MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/10/20 14:54:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
9476 /2010.
Ferenczy Endréné Wendelin Lídia (1933-)
   A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1921-1944 / összeáll. Ferenczyné Wendelin Lídia ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010. - 3 db (2504 p.) ; 23 cm
ISBN 978-963-200-581-2 kötött
Magyarország - folyóirat - Horthy-korszak - sajtóbibliográfia - hírlap
050(439)"192/1944":016 *** 070(439)"192/1944":016
[AN 3056089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - L. - 1116 p.
[AN 3056104] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., M - Zs. - p. 1121-2306.
[AN 3056108] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Mutatók. - p. 2313-2504.
[AN 3056110] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9477 /2010.
   Innovation in learning communities [elektronikus dok.] : what did you invent for tomorrow? : 10-13 June 2009, Gdansk : EDEN 2009 Annual Conference : conference proceedings / ed. András Szűcs, Alan W. Tait. - Szöveg. - Budapest : EDEN Secr., 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87914-3-6
e-learning - infokommunikáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(438-2Gdańsk) *** 371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3063228]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2010.
Kunkovács László (1942-)
   Kiveréstől behajtásig : Kunkovács László kiállítási katalógusa : 2010. május 28 - 2010. október 3., Bocskai István Múzeum = From driving out to driving in : László Kunkovács's exhibition catalogue : 28 May 2010 - 3 Oktober 2010 : István Bocskai Museum / [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., [2010]. - [32] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7218-64-4 fűzött
Magyarország - fényképész - magyar néprajz - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Hajdúszoboszló) *** 77.04(439)(092)Kunkovács_L. *** 39(=945.11)
[AN 3050298]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2010.
Roth, Pedro (1938-)
   Pedro Roth : [Pedro Roth és az Estrella del Oriente csoport kiállítása] : [Budapesti Történeti Múzeum, ... 2010. 06. 19 - 08. 08.] : [... rend. Kutasy Mercédesz és Lorányi Judit] ; [a katalógust szerk. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : BTM, 2010. - 33 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Gerinccím: Roth. - Magyar és spanyol nyelven
ISBN 978-963-9340-82-4 fűzött
Argentína - festőművész - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 75(82)(=945.11)(092)Roth,_P.
[AN 3052794]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9480 /2010.
Nyíri Attila
   Az ősmagyar szótagírás rendszere / Nyíri Attila. - 3. jav. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 127, 19 p. ; 21 cm
Fűzött
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3067074]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9481 /2010.
Lakatos Éva (1931-)
   A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944 / összeáll. Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010-. - 24 cm
Kötött
Magyarország - sajtótörténet - szakbibliográfia
070(439)"17/1944":016
[AN 3057862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - J. - 2010. - 372 p.
Bibliogr.: p. VII-XVI.
ISBN 978-963-200-584-3
[AN 3057886] MARC

ANSEL
UTF-89482 /2010.
Nagy Andor (1932-)
   Média az élet három harmadában / Nagy Andor József. - Budapest : M. Médiaped. Kutint., 2010. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 270-280.
ISBN 978-963-06-9741-5 fűzött
médiaelmélet - tömegkommunikáció - társadalom - médiaismeret - pedagógia
791.9.096/.097 *** 316.774 *** 316.6 *** 37
[AN 3049369]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9483 /2010.
Felföldi László (1947-)
   Örökségünk van : mit kell tudni róla? : a szellemi kulturális örökségvédelemről / Felföldi László ; [közread. a] Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., cop. 2010. - 28 p. ; 21 cm
keretcím: Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem
ISBN 978-963-88844-0-4 fűzött : 850,- Ft
Magyarország - kulturális örökség
008(439)
[AN 3053247]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2010.
Koza Andrea
   Szakdolgozat hat lépésben / Koza Andrea. - Budapest : Nexuscoop, 2010. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9792-7 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 3053955]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2010.
Simon László, L. (1972-)
   A római szekér : kulturális politika - politikai kultúra / L. Simon László. - Budapest : Ráció, 2010. - 277 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-9605-85-5 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - kulturális politika - politikai kultúra - irodalmi élet - ezredforduló
008:323(439)"200" *** 894.511(091)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3066998]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2010.
Ujváry Gábor (1960-)
   A harmincharmadik nemzedék : politika, kultúra és történettudomány a "neobarokk társadalomban" / Ujváry Gábor. - Budapest : Ráció, 2010. - 543 p. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-96-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - kulturális politika - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - történettudomány - Horthy-korszak
008:323(439)"192/194" *** 930.85(439)"192/194" *** 930.1(439)"1920/194"
[AN 3067267]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9487 /2010.
Atkinson, William Walker (1862-1932)
Clairvoyance and occult powers (magyar)
   A harmadik szemtől a tisztánlátásig / Swami Panchadasi ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2010]. - 171 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9654-78-5 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3049380]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2010.
'Ermēs Trismegistos
Corpus Hermeticum (magyar)
   Corpus Hermeticum / [ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Hamvas Endre]. - Szeged : Lectum, 2010. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-254.
ISBN 978-963-9640-27-6 kötött : 2950,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3048403]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2010.
GH Anon
   Lelki evolúció / GH Anon. - Budapest : Szerző, [1996]-. - c21 cm
ISBN 963-650-451-2 fűzött : ár nélkül
ezoterika
133.25
[AN 297573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Föld és az emberiség sorsa az utolsó óráig I. - cop. 2009. - p. 2009-2192.
ISBN 978-963-06-4311-5
[AN 3060832] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., A Föld és az emberiség sorsa az utolsó óráig II : Földünk kapcsolata a párhuzamos világrendszerekkel. - cop. 2009. - p. 2193-2395.
ISBN 978-963-06-8423-1
[AN 3060847] MARC

ANSEL
UTF-89490 /2010.
Gienger, Michael
Heilsteine der Organuhr (magyar)
   A szervóra és a kristályok / Michael Gienger, Wolfgang Maier ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-60-6 fűzött : 1900,- Ft
kristály - természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 548 *** 615.89
[AN 3069459]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2010.
Gray, William E.
Know your magnetic field (magyar)
   Gyógyítsd magad : [az életenergia irányítása] / William E. Gray ; [ford. Németh Gábriel]. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-40-7 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3048860]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2010.
Hall, Manly Palmer (1901-1990)
Melchizedek and the mystery of fire (magyar)
   Melkizédek, a tűz misztériuma / Manly Palmer Hall ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2010]. - 48 p. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 8.)
ISBN 978-963-9654-76-1 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3048940]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2010.
Hall, Manly Palmer (1901-1990)
Spiritual centers in man (magyar)
   Az ember szellemi központjai / Manly Palmer Hall ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2010]. - 38 p. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 9.)
ISBN 978-963-9654-77-8 fűzött : 1400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3049020]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2010.
Havah, Aryana
Inuaki, reptilianul din mine (magyar)
   Inuaki, a bennem élő reptilián : egy földönkívüli lény vallomásai : megrázó vallomás a Föld múltjáról, jelenéről és jövőjéről / Aryana Havah ; [ford. Garay Bálint]. - Pécs : Szöveglabor, 2010. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9568-8 fűzött : 2000,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 3057829]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2010.
Kazanlár Ámin Emil (1939-)
   A Kazanlár tarot / a kártyákat festette és a könyvet írta Kazanlár Áminollah Emil. - Budapest : Kazanlár, cop. 2010. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Kulcsszavak és mesék a Kazanlár tarothoz
ISBN 978-963-06-9149-9 fűzött
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3049463]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2010.
Kessler, Nicola
Jin-shin-jyutsu (magyar)
   Jin shin jyutsu : gyógyítás az energiavonal áramoltatásával / Nicola Kessler, Christiane Kührt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3074174]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2010.
Saint Germain (1710-?)
   Saint-Germain gróf titkos tarot könyve. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 71 p. : ill. ; 19 cm. - (Fraternitas Mercurii Hermetis könyvek, ISSN 2061-0858 ; 3.)
A ford. a "The tarot" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-88409-2-9 fűzött : 1900,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3048573]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2010.
Sychova, E.
Praktischer Okkultismus für das Alltagsleben (magyar)
   Gyakorlati okkultizmus ; A legerősebb akarat kifejlesztése / E. Sychova ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 92 p. ; 21 cm
Egys. cím: Praktischer Okkultismus für das Alltagsleben ; Die Entwicklung des Willens zur höchsten Macht
ISBN 978-963-88409-6-7 fűzött : 1900,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3048282]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2010.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008-. - 24 cm
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 2756431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Kulcsszavak, okkult számok, spirituális és pszichológiai összefüggések. - 2009. - 180 p. : ill.
ISBN 978-963-9569-27-0 fűzött : 1600,- Ft
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3066936] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9500 /2010.
1000 Berge (magyar)
   1000 hegycsúcs : az Alpoktól a világ tetejéig. - Pécs : Alexandra, 2010. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Soós András
ISBN 978-963-297-199-5 kötött
természeti környezet - hegy - fényképalbum
502(100)(084.12) *** 908.100.23(084.12)
[AN 3065041]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2010.
Griffiths, Annie
Simply beautiful photographs (magyar)
   Egyszerűen szép / Annie Griffiths ; [... ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Geographia, 2010. - 503 p. : ill, színes ; 26x27 cm
ISBN 978-963-9810-91-4 kötött
természeti környezet - fényképalbum
502(100)(084.12)
[AN 3066198]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2010.
Kohajda László
   Túllövés 2010, kőkorszak II. 2020 : a szülőbolygódról nincs hová menekülj : már elkezdődött / Kohajda László ; [kiad. a Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet]. - Kecskemét : Kecskemét Kistérségi Ped. Int., 2010. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-06-9705-7 fűzött : 1200,- Ft
társadalmi ökológia - környezeti politika - környezetszennyezés
504.03 *** 504.05
[AN 3059369]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2010.
   Zöld Régiók Hálózata : bemutatkozik a Dél-alföldi régió / [szerk. Bojtos Ferenc]. - Szeged : Csemete Egyes., 2010. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöld családok füzetsorozat, ISSN 1419-4570 ; 5.)
Fűzött
Dél-alföldi régió - környezetvédelem - társadalmi szervezet - egyesület
504.06(439Dél-Alföld) *** 061.2(439Dél-Alföld)
[AN 3061756]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9504 /2010.
   Fete of combinatorics and computer science / Gyula O. H. Katona, Alexander Schrijver, Tamás Szőnyi eds. - Berlin ; Heidelberg ; New York [N.Y.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2010. - 365 p. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 20.)
Kész. Lovász László 60. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-12-8 kötött
ISBN 978-3-642-13579-8
matematika - emlékkönyv
51
[AN 3065543]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2010.
   An irregular mind : Szemerédi is 70 / Imre Bárány, József Solymosi eds. - Berlin ; Heidelberg ; New York [N.Y.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2010. - 758 p. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-14-2 kötött
ISBN 978-3-642-14443-1
matematika - emlékkönyv - személyi bibliográfia
51 *** 012Szemerédi_E.
[AN 3065439]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9506 /2010.
   Proceedings of the Ninth International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, NAMLS-9 [elektronikus dok.] : 7-12 September 2008, Lisbon, Portugal. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. ; [Dordrecht] : Springer, cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
analitikai kémia - nukleáris műszertechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543.53 *** 061.3(469-2Lisboa)
[AN 3060875]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9507 /2010.
Davidson, Susanna
The Usborne world atlas of dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok világatlasza / Susanna Davidson, Stephanie Turnbull és Rachel Firth ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-164-1 fűzött
dinosaurus
568.19
[AN 3057946]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9508 /2010.
Agricola, Georgius (1494-1555)
De animantibus subterraneis (magyar)
   A föld alatti élőlények / Georgius Agricola ; ford. Tóth Péter ; [... szerk., és az illusztrációkat ... vál. Koleszár Krisztián] ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum]. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány : BAZ M. Bányászattört. Múz., 2010. - 97 p., [24] t.fol. : ill. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-87929-5-2 fűzött
állat
59
[AN 3056791]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2010.
   Baglyok a Kárpát-medencében = Bufniţe in depresiunea intracarpaticǎ / Monoki Ákos szerk. ; [graf. Kókay Szabolcs] ; [ford. Daróczi Szilárd]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 18.)
Fűzött
 (hibás ISBN 963-206-304-X)
Kárpát-medence - bagoly - fauna
598.97(4-191) *** 591.9(4-191)
[AN 3055113]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2010.
Eisenreich, Wilhelm
BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs (magyar)
   Állat- és növényhatározó természetjáróknak. - Budapest : Móra, 2009. - 559 p. : ill., színes ; 20 cm
Szerzők Eisenreich, Wilhelm, Handel, Alfred, Zimmer, Ute E. - Ford. Nagy Erika, Schmidt Egon
ISBN 978-963-11-8614-7 kötött : 4990,- Ft
állathatározó - növényhatározó
592/599(083.71) *** 582(083.71)
[AN 3066658]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2010.
Varga Zsolt (1959-2006)
   Madártani monitoring az Aggteleki-karszt területén, 1986-2006 = Ornithological monitoring on the Aggtelek Karst, 1986-2006 / Varga Zsolt ; [közrem. ... Boldogh Sándor et al.]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park. Ig., 2010. - 143 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88158-1-1 fűzött
Aggteleki-karszt - fauna - madár
598.2(439Aggteleki-karszt)
[AN 3058912]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2010.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4., Plusiinae II / Gottfried Behounek, László Ronkay & Gábor Ronkay. - 2010. - 280 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 267-275.
ISBN 978-963-88014-4-9 kötött
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6)
[AN 3067784] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9513 /2010.
The book of the black serpent (magyar)
   A fekete kígyó könyve ; [ford. Németh Gábriel]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 46 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88409-5-0 fűzött : 1650,- Ft
démonológia - okkultizmus
159.961.4 *** 133
[AN 3048474]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2010.
Coué, Émile (1857-1926)
La Maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente (magyar)
   Az öngyógyító erő / Emil Coué ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Belső Egész-ség K., [2010]. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88997-0-5 fűzött : 1700,- Ft
öngyógyítás - szuggesztió
615.89 *** 615.851.11
[AN 3048702]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2010.
   Az emberi arc : tanulmányok a pszichológia, az orvostudomány, a mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről / szerk. Révész György. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2010. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 199-222.
ISBN 978-963-9893-36-8 kötött : 2800,- Ft
személyiségtipológia - arc - arcfelismerés - testdíszítés - arckép
159.925.2 *** 611.92 *** 7.041.5 *** 391.92
[AN 3059251]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2010.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   Lélekelemzés : értekezések a pszichoanalízis köréből / Ferenczi Sándor ; Freud előszavával. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2010]. - 95 p. ; 30 cm
A címoldalon az 1914-es kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88603-8-5 fűzött : 2100,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3050933]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2010.
   Für eine Kultur des Lebens / [Gusztáv Kovács Hrsg.] ; [aufgelegt von Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola]. - Pécs : PHF, 2010. - 62 p. ; 24 cm
A Pécsett, 2009. okt. 15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87435-8-9 fűzött
bioetika
614.253 *** 174
[AN 3060725]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2010.
Gillanders, Ann
The complete reflexology tutor (magyar)
   A reflexológia teljes módszertana : szakszerű és alapos ismeretek lépésről lépésre / Ann Gillanders ; [ill. Susan Tyler és Kate Nardoni] ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9652-74-3 fűzött : 3700,- Ft
reflexológia - élettan
615.821.2 *** 612
[AN 3065762]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2010.
Hirschi, Gertrud
Mudras - Yoga mit dem kleinen Finger (magyar)
   Mudrák : az ujjak jógája / Gertrud Hirschi ; [Ito Joyoatmojo ábráival] ; [ford. Szabó Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-063-5 fűzött : 1980,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3066684]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2010.
Hirschi, Gertrud
Neue Mudras von Gertrud Hirschi (magyar)
   Mudrák II : az ujjak jógája a siker, a kreativitás és az egészség eléréséhez / Gertrud Hirschi ; [ford. Hevesiné Bak Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-064-2 fűzött : 1980,- Ft
természetgyógyászat - masszázs - ujj
615.82 *** 615.89
[AN 3066689]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2010.
   Képek a PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet múlt századi klinikai laboratóriumi eszközeinek gyűjteményéből. - Pécs : [PTE ÁOK], 2010. - 99 p. : ill., főként színes ; 22x30 cm
Fűzött
Magyarország - labortechnika - orvosi diagnosztika - tudománytörténet - orvostudomány
616-07 *** 61(439)(091)
[AN 3059853]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2010.
   Kis- és középvállalkozások elindításának ösztönzése az egészségügyben / [közread. a] Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. - 2. jav. kiad. - Budapest : MESZK, 2010. - 200 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - egészségügy - vállalkozásismeret - útmutató
614(439)(036) *** 364(439)(036) *** 347.72(439)(036)
[AN 3067028]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2010.
   Közös nevezőn : compliance, adherence a gyógyításban : Medical Tribune Konferencia, 2010. május 11. - Budapest : Professional Publ. Hung. Kft. Medical Tribune Divízió, cop. 2010. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - konferencia-kiadvány
614.253 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3064309]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2010.
Margitics Ferenc (1961-)
   Pályatervezés / Margitics Ferenc ; [társszerző Pauwlik Zsuzsa]. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 137 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 978-963-88052-7-0 fűzött
személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8)
[AN 3064517]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2010.
Martin, Paul (1958-)
Sex, drugs and chocolate (magyar)
   Szex, drogok és csokoládé : az élvezet tudománya / Paul Martin ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 352 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-013-3 fűzött : 3900,- Ft
nemi élet - kábítószer - boldogság - szenvedély - művelődéstörténet
613.88 *** 613.83 *** 159.942.6 *** 930.85(100)
[AN 3062039]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2010.
Mohr, Bärbel (1964-)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010, cop. 2004. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-072-7 kötött : 1800,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3071950]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2010.
   Nutritional factors in past and present populations / ed. by Éva B. Bodzsár and Charles Susanne. - Budapest : Plantin, 2010. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Biennial books of EAA, ISSN 1586-3468 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88941-0-6 fűzött
táplálkozástudomány - embertan
572.023(100) *** 613.2(100)
[AN 3065422]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2010.
Simon Éva
   Gondos szülők gyermekelsősegély könyve : elsősegély csecsemő- és gyermekkorban / Simon Éva ; [fotók Csabai István, Simon Éva] ; [ill. Veres László, Szántó Gábor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 183 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-200-6 kötött
elsősegélynyújtás - gyermek - csecsemő
614.8-053.2/.6
[AN 3058082]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2010.
   A szürkehályog és refraktív sebészet legújabb eredményei : SHIOL szemészeti kongresszus : a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság 20. kongresszusa : [Keszthely, 2009. március 19-21.] / szerk. Biró Zsolt, Szalczer Lajos. - [Pécs] : M. Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társ., 2010. - 228 p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: SHIOL szemészeti konferencia, 2009. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88936-0-4 kötött
szemsebészet - szürkehályog - konferencia-kiadvány
617.7-089 *** 617.741-004.1 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3059495]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2010.
   Útmutató autizmussal élő felnőtteknek és szüleiknek / [szerk. Ferenczy Ágnes] ; [közread. az] Autisták Országos Szövetsége. - [Budapest] : AOSZ, 2010. - 139 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88590-2-0 fűzött
Magyarország - autizmus - szociális gondozás - házi gondozás - útmutató
616.89-008.45 *** 364.65-056.34(439) *** 364.444.046.24(439)(036)
[AN 3065720]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2010.
   A vákuumcsomagolt készételek felhasználhatósága a fekvőbeteg-intézményekben : háttértanulmány / szakmai lektor Kubányi Jolán, Lelovics Zsuzsanna ; [közread. a] Dietetikai-Humán Táplálkozási Szakmai Kollégium. - [Komárom] : Komáromi Ny. és K., 2010. - 75 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8288-28-8 fűzött
Magyarország - táplálkozástudomány - kórházi ellátás - készétel
613.2 *** 641.563 *** 364.444.046.6(439)
[AN 3066295]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2010.
Vella, Mark
Anatomy for strength and fitness training for women (magyar)
   Fitneszanatómia nőknek / Mark Vella ; ill. James Berrangé ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-293-094-7 kötött : 3990,- Ft
torna - anatómia - edzés - nő
613.71-055.2 *** 611 *** 796.015
[AN 3065376]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2010.
Vidi Rita
   Hogyan váltsuk valóra vágyainkat? : a célok megvalósításának eddig eltitkolt láncszemei / Vidi Rita. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2010. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9591-6 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - önismeret
613.865
[AN 3052515]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2010.
World Congress of Bronchology (16.) (2010) (Budapest)
   16th World Congress of Bronchology, World Congress of Bronchoesophagology : 13 - 16 June, 2010, Budapest ... : program and abstracts. - [Budapest] : [MBE], 2010. - 169 p. : ill., színes ; 30 cm
Rend., közread. a Magyar Bronchológus Egyesület. - Spirál fűzéssel
Fűzött
hörgőbetegség - tüdőgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.233 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3058169]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9535 /2010.
   Szemelvények a geotermikus energia hasznosítás hidrogeológiai alkalmazásaiból / [szerk. Szanyi János et al.]. - Szeged : InnoGeo Kft., 2010. - 157 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9622-7 fűzött
geotermikus energia - hidrogeológia
620.91 *** 550.36 *** 556.3
[AN 3063260]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9536 /2010.
   ArchiCAD for AutoCAD users [elektronikus dok.] : feet and inches, US English version / by Scott Mackenzie [et al.]. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - [Budapest] : Graphisoft, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76888. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88750-2-0
CAD - építészeti terv - elektronikus dokumentum
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 3060986]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2010.
   ArchiCAD for AutoCAD users [elektronikus dok.] : meters and millimeters, int English version / by Scott Mackenzie [et al.]. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - [Budapest] : Graphisoft, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76687. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88750-3-7
CAD - építészeti terv - elektronikus dokumentum
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 3060942]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2010.
Farkas Csaba (1963-)
   Windows 7 és Office 2007 felhasználóknak / Farkas Csaba, Fodor Gábor Antal ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2010. - 248 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-01-3 fűzött : 1974,- Ft
operációs rendszer - felhasználói program - ügyvitel
681.3.066Windows_7 *** 519.688Office *** 651.011.56
[AN 3050539]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2010.
International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint (11.) (2010) (Veszprém)
   Proceedings of the 11th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint .. [elektronikus dok.] : Veszprém ..., 2010 Sept. 1-3. / [org., publ. by the] MTA VEAB. - Szöveg és képek. - [Veszprém] : MTA VEAB, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-00-7
irányítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.5 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3063420]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2010.
   Media inspirations for learning : what makes the impact? : EDEN 2010 Annual Conference : Universidad Politecnica de Valencia, ... 9-12 June, 2010 : book of abstracts / ed. by Alan Tait and András Szűcs. - Budapest : EDEN, cop. 2010. - 147 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9429-2 fűzött
e-learning - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 371.333 *** 061.3(460-2Valencia)
[AN 3071133]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2010.
Networkshop (2010) (Debrecen)
   Networkshop 2010 [elektronikus dok.] : Debrecen, 2010. április 7-9. / [rend., közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Multimédia. - [Budapest] : NIIFI, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Magyar és angol nyelven
informatika - tartalomszolgáltatás - számítógépes oktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 371.66/.69 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3061145]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2010.
North, Barrie M.
Joomla! 1.5 : a user's guide (magyar)
   Joomla! 1.5. felhasználói kézikönyv : webhelyek üzemeltetése a Joomla! segítségével / Barrie M. North ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2010. - XXVIII, 415, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-72-6 fűzött
HTML-szerkesztés - programnyelv
519.682Joomla!
[AN 3029333]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9543 /2010.
International Conference on Telecommunications and Signal Processing (33.) (2010) (Baden, Ausztria)
   TSP [elektronikus dok.] : 33th[!] International Conference on Telecommunications and Signal Processing : August 17th-20th, 2010, Baden near Vienna, Austria / org. by Department of Telecommunications Brno University of Technology, Department Telecommunications and Media Informatics Budapest University of Technology and Economics. - Szöveg. - Budapest : Asszisztencia Szervező Kft., [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88981-0-4
távközléstechnika - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.39 *** 654 *** 061.3(436-2Baden)
[AN 3061189]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2010.
Nagy Vilmos
   A magyar orsósmagnó gyártás története / Nagy Vilmos. - Terény : Nagy V., cop. 2009. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8395-1 kötött
Magyarország - magnetofon - ipartörténet
681.846.7(439)(091)
[AN 3056963]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9545 /2010.
Kovács Tibor (1931-)
   Majdnem 100 év.. : a Nitrokémia története, 1921-2010 / Kovács Tibor ; [közread. a] Nitrokémia Zrt. - Balatonfűzfő : Nitrokémia Zrt., 2010. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9783-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Balatonfűzfő - ipartörténet - iparvállalat - vegyipar
66 *** 061.5(439-2Balatonfűzfő)(091)
[AN 3066585]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9546 /2010.
   Szennyezett (barnamezős) területek hasznosítása biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításával [elektronikus dok.] : II. Barnamezős Workshop : Miskolc, 2010. március 31. : [összefoglalók] / [összeáll. Fótos Gábor] ; [közread., rend. a] Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet. - Szöveg és képek. - Miskolc : Bay Z. Alkalmazott Kut. Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Int., 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
 (hibás ISBN 978-963-88122-3-0)
talajszennyeződés - nehézfém - növénytermesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.516 *** 504.53.05 *** 633 *** 669.018.674 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3079936]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2010.
   Szennyezett (barnamezős) területek hasznosítása biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításával : II. Barnamezős Workshop : Miskolc, 2010. március 31. : összefoglalók / [összeáll. Fótos Gábor] ; [közread., rend. a] Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet. - Miskolc : Bay Z. Alkalmazott Kut. Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Int., 2010. - [46] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88122-3-0 fűzött
talajszennyeződés - nehézfém - növénytermesztés - konferencia-kiadvány
628.516 *** 504.53.05 *** 633 *** 669.018.674 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3064272]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2010.
   Vizek szerves szennyezőinek eltávolítása nagyhatékonyságú oxidációs módszerekkel = Removal of organic contaminants of waters by advanced oxidation processes / [szerk. ... Dombi András et al.]. - Szeged : InnoGeo Kft., 2010. - 172 p. : ill., színes ; 26 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9621-0 fűzött
szennyvíztisztítás - szerves anyag - oxidáció
628.3 *** 543.63 *** 543.242
[AN 3063312]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9549 /2010.
Bagi Gábor (1960-)
   A szolnoki vasút hiteles története / Bagi Gábor ; [közread. a] Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2010. - 106 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7099-17-5 fűzött
Szolnok - közlekedéstörténet - vasút
656.2(439-2Szolnok)(091)
[AN 3056436]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2010.
Baroni, Francesco (1977-)
The bicycle (magyar)
   A kerékpár : mítosz és szenvedély / Francesco Baroni ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2010. - 303 p. : ill., főként színes ; 37 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9797-74-1 kötött : 8490,- Ft
technikatörténet - sporttörténet - kerékpársport - kerékpár
629.118.3 *** 796.6(100)(091)
[AN 3065239]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2010.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (29.) (2007) (Tata)
   XXIX. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2007. május 03-04., Tata / [rend., közread. az] IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda. - Multimédia. - [Budapest] : IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda, [2010], cop. 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; Windows Media Player
ISBN 978-963-88810-4-5
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3063539]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2010.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (30.) (2007) (Tata)
   XXX. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2007. november 15-16., Tata / [rend., közread. az] IbB. - Szöveg. - [Budapest] : IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda, [2010], cop. 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-88810-5-2
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3063960]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2010.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (31.) (2008) (Tata)
   XXXI. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2008. május 29-30., Tata = Seminar für Kfz.-Sachverstaendige und Fahrzeugakademie / [rend., közread. az] IbB. - Szöveg és képek. - [Budapest] : IbB Hungary Mérnöki Szakértői Iroda, [2010], cop. 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Egyes előadások német nyelven is
ISBN 978-963-88810-3-8
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3064043]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2010.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (32.) (2008) (Tata)
   XXXII. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : Tata, 2008. november 13-14. / [rend., közread. az] IbB. - Szöveg és képek. - [Budapest] : IbB Hungary, [2010], cop. 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-88810-2-1
közlekedésbiztonság - gépjármű - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 629.113 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3064093]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2010.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (33.) (2009) (Tata)
   XXXIII. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2009. május 14-15., Tata : [multidiszciplináris közlekedésbiztonsági rendszerek kutatási program] / [rend., közread. az] IdB. - Multimédia. - [Budapest] : IbB Hungary, [2010], cop. 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; Windows Media Player. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88810-1-4
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3064142]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2010.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (34.) (2009) (Tata)
   XXXIV. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2009. november 5-6., Tata : [multidiszciplináris közlekedésbiztonsági rendszerek kutatási program] / [rend., közread. az] IdB. - Szöveg és képek. - [Budapest] : IbB Hungary, [2010], cop. 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-963-88810-0-7
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3064202]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2010.
Lensveld, Jim
Harley-Davidson (magyar)
   Harley-Davidson : az amerikai legenda / Jim Lensveld ; [fotók Jim Lensveld és Paul Garson]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Erős László
ISBN 978-963-297-227-5 kötött
Egyesült Államok - motorkerékpár
629.118.6(73)(091)
[AN 3066951]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2010.
Számadó Emese
   A komáromi vasútvonalak története : 150 éves a déli vasút / írta Számadó Emese, Turi Zsolt ; a kiállítást rend. Számadó Emese. - Komárom : Önkormányzat, 2010. - 164 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 12.)
Kész. a Komáromban, 2010. máj. 2 - júl. 11. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87533-5-9 fűzött
Komárom - vasút - közlekedéstörténet
656.2(439-2Komárom)(091)
[AN 3064548]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9559 /2010.
   Agrármarketing / szerk. Kárpáti László, Lehota József. - Budapest : Szaktudás K., 2010. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-963-9935-49-5 fűzött
mezőgazdaság - marketing - egyetemi tankönyv
338.43(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3065162]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2010.
Béres Mihályné Márki Piroska (1947-)
   "Mintha pásztortűz ég..." : emlékek az 1950-es évek karcagi juhászatáról / elmesélte Béres Mihályné Márki Piroska ; lejegyezte, szerk. Cselényi Barnabásné. - 2. kiad. - Karcag : Karcagi Ny., 2006 [!2010]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85769-4-1 fűzött : 600,- Ft
Karcag - juhtenyésztés - memoár
636.32/.38(439-2Karcag)(0:82-94)
[AN 3063355]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2010.
Fülöp Lajos (1945-)
   Az osztrák szőlő-, borszabályozás sajátosságai / Fülöp Lajos ; [közread.a] Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. - Budapest : Hegyközségek Nemz. Tanácsa, 2010. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9733-0 fűzött
Ausztria - borászat - szőlészet
663.2(436) *** 634.8(436)
[AN 3064064]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2010.
International Workshop on Image Analysis in Agriculture (2.) (2010) (Budapest)
   2nd International Workshop on Image Analysis in Agriculture [elektronikus dok.] : 26-27 August 2010., Budapest ... : proceedings / ... org. by Corvinus University of Budapest Faculty of Food Science and Hungarian Academy of Sciences Committee on Agricultural Engineering. - Szöveg. - Budapest : BCE, cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-417-8
mezőgazdaság - képfeldolgozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 681.3.019 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3068319]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2010.
Lichtneckert András (1951-)
   A balatonfüred-csopaki borvidék története : gazdasági-kulturális tér I. / Lichtneckert András. - Veszprém : Lichtneckert A., 2010. - 544 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből, ISSN 2060-1379 ; 3.)
Bibliogr.: p. 519-530. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88219-3-5 fűzött
Balatonfüred-csopaki borvidék - borászat - szőlőművelés - történeti feldolgozás
663.2(439Balatonfüred-Csopak)(091) *** 634.85(439Balatonfüred-Csopak)(091)
[AN 3069230]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2010.
Mihók Sándor (1950-)
   Shetland póni méneskönyv / [kész. Mihók Sándor] ; [közread. a] Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2010-. - ill. ; 31 cm
lótenyésztés - póniló - törzskönyvezés - táblázat
636.162.1.082(083.41)
[AN 3053234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 200 p.
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-06-9601-2 kötött
[AN 3053250] MARC

