MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/12/13 14:43:20
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
11404 /2010.
Gyurgyák János (1956-)
   Huszonöt év a magyar könyvkiadásban : Századvég Kiadó 1985-1994, Osiris Kiadó 1995-2010 : bibliográfia / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2010. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-276-176-3 fűzött : 2500,- Ft
Századvég Kiadó (Budapest)
Osiris Kiadó (Budapest)
Magyarország - könyvkiadás - ezredforduló - bibliográfia
016 *** 655.4/.5(439)"198/201"
[AN 3148433]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11405 /2010.
   150 éve alakult az MTA Statisztikai Bizottsága / [szerk. Nemes Erzsébet] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár]. - Budapest : KSH Kvt., 2010. - 25 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-235-278-7 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Statisztikai Bizottság
Magyarország - tudományos akadémia - statisztika - bizottság
061.12(439) *** 311 *** 061.24(439-2Bp.)
[AN 3138579]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2010.
   A Dorogi Szénbányák Vállalat története, 1982-2004 / [szerk. ... Ladányi András] ; [kiad. a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány]. - Dorog : Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, 2010. - 430, [18] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9567-1 fűzött : 1990,- Ft
Doszén Rt. (Dorog)
Dorog - szénbányászat - ipartörténet - vállalat
061.5(439-2Dorog) *** 622.33(439-2Dorog)(091)
[AN 3126448]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2010.
Galsi Zoltán
   A törökszentmiklósi Katolikus Népkör története / Galsi Zoltán. - Törökszentmiklós : Katolikus Népkör, 2009. - 96, [16] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7614-4 fűzött
Katolikus Népkör (Törökszentmiklós)
Törökszentmiklós - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Törökszentmiklós)(091) *** 282
[AN 3146550]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2010.
   Gazdaságosság és/vagy biodiverzitás? : LII. Georgikon Napok : Keszthely, 2010. szeptember 30 - október 1. : a konferencia előadásainak összefoglalói : 52nd Georgikon Scientific Conference : conference abstracts / [Lukács Gábor szerk.] ; [rend., közread. a Pannon Egyetem Georgikon Kar]. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar, cop. 2010. - 120 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9639-38-6 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Keszthely) *** 63 *** 338.43(439)
[AN 3149203]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2010.
   Homo ludens : EFB XVII : 17. Esztergomi Fotográfiai Biennálé : [Esztergom, 2010. szeptember 17 - október 10., Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma, Rondella Galéria ...] : [Budapest, 2010. november 12 - december 17., Kolta Galéria ...] / [kiállításrend. ... Turányi Sándor, Katkó Tamás]. - [Esztergom] : [Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.], 2010. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.
ISBN 978-963-88999-0-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 3129823]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2010.
International Amicus Workshop on Automated Motif Discovery in Cultural Heritage and Scientific Communication Texts (1.) (2010) (Wien)
   Proceedings of the First International Amicus Workshop on Automated Motif Discovery in Cultural Heritage and Scientific Communication Texts : satellite of the Supporting the Digital Humanities Conference ... : 21 October 2010, Vienna, Austria / ed. by Sándor Darányi and Piroska Lendvai ; [publ. by University of Szeged Faculty of Arts Department of Library and Human Information Science]. - Szeged : JATEPress, 2010. - 115 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-069-8 fűzött
mesekutatás - információkeresés - számítástechnika - konferencia-kiadvány
061.3(436-2Wien) *** 398.21.001 *** 82.01-34 *** 681.3.004.14
[AN 3142929]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2010.
International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Student Chapter. Conference (2010) (Budapest)
   International CIB Student Chapter Conference, 2010 : 30 September - 2 October 2010 Budapest : abstract book / org. Hungarian CIB Student Chapter, ÉMI Non-profit Company for Quality Control and Innovation in Building. - [Budapest] : ÉMI Non-Profit LLC for Quality Control and Innovation in Building, [2010]. - 26 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0025-9 fűzött
építésügy - egyetem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 351.785 *** 69 *** 378.184(100)
[AN 3130313]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2010.
Kerepeszki Róbert (1982-)
   Tudomány életközelben : az MTA Debreceni Területi Bizottságának története, 1976-2010 / Kerepeszki Róbert. - Debrecen : MTA DTB, 2010. - 101 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71-74. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-594-1 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Debreceni Területi Bizottság
Magyarország - Debrecen - tudományos akadémia - történeti feldolgozás
061.12(439)(091) *** 061.12(439-2Debrecen)(091)
[AN 3134048]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2010.
   Történelmi arcképcsarnok : a "Bridging the centuries 1909-2009" c. konferencia (Budapest, 2009. szeptember 16-17.) "Historical gallery" című poszter szekciójának magyar nyelvű kiadványa / szerk. Makó András [et al.]. - [Budapest] : [M. Talajtani Társ.], 2010. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Talajtani Társaság
Fűzött
Magyarország - agrogeológia - tudós - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2009" *** 551 *** 631.4(439)(092)
[AN 3133418]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11414 /2010.
Ambrose, Gavin
Layout (magyar)
   Layout : kiadványtervezés / Ambrose, Harris ; [... ford. Mata Juli]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6490-6 fűzött : 4800,- Ft
kiadványszerkesztés
655.53 *** 655.26
[AN 3129052]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2010.
Lunde, Paul (1943-)
The secrets of codes (magyar)
   Titkos kódok : szimbólumok, titkos nyelvek, rejtjelek : értsük meg a rejtett üzenetek világát / Paul Lunde ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 279, [9] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6159-2 kötött : 7500,- Ft
kód - kriptográfia - jelkép - művelődéstörténet
003.26 *** 003.62 *** 930.85(100)
[AN 3129691]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2010.
Vidra Szabó Ferenc (1948-)
   Könyvtári közös értékelési keretrendszer : a könyvtári önértékelés szakmai szempontjai / Vidra Szabó Ferenc. - Budapest : KI, 2010. - 70 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez ; 3.)
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-201-637-5 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - minőségbiztosítás
021.8(439) *** 65.018
[AN 3124904]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11417 /2010.
Jéki László (1942-2009)
   Hamisítók, hamisítványok / Jéki László ; [ill. Szigeti Szabó János]. - Pécs : Héthatár K., 2010. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88300-3-6 kötött
művelődéstörténet - tudománytörténet - hamisítás
001.95(100) *** 930.85(100)
[AN 3145324]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2010.
Scientifica (magyar)
   A tudományok nagykönyve : a természettudományok titokzatos világa : matematika, fizika, csillagászat, biológia, kémia, geológia, orvostudomány / főszerk. Allan R. Glanville. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 512 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-963-09-6155-4 kötött : 12900,- Ft
természettudomány - album
5 *** 6
[AN 3149127]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11419 /2010.
Budai Szücs Ferenc
   Hazatérés / Budday Szücs Ferenc. - Budapest : Szücs F., 2010. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9246-5 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3133613]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2010.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The inner promise (magyar)
   A belső ígéret : utak a belső tökéletesség eléréséhez / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2010. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-20-0 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3136338]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2010.
Kazanlár Emil Ámin (1939-)
   Kazanlár magyarázatok a Nagy Lenormandhoz : ismeretterjesztő szakirodalom / Kazanlár Aminolláh Emil. - [Budapest] : [Kazanlár Á.], cop. 2010. - [250] p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-9943-3 fűzött
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3133754]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2010.
Linn, Denise
Four acts of personal power (magyar)
   A személyes erő négy feladata / Denise Linn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-077-2 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3142943]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2010.
Poonja, H. W. L.
Wake up and roar (magyar)
   Ébredj fel, és ordíts! : I-II. kötet / H. V. L. Púndzsa ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Filosz, 2010. - 342 p. : ill. ; 20 cm. - (Arunachala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-14-7 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika - jóga - életvezetés
133.25 *** 294.527 *** 613.865
[AN 3150109]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2010.
Szabó István
   Az igazság nyomában / Szabó István ; [közread. a] Szepes Mária Alapítvány. - Budapest : Szepes M. Alapítvány, 2010. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89035-0-1 fűzött : 2890,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3144945]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11425 /2010.
Hajnal Klára (1954-)
   Itt és most : helyi megoldások a globális válságra / Hajnal Klára ; [közread. a] Zöld Völgyért Egyesület. - Bükkösd : Zöld Völgyért Egyes., 2010. - 105 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-06-9933-4 fűzött
fenntartható fejlődés - ökológia - globális probléma - globalizáció
504.03 *** 304 *** 330.342.143
[AN 3139041]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11426 /2010.
Tóth I. János (1957-)
   Játékelméleti dilemmák társadalomfilozófiai alkalmazásokkal / Tóth I. János. - Szeged : JATEPress, 2010. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-315-014-6 fűzött
játékelmélet - társadalomfilozófia
519.83 *** 141.7
[AN 3142768]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11427 /2010.
   Balaton-kutatásról mindenkinek / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. - Tihany : MTA Balatoni Limnológiai Kutint., 2009. - 248 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7828-5 kötött : 3200,- Ft
Balaton - limnológia - fauna
591.9(439)(285.2Balaton) *** 556.55(439)(285.2Balaton)
[AN 3129365]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2010.
Bartuschek, Lutz
Kanarienvögel (magyar)
   A kanári / Lutz Bartuschek ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2010. - 57 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-132-7 fűzött : 2495,- Ft
kisállattenyésztés - kanárimadár
598.826.5 *** 636.68
[AN 3132356]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2010.
   "Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt" : válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből, 2003-2009 / ... szerk. Molnár Csaba, Molnár Zsolt, Varga Anna ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2010. - 500 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből, 2003-2009. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8391-48-3 fűzött
Magyarország - növényföldrajz - flóra - természeti környezet - környezetvédelem
581.9(439) *** 502.4(439) *** 504.06(439)
[AN 3143762]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11430 /2010.
Abrahams, Peter
The family medical encyclopedia (magyar)
   Családi orvosi enciklopédia : több mint 120 egészségügyi probléma, szindróma és betegség / Peter Abrahams ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-223-5 kötött
betegség
616
[AN 3130267]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2010.
Bárczi Lajos
   Mélyütésesmasszázs fájdalmak menedzselésére : tegyük életünket elviselhetővé önerőből / Bárczi Lajos. - Budapest : Bárczi L., 2010. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Fájdalmak menedzselése
ISBN 978-963-06-9826-9 fűzött
masszázs
615.82
[AN 3146080]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2010.
Bishop, Beata
A time to heal (magyar)
   Ideje a gyógyításnak / Beata Bishop ; [ford. Bán Ágnes és Budavári Zsuzsa] ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - Budapest : Egészségforrás Alapítvány, 2010. - 376 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7440-09-0 fűzött
rákbetegség - diéta - memoár
616-006(0:82-94) *** 613.2
[AN 3142197]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2010.
Bor Erika
   Inzulinpumpával kezelt cukorbetegek álláspontjának elemzése [elektronikus dok.] : tanulmány / Bor Erika. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - [Békéscsaba] : Magánkiad., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98365. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88634-5-4
cukorbetegség - gyógyászati eszköz - elektronikus dokumentum
616.379-008.64 *** 615.47
[AN 3142657]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2010.
Chesnutt, Mark S.
Lange clinical manual (magyar)
   Az orvosi beavatkozás technikái / M. S. Chesnutt, T. N. Dewar, R. M. Locksley ; [ford. Somogyi Rózsa és Vicze Csaba]. - Budapest : Medicina, 2011. - 623 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-287-1 kötött : 6200,- Ft
orvosi kezelés - orvosi diagnosztika
616-089 *** 616-072
[AN 3164607]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2010.
Csépe Valéria (1951-)
   Csépe Valéria pszichológus / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 85 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-228-4 kötött : 1900,- Ft
Csépe Valéria (1951-)
Magyarország - pszichológus - akadémikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
159.9(439)(092)Csépe_V.(047.53)
[AN 3135892]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2010.
D' Ansembourg, Thomas
Cessez d'être gentil, soyez vrai! (magyar)
   Elég a kedvességből, legyél igaz! : hogyan maradjunk hűek önmagunkhoz kapcsolatainkban? / Thomas d' Ansembourg ; [ford. Bárdos Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 282 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283.
ISBN 978-963-529-081-9 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3146650]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2010.
   Dióhéj : az egészséges táplálkozás iskolája gyermekeknek és szülőknek / szerk. Martos Éva, Kovács Viktória Anna ; [kiad. Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet]. - [Budapest] : OÉTI, [2010]. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7137-09-9 fűzött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3141502]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2010.
Estella Rose (1967-)
   Van kiút / Estella Rose. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 185 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-78-4 fűzött : 2490,- Ft
depresszió - memoár
616.895.4(0:82-94)
[AN 3147987]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2010.
Fehér Tibor
   Titkok a fogászatban / Fehér Tibor. - [Budapest] : Centrocc Dental Kft., [2010]. - 104 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-0387-8 fűzött
fogászat
616.31
[AN 3143916]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2010.
Frawley, David
Ayurvedic healing (magyar)
   Ájurvédikus gyógyítás : teljes körű kalauz / David Frawley ; [ford. Mérő Alíz]. - Somogyvámos : Lál Kft., 2010. - 438 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 436.
ISBN 978-963-88672-2-3 fűzött
ázsiai gyógymód - ájurvéda - egészséges életmód
615.89(540) *** 613
[AN 3146498]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2010.
Herpel, Mirelle Dorit (1974-)
Richtig trainieren mit dem Thera-Band (magyar)
   Edzés gumiszalaggal / Mirelle Dorit Herpel ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2010. - 132 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-156-3 fűzött : 2995,- Ft
torna
613.71
[AN 3133290]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2010.
Hill, Napoleon (1883-1970)
The lost prosperity secrets of Napoleon Hill (magyar)
   Napoleon Hill titkos receptjei a sikerhez válság idején / ... szerk. és korszerűsítette Patricia G. Horan ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-66-2 kötött : 2990,- Ft
siker
613.865
[AN 3131109]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2010.
   Különben jól vagyok : Popper Péter emlékére / [vál. Zolnay-Laczkó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2010]. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-126-5 kötött
Popper Péter (1933-2010)
Magyarország - pszichológus - 20. század - ezredforduló - memoár
159.9(439)(092)Popper_P.(0:82-94)
[AN 3129080]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2010.
Lark, Liz
Yoga (magyar)
   Jóga / Liz Lark. - Budapest : Corvina, 2009. - 127 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Mozdulatsor könyvek, ISSN 2062-2112)
Ford. Fernezelyi Borbála
ISBN 978-963-13-5800-1 fűzött : 1990,- Ft
jóga
613.71
[AN 3137027]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2010.
Lowen, Alexander
The way to vibrant health (magyar)
   Ép testben ép lélek : bioenergetikai gyakorlatok / Alexander Lowen, Leslie Lowen ; [ill. Walter Skalecki] ; [ford. Klein Kurtné]. - Budapest : Edge 2000, 2010. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-9760-14-1 fűzött : 2500,- Ft
torna - mentálhigiénia
613.71 *** 613.865
[AN 3131286]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2010.
   Magyar Diabetes Társaság XX. Kongresszusa : Servier Hungária Kft. szimpózium : Tihany, 2010. április 23. - Budapest : Professional Publ. Hungary, cop. 2010. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
cukorbetegség - konferencia-kiadvány
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 3131472]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2010.
   Obezitás : [elmélet és klinikum] / [szerk.] Császár Albert ; [... kiad. Teva Magyarország Zrt.]. - [Budapest] : Teva Mo. Zrt., [2010]. - 393 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
Kötött
kóros elhízás
616-056.257
[AN 3143403]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2010.
   Összehasonlító anatómiai praktikum / szerk. Zboray Géza. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010-. - 29 cm
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 3138327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gerinctelenek : anamnia: az alacsonyabb rendű gerincesek / Kovács Attila [et al.]. - 4. átd. kiad. - 2010. - 486 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6819-4 kötött : 6650,- Ft
[AN 3138360] MARC

ANSEL
UTF-811449 /2010.
Paragh György (1953-)
   Hyperlipidaemiák : klinikai bizonyítékok / Paragh György, Romics László. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 347 p. : ill. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.: p. 279-339.
ISBN 978-963-226-282-6 fűzött : 4800,- Ft
érelmeszesedés
616.13-004.6
[AN 3164546]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2010.
   Pharmaceutical chemistry : the quality control of medicinal compounds and pharmaceutical preparations / [ed. by Károly Mazák]. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 340 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-86-7 fűzött
gyógyszerkémia - egyetemi tankönyv
615.011.5(075.8)
[AN 3137820]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2010.
Pilates (magyar)
   Pilates / [Suzanne Scott bevezetőjével]. - Budapest : Corvina, 2009. - 127 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Mozdulatsor könyvek, ISSN 2062-2112)
Ford. Béresi Csilla
ISBN 978-963-13-5799-8 fűzött : 1990,- Ft
torna
613.71
[AN 3137081]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2010.
Popper Péter (1933-2010)
   Kiadatlan írások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2010]. - 149, [2] p. ; 21 cm + mell. (31 p. : ill., színes)
melléklet címe: Popper-parádé '77
ISBN 978-963-248-127-2 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3134928]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2010.
   Pszichoszomatikus betegségek csecsemő- és kisgyermekkorban : regulációs zavarok : XII. Családbarát Konferencia / [szerk. Németh Tünde, Bürger Nóra, Kovács Réka] ; [... rendezője Országos Gyermekegészségügyi Intézet]. - Budapest : OGYEI, 2010. - 85 p. : ill. ; 27 cm
A konferenciát Budapesten, 2010. okt. 20-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88560-1-2 fűzött
gyermeklélektan - csecsemő - pszichoszomatikus betegség - szülő-gyermek kapcsolat - konferencia-kiadvány
616.89-053.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 616-02 *** 613.95
[AN 3135209]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2010.
Rivas Lacayo, Rosa Argentina
Saber pensar (magyar)
   Még többet ésszel...! : agykontroll és életminőség / Rosa Argentina Rivas Lacayo ; [ford. Rédei Katalin]. - Budapest : Agykontroll Kft., cop. 2010. - 399 p. : ill. ; 22 cm + CD
Bibliogr.: p. 373-397.
ISBN 978-963-7491-24-5 kötött : 4950,- Ft
agykontroll - auditív dokumentum
613.865
[AN 3130334]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2010.
Shigley, Debra
The go-getter girl's guide (magyar)
   Céltudatos nők kézikönyve : szerezd meg, amire a munkában és magánéletben vágysz! : miközben csodásan nézel ki / Debra Shigley ; [ford. Homok Szilvia]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 247 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5009-10-5 fűzött : 2590,- Ft
életvezetés - siker - nő
613.865-055.2
[AN 3136438]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2010.
Szállási Árpád (1930-)
   Orvostörténeti mozaikok 2 / Szállási Árpád. - Esztergom : Pulmo-Dent Bt., 2010. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9465-0 fűzött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 61(439)(091) *** 930.85
[AN 3128905]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2010.
Túry Ferenc (1951-)
   Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok, különös tekintettel az evés zavaraira / Túry Ferenc. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 84 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-84.
ISBN 978-963-9879-81-2 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 3137789]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2010.
Vema
   Ölelő kar : Cserne és Vélia naplója : az elsődleges pánik helyett egy kis útmutató a várandóssághoz, szüléshez, anyasághoz és a gyermekhez / Vema. - [S.l.] : [Vema], 2010. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9730-9 fűzött
terhesség - szülés - memoár
618.2(0:82-94)
[AN 3146025]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2010.
White, Ellen Gould (1827-1915)
The ministry of healing (magyar) (röv. kiad.)
   A boldogság és egészség titkai / Ellen G. White ; [közread. az] ... Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány. - Budapest : Advent K. ; Zalaegerszeg : Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány, 2009. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9577-72-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - mentálhigiénia
613.865 *** 244
[AN 3126743]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11460 /2010.
Ács Gusztáv
   Lokomobil és cséplőgépkezelői tanfolyam : b., gőzgép / Ács Gusztáv. - Budapest : Reprint K., cop. 2010. - 96 p. : ill. ; 15 cm
Az 1909-ben Budapesten kész. kézirat reprintje
gőzgép - tankönyv - hasonmás kiadás
621.15(078) *** 094/099.07
[AN 3126889]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2010.
   Az első jövesztőgépek a mélyművelésű bányászatban / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budpest : [Magánkiad.], 2010. - 19 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88747-3-3 fűzött
fejtőgép - bányászat - 19. század
622.232(100)"18"
[AN 3146044]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11462 /2010.
Benkő Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI/ISO C (C89/C95), ANSI/ISO C99 : a szabványos C nyelv tankönyve / Benkő Tiborné, Tóth Bertalan. - Budapest : Computerbooks, 2010. - [2], VI, 300 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-618-366-0 fűzött : 3800,- Ft
programnyelv - C - elektronikus dokumentum
519.682C
[AN 3136902]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2010.
Gottdank Tibor
   Windows 7 rendszerkezelés / Gottdank Tibor. - Budapest : Computerbooks, 2010. - [4], IV, 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-330.
ISBN 978-963-618-365-3 fűzött : 4500,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 3144394]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2010.
Kabai Sándor
   Mathematical graphics : lessons in computer graphics using Mathematica = Matematikai grafika : leckék számítógépes grafikából a Mathematica használatával / Sándor Kabai. - Püspökladány : Uniconstant, [2002]-. - 24 cm
681.3.019 *** 519.688:744Mathematica
[AN 1046509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Rhombic structures : geometry and modeling from crystals to space stations = Rombikus szerkezetek : geometria és modellezés a kristályoktól az űrállomásokig / [közrem.] Szaniszló Bérczi. - 2009. - 204 p. : ill.
ISBN 978-963-87767-3-0 fűzött
térgeometria
514.113
[AN 3129487] MARC

