MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/07/09 15:58:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6789 /2010.
   A magyar mint európai és világnyelv : MANYE XVIII. : a XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai : Balassi Intézet, Budapest, 2008. április 3-5. / szerk. Nádor Orsolya ; [rend. a] MANYE, Balassi Intézet. - Budapest : MANYE : Balassi Int., 2009. - 319 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (A MANYE kongresszusok előadásai, ISSN 1786-545X ; 5.)
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87866-4-7 fűzött
ISBN 978-963-87866-5-4 (mell.)
nyelvészet - magyar nyelvészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2008" *** 80 *** 809.451.1
[AN 2935031]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2010.
Selmeczi Tibor (1948-)
   Beavatás / Selmeczi Tibor. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2010. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87845-9-9 fűzött
szabadkőművesség - művelődéstörténet
061.236.61 *** 930.85(100)
[AN 2935140]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2010.
   Társasági élet Álmosdon innen, Csekén túl : válogatás az 1988-2008 közötti húsz év nyilatkozatai, avató- és emlékbeszédei köréből / [szerk. és a jegyzeteket kész. Csorba Sándor]. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2010. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1418-4087 ; 18.)
ISBN 978-963-86069-7-6 fűzött
Fehérgyarmat - egyesület
061.2(439-2Fehérgyarmat)
[AN 2935256]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6792 /2010.
Fülöp Géza (1928-1998)
   Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban, 1772-1848 / Fülöp Géza. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2010. - 249, [17] p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7615-57-3 fűzött
Magyarország - könyvkultúra - könyvkiadás - könyvkereskedelem - reformkor - 18. század - 19. század
09(439)"177/184" *** 655.4/.5(439)"177/184"
[AN 2937921]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2010.
Monostori Imre (1945-)
   Könyvtárosként és egyébként : munkarajzok / Monostori Imre. - [Tatabánya] : JAMK, cop. 2010. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7631-77-1 fűzött : 3000,- Ft
Tatabánya - megyei könyvtár - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
027.53(439-2Tatabánya) *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2935473]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6794 /2010.
Balázs Géza (1959-)
   Újságíró-ismeretek kezdő és civil újságíróknak : sajtó, rádió, televízió, online média / Balázs Gáza, Szayly József, Szilágyi Árpád ; [közread. a] Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. - Budapest : DUE, 2010. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.. p. 180-183.
ISBN 978-963-06-3190-7 fűzött
újságírás - tömegkommunikáció - tankönyv
070(078) *** 316.774(078) *** 659.3(078)
[AN 2935902]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6795 /2010.
Köthe, Rainer
Geklärte und ungeklärte Phänomene (magyar)
   Titokzatos jelenségek és a tudomány / írta Rainer Köthe ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt ; [ford. Frenkel Éva]. - 4. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 39.)
ISBN 978-963-9182-29-5 kötött : 2570,- Ft
rejtély
001.94
[AN 2939025]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen (magyar)
   A földfejlődés szellemi-valós háttere : öt előadás Berlinben, 1911. október 31. - december 5. / Rudolf Steiner ; [műford. Biczó Iván]. - 2. kiad. - [Budapest] : Biczó G., cop. 2010. - 101, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9150-5 fűzött : 1700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2937474]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6797 /2010.
   Turjánvidék a Kiskunságban / [szerk. Barna Zsolt, Gilly Zsolt]. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2010. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Boróka füzetek, ISSN 1785-8291)
ISBN 978-963-87265-1-3 fűzött
Kiskunság - Kiskunsági nemzeti park - természeti környezet
504.54(439Kiskunság) *** 502.4(439)Kiskunsági_Nemzeti_Park
[AN 2939911]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6798 /2010.
Lovász László (1948-)
Discrete mathematics (magyar)
   Diszkrét matematika / Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin ; ford. Csaba Ferenc. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
ISBN 978-963-279-085-5 fűzött : 3500,- Ft
diszkrét matematika - egyetemi tankönyv
510.8(075.8)
[AN 2937288]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6799 /2010.
Szirmay László (1923-)
   Atom és kémia : elindultam Eger városából... / Szirmay László. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 172 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-55-0 kötött : 1900,- Ft
Szirmay László (1923-)
Magyarország - vegyész - 20. század - 21. század - memoár
54(439)(092)Szirmay_L.(0:82-94)
[AN 2937427]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6800 /2010.
Mendöl Tibor (1905-1966)
   Egy alföldi óriásfalu életének története / Mendöl Tibor ; [Mendöl Tibor életrajzának szerzője Molitorisz Pál]. - Szarvas : [Ádámfi T.-né], 2010. - 41 p. : ill., részben térk. ; 14 cm
ISBN 978-963-06-9420-9 fűzött : 400,- Ft
Szarvas (Békés megye) - természeti földrajz - helyismeret
911.2(439-2Szarvaskő) *** 908.439-2Szarvas
[AN 2938228]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2010.
Oppermann, Joachim
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / írta Joachim Oppermann ; ill. Manfred Rohrbeck ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - 9. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 29.)
ISBN 978-963-9446-84-7 kötött : 2570,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 2939039]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2010.
Péntek Kálmán (1956-)
   Karsztmorfológiai modellek matematikai leírása : habilitációs tézisek : Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Geokörnyezettudomány doktori program / Péntek Kálmán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Habilitationes Savarienses, ISSN 1417-5169 ; 12.)
Bibliogr.: p. 77-88.
ISBN 978-963-9882-47-8 fűzött
karszt - geomorfológia - matematikai modell
551.435.8 *** 51
[AN 2936216]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6803 /2010.
Bears (magyar)
   Medvék : a szelíd pandától a fenséges jegesmedvéig / [szerzők Christina Curwen et al.] ; [... ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Mester, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A világ állatai)
ISBN 978-963-87873-5-4 kötött
medve
599.742.2
[AN 2935220]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2010.
Fortey, Jacqueline
Sharks and predators of the deep (magyar)
   Cápák és más tengeri ragadozók : a mélység urai ; [írta Jacqueline Fortey] ; [... ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Mester, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A világ állatai)
ISBN 978-963-87873-6-1 kötött
cápa - tengeri állat
597.31 *** 59(26)
[AN 2935234]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2010.
   A lélek eredete : bevezetés az evolúciós pszichológiába / szerk. Bereczkei Tamás és Paál Tünde. - Budapest : Gondolat, 2010. - 389 p. : ill. ; 23 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-183-4 fűzött : 3500,- Ft
törzsfejlődés - fejlődéslélektan - szociálpszichológia
575.8 *** 159.922 *** 316.7 *** 316.6
[AN 2937335]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2010.
Skribanek Anna
   Klorofillbioszintézis vizsgálatok : protoklorofill(id)-klorofill(id) átalakulás spektrális és ultrastrukturális jelenségei / Skribanek Anna. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 51.)
ISBN 978-963-9882-46-1 fűzött
klorofill - biológiai technológia - szintézis - disszertáció
58.035 *** 547.979
[AN 2936211]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2010.
Turóczi Tiborc (1964-)
   Szövetség : fattyúszerkők élete násztól a kirepítésig / [írta és fényképezte] Turóczi Tiborc ; [kiad. Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület]. - Kecskemét : Kiskunsági Madárvédelmi Egyes., 2010. - 68 p. : ill., színes ; 21x25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-9266-3 kötött
Magyarország - lilealakú - állatkép - fényképalbum
598.243(439)(084.12) *** 77.042 *** 77.04(439)(092)Turóczi_T.
[AN 2936105]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6808 /2010.
Berkő Péter (1944-)
   Szülőnők kézikönyve : remények, kockázatok és boldogság / Berkő Péter. - [Budapest] : SpringMed, 2010. - 342 p., [7] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
ISBN 978-963-9914-24-7 fűzött : 3500,- Ft
terhesség - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 2935604]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2010.
Blaskó György (1947-)
   Trombózis és véralvadásgátlás / Blaskó György, Kiss Róbert Gábor. - [Budapest] : SpringMed, 2010. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-9914-53-7 fűzött : 2480,- Ft
trombózis - alvadásgátló
616.151.5 *** 616-005.6 *** 615.273.5
[AN 2935482]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2010.
Dobson, James (1936-)
What wives wish their husbands knew about women (magyar)
   Amit a feleségekről tudni kell(ene) : férjek könyve / James Dobson ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Új, átd. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2010. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-04-9734-3 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana - nő
159.922.1-055.2 *** 613.89
[AN 2936580]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2010.
Féderer Ágnes
   Sorsáthallások : mire jó a családfelállítás? : a módszer magyarországi helyzete / Féderer Ágnes. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-28-9 fűzött : 2450,- Ft
csoportterápia - családterápia
615.851.6
[AN 2936744]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2010.
Győri Judit
   Csoda-Tanoda [elektronikus dok.] / Győri Judit. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Tiszakécske] : [Tóthné Győri J.], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76108. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9560-2
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 2938093]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2010.
Győri Judit
   Mit tegyek ha nem megy? [elektronikus dok.] : kigyógyulni az impotenciából NMT-vel / Győri Judit. - Szöveg (doc : 1.4 MB). - [Tiszakécske] : [Tóthné Győri J.], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76109. - Működési követelmények: MS Word
ISBN 978-963-06-9244-1
impotencia - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
616.69-008.1 *** 613.865
[AN 2938094]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2010.
Härén, Fredrik (1968-)
Idébok (magyar)
   gondolat.ébresztő! / [ford. Márton Róza Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 298 p. ; 22 cm
Szerző Härén, Fredrik
ISBN 978-963-304-005-8 kötött : 3900,- Ft
kreativitás - életvezetés - siker - idézetgyűjtemény
159.928.238 *** 613.865(0:82-84)
[AN 2935289]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2010.
   Homeopátia napjainkban / Buki Mária [et al.] ; [szerk. Sárközy Andrea]. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2010. - 132 p. ; 21 cm. - (SpringMed homeopátiás könyvek, ISSN 2061-4748)
ISBN 978-963-9914-52-0 fűzött : 1480,- Ft
homeopátia - gyógyszeralkalmazás - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 615.015.32
[AN 2936708]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2010.
Ignotus (1869-1949)
   Túl az óFerenczián : válogatás Ignotus pszichoanalitikus vonatkozású írásaiból / [... összeáll., a lábjegyzeteket, az elő- és utószót írta Hárs György Péter]. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., cop. 2010. - 319 p. ; 21 cm. - (Nepeś : Múlt és Jövő pszichológia, ISSN 2061-8972)
Bibliogr.: 299-309.
ISBN 978-963-9512-59-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - pszichoanalízis - író - 19. század - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
159.964.2 *** 894.511(092)Ignotus *** 894.511-821
[AN 2940670]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2010.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Psychologische Typen (magyar)
   A lélektani típusok általános leírása / C. G. Jung ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : Scolar, 2010. - 549 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-164-1 kötött : 5995,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 2940890]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2010.
Kovács Katalin (1960-)
   Munkapiac, munkakörülmények és egészség / Kovács Katalin. - Budapest : KSH NKI, 2009. - 123 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 87.)
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-235-277-0 fűzött
Magyarország - munkaegészségügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
613.6(439)"200"(083.41) *** 331.47(439)
[AN 2934905]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2010.
Laáb Ágnes
   Kompetenciaga(rá)zdálkodás / írta Laáb Ágnes. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2010-. - 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
életvezetés - egyetemi tankönyv
613.865(075.8)
[AN 2935966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mennyi élet van éveidben?. - 2010. - 194 p. : ill.
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-279-098-5 fűzött : 2300,- Ft
[AN 2936441] MARC

ANSEL
UTF-86820 /2010.
   Mérföldkő vizsgálatok a kardiovaszkuláris események prevenciójában : a Boehringer Ingelheim RCV szimpóziuma : Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa : Balatonfüred, 2010. május 6. - [Budapest] : [M. Kardiológusok Társ.], [2010]. - 13 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
szívbetegség - megelőzés
616.12-085 *** 615.22
[AN 2936320]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2010.
Pease, Allan
Why men want sex & women need love (magyar)
   A férfinak szex kell, a nőnek szerelem / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 293 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 276-283.
ISBN 978-963-530-882-8 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 2935562]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2010.
   Rehabilitációs támogató technológiák / írta Jókai Erika [et al.] ; szerk. Jókai Erika ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet]. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2010. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-279-097-8 fűzött : 3200,- Ft
orvostechnika - munkaerő-rehabilitáció - orvosi rehabilitáció - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8) *** 331.582.2(075.8)
[AN 2935780]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2010.
Somfay Attila
   Fulladok, köhögök - COPD-s vagyok? / Somfay Attila. - [Budapest] : SpringMed, 2010. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Pulmonológia, ISSN 1787-4297)
ISBN 978-963-9914-69-8 fűzött : 1680,- Ft
tüdőbetegség
616.24
[AN 2936560]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2010.
Tapolyai Mihály (1921-)
   Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor, 1889-1966 : kis ház a nagy viharban / Tapolyai Mihály. - Budapest : Evangéliumi K., [2010]. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-71-0 fűzött
Kiss Ferenc (1889-1966)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - memoár
61(439)(092)Kiss_F.(0:82-94)
[AN 2935014]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2010.
Tardy Lajos (1914-1990)
   Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai / összeáll. Tardy János ; sajtó alá rend. Gazda István ; [az utószót írta Schultheisz Emil]. - Budapest : Mati : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2009. - 258 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 79.). (Kapcsolattörténeti kutatások)
Váltakozva magyar, angol és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-79-6 fűzött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
61(439)(091)(092) *** 930.85(439) *** 012Tardy_L.
[AN 2935198]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2010.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2010. - 245 p.
ISBN 978-963-9775-20-6 fűzött
[AN 2937418] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2010. - 248 p.
ISBN 978-963-9775-21-3 fűzött
[AN 2937422] MARC

ANSEL
UTF-86827 /2010.
Wagner, Marsden (1930-)
Born in the USA (magyar)
   Amerikából jöttem, mesterségem címere szülész-nőgyógyász : könyv a változásért / Marsden Wagner ; [ford. Földvári Balázs] ; [közread. a Alternatal Alapítvány]. - Budapest : Alternatal Alapítvány, 2010. - 309 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-85427-3-1 fűzött : 3900,- Ft
szülészet - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 2934509]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2010.
Weininger, Otto (1880-1903)
Geschlecht und Charakter (magyar)
   Nem és jellem : elvi tanulmány / Otto Weininger ; [... ford. Dávid Andrea]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2010. - 351 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87422-5-4 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - filozófia
159.922.1-055.2 *** 1(436)Weininger,_O.
[AN 2936435]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2010.
What you need to know about breast cancer (magyar)
   Amit az emlőrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - Jav. kiad. - Budapest : SpringMed, 2010. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-9914-66-7 fűzött
mellrák
618.19-006
[AN 2936617]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2010.
What you need to know about prostate cancer (magyar)
   Amit a prosztatarákról tudni kell / [ford. Tímár Orsolya]. - 4. kiad. - Budapest : SpringMed, 2010. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-9914-68-1 fűzött
prosztata - rákbetegség
616.65-006
[AN 2936624]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2010.
Zajkás Gábor (1935-)
   Szív- és érbetegek nagy diétáskönyve / Zajkás Gábor, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - [Budapest] : SpringMed, 2010. - 352 p. ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 339.
ISBN 978-963-9914-39-1 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 98-963-9914-5-5)
diéta - egészséges táplálkozás - szívbetegség - szakácskönyv
613.24 *** 616.1 *** 641.563(083.12)
[AN 2935499]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6832 /2010.
Horváth Péterné
   Schlick Ignác vasöntő és a Schlick-gyár története / Horváth Péterné. - Budapest : XIII. ker. Közművel. Nonprofit Kft. Helytörténeti Gyűjteményének Klubja, 2010. - 40 p. : ill. ; 14x20 cm. - (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, ISSN 1416-8278 ; 16.)
Bibliogr.: p. 40.
Fűzött
Schlick Ignác (1820-1868)
Schlick-Nicholson Gép-, Hajó- és Waggongyár (Budapest)
ipartörténet - gépgyártás - iparvállalat - gyáros
621(439-2Bp.) *** 061.5(439-2Bp.)Schlick *** 908.439-2Bp.XIII. *** 658.1(439)(092)Schlick_I.
[AN 2935063]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2010.
   A Lévai örökség és a magyar energetika / szerk. Járosi Márton. - Budapest : Püski, 2010. - 179 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-018-0 kötött
Lévai András (1908-2003)
Magyarország - energetika - energiapolitika - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
620.9(439)"199/200" *** 620.9(439)(092)Lévai_A. *** 37(439)(092)Lévai_A.
[AN 2934770]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2010.
Petz Ernő (1937-)
   Pusztába kiáltott szavak / Petz Ernő. - Budapest : Püski, 2010. - 170, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-017-3 fűzött
Magyarország - energetika - energiapolitika - ezredforduló
620.9(439)"199/200"
[AN 2934853]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2010.
Piggott, Hugh
The wind turbine recipe book (magyar)
   A szélturbina készítés kézikönyve : házilag elkészíthető függőleges fluxusú szélkerék terv : 2009. októberi, metrikus változat / Hugh Pigott ; [ford. Fuchs András, Nagy Ferenc, Szabó Péter]. - [Budapest] : Fuchs A., 2010. - 73 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9224-3 fűzött
szélturbina - barkácsolás
621.548 *** 689
[AN 2935292]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6836 /2010.
Ajtonyi István (1943-)
   Ipari kommunikációs rendszerek / Ajtonyi István. - Miskolc : Aut-Info Kft., 2008-. - 25 cm
hírközlő rendszer - irányítástechnika
681.326.32 *** 681.5 *** 621.39
[AN 2824701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ipari ethernet alapú kommunikáció és automatizálás / [társszerzők Trohák Attila, ... Varga Attila, ... Kiss György]. - 2010. - 351 p. : ill., részben színes + 2 CD-ROM. - (Ipari automatizálási és informatikai sorozat, ISSN 1789-5456 ; 5.)
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-06-8988-5 kötött
ipari automatizálás - irányítástechnika - elektronikus dokumentum
681.324Ethernet *** 681.326.32 *** 681.5
[AN 2935133] MARC

