. - Budapest : Főv. Állat- és Növénykert, 2009. - [44] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Budapest - állatkert - építmény
727.62(439-2Bp.)
[AN 2898299]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2010.
Népi Építészeti Tanácskozás (15.) (2006) (Békés)
   XV. Népi Építészeti Tanácskozás : Békés, 2006. szeptember 22-23. / [szerk. Balassa M. Iván, Dobosyné Antal Anna, Molnárné Tarkovács Márta] ; [kiad. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottsága]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Népi Építészeti Szakbiz., 2009. - 83 p. : ill. ; 30 cm
A tanácskozás szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Békés megye - építészet - népi építészet - műemlékvédelem
72.031.4(439.175) *** 72.025.3/.4(439) *** 72(439.175)
[AN 2897797]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2010.
   Ötvöszománc szimpózium, 1999-2009 / [szerk. Ötvös Nagy Ferenc] ; [közread. a Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola]. - Debrecen : Kós K. Műv. Szakképző Isk., 2009. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - ötvösség - ezredforduló
739(439)"200"
[AN 2894461]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2010.
   Papíralap : rajz és sokszorosított grafikák a nyolcvanas évek végétől napjainkig : [2009. május 22 - június 5.] / [kurátor Bódi Kinga] ; [közread. az Irokéz Galéria]. - Szombathely : Irokéz Galéria, 2009. - [36] p. : ill., színes ; 16 cm
A kiállítást Szombathelyen rendezték
Magyarország - grafika - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"198/200" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2894320]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2010.
Particum Biennálé (3.) (2009) (Szolnok)
   Harmadik Particum Biennállé[!biennálé] : szabadtéri szoborkiállítás / [közread. a] Szolnoki Művészeti Egyesület. - Szolnok : Szolnoki Műv. Egyes., 2009. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Szolnokon, 2009. szept. 21 - okt. 15. között tartották. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 2897923]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2010.
   Ragyog a fényesség : Udvardi Erzsébet nyolcvanadik születésnapjára / [szerk. Korzenszky Richárd, Kratochwill Mimi] ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2009. - 219 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9983-00-7 kötött
Udvardi Erzsébet (1929-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - emlékkönyv
75(439)(092)Udvardi_E.
[AN 2894695]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2010.
Révész Emese (1967-)
   Csók István / Révész Emese. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2010. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 24.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-6075-5 kötött : 1490,- Ft
Csók István (1865-1961)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csók_I.
[AN 2895428]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2010.
Ruzsa György (1947-)
   Bronzba zárt áhítat : az orosz fémikonok művészete és teológiája / Ruzsa György ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szentendre : PMMI, 2009. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
A Szentendrén, 2008. márc. 15 - jún. 13. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusával. - A katalógus német nyelven is. - Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 978-963-9590-40-3 kötött
ikonográfia - keresztény művészet - ortodox egyház - ötvösség - ikon - kiállítási katalógus
7.046.3 *** 739(47) *** 281.9 *** 247.3 *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 2896156]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2010.
Schäffer Zsuzsa
   Genius loci Budapest : a hely szelleme : the spirit of the place / Schäffer Zsuzsa. - Budapest : Hamu és Gyémánt, 2009. - 203 p. : ill. ; 28 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88588-0-1 fűzött : 8900,- Ft
Magyarország - Budapest - fényképész - 20. század - ezredforduló - városkép
77.04(439)(092)Schäffer_Zs. *** 77.047 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2894910]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2010.
Székács Zoltán (1921-1983)
   Festmények / Székács Zoltán. - Budapest : Székács A., 2007-. - 24x24 cm
A bev. angol nyelven is
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Székács_Z.,_id.
[AN 2703377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Gouache képek. - 2009. - 111 p. : ill., színes
Számozott példány: 23
ISBN 978-963-06-2748-1 kötött
[AN 2898661] MARC

ANSEL
UTF-82408 /2010.
Varga Miklós (1947-)
   Titok = Secret = Pimil = Mimi / [Varga Miklós] ; [közread. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem]. - Budapest : Mome, 2009. - [98] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7164-95-8 kötött
Magyarország - ékszerészet - képzőművész - 20. század - 21. század
739.2(439)(092)Varga_M.
[AN 2896158]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2010.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (56.) (2009) (Hódmezővásárhely)
   56. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2009. október 4 - november 29. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp.], [2009]. - 105 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-21-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2897666]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2010.
Whelan, Richard (1946-)
Robert Capa (magyar)
   Robert Capa kalandos élete / Richard Wehlan[!Whelan] ; [ford. Fehér Katalin és Pupi]. - Budapest : Glória, cop. 2009. - 448 p. ; 21 cm
Megj. "Robert Capa" címmel is
ISBN 978-963-9587-62-5 fűzött : 3490,- Ft
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R.
[AN 2896633]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2411 /2010.
Gáspár Tamás
   Rajzos dalolás / [versek, dalok Gáspár Tamás] ; [rajz. ... Katona Bori]. - [Budapest] : [Gáspár T.], cop. 2009. - 31, [5] p. : ill., színes ; 21x25 cm + DVD
ISBN 978-963-06-8330-2 kötött : 2800,- Ft
gyermekdal - képeskönyv - elektronikus dokumentum
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2896264]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2010.
Juhász Előd (1938-)
   Zenehíd - hazafelé : muzsikuslegendák, testvérmúzsák, emlékmozaikok / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, cop. 2009. - 351 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-218-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - zenész - zeneművészet - riport - kulturális élet - 20. század
78.071(439)"19"(047.53) *** 316.7(439)(047.53)
[AN 2896257]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Anekdoták Liszt Ferencről és Joseph Haydnről / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 5.)
Fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Haydn, Joseph (1732-1809)
Magyarország - Ausztria - zeneszerző - 18. század - 19. század - anekdota
78.071.1(439)(092)Liszt_F.(0:82-36) *** 78.071.1(436)(092)Haydn_J.(0:82-36)
[AN 2898019]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2010.
   Médium, hang, esztétika : zeneiség a mediális technológiák korában / főszerk. Batta Barnabás ; [társszerk. Tóth Benedek]. - Szeged : Univ K., 2009. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Szatírikon könyvek, ISSN 2060-6508 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88468-4-6 fűzött : 3290,- Ft
zeneesztétika - elektronikus zene
78.01 *** 789.983 *** 621.38
[AN 2897577]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2010.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Magyar ragtime kották bibliográfiája, hangfelvételek diszkográfiája, 1896-2009 : ragtime az Osztrák - Magyar Monarchiában és Magyarországon : korabeli kották és hangfelvételek egykori és mai hanghordozókon / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2009. - 248 p. ; 24 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-87966-2-2 fűzött
Magyarország - zenetörténet - kotta - szakbibliográfia - diszkográfia - ragtime
78.089(439)"189/200":016 *** 785.161 *** 781.97(439)
[AN 2896049]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2010.
Zalatnay Sarolta (1947-)
   "Magadat vállalni kell" / Zalatnay Sarolta. - Budapest : PPT Média Kft., cop. 2009. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8489-7 fűzött
Zalatnay Sarolta (1947-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Zalatnay_S.(0:82-94)
[AN 2896277]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2417 /2010.
