MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/01/03 16:42:18
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1 /2011.
Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning (2010) (Budapest)
   Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010 : Budapest, July 8-11. : book of abstracts, presentations and posters / ed. Julius Gy. Fábos, Robert L. Ryan, Sándor Jombach ; org. by Corvinus University of Budapest Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst Development of Landscape Architecture and Regional Planning. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2010. - 250 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-411-6 fűzött
urbanisztika - ökológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 711.4(100) *** 504.03
[AN 3162770]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2011.
Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning (2010) (Budapest)
   Proceedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010 : Budapest, July 8-11. : proceedings of full papers / ed. Julius Gy. Fábos [et al.] ; org. by Corvinus University of Budapest Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst Development of Landscape Architecture and Regional Planning. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2010. - 698 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-409-3 fűzött
urbanisztika - társadalmi ökológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 711.4(100) *** 504.03
[AN 3162812]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2011.
International ICST Conference on Mobile Multimedia Communications (6.) (2010) (Lisboa)
   MobiMedia [elektronikus dok.] : 6th International ICST Conference on Mobile Multimedia Communications : Lisbon, Portugal, 6-8 September, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-98-1
multimédia - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(469-2Lisboa) *** 681.3.004.14 *** 621.396.218
[AN 3160088]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2011.
   New challenges in the field of military sciences 2010 [elektronikus dok.] : 7th international conference : 28-30 September, 2010, Budapest ... : [proceeding] / ed. by Akos Poroszlai, Gabor Poroszlai, Zoltan Petrak ; [org. by the] Zrinyi Miklos National Defence University Bolyai Janos Military Technical Faculty ; publ. by Bolyai Janos Military Foundation. - Szöveg. - Budapest : Bolyai J. Military Found., [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-87706-6-0
hadtudomány - haditechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 355 *** 623
[AN 3155341]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5 /2011.
Magyary Zoltán (1888-1945)
   A magyar állam költségvetési joga : közigazgatási jogi tanulmány / írta Magyary Zoltán. - [Budapest] : [Az Országgyűlés Hiv.], [2010]. - XII, 224 p. ; 24 cm
Közread. Az Országgyűlés Hivatala. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Studium, 1923. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - állami költségvetés - közigazgatási jog - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 336.12.01(439) *** 342.9(439)
[AN 3151491]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2011.
   Szövetségben az olvasókörök : jubileumi kötet az Olvasókörök Szövetsége megalakulásának 20. évfordulójára / [szerk. Nemes Erzsébet]. - [Hódmezővásárhely] : Olvasókörök Szövets., cop. 2010. - 196, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0302-1 fűzött
Olvasókörök Szövetsége
Magyarország - olvasókör
027.9(439)
[AN 3164252]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7 /2011.
Bochnik, Martina
Bewusste Evolution mit Terra Tachyon (magyar)
   Tudatos fejlődés Terra Tachyonnal / Martina Bochnik, Tommy Thomsen ; [ford. Kékesi Bea]. Tachyon kód 1 : Terra Tachyon és az emberi lélek / Martina Bochnik & Danahanh ; [ford. Kékesi Bea]. - [Budapest] : Eszter-Dekor Kft., [2010]. - 216 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Egys. cím: Bewusste Evolution mit Terra Tachyon. Tachyon code 1. - borító- és gerinccím: Terra Tachyon
ISBN 978-963-06-9968-6 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3153828]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8 /2011.
   Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? / szerk. Lányi András és Farkas Gabriella. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 311 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-322-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - vidékfejlesztés - ezredforduló - esettanulmány
504.03(439)"200" *** 711.1(439)"200"
[AN 3166805]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9 /2011.
Boglári Ferenc
   Alapjaiban mi az Univerzum, az ember és az Isten? / Boglári Ferenc. - [Pécs] : [Boglári F.], cop. 2010. - 40 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-440-047-7 fűzött
kozmológia - teológia
524.8 *** 113/119 *** 23
[AN 3170404]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2011.
Boglári Ferenc
   Egy alapvető új ismeret az univerzumról / Boglári Ferenc. - [Pécs] : [Boglári F.], cop. 2010. - 24 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6505-6 fűzött
kozmológia
524.8
[AN 3170396]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11 /2011.
Ádám Dénes
   Az erdőszegély kialakítása fitocönológiai elemzések tükrében / Ádám Dénes. - Szombathely : Ádám D., 2002 [!2010]. - 51 p., XIII t., [5] t.fol : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-08-0241-3 fűzött
erdészet - növénytársulás
581.55 *** 630*2
[AN 3162320]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2011.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Afrikai kalandtúra : szafari a Ngala vadrezervátumban : elefántháton Zimbabwéban, luxusvonattal Botswanán át / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, cop. 2010. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5060-00-7 kötött : 4900,- Ft
Afrika - állat - helyismeret - útleírás
591.9(6) *** 908.6(0:82-992)
[AN 3151458]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2011.
Koczuba József
   Gombák a Börzsönyben / Koczuba József. - Szob : Börzsöny Múz. Baráti Köre, 2010. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Börzsönyvidék, ISSN 1218-3202 ; 4.)
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-06-9014-0 fűzött
Börzsöny - gomba - határozó
582.28(036) *** 581.9(439)(234.373.33)
[AN 3160873]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2011.
Valiente, Francisca
Animales del mundo (magyar)
   A világ állatai / [ill. ..., szöveg, F. Valiente]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 315, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kozma Gábor
ISBN 978-963-297-232-9 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3152021]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

15 /2011.
Berényi István (1944-)
   Dr. Veress Gábor Balatonfüred Város díszpolgára / Berényi István. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2010. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 56.)
Bibliogr.: p. 173-191.
ISBN 978-963-9990-04-3 kötött
Veress Gábor (1943-)
Magyarország - orvos - szívgyógyász - 20. század - 21. század - életrajz - személyi bibliográfia
616.12 *** 012Veress_G. *** 61(439)(092)Veress_G.
[AN 3151829]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2011.
Dobi Sándor (1936-)
   Bélfertőzések / Dobi Sándor. - [Budapest] : Dobi S., 2010. - 62 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-06-9908-2 fűzött
bélbetegség - fertőző betegség
616.99 *** 616.34
[AN 3163057]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2011.
   Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve / szerk. Leövey András [et al.]. - Budapest : Medicina, 2011. - 703, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-277-2 kötött : 13200,- Ft
endokrinológia - anyagcserezavar
616.43 *** 616-008.9
[AN 3152600]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2011.
Farkas Orsolya
   Schüssler arcdiagnosztikai és terápiás zsebkönyv / Farkas Orsolya. - Budapest : SpringMed, 2010. - 172 p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (SpringMed természetgyógyászat sorozat, ISSN 1788-2478)
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-9914-85-8 fűzött : 2280,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
615.89 *** 612.014.46 *** 615.015.32
[AN 3160602]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2011.
   Gentleman codex. - Hódmezővásárhely : Gentleman Book : Generál Média, [2010]-. - 16 cm
illemtan - életvezetés - férfi
613.865-055.1 *** 395-055.1
[AN 3160619]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Illem / írta Schiffer Miklós. - [2010]. - 121 p. : ill.
ISBN 978-963-06-9971-6 fűzött
illemtan - férfi
395-055.1
[AN 3160638] MARC

ANSEL
UTF-820 /2011.
Gibizer Ildikó
   Relaxációs tréning / kész. Gibizer Ildikó. - [Nagyatád] : [Gibizer I.], [2010]. - 37 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89136-0-9 fűzött
agykontroll
613.865
[AN 3163680]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2011.
Glázer Tamás
   Pulzusmérés / Glázer Tamás ; [... az Anatómiai és élettani ismeretek c. fejezetet írta Urbán Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2010. - 106 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-176-1 fűzött : 2995,- Ft
sport - érverés - mérés
612.16-072 *** 796
[AN 3151716]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2011.
Győri Jutka
   Ho'oponopono : szeretetterápia kézikönyv : gyakorlatok gyűjteménye : önazonosság / Győri Jutka. - Kecskemét : Origo, cop. 2010. - 115 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-89134-0-1 fűzött : 2600,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3162768]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2011.
Győri Jutka
   Az új mágikus terápia : csoda-tanoda / Győri Jutka. - Kecskemét : Origo, cop. 2010. - 145 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-89134-1-8 fűzött : 2800,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3162763]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2011.
Jancsóné Aranyossy Emőke
   A gyermekkori dysphonia és kezelése / Jancsóné Aranyossy Emőke. - Budapest : Logopédia K., 2010. - 106 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 106-[107].
ISBN 978-963-86590-6-4 fűzött
logopédia
616.22-008.5-053.2
[AN 3169391]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2011.
Kovács Gábor (1977-)
   Útközben hazafelé / Kovács Gábor. - Érd : Kovács G., cop. 2010. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0146-1 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3156519]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2011.
Kovács Levente (1966-)
   Itt az idő! : üzleti motivációs üzenetek / Kovács Levente. - Budapest : [Székesfehérvár] : Üzleti-Coach Alumni Egyes., cop. 2010. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0162-1 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - üzleti élet
613.865 *** 65.013
[AN 3154755]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2011.
Lipton, Bruce
The biology of belief (magyar)
   Tudat: a belső teremtő : [a sejtek mágiája] / Bruce Lipton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-[222].
ISBN 978-963-529-085-7 kötött : 2990,- Ft
természetgyógyászat - sejttan
615.89 *** 576
[AN 3175167]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2011.
Lukács Liza (1975-)
   Ágytól - asztaltól.. : evészavarok és párkapcsolati problémák / Lukács Liza. - Budapest : Máshogy Bt., 2010. - 224 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0157-7 kötött : 3750,- Ft
táplálkozási zavar - pszichoterápia - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 616.89-008.441.42 *** 615.851
[AN 3162862]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2011.
Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság. Kongresszus (2010) (Mátraháza)
   Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság 2010. évi kongresszusa [elektronikus dok.] : Mátraháza, 2010. okt. 15-16. / [közread. a] Mátrai Gyógyintézet. - Szöveg. - [Mátraháza] : Mátrai Gyógyint., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Program és absztraktok. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9913-6
egészségügyi rehabilitáció - szívbetegség - érbetegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.1-036.82 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 3155150]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2011.
McAllister, Jules (1969-)
   "Több ezer szó, több ezer ölelés..." : élet a depresszió után - egy sikeres felépülés története / Jules McAllister. - Budapest : Jaffa, 2010. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-45-5 fűzött : 2495,- Ft
depresszió - életvezetés
616.895.4 *** 613.865
[AN 3152268]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2011.
Németh Attila (1954-)
   Pszichiátria vázlatosan / Németh Attila. - Budapest : Medicina, 2011. - 172 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-226-307-6 fűzött : 2600,- Ft
elmegyógyászat
616.89
[AN 3152185]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2011.
Torsunov, Oleg Gennadʹevič
Zakony sčastlivoj žizni (magyar)
   A boldog élet törvényei / Oleg Torszunov ; [ford. Dabóczy Ilona]. - [Budapest] : Active Vision, 2010-. - 21 cm
mentálhigiénia - életvezetés - védizmus
613.865 *** 294.118
[AN 3161777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az idő hatalma. - 2010. - 283 p. : ill.
ISBN 978-963-08-0026-6 kötött
[AN 3162089] MARC

ANSEL
UTF-833 /2011.
Tóth László (1936-)
   Gyógynövények, drogok, fitoterápia / Tóth László. - 5. jav., bőv. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 2 db (754 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-029-7 fűzött
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3165713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 366 p.
ISBN 978-963-318-023-5
[AN 3165716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 368-754.
ISBN 978-963-318-028-0
[AN 3165734] MARC

ANSEL
UTF-834 /2011.
Weinhold, Barry K.
Breaking free of the co-dependency trap (magyar)
   Törj ki a társfüggőségből! : a szabad emberi kapcsolatok kézikönyve / Barry K. Weinhold, Janae B. Weinhold ; John Bradshaw előszavával ; [ford. Bratina Steve, Lazányi Krisztina]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2010. - XXIV, 276 p. ; 22 cm + DVD
A mell. szerzője Váradi Tibor. - melléklet címe: Függőség és önállóság emberi kapcsolatainkban : 2. rész
ISBN 978-963-08-0342-7 fűzött : 3200,- Ft
életvezetés - párkapcsolat - önérvényesítés - audiovizuális dokumentum
159.922.1 *** 613.865
[AN 3165204]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

35 /2011.
International ICST Conference on e-Energy (1.) (2010) (Athīna)
   1st International ICST Conference on e-Energy [elektronikus dok.] : Athens, Greece, 14-15 October 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: E-Energy 2010. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-06-2
energiagazdálkodás - információtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
620.9 *** 681.3.004.14 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 3163043]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

