MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/04/15 14:34:32
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
3645 /2010.
Tátrai Ildikó
   Játszótárs : képes magyar értelmező szótár : [6-10 éves gyermekeknek] / Tátrai Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2009. - 300 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-05-8684-9 kötött
értelmező szótár - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2914664]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

3646 /2010.
   Aranyozás : tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára / szerk. Fórizs Gergely ; [kiad. a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja]. - Budapest : rec.iti, 2009. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-84-7 fűzött
magyar irodalom története - költészet - 17. század - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Korompay_H._J. *** 894.511(091)-1"16/18"
[AN 2912300]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3647 /2010.
Collins, Tim (1975-)
Behind The lost symbol (magyar)
   Az elveszett jelkép nyomában : útmutató Dan Brown bestselleréhez / Tim Collins ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 230 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-689-348-4 fűzött : 1990,- Ft
Brown, Dan (1964-). The lost symbol
Egyesült Államok - szabadkőművesség - történelem
061.236.61 *** 973(089.3)
[AN 2911417]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2010.
   Dinnyeföld lakói : a múlt mint kultusz / [kurátor Készman József, Lájer Vera] ; [közread. az Irokéz Galéria]. - Szombathely : Irokéz Galéria, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
A Szombathelyen, 2009. okt. 2-22. között azonos címmel tartott kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szombathely) *** 73/76(439)"200"
[AN 2908529]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2010.
   Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, 1989-2009 / szerk. Szabó Csaba. - Sárospatak ; Budapest : Sárospataki Ref. Kollégium Alapítvány, 2009. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8082-0 fűzött
Sárospataki Református Kollégium Alapítvány
Sárospatak - alapítvány - egyházi iskola
061.27(439-2Sárospatak) *** 37(439-2Sárospatak)
[AN 2907340]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3650 /2010.
   Libraries and librarianship in Hungary / [transl. by Anna Balogh and Ilona Hegyközi] ; [comp. and publ. by the Ministry of Education and Culture]. - 2. rev. ed. - Budapest : Min. of Education and Culture, 2010. - 44 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-88269-3-0 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - ezredforduló
021(439)"200"
[AN 2912565]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2010.
   Az olvasás védelmében : [olvasáskutatási tanulmányok] / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 185, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-11-4 kötött
olvasáskutatás - olvasáslélektan
028
[AN 2907332]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2010.
Szák-Kocsis Kata
   Rejtőzködő hivatás : könyvtárostanári élményeim / Szák-Kocsis Kata ; [... graf. Szák Kocsis Pál]. - Budapest : MFPI, 2010. - 62 p. : ill. ; 22 cm. - (Könyvtárpedagógiai füzetek, ISSN 1787-0372 ; 8.)
Bibliogr.: p. 62.
Fűzött
iskolai könyvtár - memoár
027.8(0:82-94)
[AN 2908915]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3653 /2010.
Harrison, Emma
Disney Channel rocks! (magyar)
   Disney Channel rocks! : a Disney csatorna sztárjai / írta Emma Harrison és Kieran Viola ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-454-0 fűzött : 2399,- Ft
Egyesült Államok - ifjúsági könyv - televíziós műsorszám
791.9.097(73)(02.053.2)
[AN 2908059]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3654 /2010.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok könyve : [hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?] : [őrangyalok, arkangyalok és angyali üdvözletek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2010], cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-047-6 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2912656]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2010.
Bucher Katalin
   Az igazi cigánykártya / Bucher Katalin ; [ill. Halász Alexandra]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 154 p. : ill. ; 24 cm + 36 kártya
ISBN 978-963-9343-68-9 fűzött : 2600,- Ft
jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 2911221]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2010.
Charon, Wictor
   Akasha-krónika : a Beszélő Fény krónikájában való olvasás tankönyve : a harmadik szem revitalizációjának titkos praxisa : az F.H.R.C. mesterképző tanfolyamának titkos vezérfonala : manual secretorum / Wictor Charon. - [Onga] : [Hermit], cop. 2009. - 75 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-71-6 fűzött : 1850,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2910159]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2010.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : a tudatos sorsalakítás kézikönyve : gyakorlati spiritualitás / Gunagriha. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Madal Bal, cop. 2010. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-11-8 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2914368]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2010.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Megoldások könyve / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : Magánkiad., 2009. - 2 db : ill., részben színes ; 20 cm
ezoterika - vallásos irodalom
133.25 *** 244
[AN 2913753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 68 p.
ISBN 978-963-06-7601-4 fűzött
[AN 2907333] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 68 p.
ISBN 978-963-88573-0-9 fűzött
[AN 2907345] MARC

ANSEL
UTF-83659 /2010.
Sztelek Gábor Pál
   Lét - tudat : isteni tanítás könyve az Univerzumról a földi-emberi értelemhez = Existence - consciousness : book of divine teaching about the Universe for the terrestrial-human understanding / [ford. ... Nemcsik Károly és Szabó Ágnes]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Mikro-M Bt., 2010. - 543 p. ; 24 cm
Szerző Sztelek Gábor Pál
ISBN 978-963-06-8647-1 fűzött
okkultizmus
133
[AN 2908174]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2010.
Tordai Vilmos
   Okkult elemek a magyarság életében / Tordai Vilmos. - [Miskolc] : Hermit, [2010]. - 167, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-74-7 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus - magyarság
133 *** 316.356.4(=945.11)
[AN 2910072]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2010.
Troward, Thomas (1847-1916)
The hidden power and other papers on mental science (magyar)
   A rejtett erő : egyéb írások a mentális tudományról : [a titok lényege] / Thomas Troward ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-34-6 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2910149]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2010.
Uspenskij, Pëtr Demʹânovič (1878-1947)
The symbolism of the tarot (magyar)
   A tarot szimbolizmusa : az okkultizmus filozófiája képekben és számokban / P. D. Ouspensky ; [ford. Ladányi Krisztina]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88409-1-2 fűzött : 1900,- Ft
tarot - jóskártya
133.3
[AN 2910163]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3663 /2010.
Craciun, Adriana
   Organisational viability toolkit : a practical approach towards organisational development for environmental civil society organisations / written by Adriana Craciun, Pascal Lardinois and Robert Atkinson ; [publ. by the] Regional Environmental Center. - Szentendre : REC, 2009. - 118 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-9638-43-3 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - szervezetfejlesztés - környezetvédelem
504.06(4-11) *** 65.014 *** 504.06(4-191)
[AN 2909507]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2010.
   "Dolgozzunk együtt egy jobb környezetért" : konferencia a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról és a végrehajtás kikényszerítéséről : Románia, Sibiu, 2009. szeptember 23-25. / [rend. az] IMPEL [etc.]. - Budapest : [OKTVF], 2009. - 82 p. : 22 cm
Közread. az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Fűzött
környezetvédelem - környezetvédelmi jog - környezetszennyezés - konferencia-kiadvány
504.06 *** 504.05 *** 349.6 *** 061.3(498-2Nagyszeben)
[AN 2907187]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2010.
   Experiences on the implementation of Natura 2000 in Central Europe : cases in Bulgaria, Romania and Hungary / [ed. by Anna Iványi]. - Túrkeve : Nimfea Environmental and Nature Conservation Assoc., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 13.)
Közép-Európa - környezetvédelem - biodiverzitás - ezredforduló
504.064(4-11)"200" *** 574.24
[AN 2912488]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2010.
   Jövőkereső : a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak : rövidített változat. - Budapest : NFFT, 2009. - 45 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9848-29-0 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - társadalom - társadalmi helyzet - ezredforduló
504.03 *** 304(439)"200" *** 316.6(439)"200"
[AN 2907349]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2010.
   Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei / írta és szerk. Hudák Katalin, Demeter Zoltán, Papp László ; kiad. Zöld Akció Egyesület. - 3. jav. kiad. - [Miskolc] : Zöld Akció Egyes., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Miskolc - tájvédelem - természeti környezet
502.4(439-2Miskolc)(036)
[AN 2914681]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2010.
   The Regional environmental reconstruction programme for South Eastern Europe (REReP) : a decade's difference : with project highlights from 2005-2008 / ed. by Ana Popovic ; with forewords by Stavros Dimas, ... Predrag Nenezic, ... Marta Szigeti Bonifert ... ; [publ. by the] Regional Environmental Center. - Szentendre : REC, 2009. - 237 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9638-44-0 fűzött
Balkán - környezetvédelem - környezetvédelmi jog
504.06(497) *** 349.6(497)
[AN 2909405]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2010.
   Speeding up investments in the waste sector : a manual for waste utilities in South Eastern Europe : the Priority environmental investment programme for South Eastern Europe (PEIP) / contrib. Ellen Baltzar [et al.] ; [publ. by the] Regional Environmental Center. - Szentendre : REC, 2009. - 96 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9638-42-6 fűzött
Balkán - Délkelet-Európa - hulladékfeldolgozás - környezetvédelem - ezredforduló
504.064.4(497) *** 628.4(497) *** 628.477(497)
[AN 2909268]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2010.
   Strategic moves : eight years of environmental infrastructure investment planning in South Eastern Europe : the Priority environmental investment programme for South Eastern Europe (PEIP) / contrib. Ellen Baltzar [et al.] ; [publ. by the] Regional Environmental Center. - Szentendre : REC, 2009. - 251 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 247-251.
ISBN 978-963-9638-45-7 fűzött
Balkán - Délkelet-Európa - környezetvédelem
504.03(497) *** 504.06(497)
[AN 2909489]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2010.
   Vízkészletvédelem : a vízminőség-védelem aktuális kérdései / szerk. Szűcs Péter [et al.]. - Miskolc : Bíbor, 2009. - 418 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-00-2 kötött
Magyarország - vízvédelem - vízkészlet - vízgazdálkodás
504.45.06 *** 556.18 *** 628.1(439)
[AN 2910825]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3672 /2010.
Csörgő Sándor (1947-2008)
   Fejezetek a valószínűségelméletből / Csörgő Sándor ; [ford. Kevei Péter, Pósfai Anna]. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Polygon, 2010. - VIII, 542 p. ; 25 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
A ford. a "53 lectures on probability" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr.: p. 534-536.
Kötött
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)
[AN 2910079]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2010.
Dunaújvárosi Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2009) (Dunaújváros)
   A Dunaújvárosi Főiskola 2009. évi házi tudományos diákköri konferenciájának programja / [szerk. Gyarmati Imre]. - Dunaújváros : [Dunaújvárosi Főisk.], 2009. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
matematika - műszaki tudomány - vezetéstudomány - kommunikáció - főiskola - konferencia-kiadvány
51 *** 62 *** 65 *** 316.77 *** 378.184 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2910507]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3674 /2010.
Ozsgyáni László
   Heliocentric Hungary, heliocentric European Union, heliocentric United Nations / László Ozsgyáni, Margit O. Pipó. - Budapest : Heliocentric Publ., 2010. - [47] fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Heliocentric world model, ISSN 1218-4705)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88780-1-4 fűzött
tömegvonzás - geofizika
531.51(089.3) *** 55(089.3)
[AN 2909343]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3675 /2010.
Kajtár Márton (1929-1991)
   Változatok négy elemre : szerves kémia / Kajtár Márton. - Fakszimile kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2009. - 2 db (973 p.) : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-112-0 kötött : 8000,- Ft
szerves kémia
547
[AN 2908440]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 507, XXI p.
ISBN 978-963-284-113-7
[AN 2908491] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 513-973., XLII.
ISBN 978-963-284-114-4
[AN 2908495] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3676 /2010.
Dávid Árpád
   Bioeróziós és patológiás elváltozások az egerien Mollusca faunáján / Dávid Árpád. - Eger : EKF Földrajz Tansz., 2009. - 230 p. : ill. ; 24 cm. - (Disszertációk az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékéről, ISSN 1788-6228 ; 3.)
Bibliogr.: p. 131-147.
ISBN 978-963-9417-65-6 fűzött
Eger - fosszília - puhatestű - paleoökológia
56(439-2Eger) *** 594(439-2Eger)
[AN 2910785]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2010.
Marosi Sándor (1929-)
   Marosi Sándor köszöntése / szerk. Kis Éva, Tiner Tibor. - Budapest : MTA FKI, 2009. - 210 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Portré és pályakép, ISSN 1789-5790)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-24-3 fűzött
Marosi Sándor (1929-)
Magyarország - természeti földrajz - geográfus - emlékkönyv - személyi bibliográfia
911.2(439) *** 911.2 *** 91(439)(092)Marosi_S. *** 012Marosi_S.
[AN 2907579]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2010.
Murphy, Glenn
Global warming (magyar)
   Globális felmelegedés : mit tehetünk mi? / Glenn Murphy ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9701-73-1 kötött : 2990,- Ft
globális felmelegedés - éghajlatváltozás
551.583 *** 504.38.054
[AN 2910961]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3679 /2010.
Boysen, Sally
The smartest animals on the planet (magyar)
   Bolygónk legokosabb állatai : különleges történetek a természet legeszesebb teremtményeiről / Sally Boysen ; Deborah Custance közreműködésével ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6052-6 kötött : 4990,- Ft
etológia
591.51
[AN 2909745]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2010.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Apameini I / Alberto Zilli [et al.]. - 2009. - 393 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 375-387.
ISBN 978-963-88014-3-2 kötött
[AN 2911273] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3681 /2010.
Arany György
   A gyümölcskúrák gyógyhatása az egészséges és beteg szervezetre / Arany György. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2010]. - 114 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88603-5-4 fűzött : 1850,- Ft
diéta - gyümölcs
613.262
[AN 2909970]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2010.
Bicsérdy Béla (1872-1951)
   A reform életmódról / Bicsérdy Béla. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2009]. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88603-2-3 fűzött : 2100,- Ft
Bicsérdy Béla (1872-1951)
Magyarország - vegetáriánus étrend - tudományos kutató - 20. század - makrobiotika - cikkgyűjtemény
613.261(439)(092)Bicsérdy_B.(0:82-92)
[AN 2910069]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2010.
Borbély Gyula
   A vegetarianizmus értéke az ember életében / Borbély Gyula. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2010]. - 59 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88603-3-0 fűzött : 1250,- Ft
vegetáriánus étrend - ezoterika
613.261 *** 133.25
[AN 2909986]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2010.
Breast cancer (magyar)
   Emlőrák / szerk. Wendy Y. Chen, ... Andrew Wardley ; [ford. Farkas Péter]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2009. - 168 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-18-5 fűzött
mellrák
618.19-006
[AN 2908532]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2010.
Carmona, Raj
Treatment of postmenopausal osteoporosis, patient perspectives (magyar)
   A postmenopausalis osteoporosis kezelése, a betegek perspektívái : középpontban az évente egyszer alkalmazott zoledronát / Raj Carmona és Rick Adachi. - [Budapest] : Professional Publ. Hungary, [2010]. - p. 189-193. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 193. - Különlenyomat-fordítás: Patient preference and adherence, ISSN 1177-889X, Vol. 3. (2009)
ISBN 978-963-87660-9-0 fűzött
csontritkulás - menopauza - gyógyszeralkalmazás
616.71-007.234-085 *** 618.173
[AN 2907617]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2010.
Colorectal cancer (magyar)
   Vastag- és végbélrák / szerk. Jeffrey Meyerhardt, ... Mark Saunders ; [ford. Farkas Péter]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2009. - 152 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-21-5 fűzött
vastagbél - végbél - rákbetegség
616.351-006.6 *** 616.345-006.6
[AN 2908539]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2010.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Das grosse Buch vom Fasten (magyar)
   A böjtölés nagykönyve / Ruediger Dahlke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 313 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 310-313.
ISBN 978-963-529-036-9 kötött : 3590,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 2909701]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2010.
Gadalean Mária
   A tökéletes nő titkai : kulcs az önismerethez / Gadalean Mária. - Budapest : Duna International, [2009]-. - 20 cm
mentálhigiénia - életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 2910514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - [2009]. - 92 p.
ISBN 978-963-9919-59-4 fűzött
[AN 2910782] MARC