ANSEL
UTF-89565 /2010.
Némethy József
   A' szüret, borkészítés és borralbánás a pinczében : szükséges kézikönyvecske... / közre bocsájtá Némethy Jósef. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2010]. - 60 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Pesten : Heckenaszt, 1835
ISBN 978-963-7377-47-1 fűzött
borászat - hasonmás kiadás
663.2 *** 094/099.07
[AN 3056749]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2010.
   Az öntözés vállalati szintű elemzése / [szerk.] Nagy János ; [kiad. Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma]. - Debrecen : DE AGTC, 2010. - 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9732-94-0 kötött
növénytermesztés - kukorica - öntözés - gazdaságosság
633.15 *** 631.67 *** 330.131
[AN 3052844]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2010.
Takács József
   A mezőgazdaság és élelmiszeripar üzemi szerkezete / Takács József. - Budapest : Szaktudás K., 2010. - 138 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9935-39-6 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - élelmiszeripar - ezredforduló
338.439(439)"199/200" *** 338.43(439)"199/200"
[AN 3065624]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9568 /2010.
Aszódi Csaba András
   Nagyanyáink konyhájából : a pestkörnyéki szlovák őslakosságú települések hagyományos ételeinek gyűjteménye = Takto varila starká : zbierka tradičných jedál pripeštianskych osád so slovenským praobyvateľstvom / Aszódi Csaba András, Katarína Királyová ; [kiad. a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete]. - 2. bőv. kiad. - Ecser : Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyes., 2009. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6163-8 kötött
Pest megye - nemzeti étel - ételspecialitás - magyarországi szlovákok - szakácskönyv
641.568(=854)(439.153)(083.12)
[AN 3061363]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2010.
Bircher-Benner, Max (1867-1939)
   Az egészség könyve : gyümölcsételek és nyersfőzelékek : a táplálkozás mint természetes gyógytényező / M. Bircher-Benner. - [Onga] : Belső Egész-ség K., [2010]. - 74 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88603-7-8 fűzött : 1650,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3048189]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2010.
   A nagyi sütije : nagymamáink receptjei / [összeáll. Orosné Galaczi Edit] ; [süteményfotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 112 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-205-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3058149]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9571 /2010.
Sawyer, Frank (1946-)
   Philosophical perspectives in dialogue with theology / Frank Sawyer ; [publ. by Sárospatak Reformed Theological Academy]. - Sárospatak : Sárospatak Reformed Theological Acad., 2010-. - 23 cm
filozófia - vallásfilozófia - teológia
1 *** 21 *** 23
[AN 3050283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Greek, Roman & Medieval philosophy. - 2010. - 313 p. : ill.
Bibliogr.: p. 305-312.
ISBN 978-963-88090-7-0 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - ókori filozófia - filozófia - középkor - teológia - vallásfilozófia
1(4)"04/13" *** 21 *** 1(37/38) *** 23
[AN 3050318] MARC

ANSEL
UTF-89572 /2010.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Honnan? Hová? : tíz beszélgetés életről, halálról, szerelemről / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-790-9 kötött : 2100,- Ft
lélektan - dialógus
17(0:82-83)
[AN 3066639]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9573 /2010.
Áment Márton
   Bakonygyepes temploma, hitélete és vallási hagyományai / Áment Márton ; [kiad. Gyepesi Örökségünk Egyesület]. - Bakonygyepes : Gyepesi Örökségünk Egyes., 2010. - 267 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9701-9 fűzött
Bakonygyepesi Római Katolikus Egyházközség
Bakonygyepes - katolikus egyház
282(439-2Bakonygyepes)
[AN 3050803]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2010.
   Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei. - Kozármisleny : Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, [2010]. - 38 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-06-9586-2 fűzött
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei
franciskánus apácák
271.973
[AN 3054197]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2010.
   A böjtölés könyve : az iszlám öt pillére 4. könyv = Kitaʿbu- ṣṣiyaʿm / összeáll. Shubail Mohamed Eisa ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2010. - 62 p. ; 21 cm
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 963-217-160-8)
iszlám - böjt
297
[AN 3050440]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2010.
Come il Padre ha amato me.. (magyar)
   Amint az Atya szeretett engem.. : 365 gondolat a papság évére / szerk. Hubertus Blaumeiser, Tonino Gandolfo ; [ford. Berényi László és Györök Tibor]. - Budapest : Új Város, 2010. - 2 db ; 19 cm
papság - idézetgyűjtemény
262.14(0:82-84)
[AN 2921765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 221 p.
ISBN 978-963-86395-9-2 fűzött
[AN 3053297] MARC

ANSEL
UTF-89577 /2010.
Horváth Ádám
   A dicső király zászlóaljában / Horváth Ádám. - [Nagyvarsány] : [Horváth Á.], cop. 2010. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9796-5 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3052439]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2010.
Hybels, Bill
Just walk across the room (magyar)
   Csak pár lépés : vezessük hitre az embereket néhány egyszerű lépés segítségével! / Bill Hybels ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2010. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88895-0-8 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - hit
244 *** 234
[AN 3052686]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2010.
Jenčo, Ján
   L'apport de l'oeuvre de Cyrille de Jérusalem pour la catéchèse contemporaine / Ján Jenčo. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 77 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-963-88396-5-7 fűzött
Cyrillus Hierosolymitanus (313?-387?)
szent - patrológia - 4. század
276 *** 235.3(092)Cyrillus_Hierosolymitanus
[AN 3062940]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2010.
Jennings, Peter (1947-)
Cardinal Newman, intercessor and special friend (magyar)
   Newman bíboros, a közbenjáró és pártfogó : egy csoda története / Peter Jennings ; [ford. és jegyzetekkel ell. Somogyi György] ; [közread. a] Newman Központ. - Budapest : Newman Közp., 2010. - 72 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-88628-1-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-886-815-5)
csoda - gyógyítás
248.214.5
[AN 3054684]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2010.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. kötettől alcím nélkül. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2010. - 1 CD-R
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
Jézus
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - krisztológia - memoár - elektronikus dokumentum
248.215 *** 244(0:82-94) *** 232.9
[AN 3059202] MARC

ANSEL
UTF-89582 /2010.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5. és 6. köteten: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2010. - 364 p. : ill.
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
ISBN 978-963-88232-1-2 fűzött
Jézus
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - krisztológia - memoár
248.215 *** 244(0:82-94) *** 232.9
[AN 3056668] MARC

