MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/02/16 10:44:10
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
1408 /2011.
Kovács Katalin
   A szecessziótól Máraihoz : Lőrinczy Huba irodalomtörténész munkássága / [összeáll. Kovács Katalin] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ]. - Szombathely : NYME SEK, 2010. - 75 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9871-35-9 fűzött
Lőrinczy Huba (1940-2007)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
012Lőrinczy_H. *** 82.01(439)(092)Lőrinczy_H.:016
[AN 3231676]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

1409 /2011.
   Hó-nap já-róka : női kalendárium azaz elegy-belegy női könyvecske / [szerk. Rázsi Abigél, Tornay Krisztina] ; [kiad. Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - [Debrecen] : Boldog Terézia Kat. Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2010. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-08-0286-4 fűzött
kalendárium
050.9
[AN 3220742]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1410 /2011.
   Alagút- és Mélyépítő Szakmai Napok - "Harkány 2010" : 2010. november 9-10., Harkány : program, absztraktok, cikkek / [rend. a] Magyar Alagútépítő Egyesület, International Tunneling and Underground Space Association. - Budapest : Diamond Congress Kft., [2010]. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: MAE Harkány 2010
ISBN 978-963-88019-3-7 fűzött
mélyépítés - földalatti vasút - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Harkány) *** 625.42 *** 624.1
[AN 3222579]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2011.
Raffay Ernő (1948-)
   Szabadkőművesek Trianon előtt / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2010. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagy Magyarország könyvek, ISSN 2062-3380 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88466-3-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - 19. század - századforduló - történeti feldolgozás
061.236.61(439)"18/191"
[AN 3233193]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2011.
   Természeti és kultúrtörténeti értékvédelem : a 2010. december 4-én, az Eszterházy Károly Főiskola "Tájkutatások - Természetvédelem" Tehetséggondozó Műhelye (Környezettudományi Tanszék) által megrendezett "Természeti és kultúrtörténeti értékvédelem" című tudományos konferencia előadásai / szerk. Dobos Anna, Gali Zoltán. - Eger : EKF Környezettud. Tansz., 2010. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-62-4 fűzött
Északkelet-Magyarország - földtudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Eger) *** 55(439.13)
[AN 3237348]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1413 /2011.
   "mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc..." : tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére / szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - Budapest : OSZK : Balassi, 2010. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-851-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - nyomdászattörténet - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század - könyvtörténeti emlék - személyi bibliográfia - emlékkönyv
094/099(439) *** 655.1(439)"15/17" *** 930.85(439)"15/17" *** 012Vásárhelyi_J.,_P.
[AN 3230424]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor versek képekben : Széplaky Pál illusztrációival. - Budapest : A.AMB Iroda, 2010. - 116 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-0586-5 fűzött
magyar irodalom - jelkép - vers
003.628 *** 894.511-994
[AN 3227368]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1415 /2011.
Mon premier Larousse des comment c'est fait? (magyar)
   Larousse : hogy is van ez? / [szerk. Françoise de Guibert] ; [... ford. Bárdos Miklós]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina Junior, 2010, cop. 2008. - 151 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-84-5 kötött : 3450,- Ft
természettudomány - tudomány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 001(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3241471]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1416 /2011.
Brooks, Michael
13 things that don't make sense (magyar)
   13 rejtély : korunk legizgalmasabb tudományos talányai / Michael Brooks ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 302 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-029-4 fűzött : 3900,- Ft
természettudomány - rejtély
001.94 *** 5
[AN 3227039]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2011.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
God is... (magyar)
   Istenről.. : válogatott írások / Sri Chinmoy ; [ford. Kertészné Újvári Sarolta]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2010. - 236 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-19-4 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3218892]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2011.
De Long, Douglas (1954-)
Ancient teachings for beginners (magyar)
   Ősi tanítások egyszerűen / Douglas De Long. - Pécs : Alexandra, 2010. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos ezotéria, ISSN 1789-9451)
Ford. Búza Virág. - Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-297-096-7 fűzött
csakra - ezoterika
133.25
[AN 3223380]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2011.
Newcomb, Jacky
An angel saved my life (magyar)
   Megmentett egy angyal : és más igaz történetek a túlvilágról / Jacky Newcomb. - Pécs : Alexandra, 2010. - 244, [3] p. ; 20 cm
Ford. Mészáros Orsolya
ISBN 978-963-297-378-4 fűzött
okkultizmus - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3222856]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2011.
Sinóros-Szabó Júlia
   Ember a világban, világ az emberben / Sinóros-Szabó Júlia. - Budapest : [Sinóros-Szabó J.], 2010. - 113 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-08-0358-8 kötött
asztrológia - egyiptomiak ókori vallása
133.52 *** 299.31
[AN 3218694]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2011.
Szécsi Märcz Ari
   Ételtől lélekig : az öt elem szerinti táplálkozás, ételkészítés elmélete és fortélyai / Szécsi Märcz Ari. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2010. - 224 p. : ill. ; 21 cm + 6 mell.
ISBN 978-963-9219-80-9 fűzött : 3330,- Ft
egészséges táplálkozás - öngyógyítás - ezoterika
133.25 *** 613.2 *** 615.89
[AN 3223070]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2011.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, [2010], cop. 2008. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3250016]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1423 /2011.
   Függésben : kényszerpályán a jövő? / Glied Viktor, Nagy Roland szerk. - Pécs : Publikon, 2010. - 354 p. : ill. ; 20 cm. - (Fenntartható fejlődés könyvek, ISSN 2062-3437)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-24-6 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - környezeti politika - társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - energiapolitika - 21. század
504.03(439) *** 620.9(439) *** 504.03(100)"20" *** 21
[AN 3235530]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2011.
Gálosi-Kovács Bernadett (1972-)
   Környezetfejlesztés a kistérségekben : "a környezettudatos kistérségfejlesztés kézikönyve" / Gálosi-Kovács Bernadett. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2010. - 247 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 978-615-5001-22-2 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - környezeti tudatosság - területfejlesztés - kistérség
504.03 *** 911.3(439) *** 711.1(439)
[AN 3233897]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2011.
Lovelock, James (1919-)
The vanishing face of Gaia (magyar)
   Gaia halványuló arca : utolsó figyelmeztetés / James Lovelock ; [ford. Barna László]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 978-963-05-8923-9 fűzött
környezetvédelem - ökológia - Gaia-elmélet
504.03 *** 504.06
[AN 3219486]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2011.
Molnár Antal
   Bodrog : [folyó, amely összeköt] : [rieka, ktorá spája] / Molnár Antal ; [kiad. Zöld Kör]. - Bodrogolaszi ; Hajdúböszörmény : Zöld Kör, 2010. - 112 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-0172-0 kötött
Bodrog - természeti környezet - helyismeret - fényképalbum
502(439)(282.243.742.8)(084.12) *** 908.439(282.243.742.8)(084.12)
[AN 3221475]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2011.
Óvári Miklós
   1001 domb meséi : Zala megye első írásos említésének 1001. évfordulójára = The tales of a 1001 hills : for the 1001st anniversary of the first written document of Zala county / fényképezte ... Óvári Miklós ; [kiad. a ... Zöld Zala Természetvédő Egyesület]. - Zalaegerszeg : Zöld Zala Természetvédő Egyes., 2010. - 143 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Gerinccím: Ezeregy domb meséi
ISBN 978-963-08-0453-0 kötött
Magyarország - Zala megye - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
502(439.121)(084.12) *** 908.439.121(084.12) *** 77.04(439)(092)Óvári_M.
[AN 3237279]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1428 /2011.
Bagota Mónika
   Elemi matematika feladatgyűjtemény / Bagota Mónika. - Szeged : SZEK JGYF K., 2010. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-963-9927-08-7 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanulmányi verseny - példatár - egyetemi tankönyv
51(075.8) *** 372.851(079.1)
[AN 3241979]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2011.
Gerőcs László (1952-)
   A húrnégyszögek meghódítása / Gerőcs László. - Budapest : Akad. K., 2010. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (A mindentudás iskolája, ISSN 2062-3259)
ISBN 978-963-05-8969-7 fűzött
elemi geometria - példatár
514.112.4(076)
[AN 3222822]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2011.
Gowers, Timothy
Mathematics (magyar)
   Matematika nagyon röviden : [matematika kívülállóknak] / Timothy Gowers. - Budapest : Typotex, 2010. - 238 p. : ill. ; 17 cm
Ford. Pataki János
ISBN 978-963-279-295-8 kötött : 2400,- Ft
matematika
51
[AN 3216874]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2011.
Palágyi Menyhért (1859-1924)
Neue Theorie des Raumes und der Zeit (magyar)
   A tér és az idő új elmélete : egy metageometria alapfogalmai / Palágyi Menyhért ; [ford. Wieser Györgyi] ; [kiad. a ... Pákolitz István Városi Könyvtár]. - Paks : Pákolitz I. Vár. Kvt., 2010. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87510-5-8 fűzött
dimenzióelmélet - téridő
515.127
[AN 3231125]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1432 /2011.
Komáromi János
   Atom és energia / Komáromi János ; [kiad. Anárbo Szövetkezet]. - Paks : Anárbo Szöv., 2010. - 255 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9339-4 kötött
Paks - fizika - mérnöki tudomány - atomerőmű - tudománytörténet - szaklexikon
53:030 *** 62:030 *** 621.311.25(439-2Paks)
[AN 3215672]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1433 /2011.
Magyar Imre (1963-)
   A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben / Magyar Imre. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2010. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 112-133.
ISBN 978-963-306-074-2 kötött
Kárpát-medence - ősföldrajz - miocén
551.882.1(439)
[AN 3231498]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2011.
   Üdülési csekkel a kőzetek világába / [összeáll. Szentpétery Ildikó et al.] ; [közread. az] Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés. - [Budapest] : ÉSZT, 2010. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0363-2 fűzött
Magyarország - kőzettan - természetjárás
552(439) *** 796.5(439)
[AN 3218728]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1435 /2011.
White, Michael (1959-)
Galileo antichrist (magyar)
   Galilei, az antikrisztus / Michael White ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 415 p., [8] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-919-1 kötött
Galilei, Galileo (1564-1642)
Itália - csillagász - inkvizíció - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
52(45)(092)Galilei,_G. *** 930.85(4)"15/16" *** 348.52
[AN 3227905]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1436 /2011.
   Érdekességek a Kárpát-medence állatvilágából / [ill. Jankovszky Iván]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2010]. - 31 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-109-7 kötött
Kárpát-medence - fauna - ifjúsági könyv
591.9(4-191)(02.053.2)
[AN 3223917]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2011.
Földi János (1755-1801)
   Rövid kritika és rajzolat a' magyar fűvésztudományról / írta Főldi János. - [Debrecen] : [DE AGTC], [2010]. - [4], 60 p. ; 18 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. - Gerinccím: Füvész tudomány. - Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Bétsben : a' Magyar Hírmondó íróinak költségével, 1793.
ISBN 978-963-9732-98-8 kötött
növénytan - hasonmás kiadás
58 *** 094/099.07
[AN 3218881]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2011.
Miklósi Ádám (1962-)
Dog behaviour, evolution, and cognition (magyar)
   A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója / Miklósi Ádám. - Budapest : Typotex, 2010. - 418 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
Bibliogr.: p. 373-410.
ISBN 978-963-279-288-0 fűzött : 4500,- Ft
kutya - etológia
591.51 *** 636.7
[AN 3216004]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2011.
Szeberényi József (1950-)
   Molekuláris sejtbiológia / Szeberényi József. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 553 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9542-27-3)
molekuláris biológia - sejttan - egyetemi tankönyv
577.2(075.8)
[AN 3241126]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1440 /2011.
50 great myths of popular psychology (magyar)
   50 pszichológiai tévhit : hiánypótló gyűjtemény a lélektan közhiedelmeiről / Scott O. Lilienfeld [et al.]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Cziczelszky Judit. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9910-55-3 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3225066]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2011.
   A balatonfüredi fürdőbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1855-1917 / [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta] Lichtneckert András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2010. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 58.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9990-05-0 fűzött
Balatonfüred - gyógyfürdő - 19. század - századforduló - jegyzőkönyv
615.838(439-2Balatonfüred)"185/191"(093)
[AN 3221349]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2011.
Buzás György Miklós (1948-)
   A diabetológia története / Buzás György Miklós. - Budapest : Akad. K., 2010. - 506 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8844-7 kötött
cukorbetegség - orvostörténet
616.379-008.64(100)(091)
[AN 3218432]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2011.
Coué, Émile (1857-1926)
   Elméd gyógyító hatalma : önszuggesztió és szuggesztió / Emil Coué, Fritz Lambert, Emile Leon ; [ford. Simonfalvy Ferenc]. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2010. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89061-0-6 kötött : 2400,- Ft
természetgyógyászat - szuggesztió
615.851.11 *** 615.89
[AN 3249223]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2011.
Cseri Anita
   Anyu segíts, ha testvérkém érkezik! avagy Andris és a kistestvér : mesekönyv óvodásoknak, nevelési ötlettár szülőknek / Cseri Anita ; [ill. Jung Brigitta]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 75, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-03-1 fűzött : 2200,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - testvér - magyar irodalom - gyermekirodalom - útmutató
159.922.7-055.71 *** 894.511-93 *** 37.018.1(036)
[AN 3225260]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2011.
Cultures adolescentes (magyar)
   Serdülők világa : kétségek és önmegvalósítás / [szerk.] David Le Breton ; ford. Bőhm Judit és Holka László. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 98 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-29-9 fűzött : 2100,- Ft : 7 EUR
gyermeklélektan - serdülőkor - ifjúságszociológia
159.922.8 *** 316.37-053.6
[AN 3222866]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2011.
Dahanukar, Sharadini
Ayurveda unravelled (magyar)
   Ayurveda mindenkinek : [India 5000 éves gyógyászata] / írta Sharadini Dahanukar, Urmila Thatte ; [ford. Csorba Katalin] ; ill. Shekhar Bhojraj, Aparna Deshmukh ; kiad. Embassy of India. - Budapest : Embassy of India, 2010. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-435-6 fűzött
India - népi gyógymód - védizmus
615.322 *** 615.89(540)
[AN 3249735]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2011.
Damdindorj, Danima
   Az éltető étkek arany szutrája : egyszerűen kivitelezhető táplálkozási és életviteli tanácsok hun, mongol és tibeti ősi hagyomány alapján / Danima Damdindorj. - Budapest : Geomantika Bt., 2010. - 419 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0476-9 fűzött : 3500,- Ft
Belső-Ázsia - táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2(5-191)
[AN 3236146]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2011.
Diricziné Barna Gyöngyi
   Elméleti és gyakorlati fizioterápia / Diricziné Barna Gyöngyi. - Budapest : Kádix Bt., 2010. - 382 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-382.
ISBN 978-963-89015-1-4 fűzött
fizioterápia
615.81/.84
[AN 3219893]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2011.
Dreyer, Danny
Chirunning (magyar)
   Chifutás : forradalmi módszer az erőlködés- és sérülésmentes futáshoz / Danny Dreyer és Katherine Dreyer ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2010. - 285 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-78-6 fűzött : 3600,- Ft
futás - mozgástan
613.71 *** 796.422.012
[AN 3223062]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2011.
Eke András (1949-)
   Fejezetek az élettan tantárgyból [elektronikus dok.] / Eke András, Kollai Márk. - Szöveg és képek (pdf : 6.6 MB). - Budapest : Semmelweis, 2010, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99092. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-9656-72-7)
élettan - egyetemi jegyzet - elektronikus dokumentum
612.08(075.8)
[AN 3232862]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2011.
Evans, Mike
How to pass your exams (magyar)
   Hogyan vizsgázz sikeresen? : hasznos tanácsok érettségi, felvételi és egyetemi vizsga előtt állóknak / Mike Evans ; [ford. Megyeri Luca]. - Budapest : Partvonal, 2010. - 110 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9910-54-6 fűzött
tanulás - vizsga
159.953.5 *** 371.322 *** 371.27
[AN 3222986]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2011.
Gentner, Angela
Das kleine Gesundheits-Heilstein-Lexikon (magyar)
   Gyógyító kristályok kislexikona : több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról / Angela Gentner, Günter Hohenberger ; [ford. Makra Júlia]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2010. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-043-7 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ezoterika
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3227438]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2011.
Grabhorn, Lynn
Excuse me, your life is waiting (magyar)
   A vonzás hatalma : gondolataink és érzéseink bámulatos ereje / Lynn Grabhorn ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Édesvíz, [2010], cop. 2004. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-087-1 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3249623]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2011.
H₂O: book of secrets (magyar)
   H₂O: just add water! : titkok könyve / [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 72 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-629-756-5 kötött : 1999,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - lány - önismeret - gyermekkönyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2)
[AN 3218792]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2011.
Herman Judit
   A magad útján : hogyan teremtsd meg a saját munkádat és tedd magad nélkülözhetetlenné a világ számára / Herman Judit ; [ill. Kis Attila]. - Budapest : InfoGen Bt., 2011. - 293 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-06-9889-4 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - önismeret - álláskeresés
613.865 *** 658.353.5
[AN 3229063]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2011.
Holmes, Melisa
Girlology (magyar)
   Csajológia 2 : randik, szakítások és a nagy szerelem / Melisa Holmes, Trish Hutchison ; [ford. Bárány Borbála]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-963-530-867-5 fűzött : 2500,- Ft
nemi felvilágosítás - lány - ifjúsági könyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 3227460]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2011.
Kis Vivien
   A fogyás szakértője [elektronikus dok.] / Kis Vivien. - Szöveg és képek (pdf : 14.5 MB). - Miskolc : [Kis V.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99193. - Működési követelmények: Adobe Reader
egészséges táplálkozás - fogyókúra - elektronikus dokumentum
613.24
[AN 3241955]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2011.
   A Kismama terheskönyve / [szerk. W. Ungváry Renáta]. - 2. utánny. - Budapest : Sanoma Budapest, 2010. - 248 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9710-23-8 kötött : 3900,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 3249385]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2011.
The Mayo Clinic diet (magyar)
   A Mayo Klinika diétája / [... főszerk. Donald Hensrud] ; [szerk. Kevin Kaufman] ; [ford. Szikra Renáta és Fehér Zsuzsa]. - [Budapest] : Vince K., 2010. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. (217 p.)
ISBN 978-963-303-024-0 fűzött : 4995,- Ft
 (hibás ISBN 963-303-024-0)
fogyókúra
613.24
[AN 3227199]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2011.
Mieras, Mark
Ben ik dat? (magyar)
   Többet ésszel : minden, amit az agyunk tud, de mi nem tudjuk róla / Mark Mieras ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 438 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-008-0 fűzött : 3480,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3227651]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2011.
Ornish, Dean
The spectrum (magyar)
   Spektrum : személyre szabott egészségprogram / Dean Ornish ; Art Smith receptjeivel ; [ford. Pintérné Fekete Rózsa]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 478 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-021-8 kötött : 4500,- Ft
egészséges életmód - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613 *** 641.564(083.12)
[AN 3218494]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2011.
Papp Lajos (1948-)
   Segíts ég! / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 371 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-426-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - orvos - belpolitika - 20. század - ezredforduló - válogatott művek - interjú
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 323(439)"200"(0:82-821)
[AN 3223177]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2011.
Riedl, Michaela (1968-)
Lingam-Massage (magyar)
   Lingam-masszázs : tapasztald meg a férfi szexualitás átütő erejét! : fizikailag, energetikaliag, spirituálisan / Michaela Riedl, Jürgen Becker ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 217 p. : ill. ; 25 cm + DVD
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-291-070-3 kötött : 3995,- Ft
masszázs - hímvessző - nemi élet - audiovizuális dokumentum
615.82 *** 616.66 *** 613.88
[AN 3227798]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2011.
Robinson, Ken (1950-)
The element (magyar)
   Az alkotó elem : fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik / Sir Ken Robinson ; Lou Aronica közrem. ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-030-0 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - siker - kreativitás - memoár
159.928.238 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3228106]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2011.
Roca, Núria (1972-)
Soy un adolescente! (magyar)
   Kamasz fiúk könyve / írta Núria Roca ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Kutasy Mercedes]. - 3. kiad. - Budapest : Officina '96, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-86-9 kötött : 1950,- Ft
nemi felvilágosítás - fiú - gyermekkönyv
613.88-055.1(02.053.2)
[AN 3241672]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2011.
Roca, Núria (1972-)
Soy una adolescente! (magyar)
   Tini lányok könyve / írta Núria Roca ; ill. Meritxell Ribes ; [ford. Kutasy Mercedes]. - 3. kiad. - Budapest : Officina '96, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-85-2 kötött : 1950,- Ft
nemi felvilágosítás - lány - gyermekkönyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 3241580]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2011.
Salamon Gabriella
   Négyféleképpen : a leány, a szerető, az anya, a banya / Salamon Gabriella. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 229 p. : ill. ; 24 cm + CD
borító- és gerinccím: Négyféleképpen a nőiség útján
ISBN 978-963-291-057-4 fűzött : 3200,- Ft
- életvezetés - auditív dokumentum
613.865-055.2
[AN 3227752]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2011.
Shaw, Scott (1958-)
The little book of yoga breathing (magyar)
   Pránajáma dióhéjban / Scott Shaw ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2010. - 96 p. ; 12 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-9219-79-3 fűzött : 780,- Ft
jóga - légzés
615.851.8 *** 612.2
[AN 3225241]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2011.
Silye Gabriella (1980-)
   Sporttáplálkozás a maximális teljesítményhez : táplálkozási kézikönyv sportolóknak / Silye Gabriella. - Budapest : ExSol-Group Kft., 2010. - 189 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-08-0283-3 fűzött : 3230,- Ft
egészséges táplálkozás - sport
613.2 *** 796
[AN 3232482]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2011.
Stosiek, Nurit
Gleichwertig aber andersartig (magyar)
   Egyformán értékes, de más : nő és férfi - a kiegészítésben rejlő erő : női lelki nap, 2010 / Nurit Stosiek, ... Veronika Riechel, ... Gertraud Evanzin ; [ford. Vissiné Berényi Edit, ... Baka Gabriella] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2010. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87480-9-6 fűzött
nemek lélektana - család - erkölcs
159.922.1 *** 173 *** 253
[AN 3220643]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2011.
   Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I : kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok / szerk. Kun Bernadette, Felvinczi Katalin. - [Budapest] : SZMI, 2010. - 319 p. : ill. ; 23 cm. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-35-2 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - drogközpont - tűcsere - ezredforduló
613.83 *** 364.272(439) *** 364.465(439)
[AN 3220946]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2011.
Szántó Andrea
   Csak semmi komoly : kéretlen életviteli tanácsok félprofi önsanyargatóknak / Szántó Andrea. - [Fonyód] : [Szántó A.], 2010. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0227-7 fűzött : 2600,- Ft
egészséges életmód - memoár
613(0:82-94)
[AN 3220674]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2011.
   A személyiségfejlődés zavarai : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Utánny. - Debrecen : KFRTKF, 2010. - 187 p. ; 21 cm
Fűzött
személyiség-lélektan - viselkedészavar - gyermeklélektan - elmegyógyászat - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
159.923.2(075.8) *** 616.89-053.6(075.8) *** 159.922.7
[AN 3242092]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2011.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit szakácskönyv / Szendi Gábor, Mezei Elmira ; [ételfotók Korpádi Péter és Patyi Árpád]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 306 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-303.
ISBN 978-963-9971-41-7 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3228067]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2011.
Szücs Balázs
   Légy az otthonom! : párterápiás és önismereti tréning kételkedőknek, jegyeseknek, házasoknak és mindenkinek / Szücs Balázs. - Budapest : PC Brothers, 2010. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - ("Tegnap azt mondtad, hogy majd holnap..."-sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-06-9617-3 fűzött
pszichoterápia - önismeret - párkapcsolat
615.851 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3233390]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2011.
Ullman, Dana
The homeopathic revolution (magyar)
   A homeopátia forradalma : vajon miért választják a neves személyiségek a homeopátiát? / Dana Ullman ; [ford. Vida Enikő ...]. - Budapest : SpringMed, 2011. - 195 p. ; 21 cm. - (SpringMed homeopátiás könyvek, ISSN 2061-4748)
ISBN 978-963-9914-87-2 fűzött : 2800,- Ft
homeopátia - történeti feldolgozás
615.015.32(100)(091)
[AN 3228026]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2011.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Már 100x megmondtam.. / F. Várkonyi Zsuzsa. - 8. kiad. - Budapest : Mérték K., 2010, cop. 1986. - 178 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-93-4 fűzött
családi nevelés - lélektan - család
159.922-055.5/.7 *** 37.018.1
[AN 3241360]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2011.
Wilson, Timothy D.
Strangers to ourselves (magyar)
   Ismeretlen önmagunk : a tudattalan új megközelítése / Timothy D. Wilson ; [ford. Síklaki István]. - Budapest : Háttér, cop. 2010. - 409 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 378-409.
ISBN 978-963-9365-96-4 fűzött : 2990,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3230710]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1479 /2011.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártás-technológia / Dudás Illés. - Budapest : Műszaki Kvk., [2004]-. - 24 cm
Az 5. köt. társszerzői Lierath, Friedhelm, Varga Gyula
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2546941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Környezetbarát technológiák a gépgyártásban : forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel-kenéssel. - 2010. - 308 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 288-304.
ISBN 978-963-16-6500-0 kötött
forgácsolás - egyetemi tankönyv
621.9(075.8)
[AN 3229706] MARC