ANSEL
UTF-86837 /2010.
International Carpathian Control Conference (11.) (2010) (Eger)
   ICCC 2010 : proceedings of 11th International Carpathian Control Conference : Eger, ... May 26-28, 2010 / [ed. Attila K. Varga, József Vásárhelyi] ; [org. Department of Automation Faculty of Mechanical Engineering and Informatics University of Miskolc]. - Miskolc : Rekatel Bt., cop. 2010. - 528 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9289-2 kötött
irányítástechnika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Eger) *** 681.5
[AN 2936553]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2010.
Kelby, Scott
The Adobe Photoshop CS4 book for digital photographers (magyar)
   Photoshop digitális fotósoknak : új verzió / Scott Kelby ; [ford. Baráth Gábor]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2010. - XII, 432 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-05-0 fűzött : 6990,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - fototechnika
519.688Photoshop *** 681.3.019 *** 77
[AN 2934865]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Illustrator [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76132. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-521-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2940422]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Illustrator [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76131. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-523-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2940415]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Illustrator [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76129. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-525-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2940109]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Illustrator [elektronikus dok.] : tesre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76128. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-527-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2940100]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Photoshop [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 34.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76122. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-529-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2939567]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Photoshop [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76127. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-414-2)
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2940083]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Photoshop [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76126. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-533-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2940073]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Photoshop [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76125. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-535-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2940038]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 8 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76118. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-539-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2939525]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 8 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76117. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-541-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2939518]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 8 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testre szabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76116. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-543-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2939505]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76154. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-468-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940614]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76153. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-470-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940610]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76152. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-472-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940606]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76151. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-474-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940600]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76150. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-476-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940596]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76149. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-478-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940588]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76148. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-480-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940584]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76147. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-482-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940583]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76145. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-484-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940576]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76124. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-486-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940012]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76144. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-488-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940526]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76143. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-490-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940521]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76142. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-492-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940516]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76140. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-494-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940511]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76139. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-496-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940500]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76138. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-498-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940495]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76137. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-500-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940487]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76136. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-502-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940468]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76134. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-504-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940455]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76133. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-506-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2940447]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Az informatika alapjai [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 1. az NJSZT Syllabus 5 alapján / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2010
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: ECDL - Információs és kommunikációs technológiák (IKT) alapismeretei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76123. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-581-1
informatika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(078)
[AN 2939579]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6871 /2010.
Csanaky Lilla
   Nyerni a napenergiával! : napkorona bajnokság : német példák magyar önkormányzatoknak / [szerzők Csanaky Lilla, Kovács Emese, Varga Katalin] ; [közread. az Energia Klub]. - Budapest : Energia Klub, cop. 2010. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87452-9-3 fűzött
Németország - Magyarország - napenergia-hasznosítás
621.311.243 *** 620.91(430) *** 620.91(439)
[AN 2939717]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6872 /2010.
   Mobilitás és környezet / szerk. Hancsók Jenő, Baladincz Jenő, Magyar János. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 229 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-50-1 fűzött
üzemanyag - motorolaj - anyagkibocsátás
665.733 *** 621.892 *** 621.43.068
[AN 2934987]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6873 /2010.
Kludas, Arnold
Die Schiffe (magyar)
   Hajók / írta Arnold Kludas ; [ford. Frenkel Attila és Németh Mária]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 46.)
ISBN 978-963-9446-17-5 kötött : 2570,- Ft
hajó
629.12
[AN 2939004]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2010.
Mather, Phil
Scooters (magyar)
   Robogók : szerviz és javítás : 50-250 cm3-es karburátoros motorok, automata (variátoros) hajtás, európai és távol-keleti gyártmányok / Phil Mather ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2010. - 448 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9945-09-8 kötött : 5480,- Ft
robogó - járműjavítás
629.118.6.083
[AN 2934716]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2010.
Parrado, Nando (1949-)
Miracle in the Andes (magyar)
   Csoda az Andokban : a gépük lezuhant, és ők csak magukra számíthattak / Nando Parrado és Vince Rause ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 202 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-530-881-1 kötött : 2900,- Ft
Chile - légi közlekedés - baleset - memoár
656.7.08(83)"197"(0:82-94)
[AN 2934463]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2010.
Szécsényi-Nagy Kristóf
   A közterületi parkolás jogi szabályozása - tisztességtelen jogalkotás? / Szécsényi-Nagy Kristóf. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2010. - 82 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, ISSN 1589-0120 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-62-8 fűzött
Magyarország - parkoló - közterület - jogvita
656.053.6(439) *** 340.132(439)
[AN 2939459]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6877 /2010.
Bak János (1948-)
   Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése / [írta Bak János, Kelemen Zsolt, Tóth László]. - Budapest : Szaktudás K., 2010. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-211.
ISBN 978-963-9736-96-2 fűzött
takarmányozás - szálastakarmány - agrotechnika
631.5 *** 636.086.2/.3
[AN 2936609]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2010.
   Élelmiszer-technológia mérnököknek / szerk. Biacs Péter [et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, 2010. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 671-682.
ISBN 978-963-306-017-9 kötött
élelmiszer-technológia - egyetemi tankönyv
663/664(075.8)
[AN 2934928]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2010.
   Étkezési és fűszerpaprika termesztése / szerk. Zatykó Lajos, Márkus Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2006. - 242 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 978-963-286-566-9 kötött
paprika - növénytermesztés
635.649 *** 633.842 *** 664.52
[AN 2936630]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2010.
Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája (2010) (Gödöllő)
   TUDOC - 2010 : Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája : absztrakt kötet / szerk. Centeri Csaba, Bodnár Ákos ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar]. - Gödöllő : SZIE Mezőgazd.- és Környezettud. Kar, 2010. - 46 p. ; 30 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2010. máj. 27-28. között tartották. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-187-9 fűzött
agrártudomány - természetvédelem - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
63 *** 502 *** 504.06 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2935558]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2010.
Madocsai András
   Napkelet lovai : régmúlt idők lovairól másképp, máshogy, magyar szemmel / Madocsai András ... - [Budapest] : M. Ház, 2010. - 284 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 978-963-9335-72-1 fűzött : 3900,- Ft
Ázsia - ló - lótenyésztés - magyar őstörténet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
636.1.01 *** 636.11 *** 930.85(439)".../08"
[AN 2934752]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2010.
Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület. Országos tudományos diákköri konferencia (18.) (2010) (Szeged)
   Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület XVIII. Országos tudományos diákköri konferencia : Szeged, 2010. május 6. : összefoglalók / [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, [2010]. - 94 p. ; 21 cm
Fűzött
élelmiszeripar - egyetem - konferencia-kiadvány
663/664 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2935075]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2010.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (22.) (2010) (Kaposvár)
   22. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2010. május 26. / összeáll. Szendrő Zsolt ; [rend., közread.] a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara [etc.]. - Kaposvár : KE Állattud. Kar [etc.], 2010. - [4], 137 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 22nd Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-16-3 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2939676]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6884 /2010.
Berki Manuela
   Athén : gasztronómia egy 4000 éves városban / Berki Manuela. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 128, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-888-3 kötött : 2700,- Ft
Görögország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(495)(083.12) *** 641.5(495)
[AN 2934720]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2010.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (angol)
   Budapest : traditional dishes and gastronomic culture in a welcoming capital / Katalin Csapó ; transl. by Richard Robinson. - Budapest : Holnap, 2010. - 135, [4] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-911-8 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 2934791]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2010.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Bioételek gabonából / [fényképezte] Kútvölgyi Mihály ; [írták Ambrus Lajos, ... Kútvölgyi Mihály, ... Roszik Péter]. - Üllő : Timp, 2010. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Napsütötte ízek, bioételek, ISSN 2060-050X)
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-9614-71-0 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - gabona - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):633.1 *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2939815]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2010.
   Szakácskönyv / [közread. a] Szabad Evangéliumi Gyülekezet. - Budapest : Szabad Evangéliumi Gyülekezet, 2010. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Szerk. Borbás Réka
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-67-6)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2935184]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2010.
Szoó Judit (1975-)
   Kilófaló finomságok 0-24 óráig : fogyókúra idején és cukorbetegek számára is fogyasztható finomságok : egy sikerrel lefogyott háziasszony történetének folytatása, tippjei / Szoó Judit. - Budapest : Timp, 2010. - 117, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9614-70-3 fűzött : 2980,- Ft
sütemény - diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2938906]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6889 /2010.
Kühlewind, Georg (1924-)
Das Licht des Wortes (magyar)
   A szó világossága : világ, nyelv meditáció / Georg Kühlewind ; [ford. Böszörményi László]. - Budapest : Kláris K., cop. 2010. - 199 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek, ISSN 1785-8402)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5003-00-4 kötött : 1990,- Ft
antropozófia - beszéd - kultúrafilozófia - nyelvi rendszer
141.333 *** 159.946 *** 130.2 *** 800.1
[AN 2934827]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2010.
   A lét hangoltsága : tanulmányok a tudás sokféleségéről / szerk. Gábor György és Vajda Mihály. - Budapest : Typotex, 2010. - 369 p. ; 24 cm. - (Saeculum könyvek, ISSN 2061-8948)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-152-4 fűzött : 3200,- Ft
filozófia
1
[AN 2936251]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2010.
Orban, Peter (1944-)
Die Reise des Helden (magyar)
   A hős utazása [elektronikus dok.] : [a lélek útja önmagunk felfedezéséhez] / Peter Orban ; [... ford. Kemendi Júlia] ; [átd. és előadja Kerekes Andrea] ; [zeneszerző Nagy Péter]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Symbolon K., [2010]-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
lélek - lélektan - ezoterika - auditív dokumentum
128 *** 133.25 *** 159.9
[AN 2933962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szövetséges felkutatása. - cop. 2010. - 1 CD (46 min)
[AN 2933974] MARC

ANSEL
UTF-86892 /2010.
   A szabadság / szerk. Laczkó Sándor, Gyenge Zoltán. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2010. - 322 p. ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 8.)
A Szegeden, 2009. máj. 14-15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-0-5 fűzött : 2500,- Ft
szabadság
123
[AN 2939260]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6893 /2010.
Ádámkó András (1959-)
   Több, mint üdvösség / Ádámkó András ; [közread. az] EPK Országos Cigánymisszió. - Békés : EPK Orsz. Cigánymisszió, 2010. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88541-1-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2938445]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2010.
Albom, Mitch (1958-)
Have a little faith (magyar)
   Csak egy kis hit kell : igaz történet / Mitch Albom ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Animus, 2010. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-94-6 kötött : 2890,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2935303]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2010.
Bādarāyanạ
Brahmasūtra (magyar)
   Vedānta-sūtra : a bölcselet csúcsának vezérfonala / Dvaipāyana Vyāsa ; Baladeva Vydyābhūṣana kommentárjaival ; [ford. Rácz Géza] ; [közread. a] Magyar Brahmana Misszió. - Budapest : M. Brahmana Misszió, 2010. - 622 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8387-6 kötött : 4990,- Ft
védizmus
294.11
[AN 2935257]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2010.
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma (magyar)
   Máté evangéliuma / [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - [Budapest] : Kálvin, cop. 2010. - 56 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-135-1 fűzött : 190,- Ft
226.2.04=945.11
[AN 2936260]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2010.
Bridges, Jerry
The practice of godliness (magyar)
   Istenfélő élet / Jerry Bridges. - Új, átd. kiad. - Budapest : KIA, 2010. - 220 p. ; 20 cm. - (KIA klasszikusok sorozata, ISSN 2061-2699)
ISBN 978-963-9390-65-2 fűzött
vallásos irodalom - hit
244 *** 234
[AN 2935116]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2010.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The art of happiness in a troubled world (magyar)
   A boldogság művészete felfordult világunkban / Őszentsége a dalai láma és Howard C. Cutler ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 306 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9711-61-7 kötött : 3790,- Ft
dalai láma - tibeti buddhizmus - interjú
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53)
[AN 2934474]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2010.
Burkett, Larry
Business by the book (magyar)
   Pénz és üzlet a Biblia tükrében : bibliai elvek az üzleti világban / Larry Burkett ; [ford. Rácz Roland, Szörényi Ágnes] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - 2. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2010. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86148-0-3 fűzött
kereszténység - üzleti élet
241 *** 658.1.011.1
[AN 2936603]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2010.
Czike Sándor (1929-)
   Flóra könyve / Czike Sándor. - Budapest : Accordia, 2010. - 97, [2] p. ; 18 cm
borító- és gerinccím: Saultól Pálig
ISBN 978-963-9824-85-0 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2936187]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2010.
Ebertshäuser, Rudolf (1953-)
"Leben mit Vision" und "Willow Creek"-Welle: Gemeindewaschstum oder Gemeindeverführung?" (magyar)
   A "Céltudatos élet" és a "Willow-Creek"-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése? / Rudolf Ebertshäuser. - Budapest : Ezsdrás Iratmisszió, [2010]. - 80 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
misszió
266
[AN 2934740]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2010.
Ernst, Josef (1926-)
Lukas (magyar)
   Lukács : egy teológus portréja / Josef Ernst ; [ford. ... Kocsi György, ... Friesz Enikő, ... Horváth Cecília]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 295 p. ; 19 cm. - (Kairosz bibliai tanulmányok, ISSN 2061-8794 ; 1.)
Bibliogr.: p. 288-295.
ISBN 978-963-662-353-1 fűzött : 2800,- Ft
Lukács (apostol)
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
apostol - bibliamagyarázat
226.4.07 *** 281.2(092)Lukács
[AN 2934786]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2010.
Getz, Gene A.
Building up one another (magyar)
   Építse egyik a másikat! avagy Hogyan tudnak a gyülekezet tagjai részt venni egymás építésében / Gene A. Getz ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Új, átd. kiad. - Budapest : KIA, 2010. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-04-6774-2 fűzött
egyház - közösség - vallási erkölcs
241 *** 260.1
[AN 2936597]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2010.
Hadot, Pierre (1922-2010)
Exercices spirituels et philosophie antique (magyar)
   A lélek iskolája : lelkigyakorlatok és az ókori filozófia / Pierre Hadot ; [ford. és az utószót írta Cseke Ákos]. - Budapest : Kairosz, 2010. - (Hit és tudomány, ISSN 1787-1727 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-345-6 fűzött : 3900,- Ft
lelkigyakorlat - ókori filozófia
242 *** 1(37/38)
[AN 2934822]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2010.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
How you can be led by the spirit of god (román)
   Cum poţi fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu / Kenneth E. Hagin ; [publ.] Biserica Dragostea Lui Hristos. - Budapesta : Biserica Dragostea Lui Hristos, 2010. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-39-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7303-38-8)
vallásos irodalom
244
[AN 2936026]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2010.
Halík, Tomáš (1948-)
Noc spowiednika (magyar)
   A gyóntató éjszakája : a kishitűség ellentmondásai posztoptimista korunkban / Tomáš Halík ; [ford. Kiss-Szemán Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 262 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-294-7 fűzött : 3700,- Ft
hit
234
[AN 2934781]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2010.
Hattinger Gábor (1958-)
   Moâ zelïznica : tvorba vìruûcogo žyvota / Gabrêl Gattinger-Klebaško. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 62 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9908-86-4 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2936221]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2010.
Hesemann, Michael
Jesus von Nazareth (magyar)
   A Názáreti Jézus : régészek a Megváltó nyomában / Michael Hesemann ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 287 p., [32] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-275.
ISBN 978-963-361-905-6 kötött : 3200,- Ft
Jézus
ókori Izrael - régészet - bibliakutatás
232.9 *** 904(33) *** 904(569.4) *** 22.016
[AN 2934195]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2010.
   Izsák megkötözése : történet és hatástörténet / szerk. Xeravits Géza. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2010. - 175 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 3.)
A Budapesten, 2009. dec. 4-én tartott szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88356-2-8 fűzött : 2200,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2938407]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2010.
Jīva Gosvāmi (1513-1598)
Tattvasandarbha (magyar)
   Tattva-sandarbha / Śrīla Jīva Gosvāmī ; [ford. Premamoya dāsa ... és Gaura-Nitāi dāsa ...]. - Somogyvámos : Lál Kft., 2010. - 128 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-88672-1-6 fűzött
hinduizmus
294.5
[AN 2935768]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2010.
Kamarás István (1941-)
Jézus-projektum (angol)
   The Jesus project : research report / István Kamarás ; transl. by Márton Mesterházi. - [Budapest] : Novella, cop. 2010. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-10-0 fűzött
magyar irodalom - hit - szociálpszichológia - dialógus
211(0:82-83) *** 316.6(0:82-83) *** 894.511-83
[AN 2936165]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2010.
   Konferencia a Központi Oltáregyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából : centenáriumi kiadvány : [PPKE, ... Budapest ... 2009. szeptember 4.] / [szerk. Naményi Ildikó] ; [fotók Czilli Máté] ; [közread. az] Örökimádás Lelkészség]. - Budapest : Örökimádás Lelkészség, 2010. - 46, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9488-9 fűzött
Központi Oltáregyesület
Magyarország - vallási szervezet - oltáriszentség - konferencia-kiadvány
265.3 *** 267(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2942626]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2010.
Koning, M. G. de
Engel - es gibt sie wieder (magyar)
   Az angyalokról / Ger de Koning. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-32-1 fűzött
angyal
235.01
[AN 2934769]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2010.
   A közösségépítő lelkész : gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2010. - 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-10-9 fűzött : 1980,- Ft
papság - lelkipásztorkodás - egyházi hivatal
254
[AN 2938293]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2010.
Kreeft, Peter
Angels and demons? (magyar)
   Angyalok és démonok : mit tudhatunk róluk? / Peter Kreeft ; [ford. Tóth Péter Pál]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 172 p. ; 21 cm
Fűzött : 1600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-640-6)
angyal
235.01
[AN 2934604]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2010.
Kühlewind, Georg (1924-)
   A Logosz felismerése : János evangélista tudománya / Georg Kühlewind. - Budapest : Kláris K., cop. 2010. - 152 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek, ISSN 1785-8402)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5003-01-1 kötött : 1920,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
vallástudomány - bibliamagyarázat
226.5.07 *** 291
[AN 2934818]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2010.
Luther, Martin (1483-1546)
Kleiner Katechismus (magyar)
   Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és magyarázatokkal ell. Prőhle Károly]. - 9. kiad. - Budapest : Luther, 2010. - 67 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött : 250,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 2938983]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2010.
Lutzer, Erwin W.
Where was God (magyar)
   ...és hol volt Isten? : válaszok nehéz kérdésekre / Erwin W. Lutzer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 104 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9867-63-5 fűzött
isten - vallásos irodalom
231 *** 244
[AN 2934748]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2010.
MacDonald, William (1917-2007)
The believer's Bible commentary (magyar)
   Ószövetségi kommentár / William MacDonald ; sajtó alá rend. Art Farstad. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 1076 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9867-56-7 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.07
[AN 2934859]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2010.
Moody, Dwight Lyman (1837-1899)
Prevailing prayer (magyar)
   Az imádkozás kiváltsága / D. L. Moody. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-52-9 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2934758]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2010.
Ōrigenīs (185-254)
   Homíliák a Teremtés könyvéhez / Órigenész ; [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Heidl György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kairosz, 2010. - 250 p. ; 19 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 10.)
A ford. a "Homélies sur la Genèse" (Paris : Cerf, 1985) c. kiad. alapján kész. - Megj. "A betű öl, a szellem éltet" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-342-5 fűzött : 2800,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat - homília
222.1.07 *** 252
[AN 2934807]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2010.
   Őrizték a tüzet : szerzetesek vallomásai / szerk. Papp Tamás. - Budapest : Új Ember, 2010. - 214 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-13-3 fűzött : 1800,- Ft
apáca - szerzetes - állam és egyház viszonya - politikai üldözés - 1945 utáni időszak - 20. század - ezredforduló - interjú - memoár
271(439)(092)(047.53) *** 322(439)"194/200"(0:82-94) *** 323.281(439)"194/198"
[AN 2936319]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2010.
Ortberg, John
Love beyond reason (magyar)
   Megmagyarázhatatlan szeretet avagy Hogyan költözik Isten szeretete a fejedből a szívedbe / John Ortberg ; [ford. Makovei Róbert]. - Debrecen : Pintér B., 2010. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-222.
ISBN 978-963-06-9110-9 fűzött : 1890,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2938429]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2010.
   Pál apostol levele a galáciabeliekhez : kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal / Balla Péter ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - XLI, 284 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-276.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-58-4)
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.4.07
[AN 2935125]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2010.
Polgár Ernő (1954-)
   "Zsidók, kotródjatok!" : száműzetés Babilonba : regény / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT K., 2010. - 719 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9864-10-8 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - művelődéstörténet - zsidóság - regény
296(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 2937382]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2010.
Popper Péter (1933-2010)
   Sárkányok barlangja : könyv egy nem létező ember gondolatairól az abszurd világban, vagyis rólad és rólam / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2010]. - 236 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-248-105-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vallásfilozófia - regény
21 *** 894.511-31
[AN 2934253]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2010.
Robert, Sylvie (1950-)
Les chemins de Dieu avec Ignace de Loyola (magyar)
   Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal / Sylvie Robert ; [ford. Lakatos Endre]. - Budapest : Vigilia, 2010. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-11-8 fűzött : 2700,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
Spanyolország - lelkigyakorlat - szent - 16. század
242 *** 235.3(092)Ignatius_de_Loyola
[AN 2937979]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2010.
Roy Krisztina (1860-1936)
Slnečné dieťa (magyar)
   Egy napsugár gyermek / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 152 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-58-1 fűzött
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2934910]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2010.
Sanders, Jim
Imádságok a Biblia alapján (román)
   Rugăciuni pe baza Bibliei / Jim Sanders ; [... trad. ... D. Cornilescu] ; [ed. de Biserica Dragostea lui Hristos]. - 5. rev., ad. ed. - Budapest : Biserica Dragostea lui Hristos, [2010]-. - 21 cm
imakönyv
243
[AN 2937446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2010]. - 153 p.
ISBN 978-963-86409-8-7 fűzött
[AN 2937460] MARC

