MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/08/24 10:50:51
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
7649 /2010.
   Megtalálható-e a múlt? : tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára / [... szerk. Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 585 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-575-1 kötött : 5500,- Ft
történettudomány - magyar történelem - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Gyáni_G. *** 943.9 *** 930.1 *** 930.85(439)
[AN 2952289]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7650 /2010.
Depero, Fortunato (1892-1960)
   Depero, a futurista : futurista : the futurist : a Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto és a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása : [2010. június 4 - augusztus 22.] / [... kurátorai Gabriella Belli ..., Gergely Mariann ...] ; [a katalógus szerkesztője ... Kárai Petra]. - [Budapest] : MNG, [2010]. - 139 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2010/2.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2010/1.)
Bibliogr.
Olaszország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 75(45)(092)Depero,_F.
[AN 2950607]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2010.
   A fenntarthatóság Európája : Mandulavirágzási Tudományos Napok : 2010. március 3-6. : konferenciakötet / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2010. - 98 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Pécsett rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9346-2 fűzött
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 504.03
[AN 2946841]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7652 /2010.
Erdélyi István (1931-)
   A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig / Erdélyi István, Ráduly János ; szerk. Erdélyi István. - Budapest : Masszi, 2010. - 138 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119-137. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9851-28-3 fűzött : 2200,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 2953222]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7653 /2010.
Bogyay Katalin (1956-)
   A magyar kultúra szolgálatában : Bogyay Katalinnal beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2010. - 120 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 73.)
ISBN 978-963-662-377-7 fűzött : 1500,- Ft
Bogyay Katalin (1956-)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - életútinterjú
070(439)(092)Bogyay_K.(047.53)
[AN 2955861]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7654 /2010.
   Égi Magyarország. - Budapest : Püski, 2010. - 237 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2009-2010-ben azonos címmel rendezett előadássorozat szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-302-025-8 fűzött
Magyarország - prognosztika
008.2(439)
[AN 2955122]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2010.
Hoppál Mihály (1942-)
   A szellemi kulturális örökség megőrzése / Hoppál Mihály. - Budapest : EFI, 2010. - 50 p. : ill., színes ; 20 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 23.)
Bibliogr.: p. 46-50.
ISBN 978-963-88799-3-6 fűzött
kulturális örökség
008(100)
[AN 2949434]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2010.
Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája (2010) (Gödöllő)
   TUDOC - 2010 [elektronikus dok.] : Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája : konferencia kiadvány : [Gödöllő, 2010. május 27-28.] / szerk. Centeri Csaba [et al.] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Szöveg és képek. - Gödöllő : SZIE Mezőgazd.- és Környezettud. Kar, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-186-2
természettudomány - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
5 *** 6 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2949188]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2010.
   Magyar - magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmködések lehetősége : új közelítés az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Kárpát-medencei stratégiájában / [... szerk. Fedinec Csilla]. - Budapest : MTA M. Tudományosság Külföldön Elnöki Biz., 2010. - 222 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell. (54 p.)
melléklet címe: Programtervezetek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-588-0 fűzött
tudományos élet - határon túli magyarság
001(4-191)(=945.11)
[AN 2953086]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2010.
Segesvary, Victor (1929-)
   Civilizációk dialógusa : bevezetés a civilizációk tanulmányozásába / Segesváry Viktor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 184 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 171-180.
ISBN 978-963-446-569-0 fűzött : 2400,- Ft
civilizáció - kultúrafilozófia
008 *** 130.2
[AN 2951605]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2010.
   Tudomány és magyarság : Arany János-díj és -érem, 2002-2010 / [... összeáll. és szerk. Tarnóczy Mariann és Kövér Alexandra] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság. - Budapest : MTA M. Tudományosság Külföldön Elnöki Biz., 2010. - 131 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-508-589-7 fűzött
Magyarország - tudós - határon túli magyarság - külföldön élő magyar személyiség - kitüntetés - ezredforduló
001(4-191)(=945.11) *** 001(100)(=945.11) *** 06.068(439)
[AN 2953022]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7660 /2010.
Däniken, Erich von (1935-)
Falsch informiert! (magyar)
   Megtévesztettek! : a világ leglehetetlenebb könyvéről, Hénok kézírásos feljegyzéseiről és egy rejtett, föld alatti fémkönyvtárról / Erich von Däniken. - Budapest : Duna International, [2010]. - 158 p., 50 t. : ill., főként színes ; 22 cm
Ford. Antal Zsuzsanna, Kalmus Pál. - Bibliogr.: p. 151-156.
ISBN 978-963-9919-99-0 kötött : 3495-, Ft
rejtély
001.94
[AN 2957418]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2010.
Kasta Ami
   Kulcsok & zárak / Kasta Ami. - [Budapest] : [Molnár és Faragó Bt.], 2009. - 86 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7857-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2951488]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7662 /2010.
   Az éghajlatváltozás hatásai az emberi szervezetre / szerk. Törő Klára. - Budapest : Medicina, 2010. - 266 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-281-9 kötött : 5600,- Ft
társadalmi ökológia - klímaváltozás - közegészségügy - történeti feldolgozás
504.03(100)(091) *** 551.583
[AN 2955773]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7663 /2010.
Barabási, Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-014-1 kötött : 3980,- Ft
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 2956850]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7664 /2010.
   Recent advances in high-power ultrasound research in Hungary [elektronikus dok.] : a possible new way of technology : University of West Hungary, 22nd October 2009, Sopron. - Szöveg és képek. - Sopron : Univ. of West Hung., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-54-3
ultrahang - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
534.321.9 *** 6 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2949148]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7665 /2010.
   Medencefejlődés és geológiai erőforrások : víz, szénhidrogén, geotermikus energia : a Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése : Szeged, [2010. május 20-22.] / [kötetszerk. Pál-Molnár Elemér]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2010. - 137 p. : ill. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-016-2 kötött
geológia - konferencia-kiadvány
55 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2954598]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7666 /2010.
Molekuláris Genetikai Tanfolyam (2.) (Szeged) (2010)
   II. Molekuláris Genetikai Tanfolyam [elektronikus dok.] : Szeged 2010. 04. 19-21. / tanfolyamvezető Deák Judit ; [közread. a] Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet. - Szöveg és képek. - Szeged : SZTE, 2010. - 1 CD-RW ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-010-0
molekuláris genetika - elektronikus dokumentum
577.21
[AN 2949076]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7667 /2010.
Bayer István (1923-)
   A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése / Bayer István. - Budapest : Galenus, 2010. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-179.
ISBN 978-963-7157-19-6 kötött : 3900,- Ft
gyógyszerészet - történeti feldolgozás
615(100)(091)
[AN 2953739]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2010.
Bogár Lajos (1956-)
   Érzéstelenítés : esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak / Bogár Lajos. - Budapest : Medicina, 2010. - 243 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-269-7 kötött : 2100,- Ft
aneszteziológia - elbeszélés
616-089.5(0:82-32)
[AN 2955530]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2010.
Buzás György Miklós (1948-)
   A gasztroenterológia története / Buzás György Miklós. - Budapest : Medicina, 2010. - 467 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-279-6 kötött : 4200,- Ft
gasztroenterológia - orvostörténet
616.3-08(091)
[AN 2955790]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2010.
   Csak ettem és fogytam : nem módszer, megoldás / [szerk. Belinszki Zoltán, Dián Tamás]. - Budapest : Experiment Food Kft., 2010. - 204 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9416-2 kötött : 2800,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 2955984]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2010.
   A dohányzás egészségkárosító hatásai és a leszokás / [fel. szerk. Pobozsnyi Ágnes]. - [Budapest] : Medicina, [2010]. - 60 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-226-275-8 fűzött
dohányzás
613.84
[AN 2956028]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2010.
   A kábítószerabúzus orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai / szerk. Fürst Zsuzsanna és Wenger Tibor. - Budapest : Medicina, 2010. - 282 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-274-1 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - kábítószer - szenvedélybetegség - büntetőjog - kábítószer-fogyasztás - pszichoterápia
613.83 *** 364.272 *** 615.851 *** 343.575(439)
[AN 2955783]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2010.
Kis Vivien
   A fogyás szakértője / Kis Vivien. - Miskolc : Z-Press, 2010. - 63 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-9107-9 fűzött
egészséges táplálkozás - fogyókúra
613.24
[AN 2946157]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2010.
Lengyel Ildikó
   Ébresztő, makákó társadalom! / Lengyel Ildikó alias Scimietta. - [Budapest] : [Lengyel I.], cop. 2009. - 65 p. ; 18 cm. - (Appassionata ; 1.)
ISBN 978-963-06-9406-3 fűzött
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 2946182]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2010.
   Magyar Imre : centenáriumi emlékkönyv / szerk. Honti József. - Budapest : Medicina, 2010. - 288 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-287.
ISBN 978-963-226-295-6 kötött : 2400,- Ft
Magyar Imre (1910-1984)
Magyarország - orvos - belgyógyász - 20. század - memoár - személyi bibliográfia
61(439)(092)Magyar_I.(0:82-94) *** 012Magyar_I. *** 616
[AN 2955974]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2010.
   MIC érték meghatározás gradiens diffúziós módszerrel [elektronikus dok.] : Szeged, 2010. 05. 05-06. / tanfolyam szervező Frank Tibor ; [közread. a] Frank Diagnosztika. - Szöveg és képek. - Budapest : Frank Diagnosztika, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemeztokról. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-963-06-9317-2
kórokozó - ellenálló-képesség - antibiotikum - labortechnika - elektronikus dokumentum
616-074/-078 *** 615.33 *** 616-022
[AN 2949177]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2010.
Michelcsik Erika
   Írás és az allergia / Michelcsik Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2010. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9387-5 fűzött
allergia - grafológia
616-056.43 *** 159.925.6
[AN 2947681]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2010.
   Nukleáris medicina / szerk. Szilvási István. - Budapest : Medicina, 2010. - 355 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 345-346.
Kötött : 5300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-206-3)
radiológia - radiobiológia
615.849 *** 577.34
[AN 2955755]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2010.
Ormay Tom
   A társas személy : a társas-én pszichológiája / Ormay A. P. Tom. - Budapest : MentalPort Kft., 2010. - 335 p. ; 22 cm. - (MentalPort könyvek)
Bibliogr.: p. 309-322.
ISBN 978-963-06-9334-9 fűzött
személyiség-lélektan - pszichoanalízis
159.923 *** 159.964.2
[AN 2947337]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2010.
Proctor, Bob
It's not about the money (magyar)
   Nem a pénz boldogít avagy Hogyan gondolkodnak az igazi milliomosok? / Bob Proctor ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, cop. 2010. - 177 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 1.)
ISBN 978-963-06-9180-2 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2954224]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2010.
Rajna Péter (1949-)
   Vajszív, kőszív, csupaszív : az érzelmi élet és a hangulat szélsőségei, zavarai : első merítés / Rajna Péter. - [Győr] : MultiArt, 2010. - 272 p. ; 20 cm. - (Szórakoztató elme- és lélekismeretek ; 4/7.)
Bibliogr.: p. 261-272.
ISBN 978-963-87814-2-0 fűzött : 2900,- Ft
érzelem - irodalmi motívum - ábrázolás
159.942(0:82-822)
[AN 2955801]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2010.
   Rehabilitációról szívbetegeknek / [szerk. Gara Imre] ; [közread. a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság]. - [Budapest] : MKRT, [2010]. - 56 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9040-9 fűzött
szívgyógyászat - orvosi rehabilitáció
616.12-083
[AN 2952811]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2010.
Sacks, Oliver (1933-)
Musicophilia (magyar)
   Zenebolondok : mesék a zenéről és az agyról / Oliver Sacks ; [ford. Bobák Orsolya]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 361 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 333-349.
ISBN 978-963-05-8870-6 fűzött
hallás - zeneművészet - elmegyógyászat
159.932 *** 78 *** 616.89
[AN 2955498]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2010.
   A solifenacin szerepe a hiperaktív hólyagszindróma kezelésében : irodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani értékelés : technológiaelemzés / [Gulácsi László szerk.] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont. - Budapest : HunHTA, 2010. - 176 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 978-963-503-401-7 fűzött
urológia - gyógyszer - szekréció - vizelet
615.254
[AN 2952270]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2010.
   Szemelvények a klinikai diabetológiából / szerk. Winkler Gábor, Baranyi Éva. - Budapest : Medicina, 2010. - XII, 307 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-284-0 kötött : 3650,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2955739]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2010.
Tapolyai Mihály (1921-)
   A minőségi élet és a gyermek : egy életet szerető és tisztelő orvos bizonyságtétele / Tapolyai Mihály. - [Budapest] : [Tapolyai M.], 2010. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9466-7 fűzött
születésszabályozás - művi abortusz - vallási erkölcs
618.39-089.888.14 *** 314.335 *** 241
[AN 2952363]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2010.
Winterhoff, Michael (1955-)
Warum unsere Kinder Tyrannen werden oder: die Abschaffung der Kindheit (magyar)
   Miért válnak zsarnokká a gyerekeink? avagy A gyermekkor elrablása / Michael Winterhoff ; Carsten Tergast közrem. ; [ford. Draskóczy Piroska]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 191 p. ; 19 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-963-9950-27-6 fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés - iskolai nevelés - esettanulmány
159.922.7 *** 37.018.1 *** 37.018.2
[AN 2955858]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7688 /2010.
   Gépészet 2010 [elektronikus dok.] : proceedings of the 7th Conference on Mechanical Engineering : May 25-26. 2010, Budapest ... ; [ed. in chief G. Stépán] ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering. - Szöveg. - Budapest : Budapest Univ. of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 9x/2000/XP/Vista; Adobe Reader. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-007-0 műanyag tokban
mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2947759]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7689 /2010.
   Mikroszkóppal a régészet szolgálatában : a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományos Laboratóriumában végzett természet- és környezettudományos vizsgálatok bemutatása / [szerk. Pető Ákos, Kreiter Attila]. - Budapest : KÖSZ, 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A K.Ö.SZ. tudományos-népszerűsítő füzetei, ISSN 2061-1889 ; 2.)