ANSEL
UTF-89583 /2010.
Keveházi László (1928-)
   Isten nagy dolgokat kicsiny kezdetből szokott elindítani / Keveházi László. - Budapest : Luther, 2010. - 98 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
Fűzött
Győr - evangélikus egyház - szociális gondoskodás - szeretetszolgálat
266.3(439-2Győr) *** 284.1 *** 258
[AN 3050340]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2010.
Lamb, Jonathan
   Tetőtől talpig : Jakab levele a cselekvő hitről / Jonathan Lamb ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2010. - 195 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-048-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
vallási erkölcs - bibliamagyarázat
227.91.07 *** 241
[AN 3068070]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2010.
Lenčiš, Štefan
   Missionary and charitable activities of the diocese of Kosice in the years, 1925-1946 / Štefan Lenčiš. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 105 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-963-88396-9-5 fűzött
Košické biskupstvo
Szlovákia - katolikus egyház - egyházmegye - misszió - karitász
282(437.6-03Kassai_egyházmegye) *** 266(437.6)
[AN 3062907]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2010.
Lévai Tibor
   Jézus az út, az igazság és az élet / Lévai Tibor. - [Zalaegerszeg] : [Lévai T.], 2010. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9396-7 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3056583]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2010.
Dongbin (798-?)
Taiyi jinhua zongzhi (magyar)
   Az aranyvirág fakadásának titka = Taj ji csin hua cung cse / Lü Tung-pin ; [ford. Kaczvinszky József]. - [Onga] : Hermit, [2010]. - 80 p. : ill. ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9654-79-2 fűzött : 1700,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513 *** 895.1-96=945.11
[AN 3051200]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2010.
Máté István
   Például szolgál : Dorka Illyés, 1820-1840 / Máté István ; [közread. a Kisújszállási Református Egyházközség]. - Kisújszállás : Ref. Egyházközség, 2010. - 92 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9883-2 fűzött : 800,- Ft
Dorka Illyés (1792-1840)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - 19. század - életrajz
284.2(439)(092)Dorka_I.
[AN 3065329]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2010.
   Mott János címzetes pécsváradi apátplébános emlékezete / [szerk. Gállos Orsolya] ; [közread. a] Pécsváradi Közösségi Kerekasztal. - Pécsvárad : Pécsváradi Közösségi Kerekasztal, 2010. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Mott János (1920-1996)
Pécsvárad - Magyarország - katolikus pap - 20. század - memoár
282(439-2Pécsvárad) *** 282(439)(092)Mott_J.(0:82-94)
[AN 3059401]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2010.
   Múlt és jövő : a magyar jezsuiták száz éve (1909-2009) és ami abból következik : jubileumi konferencia : Budapest, 2009. október 16-17. / szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba. - Budapest : METEM, 2010. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 73.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-51-3 fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - egyháztörténet - jezsuiták - 20. század - ezredforduló
271.5(439)"19/200"
[AN 3061491]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2010.
Nebojszki László
   A katymári Vodica / Nebojszki László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 107 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és horvát nyelven
ISBN 978-963-446-578-2 fűzött : 1500,- Ft
Katymár - kegyhely - helyismeret
248.153.8(439-2Katymár) *** 908.439-2Katymár
[AN 3049384]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2010.
   Pistis Sophia evangéliuma : a lélek rejtélye : ez az őseredeti irat a kozmikus, egyetemes Krisztus-szellem üzenete / ... Valentinus jegyezte fel ... - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2010. - 289 p. ; 22 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 8.)
A ford. a "Das Evangelium der Pistis Sophia" (Bad Teinach : Hermanes T, 1987) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-9653-1 kötött
gnoszticizmus - apokrif irat
229.8 *** 273.15
[AN 3067627]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2010.
Prashad, Deva
   Egy-ség tanítása / Láma Deva Prashad. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2010. - [41] p. ; 17 cm. - (Deva-füzetek ; 2.)
ISBN 978-963-06-9729-3 fűzött
jóga
294.527
[AN 3062612]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2010.
   A protestáns pátens és kora : tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából / szerk. ... Baráth Béla Levente, Fürj Zoltán. - Debrecen : D. Dr. Harsányi A. Alapítvány Kuratóriuma, 2010. - 200 p. : ill. ; 21 cm. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, ISSN 1587-2424 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - egyháztörténet - protestantizmus - állam és egyház viszonya - önkényuralom időszaka (1849-1867) - kiegyezés kora
284(439)"185/186" *** 322(439)"18"
[AN 3057750]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2010.
   Rózsafüzér királynéja / [összeáll. Patyi Beáta]. - Budapest : Jel, 2010. - 115 p. ; 17x17 cm + CD. - (Hangzó imák, ISSN 2061-4918)
ISBN 978-963-9670-79-2 kötött : 2800,- Ft
ima - auditív dokumentum
243
[AN 3060888]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2010.
Sepsy Károly (1930-)
   "Tóvá lesz a délibáb..." : a 80 éves Sepsy Károly orgonista-lelkipásztor köszöntése : válogatott igehirdetések / Sepsy Károly ; [kiad. a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Református Egyázközség, 2010. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9805-4 kötött
prédikáció - emlékkönyv
252
[AN 3049292]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2010.
Statuti generali dell'Opera di Maria (olasz, magyar)
   Mária Műve általános statútumai = Statuti generali dell'Opera di Maria / [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2010. - 215 p. ; 16 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Fokoláre Mozgalom
szabályzat
267Fokoláre
[AN 3054057]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2010.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Református Egyházkerület Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : Tiszáninneni Ref. Egyházker., 2010. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 14.)
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-88905-0-4 fűzött
Zempléni Református Egyházmegye
Magyarország - keresztény művészet - templomi berendezés - református egyház
247 *** 7.046.3 *** 284.2(439-03Zempléni_egyházmegye)
[AN 3053575]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2010.
Tarjányi Béla (1942-)
   Biblia Éve 2008 : húsz éves a Bibliatársulat : Isten Igéjének szolgálatában / Tarjányi Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2010. - 293 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9921-05-4 kötött
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
Magyarország - katolikus egyház - könyvkiadás
282(439) *** 061.2(439) *** 655.41(439)
[AN 3066188]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2010.
Tóth Péter
   A hiteles felebarát : rendezzük kapcsolatainkat! / Tóth Péter. - Budapest : Seven Books, 2010. - 167 p. ; 20 cm. - (Hiteleskönyvek)
Fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88888-0-8)
vallásos irodalom
244
[AN 3054969]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2010.
   "Zengett Szíonon a zsoltár" : a magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai / szerk. Kulin Ferenc és Veliky János. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-576-8 kötött : 3100,- Ft
Magyarország - református egyház - reformáció - kulturális hatás - művelődéstörténet
284.2(439) *** 316.733(439) *** 930.85(439)
[AN 3049429]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9602 /2010.
   EGT : Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek = Mobility projects funded by EEA - Norwegian Grants / [szerk. Balla Ágnes, Jánosik Orsolya, Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 53 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 22.)
Fűzött
Európai Unió - tanulmányút - társadalmi mobilitás - felsőoktatás - ezredforduló
316.444(4-62)"200" *** 378.18(4-62)"200" *** 378(4-62)"200"
[AN 3073631]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2010.
Itil Jildiz
   Emlék ajándék, az életkezdéshez / Itil Jildiz. - Kecskemét : [Igaz I. I.], 2010. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9457-5 fűzött
párkapcsolat
316.472.4 *** 613.89
[AN 3052558]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2010.
   A magyarországi választói viselkedésről: adatok és elemzések, 2003-2009 [elektronikus dok.] : [14 kutatási adatbázis, 6 könyv, 73 tanulmány] / [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alaítvány. - Szöveg. - [Budapest] : DKMKA : Arcanum, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98 vagy újabb; Pentium processzor; XGA monitor (felbontás 1024x768); Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-7-0 műanyag tokban : 4900,- Ft
Magyarország - választói magatartás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.6(439)"200"(083.41) *** 324(439)
[AN 3064413]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2010.
Majcherová, Katarína
   Bullying from the point of view of social work / Katarína Majcherová. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 84 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-84.
ISBN 978-963-88396-7-1 fűzött
társadalmi viselkedés - agresszív magatartás - erőszak
316.647.3 *** 316.62
[AN 3062898]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2010.
Marton Árpád (1972-)
   A felettes mi : kulturális és médiaetika a sámánok korától a showmanek koráig avagy korszerűtlen elmélkedés a szimbolikus és a diabolikus világlátás válaszútján / Marton Árpád. - Szeged : Gerhardus, 2009. - 201 p. ; 20 cm. - (Deliberationes könyvek, ISSN 2062-073X)
Bibliogr.: p. 194-201.
ISBN 978-963-88396-0-2 fűzött : 2300,- Ft
kultúra - erkölcs - médiapolitika - tömegkommunikáció
316.77 *** 316.774 *** 316.7
[AN 3069989]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2010.
   Muslims in Berlin / [publ. by the] Open Society Institute. - New York [N.Y.] ; London ; Budapest : OSI, cop. 2010. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-175.
Fűzött
ISBN 978-1-936133-07-9
Berlin - kisebbség - iszlám - ezredforduló
316.347(=00)(430-2Berlin)"200" *** 297(430)
[AN 3065632]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2010.
Ružbarský, Peter
   Roma ethnic minority in Slovakia / Peter Ružbarský. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 77 p. ; 21 cm
Bibliogr.. p. 71-77.
ISBN 978-963-88396-6-4 fűzött
Szlovákia - cigányság
316.347(=914.99)(437.6)
[AN 3062924]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2010.
Végh József
   Társas játékok : a sikeres párválasztástól a boldog párkapcsolatig / Végh József. - Budaörs : VitaPlaza Kft., 2010. - 78 p. ; 19 cm. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
ISBN 978-963-06-9377-6 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3062621]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9610 /2010.
Bathó Edit, H.
   Viseleti örökségünk / Bathó Edit ; [közread. a] Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., cop. 2010. - 24 p. ; 21 cm
keretcím: Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem. - Bibliogr.: p. 20-24.
Fűzött : 850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88844-0-4)
magyar néprajz - népviselet
391(=945.11)
[AN 3053626]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2010.
Boross Mihály (1877-1944)
   Jorio asztrológiai álmoskönyve : az ősrégi anyag alapján, a lélektani kutatások, a freudi elmélet és a legújabb adatgyűjtés felhasználásával magyarázva / Boross Mihály. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-37-7 fűzött : 1900,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 3048544]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2010.
Dell, Christopher (1976-)
Monsters (magyar)
   Szörnyek könyve avagy A képzelet állatkertje / Christopher Dell ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2010. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-13-5910-7 kötött : 4990,- Ft
mesebeli lény - képzőművészet - mitológia - hiedelem
398.4 *** 7.046 *** 291.3
[AN 3063390]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2010.
   Démonok világa : kultúrák arcai, kultúrák maszkjai : a Déri Múzeum és a Néprajzi Múzeum közös időszaki kiállítása : 2010. július 9 - szeptember 15., Debrecen, Déri Múzeum / [a katalógust szerk. Kovács József Dénes] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-7218-65-1 fűzött
néprajz - álarc - kiállítási katalógus
391.8(=00) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3049437]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2010.
Kókai Magdolna (1968-)
   "Ágy lábában van a másik..." : születés körüli szokások és hiedelmek a Jászságban / Kókai Magdolna. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2010. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 46.)
Bibliogr.: p. 96-102. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7113-29-1 kötött
Jászság - magyar néprajz - születési szokás
392.1(=945.11)(439Jászság)
[AN 3058906]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2010.
Mihalkó Gyula (1949-)
   A hortobágyi pásztorkalap és készítői, a balmazújvárosi Mihalkó család / Mihalkó Gyula, Pozsonyi József ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság]. - Balmazújváros : Tiszántúli Történész Társ., 2010. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás szlovák, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-88807-0-3 kötött : 6000,- Ft
Mihalkó család
Balmazújváros - Hortobágy (alföldi táj) - magyar néprajz - népi mesterség - kalaposipar - családtörténet
39(=945.11)(439Hortobágy) *** 745.53.031.4(=945.11) *** 929.52(439)Mihalkó *** 687.4
[AN 3053851]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2010.
   A pályi parasztság hagyományos kultúrája : néprajzi gyűjtések és kutatási eredmények Hosszúpályiból / [... kötetszerk. Bihari-Horváth László]. - Hosszúpályi : Hosszúpályi Kultúrájáért Alapítvány, 2010. - 351 p. : ill. ; 25 cm. - (Észak-Bihar néprajza, ISSN 2061-9871 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88971-0-7 kötött
Hosszúpályi - magyar néprajz
39(=945.11)(439-Hosszúpályi)
[AN 3049399]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2010.
   Rengő-ringó aranyhintó : [mondókák, versek és mesék kicsiknek, óvodásoknak és kisiskolásoknak] / [szerk. Szőlősi Ágnes]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2010]. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88557-2-5 fűzött
magyar néprajz - népmese - mondóka - gyermekkönyv
398.831(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3049337]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2010.
   A sánta harkály : magyar népmesék és népballadák a Kárpát-medence területéről / [összeáll. Gyárfás Ágnes] ; [közread. az] MBE. - Miskolc : MBE, 2009. - 173 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7528-86-6 fűzött
Kárpát-medence - magyar néprajz - népballada - népmese
398.21(=945.11)(4-191) *** 398.87(=945.11)(4-191)
[AN 3066199]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2010.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna ; [közread. a] Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., cop. 2010. - 40 p. ; 21 cm
keretcím: Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem. - Bibliogr.
Fűzött : 850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88844-0-4)
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11) *** 394(=945.11)
[AN 3053662]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2010.
   Vásárok világa IV : Szekszárd, 2008. szeptember 18. / [szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza]. - Szekszárd : Tolna M. Egyed A. Honismereti Egyes. : Babits M. Művel. Ház és Műv. Háza, 2010. - 133 p. : ill. ; 18 cm. - (Honismereti Egyesületi kiskönyvtár, ISSN 1785-1718 ; 5.)
A konferencia előadásainak kibővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88051-1-9 fűzött
magyar néprajz - vásár
394.6(439)
[AN 3050459]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9621 /2010.
Barta Ágnes (1922-)
   Ketten : Dunaföldvár, Budapest, Ravensbrück = The two of us : Dunaföldvár, Budapest, Ravensbrück / Bartha Ágnes ; [ford. Dányi Dani, Szőnyi Andrea]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Zachor Kv., cop. 2010. - 104 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-963-88316-2-0 fűzött : 1690,- Ft
Barta Ágnes (1922-)
Kiss Edit (1905-1966)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3057449]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2010.
   Európa a polgárokért program kézikönyv : segédeszköz pályázat készítéséhez, 2010-2011 / [szerk. Horváth Katalin] ; [kiad. a] Tempus Közalapítvány. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2010]. - [30] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Európai Unió - civil társadalom - pályázat
323.21(4-62) *** 06.063
[AN 3073707]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2010.
   From the Lisbon strategy to the Europe 2020 strategy : think European for the global action / Attila Ágh and András Vértes ed. - Budapest : "Together for Europe" Research Centre, 2010. - 261 p. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-416-1 fűzött
Európai Unió - világgazdaság - külpolitika - európai integráció - ezredforduló
327.39(4-62)"200" *** 339.923(4-62)"200"
[AN 3063501]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2010.
Gantner Péter (1938-)
   Valentiny Ágoston, az elfelejtett államférfi / Gantner Péter. - [Budapest] : I.A.T. K., 2010. - 215 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-213.
ISBN 978-963-9885-13-4 fűzött : 2999,- Ft
Valentiny Ágoston (1888-1958)
Szociáldemokrata Párt
Magyarország - politikus - belpolitika - 1945 utáni időszak
32(439)(092)Valentiny_Á. *** 323(439)"194/195" *** 329(439)SZDP
[AN 3055065]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2010.
   Magyarország politikai évhuszadkönyve [elektronikus dok.] : kormányzati rendszer a parlamenti demokráciában / [szerk.] Sándor Péter, Stumpf Anna, Vass László ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. - Szöveg. - [Budapest] : DKMKA, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98 vagy újabb; Pentium processzor; XGA monitor (felbontás 1024x768); Adobe Reader
ISBN 978-963-87376-6-3 műanyag tokban : 3000,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - magyar történelem - elektronikus dokumentum
323(439)"198/200" *** 943.9"198/200"
[AN 3064383]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2010.
Mycielskiné Esterházy Mária
Kegyelem életfogytig (szlovák)
   Omilostený na smrť : dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej / zost., red. a poznámkami dopl. Imre Molnár ; [prel. Ernest Král] ; [vyd. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, ... a Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2010. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9662-46-9 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3061544]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2010.
Szabó Kálmán
   Két világ : Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc / Szabó Kálmán. - Pécs : Ímea K., 2010. - 353 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-9848-1)
Orbán Viktor (1963-)
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - ezredforduló
32(439)(092)Orbán_V. *** 32(439)(092)Gyurcsány_F.
[AN 3060722]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9628 /2010.
   Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között : Breda, 1667. július 31. / a bevezetőt írta, ford. és sajtó alá rend. Palotás Zsolt. - Szeged : JATEPress, 2010. - 39 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 83.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Anglia - Németalföld - békeszerződés - történelem - 17. század - történelmi forrás
949.2"16" *** 341.382"1667"(093.2) *** 941.0"16"
[AN 3058763]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2010.
Benedek Béla
   A magyarság sorsa történelme útján a teremtéstől napjainkig / Benedek Béla. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8997-7 fűzött
magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11) *** 943.9
[AN 3055232]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2010.
Dalmi Sándor (1958-)
   Igaz mesék : hitről, hazáról, hovatartozásról / Dalmi Sándor. - Debrecen : Halmos S., 2010. - 160 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9413-1 kötött
Debrecen - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439-2Debrecen)(047.53)
[AN 3049157]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2010.
   Dinasztia, hatalom, egyház : régiók formálódása Európa közepén, 900-1453 / [... összeáll. és szerk. Font Márta]. - Pécs : [PTE], 2009. - 649 p. : ill., térk. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 555-618. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-310-0 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - uralkodócsalád - egyháztörténet - középkor
940-11"09/14" *** 940-11(092) *** 28(4-11)"09/14"
[AN 3059177]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2010.
   Források Pécs város polgárosodásáról, 1867-1921 / [szerk. Nagy Imre Gábor]. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2010. - 428 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 15.)
Bibliogr.: p. 420-427.
ISBN 978-963-8100-59-7 fűzött
Pécs - helytörténet - társadalomtörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - történelmi forrás
943.9-2Pécs"18/19"(093) *** 316.32(439-2Pécs)"186/192"(093)
[AN 3059567]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2010.
   Hét : fejezetek a 755 éves község múltjából és jelenéből / szerk. Lovas Kiss Antal. - Debrecen : Ethnica, 2010. - 250 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-414-7 kötött
Hét (Borsod megye) - helytörténet - helyismeret
943.9-2Hét *** 908.439-2Hét
[AN 3050072]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2010.
Hornyák Mária
   De Gérando Ágostné Teleki Emma, 1809-1893 / Hornyák Mária. - Martonvásár : Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2009. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Őrláng füzetek, ISSN 2062-0179 ; 12.)
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-963-88721-0-4 fűzött
De Gerando Ágostné Teleki Emma (1809-1893)
Magyarország - híres ember - nő - 19. század - életrajz
929(439)De_Gérando_Á.-né_Teleki_E.
[AN 3056754]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2010.
Imperio Azteca (magyar)
   Aztékok / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Hatházi Fanni]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 10.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6100-4 kötött : 1590,- Ft
művelődéstörténet - aztékok
930.85(399.7)
[AN 3060154]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2010.
Komornik Ferenc (1934-)
   Elfelejtett magyarok / Komornik Ferenc ; [közrem. Békés Sándor]. - Budapest : Innova-Press, 2009. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8132-2 fűzött
Magyarország - híres ember
929(439)
[AN 3058790]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2010.
Kósa Ferenc
   Gyulaiságunk : Kósa Ferenc interjúkötete. - Gyula : Gyulai Hírlap Nonprofit Kft., cop. 2009. - 164 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyulai hírlap könyvek, ISSN 2062-0748)
ISBN 978-963-06-8542-9 fűzött : 700,- Ft
Gyula - helyismeret - interjú
929(439-2Gyula)(047.53) *** 908.439-2Gyula(047.53)
[AN 3065849]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2010.
   A második világháború teljes története / [szerk. Duzs Mária et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009-2010. - 21 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-134-4
második világháború - hadtörténet
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2890809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Páncélosok : harckocsik a második világháborúban / [írta Számvéber Norbert]. - 2010. - 96 p.
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-251-184-9 kötött : 1699,- Ft
[AN 3057351] MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Küzdelem Magyarországért : harcok hazai földön / [írta Szélinger Balázs, Tóth Marcell]. - 2010. - 96 p.
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-251-185-6 kötött : 1699,- Ft
[AN 3057374] MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Sztálingrád ostroma : a pokol 146 napja / [írta Pánczél Mátyás]. - 2010. - 90, [6] p.
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 978-963-251-186-3 kötött : 1699,- Ft
[AN 3057400] MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., A Lovagkereszt legendája : kalandorok és katonák / [írta Prantner Zoltán]. - 2010. - 96 p.
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-251-203-7 kötött : 1699,- Ft
[AN 3057426] MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Atlasz : a második világháború térképeken / [írta Havasi Máté, Bagi Gábor]. - 2010. - 96 p.
ISBN 978-963-251-182-5 kötött : 1699,- Ft
[AN 3061115] MARC

