MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/11/15 11:49:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10499 /2010.
Kotsis Iván (1889-1980)
   Kotsis Iván (1889-1980) építész emlékkiállítása : HAP Galéria 2010. 02. 23 - 2010. 04. 02. - Budapest : HAP Galéria, [2010]. - 16 p. : ill. ; 16x22 cm
Fűzött
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 72(439)(092)Kotsis_I.
[AN 3104134]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10500 /2010.
Kastaly Beatrix (1943-)
   Múzeumi gyűjtemények anyagait károsító mikroorganizmusok : hogyan előzhető meg a "fertőzés" és gátolható meg a "járvány"? / Kastaly Beatrix. - Budapest : [Néprajzi Múz.], 2010. - 76 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Múzeumi állományvédelmi füzetek, ISSN 1786-8181 ; 7.)
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-9540-62-0 fűzött
Magyarország - múzeumi gyűjtemény - dokumentumgyűjtemény - mikroorganizmus - műtárgy - műemlékvédelem
025.7/.8 *** 579 *** 069(439) *** 069.44
[AN 3101680]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2010.
Maczó Péter (1949-)
   Ön itt áll : az infodesignról / Maczó Péter. - Budapest : Scolar, 2010. - 327 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 978-963-244-222-8 kötött : 5995,- Ft
formatervezés - jel
003 *** 658.512.2
[AN 3092530]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10502 /2010.
Dorothy (1980-)
   Dimenzióváltás, avagy Jézus Krisztus útmutatásai az átlényegülés kapujában / Dorothy. - Budapest : Bíró, cop. 2009. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-80-5 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 963-736-580)
ezoterika
133
[AN 3104793]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2010.
Dorothy (1980-)
   Pillanatok / Dorothy. - 3. kiad. - [Budapest] : Bíró, cop. 2009. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-81-2 fűzött : 2300,- Ft
 (hibás ISBN 963-736-581)
ezoterika
133.25
[AN 3104777]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2010.
Robelin (1953-)
   Virágenergetika : hogyan segítenek a virágok a mindennapi gondokban. - [Budapest] : Robelin Bt., cop. 2010. - 82 p. : ill., színes ; 23 cm
Írta Robelin
ISBN 978-963-06-9132-1 fűzött
ezoterika - virág
133 *** 635.9
[AN 3090606]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10505 /2010.
   Environmental policy and the institutional system of environment protection in the Carpathian Basin / ed. Balázs Duray [et al.]. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2010. - 38 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 79.)
Bibliogr.. p. 38.
ISBN 978-963-9899-28-5 fűzött
Közép-Európa - környezeti politika - környezetvédelem - ezredforduló
504.03(4-191)"200"
[AN 3095396]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2010.
Neubert, Hanns-Joachim
Die schönsten 100 Nationalparks der Welt (magyar)
   A 100 legszebb nemzeti park a világon : utazások öt kontinensen. - Pécs : Alexandra, 2010. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
Szerző Neubert, Hanns-Joachim és Maass, Winfried. - Ford. Érdi Éva, Sz.
ISBN 978-963-297-250-3 kötött
nemzeti park - természetvédelmi terület - fényképalbum
502.4(100)(084.12)
[AN 3091723]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2010.
Pauli, Günter A.
The blue economy (magyar)
   A kék gazdaság : 10 év, 100 innováció, 100 millió munkahely : a Római Klub jelentése / Gunter Pauli ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK K., 2010. - 369 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 345-349.
ISBN 978-963-642-346-9 fűzött
fenntartható fejlődés - ökológia - innováció
504.03 *** 330.341.1(100)
[AN 3091383]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2010.
Rätsel Fakten Phänomene (magyar)
   Meghökkentő természet / [ford. Fejérvári Boldizsár, Bottlik Zsolt]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-066-1 kötött
természeti jelenség - fényképalbum
502(100)(084.12) *** 001.94
[AN 3099064]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10509 /2010.
International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (19.) (2010) (Budapest)
   MTNS 2010 [elektronikus dok.] : 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems : 5-9 July, 2010, Budapest ... : proceedings / ed. András Edelmayer ; [org., publ. by the MTA SZTAKI]. - Szöveg. - [Budapest] : [MTA SZTAKI], [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-311-370-7
rendszerelmélet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
519.876 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3096445]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10510 /2010.
   Sugárvédelem / Andrási Andor [et al.] ; szerk. Fehér István és Deme Sándor ; [közread. a] Somos Környezetvédelmi Kft. ... - Budapest : Somos Környezetvédelmi Kft. : ELTE Eötvös K., 2010. - 573 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-080-2 kötött
sugárvédelem
621.039.58
[AN 3098708]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10511 /2010.
International Symposium on Computer Applications and Chemometrics in Analytical Chemistry (5.) (2010) (Budapest)
   SCAC2010 : 5th International Symposium on Computer Applications and Chemometrics in Analytical Chemistry : Budapest, ... 21st June - 25th June, 2010 : final program : book of abstracts / ed. by Tamás L. Pap ; [org. by University of Veszprém Institute of Analytical Chemistry and Hungarian Academy of Sciences]. - [Veszprém] : [Pannon Egy.], [2010]. - [71] fol. ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9495-97-5 fűzött
mennyiségi analízis - konferencia-kiadvány
543.062 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3097140]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10512 /2010.
Earth's riches (magyar)
   Földünk kincsei / [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0017)
ISBN 978-963-289-032-6 kötött
természetes energiaforrás - ásványvagyon - ásványbányászat - fényképalbum
553.04(100)(084.12) *** 622(100)(084.12) *** 620.91(100)(084.12)
[AN 3098492]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2010.
Extreme weather (magyar)
   Szélsőséges időjárás / [ford. Barabás Ambrus]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0025)
ISBN 978-963-289-050-0 kötött
időjárás
551.5
[AN 3098573]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10514 /2010.
Animal instincts (magyar)
   Állati ösztönök / [ford. Farkas Balázs]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0017)
ISBN 978-963-289-049-4 kötött
ösztön - állatökológia - fényképalbum
591.512(084.12)
[AN 3098553]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2010.
First meeting with the animals: the reptiles (magyar)
   Első könyvem : a hüllők és kétéltűek : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-613-1 kötött
hüllő - kétéltű - gyermekkönyv
598.1(02.053.2) *** 597.6(02.053.2)
[AN 3099654]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2010.
Kovács Zsolt (1963-)
   Az európai bölény múltja, jelene, jövője / Kovács Zsolt. - [Budapest] : Budapesti Állatkert, cop. 2010. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-88112-3-3 fűzött
bölény
599.735.5
[AN 3100205]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10517 /2010.
30 minutes a day to a healthy heart (magyar)
   Napi 30 perc az egészséges szívért / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-014-2 kötött
egészséges életmód
613
[AN 3098076]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2010.
   90 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája, 1920-2010 = The 90-year-old Urological Department of Semmelweis University / szerk. ... Romics Imre. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 187 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9879-77-5 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika
Budapest - kórház - urológia - orvostörténet
616.6 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3098636]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2010.
759 secrets for beating diabetes (magyar)
   Hogyan éljünk együtt a cukorbetegséggel? : 759 jó tanács az egészség megőrzéséhez / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-046-3 kötött
egészséges életmód - cukorbetegség
613 *** 616.379-008.64
[AN 3096790]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2010.
1001 easy ways for earth-wise living (magyar)
   Hogyan éljünk harmóniában a természettel / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-63-4 kötött
egészséges életmód - biokert - amatőr kertészkedés
613 *** 631.147 *** 634
[AN 3098229]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2010.
Barnett, Robert A.
Magic foods for better blood glucose (magyar)
   Varázsételek az egészséges vércukorszintért : kisebb étvágy, több energia, alacsonyabb testsúly, hosszabb élet / [szerzők Robert Barnett, Diane Temple, Denise Webb] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 360 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-074-6 kötött
egészséges táplálkozás - diéta - vércukor - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12) *** 616.153.455.04
[AN 3097860]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2010.
Bor Erika
   Inzulinpumpával kezelt cukorbetegek álláspontjának elemzése [elektronikus dok.] : tanulmány / Bor Erika. - Szöveg. - [Békéscsaba] : Magánkiad., 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader / MS Word. - Bibliogr.
Műanyag tokban
 (hibás ISBN 978-963-88634-5-4)
cukorbetegség - gyógyászati eszköz - elektronikus dokumentum
616.379-008.64 *** 615.47
[AN 3098190]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2010.
The complete book of herbs (magyar)
   Fűszerek és gyógynövények nagy könyve / [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 399 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-289-055-5 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény - fűszernövény - amatőr kertészkedés - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 633.88 *** 635.7 *** 641.55(083.12):635.7
[AN 3100322]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2010.
Eőry Ajándok (1946-)
   Test- és fülakupresszúra / Eőry Ajándok ; [szerk.] Szarka Péter ; [kiad. "Egészség Biztonság" Alapítvány]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Egészség Biztonság Alapítvány, 2010. - 202 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-86909-5-1 fűzött
akupunktúra - tankönyv
615.821.2(078)
[AN 3091515]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2010.
Fodor Miklós (1976-)
   Lényegretörő pszichológia : magyarázatok az emberi viselkedésre / Fodor Miklós. - Budapest : [Fodor HR Bt.], cop. 2010. - 123 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9022-5 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3095583]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2010.
   Gyermekgyógyászati sürgősségi protokollok : [Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekklinika gyakorlati útmutatója] / szerk. Tulassay Tivadar, Szabó Attila. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2010-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
gyermekgyógyászat - sürgősségi ellátás
616-053.2 *** 616-039.74
[AN 3106027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 128 p.
ISBN 978-963-9879-89-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-98979-89-8)
[AN 3106047] MARC

ANSEL
UTF-810527 /2010.
   A gyermekradiológia alapja / szerk. Kis Éva. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 368 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-66-9 kötött
gyermekgyógyászat - radiológia
615.849 *** 616-053.2
[AN 3099205]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2010.
   Gyógyszeres értekezések : gyógyszerészek nyomtatott vizsgadolgozatai, 1827-1844 / összeáll. Dörnyei Sándor ; az előszót írta Grabarits István. - [Budapest] : M. Gyógyszerésztört. Társ., 2010. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyógyszerésztörténeti könyvek, ISSN 2062-1299)
ISBN 978-963-06-9680-7 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - 19. század
615(439)"18"
[AN 3095498]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2010.
Harrar, Sarí
Long life prescription (magyar)
   Állítsa helyre egészségét könnyedén! : [több mint 500 klinikai vizsgálat alapján] / Sarí Harrar, Debra Gordon ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 400 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-065-4 kötött
egészséges életmód
613
[AN 3097742]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2010.
Hellinger, Bert (1925-)
Verdichtetes (magyar)
   Gondolkodtató : pillantások a teljességre : az erő mondatai / Bert Hellinger ; [ford. ... Tóth Péter]. - [Tárnok] : Moira K., cop. 2010. - 109 p. ; 22 cm. - (A családfelállítás kiskönyvtára)
ISBN 978-963-88617-0-2 fűzött : 2400,- Ft
pszichoterápia - idézetgyűjtemény
615.851(0:82-821)
[AN 3090338]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2010.
Katz, David L.
Cut your cholesterol (magyar)
   Hogyan csökkenthető a koleszterinszint? / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerzők Katz, David L. és Gordon, Debra L.
ISBN 978-963-289-056-2 kötött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - koleszterin
613 *** 612.397.81 *** 613.2
[AN 3097645]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2010.
Kőrösi Tamás
   Lombikcsodák : a mesterséges megtermékenyítésről orvos-, pszichológus- és páciensszemmel / Kőrösi Tamás ; [társszerzők Kőváriné Szalánczi Krisztina, Vida Melinda]. - Győr : [Budapest] : Lilli K., 2009. - 166 p., [6] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9837-35-5 fűzött : 3000,- Ft
mesterséges megtermékenyítés
618.177-089.888.11
[AN 3098570]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2010.
Kotsis Lajos
   Rendhagyó nyelőcsősebészet / Kotsis Lajos. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 331 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-84-3 fűzött
sebészet - nyelőcső
616.329
[AN 3098611]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2010.
Lenkei Gábor (1961-)
   Miért van szükségük az egészséges embereknek vitaminpótlásra? : 211 vitaminfogyasztó tapasztalata orvosi magyarázattal / Lenkei Gábor. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2010. - 272 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9988-4 fűzött : 1980,- Ft
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 3092536]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2010.
Look into your body (magyar)
   Az emberi test belülről : egy tökéletes szerkezet titkai / [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - [16] p. : ill., színes ; 35 cm + 17 darabos kirakó
Spirál fűzéssel. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-289-053-1 kötött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3096285]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2010.
