MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/05/06 10:35:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4154 /2010.
Botticellitől Tizianóig (angol)
   Botticelli to Titian : two centuries of Italian masterpieces : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, Oktober 28, 2009 - February 14, 2010] / ed. by Dóra Sallay, Vilmos Tátrai, Axel Vécsey ; [curator ... Vilmos Tátrai]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - 443 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 417-439.
ISBN 978-963-7063-69-5 kötött
Itália - festészet - reneszánsz - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2009/2010" *** 75(45)"14/15" *** 75.034(45)
[AN 2913511]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4155 /2010.
Friedrich Klára (1948-)
   Írástörténeti áttekintő magyar szempontból / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2010. - 108 p. : ill. ; 24 cm
A szerző neve, a főcím és egyes részek rovásírással is. - Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-963-88764-0-9 fűzött
írástörténet - magyar nyelv - magyarságkutatás
003(091) *** 809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2916473]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4156 /2010.
   Egyszer volt egy Magyar Televízió : az első 25 évről : Galsai Pongrác, Hámos György, Pernye András és Sándor György 1981 előtt megjelent könyveiből. - Budapest : [MTV], 2009. - 136 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8702-7 fűzött : 1680,- Ft
Magyar Televízió (Budapest)
Magyarország - televíziózás - televíziószervezet - 20. század - memoár
791.9.097(439)(0:82-94)
[AN 2917569]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4157 /2010.
Bender, Lionel
Invention (magyar)
   Találmányok / Lionel Bender ; [ford. Balázs Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 15.)
ISBN 978-963-530-879-8 kötött : 3500,- Ft
találmány
001.894
[AN 2915574]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2010.
   Szubjektív tudás, objektív tudomány : a XVI. Magyar Kognitív Tudományok Konferencia publikációinak gyűjteménye / szerk. Csörgő Zoltán és Szabados Levente. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főisk. Kelet-Nyugat Kutint. : L'Harmattan, 2009. - 254 p. : ill. ; 23 cm. - (Tudománytörténet és tudományfilozófia, ISSN 1786-3201 ; 6/1.)
A konferenciát Budapesten, 2008. okt. 28-30-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7343-99-5 fűzött : 2500,- Ft
tudományfilozófia - tudományelmélet - ismeretelmélet
001 *** 165
[AN 2914063]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4159 /2010.
Besant, Annie (1847-1933)
The ancient wisdom (magyar)
   Az ősi bölcsesség / Annie Besant ; [kiad. a] Magyar Teozófiai Társulat ; [ford. Vadnay Emma ...] ; [... kieg. Reicher László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Teozófiai Társ., cop. 2009. - 315, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85807-8-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2916555]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2010.
Moorey, Teresa
Working with spirit guides (magyar)
   Szellemi vezetők : spirituális kapcsolatok a mindennapokban : a megvilágosodás ösvényén / Teresa Moorey ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-77-4 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2912349]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2010.
Powell, Arthur E. (1882-1969)
The solar system (magyar)
   Az élet fejlődése a naprendszerben : [az emberiség okkult történelme] / Arthur E. Powell ; [ford. Miskolczi Gábor] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társulat, cop. 2009. - 448 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85807-9-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2916737]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2010.
Walsch, Neale Donald
Happier than God (magyar)
   Istennél is boldogabban : hogyan változtassuk a hétköznapi életet rendkívüli élménnyé? / Neale Donald Walsch ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop.2010. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-055-0 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2913268]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2010.
Wittek, Gabriele
Der Weg zum kosmischen Bewusstsein (magyar)
   A Kozmikus Tudatba vezető út / Gabriellától ; [kiad. az Univerzális Élet]. - Szolnok : Univerzális Élet, [2010]-. - 19 cm
ISBN 978-963-88769-0-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2918210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Boldogság, szabadság és béke. - [2010]. - 61, [6] p.
ISBN 978-963-88769-1-1
ezoterika
133.25
[AN 2918219] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4164 /2010.
Harrison, Paul
Jungle (magyar)
   A dzsungel : [3D-s szemüveggel] / Paul Harrison ; [... ford. Madaras Katalin]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok)
ISBN 978-963-9952-25-6 fűzött
természeti környezet - forró égöv - gyermekkönyv
502(213)(02.053.2)
[AN 2917107]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2010.
   "A klímavédelem üzleti oldala" : a Karbonpiac 2009 konferencia szakmai kiadványa / [szerk.] Fogarassy Csaba. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 129 p. : ill., színes ; 25 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2009. nov. 20-án tartották. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-160-2 fűzött
üvegházhatás - levegőtisztaság-védelem - levegőszennyezés - konferencia-kiadvány
504.3.06 *** 504.3.054 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2916506]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4166 /2010.
Ács Tibor (1931-)
   Másfél évszázada hunyt el Bolyai János / írta Ács Tibor ; [közread. a] Bolyai János Honvéd Alapítvány. - Budapest : Bolyai J. Honvéd Alapítvány, cop. 2010. - 32 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-87706-5-3 fűzött
Bolyai János (1802-1860)
Kárpát-medence - matematikus - emlékmű - 19. század
51(439)(092)Bolyai_J. *** 725.945(4-191)
[AN 2913887]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2010.
   Matematika / főszerk. Gerőcs László, Vancsó Ödön. - Budapest : Akad. K., 2010. - 1459 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8488-3 kötött
matematika - kézikönyv
51(035)
[AN 2914991]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2010.
   Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben / Kerékgyártó Györgyné [et al.]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 446 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 429-430.
ISBN 978-963-9698-36-9 fűzött
gazdasági elemzés - elemzés a társadalomkutatásban - statisztikai elemzés - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
519.24(075.8) *** 330(075.8) *** 311(075.8)
[AN 2916475]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2010.
Szentelekiné Páles Ilona
   Analízis példatár : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Szentelekiné Páles Ilona. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 240 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-19-6796-8 fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár - elektronikus dokumentum
517(075.8)(076)
[AN 2915461]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4170 /2010.
Holics László (1931-)
   Fizika összefoglaló / Holics László ; [a Részecskefizika és a Relativitáselmélet c. fejezeteket Gnädig Péter írta]. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2010. - 486 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-279-080-0 kötött : 4500,- Ft
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 2915672]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2010.
Makó Pál (1724-1793)
Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre und aus dem Wasserbau (német, magyar)
   Teréziánumi vizsgatételek mechanikából / [közread.] Wirth Lajos ; [kiad. a Vidéki Munkaerő-Fejlesztési Alapítvány]. - Jászberény : Vidéki Munkaerő-Fejlesztési Alapítvány, 2010. - 32 p. ; 21 cm
Makó Pál 1773-ban, 1775-ben és 1776-ban közreadott vizsgatételei egységes szerkezetben. - Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-06-8867-3 fűzött
mechanika - példatár
531/534(079.1)
[AN 2915179]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Folyadékmechanikai kísérletek vízzel és olajjal / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2010. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Harmónia ; 1.)
ISBN 978-963-88551-3-8 fűzött
hidromechanika - kísérleti fizika - víz - olaj
532.08
[AN 2914009]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4173 /2010.
Amery, Heather
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : [3D-s szemüveggel] / írta Heather Amery ; [... ford. Madaras Katalin]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok)
ISBN 978-963-9952-22-5 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2917110]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2010.
   Our magnetic planet moving in space : IAGA 2009 programme : 11th Scientific Assembly : August 23-30, 2009 Sopron ... = Le voyage de notre planète magnétique dans l'espace : 11ème Assemblée scientifique / [ed. by Szarka László] ; [org. by] International Association of Geomagnetism and Aeronomy ... ; [publ. by Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences]. - Sopron : GGRI HAS, [2009]. - 176 p. ; 21 cm
Csak angol nyelven
ISBN 978-963-8381-37-8 fűzött
földmágnesség - ionoszféra - troposzféra - konferencia-kiadvány
550.38 *** 551.510.53 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2917914]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4175 /2010.
Nobleman, Marc T.
Solar system (magyar)
   A Naprendszer : [3D-s szemüveggel] / írta Marc T. Nobleman ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok)
ISBN 978-963-9952-24-9 fűzött
naprendszer - ifjúsági könyv
523(02.053.2)
[AN 2917127]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4176 /2010.
First meeting with the animals: the mammals (magyar)
   Első könyvem : az emlősők : Micimackóval és barátaival / [ford. Zölei Anikó]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2009. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-475-5 kötött
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 2914463]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2010.
Fritsch Ottó
   Az erdei méhlegelő: akác : kézikönyv gyakorló méhészek számára / Fritsch Ottó ; [... kiad. MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság]. - [Budapest] : MGSZH Közp. Erdészeti Ig., cop. 2009. - 416 p. : ill., főként térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-8126-1 kötött
akác - méhészet - méhészeti térkép
582.738 *** 638.14.03
[AN 2916458]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2010.
Henderson, Mark
50 genetics ideas you really need to know (magyar)
   Genetika : 50 fogalom, amit ismerni kell / Mark Henderson ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9926-17-2 kötött : 2990,- Ft
genetika
575
[AN 2918066]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2010.
Magyar Denevérvédelmi Konferencia (7.) (2009) (Felsőtárkány)
   A VII. Magyar Denevérvédelmi Konferencia (Felsőtárkány, 2009. október 16-18.) kiadványa = Proceedings of the VII. Conference on Bat Conservation in Hungary (Felsőtárkány, 16th to 18th of October 2009) / [szerk. ... Görföl Tamás, Estók Péter, Molnár Viktor] ; [rend., közread. a] Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre. - Eger : Bükki Emlőstani Kutatócsop. Egyes. ; [Budapest] : M. Denevérkutatók Baráti Köre, 2009. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Az előadások csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88722-0-3 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - konferencia-kiadvány
599.4(439) *** 504.74.06(439) *** 061.3(439-2Felsőtárkány)
[AN 2915982]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2010.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - A VI. kötettől kiad. a Szent István Egyetemi Kiadó. - Borítócím: Kultúrflóra
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt./16. füz., A csicsóka = Helianthus tuberosus L. / többek közreműködésével írta Szabó László Gy. - 2010. - 97 p. : ill.
Folyamatos füzetszáma: 73. - Bibliogr: p. 86-89. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-167-1 fűzött : 1800,- Ft
csicsóka - növénytermesztés
633.494
[AN 2916500] MARC

ANSEL
UTF-84181 /2010.
Mészáros Sándor
   A Csíki-hegyek növényvilága : természet és város találkozása Budaörsön / [szöveg Mészáros Sándor ...] ; [közread. a] Kertészek és Kertbarátok Dr. Luntz Ottokár Egyesülete, Odvashegyi Öntevékeny Csoport. - [Budaörs] : Kertészek és Kertbarátok Dr. Luntz Ottokár Egyes. : Odvashegyi Öntevékeny Csop., 2010. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88753-0-3 fűzött
Budaörs - flóra
581.9(439-2Budaörs)
[AN 2914205]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4182 /2010.
Berente Ági (1968-)
   Talpmasszírozás otthon / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 204, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-048-3 fűzött
talpmasszázs
615.82
[AN 2912237]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2010.
Berente Ági (1968-)
   Vitaminok kertje : [ásványi anyagok, nyomelemek és zöldségek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2010], cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-031-5 fűzött
egészséges táplálkozás - vitamin - természetgyógyászat
613.2 *** 615.356 *** 615.89
[AN 2912411]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2010.
Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis (1.) (2010) (Budapest)
   1st Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis : [Budapest, 19th of March, 2010] : program and proceedings / ed. Nagy B. [et al.] ; [org.,] publ. by the 1st Department of Obstetrics and Gynecology Semmelweis University. - Budapest : Semmelweis Univ., 2010. - 70 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-73-3 fűzött
terhesség - embrió - orvosi diagnosztika - nukleinsav - konferencia-kiadvány
618.2-083 *** 618.2-07 *** 577.113 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2917629]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2010.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Flow (magyar)
   Az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája = Flow / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - 2. utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1997. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-05-8833-1 fűzött
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 2915847]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2010.
Dubois-Dumée, Jean-Pierre (1918-2001)
Vieillir sans devenir vieux (magyar)
   Múlik az idő, de nem öregszünk / Jean-Pierre Dubois-Dumée ; [ford. Havas István]. - Budapest : Új Ember, [2009], cop. 2005. - 113 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9527-49-2 fűzött
 (hibás ISBN 963-9527-49-1)
mentálhigiénia - idős - gerontológia
613.865-053.9 *** 613.98
[AN 2917911]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2010.
Enyedi Péter (1953-)
   Orvosi élettani gyakorlatok / Enyedi Péter, Várnai Péter. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 101 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-42-3 fűzött
élettan - labortechnika - egyetemi tankönyv
612.08(075.8)
[AN 2915598]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2010.
   Ferenczi Sándor / [szerk. Jenei László]. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány : MG Vár. Műv. Múz., 2009. - [36] p. : ill. ; 14 cm. - (Általuk híres e város..., ISSN 2060-8101)
ISBN 978-963-88042-6-6 fűzött
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichiáter - századforduló - 20. század - pszichoanalízis - életrajz
159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.
[AN 2915410]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2010.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (5.) (2009) (Eger)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma V : Eger, 2009. május 14-16. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ. Ifj. Tag.], [2009]. - 44 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozata
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2915909]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2010.
Furnham, Adrian
50 psychology ideas you really need to know (magyar)
   Pszichológia : 50 fogalom, amit ismerni kell / Adrian Furnham ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9926-18-9 kötött : 2990,- Ft
lélektan
159.9
[AN 2918080]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2010.
Gauding, Madonna
Working with chi (magyar)
   Csi : gyógyító energiák a mindennapokban : a megvilágosodás ösvényén / Madonna Gauding ; [ford. Keresztes Angéla]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-76-7 fűzött : 2900,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 2912343]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2010.
Gauding, Madonna
Working with meditation (magyar)
   Meditáció : gyógyulás és transzformáció a mindennapokban : a megvilágosodás ösvényén / Madonna Gauding ; [ford. Lőrinczi Mária]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-75-0 fűzött : 2900,- Ft
meditáció - jóga
615.851.86
[AN 2912335]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2010.
Harrison, Paul
Human body (magyar)
   Az emberi test : [3D-s szemüveggel] / Paul Harrison ; [... ford. Madaras Katalin]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok)
ISBN 978-963-9952-23-2 fűzött
test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 2917075]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2010.
Horváth László
   Funkcionális anatómia / Horváth László ; [az illusztrációkat Kálmánfi János kész.]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 1998. - 523 p. : ill. ; 25 cm. - (Gyógypedagógiai tankönyvsorozat, ISSN 1589-9462)
Bibliogr.: p. 513-514.
ISBN 978-963-19-5301-5 kötött : 4200,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2915445]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2010.
Hühn, Susanne
Frei von allen Sorgen (magyar)
   Gondtalanul : boldogság 3 lépésben / Susanne Hühn ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 88 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-147-5 fűzött : 990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2912370]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2010.
Iyengar, B. K. S. (1918-)
Light on yoga (magyar)
   Jóga új megvilágításban / B. K. S. Iyengar ; [ford. Pressing Lajos]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2010. - 459, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7168-80-2 kötött : 4500,- Ft
jóga
615.851.86 *** 613.71 *** 294.527
[AN 2918621]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2010.
Jereb Katalin
   Mentálhigiéné / Jereb Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-269-176-3 fűzött
mentálhigiénia - egészségnevelés - egyetemi tankönyv
613.865(075.8) *** 372.861.3
[AN 2915742]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2010.
Kent, Jennie
Púberman (magyar)
   Pubersrác / Kent, Villegas ; ill. Ivan Chacon ... ; a képregényt írta André Didyme-Dome ; [ford. Buti Boglárka ... és Győri Dávid ...]. - [Budapest] : Pongrác K., 2009. - 262, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88575-1-4 fűzött : 5600,- Ft
életvezetés - fiú - serdülőkor - ifjúsági könyv
613.865-055.1(02.053.2)
[AN 2913480]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2010.
   Kézikönyv az "Alkohol-prevenció, korai kezelésbe vétel az egészségügyi ellátórendszerben" című programhoz / írták Kassai-Farkas Ákos [et al.]. - Budapest : [Orsz. Addiktológiai Centrum], 2009. - 25 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Országos Addiktológiai Centrum
Fűzött
Magyarország - alkoholizmus - közegészségügy
613.81 *** 614(439) *** 364.272
[AN 2915882]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2010.
   "Kutatás és terápia metszéspontjai - várandósságtól a felnőttkorig" : az MPT Klinikai Gyermekpszichológiai Szekciója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének közös tudományos konferenciája : Piliscsaba-Klotildliget, 2009. október 29-30. : programfüzet. - [Piliscsaba] : PPKE BTK Pszichológiai Int., [2009]. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87915-2-8 fűzött
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan - konferencia-kiadvány
616.89-053.2 *** 159.922.7 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2916806]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2010.
Losier, Michael J.
Law of attraction (magyar)
   Így működtesd a vonzás törvényét! : [tennivalók lépésről lépésre a mindennapokhoz] / Michael J. Losier ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, [2010]. - 142 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-529-069-7 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2916465]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2010.
Monos Emil (1935-)
   Physiology of the venous system / Emil Monos. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-963-9879-65-2 fűzött
gyűjtőér - vérnyomás
612.17 *** 611.14
[AN 2916521]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2010.
Morvay Frigyes (1936-)
   A háziorvos orvos-beteg és orvos-laikus találkozásainak elméleti kérdéseiről / írta Morvay Frigyes. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2009. - 71 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-88450-3-0 fűzött : 1200,- Ft
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - háziorvosi ellátás
614.253 *** 614.23
[AN 2915054]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2010.
Robbins, Anthony (1960-)
Notes from a friend (magyar)
   Egy barát üzenete : hatékony útmutató életed irányításához / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-046-8 fűzött : 1450,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2912709]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2010.
Singh, Simon (1964-)
Trick or treatment? (magyar)
   Trükk vagy terápia? : [kereszttűzben az alternatív gyógyászat] / Simon Singh, Edzard Ernst ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 407 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 389-393.
ISBN 978-963-530-856-9 kötött : 3900,- Ft
alternatív gyógyászat - népi gyógymód - orvostudomány - tudományos módszertan
615.89 *** 001.85 *** 616
[AN 2918270]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2010.
Toman, Ivo (1966-)
Debordelizace hlavy (magyar)
   Primitíven a sikerhez : ha sikeres akar lenni, törekedjen az egyszerűségre / Ivo Toman ; [ford. Császár Ildikó ...]. - Budapest : Taxus, 2010. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190.
Fűzött
életvezetés - siker
613.865 *** 658.152
[AN 2916511]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2010.
Toman, Ivo (1966-)
Tajemství vnitřní mluvy (magyar)
   A sikeres önmanipuláció : a belső beszéd titka / Ivo Toman ; [ford. Kavka Katalin]. - Budapest : Taxus, 2009. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 188.
Fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2916510]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2010.
   Az urológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Romics Imre. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2010. - XVIII, 302 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9879-62-1 kötött : 7000,- Ft
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 2915594]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4209 /2010.
   Bioenergetika, társadalom, harmonikus fejlődés / szerk. Baranyi Béla ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - [Pécs] : MTA RKK ; Debrecen : DE AMTC, 2010. - 339 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 311-317. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9899-27-8 fűzött
Magyarország - Gyöngyösi kistérség - Mátészalkai kistérség - biológiai energia - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés
620.95 *** 711.1(439)
[AN 2916340]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2010.
   Common-rail a gyakorlatban : működés, vizsgálat, javítás / szerk. Kováts Miklós. - Budapest : Maróti, 2010. - 153 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [154].
ISBN 978-963-9945-05-0 fűzött : 4480,- Ft
dízelmotor - dízeladagoló
621.436.038
[AN 2915433]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2010.
   Gábor Dénes-díj, 1989-2009 / [... szerk. Kosztolányi Tamás] ; [közread. a] Novofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért. - Budapest : Novofer Alapítvány, [2009]. - 80 p., [1] t.fol. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - műszaki tudomány - kitüntetés - mérnök - tudós
62(439)(092) *** 06.068Gábor_Dénes
[AN 2913352]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2010.
Gasoline-engine management (magyar)
   Benzinmotorok irányítása : alapok és részegységek / [ford. Deák János]. - Budapest : Maróti, 2010. - 125 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
ISBN 978-963-9005-87-7 fűzött : 3990,- Ft
belső égésű motor
621.43
[AN 2913667]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2010.
Gémesi Zsolt
   Anaerob fermentációval előállított biogáz megtisztítása : metán leválasztás és gázellátó vezetékhálózatba való betáplálás, vagy motorhajtóanyagként való felhasználás / szerző Gémesi Zsolt. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 4.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 978-963-269-150-3 fűzött
biogáz - gázgyártás
662.767.2 *** 504.064.45
[AN 2916232]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2010.
Hajdú József (1944-)
   Biogázüzemek működése és biogáz üzemi technológiák / szerző Hajdú József. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 15 p. : ill., színes ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 11.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-269-157-2 fűzött
biogáz - gázgyártás
620.95 *** 662.767.2
[AN 2916238]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2010.
Hajdú József (1944-)
   Bioüzemanyagok előállítása és felhasználása : bioetanol és biodízel / szerző Hajdú József. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 27 p. : ill., színes ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 12.)
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-269-158-9 fűzött
bioüzemanyag
620.95 *** 665.3
[AN 2916244]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2010.
Hajdú József (1944-)
   A szilárd biomassza hőenergetikai hasznosítása / szerző Hajdú József. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 22 p. : ill., színes ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 10.)
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-269-156-5 fűzött
biomassza - energiagazdálkodás
620.95 *** 631.57
[AN 2916237]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2010.
   Hogy unokáink is lássák : [műszaki örökség] / [összeáll. és szerk. B. Varga Judit] ; [a szövegeket írta Bencze Géza] ; [közread. a] Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - [Budapest] : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2009. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7099-14-4 fűzött
Magyarország - múzeum - műszaki tudomány - tudománytörténet - pályázat
62(091) *** 069(439) *** 06.063(439)
[AN 2916769]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2010.
Laklia Tibor (1928-)
   Rosta Ferenc emlékkönyv / Laklia Tibor. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2009. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Múzeumi közlemények / Magyar Olajipari Múzeum, ISSN 0238-3195 ; 39.)
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 978-963-87876-6-8 fűzött
Rosta Ferenc (1906-1986)
Magyarország - földgázbányászat - mérnök - 20. század
622.323(439)(092)Rosta_F.
[AN 2917020]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2010.
Lukács Ákos
   A karbonpiac működésének alapjai, fogalmi rendszere és fejlődési irányai / szerző Lukács Ákos. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 20 p. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 7.)
ISBN 978-963-269-153-4 fűzött
energiagazdálkodás - környezeti politika - levegőszennyezés - szén-dioxid - emisszió - kvóta - ezredforduló
620.9(100)"200" *** 504.3.03(100)"200" *** 546.264-31
[AN 2916236]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2010.
Prakfalvi Péter
   Nógrád megye ércbányászata / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2007-. - 21 cm
Nógrád megye - ércbányászat
622.34(439.131)
[AN 2702986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A nógrádi Vas-bánya-hegy vasércének kutatástörténete, földtana és genetikája. - 2009. - 24 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 978-963-88059-1-1 fűzött
Nógrád megye - alkalmazott geológia - érctelep
553.31(439.131)
[AN 2916760] MARC

