MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/01/14 12:36:26
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
358 /2011.
Berszán M. Zsolt (1974-)
Genezis-projekt (magyar)
   Genesis-project : [11 march 2010 - 20 june 2010 ... Modem Centre for Modern and Contemporary Arts] / Berszán ; [curator Gerda Széplaky]. - Debrecen : Modem, [2010]. - 86 p. : ill., részben színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Berszán
ISBN 978-963-88439-6-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 73/76(439)(092)Berszán_M._Zs.
[AN 3172159]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2011.
Berti, Sara (1982-)
   "Mint Odüsszeusz" : Sara Berti kiállítása : [Balatonfüred, Vaszary Villa, 2010. szeptember 3 - október 3.] = "Come l'Ulisse" : mostra di Sara Berti / [... kiad. ... a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2010]. - [14] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Olaszország - szobrász - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Balatonfüred) *** 73(45)(092)Berti,_S.
[AN 3175308]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2011.
Madarász Kathy Margit (1935-)
   Madarász Kathy Margit textilművész. - [Debrecen] : Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., 2010. - [63] p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [63].
ISBN 978-963-87479-7-6 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - divattervezés - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 745.52(439)(092)Madarász_Kathy_M. *** 687.01:745(439)(092)Madarász_Kathy_M.
[AN 3174922]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2011.
Tettamanti Zsófia
   A kép a fontos, nem a gyümölcs : Fernando Botero kiállítás kalauz / [szerző Tettamanti Zsófia] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2010. - 19 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Megj. a Budapesten, 2010. szept. 30 - 2011. jan. 23. között tartott kiállítás alkalmából
Fűzött
Botero, Fernando (1932-)
Kolumbia - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus - ifjúsági könyv
061.4(439-2Bp.)"2010/2011" *** 75(861)(092)Botero,_F.(02.053.2)
[AN 3175370]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

362 /2011.
Adilov, Mämmäd
   Azerbajdzsáni török kéziratok Magyarországon / Memmed Adilov ; [ford. Soproni András]. - Budapest : EFI, 2010. - 22 p. ; 15x15 cm. - (Azerbajdzsán kultúra Magyarországon, ISSN 2062-2856)
Fűzött
Magyarország - azeri nyelv - kézirat - középkor
091(439) *** 809.436.2-53
[AN 3172343]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2011.
Michaux, Henri (1899-1984)
Idéogrammes en Chine (magyar)
   Ideogrammák Kínában / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2010. - [44] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89055-0-5 fűzött : 1500,- Ft
Kína - díszírás
003.077(510)
[AN 3178580]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2011.
Szabó Károly (1824-1890)
   A magyar vezérek kora : Árpádtól Szent Istvánig / irta Szabó Károly. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2010]. - 448 p. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Pest : Ráth M., 1869. - Bibliogr.
ISBN 978-963-375-679-9 kötött
magyar történelem - Árpád-kor - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.9"08/09"
[AN 3184817]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

365 /2011.
Kurta Mihály
   Barangolások a Peleházban : iskolai és családi foglalkoztató füzet a Dicsőség nincsen, csak kötelesség című állandó kiállításhoz : Herman Ottó Emlékház, Lillafüred / [írta és szerk. Kurta Mihály, Marosi Ágnes, Tóth Arnold] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2010. - 18 p. : ill. ; 21 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-9271-90-6 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Magyarország - környezeti nevelés - múzeumi kiadvány - tudós - 19. század - századforduló
001(439)(092)Herman_O. *** 37.033 *** 069(439-2Lillafüred)
[AN 3179349]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2011.
   Slovenská kresťanská kultúra : osudy a osobnosti : príspevky z rovnomennej konferencie, konanej v Ostrihome 7. apríla 2010 = Szlovák keresztény kultúra : sorsok és egyéniségek : a 2010. április 7-én Esztergomban rendezett konferencián elhangzott előadások szövege / ed. Marta Žilková ; [vydav. ... Vysoká škola teologická]. - Ostrihom : Vysoká škola teologická, 2010. - 170 p. ; 21 cm
Összefoglalás magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89043-0-0 fűzött
Szlovákia - kultúra - művelődéstörténet - kereszténység - 20. század - ezredforduló - konferencia-kiadvány
008(437.6)"19/200" *** 930.85(437.6)"19/200" *** 23/28 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3178410]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

367 /2011.
Benedict, Gerald
The Mayan prophecies for 2012 (magyar)
   Maja próféciák a 2012-es évre / Gerald Benedict ; [ford. Vekerdy János]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2010. - 229 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-227.
ISBN 978-963-248-137-1 fűzött : 2500,- Ft
prófécia - maják
133.3(399.7)(=972.6)
[AN 3178415]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2011.
Gellért Ferenc
   Szellemi útmutatások a 21. századra / Gellért Ferenc. - Budapest : Új Mani-fest K., 2010. - 308 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87750-7-8 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3178437]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2011.
Kalo Jenő (1952-)
   A gyógyulás szelencéje : az orvosi asztrológia kézikönyve / Kalo Jenő. - [Budapest] : Bioenergetic, [2010]-. - 21 cm
asztrológia - természetgyógyászat
133.52 *** 615.89
[AN 3184608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Jav., bőv. kiad. - cop. 2010. - 232 p. : ill.
[AN 3184648] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

370 /2011.
Goodall, Jane (1934-)
Hope for animals and their world (magyar)
   Nálatok vannak még állatok? : igaz történetek az állatok megmentéséről / Jane Godall, Thane Maynard, Gail Hudson ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 447 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-030-1 kötött : 4990,- Ft
állatvédelem - vadon élő állat
504.74.06
[AN 3190456]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2011.
Molnár Gyula (1944-)
   Az én Alföldem / Molnár Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 205 p. : ill., színes ; 25x31 cm
ISBN 978-963-09-6573-6 kötött : 6500,- Ft
Alföld - természeti környezet - helyismeret - fényképalbum
502(439.14) *** 908.439.14(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_Gy.
[AN 3174834]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

372 /2011.
   Analízis : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5895-9 fűzött : 2500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3185499]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2011.
Crilly, Tony
50 mathematical ideas you really need to know (magyar)
   Matematika : 50 fogalom, amit ismerni kell / Tony Crilly ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9926-48-6 kötött : 2990,- Ft
matematika
51
[AN 3170516]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2011.
   Matematika : informatikusok és műszakiak részére. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2010-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3209985]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. utánny. - 2010. - 234 p.
Szerző Tóth Lajosné Tuzson Ágnes. - Bibliogr.: p. 234.
[AN 3209989] MARC

ANSEL
UTF-8375 /2011.
Szabó Tamás (1962-)
   Kalkulus I. példatár informatikusoknak / Szabó Tamás. - Szeged : Polygon, 2010. - [8], 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött
matematikai analízis - egyetemi jegyzet - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3209959]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

376 /2011.
Gienger, Michael
Reinigen, aufladen, schützen (magyar)
   A kristályok karbantartása : tisztítás, feltöltés, tárolás / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2010. - 58 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-291-022-2 fűzött : 990,- Ft
kristály - természetgyógyászat - ezoterika
548 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3184799]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

377 /2011.
Takács Erika
   Dinoszauruszok titokzatos világa : [megelevenedik egy titokzatos, régen kihalt világ] / Thomas Stealt. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2010. - 43 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9898-31-8 kötött
dinosaurus
568.19
[AN 3178470]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

378 /2011.
Csuzdi Csaba (1959-)
   A monograph of the paleotropical Benhamiinae earthworms : Annelida: Oligochaeta, Acanthodrilidae / Csaba Csuzdi. - Budapest : Hung. Nat. History Museum : Systematic Zoology Research Group of the HAS, 2010. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 6.)
Bibliogr.: p. 329-338.
ISBN 978-963-9877-10-8 kötött
Afrika - állatföldrajz - giliszta
595.142.39 *** 591.9(6)
[AN 3179773]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2011.
Durrell, Gerald (1925-1995)
A zoo in my luggage (magyar)
   Állatkert a poggyászomban / Gerald Durrell ; [ford. Jászay Gabriella]. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 210, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-719-8 fűzött : 2200,- Ft
Kamerun - vadbefogás - angol irodalom - útleírás
591.611(671.1)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 3209458]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2011.
Maróy Péter (1946-)
   Haladó genetika / Maróy Péter. - Szeged : JATEPress, 2010. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-482-977-5 fűzött
genetika
575.1/.2
[AN 3210180]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

381 /2011.
Andreas, Steve
Transforming your self (magyar)
   Énkép : válj azzá, aki lenni szeretnél / Steve Andreas ; [ford. Monáth Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 422-[423].
ISBN 978-963-310-033-2 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3209513]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2011.
Baddeley, Alan (1934-)
Memory (magyar)
   Emlékezet / Alan Baddeley, Michael W. Eysenck, Michael C. Anderson ; [ford. Racsmány Mihály]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 664 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 561-620.
ISBN 978-963-05-8950-5 kötött
emlékezés
159.953
[AN 3175677]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2011.
Barsotti, Eleonora
Il primo libro deI paesi del mondo (magyar)
   A világ gyermekei / [ill. Eleonora Barsotti] ; [ford. ... Dobai Szilvia, Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Első könyvem)
ISBN 978-963-251-230-3 kötött
nép - emberfajta - országismeret - gyermekkönyv
572.9(100)(02. *** 908.100(02.053.2)(084.1)
[AN 3169332]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2011.
Barsotti, Eleonora
Il primo libro del corpo umano (magyar)
   Az emberi test / [ill. Eleonora Barsotti] ; [ford. ... Dobai Szilvia, Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Első könyvem)
ISBN 978-963-251-229-7 kötött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3168645]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2011.
Bauer, Joachim
Warum ich fühle, was du fühlst (magyar)
   Miért érzem azt, amit te? : ösztönös kommunikáció és a tükörneuronok titka / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-169.
ISBN 978-963-9718-34-0 fűzött : 2450,- Ft
személyiség-lélektan - ideggyógyászat - kommunikáció - viselkedési motiváció
159.923 *** 616.8 *** 316.77 *** 159.947
[AN 3178522]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2011.
Betz, Robert
Raus aus den alten Schuhen! (magyar)
   Lépj ki a régi cipődből! : adj új irányt az életednek! / Robert Betz ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 258 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-083-3 kötött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3173248]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2011.
Brizendine, Louann (1952-)
The female brain (magyar)
   A női agy / Louann Brizendine ; [ford. Tesfay Sába]. - 3. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-[271].
ISBN 978-963-310-040-0 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - nő - agykutatás - nemek szerinti különbség
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 612.82-055.2
[AN 3209524]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2011.
Büky Dorottya (1961-)
   A barna tehén fia / Büky Dorottya, Feldmár András. - Budapest : Jaffa, 2010. - 190 p., [9] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-35-6 kötött : 2940,- Ft
lélektan - interjú
159.9(047.53)
[AN 3182535]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2011.
Csernus Imre (1966-)
   Felnőtt húsleves : élet- és ételérzések / Csernus Imre, Pampuryk Péter. - Budapest : Jaffa, 2010. - 267 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-39-4 kötött : 3490,- Ft
lélektan - gasztronómia - dialógus
159.9(0:82-83) *** 641(0:82-83)
[AN 3183426]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2011.
Fallaci, Oriana (1929-2006)
Lettera a un bambino mai nato (magyar)
   Levél egy meg nem született gyermekhez / Oriana Fallaci ; [ford. Sipos Áron]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-167-4 kötött : 2200,- Ft
olasz irodalom - vetélés - memoár
618.39(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3185999]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2011.
Fencsik Tamás
   Apám szép volt : egy heroinista vallomása / Fencsik Tamás, Havas Henrik. - Budapest : Havas K., 2010. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89100-0-4 fűzött : 2690,- Ft
kábítószer-fogyasztás - memoár
613.83(0:82-94)
[AN 3192464]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2011.
Goleman, Daniel (1946-)
Social intelligence (magyar)
   Társas intelligencia : az emberi kapcsolatok új tudománya / Daniel Goleman ; [ford. Budai Júlia]. - 3. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 506 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-034-9 fűzött : 3480,- Ft
érzelem - társadalmi kapcsolat - intelligencia
159.942 *** 316.472.4 *** 159.928.22
[AN 3188138]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2011.
Gray, John
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról : [az igazi párkapcsolat kézikönyve] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, [2010], cop. 2008. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-27-3 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1
[AN 3184813]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2011.
Grof, Stanislav (1931-)
Holotropic breathwork (magyar)
   Transzlégzés : holotróp légzéstechnika : az öngyógyítás új útja / Stanislav Grof, Christina Grof ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Animus, 2010. - 253 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238-253.
ISBN 978-963-324-009-0 fűzött : 2890,- Ft
öngyógyítás - légzés
615.89 *** 612.2
[AN 3173214]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2011.
Halberstam, Yitta
Small miracles for women (magyar)
   Szívderítő csodák : a női lélek varázslatos ereje / Yitta Halberstam & Judith Leventhal ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 272 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-880-4 fűzött
- életvezetés - memoár
613.865-055.2 *** 316.37-055.2(0:82-94)
[AN 3181782]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2011.
Hollis, James (1940-)
What matters most (magyar)
   Ami igazán fontos : [a tudatosabb élet felé] / James Hollis ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2010. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-324-012-0 fűzött : 2980,- Ft
személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865
[AN 3172539]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2011.
   Iránytű antológia, 1989-2010 : [válogatás a 20 éves bölcsődei szakmai lapban megjelent írásokból] / [szerk. Kissné Fazekas Ibolya] ; [kiad. a Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány ...]. - Szeged : Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány : Bába, 2010. - 2 db (548 p.) ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-006-7 fűzött
bölcsőde - csecsemőgondozás - gyermeklélektan - gyermeknevelés
159.922.7-053.3 *** 37.018.1 *** 373.22
[AN 3177078]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 266 p.
[AN 3177106] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - p. 269-548.
[AN 3177115] MARC

ANSEL
UTF-8398 /2011.
Jager, Melodie de
Babygym (magyar)
   Babatorna : az agy és a test tornája babáknak / Melodie de Jager ; [ford. Seres Ágnes]. - Debrecen : Bocsoda Kft., [2010]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 90.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-596-459-8)
torna - csecsemő
613.71-053.3
[AN 3182599]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2011.
Juhász-Nagy Mónika (1972-)
   Baba news avagy Hogyan növünk fel szép lassan gyermekünkhöz : egy újdonsült anyuka naplója / Juhász-Nagy Mónika. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 112 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-07-6 fűzött : 3390,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3166213]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2011.
Minirth, Frank
Happiness is a choice (magyar)
   A boldogság választható : a depresszió tünetei, okai és kezelése / Frank B. Minirth, Paul D. Meier ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2010. - 250 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-051-8 fűzött : 2500,- Ft
depresszió
616.895.4
[AN 3178446]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2011.
Newerla, Barbara
Heilsteine bei Elektrosmog (magyar)
   Kristályokkal az elektroszmog ellen / Barbara Newerla ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 56 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-084-0 fűzött : 990,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ezoterika
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3177384]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2011.
Robert, Jocelyne (1948-)
L'histoire merveilleuse de la naissance (magyar)
   A születés csodálatos története / Jocelyne Robert ; François Daxhelet illusztrációival ; [ford. Balázs Mihályné]. - Debrecen : Bocsoda Kft., [2010]. - 78, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-596-463-5)
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 3182663]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2011.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvi[!] László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 2. utánny. - Budapest : Edge 2000, 2010. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 978-963-210-401-0 * fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-210-401-3)
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 3209376]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2011.
Silva, José (1941-) (Jr.)
José Silva's everyday ESP (magyar)
   Érzékeken túli észlelés José Silva módszerével : használjuk mentális erőnket, hogy sikeresek legyünk az élet minden területén! / ifj. José Silva és ifj. Ed Bernd ; [ford. Búza Virág]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-088-2 fűzött
agykontroll
613.865
[AN 3183427]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2011.
Szilágyi Hargitta
   A terhesség lélektana / Szilágyi Hargitta. - [Nyíregyháza] : Pro-Team Kft., 2010. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9972-36-0 fűzött
terhesség
618.2
[AN 3188432]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2011.
   A tabáni tűzvész 200. évfordulója. - [Budapest] : Tabán Társ., 2010. - 37 p. ; 21 cm. - (Tabáni füzetek, ISSN 2061-2478 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött
Tabán (Budapest) - helytörténet - tűzeset - 19. század
614.841.4(439-2Bp.)"181" *** 943.9-2Bp.I."18"
[AN 3179405]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2011.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Selbstheilungskräfte aktivieren (magyar)
   Az öngyógyítás erői : egészségünk őre a helyes gondolkodás / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2010. - 219 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-91-0 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3188251]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2011.
Treben, Maria (1907-1991)
Stress im Alltag (magyar)
   Stressz a mindennapokban : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Erdélyi Z. János] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 128, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 12.
ISBN 978-963-9919-66-2 fűzött
stressz - természetgyógyászat
612.06 *** 615.89:615.322
[AN 3185971]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2011.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - [7. kiad.]. - Budapest : Mérték K., 2010, cop. 1999. - 334 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-94-1 fűzött
önismeret
159.9 *** 613.865
[AN 3210425]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2011.
Várszegi Asztrik (1946-)
   Gondolatok a "jó öregséghez" : Várszegi Asztrik és Kásler Miklós előadása : [a Nyitott Nemzedék Nyugdíjasok Győri Szabadegyetemén elhangzott előadások szerkesztett szövege] / Iván László előszavával. - [Budapest] : Gondolat, [2010]. - (Vinnivaló, ISSN 2062-2937)
Fűzött
gerontológia - onkológia
613.98 *** 616-006
[AN 3190630]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2011.
Vizi E. Szilveszter (1936-)
   Aranybánya ez az ország : Vizi E. Szilveszterrel és Ádám Veronikával beszélget Fazekas Valéria. - Budapest : Kairosz, 2010. - 90 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 62.)
ISBN 978-963-662-384-5 fűzött : 1500,- Ft
Vizi E. Szilveszter (1936-)
Ádám Veronika (1949-)
Magyarország - orvos - agykutatás - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Vizi_E._Sz.(047.53) *** 61(439)(092)Ádám_V.(047.53) *** 612.82
[AN 3192904]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2011.
Wilber, Ken (1949-)
Grace and grit (magyar)
   Áldás és állhatatosság : spiritualitás és gyógyulás : Treya Killam Wilber élete és halála / Ken Wilber ; [ford. Bojtár Tamás, Ujlaki Ildikó]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 472 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2005. - Bibliogr.: p. 467-[473].
ISBN 963-86634-6-4 fűzött : 3200,- Ft
Wilber, Treya Killam
Wilber, Ken (1949-)
rákbetegség - ezoterika - memoár - napló
616-006(0:82-94) *** 133.25
[AN 3184584]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