Cyrus, Miley (1992-)
Miles to go (magyar)
   Az én sztorim / írta Miley Cyrus és Hilary Liftin ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 266 p., [16] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-417-5 kötött : 2799,- Ft
Cyrus, Miley (1992-)
Egyesült Államok - színész - könnyűzenei előadó - ezredforduló - memoár
791.43.071.2(73)(092)Cyrus,_M.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)(092)Cyrus,_M.(0:82-94)
[AN 2896155]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2010.
Hardwicke, Catherine
Twilight director's notebook (magyar)
   Twilight : a rendező notesze : így készült az Alkonyat című film Stephenie Meyer regényéből / Catherine Hardwicke ; [ford. Salamon Rhea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 173 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-116-9 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - ezredforduló
791.43.071.1(73)(092)Hardwicke,_C.
[AN 2897613]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2010.
Kaán Zsuzsa (1946-)
   Seregi / [írta, lejegyezte és szerk. Kaán Zsuzsa] ; [ford. Kálmán Tamás, Gömöri Éva, Peter Doherty] ; [kész. Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány ... kiadásában]. - [Budapest] : Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány : Trionfo Stúdió, cop. 2009. - 255 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8557-3 kötött : 6400,- Ft : 25 EUR
Seregi László (1929-)
Magyarország - táncművész - 20. század - ezredforduló - koreográfia - memoár
792.82.071.1(439)(092)Seregi_L.(0:82-94) *** 793.3.02
[AN 2899913]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2010.
Koós Anna (1948-)
   Színházi történetek - szobában, kirakatban / Koós Anna. - Budapest : Akad. K., 2009. - 436 p., [32] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8793-8 kötött
Magyarország - színháztörténet - avantgárd - titkosszolgálat - megfigyelés - Kádár-korszak - memoár
792(439)"196/197"(0:82-94) *** 792.037 *** 351.746.1(439)"196/197"
[AN 2896548]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2010.
Lehmann, Hans-Thies
Postdramatisches Theater (magyar)
   Posztdramatikus színház / Hans-Thies Lehmann ; [ford. Kricsfalusi Beatrix, ... Berecz Zsuzsa, ... Schein Gábor ...]. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-238.
ISBN 978-963-506-810-4 fűzött : 3000,- Ft
színházművészet - színházesztétika - 20. század - ezredforduló
792(100)"196/200" *** 792.01
[AN 2895823]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2010.
Novák Emil (1954-)
   Angol - magyar filmes szó-tár / [... összeáll. Novák Emil és Kalapács Rita] ; [... kiad. a Magyar Operatőrök Társasága]. - [Budapest] : MOT, 2009. - 180 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-88114-2-4 fűzött
filmgyártás - angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szakszótár - értelmező szótár
791.44 *** 801.323=20=945.11
[AN 2896274]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2010.
Székely György (1918-)
   Mozaikok : hét évtized színháztörténeti írásaiból, 1940-2006 / Székely György ; [közread. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : OSZMI, 2009. - 411 p. ; 24 cm. - (Színháztudományi szemle, ISSN 0133-9907 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9000-27-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - színháztörténet
792(100)(091) *** 792(439)(091)
[AN 2897427]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2424 /2010.
   Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 1415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8795-2 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2898062]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2010.
   A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban / szerk. Farkas Tamás és Kozma István ; [közread. a] ... Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : Gondolat : MNYT, 2009. - 412 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-191-9 kötött : 3800,- Ft
magyar nyelv - családnév - névváltozás - 19. század - 20. század
809.451.1-313.2"18/19"
[AN 2895448]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2010.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies, Giovanna Iannaco ; [ford.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-214-0 kötött : 1900,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 2899903]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Palkó Katalin ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-423-6 kötött : 2400,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=84=945.11
[AN 2898173]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-661-2 kötött : 2400,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 2898163]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-219-5 kötött : 1900,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 2898167]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Harmath Erzsébet és Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-838-8 kötött : 2400,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=590=945.11
[AN 2898083]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2010.
Davies, Helen
   Libro di lingua ungherese per principianti / Helen Davies e Agnes Banhidi Agnesoni ; ed. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-663-6 kötött : 2400,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=50
[AN 2898160]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2010.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies und Lajos Adamik ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 978-963-346-221-8)
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 2899893]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2010.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Magyar - szanszkrit kisszótár / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2010. - 21 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 18-20.
Fűzött
magyar nyelv - szanszkrit - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=912
[AN 2897908]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2010.
   English today : [angolnyelv-oktató program] / [ford. Biernaczky Adrienne]. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2009]-. - 19 cm
ISBN 978-963-9709-83-6
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2879494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Elementary level : coursebook one. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-88-1 fűzött
[AN 2896403] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Elementary level : coursebook two. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-89-8 fűzött
[AN 2896406] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Elementary level : coursebook three. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-90-4 fűzött
[AN 2896408] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Lower intermediate level : coursebook one. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-92-8 fűzött
[AN 2896415] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Lower intermediate level : coursebook two. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-93-5 fűzött
[AN 2896420] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Lower intermediate level : coursebook three. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-94-2 fűzött
[AN 2896432] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Lower intermediate level : coursebook four. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9707-95-9 fűzött
[AN 2896437] MARC

ANSEL
UTF-82435 /2010.
Foz Colás, Elena
   ¡Así se habla! : material didáctico de ELE para mejorar la pronunciación / Elena Foz Colás, María Jesús Martínez Domínguez, María Asunción Requena Andreu ; [publ. Embajada de España en Hungaría Agregaduría de Educación]. - [Budapest] : Embajada de España en Hungaría Agregaduría de Educación, [2009]. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=00
[AN 2895118]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2010.
   Japán nyelv középszintű érettségi és alapfokú nyelvvizsga feladatgyűjtemény = Nihongo shokyū mondaishū / [szerk. Kiss Sándorné] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága ...]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2009. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88586-0-3 fűzött (hibás ISBN 9638858603)
japán nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.56(079.1)=945.11
[AN 2894145]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2010.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8737-2 kötött
ISBN 978-963-05-8805-8 b.
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2898111]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2010.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Arbeitsbuch 2 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, cop. 2009. - 112 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9641-45-7 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2894231]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2010.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Kursbuch 2 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, cop. 2009. - 150 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9641-44-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2894226]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2010.
Szávai Géza (1950-)
   Ribizlikávé : a gyermek nyelve és világa / Szávai Géza. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2009. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87952-4-3 fűzött : 1680,- Ft
ISBN 978-963-9957-00-8
gyermeknyelv
800.863-053.2 *** 159.922.7
[AN 2897051]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2010.
Szécsenfalvi Zsófia
   Grundkenntnisse in Fachdeutsch für Maschinenbau = A német gépészeti szaknyelvi kommunikáció alapjai / Szécsenfalvi Zsófia, Újvári Józsefné ; [Hrsg.:] Dunaújvárosi Főiskola. - Dunaújváros : Főiskolai K., 2009. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9915-22-0 fűzött
német nyelv - gépészmérnöki ismeretek - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 621
[AN 2895042]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2010.
   Szöveggyűjtemény I : a magyartanári mesterképzésben részt vevő hallgatók részére / [... összeáll. Minya Károly]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-44-1 fűzött
magyar nyelv - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
809.451.1(075.8)
[AN 2897193]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2010.
   Tanár és tanítvány : írások Györke József és Hajdú Péter tiszteletére, 2002-2007 / szerk. Fancsaly Éva. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : PTE BTK, cop. 2009. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-19-1 fűzött
nyelvészet - uráli nyelvek - emlékkönyv
809.44/.45
[AN 2896214]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2444 /2010.