ANSEL
UTF-81480 /2011.
   Megújuló energiák hasznosítása : köztestületi stratégiai programok / [összeáll. Büki Gergely] ; [szerk. Lovas Rezső] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia [Energiastratégiai Munkabizottság]. - Budapest : MTA, 2010. - 142 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-599-6 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - ezredforduló
620.91(439)
[AN 3229500]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2011.
Tisza Miklós (1949-)
   Az anyagtudomány alapjai / Tisza Miklós ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. - 2. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2010. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-661-844-5 fűzött
anyagtudomány - mechatronika - egyetemi tankönyv
620.1(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3249934]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1482 /2011.
Gillenwater, Zoe Mickley
Flexible web design (magyar)
   Rugalmas webtervek : folyékony és nyújtható elrendezések kialakítása CSS segítségével / Zoe Mickley Gillenwater ; [ford. Büki András, Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, 2010. - XII, 354 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-74-0 fűzött : 5500,- Ft
HTML-szerkesztés
519.682CSS
[AN 3233415]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2011.
Mackey, Alex
Introducing .Net 4.0 with Visual Studio 2010 (magyar)
   A .NET 4.0 és a Visual Studio 2010 / Alex Mackey. - Bicske : Szak K., 2010. - XXXVI, 572 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9863-17-0 kötött : 9000,- Ft
fejlesztő rendszer
681.3.06
[AN 3221257]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2011.
Pallay Ferenc
   Az OpenOffice.org Calc használata [elektronikus dok.] : táblázatkezelés az alapoktól / Pallay Ferenc ; [közread. az] FSF.hu Alapítvány. - 2. kiad. - Szöveg és képek (pdf : 3.8 MB). - [Érd] : FSF.hu Alapítvány, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98577. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-9218-2
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Calc
[AN 3163157]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1485 /2011.
Karch, Marziah
Android for work (magyar)
   Az Android munkában / Marziah Karch. - Bicske : Szak K., 2010. - XV, [5], 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-18-7 fűzött : 5600,- Ft
mobiltelefon - operációs rendszer
621.396.218 *** 681.3.066Android
[AN 3221309]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1486 /2011.
   Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata és tervezési elvei : TSZ 01-2010 műszaki szabályzat / [közread. a] Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 40 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5093-00-5 fűzött
teherhordó szerkezet - épületszerkezet - műszaki szabályzat
624.04(036) *** 624.07(036)
[AN 3220656]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2011.
Kegyes Csaba (1944-)
   A falazott szerkezetekről : vasalatlan és abroncsolt falak méretezése szeizmikus zónában / Kegyes Csaba ; [a rajzokat kész. Pap Eszter és Csáfordi Szilvia]. - Győr : Pius Kft., 2010. - 207 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 201-206.
ISBN 978-963-89121-0-7 fűzött
fal - szerkezettervezés
624.012.4 *** 624.042
[AN 3229059]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2011.
Laki Pál
   Merítés a fél évszázadból : a Veszprém megyei vízmű és a Bakonykarszt Zrt. 50 éves története, 1960-2010 / [... írta Laki Pál és Tomózer József]. - Veszprém : Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt., [2010]. - 100 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-0212-3 kötött
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (Veszprém)
Veszprém megye - vízmű - vízellátás
628.1(439.117) *** 061.5(439.117)
[AN 3220916]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2011.
   Tartószerkezeti tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei / [... összeáll. Dunai Árpád et al.] ; [közread. a Magyar Mérnöki Kamara]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 111 p. ; 24 cm
A Magyar Mérnöki Kamara etikai-fegyelmi szabályzatával
ISBN 978-963-88427-9-4 fűzött
tartószerkezet - szerkezettervezés - útmutató
624.04(036)
[AN 3221443]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1490 /2011.
Bera József
   Helikopterzaj elmélete és gyakorlata / Bera József, Pokorádi László. - Debrecen : Campus, 2010. - [2], V, 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9822-10-8 fűzött
repüléstechnika - helikopter - rotor - hanghatás - zajvédelem
629.735.45 *** 628.517.2 *** 534.04
[AN 3225465]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2011.
Jóvér Balázs (1979-)
   Az Egységes Európai Vasúti Integrált Rádióhálózat / Jóvér Balázs ; [kiad. a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ]. - [Budapest] : MÁV Zrt. Baross G. Okt. Közp., [2010]. - 246 p. : ill., színes ; 27 cm
Borítócím: EIRENE : az Egységes Európai Vasúti Integrált Rádióhálózat
Fűzött
Európa - mobil hírközlő rendszer - vasúti közlekedés
656.2(4) *** 621.396.218
[AN 3231955]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2011.
Körmendy Ágoston (1926-)
   Egy alkotó mérnök az autóiparban, Körmendy Ágoston / [szerk.] Szentgyörgyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2010. - 204, [20] p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Bibliogr.: p. 179-203.
ISBN 978-963-279-156-2 kötött : 2900,- Ft
Körmendy Ágoston (1926-)
Magyarország - mérnök - gépjárműipar - 20. század - Kádár-korszak - memoár
629.113(439)"194/198"" *** 62(439)(092)Körmendy_Á.(0:82-94)
[AN 3216596]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2011.
Malatinszky Sándor
   Zemplén kisvasútjai : emlékül a Sárospatak - Füzérkomlós és a Sárospatak - Kenézlői Tisza-part vonal bezárásának 30. évfordulójára / [Malatinszky Sándor] ; [közrem. Parragh Péter] ; [képszerk. Simon József] ; [kiad. Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány]. - [Budapest] : M. Közlekedési Közművelődésért Alapítvány, [2010]. - 167 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó és a képaláírások angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-08-0409-7 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kisvasút - közlekedéstörténet
656.4(439.134)(091)
[AN 3225014]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2011.
Süveges László (1945-)
   Fejezetek a hazai vasúti járműgyártás történetéből / Süveges László. - Budapest : Szerző, 2010. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8792-8 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8792-8)
Magyarország - sínhez kötött jármű - járműipar - történeti feldolgozás
629.4(439)(091)
[AN 3231649]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2011.
Süveges László (1945-)
   Gőzmozdony adatok / Süveges László. - Budapest : Szerző, 2010. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-06-8793-5 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8793-5)
Magyarország - gőzmozdony - műszaki tulajdonság
629.422(439)(083.5) *** 629.422(100)(083.5)
[AN 3231621]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1496 /2011.
Dohos László (1968-)
   Az üzemi méhészet technológiája és technikája : Dadant-Blatt kaptárral / Dohos László, Tóth György. - 2. átd. kiad. - Makó : Tóth Gy., cop. 2010. - 112 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
ISBN 978-963-08-0625-1 fűzött
méhészet
638.142
[AN 3237854]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2011.
Ferencz Balázs Roland (1978-)
   Óriáskígyók terráriumi tartása és szaporítása / Ferencz Balázs Roland. - [Pomáz] : [Ferencz B. R.], 2010. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-08-0248-2 fűzött
kígyó - állattartás
636.982 *** 598.123
[AN 3215481]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2011.
Haraszti Béla (1931-)
   60 év a cukrászatban : Haraszti Béla Venesz-díjas mestercukrász regényes élete. - [Budapest] : Kiss-Végh Lapk., [2010]. - 111 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0516-2 fűzött
Haraszti Béla (1931-)
Magyarország - cukrászat - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
664.14(439)(092)Haraszti_B.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3229588]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2011.
Kiss Mariann
   Teakalauz / [szöveg Kiss Mariann]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 2 db : ill., főként színes ; 17 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-9686-25-0 fűzött
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85
[AN 3249511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A tea kultúrtörténete. - 151 p.
ISBN 978-963-9686-35-9
[AN 3249524] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A teáról praktikusan. - 156 p.
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-9686-36-6
[AN 3249551] MARC

ANSEL
UTF-81500 /2011.
O'Brien, Stacey
Wesley the owl (magyar)
   Wesley, kedvesem : egy bagoly és egy lány különös és különleges története / Stacey O'Brien ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-329-3 kötött : 2499,- Ft
állattartás - bagoly - memoár
636.6(0:28-94) *** 598.97
[AN 3236448]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2011.
Steidl, Robert
Barriqueausbau (magyar)
   Borkészítés barrik eljárással : alapok, lehetőségek, variációk / Robert Steidl, Georg Leindl. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-580-5 kötött
hordó - borászat
663.256.23
[AN 3249631]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2011.
   Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás / szerk. Kádár Aurél. - [Budapest] : Kádár A., cop. 2010. - 382, [24] p., [12] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0013-6 fűzött
növénytermesztés - gyomirtó szer
633 *** 632.954
[AN 3248809]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1503 /2011.
Ducasse, Alain (1956-)
Grand livre de cuisine d'Alain Ducasse (magyar)
   Alain Ducasse konyhaművészete : desszertek és cukrászat / Frédéric Robert. - Pécs : Alexandra, 2010. - 583 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Hanthy Kinga
ISBN 978-963-297-109-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3222925]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2011.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / Károly Gundel ; überarb. Ferenc Gundel und Imre Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 31. Aufl. - Budapest : Corvina, 2011. - 116 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5936-7 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3239208]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2011.
   Kelt tészták, piskóták és torták / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 127 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 3.)
ISBN 978-963-249-116-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3223216]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2011.
Lajos Mari (1943-)
   99 vendégváró 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2010. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-5008-74-0 kötött : 2600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3248826]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2011.
   Mézes sütemények és omlós aprósütemények / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 126 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 4.)
ISBN 978-963-249-117-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3225171]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2011.
   Szárnyasok / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 152 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 2.)
ISBN 978-963-249-113-4 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3225148]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2011.
   Tészták, gombócok és palacsinták / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 126 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 1.)
ISBN 978-963-249-115-8 fűzött
tésztaáru - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.69
[AN 3223184]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2011.
   Több mint egy szakácskönyv.. : olcsó és ízletes ételek / [közread. a] Széna Egyesület a Családokért. - Székesfehérvár : Széna Egyes. a Családokért, [2010]. - 43 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzetlen
szakácskönyv
641.553(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3231740]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1511 /2011.
Dóry Béla
   Általános közjótan / Dóry Béla. - Budapest : Kairosz, 2010. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-386-9 kötött : 2000,- Ft
közjó - világrendszer-elmélet - interdiszciplináris módszer
172 *** 339.9(089.3)
[AN 3223124]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2011.
Müller Péter (1936-)
   Szeretetkönyv / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2010. - 509, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-373-9 kötött
szeretet - mentálhigiénia - ezoterika
177.61 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3239082]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2011.
Zourabichvili, François (1965-2006)
Spinoza (magyar)
   Spinoza : a gondolkodás fizikája / François Zourabichvili ; [ford. Moldvay Tamás]. - Budapest : Göncöl, cop. 2010. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-66-7 fűzött : 2499,- Ft
Spinoza, Benedictus de (1632-1677)
Hollandia - filozófus - 17. század
1(492)(092)Spinoza,_B.
[AN 3221539]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1514 /2011.
   Állam, egyház és az egyetemalapító Pázmány / [szerk. Király Miklós, Rácz Lajos]. - Budapest : Martin Opitz K., 2010. - 247 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-02-9 kötött
ISBN 963-9987-02-6
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - állam és egyház viszonya - egyetem - katolikus egyház - érsek - újkor
282(439)(092)Pázmány_P. *** 322(100) *** 322(439) *** 378(439)"16/18"
[AN 3228717]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2011.
   A Bazil-liturgia és egyéb szertartások Liturgikonja kiadásának 120. évfordulója alkalmából, 2010. november 18-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2010. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 11.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 24.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-01-4 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi szertartás
281.5.018.2(439) *** 264
[AN 3228584]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2011.
Blackaby, Henry T. (1935-)
Experiencing God day-by-day (magyar)
   Isten megtapasztalása napról napra / Henry Blackaby és Richard Blackaby ; [ford. Révész Árpád] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2010. - 392 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-63-8 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3229273]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2011.
Calvin, Jean (1509-1564)
Commentariorum in acta apostolorum (magyar)
   Az Apostolok cselekedetei magyarázata / Kálvin János ; [Szabó András fordítását átd. Domány Judit]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-558-151-1 kötött : 4500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
226.6.07
[AN 3236992]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 415 p. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 1/1.)
ISBN 978-963-558-152-8
[AN 3237161] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 322 p. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 1/2.)
ISBN 978-963-558-153-5
[AN 3237224] MARC