ANSEL
UTF-86930 /2010.
Szabó József László
   Vizet fakasztó Mózesek : az elmúlt százötven év pápái / Szabó József László. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-291-6 fűzött : 2800,- Ft
katolikus egyház - pápa - 19. század - 20. század - ezredforduló - életrajz
282 *** 262.13"18/19"(092)
[AN 2934820]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2010.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Jesus is my all in all (magyar)
   "Jézus az én mindenem mindenben" : Boldog Kalkuttai Teréz anya kilencede / [szerk. és az előszót írta Brian Kolodiejchuk] ; [ford. Domokos Mónika Tünde]. - Budapest : Új Ember, 2010. - 52 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9674-22-6 fűzött : 450,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2936102]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2010.
   Tízéves A boldogabb családokért! körlevél : tanulmányok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele megjelenésének tizedik évfordulóján / [közread. a] Magyar Katolikus Családegyesület. - Budapest : M. Katolikus Családegyes. : Új Ember, 2010. - 276 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-12-6 fűzött : 1800,- Ft
család - szociálpolitika - családközpontúság - családi nevelés - katolikus egyház
265.5 *** 316.356.2 *** 364 *** 282(439) *** 37.018.1
[AN 2936339]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2010.
   Útmutató a Szent Liturgia végzéséhez. - [Hajdúdorog] : Hajdúdorogi Egyházm. ; [Miskolc] : Miskolci Apostoli Exarchátus Liturgikus Tcs., 2010. - 40 p. ; 21 cm. - (Papi kézikönyvek, ISSN 2061-9243 ; 1.)
Bibliogr.: p. 40.
görög katolikus egyház - egyházi szertartás
281.5.018.2 *** 264
[AN 2935225]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2010.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Christ's object lessons (magyar)
   Krisztus példázatai / Ellen G. White. - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-70-6 kötött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
példabeszéd - bibliamagyarázat
226.8.07
[AN 2940482]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6935 /2010.
Albert Gábor (1929-)
   Emelt fővel / Albert Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 405, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-13-8 kötött : 4200,- Ft : 16 EUR
Magyarország - szociográfia - migráció - nemzetiségi kérdés - 20. század
308(439)"194/198" *** 325.1(439)"199" *** 323.1(439)"19"
[AN 2936846]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2010.
Berne, Eric (1910-1970)
Games people play (magyar)
   Emberi játszmák / Eric Berne ; [ford. Hankiss Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Háttér, 2009, cop. 1984. - 206 p. : ill. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-963-9365-77-3 fűzött : 2480,- Ft
szociálpszichológia
316.6(035) *** 316.47
[AN 2940461]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2010.
Egry Gábor (1975-)
   Otthonosság és idegenség : identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta / Egry Gábor. - Budapest : Napvilág, 2010. - 188 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 181-[189].
ISBN 978-963-9697-74-4 kötött : 2600,- Ft
magyarságtudat - ezredforduló
316.356.4(=945.11) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2939097]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2010.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához / Ferge Zsuzsa. - Budapest : Napvilág, 2010. - 189 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 185-[190].
ISBN 978-963-9697-63-8 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - társadalmi változás - társadalmi struktúra - rendszerváltás
316.4(439)"198/200" *** 316.3(439)"198/200"
[AN 2935431]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2010.
   Hálózatkutatás : hálózatok a társadalomban és a nyelvben / szerk. Balaskó Mária, Balázs Géza, Kovács László. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 103.)
A Szombathelyen, 2009. nov. 30 - dec. 1. között "Hálózatok - irányzatok, eszmék a mai magyar nyelvben, kultúrában, társadalomban" címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-42-8 fűzött : 2450,- Ft
hálózatelmélet - társadalmi kommunikáció - nyelvészet
316.77 *** 800.1
[AN 2936185]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2010.
   Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten : az államiság eltérő modelljei / szerk. Csicsmann László. - Budapest : BCE Nk. Tanulmányok Int. : Aula, 2010. - 423 p. ; 24 cm. - (Grotius könyvtár, ISSN 1789-8730 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9585-14-0 fűzött
Közel-Kelet - társadalom - politikai rendszer - társadalmi változás - ezredforduló - iszlám
316.6(5-011)"200" *** 316.4(5-011)"200" *** 328(5-011)"200" *** 297
[AN 2935586]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2010.
   Művészettel a diszkrimináció ellen = Art against discrimination / [szerk. és az előszót írta Simor Ágnes] ; [kiad. az Art Sector Alapítvány]. - Budapest : Art Sector Alapítvány, 2010. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9393-6 fűzött
világirodalom - hátrányos megkülönböztetés - vers - többnyelvű dokumentum - antológia
316.647.82 *** 82-14.02=945.11=20
[AN 2934918]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2010.
Pánczél Tivadar
   Út az elnyomásból a szabadságba : a menekülőket befogadó egyház / Pánczél Tivadar. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2010. - 76, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 21.)
ISBN 978-963-88120-7-0 fűzött
Erdély - Budapest. 16. kerület - menekült - határon túli magyarság - református egyház - egyházközség
316.347(=945.11)(498.4) *** 325.254(=945.11)(498.4) *** 284.2(439-2Bp.XVI.)
[AN 2935899]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2010.
   Stúdió Kávéház : beszélgetések a szellemi Erdélyről / szerk. Merle Mária ; Bárdos B. Arthur [et al.]. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 100, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-15-2 fűzött : 1470,- Ft : 5 EUR
Erdély - kulturális élet - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - 20. század
316.7(439.21)"19" *** 316.7(498.4)"19" *** 894.511(498.4)(091)"19"
[AN 2935571]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2010.
Szilágyi Vilmos (1929-)
   A nemek viszonyának jövője : egyenrangúság, nyitottság, önmegvalósítás / Szilágyi Vilmos. - Budapest : Háttér, cop. 2010. - 319 p. ; 21 cm
Bibliogr. p. 311-319.
ISBN 978-963-9365-94-0 kötött : 2990,- Ft
nemi szerep - párkapcsolat - nemek lélektana - genderkutatás
316.37-055 *** 159.922.1 *** 396 *** 176
[AN 2934657]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2010.
   Vizuális kommunikáció : szöveggyűjtemény / szerk. Blaskó Ágnes, Margitházi Beja. - Budapest : Typotex, 2010. - 343 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-111-1 fűzött : 4400,- Ft
vizuális kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.772.2(075.8)
[AN 2935840]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2010.
   Vizuális kommunikáció : [szöveggyűjtemény] / szerk. Blaskó Ágnes és Margitházi Beja. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2010. - 434, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-118-0 fűzött : 4400,- Ft
vizuális kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.772.2(075.8)
[AN 2935881]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6947 /2010.
Boglár Lajos (1929-2004)
   A sámán nyaklánca : indián kultúrák / Boglár Lajos. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 190 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-[191].
ISBN 978-963-9725-72-0 kötött : 2490,- Ft
néprajz - kulturális antropológia - dél-amerikai indiánok
39(=98) *** 316.7(=98)
[AN 2934911]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2010.
   Ház körüli állatok : daloskönyv / [szerk. Fehérné Farkas Ibolya]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-158-2 kötött
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2940727]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2010.
Kóka Rozália (1943-)
   Egy asszon két vétkecskéje : bukovinai székely, gyimesi és moldvai csángó népi szerelmes történetek : eredeti gyűjtések alapján / Kóka Rozália ; [ill. Horóczy Margit]. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Timp, 2010. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-00-9932-5 fűzött : 1500,- Ft
Bukovina - magyar néprajz - moldvai csángók - gyimesi csángók - székelyek - népmese - adoma
398.21(=945.11)(498.3) *** 398.21(=945.11)(498.6) *** 398.21(=945.11)(498.4Gyimes)
[AN 2940441]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2010.
   Magyar találós kérdések : 19. századi szövegek antológiája / összeáll. Vargha Katalin ; [... a bevezetőt írta Voigt Vilmos]. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - XXI, 251, [2] p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 105.)
Bibliogr.: p. 1-2.
ISBN 978-963-9902-44-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar néprajz - találós kérdés
398.6(=945.11)
[AN 2938415]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2010.
Rashīd al-Dīn Ṭabīb (1247?-1318)
Sharḥ-i aḥvāl-i Ughūz (magyar)
   Oguz kán / [ford. Soproni András]. - Budapest : EFI : L'Harmattan, 2010. - 94, [2] p. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9362 ; 4.)
Szerző Rashīd al-Dīn Ṭabīb
ISBN 978-963-87755-9-7 fűzött : 2000,- Ft
török népek - mitológia
398.2(=943)
[AN 2940662]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2010.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Száz kis írás : mondák, anekdoták, szólások / Ujváry Zoltán ; graf. Komiszár János. - Debrecen : Ethnica, 2010. - 332, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-473-364-5 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2936297]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6953 /2010.
Albert Gábor (1929-)
   Őslakosok és telepesek : vizsgálódások egy szociográfia körül / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-14-5 fűzött : 1050,- Ft : 4 EUR
Baranya megye - Kárpát-medence - kitelepítés - betelepítés - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak
325.254(=945.11)(4-191)"194/198" *** 325.27(=945.11)(439.127)"194/198"
[AN 2935791]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2010.
   Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról, 1945-1990 / szerk. Mirák Katalin. - Budapest : Luther, 2010. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Háló, ISSN 2061-7682 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-08-6 fűzött : 2100,- Ft
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarország - állam és egyház viszonya - egyházügy - evangélikus egyház - 1945 utáni időszak - kommunizmus - történelmi forrás
322(439)"1945/198"(093) *** 284.1(439)"1945/198"(093)
[AN 2935187]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2010.
Gereben Ágnes (1947-)
   Az orosz kapcsolat / Gereben Ágnes. - Budapest : Unicus, 2010. - 283 p., [18] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-87593-9-9 fűzött : 2800,- Ft
Oroszország - politika - ezredforduló
32(47)"200"
[AN 2934760]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2010.
   Egy homo politicus itthon, Euróbában és Amerikában : Kovács Imre élete és munkássága / [vál., szerk., a tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Molnár M. Eszter]. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 500 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-472.
ISBN 978-963-9596-40-5 fűzött : 2800,- Ft
Kovács Imre (1913-1980)
Magyarország - író - politikus - 20. század
32(439)(092)Kovács_I. *** 894.511(092)Kovács_I.
[AN 2935720]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2010.
Izsák Lajos (1943-)
   Pártok és politikusok Magyarországon, 1944-1994 / Izsák Lajos. - Budapest : Napvilág, 2010. - 467 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 443-454.
ISBN 978-963-9697-67-6 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - belpolitika - párt - politikus - 1945 utáni időszak - 20. század
323(439)"194/199" *** 329(439)"194/199" *** 32(439)"19"(092)
[AN 2935516]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2010.
Kennan, George Frost (1904-2005)
Through the history of the Cold War (magyar)
   A történelem eleven valósága : George F. Kennan és John Lukacs levelezése / szerk. John Lukacs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8931-8 kötött : 3300,- Ft
Kennan, George Frost (1904-2005)
Lukacs, John (1924-)
Egyesült Államok - Szovjetunió - történész - diplomata - hidegháború - levelezés - világtörténelem - 20. század
327.54(100) *** 327(73)(092)Kennan,_G._F(044) *** 930.1(73)(=945.11)(092)Lukacs,_J.(044) *** 930.9"19"
[AN 2934144]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2010.
Kéri Endre
   A magyar rendszerváltás rövid története az 1990-es parlamenti választásokig / Kéri Endre. - Budapest : Kairosz, 2010. - 102 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-662-331-9 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"198/199"
[AN 2934799]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2010.
   A moszkvai levelezés, 1956-58 : lapok Hegedüs András volt miniszterelnök hagyatékából / [a leveleket vál. és ... szerk. Tamási Miklós] ; [a jegyzeteket és a rövid életrajzokat írta Révész Béla] ; [kiad. a Stencil Kulturális Alapítvány]. - Budapest : Stencil Kult. Alapítvány, 2010. - 320 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8774-4 fűzött : 2500,- Ft
Hegedűs András (1922-1999)
Magyarország - politikus - 20. század - levelezés
32(439)(092)Hegedűs_A.(044)
[AN 2935463]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2010.
Ódor László (1945-)
   Mi, Svájc és Európa az Európai Unióban : eszmény és megvalósulás : töprengések Európa jövőjéről = Wir, die Schweiz und Europa in der Europäischen Union : Sinn und Verwirklichung : Überlegungen über unsere europäische Zukunft / Ódor László. - [Budapest] : Káli-Bacchus, 2010. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8795-9 fűzött
Európai Unió - európai integráció - multikultúra
327.39(4-62) *** 316.7(4-62)
[AN 2935418]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2010.
Orbán Viktor (1963-)
   Rengéshullámok : beszédek, írások, 2009-2010 / Orbán Viktor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-227-229-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - beszéd - 21. század
323(439)"200/201"(042.5)
[AN 2939445]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2010.
Palasik Mária (1957-)
   Félelembe zárt múlt : politikai gyilkosságok Gyömrőn és környékén 1945-ben / Palasik Mária. - Budapest : Napvilág, 2010. - 247 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-963-9697-71-3 fűzött : 2900,- Ft
Gyömrő - állami terror - politikai merénylet - 1945 utáni időszak
323.282(439-2Gyömrő)"1945"
[AN 2935449]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2010.
Sólyom László (1942-)
   Egy elnökség lenyomata : válogatott beszédek és interjúk / Sólyom László. - Budapest : Századvég, 2010. - 424 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-90-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - államfő - politika - ezredforduló - előadóbeszéd - interjú
32(439)(092)Sólyom_L.(042.5) *** 32(439)"200"(042.5)
[AN 2938319]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2010.
Szilágyi Ákos (1950-)
   A kékek és a zöldek : hideg polgárháború Magyarországon / Szilágyi Ákos. - Budapest : Palatinus, 2010. - 737 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-274-020-1 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - politológia - belpolitika - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 32.001
[AN 2935688]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6966 /2010.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - [Budapest] : Park, [2010]-. - 22 cm
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2934487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], '60 : hatvanas évek / [a képanyagot vál. Rédei Ferenc]. - cop. 2010. - 415 p., [64] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-530-897-2 kötött : 3900,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196" *** 930.85(439)"196"
[AN 2934484] MARC

ANSEL
UTF-86967 /2010.
Ágoston Sándor (1946-)
   Szarajevótól a trianoni "békediktátumig" : román katonai megszállás Gyomán, Endrődön és Dévaványán, 1919-1920 / Ágoston Sándor. - Gyomaendrőd ; Dévaványa : Ágoston S., 2010. - 432 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 421-422.
ISBN 978-963-06-9304-2 kötött
Gyoma - Endrőd - Dévaványa - Békés megye - magyar történelem - helytörténet - első világháború - román megszállás - trianoni békeszerződés
943.917.5"191/1920" *** 943.9"191/1920" *** 341.382"1920"
[AN 2939632]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2010.
Anderle Ádám (1943-)
   Latin-Amerika története / Anderle Ádám. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : JATEPress, 2010. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-315-001-6 fűzött
Latin-Amerika - történelem
98(=6)
[AN 2936864]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2010.
   A Bethlenek : a fejedelem diplomatájától a XX. századi egyetemi tanárig : Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak : időszaki kiállítás / [... kurátora Tamás Edit]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2010. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 56.)
A kiállítást 2010. máj. 20 - aug. 29. között tartották
ISBN 978-963-7061-77-6 fűzött
Bethlen család
Magyarország - Erdély - családtörténet - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
930.85(439)(092)Bethlen *** 061.4(439-2Sárospatak) *** 929.52(439)Bethlen
[AN 2936356]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2010.
Borhy László (1963-)
   Brigetiói amphitheatrumok? / Borhy László. - Budapest : Pytheas, 2009. - 126 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9746-61-9 kötött
Brigetio - Szőny - régészet - római birodalom kora - amfiteátrum
904(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Szőny)
[AN 2937537]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2010.
   The Copper Age cemetery of Budakalász / ed. by Mária Bondár and Pál Raczky ; [... transl. Magdaléna Seleanu]. - [Budapest] : Pytheas, 2009. - 484, CLXXV p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9746-72-5 kötött
Budakalász - régészet - rézkorszak - lelet
903(439-2Budakalász)"636"
[AN 2937486]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2010.
   Dombegyház története / összeáll. Zsóri József ; [kiad. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata]. - [Dombegyház] : Önkormányzat, 2010. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9844-06-3)
Dombegyház - helytörténet - helyismeret
943.9-2Dombegyház *** 908.439-2Dombegyház
[AN 2935829]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2010.
Flesch István (1938-)
   Az isztambuli menedék : Törökország a vészkorszakban / Flesch István. - Budapest : Corvina, 2010. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-963-13-5896-4 fűzött : 2690,- Ft
Törökország - történelem - zsidóság mentése - 20. század
956.0"193/194" *** 323.13(=924)(560)"194"
[AN 2934231]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2010.
Gál Vilmos (1972-)
   Világkiállító magyarok, 1851-2010 / Gál Vilmos ; [a szerző mtársa ... Striczki Teréz]. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2010. - 292, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 272-276.
ISBN 978-963-346-908-8 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - világkiállítás - ipartörténet - 19. század - 20. század
930.85(439)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 62(439)"18/19" *** 62(100)"18/19" *** 725.91(100) *** 061.4(100)"18/19"
[AN 2939927]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2010.
Gazda József (1936-)
   A megpecsételt vég : [kilencven év Erdély földjén] / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-50-4 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - magyar történelem - 20. század - memoár
949.84"19"(0:82-94) *** 943.921"19"(0:82-94)
[AN 2935783]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2010.
Hahner Péter (1954-)
   100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2010. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-95-3 kötött : 3290,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.9 *** 943.9 *** 930.85(100) *** 001.98
[AN 2935316]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2010.
Imre László (1944-)
   Új protestáns kulturális önszemlélet felé : cikkek, tanulmányok / Imre László. - Budapest : Kálvin, 2010. - 123 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-149-8 fűzött : 1400,- Ft
művelődéstörténet - református egyház - magyar irodalom története
930.85(439) *** 284.2(439) *** 894.511(091)"18/19"
[AN 2936140]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2010.
Kiss Attila (1967-)
   Historia Kumanorum : a honfoglalás / Kiss Attila. - Budapest : Akad. K., 2010. - 136 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-05-8865-2 kötött
kunok - nemzettörténelem
930.8(=943.46)(089.3)
[AN 2934741]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2010.
Kmeť, Miroslav (1964-)
   Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí / Miroslav Kmeť ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010. - 305 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-267. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-88583-1-3 fűzött
Dél-Alföld - historiográfia - magyarországi szlovákok - 19. század
930.1(=954)(439.14)"18" *** 316.347(=854)(439)
[AN 2938494]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2010.
Kovács József László (1932-)
   Az idő rostájában : miscellanea / Kovács József László. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 166 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-839-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - magyar irodalom - művelődéstörténet - 17. század - memoár
930.85(439)"16" *** 894.511-94 *** 894.511(091)
[AN 2937530]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2010.
Kulcsár Péter (1934-)
   Eszmék, legendák, történelem és történetírás : tanulmányok / Kulcsár Péter. - Budapest : Lucidus, 2010. - 234 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-64-0 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - középkor
930.85(439)"14/16" *** 943.9"08/11"
[AN 2938058]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2010.
Kurucz János (1937-)
   Római katolikus családok "a karcagi reformátusok tengerén" / Kurucz János. - Karcag : [Kurucz J.], 2009. - 472 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 469.
ISBN 978-963-06-8655-6 fűzött
Karcag - családtörténet - katolikus egyház - egyháztörténet
929.52(439-2Karcag) *** 282(439-2Karcag)(091)
[AN 2934847]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2010.
Lihačëv, Dmitrij Sergeevič (1906-1999)
   Az orosz kultúra két ága : válogatott tanulmányok, esszék / Dimitrij Lihacsov ; [vál., ford. Goretity József]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2010. - 297, [6] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-57-3 kötött : 2990,- Ft
Oroszország - ruszisztika - orosz irodalom története - művelődéstörténet
930.85(47) *** 882(091)
[AN 2935440]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2010.
Makkay János (1933-)
   Indul a magyar Attila földjére / Makkay János. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2009. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88250-4-9 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2940632]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2010.
Mesopotamia (magyar)
   Mezopotámia / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Hatházi Fanni]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 3.)
ISBN 978-963-09-6093-9 kötött : 1590,- Ft
Mezopotámia - művelődéstörténet - régészet
930.85(35) *** 904(35)
[AN 2935214]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2010.
Németh István (1945-)
   A Német Szövetségi Köztársaság, 1949-2009 : összegzés és dokumentumok / Németh István ; [az életrajzi ismertetést és irodalomjegyzéket összeáll. Arany Éva]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 534 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 531-534.
ISBN 978-963-236-272-4 fűzött : 4300,- Ft
Németország - Német Szövetségi Köztársaság - történelem - belpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század - ezredforduló - történelmi forrás
943.01 *** 943.01(093) *** 943.0"194/200" *** 943.0"194/200"(093) *** 323(430.1) *** 323(430)"194/200"
[AN 2938470]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2010.
Oplatka, Andreas (1942-)
Graf Stephan Széchenyi (magyar)
   Széchenyi István / Oplatka András. - 2. kiad. - Budapest : Osiris, 2010. - 545 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 523-537.
ISBN 978-963-276-058-2 kötött : 3980,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 2940497]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2010.
   Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások : Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére, 1550-1711 = Pontifcal[!pontifical] provisions, faculties and commissions in Transylvania, Habsburg and Ottoman Hungary, 1550-1711 / összegyűjt. Galla Ferenc ; sajtó alá rend. Tusor Péter & Tóth Krisztina. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop. ; [Vác] : Váci Egyházmegyei Tört. Biz., 2010. - XXII, [1] t.fol., 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., ISSN 1787-2758 ; 3.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. XXII.
ISBN 978-963-9206-79-3 fűzött
Pápai Állam - történelem - magyar történelem - külpolitika - 16. század - 17. század - 18. század - történelmi forrás - jegyzék
945.631"155/171"(093.2)(083.8) *** 327(456.31)"155/171"(093.2)(083.8) *** 943.9"155/171"(093.2)(083.8)
[AN 2938339]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2010.
Petrov Ferdinánd
   A szabadság parazsa 1956 / Petrov Ferdinánd. - Budapest : Püski, 2010. - 200 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-302-032-6 kötött
Budapest - 1956-os forradalom - memoár - történelmi forrás
943.9"1956"(0:82-94) *** 943.9-2Bp."1956"(093)
[AN 2934691]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2010.
   Pietas non sola Romana : studia memoriae Stephani Borzsák dedicata / ed. Anita Czeglédy [et al.] ; [publ. by the] Eötvös Collegium. - Budapest : Typotex : Eötvös Collegium, 2010. - 961 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva német, olasz, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 958-963-9548-24-3)
klasszika-filológia - klasszikus irodalom története - művelődéstörténet - ókor - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85(3) *** 012Borzsák_I. *** 87(091)
[AN 2935687]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2010.
Romsics Gergely (1977-)
   Nép, nemzet, birodalom : a Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941 / Romsics Gergely. - Budapest : ÚMK, 2010. - 465 p. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 9.)
Bibliogr.: p. 430-465.
ISBN 978-963-287-027-4 fűzött : 3200,- Ft
Habsburg-ház
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - Németország - Ausztria - történettudomány - történelem - két világháború közötti időszak
943.6/.9 *** 929.52(436)Habsburg *** 930.1(430)"191/194" *** 930.1(439)"191/194" *** 930.1(436)"191/194"
[AN 2938949]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2010.
   Samozvancy i samozvančestvo v Moskovii : materialy meždunarodnogo naučnogo seminara : 25 maâ 2009 g., Budapešt / [red. Dûla Svak] ; [pomošnik redaktora Timea Botor]. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2010. - 199 p. ; 21 cm
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ruszisztikai Központ. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-54-2 kötött
Oroszország - történelem - államelmélet - 17. század - 18. század - konferencia-kiadvány
947"16/17" *** 321.01(47) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2935062]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2010.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Hammelburg : a Wanckel von Seeberg család frankhoni ősi városa, 700-1800 / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2010. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 978-963-06-8897-0 fűzött
Hammelburg - helytörténet
943.0-2Hammelburg
[AN 2935221]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2010.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Johann Wanckel fordítása a 17. századi magyar könyvkiadásban / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2010. - 29 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-88747-1-9 fűzött
Wanckel, Johannes (1553-1616)
Európa - Németország - Magyarország - humanizmus - tudós - író - újkori latin irodalom története - filozófia - államelmélet - 16. század - 17. század
930.85(4)"15/16" *** 871(430)(092)Wanckel,_J. *** 871(4)(091)-96
[AN 2935273]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2010.
   A Seebergi Wanckel és a Seebergi Sasváry család története / összeáll. Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Wanckel von Seeberg család
Sasváry család
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A Seeberg és a Baussner család rokoni kapcsolatai. - 2010. - 35 p. : ill.
ISBN 978-963-88747-2-6 fűzött
Baussner család
Erdély - Nagyszeben - családtörténet - erdélyi szászok
929(439.21)Baussner *** 929(=30)(439-2Nagyszeben)"15/18"
[AN 2935282] MARC