   Bevezetés az ókortudományba = Introductio in studia antiqua / [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai Tanszék. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009-. - 24 cm
klasszika-filológia - egyetemi tankönyv
871(091)(075.8)
[AN 2894934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A görög és a római világ írásos és tárgyi emlékei = Fontes et monumenta mundi Graeco-Latini / [... redeg. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey]. - 3. jav., bőv. kiad. - 2009. - 408 p. : ill. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-306-5 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - művelődéstörténet - régészet - történeti segédtudomány - egyetemi tankönyv
930.2(37)(075.8) *** 930.2(38)(075.8) *** 930.85(37/38) *** 904(37/38)
[AN 2894948] MARC

ANSEL
UTF-82445 /2010.
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Kafka (magyar)
   Kafka : a kisebbségi irodalomért / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; [ford. Karácsonyi Judit]. - Budapest : Quadmon K., 2009. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88490-0-7 kötött : 2500,- Ft
Kafka, Franz (1883-1924)
Csehország - író - 20. század
830(437.1)(092)Kafka,_F.
[AN 2895915]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2010.
Pradel, Jacques (1947-)
Saint-Exupéry, l'ultime secret (magyar)
   A kis herceg utolsó titka / Jacques Pradel és Luc Vanrell ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2009. - 177, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-9378-71-1 fűzött : 2890,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Franciaország - író - 20. század
840(092)Saint-Exupéry,_A._de
[AN 2896101]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2010.
Takáts József (1962-)
   Kritikus minták : bírálatok, előadások, esszék, tanulmányok / Takáts József. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-80-8101-235-8
Fűzött : 1900,- Ft : 7 EUR : 210,88 SKK
irodalomtudomány - magyar irodalom története - műfajelmélet - kritika - 20. század - ezredforduló
82.01(439)"199/200" *** 894.511(091)"19/200" *** 894.511-95 *** 82.01-95
[AN 2895196]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2010.
   Visszavonások könyve / a tanulmányokat vál. Jagusztin László ; szerk. Fonalka Mária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 261 p. ; 20 cm. - (Az orosz posztmodern, ISSN 1586-8524 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-326-3 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - orosz irodalom története - állami terror - 19. század - 20. század
882(091)"18/19" *** 323.282(47)
[AN 2894888]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2449 /2010.
Balassa Péter (1947-2003)
   Átkelés / Balassa Péter ; [szerk. Vári György]. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-506-643-0
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2844452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lélekkertészet. - 383 p. - (Balassa Péter művei ; 7.)
Bibliogr.: p. 373-383.
ISBN 978-963-506-813-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 1945 utáni időszak - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19"
[AN 2896435] MARC

ANSEL
UTF-82450 /2010.
Déry Tibor (1894-1977)
   Déry Tibor levelezése / közread. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi : PIM, [2006]-. - 24 cm. - (Déry archívum)
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - levelezés - irodalmi élet - irodalomtudományi forrás
894.511(092)Déry_T.(044) *** 894.511(091)"194/196"(093)
[AN 2635329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/b., 1951-1955. - cop. 2009. - 504 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 419-432.
ISBN 978-963-506-812-8 kötött : 3500,- Ft
[AN 2896461] MARC

ANSEL
UTF-82451 /2010.
   Hajnali részegség : in memoriam Kosztolányi Dezső / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - Utánny. - [Budapest] : Nap, 2009. - 398 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-9402-10-2 kötött : 2200,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(092)Kosztolányi_D.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 2900435]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2010.
   Havon delelő szivárvány : in memoriam Nagy László / [vál., szerk., összeáll. Görömbei András]. - Utánny. - [Budapest] : Nap, 2009. - 395 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-8116-67-3 kötött : 2600,- Ft
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nagy_László
[AN 2900433]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2010.
Hévvízi Sándor
   Népi Írók szoborparkja Vésztő-Mágoron / Hévvízi Sándor ; [kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - 2. bőv., átd. kiad. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2009. - 129 p. : ill., részben színes ; 11 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219--69-6 kötött
Vésztő - Magyarország - író - 20. század - népi irodalom - szoborpark - útmutató
894.511(092)"19" *** 73.041.5 *** 069(439-2Vésztő)(036)
[AN 2900461]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2010.
Örkény István (1912-1979)
   Azt meséld el, Pista : Örkény István az életéről / [... összeáll. Bereményi Géza és Mácsai Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 83, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-061-4 fűzött : 2500,- Ft
Örkény István (1912-1979)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Örkény_I.(0:82-94)
[AN 2899968]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2010.
Pálmai Nóra
   Due decenni di letteratura ungherese in traduzione italiana, 1988-2008 / [a cura di Nóra Pálmai] ; [ed. del Hungarian Book Foundation]. - Budapest : Hung. Book Found., 2010. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-97.
ISBN 978-963-06-8612-9 fűzött
Magyarország - Olaszország - író - könyvkiadás - ezredforduló - műfordítás - szakbibliográfia
894.511.032 *** 894.511(092):016 *** 655.41(45)"198/200"
[AN 2896102]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2010.
   Pósa Zoltán breviáriuma : írók, költők, kortársak Pósa Zoltánról / [szerk. Gáspár Ferenc]. - Budapest : Coldwell Kv., [2009]. - 220 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 978-963-86748-9-0 fűzött : 1980,- Ft
Pósa Zoltán (1948-)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - válogatott művek
894.511(092)Pósa_Z. *** 894.511-821
[AN 2896653]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2010.
   Proeictum Maurits / [szerk.] Kollár Árpád, Orcsik Roland. - Szeged : Univ K., 2010. - 185 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Szatirikon könyvek, ISSN 2060-6508 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88468-5-3 kötött : 3990,- Ft
Maurits Ferenc (1945-)
Magyarország - író - grafikus - 20. század - 21. század
894.511(092)Maurits_F. *** 76(439)(092)Maurits_F.
[AN 2897399]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2010.
Tverdota György (1947-)
   Németh Andor : egy közép-európai értelmiségi a XX. század első felében / Tverdota György. - Budapest : Balassi K., [2009]-. - 24 cm
Németh Andor (1891-1953)
Magyarország - író - kritikus - irodalmi élet - 20. század
894.511(092)Németh_A. *** 82.01(439)(092)Németh_A. *** 894.511(091)"19"
[AN 2900716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2009. - 281 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-745-9 fűzött : 3500,- Ft
[AN 2896861] MARC

ANSEL
UTF-82459 /2010.
Virág Zoltán (1966-)
   Szülőföldek, határok, dialógusok : beszélgetések magyar, horvát, szerb és szlovén írókkal / Virág Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza, 2009. - 235 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 21.)
ISBN 978-963-9105-63-8 fűzött : 1800,- Ft
Vajdaság - Horvátország - Szerbia - Szlovénia - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(497.11)(092)(047.53) *** 886.2(092)(047.53) *** 886.1(092)(047.53) *** 886.3(092)(047.53)
[AN 2895459]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2460 /2010.
Abdolah, Kader (1954-)
Het huis van de moskee (magyar)
   A mecset ura / Kader Abdolah ; [ford. Wekerle Szabolcs] ; [a ... verseket ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 417 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-93-5 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2897145]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2010.
Alpert, Mark (1961-)
Final theory (magyar)
   A végső elmélet / Mark Alpert ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 410 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-305-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2894279]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-049-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2900437]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2010.
