MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/03/11 11:00:01
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2519 /2011.
Arató Frigyes
   A szabadkőművesség : a művelt közönség számára / írta Arató Frigyes. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2011]. - 70 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Márkus Samu Könyvnyomdája, 1902
ISBN 978-615-5032-02-8 fűzött : 1500,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 3251029]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2011.
Donoval, Ján (1864-1920)
   A szabadkőművesség / írta Mentor. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 46 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Várnay, 1910
ISBN 978-615-5032-03-5 fűzött : 1500,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 3251103]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2011.
   EFNUDAT - Slow and resonance neutrons : proceedings of the 2nd EFNUDAT Workshop on Neutron Measurements, Theory and Applications : 23-25 September 2009, ... Budapest ... / ed. by Tamás Belgya ; [org., publ. by Institute of Isotope Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : Inst. of Isotope HAS, cop. 2010. - [6], 164 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-19-8 fűzött
neutron - neutronfizika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2009" *** 539.125.5
[AN 3252127]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2011.
Fekete Ignác (1858-1937)
   A szabadkőművesség rövid története / írta Fekete Ignácz. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 85 p. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Neumayer Ny., 1891
ISBN 978-615-5032-00-4 fűzött : 1900,- Ft
szabadkőművesség - 18. század - 19. század - hasonmás kiadás
061.236.61(100)"17/18" *** 094/099.07
[AN 3251058]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2011.
Feleky-Fetter Frigyes (1899-1977)
   Feleky-Fetter Frigyes, 1899-1977 : [... Vízivárosi Galéria, ... 2010. április 20 - május 11.] / [rend. Gergely Mariann, Fehdenfeld-Horváth Ágnes] ; [... összeáll. és szerk. Szücs György]. - Budapest : [Ráday Galéria és K.], 2010. - 62 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88834-1-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 75(439)(092)Feleky_Fetter_F.
[AN 3257475]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2011.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (22.) (2010) (Budapest)
   HSAVA tavaszi, kétnapos 22. országos konferencia : 2010. március 20-21. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2010]. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - hobbiállat - díszállat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 619:636.045
[AN 3253333]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2011.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos Konferencia (23.) (2010) (Budapest)
   HSAVA őszi, kétnapos 23. országos konferencia : 2010. október 2-3. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2010]. - 120 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - hobbiállat - díszállat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 619:636.045
[AN 3253587]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2011.
   A marionettől a jazzig : konferenciakiadvány : a SZTE Zeneművészeti Karon a XXX. Jubileumi OTDK-ra készült előadások / szerk. Újváriné Illés Mária. - Szeged : SZTE ZMK, 2010. - 195 p. : ill. ; 22 cm
A konferenciákat Szegeden, 2009. nov. 24-én és 2010. nov. 12-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-081-0 fűzött
egyetem - zenetörténet - zenetudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 78 *** 78(100)(091)
[AN 3252458]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2011.
Somlyódy Nóra (1975-)
   A Balkán kapuja? : Pécs Európa kulturális fővárosa / Somlyódy Nóra. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2010. - 207, [16] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Kötött : 2990,- Ft : 11 EUR
ISBN 978-80-8101-387-4
Pécs - Magyarország - kulturális politika - belpolitika - fesztivál - ezredforduló - riport
061.7(439-2Pécs) *** 008:323(439)"200" *** 008:323(439-2Pécs)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3258532]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2528 /2011.
Ben Byön Delou
   Az Eviv szimbólumai / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2010. - 240 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87412-5-7 kötött
jelkép - okkultizmus
003.62 *** 133.25
[AN 3253083]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2011.
Boros István (1954-)
   A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai : (BEcVac InCat) = Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Dioecesis Vaciensis asservantur : (BEc Vac InCat) / Boros István ; [közread. a] Váci Egyházmegye. - Vác : Váci Egyházm., 2010. - 102 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A tartalomjegyzék és a bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-88957-2-1 fűzött
Váci Egyházmegyei Könyvtár
Vác - egyházi könyvtár - ősnyomtatvány - könyvtári katalógus
027.6(439-2Vác) *** 017.1(439-2Vác) *** 093
[AN 3256242]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2530 /2011.
   Szenzációs Orosháza : bulváros társadalomrajz a 20. század első évtizedeiből / [... vál., ... szerk. Erostyák Zoltán] ; [közread. a Szántó Kovács János Területi Múzeum]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2010. - 147 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86563-9-1 fűzött
Orosháza - helyismeret - publicisztika - bulvárlap
070.16 *** 908.439-2Orosháza(0:82-92)
[AN 3256691]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2531 /2011.
   Ész-leletek : természetrajz a XIX. században / [a kiállítás rendezője Bajzáth Judit] ; [szerk. Holler Judit] ; [kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum]. - Budapest : M. Termtud. Múz., cop. 2010. - 28 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Kész. a Budapesten, 2010. okt. 2 - 2011. nov. 21. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9877-11-5 fűzött
Magyarország - természettudomány - 19. század - album
5(439)"18"
[AN 3255144]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2011.
Tanulmányok az örökségmenedzsmentről (angol)
   Studies on heritage management. - Budapest : Found. for Inform. Soc., 2010. - 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Magyarország - világörökség - védelem
008(439) *** 72.025.4(439) *** 351.853(439)
[AN 3251079]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., World heritage and its management / [ed. Lia Bassa]. - 2010. - 265 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87788-7-1 fűzött
Magyarország - világörökség - kulturális örökség - védelem
008(439) *** 72.025.4(439) *** 351.853(439)
[AN 3251125] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2533 /2011.
Atkinson, William Walker (1862-1932)
Dynamic thought or, The law of vibrant energy (magyar)
   A vonzás törvénye / Swami Panchadasi ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-41-4 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3252830]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2011.
Bernus, Alexander von
Das Geheimnis der Adapten (magyar)
   A beavatottak titkai : bevezetés az alkímia tudományába, a nagy arkánum elkészítésébe, illetve a lapis philosophorumhoz vezető utak bemutatása / Alexander von Bernus ; [ford. Kecskés Anita]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2010]. - 90 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88409-8-1 fűzött : 1700,- Ft
alkímia
133.5 *** 54
[AN 3250828]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2011.
Sztanko, Gabriella
   Szerelmes csillagjegyek : szerelmi mondások / Gabriella Sztanko. - [Budapest] : [Balogh Gy.-né], cop. 2010. - 91, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0268-0 fűzött
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 3257678]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2011.
Tóvölgyi Titusz (1838-1918)
   A lélek mint egyén / írta Tóvölgyi Titusz. - [Onga] : Belső Egész-ség K., [2010]. - 220 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Sepsi-Szentgyörgyön : Jókai Ny. Rt., 1897
ISBN 978-963-88997-5-0 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus - hasonmás kiadás
133.25 *** 094/099.07
[AN 3252956]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2011.
Ujvári Ákos (1966-)
   Földönkívüli kapcsolatok : a saját élményeim és gondolataim / Ujvári Ákos. - Budapest : Magánkiad., cop. 2010. - 149 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0059-4 fűzött : 3490,- Ft
okkultizmus - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3257760]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2538 /2011.
   Biofinom : szennyezett területek hasznosítása biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításával / [szerk. Nádudvari Zoltánné]. - Budapest : Elgoscar-2000, 2010. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9754-18-8)
talajszennyeződés - nehézfém - növénytermesztés
504.53.05 *** 633 *** 628.516 *** 669.018.674
[AN 3256148]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2011.
Hawkins, Emily
Oceanology (magyar)
   Tengertan : a Nautilus útjának igaz története, írta Zoticus de Lesseps 1863-ban / [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2010. - [30] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Szerző Hawkins, Emily. - Kihajtható, kivehető ábrákkal. - Japán technikával. - A címoldalon háromdimenziós képpel
ISBN 978-963-629-413-7 kötött : 4999,- Ft
tenger - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 3256315]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2011.
   A Naszály természetrajza : tanulmánygyűjtemény = A natural history of Mt Naszály, Hungary / szerk. Pintér Balázs és Tímár Gábor. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2010. - 817 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + 2 mell. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88013-6-4 kötött
Naszály (hegy) - természeti környezet
502(439)(234.373.31Naszály)
[AN 3250467]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2011.
Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (16.) (2010) (Mezőtúr)
   XVI. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia [elektronikus dok.] : ... Mezőtúr, 2010. június 30 - július 2. : [összefoglalók] / fel. szerk. Krizsán József ; [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola Agrárgazdálkodási Intézet. - Szöveg. - Mezőtúr : SZF Agrárgazd. Int., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS World; képnézegető. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87874-5-3
környezetvédelem - vidékfejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504 *** 711.1 *** 378.184 *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 3256745]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2011.
   Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 175 KB). - [Győr] : CG & Partners, [2010]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99081. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8816-1 : keresk. forgalomba nem kerül
környezetvédelem - társadalmi ökológia - elektronikus dokumentum
504.03
[AN 3231884]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2011.
Puskás Lajos
   Természet, erdő, fák? Természetesen! : tájékoztató füzet középiskolások számára / kész. Puskás Lajos, Horváth Tamás. - Sopron : NYME K., 2010. - 42, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9883-61-1 fűzött
természeti környezet - erdő - természetvédelem - környezeti nevelés - ifjúsági könyv
504.06(02.053.2) *** 581.526.42(02.053.2)
[AN 3254897]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2011.
   Táji örökségünk megőrzéséért : az Európai táj egyezmény és az Európa Tanács Táj Díja / [szerk. Kiss Gábor, Kincses Krisztina, Tóth Szilvia] ; [kiad. Vidékfejlesztési Minisztérium etc.]. - Budapest : VFM [etc.], 2011. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0787-6 fűzött
European landscape convention
Magyarország - Európai Unió - tájvédelem - kitüntetés
504.54.06(4-62) *** 504.54.06(439) *** 719(439) *** 719(4-62) *** 06.068
[AN 3259611]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2011.
Trujillo, Eduardo
Busca com salvar el planeta (magyar)
   Keresd meg, mi veszélyezteti a bolygónkat / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-233-1 kötött
természeti környezet - környezetvédelem - gyermekkönyv
504.06(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3256946]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2546 /2011.
Horváth Jenő (1934-)
   Bolyai János, 1802-1860 / Horváth Jenő, Papp György, H. Temesvári Ágota. - Sopron : NYME K., 2010. - 35 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-70-3 fűzött
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikus - hiperbolikus geometria - 19. század
514.132 *** 51(439)(092)Bolyai_J.
[AN 3254640]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2011.
Kovács József
   Analízis : matematika a műszaki főiskolák számára / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 16. kiad., jav. utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 471 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5491-3 fűzött : 3900,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3259787]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2548 /2011.
   A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely / szerk. Kucsara Mihály ; írták Gribovszki Zoltán [et al.] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. - Utánny. - Sopron : NYME EMK Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazd. Int., 2010. - 26 p. : ill., színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2008. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9883-24-6 fűzött
Soproni-hegység - hidrológia - erdészet
556.5(234.373Soproni-hegység)
[AN 3254651]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2011.
Mash, Robert (1939-)
Dinosaurs alive! (magyar)
   A dinoszauruszok élnek! / írta Robert Mash ; ill. Stuart Martin ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - [44] p. : ill., színes ; 24x27 cm + CD-R
ISBN 978-963-629-725-1 kötött : 4499,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
568.19(02.053.2)
[AN 3256426]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2011.
Némedi Varga Zoltán (1930-)
   Kőszénföldtan : a magyarországi kőszénelőfordulások áttekintésével és bibliográfiájával / Némedi Varga Zoltán ; [közread. a] Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ásványtani-Földtani Intézet. - Miskolc : Bíbor K. : ME MFK ÁFI, 2010. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-245.
ISBN 978-963-9988-15-6 fűzött
Magyarország - geológia - kőszén - egyetemi tankönyv
553.94(439)(075.8) *** 552.57(439)(075.8)
[AN 3250812]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2011.
Rubin, Ken
Volcanoes & earthquakes (magyar)
   Vulkánok és földrengések / Ken Rubin ; [ford. Kovács János]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9949-55-3 kötött
vulkanológia - földrengés - gyermekkönyv
551.21(02.053.2) *** 550.34(02.053.2)
[AN 3256586]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2011.
Serritslev, Lars
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / Disney ; [szöveg Lars Serritslev] ; [ill. Isidre Monés és Fernando Guëll]. - Budapest : Egmont, 2010. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2062-4743)
ISBN 978-963-629-691-9 kötött : 2999,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3256183]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2553 /2011.
Gábris Gyula (1942-)
   Csillagászati földrajz / írták Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József ; szerk. Gábris Gyula. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 1998. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-963-19-5478-4 fűzött : 2200,- Ft
csillagászat - földrajz - egyetemi tankönyv
523.31(075.8) *** 521.9(075.8)
[AN 3259765]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2011.
Hagen, Dietrich
Die jämmerliche Flut von 1717 (magyar)
   Az 1717-es siralmas tengerár : kutatások egy XVIII. század eleji térképhez / Dietrich Hagen ; [ford. Novák Tibor J.]. - Nádudvar : Novák T. J., 2010. - 92 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 88-91.
ISBN 978-963-06-9650-0 fűzött
Németország - kartográfia - természeti katasztrófa - 18. század
528.9(430)"17" *** 502.58(430)"17"
[AN 3252587]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2555 /2011.
Arredondo, Francisco
500 preguntas y respuestas sobre los animales (magyar)
   500 kérdés és válasz az állatokról / [rajz. Francisco Arredondo és Juan Xarrié] ; [ford. Sztanek Péter]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 221, [2] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-9616-61-5 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3256706]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2011.
Atlas de animales (magyar)
   Az állatvilág atlasza : 96 darabos kirakókkal. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28x39 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-9621-15-2 kötött
vadon élő állat - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3256227]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2011.
Bartha Dénes (1956-)
   Őserdőleírások a Kárpát-medencéből / Bartha Dénes, Barton Zsolt, Oroszi Sándor. - Budapest : OEE ; Vágáshuta : Önkormányzat, 2010. - 267 p., [7] t. : ill. ; 24 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 81.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8251-72-5 fűzött
Kárpát-medence - őserdő
581.526.422(4-191) *** 504.73(4-191)(253)
[AN 3255100]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2011.
Csapody István (1930-2002)
   Kis tátrai flóra, amelyet maga és barátai használatára és gyönyörűségére írt Dr. Csapody István, 1984 = Flora parva Tatrensis ad usum et delectationem suique amicorum conscriptus ab auctore doctoris Stephanus Csapody, 1984 / közread. Bartha Dénes ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet. - Sopron : NYME NTI, 2010. - 53 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
Tátra - flóra
581.9(234.372.43)
[AN 3256498]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2011.
Holl Katalin
   Kíváncsiak kalauza erdőkről és fákról : tájékoztató füzet felső tagozatos iskolások számára / kész. Holl Katalin, Schiberna Endre. - Sopron : NYME K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9883-60-4 fűzött
erdő - természetvédelem - környezeti nevelés - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2) *** 504.06(02.053.2) *** 37.033
[AN 3254550]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2011.
Hutchinson, Mark
Reptiles (magyar)
   Hüllők / Mark Hutchinson ; [ford. Matics Róbert]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9949-56-0 kötött
hüllő - gyermekkönyv
598.1(02.053.2)
[AN 3256576]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2011.
Kapic, Tomáš
Kůň je když (magyar)
   Csodálatos lovak / [szöveg Tomáš Kapic] ; [ill. ... Zybněk Fořt]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 31 cm + 2 mell. - (Matricavilág)
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-290-9 fűzött
lóféle - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
599.723(02.053.2) *** 087.5
[AN 3250189]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2011.
Kapic, Tomáš
Zvířata světa (magyar)
   A Föld állatai / [szöveg Tomáš Kapic] ; [ill. Zybněk Forit!Fořt]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Matricavilág)
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-287-9 fűzött
állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3251116]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2011.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - Borítócím: Kultúrflóra. - 2010-től kiad. a Szent István Egyetemi Kiadó
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt./7. füz., A konyhakömény = Carum carvi L. / többek közreműködésével írta Bernáth Jenő, Zámboriné Németh Éva. - 2010. - 185 p. : ill.
Folyamatos füzetszáma: 74. - Bibliogr: p. 152-171. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-188-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - növényföldrajz - kömény
635.755 *** 581.9(439) *** 582.893.6
[AN 3256940] MARC

ANSEL
UTF-82564 /2011.
Schöber, Ulrike
1000 Tierkinder (magyar)
   1000 állatkölyök. - Pécs : Alexandra, 2010. - 381 p. : ill., színes ; 28 cm
Szerző Schöber, Ulrike. - Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-275-6 kötött
fiatal állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 3256645]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2011.
   A Szigetköz állattani értékei / szerk. Gubányi András és Mészáros Ferenc ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Termtud. Múz., cop. 2010. - 190 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-R
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-9877-09-2 kötött
Szigetköz - fauna - elektronikus dokumentum
591.9(439Szigetköz)
[AN 3256669]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2566 /2011.
Avian Immunology Research Group. Meeting (11.) (2010) (Budapest)
   XI. Avian Immunology Research Group Meeting : Budapest ..., 7-10 October 2010 : scientific program & proceedings. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2010]. - XIV, 109 p. ; 24 cm
gerinccím: XI. AIRG scientific program & proceedings. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88019-2-0 fűzött
immunológia - konferencia-kiadvány
612.017 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3252710]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2011.
Bálint Györgyi
   Tibeti hangtálak és egészségmegőrzés : történetek, terápiák, titkok / Bálint Györgyi. - 2. kiad. - Kecskemét : G50 K., cop. 2011. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-88328-1-8 fűzött : 2580,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - hangterápia
615.89(515) *** 78
[AN 3260536]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2011.
Boda Zoltán (1947-)
   Vénás tromboembóliák, antikoaguláns terápia : klinikai bizonyítékok / Boda Zoltán. - Budapest : Medicina, 2010. - 305 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-283-3 fűzött : 4900,- Ft
trombózis - alvadásgátló - gyógyítás
616-005.6 *** 616.151.5 *** 615.273.5
[AN 3258545]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2011.
   Egy csepp Bükfürdő = Tropfen aus Bad Bük = Drips from Bük Spa / [közread. a Büki Gyógyfürdő]. - Bükfürdő : Büki Gyógyfürdő, [2010]. - [33] p. : ill., részben színes ; 13 cm
Borítócím: Bükfürdő
Kötött
Büki Gyógyfürdő
Bük - gyógyfürdő - fényképalbum
615.838(439-2Bükfürdő)(084.12)
[AN 3252401]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2011.
Dobson, James (1936-)
Preparing for adolescence (magyar)
   Felkészülés a serdülőkorra : hogyan éljük túl a változások éveit? / James Dobson ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 3. átd. kiad. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, cop. 2010. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87604-9-4 fűzött : 1440,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan
613.96 *** 159.922.8
[AN 3260552]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2011.
Erdélyi Tibor (1964-)
   Pasik és a házasságfóbia avagy Hogyan nevelj, találj egy igazi férfit magadnak! / Erdélyi Tibor. - [Budapest] : Top-Immo Hungary, cop. 2010. - 332 p. : ill. ; 21 cm. - (Csajos könyvek sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-89022-0-7 fűzött : 3990,- Ft
nemek lélektana - férfi - párkapcsolat - házasság
159.922.1-055.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3256954]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2011.
   Feltűnő siker : vállalkozási ismeretek dióhéjban kezdő női vállalkozóknak / [szerk.] Paksi Piroska, Szalai Piroska, Varga Zsolt ; [közread. a] Lifelong Learning Magyarország Alapítvány. - Budapest : Lifelong Learning Mo. Alapítvány, 2010. - 248 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89086-0-5 kötött
vállalkozásismeret - siker - nő - útmutató
613.865-055.2 *** 334.72(439)(036)
[AN 3250661]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2011.
Flaskay Gábor
   Pszichoanalitikus terápia a gyakorlatban / Flaskay Gábor. - Budapest : Medicina, 2010. - 316 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-296-3 fűzött : 2200,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia
159.964.2 *** 615.851.13
[AN 3258518]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2011.
Frost, Jo (1971-)
Supernanny (magyar)
   Szuperdada : hogyan hozzuk ki a legjobbat gyerekeinkből? / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-916-0 fűzött : 2900,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3260374]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2011.
Gergely Zsóka
   A forrástól az óceánig / Gergely Zsóka ; [közread. az] Új Kor Klub. - Budapest : Új Kor Klub, 2010. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6424-0 fűzött : 2800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3258268]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2011.
Göllesz Viktor (1930-1999)
   A fejlődéstan alapjai / Göllesz Viktor ; [a rajzokat Permay Vilmos kész.]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2005. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 978-963-19-3943-9 kötött : 2520,- Ft
egyedfejlődés - torzfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8) *** 611.012(075.8)
[AN 3259758]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2011.
Gulyás Gábor
   Életünnep : személyiségalapú élettervezés / Gulyás Gábor. - [Füle] : Szerző, 2010. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9102-4 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3257472]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2011.
Hargreaves, Gerard
Stress management (magyar)
   Stresszkezelés / Gerard Hargreaves. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2011, cop. 2006. - 95 p. ; 23 cm. - (Scolar önfejlesztő program, ISSN 1586-9237)
Ford. Nagy Márta
ISBN 978-963-244-246-4 fűzött : 2250,- Ft
mentálhigiénia - stressz
612.06 *** 65.013
[AN 3260460]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2011.
Harkai Schiller Pál (1908-1949)
   Pszichológia és emberismeret : bevezetés a pszichológiába és a pszichotechnikába / Harkai Schiller Pál. - Hasonmás [kiad.]. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 146 p. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pantheon, 1934. - Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-9790-45-2 fűzött : 2300,- Ft
lélektan - érzékelés - pszichometria - hasonmás kiadás
159.93 *** 159.94 *** 094/099.07
[AN 3250458]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2011.
   A homeopátia kézikönyve / Borbély Katalin [et al.]. - 2. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2011]. - 2 db ; 20 cm
homeopátia
615.015.32
[AN 3260570]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 247 p.
ISBN 978-963-249-125-7 fűzött
[AN 3260572] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 230 p.
ISBN 978-963-249-126-4 fűzött
[AN 3260577] MARC

