MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/11/08 15:30:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10002 /2010.
Tóth Tamás
   A szerbiai temetőkben nyugvó jeles és/vagy nevezetes személyek adattára / Tóth Tamás. - Szeged : Tóth T., 2010. - 70 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88567-0-8 fűzött
Szerbia - híres ember - temető - magyarok külföldön - névtár
050.8 *** 929(=945.11)(497.1) *** 718(=945.11)(497.1)
[AN 3087791]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10003 /2010.
   Az élhető vidékért 2010 : környezetgazdálkodási konferencia : Siófok, 2010. szeptember 22-24. : absztrakt kötet / szerk. Kovács Gyula és Gelencsér Géza] ; [szervezők Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület, Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület]. - Törökkoppány : Koppányvölgyi Vidékfelesztési Közhasznú Egyes., 2010. - 100 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-0034-1 fűzött
ökológia - fenntartható fejlődés - agrotechnika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Siófok) *** 504.03 *** 631.5
[AN 3084891]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2010.
   Emlékfüzet a kiskunhalasi eseményekről : Kunok I. Világtalálkozója : 2009. szeptember 15-25. / [szerk. Mester Sándor] ; [kiad. Kiskunhalas Város Önkormányzata]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - kunok - nemzettörténelem - világtalálkozó
061.7(439-2Kiskunhalas) *** 943.9(=943.46) *** 930.8(=943.46)
[AN 3085247]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2010.
European Weed Research Society. Symposium (15.) (2010) (Kaposvár)
   EWRS European Weed Research Society : 15th Symposium Kaposvár 2010 : 12-15 July, 2010 : proceedings. - [Kaposvár] : [KE], 2010. - 337 p. ; 21 cm
Közread. a Kaposvári Egyetem
ISBN 978-963-9821-24-8 fűzött
gyomnövény - növényvédelem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Kaposvár) *** 632
[AN 3079624]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2010.
Halászati Tudományos Tanácskozás (34.) (2010) (Szarvas)
   XXXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2010. május 12-13. / [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet. - Szarvas : Haki, 2010. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Program és előadáskivonatok
Fűzött
halászat - halgazdaság - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szarvas) *** 639.3
[AN 3080810]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2010.
Mid-European Clay Conference (5.) (2010) (Budapest)
   MECC2010 : 5th Mid-European Clay Conference : 25-29 August, 2010, Budapest ... : abstracts / ed. by Luminiţa Zaharia [et al.] ; [... org. ... Department of Mineralogy Eötvös L. University and Hungarian Geological Society]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - [154] p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Abstract series, ISSN 1589-4835 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
kőzettan - agyag - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 552.52
[AN 3085506]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10008 /2010.
   L'Europe en réseaux : contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918 = Vernetztes Europa : Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918 / ed. par Frédéric Barbier [et al.]. - Leipzig : Leipziger Universitätsverl., 2005-. - 21 cm
A 4. kötet társközreadója, az 5-6. kötet közreadója az Országos Széchényi Könyvtár
ISBN 3-86583-056-0
Európa - könyvtörténet - könyvkiadás - könyvkereskedelem - könyvtártörténet - művelődéstörténet - 20. század
655.4/.5(4)(091) *** 02(4)(091) *** 930.85(4) *** 09(4)"19"
[AN 2561509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Cinquante ans d'histoire du livre : de L'apparition du livre (1958) à 2008 : bilan et projets / ed. par Frédéric Barbier et István Monok. - 2009. - 270 p.
A Budapesten, 2008. máj. 21-24. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva francia, német, olasz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-575-1 fűzött
Európa - könyvkiadás - könyvtörténet - 20. század - ezredforduló
655.4/.5(4)"195/200" *** 002(4)"195/200"
[AN 3083712] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., "Ars longa, vita academica brevis" : Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts / hrsg. von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. - 2009. - 198 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-576-8 fűzött
Európa - 16. század - 17. század - 18. század - emlékkönyv
091.52(4)"15/17"
[AN 3084181] MARC

ANSEL
UTF-810009 /2010.
   Jókai-kódex [elektronikus dok.] : 1440 körül / szerk. ... Kertész Balázs ..., Káldos János. - Szöveg és képek. - [Budapest] : OSZK MEK, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Digitális kincstár, ISSN 1788-1188)
Főcím a címképernyőről. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár MNy 67 jelzetű kódexe alapján. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77618. - Működési követelmények: Pentium proc.; MS Windows 98SE/ME/2000/XP; 64 MB RAM (ajánlott 256 MB); 60 MB szabad hely a merevlemezen; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera vagy egyéb internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-573-7 műanyag tokban
Magyarország - 15. század - kódex - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
091.14Jókai *** 094/099.07
[AN 3086291]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2010.
Lepahin, Valerij
   Ikon és ikonikusság / Lepahin Valerij. - Budapest : L'Harmattan : Petőcz M. Alapítvány, 2010. - 301 p., [14] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Katekhón monográfiák, ISSN 2062-1132 ; 1.)
Bibliogr.: p. 284-301.
ISBN 978-963-06-9720-0 fűzött : 3100,- Ft
ikonográfia - keresztény művészet - ortodox egyház - vallásfilozófia - ikon
003.6 *** 7.046.3 *** 281.9 *** 246.3 *** 21
[AN 3081514]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2010.
   Magyarországi magánkönyvtárak / a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. - Budapest : MTAK, 1986-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. a Scriptum Kft., a 3. kötetet az Országos Széchényi Könyvtár és a Scriptum Rt., a 4., 5. kötetet az Országos Széchényi Könyvtár
ISBN 963-7302-33-6 *
 (hibás ISBN 963-481-882-X)
Magyarország - magánkönyvtár
027.1(439)
[AN 223256]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1643-1750 / sajtó alá rend. Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István ; [szerk. és az előszót írta Monok István] ; [a mutatót összeáll. Zvara Edina]. - 2010. - XII, 250 p. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 13/5.)
Magyar és latin nyelven. - Az előszó német nyelven is
ISBN 978-963-200-586-7 fűzött
Magyarország - könyvtártörténet - magánkönyvtár - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus - történelmi forrás
027.1(439)"16/17"(093) *** 017.2(439)"16/17"
[AN 3087232] MARC