Banville, John (1945-)
The sea (magyar)
   A tenger / John Banville ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - (Geopen regénytár, ISSN 2060-9221)
ISBN 978-963-9765-66-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2894446]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2010.
Barbery, Muriel (1969-)
L'élégance du hérisson (magyar)
   A sündisznó eleganciája / Muriel Barbery ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-67-2 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2894416]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2010.
Barry, Brunonia
The lace reader (magyar)
   A csipkeolvasó / Brunonia Barry ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-307-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2894795]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2010.
Beechwood, Beth
Haywire (magyar)
   Hát ez őrület! / ... Beth Beechwood írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 104 p. ; 20 cm. - (Wizards of Waverly Place ; 2.)
ISBN 978-963-629-456-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2896166]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2010.
Bond, Michael
Paddington helps out (magyar)
   Paddington besegít : a legsötétebb Peruból jött medve legújabb kalandjai / Michael Bond ; [ford. Tandori Dezső] ; [Peggy Fortnum ill.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2009. - 145 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-689-4 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2894398]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2010.
Bourne, Sam (1967-)
The final reckoning (magyar)
   Végső leszámolás / Sam Bourne ; [ford. Uram Tamás]. Szentjánosbogár út / Kristin Hannah ; [ford. Komáromy Rudolf]. A férfi a képen / Susan Hill ; [ford. Kovács Attila]. Az igazság álarcai / Tami Hoag ; [ford. Salamon János]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The final reckoning. Firefly lane. The man in the picture. Prior bad acts
ISBN 978-963-289-043-2 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2896728]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2010.
But it's my turn to sulk! (magyar)
   Most én duzzogok! : humorgyűjtemény a házasságról : Helen Exley ajándékkönyve / [ill.] Rowan Barnes-Murphy. - Pécs : Alexandra, 2009. - [72] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Gadóczi Andrea
ISBN 978-963-297-092-9 kötött
világirodalom - házasság - aforizma
82-84=945.11 *** 392.5(0:82-84)
[AN 2897121]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2010.
Cabot, Meg (1967-)
Allie Finkle's rules for girls (magyar)
   Allie Finkle szabályai kezdő tiniknek / Meg Cabot ; [ford. Kreiszné Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Legjobb barátnők és rázós helyzetek. - 2009. - 207 p.
ISBN 978-963-539-687-0 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2894335] MARC

ANSEL
UTF-82471 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 25. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2897836]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2010.
Dexter, Colin
Last seen wearing (magyar)
   Utolsó ismert ruházata / Colin Dexter ; [ford. Katona Terézia]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2009. - 239 p. ; 20 cm. - (Morse felügyelő rejtélyes esetei ; 2.)
ISBN 978-963-9929-06-7 fűzött : 2100,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2894364]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2010.
Domínguez, Mari Pau (1963-)
El diamante de la reina (magyar)
   A királyné gyémántja : II. Fülöp francia szerelme / Mari Pau Domínguez ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 294 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-310-1 kötött : 2490,- Ft
Erzsébet (Spanyolország), királyné (1545-1568)
Fülöp (Spanyolország: király), II. (1527-1598)
spanyol irodalom - történelmi regény
860-311.6=945.11
[AN 2895160]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2010.
Feth, Monika
Der Erdbeerpflücker (magyar)
   Az eperszedő / Monika Feth ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 326 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-184-8 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2897212]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2010.
Franck, Julia (1970-)
Die Mittagsfrau (magyar)
   Miért nem küldtél az angyalok közé? / Julia Franck ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-95-5 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2894513]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2010.
Girl talk! (magyar)
   Csupa csajos csevej : Helen Exley ajándékkönyve / [ill.] Rowan Barnes-Murphy. - Pécs : Alexandra, 2009. - [72] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Gadóczi Andrea
ISBN 978-963-297-091-2 kötött
világirodalom - nő - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.2(0:82-84)
[AN 2897081]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2010.
Gregory, Philippa (1954-)
The virgin's lover (magyar)
   A szűz királynő szeretője / Philippa Gregory ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Palatinus, 2009. - 496 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-060-7 fűzött : 3800,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
Leicester, Robert Dudley (1532?-1588)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2897142]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2010.
Hame'iyriy, 'Abiygdwr (1890-1970)
Hašigaʿŵn hagadŵl (magyar)
   A nagy őrület / Avigdor Hameiri ; [... Löwenkopf Kálmán ... ford. alapján kész.] ; [... szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2009. - 431 p. : ill. ; 23 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297)
ISBN 978-963-9512-50-4 kötött : 3300,- Ft
héber irodalom - elbeszélés - regény
892.4-31=945.11 *** 892.4-32=945.11
[AN 2895116]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2010.
Harris, M. G.
Ice shock (magyar)
   Jégsokk : Joshua-akták 2. / M. G. Harris ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - 356 p. ; 20 cm
Műanyag tokban
ISBN 978-963-629-412-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2896426]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2010.
Harris, M. G.
Invisible city (magyar)
   Láthatatlan város : Joshua-akták 1. / M.G. Harris ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Műanyag tokban
ISBN 978-963-628-810-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2896416]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2010.
Helgerson, Joseph
Horns and wrinkles (magyar)
   Három troll meg a hold / Joseph Helgerson ; ill. Nicoletta Ceccoli ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 315, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-118-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2897491]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2010.
Jones, Lloyd (1955-)
Mister Pip (magyar)
   Mister Pip : a vándor meséje / Lloyd Jones ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-324-8 fűzött : 2990,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 2894343]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2010.
Kerdellant, Christine
La porte dérobée (magyar)
   A rejtekajtó / Christine Kerdellant, Éric Meyer ; [ford. Haas Lídia és Paksy Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 503 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-208-1 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2894788]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2010.
Khoury, Raymond
Tha sanctuary (magyar)
   Menedék / Raymound[!] Khoury ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 467 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-306-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2894285]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2010.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The light that failed (magyar)
   A fény kialszik / Rudyard Kipling ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2009. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88078-5-4 kötött : 3360,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2896470]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2010.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   A Száz Bánat Kapuja : elbeszélések / Rudyard Kipling ; [szerk. és az utószót írta Sári László]. - Budapest : Palatinus, 2009. - 463 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-063-8 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2897222]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2010.
Leather, Stephen
Live fire (magyar)
   Élesben : ...live fire : az igazi terror csak most kezdődik / Stephen Leather. - Budapest : LMP, [2009]. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8057-8 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2895877]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2010.
London, Jeanie
Over the edge (magyar)
   Megszólal a riasztó / Jeanie London ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 243.)
ISBN 978-963-538-123-4 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2897059]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2010.
Macomber, Debbie
   Égi jövevények / Debbie Macomber ; [ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Sikerszerzők legszebb történetei, ISSN 2060-5781 ; 2.)
Tart.: Biztos alapÞ; A bűvös amulettÞ; A megoldás. - Egys. cím: Because of the baby ; Falling for him ; Ending in marriage
ISBN 978-963-538-124-1 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,60 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2897356]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2010.
McNaught, Judith (1944-)
Once and always (magyar)
   Végtelen szerelem / Judith McNaught ; [ford. Rét Viktória]. - Budapest : General Press, [2010]. - 411 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-180-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2898347]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2010.
Melihov, Aleksandr (1947-)
   Nastoâŝij mužčina / Aleksandr Melihov. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 100 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-05-3 fűzött : 6 EUR
orosz irodalom - regény
882-31
[AN 2897569]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2010.
