MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/09/03 13:25:28
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8004 /2010.
Ma première encyclopédie Larousse (magyar)
   Első Larousse enciklopédiám : enciklopédia 4-7 éves gyermekeknek / [szerk. Laure Cambournac] ; [... ford. Bánki Vera]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina Junior, 2009. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-57-9 kötött : 3450,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2981946]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8005 /2010.
   Gróf Széchenyi István gondolatai a magyar közlekedésügyről : 6. Hídműhely Szimpózium, 2010. május 16-17. / [szerk. Kara Katalin]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2010. - 112 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 14.)
Fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - közlekedésügy - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 351.81(439)(091) *** 656(439)(091)
[AN 2974573]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8006 /2010.
Ben Byön Delou
   Küldetés / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, [2010]. - 100 p. ; 23 cm + 2 CD. - (Képbeszéd sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-87412-3-3 kötött
ezoterika - hangoskönyv
133.25
[AN 2974053]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2010.
Ben Byön Delou
   Úton / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2010. - 100 p. ; 23 cm + 2 CD. - (Képbeszéd sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-87412-4-0 kötött
ezoterika - hangoskönyv
133.25
[AN 2974085]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2010.
Tassi Tamás
   A tudomány mágiái / Tassi Tamás. - Tud. ismeretterjesztő kiad. - Monor : Berényi L. G., 2010. - 258, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88441-0-1 fűzött : 2500,- Ft
tudományos módszertan - fizika - jelenség
001.94 *** 53 *** 001.891
[AN 2980425]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8009 /2010.
   Földrajzi kislexikon / [átd. Herczeg Béla]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 286 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-28-5 fűzött
természetrajz - ifjúsági könyv - szaklexikon
502:030(02.053.2)
[AN 2974565]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2010.
Mon premier Larousse de la nature (magyar)
   Első Larousse könyvem a természetről / [... szerk. Françoise Vibert-Guigue] ; [... ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-68-5 kötött : 3250,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(100)(02.053.2)
[AN 2964044]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2010.
Mon premier Larousse des sciences (magyar)
   Első Larousse könyvem a környezetről : az életről és földünkről / [szerk. Pascal Chauvel] ; [... ford. Bánki Vera]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2009. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-56-2 kötött : 3450,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2963801]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8012 /2010.
Györfi László (1947-)
   Információ- és kódelmélet / Györfi László, Győri Sándor, Vajda István. - 4. kiad. - Budapest : Typotex, 2010, cop. 2002. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 365-368.
ISBN 978-963-279-115-9 fűzött : 4200,- Ft
információelmélet - kód - egyetemi tankönyv
519.72(075.8)
[AN 2981150]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8013 /2010.
Turányi Tamás (1959-)
   Reakciómechanizmusok vizsgálata / Turányi Tamás. - Budapest : Akad. K., 2010. - 263 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-253. - Tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-05-8850-8 fűzött
reakciókinetika
541.124
[AN 2974246]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2010.
Vegyészkonferencia (2010) (Hajdúszoboszló)
   Vegyészkonferencia és 53. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés : Hajdúszoboszló, 2010. június 30 - július 2. : program és előadásösszefoglalók / [rend., közread. az] MKE, Magyar Spektrokémiai Társaság. - [Budapest] : MKE, [2010]. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-05-2 fűzött
spektroszkópia - vegyészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló) *** 543.42
[AN 2973918]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8015 /2010.
Delalandre,, Benoît
Dinosaures (magyar)
   Dinoszauruszok / szöveg Benoît Delalandre ; ill. André Boos ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Officina, cop. 2009. - 32, [7] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Elképesztő Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9383)
Kihajtható ábrákkal, térbeli képpel
ISBN 978-963-9705-60-9 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2965965]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2010.
Mathivet, Éric (1959-)
La Terre (magyar)
   A Föld / szöveg Éric Mathivet ; ill. Jean-François Pénichoux ; [ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2009. - 23 p., [2] t. fol. : ill., színes ; 23 cm. - (Játékos Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9391)
Kihajtható, kivehető ábrákkal
ISBN 978-963-9705-54-8 kötött : 2450,- Ft
Föld - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 2964354]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8017 /2010.
   Biológiai kislexikon / [átd. Ficzere Karolina]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 263 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-29-2 fűzött
biológia - szaklexikon - ifjúsági könyv
57:030(02.053.2)
[AN 2974617]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2010.
   Entomológia: kutatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés : Móczár László köszöntése 95. születésnapján / szerk. Gallé László ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke]. - Szeged : SZTE Ökológiai Tansz., 2009. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-983-6 fűzött
Magyarország - rovartan - fauna - emlékkönyv
595.7 *** 591.9(439)
[AN 2970224]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2010.
Mathivet, Éric (1959-)
Les bébés animaux (magyar)
   Állatkölykök / szöveg Éric Mathivet ; ill. Sandrine Lefebvre, Franck Bouttevin, Benoit Charles ; [ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2010. - 23 p., [2] t. fol. : ill., színes ; 23 cm. - (Játékos Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9391)
Kihajtható, kivehető ábrákkal
ISBN 978-963-9705-87-6 kötött : 2450,- Ft
fiatal állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2964251]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2010.
Mon premier Larousse des animaux (magyar)
   Első Larousse könyvem az állatokról / [főszerk. Benoît Delalandre] ; [... ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2010. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-69-2 kötött : 3250,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2964009]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2010.
Schmidt Egon (1931-)
   A magyarság madarai : turul, gólya, pacsirta, fecske / Schmidt Egon, Budai Tibor. - [Budapest] : Anno, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-647-8 kötött
Magyarország - állatföldrajz - madár
598.2(439) *** 591.9(439)
[AN 2962636]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8022 /2010.
   120 éves az Abdai Önkéntes Tűzoltó-egyesület / szerk. Fűzfa Ottó ; szerzők Fűzfa Ottó [et al.]. - Abda ; [Szombathely] : Vízjelek Vállalkozás, 2010. - 115 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9369-1 kötött
ISBN 963-06-9369-0
Abdai Önkéntes Tűzoltó-egyesület
Abda - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Abda)(091)
[AN 2976541]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2010.
   Az allergiáról / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2009. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
ISBN 978-963-7157-16-5 kötött : 1995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7157-16-6)
allergia
616-056.43
[AN 2976601]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2010.
   Belgyógyászati diagnosztika : az orvosi vizsgálat módszertana / szerk. Petrányi Gyula. - 9. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 582 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-240-6 kötött : 6800,- Ft
belgyógyászat - orvosi diagnosztika
616-07(035)
[AN 2983322]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2010.
Brennan, Barbara Ann
Light emerging (magyar)
   Felragyogó fény.. : [az öngyógyítás útja] : [a Gyógyító kezek folytatása] / Barbara Ann Brennan. - Budapest : Duna International, [2010]. - 323, [3] p., XII t. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Deák Márta
ISBN 978-963-9919-24-2 kötött : 3495,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 2963275]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2010.
   Funkcionális anatómia / [szerk.] Tarsoly Emil. - 3. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 263 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-248-2 kötött : 4600,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2983459]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2010.
Horváthné Smudla Mária (1945-)
   Patikusok és patikák Esztergomban, Komáromban, Kisbéren és környékükön / Horváthné Smudla Mária. - [Tatabánya] : Magánkiad., [2010]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9069-0 fűzött
Komárom-Esztergom megye - gyógyszertár - gyógyszerész - történeti feldolgozás
615.15(439.115)(092) *** 614.27(439.115)(091)
[AN 2965616]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2010.
Igazvölgyi Katalin
   Tudatosan az egészségért : a daganatos betegségek és kockázatuk csökkentése / Igazvölgyi Katalin. - 2. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2009, cop. 2005. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-9914-07-0 fűzött : 1980,- Ft
rákbetegség
616-006
[AN 2986893]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2010.
Lenkei Gábor (1961-)
   Mentőöv beteg emberek számára / Lenkei Gábor. - [Budapest] : LNKO Média Kft., 2010. - 263 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9303-5 kötött : 2850,- Ft
egészséges életmód - vitamin
613 *** 612.015.6
[AN 2979307]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2010.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Vigyázz! : hogy sose érjen baj! / szöveg Nógrádi Gábor ; rajz Cakó Ferenc. - Átd., összevont kiad. - Göd : Presskontakt, 2010, cop. 2007. - 157 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-963-9503-45-8 fűzött : 630,- Ft
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 2962264]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2010.
Szabó Ilona
   A csoda nem csak 3 napig tart / Szabó Ilona. - Debrecen : Comtex Zrt., 2010. - 195 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Konfliktuskitisztázó kézikönyv ; 1.)
ISBN 978-963-06-9459-9 fűzött : 2400,- Ft
pszichoterápia - ezoterika
615.851 *** 133
[AN 2962184]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2010.
Szendi Gábor (1954-)
   Boldogtalanság és evolúció : [paleolit táplálkozással a depresszió ellen] / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2010. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-27-1 fűzött : 3150,- Ft
depresszió - táplálkozástudomány
613.2 *** 616.895.4
[AN 2962592]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2010.
Szondy Máté
   A boldogság tudománya : fejezetek a pozitív pszichológiából / Szondy Máté. - Budapest : Jaffa, 2010. - 203 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 978-963-9971-26-4 fűzött : 2940,- Ft
boldogság - mentálhigiénia
613.865 *** 159.942 *** 17.023.34
[AN 2962925]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Allergien (magyar)
   Az allergia : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Németh György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 118 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-69-3 fűzött : 995,- Ft
allergia - természetgyógyászat
615.89 *** 616-056.43
[AN 2980741]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Krankheiten der Atemwege (magyar)
   Légúti betegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Romhányiné Nagy Márta] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 133 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-67-9 fűzött : 995,- Ft
légzőszervi betegség - természetgyógyászat
616.2 *** 615.89
[AN 2980834]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Männerkrankheiten (magyar)
   Férfibetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 112 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-72-3 fűzött : 995,- Ft
természetgyógyászat - andrológia
615.89 *** 616-055.1 *** 616.6
[AN 2980712]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Wunden und Verletzungen (magyar)
   Sebek és sérülések : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Romhányiné Nagy Márta] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 136 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-64-8 fűzött : 995,- Ft
élettani sérülés - természetgyógyászat
616-001.4 *** 615.89
[AN 2980956]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2010.
Vajda Zsuzsanna (1949-)
   Az ember és kicsinye : a józan nevelés kézikönyve / Vajda Zsuzsanna. - Budapest : Mérték, 2010. - 395 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-80-4 kötött
gyermekvállalás - gyermeklélektan - gyermeknevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2963842]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2010.
Videau, Valérie
Le corps humain (magyar)
   Az emberi test / szöveg Valérie Videau ; ill. Corentin Rouge ; [ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina, cop. 2009. - 23 p., [2] t. fol. : ill., színes ; 23 cm. - (Játékos Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9391)
Kihajtható, kivehető ábrákkal
ISBN 978-963-9705-55-5 kötött : 2450,- Ft
test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 2964163]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2010.
Winkler Gábor (1938-)
   Cukorbetegek kézikönyve / Winkler Gábor, Baranyi Éva. - 3. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2009, cop. 2006. - 212 p. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia, ISSN 1787-8829)
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-9914-10-0 fűzött : 2480,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2986930]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8041 /2010.
Jubileumi Hegesztési Konferencia (25.) (2010) (Budapest)
   25. Jubileumi Hegesztési Konferencia : ... Óbudai Egyetem, 2010. május 19-21. : konferenciakiadvány / [szervezők Óbudai Egyetem ..., Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya, Magyar Hegesztésztechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés]. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2010]. - 446 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-00-8 fűzött
hegesztés - konferencia-kiadvány
621.791 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2972166]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8042 /2010.
Viszota Gyula (1871-1947)
   A Széchenyi híd története az 1936:XXVI. t. c. megalkotásáig : az eszme megpendítésének százéves évfordulója alkalmából / írta Viszota Gyula ; [... szerk. és a függeléket összeáll. Hajós Bence]. - Repr. kiad. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2010. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 15.)
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1935
Fűzött
Budapest - hídépítés - reformkor - történeti feldolgozás - hasonmás kiadás
624.21/.8(439-2Bp.) *** 725.95(439-2Bp.)".../18" *** 094/099.07
[AN 2974743]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8043 /2010.