ANSEL
UTF-82581 /2011.
Kessler, Katja
Das Mami-Buch (magyar)
   Kismamák könyve : várandósság, szülés és a szülést követő hónapok / Katja Kessler ; [fotók Peter Paech] ; [ill. Caroline Ronnefeldt]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 259 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Kuttor Eszter. - Kivehető képekkel
ISBN 978-963-297-241-1 kötött
terhesség - nők egészsége - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 3250150]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2011.
Kis Vivien
   Minimálbértől a milliókig [elektronikus dok.] / Kis Vivien. - Szöveg és képek (pdf : 19.4 MB). - Miskolc : [Kis V.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99077. - Működési követelmények: Adobe Reader
siker - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3230748]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2011.
   Kórélettani alapok / szerk. Székely Miklós. - Budapest : Medicina, 2010. - 528 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-280-2 kötött : 7800,- Ft
kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8)
[AN 3257490]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2011.
Liberman, Robert Paul (1937-)
Recovery from disability (magyar)
   Felépülés a betegségből : a pszichiátriai rehabilitáció kézikönyve / Robert Paul Liberman ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, 2010. - XLII, 589 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-42-0 fűzött
elmegyógyászat - orvosi rehabilitáció
615.851.3 *** 616-036.82 *** 616.89 *** 364.048.6
[AN 3250835]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2011.
Light, Sun
   A sors feletti uralom művészete / Sun Light ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-42-1 fűzött : 2300,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3251237]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2011.
Magyar Buiatrikusok Társasága. Nemzetközi kongresszus (20.) (2010) (Eger)
   A Magyar Buiatrikus Társaság 20. jubileumi nemzetközi kongresszusa : 2010. október 20-23., Eger ... : [előadások] = 20th Jubilee International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics : 20-23 October 2010 : proceedings / eds. Szenci Ottó, Brydl Endre, Jurkovich Viktor. - Eger : [M. Buiatrikusok Társ.], 2010. - [16], 209 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: 20. jubilumi Nemzetközi Buiatrikus Kongresszus a Nemzetközi Állathigiéniai Társaság alapításának 40. évfordulója. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87942-3-9 fűzött
állatorvostan - állategészségügy - szarvasmarhaféle - konferencia-kiadvány
614.9 *** 061.3(439-2Eger) *** 619:636.2
[AN 3252954]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2011.
Matus István
   Az önismerettől a jellemig : út a lelki egészséghez / Matus István. - Soltvadkert : Pszichoedukáció Kft., 2010. - 254 p. ; 19 cm. - (Lélekmentők)
Bibliogr.: p. 249-254.
ISBN 978-963-08-0591-9 fűzött
mentálhigiénia - lélektan - elmegyógyászat - hit
613.865 *** 159.9 *** 211 *** 616.89
[AN 3257460]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2011.
Moritz, Andreas (1954-)
The amazing liver & gallbladder flush (magyar)
   A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : [az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere] / Andreas Moritz ; [... ford. Briss Ágnes]. - Győr : FHL K., 2010. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0261-1 fűzött : 2990,- Ft
epekő - öngyógyítás
615.89 *** 612.357.6
[AN 3257263]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2011.
   A Nutrikid gyerekek és az evés titkai : [munkafüzet] / [ford. Till Attila] ; [közread. a] Nestlé Hungária Kft., Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. - 8. kiad. - [Budapest] : Nestlé Hungária Kft. : MDOSZ, [2010]. - 43 p. : ill., színes ; 21x25 cm
Fűzött
táplálkozástudomány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
613.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3255389]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2011.
Röck Gyula
   Arc- és alaktan : karakterológiai tanulmány Lavater, Gall, Hermann, Issberner-Haldane, Szokoly, Szentpályi, Gabányi, Ullrich, M. W. Biltz stb. nyomán / Röck Gyula. - [Onga] : Hermit, [2010]. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-81-5 fűzött : 2500,- Ft
személyiségtipológia - arc
159.925.2 *** 133.527.3
[AN 3252901]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2011.
Rozgics Mária
   Magyar élet, magyar lélek : magyar furfanggal járjunk túl a gyógyszermaffia eszén / Rozgics Mária. - [Bugyi] : [Erem-Világ], 2010. - 297 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0155-3 fűzött
egészséges életmód - népi gyógymód - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 3256979]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2011.
   A Salmonella elleni védekezést célzó integrált minőségszabályozási rendszer a baromfiszektor számára Magyarországon / szerk. Székely Andrásné ... ; ford. Székely András. - 2. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - [130] p. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - szalmonella - baromfitenyésztés - minőségbiztosítás - állategészségügy
616.981.47 *** 636.5(439) *** 637.05 *** 614.9(439)
[AN 3252823]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2011.
Sarti, Paolo (1949-)
Gravidanza e puericultura (magyar)
   Anya leszek : terhesség és gyermekgondozás, a fogamzástól hatéves korig : [vágyakozás, várakozás, boldogság] / Paolo Sarti, Giuseppe Sparnacci ; [ford. Weltler Ildikó]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 287 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-054-2 kötött
anyaság - terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.865-055.2-055.52 *** 612.63 *** 613.95
[AN 3255682]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2011.
   Szabaduljon meg a játékszenvedélytől! : kézikönyv az önálló felépüléshez / [szerk. Tessényi Judit]. - Szeged : Bába, 2010. - 50 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-021-0 fűzött
játékszenvedély
616.89-008.44 *** 364.272
[AN 3255715]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2011.
Szállási Árpád (1930-)
   Magyar írók orvosairól és a magyar orvosírókról / Szállási Árpád ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Mati, 2010. - 375 p. ; 23 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 61.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-89-5 fűzött
Magyarország - író - orvos - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
61(439)(092) *** 894.511(092)
[AN 3256071]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2011.
Tatay-Azllanaj, Simone
Stretching (magyar)
   Nyújtás : kíméletes nyújtás az egész testnek / Simone Tatay-Azllanaj ; [ford. Angi Emese]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-756-8 fűzött
torna
613.71
[AN 3257337]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2011.
Tietke, Mathias
Yoga (magyar)
   Jóga : a test, a szellem és a lélek harmóniája / Mathias Tietke, Simone Tatay-Azllanay ; [ford. Bak Judit]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-757-5 fűzött
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 3257445]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2011.
Veress Klára
   Csecsemőgondozás / Veress Klára. - Debrecen : TKK, [2010]. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-761-2 fűzött
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3257513]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2011.
Weiss, Johannes
Sauna, Dampfbad & Co (magyar)
   Szauna : jó közérzet testnek és léleknek / Johannes Weiss ; [ford. Imre Gyöngyi]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-754-4 fűzött
szauna
615.832.1 *** 613.7
[AN 3257377]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2011.
Wellness für zu Hause (magyar)
   Wellness otthon : a tökéletes kényeztető program / [ford. Angi Emese]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-755-1 fűzött
wellness
613
[AN 3257443]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2011.
Wohlfühl-Massagen (magyar)
   Lazító masszázsok : ellazulás tetőtől talpig / [ford. Imre Gyöngyi]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-759-9 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-569-759-9)
masszázs
615.82
[AN 3257354]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2602 /2011.
Benkő János (1948-)
   Anyagmozgató gépek és eszközök / Benkő János ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2010. - 325 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 323-325.
ISBN 978-963-269-124-4 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - anyagmozgató berendezés - egyetemi tankönyv
621.86/.87(075.8)
[AN 3249654]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2011.
   A magyar bányászat évezredes története / [szerkbiz. Benke István et al.] ; [kiad. az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]. - Budapest : OMBKE, 1996-2010. - 4 db ; 25 cm
A 4. köt. társközreadója a Magyar Olajipari Múzeum
ISBN 963-9038-11-3 * kötött
Magyarország - bányászat - ipartörténet
622(439)(091) *** 338.45(439)(091)
[AN 802625]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A montanisztika magyarországi történetének forrásai és szakirodalma / Izsó István. - 2010. - 943 p., XVI, 32 t. : ill., színes
ISBN 978-963-87876-9-9 kötött
[AN 3255936] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2604 /2011.
International Euro-Mediterranean Conference (3.) (2010) (Lemesos)
   EuroMed2010 - Digital heritage : 3rd international conference dedicated on digital heritage : 8th - 13th of November 2010 Limassol, Cyprus : short papers ; ed. by M. Ioannides [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2010. - [8], 274 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-16-1 fűzött
műemlékvédelem - digitális technika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 72.025.3/.4 *** 351.853 *** 061.3(564.3-2Lemesos)
[AN 3252378]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2605 /2011.
   Digitális szép új világ / Széles Tamás [et al.] ; [közread. a] Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány. - [Debrecen] : Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, 2011. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0680-0 fűzött
médiaismeret - digitális híradástechnika - televíziózás
621.397.743.037.37 *** 791.9.097 *** 316.774
[AN 3258546]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2606 /2011.
Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe (4.) (2010) (Sopron)
   The 4th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe : Sopron, May 17-18. 2010 / ed. by Róbert Németh & Alfred Teischinger ; [org. by the] University of West Hungary Faculty of Wood Sciences Sopron, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna Department of Material Sciences and Process Engineering. - Sopron : Univ. of West Hung. Faculty of Wood Sciences, cop. 2010. - 278 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-52-9 fűzött
faipar - keményfa - konferencia-kiadvány
674.031.1 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3254584]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2011.
Hagymásy András (1970-)
   Prágai kocsmakalauz : kocsmográfiai tanulmányok Hagymásy András tollából / [Takács Ildikó Beáta ill.]. - 3. aktualizált kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 267 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-31-5 fűzött : 2950,- Ft
Prága - italbolt - útmutató
640.44(437.1-2Praha)(036)
[AN 3259689]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2011.
International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (2010) (Budapest)
   International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies [elektronikus dok.] : November 18-19, 2010 / [org., publ. by the] Óbuda University Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering. - Szöveg. - Budapest : Óbuda Univ., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat keretében. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-08-4
könnyűipar - környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
67/68 *** 504.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3257502]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2011.
Kiss Szilvia
   Esküvői frizurák : könnyedén elkészíthető esküvői frizurák lépésről lépésre / Kiss Szilvia. - [Budapest] : HairCare Professionals Kft., [2010]. - 97 p. : ill., főként színes ; 27x27 cm
ISBN 978-963-08-0390-8 kötött
fodrászat
687.53
[AN 3257470]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2610 /2011.
Dezső Zsigmond
   Faszerkezetek tervezése Eurocode 5 alapján : útmutató példákkal, gyakorló mérnökök számára / Dezső Zsigmond, Szabó László ; [közread. a] Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-615-5093-01-2 fűzött
építőipari tervezés - faszerkezet
691.11 *** 624.011.1
[AN 3252413]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2011.
General report on conventional tunnelling method (magyar)
   Összefoglaló jelentés a hagyományos alagútépítési módszerekről / ITA-AITES 19. Munkacsoport Hagyományos Alagútépítés ; [ford. Horváth Tibor]. - Budapest : M. Alagútépítő Egyes., 2010. - 52 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Alagútépítési füzetek, ISSN 2062-1698 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
alagútépítés
624.19
[AN 3256030]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2011.
Hajós Bence
   Összefoglaló a magyar közúti hídgazdálkodásról, 2004-2010 / [írta és szerk. Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2010. - 33 p. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 16.)
Fűzött
Magyarország - híd - hídépítés - statisztikai adatközlés
624.21(439)(084.41) *** 725.95(439)
[AN 3257169]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2011.
Somorjai József
   A Komép története 1948-1992-ig / [írta Somorjai József]. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2010. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Komárom Megyei Állami Építőipari Vállalat története, 1948-1992
ISBN 978-963-8103-86-4 fűzött
Komárom Megyei Állami Építőipari Vállalat (Tatabánya)
Komárom-Esztergom megye - építőipar - vállalat - történeti feldolgozás
69 *** 061.5(439.115)
[AN 3255211]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2011.
   Zajvédelmi szeminárium [elektronikus dok.] : Tiszafüred, 2010. október 20-22. / szerk. Molnárné Póta Ágnes, Kvojka Ferenc ; rend., kiad. az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály. - Multimédia. - Budapest : Opakfi, cop. 2010. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS PowerPoint; Adobe Reader; Windows Media Player
ISBN 978-963-8241-71-9
zajvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.517.2 *** 061.3(439-2Tiszafüred)
[AN 3257536]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2615 /2011.
Becklake, Sue
100 things you should know about flight (magyar)
   Repülés / [m. szöveg Barta Tamás]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Becklake, Sue
ISBN 978-963-9619-50-0 kötött : 1990,- Ft
repülőgép - katonai repülőgép - gyermekkönyv
629.73(02.053.2) *** 623.74(02.053.2)
[AN 3254518]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2011.
Erdősi Ferenc (1934-)
   A visegrádi országok vasúti közlekedése : Lengyelország, Csehország, Szlovákia / Erdősi Ferenc ; [kiad. a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság]. - Budapest : MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, 2010. - 335 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9852-12-9 fűzött
Csehország - Lengyelország - Szlovákia - vasúti közlekedés
656.2(437.1) *** 656.2(437.6) *** 656.2(438)
[AN 3251001]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2011.
Kemenes László
   A forgalomszabályozás története Baranya megyében / Kemenes László. - [Pécs] : Kemenes L., [2010]. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0585-8 fűzött
Baranya megye - forgalomirányítás - közlekedéstörténet
656.05(439.127)
[AN 3256122]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2618 /2011.
   Állattenyésztés(ünk) : hogyan tovább? : [Balatonvilágos, 2010. szeptember 17.] / összeáll. Kósa Emma ; [rend. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Magyar Állatorvosi Kamara, Vet-Nutrition-Consulting Kft. - Balatonvilágos : Vet-Nutrition-Consulting Kft., 2010. - 102 p. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - állattenyésztés - állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Balatonvilágos) *** 636(439)
[AN 3253180]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2011.
Bányai József
   A vadászat tárgyi eszközei = Hunting weapons and accessories / Bányai József. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2010. - 78 p. : ill. ; 30 cm. - (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 2060-906X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7092-67-1 fűzött
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
vadászat - múzeumi katalógus
639.1 *** 799.2 *** 069(439-2Bp.)MMM
[AN 3245134]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2011.
Bíró Bálint
   Az idomítás művészete / Bíró Bálint. - [Jászberény] : [Bíró B.], cop. 2010. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-08-0547-6 fűzött
papagáj - idomítás
636.68.088
[AN 3257668]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2011.
De la Bédoyère, Camilla
100 things you should know about dogs & puppies (magyar)
   Kutyák / [m. szöveg Török Tünde, Domina István]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző De la Bédoyère, Camilla
ISBN 978-963-9619-47-0 kötött : 1990,- Ft
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3254477]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2011.
   Múlt és jövő II : "tarvágásból szálalásba" : a folyamatos erdőborítás üzemmódjainak bevezetése, gyakorlata / [szerkbiz. Lett Béla et al.]. - [Mórichida] : Szabó V., [2010]. - 205 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9392-9 fűzött
erdészet - fakitermelés
630*3 *** 630
[AN 3255960]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2011.
   Műszaki és beruházási ismeretek / szerk. Husti István. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-963-9935-47-1 fűzött
mezőgazdasági gépészet - mezőgazdasági üzemtan
631
[AN 3252523]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2011.
Nagy Nikolett Eszter
   Kutyanevelés otthon / Nagy Nikolett Eszter. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2010. - 126 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9972-41-4 fűzött
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7.088
[AN 3257504]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2011.
   Vadgazdálkodás / ... szerzői Faragó Sándor [et al.] ; szerk. Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2010. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-300.
ISBN 978-963-7287-22-0 fűzött
vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv
639.1.03/.04(075.8)
[AN 3255946]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2626 /2011.
   Bögrés ételek. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2010. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 8.)
ISBN 978-963-9901-97-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3260401]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2011.
Bordoni, Frank
Mamma mia (magyar)
   Mamma mia : Mamma legjobb olasz receptjei / [Frank Bordoni] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-519-6 kötött : 3699,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3256338]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2011.
Demény Beáta
   Isteni ízek : sattvikus ételek / Demény Beáta. - [Budakeszi] : [Demény B.], cop. 2010. - 75, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0641-1 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3256982]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2011.
Fehér B. István
   Faldíszítési ötlettár [elektronikus dok.] / Fehér B. István, Kokas András. - Szöveg és képek (pdf : 5.1 MB). - Budapest : [Fribék I.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99087. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0306-9
dekoráció - elektronikus dokumentum
645 *** 689
[AN 3232362]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2011.
Geiss, Heide Marie Karin
Fatburner (magyar)
   Zsírégető ételek : karcsúsító finomságok / Heide Marie Karin Geiss ; [ford. Angi Emese]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-753-7 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3257370]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2011.
Gerecz Gergely
   Csábító házi sütemények 3 / [szöveg Gerecz Gergely]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2010. - 107, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9901-46-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3260747]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2011.
Harwood, Michael
The ultimate insanely super hot chili pepper cookbook (magyar)
   Super hot! : minden idők legtüzesebb chilis receptjei / [Michael Harwood] ; [ford. B. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2010. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-520-2 kötött : 3699,- Ft
ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.55(083.12):633.843
[AN 3256392]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2011.
   Házi sütemények. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2010. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394 ; 5.)
ISBN 978-963-9875-61-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3260430]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2011.
   Házi sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2010. - 112 p. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 15.)
ISBN 978-963-9972-16-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3257448]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2011.
   Ínyenc fogások. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2010. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 16.)
ISBN 978-963-9972-17-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3257444]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2011.
Katona Zsuzsa
   Zsuzska süteményes könyve : kedvenc sütemény receptjeim gyermekeimnek / Katona Zsuzsa. - Székesfehérvár : Katona L.-né, 2010. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0728-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3252393]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2011.
Kishonti Betti, K.
   Paleolit szakácskönyv : étrend receptekkel / K. Kishonti Betti. - Miskolc : Könyvműhely, 2010. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0049-5 fűzött : 2000,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3260557]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2011.
   Lányok kedvencei / [írta Déry Eszter et al.]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2010. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0489-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3256964]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2011.
Nyíri Zsuzsanna
   Háztartásunk kémiája : környezetbarát módszerek a háztartásban / Nyíri Zsuzsanna. - Piliscsaba : Axigen, 2010. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0029-7 fűzött
tisztítószer
648
[AN 3258264]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2011.
   Olcsó ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2010. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 9.)
ISBN 978-963-9972-06-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3260405]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2011.
   Pecsenyék. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2010. - 110 p. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 12.)
ISBN 978-963-9972-15-5 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3257461]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2011.
Pöltl Jánosné
   Házisütemények : régi receptekkel, kedvelt ételekkel színezve / Pöltl Jánosné. - [Tatabánya] : Szerző, [2010]. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0272-7 fűzött : 1600,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3254446]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2011.
   Saláták. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2010. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394 ; 3.)
ISBN 978-963-9875-59-3 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3260424]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2011.
Sille István
   Terítéken Európa : [gasztronómiai kalandozás 48 országban] / Sille István. - Pilisborosjenő : Sigmi Protokoll Közp. Kft., cop. 2010. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0605-3 fűzött
Európa - gasztronómia
641.5(4)
[AN 3257011]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2011.
   Sós sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2010. - 120 p. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 14.)
ISBN 978-963-9972-14-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3257451]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2011.
   Szabadtűzön. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2010. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 11.)
ISBN 978-963-9972-04-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3260418]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2011.
Tóthné Pánya Marianna
Házi sütemények (angol)
   Home-made pastries : cream pastries, sponge cakes, breads / Marianna Tóthné Pánya ; [photos Ilona Czinegéné Kiss] ; [transl. by Gabriella Harsányi]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-764-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3257481]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2011.
Váncza József (1901-1956)
   A mi süteményeskönyvünk : [Váncza könyv] / Váncza József. - Budapest : Holnap, 2010. - 215 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-346-941-5 kötött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3259751]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2011.
Varga Anni
   "Túlélőcsomag" fészekrakó fiataloknak : [praktikus segítség az önálló élet kialakításához!] / Varga Anni ; kiad. Cserhát Művész Kör. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2010. - 27, [3] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9787-21-6 fűzött
háztartás - életvezetés - magyar irodalom - vers
64 *** 613.865 *** 894.511-14
[AN 3255955]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2650 /2011.
Aristotelēs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
Fysika (magyar)
   A természet / Arisztotelész ; ford., a jegyzeteket és a kísérő elemzést írta Bognár László. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 315 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-330-1 fűzött : 3300,- Ft
ókori görög filozófia - ókori görög irodalom - természetfilozófia
1Aristoteles *** 875-96=945.11 *** 113
[AN 3256467]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2011.
Meyer, Thomas (1950-)
D. N. Dunlop (magyar)
   D. N. Dunlop : kor- és életrajz / Thomas Meyer ; Owen Barfield utószavával ; [ford. Wirth-Veres Gábor és Győrffy Orsolya] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - [Budapest] : Natura-Budapest Kft. : Ita Wegman Alapítvány, 2010. - 488 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88134-3-5 fűzött
Dunlop, Daniel N. (1868-1935)
Nagy-Britannia - teozófia - antropozófia - 20. század - 21. század - életrajz
141.333 *** 133.25(410)(092)Dunlop,_D._N. *** 141.332
[AN 3256657]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2652 /2011.
Bábel Balázs (1950-)
   Hit, erkölcs, történelem / Bábel Balázs. - Kecskemét : Farkas Galéria Bt., 2010. - 111 p. : ill. ; 19 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5064-00-5 kötött
Kalocsai Főegyházmegye
Magyarország - vallásos irodalom - katolikus egyház - egyháztörténet - 20. század
244 *** 282(439)"192" *** 282(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"19"
[AN 3254486]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2011.
Bácsfi Diána (1978-)
   Az Aranykor visszatér : üzenetek Atlantiszról / Avatāra (Bácsfi Boglár Diána) ; [közread. az] Éden Felnőttképző Központ. - Budapest : Éden Felnőttképző Közp., 2011. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-963-89199-0-8 fűzött : 2990,- Ft
mitológia - vallástörténet
291.13
[AN 3259535]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
John Henry Newman (bőv. kiad.)
   "Jó fény, vezess!" : Boldog John Henry Newmann lelkisége / Barsi Balázs ; [kiad. a Newman Központ]. - Budapest : Newman Közp., 2010. - 96 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-88628-3-9 fűzött
Newman, John Henry (1801-1890)
Nagy-Britannia - katolikus pap - bíboros - 19. század
282(410)(092)Newman,_J._H.
[AN 3254525]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2011.
Bastide, Samuel (1879-1962)
Les pasteurs du désert (magyar)
   Pusztai prédikátorok : képek a hugenották életéből / Samuel Bastide ; kiad. a Titus Hitéleti Alapítvány. - Demecser : Titus Hitéleti Alapítvány, [2010]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Franciaország - hugenotta - 17. század - 18. század
284.5(44)"16/17"
[AN 3252358]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2011.
Bloom, Anthony
Living prayer (magyar)
   Az élő ima / Anthony Bloom ; [ford. ... Imrényi Tibor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Odigitria : Jel, 2010. - 142 p. ; 21 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
ISBN 978-963-9670-89-1 kötött : 1950,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3262765]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2011.
Bolay, Süleyman Hayri (1937-)
   Üzenetek a Korán-ból / S. Hayri Bolay ; ... ford., kieg. és szerk. Bolek Zoltán ; [kiad. Magyar Iszlám Közösség]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, [2010]. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0517-9 fűzött
Korán
iszlám - szövegértelmezés
297.18 *** 297
[AN 3256556]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2011.
Culver, Robert Duncan
Systematic theology (magyar)
   Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia / Robert D. Culver ; [ford. Darvas-Tanács Erik] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2010-. - 25 cm
Bibliogr.
dogmatika
23
[AN 3253245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 759 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-73-7 kötött
[AN 3253293] MARC

