MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/03/25 15:02:41
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3062 /2011.
   Budai "bürger", pesti polgár : polgári értékrend, polgári mentalitás a 19. századi Pest-Budán / szerk., [a kiállítás rendezője] Perényi Roland ; [a Budapesti Történeti Múzeum kiadványa]. - Budapest : BTM, 2010. - 60 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2010. május 13 - szept. 19. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9340-87-9 fűzött
Buda - Pest - polgárság - 19. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 316.343.62(439-2Buda)"18" *** 316.343.62(439-2Pest)"18"
[AN 3261896]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2011.
   Civil honfoglalás : tiszamenti civilek bemutatkozása Szegedtől Zentáig / [közread. az] Európai Dél-alföldi Regionális Alapítvány. - Szeged : Európai Dél-alföldi Regionális Alapítvány, 2010. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Dél-alföldi régió - Vajdaság - civil szervezet - 21. század - adattár
061.2(439Dél-Alföld) *** 334.012.46(439Dél-Alföld)(035.5) *** 323.21(497.11)(035.5) *** 334.012.46(497.11)(035.5) *** 323.21(439Dél-Alföld)(035.5) *** 061.2(497.11)
[AN 3258002]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2011.
   Da Bibere Zalai Borlovagrend : jubileumi emlékkönyv, 2000-2010 / [főszerk. Müller Róbert]. - Keszthely : Da Bibere Zalai Borlovagrend, 2010. - 128 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0145-4 kötött
Da Bibere Zalai Borlovagrend
Zala megye - egyesület - borászat
061.2(439.121) *** 663.2
[AN 3261587]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2011.
   Emlékkönyv a Bácsvíz Zrt. 60 éves jubileuma tiszteletére / [... szerk. L. Horváth Csilla]. - [Kecskemét] : Bácsvíz Zrt., 2010. - 82, [2] p. : ill., főként színes ; 22x23 cm
Fűzött
Bácsvíz Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz- és Csatornaművek (Kecskemét)
Bács-Kiskun megye - vízmű - vízellátás - történeti feldolgozás - interjú
061.5(439.155)(091) *** 628.1(439.155)(047.53)
[AN 3258093]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2011.
Petrányi Zsolt (1966-)
   Kézikönyv kezdő kurátoroknak : befejezetlen jegyzet / Petrányi Zsolt ; [kiad. Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Műcsarnok, 2010. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9506-26-8 fűzött
kiállításszervezés - muzeológia
061.48 *** 069.53
[AN 3259664]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2011.
   Protokolle der Donaukommission : Sechste, Siebente, Achte und Neunte Ausserordentliche Tagung. - Budapest : Donaukommission, 2010. - 112 p. ; 30 cm
Gerinccím: VI., VII., VIII. und IX. Ausserordentliche Tagung der Donaukommission
ISBN 978-963-87781-4-7 fűzött
Duna - folyami hajózás - vízi szállítás - szervezet - konferencia-kiadvány
061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 656.62(282.243.7) *** 061.3(439-2Bp.)"200"
[AN 3258628]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2011.
Rákócza Richárd (1963-)
   A WikiLeaks-botrány / Rákócza Richárd. - [Budapest] : K. u. K. K., [2011]. - 165, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9887-57-2 fűzött : 1800,- Ft
WikiLeaks (testület)
Svédország - portáloldal - diplomáciatörténet - botrány - nonprofit szervezet - ezredforduló
061.2(485)WikiLeaks *** 327(100)"200/201" *** 681.324Internet
[AN 3260547]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2011.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (57.) (2010) (Hódmezővásárhely)
   57. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2010. október 10 - december 5. / [a kiállítás kurátora Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp.], [2010]. - 115 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Hódmezővásárhely) *** 73/76(439)"200"
[AN 3258762]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3070 /2011.
Kner Imre (1890-1944)
   Könyv a könyvről / írta Kner Imre. - Hasonmás [kiad.]. - [Gyomaendrőd] : Gyomai Kner Ny., [2010]. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti kiadása: Gyoma : Kner, 1912
ISBN 978-963-8183-35-4 kötött : 3400,- Ft
nyomdászattörténet - nyomdatechnika - könyvtörténet - hasonmás kiadás
09 *** 655.11(100)(091) *** 655.3 *** 094/099.07
[AN 3260182]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2011.
Pajor Emese
   A Braille-írás és -olvasás / Pajor Emese ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYK, cop. 2010. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 978-963-284-165-6 fűzött
vak - gyógypedagógia - vakírás - egyetemi tankönyv
003.24(075.8) *** 376.352(075.8)
[AN 3258948]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2011.
Rumi Tamás
   Két kör : napjelképek rendszere, naprendszer jelképek / Rumi Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Imagent Kft., 2011. - 368 p. : ill. ; 17x17 cm
Bibliogr.: p. 364-365.
ISBN 978-963-87967-3-8 kötött
Nap - jelkép - művelődéstörténet
003.62 *** 523.9 *** 930.85(100)
[AN 3259857]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2011.
Rumi Tamás
   Rovás alapismeretek / [írta és szerk. Rumi Tamás és Sípos László]. - [Szolnok] : Imagent Kft. : WOU Mo. Kft., cop. 2010. - 128 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-88437-1-5 kötött
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3260490]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3074 /2011.
Feintuck, Mike
Media regulation, public interest and the law (magyar)
   Médiaszabályozás, közérdek és a törvény / Mike Feintuck, Mike Varney ; [ford. Almási Gábor]. - Budapest : AKTI : Gondolat, 2010. - 253 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. Kommunikációpolitika - médiaszabályozás, ISSN 2060-1867)
Bibliogr.: p. 237-253.
ISBN 978-963-693-250-3 kötött : 3490,- Ft
médiapolitika - jogi szabályozás
659.3(100) *** 316.774(100) *** 34:791.9.096/.097
[AN 3260313]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2011.
   A hangtalanok hangja avagy Legalább ennyit a közösségi rádiózásról : munkafüzet / kész. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete [etc.] ; [... szerk. Pogány György]. - Budapest : Civil Rádiózásért Alapítvány, 2010. - 106, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Civil Rádió füzetek, ISSN 2060-5897 ; 3.)
ISBN 978-963-89001-0-4 fűzött
rádiózás - helyi társadalom
791.9.096 *** 323.21
[AN 3261150]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3076 /2011.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 8. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-291-037-6 kötött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3265866]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2011.
Horváth Andrea
   Karma és életfeladat / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2010. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-665-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3260922]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2011.
Klein, Nicolaus (1948-)
Das senkrechte Weltbild (magyar)
   A függőleges világkép : az asztrológiai ősprincípiumokon alapuló, jelképes gondolkodás módszere / Nicolas Klein, Rüdiger Dahlke ; Thorwald Dethlefsen előszavával ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 412 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-088-8 fűzött : 2800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3266919]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2011.
Tart, Charles (1937-)
The end of materialism (magyar)
   A materializmus vége : a tudomány és a spirituálitás találkozása a paranormális jelenségek bizonyítékainak fényében / Charles T. Tart ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-366.
ISBN 978-963-9718-33-3 fűzött : 4300,- Ft
okkultizmus - parapszichológia - lélekvándorlás
133 *** 159.961 *** 129.4
[AN 3262096]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2011.
Zeland, Vadim
Transerfing realʹnosti (magyar)
   Válaszd ki magad a sorsodat! : a transz-szörf módszerével / Vadim Zeland ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-097-0 fűzött : 1950,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3266907]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3081 /2011.
   Győr ökológiai lábnyoma [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Győr] : CG & Partners, [2011]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; ksz.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99226. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88804-3-7 : keresk. forgalomba nem kerül
Győr - városökológia - elektronikus dokumentum
504.03 *** 911.375(439-2Győr)
[AN 3243608]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2011.
   Hétköznapi kalauz / [szerk. Varga Éva] ; [... kiad. Föld Napja Alapítvány]. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2010]. - 405 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Címváltozat: 7köznapi kalauz. - Bibliogr.: p. 398-405.