413 /2011.
Castleden, Rodney
Discoveries that changed the world (magyar)
   Felfedezések, melyek megváltoztatták a világot / Rodney Castleden ; [ford. Diószegi Endre, Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 508 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9926-46-2 kötött : 3990,- Ft
technikatörténet - tudománytörténet - természettudomány - művelődéstörténet - felfedező utazás
62(100)(091) *** 5(100)(091) *** 930.85(100) *** 910.4(100)
[AN 3170615]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2011.
   "Harc a petróleumért" avagy Az olaj szerepe a modern háborúkban / [szerk. Cseh Valentin]. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2010. - 171 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Múzeumi közlemények / Magyar Olajipari Múzeum, ISSN 0238-3195 ; 42.). (A Magyar Olajipari Múzeum konferenciakötetei, ISSN 2061-0572 ; 2.)
A Zalaegerszegen, 2009. jún. 3-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88950-0-4 fűzött
Magyarország - Európa - kőolajbányászat - hadtörténet - 20. század
622.323(439)"19" *** 341.312(4)"19"
[AN 3179220]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2011.
   "Városi energiafelhasználás" : V. Energetikai Konferencia : 2010. november 25. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2010. - 56 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5018-09-1 fűzött
Budapest - energetika - energiaellátás - városgazdálkodás - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 621.31(439-2Bp.)
[AN 3177202]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

416 /2011.
   ArchiCAD for AutoCAD users : feet and inches, US English version / by Scott MacKenzie [et al.]. - [Budapest] : Graphisoft, cop. 2010. - 92 p. : ill. ; 20x23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88750-2-0)
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 3170542]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2011.
   ArchiCAD for AutoCAD users : meters and millimeters, INT English version / by Scott MacKenzie [et al.]. - [Budapest] : Graphisoft, cop. 2010. - 96 p. : ill. ; 20x23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88750-3-7)
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 3170504]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2011.
Benkő Tiborné
   Free Pascal / Benkő Tiborné, Tóth Bertalan. - Budapest : ComputerBooks, 2010. - VII, 269 p. : ill. ; 24 cm + CD-R. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-348-1 fűzött : 3300,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682Free_Pascal
[AN 3183552]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2011.
Mezrich, Ben (1969-)
The accidental billionaires (magyar)
   Véletlenül milliárdos : hogyan született a Facebook / Ben Mezrich ; [ford. Bajnóczy Zoltán, Hegedűs Ildikó, Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 310 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 310-[311].
ISBN 978-963-293-103-6 fűzött : 2990,- Ft
Zuckerberg, Mark (1984-)
internet - vállalkozó - közösségfejlesztés - ezredforduló - dokumentumregény
681.3.004.14 *** 681.3(73)(092)Zuckerberg,_M.(0:82-31)
[AN 3171346]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

420 /2011.
Kepes Ágnes
   Protokoll és etikett a gyakorlatban / Kepes Ágnes, Sille István. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2010. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8350-3 fűzött
rendezvényszervezés - illemtan
640.4 *** 649.9 *** 395
[AN 3187914]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

421 /2011.
   Kraftfahrtechnik, Verkehr, Sicherheit : Deutsch 1. : [Geschäft & Übung]. - Budapest : Maróti, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm + CD
Fűzött : 2980,- Ft : 11 EUR
 (hibás ISBN 978-963-9945-07-4)
német nyelv - gépjármű - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
629.113 *** 803.0(076)=00
[AN 3191527]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2011.
Pálfi Sándor (1930-)
   Hajózni muszáj.. : életem a hajózás történelmi múltjában / Pálfi Sándor. - Szeged : Bába, 2010. - 113, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-010-4 fűzött
Magyarország - folyami hajózás - hajógyártás - memoár - történeti feldolgozás
656.62(439)(0:82-94) *** 656.62(439)(091) *** 629.12(439)(091)
[AN 3175820]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

423 /2011.
   Barátságban a termőfölddel : ...többet tehetünk talajaink védelmében. - Kápolnásnyék : Väderstad Kft., [2010]. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
talajművelés - talajtan
631.4/.8
[AN 3172291]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2011.
Faragó Sándor (1953-)
   A vadállomány szabályozása : a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai / Faragó Sándor, Náhlik András. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2007. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-315.
ISBN 978-963-286-576-8 kötött
vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv
639.1.03/.04(075.8)
[AN 3209970]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2011.
Jónás Éva
   Egy sima, egy fordított meg a ráadás : rendhagyó kötésmintakönyv kutyusoknak / Jónás Éva ; [fotók Molnár István]. - Budapest : Szerző, 2010. - 169 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0289-5 fűzött
állattartás - kutya - kézimunka - textilkötés
636.7 *** 646.26
[AN 3168358]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2011.
Kamp, David
The wine snob's dictionary (magyar)
   Borsznobok szótára : a borászati szakismeretek nélkülözhetetlen lexikona / írta David Camp és David Lynch ; ill. Ross MacDonald ; [ford. Herczeg Ágnes és Bajnóczy Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2010. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-098-5 kötött : 2490,- Ft
borászat - humor - szaklexikon
663.2(0:82-7) *** 663.2(031)
[AN 3170846]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2011.
Myron, Vicki
Dewey (magyar)
   Dewey, a könyvtár macskája / Vicki Myron és Bret Witter ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 257, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-335-4 kötött : 2499,- Ft
macska - amerikai angol irodalom - regény
636.8(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3180192]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

428 /2011.
   Azerbajdzsáni dolma / szerk. Tahir Idrisz ogli Amiraszlanov. - Budapest : EFI, 2010. - 51 p. : ill., színes ; 15x15 cm. - (Azerbajdzsán kultúra Magyarországon, ISSN 2062-2856)
Fűzött
Azerbajdzsán - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(479.24)(083.12) *** 641.5(479.24)
[AN 3172115]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2011.
Dr. Oetker: Blitz Plätzchen (magyar)
   Villámgyors aprósütemények - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2010. - 87 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-61-7 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3173116]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   Ínyenckonyha cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak : 555 recept / Frank Júlia, Zanker Zsuzsa, Csallos Margit. - Budapest : Corvina, 2010. - 258 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5958-9 kötött : 2990,- Ft
diéta - cukorbetegség - fogyókúra - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3171930]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2011.
Gerlach, Hans
Vietnam : Küche & Kultur (magyar)
   Vietnam : konyhaművészet és kultúra / receptek Hans Gerlach ; ... riportok Susanna Bingemer. - Pécs : Alexandra, 2010. - 239 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Antal Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-337-1 kötött
Vietnam - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(593)(083.12)
[AN 3175023]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2011.
Horváth Ilona, F.
   90 napos diéta : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - Budapest : Totem, [2010]. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-355-9 fűzött : 498,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3180175]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2011.
Nagy Margit
   Konyhasarok : receptgyűjtemény / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., 2010. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-49-7 fűzött
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3209976]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2011.
Rózsa Klára
   Bögrével mért sütemények : mesés ízek / Rózsa Klára. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", 2010. - 126, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5042-04-1)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3183506]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2011.
Smith, Ian K. (1969-)
The fat smash diet (magyar)
   Zsírzúzó diéta : nincs több felesleges kiló, csak jókedv! / Ian K. Smith ; [... ford. Dávidházi Krisztina]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2010. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9892-36-1 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3179409]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2011.
   A süti segít : válogatott finomságok. - 3. kiad. - [S.l.] : [segitsuti.hu], 2010. - 32 p. : ill., színes ; 17x20 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3173095]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2011.
Tausz György (1934-)
   Háztartási lexikon / Tausz György. - Szentendre : Tausz Design Stúdió Kft., 2010. - 484 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-8434-7 kötött
háztartás - szaklexikon
64:030
[AN 3167887]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

438 /2011.
   Lukács György és a szocialista alternatíva : tanulmányok és dokumentumok / összeáll. és szerk. Krausz Tamás. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2010. - 356 p. ; 20 cm. - (Eszmélet kiskönyvtár, ISSN 2062-0543)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-308-0 fűzött : 3500,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 3170384]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2011.
   Molnár Tamás eszmevilága / szerk. Frenyó Zoltán ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola ... - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk. : Gondolat, 2010. - 259 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2009. okt. 16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-245-9 fűzött : 2850,- Ft
Molnár Tamás (1921-2010)
Egyesült Államok - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - politikai filozófia - vallásfilozófia - 20. század - ezredforduló
1(73)(=945.11)(092)Molnár_T. *** 32.001 *** 21
[AN 3177931]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

440 /2011.
Beer Miklós (1943-)
   Isten bizalmasa : Beer Miklóssal beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2010. - 116 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 75.)
ISBN 978-963-662-421-7 fűzött : 1500,- Ft
Beer Miklós (1943-)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Beer_M.(047.53)
[AN 3193044]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2011.
Brown, Francesca
My whispering angels (magyar)
   Suttogó angyalok / Francesca Brown ; [ford. Kis Gabriella]. - Budapest : Totem, cop. 2010. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-427-3 kötött : 2699,- Ft
angyal - angelológia
235.01
[AN 3188017]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2011.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The Buddhism of Tibet (magyar)
   Tibeti buddhizmus / írta Tenzin Gyatso a XIV. dalai láma ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Váncsa István] ; Kulcs a középső úthoz. - Budapest : Noran Libro, cop. 2010. - 117 p. ; 20 cm
Egys. cím: The Buddhism of Tibet ; Key to the middle way. - Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-963-9996-23-6 fűzött : 1990,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3185896]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2011.
Driscoll, Jeremy
What happens at mass (magyar)
   Ez történik a misén / Jeremy Driscoll ; [ford. Szopkó Márk és Fehérváry Jákó]. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 134 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 14.)
ISBN 978-963-314-002-4 fűzött
istentisztelet
264-061
[AN 3179737]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2011.
Erdő Péter (1952-)
   Naplójegyzetek a papság évében / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 209 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-227-1 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - papság - katolikus egyház
254 *** 282(439)
[AN 3170283]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2011.
Gémes István (1927-)
   Újszövetségi velemjáró / Gémes István. - Budapest : Luther, 2010. - 112 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9979-21-5 fűzött : 890,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3178578]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2011.
Gibson, Shimon
The cave of John the Babtist (magyar)
   Keresztelő János barlangja : az evangéliumi történet történelmi valóságának első régészeti bizonyítéka / Shimon Gibson ; [ford. Borsos Attila]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 359 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-350.
ISBN 978-963-426-120-9 kötött : 3499,- Ft
ókori Izrael - szent - 1. század - régészet
235.3(092)János *** 904(33)
[AN 3183095]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2011.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeress most! : Gyökössy Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 196, [4] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-466-5 kötött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3172207]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2011.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
A year with John Paul II (magyar)
   Minden napra egy gondolat : napi meditációk a nagy pápa imádságaiból és írásaiból Jerome Vereb atya szerkesztésében / [ford. Szentmihályi Szabó Péter]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-312-6 fűzött : 2950,- Ft
lelkigyakorlat - vallásos irodalom
242 *** 243
[AN 3178417]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2011.
Joó Sándor (1910-1970)
   Együtt Jézussal : Joó Sándor igehirdetései, 1946-1970. - Budapest : Ajtony A., 2010. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88771-1-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3178853]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2011.
   Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére / szerk. Maczák Ibolya ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - [Budapest] : PPKE, 2010. - 287 p., XII t. : ill., főként színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-014-6 kötött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - történelmi személy - katolikus egyház - művelődéstörténet - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P. *** 282(439) *** 930.85(439)
[AN 3182912]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2011.
Kerényi Lajos (1927-)
   Boldogságra születtünk / Kerényi Lajos. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 108, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-468-9 kötött : 980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3171831]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2011.
Keveházi László (1928-)
   "Irgalmasságot akarok" : a diakónia bibliai alapjai és vázlatos története / Keveházi László. - Budapest : Luther, 2010. - 76 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-9979-23-9 fűzött
diakónia - történeti feldolgozás
266.3(100)(091)
[AN 3178567]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2011.
Langenberg, Heinrich
Die vier Evangelien in prophetischer Schau (magyar)
   Jézus tanítványi iskolája : a négy evangélium prófétai szempontból ; Az élő, maradandó ige / Heinrich Langenberg. - Budapest : Evangéliumi K., 2010. - 163 p. ; 20 cm
Egys. cím: Die vier Evangelien in prophetischer Schau ; Das lebendige bleibende Wort
ISBN 978-963-9867-64-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3178618]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2011.
Lucado, Max
3:16, the numbers of hope (magyar)
   3:16 : a remény számai / Max Lucado ; [ford. Győri Máté] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2010. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-71-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
vallásos irodalom - memoár - bibliamagyarázat
244(0:82-94) *** 226.5.07
[AN 3178866]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2011.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-2010. - 15 db ; 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Veszp - Zs. - 2010. - XCVI, 97-749 p., [48] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. XXIII-LXXIX.
ISBN 978-963-277-222-6 kötött : 5900,- Ft
[AN 3171031] MARC

ANSEL
UTF-8456 /2011.
McDowell, Josh
Givers, takers & other kinds of lovers (magyar)
   Neked milyen szerelem kell? / Josh McDowel & Paul Lewis ; [ford. Novák György] ; [... kiad. Timóteus Társaság Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társaság Alapítvány, [2010]. - 116 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87031-9-4 fűzött
nemi élet
241 *** 176
[AN 3184759]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2011.
Miller, C. John
Come back, Barbara (magyar)
   Barbara, gyere vissza! / C. John Miller és Barbara Miller Juliani ; Lawrence J. Crabb előszavával ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2010. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-72-0 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3177949]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2011.
Nydahl, Ole
Wie die Dinge sind (magyar)
   Ahogy a dolgok vannak : a valóság minden elképzelésen túl / Láma Ole Nydahl ; [ford. Máthé Réka]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-44-8 kötött2790,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3178986]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2011.
Pákozdy László Márton (1910-1993)
   Szövetség és hűség : tanulmányok / Pákozdy László Márton. - Budapest : Kálvin, 2010. - 213, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-166-5 fűzött : 2900,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3179564]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2011.
Ryden, Vassula
My angel, Daniel (magyar)
   Dániel, az őrangyalom : az "Igaz élet Istenben" üzenet hajnala / Vassula Ryden ; [közread. a] Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány, 2010. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89030-1-3 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3187806]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2011.
Ryden, Vassula
True life in God (magyar)
   Igaz élet Istenben : [Jézus beszélgetései Vassulával] / Vassula. - 2. kiad. - Budapest : Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány, 2010-. - 21 cm
csoda
248.214
[AN 3187712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 239 p.
ISBN 978-963-06-9360-8 fűzött
[AN 3187767] MARC

ANSEL
UTF-8462 /2011.
Sathya Sai Baba (1926-)
Dhyāna vāhinī (magyar)
   Dhyāna vāhinī : a meditáció folyamata / Bhagawan Sri Sathya Sai Baba ; [ford. Megyeri Luca] ; [kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja]. - [Budapest] : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2010. - 188 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87584-5-3 fűzött : 1600,- Ft
hinduizmus - meditáció
294.55
[AN 3179786]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2011.
Shaneman, Jhampa (1950-)
Buddhist astrology (magyar)
   Buddhizmus és asztrológia : horoszkópelemzés buddhista megközelítésben / Jhampa Shaneman és Jan V. Angel. - Pécs : Alexandra, 2010. - 359 p. ; 20 cm. - (Varázslatos ezotéria, ISSN 1789-9451)
Bibliogr.: p. 357-359.
ISBN 978-963-370-954-2 fűzött
buddhizmus - asztrológia
294.3 *** 133.52
[AN 3191066]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2011.
Shoghi effendi (1897-1957)
The world order of Bahá'u'lláh (magyar)
   Bahá'u'lláh világrendje : válogatott levelek / Shoghi effendi ; [ford. Somogyi Miklós] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tcs., 2010. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87806-1-4 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3176758]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2011.
Strobel, Lee
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2010. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
ISBN 978-963-288-055-6 fűzött : 2900,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3209359]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2011.
Szabó Lajos (1953-)
   Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában / Szabó Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2010. - 88 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 978-963-9571-18-1 fűzött : 770,- Ft
teológia
24 *** 25
[AN 3184337]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2011.
Szarka János
   A rotunda öröksége 2 : a görög rítus nyomai a középkorban Sárospatakon és vonzáskörzetében B.-A.-Z. vármegyében / Szarka János. - 2. átd., bőv. kiad. - Miskolc : [Szarka J.], 2010. - 289 p., [1] t.fol. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0353-3 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Sárospatak - görög katolikus egyház - templom - középkor
281.5.018.2(439-2Sárospatak)"10/13" *** 726.54(439.134)
[AN 3167914]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2011.
   Száz év a Liget oldalában : az Újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és közösségének élete, 1910-2010 / Bóna Lajos, Gyuris György, Kiss Imre szerkesztésében. - Szeged : Újszegedi Római Katolikus Árpád-házi Szt. Erzsébet Plébánia, cop. 2010. - 149, [18] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149. - Összefoglalás magyar, angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-08-0229-1 fűzött
Szeged-újszegedi Római Katolikus Egyházközség
Szeged - katolikus egyház - egyházközség - templom - történeti feldolgozás
282(439-2Szeged)(091) *** 726.54(439-2Szeged)
[AN 3176636]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2011.
   "Szent Szűzanyánk, őrizzenek őrzőangyalaid!" : emlékkönyv a dabasi-szőlősi kápolna 60. évfordulójára / [szerk. Feldman László]. - Dabas : [Pressman Ny.], 2010. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Dabason, 2010. nov. 23-28. között tartott IV. Szőlősi Napok alkalmából
ISBN 978-963-88618-4-9 fűzött
Dabas - katolikus egyház - kápolna
282(439-2Dabas) *** 726.52(439-2Dabas)
[AN 3179270]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2011.
Szenthelyi-Molnár István (1905-1991)
   Veled megyek! / Szenthelyi-Molnár István ; [szerk. ... Nagy Alexandra]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 240 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-471-9 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3172238]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2011.
Ungár Aladár (1905-1970)
   Lehet láb nélkül.. : Ungár Aladár összegyűjtött levelei és körlevelei, 1957-1970. - Budapest : Evangéliumi K., 2010. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-75-8 fűzött
Ungár Aladár (1905-1970)
vallásos irodalom - levelezés - testi fogyatékos
244(044) *** 316.37-056.26
[AN 3178615]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2011.
Zhuang zi (Kr. e. 369-286)
Nanhua zhen jing (magyar)
   A virágzó délvidék igaz könyve / Csuang Ce ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László]. - Budapest : Noran Libro, 2010. - 344, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9996-17-5 kötött : 3480,- Ft
Kína - filozófia - taoizmus
299.513.84 *** 1(510)Zhuang_zi
[AN 3185138]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

