MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/06/01 17:04:08
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
5195 /2010.
   Mozgókönyvtári ellátás a sárospataki kistérségben / [szerk. Kövér Sándorné] ; [közread. A Művelődés Háza és Könyvtára]. - Sárospatak : A Művel. Háza és Könyvtára, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88513-0-7 fűzött
Sárospataki kistérség - közművelődési könyvtár
027.52(439.134)
[AN 2923919]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5196 /2010.
Beke Mihály András (1956-)
   Hunok Európában : gondolatok a magyar kulturális diplomáciáról / Beke Mihály András ; [graf. Kádasi Laura]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2010. - 144 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9947-14-6 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - kulturális politika - külpolitika - ezredforduló - 21. század
008:327(439)
[AN 2922550]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2010.
   Magyarország 2025 : tanulmánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás alapján / ... szerk. Nováky Erzsébet ; [közread. a] Gazdasági és Szociális Tanács. - Budapest : GSZT, 2010. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88419-2-6 fűzött
Magyarország - prognosztika - helyismeret - társadalom - ezredforduló - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
008.2(439)"20" *** 908.439"20" *** 304(439)"20"
[AN 2925044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 263 p.
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-88419-3-3
[AN 2925064] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 560 p.
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-88419-4-0
[AN 2925066] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5198 /2010.
Arroyo, Stephen (1946-)
Methods of chart synthesis (magyar)
   A horoszkópszintézis módszerei / Stephen Arroyo ; [ford. Ibolya Tamás]. - Budapest : Cor Leonis, [2009]. - 64 p. ; 19 cm. - (Kozmosz & psziché füzetek, ISSN 2061-7968)
ISBN 978-963-88449-6-5 fűzött : 1200,- Ft
asztrológia
133.521.333
[AN 2926381]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2010.
Beckwith, Michael Bernard
Spiritual liberation (magyar)
   Spirituális felszabadulás / Michael Bernard Beckwith ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 306 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-051-2 kötött : 3590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2924676]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2010.
Juhász Judit (1973-)
   A Lenormand kártyák : [mit üzennek a kártyák?] : [útmutatás a kártyák jelentésével és kirakási módszerek] / Juhász Judit. - Eger : Magánkiad., 2010. - 104 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-06-9024-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-9024-06)
kártyavetés
133.3 *** 794.4
[AN 2923537]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2010.
Latagliata, Rosamaria
UFO (magyar)
   Ufók : igazság vagy hazugság? : titkok, tények, találmányok / Rosamaria Latagliata ; [ford. Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 121, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9926-28-8 fűzött : 2800,- Ft
ufó
001.94
[AN 2924993]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2010.
Lehner Ella (1956-)
   Világvége, világbéke / Lehner Ella. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8337-1 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - magyar irodalom - memoár
133.25 *** 894.511-94
[AN 2925566]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2010.
Michelcsik Erika
   Ősprincípiumok és szimbólumok / Michelcsik Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2010. - 228 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.. p. 224-226.
ISBN 978-963-06-9045-4 fűzött
ezoterika - jelkép
133.25 *** 003.62
[AN 2923556]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2010.
   Természetesen / [szerk. ... Walter Mihály]. - [S.l.] : Walter M., [2010]. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - művelődéstörténet - ezoterika
133.25 *** 930.85(439)(089.3)
[AN 2921754]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5205 /2010.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (6.) (2010) (Nyíregyháza)
   VI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : Nyíregyháza, 2010. április 22-24. / [szerk. Szabó Béla, Tóth Csilla] ; [rend. a] Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., [2010]. - 583 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9909-57-1 fűzött
környezettudomány - környezetvédelem - környezeti nevelés - konferencia-kiadvány
504 *** 504.06 *** 37.033 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2926125]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2010.
   Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében : Környezettörténet 2010 Konferencia : Budapest, 2010. február 4-5. / szerk. Kázmér Miklós ; [rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszék]. - Budapest : Hantken, 2010. - 101 p. : ill. ; 30 cm. - (Az Általános földtani szemle könyvtára, ISSN 1787-6192 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Kárpát-medence - természeti környezet - társadalomföldrajz - ökológia - magyar történelem - gazdaságtörténet - konferencia-kiadvány
502(4-191) *** 911.3(4-191)(091) *** 943.9 *** 504.03(4-191) *** 338(091)(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2924025]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2010.
   Környezettörténet : az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében / szerk. Kázmér Miklós. - Budapest : Hantken, 2009. - 484 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87015-9-6 fűzött
Kárpát-medence - természeti környezet - társadalomföldrajz - ökológia - természettudomány
502(4-191) *** 911.3(4-191)(091) *** 504.03(4-191)
[AN 2924084]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2010.
Mészáros Ernő (1935-)
   Környezettudomány : az ember és a környezet kapcsolata : a környezettudomány legfontosabb fogalmai és értelmezésük / Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2010. - 318 p. : ill. ; 20 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
ISBN 978-963-05-8831-7 fűzött
környezettudomány - szaklexikon
504:030
[AN 2924652]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2010.
   Nézz körül! : a százhalombattai természet- és környezetvédelem diákléptékkel : oktatási és módszertani segédanyag / [szerk. Horváthné Hidegh Anikó]. - [Százhalombatta] : Font-Press, 2009. - 60 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-963-88406-1-5 fűzött
Százhalombatta - környezetvédelem - oktatási segédlet
504.06(439-2Százhalombatta) *** 504.06(072)
[AN 2921425]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2010.
   Vízkonfliktusok : küzdelem egy pohár vízért / szerk. Glied Viktor. - Pécs : Publikon, [2009]. - 271 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88332-9-7 kötött : 2590,- Ft
vízgazdálkodás - vízkészlet - biztonságpolitika - környezeti politika
504.45.06 *** 556.18 *** 355.02(100) *** 504.03(100)
[AN 2925983]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5211 /2010.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Lineáris algebra példákkal : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 430 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-244-168-9 kötött : 3990,- Ft
lineáris algebra - egyetemi tankönyv
512.64(075.8)
[AN 2923681]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5212 /2010.
Jackson, John David
Classical electrodynamics (magyar)
   Klasszikus elektrodinamika / John David Jackson. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - 887 p. : ill. ; 25 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
Ford. Piróth Attila. - Bibliogr.: p. 849-854.
ISBN 978-963-279-086-2 fűzött : 9500,- Ft
elektrodinamika - egyetemi tankönyv
537.8(075.8)
[AN 2923324]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5213 /2010.
Balaton Symposium (8.) (2009) (Siófok)
   8th Balaton Symposium on high-performance separation methods and 15th International Symposium on Separation Sciences : September 2-4, 2009, ... Siófok ... : book of abstracts / [ed. by Attila Felinger and Gabriella Felinger] ; [org., publ. by the Hungarian Society for Separation Sciences]. - Pécs : Hung. Soc. for Separation Sciences, cop. 2009. - XII, 235 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7878-0 fűzött
analitikai kémia - konferencia-kiadvány
543 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2921480]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2010.
Frith, Alex
What's chemistry all about? (magyar)
   Mi fán terem a kémia? / Alex Frith és Lisa Jane Gillespie ; Adam Larkum ill. ; [ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-167-2 fűzött
kémia - gyermekkönyv
54(02.053.2)
[AN 2925438]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5215 /2010.
   A földtudomány nagy tudósegyéniségei : antológia a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya, a Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány és a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya 1998-2002. évi közös tudománytörténeti előadásaiból = Outstanding scholars of earth science / szerk. Dudich Endre, Keményfi Róbert, Póka Teréz. - Budapest : MTA ; Debrecen : Didakt, 2009. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Series commentariorum de arte humana et geographia, ISSN 2061-7763 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87800-6-5 kötött
Magyarország - geológus - 19. század - 20. század - életrajz
55(439)(092)
[AN 2924325]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2010.
   Geológiai kirándulások Magyarország közepén / szerk. Palotai Márton. - Budapest : Hantken, 2010. - 224 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Geokalauz, ISSN 1789-2260 ; 2.)
Bibliogr.: p. 214-224.
ISBN 978-963-87436-9-5 fűzött
Budai-hegység - Pilis (hegység) - geológia
551.7(439)(234.373.27) *** 551.7(439)(234.373.25)
[AN 2924050]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5217 /2010.
Hunnivári Zoltán
   The seleucid code : the message of the clay tablets revealed / Zoltán Hunnivári. - Budapest : [Fertőszentmiklós] : [Soproni Anzsu Kft.], 2009. - 188 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87864-3-2 kötött : 196 USD
művelődéstörténet - időszámítás - rejtély
529 *** 930.85(100)(089.3) *** 001.94
[AN 2925520]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5218 /2010.
Chiapponi, Francesca
Animali identikit (magyar)
   Az állatok világa / [szöveg Francesca Chiapponi és Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferraris]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 162 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-445-228-7 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2923051]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2010.
First meeting with the animals: the birds (magyar)
   Első könyvem : a madarak : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-573-8 kötött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 2925222]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2010.
   Kétszáz éve született Charles Darwin : 1809-2009 / [szerk. Szabó Péter, Sütő Csaba András] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME ACSJK, 2010. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Győrött, 2009. márc. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - borító- és gerinccím: Darwin Emlékkonferencia : Győr, 2009. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-21-3 kötött
Darwin, Charles (1809-1882)
Nagy-Britannia - evolucionizmus - törzsfejlődés - tudós - 19. század
575.8 *** 141.155 *** 213 *** 57(410)(092)Darwin,_Ch.
[AN 2923459]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2010.
Lanszki József (1967-)
   Vadon élő vidrák Magyarországon = Wild living otters in Hungary / Lanszki József. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2009. - 237 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 14.)
Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-963-7212-39-0 fűzött
Magyarország - vidra - állatföldrajz
599.742.4 *** 591.9(439)
[AN 2924650]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2010.
Maskell, Hazel
What's biology all about? (magyar)
   Mi fán terem a biológia? / Hazel Maskell ; ill. Adam Larkum ; [ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-166-5 fűzött
biológia - gyermekkönyv
57(02.053.2)
[AN 2925447]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2010.
Reichholf, Josef H. (1945-)
Der blaue Planet (magyar)
   A kék bolygó : bevezetés az ökológiába / Josef H. Reichholf ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2010. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9542-67-9 fűzött
ökológia
574
[AN 2922146]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2010.
Valéro, Maria José
   365 érdekes állat : minden napra / [szöveg Maria José Valéro] ; [ill. Francisco Arredondo, Fernando Fernandez, ...] ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 197 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9621-94-7 kötött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2923250]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5225 /2010.
Antoine, Corinne
La révolution intérieure (magyar)
   A terhesség és az anyaság pszichológiája / Corinne Antoine ; [ford. Szaszák György]. - Budapest : Saxum, cop. 2010. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 978-963-248-024-4 fűzött : 2500,- Ft
terhesség - lélektan - nők egészsége - szülő-gyermek kapcsolat - anya
618.2 *** 613.99 *** 159.922.1-055.2
[AN 2925268]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2010.
Baxendale, Martin
Women are wonderful, men are a mess (magyar)
   Csodás csajok, rémes férfiak / [Martin Baxendale] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 48 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9884-91-5 fűzött : 698,- Ft
nemek lélektana - humor
159.922.1(0:82-7)
[AN 2924623]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2010.
Berta Gyula
   Asztmás vagyok - mit tegyek? / Berta Gyula. - 2. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, 2010. - 120 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 978-963-9914-51-3 fűzött : 1680,- Ft
asztma
616.248
[AN 2926136]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2010.
Choa Kok Sui
Advanced pranic healing (magyar)
   Haladó prána gyógyítás : a színes pránával végzett legfejlettebb energiagyógyító rendszer / Choa Kok Sui mester ; [ford. Tóth Kamilla] ; [közread. a Prana Magyarország Egyesület]. - Balassagyarmat : Prana Mo. Egyes., 2010. - 288 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7884-1 fűzött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 2925911]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2010.
Diabetic neuropathy (magyar)
   Diabeteses neuropathia / szerk. Solomon Tesfaye ..., Andrew Boulton ; [ford. Farkas Péter]. - Budapest : Oriold, [2010], cop. 2009. - XII, 98 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-33-8 fűzött
cukorbetegség - neurózis
616.379-008.64 *** 616.85
[AN 2923886]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2010.
Diamond, Jared
The rise and fall of the third chimpanzee (magyar)
   A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása / Jared Diamond ; ford. Győrvári Borbála. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2009. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-073-2 fűzött : 4800,- Ft
embertan - kultúrafilozófia
572 *** 316.7 *** 130.2
[AN 2923321]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2010.
Erdélyi Ildikó (1938-)
   Mágikus és hétköznapi valóság : tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből / Erdélyi Ildikó. - Budapest : Oriold, 2010. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-35-2 fűzött
pszichodráma - csoportterápia - pszichoanalízis
615.851.84 *** 615.851.6 *** 159.964.2
[AN 2923832]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2010.
Kaltenecker Antal
   Az emberi élet értelme és célja avagy A könyv, amely újra írja az olvasót / Kaltenecker Antal. - [Budapest] : Magánkiad., 2010. - 158, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8982-3 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2923285]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2010.
MacKinnon, Roger A. (1927-)
The psychiatric interview in clinical practice (magyar)
   Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban / Roger A. MacKinnon, Robert Michels, Peter J. Buckley ; [ford. Gonda Xénia, Nádasdy Nóra, Rihmer Annamária]. - Budapest : Oriold, 2010. - XVI, 569 p. ; 24 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 505-517.
ISBN 978-963-9771-32-1 fűzött
elmegyógyászat
616.89
[AN 2923500]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2010.
Mona
   Tapasztalástól a felismerésig : önjelölt tanítványoknak a mesterré váláshoz : [spirituális önismeret felsőfokon] / "Mona". - [Ballószög] : MonaBona Kv., cop. 2010. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88784-0-3 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2924485]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2010.
Pléh Csaba (1945-)
   A lélektan története / Pléh Csaba. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2010. - 652 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 604-640.
ISBN 978-963-276-052-0 kötött : 5980,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(100)(091)(075.8) *** 159.9.019(075.8)
[AN 2923706]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2010.
Rozgonyi Tiborné (1953-)
   Önszabályozó tanulás / Rozgonyi Tiborné Váradi Éva. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2010. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 978-963-9891-10-4 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
159.953.5 *** 371.322.6 *** 37.025
[AN 2924624]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2010.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Uram, nincs emberem" : (János 5,7) : elmélkedések időseknek / Tegez Lajos. - 6. kiad. - Budapest : Kálvin, 2010. - 35 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-558-042-2 fűzött : 160,- Ft
lelkigyakorlat - idős - imakönyv
613.98 *** 242
[AN 2923694]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2010.
Tóth Mercédesz
   Lépj! Létezz! Lélegezz! / Tóth Mercédesz. - [Kecskéd] : [Tóth M.], 2010. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8754-6 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2924330]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2010.
   "Új evidenciák az alapellátásban" : Csakosz IX. Kongresszusa : Pécs, 2010. február 26-27. : program és összefoglalók. - Pécs : Csakosz, 2010. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
háziorvosi ellátás - konferencia-kiadvány
616-08 *** 614.23 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2922264]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5240 /2010.
DeLaRonde, Joe
Blacksmithing basics for the homestead (magyar)
   A kovácsolás alapjai / Joe DeLaRonde ; [ford. Kristófi Ákos]. - Budapest : Cser K., 2010. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-130-3 fűzött : 3995,- Ft
kovácsolás
621.73 *** 682
[AN 2923785]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2010.
Hála József (1949-)
   Magyarországi bányászmondák / Hála József, Landgraf Ildikó ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum]. - 2. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány : BAZ Megyei Bányászattörténeti Múz., 2010. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-116. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-87929-4-5 fűzött
Magyarország - bányászat - monda
622(439)(0:82-343) *** 398.22(439)
[AN 2923600]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2010.
Kalmár Ferenc
   Energiafelhasználás csökkentése lakóépületekben / Kalmár Ferenc. - Debrecen : DE, 2009. - 125 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-473-288-4 fűzött
lakóépület - energiatakarékosság - épületgépészet
620.9 *** 728.3 *** 696/697
[AN 2924832]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2010.
Kodácsy János (1947-)
   Gépgyártás : tankönyv / Kodácsy János ; [közread. a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2010. - 278 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-7294-81-5 fűzött
gépgyártás - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2922370]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2010.
   A magyar megújuló energia stratégiai hangsúlyai és kísérleti bemutatása : Napfény - Holdfény program : konferenciakiadvány / szerk. Gergely Sándor ; [közread. a] Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ. - Gyöngyös : KRF Kutató, Fejleszt. Közp., 2010. - 107 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A konferenciát Gyöngyösön, 2010. jan. 14-én tartották. - Váltakozva magyar, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-10-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - energiapolitika - megújuló energiaforrás - területfejlesztés - 21. század - konferencia-kiadvány
620.9(439)"200/201" *** 711.1 *** 620.95(4-62) *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2926246]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2010.
Meszlényi Zoltán (1940-2005)
   Energia-tanácsadás / Meszlényi Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : MÉGSZ, cop. 2010. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Korszerű épületgépészet, ISSN 2061-750X)
Bibliogr.. p. 148.
Fűzött
tüzelés - energiagazdálkodás
662.9 *** 620.9
[AN 2921973]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2010.
   Proceedings of Factory Automation 2010 : 15-16th April, 2010, Kecskemét ... / [ed. by Kovács, Lóránt] ; [org., publ. by the Kecskeméti Főiskola GAMF Kar]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2010. - 145 p. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Gyártás - Automatizálás 2010. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7294-83-9 fűzött
mérnöki tudomány - automatizált gyártás - automatizálás - konferencia-kiadvány
621 *** 65.011.56 *** 681.5 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2922386]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5247 /2010.
Allen, Judy (1952-)
Event planning (magyar)
   A rendezvényszervezés nagykönyve : események szervezése és menedzselése kezdőknek és haladóknak / Judy Allen ; [ford. Szy László]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 375 p. ; 24 cm
A függelékben hazai esettanulmányokkal
ISBN 978-963-05-8855-3 fűzött
rendezvényszervezés - üzleti etikett
640.41 *** 649.9 *** 658.1.012.63
[AN 2924961]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2010.
Beneke, Jeff
Build a kids' play yard (magyar)
   Játszóeszközök családi környezetbe / Jeff Beneke ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2010. - 123 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-120-4 fűzött : 3995,- Ft
játékszer - játszótér - barkácsolás - kertépítés
688.72 *** 689 *** 712.6
[AN 2923883]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5249 /2010.
Držka, Milan
Balkón (magyar)
   Erkélyek, lodzsák, teraszok felújítása / Milan Držka és Slavomir Slivoň ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-131-0 fűzött : 3995,- Ft
erkély - terasz - felújítás
69.059 *** 643.57 *** 728.1.05
[AN 2923891]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2010.
Motyková, Adela
Okná (magyar)
   Ablakok beépítése és javítása / Adela Motyková ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2010. - 83 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-129-7 fűzött : 3995,- Ft
ablakszerkezet - építés
692.82 *** 69
[AN 2923963]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2010.
Osztroluczky Miklós (1940-)
   Vízszigetelés / Osztroluczky Miklós. - Budapest : Cser K., 2010. - 123 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-134-1 fűzött : 3995,- Ft
vízszigetelés - épületszigetelés
699.82
[AN 2923983]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2010.
Vass József
   Az árral szembe : az 1970-es árvíz 40. évfordulója alkalmából : emlékkiadvány / írta és összeáll. Vass József. - Óföldeák : Vass J., 2010. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8960-1 fűzött
Óföldeák - árvíz
627.51(439-2Óföldeák)"1970"
[AN 2923790]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5253 /2010.
EU-Berufskraftfahrer (magyar)
   Teherautóvezetés - európai szinten : [GKI szakmai alapképesítés és továbbképzés tankönyve] / [ford. Szakács András]. - Budaörs : Transport Média, 2009-. - ill., színes ; 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész
ISBN 978-963-9518-45-2
gépkocsivezető - tehergépkocsi - tankönyv
656.135.052(078)
[AN 2923879]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Előírások alkalmazása / Ralf Brandau [et al.] ; [a 4. fejezetet írta Gégény István]. - 2009. - 68 p.
ISBN 978-963-9518-47-6 fűzött : 3360,- Ft
Európai Unió - járművezetés - tehergépkocsi - közlekedési szabály - tankönyv
656.135.052(078) *** 656.1.05(4-62)(078)
[AN 2923880] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egészségvédelem, közlekedési és környezeti biztonság / Ralf Brandau, Ludwig Jungwirth, Reiner Rosenfeld. - 2009. - 144 p.
ISBN 978-963-9518-48-3 fűzött : 3360,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - munkavédelem - egészségvédelem - tankönyv
656.135.052(078) *** 331.45(078)
[AN 2923882] MARC