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 89-95.
ISBN 978-963-88584-3-6 fűzött
régészet - mikroszkópos vizsgálat
681.723 *** 902
[AN 2951675]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7690 /2010.
Józsa István (1934-)
   Budapest vízellátásának szivattyúzástechnikai fejlődése a XIX. és a XX. században / Józsa István ; [kiad. a Fővárosi Vízművek Zrt.]. - Budapest : Főv. Vízművek, 2010. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-06-9491-9 kötött
Budapest - vízellátás - szivattyú - történeti feldolgozás
628.12(439-2Bp.)(091) *** 621.65
[AN 2949768]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7691 /2010.
   Erdőrendtartás, 1769-2009 / [kiad. a Mecseki Erdészeti Zrt.]. - Pécs : Mecseki Erdészeti Zrt., [2010]. - 480 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - erdészet - jogszabálygyűjtemény - történeti feldolgozás
630(439)(094)
[AN 2949628]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2010.
   Gazdaságunk 50 éve : a kaposszekcsői "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a jogutód Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalakulásának 50. évfordulójára : jubileumi kiadvány, 1960-2010. - Kaposszekcső : Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt., 2010. - 108 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9321-9 fűzött
Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt.
Kaposszekcső - termelőszövetkezet - album
631.115.8(439-2Kaposszekcső)(084.1)
[AN 2954312]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2010.
Horváth József
   A legjobb idomárok, lovasok és versenylovak, 1968-1983 / Horváth József. - [Budapest] : Horváth J., [2010]. - 191 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7711-0 kötött
Magyarország - sporttörténet - lóverseny - versenyló - Kádár-korszak
636.12(439) *** 798.4(439)"196/198"
[AN 2949515]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2010.
Köthe, Rainer
Katzen (magyar)
   Macskák / írta Rainer Köthe ; ill. Reiner Zieger és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba, Francz Magdolna]. - 5. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 14.)
ISBN 978-963-9182-89-9 kötött : 2570,- Ft
macska
636.8
[AN 2973137]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2010.
Násztor Sándor
   Hat évtized, 1950-2010 : hatvanéves az orosházi AGRO-M Mezőgazdasági Zártkörű Részvénytársaság / [írta és szerk. Násztor Sándor] ; [az AGRO-M Zrt. részt írta Tóthné Balázs Aranka]. - Orosháza : AGRO-M Zrt., 2010. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9421-6 fűzött
AGRO-M Mezőgazdasági Zrt. (Orosháza)
Orosháza - termelőszövetkezet
631.115.8(439-2Orosháza)
[AN 2954526]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2010.
Rohály Gábor (1935-)
   A magyar bor nagykövete : Rohály Gábor borszakíróval beszélget Benkei Ildikó és Jámbor László. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 91 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 75.)
ISBN 978-963-662-393-7 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - borász - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
663.2(439)(092)Rohály_G.(047.53)
[AN 2957414]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2010.
   A szolgálati kutyák tenyésztése. - 2. kiad. - Szeged : Bába, 2010. - 227 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-79-2 fűzött
kutyatenyésztés
636.7
[AN 2951588]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2010.
Tóth László (1930-)
   Szakmai életem, munkahelyeim, munkaköreim / Tóth László. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2010. - 69 p. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 21.)
Fűzött
Tóth László (1930-)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - memoár
63(439)(092)Tóth_L.(0:82-94)
[AN 2955130]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7699 /2010.
Fülöp Béla (1939-)
   Orosházi disznótorok hajdanában és napjainkban / Károlyi Fülöp Béla. - Orosháza : Helios Alapítvány, 2010. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Orosházi hagyományok, értékek ; 3.)
ISBN 978-963-88515-1-2 fűzött
Orosháza - magyar néprajz - étkezési szokás - sertés - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 637.5 *** 641.568(439-2Orosháza)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439-2Orosháza)
[AN 2954409]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2010.
Kovács Imre Barna
   A nagy titok : összeillő és össze nem illő ételek : a magyar konyha gyökerei / Kovács Imre Barna, Ács Zoltán. - Budapest : Püski ; [Tar] : Belső Ösvény, 2010. - 210, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-026-5 fűzött
gasztronómia - ételspecialitás - hunok - szakácskönyv
641.568(369.1)(083.12) *** 641
[AN 2955198]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7701 /2010.
Pascal, Blaise (1623-1662)
Pensées (magyar) (szemelv.)
   Az ember nagysága és nyomorúsága : válogatott töredékek a Gondolatokból / Blaise Pascal ; [ford. Szabóné Révész M. Magdolna]. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 127 p. ; 19 cm
Fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-662-373-2)
filozófia
1(44)Pascal,_B.
[AN 2957214]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2010.
Pokol Béla (1950-)
   Morálelméleti vizsgálódások : a közmorál elméleti eltüntetésének kritikája / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2010. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-364-7 fűzött : 2700,- Ft
erkölcs
172
[AN 2956338]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2010.
Savater, Fernando (1947-)
El valor de elegir (magyar)
   A választás bátorsága / Fernando Savater ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., cop. 2009. - 175 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-963-87237-5-8 fűzött
filozófia
1(460)Savater,_F.
[AN 2953517]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2010.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Elengedlek végre : nézzünk szembe a halállal! / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2010. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5008-61-0 fűzött : 1900,- Ft
thanatológia - élet értelme
128
[AN 2934492]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7705 /2010.
Babits Antal (1954-)
   Végtelen ösvények : zsidó bölcselet vagy/és misztika / Babits Antal. - Budapest : Gabbiano Print, 2010. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88791-0-3 fűzött : 3000,- Ft
zsidó vallásfilozófia - zsidó vallás - művészet - misztika - zsidóság
296.14 *** 296.65 *** 7.046.3(=924)
[AN 2955523]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2010.
Bányai János
   Isten létének megismerhetősége / Bányai János. - Kétsoprony : [Bányai J.], 2009. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7367-9 fűzött
vallásos irodalom - hit
244 *** 234.2
[AN 2953588]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2010.
   Christianity and modernity in Eastern Europe / ed. by Bruce R. Berglund, Brian Porter-Szűcs. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2010. - XVI, 386 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-65-4 kötött
Kelet-Európa - kereszténység - 19. század - 20. század
23/28(4-11)"18/19"
[AN 2954835]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2010.
Csókay András (1956-)
   Alagút az agyban : gondolatok, cselekedetek és csodák / Csókay András. - Budapest : Masszi, 2010. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9851-15-3 fűzött : 1980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2973212]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2010.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 10. utánny. - Kecskemét : Korda, 2010. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-20-7 * fűzött : 1100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9554-20-0)
vallásos irodalom
242
[AN 2956348]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2010.
De Mello, Anthony (1931-1987)
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc[!Péter]]. - 11. utánny. - Kecskemét : Korda, 2010, cop. 1998. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-10-8 * fűzött : 1100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9554-10-3)
vallásos irodalom
244
[AN 2956303]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2010.
Dobos Károly (1902-2003)
   Láng a hamu között : Dobos Károly prédikációi, kordokumentumok, 1945-1952 / szerk. Miklya Luzsányi Mónika. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2010. - 127 p. ; 20 cm. - (Parakletos könyvek, ISSN 1215-7848)
ISBN 978-963-86541-0-6 fűzött
Magyarország - belpolitika - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - történelmi forrás - prédikáció
252 *** 323(439)"194/195"(093)
[AN 2952704]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2010.
Entz László (1951-)
   A kegyelemre készülni kell : Entz László érsebészprofesszorral beszélget Dutka Judit. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 119 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 70.)
ISBN 978-963-662-339-5 fűzött : 1500,- Ft
Entz László (1951-)
Magyarország - hit - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
234 *** 61(439)(092)(047.53)
[AN 2957786]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2010.
Guglielmoni, Luigi
E-mail di Dio (magyar)
   E-mail Istentől : befogadni és megélni a Biblia üzenetét / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri. - Budapest : Don Bosco, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-11-7 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2951546]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2010.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
   A Teremtő megpihent a hetedik napon : a Teremtés könyve 1. fejezetének kulcsa / Jáki Szaniszló. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 70 p. ; 17 cm
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-374-4)
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2958383]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2010.
Korpics Márta (1966-)
   Vallások és egyházak az egyesült Európában : Magyarország / Korpics Márta, Wildmann János. - Budapest : Typotex, 2010. - 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-084-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - keresztény egyház - társadalmi kapcsolat - vallásszociológia
261(439) *** 322(439) *** 316.6(439)
[AN 2946874]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2010.
   Lélekhíd : mindennapi imádságok / [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2010. - 211, [8] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 210-211.
ISBN 978-963-88913-3-4 kötött : 2000,- Ft
ima
243
[AN 2949395]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2010.
Nemes Ödön (1926-)
   Párbeszéd az öregséggel / Naszádi Kriszta, Nemes Ödön ; [... ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, 2010. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-288-037-2 kötött : 1980,- Ft
Nemes Ödön (1926-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - interjú
271.5(439)(092)Nemes_Ö.(047.53)
[AN 2934755]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2010.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 7. utánny. - Kecskemét : Korda, 2010. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-26-9 fűzött : 550,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2972029]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2010.
Pieretti, Anna
Il credo raccontato ai bambini (magyar)
   Hiszekegy gyermekszemmel / Anna Pieretti, Bruno Ferrero ; [graf. Luigi Zonta] ; [... ford. Varga Attila]. - Budapest : Don Bosco, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9956-09-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8456)
kereszténység - gyermekkönyv - ima
23/28(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 2951578]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2010.
Szinay Balázs
   Az én bódhifám / Szinay Balázs. - Budapest : [Szinay B.], 2010. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9388-2 fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 242
[AN 2947783]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2010.
Tobin, Eamon
Help for making difficult decisions (magyar)
   Segíts nehéz döntéseimben : a mindennapi életben előforduló választásokban / Eamon Tobin ; [ford. Horváth Erzsébet és Obendorf Beatrix]. - 4. kiad. - Kecskemét : Korda, 2010, cop. 1993. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-98-6 fűzött : 500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2971990]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2010.
Varga László
   Cantate Domino! : Varga László egyházzenész pappal beszélget Simon Erika. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 125 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 71.)
ISBN 978-963-662-376-0 fűzött : 1500,- Ft
Varga László
Magyarország - katolikus pap - egyházi és vallásos zene - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)(047.53) *** 783
[AN 2957991]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2010.
Vértesaljai László (1953-)
   Rendületlenül : Vértesaljai László jezsuita páterral beszélget Csengei Ágota. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 113 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 73.)
ISBN 978-963-662-281-7 fűzött : 1500,- Ft
Vértesaljai László (1953-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - életútinterjú - 20. század - 21. század
271.5(439)(092)(047.53)
[AN 2958099]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7724 /2010.
Barry, Catherine (1956-)
Paroles du dalaï-lama aux femmes (magyar)
   A dalai láma üzenete a nőkhöz / Catherine Barry ; [ford. Bárdos Miklós]. - Budapest : Könyvfakasztó K., 2009. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87770-5-8 fűzött : 2490,- Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
nők a társadalomban - életvezetés - nő - dalai láma - válogatott művek
316.37-055.2 *** 613.865-055.2 *** 396 *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(0:82-821)
[AN 2947418]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2010.
   A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében : a Bódi Zsuzsanna emlékére rendezett történeti-néprajzi konferencia előadásai : Gödöllő, 2009. február 18-20. / szerk. Deáky Zita, Nagy Pál ; [rend. a] Magyar Néprajzi Társaság, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Budapest : M. Néprajzi Társ. ; Gödöllő : SZIE GTK, 2010. - 395 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyarországi nemzetiségek néprajza, ISSN 0324-3001). (Cigány néprajzi tanulmányok, ISSN 1217-8853 ; 15.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88169-1-7 fűzött
Kárpát-medence - cigányság - néprajz - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
316.347(=914.99)(4-11) *** 39(=914.99)(4-191) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2948543]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2010.
Dezsényi Péter (1955-)
   Nem mondod! : a metakommunikáció technikája színészeknek és nem színészeknek / Dezsényi Péter ; [ill. Petővári Csaba]. - Budapest : Medicina, 2010. - 278 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-963-226-291-8 kötött : 2600,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 2955473]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2010.
Fromm, Erich (1900-1980)
The art of loving (magyar)
   A szeretet művészete [elektronikus dok.] / Erich Fromm ; Krizsó Szilvia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (3 h 57 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Várady Szabolcs. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6178-3 : 2990,- Ft
szeretet - hangoskönyv
316.647.2 *** 177.61
[AN 2944586]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2010.
Knödler, Elisabeth (1931-)
   Backnangból visszanézve / Elisabeth Knödler ; szerk. Kiss Pál. - [Budapest] : Navigátor, 2010. - 90 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Bácsalmás könyvek, ISSN 2061-9146 ; 1.)
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 978-963-85410-2-4 fűzött
Bácsalmás - magyarországi németek - kitelepítés - német irodalom - 20. század - memoár
316.347(=30)(439-2Bácsalmás) *** 325.254(=30)(439)"194"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2949484]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2010.
   A lehetőségek országa : polgárosodás a 19. századi Magyarországon : vándorkiállítás, 2010-2011 / [... kurátorai Basics Beatrix, Szabó János, Toronyi Zsuzsanna] ; [a katalógust szerk. Dománszky Gabriella]. - [Győr] : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., [2010]. - 207 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 978-963-7207-41-9 fűzött
Magyarország - polgárosodás - művelődéstörténet - 19. század - századforduló
316.343.62(439)"18/191" *** 930.85(439)
[AN 2953772]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2010.
   Magyarország, 1989-2009 : a változások tükrében / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2010. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-235-279-4 fűzött
Magyarország - demográfia - gazdaságstatisztika - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"198/200"(083.41) *** 338.1(439)"198/200"(083.41)
[AN 2952788]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2010.