473 /2011.
   Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 : texts and commentaries / [ed. comm. Ahmet Ersoy et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-7326-51-0
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - 18. század - 19. század - 20. század - világirodalom - antológia
316.63(4-191)"17/19" *** 316.63(4-12)"17/19" *** 323.1(=00)(4-11) *** 82-822(4-11)=20
[AN 2620751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Modernism : representations of national culture / ed. by Ahmet Ersoy, Maciej Górny and Vangelis Kechriotis. - 2010. - [10], 392 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-64-6 kötött
[AN 3176182] MARC

ANSEL
UTF-8474 /2011.
Konrád György (1933-)
   Zsidókról / Konrád György. - Budapest : Európa, 2010. - 203, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9030-7 kötött : 3300,- Ft
zsidóság - identitás
316.347(=924) *** 316.63
[AN 3191363]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2011.
Margitics Ferenc (1961-)
   Temperamentum, karakter és iskolai erőszak / Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa. - Nyíregyháza ; [Hajdúhadház] : Élmény '94, 2010. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Iskolai erőszak könyvek, ISSN 2062-1965)
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 978-615-5077-01-2 fűzött
ifjúságszociológia - erőszak - agresszív magatartás - pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
316.37-053.6 *** 37.015.3 *** 371.54 *** 316.647.3 *** 159.922.7
[AN 3179311]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2011.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2001. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2929244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 186 p.
ISBN 978-963-19-5278-0 fűzött : 1850,- Ft
[AN 3185512] MARC

ANSEL
UTF-8477 /2011.
Nemere István (1944-)
   Cigányok / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2010. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-963-375-651-5 fűzött
Magyarország - cigányság - nemzettörténelem - történeti feldolgozás
316.347(=914.99)(439)(091) *** 930.8(=914.99)
[AN 3185403]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2011.
Turai Tünde (1977-)
   Öreg ember nem vén ember! : idősek társadalom-néprajzi szemszögből / Turai Tünde. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 281 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-258. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-836-4 fűzött : 2800,- Ft
Szilágyság - idős - társadalmi szerep - családszociológia - idősgondozás - szociológiai vizsgálat
316.37-053.9 *** 613.98 *** 364.65-053.9 *** 308(498-2)
[AN 3179691]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2011.
Wresinski, Joseph (1917-1988)
Les pauvres sont l'Église (magyar)
   Szegények egyháza : Gilles Anouil beszélget Joseph atyával / Joseph Wresinski ; [ford. és a jegyzeteket írta Kakusziné Kiss Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 405 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-004-8 fűzött
Wresinski, Joseph (1917-1988)
Franciaország - katolikus pap - 20. század - szegénygondozás - karitász
316.344.233(44)"19" *** 364.442(44) *** 266.3 *** 282(44)(092)Wresinski,_J.
[AN 3178406]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

480 /2011.
   Az azerbajdzsáni folklór / gyűjt. Iszmail Velijev ; [ford. Kovács Zoltán]. - Budapes : EFI, 2010. - 158 p. : 15x15 cm. - (Azerbajdzsán kultúra Magyarországon, ISSN 2062-2856)
Fűzött
néprajz - folklór - azeriek
398(=943.62)
[AN 3171760]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2011.
Gaal Mózes (1863-1936)
   Hun és magyar mondák / Gaal Mózes. - Utánny. - [Budapest] : Anno, 2010. - 174 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-375-667-6 kötött
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3191397]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2011.
Köves József (1938-)
   A legnagyobb vicckönyv : 10000 viccel / összeáll. Köves József ; [ill. Menkó László]. - 8. utánny. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 455 p. : ill. ; 35 cm
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 978-963-9887-50-3 kötött : 4400,- Ft
vicc
398.94
[AN 3187796]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2011.
Mosolygó Olga (1932-)
   Ablak a világra : 6-7 éves korig / Mosolygó Olga ; [rajz. Diós Magda]. - Szilvásvárad : Partner Kft., 2010. - 114 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9856-6 kötött
gyermekjáték - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 394.3(=945.11)
[AN 3177324]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2011.
Pañchatantra (magyar)
   Pancsatantra : az életbölcsesség ötös könyve : az életbölcsességnek régi indiai tankönyve, az emberek és állatok világából való mulattató és tanulságos történeteknek versekkel és mondásokkal tarkázott világhírű gyűjteménye / [szerk. Szántai Zsolt] ; [... ford. Schmidt József]. - Budapest : Sudhana Kvk., cop. 2010. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88964-1-4 fűzött : 1800,- Ft
szanszkrit irodalom - hinduk - mese
398.21(=912) *** 891.2-34=945.11
[AN 3186028]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2011.
Paulina Éva (1956-)
   Közös ágyban, mégis széjjel / Paulina Éva. - 2. bőv. kiad. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-55-8 fűzött : 2400,- Ft
házasságtörés - válás - riport
392.6 *** 176.6(0:82-92)
[AN 3187684]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2011.
Timaffy László (1916-2002)
   Táltosok, tudósok, boszorkányok : kisalföldi népmondák / Timaffy László ; [az illusztrációk ... Borbély Károly munkája]. - 2. jav. kiad. - Győr : Hazánk, 2010. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9829-14-5 kötött
Kisalföld - magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)(439Kisalföld)
[AN 3187826]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2011.
   Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben / kötetszerk. Birtalan Ágnes, Kelényi Béla, Szilágyi Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 275 p. : ill. ; 23 cm + CD-R. - (Őseink nyomán Belső-Ázsiában, ISSN 1785-8356 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-88-4 fűzött : 2700,- Ft
Mongólia - Tibet - népi vallásosság - buddhizmus - elektronikus dokumentum
398.3/4.(=942) *** 294.321(517) *** 398.3/.4(=954.1) *** 294.321(515)
[AN 3170484]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

488 /2011.
   Államszerep válság idején : Magyary Zoltán emlékkötet / szerk. Gellén Márton, Hosszú Hortenzia. - Budapest : Complex, 2010. - 231 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2010. márc. 24-én az "Államszerep aktuális kérdései" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-106-5 fűzött
Magyary Zoltán (1888-1945)
Magyarország - államszervezet - közigazgatási reform - tudós - 20. század - ezredforduló
321.01 *** 35.001(439)"19/200" *** 35(439)(092)Magyary_Z.
[AN 3176273]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2011.
Berecz János (1930-)
   Kádár élt.. / Berecz János. - Budapest : Duna Kvk., [2008-2010]. - 3 db : ill. ; 23 cm
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - szocialista rendszer - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2759865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Emberek, esetek, emlékek avagy Mire vadászott Kádár?. - [2010]. - 334 p.
ISBN 978-615-5013-42-3 kötött : 2995,- Ft
[AN 3184900] MARC

ANSEL
UTF-8490 /2011.
Bush, George W. (1946-)
Decision points (magyar)
   Döntési helyzetek / George W. Bush. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 579, [36] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-254-394-9 kötött : 4999,- Ft
Bush, George W. (1946-)
Egyesült Államok - államfő - politika - ezredforduló - memoár - történelmi forrás
32(73)(092)Bush,_G._W.(0:82-94) *** 32(73)"199/200"(093)
[AN 3175759]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2011.
Hollai Imre (1925-)
   Út az elnökséghez / Hollai Imre. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Történelmi visszaemlékezések sorozat, ISSN 2062-2740)
ISBN 978-615-5014-56-7 fűzött : 2500,- Ft
Hollai Imre (1925-)
Magyarország - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Hollai_I.(0:82-94)
[AN 3168436]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2011.
   II/5-ös történelmi olvasókönyv 5 : adalékok az egyházüldözés történetéhez, 1958-1959 / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2010. - 315 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-414-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - állami terror - politikai rendőrség - állam és egyház viszonya - kádári konszolidáció - történelmi forrás
323.282(439)"195"(093) *** 351.746.1(439)"195"(093) *** 322(439)"195"(093)
[AN 3183901]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2011.
Kiss Éva (1966-)
   Magyarország útja a parlamenti demokrácia felé : társadalompolitikai átalakulás Magyarországon 1966-1990 között : monográfia / Kiss Éva. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2010. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 202.)
Bibliogr.: p. 121-135.
ISBN 978-963-9814-42-4 fűzött
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - társadalmi változás - Kádár-korszak - rendszerváltás
323(439)"196/199" *** 316.4(439)"196/199"
[AN 3177144]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2011.
Lukács József (1937-)
   Csonka délibáb : kényszerutazás Tófej állomástól a debreceni Déri Múzeumig : dokumentumregény / Lukács József. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 117 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9908-95-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - kitelepítés - Rákosi-korszak - állami terror - magyar irodalom - memoár
325.254(439)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3180438]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2011.
Molnár Attila Károly (1961-)
   A jó rendről / Molnár Attila Károly ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2010. - 189 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-277-0 fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-277-03)
politikai filozófia - rend - szabadság - konzervativizmus
32.001 *** 124.1 *** 123 *** 329.11
[AN 3176878]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2011.
   Parlamenti választások Magyarországon, 1920-2010 / szerk. Földes György, Hubai László ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Napvilág, 2010. - 491 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-77-5 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - választás - 20. század - ezredforduló
324(439)"1920/1998"
[AN 3208207]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2011.
   Szolgálhat-e mintaként a francia - német kibékülés? : Magyarország 20. századi történelme az európai építkezés fényében / szerk. Czoch Gábor, Henri de Montety. - Budapest : Gondolat, 2010. - 144 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-294-7 fűzött : 1500,- Ft
Európa - Közép-Európa - Kárpát-medence - történelem - szomszédsági politika - 20. század
327(4)"19" *** 327(4-191)"19"
[AN 3175971]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2011.
Wallerstein, Immanuel Maurice (1930-)
World-systems analysis (magyar)
   Bevezetés a világrendszer-elméletbe / Immanuel Wallerstein ; [ford. Koltai Mihály Bence]. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2010. - 221 p. ; 20 cm. - (Eszmélet kiskönyvtár, ISSN 2062-0543)
ISBN 978-963-236-283-0 fűzött : 2200,- Ft
világrendszer - globalizáció
321.8 *** 339.9
[AN 3178403]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

499 /2011.
Abbott, Elizabeth (1946-)
A history of mistresses (magyar)
   A szeretők története / Elizabeth Abbott ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 544 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-297-285-5 kötött
művelődéstörténet - nő - híres ember - szerelem - házasságon kívüli szexuális kapcsolat - társadalmi szerep
930.85(100) *** 929-055.2(100) *** 316.37-055.2(100) *** 316.66-055.2
[AN 3186118]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2011.
Bakonyi István (1952-)
   Mesterek és tanítványok 2 : kodolányis interjúk / Bakonyi István ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2010. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9558-96-0 fűzött
Magyarország - Székesfehérvár - híres ember - ezredforduló - főiskola - interjú
929(439)"200"(047.53) *** 378.6(439-2Székesfehérvár)
[AN 3176682]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2011.
Bartha Lajos (1933-)
   Csillagképek : [története és látnivalói] / Bartha Lajos ; szerk. Vizi Péter. - Szentendre : Geobook, 2010. - 359 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 356-358.
ISBN 978-963-87835-7-8 kötött : 5000,- Ft
csillagkép - művelődéstörténet
930.85(100) *** 524
[AN 3178434]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2011.
Borovszky Samu (1860-1912)
   A honfoglalás története : a művelt közönség számára / irta Borovszky Samu. - Repr. kiad. - Budapest : Anno, 2010. - 176 p. ; 30 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1894
ISBN 978-963-375-674-4 kötött
magyar őstörténet - honfoglalás - hasonmás kiadás
930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3183199]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2011.
Carrière, Jean-Claude (1931-)
N'espérez pas vouz débarrasser des livres (magyar)
   Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektől / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; a beszélgetéseket vezeti Jean-Philippe de Tonnac ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2010. - 290, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8916-5 kötött : 3200,- Ft
könyvkultúra - művelődéstörténet - dialógus
930.85(100) *** 09(0:82-83)
[AN 3173938]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2011.
Castleden, Rodney
Conflicts that changed the world (magyar)
   Konfliktusok, melyek megváltoztatták a világot / Rodney Castleden ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 534 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9926-45-5 kötött : 3990,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - csata
930.9 *** 355.48(100)
[AN 3170639]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2011.
Csűrös Csilla (1960-)
   Életutasok / Csűrös Csilla. - Budapest : Püski, 2010. - 285, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-035-7 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3166248]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2011.
Eickhoff, Ekkehard
Venedig, Wien und die Osmanen (magyar)
   Velence, Bécs és a törökök : a nagy átalakulás Délkelet-Európában, 1645-1700 / Ekkehard Eickhoff ; [Rudolf Eickhoff közreműködésével] ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2010. - 556, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 473-524.
ISBN 978-963-07-8831-1 kötött : 3900,- Ft
Európa - történelem - 17. század
94"16"
[AN 3170765]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2011.
The great cities in history (magyar)
   Hetven történelmi város / szerk. John Julius Norwich ; [ford. Hegedűs Gyula és Hegedűs Ildikó]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2010. - 304 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 978-963-293-095-4 kötött : 7990,- Ft
művelődéstörténet - helyismeret - város - építészet - fényképalbum
930.85(100)(084.12) *** 908.100-2(084.12) *** 72(100)
[AN 3168509]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2011.
Haffner, Sebastian (1907-1999)
Preussen ohne Legende (magyar)
   Poroszország egy porosz szemével / Sebastian Haffner ; [ford. és az utószót írta Liska Endre]. - Budapest : Európa, 2010. - 356, [4] p., [12] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8694-2 kötött : 3500,- Ft
Poroszország - Németország - történelem
943.1 *** 943.0
[AN 3171464]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2011.
Häsänov, Häsän Äziz oğlu (1940-)
   A közös magyar - azerbajdzsán etnikai gyökerekről / Haszan Haszanov ; [ford. Soproni András]. - Budapest : EFI, 2010. - 135 p. ; 15x15 cm. - (Azerbajdzsán kultúra Magyarországon, ISSN 2062-2856)
Borítócím: A közös azerbajdzsán - magyar etnikai gyökerekről. - Bibliogr.: p. 107-135.
Fűzött
őstörténet - magyarságkutatás - történelmi kapcsolat - magyarság - azeriek
930.8(=945.11) *** 930.8(=943.62)
[AN 3172429]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2011.
Hegyi Ádám (1977-)
   A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai, (1575) 1660-1798 (1815) : katalógus = Die Hungarica-Manuscripte der Universität Badel, (1575) 1660-1798 (1815) : Katalog / összeáll. ... Hegyi Ádám. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2010. - 271 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 265-271.
ISBN 978-963-200-585-0 fűzött : 1850,- Ft
Basel - Magyarország - Svájc - oktatástörténet - tanulmányút - kulturális kapcsolat - 17. század - 18. század - fondjegyzék
930.85(494)(439)"16/17"(093) *** 378.18(494-2Basel)(=945.11)"16/17"(083.8)
[AN 3178824]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2011.
Illésfalvi Péter (1970-)
   Erdély a hadak útján, 1940-1944 / Illésfalvi Péter, Szabó Péter, Számvéber Norbert. - 3. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2010]. - 215 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-9477-75-9 kötött
Erdély - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború - hadtörténet - történelem
943.921"1940/1944" *** 949.84"1940" *** 355.48(439.21)"1944" *** 341.222(439.21)"1940"
[AN 3187777]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2011.
Imperio Bizantino (magyar)
   Bizánc / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 15.)
ISBN 978-963-09-6105-9 kötött : 1590,- Ft
Bizánci Birodalom - művelődéstörténet
930.85(495.02)
[AN 3175437]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2011.
Johnson, Paul (1928-)
Heroes (magyar)
   Hősök : Nagy Sándor, Julius Caesar, Churchill, De Gaulle... / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2010. - 470 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9001-7 kötött : 3600,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - történelmi személy - uralkodó - hadvezér - hősiesség
930.9(092) *** 355(100)(092) *** 930.85(100)(092) *** 179.6
[AN 3172272]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2011.
   Két, Istennel beszélő ember / [szerk. Feldman László és Kapui Ágota]. - Dabas : Pressman, 2010. - 53, [2] p. : ill. ; 16x16 cm. - (Díszpolgári portrék, ISSN 2062-2805 ; 1.)
ISBN 978-963-88618-3-2 kötött
Bábel Balázs (1920-)
Bábel Balázs (1950-)
Magyarország - katolikus egyház - érsek - életrajz
929(439)(092)Bábel_B. *** 282(439)(092)Bábel_B.
[AN 3178633]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2011.
Lőcsei Péter (1957-)
   A múltnak kútja : művelődéstörténeti írások a XIX-XX. századi Szombathelyről / Lőcsei Péter. - Szombathely : Szombathely M. Jogú Város, 2010. - 319 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta Savariensia, ISSN 1216-4038 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5067-00-6 fűzött
Szombathely - művelődéstörténet
930.85(439-2Szombathely)
[AN 3176118]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2011.
   "Magyarország - Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" : V. nemzetközi tudományos konferencia : történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet, gazdaság, jogtudomány, politológia : kivonatok = "Macaristan - Azärbaycan: mädäniyyätlärin dialoqu" : V beynälxalq elmi konfrans : tarix, etnologiya, folklor, ädäbiyyat, linqvistika, iqtisadiyyat, hüquq vä siyasät : xülasälär / [... az Azerbajdzsáni Köztársaság Nagykövetsége szervezte ...]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Nagykövetsége, 2010. - 100 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték 2010-ben. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Azerbajdzsán - Magyarország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - konferencia-kiadvány
930.85(479.24) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3170221]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2011.
   "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" : IV. nemzetközi tudományos konferencia : előadások, cikkek és rezümék = "Macaristan vä Azärbaycan: mädäniyyätlärin dialoqu" : IV beynälxalq elmi konfrans : märuzälär, mäqalälär vä xülasälär / [rend. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége et al.]. - Budapest : Azerbajdzsáni Nagykövetség, 2010. - 2 db ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Azerbajdzsán - Magyarország - művelődéstörténet - történelem - gazdaság - konferencia-kiadvány
930.85(479.24) *** 930.85(439) *** 947.924 *** 338(479.24) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3176637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gazdaság, jogtudomány : 2009. november 3-4. = Iqtisadiyyat vä hüquq : 03-04 noyabr, 2009. - 174 p.
[AN 3176660] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet : [2009. november 17-19.]. - 505 p. : ill.
[AN 3176777] MARC

