MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/10/01 13:16:22
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
8884 /2010.
Makkay Ferenc (1930-)
   Kékedy László élete és munkássága / [Makkay Ferenc és Makkay Klára] ; [kiad. a ... Magyar Kémikusok Egyesülete]. - [Budapest] : MKE, [2010]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 15-24.
Fűzött
Kékedy László (1920-2004)
Erdély - vegyész - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
012Kékedy_L. *** 54(498)(=945.11)(092)Kékedy_L.
[AN 3046360]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8885 /2010.
   "Cross-border initiatives to facilitate economic and social development in the V4 countries and in Ukraine" : 2-4 June 2010 Gödöllő : conference proceedings / [org., publ. by Visegrad Fund, Szent István University ...] ; [ed. ... László Villányi]. - Gödöllő : Szt. István Univ., [2010]. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol, magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-182-4 fűzött
Ukrajna - Közép-Európa - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gödöllő) *** 332.1(4-191) *** 332.1(477-04)
[AN 3045802]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2010.
   Historia pharmaciae : MMX, Ginsium, Hungaria : [XI. Gyógyszerésztörténeti Konferencia] : Kőszeg, 2010. május 21-23. / a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztály rendezvénye. - [Budapest] : M. Gyógyszerésztud. Társ. Gyógyszerésztört. Szakoszt., 2010. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
gyógyszerészet - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Kőszeg) *** 615(100)(091)
[AN 3044144]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2010.
Péreli Zsuzsa (1947-)
   Padlástörténelem : [Péreli Zsuzsa képzőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban] : [2010. július 2 - szeptember 12. között] / [... rend. Braskó Weibl Fukárek] ; [... szerk. Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2010]. - 23 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7376-87-0 fűzött
Magyarország - textilművészet - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 745.521(439)(092)Péreli_Zs.
[AN 3052489]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8888 /2010.
   Civilek és tudomány : projektbemutató szakértői összeállítás / [szerk. Fábri György] ; [kiad. a Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Tudástársadalom Alapítvány, 2009-2010. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-87429-3-3 fűzött
Magyarország - tudomány
001(439)
[AN 3033566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nanotechnológia, humángenomika. - 2009. - 194 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87429-4-0
[AN 3033654] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fenntartható vidékfejlesztés, klímaváltozás, géntechnológia. - 2010. - 148 p.
ISBN 978-963-87429-5-7
[AN 3033674] MARC

ANSEL
UTF-88889 /2010.
Concise history of science & invention (magyar)
   Tudomány és technika : képes történeti áttekintés a kőkorszaktól napjainkig / [főszerk. Jolyon Goddard]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 352 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 344.
ISBN 978-963-9765-84-9 kötött : 8990,- Ft
tudománytörténet - természettudomány - alkalmazott tudomány
5(100)(091) *** 6(100)(091)
[AN 3032770]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2010.
   A nyelvrokonságról : az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság / főszerk. Honti László ; szerk. Csúcs Sándor és Keresztes László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 371 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 104.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-58-9 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - nyelvészet - magyar őstörténet - áltudomány
001.97 *** 930.1(439) *** 809.451.1
[AN 3045060]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8891 /2010.
Bennett, John G. (1897-1974)
   Kozmikus törvények avagy Mindennapjaink : Gurdjieff, making a new world könyvének függeléke : a törvények nem ismerete nem mentesít hatásaik alól / J. G. Bennett ; [ford. Szekeres Éva]. - Budapest : Püski, 2009. - 36 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-302-003-6 fűzött
Gurdjieff, Georges I. (1872-1949)
ezoterika
133.25
[AN 3034560]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2010.
Cooper, Diana
2010 and beyond (magyar)
   2012 és azután / Diana Cooper ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 288 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-529-071-0 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3035588]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2010.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, [2010]-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3066267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!. - [2010], cop. 2006. - 290 p.
ISBN 978-963-528-898-4 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3057173] MARC

ANSEL
UTF-88894 /2010.
Horváth Andrea
   Sors és horoszkóp : egy asztrológus vallomásai / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2010. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-648-5 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3048509]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8895 /2010.
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Ökologische Kommunikation (magyar)
   Ökológiai kommunikáció : képes-e felkészülni a modern társadalom az ökológiai veszélyekre? / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs] ; [közread. az] Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. - Budapest : Gondolat : AKTI, 2010. - 165 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-214-5 fűzött : 2790,- Ft
társadalmi kommunikáció - ökológia
504.03 *** 316.77 *** 659.3
[AN 3047509]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2010.
Lukács Ákos
   A karbon-finanszírozás és a projekttervezési dokumentáció (PDD) szerepe az emissziócsökkentő projektek elindításában / szerző Lukács Ákos. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 21 p. : ill. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 8/12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-154-1 fűzött
levegőtisztaság-védelem - szén-dioxid - emisszió - kvóta - tervezés
504.3.03 *** 546.264-31 *** 65.012.2
[AN 3044635]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2010.
Lukács Ákos
   A mezőgazdasági üvegházhatású gáz csökkentés karbonpiaci protokolljainak és hitelesített módszertanainak bemutatása / szerző Lukács Ákos. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 25 p. : ill. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 9/12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-155-8 fűzött
levegőszennyezés - agroökonómia - szén-dioxid - emisszió - kvóta
504.3.03 *** 338.43.01 *** 620.9 *** 546.264-31
[AN 3045079]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8898 /2010.
   Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek / szerk. Szabó Antal. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 264 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-75-1 fűzött : 4500,- Ft
labortechnika - klinikai kémia - egyetemi tankönyv
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3047242]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8899 /2010.
Gémesi Zsolt (1969-)
   Üvegházhatású gázok megkötése biológiai úton - mikroalgák szaporítása füstgáz komponensek leválasztásával = Greenhouse gas biomitigation - growing microalgae with separated flue gas components / szerző Gémesi Zsolt. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009. - 17 p. : ill. ; 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 5/12.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 14-17.
ISBN 978-963-269-151-0 fűzött
üvegházhatás - levegőtisztaság-védelem - biológiai technológia - moszat
582.26 *** 504.3.06 *** 57.08
[AN 3044430]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2010.
Millan, Cesar
Cesar's way (magyar)
   A csodálatos kutyadoki : hogyan váljunk falkavezérré kutyánk számára / Cesar Millan és Melissa Jo Peltier ; [ford. Kós Judit]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 278 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-362-0 kötött : 3490,- Ft
etológia - kutya
591.51 *** 636.7
[AN 3036451]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2010.
Morvan, Lydwine
Records d'animaux (magyar)
   Állati rekordok / szöveg Lydwine és Stéphanie Morvan ; ill. Benoît Charles ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Officina, cop. 2009. - 36 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Elképesztő Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9383)
Kihajtható ábrákkal, térbeli képpel
ISBN 978-963-9705-59-3 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3044958]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2010.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   A fekete bodza termesztése / Sipos Béla Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 159 p., XVI t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 143-154.
ISBN 978-963-286-565-2 kötött
gyümölcstermesztés - bodza
582.973 *** 634.7
[AN 3045793]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8903 /2010.
Cugota, Lluís
Sexualidad, ¿hablamos? (magyar)
   Beszéljünk a szexről! / [szöveg Lluís Cugota Mateu] ; [ford. Kováts Bernát]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9705-50-0 kötött
nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.88(02.053.2)
[AN 3044363]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2010.
   Dr. Szabó Gábor professzor, az MTA tagja, 1927-1996 / szerk. Biró Sándor. - [Debrecen] : DE OEC, 2010. - 127 p. : ill. ; 30 cm. - (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, ISSN 1416-4175 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-86-8 fűzött
Szabó Gábor (1927-1996)
Magyarország - orvos - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
61(439)(092)Szabó_G. *** 012Szabó_G.
[AN 3039046]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2010.
Dugas, Dionýz
Zdravý život s babkinými bylinkami (magyar)
   Egészséges élet nagymama gyógynövényeivel / Dionýz Dugas ; [ford. Harsany Gábor]. - [Budapest] : Novum, cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-56-8 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3032876]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2010.
Easton, Dossie
The ethical slut (magyar)
   Szexbolondok illemtana : kapcsolatkalauz a szabad szerelem híveinek / Dossie Easton és Janet W. Hardy ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 292 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-292.
ISBN 978-963-9604-98-8 fűzött : 2940,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 3048343]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2010.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007-. - 21 cm
viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2677190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Személyiségzavarok / Ratkóczi Éva. - Utánny. - 2010. - 254 p. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 3.)
Bibliogr.: p. 250-254.
ISBN 963-7166-73-4 kötött
viselkedészavar - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3056945] MARC

ANSEL
UTF-88908 /2010.
   Értetek : előadás sorozat 1. : életmód, tudomány, egészség, társadalom, erkölcs, közösség / [szerk. Bogdán Éva] ; Fehér János [et al.] ; [közread. a San Marco Szabadegyetem]. - Budapest : Püski, 2010. - 67, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-302-034-0 fűzött
egészségügy
61
[AN 3036311]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2010.
Feldmár András (1940-)
   A tudatállapotok szivárványa / Feldmár András. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Jaffa, 2010. - 273 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-12-7 kötött : 3150,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3056013]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2010.
Fisher, Helen
Why we love? (magyar)
   Miért szeretünk? : a szerelem természete / Helen Fisher ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 341 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 304-341.
ISBN 978-963-310-012-7 fűzött : 2980,- Ft
szerelem - szexuálpszichológia - mentálhigiénia
159.922.1 *** 392.6 *** 613.865
[AN 3036663]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2010.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010, cop. 2009. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-012-3 kötött : 2300,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3035620]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2010.
Gopnik, Alison
The scientist in the crib (magyar)
   Bölcsek a bölcsőben : hogyan gondolkodnak a kisbabák? / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - 7. kiad. - Budapest : Typotex, 2010, cop. 2001. - 253 p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 227-253.
ISBN 978-963-279-148-7 fűzött : 2300,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7
[AN 3037747]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2010.
Grossetête, Charlotte
C'est génial d'être une fille (magyar)
   Lánynak lenni... csúcs / Charlotte Grossetête ; [ill. Claire Legrand, ... Amélie Hosteing] ; [fotók Lionel Antoni] ; [magyarra átd. Burján Monika]. - Szeged : Könymolyképző K., 2009. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-212-8 kötött : 2999,- Ft
mentálhigiénia - serdülőkor - lány - nemek lélektana - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2)
[AN 3034911]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2010.
   Gyermekendokrinológia / szerk. Péter Ferenc. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-67-6 fűzött : 6800,- Ft
gyermekgyógyászat - endokrinológia
616.43-053.2
[AN 3046679]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2010.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2010. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9055-0 kötött : 2800,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3038905]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2010.
Kiyosaki, Kim
Rich woman (magyar)
   Gazdag nő : mert gyűlölöm, ha megmondják, mit kell tennem! / Kim Kiyosaki ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-78-6 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3034088]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2010.
Knoll József (1925-)
   Az emberiség jövője : a társadalomteremtő agykérgi mechanizmusok elemzésére épített jövőkép / Knoll József. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 329, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [330].
ISBN 978-963-9879-82-9 fűzött
agykéreg - társadalmi viselkedés
612.825 *** 316.6
[AN 3041794]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2010.
Kovács József
   A szervezet tisztítása lépésről lépésre : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Kovács J.], cop. 2010. - 200, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-88993-0-9 fűzött : 3200,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozás - méregtelenítés
615.89:615.322 *** 613.24
[AN 3044640]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2010.
   Kutatás és terápia metszéspontjai - várandósságtól a felnőttkorig / szerk. Hámori Eszter ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2010. - 183 p. : ill. ; 24 cm
A Piliscsabán, 2009. okt. 29-30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-011-5 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan - gyermekpszichiátria
616.89-053.2 *** 159.922.7
[AN 3047095]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2010.
Lesóné Kónya Mónika
   Tükörtábla-terápia : a kétkezes diszgráfia-vizsgálat és -terápia kézikönyve / Lesóné Kónya Mónika. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-312-005-7 fűzött
diszgráfia
616.89-008.435.3 *** 616.89-008.435.2
[AN 3039054]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2010.
   Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 1. roadshow : előadások összefoglalói és tanulmányok / [szerk. Lelovics Zsuzsanna]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : MDOSZ, 2006 [!2010]. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9820-7 fűzött
Magyarország - táplálkozástudomány - egyesület
613.2 *** 061.2(439)
[AN 3039144]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2010.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Vándorgyűlés (31.) (2006) (Keszthely)
   Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXI. vándorgyűlése : program, előadások és poszterek összefoglalói : [Keszthely, 2006. október 5-7.] / szerk. Kovács Ildikó, Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., 2006 [!2010]. - 72 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9821-4 fűzött
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3039159]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2010.
Mandino, Og
A better way to live (magyar)
   Jobban élni : 17 szokás, amely a kudarc mélységéből a siker csúcsaira emelt / Og Mandino ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2009. - 120 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9730-91-5 fűzött : 1650,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3034008]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2010.
Martos Renáta
   Emberi test / [Martos Renáta és Bera Károly ...] ; [ill. Bera Károly, Nagy Attila, Szendrei Tibor]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9949-21-8 kötött
anatómia - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3043349]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2010.
Prashad, Deva
   Alapismeretek a jógáról / Láma Deva Prashad. - Kecskemét : Magánkiad., 2010. - [40] p. ; 17 cm. - (Deva-füzetek ; 1.)
ISBN 978-963-06-9728-6 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3042362]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2010.
Robert, Cavett
Human engineering and motivation (magyar)
   Mi mozgatja az embereket? : az érdekek, ne pedig a logika nyelvét beszéld / Cavett Robert ; [ford. Doubravszky Sándor]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2009. - 127 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9730-52-6 fűzött : 1650,- Ft
mentálhigiénia - életmód
613.865
[AN 3033980]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2010.
Senoussi, Samir
C'est génial d'être un garçon! (magyar)
   Fiúnak lenni csúcs / Samir Senoussi ; [ill. Fred Multier, ... Amélie Hosteing] ; [fotók Lionel Antoni] ; [magyarra átd. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-213-5 kötött : 2999,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - serdülőkor - fiú - ifjúsági könyv
613.865-055.1(02.053.2) *** 159.922.8-055.1(02.053.2)
[AN 3034985]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2010.
Szirtesi Zoltán
   Tégy te is egészségedért / Szirtesi Zoltán. - Szeged : Bába, 2010. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-88-4 fűzött
egészséges életmód
613
[AN 3041783]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2010.
   Szülőnek lenni - kötéskezdés veled / [szerk. Balogh Márta] ; [kiad. a Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa]. - Piliscsaba : Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay S. Alapítványa, 2010. - 34 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-06-9709-5 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - vallásos irodalom
613.95 *** 649.1 *** 244
[AN 3035557]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Herz- und Kreislaufkrankheiten (magyar)
   Szív- és érrendszeri betegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Erdélyi Z. János] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 133, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 8.
ISBN 978-963-9919-68-6 fűzött : 995,- Ft
szívgyógyászat - természetgyógyászat
616.12-008 *** 615.89:615.322
[AN 3055969]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Kopfschmerzen und Migräne (magyar)
   Fejfájás és migrén : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Villányi György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 112, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 11.
ISBN 978-963-9919-65-5 fűzött : 995,- Ft
fejfájás - természetgyógyászat - gyógynövény
616.857 *** 615.89:615.322
[AN 3055975]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Magen-und Darmkrankheiten (magyar)
   Gyomor- és bélbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 166, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-9919-63-1 fűzött : 995,- Ft
gyomorbetegség - bélbetegség - gyógynövény - természetgyógyászat
616.33/.34 *** 615.89:615.322
[AN 3056004]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Probleme mit der Haut (magyar)
   Bőrbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila és Szegedi Eszter] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 179, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-9919-62-4 fűzött : 995,- Ft
bőrbetegség - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 616.5
[AN 3055989]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2010.
Vass István Péter
   A pokol útján : [egy gyógyuló alkoholista vívódásai] / Vass István Péter ; [Németh György illusztrációival]. - Szeged : Bába, 2010. - 86 p. : ill. ; 20 cm
alkoholizmus - memoár
613.81(0:82-94)
[AN 3044412]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8935 /2010.
   Az aranydiplomás évfolyam jubileumi évkönyve, 1960-2010 / [szerk. Ungár Tamás, Visnyei László] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. - Miskolc : ME Gépészmérnöki és Informatikai Kar, 2010. - 100 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Aranydiplomások a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán
Fűzött
Miskolc - Magyarország - egyetem - mérnök - gépészmérnöki ismeretek
62(439)(092) *** 378.662.1(439-2Miskolc)
[AN 3043997]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2010.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Integrált zöldenergia termelés és hasznosítás / Lukács Gergely Sándor ; [közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2009]. - 190 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-9941-04-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - energiagazdálkodás - biológiai energia
620.95(439) *** 620.95(4-62)
[AN 3036027]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2010.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A zöldenergia hasznosítása / Gergely Sándor ; [közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, 2009. - 60 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 978-963-87831-9-6 fűzött
biológiai energia
620.95
[AN 3036034]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8938 /2010.
Koenigsmarck, Arndt von
Cinema 4D release 11 (magyar)
   Maxon Cinema 4D release 11 : feladatok az alapoktól a profi szintig / Arndt von Koenigsmarck. - Budapest : Birs Press, 2010. - V, 398 p. : ill. ; 25 cm + DVD
borító- és gerinccím: Cinema 4D release 11
ISBN 978-963-06-9154-3 fűzött : 8990,- Ft
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Cinema_4D
[AN 3035131]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 3 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76583. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-674-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3051207]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76582. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-703-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051199]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76572. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-755-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051108]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76581. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-704-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051186]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76571. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-756-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051016]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76580. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-705-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051179]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76570. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-757-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050983]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76579. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-706-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051171]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76569. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-758-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050970]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76578. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-707-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051165]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76568. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-759-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050786]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76577. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-708-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051153]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76567. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-760-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050777]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76576. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-709-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051144]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76566. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-761-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050752]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76575. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-710-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051139]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76565. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-762-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050746]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76574. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-711-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051129]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76564. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-763-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050734]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76573. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-712-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3051117]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2011 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76563. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-764-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3050727]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76532. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-693-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040935]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76531. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-694-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040929]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76530. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-695-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040924]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76529. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-696-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040909]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76528. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-697-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040896]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76527. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-698-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040888]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76526. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-699-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040881]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76525. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-700-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040878]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76524. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-701-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040871]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76523. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-702-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3040862]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : képmanipuláció / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76518. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-728-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3040753]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 biblia [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 24.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76517. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-667-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3040734]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : rajzelem tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76519. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-735-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3040773]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : rajzelem tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76521. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-754-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3040819]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : rajzelemek szervezése / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76520. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-734-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3040795]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : rajzelemek szervezése : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76522. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-753-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3040828]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8976 /2010.
Mercz László
   Marine VHF radio handbook / written and ill. by László Mercz. - [Budapest] : Mercator, 2010. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87949-0-1 fűzött : 24,50 EUR : 22,50 GBP : 33,95 USD : 39,95 CAD : 45 AUD : 40 CHF
mobiltelefon - tengerhajózás
621.396.6 *** 656.61
[AN 3035807]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2010.
Tevan György (1927-)
   Analytical skin effect models in electrical engineering / György Tevan. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 978-963-05-8849-2 kötött
áramkiszorítás - erősáramú elektrotechnika
621.311 *** 621.3.022
[AN 3046307]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8978 /2010.
Kincses Alina (1972-)
   Kincses Alina műkörmös könyve : a szakma megálmodásától az elindulásig és azon túl is!. - [Budapest] : Kincses A., 2010. - [68] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3139-6 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 3039882]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2010.
Tóth Sándor László (1943-)
   Bódogh István (1908-1998) : a hazai állami bútoripar és rekonstrukciója szervezőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - Budapest : Fate, 2010. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (A fafeldolgozás nagyjai)
ISBN 978-963-8071-05-7 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8071-05-2)
Bódogh István (1908-1998)
Magyarország - faipar - bútoripar - mérnök - 20. század - életrajz
674(439)(092)Bódogh_I. *** 684.4(439)(092)Bódogh_I.
[AN 3040037]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8980 /2010.
   Épületek teherhordó szerkezetei [elektronikus dok.] : [aktuális szerkezeti megoldások tervezőknek, kivitelezőknek] / [szerk. Fernezelyi Sándor, Matuscsák Tamás, Polgár László]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Dashöfer, cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT/2000/XP; Microsoft Office/XP; 1024x768-as felbontás; Internet Explorer 6.0; Pentium III processzor; 256 MB memória
épületszerkezet - teherhordó szerkezet - elektronikus dokumentum
624.04 *** 624.07
[AN 3034929]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2010.
Szűcs Béla Albert
   Az ácsi nagy árvíz : I., 1963. március 11. ; Visszatért a múlt : II., 2010. május 17. / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : [Szűcs B. A.], [2010]. - 102 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9738-5 fűzött
Ács - árvíz
627.51(439-2Ács)
[AN 3045392]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8982 /2010.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához : [+ elsősegélynyújtási ismeretek] / [fel. szerk. Hack Emil és Májay Péter]. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2010. - 292 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2010. jan.
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9518-51-3)
 (hibás ISBN 978-963-9518-35-3)
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 3037651]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2010.
Beretvás Károly
   25 éves a debreceni trolibusz-közlekedés, 1985-2010 / [... szerzői Beretvás Károly, Gara Kálmán] ; [kiad. DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - Debrecen : DKV, 2010. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Debrecen - trolibuszközlekedés - közlekedéstörténet
629.114.5(439-2Debrecen)(091)
[AN 3046055]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2010.
EU-Berufskraftfahrer (magyar)
   Teherautóvezetés - európai szinten : [GKI szakmai alapképesítés és továbbképzés tankönyve] / [ford. Szakács András]. - Budaörs : Transport Média, 2009. - 3 db : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9518-45-2
járművezetés - tehergépkocsi - tankönyv
656.135.052(078)
[AN 2923879]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A biztonsági szabályokon alapuló járművezetés / Ralf Brandau, Manfred Fehlmann, Matthias Haake. - 92 p.
ISBN 978-963-9518-46-9 fűzött : 3360,- Ft
[AN 3038454] MARC

