MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/07/16 09:57:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7350 /2010.
   Hallgatók a kutatásban : tudományos előadássorozat : ELTE Lágymányosi campus, 2010. május 8. / [szerk. Szenes Áron]. - [Budapest] : ELTE, [2010]. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 082 *** 378.184
[AN 2943273]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2010.
   A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 50 éve Miskolcon : jubileumi évkönyv, 1959-2009 / [szerkbiz. Tihanyi László et al.]. - Miskolc : ME MFK, 2010. - 132 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-926-8 fűzött
Miskolci Egyetem. Műszaki Földtudományi Kar
Miskolc - földtudomány - egyetem - kutatóintézet
061.6(439-2Miskolc) *** 378.655(439-2Miskolc).096
[AN 2942634]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7352 /2010.
   Comparative media systems : European and global perspectives / ed. by Bogusława Dobek-Ostrowska [et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - XIV, 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-54-8 kötött
tömegtájékoztatási eszköz
791.9.096/.097(100)
[AN 2943535]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7353 /2010.
Frissell, Bob (1943-)
You are a spiritual being having a human experience (magyar)
   Pólusváltás III : prófécia és lehetőség, 2012 : szellemi lények vagyunk, emberi tapasztalattal... / [Bob Frissell] ; [ford. Ladinszki Barbara]. - [Budapest] : Danvantara, cop. 2010. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-09-1 fűzött2750,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2945188]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2010.
Gienger, Michael
Wassersteine (magyar)
   Kristályvíz : a kristályvízkészítés kézikönyve: 100 kristály hatása és felhasználása / Michael Gienger, Joachim Goebel ; [ford. ... Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2010. - 89 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-78-1 fűzött : 1450,- Ft
ezoterika - kristály - ásvány - ivóvíz
133.25 *** 548 *** 549 *** 614.777
[AN 2941599]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2010.
Nelles, Wilfried (1948-)
Das Leben hat keinen Rückwärtsgang (magyar)
   Az életben nincs visszaút : a tudat evolúciója, a spirituális fejlődés és a családállítás / Wilfried Nelles ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 254 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-060-4 fűzött : 2600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2945454]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2010.
   Tarot dióhéjban : útmutató a marseille-i és az egyiptomi tarot-hoz / [összeáll. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2010. - 123 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-84-2 fűzött : 1900,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 2941479]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2010.
Váradi Tibor
   Az evangéliumok spirituális értelmezése / Váradi Tibor ; [a kislexikont összeáll. Kőhegyi Attila] ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2010-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-87828-8-5
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
ezoterika - bibliamagyarázat
133.25 *** 226.07
[AN 2953232]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében : 8 előadás : Budapest, 1999. október 8 - 2000. május 5. - 3. átd. kiad. - 2010. - 155, [2] p.
A címoldalon a megjelenési év: 2002
ISBN 978-963-88913-0-3 kötött : 2000,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
ezoterika
133.25 *** 226.3.07
[AN 2953247] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7358 /2010.
   Civil tudásbázis fejlesztés folyóink jövőjéért / [kiad. a Duna Környezetvédelmi Fórum]. - Baja : Duna Környezetvédelmi Fórum, 2010-. - 24 cm
társadalmi ökológia - vízvédelem - vízkészlet - vízgazdálkodás
504.03 *** 504.45.06 *** 556.18
[AN 2942276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 52 p.
Írta Pump Judit
ISBN 978-963-06-9349-3 fűzött
[AN 2942306] MARC

ANSEL
UTF-87359 /2010.
   Erdei kincseskönyv : a Mecseki Erdészeti Zrt. területén és vonzáskörzetében található természeti értékek és kultúrtörténeti emlékek / [szerk. Turós László] ; [közread. a] Mecseki Erdészeti Zrt. - 2. kiad. - Pécs : Mecseki Erdészeti Zrt., 2010. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
Baranya megye - Mecsek - természeti környezet - emlékmű - erdészet
502(439.127) *** 725.94(439.127) *** 630(439.127) *** 061.5(439.127)
[AN 2954062]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2010.
Groovie, Annie
Léon et l'environnement (magyar)
   Leon és a környezetvédelem / Annie Groovie ; [ford. Lackfi János]. - Budapest : Csimota, 2010. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9768-26-0 fűzött : 2250,- Ft
környezetvédelem - gyermekkönyv
504.03(02.053.2)
[AN 2943457]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2010.
   Madárdal tanösvény : Dinnyés / [szerk. Futó János, Kézdy Pál]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2010. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 10.)
ISBN 978-963-88013-5-7 fűzött
Dinnyési fertő természetvédelmi terület - természeti környezet - természetvédelmi terület - tanösvény - természetjárás
502(439-2Dinnyés) *** 796.5(439-2Dinnyés) *** 502.4(439Dinnyési_fertő)
[AN 2943131]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7362 /2010.
Czédli Gábor (1953-)
   Boole-függvények / Czédli Gábor. - 2. kiad. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Polygon, 2009. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Bibliogr.: p. 113.
Fűzött
Boole-algebra - információelmélet
512.563 *** 519.72
[AN 2951781]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2010.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 17. utánny. - Budapest : Műszaki K., cop. 2010. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3037-4 fűzött
valószínűség-számítás - példatár
519.21(076)
[AN 2951655]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7364 /2010.
Zsiros László Róbert (1981-)
   A levegő ereje / Zsiros László Róbert. - Budapest : Cser K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-151-8 fűzött : 1995,- Ft
fizika - levegő - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 533.03(02.053.2)
[AN 2944663]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2010.
Zsiros László Róbert (1981-)
   Vizes kísérletek / Zsiros László Róbert. - Budapest : Cser K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-150-1 fűzött : 1995,- Ft
fizika - folyadékok fizikája - kísérlet - víz - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 546.212 *** 556.113 *** 532.03(02.053.2)
[AN 2942207]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7366 /2010.
Gallori, Enzo
Atlante illustrato di genetica (magyar)
   Genetika : képes enciklopédia : [az élet kémiai alapjai, az evolúció törvényei, a jövő nagy reményei és aggodalmai] / Enzo Gallori ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 231 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. [232].
ISBN 978-963-09-6143-1 fűzött : 5990,- Ft
genetika
575
[AN 2943689]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2010.
Kuti Vilma (1930-)
   Egészségvédelem - másképpen : életünk és a magnézium / Kuti Vilma. - Budapest : Anonymus, 2010. - 119 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7280-16-0 fűzött : 1400,- Ft
táplálkozástudomány - magnézium - nyomelem
577.118 *** 546.46 *** 612.015.31
[AN 2943121]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2010.
Popper Péter (1933-2010)
   Egymásra nézve.. : társaink a tengerimalacoktól a csimpánzokig / Popper Péter, Csányi Vilmos, Persányi Miklós. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 158 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-095-4 fűzött : 1150,- Ft
állat-ember kapcsolat - hobbiállat
591.557.2 *** 636.045
[AN 2945307]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7369 /2010.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Die Psychologie des Geldes (magyar)
   A pénz pszichológiája / Ruediger Dahlke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-061-1 kötött : 2990,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 2941884]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2010.
Fox, Michael W. (1937-)
The healing touch for cats (magyar)
   Macskamasszázs : a gyógyító érintés / Michael W. Fox ; [ford. Gondos László] ; [az illusztrációkat kész. Kőhalmi Adél]. - Budapest : Totem, [2010]. - 237 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-401-3 fűzött : 1995,- Ft
macskatenyésztés - masszázs
615.82 *** 636.8
[AN 2945570]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2010.
Kovácsné Török Zsuzsanna
   Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére / Kovácsné Török Zsuzsanna. - Budapest : Oriold, 2010. - 118 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 95-107.
ISBN 978-963-9771-36-9 fűzött
nők egészsége - gyermekágyi kórtan - anyaság - depresszió
618.7 *** 159.922.1-055.26 *** 616.895.4-055.26
[AN 2943613]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2010.
Magyar Élettani Társaság. Vándorgyűlés (74.) (2010) (Szeged)
   A Magyar Élettani Társaság (MÉT) LXXIV. vándorgyűlése és a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) II. közös tudományos konferenciája : Szeged, 2010. június 16-18. : program, az előadások és poszterbemutatások összefoglalásai. - [Szeged] : [SZTE ÁOK], [2010]. - 194 p. ; 22 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
élettan - konferencia-kiadvány
612 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2942497]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2010.
Majoros Mirella
   Legyetek nők, ha tudtok : a szerelem misztérium, a szex-szenvedély is az / Majoros Mirella ; Mario Lomarto ill. - Pécs : Lomart, 2010. - 132 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9632-18-9 fűzött
nemek lélektana - nő - életvezetés - szexuálpszichológia
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 2940684]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2010.
McKenna, Paul (1963-)
I can make you sleep (magyar)
   Aludj jól! / Paul McKenna ; [ill. Gillian Blease] ; [ford. Pheby Krisztina]. - Budapest : Hangoskönyv K., 2010. - 189 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Hangos terápia)
A mellékletben szereplő előadó Solténszky Tibor
ISBN 978-963-9774-18-6 fűzött : 2990,- Ft
alvászavar - auditív dokumentum
616.8-009.836
[AN 2945481]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2010.
Miessner, Wolfgang
Richtig trainieren im Fitness-Studio (magyar)
   Edzés gépeken / Wolfgang Miessner ; [ford. Galotti Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-128-0 fűzött : 2995,- Ft
fitnesz
613.71 *** 796.015
[AN 2954993]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2010.
Pap Orsolya (1969-)
   Lúgosítás jóízűen : az egészség és a tökéletes testsúly elérésének titkai / Pap Orsolya. - Orosháza : Auretiel Bt., 2010. - 312 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-06-9433-9 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 2943830]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2010.
Piontelli, Alessandra (1945-)
From fetus to child (magyar)
   A magzattól a gyermekig : magzatmegfigyelési és pszichoanalitikus tanulmány / Alessandra Piontelli ; [ford. Horváth Krisztina]. - Budapest : Oriold, [2010]. - 283 p. ; 21 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 265-278.
ISBN 978-963-9771-37-6 fűzött
terhesség - csecsemőgondozás - pszichoanalízis
618.2 *** 159.964.2 *** 613.95
[AN 2943810]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2010.
Potó István
   Álmok kézikönyve : A - Z / Potó, Lévai. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-060-5 fűzött
álmoskönyv
159.963.3 *** 398.7
[AN 2945600]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2010.
Raphael-Leff, Joan
Pregnancy (magyar)
   Másállapot : a várandósság pszichológiája / Joan Raphael-Leff ; [ford. Horváth Krisztina] ; [az utószót írta Müller Zsófia]. - Budapest : Háttér, cop. 2010. - 397 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 373-381.
ISBN 978-963-9365-92-6 fűzött : 2990,- Ft
terhesség - lélektan - nők egészsége - anya - szülő-gyermek kapcsolat
618.2 *** 613.99 *** 159.922.1-055.2
[AN 2940856]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2010.