Menasse, Eva (1970-)
Vienna (magyar)
   Vienna : [család ellen nincs orvosság] / Eva Menasse ; [ford. Sarankó Márta]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2009. - 384, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-67-4 fűzött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2896044]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2010.
Merle, Robert (1908-2004)
Les hommes protégés (magyar)
   Védett férfiak / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2010. - 491 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8890-8 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2900598]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2010.
Metcalfe, Josie
His unexpected child (magyar)
   Termékeny szerelem / Josie Metcalfe ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 386.)
ISBN 978-963-538-120-3 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2896789]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2010.
Montefiore, Santa (1970-)
The French gardener (magyar)
   A francia kertész / Santa Montefiore ; [ford. Nagy Erika]. Kilátó / Michael Connelly ; [ford. Pelle Csilla]. A szeretet ára / Karen Harter ; [ford. Koncz Éva]. A 44. gyermek / Tom Rob Smith ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The French gardener. The overlook. Where a mercy flows. Child 44
ISBN 978-963-289-042-5 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 2896683]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2010.
Morgan, Sarah (1948-)
High-altitude doctor (magyar)
   Örökké a csúcson / Sarah Morgan ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 387.)
ISBN 978-963-538-121-0 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2897033]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2010.
Nathan, Sarah
It's all relative (magyar)
   Minden relatív! / ... Sarah Nathan írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 104 p. ; 20 cm. - (Wizards of Waverly Place ; 1.)
ISBN 978-963-629-455-7 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2896165]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2010.
Poutanen, Kira (1974-)
Ihana meri (magyar)
   A csodálatos tenger / Kira Poutanen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2009. - 186 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9820-13-5 fűzött : 1950,- Ft
finn irodalom - táplálkozási zavar - naplóregény
894.541-31=945.11 *** 616.89-008.441.42
[AN 2894397]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2010.
Prange, Peter (1955-)
Miss Emily Paxton (magyar)
   A királynő tavirózsája / Peter Prange ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 568, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-273-9 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2894392]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Dance of dreams (magyar)
   Táncrend / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 319 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-011-4 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2898331]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2010.
Rothfuss, Patrick (1973-)
Name of the wind (magyar)
   A szél neve : a királygyilkos krónikája : első nap / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 811 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-246-3 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2894162]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2010.
Ryan, Pam Muñoz
Paint the wind (magyar)
   Fuss, Artemisia, fuss! / Pam Muñoz Ryan ; [ford. Tótisz András]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-131-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2898390]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2010.
Silverberg, Robert (1935-)
Majipoor chronicles (magyar)
   Majipoor krónikái / Robert Silverberg ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 343, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-41-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2895517]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2010.
Sinclair, Tracy
Preview of Paradise (magyar)
   Gólya-hír / Tracy Sinclair ; [... ford. Czárán Judit]. Társasági pletyka / Lynne Graham ; [... ford. Hanny Norbert]. Bárányhimlő / Natalie Rivers ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 286 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 37.)
Egys. cím: Preview of Paradise. The Contaxis baby. The Kristallis baby
ISBN 978-963-538-122-7 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2897160]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2010.
Tandori Dezső (1938-)
   Rilke és angyalai : önéletírás égiekkel : műfordítások, rajzolások, hódolatok és vallomások, 1959-2009 / Tandori Dezső ; [... szerk. Hafner Zoltán]. - [Budapest] : Kortárs, cop. 2009. - 102, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9593-95-4 fűzött : 2300,- Ft
osztrák irodalom - magyar irodalom - műfordítás - vers
830-14(436)=945.11 *** 894.511-14 *** 894.511-14.032
[AN 2894283]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2010.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar) (átd. kiad.)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; újra elmesélte Elke Leger ; ill. Markus Zöller ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, cop. 2009. - 75, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2894811]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2010.
Verne, Jules (1828-1905)
Voyage au centre de la Terre (magyar)
   Utazás a Föld középpontja felé / Jules Verne ; [ford. Veressné Deák Éva]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 252 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-179-4 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2900556]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2010.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
A man without a country (magyar)
   A hazátlan ember / Kurt Vonnegut ; [ford. Békési József]. - 3. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-58-4 kötött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2900452]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2509 /2010.
Acsádi Rozália (1957-)
   Szavak mögött / Acsádi Rozália. - Szekszárd : [Kerényi], 2009. - [54] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-8242-51-8 fűzött
magyar irodalom - képvers
894.511-14
[AN 2897860]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2010.
Albert Gábor (1929-)
   Nekünk senki sem mondott jövendőt : három kisregény / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 111, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Nekünk senki sem mondott jövendőtÞ; VárakozásÞ; Útvesztők
ISBN 978-963-9957-08-4 kötött : 2100,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2897315]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2010.
Ármos Lóránd (1980-)
   Apám a Holdig / Ármos Lóránd. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : Ráció, 2009. - 59, [3] p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-9605-62-6 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2896640]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2010.
Árpás Károly (1955-)
   Gisila abbatissa : regény Boldog Bajor Gizelláról / Árpás Károly. - Szeged : Agapé, 2009. - 748 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-353-0 fűzött
Gizella (Magyarország: királyné), Boldog (985?-1065)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2897997]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2010.
Átányi László (1938-)
   Az ellopott ország / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2010. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2898014]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2010.
   Ausztria nekünk : hangulatok versben és prózában. - Veszprém : Vitis Aureus, 2009. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88087-2-1 fűzött : 1450,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 908.436(0:82-32) *** 908.436(0:82-14)
[AN 2895490]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2010.
Balla László János
   Versek / Balla László János. - [Budapest] : SUMMA Kv., 2005-. - 21 cm
Közread. az Új Magyar Művészetért Alapítvány
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 126 p.
ISBN 978-963-06-6986-3 kötött
[AN 2895467] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 117 p.
ISBN 978-963-88587-0-2 kötött
[AN 2895469] MARC

ANSEL
UTF-82516 /2010.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Haláldekameron / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 169, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-90-7 fűzött : 2560,- Ft : 8,5 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2897311]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2010.
Benyák Attila
   Hantológia / Martin Cuckoo ; [írta Benyák Attila, Várkonyi Éva Ottilia] ; [... rajz. Magyar Júlia]. - [Nyíregyháza] : Növényvarázs, [2009]. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7676-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2895207]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2010.
Bordi Zsuzsanna
   A 4. b foglya : regény / Bordi Zsuzsanna. - Budapest : Pont : Ikerhold, cop. 2009. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-06-0 fűzött : 1680,- Ft : 6 EUR
ISBN 978-963-87952-6-7
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2897233]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2010.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomfogók / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Fábián Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 543 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-30-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2900532]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2010.
Cavallis, Dia
   Estella 2 : [az Univerzum ösvényein] / Dia Cavallis. - Budapest : Gladiole, 2009. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8574-0 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2895104]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2010.
Cserepes Andrea (1972-)
   Algaringa-tó : [novelláskötet] / Cserepes Andrea. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-29-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2898301]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2010.
Darvas Szilárd (1909-1961)
   Legenda az örökkévalóságról / Darvas Szilárd ; [... ill. Felvidéki András]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8811-9 kötött (hibás ISBN 963-05-8811-9)
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2896478]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2010.
Dobos László (1947-)
   Fényáztatta halandóság : költemények, 2007-2009 / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 60, [2] p. ; 19 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 26.)