ANSEL
UTF-88985 /2010.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek / [szerk. Hack Emil]. - 3. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2010. - 248 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Lezárva: 2010. jan.
ISBN 978-963-9518-50-6 fűzött : 2190,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály
656.1.05(439)(094)
[AN 3038631]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2010.
   A magyar repülés centenáriuma : 100 év eredményei / [... főszerk. Hegedűs Dezső] ; [szerk. Harangozó Tamás, Czigler Klára] ; [közread. a] Magyar Repüléstörténeti Társaság. - Budapest : MRT, 2009. - 320 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88646-0-4 kötött
Magyarország - repüléstörténet
656.7(439)(091) *** 629.7(439)(091)
[AN 3033879]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2010.
Pálfi Sándor (1930-)
   Szegedi hajók, a Tiszán, Dunán, Dráván, Száván.. / Pálfi Sándor, Tóth Béla. - Szeged : Bába, 2010. - 251, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-83-9 fűzött
Magyarország - Szeged - folyami hajózás - történeti feldolgozás
656.62(439)(091) *** 656.62(439-2Szeged)
[AN 3042119]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2010.
   Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve a C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E kategóriás járművezetői vizsgákhoz / [alkotószerk. Hack Emil]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2010. - 275 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2010. jan.
ISBN 978-963-9518-49-0 fűzött : 4790,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - autóbusz - tankönyv
656.135.052(078) *** 656.132.052(078)
[AN 3037699]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2010.
Zainkó Géza
   Tupoljev Tu-134 / [összeáll. ... Zainkó Géza, Zsaludek Endre]. - Budapest : MRT, 2010. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Aero história. Típusismertető, ISSN 0238-7905 ; 5.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-88646-2-8 fűzött
Szovjetunió - repülőgép
629.73(47)
[AN 3035995]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8990 /2010.
Callec, Christian (1955-)
The complete encyclopedia of wine (magyar)
   Borok enciklopédiája / Christian Callec. - Pécs : Alexandra, 2010. - 527 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szloboda Krisztina, Márkus András, Szloboda Anita. - Bibliogr.: p. 518.
ISBN 978-963-297-179-7 kötött
bor
663.2(100)
[AN 3035130]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2010.
Hagen, Peter
Wasser im Garten (magyar)
   Kerti tavak és öntözőrendszerek : ötlet, tervezés, költségszámítás / Peter Hagen ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., 2009. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Kerttervezés, ISSN 1785-9840)
ISBN 978-963-9936-36-2 kötött
kertépítés - öntözőberendezés - barkácsolás
712.5 *** 689
[AN 3032448]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2010.
Horváth László
   Kutyabetegségek lexikona / Horváth László. - Budapest : Arión, 2009. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9699-34-2 kötött : 2490,- Ft
állatbetegség - kutya - szaklexikon
636.7 *** 619:030
[AN 3033015]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2010.
Laukner, Anna
Hunde füttern (magyar)
   A kutya táplálása : egyszerűen, finoman, egészségesen / Anna Laukner. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Biró Ágnes
ISBN 978-963-7053-58-0 fűzött
kutya - állattartás
636.7
[AN 3031107]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2010.
Laukner, Anna
Katzen füttern (magyar)
   A macska táplálása : egészségesen, finoman, étvágygerjesztően / Anna Laukner. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Biró Ágnes
ISBN 978-963-7053-59-7 fűzött
macska - állattartás
636.8
[AN 3031210]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2010.
   A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet kutatás-fejlesztési projektjei, 2001-2009 : talajtani, agrokémiai, talajbiológiai, környezetinformatikai, környezetvédelmi projektek / [szerk. Anton Attila et al.]. - Budapest : MTA TAKI, 2009. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88438-0-7 fűzött
talajtan - agrokémia - kutatási és fejlesztési jelentés
631.4 *** 632
[AN 3044484]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2010.
   A mezővizes Oroszlány István, 1914-1984 / [szerk. Ligetvári Ferenc]. - [Bölcske] : Granárium, cop. 2009. - 293 p. : ill. ; 26 cm. - (Források és tanulmányok az Alpok-Kárpátok régió víz- és környezetgazdálkodásáról, ISSN 1789-5189 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-137-4)
Oroszlány István (1914-1984)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - vízgazdálkodás - 20. század - életrajz
63(439)(092)Oroszlány_I. *** 556.18
[AN 3044212]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2010.
Rácz Zoltánné
   Szobanövények otthonunkban : kézikönyv : mindaz, amit a 150 leggyakoribb szobanövényről tudni érdemes / Rácz Zoltánné ; [fotók Lázár Zsolt]. - [Nyíregyháza] : Növényvarázs, [2010]. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Otthonunkban a természet" sorozat)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-7988-75-0)
szobanövény
635.91
[AN 3043599]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2010.
   Soil conditions in Hungary : based on the data of the Soil Conservation Information and Monitoring System (SIMS) / [ed. by Juhász István] ; [... publ. by the ... Ministry of Agricultural and Rural Development]. - [Budapest] : Min. of Agricultural and Rural Development, [2009]. - 91, 17 p. : ill., színes ; 28x39 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-6861-3 kötött
Magyarország - talajtan - talajtani térkép
631.4(439)
[AN 3045168]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2010.
Varga Monika (1969-)
   A degu : tartása, gondozása, tenyésztése / Monika Tanner. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2010. - 64 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 978-963-9892-21-7 fűzött : 1290,- Ft
állattartás - hobbiállat - rágcsáló
636.93 *** 636.045
[AN 3031221]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2010.
Verhoef, Esther (1968-)
De grote hondenencyclopedie (magyar)
   Kutyák enciklopédiája / Esther Verhoef. - Pécs : Alexandra, 2010. - 544 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Sóskuthy György
ISBN 978-963-297-182-7 kötött
kutyatartás
636.7
[AN 3034623]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2010.
Verhoef, Esther (1968-)
De grote kattenencyclopedie (magyar)
   Macskák enciklopédiája / Esther Verhoef. - Pécs : Alexandra, 2010. - 476 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Ford. Vas Viktória
ISBN 978-963-297-181-0 kötött
macska - állattartás
636.8
[AN 3034535]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9002 /2010.
   Aprósütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízkalauz)
ISBN 978-963-9936-93-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3033070]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2010.
   Bögrés ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 8.)
ISBN 978-963-9901-97-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3031038]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2010.
   Grillen és nyárson. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2010. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394 ; 38.)
ISBN 978-963-9972-10-0 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 3031065]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2010.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Hungarian cookbook / Károly Gundel ; [transl. by Ágnes Kádár]. - 32. rev. ed. - Budapest : Corvina, [2010]. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5935-0 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3043788]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2010.
   Gyorsan elkészíthető ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízkalauz)
ISBN 978-963-9936-92-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3033060]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2010.
Horváth Ilona, F.
   Bögrés sütemények : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-412-9 fűzött : 498,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3049286]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2010.
Horváth Ilona, F.
   Húsos ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-416-7 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3049302]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2010.
Horváth Ilona, F.
   Pecsenyék és sültek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-414-3 fűzött : 498,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3049256]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2010.
Horváth Ilona, F.
   Pizzák és tészták : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-415-0 fűzött : 498,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3049321]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2010.
Horváth Ilona, F.
   Római tál : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-413-6 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3049887]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2010.
Kovács Terézia (1850-?)
   Szegedi képes szakácskönyv / írta Kovács Teréz. - Szeged : Bába, 2010. - 324, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9881-87-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3044359]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2010.
Lénárt Gitta
   Élő ételek könyve : lúgosítás természetesen / Lénárt Gitta. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 188 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-059-8 kötött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3035520]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2010.
Szalayné Kónya Zsuzsa
   Fogyókúra 1200 kalóriával : [nőknek] / [írta Szalayné Kónya Zsuzsa]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 6.)
ISBN 978-963-9901-38-4 fűzött
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3031048]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2010.
   XXI. századi magyar gasztronómia / [szerk. Tusor András]. - [Budapest] : Cordi, cop. 2010. - 799 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9501-5 kötött
Magyarország - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3046277]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9016 /2010.
Békési Sándor (1954-)
   Ergon : a keresztyén esztétika teológiája / Békési Sándor. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2010. - 438 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Protestáns művelődés Magyarországon, ISSN 1416-3160 ; 12.)
Bibliogr.: p. 365-393. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9713-28-4 fűzött
esztétika - teológia
111.852 *** 23
[AN 3039973]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2010.
Steiger Kornél (1945-)
   Tanulmányok az antik görög filozófiáról / Steiger Kornél. - Budapest : Gondolat, 2010. - 348 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.
Fűzött : 3450,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-6910-82-8)
ókori Görögország - ókori filozófia
1(38)
[AN 3046600]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9018 /2010.
Abiven, Jean
Prier 15 jours avec Thérèse d'Avila (magyar)
   Látogasd meg önmagad! : lelkigyakorlat Avilai Szent Terézzel / Jean Abiven ; [ford. Dőry-Richard Andrea]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel K., 2010. - 150 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-9670-83-9 fűzött
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3037738]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2010.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Adjátok vissza vasárnapjainkat : ellesett pillanatok : gondolatok vasárnapról vasárnapra / Barlay Ö. Szabolcs ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2010. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88578-3-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 3044108]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2010.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2010. - 889, 305 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-933-8 kötött : 2500,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3045295]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2010.
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma (magyar)
   Márk evangéliuma / [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - [Budapest] : Kálvin, cop. 2010. - 36 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-136-8 kötött : 150,- Ft
226.3.04=945.11
[AN 3040163]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2010.
Crabb, Lawrence J.
The marriage builder, a blueprint for couples and counselors (magyar)
   Egybeszerkesztve : segítség házastársaknak és házassági tanácsadóknak / Lawrence J. Crabb, Jr. ; [ford. Gerzsenyi László] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 3. kiad. - Budapest : KIA, 2010. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-04-7106-0 fűzött
házasság
265.5 *** 173.1
[AN 3037713]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2010.
   Dicsérjétek az Urat! : görögkatolikus szertartású énekeskönyv : vasár- és ünnepnapi szent szolgálatok és énekei. - Nyíregyháza : [Hajdúdorogi Püspöki Hiv.], 2009. - 959 p. ; 14 cm
Közread. a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal
ISBN 978-963-88535-1-6 kötött
görög katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 281.5.018.2
[AN 3056895]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2010.
Dresbach, Helmut
Wohin in meiner Not, Strassenmission glaubensfroher Christen (magyar)
   Hová menjek, ha bajban vagyok, a gondjaimmal, amikor magányos vagyok, amikor félelem szorongat és rám nehezednek bűneim? : Isten segíteni akar! / [Helmut Dresbach]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 48 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-70-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3032853]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2010.
Elek Menyhért (1939-)
   Domaháza ékszerdoboza : a Domaházi Római Katolikus Egyházközség története / Elek Menyhért. - [Domaháza] : Domaházi Római Kat. Egyházközség, 2010. - 113 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9780-4 fűzött
Domaházi Római Katolikus Egyházközség
Domaháza - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Domaháza)(091)
[AN 3042290]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2010.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2010. - 733 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 978-963-300-961-1 kötött : 950,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3045308]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2010.
Fett, Andreas
Ja, Vater (magyar)
   Igen, Atyám, mert így láttad jónak! : amikor nem értelek - akkor is bízom benned! : személyes beszámoló 32 e-mail üzenetben / Andreas Fett. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 176 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9867-66-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3032996]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2010.
Gere Lilla
   A király lánya / Gere Lilla ; [kiad. az Aglow "Nők Krisztus Fényében" Egyesülete]. - [Szigetszentmiklós] : Aglow "Nők Krisztus Fényében" Egyes., 2010. - 63 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-06-9408-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3033380]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2010.
Horváth Kálmán
Prohászka a szívekben (röv. kiad.)
   Püspök tükör : Prohászka riportok Horváth Kálmán gyűjtéséből / [Barlay Ö. Szabolcs válogatása] ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2010. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88578-2-8 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
püspök - katolikus egyház - 20. század - riport - memoár
282(439)(092)Prohászka_O.(0:82-94)
[AN 3044060]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2010.
Jäger, Alfred
   Diakónia, mint keresztyén vállalkozás : nonprofit egyházi intézmények menedzselése / Alfred Jäger ; [ford. Szabó Csaba]. - 2. kiad. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Szociáletikai Int., 2010. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-61-2 fűzött
diakónia - vezetés - nonprofit szervezet - egyházi intézmény
266.3 *** 65.012.4
[AN 3056965]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2010.
   Keresztény egyházak küldetése és nemzeti felelőssége : [a Magyar Konzervatív Alapítvány által szervezett konferencia előadásai, 2009. május 22.] / [szerk. Bene Éva]. - Budapest : M. Konzervatív Alapítvány : Püski, 2010. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-005-0 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - keresztény egyház - magyarság - társadalom - 21. század
261(439) *** 323.1(=945.11)
[AN 3032753]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2010.
Kiss Irén (1947-)
   A torinói halotti lepel magyar szemmel / Kiss Irén, Tábori László. - Budapest : Püski, 2009. - 177 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-9592-92-6 fűzött
szindonológia
232.96 *** 231.73
[AN 3033408]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2010.
Kiss Irén (1947-)
   Zarathustrától Jézusig : vallástörténeti tanulmányok / Kiss Irén, Tábori László. - Budapest : Püski, 2010. - 255, [4] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 978-963-302-027-2 fűzött
zoroasztrizmus
295.48
[AN 3033258]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2010.
Konečný, Anton (1944-)
   A latin liturgia szociális és családi szempontjai / Anton Konečný ; [ford. Fencik Ilona]. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 83 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88914-0-2 fűzött : 1000,- Ft
katolikus egyház - egyházi szertartás
264
[AN 3038942]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2010.
   Kötőjeles történetek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2010. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-938-3 fűzött : 360,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom
244(0:82-822)
[AN 3045283]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2010.
   Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2010. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-015-6 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - anekdota
244 *** 82-36=945.11
[AN 3037546]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2010.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2010. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-951-2 fűzött : 350,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 3037402]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2010.
   Napról napra végig a Biblián : Isten nevei és címei / szerk. John Bennett. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-62-8 fűzött
Biblia
isten - bibliamagyarázat
22.07 *** 231
[AN 3033041]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2010.
Nemere István (1944-)
   Magyar szentek élete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-645-4 fűzött
Magyarország - szent - életrajz
235.3(439)(092)
[AN 3047280]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2010.
   Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság III. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. Bugár M. István és Pesthy Monika. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 318 p. ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-839-4 fűzött : 3200,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom története
276 *** 281 *** 82(091)-97"00/07"
[AN 3045883]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2010.
   A pitvarosi Nagyboldogasszony Római Katolikus Egyházközség és a templom építésének története / [szerk. Kasuba Róbert]. - Pitvaros : Nagyboldogasszony Római Katolikus Egyházközs., 2010-. - ill. ; 22 cm
Fűzött
Pitvarosi Nagyboldogasszony Római Katolikus Egyházközség
Pitvaros - katolikus egyház - templom - történeti feldolgozás
282(439-2Pitvaros) *** 726.54(439-2Pitvaros)(091)
[AN 3059033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 52 p.
ISBN 978-963-06-9361-5
[AN 3036044] MARC

ANSEL
UTF-89042 /2010.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [szerk. Felsővályi Ákos] ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2009-2010. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-88578-1-1 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3039359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2009. - XI, 429 p. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 4.)
[AN 3039378] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2010. - p. 420-740. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 5.)
[AN 3039404] MARC

ANSEL
UTF-89043 /2010.
Schmidt-Schell, Erich (1935-)
Licht nach langer Nacht (magyar)
   Világosság a hosszú éjszaka után : hat aktuális elbeszélés / Erich Schmidt-Schell. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-68-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3032789]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2010.
Sofronij (szerzetes) (1896-1993)
Starec Siluan (magyar)
   A Szent Hegy titka : Áthoszi Sziluán (1866-1938) élete, tanításai és írásai / Szofronyij (Szaharov) apát ; [ford. és a jegyzeteket írta Imrényi Tibor] ; [... ill. Kacsoh Cecília]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jel K. : Odigitria, 2010. - 510 p. : ill. ; 21 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
A ford. a "Prepodobnyj Siluan Afonskij" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-9670-76-1 kötött : 3200,- Ft
Siluan (szerzetes) (1866-1938)
Görögország - ortodox egyház - szerzetes - 19. század - 20. század - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
281.9(495)(092)Siluan *** 291.65 *** 242
[AN 3037814]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2010.
Szemere János (1977-)
   Elbeszélem minden csodádat!. - Budapest : Jel, 2010. - 131 p. ; 18 cm
Az interjúkat kész. Szilágyi Szabolcs, Hodász András. - Szemere János, Csernáth Zoltán, Brückner Ákos Előd interjúi. - Bibliogr.: p. 120-131.
ISBN 978-963-9670-84-6 fűzött
Szemere János (1977-)
Csernáth Zoltán
Brückner Ákos Előd (1933-)
Magyarország - katolikus pap - papság - interjú
254 *** 282(439)(047.53)
[AN 3038217]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2010.
   Szent Pál és a pogány irodalom : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia : Szeged, 2009. szeptember 24-26. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2010. - 385 p. : ill. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-008-5 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
szent - 1. század - bibliamagyarázat
227.1.07 *** 235.3(092)Pál
[AN 3045499]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2010.
   "A Te utaidat, Uram, mutasd meg nekem..." (Zsolt. 24,4) : az esztergom-mátraverebély-szentkúti gyalogos zarándoklat kísérő könyve / [szerk. Varga Kapisztrán et al.] ; [kiad. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2010. - 405 p. : ill., kotta ; 18 cm
borító- és gerinccím: Az esztergom-mátraverebély-szentkúti gyalogos zarándoklat útikönyve
Fűzött
Mátraverebély - katolikus egyház - zarándoklat - szent hely - egyházi énekeskönyv
245 *** 282 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 3045437]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2010.
   Tegyétek, amit mond! : Isten gyermekeként teljes bevetéssel : családnapok, 2010 / [szerk. Fleischer Zoltán és Andrea] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2010. - 52 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88469-3-8 fűzött
család - lelkipásztorkodás
253 *** 265.5
[AN 3047979]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2010.
Thieme, Robert B. (1918-2009)
   Huszonharmadik zsoltár / R. B. Thieme, Jr. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 24 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-61-1 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3032827]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2010.
Tylenda, Joseph N.
Jesuit saints & martyrs (magyar)
   Jezsuita szentek és vértanúk : a Jézus Társaságához tartozó szenteknek, boldogoknak, tiszteletreméltóknak és Isten szolgáinak rövid életrajzai / [Joseph N. Tylenda] ; [ford. Miklósházy Attila]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2010]-. - 21 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Fűzött
Societas Jesu
jezsuiták - szent - mártír - kalendárium - életrajz
272(100)(092)(059.3) *** 271.5(100)(092)(059.3) *** 235.3(092)(059.3)
[AN 3034973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Július - szeptember. - [2010]. - 208, [3] p.
ISBN 978-963-696-455-9
[AN 3035032] MARC