ANSEL
UTF-84221 /2010.
   Az úrkúti mangánérc archív adatainak reambulációja / [szerzők Bíró Lóránt et al.]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2009. - 109 p. : ill. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 104-108. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-482-918-8 kötött
Úrkút - geokémia - kőzetfizika - geotechnika - mangán
622.341(439-2Úrkút) *** 550.84 *** 624.12
[AN 2916874]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4222 /2010.
   Commemorating the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Budapest University of Technology and Economics : international scientific conference : December 8, 2009 Budapest : final program. - [Budapest] : [BUTE], [2009]. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
informatika - elektronika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 621.38 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2912653]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2010.
   Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás : ECDL modultankönyv / Almási János [et al.] ; [szerk. Erdősi Péter Máté]. - [Budapest] : OTY StarTel Kft., [2010]. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-963-06-8727-0 fűzött
digitális aláírás
681.3.004.14 *** 621.37/.38.004.14
[AN 2913774]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2010.
Fajszi Bulcsú
   Üzleti haszon az adatok mélyén : az adatbányászat mindennapjai / Fajszi Bulcsú, Cser László, Fehér Tamás. - [Budapest] : Alinea : IQSYS, cop. 2010. - 414 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-414.
ISBN 978-963-9659-46-9 kötött : 6950,- Ft
adatbányászat - információgazdaság - üzleti élet
681.3.016 *** 659.2 *** 001.81
[AN 2913740]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2010.
   Onlineban a biztonsággal : a 2009. január 29-i az IRM Bűnmegelőzési Akadémián megtartott konferencián elhangzott szakmai előadások alapján / szerk. Diószegi Gábor ; a Rendészeti Megelőzési Társaság szakmai kiadványa. - [Tahitótfalu] : Remet ; [Biatorbágy] : Ergotop Kft., 2009. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
számítógépes bűnözés - bűnmegelőzés
681.3 *** 659.2.012.8 *** 343.85
[AN 2914391]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2010.
Szabó József (1938-)
   A számítógépi grafika elemei / Szabó József ; [közread. a] Debreceni Egyetem Informatikai Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-473-351-5 fűzött
számítógépes grafika - egyetemi tankönyv
681.3.019(075.8)
[AN 2915525]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2010.
Vámos Tibor (1926-)
   Knowledge and computing : a course on computer epistemology / Tibor Vámos. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - VI, 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-208.
ISBN 978-963-9776-64-7 kötött
számítástechnika - ismeretelmélet
681.3 *** 165
[AN 2915029]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2010.
Workshop on Generative Technologies (2010) (Pafos)
   Workshop on Generative Technologies : WGT'10 : Paphos, Cyprus, March 27, 2010 / eds. by Zoltán Porkoláb, Norbert Pataki. - [Budapest] : [ELTE], [2010]. - IV, 84 p. ; 30 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-140-3 fűzött
számítástechnika - informatika - programozás - konferencia-kiadvány
681.3 *** 519.68 *** 061.3(564.3-2Paphos)
[AN 2915453]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4229 /2010.
   Innovatív módszerek és technológiák : Építésszervezés és Építéstechnológia Konferencia : Budapest, ... 2009. október 29. : konferencia kiadvány / [... főszerk. Hajdu Miklós] ; [szerk. Kocsis Tamás] ; [főszervező az Építéstudományi Egyesület]. - Budapest : Terc, 2009. - 234 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8062-61-1)
építőipar - konferencia-kiadvány
69 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2914247]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4230 /2010.
Bancsi Péter
   BMW / írta Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-15-9 kötött
Bayerische Motoren-Werke (München)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)BMW
[AN 2915580]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2010.
Fülöp Ágnes
   A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban / Fülöp Ágnes, Major Róbert. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 503 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2010. márc. 1. - Bibliogr.: p. 497-499.
ISBN 978-963-258-089-0 fűzött : 7200,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogszabály - útmutató - elektronikus dokumentum
656.1.05(439)(094)(036) *** 351.811(439)(094)(036)
[AN 2916420]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2010.
   Guruló történelem : húsz év négy keréken: a magyarországi autókereskedelem a hőskortól napjainkig / szerk. Konkoly Eszter. - Budapest : Maróti, 2010. - 232 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9945-050)
Magyarország - autókereskedelem
629.114.6 *** 339.166(439)
[AN 2913404]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4233 /2010.
Adams, Katharina
Stauden (magyar)
   Évelő növények / Katharina Adams, Dirk Mann ; [ford. Galamb Gábor]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-77-9 kötött : 1950,- Ft
évelő növény - dísznövény
631.544 *** 633 *** 635.9
[AN 2912705]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2010.
   Aktualitások a mikotoxin kutatásban / szerk. Kovács Melinda ; [közread.] a Kaposvári Egyetem ... Állattenyésztési és Állathigiéniai Kutatócsoportja. - Kaposvár : KE Állattenyésztési és Állathigiéniai Kutcsop. ; Budapest : Agroinform, 2010. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-912-9 fűzött
növényi gombabetegség - toxikológia - élelmezés-egészségügy
632.4 *** 615.9 *** 614.31
[AN 2916260]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2010.
Berényi Gyula
   A közönséges dió ültetvényszerű termesztése : termesztés-technológiai összefoglaló / Berényi Gyula, Csiha Imre, Rédei Károly ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Erti : Agroinform, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-502-911-2 fűzött
növénytermesztés - dió
634.51
[AN 2916117]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2010.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-901-3 kötött
Erdély - kert - borászat - szőlészet - gyümölcstermesztés - művelődéstörténet - 17. század
712.3/.7(439.21)"16" *** 634(439.21)"16" *** 663.2(439.21)"16" *** 930.85(439.21)"16"
[AN 2916474]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2010.
   Erdők a közjóért : a társadalom erdőtudatának innoválása az erdészek közjóléti, védelmi tevékenységeinek tükrében, különös tekintettel a folyamatos erdőkép biztosítására / [szerk. Dobó István és Zétényi Zoltán] ; az Országos Erdészeti Egyesület Erdők a Közjóért Szakosztály ... kiadványa. - 2. jav. kiad. - Budapest : OEE, 2009. - 311 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8251-70-1 fűzött
erdészet - erdészeti ökológia - erdővédelem - természetjárás
630(439) *** 379.85 *** 796.5
[AN 2916435]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2010.
Gémesi Zsolt
   A biomassza pirolízisével nyert koksz hasznosítása talajjavítóként : hazai alkalmazási lehetőségek hozamnövelés céljából és homokos talajok termékenységének fokozására = Application of pyrolysis derived biochar to agricultural soils for improved fertility : possible technical and economical scenarios for improving yields in sandy soils / szerző Gémesi Zsolt. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 19 p. : ill. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 6.)
Bibliogr.: p. 14-16. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-269-152-7 fűzött
talajjavítás - biomassza - koksz
631.6 *** 620.95
[AN 2916233]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2010.
Hajdu Edit (1949-)
   Abiotikus stresszhatások a szőlő életterében / Hajdu Edit, Borbásné Saskői Éva. - [Budapest] : Agroinform, 2009. - 227 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-502-902-0 fűzött
szőlőművelés - éghajlatváltozás
634.8 *** 551.583
[AN 2916240]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2010.
Kászoni Zoltán
   Kerti tavak / Kászoni Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2009. - 132 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-904-4 fűzött
kertépítés - tó - dísznövény - vízinövény
712.5 *** 635.9
[AN 2916173]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2010.
Kurdi Tibor
   Présház és pince a Várhegyen : a szőlőhegy, az építészet és a gazdálkodás egy várhegyi présházpincénél / Kurdi Tibor. - Tamási : Könnyű L. Vár. Kvt. Helytört. Gyűjt., 2010. - 59 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 1.)
Bibliogr.: p. 56-58. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88748-0-1 fűzött
Tamási kistérség - szőlészet - népi építészet
663.2(439-2Tamási) *** 72.031.4(439-2Tamási)
[AN 2917027]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2010.
Lányi Gábor (1951-)
   Magyar horgász enciklopédia / Lányi Gábor, Lányi György ; [a ... rajzokat és illusztrációkat Gábor Emese kész.]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2009], cop. 2002. - 719 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-590-195-X kötött : 12980,- Ft
Magyarország - horgászat
639.2(439)
[AN 2916556]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2010.
   Tenyészérték-becslés a magyar sportló kanca teljesítményvizsgák alapján / Mihók Sándor [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centruma Állattenyésztéstudományi Intézet, Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete. - Budapest : M. Sportlótenyésztők Orsz. Egyes. ; Debrecen : DE AGTC, 2010. - 207 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8959-5 fűzött
lótenyésztés - tenyészállat
636.1.082
[AN 2916073]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2010.
Treml, Franz-Xaver
Kräuter aus dem Garten (magyar)
   Gyógy- és fűszernövények : [mi virít a kertben?] : [500 növény ismertetőjegyei, fajtái, gondozása] / Franz-Xaver Treml ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 319 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7268-78-6 kötött : 4500,- Ft
fűszernövény - gyógynövény
635.7 *** 633.88
[AN 2912201]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2010.
   Ültetvényszerű fatermesztés / szerk. Führer Ernő, Rédei Károly, Tóth Béla ; [szerk. mtárs Veperdi Irina] ; [közread. az Erdészeti Tudományos Intézet]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Agroinform : Erti, [2009]-. - 25 cm
erdősítés
630*23
[AN 2916425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2009. - 245 p., XX t. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 239-245.
ISBN 978-963-502-910-2 kötött
630(075.8)
[AN 2916430] MARC

ANSEL
UTF-84246 /2010.
   Weed recognition in practice. - Gödöllő : Syngenta, 2010. - 209 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-8752-2 fűzött
gyomnövény - növényhatározó
632.51(083.71)
[AN 2915658]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2010.
Wöller István (1929-)
   Balatonfüredi malmok / Wöller István. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 51.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88131-9-0 fűzött
Balatonfüred - vízimalom - történeti feldolgozás
664.7(439-2Balatonfüred) *** 725.42(439-2Balatonfüred)
[AN 2913892]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4248 /2010.
   Hatodik receptkönyvünk / [... összeáll. Nagyné Bősze Katalin és Páll István] ; [kiad. a Múzeumfalu Baráti Köre]. - Nyíregyháza-Sóstófürdő : Múzeumfalu Baráti Köre, 2009. - 31 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87655-5-0 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2914202]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2010.
Kisa Judit (1966-)
   Elindulni az úton... avagy Miért, és hogyan táplálkozzunk egészségesebben / Kisa Judit ; [fotók Varján András]. - [Dunaharaszti] : [Vitalgaszt 99 Bt.], 2010. - 84, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [92].
ISBN 978-963-06-8919-9 fűzött : 1900,- Ft
egészséges táplálkozás - étrend - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 2913010]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2010.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's Italy (magyar)
   Olasz kaják / Jamie Oliver ; fényképezte David Loftus és Chris Terry ; [ford. Dobos Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - XV, 319 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-530-864-4 kötött : 6500,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2915406]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2010.
Ott Györgyné
   Erdők, mezők termékei asztalunkon : [vadgyümölcsből, gombából, vadból és halból készült "erdei" ételek] / Ott Györgyné ; [közread. a] Metszéspont Művészeti Műhely. - [Balatonföldvár] : Metszéspont Műv. Műhely, [2010]. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-85690-7-7)
gomba - hal - vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8 *** 641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):637.56
[AN 2915134]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4252 /2010.
Bandy, Alex (1945-)
   Chocolate and chess : unlocking Lakatos / Alex Bandy. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 476 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 440-462.
ISBN 978-963-05-8819-5 kötött
Lakatos Imre (1922-1974)
Nagy-Britannia - filozófus - matematikus - külföldön élő magyar személyiség - politikai üldözés - Rákosi-korszak - 20. század - életrajz
1(410)(=945.11)(092)Lakatos_I. *** 323.281(439)"195"
[AN 2915023]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2010.
   Filozófia / főszerk. Boros Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 1434 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2915857]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2010.
Firenzuola, Agnolo (1493-1543)
Dialogo delle bellezze delle donne (magyar)
   A női szépségről / Agnolo Firenzuola ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Molnár Dávid]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 115 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-39-1 fűzött : 1900,- Ft
Itália - szépség - olasz irodalom - nő - eszménykép - művelődéstörténet - dialógus - reneszánsz
111.852 *** 850-83=945.11 *** 930.85(45)"15" *** 316.37-055.2
[AN 2914417]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2010.
Hajdu Péter
   Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből / Hajdu Péter. - [Budapest] : Trefort, 2010. - 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-446-450-1 fűzött : 3500,- Ft
filozófiatörténet
1(091)
[AN 2915665]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2010.
   A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága / szerk. Boros Gábor. - Budapest : L'Harmattan : NMFT, 2010. - 323 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 1.). (NMFT közlemények, ISSN 2060-3622 ; 5.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-240-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - Közép-Európa - filozófiatörténet - szocialista filozófiai rendszer - 1945 utáni időszak - irodalmi élet
1(439)"196/198" *** 1(4-11)"194/198" *** 894.511(091)"195/198"
[AN 2915074]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2010.
Losoncz Alpár (1958-)
   Merleau-Ponty filozófiája / Losoncz Alpár. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 308 p. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-40-7 fűzött : 3200,- Ft
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
Franciaország - filozófus - fenomenológia - egzisztencializmus - 20. század
1(44)(092)Merleau-Ponty,_M. *** 165.62 *** 141.32
[AN 2913894]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2010.
Rozsnyai Ervin (1926-)
   Közösségi társadalom és filozófia : tanulmány / Rozsnyai Ervin. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 119 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88582-0-7 fűzött
filozófiatörténet - 18. század - 19. század
1(100)"17/18"
[AN 2916953]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2010.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (magyar)
   Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról / F. W. J. Schelling ; [ford. Boros Gábor és Gyenge Zoltán] ; [tanulm. Boros Gábor, Gyenge Zoltán, Weiss János]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 121, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-42-1 fűzött : 2400,- Ft
Németország - filozófus - szabadság - 18. század - 19. század
1(430)Schelling,_F._W._J. *** 123
[AN 2914288]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2010.
Szécsényi Endre (1965-)
   Szépség és szabadság : eszmetörténeti tanulmányok / Szécsényi Endre. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 216 p. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 978-963-236-044-7 fűzött : 2200,- Ft
Nagy-Britannia - eszmetörténet - filozófiatörténet
1(410)"17/19" *** 316.75(410)"17/19"
[AN 2914533]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4261 /2010.
Abbestee, Nita
Jugendbibel (magyar)
   Ifjúsági Biblia / Nita Abbestee ; [az illusztrációkat kész. Rachel Ritman-Kleingeld, Heinz Dobrovolny] ; [közread. az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája Lectorium Rosicrucianum]. - Úny : Arany Rózsakereszt Nk. Iskolája, 2009. - 351 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-50-4 kötött
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat - ifjúsági könyv
225.07(02.053.2)
[AN 2913115]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2010.
Andrews, Jackie
100 Bible stories for children (magyar)
   100 történet a Bibliából gyermekeknek, ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val Biro megrajzolta. - 3. kiad. - Budapest : Officina Junior, cop. 2010. - 203, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-76-0 kötött : 3450,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2918620]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2010.
Bell, George
Die Dich segnen, sind gesegnet (magyar)
   Akik áldanak téged, azok áldottak : bibliatanulmányok Bálám áldásmondásairól : 4 Mózes 22-24 / George Bell & Hugo Bouter. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-46-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Számok könyve
áldás - bibliamagyarázat
221.14.07 *** 265.9
[AN 2916249]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2010.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Diener eurer Freude (magyar)
   Örömötök szolgái : elmélkedések a papi lelkiségről / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) ; [ford. Németh Attila, Szabó László]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2010. - 100 p. ; 19 cm. - (Kis út, ISSN 2061-5477 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-242-7 fűzött : 1300,- Ft
katolikus egyház - papság - lelkipásztorkodás
282 *** 254 *** 248.3 *** 254.32
[AN 2914530]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2010.
Berkesi Gábor
   Bartimeus : evangelizációs igehirdetések a Csapókertben / Berkesi Gábor ; [kiad. a Debrecen-csapókerti Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-csapókerti Ref. Egyházközs., 2009. - 48 p. ; 19 cm
Fűzött
prédikáció
252
[AN 2914230]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2010.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2010. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-300-965-9 kötött : 3700,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2918619]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2010.
Börönte Márta
   Csillaggyertyafény : szívet nyitogató írások / Börönte Márta. - Budapest : [Rákosszentmihály-sashalmi Evangélikus Egyházközség], 2009. - 171 p. : ill., színes ; 21 cm
Kiad. a Rákosszentmihály-sashalmi Evangélikus Egyházközség
ISBN 978-963-06-7990-9 kötött
vallásos irodalom - meditáció - prédikáció
244 *** 252 *** 242
[AN 2912975]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2010.
Boulad, Henri (1931-)
   Lehetséges egy másik világ : válogatott szentbeszédek / Henri Boulad ; [... ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2010. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 15.)
ISBN 978-963-9554-92-4 fűzött : 350,- Ft
vallásos irodalom - társadalmi probléma - globális probléma - globalizáció - prédikáció
244 *** 304 *** 316.323.64 *** 252
[AN 2912654]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2010.
Boulad, Henri (1931-)
   A világ jövője a kezetekben van : válogatott szentbeszédek / Henri Boulad ; [... ford. Tompa Mária]. - Kecskemét : Korda, 2010. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 16.)
ISBN 978-963-9554-93-1 fűzött : 350,- Ft
prédikáció
252
[AN 2912660]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2010.
Ciardi, Fabio (1948-)
Seguire Gesù (magyar)
   Hogyan kövessem? : válasz Jézus hívására / Fabio Ciardi ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2010. - 110 p. ; 19 cm. - (Kis út, ISSN 2061-5477 ; 1.)
ISBN 978-963-236-241-0 fűzött : 1400,- Ft
katolikus egyház - papság - szerzetesség - misszió
254 *** 282 *** 266 *** 271
[AN 2914521]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2010.
Deák András
   Kopernikusz leányához a hitről / Deák András ; [kiad. a Váci Egyházmegyei Hatóság]. - Vác : Váci Egyházmegyei Hat., 2009. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8626-6 fűzött
hit
248.1
[AN 2915921]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2010.
   Elmélyülés : 2009-2010 / [szerk. ... Szabóné Mátrai Marianna et al.]. - Budapest : Luther, 2009. - 517 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
ISBN 978-963-9571-96-9 fűzött
egyházi év - evangélikus egyház - munkaterv
264-041 *** 284.1
[AN 2917578]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2010.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Via crucis (magyar)
   Keresztút / Josemaría Escrivá ; [ford. Gömöri Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-179-3 fűzött : 1000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2916564]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2010.
   Főiskolai áhítatok : válogatás, 1994-2009 / [vál.] Csorba Péter, Hodossi Sándor ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - [Debrecen] : KFRTF, 2010. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7288-45-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 2913025]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2010.
Gossweiler, Albert
Wer ist Jesus Christus? (magyar)
   Kicsoda Jézus Krisztus? / [a mű írója Albert Gossweiler]. - Budapest : Evangéliumi K., [2009], cop. 1996. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-59-8 fűzött
krisztológia
232
[AN 2916456]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2010.
Hagee, John
Life's challenges your opportunities (magyar)
   Problémamegoldás a Biblia alapján / John Hagee ; [ford. Kiss Márk]. - [Budapest] : Amana 7, cop. 2010. - 302 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7657-10-8 fűzött
ISBN 963-7657-10-X
életvezetés - bibliamagyarázat
22.07 *** 613.865
[AN 2912669]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2010.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
How you can be led by the spirit of god (magyar)
   Hogyan vezet Isten szelleme / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2010. - 150 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 29.)
ISBN 978-963-7303-38-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2912648]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2010.
Hengel, Martin (1926-2009)
Studien zum Urchristentum (magyar)
   Őskeresztény történetírás / Martin Hengel ; [ford. Koczó Pál]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 201 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-155-9 fűzött : 1300,- Ft
Biblia. Újszövetség
őskereszténység - történetírás - bibliamagyarázat
281 *** 930.1 *** 226.07
[AN 2912225]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2010.
Hymns and spiritual songs (magyar)
   Emlékezés és imádat : evangéliumi gyülekezeti énekeskönyv. - Eger : Hárfa, 2009. - 88 p. : ill. kotta ; 20 cm
ISBN 978-963-8292-01-8 fűzött
egyházi énekeskönyv
245
[AN 2916509]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2010.
   Inkarnáció : szentesti liturgia, 2009 / [szerk. Szakács Tamás] ; [kiad. az Ipolyvecei és a Felsőpetényi Evangélikus Egyházközség]. - [Ipolyvece] : Ipolyvecei Evangélikus Egyházközs. ; [Felsőpetény] : Felsőpetényi Evangélikus Egyházközs., [2009]. - 23 p. ; 21 cm
Fűzött
egyházi szertartás - karácsony
264-041.2
[AN 2914373]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jákob / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 3.)
ISBN 978-963-629-448-9 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2913816]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jézus gyermekkora / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 15.)
ISBN 978-963-629-440-3 kötött : 1499,- Ft
Jézus
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2913849]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   József és a zsidók Egyiptomban / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 4.)
ISBN 978-963-629-449-6 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2913827]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Kivonulás Egyiptomból / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 6.)
ISBN 978-963-629-431-1 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2913840]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Mózes és Isten népe / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 5.)
ISBN 978-963-629-430-4 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2913833]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2010.
Kaufmann, Stephen
   First the foundation! : a primer for Christian school education / Stephen Kaufmann ; [publ. by the] ACSI. - Budapest : ACSI, 2009. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7794-3 fűzött
vallásoktatás - didaktika
268 *** 37.017.93 *** 371.3
[AN 2916252]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2010.
King, Martin Luther (1929-1968)
A testament of hope (magyar) (szemelvények)
   A reménység testamentuma : válogatás / Martin Luther King. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Internátusa : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Szociáletikai és Egyházszociológiai Tansz., [2010]. - 170 p. ; 21 cm. - (Szociáletikai füzetek, ISSN 1785-6027 ; 4.)
Fűzött
Egyesült Államok - protestáns lelkész - baptista egyház - belpolitika - 20. század
286.15(73)(092)King,_M._L. *** 323(73)"195/196"
[AN 2916134]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2010.
Kolrep, Kai-Uwe (1967-)
Schöpfung oder Evolution (magyar)
   Teremtés vagy evolúció : kritikus bevezetés / Kai-Uwe Kolrep. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-963-9867-45-1 fűzött
törzsfejlődés - teremtés
213 *** 575.8 *** 231.51
[AN 2916290]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2010.
Kroeker, Jakob
Jeremia (magyar)
   Jeremiás könyvének magyarázata : a lélek legmélyebb titkainak prófétája / Jakob Kroeker ; átd. és kieg. Hans Brandenburg. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-50-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Jeremiás könyve
bibliamagyarázat
224.2.07
[AN 2916650]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2010.
Kuijt, Evert
Bijbelwerk voor verteller en kind (magyar)
   365 bibliai történet gyermekeknek és tanítóknak [elektronikus dok.] : bibliai feladattár / az anyag szerzője Evert Kuijt ... ; ford. ... Körpöly Kálmán és Gilicze András ; az anyagot szerk., átdolg. és kieg., az eredeti kiadásban szereplő versek műfordítását végezte Miklya Zsolt. - Szöveg. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a nyitóképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-88148-7-6
Biblia
vallásoktatás - bibliai történet - gyermekkönyv - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
22.046(02.053.2) *** 268(072)
[AN 2915279]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2010.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Reménykergetők / Lőrincz Sándor. - Kaposvár : Vupe 2008 Kft., 2009. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7400-3 fűzött
Magyarország - vallásos irodalom - híres ember - ezredforduló - interjú
244(047.53) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2913013]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2010.
Magyarországi Evangélikus Egyház
   Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára / [... összeáll. és átd. Prőhle Károly]. - Budapest : Luther, 2010. - 572 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9979-06-2 kötött
Magyarország - evangélikus egyház - szertartás-irodalmi dokumentum
284.1(439) *** 264-1
[AN 2913502]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2010.
   Mózes imája : sábeszi imakönyv : magyar fordítás és fonetikus átírás = Ṫepiyla leMoše : siyḋẇr leleil šaḃḃat : ḃeṫargẇm ẇbeṫaʿatiyq hẇngariy / [főszerk. ... Oberlander Baruch] ; [ford. Simon Sároni] ; [szerk. és a fonetikai átírást kész. Yochanan Posner, Köves Slomó]. - 2. jav. kiad. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes., 2009. - LXXIX, 289 p. ; 21 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul ; 7.)
Gerinccím: Sábeszi imakönyv = Siyḋẇr leleil šaḃḃat
ISBN 978-963-9743-20-5 kötött : 2900,- Ft
zsidó szertartás - sabbath - zsidó imádság
296.381
[AN 2916823]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2010.
Nagy Éva
   Akinek volt bátorsága.. / Nagy Éva ; [... kiad. az Üdvösség Hirdetői Egyház]. - Budapest : Üdvösség Hirdetői Egyh., [2009]. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2916243]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2010.
Remmers, Arend
Der Herr ist Rettung (magyar)
   Ézsaiás könyvének magyarázata : az Úr a megmentő I-II. kötet / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-40-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
bibliamagyarázat
224.1.07
[AN 2916548]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2010.
Rosche, Johannes
Leben in Gottes Hand (magyar)
   Éljünk Isten tenyerén! / Johannes Rosche ; [ford. Őry Miklós] ; [átd. és kibőv. Bánk József]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 131, [9] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-448-1 fűzött : 580,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2918577]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2010.
Scott, Walter G.
   Világvége jóslatok és próféciák / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-050-6 fűzött
világvége - rejtély
236 *** 001.94
[AN 2912685]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2010.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 10. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2009], cop. 1988. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-53-6 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 2916451]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2010.
Székely László (1954-)
   Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről / Székely László ; [szerk., a jegyzeteket összeáll., és az utószót írta Soós Viktor Attila] ; [... fényképeket vál., és a záró tanulmányt írta Bakó Balázs]. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2009. - 275, [5] p., [6] t. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88450-2-3 kötött : 1980,- Ft
Mikes János (1876-1945)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Mikes_J.
[AN 2914935]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2010.
Szigeti Jenő (1936-)
   Barátaink a Bibliából / Szigeti Jenő ; [közread. a] ... Kezdj El Élni Alapítvány. - Budapest : Advent K. ; Kecskemét : Kezdj el élni Alapítvány, 2010. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9577-75-6 fűzött
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2912982]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2010.
Varga László
   A szentgyónásról / Varga László. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Ifj. és Szociális Alapítvány, 2009. - 2 db ; 15 cm
gyónás
265.6
[AN 2912992]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Találkozás a mennyei Atya szeretetével. - 167 p. : ill., színes. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 10.)
ISBN 978-963-86730-7-7 fűzött
[AN 2912994] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A szeretet erősebb a bűnnél. - 64 p. : ill. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 11.)
ISBN 978-963-86730-8-4 fűzött
[AN 2912996] MARC