ANSEL
UTF-81518 /2011.
Calvin, Jean (1509-1564)
Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (magyar)
   A Zsidókhoz írt levél magyarázata / Kálvin János ; [Szabó András fordítását átd. ... Nagy Barna]. - 2. kiad. - Budapest : Kálvin, 2010. - 252 p. ; 24 cm. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 3.)
ISBN 978-963-558-101-6 kötött : 2000,- Ft
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat
227.87.07
[AN 3239244]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2011.
Calvin, Jean (1509-1564)
Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos (magyar)
   A rómaiakhoz írt levél magyarázata / Kálvin János ; [Rábold Gusztáv fordítását átd. Nagy Barna]. - 2. kiad. - Budapest : Kálvin, 2010. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 2.)
ISBN 978-963-558-100-9 kötött
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3237623]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2011.
Carothers, Merlin
Power in praise (magyar)
   A dicsőítésben rejlő erő : hogyan forradalmasítja a dicsőítés lelki dinamikája az emberek életét? / Merlin Carothers ; [ford. Horváth Lajos]. - 2. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2006 [!2010]. - 171 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 40.)
Megj. "Magasztalásban rejlő erő" címmel is
ISBN 963-7878-41-6 fűzött : 900,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3237759]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2011.
Carretto, Carlo (1910-1988)
Ho cercato e ho trovato (magyar)
   Kerestem és megtaláltam : tapasztalatom Istenről és az egyházról / Carlo Carretto ; [ford. Klemencz Zsuzsanna, Szabó Zsuzsanna és Pákozdi István]. - Budapest : MMSZ, 2010. - 232 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-963-87358-8-1 kötött
elmélkedés
242
[AN 3239151]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2011.
Docere audeo (magyar)
   A 46. Egyetemes káptalan dokumentumai / [ford. Posztós Ildikó Piroska]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2010. - 124 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88543-3-9 fűzött
piaristák - ezredforduló - zsinati határozat
271.786"200/201"(093)
[AN 3229115]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2011.
Garadnay Balázs
   Adventi hajnalok : összeszedett morzsák I. / Garadnay Balázs. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Garadnay B., 2010. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0365-6 fűzött
vallásos irodalom - homiletika
244 *** 251
[AN 3233707]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2011.
Grün, Anselm (1945-)
Weihnachten, einen neuen Anfang feiern (magyar)
   Karácsony, az újrakezdés reménye : az ünnep szimbólumai / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 3. kiad. - Budapest : Jel, 2010. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-14-3 fűzött
karácsony - jelkép
264-041.2 *** 264-041.1 *** 246.6
[AN 3241783]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2011.
Gulyás Péter Pál
   Világmítosz, magyar mítosz : őscsillagászati oknyomozás / Gulyás Péter Pál. - Budapest : Szerző, 2010. - 233 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89066-0-1 fűzött
magyarságkutatás - finnugor népek ősvallása - folklór
299.4(089.3) *** 398(=00)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3228172]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2011.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
Miłość i odpowiedzialność (magyar)
   Szerelem és felelősség / Karol Wojtyła ; [ford. Honti István]. - Budapest : Kairosz, cop. 2010. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-392-0 fűzött : 2500,- Ft
házasság - vallási erkölcs - szüzesség
265.5 *** 241 *** 241.536
[AN 3219674]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2011.
Joób Olivér (1940-)
   Ünnep : hetven áhítat egy évre / Joób Olivér ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2010. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87269-3-3 kötött
prédikáció
252
[AN 3221431]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2011.
Lengyel Zoltán
   A vízivárosi Szent Flórián templom és görög katolikus paróchia / Lengyel Zoltán, Mák Ferenc. - Budapest : Tarsoly, 2010. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-29-0 fűzött
Budapest. 2. kerület - lelkészség - görög katolikus egyház - templom - templomi berendezés - keresztény művészet
247 *** 726.54(439-2Bp.II.) *** 281.5.018.2(439-2Bp.II.)
[AN 3228799]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2011.
   Létünk indái : buddhista tanmesék és történetek / [ford., átd. és összeáll. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2010. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7435-23-2 fűzött : 1890,- Ft
buddhizmus - tanmese
294.3(0:82-342)
[AN 3222970]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2011.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Közelítések / Lőrincz Sándor. - [Kaposvár] : Szerző, 2010. - 164 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-9632-6 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - publicisztika
244(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3231103]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2011.
   Lukács evangéliuma : 149 dunántúli prédikáció / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2010. - 677 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-89033-1-0 kötött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 226.4.07
[AN 3221087]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2011.
   Megyetörténet : egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére / szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt. : Veszprém M. Lvt., 2010. - 488 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 22.). (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 22.)
A Veszprémben, 2009. szept. 17-18-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7229-20-6 kötött
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - megyei igazgatás - történeti feldolgozás
282(439-03Veszprémiegyházmegye)(091) *** 353(439)(091)
[AN 3221699]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2011.
Pável Márta
   A misztikus teológia alapjai : Avilai Szent Teréz hatására / Pável Márta. - Budapest : Vargáné Pável M., 2010. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-08-0488-2 fűzött : 2000,- Ft
misztika - vallásosság
248
[AN 3218802]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2011.
   Pécs az egyháztörténet tükrében : tanulmányok / [szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda]. - Pécs : Molnár Ny., 2010. - 254 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-85574-3-8 fűzött
Pécs - egyháztörténet
28(439-2Pécs)(091) *** 292/299(439-2Pécs)(091)
[AN 3234319]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2011.
Rigotti, Francesca (1951-)
Gola (magyar)
   Torkosság : a falánkság szenvedélye / Francesca Rigotti. - Budapest : Typotex, 2010. - 155 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Ford. Ecsedy Sarolta. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-279-297-2 fűzött : 1800,- Ft
falánkság - vallási erkölcs - művelődéstörténet
241.446 *** 178 *** 930.85
[AN 3228978]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2011.
Rózsa Huba (1939-)
   Mi a Biblia? : bevezetés a Biblia ismeretébe / Rózsa Huba. - 4. kiad. - Budapest : Jel, 2010. - 118 p. : ill. ; 19 cm. - (A Biblia világa, ISSN 1219-0950 ; 1.)
ISBN 978-963-9318-12-0 fűzött
Biblia
bibliakutatás
22
[AN 3241767]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2011.
Rózsa Huba (1939-)
   Úton a Mesterrel : magyarázatok az "A" liturgikus év evangéliumaihoz / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-228-8 kötött : 2100,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3233450]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2011.
Siska Ágota
   Bibliai névtár [elektronikus dok.] : tulajdonnevek konkordanciája hat magyar bibliafordítás alapján / összeáll. Siska Ágota. - Szöveg. - Budapes : Kálvin, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-558-168-9)
Biblia
héber nyelv - tulajdonnév - konkordanciajegyzék - elektronikus dokumentum
22.03 *** 809.24-313.1(083.87) *** 809.24-311(083.87)
[AN 3243430]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2011.
Siska Ágota
   Bibliai névtár : tulajdonnevek konkordanciája hat magyar bibliafordítás alapján / összeáll. Siska Ágota. - Budapes : Kálvin, 2010. - 807 p. ; 21x30 cm
ISBN 978-963-558-168-9 fűzött
Biblia
héber nyelv - tulajdonnév - konkordanciajegyzék
22.03 *** 809.24-313.1(083.87) *** 809.24-311(083.87)
[AN 3214109]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2011.
   A sivatag démonjai : buddhista tanmesék és történetek / [ford., átd. és összeáll. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2010. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-080-6 fűzött : 1890,- Ft
buddhizmus - tanmese
294.3(0:82-342)
[AN 3222956]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2011.
   Törpék az óriások vállán : válogatott Misna-traktátusok / [szerk. Görgey Etelka] ; [kiad. a Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. - [Sárospatak] : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2010. - 260 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88090-9-4 fűzött
zsidó vallás - Misna
296.82
[AN 3220903]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2011.
Veres András (1959-)
   ...mert Isten megszólított : Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspökkel beszélget Haider Márta. - Budapest : Kairosz, 2010. - 151 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 77.)
ISBN 978-963-662-433-0 fűzött : 1500,- Ft
Veres András (1959-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Veres_A.(047.53)
[AN 3222627]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1543 /2011.
Baloucova, Svetla
   Demography and nation : social legislation and population policy in Bulgaria, 1918-1944 / Svetla Baloutzova. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - XII, 280 p. ; 24 cm. - (CEU press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 1.)
Bibliogr.: p. 253-276.
ISBN 978-963-9776-66-1 kötött
Bulgária - demográfia - szociális igazgatás - szociális gondoskodás - két világháború közötti időszak - második világháború
314(497.2)"191/194" *** 351.84(497.2) *** 364(497.2)
[AN 3220853]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2011.
Davie, Grace
The sociology of religion (magyar)
   A vallás szociológiája / Grace Davie ; [ford. Wessely Anna]. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 406 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 15.)
Bibliogr.: p. 351-397.
ISBN 978-963-314-006-2 fűzött
vallásszociológia - keresztény egyház
316.7 *** 291 *** 261
[AN 3230736]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2011.
   Fékevesztett evolúció : megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban / írta Csányi Vilmos [et al.] ; szerk. Csányi Vilmos, Miklósi Ádám. - Budapest : Typotex, 2010. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-287-3 fűzött : 2800,- Ft
szociálpszichológia - kultúraszociológia - ember - törzsfejlődés - fejlődéslélektan
316.7 *** 575.8 *** 612 *** 159.922 *** 316.6
[AN 3216070]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2011.
   Határ-helyzetben : pedagógiai-módszertani tanulmányok = On the borderline / szerk. ... Bálint Péter ; [... ford. B. Lipták Csilla és Csősz Tímea]. - Hajdúböszörmény ; Debrecen : Didakt Kft., 2010. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87800-8-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
didaktika - képességfejlesztés - multikultúra - nevelés
316.7 *** 37.03 *** 364.146
[AN 3222060]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2011.
Imre Miklós
   A társadalmi kapcsolatok formális analízise : Leviatán gép alá szelídítése / Imre Miklós, Papp Zsigmond ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - [Budapest] : Unió K., 2010. - 387 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 382-387. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9698-92-5 kötött
társadalmi kapcsolat - vizsgálati eljárások a társadalomkutatásban
316.47 *** 303.442.3
[AN 3230762]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2011.
Kis Péter (1971-)
   A királyi szolgálónépi szervezet a 13-14. században / Kis Péter. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2010. - 228 p. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 25.)
Bibliogr.: p. 211-225.
ISBN 978-963-306-080-3 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - nemesség - hűbéri rendszer - földbirtok - 13. század - 14. század
316.32(439)"12/13" *** 316.343.32(439)"12/13" *** 332.2(439)"12/13"
[AN 3229042]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2011.
Lieberman, Janice
How to shop for a husband (magyar)
   Hogyan shoppingoljunk férjet? / Janice Lieberman és Bonnie Teller. - Budapest : Cor Leonis, [2010]. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88449-9-6 fűzött : 1990,- Ft
társkeresés - nő - párkapcsolat
316.37-058.832-055.2 *** 316.472.4
[AN 3236895]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2011.
Lőcsei Pál (1922-2007)
   Egy élet szilánkjai : írások, beszélgetések, dokumentumok / Lőcsei Pál ; szerk. és az előszót írta Kende Éva ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány : Gondolat, 2010. - 304 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Kötött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-272-5)
Lőcsei Pál (1922-2007)
Magyarország - szociológus - társadalomtörténet - belpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár - válogatott művek
316(439)(092)Lőcsei_P.(0:82-94) *** 316.32(439)"195/199" *** 323(439)"195/199"
[AN 3225332]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2011.
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Beobachtungen der Moderne (magyar)
   A modernség megfigyelései / Niklas Luhmann ; [ford. Böröczki Tamás..., Brunczel Balázs...] ; [közread. az] Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet ... - Budapest : AKTI : Gondolat, 2010. - 136 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-254-1 fűzött : 2250,- Ft
társadalomelmélet
316
[AN 3230628]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2011.
North, Douglass C.
Institutions, institutional change and economic performance (magyar)
   Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény / Douglass C. North ; [ford. Melegh Attila]. - Budapest : Helikon, 2010. - 246 p. ; 20 cm. - (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár, ISSN 1786-8548)
Bibliogr.: p. 237-246.
ISBN 978-963-227-250-4 fűzött : 2990,- Ft
gazdaságszociológia
316.334.2
[AN 3227392]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2011.
Ong, Walter J. (1912-2003)
Orality and literacy (magyar)
   Szóbeliség és írásbeliség : a szó technologizálása / Walter J. Ong ; [ford. Kozák Dániel]. - Budapest : AKTI : Gondolat, 2010. - 182 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN 2061-0521)
Bibliogr.: p. 155-166.
ISBN 978-963-693-249-7 kötött : 3390,- Ft
kommunikációkutatás - írásbeliség
316.77 *** 003 *** 398
[AN 3222600]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2011.
   Örömhír cigányoknak is / [szerk. Tóth Károly]. - Budapest : Ökumenikus Tanulm. Közp., 2010. - 142 p. ; 21 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7624-55-1 fűzött : 250,- Ft
Magyarország - misszió - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 266.3(439)
[AN 3227401]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2011.
Reiczigel Jenő
   Biostatisztika nem statisztikusoknak / Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert. - Utánny. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2010. - 462 p. ; 24 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
Bibliogr.: p. 441-443.
ISBN 978-963-06-3736-7 fűzött
statisztika - biológia - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 57(075.8)
[AN 3237828]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2011.
   Rekviem egy közösségért : a kisújszállási zsidó közösség története / [szerk. Ducza Lajos]. - Kisújszállás : Önkormányzat : Arany J. Vár. Kvt., 2010. - 186 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 25.)
ISBN 978-963-88398-2-4 fűzött
Kisújszállás - zsidóság - magyar irodalom - memoár - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Kisújszállás)(091) *** 894.511-94
[AN 3231414]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2011.
Silverstone, Roger
Media and morality (magyar)
   Médiaerkölcs : a médiapolisz felemelkedése / Roger Silverstone ; [ford. Kerényi Szabina]. - [Budapest] : Napvilág, 2010. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-9697-76-8 fűzött : 3600,- Ft
tömegkommunikáció - foglalkozási erkölcs
316.774 *** 174
[AN 3222147]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2011.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (19.) (2009) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XIX-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 28-29 noiembrie 2009 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2010. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86530-7-9 fűzött
Magyarország - oktatásügy - művelődéstörténet - magyarországi románok - nemzetiség - konferencia-kiadvány
316.347(=590)(439) *** 376.7(=590)(439) *** 930.85(=590) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3230946]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2011.
Tóth Eszter Zsófia (1975-)
   Kádár leányai : nők a szocialista időszakban / Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 978-963-310-031-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - nőtörténet - Kádár-korszak
316.32(439)"195/198" *** 316.37-055.2(439)"195/198"
[AN 3223098]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2011.
   The Western Balkans : lessons from the past and future prospects : a view from the Danube region : [proceedings of the 7th DRC Summer School, Pécs, 2010] / István Tarrósy, Susan Milford eds. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ...]. - Pécs : Publikon Books, 2010. - 157 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-26-0 fűzött
Balkán - társadalomtörténet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
316.32(497)"200" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3236609]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1561 /2011.
   Felhőnéző és tűzvarázsló : indián dalok, imák, versek : [navajó, irokéz, micmac, dakota, cseroki] / [ford. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2010. - 134 p. ; 20 cm
Fűzött : 1890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9444-43-0)
Észak-Amerika - indiánok - folklór
398(=97)(7)
[AN 3223977]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2011.
Galgóczi Krisztina (1962-)
   A századvég titokzatos tárgya : démonikus nők a modern drámában / Galgóczi Krisztina. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2010. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238-245.
ISBN 978-80-8101-349-2
Fűzött : 2800,- Ft : 10 EUR
világirodalom története - műfajtörténet - genderkutatás - századforduló
396 *** 82(091)-2"189/191"
[AN 3221853]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2011.
   "Ha kibontom az emlékezés fonalát..." : hajdú-bihari paraszti életutak és családtörténetek / [szerk. Magyari Márta]. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Múz.], 2010. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 61.)
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - magyar néprajz - magyar irodalom - 20. század - hétköznapi élet - memoár
391/395(092)(=945.11)(439.165)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3230971]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2011.
   Kedvenc népmeséim : a hangok sokfélesége : mese-szöveggyűjtemény és tanulmányok = My favourite folk tales : the multiplicity of voice : a collection of tales and studies / ... vál., szerk., jegyzetekkel ell. és a tanulmányokat írta ... Bálint Péter ; [ford. Edit Seel és Nagy Gabriella Ágnes]. - Hajdúböszörmény ; Debrecen : Didakt Kft., 2010. - 420 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89167-0-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kárpát-medence - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21(=00)(4-191) *** 398.21.001
[AN 3220964]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2011.
   Márkó néphagyományai / [... szerk. Márkusné Vörös Hajnalka] ; [kiad. Márkó Község Önkormányzata]. - Veszprém ; Márkó : Önkormányzat, 2010. - 296 p. : ill., részben kotta ; 25 cm + CD
Tart.: Márkó néprajza / Somhegyi (Heizer) Mihály. Márkó nyelvjárása és tulajdonnevei / Szilágy-Kósa Anikó. - melléklet címe: Márkó nyelvjárása. - Bibliogr.: p. 224-230., 293-295.
ISBN 978-963-06-9934-1 kötött
Márkó - néprajz - magyarországi németek - német nyelv - tulajdonnév - auditív dokumentum
39(=30)(439-2Márkó) *** 803.0-087(439-2Márkó) *** 803.0-311(439-2Márkó) *** 803.0-313(439-2Márkó)
[AN 3221124]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2011.
Unigwe, Chika (1974-)
Fata Morgana (magyar)
   Fekete pillangók / Chika Unigwe ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 342 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-019-6 kötött : 3490,- Ft
flamand irodalom - prostitúció - dokumentumregény
392.65(0:82-31) *** 839.32-31=945.11
[AN 3223552]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2011.
Végh Balázs Béla (1953-)
   Mezőfényi gyermekmondókák ; Hiripi cigány népmesék / Végh Balázs Béla. - Hajdúböszörmény ; Debrecen : Didakt Kft., 2010. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87800-9-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Mezőfény - Hirip - néprajz - folklorisztika - kultúraváltás - németek - cigányság - népmese - mondóka
398.831(=30)(498.4-2Mezőfény) *** 398.831.001 *** 398.21(=914.99)(498.4-2Hirip) *** 316.733(498.4-2Mezőfény)
[AN 3219718]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1568 /2011.
   "Alattad a föld, fölötted az ég ..." : források, módszerek és útkeresések a történetírásban / szerk. Balogh Margit. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2010. - 369 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198)
A Budapesten, 2010. dec. 10-én a "Történetírás, kutatás, kutathatóság és az egyházak" címmel rendezett Gergely Jenő-emlékkonferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-181-6 fűzött
Magyarország - történettudomány - egyháztörténet - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
322(439)"18/19" *** 282(439)(091) *** 930.1(439) *** 012Gergely_J.
[AN 3228745]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2011.
Alden, Chris
China in Africa (magyar)
   Kína az afrikai kontinensen / Chris Alden ; [ford. Radics M. Péter]. - Pécs : Publikon, 2010. - 157 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-18-5 fűzött : 2390,- Ft
Kína - Afrika - nemzetközi kapcsolat - gazdasági kapcsolat - geopolitika - ezredforduló
327(510)"199/200" *** 339.9(510) *** 327(6) *** 339.9(6)
[AN 3235808]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2011.
Csoóri Sándor (1930-)
   A szétzilált nemzet : esszék / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap K., 2010. - 251 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-83-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - magyarság - esszé
323.1(=945.11)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3215982]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2011.
Egey Emese (1966-)
   A két világháború közötti magyar - finn - észt kapcsolatok történetéből : társasági, diplomáciai, katonai együttműködés / Egey Emese. - Savariae : NYME SEK Uralisztikai Tansz., 2010. - 255, [6] p. : ill. ; 23 cm. - (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 15.)
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-9883-51-2 fűzött
Magyarország - Finnország - Észtország - külpolitika - művelődéstörténet - két világháború közötti időszak - Horthy-korszak
327(439)"192/193" *** 327(480)"192/193" *** 327(474.2)"192/193" *** 930.85(439)"192/193" *** 930.85(480)"192/193" *** 930.85(474.2)"192/193"
[AN 3231691]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2011.
   Élet-képek 2 : a Felvidékről kitelepített és Komáromban letelepedett családok albuma / [közread. a Kecskés László Társaság]. - Komárom : Kecskés L. Társ., 2010. - 223 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-88929-0-4 kötött
Felvidék - Komárom - kitelepítés - családtörténet - 1945 utáni időszak - memoár
325.254(=945.11)(437.6)"194"(0:82-94) *** 929.52(=945.11)(437.6)(0:82-94) *** 929.52(439-2Komárom)(0:82-94)
[AN 3228639]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2011.
Gál Kinga (1970-)
   Kulcsidő : Gál Kingával beszélget Csűrös Csilla. - Budapest : Kairosz, 2010. - 117 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 81.)
ISBN 978-963-662-437-8 fűzött : 1500,- Ft
Gál Kinga (1970-)
Magyarország - politikus - életútinterjú - ezredforduló
32(439)(092)Gál_K.(047.53)
[AN 3222642]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2011.
Gao, Anhua (1949-)
To the edge of the sky (magyar)
   A mennyek küszöbéig / Anhua Gao. - Pécs : Alexandra, 2010. - 445, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Varga Katalin
ISBN 978-963-297-304-3 fűzött
Gao, Anhua (1949-)
Kína - angol nyelvű irodalom - állami terror - 20. század - memoár
323.282(510)(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3222802]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2011.
   Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században / [szerk. Sipos Levente]. - Budapest : Napvilág, 2010. - 292 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-85-0 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - politikus - 19. század - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 338.43(439)"18/19"
[AN 3218673]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2011.
Mészáros László (1952-)
   Összetartozunk : válogatás a közelmúlt írásaiból, beszédeiből / Mészáros László. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2010. - 146 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-13-9 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - magyarság - belpolitika - ezredforduló
323.1(=945.11) *** 323(439)"200"
[AN 3249421]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2011.
Mohi Csaba (1941-)
   A politika tudománya : nemzetközi politika, Európa-politika, nemzetpolitika / Mohi Csaba. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 332 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.: p. 329-332.
ISBN 978-963-308-016-0 fűzött
politológia - külpolitika - egyetemi tankönyv
32.001(075.8) *** 327(075.8)
[AN 3230346]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2011.
   Papírország : egy érdekvédelmi mozgalom története a demonstrációtól a tárgyalásokig / [szerk. Giczey Péter] ; [közread. a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület]. - Debrecen : Szövets. a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyes., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - civil szervezet - érdekérvényesítés
323.21(439) *** 328.184
[AN 3220797]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2011.
   Promises of 1968 : crisis, illusion, and utopia / ed. by Vladimir Tismaneanu. - Budapest : New York : CEU Press, 2011. - IX, 449 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-04-7 kötött
Európa - Csehszlovákia - történelem - politikai feszültség - társadalmi probléma - 1960-as évek
327.5(4)"1968" *** 943.7"1968" *** 323.22(100)"1968" *** 304(100)"1968" *** 940"1968"
[AN 3218453]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2011.
Wéber Attila
   Metamorfózisok : a magyar jobboldal két évtizede / Wéber Attila. - Budapest : Napvilág, 2010. - 189 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 187-[190].
ISBN 978-963-9697-60-7 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - belpolitika - jobboldali irányzat - ezredforduló
329.17(439)"199/200" *** 329.11(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 3218628]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1581 /2011.
   Alsózsolcai életrajzi lexikon / [szerk. Bodnár Tamás] ; [kiad. a Vay Miklós Egyesület]. - Alsózsolca : Vay M. Egyes., 2010. - 171 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-963-08-0411-0 kötött
Alsózsolca - helytörténet - életrajzi lexikon
943.9-2Alsózsolca(092):030
[AN 3231588]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2011.
Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin (150?-1575)
   Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei, 1538-1575 / [sajtó alá rend.] Terbe Erika. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2010. - 294 p. : ill. ; 31 cm + DVD-R. - (Régi magyar levéltár, ISSN 1216-3392 ; 3.)
A levelek váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 265-273.
ISBN 978-963-7530-97-5 kötött
Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin (150?-1575)
Magyarország - történelmi személy - 16. század - levelezés - elektronikus dokumentum
929(439)Batthyány_F.-né_Svetkovics_K.(044)
[AN 3229842]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2011.
   Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem emléktáblájának avatása : az ünnepségen elhangzott beszédek : Gyulafehérvári Székesegyház, 2010. november 16. / [összeáll. Czanik András] ; kiad. a Magyarországi Református Egyház. - Budapest : Mo. Ref. Egyház, 2010. - 29 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - Gyulafehérvár - uralkodó - 17. század - ünnepség - magyar történelem - előadóbeszéd
943.921(092)Bethlen_G. *** 061.7(498-2Gyulafehérvár)
[AN 3220835]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2011.
Bilecz Ferenc (1945-)
   Fénylő, fehér, jel : névjegytérkép : avar - magyar földrajzi helynevek kisenciklopédiája / Bilecz Ferenc. - [Szekszárd] : [Schubert Graf. Stúdió], 2010. - 145 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-08-0223-9 fűzött
magyarságkutatás - földrajzi név - kettős honfoglalás elmélete - avarok
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1-311(089.3) *** 936.92(089.3)
[AN 3231465]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2011.
Boom, Corrie ten (1892-1983)
The hiding place (magyar)
   A menedék / Corrie ten Boom ; [lejegyzte] John és Elisabeth Sherrill. - Budapest : Harmat, 2010. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-023-5 fűzött : 1980,- Ft
Ten Boom, Corrie (1892-1983)
Hollandia - amerikai angol irodalom - második világháború - zsidóság mentése - memoár
949.4"1939/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(492)"1939/1945"(093) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3225025]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2011.
Csáky Zoltán (1945-)
   A Jóisten politikája : "arcélek" : beszélgetések a magyar nagyvilágban / Csáky Zoltán. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 233, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-25-1 fűzött : 3150,-Ft : 12 EUR
Magyarország - Kárpát-medence - híres ember - határon túli magyarság - interjú
929(439)(047.53) *** 929(=945.11)(4-191)(047.53)
[AN 3215964]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2011.
Cseplák György
   Árulkodó ujjnyomok [elektronikus dok.] : vallatóra fogott kőkori cserepek / Cseplák György. - Szöveg és képek (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Semmelweis, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99101. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-021-2
Magyarország - régészet - rézkorszak - kőkorszak - elektronikus dokumentum
903"631/634"(439) *** 903"636"(439)
[AN 3233726]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2011.
   A Dohány utcai zsinagóga 150 éve : tudományos konferencia a Dohány utcai zsinagógáról : 2010. május 2-3. / [rend. a Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány]. - Budapest : Gabbiano Print, [2010]. - [6], 162 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9861-0 kötött
Budapest - zsinagóga - művelődéstörténet - zsidóság - konferencia-kiadvány
930.85(=924)(439-2Bp.) *** 726.3(439-2Bp.) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3226412]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2011.
Ebergényi László (1656-1724)
   Bene regi - a király javára : Ebergényi László császári altábornagy szerepe a szatmári békekötésben : Ebergényi László válogatott levelei és Bivolínyi István töredék naplója, 1710-1711 / [a levelezést sajtó alá rend., a bevezetőt írta és a mutatókat összeáll. Mészáros Kálmán] ; [a ... naplót ford. és jegyzetekkel ell. Bánkúti Imre]. - Budapest : Nap, 2010. - 413, [2] p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Rákóczi források)
Bibliogr.: p. 21-25.
ISBN 978-963-9658-45-5 kötött : 2780,- Ft
Ebergényi László (1656-1724)
magyar történelem - katonatiszt - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - levelezés - történelmi forrás
943.9"171"(093) *** 355(436)(092)Ebergényi_L.(044)
[AN 3216783]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2011.
   Emlékkönyv : Rokop Alajosné, Pölcz István, Keszei Dénes, Dr. Környei Attila, Kovács Ferenc, Dr. Simon Ferenc, Vágvölgyi Ottó és Szalai Gergely emlékére / szerk. Szabó Attila. - 2. bőv. kiad. - Nagycenk : Simon P., 2010. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 5.)
ISBN 978-963-06-8847-5 fűzött
Nagycenk - híres ember - 20. század - 21. század - életrajz
929(439-2Nagycenk)
[AN 3230084]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2011.
Érdy Miklós (1931-)
   A magyarság keleti eredete és hun kapcsolata / Érdy Miklós. - Budapest : Kairosz, 2010. - 462 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-369-2 fűzött : 3800,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3224934]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2011.
Der Erste Weltkrieg (magyar)
   Az első világháború : a 20. század őskatasztrófája / [szerk. Stephan Burgdorff és Klaus Wiegrefe] ; [ford. Pruzsinszky Sándor]. - Budapest : Napvilág, 2010. - 314 p., [32] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-83-6 kötött : 3900,- Ft
Németország - világtörténelem - első világháború - hadtörténet
943.0"1914/1918" *** 355.48(4)"1914/1918" *** 930.9"1914/1918"
[AN 3225302]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2011.
Gardner, Laurence
The Grail enigma (magyar)
   A Grál-enigma : Jézus és Mária Magdolna titkos örökösei / Laurence Gardner ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]. - 400 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 376-387.
ISBN 978-963-426-184-1 kötött : 3499,- Ft
művelődéstörténet - okkultizmus
930.85(100)(089.3) *** 133.4
[AN 3223341]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2011.
Görtemaker, Heike B.
Eva Braun (magyar)
   Eva Braun : életre-halálra Hitlerrel / Heike B. Görtemaker ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 378 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-20-5 kötött : 3490,- Ft
Braun, Eva (1912-1945)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - híres ember - nő - államfő - politikus - 20. század - életrajz
929(430)Braun,_E. *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 3224876]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2011.
Hegyi Klára (1940-)
   Török források Pécs 16. századi történetéhez / Hegyi Klára. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2010. - 294 p. ; 20 cm. - (Források Pécs történetéből, ISSN 1787-7679 ; 3.)
Bibliogr.: p. 256-258.
ISBN 978-963-87277-4-9 fűzött
Pécs - helytörténet - adózás - 16. század - történelmi forrás
943.9-2Pécs"15"(093.2) *** 336.2(439-2Pécs)"15"(093.2)
[AN 3236152]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2011.
Herczeg László
   Nemeskeresztúr évszázadai / Herczeg László. - Szombathely : Martinus K., 2010. - 221, [3] p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 210-220.
ISBN 978-615-5091-01-8 kötött
Nemeskeresztúr - helytörténet
943.9-2Nemeskeresztúr
[AN 3228148]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2011.
Illyés István
   Érdekességek az Árpád-házi királyokról / [szöveg Illyés István] ; [ill. Jankovszky Iván]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2010]. - 32 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-110-3 kötött
Árpád-ház
magyar történelem - Árpád-kor - uralkodó - ifjúsági könyv
943.9"10/13"(02.053.2) *** 943.9(092)
[AN 3223902]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2011.
Kovács Sándorné (1950-)
   Árpádföldi kötődések / Kovács Sándorné ; [kiad. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat]. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, [2010]. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0503-2 fűzött
Budapest. 16. kerület - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439-2Bp.XVI.)(047.53)
[AN 3233338]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2011.
László Péter (1953-)
   Udvari község monográfiája / László Péter ; [kiad. Udvari Község Önkormányzata]. - Szekszárd [!Udvari] : Önkormányzat, 2010. - 125, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 124-125. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-9713-2 kötött
Udvari - helytörténet
943.9-2Udvari
[AN 3216034]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2011.
   Magyar királyok és uralkodók. - Budapest : Duna International, [2010]-. - ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5013-14-0 kötött
magyar történelem - uralkodó
943.9(092)
[AN 3193659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Vak Béla és II. Géza / Vitéz Miklós. - [2010]. - 94 p.
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5013-20-1 kötött : 1695,- Ft
Béla (Magyarország: király), II., Vak (1108-1141)
Géza (Magyarország: király), II. (1130-1162)
magyar történelem - uralkodó - 12. század
943.9(092)Béla,_II. *** 943.9(092)Géza,_II. *** 943.9"11"
[AN 3227566] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., III. István, III. Béla, Imre és III. László / Vitéz Miklós. - [2010]. - 94 p.
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5013-21-8 kötött : 1695,- Ft
magyar történelem - uralkodó - 12. század - 13. század
943.9"11/12"(092)
[AN 3227599] MARC