ANSEL
UTF-89639 /2010.
Nemere István (1944-)
   Hazám, hazám, te mindenem / [írta Nemere István] ; [ford. Steve Bratina, Fogarassyné Orczy Zsuzsanna] ; [ill. Szántó Gábor] ; [fotók Szamosvári Zsolt, Illyés Csaba, Csabai István]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 127 p. : ill., részben színes ; 35 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Mein Vaterland, mein Vaterland, du bist mir alles = My homeland, my homeland, you mean everything to me
ISBN 978-963-251-199-3 kötött
magyar történelem - album
943.9(084.1)
[AN 3058114]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2010.
Paál Zoltán (1913-1982)
Arvisura - igazszólás (szemelv.)
   Őseink szemével : történetek az Igazszólásból / [lejegyezte Paál Zoltán] ; [szerk. Bolyky Úr János]. - Budapest : Püski : [Nagy-Baló A.], 2010. - 128 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9523-7 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3055297]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2010.
Rohrbacher Miklós (1868-1931)
   Tata története / írta Rohrbacher Miklós ; [kiad. a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár]. - Hasonmás kiad. - Tata : Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. : Móricz Zs. Vár. Kvt., 2010. - 242 p. ; 22 cm + mell. (40 p. : ill.)
A mellékletben Ifj. Gyüszi László kísérő tanulmányával. - Eredeti kiadása: Tata : Szerző, 1888. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9474-2 kötött
Tata - helytörténet - hasonmás kiadás
943.9-2Tata *** 094/099.07
[AN 3059208]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2010.
Roma imperial (magyar)
   Ókori Róma / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6099-1 kötött : 1590,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 3060106]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2010.
Sárközy Péter (1945-)
   Róma mindannyiunk közös hazája : magyar emlékek Rómában, magyarok emlékei Rómáról / Sárközy Péter. - Budapest : Romanika, 2010. - 263 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 16.)
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-615-5037-00-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Olaszország - Róma - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - helyismeret
930.85(439)(45) *** 908.45-2Roma(=945.11)
[AN 3050750]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2010.
Székely András (1942-)
   Embergyújtotta láng : fejezetek a gázipar kultúrtörténetéből / szöveg Székely András ; színes felvételek Szelényi Károly. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2010. - 97, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9439-74-0 kötött
Budapest - Magyarország - gázgyártás - gázellátás - művelődéstörténet - album
930.85(439) *** 662.76(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.) *** 662.95
[AN 3059598]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2010.
Szelestei N. László (1947-)
   Eszmék és arcok a 18. századi Magyarországról / Szelestei N. László. - Budapest : Universitas, 2010. - 233 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-33-1 kötött : 2310,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - újkori latin irodalom története - művelődéstörténet - pietizmus - 18. század
930.85(439)"17" *** 894.511(091)"17" *** 871(439)(091)"17" *** 284.971(439)
[AN 3065215]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2010.
Szimeonov Todor (1947-)
   1980 / írta Szimeonov Todor. - [Budapest] : Press Publica, 2010. - 124 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 74.)
ISBN 978-963-9001-99-2 fűzött
világtörténelem - 1945 utáni időszak - kronológia
930.9"1980"(0:930.24)
[AN 3066351]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2010.
Talpalló Piroska (1945-)
   Túrkevei képes ki kicsoda 2 / Talpalló Piroska. - Túrkeve : Talpalló P., 2010. - 400 p. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-963-06-7892-6 kötött
Túrkeve - híres ember
929(439-2Túrkeve)
[AN 3050095]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9648 /2010.
   Dorog és a tudományok : kutatók almanachja / [... kiadványszerk. Kovács Lajos]. - [Dorog] : Dorog Város Barátainak Egyes., 2010. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 38.)
Bibliogr.
Fűzött
Dorog - helyismeret
908.439-2Dorog
[AN 3063069]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2010.
   Földrajzi szemelvények határok nélkül : napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból / [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja ... Térségfejlesztési Kutatások Osztálya ..., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ... - Pécs : MTA RKK, 2010. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-30-8 fűzött
Magyarország - Szlovákia - földrajz
911(439) *** 911(437.6)
[AN 3066651]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2010.
Futó József Attila
   Séta a Janus Pannonius utcától a Szigeti-kapuig : az ókeresztény világörökség, püspöki székhely és a sétálók terei : 10. évfolyamnak ajánlott séta / [írta, szerk. és fényképezte Futó József Attila]. - [Pécs] : [Futó J. A.], 2010, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (S.Q.E. Pécs ; 2.)
ISBN 978-963-06-9570-1 fűzött
 (hibás ISBN 987-963-06-9570-1)
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 3060841]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2010.
   A haza minden előtt / [összeáll., szerk. Szabó Zsolt és Szántó "Cápa" Gábor] ; [fotók Szamosvári Zsolt, Csabai István]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - [96] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-191-7 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - idézetgyűjtemény
908.439(084.12) *** 894.511-822
[AN 3057038]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2010.
   Hazavárónk, Pocsaj : harmadik falukönyv / [... szerk. Kocsi Gyula]. - [Pocsaj] : Kocsi Gy., 2010. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9647-0 fűzött
Pocsaj - helyismeret
908.439-2Pocsaj
[AN 3049421]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2010.
Kühne László (1906-1996)
   Szóljanak akkor is.. : Kühne László tanulmányai Miskolcról / szerk. és a fotókat kész. Kühne Katalin. - Miskolc : Kühne K., 2010. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9549-7 fűzött
Miskolc - helyismeret
908.439-2Miskolc
[AN 3053400]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2010.
   Magyarország kistájainak katasztere / szerk. Dövényi Zoltán ; [közread. az] MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : MTA FKI, 2010. - 876 p. : ill., színes, főként térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 857-858.
ISBN 978-963-9545-29-8 kötött
Magyarország - természeti földrajz - társadalomföldrajz - regionális földrajz
911.6(439) *** 911.3(439) *** 332.1(439)
[AN 3058324]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2010.
   Martfű : képes várostörténet / [szerk. M. Gulyás Judit] ; [közread.] Martfű Város Önkormányzata. - Martfű : Önkormányzat, 2010. - 252 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-963-06-9756-9 kötött
Martfű - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Martfű(084.12)
[AN 3062879]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2010.
   Messziről felmerülő, vonzó szigetek. - Budapest : Ráció, 2010-. - 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)
Japán - helyismeret - történelmi forrás
908.520(093)
[AN 3068133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Japánról szóló, magyar nyelvű ismeretetések a kezdetektől 1869-ig / [összeáll., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila]. - 2010. - 476 p. : ill.
Bibliogr.: p. 441-450.
ISBN 978-963-9605-94-7 kötött : 3900,- Ft
Japán - helyismeret - 18. század - 19. század - történelmi forrás
908.520"17/18"(093)
[AN 3068153] MARC

ANSEL
UTF-89657 /2010.
Móricz Pál (1870-1936)
   A régi Szentmihály / Móricz Pál, Lantos Antal. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2010. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 23.)
ISBN 978-963-88120-8-7 fűzött
Rákosszentmihály - helyismeret
908.439-2Rákosszentmihály
[AN 3065443]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2010.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Kenese - Akarattya a Balaton keleti kapuja / Pálffy István ; [kiad. Balatonkenese Város Önkormányzata]. - [Balatonkenese] : Önkormányzat, cop. 2010. - 139 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9645-6 fűzött : 2490,- Ft
Balatonkenese - Balaton - útikönyv
914.39-2Balatonkenese(036) *** 914.39Balaton(036)
[AN 3050724]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2010.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 / Pálffy István ; [kiad. a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 179 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88724-4-9 fűzött : 2010,- Ft
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 3057730]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2010.
   Pécs 2010 : a város mindörökre / [... szerk. Cseri László] ; [fotó Cseri László, Körtvélyesi László] ; [kiad. a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-88724-6-3 fűzött
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 3060059]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2010.
Pénzes János (1980-)
   Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után = Investigation of the determinant spatial inequality processes in the Northern Great Plain region in international context / Pénzes János. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - [8], 162, 9 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 26.)
Bibliogr.: p. 127-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-012-9 fűzött
Észak-alföldi régió - társadalomföldrajz - jövedelem - ezredforduló
911.3(439) *** 332.1(439Észak-Alföld) *** 330.564.2(439Észak-Alföld)"199/200"
[AN 3049978]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2010.
   Sárazsadány / ... írták Fogas Tóth Balázs [et al.] ; szerk. Tamás Edit ; [közread. a] Bodrogközi Művelődési Egyesület. - Sárospatak : Bodrogközi Művel. Egyes., 2010. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7467-6 kötött
Sárazsadány - helyismeret
908.439-2Sárazsadány
[AN 3053491]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2010.
Sólymos Szilveszter (1920-2006)
Pannonhalma (angol)
   Pannonhalma : a guide / [text by Szilveszter Sólymos] ; [photos Philippe Brame, Béla Szabó, Mátyás Varga] ; [... transl. Péter Lengyel] ; [publ. by the Archabbey of Pannonhalma]. - [Pannonhalma] : Archabbey of Pannonhalma, cop. 2010. - 51 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9053-85-4 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - helyismeret - bencések - apátság
908.439-2Pannonhalma *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 726.7(439-2Pannonhalma)
[AN 3067464]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2010.
Sólymos Szilveszter (1920-2006)
Pannonhalma (német)
   Pannonhalma : ein Reiseführer / [Text Szilveszter Sólymos] ; [Fotos Philippe Brame, Béla Szabó, Mátyás Varga] ; [Übers. Eva Zador] ; [Publ. Erzabtei Pannonhalma]. - [Pannonhalma] : Erzabtei Pannonhalma, cop. 2010. - 51 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9053-86-1 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - helyismeret - bencések - apátság
908.439-2Pannonhalma *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 726.7(439-2Pannonhalma)
[AN 3067524]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2010.
Szádváry Gyula
   Túraélmények Írottkőtől Hollóházáig / Szádváry Gyula. - [Baktakék] : Szádváry Gy., cop. 2010. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9614-2 kötött
Magyarország - helyismeret - útleírás
908.439(0:82-992)
[AN 3054253]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2010.
Széman Richárd
   Házak, életutak / Széman Richárd. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2010. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 22.)
ISBN 978-963-88120-9-4 fűzött
Budapest. 16. kerület - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.XVI.(0:82-94)
[AN 3068017]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2010.
Széna Béla (1948-)
   Expedíció Mongóliában / Széna Béla. - Pécs : Széna B., 2010. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9900-6 fűzött
Mongólia - helyismeret - útleírás
908.517.3(0:82-992)
[AN 3063490]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2010.
   Településpolitikai dolgozatok / [szerk... Benkő Péter]. - Budapest ; Pécel : Deák, 2010. - 134 p. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Dolgozatok a településpolitika köréből. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88797-1-4 fűzött
Magyarország - településpolitika - település - infrastruktúra - ezredforduló
911.37(439)"200" *** 338.49(439)"200"
[AN 3052484]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2010.
Varjú Lajos (1944-)
   A gyár szülte város : rövid jegyzetek Balatonfűzfő történetéhez / Varjú Lajos ; [fotók Milos József, Varjú Lajos] ; [közread. a] Nitrokémia Zrt. - Balatonfűzfő : Nitrokémia Zrt., 2010. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-06-9782-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Balatonfűzfő - helyismeret - interjú
908.439-2Balatonfűzfő(047.53)
[AN 3066366]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2010.
Vaska Miklós
   Nova ismeretlen titkai / Vaska Miklós. - [Nova] : Szerző, 2009. - 419 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8409-5 fűzött
Nova - helyismeret
908.439-2Nova
[AN 3056632]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2010.
Vitéz Attila
   Üdvözlet Tolna vármegyéből! / Vitéz Attila, V. Kápolnás Mária, Erky-Nagy Tibor. - Szekszárd : [Vitéz A.], 2007-2010. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
Tolna megye - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439.125(084.1) *** 769.5(439)
[AN 2656169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2010. - 192 p.
Bibliogr.: p. 190-191. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-9155-0 kötött
[AN 3055355] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9672 /2010.
   20 évesek az önkormányzatok : születésnap, vagy halotti tor? / [szerk. Kákai László]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2010. - 630 p.bill. ; 23 cm
A Pécsett, 2010. márc. 19-20-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 3590,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5001-05-5)
Európai Unió - Magyarország - önkormányzat - helyi társadalom - államigazgatás
352(439)"200" *** 316.334.3 *** 35(4-62)
[AN 3059133]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2010.
Adelstein, Jake
Tokyo vice (magyar)
   Tokió vice : egy újságíró a japán maffia hálójában / Jake Adelstein ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 442 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-015-7 fűzött : 3900,- Ft
Japán - szervezett bűnözés - riportregény
343.341.2(520)(0:82-31)
[AN 3061897]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2010.
Bánáti János (1944-)
   A globalizáció és a verseny hatása az ügyvédi hivatásra / előadó Bánáti János. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 189-194. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 202.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - ügyvéd - globalizáció - gazdasági verseny
347.965(439) *** 339.9(100) *** 339.137.2
[AN 3063641]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2010.
Bankó Zoltán (1973-)
   Az atipikus munkajogviszonyok / Bankó Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : PTE ÁJK, cop. 2010. - 222 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 193-216.
ISBN 978-963-9950-28-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - munkajog
349.2(439) *** 349.2(4-62)
[AN 3071573]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2010.
Boóc Ádám
   Gondolatok a választottbíró függetlenségéről, pártatlanságáról / előadó Boóc Ádám. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 5-31. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 198.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - választottbíróság - törvény
347.918(439)(094)
[AN 3063484]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2010.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2010. augusztus 19. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2010. - 168 p. ; 21 cm
Lezárva: 2010. aug. 19.
ISBN 978-963-9403-84-0 fűzött : 990,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3069668]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2010.
   Cégjog : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : 2010. január 2. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2010. - 191 p. ; 21 cm
Lezárva: 2010. márc. 5.
ISBN 978-963-9403-81-9 fűzött : 990,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - vállalati jog - pénzügyi jog - csőd - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094) *** 347.736(439)(094)
[AN 3069732]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2010.
Darcsi István
   Veszprém két választás között, 2006-2010 / Darcsi István, Donát Tamás. - [Veszprém] : Veszprém Televízió Kft., cop. 2010. - 77, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9428-5 fűzött
Veszprém - helyismeret - önkormányzati képviselő - ezredforduló
352.074.1(439-2Veszprém)"2006/2010" *** 908.439-2Veszprém
[AN 3063176]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2010.
Frivaldszky János (1969-)
   Természetjog és emberi jogok / Frivaldszky János. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 165 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 978-963-308-001-6 fűzött
természetjog - emberi jog - egyetemi tankönyv
340.122(075.8) *** 342.7(075.8)
[AN 3066522]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2010.
   A házasságról, a családról és a gyámságról. - Budapest : Complex, [2009]. - 24 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 2.)
Lezárva: 2009. ápr. 1.
Fűzött
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 3057673]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2010.
Henter, Csaba
   A szabadalmi eljárás csapdái az Amerikai Szabadalmi Hivatal (USPTO) előtti eljárásban / előadó Csaba Henter. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 195-201. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 203.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben
Fűzött
Egyesült Államok - iparjog - szabadalom
347.77(73)
[AN 3063966]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2010.
Kaliba Edit
   Módszertan Komplex bűnmegelőzési program alkalmazásához / írta és szerk. Kaliba Edit ; [közread. az] Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. - [Budapest] : IRM, [2010]. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - bűnmegelőzés - ezredforduló
343.85(439.114)"200"
[AN 3065326]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2010.
Kessler, Jürgen
   Versenykorlátozó megállapodások a társasági szerződésekben = Wettbewerbsbeschränkende Abreden in Gesellschaftsverträgen im Lichte von [paragrafus] 1 GWB Art. 81 EGV - eine methodische und rechtdogmatische Betrachtung / előadó Jürgen Kessler. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 203-225. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 204.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben. - A párhuzamos címben a "paragrafus" kifejezés szimbólummal jelölve
Fűzött
Magyarország - társasági jog - versenyjog
347.72(439) *** 347.776(439)
[AN 3064135]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2010.
   A Ket.-hez szorosan kapcsolódó jogszabályok tárgymutatóval / [szerk. Bende-Szabó Gábor, Kilényi Géza]. - [Budapest] : HVG-ORAC, 2010. - 333 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-093-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - jogszabálygyűjtemény
34(439)(094)
[AN 3060025]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2010.
King, Colin
Spy's guidebook (magyar)
   Szuperkémek kézikönyve / ill. Colin King ; közrem. Falcon Travis [et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-165-8 kötött
nyomozás - gyermekkönyv
343.98(02.053.2)
[AN 3057116]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2010.
Kurtán Sándor (1951-)
   Rendszerváltás a magyar titkosszolgálatoknál / Kurtán Sándor, Pintér István. - Budapest : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2010. - 175 p. ; 21 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2010/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9816-30-5 fűzött
Magyarország - titkosszolgálat - állambiztonság - belpolitika - rendszerváltás
351.746.1(439)"1989" *** 323(439)"1989/199"
[AN 3063417]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2010.
Lugosi József
   Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról / Lugosi József. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 360 p. ; 20 cm + CD-ROM
Lezárva: 2010. ápr. 1.
ISBN 978-963-258-094-4 fűzött : 7500,- Ft
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
Magyarország - polgári eljárás - meghagyás - törvény - útmutató
347.919(439)(094)(036)
[AN 3060780]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2010.
   A magyar állam története, 1711-2006 / [a köt. szerkesztője Szabó Pál Csaba] ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Szeged : JATEPress : Bölcsész Konzorcium, 2010. - 447 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-447.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9704-08-3)
Magyarország - államjog - alkotmány - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(439)(091)(075.8) *** 342.4(439)(091)(075.8)
[AN 3054592]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2010.
   Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog / Balogh Virág [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 345 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. ápr. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-095-1 fűzött : 7800,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - reklámjog - fogyasztóvédelem - útmutató
347.7(439)(036) *** 347.777(439)(036) *** 366.5(439)(036)
[AN 3060742]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2010.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya : 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról : 2010. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2010. - 25 p. ; 21 cm
Lezárva: 2010. jan. 5.
ISBN 978-963-9403-80-2 fűzött : 390,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3069627]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2010.
Mocsári-Gál Krisztina
   A közbeszerzési törvény legfrissebb változásai / előadó Mocsári-Gál Krisztina. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 97-106. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 207.)
A sorozat 205-209. tagjai egy kötetben
Fűzött
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 3064556]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2010.
Mudráné Láng Erzsébet
   A közigazgatási bíráskodás aktuális kérdései / előadó Mudráné Láng Erzsébet. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 51-187. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 201.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - közigazgatási bíróság - eljárásjog
342.565(439) *** 351.95(439) *** 347.998.85(439)
[AN 3063609]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2010.
Nochta Tibor
   Magyar polgári jog : kötelmi jog, különös rész / Nochta Tibor, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 310 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-58-1 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3063620]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2010.
Novotný, Štefan
   A primary prevention of domestic violence and periodically repeated biblical models of an attitude towards women in church communities / Štefan Novotný. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 66 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-963-88396-8-8 fűzött
Szlovákia - családon belüli erőszak - nő - bűnmegelőzés - szociális védőháló - katolikus egyház - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
343.54 *** 343.85 *** 282(437.6) *** 22.07 *** 241.8-055
[AN 3063013]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2010.
Parti Tamás
   A közjegyzői tevékenység, különös tekintettel az utóbbi évek jogalkotási eredményeire / előadó Parti Tamás. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 13-95. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 206.)
A sorozat 205-209. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - közjegyző - eljárásjog
347.961(439)
[AN 3064540]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2010.
Radnay József (1927-)
   A munkajogi gyakorlat alakulása / előadó Radnay József. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 43-49. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 200.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3063582]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2010.
Rózsa Éva
   Cégjogi aktualitások / előadó Rózsa Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 115-218. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 209.)
A sorozat 205-209. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - vállalati jog - társasági törvény - csőd - törvény
347.72(439)(094) *** 347.736(439)(094)
[AN 3064592]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2010.
Sárközy Tamás (1940-)
   A világválság esetleges hatásai a társasági jogra / előadó Sárközy Tamás. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 33-42. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 199.)
A sorozat 198-204. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - társasági jog
347.72(439)
[AN 3063555]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2010.
Szabó Gábor (1969-)
   Szétszakadó világunk : a globalizáció emberi jogi kockázatai / Szabó Gábor. - Pécs : Publikon, 2010. - 232 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 224-230.
ISBN 978-615-5001-05-5 fűzött : 2490,- Ft
globalizáció - világgazdaság - civil társadalom - emberi jog - politikai filozófia
342.7(100) *** 339.9 *** 323.21(100) *** 32.001
[AN 3059551]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2010.
   Szemelvények a norvég titkosszolgálatok demokratikus működéséről / szerk. Pintér István, Németh Kamilla. - Budapest : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2010. - 73 p. ; 21 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2010/1.)
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-9816-29-9 fűzött
Norvégia - titkosszolgálat - állambiztonság - ezredforduló
351.746.1(481)"199/200"
[AN 3063331]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2010.
   Választási eljárás / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2010. - 260 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. febr. 10.
ISBN 978-963-9856-11-0 fűzött
1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
1997. évi C. törvény a választási eljárásról
Magyarország - választójog - eljárásjog - jogszabálygyűjtemény
342.8(439)(094)
[AN 3056607]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2010.
Vörös Imre (1944-)
   Az európai kollíziós kötelmi jog újabb fejleményei / előadó Vörös Imre. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 107-113. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 208.)
A sorozat 205-209. tagjai egy kötetben
Fűzött
Európai Unió - kötelmi jog - jogharmonizáció
347.4(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3064578]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9704 /2010.
Kész Barnabás
   Nemzetünk nagy harcosai / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - Debrecen : Graph-Art, 2010. - 64 p. : ill., színes + mell. (32 p. : ill. ; 21 cm). - (Képes magyar történelem ; 1.)
ISBN 978-963-9949-23-2 kötött
Magyarország - hadtörténet - haditechnika - ifjúsági könyv
355.48(439)(091)(02.053.2) *** 623(02.053.2)
[AN 3060670]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2010.
Laczkó Mihály
   Harckocsizók voltunk : a kalocsai 24. Harckocsiezred emlékkönyve, 1950-1987 : visszaemlékezések és dokumentumok / Laczkó Mihály. - [Kalocsa] : Kalopress, 2010. - [4], 409 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88435-2-4 fűzött
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 24. Harckocsiezred
Kalocsa - katonai egység története - páncélos fegyvernem
355.486(439-2Kalocsa) *** 358.119
[AN 3064416]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9706 /2010.
Bíró Ibolya
   "A diri" : az iskolaigazgató munkájának titkai : kezdő és nem kezdő vezetőknek / Bíró Ibolya a Fővárosi Szenior Alkotó Kör közreműködésével. - Budapest : MFPI, 2010. - 79 p. ; 20 cm. - (A Budapesti nevelő kiskönyvtára, ISSN 2061-8166 ; 1.)
Bibliogr.: p. 79.
Fűzött
iskola - vezetés - vezető alkalmazott
65.012.4 *** 371.11
[AN 3065960]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9707 /2010.
   Fejlesztési támogatások hátrányos helyzetű településeken : [nemzeti stratégia, 2007-2032] / [szerk. Csongor Anna és Kóródi Miklós]. - Budapest : MTA TK GYEP, 2010. - 133 p. ; 24 cm. - (Gyerekesély füzetek, ISSN 1788-9936 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-595-8 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - foglalkoztatottság - ezredforduló - terv
331.5(439)"200" *** 37.014.54(439)
[AN 3049934]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2010.
   Free from research to enterprise : innovation services guidebook / [publ. by the University of Debrecen etc.]. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, 2010. - 84 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Közép-Európa - innováció - kutatás-fejlesztés - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan
330.341.1 *** 378(4-191) *** 37.014.54(4-191)
[AN 3053180]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2010.
   Gondolatok közös javainkról : 20 éves a Közgazdaságtudományi Kar : tudományos konferencia : Budapest, 2009. március 26. - Budapest : BCE KTK, [2009]. - [2], 243 p. : ill. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan
330
[AN 3053083]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2010.
   Green label : negyven éves a Rajk László Szakkollégium, 2005-2010 / [fel. szerk. Kovács Máté]. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, [2010]. - 279 p., [5] t.fol. : ill. ; 23 cm
borító- és gerinccím: 40 éves a Rajk László Szakkollégium
ISBN 978-963-06-8953-3 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Rajk László Szakkollégium
gazdaságtan - egyetem - szakkollégium
330 *** 371.84
[AN 3055258]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2010.
Gulyás István (1948-)
   A modern n-szeres (n>=3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere [elektronikus dok.] : a számlaelméletek halála / Gulyás István. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : GIN Professional, 2010. - (Modern könyvviteltan)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76696. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88486-7-3
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3061116]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2010.
   Handbook on EU Funds, 2007-2013 / [ed. Bodil Palmberg, Aranka Földessy, Gabriella Lovász]. - 2. ed. - [Budapest] : Europa Media Non-Profit Ltd., 2010. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9314-1 fűzött
Európai Unió - költségvetés - pénzügyi alap - 21. század
336.12(4-62)"200/201" *** 339.923(4-62)"200/201" *** 338.26(4-62)"200/201"
[AN 3064003]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2010.
Joó Imre
   Pénzügyek megtakarításaink tükrében : megtakarítás, bankbetét, részvény, tőzsde, unit-linked / [szerző Joó Imre]. - Debrecen : Fome, 2010. - 80 p. ; 17 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-615-5025-01-3 fűzött
tőkebefektetés - megtakarítás
658.152 *** 336.76
[AN 3052373]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2010.
   Kereskedelmi ismeretek / szerk. Kárpáti László, Lehota József. - Budapest : Szaktudás K., 2010. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 978-963-9935-41-9 fűzött
Magyarország - kereskedelem - ezredforduló - egyetemi tankönyv
339(075.8) *** 339(439)"200"(075.8)
[AN 3065104]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2010.
   A mi vasutunk / [kiad. a Barankovics Alapítvány]. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2010. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88032-6-9 fűzött
Magyarország - vasúti közlekedés - vasúti szállítás - közlekedésügy - ezredforduló
338.47(439)"200" *** 656.2(439)"200"
[AN 3053067]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2010.
   Múlt vagy jövő? : szövetkezetek az új évezredben : Siófok, 2010. március 31 - április 1. / [közread. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat]. - [Budapest] : M. Nemz. Vidéki Hálózat, 2010. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szövetkezet - mezőgazdaság - ezredforduló
334.73(439)"200" *** 338.43(439)"200"
[AN 3055320]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2010.
Sutus Imre (1934-)
   Számvitel az agrárgazdaságban : könyvvizsgálati standardok és esettanulmány / Sutus Imre. - Budapest : Szaktudás K., 2010. - 275 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9935-46-4 fűzött
könyvvizsgálat - iratminta - mezőgazdaság - útmutató
657(036) *** 338.43
[AN 3065878]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2010.
   Technológiai fejlődés és intézmények / szerk. Kapás Judit. - [Debrecen] : DE Közgazd.- és Gazdaságtud. Kar, 2010. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-411-6 fűzött
innováció
330.341.1
[AN 3053022]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2010.
Törő András
   Globális gazdaság és globális jog, avagy A jövő már elkezdődött? / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 5-12. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 205.)
A sorozat 205-209. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - globalizáció - polgári jog - ezredforduló
339.9(100) *** 347(439)"200"
[AN 3064502]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2010.
   "Új marketing világrend" : MOK 2010 : a Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, ... 2010. augusztus 26-27. : absztraktok / [... szerkesztője Papp-Váry Árpád]. - Budapest : BKÜF, 2010. - 152 p. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-88943-0-4 fűzött
ISBN 978-963-88943-1-1 (mell.)
marketing - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.8 *** 339.138 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3060741]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2010.
   Uradalmak kora / [szerk. Szirácsik Éva]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2010. - 288 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussiones Neogradienses, ISSN 0236-7041 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
Kötött
Magyarország - földbirtok - újkor
332.21(439)
[AN 3058922]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2010.
Vértesy László
   eKözszolgáltatások I / Vértesy László ; [közread. az] eMagyarország Képzési Centrum - NT Nonprofit Közhasznú Kft. - [Budapest] : eMo. Képzési Centrum - NT Nonprofit Közhasznú Kft., 2010. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88855-0-0 fűzött
Magyarország - közszolgáltatás - közigazgatás - útmutató
338.465(439)(036) *** 351(439)
[AN 3058845]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2010.
   Vidékgazdaságtan / szerk. Magda Róbert, Marselek Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2010-. - 24 cm
ISBN 978-963-9935-51-8
Magyarország - gazdaság - regionális gazdaság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
332.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 3065478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vidékfejlesztés gazdasági folyamatai. - 2010. - 297 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 277-281.
ISBN 978-963-9935-42-6 fűzött
Magyarország - gazdaság - regionális gazdaság - ezredforduló - vidékfejlesztés - egyetemi tankönyv
332.1(439)(075.8) *** 338(439)(075.8) *** 711.1(439)
[AN 3065487] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9724 /2010.
   Ajánlások a részvétel fejlesztéséért / [szerk. Giczey Péter] ; [közread. a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület]. - Debrecen : Szövets. a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyes., 2010. - 34 p. ; 24 cm
Fűzött
közösségfejlesztés
364.46
[AN 3052976]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2010.
Futó Gábor (1953-)
   Nyugdíj kézikönyv, 2010 : a nyugdíjazás küszöbén, élet a nyugdíjazás után : a nyugdíjra jogosultság feltételei, a nyugdíjszámítás menete, a nyugdíjasok keresőtevékenysége, az európai gazdasági térségben szerzett biztosítási idő beszámítása, a nyugdíjasok egészségügyi ellátásra való jogosultsága itthon és az Európai Unióban / Futó Gábor. - [Budapest] : Hessyn, [2010]. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2010. ápr. 15.
ISBN 978-963-87774-4-7 fűzött : 4620,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 3067585]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2010.
Pornói Imre
   Bevezetés a szociális gondoskodás elméleti és történeti alapjaiba / Pornói Imre. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-174.
ISBN 978-963-88052-6-3 fűzött
szociális gondoskodás - történeti feldolgozás
364(100)(091)
[AN 3067036]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2010.
   Róluk... értük.. / kiad. Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztett Fiatalok Támogatásáért Országos Közhasznú Alapítvány. - Szeged : Ágota Alapítvány, 2009. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - állami gondozott - ifjúságvédelem - ifjúságszociológia - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 316.37-053.2/.6(439)"200"
[AN 3057167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Családból kiemelt gyermekek és fiatalok szociológiája : gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok ("állami gondoskodásban élők") társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban : országos kutatás az "állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok" körében : a KÁSZPEM (Kothencz-féle Ágota szenzitív pedagogikoterápiás módszer) alapjaihoz / Kothencz János. - 741 p.
ISBN 978-963-06-8381-4
[AN 3057207] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Családból kiemelt gyermekek és fiatalok pedagógiája : gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok ("állami gondoskodásban élők") pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri megközelíthetősége napjainkban : a KÁSZPEM - Kothencz-féle Ágota szenzitív pedagogikoterápiás módszer / Kothencz János [et al.]. - 493 p.
ISBN 978-963-06-8449-1
[AN 3057260] MARC