ISBN 978-963-9643-43-7 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2897245]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2010.
Dóczi Székely Gábor
   Porírás / Dóczi Székely Gábor ; [rajz. Kiss Gábor]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 127, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-662-225-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2895478]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2010.
Donászy Magda (1911-1988)
   Óvodától iskoláig / Donászy Magda ; [... ill. Győrfi András] ; [vál. és szerk. Megyery Pál]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 95, [7] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-878-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2897603]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2010.
Farkas Wellmann Endre (1975-)
   Lucius Domitius lázbeszéde : válogatott és új versek / Farkas Wellmann Endre. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : Ráció, 2009. - 133, [4] p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-9605-68-8 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2896489]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2010.
Fehér Tibor (1907-1993)
   Az ezüstkardú vitéz / Fehér Tibor. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, 2009. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Regényes históriák, históriás regények, ISSN 2061-5426 ; 4.)
Fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2899742]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2010.
Fehér Tibor (1907-1993)
   A félhold árnyékában / Fehér Tibor. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2009. - 288 p. ; 21 cm. - (Regényes históriák, históriás regények, ISSN 2061-5426 ; 5.)
ISBN 978-963-7051-21-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 2899750]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2010.
Fehér Tibor (1907-1993)
   Hajdúkaland / Fehér Tibor ; [Szabó Béla László rajz.]. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2009. - 259 p. : ill. ; 21 cm. - (Regényes históriák, históriás regények, ISSN 2061-5426 ; 2.)
ISBN 978-963-7051-19-7 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2899710]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Őszi számadás : Fekete István füveskönyve / [... vál. és összeáll. Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 102, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-056-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2897567]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2010.
File Gabriella (1964-)
   Az ég alatt : versek / File Gabriella ; [... ill. Rácz-Fodor Katalin ...]. - Budapest : Accordia, 2009. - 69, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9824-74-4 fűzött : 1680,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2895776]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2010.
Furják Gergely Aurél
   Katács / Furják Gergely Aurél. - [Baracs] : Szerző, [2009]. - 77 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-06-8627-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2897789]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2010.
Füst Milán (1888-1967)
   A kis Tahtúr története / Füst Milán ; [... az illusztrációkat Faltisz Alexandra kész.] ; [... a szöveget gondozta és az utószót írta Fenyő Ervin]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 138, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázslatos mesék, ISSN 1788-151X)
ISBN 978-963-346-863-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2897509]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2010.
Géczi János (1954-)
   Nyom : Veszprém-esszé / Géczi János. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 85 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-062-1 fűzött : 2300,- Ft
Veszprém - magyar irodalom - helyismeret - esszé
894.511-4 *** 908.439-2Veszprém(0:82-4)
[AN 2897024]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2010.
Geréb László (1905-1962)
   Búvár Kund / Geréb László. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2009. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Regényes históriák, históriás regények, ISSN 2061-5426 ; 3.)
ISBN 978-963-7051-23-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2899725]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2010.
Hegedűs Mária (1951-)
   Párizsi napló / Hegedűs Mária ; [kiad. Kazincbarcika Város Önkormányzata]. - Palaiseau : Kazincbarcika : Önkormányzat, 2009. - 116 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-06-8500-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2895137]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2010.
   A hét mágikus hangjegy : az Új Néplap nagy mesekönyve / [főszerk. Bán János]. - Szolnok : Axel Springer Mo. Kft. Jász-Nagykun-Szolnok M. Irod., 2009. - 247 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9631-17-5 kötött : 2900,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - amatőr művészet - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 379.825
[AN 2895416]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2010.
Horváth László (1952-||)
   Pavitra / Horváth László. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 241 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-63-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2894812]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2010.
Imre Flóra (1961-)
   A hegyről lefelé : Imre Flóra versei. - Budapest : Tipp Cult, [2009]. - 69 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-15-3 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2894933]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2010.
   Itt járt Szemőke / szerk. Béres Helga. - [Vasvár] : Magánkiad., 2009. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7439-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2896074]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2010.
Jade, Gabriella
   Égben kötött szerelem / Gabriella Jade. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 327 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-69-4 fűzött : 5670,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2897537]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2010.
Johnson, Mark
   Aranyláz az űrben / Mark Johnson. - Debrecen : TKK, [2009]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-731-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2894448]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2010.
Kaczúr István (1928-)
   A kubikos : apám regénye / Kaczúr István. - Szentes : Csongrád M. Lvt. Szentesi Lvt., 2009. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (A történelem sodrában, ISSN 2061-022X ; 2.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88444-0-8)
Kaczúr Péter (1879-1962)
magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94
[AN 2898636]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2010.
Kapros Piroska (1979-)
   Én és a többiek / Kapros Piroska. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 255, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-60-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2895819]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2010.
   Karácsonyi történet : magyar írók novellái / [... összeáll. Háy János]. - 2. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 372, [7] p. ; 19 cm
Megj. "Az ünnep angyala" címmel is
ISBN 978-963-274-057-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 394.26(0:82-32)
[AN 2899975]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írsz te : tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban / [szerk. és az előszót írta Nagy Edit] ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2010. - 156, [3] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9386-70-9 fűzött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
magyar irodalom - átdolgozás - humoreszk - drámai költemény
894.511-7 *** 894.511-121.04
[AN 2898333]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2010.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Pályám emlékezete ; Fogságom naplója / Kazinczy Ferenc ; [szerk. és a jegyzeteket írta Orbán László, Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2009. - 415 p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-050-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - memoár - napló
894.511-94
[AN 2895709]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2010.
Kenéz Heka Etelka
   Varázslatos Adria / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2009]. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88480-1-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2897653]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2010.
Király Zoltán (1977-)
   Férfifiók : válogatott és új versek / Király Zoltán. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : Ráció, 2009. - 158, [6] p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-9605-71-8 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2896844]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2010.
Kirsch János (1961-)
   A katedrális küszöbén : elmélkedések és versek = Sur la sojlo de l' katedralo : meditoj kaj poemoj / Kirsch János. - Budapest ; Szekszárd : Accordia, 2009. - 214, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-84-3 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - vallásos irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
894.511-14.02=089.2 *** 244
[AN 2895813]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2010.
Koczorné Horváth Viktória
   Átölel a csend : [versek] / Koczorné Horváth Viktória. - Őriszentpéter : [Koczorné Horváth V.], 2009. - 78 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7341-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2898005]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2010.
Konchek, Marianna (1963-)
   Bölcsek kulcsa / Marianna Konchek. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 130, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-61-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2894851]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2010.
Kós Károly (1883-1977)
   Kidőlt a kereszt / Kós Károly. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-062-1 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32(498) *** 894.511-31(498)
[AN 2897355]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2010.
László Noémi (1973-)
   Papírhajó : válogatott és új versek, 1995-2008 / László Noémi. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : Ráció, 2009. - 195, [8] p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-9605-69-5 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2896471]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2010.
Lövétei Lázár László (1972-)
   Árkádia-féle : válogatott és új versek / Lövétei Lázár László. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : Ráció, 2009. - 116, [3] p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-9605-70-1 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2896829]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2010.
Magolcsay Nagy Gábor (1981-)
   150° : költemények, 2004-2005 / Magolcsay Nagy Gábor. - Budapest : Palatinus, 2009. - 62, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-064-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2897194]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2010.