ANSEL
UTF-81601 /2011.
Oliver, Neil
A history of Scotland (magyar)
   Skócia történelme / Neil Oliver ; [ford. Havas Norbert]. - Budapest : General Press, [2010]. - 486 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-237-9 kötött : 3900,- Ft
Skócia - történelem
941.1
[AN 3227221]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2011.
   Pusztaszertől Algyőig : régészeti lelőhelyek és leletek egy gázvezeték nyomvonalának Csongrád megyei szakaszán / [szerk. Lőrinczy Gábor]. - Szeged : Móra F. Múz., 2010. - 262 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Monumenta archaeologica ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9804-38-8 kötött
Csongrád megye - régészet
904(439.181)
[AN 3236799]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2011.
Raffay Ernő (1948-)
   Balkáni birodalom : [Nagy-Románia megteremtése, 1866-1920] / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2010. - 269 p. : ill. ; 21 cm + térk. - (Nagy Magyarország könyvek, ISSN 2062-3380 ; 2.)
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-385-001-0)
Románia - történelem - 19. század - 20. század
949.8"186/191"
[AN 3233182]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2011.
Révai Gábor (1947-)
   A kisközösségekről / Révai Gábor ; beszélgetőtársak Buda Béla [et al.]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2010. - 339 p. ; 19 cm
Kötött : 2800,- Ft : 10,40 EUR
ISBN 978-80-8101-366-9
Magyarország - közösség - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53) *** 316.45(439)"200"(047.53)
[AN 3220665]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2011.
Schmidt Mária (1953-)
   Politikailag inkorrekt : esszék diktatúráról és demokráciáról / Schmidt Mária ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2010. - 311, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-963-88081-7-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - világtörténelem - 20. század - ezredforduló - esszé - publicisztika
930.9"19" *** 323(439)"200"(0:82-4)
[AN 3219728]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2011.
Standeisky Éva (1948-)
   Népuralom ötvenhatban / Standeisky Éva ; [közread. az] ... 1956-os Intézet. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : 1956-os Intézet, 2010. - 597 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 553-588.
ISBN 978-80-8101-389-8
Kötött : 4500,- Ft : 16,70 EUR
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 3221049]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2011.
Szász Erzsébet
   Magyarország képes történelmi atlasza / Szász Erzsébet ; Jeney Zoltán és Kelemen Ágnes rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Lilliput, [2010], cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9619-07-4 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - történelmi atlasz - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 912(439)
[AN 3248819]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2011.
   Széchenyi bűvkörében : Csorba László, Eperjes Károly, Szigethy Gábor, Fenyő Ervin, Körmendy Kinga, Koller Sándor, Horváth Sándor, Kocsis Sándor vallomásai / szerk. Szabó Attila. - Nagycenk : Simon P., 2010. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 6.)
ISBN 978-963-08-0314-4 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - híres ember - történelmi személy - politikus - 19. század - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53) *** 943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 3230183]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2011.
   Széchenyi világai : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2010. október 9 - 2011. március 6.] / [főkurátor Csorba László] ; [kurátorok Aczél Eszter, Gödölle Mátyás] ; [a katalógust szerk. Tóth Csaba]. - Budapest : MNM, 2010. - 130 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-7061-80-6 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - politikus - képzőművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Széchenyi_I. *** 73/76(439)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3124975]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2011.
Szerencsés Károly (1960-)
   Eltékozolt évtized : adalékok a kádári hetvenes évek történetéhez / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2010. - 251 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-435-4 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - Kádár-korszak
943.9"197"
[AN 3222150]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2011.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   A magyar október és következményei, 1956 / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : [Szűcs B. A.], 2010. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Ács - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Ács"1956"(093) *** 943.9"1956"(093)
[AN 3219801]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2011.
   Tanúságtevők : az ENSZ előtt, 1957 / [a bev. tanulmányt írta, ... szerk. Mink András] ; [ford. Szilágyi-Gál Mihály] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2010. - 328 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88382-1-6 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - interjú - történelmi forrás
943.9"1956"(047.53)(093)
[AN 3228177]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2011.
Vári Anna (1947-)
   Nyugdíjasok új utakon : alkotás, tanulás, technológiák / Vári Anna ; szerk. Gáthy Vera ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadámia Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA SZKI, 2010. - 208, [3] p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8302-37-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8302-37-2)
Magyarország - nyugdíjas - 21. század - életútinterjú
929-057.75(439)"201"(047.53) *** 316.37-057.75(439)"201"(047.53)
[AN 3230544]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2011.
Veiszer Alinda (1980-)
   Záróra : [harminc őszinte beszélgetés] / Veiszer Alinda. - Pécs : Alexandra, 2010. - 450, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-391-3 kötött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3225073]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2011.
   A visegrádi királyi palota / [szerk. Buzás Gergely, Orosz Krisztina] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma]. - Budapest ; Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., 2010. - 421 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 403-421.
ISBN 978-963-7061-82-0 kötött
Visegrád - királyi palota - régészet - lakberendezés - középkor
904(439-2Visegrád)"13/14" *** 728.81(439-2Visegrád) *** 930.85(439)"13/14" *** 643/645(439)"13/14"
[AN 3232748]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1616 /2011.
Albert Tibor (1950-)
   Alpokalja : séták Kőszegen, környékén, Bükön és az Őrvidék tájain / Albert Tibor. - Kőszeg : Városkapu, 2010. - 180 p., VIII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-180.
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87773-1-7)
Alpokalja - Burgenland - útikönyv
914.39Alpokalja(036) *** 914.363(036)
[AN 3233595]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2011.
   Bátaszék : kisváros tájak és kultúrák találkozásában / szerk. Nagyváradi László, Szebényi Anita ; [kiad. Bátaszék Város Önkormányzata]. - Bátaszék : Önkormányzat, 2010. - 186 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-963-06-9538-1 kötött
Bátaszék - helyismeret
908.439-2Bátaszék
[AN 3223270]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2011.
Bátaszék (német)
   Bátaszék : Kleinstadt in der Begegnung der Landschaften und Kulturen / Red. Nagyváradi László, Szebényi Anita ; [... Übers. Sümegi Johanna, Székelyiné Orovicza Erzsébet] ; [verl. von der Bátaszéker Städtischen Selbstverwaltung ...]. - Bátaszék : Önkormányzat, 2010. - 186 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
Kötött
Bátaszék - helyismeret
908.439-2Bátaszék
[AN 3223357]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2011.
   Földvári Helikon : Dunaföldvár az irodalom tükrében / [... vál. és ... szerk. Lukácsi Pál] ; [kiad. a Part-Oldalak Kulturális Egylet]. - Dunaföldvár : Part-Oldalak Kult. Egylet, 2010. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9739-2 fűzött
Dunaföldvár - magyar irodalom - helyismeret - antológia
908.439-2Dunaföldvár(0:82-822) *** 894.511-822(439-2Dunaföldvár)
[AN 3218464]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2011.
Gazda László (1933-2007)
   Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára / Gazda László. - [Budapest] : Nap K., 2009-. - 21 cm
borító-és gerinccím: Csángómagyar falvak
ISBN 978-963-9658-46-2
Moldva - határon túli magyarság - helyismeret - település - csángók
908.498.3-2(=945.11csángók)
[AN 2878962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., H - P. - 2010. - 369 p., [1] t.fol. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 345-356.
ISBN 978-963-9658-48-6 kötött : 2900,- Ft
[AN 3217259] MARC