Bisset, James (1883-1967)
Commodore (magyar)
   Komodore : háború, béke és nagyhajók / írta Sir James Bisset P. R. Stephensen együttműködésével ; [ford. Veperdi András]. - Budapest : Tengerész Kv., 2009. - 692 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8313-5 kötött
Bisset, James (1883-1967)
tengerhajózás - angol irodalom - 20. század - memoár
656.61(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2980330]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8044 /2010.
Birkás Márta (1951-)
   Talajművelők zsebkönyve / Birkás Márta. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 282 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-564-5 kötött
talajművelés - talajtan
631.4 *** 631.5
[AN 2979024]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2010.
Kolar, Kurt
Nymphensittiche (magyar)
   A nimfapapagáj : tartás, táplálás, gondozás / Kurt Kolar ; [... fotó Regina Kuhn] ; [ford. Soós Sándor]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2010, cop. 2006. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7053-57-3 fűzött : 1390,- Ft
papagáj - állattartás
636.68
[AN 2984544]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2010.
Krämer, Eva-Maria
Der deutsche Schäferhund (magyar)
   A német juhászkutya : minden tudnivaló a német juhászkutya származásáról, vásárlásáról, felneveléséről, tartásáról, táplálásáról, ápolásáról, kiképzéséről, kiállításáról és tenyésztéséről / Eva-Maria Krämer és Werner Lenz ; [ford. Baktay Miklós]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2010. - 99, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-9205-37-0 fűzött : 1190,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2984629]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2010.
Mód László (1972-)
   "A becsűletes gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez / Mód László, Simon András. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. : Solymossy S. Közhasznú Egyes., 2010. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 7.)
Bibliogr.: p. 48-52.
ISBN 978-963-306-015-5 fűzött
Szeged - szőlőművelés - gazdaságtörténet - történelmi forrás
634.8(439-2Szeged)(091)(093) *** 338(091)(439-2Szeged)(093)
[AN 2966031]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2010.
   Pigments in food : chemical, biological and technological aspects : proceedings of the 6th international congress : June 20-24, 2010, Budapest ... / [org., publ. by the MKE, Euchems]. - [Budapest] : MKE, [2010]. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-04-5 fűzött
élelmiszer-biokémia - adalékanyag - festőszer - konferencia-kiadvány
663.05 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2974583]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2010.
Radtke, Georg A.
Unser Wellensittich (magyar)
   A hullámos papagáj : beszerzés, elhelyezés és gondozás, helyes táplálás, betegségek megelőzése / Georg A. Radtke ; [ford. Szilágyi András]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2010. - 63 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9205-41-9 fűzött
hullámos papagáj - állattartás
636.68
[AN 2984393]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8050 /2010.
Adrià, Ferran (1962-)
A day at elBulli (magyar)
   Egy nap az elBulliban : Ferran Adrià ötleteinek és módszereinek kreatív világa / Ferran Adrià, Juli Soler, Albert Adrià ; [fotók Maribel Ruiz de Erenchum]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 528, [92] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-166-7 kötött
Adrià, Ferran (1962-)
Spanyolország - gasztronómia - étterem - szakács - szakácskönyv
641.5(460) *** 641.55(083.12) *** 641.5(460)(092)Ferran,_A. *** 640.4(460-2Roses)
[AN 2978096]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2010.
Agrech, Martine
Faire son pain (magyar)
   Házi kenyerek : receptek kenyérsütő géphez / Martine Agrech ; fotó David Agrech ; [... ford. Ujbányai Katalin]. - Budapest : Officina, 2009. - 92, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-61-6 kötött : 2450,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2964064]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2010.
Bangó Margit (1950-)
   Ünnepi ízek / Bangó Margit ; [fotók Juhász Balázs] ; [... az interjút kész. Rozsonits Tamás]. - Budapest : EMI Zenei Kft., 2010. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88146-3-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2963922]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2010.
Granger, Bill (1969-)
Feed me now! (magyar)
   Most te főzz! / Bill Granger ; fotó John Kernick ; [ford. Piros Christa]. - Budapest : Grafo, 2010. - 239 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9485-57-0 kötött : 6400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2978980]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8054 /2010.
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Le bergsonisme (magyar)
   A bergsoni filozófia / Gilles Deleuze ; [ford. John Éva]. - Budapest : Atlantisz, 2010. - 122 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-10-1 kötött : 2295,- Ft
Bergson, Henri (1859-1941)
Franciaország - filozófus - századforduló - 20. század
1(44)(092)Bergson,_H.
[AN 2978209]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2010.
Sutherland, Stuart (1928-1998)
Irrationality (magyar)
   Irracionalitás : gondolkodásunk tévútjai / Stuart Sutherland ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 364 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88576-5-1 fűzött : 3980,- Ft
gondolkodás - irracionalizmus
165.61 *** 159.955
[AN 2962603]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8056 /2010.
Abd-ru-shin
Die zehn Gebote Gottes (magyar)
   Isten tízparancsolata ; A Miatyánk / az embereknek elmagyarázta Abd-ru-shin. - 2. kiad. - Szeged : Grál-Világa Magyarországi Alapítvány, 2010. - 70, [3] p. ; 20 cm
Egys. cím: Die zehn Gebote Gottes ; Das Vaterunsere. - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-88730-5-7 kötött : 1500,- Ft
bibliamagyarázat
241.6 *** 226.91
[AN 2985424]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2010.
Albert András (1972-)
   Az erdélyi református egyház a 17-18. században : fejezetek az erdélyi protestantizmus történetéből / Albert András ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-38-4 fűzött
Erdély - egyháztörténet - református egyház - protestantizmus
284.2(439.21)"16/17" *** 284(439.21)
[AN 2918009]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2010.
Caine, Christine
A life unleashed (magyar)
   Felszabadított élet : adj életet álmaidnak! / Christine Caine ; Joyce Meyer előszavával ; [ford. Fercsikné Haász Veronika]. - Debrecen : Song of Lion K., 2010. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9477-3 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - terhesség - anyaság
244 *** 618.2 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 2972474]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2010.
Gaska Judit
   Ki kicsoda a görög-római mitológiában? / [írta Gaska Judit]. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 246 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-31-5 fűzött
ókori Görögország - mitológia - római birodalom kora - szaklexikon - ifjúsági könyv
292:030(02.053.2)
[AN 2974547]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2010.
   A hit útja : válogatott írások = Ṭareeq al-īmān / [ford. ... Porkoláb Lilla] ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, 2010. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87469-0-0 fűzött
iszlám - hit
211 *** 297
[AN 2987004]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2010.
   Imafüzet / [szerk. Bilik János, Kőrösiné Merkl Hilda]. - 2. kiad. - Budakeszi : Prohászka O. Kat. Gimn., 2010. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Prohászka füzetek ; 2.)
egyházi szertartás - imakönyv
243 *** 264
[AN 2978502]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2010.
   Az iszlámhoz vezető út = Al-ṭareeq ilā-lislām / [Mohammad Suleiman Al-Ashqer "Your way to Islaam" c. könyve alapján kész. Gál Tasnim] ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, 2010. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87469-1-7 fűzött
iszlám
297
[AN 2986976]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2010.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
Theology of priestly celibacy (magyar)
   A papi cölibátus teológiája / Jáki Szaniszló ; [ford. Kovács Ervin]. - Budapest : Ecclesia, 2010. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-363-326-7 fűzött
papi nőtlenség
254 *** 282
[AN 2980677]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2010.
   A lélek útja embertől Istenig : zarándokok könyve Szent Jakab-éve alkalmából / szerk. Verebné Sárközi Réka. - Szeged : Codex K., 2010. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88465-1-8 fűzött
zarándoklat
248.153.8
[AN 2963669]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2010.
Molnár Imre (1956-)
   Az igazság szabaddá tesz : Boldog Jerzy Popiełuszko, lengyel mártírpap élete és halála a történelmi dokumentumok és visszaemlékezések tükrében / Molnár Imre ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2010. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-9662-49-0 fűzött
Popiełuszko, Jerzy (1947-1984)
Lengyelország - katolikus pap - mártír - 20. század - állami terror - életrajz
282(438)(092)Popiełuszko,_J. *** 272(438)(092) *** 323.282(438)"198"
[AN 2966068]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2010.
   Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, jelenéből és teológiájából [elektronikus dok.] / szerk. Nagy-Ajtai Erzsébet, Rajki Zoltán, Telegdi József ; [közread. a] Kisegyház-kutató Egyesület. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Kisegyház-kut. Egyes., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76354. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9625-8
Magyarország - kisegyház - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
289(439)"194/200"
[AN 3016414]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2010.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat : Búcsúszentlászló, 2010. május 1. / [összeáll. Déri Péter] ; [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Szombathely : Martinus, 2010. - 72 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Búcsúszentlászló - zarándoklat
248.153.8(439-2Búcsúszentlászló)
[AN 2979005]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8068 /2010.
Cioban, Florin (1975-)
   Disclosing the hidden dimension of everyday practices : perspectives on cultural anthropology / Florin Cioban. - [Budapest] : Palamart, cop. 2010. - 197, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-197.
ISBN 978-963-86287-4-9 fűzött
kulturális antropológia
316.7 *** 39.001
[AN 2965670]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2010.
   Fifteen years after the Beijing conference and beyond : social democratic women in action : bunch of experiences, views, lessons learnt and successes of the past 15 years : what kind of "gender equality decade" will come? / [ed. Daša Šašic Šilovic] ; [publ. by the] CEE Network for Gender Issues, [Foundation for Real Equality of Women]. - [Budapest] : [Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány], 2010. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-229-620-3 fűzött
Balkán - Európa - nők a társadalomban
316.37-055.2(4) *** 316.37-055.2(497)
[AN 2972385]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2010.
   Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja / Csoba Judit szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 410 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-354-6 kötött
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - peremréteg - szociális gondoskodás - 21. század
316.344.7(439) *** 364.442(439) *** 331.582.2(439)
[AN 2965916]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8071 /2010.
Lelorrain, Anne-Marie
Chevaliers et châteaux forts (magyar)
   Lovagok és lovagvárak / szöveg Anne-Marie Lelorrain ; ill. Alain Boyer ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Officina, cop. 2010. - 29 p., [4] t. : ill., színes ; 29 cm. - (Elképesztő Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9383)
Kihajtható ábrákkal, térbeli képpel
ISBN 978-963-9705-65-4 kötött : 3450,- Ft
lovag - lovagi torna - udvari élet - vár - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 2966095]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2010.
Sándor Ildikó
   Régi szokás szerint : Sándor Ildikó néprajzkutatóval változó ünnepi hagyományainkról beszélget Exterde Tibor / [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 71 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7363-58-0 fűzött
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11)
[AN 2978454]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8073 /2010.
Bihari Mihály (1943-)
   Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2009. - 647 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6785-2 kötött : 5390,- Ft
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2983561]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2010.
Bolyki Tamás
   A titkos hatalom : összeesküvés a világ ellen / Bolyki Tamás. - [Budapest] : Anno, 2010. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.. p. 197-[200].
ISBN 978-963-375-655-3 fűzött
összeesküvés - uralom
321.8 *** 327.88
[AN 2962656]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2010.
   Emberek az embertelenségben / szerk. Zsiros Sándor ; [rend., közread. a] Gulágkutatók Nemzetközi Társasága. - [Miskolc] : Gulágkutatók Nk. Társ., 2010. - 121 p. ; 22 cm
A Miskolcon, 2009. jún. 18-án és a Budapesten, 2010. febr. 25-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9487-2 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - állami terror - Gulag - kényszermunka - történettudomány
323.282(47) *** 930.1 *** 355.257.7(47)(=945.11) *** 343.819.5(47)"194"
[AN 2976368]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2010.
   Kína és a válság / [szerk.] Inotai András, Juhász Ottó. - Budapest : Akad. K., 2010. - 484 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8919-2 fűzött
Kína - globalizáció - külpolitika - gazdasági helyzet - ezredforduló
327(510)"200" *** 338(510)"200"
[AN 2977647]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2010.
Misur György (1933-)
   Szarvasról Rómába : diplomáciai küldetésben / [Misur György]. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2010. - 344 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 978-963-8033-63-5 kötött
Misur György (1933-)
Magyarország - diplomata - külkapcsolat - magyar irodalom - 20. század - memoár
327(439)(092)Misur_Gy.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 327(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 2974487]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2010.