Mráz Erzsébet
   Vers-virágzás / Mráz Erzsébet Irma. - Budapest : Accordia, 2009. - 99, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-77-5 fűzött : 1790,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 2897226]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2010.
Nagy Ilona (1944-|)
   Isten az én esküvésem : versek / Nagy Ilona ; [... képek Romanek Inka]. - Debrecen : Magánkiad., 2009. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8475-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2897538]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2010.
Némethi Lajos (1951-)
   Sárkányrepülés selyemfonálon / Némethi Lajos. - Miskolc : Herendi 2004 K., cop. 2009. - 178, [9] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88203-2-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2895321]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2010.
Papp Für János
   Apokrif : az út / Papp Für János ; [kiad. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2009. - 86, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8549-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2898341]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz : [elbeszélő költemény] / írta Petőfi Sándor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2009]. - IV, 113 p. : ill. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Vahot I., 1845
Kötött
magyar irodalom - verses epika - hasonmás kiadás
894.511-13 *** 094/099.07
[AN 2898131]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2010.
Petrás Mária (1957-)
   Zsoltáros ultimátum / Petrás Mária, Döbrentei Kornél. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
A mellékletben szereplő előadók Petrás Mária, Tatros együttes. - melléklet címe: Mária erejével
ISBN 978-963-662-251-0 kötött
keramikus - moldvai csángók - magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 738(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M.
[AN 2896556]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2010.
Pozsonyi Ádám (1969-)
   Rebellió : bohémregény / Pozsonyi Ádám. - Budapest : Pozsonyi Á., 2009. - 268 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88038-1-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2895874]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2010.
Rákosi Jenő (1842-1929)
   Emlékezések / Rákosi Jenő. - Vasszilvágy : Magyar Nyugat Kvk., 2009. - 361, [2] p. ; 20 cm. - (Rákosi Jenő válogatott művei ; 2.)
ISBN 978-963-88450-4-7 kötött : 2380,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - 19. század - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"186/192"(0:82-94)
[AN 2897181]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2010.
Regőczi László (1975-)
   Az égig érő erdő : sárkányok és tündérek : meseregény / Regőczi Lalus. - [Budapest] : Music & More Hungary Kft., cop. 2009. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8502-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2895908]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Mi újság Wagner úr? : Rejtő Jenő füveskönyve / [összeáll. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [vál. és szerk. Somogyi Judit, Juhász Ferenc]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 124, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-064-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2897595]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2010.
Selmeczi Tibor (1948-)
   Hogy volt, hogy nem volt : [Mikroszkóp, Szatelit, Rádiókabaré, sok-sok ebéd Markos Györggyel és még több feleség] / Selmeczi Tibor. - [Budapest] : Garbo K., [2009]. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86797-8-9 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2896407]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2010.
Siklósi Pál (1922-)
   Az élet a szerelem iskolája : [regény] / Siklósi Pál. - Budapest : Accordia, 2009. - 131 p. ; 20 cm
Fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR (hibás ISBN 978-963-9824-75-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2897217]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2010.
Simon Katalin, M.
   Tavasztól télig : gyermekversek / M. Simon Katalin ; [... ill. Végh Ibolya]. - [Budapest] : Ikerhold ; [Sepsiszentgyörgy] : Pontfix, [2009]. - 54 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87952-3-6 fűzött : 1600,- Ft : 5,5 EUR
ISBN 978-606-92043-0-6
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2894560]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2010.
Smith, Levy L.
   A leszármazott : Dark love 1. / Levy L. Smith. - Budapest : Egmont, 2009. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-459-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2896169]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2010.
Smith, Levy L.
   Az üldözött : Dark love 2. / Levy L. Smith. - Budapest : Egmont, 2009. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-460-1 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2896170]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2010.
Svébis Bence (1983-)
   Biztos talaj / Svébis Bence. - Budapest : [Tipp Cult], 2009. - 45 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 36.)
ISBN 978-963-9781-14-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2894929]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2010.
Szabó Eszter (1985-)
   A víz emléke : [versek] : [poèsies] / Szabó Eszter. - Budapest : Littera Nova : Accordia, 2009. - 114, [5] p. ; 20 cm. - (Prima verba könyvek, ISSN 1218-0904 ; 16.)
ISBN 978-963-9824-76-8 fűzött : 1680,- Ft : 6 EUR (hibás ISBN 978-963-9824-75-1)
magyar irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
894.511-14 *** 894.511-14.02=40
[AN 2895754]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2010.
Szécsi Margit (1928-1990)
   Eszem a gesztenyét / Szécsi Margit ; Csodamalac / Nagy László ; Nagy András képeivel. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 40, 20 p. : ill., színes ; 25 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-346-879-1 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2897885]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2010.
Szepesy László (1928-)
   Kalandozások a Közel-Keleten : egy Unesco tanácsadó visszaemlékezései, 1973. október 1 - 1974. március 17. / Szepesy László. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2009. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9862-16-6 fűzött : 1500,- Ft
Közel-Kelet - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.5-011"197"(0:82-992)
[AN 2895884]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2010.
Szilágyi Tibor (1942-)
   Emlékszilánkok : versek / Szilágyi Tibor. - Budapest : Palatinus, 2009. - 126, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-056-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2897188]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2010.
Szincsok György
   Play / Szincsok György. - Szeged : Magánkiad., 2009. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8157-5 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2897414]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2010.
Szlo, Sophie (1991-)
   Sorsok / Sophie Szlo. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 160 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-53-3 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2895675]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2010.
   Szósz?!:) : a magyar nyelv szava-borsa / [főszerk. Sipos Pál]. - [Budapest] : Inforg 2002 Kft., [2009]. - 208 p. ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-06-8461-3 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - magyar irodalom - humoreszk - antológia - televíziós műsorszám
894.511-822 *** 809.451.1(0:82-7) *** 894.511-7(082) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2898009]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2010.
Tandori Dezső (1938-)
   Ki nem feküdt halál : egy agy-rázkódtatás kertje / Tandori Dezső. - Budapest : Jaffa, 2009. - 196 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-93-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2895881]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2010.
Thurnay Béláné Schulek Vilma (1933-)
   Termő csipkebokor : egy evangélikus lelkészfeleség, családanya, festőművész, Schulek Tiborné Majoross Edit élete, szolgálata és művészete / írta és összeáll. Thurnay Béláné Schulek Vilma ; [közread. az] Ordass Lajos Baráti Kör. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, 2009. - 323, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 9789-963-87269-1-9 fűzött
Schulek Tiborné Majoross Edit (1908-1993)
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - memoár
894.511-94 *** 73/76(439)(092)Schulek_T.-né_Majoross_E.(0:82-94) *** 929(439)Schulek_T.-né_Majoross_E.(0:82-94)
[AN 2898070]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2010.
Török András (1954-)
   250. - Budapest : Summa Artium, 2009. - [255] p. ; 23 cm
Szerző Török András
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2897550]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2010.
Turkish, M. C. (1977-)
   Angyalszárny / M. C. Turkish. - Sopron : Novum Pro, [2009]-. - 22 cm
ISBN 978-963-9916-57-9
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2894859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Láng a jég alatt. - cop. 2009. - 339, [3] p. : ill.
ISBN 978-963-9916-58-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2894862] MARC

ANSEL
UTF-82584 /2010.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   1989 : tűzijáték / Vágvölgyi B. András. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 640 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-96-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - rendszerváltás - regény
894.511-31 *** 323(439)"1989"(0:82-31)
[AN 2897520]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2010.