ANSEL
UTF-85254 /2010.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / [alkotószerk. Hack Emil]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Media, cop. 2010. - 472 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2010. febr.
ISBN 978-963-9518-53-7 fűzött : 3190,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2923291]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2010.
   Két évtizedünk. - [Budapest] : [M. Posta Kommunikációs Ig.], 2010. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Magyar Posta Kommunikációs Igazgatósága
ISBN 978-963-88824-1-7 fűzött
Magyar Posta
Magyarország - posta - vállalat - ezredforduló
656.8(439)"199/200" *** 061.5(439)
[AN 2923024]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2010.
   Két évtizedünk : a Magyar Posta megújulása és modernizációja, 1990-2010 / [szerk. Lovászi József] ; [kiad. a Hírközlési Múzeumi Alapítvány]. - Budapest : Hírközlési Múz. Alapítvány, 2010. - 317 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88824-0-0 fűzött
Magyar Posta
Magyarország - posta - vállalat - ezredforduló
656.8(439)"199/200" *** 061.5(439)
[AN 2923012]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2010.
Kováts Miklós (1935-)
Magyar motorkerékpárok (angol)
   Hungarian motorcycles / Miklós Kováts ; [transl. by Tünde Cseke]. - Budapest : Maróti, 2010. - 190 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-9945-02-9 kötött : 4900,- Ft : 19,95 EUR
Magyarország - motorkerékpár - történeti feldolgozás
629.118.6(439)(091)
[AN 2924782]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5258 /2010.
   50 éves a Lajta-Hanság Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedő-, és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság : adatok egy gazdaság 250 éves történetéből / [szerk. Koltay Csabáné]. - Mosonmagyaróvár : Lajta-Hanság Zrt., 2009. - 61 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 50 éves a Lajta-Hanság Zrt., 1959-2009
Fűzött
Lajta-Hanság Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedő-, és Szolgáltató Zrt. (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - mezőgazdasági üzem - testülettörténet
631.115.8(439-2Mosonmagyaróvár)"19"
[AN 2921746]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2010.
Béres Klára
Szirtfoknak lenni (bőv. kiadása)
   Cseppben az élet : Béres József életútja / Béres Klára. - Bőv. kiad. - Budapest : Akovita, 2010. - 198, [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88686-0-2 kötött : 2700,- Ft
Béres József (1920-2006)
mezőgazdasági szakértő - gyógyszerész - gyógyszer - immunitás - életútinterjú - 20. század
63(439)(092)Béres_J.(047.53) *** 615.241.3
[AN 2913567]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2010.
   Csonthéjas gyümölcsfák metszése / szerk. Gonda István ; [kiad. a Debreceni Egyetem AMTC Kutatási és Fejlesztési Intézet]. - Debrecen : DE AMTC Kut. és Fejleszt. Int., 2010. - 242 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-473-356-0 fűzött
növénymetszés - gyümölcstermesztés - csonthéjas gyümölcs
631.542 *** 634.2
[AN 2924664]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2010.
Czáka Sarolta
   A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László ; [ill. Krasznainé Imre Katalin]. - 13. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 145 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-551-5 kötött
növénymetszés
631.542
[AN 2923582]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2010.
Czáka Sarolta
   A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 163 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-552-2 kötött
növényvédelem
632
[AN 2923574]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2010.
   Helyszíni talajlevegő-mérések = On site soil gas measurements / ... szerk. Székács András és Illés Zoltán. - Budapest : MTA Növényvédelmi Kutatóint., 2009. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Montabio-füzetek ; 2.)
ISBN 978-963-87178-5-6 fűzött
talajvizsgálat
631.42
[AN 2922307]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2010.
Hofmann, Uwe
Ökologischer Weinbau (magyar)
   Ökológiai szőlőtermesztés / Uwe Hofmann, Paulin Köpfer, Arndt Werner ; [ford. Zanathy Gábor, Kurtán Sándor]. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2008. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-289.
ISBN 978-963-286-438-9 kötött
szőlőtermesztés - biogazdálkodás
634.8 *** 631.147
[AN 2927584]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2010.
   Környezetanalitikai és toxikológiai indikációkon alapuló rendszer a fenntartható talajminőségért = Environmental analytical and toxicological indication based system for sustainable soil quality / ... szerk. Székács András és Illés Zoltán. - Budapest : MTA Növényvédelmi Kutatóint., 2009. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Montabio-füzetek ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87178-4-9 fűzött
talajtan - talajszennyeződés
631.4 *** 628.516
[AN 2922303]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2010.
Kriszten György (1923-)
   Gyakorlati fogások a szőlőtermesztésben : helybenoltás, döntés, bujtás, művelésmódok / Kriszten György ; [az illusztrációkat Fehér Miklós kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 170 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-559-1 kötött
szőlészet
634.8
[AN 2923439]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2010.
   Maláta antológia : sör, irodalom, kocsma, kultúra / szerk. Kovács Gábor. - Budapest : Quóta Bt., 2009. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Maláta - könyvek, ISSN 1586-2216)
ISBN 978-963-88354-0-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - sör - publicisztika - antológia
663.4(0:82-92) *** 894.511-92(082)
[AN 2925682]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2010.
Nagy Péter Tamás (1970-)
   Gyümölcsösök táplálkozási zavarainak felismerése és megszüntetése / [írta Nagy Péter Tamás] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kutatási és Fejlesztési Intézet]. - Debrecen : DE AGTC Kut. és Fejleszt. Int., 2010. - 180 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-149.
ISBN 978-963-9732-92-6 fűzött
növénybetegség - hiánybetegség - gyümölcstermesztés - növénytáplálás
632.121 *** 634
[AN 2924665]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2010.
Növénynemesítési Tudományos Napok (16.) (2010) (Budapest)
   XVI. Növénynemesítési Tudományos Napok : Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Budapest, 2010. március 11. : összefoglalók / szerk. Veisz Ottó ; [rend. az] MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Bizottsága, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, MAE Genetikai Szakosztálya. - Budapest : [MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága], [2010]. - 143 p. ; 29 cm
Fűzött
növénynemesítés - konferencia-kiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2924329]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2010.
Tůma, Jan
Zavlažujeme zahradu (magyar)
   Öntözőrendszerek / Jan Tůma ; [ford. Böszörményi Péter és Mészáros Tünde]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-133-4 fűzött : 3995,- Ft
barkácsolás - kertépítés - öntözőberendezés
712.5 *** 689
[AN 2923713]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2010.
   Vadgazdálkodásunk fejlesztésének lehetőségei / [szerk. Nagy Emil, ... Bíró Gabriella] ; [... az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága és az Országos Magyar Vadászati Védegylet ... szervezésében]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2009. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései ; 9.)
A Budapesten, 2009. jún. 4-én a "Vadgazdálkodásunk működésének zavarai és elhárításának lehetőségei" címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9783-14-0 fűzött
vadgazdálkodás - konferencia-kiadvány
639.1.03/.04 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2925678]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5272 /2010.
Copeland, Michelle
The beautiful skin workout (magyar)
   Lehetsz még szebb! : bőrszépítés nyolc hét alatt / Michelle Copeland ; Megan Deem közrem. ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2010. - 151 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-92-2 kötött : 2690,- Ft
kozmetika
646.7
[AN 2924680]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2010.
Kisa Judit (1966-)
   4 évszak reform receptjei / Kisa Judit ; [közread. a] "A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány. - Budapest : "A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány, 2009. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88306-0-9 fűzött : 1950,- Ft
egészséges táplálkozás - reformtáplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2923237]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2010.
Kolozsvári Ildikó
   Magyar konyhaművészet / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Hajni István]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2010]. - 96 p. : ill., színes ; 18x26 cm
Magyar és olasz nyelven
ISBN 978-963-88694-4-9 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2924349]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5275 /2010.
Boulanger, Philippe
Les mille et une nuits de la science (magyar)
   Ezeregy tudós éjszaka / Philippe Boulanger ; ford. Kepes János. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - 256 p. : ill. ; 18 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-278-114-2 fűzött : 2500,- Ft
logika - francia irodalom - elbeszélés
161/162(0:82-34) *** 840-34=945.11
[AN 2923306]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2010.
   Jacques Derrida szakmai hitvallása : Jacques Derrida: A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem : előadás és konferencia / szerk. Orbán Jolán. - Veszprém : Iskolakultúra, 2009. - 107 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 36.)
A Pécsett, 2000. szept. 18-19-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-197-1 fűzött
Derrida, Jacques (1930-2004)
Franciaország - filozófus - 20. század
1(44)(092)Derrida,_J.
[AN 2922554]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2010.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Jenseits von Gut und Böse (magyar)
   Jón és gonoszon túl : egy jövőbéli filozófia előjátéka / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Óvári Csaba]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 172 p. ; 22 cm
Megj. "Túl jón és rosszon" címmel is
ISBN 978-963-9857-47-6 fűzött : 3200,- Ft
filozófia - német irodalom - erkölcs
1(430)Nietzsche,_F. *** 17 *** 830-96=945.11
[AN 2925104]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
antropozófia
1(436)Steiner,_R.
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Az emberiség történelme és a kulturnépek világnézetei : 17 előadás : Dornach, 1924. március 1 június 25. / [ford. és a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - 2010. - 276, [4] p. : ill.
ISBN 978-963-86578-9-3 kötött
 (hibás ISBN 978-963-87750-0-9)
antropozófia
141.333
[AN 2923892] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5279 /2010.
   Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. május 24-én tartott konferencia előadásai = Saint Elizabeth of Hungary's cult in the 13-15th century / [... szerk. Falvay Dávid]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. - 250 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia franciscana Hungarica, ISSN 1788-7674 ; 2.)
Az előadások csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-88400-6-6 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Európa - szent - kultusz - 13. század - művelődéstörténet - középkor - keresztény művészet - konferencia-kiadvány
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 394.944(4) *** 930.85(4)"12/15" *** 7.046.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2921792]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2010.
Barsi Balázs (1946-)
   Krisztus békéje : egy ferences novíciusmester naplójából / Barsi Balázs. - Bőv., átd. kiad. - Kecskemét : Telek P.-P., 2010. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9003-4 kötött
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 2923663]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2010.
   Bibliai iránytű / [szerk. Burján Tamás és Pecsuk Ottó] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2010. - 99 p. ; 14x20 cm
ISBN 978-963-558-147-4 fűzött : 800,- Ft
Biblia
mutató
22.03
[AN 2922572]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2010.
Bikfalvi Géza
   Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein : mozaikok a jezsuita rend múltjából / Bikfalvi Géza ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-37-7 fűzött
Societas Jesu
Magyarország - jezsuiták - egyháztörténet - életrajz
271.5(439)(091) *** 271.5(439)(092) *** 271.5(100)(092)
[AN 2923493]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2010.
Come il Padre ha amato me.. (magyar)
   Amint az Atya szeretett engem.. : 365 gondolat a papság évére / szerk. Hubertus Blaumeiser, Tonino Gandolfo ; [ford. Berényi László és Györök Tibor]. - Budapest : Új Város, 2010-. - 19 cm
papság - katolikus pap - idézetgyűjtemény
262.14(0:82-84)
[AN 2921765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 209 p.
ISBN 978-963-86395-8-5 fűzött
[AN 2921771] MARC

ANSEL
UTF-85284 /2010.
Come un arcobaleno (magyar)
   Mint a szivárvány : a természet és a fizikai élet / [szerk. és az összekötő szöveget írta Aletta Salizzoni és Pierlorenzo Carenzi] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2007-. - 20 cm
Fokoláre Mozgalom
lelkiségi mozgalom - vallásos irodalom
267Fokoláre *** 242
[AN 2732723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2010. - 65 p.
Ford. Kormányosné Aranyi Krisztina. - Bibliogr.
Fűzött
[AN 2921855] MARC

ANSEL
UTF-85285 /2010.
Come un arcobaleno (magyar)
   Mint a szivárvány : az egység és a kommunikációs eszközök : alapvető irányvonalak életünk hetedik aspektusához / [szerk. és az összekötő szöveget írta Claretta Dal Ri és Carlos Clarià] ; [ford. Paksy Eszter] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2010. - 83 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Fokoláre Mozgalom
kereszténység - egyesület - vallásos irodalom
267Fokoláre *** 244
[AN 2921889]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2010.
Coraggio, fratello! (magyar)
   Bátorság, testvérem! : Dr. Alessandro Nottegar élete és munkássága / [ford. Ladányi Katalin] ; [közread. a Regina Pacis Közösség]. - Budapest : Új Ember, 2010. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9981-11-9 fűzött : 1800,- Ft
Nottegar, Alessandro (1943-1986)
Olaszország - katolikus egyház - misszionárius - 20. század - életrajz
266.2(45)(092)Nottegar,_A.
[AN 2921901]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2010.
Erőss Alfréd (1909-1950)
   Erőss Alfréd háborús naplója : Kolozsvár, 1944. szeptember 15 - Zirc, 1945. április 23. / [közzéteszi, a szöveget gond., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Lisztóczky László] ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Gyöngyös : Konturs ; Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2009. - 200 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-87453-4-7 kötött
Erdély - katolikus pap - 20. század - második világháború - határon túli magyarság - memoár
282(498)(=945.11)(092)Erőss_A.(0:82-94)
[AN 2925756]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2010.
Fabiny Tamás (1959-)
   A példázat erejével / Fabiny Tamás, Kocsis Fülöp, Székely János. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2010. - 225 p. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 10.)
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-19-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - görög katolikus egyház - evangélikus egyház - püspök - ezredforduló - interjú
284.1(439)(092)Fabiny_T.(047.53) *** 282(439)(092)Székely_J.(047.53) *** 281.5.018.2(439)(092)Kocsis_F.(047.53)
[AN 2922122]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2010.
   A ferences rend Kecskeméten, 1644-1950 : a ferences rend alapításának 800. évfordulója, és 306 évig tartó kecskeméti működésük emlékére 2009. december 5-én rendezett kiállítás katalógusa / [a dokumentumokat vál. és rend., a kötetet összeáll.] Péterné Fehér Mária ; [... kiad. a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Szent Miklós Templom Igazgatósága]. - Kecskemét : Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Szt. Miklós Templom Ig., 2009. - 88 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-06-8453-8 fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Provincia S. Ioannes a Capistrano
Kecskemét - franciskánusok - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
271.3(439-2Kecskemét)(091) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2923032]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2010.
Ferrero, Bruno
C'è ancora qualcuno che danza (magyar)
   Valaki még táncol : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-08-7 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2924468]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2010.
Garadnay Balázs
   ...És átölel Krisztus : összeszedett morzsák III. / Garadnay Balázs. - Pécs : Garadnay B., 2010. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9029-4 fűzött
vallásos irodalom - homília
244 *** 252
[AN 2922273]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2010.
   Graduale Romanum : ad usum monasterii Paulinorum de Újhely, 1623 / ed. by Janka Szendrei. - Budapest : MTA ZTI, 2010. - 310 p. : ill., részben színes, kotta ; 30 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 24.)
A bev. magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 77-81.
ISBN 978-963-88451-1-5 kötött
Magyarország - pálosok - 17. század - graduale - fényképmásolat
264-17(439)"16" *** 271.791(439)
[AN 2924720]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2010.
Hafenscher Károly (1926-)
   Liturgika : a keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben / Hafenscher Károly ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke. - Budapest : Luther K. : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzene Tansz., 2010. - 575 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 545-559.
ISBN 978-963-9979-07-9 kötött : 4900,- Ft
egyházi szertartás - keresztény egyház
264 *** 28
[AN 2924799]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2010.
Hegedűs Antal (1928-)
   Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége / Hegedűs Antal. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Kalocsa : Kalocsa-Kecskeméti Főegyházm., 2010. - 141 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 69.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és szerb nyelven
ISBN 978-963-9662-41-4 fűzött
Patachich Gábor (1699-1745)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 18. század
282(439)(092)Patachich_G.
[AN 2923272]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2010.
Hohnberger, Jim (1948-)
Escape to God (magyar)
   Menekülés Istenhez : hiteles történet egy családról, akik engedelmeskedtek Isten hangjának / Jim Hohnberger ; [ford. Takács Szabolcs]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 215 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-42-3 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2924259]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2010.
Hohnberger, Jim (1948-)
Facing frienemy fire (magyar)
   Barátból ellenség : legtöbben megtapasztaljuk, hogy milyen a barátból lett ellenségtől kapott támadás / Jim Hohnberger ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 200 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-43-0 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés - memoár
244(0:82-94) *** 613.865
[AN 2924231]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2010.
Hohnberger, Jim (1948-)
Irresistible (magyar)
   Ellenállhatatlan szerelemben : hogyan frissíthető fel és tehető bensőségessé a házasság Isten segítségével? / Jim Hohnberger ; [ford. Sitkei Péter]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 219 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-40-9 fűzött
házasság
265.5
[AN 2924251]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2010.
Hohnberger, Jim (1948-)
It's about people (magyar)
   Lásd meg az embert! : hogyan bánjunk a másképpen gondolkodókkal, akikkel nem értünk egyet? / Jim Hohnberger ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 144 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-44-7 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2924225]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2010.
Hohnberger, Jim (1948-)
Men of power (magyar)
   Elvesztett kincsek : visszaigényelhetjük férfilétünk valódi erejét, Istentől kapott örökségünket / Jim Hohnberger ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 271 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-56-0 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia - férfi
244 *** 613.865-055.1
[AN 2924268]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2010.
Howard, Kevin
The feasts of the Lord (magyar)
   Az Úr ünnepei / Kevin Howard, Marvin Rosenthal ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2010, cop. 1998. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-9617-28-5 kötött : 3400,- Ft
zsidó ünnep
296.38
[AN 2923346]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Illés / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 13.)
ISBN 978-963-629-438-0 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 2925288]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jézus tanításai / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009-2010. - 3 db : ill., színes ; 25 cm
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 2883105]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 34 p. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 16.)
ISBN 978-963-629-441-0 kötött : 1499,- Ft
[AN 2925259] MARC