ANSEL
UTF-82659 /2011.
Fila Lajos (1927-2007)
   Az egyház megújulásának alapvető kérdései / [Fila Lajos] ; összeáll. Fila Béla. - Hódmezővásárhely ; Pécel : Örökmécs K., 2010. - 309 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Fila Lajos (1927-2007)
Magyarország - kereszténység - katolikus egyház - katolikus pap - 20. század
23/28 *** 282 *** 282(439)(092)Fila_L.
[AN 3255942]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2011.
   Fontos vagy nekem! : tanúságtételek / riporter Kerek József. - Budapest : Marana Tha, 2010. - 186 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 169.)
Gerinccím: Tanúságtételek
ISBN 978-963-9281-90-5 fűzött : 1200,- Ft
megtérés - kereszténység - memoár
248.152(439)(0:82-94)
[AN 3252542]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2011.
Gots Antal (1934-)
Zeichen auf dem Weg (magyar)
   Utunk jelei : hozzád szóló meditációk / Anton Gots ; [ford. Kósáné Oláh Julianna]. - Nyíregyháza : Kósáné Oláh J., [2010]. - 168 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9876-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3256536]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2011.
Grün, Anselm (1945-)
Der Himmel beginnt in dir (magyar)
   A mennyország benned kezdődik : az atyák bölcsességének időszerűsége / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2011. - 167 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-9670-70-9 kötött : 2100,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 3262760]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2011.
György Antal
   Kálvinról mindenkinek / György Antal ; [kiad. az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet]. - [Őrbottyán] : Őrszentmiklósi Ref. Gyülekezet, [2011]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-854959-4-5)
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - református egyház - egyházi személy - teológus - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3256349]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2011.
   A kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve, 1885-2010 / [szerk. Kállainé Vereb Mária, Kőfalviné Ónodi Márta]. - Kiskunfélegyháza : Szt. István Plébánia, 2010. - 199 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 184-186. - Összefoglalás angol, francia, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-06-9833-7 kötött
Szent István Plébánia (Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyháza - katolikus egyház - lelkészség - templom
282(439-2Kiskunfélegyháza)(091) *** 726.54(439-2Kiskunfélegyháza)(091)
[AN 3253697]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2011.
   Konfirmációi káté / [... szerk. és összeáll. Detre János] ; [... kiad. a Váci Evangélikus Egyházközség]. - Vác : Váci Evangélikus Egyházközs., 2010. - [111] p. : ill. ; 15 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 3253614]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2011.
Konkoly Miklós
   Buddha ösvényén : utazás a feltáruló belső béke és a megszülető külső békesség felé / Konkoly Miklós. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2010. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9707-1 fűzött : 2100,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3262717]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2011.
Kormos Tivadar (1962-)
   A szeretet törvénye / Kormos Tivadar ; [közread. a] Kezdj El Élni! Alapítvány. - Kecskemét : Kezdj El Élni! Alapítvány, 2010. - 62 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0260-4 fűzött
tízparancsolat
241.6
[AN 3254660]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2011.
   Légy példa a hívőknek. - Vácduka : KTK Elrejtett Kincsek K., cop. 2010. - 26 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3253742]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2011.
Mendelssohn, Moses (1729-1786)
Jerusalem oder Über religiöse Macht und Judentum (magyar)
   Jeruzsálem, avagy A vallási hatalom és a zsidó vallás / Moses Mendelssohn ; [ford. Szilágyi Gál Mihály]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 129, [2] p. ; 20 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 3.)
ISBN 978-963-9857-64-3 fűzött : 2400,- Ft
Németország - vallásfilozófia - zsidó vallás - filozófus - 18. század
21 *** 296 *** 1(430)Mendelssohn,_M.
[AN 3252353]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2011.
Michael de Hungaria (14-15. sz)
   Sermones Michaelis de Ungaria predicabiles per totus annus licet breues. - [Budapest] : Pytheas, [2010]. - [253] p. : ill., színes ; 14 cm
Kész. a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban őrzött példány alapján. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Deventer : Paffraet, 1491
Kötött
Magyarország - újkori latin irodalom - 15. század - prédikáció - hasonmás kiadás
252 *** 094/099.07 *** 871-52(439)
[AN 3255291]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2011.
Newman, John Henry (1801-1890)
Parochial and plain sermons (magyar)
   John Henry Newman vasárnapi beszédei : nagyböjt és húsvét / [... vál. és ford. Somogyi György és Técsy Judit] ; [... bev. ... Barsi Balázs] ; [közread. a] Newman Központ. - Budapest : Newman Közp., 2010. - 359 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88628-2-2 fűzött
prédikáció
252
[AN 3254940]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2011.
Orosz István (1838-1922)
   Egy magyar szentember : Orosz István önéletrajza. - 2. kiad. - [Budapest] : Ős-kép K., 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 260-263.
ISBN 978-963-88476-6-9 fűzött
Orosz István (1838-1922)
Magyarország - népi vallásosság - zarándoklat - memoár
248.153.8(439)(0:82-94) *** 398.3(=945.11)
[AN 3260541]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2011.
People of hope (magyar)
   A reménység népe : őszi imahét, 2010. október 30 - november 6. / [ford. Zarkáné Teremy Krisztina] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, 2010. - 20 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
prédikáció
252 *** 286.3
[AN 3253264]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2011.
Shou, Peryt
Die Geheimlehre des Ägyptischen Totenbuchs (magyar)
   Az egyiptomi halottaskönyv titkos tanításai : a sötét fény misztériuma / Peryt Shou ; [ford. Vitkolczi Ildikó]. - [Onga] : Hermit, [2010]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-83-9 fűzött : 2100,- Ft
egyiptomiak ókori vallása - túlvilági élet
299.31 *** 291.23
[AN 3251443]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2011.
Ṣivānanda Sarasvatī Svāmī (1887-1963)
Rāja-yoga (magyar)
   Rádzsa-jóga / Swami Sivananda ; [ford. Tóth András László]. - [Onga] : Pythia, [2010]. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-43-8 fűzött : 2100,- Ft
jóga
294.527 *** 159.962.7
[AN 3251183]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2011.
Szecskó Károly (1939-)
   Az Egri Kolping Család - Katolikus Legényegylet története, 1860-2010 / Szecskó Károly. - 2. bőv. kiad. - Eger : [Egri Kolping Család - Katolikus Legényegylet], 2010. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-06-9665-4 fűzött
Egri Kolping Család - Katolikus Legényegylet
Eger - keresztény egyesület és szervezet - testülettörténet - római katolikus egyház
267(439-2Eger)(091) *** 061.234(439-2Eger)(091) *** 282
[AN 3253691]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2011.
Szigeti Jenő (1936-)
   Jézus, a változatlan / Szigeti Jenő. - Budapest : Advent K., 2010. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9577-92-3 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3254649]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2011.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven life (magyar) (részlet)
   Miért élek a földön? : [a Céltudatos élet c. könyv kivonata] / Rick Warren ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2010. - 64 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9390-69-0 fűzött
élet - elmélkedés
242 *** 128
[AN 3253687]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2679 /2011.
Fromm, Erich (1900-1980)
The art of loving (magyar)
   A szeretet művészete / Erich Fromm ; [ford. Várady Szabolcs]. - 9. kiad. - Budapest : Háttér, [2011]. - 180, [2] p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-963-9365-81-0 fűzött : 1990,- Ft
szeretet
316.647.2 *** 177.61
[AN 3259705]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2011.
   Isten véled hazánk : konferencia a Komárom-Esztergom megyei németek kitelepítésének 60. évfordulójára : Tatabánya, 2006 = Ade unser Vaterland : Konferenz an anlässlich der 60. Jahreswende der Vertreibung der Deutschen aus dem Komitat Komorn-Gran / [szerk. A. Pál Gabriella, Fatuska János]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2010. - 162 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Tudományos füzetek / Tatabányai Múzeum, ISSN 1417-1074 ; 9.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8103-83-3)
Komárom-Esztergom megye - magyarországi németek - kitelepítés - 1945 utáni időszak
316.347(=30)(439.115)"19" *** 325.254(=30)(439.115)"194/195"
[AN 3254011]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2011.
Konrád György (1933-)
   Zsidókról / Konrád György. - Budapest : Európa, 2011, cop. 2010. - 203, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9217-2 kötött : 3300,- Ft
zsidóság - identitás
316.347(=924) *** 316.63
[AN 3260665]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2011.
Ledzényi Pálné (1931-)
   A mi tanyánk = Náš sálaš / Ledzényi Pálné. - Békéscsaba : Szlovák Önkormányzat, 2010. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Čabianske spomienky, ISSN 2062-1833 ; 1.)
Csak magyar nyelven
Fűzött
Békéscsaba - tanya - hétköznapi élet - magyarországi szlovákok - memoár
316.334.55(439-2Békéscsaba)(0:82-94) *** 711.438(439-2Békéscsaba)(0:82-94) *** 39(=854)(439-2Békéscsaba)
[AN 3257070]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2011.
Nagy Ildikó
   A békési zsidóság története / Nagy Ildikó. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2010. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 43.)
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-88525-2-6 fűzött
Békés - zsidóság - nemzettörténelem - holokauszt
316.347(=924)(439-2Békés) *** 323.12(=924)(439-2Békés)"1939/1945"
[AN 3249139]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2011.
   Roma nők esélyei Magyarországon és az Európai Unióban : konferencia anyag : Budapest, ... 2010. szeptember 25-26. / [rend, közread. a Zoril Alapítvány]. - [Budapest] : Zoril Alapítvány, 2010. - 158, [9] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - magyarországi cigányok - nők a társadalomban - konferencia-kiadvány
316.37-055.2(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3256969]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2011.
Sitányi László
   Innovációs környezet és a társadalmi tőke kapcsolata : innováció-vizsgálat a Dél-Dunántúlon : doktori értekezés / kész. Sitányi László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola ; [kiad. a Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.]. - [Pécs] : DDRIÜ, 2010. - 247 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-246.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5001-23-9)
Dél-Dunántúl - regionális gazdaság - információs társadalom - innováció - társadalmi tőke - disszertáció
316.334.2 *** 330.341.1 *** 332.1(439.11-13)
[AN 3254958]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2011.
   The study of religions in Szeged / [ed. by Porció Tibor]. - Szeged : JATEPress, 2010. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-011-5 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - vallásszociológia - vallástudomány
316.7(4-11) *** 261(4-11) *** 291
[AN 3252215]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2011.
   Telepítés, hagyomány, identitás : a "Német telepesek honfoglalása Felsőgallán 1733-ban" című konferencia előadásai = Einsiedlung, Tradition, Identität : Die Aufführungen der Konferenz "Die Landnahme der deutschen Ansiedler in Galla 1733" / [szerk. Schmidt Magdolna] ; [kiad. a Német Nemzetiségi ÁMK, Széchenyi István Művelődési Ház]. - Tatabánya : Német Nemzetiségi ÁMK, Széchenyi I. Művel. Ház, 2010. - 69 p. : ill. ; 25 cm
A Tatabányán, 2008. jún. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0445-5 fűzött
Felsőgalla - magyarországi németek - 18. század - betelepítés - történelmi forrás
316.347(=30)(439-2Felsőgalla)(093) *** 325.14(=30)(439)"17"
[AN 3253913]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2688 /2011.
Berretta, Rossana
Monstruos y seres fantasticos (magyar)
   Szörnyek és mesebeli lények / [ill. Rossana Berretta, Ilaria Spada és Florencia Cafferata] ; [Amadeo de Santis szövege alapján] ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - [20] p. : ill., színes ; 31 cm
Plasztikus képeskönyv, kihajtható, kivehető ábrákkal
ISBN 978-963-445-222-5 kötött
mesebeli lény - gyermekkönyv
398.4(02.053.2)
[AN 3256108]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2011.
Brookes, Archer
Vampireology (magyar)
   Vámpírok : a bukottak sötét története / írta Archibald Brooks a védelmező, 1900 ; Joshua T. Kraik jegyzeteivel ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2010. - [30] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Szerző Brookes, Archer. - Kihajtható, kivehető ábrákkal. - Japán technikával
ISBN 978-963-629-506-6 kötött : 4999,- Ft
vámpír - gyermekkönyv
392.28(02.053.2)
[AN 3256296]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2011.
Fiabe nordiche (magyar)
   Északi népmesék / összeáll. Gabriella Agrati, M. Letizia Magini ; ill. Susanna Teodoro ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 116 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Népek meséi ; 5.)
ISBN 978-963-09-6534-7 kötött
Skandinávia - népmese - gyermekkönyv
398.21(48)(02.053.2)
[AN 3250641]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2011.
Galuska László Pál
   Suttogó füzesek : cigány legenda = Brigasle salchina : romanyi paramicha / Galuska László Pál, Janurik Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-45-1 fűzött : 1990,- Ft
néprajz - cigányság - eredetmonda - kétnyelvű dokumentum
398.221(=914.99)
[AN 3254936]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2011.
   Moştenire de la bunici la Otlaca-Pustă : catalog de expoziţie = Nagyszüleink öröksége Pusztaottlakán / [red. Eva Bocsor Karancsi] ; [publ. a Asociaţiei Culturale Române "Mihai Purdi". - [Gyula] : Editura NOI, cop. 2010. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88890-2-7 fűzött
Pusztaottlaka - népművészet - néprajz - magyarországi románok - múzeumi katalógus
39(=590)(439-2Pusztaottlaka) *** 069(439-2Pusztaottlaka)
[AN 3257012]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2011.
   Pálfai falufaggató : a születés, házasság és halál / [szerk. Tóth Terézia]. - [Pálfa] : [Pálfai Teleház Egyes.], [2011]. - 124 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Közread. a Pálfai Teleház Egyesület
ISBN 978-963-08-0632-9 kötött
Pálfa - magyar néprajz - lakodalmi szokás - születési szokás - halotti szokás
392.5(=945.11)(439-2Pálfa) *** 393(=945.11)(439-2Pálfa) *** 392.1(=945.11)(439-2Pálfa)
[AN 3257682]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2011.
   Pócsmegyeri lakodalmas versek : Hajdú János mondókái a 19. század végéről és Sipos család gyűjtése az 1890-es és 1950-es évekből / közread. Borzsák Enikő. - Vác : Kucsák Kvkötészet és Ny., [2010]. - 51 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
Pócsmegyer - lakodalmi szokás - magyar néprajz - alkalmi költemény
392.51(439-2Pócsmegyer)
[AN 3252885]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2011.
Róheim Géza (1891-1953)
   A varázserő fogalmának eredete / írta Róheim Géza. - [Onga] : Hermit, [2010]. - XI, 280 p. ; 24 cm
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Posner K. L. és fia, 1914. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9654-82-2 fűzött : 3100,- Ft
néprajz - varázslás - babona - hasonmás kiadás
398.4(=00) *** 291.33 *** 094/099.07
[AN 3250486]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2696 /2011.
   Döntések és ami mögöttük van : elemzések az Orbán-kormány első félévéről, a számok tükrében / [szerk. Kiss Ambrus, Krausz Péter]. - Budapest : Policy Agenda Kv., 2011. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89183-0-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"2010"
[AN 3258281]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2011.
Farkas Claudia, K. (1970-)
   Jogok nélkül : a zsidó lét Magyarországon, 1920-1944 / K. Farkas Claudia. - Budapest : Napvilág, 2010. - 361 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 32.)
Bibliogr. p. 343-361.
ISBN 978-963-9697-47-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar történelem - antiszemitizmus - zsidóság - zsidótörvények - keresztény egyház - Horthy-korszak
323.12(=924)(439)"193/1945" *** 943.9(=924)"193/1945" *** 261.1(439)"193/194" *** 342.72/.73(439)(=924) *** 342.53(439)"193"
[AN 3253833]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2011.
   Jogfosztások Budaörsön, 1944-1948 = Entrechtungen in Budaörs / [szerk. ... Grósz András] ; [kiad. a ... Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budaörs : Bleyer J. Helytört. Gyűjt., 2010. - 411 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87776-1-4 fűzött
Budaörs - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439-2Budaörs)"194"
[AN 3249033]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2011.
   Kompországok - ahol a part szakad.. : szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből, 1990-2008 / [szerk. Demeter Gábor, Radics Zsolt]. - Debrecen : Didakt, 2011. - 435 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010. - Bibliogr.: p. 412-435.
ISBN 978-963-89167-1-6 fűzött
Közép-Európa - külpolitika - gazdaság - európai integráció - ezredforduló
327(4-191)"199/200" *** 338(4-191)"199/200" *** 339.92(4-191)
[AN 3255657]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2011.
Pápay György (1978-)
   Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül : Richard Rorty és a politikai filozófia / Pápay György. - Budapest : Ráció, 2010. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-189.
ISBN 978-615-5047-05-3 fűzött : 2300,- Ft
Rorty, Richard (1931-2007)
Egyesült Államok - filozófus - politikai filozófia - 20. század - ezredforduló
321.01 *** 32.001 *** 1(73)(092)Rorty,_R.
[AN 3251226]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2011.
Talpas
   A Magyar Gárda kivéreztetése / [Talpas]. - [Gödöllő] : [Reisz Z.-né], cop. 2010. - 303 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0269-7 kötött
Magyar Gárda
Magyarország - félkatonai szervezet - politikai szervezet - ezredforduló
329.734(439)"200/201" *** 355.318(439)"200/201"
[AN 3257795]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2702 /2011.
   Az Alföld nehéz hűségében : dolgozatok a 75 éves Szabó Ferenc tiszteletére / [szerk. Bárdos Zsuzsa] ; [kiad. a Szántó Kovács János Területi Múzeum]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2010. - 322 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 978-963-88816-0-1 fűzött
Dél-Alföld - Magyarország - magyar történelem - néprajz - történész - 20. század - emlékkönyv
943.914 *** 39(439.14) *** 930.1(439)(092)Szabó_F.
[AN 3256152]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2011.
Budapest római emlékei (angol)
   Archaeological monuments from the Roman period in Budapest : walks around Roman Budapest / [ed. by Paula Zsidi] ; [transl. Catherine Offord]. - Budapest : BTM Aquincum Mus. : Archaeolingua Found., 2010. - 119 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 4.)
Bibliogr.: p. 112-118.
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 3251157]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2011.
Cox, Simon (1966-)
Decoding the lost symbol (magyar)
   Az elveszett jelkép megfejtése / Simon Cox ; Ed Davies [et al.] ... kutatási anyagaival. - Debrecen : TKK, [2010]. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-181.
ISBN 978-963-596-456-7 fűzött
Brown, Dan (1964-). The lost symbol
Egyesült Államok - író - művelődéstörténet - szabadkőművesség - 21. század
930.85(089.3) *** 820(73)(092)Brown,_D. *** 061.236.61
[AN 3258522]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2011.
Czellahó László
   A magyar történelmet formáló személyek / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [s.n.], 2010. - 534 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - művelődéstörténet - híres ember - vallástörténet
943.9(092) *** 930.85(439)(092) *** 291
[AN 3253066]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2011.
Czellahó László
   A történelem formálói / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [s.n.], 2010. - 553 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
világtörténelem - történelmi személy
930.9(092)
[AN 3253034]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2011.
   Érték és értelmezés / [szerk. Boka László és Sirató Ildikó]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2010. - 309 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279)
Az Országos Széchényi Könyvtár által 2009-ben és 2010-ben rendezett tudományos ülésszakok válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-589-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - könyvtörténet
930.85(439) *** 09
[AN 3249299]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2011.
Filōn Alexandrinos (Kr. e. 20?-Kr. u. 45?)
Legatio ad Caium (magyar)
   Alexandriai Philón jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről = Legatio ad Caium / [... ford. Schill Salamon] ; [... átd. és az utószót írta Uhrman Iván]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 118, [2] p. ; 20 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 6.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9857-51-3 kötött : 2400,- Ft
Caligula (Római Birodalom: császár) (12-41)
Római Birodalom - Alexandria - történelem - uralkodó - zsidóság - 1. század - történelmi forrás
937(092)Caligula,_C.(093) *** 930.8(=924)(37-2Alexandria)(093) *** 930.8(=924)(32-2Alexandria)(093) *** 937"00"(093)
[AN 3252169]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2011.
Gudenus János József (1947-)
   Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája / összeáll. Gudenus János József ; [kiad. az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2010. - 971 p., XVII t. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87832-6-4 kötött
ISBN 963-00-4422-6
családtörténet - magyarországi örmények
929.52(439)(=919.81)
[AN 3262783]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2011.
Hertelendy Csaba
   Erdélyország képes története / [írta Hertelendy Csaba] ; [ill. Sipos Norbert, Veres László]. - [Budapest] : Gulliver, [2011]. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9232-63-1 kötött : 1990,- Ft
Erdély - magyar történelem - gyermekkönyv
943.921(02.053.2)
[AN 3255986]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2011.
Hölbling Tamás
   A honfoglalás forráskritikája / Hölbling Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 2 db ; 21 cm
magyar őstörténet - honfoglalás - forráskritika
930.8(=945.11) *** 930.23
[AN 2898445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A hazai kútfők. - 399 p.
Bibliogr.: p. 369-384.
ISBN 978-615-5014-39-0 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3255089] MARC