   Meg tudod oldani! : gyakorlatok a stresszkezelés, a kapcsolatokban való eligazodás, valamint az önbecsülés és az életvezetési készségek fejlesztésére : 7-12. osztály / [vál., szerk. és adaptálta Czike Bernadett] ; [... illusztrációkat kész. Pattantyus Miklós] ; [ford. Vajnai Viktória]. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány, 2010. - 164 p. : ill. ; 28 cm. - (SZIA könyvek, ISSN 1788-6082)
Kész. Toner, Patricia Rizzo "Stress-management and self-esteem activities" (West Nyack, N.Y. : Center for Applied Research in Education, 1993) és McTavish, Sandra "Life skills" (San Francisco, Calif. : Pfeiffer ; Chichester : Wiley, 2004) c. művei alapján
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87908-4-2)
stressz - mentálhigiénia - teszt - ifjúsági könyv
612.06(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3093272]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2010.
Nam-mkhai'i-nor-bu (1938-)
Skye zhing 'tsho la 'chi ba (magyar)
   Születés, élet és halál : a tibeti gyógyászat és a dzogcsentanítás szerint / Csögyal Namkhai Norbu ; ... ford. Perényi Zsigmond ; [közread. a] Magyarországi Dzogcsen Közösség. - Budapest : Mo. Dzogcsen Közösség, 2010. - 165, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9926-6 fűzött
Tibet - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód
615.89(515)
[AN 3092522]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2010.
   Practices in medical physiology / ed. by Péter Enyedi and Péter Várnai. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-83-6 fűzött
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 3098628]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2010.
The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease (magyar)
   A Crohn-betegség felismerésének és kezelésének második, európai, tényeken alapuló irányelve : kiemelt tanulmány / Gert Van Assche, Axel Dignass és munkatársaik. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 180 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-78-2 kötött
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 3099472]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2010.
Secrets des médecines alternatives (magyar)
   Gyógyító erők a természetben : az alternatív orvoslás kézikönyve / [szerzők Jean-Ernest Altherr et al.] ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 480 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-044-9 kötött
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3100400]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2010.
Temesvári Gabriella
   Fülreflexológia elmélete és gyakorlata / Temesvári Gabilla. - 4. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., 2010. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Gyógyító eleink hagyatéka)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9451-3 fűzött
hallószerv - akupunktúra
615.814.1
[AN 3104849]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2010.
Vitale, Joe (1953-)
Expect miracles (magyar)
   Számíts a csodára! : a káprázatos siker elveszettnek hitt titka / Joe Vitale ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 192 p. ; 21 cm. - (The Secret, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-073-4 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3092538]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10543 /2010.
Knowbridge Conference on Renewables (1.) (2010) (Miskolc)
   Proceedings of the 1st Knowbridge Conference on Renewables : Miskolc, ... September 27-28, 2010 / ed. T. Madarász and R. Tóth ; [org., publ. by the] University of Miskolc Institute of Environmental Management. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2010. - 140 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-944-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Kelet-Szlovákia - megújuló energiaforrás - regionális együttműködés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
620.91(437.6) *** 620.91(439.134) *** 061.3(439-2Miskolc) *** 620.95(439.134) *** 620.95(437.6) *** 332.1(439.134) *** 332.1(437.6)
[AN 3095251]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10544 /2010.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Weblapkészítés házilag / Bártfai Barnabás, Kovács Rudolf. - Budapest : BBS-Info K., 2009. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6426-X fűzött
HTML-szerkesztés
681.324Internet
[AN 3104762]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2010.
Gál Tamás
   A kapun túl : Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 / Gaál Tamás ; [közread. a] Microsoft Magyarország - technetklub.hu. - [Budapest] : Microsoft Mo. - technetklub.hu, 2010. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
szerver - program - biztonságtechnika
519.688 *** 681.324 *** 65.012.8
[AN 3090223]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10546 /2010.
   Mobilvilág : a kapcsolat és közösség új élményei / összeáll. Nyíri Kristóf ; [közread. a] Magyar Telekom Nyrt. - Budapest : M. Telekom Nyrt., 2010. - 106 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9519-0 fűzött
információs társadalom - mobiltelefon
621.396.218 *** 659.2 *** 316.77
[AN 3092953]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10547 /2010.
   Jövőbe mutató technológiák a környezetvédelemben és a könnyűiparban [elektronikus dok.] : a BMF Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának konferenciája a Tudomány Napja alkalmából : [2009. november 12.] = Trends and technologies in environmental protection and light industry. - Szöveg. - Budapest : BMF Rejtő S. Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-98-0
könnyűipar - környezettudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
67/68 *** 504 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3096884]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10548 /2010.
   Alumínium függönyfalak, üvegtetők / [szerk. Osztroluczky Miklós]. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-9535-73-2 kötött : 7960,- Ft
fal - tetőszerkezet - alumínium - üveg
624.014.7 *** 624.012.6 *** 692.2 *** 692.4
[AN 3091742]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10549 /2010.
   2010 tájodüsszeia : katalógus a tájépítész szakma 2000-2010 közötti legfontosabb alkotásaiból / [kurátor Bardóczi Sándor] ; [szerk. Bardóczi Sándor és Dér Andrea] ; [kiad. a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat]. - Budapest : MÉK Táj- és Kertépítészeti Tag., 2010. - 162 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x24 cm + CD-R
A kiállítást Budapesten, 2010. máj. 6-27. között tartották
ISBN 978-963-88386-2-9 fűzött
Magyarország - tájalakítás - urbanisztika - kertépítés - ezredforduló - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
712(439) *** 711(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3093313]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2010.
Pflanzenpracht für Ihr Zuhause (magyar)
   Növénypompa otthonunkban : mit? hogyan? hová? / [ford. Honfi Péter, Süttöriné[!Sütöriné] Diószegi Magdolna]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 288 p. : ill., színes ; 29 cm
szobanövény
635.91
[AN 3099267]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2010.
Reader's Digest gardening techniques (magyar)
   A kertészkedés alapjai / [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-054-8 kötött
amatőr kertészkedés - kertépítés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 3099204]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10552 /2010.
The allotment gardener's cookbook (magyar)
   A konyhakertész szakácskönyve / [ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 208 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-048-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3097578]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2010.
Cook smart for a healthy heart (magyar)
   Ízletes ételek az egészséges szívért / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-067-8 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3097672]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2010.
Héjja Julianna Erika
   Háztartásvezetési fortélyok kezdőknek : a hagyományos női szerepek elsajátítása Gyulán, a Ladics család levelezésének tükrében : [múltidéző mozaikok Békés megye történetéből] / Héjja Julianna Erika ; [közread. a] Békés Megyei Levéltár. - Gyula : Békés M. Lvt., 2010. - 24 p. : ill. ; 15 cm
A borítón számozási adatként 1.
ISBN 978-963-7239-62-5 fűzött
Ladics család
háztartás - életmód - családtörténet - századforduló
64 *** 316.728(439)"188/191" *** 929.52(439)Ladics
[AN 3095750]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2010.
Lane, Rachel
Just 5 things (magyar)
   5 és kész! : [ínyenc fogások alig néhány összetevőből] / [Rachel Lane] ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 704 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-289-038-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3097424]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2010.
Tlustá kniha (nejen) o hubnutí (magyar)
   Formabontó zsírlebontó / [ford. Fehérné Tamás Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 415 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-045-6 kötött
diéta - torna - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.71 *** 613.24
[AN 3096124]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10557 /2010.
Pavlovits Tamás
   Blaise Pascal : a természettudománytól a vallási apológiáig / Pavlovits Tamás. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 322, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 8.)
Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 978-963-9857-41-4 fűzött : 3400,- Ft
Pascal, Blaise (1623-1662)
Franciaország - filozófus - 17. század
1(44)(092)Pascal,_B.
[AN 3096898]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10558 /2010.
Boonstra, Lieuwe
   Egy csodálatos feladat : a lelkipásztor, a presbiter és a diakónus munkája / papírra vetette Lieuwe Boonstra ; [... ford. Gilicze András] ; [kiad. a ... KEPE]. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2010. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8195-4 fűzött
lelkipásztorkodás
259 *** 253 *** 262.152
[AN 3105527]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2010.
Bosworth, F. F.
Christ the healer (magyar)
   Krisztus, a gyógyító / F. F. Bosworth ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2010. - 262 p. ; 23 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-29-2 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - csoda - gyógyítás
244 *** 289 *** 248.214.5
[AN 3105570]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2010.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
Ancient wisdom, modern world (magyar)
   Ősi bölcsesség, modern világ : [erkölcsi gondolatok az új évezredre] / Őszentsége, a dalai láma ; ford. Barkóczi András. - Budapest : Európa, 2010, cop. 2000. - 208, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9052-9 fűzött : 2600,- Ft
tibeti buddhizmus - erkölcs
294.321(515) *** 17
[AN 3104735]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2010.
   Budaörser Gebet- und Gesangbuch / [bearbeitet von ... Theresia Hesz geb. Pálinkás et al.] ; [Hrsg.: ... Lyra Sängerkranz]. - Budaörs : Lyra Sängerkranz, 2010. - 188 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87776-2-1)
Budaörs - magyarországi németek - katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245 *** 316.347(=30)(439-2Budaörs)
[AN 3094739]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2010.
Campbell, Joseph (1904-1987)
The hero with a thousand faces (magyar)
   Az ezerarcú hős / Joseph Campbell ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 460 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 431-446.
ISBN 978-963-529-074-1 kötött : 3990,- Ft
mitológia - hiedelem - művelődéstörténet
291.13 *** 930.85(100) *** 398.4(=00)
[AN 3093929]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2010.
Fabuleux mythes et légendes du monde entier (magyar)
   A világ leghíresebb történetei / [főszerk. Éric Jouan] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 351 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-289-080-7 kötött
mitológia - művelődéstörténet
291.13 *** 930.85(100)
[AN 3102165]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2010.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeretetkapcsolataink : a kis családról a nagy családnak / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K. és Ny., [2010]. - 151, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-460-3 fűzött : 1280,- Ft
vallásos irodalom - szeretet - házasság
244 *** 248.145.13 *** 265.5
[AN 3089469]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   A bírák / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 9.)
ISBN 978-963-629-434-2 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 3098305]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Az ígéret földje / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 8.)
ISBN 978-963-629-433-5 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 3098267]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jézus csodákat tesz / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 20.)
ISBN 978-963-629-443-4 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3098371]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jézus gyógyít / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 19.)
ISBN 978-963-629-442-7 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3098332]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2010.
Kugler, Erich
Die Bibel - ein Wunder Gottes (magyar)
   A Biblia - Isten csodája / Erich Kugler. - 3. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2010, cop. 1993. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-73-4 fűzött
Biblia
22
[AN 3093410]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2010.
Lemle Zoltán
   Jézus a mi Urunk és Megváltónk : válogatott igehirdetések, 1996-2009 / Lemle Zoltán ; [graf. Decsi Kiss János]. - [Szekszárd] : Lemle Z., [2010]. - 206 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9708-8 fűzött
prédikáció
252
[AN 3095359]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2010.
Myths, legends and folk tales (magyar)
   Mítoszok, legendák és népmesék / [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 978-963-289-029-6 kötött
vallás - mitológia - irodalmi alak - vetélkedő
291.13(100) *** 398.4 *** 793.7
[AN 3100531]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2010.
Tsewang Dongyal khenpo (1950-)
Gter chen Bdud 'joms 'jigs bral ye śes rdo rje gar dbaṅ 'gro 'dul gliṅ pa rtsal gyi rnam thar ye śes rdo rje'i 'od zer (magyar)
   A félelemnélküli elpusztíthatatlan bölcsesség fénye : Őszentsége Düdzsom rinpocse élete és szellemi öröksége / Cevang Döngyel khenpo rinpocse ; ... ford. Végh József. - Budapest : Satori-Book Bt., 2010. - 306, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9032-4 fűzött
Bdud-'joms 'Jigs-bral-ye-śes-rdo-rje (1904-1987)
tibeti buddhizmus - vallási személy - 20. század - életrajz
294.321(515)(092)Bdud-'joms'Jigs-bral-ye-śes-rdo-rje
[AN 3091245]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2010.
Varga Gabriella (1968-)
   Én Uram és én Istenem! : hetvenállomásos zarándokúton Jakab püspökért : egy emlékév története, 2009. március 12 - 2010. március 13. / Varga Gabriella, Vencser László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2010. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9245-8 fűzött
Jakab Antal (1909-1993)
Erdély - zarándoklat - katolikus egyház - határon túli magyarság - püspök - 20. század
248.153.8(498.4) *** 282(498.4)(=945.11)(092)Jakab_A.