ANSEL
UTF-811465 /2010.
Kis Balázs (1971-)
   Windows 7 haladókönyv / Kis Balázs, Szalay Márton. - Bicske : Szak K., 2010. - 495 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-15-6 fűzött : 7000,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 3134340]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2010.
Szőr Péter
The art of computer virus research and defense (magyar)
   A vírusvédelem művészete / Szőr Péter. - Bicske : Szak K., 2010. - XL, 655 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9863-16-3 kötött : 9900,- Ft
számítógépes vírus
681.3.069
[AN 3133442]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11467 /2010.
Kovács Csongor
   Elektronika / Kovács Csongor. - 12. utánny. - Budapest : General Press, 2010, cop. 1999. - [2], III, 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-71-6 fűzött
elektronika - tankönyv
621.37/.39(078)
[AN 3147623]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2010.
Kovács Csongor
   Elektronikus áramkörök / Kovács Csongor. - 14. utánny. - Budapest : General Press, 2010, cop. 1997. - [2], V, 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-32-7 fűzött
elektronikus áramkör - tankönyv
621.3.049(078)
[AN 3147615]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2010.
Kunc, Josef
Elektro instalace krok za krokem (magyar)
   Villanyszerelés lépésről lépésre / Josef Kunc ; [ford. Csandal Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2010. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-146-4 fűzött3995,- Ft
villanyszerelés - épületvillamosság
621.314/.316 *** 696.6
[AN 3150072]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2010.
Mike Gyula Endre
   Elektrotechnika példatár / Mike Gyula Endre. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : General Press, 2010, cop. 1997. - 141 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9648-84-5 fűzött
elektrotechnika - példatár
621.3(076)
[AN 3147588]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11471 /2010.
Grützmacher, Bernd
Kaminbau (magyar)
   Kandallók építése : tervek, típusok és építésmódok / Bernd Grützmacher ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2011. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9759-61-9 kötött : 4995,- Ft
kandalló - barkácsolás
683.94 *** 697.243 *** 644.1 *** 689
[AN 3139017]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11472 /2010.
"Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference (16.) (2010) (Debrecen)
   16th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference : 14-15 October 2010, Debrecen ... / [szerk. Kalmár Ferenc, Csomós György, Csáki Imre] ; [rend., kiad. a Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, [2010]. - 3 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
Fűzött
építőipar - műszaki tudomány - területfejlesztés - konferencia-kiadvány
69 *** 62 *** 911.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3134150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], GEOREN. - 147 p.
ISBN 978-963-473-422-2
[AN 3134308] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Building energy. - 180 p.
ISBN 978-963-473-421-5
[AN 3134329] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.]. - 692 p.
ISBN 978-963-473-423-9
[AN 3134369] MARC

ANSEL
UTF-811473 /2010.
Iványi Miklós (1940-)
   Stability and ductility of steel frames / Miklós Iványi. - Pécs : Pollack Press, 2010. - [329] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-35-6 kötött
fémépítés - acélszerkezet
693.8 *** 624.014.2
[AN 3129340]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2010.
   Útmutató rendkívüli vízszennyezések egyes témáiban : vízszennyezés feltárása, helyszíni vizsgálat és értékelés, kárelhárítás és helyreállítás : CivilArch projekt / [közread. az] Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság Polgári Védelmi Egység, Vituki. - Budapest : Vituki, [2010]. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-511-150-3 fűzött
vízszennyeződés - veszélyes anyag - baleset - környezetvédelem - vízvédelem
628.191 *** 620.26 *** 614.8 *** 504.45.06
[AN 3131202]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11475 /2010.
Bancsi Péter
   Mercedes-Benz / Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2010]. - 152 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-55-5 kötött : 4990,- Ft
Mercedes-Benz International (Stuttgart)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Mercedes-Benz
[AN 3142600]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2010.
Mailer, Norman (1923-2007)
Of a fire on the moon (magyar)
   Moonfire : az Apolló-11 hősies útja / [Norman Mailer] ; introd. by Colum McCann ; [ford. Borbély Judit, Weisz Böbe, Vándor Judit]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2010. - 345 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Kötött
ISBN 978-3-8365-2229-8
Egyesült Államok - Hold - űrhajózás - fényképalbum
629.78(73)(084.12) *** 523.34
[AN 3133845]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11477 /2010.
Ács Gusztáv
   Lokomobil és cséplőgép kezelői tanfolyam : c., cséplő és aratógépek / [szerző Ács Gusztáv]. - Budapest : Reprint K., cop. 2010. - 96 p. : ill. ; 15 cm
Az 1923-ban Budapesten kész. kézirat reprintje
ISBN 978-963-06-9825-2 fűzött
cséplőgép - aratógép - tankönyv - hasonmás kiadás
631.354.2(078) *** 094/099.07
[AN 3129455]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2010.
Bellinghausen, Wilfried
Pferdekrankheiten (magyar)
   Lóbetegségekről lótartóknak / Wilfried Bellinghausen ; [ford. Horváth András és Horváth Daniella]. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2007. - 128 p., XVI. t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-286-567-6 kötött
állategészségügy - lótenyésztés
619 *** 636.1
[AN 3132254]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2010.
   Birtokpolitika, földkérdés, vidékfejlesztés : országos konferencia (2010. november 3-4.) előadásainak összefoglalója / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar ; [szerk. Dömsödi János]. - Székesfehérvár : NYME Geoinformatikai Kar, 2010. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-64-2 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - mezőgazdasági politika - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.43(439)"200" *** 711.1(439)"200" *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3149486]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2010.
   Borászat. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 3 db : ill. ; 25 cm
Kötött
borászat
663.2
[AN 3132216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Borászati technológia / Eperjesi Imre. - 313 p.
Bibliogr.: p. 302-306.
ISBN 978-963-286-570-6
[AN 3132240] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Borászati mikrobiológia / Magyar Ildikó ; [... közrem. Pomázi Andrea]. - 158 p.
Bibliogr.: p. 145-154.
ISBN 978-963-286-571-3
[AN 3153644] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Borászati kémia / Kállay Miklós. - 206 p.
Bibliogr.: p. 193-202.
ISBN 978-963-286-572-0
[AN 3154367] MARC

ANSEL
UTF-811481 /2010.
   Contribution of wildlife to national economies / [ed. by Kai-Uwe Wollscheid, René Czudek]. - Budakeszi : CIC Administrative Office ; Rome : FAO, [2010]. - 69 p. : ill. ; 30 cm. - (CIC technical series publication ; 8.)
Tart.: The contribution of hunting tourism / Vernon R. Booth. Estimating and reflecting the economic values of national resources in national accounts / Harrison Ochieng Kojwang. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88778-1-9 fűzött
Dél-Afrika - vadászat - turizmus - nemzetgazdaság
639.1(68) *** 338.48(68) *** 338(68)
[AN 3139213]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2010.
Dönsz Judit
   Hobbiállatok / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-35-5 kötött
hobbiállat - állattartás - gyermekkönyv
636.045(02.053.2)
[AN 3139996]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2010.
Hellwig, Ernst-Günther
Schweinekrankheiten (magyar)
   Sertésbetegségekről tenyésztőknek / Ernst-Günther Hellwig ; [ford. Varga János]. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2005. - 133 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-286-568-3 kötött
állategészségügy - sertéstenyésztés
619 *** 636.4
[AN 3132311]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2010.
Kajlik-Békési Márta (1949-)
   Csóri, a kis göndörszőrű / Kajlik-Békési Márta. - Budapest : Accordia, 2010. - 120 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5069-00-0 fűzött : 1790,- Ft
kutya - magyar irodalom - regény
636.7(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3143277]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2010.
Kállay Tamás (1943-)
   Az almatárolás biológiai alapjai / Kállay Tamás. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 206 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-569-0 kötött
almatermesztés - gyümölcstárolás
634.11 *** 664.8
[AN 3132162]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2010.
Khan, Sarah
The Usborne little book of chocolate (magyar)
   A csokoládé kis könyve / Sarah Khan ; ill. Stephen Lambert ; [ford. ... Leyrer Ginda]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-221-1 kötött
csokoládé - sütemény - művelődéstörténet - szakácskönyv
663.91 *** 641.55(083.12):663.91 *** 930.85(100)
[AN 3129906]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2010.
Mézes Miklós (1953-)
   Sertéstakarmányozás / Mézes Miklós, Hausenblasz József. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2009. - 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-963-286-577-5 fűzött
sertéstenyésztés - takarmányozás
636.4.084
[AN 3164668]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2010.
   A nagymarosi szelídgesztenyések története, ápolása, védelme / szerk. Radócz László. - Nagymaros ; [Debrecen] : [Debreceni Egy. K.], 2010. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-318-039-6 fűzött
Nagymaros - gyümölcstermesztés - szelídgesztenye - agrártörténet
634.531 *** 338(091)(439-2Nagymaros)
[AN 3126840]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2010.
Pferde quiz (magyar)
   Lovak kvíz / [összeáll. Lisa Maurer] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2010. - 39, 39 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9657-33-5 fűzött : 990,- Ft
- lótenyésztés - találós kérdés
636.1 *** 793.73
[AN 3147923]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2010.
   A talajjavítás helyzete, lehetőségei a második ezredforduló utáni Magyarországon : [a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar és a Magyar Talajtani Társaság közös rendezvénye, Dömsödi János 70. születésnapi köszöntése]. - Székesfehérvár : NYME Geoinformatikai Kar, 2010. - 85 p. : ill. ; 24 cm
A Székesfehérváron, 2010. november 8-án tartott tudományos ülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 77-85.
ISBN 978-963-9883-65-9 fűzött
Magyarország - talajjavítás - emlékkönyv - személyi bibliográfia
631.6(439) *** 012Dömsödi_J.
[AN 3149727]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2010.
Tolnay Sándor (1747-1818)
   A' lovak' külső szép, vagy rút termetek', 's hibái' meg-esméréséről, és azoknak belső 's külső betegségeik' orvoslásáról / írta Tolnay Sándor. - Fakszimile kiad. - Budapest : MÁOK Kft., 2010. - [14], 218 p., [2] t.fol. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: A' lovak megesméréséről, és azoknak belső, 's külső betegségeik'orvoslásáról. - Eredeti kiadása: Po'sonyban és Pesten : Fűskúti Landerer, 1804
ISBN 978-963-9753-18-1 kötött
- állatbetegség - állatorvostan - hasonmás kiadás
636.1 *** 619 *** 094/099.07
[AN 3137729]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11492 /2010.
Bayer, Klaus M.
Garten-Faszination (magyar)
   Tervezzünk szép kertet / Klaus M. Bayer ; [ford. Novotnyné Kabdebó Klára]. - Budapest : Cser K., 2010. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-135-8 fűzött : 3995,- Ft
kertépítés - amatőr kertészkedés
689 *** 712.3/.7
[AN 3133410]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2010.
Blumenthal, Heston
In search of perfection (magyar)
   A tökéletesség nyomában : klasszikus ételek újragondolva / Heston Blumenthal ; [fotók Simon Wheeler]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kiss Dóra. - Bibliogr.: p. 310-311.
ISBN 978-963-297-268-8 kötött
gasztronómia - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3130532]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2010.
Culinaria España (magyar)
   Spanyol kulinária / szerk. Marion Trutter ; fényképezte Günter Beer ; [ford. Bíró Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2010. - 488 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-963-9731-88-2 kötött : 6995,- Ft
Spanyolország - nemzeti étel - ételspecialitás - helyismeret - szakácskönyv
641.568(460)(083.12) *** 908.460
[AN 3149236]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2010.
Culinaria France (magyar)
   Francia kulinária / szerk. André Dominé ; fényképezte Günter Beer ; [ford. Kenesei István]. - Budapest : Vince K., 2010. - 468 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 458.
ISBN 978-963-9731-87-5 kötött : 6995,- Ft
Franciaország - nemzeti étel - ételspecialitás - helyismeret - szakácskönyv
641.568(44)(083.12) *** 908.44
[AN 3149662]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2010.
Dr. Oetker: Blitztorten (magyar)
   Villámgyors torták - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2010. - 74 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-60-0 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3130502]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2010.
Eisenstock Ildikó
   Befőzés / Eisenstock Ildikó ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2010. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-154-9 fűzött : 3995,- Ft
befőzés - szakácskönyv
641.48(083.12)
[AN 3133348]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2010.
Fanshaw, Jenny
Quick food (magyar)
   Villámkonyha : könnyedén, finomat 30 perc alatt / Jenny Fanshaw, Annette Forrest ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 704 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6160-8 fűzött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3128764]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2010.
Die grosse Kochschule (magyar)
   Nagy főzőiskola : főzőműhely kezdőknek a bevásárlástól az étkezésig. - Pécs : Art Nouveau, 2010. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-88384-2-1 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3137354]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2010.
Horváth Ilona
   Ízletes fogások / Horváth Ilona ; [fotók Csigó László, Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 112 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-219-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3128748]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2010.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's ministry of food (magyar)
   Jamie főzőiskolája : tanulj meg főzni 24 óra alatt / Jamie Oliver ; fényképek David Loftus és Chris Terry ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 359 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-530-904-7 kötött : 6500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3147061]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2010.
   Ómama receptjei Sopronból és környékéről / [... szerk. Krisch Magdolna]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2010. - 44, [3] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-52-7 fűzött
Sopron - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Sopron)(083.12)
[AN 3164647]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2010.
Ramsay, Gordon (1967-)
Gordon Ramsay's playing with fire (magyar)
   Játék a tűzzel : [a legvagányabb séf elképesztő életútja] / Gordon Ramsay. - Pécs : Alexandra, 2010. - 278 p. ; 20 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-297-308-1 fűzött
Ramsay, Gordon (1967-)
Nagy-Britannia - szakács - 20. század - 21. század - vendéglátóipar - memoár
641.5(410)(092)Ramsay,_G.(0:82-94) *** 640.43
[AN 3146648]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2010.
Ramsay, Gordon (1967-)
Gordon Ramsay's world kitchen (magyar)
   Világkonyha / Gordon Ramsay ; étel Gordon Ramsay és Mark Sargeant ; szöveg Emily Quah ; fotó Chris Terry. - Pécs : Alexandra, 2010. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-237-4 kötött
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3137285]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2010.
Vlk, Václav
Pece na pizzu a chleba (magyar)
   Pizza- és kenyérsütő kemencék : receptekkel / Václav Vlk, Nevenka Vlková ; [ford. Benyo Iván]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Cser K., 2009. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9666-92-4 fűzött : 2995,- Ft
kenyér - pizzakemence - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 66.041
[AN 3142174]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11506 /2010.
Arya, Usharbudh (1933-)
Meditation and the art of dying (magyar)
   A meditáció és a meghalás művészete / Szvámi Véda Bháratí ; [ford. Mezősi Anna]. - Budapest : Filosz, 2010. - 221 p. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-9841-12-3 fűzött : 2850,- Ft
hinduizmus - halál
128 *** 294.5
[AN 3133094]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2010.
Joseph, Frank
The power of coincidence (magyar)
   A véletlen hatalma : a szinkronicitás titokzatos szerepe életünk alakításában / Frank Joseph ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2010. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 978-963-248-135-7 kötött : 3300,- Ft
ezoterika - véletlen esemény
123.11 *** 133.25
[AN 3131590]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2010.
Lost and philosophy (magyar)
   Eltűntek és a filozófia : a sziget, ahol semmi sem véletlen / szerk. Sharon M. Kaye ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Hajnal K., 2010. - 336 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-227-6 fűzött : 2990,- Ft
Lost
Egyesült Államok - filozófia - folytatásos tévéfilm
1 *** 791.43(73)
[AN 3136582]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2010.
Rozsnyai Ervin (1926-)
   A gondolat felemás forradalma : a hegeli dialektikáról és történelmi feltételeiről : tanulmány / Rozsnyai Ervin. - [Budapest] : Szerző, cop. 2010. - 2 db ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88582-2-1 fűzött
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - filozófus - 18. század - 19. század
1(430)Hegel,_G._W._F.
[AN 3127452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 383, [4] p.
[AN 3127487] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 251 p.
[AN 3127497] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11510 /2010.
Bánk József (1911-2002)
   Ami a szemnek láthatatlan / Bánk József. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2010. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5045-03-5 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3148588]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2010.
Barth, Karl (1886-1968)
Letzte Zeugnisse (magyar)
   Utolsó bizonyságtételek / Karl Barth ; [ford. Ferencz Árpád]. - Debrecen : [DRHE Karl Barth Kutint.], 2010. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet kiadványai, ISSN 1789-0721 ; 5.)
ISBN 978-963-8429-63-6 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 3129283]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2010.
Bartosné Stiasny Éva
   Háborúban békességben : a Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése / Bartosné Stiasny Éva. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2010. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9571-35-8 fűzött : 980,- Ft
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Budapest - holokauszt - gyermekotthon - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439)(092)Sztehlo_G. *** 364.65-053.2(439-2Bp.) *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Sztehlo_G.
[AN 3164231]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2010.
   Bhakti-śāstrī verseskönyv : [a Bhagavad-gitā, a Tanítások nektárja, a Śrī Īśopaniṣad és az Odaadás nektárja első részének legfontosabb versei] / [... szerk. Manorāma dāsa]. - Somogyvámos : Lál K., 2010. - 61 p. : ill. ; 16 cm
Magyar és szanszkrit nyelven
ISBN 978-963-88672-3-0 fűzött
hinduizmus
294.5
[AN 3145971]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2010.
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke (magyar)
   Énekek éneke : Isten szívének titka / ford. és magyarázatokkal ell. Székely László. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2010. - 48 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-01-1 fűzött : 450,- Ft
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
bibliamagyarázat
223.9.07 *** 223.9.04=945.11
[AN 3133621]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2010.
Bischof József Artúr (1921-2006)
   A török idők utáni első plébánia a Mura és a Dráva összefolyásánál 1750-től / Bischof József Artúr. - Utánny. - Gyékényes : Gyékényesi Krónika Közs. Közéleti Lap [Szerk.], 2010. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 4.
Fűzött
Zákány - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Zákány)(091)
[AN 3150091]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2010.
Boross Géza (1931-)
   Lásd, hited tőle mit várhat! : esketési igehirdetési vázlatok : Budapest, Kálvin tér, 1958-1963 / Boross Géza ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2010. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86550-9-7 fűzött
házasság - prédikáció
252 *** 265.5
[AN 3133612]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2010.
Boulad, Henri (1931-)
   Hitvédelem a XXI. században / Henri Boulad ; [... vál. és ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2010. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 19.)
ISBN 978-963-9554-99-3 fűzött : 350,- Ft
prédikáció
252
[AN 3134293]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2010.
Boulad, Henri (1931-)
   Isten misztériuma : válogatott szentbeszédek / Henri Boulad ; [... vál. és ford. Tompa Mária]. - Kecskemét : Korda, 2010. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 20.)
ISBN 978-615-5045-00-4 fűzött : 350,- Ft
prédikáció
252
[AN 3134325]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2010.
Bruinsma, Reinder
   Keresztény életút / írta Reinder Bruinsma ; [ford. Rozmann Viktória]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009, cop. 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-00-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3127106]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2010.
Bruinsma, Reinder
   Keresztény életút : tanítói melléklet / írta Reinder Bruinsma ; [ford. Hangyás Linda]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 75 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-9930-01-8 fűzött
vallásos irodalom - tanári segédkönyv - bibliamagyarázat
244 *** 22.07(072)
[AN 3127164]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2010.
Bullón, Alejandro (1947-)
Signs of hope (magyar)
   Merre tart a világ? : különös jelek a Bibliában / Alejandro Bullón ; [ford. Hegyiné Tóth Judit]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9930-02-5 fűzött
Biblia
vallásos irodalom
244
[AN 3131261]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2010.
Caterina da Siena (1347-1380)
   Szeretetből élünk : lelki útravaló az év minden napjára / Sienai Szent Katalin. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 170, [2] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-470-2 kötött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - breviárium
264-135 *** 244
[AN 3130411]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2010.
Czike Sándor (1929-)
Krisztus halotti "leplei" (angol)
   The burial bandage of Christ : the gospel of John 20:6-9 from a new perspective : a study that is not about the shroud of Turin / Sándor Czike ; with graphics by Ervin Widerkomm ; [transl. by Anna Varga]. - Budapest : Accordia, 2010. - 103, [4] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-963-9824-27-0 fűzött : 8 EUR
Jézus
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
krisztológia - csoda - kormeghatározás - bibliamagyarázat
232.96 *** 226.5.07 *** 231.73 *** 902.6
[AN 3143315]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2010.
Doukhan, Jacques
Le soupir de la terre (magyar)
   Titkok megfejtése : a múlt, jelen és jövő a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben / Jacques Doukhan ; [ford. Csabai Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Advent K., 2010. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9930-15-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3142228]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2010.
   Éltető közösség / [összeáll. Dabóczi Kálmán és Veronika] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - Budapest : MÉCS Családközösségek, cop. 2010. - 54 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-9-6 fűzött
közösség - ima
243
[AN 3127923]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2010.
   Erős házasság / [összeáll. Dabóczi Ferenc et al.] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - 2. átd. kiad. - Budapest : MÉCS Családközösségek, cop. 2010. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-7-2 fűzött
házasság - vallási erkölcs - ima
265.5 *** 241 *** 249 *** 243
[AN 3127948]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2010.
   Ezeréves múltunk : tanulmányok az erdélyi egyházmegye történetéből / szerk. Marton József, Bodó Márta ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum Keresztény Kult. Egyes., 2009. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-606-8059-12-9
Kötött : 3500,- Ft : 15 EUR : 49 RON
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
Erdély - egyháztörténet - egyházmegye - katolikus egyház
282(439.21-03Gyulafehérvári_főegyházmegye) *** 282(498.4-03Gyulafehérvári_főegyházmegye)
[AN 2909746]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2010.
Fabiny Tibor (1955-)
   Szóra bírni az írást újra : irodalomkritikai és teológiai irányok a Biblia értelmezésében : nyolc tanulmány, hozzászólás és vita / Fabiny Tibor. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2010. - 151 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 963-87986-3-7 * fűzött
 (hibás ISBN 963-87986-3-3)
hermeneutika - bibliamagyarázat
22.06
[AN 3131716]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2010.
   A felújított máriapócsi kegytemplom megáldása : 2010. szeptember 11. : képeskönyv / [szerk. ... Feczkó Ágnes, Szabó Sándor] ; [közread. a] Hajdúdorogi Püspöki Hivatal. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Püspöki Hiv., 2010. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0105-8 fűzött
Máriapócs - kegyhely - fényképalbum
248.153.8(439-2Máriapócs)(084.12)
[AN 3140550]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2010.
Ganga (1947-)
   Ki vagy valójában? : kérdések és válaszok a megfogalmazhatatlanról / Ganga. - Budapest : Filosz, 2010. - 205 p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-11-6 fűzött : 2500,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3133048]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2010.
Gianone András (1970-)
   Az Actio Catholica története Magyarországon, 1932-1948 / Gianone András. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2010. - 402 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Monográfiák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2201 ; 1.)
Bibliogr.: p. 354-370. - Összefoglalás angol, francia, olasz és német nyelven
ISBN 978-963-284-156-4 fűzött
Actio Catholica
Magyarország - misszió - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
266.5(439)
[AN 3146293]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2010.
Grün, Anselm (1945-)
50 Engel für das Jahr (magyar)
   Angyalok könyve / Anselm Grün ; [ford. Edelényi Judit]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 169, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-301-9 * fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-301-0)
erkölcs - vallásos irodalom
241.5 *** 244
[AN 3142559]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2010.
Heinz, Hans
Radikale Veränderungen stehen bevor (magyar)
   Lesz-e holnapunk? / Hans Heinz ; [ford. Pál Zoltán] ; [közread. az] ... Új Kezdet Életmód Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Advent K. : Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány, 2010. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9930-09-4 fűzött
vallásos irodalom - adventista egyház
244 *** 286.3
[AN 3142265]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2010.
Horváth Elvira
   Az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete és a Veszprémi "Sancta Maria" Intézet iskoláinak története, 1860-1948 / Horváth Elvira ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Veszprém : Önkormányzat, 2010. - 168 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87885-4-2 kötött
Institutum Beatae Mariae Virginis. Sancta Maria Intézet (Veszprém)
Veszprém - egyházi iskola - iskolatörténet
271(439)Angolkisasszonyok *** 373.52(439-2Veszprém)(091)
[AN 3133805]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2010.
The illustrated encyclopedia of Buddhism (magyar)
   Buddhizmus képes enciklopédiája : a buddhizmus története, filozófiája és gyakorlata : átfogó, több mint 500 képpel illusztrált kalauz / ... szerk. Ian Harris [et al.] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6190-5 kötött : 7500,- Ft
buddhizmus - enciklopédia
294.3
[AN 3130308]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2010.
   Írd meg, amiket láttál : hét lakótelepi gyülekezet / szerk. Czövek Tamás. - Budapest : Kálvin, 2010. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-160-3 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - egyházközség protestáns egyházakban - református egyház
255/259(439) *** 284.2
[AN 3145338]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2010.
   Istenem és mindenem : száz éve született Jakab Antal / szerk. Marton József ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum Keresztény Kult. Egyes., 2009. - 141, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-606-8059-18-1
Kötött : 1990,- Ft
Jakab Antal (1909-1993)
Erdély - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század
282(498.4)(=945.11)(092)Jakab_A.
[AN 2909445]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2010.
Johannes, Chrysostomus (347 k.-407)
   Aranyszájú Szent János szent és isteni liturgiája / [kiad. a Hajdúdorogi Egyházmegye]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, [2010]. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88535-2-3 kötött
egyházi szertartás - görög katolikus egyház
264 *** 281.5.018.2
[AN 3127156]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2010.
Joób Olivér (1940-)
   Tenger harcon át : Joób Olivér élete, 1910-1969 / ifj. Joób Olivér ; [közread. az] Ordass Lajos Baráti Kör. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, 2010. - 421 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 408-409.
ISBN 978-963-87269-2-6 fűzött
Joób Olivér (1910-1969)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Joób_O.
[AN 3131199]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2010.
   Kálvin - Magyarság - Európa : nemzetközi multidiszciplináris konferencia : 2009. november 6-7. / [szerk. M. Császár Zsuzsa, Szalai Gábor]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2010. - 282 p. : ill. ; 23 cm
A Pécsett, azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-17-8 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - református egyház - egyháztörténet - határon túli magyarság - kultúra - társadalmi kapcsolat - egyházi iskola
284.2 *** 284.2(439)(091) *** 284.2(=945.11)(4-191) *** 261.6 *** 37.017.93
[AN 3146312]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2010.
Kovács András
   Adventi tűnődések / Kovács András ; [a ... grafikákat Huszárné Kovács Márta kész.]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2010. - 64 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5045-04-2 fűzött : 580,- Ft
vallásos irodalom - advent
242 *** 264-041.1
[AN 3147879]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2010.
   Megismerés : órarend, 2010-2011 / [szerk. ... Bence Imre et al.]. - Budapest : Luther, 2010. - 190 p. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
ISBN 978-963-9979-19-2 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház - vallásoktatás - munkaterv
284.1(439) *** 268
[AN 3145107]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2010.
Mueller, Ekkehardt (1950-)
The letters of John (magyar)
   A szeretett tanítvány, János levelei / írta Ekkehardt Mueller ; [ford. Zámbóné Kocic Larisa]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-05-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. János levelei
bibliamagyarázat
227.94.07
[AN 3127206]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2010.
Mueller, Ekkehardt (1950-)
The letters of John (magyar)
   A szeretett tanítvány, János levelei : tanítói melléklet / írta Ekkehardt Mueller ; [ford. Hegyiné Tóth Judit]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 76 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-9930-06-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. János levelei
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
227.94.07 *** 22.07(02.053.2)
[AN 3127261]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2010.
Nagy Eszter
   A nehézségek ajándéka : kisprózák / Nagy Eszter. - Átd. kiad. - Budapest : [Nagy E.], 2010. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9797-2 kötött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3149995]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2010.
   Növekedés Krisztusban : a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciájának 2005-ben tartott ülésén elfogadott kiegészítő hitelv / [... szerk. Szilvási András] ; [ford. Mayor Márta]. - Budapest : Advent K., 2009. - 38 p. ; 21 cm
A ford. a "Seventh-day Adventists believe" c. kiad. alapján kész.
hitvallás - adventista egyház
238 *** 286.3
[AN 3128281]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2010.
O'Ffill, Richard (1940-)
The fruit of the spirit (magyar)
   A lélek gyümölcse / írta Richard O'Ffill ; [ford. Hegyiné Tóth Judit]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2010, cop. 2009. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-10-0 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3127055]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2010.
O'Ffill, Richard (1940-)
The fruit of the spirit (magyar)
   A lélek gyümölcse : tanítói melléklet / írta Richard O'Ffill ; [ford. Hegyiné Tóth Judit]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2010, cop. 2009. - 76 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-9930-11-7 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072) *** 244
[AN 3127021]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2010.
   "Oltalmad alá futunk" : Mária-enciklopédia, 1950 / közread. Perger Gyula. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2010. - 223 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5035-00-5 kötött : 2800,- Ft
Mária (Jézus anyja)
Győri Egyházmegye
katolikus egyház - szent - kultusz
232.931 *** 394.944 *** 282(439-03Győri_egyházmegye)
[AN 3133310]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2010.
Pályi Gyula (1936-)
   A torinói lepel / Pályi Gyula. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 237 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Az előszó olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 978-963-277-204-2 kötött : 2600,- Ft
művelődéstörténet - krisztológia - rejtély - kormeghatározás
232.96 *** 902.6 *** 001.94 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3131272]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2010.
   Reménységgel a jövő felé : 15 éves az MRETZS : jubileumi kötet a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának 15. évfordulóján / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MRETZS, 2010. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9595-4 fűzött
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata
Magyarország - református egyház - zsinat
284.2(439) *** 262.41(439)
[AN 3142794]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2010.
   A Rómabeliekhez írt levél / [... összeáll. Hites Gábor]. - Budapest : BIK Kvk., 2010-. - 21 cm
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3134072]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2010. - 103 p. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2010/3.)
ISBN 978-963-7493-73-7 fűzött
[AN 3134090] MARC