   Menni, menni, muszáj menni .. : szegénységről, gyerekekről, romákról : válogatás az ELTE szociális munkás hallgatóinak fotóiból / [szerk. Fodor Kata]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 118 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-263-120-2 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - cigányság - hátrányos helyzetű - fényképalbum
316.347(=914.99)(439)(084.12) *** 316.344.23(439)
[AN 2955315]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2010.
   Orosz kényszermunkán : Pécsvárad és a környék német kisebbsége, 1944-1948 / [szerk. Gállos Orsolya]. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2010. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsváradi füzetek, ISSN 2060-5358 ; 3.)
Bibliogr.: p. 92-93. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-88319-1-0 fűzött
Pécsváradi kistérség - Szovjetunió - magyarországi németek - kényszermunka - kitelepítés - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
316.347(=30)(439)"194"(093) *** 323.282(47)"194" *** 343.262(47) *** 325.254(=30)(439-2Pécsvárad)"194"(093)
[AN 2946123]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2010.
Sándor György (1924-)
   Kié a média? / Sándor György. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-566-9 kötött : 2600,- Ft
tömegtájékoztatási eszköz - médiaismeret
316.774 *** 791.9.096/.097
[AN 2951613]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2010.
Verő Bán Linda
   Mit jelent zsidónak lenni? / Verő Bán Linda ; ill. Paller Eszter. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2010. - 31 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Zsidongó könyvek)
ISBN 978-963-88304-4-9 kötött
zsidóság - nemzettudat - gyermekkönyv
316.63 *** 316.356.4(=924)(02.053.2)
[AN 2952740]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2010.
Verő Bán Linda
Mit jelent zsidónak lenni? (angol)
   What does it mean to be Jewish? / Linda Verő-Bán ; ill. by Eszter Paller ; [... transl. Péter Török]. - [Budapest] : Hillel Jewish Educational and Youth Centre Found., 2010. - 31 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Zsidongó könyvek)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88304-4-9)
zsidóság - nemzettudat - gyermekkönyv
316.356.4(=924)(02.053.2) *** 316.63
[AN 2952771]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2010.
Virág Tünde (1970-)
   Kirekesztve : falusi gettók az ország peremén / Virág Tünde. - Budapest : Akad. K., 2010. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-266.
ISBN 978-963-05-8828-7 fűzött
településszociológia - magyarországi kistelepülés - hátrányos helyzetű - ezredforduló
316.334.55(439)"199/200" *** 316.344.23(439)"199/200"
[AN 2955485]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7737 /2010.
Gyanó Szilvia
   Keszthely környéki hímes tojások : keszthelyi Balatoni Múzeum Néprajzi Gyűjteményében található hímestojás gyűjtemény mintakincse / Gyanó Szilvia. - Zalaegerszeg : Zala M. Népművészetéért Alapítvány, 2010. - 68, [2] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm. - ("Továbbélő múlt", ISSN 2061-9103 ; 1.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-9278-6 fűzött
Balatoni Múzeum (Keszthely). Néprajzi Gyűjtemény
Keszthely - magyar néprajz - húsvéti szokás - tojásfestés - múzeumi gyűjtemény
398.332.12(=945.11) *** 745.55 *** 069(439-2Keszthely)
[AN 2946778]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2010.
Hoppál Mihály (1942-)
   Az Európai Folklór Központért Egyesület és az Európai Folklór Intézet története, 1994-2009 / Hoppál Mihály. - Budapest : EFI, 2010. - 38 p. ; 20 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 22.)
ISBN 978-963-88799-2-9 fűzött
Európai Folklór Központért Egyesület
Európai Folklór Intézet (Budapest)
Budapest - Európa - folklorisztika - kutatóintézet
398.001(4) *** 061.6(439-2Budapest)
[AN 2949414]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2010.
   Indiai közmondások / [vál., ford. és az utószót írta Balogh Dániel]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2010. - 187, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88078-7-8 kötött : 2900,- Ft
India - közmondás
398.9(540)
[AN 2954560]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2010.
Nagy Réka
   Solymossy Sándor írásainak bibliográfiája / összeáll. Nagy Réka. - Budapest : EFI, 2009. - 60 p. ; 21 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 21.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87755-1-1)
Solymossy Sándor (1864-1945)
magyar néprajz - folklór - személyi bibliográfia
398(=945.11):016 *** 012Solymossy_S.
[AN 2949390]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2010.
Nagy Zoltán (1938-)
   Fanyűvő Jankó : Palócföld meséi és mondái Nagy Zoltán gyűjtésében / sajtó alá rend. Benedek Katalin. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 657 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 10.)
Bibliogr.: p. 591-597.
ISBN 978-963-506-829-6 kötött : 3600,- Ft
Palócföld - magyar néprajz - népmese - monda
398.21(=945.11)(439Palócföld) *** 398.22(=945.11)(439Palócföld)
[AN 2954711]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2010.
   Öregasszony a Holdon : lappföldi mesék / Tillinger Gábor fordításában ; [ill. Vincze Judit]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 175, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Világszirmok, ISSN 2061-2001 ; 2.)
A vál. és a ford. Qvigstad, Just Knud gyűjtéséből a "Lappiske eventyr og sagn" (Oslo : Aschehoug, 1927-1929) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-263-136-3 fűzött : 1990,- Ft
néprajz - lappok - népmese
398.21(=945.5)
[AN 2953322]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2010.
Szabó Sámuel (1829-1905)
   Erdélyi néphagyományok, 1863-1884 / Szabó Sámuel ; Szabó Sámuel és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjt., szerk., bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin ; [közread. az] Európai Folklór Intézet. - Budapest : EFI ; Marosvásárhely : Mentor, 2009. - 764 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 685-715. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-87755-6-6 kötött
ISBN 978-973-599-378-8
Szabó Sámuel (1829-1905)
Erdély - Magyarország - magyar néprajz - folklór - etnográfus - 19. század - válogatott művek
398(=945.11)(498.4) *** 39.001(439)(092)Szabó_S.(0:28-821)
[AN 2951730]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7744 /2010.
Balog Iván (1956-)
   Bibó István recepciója : politikai átértelmezések / Balog Iván. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2010. - 167 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 12.)
Bibliogr.: p. 151-163.
ISBN 978-963-446-563-8 kötött : 2400,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - eszmetörténet - társadalomtudomány - politikai filozófia - tudós - 20. század
32.001(439)(092)Bibó_I.
[AN 2951647]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2010.
Castro Ruz, Juanita (1933-)
Fidel y Raúl, mis hermanos (magyar)
   Fidel Castro magánélete : három Castro-testvér története : Juanita Castro visszaemlékezései / lejegyezte María Antonieta Collins ; [... ford. Bethlen József]. - Budapest : Duna International, cop. 2010. - 335 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Ember - sors - történelem, ISSN 2061-9413)
ISBN 978-615-5013-00-3 kötött : 3495,- Ft
Castro, Fidel (1926-)
Castro Ruz, Raúl (1930-)
Castro Ruz, Juanita (1933-)
Kuba - politikus - államfő - spanyol nyelvű irodalom - emigráns - memoár
32(729.1)(092)Castro,_F.(0:82-94) *** 860-94(729.1)=945.11 *** 32(729.1)(092)Castro,_R. *** 325.25(=1.729.1)(73)Castro,_J.
[AN 2956690]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2010.
   Civil szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének erősítése / [... szerk. Gosztonyi Géza] ; [közread. a Szociális Szakmai Szövetség]. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2010. - 59 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - civil szervezet - érdekérvényesítés
323.21(439) *** 328.184
[AN 2947867]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2010.
   Csapdában : tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989 / szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2010. - 435 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 335-348.
ISBN 978-963-236-254-0 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - politikai üldözés - 1945 utáni időszak
322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198" *** 323.281(439)"1945/198"
[AN 2952212]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2010.
Lance, Peter
Triple cross (magyar)
   Hármas ügynök : hogyan férkőzött be Bin Laden szuperkémje a CIA soraiba, a zöldsapkások közé és az FBI-ba / Peter Lance ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-304-1 fűzött : 3450,- Ft
Mohamed, Ali (1952-)
Egyiptom - hírszerzés - terrorizmus - titkos ügynök - iszlám fundamentalizmus - ezredforduló
327.84(73) *** 327.84(560)(092)Mohamed,_A. *** 297(100)"200" *** 323.285(=927)(100)"200"
[AN 2945868]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2010.
   Masterpieces of history : the peaceful end of the cold war in Europe, 1989 / ed. by Svetlana Savranskaya, Thomas Blanton and Vladislav Zubok ; ed. ass. Anna Melâkova. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2010. - XLIV, 730 p., [8] t. : ill. ; 25 cm. - (National Security Archive cold war readers, ISSN 1587-2416)
Bibliogr.: p. 707-711.
ISBN 978-963-9776-77-7 kötött
Európa - történelem - rendszerváltás - hidegháború - történelmi forrás
327.54(4)"198" *** 940"198/199"(093)
[AN 2956539]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2010.
Parák Tibor (1928-)
   A "Vasember" : egy geológus naplója az emigrációban, 1956-2000 / Parák Tibor. - Budapest : M. Ház, cop. 2010. - 332 p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9335-78-3 kötött : 4400,- Ft
Parák Tibor (1928-)
Svédország - geológus - emigráns - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - memoár
325.25(=945.11)(485)(0:82-94) *** 55(485)(=945.11)(092)(0:82-94)
[AN 2950684]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7751 /2010.
Árpás Károly (1955-)
   Történelmi lecke nem a fióknak! : a történész műhelyéből / Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2010. - 424 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-77-8 fűzött
Magyarország - történettudomány - magyar történelem - művelődéstörténet
930.1(439) *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 2951418]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2010.
   Atilla és fapalotája / [közread. Atilla Alapítvány]. Atilla / Éric Deschodt. - Tápiószentmárton : Atilla Alapítvány, cop. 2010. - 232 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Egys. cím: Attila. - Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-06-9376-9 kötött
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
Hun Birodalom - Tápiószentmárton - uralkodó - 5. század - helyismeret - építmény
936.91(092)Attila(089.3) *** 908.439-2Tápiószentmárton *** 72(439-2Tápiószentmárton)
[AN 2949956]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2010.
Békés Sándor (1940-)
   A slapaj visszanéz : portrék, tárcák, emlékezések / Békés Sándor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2010. - 230 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-34-4 kötött : 2000,- Ft
Baranya megye - Pécs - lokálpatriotizmus - híres ember - magyar irodalom - portré - publicisztika - tárcanovella
929(439-2Pécs) *** 894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2946468]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2010.
Hetés Tibor
   Orvos Lentiben / Hetés Tibor. - Budapest : Hetés T., 2010. - 469 p., [58] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9375-2 kötött
Hetés Ferenc (1897-1970)
Hetés család
Magyarország - családtörténet - orvos - 20. század - memoár
929.52(439)Hetés *** 61(439)(092)Hetés_F.(0:82-94)
[AN 2953624]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2010.
Kerényi Dénes
   Sötét középkor? / Kerényi Dénes. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 84 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-328-9 fűzött : 1400,- Ft
Európa - művelődéstörténet - egyháztörténet - tudománytörténet - középkor
930.85(4)"05/15" *** 28(100)"05/15" *** 001(4)"05/15"
[AN 2958542]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2010.
Marcou, Lilly (1936-)
Staline (magyar)
   Sztálin magánélete / Lilly Marcou. - Budapest : Duna International, [2010]. - 232 p., [8] t. : ill. ; 23 cm. - (Ember - sors - történelem, ISSN 2061-9413)
Ford. Kovács Veronika, Perlaki Róza. - Bibliogr.: p. 219-229.
ISBN 978-615-5013-01-0 kötött : 3495,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - politikus - 20. század - életrajz
947(092)Stalin,_I._V.
[AN 2956572]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2010.
   A második világháború teljes története / [szerk. Duzs Mária et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009-. - ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-134-4
második világháború - hadtörténet
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2890809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Titkok és rejtélyek : szigorúan bizalmas akták / [írta Demendy Zoltán]. - 2010. - 96 p.
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-251-180-1 kötött : 1699,- Ft
[AN 2951937] MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Harc a tengerekért : sorsdöntő ütközetek / [írta Józsa Ottó]. - 2010. - 95 p.
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 978-963-251-181-8 kötött : 1699,- Ft
[AN 2952007] MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Háború a sivatagban : az észak-afrikai hadszíntér története / [írta Prantner Zoltán, Zámodits Attila]. - 2010. - 95 p.
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 978-963-251-183-2 kötött : 1699,- Ft
[AN 2952055] MARC

ANSEL
UTF-87758 /2010.
Pók Attila (1950-)
   A haladás hitele : progresszió, bűnbakok, összeesküvők a huszadik századi Magyarországon / Pók Attila. - Budapest : Akad. K., 2010. - 367 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8827-0 kötött
Magyarország - történettudomány - eszmetörténet - ellenségkép
930.1(439) *** 316.75(439) *** 316.647.8(498)"18/19"
[AN 2955016]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2010.
Poór Miklós
   Nemzetbiztosító hadjáratok a hon visszafoglalás előtt, és az államalapítás után / Poór Miklós. - Budapest : Masszi, 2010. - 151 p. ; 30 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9851-27-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar történelem - kalandozások kora - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9"08/09"
[AN 2953261]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2010.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Szindbád a Balaton partján : mesék, álmok, történetek / Praznovszky Mihály. - Balatonfüred : Balatonfüred Város, 2010. - 183 p. : ill. ; 19 cm. - (Tempevölgy könyvek ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88857-1-5 fűzött
Krúdy Gyula (1878-1933)
Krúdy család
Magyarország - író - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - családtörténet
929.52(439)Krúdy *** 894.511(092)Krúdy_Gy. *** 930.85(439)"18/19"
[AN 2955880]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2010.
Révay Péter (1568-1622)
Sacra, angelica, et apostolica Regni Hungariae corona (magyar)
   A Szent Korona eredete : Révay Péter Turóc vármegyei főispán rövid emlékirata Magyarország több mint 600 éve tündöklő Szent Koronájának eredetéről, jeles és győzedelmes voltáról, sorsáról. - Budapest : M. Ház, 2010. - 60 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Kulcsár Péter
ISBN 978-963-9335-76-9 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - koronázási jelvény
943.9"10/16" *** 342.22(439)
[AN 2949597]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2010.