[AN 3092643]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2010.
Zobel-Nolan, Allia
Best loved Bible stories (magyar)
   Legkedvesebb bibliai történeteim : óriási kirakó Noé bárkájával / [írta Allia Zobel Nolan] ; [rajz. Claudine Gévry] ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 29 cm + puzzle
ISBN 978-963-289-037-1 kötött
mitológia - gyermekkönyv
291.13(02.053.2)
[AN 3097475]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10575 /2010.
   Az ikon kinyitása : orosz szellemtörténet és kultúra a 19-20. században / [szerk. Baka Györgyi] ; [közread. a] Hamvas Béla Városi Könyvtár. - Százhalombatta : Hamvas B. Vár. Kvt., 2010. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88632-1-8 fűzött
Oroszország - szellemtörténet - művelődéstörténet - orosz irodalom története - vallásfilozófia - 19. század - 20. század
316.7(47)"18/19" *** 930.85(47)"18/19" *** 21(47) *** 882(091)"18/19"
[AN 3095885]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2010.
Johnson, Paul
Intellectuals (magyar)
   Értelmiségiek / Paul Johnson. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1999. - 617 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9002-4 kötött : 4000,- Ft
író - filozófus - értelmiség
316.343.652 *** 82(092) *** 1(100)(092)
[AN 3105044]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2010.
   A lengyel kultúra / [a Lengyel Intézet kiadv.] ; [... ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Lengyel Int., 2009. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-83-89546-79-1
Fűzött
Lengyelország - kultúra - művelődéstörténet
316.7(438) *** 930.85(438)
[AN 2851193]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2010.
Márta Klára
   Netszerelem / Márta Klára. - Budapest : Lilli K., 2009. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9837-33-1 fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-953-9837-33-1)
társkeresés - levelezés - memoár
316.472.4(0:82-94)
[AN 3098502]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2010.
Szabó A. Ferenc (1943-)
   Népesedés, migráció, biztonság / Szabó A. Ferenc ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. - Budapest : ZMNE KLHK, 2010. - 313, [10] p. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-7060-85-4 fűzött
Magyarország - népességfogyás - migráció - 20. század - ezredforduló
314.83(439) *** 325.1(439)"19"
[AN 3098585]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10580 /2010.
Bánó Attila (1945-)
   Felejthetetlen mondák és legendák / [írta Bánó Attila, Reviczky Béla] ; [az illusztrációkat kész. Sebestyén János]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 456 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-2890-31-9 kötött
magyar néprajz - legenda - monda
398.223(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 3097538]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2010.
   Az égig érő almafa : Őrtilosban gyűjtött népmesék / ... gyűjt. és vál. Eperjessy Ernő ; [... ill. Székely Ágostonné Eperjesy Dorottya] ; kiad. a Magyar Néprajzi Társaság. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2010. - 283, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88169-3-1 kötött
Őrtilos - néprajz - magyar néprajz - cigányság - magyarországi horvátok - népmese
398.21(=945.11)(439-2Őrtilos) *** 398.21(=914.99)(439-2Őrtilos) *** 398.21(=862)(439-2Őrtilos)
[AN 3095256]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2010.
   În zuá krisjunuluj : Karácsony napján : [beás nyelvű mondókáskönyv] / Pálmainé Orsós Anna [et al.] ; [ill. Majsai Virág Eszter] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék ...]. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. Romológia és Nevelészociológia Tansz. ; Juta : Profunda Kv., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-642-337-7 kötött
magyar irodalom - beás nyelv - mondóka - fordítás - kétnyelvű dokumentum - gyermekkönyv - gyermekvers - hangoskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14.02=914.99
[AN 3094831]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2010.
Labodáné Lakatos Szilvia
   Turcko muca, shun! : romani mondókáskönyv / Lakatos Szilvia ; [ill. Györffy Miklós, Tóth Kitti Katalin] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék ...]. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. Romológia és Nevelésszociológia Tansz. ; Juta : Profunda Kv., 2010. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó a Romano Glaszo Együttes. - A gerincen párhuzamos címként: Cirmos cica, haj!
ISBN 978-963-642-338-4 kötött
magyar irodalom - beás nyelv - mondóka - fordítás - kétnyelvű dokumentum - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14.02=914.99
[AN 3094961]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2010.
Morvay Péter (1909-1994)
   A táj- és népkutatás szolgálatában / Morvay Péter ; szerk. Halász Péter ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2010
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-651-481-5)
magyar néprajz - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 012Morvay_P.
[AN 3095284]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10585 /2010.
Héthy Lajos (1943-)
   Országos társadalmi párbeszéd intézmények : áttekintés és elemzés / Héthy Lajos, Ónodi Irén ; [közread. a] Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2010. - 160 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 978-963-88746-2-7 kötött
Magyarország - civil szervezet - civil társadalom - együttműködés - közérdek - ezredforduló
323.21(439) *** 334.012.46(439)
[AN 3091058]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2010.
Nagy István
   Quiritatio : sikoly : győri zsidó tragédia, 1938-1945 / [írta Nagy István] ; kiad. a Győri Zsidó Hitközség. - [Győr] : Győri Zsidó Hitközség, 2010. - 356 p., 8 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-326.
ISBN 978-963-06-9844-3 fűzött
Győr - holokauszt - történelmi forrás
323.12(=924)(439-2Győr)"1938/1945"(093)
[AN 3095297]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2010.
Szalay Károly (1929-)
   Embert mégse ettünk / Szalay Károly. - Budapest : Lilli K., 2009. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9837-28-7 fűzött : 2970,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3098429]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2010.
Szendrei László
   A turanizmus : definíciók és értelmezések 1910-től a II. világháborúig / Szendrei László. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 156 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-48-3 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - nemzettudat - magyarságkutatás - szellemtörténet - keletkutatás - Horthy-korszak
323.1(=945.11)"191/193" *** 316.6(5) *** 930.8(=00)(5)
[AN 3096882]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10589 /2010.
The ancient world (magyar)
   Az ókor világa : Kr. e. 900-tól Kr. u. 430-ig / [ford. Kis[!] Gábor]. - Budapest : Rieder's Digest K., cop. 2009. - 192 p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest képes világtörténelem)
ISBN 978-963-289-040-1 kötött
művelődéstörténet - ókor
930.85(100)".../04" *** 930.9".../04"
[AN 3095608]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2010.
Bencsik Gábor (1954-)
   Horthy Miklós : a kormányzó és kora / Bencsik Gábor. - 6. jav. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2010, cop. 2001. - 285, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-85528-5-9 kötött : 2400,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - 20. század - államfő - életrajz
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3105040]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2010.
Between cross and crescent (magyar)
   A kereszt és a félhold árnyékában : 430-tól 907-ig / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 192 p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest képes világtörténelem)
ISBN 978-963-289-083-8 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - kora középkor
930.9"04/09" *** 930.85(100)"04/09"
[AN 3095700]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2010.
Bíró Szilvia (1979-)
   Élet a határ két oldalán : kiállításvezető : [Xántus János Múzeum, Győr : 2010. szeptember 16 - november 28.] = Život na obidvoch stranách hranice : sprievodca k výstave = Life on the both sides of the border : exhibition guide / Bíró Szilvia. - Győr : GYMS M. Múz. Ig., 2010. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 8.)
Fűzött
Pannonia - régészet - római birodalom kora - kiállítási katalógus
904(398.6) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3095159]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2010.
The dawn of civilisation (magyar)
   A civilizáció hajnala : az őskortól Kr. e. 900-ig / [ford. Kis[!] Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop.2009. - 192 p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest képes világtörténelem)
régészet - művelődéstörténet - őskor - ókor
930.85(100)".../-08" *** 904(100)
[AN 3095282]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2010.
Dobrossy István (1946-)
   Miskolc részönkormányzatai és címereik / [írta és szerk. Dobrossy István és Tóth Péter] ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Miskolc : Önkormányzat, 2010. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88343-2-4 kötött
Miskolc - helyi önkormányzat - címer
929.6(439-2Miskolc) *** 352(439-2Miskolc)
[AN 3094191]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2010.
The early middle ages (magyar)
   A kora középkor : 907-től 1154-ig / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 192 p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest képes világtörténelem)
ISBN 978-963-289-084-5 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - kora középkor - középkor
930.9"09/11" *** 930.85(100)"09/11"
[AN 3095766]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2010.
Feldman, David
Imponderables (magyar)
   Meglepő kérdések könyve : megoldások a hétköznapok zavarba ejtő és mulatságos rejtélyeire / David Feldman ; [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 463 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-028-9 kötött
művelődéstörténet
930.85(100)(076)
[AN 3099015]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2010.
   "Hogyan történhetett?!" [elektronikus dok.] : kiáltvány Trianon 90. évfordulóján / [rend. Tomanek Gábor] ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - Hangzó anyag. - [Budapest] : MVSZ, 2010. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
magyar történelem - trianoni békeszerződés - auditív dokumentum
943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 3096390]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (56 min)
[AN 3096419] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (44 min)
[AN 3096425] MARC

ANSEL
UTF-810598 /2010.
How it all started (magyar)
   Jelenbe zárt múlt : történetek a világ működéséről / Asa Briggs előszavával ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 320 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-289-082-1 kötött
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3099859]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2010.
Jónás Ilona, Sz (1929-)
   Sokszínű középkor : természet, társadalom, kultúra a középkori Európában / Sz. Jónás Ilona ; szerk. Nagy Balázs és Novák Veronika. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 469 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-134-2 kötött
Európa - művelődéstörténet - középkor - reneszánsz
930.85(4)"04/15"
[AN 3098764]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2010.
   Módszeres tanmenet a szépíráshoz aczéltollszemekkel. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2010]. - 102 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-6-2 fűzött : 1400,- Ft
művelődéstörténet - kézírás - album
930.85 *** 686.86(084.1) *** 003.053
[AN 3101552]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2010.
   Poroszlai Ildikó / [szerk. Vicze Magdolna, Pálóczi Horváth András]. - Százhalombatta : Matrica Múz., 2010. - 66, [10] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Matrica füzetek, ISSN 2062-1280 ; 1.)
Bibliogr.: p. 59-66.
ISBN 978-963-06-9195-6 fűzött
Poroszlai Ildikó (1955-2005)
Magyarország - régészet - tudós - 20. század - ezredforduló - életrajz
902(439)(092)Poroszlai_I.
[AN 3066392]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2010.
Sie prägten unsere Welt (magyar)
   Akik megváltoztatták a világot : [3000 rendkívüli nő és férfi élete és kora] / [ford. Gyulay Zoltán]. - Budapest : Reager's Digest K., cop. 2009. - 560 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-039-5 kötött
művelődéstörténet - híres ember - történelmi személy
930.85(100)(092) *** 929(100)
[AN 3096048]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2010.
   Tanulmányok : politika-, gazdaság-, egészségügy-, egyház- és kultúrtörténet / szerk. Dobos Gyula. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 2010. - 623 p. : ill. ; 24 cm. - (Tolna megyei levéltári füzetek, ISSN 0866-6369 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7230-25-7 kötött
Tolna megye - helyismeret - helytörténet
943.912.5 *** 908.439.125
[AN 3098691]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2010.
Váczy Péter (1904-1994)
   A hunok Európában / Váczy Péter. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 110 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-49-0 fűzött : 1900,- Ft
hunok - történelem
936.91
[AN 3096853]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2010.
Zorn Antal
   Emberek, sorsok, események Katymár múltjából / [Zorn Antal]. - Katymár : [Zorn A.], 2010-. - 21 cm
Katymár - helytörténet
943.9-2Katymár
[AN 3095109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 279 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8819-2 fűzött
[AN 3095177] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10606 /2010.
Countries and nations (magyar)
   Országok és nemzetek / [ford. Rózsa Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 978-963-289-030-2 kötött
helyismeret - vetélkedő
908.100 *** 793.7
[AN 3100483]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2010.
Dobrossy István (1946-)
   Miskolc Mindszent településrész története / Dobrossy István ; [rajz. Homola Krisztina] ; [... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány, 2010. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-06-9952-5 fűzött
Miskolc - helytörténet
908.439-2Miskolc
[AN 3094673]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2010.
Göncz József
   Szép Biharországunk kordokumentumokon és történelmi képeslapokon V : a sorozat tizenkettedik albuma = Beautiful Bihor Country in historical documents and cards : the 12th part of the collection = Frumoasa ţară a Bihorului în documente şi vederi istorice : partea a 12-a a colecţiei / Göncz József, Bognár Béla. - Szombathely : B.K.L. K., cop. 2010. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7334-38-2 kötött
Bihar vármegye - helyismeret - képes levelezőlap - fényképalbum
908.439.173(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3092854]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2010.