ANSEL
UTF-89051 /2010.
   Zen bölcsességek, történetek, koanok / [szerk. Szántai Zsolt] ; [... ford. Hadházi Zsolt, ... Tokaji Zsolt] ; [a ... kalligráfiákat kész Gao Xue Hai]. - Budapest : Sudhana, cop. 2010. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88964-3-8 fűzött : 2190,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3048216]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9052 /2010.
Csernyi Gabriella
   Multikulturalizmus? : a kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében / Csernyi Gabriella ; [kiad. a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület]. - Szeged : Dél-alföldi HEURégió Pont Egyes., 2010. - 65 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
Fűzött
Kárpátalja - multikultúra - kultúra - határon túli magyarság - ezredforduló
316.7(477.87)(=945.11) *** 37.035 *** 364.146 *** 374(477.87)(=945.11)
[AN 3044453]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2010.
   Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 : texts and commentaries / [ed. comm. Ahmet Ersoy et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-7326-51-0
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - 18. század - 19. század - 20. század
316.63(4-191)"17/19" *** 316.63(4-12)"17/19" *** 323.1(=00)
[AN 2620751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Modernism : the creation of nation-states / ed. by Ahmet Ersoy, Maciej Górny and Vangelis Kechriotis. - 2010. - [10], 486 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-61-5 kötött
Európa - nemzetállam - nemzettudat - nacionalizmus - 19. század - 20. század
316.334.3 *** 930.9"18/19" *** 323.1(4) *** 316.63
[AN 3045930] MARC

ANSEL
UTF-89054 /2010.
   A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai. - Gödöllő : SZIE, 2007-. - 24 cm
Gödöllő - falukutatás - társadalomföldrajz - falu - egyetem
316.334.55 *** 911.3 *** 308 *** 378.6(439-2Gödöllő).096
[AN 2706478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2009. - [2], 144 p. : ill. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-159-6 fűzött
Bag - faluszociológia - cigányság - helyismeret
308(439-2Bag) *** 908.439-2Bag *** 316.347(=914.99)(439-2Bag)
[AN 3044362] MARC

ANSEL
UTF-89055 /2010.
   Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetekben : web-analitikai módszerek alkalmazása viselkedés-elemzésre / Balogh Imre, Horváth Ádám szerk. ; ... kiad. a DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda Kft. - [Székesfehérvár] : DSGI, 2010. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88946-0-1 fűzött
adatbányászat - vizsgálati eljárások a társadalomkutatásban - internet
303 *** 681.324Internet
[AN 3035835]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2010.
   Friars, nobles and burghers-sermons, images and prints : studies of culture and society in early-modern Europe : in memoriam István György Tóth / ed. by Jaroslaw Miller, László Kontler. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - XVIII, 472 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-67-8 kötött
Európa - kultúraszociológia - újkor - személyi bibliográfia - emlékkönyv
316.7(4)"15/17" *** 012Tóth_I._Gy.
[AN 3047478]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2010.
   Hungary 1989-2009 / [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : HCSO, 2010. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-235-290-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-235-291-9)
Magyarország - demográfia - gazdaságstatisztika - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"198/200"(083.41) *** 338.1(439)"198/200"(083.41)
[AN 3038413]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2010.
Karády Viktor (1936-)
   Educational inequalities and denominations, 1910 / Viktor Karády, Péter Tibor Nagy. - Budapest : J. Wesley Publ., 2004-. - 24 cm
Magyarország - oktatásügy - felekezeti statisztika - statisztikai adatközlés - századforduló
312.993(439)"1910"(083.41) *** 312.992(439)"1910"(083.41) *** 37.014.5
[AN 2548015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Database for Transylvania. - 2009. - 301 p. - (In the course of research, ISSN 1785-8380 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9744-22-6 fűzött
[AN 3045727] MARC

ANSEL
UTF-89059 /2010.
   A magyar tanyás vidékek / szerk. Glatz Ferenc, Csatári Bálint és T. Gémes Tünde. - Budapest : MTA Törttud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2010. - 143 p., XVI t. : ill., színes ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
A Lajosmizsén, 2009. jún. 3-4. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-9627-32-1 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - vidékfejlesztés - tanya
316.334.55(439) *** 911.373.3(439) *** 711.438(439)
[AN 3047399]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2010.
Müller, Stephan
   Pathways to progress? : the European Union and Roma inclusion in the Western Balkans / Stephan Müller and Zeljko Jovanovic ; ... commiss. by OSI Roma Initiatives. - Budapest : OSI Roma Initiatives, 2010. - 110 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Balkán - Európai Unió - cigányság - migráció - kisebbség - ezredforduló
316.347(=914.99)(497)"200" *** 316.347(=914.99)(4-62)"200" *** 325.25(=914.99)(497)"199/200"
[AN 3038841]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2010.
Mungiu-Pippidi, Alina
   A tale of two villages : coerced modernization on the East European countryside / Alina Mungiu-Pippidi. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2010. - [8], 219, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 978-963-9776-78-4 kötött
Románia - településszociológia - 20. század
316.334.55/.56(498)
[AN 3047455]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2010.
   No data, no progress : data collection in countries participating in the decade of Roma inclusion, 2005-2015 / [publ. by the OSI] Roma Initiatives. - Budapest : OSI Roma Initiatives, 2010. - 51 p. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
Közép-Európa - információszolgáltatás - cigányság - nemzetiségi statisztika - ezredforduló
316.347(=914.99)(4-11)"200" *** 312.952(=914.99)(4-11)"200" *** 659.2.012.8(4-11)
[AN 3038891]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2010.
   Székelyvécke avagy Egy falukutató tábor tapasztalatai / szerk. Farkas Tibor, Dávid László. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2010. - 79 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-181-7 fűzött
Székelyvécke - faluszociológia - demográfia - helyi társadalom - statisztikai adatközlés - határon túli magyarság
316.32(498.4-2Székelyvécke) *** 308(498.4-2Székelyvécke) *** 908.498.4-2Székelyvécke(083.41)
[AN 3045137]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9064 /2010.
Camprubí, Krystal (1976-)
Légendes, créatures fantastiques (magyar)
   Fantáziavilág : legendás lények / Krystal Camprubi, Nathalie Dau ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - [26] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Japán technikával. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-245-109-1 kötött : 4999,- Ft
mesebeli lény
398.4
[AN 3035758]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2010.
   A hóoroszlán meséi : tibeti mesék / [... összeáll., ford. és átd. Szántai Zsolt]. - Budapest : Sudhana, cop. 2010. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88964-0-7 fűzött : 2490,- Ft
Tibet - néprajz - népmese
398.21(=954.1)
[AN 3055942]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2010.
Köves J. Julianna
   Illik tudni : a kulturált viselkedés szabályai / Köves J. Julianna ; [... ill. Faragó István]. - 18. kiad. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2010. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-9887-46-6 kötött : 1800,- Ft
illemtan
395
[AN 3055860]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2010.
   Az Új idők illemkódexe / szerk. Mangold Béla Kolos. - Szeged : Bába, 2010. - 194, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-89-1 fűzött
illemtan
395
[AN 3043354]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9068 /2010.
Bíró Endre (1955-)
   Hol tartunk? : a civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái / Bíró Endre ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2010. - 87 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-88965-0-6 fűzött
Magyarország - civil szervezet - nonprofit szervezet - jogi szabályozás - ezredforduló
323.21(439) *** 347.19(439)(094) *** 334.012.46(439)"200"
[AN 3040219]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2010.
Czeglédi János (1946-)
   Governance ethicality : instrumenting the constants accepted across party lines / János Czeglédi. - [Budapest] : [Szerző], cop. 2010. - 60 p. ; 26 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9247-2 kötött
kormányzati politika - elektronikus dokumentum
328.13
[AN 3034526]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2010.
Haas György (1933-)
   Balogh páter : a huszadik század Fráter Györgye / Haas György ; [kiad. Mórahalom Város Önkormányzata ...]. - Szeged : Bába ; [Mórahalom] : Önkormányzat, 2010. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-000-5 fűzött
Balogh István (1894-1976)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - életrajz
32(439)(092)Balogh_I. *** 943.9"194/195"
[AN 3044262]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2010.
Juhász József
   Föderalizmus és nemzeti kérdés : az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép- és Kelet-Európában / Juhász József. - Budapest : Gondolat, 2010. - 221 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 217-221.
ISBN 978-963-693-235-0 fűzött : 2980,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - nemzetiségi kérdés - föderalizmus - 20. század
323.15(=00)(4-11) *** 323.172(100)
[AN 3046628]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2010.
Kukorelli István (1952-)
   A Magyar Országgyűlés, 1990-2010 : öt parlamenti ciklus története / Kukorelli István, Smuk Péter ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2010. - 235 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-9848-30-6 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - rendszerváltás - ezredforduló
328(439)"199/200" *** 342.53(439)"199/200"
[AN 3038391]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2010.
   Magyar EU-elnökség, 2011 / szerk. Horváth Zoltán és Ódor Bálint ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2010. - 308 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-31-3 fűzött
Európai Unió. Tanács. Elnökség
Magyarország - 21. század - külpolitika
327.39(4-62)"201" *** 327(439)"201" *** 342.511(4-62)
[AN 3038342]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2010.
   Managing multiethnic cities in South Eastern Europe : case-based solutions for practitioners / ed. by Meghan Simpson and Radomir Šovljanski ; ... introd. by Gábor Péteri ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2010. - XII, 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-17-0 fűzött
Délkelet-Európa - kisebbség - nemzetiség - ezredforduló - határ menti terület - városszociológia
323.15(=00)(4-12)"200" *** 316.347(=00)(4-12)"200" *** 316.334.56(4-11)"200"
[AN 3038785]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2010.
Nemere István (1944-)
   Dezinformáció : a kommunizmus hazugságai : dokumentumkötet / Nemere István. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 199 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-198-6)
kommunizmus - szocialista rendszer
329.15(100) *** 321.74
[AN 3047301]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2010.
Russell, Alec (1966-)
After Mandela (magyar)
   Harc Dél-Afrika lelkéért : Mandela után / Alec Russell ; [ford. Darnyik Judit, Bojtár Péter, Bosnyák Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 426 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 414-416.
ISBN 978-963-304-017-1 fűzött : 3900,- Ft
Dél-Afrika - belpolitika - helyismeret - ezredforduló
323(680)"199/200" *** 908.680
[AN 3035720]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2010.
Thiel, Elke
   Europäische Integration wie bisher oder anders: bahnt sich eine Kurswende an? : Herder-Vorlesung an der Andrássy Universität Budapest am 15. Apr. 2010. : überarbeitete Fassung / Elke Thiel. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2010. - 32 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88373-3-2 fűzött
Európai Unió - európai integráció - 21. század
327.39(4-62)"200"
[AN 3034633]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9078 /2010.
Bíró László
   A jugoszláv állam, 1918-1939 / Bíró László. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2010. - 336 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 26.)
Bibliogr.: p. 303-319.
ISBN 978-963-9627-30-7 fűzött : 2800,- Ft
Jugoszlávia - történelem - két világháború közötti időszak
949.71"191/193"
[AN 3047475]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2010.
Czagányi László (1946-)
   Gyál története : a település krónikája a kezdetektől napjainkig / Czagányi László ; [kiad. Gyál Város Önkormányzata]. - Gyál : Önkormányzat, 2010. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9744-6 kötött
Gyál - helytörténet
943.9-2Gyál
[AN 3048420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 440 p.
[AN 3048450] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 456 p.
Bibliogr.: p. 405-424. - Összefoglalás német és angol nyelven
[AN 3048464] MARC

ANSEL
UTF-89080 /2010.
Déry Zoltán
   Magyar sors - magyar tragédia(?) / Déry Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2009. - 404 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-209-1 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - második világháború - magyarságkutatás
930.8(=945.11) *** 943.9"1920" *** 341.382"1920" *** 943.9
[AN 3036995]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2010.
Diószegi György Antal
   Adalékok az 1848-1949. évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához = Stoicheia tōn ellīnikīz katagōgīz axiōmatikōn tīz onggrikīz epanastasīz ton 1848-49 / Diószegi György, Diószegi Krisztina ; [ford. Stefopoulos Vasilis]. - 2. bőv., jav., átd. kiad. - Budapest : A Görög Kultúráért Alapítvány, 2010. - 184 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 132-182.
ISBN 978-963-06-9579-4 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyarországi görögök - 19. század - életrajzgyűjtemény
943.9"1848/1849" *** 316.347(=774)(439)"18"(092)
[AN 3036747]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2010.
   Egyezzünk ki a múlttal! : műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről / szerk. Lőrinc László ; [közread. a] Történelemtanárok Egylete. - Budapest : TTE, 2010. - 213, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9347-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - magyar őstörténet - magyarságkutatás - történelemtanítás - 20. század - tudományos tévedés
943.9"19"(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 372.893(439) *** 001.98
[AN 3039122]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2010.
Gyáni Gábor (1950-)
   Az elveszíthető múlt : a tapasztalat mint emlékezet és történelem / Gyáni Gábor. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 376 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-016-5 fűzött : 2980,- Ft
történettudomány
930.1
[AN 3037185]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2010.
Hideg Attila György
   Világháborúk és győztesek : a huszadik század története magyar szemmel / Hideg Attila György. - Budapest : [Hideg Gy.], 2009. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8273-2 fűzött
világtörténelem - történetfilozófia - 20. század
930.9"19" *** 930.1
[AN 3033147]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2010.
   "In my spirit and thought I remained a European of Hungarian origin" : medieval historical studies in memory of Zoltan J. Kosztolnyik / ed. by István Petrovics, Sándor László Tóth, Eleanor A. Congdon. - Szeged : JATEPress, 2010. - 221 p. : ill. ; 25 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-006-1 fűzött
magyar történelem - középkor - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9"09/14" *** 012Kosztolnyik_Z._J.
[AN 3045496]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2010.
   "Istennek bölcs leánya voltál" : Margó nénire emlékezünk / [szerk. Lisztóczky László ...] ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2010. - 152 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-87453-5-4 kötött
Lisztóczky Lászlóné (1945-2010)
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - memoár
929(439)Lisztócky_L.-né(0:82-94)
[AN 3037350]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2010.
Japón (magyar)
   Japán / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Nagyné Kasza Gabriella, Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 7.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6097-7 kötött : 1590,- Ft
Japán - művelődéstörténet - régészet - történelem
930.85(520) *** 952.0 *** 904(520)
[AN 3039604]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2010.
Jónás Attila
   Képes Fehérvár : [illusztrált olvasmánynapló] / Jónás Attila. - Székesfehérvár : Jónás A., 2010. - 214 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7003-6 kötött
Székesfehérvár - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Székesfehérvár *** 908.439-2Székesfehérvár(084.12)
[AN 3042270]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2010.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Tiszta szándék : gróf Batthyány Lajos olmützi és pesti naplója, levelei / Kelemen Erzsébet. - Budapest : Püski, 2010. - 54 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-013-5 fűzött
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - magyar irodalom - politikus - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - próza
943.9(092)Batthyány_L.(0:82-3) *** 894.511-3
[AN 3033570]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2010.
   A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon = Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary / szerk. Benkő Elek, Kovács Gyöngyi ; [... ford. Chris Sullivan] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete. - Budapest : MTA Régészeti Int., 2010. - 2 db (953 p.) : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7391-96-5 kötött
Magyarország - régészet - középkor - újkor
904(439)"10/16"
[AN 3047558]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XVI, 469 p.
ISBN 978-963-7391-97-2
[AN 3047580] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. X, 473-953.
ISBN 978-963-7391-98-9
[AN 3047583] MARC

ANSEL
UTF-89091 /2010.
Leczki Lajos
   Magyarságról - a magyarságnak : közéleti útjelzők / Leczki Lajos. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Püski, 2010. - 3 db ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-302-021-0)
magyar történelem - magyarságtudat
943.9 *** 316.63 *** 323.1(=945.11)
[AN 3033095]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 311 p.
 (hibás ISBN 978-963-302-022-7)
[AN 3033125] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 299 p.
 (hibás ISBN 978-963-302-023-4)
[AN 3033154] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 279 p.
 (hibás ISBN 978-963-302-024-1)
[AN 3033163] MARC

ANSEL
UTF-89092 /2010.
Nemeskürty István (1925-)
   Mi, magyarok : történelmünk ezerszáz éve / Nemeskürty István. - 5. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 419, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-05-8407-7 kötött
magyar történelem
943.9(035)
[AN 3039349]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2010.
   Nord-Süd, Ost-West : Kontakte während der Eisenzeit in Europa : akten der Internationalen Tagungen der AG Eisenzeit in Hamburg und Sopron 2002 / hrsg. von Erzsébet Jerem, Martin Schönfelder und Günther Wieland. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2010. - 350 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-57-4 kötött
Európa - régészet - vaskorszak
903(4)"638"
[AN 3047531]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2010.
Paál Zoltán (1913-1982)
Arvisura - igazszólás (szemelv.)
   Nekünk így hagyták meg : történetek az Igazszólásból / [lejegyezte Paál Zoltán] ; [szerk. Bolyky Úr János]. - Budapest : Püski : [Nagy-Baló A.], 2010. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9522-0 kötött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3038171]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2010.
Pálffy Géza (1971-)
   A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században / Pálffy Géza. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2010. - 564 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 27.)
Bibliogr.: p. 442-516.
ISBN 978-963-9627-31-4 kötött : 3800,- Ft
magyar történelem - 16. század
943.9"152/160"
[AN 3045934]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2010.
El pueblo hebreo (magyar)
   A zsidóság / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 8.)
ISBN 978-963-09-6098-4 kötött : 1590,- Ft
ókori Izrael - művelődéstörténet - zsidóság
930.85(33) *** 930.85(=924)
[AN 3047523]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2010.
Rosta Sándor (1925-)
   Történelmi kiskáté : a "kékcédulás" választási csalástól a paktumos rendszerváltásig / Rosta Sándor, Ferencz e. Győző ; [kiad. a Zala Megyei '56-os Hagyományőrző Egyesület]. - Zalaegerszeg : Zala M. '56-os Hagyományőrző Egyes., 2009. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2874-7 fűzött
Zala megye - magyar történelem - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9"194/198" *** 943.912.1"194/198"
[AN 3034699]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2010.
Siliotti, Alberto
Egitto : templi, uomini e dei (magyar)
   Egyiptom : templomok, istenek, fáraók / Alberto Siliotti ; [... ford. Varga Edith]. - 7. kiad. - [Budapest] : Officina '96, 2009. - 291 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-9705-66-1 kötött : 7500,- Ft
ókori Egyiptom - történelem - művelődéstörténet - fényképalbum
932(084.1) *** 930.85(32)(035)(084.1)
[AN 3043709]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2010.
   Sopron [elektronikus dok.] / összeáll. Jankó Ferenc, Kücsán József és Szende Katalin ... - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum ; Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2010. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Magyar várostörténeti atlasz ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7374-90-6 műanyag tokban
Sopron - helytörténet - térkép - elektronikus dokumentum
943.9-2Sopron *** 912(439-2Sopron)
[AN 3034721]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2010.
Szatmári Jenő István (1947-2010)
   Mások vittek rossz utakra minket.. : Magyarország - a külhatalmak ezeréves játszótere? / Türk Attila. - [Budapest] : Káposztás K. : Tarackos Bt., 2010. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9626-5 fűzött : 1350,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3047383]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2010.
Szöllősy Marianne (1957-)
   Újpestről jöttünk / Szöllősy Marianne. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 351 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-6577-4 kötött
Budapest. 4. kerület - híres ember - 20. század - életútinterjú
929(439-2Bp.IV.)(047.53)
[AN 3047751]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2010.
   Újragondolt negyedszázad : tanulmányok a Horthy-korszakról / szerk. Miklós Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2010. - 380 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-70-3 fűzött
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"192/194"
[AN 3041904]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2010.
   Váci végrendeletek / közread. Horváth M. Ferenc. - Vác : Vác Város Lvt., 2006-. - 25 cm
A 2. kötettől közread. Horváth M. Ferenc és G. Molnár Péter
Vác - helytörténet - végrendelet - történelmi forrás
943.9-2Vác(093.2) *** 347.67(439-2Vác)(093.2)
[AN 2618841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., (1729-) 1751-1770 (-1785) / [szerk., a német szövegeket ford. és a mutatót kész. Horváth M. Ferenc] ; [a német és a latin szövegeket ford. G. Molnár Péter]. - 2010. - 633 p. : ill., színes. - (Váci történelmi tár, ISSN 1416-2113 ; 6.)
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87737-3-9 kötött
[AN 3037355] MARC