ANSEL
UTF-84302 /2010.
Veöreös Imre (1914-1999)
   Veöreös Imre-breviárium / [... összeáll. és az életrajzot írta Sárkány Tibor]. - Budapest : Luther, 2009. - 171 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9571-94-5 fűzött : 940,- Ft
Veöreös Imre (1914-1999)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439)(092)Veöreös_I.
[AN 2917570]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4303 /2010.
   Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi alapismeretek / Balogh Lídia [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 124 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
ISBN 978-963-236-236-6 fűzött : 1800,- Ft
esélyegyenlőség - tolerancia - jogvédelem - civil társadalom
316.647.5 *** 323.21(439) *** 342.724(439)(036) *** 342.724(100)(036)
[AN 2914514]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2010.
   Assessing conditional cash transfers as a tool for reducing the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma : REF working paper / Eben Friedman [et al.]. - Budapest : REF, 2009. - 76 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 64-76.
ISBN 978-963-9832-14-5 fűzött
Közép-Európa - cigányság - oktatás - szegregáció - oktatáspolitika - ezredforduló
316.347(=914.99)(4-11) *** 376.7(=914.99)(4-11) *** 37.014.5(4-11)"200" *** 37.06
[AN 2915413]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2010.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   Média és politika / Bajomi-Lázár Péter. - [Budapest] : PrintXBudavár, 2010. - 235 p. ; 19 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 200-220.
ISBN 978-963-88085-4-7 fűzött : 2600,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - médiapolitika - médiatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
316.774(4-11)"199/200" *** 659.3(4-11)"199/200"
[AN 2912932]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2010.
Bartha Eszter
   A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában, 1968-1989 / Bartha Eszter. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2009. - 387 p. ; 23 cm. - (Kelet-európai monográfiák, ISSN 2061-6872 ; 1.)
Bibliogr.: p. 373-387.
ISBN 978-963-236-238-0 fűzött : 3600,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - Magyarország - társadalomtörténet - munkásság - szocialista állam - iparvállalat - Kádár-korszak
316.343.63(439)"196/198" *** 316.343.63(430.2)"196/198" *** 061.5(439) *** 061.5(430.2)
[AN 2914112]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2010.
Brunczel Balázs (1974-)
   Modernitás illúziók nélkül : Niklas Luhmann társadalom- és politikaelmélete / Brunczel Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 319 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-319.
ISBN 978-963-236-249-6 fűzött : 3200,- Ft
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Németország - szociológus - társadalomelmélet - 20. század
316(430)(092)Luhmann,_N. *** 316
[AN 2914127]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2010.
Csesznák Anita
   Módszertani tanulmányok : prognózis elemzések / Oroszné Csesznák Anita, Ugrósdy György. - Budapest : Agroinform, 2009. - 99 p. : ill. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 4.)
Bibliogr.: p. 97-[100]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-898-6 kötött
prognosztika - matematikai modell - mezőgazdaság
303.732.4 *** 338.431 *** 519.86
[AN 2916321]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2010.
Héthy Lajos (1943-)
   Civil beszéd vagy "párt-beszéd"? : az érdekegyeztetés ma / Héthy Lajos. - Budapest : Napvilág, 2010. - 158 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 157-[159].
ISBN 978-963-9697-61-4 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - politikai szociológia - érdekegyeztetés - civil társadalom - rendszerváltás - ezredforduló
316.334.3(439)"198/200" *** 323.21(439)"198/200" *** 331.109.64(439)
[AN 2913804]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2010.
   Egy igazolt praxis felé : újabb eredmények a pszichológiai és a felsőoktatási tanácsadás hazai kutatásaiból / szerk. Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor. - Budapest : Feta, 2009. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Feta könyvek, ISSN 1788-9863 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88170-1-3 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - pályaválasztás - lélektan - serdülőkor - felsőoktatás
316.37-053.6(439)"200" *** 37.048 *** 378 *** 159.922.8
[AN 2915971]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2010.
   Írások a magyarországi beásokról / szerk. Landauer Attila, Nagy Pál ; a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar és a Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület közös kiadványa. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-139-8 fűzött
Magyarország - beás cigányok
316.347(=914.99)(439)
[AN 2915846]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2010.
Jereb Katalin
   A mentor / Jereb Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 35 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-269-175-6 fűzött
egészségügyi és jóléti tevékenység - tanár-diák kapcsolat - kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 37.064.2(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2915695]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2010.
Kovács Teréz (1949-)
   A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása / Kovács Teréz. - [Budapest] : L'Harmattan, 2010. - 256 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-249.
ISBN 978-963-236-247-2 fűzött : 2500,- Ft
Európa - Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - agrártörténet - gazdaságtörténet - szocialista gazdaság - kollektivizálás - 1945 utáni időszak - rendszerváltás
316.343.64(4)(091) *** 330.342.15 *** 338.43(439)"1945/199"
[AN 2914526]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2010.
Őry Kovács Katalin (1973-)
   A Jaraguá do Sul-i magyar kolónia: identitás és történelem : doktori értekezés / Őry Kovács Katalin ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola Modern kori program. - Szeged : SZTE Történettud. Doktori Isk., 2010. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-174.
ISBN 978-963-482-950-8 kötött
Brazília - emigráns - magyarság - 19. század - századforduló
316.347(=945.11)(81) *** 325.25(439)"18/19"
[AN 2915232]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2010.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 20. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-887-3 fűzött : 2900,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 2918530]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2010.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Unokáink is látják őket : nagyszülők a 21. században / Ranschburg Jenő, Lux Elvira, Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 168 p. ; 18 cm. - (Szimpozion, ISSN 2060-7512). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-248-096-1 fűzött : 1150,- Ft
nagyszülő - mentálhigiénia
316.37-055.53 *** 613.865-055.53
[AN 2912351]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2010.
   Társadalmi szerződés / [szerk. Csizmadia László, Németh Miklós Attila, Kemény András] ; [közread. a] Civil Összefogás Fórum. - Budapest : Püski, [2010]. - 246, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-011-1 fűzött
társadalmi szerződés - civil társadalom - reform - ezredforduló - javaslat
316.334.3 *** 323.21(439)"200" *** 316.42
[AN 2913723]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2010.
   Változás.válság.váltás.hu : absztraktok : [a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2009. november 13-14., Debreceni Egyetem] / [szerk. Paksi Veronika, Tibori Tímea]. - Budapest : MSZT, 2009. - 134 p. ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88633-0-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-886333-0-0)
Magyarország - szociológia - konferencia-kiadvány
316(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2917256]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4319 /2010.
Alvó lovagok (új kiadása)
   Lengyel regék és mondák / vál., összeáll., az előszót és a jegyzeteket írta Jerzy Snopek. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8742-7 kötött : 2490,- Ft
néprajz - lengyelek - lengyel irodalom - monda
398.22(=84) *** 884-343(082)=945.11
[AN 2916384]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2010.
Bataille, Georges (1897-1962)
L'érotisme (magyar)
   Az erotika / Georges Bataille. - Jav. kiad. - Budapest : Nagyvilág, 2009. - 361 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9175-44-0 fűzött : 3000,- Ft
nemi élet
392.6
[AN 2916449]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2010.
   A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája : szöveggyűjtemény / szerk. Pilling János. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis K., 2010. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-35-5 fűzött
halál - haldoklás - gyászolás - néprajz - lélektan
393 *** 128 *** 159.942
[AN 2916520]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2010.
Katona Edit
   Feliratos tárgyak = Objects with inscriptions / Katona Edit. - Budapest : Néprajzi Múz., 2009. - 224 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 14.)
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-963-9540-53-8 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - felirat - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 003.62 *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 2914494]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2010.
Kowitt, Holly
SpongeBob's book of excuses (magyar)
   Bocsika!, avagy Szuper kifogások minden alkalomra / írta Holly Kowitt ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág
ISBN 978-963-629-517-2 fűzött : 999,- Ft
vicc - gyermekkönyv
398.94(02.053.2)
[AN 2914734]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2010.
Vorák József (1915-1984)
   Halasi móringlevelek : házassági szerződések Kiskunhalason a XIX. században / Vorák József ; [szerk. Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma János Múz. : Halasi Múzeumalapítvány, 2009. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 31.)
ISBN 978-963-88057-7-5 fűzött
Kiskunhalas - magyar néprajz - házassági szokás - házassági szerződés - történelmi forrás
392.5(=945.11)(439-2Kiskunhalas)(093) *** 347.626(439)
[AN 2912927]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4325 /2010.
Baranyi Mária (1947-)
   Egy előszoba titkai : Horn Gyula közelről, 1994-1998 / Baranyi Mária. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 333, [3] p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-293-046-6 kötött : 2990,- Ft
Horn Gyula (1932-)
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - memoár
323(439)"199"(0:82-94) *** 32(439)(092)Horn_Gy.(0:82-94)
[AN 2913475]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2010.
   EP-kisokos : útmutató az Európai Parlamenthez / [kiad. az Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája]. - Budapest : Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája, cop. 2009. - 100 p. : ill., színes ; 19 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
ISBN 978-92-823-3077-7
Európai Unió. Parlament
útmutató
328(4-62) *** 327.39(4-62)(036)
[AN 2912361]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2010.
   Európa a polgárokért : hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? : mozaik magyar koordinálású projektekről / [szerk. Horváth Katalin]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 16.)
Fűzött
Magyarország - Európa - civil társadalom - testvérváros - ezredforduló
323.21(439)"200" *** 327.33
[AN 2914576]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2010.
   Felgyorsult történelem : 18 beszélgetés a szocializmus bukásáról / szerk. Bába Iván. - Budapest : Demokratikus Átalakulásért Int., 2010. - 403 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8867-90-2 kötött : 1989,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - politikus - interjú
323(439)"198/199"(047.53) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 2913498]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2010.
Halák László (1935-)
   Magyarországon nem éhezhet, nem fázhat senki : dokumentumok az alternatív szocializmus kifejtéséről / Halák László. - Budapest : Pallas Páholy, 2010. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88239-9-1 fűzött
szocializmus
321.74
[AN 2912924]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2010.
   The Nepali security sector : an almanac / Bishnu Sapkota ed. - [Pécs] : Brambauer, 2009. - [10], 365 p. : ill. ; 24 cm. - (Democratic transitions)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86833-7-3 fűzött
Nepál - politikai rendszer - fegyveres testület - jogállam
328(541.35) *** 351.74(541.35) *** 321.7(541.35)
[AN 2914854]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2010.
Pergel Antal
   Harag és elfogultság nélkül : magyar - finn katonai és politikai kapcsolatok, 1939-1944 / Pergel Antal. - Budapest : Püski, 2010. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-012-8 fűzött
Magyarország - Finnország - külpolitika - hadtörténet - két világháború közötti időszak - második világháború
327(439)(480)"192/194" *** 327(439)"193" *** 355.48(480)"1939/1944"
[AN 2913637]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2010.
   A rendszerváltás húsz éve: változások és válaszok / szerk. Bayer József, Boda Zsolt. - Budapest : L'Harmattan : MTA PTI, 2009. - 358 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-246-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 327(439)"199/200"
[AN 2914169]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2010.
Rodríguez Araque, Alí
El socialismo y el partido que lo impulsará (magyar)
   A venezuelai szocializmus és a Venezuelai Egyesült Szocialista Párt : gondolatok a párbeszédhez és a vitához / Alí Rodríquez Araque, Alberto Müller Rojas ; [ford. Rozsnyai Katalin] ; [... kiad. a Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége]. - Budapest : Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége, 2009. - 65, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8375-3 fűzött
Partido Socialista Unido de Venezuela
Venezuela - belpolitika - kommunista párt - ezredforduló
323(87) *** 329.15(87)
[AN 2917045]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2010.
Rónay Miklós (1968-)
   A katolikus egyház külügyi tevékenységének alapjai / Rónay Miklós. - Budapest : Gondolat, cop. 2009. - 340 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 329-340.
ISBN 978-963-693-033-2 fűzött : 3200,- Ft
Vatikán - külpolitika - katolikus egyház
327(456.31) *** 282
[AN 2914503]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2010.
Szili Katalin (1956-)
   Kendőzetlenül : válogatott írások, interjúk, 2002-2009 / Szili Katalin. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2010. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9020-1 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - belpolitika - interjú
32(439)(092)Szili_K.(047.53) *** 323(439)"200"(047.53)
[AN 2918579]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2010.
   Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben / szerk. Hajdú Zoltán. - Pécs : [MTA RKK], 2010. - 147 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2009. szept. 17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-25-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - Kárpát-medence - állam és egyház viszonya - egyházügy - társadalmi felelősség - társadalmi kapcsolat - szubszidiaritás - társadalomföldrajz
322(439) *** 322(4-62) *** 316.6 *** 911.3(4-191)
[AN 2912776]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2010.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottság részére az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán / [összeáll. Móricz Szilvia, Mucsi Tamás, Tanka József]. - Budapest : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2010. - 55 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 165.)
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2010"(036) *** 328(439)"201"
[AN 2914050]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2010.
   Vándorló kisebbségek : etnikai-migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben : tanulmányok / szerk. Kupa László ; ... a PTE és a Bookmaster Kft. közös kiadásában ... - Pécs : PTE : Bookmaster Kft., 2010. - 204 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A Pécsett, 2009. nov. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88772-0-8 fűzött
Közép-Európa - Baltikum - Kárpát-medence - migráció - kisebbség - történeti feldolgozás
325.1(4-11)(091) *** 316.347(=00)(4-11)(091)
[AN 2912693]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4339 /2010.
   1919 : a Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak / szerk. Krausz Tamás és Vértes Judit. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2010. - 283 p. : ill. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 5.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-224-3 fűzött : 2700,- Ft
Európa - magyar történelem - Tanácsköztársaság - diplomácia - nemzetközi helyzet - két világháború közötti időszak - forradalom
943.9"1919" *** 327.5(4)"191" *** 323.272(4)"191"
[AN 2914811]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2010.
   Bocskai István váradi főkapitányt illető levelek / [közzéteszi] Nyakas Miklós ; [a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Bocskai István Munkabizottsága kiadása]. - Debrecen : Nagyvárad : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat Bocskai I. Munkabiz., 2009. - 31 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7194-23-8 fűzött
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - magyar történelem - hadvezér - levelezés - 16. század - történelmi forrás
943.921"159"(093) *** 943.9(092)Bocskai_I.(044)
[AN 2916111]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2010.
Delegan, Mihajlo
   A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938-1945 között / Delehan Mihajlo, Kutassy Ilona. - Budapest : BFL, 2009. - 431 p. ; 28 cm. - (A Kárpát-medence levéltári forrásai. I., Fond- és állagjegyzékek ; 2.)
Magyar és ukrán nyelven
ISBN 978-963-7323-77-5 fűzött
Kárpátalja - levéltár - fondjegyzék
930.253(439.23)(083.8)
[AN 2916390]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2010.
   Exempli causa - Példának okáért : emlékkönyv Oláh József születésének 80. évfordulójára / szerk. Gebei Sándor. - Debrecen : Oláh Cs., 2010. - 240, [15] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 978-963-06-8906-9 fűzött
Oláh József (1930-2008)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - memoár - emlékkönyv
930.1(439)(092)Oláh_J.(0:82-94)
[AN 2915506]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2010.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom / Ferdinandy Mihály. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 113 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-37-7 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - történetfilozófia - kultúra - nemzetiség - 19. század
930.1 *** 323.15(=00)(439)"18" *** 008(439)
[AN 2914404]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2010.
   Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez / sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Mészáros Kálmán. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Köre, 2008-2010. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-86608-8-6
Esze Tamás (1666-1708)
Tarpa - magyar történelem - 17. század - Rákóczi-szabadságharc - helytörténet - katonatiszt - történelmi forrás
943.9"169/170"(093) *** 355(439)(092)Esze_T.(093) *** 943.9-2Tarpa"169/170"(093)
[AN 2750334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1707-1709. - 2010. - 193 p. - (Folia Rákócziana, ISSN 0139-3340 ; 10/2.)
ISBN 978-963-86608-7-9 fűzött
[AN 2916339] MARC

ANSEL
UTF-84345 /2010.
Hóman Bálint (1885-1951)
   A magyar hún-hagyomány és hún-monda / Hóman Bálint ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 169, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-210-222-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar őstörténet - magyar néprajz - eredetmonda - hunok - nemzettörténelem
930.8(=945.11) *** 936.91 *** 398.223(=945.11)
[AN 2915602]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2010.
   A III. Bolyky/i Hazaváró Nap : 2009. október 3. / [szerk. Bolykiné Szabó Marianna]. - Budapest : Agroinform, 2009. - 26 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Borítócím: Hazaváró Nap : Mátraderecske, 2009
ISBN 978-963-502-905-1 fűzött
Bolyki család
Mátraderecske - helytörténet - családtörténet
943.9-2Mátraderecske *** 929.52Bolyki
[AN 2916071]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2010.
Kész Barnabás
   Földünk titkai : [a Föld és népei] / [írta és szerk. Kész Barnabás, Tóth Dóra, Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + mell. (32 p. : ill. ; 21 cm). - (Amit a világról tudni kell, ISSN 2061-1927 ; 6.)
ISBN 978-963-9949-19-5 kötött
néprajz - művelődéstörténet - nép - természetrajz - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 39(=00)(100)(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2915463]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2010.
Kubinyi András (1929-2007)
   Tanulmányok Budapest középkori történetéről / Kubinyi András ; [szerk. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba]. - Budapest : BFL, 2009. - 2 db (870, LXXVII p.) ; 24 cm + CD-ROM. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
ISBN 978-963-7323-64-5 fűzött
Budapest - helytörténet - 14. század - 15. század - 16. század - elektronikus dokumentum
943.9-2Bp."13/15"
[AN 2915834]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 447 p.
ISBN 978-963-7323-65-2
[AN 2915838] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 458-870., LXXVII : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 797-870.
ISBN 978-963-7323-66-9
[AN 2915839] MARC

ANSEL
UTF-84349 /2010.
   "Kun-kép" : a magyarországi kunok hagyatéka : tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Rosta Szabolcs] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kiskun Múzeum]. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz. ; [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2009. - 297 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-8652-5 kötött
Magyarország - régészet - kunok - személyi bibliográfia - emlékkönyv
904(439)(=943.46) *** 012Horváth_F.
[AN 2913467]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2010.
Lipcsey Ildikó (1945-)
   103 nap : Budapest román megszállása : 1919. augusztus 4 - 1919. november 14. / Lipcsey Ildikó ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - [Budapest] : MVSZ, 2009. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88010-6-7 fűzött : 1500,- Ft
Románia - magyar történelem - megszállás - forradalmak kora - két világháború közötti időszak
943.9"1919" *** 949.8"1919" *** 341.324(439)"1919"
[AN 2912636]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009-2010]. - 24 db : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22., A Kádár-korszak, 1956-1989 / Rainer M. János. - cop. 2010. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5700-7 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - Kádár-korszak
943.9"1956/1989"
[AN 2915599] MARC

ANSEL
UTF-8


   23., A Harmadik Magyar Köztársaság, 1989-2009 / Romsics Ignác. - cop. 2010. - 108 p.
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-963-09-5701-4 kötött : 1590,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
943.9"1989/200" *** 323(439)"1989/200"
[AN 2915607] MARC