Vajdai Ágnes
   Eszterházai tündérmesék / [írta Vajdai Ágnes Viktória] ; [... ill. Pintér Anna Krisztina] ; [kiad. a Műemlékek Állami Gondnoksága]. - 2. kiad. - [Budapest] : Műemlékek Áll. Gondnoksága, [2009]. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21x31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86512-8-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2898176]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2010.
   Vándortüzek : versek, prózai írások, gyermekirodalom. - Budapest : Accordia, 2009. - 186, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-87-4 fűzött : 2700,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2896572]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2010.
Varga Éva (1960-)
   Szótáríró királyfiak / Varga Éva ; [ill. Maróti Réka]. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 38.)
ISBN 978-963-9643-44-4 fűzött : 1620,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2895721]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2010.
Zsitvainé Borsos Irén (1945-)
   Újraélt tavasz : prózai írások / Borsos Irén ; [... ill. Nógrády Andor]. - Budapest : Accordia, 2009. - 174, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-78-2 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2897237]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2589 /2010.
Brückner Judit
   Farsang az óvodában / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 30.)
ISBN 978-963-88371-9-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896623]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2010.
Brückner Judit
   A kis fenyőfa / írta Brückner Judit ; rajz. Kovács Kriszta. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 25.)
ISBN 978-963-88371-5-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896583]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2010.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm + CD. - (Olvasd és hallgasd!, ISSN 2061-5531 ; 1.)
keretcím: Disney princess
ISBN 978-963-629-421-2 fűzött : 1399,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2898304]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2010.
   Csillog a szép karácsonyfa : kifestőkönyv. - Pécs : Alexandra, 2009. - [40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-297-151-3 fűzött
karácsonyi szokás - kifestőkönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 2897793]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2010.
Fellner Kriszta
   Cincogók / Fellner Kriszta, Nagy Dóra. - [Budapest] : Bolygómaki, 2009. - [27] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8339-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2897695]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2010.
Good night stories for little princesses (magyar)
   Kis hercegnők esti meséi : [régi és új történetek] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-457-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896117]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2010.
The great big Christmas activity book (magyar)
   Mikulás karácsonyi játékai / [... ford. Farkas Sylvia Rebecca]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kiadóház, 2009. - 183 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9952-39-3 fűzött (hibás ISBN 978-963-9053-98-6)
karácsonyi szokás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2894611]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2010.
   Hóember. - Veszprém : Oktker-Nodus, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm
Főcím a gerincről. - Figuratív alakú
Fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2895486]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2010.
Leciejewicz, Joanna
Co słychać na wsi (magyar)
   Mi újság... a tanyán / [ill. Joanna Leciejewicz] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-88268-3-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2894770]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2010.
   A leggyönyörűbb hercegnők : [csillogó mesekönyv csillogó matricákkal]. - [Pécs] : Alexandra, 2009. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-022-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896081]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2010.
   A leggyönyörűbb tündérek : csillogó mesekönyv csillogó matricákkal. - [Pécs] : Alexandra, 2009. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-021-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896421]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2010.
Maher, D'Arcy
Lipstick & heels (magyar)
   Rúzs és magassarkú cipő / [szerző D'Arcy Maher] ; [ford. Demeter László] ; [ill. Demeter Noémi] ; [közread. az] ACSI Keresztény Alapítvány. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-7638-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896092]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Nedves lábnyomok : bilimesék 1. / írta Miklya Luzsányi Mónika ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 29.)
ISBN 978-963-99890-0-9 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896611]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2010.
   My little Pony nagykönyv : [mese és vidám fejtörők]. - Budapest : Egmont, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-420-5 fűzött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2896219]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2010.
Nowicki, Artur
Co słychać na budowie (magyar)
   Mi újság... az építkezésen / [ill. Artur Nowicki] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-88268-4-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2894765]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2010.
Nowicki, Artur
Co słychać w straży pożarnej (magyar)
   Mi újság... a tűzoltóságnál / [ill. Artur Nowicki] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-88268-5-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2894731]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2010.
Percy and James in the middle (magyar)
   Percy és James a szerelvény közepén / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-477-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896110]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2010.
The princess and the frog (magyar)
   A hercegnő és a béka / [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 54.)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-300-0 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896109]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2010.
Salty's secret (magyar)
   Salty titka / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-469-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896111]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2010.
Szilágyi Lajos
   Pöttöm Panka / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 27.)
ISBN 978-963-88371-7-2 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896577]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2010.
Telegdi Ágnes
   Barnabás és Mackómikulás / írta és fényképezte Telegdi Ágnes. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 26.)
ISBN 978-963-88371-6-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2896573]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2010.
   Tivadar, a hóember. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9952-36-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2897140]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2010.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Álomba ringató : Tóthárpád Ferenc versei / rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 28.)
ISBN 978-963-88371-8-9 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2896600]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2010.
Zongor Roni
   Adventi este / [ill. Zongor Roni]. - Veszprém : Oktker-Nodus, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x20 cm
Főcím a gerincről. - Figuratív alakú
Fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2895445]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2010.
Zongor Roni
   Mackóék karácsonya : karácsonyi dalok CD melléklettel / [ill. Zongor Roni]. - Veszprém : Oktker-Nodus, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm + CD
Figuratív alakú
Fűzött
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2895536]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2010.
Zongor Roni
   Pinokkió : matricás könyv / [ill. Zongor Roni] ; [Carlo Collodi ... nyomán]. - Veszprém : Oktker-Nodus, [2009]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell.
Fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2895889]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2615 /2010.
Davis, Jim (1945-)
   Energiatakarékos életforma / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2009]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 90.)
ISBN 978-963-9847-08-8 fűzött : 545,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2897046]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2010.
Davis, Jim (1945-)
   Súlyfölénnyel győz! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2009]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 91.)
ISBN 978-963-9847-09-5 fűzött : 545,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2897674]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2010.
Dräger, Lothar
Aufstand in den Pyrenäen (magyar)
   Átkelés a Pireneusokon / [... írta ... Lothar Dräger] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2009. - [80], XII p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 15.)
ISBN 978-963-9791-22-0 fűzött : 3500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2896401]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2010.
Dräger, Lothar
Dicke Luft in Paris (magyar)
   A párizsi levegő / [... írta ... Lothar Dräger] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2009. - [80], XII p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 14.)
ISBN 978-963-9791-21-3 fűzött : 3500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2896375]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2010.
Hegen, Hannes (1925-)
Abenteuer am Bosporus (magyar)
   Kaland a Boszporusznál / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2009. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 16.)
ISBN 978-963-9791-19-0 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2896671]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2010.
   Közösség : [nézőpontok és értelmezések] : [a Bolyai Önképző Műhely 2009-ben végzett hallgatóinak tanulmányai] / [... szerkbiz. ... Benyhe Bernát et al.]. - [Budapest] : Bolyai Műhely Alapítvány, cop. 2009. - 361, [25] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87390-3-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2898307]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2010.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 168, [12] p.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 599-988-3704-882)
[AN 2897419] MARC

ANSEL
UTF-82622 /2010.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (7.) (2009) (Pécs)
   7. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág, Schwarczwölder Ádám, Varga Mónika ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2009. - 479 p. : ill. ; 24 cm. - (A Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötetei, ISSN 1587-6721)
Borítócím: VII. Grastyán Konferencia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-305-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2895607]
MARC

ANSEL
UTF-8