ANSEL
UTF-89104 /2010.
Varga András
   A régi Szeged / Varga András. - Szeged : Bába, 2010. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-128.
ISBN 978-963-9881-81-5 fűzött
Szeged - helytörténet
943.9-2Szeged
[AN 3042312]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2010.
Varga Ferenc
   Bakonycsernye, 1848-2009 / [Varga Ferenc] ; [kiad. Bakonycsernye Önkormányzata]. - Bakonycsernye : Önkormányzat, 2010. - 304 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-06-9147-5 fűzött
Bakonycsernye - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bakonycsernye *** 908.439-2Bakonycsernye
[AN 3035712]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9106 /2010.
   Baja mindenképp / [... alkotók Fischbäckné Horváth Ildikó et al.]. - Baja : Foto Reklámügynökség, 2010. - 59 p. : ill., részben színes ; 16x30 cm
ISBN 978-963-06-9571-8 kötött
Baja - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Baja(084.12)
[AN 3043938]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2010.
Boulton, Susie
Malta & Gozo (magyar)
   Málta és Gozo / írta Susie Boulton. - Pécs : Alexandra, 2010. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Gadácsi Veronika
ISBN 978-963-297-230-5 fűzött
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3047421]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2010.
Bulmer, Robert
Cyprus (magyar)
   Ciprus / írta Robert Bulmer. - Pécs : Alexandra, 2010. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-297-229-9 fűzött
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 3047431]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2010.
   Challenges of ageing in villages and cities: the Central European experience / ed. Zoltán Kovács ; [publ. by the] Department of Economic and Social Geography University of Szeged. - Szeged : Dep. of Economic and Soc. Geography Univ. of Szeged, 2010. - 208 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2009. máj. 20-21. között tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-028-5 fűzött
Közép-Európa - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés - ezredforduló
911.37(4-191)"200"(083.41)
[AN 3044244]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2010.
Cseicsner Endréné Hegedűs Erika
   Kaposvári útikalauz / [írta és szerk. Cseicsner Endréné Hegedűs Erika]. - Kaposvár : Infomark, 2010. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88915-0-1 fűzött
Kaposvár - helyismeret
908.439-2Kaposvár
[AN 3048005]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2010.
Domán Imre (1915-1989)
   Dr. Domán Imre és Szarvas / a szöveget gond., az előszót és jegyzeteket írta ... Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2010. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 22.)
Domán Imre (1915-1989)
Magyarország - Szarvas (Békés megye) - helyismeret - magyar irodalom - állatorvos - 20. század - memoár - személyi bibliográfia
908.439-2Szarvas *** 894.511-94 *** 619(439)(092)Domán_I.(0:82-94) *** 012Domán_I.
[AN 3035628]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2010.
Farkas Zoltán
   Hosszú hétvégék Magyarországon / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép, 2010. - 350 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87782-4-6 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 3037598]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2010.
   Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból / Vidéki Imre szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 311 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-311.
ISBN 978-963-463-988-6 fűzött : 3600,- Ft
gazdaságföldrajz - közlekedési földrajz - iparföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(100)(075.8) *** 656 *** 338.45
[AN 3039117]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2010.
   A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 15 éve : tények és képek / [... összeáll., szerk. Tóth Tibor]. - Jászfényszaru : Fényszaruiak Baráti Egyes., 2009. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7419-5 fűzött
Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászfényszaru - helyismeret - egyesület
908.439-2Jászfényszaru *** 061.2(439-2Jászfényszaru)
[AN 3043630]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2010.
Hekeli Sándor
   Két hegység faluja, Egerbakta / Hekeli Sándor ; [... kiad. Egerbakta Község Önkormányzata]. - Egerbakta : Önkormányzat, [2010]. - 144 p., [19] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9745-3 fűzött
Egerbakta - helyismeret
908.439-2Egerbakta
[AN 3045341]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2010.
Kaiser Ottó (1953-)
   Eger : a hősi legendák és a borok városa : legends of heroes and wine / [fotó Kaiser Ottó] ; [szöveg D. Szabó Ede, Kaiser Ottó, Ott Zsuzsanna]. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2010. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 14x15 cm
ISBN 978-963-88968-0-3 fűzött
Eger - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Eger(084.12)
[AN 3048030]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2010.
Koczó József
   Falu a Börzsöny tetején : Kóspallag, a Börzsöny-vidék legfiatalabb települése / Koczó József ; [kiad. ... a ... Kóspallag Község Önkormányzata]. - Kóspallag : Önkormányzat, 2009. - 51 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5989-5 fűzött
Kóspallag - helyismeret
908.439-2Kóspallag
[AN 3044256]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2010.
Kordé Zoltán (1958-)
   Róma és a Vatikán : útikönyv / Kordé Zoltán. - Budapest : Hibernia, [2010]. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
ISBN 978-963-7617-51-5 fűzött
Róma - Vatikán - útikönyv
914.5-2Roma(036) *** 914.563.1(036)
[AN 3036045]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2010.
Nagy János Ádám
   Pécsi séták / [Nagy János Ádám, Ledniczky Lívia]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 448 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 445-448.
ISBN 978-963-297-260-2 fűzött
Pécs - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Pécs *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 3048377]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2010.
Polonyiné Herczeg Edit
   Füredi ifjúság : így éltünk mi a múlt század harmincas-ötvenes éveiben / Polonyiné Herczeg Edit, Simon Károly. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2010. - 135 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 53.)
ISBN 978-963-9990-01-2 fűzött
Balatonfüred - helyismeret - memoár
908.439-2Balatonfüred(0:82-94)
[AN 3035421]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2010.
Szakács Ferenc
   Bábolna újjászületése : Bábolna 50 évének változásairól, 1958-2008 / írta Szakács Ferenc ; [... kiad. Bábolna Város Önkormányzata]. - [Bábolna] : Önkormányzat, [2010]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Bábolna - helyismeret
908.439-2Bábolna
[AN 3044140]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2010.
Tilhof Endre (1934-)
   Ajka / [szöveg ... Tilhof Endre] ; [színes felvételek ... Szelényi Károly]. - 2. bőv. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2009]. - 72 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9439-71-9 kötött
Ajka - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ajka(084.12)
[AN 3056654]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9123 /2010.
   Almanach : a Magyar Köztársaság ügyészsége / [főszerk. Székely István János]. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, 2010. - 237 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9190-1 fűzött
Magyarország - ügyészség
347.963(439) *** 343.163(439)
[AN 3036277]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2010.
Bettzuege, Reinhard (1946-)
   Wem gehört der "Hohe Norden"? : der Wettlauf in die Arktis hat begonnen / Reinhard Bettzeuge. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2010. - 12 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 24.)
ISBN 978-963-88373-2-5 fűzött
Arktisz - nemzetközi jog - államjog - felségvíz
341.225.1(98) *** 341.221.2(98)
[AN 3034803]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2010.
Csáki Gyula Balázs (1978-)
   Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései / Csáki Gyula Balázs. - Budapest : HVG ORAC, 2010. - 138 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2010. márc. 1. - Bibliogr.: p. 127-135. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-092-0 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - elektronikus ügyintézés - közigazgatás
35.077(439) *** 681.3.004.14
[AN 3038368]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2010.
Csink Lóránt
   Alkotmányjog / Csink Lóránt. - Budapest : Novissima, 2010. - 176, [2] p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2010. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9403-83-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(094)(075.8) *** 342.9(439)(094)(075.8)
[AN 3058279]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2010.
   Európában a megye : reform előtt? : tudományos konferencia : előadások és hozzászólások a 2009. október 15-16-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - [Pécs] : Baranya M. Önkormányzat, [2010]. - 191 p., [10] t. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7187-32-2 fűzött
Magyarország - közigazgatás - megyei igazgatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
353(439)"200" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3035465]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2010.
   Európai ombudsman-intézmények : összehasonlító jogi elemzés az ombudsman-eszme gyakorlatban történő meghonosításának különféle formáiról / ... vál. Szabó Máté, Péterfalvi Attila ; szerk. Gabriele Kucsko-Stadlmayer ; [ford. ... Sziklay Júlia]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 291 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 9.)
A vál. és a ford. az "Europäische Ombudsman-Institutionen" (Wien ; New York, NY : Springer, 2008) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-008-8 kötött
Európai Unió - állampolgári jogok biztosa
342.57.08(4-62)
[AN 3038988]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2010.
Gellér Balázs (1968-)
   Nemzetközi büntetőjog Magyarországon, adalékok egy vitához : egyes jellemzők leírása és diagnózis kísérlet / Gellér Balázs József. - Budapest : Tullius, 2009. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5098-4 fűzött
Magyarország - nemzetközi büntetőjog
341.4(439)
[AN 3035811]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2010.
Gyergyai György
   A polgárőrség szolgálati kézikönyve / [... kész. Gyergyai György] ; [kiad. az Országos Polgárőr Szövetség]. - Mód. kiad. - Budapest : OPSZ, 2009. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Polgárőr kézikönyv
Fűzött
Magyarország - polgárőrség - működési szabályzat
351.743(439)(083.1)
[AN 3043671]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2010.
Halász József
   Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona : a Szent Korona értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei / Halász József. - Budapest : Püski, 2009. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-010-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-303-010-4)
szentkoronatan
342.519.8(439)(089.3) *** 342.22(439)
[AN 3033093]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2010.
   Jogágazat születik.. : a gyermeki jogokról és érvényesülésükről Magyarországon / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2010. - 202 p. ; 24 cm. - (Gyermekjogi műhelytanulmányok, ISSN 2062-0217 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9655-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - családjog - gyermek - gyermekvédelem - jogi szabályozás - ezredforduló
347.63(439)"200" *** 364.65-053.2/.6
[AN 3040206]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2010.
   A képviselők jogállása és javadalmazása / [összeáll. Karsai József] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2010. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-198.
ISBN 978-963-9848-37-5 fűzött
Magyarország - országgyűlési képviselő - munkajog - útmutató
342.534(439) *** 349.2(439)(036)
[AN 3039187]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2010.
   Kézikönyv a jogszabályszerkesztésről magyarázatokkal / [szerk. Varga Katalin, Gróf Norbert ] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2010. - 403 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. júl. 15.
ISBN 978-963-9789-30-2 fűzött
Magyarország - jogszabály-előkészítés - rendelet - útmutató
340.134(439)(094)
[AN 3034150]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2010.
Kőszegi Erika
   Országos esélyegyenlőségi hálózat / [írta és szerk. Borsos-Kőszegi Erika, Maczkay Zsaklin, Vincze Zsuzsa] ; [kiad. SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály]. - Budapest : SZMM Esélyegyenlőségi Főoszt., 2010. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88485-3-6 fűzött
Magyarország - emberi jog - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - 21. század
342.72/.73(439) *** 364.65(439)
[AN 3037473]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2010.
Mácsár Gábor
   Biztonsági őr, testőr, vagyonőr gyakorlati ismeretek / Mácsár Gábor ; [közread. a] Defence for Life Akadémia. - Budapest : Defence for Life Akad., 2010. - 132 p. : ill. ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Önvédelem felsőfokon
ISBN 978-963-06-9623-4 fűzött
biztonsági szolgálat - vagyonőrség - tankönyv - elektronikus dokumentum
351.746.3(078)
[AN 3038467]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2010.
   A motivált könnyűgyalogság : MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj = The motivated light infantry : HDF 25/88. Light Infatry Battalion / [fotók Rácz Tünde] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 119 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-508-5 kötött
 (hibás ISBN 978-969-327-508-5)
Magyarország. Honvédség. 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj
Szolnok - gyalogság - katonaélet - fényképalbum
356.112(439-2Szolnok)(084.12)
[AN 3047544]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2010.
   Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottságának tevékenysége : 2007. március - 2009. december / [szerk. Papháziné Herczeg Ildikó]. - Budapest : Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Eseti Biz., 2010. - 76 p., [5] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-38-2 fűzött
Magyarország. Országgyűlés. Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottság
Magyarország - országgyűlési bizottság - fogyasztóvédelem - ezredforduló
342.536.75(439) *** 366.5
[AN 3038416]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2010.
Pallos László (1926-)
   Kétféle mérce a diktatúrában / kutatta, szerk., az elő- és utószót, valamint a fejezetek előtti szöveget írta Pallos László. - Budapest : Püski, 2009. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-83-4 fűzött
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - megfigyelés - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"196/198"(093.2) *** 323.282(439)"196/198"(093.2)
[AN 3033301]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2010.
Soltész István (1951-)
   Az Országgyűlés : az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése, 1990-2010 / [írta és szerk. ... Soltész István] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Parlamenti Módszertani Iroda, 2010. - 387 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-331.
ISBN 978-963-9848-36-8 kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - ezredforduló
342.53(439)"199/200" *** 328(439)"199/200"
[AN 3039175]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2010.
Szeibert Orsolya
   Az élettársak és vagyoni viszonyaik : különös tekintettel a magyar ítélkezési gyakorlatra és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában / Szeibert Orsolya. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 375 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. márc. 30. - Bibliogr.: p. 363-375.
ISBN 978-963-258-096-8 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - Európa - családjog - élettársi közösség - vagyonjog - jogi szabályozás
347.628(439) *** 347.628(4) *** 347.626(439)
[AN 3037306]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2010.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 910 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 15.)
Lezárva: 2010. máj. 1.
ISBN 978-963-245-352-1 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3038335]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2010.
Tamás András (1941-)
   A közigazgatási jog elmélete / Tamás András. - 4. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 512 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-914-8 fűzött : 4800,- Ft
közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(075.8)
[AN 3043690]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2010.
   Territorial consolidation reforms in Europe / ed. by Paweł Swianiewicz ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2010. - XV, 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-16-3 fűzött
Európa - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - ezredforduló
352(4)"199/200"
[AN 3038695]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2010.
Tobler, Christa
   Essential EU law in charts / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 2. "Lisbon" ed. - Budapest : HVG ORAC, 2010. - 363 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-086-9 fűzött
Európai Unió - európai integráció - jogrendszer - polgári jog
341.17(4-62) *** 347(4-62)
[AN 3046837]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2010.
Vercseg Orsolya
   A települési önkormányzatok jegyzőinek hatásköre az élelmiszerlánc-biztonság területén / írta Vercseg Orsolya ; [közread. az] FVM. - [Budapest] : FVM, 2009. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - élelmezés-egészségügy - növényvédelem - állategészségügy - jogi szabályozás
351.778.2(439)(094)
[AN 3043702]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2010.
Vókó György (1946-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 4. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 302 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2008. ápr. 1.
ISBN 978-963-7296-47-5 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3056507]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9148 /2010.
   Egy, a kevés túlélők közül : egy a hallott, de főleg átélt események gépelt kézirata alapján / [könyv alakba szerk. Jantner József]. - Budapest : [Csiszár B.], 2010. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9144-4 fűzött
Szovjetunió - hadifogoly - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3032715]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2010.
Gelencsér Gyula
   Döbröközi nemzetőrök, honvédek, 1848-1948 / Gelencsér Gyula, Szili Márta. - Dombóvár : Gelencsér Gy., 2010. - 329 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9598-5 fűzött
Magyarország - Döbrököz - katona - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - első világháború - második világháború - helytörténet
355(439-2Döbrököz)(092) *** 355.48(439)"1848/1849"(093) *** 943.9-2Döbrököz
[AN 3043748]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2010.
Máté Endre
   Szeptember katonája : Niżałowski Ernő hadnagy visszaemlékezései történelmi háttérrel = Żołnierz września / Máté Endre. - 2. kiad. - [Budapest] : Máté E., 2010. - 99 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-06-6251-2 fűzött
Nizalowski Ernő (1915-)
katona - 20. század - magyarországi lengyelek - memoár
355(439)(=84)(092)Nizalowski_E.(0:82-94)
[AN 3058711]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2010.
Sebő Ödön (1920-)
   A halálra ítélt zászlóalj : Gyimesi-szoros, 1944 / Sebő Ödön ; [közread. a] Budakeszi Kultúra Alapítvány. - 4. bőv. kiad. - [Budakeszi] : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2010, cop. 1999. - 352 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9642-5 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3043645]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9152 /2010.
Kranefeld, Anja
   Vezetőségi átvizsgálás : gyakorlati tanácsok 1. / [szerző Anja Kranefeld, Michael Stausberg] ; [ford. Varga Zsolt]. - Budapest : Raabe, 2010. - 113 p. : ill. ; 22 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Fűzött
ellenőrzés - vezetés
65.012.7 *** 65.012.4
[AN 3046449]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9153 /2010.
   Adózó munkaadók és adózó munkavállalók a korrupciómentes gazdaságban : tanulmánykötet / [szerk. Bánfi Tamás]. - Budapest : Béta Book, 2010. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88907-0-2 fűzött
Magyarország - adóügy - adópolitika - nemzetgazdaság - állami költségvetés - ezredforduló
336.2(439)"200" *** 338(439)"200" *** 336.121(439)"200"
[AN 3037332]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2010.
Beck, Ulrich (1944-)
Schöne neue Arbeitswelt (magyar)
   A munka szép új világa / Ulrich Beck ; [a fordítást kész. G. Klement Ildikó]. - Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2009. - 200 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-9573-65-9 fűzött
munkaügy
331(100)
[AN 3041882]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2010.
Hubbard, L. Ron (1911-1986)
   Létfontosságú adatok a promócióról : a promóció alapjai / L. Ron Hubbard ; [WISE kiadvány]. - [Budapest] : WISE Közép-Európa Egyes., cop. 2010. - 19 p. ; 22 cm
Fűzött
marketing - szcientológia
658.8 *** 339.138 *** 289
[AN 3046349]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2010.
   Ifjúsági civil szolgáltatók : tanácsadások módszertana : a Szegedi Tudományegyetem hallgatói szolgáltatásai és tanácsadásai civil szemmel : tanulmánykötet / szerk. Nagy Zoltán Péter ; [közread.] A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány. - Szeged : A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány, 2010. - 121 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szeged - ifjúságvédelem - civil szervezet - ezredforduló
334.012.44(439) *** 374.3(439-2Szeged) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 3044507]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2010.
Lilliné Fecz Ildikó
   Időszerű számvitel, 2010 / [szerzők Lilliné Fecz Ildikó, Mészáros László, Nagy Gábor]. - Budapest : Saldo, 2010. - 627 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-541-5 kötött : 6900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-638-541-1)
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3036051]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2010.
Nyikos Györgyi
   A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában / Nyikos Györgyi. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 270 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 8.)
Bibliogr.: p. 243-263.
ISBN 978-963-312-007-1 kötött
Magyarország - Európai Unió - finanszírozás - pénzügyi támogatás - állami tulajdon - magántulajdon - fejlesztési program
338.246.027(439) *** 339.96(4-62) *** 334.012.3(439)
[AN 3039039]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2010.
   Pályakezdő munkanélküli fiatalok pályaválasztása, foglalkoztatása, integrálásuk módja a foglalkoztatás bővítése és a munkanélküliség csökkentése érdekében. - Zalaegerszeg : West Hungary Humán Szolgáltató Kht., 2009. - 82 p. : ill. ; 25 cm
A Zalaegerszegen, 2009. jan. 28-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
Fűzött
Zala megye - munkanélküliség - ifjúság - ezredforduló
331.56-053.6(439.121)"200"
[AN 3034863]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9160 /2010.
   Aktív Műhely a gyakorlatban : az Aktív Műhely foglalkoztatást fejlesztő eszközrendszer módszertani kézikönyve / [szerk. Czike Klára] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2010. - 76 p. : ill. ; 23 cm
keretcím: Aktív Műhely
Fűzött
Magyarország - fogyatékos - foglalkoztatottság - ezredforduló
364.65-056.2/.3(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3046177]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2010.
   Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk! (Pál apostol, Gal. 2,10.) : a WJLF tisztelgő kötete Bánlaky Pál 70. születésnapjára / szerk. Majsai Tamás. - Budapest : WJLF, 2009. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9744-23-3)
Magyarország - szegénység - szociológia - ezredforduló - személyi bibliográfia - emlékkönyv
364.22(439) *** 316.344.233(439) *** 012Bánlaky_P. *** 316
[AN 3046791]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2010.
   "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása" : Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.4.5/07/01 : záró kiadvány = "Establishing a professional framework for physical and info-communications accessibility" : Social Renewal Operative Programme 5.4.5/07/01 : concluding publication / [szerk. Kovács Zsuzsanna, Simonics Benjámin, Szentkatolnay Miklós] ; kész. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - [Budapest] : FSZK, 2010. - 42 p. ; 22 cm
Fűzött
fogyatékos - akadálymentesítés - kommunikáció
364.65-056.26 *** 721.05 *** 316.77
[AN 3047931]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9163 /2010.
   Ajánlások az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására / [összeáll. Istvánfi Csaba] ; [közread. a] Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete. - [Budapest] : MTTOE, 2010. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
testnevelés - tantárgy-pedagógia - diáksport
372.879.6
[AN 3039371]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2010.
   Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története, 1928-1947 / szerk. Kiss Róbert Károly, Vajda Tamás ; [közread. az] ... SZTE Szaklevéltára. - Szeged : Belvedere Meridionale : SZTE Szaklevéltára, 2010. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-69-7 fűzött
Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola (Szeged)
Szeged - tanárképző - főiskola - történeti feldolgozás
378.637(439-2Szeged)"192/194"
[AN 3041820]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2010.
   Célok és módszerek a tudásalapú társadalom nevelési intézményeiben : 2010. április 23. / [főszerk. Hajdicsné Varga Katalin]. - Kaposvár : KE PK, 2010. - 276 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587 ; 4.)
A Kaposváron, 2010. ápr. 23-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9541-11-5 fűzött
oktatásügy - pedagógia - didaktika
37.014 *** 37.01 *** 371.3
[AN 3040680]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2010.
Das grosse Ravensburger Buch der Kinder Beschäftigung (magyar)
   Ügyesedő porontyok : [fejlesztő és szórakoztató játékötletek 0-5 éves korig] / [összeáll.] Bertrun Jeitner-Hartman[!] ; [ill. Doris Rübel] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 111 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-08-8 kötött : 2450,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - fejlesztő játék
371.382 *** 372.3
[AN 3049945]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2010.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2010-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3039020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2010. - 325 p.
ISBN 978-963-07-9054-3 kötöt : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3039029] MARC