   Megmutatjuk kincseinket : Pannónia Kincse Leader Egyesület települései. - [Ikrény] : PKLE, [2010]. - 196 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - helyismeret
908.439.114
[AN 3095660]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2010.
Nagy Botond
   Balaton / [fotó és szöveg] Nagy Botond. - Szeged : Grimm, 2010. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9954-23-6 kötött
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 3092801]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2010.
Nagy Botond
Balaton (angol)
   Balaton / [text and photographs by] Botond Nagy ; [transl. by Zsuzsanna Végh Haider]. - Szeged : Grimm, 2010. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9954-24-3 kötött
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 3092824]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2010.
Nagy Botond
Balaton (német)
   Balaton / [Bild und Text] Botond Nagy ; [Übers. Annamária Gyurácz, Edit Gyáfrás]. - Szeged : Grimm, 2010. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9954-25-0 kötött
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 3092862]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2010.
   Nyíregyháziak könyve : két évtized két évezred két évszázadából, 1990-2010 / [... szerk. Kalenda Zoltán]. - [Nyíregyháza] : Nyír-Press, 2010. - 155 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Közread. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
ISBN 978-963-06-9966-2 kötött
Nyíregyháza - helyismeret
908.439-2Nyíregyháza
[AN 3093394]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2010.
   Az Őrség és a Vendvidék : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László és Orbán Róbert]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : B.K.L. K., [2010]. - 224 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 963-86382-7-3 fűzött : 1260,- Ft
Őrség - Vendvidék - útikönyv
914.39Őrség(036) *** 914.971.2Vendvidék(036)
[AN 3105513]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2010.
Pataki János
   Erdélyi medence : Kalotaszeg, Mezőség, Torockó / [fényképezte és szerk. Pataki János]. - Budapest : Székelykő Kft., 2010. - 325, [28] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87407-2-4 fűzött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.439.21(084.12) *** 908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Pataki_J.
[AN 3091701]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2010.
Puskás Erika
   Velencei mozaik : Alessia rendhagyó útinaplója blogbejegyzésekben / [fotók és szöveg Puskás Erika ...]. - Budapest : Lilli K., cop. 2009. - 122 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-9837-34-8 fűzött
Velence (Olaszország) - helyismeret - fényképalbum
908.45-2Venezia(084.12)
[AN 3098474]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2010.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Vérbeli várbeliek / Sárközi Mátyás ; [Kaiser Ottó fényképeivel]. - Budapest : Kortárs, 2010. - 142 p., [6] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9985-04-9 kötött : 2950,- Ft
Budapest. 1. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.I.
[AN 3090575]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2010.
Sebestyén Ágnes
Pécs gyerekeknek (német)
   Pécs für Kinder / Ágnes Sebestyén, Eszter Tóth ; [chefill. Dóri Sirály] ; [Übers. Dóra Molnár-Scheich] ; [im Verl. der Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit GmbH.]. - Pécs : Hungarofest Nemz. Rendezvényszervező Nonprofit GmbH., 2010. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 980,- Ft : 6,50 EUR
Pécs - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Pécs(02.053.2)
[AN 3093700]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2010.
Thomka Orsolya
   Délvidék, a Vajdaság és Belgrád : Bácska, Bánság, Szerémség és az Al-Duna / Thomka Orsolya, Kurcz Ádám István, Tóth Anikó. - Budapest : Ketzal, [2010]. - 327 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm. - (Magyar szemmel, ISSN 1589-1739)
ISBN 978-963-86230-9-6 fűzött : 3490,- Ft
Vajdaság - Belgrád - útikönyv
914.971.1Vajdaság(036) *** 914.971.1-2Beograd(036)
[AN 3090176]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2010.
Tonollo, Irmeli
Karibik (magyar)
   Karib-szigetek : Dominikai Köztársaság, Bahamák, Kuba, Jamaica, Puerto Rico, Kajmán-szigetek, / Irmeli Tonollo. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5908-4 fűzött : 1990,- Ft
Karib-tenger vidéke
917.29(036)
[AN 3093715]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2010.
   Vilyvitány történelme és néprajza / [szerk. Pap János] ; [kiad. Vilyvitány Község Önkormányzata]. - Vilyvitány : Önkormányzat, 2010. - 194 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Vilyvitány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9528-2 kötött
Vilyvitány - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Vilyvitány *** 39(=945.11)(439-2Vilyvitány)
[AN 3069631]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10622 /2010.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2009. január 8. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2009. - 109 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. márc. 4.
ISBN 978-963-9403-79-6 fűzött : 690,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3097350]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2010.
Brother Layman
   Az offshore halála / Brother Layman. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 963, [19] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 935-963.
ISBN 978-963-304-025-6 kötött : 15000,- Ft
adóelkerülés - feketegazdaság
343.53 *** 336.2.043
[AN 3093033]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2010.
   Az első Orbán-kormány tisztségviselői almanachja, 1998. június 12 - 2002. május 26 / [a szerkbiz. Tóthné Kreitz Éva et al.]. - [Budapest] : M. Közl. Lap- és Kvk., [2010]. - 283 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9722-91-0 fűzött
Magyarország - miniszter - államtitkár - ezredforduló - adattár
354.084.62(439)(092)"199/200":050.8 *** 328(439)(092)"1998/2002":050.8
[AN 3090015]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2010.
   "Hogyan történhetett?!" : kiáltvány Trianon 90. évfordulóján : a trianoni békeparancs 90. évfordulójára kiadott emlék-CD szövegkönyve valamint dr. Balogh Sándor, Botos László, Rácz Sándor tanulmányai / szerk. Patrubány Miklós. - Budapest : Hun-idea, 2010. - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 4.)
ISBN 978-963-7014-44-4 fűzött : 400,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.9"1920"
[AN 3095446]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2010.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig / Homoki Nagy Mária. - Szeged : JATEPress, 2010, cop. 2001. - 106 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
Fűzött
Magyarország - polgári jog - jogtörténet
347(439)"..../1848"
[AN 3093117]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2010.
Mester László (1946-)
   A Mester László : egy rendszerváltó, lokálpatrióta polgármester visszaemlékezései : interjúkötet / az interjúkat kész. P. Tóth Erzsébet. - [Mogyoród] : Volos, 2010. - 159 p., [20] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-85767-3-6 fűzött : 980,- Ft
Mester László (1946-)
Budapest. 18. kerület - polgármester - 20. század - 21. század - életútinterjú
352.075.31(439-2Bp.XVIII.)(092)Mester_L.(047.53)
[AN 3090113]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2010.
   A nemzet vagyona : a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács középtávú vagyonhasznosítási stratégiája. - Budapest : NVT, 2010. - 70, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
Magyarország - állami vagyonkezelés - törvény
351.711(439)(094) *** 330.526.34(439)
[AN 3104094]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2010.
   Szabálysértési jogszabálygyűjtemény iratmintákkal / [szerk. Varga Katalin, Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2010. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9789-31-9 * fűzött
 (hibás ISBN 987-963-9789-31-9)
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094) *** 343.232(439)
[AN 3094908]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10630 /2010.
Harai Dénes (1951-)
   Tanáremberek, kiemelkedő tanáregyéniségek / Harai Dénes ; [kiad. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - [Budapest] : ZMNE, cop. 2010. - 560 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-93-9 fűzött
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Budapest). Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Társadalomtudományi Intézet
Budapest - katonai akadémia - ezredforduló
355.232(439-2Bp.)"199/200"
[AN 3097848]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2010.
Lakatos Attila Tibor
   "A dukai domb kopár töve" : az 1849. július 15-17-i váci csata története / Lakatos Attila Tibor. - [Vácduka] : Magánkiad., [2010]. - 104 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 978-963-06-9914-3 fűzött
Vác - hadtörténet - csata - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439-2Vác)"1849"
[AN 3092977]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10632 /2010.
Dévényi László
   Hogyan tegyem sikeressé a csoportomat? / Dévényi László. - [Budapest] : Önképzés.hu, cop. 2010. - 31 p. ; 22 cm. - (MLM hálózatépítés sorozat, ISSN 2062-1302)
ISBN 978-963-88558-2-4 fűzött : 590,- Ft
vezetéslélektan - szervezetpszichológia - közösségfejlesztés - hálózati értékesítés - siker
65.012.4 *** 65.013 *** 658.846
[AN 3093236]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2010.
Schneier, Bruce (1963-)
Schneier on security (magyar)
   Schneier a biztonságról / Bruce Schneier ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 295 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-304-026-3 kötött : 4500,- Ft
adatbiztonság - internet - információs társadalom
659.2.012.8 *** 681.324Internet *** 316.77
[AN 3092850]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10634 /2010.
Badak Béla
   Béren kívüli juttatások, 2010 / Badak Béla, Begella Zoltánné. - Budapest : Opten Kft., 2010. - 48 p. ; 22 cm. - (Üzleti navigátor füzetek, ISSN 1789-4271)
ISBN 978-963-88151-8-7 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adóügy - útmutató
336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 3092523]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2010.
   Dél-Alföld / szerk. Nagy Gábor. - Pécs : MTA RKK ; Budapest : Dialóg Campus, 2009. - 496, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 10.)
Bibliogr.: p. 480-496.
ISBN 978-963-9899-24-7 kötött
 (hibás ISBN 963-9052-33-7)
Dél-Alföld - regionális gazdaság - területfejlesztés - társadalom - ezredforduló - statisztikai adatközlés
332.1(439Dél-Alföld)"200"(083.41) *** 911.3(439Dél-Alföld)"200"(083.41)
[AN 3094809]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2010.
   Internal financial control assessment applying multilingial ontology : framework : proceedings of the Montific project at the conference of "The currant financial crisis and competences to address problems on the European market" : Budapest, 30 September - 1 October 2010 / org. by the Budapest Business School ... with the European Qualification and Certification Association. - Budapest : Memolux Kft., [2010]. - 99 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0012-9 fűzött
Európai Unió - gazdasági szervezet - pénzügy - gazdasági ellenőrzés - konferencia-kiadvány
336.6(4-62) *** 657 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3095002]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2010.
Kovács Levente (1966-)
   Az európai pénz- és elszámolásforgalom jövője / Kovács Levente ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : ME GTK, 2010. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 978-963-661-945-9 fűzött
Európai Unió - nemzetközi pénzügy - 21. század
339.7(4-62)
[AN 3094730]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2010.
   Loginno [elektronikus dok.] : logisztikai innovációs gyakorlat című pályázati anyag / [szerk.] Gelei Andrea ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar. - Szöveg. - [Budapest] : BCE GK, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Logisztikai innovációk és legjobb gyakorlat a hazai kis- és középvállalatok szolgálatában. - Működési követelmények: Adobe Reader; Excell táblázatkezelő
ISBN 978-963-503-415-4
logisztika - elektronikus dokumentum
658.78
[AN 3097155]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2010.
   A magyar ipari és technológiai forradalom / [rend.], kiad. Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : M. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, [2010]-. - 25 cm
Az azonos címmel megrendezett nyári egyetem-sorozat pályamunkái
Magyarország - gazdaságtörténet - ipartörténet
338(091)(439) *** 62(439)(091)
[AN 3105501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felvidéki Nyári Egyetem : Kovácspatak, 2010. augusztus 6-10. / [... szerk. Vámos Imre]. - [2010]. - 135 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88986-0-9 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - ipartörténet - gazdaságföldrajz - feltaláló - tudós - 19. század - 20. század
62(439)"18/19" *** 338(091)(439)"18" *** 001(439)(092) *** 001(4-11)(092) *** 911.3(439)
[AN 3089848] MARC

ANSEL
UTF-810640 /2010.
   Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán / szerk. Szakály Zoltán, Pallóné Kisérdi Imola, Nábrádi András ; [... kiad. Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Kaposvár : KE GTK, 2010. - 265 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 222-231.
ISBN 978-963-9821-14-9 fűzött
Magyarország - marketing - élelmiszeripar - élelmiszer-kereskedelem - ezredforduló
658.8 *** 338.439(439) *** 339.166.82(439)
[AN 3095536]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2010.
Merz, Ludwig
Langenscheidt Praxiswörterbuch Controlling Englisch (magyar)
   Angol - magyar, magyar - angol controlling szakszótár / [szerk.] Ludwig Merz ; [a m. kiadást szerk. és átd.] Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, 2010. - 168 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
borító- és gerinccím: Controlling szótár : angol - magyar, magyar - angol
ISBN 978-963-7460-87-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kontrolling - kétnyelvű szótár - szakszótár
658.1.011.1 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 657
[AN 3092718]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2010.
   Reklámszociológia / szerk. Virányi Péter. - Budapest : Gondolat, 2010. - 355 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-693-246-6 kötött : 4500,- Ft
reklám
659.1
[AN 3091101]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2010.