ANSEL
UTF-82712 /2011.
Hollós Henriett
   Mátyás király élete és kora / [írta Hollós Henriett] ; [ill. Veres László]. - [Budapest] : Gulliver, [2010]. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9232-62-4 kötött : 1990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(092)Mátyás,_I.(02.053.2) *** 943.9"14"
[AN 3255984]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2011.
Horthy Miklós (1868-1957)
   Emlékirataim / Horthy Miklós ; [a jegyzeteket Sipos Péter írta]. - Budapest : Európa, 2011. - 437 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezések, ISSN 0209-5165)
ISBN 978-963-07-9199-1 kötött : 3500,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - 20. század - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár
943.9(092)Horthy_M.(0:82-94) *** 943.9"191/194"(093)
[AN 3260726]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2011.
Illik Péter (1979-)
   Válságrajzok / Illik Péter. - [Budapest] : WZ Kv., cop. 2010. - 209 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-87877-9-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3247480]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2011.
Kiss Sándor
   Elfeledett évszázadok : az angolszász Anglia története / Kiss Sándor. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 193, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-9857-59-9 fűzött : 2800,- Ft
Anglia - történelem - középkor
942.0"05/10"
[AN 3252135]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2011.
   Mikrotörténelem másodfokon / szerk. Papp Gábor és Szijártó M. István. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 304 p. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 4.)
Bibliogr.: p. 285-304.
ISBN 978-963-236-331-8 fűzött : 3100,- Ft
történetírás
930.1
[AN 3256581]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2011.
Montskó Lajos (1938-)
   Montskók, a kékfestők / Montskó Lajos. - Székesfehérvár : [Montskó L.], 2010. - 91 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-08-0716-6 fűzött
Montskó család
Magyarország - családtörténet - kékfestés
929.52(439)Montskó *** 677.027.4/.5(439)(092)
[AN 3251348]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2011.
   Római kori falfestmények Brigetióból : a komáromi Klapka György Múzeum római kori falfestményeinek katalógusa / Borhy László [et al.]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2010. - 136 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Acta archaeologica Brigetionensia ; I/3.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87668-3-0 fűzött
Klapka György Múzeum (Komárom)
Szőny - Brigetio - régészet - római művészet - 2. század - 3. század - falfestmény - múzeumi katalógus
904(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Szőny) *** 75.052(439-2Szőny) *** 75.032.77(439-2Szőny) *** 069(439-2Komárom)
[AN 3255212]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2011.
Saint-Victor, Jaques de (1963-)
Madame Du Barry (magyar)
   Mme du Barry : XV. Lajos utolsó szeretője / Jacques de Saint Victor ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 407 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 389-392.
ISBN 978-963-689-446-7 kötött : 2490,- Ft
Du Barry, Jeanne Bécu (1743-1793)
Franciaország - történelmi személy - nő - 18. század - életrajz
929(44)Du_Barry,_J.
[AN 3252843]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2011.
   Sajószentpéter története / [kiad. Sajószentpéter Város Önkormányzata]. - Sajószentpéter : Önkormányzat, 2009-. - 24 cm
Sajószentpéter - helytörténet
943.9-2Sajószentpéter
[AN 2910201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1526-tól 1848-ig. - 2010. - 330 p. : ill.
Szerzők Horváth Zita, Tóth Péter. - Bibliogr.: p. 318-327.
ISBN 978-963-06-9992-1 fűzött
[AN 3252501] MARC

ANSEL
UTF-82721 /2011.
Seres István (1972-)
   A Károlyi-huszárezred hadkiegészítése a Tiszántúlon Szegedinác Péró felkelése idején / Seres István. - Békéscsaba : Békés M. Múz Ig., 2010. - 277 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Chronica Bekesiensis, ISSN 1787-8640 ; 3.)
Bibliogr.: p. 191-196. - Összefoglalás angol és szerb nyelven
ISBN 978-963-7219-70-2 fűzött
Habsburg Birodalom. Armee. Husarenregiment Károlyi
Tiszántúl - Békés vármegye - magyar történelem - hadtörténet - felkelés - katonai egység története - ezred - 18. század - történelmi forrás
943.917.5"173"(093.2) *** 355.486(439.11)"173"(093.2)
[AN 3250512]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2011.
Shawcross, William
Queen Elizabeth the Queen Mother (magyar)
   Botrányok szemtanúja a Windsor-házban : az anyakirálynő / William Shawcross. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 280 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Ford. Dobos Lídia
ISBN 978-963-689-447-4 kötött : 2490,- Ft
Erzsébet (Anglia: királyné) (1900-2002)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - nő - 20. század - életrajz
929(410)Erzsébet
[AN 3252797]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2011.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Mátyás fényében, árnyékában : Aragóniai Beatrix / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 252 p., [16] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 978-963-689-445-0 kötött : 2490,- Ft
Beatrix (Magyarország: királyné) (1457-1508)
magyar történelem - uralkodócsalád - nő - 15. század
943.9"14" *** 929(439)Beatrix
[AN 3252866]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2011.
Szabó Tamás
   Vakolókanállal szerzett milliók : B. Tóth Ferenc életrajzi dokumentumkötete / [írta ... vitéz Tiszaugi Szabó Tamás]. - [Kecskemét] : [B. Tóth F.], 2010. - 235 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-08-0070-9 kötött
Tóth Ferenc, B. (1934-)
Magyarország - életrajz
929(439)Tóth_F.
[AN 3255493]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2011.
Szalainé Bodor Edit
   Ezeréves Vasvármegye : megye- és településtörténeti monográfiák a Berzsenyi Dániel Könyvtárban : bibliográfia / [szerk. Szalainé Bodor Edit] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Könyvtár, Vas Megyei Közgyűlés]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt. : Vas M. Közgyűlés, 2010. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7622-02-1)
Vas megye - Szombathely - helytörténet - település - helytörténeti gyűjtemény - szakbibliográfia
943.911.1:016 *** 943.911.1-2:016 *** 069(439-2Szombathely)
[AN 3189120]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2011.
Takács László (1968-)
   Nero : politikusi arcképvázlat / Takács László ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2010. - 254 p. ; 19 cm
Borítócím: Romaneroma ; Roma, Nero ma. - Bibliogr.: p. 247-254.
ISBN 978-963-9206-85-4 fűzött
Nero (Római Birodalom: császár) (37?-68)
Római Birodalom - uralkodó - történelem - 1. század
937(092)Nero *** 937"01"
[AN 3247497]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2011.
Takács László
   Hejőpapi története / Takács László, Kovács Zsolt ; [... kiad. Hejőpapi Község Önkormányzata]. - 2. bőv., átd. kiad. - Hejőpapi : Önkormányzat, 2010. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-319.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-00-7198-3)
Hejőpapi - helytörténet - helyismeret
943.9-2Helyőpapi *** 908.439-2Hejőpapi
[AN 3252475]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2011.
Takács László
   Válogatott források Taktakenéz történetéhez / [írta és szerk. Takács László] ; [... kiad. Taktakenéz Önkormányzata]. - Taktakenéz : Önkormányzat, 2010-. - 24 cm
Taktakenéz - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás
943.9-2Taktakenéz(093) *** 908.439-2Taktakenéz
[AN 3252423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől 1950-ig. - 2010. - 167 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 154-164.
ISBN 978-963-06-9448-3 fűzött
[AN 3252466] MARC

ANSEL
UTF-82729 /2011.
Várady László (1926-)
   The first epochal revolution : 476, opening to the Middle Ages / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 100 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91-100.
ISBN 978-963-05-8987-1 kötött
Római Birodalom - Európa - történelem - késő ókor - kora középkor
940"04/05" *** 937"04"
[AN 3252854]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2011.
Varsányi Erika (1944-)
   A Szociáldemokrata Párt várospolitikája Budapesten a két világháború között / Varsányi Erika. - Budapest : Napvilág, 2011. - 319 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 307-314.
ISBN 978-963-9697-80-5 fűzött : 3200,- Ft
Szociáldemokrata Párt
Magyarország - Budapest - helytörténet - várospolitika - szociáldemokrata párt - Horthy-korszak
943.9-2Bp."192/194" *** 329.14(439)"192/194"
[AN 3254429]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2731 /2011.
Baranyai Marianna
   Nemesládony múltja és jelene : a középkortól napjainkig / [Baranyai Marianna]. - [Nemesládony] : Szerző, 2010. - 351 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-08-0002-0 fűzött
Nemesládony - helyismeret
908.439-2Nemesládony
[AN 3252883]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2011.
   A Dunától a Tiszáig : Bács-Kiskun megye : fotóalbum / [koncepció ... V. Sóti Éva] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2010. - 166 p., [22] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-7192-28-9 kötött
Bács-Kiskun megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.155(084.12)
[AN 3254111]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2011.
Gallai Rezső (1939-)
   Helytörténeti olvasókönyv / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2010. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8103-73-4)
Tatabánya - helyismeret - helytörténet
908.439-2Tatabánya *** 943.9-2Tatabánya
[AN 3255190]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2011.
   A kalocsai önkormányzat 20 éve, 1990-2010 / [kiad. Kalocsa Város Önkormányzata]. - Kalocsa : Önkormányzat, 2010. - [4], 79 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9747-7 fűzött
Kalocsa - helyismeret
908.439-2Kalocsa
[AN 3256678]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2011.
Komlós Attila
   Országok, tájak, városok : [válogatás a Hetedhéthatár magazinban megjelent írásokból] / Komlós Attila. - Pécs ; Kozármisleny : Héthatár K., 2011. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 13.)
Fűzött
helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3254989]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2011.
Kormány Gyula (1932-)
   Ibrány : természeti-, társadalmi-gazdaságföldrajzi adottságai, fejlesztési lehetőségei / Kormány Gyula ; [kiad. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala]. - Nyíregyháza ; Ibrány : Polgármesteri Hiv., 2010. - 146, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88511-6-1)
Ibrány - helyismeret
908.439-2Ibrány
[AN 3255516]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2011.
   Közoktatási fejlesztések az észak-magyarországi régióban / [... szerzői Barta József et al.] ; [kiad. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati és Közművel. Int., 2010. - 113 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87211-2-9 fűzött
Észak-magyarországi régió - közoktatás - oktatási reform - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés
911.3(439Észak-Magyarország)(083.41) *** 37.014.5(439Észak-Magyarország)
[AN 3258574]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2011.
Kubesch Mária (1952-)
   Budapesti városnézés idegenvezetők számára / Kubesch Mária ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Budapest : BKF : KIT, cop. 2010. - 386 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 978-963-637-318-4 fűzött
Budapest - helyismeret - idegenvezetés - tankönyv
908.439-2Bp.(078)
[AN 3256384]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2011.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Dombóvár = Welcome to Dombóvár = Willkommen in Dombóvár / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto-Video Europa Kvk., 2010. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-49-3 kötött
Dombóvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Dombóvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3253982]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2011.
   Mi újság a Jászságban 1873-ban? : válogatás a Jász-Kürt cikkeiből / Fodor István Ferenc szerk. - [Jászjákóhalma] : Fodor I. F., 2010. - 35 p. : ill. ; 22 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 7.)
ISBN 978-963-89107-0-7 fűzött
Jászság - helyismeret - 19. század - publicisztika
908.439Jászság(0:82-92)
[AN 3255095]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2011.
   Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából / [szerk. Rózsa Zoltán] ; [... ill. Kovács Orsolya] ; [közread. a Szántó Kovács János Területi Múzeum]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2010. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88816-1-8 fűzött
Orosháza - helyismeret
908.439-2Orosháza
[AN 3256687]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2011.
Pécs 2010 (angol)
   Pécs 2010 : the city forever / [ed. ... László Cseri] ; [photo László Cseri, László Körtvélyesi] ; [publ. by the Hungarofest National Events Organizing Nonprofit Ltd.]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88724-6-3)
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Cseri_L. *** 77.04(439)(092)Körtvélyesi_L.
[AN 3256279]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2011.
Pécs 2010 (horvát)
   Pečuh 2010 : grad zauvjek / [... ured. László Cseri] ; [fotografije László Cseri, László Körtvélyesi] ; [naklad. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Cseri_L. *** 77.04(439)(092)Körtvélyesi_L.
[AN 3256318]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2011.
Pécs 2010 (német)
   Pécs 2010 : die Stadt für immer / [... Red. László Cseri] ; [Fotos László Cseri, László Körtvélyesi] ; [hrsg. von Hungarofest Nationale Programmorganisation GmbH]. - [Budapest] : Hungarofest, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88724-6-3)
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Körtvélyesi_L. *** 77.04(439)(092)Cseri_L.
[AN 3256308]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2011.
Radványi Kata
   Gyermekkorom Óbudája / Radványi Kata. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-05-1 fűzött
Budapest. 3. kerület - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.III.(0:82-94)
[AN 3256925]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2011.
Takács Norbert
   Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon / Takács Norbert ; [közread.] Sátoraljaújhely Önkormányzata. - [Sátoraljaújhely] : Önkormányzat, 2011. - 116 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-88003-3-6 kötött
Sátoraljaújhely - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Sátoraljaújhely(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3260769]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2011.
Tapolcainé Sáray Szabó Éva (1938-)
   Tatabánya lakótelepei és utcanevei / Tapolcainé Sáray Szabó Éva. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2010. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 12.)
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-89081-0-0 fűzött
Tatabánya - helyismeret - utcanév
908.439-2Tatabánya *** 809.451.1-311.154(439-2Tatabánya)
[AN 3253966]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2011.
Twist, Clint
Marco Polo (magyar)
   Marco Polo : távoli világok felfedezője : beszámoló 1270 és 1295 közötti útjairól / írta Clint Twist ; [ford. Balogh Róbert]. - Budapest : Egmont, 2010. - [30] p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Kihajtható, kivehető ábrákkal. - Japán technikával
ISBN 978-963-629-507-3 kötött : 4999,- Ft
Polo, Marco (1254-1324)
Itália - Ázsia - felfedező - felfedező utazás - 13. század - gyermekkönyv
910.4(45)(092)Polo,_M.(02.053.2) *** 910.4(5)"12"(02.053.2)
[AN 3256263]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2749 /2011.
   Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás / [írta Mikó Zoltán et al.]. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 258 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9935-48-8 fűzött
Magyarország - földművelésügy - vidékfejlesztés - mezőgazdasági politika - ezredforduló
351.823.1(439) *** 338.43(439)"200"
[AN 3254054]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2011.
Arató Balázs
   Igazolások rendszere a közbeszerzési eljárásban / ... kész. Arató Balázs. - Budapest : OVI, [2011]. - 20 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 47.)
Lezárva: 2010. dec. 28.
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 3255016]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2011.
Blaskó Béla (1950-)
   A büntetőjog előtörténete, eredete, kialakulása és fejlődéstörténeti vázlata az ókortól a XVIII. század végéig / Blaskó Béla. - Budapest : [RTF], 2011. - 204 p. ; 25 cm
Közread. a Rendőrtiszti Főiskola. - Bibliogr.: p. 193-202.
ISBN 978-963-9543-79-9 fűzött : 830,- Ft
jogtörténet - büntetőjog
343(100)(091)
[AN 3249205]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2011.
Boros Pál
   Navigátor II : az életbiztosítási üzletkötők magyar legnagyobbjai / [szerzők Boros Pál, Temes Gábor] ; [közread. a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.]. - Budapest : CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2011. - 97 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-8829-1)
Magyarország - üzletkötő - siker - interjú
347.732(439)(092)(047.53) *** 658.846(047.53)
[AN 3251188]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2011.
Egri István Iván
   Gazdasági társaságok átalakulása a gyakorlatban : a kedvezményezett átalakulás előnyei / Egri István Iván, Pálesné Retezi Katalin. - Budapest : Vezinfó, 2010. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2010/5.)
ISBN 978-963-88237-9-3 fűzött
Magyarország - társasági jog - gazdasági társaság - átalakulás - útmutató
347.72.047(439)(036)
[AN 3256546]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2011.
   Emlékkönyv Apáthy István tiszteletére / [szerk. Szabó Marcel]. - [Budapest] : Európa Nostra, 2010. - 204 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89159-0-0 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89159-1)
jogtudomány
34
[AN 3255480]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2011.
Halmos Szilvia
   Hogyan csináld? : jogsegély elsőkézből / Halmos Szilvia, Jónás Tünde ; [közread. az] Autisták Országos Szövetsége. - [Budapest] : AOSZ, 2010. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88590-4-4 fűzött
Magyarország - jog - útmutató
34(439)(036)
[AN 3250504]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2011.
   The impact of the economic downturn on local government in Europe : what is happening and what can be done? : collected texts from the Council of Europe / with ed. commentary by Kenneth Davey ; [publ. by the Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Foundations]. - Budapest : LGI OSI, 2010. - V, 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-21-7 fűzött
Európa - helyi önkormányzat - gazdasági válság - ezredforduló
352(4) *** 338.124.4
[AN 3256431]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2011.
   A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetéből, 1876-1944 / ... összeáll. Kapronczay Károly ; sajtó alá rend. Gazda István. - [Piliscsaba] : Mati ; Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvtár és Lvt., 2010. - 261 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 58/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-90-1 fűzött
Magyarország - közegészségügy - 19. század - 20. század
351.77(439)"187/194" *** 614(439)"187/194" *** 613(439)"187/194"
[AN 3255980]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2011.
Molnár Máté
   A keresztény Európa egysége Pierre Dubois reformterveiben / Molnár Máté ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtörténeti Int. és Múz. : Line Design, 2010. - 263 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 249-260. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-88181-5-7 fűzött : 2500,- Ft
Dubois, Pierre (125?-132?)
Franciaország - jogász - történelem - 14. század - nemzetközi jog
34(44)(092)Dubois,_P. *** 944"13" *** 341
[AN 3257386]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2011.
Molnár Mihály
   A Csengelei Polgárőr Csoport története / Molnár Mihály. - Csengele : Csengelei Polgárőr Csop., 2010. - 134 p. : ill. ; 23 cm
Számozott példány: 60
Kötött
Csengelei Polgárőr Csoport
Csengele - polgárőrség
351.743(439-2Csengele)
[AN 3254833]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2011.
   A polgárőrség szolgálati kézikönyve / [kiad. a Székesfehérvári Városi Polgárőrség]. - Mód. kiad. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Vár. Polgárőrség, 2010. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Polgárőr kézikönyv
ISBN 978-963-08-0694-7 fűzött
Magyarország - polgárőrség - működési szabályzat
351.743(439)(083.1)
[AN 3254914]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2011.
Regulski, Jerzy (1924-)
   A practical guide to building local government : the Polish experience / by Jerzy Regulski ; transl. by Annemarie Haar and William Haar ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative, ... Foundation in Support of Local Democracy. - Budapest : LGI OSI, 2010. - VI, 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-19-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9419-19-4)
Lengyelország - helyi önkormányzat - ezredforduló
352(438)
[AN 3256442]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2011.
Szekér Nóra (1976-)
   A Magyar Testvéri Közösség története / Szekér Nóra. - [Hódmezővásárhely] : "Norma" Nyomdász Kft., 2010. - 312 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 978-963-06-9818-4 fűzött
Magyar Testvéri Közösség
Magyarország - politikai üldözés - koncepciós per - titkos társaság - 1945 utáni időszak
343.301.096(439)"1947" *** 323.282(439)"1945/195" *** 061.236(439)
[AN 3248668]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2763 /2011.
Aszalós Éva
   Hollandia kontinentális külpolitikája és Európán kívüli tengeri-kereskedelmi expanziója, 1609-1715 / Aszalós Éva. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterfüzetek, ISSN 2062-0926)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-9909-90-8 fűzött
Hollandia - hadtörténet - történelem - külpolitika - 17. század - 18. század
355.48(492)"16/17"(075.8) *** 949.2"16/17"(075.8) *** 323(492)"16/17"(075.8)
[AN 3255770]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2011.
   Baptisták a második világháborúban : emlékkönyv / összegyűjt. és szerk. Zágoni Jenő. - Budapest : Mo. Babtista Egyh. Lvt., 2010. - 419 p. : ill. ; 29 cm. - (Emléklapok, ISSN 0238-5961 ; 8.). (Baptista levéltári kiadványok, ISSN 1785-0606 ; 4.)
ISBN 978-963-7116-69-8 fűzött
Magyarország - hadtörténet - katona - baptista egyház - második világháború - memoár - névjegyzék
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(439)(092):050.8 *** 286.15(439)(092)
[AN 3253374]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2011.
   Emlékezet könyve : a II. világháború nagykörűi áldozatai / [... összegyűjt. Sziráki Sándorné] ; [kiad. Községi Önkormányzat Nagykörű]. - Nagykörű : Önkormányzat, 2010. - 74, [4] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-7273-3 kötött
Nagykörű - hősi halott - síremlék - második világháború
355.293(439-2Nagykörű)"193/1945" *** 726.825(439-2Nagykörű)
[AN 3257508]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2011.
Török Pál Miklós (1922-)
   A hazáért mindhalálig! : interjúkötet, vitéz Dr. Török Pál magyar királyi hadnagy vallomásai / [riporter] Zetényi-Csukás Ferenc. - Szeged : Szerző, cop. 2011. - 217 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0685-5 kötött
Török Pál Miklós (1922-)
Magyarország - katonatiszt - hadifogoly - Gulag - második világháború - 20. század - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3256136]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2767 /2011.
Bácsné Bába Éva
   Az idő : a XXI. század erőforrásáról vezetőknek / Bába Éva, Berde Csaba. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-147.
ISBN 978-963-9935-45-7 fűzött
időmenedzsment
65.013 *** 65.012.2
[AN 3252536]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2011.
Eiben Tamás (1973-)
   Jelszó: hatékonyság : menedzsment-útmutató az eredményes üzlethez / Eiben Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 978-615-5014-72-7 fűzött : 3990,- Ft
üzemgazdaságtan - hatékonyság
65.011.44 *** 658.1.011.1
[AN 3255199]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2011.
Gellert, Manfred
Teamarbeit, Teamentwicklung, Teamberatung (magyar)
   A csapatépítés nagykönyve : csapatépítés, csapatmunka, csoporttanácsadás elmélete és gyakorlata / Manfred Gellert, Claus Nowak ; [ford. Szőke Zsófia Eszter és Linzenbold Linda]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2010. - 417 p. : ill. ; 25 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 413-416.
ISBN 978-963-9493-54-4 kötött : 10000,- Ft
munkalélektan - csoportmunka - elektronikus dokumentum
65.013 *** 331.103.244
[AN 3257004]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2011.
Hobbs, Peter
Project management (magyar)
   Projektmenedzsment / Peter Hobbs. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2011, cop. 2000. - 94 p. : ill. ; 23 cm. - (Scolar önfejlesztő program, ISSN 1586-9237)
Ford. Nagy Márta
ISBN 978-963-244-244-0 fűzött : 2250,- Ft
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3260531]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2011.
Hodosi György
   For managers who care [elektronikus dok.] : business models, innovation and creativity in Central and Eastern Europe / György Hodosi. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Budapest : Semmelweis, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99098. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-118-9
Kelet-Európa - vezetés - vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
65.011.1 *** 658.1(4-11)(036)
[AN 3233625]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2011.
Husti István (1949-)
   Projektmenedzsment a mezőgazdaságban / Husti István ; [közrem.] Daróczi Miklós, Hustiné Béres Klára. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-9935-43-3 fűzött
mezőgazdasági üzemtan - projektmenedzsment
65.012.2 *** 631.153
[AN 3254031]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2011.
Roebuck, Chris
Effective communication (magyar)
   Hatékony kommunikáció / Chris Roebuck. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2011, cop. 2000. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Scolar önfejlesztő program, ISSN 1586-9237)
Ford. Borbás Andrea
ISBN 978-963-244-245-7 fűzött : 2250,- Ft
üzleti élet - kommunikáció
65.012.63
[AN 3260449]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2011.
Roebuck, Chris
Effective leadership (magyar)
   Hatékony vezetés / Chris Roebuck. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2011, cop. 2000. - 94 p. : ill. ; 23 cm. - (Scolar önfejlesztő program, ISSN 1586-9237)
Ford. Nagy Márta
ISBN 978-963-244-247-1 fűzött : 2250,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3260454]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2775 /2011.
   60 éve a tagság szolgálatában : a szentgotthárdi szövetkezet 1949-től napjainkig / [szerk. ... Molnár Piroska] ; [kiad. a Szentgotthárdi ÁFÉSZ]. - [Szentgotthárd] : Szentgotthárdi ÁFÉSZ, [2010]. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0536-0 kötött
Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ
Szentgotthárd - szövetkezet - történeti feldolgozás
334.73(439-2Szentgotthárd)(091)
[AN 3253922]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2011.
   Azonosságok és különbségek a magyarországi Dél-alföldi és a romániai Vest régiók között = Similarities and differences between the regions of Dél-Alföld in Hungary and Vest in Romania = Asemănări şi deosebiri între regiunea Dél-Alföld a Ungariei şi regiunea Vest a României / [fel. szerk. ... Végh Zoltán, Belea Sorin] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága, Institutul Naţonal Statistică Direcţia Regională de Statistică Timiş]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2010. - 154 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-235-296-1 * fűzött : 2700,- Ft : 40 RON
 (hibás ISBN 963-235-296-1)
Dél-alföldi régió - Románia - regionális gazdaság - demográfia - statisztikai adatközlés
332.1(439Dél-Alföld)(083.41) *** 332.1(498)(083.41) *** 312(439Dél-Alföld)(083.41) *** 312(498)(083.41)
[AN 3256059]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2011.
Central European Conference on Logistics (1.) (2010) (Miskolc)
   I. Central European Conference on Logistics [elektronikus dok.] : University of Miskolc, ... 26 November 2010 / [org., publ. by the] ALT. - Szöveg. - Miskolc : ME, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS PowerPoint; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-946-6
logisztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.78 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3257320]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2011.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2010-. - 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 3260786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mikroökonómia. - 2010. - [6], 297 p. : ill.
ISBN 978-963-315-025-2 fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 3260793] MARC