ANSEL
UTF-85303 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   A próféták / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill. ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 14.)
ISBN 978-963-629-439-7 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 2925294]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Pusztai vándorlás / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 7.)
ISBN 978-963-629-432-8 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 2925271]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2010.
Jona (Bruder)
Nebelleuchten über Ninive (magyar)
   Viharfelhők Ninive fölött : mit mondana Jónás a világnak ma? : próféciák az emberiség jövőjéről / [Bruder Jona] ; [ford. Cserhalminé Mária]. - Budapest : Marana Tha, [2010]. - 81 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 165.)
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 978-963-9281-88-2 fűzött : 600,- Ft
prófécia
248.213
[AN 2922565]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2010.
Kirsch János (1961-)
   A katedrális küszöbén : elmélkedések és versek = Sur la sojlo de l' katedralo : meditoj kaj poemoj / Kirsch János. - 2. utánny. - Budapest ; Szekszárd : Accordia, 2009. - 214, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-84-3 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - vallásos irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
244 *** 894.511-14.02=089.2
[AN 2923659]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2010.
Kolundzsija Gábor
   A Titanicon nincs pánik : a nyugati civilizáció bukása / Kolundzsija Gábor. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - példabeszéd - tengerhajózás - baleset
244(089.3) *** 656.61.08(261)"1912"
[AN 2922996]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2010.
Louf, André (1929-)
La grâce peut davantage (magyar)
   A többi - kegyelem : a spirituális kísérés / André Louf ; [ford. Somorjai Gabi]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 280 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-97-5 fűzött
lelki élet
248.3
[AN 2926138]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2010.
Lukács István (1907-)
   A fiúk apostola / Lukács István. - 2. újrany. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 259 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8456-80-9 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
szent - 20. század - életrajz
235.3(092)Bosco,_G.
[AN 2926054]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2010.
McKevitt, Brian
   Kis Szent Teréz szülei: Louis és Zélie Martin / Brian McKevitt ; [ford. Csillag Éva]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 89 p. ; 19 cm. - (Ahonnan a szentek jönnek..., ISSN 2061-7976)
ISBN 978-963-662-313-5 fűzött : 1800,- Ft
Martin, Louis (1823-1894)
Martin, Zélie (1831-1877)
Franciaország - szent - 19. század
235.3(092)Martin,_Z. *** 235.3(092)Martin,_L.
[AN 2925707]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2010.
   Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban / [szerk. Tőzsér Endre]. - Budapest : Vigilia, 2010. - 175 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 16.)
A Budapesten, 2009. ápr. 25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-10-1 fűzött : 1500,- Ft
katolikus egyház - megszentelés - vallási szervezet
264-78 *** 265.9 *** 267 *** 282
[AN 2922547]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2010.
Mendelssohn, Moses (1729-1786)
Jerusalem oder Über religiöse Macht und Judentum (magyar)
   Jeruzsálem, avagy A vallási hatalomról és a zsidó hitről / Moses Mendelssohn ; [ford., az utószót írta és a jegyzeteket összeáll. Rathmann János]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 147, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7052-91-0 fűzött : 1990,- Ft
Németország - vallásfilozófia - zsidó vallás - filozófus - 18. század
21 *** 296 *** 1(430)Mendelssohn,_M.
[AN 2923857]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2010.
Méndez, Ana (1954-)
Regions of captivity (magyar)
   A fogság területei / Ana Méndez Ferrell ; [... ford. Gulyás Csilla] ; [közread. a] Zúgó Szél Alapítvány. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2010. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87689-7-1 fűzött
démonológia - okkultizmus
235.2 *** 241.612 *** 159.961.4 *** 133
[AN 2922268]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2010.
Mrowiec, Katia
Dieu, Yahweh, Allâh (magyar)
   Isten, Jahve, Allah : három világvallás alapkérdései : hitélet a keresztényeknél, a zsidóknál és a muzulmánoknál : 100 válasz a gyerekek 100 kérdésére / Katia Mrowiec, Michel Kubler, Antoine Sfeir ; [Tüske-Hegedüs Andrea ford.] ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2010. - 145, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8747-2 kötött : 3990,- Ft
kereszténység - zsidó vallás - iszlám - gyermekkönyv
28(02.053.2) *** 296(02.053.2) *** 297(02.053.2)
[AN 2925413]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2010.
Rohr, Richard
Things hidden (magyar)
   Rejtett dolgok : a Szentírás mint spiritualitás / Richard Rohr ; [ford. Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 309 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-963-9718-27-2 fűzött : 3200,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2922165]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2010.
Strolz, Katharina
Sie liebte die Kirche (magyar)
   Szerette az Egyházat : Julia Verhaeghe anya élete és a "Krisztus Ügye" lelki család elindulása / Katharina Strolz, Peter Willi ; [ford. T. Bori Zsuzsa] ; [közread. a Newman Központ]. - Budapest : Newman Közp., 2009. - 216, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-88628-0-8 fűzött
Verhaeghe, Julia (1910-1997)
"Krisztus Ügye" Lelki Család
Belgium - vallási szervezet - egyházi személy - 20. század - életrajz - történeti feldolgozás
267(493)(092)Verhaeghe,_J. *** 267Krisztus_Ügye
[AN 2926174]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2010.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hit Isten gyógyszere / Szigeti Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 28 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-51-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2923532]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2010.
Szigeti Jenő (1936-)
   Jézus ma is köztünk van / Szigeti Jenő. - 3. kiad. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-50-8 fűzött
Jézus
krisztológia - vallásos irodalom
232.9 *** 244
[AN 2923545]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2010.
Szigeti Jenő (1936-)
   Jézus megy velünk az úton 1 : százegyszer a szeretet titkáról / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 208 p. ; 19 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 978-963-9741-11-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2923566]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2010.
Tasi Réka (1977-)
   Az isteni szó barokk sáfárai / Tasi Réka. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 260 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 45.)
Bibliogr.: p. 233-250. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-333-1 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - homiletika - 17. század - 18. század
251(439)"16/17" *** 282
[AN 2923067]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2010.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Bizony, javamra vált a nagy keserűség" : elmélkedések betegeknek / Tegez Lajos. - 9. kiad. - Budapest : Kálvin, 2010. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-987-1 fűzött : 150,- Ft
betegség - lelkigyakorlat - imakönyv
248.132 *** 242 *** 616
[AN 2923701]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2010.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Eljövök és magam mellé veszlek" : útravaló betegeknek / Tegez Lajos. - 4. kiad. - Budapest : Kálvin, 2010. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-992-5 fűzött : 120,- Ft
utolsó kenet
265.7
[AN 2923698]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2010.
Vankó Zsuzsa
   Isten nyomai... fellelhetők-e? / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2009. - 71 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88160-5-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2925604]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5324 /2010.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Érzelmeink anatómiája : kulturált viselkedéssel egy jobb életminőségért. - 2010. - 123 p. : ill.
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 978-963-88027-2-9 fűzött
érzelem - társadalmi kapcsolat
159.942 *** 316.47
[AN 2922537] MARC

ANSEL
UTF-85325 /2010.
   Határon túli magyarság a 21. században : konferencia-sorozat a Sándor-palotában, 2006-2008 : tanulmánykötet / szerk. Bitskey Botond ; [kiad. a Köztársasági Elnöki Hivatal]. - [Budapest] : KEH, cop. 2010. - 269 p. : ill. ; 23 cm + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8928-1 fűzött
határon túli magyarság - identitás - oktatásügy - ezredforduló - elektronikus dokumentum
316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 376.7(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191)"200"
[AN 2924211]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2010.
   Így fogyasztunk mi : életképek napjaink fogyasztói társadalmából = This is how we consume : snapshots of our consumer society / [... szerk. Hajnal Zsolt] ; [kiad. a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete]. - Budapest : Fome, 2009. - 71 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88615-8-0 fűzött
Magyarország - fogyasztói magatartás - fotóművészet - ezredforduló - fényképalbum
316.644(084.12) *** 366.1 *** 77.04(439)"200"
[AN 2922027]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2010.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Information society dimensions / Laszlo Z. Karvalics. - Szeged : JATEPress, 2010. - 225 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-214.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-482-999-7)
információs társadalom
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2923711]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2010.
Lovas Dániel (1954-)
   Mérlegen a helyi média / Lovas Dániel ; [graf. Kádasi Laura]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2010. - 86 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-15-3 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - helyi média - tömegkommunikáció - ezredforduló
316.774(439) *** 659.3(439)
[AN 2922544]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2010.
Reisz Ádám
   A gyulai németség : Harruckerntől napjainkig : tanulmánygyűjtemény = Das Deutschtum von Jula und Elek von Harruckern bis heute / Reisz Ádám. - Gyula : Reisz Á., 2009. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9844-05-6 fűzött
Gyula - magyarországi németek - művelődéstörténet
316.347(=30)(439-2Gyula) *** 930.85(=30)(439-2Gyula)
[AN 2925663]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2010.
Sipos Balázs (1971-)
   Média és demokrácia Magyarországon : a politikai média jelenkortörténete / Sipos Balázs. - Budapest : Napvilág, 2010. - 228 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 217-[229].
ISBN 978-963-9697-69-0 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - médiatörténet - médiapolitika - politikai kultúra - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
316.774(439)"198/200" *** 316.334.3
[AN 2924887]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5331 /2010.
   15 év kiadványai [elektronikus dok.] : Európai Folklór Intézet. - Multimédia. - Budapest : EFI : Arcanum, 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-82-1 műanyag tokban
néprajz - elektronikus dokumentum
39
[AN 2922971]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2010.
Darnton, Robert
   Lúdanyó meséi és más tanulmányok / Robert Darnton ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : General Press, [2010]. - 252 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-643-074-0 fűzött : 3200,- Ft
mesekutatás - műfajelmélet - mese
398.21.001 *** 82.01-34
[AN 2922356]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2010.
Kincses Anna
   A bátorság próbája [elektronikus dok.] / Kincses Anna ; ... ill. Demeter István. - Szöveg és képek (pdf : 1.05 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75535. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-426-5
Székelyföld - magyar néprajz - monda - elektronikus dokumentum
398.22(=945.11)(498.4)
[AN 2926243]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2010.
Kincses Anna
   A hűség köve [elektronikus dok.] / Kincses Anna ; ... ill. Demeter István. - Szöveg és képek (pdf : 1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75534. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-428-9
Székelyföld - magyar néprajz - monda - elektronikus dokumentum
398.22(=945.11)(498.4)
[AN 2926221]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2010.
Minorics Tünde
   A maszk mögött : a mohácsi busójárás és a busók világa = Behind the mask : the busó festivities at Mohács and the world of busós = Pod maskom : ophod mohačkih buša i svijet buša / Minorics Tünde ; [kiad. a Pannon Kultúra Alapítvány]. - Pécs : Pannon Kultúra Alapítvány, 2010. - 180 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 166-177.
ISBN 978-963-06-8673-0 kötött
Mohács - farsangi szokás - sokácok - fényképalbum
398.332.47(=862)(439-2Mohács)(084.12)
[AN 2921981]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2010.
Tóth Rózsa
   Hagyományos népi táplálkozás Hódmezővásárhely és környékén / írta és a grafikákat rajz. Tóth Rózsa ; kiad. Délalföldi Örmény Kulturális Egyesület. - Szeged : Délalföldi Örmény Kult. Egyes., 2010. - 77 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8696-9 fűzött
Hódmezővásárhely - magyar néprajz - étkezési szokás - szakácskönyv
392.8(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 641.568(439-2Hódmezővásárhely)(083.12)
[AN 2924569]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5337 /2010.
Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira (angol)
   The impact of the 1956 Hungarian Revolution on religious life in Eastern Europe / ed. by István Zombori ; [publ. by the Society for Church History in Hungary (METEM) ... and Historia Ecclesiastica Hungarica Foundation]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Found., 2009. - 147 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az Esztergomban, 2007. nov. 28-30. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9662-42-1)
Közép-Európa - Kelet-Európa - magyar történelem - 1956-os forradalom - keresztény egyház - állami terror - 1945 utáni időszak
323.282(4-11)"195/196" *** 943.9"1956" *** 28(4-11)"195/196"
[AN 2923770]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2010.
   Bombagyár Közösségi Blográdió [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Bombagyár Közösségi Blográdió, 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; Windows Media Player
Műanyag tokban
Magyarország - belpolitika - társadalom - ezredforduló - riport - elektronikus dokumentum
323(439)"200"(047.53) *** 316.32(439)"200"
[AN 2922895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1-40. - 1 DVD-ROM
[AN 2922911] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 41-80. - 1 DVD-ROM
[AN 2922924] MARC

ANSEL
UTF-85339 /2010.
Bukovskij, Vladimir (1942-)
Moskovskij process (magyar)
   A moszkvai per / Vlagyimir Bukovszkij ; [ford. Kállai Tibor, Gerencsér Zsigmond] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., [2009]. - 699 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88081-2-7 kötött : 4700,- Ft
Európa - Szovjetunió - befolyásolás - külpolitika - rendszerváltás - történelem - megtorlás
323.282(47) *** 327.82(4)"19" *** 327(47)"19" *** 947"198/199"
[AN 2925408]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2010.
   Civil Kárpát-koszorú : civil szervezetek a Kárpát-medencében / [szerk. Bojtos Ferenc] ; [a bevezetőt írta Vetró Gábor] ; [kiad. a Csemete Egyesület]. - Szeged : Csemete Egyes., 2009. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8874-1 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - civil szervezet
323.21(=945.11)(4-191) *** 061.2(4-191)
[AN 2921434]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2010.
Dénes János (1930-)
   Körmömszakadtáig.. / Dénes János ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-54-1 fűzött : 1956.- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"199/200"
[AN 2924269]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2010.
   Hazá®djáték : a szocialista-liberális kormányzás nyolc éve / szerk. G. Fodor Gábor, Kern Tamás, Stumpf István. - Budapest : Századvég, 2010. - 478 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-91-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - ezredforduló
323(439)"200" *** 327(439)"200"
[AN 2923172]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2010.
Libert, Barry
Barack, Inc. (magyar)
   Obama : a kampányról üzletembereknek / Barry Libert, Rick Faulk ; [ford. Rohonyi András]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 213 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-05-8738-9 kötött
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - választási kampány - elnökválasztás - ezredforduló
32(73)(092)Obama,_B. *** 342.511(73) *** 324(73)"2008"
[AN 2926007]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2010.
Łubczyk, Grzegorz (1946-)
Henryk Sławik (magyar)
   Három nemzet elfeledett hőse: Henryk Sławik / Grzegorz Łubczyk ; ford. Szenyán Erzsébet. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Henryk Sławik
ISBN 978-963-9903-13-5 kötött : 2800,- Ft
Sławik, Henryk (1894-1944)
Lengyelország - politikus - zsidóság mentése - második világháború
323.13(=924)(438)(092)Slawik,_H. *** 32(438)(092)Slawik,_H.
[AN 2924113]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2010.
Östör József (1875-1949)
   Közpályám : politikusi életút a két háború korából / sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta és jegyzetekkel ell. Tóth Imre. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2010. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Források, ISSN 1216-5948)
Bibliogr.: p. 263-265.
ISBN 978-963-7207-38-9 fűzött
Östör József (1875-1949)
Magyarország - belpolitika - politikus - 20. század - Horthy-korszak - történelmi forrás
323(439)"191/193"(093) *** 32(439)(092)Östör_J.(093)
[AN 2924864]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2010.
Pölöskei Ferenc (1930-)
   A Szabadelvű Párt fényei és árnyai, 1875-1906 / Pölöskei Ferenc. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2010. - 235 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-18-0 kötött : 3500,- Ft
Szabadelvű Párt
Magyarország - párt - politikatörténet - 19. század - századforduló
329(439)Szabadelvű_Párt
[AN 2922790]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2010.
Szabadi Béla (1948-)
   Kényszerpályák, tévutak : az új nomenklatúra / Szabadi Béla. - Budapest : Szabadi Bt., 2010. - 322 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9021-8 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 2921591]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2010.
Szerencsés Károly (1960-)
   A nemzeti demokráciáért : Sulyok Dezső, 1897-1965 / Szerencsés Károly ; [kiad. Jókai Mór Városi Könyvtár ...]. - 2. bőv. kiad. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt. : Vadló Bt., 2009. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9818-05-7 fűzött : 3290,- Ft
Sulyok Dezső (1897-1965)
Magyarország - politikus - 20. század
32(439)(092)Sulyok_D.
[AN 2923339]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2010.
Szijártó István (1942-)
   "Egyöntetűségünk csodaszarvasa" / Szijártó István. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2010. - 90 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-963-8365-68-2 fűzött
Magyarország - belpolitika - társadalom - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 316(439)"199/200"
[AN 2924620]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2010.
Tátrai Miklós
   A rendszerváltás főkapitányai / Tátrai Miklós. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2010. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9722-81-1 fűzött : 2772,- Ft
Magyarország - rendőr - rendszerváltás - belpolitika - ezredforduló - életútinterjú - vezető alkalmazott
323(439)"199/200"(047.53) *** 351.74(439)(092)(047.53)
[AN 2924367]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2010.
Walterné Müller Judit
Több mint élettörténetek, sorsok (német)
   Mehr als Lebensgeschichten, Schicksale : die kollektive Bestrafung der deutschen Minderheit nach dem zweiten Weltkrieg, im Spiegel branauer Dokumente und Erinnerungen : Handbuch zur Ausstellung / [Rercherche und Red. Judit Müller-Walter] ; [Übers. Orsolya Tordai] ; [hrsg. von den Museen des Komitats Baranya ...]. - Pécs : Museen des Komitats Baranya, 2010. - [40] p. : ill. ; 20 cm
A kiállítást Pécsett, 2009. máj. 28 - okt. 31. között tartották
ISBN 978-963-9873-16-2 fűzött
Baranya megye - magyarországi németek - deportálás - második világháború - memoár - kiállítási katalógus
325.254.6(=30)(439.127)"194"(0:82-94) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2922013]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5352 /2010.
   16-18. századi vármegyei jegyzőkönyvek regesztái [elektronikus dok.] / [... szerk. Á Varga László, Kenyeres István, Tóth Péter] ; [közread. az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum : ÖLT, 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-28-0 műanyag tokban
Magyarország - vármegye - 16. század - 17. század - 18. század - helytörténet - történelmi forrás - önkormányzati irat - elektronikus dokumentum
943.9-35"15/17"(093) *** 353(439)"15/17"(093)
[AN 2922957]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2010.
   Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira / szerk. Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009. - 237 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az Esztergomban, 2007. nov. 28-30. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-42-1 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - magyar történelem - 1956-os forradalom - keresztény egyház - 1945 utáni időszak - állami terror
943.9"1956" *** 323.282(4-11)"195/196" *** 28(4-11)"195/196"
[AN 2923762]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2010.
Banai Miklós
   A Kárpát-medence egysége : miért szűnt meg? helyre áll-e újra? / Banai Miklós, Lukács Béla. - [Budapest] : Helikon, cop. 2010. - 232 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-227-209-2 kötött : 5990,- Ft
Európa - magyar történelem - történelem
943.9 *** 940
[AN 2925285]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Ezer esztendő / Benedek Elek. - Budapest : Arany Forrás, 2009. - 100 p. ; 21 cm. - (Történeti olvasmányok, ISSN 2061-7402)
ISBN 978-963-9741-52-2 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom - ifjúsági irodalom - monda
930.85(439)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2924246]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2010.
Boldizsár Péter (1947-)
   A diósgyőri vár 16-17. századi kályhacsempéi / Boldizsár Péter, Kocsis Edit, Sabján Tibor. - Miskolc : HOM, 2010. - 232 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 8.)
A borítófedélen párhuzamos címként: Die Ofenkacheln der Diósgyőrer Burg aus dem 16-17. Jahrhundert. - Bibliogr.: p. 223-225. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9271-89-0 fűzött
Diósgyőr - Magyarország - kerámiaművészet - kályha - csempe - régészet
904(439-2Diósgyőr) *** 738.81(439)"15/16"
[AN 2921755]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2010.
Borzák Tibor (1958-)
   Szembeszélő / Borzák Tibor. - [Kecskemét] : BT-Press, 2010. - 292 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85599-7-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2923054]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2010.
Di Martino, Giulio (1965-)
Isola di Pasqua (magyar)
   Húsvét-sziget : mítosz és történelem : titkok, tények, talányok / Giulio Di Martino ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 121, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9926-29-5 fűzött : 2800,- Ft
Húsvét-sziget - rejtély - művelődéstörténet
930.85(831.731) *** 001.94
[AN 2925001]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2010.
Dreska Gábor
   A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára = Monumenta credibilia conventus de monte Pannoniae / Dreska Gábor. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2007-. - 25 cm
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - Magyarország - hiteles hely - történelmi forrás
930.222.4(439-2Pannonhalma) *** 282(439)(093.2)
[AN 2728550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., 1439-1499. - 2010. - 448 p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-86775-8-7 kötött
[AN 2923475] MARC