Romsics Ignác (1951-)
Magyarország története a XX. században (angol)
   Hungary in the twentieth century / Ignác Romsics ; [transl. by Tim Wilkinson] ; [the maps were edited, the figures and tables were drawn by László Sebők] ; [the photographs were sel. by Katalin Jalsovszky]. - 2. ed. - Budapest : Corvina : Osiris, 2010. - 513 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 492-503.
ISBN 978-963-13-5932-9 fűzött : 6000,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 2972538]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2010.
   A történelem szálai : tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára / szerk. Fischer Ferenc, Hegedüs Katalin, Rab Virág. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2010. - 527 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-10-9 kötött
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9 *** 930.9 *** 930.85(439) *** 012Vonyó_J.
[AN 2946928]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2010.
Varga Csaba Béla
   Afganisztán, a legyőzhetetlen / Varga Csaba Béla. - Budapest : Kelet K., 2010. - 269 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 266-269.
ISBN 978-963-88078-8-5 kötött : 2950,- Ft
Afganisztán - történelem
958.1
[AN 2954524]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2010.
Zelnik József (1949-)
   A nagy szertartás : a bor csodája a mitikus időktől Dionüszoszon keresztül az eucharisztiáig / Zelnik József. - Budapest : Kairosz, 2010. - 184 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p.167-184.
ISBN 978-963-662-275-6 kötött : 3900,- Ft
művelődéstörténet - bor
930.85(100) *** 663.2
[AN 2957675]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7766 /2010.
Árgyelán György
   Komló : mélységek városa a magasból / Árgyelán György ; [a ... szövegrészeket Rott József ... elbeszélésciklusából vál.]. - Komló : Szerző, 2010. - 91 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-9212-0 kötött
Komló (Baranya megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Komló(084.12) *** 77.04(439)(092)Árgyelán_Gy.
[AN 2946987]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2010.
Ariyoshi, Rita
Hawaii (magyar)
   Hawaii / Rita Ariyoshi ; [ford. Hajdú Farkas]. - Budapest : Geographia, 2010. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-83-9 fűzött
Hawaii - útikönyv
919.69(036)
[AN 2946739]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2010.
Bácskay Zoltán
   Délvidéki magyar útikönyv / Bácskay Zoltán. - Budapest : Szerző, 2010. - 202 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8864-2 fűzött
Szerbia - Horvátország - Románia - Délvidék - útikönyv
914.984(036) *** 914.971.1(036) *** 914.971.3(036)
[AN 2952906]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2010.
Baker, Christopher P. (1955-)
Costa Rica (magyar)
   Costa Rica / Christopher P. Baker ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Geographia, 2010. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-80-8 fűzött
Costa Rica - útikönyv
917.286(036)
[AN 2946197]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2010.
Cosi, Roberta
South Africa (magyar)
   Dél-Afrika / Roberta Cosi, Richard Whitaker ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2010. - 318 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-81-5 fűzött
Dél-afrikai Köztársaság - útikönyv
916.80(036)
[AN 2947544]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2010.
   Érbogyoszló, egy falu az Ér mentén / [szerk. Török Sára] ; [közread.] Helios Alapítvány. - Orosháza : Helios Alapítvány, 2009. - 330 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88515-0-5 kötött
Érbogyoszló - helyismeret
908.498.4-2Érbogyoszló
[AN 2947196]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2010.
   A föld, ahol születtünk : emlékképek Bernecebarátiból / [szerk. Sági Ilona]. - Budapest : [Mega Kft.], 2010. - 155 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-9073-7 kötött
Bernecebaráti - helyismeret - magyar néprajz - album
908.439-2Bernecebaráti(084.1) *** 39(439-2Bernecebaráti)
[AN 2951392]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2010.
Futó József Attila
   Múlt és jelen a Széchenyi tértől a Siklósi-kapuig : a 2000 éves település változó neve és történelme : 9. évfolyamnak ajánlott séta / [írta, szerk. és fényképezte Futó József Attila]. - [Pécs] : [Futó J. A.], 2010, cop. 2009. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (S.Q.E. Pécs ; 1.)
ISBN 978-963-06-9472-8 fűzött
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 2946695]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2010.
Gerrard, Mike (1949-)
Greece (magyar)
   Görögország / Mike Gerrard ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2010. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-82-2 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2947189]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2010.
Gilbert, Sari
Rome (magyar)
   Róma / Sari Gilbert és Michael Brouse ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2010. - 270 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-86-0 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2947646]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2010.
Hughes, Jack
Cyprus (magyar)
   Ciprus / Jack Hughes ; [ford. Orbán Bernadett]. - [Budapest] : Panemex, 2010. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-50-5 fűzött
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 2947132]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2010.
Juhani Nagy János (1953-2007)
   Burma : az arany pagodák országa / Juhani Nagy János. - Hajdúszoboszló : Nagy J. : Kóti E., [2010]. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88436-4-7 kötött
Burma - országismeret - magyar irodalom - útleírás
908.591(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2955890]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2010.
   Kézikönyv az Európai Unió Területi agendájának hazai érvényesítéséhez / [szerk. Ricz Judit, Salamin Géza] ; [kiad. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : NFGM : Váti, cop. 2010. - 106 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-7380-18-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - területfejlesztés - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - ágazati gazdaságpolitika
911.3(439) *** 332.1(439) *** 339.923(4-62) *** 338.23(439)
[AN 2949699]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2010.
Kézikönyv az Európai Unió Területi agendájának hazai érvényesítéséhez (magyar)
   Handbook for the national implementation of the Territorial agenda of the European Union : the case of Hungary / [ed. by Judit Ricz, Géza Salamin] ; [publ. by the Ministry for National Development and Economy, Váti Hungarian Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning]. - [Budapest] : Min. for Nat. Development and Economy : Váti, cop. 2010. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-7380-19-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - területfejlesztés - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - klaszter - ágazati gazdaságpolitika
911.3(439) *** 332.1(439) *** 339.923(4-62) *** 338.23(439)
[AN 2956097]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2010.
London, Jack (1876-1916)
The cruise of the Snark (magyar)
   Snark : kirándulás a Föld körül / Jack London ; [ford. Vécsey Leó]. - Budapest : Geographia, 2010. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Megj. " Kirándulás a Föld körül" címmel is
ISBN 978-963-9810-90-7 kötött
Csendes-óceán - helyismeret - amerikai angol irodalom - útleírás
908.100(265)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 2957227]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2010.
MacDonald, Phil
Hong Kong (magyar)
   Hongkong / Phil Macdonald ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2010. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-84-6 fűzött
Hongkong - útikönyv
915.10-2Hongkong(036)
[AN 2947076]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2010.
MacDonald, Phil
Thailand (magyar)
   Thaiföld / Phil Macdonald és Carl Parkes ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Geographia, 2010. - 398 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-87-7 fűzött
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2946193]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2010.
Nitsch Árpád János
   Majk : a bold. Szűz majki premontrei prépostságának majd a Nepomuki Szent Jánosról nevezett kamalduli remeteségnek története / írta Nitsch Árpád János. - [Oroszlány] : Forgács J., 2010. - 64 p. : ill. ; 27 cm. - (Vértesi legendák, ISSN 2061-9154 ; 1.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Győr : Győregyházmegye Könyvsajtója, 1910. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88873-0-6 fűzött
Congregatio Camaldulensis. Majki Remeteség
Majkpuszta - helyismeret - kolostor - kamalduliak - hasonmás kiadás
908.439-2Majk *** 726.7(439-2Majk) *** 271.14(439-2Majk) *** 094/099.07
[AN 2951174]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2010.
Rachowiecki, Rob (1954-)
Peru (magyar)
   Peru / Rob Rachowiecki ; fényképezte Vance Jacobs ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2010. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-85-3 fűzött
Peru - útikönyv
918.5(036)
[AN 2946196]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2010.
Simonis, Damien
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Damien Simonis ; [ford. Németh Zsófia]. - Budapest : Geographia, 2010. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-79-2 fűzött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2946194]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2010.
Szökőcs Béla
   A mi Mohácsunk : [fotóalbum] = Our town Mohács : [photo album] / Szökőcs Béla ; [... ford. Kántor Tamás] ; [közread. a] Magyar Unesco Bizottság. - [Mohács] : [Polgármesteri Hiv.] ; [Budapest] : M. Unesco Biz., 2010. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
Társközread. a mohácsi Polgármesteri Hivatal
ISBN 978-963-06-8822-2 kötött
Mohács - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mohács(084.12) *** 77.04(439)(092)Szökőcs_B.
[AN 2949529]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2010.
Turner, Peter
New Zealand (magyar)
   Új-Zéland / Peter Turner ; fényképezte Colin Monteath ; [ford. Takács Anita]. - Budapest : Geographia, 2010. - 318 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-88-4 fűzött
Új-Zéland - útikönyv
919.31(036)
[AN 2946195]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7788 /2010.
   A büntető ítélet igazságtartalma / [szerk. Erdei Árpád]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2010. - 174 p. ; 25 cm
A Debrecenben, 2010. márc. 5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-89-7 kötött
büntetőeljárás - igazságszolgáltatás - igazság
343.1 *** 111.83
[AN 2948594]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2010.
Gratzer Gábor
   Bűnmegelőzési jó tanácsok fiataloknak, felnőtteknek / Gratzer Gábor, Szabó Henrik, Sövényházy Edit. - Budapest : Korona, 2010. - 419 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9589-99-5 kötött : 2850,- Ft
bűnmegelőzés - útmutató
343.85(036)
[AN 2955835]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2010.
Győrfi Éva
   Gyermekjogokról felnőtteknek : [nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai] / [szerzők Győrfi Éva, Herczog Mária, Kőműves Ágnes] ; [közread. a] Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület. - Budapest : Család, Gyermek, Ifj. Egyes., cop. 2009. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm + CD-ROM
melléklet címe: Gyermekjogokról gyerekeknek : nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai. - Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 978-963-88194-4-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88194-2-0)
emberi jog - gyermek - elektronikus dokumentum
342.7-053.2
[AN 2949970]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2010.
Győrfi Éva
   Gyermekjogokról gyerekeknek : [nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai] / [szerzők Győrfi Éva, Herczog Mária, Kőműves Ágnes] ; [közread. a] Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület. - Budapest : Család, Gyermek, Ifj. Egyes., cop. 2009. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-88194-3-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88194-2-0)
emberi jog - gyermek - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
342.7-053.2(02.053.2)
[AN 2950289]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2010.
Keyha Judit
   Bírósági ügyintézők kézikönyve / Keyha Judit. - Budapest : Complex, 2010. - 398 p. ; 19 cm
Lezárva: 2010. márc. 15.
ISBN 978-963-295-073-0 fűzött
Magyarország - bíróság - ügyvitel - útmutató
347.964(439)(036)
[AN 2955310]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2010.
Péteri Zoltán (1930-)
   Jogösszehasonlítás : történeti, rendszertani és módszertani problémák / Péteri Zoltán. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 284 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227). (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 36.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-06-8750-8 kötött
összehasonlító jog - személyi bibliográfia
340.5 *** 012Péteri_Z.
[AN 2952487]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2010.
Szabó Máté (1956-)
   Ki őrzi az őrzőket? : az ombudsmani jogvédelem / Szabó Máté. - Budapest : Kairosz, 2010. - 326 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-329-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - állampolgári jogok biztosa
342.57.08(439)
[AN 2956266]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2010.
   A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2010 / [... szerk. Andrási Jánosné, Mogyorósiné Gábor Hajnalka]. - Budapest : Saldo, 2010. - 290 p. ; 28 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
Magyarország - társadalombiztosítási jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
349.3(439)(094)(036)
[AN 2948180]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2010.
   Tiszteletkötet Sárkány István 65. születésnapjára / [szerk. Németh Zsolt] ; [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2010. - 241 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9543-51-5 fűzött
Magyarország - rendészet - emlékkönyv
351.74(439)
[AN 2948842]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7797 /2010.
Domonkos László (1951-)
   Az elfelejtett parancsnok : Kratochvil Károly élete / Domonkos László. - Budapest : Masszi, 2010. - 328 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 323-328.
ISBN 978-963-9851-26-9 fűzött : 2900,- Ft
Kratochvil Károly (1869-1946)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - első világháború
355(439)(092)Kratochvil_K. *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 2953150]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7798 /2010.
   "Igazgató úr, kérem!..." : derűs perceink, 2005-2010 / [szerk. Erdei Éva] ; [rajz. Bognár József] ; [kiad. a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség]. - [Pécs] : Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, [2010]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
munkalélektan - irodai munka - humor - paródia
65.013(0:82-7) *** 651.4(0:82-7)
[AN 2946541]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2010.
Szirmai Péter (1947-)
   Üzleti tervezés, üzleti gondolkodás : induló vállalkozások tervezése / Szirmai Péter, Klein Sándor ; [Gévai Csilla ... rajz.]. - Budapest : Edge 2000, 2009. - 414 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-13-4 fűzött : 3700,- Ft
vállalkozás - szervezetpszichológia - tankönyv
65.012.2(078) *** 65.013(078)
[AN 2954117]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2010.
Tóth Erzsébet
   Hatékony információkeresés a weben : az internetes keresők lekérdezési hatékonyságának vizsgálata / Tóth Erzsébet ; [előszó Pálvölgyi Mihály]. - Nyíregyháza : Örökségünk Kvk., 2010. - 159 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9694-19-4 fűzött
információkeresés - internet
659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2948810]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7801 /2010.
Ácsné Molnár Judit
   A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2010 / [szerzők Ácsné Molnár Judit, Rabné Barizs Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2010. - 298 p. ; 28 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Magyarország - társasági adó - osztalékadó - törvény - útmutató
336.271.5(439)(094)(036)
[AN 2948202]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2010.
   Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2010 / [alkotószerk. Csillag Dezsőné]. - Budapest : Saldo, 2010. - 580 p. ; 28 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
336.2(439)(094)(036) *** 351.713(439)(094)(036)
[AN 2948278]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2010.
   Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2010 / [szerzők Farkas Alexandra et al.]. - Budapest : Saldo, 2010. - 328 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2948189]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2010.
Germuska Pál (1971-)
   Vörös arzenál : Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésében a KGST keretei között / Germuska Pál ; [közread. az] 1956-os Intézet ... - Budapest : 1956-os Intézet : Argumentum, 2010. - 310 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-284.
ISBN 978-963-446-562-1 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - hadiipar - fegyverkezés - szocialista gazdaság - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak
338.245(4-11)"1945/195" *** 339.923(47-62) *** 338.245(439)"1948/198" *** 355.014.1(47-62) *** 338(091)(47-62)"1945/198"
[AN 2952147]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2010.
   Az illetéktörvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2009 / [szerk. Kovács Ferenc]. - Budapest : Saldo, 2009. - 292 p. : ill. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 2948120]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2010.
   Az illetéktörvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2010 / [... szerk. Kovács Ferenc]. - Budapest : Saldo, 2010. - 312 p. : ill. ; 28 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 2948264]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2010.
   K+F tanácsadó : adózási és elszámolási szabályok gazdálkodó szervezetek számára : alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények / [... kiad. Norria Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség]. - Miskolc : Norria, [2010]. - 38 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 978-963-88345-1-5 fűzött
Magyarország - adóügy - számvitel - kutatás-fejlesztés
657(439) *** 336.2(439) *** 330.341.1(439)
[AN 2952058]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2010.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2010. - 1176 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2010. márc. 1.
ISBN 978-963-295-097-6 kötött
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(036) *** 657(439)(094)(036)
[AN 2972511]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2010.
Nyíri Zoltán
   Az értékesítés mesterei [elektronikus dok.] : interjúk sikeres magyar értékesítőkkel : [...avagy így csinálják a profik] / [riporter] Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Universitas Szeged, 2010. - 1 CD (5 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88880-4-4 műanyag tokban : 8000,- Ft
Magyarország - eladás - siker - marketing - interjú - hangoskönyv
658.8 *** 339.138 *** 613.865 *** 658.1(439)"200"(047.53)
[AN 2948514]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2010.
Nyiry Attila (1956-)
   Absorb meter : a térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje / Nyiry Attila, Szakály Dezső ; [közread. a] Norria Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. - Miskolc : Norria, 2010. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 89-95.
ISBN 978-963-88345-2-2 fűzött
innováció - vállalkozás
330.341.1 *** 65.012.4
[AN 2952095]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2010.
Pallos László (1926-)
   Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot : Pallos László közgazdásszal beszélget Kiss Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2010. - 116 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 71.)
ISBN 978-963-662-371-5 fűzött : 1500,- Ft
Pallos László (1926-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - életútinterjú
330(439)(092)Pallos_L.(047.53)
[AN 2955851]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2010.
Rózsáné Lupkovics Marianna
   Védd magad : KASZ, munkavédelem a kereskedelemben II. / [szerzők Rózsáné Lupkovics Marianna ..., Galla Gyula ...] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - [Budapest] : KASZ, [2010]. - 142 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2010. január 10.
Fűzött
Magyarország - munkavédelem - kereskedelem - útmutató
331.45(439)(036) *** 658.6
[AN 2954682]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2010.
Szántó Szilvia
   Minden, ami marketing : marketing közérthetően / Szántó Szilvia, Hinora Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hinora Cégcsop., 2010. - 372 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 371-372.
ISBN 963-06-9136-1
ISBN 978-963-06-9136-9 * fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-9136-1)
marketing - vállalkozás
658.8
[AN 2956198]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2010.
   A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2010 / [... szerk. Andrási Jánosné, Mogyorósiné Gábor Hajnalka]. - Budapest : Saldo, 2010. - 452 p. ; 28 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Magyarország - jövedelemadó - törvény - útmutató
336.272(439)(094)(036)
[AN 2948235]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7815 /2010.
   A bölcsőtől a felnőttkorig : Sipka és Figyusz / [szerk. Szeifer Csaba] ; [kiad. a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás]. - Sásd : Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, [2010]. - 29 p. : ill., színes, részben térk. ; 15x21 cm
Fűzött
Sásdi Kistérségi Ifjúsági Programszervező Kerekasztal Egyesület
Sásdi kistérség - közösségfejlesztés - ifjúságpolitika - egyesület
364.46(439-2Sásd) *** 364.65-053.2(439) *** 061.2(439-2Sásd)
[AN 2946498]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2010.
   Esélyteremtők / [szerk. Váradi Monika Mária] ; [közread. az] MTA VITA Alapítvány. - [Budapest] : MTA VITA Alapítvány, cop. 2010. - 247 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-508-596-5 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - ezredforduló
364.22(439)"200" *** 316.347(=914.99)(439)"200"
[AN 2950755]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2010.
   Hogyan érvényesítsük érdekeinket? : kézikönyv a civil szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének fejlesztéséhez / [... összeáll. Herpainé Márkus Ágnes] ; [közread. a] Magyar Szegénységellenes Hálózat. - Budapest : M. Szegénységellenes Hálózat, 2010. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-88440-1-9 fűzött
Magyarország - szegénygondozás - civil szervezet - érdekérvényesítés - lobbi
364.65-058.5(439) *** 334.012.46(439) *** 323.21(439) *** 328.184
[AN 2948336]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7818 /2010.
   50 éves a cserkeszőlői általános iskola : jubileumi évkönyv, 1959/60-2009/2010 / [szerk. Fekete Istvánné] ; [kiad. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ]. - Cserkeszőlő [etc.] : Petőfi S. Ált. Művel. Közp., [2010]. - 256, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-9475-9 kötött
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ (Cserkeszőlő etc). Általános Iskola (Cserkeszőlő)
Cserkeszőlő - általános iskola
373.3(439-2Cserkeszőlő)
[AN 2950429]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2010.
Büki Andrea
   Ölelj át! : a kötődő nevelésről mindenkinek / Büki Andrea ; [... rajz. Kiss Andrea]. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-88594-7-1 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2952985]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2010.
   Egység és sokszínűség az idegennyelv-oktatásban : a gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a felsőoktatásban : a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszékének jubileumi tudományos ülésszaka : Budapest, 2009. június 4-5. : konferenciakötet / [szerk. Dévény Ágnes]. - Budapest : BGF KVIFK, [2009]. - 187, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Konferenciakötet 2009/2. - Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-963-7159-29-9
Magyarország - felsőoktatás - nyelvoktatás - szaknyelv - konferencia-kiadvány
372.880 *** 378(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2954519]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2010.
   Az első kopogtatás : a Búzaszem Iskola építőivel beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 112 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 69.)
ISBN 978-963-662-373-9 fűzött : 1500,- Ft
Búzaszem Iskola (Göd)
Göd - egyházi iskola - általános iskola - vallásos nevelés - interjú
373.3(439-2Göd)(047.53) *** 37.017.93
[AN 2957711]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2010.
   Évek könyve : a Villamosmérnöki és Informatikai Kar évkönyvei, 1955-2010 / szerk. Telkes Zoltán. - Budapest : BME VIK, 2010. - 532 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-313-013-1 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Budapest - egyetem - tanszék - villamosmérnöki ismeretek - informatika - 20. század - ezredforduló - névjegyzék
378.662(439-2Bp.).096 *** 681.3 *** 621.31
[AN 2956055]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2010.
   Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus / szerk. Juhász Erika. - Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, 2010. - 400 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-277-8 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - felsőoktatás - határ menti kapcsolat - nemzetiségi oktatás - regionális együttműködés
376.7(=00)(4-11) *** 332.1(4-191) *** 378(4-191)
[AN 2949512]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2010.
   A játék öröm : fejlesztőpedagógia a gyakorlatban : az Ajka Városi Óvoda fejlesztőpedagógusainak gyűjteménye a fejlesztő munkához / [összeáll. Bakonyi Ferencné et al.]. - [Ajka] : Ajka Vár. Óvoda, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-06-9546-6 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék
372.3 *** 371.382
[AN 2956083]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2010.
   Jubileumi évkönyv : 50 év : [Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 1959-2009] / [szerk. Szakács Mihályné]. - Szarvas : SZIE Ped. Kar, 2009. - 98 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87735-5-5 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Pedagógiai Kar (Szarvas)
Szarvas (Békés megye) - egyetem - pedagógusképzés
378.637(439-2Szarvas).096
[AN 2953684]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2010.
Kajdi Ákos
   Lehetőségek - esélyek : eredmények a Közép-dunántúli régió közoktatási intézményeinek fejlesztésében / [írta Kajdi Ákos, Héjja Anita]. - Veszprém : Közép-dunántúli Regionális Fejleszt. és Képzési Biz., 2010. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmai füzetek / Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság, ISSN 2061-5469)
ISBN 978-963-88664-2-4 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatási reform - statisztikai adatközlés - ezredforduló
37.014.5(439)"200"(083.41)
[AN 2948263]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2010.
   Közművelődési Nyári Egyetem, 1999-2008 : válogatás a 10 év előadásaiból / [vál. és szerk. Török József] ; [közread. a] Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete. - Szeged : Csongrád M. Népművelők Egyes., 2010. - 582 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88742-0-7 fűzött
Magyarország - művelődésügy - kultúra - nyári egyetem
374(439) *** 316.7(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2951454]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2010.
   Megért/ő? : [csoportos beszédészlelés és beszédértés fejlesztés óvodásoknak] / [alkotószerk. Tamás Eszter]. - [Budapest] : Dinasztia, cop. 2009. - 88, [28] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-657-463-5 fűzött
logopédia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.3(072)
[AN 2953577]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2010.
Szüdi János (1949-)
   Pedagógus, gyermek, szülő / Szüdi János. - Budapest : Complex, 2010. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-295-095-2 fűzött
Magyarország - diákjog
371.515(439)
[AN 2955161]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7830 /2010.
Faust, Stephan
Das Ravensburger Fussball-Sammelsurium (magyar)
   Foci : minden, amit a gyerekek tudni szeretnének a futballról / Stephan Faust ; [ford., aktualizálta és magyar vonatkozásokkal kieg. Mélyi József]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar mindentudó, ISSN 2061-9162)
ISBN 978-963-244-173-3 kötött : 2190,- Ft
labdarúgás - ifjúsági könyv
796.332(02.053.2)
[AN 2949447]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2010.
Tóth Klára, B.
   Báránytáltól a mézlabdáig / B. Tóth Klára, Borda Mátyás. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2010. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Kreatív bibliai játékok ; 1.)
ISBN 978-963-88806-0-4 fűzött
kereszténység - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 22(02.053.2)
[AN 2952881]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7832 /2010.
Bachman Zoltán (1945-)
   Bachman Zoltán / [főszerk. Bachmann Bálint]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2010. - 321 p. : ill., főként színes ; 30x30 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-303-001-1 kötött : 9995,- Ft
Bachman Zoltán (1945-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Bachman_Z.
[AN 2949755]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2010.
Czeizel Endre (1935-)
   A magyar festőművész-géniuszok sorsa / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2009. - 603 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7157-18-9 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - festőművész - betegség - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092) *** 616
[AN 2955510]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2010.
Gerber Pál (1956-)
   Gerber Pál : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2010. június 17 - augusztus 15.] / [a kiállítás kurátora Oltai Kata]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2010. - 274, [4] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9537-23-1 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gerber_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2950115]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2010.
   Helyi védelem alatt álló épületek [elektronikus dok.] = Buildings under the protection of the local authority = Die unter lokalem Denkmalschutz stehenden Gebäude / szerk. Melega Miklós, Németh József. - Interaktív multimédia. - Szombathely : Vas M. Lvt., 2010. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Szombathely építészeti értékei ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 32 bites windows operációs rendszer (WIN2000/XP/VISTA/WIN7); minimum 512 MB RAM (ajánlott 1 GB); 1.8 Ghz P4 processzor; 5 GB szabad tárhely a merevlemezen; DVD-ROM. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-7227-25-7 műanyag tokban
Szombathely - műemlék - építészet - elektronikus dokumentum
72.025.3(439-2Szombathely)
[AN 2948421]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2010.
Klein, Heijo (1936-)
   Eva Bednay, das künstlerische Werk = Eva Bednay művészeti munkássága = Eva Bednay, the artist's work / Bearb. von Heijo Klein und Ildikó Klein-Bednay ; mit einem Grusswort von Dénes Graf Festetics de Tolna. - Budapest : Orlikon, 2010. - 312 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 978-963-87363-5-2 kötött : 12000,- Ft
Bednay Éva (1927-)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bednay_É.
[AN 2952810]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2010.
Kontra Ágnes (1977-)
   Kontra Ágnes. - [Budapest] : Kontra Á., cop. 2010. - [22] p. : ill., színes ; 15x15 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-9423-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Kontra_Á.
[AN 2950834]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2010.
   Molnár Farkas, 1897-1945 : építész, festő és tervezőgrafikus : architect, painter and graphic designer / szerk. ... Bajkay Éva. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2010. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-35-1 kötött : 3400,- Ft
Molnár Farkas (1897-1945)
Magyarország - építész - festőművész - grafikus - formatervezés - 20. század
72(439)(092)Molnár_F. *** 75(439)(092)Molnár_F. *** 76(439)(092)Molnár_F.
[AN 2947097]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2010.
   Parallel realities : DLA kiállítás, 2010 : Hattyúház, Pécs, 2010. június 4-15. : Bakos András, Bóbics Diána, Bodonyi József, Boros Miklós János, Burkus Judit, Csőke Renáta, Hack Ferenc, Horváth Erzsébet, Kocsis Zsuzsa, Kovács Balázs, Könyvásó László, Lenkey-Tóth Péter, Márton Enikő, Mojzer Tamás, Nagy Otília, Oravecz Viktória, Örményi Ákos, Páll Zoltán, Piti Zsuzsanna, Pokorny Attila, Simon Edina, Szigeti Tamás, Tóth Miklós, Vágner Mátyás / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola. - [Pécs] : PTE Műv. Kar Doktori Isk., [2010]. - [53] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2947202]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2010.