ANSEL
UTF-81621 /2011.
Horváth Judit Zita
   Budapest 3D : anaglyph photoalbum = Budapešt = Budapesuto / [írta és fényképezte] Horváth Judit Zita. - [Budapest] : Myworks Kft., 2010. - 40 p. : ill., színes ; 25x34 cm + 3D szemüveg
Magyar, angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz és japán nyelven
ISBN 978-963-08-0007-5 kötött : 3990,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum - háromdimenziós dokumentum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Horváth_J._Z.
[AN 3236717]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2011.
Illés László (1955-)
   Föld adta sors : Nak község története / Illés László. - [Szekszárd] : [Illés L.], 2010. - 284 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9644-9 kötött
Nak - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nak *** 943.9-2Nak
[AN 3216047]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2011.
   Képek Nagycenk múltjából : [válogatás Keszei Dénes fotógyűjteményéből] / szerk. Keszei István. - 2. bőv. kiad. - Nagycenk : Simon P., 2010. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 4.)
ISBN 978-963-06-7954-1 fűzött
Nagycenk - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagycenk(084.12)
[AN 3237631]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2011.
Látnivalók Magyarországon (orosz)
   Dostoprimečatelʹnosti Vengrii / [gl. red. Katalin Palfi] ; [otv. red. Èržebet Kërtveješi]. - Dop. izd. - Miškolc : Well-PRess, 2010. - 652 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 963-9490-99-7 * fűzött : 5990,- Ft
 (hibás ISBN 963-9490-99-4)
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 3242260]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2011.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Pannónia szíve, a Vértesi Kistérség / Pálffy István ; [kiad. a Vértes TKÖT]. - [Bicske] : Vértes TKÖT, [2010]. - 177, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8010-3 fűzött : 2490,- Ft
Vértesalja - helyismeret
908.439Vértesalja
[AN 3229502]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2011.
   Pócsmegyer táj- és néptörténete / [fel. szerk. Kovách Tamás] ; [szerk. Tóth András] ; [kiad. Pócsmegyer Község Önkormányzata]. - Pócsmegyer : Önkormányzat, 2010. - 171 p., 40 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-963-06-9740-8 kötött
Pócsmegyer - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Pócsmegyer *** 39(=945.11)(439-2Pócsmegyer)
[AN 3219027]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2011.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Balatoni világok / Podmaniczky Szilárd ; [közread. a] Podmaniczky Művészeti Alapítvány. - [Szeged] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2010. - 242 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88092-2-3 fűzött : 1800,- Ft
Balaton - helyismeret - anekdota
908.439(285.2Balaton)(0:82-36)
[AN 3220635]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2011.
Reiff, Tatjana
Stockholm (magyar)
   Stockholm / Tatjana Reiff. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 137 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5906-0 fűzött : 1990,- Ft
Stockholm - útikönyv
914.85-2Stockholm(036)
[AN 3227083]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2011.
Rudl József (1951-)
   A Szovjetunió utódállamainak földrajza / Rudl József. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 359 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 978-963-9950-11-5 fűzött
Oroszország - Kelet-Európa - Közép-Ázsia - földrajz - egyetemi tankönyv
914.7(075.8) *** 915.7(075.8)
[AN 3249804]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2011.
   A településföldrajz aktuális kérdései = Topical issues in the urban geography / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt] ; [rend. az NYME Savaria Egyetemi Központ Társadalomföldrajz Tanszék]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 482 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Szombathelyen, 2009. dec. 3-4-én rendezett VI. Településföldrajzi Konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-54-6 fűzött
Magyarország - településföldrajz - konferencia-kiadvány
911.37(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3231822]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2011.
Válek Tibor
   Életképek : Nyírlugos / írta és összeáll. Válek Tibor, Válek Bertalanné. - [Budapest] : [Válek T.], cop. 2010. - 256 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8859-8 kötött
Nyírlugos - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nyírlugos(084.12)
[AN 3227432]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1632 /2011.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
   Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei / ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2010. - 1275 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 1271-1275.
ISBN 978-963-9640-31-3 kötött : 8990,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - védőbeszéd - jogeset - szónoklat - történelmi forrás
343.139.2(37)(093) *** 871-5=945.11 *** 34.096(37)(093)
[AN 3222620]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2011.
Lábady Tamás (1944-)
   A magyar magánjog (polgári jog) általános része / Lábady Tamás. - 3. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 352 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 978-963-85756-5-4 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.1(439)(075.8)
[AN 3241089]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2011.
   Magyar polgári jog : a polgári törvénykönyv a bírói gyakorlattal / [szerk. és jegyzetekkel ell. Bíró György] ; [közread. a] Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni K., 2010. - 246 p. ; 30 cm
Lezárva: 2010. szept. 30. - Gerinccím: Polgári törvénykönyv
ISBN 963-9360-08-2 fűzött
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3249644]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2011.
Nochta Tibor
   Társasági jog / Nochta Tibor. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 382 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 381-382.
ISBN 978-963-9950-34-4 fűzött
Magyarország - társasági jog - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 3240992]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2011.
   Az ügyvédek nagy kézikönyve / szerk. Kiss Daisy. - Budapest : Complex, 2010. - 699 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
ISBN 978-963-224-990-2 kötött
Magyarország - ügyvéd - útmutató
347.965(439)(036)
[AN 3218349]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2011.
   Versenyjog / szerk. Boytha Györgyné, Tóth Tihamér. - Budapest : PPKE JÁK, 2010. - 417 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.: p. 409-417.
ISBN 978-963-308-017-7 fűzött
gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776
[AN 3237785]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1638 /2011.
Földi Pál (1938-)
   Elárulva és meggyalázva : a székely hadosztály és dandár története / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-[216].
ISBN 978-963-249-120-2 fűzött
Székely Hadosztály
Magyarország - Erdély - magyar történelem - hadtörténet - katonai egység története - Tanácsköztársaság
355.48(439)"1918/1919" *** 943.9"1918/1919" *** 355.486(439)Székely_Hadosztály"1919"
[AN 3223753]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2011.
Knopp, Guido (1948-)
Die Wehrmacht (magyar)
   A Wehrmacht : számvetés / Guido Knopp ; mtársak Alexander Berkel [et al.] ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2010. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-9889-96-5 kötött
Németország. Wehrmacht
Németország - haderő - hadtörténet - második világháború
355(430)"193/194" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3223550]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2011.
Kovács S. Tibor
   Huszárfegyverek a 15-17. században / Kovács S. Tibor. - Budapest : Martin Opitz K., 2010. - 288 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 266 -278.
ISBN 978-963-9987-01-2 kötött
Magyarország - huszár - szálfegyver - kézi tűzfegyver - középkor - újkor
623.44(439)"14/16" *** 357.133(439)"14/16"
[AN 3190813]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2011.
Mihályi Balázs (1980-)
   Román védvonal Magyarország ellen : a Károly-vonal / Mihályi Balázs. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2010. - 107 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Nagy Magyarország könyvek, ISSN 2062-3380 ; 1.)
Bibliogr.: p. 106.
Fűzött : 1190,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-8884-0)
Románia - Erdély - erődrendszer - második világháború
623.1(498.4)"193/194"
[AN 3233154]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2011.
Számvéber Norbert (1975-)
   Páncélosok a sivatagban : páncélos-hadviselés Észak-Afrikában, 1940-1943 / Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2010. - 159 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-249-111-0 kötött
Észak-Afrika - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború
355.48(61)"1940/1943" *** 358.119
[AN 3225467]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1643 /2011.
Dobák Miklós (1955-)
   Vezetés és szervezés : szervezetek kialakítása és működtetése / Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna. - [Budapest] : Aula, 2010. - 483 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: 466-478.
ISBN 978-963-9698-89-5 fűzött
szervezéstechnika - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.3(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 3227504]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1644 /2011.
   Állástalálók klubja : motivációs, álláskeresési és hálózatépítési technikák a 45 év fölötti tartós munkanélküliek segítésére : módszertani kézikönyv / [szerk. Csoba Judit és Sipos Flórián] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2010. - 196, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-473-374-4 kötött
álláskeresés - középkorú - szociális munka - útmutató
658.353.5 *** 316.346.3-053.85 *** 364.46(036)
[AN 3223851]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2011.
Balláné Nagy Katalin
   Adó, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Balláné Nagy Katalin, Paróczai Péterné. - Budapest : Perfekt, 2010. - 286 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-784-5 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - adóügy - társadalombiztosítás - példatár - tankönyv
336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 3241922]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2011.
   Bizalom és vállalkozás Magyarországon [elektronikus dok.] : kiindulópontok / Balás Gábor [et al.]. - Szöveg és képek (pdf : 1 MB). - Budapest : Hétfa Kutint., 2010. - (Műhelytanulmányok / Hétfa Kutatóintézet, ISSN 2062-378X ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99071. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0280-2
Magyarország - vállalkozás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
334.72(439)"200"(083.41)
[AN 3230543]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2011.
Budd, Christopher Houghton
The metamorphosis of capitalism (magyar)
   A kapitalizmus metamorfózisa : az asszociatív közgazdaságtan megvalósítása / Christopher Houghton Budd ; [ford. Móriczné Sebestyén Gabriella]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 95 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-13-3 fűzött
gazdaságelmélet - asszociativitás
330.8
[AN 3233527]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2011.
Császár Melinda (1980-)
   Lélek, érték, stratégia [elektronikus dok.] : a vállalkozói lét alapdimenzióiról / Császár Melinda, Horváth Gergely Krisztián. - Szöveg (pdf : 864 KB). - Budapest : Hétfa Kutint., 2010. - (Műhelytanulmányok / Hétfa Kutatóintézet, ISSN 2062-378X ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99104. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89112-0-9
vállalkozás - elektronikus dokumentum
334.72 *** 658.1
[AN 3233894]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2011.
Csite András (1969-)
   Az állam és a vállalkozások kapcsolatának néhány jellegzetessége Magyarországon [elektronikus dok.] : háttértanulmány / Csite András, Major Klára. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Hétfa Kutint., 2010. - (Műhelytanulmányok / Hétfa Kutatóintézet, ISSN 2062-378X ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99069. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0282-6
Magyarország - kisvállalkozás - középvállalat - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
334.72.012.63/.64(439)"200"(083.41)
[AN 3230230]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2011.
Dóry Béla
   Szivárványkönyv : közjótan és magyar nemzetgazdaság / Dóry Béla. - Budapest : Kairosz, 2010. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-442-2 kötött : 1800,- Ft
Magyarország - nemzetgazdaság - pamflet
338(439)(089.3)
[AN 3223272]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2011.
   Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon : tanulmánykötet / szerk. Veres Zoltán ; kiad. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete. - Szeged : SZTE GTK Üzleti Tud. Int., 2010. - 306 p. : ill. ; 31 cm
Spirál fűzéssel. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-071-1 fűzött
Magyarország - fogyasztói társadalom - életmód - statisztikai adatközlés - 21. század
366.1(439) *** 316.728(439)"200"(083.41) *** 316.644
[AN 3228541]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2011.
Farkas Szilveszter (1957-)
   A vállalati kockázatkezelés kézikönyve / Farkas Szilveszter, Szabó József ; [az F.1 jelű függelék Koppány Krisztián munkája]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr.: p. 183-184., [253].
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7296-31-4)
vállalatirányítás - kockázatmenedzsment
336.64 *** 330.131.7 *** 334.012.63/.64
[AN 3241113]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2011.
   Fenntartható Afrika / szerk. Tarrósy István. - Pécs : Publikon, 2010. - 150 p. ; 20 cm. - (Fenntartható fejlődés könyvek, ISSN 2062-3437)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-27-7 fűzött : 2390,- Ft
Afrika - Kína - fenntartható fejlődés - társadalmi változás - geopolitika - gazdasági kapcsolat - külpolitika - 21. század
339.9(6) *** 327(510) *** 339.9(510) *** 504.03(6) *** 316.4(6)
[AN 3234379]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2011.
   Fogyasztóvédelmi ismeretek / szerk. Joó Imre, Morvai Gábor ; [a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének kiadványa]. - Debrecen : Fome, 2010. - 255 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5025-05-1 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 3218724]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2011.
Gordos Zsuzsanna
   Számviteli képeskönyv : amit sosem mert megtudni a számvitelről... / Gordos Zsuzsanna. - Budapest : Axeron, 2010. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0577-3 fűzött : 4350,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3233637]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2011.
Gulyás István (1948-)
   A modern n-szeres (n>=3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere : a számlaelméletek halála / Gulyás István. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : GIN Professional, 2010. - 435 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern könyvviteltan)
ISBN 978-963-88486-6-6 fűzött
számvitel
657
[AN 3242344]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2011.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   A királyi Magyarország pénztörténete, 1527-1608 / Gyöngyössy Márton. - Budapest : Martin Opitz K., 2010. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-82.
ISBN 978-963-9987-03-6 * fűzött
 (hibás ISBN 963-9987-03-6)
Magyarország - pénzverés - 16. század - 17. század - fémpénz
336.746(439)"15/16"
[AN 3229469]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2011.
   Helyi gazdaságfejlesztések : ötletadó megoldások, jó gyakorlatok / [... szerk. Czene Zsolt, Ricz Judit]. - Budapest : Váti, 2010. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Területfejlesztési füzetek, ISSN 2061-4853 ; 2.)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 978-963-7380-21-1 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - ezredforduló
332.1(439)"200"
[AN 3215824]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2011.
Horváth M. Tamás (1960-)
   Közmenedzsment / Horváth M. Tamás. - Utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 326 p. : ill. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 319-324.
ISBN 978-963-7296-07-9 fűzött
közigazgatás - szervezés - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 35.077(075.8)
[AN 3241262]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2011.
Kiss Mihály
   Kézikönyv : a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatása / ... szerk. és az összehasonlító elemzéseket írta Kiss Mihály. - [Budapest] : [EVDSZSZ], [2010]. - 208 p. ; 21 cm
Közread. az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. - Borítócím: Villamosenergia-ipari érdekképviseleti szervezetek kutatása és komplex szervezetfejlesztése
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - villamosenergia-ipar - kollektív szerződés - útmutató
331.106.24(439)(036) *** 331.106.24(4-62) *** 621.31
[AN 3237053]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2011.
Lewis, Michael (1960-)
The big short (magyar)
   A nagy dobás : a Wall Street tartja a tétet / Michael Lewis ; [ford. Hürkecz Attila, Koncsek Gergő]. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9659-57-5 kötött : 3450,- Ft
tőzsde - amerikai angol irodalom - memoár
336.76(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3228543]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2011.
   Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : Hétfa Kutint., [2010]. - (Műhelytanulmányok / Hétfa Kutatóintézet, ISSN 2062-378X ; 2009/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99072. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0279-6
Európai Unió - pénzügyi támogatás - elektronikus dokumentum
338.246.027(4-62)
[AN 3230564]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2011.
Soós Károly Attila (1944-)
Rendszerváltás és privatizáció (angol)
   Politics and policies in post-communist transition : primary and secondary privatisation in Central Europe and the Former Soviet Union / Károly Attila Soós. - Budapest ; New York : CEU Press, 2011. - XXIV, 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-178.
ISBN 978-963-9776-85-2 kötött
Kelet-Európa - Közép-Európa - privatizáció - ezredforduló
338.246.025.88(4-11) *** 338.246.025.88(4-191)
[AN 3218378]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2011.
Szabó-Morvai Ágnes
   A válság hatása a kis- és középvállalkozásokra [elektronikus dok.] / Szabó-Morvai Ágnes. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Hétfa Kutint., 2010. - (Műhelytanulmányok / Hétfa Kutatóintézet, ISSN 2062-378X ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99070. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0281-9
Magyarország - gazdasági válság - ezredforduló - kisvállalkozás - középvállalat - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.124.4(100)"200" *** 334.72.012.63/.64(439)"200"(083.41)
[AN 3230514]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2011.
Várkuti Géza (1953-|)
   FOREX-trading : az alapoktól a mesterfogásokig : [a fizetéskiegészítéstől az önálló egzisztenciáig] / Várkuti Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 140 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9680-43-2 fűzött
pénzpiac - tőzsde - elektronikus kereskedelem
339.722 *** 681.324Internet *** 336.76
[AN 3222592]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2011.
Vörösmarty Gyöngyi
   Beszerzés : stratégia, folyamatok, információ / Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde. - Budapest : Complex, 2010. - 338 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-111-9 kötött
Magyarország - beszerzés - közbeszerzés - tankönyv
658.7(078) *** 351.712.2(439)(078)
[AN 3218305]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2011.
Wergen, Josef
Pons im Griff - Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : német : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Josef Wergen, Annette Wörner ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2010, cop. 2005. - 207, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9572-91-1 fűzött
ISBN 963-9572-91-8
német nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
651 *** 803.0(078)=945.11 *** 316.77
[AN 3237730]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1668 /2011.
   Ő is ember, ahogy te!!! Ne csak nézz, engem láss! : fogyatékos emberekről kicsiknek és nagyoknak / [kész. Bali Boglárka et al.]. - 3. kiad. - [Szombathely] : Savaria Rehab-Team Kkht., 2010. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-3983-5 fűzött
fogyatékos - gyermekkönyv
364.65(02.053.2)
[AN 3237878]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2011.
Singer Magdolna (1952-)
   Júlia vagyok, és válok / Singer Magdi. - Budapest : Garbo K., cop. 2010. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-00-2 fűzött
válás - párkapcsolat - nő - magyar irodalom - memoár
364.286(0:82-94) *** 316.37-058.833-055.2(0:82-94) *** 894.511-94 *** 392.6(0:82-94)
[AN 3225352]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2011.
   Szakmai tanulmányok támogató szolgáltatásokról és közösségi ellátásokról / ... szerk. ... Kovács Ibolya ; kiad. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2010. - 150 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szociális ellátás - szociális szolgáltatás - ezredforduló
364(439)"200"
[AN 3227749]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2011.
   Szükséglet-meghatározás, kezelés, ellátás : kézikönyv / szerk. Paksi Borbála és Felvinczi Katalin. - [Budapest] : SZMI, 2010. - 71 p. : ill. ; 23 cm. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 2.)
Bibliogr.: p. 65-71.
ISBN 978-963-7366-34-5 fűzött
Magyarország - kábítószer - drogközpont - ezredforduló
364.465(439) *** 364.272(439) *** 613.83
[AN 3221052]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2011.
   Tizenötévszéna : [a Széna Egyesület a Családokért 15 éves jubileumi kiadványa]. - Székesfehérvár : Széna Egyes. a Családokért, 2010. - [50] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Széna Egyesület a Családokért
Székesfehérvár - egyesület - civil szervezet - családvédelem
364.044.66(439) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 3231772]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2011.
Varsányi Erika (1946-)
   Szociális munka és kultúra / Varsányi Erika. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-27-5 fűzött : 2625,- Ft
szociális munka
364.62 *** 364.048.6
[AN 3217479]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1674 /2011.
   10 éves az integrált Debreceni Egyetem : jubileumi szenátusi ülés / [szerk. Rőfi Mónika, Rózsa Judit] ; [fotó Bódi Sándor]. - [Debrecen] : [DE], [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - jubileum
378.4(439-2Debrecen) *** 061.7(439-2Debrecen)
[AN 3221476]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2011.
   40 éves a debreceni egyetemi agrárképzés : a Debreceni Agrártudományi Egyetem és a Mezőgazdaságtudományi Kar alapításának 40. évfordulójára : [1970-2010] / [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma ; [szerk. Loch Jakab]. - Debrecen : DE AGTC, 2010. - 303 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9732-97-1 kötött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Debrecen - egyetem - agrártudomány
378.663(439-2Debrecen).096
[AN 3219594]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2011.
   Dunaújvárosi Főiskola : jubileumi almanach : [a 10 éve önálló Dunaújvárosi Főiskola 40 éve és fundamentuma] / [szerk. Fodor Endre, Havellant Pálné, Nyulasi Zsolt]. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., cop. 2010. - 383, [5] p. : ill., részben színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-9915-34-3 kötött
Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros - főiskola - kohászat - történeti feldolgozás
378.666.9(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 3232047]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2011.
   Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon : életpálya-tanácsadás (lifelong guidance) : TÁMOP 2.2.2. "A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése", 2008-2010 / [szerk. Borbély-Pecze Tibor Bors] ; [közread. a] Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2010. - 95 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88746-6-5 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
37.048(439)
[AN 3227631]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2011.
   Hódmezővásárhelyi modell : [Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási rendszerének átalakítása] / [szerk. Forrainé Kószó Györgyi]. - [Hódmezővásárhely] : [Önkormányzat], 2010. - 174 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Hódmezővásárhely Önkormányzata
Fűzött
Hódmezővásárhely - közoktatás - ezredforduló
37.014(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3220712]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2011.
   Képzési és karriernapok : Innovációs Szakmai Fórum : Kaposvár, 2010. március 31. : [tanulmánykötet] / [szerk. Szendrő Katalin] ; [közread. a] Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum. - Kaposvár : Somogy M. Foglalkoztatási Paktum, 2010. - 113 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9409-4 fűzött
Dél-Dunántúl - innováció - szakképzés - regionális fejlesztés
377(439Dél-Dunántúl) *** 330.341.1(439Dél-Dunántúl) *** 332.14(439Dél-Dunántúl)
[AN 3231551]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2011.
   "Múlt, jelen és jövendő" : a 125 éves Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola konferenciakötete / [szerk. Mudri Zsuzsa]. - [Budapest] : Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, [2010]. - 112 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2009. jún. 2-án tartották
ISBN 978-963-06-9646-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
377(439) *** 62 *** 371.384 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3216830]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2011.
   Österreichisch-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens : Begegnungen in Fürstenfeld, 1. : ... 9-10. Mai 2008 = Osztrák - magyar felsőoktatási kapcsolatok : Fürstenfeldi találkozók, 1. : ... 2008. május 9-10. / [szerk. ... K. Lengyel Zsolt, Nagy József Zsigmond, Ujváry Gábor] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : ELTE Kvt., 2010. - 394 p. ; 24 cm
Az ülésszak szerkesztett anyaga. - Váltakozva német és magyar nyelven. - Bibliogr.
Magyarország - Ausztria - oktatástörténet - felsőoktatás - nemzetközi kapcsolat - tanulmányút
378(439) *** 378(436) *** 378.18(439)(091)
[AN 3231315]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2011.
Pitamic, Maja
I can do it (magyar)
   Tanítsd meg, hogyan csináljam! : Montessori szemléletű gyakorlatok szülőknek és gyerekeknek / Maja Pitamic ; [ford. Szamay Ilona]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 165, [11] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-12-5 fűzött : 3990,- Ft
óvodai nevelés - képességfejlesztés - nevelési rendszer
371.4Montessori *** 372.3
[AN 3222108]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2011.
   Tények, esélyek, utak az oktatásban : XVI. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok : országos akkreditált szakmai konferencián elhangzott előadások : 2010. március 25-27. / [szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás] ; [rend., kiad. "Fogjuk a Kezed" Egyesület]. - Sopron : "Fogjuk a Kezed" Egyes., [2010]. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0180-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - pedagógia - gyógypedagógia - logopédia - konferencia-kiadvány
376.36 *** 37 *** 37.014(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3229964]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2011.
   TISZK! TISZK? Centrum TISZK / Benedek András [et al.]. - Budapest : ELMO Intermédia Kft., 2010. - 108 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - e-learning
37.013.83(439) *** 681.3.004.14 *** 371.333
[AN 3229730]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2011.
Vágola Éva
   Környezeti társas : környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával / [írta és szerk. Vágola Éva] ; a Tár-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület ... kiadványa. - Budapest : Társ Egyes., cop. 2010. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64.
Fűzött
környezeti nevelés - pedagógiai lélektan
37.015.3 *** 37.033
[AN 3233469]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1686 /2011.
   Amerikai Egyesült Államok futballtörténete, 1885-2010 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2010. - 109 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 24.)
Borítócím: Egyesült Államok futballtörténete, 1885-2010
ISBN 978-963-9853-12-6 fűzött
Egyesült Államok - sporttörténet - labdarúgás
796.332(73)(091)
[AN 3231113]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2011.
Balázs Győző
   Pusztamonostor sporttörténete / Balázs Győző ; kiad. a Pusztamonostoriak Baráti Köre. - [Pusztamonostor] : Pusztamonostoriak Baráti Köre, 2010. - 285 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0679-4 fűzött
Pusztamonostor - sporttörténet - labdarúgás
796.332.093(439-2Pusztamonostor)
[AN 3234500]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2011.
Hetyei László
   Alberttől Zsengellérig : a magyar labdarúgó-bajnokságok gólkirályai / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2010. - 197, [3] p., [46] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-88372-5-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - életrajz
796.332(439)(092)
[AN 3227423]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2011.
   Horgász lexikon. - [Budapest] : Anno, 2010. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-676-8 kötött
horgászat - szaklexikon
799.1:030
[AN 3223693]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2011.
   Izreal futballtörténete, 1934-1948-2010 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2010. - 82 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 23.)
ISBN 978-963-9853-11-9 fűzött
Izrael - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény
796.332(569.4)(091)
[AN 3231092]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2011.
Jocha Károly
   Bronzérmes győztesek : [ötkarikás beszélgetések 3.] / [Jocha Károly]. - [Budapest] : Geo-Sport, 2010. - 191 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-89098-0-0 kötött
Magyarország - olimpikon - életútinterjú
796.032(100)(091) *** 796(439)(092)(047.53) *** 796.032(439)(092)(047.53)
[AN 3221519]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2011.
Lőrincz Róbert
   A legendás Fogl-gát / Lőrincz Róbert, Laszip Gábor. - [Budapest] : Pallas 70 Okt. Kft., 2010. - 120, [32] p. : ill. ; 21 cm
Tari István "A Fogl-gát" c. cikksorozatával
ISBN 978-963-08-0464-6 fűzött : 1885,- Ft
Fogl Károly (1895-1969)
Fogl József (1897-1971)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz
796.332(439)(092)Fogl_J. *** 796.332(439)(092)Fogl_K.
[AN 3220583]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2011.
Mező László (1956-)
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2010. évi futball évkönyve / Mező László. - [Miskolc] : Szerző, [2010]. - 205 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9931-0 fűzött : 1500,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - ezredforduló
796.332.093(439.134)"200"
[AN 3229360]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2011.
Rózsa Ildikó
   Ünnep gyomorgörcs nélkül : [játék- és ajándékötletek családoknak, barátoknak, felnőtteknek, gyerekeknek, iskolai és drámacsoportoknak] / Rózsa Ildikó. - [Vértesszőlős] : Pedtárs : Rózsa Ésa Bt., 2010. - 52 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-08-0421-9 fűzött : 1980,- Ft
játék
793/794
[AN 3220973]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2011.
Sklansky, David
The theory of poker (magyar)
   A póker elmélete / David Sklansky ; [ford. Kállai Gábor és Talyigás András] ; [Korda György előszavával]. - 4. kiad. - Budapest : Ekren, 2010. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88037-7-1 fűzött : 4750,- Ft
póker
794.42
[AN 3237958]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2011.
   Szovjetunió futballtörténete, 1912-1991 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2010. - 147 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 25.)
ISBN 978-963-9853-13-3 fűzött
Szovjetunió - sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(47)"19"
[AN 3231134]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2011.
Várkonyi Norbert (1983-)
   Harc vagy művészet? / Várkonyi Norbert. - Budapest : Szenzár, 2010. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Barna füzetek, ISSN 2062-3291)
ISBN 978-963-7014-49-9 kötött
küzdősport - történeti feldolgozás
796.8(100)(091)
[AN 3229509]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1698 /2011.
Buczkó József (1955-)
   Számvetés : 15 éves Újfehértó város múzeuma / Buczkó József. - Újfehértó : Zajti F. Kult. Közp., 2010. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az újfehértói Városi Múzeum kiadványai, ISSN 1219-9613 ; 9.)
ISBN 978-963-08-0465-3 fűzött
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár (Újfehértó)
Újfehértó - múzeum - ezredforduló - kronológia - memoár
069(439-2Újfehértó)"199"(0:930.24)(0:82-94)
[AN 3228605]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2011.
   Centenáriumi album, 1910-2010 : a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára / [szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László] ; [bev. tanulmány Fülöp András és Simon Anna] ; [közread. a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprémi Érseki Könyvtár]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt. : Veszprémi Érseki Kvt., 2010. - 118 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-88757-4-7 fűzött
Veszprém - székesegyház - album
726.54(439-2Veszprém)(091)
[AN 3221066]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2011.
Cixous, Hélène (1937-)
Le tablier de Simon Hantaï (magyar)
   Hantai Simon Köténye : anagrammák : H. C. és H. S. levelei / Hélène Cixous ; [ford. Házas Nikoletta, Orbán Jolán]. - Budapest : Kijárat, 2010. - 94 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9529-94-6 fűzött
Hantai Simon (1922-2008)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - levelezés
75(44)(=945.11)(092)Hantaï,_S.(044)
[AN 3225185]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2011.
Csorba László (1952-)
   Az Országház / [szöveg] Csorba László, Sisa József ; [fényképek] Szalay Zoltán. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2010. - 45, [2] p., [72] t. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 23, [47].
ISBN 978-963-337-074-2 kötött
Budapest - országház - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z.
[AN 3248787]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2011.
Dénes József (1960-)
   Felvidék : várak madártávlatból / [szöveg] Dénes József ; [fotók] Jászai Balázs, László János. - [Budapest] : Anno, [2010]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-653-9 kötött
Felvidék - vár - fényképalbum
728.81(439.22)(084.12) *** 728.81(437.6)(084.12)
[AN 3223834]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2011.
Diego Velázquez (magyar)
   Diego Velázquez / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 23.)
borító- és gerinccím: Velázquez
ISBN 978-963-09-6129-5 kötött : 1590,- Ft
Velázquez, Diego (1599-1660)
Spanyolország - festőművész - 17. század
75(460)(092)Velázquez,_D.
[AN 3249693]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2011.
   Diener-Dénes / [... a szövegeket vál. ... Diener Zsófia és Péter Diener ...]. - Budapest : Corvina, 2010. - 103 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 101-103. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-13-5945-9 kötött : 4490,- Ft
Diener-Dénes Rudolf (1889-1956)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Diener-Dénes_R.
[AN 3248762]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2011.
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézetének éremgyűjteménye = Numismatic collection of the Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Archaeological Sciences / [szerk. Gyöngyössy Márton, Mészáros Orsolya]. - Budapest : ELTE Régészettud. Int., 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 92-96.
ISBN 978-963-284-179-3 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Régészettudományi Intézet
Magyarország - Budapest - numizmatika - érem - egyetem
737.1(439) *** 737.1(100) *** 378.4(439-2Bp.).096
[AN 3229823]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2011.
   Az Esterházy-kincstár textíliái az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében : thesaurus domus Esterhazyanae II. / [szerk. Pásztor Emese] ; [bibliogr. és mut. Bardoly István]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2010. - 335 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei, ISSN 1218-1803)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 311-325.
ISBN 978-963-9738-20-1 fűzött
Magyarország - textilművészet - magángyűjtemény - 16. század - 17. század - 18. század
745.52(439)"15/17" *** 069.017(439)Esterházy
[AN 3233865]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2011.
   "Ez világ, mint egy kert..." : tanulmányok Galavics Géza tiszteletére / szerk. Bubryák Orsolya ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : Gondolat : MTA Művtört. Kutint., 2010. - 836 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7381-99-7 kötött
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
7(439)(091) *** 930.85(439) *** 012Galavics_G.
[AN 3229888]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2011.
Jameson, Fredric
Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism (magyar)
   A posztmodern, avagy A késői kapitalizmus kulturális logikája / Fredric Jameson ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Noran Libro, 2010. - 454 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-443.
ISBN 978-963-99960-1-4 fűzött : 4990,- Ft
kultúrafilozófia - kultúraszociológia - posztmodern - 20. század
7.037 *** 130.2 *** 316.7"19"
[AN 3223401]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2011.
Joan Miró (magyar)
   Joan Miró / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 24.)
borító- és gerinccím: Miró
ISBN 978-963-09-6130-1 kötött : 1590,- Ft
Miró, Joan (1893-1983)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Miró,_J.
[AN 3249677]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2011.
Kerny Terézia (1957-)
   Képet öltött az Ige : Johannes Aquila freskói / Kerny Terézia, Móser Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 978-963-662-356-2 kötött : 3800,- Ft
Aquila, Johannes (14. sz)
Magyarország - festőművész - 14. század - falfestmény
75(439)(092)Aquila,_J. *** 75.052(439)"13"
[AN 3227703]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2011.
King, Ross (1962-)
Michelangelo & the Pope's ceiling (magyar)
   Michelangelo és a Sixtus-kápolna : a híres freskó születése / Ross King ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 422, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 396-411.
ISBN 978-963-530-906-1 fűzött : 3500,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - festőművész - 16. század
75(45)(092)Michelangelo
[AN 3227152]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2011.
   Kortárs városfejlesztési modellek / [szerk. Letenyei László és Sándor Csaba]. - Budapest [etc.] : TeTT Kv., 2010-. - ill. ; 21 cm
Magyarország - városfejlesztés
711.1(439)
[AN 3225449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Intézményi és gazdasági modellek, társadalmi vizsgálat. - 2010. - 208 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5078-6 kötött
[AN 3225817] MARC

ANSEL
UTF-81713 /2011.
Marcsa Dávid
   A gyönki Magyary-Kossa kastély története / Marcsa Dávid. - [Gyönk] : [Marcsa D.], 2010. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-06-9556-5 kötött
Gyönk - kastély - családtörténet - történeti feldolgozás
728.82(439-2Gyönk) *** 929.52(439-2Gyönk)
[AN 3216903]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2011.
Mód László (1972-)
   Bese László : egy szentesi fazekasmester életútja / Mód László. - Szentes : Szentesi Vár. Kvt., 2010. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (A szentesi múzeum füzetei, ISSN 0239-0655 ; 5.)
Bibliogr.: p. 28-30. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-0366-3 fűzött
Bese László (1926-2010)
Szentes - Magyarország - keramikus - népi kerámia - 20. század
738.031.4(439)(092)Bese_L. *** 738.031.4(439-2Szentes)
[AN 3233743]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2011.
   Petar Dobroviđ ponovo u Pečuǰu = Dobrovits Péter újra Pécsett. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baran̂skog srpskog udružen̂a, 2010. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és spanyol nyelven
ISBN 978-963-87820-2-1 fűzött
Dobroviđ, Petar (1890-1942)
Magyarország - festőművész - magyarországi szerbek - 20. század - életrajz
75(439)(=861)(092)Dobroviđ,_P.
[AN 3216957]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2011.
Rajkó Andrea
   Művészettörténet / írta Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin. - Budapest : Typotex, 2009-2010. - 2 db ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
művészettörténet - egyetemi tankönyv
7(100)(091)(075.8)
[AN 2876069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A 19. és a 20. század. - 2010. - 201 p.
ISBN 978-963-279-292-7 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3228830] MARC