Szalai István
   Minden, amit tudni kell, mielőtt dolgozni vagy tanulni indulnék Angliába / Szalai István. - Szombathely : B.K.L. K., 2010. - 80 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7334-52-8 fűzött : 1980,- Ft
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - országismeret - útmutató
331.535(410)(036) *** 908.410
[AN 3091310]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2010.
   A területi kutatások csomópontjai / szerk. Barta Györgyi [et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2010. - 531 p. : ill., térk. ; 25 cm
Kész. Enyedi György 80. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-32-2 kötött
Magyarország - regionális gazdaság - regionális politika - regionális földrajz - emlékkönyv
332.1(439) *** 911.63(439) *** 911.3(439)
[AN 3095170]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2010.
   Typopass : Dorottya Galéria, Labor, 2009. október 14 - november 15., Platán Galéria, 2009. október 22 - november 27. / [kurátorok ..., szöveg, szerk. ... Angel Judit, Hegyi Dóra, László Zsuzsa] ; [... kiad. ... a Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : Tranzit Hungary Egyes., [2010]. - 117 p. : ill., színes ; 18 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-9918-1 fűzött
Magyarország - formatervezés - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
658.512.2(439)"200" *** 745.05(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 3104144]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10646 /2010.
   Az addiktológia alapjai / Demetrovics Zsolt szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2007]-. - 24 cm
A 4. köt. társszerkesztője Kun Bernadette
ISBN 978-963-284-062-8
szenvedélybetegség
364.272
[AN 2706207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Viselkedési függőségek. - cop. 2010. - 547 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-003-3 kötött
szenvedélybetegség
364.272
[AN 3098825] MARC

ANSEL
UTF-810647 /2010.
   A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházon belül üzemelő, 13. számú Dialízisközpont 10 éves jubileumi évkönyve, 2000-2010 / [... anyagát összegyűjt., és ... szerkesztését végezték Gárdonyi Judit, ... Póczy László, ... Schnemilich Rezső] ; [közread. a] B. Braun. - Dunaújváros : B. Braun, [2010]. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
B. Braun Avitum Hungary Zrt. (Budapest). Dialízisközpont (13.) (Dunaújváros)
Dunaújváros - kórház - dialízis
364.444.046.6(439-2Dunaújváros) *** 616.61-78
[AN 3093069]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2010.
Falvai Rita
   Az FNO alkalmazása a látássérült személyek rehabilitációjában / Falvai Rita, Kovács Éva ; [közread. a] Vakok Állami Intézete. - [Budapest] : Vakok Áll. Int., 2010. - 69, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-06-9553-4 fűzött
vak - csökkent látású - szociális rehabilitáció
364.65-056.262 *** 364.048.6
[AN 3095917]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2010.
   A magyar egészségügy : társadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép / szerk. Bodrogi József. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 374 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-79-9 kötött
Magyarország - egészségügyi rendszer - társadalombiztosítás
364.444(439) *** 369(439)
[AN 3099224]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10650 /2010.
   A Budapest XXI. kerület Csepel Jedlik Ányos Gimnázium évkönyve fennállásának 65. évében, 2009/2010 / [szerk. Krassói Kornélia, Zsilvölgyi Márta]. - Budapest : Jedlik Á. Gimn., [2010]. - 100 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Jedlik Ányos Gimnázium jubileumi évkönyv, 1945-2010 : 65. évforduló
ISBN 978-963-06-9990-7 fűzött
Jedlik Ányos Gimnázium (Budapest)
Budapest. 21. kerület - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Bp.XXI.)(091)
[AN 3095408]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2010.
Marterer, Michaela
   LLL stratégiák határokon átívelő fejlesztése : egy osztrák - szlovák - magyar projekt tanulságai / [szerzők Michaela Marterer, Tót Éva, Petra Gruntova] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 43, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Ausztria - Szlovákia - élethosszig tartó tanulás
37.013.83(439) *** 37.013.83(436) *** 37.013.83(437.6)
[AN 3104178]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10652 /2010.
Roberts, Monty (1935-)
From my hands to yours (magyar)
   Első kézből : egy bajnok lovak kiképzésével töltött élet tapasztalatai : [pontos irányelvek az erőszakmentes lókiképzéshez] / Monty Roberts ; Jean Abernethy rajz. ; [ford. Furka Ildikó]. - Budapest : EquinArt Kft., cop. 2010. - XIV, 230 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-8935-9 kötött
- lovaglás - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 3092524]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2010.
Sztanevné Rácz Katalin
   Guribari, papírpásztor / kész. Sztanevné Rácz Katalin ..., Álmosd Phaedra. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2010. - 38, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Gurigami munkafüzet ; 1.)
ISBN 978-963-88806-2-8 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 3091020]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10654 /2010.
Asztalos Zsolt (1974-)
   Asztalos Zsolt / [bev. ... Somogyi Zsófia]. - [Budapest] : Laboratory Ideas Kft., [2010]. - 47 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Asztalos_Zs.
[AN 3099902]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2010.
Balla András (1945-)
   A remete : fényképfelvételek Borostyán Imréről = The hermit : photographs about Imre Borostyán / Balla András. - [Esztergom] : Szerző, 2010. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4968-1 fűzött
Borostyán Imre
Magyarország - személy - peremréteg - 20. század - 21. század - fényképész
77.04(439)(092)Balla_A. *** 316.37-058.18 *** 929(439)Borostyán_I.(084.12)
[AN 3099718]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2010.
Bartis Attila (1968-)
   A csöndet úgy : naplóképek, 2005. január - 2008. december / Bartis Attila. - Budapest : Magvető, 2010. - 365, [6] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2842-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - fényképész - ezredforduló
77.04(439)(092)Bartis_A.
[AN 3092534]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2010.
   Boldogasszony / [a kiállítás kurátora ... Tóth Norbert] ; [szerk. ... Antall István] ; [közread. a Forrás Galéria]. - Budapest : Forrás Galéria, 2010. - 78, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
A Budapesten, 2010. márc. 4 - április 7. között tartott kiállítás katalógusa. - Magyar, román, ukrán, szlovák, német, szlovén, horvát és szerb nyelven
ISBN 978-963-06-9627-2 kötött
Magyarország - képzőművészet - mariológia - keresztény művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 232.931 *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3100865]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2010.
Bullás József (1958-)
   Munkák, 2003-2010 = Works, 2003-2010 / Bullás József ; [közread. a] Deák Erika Galéria. - [Budapest] : Deák E. Galéria, [2010]. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bullás_J.
[AN 3102081]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2010.
Csupor István (1952-)
   Céhes kerámiák = Guild pottery / Csupor István. - Budapest : Néprajzi Múz., 2010. - 231 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 16.)
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-963-9540-61-3 fűzött
Magyarország - fazekasság - céh - 18. század - 19. század
738(439)"17/18" *** 334.782(439)"17/18"
[AN 3091872]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2010.
   Együttállás : a dunaújvárosi képző- és iparművészek kollektív tárlata : Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet, 2010. szeptember 10 - október 22. / [a katalógust szerk. ... Fehérvári Tamás] ; [kiad. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - [Dunaújváros] : Modern Művészetért Közalapítvány, cop. 2010. - 102, [5] p. : ill., részben színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-87772-1-8 fűzött
Dunaújváros - képzőművészet - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Dunaújváros)"200" *** 745(439-2Dunaújváros)"200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3093042]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2010.
   Élmény és tudás : múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában : kutatási jelentés / [szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Képzési Közp., 2010. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű ; 4.)
Bibliogr.: p. 152-154. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7376-83-2 fűzött
muzeológia - múzeumpedagógia
069.12 *** 069
[AN 3076034]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2010.
   Építészet a középkori Dél-Magyarországon : tanulmányok / szerk. Kollár Tibor ; a szerk. mtársai Bardoly István, Lővei Pál, Rostás Tibor ; fényképezte Mudrák Attila ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2010. - 1078 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7081-18-7 kötött : 19900,- Ft
ISBN 963-7081-18-6
Dél-Magyarország - Horvátország - építészettörténet - középkor
72(439)"10/15" *** 72(439-13)"10/15" *** 72(439.24)"10/15"
[AN 3092692]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2010.
Fehér László (1953-)
   Fehér László : 2007-2010 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, 2010. május 29 - október 24.] / [szöveg ... Földényi F. László]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., [2010]. - 122 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 326.)
Bibliogr.: p. 113-122. - A bev. tanulmány és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-9279-85-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fehér_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3106730]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2010.
Istvánfi Gyula (1938-)
   Az építészet kezdetei / Istvánfi Gyula. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 159 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-963-9968-00-4 kötött : 3900,- Ft
építészettörténet - őskor - ókor
72.032 *** 72.031
[AN 3092813]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2010.
   IX. Ifjúsági Művészeti Fesztivál / [... szerk. Kissné Tordai Beáta]. - [Budapest] : [Kondor B. Közösségi Ház], [2009]. - 31 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Közread. a Kondor Béla Közösségi Ház. - A Budapesten, 2009-ben megrendezett fotó-, képző- és iparművészeti pályázat kiállításának katalógusa
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - tanuló - kiállítási katalógus
77.04(439) *** 371.385 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 3100785]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2010.
Jurecskó László (1954-)
   Csontvárytól Kondorig : az Antal-Lusztig-gyűjtemény legszebb rajzai = From Csontváry to Kondor : the finest drawings from the Antal-Lusztig Collection / Jurecskó László, Tóth Károly. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., 2010. - 171 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 39.)
Kész. a Miskolcon, 2009. okt. 22 - 2010. jún. 20. között rendezett kiállítás alkalmából. - Gerinccím: Antal-Lusztig. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88642-6-0 fűzött
Magyarország - grafika - magángyűjtemény - 20. század
76(439)"19" *** 069.017(439)Antal-Lusztig
[AN 3099970]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2010.
Káldy Mária
   Helyzetkép és perspektívák : múzeumpedagógia Magyarországon, 2008-2009 / Káldy Mária, Kárpáti Andrea, Szirmai Anna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Képzési Közp., 2010. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 6.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7376-91-7 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - ezredforduló
069.12(439)
[AN 3098860]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2010.
   Körmendi Csák Gyűjtemény 25 éve, 10 éve Sopronban. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, [2010]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87901-1-8 fűzött
Körmendi - Csák Gyűjtemény (Sopron)
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - magángyűjtemény
73/76(439)"19/200" *** 069.017(439)Körmendi-Csák
[AN 3104039]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2010.
   Körmönfontak [elektronikus dok.] : fonatok, csomók, bogok : "Határok nélkül" hagyományőrző kézművesség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Sajó völgyében, Háromszéken és Burgenladban = Walking the bows : braids, knots and loops / szerk. ... Pusztai Gabriella ; [... ford. Kiss Boglárka]. - Multimédia. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Honismereti Egyes. : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Kézművesség határok nélkül, ISSN 1789-6800)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-53-5
Magyarország - népművészet - iparművészet - népi fonás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
745.031.4(439) *** 746.6.031.4(439) *** 746.7.031.4(439)
[AN 3097862]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2010.
Körner Zsuzsa (1946-)
   Városias beépítési formák, bérház- és lakástípusok / Körner Zsuzsa. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-9535-98-5 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - lakóépület - településtervezés - bérház - építészet - 19. század - 20. század
728.2(439-2Bp.) *** 711.432(439-2Bp.)"18/19" *** 72(439-2Bp.)"18/19"
[AN 3091439]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2010.
Körösényi Tamás (1953-2010)
   A művészet él : Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény, Budapest 2010. február 12 - március 26. = Art lives : the Collection of Art of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 12 February - 26 March 2010 / [Körösényi Tamás]. - [Budapest] : Körösényi T., [2010]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9236-6 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Körösényi_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3104250]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2010.
Kotsis Iván (1889-1980)
   Írások, házak, tanítványok / Kotsis Iván ; [... szerk. Perényi Tamás] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszék. - [Budapest] : BMGE Lakóépülettervezési Tansz., 2009. - 369 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 367-369.
ISBN 978-963-420-998-0 fűzött
építészet
72
[AN 3091527]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2010.
Miklós Gusztáv (1888-1967)
   Gustave Miklos, Joseph Csaky / [aut. ... Felix Marcilhac] ; [sous la dir. ... Makláry Kálmán] ; [éd. ... Kálmán Makláry Fine Arts, Makláry Artworks Kft.]. - Budapest : Kálmán Makláry Fine Arts ; [Pomáz] : Makláry Artworks Kft., 2010. - 115 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Francia, magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87350-8-9 fűzött
Franciaország - festőművész - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(44)(=945.11)(092)Csáky_J. *** 75(44)(=945.11)(092)Miklós_G.