ANSEL
UTF-82779 /2011.
Gaál László
   Munkavédelem a hírközlési ágazatban / szerzők Gaál László és Holly László ; [közread. a] Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság. - [Budapest] : Hírközlési Ágazati Párbeszéd Biz., 2010. - 63 p. ; 21 cm
Lezárva: 2010. okt. 27.
Fűzött
munkavédelem - útmutató
331.45(439)(036)
[AN 3257321]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2011.
García, César (1965-)
El libro de Bob (magyar, angol)
   Bob könyve : [az új reklám a XXI. században] = The book of Bob : [new advertising in the 21st century] / ... írta César García. - Budapest : Hat Márka Művek, [2011]. - 595 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-06-9525-1 kötött : 11900,- Ft
üzleti élet - kommunikáció
658.1.012.63 *** 316.77
[AN 3250430]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2011.
Halmi István
   A nyughatatlan : Halmi István / [riporter] Zelina György. - Budapest ; [Pomáz] : Andalúz, 2010. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ötcsillagos beszélgetések)
ISBN 978-963-88837-2-8 fűzött : 3500,- Ft
Halmi István
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Halmi_I.(047.53)
[AN 3258205]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2011.
Husti István (1949-)
   Az innovációmenedzsment elemei / Husti István. - Gödöllő : SZIE K., 2010. - 310 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 978-963-269-170-1 fűzött
innováció - vezetés - egyetemi tankönyv
330.341.1(075.8) *** 65.011.1(075.8)
[AN 3250477]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2011.
   Jubileumi tanulmánykötet Nagy Aladár professzor 70. születésnapjára / [szerk. Kocziszky György, Bihari Ágnes] ; [a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar kiadványa]. - Miskolc : ME GTK, 2011. - [2], 414 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-948-0 fűzött
gazdaságtan - emlékkönyv
330
[AN 3256984]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2011.
   Két válság között [elektronikus dok.] : a magyar gazdaság wargabetűje, 1990-2010 / főszerk. Zádor Márta ; szerk. Nyers József ; [közread. az] Ecostat. - Szöveg (pdf : 4.63 MB). - Budapest : Ecostat, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99088. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88885-2-5
Magyarország - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.2(439)"199/200"(083.41)
[AN 3232536]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2011.
Kósa L. Adolf (1967-)
   Maradj velem! Tartsd a sort! : Kósa L. Adolf / [riporter] Zelina György. - Budapest ; [Pomáz] : Andalúz, 2010. - 192 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Ötcsillagos beszélgetések)
ISBN 978-963-88837-3-5 fűzött : 3500,- Ft
Kósa L. Adolf (1967-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Kósa_L._A.(047.53)
[AN 3258241]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2011.
Lányi Pál
   Sikeres magyar vállalkozók : 15 interjú / összeáll., és az interjúkat kész. Lányi Pál ; [közread. a] Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : BKIK, 2010. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8103-88-8)
Magyarország - vállalkozó - ezredforduló - interjú
658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3253868]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2011.
Nagy Márta (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalási technika / Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-269-202-9 fűzött
kommunikáció - üzleti élet - tárgyalástechnika
658.1.012.63 *** 65.013 *** 316.77
[AN 3249384]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2011.
   Nem-pénzügyi jelentések kiadásának trendjei [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg és képek (pdf : 957 KB). - [Győr] : CG & Partners, [2010]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99083. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88804-0-6 : keresk. forgalomba nem kerül
vállalat - ezredforduló - statisztikai adatközlés - szakmai jelentés - elektronikus dokumentum
658.1(100)"199/200"(083.41)
[AN 3232041]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2011.
Rab Virág (1973-)
   Diagnózisok és terápiák : javaslatok az európai gazdaság újjáélesztésére az első világháború után / Rab Virág. - Budapest : Gondolat, 2010. - 251 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 226-233. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-278-7 kötött : 2800,- Ft
Európa - gazdaságpolitika - gazdaságtörténet - gazdaságelmélet - két világháború közötti időszak
338(091)(4)"192" *** 338.2(4)"191/192" *** 330.83
[AN 3254676]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2011.
   Rendezvények színes világa [elektronikus dok.] : II. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2010 : tanulmányok : [2010. április 12-13.] / szerk. Lőrincz Ildikó ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet. - Szöveg. - Sopron : NYME K., 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-23-7
turizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3257303]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2011.
Rozsnyai Ervin (1926-)
   A Kádár-korszakról / Rozsnyai Ervin, Tenner György. - Budapest : Szerzők, cop. 2010. - 83 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-88582-3-8 * fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8852-3-8)
Magyarország - Kádár-korszak - gazdaságpolitika - szocialista gazdaság
338.2(439)"195/198" *** 330.342.15
[AN 3257229]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2011.
   A rugalmas foglalkoztatás és a társadalmi párbeszéd erősítése a kelet-közép-európai országokban, a helyes aktív munkaadói példák számának növelése = Flexible employment and social dialogue development in the CEE countries, increasing the number of good active employers' practices / [közread. a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége]. - Budapest : MGYOSZ, 2010. - 87 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89163-0-3 fűzött
Európa - foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás
331.526(4)
[AN 3257154]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2011.
   A stratégiai és üzleti tervezés gyakorlata / szerk. Nábrádi András, Pupos Tibor. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-188.
ISBN 978-963-9935-40-2 fűzött
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - tervezés - mezőgazdasági üzemtan
658.1.012.2 *** 658.1.011.1 *** 631.153
[AN 3253839]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2011.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - Budapest : Perfekt, 2010-. - 29 cm
ISBN 978-963-394-644-2
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3259514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2010]. - 630 p.
Szerző Éva Katalin
ISBN 978-963-394-645-9 fűzött : 4800,- Ft
[AN 3259521] MARC

ANSEL
UTF-82795 /2011.
Szegedi Zoltán (1950-)
   Logisztika-menedzsment / Szegedi Zoltán, Prezenszki József. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 474 p. : ill. ; 25 cm + DVD
Bibliogr.: p. 465-467.
ISBN 978-963-09-6569-9 kötött : 4980,- Ft
logisztika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3262872]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2011.
   Üzleti etika / [szerk. Csurgó Ottóné]. - 6. bőv., átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2010. - 431 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-362-6 fűzött : 4500,- Ft
gazdasági erkölcs - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 174
[AN 3259618]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2011.
   A vállalkozásindítástól a sikeres működésig / [szerk. Bartos Nóra, Jankovszky Sándor, W. Csoma Éva]. - [Budapest] : [M. Iparszövets.], 2010. - 36 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Iparszövetség
ISBN 978-963-06-9687-6 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - hitelügy - útmutató
334.72(439)(036) *** 336.77(439)(036)
[AN 3260457]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2011.
Varga Róbert (1963-)
   Célegyenesben : Varga Róbert / [riporter] Zelina György. - Budapest ; [Pomáz] : Andalúz, 2010. - 192 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Ötcsillagos beszélgetések)
ISBN 978-963-88837-1-1 fűzött : 3500,- Ft
Varga Róbert (1963-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Varga_R.(047.53)
[AN 3258129]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2799 /2011.
   A Fecskepalota emlékkönyve / [közread. a] Szép Jelen Alapítvány. - Gánt-Bányatelep : Szép Jelen Alapítvány, cop. 2010. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-0352-6 fűzött
fogyatékos - szociális rehabilitáció - szociális otthon
364.65-056.2/.3 *** 364.048.6
[AN 3256629]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2011.
Hatvani Zsolt (1966-)
   Az angol egészségügyi szolgálat, 1948-2010 / Hatvani Zsolt. - Pécs : Publikon, 2010. - 210 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 978-615-5001-20-8 fűzött : 2790,- Ft
Nagy-Britannia - egészségügyi rendszer - történeti feldolgozás
364.444(410)(091)
[AN 3255755]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2011.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. Kongresszus (7.) (2010)
   Az MSZOSZ VII. kongresszusának dokumentumai. - [Budapest] : MSZOSZ, 2010. - 56 p. ; 30 cm
A kongresszust Budapesten, 2010. nov. 19-20-án tartották
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - érdekvédelem - konferencia-kiadvány
331.105.44(439) *** 334.754(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3257368]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2011.
   Módszertani ajánlások szociális szolgáltatóknak : esetmegbeszélés, közösségi szociális munka, mediáció (közvetítés) / [szerk. Gáborné Aczél Ágnes] ; [közread. a] Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. - Budapest : SZMI, 2010. - 36 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7366-33-8 fűzött
családvédelem - családsegítő szolgálat
364.044.24
[AN 3251016]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2011.
   Örökbefogadás mint második esély : országos konferencia : 2010. május 11-12. : szakmai kiadvány / [rend., közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Gyermekvédelmi Közp., [2010]. - 74, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0371-7 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0371-71)
Magyarország - örökbefogadás - útmutató - konferencia-kiadvány
364.65-058.865 *** 347.633(439)(036) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3257078]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2011.
Romhányi Orvostalálkozó (9.) (2010) (Szár)
   Romhányi orvostalálkozók IX : Szár, 2010. szeptember 4. : emlékkönyv / összeáll. Garán Éva ; [kiad. Szár Község Önkormányzata]. - Szár : Önkormányzat, 2010. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9615-9 fűzött
Magyarország - egészségügy - vallásos irodalom - ezredforduló - konferencia-kiadvány
364.444(439)"200" *** 244 *** 061.3(439-2Szár)
[AN 3255807]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2011.
   A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök használhatóságának összefoglalása [elektronikus dok.] : módszertani tanulmány / szerzők Domokos Tamás [et al.] ; szerk. Rácz József ; [közread. a] Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : SZMI, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99192. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-31-4
egészségügyi ellátás - kábítószer-fogyasztás - elektronikus dokumentum
364.444 *** 613.83
[AN 3241908]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2806 /2011.
   50 éves a felsőfokú tanítóképzés : a jubileumi konferencia előadásai : 2009. május 15. / [főszerk. Bencéné Fekete Andrea] ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2010. - 516 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9541-09-2)
Magyarország - pedagógia - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány
37 *** 378.637.332(439) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3254912]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2011.
   Akadályverseny : szabadság-projekt az iskolában : drámapedagógiai esettanulmányok II. / [szerk. Horváth Kata]. - Budapest : L'Harmattan : Káva Kult. Műhely : AnBlokk Egyes., 2010. - 114 p. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 6.)
Bibliogr.
drámapedagógia - társadalmi viselkedés - társadalomismeret - pedagógia
371.383.1 *** 37.035
[AN 3256450]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2011.
Bánka Péter
   A gyakorlatvezetés és dokumentumai / Bánka Péter. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 48 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-269-199-2 fűzött
Magyarország - szakképzés
377.1(439)
[AN 3249407]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2011.
Dezső Marianna
   Az Erkel Ferenc Zeneiskola története, 1949-2010 / [írták Dezső Marianna, Somorjai József] ; [kiad. Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Tatabánya : Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Int., 2010. - 125 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: 60 éves a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola
ISBN 978-963-08-0137-9 kötött
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Tatabánya)
Tatabánya - iskolatörténet - általános iskola - zeneiskola
373.3:78(439-2Tatabánya)(091)
[AN 3250733]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2011.
   A dráma mint társadalomkutatás / [szerk. ... Horváth Kata]. - Budapest : L'Harmattan : Káva Kult. Műhely : AnBlokk Egyes., 2010. - 126 p. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 5.)
Bibliogr.: p. 107-126.
ISBN 978-963-236-328-8 fűzött : 1500,- Ft
drámapedagógia - társadalmi kapcsolat - társadalmi jelenség - társadalomtudományi kutatás
37.035 *** 371.383.1 *** 316.47 *** 303
[AN 3256446]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2011.
Emőkey András (1950-)
   A szakképzés rendszere és jogi háttere / Emőkey András. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-269-203-6 fűzött
Magyarország - szakképzés - ezredforduló
377(439)"199/200"
[AN 3249360]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2011.
   Erneuerung und Zukunft des ungarndeutschen Unterrichts : Texte der ersten Wilhelm Knabel Tagung / zsgest. von Helmut Herman Bechtel ; [Hrsg.:] BONI Mihály Vörösmarty Grundschule. - Bonnhard : BONI M. Vörösmarty Grundschule, 2011. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
A Bonyhádon, 2010. ápr. 8-án és 15-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0621-3 fűzött
Bonyhád - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - általános iskola
376.7(=30)(439) *** 373.3(439-2Bonyhád)
[AN 3258558]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2011.
   Erzsébetváros zeneiskolája : emlékkönyv : [Molnár Antal Zeneiskola, 2010] / [... szerk. Kiss Tünde]. - [Budapest] : Molnár A. Zeneisk., 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm + DVD
Fűzött
Molnár Antal Zeneiskola (Budapest)
Budapest - zeneiskola - általános iskola - elektronikus dokumentum
373.3:78(439-2Bp.)
[AN 3256679]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2011.
   Fehér kövecskék / [összeáll. Hepp Attiláné] ; [szerk. Tóth Géza] ; ... szerzői Baráth Márta [et al.] ; [kiad. a Ceglédi Közgazdasági Alapítvány]. - [Cegléd] : Ceglédi Közgazd. Alapítvány, [2010]. - 105 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0266-6 fűzött
történelemtanítás - módszertan - holokauszt - tanári segédkönyv
372.893(072) *** 371.3 *** 323.12(=924)"1939/1945"
[AN 3256141]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2011.
   Feladatok és lehetőségek a természettudományos oktatásban : az Öveges József Tanáregylet által szervezett országos magyar nyelvű konferencia : Budapest, 2010. október 8. : konferenciakötet / [szerk. Leibinger Jánosné]. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2010. - 76, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges könyvek, ISSN 1789-932X ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88874-3-6 fűzött
Magyarország - természettudomány - közoktatás - didaktika - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 372.85(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3253647]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2011.
Gombos Norbert (1970-)
   Közoktatás és szakképzés / Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 52 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 47-49.
ISBN 978-963-269-194-7 fűzött
Magyarország - közoktatás - szakképzés - ezredforduló
37.014(439) *** 377(439)
[AN 3249444]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2011.
   Ha a néző is résztvevővé válna.. : kísérletek a színház és a közönség viszonyának újragondolására / [szerk. Deme János és Sz. Deme László]. - Budapest : L'Harmattan : Káva Kult. Műhely : AnBlokk Egyes., 2010. - 139 p. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 4.)
ISBN 978-963-236-327-1 fűzött : 1600,- Ft
drámapedagógia - színházi közönség - közönség-művész kapcsolat - interjú
371.383.1 *** 792.073(047.53)
[AN 3256437]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2011.
   Háttértanulmányok a gyakorlati oktatási szakmenedzser képzéshez. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-204-3 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatási reform - szakképzés - vezetőképzés - ezredforduló
377 *** 378.014.5(439)"199/200" *** 378.665.8
[AN 3249461]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2011.
   Jubileumi évkönyv, 25 : német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés Szekszárdon, 1985-2010 = Jahrbuch, 25 : NationalitätenkindergärtnerInnenausbildung in Seksard, 1985-2010 / [... szerk. ... Kurucz Rózsa, Klein Ágnes, Bús Imre] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2010. - 100 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-35-1 kötött
Szekszárd - pedagógusképzés - óvodapedagógus - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - 20. század - ezredforduló
373.24 *** 376.7(=30)(439-2Szekszárd)"1985/2010" *** 371.13(439-2Szekszárd)"1985/2010"
[AN 3249685]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2011.
Kriska Ádám
   Gyakorlati csillagászat az iskolában : észlelések, modellek, feladatok tanárok és érdeklődő diákok számára / Kriska Ádám, Juhász András. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2010. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges könyvek, ISSN 1789-932X ; 9.)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-88874-2-9 fűzött
csillagászat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.852(072)
[AN 3253633]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2011.
Nyári Szakkollégiumi Találkozó (2010) (Pécs)
   NYATA 2010 : szakkollégiumok nemzetközi konferenciája / [szerk. Sipos Norbert, ... Szabó Csilla, ... Zaja Norbert] ; [rend, közread. a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium]. - Pécs : JPKSZ, 2010. - 76, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Pécsett, 2010. aug. 27-30. között rendezett konferencia alkalmából. - Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-08-0252-9 fűzött
Magyarország - Pécs - szakkollégium - hitelügy - urbanisztika - ezredforduló
378.187.5(439) *** 336.77(439) *** 711.5(439-2Pécs)
[AN 3255034]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2011.
Oliverio Ferraris, Anna
Sarò padre (magyar)
   Apa leszek : vágyakozás, várakozás, tudatos apaság / Anna Oliverio Ferraris, Paolo Sarti, Antonella Conti ; [ford. Weltler Ildikó]. - [Budapest] : Napraforgó, cop. 2010. - 192 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-055-9 kötött
apa - apaság - életvezetés - családi szerep
37.018.1-055.1 *** 613.865-055.1-055.52 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 3255054]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2011.
Palotainé Tóth Mária
   A gyulai Magyar királyi Állami Elemi és Polgári Leányiskola és az I. Sz. Általános Iskola emlékkönyve, 1908-2008 / [... írta és összeáll. Palotainé Tóth Mária, Székelyhidi Attiláné, Szigeti Istvánné] ; [kiad. a Gyulai 1. Sz. Iskola Emlékére Alapítvány]. - Gyula : Gyulai 1. Sz. Iskola Emlékére Alapítvány, 2010. - 251 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: 1. Sz. Általános Iskola Emlékkönyve. - Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-963-08-0559-9 kötött
Általános Iskola (1.) (Gyula)
Gyula - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Gyula)(091)
[AN 3250403]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2011.
   A PISA 2009 tartalmi és technikai jellemzői : [Programme for International Student Assessment] / [graf. Lakatos István] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : Okt. Hiv., 2010. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 85-90.
ISBN 978-963-87744-6-0 fűzött
közoktatás - képességvizsgálat - ezredforduló
371.263 *** 37.031 *** 372.8 *** 37.014(100)"200"
[AN 3253679]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2011.
Radó Péter
   Governing decentralized education systems : systemic change in South Eastern Europe / Péter Radó ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2010. - XIV, 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-324.
ISBN 978-963-9719-20-0 fűzött
Délkelet-Európa - oktatásügy - oktatáspolitika
37.014(4-12)
[AN 3256427]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2011.
Rakaczkiné Tóth Katalin (1947-)
   Felnőttképzési ismeretek / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-963-269-195-4 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - felnőttnevelés
374.7(439) *** 37.013.83
[AN 3249429]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2011.
Rakaczkiné Tóth Katalin (1947-)
   A gyakorlati oktatás menedzsmentje / Rakaczkiné Tóth Katalin, Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 68 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-963-269-209-8 fűzött
oktatásügy - iskola - szervezés - gyakorlati képzés
377 *** 371
[AN 3249488]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2011.
Rakaczkiné Tóth Katalin (1947-)
   A gyakorlati oktatás pedagógiai alapjai / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2010. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-166-4 fűzött
pedagógia - gyakorlati képzés
377 *** 37
[AN 3249503]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2011.
Szatlóczkyné Gajdóczki Zsuzsanna (1951-)
   Párbeszédkultúta : az európai polgári neveléseszmények öröksége alapján : az "és-és" kultúrája / Szatlóczky Gajdóczki Zsuzsanna ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2010. - 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p.177-183. - Összefoglalás magyar, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-7306-51-8 fűzött
pedagógia - interkulturális kapcsolat - multikultúra
37.035 *** 316.7 *** 372.8
[AN 3252983]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2011.
   Vasútgépészeti Technikum : [1951-1977] / szerk. Előhegyi István, Horváth Lajos. - Budapest : MÁV Zrt. Vezérig., 2010. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (A vasúti szakoktatás története, ISSN 2062-3976 ; 1.)
ISBN 978-963-9852-13-6 fűzött
Vasútgépészeti Technikum (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - technikum - vasút - géptan
373.6:629.4(439-2Bp.)
[AN 3250980]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2011.
   A zeneoktatás 50 éve Püspökladányban, 1959/60-2009/10 : jubileumi emlékkönyv / [szerk. Kovácsné Csuzda Judit és Golenya Gréta] ; [kiad. a Zenei Nevelésért Alapítvány]. - Püspökladány : Zenei Nevelésért Alapítvány, 2010. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény. Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény
Püspökladány - zeneiskola - általános iskola
373.3:78(439-2Püspökladány)
[AN 3252129]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2832 /2011.
Adóba László
Építsünk diorámát (angol)
   Let's build a diorama! / László Adóba. - Budapest : HarVar-d Design Studió Kft., 2010-. - ill., színes ; 24 cm
A leírás a 2. kötet alapján kész.
modelltárgy - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.026
[AN 3252521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Terrain and vegetation. - 2010. - 80 p.
ISBN 978-963-08-0514-8 fűzött
[AN 3252497] MARC