ANSEL
UTF-811553 /2010.
Schwirzer, Jennifer Jill
A light for the last days (magyar)
   Fény az utolsó napokra / Jennifer Jill Schwirzer ; [ford. Szalai Gábor]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, 2009. - 52 p. ; 15 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-9930-07-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3129093]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2010.
Shore, Jeff (1953-)
Being without self (magyar)
   Létezés én nélkül : zen a modern világ számára / Jeff Shore ; [ford. Pálmai Katalin, ... Sisilla Magdolna, ... Bán Zoltán ...]. - Budapest : Egy Csepp, 2010. - 234 p. ; 20 cm. - (Rinzai mesterek sorozat, ISSN 2062-2015 ; 3.)
ISBN 978-963-06-9822-1 fűzött : 2500,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3133844]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2010.
   Stúdium és szerzetesség. - Budapest : Vigilia, 2010. - 95 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 18.)
A Budapesten, 2010. márc. 20-án rendezett tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-13-2 fűzött : 900,- Ft
katolikus egyház - szerzetesség - tudomány
271 *** 282 *** 215
[AN 3143263]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2010.
Suzuki Shunryū (1904-1971)
Branching streams flow in the darkness (magyar)
   Tisztán ragyogó forrás : zen tanítások a Szandókairól / Sunrjú Szuzuki ; [ford. Fábián Gábor]. - Budapest : Filosz, 2010. - 185, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (A zen oszlopai, ISSN 1588-9548)
ISBN 978-963-9841-10-9 fűzött : 2750,- Ft
Shitou Xiquan (700-790). Can tong qi
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3133167]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2010.
Szenczi László (1927-)
   Árvaságtól boldogságig / Szenczi László. - Szekszárd : Babits, 2010. - 252, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9556-66-9 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3131471]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2010.
Szigeti Jenő (1936-)
   Egyházak - egy világ végén / Szigeti Jenő. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9577-70-1 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - szekta - kisegyház
289(439)
[AN 3128537]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2010.
Szőllősi Árpád
   A könyvek könyve / Szőllősi Árpád. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 150 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9577-64-0 fűzött
Biblia
vallásos irodalom
22 *** 242
[AN 3142247]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2010.
Tanner, Leo (1953-)
Leben aus dem Geist (magyar)
   Élni a Lélekből : Jézus művének folytatása / Leo Tanner, Urban Camenzind ; [ford. Hatvani Zsuzsa, Munkácsi Dorottya]. - Budapest : Marana Tha, 2010. - 186 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 167.)
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-9281-84-4 fűzött : 900,- Ft
Szentlélek Isten
231.3
[AN 3145330]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2010.
   Testvéreink, a szentek / [összeáll. Bittsánszky Márton et al.] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - Budapest : MÉCS Családközösségek, cop. 2010. - 61 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-8-9 fűzött
szent - ima
235.3(092) *** 243
[AN 3128184]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2010.
Thomas, Jerry D. (1959-)
What we believe (magyar)
   Hitünk alapjai gyermekeknek : hogyan tanítsuk gyermekeinknek a Hetednapi Adventista Egyház hitelveit? / Jerry D. Thomas ; tanítási ötletek Jerry és Kitty Thomas ; [ford. Tokics Ildikó]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 76 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9930-08-7)
vallásos irodalom - adventista egyház - gyermekkönyv - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
244(02.053.2) *** 286.3 *** 22.07(072)
[AN 3129142]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2010.
   Tízparancsolat a mai család életében / [összeáll. Dabóczi Ferenc és Györgyi] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - Budapest : MÉCS Családközösségek, cop. 2010. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5046-00-1 fűzött
vallási erkölcs - házasság - ima
265.5 *** 241 *** 243 *** 249
[AN 3127320]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2010.
   A Tízparancsolat : OR-ZSE - MTA Tudományos Egyetemi Napok, Biblikus Konferencia : 2007. november 20. : konferenciakötet / [rend. az] Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem. - Budapest : Gondolat, 2010. - 129 p. : ill. ; 19 cm. - (A Biblia titkai, ISSN 2062-2104 ; 1.)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-213-8 fűzött : 1950,- Ft
tízparancsolat - bibliakutatás
221.122.01 *** 222.16.01
[AN 3136034]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2010.
Tobin, Eamon
How to forgive yourself and others (magyar)
   Hogyan bocsáss meg magadnak és másoknak : a kibékülés lépései / Eamon Tobin ; [ford. Obendorf Beatrix és Horváth Erzsébet]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2010. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-02-8 fűzött : 500,- Ft
bűnbocsánat
248.145.23
[AN 3149488]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2010.
Tokics Imre (1956-)
   Jeremiás a válság prófétája / Tokics Imre. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9930-03-2 fűzött
Jeremiás (próféta) (Kr. e. 7. sz)
Biblia. Ószövetség. Jeremiás könyve
bibliamagyarázat
224.2.07
[AN 3128559]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2010.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   Bevezetés a teológiába : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor ; [közread. az] ... Adventista Teológiai Főiskola. - Budapest : Advent K. ; Pécel : ATF, 2010. - 342 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 978-963-9577-83-1 kötött
teológia - egyetemi tankönyv
23(075.8)
[AN 3127325]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2010.
Waggoner, Ellet Joseph (1855-1926)
Christ and his righteousness (magyar)
   Krisztus és az Ő igazsága / Ellet Joseph Waggoner ; [ford. Szilvási József]. - 2. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 963-9577-62-6 fűzött
Jézus
krisztológia - adventista egyház
232 *** 286.3
[AN 3127297]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2010.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   A legjobb út / Ellen G. White ; [közread. az] Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány. - Budapest : Advent K. ; Zalaegerszeg : Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány, 2009. - 91 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9577-71-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3131626]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2010.
Winn, Laura Rocke
Margie asks, why do people have to die? (magyar)
   Miért halnak meg az emberek? / Laura Rocke Winn ; [ford. Szilvási Ágota] ; [közread. a] ... Felfedezések Alapítvány. - Budapest : Advent K. : Felfedezések Alapítvány, 2010. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9930-14-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3130516]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11571 /2010.
Albert József (1944-)
   Szociológiai alapismeretek / Albert József, Leveleki Magdolna. - Veszprém ; Budapest : Ziggy Bt., 2010. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5431-9 fűzött
szociológia - tankönyv
316(078)
[AN 3150013]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2010.
   A cselekvő értelmiségi : tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára / [szerk. Kiss László] ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kara. - [Budapest] : Argumentum : ELTE Tátk., cop. 2010. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-581-2 kötött : 3100,- Ft
Magyarország - szociológia - szociálpolitika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
316 *** 012Huszár_T. *** 316(439) *** 364(439)
[AN 3147959]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2010.
Galsi Zoltán
   A Törökszentmiklósi Nőegylet és elődje a Törökszentmiklósi Jótékonycélú Nőegylet története / Galsi Zoltán. - Törökszentmiklós : Törökszentmiklósi Nőegylet, 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0131-7 fűzött
Törökszentmiklósi Nőegylet
Törökszentmiklós - egyesület - nő - történeti feldolgozás
316.37-055.2(439) *** 061.215(439-2Törökszentmiklós)(091)
[AN 3148829]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2010.
Hankiss Elemér (1928-)
   Csapdák és egerek : Magyarország 2009-ben - és tovább / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - Budapest : Manager Kvk. : Médiavilág, 2010. - 279 p. ; 20 cm. - (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-963-9912-20-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - társadalmi változás - belpolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló
316.4(439)"200" *** 338.2(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3147841]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2010.
Hunyady György (1942-)
   A társadalmi közérzet hullámverése / Hunyady György. - Budapest : Napvilág, 2010. - 276 p. : ill. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 271-[277].
ISBN 978-963-9697-78-2 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - nemzetkép - rendszerváltás - ezredforduló
316.6(439)"198/200" *** 316.63(=945.11)
[AN 3136396]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2010.
   Kisvárosi polgárok : források, 1866-1919 / szerk. Héjja Julianna Erika és Erdész Ádám. - Gyula : Békés M. Lvt., 2010. - 512 p. ; 24 cm. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 27.)
ISBN 978-963-7239-61-8 kötött
Gyula - polgárság - levéltári irat - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - történelmi forrás
316.343.62(439-2Gyula)"186/191"(093) *** 930.253.4(439-2Gyula)
[AN 3144313]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2010.
Kovács Gábor (1959-)
   Frankensteintől a zöldekig - a gép és kritikusai : eszmetörténeti tanulmányok / Kovács Gábor. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2010. - 203 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 191-198.
ISBN 963-9363-74-X * fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-9363-74-8)
eszmetörténet - civilizáció - kultúrafilozófia - technikatörténet
316.75 *** 008 *** 130.2 *** 62(100)(091)
[AN 3134428]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2010.
Margittai Gábor (1973-)
   Trianoni menyecske : szórványlétünk a Kárpát-medencében / Margittai Gábor. - Budapest : Scolar, 2010. - 295 p., [80] t. : ill., főként színes ; 24 cm
keretcím: Külső magyarok. - Bibliogr.
ISBN 978-963-244-219-8 kötött : 3690,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - riport
316.347(=945.11)(4-11)(047.53) *** 323.12(=945.11)(4-11)(047.53)
[AN 3147909]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2010.
Orosz István (1935-)
   A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon / Orosz István. - Debrecen : DE Tört. Int., 2010. - 226 p. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-415-4 kötött
Magyarország - jobbágyság - társadalmi változás - gazdaságtörténet - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
316.343.64(439)"18" *** 338(091)(439)"18"
[AN 3126424]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2010.
   Romológiai ismeretek újságíróknak / szerk. Balázs Géza. - Budapest : DUE Médiahálózat, 2010. - 96 p. ; 20 cm. - (DUE-médiakönyvek, ISSN 2062-2694 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89005-0-0 fűzött
Magyarország - romológia - tankönyv
316.347(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(078)
[AN 3148947]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2010.
Szabó Illés (1948-)
   A csövesek nem horkolnak : 25 év, 32 kemény történet / Szabó Illés. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-6572-9 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - riport - szociográfia
308(439) *** 894.511-92
[AN 3131219]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2010.
   A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai : tanulmánygyűjtemény / szerk. Zsolnai Anikó és Kasik László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6863-7 fűzött : 2900,- Ft
társadalmi viselkedés - képességfejlesztés - szociálpszichológia - gyermeklélektan - interperszonális kapcsolat
316.62 *** 37.035 *** 159.922.7 *** 316.6 *** 316.472.4
[AN 3138981]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11583 /2010.
   Algyő népélete az 1900-as évek elején / [szerk. Ménesi Lajosné, Molnárné Vida Zsuzsanna, Bene Zoltán] ; [kiad. Algyő Nagyközség Önkormányzata]. - [Algyő] : Önkormányzat, [2010]. - 197, [3] p. : ill. ; 24 cm
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-08-0057-0 fűzött
Algyő - magyar néprajz - életmód - magyar irodalom - századforduló - memoár - napló
391/395(=945.11)(439-2Algyő)(0:82-94) *** 39(=945.11)(439-2Algyő) *** 894.511-94
[AN 3136832]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2010.
Fiabe degli indiani d'America (magyar)
   Indián népmesék / összeáll. Rossana Guarnieri ; ill. Marilena Pasini ; [ford. Timár Sarolta]. - [Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 121, [4] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Népek meséi ; 1.)
ISBN 978-963-09-6530-9 kötött : 495,- Ft
indiánok - népmese - gyermekkönyv
398.21(=97)(02.053.2)
[AN 3147605]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2010.
Gál Zsuzsa
   Kapcsolataim : a városi sámán élettere és életfája a varázskörben / Gál Zsuzsa. - [Százhalombatta] : Magánkiad., 2009. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8209-1 fűzött
sámánizmus
398.49 *** 291.612
[AN 2925087]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2010.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-963-9261-89-1 kötött : 2990,- Ft
illemtan
395
[AN 3147703]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2010.
Komiszár János (1949-)
   Mária Terézia a folklórban / [graf. Komiszár János] ; [szöveg Ujváry Zoltán]. - Debrecen : Ethnica, 2010. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Főcím a borítófedélről. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-473-424-6 kötött
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - uralkodó - személyi kultusz - magyar néprajz - folklór - 18. század - anekdota
394.944(439) *** 398.2(=945.11) *** 943.9(092)Mária_Terézia(0:82-36)
[AN 3127467]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2010.
Mentovics Éva
   Verses találós kérdések / Mentovics Éva ; [ill.] Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2010. - 77, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9706-76-7 kötött
magyar irodalom - találós kérdés - gyermekvers
398.6(=945.11)(02.053.2) *** 793.7(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3141727]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2010.
   Népi hagyományok : komplex kompetenciafejlesztés a napköziben / [szerk. Rezes Csilla, Szűcsné Rózsavölgyi Erika] ; [kiad. az Eötvös Loránd Általános Iskola]. - Budapest : Eötvös L. Ált. Isk., 2010. - 61, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 18. kerület - hagyománytisztelet - általános iskola - népi játék - tanári segédkönyv
398(=945.11)(072) *** 394.3-053.2(=945.11)(072) *** 373.3(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3131066]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2010.
   Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére = Studies in honour of Gábor Barna on his 60th birthday = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Barna / [... szerk. ... Mód László és Simon András]. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 897 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 26.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88914-2-6 kötött : 7150,- Ft
népi vallásosság - vallástudomány - emlékkönyv
398.3 *** 291
[AN 3140549]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2010.
Patchett, Fiona
Usborne Christmas baking for children (magyar)
   Karácsonyi sütik : receptek gyerekeknek / írta Fiona Patchett ; ill. Nancy Leschnikoff ; [... ford. ... Leyrer Ginda]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-220-4 kötött
sütemény - karácsony - szakácskönyv - gyermekkönyv
398.332.416(02.053.2) *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3129031]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2010.
Sztáray István
   Anettka "dadogós" vőfélye : esküvőre készülők kézikönyve / Sztáray István. - Miskolc : Bíbor K., 2010. - 289 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-07-1 fűzött
esküvő - lakodalmi szokás - magyar néprajz
392.5 *** 392.51(=945.11)
[AN 3128477]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2010.
   Tréfás népmesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2010]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-45-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3141797]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11594 /2010.
   Államelmélet. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2010-. - 29 cm
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 3150223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A modern állam elméletének előzményei és történeti alapvonalai / Ábrók Ildikó [et al.] ; [szerk. Takács Péter]. - 2010. - 386 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-895-0 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3150230] MARC