ANSEL
UTF-8518 /2011.
Mahmudov, Yaqub Mikayil (1939-)
   Az azerbajdzsán nép etnogenezisének kérdéséhez / Jagub Mahmudov ; [ford. Soproni András]. - Budapest : EFI, 2010. - 19 p. ; 15x15 cm. - (Azerbajdzsán kultúra Magyarországon, ISSN 2062-2856)
Fűzött
őstörténet - azeriek
930.8(=943.62)
[AN 3172484]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2011.
Nemere István (1944-)
   A legboldogabb békeévek, 1867-1914 : Magyarország története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2010. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-680-5 fűzött
magyar történelem - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9"1867/1914"
[AN 3182508]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2011.
   Ők is hősök voltak : két fennmaradt magyar egészségügyi dokumentum a Don-menti harcok idejéből / [Dobay Pál közread.]. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: Emlékeim, 1942. okt. 16 - 1945 / Windischgraetz Natália. Dr. Dobay Miklós orvos-zászlós naplója, 1942. júl. 6 - 1943. ápr. 13
ISBN 978-963-9934-98-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar történelem - második világháború - napló
943.9"194"(0:82-94)
[AN 3168301]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2011.
Pongrátz Gergely (1932-2005)
   Corvin köz - 1956 / Pongrátz Gergely. - [Budapest] : Portatech Kft., [2010], cop. 1982. - 275, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-217-482-2 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-217-482-8)
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 943.9"1956"(092)Pongrácz_G.(0:82-94)
[AN 3185656]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2011.
Safranski, Rüdiger (1945-)
Romantik (magyar)
   Romantika : egy német affér / Rüdiger Safranski ; [ford. Horváth Géza]. - Budapest : Európa, 2010. - 563, [9] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 547-551.
ISBN 978-963-07-9016-1 kötött : 3900,- Ft
Németország - művelődéstörténet - romantika
930.85(430) *** 82.015.14
[AN 3184344]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2011.
   Siófok története 2010-ig : + akik az elmúlt 2 évtized döntéseit hozták / [szerk. Béres Rita, Steiger Ildikó]. - Siófok : Balatonpress, 2010. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-963-88036-5-8 kötött : 4000,- Ft
Siófok - helytörténet - híres ember
943.9-2Siófok(092)
[AN 3178442]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2011.
Vadász István (1953-)
   Tiszaszőlős monográfiája a kezdetektől napjainkig / írta Vadász István. - [Tiszaszőlős] : [Önkormányzat], 2010. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Tiszaszőlős Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 175-179.
ISBN 978-963-06-7360-0 fűzött
Tiszaszőlős - helytörténet
943.9-2Tiszaszőlős
[AN 3188008]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

525 /2011.
   Ásotthalom, 1950-2010 / [kiad. Ásotthalom Község Önkormányzata]. - Ásotthalom : Önkormányzat, [2010]. - 15 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Ásotthalom - helyismeret
908.439-2Ásotthalom
[AN 3179387]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2011.
Bingham, Hiram (1875-1956)
Inca land (magyar)
   Kalandozások az inkák földjén : a Machu Picchu felfedezése / Hiram Bingham ; Anthony Brandt előszavával ; [... ford. Boross Anna]. - Budapest : Geographia, 2010. - 265, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9547-79-7 kötött
Peru - felfedező utazás - amerikai angol irodalom - régészet - inkák - útleírás
910.4(85) *** 820-992(73)=945.11 *** 904(399.7)
[AN 3174508]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2011.
Farkas Zoltán
   Kárpátalja : Lemberg és Csernovic : útikönyv / Farkas Zoltán ; [rajzok Kemény Zsuzsa]. - 2. frissített kiad. - Budapest : Jel-Kép Kft., 2010. - 191 p., [30] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87782-5-3 fűzött : 3400,- Ft
Kárpátalja - útikönyv
914.778.7(036)
[AN 3209487]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2011.
Fucskár Ágnes
   Pécs, a sokszínű város / [fotó] Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila ; [szöveg Nácsa János]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 175 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-297-347-0 kötött
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3176034]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2011.
Harrer, Heinrich (1912-2006)
Sieben Jahre in Tibet: mein Leben am Hofe des Dalai Lama (magyar)
   Hét év Tibetben / Heinrich Harrer ; [ford. Hensch Aladár] ; [a fordítást átd. ... Hendrey Tibor, Kéthelÿ Anna, Lukácsi Margit]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 441, [39] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-146-9 kötött : 3300,- Ft
Tibet - német irodalom - útleírás
908.515(0:82-992) *** 830-992=945.11
[AN 3187495]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2011.
   Otthonunk, Deszk : összefoglaló Deszk Község Önkormányzatának 1994-2010-ig tartó munkájáról / [fel. szerk. Simicz József]. - Deszk : Önkormányzat, 2010. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Deszk - helyismeret
908.439-2Deszk
[AN 3179185]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2011.
Pintér Károly
   Introduction to Britain : a textbook for students of English / Károly Pintér ; [publ. by the] Pázmány Péter Chatholic University. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2010. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9206-44-1 fűzött
Nagy-Britannia - helyismeret - egyetemi tankönyv
908.410(075.8)
[AN 3184137]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2011.
Stumpf Emil (1920-)
   Életem, Rahó = Moê žittâ, Rahìv / Stumpf Emil ; [kiad. a ... Deszki Falunkért Egyesület]. - Szeged : Bába ; [Deszk] : Deszki Falunkért Egyes., 2010. - 175 p. : ill. ; 25 cm
A bev. ukrán nyelven is
ISBN 978-963-319-003-6 kötött
Rahó - Kárpátalja - helyismeret - határon túli magyar irodalom - memoár
908.477.87-2Rahó(0:82-94) *** 894.511-94(477.87)
[AN 3175735]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2011.
Tasnádi-Sáhy Péter
   Hidd el, ez Delhi! : egy önkéntes naplója / Tasnádi-Sáhy Péter. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2010. - 311 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5008-66-5 fűzött : 2490,- Ft
India - helyismeret - magyar irodalom - 21. század - napló
908.540(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3171362]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

534 /2011.
Ali, Nojoud (1998-)
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (magyar)
   Nudzsúd vagyok, 10 éves, elvált asszony / Nudzsúd Ali, Delphine Minoui ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 197 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-018-9 kötött : 2990,- Ft
Jemen - gyermekházasság - válás - ezredforduló - memoár
347.627(533/534)(0:82-94) *** 316.37-055.25(533/534)(0:82-94) *** 392.5-053.2
[AN 3181799]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2011.
   Bevezetés az alkotmányjogba / szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs. - [Szeged] : SZTE ÁJTK ; Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 421 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-83-0 fűzött
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3179537]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2011.
Garamvölgyi László (1956-)
   Rendészeti kommunikációs lexikon : szókészlet, szókincstár, szókínálat / Garamvölgyi László. - Gyöngyös : Régimódi Könyvesbolt, 2010. - 320 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-88604-2-2 kötött
rendészet - public relations - szaklexikon
351.74:030 *** 316.77:030 *** 659.4:030
[AN 3178421]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2011.
   A hírközlési igazgatás kézikönyve / szerk. Aranyosné Börcs Janka, Lapsánszky András, Spakievics Sándor. - Budapest : Complex, 2010. - 919 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-104-1 kötött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció - közszolgáltatás - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(439) *** 316.774(439) *** 654(439)
[AN 3178418]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2011.
   Kulturális örökségvédelmi jog Magyarországon : [műemlékek, régészet, műtárgyak a hazai és a nemzetközi szabályozás tükrében] / szerk. Völgyesi Levente. - Budapest : Rejtjel, 2010. - 180 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-180. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7255-72-4 fűzött
Magyarország - műemlékvédelmi igazgatás - kulturális örökség - útmutató
351.853(439)(036)
[AN 3168054]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2011.
   A mozdonymodell-építő Dr. Varga Sándor, 1912-2002 / [szerk.] Borsi István. - Szeged : Bába, 2010. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-011-1 fűzött
Varga Sándor (1912-2002)
Magyarország - jogász - 20. század - vasútmodellezés
34(439)(092)Varga_S. *** 629.4.001.572 *** 689
[AN 3175854]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2011.
   A munka törvénykönyve : a 2010. májustól érvényes tartalommal, belső használatra / kiad. a Vasas Tájékoztatási Iroda. - [Budapest] : Vasas Tájékoztatási Iroda, 2010. - 92 p. ; 30 cm
Fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3174811]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2011.
Ottóné Tóth Margit
   Kézikönyv önkormányzati képviselők részére : [a 2010-2014-es ciklusra] / Ottóné Tóth Margit, Szabó Endréné, Tóthné Szántai Pálma. - Budapest : Eugenius K., 2010. - 138, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [140].
ISBN 978-963-08-0135-5 fűzött
Magyarország - önkormányzat - ezredforduló - útmutató
352/353(439)"2010"(036)
[AN 3178465]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2011.
   Planning local actions for intellectual property awareness and enforcement services : summary of the results of work package 9 (module 1) of IPeuropAware project / [ed. by Éva Bakos and Loretta Huszák] ; [publ. by the] Hungarian Patent Office. - [Budapest] : Hung. Patent Office, [2010]. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9157-65-1 fűzött
Európai Unió - szabadalom - jogvédelem - szellemi tulajdon
347.77(4-62)
[AN 3177277]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2011.
Schirach, Ferdinand von
Verbrechen (magyar)
   Bűnös? : 11 meglepő bűnügyi eset / Ferdinand von Schirach ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 169, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-48-5 fűzött
Németország - bűncselekmény - ezredforduló - jogeset
34.096(430)
[AN 3182837]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

544 /2011.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Háborúk földjén : egy tudósítónő vallomásai a válságövezetek megrázó hétköznapjairól / Al Ghaoui Hesna. - Pécs : Alexandra, 2010. - 229 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-376-0 kötött
hadszíntér - haditudósítás - riport - ezredforduló
355.47(100)"200"(0:82-92)
[AN 3187966]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2011.
Bártfai Ilona
   Tardos hősei és áldozatai a két világháborúban / Bártfai Ilona, Motil László. - Tardos : Faluvédő Egyes., 2010. - 138 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Tardos helytörténeti füzetek, ISSN 1588-6603 ; 7.)
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-963-06-9788-0 fűzött
Tardos - helytörténet - katona - hadtörténet - első világháború - második világháború
355(439-2Tardos)"19"(092) *** 355.48(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1939/1945" *** 943.9-2Tardos
[AN 3167761]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2011.
Beevor, Antony (1946-)
D-day (magyar)
   A D-nap : [a Normandiáért vívott csata] / Antony Beevor ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 491 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 481-484.
ISBN 978-963-426-176-6 kötött : 3999,- Ft
Normandia - hadtörténet - második világháború - partraszállás
355.48(442.1/.5)"1944" *** 355.48(100)"1944"
[AN 3185813]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2011.
Dely Ferenc
   Honvágyas gyötrelmek : Csót-tábor, 1915-1923 : tények, visszaemlékezések, gondolatok a fogolytábor létrehozása 95. évfordulóján / Dely Ferenc. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2010. - 183 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 978-963-7097-42-3 fűzött : 3695,- Ft
Szovjetunió - Csót - hadifogoly - első világháború - tábor
355.257.7(47)(=945.11)"191" *** 343.852(439-2Csót)
[AN 3177344]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2011.
Kész Barnabás
   Háborúk és csaták / írta és szerk. Kész Barnabás. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + mell. (31 p. ; 20 cm). - (Képes magyar történelem ; 3.)
ISBN 978-963-9949-41-6 kötött
Magyarország - hadtörténet - ifjúsági könyv
355.48(439)(091)(02.053.2)
[AN 3175544]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2011.
Tóth Sándor
   Győztes csatáink / Tóth Sándor ; [kiad. a Miskolci Nagy Lajos Bölcsész Egyesület]. - Eger ; [Miskolc] : Miskolci Nagy L. Bölcsész Egyes., 2010-. - c24 cm
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet
355.48(439) *** 943.9
[AN 3210848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pozsonyi diadal ; Árpád fejedelem sírja ; Cserhalmi ütközet. - 2. bőv. kiad. - 2010. - 145 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-7528-88-0 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - hadtörténet - Árpád-kor - magyar történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 355.48(439)"09/10" *** 943.9"09/10"
[AN 3210873] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

550 /2011.
Gaál Zoltán (1947-)
   A menedzsment alapjai / Gaál Zoltán, Szabó Lajos. - Utánny. - Veszprém : PE K., 2007 [!2010]. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-9696-22-8 fűzött
vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 3184822]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2011.
Raátz Judit (1957-)
   Üzleti kommunikáció / Raátz Judit, Szőke-Milinte Enikő. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275.
ISBN 978-963-19-6460-8 fűzött
kommunikáció - üzleti élet - tankönyv
65.013(078) *** 316.77(078) *** 658.1.012.63(078)
[AN 3179439]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2011.
Szabó, Peter
   Rövid és tartós coaching : megoldásközpontú beszélgetések / Peter Szabó, Daniel Meier, Hankovszky Katalin ; [közread. a SolutionSurfers Magyarország]. - Budapest : SolutionsSurfers Mo., cop. 2010. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-08-0168-3 fűzött : 3600,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3168237]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

553 /2011.
Drábik János (1938-)
   A sötét újkor : búcsú a felvilágosodástól / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2010. - 373 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-165-0 kötött : 2999,- Ft
globalizáció - uralom
330.342.143 *** 339.9 *** 321.8 *** 304(100)
[AN 3182880]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2011.
Ferber Katalin (1952-)
   Érdemeink beismerése mellett : rendszerváltás kívülről és belülről / Ferber Katalin. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-615-5009-07-5 fűzött : 2590,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - világgazdaság - gazdaság - rendszerváltás
338(4-11)"1989/199" *** 338(439)"1989/199" *** 339.9"199"
[AN 3180899]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2011.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-491-2 fűzött : 2490,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 3185527]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2011.
Harpst, Gary
Six disciplines for exellence (magyar)
   Vállalkozásból vállalat : a megvalósítás forradalma / Gary Harpst ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 218 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-027-0 kötött : 3900,- Ft
stratégiai menedzsment - vállalatirányítás
658.1.012.4
[AN 3174453]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2011.
   Innováció, versenyképesség, KKV-k : Budapest, 2010. november 5. : nemzetközi konferencia monográfia / [rend. a] Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék ; [szerk. Csath Magdolna]. - Székesfehérvár : KJF Gazdálkodási és Menedzsment Tansz., 2010. - 2 db ; 24 cm
Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9558-98-4 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - középvállalat - innováció - konferencia-kiadvány
334.72.012.63/.64(439) *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3176590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 251 p.
ISBN 978-963-9558-99-1
[AN 3176601] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 263 p.
ISBN 978-615-5075-00-1
[AN 3176603] MARC

ANSEL
UTF-8558 /2011.
   Közgazdaságtan jogászoknak. - Budapest : Rejtjel, 2008-2010. - 2 db ; 24 cm
gazdaságtan
330
[AN 2772835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Makroökonómia / Steiger Judit. - 2010. - 312 p. : ill.
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-963-7255-70-0 fűzött
makroökonómia
330.101.541
[AN 3168470] MARC

ANSEL
UTF-8559 /2011.
Martin, Roger
The design of business (magyar)
   Designgondolkodás : a garantált versenyelőny / Roger Martin ; [ford. Költő András]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-05-8934-5 fűzött
innováció - vállalatirányítás
330.341.1 *** 65.012.4
[AN 3178604]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2011.
Tardos Károly (1959-)
   Felzárkózás vagy lemaradás? : beszélgetések a magyar gazdaságpolitika elmúlt húsz évéről / Tardos Károly. - Budapest : Gondolat, 2010. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-233-6 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200"
[AN 3178011]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2011.
Vigvári András (1955-)
   Pénzügy(rendszer)tan : alapvető ismeretek rendhagyó megközelítésben / Vigvári András. - 2. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 468 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8595-8)
pénzügy - egyetemi tankönyv
336(075.8)
[AN 3185675]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

562 /2011.
Bereczki Sándor (1927-)
   Önismeret : nem csak szenvedélybetegeknek... / Bereczki Sándor ; Funk Sándor előszavával ; [közread. az] Emberbarát Alapítvány. - Budapest : Emberbarát Alapítvány, 2010. - 287 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 978-963-06-9727-9 fűzött
önismeret - személyiség-lélektan - csoportterápia - szenvedélybetegség
364.272 *** 159.923 *** 615.851.6
[AN 3191173]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2011.
   The children's rights project of the Hungarian Parliamentary Commissioner for civil rights / [ed. Agnes Lux] ; [... transl. Vera Gáthy] ; [publ. Office of the Parliamentary Commissioner]. - Budapest : Office of the Parliamentary Commissioner, 2010. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88313-8-5 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439)"200"
[AN 3179594]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2011.
Forgó Géza
   A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története / Forgó Géza. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány : Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet, 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 109.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88426-3-3 kötött
Csanádvármegyei Szent István Közkórház (Makó)
Makó - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Makó)(091)
[AN 3168469]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2011.
   Refugee homelessness in Hungary / [publ. by the] UNHCR Regional Representation for Central Europe. - Budapest : UNHCR Regional Representation for Central Europe, 2010. - 37 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - hajléktalan - menekült - külföldiek - ezredforduló
364.252(439)"200" *** 325.254(=00)(439)"200"
[AN 3179403]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