ANSEL
UTF-89168 /2010.
Horváth Antal
   A felsőbb leányiskolától a leánygimnáziumig : adalékok a hazai leány-középiskolák történetéhez, 1875-1916 / Horváth Antal. - [Kőszeg] : Horváth A., 2010. - 149 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon megjelenési évként: 1980. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - oktatástörténet - iskolatörténet - középfokú oktatási intézmény - 19. század - századforduló
373.52(439)(091)
[AN 3044353]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2010.
   A javítóintézet világa / szerk. Hegedűs Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2010. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-13-4 fűzött
Magyarország - nevelőintézet
376.58(439)
[AN 3038444]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2010.
Juhász Magda
   Verses-állatos ABC / Juhász Magda verseivel ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2009. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9936-88-1 kötött
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3031931]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2010.
Kereszty Orsolya
   Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon, 1867-1918 / Kereszty Orsolya. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 362 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9897-82-3 fűzött : 5270,- Ft
Magyarország - oktatásügy - középfokú oktatás - nőnevelés - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
37.014(439)"186/191" *** 373.5(439)"186/191" *** 37.04-055.2(439)"186/191"
[AN 3045513]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2010.
   Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról / írták Bécsi Mónika [et al.]. - [2. átd. kiad.]. - [Nyírbátor] : [Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tanulási Képességet Vizsgáló 2. sz. Szakértői és Rehabilitációs Biz.], 2010. - 104 p. ; 20 cm
Közread. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 2. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. - Bibliogr.: p. 101-103.
Fűzött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességvizsgálat - iskolaérettség
376.2/.4 *** 371.212 *** 372.367
[AN 3056533]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2010.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
diákélet - humor - vicc
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2010]. - 127 p. : ill.
ISBN 978-963-9887-53-4 fűzött : 950,- Ft
[AN 3049164] MARC

ANSEL
UTF-89174 /2010.
Lamm Jánosné
   Dokumentumok, emlékek, gondolatok a Németkéri Általános Iskoláról / [Lamm Jánosné] ; [kiad. Blazsek K. Frigyes Kulturális Egyesület]. - [Németkér] : Blazsek K. F. Kult. Egyes., [2010]. - 307 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9563-3 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Paks). Németkéri Tagiskola
Németkér - általános iskola
373.3(439-2Németkér)
[AN 3032812]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2010.
Lapham, Katherine
   Children with special education needs in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan / [auth. Katherine Lapham] ; [publ. by the] Open Society Foundations. - Budapest : OSF, cop. 2010. - 28 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Fűzött
Kazahsztán - Tádzsikisztán - Kirgizisztán - különleges csoportok nevelése - hátrányos helyzetű
376(5-191)
[AN 3040060]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2010.
Lazerson, Marvin
   Higher education and the American dream : success and its discontents / Marvin Lazerson. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2010. - [10], 221 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-211.
ISBN 978-963-9776-79-1 kötött
Egyesült Államok - felsőoktatás - oktatáspolitika
378.014.5 *** 378(73)
[AN 3047423]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2010.
Major Béláné Kaszab Valéria
   Volt egyszer egy négyszállási tanyai iskola : [emlékül, hogy emlékezzünk a négyszállási iskola minden tanítójára és valamennyi diákjára] / [... írta, szerk. Major Béláné Kaszab Valéria] ; [kiad. Jászágó Község Önkormányzata]. - Jászágó : Önkormányzat, 2010. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9516-9 fűzött
Jászágó-négyszállási Állami Általános Iskola
Jászágó - általános iskola
373.3(439-2Jászágó)
[AN 3044091]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2010.
Mészáros István (1927-)
   Művelődéstörténeti tanulmányok, 1960-2009 / Mészáros István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2010. - 626 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-15-8 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - oktatás
37(439)(091)
[AN 3045530]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8843-1 kötött : 1790,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3043356]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2010.
   Partnerség a szakképzésben : a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás szakmai konferenciája : Székesfehérvár, 2010. február 22-23. / [szerk. Bajnai Zsolt]. - Dunaújváros : Fejér TISZK, 2010. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9589-3 fűzött
Magyarország - Fejér megye - szakképzés - ezredforduló
377(439)"200" *** 377(439.118)
[AN 3038370]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2010.
   UniPresszó: hallgatók párbeszéde a felsőoktatásról / [főszerk. Fábri György] ; [kiad. Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Tudástársadalom Alapítvány, 2010. - 140 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-87429-6-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - 21. század - elektronikus dokumentum
378(439)"200"
[AN 3036200]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9182 /2010.
Bicskei Bertalan (1944-)
   Kapusok könyve : fiataloktól a felnőtt, amatőröktől a profi kapusokig / Bicskei Bertalan. - [Budapest] : Bicskei Kft., [2010]. - 263 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9530-5 kötött
labdarúgás
796.332
[AN 3048290]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2010.
   Horgász ABC. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Magyarország - horgászat - útmutató
799.1(439)(036)
[AN 3047906]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2010.
Knoche, Heike
Scoogels (magyar)
   Coolgolyók : Cirmos Cica és barátai / Heike Knoche ; [a m. változatot kész. Fiedler Judit]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-88-7 fűzött : 790,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 3037214]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2010.
McNab, Chris
101 wilderness survival tips for boys (magyar)
   Túlélés a természetben : 101 tipp fiúknak / Chris McNab ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-192-4 fűzött
természetjárás - önvédelem
796.5 *** 614.8(035)
[AN 3056022]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2010.
Pelé (1940-)
Pelé (magyar)
   Pelé : önéletrajz / lejegyezte Orlando Duarte és Alex Bellos ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 294 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-371-2 kötött : 3990,- Ft
Pelé (1940-)
Brazília - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(81)(092)Pelé(0:82-94)
[AN 3036303]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2010.
Pintér József (1953-)
   Special endings = Speziell endspielen = Finales spéciales = Finales especiales = Különleges végjátékok / József Pintér. - Kecskemét : Caissa Chessbooks, 2009. - 2 db : ill. ; 21 cm
Fűzött
sakk
794.1
[AN 3039836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 199 p.
[AN 3039874] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 249 p.
[AN 3039879] MARC

ANSEL
UTF-89188 /2010.
Roland, Heike
Fenstersticker aus Windowcolor (magyar)
   Üvegmatrica-város és lakói / Heike Roland, Stefanie Thomas ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-261-136-5 fűzött : 790,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 3037349]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2010.
Sztanevné Rácz Katalin
   Papírcsodák 2 / Sztanevné Rácz Katalin. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-194-8 fűzött
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3050098]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9190 /2010.
Árvai Anikó
   Szövés : kereten, szádfán, karmantyúfán... / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - Budapest : Cser K., 2010. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 94-96.
ISBN 978-963-278-109-9 kötött : 3495,- Ft
szövés
746.1
[AN 3031342]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2010.
Barabás Márton (1952-)
   Barabás Márton könyvszobrai, 1995-2008 = Les objets-livres de Márton Barabás, 1995-2008 = Buchobjekte von Márton Barabás, 1995-2008 / Kovalovszky Márta művészettörténész írásával. - [Budapest] : Barabás M., cop. 2009. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7290-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - művészkönyv
745.54(439)(092)Barabás_M. *** 099.1
[AN 3040207]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2010.
   Bioépítészet - 2006-2008 : a Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház által szervezett IX. (2006. október), a X. (2007. október 9-26.) és XI. (2008. október 7-30.) Újszegedi Bioépítészeti Napok konferenciáinak és kiállításainak anyagaiból / szerk. Kiss Ernő és Monostory Péter. - [Szeged] : Bába : M. Bioépítészeti Egyes., 2009. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-73-0 fűzött
Magyarország - építészet - ökológia - környezetvédelem - megújuló energiaforrás
72 *** 504.75(439) *** 620.91
[AN 3041965]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2010.
Csóka Árpád
   Emlékkönyv : a zebegényi római katolikus templom centenáriumára / Csóka Árpád és Csókáné Salamon Melitta. - [Zebegény] : Szerzők, 2010. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Zebegény - templom
726.54(439-2Zebegény)
[AN 3039311]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2010.
Csuka Tímea
   Baba-Jaga kunyhója / [szerzők Csuka Tímea, Éliás István, Richwalsky Zsuzsa]. - Miskolc : MG : Miskolci Múzeumped. Műhely, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Kunszt füzetek, ISSN 2062-0160 ; 6.)
ISBN 978-963-88642-5-3 fűzött
múzeumpedagógia - művészeti nevelés
069.12(439) *** 371.335 *** 37.036
[AN 3038147]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2010.
Dürer (magyar)
   Albrecht Dürer / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 14.)
borító- és gerinccím: Dürer
ISBN 978-963-09-6120-2 kötött : 1590,- Ft
Dürer, Albrecht (1471-1528)
Németország - festőművész - 15. század - 16. század
75(430)(092)Dürer,_A.
[AN 3037199]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2010.
Forgács Éva (1947-)
   Bauhaus / Forgács Éva. - 2. bőv., átd. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-256.
ISBN 978-963-676-489-0 kötött : 3200,- Ft
Bauhaus
Németország - művészeti iskola - 20. század
7.036.3 *** 378.67(430)"192/193"
[AN 3056618]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2010.
Gerle János (1947-)
   Korb Flóris, Giergl Kálmán / Gerle János. - Budapest : Holnap, 2010. - 218 p. : ill., főként színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 209-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-346-886-8 kötött : 9900,- Ft
 (hibás ISBN 963-346-886-9)
Korb Flóris Nándor (1860-1930)
Giergl Kálmán (1863-1954)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Korb_F. *** 72(439)(092)Giergl_K.
[AN 3031633]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2010.
Gyenes Zsolt (1962-)
   Fotográfia mozgásban : kortárs művészet Pécsről = Photography in motion : contemporary art from Pécs / Gyenes Zsolt. - [Pécs] : Alexandra, 2010. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-963-297-284-8 kötött
Magyarország - Pécs - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200" *** 77.04(439-2Pécs)"200"
[AN 3035489]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2010.
Henri Matisse (magyar)
   Henri Matisse / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 13.)
borító- és gerinccím: Matisse
ISBN 978-963-09-6119-6 kötött : 1590,- Ft
Matisse, Henri (1869-1954)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Matisse,_H.
[AN 3037249]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2010.
Hofmeister Lajos
   Üdvözlet Bonyhádról / Hofmeister Lajos, Szőts Zoltán ; [ford. Bocz András, Vágyi Vata] ; [kiad. Bonyhád Város Önkormányzata, a Völgységi Múzeum és a Völgységi Tájkutató Alapítvány]. - Bonyhád : Önkormányzat : Völgységi Múz. : Völgységi Tájkut. Alapítvány, 2010. - 163 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-87566-7-1 kötött
Bonyhád - helyismeret - képes levelezőlap - fényképalbum
769.5(439) *** 908.439-2Bonyhád(084.12)
[AN 3036583]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2010.
Incze Mózes (1975-)
   Incze Mózes. - [Verőce] : Arcus, 2010. - [70] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87476-9-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Incze_M.
[AN 3040232]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2010.
   Képeslapok a vendéglátásban [elektronikus dok.] : válogatás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum képeslevelezőlap-gyűjteményéből. - Képek. - Budapest : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz. : Arcanum, 2010. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-94-4 műanyag tokban
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest). Kereskedelemtörténeti Fotógyűjtemény
Magyarország - vendéglátás - múzeumi gyűjtemény - képes levelezőlap - elektronikus dokumentum
769.5(439) *** 640.4(439)(084.12) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3033899]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2010.
   Képeslapok [elektronikus dok.] : 10.000 pillantás Budapestről : válogatás a szerencsi Zempléni Múzeum képeslevelezőlap-gyűjteményéből. - Képek. - Budapest : Arcanum ; Szerencs : Zempléni Múz., 2010. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-93-7 műanyag tokban
Zempléni Múzeum (Szerencs)
Budapest - helyismeret - múzeumi gyűjtemény - képes levelezőlap - elektronikus dokumentum
769.5(439) *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 069(439-2Szerencs)
[AN 3033987]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2010.
Kiss György (1943-)
   Kiss György világai = The worlds of Kiss (Bis) György / [szerk. ... Krasznahorkai Géza] ; [ford. ... Takács Ferenc, Sáringer Zoltán]. - [Budapest] : Kiss Gy., [2010]. - 227, [4] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 220-223.
ISBN 978-963-06-9309-7 kötött : 3200,- Ft
Kiss György (1943-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Kiss_Gy.
[AN 3038707]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2010.
Laczikné Csehpál Éva
   Zseníliafigurák / Laczikné Csehpál Éva. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-188-7 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 379.826
[AN 3050053]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2010.
Losonczy István (1967-)
   Munkák, 2007-2010 = Works / Losonczy István. - [Budaörs] : [Losonczy I.], cop. 2010. - 33 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-9732-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Losonczy_I.
[AN 3036182]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2010.
Modigliani (magyar)
   Amedeo Modigliani / [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 12.)
borító- és gerinccím: Modigliani
ISBN 978-963-09-6118-9 kötött : 1590,- Ft
Modigliani, Amedeo (1884-1920)
Olaszország - festőművész - 20. század
75(45)(092)Modigliani,_A.
[AN 3037296]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2010.
Muladi Brigitta
   Viszonyok - ki? kit? mivel? : a portré változatai a Deák Gyűjteményben és a kortárs magyar képzőművészetben = Relations - who? whom? with what? / Muladi Brigitta ; [közread. a] Városi Képtár - Deák Gyűjtemény. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2010. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
A Székesfehérváron, 2010. máj. 22 - aug. 1. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-06-9659-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - portré - kiállítási katalógus
73/76.041.5 *** 061.4(439-2Székesfehérvár) *** 73/76(439)"19/200"
[AN 3040698]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2010.
Passuth Krisztina (1937-)
   Beöthy István : az Aranysor szobrásza / Passuth Krisztina. - Budapest : Enciklopédia, 2010. - 280 p., [16] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9655-12-6 kötött : 5000,- Ft
Beöthy István (1897-1961)
Franciaország - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
73(44)(=945.11)(092)Beöthy_I.
[AN 3039394]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2010.
   Reflections, refractions : 8th International Light Symposium and Exhibition : 28 July - August 8, 2010. - Pécs : [Nk. Kepes Társ.], [2010]. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
Rend., közread. a Nemzetközi Kepes Társaság. - Váltakozva magyar és angol nyelven
művészet - fény - konferencia-kiadvány
7.017 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3039009]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2010.
Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dalí / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 15.)
borító- és gerinccím: Dalí
ISBN 978-963-09-6121-9 kötött : 1590,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 3037071]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2010.
Simon Katalin, H.
   Sala Terrena, múzeum és kincstár / H. Simon Katalin. - Szombathely : Martinus K., 2010. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060 ; 2.)
ISBN 978-963-88516-4-2 fűzött
Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár
Szombathely - múzeum
069(439-2Szombathely)
[AN 3039220]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2010.
Šwierkiewicz Róbert (1942-)
   Önfejtágító : mail art project,1981 / Świerkiewicz Róbert ; [ford. Kozma Zsolt, ... Bartócz Ágnes ...]. - [Budaörs] : Saranszki Art Solutions, 2010. - 269, [2] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Gyetvai Ágnes "Ezen a hullámhosszon érintkeztek" c. bev. tanulmányával. - Borítócím: Mail art projekt : "önfejtágító" 88+88. - Magyar, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-06-9164-2 kötött
mail art - 20. század
73/76(100)"19"
[AN 3038591]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2010.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet rövid története / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály. - 10. kiad. - Budapest : Műszaki K., 2010. - 2 db ; 29 cm
ISBN 978-963-16-3059-6 kötött
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 3038960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 249 p.
[AN 3038970] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 455 p. : ill.
[AN 3038978] MARC