ANSEL
UTF-84352 /2010.
   A második világháború teljes története / [szerk. Duzs Mária et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009-. - ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-134-4
második világháború - hadtörténet
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2890809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Európa visszahódítása : 1944. július - 1944. november. - 2010. - 96 p.
ISBN 978-963-251-142-9 kötött : 1699,- Ft
[AN 2913590] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Szövetségesek a diadal kapujában : 1944. november - 1945. április. - 2010. - 96 p.
ISBN 978-963-251-143-6 kötött : 1699,- Ft
[AN 2913607] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., A tengelyhatalmak bukása : 1945. április - 1945. november. - 2010. - 96 p.
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-963-251-144-3 kötött : 1699,- Ft
[AN 2913628] MARC

ANSEL
UTF-84353 /2010.
   Mindent tudok! 1 / [... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., 2009. - 39, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9952-17-1 kötött
művelődéstörténet - tudomány - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 001(02.053.2)
[AN 2917118]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2010.
   Mindent tudok! 2 / [... ford. Kovács Zsuzsanna]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., 2009. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9952-20-1 kötött
művelődéstörténet - tudomány - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 001(02.053.2)
[AN 2917123]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2010.
   Mindent tudok! 3 / [... ford. Várnai Zsanett]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., 2009. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9952-18-8 kötött
művelődéstörténet - természettudomány - alkalmazott tudomány - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 6(02.053.2)
[AN 2917126]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2010.
   Mindent tudok! 4 / [... ford. Várnai Zsanett]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., 2009. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9952-19-5 kötött
művelődéstörténet - természettudomány - műszaki tudomány - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 62(02.053.2)
[AN 2917129]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2010.
   Nők a magyar tudományban / szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. - Budapest : Napvilág, 2010. - 785 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-54-6 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - tudós - nő - életrajz
929-055.2-057.4(439)
[AN 2913443]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2010.
Őze Sándor (1963-)
   Nemzettudat és historiográfia / Őze Sándor. - [Budapest] : Hamvas Int., 2009. - 271 p. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.: p. 235-243.
ISBN 978-963-87708-4-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - historiográfia - magyar történelem
930.1(439) *** 943.9
[AN 2913260]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2010.
Popély Gyula (1945-)
   Felvidék, 1914-1920 / Popély Gyula ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2010. - 438, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 401-407.
ISBN 978-963-88467-0-9 kötött : 4200,- Ft
Felvidék - Csehszlovákia - magyar történelem - történelem - első világháború - trianoni békeszerződés
943.922"191/192" *** 943.7"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 2912640]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2010.
Sarosácz György
   Slaveni u Zadunavlju prije dolaska Mađara i za vrijeme Arpadovića = Honfoglalás előtti és Árpád-kori szlávok a Dunántúlon / Sarosácz György. - [Budapest] : Krónika, 2009. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8052-16-2 fűzött
Dunántúl - őstörténet - történelem - magyar nyelv - szlávok - honfoglalás előtti kor - Árpád-kor - helységnévtár
930.8(=81)(439.11) *** 943.911(=81)"09/12" *** 809.451.1-311(439.11) *** 943.911-2"09/12"(035.5) *** 914.391.1-2(035.5)
[AN 2915401]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2010.
Szalay Györgyi
   Fit für Ungarn : Wissenswertes über die Ungarn und ihre Kulturstandards / Györgyi Szalay. - Budapest : ISG Personalmanagement Kft., 2009. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8529-0 fűzött
Magyarország - nemzeti karakter
930.85(439) *** 159.922.4(=945.11)
[AN 2912742]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2010.
Széchenyi István (1791-1860)
   Széchenyi összeomlása : az 1848-as napló / ford. és magyarázatokkal ell. Ferdinandy Mihály. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 149 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-43-8 fűzött : 1900,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi személy - politikus - német irodalom - memoár
943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-94) *** 830-94(439)=945.11 *** 943.9"1848/1849"(0:82-94)
[AN 2913999]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2010.
Szuromi Rita
   Átány évszázadai : a rend megtartó ereje a hagyományos falusi társadalomban / Szuromi Rita ; [kiad. Átány község Önkormányzata]. - Átány : Önkormányzat, 2010. - 191 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-963-06-8832-1 kötött
Átány - helytörténet
943.9-2Átány
[AN 2912803]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2010.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1735-1741 / Tóth Krisztina. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2009. - 263 p. ; 25 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 17.)
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 978-963-7234-22-4 fűzött
Esztergom - helytörténet - 18. század - történelmi forrás
943.9-2Esztergom"17"(093)
[AN 2913102]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4365 /2010.
   Afrika ma : tradíció, átalakulás, fejlődés / [szerk. Csizmadia Sándor, Tarrósy István]. - Pécs : Publikon, 2009. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88505-8-4 kötött : 3590,- Ft
Afrika - helyismeret - történelem - kultúra - 20. század - ezredforduló
908.6 *** 96"19/200" *** 316.7(6)
[AN 2914825]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2010.
Barcelona (magyar)
   Barcelona : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Sue Juby, Alexander Stillwell] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Mandl Krisztina]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-39-0 kötött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2917458]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2010.
Berlin (magyar)
   Berlin / főmtárs Małgorzata Omilanowska ; [ford. Bakki Boglárka]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2009. - 352 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-21-5 fűzött
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 2918496]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2010.
Berlin (magyar)
   Berlin : útikalauz / [főszerk. Sylvia Goulding] ; [szerk. Gisela Roberts] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Maráczi Orsolya]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-38-3 fűzött
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 2917472]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2010.
Bramblett, Reid
Rome (magyar)
   Róma / Reid Bramblett & Jeffrey Kennedy ; [ford. Nagy Valéria]. - Budapest : Panemex, 2009. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-25-3 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2918337]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2010.
Brazil (magyar)
   Brazília / [vezetőszerk. Aruna Ghose] ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex, 2009. - 464 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-18-5 fűzött
Brazília - útikönyv
918.1(036)
[AN 2917494]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2010.
Canada (magyar)
   Kanada / [főszerk. Rebecca Miles] ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Panemex, 2009. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-24-6 kötött
Kanada - útikönyv
917.1(036)
[AN 2917543]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2010.
   Catalogul ofertanţilor de turism din Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar = Bihor - Hajdú-Bihar Eurorégió turisztikai szólgáltatóinak[!] katalógusa / [ed. Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea din Oradea]. - Oradea : Ed. Univ. din Oradea ; Budapest : Agroinform, 2009. - 304, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Kötött
ISBN 978-973-759-920-9
 (hibás ISBN 978-063-502-906-8)
Hajdú-Bihar megye - Bihar megye - idegenforgalmi létesítmény - útikönyv
914.984.3(036) *** 914.391.65(036) *** 640.4(439.165) *** 640.4(498.43)
[AN 2916565]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2010.
Cunningham, Antonia
Copenhagen (magyar)
   Koppenhága / Antonia Cunningham ; [ford. Orbán Bernadett]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-30-7 fűzött
Koppenhága - útikönyv
914.89-2Kopenhagen(036)
[AN 2918202]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2010.
Czupryn, Adriana
Switzerland (magyar)
   Svájc / Adriana Czupryn, Małgorzata Omilanowska, Ulrich Schwendimann ; [ford. Bódis Krisztina, Téglásné Rehó Andrea]. - Budapest : Panemex, 2009. - 328 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-11-6 kötött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 2917553]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2010.
Dombóvári Antal (1941-)
   Zarándokhely Rákoshegyen / Dombóvári Antal ; [kiad. Rákoshegyért Alapítvány]. - Budapest-Rákoshegy : Rákoshegyért Alapítvány, 2010. - 57 p. : ill. ; 14x15 cm
Magyar és lengyel nyelven
ISBN 978-963-06-8964-9 fűzött
Budapest. 17. kerület - katolikus egyház - helyismeret - híres ember - szobor - pápa
908.439-2Bp.XVII.(092) *** 725.945(439-2Bp.XVII.) *** 262.13(092)János_Pál,_II. *** 282(439-2Bp.XVII.)
[AN 2917944]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2010.
Duncan, Fiona
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / ... Fiona Duncan és Leonie Glass ; [ford. Bakki Boglárka]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-44-4 fűzött
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 2918160]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2010.
Florence (magyar)
   Firenze : útikalauz / [szerk. Viv Croot, Sue Juby] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Bódis Krisztina]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-41-3 fűzött
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 2917479]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2010.
Gauldie, Robin
Crete (magyar)
   Kréta / [ford. Natonek Klára és Tóth Árpád]. - Budapest : Panemex, 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
Szerző Gauldie, Robin
ISBN 978-963-9825-42-0 fűzött
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 2918293]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2010.
Gerrard, Mike
Paris (magyar)
   Párizs / Mike Gerrard és Donna Daily ; [ford. Dávid Viktória]. - Budapest : Panemex, 2009. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-27-7 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2918450]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2010.
The Greek islands (magyar)
   A görög szigetek / főmtárs. Marc Dubin ; [ford. Thomka István]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2009. - 408 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-06-2 fűzött
Görögország
914.95(210.7)(036)
[AN 2918490]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2010.
Gyenizse Péter (1972-)
   Geoinformatikai vizsgálatok Pécsett : Pécs településfejlődésére ható természeti és társadalmi hatások vizsgálata geoinformatikai módszerekkel : esettanulmány / Gyenizse Péter. - Pécs : PTE TTK Földr. Int. : IDResearch Kft. : Publikon, 2009. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 7.)
Bibliogr.: p. 97-107. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88505-9-1 kötött
Pécs - társadalomföldrajz - térinformatika
911.3(439-2Pécs) *** 681.3.004.14 *** 528.9
[AN 2914827]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2010.
Italy (magyar)
   Olaszország / [főszerk. Fiona Wild]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2009. - 720 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-20-8 fűzött
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2918493]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2010.
Johnson, Lorraine
Toronto (magyar)
   Toronto / Lorraine Johnson és Barbara Hopkinson ; [ford. Király Róbert]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-33-8 fűzött
Toronto (Kanada) - útikönyv
917.1-2Toronto(036)
[AN 2917838]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2010.
   Kultúra a hegyvidéken / [szerk. Balázs Attila, Stoff Csaba, Stumpf András] ; [közread. a] Hegyvidéki Önkormányzat. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2010. - 146 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - helyismeret - híres ember - kulturális élet
908.439-2Bp.XII.(092) *** 316.7(439-2Bp.XII.)(092)
[AN 2914142]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2010.
Leidig, Michael
Vienna (magyar)
   Bécs / Michael Leidig és Irene Zoech ; [ford. Magyarics Péter]. - Budapest : Panemex, 2009. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-45-1 fűzött
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2918307]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2010.
London (magyar)
   London : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Sue Juby] ; [képek Mirco De Cet] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-34-5 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2918458]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2010.
Malatyinszki Szilárd
   A békési települések dinamikus elemzése / Malatyinszki Szilárd. - Békéscsaba : Szumaszi Bt., 2010. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-185.
ISBN 978-963-06-8802-4 fűzött
Békés megye - társadalomföldrajz - munkaerő
911.3(439.175) *** 331.5(439.175)
[AN 2917048]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2010.
Márki-Zay János (1943-)
   Kirándulás Máriacellbe Kőszeg - Máriacell - Sopron útvonalon : útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2009. - 104 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 7-8.)
ISBN 978-963-88551-6-9 fűzött
Burgenland - Stájerország - Alsó-Ausztria - útikönyv
914.363(036) *** 914.364(036) *** 914.362(036)
[AN 2914010]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2010.
   Móra Ferenc Felsőlövőn = Ferenc Móra in Oberschützen / [... szerk. Kállainé Vereb Mária, ... Kapus Béláné, ... Tarjányi József] ; [... kiad. a ... Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - [Kiskunfélegyháza] : Móra F. Közműv. Egyes., 2009. - 15 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88688-1-7 fűzött
Móra Ferenc (1879-1934)
Felsőlövő - Magyarország - helyismeret - író - 20. század
908.439-2Felsőlövő *** 894.511(092)Móra_F.
[AN 2913002]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2010.
Paris (magyar)
   Párizs : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Marion Dent, Sue Juby ; [kép Mirco De Cet] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-35-2 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2918463]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2010.
Pickford, Peter
African safari (magyar)
   Afrikai szafari : az érintetlen vadonokban / Peter és Beverly Pickford ; [... ford. Koncz Katalin]. - Budapest : Geographia, 2009. - 299 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9810-71-6 kötött
Afrika - helyismeret - természeti táj - vadon élő állat - fényképalbum
908.6(084.12) *** 502(6)(084.12) *** 59(084.12) *** 77.04(680)(092)Pickford
[AN 2912734]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2010.
Prague (magyar)
   Prága : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Marion Dent, Alexander Stillwell] ; [térk. John Plumer, Dave Brooker, Paul Hopgood] ; [ford. Bakki Boglárka]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-36-9 fűzött
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2917486]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2010.
Schwinke, Theodore
Prague (magyar)
   Prága / Theodore Schwinke ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex, 2009. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-28-4 fűzött
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2918347]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2010.
Shales, Melissa
Istanbul (magyar)
   Isztambul / Melissa Shales ; [ford. Bódis Krisztina]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-31-4 fűzött
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 2917853]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2010.
Sorensen, Annelise
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Annalise Sorensen, Ryan Chandler ; [ford. Csikszentmihályi Melissa]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-32-1 fűzött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2918067]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2010.
South Africa (magyar)
   Dél-Afrika / főmunkatársak Michael Brett, Brian Johnson-Barker és Mariëlle Renssen ; [fényképészek Shaen Adey, Roger de la Harpe, Walter Knirr] ; [ford. Bánk Judit, Bódis Kriszta és Mandl Krisztina ...]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2009. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-05-5 fűzött
Dél-Afrika - útikönyv
916.80(036)
[AN 2918472]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2010.
Spain (magyar)
   Spanyolország / [főmunkatársak John Ardagh et al.] ; [ford. Vass Tamás. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2009. - 720 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-23-9 fűzött
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2918482]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2010.
Tatai Zoltán (1928-)
   Ajka : tanulmányok, emlékezések, dokumentumok / Tatai Zoltán. - Ajka : Szerző, 2010. - 276 p., [8] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8236-7 fűzött
Ajka - helyismeret
908.439-2Ajka
[AN 2917586]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2010.
   Tér, tálentum, tanítványok. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2010-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-615-5001-01-7
földrajz
91
[AN 2914843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 359 p. : ill., részben térk.
Szerk. Görcs Noémi Lívia, Pirisi Gábor. - A Pécsett, 2009. máj. 12-én "15 éves a doktori iskola" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Kész. Tóth József 70. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-03-1 kötött
Magyarország - Európa - Dél-Dunántúl - földrajz - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - urbanizáció - emlékkönyv
91 *** 911.3(439) *** 911.3(4)
[AN 2914848] MARC

ANSEL
UTF-84400 /2010.
Thailand (magyar)
   Thaiföld / [főszerk. Rosalyn Thiro] ; [ford. Ács Eszter]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 528 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-19-2 kötött
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2917529]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2010.
Tranæus, Tomas
Lisbon (magyar)
   Lisszabon / Tomas Tranæus ; [ford. Mandl Krisztina]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-29-1 fűzött
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 2918150]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2010.
Trigiani, Elaine
Sicily (magyar)
   Szicília / Elaine Trigiani ; [ford. Thomka Judit, Thomka István]. - Budapest : Panemex, 2009. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-43-7 fűzött
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2918423]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2010.
USA (magyar)
   USA / [főszerk. Aruna Ghose] ; [ford. Lorschy Katalin ... és Bódis Krisztina] ; [fényképészek Andy Holligan, Jon Spaull, Peter Wilson]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2009. - 798 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-12-3 fűzött
Egyesült Államok - útikönyv
917.3(036)
[AN 2918453]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2010.
Venice (magyar)
   Velence : útikalauz / [szerk. Asavari Singh] ; [térk. Suresh Kumar] ; [ford. Maráczi Orsolya]. - [Budapest] : Panemex, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-40-6 kötött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2917444]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2010.
Williams, Roger
London (magyar)
   London / Roger Williams ; [ford. Vass Tamás]. - Budapest : Panemex, 2009. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-26-0 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2918452]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4406 /2010.
   Adózási feladatok a települési önkormányzatoknál, 2010 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda, 2010. - 290 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. okt. 31.
ISBN 978-963-9856-10-3 fűzött
Magyarország - adóügy - helyi önkormányzat - helyi adó - törvény - útmutató
352.073.5(439)(094)(036) *** 351.713(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 2915025]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2010.
Balogh Ágnes
   Büntetőjog : különös rész / Balogh Ágnes, Hornyák Szabolcs ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Főiskolai Szak. - 3. átd. kiad. - Pécs : PTE ÁJK, 2009. - 233 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232-233.
Fűzött : 2570,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2916363]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2010.
Bató Szilvia
   A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti hírlapjában, 1841-1844 / Bató Szilvia. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2010. - 230 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 29.)
Bibliogr.: p. 197-218.
ISBN 978-963-9650-61-9 fűzött
Pesti hirlap
Magyarország - büntetőjog - hetilap - reformkor - 19. század
343(439)"184" *** 070(439)Pesti_hirlap"184"
[AN 2913952]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2010.
   Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére / [szerk. Sükösd Ferenc] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2009. - 287 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-296-7 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 2915073]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2010.
European Jurists' Forum (5.) (2009) (Budapest)
   Panel meeting of the 5th European Jurists' Forum : 1-3 October 2009, Budapest = Tagung des 5. Europäischen Juristentages = Délibération professionelle de la 5éme Journée des juristes européens / [ed. ... Gábor Máthé et al.]. - [Budapest] : [MJE], 2009. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Magyar Jogász Egylet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8768-3 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2912713]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2010.
Fézer Tamás (1980-)
   Kártérítési jog / Fézer Tamás. - Budapest : Complex, 2010. - 311 p. ; 25 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2010. jan. 15.
ISBN 978-963-295-080-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - kártérítés - bírósági ítélet - döntvénytár
347.426.6(439)(094.92)
[AN 2912176]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2010.
Gál Judit
   A végelszámolási eljárás / Gál Judit, Kiss Gábor, Zara László. - 4. átd., hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 403 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-258-081-4 fűzött : 6300,- Ft
Magyarország - felszámolás - útmutató
347.736(439)(036) *** 658.1.016.8
[AN 2916417]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2010.
   A harmadik országbeli állampolgárok szociális jogai : kézikönyv / szerk. Gellérné Lukács Éva. - Budapest : Tullius, 2009. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88652-0-5 fűzött
Magyarország - idegenrendészet - migráció - szociális jog - jogszabálygyűjtemény
349.3(439)(094)(036) *** 341.95(439)(094)(036) *** 351.756(439)(094)(036)
[AN 2916517]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2010.
   Határozat/végzés mintatár : a közigazgatási eljárásról szóló (módosított) törvény (Ket) és az anyakönyvi, a birtokvédelmi és a kereskedelmi igazgatás speciális rendelkezéseinek alkalmazásához / szerző Gelencsér József [et al.]. - Pécs : Közig.-módszt. Okt. és Szolg. Bt., 2009. - 439 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 34.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 33.)
Lezárva: 2009. júl. 20.
ISBN 978-963-86965-3-3 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 2915172]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2010.
   Határozat/végzés mintatár : a közigazgatási eljárásról szóló (módosított) törvény (Ket) és az anyakönyvi, a birtokvédelmi és a kereskedelmi igazgatás speciális rendelkezéseinek alkalmazásához / szerző Gelencsér József [et al.]. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2009. - 358 p. ; 20 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 36.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 35.)
Lezárva: 2009. dec. 22.
ISBN 978-963-86965-5-7 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 2916948]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2010.
   A helyi önkormányzatok : tankönyv, kézikönyv / szerk. Fogarasi József. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 682 p. ; 20 cm + CD-ROM
Lezárva: 2009. nov. 30. - Bibliogr.: p. 613-622.
ISBN 978-963-258-079-1 fűzött : 5800,- Ft
Magyarország - helyi önkormányzat - elektronikus dokumentum
352(439)
[AN 2915557]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2010.
   Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai : tankönyv jogi asszisztens képzésben résztvevők számára / Wopera Zsuzsa [et al.] ; szerk. Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2010. - 376 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. dec. 31.
ISBN 978-963-9360-70-9 fűzött
Magyarország - igazságszolgáltatási szervezet - büntető perrendtartás - polgári perrendtartás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8) *** 347.9(439)(075.8)
[AN 2916513]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2010.
   A jegyző helye és szerepe a magyar közigazgatásban / [szerk. Fábián Adrián]. - Pécs : A "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, 2010. - 110 p. ; 21 cm. - (Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények, ISSN 2061-7119 ; 2.)
A Pécsett, 2009. okt. 30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88755-0-1 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - tisztségviselő
352.075.33(439)
[AN 2915474]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2010.
   Jogosultságok : elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga / szerk. Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor, 2009. - 268 p. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-95-4 fűzött
jogelmélet
34.01
[AN 2915390]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2010.
Juhász László
   Csődjog : a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései : egyetemi tankönyv / Juhász László ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2009. - 292 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-9360-63-1 fűzött
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - pénzügyi jog - csőd - egyetemi tankönyv
347.736(439)(075.8)
[AN 2916275]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2010.
Kovács Katalin (1954-)
   Controlled decentralisation: institution-building and regional development in Hungary / by Katalin Kovács, Andrew Cartwright. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2010. - 58, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 78.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-9899-26-1 fűzött
Magyarország - regionális politika - területfejlesztés - ezredforduló
353(439)"200" *** 711.1(439)"200"
[AN 2912791]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2010.
   "A közalkalmazottak jogállása magyarázattal, 2010" / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda, 2010. - 222 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. okt. 23.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9856-09-0)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 2915005]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2010.
   A közigazgatási szervezetrendszer átalakítási kísérletei / [szerk. Csefkó Ferenc] ; [közread.] A "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány. - Pécs : A "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, 2009. - 128 p. ; 23 cm
A Pécsett, 2008. nov. 6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6937-5 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közigazgatási jog - helyi önkormányzat - ezredforduló
352(439)"200" *** 342.5(439)"200" *** 342.9(439)
[AN 2914988]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2010.
   A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet / szerk. Kocsis Miklós, Zeller Judit ; [kiad. a Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány]. - Pécs : PAMA Kv., 2009. - 606 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett, 2009. szept. 25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8675-4 kötött
Magyarország - alkotmány - jogelmélet - ezredforduló
340.12 *** 342.4(439)"198/200"
[AN 2915112]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2010.
   Magyar polgári jog : a polgári törvénykönyv a bírói gyakorlattal / [szerk. és jegyzetekkel ell. Bíró György] ; [közread. a] Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni K., 2009. - 245 p. ; 30 cm
Lezárva: 2009. aug. 31.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9360-08-2)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2916552]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2010.
A megújult bírósági végrehajtás (új kiadása)
   A bírósági végrehajtás / Balogh Olga [et al.] ; [szerk. Sáriné Simkó Ágnes]. - [4. bőv. kiad.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 621 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. nov. 10.
ISBN 978-963-258-076-0 kötött : 8500,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - útmutató - jogszabály
347.952(439)(094)(036)
[AN 2915631]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2010.
Mezei Péter (1981-)
   Digitális sampling és fáljcsere / Mezei Péter ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar [Összehasonlító Jogi Intézet]. - [Szeged] : SZTE ÁJK, 2010. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 231-245.
ISBN 978-963-306-000-1 fűzött
szerzői jog - digitális technika - tömegkommunikáció - fájlcsere
347.78(100) *** 681.3.004.14
[AN 2912918]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2010.
   Mezővárosaink jogélete a 18-19. században / szerk. Homoki-Nagy Mária. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2010. - 158 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-48-0 fűzött
Magyarország - jog - közigazgatás - mezőváros - 18. század - 19. század
352(439)"17/18" *** 34(439)"17/18"
[AN 2913944]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2010.
Molnár Gábor
   Gazdasági bűncselekmények / Molnár Gábor. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 537 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. nov. 10. - Bibliogr.: p. 536-537.
ISBN 978-963-258-077-7 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - gazdasági bűnözés - büntetőjog - útmutató
343.53(439) *** 343.37(439) *** 343(439)(036)
[AN 2916502]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2010.
   "A néppel tűzön-vízen át!" : nemzetőrjelvény : tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2009 / [... szerk. Bokodi-Oláh Gergely] ; [rend., közread.] Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. - Budapest : Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2009. - 90 p. ; 24 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-06-8637-2 fűzött
Magyarország - nemzetőrség - történeti feldolgozás
351.743(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2917477]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2010.
Pokol Béla (1950-)
   Autentikus jogelmélet / Pokol Béla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 207 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-22-1 kötött
jogelmélet - jogfilozófia
340.12
[AN 2912172]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2010.
Prugberger Tamás (1937-)
   A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlítójogi elemzése / Prugberger Tamás, Kenderes György ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2009. - 424 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. okt. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-68-6 fűzött
Magyarország - munkajog - közszolgálat - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8) *** 35.08(439)(075.8) *** 340.5
[AN 2916512]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2010.
Prugberger Tamás (1937-)
   Szociális jog / Prugberger Tamás, Rácz Zoltán, Sztojkóné Hajdú Edit. - Miskolc : Bíbor K., 2009-. - 21 cm
Magyarország - Európai Unió - szociális jog
349(439) *** 349(4-62) *** 36
[AN 2915820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Európai és magyar foglalkoztatás támogatási- és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog : foglalkoztatás elősegítés, álláskeresési támogatás, munkaügyi ellenőrzés. - 2009. - 163 p.
Lezárva: 2009. nov. 30. - Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-9634-99-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - munkavédelem - szociális jog
349.2(439) *** 331.45(439)(094) *** 349.2(4-62) *** 331.45(4-62)(094)
[AN 2915821] MARC