ISBN 978-963-08-0487-5 fűzött : 4500,- Ft
társadalmi ökológia
504.03
[AN 3261742]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2011.
A Karancs-Medves és a Cseres-hegység tájvédelmi körzet (szlovák)
   Chránená krajinná oblasť Karancs-Medves a Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina : na hranici Novohradu a Gemera / ... zost. Gábor Kiss [et al.]. - Eger : Rimavská Sobota : Riaditeľstvo Narodného Parku Bükk, 2010. - 388 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. - (Monografie Riaditeľstva Narodného Parku Bükk, ISSN 1789-3135 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9817-12-8 kötött
Karancs-Medves tájvédelmi körzet - Cseres-hegység tájvédelmi körzet - Magyarország - Szlovákia - tájvédelmi körzet
502.4(439)Karancs-Medves_tájvédelmi_körzet *** 502.4(437.6)Cseres-hegység_tájvédelmi_körzet
[AN 3260270]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2011.
   A környezet-gazdaságtan alapjai / Buzás Gizella [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-596-4 kötött : 3690,- Ft
környezet-gazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 3259782]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2011.
Romhányi Tamás
   Iszap : egy katasztrófa természetrajza / Romhányi Tamás, Cseri Péter, Boda András. - Budapest : M. Mediprint, [2010]. - 158 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8114-49-5 fűzött : 1980,- Ft
Veszprém megye - vörösiszap - környezetszennyezés - katasztrófa - ezredforduló
504.05(439.117) *** 355.58(439.117)
[AN 3259962]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2011.
Surányi Dezső (1947-)
   A Biblia természetrajza : tanulmányok a Bibliáról / Surányi Dezső ; [közread. a Ceglédi Római Katolikus Ó- és Újplébánia]. - Cegléd : Ceglédi Római Kat. Ó- és Újplébánia, 2010. - 217, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-06-9286-1 fűzött
Biblia
természetrajz - bibliakutatás
502 *** 504 *** 22.01
[AN 3261905]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3087 /2011.
Sólyom Jenő (1940-)
   A modern szilárdtest-fizika alapjai / Sólyom Jenő. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2010]-. - ill. ; 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
szilárdtestfizika - egyetemi tankönyv
538.9-405(075.8)
[AN 3258657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fémek, félvezetők, szupravezetők. - cop. 2010. - XIII, p. 680-1328.
ISBN 978-963-312-028-6 fűzött
elektronfizika - félvezető - szupravezető - egyetemi tankönyv
537.311.322(075.8) *** 539.124(075.8) *** 538.945(075.8)
[AN 3258666] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3088 /2011.
Kremmer Tibor (1935-)
   Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata / Kremmer Tibor, Torkos Kornél ; [közread. az] MTA Kémiai Kutatóközpont. - Budapest : Akad. K. : MTA Kémiai Kutközp., 2010. - 277 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-270.
ISBN 978-963-05-8952-9 kötött
elválasztás - kromatográfia - elektroforézis - egyetemi tankönyv
543.5(075.8)
[AN 3260398]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3089 /2011.
   Climate change and Hungary : mitigating the hazard and preparing for the impacts : the "Vahava" report / [ed. by Tibor Faragó, István Láng, László Csete]. - Budapest : [MTA], 2010. - 124 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-605-4 fűzött
klímaváltozás - globális felmelegedés - gazdasági hatás
551.583 *** 504.38.054 *** 339.9
[AN 3259021]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2011.
   Az észlelő amatőr meteorológus kézikönyve / [szerk. Kardos Péter, Lelovics Enikő] ; [közread. az] Amatőr Meteorológusok Első Magyarországi Közhasznú Egyesülete. - Budapest : Amatőr Meteorológusok Első Mo. Közhasznú Egyes., 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-08-0574-2 fűzött
meteorológia - mérés - útmutató
551.5(036)
[AN 3257651]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2011.
   Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban : tiszteletkötet Szabó József geográfus professzor 70. születésnapjára / [szerk. Lóki József] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke]. - [Debrecen] : DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tansz., 2010. - 343 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-062-4 kötött
Magyarország - földrajz - földtudomány - emlékkönyv
911.2/.3(100) *** 55
[AN 3261335]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2011.
Varga Miklós
   Vízvisszatartás, tározás, vidékfejlesztés : javaslatok a vízgazdálkodás hosszú távú fejlődési irányaihoz / Varga Miklós, Váradi József. - Budapest : MTA Történettud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2010. - 271 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-36-9 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - vízgazdálkodás - területfejlesztés
556.18(439) *** 711.1(439)
[AN 3259010]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3093 /2011.
Bagoly Ilona
   Ismerkedés a lovakkal / [írta és szerk. Bagoly Ilona és Horváthné Czentye Ibolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 46 p. : ill., részben színes ; 22x28 cm. - (A lovak világa ; 1.)
ISBN 978-963-9949-46-1 kötött
- ifjúsági könyv
599.723(02.053.2)
[AN 3260304]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2011.
Barna János
   Kaktuszkedvelők kézikönyve : kaktuszok és egyéb pozsgásnövények gondozása / Barna János ; [közread. a] Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete. - [Érd] : MKOE, 2010. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6745-6 fűzött
kaktusz - amatőr kertészkedés
582.852 *** 635.9
[AN 3259596]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2011.
Lechner Judit (1958-)
   Virágok világa / Lechner Judit ; rajz. Beleznay Annamária ; fényképezte Holobrádi Miklós, Kalmár Melinda. - Budapest : Püski, 2010. - 206, [2] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-963-302-044-9 fűzött
virág - vadon termő növény
582.4/.9
[AN 3260101]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2011.
   Magyarország ritka fa- és cserjefajai / szerk. Bartha Dénes, Bölöni János, Király Gergely. - Sopron : Soproni Egy., 1999-2010. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet szerk. Bartha Dénes
ISBN 963-7180-83-4 *
Magyarország - fa - cserje
582(083.71) *** 581.9(439) *** 581.412
[AN 388767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 377 p. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 15.)
Bibliogr.
[AN 3261877] MARC

ANSEL
UTF-83097 /2011.
Ransford, Sandy
Pony quiz book (magyar)
   Lovas tesztkönyv / Sandy Ransford ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 109 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-00-6 fűzött
lovaglás - ló - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
599.723(02.053.2) *** 798.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3260597]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3098 /2011.
Allen, Jon G.
Mentalizing in clinical practice (magyar)
   Mentalizáció a klinikai gyakorlatban / Jon G. Allen, ... Peter Fonagy, ... Anthony W. Bateman ... ; [ford. Bulath Máté]. - Budapest : Oriold, 2011. - XVIII, 373 p. ; 24 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 322-361.
ISBN 978-963-9771-43-7 fűzött
pszichoterápia - elmegyógyászat
615.851 *** 616.89
[AN 3261164]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2011.
Bálint Alice (1899-1938)
   A gyermekszoba pszichológiája / Bálint Alice ; Ferenczi Sándor előszavával ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2011. - 150, [2] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9386-76-1 fűzött
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3265656]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2011.
Beck, Judith S.
Cognitive therapy (magyar)
   Kognitív terápia: kezdőknek és haladóknak / Judith S. Beck ; előszó Aaron T. Beck ; [közread. a] Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület. - Budapest : Vikote, 2011. - XVI, 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-341.
ISBN 963-204-784-2 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 3266877]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2011.
Benesch, Horst (1950-)
Klopf dich gesund (magyar)
   Kopogtass az egészségedért! : blokkok feloldása és a fájdalom megszüntetése EFT kopogtatós akupresszúrával / Horst Benesch ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-096-3 fűzött : 1600,- Ft
természetgyógyászat - fájdalomcsillapító - akupunktúra
615.821.2 *** 615.89 *** 616-009.7
[AN 3266890]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2011.