ANSEL
UTF-85360 /2010.
   A honegyesítők : Árpád nagyfejedelemtől a honvédő Horthy kormányzóig : értékelő fejezetek / [... szerk. K. Horváth András Mátyás] ; [közread. a Pro Libertate Alapítvány]. - Budapest : Pro Libertate Alapítvány, 2010. - 142, [8] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar történelem
943.9
[AN 2926134]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2010.
Kéri Katalin (1966-)
   Allah bölcsessége : bevezetés az iszlám középkori nevelés- és művelődéstörténetébe / Kéri Katalin. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2010. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 279-295.
ISBN 978-963-9893-27-6 kötött : 2890,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - neveléstörténet - középkor
930.85(=927)"06/14" *** 37(=927)(091) *** 297"06/14"
[AN 2922018]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2010.
Kisléghi Nagy Gyula (1861-191?)
   Archaeológiai napló / Kisléghi Nagy Gyula ; [szerk. Lőrinczy Gábor] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged ; Temesvár : Móra Múz., 2010. - 212 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9804-32-6 kötött
Kisléghi Nagy Gyula (1861-191?)
Magyarország - régészet - honfoglalás - magyarság - 19. század - 20. század - tudós
904(439)"08/09" *** 902(439)(092)Kisléghi_Nagy_Gy.
[AN 2923476]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2010.
Kőbányai János (1951-)
   Izraeli szellem ma, 2000-2010 : Kőbányai János interjúi. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2010. - 215 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9512-56-6 fűzött : 2500,- Ft
Izrael - ezredforduló - interjú
929(569.4)(047.53)
[AN 2926168]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2010.
Komma Katalin (1923-)
   Terebélyes családfák / írta Komma Katalin, Komma Júlia, Kiszelka Ferenc. - Mosonmagyaróvár : Mosoni Polgári Kör, 2010. - 98 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 0237-4102 ; 12.)
ISBN 978-963-06-8898-7 fűzött
Komma család
Koháry család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Komma *** 929.52(439)Koháry
[AN 2921741]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2010.
   Magyar történelmi fényképalbum, 1896-1946 / [összeáll.] Neszményi György. - [Tass] : Magánkiad., [2008]-. - 30 cm
magyar történelem - századforduló - 20. század - fényképalbum
943.9"189/194"(084.12)
[AN 2766312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2010. - 83 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-06-8741-6 fűzött
[AN 2923162] MARC

ANSEL
UTF-85366 /2010.
   A második világháború teljes története / [szerk. Duzs Mária et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009-. - ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-134-4
második világháború - hadtörténet
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2890809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A Waffen-SS története : Hitler halálfejes gárdája. - 2010. - 96 p.
ISBN 978-963-251-177-1 kötött : 1699,- Ft
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
[AN 2925485] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Elit alakulatok : harcosok, nem katonák. - 2010. - 96 p.
ISBN 978-963-251-178-8 kötött : 1699,- Ft
[AN 2925493] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Az égbolt ragadozói : vadászgépek, bombázók, pilóták. - 2010. - 96 p.
ISBN 978-963-251-134-4 kötött : 1699,- Ft
[AN 2925498] MARC

ANSEL
UTF-85367 /2010.
   Medinától Etéig : tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szentes ; Szeged : Móra Múz., 2009. - 316 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Szentesen, 2008. október 8-10. között rendezett emlékkonferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9804-26-5 kötött
Magyarország - régészet - 20. század - emlékkönyv
902(439)(092)Csalog_J.
[AN 2923534]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2010.
Megyeri Anna (1956-)
   "A földre építek, az égben bízom" : a Morandini építészcsalád a Monarchiában / Megyeri Anna ; [kiadója a Salla Közhasznú Alapítvány]. - Zalaegerszeg : Salla Közhasznú Alapítvány, 2010. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-315. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-8659-4 fűzött
Morandini család
Osztrák - Magyar Monarchia - Zala megye - családtörténet - építészettörténet - 19. század - századforduló - helyismeret
929.52(=50)(4396/439)Morandini *** 72(439)"186/191" *** 908.439.121"18/191"
[AN 2925753]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2010.
Merényi-Metzger Gábor (1969-)
   Az aradi vértanúk anyakönyvi bejegyzései / Merényi-Metzger Gábor ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Eciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2010. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-39-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi személy - megtorlás - anyakönyv
943.9"1848/1849"(092) *** 355(439)"18"(092) *** 323.282(439)"1849/185"
[AN 2923095]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2010.
   Mórahalmi ki kicsoda / szerk. Bodrits István, Zombori István ; [... anyaggyűjtő és koordinátor Szűcs Julianna] ; [... az életrajzokat írták Bodrits István, Kinyó Ildikó, Miklós Péter]. - Szeged : Móra F. Múz., 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Csongrád megyei ki kicsoda, ISSN 2061-1366 ; 1.)
ISBN 978-963-9804-27-2 fűzött
Mórahalom - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Mórahalom):030
[AN 2923123]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2010.
   Nyomvonalba zárva : régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán / [szerk. Balogh Csilla] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2009. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9804-29-6 fűzött
Csongrád megye - régészet
903/904(439.181)
[AN 2923082]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2010.
   "Ott Északon..." : magyarok a lengyel szeptemberről / [szerk. és vál. Kiss Gy. Csaba] ; [az anyaggyűjtésben közrem. Mitrovits Miklós]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-14-2 kötött : 2100,- Ft
Lengyelország - történelem - második világháború - magyar irodalom - publicisztika
943.8"1939"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2924097]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2010.
Sulyok László (1944-)
   Velünk történt : tettek és következmények, 1956 / Sulyok László. - Salgótarján : Sulyok L., 2010. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8861-1 fűzött
Nógrád megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - interjú
943.913.1"1956"(047.53)
[AN 2925929]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2010.
   Zsigmondkori oklevéltár / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
A 8-9. kötetet összeáll. Borsa Iván és Tóth Norbert, C., a 10. kötetet összeáll. Tóth Norbert, C., a 11. kötetet összeáll. Neumann Tibor és Tóth Norbert, C. - A 6. kötettől kiad. a Magyar Országos Levéltár. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
magyar történelem - 14. század - 15. század - Zsigmond-kor - történelmi forrás
943.9"13/14"(093.2)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., 1424. - 2009. - 747 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 49.)
Bibliogr.: p. 9-13.
ISBN 978-963-631-206-0 kötött
[AN 2923484] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5375 /2010.
Copenhagen (magyar)
   Koppenhága / [szerzők Marie Charvet et al.] ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-49-5 kötött
Koppenhága - útikönyv
914.89-2Kopenhagen(036)
[AN 2925643]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2010.
   Egyházi élet Földeákon, 2006-2009. - Földeák : Római Katolikus Plébánia, 2010. - 80 p. ; 21 cm. - (Földeáki történetek, ISSN 1788-2621 ; 5.)
ISBN 978-963-88817-0-0 fűzött
 (hibás ISBN 987-963-888117-0-0)
Földeák - helyismeret - katolikus egyház - publicisztika
908.439-2Földeák *** 282(439-2Földeák)
[AN 2924445]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2010.
   A Föld kilencvenkilenc legkevésbé ismert csodája / Hadházi László [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Glória, cop. 2010. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: A Föld 99 legkevésbé ismert csodája
ISBN 978-963-9587-65-6 kötött : 4980,- Ft
helyismeret - humoreszk
908.100(0:82-7)
[AN 2923571]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2010.
Hajni István
   South Africa with GPS guide / István Hajni, Ildikó Kolozsvári. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., 2009. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 18x25 cm
Angol, német, francia és magyar nyelven
ISBN 978-963-87934-4-7 kötött
Dél-afrikai Köztársaság - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.680(084.12) *** 502(680)(084.12)
[AN 2924377]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2010.
   Heimatmuseum : a budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása / [szerk. Csendes Krisztina és Grósz András]. - Budaörs : Bleyer J. Helytört. Gyűjt., 2010. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8666-2 fűzött
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum (Budaörs)
Budaörs - helyismeret - múzeumi kiadvány
908.439-2Budaörs *** 069(439-2Budaörs)(036)
[AN 2925633]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2010.
Istanbul (magyar)
   Isztambul / [szerzők Julie Subtil et al.] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-47-1 kötött
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 2925693]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2010.
Kalmár Lajos (1967-)
   Pécs andante / [fotózta ...] Kalmár Lajos, [írta] Sz. Koncz István. - [Pécs] : [Kalmár L.], 2009. - 177 p. : ill. ; 23x23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88616-0-3 kötött
Pécs - helyismeret - memoár - fényképalbum
908.439-2Pécs(0:82-94) *** 908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 2921843]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2010.
Kókai Sándor (1961-)
   A Bánság történeti földrajza, 1718-1918 : a Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában / Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int., 2010. - 421 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 406-421. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9909-45-8 kötött
Temesi Bánság - történeti földrajz
911.3(439.2-13)
[AN 2921777]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2010.
Le Tac, Hélène
Moscou (magyar)
   Moszkva / [szerzők Hélène Le Tac, Oleg Kulinich, ... Olga Jarceva] ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-52-5 kötött
Moszkva - útikönyv
914.7-2Moskva(036)
[AN 2925632]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2010.
Ludwig Emil (1952-)
   Badacsonytördemic-Lábdihegy öröksége : Herczeg Ferenc emlékezete / [írta, szerk. Ludwig Emil] ; [kiad. Badacsonytördemic Községért Alapítvány]. - Badacsonytördemic-Lábdihegy : Badacsonytördemic Községért Alapítvány, 2009. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7285-6 fűzött
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Badacsonytördemic - Magyarország - helyismeret - író - 20. század
908.439-2Badacsonytördemic *** 894.511(092)Herczeg_F.
[AN 2922350]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2010.
Madrid (magyar)
   Madrid / [szerzők Laurence Blanchar et al.] ; [ford. Seres Kriszta]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-50-1 kötött
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 2925664]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2010.
   A Magyar Országos Levéltár térképtára [elektronikus dok.]. - Budapest : MOL : Arcanum, 2006-. - 12 cm
Magyarország - levéltári irat - térkép - elektronikus dokumentum
912(439) *** 930.253(439-2Bp.)MOL
[AN 2661603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/A. lemez, Az Esterházy és Eszterházy családok térképei, tervrajzai. - 2009. - 1 DVD-ROM
Magyarország - 18. század - 19. század - közigazgatási térkép - gazdaságföldrajzi térkép - elektronikus dokumentum
912(439)"17/18"
[AN 2922480] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/B. lemez, Az Esterházy és Eszterházy családok térképei, tervrajzai. - 2009. - 1 DVD-ROM
Magyarország - 18. század - 19. század - közigazgatási térkép - gazdaságföldrajzi térkép - elektronikus dokumentum
912(439)"17/18"
[AN 2922499] MARC

ANSEL
UTF-85387 /2010.
Tápi Mária
   Két év az inkák földjén / Tápi Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 253 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-3-5 fűzött
Peru - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.85(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2923264]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2010.
   Tiszteletkötet dr. Tóth József geográfus professzor 70. születésnapjára / szerk. Hanusz Árpád ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int., 2010. - 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-53-3 kötött
gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - turizmus - emlékkönyv
911.3 *** 338.48
[AN 2921766]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2010.
   A város láthatatlan mintázata : Pécs városa mint az emlékezet helye / szerk. Havasréti József, K. Horváth Zsolt, Szijártó Zsolt. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2010. - 241 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-210-7 fűzött : 2690,- Ft
Pécs - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Pécs *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 2922577]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2010.
Wong, François
Creta (magyar)
   Kréta / [szerző François Wong, ... Monique Kamari] ; [ford. Bárdos Miklós]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-48-8 kötött
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 2925778]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5391 /2010.
Bencze János (1945-)
   Kényszerített bíró urak : a Pécsi Királyi Törvényszék és a Pécsi Megyei Bíróság történetéből, 1915-1960 / Bencze János. - Pécs : Pro Pannonia, 2010. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-30-6 kötött : 2790,- Ft
Baranya. Törvényszék
Baranya. Bíróság
Baranya megye - megyei bíróság - 20. század - magyar történelem - történelmi forrás
343.193(439-2Pécs)"19" *** 347.992(439-2Pécs)"19" *** 943.912.7(093)
[AN 2922260]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2010.
Boros Anita
   Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban / Boros Anita. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2010. - 2 db ; 24 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-9722-80-4 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - bizonyítási eljárás
342.924(439) *** 347.94(439) *** 343.14(439)
[AN 2924684]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A közigazgatási bizonyítás elmélete. - 164 p.
Bibliogr.: p. 149-164.
[AN 2924687] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A közigazgatási bizonyítás gyakorlata. - 262 p.
Bibliogr.: p. 245-262.
[AN 2924690] MARC

ANSEL
UTF-85393 /2010.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2010. - 878 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. dec. 31.
ISBN 978-963-88272-1-0 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 2926141]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2010.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2010. - 712 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. dec. 31.
ISBN 978-963-88272-2-7 kötött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2926140]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2010.
Darkó Jenő (1880-1940)
   A magyar huszárság eredete / Darkó Jenő ; [szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert]. - Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 106 p. ; 18 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-45-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - katonai egység története - huszár - középkor
357.133(439)"13/15"
[AN 2925073]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2010.
   Esélyt a kommunikációnak! : esélyegyenlőségi kézikönyv egyetemek, főiskolák és médiumok számára / [szerk. Bencze Ottó és Svastics Carmen] ; [közread. a] Törökfürdő Alapítvány. - Budapest : Törökfürdő Alapítvány, 2010. - 124 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2009. május 7-én "Nincs esélyünk?!" címmel rendezett médiatalálkozó előadásainak és kerekasztal-beszélgetéseinek szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-06-9091-1 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - esélyegyenlőség - kommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló
342.726(439) *** 316.77(439) *** 791.9.096/.097(439) *** 070(439)
[AN 2925172]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2010.
   Az ingatlanjog nagy kézikönyve. - 2. kiad. - Budapest : Complex, cop. 2010. - 1390 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198 ; 4.)
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-224-991-9 kötött
Magyarország - ingatlanjog - jogszabálygyűjtemény
347.214.2(439)(094)
[AN 2926130]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2010.
Jákli Rudolf
   Biztonsági őr / Jákli Rudolf, Nagy Miklós. - 4. átd. kiad. - Zalaegerszeg : BRG Mediator Iroda Bt., 2009. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8882-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-882-6)
biztonsági szolgálat - személyvédelem - tankönyv
351.746.3(078)
[AN 2924338]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2010.
Kasza Péter Ferenc (1974-)
   Közigazgatási alapfogalmak / Kasza Péter Ferenc. - Szeged : Universitas Szeged, 2010. - 132 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-88468-8-4 fűzött : 1790,- Ft
közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2923943]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2010.
   Középtávú vagyonhasznosítási stratégia / [közread. a] Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács. - Budapest : NVT, 2009. - 52 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
Magyarország - állami vagyonkezelés - törvény
351.711(439) *** 330.526.34(439) *** 351.711(439)(094)
[AN 2921520]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2010.
   Közlekedési projekt / [szerk. Halász Zsolt, Lux Ágnes]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2010]. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2010/3.)
Lezárva: 2010. febr. 26. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-5-4 fűzött
Magyarország - közlekedésbiztonság - közlekedésrendészet
351.811(439) *** 656.1.05
[AN 2922598]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2010.
Nagy Beáta (1970-)
   Gender budgeting kézikönyv / Nagy Beáta, Kürtösi Zsófia, Szekeres Valéria ; [... kiad. Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület]. - Budapest : Unifem-ért M. Nemz. Biz. Egyes., 2010. - 71 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - genderkutatás - népességmegoszlás - esélyegyenlőség - önkormányzati igazgatás
352(439) *** 314.96(439) *** 342.726-055(439) *** 316.37-055(439)
[AN 2924714]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2010.
Nochta Tibor
   A gazdaság jogi szabályozása / Nochta Tibor, Juhász László, Szécsényi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2008. márc. 15.
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8)
[AN 2923588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 247 p.
ISBN 978-963-7296-33-8 fűzött
[AN 2923591] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 280 p.
ISBN 978-963-7296-08-6 fűzött
[AN 2923678] MARC

ANSEL
UTF-85404 /2010.
   Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégia : irányok és célok : 2010-2021 : melléklet az 1004/2010 (I. 21.) Korm. határozathoz / [... kiad. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium]. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., [2010]. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88485-1-2 fűzött
Magyarország - egyenjogúság - nők a társadalomban - jogi szabályozás - ezredforduló
342.726-055.2(439)"200" *** 316.37-055.2(439)"200"
[AN 2923434]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2010.
Pánczél Hegedűs János (1974-)
   Nekünk királyság kell! : monarchista gondolatok / Pánczél Hegedűs János. - [Budapest] : Kairosz : Regnum, cop. 2009. - 338 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-338.
ISBN 978-963-662-311-1 fűzött
Magyarország - királyság - hatalom - magyar történelem
342.36(439) *** 321(439) *** 943.9
[AN 2923592]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2010.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2009]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
A 3. köt. társszerzői Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea, Tilk Péter, Zeller Judit
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2875290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alapvető jogok. - 2010. - 623 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9542-35-8 fűzött
[AN 2922036] MARC