ANSEL
UTF-810012 /2010.
   Margit-legenda, 1510 [elektronikus dok.] / szerk. ... Káldos János. - Szöveg és képek. - [Budapest] : OSZK MEK, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Digitális kincstár, ISSN 1788-1188)
Főcím a címképernyőről. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár MNy 3 jelzetű kódexe alapján. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77617. - Működési követelmények: Pentium proc.; MS Windows 98SE/ME/2000/XP; 64 MB RAM (ajánlott 256 MB); 60 MB szabad hely a merevlemezen; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera vagy egyéb internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-574-4 műanyag tokban
Magyarország - szent - 13. század - 16. század - kódex - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
091.14(439)"15" *** 235.3(092)Margit,_Árpád-házi *** 094/099.07
[AN 3086035]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10013 /2010.
   Cold war broadcasting : impact on the Soviet Union and Eastern Europe : a collection of studies and documents / ed. by A. Ross Johnson and R. Eugene Parta ; forew. by Timothy Garton Ash. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - XXV, 584 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-80-7 kötött
Radio Free Europe (München)
Radio Liberty (München)
Kelet-Európa - Közép-Európa - rádióadó - politikai propaganda - hidegháború - diverzió - 1945 utáni időszak
791.9.096SZER *** 791.9.096SZR *** 327.88(4-11)"195/198"
[AN 3079368]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2010.
Hernández Yzal, Luis M. (1917-2002)
   Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri esperanto / Luis N.[!M.] Hernández Yzal, Árpád Máthé, Ana Maria Molera ; [eldonis] Bibliografia Fondaĵo Luis M. Hernández Yzal. - Budapest : Bibliografia Fondaĵo Luis M. Hernández Yzal, 2010-. - 31 cm
eszperantó - folyóirat - sajtóbibliográfia
070(100)=089.2:016
[AN 3089069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2010. - XX, 1155 p.
Az előszó eszperantó, angol, német, francia, spanyol, magyar és olasz nyelven
ISBN 978-963-06-3926-2 kötött
[AN 3089131] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10015 /2010.
   Az akadémiai szféra és az innováció : a hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés / Polónyi István szerk. - Budapest : ÚMK, 2010. - 205 p. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-034-2 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - tudományszervezés - oktatásszociológia - oktatás-gazdaságtan - innováció - ezredforduló
001.89(439)"200" *** 330.341.1 *** 378.06(439) *** 378.014.543(439)"200"
[AN 3084000]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2010.
   Határmunkálatok a tudományban / [szerk. Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 241 p. ; 23 cm. - (Tudománytörténet és tudományfilozófia, ISSN 1786-3201 ; 7/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-239-7 fűzött : 2400,- Ft
tudományfilozófia - tudományközi kapcsolat
001.2
[AN 3080975]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2010.
Koza Andrea
   Szakdolgozat hat lépésben [elektronikus dok.] / Koza Andrea. - Szöveg (pdf : 20 MB). - Budapest : Nexuscoop, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77398. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9868-9
szellemi munka - módszer - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 3070600]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2010.
   Múzeum? - Természetesen! : a Magyar Földrajzi Múzeumban megrendezett A természettudományi múzeumpedagógia jelene és jövője című múzeumpedagógiai konferencia előadásai / szerk. Mácsai Anetta. - Érd : M. Földr. Múz., 2010. - 94 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Érden, 2009. szept. 24-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88012-6-5 fűzött
múzeumpedagógia - természettudomány - konferencia-kiadvány
5 *** 371.335 *** 069.12(439) *** 061.3(439-2Érd)
[AN 3087171]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2010.
Viski Csík István
   "Vízválasztó, megosztó, egyesítő, megítélő" : a magyar sorskérdés-irodalom szorításában : korrajzok, 1974-2007 / Viski Csík István. - Keszthely : Balaton Akad., 2010. - 435 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 14.)
ISBN 978-963-8365-83-5 fűzött
Magyarország - belpolitika - kulturális politika - magyarság - levelezés - 20. század - ezredforduló
008:323(439)"197/200"(044) *** 323.1(=945.11)(044) *** 323(439)"197/200"(093)
[AN 3079252]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10020 /2010.
Berente Ági (1968-)
   Számmisztika és névmisztika / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-057-5 fűzött
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 3070193]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2010.
Czike László (1950-)
   Az arany rózsakereszt : a zugboncolók élvecincálása : kritikai esszé Zelnik József "Testamen" című könyvéről, amely Leonardo da Vinci álma Mefisztóval, Kiss Tibor élve boncoló grafikáival / Czike László. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 200, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-97-7 fűzött : 3870,- Ft
Zelnik József (1949-). Testamen
Kiss Tibor (1955-). Testamen
okkultizmus - rejtély
133 *** 001.94
[AN 3085264]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2010.
Orban, Peter (1944-)
Symbolon (magyar)
   Symbolon : az emlékezés játéka : asztrológiai aspektusok szimbolikája / Peter Orban, Ingrid Zinnel, Thea Weller ; [ford. Krepler Erzsébet és Mózsik Anita]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Párkapcsolat a horoszkópban
ISBN 978-963-291-025-3 kötött : 4400,- Ft
asztrológia - jóskártya - párkapcsolat - audiovizuális dokumentum
133.52 *** 316.472.4
[AN 3088588]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10023 /2010.
Huller Beáta
   Kutatás az ökológiai lábnyom ismertségéről [elektronikus dok.] / az összegzést kész. Huller Beáta, Bodor Brigitta. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Győr] : CG & Partners, [2010]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77401. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88804-1-3
Magyarország - környezeti tudatosság - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
504.03(439)"200"(083.41)
[AN 3070637]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10024 /2010.
   Matematika, zene, művészet, építészet, kultúra : matematikai összefüggések a művészetben, a zenében és a tudományban : Bridges Pécs2010 : világkonferencia : Pécs, ... 2010. 07. 24-28. = Mathematics, music, art, architecture, culture : bridges: mathematical connections in art, music and science : world conference / [rend. a] Pécsi Kulturális Központ ; [... kiad. a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest Nemz. Rendezvényszervező Nonprofit Kft., [2010]. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
alkalmazott matematika - konferencia-kiadvány
51-7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3074817]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2010.
   Matematikai mulatságok / [közread. a] Mategye Alapítvány. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2010. - 48 p. ; 15 cm
Megj. a Kecskeméten, 2010. júl. 6-9. között megrendezett 50. Rátz László Vándorgyűlés alkalmából
Fűzött
matematikai fejtörő
51-8(02.053.2)
[AN 3088285]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10026 /2010.
Iványi Amália (1940-)
   Műszaki fizika informatikusoknak / Iványi Amália. - Pécs : Pollack Press, 2010. - 357 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 978-963-7298-38-7 kötött
műszaki fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 3078542]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10027 /2010.
   Minerals and wines : Tokaj Mts., Hungary and Slanské vrchy Mts., Slovakia / Ferenc Molnár [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 40 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 15.)
Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 978-963-306-047-6 fűzött
Tokaji-hegy - Szlovákia - Slaneci-hegység - Tokaj-Hegyalja - geológia - ásványtan - borászat - érctelep
549(439)(234.373Tokaji-hegy) *** 55(437.6)(234.372) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 549(437.6)(234.372) *** 55(439)(234.373Tokaji-hegy)
[AN 3083285]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2010.
Polgári Márta (1956-)
   Alpine carbonate mining sites : aspects of carbonate mineralizations related to the manganese mine of Úrkút, Hungary, the magnesite deposit of Veitsch and the siderite mine "Steirischer Erzberg", Austria / Márta Polgári, Walter Prochaska & Anton Beran. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 16 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 4.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 978-963-306-036-0 fűzött
Magyarország - Ausztria - Úrkút - ásványbányászat - karbonátos kőzet - magnezit - sziderit - kőzettan
549.74 *** 622.363(439-2Úrkút) *** 622.363(436)
[AN 3082658]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2010.
Raith, Johann G.
   Tungsten deposit Felbertal, Salzburg, Austria / Johann G. Raith & Steffen Schmidt. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 3.)
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 978-963-306-035-3 fűzött
Ausztria - ásványbányászat - volfrám
549.76 *** 622.363(436)
[AN 3082588]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2010.
Szełęg, Eligiusz
   Mineralogy of Lower Silesia, Poland / Eligiusz Szełęg & Irina Galuskina. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 15 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 17.)
Bibliogr.: p. 12-14.
ISBN 978-963-306-049-0 fűzött
Szilézia - ásványtan - ásványképződés
549(438) *** 553.2(438)
[AN 3083361]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2010.
Tóth Erzsébet
   Zeolite mineralization of the dacite laccolith of Csódi Hill, Dunabogdány / Erzsébet Tóth & Tamás G. Weiszburg. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 19 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 9.)
Bibliogr.: p. 17-19.
ISBN 978-963-306-041-4 fűzött
Dunabogdány - Visegrádi-hegység - zeolit
549.67(439-2Dunabogdány)
[AN 3082918]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10032 /2010.
Benea, Marcel
   Neogene volcanics in the Apuseni Mts : historical mining and gold deposits / Marcel Benea & Călin G. Tămaş. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 24 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 21.)
Bibliogr.: p. 20-23.
ISBN 978-963-306-053-7 fűzött
Erdélyi-középhegység - kőzettan
552(498)(234.421.3)
[AN 3083579]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2010.
   From maars to lava lakes : ultramafic and granulite xenoliths associated with the alkaline basaltic volcanism of the Pannonian Basin / Csaba Szabó ed. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 32 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 13.)
Bibliogr.: p. 29-32.
ISBN 978-963-306-045-2 fűzött
Balaton-felvidék - vulkanizmus - bazalt
553.53(439Balaton-felvidék) *** 552.21(439Balaton-felvidék)
[AN 3083106]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2010.
Fügenschuh, Bernhard
   Transect through the Eastern Alps : petrology and geology in the surroundings of the Brenner base tunnel / Bernhard Fügenschuh & Peter Tropper. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 13 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 2.)
Bibliogr.: p. 9-12.
ISBN 978-963-306-034-6 fűzött
Brenner-hágó - Alpok - geológia - kőzettan
552(436)(234.3) *** 551(436)(234.3)
[AN 3085108]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2010.
   Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic / Milan Novák & Jan Cempírek ed. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 56 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 6.)
Bibliogr.: p. 50-55.
ISBN 978-963-306-038-4 fűzött
Csehország - gránit - ásványtan - múzeum
553.53 *** 549 *** 069(437.1)
[AN 3082733]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2010.
Halmágyi Pál (1948-)
   Komlóstól Tárnokig : a Sámson-apátfalvi főcsatorna környékének történeti emlékei / Halmágyi Pál. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2010. - 34 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 108.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-88426-4-0 fűzött
Maros-Körös Köze - Csanád vármegye - Csongrád megye - Békés megye - helytörténet - vízrajz
551.579(439.18) *** 943.918-2
[AN 3083524]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2010.
Heinrich, Dieter
dtv-Atlas Erde (magyar)
   Föld : természetföldrajz / Dieter Heinrich, Manfred Hergt ; Rudolf Fahnert ... ill. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 17.)
Bibliogr.: p. 292-299.
ISBN 978-963-293-031-2 kötött
természeti földrajz - szaklexikon
911.2:030
[AN 3079559]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2010.
Ilinca, Gheorghe
   Classic skarn localities of Romania : contact metamorphism and mineralisation related to Late Cretaceous magmatism / Gheorghe Ilinca. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 50 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 23.)
Bibliogr.: p. 39-44.
ISBN 978-963-306-055-1 fűzött
Románia - kőzettan
552(498)
[AN 3083659]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2010.
Ionescu, Corina
   Mesozoic ophiolites and granitoids in the Apuseni Mts / Corina Ionescu & Volker Hoeck. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 44 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 20.)
Bibliogr.: p. 38-42.
ISBN 978-963-306-052-0 fűzött
Erdélyi-középhegység - kőzettan
552(498)(234.421.3)
[AN 3083543]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2010.
Koděra, Peter
   Classic localities in Central Slovakia volcanic field : gold, silver and base metal mineralizations and mining history at Banská Štiavnica and Kremnica / Peter Koděra & Jaroslav Lexa. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 19 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 29.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr.: p. 16-18.
ISBN 978-963-306-061-2 fűzött
Szlovákia - kőzettan
552(437.6)
[AN 3083828]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2010.
   Late palaeozoic post-orogenic volcanism in the Sudetes Mts. and the Kupferschiefer-type Cu-Ag ore deposits in the Fore-Sudetic Monocline, SW Poland / Marek Awdankiewicz [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 34 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 18.)
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-306-050-6 fűzött
Lengyelország - Szudéták - vulkanizmus - réz - ezüst - karbonkor - perm
551.21(438)(234.57) *** 551.735 *** 553.412.3(438)(234.57) *** 551.736
[AN 3083392]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2010.
Leél-Őssy Szabolcs (1960-)
   Mineralogy and speleology of the Szemlőhegy and Mátyáshegy Caves with introduction to the geology and speleology of the Rózsadomb area, Budapest, Hungary / Szabolcs Leél-Őssy. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 17 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 10.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 978-963-306-042-1 fűzött
Rózsadomb (Budapest) - geológia - barlangtan - ásványtan - barlang
55(439-2Bp.II.) *** 551.44(439-2Bp.II.) *** 549(439-2Bp.II.)
[AN 3082976]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2010.
   Metamorphism in the Eastern Alps / Georg Hoinkes [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 47 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series ; 1.)
Bibliogr.: p. 39-45.
ISBN 978-963-306-033-9 fűzött
Keleti-Alpok - geológia - tektonika
551.7(436)(234.32) *** 551.242(436)(234.32)
[AN 3081984]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2010.
Mindszenty Andrea (1946-)
   Bauxite deposits of Gánt (Vértes Hills, Hungary) / Andrea Mindszenty. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 11 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 11.)
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 978-963-306-043-8 fűzött
Gánt - bauxit - érctelep
553.492.1(439-2Gánt)
[AN 3083011]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2010.
   Mineralizations in Mesozoic-Tertiary volcanic and sedimentary units of NE Hungary : with a tour in the Baradla Cave, Aggtelek / Sándor Szakáll [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 32 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 14.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 978-963-306-046-9 fűzött
Mátra - Rudabányai-hegység - Aggteleki-karszt - ásványképződés - mezozoikum
553.2(439)(234.373Rudabányai-hegység) *** 553.2(439)(234.373Aggteleki-karszt) *** 551.76 *** 553.2(439)(234.373.3)
[AN 3083183]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2010.
   Minerals, history and wines : trip to Miskolc, Miskolctapolca and the Bükkalja region / Ferenc Mádai ed. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 12 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 12.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-306-044-5 fűzött
Miskolc - Miskolctapolca - Bükkalja - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - geológia - barlang - helyismeret
55(439-2Miskolc) *** 55(439Bükkalja) *** 551.44(439-2Miskolctapolca) *** 908.439.134
[AN 3083045]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2010.
Mogil, Michael H.
Extreme weather (magyar)
   Extrém időjárás / H. Michael Mogil és Barbara G. Levine ; [ford. Kovács János]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9949-06-5 kötött
időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 3079100]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2010.
   New advances in maar-diatreme research in Hungary, Germany, and New Zealand : results and perspectives : International Maar Workshop, Tapolca ..., 13-15 August 2010 / ed. by Károly Németh. - Balatonlelle : Németh K., 2010. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5638-2 fűzött
Bakony - vulkanikus felszíni forma - geomorfológiai képződmény - tengerszem - konferencia-kiadvány
556.55(439)(234.373.1) *** 061.3(439-2Tapolca) *** 551.432.56
[AN 3091633]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2010.
Norman, David (1952-)
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : spotter's guide / David Norman ; [ill. ... Bob Hersey] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-154-2 fűzött
dinosaurus
568.19
[AN 3081867]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2010.
Onac, Bogdan P.
   Cave minerals of West-Central Romania / Bogdan P. Onac & Tudor Tămaş. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 22 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 22.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-306-054-4 fűzött
Románia - kőzettan
552(498)
[AN 3083619]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2010.
   Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians : from metamorphics to volcanics / [ed.] Ovidiu Gabriel Iancu & Marinel Kovacs. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 55 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 19.)
Bibliogr.: p. 47-54.
ISBN 978-963-306-051-3 fűzött
Keleti-Kárpátok - érctelep
553(498)(234.421.1)
[AN 3083505]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2010.
Raucsik Béla (1970-)
   Clays, (palaeo-)environment and culture : field trip in Southern Transdanubia, Hungary / Béla Raucsik, Gábor Újvári & István Viczián. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 23 p. : ill, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 30.)
Bibliogr.: p. 18-22.
ISBN 978-963-306-062-9 fűzött
Dél-Magyarország - sztratigráfia
551.7(439-13)
[AN 3083868]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2010.
   Selected ore deposits, igneous and metamorphic rocks from the Eastern Alps, Slovenia / Jože Čar [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 24 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 26.)
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 978-963-306-058-2 fűzött
Szlovénia - Alpok - geomorfológia - kőzettan
551.4(497.12)(234.3) *** 552(497.12)(234.3)
[AN 3083745]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2010.
Uher, Pavel
   Rock-forming and accessory minerals as tracers of magmatic and metamorphic evolution of the Western Carpathians, Slovakia / [written by Pavel Uher, Igor Broska and Marián Janák]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 36 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 27.)
Bibliogr.: p. 32-35.
ISBN 978-963-306-059-9 fűzött
Szlovákia - geomorfológia
551.4(437.6)
[AN 3083787]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2010.
Vasković, Nada
   Ophiolites of the Vardar Zone and the Dinarides : Central and West Serbia / Nada Vasković & Vesna Matović. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 55 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 24.)
Bibliogr.: p. 42-48.
ISBN 978-963-306-056-8 fűzött
Szerbia - kőzettan
552(497.11)
[AN 3083709]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2010.
   Volcanoes in the Adriatic Sea : Permo-Triassic magmatism on the Adriatic-Dinaridic carbonate platform / Ladislav A. Palinkaš [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 15 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 8.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-963-306-040-7 fűzött
Adriai-tenger - magmás kőzet - adriai-tengeri sziget
552.3(262.3)
[AN 3082815]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10057 /2010.
Cornelius, Geoffrey
The starlore handbook (magyar)
   Csillagképek kézikönyve : a csillagképek szimbolikája és mítoszai, útmutató az éjszakai égbolt megfigyeléséhez / Geoffrey Cornelius. - [Budapest] : Saxum, 2010, cop. 1999. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Béresi Csilla. - Megj. "Csillagképek" címmel is
ISBN 978-963-248-100-5 kötött : 2800,- Ft
csillagászat - asztrológia - művelődéstörténet
524.3 *** 133.52 *** 930.85(100)
[AN 3071629]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2010.
Henbest, Nigel (1951-)
The night sky (magyar)
   Éjszakai égbolt : spotter's guide / Nigel Henbest, Stuart Atkinson ; [ill. Gary Bines és Kuo Kang Chen] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-158-0 fűzött
világűr - csillagászat - ifjúsági könyv
524(02.053.2)
[AN 3081005]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10059 /2010.
Clarke, Richard
Mushrooms & fungi (magyar)
   Gombák : spotter's guide / Richard Clarke ; ill. Joyce Bee ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-155-9 fűzött
gomba - határozó
582.28(083.71)
[AN 3081801]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2010.
Hyde, George E.
Butterflies (magyar)
   Lepkék : spotter's guides / George E. Hyde ; ill. Joyce Bee, ... Christine Howes és Ian Jackson ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-153-5 fűzött
lepke - állathatározó
595.78(083.71)
[AN 3081855]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2010.
Kostyal, K. M.
Great migrations (magyar)
   Bolygónk vándorai : a National Geographic Channel minisorozatának könyvváltozata / K. M. Kostyal ; egy filmproducer jegyzetei: David Hamlin ; [ford. Boross Anna, Merkl Ottó]. - Budapest : Geographia K., 2010. - 303 p. : ill., színes ; 24x29 cm
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-9547-78-0 kötött
állat - állatföldrajz - állatvándorlás - fényképalbum
591.523 *** 591.543.43 *** 591.9(100)(084.12) *** 59(084.12)
[AN 3086164]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2010.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Slovakia / Judit Sándor, Judit Schvéger, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2010. - 20 p. ; 21 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88538-5-1 fűzött
Szlovákia - humángenetika - jogi szabályozás - génforrás
577.2(437.6) *** 575.1(437.6)
[AN 3073042]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2010.
Sándor Judit (1962-)
   The legal regulation of biobanks : national report: Slovenia / Judit Sándor, Petra Bárd. - Budapest : CEU, cop. 2010. - 28 p. ; 22 cm. - (CELAB paper series, ISSN 2074-4498 ; 12.)
ISBN 978-963-88538-4-4 fűzött
Szlovénia - humángenetika - génforrás - jogi szabályozás
575.1(497.12) *** 577.2(497.12)
[AN 3073014]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10064 /2010.
AJCC cancer staging manual (magyar)
   TNM-atlasz : a rosszindulatú daganatok TNM-klasszifikációja és stádiumbeosztása / [ford. Békási Sándor, Cserép Zsuzsanna, Fejes Imre] ; [ill. Alice Y. Chen] ; [közread. az] American Joint Committee on Cancer. - 2. m. kiad. - [Érd] : Zafír Press, 2009. - IX, 352 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: AJCC TNM-atlasz
ISBN 978-963-88275-5-5 fűzött
rosszindulatú daganat - útmutató
616-006(036)
[AN 3081139]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2010.
Ametropia Kongresszus (6.) (2010) (Siófok)
   VI. Ametropia Kongresszus : a Magyar Kontaktológiai Társaság III. továbbképző tanfolyama és kongresszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével, a Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok Társaságának továbbképző tanfolyama : Siófok ..., 2010. szeptember 24-26. : [program és előadás kivonatok] / [szerk. Végh Mihály]. - [Budapest] : Convention Budapest, [2010]. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88100-2-1 fűzött
szemészet - gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
617.7-053.2 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3089214]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2010.
Andrásofszky Barna (1924-)
   Társadalom-egészségtan / Andrásofszky Barna. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2010. - 51 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-81-1 fűzött
Magyarország - közegészségügy - népességfogyás
614.1(439) *** 314.83(439)
[AN 3079335]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2010.
AO manual of fracture management (magyar)
   A töréskezelés AO kézikönyve : belső rögzítők (fixateur interne-ek) : az LCP és LISS használatának fogalmai és esetei / [szerk.] Michael Wagner, Robert Frigg. - Budapest : Medicina, 2010. - 871 p. : ill., részben színes ; 24x25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-289-5 kötött : 24900,- Ft
sebészet - csonttörés - műtét - implantáció
617-089.8 *** 616.71-001.5 *** 617-089.22
[AN 3079456]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2010.
   Az ápolás 100 évvel Florence Nightingale után : nemzetközi szimpózium : Nyíregyháza, 2010. szeptember 9-10. : absztraktgyűjtemény = Nursing 100 years after Florence Nightingale : international symposium / [szerk. Papp Katalin, Zolcsák Anita] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar [etc.]. - [Nyíregyháza] : DE EK, [2010]. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-473-413-0 fűzött
ápolástan - konferencia-kiadvány
616-083 *** 614.253 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3076884]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2010.
   Áttekintés a gyermekszemgondozás országos helyzetéről : Debrecen, 1986 / [... összeáll. Seres Géza]. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Gyermekszemgondozás Alapítvány], 2010. - 116, [9] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány
ISBN 978-963-06-9835-1 fűzött
szemészet - gyermekgyógyászat
617.7-053.2
[AN 3075224]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2010.
Baker, Daryll M.
Stroke prevention in clinical practice (magyar)
   Stroke-prevenció : gyakorlatorientált útmutató klinikusoknak / Daryll M. Baker ; [ford. Cserép Zsuzsanna]. - [Érd] : Zafír Press, 2009. - 135 p. : ill. ; 17 cm. - (Szakorvosi zsebkönyvtár, ISSN 2061-1110 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88275-7-9 fűzött : 2990,- Ft
agyvérzés - megelőzés
616.831-005-084
[AN 3081352]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2010.
Bartlett, Richard (1954-)
Matrix energetics (magyar)
   Mátrix energetika : az átalakulás tudománya és művészete / Richard Bartlett ; [ford. Holecz Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 258 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-963-529-056-7 kötött : 3290,- Ft
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3075118]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2010.
   Betegségek, tünetek osztályozása : gyakori BNO szerinti kódokkal ellátva / [szerk. Békási Sándor]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 63 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-615-500-501-5 fűzött
betegség - adattár
616(035.5)
[AN 3080981]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2010.
Brodie, Richard
Getting past OK (magyar)
   A jobbnál is jobban : sokkal többre viheted, mint gondolod! / Richard Brodie ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 228 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-2910-69-7 fűzött : 2300,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3071148]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2010.
Calabresi, Linda
Human body (magyar)
   Emberi test / Linda Calabresi ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 64 p. (ll.) ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-77-5 kötött
emberi test - élettan - anatómia - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3079022]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2010.
Ceragioli, Luigi
GAG : gambe, addome, glutei (magyar)
   Alakformáló torna : láb-, has- és farizmok erősítése / Luigi Ceragioli ; [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-7268-87-8 fűzött : 1850,- Ft
torna
613.71
[AN 3090847]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2010.
Compagnino, Salvatore
Yoga per tutti (magyar)
   Jóga mindenkinek : [filozófia, gyakorlatok, táplálkozás, légzés] / Salvatore Compagnino, Dario Martinelli ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-7268-86-1 fűzött : 1850,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3091043]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2010.
DARF pockettool (magyar)
   DMVE: dózismódosítás veseelégtelenségben / [ford. és szerk. Tábi Tamás]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 61 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
Szerk. Rauneker, Andrea
ISBN 978-963-87982-1-3 fűzött
vesebetegség - gyógyszeralkalmazás - gyógyszeradagolás
616.61 *** 615.21
[AN 3081114]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2010.
Eőry Ajándok (1946-)
   Test- és fülakupresszúra feladatgyűjtemény / Eőry Ajándok, Szarka Péter ; [kiad. "Egészség Biztonság" Alapítvány]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Egészség Biztonság Alapítvány, 2010. - 92 p. : ill. ; 30 cm + 3 mell. (1 DVD, 2 ábra)
ISBN 978-963-86909-4-4 fűzött
akupunktúra - elektronikus dokumentum - példatár
615.821.2(079.1)
[AN 3090388]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2010.
Fedor Nóra
   Válunk : útmutató szülőknek / [írta Fedor Nóra, Szilágyi Edit] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-190-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-190-X)
válás - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 347.627(439)
[AN 3081343]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2010.
Hidas György
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit ; [graf. Szyksznian Wanda]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-227-236-8 kötött : 3990,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
615.851 *** 618.2 *** 159.964.2
[AN 3084064]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2010.
Hindley, Judy
How your body works (magyar)
   Hogyan működik a test? / írta Judy Hindley ; ill. Colin King ; ford. Hargitai Rita. - [Budapest] : Gulliver, [2010]. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9619-08-1 kötött : 1990,- Ft
anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3076406]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2010.
Imöhl, Matthias
Labormedizin Pocket (magyar) (röv. kiad.)
   Laboratóriumi differenciáldiagnosztika : útmutató a laboratóriumi eredmények értékeléséhez / [ford. Kemény Annamária]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 63 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
Szerző Imöhl, Matthias
ISBN 978-615-500-500-8 fűzött
orvosi diagnosztika
616-079.4
[AN 3080960]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2010.
Jakob, Michael
Normal values pocket (magyar) (röv. kiad.)
   Normálértékek II : testfolyadékok, funkciós tesztek, gyógyszerek, toxinok, gáztranszport / [ford. Pécsi Tibor]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 63 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
Szerző Jacob, Michael
ISBN 978-963-88595-8-7 fűzött
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 3081185]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2010.
Jones, Peter (1937-)
Living with haemophilia (magyar)
   Hemofíliával élni / Peter Jones ; ... ford. és jegyzetekkel ell. Schlammadinger Ágota ; ... kiadója a Magyar Hemofília Egyesület. - [Budapest] : M. Hemofília Egyes., [2010]. - 415 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8805-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vérzékenység
616.151.5
[AN 3087409]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2010.
Kiesewalter, Boris
GK 3 Termini pocket (magyar)
   Névvel jelölt orvosi szakkifejezések : szindrómák, orvosi eszközök, speciális tünetek / Boris Kiesewalter, Walter Olk ; [ford. Varga-Szabó Dávid]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 247 p. : ill. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-88595-1-8 fűzött : 3450,- Ft
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 3081592]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2010.
Kiester, Sally
The secret language of babies (magyar)
   A babák titkos nyelve : kicsiny testek testbeszéde / Sally és Edwin Kiester. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál. - Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 978-963-9926-38-7 fűzött : 2980,- Ft
csecsemő - gyermeklélektan - testbeszéd
159.922.7-053.3 *** 159.925.8
[AN 3087341]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2010.
   Kódfejtő : BNO szerinti kódok alapján / [szerk. Békási Sándor]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 61 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-615-500-502-2 fűzött
betegség - nómenklatúra
616(035.5) *** 311.131(100)(083.7)
[AN 3080815]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2010.
Kopp Mária (1942-)
   Kopp Mária : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2010. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-69-0 fűzött : 1600,- Ft
Kopp Mária (1942-)
Magyarország - orvos - pszichológus - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
159.9(439)(092)Kopp_M.(047.53)
[AN 3067872]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2010.
Kopper László (1942-)
   Kopper László : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2010. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-70-6 fűzött : 1600,- Ft
Kopper László (1942-)
Magyarország - orvos - 20. század - életútinterjú
61(439)(092)Kopper_L.(047.53)
[AN 3068094]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2010.
Korte, Antje
Pilates (magyar)
   Pilates : fitnesztréning testnek és léleknek / Antje Korte ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-338-0 kötött
torna
613.71
[AN 3075051]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2010.
Leppik, Ilo E.
Contemporary diagnosis and management of the patient with epilepsy (magyar)
   Epilepszia : korszerű diagnosztika és terápia / Ilo E. Leppik ; [ford. Bálint Melinda, ... Jancsó Ágnes, ... Kántor Csilla ...]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 232 p. : ill. ; 17 cm. - (Szakorvosi zsebkönyvtár, ISSN 2061-1110 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88595-6-3 fűzött : 2990,- Ft
epilepszia
616.853
[AN 3081433]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2010.
   Magyar gyógyszerkönyv = Pharmacopoea Hungarica / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; [közread. az Országos Gyógyszerészeti Intézet]. - 8. kiad. - Budapest : Medicina : OGYI, 2003-. - 30 cm
A 4/A. kötettől kiad. az Országos Gyógyszerészeti Intézet
ISBN 963-242-820-X
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 968398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/A. köt. - [2010]. - XIII, p. 4531-6587.
Kötött
[AN 3075163] MARC

ANSEL
UTF-810093 /2010.
Maltz, Maxwell
Psycho-cybernetics (magyar)
   Pszichokibernetika : sikermechanizmusunk működésének titka / Maxwell Maltz ; [ford. Doubravszky Sándor]. - 3. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, [2010], cop. 1994. - 255 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-51-9 fűzött : 1950,- Ft
életvezetés - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3086276]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2010.
Mil, José van
Healthy eating during chemotherapy (magyar)
   Kemoterápia alatt : étrendi tanácsok, gyógyító ételek / José van Mil, Christine Archer-Mackenzie ; [fényképezte Henk Brandsen] ; [ford. Kovács Szilvia]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2010. - 175 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88275-9-3 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - kemoterápia - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12) *** 615.277.3
[AN 3087238]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2010.
Moldova György (1934-)
   Harcolj vagy menekülj! : riport és dokumentumok a tűzoltókról / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2010. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-78-1 kötött
Magyarország - tűzoltóság - riport
614.842.83(439)(0:82-92)
[AN 3075281]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 187, [20] p.
ISBN 978-963-9706-79-8
[AN 3075298] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 165, [26] p.
ISBN 978-963-9706-80-4
[AN 3075317] MARC