36 /2011.
International Conference on Human-Robot Person Relationships (3.) (2010) (Leiden)
   3rd International Conference on Human-Robot Personal Relationships [elektronikus dok.] : Leiden University, The Netherlands, June 23-24, 2010 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-13-0
ember-gép rendszer - robot - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
007.52 *** 061.3(492-2Leiden)
[AN 3162968]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2011.
International Conference on Mobile Wireless Middleware, Operating Systems and Applications (3.) (2010) (Chicago, Ill)
   MobilWare 2010 [elektronikus dok.] : 3rd International ICST Conference on Mobile Wireless Middleware, Operating Systems and Applications : Chicago, USA, June 30 - July 2, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-95-0
vezeték nélküli híradástechnika - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.396.218 *** 681.3.004.14 *** 061.3(73-2Chichago)
[AN 3157131]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2011.
International ICST Conference on Access Networks (5.) (2010) (Budapest)
   AccessNets 2010 [elektronikus dok.] : 5th International ICST Conference on Access Networks : Budapest ..., November 3-5, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-09-3
hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3160989]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2011.
International ICST Conference on Body Area Networks (5.) (2010) (Kerkyra)
   BodyNets'10 [elektronikus dok.] : 5th International ICST Conference on Body Area Networks : Corfu Island, Greece, September 10-12, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-01-7
informatikai hálózat - orvosi diagnosztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324 *** 616-07 *** 061.3(495-2Kerkyra)
[AN 3159050]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2011.
International ICST Conference on Cloud Computing (2.) (2010) (Barcelona)
   CloudComp 2010 [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on Cloud Computing : Barcelona, Spain, October 26-28, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-17-8
számítástechnika - internet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 3160153]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2011.
International ICST Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing (6.) (2010) (Chicago, Ill)
   CollaborateCom [elektronikus dok.] : 6th International ICST Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing : Hotel Allegro, Chicago, Illinois, USA, October 9-12, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-24-6
számítógép-hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(73-2Chichago)
[AN 3163105]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2011.
International ICST Conference on Communications and Networking in China (5.) (2010) (Beijing)
   Chinacom [elektronikus dok.] : 5th International ICST Conference on Communications and Networking in China : Beijing, China, August 25-27, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-97-4
hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(510-2Beijing)
[AN 3162427]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2011.
International ICST Conference on Digital Forensics & Cyber Crime (2.) (2010) (ʾAbuw Ẓabiy)
   ICDF2C 2010 [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on Digital Forensics & Cyber Crime : Abu Dhabi, UAE, October 4-6, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-05-5
számítógépes bűnözés - igazságügyi szakértő - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 340.69 *** 061.3(536.2-2ʾAbuwẒabiy)
[AN 3162859]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2011.
International ICST Conference on Forensic Applications and Techniques in Telecommunications, Information and Multimedia (3.) (2010) (Shanghai)
   3rd International ITCS Conference on Forensic Applications and Techniques in Telecommunications, Information and Multimedia [elektronikus dok.] : Shanghai, China, November 11-12, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: e-Forensics 2010. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-10-9
informatika - igazságügyi szakértő - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 340.69 *** 061.3(510-2Shanghai)
[AN 3163073]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2011.
International ICST Conference on Mobile Computing, Applications and Services (2.) (2010) (Santa Clara, Calif)
   MobiCase 2010 [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on Mobile Computing, Applications and Services : Santa Clara, CA, USA, October 25-28, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-25-3
mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 621.396.218 *** 061.3(73-2Santa_Clara)
[AN 3162072]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2011.
International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques (3.) (2010) (Torremolinos)
   SimuTools 2010 [elektronikus dok.] : 3rd International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques : Torremolinos, Malaga, Spain, 15-19 March 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-87-5
 (hibás ISBN 78-963-9799-87-5)
szimuláció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 519.876.5 *** 061.3(460-2Torremolinos)
[AN 3162759]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2011.
Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference (3.) (2010) (Budapest)
   WMNC 2010 [elektronikus dok.] : Budapest, ... - Szöveg és képek. - [Budapest] : [HITE], [2010]. - 1 pendrive ; 16 cm
Főcím a golyóstollról. - Az Óbudai Egyetem és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület által rendezett 3. Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference előadásai. - Működési követelmények: USB bemenet; internet böngésző; Acrobat Reader. - Golyóstollban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8111-73-9
vezeték nélküli híradástechnika - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.396.218 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 681.3.004.14
[AN 3154637]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2011.
Joó Imre
   Számítástechnikai kisokos / [szerzők Joó Imre, Morvai Gábor]. - Debrecen : Fome, 2010. - 80 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-615-5025-02-0 fűzött
számítástechnika
681.3
[AN 3156338]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

49 /2011.
International Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems (2.) (2010) (Barcelona)
   MobiLight [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems : Barcelona, Spain, 10-12 May, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-91-2
mobil hírközlő rendszer - vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.396.218 *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 3157166]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2011.
International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks (6.) (2010) (Singapore)
   6th International ICST Conference on Security and Privacy Communication Networks [elektronikus dok.] : Singapore, SG, September 7-9, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: SecureComm 2010. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-99-8
adatátviteli hálózat - adatbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.391 *** 659.2.012.8 *** 061.3(595.13-2Singapore)
[AN 3159934]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2011.
International ICST Conference on Wireless Internet (5.) (2010) (Singapore)
   Wicon [elektronikus dok.] : 5th International ICST Conference on Wireless Internet : Singapore, March 1-3, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-86-8
informatikai hálózat - vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.396.218 *** 681.324 *** 061.3(595.13-2Singapore)
[AN 3160038]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2011.
International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (2010) (Agia Napa)
   MobiHealth [elektronikus dok.] : International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare : Ayia Napa, Cyprus, 18-20 October 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-08-6
vezeték nélküli híradástechnika - orvosi diagnosztika
621.396.218 *** 616-07 *** 061.3(564.3-2Agia_Napa)
[AN 3162016]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

53 /2011.
Metcalfe, Jack
The marquetry course (magyar)
   Intarziakészítés lépésről lépésre / Jack Metcalfe, John Apps ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2010. - 168 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-175-4 fűzött : 3995,- Ft
intarzia - barkácsolás
684.63 *** 689
[AN 3154458]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

54 /2011.
   Geotechnika 2010 : Ráckeve, Savoyai Kastély, 2010. október 26-27. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2010. - 52 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-89016-0-6 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
624.13 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3164135]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2011.
Heimann, Erich H.
Selbst Fliesen und Platten verlegen (magyar)
   Hidegburkolás lépésről lépésre / Erich H. Heimann ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2011. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-177-8 fűzött : 3995,- Ft
épületburkolat
693.7 *** 689
[AN 3151263]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2011.
Steinbrecher, Lothar
Professionell tapezieren (magyar)
   Tapétázás lépésről lépésre / Lothar Steinbrecher, Roland Wahl ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2010. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-152-5 fűzött : 3995,- Ft
tapétázás
698.16
[AN 3151223]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

57 /2011.
International Conference on Ad Hoc Networks (2.) (2010) (Victoria, B.C)
   Adhocnets 2010 [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on Ad Hoc Networks : Victoria, British Columbia, Canada August 18-20, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-96-7
vezeték nélküli híradástechnika - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 621.396.218 *** 061.3(71-2Victoria)
[AN 3156995]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2011.
International ICST Conference on Broadband Communications, Networks and Systems (7.) (2010) (Athīna)
   Broadnets [elektronikus dok.] : 7th International ICST Conference on Broadband Communications, Networks and Systems : Athens, Greece, October 25-27, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-03-1
hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 681.324 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 3162752]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2011.
International ICST Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (5.) (2010) (Cannes)
   CrownCom [elektronikus dok.] : 5th International ICST Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications : Cannes, France, June 9-11, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-94-3
vezeték nélküli híradástechnika - hírközlési hálózat - rádiótechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 621.396.218 *** 061.3(44-2Cannes)
[AN 3163129]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2011.
International ICST Conference on Personal Satellite Services (2.) (2010) (Roma)
   PSATS [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on Personal Satellite Services : Rome, Italy, February 4-5, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-88-2
műhold - szolgáltatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
629.783 *** 061.3(45-2Roma)
[AN 3160281]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2011.
International ICST Conference on Testbeds and Research Infrastructures for the Development of Networks and Communities (6.) (2010) (Berlin)
   6th International ICST Conference on Testbeds and Research Infrastructures for the Development of Networks and Communities [elektronikus dok.] : Berlin, Germany, 18-20 May, 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: TridentCom 2010. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9799-92-9
kutatás - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 681.324 *** 001.891 *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 3159280]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

62 /2011.
Grünefeld, Dettmer
Das Mulchbuch (magyar)
   Mulcsozás : talajtakarás a kertben / Dettmer Grünefeld ; [ford. Márta Anikó]. - Budapest : Cser K., 2010. - 84 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-162-4 fűzött : 2495,- Ft
kertészet - talajvédelem - talajtakaró - zöldtrágya
631.344 *** 631.87
[AN 3151444]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2011.
Haberer, Martin
Taschenatlas Zimmerpflanzen (magyar)
   Szobanövények : lakásba, teraszra, irodába és télikertbe / Martin Haberer ; [ford. Kohut Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2010. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-163-1 fűzött : 3995,- Ft
dísznövény - virág
635.9
[AN 3151530]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2011.
Héjjas Pál (1947-)
   Gardália : garda, Tihany, Balaton / Héjjas Pál, Punk Ferenc ; [kiad. Tihany Község Önkormányzata]. - Tihany : Önkormányzat, 2010. - 123 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0309-0 kötött
Balaton - halászat - hal - szakácskönyv
639.2(439)(285.2Balaton) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3151915]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2011.
Horváth Béla
   40 éves a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete / [... írta Horváth Béla ...]. - [Győr] : Kertészek és Kertbarátok Győr Vár. Egyes., [2010]. - 66 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete
Győr - kertészet - városszépítés - egyesület
635.9 *** 061.2(439-2Győr) *** 711.4
[AN 3160655]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2011.
   Korszerű növényvédelem / szerk. Radócz László ; a Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány (Tudka) és a Bioterra Románia Bihor Megyei Csoportjának közös kiadványa. - Debrecen : Tudka ; Szalárd : Bioterra Románia Bihor M. Csop. ; [Oradea] : Nagyváradi Egy. K., 2010. - 4 db : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
ISBN 978-606-10-0181-1
növényvédelem
632
[AN 3164197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Növényvédelmi módszerek, prognosztika, abiotikus károsítók / [szerzők Kövics György, Radócz László]. - 108 p.
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-606-10-0176-7
növényvédelem
632
[AN 3164382] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kórokozók diagnosztikája és hatékony kontrollja / [szerzők Kövics György, Radócz László]. - 113 p.
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-606-10-0177-4
növénytermesztés - növénybetegség - növényvédelem - növényvédő szer
632.3/.4 *** 632.95
[AN 3164462] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kártevők diagnosztikája és hatékony kontrollja / [szerző Radócz László]. - 129 p.
Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 978-606-10-0178-1
növénytermesztés - állati kártevő - növényvédő szer
632.6/.7 *** 632.95
[AN 3164501] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Gyomnövények diagnosztikája és hatékony kontrollja / [szerzők Csép Miklós, Radócz László]. - 101 p.
Bibliogr.: p. 96-99.
ISBN 978-606-10-0179-8
növénytermesztés - gyomnövény - növényvédő szer
632.51 *** 632.95
[AN 3164528] MARC

ANSEL
UTF-867 /2011.
   "A magyar élelmiszergazdaság jövője a KAP reform tükrében" [elektronikus dok.] : XXXIII. Óvári Tudományos Nap, 2010. október 7. / szervező Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar ..., VEAB Agrártudományi Szakbizottság. - Szöveg. - Mosonmagyaróvár : NYME Mezőgazd.- és Élelmiszertud. Kar, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: XXXIII. Óvári Tudományos Nap : 2010.október 7. - Működési követelmények: Adobe Reader, internet böngésző. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9883-55-0
élelmiszeripar - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 663/664 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3155231]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

68 /2011.
Bereznay Tamás
   Németország ízei / Bereznay Tamás. - Budapest : Boook K., 2010. - 242, [9] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-8662-4 kötött : 4990,- Ft
Németország - nemzeti étel - ételspecialitás - helyismeret - szakácskönyv
641.568(430)(083.12) *** 908.430
[AN 3151431]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2011.
Fülöp Béla (1939-)
   Orosházi libalakoma / Károlyi Fülöp Béla. - Orosháza : Helios Alapítvány, 2010. - 193 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Orosházi hagyományok, értékek ; 2.)
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-88515-2-9 fűzött
Orosháza - lúd - fesztivál - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54 *** 636.598 *** 061.7(439-2Orosháza)
[AN 3162723]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2011.
Kishonti Betti, K.
   Paleolit szakácskönyv : étrend receptekkel / K. Kishonti Betti. - [Nagydorog] : [K. Kishonti B.], 2010. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0049-5 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3155171]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2011.
Matsuhisa Nobuyuki (1949-)
Nobu West (magyar)
   Nobu / Nobu Matsuhisa, Mark Edwards ; fényképezte Eiichi Takahashi. - Pécs : Alexandra, 2010. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-286-2 kötött
Japán - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(520)(083.12)
[AN 3162178]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2011.
Meng Tünde
   33 egészséges nyers ételek[!] : enzimtáplálkozás / [az ételeket kész. Meng Tünde] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-425-9 fűzött : 1399,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3152288]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2011.
Segal Viktor
   Színek és ízek / Segal Viktor ; [szöveg Mautner Zsófia]. - [Budapest] : Boook K., 2010. - 239 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88942-4-3 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3151549]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

74 /2011.
   Filozófia - társadalomelmélet / Karácsony András szerk. - Budapest : Rejtjel, 2010. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-963-7255-69-4 fűzött
filozófia - társadalomelmélet
1 *** 316
[AN 3170497]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2011.
   A szépség története / szerk. Umberto Eco ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2010. - 438 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A "Bellezza : storia di un'idea dell'Occidente" c. CD-ROM (Motta on Line, 2002) kieg. és átd. változata. - Műjegyz.: p. 435-438.
ISBN 978-963-07-8968-4 kötött : 8900,- Ft
szépség - esztétika - művészetfilozófia - világirodalom - idézetgyűjtemény - történeti feldolgozás
111.852 *** 7.01 *** 82-84=945.11
[AN 3170081]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2011.
   Tempora et mores : etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr. e. I. sz. és Kr. u. I. sz. között / szerk. Szekeres Csilla. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-020-4 fűzött
Római Birodalom - erkölcsfilozófia - ókori latin irodalom története - történetfilozófia
17(37) *** 871(091) *** 930.1(37)
[AN 3165944]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