Paulikovics Pál (1926-2006)
   Paulikovics Pál / [közread. a "Társalgó" Galéria]. - [Budapest] : "Társalgó" Galéria, cop. 2010. - [48] p. : ill., színes ; 26x26 cm
A bev. és a képaláírások német nyelven is
ISBN 978-963-88568-3-8 kötött
Magyarország - üvegművészet - képzőművész - 20. század - ezredforduló
748(439)(092)Paulikovics_P.
[AN 2950916]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2010.
Petrás Mária (1957-)
   Emeld fel, Uram, kicsiny népemet! : Petrás Máriával beszélget Szervátiusz Klára. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 78 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 74.)
ISBN 978-963-662-381-4 fűzött : 1500,- Ft
Petrás Mária (1957-)
hit - keramikus - moldvai csángók - 20. század - 21. század - határon túli magyarság - interjú
738(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M.(047.53) *** 234
[AN 2958203]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2010.
   Siklósi Szalon / [... szerk. ... Angyal Mária] ; [... kiad. a Siklósi Szalon Alapítvány]. - [Siklós] : Siklósi Szalon Alapítvány, [2010]. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Siklós)
[AN 2947032]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2010.
   A szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művészetében = The Szank world of sand in the art of Béla Gy. Szabó / [szerk. ... Murádin Jenő, Szakál Aurél]. - Szank : Önkormányzat ; Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2010. - 80 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Kiskunsági albumok, ISSN 2061-8468 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88057-8-2 kötött
Szabó Béla, Gy (1905-1985)
Magyarország - Kiskunság - grafikus - 20. század - tájkép
741(439)(092)Szabó_B.,_Gy. *** 741.047
[AN 2952612]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2010.
   Színerő - léptékváltás 4 : a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Doktori Iskola Festészet Program Kurzusa : 2009. június 8 - július 2. / [a katalógust szerk. ... Ernszt András]. - Pécs : PTE Műv. Kar Doktori Isk., 2009. - 103, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
A Pécsett, 2009. júl. 3-6. között a kurzus anyagából rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2947270]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2010.
Szuromi Pál (1942-)
   Árnyak és parazsak : ezredfordulós látleletek : esszék, tanulmányok és kritikák / Szuromi Pál. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 318 p., [40] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9908-70-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"200"(092)
[AN 2947434]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2010.
Tóth Ferenc (1928-)
   Makói képzőművészek - képzőművészek Makón / Tóth Ferenc. - Makó ; [Szeged] : Bába, 2010. - 332 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-312.
ISBN 978-963-9881-76-1 fűzött
Makó - Magyarország - képzőművész - művészeti élet
73/76(439-2Makó)(092) *** 73/76(439)(092)
[AN 2952989]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2010.
   Vaszary János és Vaszary Kolos : a festőművész és az egyházfő találkozása az egykori prímási nyaralóban : a Magyar Nemzeti Galéria és a Vaszari Villa közös kiállítása : Balatonfüred, Vaszary Villa, 2010. május 29 - október 31. / [... a műveket vál., ... a kiállítást rend. Gergely Mariann és Plesznivy Edit] ; [a katalógust szerk. Gergely Mariann, Plesznivy Edit, Veszprémi Nóra] ; [... kiad. a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2010]. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-06-9092-8 fűzött
Vaszary János (1867-1939)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 2955914]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2010.
Zombory Zoltán (1941-)
   Könnyképek / Zombori Zoltán. - [S.l.] : [Zombori Z.], cop. 2010. - 138 p. : ill., színes ; 29x29 cm
Kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Zombori_Z.
[AN 2951004]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7849 /2010.
Agustoni, Luigi
Gregorianischer Choral (magyar)
   A gregorián ének / Luigi Agustoni ; [ford. Jakabffy Tamás] ; [közread. a] Gregorián Társaság. - Budapest : Gregorián Társ., 2010. - 187 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9412-4 fűzött
gregorián ének
783.51
[AN 2952820]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2010.
Paksa Katalin (1944-)
   Az ugrós táncok zenéje : népzenetörténeti áttekintés = Music of ugrós dances : ethnomusicological review / Paksa Katalin ; [... ford. Pokoly Judit]. - Budapest : Zenetud. Int. : L'Harmattan, 2010. - 365 p. : ill. ; 24 cm. - (Az európai régi táncréteg)
Bibliogr.: p. 271-285., 301-310.
ISBN 978-963-236-270-0 kötött : 3800,- Ft
néptánc - magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 793.31(=945.11)
[AN 2954417]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2010.
Petrás János
   Kárpátok zengjetek! : Petrás Jánossal beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 156 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 72.)
ISBN 978-963-662-352-4 fűzött : 1500,- Ft
Petrás János
Magyarország - zenész - ezredforduló - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Petrás_J.(047.53)
[AN 2958288]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2010.
Várnai Ferenc (1936-)
   Zenei napló : Várnai Ferenc 122 írása Pécs város és Baranya megye zeneművészeti múltjáról és 1959 és 2007 közötti zenei eseményeiről. - Pécs : Várnai F., 2009. - 244 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-06-4898-1 fűzött
Baranya megye - Pécs - zenei élet - 20. század - ezredforduló - auditív dokumentum
78.05(439-2Pécs)
[AN 2948957]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7853 /2010.
Bartha Katalin Ágnes (1978-)
   Shakespeare Erdélyben : XIX. századi magyar nyelvű recepció / Bartha Katalin Ágnes. - Budapest : Argumentum, 2010. - 422 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 167.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-564-5 fűzött : 2600,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - Erdély - magyar irodalom története - recepcióelmélet - színháztörténet - író - 16. század - 17. század - 19. század
792(439.21)"18" *** 820(092)Shakespeare,_W. *** 894.511.091(439.21)"18"
[AN 2951842]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2010.
   Bujtor / Bujtor Anna [et al.]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 301 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
Bujtor István "Ezt megcsíptük Oszi!?" c. művével. - melléklet címe: Ki gépen száll fölébe ... - Gerinccím: Bujtor István. - Filmogr.: p. 292-295.
ISBN 978-963-9919-46-4 kötött : 3995,- Ft
Bujtor István (1942-2009)
Magyarország - filmszínész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - életrajz - memoár - filmográfia - auditív dokumentum
791.43.071.2(439)(092)Bujtor_I. *** 894.511-94
[AN 2957481]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2010.
   Múlt és jelen, 1960-2010 : 50 éves a Pécsi Balett / [szerk. Uhrik Dóra, Bajnai Ágnes, Rajnai Richárd] ; [kiad. a Pécsi Balett Alapítvány]. - [Pécs] : Pécsi Balett Alapítvány, cop. 2010. - [199] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
Pécsi Balett
Pécs - balett - színielőadás - történeti feldolgozás
792.82.091(439-2Pécs)(091)
[AN 2946444]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7856 /2010.
   Akadémiai magyar értelmező szótár = Dictionary of the Hungarian language / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - [8], 1146 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar értelmező szótár
ISBN 978-963-05-8554-5 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2972603]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2010.
   Angol junior nyelvvizsga / [szerk. Kovács Éva]. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2010. - 135 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8854-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2955456]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2010.
   Angol társalgás : garantált nyelvtudás könnyedén, gyorsan, szórakoztatóan! / [szerk. Lorraine Sova] ; [narrátor Lengyel Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 128 p. ; 19 cm + CD. - (Berlitz nyitott világ, ISSN 2061-9111)
ISBN 978-963-09-6192-9 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2948344]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2010.
Benkő Loránd (1921-)
   Magyar nyelvtudósok a XX. században : méltatások, emlékezések / Benkő Loránd. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 260, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-446-555-3 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - nyelvész - 20. század
80.001(439)(092)"19"
[AN 2951687]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2010.
Boda László (1929-)
   Az ugorok : miért nem finnugor a magyar nyelv? / Boda László. - Budapest : Szófia K., 2010. - 284, [6] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 279-283.
ISBN 978-963-06-9344-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv
809.451.1(089.3)
[AN 2952642]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2010.
   CrosSections / [publ. by the] Institute of English Studies Faculty of Humanities University of Pécs. - Pécs : Inst. of Engl. Studies Fac. of Humanities Univ. of Pécs, 2010-. - 24 cm
ISBN 978-963-642-322-3
anglisztika
802.0
[AN 2948622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Selected papers in linguistics from the 9th HUSSE conference / ed. by Irén Hegedűs and Sándor Martsa. - 2010. - 317 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-323-0 fűzött
nyelvészet - összehasonlító nyelvészet - magyar nyelv - angol nyelv
800.1 *** 809.451.1-52 *** 802.0-52
[AN 2948653] MARC

ANSEL
UTF-87862 /2010.
Dávid Géza (1949-)
   Útiszótár : magyar - török, török - magyar = Turistik sözlük : macarca - türkçe, türkçe - macarca / [szerk. Dávid Géza]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2002. - 635 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Török útiszótár
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-7805-9)
magyar nyelv - török nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943.5 *** 801.323=943.5=945.11
[AN 2973041]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2010.
Doba Dóra
   Német túlélőszótár / Doba Dóra. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 479 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-05-8840-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 2954641]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2010.
Fonyódi Jenő
   Tesztek a nyelvvizsgán : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő, Sarbu Aladárné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010, cop. 1998. - 124 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-5728-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-05-5728-0)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2973092]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2010.
   Kevésbé használt nyelvek helyzete a visegrádi négyek országaiban = The situation of the lesser used languages in Visegrad four countries / [szerk. Papp Anna Mária] ; [közread. az] Országos Idegennyelvű Könyvtár. - Budapest : OIK, 2010. - 127 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, cseh, szlovák és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7214-30-1 fűzött
Közép-Európa - nemzetiségi nyelvhasználat - szociolingvisztika
800.7(4-191) *** 316.7(4-191)
[AN 2952672]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2010.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György, Tímár Imola]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010. - 457, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Spanyol útiszótár
ISBN 978-963-05-8356-5 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 2973009]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2010.
Martín, Rosa María
   Spanyol társalgás : garantált nyelvtudás könnyedén, gyorsan, szórakoztatóan! / [szöveg Rosa María Martín, Phil Turk, Hilary Grant] ; [narrátor Kováts Kriszta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 128 p. ; 19 cm ; CD. - (Berlitz nyitott világ, ISSN 2061-9111)
Ford. Cooper Eszter Virág
ISBN 978-963-09-6195-0 fűzött : 3990,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2948618]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2010.
McNab, Rosi
   Francia társalgás : garantált nyelvtudás könnyedén, gyorsan, szórakoztatóan! / [szöveg Rosi McNab] ; [narrátor Varga Kata]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 128 p. ; 19 cm + CD. - (Berlitz nyitott világ, ISSN 2061-9111)
Ford. Cooper Eszter Virág
ISBN 978-963-09-6193-6 fűzött : 3999,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 2948498]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2010.
   Német írásbeli nyelvvizsga : angol[!német] középfok (B2), felsőfok (C1) / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010. - 131 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8334-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2972280]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2010.
   Nyelvjárási szövegek Veszprém megyéből / szerk. H. Tóth Tibor. - Veszprém : Pannon Egy. Magy. Nyelvtud. Tansz., 2010. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2061-6058 ; 1.)
ISBN 978-963-9696-85-3 fűzött
Veszprém megye - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439.117)
[AN 2953862]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2010.
Perjés Magdolna
   Útiszótár : magyar - portugál, portugál - magyar = Dicionário para turistas : húngaro - português, português - húngaro / [szerk. Perjés Magdolna] ; [mtársak Demeter Mária, Szijj Ildikó]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010. - 514, [2] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Portugál útiszótár
ISBN 978-963-05-8155-4 fűzött
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690 *** 801.323=690=945.11
[AN 2972794]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2010.
Reinhart Erzsébet (1943-)
   Útiszótár : magyar - román, román - magyar = Dicţionar pentru turişti maghiar - român, român - maghiar / [szerk. Reinhart Erzsébet]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010. - 669 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Román útiszótár
ISBN 978-963-05-7882-0 fűzött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590 *** 801.323=590=945.11
[AN 2972978]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2010.
Strieder, Ela
Italienisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : olasz : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Ela Strieder ; a m. vált. Szabó Péter és Lutz Lívia munkája ; ill. J. L. Goussé. - 9. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2010. - 144 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-16-3 fűzött : 1492,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2972629]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2010.
Vásárhelyi Júlia (1950-)
   Útiszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Dizionario per turisti : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Vásárhelyi Júlia, Fábián Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 685 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Olasz útiszótár
ISBN 978-963-05-7802-8 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2972770]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2010.
Végh Béla
   Útiszótár : magyar - francia, francia - magyar = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József, Gyükeri Mercédesz]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010. - 618, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Francia útiszótár
ISBN 978-963-05-8288-9 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2972659]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2010.
Veres Marietta
   Útiszótár : magyar - horvát, horvát - magyar = Putni rječnik : mađarsko - hrvatski, hrvatsko - mađarski / [szerk. Veres Marietta]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010, cop. 2004. - 632 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Horvát útiszótár
ISBN 978-963-05-8138-7 fűzött
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 2972741]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2010.
Williams, Steve
   Német társalgás : garantált nyelvtudás könnyedén, gyorsan, szórakoztatóan! / [szöveg Steve Williams] ; [narrátor Sipos Magdolna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 128 p. ; 19 cm + CD. - (Berlitz nyitott világ, ISSN 2061-9111)
Ford. Cooper Eszter Virág
ISBN 978-963-09-6194-3 fűzött : 3999,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2948568]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7878 /2010.
Prágai Tamás (1968-)
   Kivezetés a költészetből : hogyan olvassunk kortárs verset? / Prágai Tamás. - Budapest : Napkút K. : Cédrus Műv. Alapítvány, 2010. - 243, [4] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-141-7 fűzött : 2490,- Ft
műfajelmélet - magyar irodalom története - vers
82.01-14 *** 894.511(091)
[AN 2954469]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2010.