Thürmer Gyula (1953-)
   Az elsikkasztott ország / Thürmer Gyula. - Utánny. - Budapest : Korona, 2010, cop. 2009. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9589-63-6 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - Kádár-korszak - ezredforduló - memoár
323(439)"197/200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2981114]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2010.
Varga Lajos (1934-)
   Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon : 1914. július - 1919. március / Varga Lajos. - Budapest : Napvilág, 2010. - 559 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 547-551.
ISBN 978-963-9697-65-2 fűzött : 3700,- Ft
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Magyarország - belpolitika - szociáldemokrata párt - első világháború - 1918-as polgári demokratikus forradalom - magyar történelem
329.14(439)"1914/1919" *** 323(439)"1914/1919" *** 943.9"1914/1919"
[AN 2965878]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8080 /2010.
Bárány Éva (1942-)
   Székelyek, etruszkok, görögök / Bárány Éva. - Budapest : Uránusz, 2010. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 25.)
ISBN 978-963-9599-93-2 fűzött
magyarságkutatás - székelyek
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2977561]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2010.
   Bi'r Minayh : report on the survey, 1998-2004 / ed. by Ulrich Luft ; with contrib. by Adrienn Almásy [et al.]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2010. - XI, 337 p. : iill., részben színes, részben térk. ; 35 cm + 4 mell. - (Studia Aegyptiaca. Series maior, ISSN 1785-6388 ; 3.)
Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 978-963-9911-11-6 kötött
ókori Egyiptom - régészet
904(32)
[AN 2974650]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2010.
   A diplomácia válaszútján : 500 éve volt Tatán országgyűlés / [szerk. László János]. - Tata : Önkormányzat : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múzeumainak Ig., 2010. - 114 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Annales Tataienses, ISSN 1418-4532 ; 6.)
A Tatán, 2010. márc. 8-án tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88813-1-1 fűzött
Tata - magyar történelem - külpolitika - országgyűlés - vár - 16. század
943.9"150/151" *** 728.81(439-2Tata) *** 327(439)"150/151" *** 328(439)"1510"
[AN 2965557]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2010.
   Dusnok története és néprajza / szerk. Bárth János ; [kiad. Dusnok Község Önkormányzata]. - Dusnok : Önkormányzat, 2010. - 515 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9335-6 kötött
Dusnok - helytörténet - néprajz
943.9-2Dusnok *** 39(=00)(439-2Dusnok)
[AN 2978901]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2010.
   Élő Pécs Társasága : gondolatok, dokumentumok : [2006-2010] / [szerk. Haramza László, Lambert Attila]. - Pécs : Élő Pécs Társ., 2010. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Élő Pécs Társasága
Pécs - művelődéstörténet - híres ember - ezredforduló - egyesület - memoár
929(439-2Pécs)(0:82-94) *** 930.85(439-2Pécs)"200" *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 2972132]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2010.
   Ki kicsoda a magyar történelemben? / [átd. Simkóné Kiss Ágnes]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 277 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-25-4 fűzött
magyar történelem - történelmi személy - szaklexikon - ifjúsági könyv
943.9(092):030(02.053.2)
[AN 2974664]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2010.
   Ki kicsoda a világtörténelemben? / [átd. Simkóné Kiss Ágnes]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 263 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-24-7 fűzött
világtörténelem - történelmi személy - szaklexikon - ifjúsági könyv
930.9(092):030(02.053.2)
[AN 2974603]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2010.
Lengyel Tünde (1960-)
Báthory (magyar) (bőv. kiad.)
   Báthory Erzsébet : egy asszony élete / Lengyel Tünde, Várkonyi Gábor ; [ford. Lacza Tihamér ...]. - Budapest : General Press, cop. 2010. - 397 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-356.
ISBN 978-963-643-168-6 kötött : 3500,- Ft
Báthory Erzsébet (1560-1614)
magyar történelem - művelődéstörténet - nőtörténet - történelmi személy - jogeset - 16. század - 17. század
929(439)Báthory_E. *** 943.9"15/16" *** 34.096(439)"161" *** 930.85(439)"15/16" *** 396(439)"15/16"
[AN 2966503]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2010.
Mericske Rezső
   Budakalász története az őskortól napjainkig / írta Mericske Rezső. - Hasonmás kiad. - Budakalász : Kós K. Ált. Művel. Közp., 2009. - [6], 43 fol. ; 25 cm. - (Kalászi krónikás könyvek, ISSN 2061-9510 ; 1.)
Kész. a budakalászi Kalász Suli Általános Iskola könyvtárában őrzött gépirat alapján
ISBN 978-963-88707-0-4 fűzött
Budakalász - helytörténet
943.9-2Budakalász
[AN 2975942]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2010.
Mitrovits Miklós (1978-)
   A remény hónapjai.. : a lengyel Szolidaritás és a szovjet politika, 1980-1981 / Mitrovits Miklós. - Budapest : Napvilág, 2010. - 347 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-340.
ISBN 978-963-9697-73-7 fűzött : 3600,- Ft
Solidarność
Lengyelország - történelem - politikatörténet - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak - külpolitika - szakszervezet
943.8"197/198" *** 32(438)"197/198" *** 327(47)"197/198" *** 331.105.44(438)
[AN 2969580]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2010.
Szombathy Gyula (1932-)
   Életutak, mártírsorsok a XX. századból : II. kötet / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2010. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88923-0-0 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - református egyház - protestáns lelkész - hitélet - 20. század
929(=945.11)(4-191) *** 284.2(439)(092) *** 291.4
[AN 2974526]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2010.
   Történelmi kislexikon / [átd. Simkóné Kiss Ágnes]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 254 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-30-8 fűzött
világtörténelem - magyar történelem - szaklexikon - ifjúsági könyv
930.9:030(02.053.2) *** 9439:030(02.053.2)
[AN 2974584]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8092 /2010.
Bausch, Peter
Côte d'Azur (magyar)
   Côte d'Azur, Monaco / Peter Bausch. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5886-5 fűzött : 1990,- Ft
Côte d'Azur - útikönyv
914.494(036)
[AN 2987032]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2010.
Bausenhardt, Hans
Sardinien (magyar)
   Szardínia / Hans Bausenhardt. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5867-4 fűzött : 1990,- Ft
Szardínia - útikönyv
914.508.8(036)
[AN 2987054]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2010.
Gallai Rezső (1939-)
   Örökbecsű kincseink / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2010. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-84-0 fűzött
Felsőgalla - helyismeret - történelmi forrás
908.439-2Felsőgalla(093)
[AN 2972240]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2010.
   Hungary in maps / ed. by Károly Kocsis, Ferenc Schweitzer ; [publ. by the] Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2009. - 211 p. : ill., színes térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-9545-25-0 kötött
Magyarország - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - helyismeret - statisztikai adatközlés - térkép
911.3(439)(083.41) *** 908.439(083.41) *** 911.3(439)(084.3)
[AN 2970267]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2010.
Járai Rudolf (1913-1993)
   Járai Rudolf / [szerk. ... Keleti Éva és Szarka Klára]. - Budapest : MTI, 2010. - 71 p. : ill. ; 27 cm. - (Riportművészet, ISSN 2061-6899)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87576-9-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - fényképész - helyismeret - Rákosi-korszak - 20. század - sajtófotó - fényképalbum
908.439"195"(084.12) *** 77.044 *** 77.04(439)(092)Járai_R.
[AN 2979694]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2010.
Koczó József
   Életutak, sorsok : portrék Vámosmikola múltjából / Koczó József ; [kiad. Vámosmikola Helytörténeti Szakköre]. - Vámosmikola : Vámosmikola Helytört. Szakköre, 2010. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-88613-0-6 fűzött
Vámosmikola - helyismeret - híres ember
908.439-2Vámosmikola *** 929(439-2Vámosmikola)
[AN 2971847]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2010.
Márkus Zsuzsanna
   A kazincbarcikai kistérség válogatott honismereti bibliográfiája / [... vál. Márkus Zsuzsanna] ; [kiad. a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás]. - Kazincbarcika : Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, 2010. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87929-6-9)
Kazincbarcikai kistérség - helyismereti bibliográfia
908.439-2Kazincbarcika:016
[AN 2972179]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2010.
   A Mediterráneum világa Anatóliától az Atlanti-óceánig / szerk. Mánfai György ; írta Kovács János [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 167 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-297-208-4 kötött
Mediterráneum - helyismeret - fényképalbum
908.4-015(084.12)
[AN 2962302]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2010.
   Műemlékek a Kárpátok és a Tisza ölelésében : történelmileg összetartozó műemlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyében / [szerzők Csizmár Sarolta et al.] ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2010. - 152 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-963-7196-34-8 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Kárpátalja - műemlék - templom - helyismeret - fényképalbum
908.439.161(084.12) *** 72(439.161) *** 72(477.87) *** 908.477.87(084.12)
[AN 2972515]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2010.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : a Balatoni Riviéra gyöngyszemei : Alsóörs, Csopak, Felsőörs / Pálffy István ; [... kiad. ... a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület]. - [Lovas] : Balaton Riviéra Turisztikai Egyes., cop. 2010. - 117 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-88859-0-6 fűzött : 2490,- Ft
Balaton-felvidék - útikönyv
914.39Balaton-felvidék(036)
[AN 2976174]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2010.
Pap Norbert (1969-)
   Magyarország a Balkán és a Mediterráneum vonzásában : Magyarország dél-európai kapcsolatainak politikai- és gazdaságföldrajzi értékelése / Pap Norbert. - Pécs : Publikon, 2010. - 320 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-299.
ISBN 978-615-5001-06-2 kötött : 3290,- Ft
Balkán - Dél-Európa - Magyarország - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - külkapcsolat - regionális együttműködés
911.3(439-04) *** 332.1(439-04) *** 911.3(4-015)
[AN 2966009]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2010.
Paulisineczné Willem Vera
   Regélő évek, mesélő képek / Paulisineczné Willem Vera. - Zebegény : Sonnenblumen Hagyományőrző Alapítvány, 2009. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pillanatképek Zebegény történetéből ; 2.)
ISBN 978-963-06-8437-8 fűzött
Zebegény - helyismeret
908.439-2Zebegény
[AN 2971657]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2010.
Pinke József (1938-)
   Váci utcák, váci emberek / Pinke József. - Vác : [Pinke J.], 2010. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129.
Kötött
Vác - helyismeret - művelődéstörténet - híres ember
908.439-2Vác(092) *** 930.85(439-2Vác)(092) *** 929(439-2Vác)
[AN 2971800]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2010.
Sebestyén Ágnes
   Pécs gyerekeknek / Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter ; [... grafikus Sirály Dóri] ; [megj. ... a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. kiadásában]. - [Budapest] : Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., cop. 2010. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88724-2-5 fűzött : 980,- Ft
Pécs - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Pécs(02.053.2)
[AN 2979477]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2010.
Szántó László (1961-)
   Szicília : útikönyv / Szántó László. - Budapest : Dekameron, [2010]. - 208 p., [20] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-54-9 fűzött : 5590,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2978766]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2010.
Vajda Viktória
   A Sárvíz kistérség épített öröksége / [szerző Vajda Viktória]. - Aba ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2010. - 69, [28] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. [70-71].
ISBN 978-963-9846-28-9 fűzött
Abai kistérség - építészet - helyismeret
908.439Abai_kistérség *** 72(439Abai_kistérség)
[AN 2969896]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8108 /2010.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2010]. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 13.
ISBN 978-963-88261-5-2 fűzött : 950,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2987935]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2010.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2010]. - 124 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 13.
ISBN 978-963-88261-6-9 fűzött : 1200,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2987790]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2010.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége / Eötvös Károly ; [sajtó alá rend., szerk. és az utószót írta Simoncsics Péter]. - Budapest : Mérték K., 2010. - 557 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 978-963-9889-78-1 fűzött
Tiszaeszlár - híres bűneset - vérvád - 19. század
34.096(439)"1883" *** 343.919(439-2Tiszaeszlár) *** 296.22
[AN 2962716]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2010.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2010]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-01-1 fűzött : 700,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2988054]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2010.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2010]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-88261-7-6 fűzött : 800,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 2987984]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2010.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2010]. - 23 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-02-8 fűzött : 490,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2987947]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2010.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - [Tiszaújváros] : [Önkormányzat], [2010]. - 37 p. : ill., színes ; 14 cm
Közread. Tiszaújváros Önkormányzata
Fűzött
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2984864]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2010.