ANSEL
UTF-811595 /2010.
Amis, Martin (1949-)
The second plane (magyar)
   A második gép : szeptember 11., 2001-2007 / Martin Amis ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2010. - 236, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9019-2 kötött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - terrorizmus - angol irodalom - ezredforduló - publicisztika - válogatott művek
323.285(73)"2001"(0:82-821) *** 820-92=945.11
[AN 3131189]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2010.
Balassa Zoltán (1949-)
Dva národy v jednej domovine (magyar)
   Két nemzet a Kárpát-medencében : a szlovákok történelme / Balassa Zoltán. - 4. kiad. - Kassa ; Budapest : [Magánkiad.], 2009. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - Csehszlovákia - nemzetiségi kérdés - szlovákok - határon túli magyarság - 18. század - 19. század - 20. század
323.15(=945.11)(437)"1918/1938" *** 323.15(=854)(439)"17/191"
[AN 3164460]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2010.
   Békatánc : a radikális jobboldal jellege és hatása Nyugat-Európában és Magyarországon / [szerk. Balogh Róbert, Paár Ádám, György Alexandra] ; [közread. a] Generáció 2020. - Budapest : Generáció 2020, 2009. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87658-9-5 fűzött
Európa - szélsőjobboldali irányzat - ezredforduló
329.17(4)"199/200"
[AN 3149031]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2010.
   Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről / összeáll. és szerk. Ádám Magda és Ormos Mária ; [ford. Barabás József]. - Budapest : Akad. K., 1999-. - 25 cm
A 4. kötetet kiad. a Gondolat Kiadó
Franciaország - Közép-Európa - diplomácia - történelem - magyar történelem - történelmi forrás
327(44)"191/193"(093.2) *** 940-11"191/193"(093.2) *** 327(4-11)"191/193"(093.2) *** 943.9"191/193"(093.2)
[AN 2652960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1922-1927. - 2010. - 379 p.
A ford. a "Documents d'archives français sur l'histoire du bassin des Carpetes, 1918-1932" vol. 4. (Budapest : Akad. K., 2002) alapján kész.
ISBN 978-963-693-207-7 kötött : 4500,- Ft
Franciaország - Közép-Európa - diplomáciatörténet - történelem - két világháború közötti időszak - kisantant - történelmi forrás
327(44)"192"(093) *** 94-11"192"(093)
[AN 3139063] MARC

ANSEL
UTF-811599 /2010.
Haypál Tibor
   Viharvertek : interjúk / Haypál Tibor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2010. - 72 p. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - baloldali - 20. század - életútinterjú
329.15(439)(092)"19"(047.53)
[AN 3125825]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2010.
   Integrálódó Európa. - [Budapest] : Perfekt, 2009-. - 24 cm
ISBN 978-963-394-773-9
Európai Unió - európai integráció - történeti feldolgozás - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 327.39(4-62)(091)
[AN 2929003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hatáskörök, politikák / Káldyné Esze Magdolna [et al.]. - 2010. - 414 p.
Bibliogr.: p. 411-414.
ISBN 978-963-394-785-2 fűzött : 3690,- Ft
[AN 3139633] MARC

ANSEL
UTF-811601 /2010.
Lövenberg Gábor (1949-)
   Anyám pészahja : az A-6742 számú auschwitzi fogoly / Lövenberg Gábor. - Budapest : Szerző, 2010. - 128 p., [39] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0245-1 kötött
Lövenberg Lajosné Rosenberg Lilly (1918-)
Magyarország - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(439)"1944/1945"
[AN 3149054]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2010.
Nagy Lehel (1927-)
   A három haramia / kisléghi Nagy Lehel. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2010. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0255-0 kötött
Marx, Karl (1818-1883)
Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - Magyarország - történelem - állami terror - kommunizmus
323.282(47)"191/193" *** 947"191/193" *** 323.282(439)"1945/195"
[AN 3139548]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2010.
Náray Péter (1942-2010)
   Nem Duna, Genfi-tó / Náray Péter. - Budapest : Gondolat, 2010. - 406 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-402.
Fűzött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-179-7)
 (hibás ISBN 978-963-693-245-9)
Náray Péter (1942-2010)
Magyarország - diplomata - 20. század - ezredforduló - memoár
327(439)(092)Náray_P.(0:82-94)
[AN 3137153]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11604 /2010.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - [Budapest] : Park, [2010]-. - 22 cm
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2934487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], '70 : hetvenes évek / [a képanyagot vál. ... Rédei Ferenc]. - cop. 2010. - 556 p., [80] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-530-898-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak - 20. század
930.9"197" *** 930.85(439)"197"
[AN 3131459] MARC

ANSEL
UTF-811605 /2010.
Cseke László
   Visegrád ezer éve : almanach, 1009-2009 / Cseke László ; [kiad. Visegrád Város Önkormányzata]. - Visegrád : Önkormányzat, 2010. - 503 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 503.
ISBN 978-963-06-9989-1 kötött
Visegrád - helytörténet - művelődéstörténet - helyismeret - album
943.9-2Visegrád *** 930.85(439-2Visegrád)(084.1) *** 908.439-2Visegrád(084.1)
[AN 3129195]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2010.
Dougherty, Martin
Weapons & fighting techniques of the medieval warrior, 1000-1500 AD (magyar)
   Középkori harcosok : fegyverek és harci technikák, 1000-1500 / Martin J. Dougherty ; [ford. Barabás Péter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-9926-24-0 kötött : 6800,- Ft
művelődéstörténet - hadtörténet - haditechnika - fegyver - középkor
930.85(100)"10/15" *** 355.48(100)"10/15" *** 623.44(100)"10/15"
[AN 3128845]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2010.
   Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára / szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2010. - 417 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-419-2 kötött
magyar történelem - történelem - emlékkönyv
943.9 *** 93/99
[AN 3126414]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2010.
   Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára / szerk. Kovács Zoltán és Püski Levelente ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2010. - 447 p. ; 25 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-418-5 kötött
magyar történelem - történelem - emlékkönyv
943.9 *** 93/99
[AN 3126394]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2010.
Estók János (1958-)
   Széchenyi István gróf élete és kora / Estók János. - Budapest : Officina, cop. 2010. - 199 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-9705-79-1 kötött : 6990,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - politikus - magyar történelem - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 3146166]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2010.
Feitl István (1955-)
   A hosszú hatvanas évek : a XVIII. kerület története 1957-1970 között / Feitl István ; [közread. a] PIHGY. - [Budapest] : PIHGY, 2010. - 113 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88830-1-8 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. 18. kerület - helytörténet - hétköznapi élet - Kádár-korszak
943.9-2Bp.XVIII."195/196" *** 930.85(439)"195/196"
[AN 3148686]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2010.
Fekete István, Gy
   Katonák városa : fejezetek Szolnok katonatörténetéből / Gy. Fekete István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-507-8 kötött
Szolnok - hadtörténet - helytörténet
943.9-2Szolnok *** 355.48(439-2Szolnok)
[AN 3144686]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2010.
Fraser, Antonia (1932-)
Love and Louis XIV (magyar)
   A Napkirály és a hölgyek / Antonia Fraser ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2010. - 619, [3] p., [12] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 573-595.
ISBN 978-963-07-8949-3 kötött : 4200,- Ft
Lajos (Franciaország: király), XIV. (1638-1715)
Franciaország - uralkodó - történelem - 17. század - 18. század
944(092)Lajos,_XIV. *** 940"164/171"
[AN 3129442]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2010.
   A hőseink voltak / [szerk. Bognár Nándor] ; [közread. a] Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Múz. 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2010. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88321-1-5 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - pályázat
943.9"1956" *** 06.063(439)
[AN 3149167]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2010.
   A hosszú 19. század rövid története / Bebesi György szerk. ; [társszerk. Vitári Zsolt]. - 2. átd., bőv. kiad. - Pécs : Bocz K., 2010. - 389 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9137-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-06-9137-6)
világtörténelem - 19. század - egyetemi tankönyv
930.9"18"(075.8)
[AN 3139891]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2010.
India (magyar)
   India / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6104-2 kötött : 1590,- Ft
India - művelődéstörténet
930.85(540)
[AN 3140079]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2010.
Katus László (1927-)
   A modern Magyarország születése : Magyarország története, 1711-1914 : egyetemi tanköny / Katus László ; [kiad. a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2010, cop. 2009. - 609 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 593-609.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-7961-9)
magyar történelem - 18. század - 19. század - századforduló - egyetemi tankönyv
943.9"1711/1914"(075.8)
[AN 3139926]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2010.
   A késő római kor és az ókereszténység Sopianae és Valeria területén = Geç Roma dönemindeki Sopianae ve Valeria, erken Hristiyanlık = Sopianae and Valeria in the late Roman age, early Christianity / [text F. Fazekas et al.] ; [transl. E. Hancz, L. Nagy, I. Sallér]. - Pécs : Univ. of Pécs Dep. of Archaeology, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Specimina nova dissertationum ex Institutio Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. Supplementum, ISSN 1789-3755 ; 10.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-642-355-1 fűzött
Pannonia - régészet - művelődéstörténet - ókeresztény művészet
904(398.6) *** 930.85(398.6) *** 7.033.1(398.6)
[AN 3146771]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2010.
Kovács András
   Igaz történetek és legendák nyomában / [írta és szerk. Kovács András]. - Debrecen : Graph-Art, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. (32 p. : ill. ; 21 cm). - (Képes magyar történelem ; 2.)
ISBN 978-963-9949-32-4 kötött
magyar történelem - ifjúsági könyv
943.9(02.053.2)
[AN 3148991]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2010.
Kovács Péter
   Balaton falu története / Kovács Péter. - 2. bőv. kiad. - Balaton : Kovács P., 2010. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-963-06-9972-3 fűzött
Balaton (település) - helytörténet
943.9-2Balaton
[AN 3136459]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2010.
   Középkori mozaik : az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola dokturanduszainak tanulmányai / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2010. - 180 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 1.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-155-7 fűzött
Európa - Magyarország - művelődéstörténet - középkor - tanulmánygyűjtemény
930.85(4)"10/13" *** 930.85(439)"10/13"
[AN 3146441]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2010.
Kuglics Gábor (1976-)
   Püspökmolnári története / Kuglics Gábor ; [kiad. Püspökmolnári Község Önkormányzata]. - Püspökmolnári : Önkormányzat, 2010. - 116 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9956-3 fűzött
Püspökmolnári - helytörténet
943.9-2Püspökmolnári
[AN 3138338]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 1035 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966.
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3140435]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2010.
   Österreich und Ungarn im Kalten Krieg / Red. István Majoros, Zoltán Maruzsa, Oliver Rathkolb ; Hrsg. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Universität Wien Institut für Zeitgeschichte. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz. ; Wien : Univ. Wien Inst. für Zeitgeschichte, 2010. - 435 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-3-200-01910-2
Ausztria - Magyarország - történelem - magyar történelem - politika - hidegháború
943.9"1945/198" *** 943.6"1945/198" *** 32(436)"194/198" *** 327.54 *** 32(439)"194/198"
[AN 3139045]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2010.
Quilter, Jeffrey (1949-)
Treasures of the Andes (magyar)
   Az Andok kincsei : az inkák és a prekolumbián Dél-Amerika története / Jeffrey Quilter ; [... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kv., cop. 2010. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-9952-00-3 kötött
Andok vidéke - művelődéstörténet - történelem - inkák - óamerikai művészet
930.85(399.7) *** 939.97 *** 7.031.8 *** 7(399.7)
[AN 3130552]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2010.
Royer, Sophie (1970-)
La vie des Grecs au temps de Périclès (magyar)
   Hétköznapi élet a görög aranykorban / Sophie Royer, Catherine Salles, François Trassard ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 190 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 188. - Filmogr.: p. 188.
ISBN 978-963-13-5944-2 kötött : 6990,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet
930.85(38)
[AN 3146872]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2010.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Az erdélyi szászok nemzetségeredete / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2010. - 61 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-06-9865-8 fűzött
erdélyi szászok - eredet - 12. század - 13. század
943.921(=30)"11/12" *** 323.15(=30)(439.21)"11/12"
[AN 3146212]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2010.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Nagyszeben város középkori pecsétjei és címere / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2010. - 29 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-89095-0-3 fűzött
Nagyszeben - középkor - címer - pecsét
929.6(439.21-2Nagyszeben) *** 930.223.64(439.21-2Nagyszeben)
[AN 3146194]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2010.
Schmidt, Helmut (1918-)
Ausser Dienst (magyar)
   Nyugállományban : számvetés / Helmut Schmidt ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Európa, 2010. - 379, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8923-3 kötött : 3800,- Ft
Schmidt, Helmut (1918-)
Németország - Európa - államfő - történelem - 20. század - politológia - memoár
940"19"(0:82-4) *** 32(430)(092)Schmidt,_H.(0:82-94) *** 32.001
[AN 3129229]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2010.
   A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom : műsortükör, 1956. október 23 - november 5. / sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Vámos György. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2010. - 1270 p. ; 25 cm. - (História könyvtár. Okmánytárak, ISSN 1787-1816 ; 7.)
ISBN 978-963-9627-35-2 kötött : 6800,- Ft
Radio Free Europe (München)
magyar történelem - 1956-os forradalom - rádiószervezet - publicisztika
943.9"1956"(0:82-92) *** 791.9.096SZER"1956"
[AN 3139188]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2010.
Szirmay Gábor (1947-)
   Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban / Szirmay Gábor ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság]. - [Debrecen] : Tiszántúli Történész Társ., 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-88807-3-4 kötött
Szirmay család
Magyarország - családtörténet - temetkezés - történelmi forrás
929.52(439)Szirmay(093) *** 393(439)
[AN 3127561]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2010.
Tölgyesi József (1940-)
   Bevezetés Iharkút történetébe / Tölgyesi József ; [kiad. Iharkúti Hagyományőrző Egyesület]. - Veszprém ; Nemesszalók : Iharkúti Hagyományőrző Egyes., 2010. - 78 p. : ill., részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 75-78.
ISBN 978-963-06-9748-4 fűzött
Iharkút - helytörténet
943.9-2Iharkút
[AN 3133971]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2010.
   Vaszar község története / [szerk. Hudi József, Mezei Zsolt] ; [kiad. Vaszar Község Önkormányzata]. - Vaszar : Önkormányzat, 2010. - 720 p. : ill. ; 25 cm + térk.
Bibliogr.: p. 684-705.
ISBN 978-963-06-9770-5 kötött
Vaszar - helytörténet
943.9-2Vaszar
[AN 3133529]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2010.
Vikingos y celtas (magyar)
   Kelták és vikingek / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Hajnal Dóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár). (Nagy civilizációk ; 13.)
ISBN 978-963-09-6102-8 kötött : 1590,- Ft
művelődéstörténet - kelták - normannok
930.85(367) *** 930.85(368)
[AN 3140025]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2010.
   Volt egyszer egy falu, Tihany / [szerk. Koncz Mária] ; [fotó] Csizmazia Márton ; [közread. a] Tihany Fejlesztéséért Alapítvány. - Tihany : Tihany Fejlesztéséért Alapítvány, 2010. - 215 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9814-6 kötött
Tihany - helyismeret - életútinterjú - 20. század
929(439-2Tihany)(047.53) *** 908.439-2Tihany(092)(047.53)
[AN 3137229]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2010.
Waugh, Alexander
The house of Wittgenstein (magyar)
   A Wittgensteinek : egy békétlen család / Alexander Waugh ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 410, [3] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 383-392.
ISBN 978-963-07-9022-2 kötött : 3900,- Ft
Wittgenstein család
Ausztria - családtörténet - filozófus - 20. század
929.52(436)Wittgenstein *** 1(436)(092)Wittgenstein,_L.
[AN 3129525]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2010.
Zima Szabolcs
   A művészet 100 legnagyobb rejtélye / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9949-20-1 kötött
művelődéstörténet - művészettörténet
930.85(100) *** 7(100)(089.3)
[AN 3148699]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11637 /2010.
Bódi János
   Kalandok a Földközi-tenger körül = Adventures around the Mediterranean / Bódi János, Sulyok István. - [Budapest] : Horizont-Tech Kft., cop. 2010. - 135 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-06-9949-5 fűzött
Mediterráneum - helyismeret - útleírás - fényképalbum
908.4-015(084.12) *** 908.4-015(0:82-992)
[AN 3131133]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2010.
Europa quiz (magyar)
   Európa kvíz / [összeáll. Maurer Lisa] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2010. - 39, 39 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9657-30-4 fűzött : 990,- Ft
Európa - helyismeret - találós kérdés
908.4 *** 793.73
[AN 3147963]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2010.
Fucskár Ágnes
   Csík és a moldvai csángó vidék / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2010. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Székelyföld csodái)
ISBN 978-963-297-171-1 kötött
Erdély - Csík - Moldva - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Csík(084.12) *** 908.498.3(=945.11csángók)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3149594]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2010.
Fucskár Ágnes
   Háromszék és a Barcaság / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2010. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Székelyföld csodái)
ISBN 978-963-297-169-8 kötött
Erdély - Háromszék - Barcaság - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Barcaság(084.12) *** 908.498.4Háromszék(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3149640]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2010.
Fucskár Ágnes
   Szászföld / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2010. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Székelyföld csodái)
ISBN 978-963-297-170-4 kötött
Erdély - Királyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Királyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3149538]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2010.
Hajdu Imre
   Sárospatak : képek a 20. századi városról / Hajdu Imre. - Sárospatak : Sidinfo Nonprofit Kft., 2010. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-143. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-9476-6 fűzött
Sárospatak - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sárospatak(084.12)
[AN 3144990]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2010.
Karácsonyi Dávid
   Ukrajna vidékföldrajza / Karácsonyi Dávid. - [Budapest] : Trefort, [2010]. - 209 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok, ISSN 1787-4068)
Bibliogr.: p. 167-186. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-446-586-7 fűzött
Ukrajna - regionális földrajz - regionális gazdaság
911.63(477) *** 332.1(477)
[AN 3149061]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2010.
Kopecskó János (1988-)
   Képek és történetek Csesztreg múltjából / Kopecskó János ; [közread. a] Csesztregi Falubarát Egyesület. - Csesztreg : Csesztregi Falubarát Egyes., 2010. - 175 p. : ill. ; 20x22 cm
ISBN 978-963-06-9967-9 fűzött
Csesztreg - helyismeret - Horthy-korszak - fényképalbum
908.439-2Csesztreg"192/194"(084.12)
[AN 3139139]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2010.
Le Tac, Hélène
Majorque (magyar)
   Mallorca / [szerző Hélène Le Tac, ... Nicole Fraysse] ; [ford. Kádár Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-51-8 kötött
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2925679]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2010.
Mészáros T. László (1960-)
   Zalavíz : ...a megbízható forrás = Zalavíz : ...die zuverlässige Quelle = Zalavíz : ...a reliable resource / [a fotókat kész. ... Mészáros T. László]. - 2. bőv. kiad. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, cop. 2010. - 64 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Kötött
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Zalaegerszeg)
Zala megye - helyismeret - vízmű - fényképalbum
908.439.121-2(084.12) *** 628.1(439-2Zalaegerszeg) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3130731]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2010.
Mező Szilveszter
   Templommá vált tanterem : egy tudós tanár életútja a Nyárád partjától a debreceni Nagyerdőig / Mező Szilveszter ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság]. - Balmazújváros ; Debrecen : Tiszántúli Történész Társ., 2010. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 101-112.
ISBN 978-963-88807-2-7 fűzött
Csinády Gerő (1902-1970)
Magyarország - pedagógus - geográfus - 20. század
91(439)(092)Csinády_G. *** 37(439)(092)Csinády_G.
[AN 3131892]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2010.
Nagy Tamás
   Kálmánháza története / Nagy Tamás, Kiss János. - Kálmánháza : Magánkiad., 2010. - [4], 454 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Bogárházától Kálmánházáig
ISBN 978-963-06-9909-9 fűzött
Kálmánháza - helyismeret
908.439-2Kálmánháza
[AN 3129540]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2010.
   Nemessándorháza : táj, történelem, társadalom / [fotó Kiss József] ; [kiad. Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete]. - Nemessándorháza : Önkormányzat, 2010. - 250 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9970-9 fűzött
Nemessándorháza - helyismeret - szociográfia - fényképalbum
908.439-2Nemessándorháza(084.12) *** 308(439-2Nemessándorháza)(084.12)
[AN 3136472]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2010.
The new age of Adventure (magyar)
   Lehetetlen helyek csábítása : tíz év legizgalmasabb írásai : a National Geographic Adventure magazinjának legjobb cikkeiből / [szerk. John Rasmus] ; [... ford. Frigyik László és Straky Zoltán]. - Budapest : Geographia, 2010. - 453 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9810-92-1 kötött
felfedező utazás - helyismeret - extrém sport - riport - útleírás
908.100(0:82-992) *** 796(0:82-92) *** 910.4(100)(0:82-992)
[AN 3149326]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2010.
   Oroszország a XXI. században : a Nyíregyházi Főiskola és a Kelet- Közép-európai Kutató Központ "Oroszország a XXI. században" címmel 2009. április 28-án megrendezett konferenciájának anyaga = Rossiâ v XXI veke. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 108, 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9909-67-0 fűzött
Oroszország - helyismeret - geopolitika - gazdaság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
908.47"200" *** 327(47)"200" *** 338(47)"200" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3132315]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2010.
Sacred places of a lifetime (magyar)
   Életre szóló kalandok : 500 lélekemelő utazás a világ körül / a bevezetőt írta Keith Bellows ... ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2010. - 399 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9547-77-3 kötött
helyismeret - művelődéstörténet - néprajz - építészet - album
908.100(084.1) *** 930.85(100) *** 39(100) *** 72(100)
[AN 3148841]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2010.
   Tér, tálentum, tanítványok. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2010. - 2 db : ill., részben térk. ; 24 cm
Kész. Tóth József 70. születésnapja tiszteletére
ISBN 978-615-5001-01-7
földrajz - emlékkönyv
91
[AN 2914843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 360 p.
Szerk. Trócsányi András, Kovács István Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-02-4 kötött
Magyarország - társadalomföldrajz - regionális gazdaság
911.3(439) *** 332.1(439)
[AN 3146513] MARC