ANSEL
UTF-89728 /2010.
   Siker, öröm, fejlődés : tanulmányok az értelmileg sérült tanulók társadalmi integrációját elősegítő kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési területek fejlesztéséhez, 1980-2010 : a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Budapest) tanulmánykötete / [fel. szerk. Kajáry Ildikó]. - Budapest : Bárczi G. Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakisk., 2010. - 259 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
értelmi fogyatékos - képességfejlesztés - didaktika
364.65-056.37 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3055266]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9729 /2010.
   Arany : rendhagyó napló / [írta és szerk. Kollár Mária et al.] ; [ill. Feketéné Takács Rita] ; [közread. az Arany János Általános Iskola és Gimnázium]. - Százhalombatta : Font-Press, 2010. - 107 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88406-3-9 fűzött
Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Százhalombatta)
Százhalombatta - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Százhalombatta) *** 373.54(439-2Százhalombatta)
[AN 3063166]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2010.
Ballér Jánosné
   Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Otthon fél évszázada / Ballér Jánosné, Marics Csaba. - Nagybajom : [Marics Cs.], 2010. - 216 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9849-8 kötött
Nagybajomi Általános Művelődési Központ. Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház
Nagybajom - művelődési ház
374.07(439-2Nagybajom)
[AN 3061137]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2010.
Bokor Béla (1951-)
   Térség és kultúra : baranyai közművelődési modellek, 1976-2007 / Bokor Béla ; [közread. a] Pannon Kultúra Alapítvány. - [Pécs] : Pannon Kultúra Alapítvány, 2010. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-182.
ISBN 978-963-06-9774-3 fűzött
Baranya megye - művelődésügy - Kádár-korszak - rendszerváltás
374(439.127)"197/200" *** 351.85(439.127)
[AN 3059525]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2010.
Deliné Fráter Katalin (1944-)
   A differenciáló pedagógia alapjai, sajátosságai az óvodai nevelésben / Deliné Fráter Katalin. - Hajdúböszörmény : DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2010. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Alkotó műhely, ISSN 2061-0114 ; 2.)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-7292-34-7 fűzött
individuálpedagógia - óvodai nevelés
37.013.41 *** 372.3
[AN 3050128]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2010.
   "Democracy, freedom and enterpreneurship in the context of a globalized civil society" [elektronikus dok.] : World Council for Curriculum and Instruction 14th World Conference in Education. - Szöveg. - [Pécs] : [PTE], [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A konferenciát Pécsett, 2010. júl. 11-17. között a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar rendezte. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-331-5
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3068085]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2010.
   Drawing the line : parental informal payments for education across Eurasia : Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Slovakia and Tajikistan / [ed. Elmina Kazimzade, ... Eric Lepisto] ; [forew. Stephen P. Heyneman] ; [publ. by the] Open Society Institute. - Budapet ; New York [N.Y.] : OSI, 2010. - 132 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
Fűzött
ISBN 978-1-936133-26-0
Közép-Ázsia - Kelet-Európa - oktatásügy - iskola-társadalom kapcsolat - finanszírozás - korrupció
37.014.543(5) *** 343.352(5) *** 37.018.26 *** 371.22 *** 37.014.543(4-11) *** 343.352(4-11)
[AN 3065650]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2010.
   Emlékkönyv, 1984-2009 / [kiad. PTE IGY Gyakorló Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda, ... Ákom-Bákom Alapítvány]. - [Szekszárd] : PTE IGY Gyakorlóisk., Alapfokú Műv. Isk. és Gyakorlóóvoda : Ákom-Bákom Alapítvány, 2010. - 162 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9292-2 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Illyés Gyula Főiskolai Kar (Szekszárd). Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
Szekszárd - óvoda
373.24(439-2Szekszárd)
[AN 3050271]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2010.
   Emlékkötet : a Pécsi Tudományegyetem 1. számú Gyakorló Általános Iskolájának jubileuma, 2000-2010 / [szerk. Pesti Jánosné, Simon Gabriella]. - Pécs : PTE 1. sz. Gyakorló Ált. Isk., 2010. - 156 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-642-336-0 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Gyakorló Általános Iskola (1.)
Pécs - általános iskola - gyakorlóiskola
373.3(439-2Pécs)
[AN 3063146]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2010.
Érsek Rózsa
   Vidám meseolvasó : a szövegértő olvasás fejlesztésére / Érsek Rózsa ; Paulovkin Boglárka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2010. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. r.
ISBN 978-963-244-051-4 kötött
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3071874]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2010.
   Felsőoktatási intézmények és az innováció / szerk. Kotsis Ágnes, Polónyi István. - [Debrecen] : DE Közgazd.- és Gazdaságtud. Kar, 2010. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-416-1 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan - kutatás-fejlesztés - innováció - ezredforduló
378(439) *** 378(100) *** 37.014.54(439) *** 37.014.54(100) *** 330.341.1
[AN 3053078]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2010.
   Free from research to enterprise : innovation systems guidebook / [publ. by the University of Debrecen etc.]. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Közép-Európa - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan - kutatás-fejlesztés - innováció - ezredforduló
37.014.54(4-191) *** 330.341.1 *** 378(4-191)
[AN 3053211]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2010.
   Innovation in learning communities : what did you invent for tomorrow? : EDEN 2009 Annual Conference : Gdansk, ... 10-13 June, 2009 : book of abstracts / ed. by Alan Tait and András Szűcs. - Budapest : EDEN, cop. 2009. - 147 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87914-2-9 fűzött
e-learning - infokommunikáció
371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(438-2Gdańsk)
[AN 3067823]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2010.
   Internationalizing higher education in humanities: a comparison of Italian studies in Hungary, Iceland and Norway / [... ed. Ilona Fried] ; [publ. by the] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Olasz Nyelv és Irod.Tansz., 2009. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-111-3 fűzött
Magyarország - Norvégia - Izland - felsőoktatás - olasz nyelv - ezredforduló
378(439)"200" *** 378(481)"200" *** 378(491.1)"200" *** 805.0
[AN 3058750]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2010.
   Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ : évkönyv, 1985-2010 : öröm ide járni! / [szerk. Mesterné Dobó Krisztina, Lantos Dóra, Varró Marianna]. - [Budapest] : Karinthy F. ÁMK, [2010]. - 72 p., [10] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ (Budapest)
Budapest. 4. kerület - művelődési ház
374.07(439-2Bp.IV.)
[AN 3055169]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2010.
Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia (1.) (2010) (Kaposvár)
   I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia : lehetőségek és alternatívák : absztraktfüzet / [szerk. Bencéné Fekete Andrea] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2010. - 109 p. ; 21 cm
A konferenciát Kaposváron, 2010. október 8-án tartották
ISBN 978-963-9541-12-2 fűzött
didaktika - konferencia-kiadvány
371.3 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3056038]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2010.
Kiss Lászlóné
   Advertite animos! = Figyeljetek rám! / Kiss Lászlóné. - Kiskunhalás ; Kecskemét : Írisz Repro Stúdió Kft., 2010. - 81 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-06-9446-9 fűzött
Szilády Áron Református Gimnázium (Kiskunhalas)
Kiskunhalas - gimnázium - ünnepi beszéd
373.54(439-2Kiskunhalas)(042.5)
[AN 3059150]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2010.
   Konferencia az esélyegyenlőséget növelő óvodai-iskolai jó gyakorlatokról : Bátonyterenye, 2009. október 16-17. / [szerk. Ferge Zsuzsa és Makai Tóth Mária]. - Budapest : MTA TK GYEP, 2010. - 153 p. ; 24 cm. - (Gyerekesély füzetek, ISSN 1788-9936 ; 6.)
ISBN 978-963-508-592-7 fűzött
Magyarország - oktatásügy - nemzetiségi oktatás - esélyegyenlőség - cigányság - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439)"200"
[AN 3051393]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2010.
   Lebegő tetők : életképek és elmélkedések a kollégiumról : [1990-2000] / [szerk. Édes Balázs] ; a Rajk László Szakkollégium kiadványa. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, 2010. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88820-0-4 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Rajk László Szakkollégium
Budapest - szakkollégium - rendszerváltás - memoár
378.187.5(439-2Bp.)"199"(0:82-94)
[AN 3055433]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2010.
   Media ispirations for learning [elektronikus dok.] : what makes the impact? : EDEN 2010 Annual Conference : 9-12 June 2010, Valencia : conference proceedings / ed. András Szűcs, Alan W. Tait. - Szöveg. - Budapest : EDEN Secr., 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9430-8
e-learning - infokommunikáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(460-2Valencia)
[AN 3063340]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2010.
   Mentorok könyve / [szerk. Mayer József]. - Budapest : [MFPI], 2010. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
Közread. a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. - Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-06-9639-5 fűzött
Magyarország - tanár-diák kapcsolat - felzárkóztatás - szakképzés - elektronikus dokumentum
37.064.2 *** 377(439) *** 377.13
[AN 3067174]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2010.
   New technology platforms for learning - revisited : LOGOS open conference on strengthening the integration of ICT research effort : 19-20 January 2009, Budapest ... : proceedings / [... ed. ... Andras Szucs] ; [org., publ. by the] EDEN ... - Budapest : EDEN, cop. 2009. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87914-1-2 fűzött
e-learning - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3067651]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2010.
   Nonformális, informális, autonóm tanulás / szerk. Forray Katalin, Juhász Erika. - Debrecen : DE, 2009. - 383 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttnevelés, művelődés, ISSN 0209-9608 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-407-9 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - felnőttnevelés - tanulmánygyűjtemény
374.7(439) *** 37.013.83
[AN 3050037]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2010.
   Nyugat-magyarországi Egyetem = University of West Hungary / [szerk. ... Csiha Tünde Noémi]. - Sopron : NYME, 2009. - 215 p. : ill., főként színes ; 25x29 cm
ISBN 978-963-9883-33-8 kötött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron)
Sopron - egyetem - album
378.4(439-2Sopron)(084.1)
[AN 3060340]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2010.
   Repedező falak között : életképek és elmélkedések a kollégiumról : [1970-1990] / [szerk. Kézdi Gábor] ; a Rajk László Szakkollégium kiadványa. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, 2010. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8962-5 fűzött
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest). Rajk László Szakkollégium
Budapest - szakkollégium - Kádár-korszak - memoár
378.187.5(439-2Bp.)"197/198"(0:82-94)
[AN 3054552]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2010.
   Report on the research at the Institute of Informatics of the University of Szeged, 2006-2009. - Szeged : JATEPress, 2010. - 61 p. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi és Informatikai Kar. Informatikai Tanszékcsoport
Szeged - kutatóintézet - egyetem - informatika
378.4(439-2Szeged) *** 681.3 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 3055476]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2010.
Szüdi János (1949-)
   Közoktatás és hatalom / Szüdi János ; [... grafikák Szüdi János György munkái]. - [Budapest] : Iskolaszolga Kft., [2009]. - 147 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-8295-16-3 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - iskola-társadalom kapcsolat - állam - ezredforduló - esszé
37.014.55(439)(0:82-4)
[AN 3056551]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2010.
   A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tíz éve, 2000-2010 / [szerk. Csúzyné Harasztosi Julianna et al.]. - Tata : Eötvös J. Gimn. és Kollégium, 2010. - 175 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata)
Tata - gimnázium - kollégium
373.54(439-2Tata) *** 373.552(439-2Tata)
[AN 3060781]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2010.
   Új ablakon kitekintve : életképek és elmélkedések a kollégiumról : [2000-2010] / [szerk. Baranyi László és Drabant Béla] ; a Rajk László Szakkollégium kiadványa. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, 2010. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88820-1-1 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Rajk László Szakkollégium
Budapest - szakkollégium - ezredforduló - memoár
378.187.5(439-2Bp.)"200"(0:82-94)
[AN 3055891]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2010.
   "Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban" : TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0046. sz. projekt záró kiadványa / [... szerzői Ábri Kálmánné et al.] ; [kiad. Kisújszállás Város Önkormányzata]. - Kisújszállás : Önkormányzat, 2010. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9755-2 fűzött
Kisújszállás - didaktika - nevelés - iskola - óvoda
371.3 *** 37.03 *** 373(439-2Kisújszállás)
[AN 3056862]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2010.
   A váci Földváry Károly Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1975-2010 / [szerk. Varga Tünde és Zsigmond Ildikó]. - Vác : Földváry K. Ált. Isk., 2010. - 61, [2] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Földváry Károly Általános Iskola (Vác)
Vác - általános iskola
373.3(439-2Vác)
[AN 3056703]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9759 /2010.
Fábián András
   PPL kézikönyv : a repülőgép-vezetés elmélete / Fábián András. - Budapest : Fábián A., 2010. - 466 p. : ill., részben színes térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9062-1 fűzött
sportrepülés - tankönyv
797.55(078)
[AN 3065476]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2010.
Polgár Judit (1976-)
   Chess playground / Judit Polgar with Sofia Polgar. - Budapest : Cityvet Kft., [2010]-. - ill. ; 30 cm
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3050655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - cop. 2010. - 102 p.
ISBN 978-963-06-9620-3 fűzött
[AN 3050668] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9761 /2010.
Barsi Balázs (1946-)
   Boldog John Henry Newman templom Sümegcsehi = Blessed John Henry Newman Church Sümegcsehi / Barsi Balázs írásai ; Udvardi Erzsébet képei ; [ford. ... Somogyi György] ; [kiad. ... Patrióták a Közjóért Egyesület]. - [Budapest] : Patrióták a Közjóért Egyes., [2010]. - 57 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9808-5 kötött
Sümegcsehi - Magyarország - templom - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Udvardi_E. *** 726.54(439-2Sümegcsehi)
[AN 3066247]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2010.
Bernhard, Maximilian
1000 Architekturwunder (magyar)
   1000 építészeti csoda / [Maximilian Bernhard]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Gűth Ervin
ISBN 978-963-297-209-1 kötött
építészet
72(100)
[AN 3065075]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2010.
   Bihari tájházak és kiállítóhelyek / [szerk. Sándor Mária, Kolozsvári István] ; [fotó ... Bogya Pál]. - Berettyóújfalu : Bihari Múz. Baráti Köre, 2009-2010. - 2 db : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Magyar, angol és román nyelven
Fűzött
Bihar - múzeum - falumúzeum - épület
069(439Bihar) *** 727.7(439Bihar)
[AN 3050840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 83, [3] p. - (Biharország kincsei, ISSN 2062-0454 ; 1.)
ISBN 978-963-06-7223-8
[AN 3006194] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 75, [3] p. - (Biharország kincsei, ISSN 2062-0454 ; 2.)
ISBN 978-963-06-9297-7
[AN 3051057] MARC