Tóth Gábor (1974-)
   Ne veszítsd el a csontjaidat! : forradalmian új hírek a csontritkulás megelőzéséről és leküzdéséről / Tóth Gábor. - 6. kiad. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet K., 2010. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudomány és életmód)
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-217-925-0 fűzött
életvezetés - egészséges életmód - csontritkulás
616.71-007.234 *** 613.865 *** 613
[AN 2954151]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2010.
Vágó Csaba
   Ismerd meg önmagad! : tesztkönyv nőknek / Vágó Csaba. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-028-5 fűzött
önismeret - nő - teszt
613.865-055.2
[AN 2945592]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2010.
   Vérzékenység és thromboembolia a szülészeti és nőgyógyászati gyakorlatban / szerk. Rákóczi István. - Budapest : Oriold, cop. 2010. - X, 455 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-38-3 fűzött
terhesség - vérzékenység - trombózis
618.3 *** 616-005.6/.7 *** 616.151.5
[AN 2942107]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7383 /2010.
Kovalcsik Géza
   MS Project 2007 / Kovalcsik Géza. - Budapest : Computerbooks, 2010. - 427 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-618-361-5 fűzött : 5300,- Ft
program - projektmenedzsment - elektronikus dokumentum
519.688MS_Project_2007 *** 65.012.4
[AN 2942377]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 3 InDesign [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.70 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76194. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-508-8
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2943759]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 3 InDesign haladóknak [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.37 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76193. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 963-7062-47-5)
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2943727]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 InDesign [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.27 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76192. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-517-0
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2943690]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 InDesign haladóknak [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.58 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76188. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-519-4
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2943587]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe InDesign CS2 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.61 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76189. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-606-558-6
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2943647]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe InDesign CS2 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.39 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76191. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-47-5
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2943667]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7390 /2010.
Gárdus Zoltán (1957-)
   Digitális kapuáramkörök szimulációja / Gárdus Zoltán ; [közread. a] Miskolci Egyetem Automatizálási Tanszék. - Miskolc : Bíbor, 2010. - 55 p. : ill. ; 26 cm + CD-R
ISBN 978-963-9634-21-3 fűzött
logikai áramkör - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
621.3.049(075.8)
[AN 2944533]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7391 /2010.
   KRESZ, 2010 / [graf. Bun Zsófia]. - [Budapest] : Voláncom Kft., [2010]. - 160 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-9308-0 fűzött : 1150,- Ft
közlekedési szabály
656.1.05
[AN 2942159]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7392 /2010.
Fassmann, Natalie
Der Naschbalkon (magyar)
   Konyhakert az erkélyen / Natalie Fassmann ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-140-2 fűzött : 2495,- Ft
konyhakertészet - erkély
635 *** 643.57
[AN 2954959]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2010.
Herriot, James (1916-1995)
Every living thing (magyar)
   Minden élő az ég alatt / James Herriot ; [ford. Majsai Erzsébet ..., Szentmiklósi Tamás ...]. - 3. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 435 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-695-5 fűzött : 2490,- Ft
állatorvostan - memoár
619(0:82-94)
[AN 2941357]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2010.
Himmelhuber, Peter
Der immergrüne Garten (magyar)
   Örökzöld kert / Peter Himmelhuber ; [ford. Gyenge László]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-141-9 fűzött : 2495,- Ft
kertészet - örökzöld
635.051.8 *** 712.3/.7 *** 635.9
[AN 2954946]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2010.
Knebel, Christina
Zwiebelblumen (magyar)
   Hagymás virágok / Christina Knebel ; [ford. Tömpe Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-139-6 fűzött : 2495,- Ft
liliomvirágú - virág
635.9
[AN 2954870]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2010.
Löbbing, Christoph
Pferdehaltung in Zahlen (magyar)
   Lótartók könyve / Christoph Löbbing ; [ford. Bajcsy Árpád Csaba]. - Budapest : Mezőgazda, [2010]. - 127 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 16.)
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-963-286-531-7 kötött
állattartás - lótenyésztés
636.1.08
[AN 2943511]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2010.
   Pálinkafőzés / szerk. Békési Zoltán, Pándi Ferenc. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2005. - 213 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-286-560-7 fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 2941829]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2010.
Sator, Günther
Feng Shui - harmonisches Wohnen mit Pflanzen (magyar)
   Feng shui : harmónia szobanövényekkel / Günther Sator ; ... Heidemarie Vignati ... illusztrációjával ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 144 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-684-207-8 kötött
feng shui - szobanövény - lakáskultúra
635.91 *** 133.25 *** 643/645
[AN 2950268]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2010.
Venetianer Pál (1935-)
   Génmódosított növények : mire jók? / Venetianer Pál. - Budapest : Typotex, 2010. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-153-1 fűzött : 2200,- Ft
növénynemesítés - géntechnika - növénygenetika
631.52 *** 575.08
[AN 2940504]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7400 /2010.
Bártfai László
   155 bögrés sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2010], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-451-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2949409]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2010.
Bártfai László
   155 egytálétel. - [Kaposvár] : Holló, [2010], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-452-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2950190]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2010.
Bártfai László
   155 étel kemencében / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2010], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-518-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2949426]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2010.
Bártfai László
   155 muffin / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2010], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-450-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2949418]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2010.
Bártfai László
   155 régi étek / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2010], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-432-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2949422]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2010.
Bártfai László
   Befőttek, házi szörpök, lekvárok és savanyúságok / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-004-9 fűzött
befőtt - üdítőital - savanyúság - konzerválás - szakácskönyv
641.87:663.81 *** 641.83(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 2945157]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2010.
Dunai Anita
   Mit kezdjek a hajammal? : bevezetés a hajápolás és a frizurakészítés alapjaiba : 8 éven felüli lányoknak / Dunai Anita, Bencze Blanka ; [fotó Kovács Kata]. - [Budapest] : Park, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-530-874-3 kötött : 2500,- Ft
hajviselet - ifjúsági könyv
646.72(02.053.2)
[AN 2940066]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2010.
Eggers, Volker
Kühlschranktorten, die aus der Kälte kommen (magyar)
   Torták a hűtőből sütés nélkül : a marcipántortától az őszibarackos túrótortáig / írta Volker Eggers ; fotók Kai Mewes ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-252-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2949396]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2010.
   Európai ízutazás. - Budapest : Tupperware, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
Európa - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 2943344]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2010.
Harich, Ellen A.
Brotbackautomat (magyar)
   Kenyérsütés géppel : mindig friss kenyér és pékáru / szerző Ellen A. Harich ; fotós Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-293-2 fűzött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2950203]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2010.
Heisch, Annette
Grillen (magyar)
   Barbecue : grillezés a kertben : mindenki forrón szereti... / szerző Annette Heisch ; fotók Brigitte Sauer ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-146-2 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 2949403]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2010.
Kittler, Martina
Vielfalt aus dem Wok (magyar)
   Változatos wok : ínycsiklandó fogások minden napra / a szerző Martina Kittler ; fotós Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-209-4 fűzött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2949401]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2010.
Lajos Mari (1943-)
   99 zöldségtál 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. átd. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2010, cop. 2002. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-500-863-4 kötött : 2600,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 2941733]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2010.
Mautner Zsófia
   Chili & vanília : szakácskönyv / Mautner Zsófia. - Budapest : Kulinária, [2010], cop. 2009. - 191 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9905-10-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv - blog
641.55(083.12)
[AN 2954030]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2010.
Takács Erika
   Horgász ABC : [a horgászat nagy arcképcsarnoka] / Szabó Péter. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2010. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-25-7 fűzött
Magyarország - horgászat - hal - útmutató - ételrecept
641.55(083.12):637.56 *** 799.1(439)(036)
[AN 2944832]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2010.
Varga Gábor
   Gourmandia : a legjobb házias és mesteri cukrászreceptek / Varga Gábor ; [étel- és helyszínfotók Wlcsek András]. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 252, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9974-16-6 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2940627]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7416 /2010.
Kendrick, Stephen
The love dare (magyar)
   Merj szeretni! / Stephen & Alex Kendrick Lawrence Kimbrough-val ; [közread. az] Immanuel. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2010. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88098-8-9 fűzött : 2490,- Ft
szeretet - házasság
177.61 *** 265.5
[AN 2941305]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2010.
   Mások férjével.. : a házasságtörés pszichológiája / Bácskai Júlia [et al.]. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 189 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-099-2 fűzött : 1150,- Ft
házasságtörés
176.6
[AN 2945418]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7418 /2010.
Bash, Margaret Ann
Shh! Don't be conspicuous (magyar)
   Psszt! Csak semmi feltűnés! : Margaret Ann Bash önéletrajza : 30 év missziói munka a kommunista Európában / [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2010. - 341 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9390-66-9 fűzött
Bash, Margaret Ann
Kelet-Európa - Egyesült Államok - misszionárius - misszió - szocialista rendszer - memoár
266(73)(092)(0:82-94) *** 266.2(4-11)"196/200"
[AN 2940923]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2010.
Bolberitz Pál (1941-)
   Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 230 p. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 9.)
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-20-3 * kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9262-20-3)
hit - tudomány - vallás - interjú
215(047.53)
[AN 2939471]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2010.
   Henok könyvei / szerk. Fröhlich Ida, Dobos Károly Dániel ; ford. Dobos Károly Dániel, Fröhlich Ida, Hollós Attila. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2009. - 303 p. ; 24 cm. - (Ószövetségi apokrifek, ISSN 2061-6783 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-80-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9206-9)
Biblia. Ószövetség
Biblia. Apokrifek
229.913.1
[AN 2940161]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2010.
   A keleti keresztény liturgiában felragyogó élő evangélium / összeáll. és vál. Verdes Sándor. - Budapest : Zöld-S Studio, 2010. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87408-6-1 fűzött : 1600,- Ft
ortodox egyház - egyházi szertartás - egyházi év
264-041 *** 281.9
[AN 2943831]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2010.
Kerekes Szabolcs
   Mátrix közösség : ahol a születő kor istenkeresői ottonra találnak / Kerekes Szabolcs ; [ill. Kasza Julianna]. - Budapest : Harmat, 2010. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-040-2 fűzött
vallásos irodalom - megtérés
244 *** 248.152
[AN 2940876]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2010.
Korán (magyar)
   A Korán. - [Budapest] : [Serdián], cop. 2010. - 422, [3] p. ; 20 cm
Ford. Serdián Miklós György
ISBN 978-963-9431-76-8 kötött : 5400,- Ft
Korán
297.18
[AN 2942917]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2010.
Maczák Ibolya (1978-)
   Elorzott szavak : szövegalkotás 17-18. századi prédikációkban / Maczák Ibolya. - [Szigetmonostor] : WZ Kv., [2010]. - 201 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-195. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87877-6-7 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - szövegtan - 17. század - 18. század - prédikáció
252(439)"16/17" *** 801.73 *** 82.08
[AN 2941342]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2010.