   "Minek előtte halhatatlan drága lelkét Szent Istenének kebelébe adná" : derecskei végrendeletek és osztálylevelek, 1745-1893 / összeáll., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Szálkai Tamás. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2010. - 88 p. ; 21 cm. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-41-3 fűzött
Derecske - helytörténet - 18. század - 19. század - végrendelet - történelmi forrás
347.67(439-2Derecske)"17/18"(093) *** 943.9-2Derecske(093)
[AN 2976400]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2010.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2010]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. ápr. 1.
ISBN 978-963-9997-00-4 fűzött : 700,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2988028]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2010.
Pascal Dóra
   Fiamnak emlékére / Pascal Dóra. - Debrecen : TKK, [2010]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-450-5 fűzött
Magyarország - jogeset - ezredforduló - memoár
34.096(439)"200"(0:82-94)
[AN 2963787]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2010.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2010]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-88261-4-5 fűzött : 950,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2987974]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2010.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2010]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. ápr. 30.
ISBN 978-963-88261-3-8 fűzött : 1300,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2987739]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2010.
Rokolya Gábor
A polgári közjegyzőség emlékezete, 1875-1949 (angol)
   The beginnings of modern notariat in Hungary, 1875-1949 / Gábor Rokolya ; [transl. by Jolán Gáspár Apagyi] ; [publ. by the] Hungarian Chamber of Civil Law Notaries. - Budapest : Hung. Chamber of Civil Law Notaries, 2010. - 383 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 371-376.
ISBN 978-963-88147-4-6 kötött
Magyarország - közjegyző - önkormányzati igazgatás - történeti feldolgozás - album
347.961(439)(091)(084.1) *** 352(439)"18/19"(093)
[AN 2972812]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2010.
   Segít a Fehér Gyűrű : 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet / [szerk. Baranyó György]. - Budapest : Viva Média, 2009. - 112 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7619-84-7 fűzött
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Magyarország - jogvédelem - áldozat - közhasznú társaság
343.122 *** 364.65 *** 061.2(439)
[AN 2977926]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2010.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2010]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-88261-8-3 fűzött : 750,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2988005]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8123 /2010.
   Adalékok a Magyar Honvédség vegyivédelem szolgálatának 1990 utáni történetéhez / szerk. Varga József ; [közread. az] MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ. - Budapest : MH Görgei A. Vegyivédelmi Inf. Közp., 2010. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-06-9262-5 fűzött
Magyarország - vegyivédelem - ezredforduló
623.459(439)"199/200"
[AN 2974393]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2010.
Perlawi Andor (1938-)
   Én, Szalvay Mihály magyar tábornok vagyok! : élet- és korrajz / Perlawi Andor, Pap András. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke K., 2010. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-9846-26-5 fűzött
Szalvay Mihály (1899-1955)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - életrajz
355(439)(092)Szalvay_M.
[AN 2969840]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2010.
   The security sector legislation of the Federal Democratic Republic of Nepal: commentaries / Hari Phuyal and Marlene Urscheler eds. - [Pécs] : Brambauer, 2009. - [4], VIII, 117 p. : ill. ; 24 cm. - (Democratic transitions)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86833-9-7 fűzött
Nepál - biztonságpolitika
355.02(541.35)
[AN 2970186]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8126 /2010.
Benczes István Zsolt
   Költségvetési pénzügyek : hiány, államadósság és fenntarthatóság / Benczes István, Kutasi Gábor. - Budapest : Akad. K., 2010. - 358 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 331-350.
ISBN 978-963-05-8918-5 fűzött
költségvetés - államháztartás
336.12 *** 336.61
[AN 2974387]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2010.
Cohen, William A. (1937-)
The marketing plan (magyar)
   Marketingtervezés / William A. Cohen ; [ford. Németh Ádám]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 429 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8739-6 kötött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2987113]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2010.
   Az Európai Unió forráselosztási rendszere, az EU-s pályázatok helyzete Magyarországon / [kiad. a Magyar Iparszövetség]. - Budapest : M. Iparszövets., 2009. - 172 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-239-051-2)
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - regionális politika - pályázat - kohéziós alap
338.246.027(4-62) *** 332.14(439) *** 339.96(4-62)
[AN 2974330]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2010.
Friedman, Benjamin M.
The moral consequences of economic growth (magyar)
   Jólét és erkölcsösség : a gazdasági növekedés és a demokratikus értékek kapcsolatáról - történeti összefüggésben / Benjamin M. Friedman ; [ford. Szári Péter]. - Budapest : Napvilág, 2010. - 685 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 613-654.
ISBN 978-963-9697-68-3 fűzött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - Nyugat-Európa - gazdasági növekedés - erkölcs - demokrácia
330.35 *** 172 *** 321.72(73) *** 321.72(4-15)
[AN 2965742]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2010.
Galló Béla (1952-)
   Az újkapitalizmus régi világa : biztonság, geopolitika és nemzeti mozgástér a globalizáció korában / Galló Béla. - Budapest : Napvilág, 2010. - 174, [2] p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 173-[176].
ISBN 978-963-9697-75-1 kötött : 2600,- Ft
globalizáció
339.9(100)
[AN 2978387]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2010.
Hajdu Istvánné (1944-)
   Borászati gazdaságtan / [írta Hajdu Istvánné, László Ilona, Podruzsik Szilárd] ; szerk. Hajdu Istvánné. - Budapest ; [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2010. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-8103-85-7 fűzött
Magyarország - üzemgazdaságtan - pénzügy - borászat
658.1.011.1 *** 336(439) *** 663.2
[AN 2965686]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2010.
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (8.) (2010) (Budapest)
   MEB 2010 : 8th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2010 June 4-5, Budapest : proceedings / [org., publ. by the Keleti Károly Faculty of Business and Management Óbuda University ...]. - [Budapest] : Óbuda Univ., 2010. - 347 p. ; 25 cm
Az előadások váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-01-5 fűzött
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - gazdaság - benchmarking - konferencia-kiadvány
658 *** 33 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2972105]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2010.
   Mérlegképes továbbképzés, 2010 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : államháztartási szakterület / [szerzők] Hafiek Andrea [et al.] ; [szerk. ... Lilliné Fecz Ildikó] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2010. - 237 p. ; 30 cm
Lezárva: 2010. máj.
ISBN 978-963-9878-20-4 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657.6(078) *** 657(078)
[AN 2963962]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2010.
Mihályi Péter (1953-)
   A magyar privatizáció enciklopédiája / Mihályi Péter ; [közread. az] ... MTA Közgazdaságtudományi Intézet. - Veszprém : Pannon Egy. Kvk. ; Budapest : MTA KTI, 2010. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-90-7 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - privatizáció - rendszerváltás - ezredforduló
338(091)(439)"198/200" *** 338.2(439)"198/200" *** 338.246.025.88(498)"199/200"
[AN 2973962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 992 p.
ISBN 978-963-9696-91-4
[AN 2973990] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 664 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9696-92-1
[AN 2973996] MARC

ANSEL
UTF-88135 /2010.
Pintér Zsolt
   Hogyan csináljunk karriert? : az álláskeresés enciklopédiája : kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás, pályamódosítás vagy pályaválasztás előtt állóknak / Pintér Zsolt ; [.. ill. Csábi Katalin] ; [közread. a] Szolnoki Főiskola. - 18. átd., aktualizált, bőv. kiad. - Szolnok : Szolnoki Főisk., cop. 2010. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-402.
Kötött
 (hibás ISBN 963-00-7816-3)
álláskeresés - karrier
658.353.5 *** 65.013
[AN 2985515]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2010.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2983542]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2010.
Siklósi Ágnes
   Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerzők Siklósi Ágnes, Veres Attila]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2010. - 380 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-535-4 fűzött : 3900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2986252]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8138 /2010.
   Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség : nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére, 2010-2018 / a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ... kiadványa. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., 2010. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-88485-4-3 fűzött
Magyarország - egészségpolitika - szociálpolitika - kábítószer-fogyasztás - 21. század
364.272(439) *** 613.83 *** 364.444(439)
[AN 2963823]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8139 /2010.
   Az adhatás gyönyörűsége és a ma öröme : tanulmányok a 70 éves Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona tiszteletére / [szerk. Pinczésné dr. Palásthy Ildikó] ; [kiad. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. - Debrecen : KFRTF, 2010. - 170 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 2965674]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2010.
   Családpedagógia : tanulmányok, dokumentumok, írások : szöveggyűjtemény / szerk. Fülöpné Erdő Mária ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2010. - 297 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-50-1 fűzött
családi nevelés - erkölcsi nevelés - vallásos nevelés
37.018.1 *** 37.034 *** 37.017.93
[AN 2974110]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2010.
Csermely Péter (1958-)
   Tehetséggondozás a mindennapok gyakorlatában / Csermely Péter. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2010]. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek, ISSN 1788-2753 ; 6.)
ISBN 978-963-88874-1-2 fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 2971988]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2010.
Fehér Csaba
   Tóth-Kurucz János, a leányvári kövek vallatója / Fehér Csaba ; [közread. a] Kuny Domokos Megyei Múzeum és Intézményei. - 2. jav., bőv. kiad. - Tata : Kuny D. M. Múz. és Intézményei, 2010. - 100 , 82 p. : ill. ; 22 cm
Tóth-Kurucz János "Római nyomok a pannoniai Duna-limes balpartján" (Komárom : Jókai-Könyvny., 1914) c. művének hasonmás kiadásával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7110-49-8 kötött
Tóth-Kurucz János (1878-1969)
Pannonia - pedagógus - régészet - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek - életrajz
37(439)(092)Tóth-Kurucz_J. *** 902(439)(092)Tóth-Kurucz_J. *** 904(398.6) *** 904(439.11) *** 894.511-821
[AN 2931435]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2010.
   Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen : magyarul tanító fizikatanárok nemzetközi konferenciája az ELTE Fizika Doktori Iskola szervezésében : Budapest, 2009. aug. 27-29. : az előadások és poszter-bemutatók szerkesztett anyaga / [szerk. Juhász András, Tél Tamás]. - Budapest : ELTE Fizika Doktori Isk., 2010. - 560 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-150-2 fűzött
fizikatanítás - módszertan
372.853 *** 371.3
[AN 2971677]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2010.
   Hétköznapi praktikák - kísérletezzünk a gyerekekkel? : XXIV. Kémiatanári Konferencia : Nyíregyháza, 2010. június 27-30. : előadásösszefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, Nyíregyházi Főiskola. - [Budapest] : MKE Kémiatanári Szakoszt., [2010]. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-06-9 fűzött
kémiatanítás - módszertan - konferencia-kiadvány
372.854 *** 371.3 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2974520]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2010.
Juhász András (1948-)
   A 2010. évi emelt szintű fizika érettségi vizsga mérési feladatai / Juhász András. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2010. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges könyvek, ISSN 1789-932X ; 8.)
ISBN 978-963-88874-0-5 fűzött
fizika - tantárgy - érettségi vizsga - példatár
372.853(079.1)
[AN 2972018]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2010.
   Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda : évkönyv, 1990-2010. - [Budapest] : Karácsony S. Rózsatéri Ref. Ált. Isk. és Óvoda, [2010]. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Karácsony Sándor Rózsa Téri Református Általános Iskola és Óvoda (Budapest)
Budapest. 19. kerület - egyházi iskola - óvoda - általános iskola
373.24(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 2980380]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2010.
Kiss Andrea
   Gyakorlóanyag felnőtteknek az r hang automatizálásához / Kiss Andrea ; [közread. a] Logo-Med Logopédiai és Rehabilitációs Szolgáltató Betéti Társaság. - Budapest : Logo-Med Logopédiai és Rehabilitációs Szolgáltató Bt., 2010. - 86 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-88629-0-7 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 2970152]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2010.
   Kompetenciamérés a felsőoktatásban / [szerk. Kiss Paszkál]. - [Budapest] : Educatio, 2010. - 160 p. ; 24 cm. - (Diplomás pályakövetés ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-47-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
felsőoktatás - kompetencia - pályakezdés - diplomás - képességvizsgálat
378 *** 316.37-057.85 *** 378.014.5(100) *** 371.212.22
[AN 2975908]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   István király / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-16-4 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 2985395]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   A kardot válaszd! / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-17-1 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 2985363]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   A kolozsvári bíró / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-11-9 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416 *** 087.5
[AN 2985380]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2010.