ANSEL
UTF-89764 /2010.
   "Csak a lényeget rajzolta" : Szalay Lajos és nemzedéktársai, 1932-1949 : a Magyar Nemzeti Galéria és a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum közös kiállítása / [szerk. Bán András]. - [Miskolc] : MG ; Budapest : MNG, 2010. - 118 p. : ill. ; 23 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88642-7-7 fűzött
Magyarország - grafika - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)"193/194" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3050047]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2010.
Cseh Éva (1936-)
   Ukijo-e : az elillanó világ képei : válogatás Gróf Vay Péter japán fametszet gyűjtéséből = Ukiyoe : Vai Peeteru hakushaku no hanga korekushon yori / [Cseh Éva, Gáspár Annamária, Umemura Yuko] ; szerk. Fajcsák Györgyi, Umemura Yuko. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2010. - 213 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9738-19-5 fűzött
Vay Péter (1864-1948)
Japán - Magyarország - magángyűjtemény - 19. század - püspök - katolikus egyház - fametszet
761.1(520) *** 069.017(439)Vay *** 282(439)(092)Vay_P.
[AN 3052627]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2010.
Csorba Sándor (1934-)
   Aranygyökerek : az érsemjéni Kazinczy Ferenc-, Fráter Lóránd- és Csiha Kálmán-emlékház kiállításai / [írta Csorba Sándor] ; [kiad. a Bihari Múzeum Baráti Köre]. - [Berettyóújfalu] : Bihari Múz. Baráti Köre, [2009]. - 24 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7065-4 fűzött
Casa Memorială Kazinczy, Frater şi Csiha (Şimian)
Magyarország - Erdély - Érsemjén - emlékház - író - zeneszerző - református egyház - püspök - határon túli magyarság - 18. század - 19. század - 20. század
069(498.4-2Érsemjén) *** 894.511(092)Kazinczy_F. *** 78.071.1(439)(092)Fráter_L. *** 284.2(498.4)(=945.11)(092)Csiha_K.
[AN 3050397]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2010.
   Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában / [szerk. Papp Gábor György] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA ; Veszprém : M. Képek, 2010. - 199 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 182-186.
ISBN 978-963-9439-78-8 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - építészet - kutatóintézet
72(439) *** 061.6(439)
[AN 3059671]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2010.
   ÉSZ, 2006-2010 : az Építész Szakkollégium projektjei / [szerk. ... Smiló Dávid és Volcz Zoltán]. - [Budapest] : BME Építész Szakkollégium, [2010]. - [60] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-421-597-4 fűzött
ISBN 963-421-597-1
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Építész Szakkollégium
Magyarország - építészet - egyetem - ezredforduló - szakkollégium
72(439)"200" *** 371.84
[AN 3073303]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2010.
Gaál Zsuzsanna
   Szent János és Pál kápolna / [írta és szerk. Gaál Zsuzsanna]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., cop. 2009. - 20 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Szekszárdi füzetek, ISSN 1789-8927 ; 3.)
ISBN 978-963-7209-33-8 fűzött
Szekszárd - kápolna
726.52(439-2Szekszárd)
[AN 3050331]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2010.
Gyürki László (1932-)
   Szentföldi Mária-szentélyek a bizánci korban / Gyürki László. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Jeruzsálemi füzetek, ISSN 1787-3185 ; 2.)
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-963-361-570-6 fűzött : 700,- Ft
Bizánci Birodalom - szentély - mariológia - középkori Palesztina
726.12(495.02) *** 232.931.8 *** 726.12(33)
[AN 3067213]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2010.
Halász András (1946-)
   Recent works : [Székesfehérvár, King Saint Stephen Museum, ... 20th March - 16th May 2010] / András Halász ; [ed. of the catalogue, curator ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Király Múz., 2010. - 18 p., [34] t. : ill., színes ; 32 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 325.)
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9279-84-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Halász_A. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3056443]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2010.
Illés Andrea
   Magyarország világörökségei / Illés Andrea. - 2. átd. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-201-3 kötött : 4975,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3071934]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2010.
Jonas, Stéphane
   Le faubourg-jardin du Stockfeld à Strasbourg : fondation et perspectives / texte Stéphane Jonas ; photos Károly Szelényi. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2010]. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Cités-jardins de l'Europe, ISSN 1416-9959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9439-77-1 fűzött
Strasbourg - várostervezés - kertváros
711.582.5(44-2Strasbourg)
[AN 3060831]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2010.
   Kalaznói fotóalbum, 2010 / [... szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2010. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88569-1-3 kötött
Kalaznó - Magyarország - helyismeret - fotóművészet - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 908.439-2Kalaznó(084.12)
[AN 3065052]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2010.
Katona István (1947-)
   A Tátra száz meséje / Katona István ; [az előszót írta Pusztay Sándor]. - Budapest : Kornétás, cop. 2010. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9353-93-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Katona_I.
[AN 3054832]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2010.
Kéri László (1949-)
   Kéri László : monográfia / [bev. tanulmány Nagy Imre ... tollából]. - [Budapest] : M. Képek, 2009. - 136 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 20. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9439-73-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kéri_L.
[AN 3059635]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2010.
Kokesch Ádám (1973-)
   Kokesch Ádám : [Paradigmatikus reláció] : [2010. február 24 - 2010. április 25.] / [szerk. ... Fenyvesi Áron, Kokasch Ádám] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, cop. 2010. - 74 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87881-6-0 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Kokesch_Á. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3057790]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2010.
Kovács Lajos (1949-)
   Haranghy Jenő "állandó kiállításai" Dorogon / [Kovács Lajos]. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2010. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 39.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Haranghy Jenő (1894-1951)
Magyarország - Dorog - képzőművész - 20. század - falfestmény
73/76(439)(092)Haranghy_J. *** 75.052(439-2Dorog)
[AN 3063094]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2010.
Kovács Péter
   A Bory-vár / Kovács Péter. - Székesfehérvár : Szt. István Király Múz., 2009. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 322.)
ISBN 963-9279-77-3 fűzött
Bory Jenő (1879-1959)
Székesfehérvár - Magyarország - várkastély - szobrász - 20. század
728.81(439-2Székesfehérvár) *** 73(439)(092)Bory_J.
[AN 3065390]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Drága volt neki(k) a barátság : művészeti esszék, riportok / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - IV, 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-66-4 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom története - 20. század
73/76(439)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3064475]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2010.
   Magyar történész-muzeológus ki kicsoda, 2010 / szerk. Bodrits István, Zombori István ; [... az anyagot gyűjt. Kinyó Ildikó] ; [a címtárat összeáll. Bodrits István, Tóth Péterné] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum, Móra Ferenc Múzeum. - Budapest : MNM ; Szeged : Móra F. Múz., 2010. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9804-33-3 fűzött
Magyarország - történész - muzeológus - 20. század - 21. század - életrajzi lexikon
069(439)(092):030 *** 930.1(439)(092):030
[AN 3066015]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2010.
   A művészettől az életig : [Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 2010. augusztus 15 - október 24.] : [Berlin, Bauhaus-Archiv, 2010. december 1 - 2011. február 21.] / [... összeáll. és ... szerk. Bajkay Éva] ; [a kiállítást rend. ... Várkonyi György, ...] ; [a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa...]. - [Pécs] : Baranya M. Múz. Ig., 2010. - 419 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Magyarok a Bauhausban. - Bibliogr.: p. 406-413.
ISBN 978-963-9873-18-6 fűzött
Magyarország - bauhaus - képzőművészet - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
7.036.3(439) *** 73/76(439)"191/192" *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 3059068]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2010.
   Őrült betűk : 2009/2010. tanév : Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola. - [Budapest] : [Óbudai Képzőműv. Szakképző Isk.], [2010]. - [56] p. : ill. ; 42 cm
Fűzött
Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola (Budapest)
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló
766(439)"200"
[AN 3061311]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2010.
Palkó Tibor (1959-)
   Palkó Tibor : [festmények 1984-2010]. - Budapest : M. Műhely, 2010. - 166 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: Palko. - Gerinccím: Festmények
ISBN 978-963-7596-71-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Palkó_T.
[AN 3050580]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2010.
Papp Dezső (1927-2008)
   Egy építész táncképei : Papp Dezső emlékkiállítás : [Nemzeti Táncszínház Galériája, ... 2010. április 9 - május 9.] / [a katalógust szerk., a kiállítást rend. Szúdy Eszter és Halász Tamás] ; [kiad. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - [Budapest] : OSZMI, [2010]. - [36] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-9000-28-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - táncművészet - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Papp_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2010" *** 793.3(439)"198/200"(084.12)
[AN 3049902]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2010.
Paróczi Ágnes (1937-)
   Paróczi Ágnes festőművész / [... kiad. József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : József A. Műv. Centrum Közhasznú Alapítvány, [2010]. - [38] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87255-5-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Paróczi_Á.
[AN 3050681]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2010.
Penrose, Antony
The boy who bit Picasso (magyar)
   A fiú, aki megharapta Picassót / Antony Penrose ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, 2010. - [46] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-643-218-8 kötött : 2500,- Ft
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század - gyermekkönyv
75(460)(092)Picasso,_P.(02.053.2)
[AN 3049500]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2010.
Péter László (1958-)
   Jó napot, indián : installációk, 1988-2010 / Péter László ; [a katalógust szerk. ... Székely Ferencz]. - [Budapest] : [s.n.], [2010]. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2010. febr. 18 - márc. 12. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 22-26. - Filmogr.: p. 16.
Fűzött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló
73/76(439)(092)Péter_L.
[AN 3054953]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2010.
Petercsák Tivadar (1947-)
   Várak és múzeumok / Petercsák Tivadar. - Eger : Heves M. Múz. Szervezet : Dobó I. Vármúz., 2010. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 29.)
Bibliogr. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - muzeológia - múzeum - vár
069(439) *** 728.81(439)
[AN 3022487]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2010.
Pörneczi Norbert
   A kenyeri római katolikus templom, 1778-2010 / szerk., [írta] Pörneczi Norbert ; fotó Pörneczi Tamás. - Kenyeri : Szerző, 2010. - 93 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9596-1 fűzött
Kenyeri - templom - fényképalbum
726.54(439-2Kenyeri)(084.12)
[AN 3049905]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2010.
Raýman János (1938-)
   Az éremgyűjtés története Pécsett és Baranyában / Raýman János, Hágen József. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2010. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-87420-6-2 fűzött
 (hibás ISBN 963-87420-6-3)
Baranya megye - Pécs - éremgyűjtés - egyesület
737 *** 379.82 *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3059358]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2010.
Schalpha Anett
   Méltósággal : a mecsekjánosi templom története : Keresztelő Szent János és hívei tiszteletére, 1756-1810-2010 / [... Schalpha Anett írta] ; [Árgyelán György szerk.]. - Mecsekjánosi : Árgyelán Gy., 2010. - 135 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-06-9372-1 kötött
Komló (Baranya megye) - templom
726.54(439-2Komló)
[AN 3059953]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2010.
Schrammel Imre (1933-)
   Schrammel / [a bev. tanulmányt írta és az interjúkat kész. Kernács Gabriella]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2010]. - 231 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9439-69-6 kötött
Schrammel Imre (1933-)
Magyarország - keramikus - 20. század - ezredforduló
738(439)(092)Schrammel_I.
[AN 3060923]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2010.
Soós Ferenc (1948-)
   Magyar numizmatikusok panteonja / Soós Ferenc ; [közread. a] ... Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Magyar Numizmatikai Társulat. - [Budapest] : Argumentum : MÉE : M. Numizmatikai Társ., cop. 2010. - 269 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-446-579-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - numizmatika - műgyűjtés - életrajzi lexikon
7.074(439)(092):030 *** 737(439)(092):030
[AN 3049406]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2010.
   Szent János és Pál kápolna, Szekszárd / [szerk. Ékes László] ; [kiad. a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület]. - Szekszárd : Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyes., 2010. - 46 p. : ill. ; 22 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-9404-9 fűzött
Szekszárd - kápolna
726.52(439-2Szekszárd)
[AN 3050493]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2010.
   Vizek, partok, emberek : Senior Alkotócsoport : Vándorkiállítás, 2010 / [a katalógust szerk. Tillai Ernő] ; [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2010]. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88650-1-4 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - vándorkiállítás - fényképalbum
77.04(439)"19/200" *** 061.3(439)
[AN 3064235]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9797 /2010.
Andersson, Benny (1946-)
Mamma mia! How can I resist you? (magyar)
   Mamma mia! : a Mamma mia! musical és az ABBA dalainak története / Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Judy Craymer ; az interjúkat Philip Dodd kész. ; [ford. Kiss Borbála Réka]. - [Budapest] : Show Time Budapest, 2009. - 263 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 978-963-87481-3-3 kötött : 14500,- Ft
ABBA (együttes)
Svédország - zenekar - könnyűzene - musical - interjú
78.067.26.036.7(485)ABBA(047.53) *** 792.57
[AN 3065535]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2010.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Sri Chinmoy's song-flowers : válogatás Sri Chinmoy dalaiból / [ford. Agadha]. - [S.l.] : [s.n.], [2010]-. - 22 cm
Fűzött
dal
784.3
[AN 3055202]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2010]. - [31] p. : ill.
Magyar, bengáli és angol nyelven
[AN 3055367] MARC

ANSEL
UTF-89799 /2010.
Gábos Judit
   Dinu Lipatti, a XX. század első felének zongoraművésze és zeneszerzője / Gábos Judit. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 117 p. : ill., főként kotta ; 24 cm + CD-R. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-39-6 fűzött
Lipatti, Dinu (1917-1950)
Románia - zenész - zongora - 20. század - auditív dokumentum
786.2.071.2(498)(092)Lipatti,_D.
[AN 3061151]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2010.
Németh István
   Népzenei örökségünkről / Németh István ; [közread. a] Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., cop. 2010. - 21 p. ; 21 cm
keretcím: Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem. - Bibliogr.
Fűzött : 850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88844-0-4)
magyar néprajz
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 3053570]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9801 /2010.
Dávid Ferenc (1940-)
   Színház a Szerecsen utczában / Dávid Ferenc, Gajdó Tamás ; [közread. az] Új Színház ... - [Budapest] : Új Színház : Kossuth, 2010. - 151, [8] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-9267-0 fűzött : 2990,- Ft
Új Színház (Budapest)
Budapest - színháztörténet - színházépület - színielőadás - fényképalbum
792.091(439-2Bp.)(084.12) *** 725.822(439-2Bp.)
[AN 3067667]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2010.
Gombos András
   Táncos örökségünk / Gombos András. A hagyományőrző munka folyamatai : tervezés, módszerek, források, gyakorlatok / Varga Sándor ; [közread. a] Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., cop. 2010. - 51 p. ; 21 cm
keretcím: Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem. - Bibliogr.
Fűzött : 850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88844-0-4)
magyar néprajz - néptánc
793.31(=945.11) *** 394.3(=945.11)
[AN 3053729]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2010.
Kerényi Ferenc (1944-2008)
   Színek, terek, emberek : irodalom és színház a 18-19. században / Kerényi Ferenc ; [szerk. Szilágyi Márton és Scheibner Tamás]. - Budapest : Ráció, 2010. - 211 p. : ill. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-98-5 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - színháztörténet - magyar irodalom története - 18. század - 19. század - dráma
792(439)"17/18" *** 894.511(091)-2"17/18"
[AN 3067353]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2010.
Vaz, Mark Cotta
New moon: the complete illustrated movie companion (magyar)
   New moon : újhold : kulisszatitkok : illusztált nagykalauz a filmhez / Mark Cotta Vaz ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 140 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-245-115-2 kötött : 3999,- Ft
Weitz, Chris (1969-). New moon
Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(73)(092)Weitz,_C.
[AN 3061166]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9805 /2010.
Alb Gabriella
   E-mailezz japánnal csak lazán : a tanulás így szórakozás! = Write Japanese e-mails just easily : learning is fun! / Alb Gabriella. - [Kaposvár] : Alb G., 2010. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9660-9 fűzött
japán nyelv - elektronikus posta - nyelvkönyv
809.56(078)=945.11 *** 681.324Internet
[AN 3050588]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2010.
Argaz Éva
   Felkészülést segítő könyv francia középfokú nyelvvizsgához : [feladatok, szószedet, nyelvtani segédlet megoldókulccsal!] / Argaz Éva. - Budapest : [Argaz É.], 2009. - 299, [5] p. ; 21 cm. - (Segíthetek? ; 2.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-88369-1-5 fűzött : 2940,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3061086]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2010.
Barta Éva
   Gazdasági írásbeli feladatok : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 182 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535). (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 978-963-05-7864-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3066672]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2010.
Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum (11.) (2010) (Piliscsaba)
   Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum : Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010 / [red. Sándor Csúcs et al.] ; [pul. Reguly Társaság]. - Piliscsaba ; [Solymár] : Reguly Társ., 2010. - 3 db : ill. ; 24 cm
Rend. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvészeti Intézet Finnugor Tanszék. - Váltakozva angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88954-0-0 fűzött
finnugrisztika - őstörténet - finnugorok - konferencia-kiadvány
809.45 *** 061.3(439-2Piliscsaba) *** 894.5 *** 930.8(=945)
[AN 3070908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 1., Orationes plenariae. - 331 p.
ISBN 978-963-88954-1-7
[AN 3071012] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 2., Summaria acroasium in sectionibus. - 311 p.
ISBN 978-963-88954-2-4
[AN 3071078] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 3., Summaria acroasium in symposiis factarum. - 212 p.
ISBN 978-963-88954-3-1
[AN 3071088] MARC