ANSEL
UTF-84434 /2010.
   Segító ötletek : válogatás tíz konferencia előadásaiból, 2000-2009 / [szerk. Nyári Katalin]. - Budapest : Bűnmegelőzők Orsz. Szakmai Szövets., 2009. - 207 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A civil bűnmegelőzés országos konferenciái, ISSN 1788-5507 ; 5.)
ISBN 978-963-87264-4-5 fűzött
Magyarország - bűnmegelőzés
343.85(439)
[AN 2916550]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2010.
   Selected essays of Faculty of Law University of Pécs / [ed.-in-chief Balogh Zsolt György]. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Law, 2009. - 332 p. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 144.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-315-5 kötött
jogtudomány - tanulmánygyűjtemény
34 *** 082
[AN 2915003]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2010.
Stelbaczky Tibor (1971-)
   Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához / Stelbaczky Tibor. - Budapest : Külügymin. : MEH, 2010. - 102 p. ; 21 cm. - (EU-elnökségi füzetek, ISSN 2061-7321)
Fűzött
Európai Unió. Tanács
eljárás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
35.077(4-62)(094)(036)
[AN 2915236]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2010.
   Személyi adat- és lakcímnyilvántartás, hagyatéki eljárás, birtokvédelem, 2010 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda, 2010. - 190 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. dec. 23.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9856-03-5)
Magyarország - adatvédelem - népesség-nyilvántartó - vagyon - hagyaték - jogszabálygyűjtemény
347.669(439)(094) *** 347.235(439)(094) *** 351.755(439)(094) *** 342.721:659.2.012.8(439)(094)
[AN 2915018]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2010.
Szilágyi János Ede (1979-)
   Eredetvédelmi kérdések a borjogban : változó közösségi szabályozás 2009-től / Szilágyi János Ede ; [kiad. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért]. - Miskolc : Novotni K., 2009. - 398 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2008. dec. 1. - Bibliogr.: p. 354-385. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9360-58-7 kötött
Magyarország - kereskedelmi tulajdon - mezőgazdasági jog - bor - védjegy
347.77(439) *** 349.42(439) *** 663.2
[AN 2916251]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2010.
   Szociális igazgatási határozat/végzés mintatár : a közigazgatási eljárásról szóló (módosított) törvény (Ket) és a szociális igazgatási jogszabályok alkalmazásához / szerző Gelencsér József [et al.]. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2009. - 283 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 35.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 34.)
Lezárva: 2009. okt. 22.
ISBN 978-963-86965-4-0 fűzött
Magyarország - szociális igazgatás - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76) *** 351.84(439)(083.76)
[AN 2916941]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2010.
   A tanú védelmének elméleti és gyakorlati kérdései / szerk. Mészáros Bence ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet. - Pécs : PTE ÁJK Gazd. Büntetőjogi Kutint., 2009. - 121 p. ; 24 cm
A Pécsett, 2008-ban rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-276-9 kötött
Magyarország - tanúvédelem - büntetőeljárás
343.143(439) *** 343.852(439)
[AN 2915052]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2010.
   Az új Polgári törvénykönyv : törvényszöveg és tárgymutató / [a tárgymutatót kész. Sáriné Simkó Ágnes]. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 301 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-080-7 fűzött : 4000,- Ft
2009. évi CXX. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2915543]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2010.
Vókó György (1946-)
   Büntetőjogi rehabilitáció és a bűnügyi nyilvántartás : monográfia / Vókó György ; [kiad. Ügyészek Országos Egyesülete]. - Budapest : Ügyészek Orsz. Egyes., 2009. - 249 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-963-06-8355-5 fűzött
Magyarország - jogi rehabilitáció - bűnügyi nyilvántartás
343.294(439) *** 343.982.33(439)
[AN 2915382]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4443 /2010.
   10 éves a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, 2000-2010 / [szerk. Vass Jenő Sándor]. - Budapest : Hokosz, 2010. - 34 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
Magyarország - katona - nyugdíjas - társadalmi szervezet - évkönyv - fényképalbum
355(439) *** 316.37-057.75(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2916581]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2010.
Borók Imre
   Az 1660-as Szejdi-járás és a hajdúvárosok / Borók Imre ; [kiad. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2009. - 67 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88775-0-5 fűzött
Hajdú-Bihar megye - hadtörténet - magyar történelem - 17. század - török hódoltság
355.48(439.165)"1660" *** 943.9"1660"
[AN 2917497]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2010.
Nemere István (1944-)
   Különös magyar háborúk / Nemere István. - Gyöngyös : Régimódi Könyvesbolt, [2010]. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88604-4-6 fűzött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355.48(439) *** 943.9
[AN 2912103]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2010.
   Várak, kastélyok, erődök : a m. kir. honvédség egyenruhái, felszerelése és csapatnemei : a XIV. és XV. Makói Honvéd Emléknap és Találkozó, 2007, 2008. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2009. - 102 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 107.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88426-1-9 fűzött
Magyarország - Keleti-Kárpátok - erőd - vár - honvédség - egyenruha - fegyvernem - második világháború
623.1(439) *** 623.1(4-191) *** 355(439)"191/194"
[AN 2916547]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4447 /2010.
Mezey Gyula (1944-)
   Kockázat és döntés : monográfia / Mezey Gyula. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2010. - [2], 288 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-84-0 kötött
döntéselmélet - kockázat - egyetemi tankönyv
65.012.22(075.8) *** 519.816(075.8) *** 330.131.7(075.8)
[AN 2914446]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4448 /2010.
   Adózás és számvitel, 2010 / Tomcsányi Erzsébet [et al.]. - Budapest : Ecovit, cop. 2010. - 176 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88743-0-6 fűzött
Magyarország - számvitel - adózás - társadalombiztosítási járulék - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 369(439)(036)
[AN 2913217]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2010.
Csomós György
   Regionális centrumok Magyarországon / Csomós György ; [közread. a Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, 2010. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 133-143.
ISBN 978-963-473-349-2 fűzött
Magyarország - regionalizmus - közigazgatás - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 353(439)"200"
[AN 2916822]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2010.
Dedák István
   Makroökonómia : [elmélet és gazdaságpolitika] / Dedák István. - Budapest : Saldo, 2010. - 266 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 263-265.
ISBN 978-963-638-335-0 fűzött : 2900,- Ft
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2917525]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2010.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Az alternatív energetikai projektek fejlesztéséhez kapcsolódó emisszió csökkentés elszámolásának lehetőségei és feltételei a projektfinaszírozásban / szerző Fogarassy Csaba. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 17 p. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 2.)
ISBN 978-963-269-148-0 fűzött
alternatív energiaforrás - emisszió - projektmenedzsment - finanszírozás
658.14 *** 620.91 *** 504.3.064.2
[AN 2916230]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2010.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Az emisszió-kereskedelem hatása a biomassza alapú alternatív energetikai projektek finanszírozására / szerző Fogarassy Csaba. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 26 p. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 1.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-269-147-3 fűzött
projektmenedzsment - finanszírozás - emisszió - biomassza - energiagazdálkodás
658.14 *** 504.3.064.2 *** 620.95 *** 631.57
[AN 2916227]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2010.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Fenntartható pénzügyi modellek és pénzpiaci termékek az alternatív energiatermelés és fogyasztás ösztönzésére / szerző Fogarassy Csaba. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 24 p. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 3.)
ISBN 978-963-269-149-7 fűzött
pénzügy - pénzpiac - alternatív energiaforrás
336.7 *** 620.91
[AN 2916231]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2010.
Gyenge Balázs
   Csináljunk pénzt! : egy befektetés története / Gyenge Balázs, Vida Imre. - Budapest : Cash Flow Akad. Kft., 2010. - 148 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8751-5 fűzött : 2500,- Ft
tőkebefektetés - siker
658.152 *** 613.865
[AN 2912935]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2010.
Iványi Attila Szilárd (1942-)
   Innováció a vállalkozásfejlesztésben / Iványi Attila Szilárd, Hoffer Ilona. - Budapest : Aula, 2010. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-9698-82-6 kötött
innováció - vállalatirányítás
330.341.1 *** 65.012.4
[AN 2913038]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2010.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2010 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, [2010]. - 303 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-333-6 fűzött
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 2912420]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2010.
Lukács Eszter
   Ázsia tanulmányok / Lukács Eszter, Mayer Ádám, Völgyi Katalin ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Kft., 2010. - 195 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-195.
ISBN 978-963-9819-53-5 fűzött
Ázsia - gazdaságtörténet - gazdasági helyzet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(5)(075.8) *** 338(091)(5)"19"(075.8)
[AN 2913019]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2010.
   A marketing alapjai / [szerk.] Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt : BGF, [2010]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-602-2 kötött : 4200,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2915610]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2010.
Meggyes Ildikó
   A kórházi önkéntesség módszertana / Meggyes Ildikó, Murányi Mónika ; [közread. a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány]. - Budapest : Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány, 2010. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8865-9 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - egészségügy - útmutató
331.102.2(439)(036) *** 364.444
[AN 2912940]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2010.
Menyhárt Anna
   Hétköznapi fogyasztóvédelem / Menyhárt Anna. - Budapest : Liga Szakszerv., 2009. - 64 p. ; 22 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 24.)
Fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 2916951]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2010.
Morvai Gábor
   Mindennapi élelmiszerbiztonság / [szerzők Morvai Gábor, Joó Imre]. - Debrecen : Fome, 2010. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-5-9 fűzött
Magyarország - élelmezés-egészségügy - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036) *** 663/664
[AN 2916051]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2010.
   A művészet gazdaságtana - a közgazdaságtan művészete (-e?) : Tudomány-napi konferencia, 2009. november 10. / [szerk. ... Balázs József] ; [rend., közread. a] Harsányi János Főiskola. - Budapest : Harsányi J. Főisk., 2010. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9838-04-8 fűzött
gazdaságtan - kommunikáció - felsőoktatás - művészet - konferencia-kiadvány
33 *** 316.77 *** 378 *** 7 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2913030]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2010.
Papp József (1954-)
   A magyar gazdasági csoda : új paradigmák az adózásban és a vállalkozásfejlesztésben / Papp József. - Pécs : Alexandra, 2010. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-239.
ISBN 978-963-297-198-8 fűzött
Magyarország - gazdasági reform - adópolitika - vállalkozásfejlesztés - ezredforduló
332.021.8(439)"200" *** 336.2(439)"200" *** 338.246.027(439)"200"
[AN 2915524]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2010.
   Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből / szerk. Katona Klára. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 130 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
ISBN 978-963-361-985-8 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - hitelügy - egyetemi tankönyv
336.77(439)(075.8)
[AN 2916467]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2010.
Roóz József (1944-)
   Az emberierőforrás-menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2010], cop. 2006. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-670-1 kötött : 3350,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2915437]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2010.
Sági Judit (1972-)
   Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei : az üzleti szakügyintéző képzés tankönyve / Sági Judit. - Budapest : Saldo, 2009. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 978-963-638-323-7 fűzött : 3800,- Ft
tőzsde - értékpapír - egyetemi tankönyv
336.76(075.8)
[AN 2912398]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2010.
The Sandler rules (magyar)
   A sikeres eladás 49 pontja - elméletben és gyakorlatban : a David H. Sandler, a Sandler értékesítési rendszer megalkotója által kidolgozott alapelvek, amelyek révén Ön is megsokszorozhatja sikeres üzletkötéseit / összeáll. David Mattson ; [ford. Költő András]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 211 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: A Sandler-szabályok
ISBN 978-963-05-8834-8 fűzött
eladás - kereskedelmi technika - marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2912652]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2010.
Sebestyén Tamás (1980-)
   A közgazdaságtan alapjai / Sebestyén Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2009. - X, 186 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-284-4 fűzött : 1800,- Ft
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2914996]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2010.
Siklósi Máté (1977-)
   Az utazásról közérthetően / [szerző Siklósi Máté]. - Debrecen : Fome, 2010. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-77615-7-3 fűzött
Magyarország - turizmus - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036) *** 338.48
[AN 2916040]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2010.
Smith, Melanie
Health and wellness tourism (magyar)
   Egészségturizmus : gyógyászat, wellness, holisztika / Melanie Smith, Puczkó László ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 427 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 405-420.
ISBN 978-963-05-8806-5 fűzött
gyógyturizmus
338.48(100) *** 613
[AN 2913726]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2010.
   A számviteli törvény, 2010. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 117 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-777-7 fűzött : 750,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 2913660]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2010.
   Az új adójog magyarázata, 2010 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) / Fejes Eszter [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 1013 p. ; 21 cm
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-258-082-1 kötött : 12500,- Ft
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 2915360]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2010.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése : elemzés a beszámolók alapján / Bíró Tibor [et al.] ; [szerk. Pucsek József]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, [2010], cop. 2007. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-394-704-3 fűzött : 3100,- Ft
vállalkozás - mérlegkimutatás - gazdasági elemzés
657.372.012.12
[AN 2915426]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2010.
   Vezetői számvitel / Bosnyák [et al.]. - Budapest : Saldo, 2010. - 297 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 296-297.
ISBN 978-963-638-339-8 fűzött : 3500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2917398]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4475 /2010.
   15 éves a "Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye : jubileumi kiadvány / [szerk. Szalóki Miklós, Szentpéteri Anita]. - Újszász : "Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Int., [2009]. - 62, [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
"Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Újszász)
Szolnok - egészségügyi intézmény - szenvedélybetegség - elmegyógyászat
364.444.046.6(439-2Szolnok) *** 364.272 *** 616.89
[AN 2917625]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2010.
   Emlékkönyv : Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdúsági Lakásotthonok, 1999-2009 / [szerk. Bíró István, Antal Tünde]. - [Hajdúnánás] : [Hajdúsági Lakásotthonok], 2009. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - gyermekvédelem - gyermekotthon
364.65-053.2/.6(439.165)
[AN 2913491]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2010.
Gaál Éva
   Gyermekeink védelmében / Gaál Éva. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-55-0 fűzött
lelki trauma - vallásos nevelés - olvasáslélektan - családi nevelés
364.264.2 *** 37.017.93 *** 37.018.1 *** 028
[AN 2916329]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2010.
Guide to the implementation of the world programme of action for youth (magyar)
   Nemzetközi ifjúsági akcióprogram : ajánlások és elképzelések az ifjúság mindennapi valóságával és kihívásaival foglalkozó stratégiák és programok létrehozására / [ford. Domokos Tamás] ; [közread. az] Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ. - Szeged : EIKKA, 2009. - 158 p. ; 24 cm
A United Nations Department of Economic and Social Affairs programja. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87084-7-2 fűzött
ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - ifjúságvédelem - ezredforduló
364.65-053.6 *** 316.37-053.6(100)"200"
[AN 2916811]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2010.
Hoyer Mária
   Sóvárgás és szenvedés : az addiktív keresés mélylélektani megközelítése / Hoyer Mária. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 211 p. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Elméletek - modellek, ISSN 1787-7393 ; 7.)
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-236-251-9 fűzött : 2300,- Ft
káros szenvedély - szenvedélybetegség - pszichoterápia
364.272 *** 613.83 *** 615.851
[AN 2917465]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2010.
   Mentális akadálymentesítés : elvek, etika, gyakorlat / [szerk. Gruiz Katalin] ; [kiad. a Down Alapítvány]. - Budapest : Down Alapítvány, cop. 2009. - 212 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8251-0 fűzött
értelmi fogyatékos - szociális rehabilitáció - elektronikus dokumentum
364.048.6 *** 364.65-056.37
[AN 2914654]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2010.
   Szociális munka az egészségügyben = Social work in health care / [szerk.] Thomas R. Lawson, Fábián Gergely. - Nyíregyháza : DE EK : [Louisville, Ky.] : Kent School of Social Work Univ. of Louisville, 2009. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Egészségügyi szociális munka könyvtára, ISSN 1788-3520 ; 2.)
A Louisville-ben, 2007. szept. 13-án "Joint Hungarian - American Conference on Social Work in Health Care" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-348-5 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - szociális ellátás - szociális gondozás - egészségügy - ezredforduló
364.442(439)"200" *** 364.442(73)
[AN 2914549]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2010.
   A szociális szolgáltatási rendszer folyamatai 2002-2007 között / szerk. Mester Dániel ; [közread. a] Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. - Budapest : SZMI, 2010. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7366-24-6 fűzött
Magyarország - szociális ellátás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
364.442(439)"200"(083.41)
[AN 2914042]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4483 /2010.
   Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről : a kompetencia alapú megközelítés szerepe / [írták Lannert Judit et al.] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatáspolitika - élethosszig tartó tanulás - szakképzés - kompetencia
37.014.5(439) *** 374 *** 377
[AN 2913909]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2010.
   Budapest University of Technology and Economics Department of Electronics Technology / [ed. Gábor Harsányi et al.]. - Budapest : BME Elektronikai Technológia Tansz., 2009. - 75 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: BME Department of Electronics Technology
Fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Elektronikai Technológia Tanszék
Budapest - elektronika - egyetem - tanszék
378.662.13(439-2Bp.).096
[AN 2913317]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2010.
   Creativity and innovation in lifelong learning / [chief ed. Anita Kardos] ; [publ. by the Tempus Public Foundation]. - Budapest : Tempus Public Foundation, cop. 2009. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - képességfejlesztés
37.013.83(439) *** 371.322.6
[AN 2914725]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2010.
   Doktoriskolánk : a pécsi földtudományi doktori képzés 15 éve : [1994-2009] / szerk. Tésits Róbert, Tóth József ; a PTE TTK FDI kiadványa. - Pécs : Publikon, 2010. - 337 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-00-0 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Földtudományok Doktori Iskola
Pécs - egyetem - földrajz - geológia - doktori képzés
378.4(439-2Pécs).096 *** 91 *** 55 *** 378.21(439)
[AN 2914893]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2010.
   Egész életen át tartó tanulás a három kelet-magyarországi régióban : sikeres partnerségekkel a tanulásért / [szerk. Abari-Ibolya Emese, Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2009]. - 43 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 21.)
Fűzött
Kelet-Magyarország - oktatásügy - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló
37.013.83(439) *** 37.014(439-11)
[AN 2914705]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2010.
   Emlékkönyv : 290 éves a Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó : [2009-2010. tanév] / [szerk. Virágné Katona Zsuzsanna et al.]. - Törökszentmiklós : Bethlen G. Ref. Tagozatos Ált. Isk., Egységes Gyógyped. Módszt. Intézmény és Nevelési Tanácsadó, [2009]. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8343-2 fűzött
Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (Törökszentmiklós)
Törökszentmiklós - általános iskola - egyházi iskola - memoár
373.3(439-2Törökszentmiklós)
[AN 2913756]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2010.
   Emlékkönyv Abkarovits Endre (1910-1989) tanítóképző-intézeti, gimnáziumi és főiskolai tanár születésének 100. évfordulójára / [szerk. Chászárné Simon Alice] ; [összeáll. Pataki József, Sánta Boldizsárné, ifj. Abkarovits Endre] ; [közread. az] Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre. - Eger : EKF Líceum K., 2010. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9894-34-1 fűzött
Abkarovits Endre (1910-1989)
Magyarország - pedagógus - 20. század - emlékkönyv
37(439)(092)Abkarovits_E.
[AN 2914835]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2010.
Emőkey András (1950-)
   A projektoktatás : [tankönyv] / Emőkey András, Bánka Péter ; [kiad. a SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet]. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2009. - 82 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-144-2 fűzött
pedagógia - projekt módszer - egyetemi tankönyv
371.314.6(075.8)
[AN 2915813]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2010.
Gombos Norbert (1970-)
   Tervezés, szervezés és értékelés a mentori munkában / Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 53 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Borítócím: A mentori munka tervezése, szervezése, értékelése. - Bibliogr.: p. 49-53.
ISBN 978-963-269-172-5 fűzött
tanár-diák kapcsolat - pedagógus - módszertan
37.064.2 *** 371.13 *** 371.3
[AN 2915804]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2010.
Huba Judit
   A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve / Huba Judit. - Budapest : Logopédia K., 2010. - 177, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86590-7-1 fűzött
képességfejlesztés - tanulási nehézség - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 371.322.9 *** 371.382
[AN 2915824]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2010.
   Innováció és felsőoktatás / szerk. Kotsis Ágnes, Polónyi István. - [Debrecen] : DE Közgazd.- és Gazdaságtud. Kar, 2010. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-357-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan - kutatás-fejlesztés - oktatásszociológia
378(439) *** 001.8(100) *** 37.014.54(439) *** 378.06(439)
[AN 2916029]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2010.
   Iránytű : pályaorientációs program : módszertani kiadvány / [szerk. Kovács Nikoletta] ; [kiad. XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közmunka Egyesület]. - [Budapest] : XVIII. Ker. PPKE, [2009]. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8240-4 fűzött
pályaorientáció - középfokú oktatás - módszertan - hátrányos helyzetű
37.048 *** 373.5(439) *** 376 *** 371.3
[AN 2912821]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2010.
Keller Márkus (1974-)
   A tanárok helye : a középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar - porosz összehasonlításban / Keller Márkus. - Budapest : L'Harmattan : 1956-os Int., 2010. - 288 p. : ill. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 275-286.
ISBN 978-963-236-248-9 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - Poroszország - oktatástörténet - társadalomtörténet - pedagógus - értelmiség - pedagógiai szociológia - professzionalizáció - középfokú oktatás - 19. század
37.015.4(439)"18" *** 37.015.4(431)"18" *** 371.1(4)"19" *** 316.343.652(439)"18"
[AN 2914120]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2010.
Kiss Albert
   Tudományos diákkör az általános iskolákban : a diákkör létrehozása és működtetése / Kiss Albert ; [kiad. a Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda]. - Zalabér : Zalabéri Ált. Isk., Alapfokú Művészetokt. Intézmény, Óvoda, 2010. - 142 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-06-8863-5 fűzött
Magyarország - általános iskola - szakkör - útmutató
371.84(036) *** 373.3(439)
[AN 2913959]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2010.
   Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek : támpontok az európai uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján / [szakmai vez. és a tanulm. válogatása Tót Éva] ; [szerk. Szegedi Eszter] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - kompetencia - oktatáspolitika
37.014.5(4-62)
[AN 2913888]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2010.
   Kooperatív tanulás a mezőgazdasági szakképzésben : háttértanulmány / [szerk. Rakaczkiné Tóth Katalin]. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2009. - 146 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-103-9 fűzött
Európai Unió - szakképzés - mezőgazdaság - módszertan - projekt módszer
377:63(4-62) *** 371.314.6 *** 371.3
[AN 2915807]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2010.
   Kutatás és képzés : in honorem Orosz Gábor / [szerk. Brezsnyánszky László, Fenyő Imre]. - Debrecen ; Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 292 p. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88052-5-6 fűzött
pedagógia - pedagógusképzés - emlékkönyv
37 *** 371.13
[AN 2916549]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2010.
Lotz János Nyári Diákegyetem (1.) (2009) (Bonyhád)
   A Magyar Nyelv Éve alkalmából megrendezett Lotz János Nyári Diákegyetem publikációi / ... szerk. Lenczné Vrbovszki Judit. - Bonyhád : Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Kollégium, 2010. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Bonyhádi evangélikus füzetek, ISSN 2060-0933 ; 3.)
Rend. a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Bonyhádon, 2009. aug. 3-9. között. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88401-1-0 fűzött
nyelvészet - magyar nyelv - tanulmánygyűjtemény
371.84 *** 80 *** 809.451.1
[AN 2914818]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2010.
   Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére / [szerk. Nagy Tamás] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Budapest] : MKIK, 2010. - 117 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9008-90-8) (mell.)
Magyarország - szakképzés - iskolán kívüli oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
377(439)(072) *** 371.388(072)
[AN 2915661]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2010.
   Műszaki és természettudományos eredmények a Comenius programban / [szerk. Kármán Tímea és Szabó Csilla]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 18.)
Fűzött
Európai Unió - középfokú oktatás - természettudomány - alkalmazott tudomány - nemzetközi együttműködés
372.85 *** 372.86 *** 373.5(4-62)
[AN 2914691]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2010.
Nagy Márta (1947-)
   Kapcsolatrendszerek az iskolában és az iskolán kívül / Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 54 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-269-173-2 fűzött
Magyarország - gyógypedagógia - szülő-pedagógus kapcsolat
376.2/.4(439) *** 37.06 *** 37.018.26
[AN 2915771]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2010.
Nagy Márta (1947-)
   Mentori kommunikáció / Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 52 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-269-174-9 fűzött
gyógypedagógia - kommunikáció - tanár-diák kapcsolat
376.2/.4 *** 37.064.2 *** 316.77
[AN 2915761]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2010.
   Oktatás és képzés 2010 : műhelybeszélgetések 2008 / [szerk. Szegedi Eszter] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2009]. - 147 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - pedagógia - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 37
[AN 2914399]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2010.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   Az inkluzív nevelés pedagógiai kérdései / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 53 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-963-269-171-8 fűzött
integrált oktatás
376.2/.4
[AN 2915748]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2010.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   Kooperatív tanulás, kooperatív technikák : [tankönyv] / Rakaczkiné Tóth Katalin, Gombos Norbert, Nagy Márta ; [kiad. a SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet]. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2009. - 211 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-269-116-9 fűzött
tanulás - egyetemi tankönyv
371.322(075.8)
[AN 2915816]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2010.
   A sajátos nevelési igényű tanulók a mezőgazdasági szakképzésben : háttértanulmányok / [szerk. Rakaczkiné Tóth Katalin]. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2009. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-163-3 fűzött
Magyarország - fogyatékos - esélyegyenlőség - szakképzés - mezőgazdaság - módszertan
376.2/.4(439) *** 377:63(439) *** 371.3
[AN 2915691]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2010.
   "A siker titka a nyelvtudás!" : válogatott cikkek, tanulmányok, 2008-2009 / [szerk. Kelemen Éva, Sárvári Judit] ; [kiad. BME GTK Idegennyelvi Központ]. - [Budapest] : BME GTK Idegennyelvi Közp., 2009. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-431-815-6)
nyelvoktatás - nyelvészet
372.880 *** 800.1
[AN 2913085]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2010.
   "Sínen maradni!" : idősödő munkavállalók, bevándorlók és nők szaktudásának felfrissítése az egészségügyben, szociális területen és a szolgáltatásokban : a "Sínen maradni!" c. projekt tapasztalatairól a 2009. június 4-5-én tartott prágai nemzetközi konferencia összefoglalója, ajánlásai / [szerk. Révai Nóra, Jakabné Baján Ilona]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 17.)
Fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - továbbképzés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
374(4-62)"200" *** 376(4-62) *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 2914668]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2010.
   Szakértői tanulmányutak : útinapló / [szerk. Jenei János és Szilágyi Róbert]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 19.)
Fűzött
Európai Unió - pedagógia - oktatásügy
37 *** 37.014(4-62)
[AN 2914700]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2010.
   Tanulva tanítunk - az oktatás fejlesztéséért : XI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : Hajdúszoboszló, 2009. október 8-10. : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [riportok Komiszár János] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, 2009. - 461 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Gerinccím: XI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló, 2009. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86960-8-3 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2914834]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2010.
   Zrínyi 2009 : a 2009. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, megoldásai és eredményei / Csordás Mihály [et al.] ; [... szerk. Csordás Mihály, Nagy Tibor] ; [közread. a] Mategye Alapítvány. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2010. - 139, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87768-3-9 fűzött : 1470,- Ft
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - alapfokú oktatás - alsó tagozat - példatár
372.851(079.1) *** 371.384
[AN 2912999]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4514 /2010.
Békés Sándor (1940-)
   Vadászok, vadászotthonok 2 / Békés Sándor, Körtvélyesi László. - Pécs : Kódex, 2009. - 205 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87160-9-5 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - vadász - trófea - lakberendezés - dísztárgy - 20. század - ezredforduló
799.2(439)"19/200" *** 639.184 *** 645.5
[AN 2915265]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2010.
Bolze, Daniela
Dressurübungen im Gelände (magyar)
   A ló képzése a terepen / Daniela Bolze ; [ford. Halmi Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Lovas tanácsadó, ISSN 2061-7003)
ISBN 978-963-286-554-6 fűzött
lovaglás - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 2915941]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2010.
Busch, Clarissa L.
Die Hilfengebung des Reiters (magyar)
   Ló és lovas összhangja: a segítségek / Clarissa L. Busch ; [ford. Halmi Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Lovas tanácsadó, ISSN 2061-7003)
ISBN 978-963-286-553-9 fűzött
lovaglás
798.2
[AN 2915952]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2010.
Forgács Róbert
   Anya - nyelv - csavar : nyelvi fejtörők / Forgács Róbert ; Ferenci Fruzsina ill. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 8.)
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-9902-08-4 fűzött : 1490,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 2916479]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2010.
   Környezeti nevelés, különös tekintettel a vizek élővilágára / [kész. a Sporthorgász Egyesületek SZSZB megyei Szövetsége ...]. - Nyíregyháza : Sporthorgász Egyesületek SZSZB M. Szövets., 2010. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9007-2 fűzött
Magyarország - horgászat - felszíni víz - környezetvédelem
799.1 *** 504.45.06(439)
[AN 2916668]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2010.
   Legendák lovasa : jelenetek Buda, Pest, Bécs albumából / ... szerk., a bev. tanulmányt írta, a képeket vál. Buza Péter ; a jegyzeteket kész. Buza Péter és Fónagy Zoltán ; ford. Fónagy Zsófia és Kocziha Magdolna. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes. : OSZK, 2010. - 213 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7537-27-1 kötött
Sándor Móric (1805-1878)
Magyarország - Budapest - lovaglás - híres ember - 19. század - helyismeret - album
798.2(439)(092)Sándor_M. *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 2915096]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2010.
   Magyar vadász enciklopédia / szerk. Faragó Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Totem, [2009]. - 787, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 786-787.
ISBN 978-963-590-398-6 kötött : 14980,- Ft
Magyarország - vadászat
799.2(439) *** 639.1(439)
[AN 2916557]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2010.
Nagy Tibor (1931-)
   Kézilabda mindörökké : ötvenéves a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség, 1959-2009 / Nagy Tibor. - Tatabánya : KEM KSZ, 2009. - 233 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7294-8 fűzött
Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség
Komárom-Esztergom megye - kézilabda - sportszövetség - történeti feldolgozás
796.322(439.115) *** 061.2(439.115)
[AN 2914007]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2010.
Smullyan, Raymond (1919-)
The riddle of Scheherazade and other amazing puzzles, ancient and modern (magyar)
   Seherezádé rejtélye : bámulatos klasszikus és modern fejtörők / Raymond Smullyan. - 6. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - [10], 226 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 978-963-279-088-6 fűzött : 1950,- Ft
logikai fejtörő
793.7
[AN 2915670]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4523 /2010.
   10 éves az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács : jubileumi évkönyv. - [Debrecen] : [Észak-alföldi Regionális Fejleszt. Tcs.], [2010]. - 99 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Kötött
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Észak-alföldi régió - területfejlesztés - regionális politika
711.1(439Észak-Alföld) *** 332.14(439Észak-Alföld)
[AN 2916294]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2010.
   Ahol visszafordul az idő kereke.. : írások a Sóstói Múzeumfalu 30 évéről / szerk. Páll István. - Nyíregyháza-Sóstófürdő : Múzeumfalu Baráti Köre, 2009. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (A sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára, ISSN 1218-0041 ; 9.)
Bibliogr.: p. 102-120.
ISBN 978-963-87655-6-7 fűzött
Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - népi építészet - falumúzeum
069(439-2Nyíregyháza) *** 39(=945.11)(439.161) *** 72.031.4(439.161)
[AN 2914222]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2010.
   Aranyceruza : száz rajz és gondolat az emberről / [szerk. ... Károlyfi Zsófia és Palaics Eszter] ; [az Aranyecset Szalon kiadványa]. - [Budapest] : Aranyecset Szalon, 2010. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8723-2 kötött
Magyarország - grafika - magyar irodalom - ezredforduló - arckép - vers - antológia
76.041.5 *** 76(439)"200" *** 894.511-14(082)
[AN 2913829]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2010.
   Az asszonynak legyen gondja, a szép tiszta, rendes konyha : Tahitótfalu konyhai falvédői az 1900-as évekből / [szerk. Szőnyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula] ; [kiad. Tahitótfalu Község Önkormányzata]. - 2. kiad. - Tahitótfalu : Önkormányzat, [2009]. - 56, [2] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Vál. a Tahitótfaluban 2005. augusztusában megnyílt kiállítás anyagából
ISBN 978-963-06-6509-4 fűzött
Tahitótfalu - magyar néprajz - díszítőművészet - falvédő - folklór - századforduló
745.031.4(439-2Tahitótfalu)"190" *** 39(=945.11) *** 645.23 *** 398.6(=945.11)
[AN 2916558]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2010.
Berszán M. Zsolt (1974-)
   Genezis-projekt : [Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, ... 2010. március 11 - június 20.] / Berszán ; [kurátor Széplaky Gerda]. - Debrecen : Modem, cop. 2010. - 86 p. : ill., részben színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Berszán
ISBN 978-963-88439-7-5 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Berszán_M._Zs. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2915588]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2010.
   Blüh Irén = Irena Blühova / [szerk. Baki Péter] ; [közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2009. - 81 p. : ill. ; 24 cm
Megj. a Kecskeméten, 2009. nov. 13 - 2010. jan. 3. között megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-8383-71-6 fűzött
Blüh Irén (1904-1991)
Szlovákia - fényképész - határon túli magyarság - 20. század - életútinterjú
77.04(437.6)(=945.11)(092)Blüh_I.(047.53)
[AN 2913242]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2010.
Borsos Mihály (1956-)
   Több nyelven egy hazában : ünnepek, emberek, történetek, hétköznapok, fotográfiák = Crossroads of culture : holidays, people, stories, lives, photographs / [fotográfiák ... Borsos Mihály] ; [szövegek ... Horváth György, Borsos Mihály] ; [... a "Társalgó" Galéria kiadványa]. - [Budapest] : "Társalgó" Galéria, [2009]. - 301, [2] p. : ill., részben színes ; 25x32 cm
ISBN 978-963-88568-0-7 kötött
Magyarország - néprajz - kisebbség - naptári szokás - népviselet - fényképalbum
77.04(439)(092)Borsos_M. *** 39(=00)(439)(084.12)
[AN 2914269]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2010.
Brown, Glenn (1966-)
   Glenn Brown : [2010. február 06 - 2010. április 11.] / [kurátor ... Laurence Sillars, Francesco Bonami] ; [kiad. ... Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum ...]. - Budapest : Lumú, [2010]. - 33 p. ; 31 cm
Fűzött
Nagy-Britannia - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(410)(092)Brown,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2917695]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2010.
Csáki Róbert (1964-)
   Csáki Róbert, 2009 / [előszó Nátyi Róbert] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria, "Társalgó" Galéria. - [Budapest] : MNG : "Társalgó" Galéria, cop. 2009. - 63 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88568-1-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csáki_R.
[AN 2914932]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2010.
Csete László (1929-)
   A vidék fenntartható fejlődése : a vidék fejlődésének fenntarthatósága hétköznapi megközelítésben / Csete László, Láng István. - Budapest : MTA Törttud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2009. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p.: 169-[171].
ISBN 978-963-508-585-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés
711.1(4-62) *** 711.1(439)
[AN 2916304]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2010.
Darida Veronika (1978-)
   Művészettapasztalatok : fenomenológiai megközelítések / Darida Veronika. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 141 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-061-4 fűzött : 1900,- Ft
művészetelmélet - színházesztétika - fenomenológia
7.01 *** 792.01 *** 165
[AN 2914134]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2010.
   Degas-tól Picassóig : családi füzet. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.], [2010]. - 9, [2], 9 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kész. a Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban 2010. jan. 28 - ápr. 25. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Franciaország - festészet - művészetesztétika - 19. század - 20. század - gyermekkönyv
75(44)"18/19" *** 75.01(02.053.2)
[AN 2913563]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2010.
   Degas-tól Picassóig : francia mesterművek a moszkvai Puskin Múzeumból : Szépművészeti Múzeum, 2010. január 28. - április 25. = Degas to Picasso : French masterpieces from the Pushkin Museum, Moscow : Museum of Fine Arts, Budapest, 28 January - 25 April, 2010 / [rend. és szövegek Tóth Ferenc] ; [a katalógust szerk. Irina Antonova]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2010. - 267 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-7063-72-5 fűzött
Franciaország - festészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2913532]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2010.
Dobrik István (1948-)
   Kalló László / Dobrik István. - Miskolc : HOM, 2009. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 20.)
borító- és gerinccím: Kalló László festőművész. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9271-88-3 fűzött
Kalló László (1925-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Kalló_L.
[AN 2914144]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2010.
Faludi Ildikó
   A gödöllői kastély = The palace of Gödöllő = Das Schloss von Gödöllő = Le château de Gödöllő / Faludi Ildikó ; [fotó Kresz Albert] ; [kiad. a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum]. - 2. utánny. - [Gödöllő] : Gödöllői Kir. Kastélymúz., 2010, cop. 1998. - 149 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
Kötött
 (hibás ISBN 963-04-9662-3)
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
Gödöllő - kastély
728.82(439-2Gödöllő)
[AN 2915441]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2010.
   Fotográfusok városa : az Esztergomi Art Fotográfiai Stúdió jubileumi kiadványa = Town of the photographers : the Esztergom Art Photography Studio's jubilee publication / [szerk. Balla András, Balla Gergely]. - Esztergom : [Esztergomi Art Fotográfiai Stúdió], 2009. - 139 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8161-2 fűzött
Esztergom - fotóművészet
77.04(439-2Esztergom)
[AN 2914792]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2010.
Frankl Aliona (1954-)
   Dunakavics / Frankl Aliona fotóival ; [a szövegeket vál. Katona Zsuzsa]. - [Budapest] : Tiara, 2010. - 82 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-88637-0-6 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - antológia
77.04(439)(092)Frankl_A. *** 894.511-822
[AN 2913883]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2010.
Frankl Aliona (1954-)
Dunakavics (angol)
   Reflections on the Danube / photos by Aliona Frankl ; [lyrics ... sel. by Zsuzsa Katona] ; [transl. István Tótfalusi]. - [Budapest] : Tiara, 2010. - 82 p. : ill. ; 28 cm
Kötött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - antológia
77.04(439)(092)Frankl_A. *** 894.511-822
[AN 2913859]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2010.
Halász Károly (1946-)
   Privát adás : fotómunkák, 1971-79 = Private transmission : photoworks, 1971-79 / Halász Károly ; [szöveg ... Aknai Katalin] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2010. - 10, [53] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9800-05-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Halász_K.
[AN 2913786]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2010.
Karczag Ákos
   Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei : várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig / Karczag Ákos, Szabó Tibor. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 758 p. : ill., színes ; 31 cm + térk.
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-60-7 kötött : 14000,- Ft
Erdély - Partium - Bánát - katonai létesítmény - vár - várkastély - régészet
725.182(439.21)"10/18" *** 623.1(439.21)"10/18" *** 904(439.21)"10/18"
[AN 2913958]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2010.
Kiss Márta (1974-)
   ...mögött : Székesfehérvár, Pelikán Galéria, 2010. március 6 - április 2. / Kiss Márta ; [szöveg ... Weiner Sennyey Tibor, Kiss Márta]. - Székesfehérvár : Pelikán Galéria, [2010]. - [27] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kiss_M. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2913797]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2010.
   Kogart Kortárs Művészeti Gyűjtemény, 2009 / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [kiad. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2010]. - [178] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2010. márc. 2-28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88206-3-1 fűzött
Magyarország - Budapest - képzőművészet - művészeti gyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 069.017(439)Kogart *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2913901]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2010.
Miskolci Téli Tárlat (20.) (2009-2010)
   XX. Miskolci Téli Tárlat : 2009. december 5 - 2010. január 16. : festészet, grafika, szobrászat / [a kiállítást rend. Kákóczki András, Urbán Tibor] ; [a katalógust szerk. Kákóczki András] ; [közread. a] Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum - Rákóczi-ház. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., [2009]. - [72] p. : ill., színes ; 27 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-88642-0-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2915901]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2010.
Molnár Vera (1924-)
   Vera Molnar, Cézanne : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010. február 3 - április 25.] : [Museum of Fine Arts, Budapest, February 3 - April 25, 2010] / [kurátor Geskó Judit, Kumin Mónika]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2010. - 63, [8] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A 19. és 20. századi gyűjtemény kabinetkiálításai, ISSN 2060-7768 ; 3.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7063-73-2 fűzött
Molnár Vera (1924-)
Cézanne, Paul (1839-1906)
Magyarország - Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Molnár_V. *** 75(44)(092)Cézanne,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2913488]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2010.
   Művészek a felsőoktatásban : a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium, a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, a Művészetek Kincsesháza és a Vaszary Képtár kiállítása / [szerk. Szabó Zsófia, ... Ország László]. - Kaposvár : KE Műv. Kar, 2009. - 153 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Kaposvárott, 2009. nov. 9-től dec. 13-ig tartott kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87421-6-2)
Magyarország - képzőművészet - egyetemi tanár - művészetpedagógia - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 37(439)(092) *** 37.036
[AN 2916265]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2010.
Pácser Attila (1953-)
   Lux, lucis : [Budapest Kiállítóterem - Budapest Galéria, ... 2009. július 9 - augusztus 23.] : [Budapest Exhibition Hall - Budapest Gallery, 9 July - 23 August 2009] / Pácser Attila ; [kurátor Török Tamás]. - [Budapest] : [Budapest Galéria], [2009]. - 39 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87630-3-7 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Pácser_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2915822]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2010.
   A Semmelweis Egyetem rektori épületének helyreállítása = Restoration of the central building of Semmelweis University / építészek ... Freivogel Gábor, Kaló Judit ; fotók ... Szél Ágnes ; ... ford. ... Tatár Sarolta. - [Budapest] : Semmelweis, 2009. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9879-58-4 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - építészet - egyetem - restaurálás
727.3(439-2Bp.) *** 72.025.3/.4
[AN 2914788]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2010.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Úrihímzéses úrasztali terítők a Beregi, Szabolcsi és Szatmári Egyházmegyében / P. Szalay Emőke. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009. - 312 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 13.)
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-87134-8-3 fűzött
Szabolcs vármegye - Szatmár vármegye - Bereg vármegye - keresztény művészet - kegytárgy - hímzés - népi díszítőművészet - református egyház
746.3.031.4(439.161) *** 247.264(439.161) *** 284.2(439)
[AN 2912207]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2010.
Szombathy Bálint (1950-)
   Pálfalusi / Szombathy Bálint. - Miskolc : MG, 2009. - 131 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 36.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-88042-5-9 fűzött
Pálfalusi Attila (1941-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Pálfalusi_A.
[AN 2915767]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2010.
   Velünk élő örökség : kézművesek a Szentesi Kistérségben = Heritage living with us : craftsmen in the subregion of Szentes / [szerk. Mód László] ; [közread. a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Szentes : Jövőnkért Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2009. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-06-6479-0 kötött
Szentesi kistérség - kézműipar - iparművészet - ezredforduló
745.031.4(439-2Szentes)(092)
[AN 2913937]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4553 /2010.
   Bárdos Szimpóziumok : 25 év, 25 előadás / szerk. S. Szabó Márta. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-362-1 fűzött
zeneelmélet - zeneoktatás
78.01 *** 372.878
[AN 2915505]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2010.
Gál Róbert
   Délibábos Hortobágyon : Huszka Jenő élete és művei / Gál Róbert. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa, 2010. - 167 p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-88317-4-3 kötött : 2490,- Ft
Huszka Jenő (1875-1960)
Magyarország - operett - zeneszerző - 20. század - színielőadás
78.071.1(439)(092)Huszka_J. *** 792.56.091(439)
[AN 2913809]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2010.
Rasmussen, Karl Aage (1947-)
Svjatoslav Richter (magyar)
   Szvjatoszlav Richter, a zongorista / Karl Aage Rasmussen. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2010. - 398 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Soós Anita. - Bibliogr.: p. 383-385.
ISBN 978-963-87764-8-8 kötött : 3490,- Ft
Rihter, Svâtoslav Teofilovič (1915-1997)
Szovjetunió - zenész - zongora - 20. század
786.2.071.2(47)(092)Rihter,_S._T.
[AN 2913595]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2010.
Várady Krisztina (1971-)
   Poulenc: Un soir de neige / Várady Krisztina. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 74 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 15.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-9894-46-4 fűzött
Poulenc, Francis (1899-1963). Un soir de neige
Franciaország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(44)(092)Poulenc,_F.
[AN 2914839]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2010.
Zoltán János (1953-)
   Republic 20 év / Zoltán János. - Pécs : Alexandra, 2010. - 467, [4] p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm
Diszkogr.: p. 451-467.
ISBN 978-963-297-197-1 kötött
Republic (együttes)
Magyarország - könnyűzene - zenekar - interjú
78.067.26.036.7(439)Republic(047.53)
[AN 2915388]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4558 /2010.
   Bauhaus lab - Budapest : film workshop / [szerk. ... Kozma Éva, Peternák Miklós]. - Budapest : C³ Kult. és Kommunikációs Közp. Alapítvány, cop. 2009. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88792-0-2 fűzött
Moholy-Nagy László (1895-1946)
filmrendező - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - filmművészet - kísérleti film
791.43 *** 791.43.071.1(100)(=945.11)(092)Moholy-Nagy_L.
[AN 2917676]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2010.
   "...de még szebb a színház" : írások Belitska-Scholz Hedvig emlékére / [szerk. Somorjai Olga]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 284 p., [28] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-557-7 fűzött
Magyarország - színházművészet - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
792(439) *** 082 *** 012Belitska-Scholtz_H.
[AN 2914824]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2010.
Howden, Martin
Blood rivals (magyar)
   Az örök riválisok / [Martin Howden] ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 164, 123 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
Tart.: Vámpírok és vérfarkasok : Robert Pattinson életrajzaÞ; Vérfarkasok és vámpírok : Taylor Lautner életrajza ; Vampire vs werewolf ; Werewolf vs vampire. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-629-473-1 fűzött : 2499,- Ft
Pattinson, Robert (1986-)
Lautner, Taylor (1992-)
Anglia - Egyesült Államok - színész - 21. század
791.43.071.2(410)(092)Pattinson,_R. *** 791.43.071.2(73)(092)Lautner,_T.
[AN 2914735]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2010.
Peskó Zoltán (1937-)
   Zenéről, színházról, zenés színházról / Peskó Zoltán ; a kötet és az egyes tanulmányok bevezetőjét lejegyezte Győri László. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2009. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88317-9-8 kötött : 3990,- Ft
zeneművészet - komolyzene - zenés színjáték
792.5
[AN 2913371]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4562 /2010.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2010. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2915831]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2010.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Francia - magyar kisszótár = Petit dictionnaire français - hongrois / Bárdosi Vilmos. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - [16], 687 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8717-4 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2915681]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2010.
Bíró Ferenc (1937-)
   A legnagyobb pennaháború : Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés / Bíró Ferenc. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 692 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 665-680.
ISBN 978-963-446-560-7 kötött : 4200,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - nyelvész - nyelvújítás - magyar nyelv - 18. század - 19. század
80.001(439)(092)Kazinczy_F. *** 809.451.1-316.1
[AN 2914833]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2010.
Chapman, Rebecca
   Üzleti e-mail angol nyelven = English for emails / [szerző Rebecca Chapman]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 84 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-261-096-2 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - elektronikus posta - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 681.324Internet *** 651.7
[AN 2915416]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2010.
Dezsényi István
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerző Dezsényi István]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010. - 132 p. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8781-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2915837]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2010.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Ógörög - magyar szótár / szerk. Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1990. - 1240 p. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Ógörög - magyar nagyszótár
ISBN 978-963-05-6522-6 kötött
ógörög nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=75=945.11
[AN 2915835]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2010.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - 2. új, átd. kiad. - Szeged : Maxim, 2010. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86130-5-9 fűzött : 2180,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2915828]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2010.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - horvát kisszótár = Mađarsko - hrvatski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2003. - [8], 579 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - horvát kisszótár
ISBN 963-05-7878-6 kötött
magyar nyelv - horvát nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=862
[AN 2915676]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2010.
Hajdú Mihály (1933-)
   Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink / Hajdú Mihály. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 551 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 17.)
ISBN 978-963-9902-30-5 kötött : 4990,- Ft
családnév - magyar nyelv
809.451.1-313.2
[AN 2916250]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2010.
   Határhelyzetek II : kultúra, oktatás, nyelv, politika / szerk. Kötél Emőke, Szarka László ; [közread. a] Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2009. - 379 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87866-6-1 fűzött
Közép-Európa - Kárpát-medence - oktatásügy - határon túli magyarság - nyelvhasználat - magyar nyelv - kultúra - ezredforduló
809.451.1-07 *** 316.7(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191)"200" *** 376.74(=945.11)(4-11)
[AN 2917135]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2010.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár = Dizionario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010, cop. 2003. - XVI, 688 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai olasz - magyar kisszótár
ISBN 978-963-05-7876-9 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2915683]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2010.
Kiefer Ferenc (1931-)
   Akadémiai magyar - svéd szótár = Ungersk - svensk ordbok / Kiefer Ferenc ; [mtárs ... Kiefer József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1969. - 647 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - svéd szótár = Ungersk - svensk ordbok
ISBN 978-963-05-6022-1 kötött
magyar nyelv - svéd nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=397
[AN 2915855]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2010.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Akadémiai magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2010. - XV, 1115 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano
ISBN 978-963-05-8825-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2915833]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2010.
Lakó György (1908-1996)
   Akadémiai svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok / Lakó György ; [szerk. Fehér József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1969. - XXIV, 1024 p. ; 21 cm
Gerinccím: Svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok
ISBN 978-963-05-6400-7 kötött
svéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=839.7=945.11
[AN 2915851]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2010.
Németh Ervin
   Best English tests / Ervin Nemeth. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2010. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88330-2-0 fűzött : 1500,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2915444]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2010.
   Például Kazinczy : a Magyar Nyelv Éve és Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából "Nincs más haza csak az anyanyelv..." címmel rendezett konferencia előadásai : Sátoraljaújhely-Széphalom, 2009. május 21. / [szerk. Venyigéné Makrányi Margit]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2009. - 91 p. : ill. ; 23 cm. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 6.)
Rend. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Kazinczy Ferenc Múzeum. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9645-06-6 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - nyelvész - nyelvújítás - 18. század - 19. század
80.001(439)(092)Kazinczy_F. *** 894.511(092)Kazinczy_F. *** 809.451.1-316.1
[AN 2916674]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2010.
Pomogátsné Varsányi Klára
   Francia nyelvtani összefoglaló / összeáll. Pomogátsné Varsányi Klára. - [Budapest] : Animus, 2010, cop. 1993. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-88-5 fűzött : 390,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 2915826]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2010.
   Szent Orsolyától Iszaak Babelig : a Magyar - Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatának ülésein elhangzott előadások, 2008-2009 = Ot svâtoj Ursuly do Isaaka Babelâ : doklady, prozvučannye na zasedaniâh Vengerskogo otdeleniâ Vengersko-rossijkoj komissii istorikov, 2008-2009 / [szerk. ... Szvák Gyula] ; [... munkatársa ... Gyimesi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2009. - 304 p. : ill. ; 21 cm. - (Ruszisztikai előadások - nem csak történészeknek, ISSN 2061-6880 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-52-8 kötött
ruszisztika - történettudomány
808.2 *** 930.1
[AN 2914487]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2010.
Zugor István (1903-1984)
   Holland - magyar kisszótár = Nederlands - Hongaars woordenboek / Zugor István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1968. - [4], 860 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai holland - magyar kisszótár
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-05-6499-1)
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 2915686]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2010.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - holland kisszótár
ISBN 978-963-05-6500-4 kötött
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2915692]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4582 /2010.
Sándorfi Edina, M. (1973-)
   A mimézisen túl : Goethe, Fontane és Rilke rejtett esztétikája / Sándorfi Edina. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 275 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 19.)
Bibliogr.: p. 245-273. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-347-8 fűzött
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Fontane, Theodor (1819-1898)
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
német irodalom története - 18. század - 19. század - 20. század - irodalomesztétika
830(091)"17/19" *** 82.01
[AN 2915542]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2010.
   A testbeszéd és a szónoklat : "a retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. A. Jászó Anna]. - Budapest : Trezor, 2009. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8144-34-8 fűzött : 2520,- Ft
retorika - testbeszéd - nem verbális kommunikáció - szónoklásverseny - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
82.085 *** 316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2913655]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2010.
Vermes Albert Péter
   Basics of translation theory and practice : the conceptual foundations of translation as communication / Vermes Albert. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-963-9894-32-7 fűzött
fordítás - egyetemi tankönyv
82.03(075.8)
[AN 2914641]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4585 /2010.
Árpás Károly (1955-)
   Tűnődések, vélekedések / Árpás Károly ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; [Budapest] : Madách Irod. Társ., 2010. - 295 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-71-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - magyar nyelv - nyelvhasználat - történetfilozófia
894.511(091) *** 930.1(439) *** 809.451.1-06
[AN 2916705]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2010.
   Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2008] / [szerk. Serfőző Simon]. - Miskolc : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2009. - 335 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 18.)
ISBN 978-963-9634-93-0 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - konferencia-kiadvány
894.511(091)"200" *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 2915357]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2010.
Kováts Dániel (1929-)
   "Fény s nagyvilág énnékem Széphalom" : a Kazinczy Ferenc emlékhely története és hatása / Kováts Dániel ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2009. - 272 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87221-8-8 kötött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - Széphalom - író - helyismeret - kultusz - 18. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 908.439-2Széphalom"17/18" *** 394.944(439)
[AN 2916526]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2010.
   "Mert annyit érek én, amennyit ér a szó" : szegedi Radnóti-konferenciák / [szerk. Olasz Sándor, Zelena András] ; [közread. a ... SZTE BTK]. - Szeged : SZTE BTK, [2009]. - 232 p. ; 25 cm
A 2009. máj. 11-12-én és 2009. nov. 10-én rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-988-1 kötött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - Szeged - író - egyetem - egyetemi tanár - 20. század - Horthy-korszak
894.511(092)Radnóti_M. *** 378.4(439-2Szeged)"193"(092)
[AN 2913129]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2010.
   Pályatükrök : húsz portré fiatal alkotókról / szerk. Ekler Andrea és Erős Kinga ; Bakos Zoltán fényképeivel ; [közread. a] Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2009. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az előszó és a szerzői életrajzok angol és német nyelven is
ISBN 978-963-9593-90-9 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - író - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)"200"
[AN 2917059]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2010.
   Petőfi Sándor emlékezete Kiskunfélegyházán, 2008-2009 / szerk. Kállainé Vereb Mária ; [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ...]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2009. - 99 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87532-9-8 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Kiskunfélegyháza - író - helyismeret - kultusz - ünnepség
894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439-2Kiskunfélegyháza *** 394.944 *** 061.7(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 2912810]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4591 /2010.
Almond, David (1951-)
The savage (magyar)
   A vadóc / írta David Almond ; ill. Dave McKean ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Pongrác K., 2009. - 78 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88575-3-8 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2913093]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2010.
Almond, David (1951-)
Skellig (magyar)
   Skellig : szárnyak és titkok / David Almond ; [ford. Cséplő Noémi]. - [Budapest] : PTM : Pongrác K., 2009. - 125 p. : ill. ; 22 cm
Megj. "Szárnyak titka" címmel is
ISBN 978-963-88575-0-7 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2913269]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2010.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Válogatott Andersen mesék / [... vál. Csendes Istvánné] ; [ill. G. Tot Tóth Gábor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-90-4 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2915450]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2010.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Kleifarvatn (magyar)
   Hidegzóna / Arnaldur Indriðason ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2010. - 254 p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-87-8 fűzött : 2490,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 2915537]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2010.
Bradbury, Ray (1920-)
The golden apples of the sun (magyar)
   Szép arany almáit a nap / Ray Bradbury. - [Budapest] : Agave Kv., [2010]. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-66-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2912740]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2010.
Car Evgen (1944-)
Štrki umirajo (magyar)
   A gólyák is elpusztulnak : dráma / Evgen Car ; ford. Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Dobronak : Dobronak Községi M. Önkormányzati Nemz. Közösség, 2009. - 67, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87921-6-7 fűzött : 1200,- Ft
szlovén irodalom - dráma
886.3-2=945.11
[AN 2912641]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2010.
Carlyle, Thomas (1795-1881)
Past and present (magyar)
   Egykor és most / Thomas Carlyle ; Ralph Waldo Emerson bev. ; [ford. Katona Gábor] ; [az utószót írta Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 182, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9857-28-5 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 2914308]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2010.
Chance, Karen
Touch the dark (magyar)
   Megérint a sötétség / Karen Chance ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-47-6 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2912691]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Mrs. McGinty's dead (magyar)
   Mrs. McGinty halott / Agatha Christie ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2010. - 275 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2918092]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2010.
Dovlatov, Sergej Donatovič (1941-1990)
Zapovednik (magyar)
   Puskinland ; Ezek vagyunk mi / Szergej Dovlatov ; [ford. M. Nagy Miklós, Páll Erna]. - Budapest : Európa, 2010. - 297, [2] p. ; 20 cm
Egys. cím: Zapovednik ; Naši
ISBN 978-963-07-8907-3 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2918581]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2010.
Dunyach, Jean-Claude (1957-)
Étoiles mourantes (magyar)
   Haldokló csillagok / Jean-Claude Dunyach, Ayerdhal ; [ford. Csuti Emese]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 2 db ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-38-4 fűzött : 4990,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 2914838]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 334 p.
ISBN 978-963-9828-42-1
[AN 2914840] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 292 p.
ISBN 978-963-9828-43-8
[AN 2914842] MARC