   Regények, médiumok, kultúrák. - Budapest : Argumentum, 2010. - 482 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-571-3 fűzött : 3200,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés
82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 2951841]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2010.
Szentmártoni Szabó Géza (1950-)
   Parthenope veszedelme : újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből / Szentmártoni Szabó Géza. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 167, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Értekezők - etűdök, ISSN 2061-5396 ; 2.)
Janus Pannonius "De laudibus Renati Siciliae regis libri tres" és "Laudatio Sancti Mauritii et sociorum eius" c. verseivel és azok magyar nyelvű fordításaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-133-2 fűzött : 1790,- Ft
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - 15. század - középkori latin irodalom története
871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2954875]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2010.
Tóth Klára (1972-)
   Egy rejtélyes középkori enciklopédia : Virgilius Grammaticus: Kivonatok és Levelek / Kisdi Klára. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 284 p. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 31.)
Bibliogr.: p. 269-277.
ISBN 978-963-446-570-6 fűzött : 2800,- Ft
Virgilius Maro, Grammaticus (6-7. sz). Epitomae
Virgilius Maro, Grammaticus (6-7. sz). Epistolae
író - latin irodalom - 7. század
871(092)Virgilius_Maro,_G.
[AN 2951223]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7882 /2010.
Báthori Csaba (1956-)
   A hangsúly keresése : esszék / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2010. - 358, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-125-7 fűzött : 2990,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - 21. század
894.511(091)"18/200" *** 82(091)"18/200"
[AN 2953092]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2010.
Hubay Miklós (1918-)
   "Aztán mivégre az egész teremtés?" : jegyzetek az Úr és Madách Imre műveinek margójára / Hubay Miklós. - Budapest : Napkút K., 2010. - 245, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-132-5 fűzött : 2490,- Ft
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Madách_I.
[AN 2955393]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2010.
Kovács Gábor
   A történetképző versidom : Arany János elbeszélő költészete / Kovács Gábor. - Budapest : Argumentum, 2010. - 238 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-568-3 fűzött : 2500,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - műfajelmélet - 19. század - verses epika - műelemzés
894.511(092)Arany_J. *** 82.01-13
[AN 2950617]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2010.
Radnóti Sándor (1946-)
   Az Egy és a Sok : bírálatok és méltatások / Radnóti Sándor. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 332, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-477-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika - műelemzés
894.511(092)"19/200"
[AN 2946420]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2010.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Irodalomkönyv / Szőcs Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-326-5 fűzött : 2900,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története
894.511(091) *** 82(091)
[AN 2956704]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2010.
   Utóhangok Az arany emberhez / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2010. - 63, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 8.)
ISBN 978-963-88857-0-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87107-5-8)
Jókai Mór (1825-1904). Az arany ember
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Jókai_M.(0:82-822)
[AN 2955862]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7888 /2010.
Adams, Jennie
The Italian single dad (magyar)
   Nehéz örökség / Jennie Adams ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 454.)
ISBN 978-963-538-172-2 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 2952282]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2010.
Broderick, Damien (1944-)
The white abacus (magyar)
   Lenni vagy nem lenni / Damien Broderick ; [ford. Galambos Dalma]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 326 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-47-6 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2955221]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2010.
Campbell, Judy
The pregnant GP (magyar)
   Megtalált gyökerek / Judy Campbell ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 397.)
ISBN 978-963-538-175-3 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2951325]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2010.
Child, Lee (1954-)
Gone tomorrow (magyar)
   Elveszett holnap / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Tart.: Hol vagy? / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. A karácsony ígérete / Donna VanLiere ; [ford. Koncz Éva]. Jelenések / C. J. Sansom ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Egys. cím: The christmas promise ; Where are you now? ; Revelation
ISBN 978-963-289-068-5 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2947538]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Three blind mice (magyar)
   Három vak egér [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (2 h 45 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Molnár Gabriella. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6171-4 : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 2944560]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2010.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
The deep range (magyar)
   Mélység / Arthur C. Clarke ; [ford. Kapronczi Orsolya]. - Budapest : Metropolisz Media, 2010. - 250, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-46-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2972051]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2010.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
The last theorem (magyar)
   Végső bizonyítás / Arthur C. Clarke, Frederik Pohl ; [ford. J. Magyar Nelly]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 435, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-51-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 2951241]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2010.
Collins, Max Allan (1948-)
Killer profile (magyar)
   Egy fenevad profilja : gyilkos elmék / Max Allan Collins ; [ford. Rakoncza Richárd]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-306-5 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2945960]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2010.
Doctorow, Cory (1971-)
Little brother (magyar)
   Kis testvér / Cory Doctorow ; [ford. Csörgő Norbert]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 350, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-48-3 fűzött : 2990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2951265]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2010.
Goodnight, Linda
Prince incognito (magyar)
   Szabad egy táncra? / Linda Goodnight ; [... ford. Marton Margit]. Nem válok! / Anne Mather ; [... ford. Lázár Noémi]. A sors keze / Laurie Paige ; [... ford. Tóth Gizella]. Olasz kávé / Kate Hardy ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 39.)
Egys. cím: Prince incognito. The Greek tycoon's pregnant wife. Breakfast at Giovanni's. You must remember this
ISBN 978-963-538-176-0 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 2952287]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2010.
   Izgalom. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 431 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9196)
Tart.: Bíró és esküdt / James Patterson és Andrew Gross ; [ford. Pelle Csilla]. A nehezebb út / Lee Child ; [ford. Barkóczi András]. A kétperces szabály / Robert Crais ; [ford. Kovács Attila]. - Egys. cím: Judge & jury ; The two minute rule ; The hard way
ISBN 978-963-289-061-6 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 2947111]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2010.
Jansson, Tove (1914-2001)
Sent i november (magyar)
   A Mumin-völgy novemberben / Tove Jansson ; [ford. Vukovári Panna]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 177 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-119-6 fűzött : 1990,- Ft
Finnország - svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)(480)=945.11
[AN 2953876]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2010.
   Kaland. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 431 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Tyranossaurus-kanyon / Douglas Preston ; [ford. Bornai Tibor]. Az Afgán / Frederick Forsyth ; [ford. Uram Tamás]. Tökéletes másolat / Jeffrey Archer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Egys. cím: Tyrannosaur Canyon ; The Afghan ; False impression
ISBN 978-963-289-062-3 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11 *** 820-311.3=945.11
[AN 2947908]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2010.
Kaminsky, Stuart (1934-2009)
Deluge (magyar)
   Vízözön / Stuart M. Kaminsky ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 304 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
keretcím: CSI: NY
ISBN 978-963-305-307-2 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2945922]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2010.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   Aki király akar lenni : válogatott elbeszélések / Rudyard Kipling ; [... vál. Sári Júlia]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2010. - 394 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88078-6-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2955348]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2010.
Kristeva, Julia (1941-)
Étrangers à nous-mêmes (magyar)
   Önmaga tükrében idegenként / Julia Kristeva ; [ford. Kun János Róbert]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 216, [6] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-123-3 fűzött : 2190,- Ft
francia irodalom - filozófia - esszé
840-4=945.11 *** 840-96=945.11
[AN 2954439]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2010.
Kulin, Ayşe (1941-)
Nefes nefese (magyar)
   Az utolsó vonat Isztambulba / Ayşe Kulin ; [ford. Máté György]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 361 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7052-85-9 fűzött : 2990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2955934]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2010.
Lennox, Marion
His miracle bride (magyar)
   Végy feleségül! / Marion Lennox ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 452.)
ISBN 978-963-538-161-6 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 2950338]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2010.
London, Cait
Mr. Temptation (magyar)
   Nem kell mindig szamovár / Cait London ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 248.)
ISBN 978-963-538-177-7 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2952748]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2010.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Zvëzdnaâ tenʹ (magyar)
   Ugrás az ismeretlenbe / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 399 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-52-0 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 2951107]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2010.
   Mai azerbajdzsán irodalom : válogatás három kötetben / [összeáll. és szerk. Abdullájeva Szvetlána] ; [kiad. a Magyar - Azerbajdzsán Baráti Társaság]. - [Budapest] : M. - Azerbajdzsán Baráti Társ., [2010]-. - 21 cm
azeri irodalom - antológia
894.362-822=945.11
[AN 2954324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Bakui udvar : irodalmi mozaik. - [2010]. - 186 p. : ill., színes
A versek orosz nyelven is
ISBN 978-963-06-9410-0 kötött
[AN 2954456] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A kemancsa csudatévő hangja : Karabah. - [2010]. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk.
A bev. orosz nyelven is
ISBN 978-963-06-9373-8 kötött
[AN 2955944] MARC

ANSEL
UTF-87909 /2010.
McDevitt, Jack (1935-)
Seeker (magyar)
   Elveszett kolónia / Jack McDevitt ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 410 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-50-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2951299]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2010.
Morgan, Sarah (1948-)
   Idegen rokonok / Sarah Morgan ; [... ford. Erdélyi Margit]. Elhibázott lépés / Amy Andrews ; [... ford. Sárvári Noémi]. Új égbolt, új csillagok / Elisabeth Scott ; [... ford. Scheer Emília]. Családi kör / Alison Roberts ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 27.)
The Italian count's baby. Danger. The Italian MD's secret family
ISBN 978-963-538-178-4 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2951369]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2010.
Õnnepalu, Tõnu (1962-)
   Tõnu Õnnepalu, Lauri Sommer : észt költők verses beszélgetése / ford. Jász Attila, Weiner Sennyey Tibor, Segesdi Móni. - Budapest : Pluralica, 2010. - 175 p. ; 16 cm. - (Hangolás, ISSN 2061-943X ; 1.)
ISBN 978-963-06-9320-2 kötött : 1000,- Ft
észt irodalom - vers
894.545-14=945.11
[AN 2954203]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2010.
Papp, Susan M.
Outcasts (magyar)
   Megtagadva : egy szerelem igaz története : dokumentumregény / Papp M. Zsuzsa. - Budapest : Aposztróf, 2010. - 271 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88594-4-0 fűzött : 3500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(71)=945.11
[AN 2953465]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2010.
   Pengefutár : az igazi Blade runner / [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 269, [2] p. ; 21cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Tart.: Pengefutár / Alan E. Nourse. Pengefutár : az irodalmi forgatókönyv / William S. Burroughs. - Egys. cím: Blade runner : a movie ; The blade runner
ISBN 978-963-9828-53-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2951173]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2010.
Pohl, Frederik (1919-)
The boy who would live forever (magyar)
   A hícsík birodalma / Frederik Pohl ; [ford. Kóczián János]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 531, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
A regényfolyam 6. része
ISBN 978-963-9828-49-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2951069]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2010.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
Forty signs of rain (magyar)
   Árral szemben / Kim Stanley Robinson ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 259, [2] p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-86936-4-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2953776]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2010.
   Romantika. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 399 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Összetört szívek szállodája / Jill Marie Landis ; [ford. Hetzer Zita]. Mindörökre / Ronald Anthony ; [ford. Tóth Melinda]. Varázslatos óra / Kristin Hannah ; [ford. Szabó Olimpia]. - Egys. cím: Heartbreak Hotel ; The forever year ; Magic hour
ISBN 978-963-289-063-0 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2946975]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2010.
Sandford, John (1944-)
Wicked prey (magyar)
   Aljas préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-305-8 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2945978]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2010.
Taylor, Jennifer (1949-)
Dr. Ferrero's baby secret (magyar)
   Titkos gyermek / Jennifer Taylor ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 396.)
ISBN 978-963-538-174-6 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2951350]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2010.
Thomése, Pieter Frans (1958-)
Schaduwkind (magyar)
   Árnykislány / P. F. Thomése ; [ford. Balogh Tamás]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-009-7 kötött : 2480,- Ft
holland irodalom - kisregény
839.31-31=945.11
[AN 2955867]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2010.
Ural, Yalvaç (1945-)
Müzik satan çocuklar (magyar)
   Muzsikaárus gyerekek / Yalvaç Ural ; [ill. Haslet Soyöz]. - Budapest : Napkút K., cop. 2010. - 99, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Sipos Áron
ISBN 978-963-263-121-9 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - verses regény
894.35-13(02.053.2)=945.11
[AN 2953370]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Blood mission (magyar)
   Végső küldetés / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 218 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 5.)
ISBN 978-963-9919-77-8 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.6=945.11
[AN 2956798]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Whores of war (magyar)
   A háború szajhái / Leo Kessler ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Duna International, cop. 2010. - 291 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 6.)
ISBN 978-963-9919-78-5 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.6=945.11
[AN 2956785]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2010.
Wittenweiler, Heinrich
Der Ring (magyar)
   A gyűrű azaz Berci és Maca egybekelésének kalandos és tragikus története hitelesen elbeszélve Heinrich Wittenwiler által / ford. Szalai Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-118-9 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - vígeposz
830-132=945.11
[AN 2954159]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2010.
Yolen, Jane (1939-)
Briar rose (magyar)
   Csipkerózsa / Jane Yolen ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 200 p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-54-4 fűzött : 2670,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2953311]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7925 /2010.
Aczél Géza (1947-)
   (ő)szike : versek / Aczél Géza. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 68, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-478-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 2946434]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2010.
Ádám Tamás (1954-)
   Apám pornója / [Ádám Tamás]. - [Budapest] : Napkút K., cop. 2010. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-117-2 fűzött : 1450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2954506]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2010.
   Amíg a készlet tart! : a P-TL Klub antológiája / [szerk. Szinay Balázs]. - Budapest : Szinay B., 2010. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9389-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2946973]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2010.
Angeli Marina
   Vérkönny / Angeli Marina. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 269, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88594-6-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2952959]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2010.
Bächer Iván (1957-)
   Hatlábú [elektronikus dok.] : ebkönyv / Bächer Iván ; Gyabronka József előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (2 h) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6181-3 : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2944647]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010, cop. 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-253-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2972587]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2010.