[AN 3100188]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2010.
Nemes Csaba (1966-)
   Állj ide! : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum ... Budapest, 2010. szeptember 16 - október 24.] = Stand here! / Nemes Csaba ; [kurátor ... Sasvári Edit]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2010. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 147.)
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-963-9340-84-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nemes_Cs. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3101489]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2010.
Németh Norbert
   A balatonlellei plébánia története / Németh Norbert ; [közread. a] Lellei Családokért Közhasznú Alapítvány. - Balatonlelle : Lellei Családokért Közhasznú Alapítvány, 2010. - 52 p., XIV t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz, német, angol és lengyel nyelven
ISBN 978-963-06-9279-3 fűzött
Balatonlelle - templom
726.54(439-2Balatonlelle)
[AN 3094694]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2010.
Népi Építészeti Tanácskozás (16.) (2009) (Békés)
   XVI. Népi Építészeti Tanácskozás : Békés, 2009. október 1-3. / [szerk. Balassa M. Iván, Dobosyné Antal Anna] ; [kiad. Icomos Magyar Nemzeti Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottsága]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Népi Építészeti Szakbiz., 2010. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9991-4 fűzött
Magyarország - népi építészet - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.031.4(439) *** 72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Békés)
[AN 3091472]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2010.
Országos Középiskolai Fotókiállítás (42.) (2009) (Pécs)
   42. Országos Középiskolai Fotókiállítás, Pécs, 2009 / [a kiállítást rend. ... Böröcz István] ; [kiad. a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola]. - Pécs : Simonyi K. Szakközépisk. és Szakisk., [2009]. - [12] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - tanuló - kiállítási katalógus
77.04(439) *** 371.385 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3100797]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2010.
   A pult mögött : a posztszocialista gazdaság jelenségei a kortárs művészetben = Over the counter : the phenomena of post-socialist economy in contemporary art / [kurátorok ... Lázár Eszter, Petrányi Zsolt] ; [szerk. ... Angel Judit] ; [kiad. ... Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2010. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2010. jún. 18 - szept. 19. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-45-9 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4-191)"200" *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3100653]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2010.
Reigl, Judit (1923-)
   Judit Reigl / [publ. by ... Makláry Artworks Kft., Kálmán Makláry Fine Arts]. - Budapest : Kálmán Makláry Fine Arts ; [Pomáz] : Makláry Artworks, 2010-. - ill., főként színes ; 29 cm
Angol, francia és magyar nyelven
Kötött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.
[AN 3099742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2010. - 299 p.
Megj. a Debrecenben, 2010. jún. 17 - szept. 9. között tartott életműkiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87350-9-6
[AN 3099805] MARC

ANSEL
UTF-810680 /2010.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai József (1861-1927) festőművész : Pécsi Galéria, 2010. augusztus 31 - október 17. / [... szerk. Géger Melinda, Gamus Árpád]. - Pécs : Pécsi Galéria és Vizuális Műv. Műhely, 2010. - [44] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9902-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3095510]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2010.
Somogyi Krisztina
   Köz, tér, köz : Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa: építészeti pályázatok és köztérberuházások = Space, public : Pécs2010 European Capital of Culture: archtectural competitions and revitalisation of public spaces / írta és szerk. ... Somogyi Krisztina ; [ford. Csonka Ágnes, Farkas Csaba] ; [fotók Horváth Csaba ..., Pesti András ...] ; [... kiad. a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, cop. 2010. - 317, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-8872-47-0 fűzött
Magyarország - Pécs - építész - pályázat - ezredforduló - építészeti terv - interjú
72(439)(092)(047.53) *** 72.011(439-2Pécs) *** 06.063(439-2Pécs)
[AN 3096960]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2010.
Szabics Ágnes (1967-)
   Fényvesztés és szemfényvesztés / Szabics Ágnes ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2010. - [23] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9506-42-8 fűzött
múzeumpedagógia
069.12
[AN 3099850]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2010.
Szin György (1906-1944)
   Szin György (1906-1944) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2010. október 14-től november 27-ig / [... vál., rend. és a katalógus szerkesztésében közrem. Haas János, Révész Emese, Zsákovics Ferenc]. - [Budapest] : [Haas Galéria], [2010]. - 12 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 14.)
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szin_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3094969]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2010.
Táncos László (1956-)
   Vázlatfüzet : [rajzok, firkák, vonalak, gondolatok, meditációk, redukciók, következtetések, összefüggések] / Táncos Laci bácsi ; [közread. a] Táncos Grafika. - Budapest : Táncos Grafika, cop. 2010. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9167-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Táncos_L.
[AN 3099635]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2010.
Tóth Éva, M. (1962-)
   Aniráma : animációs mozgóképtörténet / M. Tóth Éva. - Budapest : Kortárs, 2010. - 124, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-9985-05-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - animációs film - filmtörténet
778.534.66 *** 791.43(439)
[AN 3091395]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2010.
   Tudás és gyakorlat : múzeumpedagógiai módszerek, európai példák és hazai alkalmazások : módszertani fejlesztés / [szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Képzési Közp., 2010. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7376-86-3 fűzött
múzeumpedagógia
069.12(4)
[AN 3098850]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2010.
Várnagy Ildikó (1944-)
   Várnagy Ildikó / [tanulm. ... Keserü Katalin]. - Veszprém : M. Képek, 2009. - 343 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr. - A bev. tanulmány és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-9439-70-2 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Várnagy_I.
[AN 3106931]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10688 /2010.
   Budapesti Mahler Ünnep 2010 = Budapest Mahler Fest 2010 / [szerk. ... Körner Gábor] ; [közread. a] Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány. - [Budapest] : Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, 2010. - 85 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-88977-0-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88777-0-1)
Mahler, Gustav (1860-1911)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - századforduló - rendezvény
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 061.7(439-2Bp.)"2009"
[AN 3104004]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2010.
   Gramophone-lemezek. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2009]. - 143 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-4-8 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - hanglemezgyártás - ipartörténet - gramofonlemez
681.854(439)(091)
[AN 3101627]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10690 /2010.
   A Dunky fivérek és a film = The Dunky-brothers and the film / [... vál., a bev. tanulmányt írta és a filmográfiát összeáll. Izsák Mária]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz. ; Budapest : MNFA, 2010. - 58 p. : ill. ; 21x24 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 40.)
Megj. a Miskolcon, 2010. szept. 10 - nov. 27. között rendezett kiállítás alkalmából. - Filmogr. - Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-615-5027-02-4 fűzött
Dunky Kálmán (1858-1935)
Dunky Ferenc (1860-1941)
Erdély - Magyarország - filmtörténet - századforduló - fényképész - némafilm
791.43(439.21)"191" *** 77.04(439)(092)Dunky
[AN 3100242]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2010.
Joó László (1918-)
   Burokban születtem : a színház és a világ / Joó László. - [Érd] : Pro Conduco Kft., cop. 2010. - 182, [2] p. : ill. ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7844-01-0)
Joó László (1918-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Joó_L.(0:82-94)
[AN 3093882]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2010.
Perjés János
   Athina : érintések, érzelmek, élettöredékek / Perjés János. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 168 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-129-6 fűzött : 2500,- Ft
Papadimitriu Athina (1954-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Papadimitriu_A.
[AN 3070272]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2010.
Rutherford, Lucy
Demi Lovato & Selena Gomez (magyar)
   Demi Lovato és Selena Gomez : egy örök barátság igaz története / Lucy Rutherford ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-628-5 fűzött : 2199,- Ft
Lovato, Demi (1992-)
Gomez, Selena (1992-)
Egyesült Államok - színész - ezredforduló
791.43.071.2(73)(092)Lovato,_D. *** 791.43.071.2(73)(092)Gomez._S.
[AN 3096207]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10694 /2010.
   Akadémiai helyesírási szótár / [... szerk. Bárány Margit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 1415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8795-2 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 3091492]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2010.
   Angol - magyar, magyar - angol gyerekszótár / [szerk. Hessky Regina et al.] ; [ill. Balogh Sándor, Nagy Ildikó]. - Szeged : Grimm, 2010. - 460 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9954-15-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.323=20=945.11(02.053.2) *** 801.323=945.11=20(02.053.2)
[AN 3091337]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2010.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol nem csak turistáknak / Czifra Éva. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2010. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-88072-9-8 fűzött : 5990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3080781]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2010.
Ernst, Andreas
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe B2, Mittelstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [szerző Andreas Ernst]. - Nyíregyháza : Szabó Nyelviskola Kft., 2009. - 175 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87846-6-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3105817]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2010.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Das Verb : ein Studienbuch für DaF- und DaZ-Lernende / Erzsébet Drahota-Szabó. - Szeged : Grimm, cop. 2010. - 190 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-190.
ISBN 978-963-9954-22-9 fűzött
nyelvészet - ige - német nyelv
803.0-25 *** 801.25
[AN 3089910]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2010.
Furkó Bálint Péter (1974-)
   Angol túlélőszótár / Furkó Bálint Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 442 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8683-2 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3091677]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2010.
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe C1, Oberstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [szerzők Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, Metz Éva]. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2010. - 160 p. : ill. ; 24 cm + CD
borító- és gerinccím: Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung
ISBN 978-963-87846-8-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3104372]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2010.
Kulcsár Péter
   Sprich einfach B2! : német szóbeli érettségire és nyelvvizsgára (Goethe, telc, ECL) : vita és érvelés, képleírás és témakifejtés / [Kulcsár Péter]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-261-128-0 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3101252]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2010.
Langenscheidt Bürokorrespondenz Spanisch (magyar)
   Üzleti kommunikáció szóban és írásban : spanyol / [szerk. Vera Eck, Carol Vilella] ; [a m. kiadást szerk.] Dorogman György. - Szeged : Grimm, 2010. - 134 p. ; 18 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-93-7 fűzött
spanyol nyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11 *** 33 *** 658
[AN 3092760]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2010.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - XIV, 820 p. ; 21 cm
Gerinccím: Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary
ISBN 978-963-05-8610-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3091606]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2010.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamár, Kiss László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - XVI, 792 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary
ISBN 978-963-05-8611-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3091610]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2010.
Mestra Ágota
   8 próbanyelvvizsga angol nyelvből : B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizsgára készülőknek / [Mestra Ágota, Páli Éva]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-261-110-5 fűzött : 2680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3101284]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2010.
Molnár Ágnes
   10 próbanyelvvizsga német nyelvből : B1 szintű (TELC, ECL és Origó) nyelvvizsgára készülőknek / Molnár Ágnes. - Szeged : Maxim, [2010]. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-035-1 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3101181]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2010.
Nagy Mária
   Magyar - olasz, olasz - magyar zsebszótár = Dizionario tascabile ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Nagy Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2010. - 667 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8355-8 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3091692]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2010.
   New Eurocity student's book : level B2 / [ed. Michael Hughes, Péter Rádai]. - Budapest : [Euro Nyelvvizsga Kft.], 2010. - 220 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9762-06-7 fűzött
 (hibás ISBN 963-9762-06-0)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3091988]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2010.
Ryan, Conall
   English 20 interactive [elektronikus dok.] : english-learning interactive software. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : [Reader's Digest Kiadó Kft.], cop. 2010. - 2 db ; 12 cm + fejhallgató
Főcím a lemezcímkéről. - Szerző Conall Ryan, Randi Harlev, Ruth Almon. - Ford. Dróth Júlia és Tamás Dénes. - Működési követelmények: WIN XP/Vista/WIN7; 1 GHz Intel Pentium III vagy egyéb azonos teljesítményű processzor; WIN XP esetén legalább 384 MB RAM, Vista: 1 GB, WIN7: 2 GB; 16 GB tárhely; DVD meghajtó; 16 bites hangkártya fülhallgató/mikrofon; 1024x768 képpont felbontású, 16 bites képernyő; internet. - Közös tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3103746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Level 1. - 1 DVD-ROM + 6 CD, 1 füzet (96 p. ; 19 cm)
ISBN 978-963-289-069-2
[AN 3103877] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Level 2. - 1 DVD-ROM + 6 CD, 1 füzet (96 p. ; 19 cm)
ISBN 978-963-289-070-8
[AN 3103908] MARC

ANSEL
UTF-810710 /2010.
Scheibl György (1972-)
   10 próbanyelvvizsga német nyelvből : B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizsgára készülőknek / [Scheibl György, Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2010]. - 245 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-261-111-2 fűzött : 2680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3101146]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2010.
   Spanyol - magyar, magyar - spanyol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Agócs Károly főszerk. ; [szerk.] Dorogman György, Jancsó Katalin, Krekovics Diana ; [ill. Tóth Péter, Molnár Mariann]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2010. - XXXIX, 1003 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-60-9 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 801.323=945.11=60
[AN 3105657]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2010.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3091621]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2010.