ANSEL
UTF-83689 /2010.
Hackl Krisztián
Személyiségkalauz üzleti szemmel (angol)
   The personality guide in business : not exlusively for business people / Krisztián Hackl, Zoltán Nyíri. - Szeged : Universitas Szeged, 2009. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 238-240.
ISBN 978-963-88468-6-0 fűzött
személyiségtipológia - munkalélektan - üzleti élet
613.865 *** 159.923 *** 65.013 *** 658.1
[AN 2910138]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2010.
Hogan, Kevin
The science of influence (magyar)
   A meggyőzés tudománya : igen válasz bárkitől - legfeljebb nyolc perc alatt! / Kevin Hogan ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Danvantara, 2008 [!2010]. - 211 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-211.
ISBN 978-963-9858-04-6 fűzött : 2750,- Ft
meggyőzés - mentálhigiénia
613.865 *** 65.013
[AN 2912577]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2010.
   Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége : Servier Hungária Kft. szimpózium : Szeged, 2009. október 9. - Budapest : Professional Publ. Hungary, cop. 2009. - 12 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
cukorbetegség - konferencia-kiadvány
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2907777]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2010.
Kiss László (1951-|)
   Az orvostudomány felvidéki történetéből / Kiss László ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2010. - 392 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 77.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-78-9 fűzött
Felvidék - Magyarország - orvostörténet - tudománytörténet - orvostudomány
61(439.22)(091)(092) *** 61(439)(091)
[AN 2910622]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2010.
Lenkei Gábor (1961-)
   Egészségre ártalmas! avagy Cenzúrázott egészség Magyarországon / Lenkei Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : [Free Choice K.], 2010. - 271 p. ; 20 cm
A címben az "cenzúrázott" szó áthúzva szerepel. - Bibliogr.: p. 262-266.
ISBN 978-963-06-7328-0 fűzött
közegészségügy - gyógyszeripar
614(439) *** 661.12
[AN 2912658]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2010.
Lépori, Luis Raúl
Ginecología (magyar)
   Nőgyógyászat / [auth. Luis Raúl Lépori]. - Budapest : Professional Publ. Hungary, [2010]. - 107 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Miniatlasz. - Spirál fűzéssel
Fűzött
nőgyógyászat
618
[AN 2907759]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2010.
Lung cancer (magyar)
   Tüdőrák / szerk. Paul Lorigan ; [ford. Farkas Péter]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2009. - 160 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-20-8 fűzött
tüdőrák
616.24-006.6
[AN 2908535]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2010.
Prostate cancer (magyar)
   Prostatarák / szerk. William K. Oh, ... John Logue ; [ford. Farkas Péter]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2009. - 128 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-22-2 fűzött
prosztata - rákbetegség
616.65-006
[AN 2908525]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2010.
   Pszichológia : A - Z : [a pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven] / [szerk.] Pléh Csaba, Boross Ottilia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 401, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
ISBN 978-963-05-8658-0 kötött
lélektan - szaklexikon - szakszótár - kétnyelvű szótár
159.9:030 *** 159.9 *** 801.323=20=945.11
[AN 2914780]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2010.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Love, freedom, aloneness (magyar)
   Szerelem, szabadság, egyedüllét / Osho ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-054-3 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - szerelem
613.865 *** 392.6
[AN 2909640]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2010.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Kis gyerek... kis gond? : levelezés óvodáskorú gyermekek szüleivel : Ranschburg Jenő válaszol / [rajz. Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2061-3970)
ISBN 978-963-248-092-3 fűzött : 1680,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7-053.4 *** 37.018.1
[AN 2909645]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2010.
Röck Gyula
   Az egészség természetes előfeltételei és a vegetarianizmus / Röck Gyula. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2010]. - 78 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88603-4-7 fűzött : 1450,- Ft
vegetáriánus étrend
613.261
[AN 2910153]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2010.
Szűcs Gabriella
   Autoimmun betegségek / Szűcs Gabriella, Szekanecz Zoltán. - Budapest : SpringMed, 2010. - 157 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-9914-34-6 fűzött : 1980,- Ft
autoimmun-betegség
616-056 *** 612.017.1
[AN 2908504]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Heilkräuter aus dem Garten Gottes (magyar)
   Gyógyfüvek Isten kertjéből : jó tanácsok gyógynövény-bibliámból az egészség és jó közérzet megtartásához / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila, Erdélyi Z. János]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 221 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9919-41-9 kötött : 2995,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2911522]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Kinderkrankheiten (magyar)
   Gyermekbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy Péter]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 129 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9919-51-8 kötött : 1695,- Ft
gyermekgyógyászat - természetgyógyászat
616-053.2 *** 615.89
[AN 2911438]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Männerkrankheiten (magyar)
   Férfibetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 124 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9919-30-3 kötött : 1695,- Ft (hibás ISBN 978-963-9919-54-9)
természetgyógyászat - andrológia
616-055.1 *** 615.89 *** 616.6
[AN 2911453]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Stress im Alltag (magyar)
   Stressz a mindennapokban : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Erdélyi Z. János] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 145 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9919-37-2 kötött : 1695,- Ft
stressz - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 612.06
[AN 2911465]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2010.
Vekerdi László (1924-2009)
   Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században : járványtörténeti bibliográfiai függelékkel / Vekerdi László ; sajtó alá rend. Gazda István. - [Piliscsaba] : Mati ; Budapest : M. Orvostört. Társ., 2009. - 94 p., [12] t. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 81.)
Bibliogr.: p. 63-94.
ISBN 978-963-9276-82-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - járványügy - járvány - pestis - 18. század - szakbibliográfia
614.4(439)"17" *** 943.9"17" *** 616-036.22 *** 614.4(439):016
[AN 2910629]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2010.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-339-0 kötött : 2100,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 2914372]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2010.
   XII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus : a Servier Hungária Kft. szimpóziuma : Tihany, 2009. október 1-3. - Budapest : Professional Pub. Hungary, cop. 2009. - 12 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
depresszió - konferencia-kiadvány
616.895.4 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2907763]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3709 /2010.
   Újdonságok, új értelmezések a gázipari műszaki-biztonsági szabályozásban / összeáll. Gyárfás Attila. - Budapest : MÉGSZ, 2009. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (MÉGSZ tudástár : szerelők zsebkönyve ; 3.)
Fűzött
gáztechnika - gázkészülék - biztonságtechnika - útmutató
662.76 *** 681.122 *** 65.012.8 *** 696.2 *** 662.95
[AN 2907911]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3710 /2010.
   Alkalmazott informatika és határterületei [elektronikus dok.] : szimpózium : 2009. november 6. / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ. - Szöveg. - Székesfehérvár : BMF ROIK, 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A szimpóziumot Székesfehérváron tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-94-2
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2909725]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2010.
   Apróhirdető blogbirodalom. - [Budapest] : Hungaro Prima, cop. 2010. - [20] p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-88378-5-1 fűzött
számítógép-használat - blog - elektronikus dokumentum
681.3.004.14
[AN 2911548]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2010.
   Geoinformációs konferencia [elektronikus dok.] : a geoinformációs támogatás aktuális kérdései : szakmai konferencia, 2009. november 24. / [rend., közread. az] MH Geoinformációs Szolgálat ; szerk. Tóth László. - Multimédia. - Budapest : MH Geoinformációs Szolg., 2009. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Szakmai tudományos közlemények / MH Geoinformációs Szolgálat)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows Media Player; Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8367-8
térinformatika - katonai térképészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 355.47 *** 623.64 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2912590]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2010.
International Conference on Collaborative Computering: Networking, Applications and Worksharing (5.) (2009) (Crystal City, Va)
   Collaboratecom [elektronikus dok.] : 5th International ICST Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing : Crystal City, Washington D.C., USA, November 11-14, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-76-9
informatikai hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(73-2Crystal_City)
[AN 2908982]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2010.
International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime (1.) (2009) (Albany, N.Y)
   ICDF2C 2009 [elektronikus dok.] : First International ICST Conference on Digital Forensics & Cyber Crime : Albany, US, Sep 30 - Oct 02, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-74-5
számítógépes bűnözés - igazságügyi szakértő - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 340.69 *** 061.3(73-2Albany)
[AN 2908950]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2010.
International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment (3.) (2009) (Amsterdam)
   Intetain [elektronikus dok.] : 3rd International ICST Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment : Amsterdam, The Netherlands, June 22-24, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-58-5
multimédia - szórakoztató elektronika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.77 *** 061.3(492-2Amsterdam)
[AN 2908976]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2010.
International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools (4.) (2009) (Pisa)
   ValueTools [elektronikus dok.] : Fourth International ICST Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools : Pisa, Italy, October 20-22, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-70-7
hálózat - játékelmélet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 519.83 *** 061.3(45-2Pisa)
[AN 2908908]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2010.
International Mobil Media Communications Conference (5.) (2009) (London)
   MobiMedia 2009 [elektronikus dok.] : 5th International ICST Mobil Media Communications Conference : London, United Kingdom, 7th-9th 09. 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-62-2
multimédia - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 621.396.218 *** 061.3(410-2London)
[AN 2908911]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2010.
International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics (10.) (2009) (Budapest)
   10th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics : Budapest, 2009, November 12-14. : proceedings : Magyar Kutatók 10. Nemzetközi Szimpóziuma / [... ed. Anikó Szakál] ; [org., publ. by the] Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association. - [Budapest] : Budapest Tech : Hung. Fuzzy Assoc., [2009]. - 832 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of the 10th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics. - Gerinccím: Computational Intelligence and Informatics 2009. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-96-6 fűzött
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2911328]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3719 /2010.
   "Az épületek mint villamos fogyasztók" : IV. BMF Energetikai Konferencia : 2009. november 17. - [Budapest] : BMF, 2009. - 55 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-97-3 fűzött
Magyarország - energiafogyasztás - épületvillamosság - konferencia-kiadvány
621.31 *** 620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2911802]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2010.
International Conference on Immersive Telecommunications (2.) (2009) (Berkeley, Calif)
   Immerscom 2009 [elektronikus dok.] : 2nd International Conference on Immersive Telecommunications : University of California, Berkeley, 27-29 May 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-39-4
adatátviteli hálózat - virtuális valóság - adatmodellezés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.391 *** 681.3.004.14 *** 061.3(73-2Berkeley)
[AN 2908969]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2010.
International Conference on Scalable Information Systems (4.) (2009) (Hong Kong)
   InfoScale 2009 [elektronikus dok.] : the 4th International ICST Conference on Scalable Information Systems : Hong Kong, China, June 10-11, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-57-8
adatátviteli hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.391 *** 061.3(512.317)
[AN 2908973]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2010.
International Conference on Security and Privacy in Communication Networks (5.) (2009) (Athīna)
   5th International ICST Conference on Security and Privacy Communication Networks [elektronikus dok.] : Athens, Greece, September 14-17, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Securecomm 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-65-3
adatátviteli hálózat - adatbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.391 *** 659.2.012.8 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2908892]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2010.
International Conference on Sensor Networks Applications, Experimentation and Logistics (1.) (2009) (Athīna)
   Sensappeal 2009 [elektronikus dok.] : 1st International ICST Conference on Sensor Networks Applications, Experimentation and Logistics : Athens, Greece, September 25th, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-69-1
vezeték nélküli híradástechnika - mérőátalakító - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.396.218 *** 681.586 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2908887]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2010.
International Conference on Sensor Systems and Software (1.) (2009) (Pisa)
   The First International ICST Conference on Sensor Systems and Software [elektronikus dok.] : Pisa, Italy, September 7-8, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: S-cube 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-61-5
vezeték nélküli híradástechnika - mérőátalakító - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.396.218 *** 681.586 *** 061.3(45-2Pisa)
[AN 2908893]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3725 /2010.
Magyar Hidrológiai Társaság. Ifjúsági napok (16.) (2009) (Baja)
   XVI. Ifjúsági Napok [elektronikus dok.] : Baja, 2009. szeptember 3-4. / fel. szerk. Szlávik Lajos ; [rend., közread. a] Magyar Hidrológiai Társaság. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; MS Office. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-24-2
Magyarország - vízgazdálkodás - hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
627.5(439) *** 556(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2912649]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2010.
   Strategies for reform : a manual for water utilities in South Eastern Europe : the Priority environmental investment programme for South Eastern Europe (PEIP) / contrib. Ellen Baltzar [et al.] ; [publ. by the] Regional Environmental Center. - Szentendre : REC, 2009. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-9638-39-6 fűzött
Balkán - vízmű - vízkészlet - vízgazdálkodás
628.1(497) *** 556.18(497)
[AN 2909226]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3727 /2010.
Baime, A. J.
Big shots (magyar)
   Híres piák : ...és a nagy emberek, akiket ugyanúgy hívtak / A. J. Baime ; [ford. Kabdebó Flórián & Pap Zoltán]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2009. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9797-83-3 kötött : 2490,- Ft
égetett szeszes ital - művelődéstörténet
663.5(100)(091) *** 641.87:663.2 *** 930.85(100)
[AN 2911161]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2010.
Csányi Sándor (1958-)
   Vadbiológia / Csányi Sándor. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2007. - 134 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 121-[135].
ISBN 978-963-286-367-2 kötött
vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv
639.1(075.8)
[AN 2911392]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2010.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Overdose, a veretlen 11 / Farkasházy Tivadar. - [Budapest] : Adwise Media, 2008 [!2009]. - 296 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6215-4 kötött
Magyarország - lóverseny - sporttörténet - versenyló - ezredforduló
636.12(439) *** 798.4(439)(091)
[AN 2914763]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2010.
Fodor Kinga
   Mit egyenek a kisállataim? : kedvenceink helyes táplálása / Fodor Kinga. - Budapest : Duna International, [2009]. - 351 p., [24] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [352].
ISBN 978-963-9919-43-3 kötött : 2995,- Ft
állattartás - kisemlős - takarmányozás
636.96 *** 636.084
[AN 2910501]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2010.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (16.) (2009) (Szeged)
   Proceedings of the 16th International Symposium on Analytical and Environmental Problems : Szeged ..., 28 September 2009 / ed. by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : JATEPress, [2010]. - [2], 557 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-975-1 fűzött
mezőgazdaság - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
63 *** 504.06 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2910624]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2010.
Mann, Dirk
Steingärten (magyar)
   Sziklakertek / Dirk Mann ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-8138-89-7 kötött : 1650,- Ft
sziklakert
712.3/.7 *** 635.923
[AN 2911092]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2010.
Paszternák Ferenc
   Az ezerarcú tönkölybúza / Paszternák Ferenc. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 87 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 79-85.
ISBN 978-963-286-511-9 fűzött
búza
633.11
[AN 2910101]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2010.
Stahl, Horst
Bonsai (magyar)
   Bonsai / Horst Stahl, Helmut Rüger ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-8138-76-7 kötött : 1650,- Ft
bonsai - amatőr kertészkedés
635.9 *** 712.3/.7.032.12
[AN 2911098]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2010.
   Szőlőtermelés és borkereskedelem / szerk. Orosz István és Papp Klára. - Debrecen : DE Tört. Int., 2009. - 384 p. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-344-7 fűzött
Kelet-Magyarország - szőlőtermesztés - borászat - kereskedelem
634.8(439) *** 663.2(439) *** 339.3(439)
[AN 2910805]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2010.
   Tájgazdálkodás, tájfajták, génmegőrzés : nyílt nap, 2009. május 22., ... Országház ... / [szerk. Ángyán József, Bela Györgyi, Horváth Zoltánné] ; [rend., közread.] az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága. - [Budapest] : Országgyűlés Mezőgazd. Biz., [2009]. - 278 p., [28] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-27-6 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - törzstenyésztés - háziállat - növénytermesztés - konferencia-kiadvány
636(439) *** 631.147 *** 633 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2907264]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2010.
Tuba Katalin
   Kerti dísznövények és szobanövények növényvédelme / Tuba Katalin. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 164 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-286-556-0 kötött
dísznövény - növényvédelem
635.9 *** 632
[AN 2910145]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3738 /2010.
Bardi, Carla
The little big book of quick meals (magyar)
   Gyorsan finomat : világkonyha / [szöveg Carla Bardi] ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 976 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-09-5919-3 fűzött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2910926]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2010.
Bereznay Tamás
   Mai magyar konyha / Bereznay Tamás. - [Budapest] : Boook K., 2009. - 245, [6] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-7831-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2908450]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2010.
   Ragyogó szakácskönyv : [régi magyar ízek eredeti receptek alapján]. - [Gyöngyös] : Régimódi Könyvesbolt, [2010]. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88604-6-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2912602]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3741 /2010.
Figal, Günter
Gegenständlichkeit (magyar)
   Tárgyiság : a hermeneutikai és a filozófia / Günter Figal ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Kijárat, 2009. - (Figura, ISSN 1787-1913 ; 4.)
Bibliogr.: p. 411-441.
ISBN 978-963-9529-84-7 fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-9529-85-4)
hermeneutika
1 *** 82.07
[AN 2911630]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2010.
   Mi a fenomenológia? : szöveggyűjtemény a realista fenomenológiához / Szalay M., Sárkány P. szerk. ; [ford. és a ... tanulmányt írta Szalay Mátyás]. - Budapest : Jel, 2009. - 168 p. ; 18 cm. - (Paideia könyvek, ISSN 2061-6279)
Tart.: Husserl fenomenológiája és Aquinói Szent Tamás filozófiája / Edith Stein. Mi a fenomenológia? / Adolf Reinach. Mi a filozófia? : részlet / Dietrich von Hildebrand. - Egys. cím: Husserls Phänomenologie und die Philosophie des Hl. Thomas von Aquino ; Was ist Phänomenologie? ; Was ist Philosophie? (részlet). - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9670)
fenomenológia
165.62
[AN 2907306]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2010.
Simon Attila (1968-)
   Dionysos színrevitele : a közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában / Simon Attila. - Budapest : Ráció, 2009. - 286 p. ; 21 cm. - (Classica & theoria, ISSN 2061-6457 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-81-7 fűzött : 2800,- Ft
ókori görög irodalom története - ókori filozófia - hermeneutika - műelemzés
1(38) *** 875(091) *** 82.01 *** 82.07
[AN 2909141]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2010.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet ereje : az emberi szeretetről / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, cop. 2009. - 147 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 29.)
ISBN 978-963-9757-15-8 kötött : 1490,- Ft
szeretet
177.61
[AN 2910170]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3745 /2010.
Bartha Tibor (1944-)
   Fons vitae : válogatás dr. Bartha Tibor tanulmányaiból születésének 65. évfordulójára / [... szerk. Hanula Gergely és Vladár Gábor]. - Pápa : PRTA, 2009. - 218 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 13.)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-11-2 fűzött
Biblia. Újszövetség
Magyarország - hermeneutika - református egyház - társadalmi szerep - társadalmi hatás
225.06 *** 261 *** 284.2(439)
[AN 2907354]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2010.
   Bölcs szív : 50+ meditáció és imádság / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther K., 2009. - 155, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-04-8 fűzött : 990,- Ft
meditáció - ima
242 *** 243
[AN 2899076]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2010.
Bonfante, Concetta
Realizzarsi nella libertà (magyar)
   Önmegvalósítás és szabadság : antropológiai és erkölcstani jegyzetek / Concetta Bonfante, Raffaella Cardinali ; [ford. Paksy Eszter] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2009. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
teremtés - nemi erkölcs - vallási erkölcs
213 *** 176 *** 241
[AN 2910689]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2010.
Czike László (1950-)
   Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről / Czike László. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 213, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-81-6 fűzött : 3790,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2909649]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2010.
Douglas, David (1949-)
The atlas of sacred and spiritual sites (magyar)
   Misztikus és szent helyek atlasza : a világ szakrális emlékei / David Douglas ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5805-9 kötött : 6800,- Ft
szent hely - művelődéstörténet - ókor - középkor - újkor
291.35(100) *** 291.35(3) *** 930.85(100) *** 930.85(3)
[AN 2910999]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2010.
   Az én imakönyvem : imakönyv orthodox keresztény gyermekek számára / [előszót írta és összeáll. Vajna-Éliás Márta] ; [szerk. és magyarázatokkal ell. Vajna-Éliás István] ; kiad. Magyar Szent Mózes Egyesület. - Mende : M. Szt. Mózes Egyes., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
ortodox egyház - imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 281.9
[AN 2908537]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2010.
Farkas József
   Tágas tér : Zsoltárok könyve I. : kilenc prédikáció, mely a Budapest, VIII. Gyulai Pál utca 9. református gyülekezeti teremben hangzott el 1958 és 1985 között / Farkas József. - [Budapest] : [Farkas J.-né], 2009. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88676-0-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2908839]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2010.
   A ferencesség és a klarissza lelkiség / [kiad. Szécsény Ágacskája Klarissza Remeteség]. - [Szécsény] : Szécsény Ágacskája Klarissza Remeteség, [2009]. - 36 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-06-8611-2 fűzött
klarisszák - franciskánus apácák - franciskánusok
271.973 *** 271.3
[AN 2910839]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2010.
Grün, Anselm (1945-)
Der Himmel beginnt in dir (magyar)
   A mennyország benned kezdődik : az atyák bölcsességének időszerűsége / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2009. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-9670-70-9 kötött : 2100,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 2907685]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2010.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Seven things you should know about divine healing (szlovák)
   Sedem vecí, ktoré by si mal vedieť o božskom uzdravení = Seven things you should know about divine healing / Kenneth E. Hagin ; [vyd. Cirkev Kristovej lásky]. - Budapešť : Cirkev Kristovej lásky, 2010. - 79 p. ; 21 cm
Csak szlovák nyelven
ISBN 978-963-7303-37-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2911609]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2010.
Hámori Antal (1967-)
   A haldokló, beteg ember életének és méltóságának tisztelete az egyház tanításában : az "eutanázia" problémája erkölcsteológiai szempontból, profán szakirodalmi és jogi kitekintéssel / Hámori Antal. - Budapest : Jel, 2009. - 352 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-71-6 fűzött
eutanázia - vallási erkölcs - haldoklás
241 *** 616-036.88
[AN 2907695]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2010.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Az evangéliumok evangéliuma / írta Hegedűs Loránt. - Budapest : [Hegedűs L.], 2009. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88671-0-0 kötött
szeretet
241.513
[AN 2908920]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2010.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A Második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 978-963-558-059-0 fűzött : 560,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 2914717]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2010.
   Hét szó a kereszten : Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai / [szerk. Frenyó Zoltán]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 116, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 116.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-696-411-5)
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2907670]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2010.
   Historia domus : a Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség története, 1988-2009 / [szerk. Debreceniné Erdős Ibolya]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség, 2009. - 141 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8471-2 kötött
Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség
Hajdúböszörmény - görög katolikus egyház - egyházközség
281.5.018.2(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 2910816]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2010.
Horváth István Sándor
   Szívünkben mély nyomot hagyott : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra / Horváth István Sándor. - Budapest : Új Ember, cop. 2009. - 3 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-03-4
prédikáció - elmélkedés
252 *** 242
[AN 2910894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A év. - 212 p.
ISBN 978-963-9981-04-1 fűzött : 1900,- Ft
[AN 2910895] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], B év. - 227 p.
ISBN 978-963-9981-05-8 fűzött : 1900,- Ft
[AN 2910902] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], C év. - 202 p.
ISBN 978-963-9981-06-5 fűzött : 1900,- Ft
[AN 2910903] MARC