ANSEL
UTF-89215 /2010.
   Tisztelet Martinovicsnak : [100 év Martinovics] / [szerk. Márton László]. - Budapest : Oriens K., [2010]. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9686-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század
73/76(439)"19"(092)
[AN 3033115]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2010.
Tornay Endre András (1949-2008)
   Tornay Endre András szobrászművész emlékkiállítása : Szombathelyi Képtár, 2010. július 29 - augusztus 28. / [a katalógust összeáll. Zsámbéky Monika]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, 2010. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-8368-69-0 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Tornay_E. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3043863]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2010.
Tóth Sándor (1940-2007)
   Román kori kőfaragványok a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteményében / Tóth Sándor ; [... sajtó alá rend. és szerk. Mikó Árpád]. - Budapest : MNG, 2010. - 197 p., XVI t. : ill., részben színes ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2010/3.). (A Magyar Nemzeti Galéria szakkatalógusai ; 1/1.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest). Régi Magyar Gyűjtemény
Magyarország - szobrászat - román stílus - 11. század - 12. század - 13. század - múzeumi katalógus
73(439)"10/12" *** 73.033.4(439) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3043728]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2010.
   Volt egyszer egy gyár - a Kodaktól a Fortéig : kiállítás három színben = Once upon a time there was a factory - from Kodak to Forte : exhibition in three scenes / [a katalógust összeáll. Horváth M. Ferenc] ; [a kiállításokat rend. ... Vác Város Levéltára etc.]. - Vác : Vác Város Lvt., 2010. - [22] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A Vácott, 2010. július 23 - október 2. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [23].
ISBN 978-963-87737-4-6 fűzött
Kodak Ltd. (London). Magyarországi Fiók (Vác)
Forte Fotokémiai Rt. (Vác)
ipartörténet - fototechnika - iparvállalat - kiállítási katalógus
77 *** 061.5(439)Forte *** 061.4(439-2Vác) *** 061.5(73)Kodak
[AN 3040112]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9219 /2010.
Józan Zoltán
   A rock and roll kitaszítottjai : [a Skrewdriver története, 1977-1993] / Józan Zoltán. - Budapest : Loyalty Records, 2010. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8015-8 fűzött : 2200,- Ft
Skrewdriver (együttes)
Nagy-Britannia - punkzene - zenekar - 20. század - szkinhed
78.067.26.036.7(410)Skrewdriver
[AN 3041866]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2010.
Pacsika Emília (1952-)
   A muzsika szegedi professzora : Weninger Richárd, a romantikus igazgató / Pacsika Emília. - Szeged : Bába, 2010. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-99-0 fűzött
Weninger Richárd (1934-)
Magyarország - zenész - hárfa - 20. század - 21. század - pedagógus
787.1.071.2(439)(092)Weninger_R. *** 37(439)(092)Weninger_R.
[AN 3041048]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2010.
Szőke Margit
   Erkel Ferenc lelőhely-bibliográfia / [összeáll. Szőke Margit] ; [kiad. a Mogyoróssy János Városi Könyvtár]. - Gyula : Mogyoróssy J. Vár. Kvt., 2010. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9663-0 fűzött
Erkel Ferenc (1810-1893)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - szakbibliográfia - lelőhelyjegyzék
78.071.1(439)(092)Erkel_F.:016 *** 017.11(439)
[AN 3038544]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9222 /2010.
Adams, Isabelle
Robert Pattinson (magyar)
   Robert Pattinson : örökre a tiéd : nem hivatalos életrajz / Isabelle Adams ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 191 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191. - Filmogr.: p. 190.
ISBN 978-963-245-260-9 kötött : 1999,- Ft
Pattinson, Robert (1986-)
Nagy-Britannia - filmszínész - ezredforduló - életrajz
791.43.071.2(410)(092)Pattinson,_R.
[AN 3040114]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2010.
Kun Zsuzsa (1934-)
   Kun Zsuzsa, a balerina / [az interjúkat kész., írta és szerk.] Kaán Zsuzsa ; [kész. Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány ... kiadásában]. - [Budapest] : Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány : Trionfo Kft., cop. 2010. - 255 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-9597-8 kötött : 6400,- Ft : 25 EUR
Kun Zsuzsa (1934-)
Magyarország - táncművész - 20. század - 21. század - életútinterjú - balett
792.82.071.2(439)(092)Kun_Zs.(047.53)
[AN 3036850]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2010.
Rusher, Josie
Robert Pattinson (magyar)
   Robert Pattinson : az igaz szerelem örök / Josie Rusher ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 62 p. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-963-245-181-7 kötött : 2999,- Ft
Pattinson, Robert (1986-)
Nagy-Britannia - filmszínész - ezredforduló - életrajz
791.43.071.2(410)(092)Pattinson,_R.
[AN 3035090]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2010.
Sándor János (1937-)
   Zengerájtól a kabaréig : a szegedi kabaré kalandos története, 1881-1931 / Sándor János. - Szeged : Bába, 2010. - 428 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-86-0 fűzött
Szeged - kabaré - 19. század - 20. század - szórakozóhely
792.73(439-2Szeged)"188/193" *** 640.4(439-2Szeged)
[AN 3044382]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2010.
Tomcsányi Éva (1931-)
   Tánclépések : Dunaújváros táncművészetének története : a balettól a néptáncon át a kortárs táncokig : Tomcsányi Éva és Wünsch László visszaemlékezései az 1950-es évektől napjainkig. - [Dunaújváros] : Meritum Text K., 2010. - 117 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-86857-7-3 kötött
Tomcsányi Éva (1931-)
Wünsch László (1931-)
Magyarország - Dunaújváros - táncművész - táncpedagógus - táncművészet - 20. század - memoár
793.3(439-2Dunaújváros) *** 792.8(439)(092)Tomcsányi_É.(0:82-94) *** 792.8(439)(092)Wünsch_L.(0:82-94)
[AN 3043804]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2010.
Vaz, Mark Cotta
Eclipse: the complete illustrated movie companion (magyar)
   Eclipse : napfogyatkozás : kulisszatitkok : illusztrált nagykalauz a filmhez / Mark Cotta Vaz ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 140 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: The Twilight saga
ISBN 978-963-245-113-8 kötött : 3999,- Ft
Slade, David (1969-). Eclipse
Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(73)(092)Slade,_D.
[AN 3048488]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9228 /2010.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Budapest : Akad. K., 2010. - XIV, 736 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8776-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3037670]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2010.
Argaz Éva
   Teszteljük középfokú francia nyelvtudásunkat! / Argaz Éva. - Budapest : Argaz É., 2010. - 212, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Segíthetek? ; 3.)
ISBN 978-963-88370-5-9 fűzött : 2400,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3040646]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2010.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Akadémiai francia - magyar kéziszótár = Dictionaire français - hongrois / Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - XV, 1183 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Francia - magyar kéziszótár = dictionnaire français - hongrois
ISBN 978-963-05-8718-1 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 3037727]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2010.
   Concepts & consequences of multilingualism in Europe / ed. by Jolán Róka ; [publ. by the Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - Budapest : Századvég, 2010. - 406 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2009. szept. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-95-6 * fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7340-95-5)
interkulturális kapcsolat - nyelvészet - nyelvhasználat - kommunikáció - többnyelvűség
800.1 *** 316.77 *** 800.7
[AN 3046278]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2010.
Hadrovics László (1910-1997)
   Horvát - magyar kisszótár = Hrvatsko - mađarski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2003. - XV, 541 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai horvát - magyar kisszótár
ISBN 978-963-05-8064-9 kötött
horvát nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=862=945.11
[AN 3037570]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2010.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - horvát kisszótár = Mađarsko - hrvatski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2003. - [8], 579 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - horvát kisszótár
ISBN 978-963-05-7878-3 kötött
magyar nyelv - horvát nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=862
[AN 3037557]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2010.
Horváth Miklós
   Angol társalgás és szótár utazóknak : guidebook / Horváth Miklós, Csonka Balázs. - Székesfehérvár : Lexika, 2010, cop. 2008. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-61-7 fűzött : 1288,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - kétnyelvű szótár
802.0(078)=945.11 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3037804]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2010.
Kiséry István
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. Kiséry István]. - Budapest : Akad K., 2010. - XV, 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3037625]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2010.
Kiss Dénes (1936-)
   Beszélgetések az aggyal ; Aki fázik, fát keres / Kiss Dénes. - Budapest : Püski, 2009. - 272 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-89-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1
[AN 3032971]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2010.
Kiss Dénes (1936-)
   Gömbgondolkodás / Kiss Dénes. - Budapest : Püski, 2010. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-019-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1
[AN 3032903]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2010.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010, cop. 2002. - XVI, 672 p. ; 15 cm
Címváltozat: Akadémiai magyar - olasz kisszótár
ISBN 978-963-05-7877-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3037611]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2010.
Konrád Miklós
   Magyar - francia kisszótár = Petit dictionnaire hongrois - français / Konrád Miklós. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2004. - [16], 649, [16] p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8716-7 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 3037682]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2010.
   Német turistaszótár / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2010. - 207 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-375-652-2 kötött
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 3047920]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2010.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Gazdasági német szótár : középiskolától az egyetemig és szakmai köröknek : [német - magyar, magyar - német] = Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch : für Schule, Studium und Beruf : [Deutsch - Ungarisch, Ungarisch - Deutsch] / Olaszy Kamilla. - 2. kiad. - Budapest : Olka, [2010]. - 654 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4925-4 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gazdaság - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 33
[AN 3045092]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2010.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Német társalgási zsebkönyv = Deutsche Konversation / Olaszy Kamilla. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 221 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-9902-53-4 fűzött : 2100,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3047736]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2010.
Sándor Andrea
   Finn társalgási zsebkönyv = Soumalainen matkailusanakirja / Sándor Andrea. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 206 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-9902-56-5 fűzött : 2100,- Ft
finn nyelv - nyelvkönyv
809.454.1(078)=945.11
[AN 3047744]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2010.
Sára Péter
   A magyar nyelv legősibb rétegének török kapcsolatú szavai ; Tudósok asztala : dráma 3 felvonásban / Sára Péter. - Budapest : Püski, 2009. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-004-3 fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-302-004-4)
magyar irodalom - magyar nyelv - török nyelvek - dráma - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943 *** 894.511-2
[AN 3032810]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2010.
Scheibl György (1972-)
   Best of Deutsche Grammatik : ein Übungsbuch für Fortgeschrittene / Scheibl György ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Német Nyelvészeti Tanszék]. - Szeged : SZTE BTK Német Nyelvészeti Tansz., 2010. - [2], 217 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-029-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
803.0-5(075.8)
[AN 3036514]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2010.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási gyakorlatok tizenéveseknek a mindennapokhoz és az angol szóbeli nyelvvizsgákhoz / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Székesfehérvár : Lexika, 2010. - 175 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-77-8 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3036568]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2010.
   Szótárak, szólások, nevek vonzásában : köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére : 60 / szerk. Bárdosi Vilmos & Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 111.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-51-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - lexikológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
809.451.1-3 *** 801.3 *** 012Fábián_Zs.
[AN 3045834]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2010.
Varga István
   Japán - magyar szótár = Nihongo hangarī go jiten / Varga István. - 5. kiad. - Szeged : Gold Bridge, 2010. - 528 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-86397-9-0 kötött
japán nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=956=945.11
[AN 3045435]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2010.
Varga István
   Magyar - japán szótár = Hangarī go nihongo jiten / Varga István. - 3. kiad. - Szeged : Gold Bridge, 2010. - 848 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-86397-8-3 kötött
magyar nyelv - japán nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=956
[AN 3045422]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2010.
   Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban : az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai : Budapest, 2009. június 24-25. / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 106.)
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német, francia, spanyol, portugál, horvát és orosz nyelven
ISBN 978-963-9902-46-6 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - nyelvhasználat
800 *** 800.6
[AN 3046475]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9251 /2010.
Bencédy József (1921-)
   Retorika : gyakorlati útmutató / Bencédy József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 147 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 4.)
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-963-9902-50-3 fűzött : 990,- Ft
retorika
82.085
[AN 3045071]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2010.
   Gateways to English : current Hungarian doctoral research / ed. by Tibor Frank and Krisztina Károly. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 376 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2008. nov. 13-14-én "New concepts and approaches is English and American studies" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-128-1 fűzött
anglisztika - amerikanisztika - nyelvoktatás - angol nyelv
820(091) *** 802.0 *** 820(73)(091) *** 372.880.20
[AN 3046335]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2010.
   Gogolʹ i 20 vek : materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj doktorskoj programmoj ELTE "Russkaâ literatura i kulʹtura meždu Vostokom i Zapadom" : Budapešt, 5-7 noâbrâ 2009 g. / [red. kollegiâ Ž. Heteni, A. Dukkon, Ž. Kalafatič]. - Budapest : ELTE BTK, 2010. - 302 p. : ill. ; 22 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 8.)
Bibliogr. - Számozott példány: 150
ISBN 978-963-284-153-3 fűzött
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Oroszország - író - orosz irodalom története - 19. század - 20. század
882(092)Gogol',_N._V. *** 882(091)"19"
[AN 3034431]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2010.
Kovács Ágnes Zsófia
   Literature in context : strategies of reading American novels : essays / Ágnes Zsófia Kovács. - Szeged : JATEPress, 2010. - 138 p. : ill. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 7.). (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-005-6 fűzött
amerikai angol irodalom története - regény
820(73)(091)-31
[AN 3045520]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9255 /2010.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Barbárok hangszerén : társadalom és antropológia XX. századi irodalmunk életműveiben / Jánosi Zoltán. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 287 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-346-913-2 fűzött : 2900,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - népi irodalom - 20. század - könyvkritika
894.511(091)"19" *** 894.511.015.12 *** 894.511-95 *** 894.511(498)(091)
[AN 3036503]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Írások írókról : kritikák / Karinthy Frigyes ; [kiad. Tevan Alapítvány]. - Budapest : Tevan Alapítvány, 2009. - 87 p. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Békéscsaba : Tevan, 1914, a Tevan-könyvtár c. sorozat 59-60. tagjaként
ISBN 978-963-88278-4-5 fűzött : 590,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika - 20. század - hasonmás kiadás
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 894.511-95 *** 094/099.07
[AN 3035882]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2010.
Kelemen Zoltán (1969-)
   Haszontalan szövegek : tanulmányok az irodalomról / Kelemen Zoltán. - Szeged : Universitas Szeged, 2010. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88880-6-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82(091)
[AN 3037238]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2010.
Vadkerty Dorottya (1963-)
   Őrangyal a pokolban : Varga Rudolf világa versei tükrében / Vadkerty Dorottya, Gyarmati Béla, Némethi Lajos. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2010. - 189, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88203-6-5 fűzött : 2500,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - vers - műelemzés
894.511(092)Varga_R.
[AN 3036380]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9259 /2010.
Adler, Elizabeth
The secret of the Villa Mimosa (magyar)
   A Villa Mimosa titka / Elizabeth Adler ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-236-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3043291]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2010.
Akunin, Boris (1956-)
Lûbovnik smerti (magyar)
   Halál szeretője / Borisz Akunyin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8941-7 kötött : 2900,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3036527]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2010.
   Álmok a jövőről / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2010. - 280 p. ; 19 cm. - (A sci-fi klasszikusai ; 2.)
ISBN 978-963-9699-35-9 fűzött : 2690,- Ft
világirodalom - fantasztikus elbeszélés
82-322.9=945.11
[AN 3038271]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2010.
Anderson, Catherine
Star bright (magyar)
   Csillogás / Catherine Anderson ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : General Press, [2010]. - 375 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-222-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3039546]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2010.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
Gesta Hungarorum (latin, angol)
   Gesta Hungarorum = The deeds of the Hungarians = Epistle to the sorrowful lament upon the destruction of the kingdom of Hungary by the Tatars / Anonymi Bele regis notarii ; ed., transl. and annot. by Martyn Rady and László Veszprémy. Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta / Magistri Rogerii ; transl. and annot. by János M. Bak and Martyn Rady. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2010. - XXXVIII, 268 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 5.)
Egys. cím: Gesta Hungarorum. Carmen miserabile. - Bibliogr.: p. 229-241.
ISBN 978-963-9776-95-1 kötött
Magyarország - középkori latin irodalom - magyar történelem - honfoglalás - 13. század - krónika - kétnyelvű dokumentum - történelmi forrás
871-94.02(439)=20 *** 943.9"12"(093) *** 943.9"08/09"(093)
[AN 3042174]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Csanak Dóra]. - 4. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-115-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3055834]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2010.
Balogh, Mary (1944-)
The devil's web (magyar)
   Ördögi csapda / Mary Balogh ; [ford. Endreffy Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-298-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3046178]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2010.
Baricco, Alessandro (1958-)
Novecento (magyar)
   Novecento : monológ / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-232-0 fűzött : 1790,- Ft
olasz irodalom - monológ
850-27=945.11
[AN 3045412]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2010.
Bosse, Sarah (1966-)
Anna auf falscher Fährte (magyar)
   Anna hamis nyomon / Sarah Bosse ; Stephan Baumann illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2010. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-271-8 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3035397]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2010.
Bosse, Sarah (1966-)
Kopf hoch, Anna! (magyar)
   Bátorság, Anna! / Sarah Bosse ; Stephan Baumann illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2010. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-272-5 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3035181]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2010.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Being Elizabeth (magyar)
   Elizabeth / Barbara Bradford Taylor ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2010. - 403, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8985-1 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3046072]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2010.
Brown, Dan (1964-)
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 647 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-345-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3043718]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2010.
Bucay, Jorge (1949-)
Cuentos para pensar (magyar)
   Elgondolkodtató történetek / Jorge Bucay ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Európa, 2010. - 152, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8951-6 kötött : 2500,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 3047345]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2010.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2010. - 564 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9062-8 fűzött : 1100,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3043277]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2010.
Cain, Chelsea
Heartsick (magyar)
   A fúria / Chelsea Cain ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-280-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3045867]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2010.
Chandler, Raymond (1888-1959)
   A gyöngy bajjal jár / Raymond Chandler ; [ford. Bart István, Borbás Mária, Lengyel Péter]. - Budapest : Európa, 2010. - 228 p. ; 20 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Tart.: Frontátvonulás. Egy lány a Noon streeten. Nevada-gáz. A gyöngy bajjal jár. - Egys. cím: Red wind ; A girl in Noon street ; Nevada gas ; Pearls are a nuisance
ISBN 978-963-07-9027-7 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3043883]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder on the links (magyar)
   Gyilkosság a golfpályán / Agatha Christie ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 279 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Az ijedt szemű lány" címmel is
ISBN 978-963-07-8975-2 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3035028]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 23. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3045275]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 24. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3045162]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 15. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3045266]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2010.
Cole, Kresley
If you dare (magyar)
   Szeress, ha mersz! / Kresley Cole ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 429 p. ; 20 cm. - (MacCarrick fivérek sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-254-381-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3046481]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2010.
Cook, Robin (1940-)
Coma (magyar)
   Kóma / Robin Cook ; [ford. Szendrő Borbála]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-085-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3043756]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2010.
Cook, Robin (1940-)
Fever (magyar)
   Láz / Robin Cook ; [ford. Vámosi Pál]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 490 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-088-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3039215]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2010.
Cook, Robin (1940-)
Godplayer (magyar)
   Akár az Isten / Robin Cook ; [ford. Fencsik Flóra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-086-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3043727]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2010.
Cornwell, Bernard (1944-)
Stonehenge (magyar)
   Stonehenge : Kr. e. 2000 / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2010. - 461 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-297-302-9 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3043338]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die Schwestern Herfort (magyar)
   A Herfort nővérek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-56-7 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3055950]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Was Gott zusammenfügt... (magyar)
   Amit Isten egybekötött.. / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - [Budapest] : EX-BB, [2010]. - 77 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 67.)
ISBN 978-963-9896-54-3 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3057190]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2010.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol : az Isteni színjáték első része / Dante Alighieri ; [ford. Babits Mihály] ; [az utószót és a jegyzeteket Madarász Imre írta]. - Budapest : Európa, 2010. - 212, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9089-5 fűzött : 850,- Ft
olasz irodalom - eposz
850-131=945.11
[AN 3043839]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2010.
De Mari, Silvana (1953-)
L'ultimo orco (magyar)
   Az utolsó ork / Silvana De Mari ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2009-2010. - 3 db ; 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2844283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az utolsó ork. - 2010. - 385 p.
ISBN 978-963-07-8974-5 kötött : 3300,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3046060] MARC