Tegyey Imre (1930-)
   Magyar - latin diákszótár / Tegyey Imre. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - [8], 481 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-8227-8 fűzött
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=71
[AN 3091646]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10714 /2010.
   Borostyánút : tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára / szerk. Berkes Tamás ; [közread. a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja]. - Budapest : rec.iti, 2010. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-85-4 fűzött
litván irodalom története - magyar irodalom története - századforduló - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
888.2(091) *** 894.511(091)-31"189/191" *** 012Bojtár_E.
[AN 3094917]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2010.
Ungvári Tamás (1930-)
   Nyomtalanul : a gyilkosok köztünk vannak / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2010. - 341 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-218-1 kötött : 3500,- Ft
Elbert János (1932-1983)
Magyarország - irodalomtörténész - kulturális élet - 20. század - 1945 utáni időszak
82.01(439)(092)Elbert_J. *** 894.511(091)"19"
[AN 3092529]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10716 /2010.
Bartis Attila (1968-)
   Amiről lehet / Bartis Attila, Kemény István. - Budapest : Magvető, 2010. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2702-8 kötött : 2690,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2846-9)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - dialógus
894.511(092)Bartis_A.(047.53) *** 894.511(092)Kemény_I.(047.53)
[AN 3089993]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2010.
Hajdu Péter (1966-)
   Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival / Hajdu Péter. - [Budapest] : Akkord, cop. 2010. - 75 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-252-032-2 fűzött : 990,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910). A Noszty fiú esete Tóth Marival
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés - regény
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 3094140]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2010.
Molnár M. Eszter (1950-)
   Áchim L. András az irodalomban = Ondrej L. Áchim v literatúre / Molnár M. Eszter ; [ford. Oldřich Kníchal, Balassa Zoltán] ; [... Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete kiadványa]. - 2. kiad. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2010. - 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-214-243-2 fűzött
Áchim L. András (1871-1911)
Magyarország - író - századforduló
894.511(092)Áchim_L._A.
[AN 3093301]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2010.
Péter László (1926-)
   Olvassuk Juhász Gyulát! : versmagyarázatok / Péter László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2010. - 318 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-89-8 fűzött : 2150,- Ft
Juhász Gyula (1883-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Juhász_Gy.
[AN 3093268]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2010.
Szörényi László (1945-)
   "Újzélandot választottam ki új hazámul" : tanulmányok, esszék, kritikák / Szörényi László. - Budapest : Kortárs, 2010. - 346 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-06-3 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 3090722]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10721 /2010.
365 one-minute goodnight stories (magyar)
   Jó éjt, Árnyasfalva! : 365 álomba ringató mese / [ford. Fedina Lídia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-072-2 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3096248]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2010.
Aira, César (1949-)
Un episodio en la vida del pintor viajero (magyar)
   Epizód egy vándorfestő életéből / César Aira ; [ford. Cserháti Éva]. - Budapest : Magvető, 2010. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2821-6 kötött : 1990,- Ft
Rugendas, Johann Moritz (1802-1858)
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - kisregény
860-31(82)=945.11
[AN 3092729]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2010.
Albee, Sarah
Chicken little (magyar)
   A kiscsirke : mese a józan észről / Joseph Jacobs meséjét átd. Sarah Albee ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-026-5 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3096852]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2010.
Albee, Sarah
Grandpa mouse and little mouse (magyar)
   A kisegér és a nagyapó : mese az idősek tiszteletéről / Jakob és Wilhelm Grimm meséjét átd. Sarah Albee ; ill. ... Olga Ionaytis ; [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-025-8 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3096910]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2010.
Alfonsi, Alice
Wizards of Waverly Place (magyar)
   Varázslók a Waverly Helyből, a film : regény a film alapján / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 148 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Alfonsi, Alice
ISBN 978-963-627-971-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3096815]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2010.
Archer, Jeffrey (1940-)
The fourth estate (magyar)
   A negyedik rend / Jeffrey Archer ; [ford. Vajda Tünde]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2010]. - 567 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-233-1 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3105832]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2010.
Baicker, Karen
The racers (magyar)
   A verseny : mese a tisztességről / Hans Christian Andersen meséjét átd. Karen Baicker ; ill. Jon Goodell ; [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-024-1 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3096971]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2010.
Braun, Jackie
Moonlight and roses (magyar)
   Az újbor zamata / Jackie Braun ; [... ford. Erős László]. Te vagy a főnök! / Jessica Steele ; [... ford. Fejes Júlia]. A koszorúslány / Barbara Hannay ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 41.)
Egys. cím: Moonlight and roses. The boss and his secretary. The bridesmaid's best man
ISBN 978-963-538-210-1 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3090993]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The clocks (magyar)
   Az órák / Agatha Christie ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 341 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9100-7 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3105587]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (6 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Szobotka Tibor. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6172-1 : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3094313]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Poirot's early cases (magyar)
   Poirot első esetei / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2010. - 315 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9099-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3105600]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Three act tragedy (magyar)
   Tragédia három felvonásban / Agatha Christie ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2010. - 273 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9101-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3105643]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2010.
Davis, Stephie
The boyfriend trick (magyar)
   Szerelem több szólamra / Stephie Davies[!] ; [ford. Varsányi Mari]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 207 p. ; 21 cm. - (Első csók sorozat, ISSN 2062-1353 ; 2.)
ISBN 978-963-245-161-9 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3098846]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2010.
Drake, Dianne
The surgeon's rescue mission (magyar)
   Dzsungeltűz / Dianne Drake ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 403.)
ISBN 978-963-538-209-5 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3092502]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2010.
Graham, Lynne (1956-)
An insatiable passion (magyar)
   Hulló csillag / Lynne Graham ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 472.)
ISBN 978-963-538-215-6 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3090957]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2010.
Grass, Günter (1927-)
Die Blechtrommel (magyar)
   A bádogdob / Günter Grass ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2010. - 835, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8893-9 kötött : 3500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3105056]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2010.
Hart, Jessica
Newlyweds of convenience (magyar)
   Ódon falak / Jessica Hart ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 462.)
ISBN 978-963-538-217-0 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3090965]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2010.
Hauff, Wilhelm (1802-1827)
   A kis Mukk története és más mesék [elektronikus dok.] / Wilhelm Hauff ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6582-8 : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3095241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 15 min)
[AN 3095279] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3095299] MARC

ANSEL
UTF-810739 /2010.
Hawthorne, Rachel
Trust me (magyar)
   Bizalomjáték / Rachel Hawthorne ; [ford. Varsányi Mari]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010, cop. 2009. - 169 p. ; 21 cm. - (Első csók sorozat, ISSN 2062-1353 ; 1.)
ISBN 978-963-245-160-2 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3098820]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2010.
Jordan, Penny
A reason for marriage (magyar)
   Jegyben járók / Penny Jordan ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 471.)
ISBN 978-963-538-214-9 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3091015]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2010.
Kishont Ferenc (1924-2005)
   Szőkék előnyben [elektronikus dok.] : történetek nem csak szőkéknek / Efrájim Kishon ; Vallai Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6580-4 : 2990,- Ft
izraeli irodalom - humoreszk - hangoskönyv
892.4-7=945.11
[AN 3094437]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3094442] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 2 min)
[AN 3094447] MARC

ANSEL
UTF-810742 /2010.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A jósda rejtélye : [krimi az ókori Görögországból]. - 2010. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3092531] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Drake kapitány, a királynő kalóza : [krimi a merész tengerészek korából]. - 2010. - 157 p.
ISBN 978-963-244-214-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3092533] MARC

ANSEL
UTF-810743 /2010.
Mackenzie, Myrna
The heir's convenient wife (magyar)
   Becsületbeli ügy / Myrna Mackenzie ; [... ford. Kajári Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 461.)
ISBN 978-963-538-216-3 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3090928]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2010.
Merle, Robert (1908-2004)
En nos vertes années (magyar)
   Csikóéveink / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1984. - 541 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-07-8994-3 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3093527]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2010.
Merle, Robert (1908-2004)
Fortune de France (magyar)
   Francia história / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1982. - 398 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-07-8993-6 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3093516]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2010.
Merle, Robert (1908-2004)
Paris, ma bonne ville (magyar)
   Jó városunk, Párizs / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1987. - 585 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-07-8995-0 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3093696]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2010.
Metcalfe, Josie
Sheikh surgeon, surprise bride (magyar)
   Jázmin doktornő / Josie Metcalfe ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 402.)
ISBN 978-963-538-208-8 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3092503]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2010.
Morgan, Sarah (1948-)
Single father, wife needed (magyar)
   Ünnep után / Sarah Morgan ; [... ford. Erdélyi Margit]. Ciprusi éjszakák / Jennifer Taylor ; [... ford. Vas Valéria]. Sivatagi látogató / Meredith Webber ; [... ford. Kassai István]. Ketten a világ végén / Melanie Milburne ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 28.)
Egys. cím: Single father, wife needed. The sheikh surgeon's baby. Dr Constantine's bride. Outback crisis
ISBN 978-963-538-212-5 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3090815]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2010.
Niffenegger, Audrey (1963-)
Her fearful symmetry (magyar)
   A Highgate temető ikrei / Audrey Niffenegger ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-076-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3093065]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2010.
Oksanen, Sofi (1977-)
Puhdistus (magyar)
   Tisztogatás / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - Budapest : Scolar, 2010. - 366 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-193-1 fűzött : 3450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3092537]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2010.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The bell jar (magyar)
   Az üvegbura / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1971. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9011-6 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3105064]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2010.
Rodríguez, Antonio Orlando (1956-)
Chiquita (magyar)
   Chiquita : regény / Antonio Orlando Rodríguez ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : Magvető, cop. 2010. - 495, [22] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2844-5 kötött : 3990,- Ft
Cenda, Espiridiona (1869-1945)
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - életrajzi regény
860-312.6(729.1)=945.11
[AN 3094669]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2010.
Shalvis, Jill
A royal mess (magyar)
   Borsószem hercegnő / Jill Shalvis ; [... ford. Dömök Szilvia]. Nászutas lakosztály / Liz Jarrett ; [... ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 189 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 251-252.)
Egys. cím: A royal mess. Catching chase
ISBN 978-963-538-211-8 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3091054]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2010.
Villon, François (1431-1463?)
   Befogad és kitaszít a világ [elektronikus dok.] : Villon versei és balladái / Huzella Páter és Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (58 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5984-1
francia irodalom - vers - hangoskönyv - dal - auditív dokumentum
840-14=945.11 *** 784.3
[AN 3095726]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2010.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Breakfast of champions (magyar)
   Bajnokok reggelije [elektronikus dok.] : Isten veled, bús hétfő! / Kurt Vonnegut ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (6 h 33 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Békés András. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6579-8 : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31(73)=945.11
[AN 3094360]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10756 /2010.
Balogh József
   Nem haragszunk Jóskára : novellák gyerekekről, felnőttekről / Balogh József. - [Debrecen] : [Magánkiad.], [2010]. - 284 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3092984]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca [elektronikus dok.] : a barátság / Bartos Erika ; [közrem. Pogány Judit, Alma Együttes]. - Hangoskönyv. - Budapest : Keddshop.hu, cop. 2010. - 1 CD (52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3095824]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2010.
Bor Erika
   Életem [elektronikus dok.] / Bor Erika ; grafika Bor Erika. - Szöveg és képek. - [Békéscsaba] : Magánkiad., 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader / MS Word
ISBN 978-963-88634-3-0 műanyag tokban
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3098103]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2010.
Czakó Gábor (1942-)
   Misztikai ösvény : titkos könyv / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2010. - 195 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-88408-3-7 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - esszé
894.511-4 *** 244(0:82-4)
[AN 3098990]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2010.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Hercsula / Fazekas Anna ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 34, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8838-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 82-14(02.053.2)=945.11
[AN 3105979]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2010.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Naplók és jegyzetek / Hamvas Béla ; [vál., szerk. Dúl Antal]. - [Budapest] : Medio, cop. 2010. - 2 db ; 19 cm
Borítócím: Naplók
ISBN 978-963-9240-45-2 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3093175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1942-1952. - 352 p. - (Hamvas Béla művei ; 23.)
ISBN 978-963-9240-46-9
[AN 3093321] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1952-1968. - 343 p. - (Hamvas Béla művei ; 24.)
ISBN 978-963-9240-47-6
[AN 3093340] MARC

ANSEL
UTF-810762 /2010.
Hargitai Katalin
   Színes mesék I / [írta Hargitai Katalin] ; [ill. ... Korda Ágnes]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 16x17 cm. - (Szeretek olvasni! ; 1.)