   Mérlegen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány 15 éve ; Évkönyv, 2009 : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány / [szerk. Hajdú Sándor]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Közokt. Közalapítvány, 2010. - 75, 31 p. : ill. ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87341-4-3 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - közoktatási intézmény - közalapítvány - évkönyv
37.014(439.161) *** 061.2(439.161)(058)
[AN 2975862]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2010.
   Nevelés szívvel és lélekkel a szép szeretetére / [... összeáll. Pázmány Ágnes]. - Budapest : Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyes., 2010. - 38, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Módszertani kiadvány óvodapedagógusok számára, ISSN 2061-9502 ; 1.)
Bibliogr.: p. 38.
Fűzött
óvodapedagógia - vallásos nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.017.93(072) *** 37.025
[AN 2971959]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2010.
Szonday Szandra (1983-)
   A porond trónörökösei : a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola múltja, jelene és jövője / Szonday Szandra. - [Budapest] : Baross I. Artistaképző Szakközépisk. és Szakisk., 2010. - 144 p., [20] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 978-963-06-9366-0 fűzött
Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest)
Budapest - szakiskola - cirkusz - memoár
373.6:791.83(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 2976214]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2010.
   Történetek, módszerek : új nevelési kézikönyv osztályfőnököknek / [alkotószerk. Szekszárdi Júlia]. - [Budapest] : Dinasztia, 2010. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-657-474-1 fűzött
iskolai nevelés - osztályfőnöki óra
37.018.2 *** 371.213.3
[AN 2978624]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2010.
   Útravaló : a néphagyomány közvetítésének módszerei az iskolában / szerk. Benedek Krisztina és Sándor Ildikó. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Hagyományoktatás - módszertani füzetek)
A borítón és a gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 978-963-7363-57-3 fűzött
magyar néprajz - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.839(072)
[AN 2978662]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2010.
Zsolnai József (1935-)
   A pedagógia új rendszere címszavakban / Zsolnai József. - Pápa : Pannon Egy. Nevtud. Int. Okt.- és Kutató Közp., 2010. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsolnai József művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-87-7 fűzött
pedagógia - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 3019795]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8158 /2010.
   60 éves a Botfai LSC / [szerk. ... Kocsis Sándor] ; [kiad. ... Botfai Lakóterületi Sport Club]. - Zalaegerszeg-Botfa : Botfai Lakóterületi Sport Club, 2010. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9509-1 fűzött
Botfai Lakóterületi Sport Club
Zalaegerszeg - sportegyesület - történeti feldolgozás
796(439-2Zalaegerszeg) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2969800]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2010.
   Judo kyu vizsgák / [... szerk. Nagy György, Ősze Attila] ; [... összeáll. Keserű József, Vági Miklós] ; [közread. a] Magyar Judo Szövetség. - [2. kiad.]. - Budapest : M. Judo Szövets., 2010. - 94 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-210-253-3)
cselgáncs - vizsgakövetelmény
796.853.23.015.865
[AN 2983478]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2010.
Miller, Rory
Meditations on violance (magyar)
   Konfliktus és erőszak : a harcművészetek haszna és hatásossága valódi konfliktusokban / Rory Miller ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2010. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-221.
ISBN 978-963-9219-77-9 fűzött : 2980,- Ft
önvédelem - ázsiai küzdő- és védősport
796.853.2
[AN 2962226]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2010.
Orel, Oskar
   Njena končnica / Oskar Orel. - Szeged : Chess-Press, 2010. - XVI, 305 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-963-87627-7-1 fűzött
sakk
794.1
[AN 2963689]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2010.
Vitos György (1957-)
   Pick-kézilabda: a BL bűvöletében / Vitos György. - [Szeged] : Szerző, 2010. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87933-5-5 fűzött
Pick Szeged Kézilabdacsapat.
Szeged - sportegyesület - kézilabda - ezredforduló
796.322(439-2Szeged) *** 061.2(439-2Szeged)
[AN 2963655]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8163 /2010.
   Az én keresztem : Katona György grafikusművész emlékének / [szerk. és a bevezetőt írta Szonda István]. - Debrecen : Ethnika, 2010. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-473-408-6 fűzött
Katona György (1953-2009)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Katona_Gy. *** 76(439)(092)Katona_Gy.
[AN 2976061]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2010.
Eszéki Erzsébet (1955-)
   Így látunk mi : 37 kép, 37 történet : Eszéki Erzsébet beszélgetései művészekkel, közismert emberekkel. - Budapest : Corvina, 2010. - 154 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-13-5921-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - festészet - híres ember - interjú
75(100) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2979515]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2010.
Gánti Tibor (1933-2009)
   Visegrád : a Fellegvár az Felleg-vár = Visegrád : the Citadel : castle in the clouds / írta és fényképezte Gánti Tibor. - Posztumusz kiad. - Nagymaros : [Gánti T.-né], 2010. - 92 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-9071-3 kötött
Visegrád - vár - fényképalbum
728.81(439-2Visegrád)(084.12) *** 77.04(439)(092)Gánti_T.
[AN 2974019]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2010.
Jónás Pál (1912-)
   Jónás Pál / [szerk. Keleti Éva és Szarka Klára]. - Budapest : MTI, 2010. - 72 p. : ill. ; 27 cm. - (Riportművészet, ISSN 2061-6899)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87576-8-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - fényképész - helyismeret - Rákosi-korszak - 20. század - sajtófotó - fényképalbum
77.04(439)(092)Jónás_P. *** 77.044 *** 908.439"195"(084.12)
[AN 2979630]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2010.
Műemlékek a Kárpátok és a Tisza ölelésében (angol)
   Historical monuments embraced by the Carpathians and the Tisa / [auth. Csizmár Sarolta et al.] ; [publ. by the County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg County]. - Nyíregyháza : County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, 2010. - 152 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7196-34-8)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Kárpátalja - műemlék - templom - helyismeret - fényképalbum
72(439.161) *** 72(477.87) *** 908.439.161(084.12) *** 908.477.87(084.12)
[AN 2972561]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2010.
Műemlékek a Kárpátok és a Tisza ölelésében (ukrán)
   Pamʹâtniki mistectva v obìjmah Karpat ì Tisi : ìstorično povʹâzanì pamʹâtniki mistectva oblastì Sabolʹč-Satmar-Bereg ta Zakarpattâ / [avt. ... Šarolta Čìzmar i dr.] ; [vid. Oblasne Samovrâduvannâ oblastì Sabolʹč-Satmar-Bereg]. - Nyíregyháza : Oblasne Samovrâduvannâ oblastì Sabolʹč-Satmar-Bereg, 2010. - 152 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7196-34-8)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Kárpátalja - műemlék - templom - helyismeret - fényképalbum
72(439.161) *** 72(477.87) *** 908.439.161(084.12) *** 908.477.87(084.12)
[AN 2972624]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2010.
Országos Múzeumandragógiai Konferencia (1.) (2009) (Széphalom)
   Az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga : a Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2009. május 11-12. / [szerk. Kurta Mihály, Pató Mária]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig. ; Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2010. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumandragógia, ISSN 2061-7615 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9271-87-6 fűzött
múzeumpedagógia - felnőttnevelés
069.12 *** 374.7
[AN 2981050]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2010.
Pálos Frigyes
   A tereskei templom / Pálos Frigyes. - 2. kiad. - [Vác] : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2010. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
Bibliogr.: p. 120-122. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 963-06-1082-5)
Tereske - templom
726.54(439-2Tereske)
[AN 2981182]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2010.
Radnóti Sándor (1946-)
   Jöjj és láss! : a modern művészetfogalom keletkezése : Winckelmann és a következmények / Radnóti Sándor. - Budapest : Atlantisz, 2010. - 573 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.: p. 511-558.
ISBN 978-963-9777-07-1 kötött : 3595,- Ft
Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768)
Németország - művészetelmélet - művészettörténet - esztétika - művészettörténész - 18. század
7.01(091) *** 7.072.2(430)(092)Winckelmann,_J._J.
[AN 2978948]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2010.
Veszelovszki Balázs
   A zagyvapálfalvai Jézus Szíve templom : emlékkönyv a község egyesítésének 100. évfordulóján / Veszelovszki Balázs ; [közread. a] Jézus Szíve Plébánia. - Salgótarján : Jézus Szíve Plébánia, 2010. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-06-9468-1 fűzött : 450,- Ft
Salgótarján - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Salgótarján)(091)
[AN 2971740]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8173 /2010.
Ashworth, Steve
Learn to play keyboards (magyar)
   Szintetizátoriskola kezdőknek / Steve Ashworth ; [ford. Zöldi Anna]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-52-4 kötött : 3990,- Ft
billentyűs hangszer - hangszeriskola - auditív dokumentum
78.071.5 *** 681.816
[AN 2963712]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2010.
Brown, Jake
Motörhead in the studio (magyar)
   Motörhead a stúdióban / Jake Brown és Lemmy Kilmister ; [ford. Szöllősi Róbert és Hraschek Dávid]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 205, [8] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 46.)
ISBN 978-963-266-144-5 kötött : 3000,- Ft
Motörhead (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - metálzene
78.067.26.036.7(410)Motörhead
[AN 2966439]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2010.
Capone, Phil
Learn to play bass guitar (magyar)
   Hogyan játsszunk basszusgitáron? / Phil Capone ; [... ford. Zöldi Anna]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-64-7 kötött : 4650,- Ft
basszusgitár - hangszeriskola - auditív dokumentum
78.071.5 *** 681.817.61
[AN 2963730]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2010.
   A Kaláka (első) 40 éve / [interjúk Krizsó Szilvia] ; [összekötő szövegek Lettner Krisztina]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 342 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Meglepetéskoncert, 2009. 12. 27. - Diszkogr.: p. 190-207.
ISBN 978-963-266-143-8 kötött : 5900,- Ft
Kaláka (együttes)
Magyarország - együttes - népzene - könnyűzene - interjú - album - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)Kaláka
[AN 2964289]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2010.
McIver, Joel (1971-)
The bloody reign of Slayer (magyar)
   Slayer / Joel McIver ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 318 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 44.)
Csak magyar nyelven. - Diszkogr.: p. 317.
ISBN 978-963-266-127-8 kötött : 3990,- Ft
Slayer (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - metálzene
78.067.26.036.7(73)Slayer
[AN 2965800]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2010.
McIver, Joel (1971-)
Justice for all : the truth about Metallica (magyar)
   Metallica / Joel McIver ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 382 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 45.)
ISBN 978-963-266-039-4 kötött : 4900,- Ft
Metallica (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - metálzene
78.067.26.036.7(73)Metallica
[AN 2970811]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2010.
Osbourne, Ozzy (1948-)
I am Ozzy (magyar)
   Én, Ozzy / Ozzy Osbourne és Chris Ayres ; [ford. Bus András és Fencsik Tamás]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 393 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 47.)
ISBN 978-963-266-142-1 kötött : 3990,- Ft
Osbourne, Ozzy (1948-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Osbourne,_O.
[AN 2966160]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2010.
Scott, Justin
The drummer's bible (magyar)
   Dobiskola kezdőknek / Justin Scott ; [... ford. Zöldi Anna]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-53-1 kötött : 4650,- Ft
dob - hangszeriskola - auditív dokumentum
78.071.5 *** 681.819
[AN 2963750]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2010.
Szőnyi Lajos (1966-)
   Zenészek egyenruhában : a Rendőrzenekar története, 1923-2010 / Szőnyi Lajos ; [... kiad. ... a Készenléti Rendőrség]. - [Budapest] : Készenléti Rendőrség, [2010]. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88833-0-8 kötött
Magyar Rendőrség Zenekara
Magyarország - szimfonikus zenekar - rendőrség
785.11.071(439) *** 351.74(439)
[AN 2978508]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2010.
Unger Balázs (1977-)
   Galga menti vonósbandák : "Használjon még a csontokon is...!" / Unger Balázs. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Népzenei füzetek)
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 978-963-7363-31-3 fűzött
Galga mente - magyar népzene
78.031.4(=945.11)(439Galga_mente)
[AN 2978712]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8183 /2010.