Berckhan, Barbara
Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren (magyar)
   Verbális önvédelem : magabiztos válaszok bántó megjegyzésekre / Barbara Berckhan ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-091-8 fűzött : 1600,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3266896]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2011.
Bowen, Will
A complaint free world (magyar)
   Panaszmentes világ / Will Bowen ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 191 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Panaszmentesvilág
ISBN 978-963-529-063-5 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3261979]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2011.
Covington, Stephanie
Leaving the enchanted forest (magyar)
   Szabadulás a kapcsolati függőségből / Covington, Beckett ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Animula, [2010]. - 167 p. ; 20 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
ISBN 963-9751-38-3 fűzött
nemek lélektana - párkapcsolat - szenvedélybetegség
159.922.1 *** 613.89 *** 616.89-008.44
[AN 3258114]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2011.
Csorba János (1951-)
   Öngyilkos és önsértő magatartás serdülőkorban : serdülő-pszichiátriai tanulmányok / Csorba János. - Budapest : Animula, cop. 2010. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9751-41-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-9751-41-5)
Magyarország - gyermekpszichiátria - serdülőkor - öngyilkosság - depresszió - szociológiai vizsgálat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
159.922.8 *** 616.89-008.441.44-053.6 *** 316.37-053.6(439)"200"(083.41) *** 616.89-053.6 *** 616.895.4-053.6
[AN 3258294]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2011.
Cziegler Orsolya
   Én? Te? - Mi! : gyerekekről szülőknek / Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, [2011], cop. 2008. - 202 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-166-1 fűzött : 1480,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
159.922.7 *** 316.356.2
[AN 3265858]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2011.
Dahlke, Margit
Frauen-Heil-Kunde (magyar)
   Női egész-ség : a női betegségek üzenetei / Margit és Rüdiger Dahlke, Volker Zahn ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 2005. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-094-9 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - nőgyógyászati betegség
618 *** 613.865
[AN 3265834]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2011.
Dimitrijević, Nenad
   Duty to respond : mass crime, denial, and collective responsibility / Nenad Dimitrijevic. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - 211 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 978-615-5053-07-8 kötött
kriminológia - felelősség - társadalmi felelősség
159.947.23 *** 316.6 *** 347.51 *** 343.9
[AN 3258429]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2011.
Dudley, Geoffrey A.
Double your learning power (magyar)
   Duplázd meg a tanulóerődet! : a rögzítés és a felidézés hatékony technikája / Geoffrey A. Dudley ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-029-1 fűzött : 1800,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3266914]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2011.
   Élelmiszerbiztonság megítélési módszerei : továbbképzési előadások gyűjteménye / szerk. Ambrus Árpád. - Budapest : Edison House Holding Zrt., 2010-. - ill. ; 25 cm
Bibliogr.
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-vizsgálat
614.31 *** 663/664.017
[AN 3253307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 687, [24] p.
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88947-0-0 kötött
[AN 3253329] MARC

ANSEL
UTF-83111 /2011.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Das Ich und das Es (magyar)
   Az ősvalami és az én / Sigmund Freud ; [ford. Hollós István, Dukes Géza]. - [Onga] : Belső Egészség K., [2011]. - 84 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88997-2-9 fűzött
mélylélektan
159.964.214
[AN 3265708]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2011.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Totem und Tabu (magyar)
   Totem és tabu / Sigmund Freud ; [ford. Pártos Zoltán]. - [Onga] : Belső Egészség K., [2011]. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88997-4-3 fűzött
néplélektan - mélylélektan - pszichoanalízis
159.922.4 *** 159.964.2 *** 159.964.26Freud,_S
[AN 3265703]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2011.
   Hepatocellularis carcinoma / szerk. Fehér János, Lengyel Gabriella. - Budapest : Akad. K., 2010. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Orvosi hetilap kiskönyvtára, ISSN 2060-5617 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8988-8 fűzött
rákbetegség - májbetegség
616.36-006.6
[AN 3257908]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2011.
   Higgyünk a szemünknek! : kognitív viselkedésterápiás esettanulmányok / szerk. Perczel Forintos Dóra és Kiss Zsófia. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 334 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-081-9 fűzött
pszichoterápia - neurózis - kognitív pszichológia - esettanulmány
615.851 *** 616.891 *** 165.194
[AN 3259269]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2011.
Jakab Margó
   Pszichoanalitikus fogalmak magyarázata / [összeáll. Jakab Margó]. - [Budapest] : [Jakab. M.], cop. 2010. - 182 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Pszichoanalitikus kifejezések magyarázata. - Bibliogr.
ISBN 963-08-0717-3 fűzött
pszichoanalízis - szaklexikon
159.964.2:030
[AN 3257792]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2011.
Kapronczay Károly (1941-)
   Az orvostörténelem századai / Kapronczay Károly. - Budapest : Semmelweis, cop. 2010. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-120-2 fűzött
Magyarország - orvostörténet - közegészségügy
61(100)(091) *** 61(439)(091) *** 351.77(100)(091)
[AN 3259069]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2011.
Kelemen Gábor (1954-)
   Átlendülés : vázlatok a reflektív klinikai szociális munkához / Kelemen Gábor. - Budapest : Animula, cop. 2011. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9751-42-1 kötött
 (hibás ISBN 963-9751-42-2)
elmegyógyászat - klinikai szociális munka - lélektan
616.89 *** 364.442.2 *** 159.9
[AN 3257912]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2011.
   Menschenwürdiges Sterben : zur Rechtslage der Sterbehilfe in Europa / Mihály Filó Hrsg. - Budapest : Literatura Medica, 2010. - 117 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 17.)
A Budapesten, 2010. jan. 22-23-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9948-13-6 fűzött
eutanázia - halálhoz való jog - bioetika
616-036.88 *** 342.721 *** 179.7
[AN 3259509]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2011.
   Modern gerincgyógyászat : az Országos Gerincgyógyászati Központ 15 éve / szerk. Varga Péter Pál. - [Budapest] : OGK, [2010]. - 232 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
Kötött
gerinc - gerincbetegség
616.711
[AN 3259606]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2011.
Mühleib, Friedhelm
Fit, schön, gesund - Vitamine (magyar)
   Fitten, szépen, egészségesen : vitaminok / Friedhelm Mühleib ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-083-9 kötött
táplálkozástudomány - vitamin
613.2 *** 577.16 *** 615.35
[AN 3265847]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2011.
   Munkabaleseti jegyzőkönyv, 2011 : amit a kitöltésről tudni kell : szoftver melléklettel / szerk. Somogyi Gábor. - Budapest : Complex, 2010. - 208 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
melléklet címe: Munkabaleseti jegyzőkönyv varázsló szoftver, 2011
ISBN 978-963-295-114-0 fűzött
Magyarország - munkahelyi baleset - iratminta - jegyzőkönyv - útmutató - elektronikus dokumentum
614.8.027 *** 331.46(439)(036)
[AN 3260296]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2011.
Ohashi Wataru (1944-)
Reading the body (magyar)
   Testről olvasás : Ohashi könyve a keleti diagnosztikáról / Tom Monte közrem. ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-090-1 fűzött : 2250,- Ft
Távol-Kelet - természetgyógyászat
615.89(5-012)
[AN 3266924]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2011.
   Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 50 éve. - Budapest : Kemény A., 2010. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - idegsebészet - történeti feldolgozás
616.8-089 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 3260483]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2011.
Roman, Sanaya
Creating money (magyar)
   Teremts pénzt! : a bőség enciklopédiája / Sanaya Roman, Duane Packer ; [ford. Szigeti Antal]. - [Budapest] : Mandala Seva, cop. 2010. - 274 p. ; 21 cm
keretcím: Orin - DaBen könyvek
ISBN 978-963-08-0290-1 fűzött : 2790,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - gazdagság - ezoterika
613.865 *** 133 *** 336.7
[AN 3260202]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2011.