ANSEL
UTF-84602 /2010.
Eliot, George (1819-1880)
The mill on the Floss (magyar)
   Büszkeség és ártatlanság / George Eliot ; [ford. Szinnai Tivadar] ; [a jegyzeteket összeáll. Somogyi Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 579, [2] p. ; 21 cm
Megj. "A vízimalom" címmel is
ISBN 978-963-267-077-5 kötött : 3800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2912235]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2010.
   Erzähler des 19. Jahrhunderts / hrsg. von Kálmán Kovács. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 358 p. ; 24 cm. - (Studienmaterialien / Institut für Germanistik an der Universität Debrecen, ISSN 1586-829X ; 9.). (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1585-7948)
ISBN 978-963-473-341-6 fűzött
német irodalom - elbeszélés - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
830-32(082)(075.8)
[AN 2915470]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2010.
Feasey, Steve
Changeling : dark moon (magyar)
   Vérfarkaskölykök : fekete hold / Steve Feasey ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 271 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-629-516-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2913948]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2010.
Feasey, Steve
Changeling : discover the beast within (magyar)
   Vérfarkaskölykök : a szunnyadó vadállat / Steve Feasey ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 239 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-629-515-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2913941]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2010.
Feist, Raymond E.
Rides a dread legion (magyar)
   A rettegés légiója / Raymond E. Feist ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : Beholder, 2010. - 331 p. ; 19 cm
keretcím: Beholder fantasy ; keretcím: Démonháború sorozat
ISBN 978-963-8428-70-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2916604]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2010.
Goudge, Elizabeth (1900-1984)
The little white horse (magyar)
   Holdhercegnő / Elizabeth Goudge ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Pongrác K., 2009. - 248 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88575-2-1 fűzött : 3900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2913084]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2010.
Grace, N. B.
Double trouble (magyar)
   Dupla csavar : Zack és Cody élete 2. / ... N. B. Grace írta ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2010. - 93 p. ; 20 cm
keretcím: The suite life of Zack & Cody
ISBN 978-963-629-498-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2913915]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2010.
Jameson, Bronwyn
Beyond control (magyar)
   Tartós hullám / Bronwyn Jameson ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 245.)
ISBN 978-963-538-145-6 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2913063]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2010.
Jergović, Miljenko (1966-)
Ruta Tannenbaum (magyar)
   Ruta Tannenbaum / Miljenko Jergović ; [ford. Kollár Árpád]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2009. - 299 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 54.)
ISBN 978-963-236-210-6 fűzött : 2800,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2914820]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2010.
Jones, Diana Wynne
Howl's moving castle (magyar)
   A vándorló palota / Diana Wynne Jones ; [ford. Laukó Viktória]. - [Budapest] : Pongrác K., 2010. - 322, [4] p. ; 22 cm + DVD
Kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88575-3-8)
angol irodalom - ifjúsági regény - audiovizuális dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2914453]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2010.
Judah, Aaron
   Macóka meséi / Aaron Judah ; [ford. Tótfalusi István] ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 148, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-889-0 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2916561]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der kleine Mann (magyar)
   Az emberke / Erich Kästner ; [ford. Bor Ambrus] ; [Horst Lemke rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8744-1 kötött : 2390,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2916409]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2010.
Kemp, Paul S.
The twilight war (magyar)
   Az alkonyháború / Paul S. Kemp ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2007-2010. - 3 db ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Árnyékbirodalom. - 2010. - 325, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-9890-61-9 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2912639] MARC