ANSEL
UTF-83761 /2010.
The illustrated Bible (magyar)
   Képes Biblia gyermekeknek / [összeáll. John Griswood] ; [szöveg Neil és Ting Morris] ; [ill. Francesca D'Ottawi] ; [ford. Dezső Tamás, Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-963-9701-92-2 kötött : 3990,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2912450]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2010.
Joó Sándor (1910-1970)
   Áldjad én lelkem az Urat : Joó Sándor igehirdetései, 1947-1970. - Budapest : Ajtony A., 2010. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88771-0-9 fűzött
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2909008]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2010.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 2010. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-852-2 fűzött : 120,- Ft
halál
236.1
[AN 2912597]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2010.
Kaczvinszky József (1904-1963)
   A hét beavatás. - [Onga] : [Hermit], [2009]. - 168 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9654-72-3 fűzött : 2500,- Ft
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 2911272]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2010.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2010. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-054-5 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2912599]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2010.
Mueller, Eike
Learn! Do! Teach! (magyar)
   Tanuld meg! Csináld! Tanítsd! : vezetés : ifjúsági imahét 2010. március 20-27. / [szerző Eike Mueller] ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, 2010. - 23 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
vallásos irodalom - lelki gondozás
244 *** 253
[AN 2912513]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2010.
Prince, Derek (1915-2003)
Rediscovering God's church (magyar)
   Isten gyülekezetének újrafelfedezése / Derek Prince ; [ford. Abonyi Sándor] ; [... kiad. a Logos-Hungary Alapítvány]. - Miskolc : Logos-Hungary Alapítvány, 2010. - 424 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8445-3 fűzött
vallásos irodalom - lelki gondozás
244 *** 253
[AN 2911686]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2010.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 2. jav., röv. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2010. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-36-4 fűzött
imakönyv
243
[AN 2912609]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2010.
Sanders, Jim
Imádságok a Biblia alapján (szerb)
   Molitve na osnovu Biblije / Džim Sanders ; [izd.] Crkva Hristova ljubav. - Budimpešta : Crkva Hristova ljubav, 2010-. - 21 cm
imakönyv
243
[AN 2911715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 138 p.
ISBN 978-963-7303-35-7 fűzött
[AN 2911718] MARC

ANSEL
UTF-83770 /2010.
St. Romain, Philip
Growing in inner freedom (magyar)
   Növekedés a belső szabadságban : útmutató a mai életben / Philip St. Romain ; [ford. Sajgó Kálmánné]. - 5. kiad. - Kecskemét : Korda, 2010. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-63-4 fűzött : 700,- Ft
hit
248.1
[AN 2914776]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2010.
Szokács Eszter
   Ádám világgá megy : bibliai mesék / [írta Szokács Eszter] ; Szántói Krisztián rajz. ; [közread. a] Gólem Színház Egyesület. - Budapest : Gólem Színház Egyes., 2010. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8716-4 kötött : 2990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
222.1.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2909669]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2010.
   Testvérek vagyunk az Úrban [elektronikus dok.] : Lukács Evangéliuma, imák, versek, mesék, hagyománytöredékek, magyar, lovári és beás nyelven : [a Magyar Katolikus Rádió felvétele] ; [kiad. a ... Pécsi Egyházmegye]. - Hangoskönyv. - Pécs : Pécsi Egyházmegye, 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
 : Keresk. forgalomba nem kerül
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
folklór - cigányság - bibliai történet - auditív dokumentum
226.4.046=945.11=914.99 *** 398(=914.99)(439)
[AN 2912543]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 18 min)
[AN 2912574] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 17 min)
[AN 2912583] MARC

ANSEL
UTF-83773 /2010.
Zürcher, Jean Rudolf (1919-2003)
Le Christ de l'Apocalypse (magyar)
   Jézus Krisztus a Jelenések könyvében : Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak / Jean Rudolf Zürcher ; [... ford. Erdélyi László] ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2010. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88015-6-2 fűzött
Jézus
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 2910767]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3774 /2010.
   Arisztokrata életpályák és életviszonyok / szerk. Papp Klára, Püski Levente. - Debrecen : DE Tört. Int., 2009. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-346-1 fűzött
arisztokrácia - magyar történelem - életrajz
316.343.322(439)(091)(092)
[AN 2910473]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2010.
Barabás Györgyi
   Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok éves beszámolói, 1629-2008 / Barabás Györgyi. - Budapest : Borbély Hungary Kft., 2009. - 3 db (1453 p.) ; 25 cm. - (Magyar-zsidó történelmi művek, ISSN 2061-571X ; 3.)
ISBN 978-963-7533-52-5 kötött
Magyarország - zsidóság - egyesület - adattár
316.347(=924)(439)"1629/2008" *** 061.2(439)"1629/2008"(035.5)
[AN 2910958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - O. - XLIX, 483 p.
Bibliogr.: p. XL-XLIII.
ISBN 978-963-7533-53-2
[AN 2910965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., P - Z. - p. 487-934.
ISBN 978-963-7533-54-9
[AN 2910977] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Szövegközlés. - p. 935-1453. : ill.
ISBN 978-963-7533-55-6
[AN 2910981] MARC

ANSEL
UTF-83776 /2010.
Cloud, Henry
Boundaries in dating (magyar)
   Randikalauz : határvonalak a párkeresésben / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2010, cop. 2006. - 278 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-9564-66-4 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
316.472.4 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 2913214]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2010.
   Európa, fiatalok, részvétel : szöveggyűjtemény az ifjúsági terület európai megközelítéseiről és irányelveiről / [szerk. ... Karvalits Ivett]. - [Budapest] : FSZH Mobilitás Orsz. Ifj. Szolg., cop. 2009. - 217 p. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87766-5-5 fűzött
Európai Unió - ifjúságpolitika - ifjúságszociológia - társadalmi szerep - társadalmi részvétel - ezredforduló
316.37-053.6(4-62)"200" *** 364.65-053.6(4-62)"200" *** 323.21-053.6(4-62)"200"
[AN 2911488]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2010.
Fónagy Éva
   Nőjogi ismertető nem csak nőknek : várandós nők jogai, nemi erőszak, szexuális zaklatás, munkajog, családon belüli erőszak / [írta ... Fónagy Éva] ; [... kieg. Iványi Anna és Bornemissza Imre] ; [kiad. a Beklen Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - [Túrkeve] : Beklen Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2009. - 20 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87651-3-0 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - egyenjogúság - jogi szabályozás - útmutató
316.37-055.2(439)(036) *** 342.726-055.2(439)(036)
[AN 2911737]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2010.
Huffman, Felicity (1962-)
A practical handbook for the boyfriend (magyar)
   A jó pasi kézikönyve : minden srácnak, aki jó pasi akar lenni, minden csajnak, aki jó pasit akar / Felicity Huffman & Patricia Wolff ; ford. Gálvölgyi Judit. - Budapest : Jaffa, 2010, cop. 2009. - 272 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-00-4 kötött : 3990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - férfi
316.472.4 *** 159.922.1-055.1
[AN 2911910]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2010.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Information society dimensions / Laszlo Z. Karvalics. - Szeged : JATEPress, 2009. - 225 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-214.
ISBN 978-963-482-999-7 fűzött
információs társadalom
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2911728]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2010.
Kollár József (1961-)
   Vízen járni : a válságkezelés filozófiája / Kollár József, Kollárné Déri Krisztina. - Budapest : Mentofaktúra K., 2010. - 232 p. ; 24 cm. - (Ontológiai coaching ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8857-4 fűzött
információs társadalom - szervezeti kultúra - társadalmi viselkedés
316.7 *** 659.2 *** 65.01 *** 316.6
[AN 2909335]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2010.
Ladányi János (1949-2008)
   A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig : tanulmányok / Ladányi János. - Budapest : MTA Történettud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2009. - 157 p., XVI t. : ill. ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-18-5 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - cigányság - kisebbségi politika - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 323.15(=914.99)(439)"200"
[AN 2908398]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2010.
   Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében : tudományos konferencia Budapesten, 2009. május 13-14. / [szerk. Galik Gábor és Matók Miklós] ; [kiad. az Oktatási és Kulturális Minisztérium]. - Budapest : OKM, 2009. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88269-2-3 fűzött
Magyarország - hátrányos megkülönböztetés - vallás - tolerancia - konferencia-kiadvány
316.647.82 *** 342.724(439) *** 261 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2912253]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2010.
   Volt egyszer egy Faluház / [szerk. Csatlósné Komáromi Katalin] ; [kiad. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata]. - Bodrogkeresztúr : Önkormányzat, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8535-1 kötött
Faluház (Bodrogkeresztúr)
Bodrogkeresztúr - kulturális élet - közösségi ház
316.7(439-2Bodrogkeresztúr) *** 374.07(439-2Bodrogkeresztúr)
[AN 2910664]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3785 /2010.
Dornbach Mária (1946-)
   Istenek levesestálban : az afrokubai santería / Dornbach Mária. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 169, [20] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-169.
ISBN 978-963-9955-08-0 fűzött
Kuba - néprajz - rítus - afroamerikaiak
398.3(=96)(729.1)
[AN 2907659]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2010.
Eperjessy Ernő (1929-)
   Őrtilosi hiedelmek és mondák / Eperjessy Ernő. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2009. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Folklór archívum, ISSN 0133-3771 ; 21.)
ISBN 978-963-567-041-3 fűzött
Őrtilos - magyar néprajz - néprajz - magyarországi horvátok - néphagyomány - néphit
398.3/.4(=945.11)(439-2Őrtilos) *** 398.3/.4(=862)(439-2Őrtilos)
[AN 2906519]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2010.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 260, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8723-6 kötött : 2290,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2911254]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2010.
Kerezsi Ágnes (1954-)
   Az uráli népek néprajza / Kerezsi Ágnes. - Piliscsaba : PPKE BTK Finnugor Tansz., 2009. - 375, [2] p. ; 23 cm. - (Fenno-Ugrica Pázmániensia, ISSN 1589-3391 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-74-8 fűzött
uráli népek - néprajz - egyetemi tankönyv
39(=944/=945)(075.8)
[AN 2909314]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2010.
   Mestermívek : foglalkoztató füzet és öltöztetőbaba a szolnoki Damjanich János Múzeum Mesterségek művészete című néprajzi állandó kiállításához / [összeáll. Gecse Annabella, Kaposvári Gyöngyi, Pató Mária]. - Szolnok : Damjanich Múz., 2009. - 28 p. : ill., főként színes ; 30 cm + 16 mell. - (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei ; 3.)
Papírdobozban
Fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - Szolnok - magyar néprajz - népi mesterség - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
39(=945.11)(439.169) *** 745.031.4(439.169) *** 069(439-2Szolnok) *** 087.5
[AN 2908383]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2010.
Molnár Szilvia, Sz (1972-)
   Voigt Vilmos könyvészete / [a bibliográfiát összeáll. Molnár Szilvia] ; [... szerk. Keményfi Róbert] ; [a névmutatót összeáll. Gönczy Monika]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2010. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 54.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-473-342-3 kötött
Voigt Vilmos (1940-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Voigt_V. *** 012Voigt_V.
[AN 2910271]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2010.
Sipos János (1953-)
   The psalms and folk songs of a mystic Turkish order : the music of Bektashis in Thrace / János Sipos, Éva Csáki ; [... transl. by Judit Pokoly]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 665 p. : ill. ; 25 cm + CD
Bibliogr.: p. 627-637.
ISBN 978-963-05-8821-8 kötött
Kelet-Thrákia - szufizmus - folklór - népdal - vallásos ének - auditív dokumentum
398.8(=943.5)(496.1) *** 784.4(=943.5) *** 78.031.4(=943.5)(496.1) *** 297 *** 141.336
[AN 2910372]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2010.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Magyar népi kerámia a Déri Múzeumban [elektronikus dok.] / P. Szalay Emőke. - Multimédia. - [Debrecen] : [Déri Múz.], [2006]-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Déri Múzeum. - Működési követelmények: Windows; CD-meghajtó
Déri Múzeum (Debrecen)
népi kerámia - magyar néprajz - múzeumi gyűjtemény - elektronikus dokumentum
39(=945.11)(439) *** 738.031.4(439) *** 069(439-2Debrecen)
[AN 2907211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2009. - 1 CD-ROM
Bibliogr.
Műanyag tokban
[AN 2909044] MARC

ANSEL
UTF-83793 /2010.
   Történetek Mátyás királyról / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bedzsula István, Nagybákay Diána]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-10-2 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar néprajz - uralkodó - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 943.9(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2910416]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2010.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Dugonics András példabeszédei : mondák, anekdoták, szokások / Ujváry Zoltán. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2009. - 608 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-335-5 kötött
Dugonics András (1740-1818)
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2910699]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2010.
Vasas Samu (1927-1997)
   Népi gyógyászat : kalotaszegi gyűjtés / Vasas Samu ; [előszó Hoppál Mihály]. - Pomáz : Kráter, 2009. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-160. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 978-963-298-009-6 kötött : 2500,- Ft
Kalotaszeg - népi gyógymód - határon túli magyarság
39(=945.11)(498.4) *** 615.89(=945.11)(498.4)
[AN 2911126]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3796 /2010.
Allen, Thomas B.
Declassified (magyar)
   50 szupertitkos dokumentum a történelem irattárából / írta Thomas B. Allen ; [... ford. Kovács Lajos, ... M. Nagy Miklós]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Geographia, 2009. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 978-963-9810-89-1 kötött
hírszerzés - katonai hírszerzés - 19. század - 20. század
327.84(100) *** 355.40(100)
[AN 2911251]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2010.
   Année parlamentaire francophone en Hongrie, 2008-2009 = Frankofon parlamenti év Magyarországon, 2008-2009 / [réd. Géza Raffay] ; [éd. ... Office des relations internationales de l'Assemblée nationale hongroise]. - [Budapest] : Office des relations internationales de l'Assemblée nationale hongroise, [2009]. - 227 p., [12] t. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - Franciaország - külkapcsolat - francia kultúra - ezredforduló
327(439)(44)"200"
[AN 2907713]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2010.
   Az átmenet egyensúlya : Szilágyi István 60 éves / szerk. Ferwagner Péter Ákos, Kalmár Zoltán. - Budapest : Áron K., 2010. - 418, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-72-1 fűzött : 3200,- Ft
politika - történelem - emlékkönyv
32 *** 93/99
[AN 2910640]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2010.
Borhi László (1961-)
   Magyar - amerikai kapcsolatok, 1945-1989 : források / Borhi László. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2009. - 950, XI p. ; 25 cm. - (Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, ISSN 2061-313X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-28-4 kötött : 6700,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - külkapcsolat - külpolitika - 20. század - történelmi forrás
327(439)"194/198"(093.2) *** 327(73)"194/198"(093.2)
[AN 2907694]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2010.
Debreczeni József (1955-)
   Arcmás / Debreczeni József. - Jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2009. - 450 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88576-1-3 kötött : 3990,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2911106]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2010.
Erdélyi László
   Új világrend - kényszerpályán? / [Erdélyi László]. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány : Hetednapi Adventista Egyh. Advent Irod. Műhely, [2009]. - 22 p. ; 21 cm. - (Válaszok napjaink kérdéseire, ISSN 1789-5855)
ISBN 978-963-88015-2-4 fűzött
uralom - világrendszer - vallásos irodalom
321.8 *** 244
[AN 2910821]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2010.
   Forum of Hungarian Representatives from the Carpathian Basin. - [Budapest] : Secretariat of the Forum of Hung. Representatives from Carpathian Basin, [2009]. - 35 p. ; 24 cm
Fűzött
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
Kárpát-medence - határon túli magyarság - kisebbségi politika - ezredforduló - szervezet
323.1(=945.11)(4-191) *** 323.15(=945.11)(4-191) *** 061.2(4-191)
[AN 2907280]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2010.
Goldstein, Clifford
Day of the dragon (magyar)
   Amerika a próféciában : adatok, tények, hátterek / Clifford Goldstein ; [... ford. Erdélyi László] ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány : Advent K., 2009. - 142 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88015-5-5 fűzött
Egyesült Államok - uralom - világrendszer - vallásos irodalom
321.8(73) *** 244
[AN 2910692]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2010.
   Honfitársaink nyomában : lengyel menekültek sírjai magyarországi temetőkben, a II. világháború időszakából, 1939-1945 = Śladami rodaków : groby polskich uchodźców wojennych na węgierskich cmentarzach, 1939-1945 / [red. ... Bożena Bogdańska-Szadai, Attila Szalai] ; [a köt. Juhász János ... által összegyűjt. anyagokon alapszik] ; [kiad. ... a Bem József Magyarországi Lengyel Kulturális Egyesület]. - Budapest : Bem J. Mo. Lengyel Kult. Egyes., 2009. - 248 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88651-0-6 fűzött
Magyarország - síremlék - temető - menekült - lengyelek - második világháború
325.254(=84)(439)"1939/1945" *** 726.82(439) *** 718(439)
[AN 2908917]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2010.
   Kik vagyunk mi, magyarok? : identitás, kultúra, nyilvánosság : konferencia : Budapest, Németajkú Református Egyházközség Temploma, 2009. november 28. / [rend., kiad. az "Értünk" Egyesület]. - [Budapest] : "Értünk" Egyes., [2010]. - 68, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8828-4 fűzött
magyarság - nemzettudat - belpolitika - ezredforduló - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11)(042) *** 323(439)"200"(042) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2910628]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2010.
Király Zoltán (1948-)
   Azok a daliás idők / Király Zoltán. - [Budapest] : Mediacom, 2010. - 350 p. : ill. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-87473-7-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Király_Z.(0:82-94)
[AN 2910144]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2010.
   Nemzetpolitikai konszenzus dokumentumokban : a KMKF nemzeti együttműködési stratégiája és szakpolitikai koncepciói, 2004-2009 / [szerk. Ódor Bálint, Szesztay Ádám]. - Budapest : KMKF Titk., 2009. - 181 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8237-4 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - kisebbségi politika - határ menti kapcsolat
323.1(=945.11)(4-191) *** 332.1(439-04)
[AN 2907749]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2010.
Vásárhelyi Gábor
   A vörös báró összeesküvése : kommunista beavatkozási kísérletek a francia belpolitikába / Vásárhelyi Gábor. - [Budapest] : Hamvas Int., 2009. - 2 db ; 17 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
ISBN 978-963-87708-1-3 fűzött : 1800,- Ft
Franciaország - történelem - kommunista párt - 20. század - összeesküvés - merénylet
329.15(44)"194/195" *** 944"194/195" *** 323.285(44)"194/195"
[AN 2907614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 227 p.
ISBN 978-963-87708-2-0
[AN 2907649] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 267 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87708-3-7
[AN 2907655] MARC