566 /2011.
   Bábosik István professzor neveléstudományi munkássága / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2010. - 76 p. : ill. ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9558-95-3 fűzött
Bábosik István (1940-)
Magyarország - egyetemi tanár - pedagógia - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Bábosik_I. *** 012Bábosik_I.
[AN 3176826]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2011.
Balogh Anikó
   A gyermeknevelés fontos állomásai / Balogh Anikó. - [Nyíregyháza] : Pro-Team Kft., 2010. - 188, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9972-33-9 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3188443]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2011.
   Benedek Elek öröksége / [szerk. Jenei Teréz, Nagy Éva]. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
A Nyíregyházán, 2009. ápr. 2-3-án "Elek nagyapó testamentuma - nyelvi, irodalmi nevelés" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5077-00-5 fűzött
anyanyelvi nevelés - pedagógusképzés - mesekutatás - népmese
372.46 *** 372.41/.45 *** 371.13 *** 398.21.001(=945.11) *** 82.01-34
[AN 3168504]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2011.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Talented teenagers (magyar)
   Tehetséges gyerekek : flow az iskolában / Csíkszentmihályi Mihály, Kevin Rathunde, Samuel Whalen ; Maria Wong közreműködésével ; [ford. Halmos Mária]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 375 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 361-372.
ISBN 978-963-310-006-6 fűzött : 2980,- Ft
tehetséggondozás - képességfejlesztés
376.545 *** 37.025 *** 159.928
[AN 3180220]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2011.
Figula Erika (1961-)
   Családi szocializáció és iskolai erőszak / Figula Erika, Margitics Ferenc, Pauwlik Zsuzsa. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-963-88052-8-7 fűzött
Magyarország - családi nevelés - erőszak - agresszív magatartás - iskola - pedagógiai lélektan - kutatási és fejlesztési jelentés
37.018.1 *** 37.015.3 *** 316.647.3 *** 371.54(439)
[AN 3168667]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2011.
Hendricks, Howard
Teaching to change lives (magyar)
   Életformáló tanítás : hét bevált módszer, amely életre kelti a tanítást / Howard Hendricks ; [ford. Virág Réka] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2010. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-70-6 fűzött
pedagógiai lélektan - vallásos nevelés - erkölcsi nevelés
37.015.3 *** 37.017.93 *** 37.034
[AN 3178509]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2011.
   Immánuel : velünk az Isten : karácsonyi jelenetek gyűjteménye / szerk. Juhász Sándorné ; [kiad. a ... Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, [2010]. - 127, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89033-0-3 fűzött
karácsony - ünnepi színjáték - betlehemes játék
371.383 *** 398.332.416
[AN 3177380]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2011.
Szivák Judit (1962-)
   A vita : a vitakultúra fejlesztése : szociális kompetenciák fejlesztése a vita segítségével / Szivák Judit. - Budapest : Gondolat : ELTE PPK Neveléstud. Int., 2010. - 111 p. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 12.)
Bibliogr.: p. 103-111.
Fűzött : 1100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-069-1)
vita - módszertan - tanári segédkönyv
371.334(072)
[AN 3178518]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

574 /2011.
   52 túra, 52 hétvége / [közread. a Magyar Turizmus Zrt.]. - [Budapest] : M. Turizmus Zrt., [2010]. - 108 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - természetjárás - útmutató
796.5(439)
[AN 3181186]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2011.
Agassi, Andre (1970-)
Open (magyar)
   Open : önéletrajz / Andre Agassi ; [ford. Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 527 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-245-367-5 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-268-5 fűzött : 3499,- Ft
Agassi, Andre (1970-)
Egyesült Államok - sportoló - tenisz - 20. század - ezredforduló - memoár
796.342(73)(092)Agassi,_A.(0:82-94)
[AN 3188016]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Első uhuzásom / Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 217 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-120-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - ornitológia - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 598.2(0:82-94)
[AN 3182120]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2011.
Gundel Takács Gábor (1964-)
   A sport művészet : [beszélgetések arról, amit nem lehet megtanítani] / Gundel Takács Gábor. - Pécs : Alexandra, 2010. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-382-1 kötött
Magyarország - sportoló - ezredforduló - életútinterjú
796(439)(092)(047.53)
[AN 3174395]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2011.
Jády György
   Az aranyérmek extraprofitja : globalizált élsport az ezredfordulón / Jády György. - [Budapest] : [Jády Gy.], [2010]. - 81 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0343-4 fűzött
kultúraszociológia - teljesítménysport - globalizáció
796.034.6 *** 316.323.64 *** 316.7
[AN 3167966]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2011.
Simon István
   A Formula-1 legnagyobb 50 botránya / Simon István. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 78 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Legendás pilóták, felejthetetlen futamok, ISSN 2061-4330)
ISBN 978-963-9974-32-6 fűzött : 2500,- Ft
sporttörténet - autósport
796.71(100)(091)(089.3)
[AN 3178439]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

580 /2011.
   12 év : Dél-Dunántúl építészete a 21. század elején / [mtársak Ozsvárt András, Lakatos Krisztina] ; [kiad. a Dél-dunántúli Építész Kamara]. - [Pécs] : Dél-dunántúli Építész Kamara, [2010]. - 183 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
A Pécsett, 2010. nov. 25 - dec. 15. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Dél-Dunántúl - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439Dél-Dunántúl)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3167801]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2011.
Buzás Gergely (1965-)
   Visegrád, királyi palota = The royal place[!palace] of Visegrád / [szöveg és ill. Buzás Gergely] ; [3D-s fotók Simon Ferenc]. - Szombathely : Jana 91 Bt., [2010]. - 14, [9] p. : ill., színes ; 15x20 cm
Fűzött
Visegrád - palota - útmutató
728.82(439-2Visegrád)(036)
[AN 3175132]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2011.
Csenkey Éva (1944-)
Zsolnay a nagyvilágból (új kiadása)
   Zsolnay aranykora : Gyugyi László gyűjteménye a nagyvilágból visszatér Pécsre / írta Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva ; [közread. a] Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. - [Pécs] : Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft., cop. 2010. - 365 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9768-2 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - magángyűjtemény
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 069.017(439)Gyugyi_L.
[AN 3168752]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2011.
Don Péter
   Új magyar szignótár : aukciós magyar festők és grafikusok válogatott aláírásai és kézjegyei / Don, Lovas, Pogány. - 2. jav. kiad. - [Kecskemét] : Panton Bt., cop. 2010. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 11.)
ISBN 978-615-5080-00-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - aláírás-gyűjtemény
73/76(439)(092) *** 091.5 *** 003.076
[AN 3184253]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2011.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (18.) (2010) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XIX.[!XVIII.] országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : [2010. október 6-tól október 29-ig az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban] / szerk. Buzás Kálmán. - Budapest : [Független M. Szalon Képzőműv. Egyes.], 2010. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88021-2-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3175513]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2011.
Gellér B. István (1946-)
   A növekvő város = The growing city / Gellér B. István ; [kiad. a Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely]. - [Pécs] : Pécsi Galéria és Vizuális Műv. Műhely, cop. 2010. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közös tokban a "Gellér B. István" c. művel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89076-1-5 kötött
Magyarország - képzőművészet - kultúrafilozófia - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 130.2
[AN 3168920]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2011.
Hajdu István (1949-)
   Gellér B. István : a múltat sem sejtheted / Hajdu István ; [a függeléket összeáll. Mendöl Zsuzsa] ; [kiad. a Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely]. - [Pécs] : Pécsi Galéria és Vizuális Műv. Műhely, [2010]. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közös tokban "A növekvő város c. művel. - Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-89076-0-8 kötött
Gellér B. István (1946-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gelléri_B._I.
[AN 3168846]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2011.
Házunk - Hazánk Országos Fotókiállítás (2.) (2010) (Dabas)
   2. Házunk - Hazánk Országos Fotókiállítás : Dabas, Kossuth Ház Galéria, 2010. szeptember 17 - október 15. / [... rend. Kerekes László] ; [kiad. a ... Kossuth Művelődési Központ]. - [Dabas] : Kossuth Művel. Közp., [2010]. - [40] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9979-2 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Dabas)
[AN 3174697]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2011.
Hultai Gergő (1978-)
   Photography portrait / Gergo Hultai. - [Budapest] : Demax Művek, [2010]. - [46] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
A képaláírások magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - portré
77.04(439)(092)Hultai_G. *** 77.041.5
[AN 3175599]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2011.
Johnson, Paul (1928-)
The renaissance (magyar)
   A reneszánsz / Paul Johnson ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 253, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
Bibliogr.: p. 251-[254].
ISBN 978-963-07-8903-5 kötött : 2800,- Ft
művelődéstörténet - reneszánsz
7.034(4) *** 930.85(4)"13/15"
[AN 3184358]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2011.
   Kép/vers, vizuális és konkrét költészet : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2010. január 13 - április 25.] = Visual poetry, concrete text / [kurátor ... Maurer Dóra, Josef Linschinger] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2010. - 83 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88787-0-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - világirodalom - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - képvers - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 76(100) *** 894.511-14(082) *** 82-14 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3175084]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2011.
Lovas Beáta
   Milliós festők és szobrászok : nagyértékű művek alkotói : műgyűjtők kézikönyve / Lovas Beáta, Lovas Dániel. - [Kecskemét] : Panton Bt., [2010]. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 10.)
ISBN 978-963-87095-8-5 fűzött
Magyarország - szobrászat - festészet - műgyűjtés - árverési katalógus
73(439) *** 75(439) *** 017.3 *** 7.074(439)
[AN 3180486]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2011.
A művészettől az életig (német)
   Von Kunst zu Leben : die Ungarn am Bauhaus : [Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 15. August - 24. Oktober 2010] : [Berlin, Bauhaus-Archív, 1. Dezember 2010 - 21. Februar 2011] / [konzeption und katalog Éva Bajkay] ; [kurator ... György Várkonyi, ... Annemarie Jaeggi, Christian Wolsdorff] ; [Veröff. der Landesmuseen des Komitates Baranya ...]. - [Pécs] : Landesmus. des Komitates Baranya, cop. 2010. - 413, [6] p. : ill., részben színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Die Ungarn am Bauhaus. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-19-3 fűzött
Magyarország - bauhaus - képzőművészet - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
7.036.3(439) *** 73/76(439)"191/192" *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 3168463]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2011.
Nádler István (1938-)
   A gesztus művésze : Nádler István kiállítása : [Vaszary Villa, Balatonfüred ... : 2010. május 29 - augusztus 29.] = The artist of gestures : the exhibition of István Nádler : 29 May 2010 - 29 August / kurátor ... Kállói Judit ; [... kiad. ... Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2010]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nádler_I. *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3177128]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2011.
Polner Tamás
   El Camino de Santiago : zarándoklat képekben és gondolatokban / fotó Polner Tamás ; szöveg Varga Lóránt. - Pákozd : Illustware Kft., [2010]. - [240] p. : ill., színes ; 28x28 cm
ISBN 978-963-06-9998-3 kötött : 7500,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - fényképalbum
77.04(439)(092)Polner_T. *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(084.12)
[AN 3175120]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2011.
Sarkanytu Judit (1947-)
   Meséim : Sarkantyu Judit keramikusművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2010. június 19. és október 31. között = My tales : exhibition of Judit Sarkantyu in the Hungarian Open Air Museum 19th June - 31st October 2010 = Mein Märchen : Ausstellung von Judit Sarkantyu in dem Ungarischen Freilichtmuseum : 19. Juni 2010 - 31. Oktober 2010 / ... rend. Braskó Weibl Fukárek. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2010. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7376-85-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Sarkantyu_J. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3176844]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2011.
Szilágyi András (1954-)
   Képhántás : tanulmányok, esszék / Szilágyi András. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2010. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87796-9-4 fűzött
Békés megye - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439.175)
[AN 3167987]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2011.
   Tápió menti festők kiállítása : Tápiógyörgye, 2010. - [Tápiógyörgye] : [s.n.], [2010]. - 15 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Tápiógyörgye)
[AN 3175062]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2011.
Tóth Rózsa
   Szeged templomai / Tóth Rózsa ; kiad. Szegedi Örmény Önkormányzat és a Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület. - Szeged : Örmény Önkormányzat : Dél-mo. Örmény Kult. Egyes., 2010. - 69 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-88101-5-1 kötött
Szeged - templom
726.54(439-2Szeged)
[AN 3166734]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2011.
   Újpesti Művészek Társasága - Újpest Artists Society. - Budapest : Újpesti Művészek Társ., [2010]. - [134] p. : ill., színes ; 10x15 cm
Fűzött
Magyarország - Budapest. 4. kerület - képzőművészet - művészcsoport - ezredforduló
73/76(439-2Bp.IV.) *** 73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Bp.IV.)
[AN 3187734]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2011.
   Úton-útfélen : Kőbányai Fotóklub : katalógus 2010 / [kiad. a Pataky Művelődési Központ ...]. - Budapest : Pataky Művel. Közp., 2010. - 20 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Kész. a Budapesten, 2010. aug. 1 - szept. 5. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-88156-3-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 3187573]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2011.
   XII. Országos Textiles Konferencia : Békéscsaba, 2010. március 5-7. / [... a kiállítások rendezője Illés Károlyné] ; [a konferencia és a kiállítások rendezője a Békés Megyei Népművészeti Egyesület]. - [Békéscsaba] : Békés M. Népműv. Egyes., [2010]. - 28 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 3172438]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

602 /2011.
   Énekkarok, népdalkörök : értékközvetítő kulturális adatbázis / [közread. a] Közös Érték - Közös Érdek Közkincs-kerekasztal ; [kiad. Szepes Gyula Művelődési Központ]. - Érd : Szepes Gy. Művel. Közp., 2010. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Érdi kistérség - énekkar - népdalkör
784.087.68.071(439Érdi_kistérség)
[AN 3177042]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2011.
   IHM : Irigy Hónaljmirigy : a barátság receptje nyolc személyre. - Pécs : Alexandra, 2010. - 207 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Diszkogr.
ISBN 978-963-297-381-4 kötött
Irigy Hónaljmirigy (együttes)
Magyarország - könnyűzene - zenekar
78.067.26.036.7(439)Irigy_Hónaljmirigy
[AN 3174649]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2011.
Lajtos István
   A rackák világa : Ferenczi György és a Rackajam / Lajtos István fotóival. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 128, [3] p. : ill. részben színes ; 23x23 cm + CD. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618)
ISBN 978-963-266-173-5 kötött : 4990,- Ft
Rackajam (együttes)
Magyarország - rockzenekar - ezredforduló - fényképalbum - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)Rackajam(084.12)
[AN 3183097]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2011.
Wall, Mick (1958-)
Iron Maiden (magyar)
   Iron Maiden : run to the hills / Mick Wall ; [ford. Szántai Zsolt, Maurics András]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 400, [29] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 48.)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-266-140-7 kötött : 4900,- Ft
Iron Maiden (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(410)Iron_Maiden
[AN 3180435]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2011.
Wilheim András (1949-)
   Esszék : írások zenéről / Wilheim András. - Budapest : Kortárs, 2010. - 298 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-298.
ISBN 978-963-9985-15-5 fűzött : 3000,- Ft
zeneművészet - zenetörténet
78 *** 78(100)(091)
[AN 3178495]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

607 /2011.
Allen, Woody (1935-)
Woody om Allen (magyar)
   Woody Allenről : beszélgetések Stig Björkmannal / [ford. Hungler Tímea]. - Budapest : Európa, 2010. - 547 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8980-6 fűzött : 3800,- Ft
Allen, Woody (1935-)
Egyesült Államok - filmrendező - életútinterjú - 20. század - ezredforduló - filmográfia
791.43.071.1(73)(092)Allen,_W.(047.53)
[AN 3184176]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2011.
Kaiser László (1953-)
   Egyéniségek és filmművészet : hét portré / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9908-89-5 fűzött : 1400,- Ft
filmrendező - színész - portré
791.43.071.1(100)(092) *** 791.43.071.2(100)(092)
[AN 3178603]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2011.
Koltai Tamás (1942-)
   Színházparadoxon / Koltai Tamás. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5955-8 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - színházművészet - ezredforduló - dialógus
792(439)"200"(0:82-83)
[AN 3177154]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

610 /2011.
   Angol írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. és a feleletválasztós tesztek írója Dezsényi István]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010. - 124 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8333-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3187657]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2011.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2010. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9489-26-4 fűzött : 1480,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=20
[AN 3188146]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2011.
Barta Éva
   Gazdasági hallás utáni szövegértés : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva. - Jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 64 p. ; 30 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8063-2)
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3185637]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2011.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 2 : olasz munkafüzet : közös európai referenciakeret A2-B1 / Bernátné Vámosi Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6203-1 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 3174566]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2011.
Czifra Éva (1966-)
   Angol bébiszittereknek, au paireknek / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2010. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88072-8-1 fűzött : 2750,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - gyermekfelügyelet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3176672]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2011.
Czifra Éva (1966-)
   I love you : szerelmesek angol nyelvi kalauza / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2010. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89044-1-6 fűzött : 2250,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3176661]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2011.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : angol 2 : középfok / [szerzők Basel Péter és Fonyódi Jenőné] ; [szerk. Horváth Balázs]. - 3. jav kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2010, cop. 1998. - 65 p. ; 24 cm + CD. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7568-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3187628]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2011.
Janurik Tamás (1938-)
   A lovári nyelv kiskátéja : 500 kérdés-felelet a lovári nyelvről / Janurik Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-54-3 fűzött : 1990,- Ft
lovári nyelv - nyelvtan
809.149.9-5
[AN 3167893]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2011.
Kakuk Mátyás
   Oszét nyelvi példatár és szótár = Iron ævzagon hyncinægty činyg æmæ dzyrduat / Kakuk Mátyás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 354 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9934-93-1 fűzött : 2490,- Ft
oszét nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - kétnyelvű szótár - auditív dokumentum
801.323=915.6=945.11 *** 809.156(078)=945.11 *** 801.323=945.11=915.6
[AN 3168028]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2011.
Kata Mihály (1935-)
   Gyógyszerészi szinonimaszótár : gyógyszeranyagok és gyógynövények elnevezéséhez / Kata Mihály, Stampf György. - Budapest : Press GT Kft., 2010. - 308 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-08-0066-2 kötött
Magyarország - magyar nyelv - latin nyelv - gyógyszerészet - gyógynövény - szinonimaszótár
809.451.1-314.1 *** 807.1-314.1 *** 615 *** 615.322
[AN 3167939]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2011.
   Olasz - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : olasz A1, A2, B1, B2 : [14 témakör szókincse a sikeres érettségihez és nyelvvizsgához] / [szerk. Nagy Mária]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 124 p. ; 22 cm
Gerinccím: Tematikus nyelvvizsgaszótár : olasz
ISBN 978-963-05-8857-7 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár - példatár
805.0(079.1)=945.11 *** 801.323=50=945.11
[AN 3178646]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2011.
Pappné Török Edit
   Beszédfordulatok angol nyelvből / [szerző Pappné Török Edit]. - Szeged : Maxim, 2010. - 200 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-33-7 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 3188062]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2011.
Rusvai Julianna (1957-)
   Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka / Kissné Rusvai Julianna. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.: p. 203-217.
ISBN 978-963-88052-9-4 fűzött
Pápay József (1873-1931)
Magyarország - nyelvész - 19. század - 20. század - hanti nyelv - hagyaték
80.001(439)(092)Pápay_J.(093.2) *** 809.451.3
[AN 3168629]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2011.
Scheibl György (1972-)
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2010. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-23-3 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3188071]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2011.
   Studio d B1 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining / von Hermann Funk [et al.] ; Phonetik Friderike Jin. - Szeged : Maxim ; Berlin : Cornelsen, [2010]. - 272 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-261-048-1 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3187292]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2011.
Szalai Tünde
   Tematikus szótár német nyelvből / [szerzők Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit]. - Szeged : Maxim, 2010. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9624-40-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3188155]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2011.
   Vehicle technology, transport, safety : English 1. : [busines & practice]. - Budapest : Maróti, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9945-07-4 fűzött : 2980,- Ft : 11 EUR
angol nyelv - gépjármű - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=00 *** 629.113
[AN 3191486]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