ANSEL
UTF-89809 /2010.
Czifra Éva (1966-)
   1 hónap alatt angolul : az angol nyelv alapjai / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2009. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88072-1-2 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3066646]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2010.
Czuczor Gergely (1800-1866)
   A magyar nyelv szótára / ... kész. Czuczor Gergely és Fogarasi János ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - Miskolc : MBE, 1999-. - 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1862-1874
ISBN 963-7528-47-4
magyar nyelv - értelmező szótár - hasonmás kiadás
809.451.1-321.1 *** 094/099.07
[AN 374677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2009. - col. 1569-1774, 1-578.
ISBN 978-963-7528-76-7
[AN 3073820] MARC

ANSEL
UTF-89811 /2010.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : Hungarian for foreigners : Ungarisch für Ausländer : Hongrois pour étrangers : ungharese per stranieri : [magyar nyelvkönyv külföldieknek] / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2010. - ill., részben színes ; 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-05-7577-5
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3067045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2010. - 163 p. + CD
ISBN 978-963-05-8443-2 fűzött
[AN 3067050] MARC

ANSEL
UTF-89812 /2010.
Gyárfás Ágnes (1932-)
   A Halotti beszéd mondattana / Gyárfás Ágnes ; [közread. az] MBE. - Miskolc : MBE, 2010. - 206 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 978-963-7528-87-3 fűzött
magyar nyelv - mondattan - nyelvtörténet - magyarságkutatás - nyelvemlék
809.451.1-8 *** 809.451.1-56 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3066239]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2010.
International Conference on English Historical Linguistics (16.) (2010) (Pécs)
   16 ICEHL : 16th International Conference on English Historical Linguistics : University of Pécs, ... 23-27 August 2010 : book of abstracts. - Pécs : [PTK BTK Anglisztika Int. Angol Nyelvészeti Tansz.], 2010. - 200 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézet Angol Nyelvészeti Tanszék. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-340-7 fűzött
angol nyelv - nyelvtörténet - konferencia-kiadvány
802.0-53 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3059215]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2010.
Italian phrase book & dictionary (magyar)
   Olasz útiszótár / [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Olasz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-6576-7 fűzött : 1590,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3070504]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2010.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Magyar nyelvtan társaslélektani alapon / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ell. Kövendi Dénes]. - 3. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 237, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 13.)
ISBN 978-963-9903-24-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar nyelv - szociálpszichológia - nyelvtan
809.451.1-5 *** 316.6
[AN 3052761]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2010.
Király Zsolt
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1998. - 389 p. : ill., részben színes ; 28 cm + 2 CD. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
ISBN 978-963-05-8494-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3066668]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2010.
Kövesdi Pál (?-1682)
Elementa linguae Hungaricae (latin, magyar)
   A magyar nyelv alapjai = Elementa linguae Hungaricae / Kövesdi Pál. - Hasonmás kiad. fordítással / ford., [... a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta] C. Vladár Zsuzsa. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2010. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 232.)
A Lőcsén, Brewer által 1686-ban nyomtatott kiad. lapjainak fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 978-963-7530-96-8 fűzött
magyar nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3067092]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2010.
Nádasdy Ádám (1947-)
   .hu : [ismeretterjesztő kiadvány a magyar nyelvről] / [szöveg Nádasdy Ádám] ; [... ill. Barka Ferenc] ; [kiad. a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága]. - Budapest : Balassi Int. Nemz. Évfordulók Titk., [2010]. - [24] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1 *** 809.451.1-53
[AN 3056615]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2010.
Németh Ervin
   21 English topics : [21 témakör az angol érettségihez, alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgához] : [A2, B1, B2, C1] / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, [2010]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3056917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - 344 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88330-3-7 : 1700,- Ft
[AN 3057189] MARC

ANSEL
UTF-89820 /2010.
Tóth Kálmán (1917-)
   A héber nyelvtan elemi szabályai / összeáll. Tóth Kálmán ; szerk. Kustár Zoltán. - 2. jav., átd. kiad. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2010. - 75 p. ; 30 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei, ISSN 1786-0814 ; 6.)
ISBN 978-963-8429-62-9 fűzött
héber nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.24-5(075.8)
[AN 3069325]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2010.
   Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa : [11-12 giugno 2009] / a cura di Ilona Fried ; ... org. dal Dipartimento d'italianistica della Facoltà di lettere dell'Università Eötvös Loránd di Budapest in collab. con l'Istituto italiano di cultura di Budapest e il Comitato di Budapest della società Dante Alighieri ; [publ.] ... Ponte Ala. - [Budapest] : ELTE BTK Olasz Nyelv és Irod. Tansz. : Ponte Alapítvány, 2010. - 360 p. ; 22 cm
A Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-025-3 fűzött
Olaszország - Magyarország - olasz nyelv - olasz irodalom - kulturális kapcsolat - kultúra
805.0 *** 850 *** 316.7(45) *** 316.7(439)
[AN 3058817]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9822 /2010.
Burton, Ryan
Stephenie Meyer (magyar)
   Stephenie Meyer / Ryan Burton írta ; Dave MacNeil rajz. ; ford. Csetényi Korinna. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - [42] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Female force
ISBN 978-963-245-201-2 kötött : 1899,- Ft
Meyer, Stephenie (1973-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - képregény
820(73)(092)Meyer,_S. *** 087.6:084.11
[AN 3061015]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2010.
   Filológia, interpretáció, médiatörténet / szerk. Kelemen Pál [et al.]. - Budapest : Ráció, 2009. - 781 p. : ill. ; 21 cm. - (Filológia, ISSN 2062-0799 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-83-1 fűzött : 3900,- Ft
irodalomtudomány - filológia
82.07
[AN 3067054]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2010.
   A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára / szerk. Bónus Tibor [et al.]. - Budapest : Ráció, 2010. - 711 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-84-8 kötött
hermeneutika - irodalomelmélet - magyar irodalom története - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.01 *** 82.07 *** 894.511(091) *** 012Kulcsár_Szabó_E.
[AN 3067435]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9825 /2010.
   "Alszik a fény" : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete / szerk. Bednanics Gábor. - Budapest : FISZ : Ráció, 2010. - 317 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7043-39-0 fűzött : 2200,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)Csáth_G.
[AN 3067329]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2010.
Csisztay Gizella (1947-)
   Szerelmem, Varsó : Kerényi Grácia utazásai / Csisztay Gizella. - Budapest : Páros Print, 2010. - 127 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88279-4-4 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8827-4-4)
Kerényi Grácia (1925-1985)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Kerényi_G.(044)
[AN 3058810]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2010.
Darvasi Ferenc (1978-)
   Határjárás / Darvasi Ferenc. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2010. - 170 p. ; 21 cm. - (Kritikai füzetek, ISSN 2061-4039 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-11-7 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés - könyvkritika
894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 3068055]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2010.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Hét színkép : tanulmányok, kritikák / Kelemen Erzsébet. - Budapest : Ráció, 2010. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-95-4 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - író - műelemzés
894.511(092)
[AN 3067233]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2010.
Keresztury Dezső (1904-1996)
   Keresztury Dezső dedikál / [szerk. és az előszót írta Szemes Péter] ; [kiad. Keresztury Könyvtári Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : Keresztury Kvt. Alapítvány, [2009]. - 162 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8729-4 fűzött
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - dedikáció
894.511(092)Keresztury_D. *** 82.01(439)(092)Keresztury_D. *** 099.3
[AN 3052419]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Kulcsok a tengerben : tanulmányok, esszék / Laczkó András ; [közread. a] Nap Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-67-1 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3066368]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Varga József 80 éves / Laczkó, Maczó, Varga ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-68-8 fűzött
Varga József (1930-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Varga_J.
[AN 3064622]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2010.
   "Leszek haláltól ronthatatlan" : olvasókönyv Ratkó József életművéhez / vál., szerk. és a bevezetőt írta Jánosi Zoltán ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2010. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87848-4-1 fűzött : 2100,- Ft
Ratkó József (1936-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ratkó_J.
[AN 3055025]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9833 /2010.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Illustrowane baśnie (magyar)
   Andersen legszebb meséi / [szöveg Anna Sójka] ; [ill. Aleksander Karcz]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Örök történetek)
Ford. Szakonyi Zsófia, Nánay Fanni
ISBN 978-963-297-292-3 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3064509]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2010.
Armstrong, Lindsay
The Australian's housekeeper bride (magyar)
   Útitárs egy életre / Lindsay Armstrong ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 469.)
ISBN 978-963-538-203-3 fűzött : 549 Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3062608]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2010.
Bat, Prunella
C'è chi nasce strega (magyar)
   Született boszorkány / Prunella Bat ; [... rajz. Federico Nardo]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 134, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-269-5 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3057246]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2010.
Bat, Prunella
La dama d'argento (magyar)
   Az ezüstruhás hölgy / Prunella Bat ; [... rajz. Federico Nardo, Marco Albiero]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 134, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-270-1 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3057678]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2010.
Blake, Ally
Falling for the rebel heir (magyar)
   Világszép lány / Ally Blake ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 460.)
ISBN 978-963-538-206-4 fűzött : 549 Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3062606]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2010.
Bloom, Kate (1951-)
Daisy and the dazzling drama (magyar)
   Százszorszép és a szenzációs színdarab / Kate Bloom és Emma Pack ; [ford. Réti Blanka] ; [a verseket Szakál Gertrúd ford.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagrét tündérei ; 3.)
ISBN 978-963-245-287-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3060860]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2010.
Bloom, Kate (1951-)
Rose and the perfect pet (magyar)
   Rózsa és a hétvégi házi kedvenc / Kate Bloom és Emma Pack ; [ford. Réti Franciska] ; [a verseket Szakál Gertrúd ford.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagrét tündérei ; 4.)
ISBN 978-963-245-304-0 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3060874]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2010.
Colter, Cara
Her royal wedding wish (magyar)
   Lefegyverző csókok / Cara Colter ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 459.)
ISBN 978-963-538-205-7 fűzött : 549 Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
Kanada - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3062607]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2010.
Craven, Sara
The virgin's wedding night (magyar)
   Művészi szabadság / Sara Craven ; [... ford. Sárvári Noémi]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 470.)
ISBN 978-963-538-204-0 fűzött : 549 Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3062609]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2010.
Cusack, Dymphna (1902-1981)
Say no to death (magyar)
   Ketten a halál ellen / Dymphna Cusack ; [ford. Vásárhelyi Miklós]. - Budapest : General Press, [2010]. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-229-4 kötött : 3300,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3070523]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2010.
Daly, Barbara (1939-)
Never say never! (magyar)
   Hiszi a piszi! / Barbara Daly ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 250.)
ISBN 978-963-538-200-2 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3061072]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2010.
Darcy, Lilian
The life saver (magyar)
   Magány ellen orvosság / Lilian Darcy ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 401.)
ISBN 978-963-538-199-9 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3059039]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2010.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné / Gustave Flaubert ; [ford. Pór Judit] ; [a jegyzeteket Lator László kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 329 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Madame Bovary : vidéki erkölcsök" címmel is
ISBN 978-963-07-9093-2 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3071988]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2010.
Folsom, Allan (1941-)
The Hadrian memorandum (magyar)
   A Hadrianus-akta / Allan Folsom ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2010]. - 451 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-225-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3059154]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2010.
Frost, Jeaniene
At grave's end (magyar)
   Síri csendben / Jeaniene Frost ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 366 p. ; 20 cm. - (Cat és Bones vámpírvadász sorozat)
ISBN 978-963-254-350-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3070371]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2010.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül = Eat, pray, love / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 463 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-254-369-7 fűzött : 3499,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - életrajzi regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3069763]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2010.
Glitz, Angelika (1966-)
Brömmel (magyar)
   Vickó / Angelika Glitz ; Stefanie Pfeil illusztrációival ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 106 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-245-019-3 kötött : 1799,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3060896]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2010.
Grimm, Wilhelm (1786-1859)
   A legszebb Grimm-mesék / [a meséket átd. Jeanne Moineau] ; [ill. Jean-Noël Rochut]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 221 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bárdos Zsuzsanna. - A ford. a "Les plus beaux contes de Grimm" (Paris : Auzou, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-297-210-7 kötött
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3059732]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2010.
Hart, John (1965-)
The king of lies (magyar)
   A hazugságok királya / John Hart ; [ford. Dusnoki Tibor]. - Budapest : General Press, [2010]. - 351 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-228-7 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3059170]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2010.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
The serpent prince (magyar)
   Kígyóherceg / Elizabeth Hoyt ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : General Press, [2010]. - 347 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-227-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3059193]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2010.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2010. - 311, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: NóraÞ; A vadkacsaÞ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 978-963-07-9065-9 fűzött : 1000,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3072824]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2010.
Joncour, Serge (1961-)
L'idole (magyar)
   A bálvány / Serge Joncour ; [ford. Förköli Gábor]. - Budapest : Ráció, 2010. - 185, III p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9605-97-8 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3067043]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2010.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Dance with the devil (magyar)
   Ördögi tánc / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 446 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-254-347-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 3066517]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2010.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Night embrace (magyar)
   Végzetes ölelés / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Tavasz Marianna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 559 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-254-175-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3071383]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2010.
Książka pełna bajek (magyar)
   Világszép mesék / [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 117 p. : ill., színes ; 30 cm
Összeáll. Jarmołkiewicz, Elžbieta. - Ford. Szakonyi Zsófia, Nánay Fanni
ISBN 978-963-370-442-4 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3064380]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2010.
Lucado, Max
If only I had a green nose (magyar)
   Zöld orr / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-68-3 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3070845]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2010.
Marsh, Nicola
Wife and mother wanted (magyar)
   Mesebolt / Nicola Marsh ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 236.)
ISBN 978-963-538-207-1 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3058953]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2010.
Martinez, Carole (1966-)
Le coeur cousu (magyar)
   Összevart szívek / Carole Martinez ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 477 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-223-2 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3068031]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2010.
McLinn, Patricia
Least likely wedding? (magyar)
   Beugró szereplő / Patricia McLinn ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 235.)
ISBN 978-963-538-197-5 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3058803]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2010.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György] ; [a jegyzeteket Barna Imre kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 331 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9097-0 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3072001]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2010.
Metcalfe, Josie
A family to come home to (magyar)
   Életmentő család / Josie Metcalfe ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 400.)
ISBN 978-963-538-198-2 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3058985]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2010.
Oldfield, Elizabeth
Rendezvous in Rio (magyar)
   Nem miattad, érted / Elizabeth Oldfield ; [... ford. Molnár Zsuzsa]. Próbáljuk meg újra! / Edwina Shore ; [... ford. Gantner Teréz]. Halgass a szívedre! / Clare Richmond ; [... ford. Kovács János]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 24.)
Egys. cím: Rendezvous in Rio. A not-so-perfect marriage. Runaway heart
ISBN 978-963-538-191-3 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3063186]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2010.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Odysseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2010. - 380 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9085-7 fűzött : 1100,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 3072012]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2010.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2010. - 341 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9073-4 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3072844]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2010.
Pankovčín, Václav (1968-1999)
Tri ženy pod orechom (magyar)
   Három nő a diófa alatt : regény / Václav Pankovčín ; [ford. Ábrahám Barna]. - Budapest : M. Napló, 2010. - 81 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-09-8 fűzött : 1260,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3057119]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2010.
Pozzessere, Heather Graham
Forever my love (magyar)
   Örök szerelmem / Heather Graham ; [... ford. Várnai Péter]. Kulcs a boldogsághoz / Lindsay Armstrong ; [... ford. G. Korda Edit]. Szerelmes ellenfelem / Melanie Milburne ; [... ford. Czárán Judit]. Új év, új szerelem / Anna DePalo ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 40.)
Egys. cím: Forever my love. The rich man's virgin. Androletti's mistress. Midnight reunion
ISBN 978-963-538-196-8 : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3063386]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2010.
Riordan, Rick (1964-)
The maze of bones (magyar)
   A csontlabirintus / Rick Riordan ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 1.)
ISBN 978-963-245-279-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3060955]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2010.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9884-76-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3064318]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2010.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 4. kiad. - Budapest : Animus, 2010. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-005-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3064335]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2010.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]. - Budapest : Európa, 2010. - 515, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és JúliaÞ; Julius CaesarÞ; Hamlet, dán királyfiÞ; Szentivánéji álomÞ; Vízkereszt vagy Amit akartok. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; Twelfth-night, or What you will ; Julius Caesar
ISBN 978-963-07-9083-3 fűzött : 1300,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3072045]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the mummy's curse (magyar)
   Rosszcsont Peti és a múmia átka / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-001-4 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3063995]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry's nits (magyar)
   Rosszcsont Peti vakarja a fejét / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-003-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3063971]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry's revenge (magyar)
   Rosszcsont Peti bosszúja / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 86 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-002-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3063989]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2010.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete / Stendhal ; [ford. Illés Endre] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 573 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9077-2 fűzött : 1400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3073026]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2010.
Takami Kōshun
Batoru rowaiaru (magyar)
   Battle royale : "van rosszabb az iskolánál" / Takami Kósun ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2010. - 738 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-377-2 fűzött : 3999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3069444]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2010.
Vega, Denise
Click here (magyar)
   Ide kattints! : túlélési útmutató tizenhárom éveseknek a hetedik osztályhoz / Denise Vega ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 242, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-134-3 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3060921]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2010.
Ward, J. R.
Lover mine (magyar)
   Halhatatlan szerető : Fekete Tőr Testvériség 8. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 862 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-378-9 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3059773]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2010.
Young, Brittany
One man's destiny (magyar)
   Ti amo: szeretlek / Brittany Young ; [... ford. Gantner Teréz]. Forró szél / Barbara Faith ; [... ford. Mártonffy Attila]. Tigrisszem / Madeleine Ker ; [... ford. Réz Borbála]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 20.)
Egys. cím: One man's destiny. Lion of the desert. Tiger's eye
ISBN 978-963-538-201-9 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3061265]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9881 /2010.
Acsádi Rozália (1957-)
   Elérhetetlen Nap / Acsádi Rozália. - [Szekszárd] : Kerényi Ny., [2010]. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8242-52-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3062616]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2010.
Ágh Tünde
   Ötven esztendő / Ágh Tünde ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - II, 38, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-71-8 fűzött : 525,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3064610]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2010.
Angel, Jessica
   Én drága kísértetem, avagy Ha nem lennél halott... / Jessica Angel. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-34-9 fűzött : 2560,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3062619]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2010.
Animreh
   Égi rendek : Vihar kora: az Ízis kódex / Animreh. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 162 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-83-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3051047]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2010.
   Apró versek apróságok kobakjából. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2010. - 45 p. : ill. ; 11 cm
ISBN 978-963-7377-46-4 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 379.825
[AN 3054634]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2010.
Arany László (1844-1898)
   Szép magyar népmesék / Arany László ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8836-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3064362]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2010.
Balogh Margit
   Akik sokszor élnek : okkult regény / Balogh Margit. - [Onga] : [Pythia], [2010]. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-38-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3049423]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2010.
Bányai Tamás (1946-)
   Úri negyed : régi történetek Újlipóciából / Bányai Tamás. - Budapest : Magánkiad., cop. 2010. - 129 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-9888-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3067493]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2010.
Bauer Péter
   Jelenkor, jelenlét, jelentés, jelenség, jelenleg / Bauer Péter. - Szombathely : Jana91 Bt., 2010. - 85 p. : ill. ; 17 cm
Gerinccím: Jel, jelen, jelentés
ISBN 978-963-06-9358-5 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gnóma
894.511-84
[AN 3056415]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   A pelikánmadár / Benedek Elek ; [rajz. Bősz Judit]. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2009. - 28, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7051-18-0 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3066022]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2010.
Bright, Kira (1987-)
   Zonee és a tizenkét testvér / Kira Bright. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 219, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-33-2 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3062620]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2010.
Csépán Dániel
   Egy boldog családregény / Csépán Dániel. - [S.l.] : Csépán D., cop. 2010. - 100 p. ; 21 cm
Fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3053256]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2010.
   Csillagvilág : versek, novellák, elbeszélések / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit] ; [graf. Zombori Mónika]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 180 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3063548]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2010.
Czirákiné Karácsonyi Mária
   A megtérés ajándéka / Czirákiné Karácsonyi Mária. - [Szekszárd] : Magánkiad., [2010]. - 70 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9500-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3050387]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2010.
Deák László (1946-2009)
   Fogadom ajándékod, idő : válogatott versek / Deák László ; [vál. és szerk. Zsille Gábor]. - Budapest : Ráció, 2010. - 142 p. ; 21 cm. - (Kortárs költők kincsestára, ISSN 2062-0756 ; 1.)
ISBN 978-963-9605-93-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3066962]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2010.
Diallo Julianna (1961-)
   Virrasztó éden : regény / Diallo Julianna. - Budapest : M. Napló, 2010. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-12-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3057074]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2010.
Epres Kornélia
   Őszike / Epres Kornélia. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 524, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9984-02-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3050451]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2010.
Falvai Mátyás (1984-)
   Gépindák / Falvai Mátyás. - Budapest : FISZ, 2010. - 142 p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 22.)
ISBN 978-963-7043-35-2 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3065433]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2010.
Fazekas Margit
   Rezdüléseim / Fazekas Margit Szomorúfűz. - [Budapest] : Szinay B., cop. 2010. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9793-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3051433]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2010.
Fehér Tibor (1907-1993)
   Hajdúk kapitánya / Fehér Tibor. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2009. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Regényes históriák, históriás regények, ISSN 2061-5426 ; 1.)
Fűzött : 2980,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3067661]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 214 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7051-20-3
[AN 3068015] MARC