ANSEL
UTF-810096 /2010.
Obstetrics, gynecology and infertility (magyar)
   Szülészet, nőgyógyászat, infertilitás : klinikai kézikönyv / John David Gordon [et al.] ; [ford. Fejes Imre]. - 2. m. kiad. - [Érd] : Zafír Press, 2009. - XVI, 652 p. : ill. ; 14 cm
Bibliogr.: p. 601-611.
ISBN 978-963-88275-6-2 fűzött
szülészet - nőgyógyászat - kézikönyv
618(035)
[AN 3081648]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2010.
Pados Gyula (1936-)
   A túlsúly és elhízás korszerű kezelése : gyakorlatorientált útmutató az obesitas diétás és gyógyszeres terápiájához / Pados Gyula. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 221 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 143-149., 201-203.
ISBN 978-963-88595-0-1 fűzött : 2990,- Ft
fogyókúra - gyógyszeralkalmazás
615.241.24 *** 613.24
[AN 3081297]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2010.
Papp Zoltán (1942-)
   Papp Zoltán : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2010. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-71-3 fűzött : 1600,- Ft
Papp Zoltán (1942-)
Magyarország - orvos - nőgyógyász - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Papp_Z.(047.53) *** 618
[AN 3068065]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2010.
   A parenteralis methotrexat szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában : a szakirodalom áttekintése, keresztmetszeti vizsgálat és egészség-gazdaságtani elemzés : technológiaelemzési jelentés / szerk. Brodszky Valentin ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont. - Budapest : HunHTA, 2010. - 157 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 137-146.
ISBN 978-963-503-421-5 fűzött
reumaellenes szer - gyógyszeralkalmazás
615.275.3
[AN 3080318]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2010.
Pedersen, Darlene D.
Psych notes (magyar)
   Pszichiátriai kalauz : gyakorlati kézikönyv / Darlene D. Pedersen ; [ford. Somlai Zsuzsanna]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 292 p. : ill. ; 16 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 275-285.
ISBN 978-963-88595-3-2 fűzött
elmegyógyászat - kézikönyv
616.89(035)
[AN 3081224]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2010.
Raab, Cornelia
TCM für Einsteiger (magyar)
   Hagyományos kínai orvoslás kezdőknek : öngyógyítás akupresszúrával, masszázzsal, csikunggal, táplálkozással, gyógynövényekkel / Cornelia Raab ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték, 2010. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-9889-83-5 fűzött
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 3079641]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2010.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban / Ranschburg Jenő. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 1998. - 213, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
ISBN 978-963-19-2700-9 fűzött
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan
616.89-053.2 *** 159.922.7
[AN 3086176]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2010.
Rayman, Margaret
The prostate care cookbook (magyar)
   A prosztata védelmében : betegségmegelőzés, étrend, gyógyító ételek / Margaret Rayman, Kay Dilley, Kay Gibbons ; fotók Will Heap ; [ford. Budavári Solt]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2010. - 175 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88275-8-6 fűzött
egészséges táplálkozás - prosztata - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12) *** 616.65
[AN 3082818]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2010.
   Rehabilitációs orvoslás / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2010. - 791 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-276-5 kötött : 12300,- Ft
orvosi rehabilitáció - egyetemi tankönyv
616-036.82(075.8) *** 615.851.3(075.8) *** 364.048.6(075.8)
[AN 3079654]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2010.
Russ, Andreas
Drug pocket (magyar) (röv. kiad.)
   Gyógyszerek alkalmazása terhesség és szoptatás alatt : hatóanyag szerinti útmutató. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 59 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
Szerző Russ, Andreas
ISBN 978-963-88595-7-0 fűzött
terhesség - szoptatás - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
618.2 *** 618.63 *** 615.21 *** 615.036
[AN 3081164]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2010.
Sills, Judith
The comfort trap or, What if you're riding a dead horse? (magyar)
   Szállj le a döglött lóról! : [a kényelem csapdája] / Judith Sills ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-894-1 fűzött : 2900, Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 3076399]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2010.
Spät András (1940-)
   Spät András : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2010. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-72-0 fűzött : 1600,- Ft
Spät András (1940-)
Magyarország - orvos - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Spät_A.(047.53)
[AN 3068020]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2010.
Szlovák Sándor
   A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő története / [Szlovák Sándor] ; [közread. a ... Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zártkörű Részvénytársaság]. - Mezőkövesd : Mezőkövesdi Városgazd. Zrt., 2010. - 254 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9578-7 fűzött
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő (Mezőkövesd)
Mezőkövesd - gyógyfürdő
615.838(439-2Mezőkövesd)
[AN 3068341]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2010.
Tábi Tamás
   DMMF: dózismódosítás májfunkciózavar esetén / Tábi Tamás. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 59 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-963-88595-9-4 fűzött
májbetegség - gyógyszeralkalmazás - gyógyszeradagolás
616.36 *** 615.24
[AN 3081146]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2010.
Tepperwein, Kurt (1932-)
   Kapcsolataink.. : önmagunkkal, a párunkkal, a világgal és az univerzális energiával / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-072-7 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3079357]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2010.
   Út a túléléshez : nyílt színi droghasználat és "belövőszobák" Budapesten : az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások / Rácz József [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 258 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 13.)
Bibliogr.: p. 247-256.
ISBN 978-963-236-290-8 fűzött : 2600,- Ft
Budapest - drogközpont - kábítószer-fogyasztás - tűcsere - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
613.83 *** 364.272(439-2Bp.)"200"
[AN 3080999]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2010.
West, Christopher (1969-)
Theology of the body for beginners (magyar)
   A test teológiája kezdőknek : [bevezetés II. János Pál pápa szexuális forradalmába] / [Christpoher West] ; [ford. Ryan-Nagy Beáta] ; [kiad. a ... Missio Christi Alapítvány]. - Budapest : Missio Christi Alapítvány, 2010. - 139 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-88640-2-4 fűzött
vallási erkölcs - házasság - nemi élet
613.88 *** 265.5 *** 241
[AN 3081656]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10113 /2010.
   Műszaki tudomány az Észak-alföldi Régióban, 2010 : Nyíregyháza, 2010. május 19. : konferencia előadásai / szerk. ... Pokorádi László ; [... szervezői a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB) Műszaki Szakbizottsága és a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar]. - Debrecen : MTA DAB Műszaki Szakbiz., 2010. - [2], IV, 338 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7064-23-4 fűzött
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3087281]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2010.
   Příbram and Kutná Hora mining districts : from historical mining to recent environmental impact / Vojtěch Ettler [et al.]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 23 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 7.)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 978-963-306-039-1 fűzött
Csehország - ércbányászat - geológia
622.34(437.1) *** 55(437.1)
[AN 3082770]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10115 /2010.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Makróhasználat Excelben / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2010. - 117 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-40-8 fűzött : 1750,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016
[AN 3089726]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2010.
   Electronic justice - present and future : Colloquium of the International Association of Procedural Law : Pécs, September 23-25, 2010 / ed. by Miklós Kengyel ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Law. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Law, 2010. - [8], 234 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88936-1-1 fűzött
igazságszolgáltatás - elektronikus ügyintézés - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 351.87(100) *** 347.97/.99(100) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3087380]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77585. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-766-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091150]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77586. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-767-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091167]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77587. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-768-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091178]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77588. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-769-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091192]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77589. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-770-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091197]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77590. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-771-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091201]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77591. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-772-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091205]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77592. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-773-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091211]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77593. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-774-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091212]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2011 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77594. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-775-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3091217]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows XP Professional biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76557. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-662-7
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 3048518]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10128 /2010.
Ráth György (1929-)
   Az építési beruházás folyamata : építési előírások / Ráth György, Szabó Zsuzsana[!Zsuzsanna]. - Budapest : Complex, cop. 2010. - 396 p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549)
Lezárva: 2010. máj.
ISBN 978-963-295-052-5 fűzött
építés - útmutató
69(036)
[AN 3067417]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2010.
   Stability and ductility of planar plated steel structures / Miklós M. Iványi [et al.]. - Pécs : Pollack Press, 2010. - [310] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [257-263].
ISBN 978-963-7298-37-0 kötött
acélszerkezet - hídépítés
624.014.2 *** 624.21/.8
[AN 3077052]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10130 /2010.
Győri Tribológia Konferencia (1.) (2010)
   1. Győrer Tribologie Tagung des Audi Hungaria Lehrstuhls für Verbrennungsmotoren ... der Széchenyi István Universität ... in Zusammenarbeit mit der Technischen Entwicklung der Audi Hungaria Motor Kft : 13. September 2010 / Wiss. Leitung Mathias Roman Dreyer, Wolfgang Demmelbauer-Ebner. - Győr : Universitas-Győr, cop. 2010. - 155 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Tagungsband zur 1. Győrer Tribologie Tagung 2010. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-57-3 fűzött
tribológia - autógyártás - konferencia-kiadvány
629.113 *** 061.3(439-2Győr) *** 621.89
[AN 3077099]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2010.
   Intelligens közlekedési rendszerek Magyarországon : Connect, 2004-2009, EasyWay, 2007-2009. - Budapest : [ÁAK], [2010]. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. az Állami Autópálya Kezelő Zrt.
ISBN 978-963-08-0067-9 fűzött
közlekedésszervezés - közúti közlekedés - forgalomirányító berendezés
656.1.05 *** 625.72
[AN 3087494]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2010.
Melgar, Luis T. (1980-)
La enciclopedia de las motos (magyar)
   A motorok enciklopédiája / Luis T. Melgar Valero ; [ford. Bátki Piroska]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9926-11-0 kötött : 4500,- Ft
motorkerékpár
629.118.6(100)
[AN 3087434]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10133 /2010.
Béládi Katalin
   A termelési méret szerepe a fontosabb mezőgazdasági ágazatok eredményességében a tesztüzemek adatai alapján, 2006-2008 / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert]. - Budapest : AKI, 2010. - 88 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/4.)
ISBN 978-963-491-549-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - költség - jövedelem - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41) *** 338.5(439)"200"(083.41)
[AN 3084730]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2010.
   A fontosabb termékpályák 2009. évi piaci folyamatai / [szerk. Stummer Ildikó]. - Budapest : AKI, 2010. - 85 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/3.)
ISBN 978-963-491-550-8 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - élelmiszeripar - piac - gazdasági elemzés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41) *** 339.13(439) *** 338.439.5(439)
[AN 3084706]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2010.
Halászati Tudományos Tanácskozás (33.) (2009) (Szarvas)
   XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2009. május 27-28. / [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet. - Szarvas : Haki, 2009. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Program és előadáskivonatok
Fűzött
halászat - halgazdaság - konferencia-kiadvány
639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3080761]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2010.
Halászati Tudományos Tanácskozás (33.) (2009) (Szarvas)
   A XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, 2009. május 27-28.) kiádványa = Proceedings of the 33rd Scientific Conference on Fisheries & Aquaculture (27-28 May 2009, Szarvas ... / szerk. Gál Dénes, Jancsó Mihály, Bozánné Békefi Emese ; [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet ... - Szarvas : Haki, 2009. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 32.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7120-30-5 fűzött
halászat - halgazdaság - konferencia-kiadvány
639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3080415]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2010.
   A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság ezekre gyakorolt hatása / [szerk. Kemény Gábor]. - Budapest : AKI, 2010. - 149 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 137-138. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-551-5 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - finanszírozás - bankügylet - hitel - pénzügyi válság - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 336.77(439) *** 338.124.4(100)"2008" *** 336.74
[AN 3086826]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2010.
Juhász Anikó
   Minőségi rendszerek szerepe a hazai élelmiszergazdaságban / [szerzők Juhász Anikó, Darvasné Ördög Edit, Jankuné Kürthy Gyöngyi]. - Budapest : AKI, 2010. - 177 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 129-140. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-548-5 fűzött
Magyarország - minőségbiztosítás - élelmiszeripar - ezredforduló
338.439(439)"200" *** 65.018
[AN 3085986]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2010.
   Kisléptékű élelmiszer-rendszerek jogszabályi környezete közelgő EU elnökségünk fényében : civil képzés és Helyi Termékek Akadémia 2., szakmai műhellyel : Nemzeti Lovarda, Budapest, 2010. április 27. / [kiad. a Védegylet]. - Budapest : Védegylet, 2010. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - élelmiszeripar - kisvállalkozás - középvállalat - ezredforduló - jogi szabályozás - konferencia-kiadvány
338.439(439)"200" *** 334.72.012.63/.64(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3073277]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2010.
Komár Pál (1941-)
   50 év a mezőgazdaságban : Komár Pál visszaemlékezése / lejegyezte ... Pilishegyi József. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2010. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 23.)
Fűzött
Komár Pál (1941-)
Magyarország - agrártörténet - mezőgazdasági szakértő - termelőszövetkezet - Kádár-korszak - memoár
63(439)(092)(0:82-94) *** 631.115.8(439)
[AN 3084853]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2010.
Kürthy Gyöngyi
   A hazai dísznövényágazat helyzete és kilátásai / [szerzők Jankuné Kürthy Gyöngyi, Kozak Anita, Radóczné Kocsis Teréz]. - Budapest : AKI, 2010. - 150 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 131-134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-557-7 fűzött
Magyarország - dísznövény - növénytermesztés - ezredforduló
635.9 *** 633(439)"200"
[AN 3086290]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2010.
Székely Erika
   A mezőgazdasági tanácsadás intézményi feltételei és működési tapasztalatai / [szerzők Székely Erika, Halász Péter]. - Budapest : AKI, 2010. - 97 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 73-76. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-552-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - szaktanácsadás - intézményrendszer
338.43(439) *** 338.246.025.2(439) *** 659.23
[AN 3087001]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2010.
   Tények és szempontok a 2014-2020 közötti KAP reformjához / [szerk. Tanító Dezső]. - Budapest : AKI, 2010. - 117 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/7.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 978-963-491-555-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági politika - 21. század
338.43(439)"200" *** 338.43(4-62)"200"
[AN 3087032]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2010.
   Termelői csoportok és a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői szerveződések Magyarországon / [szerk. Dorgai László]. - Budapest : AKI, 2010. - 114 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/6.)
Bibliogr.: p. 75-77.
ISBN 978-963-491-554-6 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági üzem - zöldségtermesztés - gyümölcstermesztés - statisztikai adatközlés - ezredforduló
634(439) *** 631.115(439)"200"(083.41) *** 338.43(439)"200" *** 635(439)
[AN 3087111]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10145 /2010.
Bártfai László
   155 fagylalt és jeges desszert / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2010. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-572-8 fűzött
fagylalt - szakácskönyv
641.856(083.12)
[AN 3076860]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2010.
Bódiné Fekete Éva
   A gasztronómia története / Bódiné Fekete Éva. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki K., cop. 2010. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-16-6013-5 fűzött
gasztronómia - tankönyv - történeti feldolgozás
641.5(100)(091) *** 641.5(078)
[AN 3088510]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2010.
Gayler, Paul
Healthy eating for your heart (magyar)
   Szívbarát receptek : szívesen - finomat! / Paul Gayler, Jacqui Lynas ... ; fényképezte Peter Cassidy ; [ford. ... Budavári Solt]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2009. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88275-3-1 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3082210]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2010.
Green, Daniel
Healthy eating for lower cholesterol (magyar)
   A koleszterinszint csökkenthető : étrend, főzés, receptek - érrendszerünk védelmében / Daniel Green, Catherine Collins ... ; fényképezte Lis Parsons ; [ford. ... Békási Sándor]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2009. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88275-2-4 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - koleszterin - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 612.397.81
[AN 3082604]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2010.
Király Csilla
   Kemencés receptek : a gasztronómia szolgálatában... / Király Csilla ... szerint készítve. - [Székesfehérvár] : [PDF Kft.], 2010. - [114] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0019-8 fűzött
sütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526(083.12)
[AN 3081736]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2010.
Mil, José van
Healthy eating during chemotherapy (magyar)
   Kemoterápia alatt : étrendi tanácsok, gyógyító ételek / José van Mil, Christine Archer-MacKenzie ; fényképezte Henk Brandsen ; [ford. Kovács Szilvia]. - 2. kiad. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2011. - 175 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5005-04-6 fűzött : 3390,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - kemoterápia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 615.277.3
[AN 3087300]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2010.
   Paprikás ételek bográcsban, 2010 = Paprika dishes in cauldron = Paprikagerichte in Kessel / [fotó ... Oláh Csilla, Kurucz Ibolya] ; [ford. ... Saskői Zsuzsanna, Nitschmann Helmutné] ; [kiad. ... a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Keresk. és Iparkamara, [2010]. - 159 p. : ill., színes ; 17x24 cm
A Kalocsán, 2009-ben megrendezett főzőverseny receptjei
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-7898-8)
Magyarország - ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.885.211(439)
[AN 3084079]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2010.
Rózsa Klára
   Bögrés sütemények / [Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2010. - 123 p. ; 20 cm. - (Főzőcske ; 1.)
ISBN 978-615-504-201-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3085174]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2010.
Rózsa Klára
   Házias sütemények / [Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2010. - 123 p. ; 20 cm. - (Főzőcske ; 2.)
ISBN 978-615-504-202-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3085327]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2010.
Rózsa Klára
   Kanállal mért sütemények / [Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2010. - 127 p. ; 20 cm. - (Főzőcske ; 3.)
ISBN 978-615-504-203-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3087097]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2010.
Sator, Günther
Feng shui (magyar)
   Feng shui : harmóniában élni és lakni / Günther Sator ; [ford. Kovács Ágnes]. - Bőv., aktualizált kiad. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-299-X kötött
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 3075038]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2010.
   Takarítás lépésről lépésre / Bogdán Tibor [et al.] ; [szerk. Vályi Gábor]. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-394-708-1 fűzött : 3600,- Ft
takarítás
648.5
[AN 3086332]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2010.
Van Straten, Michael
The omega 3 cookbook (magyar)
   Omega-3 szakácskönyv / Michael van Straten ; fényképezte Steve Lee ; [ford. Ádám Éva]. - Budapest : Zafír Press, [2010]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5005-03-9 fűzött : 3390,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - zsírsav - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 612.397.23
[AN 3080860]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2010.
Wheatley, Abigail (1974-)
The Usborne cookbook for boys (magyar)
   Szakácskönyv fiúknak / Abigail Wheatley ; ... ill. Erica Harrison ; Catherine Atkinson receptjeiből ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-193-1 kötött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3085328]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10159 /2010.
   Filozófia és globalizáció árnyékában: Richard Rorty / szerk. Nyírő Miklós. - Budapest : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2010. - 216 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
A Miskolcon, 2008. dec. 15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-281-6 fűzött : 2200,- Ft
Rorty, Richard (1931-2007)
Egyesült Államok - filozófus - 20. század - ezredforduló
1(73)(092)Rorty,_R.
[AN 3081211]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2010.
Kübler-Ross, Elisabeth (1926-2004)
Über den Tod und das Leben danach (magyar)
   A halál mint ragyogó kezdet / Elisabeth Kübler-Ross ; [ford. Makra Júlia]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-92-8 fűzött : 1250,- Ft
halál
128
[AN 3088599]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2010.
Ullmann Tamás (1966-)
   A láthatatlan forma : sematizmus és intencionalitás / Ullmann Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 428 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 419-428.
ISBN 978-963-236-286-1 fűzött : 3600,- Ft
fenomenológia - tudat - tudományfilozófia - ismeretelmélet
165.62 *** 165
[AN 3081253]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10162 /2010.
Ábrahám Vera
   Lőw Immánuel sírversei : textusok a szegedi neológ izraelita temetőben / Ábrahám Vera. - Budapest : MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja : OR-ZSE, 2009. - 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar zsidó szemle füzetek, ISSN 2060-5730 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88644-1-3 fűzött
magyar irodalom - zsidó vallás - sírvers
296(439) *** 894.511-193.6
[AN 3080114]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2010.
Bartha István (1963-)
   Kánaáni nyelven : bibliai elmélkedések / Bartha István. - Balassagyarmat : Henkajpan, 2010. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9052-2 fűzött : 1300,- Ft
prédikáció
252
[AN 3081522]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2010.
Boyd, John
The Levitical offerings (magyar)
   Az Ószövetség áldozati rendszere / John Boyd. - Budapest : Evangéliumi K., 2010. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-72-7 fűzött
Biblia. Ószövetség
áldozat - bibliamagyarázat
221.07
[AN 3085819]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2010.
Bremicker, Ernst-August
Der Christ im Spannungsfeld dieser Welt (magyar)
   Keresztyénként a világ erőterében : az 1Mózes 38 korunknak szóló üzenete / E. A. Bremicker. - Budapest : Evangéliumi K., 2010. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-65-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
222.11.07 *** 244
[AN 3085637]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2010.
Bunyitay Vince (1837-1915)
   Szent-László király emlékezete : szentté avattatása hétszázados évfordulójának váradi ünneplése alkalmával / közrebocsátja Bunyitay Vincze ; [kiad. a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ]. - Repr. kiad. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt. és Művel. Közp., 2010. - [8], 87 p. : ill. ; 33 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1892. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-01-9 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - 11. század - hasonmás kiadás
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I. *** 094/099.07
[AN 3077729]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2010.
Gooding, David
God's multifaceted wisdom (magyar)
   Isten sokféle bölcsessége : hogyan használja az Újszövetség az Ószövetséget? : Myrtlefield igetanulmányozó könyv / David Gooding. - Budapest : Evangéliumi K., 2010. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-42-1 fűzött
Biblia. Újszövetség
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.07 *** 22.01
[AN 3085732]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2010.
Gtsan-smyon He-ru-ka (1452-1507)
Mi-la-ras-pa'i rnam thar (magyar)
   A jógik ura : Dzsecün Milarepa élete / [szerző Cang Nyön Heruka] ; ... ford. Papp Enikő ; [közread. a] Buddhista Béke-Szentély Alapítvány. - Zalaszántó : Buddhista Béke-Szentély Alapítvány, 2010. - 335 p. ; 22 cm
A ford. a "Herr der Yogis" (Gutenstein : Sequoyah Verl., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-9843-6 kötött
Mi-la-ras-pa (1042-1123)
tibeti buddhizmus - 11. század - 12. század - vallási személy - életrajz
294.321(515)(092)Mi-la-ras-pa
[AN 3073414]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2010.
   Haftórák Mózes öt könyvéhez / [ford. és bevezetéssel ellátta Bernstein Béla] ; [az előszót írta Deutsch Gábor]. - Budapest : OR-ZSE, 2009. - [8], XX p., 235 p. ; 21 cm. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 5.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Nyíregyháza : Jóba E. kvny., 1928. - Magyar és héber nyelven
ISBN 978-963-86673-9-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Biblia. Ószövetség
zsidó vallás - hasonmás kiadás
296.454 *** 094/099.07
[AN 3078597]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2010.
Islam (magyar)
   Iszlám / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Marsalkó Eszter ..., Nagy Loránd István ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 11.)
ISBN 978-963-09-6101-1 kötött : 1590,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - arabok
297 *** 930.85(=927)
[AN 3076787]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2010.
Langenberg, Heinrich
Der Titusbrief (magyar)
   A Tituszhoz írt levél magyarázata ; A prófétai összkép / Heinrich Langenberg. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 120 p. ; 20 cm
Egys. cím: Der Titusbrief ; Das prophetische Totalbild
ISBN 978-963-9867-51-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
ószövetségi prófétai könyv - apostoli levél - bibliamagyarázat
227.85.07 *** 224.07
[AN 3085504]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2010.
   Majk, remeteség és posztógyár / [szerk. ... Forgács József]. - Oroszlány : Forgács J., 2010. - 47 p. : ill. ; 15 cm. - (Vértesi legendák, ISSN 2061-9154 ; 2.)
Tart.: A néma-barátok emlékei Majkon / Vahot Imrétől. A majki klastrom időnkben / Holéczy Mihály
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88873-0-6)
Congregatio Camaldulensis. Majki Remeteség
Majkpuszta - Magyarország - helytörténet - kolostor - kamalduliak - textilipar - ipartörténet
271.14(439-2Majk) *** 677(439)(091) *** 943.9-2Majk
[AN 3084826]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2010.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2010. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3075008]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2010.
Oberlander, Ḃårẇk (1965-)
   Zsidó jog és etika : tanulmányok modern társadalmi kérdésekben / Oberlander Báruch, Köves Slomó ; [közread. az] Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. - Budapest : EMIH, 2009. - 152 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7533-49-5)
zsidó etika
296.4
[AN 3069081]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2010.
   Promoting the saints : cults and their contexts from late antiquity until the early modern period : essays in honor of Gábor Klaniczay for his 60th birthday / ed. by Ottó Gecser [et al.]. - Budapest ; New York [N.Y] : CEU Press : CEU Dep. of Medieval Studies, 2011. - X, 325 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-93-7 kötött
ISBN 978-963-9776-94-4 fűzött
patrológia - hagiológia - kultusz - kora középkor - középkor - emlékkönyv
276 *** 235.3 *** 394.944
[AN 3067543]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2010.
Schümmer, Bernard-Zoltán
Donne-nous aujourd'hui (magyar)
   Együtt az asztal körül : bibliai igék és imádságok / Bernard-Zoltán Schümmer ; [ill. Judit Schümmer]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 147 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-161-0 kötött : 2500,- Ft
Biblia
áldás - ima
243 *** 265.9
[AN 3089106]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2010.
   Symbolae : a görög katolikus örökségkutatás útjai : a Nikolaus Nilles halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai : Nyíregyháza, 2007. november 23-24. / szerk. Véghseő Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2010. - 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 3.)
Váltakozva magyar, német, olasz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87809-5-9 kötött
Nilles, Nikolaus (1828-1907)
Ausztria - Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - egyházmegye - jezsuiták - tudós - 19. század - 20. század
281.5.018.2(439)(091) *** 271.5(436)(092)Nilles,_N.
[AN 3086895]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2010.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 253, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-089-7 kötött : 780,- ft
vallásoktatás - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3074481]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2010.
Szilágyi Zsolt (1970-)
   A mongol főlámák rövid története / Szilágyi Zsolt. - Budapest : M. Vallástud. Társ., 2010. - 138 p. : ill. ; 21 cm. - (Vallástudományi tanulmányok, ISSN 1418-8449 ; 10.)
Bibliogr.: p. 134-138.
ISBN 978-963-87696-2-6 fűzött
Mongólia - lámaizmus - láma - életrajz
294.321(517.3)(092)
[AN 3079571]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2010.
Tapernoux, Marc
Introduction à l'ètude de la prophétie (magyar)
   Bevezetés a bibliai prófécia tanulmányozásába / Marc Tapernoux. - Budapest : Evangéliumi K., [2010]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-74-1 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3088247]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2010.
   Zsidó közösségek öröksége / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Toronyi Zsuzsanna]. - Budapest : M. Zsidó Lvt., 2010. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Makor, ISSN 1417-6777 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7010-59-0 fűzött
Magyarország - zsidó egyház - egyházközség - zsinagóga - kegytárgy - jegyzék - történelmi forrás
296(439) *** 726.3(439) *** 247(083.8)
[AN 3073332]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10182 /2010.
   20 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Mad'arsku = A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 20 éve = 20 years of the Research Institute of the Slovaks in Hungary / [zostav. ... Alžbeta Uhrinová] ; [prekl. ... Csaba Lampert]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku, 2010. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88583-2-0 fűzött
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (Békéscsaba)
Magyarország - nemzetiség - magyarországi szlovákok - kutatóintézet
316.347(=854)(439) *** 061.6(439)
[AN 3088874]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2010.
Horváth J. András
   A megigényelt világváros : Budapest hatósága és lakossága a városegyesítés éveiben / Horváth J. András. - Budapest : BFL, 2010. - 483 p. ; 22 cm. - (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 2.)
Bibliogr.: p. 408-437. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7323-80-5 fűzött
Budapest - városszociológia - urbanisztika - várostervezés - népesség - társadalomtörténet - várostörténet - 19. század
316.334.56(439-2Bp.)"187" *** 911.375(439-2Bp.)"187" *** 711.4(439-2Bp.)"187" *** 943.9-2Bp."187" *** 316.32(439-2Bp.)"187"
[AN 3069370]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2010.
   A krízis mint esély : Andorka-konferencia / szerk. Mészáros József, Harcsa István ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2010. - 182 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2009. okt. 19-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-237-4 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - deviancia - társadalmi beilleszkedés - értékrend - szocializáció - társadalom - ezredforduló
316.624 *** 316.752 *** 316.736 *** 316.6(439)"200"
[AN 3084862]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2010.
   A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében / szerk. Garaczi Imre, Szilágyi István. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2010. - 492 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarságtudományi kutatások, ISSN 2062-1124 ; 1.)
A Veszprémben, 2009. májusában azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88222-1-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyarságkutatás - magyarságtudat - kultúra - tanulmánygyűjtemény
316.356.4(=945.11) *** 008(439) *** 316.63
[AN 3088353]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2010.
Ladányi János (1949-2008)
   Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok, 1975-2010 / Ladányi János. - Budapest : ÚMK, 2010. - 894 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-033-5 kötött : 4890,- Ft
Magyarország - szociológia - szociálpolitika - magyarországi cigányok
316 *** 316(439) *** 364(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3083671]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2010.
   Mapping societal developmental hierarchies in Europe : a Bulgarian perspective / by Attila Melegh [et al.]. - Budapest : Demographic Research Inst. Hung. Centr. Statistical Office, 2010. - 27 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 13.)
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-235-292-3 fűzött
Bulgária - társadalmi rétegződés - társadalmi fejlődés - ezredforduló
316.34(497.2) *** 316.42(497.2)
[AN 3080922]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2010.
Rojzman, Charles
Bien vivre avec les autres (magyar)
   Együttélés és társadalmi terápia : bírjuk ki egymást! / Charles Rojzman ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2010. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-248-114-2 fűzött
szociálpszichológia - lélektan - csoportterápia
316.47 *** 316.6 *** 159.9 *** 615.851.6
[AN 3075152]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2010.
Sasvári László (1933-)
   A pest-budai görögök = Oi 'Ellīnes tīs Pestīs kai tīs Voydas / Sasvári László, Diószegi György ; [... ford. Sztefopulosz Vaszilisz]. - Budapest : ÚMK, 2010. - 72, 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Ellīnika biblia, ISSN 1788-6945 ; 6.)
A magyar és görög nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 68-72.
ISBN 978-963-287-015-1 fűzött : 1590,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9609-87-7)
Budapest - Buda - Pest - magyarországi görögök - 18. század - 19. század
316.347(=774)(439-2Bp.)
[AN 3085382]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2010.
Szalkainé Tóth Tímea
   Hogyan dobj vissza kenyérrel? [elektronikus dok.] : gyakorlati útmutató a mindennapi agresszió és a lehúzó manipulációk kivédéséhez / írta Szalkainé Tóth Tímea. - Szöveg (pdf : 523 KB). - Dunakeszi : Csendliget Oázis Kft., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77397. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9920-4
agresszív magatartás - elektronikus dokumentum
316.647.3
[AN 3070588]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2010.
   Színlelés és rejtőzködés : a kora újkori magyar politika szerepjátékai / szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó ; [közread. a] Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., cop. 2010. - 377 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-252-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Erdély - magyar történelem - művelődéstörténet - politikai elit - politikai kultúra - politikai szociológia - udvari élet - 16. század - 17. század - 18. század
316.344.4(439)"16/17" *** 394.012(439)"15/17" *** 943.9"15/17" *** 930.85(439)"15/17" *** 316.334.3(439)"15/17"
[AN 3081066]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2010.
   Változó migráció, változó környezet / [... szerk. Hárs Ágnes és Tóth Judit]. - Budapest : Sík K., 2010. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-581-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - bevándorlás - munkaerő-vándorlás - asszimiláció - ezredforduló
316.63(=00)(439) *** 325.14(439)"200" *** 316.347(=00)(439)"200" *** 331.556.442(439)"200" *** 331.556.442(=00)(100)
[AN 3089073]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10193 /2010.
   Betakarítás : az 1968-ban végzett tanítványok tanulmányai Tálasi István néprajzprofesszor születésének 100. évfordulójára / [szerk. Bárth János és Vajkai Zsófia]. - Kecskemét : Farkas Galéria : Porta Egyes., 2010. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88066-9-7 fűzött
Magyarország - Kiskunság - magyar néprajz - etnográfus - egyetemi tanár - 20. század - emlékkönyv
39.001(439)(092)Tálasi_I. *** 39(=945.11)(439) *** 39(=945.11)(439Kiskunság)
[AN 3087218]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2010.
Gulyás Judit (1975-)
   "Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?" : a népmese az 1840-es évek magyar irodalmában / Gulyás Judit. - Budapest : Akad. K., 2010. - 352 p. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 307-352.
ISBN 978-963-05-8751-8 fűzött
magyar néprajz - magyar irodalom története - 19. század - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21(=945.11) *** 894.511(091)"18" *** 398.21.001(=945.11)
[AN 3079354]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2010.
Hoppál Mihály (1942-)
   Uralic mythologies and shamans / Mihály Hoppál ; [publ. by the] Institute of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. of Ethnology HAS, 2010. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-209.
ISBN 978-963-567-046-8 fűzött
sámánizmus - urál-altaji népek - urál-altaji népek ősvallása
398.49(=941/=945) *** 299.4(=941/=945)
[AN 3088118]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2010.
   Sző, fon, nem takács. Mi az? : találós kérdések gyerekeknek / [vál. és összeáll. Varga Ferencné] ; [Bálint Endre rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 125, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8848-6 kötött : 1890,- Ft
találós kérdés
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3084216]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10197 /2010.
   Documents diplomatiques français sur l'histoire du bassin des Carpates, 1918-1932 / [réd. en chef. de la série Magda Ádám] ; [éd.] Institut des sciences historiques de l'Académie hongroise des sciences. - Budapest : Akad. K., [1993-2010]. - 5 db ; 25 cm
A 3. kötettől a főcím megváltozott. - cvált.: Documents d'archives français sur l'histoire du bassin des Carpates. - Az 5. kötetet kiad. a Gondolat Kiadó
ISBN 963-05-7071-8 *
Franciaország - Közép-Európa - külpolitika - történelem - magyar történelem - történelmi forrás
327(44)"1918/1932"(093.2) *** 940-11"1918/1932"(093.2) *** 327(4-11)"1918/1932"(093.2) *** 943.9"1918/1932"(093.2)
[AN 83952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 5., Janvier 1928 - décembre 1932 / ... recueillis par Magda Ádám et István Majoros ; avec la participation de László Borhi ; avec la collab. de Katalin Litván. - cop. 2010. - L, 445 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-244-2 kötött
[AN 3068158] MARC