627 /2011.
Curran, John (1954-)
Agatha Christie's secret notebooks (magyar)
   Agatha Christie titkos jegyzetfüzetei : a krimi királynőjének műhelytitkai : [két kiadatlan Poirot-novellával] / John Curran ; ford. Siklós Márta. - Budapest : Európa, 2010. - 495 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon az alcím áthúzva szerepel. - Bibliogr.: p. 488.
ISBN 978-963-07-9042-0 kötött : 3900,- Ft
Christie, Agatha (1890-1976)
Anglia - író - angol irodalom - 20. század - bűnügyi elbeszélés
820(092)Christie,_A. *** 820-322.4=945.11
[AN 3170648]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2011.
Pomogáts Béla (1934-)
   Vigilia hungarica : Pomogáts Bélával beszélget Finta Gábor és Szénási Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2010. - 124 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 74.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-419-4 fűzött : 1500,- Ft
Pomogáts Béla (1934-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Pomogáts_B.(047.53)
[AN 3192985]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2011.
Szathmári István (1925-)
   Stíluseszközök és alakzatok kislexikona / Szathmári István. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 146 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 14.)
ISBN 978-963-9902-61-9 fűzött : 990,- Ft
stilisztika - szaklexikon
82.08:030
[AN 3190743]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2011.
Vircondelet, Alain (1947-)
Le véritable histoire du "Petit Prince" (magyar)
   A kis herceg igaz története / Alain Vircondelet ; [ford. Töreky Zoltán]. - Budapest : Európa, 2010. - 173, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8998-1 kötött : 2900,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Franciaország - író - 20. század - életrajz
840(092)Saint-Exupéry,_A._de
[AN 3179491]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

631 /2011.
Alföldy Jenő (1939-)
   A megszenvedett éden : költők, esszéírók, elbeszélők / Alföldy Jenő. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2010. - 294 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-85-0 * fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9593-85-0)
magyar irodalom története - kritika - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 3168787]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2011.
Eisemann György (1952-)
   A későromantikus magyar líra / Eisemann György. - Budapest : Ráció, 2010. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-322.
ISBN 978-615-5047-01-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 19. század
894.511(091)-1"186/190"
[AN 3178512]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2011.
   Epika : fiatal kutatók konferenciája : tanulmánykötet / [szerk. Dobozy Nóra Emőke et al.]. - Budapest : ELTE BTK Régi M. Irod. Tansz., 2010. - 188 p. ; 24 cm. - (Arianna könyvek, ISSN 2061-2184 ; 3.)
A Budapesten, 2010. jún. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-284-174-8 fűzött
magyar irodalom története - régi magyar irodalom - narratológia - összehasonlító irodalomtudomány - újkor
894.511(091)"14/17" *** 894.511(091)-3"14/17" *** 82.091 *** 894.511.091"14/17"
[AN 3179485]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2011.
   "...friss szellő eleven virágból..." : versértelmezések Sipos Lajos tiszteletére / [szerk. Finta Gábor]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2010. - 232 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-002-3 fűzött
magyar irodalom története - vers - műelemzés - emlékkönyv
894.511(091)-14
[AN 3192138]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2011.
Kollarits Krisztina (1968-)
   Egy bujdosó írónő, Tormay Cécile / Kollarits Krisztina. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2010. - 334 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 329-334.
ISBN 978-963-88450-8-5 kötött : 2380,- Ft
Tormay Cécile (1876-1937). Bujdosó könyv
Magyarország - író - 20. század - magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság - műelemzés
894.511(092)Tormay_C. *** 943.9"1918/1919"
[AN 3176068]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2011.
Toldi Éva (1962-)
   Egyetlen történeteink / Toldi Éva. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2010. - 277 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-84-3 fűzött : 2600,- Ft
Vajdaság - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom
894.511(497.11)(091)
[AN 3168699]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

637 /2011.
   22 x Pécs / szerk. Méhes Károly ; [közread. a] Művészetek és Irodalom Háza. - Pécs : Művészetek és Irod. Háza, 2010. - 563 p. : ill. ; 23 cm
Az írások váltakozva magyar, román, német, belorusz, ukrán, török, szlovák, szlovén, szerb, holland, orosz, görög, olasz, francia, lengyel, albán, portugál nyelven és magyar nyelvű műfordításaikkal. - Az előszó, az életrajzok és a tartalomjegyzék magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88724-8-7)
Pécs - európai irodalom - helyismeret - napló - többnyelvű dokumentum - antológia
82-94(4).02=945.11 *** 908.439-2Pécs(0:82-94)
[AN 3169155]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2011.
Adams, Douglas (1952-2001)
Dirk Gently's holistic detective agency (magyar)
   Dirk Gently holisztikus nyomozóirodája / Douglas Adams ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : Gabo, [2010], cop. 1992. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-420-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3210271]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2011.
Adams, Douglas (1952-2001)
   Galaxis útikalauz stopposoknak / Douglas Adams. - Budapest : Gabo, [2010]. - 694 p. ; 23 cm
Tart.: Galaxis útikalauz stopposoknakÞ; Vendéglő a világ végénÞ; Az élet, a világmindenség meg mindenÞ; Viszlát, és kösz a halakat!Þ; Jobbára ártalmatlan. - Egys. cím: The hitch hiker's guide to the Galaxy ; The restaurant at the end of the Universe ; Life, the universe and everything ; So long and thanks for all the fish ; Mostly harmless
ISBN 978-963-689-443-6 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3210217]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2011.
Adams, Douglas (1952-2001)
The long dark tea-time of the soul (magyar)
   A lélek hosszú, sötét teadélutánja / Douglas Adams ; [ford. Kollárik Péter]. - [Budapest] : Gabo, [2010], cop. 1999. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-421-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3210287]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2011.
Ajvide Lindqvist, John (1968-)
Låt den rätte komma in (magyar)
   Hívj be! / John Ajvide Lindquist ; [ford. Miszoglád Gábor]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 590 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-111-4 fűzött : 3499,- Ft
svéd irodalom - horror - regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3210686]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2011.
Aksënov, Vasilij Pavlovič (1932-2009)
Moskva kva-kva (magyar)
   Moszkva kva-kva / Vaszilij Akszjonov ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2010. - 392 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9029-1 fűzött : 3400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3183540]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2011.
Applegate, Katherine
Claire gets caught (magyar)
   Claire-t rajtakapják : regény / Katherine Applegate ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 191 p. ; 21 cm. - (Szívzűrök sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-245-204-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3181406]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2011.
Asher, Jay
Thirteen reasons why (magyar)
   Tizenhárom okom volt.. / Jay Asher ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 259 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-333-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-261-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3179996]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2011.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-082-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3187616]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2011.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / írta Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 332 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 6.)
ISBN 978-963-88658-7-8 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209116]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2011.
Ballard, James Graham (1930-2009)
Crash (magyar)
   Karambol / J. G. Ballard ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 212 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-043-1 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3181676]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2011.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar)
   Oz, a nagy varázsló / L. Frank Baum ; [ford. Szőllősy Klára] ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-712-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3209411]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2011.
Berger, Thomas (1924-)
The return of Little Big Man (magyar)
   Kis Nagy Ember visszatér / Thomas Berger ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 570 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-156-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3183816]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2011.
Bicsérdy Gábor
   Az igazak bölcsessége : szentek és hitvallók, vértanúk, bölcsek és tanítók, írók és költők, festők és színészek, mindenféle művészek, híres és nagy emberek sok ezer mondása, több mint kétezer esztendő gondolatkincse / gyűjt. és összeáll. Bicsérdy Gábor. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-469-6 kötött : 2400,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84(082)=945.11
[AN 3171903]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2011.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
Estrella distante (magyar)
   Távoli csillag / Roberto Bolaño ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2010. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9023-9 fűzött : 2200,- Ft
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3191338]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Das Amulett des Superstars (magyar)
   A sztár amulettje / Thomas C. Brezina ; Jan Birck ill. ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Térdnadrágos detektívek klubja)
ISBN 978-963-9991-14-9 kötött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3185738]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Gespensterschule (magyar)
   Kísértetiskola / Thomas C. Brezina ; Leopé rajz. ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 73, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Tom Turbo ; 2.)
ISBN 978-963-9991-13-2 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3185144]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Mädchen vor, noch ein Tor! (magyar)
   Hajrá, lányok, még egy gólt! / Thomas C. Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (Pssszt! A mi titkunk ; 24.)
ISBN 978-963-9991-09-5 kötött : 1850,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3179138]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2011.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. Ruzitska Mária] ; [a verseket ford. Görgey Gábor]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 490 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 8.)
ISBN 978-963-88658-9-2 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209144]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2011.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Sőtér István]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 317 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 14.)
ISBN 978-963-88998-5-9 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209323]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2011.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Hot water music (magyar)
   Forró vízi zene / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 254, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-158-2 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3173881]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2011.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1990. - 172 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9057-4 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3185881]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2011.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
Little lord Fauntleroy (magyar)
   A kis lord / F. H. Burnett ; [ford. Kopácsy Margit] ; [Matheika Gábor rajz.]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2010. - 228, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-724-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3210306]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2011.
Calvino, Italo (1923-1985)
I nostri antenati (magyar)
   Eleink / Italo Calvino ; [ford. Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2010. - 571, [2] p. ; 19 cm
Tart.: A kettészelt őrgrófÞ; A nemlétező lovagÞ; A famászó báró ; Il visconte dimezzato ; Il barone rampante ; Il cavaliere inesistente
ISBN 978-963-07-8947-9 kötött : 3500,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3182982]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2011.
Carter, Ally
I'd tell you I love you, but then I'd have to kill you (magyar)
   Ha megtudnád, hogy szeretlek, meg kellene öljelek / Ally Carter ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-79-7 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3178425]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2011.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   Drámák és elbeszélések / Csehov ; [vál. és a jegyzeteket összeáll. Katona Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2010. - 457, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9086-4 fűzött : 1100,- Ft
orosz irodalom - dráma - elbeszélés
882-23=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 3186095]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2011.
Chandler, Raymond (1888-1959)
   Az okoskodó gyilkos / Raymond Chandler ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2010. - 304, [3] p. ; 20 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Tart.: A zsarolók nem szoktak lőniÞ; A tanúÞ; Spanyol vérÞ; Az okoskodó gyilkos. - Egys. cím: Blackmailers don't shoot ; Smart-aleck kill ; Finger man ; Spanish blood
ISBN 978-963-07-9044-4 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - kisregény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3182032]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sleeping murder (magyar)
   Szunnyadó gyilkosság : Miss Marple utolsó esete / Agatha Christie ; [... ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 287 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 4.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9106-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3210442]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2011.
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Savrola (magyar)
   Savrola : forradalom Laurániában / Sir Winston Churchill ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2010, cop. 1899. - 251 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 1.)
ISBN 978-963-9828-66-7 kötött : 690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3182204]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2011.
Cole, Martina (1959-)
The business (magyar)
   Könyörtelen üzlet / Martina Cole ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 447 p. ; 20 cm
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3192359]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2011.
Collins, Max Allan (1948-)
Killing game (magyar)
   Gyilkos játék / Max Allan Collins ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 312 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
keretcím: CSI: crime scene investigation
ISBN 978-963-305-314-0 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3178405]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2011.
Collins, Suzanne
Catching fire (magyar)
   Futótűz / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-97-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3178431]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2011.
Cook, Robin (1940-)
Intervention (magyar)
   Beavatkozás / Robin Cook ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-295-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3188172]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2011.
Cornwell, Bernard (1944-)
Azincourt (magyar)
   Azincourt : a lovagkor alkonya / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 382, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-276-3 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3174521]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2011.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's regiment (magyar)
   Sharpe ezrede : Richard Sharpe és a Franciaország elleni támadás, 1813. június - november / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-172-8 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3181547]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2011.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's siege (magyar)
   Sharpe ostroma : Richard Sharpe és az 1814-es téli hadjárat / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 319 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-181-0 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3182950]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2011.
Cortez, Donn
Riptide (magyar)
   Szörnyfesztivál / Donn Cortez ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : JLX, cop. 2010. - 330 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
keretcím: CSI: Miami
ISBN 978-963-305-315-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3178404]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2011.
Coupland, Douglas (1961-)
Girlfriend in a coma (magyar)
   Barátnő kómában / Douglas Coupland ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Európa, 2010. - 386 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8982-0 fűzött : 2800,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3181630]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Gib mich frei (magyar)
   Engedj utamra! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 68.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-050-1 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3183942]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ich liebe einen anderen (magyar)
   Mást szeretek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-57-4 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3184101]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Nur dich allein (magyar)
   Szótlan szívek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 189 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-052-5 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3184062]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2011.
Dahlquist, Gordon
The dark volume (magyar)
   A sötétség könyve / Gordon Dahlquist ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-165-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3181346]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2011.
Davis, Joann (1953-)
The book of the Sheperd (magyar)
   A pásztor könyve : egy imáról, ami megváltoztatta a világot / Joann Davis ; [ill. Sudi McCollum] ; [ford. Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 205, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-111-1 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika - regény
820-31(73)=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3170787]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2011.
Davys, Tim
Amberville (magyar)
   A halállista / Tim Davys ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-96-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3178424]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2011.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Moll Flanders (magyar)
   A fegyenc / Daniel Defoe ; [ford. Vas István]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 324 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 7.)
Megj. "Moll Flanders" címmel is
ISBN 978-963-88658-8-5 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209129]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2011.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe : regény / Daniel Defoe ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1996. - 337 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9091-8 fűzött : 1000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3186067]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2011.
Dickens, Charles (1812-1870)
Hard times (magyar)
   Nehéz idők / Charles Dickens ; [ford. Mikes Lajos]. - Budapest : Európa, 2010. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9047-5 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3185693]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2011.
Dickens, Charles (1812-1870)
Little Dorrit (magyar)
   Kis Dorrit / Charles Dickens ; [ford. Bizám Lenke]. - Szeged : Lazi Kvk., cop. 2010. - 852 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-074-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3184678]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2011.
Doherty, Paul C.
Murder's immortal mask (magyar)
   A halál álarca / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Golden Book, [2010]. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-114-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3180872]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2011.
Doherty, Paul C.
The spies of Sobeck (magyar)
   Szobek kémei : egy sötét kultusz vérengzése az ókori Egyiptomban / Paul Doherty ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 257 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-175-9 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3180518]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2011.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le sphinx rouge (magyar)
   A vörös szfinx / Alexandre Dumas ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2010. - 730 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9037-6 kötött : 4500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3170597]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2011.
Eliot, George (1819-1880)
Silas Marner (magyar)
   Kései boldogság : Silas Marner története / George Eliot ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 221 p. ; 21 cm
Megj. "A raveloei takács" címmel is
ISBN 978-963-267-083-6 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3184695]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2011.
Ellis, Bret Easton (1964-)
Imperial bedrooms (magyar)
   Királyi hálószobák / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2010. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9060-4 fűzött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3172253]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2011.
Ellroy, James (1948-)
The big nowhere (magyar)
   A nagy sehol / James Ellroy ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 593 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-129-2 kötött : 4800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3183971]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2011.
Ensler, Eve (1953-)
The good body (magyar)
   Tökéletes testek : a női alak dicsérete / Eve Ensler ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-06-5 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - nő - önértékelés - monológ
820-2(73)=945.11 *** 159.922.1-055.2
[AN 3181013]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2011.
Ensler, Eve (1953-)
I am an emotional creature (magyar)
   Érző lelkek : kamaszlányok titkos élete / Eve Ensler ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 203, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-18-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - nő - serdülőkor - önértékelés - monológ
820-2(73)=945.11 *** 159.922.1-055.25
[AN 3181062]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2011.
Ensler, Eve (1953-)
The vagina monologues (magyar)
   A vagina monológok : a botránykönyv vágatlan változata / Eve Ensler. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 227, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86788-8-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 3185746]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2011.
Feth, Monika
Der Erdbeerpflücker (magyar)
   Az eperszedő / Monika Feth ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 326 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-184-8 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3209369]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2011.
Fiorato, Marina
The glassbowler of Murano (magyar)
   A muránói üvegfúvó / Marina Fiorato ; [ford. Fazekas Eszter]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 341 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-381-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3192559]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2011.
   A fizikusok : öt modern dráma / [ford. Czímer József et al.]. - Budapest : Európa, 2010. - 514, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Éjjeli menedékhely / Makszim Gorkij. Kurázsi mama és gyermekei / Bertolt Brecht. Az ügynök halála / Arthur Miller. A vágy villamosa / Tennessee Williams. A fizikusok / Friedrich Dürrenmatt. - Egys. cím: Na dne ; Mutter Courage und ihre Kinder ; Death of a salesman ; A streetcar named desire ; Die Physiker. - Az utószót Földényi F. László írta
ISBN 978-963-07-9092-5 fűzött : 1100,- Ft
világirodalom - dráma
82-2=945.11
[AN 3187473]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2011.
France, Anatole (1844-1924)
L'île des pingouins (magyar)
   A pingvinek szigete / Anatole France ; [ford. Bölöni György]. - Budapest : Metropolis Media, 2010, cop. 1956. - 359 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 3.)
ISBN 978-963-9828-63-6 kötött : 1590,- Ft
francia irodalom - regény - szatíra
840-31=945.11
[AN 3184357]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2011.
French, Vivian
Princess Alice and the magical mirror (magyar)
   Alice hercegnő és a varázstükör / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 73, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 4.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-305-0 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3181983]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2011.
French, Vivian
Princess Charlotte and the birthday ball (magyar)
   Charlotte hercegnő és a születésnapi bál / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 74 p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 1.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-299-2 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3181889]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2011.
French, Vivian
Princess Daisy and the dazzling dragon (magyar)
   Daisy hercegnő és a káprázatos sárkány / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 71, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 3.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-301-2 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3181969]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2011.
French, Vivian
Princess Emily and the beautiful fairy (magyar)
   Emily hercegnő és a gyönyörű tündér / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 74, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 6.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-307-4 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3182011]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2011.
French, Vivian
Princess Katie and the silver pony (magyar)
   Katie hercegnő és az ezüstpóni / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 73, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 2.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-300-5 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3181943]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2011.
French, Vivian
Princess Sophia and the sparkling surprise (magyar)
   Sophia hercegnő és a tündöklő meglepetés / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 72, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 5.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-306-7 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3181999]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2011.
Freund, Peter (1952-)
Ayani (magyar)
   Ayani : a Sólyom lánya / Peter Freund ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., cop. 2010. - 472 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-90-3 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3181577]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2011.
Fulmeková, Denisa (1967-)
Dve čiarky nádeje (magyar)
   A remény vonalai / Denisa Fulmeková ; [ford. Cs. Liszka Györgyi]. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-52-7 fűzött : 1900,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3182407]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2011.
Furnivall, Kate
The concubine's secret (magyar)
   Lydia titka / Kate Furnivall ; [ford. Aranyi Gábor]. - Budapest : I.P.C. Kv., cop. 2010. - 468 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-377-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3181606]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2011.
Garlando, Luigi (1962-)
Calcio d'inizio (magyar)
   Kezdőrúgás / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2010. - 145, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 1.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-240-4 fűzött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3206066]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2011.
Gingrich, Newt
Days of infamy (magyar)
   A gyalázat napjai / Newt Gingrich, William R. Forstchen ; Albert S. Hanser társszerk. ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 274 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-160-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3183934]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2011.
Gingrich, Newt
Pearl Harbor (magyar)
   Pearl Harbor : december 8-a története : a "Csendes-óceáni háború" sorozat első könyve / Newt Gingrich, William R. Forstchen ; Albert S. Hanser társszerk. ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-161-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3181185]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2011.
Glattauer, Daniel (1960-)
Alle sieben Wellen (magyar)
   A hetedik hullám / Daniel Glattauer ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 245, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-903-0 kötött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3180296]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2011.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Badge of honor (magyar)
   A becsület jelvénye / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, [2009]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2877998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az áldozat / [ford. Békési József]. - cop. 2010. - 379 p.
ISBN 978-963-426-173-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3188347] MARC