ANSEL
UTF-81717 /2011.
Spoerri, Daniel (1930-)
Anekdotomania (magyar)
   Anekdotomania / Daniel Spoerri ; [ford. Ligetfalvi Gergely]. - Budapest : Kijárat, 2010. - 350 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9529-93-9 fűzött : 3990,- Ft
Spoerri, Daniel (1930-)
Svájc - képzőművész - 20. század - memoár
73/76(494)(092)Spoerri,_D.(0:82-94)
[AN 3225288]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2011.
Szakál Aurél (1959-)
   Diószegi Balázs arcképei : a kiskunhalasi korszak, 1957-1999 / Szakál Aurél. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2010. - 109 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88953-1-8 kötött
Diószegi Balázs (1914-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század - arckép
75(439)(092)Diószegi_B. *** 7.041.5
[AN 3234238]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2011.
Szávai Géza (1950-)
   Láss csodát! : a rajzban gondolkodó gyermek / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 141 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-24-4 kötött : 2625,- Ft : 10 EUR
gyermeklélektan - gyermekrajz
741.071-053.6 *** 159.922.7
[AN 3218706]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2011.
Udvarhelyi Nándor (1957-)
   A częstochowai pálos kolostor magyar emlékei / Udvarhelyi Nándor. - Budapest : Kairosz, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88-89. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-387-6 kötött : 3990,- Ft
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Czȩstochowa - kolostor - keresztény művészet - képzőművészet - pálosok
726.7(438-2Częstochowa) *** 73/76.046.3 *** 271.791(438-2Częstochowa) *** 73/76(4)
[AN 3222832]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2011.
Zsámbéky Monika (1958-)
   A szombathelyi Püspöki Palota / [írta és szerk.] Zsámbéky Monika ; [fotó] Németh József. - Szombathely : Martinus K., 2010. - 142 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-88516-8-0 kötött
Magyarország - Szombathely - képzőművészet - püspöki palota - fényképalbum
73/76(439) *** 726.92(439-2Szombathely)(084.12)
[AN 3228580]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1722 /2011.
Buckley, David (1965-)
Strange fascination (magyar)
   David Bowie / David Buckley ; [ford. Vizi Katalin]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 613, [17] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 49.)
ISBN 978-963-266-139-1 kötött : 4990,- Ft
Bowie, David (1947-)
Nagy-Britannia - dalénekes - 20. század - ezredforduló - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Bowie,_D.
[AN 3223143]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2011.
Capone, Phil
Learn to play the guitar (magyar)
   Gitáriskola kezdőknek : akusztikus és elektromos gitárhoz / Phil Capone ; [... ford. Zöldi Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Officina, cop. 2010. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-88-3 kötött : 4650,- Ft
gitár - hangszeriskola - auditív dokumentum
787.61(078)
[AN 3241748]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2011.
Carman, Richard
Robert Smith (magyar)
   Robert Smith & The Cure : vágyak és vallomások / Richard Carman ; [ford. Szántai Zsolt, ... Mikó Dániel]. - Budapest : Silenos, 2010. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-204. - Diszkogr.: p. 207-212. - Filmogr.. p. 212-213.
ISBN 978-963-88524-6-5 fűzött : 3000,- Ft
Smith, Robert (1959-)
The Cure (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - zenekar - 20. század
78.067.26.036.7(410)(092)Smith,_R. *** 78.067.26.036.7(410)The_Cure
[AN 3218497]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2011.
Dregni, Michael
Django (magyar)
   Django Reinhardt / Michael Dregni ; [ford. Nagy Kálmán]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2010. - 384, [8] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 50.)
Bibliogr.: p. 371-384.
ISBN 978-963-266-141-4 kötött : 3990,- Ft
Reinhardt, Django (1910-1953)
Franciaország - zenész - könnyűzenei előadó - gitár - 20. század - életrajz
787.61.071.2(44)(092)Reinhardt,_D.
[AN 3224830]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2011.
Hamburger Klára (1934-)
   Liszt Ferenc zenéje / Hamburger Klára. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 526, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 515-526.
ISBN 978-963-506-835-7 fűzött : 3200,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - zenemű
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3230393]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1727 /2011.
Kádár Anna
   "Körberajzolni a tűz árnyékát" : újra felhasznált felvételek a Balázs Béla Stúdió 1968 és 1979 között készült filmjeiben / Kádár Anna. - Pécs : PTE BTK Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2010. - 61 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció és kultúra, ISSN 1588-757X ; 6.)
Bibliogr.: p. 49-51. - Filmogr.: p. 53-54.
ISBN 978-963-642-360-5 fűzött
Magyarország - filmtörténet - filmművészet - Kádár-korszak - filmarchívum - montázs
791.43(439)"196/197" *** 791.43.026
[AN 3233924]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2011.
Király Jenő (1943-)
   A film szimbolikája / Király Jenő ; [vál. és szerk. Balogh Gyöngyi] ; [... az utószót írta Varga Anna] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék, Magyar Televízió Zrt. - Kaposvár : KE MK Mózgóképkultúra Tansz. ; Budapest : MTV Zrt., 2010. - 6 db ; 25 cm
Filmogr.
ISBN 978-963-9821-17-0 kötött
filmesztétika - egyetemi tankönyv
791.43.01(075.8)
[AN 3217176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. r., A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája. - 434 p.
ISBN 978-963-9821-18-7
filmesztétika - egyetemi tankönyv
791.43.01(075.8)
[AN 3217285] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. r., A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája. - 368 p.
ISBN 978-963-9821-19-4
filmesztétika - egyetemi tankönyv
791.43.01(075.8)
[AN 3217317] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. r., A fantasztikus film formái. - 479 p.
ISBN 978-963-9821-20-0
filmesztétika - horrorfilm - egyetemi tankönyv
791.43.01-312.9(075.8)
[AN 3217333] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. r., A fantasztikus film formái. - 591 p.
ISBN 978-963-9821-21-7
filmesztétika - horrorfilm - fantasztikus film - egyetemi tankönyv
791.43.01-312.9(075.8)
[AN 3217367] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. r., A kalandfilm formái. - 674 p.
ISBN 978-963-9821-22-4
filmesztétika - kalandfilm - egyetemi tankönyv
791.43.01-311.3(075.8)
[AN 3217382] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. r., A kalandfilm formái. - 635 p.
Bibliogr.: p. 608-610.
ISBN 978-963-9821-23-1
filmesztétika - szerelem - kalandfilm - egyetemi tankönyv
791.43.01-311.3(075.8) *** 791.43.01-312.5(075.8)
[AN 3217399] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1729 /2011.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik Italienisch kurz & bündig (magyar)
   Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2010, cop. 2004. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-82-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3237680]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2011.
Babiel, Renate
Pons Grammatik Russisch kurz & bündig (magyar)
   Pons orosz nyelvtan röviden és érthetően / Renate és Nyikolaj Babiel ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2010, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-26-6 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 3237742]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2011.
Belák Erzsébet (1946-)
   Medical Latin [elektronikus dok.] / Erzsébet Belák. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99103. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-99-7
latin nyelv - orvostudomány - szaknyelv - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
807.1(075.8)=20 *** 61(075.8)
[AN 3233818]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2011.
Daude, Karl-Axel
Schwedisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : svéd : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Karl-Axel Daude ; francia adaptáció Siri Abrahamson, Alain Aveneau ; a m. változat Németh Ádám munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2010. - 147 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-62-7 fűzött : 1595,- Ft
svéd nyelv - nyelvkönyv
803.97(078)=945.11
[AN 3220618]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2011.
Diaco, Mimma
Pons Verbtabellen Italienisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : olasz / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2010, cop. 2003. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-75-5 fűzött
ISBN 963-9194-75-1
olasz nyelv - ige - ragozás
805.0-552(078)=945.11
[AN 3237655]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2011.
Doró Katalin
   777 vonzat angol nyelvből / [szerző Doró Katalin]. - Szeged : Maxim, 2010. - 115 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-01-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - vonzatszótár
802.0-561.83(078)=945.11
[AN 3242245]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2011.
Engi Katalin
   Learntraining - angol nyelvtan / [szerző Engi Katalin]. - Szeged : Maxim, 2010. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9624-30-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3241932]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2011.
Gráf Zoltán Benedek
   A - Z angol gyakorló könyv / Gráf Zoltán Benedek, Kovács János, Vizi Katalin. - 5. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2010. - VIII, 282 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5943-5 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0-5(078)=945.11
[AN 3249983]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2011.
Kata Mihály (1935-)
   Gyógyszerészi szinonimaszótár : gyógyszeranyagok és gyógynövények elnevezéséhez / Kata Mihály, Stampf György. - 2. kiad. - Budapest : Press GT Kft., 2010. - 308 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-08-0066-2 kötött
Magyarország - magyar nyelv - latin nyelv - gyógyszerészet - gyógynövény - szinonimaszótár
809.451.1-314.1 *** 807.1-314.1 *** 615 *** 615.322
[AN 3249726]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2011.
Katona László (1981-)
   Grammar won't bite! : minden... amit az angol nyelvről tudni szeretnél és tudni érdemes : nyelvtani kézikönyv / Katona László, Vadnay Marianna. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2010. - 310 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-88850-1-2 kötött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3222637]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2011.
   Kiliki a Földön 2 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Gróf Annamária [et al.] ; [szerk. Szende Virág] ; [ill. Aldea Mária] ; [... a Balassi Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében ...]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 235 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD
ISBN 978-963-05-8937-6 fűzött
magyar nyelv - példatár - auditív dokumentum - gyermekkönyv
809.451.1(076)=00(02.053.2)
[AN 3221554]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2011.
   Kiliki a Földön 2 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : tanári kézikönyv és mellékletek : [magyar kezdőknek] / Gróf Annamária [et al.] ; [szerk. Szende Virág] ; [ill. Aldea Mária] ; [... a Balassi Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében ...]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 71, [43] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-8938-3 fűzött
magyar nyelv - tanári segédkönyv
809.451.1(072)=00
[AN 3221673]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Bluebird magyar - angol szótár a Bluebird tankönyvcsaládhoz / Magay Tamár, Kiss László. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010. - XVI, 760, 32 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-8974-1 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3220087]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2011.
   A magyar beszéd : beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek / szerk. Németh Géza, Olaszy Gábor. - Budapest : Akad. K., 2010. - XXVI, 708 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 657-687.
ISBN 978-963-05-8966-6 kötött
magyar nyelv - beszédhang - fonetika - kiejtés
809.451.1-4 *** 801.42 *** 801.15
[AN 3223108]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2011.
   Magyar értelmező szótár diákoknak : szómagyarázatok példamondatokkal / főszerk. Eőry Vilma ; [szerk. Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána]. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 911 p. ; 24 cm. - (Tinta szótárak, ISSN 2062-1647 ; 1.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 978-963-9902-60-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3224960]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2011.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig : a 2010. június 8-i szombathelyi tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Budapest : MNYT ; Szombathely : NYME SEK, 2010. - 133 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 234.)
A tanácskozás szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7530-98-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet - családnév - nyelvföldrajz
809.451.1-313.2
[AN 3231934]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2011.
   Őrvidéki magyarokról őrvidéki magyaroknak = Über Warter Ungarn für Warter Ungarn / [szerk. ... Szoták Szilvia]. - 2. kiad. - Kőszeg : Városkapu ; Alsóőr : M. Média és Inf. Közp. Imre S. Nyelvi Int., 2010. - 301 p. : ill. ; 20 cm. - (Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai ; 1.)
Az Alsóőrön, 2008. szept. 13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87773-2-4 fűzött
Burgenland - határon túli magyarság - magyar nyelv - nyelvjárás - magyar néprajz
809.451.1-087(436.3) *** 39(=945.11)(436.3) *** 316.347(=945.11)(436.3)
[AN 3233570]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2011.
   Régi magyar mesterségek családneveink tükrében : egy pályázat legjobb darabjai / vál. és szerk. Balázs Géza és Grétsy László ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövetsége : Tinta Kvk., 2010. - 310 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-65-7 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - magyar nyelv - családnév - foglalkozás - magyar néprajz - pályázat
809.451.1-313.2 *** 392.91(=00)(439) *** 06.063(439)
[AN 3223032]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2011.
Scheibl György (1972-)
   444 német nyelvtani gyakorlat / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2010. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-00-9 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3241962]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2011.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   New English book especially for dog-loving beginners : angol nyelvkönyv kezdők számára / Szentiványi Ágnes. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 221 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-346-932-3 fűzött : 2700,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3225240]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2011.
Tóth Eszter
   Újszövetségi görög nyelvkönyv / Tóth Eszter, Csalog Eszter ; [közread. a] Szent Pál Akadémia. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. Pál Akad., 2010. - 262 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 262.
ISBN 978-963-89052-0-8 fűzött : 2500,- Ft
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3248943]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2011.
   Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva] ; [szerk. Hosszú Ferenc] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K., 1979-2010. - 5 db ; 24 cm
ISBN 963-05-1810-4
magyar nyelv - tájszótár - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-087
[AN 26871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Sz - Zs. - 2010. - 856 p.
ISBN 978-963-05-8755-6 kötött
[AN 3218663] MARC

ANSEL
UTF-81751 /2011.
Vörös Ferenc (1957-)
   The Martyrologium Romanum as the source of onomasztics[!] = A Martyrologium Romanum mint a névtudomány forrása / Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 66 p. : ill. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-963-9882-55-3 fűzött : 1200,- Ft : 4,4 EUR
nyelvészet - névadás - szent - egyházi naptár
801.313.1 *** 392.91 *** 235.3 *** 264-11
[AN 3232018]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2011.
Vörös Ferenc (1957-)
   Name change, name alteration, name restoration and minority name usage = Névváltozás, névváltoztatás, névhelyreállítás és kisebbségi nyelvhasználat / Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 49 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 978-963-9882-56-0 fűzött : 1200,- Ft : 4,4 EUR
Felvidék - magyar nyelv - nyelvészet - személynév
809.451.1-313(437.6) *** 392.91(=945.11)(437.6)
[AN 3231987]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1753 /2011.
Ferrari, Curzia
"Dio del silenzio, apri la solitudine" (magyar)
   "Csönd istene, tárd ki a magányt" : Salvatore Quasimodo megszenvedett hite / Curzia Ferrari ; [... Majtényi Zoltán ford.] ; [... az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 248 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 978-963-9908-92-5 fűzött : 2400,- Ft
Quasimodo, Salvatore (1901-1968)
Olaszország - író - 20. század - életrajz
850(092)Quasimodo,_S.
[AN 3229222]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2011.
Heller Ágnes (1929-)
   A mai történelmi regény / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő, 2010. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9512-60-3 fűzött : 3200,- Ft
világirodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - történelmi regény
82.01-311.6 *** 82(091)-311.6 *** 82.01:930.1
[AN 3229376]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2011.
Klotz Mária (1957-)
   Claus Klotz und seine Dichtung : die Diplomarbeit wurde 1996 an der Philosophischen Fakultät (Lehrstuhl für germanistische Sprachwissenschaft) der Janus-Pannonius-Universität in Pécs/Fünfkirchen eingereicht / Maria Klotz. - [Pilisszentiván] : [Klotz M.], [2010]. - 83 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0659-6 fűzött
Klotz, Claus (1947-1990)
Magyarország - író - magyarországi németek - 20. század - életrajz
830(439)(092)Klotz,_C.
[AN 3236066]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2011.
Lem, Tomasz (1968-)
Awantury na tle powszechnego ciążenia (magyar)
   Földközeli kalandok / Tomasz Lem. - Budapest : Typotex, 2010. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Ford. Jakab Valéria
ISBN 978-963-279-296-5 fűzött : 2500,- Ft
Lem, Stanisław (1921-2006)
Lengyelország - lengyel irodalom - író - 20. század - memoár
884(092)Lem,_S.(0:82-94) *** 884-94=945.11
[AN 3228842]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2011.
Rogak, Lisa (1962-)
Haunted heart (magyar)
   Kísértetszív : Stephen King élete / Lisa Rogak ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2010. - 405, [2] p., [8] t. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 404-[406].
ISBN 978-963-07-9034-5 kötött : 3500,- Ft
King, Stephen (1947-)
Egyesült Államok - író - 20. század - ezredforduló - életrajz
820(73)(092)King,_S.
[AN 3223289]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2011.
Schnakenberg, Robert
Secret lives of great authors (magyar)
   Híres szerzők titkos élete : amit tanáraink soha nem meséltek el / Robert Schnakenberg ; [ill. Mario Zucca] ; [ford. Vizi Katalin]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 303 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-022-5 fűzött : 3900,- Ft
író - életrajz - kuriózum
82(092)(089.3)
[AN 3227128]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2011.
The ultimate Harry Potter and philosophy (magyar)
   Harry Potter és a filozófia avagy Roxforti tananyag mugliknak / szerk. Gregory Bassham ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - [Budapest] : Hajnal K., 2010. - 256 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-233-7 fűzött : 2590,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
Nagy-Britannia - író - ezredforduló - ifjúsági regény - műelemzés
820(092)Rowling,_J._K. *** 82.01-31(02.053.2)
[AN 3225301]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2011.
Várdy Péter (1935-)
   Gúny és öncáfolat avagy A kópé Szókratész : esszé / Várdy Péter. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 46, [3] p. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 978-963-9957-26-8 fűzött : 1260,- Ft
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347). Eythydīmos
ókori Görögország - filozófus - ókori görög irodalom - dialógus - műelemzés
875(091)-83 *** 875(092)Platōn *** 1(38)(092)Platōn
[AN 3215794]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1761 /2011.
   Hajnali részegség : az Újvidéken, 2010. április 23-25-én rendezett Hajnali részegség-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotószerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 547 p. : ill. ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-58-4 fűzött : 3980,- Ft : 1500 RSD : 15 EUR : 50 RON
ISBN 963-9882-58-5
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Hajnali részegség
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - vers
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3231482]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2011.
Kaffka Margit (1880-1918)
   A lélek stációi : Kaffka Margit válogatott levelezése / [sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Simon Zsuzsanna]. - Budapest : Nap K., 2010. - 428 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 426.
ISBN 978-963-9658-51-6 kötött : 3300,- Ft
Kaffka Margit (1880-1918)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - levelezés
894.511(092)Kaffka_M.(044)
[AN 3218958]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2011.
   Magyar irodalom / főszerk. Gintli Tibor. - Budapest : Akad. K., 2010. - 1095 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8949-9 kötött
magyar irodalom
894.511(091)
[AN 3219969]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2011.
Márkus Béla (1945-)
   Mennyei elismervény : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2010. - 308, [4] p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-36-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511(091)"19/200"(0:82-4)
[AN 3218602]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2011.
Réfi János (1972-)
   Faludy mozaik / Réfi János. - [Csongrád] : Raszter, 2010. - 94 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-8013-62-0 kötött : 1800,- Ft
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Faludy_Gy.
[AN 3231001]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1766 /2011.
Abercombie Joe
The blade itself (magyar)
   A penge maga : Az első törvény : első könyv / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 630 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-374-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-185-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3223877]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2011.
Abnett, Dan
Traitor general (magyar)
   Az áruló : [a 8. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2010]. - 419 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-193-1 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3228136]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2011.
Ahern, Cecelia (1981-)
The gift (magyar)
   Ajándék / Cecelia Ahern ; [ford. Cseicsner Otília]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-073-2 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3227574]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2011.
Allen, Sarah Addison
Garden spells (magyar)
   A csodálatos Waverley-kert / Sarah Addison Allen ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 299 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-296-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3227495]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2011.
Asimov, Isaac (1920-1992)
   Asimov teljes science fiction univerzuma : encyclopedia galactica alternativa. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
Az 1-5. köt. az "Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot-univerzuma" címmel jelent meg
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 2567958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2010. - 685 p.
ISBN 978-963-497-194-8 kötött
[AN 3223791] MARC