ANSEL
UTF-810198 /2010.
Gödri Irén
   The role of ethnicity and social capital in immigration to Hungary / by Irén Gödri. - Budapest : Demographic Research Inst. Hung. Centr. Statistical Office, 2010. - 46 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 12.)
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 978-963-235-282-4 fűzött
Magyarország - bevándorlás - kapcsolati tőke - társadalmi kapcsolat - társadalmi integráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
325.14(439)"200"(083.41) *** 316.47-054.7(439) *** 316.4.052(=00)(439)
[AN 3080959]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2010.
Herger Csabáné
   Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században / Herger Csabáné. - Budapest : ÚMK, 2010. - 335 p. ; 20 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 10.)
Bibliogr.: p. 309-335.
ISBN 978-963-287-031-1 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - állam és egyház viszonya - egyháztörténet - szekularizáció - 19. század - történeti feldolgozás
322(439)"18" *** 261.7(439)"18"
[AN 3082178]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2010.
   Küzdelem a történelemmel [elektronikus dok.] : tanulmányok a politika fogalomtörténetéről, Kari Palonen munkásságáról és a narratív időről / szerk. Szabó Márton. - Szöveg (pdf : 316 KB). - Miskolc : ME Politikatud. Int., 2010. - (Műhelytanulmányok, ISSN 2060-0984 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A Miskolcon, 2009. dec. 15-én "A politika fogalomtörténete és Kari Palonen munkássága" címmel tartott konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77403. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-931-2
Palonen, Kari (1947-)
Finnország - politológia - politológus - 20. század - elektronikus dokumentum
32.001(480)(092)Palonen,_K. *** 32.001
[AN 3071387]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2010.
Mihályffy Zsuzsanna (1977-)
   Politikai kampánykommunikáció elméletben és gyakorlatban / Mihályffy Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 212 p. ; 23 cm. - (Politikai kommunikáció, ISSN 1787-9825)
Bibliogr.: p. 195-204.
ISBN 978-963-236-288-5 fűzött : 2200,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Magyarország - politikai kampány - párt - ezredforduló
329(439)Fidesz *** 659.4
[AN 3081405]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2010.
   A Páneurópai Piknik és határáttörés húsz év távlatából / szerk. Gyarmati György ; [közread.] Sopron Megyei Város Önkormányzata. - Sopron : Önkormányzat ; Budapest : L'Harmattan, 2010. - 139 p. : ill. ; 23 cm
A Sopronban, 2009. aug. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-259-5 fűzött : 2000,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás
327(4-11)"1989" *** 323(439)"1989" *** 327.5(4-11)"1989"
[AN 3081356]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10203 /2010.
Bagu Balázs (1932-)
   Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján / Bagu Balázs. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2010. - 180 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 198.)
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-963-9814-32-5 fűzött
Kárpátalja - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.923"1848/1849"
[AN 3076954]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2010.
Barbier, Frédéric (1952-)
L'Europe de Gutenberg (magyar)
   A modern Európa születése : Gutenberg Európája / Frédéric Barbier ; [ford. Balázs Péter] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2010. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-327.
ISBN 978-963-09-6469-2 kötött : 3600,- Ft
Európa - művelődéstörténet - könyvtörténet - középkor
930.85(4)"08/15" *** 09(4)"14/15"
[AN 3089486]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2010.
Botlik Richárd
   VIII. Henrik és Magyarország / Botlik Richárd. - Szilvásvárad : Magánkiad., 2010. - 215 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 188-196. - Számozott példány: 30. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88734-0-8 kötött
Magyarország - Anglia - történelem - magyar történelem - diplomácia - külpolitika - 16. század
943.9"15" *** 941.0"15" *** 327(439)"15" *** 327(410)"15"
[AN 3085065]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2010.
Buza Andrea
   Aranytárgyak az Intercisa Múzeum gyűjteményéből / Buza Andrea, Keszi Tamás. - Dunaújváros : [Intercisa Múz.], 2009. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az Intercisa Múzeum kincsei, ISSN 1786-7126 ; 6.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-87239-6-3 fűzött
Pannonia - ötvösség - régészet - avarok - római birodalom kora - múzeumi katalógus
904(369.2) *** 904(398.6) *** 739.2(398.6) *** 069(439-2Dunaújváros)
[AN 3080827]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2010.
Deák István
   Szent királyaink története : Balambértől III. Endréig / Deák István. - Budapest : M. Ház, 2010. - 224 p., [16] t.fol. : ill., színes ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 978-963-9335-75-2 fűzött : 3300,- Ft
Árpád-ház
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - magyar őstörténet
943.9(092) *** 943.9"10/1301" *** 930.8(=945.11)
[AN 3075572]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2010.
Gaál István (1951-)
   Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens : die Funde und Befunde aus den Altgrabungen der Lengyel-Kultur / István Zalai-Gaál. - Budapest : Archaeolingua, 2010. - 314 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 24.)
Bibliogr.: p. 259-288.
ISBN 978-963-9911-13-0 kötött
Dél-Dunántúl - régészet - társadalmi differenciálódás - újabb kőkor
903"634"(439.11) *** 316.44
[AN 3074895]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2010.
   Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria / Veselin Vasilev Kovachev ed. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2010. - 67 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 5.)
Bibliogr.: p. 60-65.
ISBN 978-963-306-037-7 fűzött
Bulgária - geológia - régészet - ércbányászat - arany - réz
903/904(497.2) *** 622.34(497.2) *** 55(497.2)
[AN 3082691]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2010.
Gyulai Ferenc (1955-)
   Archaeobotany in Hungary : seed, fruit, food and beverage remains in the Carpathian Basin from the Neolithic to the Late Middle Ages / Ferenc Gyulai ; [transl. by Béla Borsos and Péter Szabó]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2010. - 478 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + CD-ROM. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 21.)
Bibliogr.: p. 317-366.
ISBN 978-963-8046-93-2 kötött
Magyarország - régészet - növénytan - élelmiszer-maradvány - őskor - ókor - középkor - elektronikus dokumentum
903.28"63"(439) *** 58(439)(091) *** 633
[AN 3074937]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2010.
   Hangulatjelentések a fővárosból : 1988. októberétől 1989. októberéig / szerk., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a névtárat kész. Katona Csaba és Rácz Attila. - Budapest : BFL : MOL, 2010. - 320 p. ; 24 cm. - (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, ISSN 0133-3097 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-81-2 fűzött
magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
943.9"1988/1989"(093) *** 323(439)"1988/1989"(093)
[AN 3069448]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2010.
   Hun-magyar harcművészet : [az íjászat hagyományos módszere] / [szerk. Kelemen Zsolt] ; [kiad. a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület]. - [Szentendre] : Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyes., cop. 2010. - 448 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 442-445.
ISBN 978-963-06-8260-2 kötött
íjászat - haditechnika - hadtörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 799.322.2 *** 623.446.4(100)(091)
[AN 3077017]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2010.
Kakucsi Géza (1920-)
   Az utolsó osztálytalálkozó / Kakucsi Géza. - Debrecen : Meta-95 Bt., 2009. - 162 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88004-1-1 kötött
Magyarország - Debrecen - magyar irodalom - pedagógusképzés - diákélet - 20. század - életrajz - memoár
929(439) *** 894.511-94 *** 377.8(439-2Debrecen)(0:82-94) *** 371.8(439-2Debrecen)(0:82-94)
[AN 3069495]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2010.
Katona András (1947-)
   A harmadik Magyar Köztársaság 20 éve / Katona András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 103 p. : ill., főként színes ; 23x25 cm
ISBN 978-963-19-6844-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás
943.9"1989/200" *** 323(439)"1989/200"
[AN 3075495]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2010.
Kerekes Dóra (1975-)
   Diplomaták és kémek Konstantinápolyban / Kerekes Dóra. - Budapest : L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2010. - 246 p. : ill. ; 20 cm. - (Múltidéző-zsebkönyvtár, ISSN 1789-0306)
Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-963-236-280-9 fűzött : 2500,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Európa - történelem - diplomáciatörténet - hírszerzés - 16. század - 17. század
956.0"15/16" *** 327(560)"15/16" *** 327(4)"15/16" *** 355.40(4)"15/16"
[AN 3081130]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2010.
Kiss Endre (1947-)
   Judentum, Emanzipation, Mitteleuropa : neuere Studien / Kiss Endre. - Budapest : MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja : OR-ZSE, 2009. - 336 p. ; 24 cm. - (Magyar zsidó szemle könyvek, ISSN 2061-1099 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86673-8-0 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - művelődéstörténet - zsidóság - kulturális élet - irodalomtörténet - filozófiatörténet
930.85(=924)(4-11) *** 82(4-11)(091)"18/19" *** 1(4-11)(091)"18/19"
[AN 3082675]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2010.
Magyar Szocialista Munkáspárt. Budapesti Bizottság
   A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. - Budapest : BFL, 2010-. - 30 cm
ISBN 978-963-7323-72-0 fűzött
Magyar Szocialista Munkáspárt. Budapesti Bizottság
Magyarország - párt - levéltári repertórium - történelmi forrás
930.253(439-2Bp.)(083.8) *** 329(439)MSZMP(093)
[AN 3068934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1957. június 8 - 1962. október 22 / [szerk.] Gerhard Péter, Koltai Gábor. - 2010. - 192 p. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, ISSN 0133-6908 ; 13.). (Levéltári segédletek, ISSN 0209-651X ; 6.)
ISBN 978-963-7323-73-7
[AN 3068979] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1962. október 31 - 1970. október 23 / [szerk.] Rácz attila, V. László Zsófia. - 2010. - 297 p. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, ISSN 0133-6908 ; 14.). (Levéltári segédletek, ISSN 0209-651X ; 6.)
ISBN 978-963-7323-74-4
[AN 3069002] MARC