ANSEL
UTF-85407 /2010.
   Segédlet a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényhez : KTV, 2010. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2010. - 190 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 2922998]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2010.
Szijártó M. István (1965-)
   A diéta : a magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792 / Szijártó M. István. - 2. jav. kiad. - Keszthely : Balaton Akad., 2010. - 614 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-568.
ISBN 978-963-8365-78-1 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - rendi szervezet - 18. század
342.53(439)"17" *** 943.9"17" *** 323(439)"17"
[AN 2927075]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2010.
   Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára / [... szerk. Bihari Mihály, Patyi András] ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Universitas-Győr Kft., 2010. - 606 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Dr. Szalay Gyula tiszteletére, hatvanötödik születésnapjára. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-55-8 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 2923432]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2010.
Vuchetich Mátyás (1767-1824)
Institutiones iuris criminalis Hungarici in usum academiarum regni Hungariae (magyar)
   A magyar büntetőjog rendszere / írta Vuchetich Mátyás ; [... ford. Király Tibor]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2007-2010]. - 2 db ; 20 cm. - (A magyar jogtudomány klasszikusai, ISSN 1789-4956 ; 1.)
Az 1819-es kiad. címlapjának fotómásolatával
Magyarország - büntetőjog - jogtörténet - 19. század
343(439)"181"
[AN 2930208]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Elméleti büntetőjog Magyarország felsőiskoláinak használatára. - [2010]. - 376 p.
ISBN 978-963-9722-86-6 kötött : 6464,- Ft
[AN 2924354] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5411 /2010.
   Húszéves a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége ; [... szerk. Tóth Sándor]. - Budapest : BEOSZ, 2010. - 279 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8825-3 fűzött
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
Magyarország - veteránszervezet - egyesület - ezredforduló
355.292(439) *** 329.75(439) *** 061.2(439)
[AN 2924702]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2010.
Szabó Péter (1959-)
   A keleti hadszíntér és Magyarország, 1943-1945 / Szabó Péter, Számvéber Norbert. - 2. bőv., átd. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2009. - 328 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 328.
ISBN 978-963-249-091-5 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1943/1945"
[AN 2927072]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5413 /2010.
Tóth Károly, G.
   Business flow : üzlet a boldogság sodrában / G. Tóth Károly. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 229 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 226-229.
ISBN 978-963-9916-65-4 fűzött : 5810,- Ft
vezetés - mentálhigiénia
65.012.4 *** 613.865
[AN 2924613]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2010.
Varga Zoltán (1935-)
   Szinán építész dühösen dobbantott : hatalomról, emberi kapcsolatokról / Varga Zoltán. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-019-0 kötött : 2990,- Ft
vezetéslélektan - szervezetpszichológia - lélektan
65.013 *** 65.012.4 *** 159.9
[AN 2924893]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5415 /2010.
Borgulya Istvánné (1947-)
   Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben / Borgulya Istvánné, Vető Ágnes Ágota. - Budapest : Akad. K., 2010. - 329 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 295-306.
ISBN 978-963-05-88-36-2 fűzött
üzleti élet - kommunikáció
658.1 *** 316.77
[AN 2925004]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2010.
Csath Magdolna (1943-)
   Kit válasszunk? : választási iránytű / Csath Magdolna. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-347-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - gazdaság - 21. század - stratégia
338(439)"200"
[AN 2925652]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2010.
Hajnal István
   Az ingatlan-értékelés Magyarországon / Hajnal István. - 3. utánny. - Budapest : BME Mérnöktovábbképző Int., 2009. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (BME Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5353.)
Bibliogr.: p. 354-359.
ISBN 963-431-812-6 fűzött : 2500,- Ft
ingatlan - vagyonértékelés - egyetemi tankönyv
332.64(075.8)
[AN 2923310]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2010.
Lengyel Imre (1954-)
   Regionális gazdaságfejlesztés : versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák / Lengyel Imre. - [Budapest] : Akad. K., 2010. - 385 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 369-380.
ISBN 978-963-05-8837-9 fűzött
regionális gazdaság - regionális tervezés - versenyképesség - klaszter
332.1 *** 332.14 *** 339.137 *** 334.752
[AN 2924181]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2010.
   Nemzetközi vállalatgazdaságtan / szerk. Czakó Erzsébet, Reszegi László ; [közread. a] Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület. - Budapest : Vállalatgazd. Tud. Egyes. : Alinea, cop. 2010. - 620 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 589-608.
ISBN 978-963-9659-47-6 kötött : 6950,- Ft
üzemgazdaságtan - világgazdaság - tankönyv
658.1(078) *** 339.9(078)
[AN 2924892]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2010.
Prezenszki József (1935-)
   Raktározás-logisztika : technika, technológia, szervezés, szolgáltatás / Prezenszki József. - Budapest : Ameropa, 2010. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-06-8670-9 kötött : 4950,- Ft
logisztika - raktározás
658.78
[AN 2925303]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2010.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : CompLex, 2010. - 1752 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2010. jan.
ISBN 978-963-295-093-8 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 2926132]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2010.
Széles Gábor (1945-)
   Így nem mehet tovább! : beszélgetőkönyv : Széles Gáborral beszélget Szentmihályi Szabó Péter. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-662-312-8 fűzött : 2500,- Ft
Széles Gábor (1945-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Széles_G.(047.53)
[AN 2925730]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2010.
   Sztrájkjogi projekt / [szerk. Zemplényi Adrienne]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2010]. - 129 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2010/4.)
Lezárva: 2010. jan. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-6-1 fűzött
Magyarország - sztrájkjog
331.109.32(439)(094)
[AN 2922603]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2010.
   Turizmusmarketing esettanulmányok / szerk. Deli-Gray Zsuzsa és Árva László. - Budapest : Akad. K., 2010. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504). (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8858-4 fűzött
idegenforgalom - marketing - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2925893]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2010.
   Válságban és válság nélkül : a gazdaságpolitika rétegei / szerk. Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2010. - 263 p. ; 21 cm. - (Gazdaságpolitikai kerekasztal, ISSN 1789-6649)
Bibliogr.: p. 241-263.
ISBN 978-963-05-8839-3 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 338.124.4
[AN 2924648]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5426 /2010.
   "Együtt - másokért" : 20 éves a Győri Családsegítő Szolgálat, 1989-2009 ; [kiad. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Családsegítő Szolgálat]. - Győr : Győr M. Jogú Vár. Önkormányzat Családsegítő Szolgálat, 2009. - 78 p. : ill., részben színes ; 17x247 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-06-8425-5)
Családsegítő Szolgálat (Győr)
Győr - családsegítő szolgálat - egyesületi évkönyv
364.044.24 *** 061.2(439-2Győr)(036)
[AN 2926017]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2010.
   Gyermekjogi projekt / [szerk. Kovács Orsolya Ágota]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2010]. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2010/1.)
Lezárva: 2010. márc. 3. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-9-2 fűzött
Magyarország - családjog - gyermek - gyermekvédelem - ezredforduló
364.65-053.2/.6 *** 347.63(439)"200"
[AN 2922583]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2010.
   Határmenti egészségügyi vezetők együttműködésének fejlesztése : a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. és a Nagyszőlősi Járási Adminisztráció Egészségügyi Osztály dolgozóinak találkozója : [2009. március 11 - 2010. március 10.]. - Fehérgyarmat : Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft., [2010]. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar - ukrán határtérségben. - Váltakozva magyar és ukrán nyelven
ISBN 978-963-06-8893-2 fűzött
Kárpátalja - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - orvosi ellátás - kórház - határ menti kapcsolat - regionális együttműködés - konferencia-kiadvány
364.444.046.6(439.161) *** 364.444.046.6(477.87) *** 616-08
[AN 2924693]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2010.
   Komplex vizsgálat Szeged és kistérsége droghelyzetének megismerésre[!megismerésére] / szerk. Temesvári Beáta ; [írta] Albertné Dancsó Angéla [et al.] ; [közread.] Szeged MJV Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. - Szeged : Szeged MJV Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, 2010. - 327 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9089-8 fűzött
Szeged - Csongrád megye - kábítószer-fogyasztás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.272(439-2Szeged)"200"(083.41) *** 364.272(439.181)"200"(083.41)
[AN 2923410]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2010.
   "Méltóképpen másképp" : fogyatékosügyi projekt / [szerk. Borza Beáta, Lux Ágnes]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2010]. - 168 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2010/2.)
Lezárva: 2010. febr.
ISBN 978-963-88313-7-8 fűzött
Magyarország - fogyatékos - emberi jog - esélyegyenlőség - ezredforduló
364.65-056.37 *** 364.65-056.26 *** 342.72/.73(439)"200"
[AN 2922590]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2010.
   Minden a családban kezdődik : prevenciós segédlet szülőknek / szerk. Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2009. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 7.)
ISBN 978-963-88383-3-9 fűzött
kábítószer-fogyasztás - ifjúságvédelem - családi nevelés
364.65-053.6 *** 364.272 *** 37.018.1 *** 613.83
[AN 2925695]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2010.
Molnár Lajos (1946-)
   Miért lettem antipatikus? : egy egészségügyi miniszter feljegyzései / Molnár Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 308, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-047-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egészségügy - egészségpolitika - ezredforduló - memoár
364.444(439)"200"(0:82-94) *** 354.53(439)"200"(0:82-94)
[AN 2923645]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5433 /2010.
Ádámné Farkas Beáta
   "Jó szóval oktasd, játszani is engedd..." : az általános iskola története / Ádámné Farkas Beáta, Fülöp Magdolna Judit. - 2. kiad. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2010. - 191 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 11.)
ISBN 978-963-87662-5-0 fűzött
József Attila Általános Iskola (Pusztaszabolcs)
Pusztaszabolcs - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 2927376]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2010.
   Apropó ÁMK! : gondolatok a 25. évforduló kapcsán / [a kötet szerzői Becsei Dénes et al.] ; [kiad. a Nagy Imre ÁMK]. - Budapest : Nagy I. Ált. Művel. Közp., 2010. - 32 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9864-08-5)
Budapest. 21. kerület - művelődési ház
374.07(439-2Bp.XXI.)
[AN 2922467]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2010.
   Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona : jubileumi évkönyv, 1960-2010 / [szerk. Szabadiné Kovács Ágnes, Szabadi Tamás]. - Mohács : Baranya M. Önkormányzat Óvodája, Ált. Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, 2010. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-06-8983-0 fűzött
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)
Mohács - óvoda - általános iskola - gyógypedagógia
373.24(439-2Mohács) *** 373.3(439-2Mohács) *** 376.2/.4(439-2Mohács)
[AN 2921954]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2010.
   Belépő : a felvételitől az álláskeresésig / [szerk. Lebhardt Olivér, Papp Zsuzsanna]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9973-13-8 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - ösztöndíj - pályaválasztás
378(4-62)"200" *** 378.34(100) *** 37.048
[AN 2925397]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2010.
Budai László (1934-)
   Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban : angol nyelvi példákkal / Budai László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-316.
ISBN 978-963-19-6862-0 fűzött : 3990,- Ft
nyelvoktatás - anyanyelv - didaktika
372.880 *** 800.71 *** 371.3
[AN 2925203]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2010.
Gombocz János
   Sport és nevelés / Gombocz János. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2010. - 128 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8365-79-8 fűzött
sportlélektan - didaktika - sport
37.03 *** 796.01 *** 371.3
[AN 2924619]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2010.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Gordon K., 2010. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-02-0 fűzött : 3200,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2926144]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2010.
Gordon, Thomas (1918-2002)
T.E.T. - teacher effectiveness training (magyar)
   A tanári hatékonyság fejlesztése : a T.E.T.-módszer / Thomas Gordon ; [ford. Gorzó Andrea]. - [Budapest] : Gordon K., 2010. - 338 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-03-7 fűzött : 3500,- Ft
pedagógiai lélektan - pedagógiai munka - tanár-diák kapcsolat
371.321 *** 37.015.3 *** 37.064.2
[AN 2926147]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2010.
   Gyakorlati keresztény pedagógia : etikai megközelítésben / [szerk. Marosi Szilvia, Trosits András]. - 2. jav. kiad., utánny. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2010. - 298 p. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Könyv sorozat, ISSN 1588-9947 ; 1.)
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 963-210-830-2 fűzött
vallásoktatás - vallásos nevelés - egyetemi tankönyv
372.82(075.8) *** 37.017.93 *** 268
[AN 2923300]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2010.
   Gyakorlógimnázium a Simonyi úton : a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma, 1936-49 / [szerk. Brezsnyánszky László, Fenyő Imre]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2009. - 205 p. ; 22 cm. - (Acta paedagogica Debrecina, ISSN 0230-6476 ; 104.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-343-0 fűzött
Debreceni Középiskolai Tanárképző Intézet. Gyakorló Gimnázium
Debrecen - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Debrecen)(091)
[AN 2924654]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2010.
   A gyömörei iskola évszázadai, 1698-2008 / Nagy Erzsébet. - Gyömöre : Nagy E., 2009. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8923-6 fűzött
Vitéz Háry László Általános Iskola (Gyömöre)
Gyömöre - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Gyömöre)(091)
[AN 2923841]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2010.
   Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának jubileumi évkönyve : Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, 2009/2010 / [... szerk. ... Soós Noémi]. - Nyíregyháza : Zrínyi I. Gimn. és Kollégium, [2010]. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Az első tíz év : Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban
ISBN 978-963-06-8586-3 fűzött
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - gimnázium - kollégium
373.54(439-2Nyíregyháza) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2925186]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2010.
   Jubileumi évkönyv a Móra Ferenc Általános Iskola fennálásának 50. évfordulója alkalmából, 1960-2010 / [szerk. Eőry Katalin]. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2010. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 50. évforduló : jubileumi évkönyv : Móra Ferenc Általános Iskola, 1960-2010
ISBN 978-963-06-8760-7 fűzött
Móra Ferenc Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 21. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.)
[AN 2924430]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2010.
   Jubileumi évkönyv : Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi, 1988-2008 = Jubilee almanac : Bilingual Secondary Grammar School Balatonalmádi, 1988-2008 / [szerk. Bognárné Fejes Anikó] ; [közread. a] Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium DLSB Alapítvány. - Balatonalmádi : Magyar - Angol Tannyelvű Gimn. DLSB Alapítványa, 2009. - 176 p. : ill., főként színes ; 20x25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6820-0 kötött
Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (Balatonalmádi)
Balatonalmádi - gimnázium - kollégium
373.54(439-2Balatonalmádi) *** 373.552(439-2Balatonalmádi)
[AN 2923357]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2010.
   A Kecskeméti Főiskola 45 éves Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karának jubileumi évkönyve, 1964-2009 / [szerk. Tóth Ákos]. - [Kecskemét] : KF GAMFK, 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Kecskeméti Főiskola. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Kecskemét - műszaki tudomány - főiskola
378.662.1(439-2Kecskemét) *** 378.668.15(439-2Kecskemét)
[AN 2922641]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2010.
   A Kecskeméti Református Gimnázium jubileumi évkönyve, 1990-2010, 2004-2010 / [szerk. Laczay András]. - [Kecskemét] : Emmaus, [2010]. - 184 p., [54] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kecskeméti Református Gimnázium
Kecskemét - gimnázium
373.54(439-2Kecskemét)
[AN 2921643]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2010.
Koós Ferenc (1942-)
   A nőnevelés helyzete a reformkorban / Koós Ferenc. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2010. - 237 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 207-212. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-8365-77-4 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - nőnevelés - 19. század
37(439)"18" *** 37.04-055.2(439)"18"
[AN 2924617]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2010.
   A magyar neveléstudomány a XX. század második felében / szerk. Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna. - Budapest : Gondolat, cop. 2009. - 265 p. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; [9.])
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-66-8 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - 20. század - 1945 utáni időszak
37(439)"19"
[AN 2922104]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2010.
   A Móra Ferenc Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1984-2009 / [szerk. Bodnár Györgyné et al.]. - [Nyíregyháza] : Móra F. Ált. Isk., 2010. - 195 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8826-0 fűzött
Móra Ferenc Általános Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - általános iskola
373.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2925195]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2010.
Müller Rudolf
   A hallgatók tanulással kapcsolatos motivációi a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán / Müller Rudolf, Pap István, Tóth Ákos ; [a CD mellékletet kész. Bársony István]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2009. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-963-7294-72-3 fűzött
Magyarország - Kecskemét - pedagógiai lélektan - egyetemi hallgató - motiváció - főiskola - műszaki tudomány - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
37.015.3 *** 316.628 *** 378.662.1(439-2Kecskemét) *** 371.212(439)"200"(083.41)
[AN 2922617]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2010.
Networkshop (2010) (Debrecen)
   Networkshop 2010 : 19. országos konferencia : Debreceni Egyetem, 2010. április 7-9. : tutoriálok, 2010. április 6. : kivonatok : abstracts. - [Budapest] : [NIIFI], [2010]. - [1] t.fol., 161 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2922387]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2010.
   Nézz körül! : felfedezések óvodásszemmel : speciális "battai" környezet- és természetvédelmi nevelési lehetőségek óvodások számára / [... kész. ... Bálint Judit et al.]. - Százhalombatta : Font-Press, 2009. - 46 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-88406-0-8 fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés
372.3 *** 37.033
[AN 2921421]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2010.
   Növendékek, hadapródok, hallgatók, 1868-2004 : magyar katonai tanintézetek a honvédtiszti előképzés és képzés szolgálatában / [... szerkbiz. ... Cseresnyés Géza et al.] ; [... a Rákóczi Növendékek és Hadapródok Alapítvány, ... Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ... kiadásában]. - Budapest : Rákóczi Növendékek és Hadapródok Alapítvány : HM Hadtört. Int. és Múz., 2009. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8214-5 fűzött
Magyarország - katonai nevelés - neveléstörténet
373.6:355(439)(091) *** 355.23(439)(091)
[AN 2925846]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2010.
   "Nyitva van az aranykapu..." : az első bűdszentmihályi óvodától a tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményig / szerk. Pethéné Ujhelyi Marianna, Kulcsár Sándorné. - Tiszavasvári : Egyesített Óvodai Intézmény, 2010. - 225 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-223.
ISBN 978-963-06-7485-0 fűzött
Egyesített Óvodai Intézmény (Tiszavasvári)
Tiszavasvári - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Tiszavasvári)(091)
[AN 2921739]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2010.
   Projektmódszer / [szerk. Hegedűs Gábor]. - Kecskemét : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1998]-. - 25 cm
Közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, neve 2000-től Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - Az 5. kötettől főcíme: Projektpedagógia - projektmódszer. - A 6. és 7. köt. szerk., a 3. és 10. köt. társszerkesztője Lesku Katalin, a 8-9. köt. társszerkesztője Poór Zoltán
ISBN 963-7294-24-4
pedagógia - projekt módszer
371.314.6
[AN 334737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2009. - 148 p. : ill.
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-7294-82-2 fűzött
[AN 2926203] MARC

ANSEL
UTF-85458 /2010.
Quill, Kathleen Ann (1952-)
Do-watch-listen-say (magyar)
   Tedd, nézd, hallgasd, mondd : szociális és kommunikációs intervenció autizmussal élő gyermekek számára / írta Kathleen Ann Quill ; [közrem.] Kathleen Norton Bracken, Maria E. Fair, Julie Ann Fiore ; [ford. Halmi Zsófia és Vígh Katalin]. - Budapest : Kapocs, cop. 2009. - X, 427 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 403-409.
ISBN 978-963-7723-42-1 fűzött
gyógypedagógia - autizmus - képességfejlesztés - játék
376.4 *** 371.322.6 *** 371.382 *** 616.89-008.45
[AN 2922672]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2010.
   Roma children in "special education" in Serbia : overrepresentation, underachievement and impact on life : research on schools and classes for children with developmental difficulties / [publ. by the] Open Society Institute. - New York ; London ; Budapest : OSI, 2010. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-194.
Fűzött
Szerbia - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(497.11)
[AN 2923033]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2010.
Sindely Pál (1947-)
   Tanári emléktöredékek vonzásában : a Kőrösy József Szakközépiskolában eltöltött évtizedek / Sindely Pál. - Szeged : Magánkiad., 2010. - 344 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr: p. 271-277.
ISBN 978-963-06-8912-0 fűzött
Sindely Pál (1947-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Sindely_P.(82-94)
[AN 2923144]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2010.
   V. Kárpát-medencei találkozó Apáczai emlékére / [... szerk. Kovátsné Németh Mária] ; [rend., közread. a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata]. - Győr : MPT Győr-Moson-Sopron M. Tagozata, 2010. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Társasági füzetek, ISSN 1418-754X ; 4-5.)
A Győrben, 2009. május 14-15-én "Az oskolák fölöttébb szükséges voltáról" címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-21-4 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2923925]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5462 /2010.
   50 éves a Balatonedericsi Horgász Egyesület : jubileumi kiadvány / [szerk. Révai Gábor]. - Balatonederics : Balatonedericsi Horgász Egyes., 2010. - 97 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-239-058-1)
Balatonederics - horgászat - egyesület
799.1 *** 061.2(439-2Balatonederics)
[AN 2922456]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2010.
Bakugan : official handbook (magyar)
   Bakugan : battle brawlers : rajongói kézikönyv 1. / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-537-0 fűzött : 2399,- Ft
szerepjáték - gyermekkönyv
793.9(02.053.2)
[AN 2925197]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2010.
Bakugan : official handbook (magyar)
   Bakugan : battle brawlers : rajongói kézikönyv 2. / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-544-8 fűzött : 2399,- Ft
szerepjáték - gyermekkönyv
793.9(02.053.2)
[AN 2925202]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2010.
Feghelm, Stephanie
Faltschnitte für Frühjahr & Ostern (magyar)
   Papírdíszek és -füzérek / Stephanie Feghelm, Petra Giraud, Kerstin van der Linde ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 111.)
ISBN 978-963-278-118-1 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2923705]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2010.
Híres Gábor (1958-)
   Futball : edzésgyakorlatok gyűjteménye / Híres Gábor. - Budapest : HGB Press Kft., [2010]-. - ill. ; 24 cm
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 2929451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2010]. - 215 p.
ISBN 978-963-06-8929-8 fűzött
[AN 2926198] MARC