Ali, Rubina (2000-)
De mon bidonville à Hollywood! (magyar)
   A nyomornegyedből Hollywoodba : [a Gettómilliomos gyerekszínészének valós élete] : dokumentumregény / Rubina Ali ; Anne Berthod és Divya Dugar közrem. ; [ford. Sárkány Kata]. - Budapest : Mérték K., 2010. - 186 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-77-4 fűzött
Ali, Rubina (2000-)
India - filmszínész - szegénység - 21. század - memoár
791.43.071.2(540)(092)Ali,_R.(0:82-94) *** 316.37-058.38(540)(092)Ali,_R.(0:82-94)
[AN 2962898]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8184 /2010.
   Angol - magyar kéziszótár = English - Hungarian dictionary / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2010]. - 464 p. ; 21 cm
A borítófedélen kiadóként tévesen: Tárogató Kiadó
ISBN 978-963-375-659-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2979537]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2010.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kéziszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - XII, 835 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-6510-3 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 2987121]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2010.
Báti László (1909-1978)
   Angol nyelvkönyv : tanfolyamok és magántanulók számára / Báti László, Véges István ; [az átd. Véges István munkája] ; [graf. Szász Zsuzsanna]. - Székesfehérvár : Lexika, [2010]. - 468 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Angol nyelvkönyv kezdőknek
ISBN 978-963-9092-66-2 fűzött : 2750,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2987159]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2010.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 21. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-916-3 kötött : 1900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 2986676]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2010.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 27. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-915-6 kötött : 1900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2986723]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők eszperantó nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth József ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-918-7 kötött : 2400,- Ft
eszperantó - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=089.2=945.11
[AN 2986654]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők portugál nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Fehér Ferenc ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-921-7 kötött : 2400,- Ft
portugál nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323=690=945.11
[AN 2986861]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 133 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-917-0 kötött : 2400,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=397=945.11
[AN 2986778]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők szerb nyelvkönyve / Helen Davies ... ; [... átd.] Urkom Aleksander ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-919-4 kötött : 2400,- Ft
szerb nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=861=945.11
[AN 2986806]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2010.
Davies, Helen
   Kezdők török nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd. Greif Péter] ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-920-0 kötött : 2400,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=943.5=945.11
[AN 2986702]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2010.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia nagyszótár = Grand dictionnaire hongrois - français / Eckhardt Sándor, Konrád Miklós. - Budapest : Akad. K., 2010. - XV, 1881 p. ; 27 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8927-7 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2987132]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2010.
Ellis, D. L.
   Just enough Hungarian : [how to get by & be easily understood] : [an up-to date phrase book of everybody speech with a mini dictionary ...] / D. L. Ellis, A. Cheyne ; [Hung. version ed. by Linda Kúnos]. - 6. ed. - Budapest : Corvina, [2010]. - 159 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-13-5737-0 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2985696]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2010.
Hoffmann István (1953-)
   A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás / Hoffmann István. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 259 p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-243.
ISBN 978-963-473-369-0 fűzött
Dunántúl - magyar nyelv - nyelvtörténet - földrajzi név - 11. század - nyelvemlék
809.451.1-311(439.11)"10" *** 809.451.1-53"10" *** 809.451.1-8
[AN 2965983]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2010.
   Idegen szavak kislexikona / [átd. Oszlánszki Éva]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 343 p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-27-8 fűzött
idegen szavak szótára - ifjúsági könyv
809.451.1-316.3(02.053.2)
[AN 2974506]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2010.
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2010]. - 456 p. ; 21 cm
A borítófedélen kiadóként tévesen: Tárogató Kiadó
ISBN 978-963-375-660-7 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2979463]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2010.
   A magyar helyesírás szabályai / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2010. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-657-7 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2962675]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2010.
Modéré, Armelle
El meu primer diccionari de petites frases (magyar)
   My first English/Hungarian dictionary of sentences : hogyan mondjuk angolul? / Armelle Modéré ; [... ford. Sarkady-Hart Krisztina és Adrian Hart]. - Budapest : Officina Junior, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9705-51-7 kötött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2964106]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2010.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3704-6 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 2984854]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2010.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Arbeitsbuch 2 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, [2010]. - 112 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9641-45-7 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2987097]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2010.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Kursbuch 2 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, [2010]. - 150 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9641-44-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2987087]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2010.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Background to English pronunciation : phonetics, phonology, spelling for students of English at Hungarian teacher training institutions / Ádám Nádasdy. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2006. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 11-13.
ISBN 978-963-19-5791-4 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - kiejtés - nyelvkönyv
802.0-15(075.8)
[AN 2984374]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2010.
   Német alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010. - 143 p. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8747-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2987077]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2010.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1998. - XX, 1779 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8721-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2984880]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2010.
   Ti és mi : alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás / szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 102.)
A Szegeden, 2009. ápr. 29-30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9902-41-1 fűzött : 1980,- Ft
alkalmazott nyelvészet - nyelvészet
80.004.14 *** 800.1
[AN 2970067]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2010.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2010. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 978-963-05-7414-3 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2987104]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2010.
Winterfeld, Rachel
   Magyar - német kéziszótár / [összeáll. Rachel Winterfeld]. - [Budapest] : Anno, [2010]. - 427 p. ; 21 cm
A borítófedélen kiadóként tévesen: Tárogató Kiadó
ISBN 978-963-375-664-5 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2979551]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2010.
Winterfeld, Rachel
   Német - magyar kéziszótár / [összeáll. Rachel Winterfeld]. - [Budapest] : Anno, [2010]. - 404 p. ; 21 cm
A borítófedélen kiadóként tévesen: Tárogató Kiadó
ISBN 978-963-375-663-8 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2979903]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8211 /2010.
Farkas Jenő (1944-)
   Vígjátéktól az avantgárdig : tanulmányok / Farkas Jenő. - [Budapest] : Palamart, [2010]. - 221 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86287-5-6 fűzött
román irodalom története - irodalmi kapcsolat - világirodalom története - magyar irodalom története
859.0(091) *** 82.091 *** 894.511.091
[AN 2965632]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2010.
McCourt, John
The years of Bloom (magyar)
   A virágzás évei : James Joyce Triesztben, 1904-1920 / John McCourt ; [ford. Mihálycsa Erika]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - XI, 352 p., [8] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 329-352.
ISBN 978-963-9882-50-8 kötött
ISBN 963-9882-50-X
Joyce, James (1882-1941)
Nagy-Britannia - Trieszt - író - művelődéstörténet - századforduló - életrajz
820(092)Joyce,_J. *** 930.85(436/439-2Trieszt)"190/191"
[AN 2976660]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2010.
Tomalin, Claire (1933-)
Jane Austen (magyar)
   Jane Austen élete / Claire Tomalin ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 597 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 566-571.
ISBN 978-963-07-8942-4 kötött : 3900,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
Nagy-Britannia - író - 19. század - életrajz
820(092)Austen,_J.
[AN 2960614]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8214 /2010.
Agárdi Péter (1946-)
   József Attila, a közös ihlet : egy irodalmi centenárium tükre és anatómiája / Agárdi Péter. - Budapest : Napvilág, 2010. - 374 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
A függelékben Zsák Judit "József Attila külföldön és idegen nyelven" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-66-9 fűzött : 2900,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - kultusz
894.511(092)József_A. *** 394.944(439)
[AN 2969518]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2010.
Kántor Lajos (1937-)
   Barátom a malomban : négykezes Csiki Lászlóval / Kántor Lajos ; Tettamanti Béla rajz. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-99960-4-5 fűzött : 2590,- Ft
Csiki László (1944-2008)
Erdély - író - határon túli magyarság - irodalmi élet - 20. század - ezredforduló
894.511(498)(091)"19" *** 894.511(498)(092)Csiki_L.
[AN 2962575]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2010.
   Ki kicsoda a magyar irodalomban? / [átd. Herczeg Ákos]. - Átd. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 284, [3] p. ; 20 cm. - (Ifjúsági lexikon, ISSN 2061-9464)
ISBN 978-963-9972-26-1 fűzött
Magyarország - író - szaklexikon - ifjúsági könyv
894.511(092):030(02.053.2)
[AN 2974647]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2010.
Millok Éva (1921-)
   Fogoly a vártoronyban : Ady Endre életregénye / Millok Éva. - 3. új illusztrációkat tartalmazó kiad. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2010, cop. 1968. - 332 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-86938-8-4 kötött : 2990,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Ady_E.
[AN 2979915]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2010.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Színház az egész világ : [Molnár Ferenc regényes élete] ; Liliom öt asszonya / Sárközi Mátyás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Luna Kv., cop. 2010. - 327 p., [32] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-031-5 kötött
Molnár Ferenc (1878-1952)
Magyarország - író - híres ember - nő - 20. század - életrajz
894.511(092)Molnár_F. *** 929-055.2(439)
[AN 2964344]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8219 /2010.
Adorján, Johanna (1971-)
Eine exklusive Liebe (magyar)
   Exkluzív szerelem / Johanna Adorján ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 170 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-530-878-1 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2966229]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2010.
Allen, Woody (1935-)
Annie Hall (magyar)
   Annie Hall : [forgatókönyv] / ... írta Woody Allen és Marshall Brickman ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 231 p. ; 21 cm. - (Cartaphilus forgatókönyvek, ISSN 2061-9340)
ISBN 978-963-266-133-9 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - forgatókönyv
820-293.7(73)=945.11 *** 791.43.071.1(73)(092)Allen,_W.
[AN 2972409]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2010.
Applegate, Katherine
Ben's in love (magyar)
   Ben szerelmes : egyszerre két lányba, akik véletlenül testvérek : regény / Katherine Applegate ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 186 p. ; 21 cm. - (Szívzűrök sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-245-206-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2961847]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2010.
Archer, Jeffrey (1940-)
Honour among thieves (magyar)
   Tolvajbecsület / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2010]. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-202-7 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2986286]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2010.
Bagshawe, Tilly
Sidney Sheldon's Mistress of the game (magyar)
   A kőr dáma / Sidney Sheldon [alapján] Tilly Bagshawe ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 439 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-372-8 fűzött : 2498,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2963906]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2010.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
Nocturno de Chile (magyar)
   Éjszaka Chilében / Roberto Bolaño ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2010. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8919-6 fűzött : 2200,- Ft
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 2961345]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2010.
Bykov, Dmitrij Lʹvovič (1967-)
ŽD (magyar)
   ZSD avagy Kié Oroszország? : poéma / Dmitrij Bikov ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2010. - 743 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8751-2 fűzött : 4500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2963808]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2010.
California, John David
60 years later (magyar)
   Rozshegyező avagy A zabhegyezés vége / John David California ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-47-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2961722]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2010.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The little sister (magyar)
   A hugica / Raymond Chandler ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2010. - 380 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "A kicsi nővér" címmel is
ISBN 978-963-07-8850-2 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2960709]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
A murder is announced (magyar)
   Gyilkosság meghirdetve / Agatha Christie ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2010. - 343 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8879-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2985563]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ordeal by innocence (magyar)
   Az alibi / Agatha Christie ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1994. - 296 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8969-1 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2981364]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2010.
Coe, David, B.
Robin Hood (magyar)
   Robin Hood / Brian Helgeland forgatókönyve alapján ... írta David B. Coe ; [ford. Gondos László és Stier Ágnes]. - Budapest : Totem, cop. 2010. - 295 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-590-343-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2963011]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Das Amulett der Rani (magyar)
   Az amulett / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Schneider Róza]. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-52-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2982202]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Fräulein Sonnenschein (magyar)
   Napsugár kisasszony / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Schneider Róza]. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 139 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-53-6 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2983209]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ich hab' so viel um dich geweint (magyar)
   Könnyek árja / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 66.)
ISBN 978-963-9896-50-5 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2981975]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2010.
Crichton, Michael (1942-2008)
Pirate latitudes (magyar)
   Kalózvizeken / Michael Crichton ; [ford. Gondos László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 311 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-360-5 kötött : 2998,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2962411]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2010.
Dietrich, William (1951-)
The Dakota cipher (magyar)
   A dakotakód / William Dietrich ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2010]. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-211-9 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2962492]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2010.