77 /2011.
Bányai János
   Aquinói Szent Tamás életének és tanításának üzenete / Bányai János. - Szeged : [Bányai J.], 2010. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8942-7 fűzött
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
filozófus - szent - 13. század
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 3153803]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2011.
Bányai János
   Az Istent kereső ember s az embert kereső Isten : a vallásosság két formájáról / Bányai János. - Szeged : [Bányai J.], 2010. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88934-0-6 fűzött
vallás - tudomány
261.6 *** 215
[AN 3153784]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2011.
   A biai gyülekezet albuma / [szerk. Fűtőné Sípos Tünde] ; [fotók Szádvári Ferenc] ; [kiad. a biai Református Egyházközség]. - Biatorbágy : Református Egyházközség, 2010. - 30 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9722-4 fűzött
Biatorbágyi Református Egyházközség
Biatorbágy - egyházközség protestáns egyházakban - album
284.2(439-2Biatorbágy)(084.1)
[AN 3163009]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2011.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése : magyarázó jegyzetekkel / [a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága által szerkesztett kiad.]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 1601, [6] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-300-996-3 kötött : 5100,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3174735]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2011.
Csonka László
   Egyházasrádóc és filiái egyháztörténete / Csonka László. - [Szombathely] : Csonka L., 2010. - 171 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 978-963-06-9787-3 kötött
Egyházasrádóc - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Egyházasrádóc)(091)
[AN 3162747]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2011.
Dávid Ferenc (1510?-1579)
   Dávid Ferenc, a megfeszített Jézus Krisztus szolgája. - Szigetmonostor : Gazdag Á., [2010]. - [203] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Rövid magyarázat arról, hogyan hamisította meg az Antikrisztus az igaz Istenről szóló tanítást, és Krisztus az ö hívei által miképpen állította vissza az ő mennyei szent Atyjáról, önmagáról és a Szentlélekről szóló tudományt, feltárva számunkra annak értelmétÞ; Rövid útmutatás az Isten igéjének helyes értelmezéséhez, mostanában a szentháromságról támadt vitának megértéséhez és megítéléséhez. - Mai magyar nyelvre átültette Gazdag Árpád
ISBN 978-963-06-9867-2 fűzött
Szentháromság - bibliamagyarázat
22.07 *** 231.01
[AN 3163100]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2011.
   Az ego átvágása és a tibeti gyógyászat / ... összeáll. Urgyen és Csontos Éva. - [Budapest] : Oddijána, 2010. - 117 p. : ill. ; 15 cm. - (Dákini-füzetek ; 4.)
Fűzött
Tibet - tibeti buddhizmus - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód
294.321(515) *** 615.89(515)
[AN 3166194]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2011.
   Az élet kezdetével kapcsolatos erkölcsi felelősség : Erkölcsteológiai Szimpozion, 2008. május 8. / [szerk. Ivancsó István] ; [rend. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Erkölcsteológiai Tanszéke]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főisk. Erkölcsteológiai Tansz., 2010. - 163 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai munkák, ISSN 1788-1803 ; 2.). (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Erkölcsteológiai Tanszék, ISSN 1788-179X ; 2.)
A szimpozion szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-00-7 fűzött
erkölcsteológia
241
[AN 3162711]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2011.
Gyulai Oszkár (1928-2008)
   A kegyelem órájában : válogatás Gyulai Oszkár atyának a minden hónap tizenharmadikán délben celebrált Rosa Mystica miséken elhangzott beszédeiből / kiad. a Mária Kora Alapítvány. - Budapest : Mária Kora Alapítvány, 2010. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9984-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3163032]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2011.
Hoppál Mihály (1942-)
   Shaman songs / Mihály Hoppál and János Sipos ; [publ. by the] International Society for Shamanistic Research. - Budapest : Intern. Soc. for Shamanistic Research, 2010. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88257-2-8 fűzött
Ázsia - sámánizmus - folklór
291.612 *** 398.49(5)
[AN 3166900]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2011.
Hős Csaba (1974-)
   Főiskolai prédikációk nemcsak főiskolásoknak / Hős Csaba. - [Nagykőrös] : [Hős Cs.], cop. 2010. - 103, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0221-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 3155747]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2011.
Kort, Kees de (1934-)
Het dochtertje van Jaïrus (magyar)
   Jairus leánya / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2010. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-963-88806-4-2 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3154429]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2011.
Kort, Kees de (1934-)
Jezus is opgestaan (magyar)
   Jézus feltámadt / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2010. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-963-88806-6-6 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3154518]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2011.
Kort, Kees de (1934-)
De twaalfjarige Jezus (magyar)
   A tizenkét éves Jézus / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2010. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-963-88806-3-5 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
226.046(02.053.2)
[AN 3154341]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2011.
Kort, Kees de (1934-)
De verloren zoon (magyar)
   Az elveszett fiú / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2010. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-963-88806-5-9 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3154628]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2011.
Müller, Wunibald
Atme in mir (magyar)
   Lélegezz bennem! : a Szentlélek valósága / Wunibald Müller ; [ford. Gromon András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 131 p. : ill. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 49.)
ISBN 978-963-314-003-1 fűzött
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 3151188]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2011.
Sarnyai Csaba
   Keresztvilágok : szláv mitológia és orosz irodalom : tanulmányok / Sarnyai Csaba. - Szeged : SZEK JGYF K., 2010. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-26-1 fűzött
mitológia - néprajz - szlávok - orosz irodalom története - műelemzés
299.18 *** 398.221(=81) *** 882(091)
[AN 3162789]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2011.
Schmatovich János (1942-)
   Bevezetés az Újszövetségbe : a beteljesülés emlékezete / Schmatovich János. - Győr : Kat. Hittud. Főisk., 2007-. - 21 cm. - (Studia theologica Jaurinensia, ISSN 1788-0319)
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - egyetemi tankönyv
225.01(075.8)
[AN 2710366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A beteljesedés emlékezete : szinoptikusok, Apostolok Cselekedetei. - 2010. - 258 p.
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-3426-7)
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliakutatás - egyetemi tankönyv
226.01(075.8)
[AN 3151384] MARC

ANSEL
UTF-895 /2011.
Szenthelyi-Molnár István (1905-1991)
   Emberek! Az élet szép! / Szenthelyi-Molnár István. - 7. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2010]. - 211 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-476-4 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3174820]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2011.
Szentpéteri Géza (1937-)
   Prédikátoraink : Kisújszállás református lelkipásztorai 1717-től napjainkig / Szentpéteri Géza. - Kisújszállás : Önkormányzat : Arany J. Vár. Kvt., 2010. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 26.)
Bibliogr.: p. 157-184.
ISBN 978-963-88398-3-1 fűzött
Kisújszállás - protestáns lelkész - református egyház - helyismeret
284.2(439)(439-2Kisújszállás)(092) *** 908.439-2Kisújszállás
[AN 3152352]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2011.
Vass Bálint (1979-)
   Die geschichtliche Bewertung des endlichen Seins in der Theologie Hans Urs von Balthasars. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2010. - 306 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 297-306.
ISBN 978-963-236-326-4 fűzött : 18 EUR
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988)
Svájc - teológus - katolikus egyház - 20. század
282(494)(092)Balthasar,_H._U._von
[AN 3166724]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

98 /2011.
   Együtt két kultúra, együtt több kultúra = Împreună două culturi - împreună mai multe culturi = Two cultures together - more cultures together / [szerk. Dénes Zoltán]. - [Algyő] : [Önkormányzat] ; [Mórahalom] : Villa Inferior Kft., [2010]. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Algyő Önkormányzata. - Az előszó és az összefoglalás román és angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0361-8 fűzött
Erdély - Magyarország - Európai Unió - nemzetiség - határon túli magyarság - magyarországi románok
316.347(=945.11)(498) *** 316.347(=590)(439) *** 316.347(=00)(4-62)
[AN 3162875]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2011.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2010, cop. 2001. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-07-5 kötött : 2500,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 3174847]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2011.
Harcsás Judit
   Pokoljárók / Harcsás Judit ; [... kiad. a Segítőház Alapítvány ...]. - [Győr] : Segítőház Alapítvány : Harcsi Kft., 2010. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88973-0-5 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - szegénység - ezredforduló
316.344.233(439)"199/200" *** 364.22(439)"200"
[AN 3154324]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2011.
International ICST Conference on User Centric Media (2.) (2010) (Palma de Mallorca)
   UCMedia 2010 [elektronikus dok.] : 2nd International ICST Conference on User Centric Media : Palma de Mallorca, Spain, 1-3 September 2010. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-00-0
tömegtájékoztatási eszköz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.774 *** 061.3(460-2Palma_de_Mallorca)
[AN 3162811]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2011.
Kertész Tibor
   Mediáció a gyakorlatban / Kertész Tibor ; [a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ... kiadványa]. - Miskolc : Bíbor K. : ME ÁJK, 2010. - 261 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-9988-12-5 fűzött
mediáció
316.48 *** 347.925 *** 316.6
[AN 3162272]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2011.
Móré Mariann
   A társadalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai / Móré Mariann. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkotó műhely, ISSN 2061-0114 ; 5.)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-318-058-7 fűzött
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 3165894]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2011.
Szalkainé Tóth Tímea
   Hogyan dobj vissza kenyérrel? : gyakorlati útmutató a mindennapi agresszió és a lehúzó manipulációk kivédéséhez / Szalkainé Tóth Tímea. - Dunakeszi : Magánkiad., 2010. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0159-1 fűzött
agresszív magatartás
316.647.3
[AN 3155344]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2011.
Wendell, Susan
The rejected body (magyar)
   Az elutasított test : feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról / Susan Wendell ; [ford. Vándor Judit]. - [Budapest] : ELTE BGGYK : ELTE Eötvös K., [2010]. - 162 p. ; 25 cm. - (Fogyatékosság és társadalom kiskönyvtár, ISSN 2062-2058 ; 2.)
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 978-963-284-167-0 kötött
feminizmus - nők a társadalomban - testi fogyatékos
316.37-055.2 *** 396 *** 364.65-056.26 *** 316.37-056.26
[AN 3161263]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

106 /2011.
Borosy András (1922-)
   Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon : válogatott tanulmányok / Borosy András. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 306 p. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-446-561-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - hadtörténet - lovasság - lovag - udvari élet - Árpád-kor - Anjou-kor
394.012(439)"10/13" *** 355.48(439)"10/13" *** 357.1(439)"10/13"
[AN 2951629]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2011.
   Busójárás Mohácson : a Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére készült jelölési dokumentáció szerkesztett változata / [szerk. Csonka-Takács Eszter] ; [közread. a] ... Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Budapest : L'Harmattan ; [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2010. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 48. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-250-2 kötött : 2500,- Ft
Mohács - néprajz - farsangi szokás - sokácok - audiovizuális dokumentum
398.332.47(=862)(439-2Mohács)
[AN 3165687]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2011.
Hámor Vilmos (1949-)
   Mosolyszür/net 2 : vidám, búfeledtető, gondűző, elgondolkodtató, szíveket megérintő történetek és morzsákok / Hámor Vilmos. - [Győr] : Hámor V., cop. 2010. - 283 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-9210-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vicc - humoreszk
398.94 *** 894.511-7
[AN 3153726]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2011.
   Jön már a Mikulás : karácsonyi versek, mesék / [szerk. Bacskai Csaba, Duzs Mária, Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-231-0 kötött
magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - antológia
398.332.416(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3163802]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2011.
Lengyel Ágnes (1961-)
   A balatonakali Tájmúzeum látnivalói / [a kiállítást rend. és a könyvváltozatot írta] Lengyel Ágnes, Limbacher Gábor ; [közread. a] Térségi Muzeális Gyűjtemény és Szálláshely. - Balatonakali : Térségi Muzeális Gyűjt. és Szálláshely, [2010]-. - 21 cm
Balatonakali - Balaton-felvidék - magyar néprajz - falumúzeum
39(=945.11)(439Balaton-felvidék) *** 069(439-2Balatonakali)
[AN 3156690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tárgyi és szellemi kultúra a Balaton északi térségében. - [2010]. - 64 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-06-9521-3 fűzött
Balaton-felvidék - Balatonakali - falumúzeum - magyar néprajz
39(=945.11)(439Balaton-felvidék) *** 069(439-2Balatonakali)
[AN 3156841] MARC

ANSEL
UTF-8111 /2011.
   A többes azonossága = The identity of the multiple / szerk. ... Bálint Péter. - Hajdúböszörmény ; Debrecen : Didakt Kft., 2010. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87800-7-2 fűzött
Kárpát-medence - mesekutatás - folklorisztika - műfajelmélet - mese
398.21(=00)(4-191) *** 398.21.001 *** 82.01-34
[AN 3153628]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

112 /2011.
Evans, Suzanne E.
Forgotten crimes (magyar)
   Elfelejtett bűnök : a holokauszt és a fogyatékossággal élő emberek / Suzanne E. Evans ; [ford. Vándor Judit]. - [Budapest] : ELTE BGGYK : ELTE Eötvös K., [2010]. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Fogyatékosság és társadalom kiskönyvtár, ISSN 2062-2058 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-168-7 kötött
Németország - népirtás - értelmi fogyatékos - eutanázia - meddővé tétel - 20. század
323.12(=00)(430)"193/194" *** 316.37-056.37 *** 616-036.88 *** 179.7
[AN 3161196]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2011.
Huddleston, Thomas
   EU support for integration: what about beneficiaries of international protection? : a user's guide to EU standards, funds and cooperation / paper by Thomas Huddleston ; [publ. by the] UNHCR Regional Representation for Central Europe in assoc. with Migration Policy Group. - Budapest : UNHCR Regional Representation for Central Europe ; [Bruxelles] : Migration Policy Group, 2010. - 50 p. ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - migráció - humanitárius segítség - fejlődő ország - menekült - ezredforduló
327.39(4-62) *** 364.2(100-773) *** 325.1(4-62)
[AN 3161304]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2011.
Illés György
   A pokol csendőre / Illés György. - Budapest : Dekameron, cop. 2010. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9331-99-0 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - holokauszt - második világháború - regény
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3160656]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2011.
   Information for international observers on the 2010 election of the representatives, mayors of local self-governments and the election of local minority self-governments / comp. by Balázs Fügi. - Budapest : Min. of Public Administration and Justice Nat. Election Office, 2010. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - (Electoral guidelines, ISSN 1216-5530 ; 174.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2010"(036) *** 352.074.1(439)"2010"(036) *** 342.8(439)"2010"(036)
[AN 3162735]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2011.
Johancsik János (1940-)
   Magyarország külpolitikája, 1918-1999 / Johancsik János. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2010. - 342 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
ISBN 978-963-236-324-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - külpolitika - 20. század - egyetemi tankönyv
327(439)"19"(075.8)
[AN 3155449]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2011.
Róbert Péter (1942-)
   Egyenlő jog a hősi halálra : magyar zsidók az I. világháborúban / Róbert Péter ; [kiad. az MTA-OR-ZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem ...]. - Budapest : MTA-OR-ZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsop. : OR-ZSE : Gabbiano Print, [2010]. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-963-88791-3-4 fűzött
Magyarország - zsidóság - első világháború - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
323.15(=924)(439)"1914/1919"
[AN 3160555]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2011.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán : 10000 vagy annál kevesebb lakosú települések / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : Közigazgatási és Igazságügyi Min. Orsz. Választási Iroda, 2010. - 53 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 173/1.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2010"(036) *** 352.074.1(439)"2010"(036) *** 342.8(439)"2010"(036)
[AN 3162860]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2011.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán : 10000-nél több lakosú települések / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : Közigazgatási és Igazságügyi Min. Orsz. Választási Iroda, 2010. - 51 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 173/2.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2010"(036) *** 352.074.1(439)"2010"(036) *** 342.8(439)"2010"(036)
[AN 3162865]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2011.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán : fővárosi kerületek / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : Közigazgatási és Igazságügyi Min. Orsz. Választási Iroda, 2010. - 55 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 173/3.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2010"(036) *** 352.074.1(439)"2010"(036) *** 342.8(439)"2010"(036)
[AN 3162867]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2011.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : Közigazgatási és Igazságügyi Min. Orsz. Választási Iroda, 2010. - 37 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 173/4.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - kisebbségi önkormányzat - ezredforduló - útmutató
324(439)"2010"(036) *** 352.074.1(439)"2010"(036) *** 323.15(=00)(439) *** 342.8(439)"2010"(036)
[AN 3162854]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