ANSEL
UTF-85467 /2010.
Honfi György (1957-)
   Sakk példatár kezdőknek : alapmattok, egyszerű mattok / Honfi György. - [Budapest] : Szerző, cop. 2010. - 206 p. : ill. ; 14 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-9146-8 fűzött
sakk
794.1
[AN 2925772]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2010.
Kövér István (1938-)
   A Haladás / Kövér István. - Szombathely : Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyes., 2009. - 959 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7155-2 kötött
Szombathelyi Haladás Vasutas Sportegyesület
Szombathely - sportegyesület - sporttörténet
796(439-2Szombathely)(091) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2923676]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2010.
Linde, Kerstin van der
Endlich wieder Frühling! (magyar)
   Tavaszi és húsvéti papírdíszek / Kerstin van der Linde ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 110.)
ISBN 978-963-278-117-4 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2923671]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2010.
Vogelbacher, Margarete
   Papírcsík-technika - quilling / Margarete Vogelbacher ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 112.)
A ford. a "Modern Quilling romantisch" (Stuttgart : Frechverl., 2005) és a "Modern Quilling : Winter und Weihnachten" (Stuttgart : Frechverl., 2005) c. kiadások alapján kész.
ISBN 978-963-278-125-9 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2923687]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2010.
Winkelmayer Zoltán (1965-)
   Ferencvárosi mozi / írta és a képeket vál. Winkelmayer Zoltán ; szerk. Gönczi Ambrus. - Budapest : [Budapest IX. Ker. Önkormányzat], 2009. - 123 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Közread. Budapest IX. Kerület Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-06-8404-0 fűzött
Budapest. 9. kerület - filmszínház - történeti feldolgozás
791.45(439-2Bp.IX.)(091)
[AN 2925189]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5472 /2010.
Auguste Renoir (magyar)
   Auguste Renoir / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világhíres festők ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6111-0 kötött : 1590,- Ft
Renoir, Auguste (1841-1919)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Renoir,_A.
[AN 2922683]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2010.
Bernfels, Alex
Die grosse Kinder-Malschule (magyar)
   Rajz- és festőiskola gyerekeknek / Alex Bernfels, Norbert Landa ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 75 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7268-80-9 kötött : 2300,- Ft
művészet technikája - rajz - gyermekkönyv
75.02(02.053.2) *** 741.02(02.053.2)
[AN 2925387]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2010.
   Bibliai makettek és szentföldi festmények a Debreceni Református Nagytemplomban / [a katalógust szerk. és bevezetőt írta Sándor Gábor] ; [a makettekhez ismertetőszöveget és a feliratokat írta Hodossy-Takács Előd] ; [kiad. a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség]. - Budapest : Új Berea K. és Ny., 2009. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7595-6 fűzött
Magyarország - keresztény művészet - festőművész - modelltárgy - múzeumi katalógus
75(439)(092)Tichy_K. *** 7.046.3 *** 72.026 *** 069(439-2Debrecen)(036)
[AN 2923900]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2010.
   Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday / ed. by Livia Varga [et al.]. - Budapest : [MTA Művészettört. Kut. Int.], 2010. - 567 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete. - Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7381-97-3 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művészettörténész - művelődéstörténet - 20. század - 21. század - emlékkönyv
7(091) *** 7.072.2(439)(092)Marosi_E. *** 930.85(100)
[AN 2924681]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2010.
Boross Nóra
   Budaörs keresztjei = Kreuze in Budaörs / Boross Nóra, Várhegyi István. - Budaörs : Várhegyi I., 2010. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8443-9 kötött
Budaörs - kereszt - emlékhely
726.825.4(439-2Budaörs)
[AN 2925918]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2010.
"Cigány méltósággal" (angol)
   "With Gipsy pride" : János Balázs painter, 1905-1977 / [ed. Marianna Kolozsváry] ; [co-ed. Péter Szuhay] ; [... transl. by Orsolya Frank, ... Tibor Wallinger] ; [publ. by the] Kieselbach. - [Budapest] : Kieselbach, [2009]. - 217, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 216-[218].
ISBN 978-963-86932-7-3 kötött
Balázs János (1905-1977)
Magyarország - festőművész - cigányság - 20. század - fényképalbum - életkép
75(439)(=914.99)(092)Balázs_J. *** 316.347(=914.99)(439)(084.12) *** 77.041.7
[AN 2922322]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2010.
   "Cigány méltósággal" : Balázs János festő, 1905-1977 / [szerk. Kolozsváry Marianna] ; [társszerk. Szuhay Péter] ; [közread. a] Kieselbach. - [Budapest] : Kieselbach, [2009]. - 217, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-86932-6-6 kötött
Balázs János (1905-1977)
Magyarország - festőművész - cigányság - 20. század - fényképalbum - életkép
75(439)(=914.99)(092)Balázs_J. *** 316.347(=914.99)(439)(084.12) *** 77.041.7
[AN 2922304]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2010.
Dobos László (1947-)
   Szelíd vadak : művészeti írások / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 105 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9643-47-5 fűzött : 1990,- Ft : 7 EUR
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)
[AN 2922071]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2010.
Dömötör Mihály (1950-)
   Szórtfényben : Dömötör Mihály fotói : [emberek, tárgyak, fények, árnyak] / [kiad. Múzeumi Tudományért Alapítvány]. - Hódmezővásárhely : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2010. - 100 p. : ill., részben színes ; 24x26 cm
Bibliogr.: p. 92-99.
ISBN 978-963-9804-31-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Dömötör_M.
[AN 2923449]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2010.
Farsang Attila
   Építsünk passzívházat / Farsang Attila, Nagy Mihály, Nógrádi Péter. - Budapest : Cser K., 2010. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-137-2 fűzött : 3995,- Ft
házépítés - energiagazdálkodás - hőszigetelés
728.1 *** 662.998 *** 697
[AN 2924002]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2010.
Gauguin (magyar)
   Paul Gauguin / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 4.)
borító- és gerinccím: Gauguin
ISBN 978-963-09-6110-3 kötött : 1590,- Ft
Gauguin, Paul (1848-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Gauguin,_P.
[AN 2922910]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2010.
   Gyarapodó Magyarország, 2002-2010 / [összeáll. Gréczy Zsolt] ; [közread. a] Táncsics Alapítvány. - [Budapest] : Táncsics Alapítvány, cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-88835-0-6 kötött
Magyarország - területfejlesztés - ezredforduló
711.1(439)"200"
[AN 2924881]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2010.
Horváth János (1930-)
   Horváth János / [kiad. az Őrség-Vendvidék Natúrpark Egyesület]. - Őriszentpéter : Őrség-Vendvidék Natúrpark Egyes., [2010]. - 15, [43] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88689-0-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Horváth_János
[AN 2921846]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2010.
Kemecsi Lajos (1969-)
   A felföldi mezőváros / Kemecsi Lajos. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2009[!2010]. - 139 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Skanzen könyvek. Épület és tájegység monográfiák, ISSN 2061-7461 ; 1.)
Bibliogr.: p. 133-134. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-7376-82-5 fűzött
Észak-Magyarország - magyar néprajz - népi építészet - borászat - szőlészet - mezőváros
72.031.4(439.13) *** 634.8(439.13) *** 39(=945.11)(439.13) *** 663.2(439.13) *** 911.375.4(439.13)
[AN 2922297]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2010.
Kligl Sándor (1945-)
   Kligl / [a tanulmányt írta Feledy Balázs] ; [közread. a] Múzeumi Tudományért Alapítvány. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2010. - 167 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Az önéletrajz angol és német nyelven is
ISBN 978-963-87693-5-0 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kligl_S.
[AN 2923194]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2010.
   Körmönfontak : fonatok, csomók, bogok / [szerk. Pusztai Zsolt]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Honismereti Egyes. : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2010. - 68 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (Kézművesség határok nélkül, ISSN 1789-6800)
Bibliogr.: p. 16. - Összefoglalás angol, német, román és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9273-54-2 fűzött
Magyarország - iparművészet - népművészet - népi fonás - ezredforduló
745.031.4(439) *** 746.6.031.4(439) *** 746.7.031.4(439)
[AN 2921803]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2010.
Kőszeghy Elemér (1882-1954)
   "Ingó műemlékek leltára" [elektronikus dok.] : Dr. Kőszeghy Elemér gyűjtése alapján digitalizált műtárgyfelmérőlap nyilvántartás az Iparművészeti Múzeum adattárában / [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP. - Közös tokban
ISBN 978-963-7374-85-2 műanyag tokban
Magyarország - képzőművészet - műtárgy - jegyzék - elektronikus dokumentum
73/76(439)(083.8)
[AN 2923001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   "A" lemez. - 1 DVD-ROM
[AN 2923005] MARC

ANSEL
UTF-8


   "B" lemez. - 1 DVD-ROM
[AN 2923007] MARC

ANSEL
UTF-85489 /2010.
   Köztes idő : Dorottya Galéria, 2009. január - december = Interval / [kurátor ... Angel Judit] ; [... kiad. a ... Műcsarnok ...]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2009]. - 150 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9506-41-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 069(439-2Bp.)
[AN 2921454]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2010.
Kucsora Márta (1979-)
   Kucsora Márta. - [Budapest] : Kucsora M., cop. 2009. - [33] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-7213-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kucsora_M.
[AN 2925764]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2010.
Kucsora Márta (1979-)
Kucsora Márta (angol)
   Márta Kucsora. - [Budapest] : M. Kucsora, cop. 2009. - [33] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-7307-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kucsora_M.
[AN 2925804]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2010.
Kucsora Márta (1979-)
Kucsora Márta (német)
   Márta Kucsora. - [Budapest] : M. Kucsora, cop. 2009. - [33] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-7308-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kucsora_M.
[AN 2925777]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Stotz : a grafikusművész pályaképe / Laczkó András ; [közread. a] Nap Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 72, [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-62-6 fűzött : 1995,- Ft
Stotz Mihály (1941-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Stotz_M.
[AN 2924155]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2010.
Maderspach Katalin (1946-)
   Lélekbe mártott ecsettel.. / Maderspach Katalin. - [Szeged] : Maderspach K., [2009]. - 58 p. : ill., színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8334-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - amatőr művészet
75(439)(092)Maderspach_K. *** 379.825
[AN 2923479]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2010.
   Magyar Illusztrátorok Társasága : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt 2010 = Society of Hungarian Illustrators / [... szerk. Sárkány Győző]. - Budapest : MIT, 2010. - [96] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87087-3-1 fűzött
Magyar Illusztrátorok Társasága
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló - művészcsoport - illusztráció
76(439)"199/200" *** 76.05(439) *** 061.28(439)
[AN 2921824]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2010.
Márffy Ödön (1878-1959)
   A másik Csinszka : Márffy Ödön múzsája : 2010. február 25 - május 23. : [Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ Debrecen ...] = Other Csinszka : muse of Ödön Márffy : 25 February - 23 May 2010 / [kurátor Rockenbauer Zoltán]. - Debrecen : Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., cop. 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88439-5-1 fűzött : 2800,- Ft
Boncza Berta (1894-1934)
Magyarország - festőművész - híres ember - nő - 20. század - emberábrázolás - kiállítási katalógus
75(439)(092)Márffy_Ö. *** 75.041 *** 929(439)Boncza_B. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2924779]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2010.
   A mi kis falunk : a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009. évi public art programja / [szerk. Kertész László, Leposa Zsóka]. - Budapest : MMIKL, 2010. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-651-482-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - köztér - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 725.945(439-2)"200"
[AN 2923395]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2010.
Mihály Zoltán
   Templomaink : Rákospalota, Pestújhely, Újpalota / Mihály Zoltán ; [kiad. Észak-pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület]. - [Budapest] : Észak-pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidő Egyes., 2009. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7191-0 fűzött
Budapest. 15. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XV.)
[AN 2925435]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2010.
   Múzeumi kincsestár : válogatás a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum gyűjteményeiből / [... szerk. Szentkuti Károly] ; [kiad. a Mosonmagyaróvári Múzeum Alapítvány]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Múz. Alapítvány, 2010. - 98, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm
A bevezető angol és német nyelven is
ISBN 978-963-06-8714-0 fűzött
Hansági Múzeum (Mosonmagyaróvár)
Magyarország - Mosonmagyaróvár - képzőművészet - múzeum
73/76(439) *** 069(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2923866]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2010.
   Pécs kulturális öröksége : Mandulavirágzási Tudományos Napok : 2010. március 3-6. : konferenciakötet / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2010. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8925-0 fűzött
Magyarország - Pécsi kistérség - építészet - építészeti örökség - konferencia-kiadvány
72(439-2Pécs) *** 72(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2921983]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2010.
Ruzicskay György (1896-1993)
   Ruzicskay György rajzsorozata Arany János Toldijához / [szerk. Reszkető Péter, Tatai László]. - Szarvas : Ruzicskay Gy. Közalapítvány, 2010. - 80, [2] p. : ill. ; 21x30 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 15.)
ISBN 978-963-06-9060-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - grafikus - magyar irodalom - 20. század - illusztráció - verses epika
76(439)(092)Ruzicskay_Gy. *** 76.056 *** 894.511-13
[AN 2924661]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2010.
   Segédlet a közösségi tervezéshez / [... írta és szerk. Sain Mátyás]. - Budapest : Váti, 2010. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Területfejlesztési füzetek, ISSN 2061-4853 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7380-17-4 fűzött
területfejlesztés - szociális interakció - közvélemény
711.1 *** 316.65
[AN 2923362]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2010.
Szemadám György (1947-)
   Emlékkönyv / Szemadám György. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2009]. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9903-17-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
73/76(439)"200" *** 894.511-92
[AN 2924146]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2010.
Szombathy Bálint (1950-)
   Márkus Péter / Szombathy Bálint ; [közread. az] Erlin Galéria. - Budapest : Erlin Galéria, 2010. - 203 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88347-4-4)
Márkus Péter (1956-)
Magyarország - szobrász - grafikus - 20. század - 21. század
73(439)(092)Márkus_P.
[AN 2924732]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2010.
Tóth József (1959-)
   Tóth József festőművész kiállítása : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2009. október 9 - november 5. / [szerk. Matucza Ferenc] ; [közread. a] Művészetek Kincsesháza. - Kaposvár : Műv. Kincsesháza, 2009. - [28] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-87421-5-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Tóth_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2924396]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2010.
Varga András (1956-)
   Az orvos, akinél a kultúrák találkoznak : Diczfalusy Egon, a világpolgár = The healer, where cultures meet : Egon Diczfalusy the cosmopolitan / Varga András ; [ford. ... Bedőné Mikó Tamara, Bedő Valér]. - Szeged : [Varga A.], 2009. - 203 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-203.
ISBN 978-963-06-8054-7 fűzött
Diczfalusy Egon (1920-)
Svédország - kerámiaművészet - óamerikai művészet - magángyűjtemény - orvos - külföldön élő magyar személyiség - egyetemi tanár - 20. század
738(399.7) *** 069.017(439) *** 61(485)(=945.11)(092)Diczfalusy_E.
[AN 2924460]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2010.
Zentai Tünde (1946-)
   Kovácshida / Zentai Tünde ; Deim Péter fotóival. - Pécs : Pro Pannonia, 2010. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 114-120. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-32-0 kötött : 2690,- Ft
Kovácshida - templom - festészet - népi díszítőművészet
726.54(439-2Kovácshida) *** 75.031.4(439-2Kovácshida)
[AN 2921757]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5508 /2010.
Baki Róbert
   A hegedű lakkozásáról klasszikus és modern szemléletben : tanulmány / Baki Róbert. - Budapest : Szerző, 2010. - 182 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-06-8827-7 fűzött
hangszerkészítés - hegedű - festés - festőszer
681.817.1 *** 678.061
[AN 2923192]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2010.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Maszkabál / Gryllus Vilmos ; [ill. Albena Petrova]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2010]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9710-68-9
gyermekdal - képeskönyv - elektronikus dokumentum
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2921506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2010. - [52] p. + DVD
ISBN 978-963-9710-69-6 kötött : 2390,- Ft
[AN 2921512] MARC

ANSEL
UTF-85510 /2010.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A szarvasfiúk "rejtélye" : a kolindától a Cantata profanáig / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2010. - 159 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-62-6 fűzött : 2200,- Ft
Bartók Béla (1881-1945). Cantata profana
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneelmélet - műelemzés
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 78.01
[AN 2922535]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5511 /2010.
Sándor Iván (1930-)
   Hamlet visszanéz : Gábor Miklós arcai, szerepei / Sándor Iván, Féner Tamás. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2010. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-86-7 kötött : 4200,- Ft
Gábor Miklós (1919-1998)
Magyarország - színész - 20. század - színielőadás - fényképalbum
792.028(439)(092)Gábor_M.(084.12) *** 792.091(439)(084.12)
[AN 2924197]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2010.
Wilhelm, Maria
Avatar: a confidential report on the biological and social history of Pandora (magyar)
   Avatar : túlélési kézikönyv a Pandorához / Maria Wilhelm & Dirk Mathison ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Egmont, 2010. - 203 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-629-569-1 fűzött : 3999,- Ft
Cameron, James (1954-). Avatar
Egyesült Államok - mozifilm - album
791.43.071.1(73)(092)Cameron,_J.
[AN 2925234]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5513 /2010.
   English today : [angolnyelv-oktató program] / [ford. Biernaczky Adrienne]. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2009]-. - 19 cm
A 13-24. kötetet ford. Goják Éva
ISBN 978-963-9709-83-6
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2879494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21., Advanced level : coursebook four. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-04-1 fűzött
[AN 2921394] MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Advanced level : coursebook five. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-05-8 fűzött
[AN 2921395] MARC

ANSEL
UTF-8


   23., Business level : coursebook one. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-06-5 fűzött
[AN 2921396] MARC

ANSEL
UTF-8


   24., Business level : coursebook two. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-07-2 fűzött
[AN 2921398] MARC

ANSEL
UTF-8


   25., Business level : coursebook three. - cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-08-9 fűzött
[AN 2921399] MARC

ANSEL
UTF-85514 /2010.
   Eszperantó írásbeli nyelvvizsga : alapfok (B1) : középfok (B2) / [szerk. Salomonné Csíszár Pálma]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010. - 158 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343). (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-8841-6 fűzött
eszperantó - nyelvvizsga - nyelvkönyv
800.892(079.1)=945.11
[AN 2924498]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2010.
Fábián Pál (1922-2008)
   A földrajzi nevek helyesírása / Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-7535-5 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - földrajzi név
809.451.1-1 *** 809.451.1-311
[AN 2925999]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2010.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Akadémiai olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2010. - XV, 1086 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8832-4 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2926039]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2010.
Horváth Tibor
   Magyar - thai társalgási zsebkönyv és útiszótár / Horváth Tibor. - [Lébény] : Be Free Kft., [2010]. - 175 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-8854-3 fűzött
magyar nyelv - thai nyelv - útiszótár
801.323=945.11=952
[AN 2923421]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2010.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában : írások a nyelvekről / Lénárd Sándor hagyatékából ; Siklós Péter és Terts István szerkesztésében ; [a német szövegeket ford. és a jegyzeteket kész. Terts István]. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2010, cop. 2003. - 319 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 311-319.
ISBN 978-963-279-101-2 fűzött : 2200,- Ft
nyelvészet - esszé - személyi bibliográfia
800.1(0:82-4) *** 802/809 *** 012Lénárd_S.
[AN 2923440]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2010.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - 13. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-05-6437-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2925888]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2010.
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2010. - XV, 1220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-14-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2923327]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2010.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2000. - 509, [3] p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2925960]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2010.
Molnár Judit
   Gazdasági szóbeli feladatok : 420 kérdés és válasz középfokon / Molnár Judit, Pintér Márta, Polakovits Sarolta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 131 p. ; 19 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Bibliogr.: p. 130-131.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8046-5)
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2925906]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2010.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Akadémiai magyar szinonimaszótár = Dictionary of Hungarian synonyms / [főszerk. O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1978. - 864 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-05-8727-3 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2925914]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2010.
Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (1953-)
   Angol - magyar, magyar - angol sportszótár az "English through sport" című könyvhöz = English - Hungarian, Hungarian - English sport dictionary to the "English through sport" book / Nemerkényi-Hridegkuti Krisztina ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. - [Budapest] : Semmelweis Egy. Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2009. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7166-95-2 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - sport - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 792
[AN 2925650]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2010.
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. - 5. bőv., jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2010. - XVIII, 1512 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-13-7 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2923333]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2010.
Smuta Attila
   Tematikus zenei zsebszótár : [magyar - német - angol] / Smuta Attila ; [közread. a] Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - Kecskemét : KF TFK, 2009. - 140 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7294-76-1 fűzött
zenetudomány - magyar nyelv - német nyelv - angol nyelv - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=30=20 *** 78
[AN 2922675]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2010.
   Sprache, Kultur, Berührungen : Beiträge der internationalen Konferenz, 8-9 November 2007 / hrsg. von Zsuzsanna Fekete-Csizmazia [et al.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press ; [Wien] : Praesens Verl., 2009. - 245 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-32-4 fűzött
német nyelv - kultúraszociológia - konferencia-kiadvány
803.0 *** 316.7 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2924380]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2010.
Tegyey Imre (1930-)
Latin - magyar zsebszótár (új kiadása)
   Latin - magyar diákszótár / Tegyey Imre. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 392 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-7411-2 fűzött
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2925924]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2010.
Tóth Rózsa
   Magyar - örmény társalgási könyv = Maǰar - hayeren ǰrowcaran / Tóth Rózsa, Tóth István Tibor ; [közread. a] Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület. - Szeged : Dél-mo. Örmény Kult. Egyes., 2009. - 97 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88101-3-7)
örmény nyelv - nyelvkönyv
809.198.1(078)=945.11
[AN 2924567]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2010.
Werner-Ulrich, Doris
Englisch für Globetrotter (magyar)
   Kapd elő : angol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Szabó Péter munkája ; ill. J. L. Goussé. - 11. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2010. - 143 p. : ill. ; 15 cm
A ford. az "Englisch Wort für Wort" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-8162-15-5 fűzött : 1492,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2925900]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2010.
Wortmann, Martin
Tschechis Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : cseh : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Martin Wortmann ; a m. változat Bokros Krisztina és Kerekes Mónika munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 3. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2010. - 125 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-25-2 fűzött : 1492,- Ft
cseh nyelv - nyelvkönyv
808.50(078)=945.11
[AN 2925896]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2010.
   Zwischen-Bilanz : 20 Jahre Germanistik in Szombathely / hrsg. von Mónika Cseresznyák & Petra Szatmári. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press ; [Wien] : Praesens Verl., 2009. - 329 p. ; 24 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött
germanisztika
803.0 *** 830
[AN 2924388]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5533 /2010.
Fodor András (1929-1997)
   Fodor András és Tüskés Tibor levelezése. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008-2010. - 3 db ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Fodor András (1929-1997)
Tüskés Tibor (1930-2009)
Magyarország - író - kritikus - levelezés - 20. század - irodalmi élet
82.01(439)(092)Tüskés_T.(044) *** 894.511(092)Fodor_A.(044) *** 894.511(091)"19"(093)
[AN 2759504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1977-1997. - 2010. - 543 p. : ill.
Kötött
 (hibás ISBN 963-9893-28-3)
[AN 2921787] MARC