ANSEL
UTF-83809 /2010.
Veljeskansan keskuudessa (magyar)
   Rokoni körben : a magyarországi finn képviselet története / [fel. szerk. Jaakko Sievers] ; [ford. Pap Kinga Marjatta] ; [közread. a] Finn Nagykövetség. - Budapest : Finn Nagykövetség, 2010. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött
Finnország. Suurlähetystö (Magyarország)
Magyarország - Finnország - külképviselet - diplomácia
327(439) *** 327(480) *** 725.125(439-2Bp.)
[AN 2908517]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2010.
   Veljeskansan keskuudessa : Suomen Unkarin-edustustotoiminnan historiikki / [vastuullinen toimittaja Jaakko Sievers] ; [kääntänyt Kinga Marjatta Pap] ; [julkaista] Suomen Suurlähetystö. - Budapest : Suomen Suurlähetystö, 2010. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött
Finnország. Suurlähetystö (Magyarország)
Magyarország - Finnország - külképviselet - diplomácia
327(439) *** 327(480) *** 725.125(439-2Bp.)
[AN 2908518]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3811 /2010.
   1956 a néphagyományban / [... szerk. Bartha Elek, Keményfi Róbert, Marinka Melinda]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2009. - 600 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 53.)
A Debrecenben, 2006. okt. 27-28. azonos címmel tartott konferencia előadásainak szerkeszetett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-332-4 kötött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar néprajz - történettudomány - oral history
943.9"1956"(093) *** 39(=945.11) *** 930.1(439)
[AN 2910525]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2010.
Bakay Kornél (1940-)
   Hogyan lettünk finnugorok? / Bakay Kornél. - Budapest : Hun-idea, 2010. - 94 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-39-0 fűzött : 400,- Ft
Magyarország - magyarságkutatás - történettudomány
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.1(439)(089.3)
[AN 2910281]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2010.
Bowker, John
The aerial atlas of the Holy Land (magyar)
   Szentföld : történelmi helyek atlasza : híres bibliai helyszínek felfedezése / írta John Bowker ; fényképezte Sonia Halliday és Bryan Knox ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 244-245.
ISBN 978-963-09-5963-6 kötött : 7500,- Ft
ókori Izrael - ókori Palesztina - Izrael - régészet - történelem
904(569.4) *** 956.94 *** 933 *** 904(33)
[AN 2909796]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2010.
Héjja Julianna Erika
   Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája, 1715-1848 / Héjja Julianna Erika. - Gyula : Békés M. Lvt., 2009. - 576 p. ; 25 cm. - (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, ISSN 0238-2849 ; 11.)
Bibliogr.: p. 525-543.
ISBN 978-963-7239-60-1 fűzött
Békés megye - helytörténet - archontológia - 18. század - 19. század
943.917.5"17/18"(092)(093) *** 35.075.3(439.175)"17/18"(035.5)
[AN 2910238]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2010.
Illik Péter (1979-)
   Török dúlás a Dunántúlon : török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében / Illik Péter. - [Budapest] : WZ Kv., [2010]. - 227 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A források tükrében, ISSN 2061-4764)
Bibliogr.: p. 197-203.
ISBN 978-963-87877-3-6 fűzött : 2990,- Ft
Dunántúl - magyar történelem - helytörténet - 17. század - török hódoltság - történelmi forrás
943.911"16"(093)
[AN 2908946]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2010.
   Ismerjük meg Japánt! : bevezetés a japanisztika alapjaiba / szerk. Farkas Ildikó. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2009. - VIII, 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás japán nyelven
ISBN 978-963-284-107-6 fűzött
japanológia - egyetemi tankönyv
930.85(520)(075.8) *** 809.56(075.8)
[AN 2907592]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2010.
   Kötőerők : az identitás történetének térbeli keretei / szerk. Cieger András ; [közread. az] Atelier. - Budapest : Atelier, 2009. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-115-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - identitás - magyarság - várostörténet - társadalom
930.85(439) *** 943.9 *** 911.375(439)(091) *** 316.63 *** 323.1(=945.11)
[AN 2911307]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2010.
Kulcsár Gabriella (1972-)
   The beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin : the Makó-Kosihy-Čaka and the Somogyvár-Vinkovci cultures in Hungary / Gabriella Kulcsár. - Budapest : Arhaeolingua, 2009. - 526 p. : ill. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 23.)
Bibliogr.: p. 415-469.
ISBN 978-963-7391-95-8 kötött
Kárpát-medence - ősrégészet - bronzkorszak
903(4-191)"637"
[AN 2910148]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2010.
   Madaras község története. - Madaras : [Apolló Média], 2008-. - 23 cm
A 2. kötetet közread. Madaras Önkormányzata
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helytörténet
943.9-2Madaras
[AN 2768329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Honvédeink, katonáink, 1848-1921. - 2010. - [4], 365 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 360-365.
ISBN 978-963-06-8818-5 fűzött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helytörténet - katona - 19. század - 20. század - életrajz
943.9-2Madaras *** 355(439-2Madaras)(092) *** 929(439-2Madaras)
[AN 2910023] MARC

ANSEL
UTF-83820 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21., Az 1956-os forradalom és szabadságharc / Szakolczai Attila. - cop. 2010. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5699-4 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2909680] MARC

ANSEL
UTF-83821 /2010.
Mary, Luc (1959-)
Mary Stuart (magyar)
   Stuart Mária : három ország királynője / Luc Mary ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 302 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-963-689-335-4 kötött : 2490,- Ft
Mária (Skócia: királynő) (1542-1587)
Anglia - Skócia - történelem - uralkodó - 16. század
941.0"15" *** 941.1"153/158" *** 941.1"15"(092)Maria,_Stuart
[AN 2911454]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2010.
   Mérlegen a múlt : írások Budapest XVIII. kerületének történetéről : a 100 éve önálló Pestszentlőrinc, a 80 éve önálló Pestszentimre és a 60 éves Budapest XVIII. kerülete jubileumára / [szerk. Feitl Írisz, Heilauf Zsuzsanna]. - Budapest : [PIHGY], 2010. - 236 p. ; 25 cm
Közread. a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88055-8-4 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XVIII.
[AN 2907165]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2010.
Nagy Károly (1932-)
   A bulgáriai rendszerváltás nyitánya / írta Nagy Károly. - Budapest : Press Publica, 2009. - 126, [2] p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 72.)
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-963-9001-98-5 fűzött
Bulgária - történelem - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
949.72"198/199" *** 323(497.2)"1989/199"
[AN 2911286]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2010.
Nora, Pierre
   Emlékezet és történelem között : válogatott tanulmányok / Pierre Nora ; [vál., szerk. K. Horváth Zsolt]. - Budapest : Napvilág, 2010. - 407 p. ; 24 cm. - (Atelier könyvtár, ISSN 1789-1213)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-53-9 fűzött : 3900,- Ft
Franciaország - történettudomány - történelem - 19. század - 20. század
930.1 *** 944"18/19"
[AN 2907429]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2010.
   Orte der Erinnerung : Kulturtopographische Studien zur Donaumonarchie / hrsg. von Eva Kocziszky. - Szombathely : Univ. Westungarn Germanistisches Seminar ; Budapest : Timp, 2009. - 160 p. ; 25 cm. - (Istros-Bücher, ISSN 2061-6295 ; 1.)
A Szombathelyen, 2007 dec. 6-8. között "Erinnerungsräume Kulturtopographisches Gedächtnis und die Donaumonarchie" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
Kötött (hibás ISBN 963-9614-58-1)
Közép-Európa - művelődéstörténet
930.85(4-11)
[AN 2907986]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2010.
Pusztay László
   Horthy Miklós flottaparancsnokról az igazat, az 1918-1919-es proletár forradalomról csak az igazat / Pusztay László. - Győr : [Pusztay L.], 2010. - 400 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8327-2 fűzött
magyar történelem - első világháború - Tanácsköztársaság - ellenforradalom
943.9"1918/1919"
[AN 2911301]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2010.
   Sajószentpéter története / [kiad. Sajószentpéter Város Önkormányzata]. - Sajószentpéter : Önkormányzat, 2009-. - 24 cm
Sajószentpéter - helytörténet
943.9-2Sajószentpéter
[AN 2910201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Előzmények és középkor. - 2009. - 240 p. : ill.
Szerzők Koleszár Krisztián, Szűcs Tamás, Tóth Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8229-9 fűzött
[AN 2910208] MARC

ANSEL
UTF-83828 /2010.
Somorjai József
   Dózsakert, 1969-2009 / [írták Somorjai József, Mórocz Károly, Partali László] ; [... kiad. Dózsakertért Alapítvány]. - Tatabánya : Dózsakertért Alapítvány, 2009. - 100 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7515-4 fűzött
Tatabánya. Dózsakert - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 2907138]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2010.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Árpád-háziak Bizáncban : III. Béla jegyesei / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 209 p., [4] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 209-[210].
ISBN 978-963-689-333-0 kötött : 2490,- Ft
Béla (Magyarország: király), III. (1148?-1196)
Árpád-ház
Bizánci Birodalom - Európa - magyar történelem - uralkodó - külpolitika - uralkodócsalád - nő - 12. század
943.9(092)Béla,_III. *** 943.9"11" *** 929-055.2(439)"11" *** 327(439)"11"
[AN 2911473]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2010.
Szabó Géza (1959-)
   Pannónia kincse : a mészbetétes edények népének bonyhádi temetője = Schatz von Pannonien : Das Gräberfeld der inkrustierten Keramik von Bonyhád / Szabó Géza. - Szekszárd : Jazyg Kut. és Fejleszt. Kft., 2009. - 63 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-06-8582-5 fűzött
Bonyhád - ősrégészet
903(439-2Bonyhád)
[AN 2910300]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2010.
Szabó Viktor
   Háború és diplomácia Magyarországon, 1918-1919 / Szabó Viktor ; [közread. a] Prima Forma Tudományos Egyesület. - Budapest : Prima Forma Tud. Egyes., 2009. - 124 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8672-3 fűzött
magyar történelem - diplomácia - első világháború - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"1918/1919" *** 327(439)"1918/1919"
[AN 2909004]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2010.
Tóth Boldizsárné (1939-)
   Sorsok és tragédiák / Tóth Boldizsárné. - Mezőtúr : Tóth B.-né, 2009. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 366.
ISBN 978-963-06-8373-9 fűzött
magyar történelem - második világháború - memoár
943.9"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2910670]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2010.
Tóth Dóra
   Ember és világ : [a világ megismerése] / [írta és szerk. Tóth Dóra, Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + mell. (32 p. : ill. ; 21 cm). - (Amit a világról tudni kell, ISSN 2061-1927)
ISBN 978-963-9949-16-4 kötött
művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 2910413]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2010.
Vajs Tibor (1956-)
   Izrael : egy nép történelmi panorámája : a Szentföld és lakosságának rövid története az I. szentély építésétől napjainkig / Vajs Tibor ; [kiad. Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2010. - 67 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-963-88016-9-2 fűzött
Izrael - történelem - zsidóság - nemzettörténelem
956.94 *** 930.8(=924) *** 933
[AN 2909173]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2010.
Varga János (1927-2008)
   A keltjobbágyfiúk legendája : forrástanulmány az Árpád-kori társadalom történetéhez / Varga János ; [közread. a] MTA Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2009. - 149 p. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-27-7 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - jobbágyság - társadalomtörténet - magyar történelem - 13. század - személyi bibliográfia
943.9"12" *** 323.325(439)"12" *** 316.343.64(439)"12" *** 012Varga_J.
[AN 2897619]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2010.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   Európa Zrínyije : válogatott tanulmányok / R. Várkonyi Ágnes. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 422 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 385-406.
ISBN 978-963-446-552-2 kötött : 3600,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - magyar történelem - hadvezér - író - politikus - 17. század
943.9"16" *** 943.9(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_Miklós *** 894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 2907169]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2010.
   "Verekedni utolsó emberig" : a turai lovasütközet, 1849. július 20. : tanulmányok / szerk. Rosonczy Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2009. - 261, [10] p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9961-04-3 kötött : 3990,- Ft
Tura - magyar történelem - hadtörténet - csata - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1849" *** 355.48(439-2Tura)"1849"
[AN 2908506]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2010.
Vernet, Daniel (1945-)
Le roman de Berlin (magyar)
   Berlin regénye / Daniel Vernet ; [ford. Kádár Krisztina]. - Budapest : General Press, [2010]. - 241, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 241-[242].
ISBN 978-963-643-124-2 fűzött : 3200,- Ft
Berlin - helytörténet - esszé
943.0-2Berlin(0:82-4)
[AN 2912135]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2010.
   "Villa nomine Yvan..." : Iván község, 1234-2009 / [szerk. Németh László] ; [kiad. Iván Község Önkormányzata]. - Iván : Önkormányzat, 2009. - 67 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88471-0-2 fűzött
Iván - helytörténet - helyismeret
943.9-2Iván *** 908.439-2Iván
[AN 2907364]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2010.
Wilson, Derek
Peter the Great (magyar)
   Szentpétervár megálmodója : Nagy Péter cár / Derek Wilson ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 300 p., [8] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 291-293.
ISBN 978-963-689-334-7 kötött : 2490,- Ft
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - uralkodó - történelem - 17. század - 18. század
947"16/17" *** 947(092)Péter,_I.,_Nagy
[AN 2911407]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3841 /2010.
Andrássy Péter (1932-)
   A szó elszáll, az írás..., 1999-2009 / Andrássy Péter. - Sopron : Andrássy P., 2009. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7984-8 fűzött
Sopron - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Sopron(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2907445]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2010.
   Barangolás a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : magyar, román, szlovák, horvát, cigány, német táncdallamok : [zenével és képekkel] / [szerk. Németh István] ; [közread. a] Táncház Egyesület. - Multimédia. - Budapest : Allegro Thaler, cop. 2009. - 1 CD ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Címváltozat: Népművészeti barangolás a Kárpát-medencében ; Táncdallamok a Kárpát-medencéből. - Működési követelmények: Windows Media Player; MS Word; képnézegető
Kárpát-medence - helyismeret - magyar néprajz - népzene - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.4-191 *** 39(=945.11) *** 78.031.4(=00)(4-191)
[AN 2909677]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2010.
Bolla Dezső (1937-)
   Csepeli helyismereti bibliográfia / Bolla Dezső, Holczman Györgyné ; kiad. a Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány. - [Budapest] : Csepel Vállalkozás-fejleszt. Alapítvány, 2009. - 136 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-214-845-8 kötött
Budapest. 21. kerület - helyismereti bibliográfia
908.439-2Bp.XXI.:016
[AN 2910230]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2010.
Csoma Mózes (1978-)
   Magyarok Koreában / Csoma Mózes. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 162 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 156-158.
ISBN 978-963-284-108-3 kötött : 2500,- Ft
Korea - helyismeret - memoár
908.519(0:82-94)
[AN 2907965]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2010.
Czerny Károly
   Ráckeve évgyűrűi képes krónikája / Czerny Károly ; kiad. a Savoyai Universitas Alapítvány. - Ráckeve : Savoyai Univ. Alapítvány, [2009]. - 179 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-06-8616-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Ráckeve - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ráckeve(084.12)
[AN 2908432]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2010.
Debut, Patrick
   Les courbes de Dublin. - [Budapest] : [Debut, P.], cop. 2009. - [23] p. : ill. ; 18x24 cm
Szerző Debut, Patrick
ISBN 978-963-06-7049-4 fűzött
Dublin - Franciaország - helyismeret - fényképész - 20. század - életkép - fényképalbum
908.417-2Dublin(084.12) *** 77.04(44)(092)Debut,_P. *** 77.041.7
[AN 2911774]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2010.
Dömötör József
   Tanulmány Sandrart Jakob 1664-ben készült térképéről / Dömötör József. - [Monor] : Dömötör J., 2009. - 131 p. ; 21 cm + térk.
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-06-8517-7 fűzött
Sandrart, Jacob von (1630-1708)
Magyarország - Németország - kartográfia - 17. század - térkép
912(439)"1664" *** 528.9(430)(092)Sandrart,_J.
[AN 2910887]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2010.
Goller Ágota, N. (1934-)
   Moszkváról, távol Moszkvától.. : nyolc év az Arbaton... / N. Goller Ágota. - Debrecen : Magánkiad., 2009. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6329-8 fűzött
Moszkva - helyismeret - memoár
908.47-2Moskva(0:82-94)
[AN 2910674]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2010.
Heck, Gerhard
Israel (magyar)
   Izrael / Gerhard Heck ... - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 125 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5876-6 fűzött : 1990,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 2908974]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2010.
   Képek a Bihar-hegységből = Imagini din munţii Bihorului = Pictures from Bihor mountains / [szerk., írta Sallai R. Benedek, Egri Ferenc]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes. ; Nagyvárad : Czárán Gy. Alapítvány, 2009. - 59 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 22.)
ISBN 978-963-9977-00-6 fűzött
Bihar-hegység - Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(234.421.3)(084.12)
[AN 2912154]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2010.
Kürti László (1953-)
   Fényképes történelem : Lajosmizse a 20. században / Kürti László ; [közread. a] Helytörténeti és Kulturális Egyesület. - Lajosmizse : Helytört. és Kult. Egyes., 2010. - 332 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8508-5 kötött
Lajosmizse - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Lajosmizse(084.12)
[AN 2910136]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2010.
   Nagyrábéi falukönyv / [kiad. a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület és a Nagyrábéi Önkormányzat]. - 2. kiad. - Nagyrábé : Nagyrábéi Baráti Kör és Egyes. : Önkormányzat, [2010]. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-04-1943-2 fűzött
Nagyrábé - helyismeret
908.439-2Nagyrábé
[AN 2911505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 1992 [!2010]. - 86, [16] p.
[AN 2911512] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1995 [!2010]. - 131 p.
[AN 2911516] MARC

ANSEL
UTF-83853 /2010.
Nüsse, Andrea (1963-)
Jordanien (magyar)
   Jordánia / [szöveg Andrea Nüsse, Martina Sabra]. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 121 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5857-5 fűzött : 1990,- Ft
Jordánia - útikönyv
915.695(036)
[AN 2908959]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2010.
   Onga XX. századi története fotók tükrében : 2. rész / [szerk. Takács László]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 2010. - 154 p. : ill. ; 29 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 8.)
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-06-8467-5 kötött
Onga - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Onga(084.12)
[AN 2911271]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2010.
Schetar, Daniela
Slowenien (magyar)
   Szlovénia / Daniela Schetar és Friedrich Köthe ... - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 133 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Balázs István
ISBN 978-963-13-5878-0 fűzött : 1990,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2908934]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2010.
Takács László
   Honismereti tanösvény - Onga / [írta és szerk. Takács László]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 2009. - [25] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 7.)
Fűzött
Onga - helyismeret - tanösvény
908.439-2Onga
[AN 2910147]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2010.
Tátrai Patrik
   Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban / Tátrai Patrik. - Budapest : MTA FKI, 2010. - 242 p. : ill., színes térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 65.)
Bibliogr.: p. 179-191. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-9545-27-4 fűzött
Szatmár vármegye - Szatmár megye - etnikai földrajz - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés - történeti feldolgozás
911.3(439.163)(083.41) *** 323.112(439.163)(091) *** 911.3(498.4-35Szatmár) *** 323.112(498.4-35Szatmár)
[AN 2910420]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2010.
Werkli, Florian
   Der Braunhaxler : ein Heimatkunde-Buch für Altofen (Óbuda) zusammengestellt aus den Artikeln von Florian Werkli, publiziert in der "Neuen Zeitung" 1978-1984 / Autor Florian Werkli György Horvath. - Budapest : Kulturkontakt KG, [2009]. - 199 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8242-8 fűzött
Budapest. 3. kerület - Magyarország - helyismeret - grafikus - 20. század - album - humoreszk
908.439-2Bp.III.(084.1)(0:82-7) *** 741(439)(092)Werkli,_F.
[AN 2910880]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3859 /2010.
Brachinger Tamás (1967-)
   Helyi közösségek és helyi hatalom egy hazai középvárosban / Brachinger Tamás. - Baja : EJF K., cop. 2010. - 201 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 7.)
Bibliogr.: p. 183-190.
ISBN 978-963-7290-67-1 fűzött
Baja - helyi önkormányzat - társadalmi szervezet - civil szervezet - ezredforduló
352(439-2Baja)"200" *** 334.012.46(439-2Baja)
[AN 2910094]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2010.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2010 / Breznay Tibor. - 7. bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2010. - 566 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 5.
ISBN 978-963-9427-75-4 kötött : 8000,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2911142]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2010.
   Egy/másért : ötletek, filmek, könyvek a toleranciáról / [szerk. Török Zsuzsanna, Szőnyi Andrea] ; [a könyv- és filmajánlót összeáll. Bódis Kriszta, Réz András] ; [kiad. a Holocaust Közalapítvány]. - Budapest : Holocaust Közalapítvány, [2010]. - 92 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-87628-2-5 fűzött
tolerancia - esélyegyenlőség - emberi jog
342.7 *** 316.647.5
[AN 2911496]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2010.
   The history of the European Parachute Union : [Európai Ejtőernyős Szövetség XIX. Kongresszus, Szolnok, 2009. szeptember 21-26.] / Jozsef Boda ed. ; [org., publ. by the] Fraternal Association of Hungarian Parachutists. - Budapest : EPU Fraternal Assoc. of Hung. Parachutists : [NOPVK], 2009 [!2010]. - 165 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kiad. a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ
ISBN 978-963-06-8806-2 kötött
Union européenne des parachutistes
Európa - ejtőernyős fegyvernem - egyesület - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
356.169(4)(091) *** 061.2(4) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 2910899]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2010.
Kovács Péter (1959-)
   A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában / Kovács Péter. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 319 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285). (Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 1.)
Lezárva: 2009. aug. 31. - Bibliogr.: p. 283-308.
ISBN 978-963-9206-77-9 fűzött
nemzetközi bíróság - jogalkalmazás - egyetemi tankönyv
341.6(100)(075.8) *** 340.132
[AN 2908993]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2010.
Lajtár István (1961-)
   A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon / Lajtár István. - Budapest : HVG ORAC, 2010. - 211 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. febr. 1. - Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-258-085-2 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - társadalmi ellenőrzés
343.8(439) *** 342.57(439)
[AN 2907702]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2010.
   Liber amicorum : studia L. Vékás dedicata, 2009 : ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére / [szerk. Kisfaludi András]. - Budapest : ELTE ÁJK Polgári Jogi Tansz., 2009. - 334 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 33.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-110-6 kötött
polgári jog - emlékkönyv
347
[AN 2910631]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2010.
Lóránt Zoltán (1946-)
   Az Állami Számvevőszék tapasztalatai a helyi önkormányzatok gazdálkodásáról és működéséről / [írta és szerk. Lóránt Zoltán, Varga Sándor]. - Budapest : Saldo, 2010. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-332-9 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati vagyonkezelés - 21. század - statisztikai adatközlés
352.073.5(439)"201"(083.41)
[AN 2910044]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2010.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban / Nyiszli Miklós. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2004. - 212 p. ; 19 cm
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Tokban
ISBN 978-963-14-2372-3 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2372-7)
Nyiszli Miklós (1901-1956)
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94)
[AN 2910876]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2010.
   Az oktatást és művelődést irányító minisztériumok vezetőtestületeinek napirendi jegyzékei. - Budapest : MOL, 2009-. - 30 cm
Magyarország - minisztérium - oktatásügy - művelődésügy - levéltári irat - 1945 utáni időszak
354.32(439)"194/198"(093.2)
[AN 2912047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kollégiumi értekezletek, 1949-1983 / [összeáll. Keresztes Csaba]. - 2009. - 212 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 27.)
ISBN 978-963-631-205-3 fűzött
Magyarország - oktatásügy - művelődésügy - minisztérium - levéltári irat - 1945 utáni időszak - jegyzőkönyv
354.32(439)"194/198"(093.2)
[AN 2912050] MARC