Surján György (1958-)
   Barriers and challenges of using medical coding system / György Surján. - [Budapest] : [Surján Gy.], [2010]. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0573-5 fűzött
betegség - osztályozási rendszer
616 *** 311.131
[AN 3262595]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2011.
Thích Nhât Hạnh (1926-)
Savor (magyar)
   Zamat : tudatos étkezés, tudatos élet / Thich Nhat Hanh, Lilian Cheung ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-42-4 fűzött : 2940,- Ft
fogyókúra - egészséges életmód - tudatosság
613 *** 613.24
[AN 3260936]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2011.
Tóth Gábor (1974-)
   Allergia- és candida-kalauz / Tóth Gábor. - 4. kiad. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet K., 2011. - 288 p. ; 20 cm. - (Tudomány és életmód)
Bibliogr.: p. 265-272.
ISBN 978-963-86861-4-5 fűzött
egészséges életmód - életvezetés - allergia - gombás megbetegedés
613 *** 613.865 *** 616-056.43 *** 616-002.828
[AN 3266998]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2011.
Tóth Gábor (1974-)
   Édesítsünk okosan! : a kristálycukortól a gyógyító édességekig : a biocsicsóka-sűrítmények orvosbiológiai jelentősége / Tóth Gábor, Varga Melitta. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet K., 2010. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86861-3-8 fűzött
egészséges táplálkozás - édesítőszer - csicsóka
613.2 *** 635.24
[AN 3261971]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2011.
   UV4growth COST-Action FA0906 : 1st annual network meeting, Szeged ..., 7-9 February 2011 : absctracts / [org., publ. by the Biological Research Center of the Hungarian Academy of Sciences]. - Szeged : Biological Research Center of HAS, 2011. - 36 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-508-606-1 fűzött
növénytan - ultraibolya sugárzás - konferencia-kiadvány
614.875 *** 58 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3261981]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2011.
Vansteenwegen, Alfons (1941-)
Liefde is een werkwoord (magyar)
   A szeretet cselekvést jelent : ötletek a sikeres párkapcsolathoz / Alfons Vansteenwegen ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9718-32-6 fűzött : 2450,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3261755]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2011.
Wang Hailong
Arthritis (magyar)
   Ízületi gyulladások : hogyan segíthet a kínai orvoslás? / Wang Hai-long és Carl Stimson ; [ford. Bánné Gáspár Mária]. - Budapest : SpringMed, cop. 2011. - 156 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed kínai orvoslás sorozat, ISSN 2061-5345)
Bibliogr.: p. 146-149.
ISBN 978-963-9914-48-3 fűzött : 2980,- Ft
Kína - ázsiai gyógymód - izületi betegség - egészséges életmód
616.72-002 *** 615.89(510) *** 613
[AN 3261986]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2011.
Wang Lei
Migraines (magyar)
   Migrénes fejfájás : hogyan segíthet a kínai orvoslás? / Wang Lei és Carl Stimson ; [ford. Bánné Gáspár Mária]. - Budapest : SpringMed, cop. 2011. - 176 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed kínai orvoslás sorozat, ISSN 2061-5345)
Bibliogr.: p. 162-165.
ISBN 978-963-9914-86-5 fűzött : 2980,- Ft
Kína - fejfájás - ázsiai gyógymód - egészséges életmód
615.89(510) *** 616.857 *** 613
[AN 3261984]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2011.
Wang Shuli
Trim and healthy (magyar)
   Fogyás : hogyan segíthet a kínai orvoslás? / Wang Shu-li, Carl Stimson ; [ford. Dömötör Tímea]. - Budapest : SpringMed, cop. 2011. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed kínai orvoslás sorozat, ISSN 2061-5345)
Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 978-963-9914-90-2 fűzött : 2980,- Ft
Kína - fogyókúra - torna - ázsiai gyógymód
613.24 *** 613.71 *** 615.89(510)
[AN 3261985]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2011.
Zanzucchi, Michele
Io ho tutto (magyar)
   Mindenem megvan : Chiara Luce Badano élete / Michele Zanzucchi ; [ford. Körmendy Klára] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2010. - 93, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89102-0-2 fűzött
Badano, Chiara Luce (1971-1990)
rákbetegség - vallásos irodalom - életrajz
616-006 *** 235.3(45)(092)Badano,ChiaraLuce *** 244
[AN 3261137]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3135 /2011.
Járosi Márton (1936-)
   Életem a magyar energetikáért / Járosi Márton. - Budapest : Püski, 2010. - 354 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 151-164.
ISBN 978-963-302-043-2 kötött
Járosi Márton (1936-)
Magyarország - energetika - energiapolitika - privatizáció - 20. század - ezredforduló - memoár - történelmi forrás
620.9(439)(092)Járosi_M.(0:82-94) *** 338.246.025.88(439)"199/200" *** 620.9(439)(093)
[AN 3260124]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2011.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Az észak-magyarországi régió megújuló energia stratégiája = Renewable energy strategy for the Northern Hungarian region / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 292-293. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9935-55-6 kötött
Észak-magyarországi régió - megújuló energiaforrás - ezredforduló
620.91(439Észak-Magyarország) *** 620.95(439Észak-Magyarország)
[AN 3260632]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2011.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Megújuló energia - kitörési lehetőség a szegénységből = Renewable energy - a chance to leave poverty behind / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 292 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-287. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9935-54-9 kötött
Magyarország - Szlovákia - megújuló energiaforrás - szegénység - ezredforduló
620.95(437.6) *** 620.95(439) *** 620.91(439) *** 620.91(437.6) *** 316.344.233(439) *** 316.344.233(437.6)
[AN 3260549]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2011.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Megújuló energiák könyve = Book of renewable energies / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 340 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 326-329. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9935-53-2 kötött
Magyarország - Európai Unió - megújuló energiaforrás - ezredforduló
620.95(4-62) *** 620.91(439) *** 620.95(439) *** 620.91(4-62)
[AN 3260592]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3139 /2011.
Adobe InDesign CS5 (magyar)
   Adobe InDesign CS5 : tanfolyam a könyvben : [eredeti tankönyv az Adobe-tól, letölthető melléklettel] / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact, cop. 2010. - X, 365 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-14-2 fűzött : 5880,- Ft
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2InDesign
[AN 3259595]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2011.
Beregi Tamás (1970-)
   Pixelhősök : a számítógépes játékok első ötven éve / Beregi Tamás. - [Budapest] : Vince K., cop. 2010. - 443 p. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 422-425.
ISBN 978-963-303-023-3 fűzött : 5995,- Ft
játékprogram - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3259655]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2011.
Bódis Katalin (1970-)
   Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben / Bódis Katalin. - Szeged : JATEPress, 2010. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Földrajzi tanulmányok, ISSN 1789-302X ; 6.)
Bibliogr.: p. 155-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-023-8 fűzött
térinformatika - árvízvédelem - tározó
681.3.004.14 *** 528.9 *** 627.81
[AN 3261117]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2011.
Feiler, Jesse
Sams teach yourself Drupal in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a Drupal használatát 24 óra alatt / Jesse Feiler ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - XII, 515 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-73-3 fűzött : 6980,- Ft
HTML-szerkesztés
519.682Drupal
[AN 3259081]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2011.
Foundations of software testing (magyar)
   A szoftvertesztelés alapjai : ISTQB tanúsítvány / Dorothy Graham [et al.] ; [ford. Harkay Lukács és Hangai Attila]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Alvicom Kft., 2010. - XIII, 291 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-273.
ISBN 978-963-06-9858-0 fűzött
szoftver - ellenőrző program
681.3.06 *** 519.688
[AN 3259540]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2011.
Molnár Hajnalka
   Durcás a számítógéped? : informatikakönyv nőknek / Molnár Hajnalka. - [Budapest] : [Molnár H.], cop. 2010. - 278 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0086-0 kötött : 3750,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 3261100]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2011.