Németh Pál (1953-)
   Az iszlám / Németh Pál. - Budapest : Gondolat, 2010. - 191 p. ; 19 cm. - (Vallásközi párbeszéd, ISSN 2061-9006)
Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 978-963-693-058-5 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - iszlám - keletkutatás
297 *** 910.4(5)(=945.11)(092)
[AN 2940958]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2010.
   Pázmány Péter és egyeteme / szerk. Kránitz Mihály, Maczák Ibolya ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - [Budapest] : PPKE, 2010. - 103 p., XVI t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-81-6 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - egyháztörténet - 16. század - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P. *** 282(439)"16"
[AN 2939728]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2010.
   Reformátusok a kegyelem trónusánál : a magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei / szerk. Fekete Károly. - Budapest : Kálvin, 2010. - 43 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-158-0 fűzött
református egyház - istentisztelet
284.2 *** 264
[AN 2943822]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2010.
Ruppert, Fidelis
Christus im Bruder (magyar)
   Krisztus a testvérben : a felebarát és az ellenség szeretete bencés szellemben / Fidelis Ruppert, Anselm Grün. - 2. jav. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 76 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 3.)
ISBN 978-963-9226-98-2 fűzött
bencések - szeretet - szabályzat
241.513.2 *** 271.1-4
[AN 2955025]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2010.
Szabó Ferenc (1931-)
   Prohászka Ottokár élete és műve, 1858-1927 / Szabó Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 342-351.
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-954-4)
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2955004]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2010.
   A Szent Pál évben a Nemzetek Apostolának görög katolikus egyházunkban való tiszteletéről 2009. május 7-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2009. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 21.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 9.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87809-8-0 fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - szent - 1. század
281.5.018.2 *** 264 *** 235.3(092)Pál
[AN 2943015]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2010.
Tatai István (1957-)
   Az Egyház és Izrael : korrelációs modellkeresés a posztholokauszt-teológiában : doktori disszertáció / Tatai István. - Budapest : Harmat : Kálvin : KMTI, [2010]. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Missziológiai tanulmányok, ISSN 1219-3232 ; 5.)
Bibliogr.: p. 288-299.
ISBN 978-963-288-029-7 fűzött
Izrael - keresztény egyház - teológia - holokauszt
261.1 *** 323.12(=924)(100) *** 28 *** 21
[AN 2941034]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7432 /2010.
Fenyves Katalin (1952-)
   Képzelt asszimiláció? : négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe / Fenyves Katalin. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 299 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-273.
ISBN 978-963-13-5922-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - zsidóság - identitás - asszimiláció - 19. század - századforduló
316.347(=924)(439)"18/191" *** 316.63(=924)
[AN 2939423]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2010.
Ford, Arielle
The soulmate secret (magyar)
   A lélektársad titka : teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! / Arielle Ford ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-065-9 kötött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - ezoterika
316.47 *** 159.922.1 *** 133.25
[AN 2942245]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2010.
   Jelképtár / Hoppál Mihály [et al.] ; [rajz. Nagy András, Illés Anna, Somogyvári Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 344, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 329-344.
ISBN 978-963-227-220-7 kötött : 4490,- Ft
jelkép - lexikon
316.773:030 *** 398.3/.4:030 *** 930.85(100) *** 003.62:030
[AN 2941714]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2010.
   Nehéz sorsú asszonyok feketén fehéren : roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben : kutatási beszámoló / szerk. Kóczé Angéla ; [közread. az] MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2010. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-593-4 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - demográfia - cigányság - nő - 21. század - statisztikai adatközlés
316.347(=914.99)(439) *** 316.37-055.2(=914.99)(439) *** 331.5(439)"200"(083.41) *** 314(=914.99)(439)"200"(083.41)
[AN 2943286]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7436 /2010.
Fazekas Zsuzsa
   Mihály Hoppál : a bibliography of his works ; [publ. by the Európai Folklór Intézet]. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : EFI, 2010. - 26 p. ; 20 cm
Szerző Fazekas Zsuzsa. - Kieg. Hoppál Mihály
ISBN 978-963-88799-4-3 fűzött
Hoppál Mihály (1942-)
néprajz - magyar néprajz - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 39(=00) *** 012Hoppál_M.
[AN 2953094]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2010.
   Földön látszik, égen jár : ezeregy találós kérdés Baranyából / összeáll. és rendszerezte Lábadiné Kedves Klára ; [... gyűjt. Berze Nagy János, Lábadi Károly, Mándoki László] ; [Tóth István rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 155, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8795-3 kötött : 1890,- Ft
Baranya megye - találós kérdés - gyermekkönyv
398.6(=945.11)(439.127)(02.053.2)
[AN 2941827]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2010.
Groovie, Annie
Léon et les bonnes manières (magyar)
   Leon és az illemszabályok / Annie Groovie ; [ford. Lackfi János]. - Budapest : Csimota, 2010. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9768-25-3 fűzött : 2250,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 2943485]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2010.
Hoppál Mihály (1942-)
   Sámánok világa / Hoppál Mihály. - Budapest : Püski, 2010. - 342 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-331.
ISBN 978-963-302-028-9 kötött
néprajz - sámánizmus - urál-altaji népek
398.49(=941/=945) *** 398.49 *** 291.612
[AN 2942886]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2010.
Takács Erika
   Magyar mondák / Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2010. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-24-0 fűzött
magyar néprajz - magyar őstörténet - monda
398.223(=945.11)
[AN 2944423]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7441 /2010.
Csurka István (1934-)
   Dr. Utólag visszaemlékezése / Csurka István. - Budapest : Ady E. Sajtóalapítvány, 2010. - 120 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87862-3-4 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - politikus - ezredforduló - memoár - pamflet
32(439)(092)Csurka_I.(0:28-94)
[AN 2944639]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2010.
Kemény István (1925-2008)
   ...és a 49 méteres rövidhullámon : Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban, 1980-1990 / [vál. és szerk. Dávid János et al.] ; [a jegyzeteket kész. Kőszeg Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2010. - 448 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-276-057-5 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - belpolitika - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - rádióműsorszám
323(439)"198/199" *** 791.9.096
[AN 2940131]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2010.
Rosenfeld, Alvin H. (1938-)
A double dying (magyar)
   Kettős halál : elmélkedések a holokausztirodalomról / Alvin H. Rosenfeld ; [ford. Peremiczky Szilvia]. - Budapest : Gondolat, 2010. - 323 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 309-323.
ISBN 978-963-693-063-9 fűzött : 2690,- Ft
holokauszt - irodalomelmélet - világirodalom története - 1945 utáni időszak - ezredforduló
323.12(=924)(4)"1939/1945" *** 82.01 *** 82(091)"194/200"
[AN 2940866]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2010.
Takács Erika
   Híres magyarok arcképcsarnoka / Kiss Enikő. - Budapest : Fix-Therm, [2010]. - 399 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9726-22-2 kötött
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - történelmi személy - politikus
32(439)(092) *** 943.9(092)
[AN 2945133]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7445 /2010.
Bajkán László
   Titkos Anglia : a szigetország rejtélyeinek nyomában / Bajkán László. - Debrecen : Lybrum, 2010. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-06-9367-7 kötött : 2980,- Ft
Nagy-Britannia - művelődéstörténet
930.85(410)
[AN 2942043]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2010.
   Biblia scripta : az Írás a középkorban : writing and scripture in the middle ages : [Pannonhalmi Főapátság ... 2010. március 21 - november 11. ...] : [Pécs, Művészetek és Irodalom Háza Martyn Ferenc Galéria ... 2011. január 10 - február 28. ...] / a kiállítás kurátora ... Dénesi Tamás]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2010]. - 57 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9053-84-7 fűzött
írástörténet - művelődéstörténet - kódexírás - középkor - kiállítási katalógus
930.272(4)"08/15" *** 003(100)(091) *** 930.85(4)"08/15" *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 2941474]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2010.
Cartledge, Bryan (1931-)
The will to survive (magyar)
   Megmaradni.. : a magyar történelem egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Officina, 2010. - 604 p., [48] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 573-584.
ISBN 978-963-9705-83-8 kötött : 7500,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2941607]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Erdélyi fejedelmek, magyar királyok / Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix-Therm, [2010]. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9726-23-9 kötött
Magyarország - Erdély - uralkodó - hadvezér
943.9(092) *** 355(439)(092)
[AN 2945101]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2010.
Csurka Dóra (1973-)
   Trianon / Csurka Dóra. - Budapest : Ady E. Sajtóalapítvány, 2010-. - 21 cm
magyar történelem - századforduló - első világháború - trianoni békeszerződés
943.9"191/1920"
[AN 2943941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az előzmények. - 2010. - 366 p.
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-87862-4-1 fűzött : 1950,- Ft
[AN 2944627] MARC

ANSEL
UTF-87450 /2010.
Gábor Eszter (1937-)
   Az Andrássy út körül / Gábor Eszter ; [közread.] ... Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : Osiris : BFL, 2010. - 504 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 478-483.
ISBN 978-963-276-053-7 kötött : 4980,- Ft
Budapest. 6. kerület - építészet - művelődéstörténet - helyismeret - album
930.85(439-2Bp.VI.) *** 908.439-2Bp.VI.(084.1) *** 72(439-2Bp.VI.)
[AN 2940751]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2010.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Ságvár öröksége / Gárdonyi Máté ; [kiad. Ságvár Község Önkormányzata]. - Ságvár : Önkormányzat, 2010. - 147 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 978-963-06-9463-6 kötött
Ságvár - helytörténet - régészet
943.9-2Ságvár *** 904(439-2Ságvár)
[AN 2942393]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2010.
Grecia clásica (magyar)
   Ókori görögök / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Javos Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 4.)
ISBN 978-963-09-6094-6 kötött : 1590,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet
930.85(38)
[AN 2943626]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2010.
Makkay János (1933-)
   Árpád-házi Imre herceg rejtélyes halála / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2010. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 73.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88250-6-3 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Magyarország - történelmi személy - 11. század
943.9"10" *** 943.9(092)Imre_herceg
[AN 2941880]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2010.
Makkay János (1933-)
   Az Árpádok szent kelyhe és szent csészéje / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2010. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Tractata minuscula ; 69.)
Bibliogr.: p. 103-108.
ISBN 978-963-88250-5-6 fűzött
Árpád-ház
magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11) *** 943.9"08/12"
[AN 2941540]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2010.
Makkay János (1933-)
   Az Árpádok szent kürtjei és a meótiszi kürtünnep / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2009. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 68.)
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-963-88250-2-5 fűzött
Árpád-ház
magyar történelem - magyar őstörténet
943.9"08/12" *** 930.8(=945.11)
[AN 2903193]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2010.