122 /2011.
   Albánok / szerk. Kitanics Máté, Pap Norbert. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2010. - 110 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 9.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-335-3 fűzött
Albánia - történelem - albánok - társadalomföldrajz
949.65 *** 323.1(=919.83)(497) *** 911.3(=919.83)(497)
[AN 3165127]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2011.
   Amit az ősi tűz megőrzött : képek egy újkőkori falu feltárásáról : Berettyóújfalú-Herpály / Kalicz Nándor [et al.]. - Budapest : Pytheas, 2010. - 72 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9746-78-7 kötött
Berettyóújfalu - újabb kőkor - régészeti feltárás
904(439-2Berettyóújfalu)
[AN 3160841]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2011.
Bárth Dániel (1976-)
   Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon / Bárth Dániel. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kult. Antropológia Tansz., 2010. - 450, [2] p. ; 23 cm. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 9.)
Bibliogr.: p. 109-133. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-298-4 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - démonológia - művelődéstörténet - magyar néprajz - népi vallásosság - áldás - újkor - történelmi forrás
930.85(439)"15/17"(093) *** 235.2(439)"15/17"(093) *** 398.3(=945.11) *** 265.9 *** 398.4
[AN 3161016]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2011.
Bunyevácz Zsuzsa (1978-)
   A Szent Grál üzenete : az eltitkolt magyar vonatkozások / Bunyevácz Zsuzsa. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 488 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-321-2 kötött
művelődéstörténet - magyarságkutatás
930.85(100)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3174928]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2011.
Ginzburg, Carlo (1939-)
   Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem / Carlo Ginzburg ; [vál. és az előszót írta K. Horváth Zsolt]. - Budapest : Kijárat, 2010. - 354 p. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-89-2 fűzött : 2800,- Ft
történettudomány - tudományos módszertan
930.1 *** 001.891
[AN 3160696]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2011.
Marton Veronika
   A pártusok, a sivatag lovagjai : [a magyarság nemzetalkotói] / Marton Veronika. - Győr : Matrona, 2010. - 227 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-224.
ISBN 978-963-88846-0-2 fűzött
Parthus Birodalom - történelem - magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 935.6
[AN 3160640]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2011.
Naár János
   Hercegkút / ... írták Naár János, Tamás Edit ; ... Balassa Iván néprajzi gyűjtése ; szerk. Tamás Edit ; [kiad.] Hercegkút Község Önkormányzata. - Hercegkút : Önkormányzat, 2010. - 351 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-9699-9 fűzött
Hercegkút - helytörténet - magyarországi németek - néprajz
943.9-2Hercegkút *** 316.347(=30)(439-2Herceghalom) *** 39(=30)(439-2Herceghalom)
[AN 3156238]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2011.
   Neolithization of the Carpathian Basin : northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture / ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky ; [publ. by the] Polish Academy of Art and Sciences ..., Institut of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University ... - Kraków : Polska Akad. Umiejętności ; Budapest : Inst. of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd Univ., 2010. - 363 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-83-7676-045-2
Kárpát-medence - régészet - újabb kőkor
904(4-191)"634"
[AN 3161908]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2011.
   Nyíregyháza története / [szerk. Németh Péter]. - Nyíregyháza : [Önkormányzat], 2010-. - 24 cm
Közread. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyíregyháza - helytörténet
943.9-2Nyíregyháza
[AN 3156248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A 13. századtól a román megszállásig (1919). - 2010. - 504 p. : ill.
Bibliogr.: p. 474-476.
ISBN 978-963-89002-0-3 fűzött
Nyíregyháza - helytörténet
943.9-2Nyíregyháza"12/191"
[AN 3156284] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2011.
   Okleveles históriák : válogatás a magyar közhitelesség irataiból, 1441-1848 = Documentary histories : a selection of documents of Hungarian officialness, 1441-1848 = Urkundliche Geschichten : eine Auswahl von den Dokumenten der ungarischen Authentizität, 1441-1848 = Des histoires et des actes : recueil d'actes authentiques hongrois, 1441-1848 / szerk. és a bev. tanulmányt írta Rokolya Gábor ; [közread. a] Magyar Országos Közjegyzői Kamara. - Budapest : MOKK, 2010. - 311 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 303-305.
ISBN 978-963-88147-5-3 kötött
Magyarország - hiteles hely - középkor - újkor - oklevél - történelmi forrás
930.22(439)"14/18"(093.2)
[AN 3164472]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2011.
Szilbekné Cseh Györgyi
   Győri séta a századfordulón : az 1900-as év kulturális eseményei egy újság tükrében / Szilbekné Cseh Györgyi ; [közread. a] Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. - Győr : Galgóczi E. Vár. Kvt., 2010. - 74 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-88979-0-9 fűzött
Győr - művelődéstörténet - századforduló
930.85(439-2Győr)"190"
[AN 3151277]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2011.
   Te rongyos élet.. : életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon / [szerk.] Hankiss Elemér, Heltai Péter. - [Budapest] : Médiavilág, cop. 2010. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Új reformkor sorozat, ISSN 2061-0807 ; 4.)
ISBN 978-963-06-8773-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53)
[AN 3161571]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2011.
Tibballs, Geoff
Ripley's believe it or not! (magyar)
   Hiszed vagy nem : megdöbbentő tények, emberek, események / [szöveg Geoff Tibballs] ; [interjúk James Proud]. - Budapest : Alexandra, 2010. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-297-281-7 kötött
művelődéstörténet - rejtély - csúcsteljesítmény - kuriózum
930.85(100)(089.3) *** 001.94
[AN 3162375]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

135 /2011.
Cholnoky Jenő (1870-1950)
   Magyarország földrajza / Cholnoky Jenő. - Pomáz : Kráter, 2010. - 529, [3] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1937. - Bibliogr.: p. 520-529.
ISBN 978-963-298-030-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - földrajz - helyismeret - hasonmás kiadás
911(439) *** 094/099.07 *** 908.439
[AN 3166172]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2011.
Erdélyi Péter (1960-)
   Csukotka : bálnák, barátok / Erdélyi Eszkimó Péter. - Budapest : Napkút K. ; Üllő : Timp K., 2010. - 102 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 99-100. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-263-152-3 kötött : 3750,- Ft
Csukcsföld - helyismeret - fényképalbum
908.571.651(084.12)
[AN 3152782]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2011.
Fucskár Ágnes
   Hargita : utazások Székelyföld szívében / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 173, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-491-2 kötött
Hargita megye - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á.
[AN 3175612]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2011.
Guichard, Jean (1952-)
L'Égypte (magyar)
   Egyiptom 1001 fotón / [fotók ... Jean Guichard kész.] ; [szöveg Céline de Quéral, Fabienne Pavia]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 463 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál
ISBN 978-963-297-072-1 kötött
Egyiptom - helyismeret - fényképalbum
908.620(084.12) *** 77.04(44)(092)Guichard,_J.
[AN 3161068]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2011.
Katona Rózsa Helga (1977-)
   Guadeloupe : pokol vagy paradicsom? / Katona Rózsa Helga. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-88-3 fűzött : 4190,- Ft
Guadeloupe - helyismeret - memoár
908.729.74(0:82-94)
[AN 3162397]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2011.
   Magyarország megyei enciklopédiái = Hungary's encyclopedia of countyes[!counties]. - [Veresegyház] : CEBA K. ; [Komló] : Grünwald Kft., 2010-. - 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - borító- és gerinccím: Falvak, városok, régiók Magyarországon
Magyarország - helyismeret - település
908.439-2
[AN 3161950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Baranya megye enciklopédiája = Encyclopedia of Baranya county / [főszerk. ... Grünwald Géza]. - 2010. - 720, [4] p. : ill.
Egyes településleírások összefoglalása angol, beás, horvát, német, szerb és finn nyelven
ISBN 978-963-06-9880-1 kötött
Baranya megye - helyismeret - település
908.439.127-2
[AN 3162022] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2011.
Les merveilles du monde (magyar)
   A világ csodái 1001 fotón / [szöveg Claire Lemoine]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 463 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Ford. Cserna Veronika
ISBN 978-963-297-074-5 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3161003]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2011.
Turcsány Péter (1951-)
   Pomáz és a Deratáj : történelmi régiónk, a Pilis / [Turcsány Péter, Morvay Zsuzsanna]. - Pomáz : Kráter, cop. 2010. - 111, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-298-028-7 kötött : 2000,- Ft
Pilis (hegység) - Pomáz - természeti környezet - helyismeret
908.439-2Pomáz(084.12) *** 502(439)(234.373.25)
[AN 3165221]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

143 /2011.
Adorján Csaba
   A gazdasági társaságok átalakulása / Adorján Csaba, Gál Judit. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 295 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. júl. 1.
ISBN 978-963-258-101-9 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - társasági jog - gazdasági társaság - átalakulás - útmutató
347.72.047(439)(036)
[AN 3161452]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2011.
   Állambiztonság és rendszerváltás / szerk. Okváth Imre. - Budapest : Állambiztonsági Szoltálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2010. - 260 p. : ill. ; 23 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-297-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - rendszerváltás
351.746.1(439)"198" *** 355.40(439)"198"
[AN 3155669]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2011.
Bethlendi András
   Vízügyi beruházások, értékpapírok : folyószabályozás és víziközmű-fejlesztés finanszírozása, 1793-1945 / Bethlendi András, Fejér László, Füstös András ; [közread. a] Magyar Víziközmű Szövetség. - Budapest : M. Víziközmű Szövets., 2010. - 151 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-87507-5-4 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - vízügy - folyószabályozás - finanszírozás - értékpapír
351.79(439)(091) *** 336.76(439)(091) *** 627.42(439)(091)
[AN 3162921]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2011.
   Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi törvénygyűjtemény / ... összeáll. Dobrocsi Szilvia. - [Budapest] : Patrocinium, 2010-. - 22 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - büntetőeljárás - büntetés-végrehajtás - eljárásjog - jogszabálygyűjtemény
343.1(439)(094) *** 343.8(439)(094)
[AN 3180820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2010. - 180 p.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89051-3-0 fűzött
[AN 3163951] MARC

ANSEL
UTF-8147 /2011.
   Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára / Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária gondozásában. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2010. - 1018 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 73., fasc. 1-64.)
gerinccím: Ruszoly József emlékkönyv. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-20-9 fűzött
jog - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 082 *** 012Ruszoly_J.
[AN 3165744]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2011.
   Az értelmezett alkotmány : alkotmánybírósági gyakorlat, 1990-2009 / [szerk. Holló András ..., Balogh Zsolt ...]. - Budapest : M. Közlöny Lap. és Kvk., 2010. - 1088 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9722-92-7 fűzött
Magyarország - alkotmány - alkotmánybírósági határozat
342.4(439)(094) *** 342.565.2(439)(094.92)
[AN 3166370]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2011.
   A helyi önkormányzatok : tankönyv, kézikönyv / szerk. Fogarasi József. - Utánny. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 698 p. ; 20 cm + CD-ROM
Lezárva: 2009. nov. 30. - Bibliogr.: p. 613-622.
ISBN 978-963-258-108-8 fűzött : 6100,- Ft
Magyarország - helyi önkormányzat - elektronikus dokumentum
352(439)
[AN 3169302]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2011.
Horváth Éva
   Nemzetközi választottbíráskodás / Horváth Éva. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 299 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. márc. 1. - Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-258-100-2 fűzött : 4500,- Ft
nemzetközi bíróság - választottbíróság - útmutató
341.63(036)
[AN 3161419]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2011.
Jászberényiné Farkas Katalin Éva
   Társadalombiztosítási jog / Jászberényiné Farkas Katalin Éva. - Budapest : OITH M. Bíróképző Akad., 2010. - 453 p. ; 24 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2060-8705 ; 4.)
Lezárva: 2009. okt. 31.
ISBN 978-963-87470-6-8 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítási jog - tankönyv
349.3(439)(078)
[AN 3160689]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2011.
   Jog, jogvédelem, ellátás : szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a prostitúció és szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem leküzdése és az áldozatok segítése érdekében : egy projekt eredményei / [szerk. Betlen Anna, Matolcsi Andrea és Balogh Lídia] ; [közread. a] Magyarországi Női Alapítvány. - Budapest : MONA, 2010. - 99 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9192-5 fűzött
Magyarország - prostitúció - emberkereskedelem - nemzetközi jog - szociális gondoskodás
343.544 *** 343.43(439) *** 341.24 *** 364.442-058.57
[AN 3156603]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2011.
   A Jogi Kar professzorainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődéséhez, 1667-1948 : könyvkiállítás a budapesti tudományegyetem alapításának 375. évfordulója alkalmából = Contributio professorum Facultatis Iuridicae ad Iurisprudentiam Hungariae provehendam : ostentatio librorum occasione anni iubilaris Universitatis Scientiarum olim Tyrnaviensis nunc Budapestinensis a Petro Card. Pázmány a. D. MDCXXXV fundatae, hodie de Rolando Eötvös nominatae = Contribution of the professors of the Faculty of Law to the development of Hungarian legal science : book exhibition on the occasion of the 375th anniversary of the Eötvös Loránd University of Budapest / [szerk. Földi András]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2010. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea, ISSN 1587-5172 ; 31.)
A kiállítást Budapesten, 2010. okt. 18 - dec. 17. között rendezték. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-021-7 fűzött
Magyarország - jogász - egyetemi tanár - egyetem - tanszék - életrajz - kiállítási katalógus
34(439)(092) *** 37(439)(092) *** 378.4(439-2Bp.).096 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3160778]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2011.
Kecskés András
   Jogi ismeretek [elektronikus dok.] / [közread. a Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont]. - Szöveg. - [Pécs] : Penta Unió, [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Szerzők Kecskés András, Rozman András és Szalai Erzsébet. - Főcím a lemezcímkéről. - keretcím: Szakkönyv offline. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - jogrendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
34(439)(078)
[AN 3156606]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2011.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Egyesületek / Lomnici Zoltán. - 3. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 642 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. júl.
ISBN 978-963-258-104-0 fűzött : 5300,- Ft
Magyarország - közhasznú társaság - bírósági határozat
347.19(439)(036) *** 340.142
[AN 3169285]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2011.
Lőrincz Lajos (1935-)
   A közigazgatás alapintézményei / Lőrincz Lajos. - 3. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 389 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. okt. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-109-5 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - közigazgatás
35(439)
[AN 3169398]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2011.
Nagy Ferenc (1948-)
   A magyar büntetőjog általános része / Nagy Ferenc. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 477 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. júl. 2. - Bibliogr.: p. 455-461.
ISBN 978-963-258-098-2 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3169337]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2011.
   Nyilvánosság és hatékonyság : VII. Magyar Munkajogi Konferencia : 2010. október 12-14., Visegrád : előadásanyagok. - [Budapest] : [Rodin Kft.], [2010]. - 46 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - munkajog - konferencia-kiadvány
349.2(439) *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3163511]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2011.
   Pénzügyi jogot oktatók konferenciái a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének szervezésében, 2006-2009 / [szerk. Erdős Éva]. - Miskolc : Novotni, 2010. - 272 p. : ill. ; 24 cm
A Miskolcon, 2006. nov. 30-án és 2009. jún. 22-én tartott konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-74-7 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog
34:336(439)
[AN 3161064]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2011.
Piti Ferenc (1971-)
   Szatmár megye hatóságának oklevelei, 1284-1524 = Documents of the authorities of Szatmár county, 1284-1524 = Documentele autorităţii comitatense din Sătmar, 1284-1524 / Piti Ferenc, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2010. - 236 p. ; 24 cm. - (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 65.)
Az előszó román és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 978-963-7220-62-3 fűzött
Szatmár vármegye - megyei igazgatás - helytörténet - középkor - oklevél - történelmi forrás
353.2(439.161)"12/15"(093.2) *** 943.916.1(093.2)
[AN 3155997]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2011.
   Szociális jogi törvénygyűjtemény / ... összeáll. és kommentárral ell. Homicskó Árpád Olivér. - [Budapest] : Patrocinium, 2010. - 220 p. ; 22 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89051-4-7 fűzött
Magyarország - szociális jog - jogszabálygyűjtemény
349.3(439)(094) *** 351.84(439)(094)
[AN 3163904]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