ANSEL
UTF-86996 /2010.
   Szent László nemese : Bakay Kornél 70 éves / [szerk. B. Perjés Judit, Varga Tibor]. - Budapest : Respenna, 2010. - 312 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9327-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - magyar őstörténet - régészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 930.8(=945.11) *** 012Bakay_K. *** 904(439)
[AN 2937190]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2010.
Ungvári Tamás (1930-)
   A feledés enciklopédiája / Ungvári Tamás. - 4. kiad. - Budapest : Scolar, 2010. - 317 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-108-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - kulturális élet - 20. század
930.85(439)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 2940529]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2010.
Végh Ferenc
   Egerszeg végvár és város a 17. században / Végh Ferenc. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2010. - 191 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 10.)
ISBN 978-963-06-9033-1 fűzött
Zalaegerszeg - helytörténet - 17. század - történelmi forrás
943.9-2Zalaegerszeg"16"(093)
[AN 2938291]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6999 /2010.
Bálint István
   Tűz és tánc : [az ököritói tűzvész emlékére] : [1910. március 27 - 2010. március 27.] / Bálint István ; [... kiad. ... Ököritófülpös Polgármesteri Hivatala]. - [Budapest] : Hét Krajcár ; Ököritófülpös : Polgármesteri Hiv., 2010. - 143 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-9596-41-2 kötött
Ököritófülpös - helyismeret
908.439-2Ököritófülpös
[AN 2935585]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2010.
Barta János (ifj.) (1940-)
   "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja..." : gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén / ifj. Barta János. - Debrecen : DE Tört. Int., 2009. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 3.)
Bibliogr.: p. 402-407.
ISBN 978-963-473-345-4 kötött
Zemplén vármegye - Tokaj-Hegyalja - társadalomföldrajz - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 18. század - történelmi forrás
911.3(439.138)"17/180"(093) *** 338(091)(439.138)"17/180"(093) *** 316.42(439.138)"17/180"(093)
[AN 2937159]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2010.
Faurest, Kristin
   Tíz tér / Kristin Faurest ; [ford. Palla Mária és Farkas Ákos] ; [a fényképeket Glázer Attila kész.]. - [Budapest] : Városháza, 2010. - 69 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 978-963-9669-24-6 fűzött : 800,- Ft
Budapest - helyismeret - városépítés - urbanisztika
908.439-2Bp. *** 911.375(439-2Bp.)
[AN 2935112]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2010.
   Források O'sváth Pál sárréti csendbiztos életéhez / vál., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Seres István ; [szerk. Sándor Mária, Török Péter]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. ; Berettyóújfalu : Bihari Múz. Baráti Köre, 2010. - 175 p. ; 24 cm. - (Források és adatok Bihar történetéhez, ISSN 2061-8956 ; 1.)
Bibliogr.: p. 146-149. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-9298-4 fűzött
Osváth Pál (1831-1908)
Bihar vármegye - helyismeret - közbiztonság - 19. század - századforduló - memoár - történelmi forrás
908.439Sárrét"18"(093) *** 351.74(439Sárrét)"18"(0:82-94) *** 908.439.173(093) *** 351.74(439)(092)Osváth_P.
[AN 2936414]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2010.
Henss, Rita
Madeira (magyar)
   Madeira : Porto Santo / ... Rita Henns ... - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5880-3 fűzött : 1990,- Ft
Madeira-szigetek - útikönyv
914.698(036)
[AN 2936801]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2010.
La Hongrie et moi (magyar)
   Az én Magyarországom : húsz francia nyelvű szerző vallomása : [az Alcylon irodalmi versenyének győztes írásai]. - [Budapest] : Noran Libro, [2010]. - 151, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88576-4-4 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - helyismeret - francia irodalom - memoár
908.439(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 2934515]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2010.
Horváth József
   Csurgó monográfiája / Horváth József ; [kiad. Csurgó Város Önkormányzata]. - Csurgó : Önkormányzat, 2009. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 500-514.
ISBN 978-963-88448-0-4 fűzött
Csurgó - helytörténet - helyismeret
908.439-2Csurgó *** 943.9-2Csurgó
[AN 2938636]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2010.
Kővári Mari
   Bibi utazásai : kirándulás jelenben és múltban / írta Kővári Mari ; rajz. Ruzics Csilla. - Budapest : S-Tér Kft., 2010. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8466-8 kötött
Északi-középhegység - helyismeret - gyermekkönyv
908.439(234.373.3/.5)(02.053.2)
[AN 2936282]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2010.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Kincses Bodrogköz / [fényképezte] Kútvölgyi Mihály ; [írta] Viga Gyula. - [Budapest] : Timp, 2010. - 112 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-9614-28-4 kötött : 4990,- Ft
Bodrogköz - helyismeret - fényképalbum
908.439Bodrogköz(084.12) *** 77.04(439)(092)Kútvölgyi_M.
[AN 2939287]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2010.
Ladányi András (1945-)
   Utazások Tirpákföldön : útirajz / Ladányi András ; [közread. a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület]. - Nyíregyháza : Bokortanyák Lakosságáért Egyes., 2010. - 148, [10] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8732-4 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - tanya
911.373.3(439.161) *** 908.439.161
[AN 2935233]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2010.
Molnár Béla (1953-)
   A Kárpát-medence értékei / Molnár Béla. - [Budapest] : Barankovics Alapítvány : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2010]. - 207 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-88032-5-2 fűzött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2939973]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2010.
Pivárcsi István
   Barangolások Kárpátalján : tájak, emberek, históriák / Pivárcsi István. - Budapest : Palatinus, 2010. - 575 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-052-2 fűzött : 3400,- Ft
Kárpátalja - helyismeret - történelem
908.439.23 *** 943.923
[AN 2935486]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2010.
Varga Ferenc
   A XVI. kerületi sport története / Varga Ferenc. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2008-2010. - 2 db ; 24 cm
Budapest. 16. kerület - helyismeret - sporttörténet
908.439-2Bp.XVI. *** 796(439-2Bp._XVI.)(091)
[AN 2783056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Cinkota, Mátyásföld és Sashalom. - 2010. - 127 p. : ill. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 20.)
ISBN 978-963-88120-4-9 fűzött
[AN 2935917] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7012 /2010.
Besenyő János
   A biztonság új aspektusai : a kórházi személyzet biztonsága, a kórházi erőszakos cselekedetek megelőzése / Besenyő János, Deák Gabriella ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2010. - 72 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 978-963-06-9219-9 fűzött
Magyarország - bűncselekmény - bűnmegelőzés - kórház
343.23 *** 343.85 *** 364.444.046.6(439)
[AN 2938647]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2010.
   A büntetőeljárási és a büntető joggyakorlat empirikus elemzésének eredményei ; Iskolai erőszak ; A cigánykutatások kritikai elemzése ; A viktimológiai szekció rendezvényei / [... szerk. Vig Dávid] ; A rendőrség modernizációja ; A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai ; Az uzsorakölcsön aktuális problémái ; Épített környezet - bűnmegelőzés ; A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2010. - 304 p. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 66.)
A Magyar Kriminológiai Társaság 2008. febr. 22. és 2009. máj. 15. között rendezett tudományos üléseinek anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - kriminológia
343.9(439)
[AN 2938065]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2010.
Decsy Sámuel (1742-1816)
A' magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája (szemelv.)
   A' magyar Szent Koronáról / Décsy Sámueltől írtt históriának meg-rostálása Katona István ... által. - Repr. kiad. - Budapest : Pytheas, 2009. - 85 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budán : Kir. Akad. betüivel, 1793
ISBN 978-963-9746-65-7 kötött
magyar történelem - koronázási jelvény - hasonmás kiadás
342.519.8(439) *** 943.9 *** 094/099.07
[AN 2935929]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2010.
   Évtizedek a kriminológiában : Szabó Dénes 80 éves / [szerk. Finszter Géza és Korinek László] ; [közread. a] Magyar Kriminológiai Társaság. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2009. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-17-1 fűzött
Szabó Dénes (1929-)
Magyarország - jogász - kriminológia - 20. század - egyetemi tanár - emlékkönyv
343.9(439) *** 34(439)(092)Szabó_D.
[AN 2937896]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2010.
Fleck Zoltán (1965-)
   Változások és változatlanságok : a magyar jogrendszer a rendszerváltás után / Fleck Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2010. - 162 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 159-[163].
ISBN 978-963-9697-62-1 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - jogrendszer - jogalkalmazás - rendszerváltás - ezredforduló
340.132(439)"199/200"
[AN 2935429]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2010.
Gerő András (1952-)
   Éljen a magyar! / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2010. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-287-032-8 kötött : 2010,- Ft
Magyarország - kispolgárság - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - államigazgatás - ezredforduló
35(439)"200"(089.3) *** 316.343.624(439) *** 323(439)"200"
[AN 2938073]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2010.
   Írások Tauber István emlékére : [1949-2003] / [szerk. Németh Zsolt]. - Budapest : ELTE ÁJK : M. Kriminológiai Társ. : Rendőrtiszti Főisk., 2009. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 35.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - kriminológia - emlékkönyv
343.9(439)
[AN 2938248]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2010.
   Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában : VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés : Miskolc, 2008. október 16-17. / [... szerk. Csemáné Váradi Erika] ; [rend. a] Magyar Kriminológiai Társaság. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 406 p. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények. Különkiadás, ISSN 1585-3578)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-18-8 fűzött
Magyarország - kriminológia - ezredforduló - konferencia-kiadvány
343.9.01 *** 343.9(439)"199/200" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2939218]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2010.
   A közigazgatás megújításának lehetőségei MKKSZ-tükörben : az MKKSZ Akadémia 2009. évi első félévi és év végi záró konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Szathmári Gábor]. - Budapest : MKKSZ, 2010. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (MKKSZ-könyvtár, ISSN 1418-2386)
ISBN 978-963-06-9338-7 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közigazgatási jog - szakszervezet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
342.5(439)"200" *** 342.9(439) *** 35(439)"200" *** 331.105.44(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2937109]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2010.
Krémer Ferenc
   Rossz döntések kora : rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében / Krémer Ferenc. - Budapest : Napvilág, 2010. - 198 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 189-[199].
ISBN 978-963-9697-64-5 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - rendészet - rendőrség - ezredforduló
351.74(439)"198/200"
[AN 2935434]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2010.
Löffler Tibor (1963-)
   Hatalom, autoritás, legitimitás : elméletek és elméletkritika / Löffler Tibor. - Szeged : JATEPress, 2010. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-266.
ISBN 978-963-315-003-0 fűzött
hatalom - törvényesség - politikai filozófia - politológia
340.114 *** 321.01 *** 32.001
[AN 2935913]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2010.
   "Méltóképpen másképp" : fogyatékosügyi projekt / [szerk. Borza Beáta, Lux Ágnes] ; [a könnyen érthető szöveget kész. Farkasné Gönczi Rita]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2010]. - 12 p. : ill., színes ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2010/2.)
Lezárva: 2010. febr. - A sorozati cím feltüntetése nélkül
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88313-7-8)
Magyarország - emberi jog - fogyatékos
342.7-056.26(439) *** 342.7-056.34(439)
[AN 2937556]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2010.
Simon Judit (1951-)
   Marketing az egészségügyben / Simon Judit. - Budapest : Akad. K., 2010. - 387 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 373-387.
ISBN 978-963-05-8866-9 fűzött
egészségügy - marketing
354.53 *** 364.444 *** 658.8
[AN 2935174]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2010.
Tóth Károly (1945-)
   Címszavak alkotmányjogi kislexikonhoz / Tóth Károly. - Szeged : Magánkiad., 2010. - 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9280-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - szaklexikon
342(439):030
[AN 2934836]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2010.
Varga A. József
   Katonák - lelkészek : tábori lelkészek / Varga A. József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 334, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 978-963-327-503-0 kötött
Magyarország - tábori pap - lelki gondozás - történeti feldolgozás
356.363(439)(091)
[AN 2935061]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2010.
Váriné Szilágyi Ibolya (1930-)
   A jogtudatról - alulnézetben : a tizenévesek jogtudata és jogi érzékenysége / Váriné Szilágyi Ibolya. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 318 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-158-1 fűzött : 2900,- Ft
jogszociológia - ifjúságszociológia
340.114 *** 316.6 *** 316.346.3-053.6
[AN 2938394]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2010.
Vincze János (1941-)
   Magyarország új alkotmányának tervezete / Vincze János ; [társsz. Vincze-Tiszay Gabriella, Vadai Mihály Zsolt]. - Jav., átd. kiad. - Budapest : NDP K., 2010. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-22-0 fűzött
Magyarország - alkotmány - törvénytervezet
342.4(439)
[AN 2938971]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7029 /2010.
   Bevetés : a Magyar Honvédség alakulatainak életéből, 2009 = Deployment : from the life of the HDF units / [szerk. Vermes Judit] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 111 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-501-6 kötött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - haderő - kiképzés - fényképalbum
355.1(439)(084.12) *** 355.233
[AN 2935156]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2010.
Nagyváthy János (1755-1819)
   A magyar fewdes és zászlós úr / N. Nagyváthy János ... által ; [kiad. ... Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Baksay S. Alapítvány, 2009. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Kész. a kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban őrzött kézirat alapján
ISBN 978-963-06-8190-2 fűzött
Magyarország - nemesség - katona - magyar történelem - középkor
355(439)"10/17" *** 316.343.32(439)"10/17" *** 943.9"10/17"
[AN 2939487]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2010.
Takáts Sándor (1860-1932)
   Régi magyar kapitányok és generálisok / Takáts Sándor. - Budapest : M. Ház, 2010. - 391 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Takáts Sándor művei ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9335-64-6)
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - hadvezér - 16. század - 17. század - 18. század
355.48(439)"15/17" *** 355(439)"15/17"(092)
[AN 2934772]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2010.
Tomolya János
   Békefenntartó kézikönyv / Tomolya János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 246 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-327-504-7 kötött
békefenntartó erő - kiképzés
355.233 *** 355.357 *** 355.541
[AN 2935189]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7033 /2010.
Blanchard, Kenneth
The secret (magyar)
   A titok : amit a nagy vezetők tudnak - és tesznek / Ken Blanchard & Mark Miller ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 3. kiad. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2010, cop. 2007. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87604-2-5 fűzött : 1720,- Ft
vezetés - regény
65.012.4(0:82-31)
[AN 2938991]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2010.
   Ergonómia / szerk. Hercegfi Károly és Izsó Lajos. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2010. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-963-279-095-4 fűzött : 2700,- Ft
ergonómia - egyetemi tankönyv
65.015.1(075.8) *** 331.101.1(075.8)
[AN 2937306]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2010.
   A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel / írta Juhász Márta [et al.] ; szerk. Juhász Márta ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet]. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2010. - 329 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-096-1 fűzött : 3600,- Ft
munkaerő-rehabilitáció - munkalélektan - egyetemi tankönyv
65.013(075.8) *** 331.582.2(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2935744]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2010.
Girard, Bernard
Le modèle Google (magyar)
   A menedzsment forradalma: a Google-modell / Bernard Girard ; [ford. Mihancsik Zsófia és Kazanlár Szilvia]. - Budapest : Typotex, 2010. - 248 p. ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-151-7 fűzött : 3500,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 2936219]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2010.
Sasváry Zoltán (1934-)
   A nagyszebeni kézisajtó és kiadványai / Seebergi Sasváry Zoltán. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : [Magánkiad.], 2009-. - 25 cm
Nagyszeben - nyomdászattörténet
655.1(439-2Nagyszeben)(091)
[AN 2936566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az első 125 év, 1525-1650. - 2009. - [2], 49 p. : ill.
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-88747-0-2 fűzött
Nagyszeben - nyomdászattörténet - 16. század - 17. század - ősnyomtatvány
655.1(439-2Nagyszeben)"15/16" *** 09(439)"15/16"
[AN 2936572] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7038 /2010.
   25 sikertörténet / [szerk.] Pokrovenszki Gergely. - [Nyíregyháza] : Bulváros Média Kft., 2010. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88491-0-6 fűzött
Magyarország - híres ember - vezető alkalmazott - siker - ezredforduló - életútinterjú
658.1(439)(092)"200"(047.53) *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 2935142]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2010.
Andor László (1966-)
   Eltévedt éllovas : siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában / Andor László. - Budapest : Napvilág, 2010. - 223 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 221-[224].
ISBN 978-963-9697-57-7 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"199/200"
[AN 2939281]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2010.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek : globális BSc az üzleti alapképzésben : a marketing tantárgy BSc szintű oktatási anyaga : [piac, fogyasztó, márka] / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2009. - 414 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-16-1 fűzött
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2940445]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2010.
Bogár László (1951-)
   A rendszerváltás bukása / Bogár László. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 319 p. ; 18 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 8.)
ISBN 978-963-662-332-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - globalizáció - gazdasági válság - 21. század
339.9"200" *** 338.124.4 *** 894.511-92 *** 323(439)"200"
[AN 2934804]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2010.
   Gazdaság és oktatás : dolgozatok a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara tudományos műhelyéból / [szerk. Radványi Tamás]. - [Budapest] : BGF PSZFK, 2009. - 326 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7159-33-6 fűzött
gazdaság - számvitel - informatika - felsőoktatás - egyetem
33 *** 657 *** 681.3 *** 378 *** 378.184
[AN 2935115]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2010.
   A helyi és térségi TDM szervezetek helye és szerepe a vidék turizmusirányításában : a Nyíregyházán 2010. május 20-21-én megtartott konferencia előadásai / szerk. Hanusz Árpád ; [rend., kiad. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : Nyíregyháza Város : NYF TTIK Turizmus- és Földrajztud. Int., 2010. - 168, [3] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7336-97-3)
Magyarország - turizmus - vidékfejlesztés - marketing - konferencia-kiadvány
338.48(439) *** 711.1(439) *** 658.8 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2936267]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2010.
   Human resource development in the era of global mobility : abstracts from the 11th International Conference on Human Resource Development Research and Practice Across Europe : June 2-4, 2010, Pécs ... / ed. by Benedek György, Cseh Mária, Nemeskéri Zsolt ; [org.,] publ. by the University of Pécs Faculty of Adult Education and Human Resource Development. - [Pécs] : Univ. of Pécs, [2010]. - 151 p. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-642-326-1 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2935324]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2010.
Jantsch, John
Duct tape marketing (magyar)
   Szigszalagmarketing : praktikus marketingkalauz vállalkozásoknak / John Jantsch ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 342 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-333.
ISBN 978-963-304-003-4 fűzött : 3900,- Ft
marketing - kisvállalkozás
658.8 *** 334.72.012.64
[AN 2935295]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2010.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2010 : oktatási anyag : vállalkozási szakterület. - Budapest : Hessyn Informatikai és Okt. Kft., [2010]. - 264 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-3-0 fűzött : 3780,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2940680]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2010.
Nagy Éva
   Kölcsönből fogyasztói hitel / Nagy Éva. - Baja : EJF K., cop. 2010. - 175 p. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 8.)
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-7290-72-5 fűzött
Magyarország - bankügylet - hitelügy - fogyasztóvédelem
336.77(439) *** 366.5(439)
[AN 2935275]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2010.
Némethy László (1957-)
   Unlocking your company's value : the keys to a successful business exit / Les Nemethy. - [Budapest] : Manager Publ., cop. 2010. - 180 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-9912-17-5 fűzött
üzleti élet - vállalatirányítás
658.1
[AN 2939553]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2010.
Romhányi Beatrix (1967-)
   A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn : pálos gazdálkodás a középkorban / F. Romhányi Beatrix. - Budapest : Gondolat, 2010. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-693-239-8 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - pálosok - gazdálkodás - 14. század - 15. század - 16. század
332.2(439)"13/15" *** 63(439)"13/15" *** 271.791(439)
[AN 2938091]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2010.
   Tanulmányok az európai integráció témaköréből = Studies on European integrations / [szerk. Palánkai Tibor]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2009-. - 24 cm
ISBN 978-963-9882-39-3 fűzött
európai integráció
339.923(4-62)
[AN 2896817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Regionális integrációk : összehasonlító tanulmányok : a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola I. évfolyamos hallgatói által készített A globális és regionális integráció gazdaságtana című kutatószeminárium félévzáró műhelyvitájának anyagai = Regional integrations : comparative studies. - 2010. - 149 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-48-5 fűzött
nemzetközi gazdasági együttműködés
339.923(100)(075.8)
[AN 2938269] MARC