Makkay János (1933-)
   Öntsünk tiszta vizet kagánok-Árpádok ivókürtjébe, óbort László király ezüst csészéjébe! / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2009. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 67.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88250-1-3 fűzött
magyar őstörténet - régészet
930.8(=945.11) *** 904
[AN 2904752]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2010.
Makkay János (1933-)
   Szvatopluk kivolta, hatalma, halála / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2009. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 72.)
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-963-88250-3-2 fűzött
Szvatopluk (Morvaország: fejedelem), I. (83?-894)
Morva Fejedelemség - uralkodó - 9. század
943.72(092)Szvatopluk
[AN 2941879]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2010.
Martines, Lauro
April blood (magyar)
   Firenze és a Mediciek : hatalom és összeesküvés a reneszánsz Itáliában / Lauro Martines ; [ford. Tóth Árpád]. - Budapest : General Press, [2010]. - 403 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 978-963-643-200-3 kötött : 3900,- Ft
Medici, Lorenzo de' (Toszkána: fejedelem), Il Magnifico (1449-1492)
Itália - Firenze - történelem - 15. század - reneszánsz - uralkodó
945-2Firenze"14" *** 945(092)Medici,_L.
[AN 2942017]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2010.
Nemere István (1944-)
   Báthory Erzsébet magánélete / Nemere István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 179, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-193-0 kötött : 2499,- Ft
Báthory Erzsébet (1560-1614)
Magyarország - történelmi személy - nő - 16. század - 17. század - életrajz
929(439)Báthory_E.
[AN 2942058]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2010.
Perger Gyula (1961-)
   A pusztulás képei : Dobos Vilmos felvételei Győr 1944-es bombázásairól / Perger Gyula. - Győr : Xántus Múz., 2010. - 359 p. : ill. ; 30 cm. - (A Xántus János Múzeum katalógusai, ISSN 0230-0354 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7207-40-2 fűzött
Győr - helytörténet - hadtörténet - bombázás - második világháború - fényképalbum
943.9-2Győr"1944/1945" *** 355.469.2(439-2Győr)"1944/1945"(084.12) *** 77.04(439)(092)Dobos_V.
[AN 2941915]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2010.
Varga Géza (1947-)
   Így írtok ti magyar őstörténetet / Varga Géza. - Budapest : Írástörténeti Kutint. : Nap Fiai Alapítvány : Szerző, 2010. - 339 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
Bibliogr.: p. 336-339.
ISBN 978-963-06-8877-2 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás - írástörténet - magyar őstörténet
930.8(=945.11) *** 809.451.1(089.3) *** 003(091)
[AN 2942338]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7462 /2010.
Ágh Attila (1941-)
   Vietnam, a felszálló sárkány országa / [írta Ágh Attila, Csák Erika, Varga Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 229, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6149-3 kötött : 4500,- Ft
Vietnam - helyismeret
908.597
[AN 2940194]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2010.
Erkel, Mahler és Liszt belvárosa (angol)
   The city of Erkel, Mahler and Liszt : the musical life of Andrássy Avenue: past and present / [ed. Anna Rajkó et al.] ; [transl. Melanie Smith, Ivett Sziva, László Puczkó] ; [publ. Hungarofest Nonprofit Ltd.]. - [Budapest] : Hungarofest Nonprofit Ltd., [2010]. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-88724-3-2 fűzött : 1500,- Ft
Erkel Ferenc (1810-1893)
Mahler, Gustav (1860-1911)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Budapest. 6. kerület - helyismeret - zenei élet - 19. század - 20. század - ezredforduló
908.439-2Bp.VI. *** 78.05(439-2Bp.)"187/200"
[AN 2942133]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2010.
   Erkel, Mahler és Liszt belvárosa : az Andrássy út zenei élete régen és ma / [szerk. Rajkó Anna et al.] ; [kiad. a Hungarofest Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest Nonprofit Kft., [2010]. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-88724-1-8 fűzött : 1500,- Ft
Erkel Ferenc (1810-1893)
Mahler, Gustav (1860-1911)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Budapest. 6. kerület - helyismeret - zenei élet - 19. század - 20. század - ezredforduló
908.439-2Bp.VI. *** 78.05(439-2Bp.)"187/200"
[AN 2942109]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2010.
   Ferencváros kétszáz éve / [szerk. és a szöveget gond. Götz Eszter, Orbán György]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2010. - 254 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-9942-01-1 kötött
Budapest. 9. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.IX.
[AN 2942678]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2010.
Kisari Balla György (1932-)
   Térképkincsek Stuttgartban = Kartenschätze in Stuttgart / Kisari Balla György. - Budapest : Szerző, 2010. - 359 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 343.
ISBN 978-963-06-8742-3 kötött
Magyarország - 17. század - 18. század - térkép
912(439)"16/17"
[AN 2931373]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2010.
Nemes András (1944-)
   A kiséri harangszót Szolnokon is hallom : válogatott cikkek, 2006-2010 / Nemes András. - Szolnok : Axel Springer Mo. Jász-Nagykun-Szolnok M. Irodája, 2010. - 279 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9631-18-2 kötött
Szolnok - Jászság - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Szolnok(0:82-92) *** 908.439Jászság(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2939596]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2010.
Sipos Erzsébet
   Nepál : Kanya'da'n : Szűz útra bocsátása / Sipos Erzsébet. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6182-0 kötött : 4500,- Ft
Nepál - helyismeret - útleírás
908.541.35(0:82-992)
[AN 2940158]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2010.
Takács Erika
   Magyarország útikönyve / Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2010. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-26-4 fűzött
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2945376]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2010.
Takács Erika
   Turisták és kerékpárosok magyarországi kalauza / Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2010. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-28-8 fűzött
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(036) *** 796.57
[AN 2945257]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2010.
   Üröm az idő sodrában : ein Dorf im strom der Zeit : in the drift of time / [szerk. Báldiné Beke Mária és V. Szinnyai Katalin] ; [kiad. Ürömiek Baráti Társasága]. - Üröm : Ürömiek Baráti Társasága : Média Stúdió, 2010. - 319 p. : ill., színes ; 27 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-9326-4 fűzött : 2500,- Ft
Üröm (Pest megye) - helytörténet
908.439-2Üröm
[AN 2942727]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7472 /2010.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2010]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 2949114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Balogh Ágnes, Kőhalmi László. - cop. 2010. - 315, [2] p.
Lezárva: 2010. febr. 28. - Bibliogr.: p. [317].
ISBN 978-963-9310-59-9 fűzött
[AN 2949115] MARC

ANSEL
UTF-87473 /2010.
Fejér László (1950-)
   A vízitársulatok 200 éve / írta és szerk. Fejér László ; [közread. a] Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége. - Budapest : VTOSZ, 2010. - 250, [6] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20x25 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 978-963-06-9370-7 kötött
Magyarország - vízgazdálkodás - vízügy - történeti feldolgozás
351.79(439)(091) *** 626/627(439)(091)
[AN 2943188]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2010.
   A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok / Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 288 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-473-377-5 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - kötelmi jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8) *** 347.4(439)(075.8) *** 658.1.016(075.8)
[AN 2941634]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2010.
Herke Csongor (1971-)
   Büntető eljárásjog / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 479 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2010. ápr. 15.
ISBN 978-963-9542-36-5 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 2949103]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2010.
Horváth Gyula
   Ingatlan-nyilvántartás / Horváth Gyula. - Budapest : Complex, 2010. - 226 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2010. ápr. 30.
ISBN 978-963-295-069-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - bírósági ítélet - döntvénytár
347.235.11(439)(094.92)
[AN 2945040]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2010.
   Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről / szerk. Schanda Balázs, Varga Zs. András. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 423 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-010-8 fűzött
Magyarország - közjog - ezredforduló
342(439)"200"
[AN 2940963]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2010.
Morvai Gábor
   Építő ötletek : építkezés, lakásfelújítás, jótállás, építőanyag, építési engedély / [szerző Morvai Gábor]. - Debrecen : Fome, 2010. - 80 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-9-7 fűzött
Magyarország - építés - építésügy - útmutató
351.785(439)(036) *** 69(036)
[AN 2948942]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2010.
Szabó István (1967-)
   Ausztria államszervezete, 1918-1955 / Szabó István. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 624 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-78-6 fűzött
Ausztria - államszervezet - alkotmány - jogtörténet - történelem - 20. század
342.5(436)"191/195" *** 342.4(436)(091) *** 943.6"19"
[AN 2943141]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2010.
Szőke András
   A Szent Korona üzenete / Szőke András. - [Budapest] : Equinter, cop. 2009. - 238 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-88276-9-2 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2943210]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7481 /2010.
Ambrus Péter
   Az igazi misszió : [életveszély, elhivatottság, szolgálat - a magyar békefenntartók világa] / Ambrus Péter. - Pécs : Alexandra, 2010. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-244-2 kötött
Magyarország - békefenntartó erő - katona - interjú
355(439)(092)(047.53) *** 355.357(100)
[AN 2945522]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2010.
Baczoni Tamás (1969-)
   Magyar katonai egyenruhák, 1957-1990 / Baczoni Tamás, Molnár Sándor. - Budapest : Huniform Kv., 2010. - 239 p. : ill., főként színes ; 22x27 cm
ISBN 978-963-06-8880-2 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - egyenruha - haderő - Kádár-korszak - fényképalbum
355.14(439)"195/198"(084.12)
[AN 2943120]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2010.
Besenyő János
   Homok, hőség : Nyugat-Szahara = Sand, heat, Sahara / Besenyő János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók, ISSN 1789-8390)
ISBN 978-963-327-495-8 kötött
Magyarország - Nyugat-Szahara - helyismeret - helytörténet - békefenntartó erő - fényképalbum
355.357(439) *** 908.648(084.12) *** 964.8
[AN 2944661]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2010.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Az Osztrák - Magyar Monarchia tengerészeti repülői, 1911-1918 / Csonkaréti Károly, Sárhidai Gyula. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 109 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-327-509-2 kötött : 4990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - légierő - haditengerészet - hadtörténet - légi háború - első világháború
355.489(436/439)"1914/1918" *** 358.4(436/439)"1914/1918" *** 359(436/439)
[AN 2945554]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2010.
   Lőkiképzési alapismeretek / [szerk.] Miglécz Gyula. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2010]-. - 24 cm
Kötött
lövészet - tankönyv
623.5(078)
[AN 2941294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2010]. - 104 p. : ill.
ISBN 978-963-9722-90-3
[AN 2941354] MARC

ANSEL
UTF-87486 /2010.
Varga Éva Mária
   Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956) az oroszországi levéltári források tükrében / Varga Éva Mária. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2009. - 391 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-53-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - fogolytábor - második világháború - 1945 utáni időszak
355.257.7(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(47)"194/195"
[AN 2942616]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7487 /2010.