ANSEL
UTF-82833 /2011.
   Alekhine / ed. by Dániel Lovas ; [English text ... Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Kft., 2010. - 148 p. : ill. ; 16 cm. - (The chess greats of the world)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-87928-1-5 fűzött
Alehin, Aleksandr Aleksandrovič (1892-1946)
Oroszország - sportoló - sakk - 20. század
794.1(47)(092)Alehin,_A._A.
[AN 3252075]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2011.
Antalovits György
   A büki asztalitenisz 60 éves története, 1949-2009-ig / írta Antalovits György. - Kőszeg : Városkapu K., 2010. - 280 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89130-0-5 fűzött
Büki Testedzők Köre. Asztalitenisz Szakosztály
Bük - sporttörténet - asztalitenisz - sportegyesület
796.386 *** 061.2(439-2Bük)(091)
[AN 3253795]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2011.
   Csakis pontyhorgászat / [... szerk., rajz. Csontos József]. - [Székesfehérvár] : Fish-Line Kvk., 2010. - 196 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87988-3-1 fűzött
horgászat - ponty
799.1 *** 639.215.2
[AN 3255836]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2011.
Degen, Elly M.
Bauch, Beine, Po (magyar)
   Has, láb, fenék : csúcsformában / Elly M. Degen ; [ford. Bak Judit]. - Debrecen : TKK, [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-758-2 fűzött
torna
796.015 *** 613.71
[AN 3257361]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2011.
Gerecz Gergely
   Játékok a lakásban és a szabadban / Gerecz Gergely. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2010. - 122 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9972-42-1 fűzött
játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 3258526]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2011.
Mészáros András (1956-)
   Sakk matt : sakktankönyv / Mészáros András. - Eger : G.L. Újvilág Bt., 2007-2010. - 2 db : ill. ; 29 cm
A 2. kötetet kiad. Mészáros András
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2734046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Végjáték alapok. - 2010. - 94 p.
ISBN 978-963-08-0148-5 fűzött
[AN 3252115] MARC

ANSEL
UTF-82839 /2011.
Növényi Norbert (1957-)
   Kódolt sport : szakmai hitvallásom / Növényi Norbert. - Szálka : Küzdőtér K., 2010. - 93 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0506-3 fűzött : 2380,- Ft
sportelmélet
796.01
[AN 3256266]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2011.
Ocskó Zsolt (1975-)
   A vadőr karja / Ocskó Zsolt. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 142, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-44-8 fűzött : 2710,- Ft
vadgazdálkodás - magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 639.1.03/.04(0:82-94)
[AN 3252445]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2011.
Sándor Mihály (1956-)
   A debreceni futball képes kalauza, 1899- / [szerző Sándor Mihály] ; [kiad. a DVSC Futball Szervező Zrt.]. - Debrecen : DVSC Futball Szervező Zrt., [2010]. - 464, 336 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 329-332.
ISBN 978-963-08-0436-3 kötött
Debrecen - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Debrecen)(091) *** 061.2(439-2Debrecen)(091)
[AN 3254063]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2011.
Trujillo, Eduardo
Busca en el club hipico caballos y ponis (magyar)
   Keresd meg a lovasklub titkait / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. F. Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-248-5 kötött
lovaglás - gyermekkönyv
798(02.053.2)
[AN 3256962]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2843 /2011.
Adóba László
   Építsünk diorámát / László Adóba. - Budapest : HarVar-d Design Studió Kft., 2010-. - ill., színes ; 24 cm
A leírás a 2. kötet alapján kész.
modelltárgy - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.026 *** 379.826
[AN 3252451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Természeti környezet. - 2010. - 80 p.
ISBN 978-963-08-0513-1 fűzött : 3150,- Ft
[AN 3252483] MARC

ANSEL
UTF-82844 /2011.
Bakallár József (1940-)
   Bakallár József / [közread. a] Galéria '13. - [Budapest] : Galéria '13, 2010. - [28] p. : ill. ; 30 cm
A Budapesten, 2010. szept. 10 - okt. 8. között rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: Bakallár József festőművész 70 év
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Bakallár_J. *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3256166]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2011.
Barabás Márton (1952-)
   Barabás Márton / [szöveg ... Wehner Tibor]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria, 2010. - 89 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 11.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Barabás_M.
[AN 3257109]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2011.
   Castrum Wyhel : gondolatok a sátoraljaújhelyi vár múltjáról, jelenéről és jövőjéről / [... szerk. Ringer István] ; [közread.] Sátoraljaújhely Város Önkormányzata. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2010. - 44, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-88003-2-9 fűzött
Sátoraljaújhely - vár - régészet
728.81(439-2Sátoraljaújhely) *** 904(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3255730]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2011.
   Élő népművészet : XV. Országos Népművészeti Kiállítás : Néprajzi Múzeum, 2010. október 29 - 2011. március 27. / [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, [2010]. - [47] p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-7363-63-4 fűzött
népművészet - magyar néprajz - tárgyi néprajz - kiállítási katalógus
745.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3256175]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2011.
Erdős Júlia (1950-)
   Életmű textilben : [... Kepes György Vizuális Központ, 2010. december 1 - 2011. február 15.] / Erdős Júlia ; [kiad. Művészetek Háza Eger]. - Eger : Művészetek Háza, [2010]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86260-3-5 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Erdős_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3255451]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2011.
Fregolent, Alessandra
Ermitage, San Pietroburgo (magyar)
   Ermitázs, Szentpétervár / írta Alessandra Fregolent ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Grafo, 2010. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A világ múzeumai, ISSN 2062-3933)
ISBN 978-963-9485-59-4 fűzött : 4900,- Ft
Gosudarstvennyj Èrmitaž (Sankt-Peterburg)
Szentpétervár - festészet - múzeum - útmutató
75(100)"14/19" *** 069(47-2Sankt_Peterburg)(036)
[AN 3255937]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2011.
Ginanneschi, Elena
Uffizi, Firenze (magyar)
   Uffizi, Firenze / írta Elena Ginanneschi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Grafo, 2010. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A világ múzeumai, ISSN 2062-3933)
ISBN 978-963-9485-58-7 fűzött : 4900,- Ft
Galleria degli Uffizi (Firenze)
Itália - Firenze - festészet - múzeum - középkor - újkor - útmutató
75(45)"12/17" *** 069(45-2Firenze)(036)
[AN 3255920]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2011.
Gőbölyös Luca (1969-)
   Gőbölyös Luca. - Budapest : Supergroup Kft., 2010. - 147 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-0469-1 fűzött
Magyarország - fényképész - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Gőbölyös_L. *** 73/76(439)(092)Göbölyös_L.
[AN 3252522]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2011.
   Els grans mestres del modernisme europeu : [Antoni Gaudí, Victor Horta, Lechner Ödön] : [Barcelona, Brussels, Budapest 2011] = Los grandes maestros del modernismo europeo = Great masters of European Art Nouveau / [... curadora de l'exposició, ... Katalin Keserü] ; [publ. per ... Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 109 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88724-9-4 fűzött
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Horta, Victor (1861-1947)
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyarország - Spanyolország - Belgium - szecesszió - építész - 19. század - 20. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 72(493)(092)Horta,_V. *** 72(460)(092)Gaudí,_A. *** 7.035.93 *** 061.4(4)
[AN 3256056]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2011.
Kengyel Miklós (1953-)
   Perkultúra : a bíróságok világa, a világ bíróságai / Kengyel Miklós. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus K., cop. 2011. - 318 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-33-7 kötött
Magyarország - igazságszolgáltatás - bírósági tárgyalás - jogtörténet - középület - viselettörténet - művelődéstörténet - album
725.15(100) *** 347.96(439)(091) *** 930.85(100) *** 391
[AN 3257503]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2011.
Kovács Katalin (1972-)
   A csend alakzatai a festészetben : francia festészetelmélet a XVII-XVIII. században / Bartha-Kovács Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 174 p. : ill. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.: p. 146-157.
ISBN 978-963-236-335-6 fűzött : 2000,- Ft
Franciaország - művészetelmélet - festészet - 17. század - 18. század
75.01(44)"16/17" *** 7.01(44)"16/17"
[AN 3256521]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2011.
Kováts Albert (1936-)
   Emlékkiállítás : írások a képzőművészetről / Kováts Albert. - Budapest : Faur Zsófi - Ráday Galéria és K., [2010]. - 203, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"199/200"
[AN 3256482]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2011.
Kudász Gábor Arion (1978-)
   Kudász Gábor Arion / [szöveg ... Stenczer Sári]. - Budapest : Faur Zsófi - Ráday Galéria, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 6.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Kudász_G._A.
[AN 3257072]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2011.
Kürti László (1953-)
   Út menti keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén / Kürti László, Hajdrik Sándor. - Kecskemét : Farkas Galéria, 2010. - 158 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-963-88066-8-0 kötött
Lajosmizse - emlékmű - szobor - keresztény jelkép
725.945(439-2Lajosmizse)
[AN 3256077]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2011.
Madarász Gyula (1935-)
   Madarász Gyula. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Kft., 2010. - [71] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [70-71].
ISBN 978-963-87479-8-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Madarász_Gy.
[AN 3256170]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2011.
   Megmentett műkincsek, 2010 : [diplomamunka kiállítás] : [Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures, 2010 : [exhibition of diploma works] : [Hungarian National Museum, Hungarian University of Fine Arts] / [szerk. ... Kovács Petronella] ; [a kiállítást rend. ... Kovács Petronella, Görbe Katalin, Bak Andrea]. - [Budapest] : MNM, [2010]. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - restaurálás - képzőművészet - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010" *** 73/76(100)
[AN 3106985]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2011.
Merényi Dániel
   Napirajz : írószemmel '74 : [2009] / Merényi Dániel. - [Budapest] : Titkos Fiók, cop. 2010. - [132] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88150-3-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - grafikus - ezredforduló - karikatúra
741.5(439)(092)Merényi_D.
[AN 3256123]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2011.
   A mindenség modellje : [kortárs magyar templomépítészet] : [Modem ..., Debrecen, 2009. március 21 - június 28.] = Model of the Universe : [contemporary Hungarian church architecture] : [Modem ... 21 March - 28 June 2009] / [kurátor, szerk. Wesselényi-Garay Andor]. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Modem, 2010. - 335 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 307-315.
ISBN 978-963-88439-4-4 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - templom - építészet - építész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
726.54(439)"198/200" *** 72(439)(092) *** 726.5 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3256671]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2011.
   A műemlékvédelem alapjai / [szerk. Kőszegi Lajos] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2010. - 175, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-87054-4-0 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - építészeti örökség
72.025.3/.4(100) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3254002]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2011.
Németh Hajnal (1972-)
   Németh Hajnal / [szöveg ... Molnár Edit, Kékesi Zoltán]. - Budapest : Faur Zsófi - Ráday Galéria, 2010. - 111 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 5.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Németország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - ezredforduló - 21. század
77.04(=945.11)(430)(092)Hémeth_H.
[AN 3257049]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2011.
   The new arrivals : 8 contemporary artists from Hungary : Emese Benczúr, Péter Forgács, Balázs Kicsiny, Gyula Várnai, Orshi Drozdik, Imre Bukta, Lenke Szilágyi, Gábor Gerhes : Hungary in focus 04.02-03.04 2011 Palais des Beaux-Arts ... Brussels / curator Péter Forgács ; [publ. by Hungarofest Non-Profit Ltd.]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5108-02-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - modern művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
7.036(439)"200" *** 061.4(493-2Bruxelles)"2011" *** 73/76(439)"200"
[AN 3255998]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2011.
   A Nyolcak : Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos : [centenáriumi kiállítás] : [Pécs, Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár, 2010. december 10 - 2011. március 27.] / [a katalógust szerk. Markója Csilla, Bardoly István] ; [a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézete közös kiadványa]. - Pécs : Janus Pannonius Múz. : Baranya M. Múz. Ig. ; Budapest : MTA Művtört. Kutint., 2010. - 544, [8] p. : ill., főként színes ; 33 cm + mell. (45, [2] p. : ill.)
melléklet címe: A Nyolcak : kiállítási katalógusok, meghívók, 1909-1910, 1911, 1912. - Bibliogr.: p. 532-537.
ISBN 978-963-9873-23-0 kötött
Magyarország - festészet - művészcsoport - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.28(439)Nyolcak
[AN 3250726]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2011.
Pinke József (1938-)
   70 éves a Vác-deákvári Jézus Szíve templom, 1940-2010 / Pinke József. - [Vác] : [Pinke J.], [2010]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vác - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Vác)
[AN 3253668]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2011.
   A sárszentlőrinci evangélikus templom / [szerk. Bakay Péter, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet] ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség]. - [Sárszentlőrinc] : Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközs., 2010. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0246-8 fűzött
Sárszentlőrinc - evangélikus egyház - templom
726.54(439-2Sárszentlőrinc) *** 284.1(439-2Sárszenlőrinc)
[AN 3253889]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2011.
Számadó Emese (1967-)
   A Klapka György Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye : [Angyal Kálmán, Basilides Sándor, Berecz Gyula, Harmos Károly, Jókai Mór, Kecskés Ágnes, Lenhardt György, Leszenszky László, Mester Pál, Mester Péter, Nagy Márton, Rauscher György] / [írta Számadó Emese]. - Komárom : Önkormányzat, 2011. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 15.)
ISBN 978-963-87533-9-7 fűzött
Magyarország - Komárom - festészet - 20. század - múzeumi gyűjtemény
75(439)"19" *** 75(439-2Komárom) *** 069(439-2Komárom)
[AN 3256049]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2011.
Szatmári Gergely (1966-)
   Szatmári Gergely / [szöveg ... Pfisztner Gábor]. - Budapest : Faur Zsófi - Ráday Galéria, 2010. - 97 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 7.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Szathmári_G.
[AN 3257098]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2011.
Szilárdfy Zoltán (1937-)
   Lelkiségtörténeti motivációk a két Althann művészeti hagyatékában / Szilárdfy Zoltán. - Vác : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2010. - 22 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88900-0-9 kötött
Magyarország - Vác - Vácrátót - képzőművészet - keresztény művészet - 18. század
73/76.046.3(439) *** 73/76(439)"17" *** 73/76.046.3(439-2Vác) *** 73/76.046.3(439-2Vácrátót)
[AN 3253763]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2011.
Szurcsik József (1959-)
   Szurcsik József / [szöveg ... Nagy T. Katalin]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria, 2010. - 169 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 12.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szurcsik_J.
[AN 3257112]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2011.
Tám László (1940-)
   Ablakkönyv / [fotográfus] Tám László ; [író] G. Tóth Károly. - [Pécs] : Magánkiad., cop. 2010. - [14], 56 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-06-9715-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - ablakszerkezet - fényképész - 20. század - 21. század - karcolat - album
77.04(439)(092)Tám_L. *** 894.511-43 *** 692.82(084.1)
[AN 3254906]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2011.
   Turulszobrok a Kárpát-medencében [elektronikus dok.]. - Képek. - [Budapest] : Katona B. Kft., 2008-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: képnézegető
Kárpát-medence - emlékmű - fényképalbum - elektronikus dokumentum
725.945(4-191)(084.12)
[AN 3256652]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2010. - 1 CD-R
[AN 3256699] MARC