ANSEL
UTF-8712 /2011.
Griffin, W. E. B. (1929-)
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008-2010]. - 5 db ; 22 cm
A 4. és 5. kv. társszerzője Butterworth, William E. - A 4. és 5. kv. fordítója Nitkovszki Stanislaw
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Kémek becsülete. - cop. 2010. - 458 p.
ISBN 978-963-426-174-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3185133] MARC

ANSEL
UTF-8713 /2011.
Grisham, John (1955-)
Theodore Boone, kid lawyer (magyar)
   Theodore Boone, a kölyökügyvéd / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-27-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3173288]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2011.
Haddon, Mark
Boom! (magyar)
   Bumm! avagy 70000 fényév / Mark Haddon ; [ford. Sári Júlia]. - Budapest : Európa, 2010. - 240, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9012-3 kötött2800,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3179007]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2011.
Haddon, Mark
The curious incident of the dog in the night-time (magyar)
   A kutya különös esete az éjszakában / Mark Haddon ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 260 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9013-0 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3186054]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2011.
Harris, Charlaine (1951-)
From dead to worse (magyar)
   Por és hamu / Charlaine Harris ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 437 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-254-384-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3178588]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2011.
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű / Nathaniel Hawthorne ; [ford. Bálint György]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 215 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 3.)
ISBN 978-963-88658-4-7 kötött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3208910]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2011.
Henderson, Charles (1948-)
Marine sniper (magyar)
   A mesterlövész : [93 hitelesített találat] / Charles Henderson ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2010. - 314 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-168-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3181119]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2011.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Der Steppenwolf (magyar)
   A pusztai farkas / Hermann Hesse ; Gunter Böhmer akvarelljeivel ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2010. - 293 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-266-175-9 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3185535]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2011.
Hugo, Victor (1802-1885)
Notre-Dame de Paris (magyar)
   A párizsi Notre-Dame / Victor Hugo ; [ford. és a jegyzeteket írta Vázsonyi Endre]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-88658-1-6
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3208862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 281 p. - (A kedvenc könyveim ; 1.)
ISBN 978-963-88658-2-3 kötött : 50,- Ft
[AN 3208881] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 315 p. - (A kedvenc könyveim ; 2.)
ISBN 978-963-88658-3-0 kötött : 990,- Ft
[AN 3208901] MARC

ANSEL
UTF-8721 /2011.
I�wān al-Ṣafāʾ
Rasāʾil I�wān al-Safāʾ. 22. (magyar)
   Az állatok és az emberek pere a dzsinnek királya előtt : arab ökológiai mese a 10. századból / A tisztaság testvérei (Ikhwán aṣ-Ṣafá') ; ... ford., kommentálta és az utószót írta Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2010. - 338 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5947-3 kötött : 3990,- Ft
arab irodalom - iszlám - filozófia - 10. század
892.7-96=945.11 *** 297"09"
[AN 3172006]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2011.
Kepler, Lars (1966-)
Hypnotisören (magyar)
   A hipnotizőr : bűnügyi regény / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 552 p. ; 20 cm
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3191006]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2011.
Keyes, Greg (1963-)
Blackgod (magyar)
   Hollóisten : [a Váltott Isten gyermekei] / Greg Keyes. - Budapest : Delta Vision, 2010-. - 18 cm
Ford. Tamás Gábor
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3178400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 303, [6] p. : ill.
ISBN 978-963-9890-82-4 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3178401] MARC

ANSEL
UTF-8724 /2011.
King, Stephen (1947-)
Firestarter (magyar)
   A tűzgyújtó / Stephen King ; [ford. Boris János ..., Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1990. - 523, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8684-3 kötött : 3200,- Ft
ISBN 978-963-07-8683-6 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3185832]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2011.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Just so stories (magyar)
   Hogyvolt-mesék / írta és ill. Rudyard Kipling ; [ford. Elekes Dóra és Greskovits Endre]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 128 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-7268-89-2 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3178455]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2011.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Soldiers three and other stories (magyar)
   Fekete és fehér : indiai történetek / Rudyard Kipling ; [ford. Balassa József]. - Budapest : Metropolis Media, 2010, cop.1930. - 314 p. ; 30 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 2.)
ISBN 978-963-9828-62-9 kötött : 1590,- Ft
India - angol irodalom - helyismeret - elbeszélés
820-32=945.11 *** 908.540(0:82-32)
[AN 3182338]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2011.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1992. - 403 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9038-3 kötött : 2800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3187579]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2011.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9095-6 fűzött : 1100,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3186110]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2011.
Leante, Luis (1963-)
Mira si yo te querré (magyar)
   Ó, mennyire szeretlek! / Luis Leante ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-385-7 fűzött : 3499,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3178534]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2011.
Leavitt, David (1961-)
The Indian clerk (magyar)
   Az indiai hivatalnok / David Leavitt ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2010. - 539 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8740-6 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3183432]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2011.
The lost (magyar)
   Eltűntek / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 367 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos utas / J. D. Robb. Amikor Laurie Summer kutyává változott / Patricia Gaffney. Elveszve a paradicsomban / Mary Blayney. Örökség / Ruth Ryan Langan. - Egys. cím: Missing in death ; The dog days of Laurie Summer ; Lost in paradise ; Legacy
ISBN 978-963-426-171-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3180756]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2011.
Lungu, Dan (1969-)
Cum să uiţi o femeie (magyar)
   Hogyan felejtsünk el egy nőt : regény / Dan Lungu ; [ford. Lakatos Mihály]. - Budapest : Magvető, 2010. - 352 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2820-9 kötött : 3490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3170017]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2011.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The moving target (magyar)
   Mozgó cél / Ross Macdonald ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2010. - 290 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9028-4 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3191146]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2011.
Madore, Nancy
Enchanted (magyar)
   Enchanted : megigézve : erotikus esti mesék hölgyeknek / Nancy Madore ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-252-4 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - mese
820-34(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3184990]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2011.
Mahabharata. Bhagavad-gītā (magyar) (részlet)
   Bhagavad gita / [ford. Sebestyén Edit] ; [kiad. Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2010. - 160 p. ; 15 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-00-4630-X fűzött : 800,- Ft
szanszkrit irodalom - hinduizmus - verses epika
891.22-131=945.11 *** 294.526.825
[AN 3186026]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2011.
Mankell, Henning (1948-)
Pyramiden (magyar)
   A piramis : Wallander első esetei / Henning Mankell ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2010. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-85-9 fűzött
svéd irodalom - bűnügyi elbeszélés
839.7-322.4=945.11
[AN 3188409]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2011.
Mantel, Hilary (1952-)
Wolf Hall (magyar)
   Farkasbőrben / Hilary Mantel ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 582, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-164-3 kötött : 3490,- Ft
Cromwell, Thomas (1485?-1540)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3189705]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2011.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Bel-Ami (magyar)
   A szépfiú / Guy de Maupassant ; [ford. Benedek Marcell]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 9.)
ISBN 978-963-88998-0-4 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3209154]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2011.
Meyer, Stephenie (1973-)
The short second life of Bree Tanner (magyar)
   Bree Tanner rövid második élete : az Eclipse-hez / Stephenie Meyer ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 149 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-382-8 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-245-180-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3180065]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2011.
Michaels, David (1955-)
Checkmate (magyar)
   Sakk-matt / írta David Michaels ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Budapest] : Partvonal, 2010. - 342 p. ; 20 cm
Kész. Clancy, Tom "Splinter cell" c. videojátéka alapján. - keretcím: Tom Clancy's Splinter cell
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3188420]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2011.
Minte-König, Bianka (1947-)
Freche Flirts & Liebesträume (magyar)
   Kalandos flörtök & szerelmi álmok / Bianka Minte-König ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Tudatos Lépés, [2010]. - 180 p. ; 21 cm. - (Belevaló csajszik, ISSN 2062-283X)
ISBN 978-963-9991-16-3 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3183661]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2011.
Mitchell, Margaret (1900-1949)
Gone with the wind (magyar)
   Elfújta a szél : regény / Margaret Mitchell ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Európa, 2010. - 1176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8977-6 kötött : 4900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3184396]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2011.
Monaldi, Rita (1966-)
Veritas (magyar)
   Veritas / Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 693 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 676-693.
ISBN 978-963-310-017-2 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3181234]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2011.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Emily / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-2010. - 5 db ; 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2685801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Szerelmek. - 2010. - 200, [3] p.
ISBN 978-963-245-327-9 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3188034] MARC

ANSEL
UTF-8745 /2011.
Ness, Patrick (1971-)
The knife of never letting go (magyar)
   Kés a zajban : [Chaos walking trilógia I.] / Patrick Ness ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2010. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88839-4-0 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3181992]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2011.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ill. Hunt, Paul. - Ford. Merényi Adrienn
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Kis boszorkány. - 2010. - 135 p.
ISBN 978-963-297-297-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3191010] MARC

ANSEL
UTF-8747 /2011.
Ollivier, Mikaël (1968-)
Frères de sang (magyar)
   Vértestvérek / Mikaël Ollivier ; [ford. Burján Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 109 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-244-9 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3206013]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2011.
   Párizs, szerelem. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247)
Tart.: A meztelen valóság / Sandra Marton ; [... ford. Péter Anna]. Kalandnak indult / Kathryn Ross ; [... ford. Buvári Márta]. Kettős esküvő / Marjorie Lewty ; [... ford. Fekete Péter]. - Egys. cím: Yesterday and forever ; Designed with love ; Lightning strike
ISBN 978-963-538-223-1 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3172775]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2011.
Pelecanos, George P.
Hell to pay (magyar)
   A pokol tornácán / George Pelecanos ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-194-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3183898]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2011.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Swallows and amazons (magyar)
   Fecskék és Fruskák / Arthur Ransome ; [ford. Baloghy Mária] ; [ill. Szecskó Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 320, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-713-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3210413]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2011.
Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925)
Wampir (magyar)
   A vámpír / Władysław Stanisław Reymont ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-51-0 fűzött : 2400,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3187453]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2011.
Roberts, Gregory David (1952-)
Shantaram (magyar)
   Sántárám / Gregory David Roberts ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : General Press, [2010]-. - 21 cm
ISBN 978-963-643-238-6
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3191228]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2010]. - 573, [2] p.
ISBN 978-963-643-247-8 kötött : 3800,- Ft
[AN 3191272] MARC

ANSEL
UTF-8753 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Fantasy in death (magyar)
   Halálos képzelet / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-179-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3180239]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2011.
Rodrian, Fred
Hirsch Heinrich (magyar)
   Szarvas Szilárd / Fred Rodrian ; rajz. Werner Klemke ; [ford. Vekerdy Tamás] ; [a versbetét Tóth Eszter fordítása]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - [34] p : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-245-137-4 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3183970]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2011.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El juego del ángel (magyar)
   Angyali játszma / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 667 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-412-0 fűzött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3184707]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2011.
Salvatore, R. A. (1959-)
The highwayman (magyar)
   Az útonálló : Az első király legendája I. kötet / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 486, [3] p. : ill. ; 18 cm
Ford. Héjj Katalin
ISBN 978-963-9890-79-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3173800]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2011.
Sand, George (1804-1876)
Mauprat (magyar)
   Mauprat / George Sand ; [ford. Szávai Nándor]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 311 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 13.)
ISBN 978-963-88998-4-2 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3209304]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2011.
Savičević Ivančević, Olja (1974-)
Nasmijati psa (magyar)
   Lehet, hogy novella : novellák / Olja Savičević Ivančević ; ford. Kollár Árpád. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 130, [3] p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-310-043-1 fűzött : 1990,- Ft
horvát irodalom - elbeszélés
886.2-32=945.11
[AN 3178413]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2011.
Scarrow, Simon (1962-)
The eagle in the sand (magyar)
   Sas a sivatagban / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 324 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-183-4 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3182849]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2011.
Schweblin, Samanta (1978-)
Pájaros en la boca (magyar)
   A madárevő / Samanta Schweblin ; [ford. Kertes Gábor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 198 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-029-5 kötött : 2980,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 3180150]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2011.
Scott, Walter, Sir (1771-1832)
Rob Roy (magyar)
   Rob Roy / Walter Scott ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 460 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 12.)
ISBN 978-963-88998-3-5 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209288]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2011.
Seton, Anya (1904?-1990)
Katherine (magyar)
   Katherine : klasszikus szerelmi történet a középkori Angliából / Anya Seton ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2010]-. - 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Katharine, Duchess of Lancaster (1350-1403)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3180430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2010]. - 429, [2] p.
ISBN 978-963-643-157-0 kötött : 3200,- Ft
[AN 3180463] MARC

ANSEL
UTF-8763 /2011.
Shan, Darren
Procession of the dead (magyar)
   A holtak vonulása : Város-trilógia: első kötet / Darren Shan ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-021-9 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 3190326]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2011.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
Windmills of the gods (magyar)
   Istenek malmai / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - 4. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 343, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-380-3 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3185570]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2011.
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851)
Frankenstein (magyar)
   Frankenstein / Mary Shelley ; [ford. Göncz Árpád]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 197, [3] p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 10.)
ISBN 978-963-88998-1-1 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3209207]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2011.
Sidebottom, Harry
Warrior of Rome (magyar)
   Róma harcosa / Harry Sidebottom ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Golden Book, [2010]-. - 24 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3183225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Tűz keleten. - [2010]. - 346 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-177-3 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3183354] MARC

ANSEL
UTF-8767 /2011.
Simon, Francesca
Horrid Henry (magyar)
   Rosszcsont Peti / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-007-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3182999]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2011.
Sisman, Robyn
A Hollywood ending (magyar)
   Tiszta Hollywood / Robyn Sisman ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9035-2 fűzött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3185695]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
Big girl (magyar)
   Kakukktojás / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-223-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3181449]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2011.
Steinbeck, Nina
Lillebi und seine Freunde (magyar)
   Lillebi és barátai / Nina Steinbeck ; [ill. Walter Steinbeck] ; [ford. Füleki Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-334-7 kötött : 1799,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3185149]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2011.
Stendhal (1783-1842)
La chartreuse de Parme (magyar)
   A pármai kolostor / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 471 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 4.)
ISBN 978-963-88658-5-4 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3208919]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2011.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Linger (magyar)
   Linger : várunk / Maggie Stiefvater ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 359 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-265-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-264-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3180553]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2011.
Stilton, Geronimo
In campeggio alle cascate del Niagara (magyar)
   Kirándulás a Niagara-vízeséshez / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2010. - 109, [19] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-298-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3181742]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2011.
Stilton, Tea
Principessa dei ghiacci (magyar)
   A jéghercegnő / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 1.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-238-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3172556]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2011.
Stockett, Kathryn
The help (magyar)
   A segítség / Kathryn Stockett ; [ford. Pálmai Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 590 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8983-7 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3179305]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2011.
Suter, Martin (1948-)
Small world (magyar)
   Az emlékezet csapdájában / Martin Suter ; [ford. Béresi Ákos]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-68-6 fűzött : 3290,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3169477]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2011.
   Száz vers : kínai, indiai, görög, latin, angol, francia, német, olasz, spanyol, román, dél-amerikai, orosz, skandináv és szláv költők válogatott költeményei magyarul / összeáll. Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 262 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-241-2 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - vers - antológia
82-14(082)=945.11
[AN 3170093]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2011.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins (magyar)
   A csudálatos Mary / P. L. Travers ; [ford. Benedek Marcell] ; [ill. Mary Shepard]. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-709-9 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3210403]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2011.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Otcy i deti (magyar)
   Apák és fiúk / Ivan Turgenyev ; [ford. Áprily Lajos]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 213 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 11.)
ISBN 978-963-88998-2-8 kötött : 990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3209272]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2011.
Van Lustbader, Eric
Robert Ludlum's The Bourne deception (magyar)
   A Bourne-fortély / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Radnai Balázs és Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 584 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-384-1 fűzött : 2698,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3185503]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2011.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Sixtinische Verschwörung (magyar)
   A sixtusi öszeesküvés / Philipp Vandenberg ; [ford. Boda András]. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-34-3 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3180528]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2011.
Verhulst, Dimitri (1972-)
De helaasheid der dingen (magyar)
   Semmivégre : [pipik, bácsikák, viccek, levek] / Dimitri Verhulst ; [ford. Szita Szilvia]. - Budapest : Európa, 2010. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9032-1 fűzött : 2700,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3181475]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 812, [11] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-299-9 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3184566]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2011.
   Vidám versek / [vál. Szele Ágnes]. - Budapest : Sziget, 2010. - 206 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-91-5 kötött : 2380,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - vers - antológia
82-14(082)=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 3169919]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2011.
Villon, François (1431-1463?)
   François Villon balladái / Faludy György átköltésében ; Keresztes Dóra rajz. ; [... utószó Vadai István]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 130 p. : ill. ; 23 cm. - (Cartaphilus illusztrált klasszikusok, ISSN 2062-1183)
ISBN 978-963-266-169-8 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - magyar irodalom - vers
840-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3185775]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2011.
Walser, Martin (1927-)
Ein liebender Mann (magyar)
   Egy szerelmes férfi / Martin Walser ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Európa, 2010. - 295 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9017-8 kötött : 2900,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3180264]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2011.
Webb, Holly
Alone in the night (magyar)
   Cirmi az éjszakában / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-293-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3179578]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2011.
Webb, Holly
Jess the lonely puppy (magyar)
   Gombóc, az elhagyatott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-274-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3179734]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
The Black Knights (magyar)
   Fekete lovagok / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 222 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 11.)
ISBN 978-615-5013-03-4 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3180290]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Breakout from Stalingrad (magyar)
   Kitörés Sztálingrádból / Leo Kessler ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Duna International, cop. 2010. - 228 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 10.)
ISBN 978-963-9919-82-2 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi személy
820-311.6=945.11
[AN 3180230]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Otto's phoney war (magyar)
   Otto "háborúja" / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 274 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 12.)
ISBN 978-615-5013-05-8 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3180399]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2011.
Whyte, Jack (1940-)
   A templom lovagjai / Jack Whyte ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]-. - 24 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3221020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Fekete és fehér. - [2010]. - 395 p.
ISBN 978-963-426-178-0 kötött : 2999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3181290] MARC