ISBN 978-963-19-6056-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3093489]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések / Jókai Mór. - [Budapest] : Akkord, cop. 2010. - 127 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-046-9 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3094693]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2010.
József Attila (1905-1937)
   By the Danube : selected poems of Attila József / [sel. and transl. John Bátki]. - 2. bilingual ed. - Budapest : Corvina, 2010. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5950-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 3104828]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2010.
Kacsó Tibor
   Pirkadatok és szürkületek a székely fővárosban / Kacsó Tibor. - [Paks] : [Kacsó T.], [2010]. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7737-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3095052]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2010.
Kemény István (1961-)
   Kedves ismeretlen / Kemény István. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 2009. - 467, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2662-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3106000]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2010.
Koncz Erzsébet
   Hadd érezzek egy kicsit veled / Koncz Erzsébet. - Budapest : Lilli K., 2009. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9837-26-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3098562]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Akkord, cop. 2010. - 311 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-045-2 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3094784]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2010.
Kovács Hédi
   Ausztrál feleség-féleség / Kovács Hédi. - Budapest : Lilli K., 2009. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9837-30-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3098400]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2010.
Krasznahorkai László (1954-)
   Állatvanbent / Krasznahorkai László ; [képek] Max Neumann. - Budapest : Magvető, cop. 2010. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2845-2 kötött : 1990,- Ft
Németország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - kisregény
894.511-31 *** 75(430)(092)Neumann,_M.
[AN 3094551]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2010.
Lackfi János (1971-)
   Ugrálóház : versek, mondókák kicsiknek / Lackfi János ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Egmont, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-570-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3096937]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 366 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 2.)
ISBN 978-963-09-6509-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3099683]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2010.
   Morzsakefék és morzsalapátok. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2010]. - 127 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-7-9 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - étkezési szokás - művelődéstörténet - takarítás - újságcikk
894.511-92 *** 642 *** 930.85(439) *** 648.5
[AN 3101579]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2010.
Nagy Gábor, F.
   Gólyafészek : gyermekversek / F. Nagy Gábor ; [ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-596-760-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3093083]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2010.
Novak, Helen
   Az álmok szigetén / Helen Novak. - Budapest : Ringier, cop. 2010. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 27. = 2010/4.)
Fűzött : 395,- Ft : 2,26 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3093052]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2010.
   Ómagyarország : az átkerülés napjai : omagyar.blog.hu / Balogh Zoltán [et al.]. - Budapest : Lilli K., 2009. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9837-32-4 fűzött
magyar irodalom - regény - blog
894.511-31
[AN 3098443]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2010.
Petrán László (1976-)
   Papírfigurák / P. L. Ladislaus. - Budapest : Lilli K., 2009. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9837-31-7 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3098523]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2010.
Radnai Gáborné
   Hirtelen halál / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2010. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-42-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3094843]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2010.
Radnai Gáborné
   Összetört álmok / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2010. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-43-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3094877]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2010. - 1 CD (7 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6173-8 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3094414]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2010.
   "Rend- és rangkülönbség nélkül ..." : szemelvények a berettyóújfalui folyóiratok szépirodalmi rovataiból, 1867-1918 / összeáll., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Bartha Ákos. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2010. - 58 p. ; 21 cm. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-43-7 fűzött
Berettyóújfalu - magyar irodalom - folyóirat - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - antológia
894.511-822 *** 050(439-2Berettyóújfalu)"186/191"
[AN 3095487]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2010.
Rónaszéki Linda (1979-)
   Mese a zoknisfiókból / írta és festette Rónaszéki Linda. - Szombathely : B.K.L. K., 2010. - [47] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7334-50-4 kötött : 1660,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3091334]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2010.
Rubin Szilárd (1927-2010)
   Csirkejáték / Rubin Szilárd. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1963. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2370-9 kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2370-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3105031]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2010.
Salome Viktória
   Különös örökség : [szerelmes orvosregény] / Salome Viktória. - Budapest : Lilli K., 2009. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2285-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3098548]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2010.
Szabó Róbert
   A parazita / Szabó Róbert. - Budapest : Lilli K., 2010. - 156 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9837-38-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3098306]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2010.
Szalay Károly (1929-)
   Politikai pornó / Szalay Károly. - Budapest : Lilli K., 2009. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9837-27-0 fűzött : 2970,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"200"(0:82-92)
[AN 3098418]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2010.
Szerémi Zoltán Zsolt
   Elátkozott Verona / Szerémi Zoltán Zsolt. - Budapest : Lilli K., 2009. - 93 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9837-36-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3098329]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2010.
Tandori Dezső (1938-)
   Csodakedd, rémszerda : tárcák, esszék, tanulmányok, 2000-2010 / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2010. - 355 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-87-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3092535]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2010.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2010-. - 21 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 3091760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek. - 2010. - 475 p.
Tart.: Őszből a tavaszbaÞ; Ének földrengéskorÞ; Reméljetek velem!
ISBN 978-963-88987-0-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3091771] MARC

ANSEL
UTF-810790 /2010.
Vig Balázs
   Három bajusz gazdát keres / Vig Balázs ; [Kárpáti Tibor ill.]. - Budapest : Móra, 2010. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8851-6 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3092528]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10791 /2010.
   100 fotó a járművekről : képeskönyv. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-211-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3091364]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2010.
Albee, Sarah
The crow and the pitcher (magyar)
   A varjú és a korsó : mese a problémamegoldásról / Aiszóposz meséjét átd. Sarah Albee ; ill. Carol Heyer ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-020-3 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3097074]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2010.
Albee, Sarah
The rooster and the fox (magyar)
   A kakas és a róka : mese az okosságról / Jean de La Fontaine meséjét átd. Sarah Albee ; [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-021-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3097161]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2010.
Barkan, Joanne
The boy who cried wolf (magyar)
   A farkast kiáltó fiú : mese az igazmondásról / Aiszóposz meséjét átd. Joanne Barkan ; ill. Gary Undercuffler ; [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-023-4 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3096950]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2010. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Az elveszett mogyoróÞ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-615-5023-03-3 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3105963]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / [Bartos Erika]. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2010. - [50] p. : ill, színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; Mézeskalácsok
ISBN 978-615-5023-11-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3093007]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2010.
Bill and Ben's excellent adventure (magyar)
   Bill és Ben új ütközői / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-619-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096097]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2010.
Bockol, Leslie
Baby animals (magyar)
   Állatkölykök / [írta Leslie Bockol] ; [ill. Jillian Phillips] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 18 cm
Közös tokban "A kertben, "Az öt érzékszerv" és az "Egy fa élete" c. művekkel. - keretcím: Zöld lapozók
ISBN 978-963-289-051-7 (közös tokon)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096355]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2010.
Bockol, Leslie
The five senses (magyar)
   Az öt érzékszerv / [írta Leslie Bockol] ; [ill. Jillian Philips] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 18 cm
Közös tokban "A kertben", az "Állatkölykök" és az "Egy fa élete" c. művekkel. - keretcím: Zöld lapozók
Kötött
ISBN 978-963-289-051-7 (közös tokon)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096350]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2010.
Bockol, Leslie
In the garden (magyar)
   A kertben / [írta Leslie Bockol] ; [ill. Jillian Phillips] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 18 cm
Közös tokban "Az öt érzékszerv", az "Állatkölykök", és az "Egy fa élete" c. művekkel. - keretcím: Zöld lapozók
Kötött
ISBN 978-963-289-051-7 (közös tokon)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3095080]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2010.
Bockol, Leslie
One tree (magyar)
   Egy fa élete / [írta Leslie Bockol] ; [ill. Jillian Phillips] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 18 cm
Közös tokban "A kertben, "Az öt érzékszerv" és az "Állatkölykök" c. művekkel. - keretcím: Zöld lapozók
Kötött
ISBN 978-963-289-051-7 (közös tokon)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3095164]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2010.
Hapka, Cathy
Shrek forever after (magyar)
   Shrek a vége, fuss el véle : mesekönyv a mozifilm alapján / DreamWorks ; írta Cathy Hapka ; ill. Larry Navarro ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-618-6 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3098439]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2010.
Harrast, Tracy
Bible challenge (magyar)
   Bibliai tudáspróba : [bibliai történetek, kártyák és társasjáték] / írta Tracy Harrast ; rajz. Richard Johnson ; [ford. Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2009. - 22 p. : ill., színes ; 28 cm + 4 mell.
ISBN 978-963-289-036-4 kötött
foglalkoztatókönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3096110]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2010.
Ivády Gábor (1973-)
   Gyerekszem / Ivády Gábor, Ivády Zsombor ; Takács Mari illusztrációival. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - [66] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-158-0 kötött : 1995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3092924]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2010.
Kueffner, Susan
The Bremen town musicians (magyar)
   A brémai muzsikusok : mese az együttműködésről / Jakob és Wilhelm Grimm meséjét átd. Susan Kueffner ; ill. Dominic Catalano ; [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-022-7 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3097211]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2010.
Kueffner, Susan
The little seed (magyar)
   A kis magocska : mese a tisztességről / a kínai népmesét átd. Susan Kueffner ; ill. Dennis Hockerman ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-018-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3097021]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2010.
Kueffner, Susan
The wolf in sheep's clothing (magyar)
   A bárány bőrébe bújt farkas : mese a látszatról / Aiszóposz meséjét átd. Susan Kueffner ; [ford. Pálmai Szilvia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tanulságos történetek, ISSN 2061-2095)
ISBN 978-963-289-019-7 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3097113]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2010.
Moerbeek, Kees
Jungle (magyar)
   Dzsungel / Kees Moerbeek. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Leporelló (18 p.) : ill., színes ; 9x9 cm. - (Tekergő könyvecske)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-289-058-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096778]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2010.
Moerbeek, Kees
Numbers (magyar)
   Számok / Kees Moerbeek. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Leporelló (20 p.) : ill., színes ; 9x9 cm. - (Tekergő könyvecske)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-289-060-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096802]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2010.
Moerbeek, Kees
Ocean (magyar)
   Tenger / Kees Moerbeek. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Leporelló (18 p.) : ill., színes ; 9x9 cm. - (Tekergő könyvecske)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-289-057-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096792]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2010.
Moerbeek, Kees
The three little pigs (magyar)
   A három kismalac / Kees Moerbeek. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Leporelló (18 p.) : ill., színes ; 9x9 cm. - (Tekergő könyvecske)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-289-059-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096825]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2010.
Muller, Jill
Sounds on the farm (magyar)
   Falusi hangok : könyv öt állathanggal és az Old McDonald című dallal / [ill. Jill Muller] ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest K., [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm + 5 mell.
Zenélő szerkezettel és állatfigurákkal
ISBN 978-963-289-013-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3095992]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2010.
Oscar's house of smoothies (magyar)
   Mesteri megnyitó / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Manny mester
ISBN 978-963-629-612-4 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096149]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2010.
Oxlade, Chris
Owners' workshop manual (magyar)
   Hogyan működik egy mozdony? / [írta Chris Oxlade]. - Budapest : Egmont, 2010. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony ; keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-575-2 kötött : 2199,- Ft
mozdony - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.42(02.053.2)
[AN 3096184]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2010.
Phillips, Jillian
Numbers in nature (magyar)
   Számok a természetben. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x16 cm + 20 kártya
Ill. Phillips, Jillian. - Ford. Rácz Ildikó. - keretcím: Zöld lapozók. - Dobozban
ISBN 978-963-289-047-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3094952]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2010.
Pia, Pamela
Counting with puppies and kittens (magyar)
   Számoljunk együtt! : ismerkedjünk a számokkal 1-től 5-ig, és énekeljük a Ha jó a kedved című dalt! / [írta Pamela Pia] ; [ill. Jill Muller] ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest K., [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28 cm + 5 mell.
Zenélő szerkezettel és állatfigurákkal
ISBN 978-963-289-015-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096044]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2010.
   A tanya : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-224-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3091134]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2010.
   A tanya : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről lépésre)
ISBN 978-963-297-225-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3092923]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2010.
   A tanya : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről lépésre)
ISBN 978-963-297-226-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3092896]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2010.
Toy story 3 (magyar)
   Toy story 3 : játékháború / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750)
ISBN 978-963-629-591-2 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3096243]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2010.
Tullet, Hervé (1958-)
Un livre (magyar)
   Pötty könyv / Hervé Tullet ; [m. szöveg Ágoston Alexandra]. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2010. - [58] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-88839-2-6 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3093088]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10822 /2010.
   A harc elkezdődik / [ford. Szalkai Réka]. - Budapest : Egmont, 2010. - 69 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Bakugan : battle brawlers
ISBN 978-963-629-602-5 fűzött : 999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3096955]
MARC

ANSEL
UTF-8