Farkas Ferenc
   A jászsági nyomdák krónikája, 1867-1949 / Farkas Ferenc ; [közread. a] Jászok Egyesülete, Városi Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : Jászok Egyes. ; Jászberény : Vár. Kvtár és Inf. Közp., 2010. - 591 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 577-579.
ISBN 978-963-06-8576-4 fűzött
Jászság - nyomdászattörténet - 19. század - 20. század
655.1(439Jászság)"18/19"
[AN 2944658]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2010.
Kővári Róbert
   Vezetők a gáton [elektronikus dok.] : Genba keiei (Workplace management) : gondolatok egy lean vállalatról / Kővári Róbert. - Szöveg és képek (pdf : 3.7 MB). - [S.l.] : [s.n.], 2010
Főcím a címképernyőről. - Kész. Ōno Taiichi alapján. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76198. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
vezetés - elektronikus dokumentum
65.012.4
[AN 2943884]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7489 /2010.
Dévényi László
   A stabil hálózat kiépítésének titkai / Dévényi László ; kiad. az MLM Akadémia Képzési Központ. - Budapest : MLM Akad. Képzési Közp., [2010]-. - 22 cm
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2940985]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2010. - 279 p. : ill.
ISBN 978-963-88558-1-7 fűzött : 4800,- Ft
[AN 2940993] MARC

ANSEL
UTF-87490 /2010.
Katits Etelka (1964-)
   A vállalati válság pénzügyi menedzselése : teória és praxis / Katits Etelka. - Budapest : Saldo, 2010. - 507 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 497-507.
ISBN 978-963-638-346-6 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - vállalat - válságmenedzselés - csőd - útmutató
658.14 *** 658.1.016.7 *** 347.736(439)(036)
[AN 2941664]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2010.
Khalsa, Mahan
Let's get real or let's not play (magyar)
   Az ügyfél sikere a mi sikerünk : gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak / Mahan Khalsa, Randy Illig ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 324 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-002-7 kötött : 4200,- Ft
eladás - kereskedelmi technika - marketing - siker
658.8 *** 339.138 *** 613.865
[AN 2942403]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2010.
Lepsényi Mária
   Cafeteria - béren kívüli juttatások / [szerző Lepsényi Mária]. - Budapest : Saldo, 2010. - 72 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-343-5 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.211.6(439)(036)
[AN 2942486]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2010.
   Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2010 : [vállalkozás] / [szerzők Csizmadia Zsófia et al.]. - Budapest : Saldo, 2010. - 296 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-351-0 fűzött : 3100,- Ft
mérlegkimutatás - pénzügy - számvitel - tankönyv
657.372(078) *** 336.7(078) *** 657(078)
[AN 2941500]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2010.
Szamkó Józsefné
   Központi és önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje, 2010 : szabályzatok CD-mellékletként / [szerző Szamkó Józsefné, Ivacs Balázs ..., Murvai László ...]. - Budapest : Saldo, 2010. - 326 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-342-8 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - költségvetési szervezet - számvitel - pénzügy - útmutató
336.61(439)(036) *** 657.4(036) *** 657.24(036)
[AN 2943925]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2010.
Szamkó Józsefné
   Központi és önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje és a számviteli politikához tartozó szabályzatok, 2010 / [szerző Szamkó Józsefné, Ivacs Balázs ..., Murvai László ...]. - Budapest : Saldo, 2010. - 487 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-341-1 fűzött
Magyarország - költségvetési szervezet - számvitel - pénzügy - útmutató
657.4(036) *** 336.61(439)(036) *** 657.24(036)
[AN 2943996]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2010.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2010. - Budapest : Pallas 70 Okt. Kft. : NovoSchool, 2010. - 282 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. márc. 30.
ISBN 978-963-87656-6-6 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2940998]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2010.
Sztanó Imréné
   Adózás / [szerző Sztanó Imréné]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2010. - 452 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 451-452.
ISBN 978-963-638-347-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8)
[AN 2941823]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2010.
Vargáné Bosnyák Ildikó (1979-)
   A közösségi támogatások szerepe az egyenlőtlenségek csökkentésében = The role of community subventions in decreasing income inequality / Vargáné Bosnyák Ildikó. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 25.)
Bibliogr.: p. 331-338. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-376-8 fűzött
Európai Unió - gazdasági integráció - regionális gazdaság - regionális politika - pénzügyi támogatás
339.923(4-62) *** 332.14(4-62) *** 338.246.027(4-62)
[AN 2942146]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7499 /2010.
   Segítő Szombathely : húszéves a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat / [szerk. Pajor András]. - Szombathely : Pálos K. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2010. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-9123-9 kötött
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szombathely)
Szombathely - családsegítő szolgálat
364.442.4 *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2943641]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7500 /2010.
Dallos Nándorné (1932-)
   A hosszúhetényi iskola története / Dallos Nándorné. - Hosszúhetény : Nemes J. Ált. Művel. Közp. és Kvt., 2010. - 186 p. : ill. ; 20 cm. - (Hosszúhetényi honismereti füzetek, ISSN 1416-7638 ; 6.)
Fűzött
Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár (Hosszúhetény)
Hosszúhetény - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Hosszúhetény)(091)
[AN 2949389]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2010.
   Az idő visszhangja II : emlékek az intézmény életéből : spomienky zo života našej školy, 2000-2010 / [... szerk. Kondacs Anna, Tomasovszkiné Dányi Csilla ; [... kiad. ... a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon]. - Szarvas : Szlovák Ált. Isk., Óvoda és Diákotthon, 2010. - 237 p. : ill., főként színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Ozveny času II.
Fűzött
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon (Szarvas)
nemzetiségi iskola - magyarországi szlovákok - óvoda - általános iskola
376.7(=854)(439) *** 373.24(439-2Szarvas) *** 373.3(439-2Szarvas)
[AN 2942434]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2010.
   Meséld el szüleidnek! : pillanatfelvétel a Lauder Iskola jelenéről ; Mondd el fiadnak! emlékkönyv a Lauder Iskola múltjáról / [szerk. Szurma Ágnes]. - Budapest : Lauder Javne, [2010]. - 97, 105 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Gerinccím: 20 éves a Lauder Iskola, 1990-2010. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-88432-1-0 fűzött
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Budapest)
Budapest. 12. kerület - óvoda - általános iskola - gimnázium - egyházi intézmény
373.24(439-2Bp._XII.) *** 373.3(439-2Bp._Xii.) *** 373.54(439-2Bp._XII.)
[AN 2941882]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2010.
Stark-Städele, Jeanette
Die Erziehung Inres Kindes (magyar)
   A gyermeknevelésről iskoláskorig / Jeanette Stark-Städele ; [ford. Pártay Tímea]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2010. - 149 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-101-2 fűzött : 1480,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2945383]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7504 /2010.
Gerig, Urs
Richtig Mountainbiken (magyar)
   Hegyikerékpározás / Urs Gerig, Thomas Frischknecht ; [ford. Gyurica Ildikó és Voleszák Gábor]. - Budapest : Cser K., 2010. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-144-0 fűzött : 2995,- Ft
kerékpársport - hegyikerékpár
796.6
[AN 2943128]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2010.
Giehrl, Josef
Richtig schwimmen (magyar)
   Úszás / Josef Giehrl, Michael Hahn ; [ford. Galotti Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-127-3 fűzött : 2995,- Ft
úszás
797.2
[AN 2954974]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2010.
Helbig, Monika
Perlenketten rund gehäkelt (magyar)
   Gyöngyhorgolt ékszerek / Monika és Nicole Helbig ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 113.)
ISBN 978-963-278-124-2 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2943707]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2010.
Kamler János
   Wayne Rooney / Kamler János. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 9.)
ISBN 978-963-9974-18-0 fűzött : 2500,- Ft
Rooney, Wayne (1985-)
Nagy-Britannia - labdarúgó - ezredforduló
796.332(410)(092)Rooney,_W.
[AN 2945279]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2010.
Károlyi Zsuzsa
   Csak logIQsan! : játékos logikai feladványok minden korosztálynak / Károlyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2010. - 135 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-279-099-2 fűzött : 1950,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 2940591]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2010.
   Kilencvenéves az SBTC / [szerk. ... Csongrády Béla] ; [kiad. SBTC Öregfiúk Alapítvány és az SBTC elnöksége]. - Salgótarján : SBTC Öregfiúk Alapítvány : SBTC, 2010. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Salgótarjáni Barátok Torna Club
Salgótarján - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Salgótarján)(091) *** 061.2(439-2Salgótarján)
[AN 2941398]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2010.
Laták Zsuzsanna
   Gyöngyös drótékszerek / Laták Zsuzsanna. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 53.)
ISBN 978-963-278-147-1 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2941831]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2010.
Margitay Richárd
   Fociquiz : 1356 kérdés a labdarúgás világából / Margitay Richárd. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-176-4 fűzött : 2990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - teszt
796.332(100)(076)
[AN 2942801]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2010.
Moras, Ingrid
Freundschaftsbänder (magyar)
   Csomózott karkötők / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 115.)
ISBN 978-963-278-143-3 fűzött : 995,- Ft
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 2943740]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2010.
Németh Zoltán
   Lovasíjász hagyományőrzés / Németh Zoltán, Varga Réka Dóra, Kovács-Kövi Dávid. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-963-286-561-4 kötött
lovassport - íjászat - magyar őstörténet
798(439) *** 799.322.2(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 2943577]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2010.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Alles aus Papier (magyar)
   Ötletek papírból és vasalható gyöngyből / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 30 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 116.)
ISBN 978-963-278-123-5 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2943758]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2010.
Simon István
   Michael Schumacher / Simon István. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ legjobb sportolói, ISSN 1787-467X ; 3.)
ISBN 978-963-9974-13-5 fűzött : 1990,- Ft
Schumacher, Michael (1969-)
Németország - sportoló - autósport - 20. század - 21. század
796.71(430)(092)Schumacher,_M.
[AN 2945262]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2010.
Takács Erika
   A sakk / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2010. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A legszéleskörűbben ismert játék, a sakk : sakktörténet, szabályok, trükkök, változatok, híres játékosok, sakkszótár
ISBN 978-963-9898-23-3 fűzött
sakk
794.1
[AN 2945323]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7517 /2010.
   Ars perennis : Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája : CentrArt Művészettörténeti Műhely tanulmányok, Primus Gradus tanulmányok : 2nd Conference of Young Art Historians Budapest, 2009 : CentrArt Arthistorical Workshop studies, Primus Gradus studies / [szerk. ... Tüskés Anna] ; [közread. a] CentrArt Egyesület. - [Budapest] : CentrArt Egyes., 2010. - 375 p. : ill. ; 30 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88825-0-9 kötött
Magyarország - művészettörténet
7(439)(091)
[AN 2943600]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2010.
Claude Monet (magyar)
   Claude Monet / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világhíres festők ; 8.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
borító- és gerinccím: Monet
ISBN 978-963-09-6114-1 kötött : 1590,- Ft
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 2940753]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2010.