ANSEL
UTF-8793 /2011.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2010. - 205 p. ; 21 cm. - (A kedvenc könyveim ; 5.)
ISBN 978-963-88658-6-1 kötött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209034]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2011.
Wilde, Oscar (1854-1900)
Teleny, or The reverse of the medal (magyar)
   Teleny / Oscar Wilde ; [ford. Tandori Dezső]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-090-4 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3209398]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2011.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Something fishy (magyar)
   Valami sumákság / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 224 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-707-5 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3209445]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2011.
Woodiwiss, Kathleen E.
The wolf and the dove (magyar)
   A farkas és a galamb / Kathleen E. Woodiwiss ; [ford. Valló Zsuzsa]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-091-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3187557]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2011.
Woods, Titania
Flying high (magyar)
   Szelek szárnyán / írta Titania Woods ; ill. Smiljana Coh ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillámszárny Akadémia ; 1.)
ISBN 978-963-245-280-7 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3183787]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2011.
Yip, Mingmei
Peach Blossom Pavilion (magyar)
   A Barackvirág Pavilon titka / Mingmei Yip ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2010. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-67-9 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3178543]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2011.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 598 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-254-387-1 fűzött : 3999,- Ft
Ausztrália - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3177417]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

800 /2011.
Ágai Ágnes (1932-)
   Hol voltam, hol nem voltam : levelek Zsombinak / Ágai Ágnes. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-94-9 kötött : 2780,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3178572]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2011.
Ágoston László, T. (1942-)
   Csendélet tigrissel : történetek Durciról / T. Ágoston László ; [ill. Hemmert László]. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-00-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3178436]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2011.
Bárdos András (1964-)
   Love story : [mit érez egy férfi?] : Erich Segal regénye nyomán / Bárdos András. - Budapest : BBMS K., 2010. - 169 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-0023-5 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3178617]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2011.
Bear, Brigitte
   Varázsló vér : [A Nod nyomában I.] / Brigitte Bear. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-90-0 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3179259]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2011.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; az illusztrációkat Szávay Edit kész. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 182, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-928-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3188095]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2011.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi mint detektív / Bodó Béla ; Szávay Edit rajz. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 169, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-931-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3188086]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2011.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 978-963-9492-74-5 fűzött : 1299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9492-74-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3188111]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2011.
Brandenburg Gyula
   Mélykút gyermeke / Brandenburg Gyula. - Szeged : Bába, 2010. - 138 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-319-008-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3178525]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2011.
Cselenyák Imre (1957-)
   Attila, isten ostora : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - 2. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2010. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-112-7 kötött
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3186136]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2011.
Cselenyák Imre (1957-)
   A magyarok nyilaitól.. : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2010. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-096-0 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3186125]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2011.
Cselenyák Imre (1957-)
   Szamuráj és gésa : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2010. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-108-0 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3184459]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2011.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010, cop. 1973. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3188125]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2011.
Dancs Rózsa (1944-)
   Vaddisznók törték a törökbúzát / Dancs Rózsa. - 2. átd. kiad. - Budapest : Kairosz, 2010. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-410-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(71)
[AN 3184105]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2011.
Demeter D. Zoltán (1945-)
   A szabadság ára / Demeter D. Zoltán. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-55-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3166562]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2011.
Déry Tibor (1894-1977)
   Két asszony ; Szerelem ; Niki / Déry Tibor. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2010, cop. 1994. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-487-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3210227]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2011.
   Dimenziók : 57 mai magyar novella. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-04-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3177162]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2011.
Dudás Andrea
   Tudsz-e szeretni? / Dudás Andrea. - Szekszárd : Sikerkönyvek-K., [2010]. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0372-4 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3169463]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2011.
   Dzsungel a szívben : lányok és anyák antológiája / [...szerk. Forgács Zsuzsa Bruria]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 313 p. ; 21 cm. - (Kitakart Psyché ; 3.)
ISBN 978-963-9971-48-6 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - szülő-gyermek kapcsolat - antológia
894.511-822 *** 316.356.2(0:82-822)
[AN 3180597]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2011.
   Az én karácsonyfám : hat magyar író írásai / [összeáll. Kőrössi P. József]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 245 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9996-14-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3172158]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2011.
Fábián Janka (1973-)
   A német lány / Fábián Janka. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-90-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3177001]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2011.
Fazekas József (1946-)
   Tőkesúly : versek / Fazekas József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2010. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-82-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3167753]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2011.
Fejős Éva
   Cuba libre / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 517 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-398-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3173063]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Öreg utakon / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-121-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3209506]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2011.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Egy régi templomra : istenes versek / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Luther, 2010. - 180, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-25-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3178460]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2011.
Frideczky Katalin (1950-)
   Jolán gyereket vár / Frideczky Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-73-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3166307]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2011.
Füst Antal (1940-)
   Koronás hegyek : a Zagyva-völgyi várak regénye / Füst Antal. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-61-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 3166682]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2011.
Géczy János
   Árpád vezér / Géczy János. - Nyíregyháza : Glán, cop. 2010. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89034-0-2 kötött
Árpád (Magyarország: fejedelem) (850/855?-907)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3183560]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2011.
Gulyás Mihály (1921-2001)
   Virradattól alkonyatig : Gulyás Mihály emlékezései / szerk. ... Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2010. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 24.)
Fűzött
Gulyás Mihály (1921-2001)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3168255]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2011.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Családi album : önéletrajz, 1934 / Hunyady Sándor. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9996-16-8 fűzött : 1990,- Ft
Hunyady Sándor (1890-1942)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3186017]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2011.
Iván Magda
   Az öt tavitündér és a huszonhárom varázsgyöngy : mesék / Iván Magda ; [ill. Pópity Annamária és Nagy-Kálózi Anna]. - Szeged : Bába, 2010. - 141, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-319-002-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3177310]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2011.
Jólesz György (1958-)
   A széttört mese / Jólesz György ; [Orr Máté illusztrációival]. - Budapest : Luna Kv., 2010. - 225, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225.
ISBN 978-963-283-036-0 kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3191288]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2011.
   Kalligrammák / [kiad. a ... Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium]. - Szeged : B&T : Radnóti M. Kísérl. Gimn., 2010. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-001-2 fűzött
magyar irodalom - vers - képvers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3179161]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2011.
Kányádi Sándor (1929-)
   Az elveszett követ / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-266-168-1 kötött : 1900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)(498)
[AN 3182567]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2011.
   Karácsony : [az ünnep varázsa] / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi Kvk., cop. 2010. - 121 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-267-059-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - ajándékkönyv - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3190934]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Európa, 2010. - 404 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9084-0 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3186074]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2011.
Kovács András Péter (1978-)
   Multigáz / Kovács András Péter. - Budapest : Ulpius-ház Kvk., 2010. - 317 p. ; 20 cm. - (Dumakönyvtár, ISSN 2062-2724)
ISBN 978-963-254-079-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3175074]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2011.
Kovács András Péter (1978-)
   Multigáz / Kovács András Péter. - Budapest : Ulpius-ház Kvk., 2010. - 317 p. ; 20 cm. - (Dumakönyvtár, ISSN 2062-2724)
ISBN 978-963-254-414-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3175175]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2011.
Kovács Gergő (1987-)
   Visszajátszás : az álom / Gary Elijah. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5014-60-4 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3168185]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2011.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Erzsébet királyné / Krúdy Gyula ; [vál., szerk. és az utószót írta Kelecsényi László]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Noran Libro, [2010], cop. 2007. - 199, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9996-12-0 kötött : 2400,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
uralkodócsalád - nő - magyar irodalom - 19. század - válogatott művek
894.511-821 *** 943.9(092)Erzsébet(0:82-821)
[AN 3180948]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2011.
Lady Nairi
   Verstár / Lady Nairi. - [Nyíregyháza] : Szerző, cop. 2010. - 95, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0396-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3166272]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2011.
Lévai Katalin (1954-)
   Hazugok és szeretők / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2010. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-323-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3181612]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2011.
Lódi Kata
   Katalizátor : mert a nyúl nem fél... / Lódi Kata. - [Budapest] : Motiware Hungary Kft., 2010. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0003-7 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3179183]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   A teaültetvény / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2010. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-88446-9-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3184555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 346 p.
ISBN 978-615-5054-00-6
[AN 3184586] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 368 p.
ISBN 978-615-5054-01-3
[AN 3184599] MARC

ANSEL
UTF-8843 /2011.
MacLeod, Joseph
   Élni vagy pokolra jutni / Joseph MacLeod. - Budapest : K.u.K., [2010]. - 341 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9887-49-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3181371]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2011.
Marsh, Evelyn
A halál csak egyszer csenget (új kiadása)
   Nincs visszaút / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Anuket, cop. 2010. - 237 p. ; 20 cm
Fűzött : 1398,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8296-96-2)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3178402]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2011.
Matók Leó (1928-1951)
   Jaj lett itt a jóknak : az 1951-ben, 23 éves korában halálra ítélt és kivégzett magyar hazafi hátrahagyott verseinek első kiadása / Matók Leó. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2010. - 84, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88450-7-8 kötött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3177437]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2011.
Mészáros László
   A démoncsászár fejvadászai : [Brett Shaw küldetés] / Dave Howard. - [Budapest] : Tuan, 2010. - 355 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-15-4 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3179343]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Akli Miklós és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6512-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3169979]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák ; A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 222 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 1.)
ISBN 978-963-09-6508-8 kötött : 495,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3169950]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A székelyek között / Mikszáth Kálmán ; [összeáll. és szerk. Praznovszky Mihály]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 494, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9996-22-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3171799]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 206 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 6.)
ISBN 978-963-09-6513-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3169999]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2011.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó / Móricz Zsigmond. - Budapest : Osiris, 2010. - 169 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-563-4 fűzött : 620,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3183527]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2011.
Nagy Olga (1921-2006)
   Vallomások / Nagy Olga ; [szerk. Keszeg Vilmos]. - Budapest : Luna Kv., 2010. - 376, [3] p. ; 20 cm. - (Beszéld el..., ISSN 1416-9150)
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-034-6 kötött
Nagy Olga (1921-2006)
Erdély - etnográfus - határon túli magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94(498) *** 39.001(498.4)(=945.11)(092)Nagy_O.(0:82-94)
[AN 3174396]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2011.
Nyirő József (1889-1953)
   Néma küzdelem / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 422 p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-128-4 kötött : 3200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3187595]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2011.
Nyitrai, Charles T.
   Sárkányvér / Charles T. Nyitrai. - Budapest : Aba Kvk., 2010. - 399 p. ; 21 cm. - (Vérkötelék saga ; 1.)
ISBN 978-615-5033-19-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3173709]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2011.
Palotás Petra (1975-)
   Papás-mamás / Palotás Petra. - Budapest : Jaffa, 2010. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-38-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3188077]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2011.
Passuth László (1900-1979)
   Nápolyi Johanna / Passuth László. - Szeged : Aranytoll, 2010. - 591 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-277-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3184546]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A hóhér kötele / Petőfi Sándor ; Antal József rajz. ; [utószó Margócsy István]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 170 p. : ill. ; 23 cm. - (Cartaphilus illusztrált klasszikusok, ISSN 2062-1183)
ISBN 978-963-266-170-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3183836]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2011.
Petrolay Margit (1908-1997)
   Palócföldi mesék / Petrolay Margit ; [ill. Földes Vilmos] ; [szerk. Trencsényi László]. - [Budapest] : SikerX Bt., [2010]. - 61 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 3.)
ISBN 978-963-7082-35-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3184224]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2011.
Podagra, Dua
   Szélnek hagyott lovagok / Dua Podagra. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-62-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3166640]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2011.
Pollágh Péter (1979-)
   A Cigarettás / Pollágh Péter. - Budapest : Prae.hu : Palimpszeszt, 2010. - 55, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5070-01-3 fűzött : 1979,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3177891]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   Tűnődések napról napra / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2010]. - 390 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-248-157-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3170232]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2011.
Rácz Pista
   Gatyamesék : pajzán tanyasi dekameron / Rácz Pista ; [ill. Téjlor]. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9887-54-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3188211]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 272 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 4.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-352-4 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3210458]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2011.
Schäffer Erzsébet
   A temesvári lány : anyuval az élet / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2010. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-5008-73-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3169911]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2011.
Schneider Izabella
   Asszony ördögkeréken / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-48-0 kötött : 2400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3181518]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2011.
Szabó Bogár Erzsébet (1926-)
   Vándor Nándor / Szabó Bogár Erzsébet. - Szeged : Bába, 2010. - 82 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Vándor Nándor szerencséje
ISBN 978-963-319-005-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3178577]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2011.
Szávai Géza (1950-)
   Burgum Bélus, Piroska és a farkas : mesterdetektív-regény gyerekeknek / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 13, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Burgumburg ; 2010/1.)
ISBN 978-963-9957-23-7 fűzött : 400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3172373]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2011.
Szilágyi Attila (1930-)
   Ludibunda / Szilágyi Attila. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-97-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3178472]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2011.
   A szív kutyája : lányok és apák antológiája / [...szerk. Forgács Zsuzsa Bruria]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 313 p. ; 21 cm. - (Kitakart Psyché ; 4.)
ISBN 978-963-9971-49-3 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - szülő-gyermek kapcsolat - antológia
894.511-822 *** 316.356.2(0:82-822)
[AN 3180573]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2011.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Emberek a kövek között : regény és elbeszélések / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 212, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-129-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3209343]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2011.
Török Sándor (1904-1985)
   Kököjszi és Bobojsza / Török Sándor ; [Kondor Lajos rajz.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 168 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-711-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3209429]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2011.
Tóth László Pál
   Félelmünknek végre vége / Tóth László Pál. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-80-1 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3166617]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2011.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Kolorádó kid / Vágvölgyi B. András. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-013-4 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - regény
894.511-31 *** 943.9"195"(0:82-31)
[AN 3179920]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2011.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Csics Emese rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-715-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3210334]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2011.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Családom történeteiből / Vekerdy Tamás. - Bőv., átszerk. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2010]. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-156-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3184666]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2011.
   Versek Kass János -tól, -ról, -nak / [szerk. ... Tandi Lajos]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Bába, 2010. - [102] p. : ill. ; 11x12 cm
ISBN 978-963-9881-55-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - ezredforduló - vers - antológia
894.511-14(082) *** 76(439)(092)Kass_J.(0:82-14)
[AN 3183722]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2011.
Viczai Henrietta (1981-)
   Grafitkeringő / Viczai Henrietta ; [fotó Szeidl Marian]. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., [2010]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-83-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3167738]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2011.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Búcsú a pokoltól : ...és ami azóta történt... : bővített válogatás / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2010. - 727 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-309-8 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3182963]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2011.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Psyché / Weöres Sándor ; [... ill. Gyulai Líviusz]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 302 p. : ill. ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
ISBN 978-963-227-240-5 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3170594]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2011.
Zsiga Henrik
   Óceánok szolgája avagy Luxushajón dolgoztam / Zsiga Henrik. - [2. kiad.]. - Budapest : Arión, 2010. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9699-36-6 fűzött : 2190,- Ft
tengerhajózás - pincér - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 656.61(0:82-94) *** 642.6
[AN 3183879]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

881 /2011.
Lukács Krisztián Zoltán
   A morgoncok sportolnak / Lukács Krisztián Zoltán ... ; rajz. Kovács Krisztián. - [Szeged] : Morgoncok Alapítvány, 2010. - [12] p. : ill., színes ; 15x15 cm. - (Mucmuc)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3179457]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2011.
Lukács Krisztián Zoltán
   Mucmuc éhes / Lukács Krisztián Zoltán ... ; rajz. Kovács Krisztián. - [Szeged] : Morgoncok Alapítvány, 2010. - [12] p. : ill., színes ; 15x15 cm. - (Mucmuc)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3179493]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2011.
Stift Z. Angelico (1969-)
   A tékozló fiú : Angelico kifestőkönyvek / [rajz. és szerk. Stift Z. Angelico]. - Szombathely : Martinus K., [2010]. - 17, [2] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-88516-6-6 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
087.5 *** 244(02.053.2)
[AN 3179230]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

884 /2011.
O'Malley, Bryan Lee
Scott Pilgrim & the infinite sadness (magyar)
   Scott Pilgrim végtelen bánata / Bryan Lee O'Malley ; [ford. Somogyi Péter]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2010]. - [178] p. : ill. ; 19 cm. - (Scott Pilgrim ; 3.)
ISBN 978-963-310-022-6 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3181220]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2011.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Daisó. - 2010. - 207 p. : ill.
ISBN 978-963-9998-08-7 fűzött : 2190,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3177081] MARC

ANSEL
UTF-8886 /2011.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes : selections (magyar)
   Kázmér és Huba : gyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Annyi a tennivaló!. - 2010. - 131 p.
ISBN 978-963-99980-9-4 fűzött : 2290,- Ft
087.6:084.11
[AN 3179810] MARC

ANSEL
UTF-8887 /2011.
Yi Yŏng-yu
   Annyira király vagy! / Li Jong-Hi ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2009-. - ill., részben színes ; 20 cm
A ford. a "You are so cool" (New York, N.Y. : Yen Press, 2007-) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2850551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2010. - [200] p., [4] t.
ISBN 978-963-9998-07-0 fűzött : 2150,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3177030] MARC

ANSEL
UTF-8