ANSEL
UTF-87051 /2010.
   Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században / szerk. Dobák Miklós [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 331 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-236-255-7 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - érdekérvényesítés - érdekvédelem - szakszervezet - 20. század
334.78(439) *** 331.105.44(439)"19"
[AN 2938497]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7052 /2010.
   Fogyatékossággal élők társadalmi helyzete Kelet-Európában : nemzetközi konferencia 2009 / Péley Iván, Schmidt László, Varga Anikó szerk. ; [rend., kiad. a Magyar ILCO Szövetség]. - Kaposvár : M. ILCO Szöv., [2010]. - 139 p. ; 21 cm
A Gyulán tartott konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88361-1-3 fűzött
Kelet-Európa - testi fogyatékos - esélyegyenlőség
364.65-056.26(4-11) *** 342.7-056.26(4-11)
[AN 2935068]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2010.
   Nyomorgó családok és szociális szolgáltatások / [... szerk. Simonyi Ágnes] ; [közread. a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - Budapest : SZMI, 2010. - 110 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-7366-29-1 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - szociológiai vizsgálat - szegénygondozás - ezredforduló
364.65-058.38(439)"200" *** 364.442 *** 316.334.55/.56(439)"200"
[AN 2938471]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2010.
Szappanos József
   Sasto trajo : egészséges életet : drogprevenciót segítő segédanyag a cigány kortársképzésben résztvevők számára / [Szappanos József]. - [Szolnok] : Szolnok M. Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma : HSZK, 2010. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87100-5-5 fűzött
kábítószer - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - ifjúságvédelem - iskolai szociális munka
364.65-053.6 *** 364.272 *** 37.06
[AN 2939578]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7055 /2010.
Cloud, Henry
Boundaries with kids (magyar)
   Gyerekhatárok : mikor mondjunk igent és mikor mondjunk nemet gyermekeinknek / Henry Cloud, John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2010. - 259 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-039-6 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2935029]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2010.
   Digitális kompetencia [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; Windows Media Player. - Bibliogr.
Műanyag tokban
alapfokú oktatás - informatika - tantárgy - e-learning - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.868.13(072) *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 371.322.6
[AN 2936919]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2010.
   Életpálya-építési kompetencia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
társadalmi viselkedés - önismeret - alapfokú oktatás - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.035(072) *** 37.032 *** 371.322.6
[AN 2936918]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2010.
   A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai : konferencia dokumentumok : [2009. június 15.] / [szerk. Csirik János, Temesi József]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2009. - 83 p. ; 23 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 3.)
Rend. az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
ISBN 978-963-06-8740-9 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatási reform - ezredforduló - konferencia-kiadvány
378.014.5(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2935551]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2010.
   Felsőoktatási hallgatói kisokos / szerk. Kocsis Miklós és Kucsera Tamás Gergely ; [kiad. a] HÖOK a Hallgatókért Alapítvány. - 3. átd. kiad. - Budapest : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2010. - 85 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87504-7-1 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetemi hallgató - útmutató
378(439)(036)
[AN 2937270]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2010.
   Idegen nyelvi kompetencia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
alapfokú oktatás - nyelvoktatás - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880(072) *** 371.322.6
[AN 2936914]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2010.
   Isten bölcsőjében, 1990-2010 : soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvoda / [szerk. ... Lakatosné Hachbold Éva]. - Soltvadkert : Evangélikus Egyh. Óvoda, 2010. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8885-7 fűzött
Evangélikus Egyházi Óvoda (Soltvadkert)
Soltvadkert - óvoda - egyházi intézmény
373.24(439-2Soltvadkert)
[AN 2935864]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2010.
   A kultúráért és a felnőttképzésért : ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára / [szerk. Majdán János, Tóth Sándor Attila]. - Baja : EJF K., cop. 2010. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 9.)
Magyar, angol, német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-71-8 fűzött
pedagógia - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
37 *** 082
[AN 2935270]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2010.
   "Magyar Felsőoktatás 2009" : konferencia előadások : [2010. január 27.] / [szerk. Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2010. - 123 p. ; 23 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9061-4 fűzött
felsőoktatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
378(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2935191]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2010.
   Matematikai kompetencia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
alapfokú oktatás - matematikatanítás - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.47(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2936913]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2010.
Molnár Zsolt
   Hangok világa / Molnár Zsolt, Molnárné Czeglédi Cecília ; [rajz. Molnár Lili, Molnár Viola, Molnár Sára]. - Budapest : Püski, 2010. - 3 db : ill., színes ; 25 cm + 4 mell. - (A magyar nyelv kincsei)
ISBN 978-963-302-021-0
logopédia
376.36
[AN 2938015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 96 p.
ISBN 978-963-302-022-7 kötött
[AN 2938029] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Feladatlapok. - 36 p.
ISBN 978-963-302-023-4 fűzött
[AN 2938041] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Útmutató és gyakorlatok. - 167 p.
ISBN 978-963-302-024-1 fűzött
[AN 2938046] MARC

ANSEL
UTF-87066 /2010.
   Óvodai nevelés kompetencia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok)
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Az óvodai nevelés kompetenciaterület programcsomagja. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
óvodai nevelés - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
372.3 *** 371.322.6
[AN 2936902]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2010.
   Az óvodapedagógiától az andragógiáig / [főszerk. Albert Gábor]. - Kaposvár : KE PK, 2010. - 464 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587 ; 3.)
A Kaposváron, 2009. ápr. 24-én a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9541-09-2 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2935072]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2010.
   A palatáblától az interaktív eszközökig : [a vonyarcvashegyi általános iskola 140 éve] / [szerk. Kósa Tamás]. - Vonyarcvashegy : [Eötvös K. Közös Fenntartású Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Int.], 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ISBN 978-963-06-9226-7 fűzött
Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Vonyarcvashegy)
Vonyarcvashegy - általános iskola
373.3(439-2Vonyarcvashegy)
[AN 2940278]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2010.
Réthly Ákos
   Válts rendszert! : [a Memento Park foglalkoztató füzete] / [... szöveg és szerk. Réthly Ákos] ; [ill. ... Baranyai (b) András]. - Budapest : Premier Press : Private Planet Kv., cop. 2009. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88136-2-6 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - emlékmű - szocialista rendszer - múzeumpedagógia
371.335 *** 725.945(439) *** 069.12(439) *** 069(439-2Bp.)Memento_Park
[AN 2935896]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2010.
   Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
alapfokú oktatás - környezeti nevelés - társadalmi viselkedés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.035(072) *** 37.033(072) *** 371.322.6
[AN 2936916]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2010.
   Szövegértés- szövegalkotási kompetencia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Kompetencia alapú programcsomagok ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
alapfokú oktatás - írás- és olvasástanítás - szövegértés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 372.41/.46(072)
[AN 2936911]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2010.
   Tíz éves a Séf : jubileumi emlékfüzér = Séf is ten years old : memories of jubilee = Séf ist 10 Jahre alt : eine Kette der Erinnerungen zum Jubiläum, 2010 / [szerk. Bencze Andrea et al.]. - [Veszprém] : Séf Szakképző Isk., 2010. - [167] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-9419-3 kötött
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Veszprém)
Veszprém - szakközépiskola - idegenforgalom - vendéglátás - iskolai évkönyv
373.6:338.48(439-2Veszprém)(058)
[AN 2938309]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2010.
Vértes Judit (1938-)
   A tanító öröksége 2 : Letenye-Egyeduta / Vértes Judit. - Szeged : JATEPress, 2010. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-315-000-9 fűzött
Vértes Imre
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Vértes_I.(0:82-94)
[AN 2935905]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7074 /2010.
   60 éves a Lokomotív TE, 1949-2009 / [szerk. Thuróczy Lajos]. - [Budapest] : Croatica, [2010]. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9734-64-7 fűzött
Lokomotív Turista Egyesület
Budapest - természetjárás - egyesület
796.5 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2935858]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2010.
Ányos László (1932-)
   Caissa mostohagyermekei / Ányos László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 279 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6189-9 kötött : 3980,- Ft
sakk
794.1
[AN 2934749]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2010.
Avarffy Elek (1880-19??)
   Hej! Vadászok! : tárcák, karcolatok / Avarffy Elek ; Vezényi Elemér ... rajz. - [Pusztazámor] : DNM, 2009. - 181 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 23.)
ISBN 978-963-9783-15-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2934784]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2010.
Cador, Jean-Marie (1954-)
"Puisque c'est comme ça, ma p'tite reine..., j'm'en r'tourne chez ma mère" (magyar, francia)
   "Hja, Kiskirálynőm, ha így állnak a dolgok, ... elmegyek én édesanyámhoz!" / Jean-Marie Cador ; [ford. ... Kálmán Borbála]. - [Budapest] : Garbo K., 2010. - 172 p. : ill., részben színes ; 18 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: "Puisque c'est comme ça, ma p'tite reine..., j'm'en r'tourne chez ma mère"
ISBN 978-963-87845-8-2 fűzött
kerékpártúra - útinapló
796.57(0:82-992)
[AN 2935285]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2010.
Katics László
   Az erőedzés biomechanikája, mozgásanyaga és módszerei / Katics László, Lőrinczy Dénes. - Átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010. - 249 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-963-05-8843-0 kötött
body building - edzés
796.894.015
[AN 2934599]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2010.
Lakat T. Károly (1950-)
   Requiem a nagy 8-asért : a fradisták vargazolija / Lakat T. Károly. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 232 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-6453-1 fűzött : 2490-, Ft
Varga Zoltán (1945-2010)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló
796.332(439)(092)Varga_Z.
[AN 2934222]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2010.
Lovas Dániel (1954-)
   Sakk kislexikon / [írta és szerk. Lovas Dániel]. - [Kecskemét] : Panton Bt. : Cs. B. Bt., [2010]. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 9.)
ISBN 978-963-87095-7-8 fűzött
sakk - szaklexikon
794.1:030
[AN 2936195]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2010.
Mecser Lajos (1942-)
   Miért, kiért fut a hosszútávfutó? : a hajrá három pillanata = Why and for whom are long-distance runners running? : three moments of finish / Mecser Lajos. - [Bőv. kiad.]. - Salgótarján : [s.n.], 2010. - 227 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
Mecser Lajos (1942-)
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - memoár
796.422.16(439)(092)Mecser_L.(0:82-94)
[AN 2940676]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2010.
   A mi meséink : mesekönyv iskolások írásaiból / [szerk. Líborné Putnoki Edit] ; [vál. Líborné Putnoki Edit, Tengerics Éva] ; [közread. a] Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület. - Orosháza : Maros-Körös Köze Okt. és Kult. Közhasznú Egyes., 2010. - 97 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6160-7 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-6160-4)
amatőr művészet - gyermek - mese
379.825-053.2
[AN 2935076]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2010.
Radnedge, Keir
World football records, 2010 (magyar)
   World football records, 2010 / Keir Radnedge ; [ford. Mártha Bence és Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Futballrekordok könyve : a FIFA viágbajnokságok tényeivel és adataival. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-689-315-6 kötött
sporttörténet - labdarúgás - sportoló - album
796.332(100)(091)(084.12)
[AN 2938686]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2010.
Rolf, Christa
Genähte Köstlichkeiten (magyar)
   Édes élet textilből : varrott sütik, torták és bonbonok : [alkossunk együtt!] / Christa Rolf ; [ford. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 62 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9974-17-3 kötött : 2690,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2941096]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2010.
   Sport- és játékmix / [szerk.] Horváth Zoltán ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ és a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület]. - Átd., bőv. kiad. - Szombathely : NYME SEK : Szombathelyi Egy. Sportegyes., 2010. - 270, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [271-272].
ISBN 978-963-9871-29-8 fűzött
sport - versenyszabály
796.063
[AN 2936173]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7086 /2010.
Bakó Tihamér (1955-)
   Psychographics / Tihamér Bakó. - [Budapest] : Psycho Art, 2005-. - 23 cm
A 2. köteten alcímként: grimasks. - Angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz, orosz, görög, japán és kínai nyelven
Magyarország - grafikus - 20. század - lélektan - album
741(439)(092)Bakó_T. *** 159.9(084.1)
[AN 2592966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2010. - [102] p. : ill.
ISBN 978-963-86941-2-6 fűzött
[AN 2937219] MARC

ANSEL
UTF-87087 /2010.
Biczó Zalán (1974-)
   Az albertkázmérpusztai templom története / Biczó Zalán. - Győr : [Biczó Z.], 2010. - 70 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-06-8940-3 fűzött
Albertkázmérpuszta - templom - helytörténet - történeti feldolgozás
726.54(439-2Albertkázmérpuszta)(091) *** 943.9-2Albertkázmérpuszta
[AN 2934843]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2010.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 2940538]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2010.
   Egyptian artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest / ed. by Katalin Anna Kóthay, Éva Liptay ; entries by Péter József Gaboda [et al.]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2010. - 153, [15] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [154-167].
Fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Egyiptomi Gyűjtemény
ókori Egyiptom - Budapest - ókori művészet - múzeumi gyűjtemény
7.032.2 *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 2935304]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2010.
   Az első világháború emlékeztetői Pozsony vármegyétől a Muravidékig / [összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné[!] Katona Zsuzsa] ; [a Kisszótár Marossy Endre munkája]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010. - 382, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-54-2 fűzött
Magyarország - Dunántúl - hadtörténet - első világháború - emlékhely
725.945(439.11) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 2938350]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2010.
Finta József (1935-)
   Élet - rajz : úti rajzok, építészeti rajzok, karikatúrák, versek / Finta József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6188-2 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - építész - magyar irodalom - grafika - vers
72(439)(092)Finta_J. *** 741(439)(092)Finta_J. *** 894.511-14
[AN 2939838]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2010.
Gál Halász Anna (1938-)
   Ha fogod a kezem : a Könnyező Szűzanya szeretetében / Gál Halász Anna. - [Felsőzsolca] : Smart Contact Bt., [2010]. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-5-4 kötött : 1500,- Ft
Máriapócs - vallásos irodalom - kegyhely - regény
726.54(439-2Máriapócs) *** 244(0:82-31)
[AN 2935023]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2010.
   Hunlandia : Berekfürdő, Deventer, Hernádkak, 2009 / [szerkesztés ... Székelyhidi Zsolt]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2010. - 65, [3] p. : ill., színes ; 12x21 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 5.)
ISBN 978-963-88452-4-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - ezredforduló - antológia
73/76(439)"200" *** 894.511-822
[AN 2935935]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2010.
Jarman, Derek (1942-1994)
Chroma (magyar)
   Chroma : színek könyve / Derek Jarman ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Béresi Csilla]. - Budapest : Palatinus, 2010. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-037-9 fűzött : 2100,- Ft
szín - művelődéstörténet - művészetelmélet
7.017.4 *** 7.01 *** 930.85
[AN 2935408]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2010.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Magócsi Márton]. - Új kiad. - Budapest : Perfact-Pro, [2010]-. - ill., főként színes ; 24 cm
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2940290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2010. - XI, 216 p.
ISBN 978-963-9929-12-8 fűzött : 4410,- Ft
[AN 2940301] MARC