ANSEL
UTF-811654 /2010.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Alsó-Nyárád vidéke : a Nyárád alsó szakasza Nyárádszeredától Nyárádtőig : a történelmi Marosszék 5. / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2010. - 116 p.
ISBN 978-963-88068-7-1 kötött
Székelyföld - Nyárád mente - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3134417] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11655 /2010.
Bessenyő András
   Római magánjog : a római magánjog az európai jogi gondolkodásban / Bessenyő András. - 4. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 477 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
ISBN 978-963-9310-10-0 fűzött
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3140142]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2010.
Boros Anita
   Közérthető közigazgatási hatósági eljárás : a Ket. szabályai egyszerűen : jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok / Boros Anita. - Budapest : Complex, 2010. - 271 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. aug. 1.
ISBN 978-963-295-105-8 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.9(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3137544]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2010.
Cirelli, Maria Teresa
   Wildlife law in the Suthern African development community / [Maria Teresa Cirelli, Elisa Morgera]. - Budakeszi : CIC Administrative Office ; Rome : FAO, [2010]. - 133 p. ; 30 cm. - (CIC technical series publication ; 9.)
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-88778-2-6 fűzött
Dél-Afrika - vadászati jog - állatvédelem - vadgazdálkodás - környezetvédelmi jog
349.6(68) *** 504.74.06(68) *** 639.1(68) *** 347.246(68)
[AN 3139258]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2010.
Degré Alajos (1909-1984)
   Magyar alkotmány- és jogtörténet / Degré Alajos ; [szerk. Béli Gábor] ; [kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon : PTE ÁJK, [2010]. - 325 p. ; 24 cm
Kész. a szerző 1950/51. tanévben tartott előadásai nyomán. - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-615-5001-13-0 kötött
Magyarország - jogtörténet - alkotmány - társadalomtörténet
342(439)(091) *** 316.32(439)(091)
[AN 3147721]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2010.
   Gyógyítás és megelőzés : katona-egészségügy = Medicine and prevention : military medicine / [fotók Rácz Tünde] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-493-4 kötött
Magyarország - katonai egészségügy - katonai kórház - ezredforduló
356.32(439)"200" *** 355.72(439)"200"
[AN 3143840]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2010.
Hacktivity (7.) (2010) (Budapest)
   Hacktivity : Budapest, 2010. szeptember 18-19., Dürer Kert : Kelet-Közép-Európa legnagyobb hackerkonferenciája : the largest hacker conference in Central and Eastern Europe. - [Budapest] : Hacktivity Kft., [2010]. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-9997-6 fűzött
hacker - adatbiztonság - konferencia-kiadvány
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3143910]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2010.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 350 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
Bibliogr.
Kötött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-657-4)
Magyarország - személyi jog - családjog - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.6(439)(075.8)
[AN 3149568]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2010.
Kecskés László (1953-)
   Polgári jog : a személyek joga / Kecskés László. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 460 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 453-460.
ISBN 978-963-9542-24-2 fűzött
polgári jog - jogi személy - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.19(439)(094)(075.8)
[AN 3140201]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2010.
   Kormánytisztviselők jogviszonya : szerkesztett jogszabálygyűjtemény / szerk. Horváth István. - Budapest : Complex, 2010. - 230 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. jún. 30.
ISBN 978-963-295-103-4 fűzött
2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - jogszabálygyűjtemény - útmutató
354.1.08(439)(094)(036) *** 342.9(439)(036)
[AN 3137601]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2010.
Kőszegfalvi Edit
   Munkaügyi kézikönyv szociális intézmények számára / Kőszegfalvi Edit. - Budapest : Complex, 2010. - 643 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. jún. 30.
ISBN 978-963-295-099-0 fűzött
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - útmutató
349.2(439)(036) *** 35.08(439)(036)
[AN 3137681]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2010.
Maczonkai Mihály (1960-)
   Jogszociológia / Maczonkai Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 190 p. ; 24 cm. - (Studia sociologica, ISSN 1786-4887). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 187-190.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9542-33-4)
jogszociológia - egyetemi tankönyv
340.114(075.8) *** 316(075.8)
[AN 3140046]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2010.
   Magyar alkotmányossági kiskáté / szerk. Zétényi Zsolt ; kiad. Magyarországért Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Magyarországért Kult. Egyes., [2010]. - 23 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89004-0-1 fűzött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog
340.114 *** 342(439)
[AN 3128824]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2010.
   Önkormányzati képviselők kézikönyve : az önkormányzati gazdálkodásról / [... szerk. Gurnik Ágnes]. - Budapest : Saldo, 2010. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-363-3 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdálkodás - útmutató
352.073.5(439)
[AN 3164576]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2010.
Patyi András
   Általános közigazgatási jog / Patyi András, Varga Zs. András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 398 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 389-398.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9950-16-0)
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3140189]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2010.
   Polgármesterek könyve / [szerk. Varga Katalin, Gróf Norbert] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Átd. kiad. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2010. - [2], 252 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. okt. 6.
ISBN 978-963-9789-32-6 fűzött
Magyarország - polgármester - útmutató
352.075.31(439)(036)
[AN 3147849]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2010.
Tattay Levente (1943-)
   A közszereplők személyiségi jogai / Tattay Levente. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 377-384.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7296-70-3)
Magyarország - személyiségi jog - nyilvánosság - híres ember - becsületsértés - igazságszolgáltatás
342.7(439) *** 342.727(439) *** 347.777(439) *** 343.63
[AN 3139976]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2010.
   Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére / [szerk. Bodzási Balázs] ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Intézet]. - [Budapest] : BCE Gazd. Jogi Int., cop. 2010. - 381 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-420-8 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - emlékkönyv
347.7(439)
[AN 3146344]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2010.
   Választójogi kézikönyv : jogszabályok és joggyakorlat / összeáll. és szerk. Berta Zsolt. - 3. átd. kiad. - Budapest : Textpert, cop. 2010. - 402 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. aug. 26. - Műanyag, kapcsos borítóban
ISBN 978-963-06-8686-0 fűzetlen : 5900,- Ft
Magyarország - Európai Unió - választójog - jogszabálygyűjtemény
342.8(4-62)(094) *** 342.8(439)(094)
[AN 3164523]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2010.
Vándor Károly
   Légierő társbérletben avagy A szovjet légierő és légvédelem története Magyarországon és Ausztriában, 1944-1991 / Vándor Károly. - [Budapest] : VPP K., 2009-[2010]. - 2 db : ill. ; 26 cm
Szovjetunió - Magyarország - Ausztria - légierő - támaszpont - 1945 utáni időszak
358.4(47)"194/199" *** 355.76(439)"194/199" *** 355.76(436)"194/199"
[AN 2879174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2010. - 253 p.
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 978-963-88481-2-3 fűzött : 5500,- Ft
[AN 3143451] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11674 /2010.
Bolváry József (1919-)
   Vitéz Bolváry József huszár főhadnagy visszaemlékezései / lejegyezte Máté Endre. - Budapest : Páros Print, 2010. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88279-5-1 fűzött
Magyarország - katonatiszt - 20. század - memoár
355(439)(092)Bolváry_J.(0:82-94)
[AN 3138521]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2010.
Conlan, Thomas D.
Weapons & fighting techniques of the Samurai warrior, 1200-1877 AD (magyar)
   Szamurájok : fegyverek és harci technikák, 1200-1877 / Thomas D. Conlan ; [fod. Kőrös László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-963-9926-25-7 kötött : 6800,- Ft
Japán - szamuráj - művelődéstörténet
355.318.1(520) *** 930.85(520)
[AN 3128884]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2010.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Az Osztrák-Magyar Monarchia hadihajói, 1867-1918 / [írta és a festményeket kész.] Csonkaréti Károly ; [az ábrákat rajz. Benczúr László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 101, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6488-3 kötött : 3980,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - hadihajó - haditengerészet
623.82(436/439) *** 359(436/439)
[AN 3148890]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2010.
   Magyarország az első világháborúban / főszerk. Romsics Ignác ; Balla Tibor [et al.] ; [közread. a] ... Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Kossuth : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2010. - 199 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-09-6493-7 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - hadtörténet - első világháború
355.48(439)"1914/1918"
[AN 3146662]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2010.
Sallay Gergely Pál
   Mindent a hazáért! : első világháborús osztrák - magyar katonai alakulat- és emlékjelvények / Sallay Gergely Pál. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 182 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-327-506-1 kötött : 4500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - katonai egység - első világháború - embléma
355.48(439)"1914/1918" *** 003.62(439) *** 356/359(436/439)"1914/1918"
[AN 3143879]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2010.
Seeliger, Emil (1872-1955)
Das U-Boot (magyar)
   A tengeralattjáró / [!szerző Heusser Harry]. - Budapest : Reprint K., cop. 2010. - 61 p. : ill. ; 16 cm
Ford. ifj. Sényi Béla. - Írta Seelinger, Emil és Descovich, Emo. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Bécs : Osztrák Flottaegyesület, 1916
ISBN 978-963-06-9878-8 fűzött
Európa - hadtörténet - első világháború - történelem - tengeralattjáró - tengeri hadművelet - hasonmás kiadás
355.48(100)"1914/1918" *** 94"1914/1918" *** 623.827(100)(091) *** 094/099.07
[AN 3128011]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2010.
Székely György (1924-)
   Népek, rendek, dinasztiák : tanulmányok Közép- és Kelet-Európa hadtörténetéből / Székely György. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 190 p. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-584-3 fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - Közép-Európa - hadtörténet - történelem - középkor - újkor
355.48(4-11)(091) *** 355.48(439)"11/16 *** 940-11"08/16"
[AN 3148853]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11681 /2010.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában : Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás : Debrecen, 2010 / [szerk. Lóki József, Demeter Gábor] ; [... szervezte a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete etc.]. - Debrecen : Rexpo Kft., 2010. - 450 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-9341-7 fűzött
térinformatika - konferencia-kiadvány
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3136589]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2010.
Geller, Valerie
Creating powerful radio (magyar)
   A sikeres rádió : a hallgatóság megszerzésének, megtartásának és növelésének titkai : hírek, információk, beszélgetős műsorok, személyiségek / Valerie Geller ; sajtó alá rend. Turi Ryder ; [ford. Miskolczy Edit]. - Törökbálint : T.bálint K., cop. 2010. - 352 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9672-2 fűzött : 4990,- Ft
rádiózás - kommunikáció - siker - rádióműsorszám
65.013 *** 791.9.096 *** 316.774 *** 613.865
[AN 3134254]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2010.
Pink, Daniel H.
Drive (magyar)
   Motiváció 3.0 : ösztönzés másképp / Daniel H. Pink ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Press, 2010. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-020-1 fűzött : 3900,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3148517]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11684 /2010.
Boda György (1949-)
   Ütemvakság / Boda György, Virág Imre. - Budapest : Boda & Partners, 2010. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-52.
ISBN 978-963-08-0132-4 fűzött
Magyarország - GDP - gazdasági növekedés - gazdaságpolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.55(439)"200"(083.41) *** 338.2(439)"200" *** 330.35(439)"200"
[AN 3148824]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2010.
   Business networks : globality, regionality, locality : the 26th IMP Conference : Corvinus University of Budapest, ... 2-4 September 2010 : abstracts. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2010]. - 254 p. ; 24 cm
Gerinccím: The 26th IMP Conference : abstracts
ISBN 978-963-88019-1-3 fűzött
gazdaságtan - üzleti élet - konferencia-kiadvány
33 *** 658 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3135875]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2010.
   Diplomás pályakövetés : kézikönyv / [szerk. Horváth Tamás et al.] ; [az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kiadványa ...]. - [Budapest] : Educatio, [2009]. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-44-0 fűzött
Magyarország - diplomás - követéses vizsgálat - felsőoktatás - munkaerőpiac
331.5-053.81(439) *** 316.37-057.85(439) *** 378.1(439)
[AN 3153447]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2010.
   Az érdekérvényesítés legális és illegális eszközei / [szerk. Csemáné Váradi Erika]. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 105 p. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 5.)
A Miskolcon, 2008. május 29-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-02-6 fűzött
Magyarország - érdekérvényesítés - gazdaság - lobbi - korrupció - ezredforduló
338(439)"200" *** 328.184(439)"200" *** 343.352(439)
[AN 3128566]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2010.
Ferguson, Niall (1964-)
The ascent of money (magyar)
   A pénz felemelkedése : a világ pénzügyi történelme / Niall Ferguson ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 420 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-216-7 kötött : 4500,- Ft
gazdaságtörténet - pénzügy - művelődéstörténet
338(091)(100) *** 336.7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3136553]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2010.
Gulyás István (1948-)
A modern n-szeres (n>=3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere (angol)
   Elements of theory of the modern n-entry (n>=3) special and the general bookkeepings between them the n-entry property bookkeeping and their axiomatic system [elektronikus dok.] : death of the account theories / István Gulyás. - 2. rev. ed. - Szöveg (pdf : 928 KB). - Budapest : Gulyás I., 2010. - (The doctrine of the modern bookkeeping)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98367. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-88486-7-3)
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3142754]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2010.
   Innovációs rendszerek kézikönyve : FREE: from research to enterprise / [közread. a Debreceni Egyetem etc.]. - [Debrecen] : DE, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Közép-Európa - regionális fejlesztés - innováció - 21. század
330.341.1 *** 332.1(4-11)"200/201"
[AN 3129486]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2010.
   Innovációs szolgáltatások kézikönyve : FREE: from research to enterprise / [közread. a Debreceni Egyetem etc.]. - [Debrecen] : DE, 2010. - 84 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Közép-Európa - regionális fejlesztés - innováció - 21. század
332.1(4-11) *** 330.341.1(4-11)
[AN 3129520]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2010.
   Jelentés az ország állapotáról : 2010 nyarán / Gazdasági Tényfeltáró Bizottság. - [Budapest] : Gazd. Tényfeltáró Biz., [2010]. - 64 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - 21. század - statisztikai adatközlés
338(439)"2010"(083.41)
[AN 3129396]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2010.
Kaposi Zoltán (1960-)
   Magyarország gazdaságtörténete, 1700-2000 / Kaposi Zoltán. - Utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9310-22-3)
Magyarország - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
338(091)(439)"17/19"
[AN 3139954]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2010.
   Közép-Dunántúl / szerk. Szirmai Viktória. - Pécs : MTA RKK ; Budapest : Dialóg Campus, 2010. - 503, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 12.)
Bibliogr.: p. 486-503.
ISBN 978-963-9899-31-5 kötött
Közép-dunántúli régió - regionális gazdaság - helyismeret
332.1(439Közép-Dunántúl) *** 908.439Közép-Dunántúl
[AN 3143667]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2010.
Penyigey Krisztina
   A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon / [szerző Penyigey Krisztina] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - [Budapest] : MSZH, 2010. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.. p. 69-71.
ISBN 978-963-9157-64-4 fűzött
Magyarország - szerzői jog - gazdasági ág - ezredforduló
338.4(439)"200" *** 347.77/.78(439)
[AN 3126912]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2010.
Pölöskei Pálné
   A kedvezményezett átalakulásról, -eszközátruházásról, -részesedéscseréről : elmélet, gyakorlat / [szerző Pölöskei Pálné]. - Budapest : Saldo, 2010. - 70 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-359-6 fűzött
Magyarország - számvitel - társasági adó - útmutató
657 *** 336.271.5(439)(036)
[AN 3136494]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2010.
Révész György
   Kisvállalkozások nagy gondjai / Révész György, Révész Péter. - Budapest : Jegyző Szolgáltató Kft., 2010. - 356 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 343-345.
ISBN 978-963-06-9649-4 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - vállalkozásismeret - útmutató
334.72(439)(036)
[AN 3127727]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2010.
Sinkovits Alfréd (1944-)
   Vállalati pénzügyi tervezés / Sinkovits Alfréd. - Budapest : Complex, 2010. - 294 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. máj. 31. - Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 978-963-295-101-0 kötött
üzemgazdaságtan - gazdasági tervezés - pénzügy
658.15 *** 338.26
[AN 3137708]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2010.
   A számvitel időszerű kérdései, 2010 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : államháztartási szakterület / Antalóczy Péter [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2010. - 447 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-781-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 3139721]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2010.
   Az üzleti tervezés gyakorlata / szerk. Herczeg János, Juhász Lajos. - [Budapest] : Aula, 2010. - [427] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 978-963-9585-05-8 fűzött
vállalat vezetősége - üzemgazdaságtan - tervezés - vállalat - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 3149511]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11701 /2010.
Bálintné Füleky Jolán
   A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 60 éve : jubileumi kiadvány / [írta és szerk. Bálintné Füleky Jolán]. - Budapest : Nyugdíjfolyósító Ig., 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - hatóság
369.5(439) *** 061.2(439)Nyugdíjfolyósító_Igazgatóság
[AN 3150028]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2010.
Gerencsér László (1946-)
   Ismerje meg a nyugdíjrendszert! : tanulmány kezdőknek, haladóknak és szakértőknek / Gerencsér László. - Budapest : Urbis Kvk., 2010. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 246-254.
ISBN 978-963-9706-85-9 kötött
Magyarország - nyugdíjbiztosítás
369.5(100) *** 369.5(439)
[AN 3141297]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2010.
   HajléktaLand : útikalauz / [főszerk. Schermann Márta] ; [közread. a] Szubjektív Értékek Alapítvány. - [Budapest] : Szubjektív Értékek Alapítvány, [2010]. - 152 p., [24] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9513-8 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - hajléktalan - szociális intézmény - ezredforduló - címtár
364.252(439)"200" *** 364.046.42(439):050.8
[AN 3126227]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2010.
Iron, Julius
   Fényben járok / Julius Iron. - Lábatlan : [Vass Gy.], 2010. - 187 p. ; 21 cm
Fűzött
testi fogyatékos - ezoterika - memoár
364.65-056.26(0:82-94) *** 133.25(0:82-94)
[AN 3145920]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2010.
Keresztesné Bori
   30 éves klubéletünk morzsái / Keresztesné Bori. - [Pétfürdő] : [s.n.], 2010. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Nyugdíjas Klub (Pétfürdő)
Pétfürdő - idősek klubja
364.65-057.75 *** 061.2(439-2Pétfürdő)
[AN 3126714]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2010.
Kiss Erika
   30 éves a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház : szubjektív adalék egy emlékkönyvhöz / Kiss Erika. - Budapest : Logos, 2010. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-8159-23-6 fűzött : 1000,- Ft
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (Budapest)
Budapest - kórház - memoár
364.444.046.6(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3133065]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11707 /2010.
   10 év a mozgalomban : a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának története / [szerk. Unyatyinszki György]. - [Szeged] : SZTE EHÖK, 2010. - 140 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-306-072-8 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Szeged - egyetem - diákönkormányzat
378.4(439-2Szeged) *** 378.183(439-2Szeged)
[AN 3138803]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2010.
Baranyai Zoltánné
   Színvonal a művészetoktatásban : a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási programja, gyermekalkotások tükrében / Baranyai Zoltánné. - [Badacsonytomaj] : Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetokt. Intézmény, [2010]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9804-7 fűzött
Badacsonytomaj - általános iskola - művészeti iskola - művészeti nevelés - gyermekrajz
37.036 *** 379.825-053.6(439) *** 373.3(439-2Badacsonytomaj)
[AN 3133607]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2010.
Borsodi Csaba (1954-)
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben, 1635-2010 / ... írta Borsodi Csaba ; a képeket vál., a felvételeket és a képaláírásokat kész., a bevezetést írta és a kötetet szerk. Tüskés Anna. - Budapest : ELTE BTK, 2010. - 293 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 284.
ISBN 978-963-284-169-4 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar
Budapest - egyetem - bölcsészettudomány - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.4(439-2Bp.).096(091)(084.12)
[AN 3145895]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2010.
   Csicsergő Óvoda, Gávavencsellő : 60 éves jubileum, 1950-2010 / [szerk. Bartók Gyuláné]. - Gávavencsellő : Csicsergő Óvoda, 2010. - 146 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Csicsergő Óvoda (Gávavencsellő)
Gávavencsellő - óvoda
373.24(439-2Gávavencsellő)
[AN 3126179]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2010.
   Egyetemi marketing : marketing a felsőoktatásban / Törőcsik Mária és Kuráth Gabriella szerk. ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, cop. 2010. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-352-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - marketing - ezredforduló
378(439)"200" *** 658.8 *** 339.138
[AN 3141891]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2010.
   Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés : 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Pécsi Tudományegyetem, 2010. április 29-30. : stratégiai háttérdokumentum és vitaindítók = Lifelong learning, innovation and the creation of values : 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : University of Pécs, 29-30 April 2010 : strategic background paper and discussion primings / [szerk. ... Kálmán Anikó] ; [... kiad. ... MELLearnN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület]. - Debrecen : MELLearn-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2010. - 97 p. ; 21 cm
Borítócím: 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Pécsi Tudományegyetem, 2010. április 29-30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88878-0-1 fűzött
élethosszig tartó tanulás - innováció - konferencia-kiadvány
37.013.83 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3133942]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2010.
   Felszántatlan területeken : tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára / szerk. Fenyő Imre, Rébay Magdolna. - Debrecen : Csokonai, 2010. - 361 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-260-225-7 fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3126428]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2010.
Filip Gabriella (1959-)
   Így volt.. : foglalkozások, vetélkedők és könyvtári játékok : módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak / összeáll. Filip Gabriella, Miklós Katalin, Toronyi Józsefné. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2010. - 84 p. : ill., részben színes ; 31 cm + 48 feladatlap. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 7.)
ISBN 978-963-9645-05-9 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - iskolai nevelés - iskolai könyvtár - gyermekkönyvtár - gyermekfoglalkozás - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.64 *** 027.625 *** 371.382(072)
[AN 3145976]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2010.
   A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda évkönyve, ... 1995-2010. - Jav. kiad. - Gyomaendrőd : Szt. Gellért Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, 2010. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Gyomaendrőd)
Gyomaendrőd - egyházi iskola - általános iskola - óvoda
373.3(439-2Gyomaendrőd) *** 373.24(439-2Gyomaendrőd)
[AN 3136429]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2010.
   Jubileumi évkönyv, 1897, 1910, 2010 / [alkotószerk. Hernádi Sándorné] ; [közread. a] Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola. - Mosonmagyaróvár : Bolyai J. Ált. Isk. Inf. és Közgazd. Szakközépisk., 2010. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8936-6 fűzött
Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - általános iskola - szakközépiskola
373.3(439-2Mosonmagyaróvár) *** 373.6(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3129028]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2010.
Kiss Andrea
   Gyakorlóanyag felnőtteknek az s-zs-cs és az sz-z-c hangok automatizálásához / Kiss Andrea ; [közread. a] Logo-Med Logopédiai és Rehabilitációs Szolgáltató Betéti Társaság. - Budapest : Logo-Med Logopédiai és Rehabilitációs Szolgáltató Bt., 2010. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88629-1-4 fűzött
logopédia
376.36
[AN 3142109]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2010.
   "Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések" : konferencia előadások : [2010. április 30.] / [szerk. Dobó István, Perjés István, Temesi József] ; [rend. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2010. - 82 p. : ill. ; 23 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89082-0-9 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - didaktika - konferencia-kiadvány
378.147 *** 378(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3146077]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2010.
Kovács Klára
   Kirándulás az Ábécé-hegyre / Kovács Klára ; [Reich Károly rajz.]. - Utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-346-844-9 fűzött : 2100,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3163982]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2010.
   Közoktatás-vezetési kutatások, 2008-2010 : tanulmányok / [... vál. és szerk. Varga Lajos] ; ... kiad. a Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány. - Miskolc : Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, [2010]. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
Magyarország - közoktatás - pedagógia - ezredforduló
37.014(439)"200"
[AN 3145293]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   Az árvízi hajós / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Békés Rozi]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-27-0 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3150263]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   A déli harangszó / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tarnóczy Zoltán]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-21-8 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3150304]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   Az életmentő király / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-31-7 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3150279]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   Isten kardja / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-14-0 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3150252]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2010.
   A magyar nyelv éve : Logopédiai Kongresszus, 2009 / [szerk. Buzás Kálmán]. - Budapest-Kőbánya : HtsArt K., 2010. - 102 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A "Szépen beszélni jó!" című kongressust Budapesten tartották. - Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-06-9088-1 fűzött
logopédia - konferencia-kiadvány
376.36 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3126188]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2010.
Maróti Andor (1927-)
   Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás / Maróti Andor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-6928-3 fűzött : 2700,- Ft
felnőttoktatás - oktatástörténet - egyetemi tankönyv
374.7(075.8) *** 37(100)(091)(075.8)
[AN 3138761]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2010.
Mayer Farkas (1929-2010)
   Epizódok Jedlik Ányos életéből / Mayer Farkas ; [sajtó alá rend. Gazda István] ; [szerk., szó- és névmagyarázatokkal ell. Székács István] ; [közrem. Bodorné Sipos Ágnes] ; [közread. a] Jedlik Ányos Társaság. - 2., jav. kiad. - Budapest : Jedlik Á. Társ., 2010. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-88808-0-2 fűzött
Jedlik Ányos (1800-1895)
Magyarország - fizikus - feltaláló - pedagógus - 19. század
37(439)(092)Jedlik_Á. *** 53(439)(092)Jedlik_Á.
[AN 3126930]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2010.
   Mérési rendszer, szakszolgálatok, szakképzés, iskolai pszichoterror : szemelvények szakdolgozatokból / [... szerk. Varga Lajos]. - [Budapest] : [BME GTK APPI Műsz. Ped. Tansz.], 2010. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (A közoktatás-vezetés időszerű kérdései, ISSN 1587-3927 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89110-1-8 fűzött
Magyarország - közoktatás - ezredforduló
37.014(439)"200"
[AN 3145341]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2010.
Nagy József (1930-)
   Új pedagógiai kultúra / Nagy József. - Szeged : Mozaik, 2010. - 511 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 476-493. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-697-653-8 kötött
nevelés - didaktika - képességfejlesztés
37.03 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3148778]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2010.
   Öt év szakmaiság : a Jedlik Ányos Szakkollégium jubileumi kiadványa / [szerk. Kapitány András]. - Veszprém : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2010. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 5 év szakmaiság. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-96-9 fűzött
Pannon Egyetem (Veszprém). Jedlik Ányos Szakkollégium
Veszprém - tanulmánygyűjtemény - szakkollégium
378.187.5(439-2Veszprém) *** 082.1
[AN 3134292]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2010.
Padányi Lajos
   A 100 éves nyergesújfalui állami elemi népiskola, 1910-2010 / Padányi Lajos. - Nyergesújfalu : Önkormányzat, 2010. - 146 p. : ill. ; 30 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 6.)
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-88209-4-5 fűzött
Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)
Nyergesújfalu - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Nyergesújfalu)(091)
[AN 3129555]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2010.
   A Partium esete / szerk. Kozma Tamás és Ceglédi Tímea. - Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, 2010. - 338 p. ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-409-3 fűzött
Partium - Kárpát-medence - felsőoktatás - oktatásszociológia - határon túli magyarság - határ menti kapcsolat
378(4-191) *** 332.1(4-191) *** 378(498.4-04) *** 316.37-057.87(4-191)
[AN 3126434]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2010.
Pitamic, Maja
Child's play (magyar)
   Tanítsd meg, hogyan játsszák! : Montessori-féle játékok és foglalkozások kisgyermekeknek / Maja Pitamic ; [ford. Fekete Adrienn] ; [ill. Isabel Alberdi]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9991-07-1 fűzött : 3990,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés - nevelési rendszer
371.481 *** 372.3
[AN 3138674]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2010.
Szabó László Tamás (1942-)
   Bevezetés a tanári mesterségbe / Szabó László Tamás. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 150 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 19.)
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-318-027-3 fűzött
oktatás - tanulás - pedagógusképzés
371.32 *** 371.13
[AN 3126722]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2010.
   A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kőrösy József Tagintézményének évkönyve az iskola fennállásának 125. évfordulóján / [összeáll., szerk. Farkasné Székely Angéla et al.]. - Szeged : Szegedi Ker., Közgazd. és Vendéglátóip. Szakképző Isk. Kőrösy J. Tagintézménye, 2010. - 240, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: Kőrösy mozaik, 1885-2010
ISBN 978-963-08-0109-6 fűzött
Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Kőrösy József Tagintézmény
Szeged - szakközépiskola
373.6(439-2Szeged)
[AN 3142268]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11736 /2010.
   50 év futás, 1960-2010 : Monspart Saroltának írtuk / [szerk. Korik Vera, Hegedüs Ágnes, Hegedüs András]. - Budapest : Ábel Térképészeti Kft., 2010. - 119, [13] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0174-4 fűzött
Monspart Sarolta (1944-)
Magyarország - sportoló - tájfutás - 20. század - memoár
796.56(439)(092)Monspart_S.(0:82-94)
[AN 3131122]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2010.
   Arcok a magyar vadászmúltból / összeáll. Koncz István. - Kecskemét : [Bács-Kiskun M. Vadászszövets.], 2003-. - 23 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész. - Közread. a Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség. - Méretváltozata: 22 cm
Magyarország - vadász
799.2(439)(092)
[AN 2735749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Party István : képemlékek a családi albumból. - 2010. - 31 p. : ill.
Fűzött
Party István (1908-1977)
Magyarország - vadász - 20. század - memoár
799.2(439)(092)(0:82-94)
[AN 3135160] MARC