ANSEL
UTF-83869 /2010.
   A polgári nemperes eljárások joga / Éless Tamás [et al.] ; szerk. Varga István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 1147 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-116-8 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - polgári jog - eljárásjog - peren kívüli eljárás - egyetemi tankönyv
347.919.1(439)(075.8)
[AN 2908460]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2010.
   Politikai régió - régiópolitika / [szerk. Benkő Péter]. - Budapest : Deák, 2010. - 321 p. : ill. ; 24 cm
A Győrben, 2010. márc. 5-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88797-0-7 fűzött
Magyarország - regionális politika - regionális gazdaság
353(439) *** 332.1(439)
[AN 2911579]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2010.
   Segesvári boszorkányperek = Schässburger Hexenprozesse / szerk. ... Hagenthurn Endre. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 279 p. ; 24 cm. - (A magyarországi boszorkányság forrásai, ISSN 1589-6080 ; 2.)
Bibliogr.: p. 277-279.
ISBN 978-963-506-811-1 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - boszorkányper - erdélyi szászok - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - történelmi forrás
343.429(439.21)"16/17"(093) *** 930.85(=30)(439.21)"16/17"(093)
[AN 2907494]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2010.
Szomora Zsolt (1980-)
   A nemi bűncselekmények alapkérdései / Szomora Zsolt. - Budapest : Rejtjel, 2009. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 978-963-7255-64-9 fűzött
Magyarország - nemi erőszak - jogi szabályozás - útmutató
343.541(439)(036) *** 340.132
[AN 2910638]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2010.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottakról szóló törvény változásai : 2010. január 1-én életbe lépő változások / kész. Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, 2010. - 32 fol. ; 21 cm
Borítócím: Munkajogi megoldások első kézből
Fűzetlen
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - útmutató
349.2(439)(036) *** 35.08(439)(036)
[AN 2910183]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2010.
   A történeti alkotmány : Magyarország ősi alkotmánya / szerk. és a bev. tanulmányt írta Zétényi Zsolt ; [közread. a] Magyarországért Kulturális Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mo. Kulturális Egyes., 2010. - 1407 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 1367-1376. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-8703-4 kötött
Magyarország - alkotmány - államjog - jogtörténet
342.33(439)(091) *** 321.015(439) *** 342.4(439)(091) *** 342.4(439)(094)
[AN 2914595]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2010.
Zentai Attila Antal
   felelmetes_jogallam.hu / Zentai Attila Antal. - Budapest : Zentai A. A., cop. 2009. - 265 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6434-9 fűzött
Magyarország - állatkínzás - birtokháborítás - ingatlan - bűncselekmény - jogeset - ezredforduló - memoár
343.74(439) *** 343.58(439) *** 34.096(439)"200"(0:82-94)
[AN 2908026]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3876 /2010.
The art of war (magyar)
   A hadviselés művészete : nagy hadvezérek az ókorban és a középkorban / szerk. Andrew Roberts. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 431 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6008-3 kötött : 9900,- Ft
hadtörténet - hadvezér - ókor - középkor
355.48(100)".../15" *** 355.48(3) *** 355(100)(092)
[AN 2910135]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2010.
Battles of the Bible (magyar)
   Bibliai csaták, i. e. 1400 - i. sz. 73 : Ajtól Maszadáig / Martin J. Dougherty [et al.] ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 224 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 978-963-9926-04-2 kötött : 6500,- Ft
ókori Izrael - hadtörténet
355.48(33)
[AN 2909768]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2010.
Haskew, Michael E.
Encyclopedia of elite forces in the Second World War (magyar)
   A második világháború elit alakulatai / Michael E. Haskew ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
különleges alakulat - második világháború
355.318(100)"1939/1945"
[AN 2911005]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2010.
Krámli Mihály
   A dunai vízi út az első világháborúban : a cs. és kir. központi szállításvezetőség által irányított dunai hajózás / Krámli Mihály ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, 2009. - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-153. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-88181-2-6 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - hadtörténet - folyami hajózás - vízi szállítás - első világháború
355.48(439)"1914/1918" *** 359(439)"192/194" *** 656.62(439)"1914/1918"
[AN 2912187]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3880 /2010.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2009) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2009. december. - [Budapest] : [BGF], 2009. - 133 p. ; 30 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
gazdaságtan - marketing - társadalomföldrajz - egyetem - konferencia-kiadvány
33 *** 911.3 *** 378.184 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2910393]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2010.
Draviczky Imre (1928-2006)
   Hajdúnánás iparossága fényben : XVII. század vége - 1949 / Draviczky Imre. - [Hajdúnánás] : Draviczky I.-né, 2009. - 289 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8156-8 fűzött
Hajdúnánás - ipartörténet - helytörténet
338.45(439-2Hajdúnánás)(091) *** 943.9-2Hajdúnánás
[AN 2911360]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2010.
   "Gazdaság és társadalom" nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete [elektronikus dok.] : [Sopron, 2009. november 3.] : [konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] = Publications of the international scientific conference "Economy and Society" / szerk. ... Andrássy Adél ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Sopron : NYME Közgazdaságtud. Kar, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9871-30-4
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2912633]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2010.
   Kultúrák találkozása a turizmusban [elektronikus dok.] : I. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2009 : tanulmányok : 2009. április 27-28. / szerk. Lőrincz Ildikó ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet. - Multimédia. - Sopron : NYME K., 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; Windows Media Player. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-32-1
turizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2909591]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2010.
László Csaba (1962-)
Tépett vitorlák (szemelv.)
   Költségvetési döntéselmélet : egyetemi tankönyv / László Csaba ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék. - Budapest : Tanszék Kft., 2010. - 94 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-88777-0-3 fűzött
Magyarország - államháztartás - költségvetés - egyetemi tankönyv
336.12(439)(075.8)
[AN 2907837]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2010.
Majdán János (1952-)
   Modernizáció - vasút - társadalom : tanulmányok a vasútépítések hatásáról a 19-20. században / Majdán János. - Bőv., átd. kiad. - Baja : EJF K., cop. 2010. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-64-0 fűzött
Magyarország - közlekedésügy - vasúti közlekedés - vasútépítés - 19. század - 20. század
338.47(439)"18/19" *** 625.1(439)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 2911293]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2010.
Mészáros János
   Pénzközpontú tervezés : stratégiai tervezés, elemzés, operatív üzleti tervezés, beszámolás / Mészáros János. - Budapest : Raabe, cop. 2009. - 102 p. : ill. ; 30 cm. - (Controllingtrendek, ISSN 2060-8241)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-9600-10-5)
pénzügy - gazdasági tervezés - stratégiai menedzsment - vállalatirányítás
658.1.012.4 *** 338.26
[AN 2911289]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2010.
   Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény / szerk. Berde Éva ; [közread. a] TOKK. - Budapest : TOKK, 2009. - IX, 477 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88622-0-4 fűzött : 3150,- Ft
mikroökonómia - piac - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.542(075.8)(076) *** 339.13(075.8)(076)
[AN 2908032]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2010.
Oláh János (1942-|)
   Extenzív halastavi gazdálkodás és ökoturisztikai fejlesztés : Biharugrai-halastavak : esettanulmány / [... Oláh János, Pekár Ferenc, Váradi László] ; [közread. a] Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. - [Budapest] : MME, 2009. - 27 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-88756-0-0 fűzött
Biharugra - halgazdaság - ökoturizmus
338.48(439) *** 504.06 *** 639.3(439-2Biharugra)
[AN 2910315]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2010.
   Proceedings of Budapest Business School / [ed. by Pál Majoros, Tamás Zimler]. - Budapest : BGF, 2009. - 130 p. : ill. ; 25 cm
A Magyar Tudomány Napja alkalmából a Budapesti Gazdasági Főiskola által 2008-ban rendezett konferencia előadásainak válogatott anyaga. - borító- és gerinccím: Proceedings of BBS, 2009. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8171-1 fűzött
gazdaságtan - vállalatirányítás
33 *** 65.012.4
[AN 2910339]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2010.
   Válság és megújulás : tudományos konferenciasorozat : programfüzet : Magyar Tudomány Ünnepe, 2009. november 5-16. / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Budapest] : BGF, [2009]. - 154 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan - kommunikáció - konferencia-kiadvány
33 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2910404]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2010.
   Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország : a 2009. április 27-én Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásai / [szerk. Majoros Pál, Zimler Tamás] ; [az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága ... rend. ...] ; [kiad. MTA Veab, BGF]. - Veszprém : MTA Veab ; [Budapest] : BGF, 2009. - 524 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7385-93-3 fűzött
Magyarország - világgazdaság - gazdasági válság - gazdasági helyzet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.124.4(100)"2008" *** 338(439)"200" *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2910312]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2010.
Wattles, Wallace D. (1860-1911)
The science of getting rich (magyar)
   A meggazdagodás tudománya / Wallace D. Wattles. Útmutatás a Titok tanítóitól / Alexandra Bruce ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 261 p. ; 18 cm
Egys. cím: The science of getting rich. Beyond the secret. - Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 978-963-529-040-6 kötött : 3290,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - pénzügy - ezoterika
336.7 *** 613.865 *** 133.25
[AN 2909174]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3893 /2010.
   20 év 20 történet / [szerk. Bálint Attila] ; [kiad. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége]. - Budapest : MSZOSZ, [2010]. - 83 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88048-1-5 fűzött
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
Magyarország - szakszervezet - ezredforduló
331.105.44(439)"199/200"
[AN 2912180]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2010.
   90 éves a Soproni Erzsébet Oktató Kórház : jubileumi évkönyv, 1919-2009 / szerk. Baranyai Tibor. - Sopron : Soproni Erzsébet Okt. Kórház, 2009. - 387 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8138-4 kötött
Soproni Erzsébet Oktató Kórház
Sopron - kórház
364.444.046.6(439-2Sopron)
[AN 2907343]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2010.
   Egészségügyi marketing és telekommunikáció konferencia [elektronikus dok.] : 2009. november 23. / szerk. Tóth László, Kerényi Erika ; kiad. a Mátrai Gyógyintézet. - Szöveg. - Kékestető : Mátrai Gyógyint., 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Kékestetőn a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub és a Mátrai Gyógyintézet rendezte. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8473-6
egészségügyi szolgáltatás - marketing - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
364.444 *** 658.8 *** 061.3(439-2Kékestető)
[AN 2909494]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2010.
Harvey, Brian
EAPN structural funds manual, 2009-2011 (magyar)
   Az EAPN kézikönyve a strukturális alapok felhasználásáról, 2009-2011 / írta Brian Harvey ; [ford. Märcz Róbert] ; [... kiad. a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány]. - 3. kiad. - Budapest : M. Szegénységellenes Hálózat Alapítvány, 2008 [!2009]. - 75 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88440-0-2 fűzött
Európai Unió - szegénygondozás - szociálpolitika - civil szervezet
364.22 *** 323.21(4-62) *** 364(4-62)
[AN 2909348]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2010.
   Jelentés a Nyugdíj és Időskor Kerekasztal tevékenységéről / szerk. Holtzer Péter ; [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal]. - [Budapest] : MEH, 2010. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2009. nov.
ISBN 978-963-9682-04-7 kötött
Magyarország - nyugdíjügy - ezredforduló
369.5(439)"200"
[AN 2910879]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2010.
   Kis kézikönyv szülőhelyettesítő gondoskodáshoz / szerk. Révész Piroska ; [rajz. Gazsi Adrienn]. - 2. mód. kiad. - Budapest : Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány, 2009. - 136 p. : ill. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 9.)
ISBN 963-216-625-6 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - útmutató
364.65-053.2/.6(439)(036) *** 364.044.64
[AN 2909195]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2010.
Molnár Lajos (1946-)
   Miért lettem antipatikus? : egy egészségügyi miniszter feljegyzései / Molnár Lajos. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 308, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-047-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egészségügy - egészségpolitika - ezredforduló - memoár
364.444(439)"200"(0:82-94) *** 354.53(439)"200"(0:82-94)
[AN 2911895]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3900 /2010.
   50 éves a sárospataki felsőfokú pedagógusképzés / [... szerk. Szentirmai László]. - Sárospatak : ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, 2009. - 142, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 26.)
A Miskolcon, 2009. nov. 5-6-án azonos címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7299-43-8 fűzött
Miskolci Egyetem. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (Sárospatak)
Sárospatak - pedagógusképzés - iskolatörténet - pedagógia
371.13 *** 378.637(439-2Sárospatak)(091) *** 37
[AN 2910675]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2010.
Danube Rectors' Conference. Annual Meeting (25.) (2008) (Budapest)
   25th DRC Annual Meeting and Conference. - [Budapest] : Eötvös Univ. Press, cop. 2009. - 281 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2008. szept. 25-27-én az Eötvös Loránd Tudományegytem által rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-106-9 kötött
Európa - felsőoktatás - élethosszig tartó tanulás - konferencia-kiadvány
378(4) *** 37.013.83 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2907586]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2010.
   Guide for regional development agencies : visible : validation issues induct a basis for learning evaluation : Lifelong learning programme / [publ. by the Dekut ...]. - [Debrecen] : Dekut, [2009]. - 92 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
projektmenedzsment - képességfejlesztés - tanulás
371.322 *** 65.012.4 *** 37.025
[AN 2907210]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2010.
   Ilyenek vagyunk : Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre általános iskolái, középiskolái, oktatási intézményei / [... összeáll. Gáspárné Ambrus Rozália, Patakfalvi Attiláné] ; [kiad. Budapest XVIII. kerület ... Önkormányzata, Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budapest : Önkormányzat : Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2010. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88055-9-1 fűzött
Budapest. 18. kerület - iskola
373(439-2Bp.XVIII.)
[AN 2907435]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2010.
   A katolikus felsőoktatás - az emberért, az élhető környezetért [elektronikus dok] : a Magyar Tudomány Napja tiszteletére, 2008. november 19-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karon megtartott konferencia előadásai : [tanulmányok]. - Szöveg. - Esztergom : PPKE VJK, 2009. - 1 CD-R ; 12 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar tudománynapi kötetei, ISSN 2061-4365 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Egyes tanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7291-26-5 műanyag tokban
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378(439)"200" *** 082 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2912650]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2010.
   Kéttannyelvűség - pedagógusképzés, kutatás, oktatás : az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán 2008. november 12-én megtartott konferencia előadásainak anyaga / szerk. Kovács Judit, Márkus Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2009. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Konferenciakötetek / ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, ISSN 2061-6600)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-109-0 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - kétnyelvű iskola - oktatásügy - ezredforduló
37.018.554(439) *** 37.014(439)"200" *** 371.13
[AN 2910924]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2010.
Kovács Judit (1946-)
   A gyermek és az idegen nyelv : nyelvpedagógia a tízen aluliak szolgálatában / Kovács Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-176.
ISBN 978-963-9955-09-7 fűzött
nyelvoktatás - iskoláskor előtti nevelés
372.880 *** 372.3
[AN 2907638]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2010.
   A Mátray Gábor Általános Iskola jubileumi emlékkönyve. - Nagykáta : [Mátray G. Ált. Isk.], 2010. - 192 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8794-2 kötött
Mátray Gábor Általános Iskola (Nagykáta)
Nagykáta - általános iskola
373.3(439-2Nagykáta)
[AN 2909954]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2010.
   Minimum-elvárások a családi napköziben : módszertani útmutató / [... írták és szerk. Szombathelyiné Nyitrai Ágnes, Vokony Éva]. - Budapest : Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány, 2009. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 16.)
ISBN 978-963-88061-3-0 fűzött
napközi otthon - családi nevelés - útmutató
37.018.54(036) *** 37.018.1
[AN 2909216]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2010.
   Motivate : masters level opportunities and technological innovation in vocational teacher education : case studies / [ed. by Pal Pentelenyi]. - [Budapest] : Ligatura, 2009. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86113-4-5 fűzött
pedagógusképzés - mérnöki tudomány
371.13 *** 62
[AN 2907859]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2010.
   A tanítóképzés múltja, jelene 2 : absztraktok / [szerk. Molnár Béla] ; [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet. - Sopron : NYME Egy. K., 2009. - 22 p. ; 21 cm
A konferenciát Szombathelyen, 2009. nov. 5-6-án tartották
ISBN 978-963-9883-43-7 fűzött
pedagógusképzés - pedagógia - konferencia-kiadvány
371.13 *** 37 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2908677]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2010.
   Új vizeken járok : második rész : a hajdúnánási 2. számú Általános Iskola, majd II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola ..., 2000-2010 / [szerk. Dancs Ferenc] ; [közread. az] Iskolánk Gyermekeiért Alapítvány. - [Hajdúnánás] : Iskolánk Gyermekeiért Alapítvány, 2010. - 190 p. : ill. ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-06-8717-1 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola (Hajdúnánás)
Hajdúnánás - általános iskola - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Hajdúnánás)
[AN 2911290]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3912 /2010.
   A Bányászok Sportegyesülete : a TSC (TBSC) évtizedei / [szerk. Gyimes Zsolt, Májné Forisek Erzsébet] ; [kiad. a Tatabányai Sport Club]. - [Tatabánya] : TSC, [2010]. - 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8759-1 fűzött
Tatabányai Sport Club
Tatabánya - sportegyesület - sporttörténet
796(439-2Tatabánya)(091) *** 061.2(439-2Tatabánya)
[AN 2907921]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2010.
   Egyszerűen alkotok! : alkotó fiataljaink képzőművészeti műhelye / [szerk. Makrai Józsefné] ; [közread. a] Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány. - Göd : Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány, [2009]. - [22] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - amatőr művészet - értelmi fogyatékos - ezredforduló
379.825 *** 75(439)"200" *** 364.65-056.37
[AN 2908822]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2010.
Gallai Rezső (1939-)
   Horgászparadicsom a város peremén : a Központi Műhelyüzemi H. E.-től a Munkáséri Horgász- és Környezetvédő Egyesületig, 1979-2009 / írta Gallai Rezső. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], [2009]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-82-6 fűzött
Munkáséri Horgász és Környezetvédő Egyesület
Tatabánya - horgászat - egyesület
799.1 *** 061.2(439-2Tatabánya)
[AN 2907904]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2010.
   Gyerekorigami / [összeáll. és a szövegeket írta Kricskovics Zsuzsa] ; [fotó Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-125-2 fűzött
origami - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 2908007]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2010.
Hamvas Bálint
   UCI Cyclo-cross World Cup : season 2009/2010 / [photos and text] Balint Hamvas. - [Budapest] : [Hamvas B.], cop. 2010. - 159 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Angol, holland és cseh nyelven
ISBN 978-963-06-8762-1 fűzött
Európa - kerékpársport - nemzetközi verseny - fényképalbum
796.6(4)(084.12)
[AN 2912390]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2010.
Orosz Róbert
   A siker kapujában : a labdarúgó tehetség pszichológiája / Orosz Róbert, Bíró Zsolt ; [közread. a] Kék Bolygó Tehetségpont. - Debrecen : Kék Bolygó Tehetségpont, 2009. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-06-8198-8 fűzött
labdarúgás - tehetséggondozás
796.332 *** 159.928.238
[AN 2908514]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2010.
   Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat / [közread. a] Nemzeti Sportszövetség. - [Budapest] : Nemzeti Sportszövets., 2009. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2009-ben tartott konferenciasorozat előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88695-0-0 fűzött
edző - edzés - sportelmélet
796.071.4 *** 796.015 *** 796.01
[AN 2907916]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3919 /2010.
   200 éves a nyíracsádi görög katolikus templom, 1809-2009 / [szerk. Kedves Györgyné Zilahi Enikő]. - Nyíracsád : [Nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség], 2009. - 27 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség
Fűzött
Nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség
Nyíracsád - templom - görög katolikus egyház - egyházközség
726.54(439-2Nyíracsád) *** 281.5.018.2(439-2Nyíracsád)
[AN 2910812]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2010.
Alföldi Fotószalon (15.) (2009) (Szentes)
   XV. Alföldi Fotószalon : XXIX. Dél-Alföldi Fotószalon : Szentes, 2009. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], 2009. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Dél-Alföld - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439.14) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 2908994]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2010.
   Apokalipszis : V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále : Kecskeméti Képtár - Cifrapalota : 2009. október 30 - 2010. március 7. = Apocalypse : 5th Contemporary Christian Iconographical Biennale / [rend., kurátor, szerk ... ifj. Gyergyádesz László] ; [közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, [2009]. - 70 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Borítócím: V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále = 5th Contemporary Christian Iconographical Biennale
Fűzött
képzőművészet - keresztény művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2908261]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2010.
   Banális : Csepel Galéria, 2009 / [kurátor Geisbühl Tünde, Varga Krisztina] ; [kiad. az IsoArt Alapítvány]. - [Budapest] : IsoArt Alapítvány, 2009. - [16] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88702-1-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - installációs művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2909031]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2010.
Benyovszky István (1898-1969)
   "Pusztán születtem..." : válogatás Benyovszky István műveiből / [szerk., írta Sallai R. Benedek, Kontos Tivadar] ; [kész. Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány közös kiadványként]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes. : Beklen Alapítvány, 2009. - [56] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-87651-2-3 kötött
Magyarország - Alföld - festőművész - 20. század - állattartás - legelőgazdálkodás
75(439)(092)Benyovszky_I. *** 636(439.14)
[AN 2912160]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2010.
Berényiné Lami Mónika
   A Felső-Galga menti szlovák települések hímző- és díszítőművészete = Umenie vyšívania a dekoratívny prejav v slovenských obciach na hornom povodí Galgy / Berényiné Lami Mónika ; [kiad. a Szlovák Közművelődési Központ]. - Budapest : Szlovák Közműv. Közp., 2009. - 84 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 63.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9734-15-9)
Galga mente - magyarországi szlovákok - népi díszítőművészet - hímzés
746.3.031.4(=854)(439Galgamente)
[AN 2907875]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2010.
   Best of 2009 : a MÚOSZ Karikaturista Szakosztályának kiállítási katalógusa / [vál., szerk. Halász Géza]. - [Budapest] : MÚOSZ Karikaturista Szakosztálya, 2009. - 48 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - ezredforduló - karikatúra
741.5(439)"200"
[AN 2908686]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2010.
Bornemisza Eszter (1955-)
   Bornemisza Eszter. - Budapest : Grafium, cop. 2010. - [130] p. : ill., színes ; 21x26 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-8738-6)
Magyarország - textilművészet - képzőművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Bornemisza_E.
[AN 2908050]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2010.
Butak András (1948-)
   Művészkönyvek : Gaál Imre Galéria : Budapest, 2009. október 15-25. / Butak András ; [a kiállítást rend. D. Udvary Ildikó]. - [Budapest] : [Butak A.], [2009]. - [22] p. : ill. ; 10x21 cm
Borítócím: Napló-könyvek 1956
ISBN 978-963-06-8088-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - könyvművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Butak_A. *** 09 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2907929]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2010.
Camille Pissarro (magyar)
   Camille Pissarro / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Pissarro
ISBN 978-963-9701-80-9 kötött : 2400,- Ft
Pissarro, Camille (1830-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - életrajz
75(44)(092)Pissarro,_C.
[AN 2910826]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2010.
Halász Péter Tamás (1969-)
   Halász Péter Tamás / [szöveg ... Hegedüs Orsolya]. - [Budapest] : Trance Balance Kft., [2010]. - 47 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - installációs művészet - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Halász_P._T.
[AN 2908143]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2010.
Hertay Mária (1932-)
   Hertay Mária grafikusművész kiállítása : HAP Galéria, 2009. 12. 15 - 2010. 01. 22. - Budapest : HAP Galéria, [2009]. - 15 p. : ill. ; 16x22 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Hertay_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2908660]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2010.
   Hommage à Barcsay 2010 : [Barcsay Iskola Galéria, 2010. január 15-29.] / [a kiállítást rend. Vincze Ottó, Brasko Weibl Fukárek]. - [Szentendre] : [Barcsay J. Ált. Isk.], [2010]. - 11 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Közread. a Barcsay Jenő Általános Iskola
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2908349]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2010.
Impressionism (magyar)
   Impresszionizmus / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9701-91-5 kötött : 2800,- Ft
Európa - festészet - impresszionizmus - 19. század - századforduló
75.036.2 *** 75(4)"186/191"
[AN 2912436]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2010.
International Congress of Turkish Art (13.) (2009) (Budapest)
   Thirteenth International Congress of Turkish Art : proceedings / eds. Géza Dávid and Ibolya Gerelyes ; [org., publ. by the] Hungarian National Museum. - Budapest : Hungarian National Museum, 2009. - 790 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2007. szept. 3-7-én azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és török nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-65-3 fűzött
Törökország - művészettörténet - iszlám művészet - konferencia-kiadvány
7.033.35 *** 7(560)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2911952]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2010.
Kántor László (1964-)
   Túlélő képek : erdélyi írók, 1989-2009 / Kántor László. - Budapest : Noran Libro ; Csíkszereda ; Kolozsvár : Alutus, 2009. - 292, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88493-6-6 kötött : 3590,- Ft
ISBN 978-973-7875-51-8
Erdély - író - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - antológia - fényképalbum
77.04(439)(092)Kántor_L. *** 894.511(498)(092)(084.12) *** 894.511-822(498)
[AN 2908023]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2010.
   A kézi csipkekészítés alapjai / szerk. Mátray Magdolna. - Bábolna : Mátray-Ház Kft., 2010. - 189 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8837-6 kötött
Magyarország - csipkekészítés
746.2.031.4(439)
[AN 2911600]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2010.
   Kiállítás a VIII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat díjazott alkotásaiból : Debreceni Művelődési Központ, 2009. november 13 - december 5. / [... rend. Szőkéné Vajda Mária és Horváth László]. - Debrecen : Debreceni Művel. Közp., 2009. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Ifjú Kézművesek VIII. Országos Kiállítása
Fűzött
Magyarország - kézműipar - iparművészet - kiállítási katalógus
745.031.4(439) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2909106]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2010.
Pál (1941-)
   Csillagbojtár : mesterekről, pályatársakról, tanítványokról / Kő Pál. - Budapest : M. Napló, 2010. - 287 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9603-99-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szobrászat - ezredforduló
73(439)"199/200"
[AN 2908502]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2010.
Kubinyi Anna (1949-)
   Üzenő textilek = Messages in textile = Textiles mesagers / [Kubinyi Anna]. - [Budapest] : Kubinyi A., [2009]. - [112] p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7933-6 kötött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Kubinyi_A.
[AN 2909483]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2010.
Léonard de Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 3.)
ISBN 978-963-09-6109-7 kötött : 1590,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2910777]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2010.
   Nemzetközi Bicsérdi Művésztelep 15 éve / [... szerk. H. Barakonyi Klára, Posta Bálint]. - Bicsérd : Nk. Bicsérdi Művésztelep, 2009. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött
Nemzetközi Bicsérdi Művésztelep
Magyarország - Bicsérd - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Bicsérd)
[AN 2907743]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2010.
Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás (6.) (2009) (Szekszárd)
   VI. Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás : digitális nyomatok : Babits Mihály Művelődési Központ és Művészetek Háza, Szekszárd, 2009. IX. 19 - 2009. X. 31. = VI. Colour Print Graphic Exhibition : digital prints / [szerk. ... Butak András] ; [rend., közread. a] Magyar Grafikusművészek Szövetsége, A Magyar Grafikáért Alapítvány. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., 2009. - [72] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87104-5-1 fűzött
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 2908849]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2010.
   Pécs2010 : Európa kulturális fővárosa / [szerk. Dávid Judit] ; [kiad. a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87777-9-9 fűzött
Magyarország - Pécs - művészet - művészeti élet - kulturális műsor - 21. század
7(439)"201" *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 2909201]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2010.
Pécs2010 : Európa kulturális fővárosa (angol)
   Pécs2010 : European capital of culture / [... ed. by Judit Dávid] ; [transl. ... András Bocz] ; [publ. by Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88724-0-1 fűzött
Magyarország - Pécs - művészet - kulturális műsor - művészeti élet - 21. század
7(439)"201" *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 2909208]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2010.
Peter Paul Rubens (magyar)
   Pieter Pauwel Rubens / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Rubens. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9701-71-7 kötött : 2400,- Ft
Rubens, Pieter Pauwel (1577-1640)
Németalföld - festőművész - 16. század - 17. század - életrajz
75(492)(092)Rubens,_P._P.
[AN 2910820]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2010.
Regős István (1954-)
   Regős István / [... kiad. 20'21 Galéria]. - [Budapest] : 20'21 Galéria, [2009]. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8335-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Regős_I.
[AN 2910608]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2010.
Szabó László Zoltán (1941-)
   Szabó László Zoltán. - Vöröstó : Szabó L. Z., 2009. - 38 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Szabó_L._Z.
[AN 2908344]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2010.
   Text and image in the 19-20th century art of Central Europe : September 21-22, 2009 : proceedings of the international conference organized at the Eötvös Loránd University of Budapest / ed. Katalin Keserü, Zsuzsanna Szegedy-Maszák. - [Budapest] : Eötvös Univ. Press, cop. 2010. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-284-130-4 fűzött
Európa - művészettörténet - képzőművészet - világirodalom története - 19. század - 20. század - illusztráció - konferencia-kiadvány
73/76(4)"18/19" *** 82(4)(091)"18/19" *** 76.056(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2907686]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2010.
   "Az utak elváltak" : a magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja : szöveggyűjtemény / [gyűjt., vál., szerk. és a névmutatót kész. Tímár Árpád] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Pécs : Janus Pannonius Múz. ; Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2009-. - 24 cm
Magyarország - képzőművészet - cikkgyűjtemény
73/76(439)(045)
[AN 2810264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1911-1912. - 2009. - 525 p. : ill.
ISBN 978-963-9873-15-5 fűzött : 3200,- Ft
[AN 2907142] MARC