ANSEL
UTF-87096 /2010.
Kerek Zoltán (1941-)
   A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések / Kerek Zoltán, Marselek Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 404 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-387.
ISBN 978-963-9935-07-5 fűzött
vidékfejlesztés
711.1
[AN 2937793]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2010.
   Kolozsvári festők : Takács Galéria / [szerk. Sümegi György, Takács Péter]. - Százhalombatta : Font-Press, [2010]. - 75 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-88406-2-2 kötött
Takács Galéria (Százhalombatta)
Erdély - Kolozsvár - Százhalombatta - festészet - határon túli magyarság - galéria - 20. század
75(498)(=945.11)(092) *** 069(439-2Százhalombatta)
[AN 2935145]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2010.
Máté Ferenc
   Reményünk Jézus, csillagunk Szent László : középkori freskók magyar templomokban / Máté Ferenc ; [... fotók és rajzok a szerző munkái]. - [Budapest] : Pytheas, [2009]. - 77 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-9746-63-3 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - templom - szent - uralkodó - középkor - falfestmény
726.54(439)"12/13 *** 75.052(439)"12/13" *** 235.3(092)László,_I.
[AN 2936702]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2010.
   Műtárgyakba rejtett élet : Szomolányi-gyűjtemény a Déri Múzeumból : a debreceni Déri Múzeum és a Vaszary Villa közös kiállítása : Balatonfüred, ... 2010. május 29 - augusztus 29. / [... rend. Kovács József Dénes] ; [a katalógust szerk. Kállói Judit és Kovács József Dénes] ; [... kiad. Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2010]. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9179-6 fűzött
Magyarország - ötvösség - képzőművészet - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
738 *** 73/76(4)"15/18" *** 069.017(439)Szomolányi *** 061.4(439-2Balatonfüred
[AN 2936450]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2010.
Nagy Benedek (1941-)
   Válogatás Nagy Benedek szobrászművész munkáiból / a szöveget összeáll. a művész ; [kiad. T-Art Alapítvány]. - [Budapest] : T-Art Alapítvány, 2010. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Nagy Benedek. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-87983-7-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Nagy_B.
[AN 2934854]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2010.
   Paks köztéri szobrai és emlékei / [szerk. Beregnyei Miklós] ; [a fotókat Beregnyei Miklós, Bodó Katalin, Wollner Pál kész.] ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2010. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8388-07-0 kötött
Paks - szobor - emlékmű
725.94(439-2Paks)
[AN 2935596]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2010.
Puskás Bernadett
   Bizánci művészet / Puskás Bernadett. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-9909-59-5 fűzött
Magyarország - bizánci művészet
7.033.2 *** 7.033.2(439)"16/19"
[AN 2935278]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2010.
   A Sajó és a Rima mentén = Na pobreží riek Slanej a Rimavy / [Balogh Edina főszerk.] ; [František Szűcs szerk., ford. ...]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, [2010]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88714-5-9 fűzött
Magyarország - Szlovákia - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 73/76(437.6)"200"
[AN 2936483]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2010.
Soltész Ferenc Gábor
   II. János Pál pápa magyarországi látogatásainak érmei és plakettjei = Medals and plaquettes related to the visits of Pope John Paul II in Hungary / Soltész Ferenc Gábor ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Budapest : MÉE, 2010. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 67. - Összefoglalás angol nyelven
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
Magyarország - numizmatika - érem - plakett - pápa
737.2(439) *** 262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 2935070]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2010.
Szász András
   Bács-Kiskun megye lelki kincsei / kép és szöveg Szász András ; szerk. Lévai Jánosné. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2010. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-16-0 fűzött
Bács-Kiskun megye - templom
726.54(439.155)
[AN 2937487]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2010.
Szoborpark (német)
   Denkmalpark : gigantische Denkmäler der kommunistischen Diktatur / [Hrsg. Ákos Réthly] ; [Ausg. des Parks der Statuen]. - Budapest : Parks der Statuen, [2009], cop. 1994. - [34] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-04-5347-9)
Memento Park (Budapest)
Budapest - emlékmű - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)Memento_Park
[AN 2935893]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2010.
Vámosi Katalin
   Mazsaroff Miklós, 1929-1997 : a természet igézetében / Vámosi Katalin ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2010. - 131 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 127-130. - Összefoglalás bolgár, angol, német és francia nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 963-9271-86-9)
Mazsaroff Miklós (1929-1997)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Mazsaroff_M.
[AN 2936306]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7108 /2010.
   Bújj, bújj, zöld ág 2 : daloskönyv / [szerk. Benkéné Pungur Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-157-5 kötött
gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2940736]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2010.
   Erdő-mező állatai : daloskönyv / [szerk. Fehérné Farkas Ibolya]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-156-8 kötött
gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2940731]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2010.
   Hónapsoroló : daloskönyv / [szerk. Fehérné Farkas Ibolya]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-159-9 kötött
gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2940733]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2010.
   Nótáskönyv / összeáll. Sárosi Bálint. - Budapest : Nap K., 2010. - 356 p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-81-3 kötött : 3500,- Ft
magyar néprajz - dal - népdal - kotta
784(439) *** 398.8(=945.11)
[AN 2935807]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2010.
Pardi Anna (1945-)
   A legtisztább hang : Gesualdo- és Schubert-megközelítések / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2010. - 150 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-379-1 fűzött : 2500,- Ft
Gesualdo, Carlo (1561?-1613)
Schubert, Franz (1797-1828)
Ausztria - Itália - zeneszerző - 16. század - 17. század - 19. század
78.071.1(436)(092)Schubert,_F. *** 78.071.1(45)(092)Gesualdo,_C.
[AN 2934825]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2010.
Poós Zoltán (1970-)
   Táskarádió : 50 év, ötven magyar sláger / Poós Zoltán. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2010. - 288, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88317-0-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - könnyűzene - 1945 utáni időszak
78.067.26.036.7(439)
[AN 2939660]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2010.
Valk, Jeroen de (1958-)
Chet Baker (magyar)
   Chet Baker : a lírai hangú jazztrombitás / Jeroen de Valk. - Budapest : Silenos, 2010. - 265 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bérczes Tibor. - Diszkogr.: p. 219-249. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88524-3-4 fűzött : 3200,- Ft
Baker, Chet (1929-1988)
Egyesült Államok - dzsesszzenész - trombita - 20. század - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092)Baker,_C.
[AN 2935867]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7115 /2010.
   Hitchcock : kritikai olvasatok / szerk. Füzi Izabella. - Szeged : Pompeji Alapítvány, 2010. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256)
Bibliogr.: p. 237-247.
ISBN 978-963-06-8812-3 fűzött
Hitchcock, Alfred (1899-1980)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A.
[AN 2934876]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7116 /2010.
   Beszédművelők arcképvázlata, 2010 / [szerk.] Durucz Istvánné. - [Nyíregyháza] : IMI Print, [2010]. - 230 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88511-4-7 fűzött
Magyarország - nyelvművelés - beszédművelés - magyar nyelv - pedagógus - ezredforduló
809.451.1-06 *** 37(439)(092)"199/200"
[AN 2935134]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2010.
Borbein, Volker
   Der Mond war Zeuge = Tanú csak a Hold : [német - magyar szószedettel, feldolgozást és megértést segítő, változatos feladatokkal] / Volker Borbein, Marie-Claire Lohéac-Wieders ; [... átd. Kiss Tímea]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Csak német nyelven
ISBN 978-963-261-115-0 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - német irodalom - nyelvkönyv - bűnügyi regény - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 830-312.4
[AN 2934997]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2010.
Czuczor Gergely (1800-1866)
A magyar nyelv szótára (röv. kiad.)
   Etimológiák, szóelemzések a Czuczor - Fogarasi szótárból / [... összeáll. Jankovicsné Tálas Anikó] ; [az előszót írta Simoncsics Péter]. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 950 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-45-9 kötött : 7990,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár
809.451.1-321.2
[AN 2938243]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2010.
   English today : [angolnyelv-oktató program] / [ford. Biernaczky Adrienne]. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2009-2010]. - 26 db ; 19 cm
A 13-26. kötetet ford. Goják Éva
ISBN 978-963-9709-83-6
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2879494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   26., Business level : coursebook four. - [2010], cop. 2009. - 72 p. + DVD
Közös tokban
ISBN 978-963-9965-09-6 fűzött
[AN 2932637] MARC

ANSEL
UTF-87120 /2010.
   Esélyek és veszélyek : a magyar nyelv helyzete és jövője az egységesülő Európában : a Collegium Fenno-Ugricumban (Badacsonytomaj) 2009. november 6-án rendezett kerekasztal-értekezlet anyaga / szerk. Pusztay János ; [rend., közread. az] NH Collegium Fenno-Ugricum. - [Badacsonytomaj] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2010. - 56 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-963-9876-22-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvpolitika - konferencia-kiadvány
809.451.1 *** 800.1 *** 061.3(439-2Badacsonytomaj)
[AN 2936625]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2010.
   Kanoni doma i vani : zbornik radova : [Budimpešta 2. travnja 2009] / [ured. Stjepan Lukač] ; [... org. Katedra za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta "Loránd Eötvös" u Budimpešti te Hrvatska samouprava II. okruga] ; [izd.] Hrvatska manjinska samouprava Budimpešte. - Budimpešta : Croatica, 2010. - 252, [2] p. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9734-63-0 fűzött
horvát nyelv - horvát irodalom története - magyar irodalom története
808.62 *** 894.511(091) *** 886.2(091)
[AN 2936023]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2010.
Kerepesi Károly
   Rendszeres horvát nyelvtan / Kerepesi Károly. - Budapest : Szerző, 2010. - 676 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88840-0-8 kötött
horvát nyelv - nyelvtan
808.62-5
[AN 2938574]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2010.
Kolegova, Nadežda Vasilʹevna
   Slovarʹ geografičeskih terminov dlâ škol na komi âzyke / Kolegova N. V., Markova V. F., Musanov A. G. - Badacsonytomaj : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2010. - 56 p. ; 14x20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-06-8860-4 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - földrajz - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 91
[AN 2935919]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2010.
   Langues de spécialité : recherches et formations : actes du colloque = Linguaggi specialistici : ricerca e formazione : atti del colloquio = Lenguajes para propósitos específicos : investigación y formación : actos del coloquio / [comité de réd. ... Árpád Mihalovics, József Balogh]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Études françaises, ISSN 1788-0238 ; 5.)
A Veszprémben, 2008 júniusában rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-82-2 fűzött
francia nyelv - olasz nyelv - spanyol nyelv
804.0 *** 805.0 *** 806.0
[AN 2935038]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2010.
Péchy Blanka (1894-1988)
   Beszélni nehéz! / Péchy Blanka. - Budapest : Mundus, 2010. - 248 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 71.)
ISBN 978-963-9501-92-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség - kiejtés
809.451.1-06 *** 809.451.1-15
[AN 2938845]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2010.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (12.) (2010) (Balatonalmádi)
   XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2010. május 25 - 2010. május 27. : programfüzet és absztraktok = 12th Summer School of Psycholinguistics : program and abstracts / [szerk. Navracsics Judit]. - Veszprém : Navracsics J., 2010. - 44 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
pszicholingvisztika - konferencia-kiadvány
800.1 *** 316.77 *** 159.9 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2935056]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2010.
Szávai Géza (1950-)
   Ribizlikávé : a gyermek nyelve és világa / Szávai Géza. - 2. jav. utánny. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 169, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 1680,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9957-00-8)
 (hibás ISBN 978-963-87952-4-3)
gyermeknyelv
800.863-053.2 *** 159.922.7
[AN 2936850]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2010.
Székely András
   Šag za šagom 1 : orosz nyelvkönyv : [A1 - A2] / Székely András, Székely Nyina ; [ill. Pintér Péter]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6786-9 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11
[AN 2934747]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2010.
   Tanulj nyelveket egyedül! = Learn languages alone! = Vivči movi sam! / [szerk. Margitics Marianna, Pecsora-Erdélyi Éva] ; [közread. az] Info13 Egyesület. - [Budapest] : Info13 Egyes., [2010]. - 55, 55 p. ; 21 cm
A magyar - angol - ukrán és az ukrán - angol - magyar nyelvű szótár hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-9005-8 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - ukrán nyelv - többnyelvű szótár
801.323=945.11=20=83 *** 801.323=83=20==945.11
[AN 2940709]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7130 /2010.
   Boccaccio etal.on : fiatal kutatók konferenciája : tanulmánykötet / [szerk. Dobozy Nóra Emőke, Lovas Borbála, Szilágyi Emőke Rita]. - Budapest : ELTE BTK Régi M. Irod. Tansz., 2009. - 143 p. ; 24 cm. - (Arianna könyvek, ISSN 2061-2184 ; 2.)
A Budapesten, 2009. jún. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás olasz, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-284-138-0 fűzött
Boccaccio, Giovanni (1313-1375). Il decamerone
Itália - író - 14. század
850(092)Boccaccio,_G.
[AN 2937153]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2010.
Csokonai Attila (1951-)
   Hófehérke és a berlini fiúk : egy hivatásos olvasó kalandozásai a gyermek- és ifjúsági irodalomban / Csokonai Attila. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2010. - 268 p. ; 20 cm. - (Könyvhét könyvek, ISSN 2060-5870)
A Függelékben: Gyermek- és ifjúsági művek annotált bibliográfiája
ISBN 978-963-88462-4-2 fűzött : 2640,- Ft
Magyarország - világirodalom története - német irodalom története - magyar irodalom története - műfajtörténet - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - író - interjú
82(091)-93 *** 894.511(092)(047.53) *** 830(091)-93"19" *** 894.511(091)-93
[AN 2936152]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2010.
   Der deutschsprachige Roman aus interkultureller Sicht / Gabriella Rácz, László V. Szabó Hrsg. - Veszprém : Universitätsverl. ; Wien : Praesens, 2009. - 360 p. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9495-63-0 fűzött
ISBN 978-3-7069-0559-6
német irodalom története - 20. század - ezredforduló - regény
830(091)-31
[AN 2934886]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2010.
Ferenczi Attila (1962-)
   Vergilius harmadik évezrede / Ferenczi Attila. - Budapest : Gondolat, 2010. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 163-170.
ISBN 978-963-693-057-8 fűzött : 2700,- Ft
Vergilius Maro, Publius (Kr. e. 70-Kr. e. 19)
Római Birodalom - író - 1. század (Kr. e.) - eposz - műelemzés
871(092)Vergilius_Maro,_P.
[AN 2937509]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2010.
Fried István (1934-)
   Egy irodalmi régió ábrándja és kutatása : kelet-közép-európai tévedések és tévelygések / Fried István. - Budapest : Lucidus, 2010. - 222 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-63-3 fűzött : 2400,- Ft
ISBN 963-9465-63-1
Osztrák - Magyar Monarchia - Közép-Európa - európai irodalom története - nemzetiség - 19. század - 20. század
82(4-191)(091)"18/19" *** 323.15(=00)(4-191)"18/19"
[AN 2938086]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2010.
József Attila (1905-1937)
   Óda : válogatott versek / József Attila ; Ágh István [et al.] esszéivel. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 117 p. ; 19 cm. - (Költők a költőről, ISSN 2061-3393)
ISBN 978-963-9658-38-7 kötött : 2500,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - műelemzés
82.01 *** 894.511-14 *** 894.511(092)József_A.
[AN 2935591]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2010.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
narratológia
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Narratív teológia / [vál. és szerk. Horváth Imre, Thomka Beáta]. - 2010. - 303 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-88-5 fűzött : 2900,- Ft
narratológia - teológia - dogmatika - bibliakutatás
23 *** 82.01-3 *** 21 *** 22.01
[AN 2935909] MARC

ANSEL
UTF-87137 /2010.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   "Hirdetjük: kivirult az ős latin nyelv!" : tanulmányok a neolatin irodalmi hagyományt követő néhány 18. századi szerzőről / Tóth Sándor Attila, Tóth Sándor Máté. - Szeged : Gradus ad Parnassum, cop. 2010. - 173 p. ; 20 cm. - (Világ - egyház - történelem, ISSN 1418-9526)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9184-23-7 fűzött
Magyarország - latin irodalom története - magyar irodalom története - 18. század - költészet
871(439)(091)-1 *** 894.511(091)-1"17"
[AN 2935035]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2010.
Williamson, Edwin
Borges, a life (magyar)
   Borges : az életút / Edwin Williamson ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2010. - 744 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 709-728.
ISBN 978-963-07-8932-5 kötött : 5500,- Ft
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
Argentína - író - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
860(82)(092)Borges,_J._L. *** 012Borges,_J._L.
[AN 2935250]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7139 /2010.
Baán Tibor (1946-)
   Nagylátószög : művek, utak, irányok / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-42-9 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2935788]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2010.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Trieszt felé : válogatott tanulmányok és egyéb írások, 1986-2010 / Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 2 db ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-45-4 fűzött : 3990,- Ft : 15 EUR
világirodalom története - magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika
894.511(091) *** 82(091) *** 894.511-95
[AN 2936262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 360 p.
ISBN 978-963-9882-43-0
[AN 2936265] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 350 p.
ISBN 978-963-9882-44-7
[AN 2936269] MARC

ANSEL
UTF-87141 /2010.
Görömbei András (1945-)
   Csoóri Sándor : monográfia / Görömbei András. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - [8], 301 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 295-299.
ISBN 978-963-9658-79-0 kötött : 3200,- Ft
Csoóri Sándor (1930-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 2935557]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2010.
   Húsvétra várva : Németh István Péter irodalmi munkáinak fogadtatása / [szerk.] Buzás Szilvia. - Tapolca : Szám Stúdió, 2010. - 179, [12] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8990-8 fűzött
Németh István Péter (1960-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - kritika - levelezés - memoár
894.511(092)Németh_I._P.(0:82-822)
[AN 2934998]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2010.
   József Attila: A Dunánál. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 250 p. : ill. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-61-5 kötött : 2500,- Ft
József Attila (1905-1937). A Dunánál
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - műelemzés - vers
894.511(092)József_A. *** 82.01 *** 894.511-14
[AN 2935566]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2010.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   A "tűrt" és "tiltott" határán : az elmúlt félszázad háttérbe szorított alkotóiról / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 475 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-44-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - író - irodalmi élet - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19"(092)
[AN 2935628]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Baranyi Ferenc : pályakép-vázlat / Laczkó András. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 261 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 246-260.
ISBN 978-963-9908-84-0 fűzött : 1900,- Ft
Baranyi Ferenc (1937-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Baranyi_F.
[AN 2937395]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2010.
   Levél a hitveshez : az Abdán és Pannonhalmán, 2009. szeptember 25-27-én rendezett Levél a hitveshez-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 331 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 963-9882-49-6
ISBN 978-963-9882-49-2 fűzött : 3000,- Ft : 1000 RSD : 12 EUR : 40 RON
Radnóti Miklós (1909-1944). Levél a hitveshez
Magyarország - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 2936300]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2010.
Mikola Gyöngyi (1966-)
   A véső nyoma : esszék, kommentárok / Mikola Gyöngyi. - Budapest : Kijárat, 2010. - 259 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9529-87-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82(091)"19/200" *** 82.01
[AN 2935862]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2010.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2009-2010. - 4 db ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-57-2 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - magyar történelem - művelődéstörténet - irodalmi élet - felvilágosodás - reformkor - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 943.9"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 2907957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Reformot! De hogyan? avagy Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely vitája. - 2010. - 213 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-65-7 : 2800,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Berzeviczy Gergely (1763-1822)
[AN 2938717] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A nyilvánosság vonzása és taszítása avagy Hajnóczytól Kossuthig. - 2010. - 165 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-66-4 : 2200,- Ft
[AN 2938735] MARC

ANSEL
UTF-87149 /2010.
Mohai V. Lajos (1956-)
   A sárszegi regények és környezetük : vonások Kosztolányi Dezső 1920-as évekbeli munkásságához / Mohai V. Lajos. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 98 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-53-9 fűzött : 1885,- Ft : 8,5 EUR
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Aranysárkány
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Pacsirta
Magyarország - író - 20. század - regény - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 2936614]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2010.
Pomogáts Béla (1934-)
   Hazatérő irodalom : [tanulmányok nyugati magyar írókról] / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 104, [7] p. ; 18 cm. - (Világablak könyvek, ISSN 2060-0038 ; 2.)
ISBN 978-963-9643-52-9 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
író - külföldön élő magyar személyiség
894.511(100)(092)
[AN 2936127]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2010.
   Ragyogni és munkálni : kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről / szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 486 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Debrecenben, 2009. okt. 15-17. között rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-355-3 kötött : 2990,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - magyar irodalom története - irodalmi élet - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosodás - reformkor
894.511(092)Kazinczy_F. *** 894.511(091)"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 2936287]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2010.
Szabó Magda (1917-2007)
   Drága Kumacs! : levelek Haldimann Évának / Szabó Magda ; közread. Haldimann Éva. - Budapest : Európa, 2010. - 463 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8938-7 kötött : 3200,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - levelezés
894.511(092)Szabó_M.(044)
[AN 2934520]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2010.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Párbeszédek és perbeszédek : interjúkötet / Szakolczay Lajos. - Budapest : M. Napló, 2010. - 467, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-10-4 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - író - híres ember - művész - 20. század - interjú
894.511(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 2935506]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2010.
Sziklai Zoltán
   Emlékezés a gimnáziumalapító Pálóczi Horváth Ádámra / sziklaizoltán. - Balatonfüred : Balatonart, 2010. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Emlékezés az oskolaalapítóra. - Bibliogr.: p. 75-88.
ISBN 978-963-88869-0-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Pálóczi_Horváth_Á.
[AN 2939999]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2010.
Szörényi László (1945-)
   Önfiloszhattyú : irodalomtörténeti rejtélyek / Szörényi László. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 207 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-828-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - olasz irodalom története
894.511(091) *** 850(091)
[AN 2937371]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2010.
Ungvári Tamás (1930-)
   Az emlékezés enciklopédiája / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2010. - 302 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-181-8 kötött : 3500,- Ft
kulturális élet - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 20. század
894.511(091)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 2934707]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2010.
Vámos Miklós (1950-)
   Kedves kollégák / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2010. - 2 db ; 20 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-8933-2 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)"19/200"(047.53)
[AN 2934161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 419 p.
[AN 2934174] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 540 p.
[AN 2934179] MARC