ANSEL
UTF-82874 /2011.
   Víz-tükör-kép : a Fővárosi Vízművek képekben = Water-reflections : Waterworks of Budapest in pictures = Shuimian, jing, xiang : tu zhong de Budapeisi shuiwu jituan = Voda-zerkalo-kartiny : Budapeštskij Vodokanal na fotografiâh / [szerk. Sebőkné Lévai Zsuzsanna] ; [fotó Barbay Csaba, Villányi Csaba ...] ; [kiad. a Fővárosi Vízművek Zrt.]. - Budapest : Főv. Vízművek, 2010. - [104] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0521-6 kötött
Fővárosi Vízművek (Budapest)
Budapest - vízmű - vízellátás - fényképalbum - történeti feldolgozás
725.193(439-2Bp.)(084.12) *** 628.1(439-2Bp.)(091)
[AN 3250887]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2011.
Zillner, Christian (1959-)
   Beyond modern and postmodern : the work of Hungarian artist László László Révész / Christian Zillner ; [transl. by Darin Kranick]. - Budapest : Faur Zsófi - Ráday Galéria és K., cop. 2010. - 81, [26] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött
Révész László László (1957-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Révész_L._L.
[AN 3256469]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2876 /2011.
Bartók Béla (1881-1945)
   Száz magyar katonadal : Bartók Béla és Kodály Zoltán kiadatlan gyűjteménye, 1918 : dokumentumok és történeti háttér = Hundert ungarische Soldatenlieder : Béla Bartóks und Zoltán Kodálys unveröffentliche Auswahl, 1918 : Dokumente und historischer Hintergrund / sajtó alá rend. és szerk. Szalay Olga ; a szerk. mtársa Eva Maria Hois ; [közread. az] ... MTA Zenetudományi Intézet. - Budapest : Balassi : MTA ZTI, cop. 2010. - 662 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 29 cm
Bibliogr.: p. 537-553.
Kötött : 5000,- Ft
Magyarország - népdalgyűjtés - 20. század - katonanóta - magyar népzene - népdalgyűjtemény
784.71(439) *** 398.85(=945.11) *** 355.1(439)
[AN 3256492]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2011.
Fehér András
   Fehér Bandi bácsi kedvenc dalai. - [Felsőzsolca] : Fehér A., [2010]. - 316 p. : ill., főként kotta ; 27 cm
ISBN 978-963-08-0569-8 * fűzött
 (hibás ISBN 978-973-08-0569-8)
magyar irodalom - daloskönyv - dalszöveg - antológia
78.067.26(=945.11) *** 784 *** 894.511-192(082)
[AN 3253341]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2011.
Mandel Róbert (1957-)
   Klasszikus és romantikus hangszercsodák / Mandel Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 174 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 172-[175].
ISBN 978-963-09-6492-0 kötött : 6500,- Ft
hangszer - kuriózum
681.81(100)(089.3)
[AN 3254137]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2011.
Mandel Róbert (1957-)
Klasszikus és romantikus hangszercsodák (angol)
   Classical & romantic instrument marvels / Robert Mandel ; [transl. by Arle Lommel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 174 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 172-[175].
ISBN 978-963-09-6594-1 kötött : 6500,- Ft
hangszer - kuriózum
681.81(100)(089.3)
[AN 3154560]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2880 /2011.
Bátyai Edina
   A Szegedi Szabadtéri Játékok története, 2004-2009 / Bátyai Edina, Herczeg Tamás, Kesselyák Gergely. - Szeged : [Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.], 2010. - 153 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.
ISBN 978-963-88394-2-8 fűzött
Szegedi Szabadtéri Játékok
Szeged - szabadtéri színház - ezredforduló
792(439-2Szeged)"200" *** 792.051(439-2Szeged)"200"
[AN 3256527]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2011.
Zeke Edit (1960-)
   Tervek = Designs / [Zeke Edit]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz. Színháztört. és Színészmúz., 2010. - [40] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Színpad-kép, ISSN 2060-6176 ; 3.)
ISBN 978-615-5027-03-1 fűzött
Magyarország - díszlettervezés - ezredforduló - jelmezterv
792.021(439)(092)Zeke_E. *** 792.024.2(439)(092)Zeke_E.
[AN 3256921]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2011.
   Zwischen Kulturen und Disziplinen : Festschrift für Magdolna Balkányi / Lelkes Zsófia, Molnár Klára Hg. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva német, angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-079-2 fűzött
színházművészet - germanisztika - emlékkönyv
792 *** 803.0 *** 008
[AN 3255216]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2883 /2011.
   Actas do congresso organizado por motivo dos trinta anos do português na Faculdade de Letras da Universidade Eötvös Loránd de Budapeste [elektronikus dok.] / [organizadores ... Ferenc Pál, Bálint Urbán] ; [ed. do] Departamento de Língua e Literatura Portuguesas da Faculdade de Letras da Universidade Eötvös Loránd de Budapeste. - Szöveg. - [Budapest] : Dep. de Língua e Literatura Portuguesas da Faculdade de Letras da Univ. Eötvös L. de Budapeste, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2008. május 21-22-én tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Flash Player. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-158-8 műanyag tokban
Portugália - portugál nyelv - portugál nyelvű irodalom története - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
806.90 *** 869.0(091) *** 930.85(469) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 3257556]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2011.
Bridges, Claire P.
   Angol nyelvtan magyaroknak a gyakorlatban / Claire P Bridges. - Budapest : Tankönyvmester, 2010. - 273 p. ; 30 cm
keretcím: Clarissabooks
ISBN 978-963-275-099-6 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5
[AN 3255991]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2011.
   A Budapesti szociolingvisztikai interjú (Buszi-2) egydimenziós tesztadatai / közzéteszi Kontra Miklós és Borbély Anna ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Kutatócsoport. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. Élőnyelvi Kutcsop. ; Szeged : JATEPress, 2010. - III, 91 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-315-029-0 fűzött
Magyarország - szociolingvisztika - magyar nyelv - nyelvhasználat - kutatás - statisztikai adatközlés
800.1 *** 316.7 *** 809.451.1-06(439)"198"
[AN 3252172]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2011.
   Emlékkönyv Mező András tiszteletére / szerk. P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-07-2 fűzött
nyelvtörténet - földrajzi név - magyar nyelv - személyi bibliográfia
809.451.1 *** 809.451.1-311(091) *** 012Mező_A.
[AN 3255795]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2011.
Erdélyi Margit
   Kis angol nyelvtan / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-249-122-6 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3260719]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2011.
Erdélyi Margit
   Kis német nyelvtan / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 141 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-249-123-3 fűzött
német nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3260694]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2011.
Fehér Judit
   Bloggers 1 : workbook : [A1-A2] / Fehér Judit ; [graf. Jécsai Zoltán]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 152 p. : ill. ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6701-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3255475]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - [Budapest] : Akad. K., 2011, cop. 1998. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Internetes hozzásféréssel
ISBN 978-963-05-8975-8 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3259796]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2010, cop. 1998. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8813-3 b.
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3259799]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1998. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8814-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3259790]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2011.
Janurik Tamás (1938-)
   A lovári nyelv történeti szótana ; Lovári - hindí összehasonlító szótár / Janurik Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 104 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-615-5014-29-1 fűzött : 1990,- Ft
lovári nyelv - nyelvtörténet - szótan - magyar nyelv - hindi nyelv - többnyelvű szótár
809.149.9-53 *** 809.149.9-2 *** 801.323=945.11=914.99=914.32
[AN 3256087]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2011.
Le Calloc'h, Bernard (1925-)
   Az ismeretlen Sauvageot, a francia finnugorisztika atyja / Bernard Le Calloc'h ; [kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete]. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2010. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Magyar, francia, finn és észt nyelven
ISBN 978-963-88387-1-1 fűzött
Sauvageot, Aurélien (1897-1988)
Franciaország - finnugrisztika - nyelvész - 20. század
809.45 *** 80.001(44)(092)Sauvageot,_A.
[AN 3254056]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2011.
Loczka András
   Crow with love : angol nyelvű szótanuló keresztrejtvények : [A2 középkezdő]. - Budapest : Strucc Books, 2010. - [3], 30, [7] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland. - Borítócím: Crow love : angol szótanuló keresztrejtvények
ISBN 978-963-9532-59-5 fűzött : 620,- Ft
angol nyelv - példatár - keresztrejtvény
802.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 3255959]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2011.
Németh Ervin
   21 English topics : [21 témakör az angol érettségihez, alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgához] : [A2, B1, B2, C1] / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, [2010]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3056917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 2. - cop. 2010. - p. 110-356.
ISBN 978-963-88330-4-4 fűzött : 1700,- Ft
[AN 3255982] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2897 /2011.
Acél Zsolt
   Orpheus éneke : Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben / Acél Zsolt. - Budapest : Ráció, 2011. - 252 p. ; 21 cm. - (Classica & theoria, ISSN 2061-6457 ; 2.)
Bibliogr.: p. 223-243.
ISBN 978-615-5047-02-2 fűzött : 2800,- Ft
Ovidius Naso, Publius (Kr. e. 43-Kr. u. 17?). Metamorphoses
Római Birodalom - író - ókori latin irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - 1. század (Kr. e.) - 1. század - műelemzés - verses epika
871(091)"01" *** 871(092)Ovidius_Naso,_P. *** 871(091)-13
[AN 3250748]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2011.
   Elbeszélés és prózanyelv / [szerk. Horváth Kornélia]. - Budapest : Ráció, 2010. - 313 p. ; 24 cm. - (Művek, értelmezések, elméletek, ISSN 2062-3828 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-07-7 fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5047-08-4)
irodalomtudomány - világirodalom története - magyar irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - narratológia - próza
82.01-3 *** 82(091)-3 *** 894.511(091)-3
[AN 3250714]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2011.
Forrai György (1930-)
   Orvosszemmel az irodalomban [elektronikus dok.] / Forrai György. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99100. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-111-0
világirodalom története - orvostudomány - műelemzés - elektronikus dokumentum
82(091) *** 61(0:82-822)
[AN 3233697]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2011.
Odorics Ferenc (1956-)
   Az értelmezés tropológiája / Odorics Ferenc. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2010. - 213 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 36.)
Bibliogr.: p. 199-213.
ISBN 978-963-693-295-4 fűzött : 2400,- Ft
irodalomelmélet - hermeneutika - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
82.01 *** 82.07 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3256640]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2011.
   Szó és betű szerint a világ / szerk. Jeney Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 237 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-824-1 fűzött : 2300,- Ft
irodalomelmélet - műfordítás
82.03
[AN 3256490]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2902 /2011.
Bakonyi István (1952-)
   Szavukban szülőföldünk, otthonunk / Bakonyi István. - Budapest : Ráció, 2010. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5047-00-8 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - író - irodalmi élet - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 894.511(092)
[AN 3251216]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2011.
   Hézagpótlás : a kortárs magyar irodalom tanítása / [szerk. Fenyő D. György]. - Budaörs : Aula.info, cop. 2010. - 432 p. : ill. ; 20 cm. - (Könyvtár és katedra, ISSN 1587-7221 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88544-1-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtanítás - módszertan - 20. század - ezredforduló - tanári segédkönyv
894.511(091)"197/200" *** 372.889.451.1(072) *** 371.3(072)
[AN 3256098]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2011.
Illés László (1928-)
   Az írott szó küldetése : válogatott tanulmányok és kritikák / Illés László. - [Budapest] : Szerző, cop. 2010. - 160 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0336-6 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom története - eszmetörténet - 20. század
894.511(091)"19" *** 316.75(100)"19"
[AN 3257297]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2011.
Juhász István (1940-)
   Még közelebb Petőfihez / Juhász István ; [kiad. a Petőfi Sándor Városi Könyvtár ...]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi Vár. Kvt., 2010. - 62 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89079-0-5 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3256158]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2011.
Kolozsi Orsolya (1980-)
   A szöveg árnyéka / Kolozsi Orsolya. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2011. - 126 p. ; 21 cm. - (Kritikai füzetek, ISSN 2061-4039 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8432-01-8 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom története - kritika - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"(0:82-95)
[AN 3250159]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2011.
Szabó Ádám
   Canudos ösvényein : Márai Sándorral és Mario Vargas Llosával Euclides da Cunha nyomán / Szabó Ádám. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 165, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 162-165.
ISBN 978-963-236-332-5 fűzött : 2000,- Ft
Márai Sándor (1900-1989). Ítélet Canudosban
Magyarország - összehasonlító irodalomtudomány - motívumtörténet - író - 20. század - regény
894.511(092)Márai_S. *** 82(091)-31"19"
[AN 3256459]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2908 /2011.
Abnett, Dan
Border Princess (magyar)
   James Mayer / Dan Abnett ; [nyersford. Kovács Zsuzsanna] ; [a ... fordítást ... átd. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 272, [3] p. ; 21 cm
keretcím: Torchwood
ISBN 978-963-9952-84-3 kötött
angol irodalom - regény
820-312.9=945.11
[AN 3257330]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2011.
Ali, Aliya
   A szerelem nevében : novellák / Alija Ali ; [kiad. a Magyar - Azerbajdzsán Baráti Társaság]. - Budapest : M. - Azerbajdzsán Baráti Társ., 2010. - 108, [14] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Ill. Kroó Anita
ISBN 978-963-08-0369-4 fűzött
azeri irodalom - elbeszélés
894.362-32=945.11
[AN 3257008]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2011.
Asturias, Miguel Ángel (1899-1974)
Mulata de tal (magyar)
   Az a félvér nőszemély / Miguel Angel Asturias ; [ford. Koryürek Péter]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 344, [4] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 8.)
ISBN 978-963-9828-70-4 kötött : 2990,- Ft
Guatemala - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(728.1)=945.11
[AN 3261320]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2011.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
Thomas & friends collection (magyar)
   Klasszikus mesegyűjtemény : [régi és új mesék] / írta W. Awdry. - Budapest : Egmont, 2010-. - ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
gyermekirodalom - angol irodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3262676]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 103 p.
ISBN 978-963-629-772-5 kötött2999,- Ft
[AN 3254045] MARC