ANSEL
UTF-810218 /2010.
   The master of animals in old world iconography / ed. by Derek B. Counts and Bettina Arnold. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2010. - 261 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-14-7 kötött
régészet - mitológia - ikonográfia - állat
904 *** 7.042 *** 29
[AN 3074987]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2010.
Nagy György (1953-)
   Magyarország apróbetűs története / Nagy György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 323 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-6482-1 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem
930.85(439) *** 943.9
[AN 3089261]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2010.
   Nemzetek és birodalmak : Diószegi István 80 éves / szerk. Háda Béla [et al.] ; [közread. az] ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2010. - 673 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-163-2 fűzött
történelem - magyar történelem - 19. század - 20. század - emlékkönyv
93/99"18/19" *** 943.9"18/19"
[AN 3082743]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2010.
   Répcelaki arcképcsarnok / kiad. Répcelak Város Önkormányzata. - Répcelak : Önkormányzat, 2010. - 88 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9753-8 fűzött
 (hibás ISBN 963-06-9753-8)
Répcelak - életrajz - fényképalbum
929(439-2Répcelak)(084.12)
[AN 3074856]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2010.
Róna Tivadar Aurél (1939-)
   Arcok a múltból / írta Róna Tivadar Aurél. - Budapest : [Róna T. A.], 2009. - 225, 51 p. : ill. ; 30 cm
Kötött
Róna család
Magyarország - magyar irodalom - 20. század - családfa - memoár
929.52(439)Róna *** 894.511-94
[AN 3071251]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2010.
   Situating gender in European archaeologies / ed. by Liv Helga Dommasnes [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2010. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-15-4 fűzött
Európa - régészet - nemi szerep - történeti feldolgozás
903(4) *** 904(4) *** 316.37-055(091)
[AN 3074466]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2010.
   Válság után - háború előtt : Veszprém az 1930-as évek végén : [Gizella Napok, 2010, Veszprém] / [vál. és szerk. Csiszár Miklós]. - Veszprém : EKMKKI, 2010. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Múltidéző sorozat, ISSN 2062-1221)
ISBN 978-963-9510-12-8 fűzött
Veszprém - művelődéstörténet - Horthy-korszak - történelmi forrás
930.85(439-2Veszprém)"193"(093)
[AN 3080340]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2010.
Zubánics László (1971-)
   "Perli-e még ezt a hont más? : ezer évig tényleg nem volt itt semmi? vagy mégis?! : honismereti tanulmányok / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2010. - 260 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 200.)
Bibliogr.: p. 248-254.
ISBN 978-963-9814-35-6 fűzött
Kárpátalja - helytörténet - tankönyv
943.923(078) *** 947.787(078)
[AN 3063458]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10226 /2010.
Bächer Iván (1957-)
   Megyek Budára : Újlipótkötet / Bächer Iván ; [fotók] Teknős Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2010. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9378-74-2 fűzött : 2490,- Ft
Budapest. 13. kerület - magyar irodalom - helyismeret - tárcanovella
908.439-2Bp.XIII.(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3078414]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2010.
Bartha István
   Feri és Pista két keréken : I. 1954. - [Balassagyarmat] : Henkajpan-Retro, 2010. - [48] p. : ill. ; 24 cm
Szerző Bartha István
ISBN 978-963-06-9101-7 fűzött : 770,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.439(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3083129]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2010.
Csókáné Salamon Melitta
   Zebegény : kézikönyv helybélieknek, nyaralóknak és idelátogatóknak / Csókáné Salamon Melitta, Csóka Árpád. - [Zebegény] : Magánkiad., 2010. - 158 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
Kötött
Zebegény - helyismeret
908.439-2Zebegény
[AN 3073586]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2010.
Deme László
   Budapest díszvilágítása, 1989-2009 / Deme László. - [Budapest] : Colorcom Media, 2010. - 182 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Lisys könyvtársorozat, ISSN 1788-6449 ; 2.)
ISBN 978-963-06-9243-4 kötött
Budapest - helyismeret - világítástechnika - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 628.9
[AN 3075719]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2010.
The Encyclopedia of Earth (magyar)
   A Föld enciklopédiája / [szerzők Michael Allaby et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 608 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6161-5 kötött : 9990,- Ft
Föld - természeti környezet - helyismeret - album
908.100 *** 551 *** 502(100)(084.12)
[AN 3089409]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2010.
   Ezer dabasi pillanat : négy falu története a kiegyezéstől a második világháborúig családi fotográfiák tükrében / [szerk. Czagányi László]. - Dabas : Pressman Nyip. Bt., 2010. - 463 p. : ill ; 22x27 cm
Bibliogr.: p. 453-458.
ISBN 978-963-88618-2-5 kötött
Dabas - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Dabas(084.12) *** 943.9-2Dabas
[AN 3077388]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2010.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (francia)
   Budapest, la Courbe du Danube / [photos Zoltan Gaál] ; [texte András Székely] ; [trad. Abigél Varga]. - [Budapest] : Folpress, 2006 [!2010]. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86885-8-0 fűzött : 1850,- Ft
Budapest - Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 3088549]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2010.
Gauldie, Robin
Scotland (magyar)
   Skócia : útikalauz / Robin Gauldie. - 2. kiad. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2010]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-31-7 fűzött : 2940,- Ft
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3083817]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2010.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2003-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Volt egyszer rég.. / [szerk.] Durkó Károly, Balla Tibor, Bagyinszki Zoltán. - [2010]. - 238 p.
ISBN 978-963-87205-4-2 kötött
Gyula - helyismeret - album
908.439-2Gyula(084.1)
[AN 3073190] MARC

ANSEL
UTF-810235 /2010.
   Kor-képek, 1968-1979 / [főszerk. Vince Mátyás] ; [szerk. Féner Tamás] ; [közread. a] Magyar Távirati Iroda. - Budapest : MTI, 2010. - 384 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87576-7-8 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - helyismeret - Kádár-korszak - fényképalbum - életkép
908.439(084.12) *** 77.041.7
[AN 3078461]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2010.
Körmendi Géza (1929-)
   Közök és utcasarkok Tata-Tóvároson / Körmendi Géza. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 41, [2] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-446-582-9 fűzött : 1500,- Ft
Tata - helyismeret - magyar nyelv - utcanév
908.439-2Tata *** 809.451.1-311.154(439-2Tata)
[AN 3073089]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2010.
   A közép-dunántúli régió társadalmi atlasza, 2010 / [szerzők Farkas Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. - [Székesfehérvár] : KDRFÜ, 2010. - 116 p. : ill., színes térk. ; 28 cm
Fűzött
Közép-Dunántúl - kistérség - regionális politika - társadalom - gazdaság - regionális gazdaság - területfejlesztés - statisztikai adatközlés - ezredforduló
911.3(439Közép-Dunántúl)"200"(083.41) *** 332.1(439Közép-Dunántúl)"200"(083.41)
[AN 3075795]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2010.
   Látnivalók Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet]. - 6. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2010. - 703 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-97-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 3088541]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2010.
Marton Melinda
   Nárai szilánkok : ...életképek, sorsok a közel 's régmúlt időkből, karcolatok, lenyomatok... / Marton Melinda, Németh Tamás ; [... kiad. Nárai Község Önkormányzata]. - Nárai : Önkormányzat, 2010. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9771-2 fűzött
Nárai - helyismeret
908.439-2Nárai
[AN 3076991]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2010.
Pataki János
   Erdélyi Szászföld : a várak világa / [Pataki János]. - Budapest : Székelykő Kft., 2010. - 291, [30] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-1438-2 fűzött
Erdély - Királyföld - helyismeret - fényképalbum
908.439.21Királyföld(084.12) *** 908.498.4Királyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Pataki_J.
[AN 3087868]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2010.
   Pozsonypüspöki, ahogyan az emlékeinkben él / összeáll. Szelepcsényi Sándor ; [kiad. a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület]. - [Budapest] : Rákosmenti Múzeumbarát Egyes., 2010. - 149 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9674-6 kötött
Pozsonypüspöki - helyismeret
908.439-2Pozsonypüspöki *** 908.437.6-2Pozsonypüspöki
[AN 3076393]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2010.
Reis József
   Pilis város évszázadai / Reis József ; [kiad. a Pilis Város Önkormányzata]. - Pilis : Önkormányzat, 2005-2010. - 2 db ; 24 cm
Pilis - helyismeret
908.439-2Pilis
[AN 2584106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2010. - 136 p. : ill.
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-06-9851-1 fűzött
[AN 3084881] MARC

ANSEL
UTF-810243 /2010.
Sale, Richard
Stockholm and Sweden (magyar)
   Stockholm és Svédország : útikalauz / Richard Sale. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2010]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-11-9 fűzött : 2940,- Ft
Svédország - útikönyv
914.85(036)
[AN 3083950]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2010.
   Sokorópátkai krónika, 1990-2010 / [szerk. Edelényi Adél] ; [kiad. Sokorópátka Község Önkormányzata]. - Győr ; Sokorópátka : Önkormányzat, 2010. - 163 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9899-3 fűzött
Sokorópátka - helyismeret
908.439-2Sokorópátka
[AN 3088156]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2010.
Tamás Jenő (1932-)
   Csopak / [írta Tamás Jenő] ; [pince- és borbemutatás Pintér Zsolt] ; kiad. Csopak Község Önkormányzata. - Csopak : Önkormányzat, [2010]. - 103, [13] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Kötött
Csopak - helyismeret - szőlőtermesztés - borászat
908.439-2Csopak *** 663.2(439-2Balatonfüred) *** 634.8(439-2Csopak)
[AN 3077319]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10246 /2010.
Arató Balázs
   Elektronikus közbeszerzések / ... kész. Arató Balázs. - Budapest : OVI, [2010]. - 24 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 44.)
Lezárva: 2010. szept. 5.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - elektronikus ügyintézés - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 3079631]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2010.
Jakubinyi László
   Esélyegyenlőség érvényesítése a foglalkoztatási célú munkaerő-piaci projekteknél / szerzők Jakubinyi László, Tóth Aliz ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2010. - 100 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-963-88223-4-5 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - ezredforduló
342.722.1(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3072905]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2010.
   A kártérítési jog magyarázata / ... szerk. Fézer Tamás. - Budapest : Complex, 2010. - 453 p. ; 25 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2010. aug. 1.
ISBN 978-963-295-066-2 kötött
Magyarország - kártérítés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.426.6(439)(094)(036)
[AN 3071064]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2010.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Complex, [2010]. - 23 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 19.)
Lezárva: 2010. szept. 1.
Fűzött
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3089657]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2010.
Schmidt Gábor
   Baloldali Korrupciós Vállalat / Schmidt Gábor. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9862-26-5 fűzött : 1980,- Ft
Budapesti Közlekedési Zrt.
Budapest - közlekedési vállalat - korrupció - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 061.5(439-2Bp.)BKV *** 656(439-2Bp.)
[AN 3067479]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2010.
   A szerzői jog gyakorlati alkalmazása a digitális online környezetben : a Szerzői Jogi Szakértő Testület véleményeinek gyűjteménye, 2004-2009 / [szerk. Ficsor Mihály, Kiss Zoltán]. - Budapest : Complex, 2010. - 375 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-078-5 kötött
Magyarország - szerzői jog - digitális szabályozás - tömegtájékoztatási eszköz - internet
347.78(439) *** 681.3.004.14
[AN 3071089]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2010.
Zetényi-Csukás Ferenc
   Horthy István elfeledett parancsnoka : Zetényi Csukás Kálmán története / írta és összeáll. Zetényi-Csukás Ferenc. - Szeged : Szerző, 2010. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9607-4 kötött
Zetényi Csukás Kálmán (1901-1943)
Magyarország - katonatiszt - légierő - hadtörténet - második világháború
358.4(439)"1939/1945"(092) *** 355(439)(092)Zetényi_Csukás_K.
[AN 3073067]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10253 /2010.
The art of war : great commanders of the ancient and medieval world (magyar)
   A hadviselés művészete : nagy hadvezérek az újkorban / szerk. Andrew Roberts ; [ford. Molnár György ..., és Kőrös László ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 447 p. : főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 429-431.
ISBN 978-963-09-6009-0 kötött : 9900,- Ft
hadtörténet - hadvezér - újkor - 20. század
355(100)(092) *** 355.48(100)"15/19"
[AN 3089505]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2010.
Cummins, Joseph
Great rivals in history (magyar)
   A történelem nagy riválisai : amikor a politika személyes párharccá válik / Joseph Cummins ; [ford. Varga Csaba Géza]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 367 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 354-357.
ISBN 978-963-09-6162-2 fűzött : 6500,- Ft
világtörténelem - hadvezér - uralkodó - államférfi
355(100)(092) *** 930.9(092)
[AN 3089157]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2010.
Jagadics Péter
   Savaria katonai története / Jagadics Péter ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2010. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-7097-46-1 fűzött
Szombathely - hadtörténet - katonai egység története
355.486(439-2Szombathely) *** 355.48(439-2Szombathely)
[AN 3073109]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10256 /2010.
   Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban / főszerk. Jóri András ; szerk. Hegedűs Bulcsú, Kerekes Zsuzsanna. - Budapest : Complex, 2010. - 486 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-295-076-1 fűzött
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
Magyarország - adatvédelem - törvény - útmutató
659.2.012.8(439)(094)(036) *** 342.721:659.2.012.8(439)(036)
[AN 3080275]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2010.
Blanchard, Kenneth
The one minute manager (magyar)
   Az egyperces menedzser / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 107 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-88-5 fűzött : 1450,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3086293]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2010.
Holland, Ron
Talk and grow rich (magyar)
   Beszélj és gazdagodj! / Ron Holland ; [ford. Doubravszky Sándor]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 255 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-503-000-0 fűzött : 1950,- Ft
életvezetés - üzleti élet
65.013 *** 613.865
[AN 3086260]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2010.
Kosztolányi János
   Lean szótár [elektronikus dok.] / ... összeáll. Kosztolányi János ; ill. ... Schwahofer Gábor és Kosztolányi János ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - Szöveg (pdf : 5.41 MB). - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77607. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9907-5
vállalatirányítás - szaklexikon - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
65.012.4:030 *** 801.323=00=945.11
[AN 3093559]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10260 /2010.
Aponyi, Frank (1954-)
   Az üzletkötés tízparancsolata / Frank Aponyi. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : FX Marketing Kft., 2010. - 96 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-9670-8 fűzött : 1950,- Ft
eladás - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 3088561]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2010.
   Constructing Central Europe tourism competitiveness / [ed. by Alan Clarke] ; [publ. by the University of Pannonia Faculty of Economics Tourism Department]. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2010. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-98-3 fűzött
turizmus - idegenforgalom - versenyképesség
339.137 *** 338.48
[AN 3087005]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2010.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol állásinterjúra készülőknek / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2010. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88072-5-0 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - álláskeresés - karrier - nyelvkönyv
658.353.5 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3079426]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2010.
Damodaran, Aswath
Investment valuation (magyar)
   A befektetések értékelése : módszerek és eljárások / Aswath Damodaran. - Budapest : Panem, [2010], cop. 2006. - 1065 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1029-1040.
ISBN 978-963-545-455-6 kötött : 7900,- Ft
ISBN 963-545-455-4
beruházás - tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 330.322
[AN 3076374]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2010.
   Az egyszerűsített foglalkoztatásról. - Budapest : Complex, [2010]. - 14 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 18.)
Lezárva: 2010. aug. 1.
Fűzött
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Magyarország - foglalkoztatottság - munkaerőpiac - munkajog - jogszabálygyűjtemény
331.5(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3090898]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2010.
Felkai Beáta Olga
   Az egyedi- és összkockázatú agrárbiztosítások hazai és nemzetközi gyakorlata / [szerzők Felkai Beáta Olga, Varga Tibor]. - Budapest : AKI, 2010. - 82 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/5.)
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-491-553-9 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági biztosítás - ezredforduló
368.5(439)
[AN 3084760]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2010.
   A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítése a foglalkoztatási célú munkaerő-piaci projekteknél / szerk. F. Nagy Zsuzsanna ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2010. - 101 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-88223-3-8 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - környezeti tudatosság - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 504.03
[AN 3072931]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2010.
Fogg, John Milton
Conversations with the greatest networker in the world (magyar)
   Beszélgetések a világ legnagyobb hálózatszervezőjével / John Milton Fogg ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 191 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-98-4 fűzött : 1950,- Ft
hálózati értékesítés - memoár
658.846(0:82-94)
[AN 3078439]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2010.
   Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek fenntarthatóságának gyakorlati kézikönyve : [az OFA Hálózat Pertu projekt módszertani kiadványa] / összeáll. Kovács István. - Budapest : OFA, 2010. - 149 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-88223-2-1 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - szociális foglalkoztatás - munkaerőpiac - ezredforduló
334.012.46(439)"200" *** 331.582.22(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3072982]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2010.
Gajdics Ágnes Gabriella
   Civilek az uniós környezetjog érvényesítésében / szerzők Gajdics Ágnes Gabriella és Szilágyi Szilvia ; [közread. a] Környezeti Management és Jog Egyesület. - [Budapest] : Környezeti Management és Jog Egyes., 2010. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87623-6-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - nonprofit szervezet - környezetvédelmi jog - ezredforduló
334.012.46(439) *** 349.6(4-62)
[AN 3079427]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2010.
Gelencsér Gyula
   A Dombóvári Ipartestület története, 1890-2010 / Gelencsér Gyula. - Dombóvár : Dombóvári Ipartest., 2010. - 609 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9973-0 fűzött
Dombóvári Ipartestület
Dombóvár - ipartestület - ipartörténet
334.782(439-2Dombóvár) *** 334.712(439-2Dombóvár)
[AN 3081790]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2010.
Gulyás István (1948-)
A modern n-szeres (n>=3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere (angol)
   Elements of theory of the modern n-entry (n>=3) special and the general bookkeepings between them the n-entry property bookkeeping and their axiomatic system [elektronikus dok.] : death of the account theories / István Gulyás. - 2. improved, advanced ed. - Szöveg (pdf : 938 KB). - Budapest : GIN Professional, 2010. - (The doctrine of the modern bookkeeping)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77402. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5050-04-6
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3071239]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2010.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Napoleon Hill's a year of growing rich (magyar)
   Ötvenkét lépés a gazdagsághoz / Napoleon Hill ; [ford. Bulath Éva]. - 3. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2010, cop. 1994. - 144 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-92-2 fűzött : 1650,- Ft
életvezetés - üzleti élet
658.1.011.1 *** 613.865
[AN 3086301]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2010.
   Jubileumi évköny, 2010 / [fel. szerk. Sarkadi Nagy Emília] ; [a történeti részt írták Major Tibor és Solti Gábor] ; [közread. az] Ipartestületek Országos Szövetsége. - [Budapest] : Iposz, [2010]. - 215 p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: Iposz : jubileumi évkönyv
Kötött
Ipartestületek Országos Szövetsége
Magyarország - ipartestület - kézműipar - ezredforduló
334.712(439)(092) *** 334.782(439)
[AN 3080443]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2010.
Kerekes Ildikó
   A Dél-alföldi régió innovációs potenciáljának felmérése : zárótanulmány / ... kész. Kerekes Ildikó, Kleinheincz Ferenc, Szécsi Árpád. - Kecskemét : HBF Hungaricum Kft., 2010. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9751-4 fűzött
Dél-alföldi régió - regionális gazdaság - statisztikai adatközlés - ezredforduló
332.1(439Dél-Alföld)(083.41)
[AN 3086935]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2010.
Medvegyev Péter (1954-)
   A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon : kockázatok vételre és eladásra / Medvegyev Péter, Száz János ; [közread. a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.]. - Budapest : Nk. Bankárképző Közp., 2010. - 501 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 499-501.
ISBN 978-963-06-9721-7 kötött
pénzügy - pénzpiac - árfolyam
336.76
[AN 3083456]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2010.
Mészáros István (1930-)
Beyond capital (magyar)
   A tőkén túl : közelítések az átmenet elméletéhez / Mészáros István. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2008-. - 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
tőke - gazdaságelmélet
330.14.01
[AN 2777018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A tőkerendszer strukturális válsága / [ford. Csala Károly]. - 2010. - 475 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-282-3 fűzött : 3650,- Ft
tőke - gazdasági válság - gazdaságelmélet
330.14.01 *** 338.124.4
[AN 3081106] MARC