ANSEL
UTF-89901 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Dr. Kovács István : filmforgatókönyv / Fekete István ; [... szerk. ... Horváth Tibor] ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2010. - 100 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-87377-4-8 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)Bánky_V.
[AN 3063221]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2010.
   Fényporos ösvények : versek, prózai írások. - Budapest : Accordia, 2010. - 171, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-97-3 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3058253]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2010.
Ferdinandy György (1935-)
   Egy sima, egy fordított : anyám / Ferdinandy György ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2010. - 192, [3], p., [7] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87848-5-8 fűzött : 1890,- Ft
Rejtő Erzsébet (1912-2003)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3057002]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2010.
Flautner Lajos (1938-)
   A Yacht Club szirénei / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2010. - 213, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9885-14-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3054874]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2010.
Fövényi Sándor (1961-)
   Ahol a tornyok vannak : versek / Fövényi Sándor. - Budapest : Accordia, 2010. - 125, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9824-90-4 kötött : 2000,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3053767]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2010.
Fürcht Pál Zsolt
   Állati versek egy (baromfi)udvari költő tollából / Fürcht Pál Zsolt ; [ill. Tombor Balázs]. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 52, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 42.)
ISBN 978-963-9643-55-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3052724]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2010.
Gutási Éva (1989-)
   Tépett angyal / Gutási Éva ; ill. Bánki Anna [et al.]. - Pécs : Ímea K., 2010. - 80 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-9848-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3060669]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2010.
   A hajnal kikötői : versek, prózai írások, aforizmák. - Budapest : Accordia, 2010. - 204, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-98-0 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3058268]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2010.
Hegedűs Csaba (1986-)
   Szónokok : az eposz / [Hegedűs Csaba]. - [Tószeg] : [Hegedűs Cs.], [2009]. - 171 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-963-06-8106-3 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3059074]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2010.
Horváth László Imre (1981-)
   A bolondok városa : versek, 2006-2009 / Horváth László Imre. - Budapest : M. Napló, 2010. - 117, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-06-7 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3057337]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2010.
Horváth Márta
   Pilleröptetés / Horváth Márta. - [Budapest] : Horváth M., cop. 2010. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9383-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511
[AN 3054015]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2010.
Iski Szilvia
   Dörke mesék / Iski Szilvia. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 98 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-98-2 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3050912]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8753-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3064397]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már iskolás vagyok (angol)
   At school at last / Éva Janikovszky ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2010. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8840-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3060075]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8831-8 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3064124]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! (angol)
   Be glad it's a boy! / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8833-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3064298]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! (német)
   Hurra, es ist ein Junge! / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übertr. ... von Liane Dira bearb. von Dóra Janikovszky]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8834-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3064175]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8830-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3064002]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! (angol)
   Be glad it's a girl! / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8832-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3064066]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! (német)
   Hurra, es ist ein Mädchen! / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übertr. ... von Liane Dira bearb. von Dóra Janikovszky]. - 2. Aufl. - [Budapest] : Móra, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8835-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3064041]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9090-1 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3072023]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2010. - 632, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9087-1 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3072057]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2010.
Jószay Magdolna
   Szívhang a kövek mögül / Jószay Magdolna. - [Debrecen] : Jószay M., cop. 2010. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9532-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3053480]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2010.
Kálmánchey Albert
   A szerencse fia vagyok : egy pszichiáter emlékezései / Kálmánchey Albert. - [Budapest] : Kálmánchey A., 2010. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9097-3 fűzött
Kálmánchey Albert
Magyarország - magyar irodalom - pszichiáter - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 61(439)(092)Kálmánchey_A.(0:82-94)
[AN 3053423]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2010.
Kőhalmi Levente
   Lélekkoldus : válogatott versek : ...egy álmodó az álmodóknak... / Kőhalmi Levente. - Miskolc : Z-Press, 2010. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9641-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3054288]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2010.
Laczkó András (1943-)
   Kirúgatásaim naplója / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - IV, 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-61-9 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3064483]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2010.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Égre lobbannak a hegedűk / László-Kovács Gyula. - [Szekszárd] : Kerényi Ny., [2010]. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8242-53-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3062614]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2010.
Maczelka Ferenc
   Három újabb írás / Maczelka Ferenc. - [Szeged] : [SZTE JGYF K.], 2010. - 43 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9927-27-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3056494]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2010.
Maczó János (1950-)
   "Ratkó-gyerek" vagyok : életem 1., 0-18 / Maczó János ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - IV., 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-60-2 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3064501]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2010.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája ; A civilizátor / Madách Imre ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta. - Budapest : Európa, 2010. - 209 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9088-8 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény - vígjáték
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 3071961]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai / Márai Sándor ; [a szó- és névmagyarázatokat írta Osztovits Szabolcs] ; [a német szövegeket és verseket Márton László ford.]. - Budapest : Európa, 2010. - 449 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9096-3 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3072801]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2010.
Maryam
   Lélek-szirmaim : versek / Maryam. - Debrecen : [Moldván M.-né], 2010. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9661-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3052393]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok ; Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; [a szöveggond. és a magyarázatok Veres András munkája]. - Budapest : Európa, 2010. - 425, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9070-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3072955]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2010.
Mile Zsigmond Zsolt (1967-)
   Törött, de hiánytalan : versek / Mile Zsigmond Zsolt. - Budapest : M. Napló, 2010. - 56, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-08-1 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3057318]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2010.
Mócsai Gergely (1974-)
   Igaz / Mócsai Gergely. - Budapest : FISZ, 2010. - 156 p. ; 22 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 23.)
ISBN 978-963-7043-36-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3067362]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2010.
Mohovics László
   Pszichológia, evolúció, szintézis, e=mc² / Mohovics László. - [Budapest] : Mohovics L., cop. 2010. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9590-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3053977]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön ; Rab ember fiai / Móra Ferenc ; [a jegyzeteket Tarján Tamás írta]. - Budapest : Európa, 2010. - 235 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9071-0 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3072036]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2010.
Naszádos József (1953-)
   Carmina oratio : verselő imádság : ahogy a vers, a lélek kihallott sóhajtása : 2009. év új versei / Naszádos József. - Pomáz : Naszádos J., 2010. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9893-1 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3053387]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2010.
Nyikonyukné Faragó Anna
   Párbeszédek / Nyikonyukné Faragó Anna. - [Budapest] : Nyikonyukné Faragó A., cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9719-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3053449]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2010.
Olasz Anikó (1973-)
   Vágy és álom / Olasz Anikó. - Budapest : Szinay B., 2010. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9776-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3054287]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2010.
Ormos Gerő (1907-1987)
   Homokhegy : regény / Ormos Gerő ; [szerk. Neményi László]. - Szeged : Ormos G. örökösei, 2010. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8487-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3059939]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 647 p.
[AN 3059976] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 631 p.
[AN 3059988] MARC

ANSEL
UTF-89942 /2010.
Östör, Marie Tay (1969-)
   Érdekházasság / Marie Tay Östör. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-30-1 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3062618]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2010.
Ötvös László (1930-)
   Lélek és galamb : válogatott és újabb versek, 1946-2010 / Ötvös László. - Debrecen : Szathmáry S., 2010. - 192 p. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 76.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-9634-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3062615]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2010.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Válogatott prédikációk / Pázmány Péter ; [szerk. Hargittay Emil]. - Budapest : PPKE, 2010. - 408 p. ; 24 cm. - (Pázmány Péter válogatott művei ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-008-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - prédikáció
894.511-52 *** 252
[AN 3066559]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2010.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon ; Szabadesés / Püspöki Dorka. - [Komló] : Püspöki D., 2010. - 151, 149 p. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-9823-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3054846]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2010.
Pusztai Zoltán (1955-)
   Évkör a halak jegyében / Pusztai Zoltán ; Csernák Bálint fotóival. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2010. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Búvópatak füzetek, ISSN 2062-056X)
ISBN 978-963-87594-7-4 fűzött : 907,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3056907]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2010.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Válogatott versek ; Ikrek hava / Radnóti Miklós ; [vál. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Réz Pál munkája]. - Budapest : Európa, 2010. - 189 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9075-8 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3072836]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2010.
Ránki Katalin (1941-)
   Közös szálak / Ránki Katalin ; [... ill. Kovács Noémi]. - Budapest : Rím, 2010. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-87-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3049354]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2010.
Rényi Anna
   Áldva és verve: Eszter regénye / Rényi Anna ; [ill. Vári Edit]. - [Kiskőrös] : Szerző, 2009. - 356 p. : ill. ; 27 cm
Gerinccím: Eszter regénye
ISBN 978-963-06-6782-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3049957]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2010.
Samu Attila
   Ete napkirály regénye : Atilla, Istennek ostora... / Samu Attila ; [a ... képek alkotója Bertalan Gyula] ; [kiad. a "Fiatal művészekért - Új művészetért" Alapítvány]. - Szekszárd : "Fiatal művészekért - Új művészetért" Alapítvány, [2010]. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8242-54-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3063451]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2010.
Satyr, Ross
   Tematikus gyakorlatok / Ross Satyr. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 128 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-06-9539-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3054296]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2010.
Somos Béla (1938-)
   Álom a szavakról : versek / Somos Béla. - Budapest : M. Napló, 2010. - 111, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-13-5 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3057304]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2010.
   Sorsfordulók : novelláskötet / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 103 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-6-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3053315]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2010.
Sovy, E.
   Húsvét után hat nappal avagy Rekviem a döglött nyúlért / E. Sovy. - [Csepreg] : Sovány E., cop. 2010. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9382-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3053342]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2010.
Stringovics Anett (1973-)
   Szerelmesek / Stringovics Anett. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2010. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-79-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2941408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 569 p.
ISBN 978-963-9916-79-1 fűzött : 6230,- Ft
[AN 3050503] MARC

ANSEL
UTF-89956 /2010.
Szabó Emma
   A szerelmes holdfiú : mesék / Szabó Emma ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-57-2 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3066383]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2010.
Szabó Emma
   Szexre éhes gazdag nők : novellák / Szabó Emma ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-58-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3066543]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2010.
Szalontay Katalin
   Ami Pandora szelencéjében megmaradt / Szalontay Katalin ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - [4], 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-69-5 fűzött : 2540,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3067281]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2010.
   Számadásra készen : antológia, 2010 / [szerk. ... Kulimár János]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2010. - 116 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9676-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 75(439)"200"
[AN 3061717]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2010.
Szántó Jolán
   Emlékeim vigasztaljatok : II. kötet : ecsedi Szántó Jolán verse[!versei] / [ill. Imre Ádám, Ali H. Çavuş]. - Budapest : Veres K.-né, [2010]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8384-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3057666]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2010.
Székács Barbara
   Kristály a tükörben : dramatizált életrajzi napló / Székács Barbara ; szerk. Mezey Dániel. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 62 p. : ill. ; 16 cm
A címoldalon a szerző neve tükörírással
Fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3061223]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2010.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : Rőzse néni kunyhója / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 83, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8837-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3060800]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2010.
Sztanko, Gabriella
   Én pikáns romantikám / Gabriella Sztanko. - [Budapest] : [Balogh Gy.-né], [2010]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9535-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3052745]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2010.
Takács Éva
   Emlékeztess! / Takács Éva. - [Budapest] : Takács É., cop. 2010. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9662-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3053799]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2010.
Tamás Attila (1930-)
   Visszatekintés : életrajzi jegyzetek / Tamás Attila ; [szerk., az utószót írta Szirák Péter]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-380-5 kötött
Tamás Attila (1930-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3049960]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2010.
Tar Károly (1935-)
   Várom, hogy ébredjen : versek / Tar Károly ; László Ákos és Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2010. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-1-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3050079]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2010.
   Tarcali antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Hegyaljai Alkotók Társulása Egyesület, Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület. - Tarcal : HAT : MAIT, 2010. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87071-7-8 fűzött
Tarcal - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822(439-2Tarcal) *** 73/76(439-2Tarcal)"200"
[AN 3051306]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2010.
Tarsoly Zsolt
   Reliefek / Tarsoly Zsolt. - [Budapest] : [Corbis Kft.], [2010]. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86882-6-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3063043]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2010.
Tolnai Ottó (1940-)
   A kisinyovi rózsa / Tolnai Ottó. - Szeged : Factory Creative Studio Kft., 2010. - 94 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88342-2-5 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - verses epika
894.511-13(497.11)
[AN 3056122]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2010.
Toroczkay András (1981-)
   Napfényvesztés : versek / Toroczkay András. - Budapest : M. Napló, 2010. - 137, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-07-4 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3057283]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2010.
Tóth A. Tamás (1960-)
   Bogár háton : novellák / Tóth A. Tamás. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 149 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-7-3 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - humoreszk
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 3052539]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2010.
Tóth József
   Fogadj be titkaidba / Tóth József ; fotók Dóri O'Connell. - [Törökbálint] : [Kolibri Kft.], 2010. - 83 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-06-9800-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3050339]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2010.
Tóth László Tibor
   Huszárlegény terepjárón, avagy Totya a derék katona / Tóth László Tibor. - Pécs : Tóth L. T., 2010. - 154, 97, 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9692-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3049440]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2010.
Tóth Tamás Ferenc (1985-)
   Aurolia : Esély a Földnek : az Aurolia trilógia első kötete / Tóth Tamás Ferenc. - Pécs : Tóth T. F., 2010. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9515-2 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3056136]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2010.
Túri Klára, H.
   Hazafelé / H. Túri Klára. - [Tata] : [Túri K., H.], 2010. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9917-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3062613]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2010.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Felperzselt hómezők / Ujkéry Csaba. - [Budapest] : Dekameron, [2010]. - 580 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9331-95-2 kötött : 5860,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3059898]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2010.
   Üzenet... tenéked! : vándor-versek. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 179, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-86-1 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3065778]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2010.
Vári Fábián László (1951-)
   Jég és korbács : versek, 2002-2010 / Vári Fábián László ; [közread. az] Írók Szakszervezete. - Budapest : Írók Szakszerv. : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-22-7 kötött : 2000,- Ft
Vári Fábián László (1951-)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - vers
894.511-14(477.87) *** 894.511(477.87)(092)Vári_Fábián_L.(047.53)
[AN 3052602]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2010.
Veiczi Irma (1930-)
   Erdők, mezők mesélnek / Veiczi Irma ; [ill.] Szeri Enikő, Szeri Krisztina. - Budapest : Rím, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7868-86-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3050152]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2010.
Véné Edit
   Eszter / Véné Edit. - Szekszárd : Magánkiad., 2010. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9455-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3051454]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2010.
Weninger Andrea (1988-)
   Hihetetlen figurák / Weninger Andrea. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-31-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3062617]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2010.
Zerinváry Szilárd (1886-1947)
   Magyar ének / Miklós Vitéz Zerinváry Szilárd ; [a ... fametszetek Domján József alkotásai]. - 2. kiad. - Budapest : Accordia, 2010. - 210 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9824-82-9 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3053268]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9983 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Jó éjszakát, Maci! / Bálint Ágnes ; [bábtervező Kőber Tibor] ; [fényképezte Varga Zoltán]. - Budapest : Móra, 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-11-8581-2 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3064586]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2010.
Bright, Paul (1949-)
Grumpy badger's Christmas (magyar)
   Morcos Borz karácsonya / írta Paul Bright ; rajz. Jane Chapman ; [... ford. Cséplő Noémi]. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88575-8-3 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3050811]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2010.
Brückner Judit
   Lili és Berci : játsszunk cirkuszosat! / írta Brückner Judit ; rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 43.)
ISBN 978-963-9989-14-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3064634]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2010.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt a tavasz / írta Gazdag Erzsi ; rajz. Reich Károly. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2010. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8706-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3065147]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2010.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Jó kis hely az óvoda : versek, dalok kicsiknek / rajz. Kállai Nagy Krisztina ; a verseket vál. Brückner Judit. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 45.)
ISBN 978-963-9989-15-3 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3064667]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2010.
   A királykisasszony jegyei és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-316-8 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3070529]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Vigyázz, kész, rajt! / írta Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 46.)
ISBN 978-963-9989-13-9 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3064649]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2010.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Retekorrú király / Mosonyi Aliz ; Reich Károly rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2010. - Lapozó (10 p.) ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8702-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3066584]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2010.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Nyúlanyó húsvétja / Nemes Nagy Ágnes ; Reich Károly rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2010. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8707-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3066617]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2010.
Papp Anikó Míra (1974-)
   Állatóvoda / [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Budapest] : Móra, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Babamozi. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-11-8564-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3061027]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2010.
Papp Anikó Míra (1974-)
   Gyereknap / [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Budapest] : Móra, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Babamozi. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-11-8565-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3060976]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2010.
Papp Anikó Míra (1974-)
   Játszótér / [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Budapest] : Móra, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Babamozi. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-11-8562-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3061050]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2010.
Papp Anikó Míra (1974-)
   Tenger / [rajz. Papp Anikó Míra]. - [Budapest] : Móra, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Babamozi. - Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-11-8563-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3061061]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2010.
Smallman, Steve
There's no such thing as monsters! (magyar)
   Ugye nincsenek szörnyek? / írta Steve Smallman ; rajz. Caroline Pedler ; [... ford. Cséplő Noémi]. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88575-9-0 kötöt : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3050864]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2010.
Szalma Edit (1964-)
   Vuk első vadászata / Fekete István regénye nyomán ; Szalma Edit rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8703-8 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3066631]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2010.
Szilágyi Lajos
   Trixi bábszínháza / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 44.)
ISBN 978-963-9989-16-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3064643]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2010.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A három nyúl / Zelk Zoltán ; Reich Károly rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2009. - Leporelló (10 p.) ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8566-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3064601]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2010.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Kiskedden / írta Zelk Zoltán ; rajz. Reich Károly. - [Budapest] : Móra, cop. 2010. - Leporelló (8 p.) ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8704-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3066607]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10001 /2010.
   Comics : kortárs magyar képzőművészek képregényei : Székesfehérvár, Csók István Képtár, 2009. október 17 - 2010. január 31. / a kiállítást rend., szerk. ... Gärtner Petra. - [Székesfehérvár] : Szt. István Király Múz., [2009]. - [38] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 319.)
Papírtokban. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-9279-74-9 fűzetlen
Magyarország - grafikus - ezredforduló - képregény - kiállítási katalógus
087.6:084.11 *** 76(439)(092) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3067387]
MARC

ANSEL
UTF-8