ANSEL
UTF-811738 /2010.
Barabás Renáta
   Papír ékszerek / Barabás Renáta. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 120.)
ISBN 978-963-278-159-4 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3133391]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2010.
Becker, Torsten (1986-)
Neue Perlentiere (magyar)
   Egzotikus gyöngyállatkák / Torsten Becker ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 119.)
ISBN 978-963-278-155-6 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3133363]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2010.
Justh Ödön (1886-1957)
   Vadásznapló-töredékek / Justh Ödön. - [Pusztazámor] : DNM, 2010. - 216 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 24.)
ISBN 978-963-9369-76-4 kötött : 3700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3136360]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2010.
Moras, Ingrid
Lange Ketten im Romantik-Look (magyar)
   Ékszerek romantikus stílusban / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 121.)
ISBN 978-963-278-145-7 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3133406]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2010.
   Nagy barkácssuli könyv 2 / [összeáll. Orosné Galaczi Edit] ; [fotók Álmosd Phaedra, Kelemen József, Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 226 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-208-2 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3129192]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2010.
Rajnai Attiláné
   Vasarely titkai : alkossunk Vasarelyvel! / [szöveg, szerk. Rajnai Attiláné] ; [közread. a] Vasarely Múzeum ... - Pécs : Vasarely Múz., [2010]. - [28] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9873-17-9 fűzött
Vasarely, Victor (1908-1997)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V.(02.053.2)
[AN 3140306]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2010.
Schuylenburg, Jannie van
Origami Schiffe (magyar)
   Papírhajók / Jannie van Schuylenburg ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 118.)
ISBN 978-963-278-148-8 fűzött : 995,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3133344]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2010.
   Vancouver 2010 a fenntarthatóság csillagai program / [közread. a MOB] Környezetvédelmi Bizottság. - [Budapest] : MOB Környezetvédelmi Biz., [2010]. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87956-9-4 fűzött
Vancouver (Kanada) - olimpia - fenntartható fejlődés
796.032(71-2Vancouver)"2010" *** 504.03
[AN 3133983]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2010.
Vincze Eszter
   Ékszerek Swarovski-gyöngyből / Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2010. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 117.)
ISBN 978-963-278-149-5 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3133331]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11747 /2010.
Botero, Fernando (1932-)
   Fernando Botero : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010. szeptember 30 - 2011. január 23. : 30 September 2010 - 23 January 2011 / [kurátor Dragon Zoltán] ; [szerk. Lantos Adriána, Dragon Zoltán] ; [szerző Santiago Londoño Vélez, Dragon Zoltán]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2010. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-76-3 fűzött
Kolumbia - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(861)(092)Botero,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3149202]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2010.
Csemán Ilona (1946-)
   Kétféle föld / [a bevezetőt írta Szilágyi B. András]. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - [30] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Szerző Csemán Ilona
Fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Csemán_I.
[AN 3136285]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2010.
Farkas Zsuzsa
   Embermásoló : Borsos József festőművész fényképeinek története : Veszprém 1821. december 20 - Budapest 1883. augusztus 19. / Farkas Zsuzsa. - Kecskemét : M. Fotográfiai Múz., 2009. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 48.)
Bibliogr.: p. 225-250. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8383-82-2 kötött
Borsos József (1821-1883)
Magyarország - fényképész - festőművész - 19. század
75(439)(092)Borsos_J. *** 77.04(439)(092)Borsos_J.
[AN 3127611]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2010.
Feitl István (1955-)
   A Szent Lőrinc (KISZ)-lakótelep története / Feitl István ; [közread. a] Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény. - [Budapest] : PIHGY, 2010. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9929-7 fűzött : 880,- Ft
Budapest. 18. kerület - lakótelep - történeti feldolgozás
711.582(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3146109]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2010.
Féner Tamás (1938-)
   Féner / [szöveg Baki Péter, Féner Tamás] ; [... ford. Andrew Gane] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2009. - 374 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-8383-81-5 kötött : 6999,- Ft
 (hibás ISBN 963-8383-81-5)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Féner_T.
[AN 3129007]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2010.
Francisco Goya (magyar)
   Francisco Goya / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 19.)
borító- és gerinccím: Goya
ISBN 978-963-09-6125-7 kötött : 1590,- Ft
Goya y Lucientes, Francisco José de (1746-1828)
Spanyolország - festőművész - 18. század - 19. század
75(460)(092)Goya,_F.
[AN 3147402]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2010.
Goldsmith, Becky (1956-)
My whimsical quilt garden (magyar)
   Az én varázslatos kertem : 20 rátétmintás blokk madarakkal és virágokkal / Becky Goldsmith & Linda Jenkins ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2010. - 16 p. : ill., színes ; 28 cm + 10 sablon
ISBN 978-963-9974-23-4 fűzött : 1490,- Ft
foltvarrás
746.41
[AN 3147209]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2010.
   Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete, 2000-2010 / [szerk. Tamus István]. - Debrecen : Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyes., cop. 2010. - [168] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0078-5 kötött
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete
Magyarország - Debrecen - grafika - művészcsoport - ezredforduló
76(439)"200" *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 3143456]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2010.
Hiroshige Andō (1797-1858)
Hiroshige (magyar)
   Hiroshige : meiso Edo hjakkei : Edo száz nevezetes látképe / írta Melanie Trede & Lorenz Bichler ; [... ford. Hessky Orsolya]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2010. - 272 p. : ill., színes ; 32 cm
Japán technikával. - Papírtokban. - Bibliogr.: p. 271.
Fűzött
ISBN 978-3-8365-2224-3
Japán - grafikus - 19. század - fametszet
761.1 *** 76(520)(092)Hiroshige_A.
[AN 3133428]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2010.
Klimt, Gustav (1862-1918)
Nuda veritas (angol)
   Nuda veritas : Gustav Klimt and the origins of the Vienna Secession, 1895-1905 : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 23 September 2010 - 9 January 2011 / [concept] Marian Bisanz-Prakken ; [curators ... Kata Bodor, Zsuzsa Gonda with the assistance of Eszter Seres] ; [ed. Kata Bodor and Zsuzsa Gonda]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2010. - 251 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7063-78-7 fűzött
Klimt, Gustav (1862-1918)
Ausztria - festőművész - 19. század - 20. század - képzőművészet - szecesszió - századforduló - kiállítási katalógus
75(436)(092)Klimt,_G. *** 7.035.93(436) *** 73/76(436)"189/190" *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3150326]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2010.
Klimt, Gustav (1862-1918)
   Nuda veritas : Gustav Klimt és a bécsi Secession kezdetei, 1895-1905 : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010. szeptember 23 - 2011. január 9. / [koncepció] Marian Bisanz-Prakken ; [... kurátora Bodor Kata és Gonda Zsuzsa Seres Eszter közreműködésével] ; [szerk. Bodor Kata, Gonda Zsuzsa]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2010. - 251 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7063-77-0 fűzött
Klimt, Gustav (1862-1918)
Ausztria - festőművész - 19. század - 20. század - képzőművészet - szecesszió - századforduló - kiállítási katalógus
75(436)(092)Klimt,_G. *** 7.035.93(436) *** 73/76(436)"189/190" *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3150188]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2010.
   Kodály Zoltán-díjas népművészek kiállítása : Dunaföldvár, Faragó Galéria, 2010. augusztus 14 - október 31. / [szerk. Füzes Endre] ; [... rend. a Pro Renovanda Cultura Hungariae "Népművészetért" Szakalapítványa Kuratóriuma, Dunaföldvár Város Művelődési Központja, a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány ...] ; [kiad. a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet]. - [Heves] : Hevesi Népműv. és Háziip. Szöv., 2010. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0113-3 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - kiállítási katalógus
7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Dunaföldvár)
[AN 3148907]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2010.
Kovács Bernadett
   A festészet története : a reneszánsztól az avantgárd mozgalmakig / [írta Kovács Bernadett]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 135 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-201-3 kötött
művészettörténet - festészet - album
75(100)"13/19"
[AN 3128800]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2010.
Kriszt György
   Nagycenk, Széchenyi-mauzóleum / [Kriszt György]. - 9. jav. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2010. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 400.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-554-428-8 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-554-428-6)
Nagycenk - mauzóleum - útmutató
726.822(439-2Nagycenk)(036)
[AN 3150241]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2010.
Leone, Sabrina (1970-)
Ecostrutture (magyar)
   Ökoépítészet : [a környezettudatos építészet lehetőségei] / [szöveg Sabrina Leone, Gianpaola Spirito, Leone Spita] ; [a bevezetőt írta Antonio Terranova]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 303 p. : ill., színes ; 37 cm
Ford. Getto Katalin. - Bibliogr.: p. 300.
ISBN 978-963-297-267-1 kötött
építészet - fenntartható fejlődés - ezredforduló - fényképalbum
72(100)"199/200"(084.12) *** 504.03
[AN 3133278]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2010.
Mészáros Flóra
   Válogatás a Balkán építészetének legjelentősebb emlékeiből / Mészáros Flóra. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2010. - 107 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 8.)
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-963-642-334-6 fűzött
Balkán - építészettörténet
72(497)(091)
[AN 3138913]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2010.
Rajnai Attiláné
Vasarely titkai (angol)
   Vasarely's secrets : create with Vasarely / [written and ed. by Zsuzsa Rajnai] ; [publ. by the] Vasarely Museum ... - Pécs : Vasarely Mus., [2010]. - [28] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9873-20-9 fűzött
Vasarely, Victor (1908-1997)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V.(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3140526]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2010.
   Rajz? : [csoportos kiállítás a Budapest Galéria Kiállítóházában, ... 2010. október 21 - december 5.] = Drawing? : [group exhibition in the Exhibition House of the Budapest Gallery, ... 21 October - 5 December, 2010] / [kurátor ... Bódi Kinga]. - Budapest : Budapest Galéria, [2010]. - 23 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87630-4-4 fűzött
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3129387]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2010.
Récka Bögi Adrianna
   Ógyalla - Hurbanovo egyházművészeti emlékei / Récka Bögi Adrianna. - Pomáz : Kráter, 2010. - 103, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-963-298-019-5 fűzött
Ógyalla - templom
726.54(437.6-2Ógyalla)
[AN 3131473]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2010.
Stoppa, Simona
Around the world in 80 great vacation get-aways (magyar)
   Álomvakációk : a világ 80 lélegzetelállító üdülőhelye / Simona Stoppa. - Pécs : Alexandra, 2010. - 304 p. : ill., színes ; 37 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-297-032-5 kötött
üdülőhely - helyismeret - fényképalbum
711.455(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 3132569]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2010.
Szende Béla (1936-)
   Pathologia Hungarica in nummis / Szende Béla, Csoma Mária ; [kiad. a Magyar Pathológusok Társasága]. - Budapest : M. Pathológusok Társ., 2010. - 48 p., XX t. : ill., színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9872-6 kötött
Magyarország - numizmatika - érem - kórtan
737.2(439) *** 616
[AN 3136166]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2010.
Takács Istvánné
   Az örökkévalóság kertje : Győr-Révfalu temetőjének története / Takács Istvánné. - [Győr] : [Önkormányzat], [2010]. - 57 p., [23] t. : ill., színes ; 24 cm
Kiad. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 53.
Fűzött
Győr - temető - helyismeret
718(439-2Győr) *** 726.82(439-2Győr) *** 908.439-2Győr
[AN 3144226]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2010.
Wassily Kandinsky (magyar)
   Vaszilij Kandinszkij / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 20.)
borító- és gerinccím: Kandinszkij
ISBN 978-963-09-6126-4 kötött : 1590,- Ft
Kandinskij, Vasilij Vasilʹevič (1866-1944)
Oroszország - festőművész - 19. század - 20. század
75(47)(092)Kandinskij,_V._V.
[AN 3147331]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11770 /2010.
Agócsy Szimpózium (1.) (2010) (Pécs)
   Agócsy Szimpózium, 2010 / szerk. Keresztes Nóra ; a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiadványa. - [Pécs] : PTE MK, 2010. - 88 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2010. márc. 26-27-én rendezett szimpózium válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-356-8 fűzött
zenepedagógia
78 *** 37.036
[AN 3138672]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2010.
Kazareczki Noémi (1977-)
   Egy művészházaspár a 20. századi Magyarországon : Bertha István és Szirmay-Kalos Margit életútja című kiállítás könyvváltozata / Kazareczki Noémi ; [közread. a] Kubinyi Ferenc Múzeum. - Szécsény : Kubinyi F. Múz., 2010. - 108 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 99-101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7224-95-9 kötött
Bertha István (1884-1974)
Szirmay-Kalos Margit (1903-1981)
Magyarország - zeneszerző - író - 20. század
78.071.1(439)(092)Bertha_I. *** 894.511(092)Szirmay-Kalos_M.
[AN 3129288]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2010.
Román Zoltán (1936-)
Gustav Mahler and Hungary (magyar)
   Mahler és Magyarország / Zoltan Roman ; [ford. Kemenes Inez és Havas Lujza]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9973-22-0 fűzött : 3500,- Ft
Mahler, Gustav (1860-1911)
Ausztria - Magyarország - zeneszerző - zenei élet - operaház - századforduló - 19. század
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 78.05(439)"18" *** 792.54(439)"18"
[AN 3138870]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2010.
   Zene ovi : versek és dalok kicsiknek / ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Sony Music, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 13x14 cm + CD
ISBN 978-963-06-9806-1 kötött : 2950,- Ft
gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3136559]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11774 /2010.
Bálint András (1943-)
   Jó társaságban : Schiller Erzsébet beszélgetései Bálint Andrással irodalomról, színházról, filmről, előadóművészetről. - Budapest : Magvető, 2010. - 212, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2843-8 kötött : 2990,- Ft
Bálint András (1943-)
Magyarország - színész - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
792.028(439)(092)Bálint_A.(047.53)
[AN 3131152]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2010.
Kelecsényi László (1947-)
Karády Katalin (új kiadása)
   Karády 100 / Kelecsényi László. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Noran Libro, 2010. - 139 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 131-137. - Filmogr.: p. 127-129.
ISBN 978-963-9996-15-1 kötött : 1990,- Ft
Karády Katalin (1910-1990)
Magyarország - színész - 20. század
791.43.071.2(439)(092)Karády_K.
[AN 3142400]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2010.
Wollner Márta Sába
   A női szépség tánca : az orientális tánc története és stílusai / Wollner Márta Sába. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-09-6571-2 kötött : 4500,- Ft
művelődéstörténet - arabok - tánc - elektronikus dokumentum
793.3(=927) *** 930.85(=927)
[AN 3146612]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11777 /2010.
Bogár Judit
   Crossing borders : [közös európai referenciakeret szerint B2] / Bogár Judit, Erdei József, Robert Thiessen. - [Budapest] : Aula, 2010. - 198 p. ; 28 cm + CD. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
ISBN 978-963-9585-09-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3141747]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2010.
Kadyrov, Rašid Maksumovič
   Russko - bulgarskij slovarʹ : bolee 7000 tysâč slov = Orosz - volgai bulgár szótár : több, mint 7000 szó / sostav. Rašid Maksumovič Kadyrov ; red. T. Abdull alʹ Bulgari, F. G.-H. Nurutdinov. - Budapešt : Baltavar, 2010. - 162, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9628-9 kötött
orosz nyelv - csuvas nyelv - török-tatár nyelvek - kétnyelvű szótár
801.323=82=943.44 *** 801.323=82=943
[AN 3135681]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2010.
Margittai Ágnes
   Le français des affaires = Francia üzleti nyelv / Margittai Ágnes, Rácz Ágnes. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-374.
ISBN 978-963-394-671-8 fűzött : 3990,- Ft
francia nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11 *** 65
[AN 3149548]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2010.
   Nyelvében a jog : nyelvhasználat a jogi eljárásban / szerk. Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2010. - 313 p. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-08-8 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvhasználat
809.451.1-086.6 *** 34
[AN 3128562]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2010.
Őri Sándor
   Kisszótár : magyar - kínai, kínai - magyar = Xiong han cidian, han xiong cidian / Őri Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 516 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: Magyar - kínai, kínai - magyar kisszótár
ISBN 978-963-09-6596-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar nyelv - kínai nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=951 *** 801.323=951=945.11
[AN 3149875]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2010.
Varga Csaba
   Szavaink a múltból : magyar - angol, magyar - német, magyar - orosz, magyar - héber, magyar - ógörög, magyar - etruszk további szóegyezések, következtetések / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2010. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-9836-16-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás
809.451.1-53 *** 809.451.1(089.3)
[AN 3133259]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2010.
Wacha Imre (1931-)
   Igényesen magyarul : a helyes kiejtés kézikönyve / Wacha Imre. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-295.
ISBN 978-963-446-587-4 fűzött : 3500,- Ft
nyelvhasználat - magyar nyelv - kiejtés - nyelvhelyesség
809.451.1-06 *** 809.451.1-15
[AN 3149303]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11784 /2010.
Babits Mihály (1883-1941)
   Esszék, tanulmányok, kritikák, 1900-1911 / Babits Mihály ; sajtó alá rend. Hibsch Sándor, Pienták Attila. - [Budapest] : Argumentum, [2010]. - 662 p. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Esszék, tanulmányok, kritikák)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-580-5 kötött : 4500,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - publicisztika
894.511(091)(0:82-92) *** 82(091)(0:82-92)
[AN 3148923]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2010.
Hajdu Péter (1966-)
   Tudás és elbeszélés : a Mikszáth-kispróza rejtelmei / Hajdu Péter. - Budapest : Argumentum, 2010. - 240 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 168.)
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 978-963-446-588-1 fűzött : 2300,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 3148749]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2010.
Kalmár Tibor (1932-)
   A nagy nevettetők : sztorik a pesti éjszakából / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-6570-5 fűzött : 2390,- Ft
Magyarország - humorista - író - kabaré - irodalmi élet - 20. század - anekdota
894.511(092)(0:82-36) *** 792.73(439)(092)(0:82-36)
[AN 3131417]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tizenkét Mikszáth-interjú / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Horpács : Mikszáth K. Társ., 2010. - 79 p. ; 23 cm. - (Mikszáth könyvestéka, ISSN 1785-718X ; 8.)
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-963-89048-0-5 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - interjú
894.511(092)Mikszáth_K.(047.53)
[AN 3134201]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2010.
Mózes Huba (1941-)
   Párbeszéd vendégségben : az irodalom szerepe és szereplői / Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2010. - 72 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-04-0 fűzött
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története
894.511(091) *** 894.511(498)(091)
[AN 3127189]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2010.
Szörényi László (1945-)
   Delfinárium : filológiai groteszkek / Szörényi László. - 3 jav., bőv. kiad. - Budapest : Helikon, cop. 2010. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-231-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom története - cenzúra - könyvkiadás - 1945 utáni időszak
894.511(091)(089.3) *** 655.41(439)(089.3) *** 351.751(439)"1945/198"
[AN 3147875]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11790 /2010.
Ak'abal, Humberto (1952-)
   Denevérek tánca : versek / Humberto Ak'abal ; [ford. Simor András]. - Budapest : [Simor A.], cop. 2010. - 79, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88123-6-0 fűzött : 500,- Ft
Guatemala - spanyol nyelvű irodalom - vers
860-14(728.1)=945.11
[AN 3126036]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2010.
Auster, Paul (1947-)
Moon Palace (magyar)
   Holdpalota / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2010. - 471 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9008-6 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3149851]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2010.
Baetens, Jan
Cent fois sur le métier (magyar)
   Mesterségek verseskönyve : száz vers egy mesterségről / Jan Baetens ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-14-7 fűzött : 1600,- Ft
Belgium - francia nyelvű irodalom - vers
840-14(493)=945.11
[AN 3133540]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2010.
Barclay, Linwood
No time for goodbye (magyar)
   Búcsú nélkül / Linwood Barclay ; [ford. Kolláth Nóra]. - Budapest : General Press, [2010]. - 334 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-240-9 kötött : 2500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3141008]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2010.
Berry, Steve (1955-)
The amber room (magyar)
   A borostyánszoba / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 629 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-373-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3141195]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2010.
Blyton, Enid
Five go adventuring again (magyar)
   Tolvaj a Kirrin-villában / Enid Blyton ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 144 p. ; 21 cm. - (Ötös fogat)
ISBN 978-963-245-182-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3142278]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2010.
   Bölcsek ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - 3. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2010], cop. 2001. - 209, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9887-47-3 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3142648]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2010.
Buksalewicz, Paweł (1956-)
   Igazgyöngyök : aforizmák / Paweł Buksalewicz ; Halper Dávid fordításai. - Pomáz : Kráter, 2010. - 40 p. : ill. ; 12 cm
Magyar és lengyel nyelven
ISBN 978-963-298-027-0 fűzött : 1000,- Ft
lengyel irodalom - aforizma - kétnyelvű dokumentum
884-84.02=945.11
[AN 3133937]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2010.
Carver, Raymond (1938-1988)
Beginners (magyar)
   Kezdők / Raymond Carver ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Magvető, 2010. - 311, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2753-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3129868]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 285, [2] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 2.)
Ford. Vermes Magda. - keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9104-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3164311]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hallowe'en party (magyar)
   Halloween és halál / Agatha Christie ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2010. - 310 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9021-5 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3129599]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie. - [Budapest] : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 269 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 1.)
Ford. Szíjgyártó László. - keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9103-8 fűzött : 290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3141746]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2010.
Claudel, Philippe (1962-)
Les âmes grises (magyar)
   Szürke lelkek : regény / Philippe Claudel ; [ford. Makádi Balázs]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 232 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5009-08-2 fűzött : 2590,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3136304]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2010.
Dollon, Jean
   Un homme, une vie, un destin : basé sur une histoire vraie / Jean Dollon. - [Budapest] : VKD Entertainment, 2010. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88974-0-4 fűzött
francia irodalom - regény
840-31
[AN 3139670]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2010.
Duey, Kathleen
Hoofbeats : Katie and the Mustang (magyar)
   Lódobogás : Katie és a musztáng / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2941422]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2010. - 114 p.
ISBN 963-9708-12-7 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3163796] MARC