ANSEL
UTF-83949 /2010.
Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világhíres festők ; 2.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
borító- és gerinccím: Van Gogh
ISBN 978-963-09-6108-0 kötött : 1590,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2910716]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2010.
Vincze Balázs (1947-2008)
   Vincze Balázs, 1947-2008 : emlékkiállítás a Budapest Galéria Kiállítóházában ... : [2010. január 21 - február 14.] = L'exposition rétrospective de Balázs Vincze, 1947-2008 : [du 21 janvier au 14 février 2010] / a kiállítást rend. Ganczaugh Miklós és Sulyok Miklós. - [Budapest] : Vincze B., 2010. - 36, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-8685-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vincze_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2908970]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2010.
Vitruvius, Pollio (Kr. e. 1. sz)
De architectura (magyar)
   Tíz könyv az építészetről / Vitruvius ; ford. Gulyás Dénes ; [a fordítást ... átd. Marosi Ernő] ; [előszó Hajnóczi Gábor]. - Szeged : Quintus, 2009. - 262 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88494-2-7 kötött : 4500,- Ft
Római Birodalom - építészet - művelődéstörténet - római művészet - görög művészet
72.01(37) *** 930.85(37) *** 72.032.6/.7 *** 69(37)
[AN 2914765]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2010.
   A vizeskantától a díszvázáig [elektronikus dok.] : a feketekerámia évszázadai Szentesen : [kiállítási DVD katalógus] / a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Mód László ; kiad. a Móra Ferenc Múzeum. - Multimédia. - Szeged ; Szentes : Móra F. Múz., 2009. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A kiállítást Szentesen, 2009. október 2 - nov. 30. között rendezték. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; DVD lejátszó; Windows Media Player. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-28-9
Szentes - fazekasság - népi kerámia - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
738.031.4(439-2Szentes) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 2909537]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2010.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2009. - [60] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Vízivárosi Galéria 2009. évi kiállításainak közös katalógusa. - Bibliogr.
Fűzött
Vízivárosi Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2908916]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3954 /2010.
Szilas Zoltán
   Találkoztam boldog zenészekkel / Szilas Zoltán. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2009. - 231, [32] p. : ill., részben kotta ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7172-9 fűzött : 2800,- Ft
Komárom-Esztergom megye - zenész - magyarországi németek - magyarországi szlovákok - 20. század - életútinterjú
78.071.2(439)(047.53) *** 323.1(=00)(439.115)
[AN 2907701]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3955 /2010.
   BBS 50 : a Balázs Béla Stúdió 50 éve / [szerk. Gelencsér Gábor] ; [közread. a] Műcsarnok, Balázs Béla Stúdió. - Budapest : Műcsarnok : Balázs B. Stúdió, 2009. - 367 p. : ill. ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2009. december 16 - 2010. február 21. között "Más hangok, más szobák : rekonstrukciós kísérlet(ek)" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 335-351.
Kötött (hibás ISBN 978-963-9506-40-4)
Balázs Béla Stúdió (Budapest)
Magyarország - filmművészet - filmstúdió - 20. század - ezredforduló
791.43(439)"196/200" *** 061.28(439-2Bp.)Balázs_Béla_Stúdió
[AN 2908333]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2010.
Hardwicke, Catherine
Twilight director's notebook (magyar)
   Twilight : a rendező notesze : így készült az Alkonyat című film Stephenie Meyer regényéből / Catherine Hardwicke ; [ford. Salamon Rhea]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 173 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-116-9 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - ezredforduló
791.43.071.1(73)(092)Hardwicke,_C.
[AN 2911292]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2010.
   Le théâtre et le sacré : autour de l'oeuvre de Valère Novarina / sous la direction d'Enikő Sepsi ; [publ. par] ... Eötvös Collegium. - Budapest : Ráció : Eötvös Coll., 2009. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-80-0 fűzött
Novarina, Valère (1947-)
Franciaország - színházművészet - színészi alakítás - író - színházi rendező - 20. század - 21. század
792.028 *** 840(092)Novarina,_V. *** 792.027.2(44)(092)Novarina,_V.
[AN 2909225]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3958 /2010.
Bajnóczi Beatrix
   Kérdések és válaszok üzleti angol nyelvből : [közös európai referenciakeret B2] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-75-7 fűzött : 2280,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 658.1
[AN 2911052]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2010.
Borbein, Volker
   Tödlicher Cocktail = Halálos koktél / Volker Borbein, Marie-Claire Lohéac-Wieders ; [... átd. Kiss Tímea]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-261-114-3 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - német irodalom - nyelvkönyv - auditív dokumentum - bűnügyi regény
803.0(078)=945.11 *** 830-312.4
[AN 2910200]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2010.
Czene Zsuzsanna
   Speaking perfectly : angol szóbeli feladatok érettségire és nyelvvizsgára : [közös európai referenciakeret B1] / [szerző Czene Zsuzsanna]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 283 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-73-3 fűzött : 1980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2910929]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2010.
   English today : [angolnyelv-oktató program] / [ford. Biernaczky Adrienne]. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2009]-. - 19 cm
A 13-20. kötetet ford. Goják Éva
ISBN 978-963-9709-83-6
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2879494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Upper intermediate level : coursebook one. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-96-6 fűzött
[AN 2909810] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Upper intermediate level : coursebook two. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-97-3 fűzött
[AN 2909821] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Upper intermediate level : cousebook three. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-98-0 fűzött
[AN 2909830] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., Upper intermediate level : coursebook four. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9709-99-7 fűzött
[AN 2909853] MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Upper intermediate level : coursebook five. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-00-3 fűzött
[AN 2911850] MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Advanced level : coursebook one. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-01-0 fűzött
[AN 2911858] MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Advanced level : coursebook two. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-02-7 fűzött
[AN 2911861] MARC

ANSEL
UTF-8


   20., Advanced level : coursebook three. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-03-4 fűzött
[AN 2911866] MARC