ANSEL
UTF-81771 /2011.
Baldacci, David (1960-)
The collectors (magyar)
   A gyűjtők / David Baldacci ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2010. - 458 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8976-9 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3225200]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2011.
Barone, Sam
Dawn of empire (magyar)
   A birodalom hajnala / Sam Barone ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 615 p. : ill. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-375-9 kötött : 3498,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3223432]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2011.
Basara, Svetislav (1953-)
Uspon i pad Parkinsonove bolesti (magyar)
   Parkinson-kór: a kezdet és a vég / Svetislav Basara ; [ford. Bognár Antal]. - Üllő : Timp, 2010. - 236 p. ; 22 cm. - (Timp világtár, ISSN 2062-3402 ; 2.)
ISBN 978-963-9614-76-5 kötött : 3500,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3233262]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2011.
Berry, Steve (1955-)
The Alexandria link (magyar)
   Alexandria link / Steve Berry ; [ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 594 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-392-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3239065]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2011.
Binchy, Maeve
Nights of rain and stars (magyar)
   Esős és csillagos éjszakák / Maeve Binchy ; [ford. Lakatos Anna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-311-1 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3222894]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2011.
Blyton, Enid
Five run away together (magyar)
   Szökés a szigetre / Enid Blyton ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 157 p. ; 21 cm. - (Ötös fogat ; 3.)
ISBN 978-963-245-305-7 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3233618]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2011.
Böll, Heinrich (1917-1985)
   Katharina Blum elveszett tisztessége : két kisregény / Heinrich Böll ; [ford. Bor Ambrus]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 266, [3] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 6.)
Tart.: Katharina Blum elvesztett tisztessége, vagy Miből lehet erőszak, és mit tehet velünkÞ; A hagyaték. - Egys. cím: Das Vermächtnis ; Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann
ISBN 978-963-9828-68-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3226570]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
1, 2, 3 es beginnt die Hexerei! (magyar)
   1, 2, 3, kezdődjék a varázslat! / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 107 p. : ill. ; 18 cm. - (Vigyorboszi klub ; 1.)
ISBN 978-963-629-741-1 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3222715]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2011.
Bukovac, Slađana
Rod avetnjaka (magyar)
   Szellemmajom : egy pszichiáter viszontagságai / Slađana Bukovac ; [ford. Ürmös Attila]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 205, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-042-4 kötött : 2990,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3222026]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Appointment with death (magyar)
   Találkozás a halállal / Agatha Christie ; [... ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 285 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 5.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9107-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3241310]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [... ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 295, [5] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 6.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9108-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3238057]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2011.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
Islands in the sky (magyar)
   Szigetek az égben / Arthur C. Clarke ; [ford. Kolonics Gabriella]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 205, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-56-8 fűzött : 2670,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3228481]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2011.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
Rama II (magyar)
   Ráma II / Arthur C. Clarke, Gentry Lee ; [ford. Béresi Csilla]. - [Szeged] : Szukits, [2010]. - 471 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-497-195-5 kötött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3224916]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2011.
Connelly, Michael (1956-)
The brass verdict (magyar)
   Rézverdikt / Michael Connelly ; [ford. M. Nagy Miklós]. Angyali cipellők / Adriana Trigiani ; [ford. Pelle Csilla]. Csendélet / Joy Fielding ; [ford. Kovács Attila]. Tutanhamon meggyilkolása / James Patterson ; [ford. Nagy Erika]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812 ; 75.)
Egys. cím: The brass verdict. Very Valentine. Still life. The murder of King Tut
ISBN 978-963-289-094-4 kötött
Kanada - amerikai angol irodalom - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31(71)=945.11
[AN 3229393]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2011.
Connelly, Michael (1956-)
The Lincoln lawyer (magyar)
   Az igazság ára / Michael Connelly ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-371-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3223703]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2011.
Cooper, Jilly
Pandora (magyar)
   Pandora / Jilly Cooper ; [ford. Gáti Éva]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 500 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-51-6 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3222931]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2011.
Cronin, Justin
The passage (magyar)
   A szabadulás / Justin Cronin ; [ford. Baló András Márton, Pék Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2010. - 834 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-165-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3225205]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2011.
David, Filip (1940-)
San o ľubavi i smrti (magyar)
   Álom a szerelemről és a halálról : kisregény a szerelemről, kisregény a haldoklásról / Filip David ; [ford. Náray Éva]. - Üllő : Timp, 2010. - 190 p. ; 21 cm. - (Timp világtár, ISSN 2062-3402 ; 3.)
ISBN 978-963-9614-74-1 fűzött : 2800,- Ft
szerb irodalom - kisregény
886.1-31=945.11
[AN 3236477]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2011.
Deveraux, Jude (1947-)
Return to summerhouse (magyar)
   Madame Zoya, a lélek doktora / Jude Deveraux ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-074-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3227060]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2011.
Dillard, J. M. (1954-)
The devil's queen (magyar)
   Medici Katalin, a démoni királyné / Jeanne Kalogridis ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Palatinus, 2010. - 658 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-080-5 fűzött : 3800,- Ft
Katalin (Franciaország: királyné ; II. Henrik felesége) (1519-1589)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3215733]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2011.
Evenson, Brian K. (1966-)
No exit (magyar)
   Nincs kiút / B. K. Evenson ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2010. - 269 p. ; 20 cm
keretcím: Aliens
ISBN 978-963-497-198-6 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3223129]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2011.
Fry, Stephen (1957-)
Making history (magyar)
   Csináljunk történelmet / Stephen Fry ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kult Kv., cop. 2010. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88851-1-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3227100]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2011.
Furnivall, Kate
The jewel of St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár ékköve / Kate Furnivall ; [ford. Aranyi Gábor]. - Budapest : I.P.C. Kv., cop. 2010. - 443 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-382-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3227380]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2011.
Garlando, Luigi (1962-)
E ora... tutti in Brasile! (magyar)
   Irány Brazília! / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2010. - 125 p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 2.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-283-1 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3223555]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2011.
Gay, Marie-Louise
Stella, star of the sea (magyar, angol)
   Stella, a tenger csillaga = Stella, star of the sea / Marie-Louise Gay ; [ford. Mozsárné Magay Eszter, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, [2010], cop. 2009. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-7460-88-3 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
820-34(02.053.2)(71).02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3249851]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2011.
Gibson, William (1948-)
Zero history (magyar)
   Nyomtalanul / William Gibson ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Metropolis Media, cop. 2010. - 357, [3] p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-61-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3228453]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2011.
Gössling, Andreas (1958-)
Die Dämonenpforte (magyar)
   333 : a démonkapu / Andreas Gössling ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Dark Egmont, 2010. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-713-8 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3219161]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2011.
Gregory, Philippa (1954-)
The white queen (magyar)
   A fehér királyné / Philippa Gregory ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-086-7 fűzött : 3800,- Ft
Erzsébet (Anglia: királyné) (1437?-1492)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3216680]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2011.
Gruǰić, Milorad (1950-)
Bog vadraca i mad̂ara (magyar)
   Istene vadrácnak, istene magyarnak : regény / Milorad Grujić ; [ford. Cvetkovics-Kollár Veronka]. - Üllő : Timp, 2010. - 205 p. ; 22 cm. - (Timp világtár, ISSN 2062-3402 ; 4.)
ISBN 978-963-9614-77-2 fűzött : 2800,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3233281]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2011.
Hémon, Louis (1880-1913)
Maria Chapdelaine (magyar)
   Maria Chapdelaine : egy francia-kanadai történet / Louis Hémon ; ford. és a bevezetőt írta Vígh Árpád. - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz. Romanisztikai Munkacsop. : PTE Francia Tansz., cop. 2010. - 150 p. ; 24 cm. - (Újlatin filológia, ISSN 2062-1116 ; 2.)
ISBN 978-963-7068-09-6 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3221382]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2011.
Herbert, Frank (1920-1986)
The dragon in the sea (magyar)
   Tengeri sárkány / Frank Herbert ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Szeged] : Szukits, [2010]. - 290 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-497-197-9 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3224894]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2011.
Hogan, Chuck
Prince of thieves (magyar)
   The town : tolvajok városa / Chuck Hogan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 500 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-372-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-289-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3225661]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2011.
Holt, Victoria (1906-1993)
The revolt of the eaglets (magyar)
   A sasfiók lázadása / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Kelecsényi Ágnes, ... Miklósi Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 413 p. : ill. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-378-0 fűzött : 2298,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3222758]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2011.
Hopkins, Cathy (1953-)
This way to paradise (magyar)
   Út a paradicsomba / Cathy Hopkins ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Ekren Kvk., 2010. - 183, [2] p. ; 20 cm. - (Cinnamon girl sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-88037-9-5 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3236161]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2011.
Huber, Rina (1928-)
Nine summers (magyar)
   Kilenc nyár : egy exotikus utazás szívmelengető története : a remény nyomában / Rina Huber ; [ford. Kállai Tibor]. - Kistarcsa : STB K., cop. 2010. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-259-019-6 fűzött : 1990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3225276]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2011.
Isomäki, Risto
Sarasvatin hiekkaa (magyar)
   Elsodort világok : [öko-thriller] / Risto Isomäki. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 356, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-038-7 fűzött : 2990,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3225002]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2011.
Ivanova, Alʹbertina
   Solo skripkalan sonata : počelamutvlak = Szonáta szólóhegedűre : versek = Sonate für Solovioline = Sonate pour violon seul / Al'bertina ; [ford. Fábián László]. - Badacsonytomaj : Collegium Fenno-Ugricum, 2010. - 36, [4] p. ; 15x17 cm + CD-R. - (Literatural, ISSN 2061-182X)
ISBN 978-963-06-8852-9 fűzött
mari irodalom - vers - többnyelvű dokumentum - auditív dokumentum
894.521-14.02=00
[AN 3231241]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2011.
Jessop, Carolyn (1968-)
Escape (magyar)
   Menekülés : a szekta fogságában / Carolyn Jessop és Laura Palmer ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 455 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-083-1 fűzött : 3990,- Ft
Jessop, Carolyn (1968-)
Egyesült Államok - szekta - mormon egyház - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 289.3(0:82-94)
[AN 3227024]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2011.
Jones, Sherry (1961-)
The jewel of Medina (magyar)
   Aisha, a Próféta szerelme / Sherry Jones ; [ford. Jordán Tamara]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-71-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3237442]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2011.
Jourdan Carolyn (1955-)
Heart in the right place (magyar)
   Ha a helyén van szíved : memoár / Carolyn Jourdan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 306 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-172-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3227679]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2011.
Jovanović, Mariǰa (1959-)
Idi, vreme ǰe! (magyar)
   Ideje menned! / Marija Jovanović ; [ford. Náray Éva]. - Üllő : Timp, 2010. - 397 p. ; 21 cm. - (Timp világtár, ISSN 2062-3402 ; 5.)
ISBN 978-963-9614-75-8 fűzött : 3200,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3235971]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2011.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Path of destruction (magyar)
   A pusztítás útja / Drew Karpyshyn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2010. - 412 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : Dart Bane
ISBN 978-963-497-200-6 fűzött : 2690,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3227165]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2011.
King, Stephen (1947-)
Just after sunset (magyar)
   Napnyugta után : elbeszélések / Stephen King. - Budapest : Európa, 2010. - 466, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8830-4 kötött : 3200,- Ft
ISBN 978-963-07-8829-8 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3222913]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2011.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3233567]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2011.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   A gondolkodó bika : válogatott elbeszélések / Rudyard Kipling ; [... vál. Sári Júlia]. - Budapest : Kelet K., cop. 2010. - 276 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-88078-9-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3218278]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2011.
Koelsch, Adolf (1879-1948)
Narkose (magyar)
   Narkózis : a fájdalom elleni küzdelem regénye / Adolf Koelsch ; [ford. Vécsey Leó]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2010. - 462 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86938-9-1 kötött : 3490,- Ft
Morton, William Thomas Green (1819-1868)
svájci irodalom - orvostörténet - életrajzi regény
830-312.6(494)=945.11 *** 61(73)(092)Morton,_W._T._G.(0:82-31)
[AN 3228064]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2011.
Koosán Ildikó
   Képmás, másképp : válogatott műfordítások francia, német, román költők verseiből / Koosán Ildikó. - Szombathely : Magánkiad., 2010. - 229 p. : ill., színes ; 20 cm
A versek eredeti nyelven is
ISBN 978-963-06-9716-3 fűzött
francia irodalom - német irodalom - román irodalom - vers - antológia - többnyelvű dokumentum
830-14(082).02=945.11 *** 859.0-14(082).02=945.11 *** 840-14(082).02=945.11
[AN 3231565]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2011.
Korman, Gordon
One false note (magyar)
   Egy hamis hang / Gordon Korman ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 185 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 2.)
ISBN 978-963-245-295-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3236120]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2011.
Kuhn, Krystyna (1960-)
Das Spiel (magyar)
   A játék : thriller : A völgy - 1. évad / Krystyna Kuhn ; [ford. Budai Zita]. - Budapest : eMentor Media, 2010. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88165-5-9 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3223486]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2011.
Kuhn, Matt
The bro code (magyar)
   A tesó kódex : a CBS Így jártam anyátokkal című sorozatából / Barney Stinson és Matt Kuhn ; [ford. Gyurkovics Máté és Pusztai Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-021-6 kötött : 2499,- Ft
ISBN 978-963-245-358-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 3223262]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2011.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Gösta Berlings saga (magyar)
   Gösta Berling / Selma Lagerlöf ; [ford. Benedek Marcell]. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 416 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-089-8 kötött : 3600,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3218573]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2011.
Lane, Andrew
Young Sherlock Holmes: death cloud (magyar)
   Ifjú Sherlock Holmes : halálfelhő / Andrew Lane ; [ford. Hudácskó Brigitta, Bajkán László]. - [Debrecen] : Lybrum, cop. 2010. - 283 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89019-6-5 fűzött : 2590,- Ft
 (hibás ISBN 963-89019-6-5)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3221091]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2011.
Le Carré, John (1931-)
Our kind of traitor (magyar)
   A mi emberünk / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-98-4 fűzött : 2680,- Ft : 10,5 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3227313]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2011.
Lerman, Drew
Magic city (magyar)
   Bűvös város / Drew Lerman ; [ford. Pásztor Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 325 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-207-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3224910]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2011.
Long, Nathan
Elfslayer (magyar)
   Elfvadász : [Felix és Gotrek regény] / Nathan Long ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2010]. - 453 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-196-2 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3228375]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2011.
Martigli, Carlo A.
999 (magyar)
   999 : a titkok titka / Carlo A. Martigli ; [ford. Gyimesi Kinga]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-020-2 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3223204]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2011.
Martins, Rui Cardoso (1967-)
E se eu gostasse muito de morrer (magyar)
   És ha nagyon meg szeretnék halni / Rui Cardoso Martins ; [ford. Bense Mónika]. - Budapest : Európa, 2010. - 299, [4] p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-9026-0 fűzött : 2200,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3221796]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2011.
McKain, Kelly
Chloe and Cracker (magyar)
   Rachel és Ropi / Kelly McKain ; [ford. Bosnyák Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Pónitábor naplók ; 3.)
ISBN 978-963-245-343-9 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3234146]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2011.
McKain, Kelly
Megan and Mischief (magyar)
   Helen és Huncut / Kelly McKain ; [ford. Bosnyák Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Pónitábor naplók ; 1.)
ISBN 978-963-245-325-5 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3233833]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2011.
McKain, Kelly
Poppy and Prince (magyar)
   Hanna és Herceg / Kelly McKain ; [ford. Bosnyák Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Pónitábor naplók ; 2.)
ISBN 978-963-245-326-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3234087]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2011.
Mead, Richelle (1976-)
Blood promise (magyar)
   Véreskü : [Vámpírakadémia IV.] / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-99-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3227610]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2011.
Milhoffer Kázmér
   Olvasónapló / Milhoffer Kázmér. - Budapest : mondAt Kft., cop. 2010. - 228 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87596-5-8 fűzött
világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11
[AN 3230696]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2011.
Moran, Michelle
Nefertiti (magyar)
   Nefertiti / Michelle Moran ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 494 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-386-5 fűzött : 2999,- Ft
Nofretete (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 14. sz)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3223643]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2011.
Morgenstern, Christian (1871-1914)
   Akasztófa-énekek és más költemények / Christian Morgenstern ; [ford. és az utószót írta Kulcsár F. Imre]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-399-9 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3218251]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2011.
Mun Seon Myeong (1920-)
Pyeonghoareur saranghaneun seoigeoiniro (magyar)
   Békeszerető világpolgárként / Sun Myung Moon ; [ford. Kósa Dávid] ; [közread. az Egyesítő Egyház]. - Budapest : Egyesítő Egyház, 2010. - 364 p. ; 23 cm
A ford. az "As a peace-loving global citizen" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-08-0528-5 fűzött
Mun Seon Myeong (1920-)
Korea - keresztény egyház - szekta - koreai irodalom - vallásalapító - 20. század - memoár
895.7-94=945.11 *** 289(519)(092)Mun,_S._M.(0:82-94)
[AN 3225365]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2011.
Murnane, Maria
Perfect on paper (magyar)
   Papíron príma : Waverly Bryson (félre)sikerült kalandjai : [regény] / Maria Murnane. - Budapest : Cor Leonis, cop. 2010. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88891-2-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3232162]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2011.
Niffenegger, Audrey (1963-)
The time traveller's wife (magyar)
   Az időutazó felesége / Audrey Niffenegger ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 563 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-035-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3237449]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2011.
Perry, Tasmina
Kiss heaven goodbye (magyar)
   Viszlát, mennyország / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke ..., Kocsis Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 783 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-404-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3234213]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2011.
   Perzsa közmondások / [vál. és ford. Sárközy Miklós, Harkány Julián] ; [utószó Sárközy Miklós]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2010. - 188, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5041-00-6 kötött : 2900,- Ft
perzsa irodalom - közmondás
891.5-94=945.11 *** 398.9(=915)
[AN 3218431]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2011.
Peterfreund, Diana
Morning glory (magyar)
   Ébredj velünk! / Aline Brosh McKenna forgatókönyve alapján ... írta Diana Peterfreund ; [ford. Balika Anna]. - Budapest : Cor Leonis, [2010]. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88891-8-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3236243]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2011.
Pilcher, Robin (1950-)
Starting over (magyar)
   Újrakezdés / Robin Pilcher ; [ford. Gárdos Bálint]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 476 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-415-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3239040]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2011.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Under Gemini (magyar)
   Az ikrek jegyében / Rosamunde Pilcher ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010, cop. 1993. - 402, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-218-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3241400]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2011.
Ras, Eva (1941-)
Divl̂i ǰagan̂ci ili U potrazi za očevom l̂ubavl̂u i sopstvenim dvoǰstvom (magyar)
   Vad bárányok avagy Apám szeretete és saját kettősségem nyomában / Eva Ras ; [ford. Radics Viktória]. - Üllő : Timp, 2010. - 332 p. ; 21 cm. - (Timp világtár, ISSN 2062-3402 ; 6.)
ISBN 978-963-9614-73-4 fűzött : 3000,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3233308]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2011.
Rollins, James (1961-)
Ice hunt (magyar)
   Jégbörtön / James Rollins ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-246-6 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3222740]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2011.
Schweikert, Ulrike
Nosferas (magyar)
   Nosferas : az éjszaka örökösei / Ulrike Schweikert ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Dark Egmont, 2010. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-712-1 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - horror - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3218866]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2011.
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
Satan in Goray (magyar)
   A sátán Gorajban / Isaac Bashevis Singer ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 248, [3] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 4.)
ISBN 978-963-9828-69-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3226520]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2011.
Stilton, Geronimo
Ahi ahi ahi, sono nei guai! (magyar)
   Ajjaj, micsoda baj! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2010. - 102, [17] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-385-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3222225]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2011.
Stilton, Geronimo
Secondo viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A boldogság titka : újabb utazás a fantázia birodalmába / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2010. - 315, [59] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-389-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3236083]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2011.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
   Menekülési kísérlet / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 256, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Tart.: Távoli szivárványÞ; Menekülési kísérlet. - Egys. cím: Dalëkaâ raduga ; Popytka k begstvu
ISBN 978-963-9828-55-1 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3228516]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2011.
   Az újlatin filológia aktuális kérdései a XXI. században / szerk. Oszetzky Éva, Józsa Judit, Tóth László. - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz. Romanisztikai Munkacsop. : PTE Francia Tansz., 2010. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Újlatin filológia, ISSN 2062-1116 ; 1.)
A Pécsett, 2010. nov. 11-12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, francia, olasz és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7068-08-9 fűzött
romanisztika - újlatin nyelvek irodalma
820/899 *** 802/809
[AN 3221204]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2011.
Vian, Boris (1920-1959)
   Mindenkit megnyúzunk! : drámák / Boris Vian ; [ford. Pacskovszky Zsolt, Takács M. József, Vinkó József]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 281, [2] p. ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
Tart.: Mindenkit megnyúzunk!Þ; A legalja mesterségÞ; Köpök a sírotokraÞ; Medusza-fő. - Egys. cím: L'équarrissage pour tous ; Tête de méduse ; Le dernier des métiers ; J'irai cracher sur vos tombes
ISBN 978-963-266-138-4 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3222851]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2011.
Vincenzi, Penny (1939-)
Something dangerous (magyar)
   Viharos évek / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 702 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-399-9 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3223525]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2011.
Wallner, Michael
Blutherz (magyar)
   Titkos vérvonal / Michael Wallner ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Dark Egmont, 2010. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-714-5 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - horror - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3218846]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2011.
Ward, J. R.
Crave (magyar)
   Sóvárgás : Bukott angyalok II. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 622 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-406-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3234179]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2011.
Ward, Rachel (1978-)
Numbers (magyar)
   Számok : a menekülés / Rachel Ward ; [ford. Bajkán László]. - Debrecen : Lybrum, cop. 2010. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89019-5-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3219747]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2011.
Weeks, Brent (1977-)
The way of shadows (magyar)
   Az árnyak útján : Éjangyal trilógia 1 / Brent Weeks ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 669 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-375-0 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-301-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3225169]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Cauldron of blood (magyar)
   Dermesztő katlan / Leo Kessler ; [m. ford. Péter B. Miklós]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 258 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 13.)
ISBN 978-615-5013-04-1 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3223134]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2011.
Whyte, Jack (1940-)
   A templom lovagjai / Jack Whyte. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]-. - 24 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3221020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A becsület lobogója / [ford. Novák Gábor]. - [2010]. - 444 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-186-5 kötött : 3499,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3223811] MARC