Bata Edina (1978-)
   Varázsba hullva : versek Pálfalvától Budapestig / Bata Edina. - Páty : Magánkiad., 2010. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9106-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2946113]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2010.
Batári Gábor (1967-)
   Pustula moderna : egy XXI. századi lányregény, avagy a XXI. század enciklopédiája / Batári Gábor ; [ill. Vincze Judit]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 259, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-134-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2953748]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2010.
Bíró András
   Versmondogató / Bíró András, Basa Katalin ; [kiad. a Csuka Zoltán Városi Könyvtár]. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88074-3-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2952903]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2010.
Bozók Ferenc (1973-)
   Azúrtemető : versek és esszék / Bozók Ferenc. - Budapest : Szerző, 2010. - 66 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-8913-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom története - vers
894.511-14 *** 82(091)-14
[AN 2954087]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2010.
Csontos Márta
   Aforizma-párbaj / Csontos Márta, Balázs Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2009-. - 19 cm
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2955997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 365 gondolat. - 2009. - 102 p.
ISBN 978-963-9643-45-1 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
[AN 2956005] MARC

ANSEL
UTF-87936 /2010.
Déri Balázs (1954-)
   Rétegek / Déri Balázs. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 84 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-446-574-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2950720]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2010.
Dériné Bodnár Márta
   Ki szeret engem? / Dériné Bodnár Márta. - [Putnok] : [Dériné Bodnár M.], cop. 2010. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9201-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2947807]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2010.
Écrivian, Cédric (1987-)
   Varsa / Cédric Écrivian ; [Krizbai Gergely rajz.]. - [Cegléd] : Szerző, 2010. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8835-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2948422]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2010.
Eőry Ajándok (1946-)
   Itt még a Jóisten is magyar / Eőry Ajándok. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2010. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87770-9-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2947294]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2010.
Fábián János
   Az egyetlen vámpír / Fábián János Junior. - [Budapest] : [Shirokuma Kft.], [2010]. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88892-0-1 fűzött
magyar irodalom - horror - regény
894.511-312.9
[AN 2951966]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2010.
Falcsik Mária (1956-)
   A sorsvadász : versek / Falcsik Mari. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 82, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-486-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2946092]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2010.
Fazekas István (1967-)
   Kis Károly : történelmi dráma három felvonásban / Fazekas István. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 81 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9908-81-9 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 2948193]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2010.
Fazekas István (1967-)
   Szavak tüntetése / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 81, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-128-8 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2954082]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2010.
Fülöp Béla (1939-)
   Gyopárka tündér meséi / Károlyi Fülöp Béla. - [Orosháza] : Helios Alapítvány, 2009. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-6056-3 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2956128]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2010.
Füredy Antal (1937-)
   Vándormadár / Füredy Antal. - Budapest : M. Ház, 2010. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9335-70-7 kötött : 2500,- Ft
Füredy Antal (1937-)
Németország - magyar irodalom - memoár
894.511-94(430)
[AN 2950737]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2010.
Gaál Éva (1940-)
   Mohó-sziget és Türelem-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2009. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9390-61-4 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2947600]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2010.
Géczi János (1954-)
   Haikuk és re-haikuk : párosnapló / Géczi János, Zsubori Ervin. - [Budapest] : Arnolfini Archívum, cop. 2010. - [64] p. ; 20 cm. - (Paper book ; 25.)
Fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2949415]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2010.
   Görcsoldó szél : a "Kárpátontúli szovjet magyar" irodalom antológiája, 1945-1991 / összeáll., szerk. M. Takács Lajos. - Edelény : MKKM, 2010. - 348 p. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 44.)
ISBN 978-963-87047-9-5 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(477.87)
[AN 2947743]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2010.
Hendi Péter (1943-)
   Alteregó / Hendi Péter. - Budapest : Napkút K., [2010]. - 52 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 43.)
ISBN 978-963-263-122-6 fűzött
Svédország - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(485)
[AN 2954675]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2010.
Kajuk Gyula (1950-)
   Magányos férfi sosincs egyedül / Kajuk Gyula. - [Budapest] : [Kajuk Gy.], cop. 2010. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9198-7 fűzött
magyar irodalom - gasztronómia - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14 *** 641(0:82-32)
[AN 2946075]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2010.
Kelemen Lajos (1954-)
   Föltett igaz : válogatott és új versek / Kelemen Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 124, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-126-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2953025]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2010.
Kissné Horváth Júlia (1964-)
   Sárga rózsa : versek, elbeszélések / Kissné Horváth Júlia. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 49 p. ; 22 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
Kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2947928]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2010.
Kollár Julianna (1946-)
   Édesanyám emlékére / Kollár Julianna. - Miskolc : Z-Press, cop. 2010. - 585, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8963-2 kötött : 3400,- Ft
Kollár Julianna (1946-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2947787]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2010.
Kulcsár István (1932-)
   Mitya : egy pesti kisfiú emlékiratai gyerekeknek (és felnőtteknek) / Kulcsár István ; Szűcs Édua rajz. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-572-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2950981]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2010.
Magén István (1950-)
   Vesszőfutás : [kisregény, novellák] / Magén István. - Budapest : Szerző, cop. 2010. - 177 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-8848-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2955027]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2010.
   Magyar költők versei cigány nyelven : oktatási segédanyag / [ford. Nagy Gusztáv] ; [közread. a Roma Novus Egyesület]. - Érd : Roma Novus Egyes., 2010. - 151 p. ; 21 cm
Magyar és cigány nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-6920-5)
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=914.99
[AN 2949416]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2010.
Máté László
   Családfa : regény / Máté László. - Budapest : Máté L., 2010. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9381-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2946139]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2010.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   A negyedik út : magyar konzilium / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 388, [4] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-488-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2945434]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2010.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Színházon kívül : drámák / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 496, [3] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-483-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2946104]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2010.
Miklya Anna (1987-)
   Eloldozás / Miklya Anna. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 132 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-481-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2946407]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2010. - 176 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 14.)
ISBN 978-963-9933-32-3 fűzött : 470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2972215]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2010.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   Idő és mérték : szabálytalan versek / Mirtse Zsuzsa ; Szondi György képeivel ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 93, [2] p., [11] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-140-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2955063]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi : egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek / Móra Ferenc. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2010. - 136 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 11.)
ISBN 978-963-9933-24-8 fűzött : 450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2954093]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2010. - 160 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 12.)
ISBN 978-963-9933-25-5 fűzött : 470,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2972190]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2010.
Nádas Péter (1942-)
   Az égi és földi szerelemről / Nádas Péter. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 156 p. ; 22 cm. - (Nádas Péter művei)
ISBN 978-963-676-482-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2945933]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2010.
Nádas Péter (1942-)
   Szirénének : szatírjáték / Nádas Péter. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 106 p. ; 22 cm. - (Nádas Péter művei)
ISBN 978-963-676-480-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2945894]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2010.
Nattán András
   A Toyboy / Nattán András. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 233 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-85-2 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.9
[AN 2954103]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2010.
Nemere István (1944-)
   Csoda / Nemere István ; [közread. a] Humán Európa Szövetség. - Zalaegerszeg : Humán Európa Szövets., 2010. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87500-1-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2948865]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2010.
Németh Andrea
   Kedves verses történetek / Németh Andrea. - Miskolc : Z-Press, 2010. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9127-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2948447]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2010.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Rozmárrengések : gobelinregény / Noth Zsuzsánna ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 360, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-135-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2955428]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2010.
Novák Éva (1955-)
   Egy másik nő / Novák Éva. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-75-8 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2948223]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2010.
Nyilas Atilla (1965-)
   Egynyári jegyzetek, 2006-2008 / Nyilas Atilla. - Budapest : Napkút K., [2010]. - 36 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 42.)
ISBN 978-963-263-116-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2954658]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2010.
Oláh Sándor (1934-)
   Hazamegyek / Oláh Sándor. - [Berekfürdő] : [Oláh S.], cop. 2010. - 149 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9126-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2946126]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2010.
Örkény István (1912-1979)
   Mese-levelek [elektronikus dok.] / Örkény István ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6430-2 : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2944464]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2010.
Pilinszky János (1921-1981)
   Tűz és víz [elektronikus dok.] : Pilinszky János versei / Alföldi Róbert előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (49 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6179-0 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2944644]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2010.
Rapcsányi László (1925-)
   A távolság könnyű levegője : útirajzok / Rapcsányi László. - Budapest : Kairosz, 2010. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-340-1 fűzött : 3100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-240-1)
magyar irodalom - helyismeret
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2956422]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2010.
   Répcelaki mesék. - [Répcelak] : [Önkormányzat], cop. 2010. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
Kiad. Répcelak Város Önkormányzata
ISBN 978-963-06-9464-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 379.825
[AN 2946187]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2010.
Rot Mikle, Elisa
   Klaudia nyakéke / Elisa Rot Mikle. - [Budapest] : [Veres J.-né], cop. 2010. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9199-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2947936]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2010.
Schäffer Erzsébet
   Málna utca 3 [elektronikus dok.] : történetek útközben / Schäffer Erzsébet ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6180-6 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2944645]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2010.
Sike Valéria
   A szomjúhozó / Sike Valéria. - [Érd] : Kompozit Kvk., 2010. - 240 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9414-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2947794]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2010.
Sipos Imre
   Hazahúz a szív / az 1956-ban Amerikába kiment Sipos Imre visszaemlékezése alapján írta Sipos Imre. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség, 2010. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Életsorsok a XX. században ; 4.)
ISBN 978-963-88862-0-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2954161]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2010.
Somo, George D.
   Vonal a homokban / [George D. Somo]. - [Budapest] : [Somogyvári Gy. D.], cop. 2010. - 497 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9230-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2947758]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2010.
Sóvári Mónika
   Szerelmem, Sanghaj / Sóvári Mónika. - Budapest : Duna International, [2010]. - 173 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5013-02-7 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2956818]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2010.
Suhai Pál (1945-)
   Külön körön : versek / Suhai Pál. - Budapest : Napkút K., [2010]. - 43 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 44.)
ISBN 978-963-263-143-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2954690]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2010.
Szabó Zyta (1980-)
   Flick-flack : egy nyári történet / Szabó Zyta. - [Koroncó] : [Szabó Z.], 2010. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9514-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2947262]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2010.
   Szeget szöggel : szójáték: gyűjtés, alkotás. - Budapest : Napkút K., [2010]. - 28 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 41.)
ISBN 978-963-263-115-8 fűzött
magyar irodalom - magyar nyelv - szójáték
894.511-845 *** 809.451.1-318
[AN 2954582]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2010.
Szekér József László
   Hanghangoló / írta Szekér József László ; [... rajzokat Dér Takács Etelka, Takács Ferenc kész.]. - [Budapest] : Corvinus, 2010. - 136 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9062-72-6 fűzött
magyar irodalom - logopédia - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 376.36
[AN 2950743]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2010.
Sziklai Gábor (1949-)
   Az őrangyal : elbeszélések / Sziklai Gábor ; [... grafikák, fotók alkotói Darvas Iván, Győri Vilmos]. - [Barcs] : Szerző, 2010. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9257-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2953450]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2010.
Takács Tibor (1927-)
   Huszárok a hadak útján : regény gróf Bercsényi László életéről / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2009. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-72-3 fűzött
Bercsényi László (1689-1778)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2951517]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2010.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Tengerecki Pál, Tengerecki hazaszáll [elektronikus dok.] / Tamkó Sirató Károly ; Garas Dezső előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (58 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6169-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 2944489]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2010.
Tarnai László (1946-)
   Ez sem az / Tarnai László ; [... ill. Tóth Péter]. - Szeged : Bába, 2010. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-74-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2951431]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2010.
Tokai, K. Agnes
   Alminahatra titka / Agnes K. Tokai. - 2. kiad. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88594-3-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2952921]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2010.
Tomori Gábor (1967-)
   Nevezz Lucifernek / Tomori Gábor. - Budapest : Szó K., cop. 2010. - 477 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9870-16-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2945798]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2010.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Lola-mesék: Repül a, repül a... Lola! / D. Tóth Kriszta ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2010. - [76] p. : ill., színes ; 22x22 cm + DVD
melléklet címe: Kukasziget és palackpulcsi
ISBN 978-963-9710-66-5 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - audiovizuális dokumentum
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 2947577]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2010.
Utassy József (1941-)
   Ezüst rablánc / Utassy József. - Budapest : Napkút K., 2010. - 241, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-131-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2953184]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2010.
   Üzenet a Golgotáról : költői antológia / [vál. Simor András és Tabák András]. - Budapest : Simor A. : Tabák A., 2010. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88123-4-6 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2954963]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2010.
   A világ közepe : antológia / [szerk. Galántai János]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 300, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-64-0 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2954332]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2010.
Vörös István (1964-)
   Ördögszáj : tíz dráma : [lélekvesztések bő száz év magyar történelméből, 1918-2048] / Vörös István. - Budapest : Napkút K., 2010. - 336, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-124-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2954564]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2010.
Weisz Mandel Marianna (1935-)
   Mi lett volna, ha... ? / Weisz Mandel Marianna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2010. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88594-8-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2953403]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2010.
Zabos Sándorné
   Szeretetből szeretetbe születtem : verses imák / Zabos Sándorné Muci néni. - Budapest : Accordia, 2009. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-70-6 fűzött : 1620,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2956020]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8001 /2010.
Gyárfás Endre (1936-)
   Víziló a Vidámparkban / Gyárfás Endre ; [ill. Petővári Csaba]. - Budapest : Medicina, 2010. - [36] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-292-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2955824]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2010.
Tóth Éva
   Hónapról hónapra : kalendárium kicsiknek / Tóth Éva. - Pécs : Mr. Dexter Bt., [2010]. - 121 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8182-7 kötött : 2900,- Ft
kalendárium - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 050.9(02.053.2)
[AN 2952246]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8003 /2010.
Davis, Jim (1945-)
   Utálom a hétfőt / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2010]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 93.)
ISBN 978-963-9847-11-8 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2948404]
MARC

ANSEL
UTF-8