Tóth Bertalan
   Programozzunk C++ nyelven! : az ANSI C++ tankönyve / Tóth Bertalan, Lapteva Natalia. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2011. - [2], VI, 340 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-346-5 fűzött : 3400,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682C++
[AN 3266972]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2011.
Welling, Luke (1972-)
PHP and MySQL Web development (magyar)
   PHP és MySQL webfejlesztőknek : hogyan építsünk webáruházat? / Luke Welling, Laura Thomson ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact, cop. 2010. - XIII, 658 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-13-5 fűzött : 7990,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - programnyelv - elektronikus kereskedelem
519.682PHP *** 681.3.016MySQL *** 681.324 *** 658.6
[AN 3260244]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3147 /2011.
Oszkó Zoltán
   Kesztyűgyári vallomások / Oszkó Zoltán. - Celldömölk : Apáczai, 2010. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-963-328-008-9 fűzött
Győri Glovita Kötöttkesztyűgyár. Celldömölki Gyáregység
Celldömölk - gyártörténet - kesztyűipar - memoár
685.46 *** 061.5(439-2Celldömölk)(0:82-94)
[AN 3261976]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3148 /2011.
Reidy, Jamie (1970-)
Hard sell (magyar)
   Kemény üzlet : [szerelem és más drogok] / Jamie Reidy ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 329, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-118-0 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - gyógyszeripar - ezredforduló - memoár
661.12(73)(0:82-94)
[AN 3257717]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3149 /2011.
Legát Tibor (1965-)
   Számos villamos / Legát Tibor, Nagy Zsolt Levente, Zsigmond Gábor. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 304 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 304.
ISBN 978-615-5009-15-0 kötött : 5990,- Ft
Budapest - közúti villamosvasút - közlekedéstörténet - album
625.46(439-2Bp.)(091) *** 656.346(439-2Bp.)(091)(084.1)
[AN 3259825]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2011.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Települési fűtőművek és megújuló energia = Community heating installations and renewable energy / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás, 2010. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9935-52-5 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - távfűtés - fűtőerőmű - ezredforduló
697.34(439) *** 620.91(439) *** 620.95(439)
[AN 3260606]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3151 /2011.
Nagy János
   A Kapuvári Gazdasági Vasút : a "Hanyi Vasút" / Nagy János. - [Kapuvár] : Szerző, 2010. - 192 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-0022-8 kötött
Kapuvár - iparvasút - keskenynyomközű vasút - történeti feldolgozás
656.3(439-2Kapuvár)
[AN 3261965]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2011.
Virágh Sándor
   Motorosok, segédmotorosok tankönyve az "M", "A1", "A korlátozott" és "A" kategóriás járművezetői vizsgához / [... írták ... Virágh Sándor, ... Keller Ervin, ... Takács Ferenc] ; főszerk. Szörcsök Sándor. - 2. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2011. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9518-52-0 fűzött : 2490,- Ft
motorkerékpár - közlekedési szabály - tankönyv
656.186.051(078) *** 629.118.6(078)
[AN 3266954]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3153 /2011.
Collins, Sophie
The dog care handbook (magyar)
   A kutyatartás kézikönyve : kutyabarát kalauz kedvenceink gondozásához, neveléséhez / Sophie Collins ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 191 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5954-1 fűzött : 2990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3261430]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2011.
   Első zalai gyümölcsészkönyv : tájban az ember / [szerk. Lázár Péter] ; kiad. a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány. - [Pókaszepetk] : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2010. - 147 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0608-4 fűzött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3261687]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2011.
   Örökbefogadva : kutyás antológia. - [Érd] : 2XX K., 2010. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0546-9 fűzött
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3258660]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2011.
Sáfár Violetta Zsófia
   A bácsalmási gazdaság hatvan éve : Bácsalmási Állami Gazdaság - Bácsalmási Agráripari Zrt., 1949-2009 / [írta Sáfár Violetta Zsófia, ... Szénásiné Harton Edit]. - [Bácsalmás] : Bácsalmási Agrárip. Zrt., 2010. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9816-0 kötött
Bácsalmási Agráripari Zrt.
Bácsalmás - agrártörténet - állami gazdaság
631.115.71(439-2Bácsalmás)(091)
[AN 3259571]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2011.
Schmidt, Horst
Taschenatlas Tauben (magyar)
   Galamblexikon : 300 fajta bemutatása tenyésztők és kiállítók számára / írta Horst Schmidt ; fotók Rudi Proll ; [... ford. Csokay Beáta]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 189 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9747-33-3 fűzött : 2990,- Ft
galamb
636.596
[AN 3259842]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2011.
   A vadgazdálkodás időszerű kérdései : ... Vajdahunyad Vár, Magyar Mezőgazdasági Múzeum díszterme, 2010. június 3. ; A nagyvad-gazdálkodás súlyának növekedése az apróvad rovására : ... VADEX ZRt., Soponya ..., 2010. szeptember 3. / [szerk. Nagy Emil, Bíró Gabriella]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2010. - 119 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9783-21-8 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás - vadászat - konferencia-kiadvány
639.1 *** 799.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 061.3(439-2Soponya)"2010"
[AN 3259920]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3159 /2011.
   Diéta 90 napig. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2010. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 13.)
ISBN 978-963-9972-05-6 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3261968]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2011.
   Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola : emlékkönyv, 2010. - Budapest : Eötvös L. Szakközépisk. és Szakisk., 2010. - 212 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9618-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3257946]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2011.
Németh Zsuzsanna (19. sz)
   A legújabb és kipróbált magyar szakácskönyv : biztos útmutató, mint kelljen 1001 különféle legjobb ízű ételt, süteményt, krémet és kocsonyát, tortát, csemegét és fagylaltokat, legízletesebb meleg és hideg italokat, hideg étkeket, gyümölcs csemegét legügyesebben és a legújabb ízlés szerint készíteni / ... kész. Németh Zsuzsána. - Budapest : Alinea, [2010]. - 350 p. ; 20 cm
Borítócím: A legújabb és megpróbált magyar szakácskönyv. - Gerinccím: Szakácskönyv
ISBN 978-963-9659-54-4 kötött : 3950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3260104]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2011.
   Nyanyicskák süteményei : szlovák gazdaasszonyok húsvéti találkozója = Ňaničkine zákusky : recepty zo stretnutia slovenských gazdiniek na Veľkú noc / [... szerk. Alžbeta Ancsinová] ; [... kiad. Csabai Szlovákok Szervezete]. - [Békéscsaba] : Csabai Szlovákok Szerv., 2010. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-89036-1-7 fűzött
Békés megye - sütemény - nemzeti étel - ételspecialitás - magyarországi szlovákok
641.852(083.12) *** 641.568(=854)(439.175)(083.12)
[AN 3261108]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2011.
Szoó Judit (1975-)
   Kilófaló lakomák 0-24 óráig : fogyókúra idején és cukorbetegek számára is fogyasztható lakomák : egy sikerrel lefogyott háziasszony történetének folytatása, tippjei / Szoó Judit. - Budapest : Timp, 2010. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9614-81-9 fűzött : 3450,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3260843]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2011.
Toselli, Leigh
The makeup book (magyar)
   Smink / Leigh Toselli ; fényképezte Patrick Toselli ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - 2. kiad. - Debrecen : Hajja, cop. 2010. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7054-63-1 kötött : 4998,- Ft
kozmetika - smink
646.75
[AN 3268357]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3165 /2011.
Bielau, Klaus
Paracelsus (magyar)
   Paracelsus : filozófia és gyógyászat időálló időszerűségben / Klaus Bielau. - Haarlem : Rozekruis Pers ; Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2010. - 85, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-7420-49-8 kötött
Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus (1493-1541)
Svájc - orvos - filozófus - okkultizmus - 16. század
1(494)(092)Paracelsus,_P._A._T. *** 61(494)(092)Paracelsus,_P._A._T. *** 133(494)(092)Paracelsus,_P._A._T.
[AN 3259064]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2011.
Bolberitz Pál (1941-)
   Bevezetés a logikába / Bolberitz Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154-[155].