162 /2011.
   Betonba zárt hidegháború : az 1950-es években épített déli védelmi rendszer kutatása és feltárása / [szerk. Ravasz István]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real, 2010. - 207 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-47-8 kötött : 3550,- Ft
Magyarország - védelmi építmény - határ menti terület - Rákosi-korszak
623.13(439)"195" *** 623.1/.3(439-13-04)"195"
[AN 3164489]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2011.
Hegedűs Elemér
   A császári és királyi 9. Nádasdy huszárezred Sopronban / Hegedűs Elemér ; [közread. a] Huszármúzeum Baráti Kör. - Sárvár : Huszármúzeum Baráti Kör, 2010. - 176 p., [27] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9842-9 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 9. Nádasdy Huszárezred
Sopron - katonai egység története - huszár - ezred
355.486(439-2Sopron)"168/191" *** 357.133(439-2Sopron)
[AN 3162757]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2011.
Klarova, Vasja
Doberdob (magyar)
   Harcok a Doberdón, 1915-1916 / Vasja Klarova ; [... ford. ... Fehér Agneta] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2010. - 271 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 978-963-7097-45-4 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Doberdó - hadtörténet - első világháború
355.48(436/439)"1915/1916"
[AN 3164438]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2011.
Pongrácz György (1926-)
   Gépesített tatárjárás Közép-Európában : katonai előzmények, politikai és társadalmi következmények ; Igazodás jobbra / v. Pongrácz György. - Budapest : [Pongrácz Gy.], 2010. - 106, 110 p. : ill. ; 21 cm
Az 1. mű 2. bőv. kiadása. - Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-06-9759-0 fűzött
hadtörténet - magyar történelem - második világháború
355.48(439)"1939/1945" *** 943.9"194"
[AN 3169990]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2011.
   Tanulmányok Radó Sándorról / [szerk. Hegedüs Ábel, Suba János] ; [rend., közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2010. - 301, [2] p. : ill. ; 22 cm
A Budapesten, 2009. nov. 4-5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-43-0 fűzött
Radó Sándor (1899-1981)
Magyarország - katonai hírszerzés - geográfus - 20. század
355.40(439)(092)Radó_S. *** 91(439)(092)Radó_S.
[AN 3164068]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

167 /2011.
Pulay Gyula (1956-)
   A vezetés alapjai, mesterfogásai : a vezetés művészetéről a holnap vezetőinek / írta Pulay Gyula. - [Budapest] : Patrocinium, 2010. - 116 p. : ill. ; 22 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.. p. 116.
ISBN 978-963-89051-0-9 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3163776]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2011.
   Segédlet a menedzsment alapjaihoz / Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék munkaközössége. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2007 [!2010]. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-9696-24-2 fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 3175482]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2011.
   Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben [elektronikus dok.] : Révkomárom, 2010. június 19. ... = Intelektuálny kapitál, ako konkurenčná výhoda úloha Manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti : Komárno, 19. júna 2010 / szervező ... Harsányi János Szakkollégium, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Lifelong Learning Magyarország Alapítvány. - Szöveg. - Budapest : Lifelong Learning Mo. Alapítvány, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-216-270-6 műanyag tokban
tudásmenedzsment - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 659.2 *** 061.3(437.6-2Komárom)
[AN 3155395]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

170 /2011.
Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Nap (2010) (Budapest)
   Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Nap, 2010 / [szerk. ... Koltai László] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet. - Budapest : Óbudai Egy. RKK Médiatechnológiai és Könnyűip. Int., 2010. - 65 p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-04-6 * fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5018-04-06)
csomagolástechnika - csomagolóanyag - papíripar - konferencia-kiadvány
658.788.4 *** 621.798 *** 676 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3156940]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2011.
International OPAALS Conference on Digital Eco-Systems (3.) (2010) (Aracaju)
   OPAALS [elektronikus dok.] : 3rd International OPAALS Conference on Digital Eco-Systems : Aracaju, SE, Brazil, March 22-23, 2010. / [org. by the] IPTI ; [publ. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9995-12-3
gazdaságtan - számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 681.3.004.14 *** 061.3(81-2Aracaju)
[AN 3160259]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2011.
   KID kézikönyv / [szerk. Kenderfi Miklós] ; [kiad. Csat Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkerőpiaci Csatlakozásáért]. - [Debrecen] : Csat Egyes., [2010]. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 184-186.
ISBN 978-963-08-0237-6 fűzött
Magyarország - munkanélküliség - ifjúságszociológia - hátrányos helyzetű - ezredforduló
331.56-053.6(439)"200" *** 316.346.3-053.6(439)"200" *** 316.37-053.6(439)"200" *** 364(439)"200"
[AN 3156446]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2011.
   A muraközi uradalom gazdasága és társadalma a 17-18. században : válogatott források = Gesellschaft und Wirtschaft im Gutshof Murinsel im 17. und 18. Jahrhundert : ausgewählte Quellen = Gospodarstvo i društvo međimurskog vlastelinstva u 17-18. stoljeću : izabrani povijesni izvori / vál. sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt és a mutatókat kész. Gyulai Éva, Horváth Zita, Turbuly Éva. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2010. - 507 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 68.)
Bibliogr.: p. 87-92.
ISBN 978-963-7226-68-7 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7726-68-7)
Zrínyi család
Muraköz - gazdaságtörténet - családtörténet - földesúri birtokjog - 17. század - 18. század - történelmi forrás
338(091)(439.24Muraköz)"16/17"(093) *** 929.52(439)Zrínyi(093) *** 347.236(439)"16/17"(093)
[AN 3167620]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2011.
Nemesné Matus Zsanett
   "...remekdarabjaikat bötsülettel elkészítvén..." : a céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban / Nemesné Matus Zsanett, Szabó Péter. - Győr : Xántus Múz., 2010. - 136 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Xántus János Múzeum katalógusai, ISSN 0230-0354 ; 3.)
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-963-7207-43-3 fűzött
Győr - ipartörténet - kézműipar - céh - múzeumi katalógus
334.712(439-2Győr) *** 334.782(439-2Győr) *** 338(091)(439-2Győr) *** 069(439-2Győr)
[AN 3159700]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2011.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-626-8 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár
658.14(076)
[AN 3175472]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2011.
   Regisztrált mérlegképes könyvelők éves továbbképzése, 2010 : vállalkozási szakterület : a Pénzügyminisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag. - [Budapest] : [NovoSchool], [2010]. - 96 p. ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87656-6-6)
számvitel - tankönyv
657.6(078)
[AN 3163126]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2011.
Sándorné Új Éva
   Nemzetközi pénzforgalom / Sándorné Új Éva ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2010. - 250 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247-250.
ISBN 978-963-88884-0-2 fűzött
nemzetközi pénzügy - pénzforgalom - tankönyv
339.7(078)
[AN 3152208]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2011.
Sándorné Új Éva
   Pénzügy [elektronikus dok.] : teszt és példatár / Sándorné Új Éva ; [közread. a] Penta Unió. - Szöveg. - [Pécs] : Penta Unió, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Szakkönyv offline. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-88884-2-6)
pénzügy - példatár - elektronikus dokumentum
657(078)(076)
[AN 3156561]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2011.
Sándorné Új Éva
   Pénzügy : teszt és példatár / Sándorné Új Éva ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2010. - 507 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2010. jún.
ISBN 978-963-88884-2-6 fűzött
pénzügy - példatár
657(078)(076)
[AN 3151870]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2011.
Szamkó Józsefné
   Költségvetési gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2010. - 195 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-358-9 fűzött : 3900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3166295]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

181 /2011.
   A "Marczali Önkéntes Mentőegyesület évkönyve", 1914-15 / [főszerk. Tarr Péter] ; [... összeáll. Szita Róbert]. - 2. jav., bőv. kiad. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, 2010. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Marcali helytörténeti füzetek, ISSN 1217-7865 ; 37.)
Összefoglalás angol, orosz és német nyelven
ISBN 978-963-06-8725-6 fűzött
Marczali Önkéntes Mentőegyesület
Magyarország - Marcali - egészségügyi intézmény - katona - sebesült - első világháború
364.044.66(439-2Marcali) *** 355(439)(092)
[AN 3172392]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2011.
Szekeresné Makra Ibolya
   Közigazgatási és jogi ismeretek : [szociális szolgáltatások szakmacsoport] / Szekeresné Makra Ibolya ; [közread. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet]. - Budapest : NSZFI, 2010. - 219 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-264-071-6 fűzött
szociális gondozás - közigazgatás - jog - tankönyv - elektronikus dokumentum
364.442(439)(078) *** 34(439)(078) *** 35(439)(078) *** 364.62(078)
[AN 3161816]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

183 /2011.
Blázy Árpád (1962-)
   Simon Griner (Grynaeus) és Buda, 1521-1523 / Blázy Árpád. - Budapest : Károli Egy. K., 2010. - 269 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-87811-7-8)
Grynaeus, Simon (1493-1541)
Magyarország - pedagógus - művelődéstörténet - középkor - humanizmus
37(430)(092)Grynaeus,_S. *** 930.85(439)"12/15"
[AN 3165385]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2011.
   Digitális pedagógiai tapasztalatok a Savaria Egyetemi Központban = Observations of digital pedagogy in Savaria Campus / szerk. Balogh Imre. - Sopron : NYME K., 2010. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Web education bridge, ISSN 2062-2287 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-18-2 fűzött
e-learning
371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3160744]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2011.
   Együtt az úton.. : a fenntartási időszak kapujában a dél-budai TISZK : tanulmánykötet / [... szerk. Ádám Anetta, Ugrai János] ; [kiad. "Tabula Rasa" Pedagógia Közhasznú Alapítvány]. - Miskolc : Tabula Rasa Pedagógiai Közhasznú Alapítvány, 2010. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Az ötszögek dilemmája / Ádám Anetta, Ugrai János. Tanulók, pályakezdők és a munka világa / Bohnné Keleti Katalin, Kárpáti György. - Bibliogr.: p. 44-47.
ISBN 978-963-08-0043-3 fűzött
Dél-Budai Térségi Integrált Szakképzési Központ (Budapest)
Magyarország - Budapest - szakképzés - szakiskola - ezredforduló
373.6(439-2Bp.) *** 377(439)"200"
[AN 3156799]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2011.
Földesi-Kardos Réka
   Természetközeli nevelés ma : az első két év / Földesi-Kardos Réka. - [Szeged] : [Földesi-Kardos R.], [2010]. - 126 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0047-1 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3154146]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2011.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2010) (Veszprém ; Keszthely)
   2010. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2010. november 10.] : konferencia kötet / [... szerk. Üveges Viktória] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy., 2010. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Pannon Egyetem : Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
egyetem - tanulmánygyűjtemény
378.184 *** 082
[AN 3151758]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2011.
   Jubileumi emlékkönyv az enesei Általános Iskola alapításának 160. évfordulójára, 1849-2009 / [szerk. Bartos Ilona]. - Enese : Ált. Isk., 2010. - 98 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9985-3 fűzött
Általános Iskola (Enese)
Enese - általános iskola
373.3(439-2Enese)
[AN 3154276]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2011.
   Katedra na Labutej ulici : zborník prác príležitosti 60. výročia založenia Katedry slovenského jazyka a literatúry pri Národnostnom ústave Pedagogickej fakulty Gyulu Juhásza Segedínskej Univerzity = Tanszék a Hattyas utcán : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nemzetiségi Intézet Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszéke fennállásának 60. évfordulója alkalmából összeállított kötet / [... vedúca redaktorka Maruzsné Sebó Katalin]. - Segedin : SZTE JGYF K., 2010. - 209 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-19-3 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Nemzetiségi Intézet. Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
Szeged - egyetem - tanszék - szlovák irodalom - szlovák nyelv - 20. század - 21. század - memoár
378.637(439-2Szeged).096(0:82-94) *** 885.4 *** 808.54
[AN 3166130]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2011.
Nagy Erzsébet
   A Friedrich Alapítványtól a Gesztenyés Óvodáig : alapítványtevők, szerzetesek, óvónők, emlékek / [Nagy Erzsébet]. - Gyömöre : Nagy E., 2010. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-06-9976-1 fűzött
Gesztenyés Óvoda (Gyömöre)
Gyömöre - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Gyömöre)(091)
[AN 3151301]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2011.
Vadon Lehel (1942-)
   Abádi Nagy Zoltán szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája, 1965-2010 / szerk. Vadon Lehel. - Debrecen : DEENK, 2010. - 49 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem tanárainak munkássága, ISSN 1588-659X ; 20.)
Fűzött
Abádi Nagy Zoltán (1940-)
Magyarország - egyetemi tanár - anglisztika - amerikanisztika - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Abádi_Nagy_Z.:016 *** 012Abádi_Nagy_Z. *** 820(091) *** 820(73)(091)
[AN 3165861]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