ANSEL
UTF-85534 /2010.
Kántás Balázs (1987-)
   A közvetlenség illúziója : utalások a medialitásra Paul Celan költészetében / Kantás Balázs ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - II, 38, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-63-3 fűzött : 483,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P.
[AN 2924555]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2010.
Kántás Balázs (1987-)
   A szépség aktualizálása Paul Celan kései költészetében / Kántás Balázs. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 22 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudományi füzetek, ISSN 2061-7712 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7050-65-7 fűzött : 420,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P.
[AN 2924374]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2010.
Szepessy Tibor (1929-)
   Antik írók és művek : válogatott írások / Szepessy Tibor. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2010. - 156 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-74-3 fűzött
ókori görög irodalom története - ókori latin irodalom története
875(091) *** 871(091)
[AN 2924615]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5537 /2010.
Esterházy Péter (1950-)
   Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben : [három beszélgetés] / Marianna D. Birnbaum. - Budapest : Magvető, 2010. - 154, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2771-4 kötött : 2490,- Ft
Esterházy Péter (1950-)
Konrád György (1933-)
Spiró György (1946-)
Magyarország - író - zsidóság - identitás - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Spiró_Gy.(047.53) *** 894.511(092)Esterházy_P.(047.53) *** 894.511(092)Konrád_Gy.(047.53) *** 323.1(=924)
[AN 2924953]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2010.
Fejér Ádám (1940-)
   Ady és Európa / Fejér Ádám. - Szeged : Kultúrtörténeti Stúdiumok, 2010. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8878-9 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 2923781]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Versvilágok III / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-55-8 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 2924242]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2010.
Miklóssy Endre (1942-)
   A másik ember keresése / Miklóssy Endre. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 344 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9903-07-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - filozófiatörténet - 20. század
894.511(091)"19" *** 1(439)"19"
[AN 2923968]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2010.
Pomogáts Béla (1934-)
   A szellem önvédelme : írások Radnóti Miklósról / Pomogáts Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 227, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9903-19-7 kötött : 2500,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 2923977]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2010.
   Siratódal : Szabó István emlékkönyv / szerk. Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad., 2009. - 211 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 68.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8365-70-5 fűzött
Szabó István (1931-1976)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szabó_I.
[AN 2924334]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2010.
   Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből / [... összeáll. Imre László, Gönczy Monika]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 186 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-363-8 fűzött
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2923061]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2010.
Tverdota György (1947-)
   Zord bűnös vagyok, azt hiszem : József Attila kései költészete / Tverdota György. - Pécs : Pro Pannonia, 2010. - 205 p. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-33-7 fűzött : 1900,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)József_A.
[AN 2921947]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2010.
Vasvári Zoltán
   Hultában egyre nő : Rónay György-tanulmányok / Vasvári Zoltán. - Budapest : [Vasvári Z.], 2010. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8996-0 fűzött
Rónay György (1913-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Rónay_Gy.
[AN 2923233]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5546 /2010.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 231, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-9621-68-8 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2923257]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2010.
Archer, Jeffrey (1940-)
Shall we tell the president? (magyar)
   Megmondjuk az elnöknek? / Jeffrey Archer ; [ford. Józsa T. Emmy]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2010]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-188-4 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2923593]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2010.
Barker, Margaret (1933-)
A family worth waiting for (magyar)
   A tenger zúgása / Margaret Barker ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 392.)
ISBN 978-963-538-153-1 fűzött : 525,- Ft : 3.09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924456]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2010.
   Benn a pokol : Erzsébet-kori tragédiák : Szabó Stein Imre fordításai. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 482 p. ; 21 cm
Tart.: Doktor Faustus / Christopher Marlowe. Macbeth / William Shakespeare. A velencei kalmár / William Shakespeare. Spanyol tragédia / Thomas Kyd. - Egys. cím: Doctor Faustus ; Macbeth ; The merchant of Venice ; The Spanish tragedy
ISBN 978-963-254-333-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2924986]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2010.
Blixen, Karen (1885-1962)
Ehrengard (magyar)
   Ehrengard : egy csábítás története / Karen Blixen ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-1-0 kötött : 1900,- Ft
dán irodalom - kisregény
839.8-31=945.11
[AN 2922901]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2010.
Brant, Sebastian (1457-1521)
Das Narrenschiff (magyar, német)
   A bolondok hajója = Das narren schyff / Sebastian Brant ; [... ford., a tanulmányt és a jegyzeteket kész. Márton László] ; [rézkarcokkal ill. Orosz István]. - Budapest : Borda Antikvárium, 1999-. - 32 cm
német irodalom - gúnyvers - kétnyelvű dokumentum
830-17.02=945.11
[AN 2774404]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Negyedik tized = Viertes Zehntel. - 2009. - 99 p. : ill.
ISBN 978-963-8006-49-3 fűzött
[AN 2922403] MARC

ANSEL
UTF-85552 /2010.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Sylvie and Bruno concluded (magyar)
   Sylvie és Bruno : a történet vége / Lewis Carroll ; [ford. Gergely Zsuzsa] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa] ; [ill. Harry Furniss]. - Budapest : Noran, 2010. - 361 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-030-8 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2924668]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2010.
Chancellor, Victoria
The Prince's Texas Bride (magyar)
   Pincérnő a feleségem / Victoria Chancellor ; [... ford. Várnai Péter]. Hétköznapi menyország / Leslie Kelly ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Elfelejtett házasság / Paula Roe ; [... ford. Halász Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 38.)
Egys. cím: The Prince's Texas Bride. Her last temptation. Forgotten marriage
ISBN 978-963-538-155-5 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 2924686]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2010.
Conrad, Linda
The cowboy's baby surprise (magyar)
   Határsáv / Linda Conrad ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 246.)
ISBN 978-963-538-156-2 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924405]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2010.
DiTerlizzi, Tony
Beyond the Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika : a folytatás / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008-. - ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2746689]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A végső küzdelem. - 2010. - 205, [4] p.
ISBN 978-963-539-688-7 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2922828] MARC

ANSEL
UTF-85556 /2010.
Diver, Lucienne (1971-)
Vamped (magyar)
   Vámpírparádé / Lucienne Diver ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2010. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-629-523-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2925090]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2010.
Erofeev, Venedikt (1938-1990)
Moskva - Petuški (magyar)
   Moszkva - Petuski / Venyegyikt Jerofejev ; [ford. Vári Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 237, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-479-1 fűzött : 1900,- Ft
882-31=945.11
[AN 2923596]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2010.
Gavalda, Anna (1970-)
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part (magyar)
   Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol / Anna Gavalda ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2001. - 223, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Szeretném, ha valahol valaki várna rám" címmel is
Kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2623-6)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2923467]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2010.
Grace, N. B.
Making the cut (magyar)
   A fordulat / Disney ; ... N. B. Grace írta ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2010. - 104 p. ; 20 cm. - (Sonny with a chance ; 2.)
ISBN 978-963-629-552-3 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2925342]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2010.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 231, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-9621-75-6 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2923275]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2010.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
The leopard prince (magyar)
   Leopárdherceg / Elizabeth Hoyt ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : General Press, [2010]. - 326 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-191-4 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2925116]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2010.
Jacq, Christian (1947-)
Mozart (magyar)
   Mozart / Christian Jacq ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2008-. - 24 cm
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2765698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Tűz fivére. - 2010. - 326 p.
ISBN 978-963-07-8889-2 kötött : 3200,- Ft
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2925702] MARC

ANSEL
UTF-85563 /2010.
James, Peter (1948-)
Dead tomorrow (magyar)
   Utolsó esély / Peter James ; [ford. Dusnoki Tibor]. - Budapest : General Press, [2010]. - 471 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-194-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2925121]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2010.
Kedros, Elena
Ragazze dell' Olimpio : lacrime di cristallo (magyar)
   Olimposz lányai : kristálykönnyek / Elena Kedros ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 245 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-143-5 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2924453]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2010.
King, M. C.
G'day, Sydney! (magyar)
   Helló, Sydney! / írta M. C. King ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 95 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana. A turné ; 2.)
ISBN 978-963-629-549-3 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2925832]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2010.
Knudsen, Michelle
Library lion (magyar)
   Oroszlán a könyvtárban / írta Michelle Knudsen ; rajz. Kevin Hawkes ; [ford. Cséplő Noémi]. - [Budapest] : Pongrác, 2009. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88575-5-2 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2924009]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2010.
Koontz, Dean R. (1945-)
The good guy (magyar)
   A védelmező / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2010. - 336 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9884-90-8 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2924521]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2010.
Kundera, Milan (1929-)
Une rencontre (magyar)
   Találkozás / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2010. - 184 p. : ill., színes ; 19 cm + mell.
ISBN 978-963-07-8915-8 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - világirodalom története - esszé
840-4=945.11 *** 82(091)
[AN 2924708]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2010.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2010. - 118 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-464-9 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2927454]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2010.
Loggia, Wendy
Princess protection program (magyar)
   Hercegnővédelmi program = Princess protection program / ... Wendy Loggia írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 124 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-629-563-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2925587]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2010.
Marinelli, Carol
The elusive consultant (magyar)
   Találkozunk Londonban / Carol Marinelli ; [... ford. Kiss Márk]. Eszményi jelölt / Jennifer Mikels ; [... ford. E. Fejes Júlia]. A szerelem betege / Michelle Celmer ; [... ford. Kajári Edit]. A legjobb-kór / Laura Iding ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 26.)
Egys. cím: The elusive consultant. The fertility factor. House calls. Snow emergency
ISBN 978-963-538-146-3 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 229,92 SKK : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924667]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2010.
Marton, Sandra
Claiming his love-child (magyar)
   Az igazi karrier / Sandra Marton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 449.)
ISBN 978-963-538-150-0 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924413]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2010.
Mortimer, Carole
The Sicilian's innocent mistress (magyar)
   Furfangos hölgy / Carole Mortimer ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 460.)
ISBN 978-963-538-149-4 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924362]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2010.
Mortimer, Carole
War of love (magyar)
   Édes nyuszikám / Carol Mortimer ; [... ford. Komáromy Rudolf]. Tavaszi szél / Natalie Fox ; [... ford. Szajbély Katalain]. Tavasz Texasban / Diana Palmer ; [... ford. Németh Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 19. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: War of love. Thief of hearts. Dream's end
ISBN 978-963-538-147-0 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924735]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2010.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2010. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-72-4 fűzött : 2890,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 2924879]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2010.
O'Ryan, Ellie
Welcome to Hollywood (magyar)
   Üdv Hollywoodban! / Disney ; ... Ellie O'Ryan írta ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2010. - 103 p. ; 20 cm. - (Sonny with a chance ; 1.)
ISBN 978-963-629-551-6 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2925334]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2010.
Perelman, Helen
Ciao from Rome (magyar)
   Ciao, Róma! / írta Helen Perelman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 93 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana. A turné ; 1.)
ISBN 978-963-629-548-6 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2925808]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2010.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The end of summer (magyar)
   Elmúlt a nyár / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-176-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2927589]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2010.
Rakusa, Ilma (1946-)
Langsamer! (magyar)
   Lassabban! : a kifulladás, az akceleráció és más túlzott követelmények ellen / Ilma Rakusa ; [ford. Fürjes Gabriella] ; [Nádas Péter utószavával]. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 109, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-484-5 fűzött : 2200,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - esszé
830-4(494)=945.11
[AN 2922068]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2010.
Roberts, Alison (1956-)
The Italian surgeon claims his bride (magyar)
   Az új családtag / Alison Roberts ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X)
ISBN 978-963-538-154-8 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924451]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2010.
Schmidt, Almut
Falsches Spiel auf dem Turnier (magyar)
   Győzelem bármi áron? / Almut Schmidt ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 120 p. ; 18 cm. - (Wendy, ISSN 2061-8328 ; 2.)
ISBN 978-963-629-595-0 fűzött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2925847]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2010.
Schmidt, Almut
Der verschwundene Hengst (magyar)
   Hová tűnt Avalon? / Almut Schmidt ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 125 p. ; 18 cm. - (Wendy, ISSN 2061-8328 ; 1.)
ISBN 978-963-629-594-3 fűzött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2925840]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2010.
Sewell, Anna
Black Beauty (magyar)
   Fekete Szépség / Anna Sewell ; [ford. Törék Margit]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2009. - 187 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 978-963-9741-25-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2923313]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2010.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom / William Shakespeare ; ford. Arany János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 127 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6615-2 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2927547]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2010.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2626514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A vámpírok hegye. - 2010. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; 4.)
ISBN 978-963-11-8761-8 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2927395] MARC

ANSEL
UTF-85586 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry wakes the dead (magyar)
   Rosszcsont Peti, a nagy varázsló / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-86-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2925420]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2010.
Slavnikova, Olʹga (1957-)
2017 (magyar)
   2017 : regény / Olga Szlavnyikova ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Noran, 2010. - 623, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-029-2 kötött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2925132]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2010.
Smith, Wilbur
The burning shore (magyar)
   Lángoló part / Wilbur Smith ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2010], cop. 1989. - 535 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-53-0 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2923578]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2010.
Styron, William (1925-2006)
Lie down in darkness! (magyar)
   Feküdj le sötétben / William Styron ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2010. - 610 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8704-8 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2927484]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2010.
Szpilman, Władisław (1911-2000)
Pianista (magyar)
   A zongorista / Władisław Szpilman ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2010. - 196, [3] p., [12] t. : ill. ; 21 cm + CD
Részletekkel Hosenfeld, Wilm naplójából. - Biermann, Wolf utószavával
ISBN 978-963-07-8900-4 kötött : 3600,- Ft
Szpilman, Władisław (1911-2000)
lengyel irodalom - memoár - auditív dokumentum
884-94=945.11
[AN 2927526]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2010.
Tachibana Minehide
   Az igazi Muszasi : Busú denraiki / [Tacsibana Minehide, William de Lange] ; [ford. Ambrus Kata]. - [Budapest] : Torii Kult.- és Sportszolgáltató Bt., cop. 2009. - 100, [15] p. ; 21 cm
A ford. a "The real Musashi" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr.: p. [107-109].
ISBN 978-963-86963-3-5 fűzött
Miyamoto Musashi (1584-1645)
Japán - japán irodalom - kardvívás - életrajzi regény
895.6-312.6=945.11 *** 796.865(520)(092)Muszasi,_M.(0:82-31)
[AN 2925382]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2010.
Valéro, Maria José
   365 mese : minden napra / [szöveg Maria José Valero] ; [rajz. Magda és Vernet] ; [ford. Béla Krisztina és Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 197 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9621-92-3 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2923253]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2010.
Webb, Holly
Alfie all alone (magyar)
   A magányos kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 100, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-104-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2924432]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2010.
Williams, Cathy
Taken by her Greek boss (magyar)
   Trópusi éjszakák / Cathy Williams ; [... ford. Kajári Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 450.)
ISBN 978-963-538-151-7 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924436]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2010.
Woods, Sherryl (1944-)
Michael's discovery (magyar)
   Kézrátétel / Sherryl Woods ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 231.)
ISBN 978-963-538-152-4 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2924392]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5596 /2010.
Almássy Katinka
   Csillagporlepte lantom : válogatott versek, tudósítások és versfordítások / Almássy Katinka ; Przudzik József ..., Werner Stöckl ... és Deák Németh Mária ... illusztrációival. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 108 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9908-62-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - zenei élet - vers
894.511-14 *** 78.05(439)
[AN 2922650]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2010.
Bari Gábor (1942-)
   Versben álmodó.. : versek / Bari Gábor ; [megj. a HAT és a MAIT gondozásában]. - Miskolc : HAT : MAIT, 2010. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87071-6-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923252]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2010.
Bazsó Gábor
   Bukott diák / Bazsó Gábor. - [Budapest] : Fullextra, 2010. - 163 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88227-3-4)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2923548]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2010.
Berényi Mihály
   Hullócsillag : versek / Berényi Mihály. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 175, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-64-2 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2922149]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-79-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2923521]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2010.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Szökőár után is hazatér a tenger : kis indiánkönyv / Degan Alihastro, Birtalan Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 43 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9908-59-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers - szonett
894.511-14 *** 894.511-193.3
[AN 2922542]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2010.
Bosznyainé Varga Éva
   Élethelyzetek : [novellák] / Bosznyainé Varga Éva. - Cegléd : Magánkiad., 2010. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-9189-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2925572]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2010.
Budai Zolka
   Bebeszélve / Budai Zolka. - [Nyíregyháza] : Budai Z., cop. 2010. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8966-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2924643]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2010.
Darányi Sándor (1951-)
   Könyörtelen utazó : versek / Darányi Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7486-49-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923988]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2010.
Dénesi Ildikó
   A mór hagyatéka [elektronikus dok.] / Dénesi Ildikó. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75529. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-537-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2926184]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2010.
Dom, Gabriel A.
   A végzet kezdete / Gabriel A. Dom. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 333 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-78-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2924540]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2010.
drMáriás (1966-)
   Szabadkőműves szex / drMáriás. - Budapest : Noran, 2010. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-283-040-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2925308]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2010.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Légy már legenda : Dsida Jenő összes verse és műfordítása / Csiszér Alajos szerk. - 4. kiad. - Budapest : Püski, 2005 [!2010]. - 472 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9906-54-9 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2927568]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2010.
Fábián Janka (1973-)
   Emma lánya / Fábián Janka. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-53-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2922116]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2010.
Farkas Csaba (1965-)
   A napfényfolt súlya : tárcanovellák / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2010. - 109, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9824-89-8 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2923109]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2010.
Farkas Viola (1934-)
   Lélekvirágok / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 169 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-0-4 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 2923583]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2010.
Fecske Csaba (1948-)
   Akinek arcát viselem / Fecske Csaba ; [a rajzok Máger Ágnes munkái] ; [közread. az] Írók Szakszervezete. - Budapest : Írók Szakszerv. : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 76, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-16-6 kötött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923954]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2010.
Fejes István László (1948-)
   A kettévágott fénykép : versek és novellák / Fejes István László. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2010. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88175-8-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2923938]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2010.
Fetykó Judit
   A kapun túl [elektronikus dok.] / Fetykó Judit. - Szöveg (pdf : 493 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75533. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-430-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926212]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2010.
Földvári-Oláh Csaba
   Magyar mágus / Földvári-Oláh Csaba. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2010. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-057-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2922773]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2010.
Gaálné Ekker Beáta
   A titkos átjáró / Gaálné Ekker Beáta. - [Győr] : Gaálné Ekker B., [2010]. - [57] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8715-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2923497]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2010.
Gábor Emese (1973-)
   Zsongókák : ritmusos versek óvodásoknak / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, cop. 2010. - 90, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Zsongóka
ISBN 978-963-9924-08-6 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2921494]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2010.
Görgey Etelka (1974-)
   Csodaidők / Raana Raas. - Budapest : Animus, 2010-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2927402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Kiszakadtak. - 2010. - 415 p.
ISBN 978-963-9884-89-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2927408] MARC