ANSEL
UTF-83962 /2010.
Gál Róza
   Kiskunlacháza helynevei / Gál Róza ; [kiad. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata]. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, 2009. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8629-7 fűzött
Kiskunlacháza - földrajzi név - helyismeret
809.451.1-311(439-2Kiskunlacháza) *** 908.439-2Kiskunlacháza
[AN 2908515]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2010.
Husztiné Varga Klára
   Beszédfordulatok német nyelvből / [szerző Husztiné Varga Klára]. - Szeged : Maxim, 2009. - 112 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-34-4 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 2911280]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2010.
Módis László (1903-1972)
   Rövid bibliai héber nyelvtan / írta Módis László ; jav. Börzsönyi József ; [kiad. a Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. - 2. jav. kiad. új táblázatokkal. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2009. - 62 p., 23 t. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88090-3-2 fűzött
héber nyelv - nyelvkönyv
809.24(078)=945.11
[AN 2910653]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2010.
Sebestyén Árpád (1929-)
   Szülőföld és nyelvi hagyomány : válogatás Sebestyén Árpád írásaiból / [szerk. Hoffmann István]. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2009. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 88.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-340-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvészet
809.451.1-087 *** 80
[AN 2908516]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2010.
Tulok Magdolna
   Olasz - magyar és magyar - olasz régészeti kifejezések szótára = Dizionario di terminologia archeologica italiano - ungherese e ungherese - italiano / összeáll. Tulok Magda, Makkay János ; Elisabetta Starnini közrem. - Budapest : Enciklopédia, 2009. - 546 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Régészeti kifejezések szótára = Dizionario di terminologia archeologica. - Bibliogr.: p. 13-16.
ISBN 978-963-9655-14-0 kötött : 5000,- Ft
régészet - magyar nyelv - olasz nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50 *** 904
[AN 2906980]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3967 /2010.
Füzi Izabella (1976-)
   Retorika, nyelv, elmélet / Füzi Izabella. - Szeged : JATEPress, 2009. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-177.
ISBN 978-963-482-995-9 fűzött
retorika - irodalomelmélet - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
82.085 *** 82.01 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 2910425]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2010.
Kosztolánczy Tibor (1967-)
   A fiatal Osvát Ernő / Kosztolánczy Tibor. - Budapest : Universitas, 2009. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-278.
ISBN 978-963-9671-32-4 fűzött : 2100,- Ft
Osvát Ernő (1877-1929)
Magyarország - kritikus - irodalmi élet - 20. század - századforduló
82.01(439)(092)Osvát_E. *** 894.511(091)"189/190"
[AN 2907146]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2010.
Kulcsár Szabó Ernő (1950-)
   Megkülönböztetések : médium és jelentés az irodalmi modernségben / Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Akad. K., 2010. - 311 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8789-1 fűzött
irodalomtudomány - irodalomesztétika - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század
82.01 *** 111.852 *** 894.511(091)-1"19"
[AN 2910380]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3970 /2010.
   Arany János és családja relikviái : katalógus / [... összeáll. Ratzky Rita és Thuróczy Gergely] ; [összegyűjt. és a bev. tanulmányokat írta Ratzky Rita ... és Zuh Imre] ; [szerk. és a mutatókat összeáll. Thuróczy Gergely] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-65-5 kötött : 2940,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - bútor - 19. század
894.511(092)Arany_J. *** 645
[AN 2908930]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2010.
Dobás Kata
   "Régi charlatanok lármáiból" / Dobás Kata. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2010. - 139 p. ; 21 cm. - (Kritikai füzetek, ISSN 2061-4039 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-01-8 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom története - kritika - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/200"
[AN 2909021]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2010.
   "...az égre írj, ha minden összetört!" : Radnóti Miklós és kortársai : emlékkiállítás a költő születésének századik évfordulója alkalmából : 2009. április 22 - 2010. január 31. / [a forgatókönyvet írta, a kiállítást rend., a katalógust összeáll., a jegyzeteket írta Varga Katalin] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2009. - 196 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-9401-62-4 kötött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
894.511(092)Radnóti_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2908935]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2010.
Koncz Tamás (1982-)
   Vízre írott szavak / Koncz Tamás. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2010. - 158 p. ; 21 cm. - (Kritikai füzetek, ISSN 2061-4039 ; 2.)
ISBN 978-963-9985-02-5 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - kritika - műelemzés
894.511(091)"199/200" *** 82.01 *** 82.09
[AN 2909062]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2010.
   Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerk. Arany Zsuzsanna ; [kész. az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport]. - Budapest : Ráció, 2008-. - 21 cm
Gerinccím: Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 012Kosztolányi_D.
[AN 2909182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Határon túli lapok 1 : a bácskai sajtó anyaga / [összegyűjt. Arany Zsuzsanna et al.]. - 2009. - 287 p.
ISBN 978-963-9605-82-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 2909186] MARC

ANSEL
UTF-83975 /2010.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2009-. - 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-57-2 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - magyar történelem - művelődéstörténet - irodalmi élet - felvilágosodás - reformkor - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 943.9"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 2907957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Orpheus világában, avagy A magyar demokratikus politikai kultúra kezdete. - 2009. - 158 p.
ISBN 978-963-9465-58-9 : 2200,- Ft
[AN 2907959] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A virtus jegyében avagy A széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete. - 2009. - 256 p.
ISBN 978-963-9465-59-6 : 2600,- Ft
[AN 2907964] MARC

ANSEL
UTF-83976 /2010.
   A Szép és a Jó : Kazinczy és a művészetek : kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2009. május 27 - 2010. február 28. / [a katalógust szerk. Kovács Ida]. - Budapest : PIM, [2009]. - 175 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-9401-67-9 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - képzőművészet - író - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Kazinczy_F. *** 73/76(439)"17/18" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2909523]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2010.
Tóth Orsolya
   A mulandó és a múlhatatlan : Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határai / Tóth Orsolya. - Budapest : Ráció, 2009. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-190.
ISBN 978-963-9605-79-4 fűzött : 2600,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - irodalomtudomány - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 82.01(439)"17/18"
[AN 2908964]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3978 /2010.
Adam, Gabi (1963-)
Abschied (magyar)
   Búcsú / Gabi Adam ; [ford. Nagy Flóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-94-8 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2910419]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2010.
   Almák : kortárs bolgár elbeszélők antológiája / vál. Malina Tomova ; [szerk. Vincze Ferenc]. - Szófia : IK Sztigmati ; Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2009. - 322, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-096-0 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 978-954-336-086-4
bolgár irodalom - ezredforduló - elbeszélés - antológia
886.7-32(082)=945.11
[AN 2910137]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2010.
Amis, Martin (1949-)
Success (magyar)
   Siker / Martin Amis ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Európa, 2010. - 307 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8698-0 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2910878]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2010.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2010, cop. 2009. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-216-0 fűzött : 1790,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2914362]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2010.
Berwin, Margot
Hothouse flower and the nine plants of desire (magyar)
   A vágy virágai / Margot Berwin ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 292, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-045-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2909053]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2010.
   Bolgár irodalmi antológia : oktatási segédanyag / szerk. Dudás Mária, M. Pandur Julianna, Hristo Trendafilov. - Budapest : Balassi, [2009]-. - 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9816)
bolgár irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - egyetemi tankönyv
886.7-822.02=945.11(075.8)
[AN 2907574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1878-ig. - cop. 2009. - 243 p.
Bibliogr.: p. 243-[244].
ISBN 978-963-506-803-6 fűzött : 2800,- Ft
[AN 2907576] MARC

ANSEL
UTF-83984 /2010.
Brambilla, Cristina (1964-)
La chiave dell'alchimista (magyar)
   Az alkimista kulcsa / Cristina Brambilla ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 163, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-100-8 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2910282]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2010.
Brown, Dan (1964-)
Deception point (magyar)
   A megtévesztés foka / Dan Brown ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 666 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-347-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2912478]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2010.
Brown, Dan (1964-)
Digital fortress (magyar)
   Digitális erőd / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 519 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-346-0 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2912494]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2010.
Brown, Dan (1964-)
The lost symbol (magyar)
   Az elveszett jelkép / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 733 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-331-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2911549]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2010.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita [elektronikus dok.] / Mihail Bulgakov ; ford. Szőllősy Klára ; előadja Szilágyi Tibor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2010. - 1 CD (15 h 4 min) ; 12 cm. - (Hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-8-8 : 5800,- Ft
orosz irodalom - regény - hangoskönyv
882-31=945.11
[AN 2912498]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2010.
Cabot, Meg (1967-)
Airhead (magyar)
   Airhead : ki vagyok? / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2010. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-665-8 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2911464]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2010.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2509843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7 3/4., Valentin-napi meglepetések / [ford. Polgár Anita]. - 2010, cop. 2007. - 75 p.
ISBN 978-963-539-579-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2912552] MARC

ANSEL
UTF-83991 /2010.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban ; Alice Tükörországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső ... valamint Révbíró Tamás] ; [a fordítást ... átd. Szobotka Tibor] ; [a versbetéteket Tótfalusi István ford.] ; [Szecskó Tamás és ifj. Szecskó Tamás ill.]. - Budapest : Ciceró, 2010. - 268 p. : ill. ; 23 cm
Egys. cím: Alice's adventures in Wonderland ; Through the looking-glass and what Alice found there
ISBN 978-963-539-704-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2911445]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2010.
Castillo, Linda
Sworn to silence (magyar)
   Néma eskü / Linda Castillo ; [ford. Tokai András]. - Budapest : General Press, [2010]. - 342 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-187-7 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2909638]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2010.
Connelly, Michael (1956-)
The overlook (magyar)
   A kilátó / Michael Connelly ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-063-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2907660]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2010.
Delaney, Frank
The amethysts (magyar)
   Az ametisztszobrok / Frank Delaney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2009]. - 365 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-142-6 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2911256]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2010.
Dorsey, Angela
Winter of the crystal dances (magyar)
   Kristálytáncok tele / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9749-90-0 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2910429]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2010.
Eggers, Dave (1970-)
The wild things (magyar)
   Ahol a vadak várnak : regény : Maurice Sendak Where the wild things are című képeskönyvének, valamint Dave Eggers és Spike Jonze azonos című forgatókönyvének átdolgozása / Dave Eggers. - Budapest : Park, cop. 2010. - 201 p. ; 21 cm
Ford. Lukács Laura
ISBN 978-963-530-872-9 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2908855]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2010.
Evans, Nicholas (1950-)
The horse whisperer (magyar)
   A suttogó / Nicholas Evans ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1996. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8885-4 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2911249]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2010.
Ferrante, Elena
I giorni dell' abbandono (magyar)
   Amikor elhagytak / Elena Ferrante ; [ford. Balkó Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2005. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2428-6 * kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2428-7)
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2911403]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2010.
Garwood, Julie (1946-)
The gift (magyar)
   Királyi adomány : [A korona kémei 3] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-350-7 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2911628]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2010.
Gavalda, Anna (1970-)
La consolante (magyar)
   Vigaszág / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 543 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2705-9 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2912657]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2010.
Gordon, Lucy
The Italian's cinderella bride (magyar)
   A karnevál hercege / Lucy Gordon ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 448.)
ISBN 978-963-538-140-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909664]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2010.
Greene, Graham (1904-1991)
Loser takes all (magyar)
   A vesztes mindent visz / Graham Greene ; ford. Kaposi Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-802-9 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2911284]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2010.
Harris, Charlaine (1951-)
Dead to the world (magyar)
   Vérszag / Charlaine Harris ; [ford. Lukács Lászlóné és Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 430 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-254-158-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2908985]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2010.
Hoag, Tami
The alibi man (magyar)
   Az Alibi Klub / Tami Hoag ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-124-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2908033]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2010.
Jacq, Christian (1947-)
La vengeance des dieux (magyar)
   Az istenek bosszúja / Christian Jacq. - Budapest : Európa, 2008-2010. - 2 db ; 24 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2730610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az isteni feleség / [ford. Nagy Nóra]. - 2010. - 316 p. : ill.
ISBN 978-963-07-8887-8 kötött : 3000,- Ft
[AN 2909723] MARC

ANSEL
UTF-84006 /2010.
Jones, Eleanor
Spirit of the sea (magyar)
   A tenger szelleme / Eleanor Jones ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-89-4 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2910449]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2010.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Ruhm (magyar)
   Hírnév : regény kilenc történetben / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2009. - 188, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2731-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2912571]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2010.
Krajewski, Marek (1966-)
Śmierć w Breslau (magyar)
   Halál Breslauban / Marek Krajewski ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Magvető, 2010. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2708-0 kötött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2912206]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2010.
Lehane, Dennis (1966-)
Sacred (magyar)
   Megszentelt életek / Dennis Lehane ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-54-0 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2908842]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2010.
Lehane, Dennis (1966-)
Shutter island (magyar)
   Viharsziget / Dennis Lehane ; [ford. Totth Benedek]. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2010, cop. 2004. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-67-0 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2911108]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2010.
Lindsey, Johanna (1952-)
A loving scoundrel (magyar)
   Szívem ellopott kincsei : [a Malory család 7] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-353-8 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2911623]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2010.
Lucado, Max
You are mine (magyar)
   Az enyém vagy! / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9390-58-4 kötött
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 244(0:82-34)
[AN 2908958]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2010.
Macomber, Debbie (1948-)
92 Pacific Boulevard (magyar)
   Napsugár út 92 / Debbie Macomber ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 367 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-093-0 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2912069]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2010.
Marton, Kati (1949-)
Enemies of the people (magyar)
   A nép ellenségei : családom regénye / Kati Marton ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 273 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5882-7 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - állami terror - Rákosi-korszak - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2907679]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2010.
Marton, Sandra
The Sicilian surrender (magyar)
   A szíveddel láss! / Sandra Marton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 447.)
ISBN 978-963-538-139-5 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909656]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2010.
McAllister, Anne
One-night love-child (magyar)
   Levél a múltból / Anne McAllister ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 457.)
ISBN 978-963-538-137-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909684]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2010.
McCarthy, Cormac (1933-)
The road (magyar)
   Az út / Cormac McCarthy ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Magvető, 2010. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2675-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2909327]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2010.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2010], cop. 2008. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-27-4 kötött : 3480,- Ft : 13,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2912594]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2010.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 28. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-11-8734-2 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2911252]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2010.
Moore, Christopher (1957-)
Lamb (magyar)
   Biff evangéliuma, aki Jézus gyerekkori haverja volt / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., [2010], cop. 2006. - 440, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-29-2 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2912613]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2010.
Morgan, Raye
Too many babies (magyar)
   Három gyerek nem is sok / Raye Morgan ; [... ford. Kovács Béla]. A szerelem ára / Robyn Donald ; [... ford. Suhajda Zsuzsanna]. Amiért élünk / Penny Jordan ; [... ford. Rába Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 22.)
Egys. cím: Too many babies. Love's reward. A reason for being
ISBN 978-963-538-136-4 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909742]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2010.
Mortimer, Carole
At the Sicilian count's command (magyar)
   Védett angyal / Carole Mortimer ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 458.)
ISBN 978-963-538-138-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909702]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2010.
Nikitina, Natalʹâ
Konkurs krasoty (magyar)
   A szépségverseny : kisregény / Natalija Nyikityina ; ford. Katona Erzsébet. - Budapest : Szt. Olga Kft., [2009]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88431-2-8 kötött
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2908576]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2010.
Nikitina, Natalʹâ
Vorovka (magyar)
   A tolvaj : vidéki történet : kisregény / Natalija Nyikityina ; ford. Katona Erzsébet. - Budapest : Szt. Olga Kft., [2009]. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88431-0-4 kötött
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2908630]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2010.
Nikitina, Natalʹâ
Žar-ptica (magyar)
   A tűzmadár : kisregény / Natalija Nyikityina ; ford. Katona Erzsébet. - Budapest : Szt. Olga Kft., [2009]. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88431-1-1 kötött
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2908618]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2010.
Putney, Mary Jo
Carousel of hearts (magyar)
   Érzelmek körhintája / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2010]. - 261 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-186-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909636]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Birthright (magyar)
   Örök kötelék / Nora Roberts ; [ford. Komáromy Dániel]. - [Budapest] : Gabo, [2010], cop. 2003. - 611 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-327-9 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2912465]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Genuine lies (magyar)
   Őszinte hazugságok / Nora Roberts ; [ford. Boross Anna]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-322-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2911535]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2010.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest kiss (magyar)
   Éjsötét csók : Az alvilág urai 2. / Gena Showalter ; [ford. Marczali Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 534 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-296-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2908049]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2010.
Siamon, Sharon
Heartbreak hills (magyar)
   Sorsfordulók / Sharon Siamon ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Vadló-kanyon
ISBN 978-963-9749-93-1 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2910423]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2010.
Townsend, Sue (1946-)
Adrian Mole and the weapons of mass destruction (magyar)
   Adrian Mole és a tömegpusztító fegyverek / Sue Townsend ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, [2010], cop. 2006. - 414 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-240-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2912511]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2010.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor] ; Kass János rajz. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-131-0 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2911288]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2010.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Jékely Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 192, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-726-8 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2914781]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Danièlʹ Stajn, perevodčik (magyar)
   Daniel Stein, tolmács / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2009. - 506, [12] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2672-4 kötött : 3490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2911157]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Kazus Kukockogo (magyar)
   Kukockij esetei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit, Goretity József]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 501 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2673-1 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2914787]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2914677]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2004. - 147 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2914667]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - 4. utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2006. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2914283]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2010.
Végházi István (1923-1999)
Cuentos judíos para disfrutar: de 5 a 99 anos (magyar)
   Tanulságos mesék és példázatok 5-től 99 éves korig / a zsidó kultúra köréből összegyűjt. és vál. Végházi István ; [ford. Ozsváth Viktória, Végházi Judit, Végházi András]. - Budapest : Makkabi, [2009]. - 156, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7088-33-9 kötött
spanyol irodalom - zsidóság - mese
860-34=945.11 *** 296(0:82-34)
[AN 2907007]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2010.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 649, [13] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-729-9 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2914795]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2010.
Volkmann-Leander, Richard (1830-1889)
Die Traumbuche (magyar)
   Az álombükk : válogatott mesék / Richard Volkmann-Leander ; ford. Nyiri Péter ; [... az illusztrációkat Nagyistók Mária kész.]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9955-06-6 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
830-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 2907669]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2010.
Widukindus Corbeiensis (925?-973?)
Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres (magyar)
   A szász történet három könyve / Widukindus Corbeius ; ford. Magyar László András ; [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Lőkös Péter]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 97.)
A ford. a "Monumenta Germaniae historica" (Hannover : Hahn, 1935) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9955-04-2 fűzött
Németország - középkori latin irodalom - történelem - 10. század - krónika - történelmi forrás
871-94=945.11 *** 943.0"09"(093)
[AN 2907801]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2010.
Wiggs, Susan
Fireside (magyar)
   Befogad-lak / Susan Wiggs ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 351 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Tóparti történetek
ISBN 978-963-538-095-4 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2912034]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2010.
Wiggs, Susan
The Lily and the leopard (magyar)
   Liliom és leopárd / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 400 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-094-7 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2909030]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2010.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : [ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal] / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közreműködésével ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2009. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88098-7-2 fűzött : 2250,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2914790]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4046 /2010.
   Álomba ringató mesék. - Gyöngyös : Pallas, 2006 [!2010]. - 132, [3] p. ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-88604-5-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2912614]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2010.
   Anyámnak arannyal : szép versek, elbeszélések az édesanyáról / [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2009. - 157 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 1.)
Analitikus leírása: AN 2841555
ISBN 978-963-7573-41-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2911350]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2010.
Arany Soma (1990-)
   Latolgatások / Arany Soma. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 310, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-70-0 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2909655]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2010.
Bágyoni Szabó István (1941-)
   Az idő festett orcái : esszék, beszélgetések, jegyzetek / Bágyoni Szabó István ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2010. - 419, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87848-2-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2908487]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2010.
Balázs Ágnes (1967-)
   Feladó: Fekete Szivárvány / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 2. kiad. - Budapest / Móra, 2010. - 277 p. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8725-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2911229]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2010.
Ballonyi Vigh Nóra
   Választ várók / Ballonyi Vigh Nóra. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 168 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-64-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2912171]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2010.
   Belépő : dorogi irodalmi almanach a 25 éves város tiszteletére / szerk. Kovács Lajos. - [Dorog] : Dorog Város Barátainak Egyes., 2009. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 37.)
Fűzött
Dorog - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Dorog)
[AN 2908513]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2010.
Berde Mária (1889-1949)
   Földindulás / Berde Mária ; [ill. Borsódy Eszter]. - Pomáz : Kráter, 2010. - 344 p. : ill. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 6.)
ISBN 978-963-9735-89-7 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2909075]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2010.
   Borivóknak való / [szerk.] Németh Pál. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2010. - [30] p. : ill., főként színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-243-951-8 kötött : 1980,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - bor - antológia - auditív dokumentum
894.511-822 *** 82-822=945.11 *** 663.2(0:82-14)
[AN 2910662]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2010.
Böröczki Mihály (1946-)
   Jégvirágok / Böröczki Mihály ; [graf. Gasztonyi Zsuzsa]. - Szombathely : PenCom Grafika, 2009. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8558-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2907483]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2010.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 86, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 978-963-245-004-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 2911278]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2010.
Brainy, Elisabeth (1971-)
   Kópé koboldok : Desper csillaga / Elisabeth Brainy ; [ill. Lantos Judit]. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 307 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-68-7 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2909650]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2010.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Két feleség ; Hófehérke / Bródy Sándor. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 176, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-073-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2910257]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2010.
Csernák András (1973-)
   A bíró és más elbeszélések / Csernák András. - Budapest : Stádium, 2009. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-81-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2907575]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2010.
Csomós Róbert (1930-)
   Búvárkalandok bibliai vizeken / Csomós Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Timp, 2009. - 276 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 15.)
ISBN 978-963-9614-60-4 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9614-60-4)
Izrael - magyar irodalom - búvárkodás - memoár
894.511-94(569.4) *** 797.215(0:82-94)
[AN 2907422]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2010.
Csomós Róbert (1930-)
   A vérző sziget / Csomós Róbert. - Budapest : Timp, 2009. - 281 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 14.)
ISBN 978-963-9614-59-8 kötött : 3200,- Ft
Izrael - magyar irodalom - katonaélet - 20. század - memoár
894.511-94(569.4) *** 355(569.4)(0:82-94)
[AN 2907488]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2010.
Csoóri Sándor (1930-)
   A pokol könyöklőjén / Csoóri Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 795 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-210-8 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2908499]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2010.
Csukás István (1936-)
   A Nagy Ho-ho-ho-horgász kórházban / Csukás István ; [rajz. Sajdik Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-220-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2910152]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2010.
Czernin, Franz Josef (1952-)
   Franz Josef Czernin - Kemény István : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2009. - 160 p. ; 21 cm + CD. - (Dichterpaare ; 6.)
Ford. Kalász Orsolya, Rinck, Monika, Tandori Dezső
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-9502315-9-5
magyar irodalom - osztrák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - hangoskönyv
894.511-14.02=30 *** 830-14(436).02=945.11
[AN 2908642]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2010.
Darvasi László (1962-)
   Virágzabálók / Darvasi László. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2009. - 672, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2696-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2911152]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2010.
Debreceni Boglárka (1981-)
   Bébikommandó / Debreceni Boglárka. - Budapest : FISZ, 2010. - 169, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 51.)
ISBN 978-963-7043-32-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2908886]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2010.
Donászy Magda (1911-1988)
   Cinkeház / Donászy Magda ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, 2010. - 161, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-891-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2908729]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2010.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2437-9 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2911164]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2010.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A kézcsók az alkotmányban : történetek / Eötvös Károly ; vál. és az előszót írta Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 94, [3] p. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 978-963-9957-10-7 fűzött : 1760,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 19. század - karcolat
894.511-43 *** 943.9"19"(0:82-43)
[AN 2907338]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2010.
Erdei Lilla (1987-)
   Veszélyes helyek : versek / Erdei Lilla. - Budapest : Stádium, [2009]. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9156-79-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2907573]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2010.
Esterházy Péter (1950-)
   Egy kék haris / Esterházy Péter. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2010. - 252, [3] p. ; 22 cm
Petri György interjújával
ISBN 978-963-14-2726-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2914344]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 172 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8710-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2911243]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2010.
Fésüs Éva (1926-)
   A palacsintás király / Fésűs Éva ; Békés Rozi ill. - [Szentendre] : Cerkabella, [2010]. - 120, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9820-14-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2912618]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2010.
Gál Halász Anna (1938-)
   Karácsonykor Párizsban / Gál Halász Anna. - Felsőzsolca : Smart Contact Bt., 2009. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-4-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2908493]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2010.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2005. - 319, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2449-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2911171]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2010.
Hornyik Miklós (1944-)
   Meghasonlásunk története : délvidéki könyv / Hornyik Miklós. - Budapest : Canada-Transatlantic K. ; Topolya : Timp, 2009. - 311 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9614-64-2 kötött : 3500,- Ft
ISBN 978-86-87561-06-9
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé - könyvkritika
894.511-4(497.11) *** 894.511-95(497.11) *** 894.511(497.11)(091)
[AN 2907110]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2010.
Horváth EÖ Tamás (1959-)
   Ahol a part szakad / Horváth (EÖ) Tamás. - Budapest : M. Napló, 2010. - 171 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978-963-9603-92-9 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2908484]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2010.
Illés Endre (1902-1986)
   Történet a szerelemről és a halálról / Illés Endre. - Budapest : Alinea, 2010. - 212 p. ; 21 cm
Tart.: Történet a szerelemről és a halálrólÞ; HamisjátékosokÞ; Zsuzsa
ISBN 978-963-9659-42-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2914352]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2010.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8722-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2911253]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Hétköznapok / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 223 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 39.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6025-0 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2908508]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Nincsen ördög / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 191 p. ; 19 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 38.)
ISBN 978-963-09-6024-3 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2910885]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szeretve mind a vérpadig / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 2 db ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2901123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 207 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 37.)
ISBN 978-963-09-6023-6 kötött : 1390,- Ft
[AN 2910881] MARC