ANSEL
UTF-84615 /2010.
King, M. C.
Superstar secrets (magyar)
   Sztártitkok / ... M. C. King írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 112 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 17.)
ISBN 978-963-629-499-1 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2914422]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2010.
Kirn, Walter (1962-)
Up in the air (magyar)
   Egek ura / Walter Kirn ; [ford. Sullivan Ferenc]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9725-99-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2910156]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2010.
Lennox, Marion
His island bride (magyar)
   Híd a boldogsághoz / Marion Lennox ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 390.)
ISBN 978-963-538-142-5 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2912977]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2010.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump går ombord (magyar)
   Harisnyás Pippi hajóra száll / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2010. - 135 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-463-2 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2915649]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2010.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2010. - 134 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-462-5 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2915653]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2010.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Eis heauton (magyar)
   Elmélkedések / Marcus Aurelius ; [ford. Huszty József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 144, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-09-6197-4 fűzött : 1800,- Ft
ókori latin irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 2918539]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2010.
Masters, Edgar Lee (1869-1950)
Spoon River anthology (magyar) (részletek)
   A Spoon River-i holtak / Edgar Lee Masters ; [vál., ford. és az utószót írta Gergely Ágnes]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1970. - 158, [2] p. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-07-8905-9 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2917739]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2010.
Mauriņa, Zenta (1897-1978)
   Zenta Mauriņa - viņas dzīve un esejas = Zenta Mauriņa élete és esszéi / esejas sakārtoja un biogrāfiskos datus sagatavoja ... Lāsma Ģibiete ; [tulkotāji ... Gángó Gabriella, Lāsma Ģibiete, Tölgyesi Beatrix]. - Szombathely : Seminar für Uralische Philologie der Westungarischen Univ., 2009. - 67, [3] p. ; 22 cm. - (Folia Baltica, ISSN 1418-5989 ; 3.)
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-963-9871-27-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-98971-27-4)
Mauriņa, Zenta (1897-1978)
Lettország - lett irodalom - író - 20. század - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum
888.3-821.02=945.11 *** 888.3(092)Mauriņa,_Z.
[AN 2913059]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2010.
Mayo, Stephfordy
New moan (magyar)
   New Mona : új szenvedés alkonyattól újholdig : a Tvájfájt saga paródiasorozat első könyve / Stephfordy Mayo ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-471-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - paródia
820-7(73)=945.11
[AN 2914427]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2010.
Mead, Richelle (1976-)
Frostbite (magyar)
   Dermesztő ölelés : [Vámpírakadémia II.] / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2010. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-69-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2912718]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2010.
Milburne, Melanie
In her boss's special care (magyar)
   Hinni a csodában / Melanie Milburne ; [... ford. Marosi Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 391.)
ISBN 978-963-538-143-2 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2912978]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2010.
Muš, Nadi
   Kuttèmpyd : kylburʺës = Barfuss = Pieds nus = Meztélláb : versek / Muš Nadi ; ford. Pusztay János [et al.]. - Badacsonytomaj : Collegium Fenno-Ugricum Int., 2009. - 34, [8] p. : ill. ; 16x16 cm + CD. - (Literatural, ISSN 2061-182X)
ISBN 978-963-9876-21-7 fűzött
mordvin irodalom - vers - auditív dokumentum - többnyelvű dokumentum
894.522-14=00
[AN 2913083]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2010.
O'Ryan, Ellie
Once upon a vampire (magyar)
   Volt egyszer egy vámpír.. : [a varázslótanoncok trükkös hétköznapjai] / Disney ; ... Ellie O'Ryan írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 231 p. ; 20 cm. - (Wizards of Waverly Place ; ksz.)
ISBN 978-963-629-521-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2914569]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2010.
Raḥīmī, ʿAtīq (1962-)
Syngué sabour (magyar)
   Türelemkő : szange szabúr / Atiq Rahimi ; [ford. Mészáros Ernő]. - Budapest : Magvető, 2010. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2765-3 kötött : 2290,- Ft
Afganisztán - francia irodalom - iszlám fundamentalizmus - nők a társadalomban - kisregény
840-31=945.11 *** 316.37-055.2(=927)
[AN 2912651]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2010.
Richards, Kitty
Hotel Hangout (magyar)
   Hotelkaland : Zack és Cody élete 1. / ... Kitty Richards írta ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2010. - 96 p. ; 20 cm
keretcím: The suite life of Zack & Cody
ISBN 978-963-629-497-7 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2914828]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
   A sors viharában : [a MacGregor család] / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit és Kálló András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 496 p. : ill. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: IanÞ; Daniel. - Egys. cím: In from the cold ; For now, forever
ISBN 978-963-538-096-1 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2912287]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2010.
Sawyer, Robert J. (1960-)
Flashforward (magyar)
   Flashforward : a jövő emlékei / Robert J. Sawyer ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 299 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-45-2 fűzött : 2990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2914837]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2010.
Schlierf, Werner (1936-2007)
Joe und Marianne (magyar)
   Joe és Marianne, avagy Egy kis élet... / Werner Schlierf ; ford. Gál Csaba. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2009. - 31 p. (ll.) ; 21 cm
ISBN 978-963-9145-54-1 fűzött
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 2916636]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2010.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Vigasztalások / Seneca ; [ford. Révay József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 115, [2] p. ; 18 cm
Tart.: Marcia vigasztalásaÞ; Polybius vigasztalásaÞ; Helvia vigasztalása. - Egys. cím: Ad Marciam de consolatione ; Ad Polybium de consolatione ; Ad Helviam matrem de consolatione
ISBN 978-963-09-6196-7 fűzött : 1800,- Ft
ókori latin irodalom - filozófia
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 2918541]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2010.
Shors, John (1969-)
Beside a burning sea (magyar)
   Hullámsír / John Shors ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : JLX, [2010], cop. 2009. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-301-0 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2912402]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2010.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson ; [ford. Devecseri Gábor] ; [Bérczi Ottó rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 235, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-730-5 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2918618]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2010.
Way, Margaret
Outback bridegroom (magyar)
   Nyíló tavirózsák / Margaret Way ; [... ford. Erős László]. Beszédes szempár / Sharon Kendrick ; [... ford. Erős László]. Csók az esőben / Trish Wylie ; [ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 38.)
Egys. cím: Outback bridegroom. Mistress material. Her real-life hero
ISBN 978-963-538-144-9 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2913018]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2010.
Weis, Margaret
Time of the twins (magyar)
   Az ikrek ideje : [Legendák sorozat I. kötet] / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Pollák Tamás és Szabó Mariann]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 455, [2] p. : ill., térk. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-963-9890-58-9 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2913500]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2010.
Willeford, Charles (1919-1988)
The black mass of brother Springer (magyar)
   Springer testvér fekete miséje / Charles Willeford ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., [2010]. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-50-2 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2912905]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2010.
Woods, Sherryl (1944-)
Sean's reckoning (magyar)
   Tűzbe jövünk / Sherryl Woods ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 230.)
ISBN 978-963-538-141-8 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2913009]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4640 /2010.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Látvány és ihlet : esszék, interjúk / Aniszi Kálmán ; [Árkossy István rajz.]. - [Budapest] : Közdok, [2010]. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-431-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2913920]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2010.
Átányi László (1938-)
   Egerek fehér zászlóval / Átányi László. - Budapest : Polgár Info, 2010. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2913307]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Hajónapló / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 137, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8738-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2916370]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2916486]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 62, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-743-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2916483]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2010.
Balogh Péter (1977-)
   Denvó, Rosa, Ávira / Balogh Péter. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 74, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-64-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2918041]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2010.
Barta, Angel
Titkos szerelmi affér Párizsban (angol)
   The secret love affair in Paris / by Angel Barta. - [Nyíregyháza] : Sikerkönyv, [2010]. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8681-5 fűzött : 4300,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2915570]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tejkút / Benedek Elek ; [rajz. Szabó Antónia]. - Debrecen : Főnix, 2010. - 22, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - ("Hol volt, hol nem volt...", ISSN 1786-9641)
ISBN 978-963-7051-25-8 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2916006]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2010.
   Betűk, szavak, mondatok : 33 novella. - Budapest : Aposztróf, cop. 2009. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88594-2-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2913145]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2010.
Both Balázs (1976-)
   Látogatód jön : versek / Both Balázs. - Budapest : M. Napló, 2010. - 70, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-02-9 * fűzött : 1260,- Ft
 (hibás ISBN 978-9961-02-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2915964]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2010.
Botos Lászlóné (1949-)
   A valódi rét / Botos Lászlóné. - Hajdúböszörmény : Magánkiad., 2009. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7694-6 fűzött
Botos Lászlóné (1949-)
Hajdúböszörmény - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Hajdúböszörmény(0:82-94)
[AN 2916127]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2010.
Carrson, Shane
   Kígyófészek / Shane Carrson. - [Budapest] : Delta Vision, 2010. - 226, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847). (Kalandorkrónikák, ISSN 2061-1595 ; 2.)
ISBN 978-963-9890-55-8 fűzött : 1990,- Ft : 9,0 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2912767]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2010.
Csákvári Zsóka
   Egyszervolt szerelem / Csákvári Zsóka ; [graf. Barna András]. - [Budapest] : Magánkiad., [2010]. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8361-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2915396]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2010.
Csók Márta
   Láttunk már jobb Tigrist is / Csók Márta. - Budapest : Agroinform, [2009]. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-903-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2916109]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2010.
   Elérhetetlen föld : [kilenc költő versei] / [szerk. Angyal János] ; [előszót írta Nagy László]. - 3. hasonmás[!] kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2009. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9373-93-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2912106]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2010.
Estók Bertalan (1909-1983)
   Aforizmák / Estók Bertalan ; [vál. és szerk. Estók Bertalan, Kiss Olivia, Estók Péter]. - Budapest : Agroinform, 2009. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-502-909-9 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2916089]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2010.
Fejős Éva
   Hotel Bali : [négy barátnő, akiknek a közös múltja titkot rejt] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-179-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2918582]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Ballagó idő / Fekete István. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 473 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8737-3 kötött : 2790,- Ft
Fekete István (1900-1970)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2916403]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2010.
Fogarasy-Fetter Mihály (1917-2007)
   Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály önéletírása / [vál. és szerk. Fogarasy Attila]. - Pilisvörösvár : Önkormányzat, 2009. - 239 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Otthon a világban)
ISBN 978-963-06-7279-5 kötött
Fogarasy-Fetter Mihály (1917-2007)
Pilisvörösvár - magyar irodalom - helyismeret - 20. század - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Pilisvörösvár
[AN 2912188]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2010.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Bosszú / Garay Zsuzsanna. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 147, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-62-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2916261]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2010.
Győri Katalin
   Bojti : történet egy nagyszívű kiskutyáról / Győri Katalin meséje ; Gellén Sára rajz. - [Budapest] : Kálvin, 2010. - [42] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-558-154-2 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2917717]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2010.
   Híres történetek anyákról. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 382 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
magyar irodalom - világirodalom - anya - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 82-32=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 2918271]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2010.
   Híres történetek apákról. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 390 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9926-21-9 kötött : 3240,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - apa - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 82-32=945.11 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-32)
[AN 2918274]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2010.
Illés László (1928-)
   A küzdelem értelme : tanulmányok, cikkek, kritikák / Illés László. - Budapest : [Szerző], cop. 2010. - 290 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Fűzött : 500,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - magyar irodalom - filozófus - német irodalom története - 20. század - kritika - esszé
894.511-4 *** 1(439)(092)Lukács_Gy. *** 830(091)"19" *** 894.511-95
[AN 2916957]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az élet komédiásai / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 527 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 41.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6027-4 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2918617]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2010.
József Attila (1905-1937)
   Čylkyt sûlèmyn / Attîla Jožef. - Ižkar ; Šombathej : Collegium Fenno-Ugricum, 2009. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360). (Literatural, ISSN 2061-182X)
ISBN 978-963-9876-20-0 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=945.33
[AN 2913111]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2010.
Kányádi Sándor (1929-)
   Zümmögő / Kányádi Sándor ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 118, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-631-5 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 2916481]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2010.
   Karr-Khazad kapui : antológia / [szerk. Csaba Tamás]. - [Budapest] : Delta Vision, 2010. - 398 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-56-5 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 2912754]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2010.
Kauser Lipót (1882-1962)
   A Kauser saga / elbeszéli Kauser Lipót ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2009. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-294-3 kötött
Kauser Lipót (1882-1962)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2915156]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2010.
   KörKörös : a tízéves Körös Irodalmi Társaság antológiája / [szerk. Kiss László és Szabó Tibor Benjámin] ; [közread. a] ... Békés Megyei Jókai Színház. - Békéscsaba : Körös Irod. Társ. : Békés M. Jókai Színház, 2009. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8220-6 kötött : 1000,- Ft
Békés megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.175)
[AN 2912384]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2010.
Körmendi Lajos (1946-2005)
   A kilenc kínzás földjén : útirajzok / Körmendi Lajos ; [szerk. Sarusi Mihály]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2009. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9145-53-5 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2916041]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2010.
Kovács Balázs
   Csak azért is szép az élet / írta Kovács Balázs. - Hidasnémeti : [Kovács B.], 2009. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7441-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2916246]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2010.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Nyelvtangó / Kovács József Hontalan ; [Szigeti Szabó János ... rajzai]. - Agárd : Alkotóház, 2009. - 46 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2999-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2914808]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2010.
   Kövek az óceán partján : [amatőr tehetségek antológiája] / szerk. Burák Ádám. - Budapest : Aposztróf, 2009. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88372-2-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2912913]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2010.
Kubínyi Tamás
   Álmos hét könyve / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Kubínyi T., [2009]-. - 29 cm
ISBN 978-963-88598-0-8
Álmos (Magyarország: fejedelem) (819-895)
magyar irodalom - magyar őstörténet - történelmi regény
894.511-311.6 *** 930.8(=945.11)
[AN 2901351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Sarkhely : Anno Domini 833, Anno Álmos 14. - cop. 2010. - 64 p. : ill., színes
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88598-2-2)
 (hibás ISBN 963-88598-2-2)
magyar irodalom - magyar őstörténet - történelmi regény
894.511-311.6 *** 930.8(=945.11)
[AN 2915041] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Bagdad : Anno Domini 833, Anno Álmos 14. - cop. 2010. - 64 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 63-64.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88598-3-9)
 (hibás ISBN 963-88598-3-0)
magyar őstörténet - magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 930.8(=945.11)
[AN 2915046] MARC