ANSEL
UTF-89288 /2010.
Delinsky, Barbara
Suddenly (magyar)
   Akit sohasem felejtünk / Barbara Delinsky ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 548 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-391-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3036569]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2010.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének : karácsonyi kísértethistória / Charles Dickens ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 99, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-178-7 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3055921]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2010.
D'Lacey, Chris
Icefire (magyar)
   Jégszikra / Chris D'Lacey ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 307, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-245-183-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3037259]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2010.
Fagerholm, Monika (1961-)
Den amerikanska flickan (magyar)
   Az amerikai lány / Monika Fagerholm ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Európa, 2010. - 565, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8970-7 fűzött : 3800,- Ft
Finnország - svéd irodalom - regény
839.7-31(480)=945.11
[AN 3045875]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2010.
Fforde, Katie
Love letters (magyar)
   Szerelmes levelek / Katie Fforde ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 542 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-351-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3039461]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2010.
Garwood, Julie (1946-)
Fire and ice (magyar)
   Tűz és jég / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-385-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3036602]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2010.
Gedge, Pauline (1945-)
Seer of Egypt (magyar)
   A Látó : [A kétszer született folytatása] / Pauline Gedge. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 564 p. ; 22 cm
Ford. Czibik Márta
ISBN 978-963-689-358-3 kötött : 3490,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3036352]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2010.
George, Elizabeth (1949-)
A great deliverance (magyar)
   A nagy szabadítás / Elizabeth George ; [ford. Botos Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-374-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3039518]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2010.
Gerritsen, Tess
The apprentice (magyar)
   A tanítvány / Tess Gerritsen ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 539 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-293-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3046227]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2010.
Golding, William (1911-1993)
Fire down below (magyar)
   Zsarátnok / William Golding ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2010. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8991-2 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3045128]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2010.
   Görög drámák / [ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre] ; [a jegyzeteket Szepessy Tibor kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 265, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Leláncolt Prométheusz / Aiszkhülosz. Antigoné / Szophoklész. Íphigeneia Auliszban / Euripidész. A madarak / Arisztophanész. - Egys. cím: Promītheys desmōtīs ; Antigonī ; Ifigeneia ī en Aylidi ; 'Ornithes
ISBN 978-963-07-9058-1 fűzött : 900,- Ft
ókori görög irodalom - dráma - antológia
875-2(082)=945.11
[AN 3043866]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2010.
Goto, C. S. (1970-)
Tempest (magyar)
   Vihar : az Ébredés folytatása / C. S. Goto ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2010]. - 307 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: Dawn of war
ISBN 978-963-497-064-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3048170]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2010.
Goyer, Katell
Princesses du monde (magyar)
   Hercegnők a nagyvilágból / [írta] Katell Goyer ; [ill.] Misstigri ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - [30] p. : ill., színes ; 33 cm
Japán technikával. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-245-108-4 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3035827]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2010.
Grippando, James (1958-)
Intent to kill (magyar)
   Gyilkos szándék / James Grippando ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2010]. - 327 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-223-2 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3039583]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2010.
Grisham, John (1955-)
The associate (magyar)
   Csapdában / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Tart.: Sodró szenvedély / Will North ; [ford. Pelle Csilla]. Az éj leple alatt / Michael Koryta ; [ford. Kovács Attila]. Én, Mona Lisa / Jeanne Kalogridis ; [ford. Bozai Ágota]. - Egys. cím: Water, stone, heart ; Envy the night ; I, Mona Lisa
ISBN 978-963-289-073-9 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 3040231]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2010.
Guicciardini, Francesco (1483-1540)
Ricordi politici e civili (magyar, olasz)
   Politikai és erkölcsi intelmek = Ricordi politici e civili / Francesco Guicciardini ; ford. Tekulics Judit ; [... az előszót írta Vígh Éva]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2010. - 161, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 101.)
Bibliogr.
olasz irodalom - maxima - kétnyelvű dokumentum
850-84.02=945.11
[AN 3038530]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2010.
Harris, Charlaine (1951-)
All together dead (magyar)
   Hetedik harapás / Charlaine Harris ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 431 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-254-380-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3046501]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2010.
Hárs Ernő (1920-)
   Tavaszi vágyakozás : dalciklusszövegek I. / ford. Hárs Ernő. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2010. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 100.)
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-9955-12-7 fűzött
német irodalom - dal - kétnyelvű dokumentum
830-192.02=945.11 *** 784.21
[AN 3038607]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2010.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (magyar)
   Švejk : egy derék katona kalandjai a világháborúban / Jaroslav Hašek ; [Josef Lada ill.] ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Ciceró, 2010. - 2 db : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-617-7 kötött
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3039430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 523 p.
ISBN 978-963-539-618-4
[AN 3039450] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 369, [3] p.
ISBN 978-963-539-619-1
[AN 3039456] MARC

ANSEL
UTF-89307 /2010.
Heyer, Georgette (1902-1974)
Cotillion (magyar)
   Francia négyes / Georgette Heyer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-349-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.1
[AN 3036549]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2010.
Holt, Victoria (1906-1993)
The Plantagenet prelude (magyar)
   Plantagenet prelűd / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Kelecsényi Ágnes, Miklósi Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 395, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-373-5 fűzött : 2298,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3046907]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2010.
Horowitz, Anthony
Crocodile tears (magyar)
   Krokodilkönnyek / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 254 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 978-963-324-000-7 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3040071]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2010.
Imamović, Jasmin (1957-)
Molim te, zapiši (magyar)
   Jegyezd le, kérlek / Jasmin Imamović ; [ford. Radics Viktória] ; [kiad. a Horvát Önkormányzat ...]. - Pécs : Horvát Önkormányzat : Jelenkor, 2010. - 292, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9187-1 kötött
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3038290]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2010.
   Indián nyár. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 286 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 9.)
Tart.: Az inkák földjén / Joanna Mansell ; [... ford. V. Lázár Mária]. Ami jár, az jár / Lynne Graham ; [... ford. Bittera Dóra]. Ölelés a dzsungelben / Joanna Neil ; [... ford. Németh Anna]. - Egys. cím: The seduction of Sara ; Crime of passion ; Devil's quest
ISBN 978-963-538-190-6 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3044127]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2010.
James, Julia
The Italian's rag-to-riches-wife (magyar)
   Hamupipőke Rómában / Julia James ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 458.)
ISBN 978-963-538-195-1 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3044191]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [a rajzokat kész. Walter Trier] ; [az előszót írta Simon László]. - [Budapest] : Akkord, [2010], cop. 1997. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-048-3 fűzött : 798,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3039414]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8845-5 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3043298]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály [elektronikus dok.] / Erich Kästner ; Fesztbaum Béla előadásában ; [B. Radó Lili ford.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2010. - 1 CD (3 h 27 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8771-7 : 3490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3033772]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Die verschwundene Miniatur (magyar)
   Az eltűnt miniatűr [elektronikus dok.] / Erich Kästner ; ford. Sárközy Elga ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2010. - 1 CD (6 h 17 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-0-9 : 4500,- Ft
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 3033735]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2010.
Krentz, Jayne Ann
Silver linings (magyar)
   Reménysugár / Jayne Ann Krentz ; [ford. Szabó Anna]. - Budapest : Európa, 2010. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8972-1 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3047330]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2010.
Leclaire, Day
The royal wedding night (magyar)
   Szökevény feleség / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 468.)
ISBN 978-963-538-193-7 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3042998]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2010.
Lindsey, Johanna (1952-)
Captive of my desires (magyar)
   A vágy foglyai : [a Malory család 8] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-388-0 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3036585]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2010.
Long, Nathan
Manslayer (magyar)
   Embervadász : [Felix és Gotrek regény] / Nathan Long ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2010]. - 462 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-136-8 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3048240]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2010.
Lorentz, Iny
Die Kastellanin (magyar)
   A várúrnő / Iny Lorentz ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : General Press, [2010]. - 525, [2] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-224-9 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3048186]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2010.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The Galton case (magyar)
   A Galton-ügy / Ross Macdonald ; [ford. Veres Júlia]. - Budapest : Európa, 2010. - 311 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8986-8 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3046006]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2010.
Macomber, Debbie (1948-)
Always Dakota (magyar)
   Csak azért is matt! / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 351 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Kisvárosi álmok
ISBN 978-963-538-105-0 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3035053]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2010.
Martin, Charles (1969-)
Where the river ends (magyar)
   Ahol a folyó véget ér / Charles Martin ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, [2010]. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-226-3 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3048156]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2010.
McDermid, Val (1955-)
The mermaids singing (magyar)
   A szirének éneke / Val McDermid ; [ford. Pálvölgyi Lídia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-226-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3046262]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2010.
McEwan, Ian (1948-)
Saturday (magyar)
   Szombat / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-355-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3046116]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2010.
Merle, Robert (1908-2004)
Week-end à Zuydcoote (magyar)
   Két nap az élet / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2010. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8992-9 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3043283]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2010.
Meyer, Stephenie (1973-)
Twilight (magyar)
   Twilight : alkonyat / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 435, [2] p. ; 19 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-353-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3055844]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2010.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Four days' wonder (magyar)
   Micsoda négy nap! / A. A. Milne ; [ford. Karinthy Frigyes] ; [átd. Révbíró Tamás]. - Budapest : Cicero, 2010. - 282 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-718-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3038920]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2010.
Mortimer, Carole
Pregnant by the millionaire (magyar)
   A boldogság színe / Carole Mortimer ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 467.)
ISBN 978-963-538-192-0 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3042951]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2010.
Parsons, Tony (1953-)
Man and wife (magyar)
   Férj és feleség / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2010. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8997-4 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3043343]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2010.
Porter, Jane (1964-)
King of desert, captive bride (magyar)
   Esküvő a Níluson / Jane Porter ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 457.)
ISBN 978-963-538-194-4 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3044221]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2010.
Prange, Peter (1955-)
Die Principessa (magyar)
   A bazilika hercegnője / Peter Prange ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 569, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-359-0 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3036482]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2010.
Quick, Amanda (1948-)
The perfect poison (magyar)
   A tökéletes méreg / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-222-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3049904]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2010.
Quinn, Julia
The duke and I (magyar)
   A herceg és én : [A Bridgerton család 1] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-304-0 fűzött : 2290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-300-2)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3036416]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2010.
Quinn, Julia
The viscount who loved me (magyar)
   A vikomt, aki engem szeretett : [A Bridgerton család 2] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-308-8 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3036625]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2010.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Great Northern? (magyar)
   Fecskék és Fruskák : a madárvédők / Arthur Ransome ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : Luna Kv. : Noran, 2010. - 415, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-283-041-4 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3048727]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Daring to dream (magyar)
   Merész álom / Nora Roberts ; [ford. Ligeti Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2010]. - 422 p. ; 20 cm
Megj. "Merész álmok" címmel is
ISBN 978-963-689-392-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3039474]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Finding the dream (magyar)
   Megtalált álom / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, [2010]. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-394-1 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 963-9421-43-X)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3039481]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Holding the dream (magyar)
   Késleltetett álom / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, [2010]. - 409 p. ; 20 cm
Megj. "Csalóka álmok" címmel is
ISBN 978-963-689-393-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3039462]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2010.
Safier, David (1966-)
Mieses Karma (magyar)
   Pocsék karma / David Safier ; [ford. Kosztolánczi Krisztina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-365-9 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - humor - regény
830-311.5=945.11
[AN 3039482]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2010.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Kabale und Liebe (magyar)
   Ármány és szerelem ; Don Carlos ; Tell Vilmos / Friedrich Schiller ; [ford. Vas István] ; [a jegyzeteket Györffy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 593 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Kabale und Liebe ; Don Carlos ; Wilhelm Tell. - borító- és gerinccím: Három dráma
ISBN 978-963-07-9076-5 fűzött : 1100,- Ft
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3045375]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2010.
Sledge, Eugene Bondurant (1923-2001)
With the old breed at Peleliu and Okinawa (magyar)
   Pokol a Csendes-óceánon : a hős alakulat / E. B. Sledge ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 430 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 428-430.
ISBN 978-963-689-384-2 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - Csendes-óceán - amerikai angol irodalom - hadtörténet - második világháború - memoár
820-94(73)=945.11 *** 355.48(73)"1944/1945"(0:82-94) *** 355.48(265)"1945"(0:82-94)
[AN 3036255]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2010.
Small, Bertrice (1937-)
Dangerous pleasures (magyar)
   Veszélyes örömök / Bertrice Small ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-46-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3048865]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2010.
Smith, L. J.
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Sötét szövetség. - 2010. - 222 p.
ISBN 978-963-245-355-2 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-354-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3048119] MARC

ANSEL
UTF-89346 /2010.
Stilton, Geronimo
Uno stratopico giorno... da campione! (magyar)
   Egy extraegeres bajnokság / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2010. - 93, [32] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-282-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3048292]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2010.
Stilton, Geronimo
Il tempio del rubino di fuoco (magyar)
   A tűzvörös rubin temploma / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2010. - 112, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-196-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3037770]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2010.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Trudno bytʹ bogom (magyar)
   Nehéz istennek lenni / Arkagyij Sztrugackij, Borisz Sztrugackij ; [ford. Gellért György]. - Budapest : Európa, 2010. - 322 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8990-5 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3046338]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2010.
Styron, William (1925-2006)
The long march (magyar)
   A nagy menetelés / William Styron ; [ford. Dely István]. - Budapest : Európa, 2010. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8765-9 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3045944]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2010.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Der Pompejaner (magyar)
   A pompeji jóslatok / Philipp Vandenberg. - [Budapest] : K. u. K. K., [2010]. - 277 p. ; 21 cm
Ford. Molnár Kristóf
ISBN 978-963-9887-33-6 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3055873]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2010.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Timequake (magyar, angol)
   Időomlás = Timequake / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [versbetétek fordítása N. Kiss Zsuzsa]. - 3. kétnyelvű kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 188, XVII, 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-221-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3037413]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2010.
Walters, Minette
The chameleon's shadow (magyar)
   A kaméleon árnyéka / Minette Walters ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-071-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3047440]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2010.
Welsh, Renate (1937-)
Eine Hand zum Anfassen (magyar)
   Szorítsd meg a kezem! : levélregény / Renate Welsh ; [ford. Kósáné Oláh Julianna]. - [Nyíregyháza] : Kósáné Oláh J., [2010]. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9337-0 fűzött
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3046313]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Hawks of death (magyar)
   A halál sólymai / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 257 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 7.)
ISBN 978-963-9919-79-2 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3047020]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Slaughter ground (magyar)
   Mészárszék / Leo Kessler ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Duna International, cop. 2010. - 251 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 8.)
ISBN 978-963-9919-80-8 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3047073]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Valley of the assassins (magyar)
   Az Asszaszinok völgye / Leo Kessler ; [... ford. Domina Bálint]. - Budapest : Duna International, cop. 2010. - 249 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 9.)
ISBN 978-963-9919-81-5 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3047160]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2010.
Žadan, Sergìj (1974-)
Depeš Mod (magyar)
   Depeche Mode / Szerhij Zsadan ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2010. - 273 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8926-4 fűzött : 2200,- Ft
ukrán irodalom - regény
883-31=945.11
[AN 3048351]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9358 /2010.
Ady Endre (1877-1919)
   Muskétás tanár úr : novellák / Ady Endre ; [kiad. Tevan Alapítvány]. - Budapest : Tevan Alapítvány, 2009. - 58 p. : ill. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Békéscsaba : Tevan, 1921, a Tevan-könyvtár c. sorozat 11-14. tagjaként
ISBN 978-963-88278-3-8 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3035994]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2010.
Ady Endre (1877-1919)
   Séta bölcsőhelyem körül / Ady Endre. - Szeged ; Érmindszent : Bába, 2010. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - Érmindszent - magyar irodalom - helyismeret - író - 19. század - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Érmindszent(0:82-32) *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 3042734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Hazamegyek a falumba : érmindszenti versek / [szerk. Benák Katalin, Péter László]. - 2010. - 264 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9717-80-8)
[AN 3042820] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Mostanában megint Érmindszenten : elbeszélések, tudósítások a szülőfaluról. - [2010]. - 172 p. : ill.
Fűzött
[AN 3042872] MARC