ANSEL
UTF-85619 /2010.
Halasi Mária (1931-1978)
   Az utolsó padban / Halasi Mária ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8751-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2927595]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2010.
Határ Győző (1914-2006)
   Télikék : az utolsó évek versei / Határ Győző ; [szerk. Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 295 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9903-18-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2924203]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2010.
Hohol Ancsa
   Terka a piacon / [szöveg] Hohol Ancsa, [ill.] Boris Juli. - Budapest : Manó Kv., 2010. - [28] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-9737-90-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2924337]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2010.
Jahoda Sándor (1976-)
   Tizenhét szótag / Jahoda Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 62 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9908-54-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-193
[AN 2922056]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8731-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2927475]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már óvodás vagyok (angol)
   Nursery school, here I come! / Éva Janikovszky ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2010. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8733-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2924874]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már óvodás vagyok (német)
   Ich gehe schon in den Kindergarten / Éva Janikovszky ; [mit Zeichnungen von László Réber] ; [aus dem Ungarischen von Veronika Stöckigt]. - Budapest : Móra, 2010. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8732-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 2927539]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2010.
J'Araken (1944-)
   Az Univerzum gyermekei / J'Araken. - Sopron : Novum Pro, [2010]-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2924522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2010. - 562, [7] p. : ill., térk.
ISBN 978-963-9916-74-6 fűzött : 5270,- Ft
[AN 2924529] MARC

ANSEL
UTF-85627 /2010.
Kelemen András
   Tépőzáras oroszlánszáj : regény / Kelemen András. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház, cop. 2010. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88660-2-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2924666]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2010.
Kelemen János
   Zsuzsi / Kelemen János. - [Szentendre] : [Kelemen J.], 2010. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9108-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2923266]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2010.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Ködképek a kedély láthatárán : beszélyfüzér / Kemény Zsigmond ; [szerk. és a jegyzeteket írta Takáts József]. - Budapest : Osiris, 2010. - 244 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-026-1 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2922338]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2010.
Kertész Balázs (1954-)
   Berzenke és a csepűrágók / Kertész Balázs Montanus ; [Loch Csilla ill.]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 113, [2] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesetárs, ISSN 2061-7232)
ISBN 978-963-05-8859-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2927563]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2010.
Kertész Eszter
   Boldog anyagban / Kertész Eszter. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 71 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-306-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2925602]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2010.
Kiss Zita (1976-)
   34 év 34 vers / Kiss Zita ; [ill. Simay Zsolt]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 75, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86936-7-9 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2922140]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2010.
Koblencz József (1921-)
   Bozontos életút / Koblencz-Kóbor József. - Budapest : Kairosz, 2009. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-309-8 fűzött : 3500,- Ft
Koblencz József (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2925607]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2010.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Himnusz : Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje : az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kéziratok hasonmása / keletkezéstörténeti tanulmánnyal közread. Bónis Ferenc. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 37 p. : ill. ; 31 cm
A hasonmás kiad. a Quart. Hung. 2832 és Ms. mus. 1, ill. Ms. mus. 1/b jelzetű példányokról kész.
ISBN 978-963-506-826-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - nemzeti himnusz - vers - zenemű
894.511-14 *** 784.71(439)
[AN 2923690]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2010.
Kormányos Gábor (1953-)
   Ne add fel : érzelmek, hangulatok : versek, költemények / Kormányos Gábor ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2009. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88442-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2925576]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2010.
Korponai István
   Most és mindörökké / Korponai István. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-83-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2924560]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Számadás : válogatott versek / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2010. - 325 p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-8908-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2924885]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Útravaló Kosztolányi Dezső tollából / [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra K., [2010]. - 62 p. : ill. ; 10 cm
Borítócím: Kosztolányi
Velúr
 (hibás ISBN 978-963-7720-39-0)
magyar irodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2924410]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2010.
Kövesdi Ferencné
   Életfámnak hajló ága / Kövesdi Ferencné. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 141 p. ; 22 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-1-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923295]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2010.
Kubínyi Tamás
   Álmos hét könyve / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Kubínyi T., [2009]-. - 29 cm
ISBN 978-963-88598-0-8
Álmos (Magyarország: fejedelem) (819-895)
magyar irodalom - magyar őstörténet - történelmi regény
894.511-311.6 *** 930.8(=945.11)
[AN 2901351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Bizánc : Anno Domini 834, Anno Álmos 15. - [2010]. - 64 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 64.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88598-4-6)
[AN 2922440] MARC

ANSEL
UTF-85641 /2010.
Kun J. Judit
   Ikerhatás : versek / Kun J. Judit, V. Gy. Mont'y. - [Somogysárd] : Kun J. J., [2010]. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8853-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923572]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2010.
Lovász Pál (1896-1975)
   Bálványdöntő : válogatás a hagyatékból / Lovász Pál ; [vál. és utószó Szirtes Gábor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2010. - 159 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9893-31-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2922263]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2010.
Majzik Ilona
   Spanyolcsizma : novelláskötet / Majzik Ilona. - Debrecen : Majzik I., 2010. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8951-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2921408]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv : [gyógyító gondolatok] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-218-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2927601]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-154-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2927537]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Halotti beszéd : összes versek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 374 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-208-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2924705]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor ; [... gond. Rátz Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 508 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-217-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2927431]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2010.
Márton László (1959-)
   A nagyratörő : szomorújáték / Márton László. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2010, cop. 1994. - 381, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-476-0 kötött : 2900,- Ft
Báthory Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1572-1613)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2923603]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2010.
Módra Ildikó
   Trapp / Módra Ildikó ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Naphegy K., 2010. - 86 p. : ill., színes ; 22x27 cm
ISBN 978-963-9869-08-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2924638]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2010.
Molnár Márta, B. (1937-)
   Hol nem volt.. / B. Molnár Márta. - [Keszthely] : [B. Molnár M.], cop. 2010. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9048-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2923308]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 317, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-693-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2923668]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig : regény és dráma / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2010. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8963-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2927421]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2010.
Nagy Koppány Zsolt (1978-)
   Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk / Nagy Koppány Zsolt. - Budapest : Magvető, 2010. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2769-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924760]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2010.
   Nap jön : muzsikáló költészet / [... vál. Döbrentey Ildikó] ; Gryllus Vilmos zenéjével ; Szűcs Édua rajz. - Budapest : Napraforgó, cop. 2009. - Lapozó 19 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-445-134-1 kötött
magyar irodalom - megzenésített költemény - gyermekvers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2922923]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2010.
Nemes István (1961-)
   A káosz ünnepe : fantasy regény / John Caldwell. - [Budapest] : Cherubion, 2010. - 518 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 74.)
keretcím: Worluk - a Káosz világa
ISBN 978-963-9566-86-6 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2924672]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2010.
Nemes László (1920-)
   Légüres tér : regény / Nemes László. - 3. kiad. - Budapest : Ex Libris K., 2010. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88790-0-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2923653]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2010.
Nemes N. Zoltán
   Angyaltallér : tanmesék a léleknek / Nemes N. Zoltán. - [Pomáz] : Andalúz ; Budapest : Dekameron, 2010. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88053-4-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 2925060]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2010.
Oláh Gábor (1938-)
   Katóka / Oláh Gábor. - [Budapest] : Novella, cop. 2009. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9886-13-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2922158]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2010.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A pecsenyehattyú és más mesék [elektronikus dok.] : mesék felnőtteknek és gyerekeknek / Parti Nagy Lajos ; mesélő Cserhalmi György. - Hangoskönyv. - Budapest : Sony Music Entertainment Mo. Kft. : Kék Produkciós Iroda, cop. 2009. - 1 CD (1 h 17 min) ; 12 cm. - (Kék és hang, ISSN 2061-7690)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34
[AN 2923035]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2010.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Petőfi Barguzinban / Parti Nagy Lajos ; [... ill. Felvidéki András]. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2009. - [26] p. : ill. ; 21x30 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-963-8006-50-9 kötött
Magyarország - grafikus - magyar irodalom - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Felvidéki_A.
[AN 2922473]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2010.
Pataki Erzsébet
   Felkel a hold / Pataki Erzsébet. - Nyírtelek : Magánkiad., 2010. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9023-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923314]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2010.
Pauló Béla (1930-)
   Tam - Adél / Pauló Béla ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách I. Vár. Kvt., 2009-2010. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-87677-2-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2822253]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 298 p.
ISBN 978-963-87677-4-5 fűzött : 2190,- Ft
[AN 2926234] MARC

ANSEL
UTF-85663 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Az apostol / Petőfi Sándor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 167 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6613-8 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2927552]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2010.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Életképek : elbeszélések és egyéb kisprózai alkotások / Petrozsényi Nagy Pál. - Budapest : Szerző, 2010. - 249 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9888-90-6)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2924554]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2010.
Pintér János Zsolt
   Strata Hungarorum, 1241 / Pintér János Zsolt. - Miskolc : Pintér J. Zs., 2010. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8895-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2923564]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2010.
Rédey Tamás (1952-)
   Gondolataim, sorjában / Rédey Tamás. - Budapest : [Rédey T.], 2009. - 114 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-8174-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923896]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2010.
Révész László (1964-)
   A szeretet a legnagyobb vagyon / Révész László. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 78, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-77-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2921410]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2010.
Serfőző Simon (1942-)
   Fészekhagyók : elbeszélések és kisregény / Serfőző Simon. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-09-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2924085]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2010.
Simon, Goldie
   Titokban Qumranban / Goldie Simon. - [Miskolc] : Aranykapu Alkotóműhely, 2009. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88236-0-1 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924610]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2010.
Soós Éva
   Csalogató : Soós Éva gyermekversei / Soós Ádám Levente rajz. - Miskolc : Szerző, 2009. - 51, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-8223-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2923528]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2010.
Szabó Emma
   Csengő-bongó harangvirág : versek / Szabó Emma ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - 158, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-56-5 fűzött : 1995,-Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2924277]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2010.
Szabó Judit, G. (1925-)
   A macskát visszafelé simogatják / G. Szabó Judit. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 231, [4] p. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8762-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2927440]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2010.
Szabó Kázmér
   Megszépülés : egy fiktív életút emléktöredékei / Szabó Kázmér. - [Pécs] : Szabó K., [2009]. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8231-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2923675]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2010.
Szabó Magda (1917-2007)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2010-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2927457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2010. - 417, [2] p.
ISBN 978-963-07-8966-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2927469] MARC

ANSEL
UTF-85675 /2010.
Szenti Ernő (1939-)
   Nyikorgó árnyak / Szenti Ernő. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-08-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923996]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2010.
Szentmiklósi Lilla
   A másik ház / Szentmiklósi Lilla. - [Öttevény] : [Ságiné Takács L.], 2010. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8733-1 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2923422]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2010.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Füstvirágok : egy disszidens kocsmatöltelék töredelmes vallomásai / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Quóta Bt., 2009. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6521-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2925562]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2010.
Szigeti Lajos (1940-)
   Végtelen jel : versek, 2007-2010 / Szigeti Lajos ; [a kötet illusztrációit ... König Róbert kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 76, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9908-60-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2922064]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2010.
Szőcs Géza (1953-)
   Nyestbeszéd : Szőcs Géza 33 verse Faludy György válogatásában. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 101, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-332-1 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2924963]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2010.
Szűcs Julianna (1947-)
   Sérült gyökerek / Szűcs Julianna. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 297, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-75-5 fűzött : 5670,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924719]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2010.
Szy Katalin
   Hullámkeltő : novellák / Szy Katalin. - Budapest : Szerző, 2010. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8846-8 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - pszichoterápia - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 615.851(0:82-94)
[AN 2922878]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2010.
Tamás Zoltán
   Mindenképpen kíméletlen / Tamás Zoltán. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-79-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2924535]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2010.
Tar Károly (1935-)
   Szép szóval köszönöm : versek / Tar Károly. - Debrecen : [Tar K.], 2009. - 92, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6717-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2925471]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2010.
Tarator P. (1979-)
   Mamuttampon / P. Tarator. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-76-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924550]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2010.
Tarjányi Péter (1969-)
   A Balkán angyalai / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Lama Plus, [2010]-. - 22 cm
ISBN 978-963-06-8933-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2010. - 596 p.
ISBN 978-963-06-8879-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924777] MARC

ANSEL
UTF-85686 /2010.
Thienemann Tivadar (1890-1985)
   Az utókor címére : Thienemann Tivadar hátrahagyott életrajzi feljegyzései / sajtó alá rend. Koncz Lajos ; [a jegyzetapparátus összeállításában közrem. és a névmutatót kész. Erőss Zsolt]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2010. - 183 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9893-29-0 kötött : 2300,- Ft
Thienemann Tivadar (1890-1985)
Magyarország - magyar irodalom - irodalomtörténész - nyelvész - művelődéstörténet - századforduló - Horthy-korszak - memoár
894.511-94 *** 82.01(439)(092)Thienemann_T.(0:82-94) *** 930.85(439)"191/194"(093)
[AN 2921825]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2010.
Tóth H. Györgyi
   Buborékok / Tóth H. Györgyi. - [Vál] : [Tóth H. Gy.], cop. 2010. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9025-6 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 2923226]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2010.
Tóth H. Györgyi
   Fészekalja / Tóth H. Györgyi. - [Vál] : [Tóth H. Gy.], cop. 2010. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9026-3 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2923212]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2010.
Tóth Rózsa
   A kis fenyő : verses mese : kifestőkönyv gyermekrajzokkal / Tóth Rózsa ; kiad. a Szegedi Örmény Önkormányzat és a Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület. - Szeged : Örmény Önkormányzat : Dél-mo. Örmény Kult. Egyes., 2009. - 49 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88101-4-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekrajz - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 087.5
[AN 2924564]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2010.
Tresza Valentina
   14 év érzelmei / Tresza Valentina. - [Kazincbarcika] : [Tresza V.], cop. 2010. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9027-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2923244]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2010.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 6 : nagy magyar vádirat, 2009 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2009. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88600-1-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2922341]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2010.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 7 : vádiratelőkészítő alosztálynak : nagy magyar vádirat, 2009 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2009. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88600-2-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2922530]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2010.
Varga József (1930-)
   Bennem a Muravidék : esszék, tanulmányok / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - [4], 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-59-6 fűzött : 1470,- Ft : 5 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - könyvkritika - publicisztika
894.511-92(497.12) *** 894.511-95(497.12) *** 894.511(497.12)(091)
[AN 2924544]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2010.
Varga József (1930-)
   Életem mozaikkövei / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - IV, 126, [14] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-64-0 fűzütt : 1890,- Ft : 7 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(497.12)
[AN 2924551]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2010.
   Varga-antológia : versek, novellák, emlékszövegek : [a 80 éves Varga Katalin Gimnázium ünnepi emlékkönyve] / [... összeáll. Kovácsné Boross Zsuzsanna, P. Nagy István] ; [... illusztrációit ... kész. Balogh Orsolya et al.]. - Szolnok : Varga K. Gimn., 2010. - 190 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9011-9 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2923885]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2010.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 218, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8743-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2923282]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2010.
Wander, Mark (1985-)
   A bosszú kötelez / Mark Wander. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 219 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9934-81-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2924561]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2010.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé : szemelvények = Zou xiang wanmei : jie xuan / Weöres Sándor ; ford. Chai Pengfei. - Budapest : Argumentum, cop. 2010. - 107, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9682-05-4 kötött
magyar irodalom - filozófia - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-84.02=951 *** 894.511-96.02=951
[AN 2923353]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5699 /2010.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-14. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry. - keretcím: Thomas & friends
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - 2010. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsanna
ISBN 978-963-629-567-7 kötött : 2799,- Ft
[AN 2925214] MARC

ANSEL
UTF-85700 /2010.
Biro, Val (1921-)
   Az oroszlánbőrbe bújt szamár és más történetek : Aesopus-mesék / [ill. és átd.] Val Biro ; [... ford. Murányi Yvett]. - 2. kiad. - Budapest : Officina Junior, cop. 2010. - 158 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-77-7 kötött : 3450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2923586]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2010.
Bryant, Megan E.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / írta Megan E. Bryant ; képek Scott Neely. - Budaörs : Mirax, [2009]. - 27 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Eperke tündérmesék). (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2925056]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2010.
Bryant, Megan E.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / írta Megan E. Bryant ; képek Tonka[!Tonja] és John Huxtable. - Budaörs : Mirax, [2009]. - 27 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532). (Eperke tündérmesék)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2925040]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2010.
Bryant, Megan E.
Rapunzel (magyar)
   Rapunzel / írta Megan E. Bryant ; képek Tonja és John Huxtable. - Budaörs : Mirax, [2009]. - 27 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9540). (Eperke tündérmesék)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2925017]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2010.
Bryant, Megan E.
Snow White (magyar)
   Hófehérke / írta Megan E. Bryant ; képek Tonja és John Huxtable. - Budaörs : Mirax, [2009]. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Eperke tündérmesék). (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2925081]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2010.
Cafferata, Florencia
   Szörnyetegek vára / Florencia Cafferata. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - [13] p. : ill., színes ; 29x29 cm + 12 mell.
keretcím: Forgó világ. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-445-224-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2922521]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2010.
Cafferata, Florencia
   Ünnepség a babaházban / Florencia Cafferata ; [E. T. A. Hoffmann ... meséje alapján]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - [13] p. : ill., színes ; 29x29 cm + 12 mell.
keretcím: Forgó világ. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-445-225-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2922483]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2010.
Eszes Hajnal
   Tavaszi szél vizet áraszt.. : magyar népköltés / rajz. Eszes Hajnal. - [Budapest] : Santos, [2010]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-86-9 kötött : 620,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2923105]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2010.
   Kirakóskönyv a dinókról : 5 színpompás 54 darabos kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27x33 cm
ISBN 978-963-445-131-0 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2923240]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-83-0 között : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2923429]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2010.
Mason, Eva
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / írta Eva Mason ; képek Tonka[!Tonja] és John Huxtable. - Budaörs : Mirax, [2009]. - 27 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532). (Eperke tündérmesék)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2925067]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2010.
Mentovics Éva
   Nyuszikák / Mentovics Éva, Eszes Hajnal. - [Budapest] : Santos, [2010]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-85-2 kötött : 620,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2923121]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2010.
Nordqvist, Sven (1946-)
Stackars Pettson (magyar)
   Pettson horgászni megy / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2010]. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9598-51-5 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2923245]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2010.
Radvány Zsuzsa
   "Házasodik a tücsök..." : népköltések / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2010]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-89-0 kötött : 620,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2923115]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2010.
Radvány Zsuzsa
   Kis kacsa fürdik : népköltések / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2010]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-88-3 kötött : 620,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2926135]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2010.
Thomas and the fogman (magyar)
   Thomas és a ködjelző / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-578-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2925470]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2010.
Trujillo, Eduardo
   Munkagépek : nézz mögé! / [tervezte Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-9621-44-2 kötött
erőgép - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.114.2(02.053.2)
[AN 2923066]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2010.
Trujillo, Eduardo
   Teherautók : nézz mögé! / [tervezte Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-9621-91-6 kötött
tehergépkocsi - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.114.4(02.053.2)
[AN 2923086]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5718 /2010.
Erdei Ferenc Tudományos Konferencia (5.) (2009) (Kecskemét)
   Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia : Kecskemét, 2009. szeptember 3-4. / [szerk. Ferencz Árpád] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. - [Kecskemét] : Kecskeméti Főisk., 2010. - 3 db (1490 p.) : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7294-73-0
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2922349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 508 p.
ISBN 978-963-7294-74-7 fűzött
[AN 2922365] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 511-992.
ISBN 978-963-7294-75-4 fűzött
[AN 2923195] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - p. 997-1490.
ISBN 978-963-7294-79-2 fűzött
[AN 2923204] MARC

ANSEL
UTF-85719 /2010.
Gilligan, Paul
Pooch Café (magyar)
   Blöki bár : kutyaúszni tudni kell / Paul Gilligan ; [ford. Benes Attila]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2010. - 126 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9998-03-2 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2922373]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2010.
Hegen, Hannes (1925-)
Auf der Insel Pordoselene (magyar)
   Pordoszelené szigetén / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2010. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 18.)
ISBN 978-963-9791-27-5 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2924985]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2010.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., A halál árnyai. - 2010. - 204, [4] p.
ISBN 978-963-999-800-1 fűzött : 2190,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2922651] MARC

ANSEL
UTF-85722 /2010.
Tinker bell annual (magyar)
   Csingiling : nagykönyv. - Budapest : Egmont, 2010. - 63 p. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-562-2 fűzött : 2599,- Ft
képregény - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2925206]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2010.
   Tudomány és oktatás : Agtedu 2009 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum : Kecskemét, 2009. november 5. / [szerkbiz. Belina Károly et al.]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Főisk., [2009]. - 516, [6] p. : ill. ; 25 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 10.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7294-77-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2922657]
MARC

ANSEL
UTF-8