ANSEL
UTF-84675 /2010.
László Dániel
   Szárnyaló Arion és a pokol kapuja / László Dániel. - [Budapest] : Aposztróf : Magánkiad., 2009. - 328 p. ; 20 cm
Fűzött : 2890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87847-9-7)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2912830]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   A vérfarkasok kastélyában / Leslie L. Lawrence. - 2. kiad. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2010. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-88735-0-7 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2912306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 304 p.
[AN 2912313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 279 p.
[AN 2912314] MARC

ANSEL
UTF-84677 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kaland : színmű három felvonásban / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2010. - 138 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-207-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2916377]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2010.
Melocco János (1909-1951)
   Mint a nap : válogatott írások / Melocco János. - Budapest : Új Ember, 2009. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-01-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2917280]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2010.
   Mese a szamáremberről : magyar írók zsidó novellái / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József] ; [gyűjt. Gantner Brigitta Eszter és Kőrössi P. József]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Noran, cop. 2009. - 403 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-88576-3-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - zsidóság - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 308(=924)(0:82-32)
[AN 2916559]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2010.
   Mesél a harminc év, 1979-2009 / [szerk. Bánkutiné Mándy Gabriella, Horváth Margit] ; [közread. a] Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. - Kaposvár : Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 2010. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 379.825
[AN 2916136]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2010.
Molnár M. Eszter (1950-)
   Parasztapolló : válogatott versek / Molnár M. Eszter ; [közread. a] Békéscsabaiak Baráti Köre Egyesület. - [Békéscsaba] : BBKE, 2010. - 32 p. ; 21 cm
Számozott példány: 94.
ISBN 978-963-06-8993-9 fűzött
Áchim L. András (1871-1911)
Magyarország - politikus - magyar irodalom - 19. század - 20. század - vers
894.511-14 *** 32(439)(092)Áchim_L._A.(0:82-14)
[AN 2916671]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A nagyhatalmú sündisznócska / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-346-881-4 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2916868]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2010.
Osváth László József (1960-)
   Csobánci bazalt küvé : nem kizárólag szerelmes versek / Osváth László József. - Budapest : Aposztróf, 2009. - 120 p. : ill. ; 15x17 cm. - (Kilincs könyvek, ISSN 1787-212X)
ISBN 978-963-87847-6-6 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2912820]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2010.
Pintér Lajos (1953-)
   Tiszavirág : versek / Pintér Lajos. - Kecskemét : Ziccer Bt., 2009. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7585-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2912974]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2010.
Rákosi Jenő (1842-1929)
   A legnagyobb bolond : regény / Rákosi Jenő. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2009. - 260, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Rákosi Jenő válogatott művei ; 1.)
ISBN 978-963-88450-0-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2915035]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2010.
Rentsch, Piroska (1950-)
   Árnyak & szerelmek / Piroska Rentsch. - Budapest : Agroinform, 2009. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-908-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2916081]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2010.
Rentsch, Piroska (1950-)
   Három hónap letöltendő.. / Piroska Rentsch. - Budapest : Agroinform, 2009. - 283 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-907-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2916107]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2010.
Rozsnyai Ervin (1926-)
   A Virágok Terén : összegyűjtött versek / Rozsnyai Ervin. - Budapest : [Rozsnyai E.], cop. 2010. - 204 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-88582-1-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2917457]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2010.
Smith, Levy L.
   Elrabolt szív : Dark love 3. / Levy L. Smith. - Budapest : Egmont, 2010. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-461-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2913936]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2010.
Szabó Krisztina (1974-)
   Harmadik part / Szabó Krisztina ; [ill. Szloboda Zsolt]. - Budapest : KR Publishing, cop. 2009. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7636-6 fűzött : 2495,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2916749]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2010.
Szabó László Tibor (1938-)
   Villámcsődület : huszonegy groteszk / Szabó László Tibor. - [Budapest] : [Szabó L. T.], 2010. - 69 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-8782-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2916933]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2010.
Szabó Nándor (1988-)
   Bűnös külvárosnak sivár dalai / Szabó Nándor. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 72, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-79-3 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2918022]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2010.
Szabó Pál (1909-2006)
   Életutam / Szabó Pál ; [szerk. Székelyné Kőrösi Ilona]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2009. - 200 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, ISSN 0231-4363 ; 1.)
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-963-9815-18-6 kötött
Szabó Pál (1909-2006)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2915419]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2010.
Szabó Zoltán (1929-)
   Egy magyar szívsebész a XX. századból / Szabó Zoltán. - Budapest : Semmelweis, cop. 2009. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 4000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9214-392)
Szabó Zoltán (1929-)
Magyarország - magyar irodalom - orvos - szívgyógyász - sebész - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 61(439)(092)Szabó_Z.(0:82-94)
[AN 2914228]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2010.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életvirágunk szirmai / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2009-. - 21 cm. - (Szép és jó)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2915818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 239 p. : ill.
ISBN 978-963-88715-0-3 fűzött
[AN 2915819] MARC

ANSEL
UTF-84696 /2010.
Szász Terézia
   Sic itur ad astra / Szász Terézia. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-60-1 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2916256]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2010.
Szepes Mária (1908-2007)
Zsákbamacska (új kiadása)
   Pöttyös Panni : zsákbamacska / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 58, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8728-1 kötött : 2490,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2915477]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2010.
Sziklai Gábor (1949-)
   Harangszó : novellák / Sziklai Gábor ; [a ... grafikák alkotója Darvas Iván]. - [Barcs] : Szerző, 2009. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8164-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2914993]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2010.
Szilágyi Ferenc (1928-)
   Magyar Athenas : irodalmunk gyöngyei - versfoglalatban, képekkel : [Szilágyi Ferenc versei]. - Gyomaendrőd ; [Budapest] : [Océ-Hungária Kft.], 2009-. - ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7981-7 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - vers
894.511-14 *** 894.511(091)(0:82-14)
[AN 2917524]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1766-ig. - 2009. - 146 fol.
magyar irodalom - magyar irodalom története - vers
894.511-14 *** 894.511(091)(0:82-14)
[AN 2913884] MARC

ANSEL
UTF-84700 /2010.
Szimon János (1929-)
   Életem lelki tükrében : a 80 éves hálás emlékezései / Szimon János. - [Sopron] : Szerző, 2010. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8769-0 fűzött
Szimon János (1929-)
Magyarország - magyar irodalom - evangélikus egyház - protestáns lelkész - memoár
894.511-94 *** 284.1(439)(092)Szimon_J.(0:82-94)
[AN 2914139]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2010.
Szóládi József (1955-)
   Zöldikék : elbeszélések / Szóládi József ; [Matyikó Tibor, ... Miklosovits László képeivel] ; [közread. a] Metszéspont Művészeti Műhely. - 3. kiad. - [Balatonföldvár] : Metszéspont Műv. Műhely, [2010]. - 144 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-229-081-X fűzött
magyar irodalom - természeti táj - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(0:82-94) *** 502(0:82-32)
[AN 2915043]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2010.
Szöllősi-Tóth Eszter (1980-)
   Kis ember született / Szöllősi-Tóth Eszter ; Bereczki Zsuzsa fotóival. - Budapest : Aposztróf, 2009. - 39 p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 978-963-88594-1-9 fűzött : 1290,- Ft
csecsemő - magyar irodalom - terhesség - fényképalbum - karcolat
894.511-43 *** 316.37-053.3(084.12) *** 618.2(0:82-43)
[AN 2912761]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2010.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2006. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2512-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2918534]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2010.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2007-2010. - 4 db ; 21 cm
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2661244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Versek : műfordítások. - 2010. - 455 p.
ISBN 978-963-06-2399-5 kötött
[AN 2914633] MARC

ANSEL
UTF-84705 /2010.
Valuska Sára (1993-)
   Frianàr : [a Száva Evans-trilógia második kötete] / Valuska Sára ; Novák Hanga rajz. - Gyomaendrőd : [Valuska L.], 2009. - 439 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8047-9 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 379.825
[AN 2913509]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2010.
Verbőczy Antal (1948-1982)
   Talán az elefánt / Verbőczy Antal ; [Loch Csilla ill.]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 74 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesetárs, ISSN 2061-7232)
ISBN 978-963-05-8779-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2918135]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2010.
Wass Albert (1908-1998)
   Tavaszébresztő cinege / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2010. - [25] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 9.)
ISBN 978-963-298-011-9 kötött : 1500,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2912392]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2010.
Zeldi Ákos (1954-1997)
   Meditation : válogatott magyar és angol nyelvű versek, filozófiai írások / Zeldi Ákos. - [Budapest] : [Főnix Irod. Alapítvány], cop. 2010. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Főnix Irodalmi Alapítvány
Fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-237-3)
magyar irodalom - filozófia - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20 *** 894.511-96
[AN 2914473]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4709 /2010.
   Afrikai barátaim : tologatható kirakójátékkal / [... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Puzzle oldalakkal
ISBN 978-963-9952-14-0 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2917285]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2010.
   Állatok a tónál / [... ford. Frey Ágnes]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Találd ki, ki vagyok!)
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-9952-07-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2916802]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2010.
   Autóverseny : tologatható kirakójátékkal / [... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Puzzle oldalakkal
ISBN 978-963-9952-15-7 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2917274]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2010.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-13. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry. - keretcím: Thomas & friends
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - 2010. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsanna
ISBN 978-963-629-505-9 kötött : 2799,- Ft
[AN 2914610] MARC

ANSEL
UTF-84713 /2010.
The bake sale (magyar)
   A sütivásár : [Mickey és Minnie édes kalandjai] / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Mickey egér játszótere
ISBN 978-963-629-556-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2913963]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2010.
   Barátaim, a tanya állatai / [... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + terepszőnyeg, 12 állatfigura
ISBN 978-963-9952-03-4 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2916914]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2010.
   Barátaim, a tenger állatai / [... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + terepszőnyeg, 12 állatfigura
ISBN 978-963-9952-04-1 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2916921]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-963-9727-85-4 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2915422]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2010.
Bernier, Jean-Pierre
Colours (magyar)
   A szivárvány színei / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2010. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-704-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2915590]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2010.
Bernier, Jean-Pierre
Family (magyar)
   Család / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ill. Fernando Güel[!Guell]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-629-529-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914831]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2010.
The best repairman (magyar)
   A legjobb ezermester / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Manny mester
ISBN 978-963-629-492-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2913967]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Zsiga Traff Parkba költözik / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2009. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-06-8758-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914826]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2010.
Dumbo (magyar)
   Dumbó / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-522-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2915585]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2010.
Duncan and the faulty whistles (magyar)
   Duncan és a kürtök / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-558-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914356]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2010.
   Erdei állatok / [... ford. Frey Ágnes]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Találd ki, ki vagyok!)
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-9952-05-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2916815]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2010.
   Érdekes állatok / [... ford. Frey Ágnes]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Találd ki, ki vagyok!)
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-9952-06-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2916791]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2010.
Honnen, Falko
   Nem hiszek a szememnek! : képtelenségek keresőkönyve / írta[!ill.] Falko Honnen. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2010. - [25] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9845-75-6 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2915061]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2010.
Hutta, K. Emily
   Micimackó : az erdő meséi / Disney ; írta K. Emily Hutta ; ill. Carson Van Osten, John Kurtz ... - Budapest : Egmont, 2010-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Valaki kincsei. - 2010. - 28 p.
ISBN 978-963-629-501-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914048] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Móka a szabadban. - 2010. - 28 p.
ISBN 978-963-629-490-8 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914054] MARC

ANSEL
UTF-84727 /2010.
   Kalandra fel Micimackóval! / [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm. - (Egmont - Micimackó-mesék)
keretcím: Disney Micimackó
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873212]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Egy izgalmas nap. - 2010. - 32 p.
ISBN 978-963-629-348-2 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914470] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Vigyázz a méhekkel!. - 2010. - 39 p.
ISBN 978-963-629-349-9 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914491] MARC

ANSEL
UTF-84728 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-82-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2915409]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-84-7 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2915420]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2010.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Rammin' slammin' relay (magyar)
   Dirr-durr váltófutam / Disney, Pixar ; [írta Lisa Marsoli]. - Budapest : Egmont, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 6.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-503-5 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914618]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2010.
   Micimackó vagyok, találkoztunk már? / [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm. - (Egmont - Micimackó-mesék)
keretcím: Disney Micimackó
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2873391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Színek, formák, érzékek. - 2010. - 40 p.
ISBN 978-963-629-351-2 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914465] MARC

ANSEL
UTF-84732 /2010.
Redmond, Di
Brewster goes banana (magyar)
   Majomkaland / írta Di Redmond és Sarah Ball ; [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2010. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vidám kalandok Chuggingtonból ; 6.)
keretcím: Chuggington : irány a sínpár!
ISBN 978-963-629-485-4 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914209]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2010.
Redmond, Di
Koko and the tunnel (magyar)
   Koko és az alagút / írta Di Redmond és Sarah Ball ; [ford. Bogdán László]. - Budapest : Egmont, 2010. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vidám kalandok Chuggingtonból ; 5.)
keretcím: Chuggington : irány a sínpár!
ISBN 978-963-629-484-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914201]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2010.
Rózsa Györgyi
   Az én kedvencem : játékos feladatok és képregények gyerekeknek / [a képregényeket írta, a feladatokat kigondolta ... Rózsa Györgyi] ; [... rajz. Riedl Katalin]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2009. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9981-07-2 fűzött : 1200,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2917534]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2010.
Seidel, Stefan
Der kleine Feuerwehrmann im Einsatz (magyar)
   Legyél te is tűzoltó! / [ill.] Stefan Seidel ; [szöveg Susan Niessen]. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-297-146-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2917812]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2010.
Seidel, Stefan
Der kleine Pilot im Einsatz (magyar)
   Legyél te is pilóta! / [ill.] Stefan Seidel ; [szöveg Susan Niessen]. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-297-147-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2917792]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2010.
Spanjardt, Eva
Der kleine Kindergärtnerin im Einsatz (magyar)
   Legyél te is óvó néni! / [ill.] Eva Spanjardt ; [szöveg] Susan Niessen. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-297-148-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2917822]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2010.
Spanjardt, Eva
Die kleine Tierärztin im Einsatz (magyar)
   Legyél te is állatorvos! / [ill.] Eva Spanjardt ; [szöveg] Susan Niessen. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-297-149-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2917829]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2010.
Szabó István Attila (1964-)
   Bice-bóca kabóca : mondókák / ill. Szabó István Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9581-18-0 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2918047]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2010.
   A tenger mélyén / [... ford. Frey Ágnes]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Találd ki, ki vagyok!)
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-9952-02-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2916808]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2010.
Wilson, Chuck
The rusty bucket derby (magyar)
   A rozsdás vödör derbi / Disney, Pixar ; [írta Chuck Wilson] ; [ill. Dan Gracey, Andrew Phillipson]. - Budapest : Egmont, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 5.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-502-8 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914770]
MARC

ANSEL
UTF-8