192 /2011.
Horváth József
   A legjobb idomárok, lovasok és versenylovak, 1984-1999 / Horváth József. - [Budapest] : Horváth J., [2010]. - 203 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88768-0-5 kötött
Magyarország - sporttörténet - lóverseny - versenyló - 20. század
798.4(439)"198/199" *** 636.12(439)
[AN 3164632]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2011.
   Magyarország legszebb túraútvonalai : túrázók nagykönyve / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : Totem, cop. 2010. - 416 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-338-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(036)
[AN 3152364]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2011.
Molnár Mária (1953-)
   Képek, díszek természetes anyagokból / Molnár Mária. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 125.)
ISBN 978-963-278-166-2 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 3151625]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2011.
Rolf, Christa
Patchwork für Einsteiger (magyar)
   Patchwork lépésről lépésre / Christa Rolf ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2011. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-157-0 fűzött : 2495,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.41
[AN 3151677]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

196 /2011.
The 100 most beautiful castles of the world (magyar)
   A 100 legszebb vár és kastély : barangolás a világ legcsodálatosabb várai és kastélyai között / [szerk. Mariarosaria Tagliaferri]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 35 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-297-296-1 kötött
kastély - vár - művelődéstörténet - fényképalbum
728.81(100)(084.12) *** 728.82(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 3153995]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2011.
Balassa M. Iván (1943-)
   A Felföld népi építészete / Balassa M. Iván. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 147 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 978-963-9968-06-6 fűzött : 2800,- Ft
Északkelet-Magyarország - Felföld - népi építészet
72.031.4(439-16) *** 72.031.4(439.22)
[AN 3155293]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2011.
Balogh István
   Fessünk akvarellel épületeket, tereket / Balogh István ; [fotók Czellár Katalin]. - Budapest : Cser K., cop. 2010. - 111 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-160-0 fűzött : 2495,- Ft
művészet technikája - akvarell - városkép
75.021.322 *** 75.047
[AN 3151608]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2011.
Déry Attila (1954-)
   Öt könyv a régi építészetről : gyakorlati műemlékvédelem / Déry Attila. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 5 db : ill. ; 24 cm
Magyarország - műemlékvédelem - építészettörténet - népi építészet - anyagismeret
72.025.3/.4(439) *** 72.031.4 *** 72.023 *** 691
[AN 3155988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapozások és szerkezeti anyagok. - 233 p.
ISBN 978-963-9968-04-2 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3156054] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Falak, boltozatok, tagozatok, lépcsők. - 348 p.
ISBN 978-963-9968-07-3 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3156101] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Faanyagú födémek, tetők, falak. - 262 p.
ISBN 978-963-9968-08-0 fűzött : 3200,- Ft
[AN 3156137] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Fémanyagú szerkezetek. - 193 p.
ISBN 978-963-9968-09-7 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3156169] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Festések, burkolatok, üvegek, gépészet. - 197 p.
ISBN 978-963-9968-10-3 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3156201] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2011.
   Emlékkönyv a tápiógyörgyei Szent Anna templom 150 éves jubileumára / [szerk. Nagy Zoltán] ; [közread.] Tápiógyörgye Község Önkormányzata. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2010. - 96 p., [14] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0032-7 kötött
Tápiógyörgyei Római Katolikus Egyházközség
Tápiógyörgye - templom - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
726.54(439-2Tápiógyörgye) *** 282(439-2Tápiógyörgye)
[AN 3151642]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2011.
Für Emil (1967-)
   Baruch Spinoza and the Golem of Amsterdam = Baruch Spinoza en de Golem van Amsterdam / Emil Fuer. - Amsterdam ; Budapest ; London : Demax Művek, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
A Hágában, 2010. ápr. 18-án megnyitott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88814-3-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Für_E. *** 061.4(492-2's-Gravenhage)
[AN 3161617]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2011.
   Goetheorie / [rend., kiad. a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága]. - [Budapest] : MATT, cop. 2010. - 63 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Budapesten, 2010. nov. 5-28. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások német nyelven is
ISBN 978-963-89080-0-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3154031]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2011.
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
   Digitális katalógus [elektronikus dok.] / szerk. Székely Zoltán ; szöveg Kolba Judit, László Emőke ; kiad. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. - Képek és szöveg. - Győr : Győri Egyházmegyei Kincstár és Kvtár, [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP; 1152x800 képernyőfelbontás
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
Győr - művészeti gyűjtemény - ötvösség - elektronikus dokumentum
739(100) *** 069(439-2Győr)
[AN 3163752]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2011.
Károlyi Ernő (1923-)
   Kollázsok kicsiben és nagyban : [Károlyi Ernő festőművész kiállítása] : [Csepel Galéria és Művészetek Háza, 2010. március 23 - április 23.] / [... rend. Kováts Albert és Károlyi Ernő]. - [Budapest] : Demax Művek, [2010]. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-88814-1-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Károlyi_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3161460]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2011.
Kemény Mária
   A Szent István-bazilika : építészet, város, történelem / Kemény Mária. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 239 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
Kötött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9535-73-2)
Budapest - székesegyház - építészet - 19. század - 20. század
726.54(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)"18/19"
[AN 3160950]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2011.
Kovács Endre (1947-)
   Szilágyi László Lackó : Kovács Endre fotóesszéje / [közread. a] "Miklós utca 18." Művészekért Alapítvány. - Veszprém : "Miklós utca 18." Művészekért Alapítvány, 2010. - 66, [4] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [68].
ISBN 978-963-08-0060-0 fűzött
Szilágyi László (1966-2007)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Szilágyi_L. *** 77.04(439)(092)Kovács_E.
[AN 3151675]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2011.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
   Leonardo da Vinci meséi / [műford. Szálinger Balázs]. - [Budapest] : Vox Nova Produkció, 2010. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A ford. a "The notebooks of Leonardo Da Vinci" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-88246-4-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - olasz irodalom - rajzművészet - 21. század - mese
741(439)"200" *** 850-34=945.11
[AN 3152494]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2011.
Lóska Lajos (1951-)
   Czimra Gyula (1901-1966) festőművész / Lóska Lajos ; [közread. a] Városi Képtár - Deák Gyűjtemény. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2010. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
A Székesfehérváron, 2010. febr. 26 - 2010. máj. 9. és Kaposváron, 2010. okt. 14 - dec. 19. között tartott kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9216-8 fűzött
Czimra Gyula (1901-1966)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Czimra_Gy. *** 061.4(439-2Székesfehérvár) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3040820]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2011.
Megellai Katalin (1966-)
   Rovargyűjtmény / Megellai Katalin. - Miskolc : Magánkiad., 2010. - 54 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kalamona könyvek ; 1.)
Fűzött
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3156862]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2011.
   A mi képeink : [Bondor Csilla, Dobner Edit, Katona Szabó Erzsébet, Kovács Réka Gyöngyvér, Szász Sándor, Szikora Tamás, Újházi Péter művei] : [a Pelikán Galériában, ... 2010. április 9 - május 7.]. - [Budapest] : Demax Művek, [2010]. - [16] p. : ill., részben színes ; 26 cm
A kiállítást Székesfehérváron tartották
ISBN 978-963-88814-0-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3161766]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2011.
Moras, Ingrid
Glas- und Porzellanmalerei (magyar)
   Üveg- és porcelánfestés / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 124.)
ISBN 978-963-278-173-0 fűzött : 995,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
75.021.335 *** 379.826
[AN 3151652]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2011.
Németh János (1934-)
   Németh János : kerámiaszobrok, reliefek, plasztikák / [... szerk. Horváth M. Zoltán, Péntek Imre]. - Budapest : Vitrin Műv. K., 2010. - 152 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Összefoglalás és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 126-131.
ISBN 978-963-06-8968-7 kötött
Németh János (1934-)
Magyarország - keramikus - kisplasztika - 20. század - 21. század
738(439)(092)Németh_J.
[AN 3151559]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2011.
Pap Gábor (1939-)
   Az "Atilla-kincs" vallomása : szemelvények a nagyszentmiklósi aranyedények képírásba foglalt üzeneteiből / Pap Gábor. - [Budapest] : Hatodik Elem K., 2010. - 159 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 150-158.
ISBN 978-963-06-9594-7 kötött
Nagyszentmiklós - ötvösség - avarok területe - régészet - jelkép - magyarságkutatás
739.1(369.2) *** 904(439-2Nagyszentmiklós) *** 003.62 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3151745]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2011.
Reischl Gábor (1948-2008)
   Mezőgazdaság és építészet / Reischl Gábor. - Budapest : Terc, cop. 2010. - 235 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-02-8 kötött : 4800,- Ft
építészet - mezőgazdaság - gazdasági épület
728.9 *** 631.2
[AN 3153737]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2011.
   Spiritualitás a 20. századi magyar művészetben : [Bencsik István, Bohus Zoltán, Borsos Miklós, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Kondor Béla, Péreli Zsuzsa, Szalay Lajos, Tóth Menyhért, Vajda Lajos] : [Sopronbánfalva, 2010. november 16 - 2011. február 28.] = Spirituality in 20th century Hungarian art / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [kiad. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2010]. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88206-4-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 061.4(439-2Sopronbánfalva)
[AN 3153885]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2011.
   Szabadtéri múzeumok Európában : tanulmánygyűjtemény / [vál., szerk. ... Cseri Miklós, Sári Zsolt] ; [... kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Skanzen Kv., 2010. - 170 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7376-89-4 fűzött
Európa - múzeum - muzeológia - falumúzeum
069(4) *** 069.01
[AN 3065384]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2011.
Szabó Ágnes (1940-)
   Szabó Ágnes. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2010. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
A kiállítást Szolnokon, 2010. nov. 19 - dec. 12. között tartották. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szabó_Á. *** 76(439)(092)Szabó_Á. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3163605]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2011.
Szekér László
   Fenntartható építészet felé / [írta és szerk. Szekér László] ; [közread. a] Magyar Építőművészek Szövetsége. - Budapest : MÉSZ, 2010. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-9407-0 fűzött
építészet - 21. század
72(100)"200"
[AN 3151605]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2011.
Szikora Tamás (1943-)
   Korai rajzok / Szikora Tamás. - Budapest : Demax Művek, cop. 2010. - 8, [56] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88814-5-8 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szikora_T.
[AN 3159814]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2011.
Täubner, Armin
Fleurogami (magyar)
   Virágorigami / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 123.)
ISBN 978-963-278-153-2 fűzött : 995,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3151484]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2011.
   Varázslatos üvegvilág : [az üveg sokszínűségéről a rómaiaktól a kortárs üvegművészetig] : [2010. szeptember 23 - november 16., Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém ...] = The magical world of glass : the diversity of glass from the romans to contemporary art / [kurátorok ... Csala Zsuzsa et al.] ; [közread. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., [2010]. - 35 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9938-03-8 fűzött
üvegművészet - kiállítási katalógus
748(100) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3156235]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2011.
Vincze Eszter
   Gyöngyfűzés : peyote karkötők / Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 122.)
ISBN 978-963-278-165-5 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3151584]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2011.
Vukoszávlyev Zorán (1972-)
   Kortárs portugál építészet = Contemporary Portuguese architecture / Vukoszávlyev Zorán, Szentirmai Tamás. - Budapest : Terc, 2010. - 323 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 318-321.
ISBN 978-963-9968-11-0 kötött : 6800,- Ft
Portugália - építészet - ezredforduló
72(469)"200"
[AN 3160889]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

224 /2011.
   Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2010. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-30-8 fűzött
zeneszerző - zenetudomány
78.071.1(100)(092) *** 78
[AN 3152411]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

225 /2011.
Darida Veronika (1978-)
   Színház-utópiák / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2010. - 270 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-963-9529-90-8 fűzött : 2500,- Ft
színháztörténet - színházesztétika
792.01(100)"18/19"
[AN 3159995]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2011.
Kelecsényi László (1947-)
   Álmodozók és megszállottak : bevezetés a magyar filmtörténetbe / Kelecsényi László. - Budapest : L'harmattan : ZSKF, 2010. - 123 p. ; 23 cm. - (Bölcsészettudomány, ISSN 1788-2842)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-236-301-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - filmtörténet - egyetemi tankönyv
791.43(439)(091)(075.8)
[AN 3166781]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2011.
Müller Péter, P. (1956-)
   A maszktól a halálszínházig : színházi írások / P. Müller Péter. - Budapest : Kijárat, 2010. - 238 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-91-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - színházművészet - színházesztétika - kritika - ezredforduló
792(439)"200"(049.3) *** 792.01
[AN 3166275]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