ANSEL
UTF-81859 /2011.
Woods, Titania
Christmas fairy (magyar)
   Karácsonyi tündér : tündéri ötletekkel az ünnepekre / írta Titania Woods ; ill. Smiljana Coh ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 159 p. : ill. ; 22 cm. - (Csillámszárny Akadémia)
ISBN 978-963-245-298-2 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3223183]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2011.
Yates, Richard (1926-1992)
The Easter parade (magyar)
   Húsvéti korzó / Richard Yates ; [ford. Karáth Tamás]. - [Budapest] : Partvonal, 2010. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-53-9 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3227996]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2011.
Yeats, William Butler (1865-1939)
   Vörös Hanrahan legendája : történetek és versek a kelta homályból / William Butler Yeats ; [ford. Erdődi Gábor] ; [a fordítást átd. ... Lukács Gabriella]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 265, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 5.)
ISBN 978-963-9828-64-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3222693]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1862 /2011.
Ágai Adolf (1836-1916)
   Az örök zsidó : régi naplók, életképek, 1862-1906 / Ágai Adolf ; [Komlós Aladár tanulmányával] ; [összeáll. és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő, 2010. - 253 p. : ill. ; 23 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 11.). (Magyar zsidó elbeszélés, ISSN 1789-3496)
ISBN 978-963-9512-60-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - válogatott művek
894.511-821 *** 316.347(=924)(439)(0:82-821)
[AN 3231068]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2011.
Albert Gábor (1929-)
   A földieper levelei alatt : esszék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2010. - 121, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-21-3 fűzött : 1980,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3217540]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2011.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Tollrajzok a mai Budapestről / Ambrus Zoltán ; Görbe tükör által élesen ... c. utószót írta Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő, 2010. - 595 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar zsidó elbeszélés, ISSN 1789-3496)
Tart.: A Berzsenyi leányok tizenkét vőlegényeÞ; Berzsenyi báró és családjaÞ; A Berzsenyi dinasztia
ISBN 978-963-9512-61-0 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3231133]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2011.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Nulladik kötet : válogatás az 1954 és 1960 között született zsengékből / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 84 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-02-3 * fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-5079-02-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3229083]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2011.
Benczes S. Gábor (1954-)
   A vakondok álma / Benczes S. Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5079-03-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3229201]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2011.
Ben-Menachem, Michael
   Miki : Orosházától az Északi-tengerig : regényélet / Michael Ben-Menachem. - Budapest : Háttér, cop. 2010. - 377 p., [8] t. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9365-99-5 fűzött2990,- Ft
Svédország - magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94(485)
[AN 3229004]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Hisztimesék / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit : Tudex, cop. 2010. - 36 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8002-45-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3249052]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2011.
Bólyi Tünde
   Kapuk mögött : Cília álma : valóságos tündérmese... / Bólyi Tünde. - Pécs : Szöveglabor, 2010. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89083-1-5 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-8908-315)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3237149]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2011.
Borbély László (1968-)
   Büntetlenek : regény / Borbély László ; Gyulai Líviusz ... fametszeteivel. - Budapest : M. Írók Egyes., 2010. - 183 p. : ill. ; 22 cm. - (Lyukasóra-könyvek, ISSN 1217-9108)
ISBN 978-963-8435-26-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3229627]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2011.
Bősze Balázs (1946-)
   Felhőkakukkvár tornyai / Bősze Balázs ; [Berg Glória rajz.]. - Sopron : [Soproni Füzetek Szerk.], 2010. - 56 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Soproni füzetek könyvsorozata, ISSN 1788-6856)
ISBN 978-963-88989-0-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3229323]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2011.
Chere, Jeanette (1986-)
   A remény szerelmesei / Jeanette Chere. - [Nagykőrös] : Szerző, 2010. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0370-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3222019]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2011.
Cholnoky László (1879-1929)
   Cholnoky László válogatott novellái / Urbán Péter válogatása. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes. : Írott Szó Alapítvány, 2010. - 217, [2] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9961-20-3 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3215942]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2011.
Dalmadi Jenő (1937-)
   Egy ötvenhatos emlékei : harcok, megtorlás, börtön / Dalmadi Jenő. - Budapest : Kairosz, 2010. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-397-5 kötött : 2400,- Ft
Dalmadi Jenő (1937-)
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - megtorlás - börtön - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/196"(0:82-94)
[AN 3222182]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2011.
Dani Imre (1950-)
   Csillagot hordok / Dani Imre ; [... illusztrációk Koncz Margit ...]. - Csongrád : Raszter, [2010]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-63-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3230034]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2011.
Deepwell, Amos B.
   Második / Amos B. Deepwell. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-11-3 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3219868]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2011.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   És képzeld, Uram.. : a 21. század zsoltáraiból / Döbrentey Ildikó ; Angyal Júlia képeivel. - Budapest : Luther : Szt. Maximilián : Ekhó, 2010. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-26-0 kötött : 980,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers - ima
894.511-141 *** 244(0:82-14)
[AN 3229171]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2011.
Döbrösi Bence (1979-)
   Félelem nélkül / Döbrösi Bence. - Budapest : Szenzár, 2010. - 51 p. ; 21 cm. - (Barna füzetek, ISSN 2062-3291)
ISBN 978-963-7014-48-2 kötött
magyar irodalom - példázat
894.511-36
[AN 3229552]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2011.
Domokos Gábor (1972-)
   Reklámország peremén / Domokos Gábor. - Budapest : Cor Leonis, cop. 2010. - 184 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88449-8-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3232657]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2011.
Dóry Béla
   Susogó-völgy / Dóry Béla, Martsa Piroska. - Budapest : Kairosz, 2010. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-662-443-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - közjó - ifjúsági regény - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 172(02.053.2)
[AN 3222106]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2011.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Badacsonyi anekdotafüzér / Eötvös Károly ; [az előszót írta Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Vitis Aureus, 2010. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88087-4-5 fűzött
Badacsony - magyar irodalom - művelődéstörténet - anekdota
894.511-36 *** 930.85(439)(234.373Badacsony)
[AN 3220692]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2011.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Füredi anekdotafüzér / Eötvös Károly ; [szerk. Kállai Szilárd]. - Veszprém : Vitis Aureus, 2010. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88087-3-8 fűzött
Balatonfüred - művelődéstörténet - magyar irodalom - anekdota
894.511-36 *** 930.85(439-2Balatonfüred)
[AN 3222076]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2011.
Erdei Sándor (1957-)
   Hit és türelem : rajzversek, versrajzok / Komiszár János grafikái ; Erdei Sándor versei ; [kiad. a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda]. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, 2010. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86960-9-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Komiszár_J.
[AN 3231063]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2011.
   Expander / Dragomán György [et al.] ; [szerk. Varga Lajos Márton] ; [... ill. Tettamanti Béla ...]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Kv., 2010. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Vál. a Népszabadság c. napilap Hétvége mellékletében megjelent írásokból
ISBN 978-963-9965-12-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3223824]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2011.
F. N. Mary Anne
   Moszat, az ősök városa / F. N. Mary Anne. - Szentendre : Curriculum K., [2010]. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9576-31-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3227469]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2011.
Finy Petra (1978-)
   Lámpalány meséi : történetek rossz alvókról / írta Finy Petra ; rajz. Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-05-7 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3248935]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2011.
   Földem : válogatás somogyi alkotók műveiből / [szerk. Kelemen Lajos] ; [kiad.] Somogy Megyei Önkormányzat. - Kaposvár : Somogy M. Önkormányzat, 2010. - 252 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7188-17-6 fűzött
Somogy megye - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
894.511-822(439.123) *** 73/76(439.123)
[AN 3231157]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2011.
Gajda László
   Zenész Murphy törvénykönyv / Gajda László Amadeus. - [Budapest] : Idea Time Kft., [2010]. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0274-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3232685]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2011.
Gyarmati Viktória
   Zordongó és Pillepanna barátsága / Gyarmati Viktória ; Hajdú Edit rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 57, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9708-38-9 kötött : 2499,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3223870]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2011.
Habony Gábor (1979-)
   Sárkányfalu gyermekei : a völgy szellemének bosszúja / Garth Hackman. - Kistarcsa : STB K., cop. 2010. - 234 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-024-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3223512]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2011.
Hajdu Ferenc (1956-)
   Ugri : madármese / Hajdu Ferenc ; [az illusztrációkat ... Lukács-Kalocsai Eszter kész.]. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-53-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3221012]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2011.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A bor filozófiája / Hamvas Béla. - Szentendre : Editio M, 2010. - 111 p. ; 20 cm + mell.
ISBN 963-85878-0-6 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3249583]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2011.
   A három király ajándéka : karácsonyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-124-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karácsony - ajándékkönyv - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3223961]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2011.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Ecce homo : Munkácsy Mihály életének regénye / Harsányi Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2010. - 719 p., [34] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-397-5 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3223422]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2011.
   Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [vál. Moldoványi Zsuzsa] ; [Pásztohy Panka ill.]. - 8. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2010, cop. 1977. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8858-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3249087]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2011.
Horváth Beáta
   A Hasadékvölgy peremén : levélregény afrikai utazásaimról / Horváth Beáta. - Pécs : Publikon, 2010. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5001-21-5 fűzött : 2390,- Ft
Kenya - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.676.2(0:82-94)
[AN 3235739]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2011.
Horváth Mari
   Összecsengő : versek, verses mesék kicsiknek és nagyoknak / [írta Horváth Mari] ; [rajz. H. Demény Tünde]. - [Siófok] : [Horváth M.], [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0129-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3228128]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Te is tudod? / Janikovszky Éva ; rajz. Réber László. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8854-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3248949]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Te is tudod? (angol)
   Did you know, too? / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Caroline Bodóczky]. - Budapest : Móra, 2010. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8855-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3248964]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Te is tudod? (német)
   Weisst du es auch? / Éva Janikovszky ; Zeichnungen László Réber ; [Übers. József Sternberg]. - Budapest : Móra, 2010. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8856-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3248986]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2011.
   A kedves gondok ünnepe : karácsonyi történetek / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi Kvk., cop. 2010. - 201, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-126-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3223970]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2011.
Kesselyák Péter (1936-)
   Túl a kínai Nagy Falon : emlékirat, ami ma már történelem : egy 16 hónapos kiküldetés tapasztalatai 1964/65-ből / Kesselyák Péter. - Budapest : Hét Krajcár, 2010. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-45-0 fűzött : 2600,- Ft
Kína - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.510(0:82-992)
[AN 3218930]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2011.
Keszthelyi Rezső (1933-)
   Öntalálkozó / Keszthelyi Rezső. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2010. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-51-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3220550]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2011.
Kiss Ildikó
   Lélektánc / Kiss Ildikó ; [ill. Molnár Júlia és Ványa Zsófia]. - [Kaposvár] : Szerző, 2010. - 208 p., [4] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0668-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3231307]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2011.
Kopper László (1942-)
   Biokrácia, avagy Az igazi Bobrowski [elektronikus dok.] / Joe Kemenes. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : Semmelweis, [2010], cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99091. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-068-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3232824]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2011.
Kopper László (1942-)
   Biomassza [elektronikus dok.] / Joe Kemenes. - Szöveg (pdf : 1.15 MB). - Budapest : Semmelweis, [2010], cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99090. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-063-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3232648]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2011.
Kopper László (1942-)
   Tso [elektronikus dok.] : az egymásmellettiség esete / Joe Kemenes. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : Semmelweis, [2010], cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99093. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3232893]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2011.
Kós Károly (1883-1977)
   Az országépítő / Kós Károly. - Budapest : Kapu Kv., [2010]. - 310 p. ; 21 cm. - (A magyar irodalom kincsestára, ISSN 2062-3399)
ISBN 978-963-89118-0-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3233226]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2011.
Kőszegi Ábel
   Mátyás, az igazságos : [a furfangos uralkodó legendás krónikái] / [író Kőszegi Ábel]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 100, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-297-384-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3227538]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Innen-onnan : írások A Hétből, 1908-1916 / Kosztolányi Dezső ; [közread. Lengyel András]. - Budapest : Nap K., cop. 2010. - 266 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-37-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3216784]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2011.
Laár András (1955-)
   108 finomenális vegetáriánus recept à la Laár / Laár András, Laár Györgyi. - Budapest : Vince K., cop. 2010. - 95 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-303-028-8 fűzött : 1795,- Ft
vegetáriánus étrend - magyar irodalom - szakácskönyv - humoreszk
894.511-7 *** 641.564(083.12)
[AN 3228483]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2011.
Lovas Ildikó (1967-)
   A kis kavics : Léni és Leni Riefenstahl könyve : regény / Lovas Ildikó. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2010. - 327 p. ; 20 cm
Kötött : 2990,- Ft : 11 EUR
ISBN 978-80-8101-364-5
 (hibás ISBN 80-7149-364-5)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3221928]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2011.
Macskássy Attila
   Kapuőr / Macskássy Attila. - [Budapest] : Orbán A., [2010]. - 419 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0524-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3229351]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2011.
Marik Álmos (1982-)
   Tócsából felkacsint : [versek] / Marik Álmos. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 69, [2] p. ; 18 cm. - (Prima verba könyvek, ISSN 1218-0904 ; 17.)
ISBN 978-963-9643-64-2 fűzött : 1490,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3216912]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma ; Új Zrínyiász / Mikszáth Kálmán. - [Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 366 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 8.)
ISBN 978-963-09-6515-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3239135]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth Kálmán válogatott novellái / Nagy Gábor válogatása. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2010. - 283, [2] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9961-22-7 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3215920]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A vén gazember ; Nemzetes uraimék / Mikszáth Kálmán. - [Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 7.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6514-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3239097]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2011.
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései (új kiadása)
   Két különös házasság : visszaemlékezések / Mikszáthné Mauks Ilona ; [vál., ... szerk. Bán Magda]. - [Átd. kiad.]. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 227 p. ; 20 cm. - (Híres sorsok titkai, ISSN 2062-3232)
ISBN 978-963-274-088-1 fűzött : 2800,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - századforduló - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Mikszáth_K.(0:82-94)
[AN 3216689]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2011.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 8. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2010. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5952-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3239238]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2011.
Németh Éva
   Estikék / Németh Éva ; Dombi Veronika rajz. - [Székesfehérvár] : Németh É., 2010. - 50, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-0427-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3229331]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2011.
Novák Valentin (1969-)
   Ecettel savanyítok : Memento Móni : novellák / Novák Valentin. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2010. - 100, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87567-7-0 fűzött : 1720,- Ft : 6 EUR
ISBN 978-963-9957-22-0
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3217527]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2011.
Nyerlucz János (1951-)
   A hadnagy keresztje ; Kiáltás a pokolból / Nyerlucz János. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 325 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-10-6 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3219831]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2011.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   More one minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy ; pref. Péter Esterházy. - 3. ed. - Budapest : Corvina, 2010, cop. 2006. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5953-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3249258]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2011.
Pálos Éva, L. (1962-)
   Csönd gyöngyéből / L. Pálos Éva ; [ill. Dinyáné Horváth Edit]. - Kaposvár : Szerző, 2010. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9633-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3231207]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2011.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Prózaliget / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2010. - 124, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-138-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3236531]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2011.
Párdi Petra
   Méredzkedés / Párdi Petra. - [Budapest] : Garbo K., [2010]. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-05-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3225416]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [ill. Szendrei Tibor]. - Illusztrált kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-49-2 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3241803]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2011.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Döglött kutyával őrzött terület - a férfi ; Döglött kutyával őrzött terület - a nő / Podmaniczky Szilárd ; [közread. a Podmaniczky Művészeti Alapítvány]. - [Budapest] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2010. - 176, 141 p. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-88092-3-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3222607]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2011.
Pure, Maya
   Az értől az óceánig : Ordas evangéliuma / Maya Pure. - Budapest : Szerző, 2010. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0041-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3225218]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2011.
Pusztay János (1948-)
   A délszaka képei : hatvanhat haiku / [versek] Pusztay János ; [... graf.] Mészáros György. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - [135] p. : ill. ; 24 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 978-963-9882-63-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - haiku
894.511-193 *** 76(439)(092)Mészáros_Gy.
[AN 3231310]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 255 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 5.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-351-7 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3238979]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 224 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 6.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-353-1 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3241287]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 232 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 7.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-354-8 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3238998]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2011.
Schubert András (1946-)
   Szöszmösz kardigán és barátai : meseregény gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek / Schubert András. - Budapest : Partvonal, 2010. - 71 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9910-52-2 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3223815]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2011.
Sinóros-Szabó Júlia
   Gyönyörűséges fényeim / Sinóros-Szabó Júlia. - Budapest ; Debrecen : [Sinóros-Szabó J.], 2010. - 75, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0357-1 v.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3219976]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2011.
Szabó Katalin Zsófia (1990-)
   Elvérzett angyalok / Szabó Katalin Zsófia ; [kiad. a Székely Ház Közhasznú Alapítvány]. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2010]. - 88, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-435-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3237237]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2011.
Szántai Zsolt (1966-)
   Bambuszhercegnő : legendák és mesék önmagadról : karma és szerelem / Leon O'Forge. - Kistarcsa : STB K., 2010. - 226 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9720-24-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3223726]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2011.
Szauer Ágoston (1963-)
   Adventi esték / Szauer Ágoston ; [ill. Papp Eszter]. - Szombathely : Martinus K., 2010. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5091-00-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3228569]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2011.
Szijj Ferenc (1958-)
   A nereidák délutánja : válogatott versek / Szijj Ferenc. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 148, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-491-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3237203]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2011.
Szilágyi László (1936-)
   Igézetes érzetek / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : Szilágyi L., 2010. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0207-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3228115]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2011.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Kipárnázott kaloda / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-50-6 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3237437]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2011.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Gyémántfiú / Szurovecz Kitti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 595, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9708-45-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3222193]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2011.
Szvitil Ila (1959-)
   Életjátékok / Szvitil Ila ; [... graf. Payer Viktória]. - [Budapest] : Garbo K., [2010]. - 99 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5007-04-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3225186]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2011.
Tandori Dezső (1938-)
   Medvék minden mennyiségben / Tandori Dezső ; Agócs Írisz rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 83, [4] p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 978-615-5023-14-9 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3249019]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2011.
Tari József
   A csillagszemű juhász és más mesék / [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2010]. - [23] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-290-080-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3248830]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2011.
Tomaji Attila (1959-)
   Sötéttiszta sáv / Tomaji Attila. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 107 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9680-52-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3221514]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2011.
Tornyi Barnabás (1952-)
   Szélkakas : gyermekversek / Rot Barna ; [ill. Horváth Róbert]. - Budapest : [Tornyi B.], 2010. - 43 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0124-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3228811]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2011.
Tőzsér Árpád (1935-)
   A vers ablakán kihajolva : válogatott versek / Tőzsér Árpád. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-081-2 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3217561]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2011.
Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933)
Emlékirataim (új kiadása)
   Viszontagságos életem egy költővel / Vajda Jánosné Bartos Rozália ; [átd., ... szerk. és az utószót írta Sultz Sándor]. - [Átd. kiad.]. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 222 p. ; 20 cm. - (Híres sorsok titkai, ISSN 2062-3232)
ISBN 978-963-274-087-4 fűzött : 2800,- Ft
Vajda János (1827-1897)
Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Vajda_J.(0:82-94)
[AN 3216633]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2011.
Via
   20 dalszöveg dalt keres / Via - Darnyik Szilvia ; [a ... fotókat Lukács Krisztián kész.]. - Budapest : WhySoft K., 2010. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0211-6 fűzött : 2100,- Ft
ISBN 963-08-0211-2
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3227940]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2011.
   Vidító : versek Sárközi Mátyás válogatásában. - Budapest : Luna Kv. : Noran, 2010. - 130, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-283-042-1 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3236106]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2011.
Vollai István (1951-)
   Évszakok / Vollai István ; [kiad. Szentivániak Szentivánért Alapítvány]. - [Győrszentiván] : Szentivániak Szentivánért Alapítvány, 2010. - 90 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9534-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3230124]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2011.
Wessely Gábor (1957-)
   Torzképcsarnok : trükkös görbetükrös, történelmi tárgyú bárgyú / Wessely Gábor. - [Tolna] : [Geograph K.], 2010. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Egyszínű füzetek : lila ; 12.)
ISBN 978-963-88256-6-7 fűzött : 2500,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - vers - humoreszk
894.511-14 *** 894.511-7
[AN 3217287]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2011.
Yugovich, Robert
   Az őszinteség jutalma : [egy volt maffiózó megrázó vallomása] / Robert Yugovich. - Pécs : Alexandra, 2010. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-393-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3233474]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2011.
Zalai Károly (1953-)
   Túr dö Fransz / Zalai Károly. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-54-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3222700]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1956 /2011.
Bambi (magyar)
   Bambi / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub ; 3.)
ISBN 978-963-629-703-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3223019]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : kirándulás Pécs városába / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2010. - 247 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-297-322-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3228589]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2011.
Bihariné Kun Erika
   Dolly és a vonat / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 8. - keretcím: Traff
ISBN 978-963-88815-5-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3230973]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2011.
Cars annual 2011 (magyar)
   Verdák nagykönyv 2 : [mesék és feladatok] / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-745-9 kötött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3219060]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2011.
   Csodálatos meseország / [szerk. Beatrix Pánáit]. - [Debrecen] : Patrícia Kv., [2010]. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-36-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3223882]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2011.
   Csodás hercegnőmesék. - Budapest : Egmont, 2010-. - 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118208]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Jázmin boldog tigrisei / írta Lara Bergen. Tiana hű barátai / írta Natalie Amanda Leece. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
Jasmine and the matchmaker
Tiana and her loyal friend
ISBN 978-963-629-649-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3223152] MARC

ANSEL
UTF-81962 /2011.
Gay, Marie-Louise
Stella, princess of the sky (magyar, angol)
   Stella, az ég hercegnője = Stella, princess of the sky / Marie-Louise Gay ; [ford. Mozsárné Magay Eszter, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, [2010], cop. 2009. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-7460-80-7 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(71).02=945.11
[AN 3249893]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2011.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9727-81-6 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3241084]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2011.
Snow White (magyar)
   Hófehérke / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub ; 2.)
ISBN 978-963-629-700-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3222966]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2011.
Winnie the Pooh 24 steps to Christmas (magyar)
   24 nap karácsonyig : várd együtt a karácsonyt Micimackóékkal! / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - [49] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-735-0 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3219126]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1966 /2011.
Akatsuki Haruka
Sakoku renai (magyar)
   A tiltott szerelem szigete / írta és rajz. Duo Brand ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Goodinvest Kft., 2010. - 209 p. : ill. ; 19 cm
Szerzők Akatsuki Haruka és Watanabe Nobuyoshi
ISBN 978-963-9861-29-9 fűzött : 2490,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 3228988]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2011.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : ellenhatás / [írta Brian Michael Bendis] ; [ceruzarajz Steve McNiven ... és Mike Deodato] ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, 2010. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88264-7-3 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3233717]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2011.
Davis, Jim (1945-)
   15 csészés reggel / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Adoc-Semic, [2010]. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 96.)
ISBN 978-963-9847-14-9 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3227185]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2011.
Dräger, Lothar
In der Höhle des Löwen (magyar)
   Az oroszlán barlangjában / [... írta ... Lothar Dräger] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2010. - [80], IX p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 18.)
ISBN 978-963-9791-25-1 fűzött : 3500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3225381]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2011.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme / írta Neil Gaiman ; rajz. Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones ; ford. Totth Benedek. - [Budapest] : Cartaphilus, [2009]-. - ill., főként színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2887917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Álomország. - 2010. - 111, 39, [5] p.
ISBN 978-963-266-181-0 fűzött : 3380,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3223462] MARC

ANSEL
UTF-81971 /2011.
Hegen, Hannes (1925-)
Auf dem Weg zur Schatzinsel (magyar)
   A kincses sziget felé / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2010. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 20.)
ISBN 978-963-9791-29-9 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3236377]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2011.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2010. - 230, [4] p.
Ford. Koch Zita
ISBN 978-963-9794-59-7 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3226484] MARC

ANSEL
UTF-81973 /2011.
Justice League adventures : friends and foes (magyar)
   Az Igazság Ligája kalandjai : barátok és ellenségek / írta Fabian Nicieza [et al.] ; rajz. Christian Alam [et al.] ; ford. Bayer Antal. - [Budapest] : Képes K., [2010]. - 109, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-9833-34-0 fűzött : 1990,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3227275]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2011.
Kim Young
Twilight: the graphic novel (magyar)
   Twilight : alkonyat : képregény / rajz. és átd. Young Kim ; Stephenie Meyer [alapján] ; [Rakovszky Zsuzsa fordítása alapján ... átd. Gebula Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
képregény
087.6:084.11
[AN 3236390]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2010. - [224] p.
ISBN 978-963-245-341-5 kötött : 2499,- Ft
[AN 3236415] MARC

ANSEL
UTF-81975 /2011.
Kinoshita Sakura
Fushigi no kuni no Arisu (magyar)
   Alice Csodaországban / írta és rajz. Sakura Kinoshita ; Lewis Carroll regénye nyomán ; ... ford. Nikolényi Gergely. - [Budapest] : Goodinvest Kft., 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9861-30-5 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3229651]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2011.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elátkozott part / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. ... Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2010. - 82 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 963-218-190-5 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3237363]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2011.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A három testőr / Alexandre Dumas ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2010. - 74 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 8.)
ISBN 978-963-9833-33-3 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3228149]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2011.
Kumar, Naresh
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének / Charles Dickens [alapján] ; [rajz. Naresh Kumar] ; [átd. Scott McCullar] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 68 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-51-6 fűzött : 1290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3237314]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2011.
Lutes, Jason (1967-)
Berlin (magyar)
   Berlin : a kövek városa / Jason Lutes ; [ford. Orosz László]. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2010. - 213 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0508-7 fűzött : 2730,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3233575]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2011.
Mignola, Mike (1960-)
Wake the devil (magyar)
   Ördögöt a falra / [írta és rajz. Mike Mignola] ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Hellboy ; 2.)
ISBN 978-963-266-180-3 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3223935]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2011.
Moriyama Daisuke (1971-)
Chrno crusade (magyar)
   Chrno crusade / [írta és rajz.] Moriyama Daisuke. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2845503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 180, [6] p.
Ford. Bognár Péter
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 599-988-3704-95-0)
[AN 3226455] MARC

ANSEL
UTF-81982 /2011.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2010. - 170, [10] p.
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 599-988-3704-86-8)
[AN 3227073] MARC

ANSEL
UTF-81983 /2011.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2010. - 169, [35] p.
ISBN 978-963-9794-39-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3227049] MARC

ANSEL
UTF-81984 /2011.
O'Malley, Bryan Lee
Scott Pilgrim gets it together (magyar)
   Scott Pilgrim bekeményít / [Bryan Lee O'Malley] ; [ford. Somogyi Péter]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2010]. - [213] p. : ill. ; 19 cm. - (Scott Pilgrim ; 4.)
ISBN 978-963-310-023-3 fűzött : 1990,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3222815]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2011.
Robinson, James
Vampirella : blood lust (magyar)
   Vampirella : vérszomj / [írta James Robinson] ; [festette Joe Jusko] ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, 2010. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88264-9-7 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3233687]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2011.
Stilton, Geronimo
Il segreto della sfinge (magyar)
   A szfinx titka / Geronimo Stilton ; [rajz. Sara Baruffaldi és Marta Lorini] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-266-179-7 kötött : 1900,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3227658]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2011.
   Új Marvel extra. - [Budapest] : Kingpin, 2010. - 122, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Szerk. Harza Tamás
ISBN 978-963-88264-8-0 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3233772]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2011.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella, a 14. , 15. és a 17. kötetet ford. Nikolényi Gergely
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. - 2010. - 193, [13] p.
ISBN 978-963-9794-30-6 fűzött : 1500,- Ft
[AN 3228518] MARC

ANSEL
UTF-8