El Greco (magyar)
   El Greco / [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világhíres festők ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6115-8 kötött : 1590,- Ft
Greco, El (1541-1614)
Spanyolország - festőművész - 16. század - 17. század
75(460)(092)Greco,_El
[AN 2940752]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2010.
Haraszti György (1959-)
   Hősök temetője, Sátoraljaújhely : emlékalbum / Haraszti György ; [kiad. Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség]. - Sátoraljaújhely : Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövets., 2010. - 295 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Sátoraljaújhely, Hősök temetője. - Az előszó és az utószó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 293.
ISBN 978-963-06-9458-2 kötött
Sátoraljaújhely - katonasír - temető - hősi halott - első világháború - második világháború - névjegyzék
718(439-2Sátoralajaújhely) *** 726.825(439-2Sátoraljaújhely) *** 355.293(439)
[AN 2945297]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2010.
Ibos Éva
   Kohán György / Ibos Éva. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei)
Bibliogr.: p. 78. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-09-6187-5 kötött : 2900,- Ft
Kohán György (1910-1966)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kohán_Gy.
[AN 2940754]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2010.
Kiss Éva (1961-)
   Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után / Kiss Éva. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 223 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 208-215.
ISBN 978-963-9950-26-9 kötött
Magyarország - ipartörténet - gazdaságföldrajz - ipari park - rendszerváltás - ezredforduló
711.554(439) *** 338.45(439)"198/200" *** 911.3(439)"198/200"
[AN 2945104]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2010.
   Kortársak a templomban / a kiállításokat rend., a bibliográfiát kész., a szövegeket vál., a kötetet összeáll. Bárdosi József. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 334 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A váci Görög Templom Kiállítóteremben 1988 és 2008 között rendezett kiállítások dokumentumai. - Bibliogr.: p. 13-24.
ISBN 978-963-9809-16-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"198/200"
[AN 2940885]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2010.
Landthaller Judit (1966-)
   Geometria, homometria / Landthaller Judit ; [szöveg ... Csaba Györgyné]. - Budapest : Szerző, 2010. - 59 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-9385-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Landthaller_J.
[AN 2942824]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2010.
Madarászné Gecse Ágnes
   Gecse Árpád élete és művészete / Madarászné Gecse Ágnes, Madarász Tibor. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2010. - 270, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278 ; 11.)
Bibliogr.: p. 266-267.
ISBN 978-963-88512-0-8 kötött
Gecse Árpád (1900-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Gecse_Á.
[AN 2945467]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2010.
Pető Ágnes
   Só-liszt gyurma / Pető Ágnes ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 114.)
ISBN 978-963-278-138-9 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 2943678]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2010.
   A Szépművészeti Múzeum állandó gyűjteménye [elektronikus dok.] = Permanent collection of the Museum of Fine Arts Budapest / szerk. Bodnár Szilvia, Schlett Anna ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - 2. kiad. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2010. - 1 DVD-ROM ; 12 cm + CD
Főcím a címképernyőről. - A mellékletben Dvořák, Antonín "Újvilág" szimfónia (zk.)(nr. 9., Op. 95.)(e-moll) c. művének parafrázisa Szilasi Alex átdolgozásában és előadásában. - Működési követelmények: 1200 MHz PC; 512 MB RAM; DVD ROM; Win 2000/XP/VISTA; Internet Explorer 5.5; 1024x768 képernyőfelbontás; hangkártya
Papírtokban
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
képzőművészet - zongora - múzeumi katalógus - hangszeres zene - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036) *** 786.2
[AN 2949383]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2010.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   A Dimenzionista manifesztum története : a dimenzionizmus (nemeuklideszi művészetek) I. albuma : az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása / Tamkó Sirató Károly ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Klaniczay Júlia] ; [utószó L. Simon László] ; [közread. az] Artpool ... - Budapest : Artpool : M. Műhely, 2010. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
A mellékletben "Manifeste dimensioniste" (Paris, 1936) c. kiad. reprintje. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7596-70-4 fűzött : 3800,- Ft
Tamkó Sirató Károly (1905-1980). Manifeste dimensioniste
világirodalom története - irodalmi élet - avantgárd - művészeti élet - magyar irodalom - két világháború közötti időszak - kiáltvány - képvers - memoár
7.037(4)"193" *** 82(091)"193"(093) *** 894.511-14
[AN 2941102]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2010.
Vincze Eszter
   A gyöngyfűzés alapjai / Vincze Eszter. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 16.)
ISBN 978-963-278-080-1 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 2941832]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7530 /2010.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Maszkabál / Gryllus Vilmos ; [ill. Albena Petrova]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2010. - 2 db : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9710-68-9
gyermekdal - képeskönyv - elektronikus dokumentum
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2921506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [52] p. + DVD
ISBN 978-963-9710-70-2 kötött : 2390,- Ft
[AN 2945604] MARC

ANSEL
UTF-87531 /2010.
Sáry László (1940-)
   Kreatív zenei gyakorlatok / Sáry László. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 149, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-485-2 fűzött : 2800,- Ft
zenepedagógia
781(078) *** 37.036
[AN 2949087]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2010.
   Zene, művészet, piac, fogyasztás / [szerk. Retkes Attila és Várkonyi Tamás]. - Budapest : Kultindex Nonprofit Kft., 2010. - 226 p. : ill. ; 23 cm. - (NKA kutatások, ISSN 1787-470X ; 5.)
ISBN 978-963-06-9170-3 fűzött
Magyarország - kultúraszociológia - zenei élet - szellemi szükséglet - közvélemény-kutatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
78.05(439)"200"(083.41) *** 330.163.14(439) *** 316.7(439)"200"(083.41)
[AN 2943370]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7533 /2010.
Mnouchkine, Ariane (1939-)
L'art du présent (magyar)
   A jelen művészete : beszélgetések Fabienne Pascaud-val / Ariane Mnouchkine ; [kiad. a Krétakör Alapítvány]. - Budapest : Krétakör Alapítvány, 2010. - 143 p. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-06-8162-9 fűzött : 2500,- Ft
Mnouchkine, Ariane (1939-)
Franciaország - színházművészet - rendező - 20. század - 21. század - interjú
792.075(44)(092)Mnouchkine,_A.(047.53)
[AN 2943394]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2010.
   POSZT 10 : a Pécsi Országos Színházi Találkozó tíz éve / [... szerk., az interjúkat kész. ... Nánay István]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 262 p. : ill., színes ; 28 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-297-251-0 kötött
Pécsi Országos Színházi Találkozó
Pécs - színházi fesztivál - ezredforduló - színielőadás - album
792.091(439-2Pécs)(084.12) *** 061.7(439-2Pécs) *** 792.092
[AN 2943908]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7535 /2010.
Braun, Anne
Pons Powerkurs für Anfänger Italienisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : olasz / Anne Braun, Marina Ferdeghini, Paola Niggi ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, [2010], cop. 2003. - 184 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9194-88-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 2953049]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2010.
Breslauer, Christine
Pons German beginners' course (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : német / Christine Breslauer ; Renate Weber közreműködésevel ; [ford. Patrovics Imre] ; [ill. Walter Uihlein]. - Budapest : Klett, [2010], cop. 2009. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-06-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2953002]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2010.
Chiabrando, Susana
Pons Powerkurs für Anfänger Spanisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : spanyol / Susana Chiabrando, Sigrid Horschitz, Angels Valera ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, [2010], cop. 2004. - 184 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-35-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2953024]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2010.
Görrissen, Margarita
Grosser Anfängerkurs - Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : spanyol / Margarita Görrissen, Eva Lloret Ivorra, Gudrun Männlein ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, [2010], cop. 2004. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm + 4 CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9572-18-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2953065]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2010.
Szabó Szilvia
   ECL examination topics : English level B2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2010. - 296 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87846-9-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2942073]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2010.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol nyelvtan / Szalai Nóra. - Budapest : 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolg. Kft., 2010-. - 30 cm
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2954067]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Igeidők. - 2010. - 151 p. : ill., színes
ISBN 963-217-918-8 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - ige - nyelvtan
802.0-559.1(078)=945.11
[AN 2954069] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7541 /2010.
Czimer Györgyi
   A nő titkai : a női beavatás útja a magyar népmesék világában / Czimer Györgyi. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 220 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-291-051-2 fűzött : 1900,- Ft
mesekutatás - magyar néprajz - nő - női szerep - népmese
82.01-34 *** 613.865-055.2 *** 398.21.001(=945.11)
[AN 2944461]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2010.
Szabó Anna (1945-)
   George Sand : entrées d'une oeuvre / par Anna Szabó. - Debrecen : Presses univ. de Debrecen, 2010. - 425 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria, ISSN 1216-3260 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-367-6 fűzött
Sand, George (1804-1876)
Franciaország - író - 19. század - műelemzés
840(092)Sand,_G.
[AN 2942259]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7543 /2010.
Petőcz András (1959-)
   Dimenzionista művészet : Tamkó Sirató Károly költészeti törekvései a két világháború között, illetve annak hazai és nemzetközi megfelelői / Petőcz András. - Budapest : M. Műhely, 2010. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-155. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7596-50-6 fűzött : 2500,- Ft
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
Magyarország - író - műfajelmélet - költészet - magyar irodalom története - 20. század - képvers
894.511(092)Tamkó_Sirató_K. *** 82.01-14 *** 894.511(091)-1"19"
[AN 2941008]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2010.
Rónay László (1937-)
   Alulról nézve : emlékek, nézetek írókról, művészekről, politikusokról / Rónay László. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9862-25-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - irodalmi élet
894.511(091)"19"
[AN 2940117]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7545 /2010.
Adiga, Aravind (1974-)
The white tiger (magyar)
   A fehér tigris / Aravinda Adiga ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-130-8 kötött : 3000,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(540)=945.11
[AN 2944286]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2010.
Alf laila wa laila (magyar) (vál.)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : válogatás. - [Budapest] : Akkord, cop. 2009. - 292 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Vál., ford. Honti Rezső
ISBN 978-963-252-030-8 fűzött : 820,- Ft
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 2942739]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2010.
Brown, Dan (1964-)
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 708 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-344-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2941624]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2010.
Bushnell, Candace
The Carrie diaries (magyar)
   Carrie naplója / Candace Bushnell ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-380-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2945903]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2010.
Cobb, James H.
Robert Ludlum's The arctic event (magyar)
   Sarkvidéki küldetés / Robert Ludlum [nyomán írta] James H. Cobb ; [ford. Molnár Levente]. - [Budapest] : I. P. C Kv., cop. 2010. - 502 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-370-4 fűzött : 2498,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2945276]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Brida (magyar)
   Brida / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-049-7 kötött : 2990,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2944794]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2010.
Colfer, Eoin
And another thing... (magyar)
   Ja, és még valami.. : Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak trilógiájának hatodik része / Eoin Colfer ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 316 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-370-5 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2942333]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2010.