Fai, Pai Kit (1929-)
The concubine's daughter (magyar)
   Gyömbérmező / Pai Kit Fai ; [ford. Deák Zsuzsanna, Aranyi Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 499 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-369-8 fűzött : 2990,- Ft
Hongkong - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(510)=945.11
[AN 2962487]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2010.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Hush, hush (magyar)
   Csitt, csitt / Becca Fitzpatrick ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 359 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-282-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-281-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2961297]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2010.
Frescura, Loredana
Il mondo nei tuoi occhi (magyar)
   A világ a te szemeddel : egy szerelem két története / Loredana Frescura, Marco Tomatis ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 157, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-205-0 fűzött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
850-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 2963079]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2010.
Gaudé, Laurent (1972-)
Eldorado (magyar)
   Eldorádó / Laurent Gaudé ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 255, [2] p. ; 19 cm. - (Modern mítoszok)
ISBN 978-963-266-135-3 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2972322]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2010.
Glattauer, Daniel (1960-)
Gut gegen Nordwind (magyar)
   Gyógyír északi szélre / Daniel Glattauer ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-886-6 kötött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2966339]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2010.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
   Egy őrült naplója : válogatott művek / Nyikolaj Gogol ; [szerk. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2010. - 659, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8895-3 kötött : 3500,- Ft
orosz irodalom - válogatott művek
882-821=945.11
[AN 2961234]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2010.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Vadászat. - cop. 2010. - 478 p. : ill.
ISBN 978-963-426-164-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2962240] MARC

ANSEL
UTF-88243 /2010.
Harris, Robert (1957-)
The ghost (magyar)
   Szellemíró / Robert Harris ; [ford. Vizi Katalin]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 352 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-131-5 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2963899]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2010.
Hassel, Sven (1917-)
Gestapo (magyar)
   Gestapo / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-44-7 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2979370]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2010.
Hassel, Sven (1917-)
Monte Cassino (magyar)
   Monte Cassino / Sven Hassel ; [ford. Veres Dávid]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-45-4 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2978979]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2010.
Hein, Christoph (1944-)
Frau Paula Trousseau (magyar)
   Paula Trousseau / Christoph Hein ; [ford. Makai Tóth Mária]. - Budapest : Európa, 2010. - 611 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8925-7 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2978687]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2010.
Japin, Arthur (1956-)
Een schitterend gebrek (magyar)
   Casanova menyasszonya / Arthur Japin ; [ford. Szőcs Petra]. - Budapest : Európa, 2010. - 281 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8927-1 kötött : 2500,- Ft
Casanova, Giacomo (1725-1798)
holland irodalom - életrajzi regény
839.31-312.6=945.11
[AN 2961868]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2010.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The doomsters (magyar)
   A fúriák / Ross Macdonald ; [ford. Ross Károly]. - Budapest : Európa, 2010. - 342 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8950-9 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2962118]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2010.
Macomber, Debbie (1948-)
Dakota home (mgyar)
   Próba szerencse / Debbie Macomber ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 367 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Kisvárosi álmok
ISBN 978-963-538-103-6 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2978282]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2010.
Marton, Sandra
The one-night-wife (magyar)
   Hazárdjáték / Sandra Marton ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 453.). (Fészekrakók)
ISBN 978-963-538-171-5 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2981149]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2010.
McNeil, Gil (1959-)
Divas don't knit (magyar)
   A dívák nem kötnek / Gil McNeil. - Pécs : Alexandra, 2010. - 343 p. ; 20 cm
Ford. Szabó Kitty
ISBN 978-963-297-085-1 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2978656]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2010.
Meyer, Stephenie (1973-)
Breaking dawn (magyar)
   Breaking dawn : hajnalhasadás / Stephenie Meyer ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 775 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-349-1 kötött : 5999,- Ft
ISBN 978-963-245-276-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2960253]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2010.
Michaīl, tīs Elladas (1939-)
Le vol du Régent (magyar)
   A Régens gyémánt elrablása / Michel de Grèce ; [ford. Baranyai Judit]. - Budapest : General Press, [2010]. - 310 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Bibliogr.. p. 309-310.
ISBN 978-963-643-210-2 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2962422]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2010.
Monzó, Quim (1952-)
Guadalajara (magyar)
   Guadalajara / Quim Monzó ; [ford. Bakucz Dóra]. - Budapest : Európa, 2010. - 182, [3] p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8953-0 fűzött : 2200,- Ft
spanyol irodalom - elbeszélés
849.9-32=945.11
[AN 2962182]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2010.
Morton, Kate (1976-)
The shifting fog (magyar)
   Felszáll a köd / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 597, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-092-6 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2962476]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2010.
Müller, Herta (1953-)
Der Fuchs war damals schon der Jäger (magyar)
   A róka volt a vadász / Herta Müller ; [Nádori Lídia fordítása] ; [az utószót Dragomán György írta]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 271, [3] p. ; 20 cm
Megj. "A rókák csapdába esnek" címmel is
ISBN 978-963-266-119-3 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2963888]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2010.
Noël, Alyson
Shadowland (magyar)
   Shadowland : árnyvidék / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 359 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-267-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2963239]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2010.
O'Flanagan, Sheila
Anyone but him (magyar)
   Nekem csak ő kell / Sheila O'Flanagan ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-130-8 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2978739]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2010.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ill. Hunt, Paul. - Ford. Merényi Adrienn
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A rakoncátlan csikó. - 2010. - 135 p.
ISBN 978-963-297-167-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2961777] MARC

ANSEL
UTF-88260 /2010.
Parker, I. J.
The dragon scroll (magyar)
   Sárkánytekercs : [rejtélyes bűnesetek az ősi Japánban] : [Akitada nyomoz] / I. J. Parker ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 349 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-072-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2978864]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2010.
Parsons, Golden Keyes (1941-)
In the shadow of the Sun King (magyar)
   A Napkirály árnyékában : Sötétségből a fénybe sorozat első kötet / Golden Keyes Parsons ; [ford. Szalai Virág]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 385 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-167-1 fűzött : 2999,- Ft
Lajos, XIV. (Franciaország: király) (1638-1715)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 2962989]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2010.
Pastor, Ben (1950-)
The water thief (magyar)
   A folyami rabló / Ben Pastor ; [ford. Miklósi Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 308, [6] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-368-1 kötött : 2998,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2962291]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2010.
Penney, Stef (1969-)
The tenderness of wolves (magyar)
   Gyengéd, mint a farkasok / Stef Penney ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 531 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-141-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2960895]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2010.
Pozzessere, Heather Graham
Reckless (magyar)
   A vakmerő / Heather Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 432 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-102-9 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2978319]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2010.
Quick, Amanda (1948-)
I thee wed (magyar)
   Titkok Könyve / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-220-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2978943]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Enchanted (magyar)
   Megigézve ; Társszerzők / Nora Roberts ; [... ford. Oravecz Elvira, ... Gerhardt Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 432 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: Enchanted ; Waiting for Nick
ISBN 978-963-538-101-2 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2978245]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Kindred in death (magyar)
   Halálos rokonság / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-167-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2962339]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2010.
Sandemo, Margit (1924-)
Den blå jorden (magyar)
   A kék föld / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2010. - 249 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 7.)
ISBN 978-963-9940-13-0 fűzött : 1990,- Ft : 7 EUR
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 2962914]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2010.
Scarrow, Simon (1962-)
The eagle's prophecy (magyar)
   A sas próféciája : [egy vakmerő római kalandjai a hadseregben] / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 364 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-170-4 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2961226]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2010.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
Master of the game (magyar)
   Mesterjátszma / Sidney Sheldon ; [ford. Csáki Judit]. - 5. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 508 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-371-1 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2978867]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2010.
Škvorecký, Josef (1924-)
Obyčejné životy (magyar)
   Hétköznapi életek / Josef Škvorecký ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-134-6 kötött : 2900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2963961]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2010.
Smith, L. J.
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tombolás. - 2010. - 199 p. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-263-0 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-262-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2962350] MARC

ANSEL
UTF-88273 /2010.
Steel, Danielle (1947-)
Southern lights (magyar)
   A Dél ajándéka / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2010. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-219-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2966447]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2010.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar)
   Drakula / Bram Stoker ; Elizabeth Kostovának ... előszavával ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 389 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8944-8 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2964136]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2010.
Venezia, Mariolina (1961-)
Mille anni che sto qui (magyar)
   Ezer éve itt vagyok / Mariolina Venezia ; [ford. Faragó Éva]. - Budapest : Ulpius, 2010. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-228-7 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2978533]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2010.
Webb, Holly
Buttons the runaway puppy (magyar)
   Mazsi elszökik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 101, [2] p. (ll.) ; 21 cm
ISBN 978-963-245-266-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2963081]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2010.
Welsh, Irvine (1958-)
Trainspotting (magyar)
   Trainspotting : vonatles / Irvine Welsh ; [ford. Dragomán György és Polyák Béla]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 395, [2] p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-123-0 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2982031]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8278 /2010.
Ady Endre (1877-1919)
   Válogatott versek / Ady Endre ; [szerk. Fenyves Marcell]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 103 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-249-029-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2963807]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2010.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje / Arany János. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2009. - 200 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 6.)
ISBN 978-963-9933-13-2 fűzött : 430,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2984718]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2010.
Árpás Rózsa (1924-)
   Forgószélben [elektronikus dok.] : nősorsok nem vidám napjai a két világháború utáni évtizedekben, 1914-1918, 1939-1945-napjainkig : válogatott költemények, esszé / Árpás Rózsa. - Szöveg (pdf : 337 KB). - Budapest : [Árpás R.], 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76353. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8165-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3016326]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2010.
Berkovics Jenő (1933-)
   Élményeim / Berkovics Jenő. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2010. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-27-2 fűzött
magyar irodalom - útleírás - memoár
894.511-992 *** 894.511-94
[AN 2965847]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2010.
Bosnyák István (1940-2009)
   Levelek a pannon aszfaltról : esszék, kommentárok, publicisztikák, 1978 / Baranyai B. István. - Budapest : Dotnet Kft., 2010. - 176 p. ; 21 cm. - (Baranyai B. István művei ; 5.)
ISBN 978-963-88407-1-4 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(497.11)
[AN 2974471]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2010.
Bősze Éva (1941-)
   Mesekalap : mesék, versek és verses mesék 5-10 éveseknek / Bősze Éva. - Budapest : Uránusz, 2010. - 90 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-9599-91-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2974160]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2010.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Radírpók / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-223-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2966546]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2010.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : szegény Gombóc Artúr / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-222-7 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2966543]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2010.
Czirják Jolán (1961-)
   Hó virága : versek / Czirják Jolán ; [vál. és szerk. Keresztes József]. - [Tatabánya] : [Czirják J.], 2010. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-9237-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2972298]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2010.
   Az én szívemben boldogok a tárgyak : Kaláka zenéskönyv / [szerk. és vál. a Kaláka] ; [Csíkszentmihályi Berta rajz.]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 80, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-266-150-6 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2979866]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2010.
Farkas Beáta, B.
   A Tapsi család és barátai / B. Farkas Beáta, Javorniczky Nóra. - Budapest : 6ÁS Vadász Bt., [2009]. - [53] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88024-6-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2978029]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2010.
Farkas Beáta, B.
   A Tapsi család kalandjai / B. Farkas Beáta, Javorniczky Nóra. - Budapest : 6ÁS Vadász Bt., [2009]. - [46] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88024-5-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2978067]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2010.
Gábor Emese (1973-)
   Mikulás apó szarvaskája : verses mese / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, [2010]. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 2.)
ISBN 978-963-9924-09-3 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2979423]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2010.
Gecser Erzsébet
   Barátság, szerelem, házasság : életmesékkel és novellákkal / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2010. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-95-6 fűzött
magyar irodalom - párkapcsolat - elbeszélés
894.511-32 *** 316.472.4
[AN 2977537]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2010.
Gion Nándor (1941-2002)
   Az angyali vigasság : [6 regény] / Gion Nándor ; [az utószót írta Elek Tibor]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 531, [2] p. ; 21 cm. - (Életmű ; 3.)
Tart.: Engem nem úgy hívnakÞ; PostarablókÞ; A kárókatonák még nem jöttek visszaÞ; Sortűz egy fekete bivalyértÞ; Zongora a fehér kastélybólÞ; Az angyali vigasság. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88576-8-2 kötött : 3800,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 2962530]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2010.
   A gondolatok értéke : válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Zsoldos-Demjén Anetta és Zsoldos Árpád]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2010. - 2 db : ill. ; 22 cm
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2980462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 171, [7] p.