ANSEL
UTF-810277 /2010.
   Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2010 : XIII. Magyarországi Mezőgazdasági Előrejelzési Konferencia / [szerk. Udovecz Gábor] ; [rend., közread. az Agrárgazdasági Kutató Intézet]. - Budapest : AKI, 2010. - 67 p. : ill., színes ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2010. május 6-án tartották. - Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-491-556-0 fűzött
mezőgazdaság - külkereskedelem - ezredforduló - statisztikai adatközlés - konferencia-kiadvány
339.5(100)(083.41) *** 338.43(100)"200"(083.41) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3085793]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2010.
Nyíri Zoltán
   Az értékesítés mesterei [elektronikus dok.] : interjúk sikeres magyar értékesítőkkel : [...avagy így csinálják a profik] / [riporter] Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Universitas Szeged, 2010. - 4 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88880-3-7 műanyag tokban : 8000,- Ft
Magyarország - marketing - siker - eladás - interjú - hangoskönyv
658.8 *** 339.138 *** 613.865 *** 658.1(439)"200"(047.53)
[AN 2948571]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 9 min)
[AN 3094220] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 19 min)
[AN 3094236] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 17 min)
[AN 3094241] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (1 h 19 min)
[AN 3094244] MARC

ANSEL
UTF-810279 /2010.
Prekovits András
   Kiutak a 2007-2009-es pénzügyi és gazdasági válságból / Prekovits András. - Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2010. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 24.)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 978-963-503-413-0 fűzött
gazdaságtörténet - gazdasági válság - 19. század - 20. század - ezredforduló
338(091)(100)"18/19" *** 338.124.4(100)"18/200"
[AN 3079499]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2010.
Wilder, Barbara
Money is love (magyar)
   A pénz: szeretet / Barbara Wilder ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Pénzmágnes, 2009. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-38-0 fűzött
siker - gazdagság
336.7 *** 613.865
[AN 3078328]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2010.
   Yugoslavia's sunny side : a history of tourism in socialism, 1950s-1980s / ed. by Hannes Grandits and Karin Taylor. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, cop. 2010. - XXII, 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-69-2 kötött
Jugoszlávia - turizmus - gazdaságtörténet - szocializmus - ideológia - hétköznapi élet
338.48(497.1)"195/198" *** 338(091)(497.1)"195/198" *** 321.74(4-11) *** 930.85(497.1)
[AN 3067639]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10282 /2010.
   Büntetés helyett : a büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk. Vitrai József. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 151 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 14.)
ISBN 978-963-236-289-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - drogrehabilitáció - ezredforduló - büntetőeljárás
364.272 *** 613.83 *** 343.847(439) *** 364.444(439)"200" *** 364.465
[AN 3081033]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2010.
   Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? : a Magyar Civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményről / [... szerk. biz. tagjai Gombos Gábor et al.] ; [közread. a] Sinosz, MDAC, FESZT. - Budapest : Sinosz : MDAC : FESZT, 2010. - 254 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88487-1-0 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - emberi jog - fogyatékos - ezredforduló
364.65-056.26 *** 342.72/.73(439)"200" *** 364.65-056.37
[AN 3076288]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10284 /2010.
Fericsán Kálmán (1941-)
   Emberfaragó idők : bevezetés Újpest neveléstörténetébe, 1832-1952 / Fericsán Kálmán. - Budapest : Agroinform, 2010. - 422 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-412.
ISBN 978-963-502-915-0 kötött
Újpest - neveléstörténet - oktatástörténet
37(439-2Újpest)(091)
[AN 3076984]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2010.
Gáti József
   Ipartanodától egyetemig = From the industrial school to the university / Gáti József ; [... ford. Szűcs Andrea] ; [fényképek Reha Ilona, Kiss Gergely és Gáti József]. - Budapest : Óbudai Egy., 2010. - 111 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5018-02-2 kötött
Óbudai Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - album
378.4(439-2Bp.)
[AN 3073215]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2010.
Gáti József
   Óbudai Egyetem / Gáti József, Horváth Sándor, Szögi László ; Gáti András és Kiss Gergely felvételeivel. - Budapest : Óbudai Egy., 2010. - 79 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-5018-03-9 kötött
Óbudai Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - album
378.4(439-2Bp.)
[AN 3069717]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2010.
Gszelmann Ádám
   Sűrűtajó iskolája / Gszelmann Ádám. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múzeum Alapítvány, 2010. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 32.)
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-963-88953-0-1 fűzött
Állami Általános Iskola (Tajó)
Tajó (Kiskunmajsa) - általános iskola
373.3(439-2Tajó)
[AN 3087885]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2010.
Hazag Mihály (1949-)
   Lomjaim : válogatás szakmai írásokból, riportokból, beszédekből / Hazag Mihály. - [Kazincbarcika] : Hazag M., 2010. - 212 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9717-0 kötött
Kazincbarcika - művelődésügy - művelődéspolitika - 20. század - ezredforduló
374(439-2Kazincbarcika) *** 008:323(439-2Kazincbarcika)
[AN 3089703]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2010.
   Intercultural communication, multicultural education : 3rd International Conference for Theory and Practice in Education : 27-29 May 2010, Békéscsaba ... : program, abstracts / [ed. by János Tibor Karlovitz] ; [org. by the] Association of Educational Sciences. - Budapest : Assoc. of Educational Sciences, 2010. - 144 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88422-6-8 fűzött
pedagógia - kommunikáció - konferencia-kiadvány
37 *** 316.77 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 3079465]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2010.
   Iskolai veszélyek / szakmai szerk. Aáry-Tamás Lajos, Joshua Aronson. - Budapest : Complex, 2010. - 335 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 329-335.
ISBN 978-963-295-089-1 fűzött
Magyarország - agresszív magatartás - iskola - kutatási és fejlesztési jelentés
371.54(439) *** 316.647.3
[AN 3080214]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2010.
Kührner Éva
   Iskola és egészség : az iskola-egészségügy helyzete 1945 előtt, különös tekintettel Szabolcs vármegyére / Kührner Éva. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2010. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 250-286.
ISBN 978-963-9694-21-7 fűzött
Szabolcs vármegye - Magyarország - iskola-egészségügy - oktatástörténet - Horthy-korszak
371.7(439)"19" *** 37(439.163)"192/193" *** 371.7(439.161)(091)
[AN 3089048]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2010.
   A mérnökképzés 60 éve a Gépészmérnöki Karon / [... közrem. Beke János et al.] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : Szt. István Egy. Gépészmérnöki Kar, 2010. - 337 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0001-3 kötött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gépészmérnöki Kar
Gödöllő - egyetem - tanszék - gépészmérnöki ismeretek - mérnök
378.4(439-2Gödöllő).096 *** 62
[AN 3070450]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2010.
Mihalovicsné Lengyel Alojzia (1950-)
   Tanulmányok a nevelés- és művelődéstörténet köréből / Mihalovicsné Lengyel Alojzia ; szerk. Cowderoy Natália ; a szerk. mtársa Balogh József. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2010. - 130 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-99-0 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - művelődéstörténet - nyelvoktatás
37(439)(091) *** 930.85(439) *** 372.880
[AN 3088227]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2010.
   Mobilitás Magyarországon : lehetőségek és teendők : a 2010. január 19-i konferencia előadásainak összefoglalói / szerzők Manherz Károly [et al.] ; [főszerk. Kurucz Katalin]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna füzetek ; 4.)
ISBN 978-963-86699-4-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - Bolognai folyamat - tudományos minősítés - honosítás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
378(439)"200" *** 378.014.5(439)"200" *** 342.711(4-62) *** 378.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3079261]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2010.
   A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése : tények és tendenciák / szerk. és összeáll. Benedek András ; [közread. az] NSZFI. - Budapest : NSZFI, 2010. - 539 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 529-539.
ISBN 978-963-264-072-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló
374.7(439)"200" *** 377(439)"200" *** 37.013.83
[AN 3088074]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2010.
   Sződi tablók könyve, 1928-2010 / [szerk.] Volentics Gyula. - Sződ : Sződi Helytört. Alapítvány, 2010. - 110 p. : ill. ; 21x30 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 3.)
ISBN 978-963-06-9773-6 fűzött
Hunyadi János Általános Iskola (Sződ)
Sződ - általános iskola - iskolai tabló - fényképalbum
373.3(439-2Sződ)(084.12)
[AN 3084916]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10297 /2010.
Breith, Sten (1951-)
   Europäischer Trophäenkatalog = European trophy catalogue = Catalogue des trophèes europèens = Európai trófeakatalógus / Sten Breith, László Bozóki, Burkhard Winsmann-Steins. - Balatonföldvár : Eujäger, 2010. - 471 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-9588-6 kötött
Európa - vadászat - trófea - katalógus
799.2(4)(083.8) *** 639.18(083.8)
[AN 3076383]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2010.
Dallos Ádám
   Csak a Zete! : [egy hibátlan szezon története] : [magyar bajnok 2009/2010, magyar kupagyőztes 2009/2010] / Dallos Ádám, Seres Péter ; [... kiad. a Tiszta Lap Egyesület]. - [Zalaegerszeg] : Tiszta Lap Egyes., [2010]. - 74, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-9832-0 fűzött
Zalakerámia-Zalaegerszegi Torna Egylet Kosárlabda Klub
Zalaegerszeg - sportegyesület - kosárlabda
796.323(439-2Zalaegerszeg) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3077272]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2010.
Faragó Richard (1967-)
   NFL / Faragó Richard, Gallai László. - Budapest : Sztár Sport, 2010. - 391, [9] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-8896-70-4 kötött : 7990,- Ft
National Football League
Egyesült Államok - rögbi
796.333(73)
[AN 3077332]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2010.
   Fentről jön az áldás [elektronikus dok.] : Shadowrun versenymodul, 2009 / modulírók Virág Bertold [et al.]. - 3. kiad. - Szöveg és képek (pdf : 3.91 MB). - Budapest : Ostromjáték Egyes., [2010], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9152-9
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3070617]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2010.
Halász Ferenc
   Első sakk-könyvem : te is lehetsz bajnok! / Halász Ferenc, Géczi Zoltán ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 151 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9555-89-1 kötött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3085403]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2010.
Hunt, Chris (1962-)
The compact book of the World Cup (magyar)
   Futball-világbajnokságok : csillagok, legendák, mérkőzések / [Chris Hunt] ; [ford. és kieg. Dénes Tamás és Rápolthy Zoltán]. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 197 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-248-125-8 kötött : 5900,- Ft
világbajnokság - labdarúgás - 20. század - ezredforduló
796.332(100)(091)
[AN 3090418]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2010.
Molnár Róbert
   Első pecáskönyvem : amit a horgászatról tudni kell / [írta Molnár Róbert] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-189-4 fűzött
horgászat - gyermekkönyv
799.1(02.053.2)
[AN 3081401]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2010.
   Műmese : nagy mesterművekhez írt kis mesék ; [alkotószerk. Boldizsárné Kovács Gizella]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-19-6977-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - művészeti hatás - festészet - 19. század - 20. század - pályázat - mese - antológia
379.825-053.2 *** 75(439)"18/19" *** 894.511-34(02.053.2)(082) *** 06.063
[AN 3077115]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2010.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Csui!.. : afrikai vadásznapló, 1928. október - 1929. április / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző fényképeivel]. - Budapest : Mérték, 2009. - 373, [2] p., [80] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-53-8 kötött
Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3088580]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2010.
Szegő András (1948-)
   Madár : 12 menet Erdei Zsolttal / Szegő András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 228, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-6584-2 kötött : 2800,- Ft
Erdei Zsolt (1974-)
Magyarország - ökölvívás - sportoló - ezredforduló - interjú
796.83(439)(092)Erdei_Zs.(047.53)
[AN 3089439]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2010.
   Szeretem a focit / [... szerk. Dávid Ildikó, Tyihák Katalin] ; [ford. Kiss Judit, Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - [46] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-251-196-2 kötött
labdarúgás - aforizma
796.332(0:82-84)
[AN 3084063]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2010.
Tejfalussy Béla
   Magyar hokilegendák / Tejfalussy Béla, Kovács Attila. - Budapest : Bezsó Bt., 2010. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9631-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - sportoló - jégkorong - 20. század - interjú
796.966(439)(092)(047.53)
[AN 3070423]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10309 /2010.
Antall István (1953-)
   A szépségkereső : Farkas Eszter nagybányai öröksége / Antall István ; [kiad. a Báthori István Múzeum Baráti Kör]. - Nyírbátor : Báthori I. Múz. Baráti Kör, 2010. - 41 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [42].
ISBN 978-963-06-9529-9 fűzött
Farkas Eszter (1900-1983)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Farkas_E.
[AN 3077005]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2010.
Brodskaâ, Nataliâ
Naive art (magyar)
   Naiv művészet / [Nathalia Brodskaïa] ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9701-41-0 kötött : 5600,- Ft
naiv festészet - századforduló - 20. század
75.036.031.2 *** 75(100)"18/19"
[AN 3089382]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2010.
Edgar Degas (magyar)
   Edgar Degas. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 16.)
borító- és gerinccím: Degas
ISBN 978-963-09-6122-6 kötött : 1590,- Ft
Degas, Edgar (1834-1917)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Degas,_E.
[AN 3073314]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2010.
   A fényjátékosok : Kepes György és Frank J. Malina a tudomány és a művészet metszéspontján : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2010. szeptember 3 - november 21.] = The pleasure of light : György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of science and art : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest, 3 September - 21 November, 2010] / [kurátorok ... Nina Czeglédy, Kopeczky Róna]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., [2010]. - 185 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-24-8 fűzött
Kepes György (1906-2001)
Malina, Frank Joseph (1912-1981)
Egyesült Államok - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73/76(=945.11)(73)(092)Kepes_Gy. *** 73/76(73)(092)Malina,_F._J.
[AN 3073178]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2010.
Gaál József (1960-)
   Az önmagával viaskodó ember : Gaál József művészete = A man struggling with himself. - Budapest : T-Art Alapítvány, 2010. - 314 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
A bev. tanulmányt Szabó Noémi írta. - borító- és gerinccím: Gaál József. - Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-963-87983-9-8 kötött
Gaál József (1960-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gaál_J.
[AN 3077879]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2010.
   Groupe Iparterv : le progrès de l'illusion, 1968-1969 : la troisième génération de l'avant-garde hongroise : the third generation of the Hungarian avant-garde : a magyar avant-garde harmadik nemzedéke / [commissaire de l'exposition ... Marianna Kolozsváry] ; [sous la direction de ... Csaba Varga] ; [publ.] Institut hongrois de Paris. - Paris : Inst. hongrois de Paris, 2010. - 87 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Párizsban, 2010. ápr. 15 - júl. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött : 4500,- Ft : 15 EUR
 (hibás ISBN 978-963-88739-3-4)
Iparterv Csoport
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 1945 utáni időszak - kiállítási katalógus
73/76(439)"196" *** 061.28(439)Iparterv *** 061.4(44-2Paris)
[AN 3079873]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2010.
   Hajósi Érseki Kastély Látogatóközpont : kastélytörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt] ; [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. - Kecskemét : Hajós : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2010. - 171 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-137. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-7192-27-2 fűzött
ISBN 963-7192-27-1
Hajósi Érseki Kastély Látogatóközpont
Hajós - kastély
728.82(439-2Hajós)
[AN 3079585]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2010.
Katona György (1960-)
   Katona György festőművész / [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - [Pápa] : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2010. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Katona_Gy.
[AN 3085423]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2010.
Kecskeméti Fotószalon (1.) (2010)
   Első Kecskeméti Fotószalon : 2010. augusztus 18 - 2010. szeptember 19. / [rend., közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2010. - [79] p. : ill., részben színes ; 15x23 cm
ISBN 978-963-8383-84-6 fűzött : 950,- Ft
Kecskemét - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439-2Kecskemét)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3073378]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2010.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Historia picta castellorum : erődítések és várak a Kárpát-medencében az őskortól a XIX. századig : fortifications and castles in the Carpathian Basin from prehistory to the 19th century / Kőnig Frigyes ; [ford. ... Mihály Kando]. - Budapest : Archeolingua, 2010. - 364 p. : ill., részben színes ; 25x27 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-12-3 kötött
Kárpát-medence - vár
728.81(4-191)
[AN 3076907]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2010.
   Konkrét fotó, fotogram : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2010. május 26 - szeptember 26.] = Concrete photo, photogram / [kurátor és szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2010. - 83 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88787-1-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - fotogram - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439) *** 77.04(100) *** 77.061 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3079544]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2010.
Kovtun, Evgenij
Russkij avangard (magyar)
   Orosz avantgárd / [Jevgenyij Kovtun] ; [a szócikkeket írta Golub Xénia] ; [ford. Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-963-9701-85-4 kötött : 5600,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - festészet - festőművész - avantgárd - 20. század
75(47)"191/193" *** 75(47)(092) *** 75.037(47)
[AN 3089255]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2010.
Kulcsár Balázs (1980-)
   4 days somewhere else / Balázs Kulcsár. - [Budapest] : [Kulcsár B.], cop. 2010. - [22] p. : ill., színes ; 18x26 cm
A bev. francia és magyar nyelven is
ISBN 978-963-06-9891-7 kötött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Kulcsár_B.
[AN 3075445]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2010.
Ladányi Ágnes
   A kiskunmajsai római katolikus templom = Die katholische Kirche von Kiskunmajsa = The Kiskunmajsa roman catholic church / Ladányi Ágnes, Paskuj Iván. - Kiskunhalas : Halasi Múzeum Alapítvány : Thorma J. Múz. ; Kiskunmajsa : Konecsni Gy. Kult. Közp., 2010. - 92 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Kiskunsági albumok, ISSN 2061-8468 ; 2.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88057-9-9 kötött
Kiskunmajsa - templom - fényképalbum
726.54(439-2Kiskunmajsa)(084.12)
[AN 3088653]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2010.
Lehoczky Krisztina (1966-)
   Lehoczky Krisztina : [festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában] : [2010. szeptember 3 - október 3.] / [a kiállítást rend. Braskó Weibl Fukárek] ; [... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2010]. - 14, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol, német nyelven
ISBN 978-963-7376-90-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lehoczky_K. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3088989]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2010.
Lugosi Lugo László (1953-)
   La tour : twenty years of Honfran : vingt annees de Honfran / [photographs by ... László Lugo Lugosi ...]. - Budapest : Honfran, 2010. - 90, [6] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-9608-1 kötött
Párizs - torony - fényképalbum
72.011.28(44-2Paris)(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L.
[AN 3078016]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2010.
   "Műterem" : nem hivatásos tárgyalkotó művészek és alkotói csoportok Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyéből = "Ateliér" : neprofesionálni umelci a tvorivé skupiny úžitkového umenia z Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Košického kraja / [szerk. ... Bányiczki Lászlóné] ; [ford. ... Zsuzsanna Kožár] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati és Közművel. Int., [2010]. - 79, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87211-1-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Szlovákia - képzőművészet - iparművészet - ezredforduló - amatőr művészet
745(437.6)"200" *** 73/76(439.134)"200" *** 745(439.134)"200" *** 73/76(437.6)"200" *** 379.825
[AN 3088978]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2010.
Passuth Krisztina (1937-)
   Fekete, vörös, fehér : Kovács Tamás László szobrász- és grafikusművész / Passuth Krisztina. - [Budapest] : [Kovács T. L.], [2009]. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és német nyelven. - Számozott példány: 444
ISBN 978-963-06-3719-0 kötött
Kovács Tamás László (1964-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kovács_T._L.
[AN 3077203]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2010.
Peter Paul Rubens (magyar)
   Peter Paul Rubens / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 17.)
ISBN 978-963-09-6123-3 kötött : 1590,- Ft
Rubens, Pieter Pauwel (1577-1640)
Németalföld - festőművész - 16. század - 17. század
75(492)Rubens,_P._P.
[AN 3069675]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2010.
Plank Ibolya, Cs
   Fény és forma : modern építészet és fotó, 1927-1950 = Light and form : modern architecture and photography, 1927-1950 / Cs. Plank Ibolya, Hajdú Virág, Ritoók Pál. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vince K., 2010. - 307 p. : ill. ; 27 cm
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Építészeti Múzeum vándorkiállításának katalógusa. - Bibliogr.: p. 302-304.
ISBN 978-963-303-006-6 kötött : 5495,- Ft
Magyarország - építészet - fotóművészet - 20. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
72(439)"192/194"(084.12) *** 77.04(439)"193/194" *** 061.4(100)
[AN 3075273]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2010.
Prokopp Mária (1939-)
   Káldy Lajos élete és művészete / Prokopp Mária. - [Budapest] : Mikes, 2010. - 95 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-8130-83-9 kötött
Káldy Lajos (1922-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Káldy_L.
[AN 3064484]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2010.
   Quality in museums / ed. by Massimo Negri, Franco Niccolucci, Margherita Sani. - Budapest : Archaeolingua, 2009. - 82 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9911-07-9 fűzött
muzeológia
069.1
[AN 3075015]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2010.
Rác András (1926-)
   Rác András / [a tanulmányt írta Matits Ferenc]. - Budapest ; Sopron : Körmendi K., 2010. - 148 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 37.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 131-135. - Összefoglalás angol, német és román nyelven
ISBN 978-963-87901-5-6 kötött
Magyarország - képzőművész - mozaik - 20. század - 21. század
738.5(439)(092)Rác_A. *** 73/76(439)(092)Rác_A.
[AN 3077764]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2010.
Rostás Péter (1972-)
   Mágnások lakberendezője : a Friedrich Otto Schmidt Lakberendezőház története, 1858-1918 / Rostás Péter. - Budapest : Geopen, 2010. - 440 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 978-963-9765-98-6 kötött : 8900,- Ft
Schmidt család
Friedrich Otto Schmidt (Wien)
Osztrák - Magyar Monarchia - lakberendezés - lakásművészet - bútor - ipartörténet - vállalat - 19. század - századforduló
747(436/439)"186/191" *** 749.1(436/439)"186/191" *** 061.5(436/439)Schmidt
[AN 3075255]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2010.
   Szappanos István / [szerk. Szappanos István]. - Kecskemét : Szappanos I., 2010. - 48 p. : ill., főként színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Szappanos István akvarellfestő
ISBN 978-963-06-9490-2 kötött
Szappanos István (1923-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század - akvarell
75.021.322 *** 75(439)(092)Szappanos_I.
[AN 3086866]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2010.
Tar László (1922-)
   Tar László képei. - [Budapest] : Biró, cop. 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-7365-82-9 fűzött
Egyesült Államok - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(73)(=945.11)(092)Tar_L.
[AN 3091292]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2010.
Tartuferi, Angelo
Giotto (magyar)
   Giotto / Angelo Tartuferi ; [ford. Erdősi Mária Lilian]. - Budapest : Mérték, 2010. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nagy művészek élete, ISSN 2061-9820)
Bibliogr.: p. [158].
ISBN 978-963-9889-84-2 fűzött
Giotto di Bondone (1267-1337)
Itália - festőművész - 13. század - 14. század
75(45)(092)Giotto_di_Bondone
[AN 3079674]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2010.
Tóth Menyhért (1904-1980)
   Tóth Menyhért : válogatás az Antal-Lusztig Gyűjteményből : [Vaszary Képtár, Kaposvár, 2010. május 27 - augusztus 23.] = Menyhért Tóth : selection from the Antal-Lusztig Collection : [Vaszary Gallery, Kaposvár, May 27 - August 23, 2010] / [kurátor és szerk. Nagy T. Katalin] ; [kiad. Művészetek Kincsesháza ...]. - Kaposvár : Vaszary Képtár : Művészetek Kincsesháza, 2010. - 125, [12] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87421-6-2)
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Tóth_M.
[AN 3076976]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2010.
Turi Attila (1959-)
   Turi Attila építész / [... szerk. és a szövegeket gond. Erhardt Gábor]. - [Budapest] : [Serdian], 2010. - 153 p. : ill., színes ; 23 cm
Az előszó és az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-963-9431-77-5 fűzött : 6400,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - interjú
72(439)(092)Turi_A.(047.53)
[AN 3085956]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2010.
Várkonyi László (1906-1975)
   Tiszavárkonytól Montrealig = From Tiszavárkony to Montreal / Várkonyi László ; [szerk. ... Keleti Éva és Szarka Klára] ; [kiad. ... Magyar Távirati Iroda Zrt.]. - Budapest : MTI, 2010. - 179 p. : ill. ; 34 cm
A bev. tanulmányt Závada Pál és Szarka Klára írta
ISBN 978-963-7560-39-2 kötött : 4400,- Ft
Várkonyi László (1906-1975)
Magyarország - Kanada - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(439)(092)Várkonyi_L. *** 77.04(=945.11)(71)Várkonyi_L.
[AN 3074201]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10339 /2010.
Bodza Klára (1942-)
   Magyar népi énekiskola / Bodza Klára, Paksa Katalin ; [közread. a] Hagyományok Háza. - [Budapest] : Hagyományok Háza, 2010-. - ill., kotta ; 21 cm. - (Énekes hagyományaink)
Spirál fűzéssel
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv
784.4(=945.11)(072)
[AN 3075108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad. - 2010. - 242 p.
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-7363-51-1 fűzött
ISBN 963-7363-51-3
[AN 3075120] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 5. jav. kiad. - 2010. - 234 p.
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-7363-52-8 fűzött
[AN 3075164] MARC