Corona, Laurel (1949-)
The four seasons (magyar)
   A négy évszak : [Vivaldi Velencéje] / Laurel Corona ; [ford. Balázs Laura]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2010. - 450 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-70-4 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2940750]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2010.
Duey, Kathleen
Hoofbeats : Katie and the Mustang (magyar)
   Lódobogás : Katie és a musztáng / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941422]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 114 p.
ISBN 978-963-9708-11-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941431] MARC

ANSEL
UTF-87554 /2010.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2892151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Lara és az ezüstszínű kancacsikó. - 2. kiad. - 2010. - 95 p.
Megj. "Lara és az ezüst kancacsikó" címmel is
ISBN 978-963-245-027-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941461] MARC

ANSEL
UTF-87555 /2010.
Fry, Stephen (1957-)
The liar (magyar)
   Hazudozó / Stephen Fry ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kult Kv., cop. 2010. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88851-0-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2945180]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2010.
Gaiman, Neil (1960-)
The graveyard book (magyar)
   A temető könyve / Neil Gaiman ; [ill. ... Dave McKean] ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2010. - 277 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-84-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2944936]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2010.
Garwood, Julie (1946-)
Castles (magyar)
   Kastélyok : [A korona kémei 4] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-379-8 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2945791]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2010.
Gier, Kerstin (1966-)
Die Patin (magyar)
   A keresztanya : [az anyák maffiája tovább nyomoz...] / Kerstin Gier ; [ford. Kóbor Márta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-58-7 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2945024]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2010.
Gnone, Elisabetta (1965-)
L'incanto del buio (magyar)
   Fairy Oak : a sötétség bűvölete / Elisabetta Gnone ; [ford. Lénárd Csilla] ; [az illusztrációkat Alessia Martusciello kész.]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 339, [4] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 978-963-245-091-9 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2941837]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2010.
Gordon, Roderick
Freefall (magyar)
   Zuhanás a mélybe / Roderick Gordon & Brian Williams ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 433 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9868-79-3 kötött : 3280,- Ft : 12,80 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2945001]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2010.
Haas, Wolf (1960-)
Komm, süsser Tod (magyar)
   Jöjj, édes halál! : [Brenner nyomozó történetei] / Wolf Haas ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2010. - 232, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-180-1 fűzött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 2941160]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2010.
Hallberg, Lin (1956-)
Kom igen Sigge (magyar)
   Gyerünk, Szigge! / Lin Hallberg & Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 116, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-171-8 kötött : 1799,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2942224]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2010.
Hallberg, Lin (1956-)
Torsdagar med Sigge (magyar)
   Csütörtök van? Akkor Szigge! / Lin Hallberg & Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 114, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-170-1 kötött : 1799,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2942181]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2010.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Blood noir (magyar)
   Fekete vér / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2010. - 359 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 15.)
ISBN 978-963-9868-82-3 fűzött : 3280,- Ft : 12,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2944957]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2010.
Horse, Harry
Little rabbit lost (magyar)
   Kisnyuszi elveszett / Harry Horse ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2010]. - [32] p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-963-643-198-3 fűzött : 1800,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2942694]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2010.
Jones, Sherry (1961-)
The sword of Medina (magyar)
   Aisha, a hit védelmezője / Sherry Jones ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2010. - 350 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-042-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2942248]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2010.
Jordan, Nicole (1954-)
To pleasure a lady (magyar)
   A szerelem foglyai / Nicole Jordan ; [ford. Mucsi Melinda Ágnes]. - Budapest : Victoria, cop. 2010. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-37-4 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2945153]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2010.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941835]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2010.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941971]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2010.
Lark, Sarah
Im Land der weissen Wolke (magyar)
   A fehér felhő földjén / Sarah Lark ; [ford. Bucher Franciska]. - Budapest : Szó K., cop. 2010. - 579 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9870-17-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2944841]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2010.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából]. - 2010. - 155 p.
ISBN 978-963-244-148-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2941229] MARC

ANSEL
UTF-87572 /2010.
Macomber, Debbie (1948-)
Dakota born (magyar)
   Az a régi ház / Debbie Macomber ; [... ford. Mészáros Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 351 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Kisvárosi álmok
Fűzött : 1595,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-538-157-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2941202]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2010.
Makine, Andreï (1957-)
La vie d'un homme inconnu (magyar)
   Az ismeretlen / Andreï Makine ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2010. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-76-6 fűzött : 3250,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2941470]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2010.
Maxwell, Robin (1948-)
Signora da Vinci (magyar)
   Signora da Vinci / Robin Maxwell ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2010. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-67-4 kötött : 3750,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2939652]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2010.
Mead, Richelle (1976-)
Shadow kiss (magyar)
   A halál csókja : [Vámpírakadémia III.] / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2010]. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-85-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2946798]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2010.
Napoli, Donna Jo (1948-)
The smile (magyar)
   A mosoly / Donna Jo Napoli ; [ford. G. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Tericum, cop. 2010. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-71-1 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2942246]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2010.
Nosov, Nikolaj Nikolaevič (1908-1976)
Priklûčeniâ Neznajki i ego druzej (magyar)
   Nemtudomka csodálatos kalandjai [elektronikus dok.] / N. N. Noszov ; F. Kemény Márta ford. ; A. Laptyev rajz. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [S.l.] : [s.n.], [2009]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76201. - Működési követelmények: Adobe Reader
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2905243]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2010.
Phillips, Susan Elizabeth
Lady be good (magyar)
   Játék az élet / Susan E. Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Viktória, [2010]. - 402 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-38-1 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2949002]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2010.
Pitzorno, Bianca
La casa sull'albero (magyar)
   Kuckó a fán / Bianca Pitzorno ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter] ; [a verseket ford. ... Szakál Gertrúd] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 140, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-135-0 kötött : 1499,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2945145]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2010.
Prior, Lily (1966-)
Nectar (magyar)
   Nektár : a csábítás regénye / Lily Prior ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2010. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-72-8 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2940463]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2010.
Rees, Celia (1949-)
Sovay (magyar)
   Sovay : [az útonálló úrilány] / Celia Rees ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Orlando, 2010. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86930-9-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2942304]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2010.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak : [első könyv] / [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-001-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941799]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Black Hills (magyar)
   Fekete-hegység / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 531 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-378-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2945461]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2010.
Shah, Tahir (1966-)
The Caliph's house (magyar)
   A kalifa háza : egy év Casablancában / Tahir Shah ; [ford. Szám István]. - Budapest : Tericum, cop. 2010. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-68-1 kötött : 3570,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2942279]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2010.
Silva, Daniel (1960-)
Moscow rules (magyar)
   A Moszad ügynöke Moszkvában / Daniel Silva ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-356-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2943472]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2010.
Stanton, Andy
Mr Gum and the goblins (magyar)
   Haragumi és a goblinok / írta Andy Stanton ; David Tazzyman rajz. ; [... ford. Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - [8], 190 p. : ill. ; 19 cm + 6 színes ceruza
ISBN 978-963-9765-71-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2943074]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2010.
Supervielle, Jules (1884-1960)
Le voleur d'enfants (magyar)
   A gyermekrabló / Jules Supervielle ; [ford. Rónay György]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 277, [2] p. ; 17 cm. - (Sors-könyvek, ISSN 2061-9022)
ISBN 978-963-227-221-4 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2940009]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2010.
Weis, Margaret
Test of the twins (magyar)
   Az ikrek próbája : [Legendák sorozat III. kötet] / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Pollák Tamás és Szabó Mariann]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 331, [2] p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Pusztulás" és "Az ikrek próbája" címmel külön kötetben is. - keretcím: Dragonlance
ISBN 978-963-9890-60-2 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2949022]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2010.
Westerfeld, Scott
Pretties (magyar)
   Szépek : regény / Scott Westerfeld ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 324, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-080-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2945843]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2010.
Wiggs, Susan
Lakeside cottage (magyar)
   Tóparti villa / Susan Wiggs ; [... ford. Zsoldos Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 399 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-100-5 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2941176]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7591 /2010.
   Autósmesék mai mesemondóktól / [Rubik Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 94, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9727-97-7 kötött : 3250,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2942724]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2010.
Bächer Iván (1957-)
   Ököllel a zongorát : újságírások / Bächer Iván. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2010. - 285, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-75-9 fűzött : 3650,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - tárcanovella
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 2942816]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Labdarózsa / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 78, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-906-4 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2941654]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2010.
Balogh József
   Óriáskerék / Balogh József, Devecsery László, Utassy József ; Szkladányi Annamária rajz. ; [közread. az] "Őszikék" Alapítvány. - Békéscsaba : Item ; Szombathely : "Őszikék" Alapítvány, 2010. - 127 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9620-21-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2941725]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Gyöngyvirág Palkó / Benedek Elek ; [rajz. Szabó Antónia]. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2010. - 22 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7051-29-6 kötött : 1400,- Ft
ISBN 963-7051-29-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2944992]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2010.
Benedek István Gábor (1937-)
   Artúr : egy pesti orvos politikai kalandjai : regény / Benedek István Gábor. - Budapest : Háttér, cop. 2010. - 320 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9365-93-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2939687]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Tündérzene / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-9727-93-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2945278]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2010.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Az özvegy Karnyóné ; Dorottya / Csokonai Vitéz Mihály. - [Budapest] : Akkord, cop. 2010. - 237, [2] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-040-7 fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - vígjáték
894.511-22
[AN 2945620]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2010.
Dékány András (1903-1967)
   Kossuth Lajos tengerésze / Dékány András ; [Nótin Ágnes rajz.]. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2010. - 336, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Monostory Balázs-sorozat)
ISBN 978-963-7051-27-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945071]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2010.
Domokos Tamás (1974-)
   Pornoid android / Domokos Tamás. - Budapest : FISZ, 2010. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 52.)
ISBN 978-963-7043-37-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2941081]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2010.
   Elemér, a legborzalmasabb sárkány : válogatás a Tollpihe Meseíró Műhely műveiből, 2005-2010 / [szerk. Szikra János]. - [Székesfehérvár] : Gárdonyi G. Művel. Ház és Kvt., [2010]. - 173, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Maroshegyi téka, ISSN 2061-0327 ; 2.)
ISBN 978-963-06-0867-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 379.825-053.6(439)
[AN 2943775]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2010.
   Ezer magyar haiku / vál., szerk. és az előszót írta Vihar Judit ; ill. Roszen Ruszev. - Budapest : Napkút K., 2010. - 332, [11] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-129-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - haiku - antológia
894.511-14(082)
[AN 2943860]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2010.
Fable, Vavyan
   Csontfuvola / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2010. - 456 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-33-0 fűzött : 2495,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2944900]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2010.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi ; Debreceni Magyar Kalendáriom / Fazekas Mihály. - [Budapest] : Akkord, cop. 2010. - 92, [3] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-039-1 fűzött : 498,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kalendárium - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 050.9(439)"181/182"
[AN 2945591]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2010.