ANSEL
UTF-87158 /2010.
Vasy Géza (1942-)
   "Haza a magasban" : Illyés Gyuláról / Vasy Géza. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 219 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-66-0 kötött : 2900,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 2935618]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2010.
Véghelyi Balázs (1983-)
   Huszonhárom lépés : esszék, jegyzetek, kritikák / Véghelyi Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-71-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika - ezredforduló - esszé
894.511(091)"200" *** 894.511-95 *** 894.511-4
[AN 2936164]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7160 /2010.
Alderman, Naomi (1974-)
Disobedience (magyar)
   A rabbi meg a lánya / Naomi Alderman ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-360-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2939283]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2010.
Bach, Richard
Illusions (magyar)
   Illúziók : egy vonakodó messiás kalandjai / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a verseket ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, [2010], cop. 1992. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-068-0 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2936692]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2010.
Baird, Jacqueline
The billionaire's blackmailed bride (magyar)
   Az ördög ölelése / Jacqueline Baird ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 463.)
ISBN 978-963-538-169-2 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2934972]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2010.
Barker, Clive (1952-)
Sex, death and starshine (magyar)
   Szex, halál és csillagfény / Clive Barker ; [ford. Nemes István]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 235, [2] p. ; 20 cm. - (Vérkönyvek)
ISBN 978-963-267-072-0 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - horror - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 2935010]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2010.
Barry, Sebastian (1955-)
The secret scripture (magyar)
   Egy eltitkolt élet / Sebastian Barry ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2010]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-195-2 fűzött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2936007]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2010.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La tulipe noire (magyar)
   A fekete tulipán / Alexandre Dumas ; [ford. Hevesi Sándor]. - Budapest : Palatinus, 2010. - 239, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-068-3 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-311.3=945.11
[AN 2936859]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2010.
Fenyvesi, Charles (1937-)
Stories told from a garden bench (magyar)
   Elmélkedések egy kerti padon / Charles Fenyvesi ; [ford. Walkó Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2010. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8928-8 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 2934504]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2010.
Flynn, Vince (1966-)
Pursuit of honor (magyar)
   A tisztesség nyomában / Vince Flynn ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, [2010]. - 356 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-199-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2935190]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2010.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Freud's own cookbook (magyar)
   Freud saját szakácskönyve / szerk. James Hillman és Charles Boer ; ill. Jeff Fisher ; magyarosította és lábjegyzetekkel fűszerezte Hárs György Péter. - Budapest : Múlt és Jövő, 2010. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Nepeś : Múlt és Jövő pszichológia, ISSN 2061-8972)
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-9512-55-9 kötött : 3800,- Ft
pszichoanalízis - pszichiáter - gasztronómia - amerikai angol irodalom - paródia
820-7(73)=945.11 *** 641.55(083.12)(089.3) *** 159.964.26(092)Freud,_S.(0:82-7) *** 159.964.26(0:82-7)
[AN 2935476]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2010.
Gavalda, Anna (1970-)
L'échappée belle (magyar)
   Kis kiruccanás / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2010. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2824-7 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2934211]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2010.
Grisham, John (1955-)
Ford County (magyar)
   Ford megyei történetek : elbeszélések / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-08-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 820-322.4(73)=945.11
[AN 2935398]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2010.
Henno, Sass (1982-)
Mina olin siin (magyar)
   Itt jártam : az első letartóztatás / Sass Henno ; [... illusztrációi Madarász Gergely alkotásai]. - Budapest : Silenos, 2010. - [192] p. : ill. ; 20 cm. - (Pánik könyvek, ISSN 2061-7445)
Ford. Rácz Nóra
ISBN 978-963-88524-4-1 fűzött : 2400,- Ft
észt irodalom - bűnügyi regény
894.545-312.4=945.11
[AN 2935852]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2010.
Iacocca, Lee
Where have all the leaders gone? (magyar)
   Vezetőink, hol vagytok? / Lee Iacocca ; Catherine Whitney közrem. ; [ford. Gémesi Adrienn]. - Budapest : Alinea, 2010. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-37-7 kötött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vezetés - esszé - memoár
820-94(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11 *** 658.1.012.4
[AN 2934358]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2010.
   Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga : po župah Šoprunskoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih / skupio Fran Kurelac. - Repr. kiad. - [Budapest] : Croatica, 2010. - [387] p. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Zagreb : Slovi Dragutina Albrechta, 1871
ISBN 978-963-9734-62-3 fűzött
horvát irodalom - néprajz - népköltészet - magyarországi horvátok - hasonmás kiadás
886.2-14(082) *** 094/099.07 *** 398.2(=862)(439)
[AN 2935990]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2010.
Joyce, Brenda
Deadly desire (magyar)
   Halálos vágy / Brenda Joyce ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : General Press, [2010]. - 391 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-201-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2935157]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2010.
Kanehara Hitomi (1983-)
Autofiction (magyar)
   Önregény / Kanehara Hitomi ; [ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : Magvető, 2010. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2730-1 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2934668]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2010.
Kühlewind, Georg (1924-)
Die Logosstruktur der Welt (magyar)
   A világ Logosz-struktúrája : a nyelv mint a valóság modellje / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - Budapest : Kláris K., cop. 2010. - 127 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek, ISSN 1785-8402)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87309-9-2 kötött : 1780,- Ft
filozófia - német irodalom - nyelvfilozófia - ismeretelmélet
830-96=945.11 *** 800.1 *** 165
[AN 2934744]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2010.
Lawrence, Terry
Before down (magyar)
   Ha majd megláthatlak / Terry Lawrence ; [... ford. Halász Kriszta]. Terád vártam / Judith Arnold ; [... ford. Gábor Kamilla]. Suttogd el a holdnak! / Anne Stuart ; [... ford. Suhajda Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 23.)
Egys. cím: Before down. Harvest the sun. Cry for the Moon
ISBN 978-963-538-168-5 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2935096]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2010.
Leclaire, Day
The forbidden princess (magyar)
   Nőrablás / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 464.)
ISBN 978-963-538-170-8 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2934978]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2010.
Merritt, Jackie
The bachelor takes a wife (magyar)
   Tétova szerelem / Jackie Merritt ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 233.)
ISBN 978-963-538-173-9 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2934960]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2010.
Meyrink, Gustav
Der Golem (magyar)
   Gólem / Gustav Meyrink ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 349 p. ; 20 cm. - (A zsidó világirodalom remekei, ISSN 2061-8816 ; 1.)
ISBN 978-963-254-338-3 fűzött : 3499,- Ft
osztrák irodalom - zsidóság - regény
830-31(436)=945.11 *** 296(0:82-31)
[AN 2934793]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2010.
Michaux, Henri (1899-1984)
Poteaux d'angle (magyar)
   Tartóoszlopok / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2010. - 88 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-9310-3 fűzött : 1820,- Ft
francia irodalom - aforizma
840-84=945.11
[AN 2938859]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2010.
Mistry, Rohinton (1952-)
Family matters (magyar)
   Családi ügyek / Rohinton Mistry ; [ford. Csikós András]. - Budapest : Pepperman, cop. 2010. - 470 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87860-1-2 kötött : 3490,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2934513]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2010.
Müller, Heiner (1929-1995)
   A boldogtalan angyal : összegyűjtött versek / Heiner Müller ; ford. Ircsik Vilmos. - Budapest : M. Napló, 2010. - 209, [10] p. ; 19 cm
A ford. a "Werke 1. Die Gedichte" (Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1998) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9961-14-2 fűzött : 1890,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2935606]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2010.
Murakami Haruki (1949-)
Dansu dansu dansu (magyar)
   Tánc, tánc, tánc / Murakami Haruki ; [Erdős György fordítása]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 595 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-09-1 kötött : 3900,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2935173]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2010.
Orczy, Emma (1865-1947)
Unto Ceasar (magyar)
   Isten és a császár : regény az első keresztények korából / Orczy Emma ; [... fordítást átd. és az utószót írta Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-640-6 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2934264]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2010.
Östergren, Klas (1955-)
Gangsters (magyar)
   Gengszterek / Klas Östergren ; [ford. Teplán Ágnes]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 430 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-143-6 kötött : 3350,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2934699]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2010.
Pamuk, Orhan (1952-)
Masumiyet müzesi (magyar)
   Az ártatlanság múzeuma / Orhan Pamuk ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 661 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-224-9 fűzött : 4999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2939270]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2010.
Parvela, Timo
Ella ja kaverit (magyar)
   Ella és barátai / Timo Parvela ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2010. - 109 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88811-6-8 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 2934944]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2010.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
P⁵ (magyar)
   P⁵ : Pindosztán politikai pigmeusai - pá, pederaszták / Viktor Pelevin ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2010. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8939-4 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2934457]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2010.
Robinson, Barbara (1927-)
The best school year ever (magyar)
   Legeslegrosszabbjobb tanévem / Barbara Robinson ; [ford. Sipos Márti]. - Budapest : Harmat, 2010. - 131, [3] p. ; 18 cm
A főcímben a "rosszabb" szó áthúzva szerepel. - Gerinccím: Legeslegjobb tanévem
ISBN 978-963-288-043-3 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2934726]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2010.
Sansom, C. J. (1952-)
Sovereign (magyar)
   Az uralkodó / C. J. Sansom ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010, cop. 2009. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-78-6 fűzött : 3280,- Ft : 12,80 EUR
Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2935553]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2010.
Shan, Darren
Hell's heroes (magyar)
   A pokol hősei / Darren Shan ; [ford. Mikó Bálint]. - Budapest : Móra, 2010. - 225, [4] p. ; 22 cm. - (Démonvilág ; 10.)
ISBN 978-963-11-8764-9 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2935746]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2010.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2009-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2876890]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A vámpír inasa. - 2010. - 224 p. - (Vámpír könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-11-8765-6 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2936664] MARC

ANSEL
UTF-87194 /2010.
Siegal, Aranka (1930-)
Upon the head of the goat (magyar)
   Bűnbakok : egy gyermekkor története az 1939-44 közötti Magyarországon / Aranka Siegal. - Budapest : Novella, 2010. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-11-7 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - amerikai angol irodalom - holokauszt - második világháború - memoár
820-94(73)=945.11 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2936032]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2010.
Sólem Aléhem (1859-1916)
Tevje der milhiger (magyar)
   Tóbiás, a tejesember / Sólem Áléchem ; [ford. Brodszky Erzsébet]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 299 p. ; 20 cm. - (A zsidó világirodalom remekei, ISSN 2061-8816 ; 2.)
ISBN 978-963-254-370-3 fűzött : 2999,- Ft
jiddis irodalom - regény
830-088-31=945.11
[AN 2940386]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2010.
Stewart, Trenton Lee (1970-)
The mysterious Benedict Society (magyar)
   A titokzatos Benedict Társaság / Trenton Lee Stewart ; [ford. Torma Péter] ; [ill. Carson Ellis]. - Budapest : Animus, 2010. - 351 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-71-7 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2935754]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2010.
Szulyovszky Sarolta (1972-)
Nonna Nivea e il fiore riconoscente (magyar)
   A hálás virág / írta és rajzolta Szulyovszky Sarolta ; ... a verset írta Luca Morandini ; a verset ford. Zápor György. - Budapest : Csimota, 2010. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9768-13-0 kötött : 1990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - képeskönyv
850-14(02.053.2)=945.11 *** 850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2936645]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2010.
Thompson, Emma (1959-)
Nanny McPhee & the Big Bang (magyar)
   Nanny McPhee, a varázsdada és a Nagy Bumm / Emma Thompson ; [ford. Borbás Mária] ; [Scoular Anderson rajz.]. - Budapest : Móra, 2010. - 269 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8789-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2935387]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2010.
Ulrich, Heidi
Spuren im Tal der Silberbirken (magyar)
   Nyomok az Ezüstös Nyírfák Völgyében / Heidi Ulrich ; [... ill. Astrid Elter]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 192 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-60-4 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2934721]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2010.
   Vita Waltharii manu fortis = Erős kezű Valter története / Ekkehard barát ; [ford. Tulok Magdolna és Makkay János] ; [a kísérő tanulmányt Makkay János írta]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : EFI : L'Harmattan, 2010. - 130 p. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9370 ; 5.)
Feltételezett szerző: Eccardus Sangallensis. - Bibliogr.: p. 129-[131].
ISBN 978-963-88799-0-5 fűzött : 2100,- Ft
középkori latin irodalom - hősköltemény - kétnyelvű dokumentum
871-131.02(430)=945.11
[AN 2940648]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2010.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
Helene (magyar)
   Heléna ; A szent helyek / Evelyn Waugh ; [ford. és jegyzetekkel ell. Zsille Gábor]. - Budapest : Új Ember, 2010. - 277 p. ; 19 cm
Egys. cím: Helene ; The holy places
ISBN 978-963-9674-87-5 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2936015]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7202 /2010.
Ágai Ágnes (1932-)
   Zénónak mondom.. : útravaló unokámnak / Ágai Ágnes. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-61-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - tanköltemény
894.511-15
[AN 2937994]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2010.
Ágh István (1938-)
   Árokból jön a törpe / Ágh István. - 2. kiad. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 199 p. ; 20 cm. - (Ágh István életműsorozat)
ISBN 978-963-9658-35-6 kötött : 2310,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935833]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2010.
Albert Béla (1942-)
   Szilánkok : novellák / Albert Béla ; [... illusztrációkat Fülöp Miklós ... kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 356 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-85-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2938002]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2010.
Albertini Péter (1941-)
   Szomjúság : Albertini Péter versei. - [Budaörs] : Albertini J., cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8667-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935151]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2010.
   Anyának lenni : magyar írók novellái / [vál. és ... összeáll. D. Szabó Mária]. - 2. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 362 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-071-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2936827]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2010.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-627-9 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2939185]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2010.
Arany László (1844-1898)
   A kis kakas gyémánt félkrajcárja : Arany László legszebb meséi / [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2010]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagy mesemondók, ISSN 2061-8867)
ISBN 978-963-9812-42-0 kötött : 1199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2935469]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2010.
Átányi László (1938-)
   A kék macskák városa / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szent Adalbert Misszió, 2010. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2935045]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2010.
Avar Júlia (1956-)
   Családi album : csak felnőtteknek! / Avar Júlia. - Budapest : Közdok, 2010. - 85 p., [51] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-552-432-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2936871]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2010.
Bächer Iván (1957-)
   Az elhagyott falu / Bächer Iván. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2010. - 170, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-73-5 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2940598]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2010.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Szívdobbanás : elbeszélések / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 163 p. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9908-64-2)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2936055]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2010.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és az elcserélt születésnap / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - Budapest : Móra, 2010. - 234, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8782-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2935619]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2010.
Balázs Attila (1955-)
   Kinek Észak, kinek Dél vagy A világ kicsiben / Balázs Attila. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 554 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-066-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2936833]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Labdarózsa lámpája / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 102 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-907-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2940512]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Tündér a vonaton / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Pásztohy Panka kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 115, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-814-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2940524]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2010.
Ballai László (1963-)
   A szabadság mítosza / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-77-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2938396]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2010.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Ködsirató : versek, 2005-2010 / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-83-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2936183]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2010.
Baráth Katalin (1978-)
   A fekete zongora : [krimi] / Baráth Katalin. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-81-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2935577]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2010.
Bárdos András (1964-)
   Ítélet : [politikai krimi] / Bárdos András. - [Budapest] : [Kulinária], cop. 2010. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9905-12-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2934305]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2010.
Báthori Csaba (1956-)
   Sétagyakorlatok : esszé / Báthori Csaba. - Budapest : Scolar, 2010. - 845 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-182-5 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2934525]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2010.
Békés Pál (1956-2010)
   Érzékeny útazások Közép-Európán át avagy Jorik András különös vándorlása volt és való országok földjén ... / Békés Pál. - 2. kiad. - Budapest : Palatinus, cop. 2010. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-077-5 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2936820]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2010.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Lollo keblei : novellák / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 163, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-17-6 fűzött : 2500,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935543]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2010. - 334, [2] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-9727-92-2 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 2940607]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2010.
Bíró Zsuzsi Zsuzsu
   "Halál angyala" avagy Van-e élet a halál után? / Bíró Zsuzsi. - Budapest : Accordia, 2010. - 139, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-93-5 fűzött : 2400,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2936131]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2010.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Versek regénye / Birtalan Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-58-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2936849]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2010.
Bogár Erika (1974-)
   Naptánc : regény / Bogár Erika. - Győr : Szerző, 2010. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9319-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934767]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2010.
Bőhm András (1943-)
   Esti rigódal / Bőhm András. - Kaposvár : Közgyűlés, 2010. - 99 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 37.)
Fűzött
ISBN 978-963-87678-1-3
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2940065]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2010.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ezopara : 1. könyv, melyben hőseinket egy eleven halott temetésére hívják / Böszörményi Gyula, Machó Zsófia. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 186, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Ezopara könyvek)
ISBN 978-963-88811-3-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2935107]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2010.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Mizu utazásra gondol / írta Böszörményi Gyula ; ill. Almási Zétény. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 76, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-88575-7-6 fűzött : 1700,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom
894.511-93
[AN 2935001]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2010.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Halálos bűn : párpercesek / Böszörményi Zoltán. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-335-2 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2939280]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2010.
Bozók Ferenc (1973-)
   Rubinpirosat visz a nyárba : [félszáz vers] / Bozók Ferenc. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-43-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935759]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2010.
Búzás Huba (1935-)
   Amerre a szél fúj : versek / Búzás Huba ; Zongor Gábor ... illusztrációival. - Budapest : Rím, 2010. - 113 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7868-84-9 fűzött : 1935,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934498]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2010.
Coach, Julius J.
   Lánynak lenni veszélyes / Julius J. Coach. - Budapest : Scolar, 2010. - 190 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-179-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934299]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2010.
Csalog Zsolt (1935-1997)
   A tengert akartam látni : négy portré / Csalog Zsolt. - Budapest : Palatinus, 2010. - 393, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-076-8 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - munkásság - szociográfia
894.511-92 *** 308(0:82-92) *** 323.332(439)
[AN 2936811]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2010.
Csender Levente (1977-)
   Fordított zuhanás : novellák / Csender Levente. - Budapest : M. Napló, 2010. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-18-0 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935625]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2010.
Csontos Márta
   A meggyújtott olajág / Csontos Márta ; ... szerk. Balázs Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 70 p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 28.)
ISBN 978-963-9643-53-6 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2936192]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2010.
Csoóri Sándor (1930-)
   Föld, nyitott sebem : összegyűjtött versek / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap K., 2010. - 505 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9658-80-6 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - auditív dokumentum - vers
894.511-14
[AN 2935389]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2010.
Danyi Zoltán (1972-)
   Hullámok után a tó sima tükre : fejezetek / Danyi Zoltán. - [Budapest] : Timp, 2010. - 79 p. ; 21 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 16.)
ISBN 978-963-9614-72-7 fűzött : 1700,- Ft
Vajdaság - határon túli magyarság - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 2940410]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2010.
Dudás Sándor (1941-2010)
   Diófa-árny takar / Dudás Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 112, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-68-0 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2936171]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2010.
   Édesanyám / [szerk. Szecsődy Péter]. - Budapest : Garbo K., [2010]. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-01-9 fűzött
magyar irodalom - anya - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-822)
[AN 2935132]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2010.
Esterházy Péter (1950-)
   Esti / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2010. - 405, [9] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2816-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2934734]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2010.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-69-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2938011]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2010.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi : elbeszélő költemény / Fazekas Mihály ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-625-5 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2939196]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2010.
Fehér B. István
   Utazás az örök élet nyomában [elektronikus dok.] / Fehér B. István ; grafika Kokas András. - Szöveg és képek (pdf : 2.9 MB). - [Budapest] : [Fribék I.], [2010]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76110. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9497-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2938095]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2010.
Fejős Éva
   A mexikói / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-331-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2935466]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Tűnődések / Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 217, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-075-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2934725]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2010.
Ferencz Győző (1954-)
   Szakadás / Ferencz Győző. - Budapest : Sziget, 2010. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7268-79-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934209]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2010.
Frittmann Lászlóné (1938-)
   Hang a függöny mögül : elbeszélések / Frittmann Lászlóné. - Budapest ; Gödöllő : Mészáros P., 2009. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8347-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935160]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2010.
Gábor Andor (1884-1953)
   Szépasszony : színművek / Gábor Andor ; [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Győrei Zsolt]. - Budapest : Európa, 2010. - 806, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8960-8 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2935345]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2010.
Galántai Tibor (1920-)
   Bálint Miska sorsa [elektronikus dok.] : elbeszélő költemény / Galántai Tibor ; szerk., ill., ... Szigeti Tamás. - Szöveg és képek (pdf : 1.16 MB). - Kaposvár : [s.n.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76107. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 2938092]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2010.
Garaczi László (1956-)
   Arc és hátraarc : egy lemur vallomásai / Garaczi László. - Budapest : Magvető, 2010. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2704-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934712]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2010.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum : válogatott elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 126 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-629-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2939169]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2010.
Gerőcs Péter (1985-)
   Zombor és a világ / Gerőcs Péter. - Budapest : Scolar, 2010. - 156, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-172-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934738]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2010.
Gittai István (1946-)
   Sóhajobeliszk : új versek / Gittai István. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 126 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9596-49-8 fűzött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2935531]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2010.
Háy János (1960-)
   Egy szerelmes vers története : versek, 2003-2009 / Háy János. - Budapest : Palatinus, 2010. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-070-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935230]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2010.
Holbay László (1923-)
   Végtelen levél / Holbay László. - Budapest : Accordia, 2010. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-91-1 fűzött : 3240,- Ft : 12 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 2935485]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2010.
   Hullámtörések : antológia : Balatonlelle, 2008. szeptember 5-7. / [szerk. Fodor Etelka] ; [... kiad. a Magyar Orvosírók és Képzőművészek Köre]. - [Budapest] : Pytheas, [2009]. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9746-67-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia - konferencia-kiadvány
894.511-822 *** 73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Balatonlelle)
[AN 2935922]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2010.
Jakabos Sára (1945-)
   Fehér köpenyben / Jakabos Sára. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 187 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-73-4 kötött : 1900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2936839]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2010.
Jasper Gyula (1941-2005)
   A mindenség határán : versek / Jasper Gyula ; [szerk. Kellei György]. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-52-8 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935763]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Akik kétszer halnak meg / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, [2010]. - 2 db ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2929642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 223 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 44.)
ISBN 978-963-09-6030-4 kötött : 1390,- Ft
[AN 2934290] MARC