228 /2011.
   A 44. Magyar Nyelv Hete országos megnyitója és vas megyei előadásai / [rend., közread. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., cop. 2010. - 50 p. : ill. ; 21 cm
A megnyitót Szombathelyen, 2010. ápr. 15-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87116-7-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1-06
[AN 3157072]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2011.
Ahlqvist, August (1826-1889)
   Tschuwaschischer Nachlass von August Ahlqvist. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008-2010. - 2 db ; 24 cm
Finnország - nyelvész - nyelvészet - csuvas nyelv - 19. század
80.001(480)(092)Ahlquist,_A. *** 809.434.4
[AN 2797895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2., Tsçhuwasçhiska : Grammatik / hrsg. von Klára Agyagási und Eberhard Winkler. - 2010. - XVI, 127 p. - (Studies in linguistics of the Volga-Region, ISSN 1587-284X ; 5.)
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-963-318-024-2 fűzött
csuvas nyelv - nyelvtan
809.434.4-5
[AN 3165769] MARC

ANSEL
UTF-8230 /2011.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött : 3250,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 3175419]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2011.
Békési Imre (1936-)
   A kettős szillogizmus értelmezése és alkalmazásai / Békési Imre. - Szeged : JGYF K., 2010. - 332 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Series linguistica, litteraria et aesthetica, ISSN 1215-9387). (Szemiotikai szövegtan, ISSN 0865-5960 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-25-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet - szillogizmus - szemantika
809.451.1-541.2 *** 162.2
[AN 3165629]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2011.
Bosquet, Michèle
   Quartier libre 1 : livre de l'élève et cahier d'activités / [aut. Michèle Bosquet, Matilde Martinez Sallès, Yolanda Rennes] ; [átd. Estókné Baranyi Beatrix, Juhász Anikó, Tarjánné Ádám Erzsébet]. - Budapest : Klett, cop. 2010. - 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9641-84-6 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3166043]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2011.
Braunstein Mária
   Önállóan németül 1 : egyéni és csoportos tanulóknak : feladatmegoldásokkal / Braunstein Mária ; [közread. a] KOTK Kft. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2010, cop. 2006. - 404 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7782-79-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3175191]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2011.
Egeresi László Sándor
   A bibliai héber nyelv tankönyve = Digdẇg lašŵn tanakiy / Egeresi László Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bibliophilia Kft., 2010. - 353 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9983-9 fűzött : 3480,- Ft
héber nyelv - egyetemi tankönyv
809.24-5(075.8)
[AN 3170275]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2011.
   "Élő nyelv, élő irodalom - hagyomány és kihívás" : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2009] / [szerk. Serfőző Simon]. - Miskolc : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2010. - 299 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 19.)
ISBN 978-963-9988-09-5 fűzött : 1680,- Ft
magyar nyelv - magyar irodalom története - ezredforduló - konferencia-kiadvány
809.451.1 *** 061.3(439-2Tokaj) *** 894.511(091)"200"
[AN 3162716]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2011.
Éltető Ágnes
   Latin nyelvtani összefoglaló / összeáll. Éltető Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Animus, 2010. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-324-004-5 fűzött : 390,- Ft
latin nyelv - nyelvtan
807.1-5(078)=945.11
[AN 3175021]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2011.
Erős Zoltán (1948-)
   Magyar történelmi helynevek A-tól Z-ig / Erős Zoltán. - Budapest : Sanoma Budapest, 2010. - 448 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9710-57-3 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - földrajzi név - helyismeret - magyar történelem - szaklexikon
809.451.1-311 *** 908.439-2 *** 943.9:030
[AN 3048666]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2011.
   Helyesbeszéd [elektronikus dok.] : oktatási és tudományos segédanyag / [közread. a] Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány ... - Multimédia. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány : BioDigit Kft., 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmény: Pentium II CPU; 128 MB RAM; SVGA 1024x768; Windows 2000/XP
Műanyag tokban
magyar nyelv - nyelvhelyesség - elektronikus dokumentum
809.451.1-06
[AN 3164130]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2011.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 216 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-2-4 fűzött : 1600,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3175388]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 2 : kommunikatives Kursbuch : Mittelstufe : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 69 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-06-4 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3175368]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 2 : kommunikatives Kursbuch : Mittelstufe : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-05-7 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3175377]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3175408]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2011.
Maticsák Sándor (1965-)
   Finn nyelv / Maticsák Sándor, Anna Tarvainen ; [a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa]. - 4. átd. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2010. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-184., 211-212.
Fűzött
finn nyelv - nyelvkönyv
809.454.1(078)=945.11
[AN 3170365]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2011.
Mező Csaba (1958-)
   Hasznos kifejezések angolul = Useful expressions in English / Mező Csaba. - Mátészalka : Mező Cs., [2010]. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0154-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3155881]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2011.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Arbeitsbuch 1 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, [2010], cop. 2008. - 86 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9641-42-6 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3170423]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2011.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Arbeitsbuch 3 / Motta, Ćwikowska, Oros. - Budapest : Klett, cop. 2010. - 132 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9641-48-8 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3166002]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2011.
Nagy Zsuzsanna
   TELC angol B2 : vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához a magyarországi követelmények szerint / Nagy Zsuzsanna, Tóth László. - Jav. kiad. - Budapest : Klett, 2010, cop. 2007. - 102 p. ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-9641-25-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3170481]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2011.
Szabó Szilvia
   ECL : practice exam book 1 : English level C1 : certificate of attainment in modern languages / [written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins]. - Rev. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2010. - 192 p. ; 24 cm + CD, 5 táblalap
ISBN 978-963-88938-1-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3175434]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2011.
Trebits Anna
   EU English : using English in EU context : B2 / Anna Trebits ; with English EU terminology by Márta Fischer. - Budapest : Klett, cop. 2010. - 222 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-9641-88-4 fűzött
Európai Unió - angol nyelv - szaknyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=00 *** 327.39(4-62)
[AN 3165968]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

250 /2011.
Bedecs László (1974-)
   Mi volt a kérdés? : beszélgetések kortárs magyar költőkkel / Bedecs László. - Budapest : Kijárat, 2010. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9529-92-2 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - író - ezredforduló - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3159973]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2011.
Bódi Katalin (1976-)
   Könny és tinta : a magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere / Bódi Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 239 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 46.)
Bibliogr.: p. 223-232.
ISBN 978-963-318-025-9 fűzött
magyar irodalom története - műfajelmélet - műfajtörténet - 18. század - 19. század - regény - levélregény
894.511(091)-312.7 *** 82.01-312.7 *** 894.511(091)-31"179/180" *** 82.01-31
[AN 3165922]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2011.
Kárpáti Béla (1930-)
   Kassák : az "új ember" prófétája / [Kárpáti Béla]. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2010. - 526 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 487-518.
ISBN 978-963-9988-11-8 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
Magyarország - író - festőművész - 20. század - életrajz
894.511(092)Kassák_L. *** 75(439)(092)Kassák_L.
[AN 3164915]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

253 /2011.
Barkow, Nick (1928-)
Das Lied vom traurigen Sonntag (magyar)
   Szomorú vasárnap / Nick Barkow ; [ford. Nováczki-Horváth Ágnes] ; [műford. Szálinger Balázs]. - [Budapest] : Vox Nova Produkció, 2010. - 147 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88246-6-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3152444]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mirror crack'd from side to side (magyar)
   A kristálytükör meghasadt / Agatha Christie ; [... ford. Veres Júlia]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 319 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 3.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9105-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3174949]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sparkling cyanide (magyar)
   Gyöngyöző cián / Agatha Christie ; [... ford. Köves Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2010. - 301, [2] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9036-9 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3170869]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 26. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3170513]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 25. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3170521]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2011.
Cuentos de hadas y animales (magyar)
   Egyszer volt, hol nem volt.. : a legszebb tündér- és állatmesék / [ill. Carmen Guerra]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 200 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Kozma Gábor
ISBN 978-963-297-233-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3151777]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2011.
Dezső Andrea (1968-)
Mamushka (magyar)
   Mamuska / [írta és rajz. Dezső Andrea] ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2010. - 34, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9768-33-8 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3154087]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2011.
Dollon, Jean
Un homme, une vie, un destin (magyar)
   Egy ember, egy élet, egy sors : igaz történet alapján... / Jean Dollon. - [Budapest] : VKD Entertainment, 2010. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88974-2-8 : fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3162939]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2011.
Ellis, Bret Easton (1964-)
Less than zero (magyar)
   Nullánál is kevesebb / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1999. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9059-8 fűzött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3170834]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2011.
   A fény felé : nők imakönyve / [vál. és szerk. Széppataki Viktória]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-562-1 kötött : 1400,- Ft
világirodalom - himnusz - ima
82-141=945.11 *** 243
[AN 3174749]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2011.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The beautiful and damned (magyar)
   Szépek és átkozottak / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1993. - 575, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9015-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3170814]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2011.
Greene, Graham (1904-1991)
The tenth man (magyar)
   A tizedik [elektronikus dok.] / Graham Greene ; előadja Fekete Ernő ; ford. Falvay Mihály. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2010. - 1 CD (3 h 44 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-4-7 : 3990,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3155092]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2011.
Guareschi, Giovanni (1908-1968)
Don Camillo (magyar)
   Don Camillo kisvilága / Giovanni Guareschi ; a szerző rajz. ; [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2010. - 387 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9196-0 fűzött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3170853]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2011.
Hermanson, Marie (1956-)
Hembiträdet (magyar)
   A bejárónő / Marie Hermanson ; [... ford. Füleky Ilona]. - Visonta : Ergo-Med Gyöngyös Kft., [2010]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0054-9 fűzött
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3154851]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2011.
   In honour of Peeter Torop 60 : a collection of papers from young scholars / ed. Katalin Kroó, ... Irina Avramets ; editing ass. Géza Kocsis, ... Mónika Piller, ... Katre Väli ... - Budapest : Eötvös L. Univ. Doctoral Progr. "Russian Literature and Literary Studies" ; Tartu : Univ. of Tartu Dep. of Semiotics, 2010. - 291 p. : ill. ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 2.)
Váltakozva angol és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-182-3 fűzött
ruszisztika - irodalomtudomány - emlékkönyv
882 *** 82.01
[AN 3165640]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2011.
Martin du Gard, Roger (1881-1958)
Les Thibault (magyar)
   A Thibault család / Roger Martin du Gard ; ford. Benedek Marcell. - Szeged : Aranytoll, 2010. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-70-9 kötött : 6999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3175626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 757, [6] p.
[AN 3175649] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 916 p.
[AN 3175663] MARC

ANSEL
UTF-8269 /2011.
Walsh, Pat (1954-)
The Crowfield curse (magyar)
   Crowfield átka / Pat Walsh ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Debrecen] : Lybrum, cop. 2010. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89019-2-7 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3156389]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