ISBN 978-963-277-188-5 fűzött : 1600,- Ft
logika
16
[AN 3265750]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2011.
Bolz, Norbert (1953-)
Das konsumistische Manifest (magyar)
   Konzumista kiáltvány / Norbert Bolz ; [ford. Nagy Edina]. - Budapest : Műcsarnok, 2010. - 99 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 5.)
Bibliogr.: p. 93-98.
ISBN 978-963-9506-37-4 fűzött
fogyasztói társadalom - kultúrafilozófia
130.2 *** 366.01
[AN 3259641]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2011.
Carroll, Sean M. (1966-)
From eternity to here (magyar)
   Most vagy mindörökké : a végső időelmélet nyomában / Sean Carroll ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 588 p. : ill. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 546-561.
ISBN 978-963-05-8951-2 fűzött
idő
115
[AN 3257909]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2011.
Halasy-Nagy József (1885-1976)
   Te meg én : a szerelem lélektana / Halasy-Nagy József. - Szeged : Quintus, 2010. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88494-5-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szerelem - nemek lélektana - filozófus - 20. század
1(439)Halasy-Nagy_J. *** 392.6 *** 159.922.1
[AN 3260218]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2011.
Hársing László (1930-)
   Az etikai gondolkodás rövid története / Hársing László. - Budapest : Áron K., 2010. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 311-327.
ISBN 978-963-9210-73-8 kötött : 3200,- Ft
filozófiatörténet - erkölcs
17(100)(091)
[AN 3261256]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2011.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Az élet / Kellermayer Miklós. - Budapest : Kairosz, 2010. - 242 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-242.
ISBN 978-963-662-439-2 kötött : 3400,- Ft
élet - vallás - tudomány
128 *** 215 *** 573.5
[AN 3261488]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2011.
Kollár János (1962-)
   A valóság határán : beszélgetések kvantumfizikáról, pszichológiáról és más hétköznapi dolgokról / Kollár János, Dienes István. - Debrecen ; [Fót] : Víztérítő K., 2010. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87871-3-2 fűzött
lélektan - metafizika - dialógus
11(0:82-83) *** 159.9(0:82-82)
[AN 3261119]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2011.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
   Tudományetikai kódex / Magyar Tudományos Akadémia ; [... szerk. Fésüs László]. - Budapest : MTA, 2010. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-508-604-7 kötött
tudomány - foglalkozási erkölcs - etikai kódex
17 *** 001
[AN 3258971]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3174 /2011.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Adjátok vissza vasárnapjainkat : ellesett pillanatok : gondolatok vasárnapról vasárnapra : 2010 "C" év / Barlay Ö. Szabolcs ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2010. - 118 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88578-3-5)
prédikáció
252
[AN 3266676]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2011.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka Ottokár életének titka / Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2010. - 204 p. : ill. ; 21 cm. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 1.)
Összefoglalás latin, angol, német, spanyol, olasz és francia nyelven
ISBN 978-963-88578-4-2 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3266683]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2011.
Bikfalvi Géza
   "Mindent Isten nagyobb dicsőségére" : tanulmányok a jezsuita rend történetéből / Bikfalvi Géza. - Budapest : METEM, 2011. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-50-6 fűzött
Societas Jesu
Magyarország - Kína - Európa - jezsuiták - templom - misszió - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
266.2(510) *** 930.85(4) *** 726.54(4) *** 271.5(439)
[AN 3261626]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2011.
   Búcsújárók ima- és énekeskönyve / [... kiad. a Mária Rádió Egyesület]. - Veszprém : Mária Rádió Egyes., 2010. - [2], 94 p. : ill., kotta ; 16 cm
ISBN 978-963-06-9975-4 fűzött
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
245 *** 243 *** 282
[AN 3257916]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2011.
Counseling (magyar)
   Biblikus lelkigondozás / John MacArthur ... [et al.] ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a] Jó Hír Iratmisszió Alapítvány. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2011]. - 334 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87703-6-3 kötött
lelki gondozás
253
[AN 3261975]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2011.
Egeler, Daniel (1958-)
Mentoring millennials (magyar)
   Legyetek az én követőim! : a mentori kapcsolatok hatása a felnövekvő nemzedékre / Daniel Egeler ; [ford. Kenyeres Anna] ; [közread. az] ACSI Keresztény Alapítvány. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2011. - 143 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88765-2-2 fűzött
misszió
266
[AN 3259694]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2011.
   Az első húsz év után : jubileumi KÉSZ találkozó : Esztergom, ... 2009. szeptember 4-6. / [szerk. Rochlitz Bernadett]. - Budapest : KÉSZ, 2010. - 253 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7864-24-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7864)
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
kereszténység - erkölcs - konzervativizmus - konferencia-kiadvány
23/28 *** 17 *** 329.11 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3261494]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2011.
Gál Judit
   Adatok a váci ortodox keresztény közösség történetéhez = Podaci o istoriǰi pravoslavne zaǰednice u Vacu / Gál Judit, Dujmov Milán. - Vác : Vác Város Lvt., 2010. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Limes, ISSN 2060-9248 ; 2.)
Bibliogr.: p. 327-331. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-87737-5-3 fűzött
Vác - ortodox egyház - egyházközség - egyháztörténet - arománok - történelmi forrás
281.9(439-2Vác)(091)(093) *** 316.347(=590)(439-2Vác)(093)
[AN 3259088]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2011.
Gere Lilla
A király lánya (angol)
   The king's daughter / Lilla Gere ; [publ. by Aglow Hungary]. - [Szigetszentmiklós] : Aglow, 2010. - 63 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-08-0691-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3261749]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2011.
   Imádkozzunk a családunkért! : családok imakönyve / összeáll. Déri Péter. - Szombathely : Martinus, 2011. - 276 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5091-02-5 kötött
imakönyv
243
[AN 3257658]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2011.
   Jézus a mi üdvözítőnk : konferenciakötet a megváltás művéről / [... szerk. Kránitz Mihály és Puskás Attila]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 290 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 2.)
A Budapesten, 2010. jan. 25-27-én rendezett Teológiai Tanárok Konferenciájának szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-230-1 fűzött : 2200,- Ft
krisztológia - megváltás
232.3 *** 234
[AN 3258952]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2011.
   Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet ; [szerk. Rochlitz Bernadett] ; [közread. a] Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. - Budapest : KÉSZ, 2010. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7864-25-4 kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7864)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet
282(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3261429]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2011.
Kroeker, Jakob
Amos und Hosea (magyar)
   Ámosz és Hóseás próféták könyvének magyarázata : az igazságosság és szeretet hirdetői / Jakob Kroeker. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2010. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-80-2 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ámosz könyve
Biblia. Ószövetség. Hóseás könyve
bibliamagyarázat
224.6.07 *** 224.8.07
[AN 3259681]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2011.
   Legkedvesebb bibliai történeteim az Ószövetségből / Mészáros Katalin ill. ; [... Bodolainé Gyarmati Rita és Lőrincz Orsolya ford. ...]. - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 215 p. : ill., színes ; 22x30 cm
A ford. Lukens, Betty a "Through the Bible in felt" c. műve alapján kész.
ISBN 978-963-7493-76-8 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 3260208]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2011.
Maasburg, Leo (1948-)
Mutter Teresa (magyar)
   Teréz anya : csodálatos történetek / Leo Maasburg ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2010. - 212 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9920-16-3 fűzött : 3200,- Ft
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
India - szent - misszió - 20. század - életrajz
266.2(540)(092)Teresa,_calcuttai *** 235.3(092)Teresa,_calcuttai
[AN 3260093]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2011.
Mácz István (1934-)
   Kísértés a jóra : az etika hősei és értékei / Mácz István. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 248, [7] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-206-6 fűzött
erény - vallásos irodalom - etika
241.5 *** 17 *** 244
[AN 3265745]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2011.