ANSEL
UTF-87262 /2010.
Juhász Ferenc (1928-)
   A gyermekkor csontváza : új versek, 2006-2010 / Juhász Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6153-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934378]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2010.
Juhász György
   Mikor kezdődik a XXI. század? : cikkek, esszék, tanulmányok / Juhász György. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-82-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2936761]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Ne bántsuk egymást : válogatott humoreszkek, kabarétréfák II. / Karinthy Frigyes. - Budapest : Európa, 2010. - 331 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei)
ISBN 978-963-07-8929-5 kötött
magyar irodalom - humoreszk - kabaréjelenet
894.511-7
[AN 2935148]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem : képek a középiskolából / Karinthy Frigyes ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-631-6 kötött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2939101]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2010.
Kiss Angéla
   London csak oda / Kiss Angéla. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7052-37-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934217]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2010.
Kiss Benedek (1943-)
   Utak keresztje : összegyűjtött versek, 1962-2009 / Kiss Benedek. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 536, [18] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-346-902-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934838]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2010.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A fény rétegei : válogatott esszék, beszélgetések, 2006-2009 / Kodolányi Gyula. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 180, [3] p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-33-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2935609]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2010.
Kondor Vilmos (1954-)
   Bűnös Budapest : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2010, cop. 2009. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-45-8 fűzött : 2780,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2935572]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A kulcs : válogatott novellák / Kosztolányi Dezső ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-628-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2939173]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2010.
Kroó András (1955-)
   É, mint élet : regényszerűen szerkesztett elbeszélések, avagy elbeszélésregény / Kroó András. - Budapest : Novella, 2010. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-14-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2938404]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2010.
Kurucz Gyula (1944-)
   Akkor is, ha fáj / Kurucz Gyula. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-365-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934832]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2010.
Ludman Edit, F. (1966-)
   Lizinka és Vinka : varázslatos vakációk / F. Ludman Edit ; [Fazekas Fanni rajz.]. - Budapest : Accordia, 2010. - 93 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9824-92-8 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2936202]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2010.
Lupsa Józsefné (1950-)
   Megtört csend / L. Gál Mária ; a szerző illusztrációival. - Kótaj : [L. Gál M.], 2010. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88903-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2936218]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1954-56 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 461 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-223-8 kötött
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2934476]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2010.
Miszlai Gyula (1955-)
   Hérakleitosszal 2006 nyarán / Miszlai Gyula. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 61, [2] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 27.)
ISBN 978-963-9643-50-5 fűzött : 1600,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2937409]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A cinegekirály : válogatott elbeszélések / Móra Ferenc ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 62 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-624-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2939137]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2010.
Münz András (1941-)
   A dédi térdkalácsa : [és más tárgyi tévelygések] / Münz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-337-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2939276]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2010.
Murvai Tibor
   Legyen mindig egy dal! : dalok a Folkográfiának : Murvai Tibor dalszövegei. - [Orosháza] : Szerző, [2010]. - [28] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9047-8 fűzött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 2935022]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2010.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Verejték van a szobrokon : válogatott és újabb versek, 1976-2009 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2010. - 160, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2758-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934757]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2010.
Nagy Ildikó Noémi (1975-)
   Eggyétörve / Nagy Ildikó Noémi. - Budapest : Palatinus, 2010. - 89, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-073-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935199]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2010.
Nagy János (1934-)
   Számvetés : versek / Nagy János. - Szombathely : Nagy J., 2010. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9076-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2938300]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2010.
Németh Magda (1931-)
   Mélységből mélységbe : Németh László és családja, 1944-1945 / Németh Magda. - Budapest : Nap K., 2010. - 81 p. ; 20 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-9658-32-5 kötött : 2000,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - magyar irodalom - író - második világháború - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Németh_L.(0:82-94)
[AN 2935193]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2010.
Nyilasi Judit (1974-)
   Wan-Wan és a kacagóvirágok / Nyilasi Judit ; ill. Agócs Írisz. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 38, [2] p. : ill., színes ; 24x28 cm
ISBN 978-963-88811-8-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2934849]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2010.
Papp Zoltán (1944-)
   Írogató színész : hang- és egyéb játékok / Papp Zoltán ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Nap K., 2010. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-75-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2935423]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2010.
Pataki Éva (1954-)
   Ami elveszett : családregény / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2009. - 404, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-070-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934512]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa : hősköltemény négy énekben / Petőfi Sándor ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-630-9 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2939119]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz : elbeszélő költemény / Petőfi Sándor ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Mozaik diákkönyvtár, ISSN 2061-8980)
ISBN 978-963-697-626-2 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2939205]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2010.
Prohászka László Máté
   Mikor a fűrészgépek a madarak nyelvét kivágták : kilencvenkilenc vers / Prohászka László Máté. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-51-1 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935752]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2010.
Rácz Zsuzsa (1972-)
   Állítsátok meg Terézanyut! / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Ulpius-ház, 2010, cop. 2002. - 287, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-376-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2936678]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2010.
   Radnóti Miklós: Hetedik ecloga. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 231 p. : ill. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-63-9 kötött : 2500,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944). Hetedik ecloga
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511-14 *** 894.511(092)Radnóti_M. *** 82.01
[AN 2935584]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2010.
Rédey Tamás (1952-)
   Első verseim / Rédey Tamás. - Budapest : [Rédey T.], 2010. - 40 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-9263-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2938673]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2010.
Reisinger Attila (1947-)
   Cser sógor / Reisinger Attila. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 89 p. ; 18 cm. - (Kronosz könyvek, ISSN 1219-1477 ; 21.)
ISBN 978-963-9643-49-9 fűzött : 1590,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2936124]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2010.
Röhrig Géza (1967-)
   Honvágy / Röhrig Géza. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., cop. 2010. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9512-57-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2939070]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2010.
Saáry Éva (1929-)
   Olajtornyok az Egyenlítő alatt : afrikai emlékeimből / Saáry Éva. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-48-1 fűzött : 1950,- Ft
Afrika - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.6(0:82-94)
[AN 2935740]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2010.
Sajó László (1956-)
   Fényre sötétedő / Sajó László. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 173 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 1.)
ISBN 978-963-236-269-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2938069]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2010.
Spiró György (1946-)
   Koccanás / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2010. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-183-2 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2934418]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2010.
Szabó Györgyi
   Életre kel a Tarka Rét / Szabó Györgyi ; [ill. Halász-Géczi Ágnes]. - Diósd : Magánkiad., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9380-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2936329]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2010.
Szabó László Dezső (1937-)
   Tűz az éjben, tűz a szívben : válogatott versek, 1947-2010 / Szabó László Dezső. - [Budapest] : Szabó L. D., cop. 2010. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9329-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935080]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2010.
Szabó T. Anna (1972-)
   Villany / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2010. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2756-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934336]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2010.
   Száll a széllel : válogatás a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak írásaiból / [szerk. Kővári Éva, Kedei Anna és Muzserák Dávid]. - [Budapest] : General Press, 2010. - 63 p. ; 15 cm
Kötött
amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2936238]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2010.
Szentmártoni János (1975-)
   Ballada hétköznapi díszletekkel : válogatott és új versek, 1992-2010 / Szentmártoni János ; [... Kirják Miklós akvarelljeivel ...]. - [Budapest] : Stádium, 2010. - 261 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9156-36-4 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935560]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2010.
Szepesi Attila (1942-)
   A fülemüle kertje / Szepesi Attila ; [Lacza Márta rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 61, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 40.)
ISBN 978-963-9643-48-2 fűzött : 1290,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2936203]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2010.
Szilasi László (1964-)
   Szentek hárfája / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2010. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2768-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934711]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2010.
Szily László
   Kitolás 2 : kisgyerekkalauz fiatal apáknak egytől ötéves korig / Szily László. - Budapest : Konkrét Kv., [2010], cop. 2007. - 325 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-34-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - blog
894.511-7
[AN 2940356]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2010.
Szokolay Zoltán (1956-)
   Betiltható bonctechnika : válogatott versek, 1970-2010 / Szokolay Zoltán. - [Budapest] : Írmag Kvkuckó, [2010]. - 289 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88894-0-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935552]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2010.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Levelek egy barátnőmhöz / Szomory Dezső ; [az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2010. - 411 p. : ill. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 5.)
ISBN 978-963-9512-58-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2936841]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2010.
Szvoren Edina (1974-)
   Pertu : elbeszélések / Szvoren Edina. - Budapest : Palatinus, 2010. - 245, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-074-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935421]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2010.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A test imádása ; India / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2010. - 152, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2735-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934762]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2010.
Takáts Gyula (1911-2008)
   Takáts Gyula válogatott versei / Oláh János válogatása. - Budapest : M. Napló, 2010. - 231, [6] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9961-11-1 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935496]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2010.
Tandori Dezső (1938-)
   Úgy nincs, ahogy van / Tandori Dezső. - Budapest : Scolar, 2010. - 286 p. : ill. ; 21 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-155-9 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934719]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2010.
Tasnádi István (1970-)
   Fédra fitnesz : verses drámák / Tasnádi István. - Budapest : Palatinus, 2010. - 249 p. ; 19 cm
Tart.: FinitoÞ; TranzitÞ; Fédra fitneszÞ; Kupidó
ISBN 978-963-274-069-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2935491]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2010.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Ház a sziklák alatt ; Aki házasodik : elbeszélések / Tatay Sándor ; A leghosszabb film. - Budapest : Nap K., 2010. - 91 p. ; 20 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-9658-34-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935264]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2010.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 107, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-346-375-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2940471]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2010.
Tokaji Ferenc (1957-)
   Emberségünk mértéke : zarándokúton Fatimától Santiagóig / Tokaji Ferenc. - Budapest : Unicus, 2010. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Buen camino ; 2.)
ISBN 978-963-87593-8-2 fűzött : 2400,- Ft
Portugália - Spanyolország - Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - útleírás
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2934778]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Korinthoszi szerelem / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 176, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-079-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2934991]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2010.
Tornai Helga
   Szerelem made in Italy / Tornai Helga ; [Sajdik Ferenc ill.]. - Budapest : Móra, 2010. - 230 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8779-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2935457]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2010.
Tóth Éva (1939-)
   Róza-kert / Tóth Éva ; [Lacza Márta rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 60, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 39.)
ISBN 978-963-9643-41-3 fűzött : 1290,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2936206]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2010.
Tóth Gyula, Sz
   Tanári notesz 4 : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2009 : teremtő találkozások. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 218 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9908-80-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2937902]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2010.
Ungár Róbert (1935-2009)
   Mende-mondalák : elbeszélések, aforizmák, versek, szójátékok az életről, a halálról és egyéb apróságokról / Ungár Róbert. Gyökerek / Lián Contente. - Budapest : 3BT, 2010. - 177 p. ; 19 cm
Gerinccím: Mende-mondolatok
ISBN 978-963-9864-09-2 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2936177]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2010.
Vancza János (1941-)
   Adjátok vissza a fényt! : válogatott versek / Vancza János ; [ill. Vancza András]. - Tokaj : [Vancza J.], 2010. - 220 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8901-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2935908]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2010.
Vass Tibor (1968-)
   Semmi szín alant / Vass Tibor. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2010. - 141, [2] p. ; 20 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 6.)
ISBN 978-963-88452-5-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2935956]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2010.
Vass Virág
   Franciadrazsé / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-330-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2935223]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2010.
Veress Miklós (1942-)
   Csodák és micsodákok / Veress Miklós ; [Lacza Márta rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 60, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 41.)
ISBN 978-963-9643-51-2 fűzött : 1290,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2936212]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2010.
Vermes Éva (1939-)
   Szkutarimámor : tizenegy ősz az Almádi Zorbával a Peloponnészoszon / Vermes Éva ; [... ill. Veszeli Lajos]. - Veszprém : Vár Ucca Műhely [Szerk.], 2010. - 123, [4] p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9105-65-2 fűzött : 1500,- Ft
Görögország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.495(0:82-992)
[AN 2938374]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2010.
vészabónoémi (1968-)
   Ajándék neked / vészabónoémi. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 62 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-09-6452-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934214]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2010.
Viczián Sándor
   Emlékek teraszán : versek / Viczián Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-78-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2936135]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2010.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / H. Vidra Gabriella. - Sopron : Novum, 2008-. - 22 cm
A 2. kötetet kiad. a Hungarovox Kiadó
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2773157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A labirintus titka. - 2010. - 329 p.
ISBN 978-963-9908-72-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2937358] MARC

ANSEL
UTF-87329 /2010.
Zalán Tibor (1954-)
   Göncölszekér : kisprózák / Zalán Tibor. - Budapest : Palatinus, 2010. - 190 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-075-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2935425]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7330 /2010.
Árvai Borbála
   Blanca nieves y los siete enanitos / Borbála Árvai. - Budapest : Csimota, 2009. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9768-20-8 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1) *** 73/76(439)(092)Árvai_B.
[AN 2935979]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2010. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-963-9727-99-1 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2940623]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2010.
Bauernhof (magyar)
   Háziállatok. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2010. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Tapintós felfedező)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-029-8 kötött : 1770,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2937345]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2010.
Child, Lauren (1967-)
I am not sleepy and I will not go to bed (magyar)
   Nem vagyok álmos, és nem akarok lefeküdni! : főszerepben Charlie és Lola / Lauren Child ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2010. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9768-14-7 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2936783]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2010.
Child, Lauren (1967-)
I will never not ever eat a tomato (magyar)
   Sohadesoha nem eszem paradicsomot : főszerepben Charlie és Lola / Lauren Child ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2010. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9768-24-6 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2936758]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2010.
Dölling, Andrea
Mein Magnetbuch - Anziehspass (magyar)
   Mágneskönyv : öltöztető : 24 képmágnessel / [ill. Andrea Dölling]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x24 cm + 24 mell.
ISBN 978-963-9845-72-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2938071]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2010.
Haustiere (magyar)
   Hobbiállatok. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2010. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Tapintós felfedező)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-030-4 kötött : 1770,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2937436]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2010.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Schneewittchen und die sieben Zwerge / Tibor Kárpáti. - Budapest : Csimota, 2009. - [20] p. : ill., részben színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9768-17-8 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1) *** 73/76(439)(092)Kárpáti_T.
[AN 2935944]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2010.
Krickel-krakel Buch (magyar)
   Irkafirka 3 : játékos képrejtvények / [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, cop. 2010. - [80] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-643-208-9 fűzött : 1200,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2937313]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2010.
Makhult Gabriella (1981-)
   Blanche neige et les sept nains / [Gabriella Makhult]. - Budapest : Csimota, 2009. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9768-19-2 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1) *** 73/76(439)(092)Makhult_G.
[AN 2935961]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2010.
Papp Kata (1976-)
   Belosnežka i sem' gnomov / [Pap Kata]. - Budapešt : Csimota, 2009. - [20] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9768-16-1 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1) *** 73/76(439)(092)Papp_K.
[AN 2935967]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2010.
Schmidt, Petra
Mein Magnetbuch - im Zoo (magyar)
   Mágneskönyv : állatkert : 16 képmágnessel / [ill. Petra Schmidt]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x24 cm + 16 mell.
ISBN 978-963-9845-71-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2938081]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7342 /2010.
The dark tower: the gunslinger born (magyar)
   A setét torony : a harcos születése / Stephen King [alapján] ; cselekmény ... Robin Furth ; rajz. ... Jae Lee és Richard Isanove ; [szövegkönyv Peter David] ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2010. - 196, [44] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-266-152-0 fűzött : 3900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2935323]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2010.
Eötvös Ösztöndíjas Konferencia (2009) (Budapest)
   Eötvös Konferencia, 2009 : a kötet a Balassi Intézetben 2009. szeptember 30-án rendezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett, írásbeli változatait tartalmazza / [szerk. Kurucz György, Urbán Balázs] ; [rend., közread. a] Magyar Ösztöndíj Bizottság. - Budapest : MÖB, 2010. - 137 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88739-0-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2937236]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2010.
Himaruya Hidekaz (1985-)
Hetalia : axis powers (magyar)
   Hetalia : tengelyhatalmak / Himaruya Hidekaz ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - [Budapest] : Goodinvest, [2010]. - 133 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-27-5 fűzött : 2200,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2936049]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2010.
Lakatos István
   Lencsilány / Lakatos István. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - [51] p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-310-005-9 kötött : 2680,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2935026]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2010.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes : selections (magyar)
   Kázmér és Huba : gyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A vérszomjas hómutánsok támadása. - 2010. - 127 p.
ISBN 978-963-9998-04-9 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2937268] MARC

ANSEL
UTF-87347 /2010.
Yi Yŏng-yu
   Annyira király vagy! / Li Jong-Hi ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2009-. - ill., részben színes ; 20 cm
A ford. a "You are so cool" (New York, N.Y. : Yen Press, 2007-) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2850551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2010. - [4] t., [186] p.
ISBN 978-963-9998-02-5 fűzött : 2150,- Ft
[AN 2937955] MARC

ANSEL
UTF-87348 /2010.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11(519)
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2010. - [188] p.
ISBN 978-963-9998-01-8 fűzött : 2150,- Ft
[AN 2936125] MARC

ANSEL
UTF-87349 /2010.
Zograf, Aleksandar (1963-)
Polovni svet (magyar)
   Elhasznált világ / Aleksandar Zograf ; [ford. Halmos Ádám]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-310-011-0 fűzött : 2680,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2934858]
MARC

ANSEL
UTF-8