ANSEL
UTF-811805 /2010.
   Élet és halál könyve / szerk. Gyurgyák János ; [az illusztrációkat kész. Takáts Márton]. - Budapest : Osiris, 2010. - 2 db : ill. ; 23 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-276-173-2 kötött : 5980,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822
[AN 3147718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 670 p.
ISBN 978-963-276-174-9
[AN 3147748] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 991 p.
ISBN 978-963-276-175-6
[AN 3147760] MARC

ANSEL
UTF-811806 /2010.
Fleischer, Leonore
Rain Man (magyar)
   Rain Man : Esőember / Leonore Fleischer ; Ronald Bass és Barry Morrow filmforgatókönyve, ... Barry Morrow sztorija nyomán ; [ford. Jankovics[!] Krisztina]. - Szeged : Aranytoll, 2010. - 175 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-245-094-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3163811]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2010.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Committed (magyar)
   Hűség : eat, pray, love 2. / Elizabeth Gilbert ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-248-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3143340]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2010.
Graham, Lynne (1956-)
Reluctant mistress, blackmailed wife (magyar)
   Görögöt fogtam / Lynne Graham ; [... ford. Mátyás Mária]. Zsaruszerelem / Carol Marinelli ; [... ford. Bosnyák Edit]. Sorsodnak kovácsa / Julie Cohen ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 41.)
Egys. cím: Reluctant mistress, blackmailed wife. Taken for his pleasure. Married in a rush
ISBN 978-963-538-221-7 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3135202]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2010.
Green, Jane (1968-)
Mr Maybe (magyar)
   Mr. Talány / Jane Green ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-65-5 fűzött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9711-51-8)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3130459]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2010.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm-mesék / [a meséket feld. Bihari Erzsébet, Dobos Edit, Márián Katalin]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9949-37-9 kötött
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3149361]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2010.
Grisham, John (1955-)
The testament (magyar)
   A végrendelet / John Grisham ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 638 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-25-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3164007]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2010.
Hallberg, Lin (1956-)
Alla älskar Sigge (magyar)
   Kedvencünk, Szigge / Lin Hallberg ; [ill.] Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-169-5 kötött : 1799,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3164219]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2010.
Hudson, Janis Reams
The daddy survey (magyar)
   Gézengúzok / Janis Reams Hudson ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 237.)
ISBN 978-963-538-218-7 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3135020]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2010.
James, Peter (1948-)
Twilight (magyar)
   Félhomály / Peter James ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2010]. - 354 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-242-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3147132]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2010.
Khoury, Raymond
The sign (magyar)
   A jel / Raymond Khoury ; [ford. Uram Tamás]. Szerencsés véletlen / Louise Shaffer ; [ford. Nagy Erika]. Megszállottak / William G. Tapply ; [ford. Résch Éva]. Enzo, avagy Az emberré válás művészete / Garth Stein ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The sign. Serendipity. Hell bent. The art of racing in the rain
ISBN 978-963-289-085-2 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3143353]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2010.
Kinsky, Esther
Sommerfrische (magyar)
   Üdülő : regény / Esther Kinsky ; [ford. Tankó Tímea]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-224-2 fűzött : 2450,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3148265]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2010.
Kiss, Ági (1955-)
Merlin's big surprise (magyar)
   Az igazi meglepetés / Ági Kiss ; ill. Katja Turnsek ; [ford. Kiss Klára]. - Budapest : Göncöl, [2010]. - [62] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3136140]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2010.
Läckberg, Camilla (1974-)
Predikanten (magyar)
   A prédikátor / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2010. - 315 p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-011-3 fűzött : 2790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3146398]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2010.
Lee, Lydia
Valentino's pleasure (magyar)
   Kedves Valentino! / Lydia Lee ; [ford. Halász Kriszta]. Kéz a kézben / Anne McAllister ; [... ford. Varga Johanna]. Szeretnék újra hinni / Barbara Bretton ; [... ford. Kovács János]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 25.)
Egys. cím: Valentino's pleasure. Mother knows best. Saving grace
ISBN 978-963-538-224-8 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3133685]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2010.
Loe, Erlend (1969-)
Naiv.Super. (magyar)
   Naiv.Szuper : regény / Erlend Loe ; [ford. Vaskó Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2010, cop. 2002. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-191-7 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3149455]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2010.
Loe, Erlend (1969-)
Tatt av kvinnen (magyar)
   Elfújta a nő : regény / Erlend Loe ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2010. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-221-1 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3135863]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2010.
Maalouf, Amin (1949-)
Origines (magyar)
   Eredet / Amin Maalouf ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2010. - 412 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9024-6 kötött : 3800,- Ft
Maalouf, Amin (1949-)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3131583]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2010.
MacDonald, Laura (1944-)
The doctors' new-found family (magyar)
   Újrakezdés / Laura MacDonald ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 404.)
ISBN 978-963-538-219-4 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3135073]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2010.
Mack, Tracy
Sherlock Holmes and the Baker Street irregulars (magyar)
   Sherlock Holmes és a Baker streeti vagányok / írta Tracy Mack és Michael Citrin ; ill. Greg Ruth. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2706580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az elvarázsolt ember rejtélye : 2. számú esetnapló / [ford. Loósz Vera]. - 2010. - 165 p.
ISBN 978-963-245-117-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3143496] MARC

ANSEL
UTF-811825 /2010.
Martin, George R. R.
A feast for crows (magyar)
   Varjak lakomája : A tűz és jég dala ciklus negyedik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás, Novák Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 895 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-297-321-0 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3163875]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2010.
McCullers, Carson (1917-1967)
The heart is a lonely hunter (magyar)
   Magányos vadász a szív / Carson McCullers ; [ford. Czine Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2010. - 435 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8945-5 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3149751]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2010.
Parrella, Valeria (1974-)
Lo spazio bianco (magyar)
   A fehér tér / Valeria Parrella ; [ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2010. - 203 p. ; 18 cm. - (Sors-könyvek, ISSN 2061-9022)
ISBN 978-963-227-243-6 kötött : 1990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3147943]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2010.
Plain, Belva
Looking back (magyar)
   Szép emlékek / Belva Plain ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : General Press, [2010]. - 315 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-243-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3148602]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2010.
Pope, Barbara Corrado
Cézanne's quarry (magyar)
   Cézanne modellje / Barbara Corrado Pope ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Geopen, 2010. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-19-0 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3147261]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2010.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna grows up (magyar)
   Az öröm játéka örök / Eleanor H. Porter ; [ford. ... Horváth Andrea] ; [rajz. Fazekas Attila]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 255, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-475-7 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3142619]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2010.
Roth, Philip (1933-)
The humbling (magyar)
   Kiégés / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2010. - 102 p. ; 19 cm
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3129141]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2010.
Schätzing, Frank (1957-)
Limit (magyar)
   Limit / Frank Schätzing ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 2 db (1425 p.) : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-079-4 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3130692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 703 p.
[AN 3130705] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 706-1425.
[AN 3130720] MARC