ISBN 978-963-88083-2-5 kötött : 2900,- Ft
[AN 2980488] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 174, [6] p.
ISBN 978-963-88083-3-2 kötött : 2900,- Ft
[AN 2980493] MARC

ANSEL
UTF-88294 /2010.
Gyóni Géza (1884-1917)
   Idegen lantokon : Gyóni Géza versei tizenegy nyelven / [szerk. Kapui Ágota, Valentyik Ferenc]. - [Dabas] : [Pressman], 2010. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Magyar eredetiben és német, olasz, román, francia, lengyel, szlovén, szlovák, svéd, angol, eszperantó, bolgár műfordításban. - Bibliogr.: p. 267.
ISBN 978-963-88618-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=00
[AN 2969945]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2010.
Györgypál Katalin (1949-)
   Kortalan lélek : versek és versprózák / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2010. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-94-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2977617]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2010.
Györgypál Katalin (1949-)
   Röpte percek : elbeszélések, esszék / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2009. - 182 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-88-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2977598]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2010.
Gyura Barbara
   Szemem fénye: Nail / Gyura Barbara. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 207 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-297-254-1 fűzött
magyar irodalom - rákbetegség - gyermek - memoár
894.511-94 *** 616-006-053.2(0:82-94)
[AN 2979813]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   De kár megvénülni! : egy vén öcsémuram élményei után / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 255 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 48.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6034-2 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2986617]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   A mi lengyelünk / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 366 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 46.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6032-8 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2978627]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Minden poklokon keresztül / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 175 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 47.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6033-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2986566]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2010.
Kányádi Sándor (1929-)
   Meddig ér a rigófütty : Kányádi Sándor meséi / Csíkszentmihályi Berta rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-266-147-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2983495]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2010.
Kármán József (1769-1795)
   Fanni hagyományai / Kármán József. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2009. - 52 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 10.)
ISBN 978-963-9933-19-4 fűzött : 390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2984793]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2010.
Király Lajos (1947-)
   Szeress pokol s menny tüzével : válogatott szerelmes versek és versfordítások / Király Lajos. - Budapest : Uránusz, 2010. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-92-5 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2974190]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2010.
Konrád György (1933-)
   A városalapító / Konrád György. - Budapest : Európa, 2010. - 218 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8936-3 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2978792]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2010.
Kovács László (1944-)
   Kártyások a tűzhányón : szatírák, novellák, karcolatok és más kisprózai írások / Kovács László. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-59-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2976298]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2010.
Kristóf Attila (1938-)
   A kék bagoly : meseregény / Kristóf Attila ; Melhárt Dávid illusztrációival. - [Budapest] : Expomédia Kft., [2010]. - 111 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7957-56-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2976452]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2010.
Kühne Katalin (1947-)
   Levendulák illata / Kühne Katalin. - Budapest : Uránusz, 2009. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-89-5 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 2974739]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2010.
Leyden, Sandra
   Adj még egy esélyt! / Sandra Leyden. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 71 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 212.). (Bastei romantik, ISSN 1215-0231)
ISBN 978-963-9896-51-2 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2963850]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   Ördög, ördög, ki a házból! / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2010. - 498 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88446-8-2 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2962198]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2010.
Losonczi Léna (1943-)
   Csend - súly alatt : versek / Losonczi Léna. - Budapest : Uránusz, 2009. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-90-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2975293]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2009. - 176 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 13.)
ISBN 978-963-9933-31-6 fűzött : 470,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2984838]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2010.
Nagy Bandó András (1947-)
   Bandó mondókák / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2010. - 119 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-10-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-193(02.053.2)
[AN 2966754]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2010.
Nala, B. B.
   Álmodó szív / B. B. Nala. - Budapest : Révai Digitális K., 2010. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-059-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2974497]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2010.
   Nap-szilánk : válogatás a Napkorong Irodalmi Klub szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Krassóy Ivánné]. - [Budapest] : Napkorong Irod. Klub, 2010. - 341 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8973-1 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2969722]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2010.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Vau! / Nógrádi Gergely ; [ill. Pikler Éva]. - 2. átd. kiad. - Göd : Presskontakt, 2010. - 115 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9503-44-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2979847]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2010.
Nyirő József (1889-1953)
   A sibói bölény : regény / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 275 p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-085-0 kötött : 2700,- Ft
Wesselényi Miklós (1750-1809)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2979788]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2010.
Palágyi László (1989-)
   Határon innen : versek / Palágyi László ; Hraskó Nóra ill. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 52, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 3.)
ISBN 978-963-263-127-1 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2981095]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2010.
Passuth László (1900-1979)
   A mantuai herceg muzsikusa / Passuth László. - Szeged : Aranytoll, 2010. - 555 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-062-9 kötött : 3499,- Ft
Monteverdi, Claudio (1567-1643)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2978910]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2010.
Perlinger Ferenc (1928-)
   Szeretet is van a világon / Perlinger Ferenc. - [Écs] : Magánkiad., 2010. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9151-2 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2976628]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa ; Az apostol / Petőfi Sándor ; Bolond Istók. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2009. - 172 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 7.)
ISBN 978-963-9933-14-9 fűzött : 470,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2984757]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2010.
Róna Éva (1907-1986)
   Mi, az ikrek.. : [regény] / Róna Éva ; [kiad. Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány : Kossuth, 2010. - 2 db ; 21 cm
Fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2969644]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 318 p.
Sajtó alá rend. Kádár Elza. - Előszó Dán Ofry
[AN 2969676] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Életképek fényben és árnyékban / [sajtó alá rend. Egervári Vera] ; előszó helyett Sütő András. - 358 p.
[AN 2969700] MARC

ANSEL
UTF-88322 /2010.
Salamon Pál (1930-)
   A Sorel ház : regényfolyam / Salamon Pál. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 549 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-239-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2979891]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2010.
Saul, Luis
   Boszorkányhadúr / Luis Saul. - [Budapest] : Tuan, 2010. - 440 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9940-14-7 fűzött : 2890,- Ft : 11 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2962543]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2010.
Schäffer Erzsébet
   Pipacsvirágom : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2010. - 186, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-153-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2982085]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2010.
Sinkó Ervin (1898-1967)
   Optimisták : történelmi regény 1918-19-ből / Sinkó Ervin. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 765 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88576-9-9 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2979399]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2010.
   Sóstói út 53 : egy elvetélt (köz)élet : családi és történelmi kordokumentum / [... gond., összeáll., ... szerk.] Kollárné Balla Anna. - [Budapest] : [Hunga-Coord], [2010]-. - 22 cm
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 943.9"19"(093)
[AN 2978371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Így láttam..., így emlékszem..., ez a véleményem.. : személyes történelem / Balla István. - cop. 2010. - 814 p. : ill.
ISBN 978-963-85019-4-3 kötött
Balla István (1911-1989)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2978404] MARC

ANSEL
UTF-88327 /2010.
Szilágyi Kiss Margit (1946-)
   Magyar szentek, boldogok, vértanúk / Szilágyi Kiss Margit verseivel ; Simon M. Veronika festményeivel. - [Vác] : Szilágyi Kiss M., [2010]. - 37 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9496-4 fűzött
szent - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 235.3(439)(0:82-14)
[AN 2971779]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2010.
Szoliva János (1936-)
   Lassú léptek : versek / Szoliva János. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2010. - 71, [3] p. ; 19 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87996-9-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2969768]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2010.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Múlt és jelen Tatabányán : válogatott versek / Takácsné Csente Juliánna ; [fotók Illényi István]. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2010. - 152 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8103-83-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2972264]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2010.
Téglás-Hajós Éva
   Számvetés : válogatott versek és prózai írások / Téglás-Hajós Éva. - Budapest : Uránusz, 2009. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-87-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2977414]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2010.
Telegdi Ágnes
   Mackóóvoda / írta és fényképezte Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2010. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-87955-8-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2979344]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2010.
Tollas Tibor (1920-1997)
   Tollas Tibor válogatott versei / Szakolczay Lajos válogatása. - Budapest : M. Napló, 2009. - 250, [6] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9306-18-9 fűzött : 945,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9306-18-X)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2976102]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2010.
Vág Bernadett
   Zacc : [gangregény] / Vág Bernadett. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-35-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2962497]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2010.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Az esőnek lába van.. : versek gyerekeknek / Vitéz Ferenc ; Vitéz Anna és Vitéz Kata rajz. - Debrecen : TKK, [2010]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-451-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2963769]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2010.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Zalán futása / Vörösmarty Mihály. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2009. - 196 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 8.)
ISBN 978-963-9933-15-6 fűzött : 470,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2975899]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2010.
Zámbó László (1944-)
   Billegető : versek / Zámbó László. - Jánoshalma : Szerző ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2009. - 104 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9846-21-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2965814]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2010.
Zámbó László (1944-)
   Jégcsapok : versek / Zámbó László. - Jánoshalma : Szerző ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2010. - 93 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9846-25-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2965766]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2010.
Zámbó László (1944-)
   Selyemszálak : versek / Zámbó László. - Jánoshalma : Szerző ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2010. - 82 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9846-22-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2965835]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2010.
Zámbó László (1944-)
   Szomorú fűz : versek / Zámbó László. - Jánoshalma : Szerző ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny., 2010. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9846-29-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2965794]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2010.
Zámbó László (1944-)
   Talpfák : versek / Zámbó László. - Jánoshalma : Szerző ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2010. - 86 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9846-23-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2965824]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2010.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2009. - 256 p. ; 20 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 2.)
ISBN 978-963-9933-09-5 fűzött : 570,- Ft
magyar irodalom - eposz - röpirat
894.511-131 *** 894.511-92
[AN 2984656]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8342 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Karácsony Traff parkban / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2009. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-8386-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2966192]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Lambo és a stop tábla / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2009. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-88815-0-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2966231]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Mimi és a közlekedési lámpa / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-88815-1-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2966247]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2010.
Gábor Emese (1973-)
   A kis Katóka : verses mese / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, [2010]. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 1.)
ISBN 978-963-9924-10-9 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2979384]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2010.
Reich Károly (1922-1988)
   Arany 1x1 / Reich Károly rajzaival. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 20x28 cm
ISBN 978-963-346-746-6 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2984890]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8347 /2010.
Ayamura Kirihito (1973-)
Reddo gāden (magyar)
   Vörös kert = Reddo gāden / [írta és rajz. Kirihito Ayamura] ; [ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : Athenaeum, [2009]-. - 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Csak magyar nyelven
manga
087.6:084.11
[AN 2845842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2010]. - [176] p.
ISBN 978-963-293-033-6 fűzött : 1990,- Ft
[AN 2978969] MARC

ANSEL
UTF-88348 /2010.
Mignola, Mike (1960-)
Seed of destruction (magyar)
   A pusztítás magja / ötlet és rajz Mike Mignola ; szövegkönyv John Byrne ; [ford. ... Bárány Ferenc]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 120, [8] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Hellboy ; 1.)
ISBN 978-963-266-151-3 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2972674]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2010.
Murakami Maki
Gurabitēshon (magyar)
   Gravitation / írta és rajz. Maki Murakami ; [ford. Lovas Anna]. - Budapest : Athenaeum, [2010]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
A leírás a 4. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2978883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2010. - 160, [8] p.
ISBN 978-963-293-003-9 fűzött : 1990,- Ft
[AN 2978938] MARC

ANSEL
UTF-88350 /2010.
O'Malley, Bryan Lee
Scott Pilgrim vs the world (magyar)
   Scott Pilgrim a világ ellen / Bryan Lee O'Malley ; [ford. Somogyi Péter]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2010]. - [199] p. : ill. ; 19 cm. - (Scott Pilgrim ; 2.)
ISBN 978-963-310-004-2 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2962055]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2010.
O'Malley, Bryan Lee
Scott Pilgrim's precious little life (magyar)
   Scott Pilgrim kivételes átlagélete / Bryan Lee O'Malley ; [ford. Somogyi Péter] ; [a dalszövegeket Babiczky Tibor ford.]. - [Budapest : Nyitott Kvműhely, [2010]. - [167] p. : ill. ; 19 cm. - (Scott Pilgrim ; 1.)
ISBN 978-963-310-003-5 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2962007]
MARC

ANSEL
UTF-8