ANSEL
UTF-84083 /2010.
Kajla Béla (1929-)
   Versek / Kajla Béla. - [Budapest] : Magánkiad., [2009]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8472-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2909177]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2010.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kányádi Sándor válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - 3. bőv., jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 176 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-374-1 kötött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2911361]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2010.
   Kapcsos könyv Kárpáti Kamilnak. - [Budapest] : Stádium, cop. 2009. - 111 p., [20] t. : ill., színes ; 17 cm. - (Holdudvar könyvek, ISSN 1788-8093)
ISBN 978-963-9156-75-3 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - emlékkönyv
894.511-14(082)
[AN 2907609]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2010.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes versei. - [Budapest] : Stádium, 2009. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9156-72-2 kötött : 8900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2908501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 672 p. : ill.
[AN 2908497] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 756 p., 40 t. : ill., főként színes
[AN 2908503] MARC

ANSEL
UTF-84087 /2010.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József. - Budapest : Nemzeti Tankvk., cop. 2010. - 191 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6332-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2914378]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2010.
Kleinheincz Csilla (1978-)
   Nyulak, sellők, viszonyok : novellák / Kleinheincz Csilla. - Budapest : Stádium, 2009. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-80-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2907950]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2010.
Kovács András Ferenc (1959-)
   Jack Cole daloskönyve / Kovács András Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2010. - 133, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2770-7 kötött2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2914333]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2010.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv : álmok, babonák : hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől? / Krúdy Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. öregbített kiad. bőv. változata. - Budapest : Magvető, [2010], cop. 1997. - 389, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2064-7 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-32 *** 894.511-43 *** 398.7
[AN 2914757]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2010.
Lathan, Kyra (1986-)
   Új kezdet / Kyra Lathan. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-65-6 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2909648]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2010.
Matthews, Victoria
   Váratlan találkozás / Victoria Matthews. - Budapest : Ringier, cop. 2010. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2010/1.)
Fűzött : 395,- Ft : 2,26 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2912150]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2010.
McNeill, Annie
   Collins kalapja / Annie McNeill. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 105 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-66-3 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2907477]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2010.
Méliusz József (1909-1995)
   Szavak avagy A cirkuszban unatkoznak az elefántok / Méliusz József. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 83, [2] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-09-1 fűzött : 1680,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - esszé
894.511-4(498) *** 894.511-14(498)
[AN 2907328]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 247 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6612-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2914384]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Tisztelt Ház / Mikszáth Kálmán ; Jankó János rajz. - Budapest : Luna Kv. : Noran 2004, 2010. - 157, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-025-4 kötött
magyar irodalom - politika - tárcanovella - humoreszk
894.511-43 *** 32(0:82-7)
[AN 2908108]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2010]. - 284 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-031-5 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2912522]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2010.
Pálmüller Éva (1985-)
   Krumpliorr / Pálmüller Éva. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 93, [3] p. ; 22 cm
Egyes versek angol nyelven
ISBN 978-963-9897-67-0 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2907425]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2010.
Papp Tibor (1936-)
   Óraköltemények / Papp Tibor. - Budapest : M. Műhely, 2010. - 56 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
A Budapesten, 2010. febr. 26 - ápr. 25. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7596-69-8 fűzött
magyar irodalom - képvers - kiállítási katalógus
894.511-14 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2909539]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2010.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A Hold a hetedik házban : novellák / Rakovszky Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2009. - 346 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2742-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2912666]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2010.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Gyerekségek / Ranschburg Jenő ; [Borsi Vera rajz.]. - Budapest : Móra, 2010. - 49, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8729-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2908161]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2010.
Reese, Gabriel (1988-)
   Max / Gabriel Reese. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 203, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-63-2 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2907421]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2010.
   Rések az időn : versek ég és föld között / [vál. és szerk. Csepregi János, Iancu Laura, Szegedi Kovács György]. - Budapest : Ráció, 2009. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-77-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2908875]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2010.
Rózsássy Barbara (1978-)
   Éjszakai tárlat : versek, 1999-2009 / Rózsássy Barbara. - Budapest : Stádium, 2009. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9156-84-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2907662]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2010.
Schmidt Egon (1931-)
   Manócska / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 37 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesélnek az állatok)
Kötött : 1300,- Ft (hibás ISBN 978-963-9674-83-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2910247]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2010.
Somlyai Magda (1926-)
   Elszámolás nyolcvan évemmel : villanások életemből, lírából, történelemből, politikából levezetve / Somlyai Magda. - Budapest : Napvilág, 2010. - 339 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9697-59-1 fűzött : 2600,- Ft
Somlyai Magda (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2907120]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2010.
Spiró György (1946-)
   Drámák / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-244-033-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Vircsaft ; Honderű ; Szappanopera ; Prah. - 2010. - 268 p.
ISBN 978-963-244-147-4 kötött : 2950,- Ft
[AN 2911669] MARC

ANSEL
UTF-84108 /2010.
Spiró György (1946-)
   Feleségverseny : regény / Spiró György. - 4. utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 337 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2721-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2914761]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2010.
Spiró György (1946-)
   Fogság : regény / Spiró György. - 12. utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2005. - 770, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2430-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2911136]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2010.
Szakonyi Károly (1931-)
   Albérlet és filodendron : hangjátékok / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2009. - 343 p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 8.)
ISBN 978-963-9156-74-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma - hangjáték
894.511-2
[AN 2908190]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2010.
Szakonyi Károly (1931-)
   Homloklövés : hangjátékok / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2009. - 339 p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 9.)
ISBN 978-963-9156-78-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma - hangjáték
894.511-2
[AN 2908210]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2010.
Szakonyi Károly (1931-)
   Turini nyár : hangjátékok / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2009. - 314 p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 10.)
ISBN 978-963-9156-83-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma - hangjáték
894.511-2
[AN 2908220]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2010.
Száraz Máté
   Béka Benő és Egér Egon különös kalandjai / Száraz Máté meséi ; Turcsik Kinga rajz. - Budapest : Írott Szó Szolg. Bt., 2009. - 62 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-06-8530-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2909562]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2010.
Szedmák Andrea
   A XVII-XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája, 1998-2009 = The bibliography of 17th and 18th century school theatre, 1998-2009 / szerk. Szedmák Andrea ; az anyagot gyűjtötte Szedmák Andrea, Nagy Júlia ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Protea Kult. Egyes., 2009. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88638-0-5 fűzött
iskolai színjátszás - magyar irodalom története - műfajtörténet - szakbibliográfia
894.511-254.2:016 *** 371.383.3(439):016
[AN 2907947]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2010.
Szőllőssy Balázs (1981-)
   A szabadság két jelentése : válogatott szólamok / Szőllőssy Balázs. - Budapest : FISZ, 2009. - 66 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 50.)
ISBN 978-963-7043-33-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2908806]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2010.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Hulló levelek : verses kötet / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2009. - 140 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88606-0-6 kötött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2907111]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2010.
Tamás Gábor (1978-)
   Apokalipszis : az ördög balladája / Tamás Gábor. - Jav. kiad. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 183, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-85-4 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2914785]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2010.
Tar Károly (1935-)
   A szépség csodája : költemények Holló László képeiről / Tar Károly. - Debrecen : Ethnica, 2009. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-473-334-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - művészeti kölcsönhatás - 20. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Holló_L.
[AN 2910287]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2010.
Tar Károly (1935-)
   A tűnt idő nyomában : versek / Tar Károly ; László Ákos és Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2010. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-0-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2910263]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2010.
Tilinger Gábor
   Időhúzás / Tilinger Gábor. - [Rátót] : [Tilinger G.], 2009. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8476-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2910651]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Az ősi küldött / Tormay Cécile. - Pomáz : Kráter, 2009. - 693, [3] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 2.)
Tart.: A csallóközi hattyúÞ; A túlsó partonÞ; A fehér barát
ISBN 978-963-9735-59-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2911211]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Találkozás alkonyatkor / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, [2010], cop. 2009. - 221, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-068-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2912655]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2010.
   Toronyzene : átlók, új átlók, reneszánsz : [antológia] / [szerk. Kárpáti Kamil]. - Budapest : Stádium, [2009]. - 145, [3] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9156-76-0 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2911303]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2010.
Tóth Dóra
Dini kalandjai (új kiadása)
   Dini, a bátor kisdinó / [írta Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly és Szendrei Tibor]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kalandok hőse, ISSN 2061-4845)
ISBN 978-963-9949-03-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2909689]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2010.
Tóth Krisztina (1967-)
   Hazaviszlek, jó? : tárcanovellák, publicisztikák / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 238, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2743-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2914758]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2010.
Tóth Krisztina (1967-)
   Magas labda / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2009. - 60, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2710-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2910877]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2010.
Ujhelyi Tibor (1956-)
   PC versek / Ujhelyi Tibor. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 71 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-66-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2912179]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2010.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2413-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2914685]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2010.
Wass Albert (1908-1998)
   Egyedül a világ ellen / Wass Albert ; [ill. Hangya János]. - Pomáz : Kráter, 2010. - 82 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-298-013-3 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2911174]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2010.
Wass Albert (1908-1998)
   Nagy novelláskönyv / Wass Albert ; [vál. Turcsány Péter] ; [jegyzetek és szómagyarázat Kovács Attila Zoltán]. - Pomáz : Kráter, 2009. - 1141, [11] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-010-2 kötött : 4900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2909084]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2010.
Zsombor Ede (1972-)
   Baramung : [egy sárkány élete] / Zsombor Ede. - [Budapest] : Timp, 2009. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9614-65-9 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2907515]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4132 /2010.
Albee, Sarah
The grasshopper and the ant (magyar)
   A tücsök és a hangya : mese az előrelátásról / Aiszóposz meséjét átd. Sarah Albee ; ill. Dennis Hockerman ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-003-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907006]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2010.
Albee, Sarah
The nightingale (magyar)
   A fülemüle : mese az együttérzésről / Hans Christian Andersen meséjét átd. Sarah Albee ; ill. Beverly Branch ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-98-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907240]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2010.
Arlington, Jane
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve : mese a hűségről / Rudyard Kipling szövegét átd. Jane Arlington ; ill. Joel Schick ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-91-7 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907536]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2010.
Baicker, Karen
The fisherman and his wife (magyar)
   A halász és a felesége : mese az elégedettségről / Jakob és Wilhelm Grimm meséjét átd. Karen Baicker ; ill. Len Ebert ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-97-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907024]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2010.
Barkan, Joanne
King Midas and the golden touch (magyar)
   Midasz király és az arany : mese a kapzsiságról / a görög mondát átd. Joanne Barkan ; ill. Frank Mayo ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-92-4 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907235]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2010.
Barkan, Joanne
The tortoise and the hare (magyar)
   A nyúl és a teknős : mese a kitartásról / Aiszóposz meséjét átd. Joanne Barkan ; ill. Susan Jaekel ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-000-5 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907224]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2010.
Beason, Suzanne Gaffney
Little red riding hood (magyar)
   Piroska és a farkas : mese az elővigyázatosságról / Charles Perrault meséjét átd. Suzanne Gaffney Beason ; ill. Walter Velez ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-90-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907014]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2010.
Ciovacco, Justine A.
The selfish giant (magyar)
   Az önző óriás : mese az önzetlenségről / Oscar Wilde meséjét átd. Justine A. Ciovacco ; ill. Len Ebert ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-002-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907599]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2010.
Hawksley, Julie
The three little pigs (magyar)
   A három kismalac : mese a szorgalomról / Joseph Jacobs meséjét átd. Julie Hawksley és Sharon Yates ; ill. Colin Petty ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-001-2 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907626]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2010.
Jennings, Karen
The country mouse and the city mouse (magyar)
   A városi egér és a mezei egér : mese az elfogadásról / Aiszóposz meséjét átd. Karen Jennings és Mark Pierce ; ill. Dennis Hockerman ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-85-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907218]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2010.
Kueffner, Susan
The miller and the donkey (magyar)
   A molnár és a szamár : mese a józan észről / Aiszóposz meséjét átd. Susan Kueffner ; ill. Beverly Branch ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-005-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2906968]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2010.
Kueffner, Susan
Stone soup (magyar)
   A kőleves : mese az osztozkodásról / az európai népmesét átd. Susan Kueffner ; ill. Susan Jaekel ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-004-3 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907073]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2010.
Lukas, Catherine
The frog prince (magyar)
   A békakirályfi : mese az adott szó megtartásáról / Jakob és Wilhelm Grimm meséjét átd. Catherine Lukas ; ill. John Carrozza és Joe Ewers ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-87-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907745]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2010.
Monmouth, Jane
Goldilocks and the three bears (magyar)
   Aranyfürtöcske és a három medve : mese mások tiszteletben tartásáról / John Hassal meséjét átd. Jane Monmouth ; ill. Maggie Swanson ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-88-7 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907496]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2010.
Price, Sarah
The lion and the mouse (magyar)
   Az egér és az oroszlán : mese a segítőkészségről / Aiszóposz meséjét átd. Sarah Price ; ill. Dennis Hockerman ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-89-4 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907735]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2010.
Snyder, Margaret
The emperor's new clothes (magyar)
   A császár új ruhája : mese a józan észről / Hans Christian Andersen meséjét átd. Margaret Snyder ; ill. David Prebenna ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-9707-86-3 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2907442]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2010.
Szilágyi Kiss Margit (1946-)
   A négy évszak gyermek-örömei : verses kifestőkönyv : minden korosztály számára / Szilágyi Kiss Margit verseivel ; Simon M. Veronika rajz. - [Vác] : Szerző, 2009. - 40 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7651-9 fűzött
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2908178]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2010.
Wolf, Tony
   Élet a tanyán / [rajz.] Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis] ; [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 12 lapozó : ill., színes ; 8x10 cm
Közös tokban
Kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2911611]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2010.
Wolf, Tony
   Az erdő / [rajz.] Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis] ; [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 12 lapozó : ill., színes ; 8x10 cm
Közös tokban
Kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2911599]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4151 /2010.
Davis, Jim (1945-)
   Ki korán kel.. / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2010]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 92.)
ISBN 978-963-9847-10-1 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2911480]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2010.
Gangloff, Sylviane
Crazy camping (magyar)
   Flopp & Pingpong kalandjai / Sylviane Gangloff ; [ford. Pató Andrea]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9951-01-3 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2910609]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2010.
Jakobsen, Ketil
   Az őzgida / [írta ... Ketil Jakobsen] ; [fényképezte Grzegorz Lanik]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Green Hills Lovarda)
ISBN 978-963-9749-96-2 fűzött
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2910612]
MARC

ANSEL
UTF-8