ANSEL
UTF-811833 /2010.
Schätzing, Frank (1957-)
Der Schwarm (magyar)
   Raj : regény / Frank Schätzing. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2005. - 1022 p. ; 23 cm
Ford. Losonc Csaba
ISBN 978-963-9471-29-0 kötött : 4990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3149826]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2010.
Schrocke, Kathrin
Stars und Stallgeflüster (magyar)
   Sztárok a lovardában / Kathrin Schrocke. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2010]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7461-49-1 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3148312]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2010.
Steinbeck, John (1902-1968)
The grapes of wrath (magyar)
   Érik a gyümölcs / John Steinbeck ; ford. Benedek Marcell. - 2. kiad. - Szeged : Aranytoll, 2010. - 561 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-06-8 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3163901]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2010.
Szondi György (1946-)
   Vándorvirágok : bolgár szavak és színek Szondi György közvetítésében magyarul. - Budapest : Napkút, 2010. - 327 p., [10] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-41-2 fűzött : 2990,- Ft
bolgár irodalom - antológia
886.7-822=945.11
[AN 3143524]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2010.
Taylor, Jennifer (1949-)
A night to remember (magyar)
   Versenyfutás az idővel / Jennifer Taylor ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 405.)
ISBN 978-963-538-220-0 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3133881]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
   Elsők és utolsók : válogatott elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2010. - 447, [5] p. ; 22 cm
A ford. a "Rasskazy" (Moskva : Èksmo, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-2759-2 kötött : 3690,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3131037]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2010.
Verne, Jules (1828-1905)
Famille-sans-nom (magyar)
   A névtelen család / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona] ; [a grafikákat Győrfi András kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 324 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-927-9 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3147811]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2010.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Look at the birdie (magyar)
   A repülő macska : tizennégy kiadatlan novella / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor]. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 315 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-224-5 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3141321]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2010.
Webb, Holly
Lost in the snow (magyar)
   Cica a hóban / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-102-2 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3164037]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2010.
Webb, Holly
Lost in the storm (magyar)
   Cica az erdőben / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-103-9 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3164028]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2010.
Webb, Holly
Sam the stolen puppy (magyar)
   Az ellopott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-105-3 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3163927]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2010.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Schopenhauer cure (magyar)
   A Schopenhauer-terápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 438 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-877-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3131310]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2010.
Zöller, Elisabeth (1945-)
Leselöwen-Pferdeklubgeschichten (magyar)
   Történetek a lovasiskolából / Elisabeth Zöllner[!Zöller] ; Irmgard Paule rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2010]. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-7461-32-3 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3163995]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11846 /2010.
AgiVega, Lilian H.
   Második Atlantisz : a tízezer éves varázs / Lilian H. AgiVega. - Budapest : Aba Kvk., 2010. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88255-9-9 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3141414]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2010.
   Álom és szivárvány : a legjobb mai amatőr költők versei / [közread. az] Amatőr Versírók Klubja. - [Budapest] : Amatőr Versírók Klubja, 2010. - 60 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0199-7 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 379.825
[AN 3146155]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2010.
Átányi László (1938-)
   A tojásfa és a macskabokrok / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2010. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3138386]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2010.
Balázs Tibor (1958-)
   Maforizmák / Balázs Tibor ; [Kaján Tibor rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 88 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9643-59-8 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3164290]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8863-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3140237]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többet ésszel, mint erővel : Benedek Elek legszebb meséi / [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2010]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagy mesemondók, ISSN 2061-8867)
ISBN 978-963-9812-46-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3141864]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2010.
Bihari Erzsébet
   Mesék Télországból / [írta Bihari Erzsébet, Miklós Malvina] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9949-34-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3141584]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2010.
Bíró Zsuzsi Zsuzsu
   Világvége felfüggesztve : elbeszélések, mesék, versek, dalok, gyermekversek / Bíró Zsuzsi. - Budapest : Accordia, 2010. - 106, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-01-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3143254]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2010.
Bognár Stefánia (1937-)
   Párhuzamos görbék / Bognár Stefánia, Balázs Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 98 p. ; 18 cm. - (365 aforizma könyvsorozat, ISSN 1789-8943 ; 4.)
ISBN 978-963-9643-61-1 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3143282]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2010.
   "Borba van a kedvmag vetve" : 350 esztendő magyar borversei és bordalai Tinódi Lantos Sebestyéntől Gárdonyi Gézáig / [vál. és szerk. Bányász István] ; [ill. ... Szabó Mariann]. - Szentes : Bodobács K., 2010. - 204 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88540-1-8 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - vers - bordal - antológia
894.511-146.1(082) *** 663.2(0:82-14)
[AN 3129940]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2010.
Burda Zsuzsa, L. (1943-)
   Kikötő lelkemnek / L. Burda Zsuzsanna ; [versfordítások Farkas János, Maurer Teodóra]. - Győr : Palatia, 2010. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Egyes versek német nyelven is
ISBN 978-963-7692-27-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3131927]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2010.
Csukás István (1936-)
   Csicsóka és a moszkitók / Csukás István. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2010. - 210 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-97-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3163771]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2010.
Csukás István (1936-)
   Ló az iskolában : két kisregény / Csukás István. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Tart.: Hogyan lettem filmszínész? / [ill. Mayer Gyula]Þ; Ló az iskolában / [ill. Sajdik Ferenc]
ISBN 978-963-9708-36-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3163754]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2010.
Dezső Ilona Anna
   Tündérkert / Dezső Ilona Anna. - [Nagyrábé] : [Dezső I. A.], [2010]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0201-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3145350]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2010.
Dezső Ilona Anna
   A világot alkotom máglyának / Dezső Ilona Anna. - [Nagyrábé] : [Dezső I. A.], [2010]. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0200-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3145353]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2010.
Dobai Lili
   Formula pietatis / Dobai Lili. - Budapest : Vigilia, 2010. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-15-6 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3143307]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2010.
Dobai Péter (1944-)
   Latin lélegzet : [itáliai versek és képek] : Dobai Péter versei és Máté Mária fotói. - Pomáz : Kráter, 2010. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-298-022-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Máté_M.
[AN 3134194]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2010.
Dr. Lex Alex (1977-)
   Mamelukok a parlament árnyékában / Dr. Lex Alex. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-99-9 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3138410]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2010.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Útban a rendeltetés felé : kötetből kimaradt versek, 1928-1931 / Dsida Jenő ; összeáll. Kabán Annamária és Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor, 2010. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9988-03-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3128502]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2010.
Finta Éva (1954-)
   Szapphó a szirten : versek, 2006-2007 / Finta Éva. - Miskolc : Bíbor, cop. 2010. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-06-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3127109]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2010.
Földes Péter (1928-)
   Az órák körbejárnak / Földes Péter ; a szerző rajz. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2010. - 555 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 88.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-9713-29-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3142216]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2010.
Frei Tamás (1966-)
   A megmentő / Frei Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-234-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3141221]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2010.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Egy kun Budán és Pesten : szolgái s nem urai vagyunk a nemzetnek : élet.doc / Gubcsi Lajos. - Budapest : Gubcsi L., 2010. - [416] p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Egy kun Budán és PestenÞ; Pol mixÞ; Elég lett, elégett
ISBN 978-963-06-7645-8 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 070(439)(092)Gubcsi_L.(0:82-94)
[AN 3135897]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2010.
   A gyógyító halál : magyar írók novellái az elmúlásról és a gyászról / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - [Budapest] : Noran Libro, 2010. - 429, [3] p. ; 18 cm. - (Novella-sorozat, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-9996-13-7 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - halál - gyászolás - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 128(0:82-32) *** 393(0:82-32)
[AN 3142449]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2010.
Gyulay Lajos (1800-1869)
   Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve / szerk. Hász-Fehér Katalin ; megj. a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének gondozásában. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-482-914-0 fűzött
Gyulay Lajos (1800-1869)
Magyarország - író - politikus - 19. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Gyulay_L.(0:82-94)
[AN 2833577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Hamuszín könyv : 1824. január 14 - 1824. augusztus 2. / sajtó alá rend. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla ; a bevezetőt írta Szalisznyó Lilla. - 2009. - 112 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-011-7 fűzött
[AN 3148733] MARC

ANSEL
UTF-811871 /2010.
Herczeg Attila
   Látok!? : versek / Herczeg Attila. - Aszód : Herczeg A., 2010. - 258 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-0259-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3142081]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2010.
Horváth Ágnes, I.
   Arthemis, avagy A gazdám nem könnyű ember / I. Horváth Ágnes. - Budapest : Accordia, 2010. - 56, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5069-02-4 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - kutya - elbeszélés
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 3143293]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Az úgy volt.. / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 53, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8797-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3164157]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2010.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Az úgy volt... (angol)
   It was like this.. / Éva Janikovszky ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2010. - 55 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8846-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3145011]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2010.
József Attila (1905-1937)
   Sebő - József Attila / [fotóill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-208-930-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3164380]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2010.
Kálmán Mari
   Talyigás Irma és az Ürdög / írta Kálmán Mari. - Budapest : Atlantic Press, cop. 2010. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-00-1 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3140520]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2010.
Kemenes Kálmán (1919-)
   Zöngemények kicsiknek és nagyoknak : [kiszínezhető könyv] / Kemenes Kálmán ; [Egyházi Tünde rajz.]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Accordia, 2010. - 112, [13] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9824-95-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3164134]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2010.
Kenese Erzsébet, D. (1906-1991)
   A fegyvertelen katona / D. Kenese Erzsébet. - Pomáz : Kráter, 2010. - 452, [2] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 8.)
ISBN 978-963-298-015-7 kötött : 2700,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3131576]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2010.
   Ki fogja a kukacot? : dolgozatok a barátságról / Magyarósi Gizella gondozásában. - Bőv. kiad. - Budapest : Európa, 2010. - 123 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9046-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3142308]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2010.
Kiss Jánosné (1928-)
   A sorsok útjai / Kiss Jánosné. - Hódmezővásárhely : Szerző, 2010. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0021-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3138547]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2010.
Kornya Zsolt (1970-)
   A hitehagyott : [a Sötét Mersant-sorozat első kötete] / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 270 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9890-13-8 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3164105]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Műhelytitkok / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2010. - 225 p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-9005-5 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3141235]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2010.
Lackfi János (1971-)
   Domboninneni mesék / Lackfi János ; [Molnár Jacqueline ill.]. - Budapest : Móra, 2010. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8860-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3147982]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2010.
Ládiné Lévai Ibolya
   Nyalka és nyafka macskák / Ládiné Lévai Ibolya ; [ill. Zsólyominé Gyenes Anikó]. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 100 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-04-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3138461]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2010.
Lengyel Géza (1941-)
   Kérésem, nagy Úr! : [versek] / Lengyel Géza. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 138 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-88-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3132553]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2010.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak színre lép / Mándy Iván ; [... Réber László ill.]. - Budapest : Holnap, 2010. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-937-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3147776]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2010.
McSteel, Anthony
   Dora Harper és a fekete bárány / Anthony McSteel. - Nyíregyháza : Pro-Team, cop. 2010. - 364, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9952-78-2 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3136528]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2010.
Médl Sándor (1948-)
   Lá-ti-do : láttam titáni dolgokat / [Médl Sándor]. - [Mosonmagyaróvár] : Médl S., 2010. - 54, 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3606-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3148987]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon ; Nagyságos Katánghy Menyhért országgyűlési képviselő úr levelei / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 268 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 3.)
ISBN 978-963-09-6510-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3129164]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Kísértet Lublón és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 269 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 4.)
ISBN 978-963-09-6511-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3129207]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2010.
Molnár Andrásné
   Ha nem tehetjük, amit akarunk, hadd tegyük, amit tudunk : segítség, porckorong sérvem van / Molnár Andrásné Böbe. - [Hajdúnánás] : Szerző, 2010. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0133-1 fűzött
magyar irodalom - gerincbetegség - sérv - memoár
894.511-94 *** 616.711-007.43(0:82-94)
[AN 3135950]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét : regény / Móricz Zsigmond ; [... gond., a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2010. - 467 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9031-4 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3164181]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2010.
Müller Péter (1936-)
   Isten bohócai : lélek, játék és tánc... hogy a bajt eloszlassa a derű / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2010. - 344 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-368-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3141258]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2010.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Amíg fölragyog a jászol / Nagy Gáspár ; Keresztes Dóra rajz. - 2. kiad. - Budapest : Zöld-S Studio, 2010. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87408-8-5 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3147751]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2010.
Nagy Imre
   Tíz év magány, avagy Ne bántsátok a nyolcvanas éveket! / Nagy Imre. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-58-1 fűzött : 1990,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3145181]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2010.
Nehéz Ferenc (1912-1978)
   Ezüstkönny / Nehéz Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2010. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-014-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3131438]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2010.
O'Kney, G.
   Borra : az invázió / G. O'Kney. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 325 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-05-2 fűzött : 4310,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3147995]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2010.
Olofsson Placid (1916-)
   Élet és imádság / Olofsson Placid ; [lejegyezte Csépányi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9862-30-2 fűzött : 3500,- Ft
Olofsson Placid (1916-)
Magyarország - magyar irodalom - szerzetes - bencések - 20. század - memoár
894.511-94 *** 271.1(439)(092)Olofsson_P.(0:82-94)
[AN 3146245]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2010.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Az álruhás kisautó / Osvát Erzsébet ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, 2010. - 32, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-346-944-6 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3147733]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2010.
Páskulyné Kovács Erzsébet (1925-)
   Köszönöm, Uram! : megköszönöm! : [verseskötet] / Páskulyné Kovács Erzsébet. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 192 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9577-67-1 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3128491]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2010.
Pilinszky János (1921-1981)
   Hobo - Pilinszky : [Verebes Ernő dalaival, Balla Demeter fotóival]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 31 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-226-9 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 78.067.26.036.7(439)Földes
[AN 3142896]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2010.
Rába György (1924-)
   Disputa önmagammal / Rába György. - Budapest : Nagyvilág, 2010. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9175-45-7 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9175-43-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3148808]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2010.
Radnai István
   Bűnkehely : [versek] / Radnai István. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 131, [4] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 30.)
ISBN 978-963-9643-60-4 fűzött : 2200,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3145133]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 312 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 2.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-362-3 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3141643]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2010.
Sherwood, John J.
   Százháború / John J. Sherwood. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 200, [6] p. : ill., térk. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-78-7 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3146906]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2010.
Simor András (1938-)
   Tavaszváró : versek / [Simor András]. - Budapest : Szerző, cop. 2010. - 90 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420)
ISBN 978-963-88123-5-3 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3125856]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2010.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   Bali bég báránykája / Somogyváry Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2010. - 60 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9676-12-1 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3147016]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2010.
Spiró György (1946-)
   Tavaszi Tárlat : regény / Spiró György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 285 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2841-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3147865]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2010.
Szabó Bogár Imre (1944-)
   Óriások avagy Béla emlékei : régi és új elbeszélések / Szabó Bogár Imre ; [ill. ... Feledy Gyula, ... Bozsik István]. - Miskolc : Bíbor, 2010. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9988-05-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3126864]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2010.
Szabó János (1943-)
   Alkonyi valóságok : versek / Pagonyi Szabó János. - [Nyírpazony] : Szerző, 2010. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9536-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3138369]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2010.
Szabó Julianna
   Vadhajtások / Szabó Julianna. - [Budapest] : Herkules Stúdió Kft., [2009]. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6949-8 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3137195]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2010.
Szakállas Zsolt (1965-)
   Fotontej : dadaista, szürrealista versek, absztrakt expresszionista festmények / Szakállas Zsolt. - Emőd : Szakállas Zs., 2010. - 171, [12] p., [40] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9813-9 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Szakállas_Zs.
[AN 3129322]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2010.
Szalai Vivien (1982-)
   Hamis gyönyör : egy luxusprostituált vallomásai / Szalai Vivien. - Pécs : Art Nouveau, cop. 2010. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88384-3-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3148495]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2010.
Szathmáry György (1928-1990)
   A tiszavirág : Szathmáry György összegyűjtött versei és műfordításai / [ill. Király György]. - Szolnok : Gravámen Stúdió, 2010. - 296 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-8987-8 kötött
magyar irodalom - világirodalom - műfordítás - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3128870]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2010.
Szép Gyula (1944-)
   Ó, Nap, te dicsőséges! / Szép Gyula. - Budapest : Accordia, 2010. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-08-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3146477]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2010.
Szigethy Gábor (1942-)
   Évezredtöredék / Szigethy Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 255, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-230-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 3136132]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2010.
Szilvási Krisztián (1977-)
   Glamis, az átokkastély / Szilvási Krisztián. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 384 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-98-4 fűzött : 4330,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3138498]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2010.
Szűcs István (1944-)
   Rőzselángok melegében : Igmándi Szűcs István újabb és válogatott versei / [fotók Szűcs László]. - Pomáz : Kráter, 2010. - 190, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-298-026-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3131386]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2010.
Tabák András (1938-)
   Telemre készülődöm : válogatott versek, 1989-2010 / Tabák András. - Budapest : Szerző, cop. 2010. - 90, [6] p. ; 22 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420)
ISBN 978-963-06-9593-0 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3127391]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2010.
Térey János (1970-)
   Protokoll : regény versben / Térey János. - Budapest : Magvető, cop. 2010. - 401, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2850-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3136518]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2010.
Tölgyesi Lívia
   Álkirálynő ...és a szeszélyes Velence arcai / [ill. Nagy Boglárka]. - Nyíregyháza : IMI Print, cop. 2010. - 330 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88511-5-4 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3125961]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2010.
Tóth Attila
   Királyrák és csalánleves / Tóth Attila. - [Budapest] : Magánkiad., [2010]. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8991-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3145342]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2010.
Tuba Judit (1938-)
   Életed nem csak a tied.. / Tuba Judit. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 120 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-92-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3138430]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2010.
   Tündérfa : félegyházi óvodások szülei, nagyszülei tollából született mesék / [közread. a] Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda. - [Kiskunfélegyháza] : Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, 2010. - 40 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0009-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3146168]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2010.
Vachott Sándor (1818-1861)
   Vachott Sándor és Pomáz / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2010. - 76 p. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 978-963-87453-6-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3138301]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2010.
Vass Géza (1926-)
   Estély a kerti lakban : kisregény / Vass Géza. - [Hévíz] : Vas G., 2010. - 153 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88985-0-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3147977]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2010.
Vecsey K. Mária (1950-)
   Kezében a kereszt, oldalán ősi kard / Vecsey Kiss Mária ; [... ill. Nagy Sándor Zoltán]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2010. - 55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9263-54-3 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3133036]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2010.
Vécsey Zoltán (1892-1984)
   A síró város / Vécsey Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2010. - 426, [2] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 7.)
ISBN 978-963-298-016-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3131530]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2010.
Veszelák Ferenc
   Gipszmadár : versek, 1968-2008 / Veszelák Ferenc. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 83, [4] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 29.)
ISBN 978-963-9643-57-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3145118]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2010.
   Virágok éneke / [... a felvételeket kész.] Mészáros László. - [Győr] : Mészáros L., [2010]. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9486-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - természetkép - vers - antológia
894.511-14(082) *** 77.043 *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 3134099]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2010.
Zétényi Imréné (1933-)
   Nemtom Robi 3. b / Arany Piroska ; [közread. a] Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. - Győr : Galgóczi E. Vár. Kvt., 2010. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88979-1-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3133568]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11932 /2010.
Bihariné Kun Erika
   Frici szülinapja / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-88815-4-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3136406]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2010.
Campanella, Marco
All over the world (magyar)
   A világ körül / [rajz. Marco Campanella] ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Constantin Mária Gabriella]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Béni angol könyve)
Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9926-33-2 kötött : 2490,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 3128959]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2010.
Campanella, Marco
At my house (magyar)
   Otthon / [rajz. Marco Campanella] ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Constantin Mária Gabriella]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Béni angol könyve)
Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9926-32-5 kötött : 2490,- Ft
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 3129004]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2010.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák / ... vál. és a játékleírásokat kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Naphegy K., 2010. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-9869-14-1 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3135882]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2010.
Scholz, Gaby
   A karácsonyi angyal kalandjai / Gaby Scholz története ; Betina Gotzen-Beek rajz. - Pécs : Alexandra, 2010. - [80] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Mátics Róbert. - A ford. az "Engel Elias wünscht sich was!" (Münster : Coppenrath, 2007), az "Engel Elias und das verschwundene Christkind" (Münster : Coppenrath, 2008) és az "Engel Elias und die vertauschten Weihnachtsgeschenke" (Münster : Coppenrath, 2009) c. kiadások alapján kész.
ISBN 978-963-297-338-8 kötött
karácsonyi szokás - gyermekirodalom - német irodalom - képeskönyv - mese - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.332.41(02.053.2) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3149366]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2010.
Wolf, Tony
   Tomi és Panni világ körüli utazása / [rajz. Tony Wolf] ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 12 lapozó : ill., színes ; 8x10 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-9926-34-9 fűzött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3138376]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11938 /2010.
   A Bolyai Önképző Műhely 2010-ben végzett hallgatóinak tanulmányai a legjobb szándékok jegyében / [szerk. Deák Zs. Villő, Görög Márton]. - [Budapest] : Bolyai Műhely Alapítvány, 2010. - 239 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 6.)
borító- és gerinccím: A legjobb szándékok. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87390-4-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3128358]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2010.
Davis, Jim (1945-)
   Támadójáték / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Adoc-Semic, [2010]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 95.)
ISBN 978-963-9847-12-5 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3141421]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2010.
Kumar, Naresh
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe [alapján] ; [rajz. Naresh Kumar] ; [átd. Dan Johnson] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 68, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-49-3 fűzött : 1290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3142134]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2010.
   Magyar értékeinkkel a megmaradásunkért : a Magyar Népfőiskolai Collegium konferenciáján elhangzott előadások, 2009. július 27 - augusztus 2. / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2009. - 167 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 20.)
A konferenciát Balatonfenyvesen tartották
ISBN 978-963-87012-3-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Balatonfenyves)
[AN 3143039]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2010.
Nagulakonda, Rajesh
Alice in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll [alapján] ; [rajz. Rajesh Nagulakonda] ; [átd. Lewis Helfand] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 68, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-39-4 fűzött : 1290,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3142010]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2010.
Tálosi András
   Bóni és Tim újabb kalandja / [írta és rajz. Tálosi András]. - [Hosszúvölgy] : Szerző, 2010. - [16] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-9445-2 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3132227]
MARC

ANSEL
UTF-8