ANSEL
UTF-810340 /2010.
Szécsi Katalin (1941-)
   Több mint szerelem / Szécsi Katalin. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-36-7 fűzött : 2500,- Ft
Szécsi Pál (1944-1974)
Domján Edit (1932-1972)
Magyarország - dalénekes - színész - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Szécsi_P.(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Domján_E.(0:82-94)
[AN 2962438]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2010.
Virágvölgyi Márta (1948-)
   Bogyiszlói népzene : Orsós Kis János / Virágvölgyi Márta. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 138 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Népzenei füzetek, ISSN 0238-1494). (Hangszeres népzenei példatár)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7363-47-4 fűzött
Bogyiszló - magyar néprajz - népzene - kotta
78.031.4(=945.11)(439-2Bogyiszló) *** 398.8(=945.11)(439-2Bogyiszló)
[AN 3073870]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10342 /2010.
Szabó Ágnes
   Zsíri, Mári, hoppsza Sári! : kazári játékok és táncok / Szabó Ágnes, Szabó János. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Helyi hagyományok, ISSN 1785-7848)
ISBN 978-963-7363-59-7 fűzött
Kazár - magyar néprajz - palócok - néptánc
793.31(=945.11)(439-2Kazár) *** 398(=945.11)(439-2Kazár)
[AN 3073664]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2010.
Vernet, Marc (1947-)
Figures de l'absence (magyar)
   A hiány alakzatai : a láthatatlan és a mozi / Marc Vernet ; [ford. Füzi Izabella és Kovács Flóra]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Pompeji Alapítvány, 2010. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256 ; 2.)
Bibliogr. - Filmogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-89000-0-5 fűzött
filmművészet
791.43.01
[AN 3088586]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10344 /2010.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol nyelvtan / Faluba Kálmán, Horányi Mátyás. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 1991. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5503-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3088528]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2010.
Furkó Bálint Péter (1974-)
   Angol üzleti túlélőszótár / Furkó Bálint Péter. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 406 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8745-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - üzleti élet - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 65
[AN 3079082]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2010.
Gajdos Zsuzsa
   Colores : spanyol nyelvkönyv 3. : [B1-B2] / Gajdos Zsuzsanna, Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-6232-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3086322]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2010.
Jeney Zoltán
   Hongroiseries / [... texte Zoltán Jeney] ; [... dessins Krisztina Vona] ; [publ.] Institut hongrois de Paris. - Budapest ; Paris : Inst. hongrois de Paris, 2010. - [62] p. : ill. ; 18 cm
A főcím fonetikus írással is
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88739-2-7)
francia nyelv - magyar nyelv - jövevényszó
804.0-316.3=945.11 *** 809.451.1-316.3=40
[AN 3081568]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2010.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2004. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3366-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3088538]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2010.
Kerepesi Károly
   Gyakorlati horvát nyelvtan / Kerepesi Károly. - Budapest : Szerző, 2010. - 402 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-88840-1-5 kötött
horvát nyelv - nyelvtan
808.62-5
[AN 3081209]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2010.
Király Klára
   Olasz tesztkönyv a megoldások magyarázatával és levelezési minták : közép- és felsőfok / Király Klára. - 2. kiad. - [Budapest] : Szikra 2005 Bt., [2010]. - 314 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-218-714-3 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 3086339]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2010.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Angol - magyar kifejezéstár = English - Hungarian idioms / Kövecses Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2010. - XI, 689 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-8928-4 fűzött
anglicizmus - angol nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3079206]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2010.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar - angol kifejezéstár = Hungarian - English idioms / Kövecses Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2010. - IX, 589 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-8929-1 fűzött
anglicizmus - angol nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3079330]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2010.
Maksimović, Biljana
   Reč po reč : srpski jezik : priručnik za učenje srpskog jezika : srednji stepen : szerb nyelvkönyv középhaladóknak / Biljana Maksimović ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet]. - Szeged : JATEPress, 2010. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-026-1 fűzött
szerb nyelv - nyelvkönyv
808.61(078)=945.11
[AN 3086954]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2010.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 2. : [A2-B1] / Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-19-5623-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3086314]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2010.
   Német junior nyelvvizsga / [szerk. Szűcs Melinda]. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2010. - 134 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8853-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3080308]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2010.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : felsőfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 1999. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-33-7 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3088520]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2010.
   "Végetlen a tér, mely munkára hív" : köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára / szerk. Hári Gyula. - Veszprém : Pannon Egy. Magy. Nyelvtud. Tansz., 2010. - 299 p. ; 24 cm. - (A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2061-6058 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-97-6 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv
80.001
[AN 3085714]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2010.
Werner Réka
   ECL : Deutsch - Stufe B1, Grundstufe : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [Werner Réka]. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2010. - 144 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-88938-0-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3077161]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10359 /2010.
Cade, Jared (1962-)
Agatha Christie and the eleven missing days (magyar)
   Agatha Christie és a hiányzó tizenegy nap / Jared Cade ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-260. - Filmogr.: p. 278-322.
ISBN 978-963-07-9004-8 kötött : 3500,- Ft
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Christie,_A.
[AN 3087496]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2010.
Nyusztay Iván (1967-)
   Az önazonosság alakváltozásai az abszurd drámában : Samuel Beckett, Harold Pinter és Tom Stoppard / Nyusztay Iván. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 205 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 193-199.
ISBN 978-963-236-279-3 fűzött : 2100,- Ft
Beckett, Samuel (1906-1989)
Pinter, Harold (1930-2008)
Stoppard, Tom (1937-)
műfajelmélet - irodalomelmélet - drámaelmélet - világirodalom története - 20. század - dráma
82.01-2 *** 82(091)-2"19"
[AN 3081313]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10361 /2010.
Békés Sándor (1940-)
   Csillagkarcoló : Kovács József Hontalan arcképvázlata / Békés Sándor. - [Agárd] : Alkotóház, 2010. - 96, [2] p., [26] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88142-7-2 fűzött
Kovács József Hontalan (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kovács_J._H.
[AN 3084835]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2010.
   Bizarr játékok : fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről / [szerk. Darabos Enikő és Balogh Endre]. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2010. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 160.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88478-1-2 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - író - ezredforduló - műelemzés - életrajz
894.511(092)"199/200"
[AN 3084959]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2010.
Ferencziné Ács Ildikó
   Gyermekversek muzsikája : Weöres Sándor költemények a gyermekkari irodalomban / [Ferencziné Ács Ildikó]. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., [2010]. - VII, 102, 45 : ill., kotta ; 29 cm. - (Mesterfüzetek, ISSN 2062-0926)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-62-5 fűzött
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - gyermekkar - karvezetés - gyermekvers
894.511(092)Weöres_S. *** 894.511-14(02.053.2) *** 784.087.68.071
[AN 3078981]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2010.
Király Lajos (1947-)
   Tüskés Tiborra emlékezem : emlékek, levelek, vallomások, versek / Király Lajos ; [kiad. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Budapest [!Nagykanizsa] : Önkormányzat, 2010. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87161-6-3 fűzött
Tüskés Tibor (1930-2009)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Tüskés_T.
[AN 3089507]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2010.
Kuszálik Péter (1949-)
   Sütő András életműve : annotált bibliográfia / összeáll. Kuszálik Péter ; [közread. az] OSZK ... - Budapest : OSZK ; Csíkszereda : Pro-Print, 2009. - 590 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-200-583-6 kötött
ISBN 978-973-8468-96-2
Sütő András (1927-2006)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
894.511(498)(092)Sütő_A.:016 *** 012Sütő_A.
[AN 3083847]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2010.
Szabó Tünde
   A szerelem emlékezete : három Márai-regény / Szabó Tünde. - Budapest : Orosz Irod. és Irodalomkut. ELTE Doktori Program, 2010. - 158 p. ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 1.)
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 978-963-284-160-1 fűzött
Márai Sándor (1900-1989). A gyertyák csonkig égnek
Márai Sándor (1900-1989). Válás Budán
Márai Sándor (1900-1989). A nővér
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - regény
894.511(092)Márai_S.
[AN 3085289]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10367 /2010.
50 bedtime stories (magyar)
   50 esti mese / összeáll. Tig Thomas ; [ford. Munkácsy László és Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-35-6 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3089225]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2010.
50 fairy stories (magyar)
   50 tündérmese / összeáll. Tig Thomas ; [ford. Speidl Bianka]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-36-3 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3089185]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2010.
Adrian, Lara
Veil of midnight (magyar)
   A vámpír bosszúja / Lara Adrian ; [ford. Szabó Veronika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-340-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3070214]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2010.
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-)
Rita et Machin à l'école (magyar)
   Liza és Micsoda az iskolában / Jean-Philippe Arrou-Vignod, Oliver Tallec ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2010. - [25] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88839-3-3 kötött : 1575,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
840-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3077154]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Réz Ádám]. - 3. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-116-1 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3076277]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2010.
Beckett, Samuel (1906-1989)
En attendant Godot (magyar)
   Godot-ra várva ; A játszma vége / Samuel Beckett ; [ford. Kolozsvári Grandpierre Emil]. - Budapest : Európa, 2010. - 165 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: En attendant Godot ; Fin de partie
ISBN 978-963-07-9061-1 fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3074461]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2010.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar on the prowl (magyar)
   A betörő, aki portyára indult / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2010. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-87-8 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3071169]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2010.
   Boldog szülinapot! / [ford. Géczi Zoltán, Kiss Judit, Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - [46] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-251-195-5 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - aforizma
82-84=945.11
[AN 3084173]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2010.
Booth, Martin (1944-2004)
A very private gentleman (magyar)
   Az amerikai : egy magának való úriember / Martin Booth ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-078-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3091372]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2010.
   Bosszúból szerelem. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (A Tiffany legszebb történetei, ISSN 2060-9450 ; 2.)
Tart.: Édes bosszú / Sara Craven ; [... ford. Folláth Tamás]. Nem várok holnapig / Carol Grace ; [... ford. Erdélyi Margit]. Bosszú, vágy / Lee Wilkinson ; [... ford. Zsidó Mónika]. - Egys. cím: Wife for a night ; Flawless ; The marriage takeover
ISBN 978-963-538-202-6 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3082029]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2010.
Čapek, Karel (1890-1938)
Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy (magyar)
   Zsebtörténetek : betörők, bírák, bűvészek és társaik / Karel Čapek ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 330 p. ; 20 cm
Megj. "Betörők, bírák, bűvészek és társaik" címmel is
ISBN 978-963-9659-52-0 fűzött : 2950,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3088981]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2010.
Cast, Phyllis Christine (1960-)
Tempted (magyar)
   Megkísértve : Az éjszaka háza 6. kötet / P. C. Cast és Kristin Cast ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-12-4 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3070398]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Négy színmű / Agatha Christie ; [ford. Dedinszky Zsófia, Herczegh Gabriella, Upor László]. - Budapest : Európa, 2010. - 586, [3] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Tart.: Az egérfogóÞ; A vád tanújaÞ; ÍtéletÞ; Pókháló. - Egys. cím: The mousetrap ; Witness for the prosecution ; Verdict ; Spider's web
ISBN 978-963-07-9003-1 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3087387]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The Sittaford mystery (magyar)
   A sittafordi rejtély / Agatha Christie ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2010. - 286 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8988-2 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3087688]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2010.
Clare, Cassandra
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : [A végzet ereklyéi második könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-272-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3075329]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2010.
Delaney, Joseph (1945-)
The Spook's curse (magyar)
   A Szellem átka / Joseph Delaney ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 237, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-142-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3075096]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2010.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The game-players of Titan (magyar)
   A Titán játékosai / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2010. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-83-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3071501]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2010.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 645, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9063-5 fűzött : 1400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3074456]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2010.
Gemmell, David
Troy : lord of the silver bow (magyar)
   Trója : az ezüst íj ura / David Gemmell. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 2 db ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
Ford. Sziklai István
ISBN 978-963-9890-71-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3074108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 359, [2] p.
ISBN 978-963-9890-72-5 : 2790,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3074150] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 279, [2] p.
ISBN 978-963-9890-73-2 : 2790,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3074162] MARC

ANSEL
UTF-810386 /2010.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Šinelʹ (magyar)
   A köpönyeg ; Az orr ; A revizor / Gogol ; [ford. Makai Imre, Mészöly Dezső, Mészöly Pál]. - Budapest : Európa, 2010. - 202 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Šinelʹ ; Nos ; Revizor
ISBN 978-963-07-9064-2 fűzött : 900,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - vígjáték
882-32=945.11 *** 882-22=945.11
[AN 3074413]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2010.
Gray, Claudia
Hourglass (magyar)
   Hourglass : homokóra / Claudia Gray ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 332 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-273-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3074890]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2010.
Jenkins, A. M. (1961-)
Night road (magyar)
   Night road : éjjeli utazás / A. M. Jenkins ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 285 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-165-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3075048]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2010.
Kafka, Franz (1883-1924)
   Az átváltozás : válogatott elbeszélések / Franz Kafka ; [vál. Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010. - 352, [4] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A ford. a "Sämtliche Erzählungen" (Frankfurt a. M. ; Hamburg : Fischer, 1970) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-9067-3 fűzött : 950,- Ft
Csehország - német irodalom - elbeszélés
830-32(437.1)=945.11
[AN 3074421]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2010.
Macomber, Debbie (1948-)
Buffalo valley (magyar)
   A boldogság receptje / Debbie Macomber ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 271 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Kisvárosi álmok
ISBN 978-963-538-247-7 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3075581]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2010.
Mayorga, Juan (1965-)
Cartas de amor a Stalin (magyar)
   Szerelmeslevelek Sztálinhoz / Juan Mayorga ; [ford. Scholz László]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - (Repertoár, ISSN 2061-8565)
ISBN 978-963-236-261-8 fűzött : 1500,- Ft
spanyol irodalom - dráma
860-2=945.11
[AN 3079291]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2010.
Miller, Arthur (1915-2005)
Presence (magyar)
   Jelenlét : elbeszélések / Arthur Miller ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2010. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9039-0 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3090378]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2010.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Emily / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2685801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Forgószél. - 2009. - 177, [2] p.
ISBN 978-963-245-054-4 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3083810] MARC

ANSEL
UTF-810394 /2010.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Further chronicles of Avonlea (magyar)
   Avonlea-i krónikák 2 / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 235, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-156-5 kötött : 2499,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3075475]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2010.
Oates, Joyce Carol (1938-)
A fair maiden (magyar)
   Egy szép szűz leány / Joyce Carol Oates ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8989-9 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3089449]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2010.
Phillips, Arthur (1969-)
The song is you (magyar)
   Te vagy a dal / Arthur Phillips ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2010. - 344 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9006-2 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3089550]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
The perfect neighbor (magyar)
   Tökéletes szomszéd : Cybil : [a MacGregor család] / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2010. - 336 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-249-1 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3070050]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
   Vőlegények : [a MacGregor család] / Nora Roberts ; [... ford. Erdeős Zsuzsanna, ... Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 447 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Daniel CampbellÞ; DuncanÞ; Ian. - Egys. cím: Duncan ; Ian ; D. C
ISBN 978-963-538-106-7 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3074018]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
The winning hand (magyar)
   Szűz kéz : Robert : [a MacGregor család] / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 336 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-248-4 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3074120]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2010.
Rubcov, Nikolaj Mihajlovič (1936-1971)
   Csüng a nyírfán a szivárvány : Nyikoláj Rubcov válogatott versei oroszul, magyarul = Svisaet raduga s berez : sbornik stihov Nikolaâ Rubcova po-russki i po vengerski / [ford. Orosz Zoltán]. - [Budapest] : [Orosz Z.], [2010]. - 105 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-9857-3 fűzött
orosz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11
[AN 3073054]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2010.
Salvatore, R. A. (1959-)
The ghost king (magyar)
   A szellemkirály : Átmenetek III. kötet / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 466 p. ; 18 cm
Ford. Antoni Rita. - keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-69-5 fűzött : 2890,- Ft : 11,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3071542]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2010.
Shulman, Polly
Enthusiasm (magyar)
   Rajongás / Polly Shulman ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2009. - 218, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-059-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3075227]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2010.
Stuart, Anne
Hidden honor (magyar)
   Rejtőzködő erény / Anne Stuart ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 384 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-109-8 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3075725]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2010.
Taylor, Kathrine Kressmann (1903-1996)
Address unknown (magyar)
   Címzett ismeretlen / Kathrine Kressmann Taylor ; [ford. Kiss Marianne] ; [közread. a] ... Spinoza Színház. - [Budapest] : Ab Ovo : Spinoza Színház, cop. 2010. - 69 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9378-78-0 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - irodalmi levél
820-6(73)=945.11
[AN 3078437]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2010.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
Vanity fair (magyar)
   Hiúság vására / W. M. Thackeray ; [ford. Vas István] ; [a jegyzeteket írta Ruttkay Kálmán]. - Budapest : Európa, 2010. - 2 db ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9098-7 fűzött : 1700,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3074464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 493 p.
[AN 3074472] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 487, [4] p.
[AN 3074474] MARC