ANSEL
UTF-89360 /2010.
Andonis (1977-)
   Andonis. - Budapest : Püski, 2010. - 94, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-033-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3031963]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2010.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje ; Buda halála / Arany János ; [a szöveggond., a kísérőjegyzetek Keresztury Dezső és Keresztury Mária munkája] ; [a szómagyarázatokat Ferencz Győző kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 301 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9081-9 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3045342]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2010.
Árpás Károly (1955-)
   Verssé lett vers-élet : szonettkísérletek / Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2010. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9881-96-9 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3043336]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2010.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 269, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-905-7 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3036057]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2010.
Balázs Tibor (1958-)
   Félkalap : verses kópéságok, 1975-1980 / Balázs Tibor ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Accordia, 2010. - 104 p. : ill. ; 19 cm. - (Kópé könyvek, ISSN 1587-2874 ; 1.)
ISBN 978-963-9824-96-6 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3037533]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2010.
Bálint Gyula György (1936-)
   Örömtanyák / Bálint Gyula György. - Szeged : Bába, 2010. - 106 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9881-90-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3041751]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2010.
Balipap Ferenc (1948-)
   A múló örök : normandiai anzixok, párizsi csatangolások / Balipap Ferenc. - Szekszárd : Babits, 2009. - 79 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9556-54-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3040195]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2010.
Balogh Boglárka
   A belém fagyott tenger / Balogh Boglárka. - Budapest : Püski, 2010. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-020-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3033213]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2010.
Bánlaki Viktor (1946-)
   Dióbarna szempár : romantikus regény / Theodora Green. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2010. - 239 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-060-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3048139]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2010.
Bayer Béla (1951-)
   Malik gyűrűje : elbeszélt történetek / Bayer Béla. - Bonyhád ; Homburg : Geograph K., 2010. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88256-4-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3032685]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi és más mesék / Benedek Elek. - Budapest : Írásművek Kvk., 2010. - 422, [2] p. ; 19 cm. - (Új köntös könyvek, ISSN 2062-0071)
ISBN 978-963-88849-8-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3037794]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   A vitéz szabólegény és más mesék / Benedek Elek ; [Szecskó Tamás ill.] ; [vál. ... Kormos István]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 323 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8821-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3037470]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2010.
Benkő László (1952-)
   Afrikai gyémántok : romantikus regény / Marta Rovira. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2010. - 230 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-057-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3048066]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2010.
Benkő László (1952-)
   Álmok a dűnén : romantikus regény / Marta Rovira. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2010. - 234 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-074-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3048149]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2010.
Benkő László (1952-)
   Krétaszív : romantikus regény / Stella Mae. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2010. - 229 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-7435-49-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3048124]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2010.
Bertalan Ilona
   Meghalt a kismadár : Bertalan Ilona életregénye / Bertalan Ilona. - [Kecskemét] : [Bertalan I.], cop. 2010. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88729-1-3 fűzött
Bertalan Ilona
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3045525]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2010.
Borlóy Androvitzky Károly
   Ez tiszta kabaré! / Borlóy Androvitzky Károly. - Budapest : [Borlóy K.-né], 2010. - 27 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9562-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3032666]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2010.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; ill. Gözde Bitir Sındırgı. - Szeged : Könyvmolyképző, 2010. - 74, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-350-7 kötött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3038362]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2010.
Buda Ferenc (1936-)
   Színre szín : két mesejáték / Buda Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 72, [3] p. ; 25 cm
Tart.: Csillaglépő csodaszarvasÞ; Mátyás király és a cinkotai kántor
ISBN 978-963-346-914-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3036745]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2010.
Cholnoky László (1879-1929)
   Bertalan éjszakája ; Prikk mennyei útja ; Ritter von Toggenburg utolsó csalódása / Cholnoky László. - Budapest : Írásművek Kvk., 2010. - 230 p. ; 19 cm. - (Új köntös könyvek, ISSN 2062-0071)
ISBN 978-615-500-647-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3037780]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2010.
   Csodaszarvas : mondák a magyar nép történetéről. - [Budapest] : Anno, 2010. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-375-643-0 kötött
magyar irodalom - magyar történelem - történelmi elbeszélés - monda - antológia
894.511-312.6(082) *** 943.9(0:82-343) *** 894.511-343(082)
[AN 3048574]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2010.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete [elektronikus dok.] : elektronikus kritikai kiadás / [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta D. Hovánszki Mária]. - Multimédia. - Debrecen : Debreceni Egy. K., cop. 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Csokonai Vitéz Mihály összes művei)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 2000/ME/XP/Vista/Seven; 750 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis processzor; 128 MB RAM; MP3 lejátszó; 80 MB szabad lemezterület
ISBN 978-963-473-286-0 műanyag tokban
magyar irodalom - megzenésített költemény - elektronikus dokumentum - kotta - kritikai kiadás
894.511-192
[AN 3034055]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2010.
Csontos Márta
   Aforizma-párbaj / Csontos Márta, Balázs Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 134 p. ; 18 cm. - (Lélek-játszmák, ISSN 2061-8441 ; 1.)
ISBN 978-963-9643-54-3 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3039810]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2010.
Csukás István (1936-)
   A Nagy Ho-ho-ho-horgász nyáron / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 90, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-351-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3038596]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2010.
Czipper Ágota (1971-)
   144 ártatlan nap / Czipper Ágota. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-051-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3045762]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2010.
Dolgos Péter
   Csak semmi pánik! / Dolgos Péter "Dodó". - [Zalaegerszeg] : Dolgos P., 2009. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7494-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3036719]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2010.
Donald, Jennifer
   Tűz és víz / Jennifer Donald. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 72 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 213.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-55-0 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3048926]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2010.
Erdélyi Margit
   Végzetes örökség / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2010. - 263 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-78-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3055907]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2010.
Fehér Klára (1922-1996)
   Én sose kapok levelet ; Lesz nekem egy szigetem ; Az indián kertje : három kisregény / Fehér Klára ; [ill. Demjén Zsuzsa]. - Budapest : Ciceró, 2010. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-706-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3038944]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2010.
Fehér Rózsa (1994-)
   Elanor : harc a szabadságért / Fehér Rózsa. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 543, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-16-5 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3045816]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Lutra / Fekete István ; [Szecskó Péter rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8820-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3037453]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek [elektronikus dok.] / Fekete István ; [Széles Tamás előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra ; cop. 2010. - 1 CD (11 h 16 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X). (Fekete István művei)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8772-4 : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3033839]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 302 p. : ill. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8841-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3043332]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2010.
Fekete Pál (1928-)
   Sátánok éjszakája / Fekete Pál. - Budapest : Püski, 2009. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-97-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3033130]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2010.
Fontos Viktória
   A nyár szelleme / Fontos Viktória. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 710 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-14-1 fűzött : 5430,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3045860]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2010.
Géczi János (1954-)
   Honvágy : a paradicsomba : esszék / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2010. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-963-693-229-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3046559]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2010.
Görgey Gábor (1929-)
   Don Hektor, a hőscincér / Görgey Gábor ; Iván Ildikó rajz. - [Budapest] : Elektra, 2009. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7053-93-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3031371]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8827-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3037492]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Velem mindig történik valami (angol)
   Something's always happening to me / Éva Janikovszky ; [transl. by Andrew C. Rouse] ; [with ill. by László Réber]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2010. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8828-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3037512]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2010.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek : regény / Jókai Anna. - 22. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 342 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-20-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3056985]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2010.
Jókai Anna (1932-)
   Szegény Sudár Anna / Jókai Anna. - 7. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 335 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9373-89-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3056920]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2010.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Ébredj, magyar! : versek Trianon árnyékában / Juhász Gyula ; [vál., szerk. Kovács Miklós]. - Szeged : Bába, 2010. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-71-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3041763]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2010.
Kaid Aisha (1997-)
   Dóra és Szürke : az erdő titka / Kaid Aisha ; [... kiad. Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény]. - Szolnok : Hild V. Vár. Kvt. és Közműv. Intézmény, 2010. - 114 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9402-5 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3033426]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2010.
Kalász Márton (1934-)
   Berlin - zárt övezet : emlékezések / Kalász Márton. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-912-5 kötött : 2600,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - magyar irodalom - irodalmi élet - irodalmi kapcsolat - memoár
894.511-94 *** 894.511.091 *** 830.091 *** 830(430.2)(091)(093)
[AN 3036063]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2010.
Kalmár Márton (1946-)
   Kőszilánkok / Kalmár Márton. - Szeged : Bába, 2010. - 74 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-98-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - szobrász - 20. század - ezredforduló - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32 *** 73(439)(092)Kalmár_M.(0:82-94)
[AN 3042048]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Szomorú vasárnap : karcolatok, humoreszkek, novellák / Karinthy Frigyes ; [vál. és szerk. Veress István] ; [ill. Kaján Tibor]. - Budapest : Arión, 2010. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-37-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - karcolat - elbeszélés
894.511-7 *** 894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3031290]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2010.
Kása Zsolt
   Átébredés / Kása Zsolt. - Szeged : Bába, 2010. - 434 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-95-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3041931]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2010.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2010. - 157 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9068-0 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - dráma - esszé
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 3045367]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2010.
Kazama Saana
   Ha majd megtalállak / Kazama Saana. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 93 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-87-6 fűzött : 3350,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3033185]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2010.
Király Ilona (1934-)
   Sétálj velem : gyermekversek / Király Ilona ; [ill. B. Tóth Klára, Borda Mátyás]. - Budapest : [B. Tóth K.], 2010. - 106 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8532-0 fűzött
Kanada - magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(71)
[AN 3038670]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2010.
Kis Pál István (1951-)
   A misztériumtól a színházig : drámák egy versműves műhelyéből / Kis Pál István ; [graf. ... Baky Péter, ... Kovács Zoltán, ... Szatmári Juhos László]. - Szekszárd : Babits, 2009. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Szent Márton gregoriánumaÞ; A csodaÞ; Isten kegyelmébenÞ; Ezer az egyhezÞ; FéltestvérekÞ; Szőlőhegyi szatírikon
ISBN 978-963-9556-56-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3040155]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2010.
Kiss Benedek (1943-)
   Apokrif litánia, 2007-2009 / Kiss Benedek ; [... ill. Pusztai Ágoston]. - Budapest : Püski, 2009. - 138 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-99-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3033345]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2010.
Kiss Csilla Andrea
   Hajnal / Kiss Csilla Andrea. - Budapest : [Kiss Cs. A.], 2009. - 84, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7633-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3033903]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2010.
Kovács Ildikó, M. (1952-)
   Pillanatok : novellák / M. Kovács Ildikó ; [ill. Imrei Boglárka] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, [2010]. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-79-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3043766]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2010.
Kozma László Pál (1917-2004)
   Idők alagútjában : versek és aforizmák / Kozma László Pál ; [... szerk. Kozma Zsuzsanna]. - Nagyveleg : Kozma Zs., 2010. - 49 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9697-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3037868]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2010.
Kubínyi Tamás
   Álmos hét könyve / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Kubínyi T., [2009-2010]. - 7 db ; 29 cm
ISBN 978-963-88598-0-8
ISBN 963-88598-0-6
Álmos (Magyarország: fejedelem) (819-895)
magyar irodalom - magyar őstörténet - történelmi regény
894.511-311.6 *** 930.8(=945.11)
[AN 2901351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Az égig érő fa : Anno Domini 862-895, Anno Álmos 44-76, Anno Árpád 22-55. - cop. 2010. - 63, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-88598-7-7 kötött
Árpád (Magyarország: fejedelem) (850/855?-907)
magyar őstörténet - magyar irodalom - történelmi regény
930.8(=945.11) *** 894.511-311.6
[AN 3049481] MARC

ANSEL
UTF-89416 /2010.
Lángi Péter (1942-)
   Késői invokáció : versek, 1994-2008 / Lángi Péter. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2010. - 125 p. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87996-8-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3033132]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2010.
László Lajos (1925-)
   Szívhalálok ; Judit / László Lajos. - Szekszárd : Babits, 2009. - 246 p. ; 24 cm. - (Életmű sorozat)
ISBN 978-963-9556-55-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3040327]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   Ahol a pajpaj jár / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2010. - 498, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-50-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3043806]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2010.
Maison, Syndie
   Az örökség : romantikus regény / Syndie Maison. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2010. - 223 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-072-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3048102]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Kísértet Lublón [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán ; előadja Szervét Tibor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2010. - 1 CD (2 h 19 min) ; 12 cm. - (Hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-1-6 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3033868]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Akkord, cop. 2010. - 436 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-042-1 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3039307]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán regénye nyomán átd. Goretity József. - Debrecen : Debreceni Nyári Egy., 2010. - 136 p. ; 17 cm. - (Hungarolingua klasszikusok, ISSN 1417-2747)
ISBN 978-963-86592-7-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3045307]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2010.
Molnár György
   Éhe a földnek / Molnár György. - Szeged : Bába, 2010. - 155 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-92-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3042101]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön [elektronikus dok.] / Móra Ferenc ; Széles Tamás előadásában. - Hangoskönyv. - 1 CD (4 h 4 min) ; 12 cm. - [Budapest] : Móra ; cop. 2010. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8770-0 : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3033819]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Móricz Zsigmonddal Budapesten : riportalbum a 20. század első évtizedeiből / ... összeáll. és a képeket vál. Kolos Réka. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 132, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-859-3 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - Budapest - magyar irodalom - riport - szociográfia - helyismeret - két világháború közötti időszak - album
894.511-92 *** 308(439)"192/193"(0:82-92) *** 908.439-2Bp."192/193"(084.1)
[AN 3036035]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok / Móricz Zsigmond ; [a jegyzeteket Koncz Virág kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9072-7 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3045358]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2010.
Mörk Leonóra
   Az utolérhetetlen Mr. Yorke / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-97-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3045480]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2010.
Nagy Natália (1970-)
   A Nap születésnapja / írta Nagy Natália ; rajz. Szűcs Édua. - 5. kiad. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2010. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-9643-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3055894]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2010.
   Naplementében : válogatás a Délmagyarországban megjelent pályázatra beküldött anyagokból / szerk. Boros Gyula. - Szeged : Bába, 2010. - 243, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-97-6 fűzött
magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082)
[AN 3043303]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2010.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1959. - 497, [7] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2461-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3044594]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2010.
Padisák Mihály (1930-)
   Félszáz év a mikrofon előtt / Padisák Mihály. - Budapest : Gondolat, 2010. - 274, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-243-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - 20. század - memoár - rádióműsorszám
894.511-94 *** 791.9.096(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 3044199]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2010.
Pál Sándor (1956-)
   Az élhető város, Kőszeg / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2010. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 22.
ISBN 978-963-87826-4-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3044334]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2010.
Pál Tamás (1971-)
   Heri Kókler és a sárkány tojása / K. B. Rottring. - Szeged : Excalibur, cop. 2009. - 199 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 978-963-9285-91-0 fűzött : 1700,- Ft
 (hibás ISBN 972-963-9285-91-0)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3032694]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2010.
Pántzél Pál (1755-1831)
   Pántzél Pál önéletírása és más munkái / sajtó alá rend., az előszót, a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta Fazakas Gergely Tamás. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 226 p. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-318-8 fűzött
Pántzél Pál (1755-1831)
Magyarország - tudós - magyar irodalom - 18. század - 19. század - memoár
894.511-94 *** 001(439)(092)Pántzél_P.
[AN 3042459]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2010.
Pápay Aranka (1937-)
   Összefércelt sorsok : memoár / Pápay Aranka. - 2. átd. kiad. - [Jászberény] : [Pápay A.], cop. 2010. - 333 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9718-7 kötött
Pápay Aranka (1937-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3056865]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2010.
Pásty Júlia (1944-)
   Fénytörések / Pásty Júlia. - Szeged : Bába, 2010. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-84-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3043294]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2010.
   A pillanat művészei : V. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai, 2009. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2010. - 535, [13] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-68-5 fűzött : 5070,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 3045519]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2010.
Punk Mária (1971-)
   Brummogóra cammogóra / Punk Mária ; [az illusztrációkat kész. Liszkai Judit]. - Szeged : Bába, 2010. - 67, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-82-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3042014]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2010.
Quick, Betty
   Doktornő két keréken / Betty Quick. - [Tompa] : [Hamar B.], [2010]. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88972-0-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3035865]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2010.
Rogers, Lilian
   Édesítsd meg az életem! / Lilian Rogers. - [Budapest] : Ringier, cop. 2010. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2010/3.)
Fűzött : 395,- Ft : 2,26 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3037397]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2010.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer hite / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., [2010]. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-9654-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3038194]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2010.
Steiner Kristóf (1982-)
   Gumimatrac a Gangeszen / Steiner Kristóf. - Budapest : Jaffa, 2009. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-03-5 fűzött : 2790,- Ft
Steiner Kristóf (1982-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3046179]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2010.
Szabó Henrietta
   A sors akarata / Szabó Henrietta. - [Sopron] : Novum Eco, cop. 2010. - 186 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-83-0 fűzött : 4550,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9897-86-1)
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3033162]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2010.
Szabó Magda (1917-2007)
   Régimódi történet / Szabó Magda ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 520, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9078-9 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3045381]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2010.
Szabó Pál (1934-)
   Világok mezsgyéjén az Úrral : emlékek: ébredés, forradalom és emigráció, 1934. augusztus 4 - 1971. december 31. / Szabó Pál. - Pécel : Immánuel K., [2010]. - 373, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88137-2-5 fűzött
Szabó Pál (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3047892]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2010.
Szakács Eszter (1964-)
   Villámhajigáló Diabáz / Szakács Eszter ; [ill. Molnár Jacqueline]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2009. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-963-9363-73-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3034158]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2010.
Szalai Gábor
   A parazitaelmélet : Gábriel evangéliuma / Szalai Gábor. - Budapest : Szalai G., 2009. - 172 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3046396]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2010.
Szántó Lóránt
   "Száll az ének, szól a rege..." : Boldog község története versekben és népszínművekben / Szántó Lóránt ; [kiad. a Berecz Antal Helytörténeti és Kulturális Alapítvány ...]. - [Boldog] : Berecz A. Helytört. és Kult. Alapítvány, 2009. - 287 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8624-57-4)
magyar irodalom - vers - népszínmű
894.511-14 *** 894.511-292
[AN 3046206]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2010.
   Szavak szárnyán, írók útján : antológia / [vál. Bajnok Lászlóné] ; [szerk. Lakatos Anikó, Zsoldos-Demjén Anetta] ; [közread. a] Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. - Nyíregyháza : Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyes., 2010. - 108 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3036684]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2010.
Szeles József (1956-2008)
   Távol a part : versek / Szeles József ; [graf. Ágh Edit]. - Keszthely : Szeles J. baráti köre, 2010. - 76 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87996-7-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3032939]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2010.
Takács Tibor (1927-)
   Szerelmek labirintusában : regény / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2010. - 369 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-85-3 fűzött
magyar irodalom - regény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 3042032]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2010.
Teremi J. Balázs
   Camino de Santiago : útinapló / Teremi J. Balázs. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Teremi J. B., cop. 2009. - 196, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6014-3 fűzött : 2400,- Ft
Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - útinapló
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3056835]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2010.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   A nagyrahivatott : dráma Bakócz Tamásról / Tóth-Máthé Miklós ; [kiad. ... a Református Pedagógiai Intézet]. - Budapest : RPI, 2010. - 75, [4] p. : ill. ; 17 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-9700-51-2 kötött : 1510,- Ft
Bakócz Tamás (1442-1521)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3039118]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2010.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   A nagyrahivatott : dráma Bakócz Tamásról / Tóth-Máthé Miklós ; [közread. az] RPI. - 2. kiad. - Budapest : RPI, 2010. - 75, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9700-52-9 fűzött : 1200,- Ft
Bakócz Tamás (1442-1521)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3040135]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2010.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Egy táncosnő emlékiratai ; A vak lány szerelme : kisregények / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2010. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-016-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3033006]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2010.
   Versek Kass János -tól, -ról, -nak / [szerk. ... Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, 2010. - 84 p. : ill. ; 11x12 cm
ISBN 978-963-9881-55-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - ezredforduló - vers - antológia
894.511-14(082) *** 76(439)(092)Kass_J.(0:82-14)
[AN 3041695]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2010.
Vesztergom Andrea (1977-)
   Égi csöndrögök : versek / Vesztergom Andrea. - Budapest : Írmag Kvkuckó, 2010. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-85165-8-9 fűzött : 1977,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3035527]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2010.
Völgyi József (1920-)
   A magyar holokauszt : emlékirataim prózában és versben : kilenc év -esztendő- próbatétel / Völgyi József. - Budapest : [Völgyi J.], 2009. - 202, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7507-9 fűzött
Szovjetunió - magyar irodalom - hadifogoly - 1945 utáni időszak - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14 *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3033604]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2010.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Versek ; Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [vál. és a szómagyarázatokat összeáll. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Martinkó András munkája]. - Budapest : Európa, 2010. - 282 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9080-2 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - vers - drámai költemény
894.511-121 *** 894.511-14
[AN 3045353]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9460 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Dinók Traff Parkban / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell.
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-88815-2-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3046200]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Tűz a szervizben / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-88815-3-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3046149]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2010.
   Az erdő lakói. - [Debrecen] : Magnusz Kvk., 2010. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-88910-0-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3039766]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2010.
Lackfi János (1971-)
   Egy jó szokás / Lackfi János. - [Budaörs] : Tesco-Global Áruházak Zrt., [2010]. - 43 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-06-9158-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3034590]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2010.
Patience, John
   Hamupipőke : térbeli mesekönyv / [John Patience rajz.] ; [... ford. Csöndes Anita]. - [Budapest] : Officina Junior, [2010]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Klasszikus térbeli mesék)
ISBN 963-9464-57-0 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3043363]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2010.
Shollar, Leah Perl
A thread of kindness (magyar)
   A jótékonyság fonala : egy tanulságos történet a jótékonyságról / írta Leah Perl Shollar ; ill. Shoshana Mekibel ; [ford. Feig András] ; [közread. az] EMIH. - Budapest : EMIH, cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9743-19-9 kötött : 1850,- Ft
zsidó vallás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 296(02.053.2)
[AN 3033344]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2010.
   A vadon lakói. - [Debrecen] : Magnusz Kvk., 2010. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-88910-1-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3039776]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2010.
Wandrey, Guido (1959-)
Im Kindergarten durch das Jahr (magyar)
   Vidám nyüzsgés az óvodában / Guido Wandrey ; [ford. Füleki Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-245-232-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3035551]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2010.
Wandrey, Guido (1959-)
Mein grosses Farben-Formen-Wimmelbuch (magyar)
   Vidám nyüzsgés a színek és a formák körül / Guido Wandrey ; [ford. Füleki Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-245-250-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3035629]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2010.
Wandrey, Guido (1959-)
Mein grosses Weihnachts-Wimmelbuch (magyar)
   Vidám nyüzsgés karácsonykor / Guido Wandrey ; [ford. Füleki Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-245-251-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3035663]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9470 /2010.
Dräger, Lothar
Als Sklaven verkauft (magyar)
   A rabszolgavásár / [... írta ... Lothar Dräger] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2010. - [80], X p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 17.)
ISBN 978-963-9791-24-4 fűzött : 3500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3042172]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2010.
Hamilton, Samuel
   Toonpunk goes Loco on the Gringo trail / written by Samuel Hamilton ; artwork by Samuel Hamilton and James H. Smith. - [Budapest] : Kunyhó Ltd., [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9068-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3043768]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2010.
Hegen, Hannes (1925-)
Suleikas Hochzeitsgeschenk (magyar)
   Nászajándék Zulejkának / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2010. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 19.)
ISBN 978-963-9791-28-2 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3042192]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2010.
Kikuchi Hideyuki (1949-)
Kyūketsuki hantā "D" (magyar)
   D, a vámpírvadász / Hideyuki Kikuchi ; [... átd. és megrajzolta Saiko Takaki] ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 21 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2719822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2009. - 237, [8] p.
ISBN 978-963-9861-21-3 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3045981] MARC

ANSEL
UTF-89474 /2010.
Miller, Frank (1957-)
Sin City (magyar)
   Sin City / Frank Miller. - [Budapest] : Goodinvest Kft., 2005-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2678011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Családi értékek / [ford. Benes Attila]. - [2010]. - 123, [3] p.
ISBN 978-963-9861-28-2 fűzött : 2690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3046074] MARC

ANSEL
UTF-89475 /2010.
Stilton, Geronimo
Alla scoperta dell'America (magyar)
   Amerika felfedezése / Geronimo Stilton ; [rajz. Michela Battaglin] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-266-154-4 kötött : 1900,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3049986]
MARC

ANSEL
UTF-8