ANSEL
UTF-82912 /2011.
Bistey András (1942-)
   Negyvennégy olasz vers : műfordítások / Bistey András. - [Szolnok] : Szerző, cop. 2010. - 74, [2] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-0316-8 * fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-0316-08)
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3257249]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   Ferde ház / Agatha Christie ; [... ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 255 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 8.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9204-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3262800]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Lord Edgware dies (magyar)
   Lord Edgware meghal / Agatha Christie ; [... ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 316 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 9.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9205-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3262846]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2011.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
The sands of Mars (magyar)
   A Mars titka / A. C. Clarke ; [ford. Pethő Tibor]. - Budapest : Metropolis Media, cop. 2011. - 224 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-93-3 fűzött : 2670,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3261239]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Des anderen Ehre (magyar)
   Becsületbeli ügy / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 78 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 69.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-051-8 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3259805]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Rote Rosen (magyar)
   Vörös rózsák / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 206 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler regényei, ISBN 963-8248-52-). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-057-0 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3259778]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2011.
Čučnik, Primož (1971-)
Sekira v medu (magyar)
   Versek nem fogadott hívásokra / Primož Čučnik ; [ford. Lanczkor Gábor és Orcsik Roland]. - Szeged : Universitas Szeged, 2010. - 91, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88880-8-2 fűzött : 1990,- Ft
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 3255109]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2011.
Daškova, Polina (1960-)
Krovʹ neroždennyh (magyar)
   Magzatvér / Polina Daskova ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-097-8 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3257520]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2011.
Evans, Richard Paul
Finding Noel (magyar)
   Hol lehet Noel? / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 343 p. ; 19 cm. - (Aranypöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-208-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3255192]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2011.
Guareschi, Giovanni (1908-1968)
Don Camillo e i giovani d'oggi (magyar)
   Don Camillo és a fiatalok / Giovannino Guareschi ; [ford. Bohus Péter]. - Budapest : Új Ember, cop. 2010. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7688-10-2 fűzött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3260546]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2011.
Inke, Lola
   Kastély a tóparton : regény / Lola Inke ; [ford. ifj. Inke László]. - [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, 2010. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-329-104-7 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3249229]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2011.
Jablonski, Carla
Tron legacy (magyar)
   Tron örökség / írta Carla Jablonski ; [ford. Kwaysser Erika]. - Budapest : Egmont, 2010. - 138 p. ; 20 cm. - (A sorsod a kezedben van, ISSN 2062-5464)
ISBN 978-963-629-801-2 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3253731]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2011.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8876-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3262915]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2011.
King, Stephen (1947-)
Pet sematary (magyar)
   Állattemető / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1993. - 451, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9112-0 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3260670]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2011.
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
Dramen (magyar)
   Drámák / Gotthold Ephraim Lessing ; [... összeáll., a bev. tanulmányt, valamint a ... jegyzeteket írta Fenyő Ervin]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 782 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9765-38-2 kötött : 4500,- Ft
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3257463]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2011.
Maulpoix, Jean-Michel (1952-)
Pas sur la neige (magyar)
   Nem léptek a hóban / Jean-Michel Maulpoix ; [ford. és az utószót írta Kovács Veronika]. - Budapest : Ráció, 2010. - 115, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5047-08-4 fűzött : 1800,- Ft
francia irodalom - esszé - prózaköltemény
840-4=945.11 *** 840-14=945.11
[AN 3250169]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2011.
Parsons, Tony (1953-)
Man and boy (magyar)
   Apa és fia / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2011. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9115-1 kötött : 3300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3262888]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2011.
Parsons, Tony (1953-)
One for my baby (magyar)
   Egyetlen szerelmem / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2011. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9116-8 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3262882]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2011.
Pike, Aprilynne
Wings (magyar)
   Wings : szárnyak / Aprilynne Pike ; [ford. Neset Adrien]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 267 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-369-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-303-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3255117]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2011.
Pirandello, Luigi (1867-1936)
L'esclusa (magyar)
   A kitaszított / Luigi Pirandello ; [ford. Déry Tibor]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 249, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 7.)
ISBN 978-963-9828-65-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3261265]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2011.
Preston, Douglas (1956-)
The book of the dead (magyar)
   Elátkozott völgy / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 398 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-268-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3263274]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
H.R.H. (magyar)
   Fenség / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-229-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3260583]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
The kiss (magyar)
   A csók / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-227-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3260605]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
The wedding (magyar)
   Az esküvő / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-228-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3260581]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2011.
   A tudom-is-én-micsoda fogalma : források és tanulmányok / szerk. Bartha-Kovács Katalin és Szécsényi Endre. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 193 p. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
A Szegeden, 2009. szept. 11-12-én "A je ne sais quoi fogalma" címmel rendezett konferencia előadásaival. - Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-236-342-4 fűzött : 2200,- Ft
művészetfilozófia - világirodalom - esztétika - világirodalom története - 17. század - 18. század - 19. század
82-96(082)=945.11 *** 7.01 *** 82(091)-96"16/18" *** 111.852
[AN 3256499]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2937 /2011.
Ágoston Csilla (1988-)
   A test és megannyi szilánk / Ágoston Csilla. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 75, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-08-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3250867]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2011.
Ambrus Gyula L. (1924-)
   Versek, 1937-2005 = Poems / Julian L. Ambrus, Clara M. Ambrus. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - 54 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers
894.511-14 *** 820-14
[AN 3255930]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2011.
Andy Jazz (1939-)
   A bionikus szárnyas és más eszement történetek : Polgárka, az éjjeli bagoly internetes meséi II. / Andy Jazz. - Miskolc : Z-Press K., 2010. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0472-1 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3257806]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2011.
Átányi László (1938-)
   Varázsgyűrű felelés ellen / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2011. - 63 p. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3253807]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 8. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3259748]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3259741]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 62, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-743-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3259745]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8875-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3262931]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2011.
Békés Pál (1956-2010)
   A kétbalkezes varázsló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 145, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8880-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3262901]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2011.
Berka Attila (1976-)
   Hosszúkávé külön hideg tejjel / Berka Attila ; [... fotók ... Szabó Zoltán]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2010. - 122 p. : ill. ; 22 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 8.)
ISBN 978-963-88452-7-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3249174]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2011.
Bigg, Jim
   Megcsonkított sorsok : [könyvjelzős novellák] / Jim Bigg. - [Öttevény] : Szerző, cop. 2010. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0433-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3257026]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2011.
Boda Zsófia
   Gondolataim versbe szedve III / Boda Zsófia. - Tata : Boda Zs., 2010. - 75, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9924-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3253847]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2011.
Boncz Rebeka
   Zoé és a porcicák birodalma / írta és ill. Boncz Rebeka. - [Budapest] : [Gulyás Cs.], cop. 2010. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-0628-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3257073]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2011.
Brátán Erzsébet
   A sors tábláján : novellagyűjtemény / Brátán Erzsébet. - [Budapest] : Szinay B., cop. 2010. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0475-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3257468]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2011.
Csató Gáborné
   Ajándék neked : novellák, prózák, kilenc mese, egy vidám jelenet / Csató Gáborné Magyar Eszter és Csató Mihály. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 153 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-11-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3256992]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2011.
Cseh Ildikó (1965-)
   Gyökerek és szárnyak / Peonia. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 115 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-07-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3257482]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2011.
   A csend hangjai : versek 10 szerzőtől / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 107 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-14-3 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3257041]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2011.
Czakó Gábor (1942-)
   Hosszúalattság : félkész regénykert / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., 2010. - 293, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88408-4-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3253818]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2011.
Dóka György (1971-)
   Felhőtollak : új lírák : versek / Dóka György. - [Budapest] : [Dóka Gy.], cop. 2010. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0485-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257815]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2011.
Elbert Anita (1985-)
   Angyalkönyv : az angyalok élnek, és gondolkodnak rólunk / írta Elbert Anita. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 57 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-06-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257624]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2011.
Esnagy József (1943-)
   Egy nevetséges poéta feljegyzései : új versek / Esnagy József. - Budapest : Szerző, 2010. - 77, [3] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-0338-0 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257241]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2011.
Feketéné Bencsik Julianna (1942-)
   A XX. század gyermeke voltam / Feketéné Bencsik Julianna. - Miskolc : Z-Press : Szerző, 2011. - 251 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-963-08-0350-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3257819]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2011.
Ford, Stephanie
   Támadás / Stephanie Ford. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-85-7 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3256034]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2011.
Franczia Zoltán
   Értelmes lények : sci-fi novellák / Franczia Zoltán. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 107 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-02-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3257549]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2011.
Galyas Éva
   Rólam vagy rólad / Galyas Éva. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-64-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3254998]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2011.
Garaczi László (1956-)
   Arc és hátraarc : egy lemur vallomásai / Garaczi László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2704-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3259671]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2011.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / [szerző Gárdonyi Géza] ; [rovás-átírás Rumi Tamás, Sípos László, Somfai Tamás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Imagent Kft. : WOU Mo. Kft., cop. 2011. - 352, X p. : ill. ; 24 cm
Rovásírással
ISBN 978-963-88437-2-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3259769]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2011.
Góra Szabolcs
   Angyalok háborúja / Góra Szabolcs. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 152 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-09-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3257689]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2011.
Gray, Vivien
   Az élet nem elég / Vivien Gray. - [Veresegyház] : [Csánk A.], cop. 2010. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0549-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3257516]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2011.
Györke Seres Klára (1933-)
   Quatrain / Györke Seres Klára. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 99 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-10-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3256976]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2011.
Háy János (1960-)
   Egy szerelmes vers története [elektronikus dok.] / Háy János ; előadja Rátóti Zoltán ; zene Juhász Gábor ; ének Szalóki Ági. - Hangoskönyv. - Budapest : Új Palatinus Könyvesház, cop. 2010. - 1 CD (2 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
 : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3256703]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2011.
Hershey, Mark
   Forma 1-es gyilkosságok / Mark Hershey. - [Budapest] : Horizon Média Kft., [2010]. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8971-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3257035]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2011.
Holcsik Szabolcs
   Hetvenhét / Holcsik Szabolcs. - Budapest : Szinay B., 2010. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0473-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257695]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2011.
Janurik Tamás (1938-)
   Lovári - magyar kétnyelvű olvasókönyv : segédanyag a lovári nyelv tanulmányozásához / összeáll. ... Janurik Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 80 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-615-5014-46-8 fűzött : 1990,- Ft
cigány irodalom - magyar irodalom - mese - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.511-34(082).02=914.99 *** 891.499-34(082).02=945.11
[AN 3256078]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2011.
   Jelenkor üzenete : novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 86 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-12-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3257642]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2011.
Kajuk Gyula (1950-)
   Őszi kék : válogatott versek / Kajuk Gyula. - [Budapest] : [Kajuk Gy.], 2010. - 233, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0492-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257754]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2011.
Kamarás Klára (1932-)
   Mint fák a szélben / Kamarás Klára. - Pécs : Héthatár K., 2010. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88300-4-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3254685]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2011.
   Karácsonyi mesék / összeáll. Szalai Lilla ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 115, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Népek meséi ; 4.)
ISBN 978-963-09-6533-0 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 3250618]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2011.
Koch Renáta
   Te mit csináltál volna? / Koch Renáta. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5014-48-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3255118]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2011.
Kopper László (1942-)
   Klónok és klánok [elektronikus dok.] / Joe Kemenes. - Szöveg (pdf : 1.79 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99089. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-112-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3232592]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2011.
Kornya Zsolt (1970-)
   A kárhozott : [a Sötét Mersant-sorozat második kötete] / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 252 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9890-14-5 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3262855]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2011.
Kürthy Lia (1954-)
   A bűvös forrás / Lia Kürthy. - Miskolc : Z-Press, 2010. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9791-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3256959]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2011.
Lackner László (1943-)
   Vonzalmak és taszítások : [végjáték és más novellák] / Lackner László. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2010. - 258 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-01-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3250684]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2011.
Leonardovics (1954-)
   Kézifék / Leo Leonardovics. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-13-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3257789]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2011.
Lovas Gábor
   Kesztölci jegyzetek, 2001-2011 / Lovas Gábor ; [ill. ... Harcos Katalin]. - [Kesztölc] : Virágszirom Bt., [2011]. - 38 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0740-1 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257381]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2011.
Lovas Gábor
   Néma dobok / Lovas Gábor ; [a mandalákat kész. Harcos Katalin]. - [Kesztölc] : Virágszirom Bt., cop. 2011. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0739-5 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257375]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2011.
Lukács Norbert (1984-)
   Az első könyv avagy Frank Mullin igaz története / Lukács Norbert. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 110 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-19-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3252753]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2011.
   Magyar zsoltárok : 150 örök érvényű vers : [Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita verses vallomása] / [ill. Bodri Ferenc]. - 2. bőv. kiad. - Kecskemét : Farkas Galéria Bt., 2010. - 261 p. : ill. ; 29 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88066-2-8)
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3255507]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2011.
Málits Györgyné (1925-)
   Megszülettem másodszor / Málits Györgyné. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - 45 p. ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3255970]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai : [regény] / Márai Sándor ; [a német szövegeket és verseket Márton László ford.]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 502 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-257-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3262793]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2011.
Mihályi Antal
   Titok, hűség, hitszegés / Mihályi Antal. - Budapest : Barnaföldi Kvk., 2010. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-48-8 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3252383]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2011.
   Mit tanultál belőle?. - [Budapest] : [Karacs A.], cop. 2010. - 171 p. ; 21 cm
Tart.: Álmomban mindig velem / Karacs Viktória. Árulás / Karacs Alexandra
ISBN 978-963-08-0351-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3257017]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2011.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Az emlékezés melankóliája / Mohai V. Lajos. - Budapest : Prae.hu, 2010. - 177, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5070-03-7 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - esszé - tárcanovella
894.511-4 *** 894.511-43
[AN 3256631]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2011.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Kovács Péter] ; [utószó Komáromi Gabriella]. - 49. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 158 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8870-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3262909]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2011.
Molnár Márta, B. (1937-)
   Ha lemegy a nap.. : elbeszélések / B. Molnár Márta. - [Keszthely] : [B. Molnár M.], [2010]. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0550-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3256960]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2011.
Molnár Papp Ilona
   Gyere, tágas a világ.. : gyermekversek illusztrációkkal / Molnár Papp Ilona. - Mezőcsát : [Molnár Papp I.], 2010. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0543-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekrajz
894.511-14(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3257633]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2011.
Moon, Rosalie J.
   A nefelejcs virágai / Rosalie J. Moon. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2010. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0099-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3254463]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 176, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8877-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3262919]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2011.
Nagy Enikő Éva
   Főnixmadár : válogatott versek / Nagy Enikő Éva. - Budapest : Lélek-Erő Kft., 2010. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0693-0 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3254966]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2011.
Nemes László (1920-)
   Cezúra : novellák / Nemes László. - Budapest : Szerző, cop. 2011. - 54 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 135.)
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-08-0616-9 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3257175]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2011.
Nemes Z. Márió (1982-)
   Bauxit / Nemes Z. Márió. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2010. - 83, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5070-02-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3256636]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2011.
Németh István Péter (1960-)
   Kéklő dunántúli irka / Németh István Péter. - Tapolca : [Visual.hu Kft.], 2010. - 38, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88705-1-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3255133]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2011.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazami : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8878-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3262879]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2011.
Őszi Anita
   Ani-máció / Őszi Anita. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 150 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-13-7 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257313]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2011.
   Öt perc emberség / [fel. szerk. Dankóné R. Magdolna, Szász Ágnes]. - [Veszprém] : Élj Inkább Alapítvány, 2010. - 229 p. ; 19 cm. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
ISBN 978-963-89123-0-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3258722]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2011.
Pálfy Miklós (1942-)
   Retus / Pálfy Miklós ; [... ill. Szőnyi Etelka]. - Szeged : JATEPress, 2010. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-315-028-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3252119]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [ill. Szendrei Tibor]. - Illusztrált kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-49-2 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3262779]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2011.
Pintér Arany
   Arany percek : válogatás Pintér Arany (Pintér Károlyné) verseiből. - [Balatonalmádi] : [Marekné Pintér A.], 2010. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0205-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3253038]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon : mélyrepülés / Püspöki Dorka. - [Komló] : Püspöki D., cop. 2010. - 177, 168 p. ; 21 cm
A két azonos című regény hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-0578-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3257031]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2011.
Rácz Krisztina
   Életképek / Rácz Krisztina. - Miskolc : Z-Press, 2010. - 125, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0297-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3257817]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 199 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 8.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-355-5 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 3262863]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A szőke ciklon (angol)
   The blonde hurricane / by Rejtő Jenő ; [transl. ... by István Farkas]. - 4. ed. - Budapest : Corvina, 2011. - 216 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5951-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=20
[AN 3260367]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2011.
Sándorné Manyika (1941-)
   Emlékeim unokáimnak / Sándorné Manyika. - [Győr] : [Sándorné M.], 2010. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0167-6 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3254959]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2011.
Sándorné Manyika (1941-)
   Útravalók, bölcsességek / Sándorné Manyika. - [Győr] : [Sándorné M.], 2011. - 80 p. ; 20 cm
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-7064-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3256239]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2011.
Seherezad (1970-)
   Egy italbolt mindennapjai.. / Seherezad. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-96-0 fűzött : 4330,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3254934]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2011.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer és az amazonok / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2010. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89067-1-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3256126]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2011.
Simor András (1938-)
   Vicsorogjunk, hű farkasok : versek / Simor András. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 81, [3] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-88123-7-7 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257237]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2011.
Somlai Péter
   A tudott remény : [1994-2010, válogatott versek] / Somlai Péter. - Veszprém : Szerző, 2010. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0147-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3253862]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2011.
Somogyi Gábor
   Wozniak / Somogyi Gábor. - [Szekszárd] : [Somogyi G.], cop. 2010. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0540-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3256999]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2011.
Szabó Erika
   Pillangószárnyak / Szabó Erika ; [a fotókat kész. Goór Gábor]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 129 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-08-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3256986]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2011.
Szanyó László
   Morzsák / Szanyó László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 244 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-03-7 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3257522]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2011.
Szatmári Zsuzsanna
   Érzések és érzelmek / Szatmári Zsuzsanna. - Budapest : Szerző, 2010. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0457-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3255031]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2011.
Szeivolt István (1947-)
   Meséim / Pusztai Róka ; [ill. Szeivolt Katalin]. - Budapest : Ökk Kv. : Karizma Kft., 2010. - 6 db : ill., színes ; 24 cm
Címváltozat: Ökk mesék
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3257283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 100 p.
ISBN 978-963-88366-4-9 fűzött
[AN 3257296] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 113 p.
ISBN 978-963-88366-5-6 fűzött
[AN 3257299] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 129 p.
ISBN 978-963-88366-6-3 fűzött
[AN 3257305] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 113 p.
ISBN 978-963-88366-7-0 fűzött
[AN 3257434] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 125 p.
ISBN 978-963-88366-8-7 fűzött
[AN 3257436] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 149 p.
ISBN 978-963-88366-9-4 fűzött
[AN 3257439] MARC

ANSEL
UTF-83020 /2011.
Szilasi László (1964-)
   Szentek hárfája / Szilasi László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2010. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2768-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3259737]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2011.
Szitó Balázs (1925-)
   Életem, munkásságom / Szitó Balázs. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2011. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 25.)
Bibliogr.: p. 83.
Fűzött
Szitó Balázs (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3255158]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2011.
Tóth Piroska (1947-)
   Bepillantás / Sümeginé Tóth Piroska. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 284 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-319-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtanítás - könyvismertetés
894.511-95 *** 894.511(091) *** 372.882
[AN 3256538]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2011.
Tóth Sándor
   Röhög az üteg : tüzér légfúrós hadapródok vidám kalandjai a II. világháborúban / Hadffy és társai. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 233 p. ; 21 cm
Szerző Tóth Sándor
ISBN 978-963-08-0493-6 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3258307]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2011.
Tuska Miklós
   Lélekbuborékok, 1992-2010 / Tuska Miklós. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2010. - 265 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0631-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3257706]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2011.
   Vándorok : novellák 12 szerző tollából / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 125 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-15-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3257703]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2011.
Vári Szabó Diána
   434 / Vári Szabó Diána, Szabó Timea. - [Bocskaikert] : [Szabóné Veress T.], 2010. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0432-5 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3258225]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2011.
Várkonyi Kitty
   Elő a macskával! / Várkonyi Kitty ; [ill. ... Csőke Kitti]. - [Pilisvörösvár] : [Várkonyi K.], cop. 2010. - 222 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0542-1 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3257599]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2011.
Várnai György
   Butaságok és bölcsességek könyve / Várnai György. - [Budapest] : [Páros Print], 2010. - 194 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88279-7-5 fűzött
magyar irodalom - napló - vicc
894.511-845
[AN 3250765]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2011.
Völgyesi Orsolya
   Írók, szerepek, stratégiák / Völgyesi Orsolya. - Budapest : Ráció, 2010. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-225.
ISBN 978-615-5047-06-0 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - társadalomtörténet - belpolitika - 19. század
894.511"18" *** 316.32(439)"18" *** 323(439)"18"
[AN 3250732]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3030 /2011.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
The snowy surprise (magyar)
   Havas meglepetés / W. Awdry meséje nyomán ; ill. Robin Davies. - Budapest : Egmont, 2010. - 29, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-778-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3253825]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2011.
Barbie : Christmas carol (magyar)
   Barbie mesés karácsonya : mesekönyv a rajzfilm alapján. - Budapest : Egmont, 2010. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-774-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3253855]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2011.
Barker, Cicely Mary (1895-1973)
Magical secret garden (magyar)
   A varázslatos titkos kert / [... szöveg és ill. ... Cicely Mary Barker] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - [22] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Virágtündérek. - Plasztikus képeskönyv, kivehető ábrákkal
ISBN 978-963-629-557-8 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256401]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2011.
Berk, Sheryl
Giving is the best gift (magyar)
   Adni jobb, mint kapni. - Budapest : Egmont, 2010. - [30] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Bölcs mesék a százholdas pagonyból, ISSN 2062-3941 ; 1.)
Szerző Berk, Sheryl. - keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-736-7 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3254529]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2011.
Berk, Sheryl
Just say "Thank you" (magyar)
   Köszönöm szépen!. - Budapest : Egmont, 2010. - [30] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Bölcs mesék a százholdas pagonyból, ISSN 2062-3941 ; 2.)
Szerző Berk, Sheryl. - keretcím: Disney Micimackó
Kötött : 1899,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-629-736-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3254621]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2011.
Broderick, Kathy
Have you any honey? (magyar)
   Van egy kis mézed? / írta Kathy Broderick. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Play-a-sound)
keretcím: Disney Micimackó. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-629-547-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256423]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2011.
The broken clock (magyar)
   A titokzatos órásmester meséje. - Budapest : Egmont, 2010. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-629-782-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3253959]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2011.
Brown, Marc
Arthur's heart mix-up (magyar)
   Arthur szívügye / Marc Brown. - Budaörs : Mirax, [2010]. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87911-5-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256735]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2011.
Cars (magyar)
   Verdák / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 4.)
ISBN 978-963-629-704-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3254471]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2011.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Disney. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 5.)
ISBN 978-963-629-702-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3254376]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2011.
Colours (magyar)
   Színek / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Toy story 3 : játékháború. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-629-731-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256523]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2011.
Count with Thomas (magyar)
   Számolj Thomasszal! : felhajtható fülekkel. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-566-0 kötött : 1699,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3256461]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2011.
Dakin, Glenn
The essential guide (magyar)
   Rajongói kézikönyv / írta Glenn Dakin ; Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2010. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Toy story 3
ISBN 978-963-629-627-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256200]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2011.
Favourite words (magyar)
   Szókereső Thomasszal : felhajtható fülekkel. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-568-4 kötött : 1699,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3256456]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2011.
Guerra, Carmen
Princesas clásicas (magyar)
   Hercegnők a mesékben : 96 darabos kirakókkal / [rajz. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28x39 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-9621-20-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3256202]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2011.
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Disney. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 6.)
ISBN 978-963-629-707-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3254351]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2011.
Křivánek, Pavel
Jak se lidé oblékají (magyar)
   Divat a nagyvilágban : a nemzetek öltözködési szokásai / [szöveg Pavel Křivánek] ; [ill. Stanil Stanchev]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Matricavilág)
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-288-6 fűzött
öltözködés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 391(02.0.53.2)
[AN 3250991]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2011.
Man-Kong, Mary
The fashion fairytale (magyar)
   Tündérmese a divatról : mesekönyv a rajzfilm alapján / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 28 p. : ill., színes ; 25 cm
Szerző Man-Kong, Mary. - keretcím: Barbie
ISBN 978-963-629-642-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256213]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2011.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc / Disney ; átd. Lisa Marsoli ; ill. Jean-Paul Orpiñas. - Budapest : Egmont, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 55.)
ISBN 978-963-629-672-8 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3252626]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2011.
My journey with Thomas the tank engine (magyar)
   Nagy utazás : ismerd meg Sodor szigetét Thomasszal!. - Budapest : Egmont, 2010. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm + 5 mell. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-470-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256424]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2011.
Opposites (magyar)
   Ellentétek / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Toy story 3 : játékháború. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-629-732-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256514]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2011.
Pfister, Marcus
Was macht die Farben bunt? (magyar)
   Miértek és hogyanok : [nagy kérdések kis gondolkodóknak] / Marcus Pfister ; [ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - [32] p. : ill., színes ; 22x31 cm
ISBN 978-963-88811-5-1 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3256700]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2011.
Ponis : con 8 puzles (magyar)
   Pónis kirakóskönyv. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-249-2 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3255940]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2011.
Pretty please (magyar)
   Kérem szépen! : mesés illemtan kis hercegnőknek. - Budapest : Egmont, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-550-9 kötött : 2499,- Ft
illemtan - képeskönyv
087.5(084.1) *** 177.1(02.053.2)
[AN 3256233]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2011.
Rybecký, Vladimír
Závodní auta & velké závody sveta (magyar)
   Mesés autók, nagyszerű versenyek / [szöveg Vladimir Rybecký]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Matricavilág)
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-293-0 fűzött
autósport - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 796.71(100)(02.053.2)
[AN 3251091]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2011.
Soós-Vass Nóra
   One, two, three : songs and activities for young learners / [szerző Soós-Vass Nóra]. - Börcs : Hatos és Társa Nyelviskola Bt., [2010]. - 50 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-88897-0-6 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - gyermekdal
087.5 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3253153]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2011.
Tools (magyar)
   Szerszámok / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Manny mester
ISBN 978-963-629-733-6 kötött : 999,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3256487]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2011.
Vehicles (magyar)
   Munkagépek / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Manny mester
ISBN 978-963-629-734-3 kötött : 999,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3256493]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2011.
Větvička, Václav (1938-)
Zelení obři (magyar)
   Zöld óriások : a világ legnagyobb fái / [szöveg Václav Větvička]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Matricavilág)
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-289-3 fűzött
fa - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 581.412(02.053.2)
[AN 3251059]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2011.
Winnie the Pooh annual (magyar)
   Micimackó nagykönyv : mesék és mókás fejtörők / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-746-6 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3253888]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3060 /2011.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2010)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Állatorvostudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezogazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gazdasági Kar, Pedagógiai Kar, Víz- és Környezet-gazdálkodási Kar / [szerk. Szakál Zoltán]. - [Gödöllő] : [SZIE], 2010. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-206-7 fűzött
egyetem - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3250457]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2011.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2010. - 197, [2] p.
ISBN 978-963-9794-61-0 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 599-988-370-483-7)
[AN 3260395] MARC

ANSEL
UTF-8