270 /2011.
Ady Endre (1877-1919)
   Cseh Tamás - Ady : [Novák János dalai] / [ill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-208-891-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3169357]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2011.
   Álomvilág meséi : mesék kicsiknek, nagyoknak / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-9-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3155715]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2011.
   Aranyceruza : rajzok és gondolatok a természetről / [szerk. Károlyfi Zsófia] ; [az Aranyecset Szalon kiadványa]. - [Budapest] : Aranyecset Szalon, 2010. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8030-72-6)
Magyarország - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - vers - antológia
894.511-14(082) *** 76(439)"200"
[AN 3162838]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2011.
Balázs László
   Kis mesék apától : Bacibanya történetei / Balázs László ; [a rajzokat Balázs Luca kész.]. - [Vecsés] : [Balázs L.], cop. 2010. - 74 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0196-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3155811]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2011.
Bálint Brigitta (1981-)
   Fűben-fában mesék : gyógynövény ismertető és kifestő kicsiknek, nagyoknak / Bálint Brigitta. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 107, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-95-3 fűzött : 3470,- Ft
magyar irodalom - gyógynövény - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 615.322(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3162706]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2011.
Collins, Steven
   II. Victoria, Anglia királynője : mi lesz veled Anglia? / Steven Collins. - [Budapest] : [Kellner I.], cop. 2010. - 102, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9613-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3155798]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2011.
Csáky Anna (1938-)
   Impressziók : versek, képek, illusztrációk, szobrok / Csáky Anna. - [Győr] : Csáky A., [2010]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0006-8 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 73/76(439)"200"
[AN 3151346]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2011.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Egy tanár naplójából, 2000-2010 / Debreczeni Tibor ; [kiad. a Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Kara]. - Nagykőrös : KGRE Főisk. Kar, cop. 2010. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9808-25-6 fűzött
magyar irodalom - ezredforduló - napló - blog
894.511-94
[AN 3155382]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2011.
Ditrói Csiby Éva
   A rövidtávfutó maratonja / Ditrói Csiby Éva. - Jav. kiad. - Sopron : Novum Pro, [2010], cop. 2009. - 183, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-28-1 fűzött : 3140,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9916-56-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3169405]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2011.
Emem Solkym
   Az igazság könyve I : tolle, lege! / írta Emem Solkym. - [Nyíregyháza] : [Miklós M.], cop. 2010. - 70 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-9794-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3154105]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2011.
Farkasné Kis Marianna
   Gyermek mesék / Farkasné Kis Marianna ; [rajz. Farkas László]. - [Hort] : [Farkasné Kis M.], cop. 2010. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9922-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3154183]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2011.
Gábris (1940-)
   Egy diáklány visszaemlékezése 1956. okt. 23-a következményeire / Gábris. - [Gödöllő] : [Reisz Z.-né], cop. 2010. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0119-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3155867]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2011.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az öreg tekintetes / Gárdonyi Géza ; [ill. Borsódy Eszter]. - Pomáz : Kráter, 2010. - 105 p. : ill. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 16.)
ISBN 978-963-298-033-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3165188]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2011.
Giora, Avi Ben (1954-)
   A Szinájtól a Sóhajok hídjáig : memoár / Avi Ben Giora. - [Jászberény] : [Szerző], [2010]. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9895-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3154682]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2011.
Gyürüsi Ilona
   Egyszer volt, hol nem volt.. / Gyürüsi Ilona ; [ill. Katona Kata]. - Budapest : Szerző, 2010. - 125 p. : ill. részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0082-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3162731]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2011.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Az élet kapuja / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2010. - 109 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 14.)
ISBN 978-963-298-031-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3170319]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2011.
Herczeg János (1945-)
   Életvidám kamikáze / Herczeg János Károly. - [Sopron] : Patika & Consulting Bt., 2010. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88393-5-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3162819]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2011.
Herczeg János (1945-)
   Trianon : válogatás és új versek / Herczeg János Károly. - [Sopron] : Patika & Consulting Bt., 2010. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88393-6-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3162827]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2011.
Hgiv, Ermi
   Tarkaszőttes : hétxhét köznapi novella / Ermi Hgiv. - [Sarkad] : [Vigh I.], cop. 2010. - 390, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0270-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3155241]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2011.
Honti Teresita Lolita (1957-)
   Az életre nincs képlet / Honti Teresita Lolita. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 351 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-06-9 fűzött : 3810,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3162377]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2011.
   Ignác, mit látsz? : könyv, CD, foglalkoztató / Veres Andi zenéjével ; Gyarmathy Ildikó rajz. ; [előadja] Palinta Társulat. - Budapest : Luther : Gryllus, 2010. - 53 p. : ill., színes ; 21x25 cm + CD, 14 kifestőlap
ISBN 978-963-9979-09-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - foglalkoztatókönyv - antológia - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2)(082) *** 784.67(02.053.2) *** 087.5
[AN 3065692]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2011.
Illés György
   Csavargásra ítélve : lecsúszásom története / Illés György. - Budapest : Dekameron, cop. 2010. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9331-98-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3161174]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2011.
Jalsoviczky Zoltánné Bárczay Róza (1905-1995)
   Amit a XX. században láttam és megéltem / Jalsoviczky Zoltánné Bárczay Róza ; [szerk. Kiss Sándorné Jalsoviczky Ida és Szűcs Lajosné Jalsoviczky Lilla]. - Edelény : MKKM, 2010. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 43.)
ISBN 978-963-88916-0-0 fűzött
Jalsoviczky Zoltánné Bárczay Róza (1905-1995)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3155912]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2011.
Jenei András (1976-)
   Altatott álmok / Jenei András. - [Budaörs] : Jenei A., cop. 2010. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9995-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3156772]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2011.
Kaj Ádám (1988-)
   Magánevangéliumok / Kaj Ádám. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társasága], [2010]. - 42 p. : ill. ; 15x17 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Leskó Róbert fotóival
ISBN 978-615-5022-00-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3151016]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2011.
Karker Mária, Sz (1952-)
   Sohasem késő / Sz. Karker Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 117 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-00-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3154828]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2011.
Kerekes Tamás
   Árnyék a jég alatt / Kerekes Tamás. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-01-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3155829]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2011.
Kiss Gabriella (1982-)
   Novellák / Kiss Gabriella. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-87-8 fűzött : 3470,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3162708]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2011.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Asszonybeszéd / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2010. - 444 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 9.)
ISBN 978-963-298-017-1 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3163911]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2011.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Perceg a szú / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2010. - 567 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 10.)
ISBN 978-963-298-018-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3165157]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2011.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Por és hamu / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2010. - 486 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 12.)
ISBN 978-963-298-024-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3165131]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2011.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Vaskalitka / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2010. - 568 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 11.)
ISBN 978-963-298-023-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3165149]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2011.
Kovács Ágnes, D.
   Búcsúlevél helyett / D. Kovács Ágnes. - [Budapest] : [Bölcs Á.], cop. 2010. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0349-6 fűzött
magyar irodalom - gyógyulás - memoár
894.511-94 *** 616-036.82(0:8-94)
[AN 3153900]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2011.
   Lélekvándorok : sci-fi, horror novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 97 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88714-8-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3155220]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   Lebegők / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2010, cop. 1997. - 529, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-51-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3170899]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2011.
Lukács Réka Eszter
   Szoba kiadó / Lukács Réka Eszter. - Sárvár : Lukács R. E., 2010. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9305-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3162729]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2011.
Malter György
   Rosszcsont mesék / Malter György ; rajz. Janka Tamara. - [Budapest] : [Walter Gy.], [2010]. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9958-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3153757]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2011.
Mándli Ádám (1989-)
   Vándorlások : [verseskötet] / Mándli Ádám. - Budapest : [Opár Bt.], 2010. - 110 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87811-7-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3162809]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2011.
Marno János (1949-)
   A semmi esélye / Marno János ; [közread. a] Palimpszeszt. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2010. - 165, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88192-2-2 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3160508]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2011.
   Megbecsült múlt : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Hegyaljai Alkotók Társulása Egyesület, Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület. - Szerencs : HAT ; Tiszalúc : MAIT, 2010. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9283-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3156412]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2011.
Mont, Adalbert de
   A vörös bőrkabát = Le manteau de cuir rouge / Adalbert de Mont. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2010. - 134 p. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-87594-8-1 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3163415]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó : regény / Móra Ferenc ; [a szöveget gond. és az utószót írta Tarbay Ede]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-184-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3174758]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2011.
Nagy László (1925-1978)
   Sebő - Nagy László / [a grafikai kompozíciókat Nagy László rajzainak és kéziratainak felhasználásával Nagy András kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2010, cop. 2004. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-208-862-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3169372]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2011.
Németh László (1901-1975)
   Alsóvárosi búcsú : regény / Németh László ; [az előszót írta Kaiser László]. - Pomáz : Kráter, 2010. - 313, [2] p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 8.)
ISBN 978-963-9735-40-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3164015]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2011.
Németh László (1901-1975)
   Szerdai fogadónap : regény / Németh László ; [az előszót írta Kaiser László]. - Pomáz : Kráter, 2010. - 248 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 9.)
ISBN 978-963-298-034-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3163955]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2011.
Olasz Roland
   Az ellopott álom / Olasz Roland. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0267-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3155779]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2011.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Csendes vihar / Orcsik Ferenc (Frank Stripe). - Pécs : Orcsik F., 2010. - 138 p. ; 18 cm. - (Boldogság füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-06-9128-4 fűzött
ISBN 963-06-9128-0
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3155977]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon : magasugrás / Püspöki Dorka. - [Komló] : Püspöki D., 2010. - 173, 172 p. ; 21 cm
A két azonos című regény hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-0225-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3160272]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2011.
   Rákóczi harangja, Hunyadi kardja : a legszebb magyar történelmi elbeszélések / Somogyi Győző rajz. ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 199 p. : ill., színes ; 25 cm
Analitikus leírása: AN 2605310
ISBN 978-963-277-208-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(02.053.2)(082) *** 894.511-343(02.053.2)(082)
[AN 3174781]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 256 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 3.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-350-0 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3174975]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 286 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 1.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-348-7 fűzött : 290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3160581]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2011.
Sághy Enikő
   Egy s ég / Sághy Enikő. - [Budapest] : Sághy E. : Dekameron, [2010]. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5072-01-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3161242]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2011.
Schmal, Helga
   Vámpírok : a rejtőzködő faj titkai / Helga Schmal. - Pécs : [s.n.], 2010. - 314 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0049-5)
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3154711]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2011.
Smelka Sándor
   Istenem, mi ez a lárma?! avagy Kegyes napok karácsonytól újévig / Smelka Sándor. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2010. - 159 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88806-8-0 fűzött
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3153713]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2011.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Karácsony Kolozsvárt : egyszerű kis koldustörténet / Szabó Dezső. - Pomáz : Kráter, 2010. - 141 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 15.)
ISBN 978-963-298-032-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3165169]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   A Danaida [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; előadja Kútvölgyi Erzsébet. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2010. - 1 CD (14 h 53 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-2-3 : 5500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3154907]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2011.
Szatmári Tarcsa Gyula (1944-)
   Alkony és hajnal / Szatmári Tarcsa Gyula. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0210-9 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3160674]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2011.
   Szavak szárnyán, írók útján [elektronikus dok.] : antológia / [felolvassa Szántó Valéria és Mihályi Levente] ; [közread. a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete]. - Hangoskönyv. - Nyíregyháza : Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyes., 2010. - 1 CD (2 h 57 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Analitikus leírása: AN 3036684
magyar irodalom - antológia - hangoskönyv
894.511-822
[AN 3156241]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2011.
Szegedi Katalin (1963-)
   Lenka / Szegedi Katalin. - Budapest : Csimota, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-35-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3152252]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2011.
Szenteleky Kornél (1893-1933)
   Isola Bella / Szenteleky Kornél. - Pomáz : Kráter, 2010. - 157 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 13.)
ISBN 978-963-298-025-6 kötött : 1800,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 3170293]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2011.
Szomori-Kiss János
   Lelkem fodrai : emlékek, gondolatok, érzések : versek ; Isten éltessen! : bohókás és komoly köszöntők születésnapra, névnapra, jeles és fontos napokra : családnak, barátoknak, cimboráknak / Szomori-Kiss János. - Budapest : "Vörösmart" Bt., 2010. - 23, 40 p. ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-9100-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3162825]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2011.
   Szonettek : [David Arts 2011-es antológiája] / szerk. Putnoki A. Dávid. - [Budapest] : David Arts, [2010]. - 216 : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0169-0 fűzött
magyar irodalom - szonett - antológia
894.511-193.3(082)
[AN 3156487]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2011.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben [elektronikus dok.] / Tamási Áron ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2010. - 1 CD (7 h 12 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-3-0 : 4500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31(498)
[AN 3155045]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2011.
Temes Judit (1930-)
   Nílusi ballada : a főpapról és a szajháról / Anna (Ida) Ruby elbeszélése alapján írta Temes Judit. - [Budapest] : Magánkiad., 2010. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0195-9 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3164983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 488 p.
ISBN 978-963-08-0193-5
[AN 3165077] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 667 p.
ISBN 978-963-08-0194-2
[AN 3165091] MARC

ANSEL
UTF-8334 /2011.
   "Tiszták, hősök, szentek" : a magyar nemzet legszebb imái / [összeáll. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 196 p. ; 19 cm
Analitikus leírása: AN 2550802
ISBN 978-963-361-670-3 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - vers
894.511-141 *** 243(0:82-14)
[AN 3174769]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2011.
Tóth H. Györgyi
   Anna / Tóth H. Györgyi. - [Vál] : [Tóth H. Gy.], [2010]. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0063-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3156146]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2011.
Tóthné Mátyás Erzsébet
   Egy nyár a Hebridákon : kalandozás a nyugat-skóciai szigetvilágban / Tóthné Mátyás Erzsébet. - Székesfehérvár : Ánglius, cop. 2010. - 308 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89012-0-0 fűzött : 2500,- Ft
Hebridák - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.411.7(0:82-992)
[AN 3154635]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2011.
Vitéz György (1933-2009)
   Maradék látomás : posztumusz versek / Vitéz György ; [szerk. és az utószót írta Kemenes Géfin László]. - Budapest : Kortárs, 2010. - 65, [2] p. ; 19 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-9985-12-4 fűzött : 1500,- Ft
Kanada - magyar irodalom - vers
894.511-14(71)
[AN 3153668]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

338 /2011.
Bampton, Bob
10 kleine Tierkinder (magyar)
   Tíz kiscsibe / Bob Bampton. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kovács Tímea, N. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-222-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3161852]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2011.
Cieślak, Małgorzata
   Állatok / [ill. Małgorzata Cieślak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9962-32-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156642]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2011.
Cieślak, Małgorzata
   Erdőben / [ill. Małgorzata Cieślak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9962-35-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156659]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2011.
Cieślak, Małgorzata
   Járművek / [ill. Małgorzata Cieślak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9962-31-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156632]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2011.
Cieślak, Małgorzata
   Játékok / [ill. Małgorzata Cieślak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9962-29-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156553]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2011.
Cieślak, Małgorzata
   Otthon / [ill. Małgorzata Cieślak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 9x10 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9962-30-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156650]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2011.
Cresswell, Ray
10 kleine Teddybären (magyar)
   Tíz kicsi medvebocs / Ray Cresswell. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kovács Tímea, N. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-221-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3161883]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2011.
Disney fairies - storybook paper doll kit (magyar)
   Tündéres öltöztető : öltöztess fel! : több mint 500 kellék!. - Pécs : Alexandra, 2010. - [6] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 36 cm + készlet
keretcím: Disney tündérek. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-256-5 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3166244]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2011.
   Első szótáram : 1-2 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ford. Réti Anna
ISBN 978-963-297-266-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3153976]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2011.
   Első szótáram : állatok : 1-2 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ford. Réti Anna
ISBN 978-963-297-263-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3153945]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2010. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-519-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3175036]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2011.
Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2010. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-419-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3175054]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2011.
Zimmermann, Natalie
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Bikádi Katalin] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2010. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-386-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3175045]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2011.
Zsiga Henrik
   ABC-ben : betűtanító könyv CD-melléklettel : [3-7 éves korig] / Zsiga Henrik ; ill. ... Bodogán Péter. - [Veszprém] : Kalliopé, 2010. - [35] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD. - (Okos leszek! sorozat)
A mellékletben szereplő előadó a ZamatŐrök Zenekar, zeneszerző Nagy Gábor
ISBN 978-963-89087-0-4 kötött : 2880,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv - képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1) *** 372.416.2=945.11
[AN 3164357]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2011.
Zwierzęta na wsi (magyar)
   Állatok a falun. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Kvízkönyv kicsiknek: mit, hol, hogyan?)
ISBN 978-963-88268-8-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156915]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2011.
Zwierzęta w domu (magyar)
   Állatok a háznál. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Kvízkönyv kicsiknek: mit, hol, hogyan?)
ISBN 978-963-88268-9-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156945]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2011.
Zwierzęta w zoo (magyar)
   Állatok a vadonban. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Kvízkönyv kicsiknek: mit, hol, hogyan?)
ISBN 978-963-88334-0-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3156933]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

355 /2011.
Kuczora Zsolt
   Hidegbéke / történet és rajz Kuczora Zsolt. - [Budapest] : Képes K., cop. 2010. - [24] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9833-35-7 fűzött : 500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3162952]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2011.
Maksa Gyula (1975-)
   Változatok képregényre / Maksa Gyula. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tansz., 2010. - 142, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 135-142.
ISBN 978-963-693-252-7 fűzött : 1980,- Ft
Belgium - műfajtörténet - műfajelmélet - médiatörténet - képregény
087.6:084.11(100)(091) *** 316.77(100)"19/200" *** 087.6:084.11(493)(091)
[AN 3155686]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2011.
   Tudományos mozaik / [szerkbiz. Tompáné Daubner Katalin et al.] ; [rend., közread. a] Tomori Pál Főiskola. - Kalocsa : TPF, 2004-. - 24 cm
A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferenciák előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3026-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2683539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. 1. r., Interdiszciplináris kihívások a tudományban. - 2010. - 238 p. : ill.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88162-6-9 fűzött
[AN 3162727] MARC

ANSEL
UTF-8