ANSEL
UTF-810406 /2010.
Thor, Brad (1969-)
The first commandment (magyar)
   Az első parancsolat / Brad Thor ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 558 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-345-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3067786]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2010.
Troisi, Licia (1980-)
La ragazza drago (magyar)
   Sárkánylány / Licia Troisi ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2010-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3075358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Thuban öröksége. - 2010. - 334, [2] p.
ISBN 978-963-245-145-9 kötött : 2999,- Ft
[AN 3075439] MARC

ANSEL
UTF-810408 /2010.
   Veszélyes viszonyok. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (A Tiffany legszebb történetei, ISSN 2060-9450 ; 1.)
Tart.: Érzed, mennyire kívánlak? / Annette Broadrick ; [... ford. Csató Gabriella]. Ártatlan vagyok! / JoAnn Ross ; [... ford. Kelemen Ágnes]. Akt(a)lesen / Lass Small ; [... ford. Kiss Klára]. - Egys. cím: The knight in shining armor ; Adam's story ; The Molly Q
Fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
 (hibás ISBN 978-963-538-087-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 3085148]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2010.
Voltaire (1694-1778)
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2010. - 140, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9079-6 fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3074450]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2010.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic & sister (magyar)
   A boltkóros és a tesója / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 341, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-86-5 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3073619]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2010.
Wiggs, Susan
Just breathe (magyar)
   Nagy levegőt! / Susan Wiggs ; [... ford. Kálló András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 447 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-107-4 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3075375]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2010.
Wilson, Eric
Fireproof (magyar)
   Tűzálló : Eric Wilson regénye a Fireproof című film alapján = Fireproof / [eredeti forgatókönyv Alex Kendrick és Stephen Kendrick] ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2010. - 325 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-288-053-2 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3073615]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2010.
Yu Hua (1960-)
Xiong di (magyar)
   Testvérek / Jü Hua ; [ford. Széky János]. - Budapest : Magvető, 2010. - 701 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2848-3 kötött : 4990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3089292]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10414 /2010.
Andor Csaba (1950-)
   Utolsó szerelem : Madách és Borka / Andor Csaba. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2010. - 113, [10] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 68.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-9386-75-4 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Makovnyik Jánosné Sulyan Borbála (1818-1866)
Magyarország - magyar irodalom - író - híres ember - nő - 19. század - életrajz - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Madách_I. *** 929(439)Makovnyik_J.-né_Sulyan_B.
[AN 3079419]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2010.
Bakos Vencel (1940-)
   Viaszforgácsok : [versek] / Bakos Vencel Tibor ; [ill. Barnáné Tóth Ilona]. - Borsodnádasd ; [Budapest] : Biró, 2009. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-85-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3089760]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2010.
Baksa Brigitta
   A karácsonyi asztal meséi / Baksa Brigitta ; [ill. ... Kurdi István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Színes mesék
ISBN 978-963-19-6962-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3087825]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2010.
Baktai Faragó József (1942-)
   Földbe sietett csillagok : válogatott versek / Baktai Faragó József ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2010. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-80-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3089748]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2010.
Becsy András (1973-)
   Franciakrémes : versek / Becsy András. - Budapest : Kortárs, 2010. - 74, [3] p. ; 19 cm. - (ÚjLátószög, ISSN 1418-3676 ; 19.)
ISBN 978-963-9985-07-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3089429]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2010.
Bernáth Zoltán (1916-)
   A két sirály : és más történetek / Bernáth Zoltán. - Gyöngyös : Régimódi Könyvesbolt, 2010. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88604-7-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3070330]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2010.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Töpörin az angyal (és a lelkiismeret) : új galacsinok a szerző rajzaival / Bertalan Tivadar. - Budapest : Agroinform, 2010. - 127 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-502-916-7 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3077347]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2010.
Bertók László (1935-)
   Pénteken vasárnap : versek / Bertók László. - Budapest : Magvető, 2010. - 87, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2757-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3090399]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2010.
Bubutimár Éva (1972-)
   Manóvilág : Katt Ica, a bolondos katicalány története / [... írta és a manókat kész.] Bubutimár Éva ; Bató Helga illusztrációival. - Nógrád : Sárember Kft., cop. 2010. - [38] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88940-0-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3077509]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2010.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 203, [11] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8844-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3084230]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2010.
Dorothy (1980-)
   Krisztustudat / Dorothy. - [Budapest] : Biró, cop. 2010. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-88-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3090409]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2010.
Erdősi Miklós
   Válogatott versek / Erdősi Miklós. - Orfű : Erdősi M., 2010. - 116 p. ; 20 cm
Borítócím: Válogatott verseim
ISBN 978-963-08-0042-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3087326]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2010.
Evergreen, Kalla
   Mindig erre vártunk : szerelmes bosszú / Kalla Evergreen. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 380 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-95-1 fűzött : 3210,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3067114]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2010.
Faludy György (1910-2006)
   37 vers = 37 poems / Faludy György ; ... ford. Peter Zollman. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-203-225-2 velúr
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 3075344]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8842-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3084201]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2010.
Filotás Tivadar (1945-)
   Huszárvágás : ötvenhat : egy életút kétszázezer közül / Filotás Tivadar ; [közread. a] Tihanyi Babamúzeum. - [Tihany] : Tihanyi Babamúz., 2010. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88909-0-0 fűzött : 1990,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - emigráns - memoár
894.511-94 *** 325.25(=945.11)(436)(0:82-94)
[AN 3086352]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2010.
   Friss tinta! : mai gyerekversek / [szerk. Banyó Péter et al.] ; Takács Mari ill. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : Csimota, 2010. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2008. - Analitikus leírása: AN 2585802
ISBN 978-615-502-302-6 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3084098]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2010.
Galántai Tibor (1920-)
   Bálint Miska sorsa : elbeszélő költemény / Galántai Tibor ; [ill. ... Szigeti Tamás]. - Szeged : [s.n.], 2009. - 111 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3073811]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2010.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Tóth Sándorné]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 2 db ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6342-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3086122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 297, [4] p.
[AN 3086138] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 301, [2] p.
[AN 3086151] MARC

ANSEL
UTF-810433 /2010.
Gáspár Péter
   Tűzön, vízen, árnyékban / Jan van den Boomen. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 505, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-74-9 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3073650]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2010.
Györe Balázs (1951-)
   Hová mész, Budapest? / Györe Balázs ; [közread. a] Podmaniczky Művészeti Alapítvány. - [Szeged] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2010. - 133, [4] p. : ill., részben színes ; 16x17 cm
ISBN 978-963-88092-4-7 fűzött : 1500,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - tárcanovella - fényképalbum
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3076930]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2010.
Győrffy Ákos (1976-)
   Havazás Amiens-ben / Győrffy Ákos. - Budapest : Magvető, 2010. - 67, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2819-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3090301]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2010.
Hargitai Katalin
   Színes mesék / [írta Hargitai Katalin] ; [ill. Kőszeghy Csilla]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni! ; 2.)
ISBN 978-963-19-6627-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3087446]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2010.
Hargitai Katalin
   Színes mesék / [írta Hargitai Katalin] ; [ill. Benedek Virág]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Szeretek olvasni! ; 3.)
ISBN 978-963-19-6853-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3087474]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2010.
Hász Róbert (1964-)
   Júliával az út : regény / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2010. - 179 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-08-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3089952]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2010.
Hidvári Imre (1945-)
   Forrás voltam / Hidvári Imre ; [a grafikákat Spitzmüller Szandra Tímea kész.]. - Kazincbarcika : [Hidvári I.], 2010. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9141-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3089504]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2010.
Horváth László, P. (1930-)
   Lélekvilágok / P. Horváth László. - Budapest : Biró, 2010. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-93-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3089406]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2010.
Illyés Terézia (1938-)
   Unaloműzők : krimi-novellák / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2009. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-79-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3091315]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2010.
Illyés Terézia (1938-)
   Világválság : összes versek 23. kötet / Illyés Terézia ; [a rajzokat Sz. Ferincz Mária kész.]. - [Budapest] : Biró, [2010]. - 163 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7365-90-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3090864]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Zákány Tóth Péter]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 2 db ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6344-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3076080]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 307, [2] p.
[AN 3076145] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 320, [4] p.
[AN 3076176] MARC

ANSEL
UTF-810444 /2010.
Kele Fodor Ákos (1983-)
   Textolátria / Kele Fodor Ákos. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2010. - 67, [3] p. : ill., színes ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 162.)
ISBN 978-963-88478-2-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3084768]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2010.
Kiss Anna (1939-)
   Szélörvények vonulnak / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2010. - 172 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-10-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3090250]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2010.
Kovács Géza (1925-)
   A bohóc / Kovács Géza. - Budapest : Biró, 2010. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-87-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3091307]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2010.
Kovács Mihály (1939-)
   Két színmű / Kovács Mihály. - Budapest : Szerző, 2010. - 84 p. ; 21 cm
Tart.: A becsület és barbárság harcaÞ; Rendszerváltás?
ISBN 978-963-06-9681-4 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3081455]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2010.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   Különös arcok gyerekkoromból / Kürti Kovács Sándor. - Pécs : SK K., 2010. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9742-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3079190]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2010.
Libor Zoltán (1974-)
   Veranda / Libor Zoltán ; [ill. Hájas Réka]. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 64, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-89-2 fűzött : 3060,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3076968]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2010.
   Magyar ünnepek : verses kalendárium : 236 vers / összeáll. és bev. Pomogáts Béla. - Budapest : A M. Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2010. - 406 p. ; 20 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Kész. a XII. Anyanyelvi Konferencia alkalmából
ISBN 978-963-86579-8-5 fűzött
magyar irodalom - ünnep - vers - antológia
894.511-14(082) *** 398.332(0:82-14)
[AN 3086836]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2010.
Majzik Ilona
   Az égből jött sms / Majzik Ilona. - [Debrecen] : [Majzik I.], [2010]. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88871-0-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3076941]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2010.
Majzik Ilona
   Vidám állatábécé : állatversek kicsiknek / Majzik Ilona ; [ill. Majzik Ilona, Blaschek Dávid]. - [Debrecen] : [Majzik I.], [2009]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8318-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3076922]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2010.
   Mégse légyott : Bartók + tíz : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2010. június 12. / szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft., 2010. - [73] fol. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + Európa, 2010. június 9-20. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-87925-2-5 kötött
Magyarország - Miskolc - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 3085004]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - Nyíregyháza : Pro-Team, 2010. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 2062-0888)
ISBN 978-963-9952-73-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3071041]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2010. - 543 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9069-7 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3074435]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze]. - Budapest : Európa, 2010. - 387, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9082-6 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3074402]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Dobás Kata]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 229, [2] p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6343-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3084949]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2010.
Molnár Noémi
   Álomföld / Molnár Noémi ; Sajbán Melitta, Szegő Eszter ill. ; [kiad. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium]. - Kazincbarcika : Irinyi J. Szakközépisk. és Kollégium, 2010. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3255-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3089683]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai / Móra Ferenc. - Nyíregyháza : Pro-Team, 2010. - 117 p. ; 19 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 2062-0888)
ISBN 978-963-9952-69-0 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3076323]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2010.
Mózsi Ferenc (1947-|)
   Jancsi, Juliska és Barbie baba / Mózsi Ferenc. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2010. - 78 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-82-8 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3079390]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2010.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Fogyó fényben : a Messze még az alkonyat című versesregény-trilógia második része / Nagy Zoltán Mihály. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2010. - 194 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 199.)
ISBN 978-963-9814-33-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9814-32-2)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - verses regény
894.511-13(477.87)
[AN 3076973]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2010.
Nala, B. B.
   A virágzó nyár meséje / B. B. Nala. - Budapest : Révai Digitális K., 2010. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-060-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3073147]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2010.
Nemere István (1944-)
   A Gyulai Várfürdő kincse : ifjúsági regény / Nemere István ; [ill. Domokos Adrienn]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2010. - 59, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-00-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kisregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3080817]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2010.
   Nyújtsd kezed.. / [kiad. a Független Újságírók Szövetsége]. - [Nyíregyháza] : FÚSZ, 2010. - 202 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-88565-1-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3076856]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2010.
Pósfai György (1956-)
   Tull úr intenzív élete : novellák / Pósfai György. - Budapest : Kortárs, 2010. - 189, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-09-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3089608]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2010.
Rózsa Sándor (1966-|)
   Isten útjai.. / Rózsa Sándor. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-90-6 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3067078]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2010.
Sándor Angelika
   SMS a piszkozatból / Sándor Angelika & Sándor Esztella. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 182 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-96-8 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3084786]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2010.
Schrenk Éva
   Lángban égni / Schrenk Éva. - [Székesfehérvár] : Szerző, cop. 2010. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0004-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3077047]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2010.
Simon Márton (1984-)
   Dalok a magasföldszintről / Simon Márton. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 48 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 2.)
ISBN 978-963-236-263-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3080734]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2010.
   A számadás : bíborgyöngyök III. : antológia. - [Budapest] : Delta Vision, 2010. - 505, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-70-1 fűzött : 2890,- Ft : 11,50 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 3073688]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2010.
Titi Hajnalka
   Gyerekversek [elektronikus dok.] / Titi Hajnalka ; Titi Robika rajz. - Szöveg (pdf : 8.33 MB). - [Berekböszörmény] : [Titi H.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-77606. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3093503]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2010.
Törő István (1949-)
   Hazám szívemben : versek / Törő István. - Budapest : Biró, 2010. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7365-83-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3091338]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2010.
Vámos Miklós (1950-)
   A csillagok világa : mesés regény / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2010. - 497 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9020-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3089512]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2010.
   Verstestvérek : Balatonfüred, Arpino, Bécs = I gemellaggi della poesia : Balatonfüred, Arpino, Vienna = Städtepartnerschaft der poesie : Balatonfüred, Arpino, Wien / [... szerk. ... László Cserép, Dante Marianacci, Massimo Struffi] ; [közread. a] Fondazione Salvatore Quasimodo, Istituto Italiano di Cultura Vienna, Fondazione Mastroianni. - Balatonfüred : Fond. Salvatore Quasimodo ; [Wien] : Ist. Italiano di Cultura Vienna ; [Arpino] : Fond. Mastroianni, 2010. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9866-5 fűzött
olasz irodalom - osztrák irodalom - magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum - fordítás - antológia
894.511-14(082).02=00 *** 850-14(082).02=945.11 *** 830-14(436)(082).02=00
[AN 3084976]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2010.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 25. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8847-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3084206]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2010.
Zas Lóránt (1938-)
   Az átlényegülés kapujából : versek, 2008. augusztus - 2010. május / Zas Lóránt. - Budapest : Szerző, 2010. - 359 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3076956]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10477 /2010.
   Bambi : matricás mese. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska
ISBN 978-963-297-204-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3088727]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Kurutty utazása a Balaton körül / írta és a gyurmaillusztrációkat kész. Bartos Erika ; zene Alma Együttes. - Budapest : Universal Music, cop. 2010. - [56] p. : ill., színes ; 13x15 cm + CD
borító- és gerinccím: Balaton
ISBN 978-963-06-8975-5 kötött
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3079119]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2010.
Le corps humain (magyar)
   Az emberi test : 50 újraragasztható matricával. - Pécs : Alexandra, 2010. - [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 26 cm. - (Matricavarázs)
Ford. Burján Monika
ISBN 978-963-297-264-0 fűzött
emberi test - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 612(02.053.2)
[AN 3086724]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2010.
Csukás István (1936-)
   Süsüke nevet kap / írta Csukás István ; [rajz. Javorniczky Nóra és Farkas Bea]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-367-2 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3089370]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2010.
Deiters, Stefan
Das Weltall (magyar)
   A világűr : 101 izgalmas kérdés és válasz : [építs saját rakétát!] / [... Stefan Deiters és Marcus Piorkowski ...]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm + 6 mell.
Ford. Kántos Tamás. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-258-9 fűzött
űrhajózás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 629.78(02.053.2)
[AN 3086792]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2010.
   Divatcsillagok : csak csajoknak! : matricás öltöztető. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska
ISBN 978-963-297-200-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3087697]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2010.
   Divatcsillagok : popsztárok : matricás öltöztető. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-202-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3086780]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2010.
   Divatcsillagok : sportos lányok : matricás öltöztető. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-201-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3086750]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2010.
   Divatcsillagok : topmodellek : matricás öltöztető. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska
ISBN 978-963-297-203-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3088701]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2010.
   A dzsungel könyve : matricás mese. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska
ISBN 978-963-297-205-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3088715]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2010.
L'espace (magyar)
   A világűr : 55 újraragasztható matricával. - Pécs : Alexandra, 2010. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 26 cm. - (Matricavarázs)
Ford. Burján Monika
ISBN 978-963-297-265-7 fűzött
világűr - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 524(02.053.2)
[AN 3088181]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2010.
   A három kismalac : matricás mesék. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-206-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3088662]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2010.
   A Mikulás útra kel : matricás mese : [több mint 150 újraragasztható matricával]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [14] p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 27 cm
Ford. Burján Monika
ISBN 978-963-297-252-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3088311]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2010.
   Pinokkió : matricás mesék. - Pécs : Alexandra, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-207-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3088708]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2010.
Suess, Anne
Das grosse Wimmelbuch (magyar)
   Apróságok képeskönyve / Anne Suess. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-297-234-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3085744]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2010.
Suess, Anne
Weihnachts-Wimmelbuch (magyar)
   Karácsonyi képeskönyv / Anne Suess. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-297-235-0 kötött
karácsony - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 3084304]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2010.
Türk, Hanne
Die grosse Kinderzeichenschule (magyar)
   Rajzolj te is! : rajziskola gyerekeknek / [rajz.] Hanne Türk és Rosanna Pradella ; [szöveg Norbert Landa] ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, [2010]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7268-59-5 kötött : 2300,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3086199]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10494 /2010.
Hasumi Toui
Daten no tsuki (magyar)
   Bukottak holdja / [írta és rajz. Toui Hasumi] ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Goodinvest, [2009]. - 192, [11] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9861-19-0 fűzött : 2200,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3075655]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2010.
Kara
Mawang ilgi (magyar)
   Démonnapló / rajz. Kara ; írta Lee Yun-Hee ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Fumax : Goodinvest Kft., [2008]-. - ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9861-08-4
manga
087.6:084.11
[AN 2799335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2009. - 183 p.
ISBN 978-963-9861-17-6 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3075425] MARC

ANSEL
UTF-810496 /2010.
Leong, Sonia
Romeo and Juliet (magyar)
   Rómeó és Júlia / ill. Sonia Leong ; [ford. Nádasdy Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - [11], 193 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Manga Shakespeare)
ISBN 978-963-9868-88-5 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 3089030]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2010.
Ogami Yuno (1982-)
L' étoile solitaire (magyar)
   Magányos csillag / Yuno Ogami ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Goodinvest, [2010]. - 229, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-16-9 fűzött : 2490,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3076510]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2010.
Vieceli, Emma
Hamlet (magyar)
   Hamlet / ill. Emma Vieceli ; [ford. Nádasdy Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - [10], 193 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Manga Shakespeare)
ISBN 978-963-9868-89-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 3089015]
MARC

ANSEL
UTF-8