Finy Petra (1978-)
   Azurro / Finy Petra ; Dömsödi Zsolt illusztrációival. - Budapest : General Press, [2010]. - 148, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-643-182-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2944565]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2010.
Fodor Ákos (1945-)
   Képtelenkönyv / [szöveg] Fodor Ákos ; [ill.] Rózsa Edit. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8777-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 2941834]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2010.
Füzesi István
   Szavak mögötti táj : modern haikuk / Füzesi István ; [ill. Benyó Gabriella]. - Budapest : Kelly, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-73-5 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2944665]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2010.
Hárs Ernő (1920-)
   Életed nélkül / Hárs Ernő. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 101 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-18-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2940868]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2010.
Hohol Ancsa
   Terka és a varázscsizma / [szöveg] Hohol Ancsa ; [ill.] Boris Juli. - Budapest : Manó Kv., cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-9737-93-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 2942530]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2010.
Jeli Viktória (1976-)
   Rozi az égen / írta Jeli Viktória, Tasnádi István ; rajz. Kun Fruzsina. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 86, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9727-96-0 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945349]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2010.
Józsa Béláné T. Emmi
   Tenger felé tartok : versek és selyemfestmények versekkel / Józsa T. Emmy. - Budapest : [Józsa B.-né], 2010. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9354-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - világirodalom - festőművész - ezredforduló - vers - illusztráció
894.511-14(082) *** 82-14(082)=945.11 *** 75(439)(092)Józsa_T._E.
[AN 2941435]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2010.
Kányádi Sándor (1929-)
   Ünnepek háza : két dráma és két forgatókönyv / Kányádi Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 215 p. ; 21 cm
Tart.: Kétszemélyes tragédiaÞ; Ünnepek házaÞ; Ábel a rengetegbenÞ; Gyökér és vadvirág
ISBN 978-963-227-222-1 kötött : 3290,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma - forgatókönyv
894.511-2(498) *** 894.511-293.7(498)
[AN 2942810]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2010.
   Katolikus költők antológiája : [Kr. u. 20. század] / [vál., szerk. és az utószót írta Rónay László]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 571, [13] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9862-21-0 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 2940737]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2010.
Kiss Dénes (1936-)
   Kányadombi indiánok / Kiss Dénes ; [Nótin Ágnes rajz.]. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2010. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-28-9 fűzött : 1700,- Ft
ISBN 963-7051-28-7
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2941392]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2010.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Inkognitó / Kiss Tibor Noé. - Pécs : Alexandra, 2010. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-242-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2944104]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2010.
Kollár Árpád (1980-)
   Nem Szarajevóban / Kollár Árpád. - Budapest : FISZ, 2010. - 63, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 21.)
ISBN 978-963-7043-34-5 kötött : 1900,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 2940838]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2010.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti kém : [krimi] / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-80-9 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2945129]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2010.
Kornya Zsolt (1970-)
   Az exorcista / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 236 p. ; 18 cm. - (Történetek Sötét Mersant világáról)
ISBN 978-963-9890-68-8 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2946761]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2010.
Kubínyi Tamás
   Álmos hét könyve / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Kubínyi T., [2009]-. - 29 cm
ISBN 978-963-88598-0-8
ISBN 963-88598-0-6
Álmos (Magyarország: fejedelem) (819-895)
magyar irodalom - magyar őstörténet - történelmi regény
894.511-311.6 *** 930.8(=945.11)
[AN 2901351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Kője : Anno Domini 839-850, Anno Álmos 20-31. - cop. 2010. - 63, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-88598-5-3 kötött
ISBN 963-88598-5-7
magyar őstörténet - magyar irodalom - történelmi regény
930.8(=945.11) *** 894.511-311.6
[AN 2942839] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Három nemzedék : Anno Domini 852-862, Anno Álmos 33-43, Anno Árpád 12-22. - cop. 2010. - 63, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-88598-6-0 kötött
ISBN 963-88598-6-5
Árpád (Magyarország: fejedelem) (850/855?-907)
magyar őstörténet - magyar irodalom - történelmi regény
930.8(=945.11) *** 894.511-311.6
[AN 2942853] MARC

ANSEL
UTF-87620 /2010.
Leiner Laura
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2946007] MARC

ANSEL
UTF-87621 /2010.
Lengyel Zoltán (1982-)
   Csillagbörtön / Lengyel Zoltán. - Budapest : FISZ, 2010. - 134 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 53.)
ISBN 978-963-7043-38-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2940968]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2010.
Marsh, Evelyn
Halál a műtőasztalon (új kiadása)
   Szicíliai harangszó / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Anuket, cop. 2010. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-94-8 fűzött : 1398,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2943882]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2010.
Máté Angi
   Volt egyszer egy / Máté Angi ; Szulyovszky Sarolta illusztrációival. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 41, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9727-95-3 kötött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2942716]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2010.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   Fogadó a négy macskához / Mirtse Zsuzsa ; [Buzay István ill.]. - Budapest : Ciceró, 2010. - 206 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-703-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2944508]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Esőleső társaság : elbeszélések / Móricz Zsigmond ; [vál. Hegyi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-382-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2943031]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2010.
   Nagyi, mesélj! / [szerk. Kaposvári Dénesné] ; [ill. Gyenes Lídia] ; [kiad. Albertfalvi Közösségi Ház]. - Budapest : Albertfalvi Közösségi Ház, 2010. - 35, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2943100]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2010.
Némethi Lajos (1951-)
   GriMaszk : versek a színházról / Némethi Lajos ; Kaján Tibor rajz. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2010. - 92, [9] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-88203-4-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2942364]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2010.
Novak, Helen
   A völgy tündére / Helen Novak. - Budapest : Ringier, cop. 2010. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2010/2.)
Fűzött : 395,- Ft : 2,26 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2942418]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2010.
Nyerges Gábor Ádám (1989-)
   Helyi érzéstelenítés / Nyerges Gábor Ádám. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 77, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-17-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2940878]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2010.
Nyirő József (1889-1953)
   A csillagig érő emberek : száztíz elbeszélés / Nyirő József ; [összegyűjt., szerk. ... Medvigy Endre]. - [Budapest] : Kairosz, 2009-2010. - 2 db ; 19 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2905899]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1933-1953. - 2010. - 382 p.
ISBN 978-963-662-363-0 kötött : 3800,- Ft
[AN 2940050] MARC

ANSEL
UTF-87631 /2010.
Oravecz Imre (1943-)
   Egy földterület növénytakarójának változása / Oravecz Imre. - 2. átd. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2010, cop. 1979. - 69, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-487-6 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2949392]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2010.
Péter Erika (1947-)
   A nyakatekert zsiráf : gyerekzetek / Péter Erika ; Papp Anikó Míra rajz. - Békéscsaba : Magánkiad., cop. 2010. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-2600-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2944543]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2010.
Sohonyai Edit (1970-)
   Macskaköröm / Sohonyai Edit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 156 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8767-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2941751]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2010.
Stringovics Anett (1973-)
   Szerelmesek / Stringovics Anett. - [Sopron] : Novum Pro, [2010]-. - 22 cm
ISBN 978-963-9916-79-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2941408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2010. - 683 p.
ISBN 978-963-9916-80-7 fűzött : 6230,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2941448] MARC

ANSEL
UTF-87635 /2010.
Szabó Mária, P.
   Én, Báthory Erzsébet : [in memoriam] / P. Szabó Mária. - Budapest : Inkubátor, 2010. - 178 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (P. Szabó Mária könyvei ; 3.)
Tart.: Király születikÞ; A drégelyi mészárszék, 1552Þ; Én, Báthory Erzsébet
ISBN 978-963-06-9265-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2941005]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2010.
Szegedi Kovács György (1959-)
   Vére körmöm alatt / Szegedi Kovács György. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 59, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-15-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2940893]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2010.
Szöllősi Györgyi Shakti
   Szex és titok : Keribredso tudja... / Szöllősi Györgyi Shakti. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-57-0 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2944646]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2010.
Takáts Árpád (1938-)
   Elmondom hát mindenkinek : életem és a sport / Takáts Árpád. - Győr : Hazánk, 2010. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 978-963-9829-12-1 fűzött
Takáts Árpád (1938-)
Magyarország - magyar irodalom - újságíró - sport - 20. század - memoár
894.511-94 *** 070(439)(092)Takáts_Á.(0:82-94) *** 796
[AN 2943133]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2010.
Tamás Menyhért (1940-)
   Alkonyút / Tamás Menyhért ; Orosz János képeivel. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9862-23-4 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2940089]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2010.
   Tündérkert virágai : erdélyi gyermekvers-antológia / [szerk. Ferenczes István és Fekete Vince] ; [ill. Keresztes Dóra]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 174 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8774-8 kötött : 2590,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(498)(082)
[AN 2941745]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2010.
Végh Alpár Sándor (1943-)
   Köznapló 2 : mindaz, amit átéltünk 2005 tavasza és 2007 újtavasza közt / Végh Alpár Sándor ; [kiad. az Amadeus Művészeti Alapítvány]. - Budapest : AmA Kv., cop. 2010. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8821-5 kötött
magyar irodalom - ezredforduló - memoár
894.511-94
[AN 2943004]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2010.
Végh Attila (1962-)
   A torzó tekintete : filozófia, művészet, mitológia / Végh Attila. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 162 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 160-162.
ISBN 978-963-9862-22-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2941322]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2010.
Weiszhár Attila
   Seholföld / Weiszhár Attila ; [fotók Végvári Tamás]. - [Budapest] : WZ Kv., cop. 2010. - 98 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87877-7-4 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2940935]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2010.
Závada Pál (1954-)
   Harminchárom szlovák népmese / Závada Pál ; [Kun Fruzsina rajz.]. - Budapest : Magvető, 2010. - 185, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2762-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szlovákok - átdolgozás - mese - népmese
894.511-34 *** 398.21(=854)
[AN 2942655]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7645 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2010. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-963-9727-94-6 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2941256]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2010.
Finy Petra (1978-)
   A doki-ügy / Finy Petra ; Tommaso Levente Tani rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - [50] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9727-98-4 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2941960]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7647 /2010.
   Egy csepp tudomány : válogatott munkák a VII. Jedlik Ányos Szakmai Napok előadóitól / [szerk. Kapitány András] ; [közread. a] Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium. - Veszprém : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2010. - 186 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9374-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2941883]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2010.
   Ethik und Alltag : zwischen Wahrheit und Wirklichkeit : vier Vorträge an der Andrássy Universität Budapest in Kooperation E.ON Hungária Zrt., 2009 / Hrsg. von András Masát. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2010. - 92, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 23.)
ISBN 978-963-88373-1-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - erkölcs
082 *** 17
[AN 2945167]
MARC

ANSEL
UTF-8