Merton, Thomas (1915-1968)
Life and holiness (magyar)
   Élet és életszentség / Thomas Merton ; [ford. Sántha Máté]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-31-9 fűzött : 1750,- Ft
vallásos irodalom - kereszténység
23/28 *** 244
[AN 3261782]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Angyalok Betlehem mellett / írta Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 48.)
ISBN 978-963-9989-20-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv - bibliai történet
232.9(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3257457]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Noé bárkája : bibliai mesék gyerekeknek / írta Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 53.)
ISBN 978-963-9989-24-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv - bibliai történet
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3257476]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2011.
Puskás Attila (1965-)
   A teremtés teológiája / Puskás Attila. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-[342].
ISBN 978-963-361-818-9 fűzött : 2600,- Ft
teremtés - bibliamagyarázat
231.51 *** 575.8 *** 222.11.07
[AN 3265725]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2011.
Szaniszló József (1942-)
   A Budapesti Unitárius Egyházközség története a jegyzőkönyvek tükrében / Szaniszló József. - [Budapest] : Budapesti Unitárius Egyházközség, 2010. - 302 p., [16] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89114-0-7 fűzött
Budapesti Unitárius Egyházközség
Budapest - unitárius egyház - egyháztörténet
288(439-2Bp.)(091)
[AN 3261663]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2011.
Szathmáry Béla (1956-)
   Egyházak az államban : tanulmányok az állami és felekezeti egyházjogból / Szathmáry Béla. - Sárospatak : Hernád, 2010. - 182 p. ; 25 cm. - (Sárospataki teológiai műhely, ISSN 1789-400X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-3-4 fűzött
Magyarország - egyházjog - állam és egyház viszonya - református egyház
284.2(439) *** 322(439) *** 348
[AN 3261123]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2011.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Bevezetés a katolikus hit rendszerébe / Szuromi Szabolcs Anzelm. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 118 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-361-961-2 fűzött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 963-361-961-2)
római katolikus egyház - kereszténység
282 *** 23/28
[AN 3265741]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2011.
Varga László
   Jezsuita misszió : a mezőkövesdi Kistemplom : korrajzok, naplójegyzetek és emlékezések / Varga László. - Mezőkövesd : Magánkiad., 2010. - 452 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355.
ISBN 978-963-08-0456-1 fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Mezőkövesd - Magyarország - jezsuiták - egyháztörténet - templom - szerzetes
271.5(439-2Mezőkövesd)(091) *** 271.5(439)(092) *** 271.5(439)(091) *** 726.54(439-2Mezőkövesd)
[AN 3259282]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2011.
Vencser László (1947-)
   Hittel a holnapért : válogatott beszédek, írások / Vencser László. - Budapest : Kairosz, 2010. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-412-5 kötött : 2800,- Ft
kereszténység - emlékbeszéd - prédikáció
23/28 *** 252
[AN 3260559]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3199 /2011.
Christakis, Nicholas A.
Connected (magyar)
   Kapcsolatok hálójában : mire képesek a közösségi hálózatok és hogyan alakítják sorsunkat? / Nicholas A. Christakis, James H. Fowler ; Bőgel György, Csermely Péter, Lovrics László kommentjeivel ; [ford. Rohonyi András és Rozsnyói Pál]. - Budapest : Typotex, 2010. - 376 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-155-5 fűzött : 3900,- Ft
társadalmi kapcsolat - hálózatelmélet - szociálpszichológia - virtuális valóság
316.47 *** 316.6 *** 681.3.004.14
[AN 3259107]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2011.
   Civic and uncivic values : Serbia in the post-Milošević era / ed. by Ola Listhaug, Sabrina P. Ramet, and Dragana Dulić. - Budapest ; New York : CEU Press, 2011. - VIII, 457 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-98-2 kötött
Szerbia - társadalmi változás - belpolitika - civil társadalom - hétköznapi élet - ezredforduló
316.42(497.11)"199/200" *** 323(497.11)"199/200" *** 949.711"199/200"
[AN 3258697]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2011.
   Diplomás pályakövetési rendszer és eredményei az Eötvös József Főiskolán, 2010 / szerk. Maruzsa Zoltán ; szerzők Babity Mária [et al.]. - Baja : [EJF K.], 2010. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-79-4 fűzött
Baja - pályakezdés - diplomás - munkaerőpiac - főiskola - követéses vizsgálat
316.37-057.85 *** 378.6(439-2Baja) *** 303 *** 331.5-053.9(439)"200"
[AN 3259582]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2011.
   Etnicitás : különbségteremtő társadalom / szerk. Feischmidt Margit ; [közread. az] ... MTA Kisebbségkutató Intézet. - [Budapest] : Gondolat : MTA Kisebbségkut. Int., 2010. - 487 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 442-487.
ISBN 978-963-693-283-1 kötött : 3890,- Ft
etnicitás - társadalmi távolság
316.347(=00)(100)
[AN 3259110]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2011.
   Frusztrációk a parlamentek körül Európában : a parlamentek, a képviselők társadalmi és médiamegítélése : a 2008. április 25-ei nemzetközi konferencia jegyzőkönyve, tanulmányok, háttérelemzések / [szerk. Géczi József Alajos, Karsai József] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - [Budapest] : Az Országgyűlés Hiv., 2010. - 424 p., [13] t. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó, a konferencia háttéranyaga és programja angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-39-9 fűzött
közvélemény - tömegkommunikáció - országgyűlés - képviselő
316.653(4) *** 316.774(4) *** 328(4) *** 342.534(4)
[AN 3259093]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2011.
   A jobbágylét dokumentumai az úrbérrendezés kori Szatmár vármegye Nyíri járásából = Documents of socage tenure regularisation in the Nyír district of Szatmár county = Documente urbariale din plasa Nyír a comitatului Satu Mare / összeáll. és a bev. tanulmányt írta Takács Péter ... - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2010. - 309 p. ; 24 cm. - (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 66.)
A bev. angol és román nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7220-66-1 fűzött
Szatmár vármegye - jobbágyság - úrbérrendezés - 18. század - történelmi forrás
316.343.64(439.161)(093) *** 347.268(439.161)(093)
[AN 3259560]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2011.
Kis Vivien
   Gyógyulj meg, szerelem [elektronikus dok.] / Kis Vivien. - Szöveg (pdf : 208 KB). - [Miskolc] : [Kis V.], [2010]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99197. - Működési követelmények: Adobe Reader
párkapcsolat - elektronikus dokumentum
316.472.4
[AN 3242137]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2011.
   Köz/tér : fogalmak, nézőpontok, megközelítések / szerk. Szijártó Zsolt. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2010. - 338 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-251-0 fűzött : 2590,- Ft
kultúraszociológia - köztér - művészetelmélet - kommunikáció - információs társadalom
316.7 *** 712.25 *** 7.01 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3258940]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2011.
Pethő Bertalan (1935-)
   Poszt-modern mérlegen, 1990-2010 : Magyarország a világon / Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, 2010. - 332 p. ; 20 cm
A főcímben a "poszt-modern" szó kétirányú nyíllal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87872-1-7 fűzött
Magyarország - társadalmi változás - politikai filozófia - ezredforduló
316.4(439)"199/200" *** 1(439)Pethő_B. *** 321.01
[AN 3260196]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   Egy illúzió halála : keserű gyógykönyv gyanakvó fiataloknak és csalódott öregeknek / Popper Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2011, cop. 2006. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-39-0 kötött : 2480,- Ft
művelődéstörténet - társadalmi viselkedés
316.6 *** 930.85(100)
[AN 3265855]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3209 /2011.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Újévtől szilveszterig: a jeles napokhoz fűződő népszokások és hiedelmek a Kapos mentén. - Tamási : Könnyü L. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2011. - 180 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 2.)
Bibliogr.: p. 172-177. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88748-1-8 fűzött
Tamási (Tolna megye) - magyar néprajz - népszokás - naptári szokás
398.33(=94.511)(439-2Tamási)
[AN 3259952]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2011.
   Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján / [szerk. ... Flórián Mária] ; [közread. az ] MTA Néprajzi Kutatóintézete. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2010. - 492 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-567-045-1 fűzött
magyar néprajz - népviselet - századforduló
391(=945.11)
[AN 3258942]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2011.
Fél Edit (1910-1988)
   "Mi, korrekt parasztok..." : hagyományos élet Átányon / Fél Edit, Hofer Tamás. - Budapest : Korall, 2010. - 479 p. : ill. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 1.)
Bibliogr.: p. 419-425.
ISBN 978-963-08-0173-7 kötött
Átány - magyar néprajz - életmód
391/395(=945.11)(439-2Átány)
[AN 3258611]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2011.
Hintalan László (1947-)
Lucaszék, fényszék, szentszék (új kiadása)
   Fényszék : a lucaszéktől az is-is élettörvényig / Hintalan László János. - 2. bőv. kiad. - Keszthely : Örökség Alapítvány, 2010. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Magtár könyvek)
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-963-08-0406-6 kötött
Magyarország - magyar néprajz - művelődéstörténet - Luca-napi szokás
398.332.413(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3260163]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2011.
Laʾw, Yisraʾel Meʾiyr (1937-)
Yahadut hala�a lemaʿśeh (magyar)
   A zsidó élet törvényei / Israel Méir Lau ; [transl. Ephraim Israel] ; [kiad. a MAZSHISZ]. - 3. kiad. - Budapest : MAZSIHISZ, 2011. - XVIII, 489 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7010-61-3 kötött
zsidó vallás - vallási törvény - zsidóság - népszokás
398(=924) *** 296.3
[AN 3260991]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2011.
   Matyóföld kultúrájáról IV : a feltáratlan matyó örökség és értékelése : a 2010. év felolvasóüléseinek anyaga / [szerk. Pap János] ; [kiad. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2010. - 185 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87159-6-8 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - gazdaságtörténet
39(=945.11)(439-2Mezőkövesd) *** 338(091)(439-2Mezőkövesd)
[AN 3260326]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2011.
   Mesék anyákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2008. - 313, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2671-7 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3268410]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2011.
   Mesék apákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2008. - 311, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2670-0 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3268414]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2011.
   Ósdi állatosdi : állatokhoz fűződő népi mondókák, jóslások és csúfolók / gyűjt. és összeáll. Balázs Lívia és Lanczendorfer Zsuzsanna ; az illusztrációkat kész. Kocsis Richard ; a dallamokat lejegyezte Bozzay Beáta. - 2. bőv. kiad. - Győr : M. Kultúra K., 2010. - 75 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88075-8-8 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - szólás - mondóka
398.9(=945.11)(439.114) *** 398.831(=945.11)(439.114)
[AN 3265686]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2011.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   A keleti palócok pásztorkodása / Paládi-Kovács Attila. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2010. - 239 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-473-417-8 kötött
magyar néprajz - legelőgazdálkodás - palócok
39(=945.11)(439Palócföld) *** 636.083.51
[AN 3261394]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2011.
   Peremlétben? : félúton : a Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón : Tiszazug kutatás, 2007-2011 / [... kiad. a ... Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2010. - 335, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-57-3 fűzött
Tiszazug - magyar néprajz - kulturális antropológia
39(=945.11)(439Tiszazug) *** 316.7(439Tiszazug)
[AN 3261304]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2011.
Tóthné Litovkina Anna (1963-)
Magyar közmondástár (új kiadása)
   Magyar közmondások nagyszótára / T. Litovkina Anna. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - XXVI, 818 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 10.)
Bibliogr.: p. XXI-XXVI.
ISBN 978-963-9902-59-6 kötött : 6990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3258999]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3221 /2011.
   Być uchodźcą : życie uchodźców osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Europie Środkowej : sprawozdanie / [wyd.] Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców Regionalne Przedstawicielstwo na Europę Środkową. - Budapeszt : Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców Regionalne Przedstawicielstwo na Europę Środkową, 2010. - 76 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - menekült - ezredforduló
325.254(4-11) *** 325.254(4-191)
[AN 3260108]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2011.
   Civil-tradíció : hagyományőrzés civil szervezetek együttműködésével / [szerk. Kiss László Bence] ; kész. a Regionális Együttműködésért Alapítvány. - Debrecen : Regionális Együttműködésért Alapítvány, 2010. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - civil szervezet - 21. század - adattár
323.21(439)(035.5) *** 334.012.46(439)(035.5) *** 061.2(439)
[AN 3257975]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2011.
Deák Ágnes (1960-)
   A koronás Wargha : egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában / Deák Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2010. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8956-7 kötött
Wargha István (1808-1876)
Magyarország - titkos ügynök - 19. század
327.84(439)(092)Wargha_I.
[AN 3260275]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2011.
Debreczeni József (1955-)
   Húsz év / Debreczeni József. - [Miskolc] : Deborjó, 2010. - 492 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0448-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - belpolitika - politológia - rendszerváltás - ezredforduló - publicisztika
32.001 *** 323(439)"198/200"(0:82-92)
[AN 3261475]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2011.
   Dél-alföldi partnerség : a dél-alföldi régió civil szervezetei bemutatkoznak / kész. az Európai Dél-alföldi Regionális Alapítvány. - Szeged : Európai Dél-alföldi Regionális Alapítvány, 2010. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Dél-alföldi régió - civil szervezet - ezredforduló - adattár
323.21(439Dél-Alföld)(035.5) *** 334.012.46(439Dél-Alföld)(035.5) *** 061.2(439Dél-Alföld)
[AN 3257972]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2011.
   Együttműködési tükör : civil összefogás a hátrányos helyzetű kistérségekért / [szerk. Kiss László Bence] ; kész. a Közép-dunántúli Pannon Regionális Alapítvány. - Sárvár : Közép-dunántúli Pannon Regionális Alapítvány, 2010. - 44 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - civil szervezet - 21. század - adattár
323.21(439)(035.5) *** 334.012.46(439)(035.5) *** 061.2(439)
[AN 3257964]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2011.
   Észak-magyarországi civil csoda : [az Észak-magyarországi régió civil szervezetei] / [szerk. Kálmán Lilla]] ; kész. Humán Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvány. - Miskolc : Humán Észak-mo. Regionális Fejleszt. Alapítvány, 2010. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Észak-magyarországi régió - civil szervezet - ezredforduló - adattár
323.21(439.13)(035.5) *** 334.012.46(439.13)(035.5) *** 061.2(439.13)
[AN 3257983]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2011.
   Az EU-elnökség : jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek / szerk. Vörös Imre. - Budapest : Complex, 2010. - 235 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. júl. 20. - Bibliogr.: p. 229-235.
ISBN 978-963-295-116-4 fűzött
Európai Unió - külpolitika - ezredforduló
327(4-62)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 3259026]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2011.
   Az európai utas : ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete / [a szerkbiz. elnöke Holló József Ferenc] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, 2010. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0000-6 kötött
Andrássy Gyula (1860-1929)
Magyarország - történelmi személy - politikus - magyar történelem - 19. század - 20. század
32(439)(092)Andrássy_Gy.,_ifj. *** 943.9"186/192"
[AN 3261704]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2011.
Felbermann Endre (1948-)
   Húsz év a nyíregyházi önkormányzatban / Felbermann Endre ; [kiad. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - [Nyíregyháza] : Móricz Zs. Megyei és Vár. Kvt., [2010]. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7281-60-0 kötött
Felbermann Endre (1948-)
Magyarország - Nyíregyháza - politikus - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Felbermann_E. *** 32(439-2Nyíregyháza)"199/200"
[AN 3261149]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2011.
Horváth Zoltán (1961-)
Az Európai Unió szerződéses reformja (angol)
   The Union after Lisbon : the treaty reform of the EU / Zoltán Horváth, Bálint Ódor ; [transl. by Csilla Dér and Edina Ádám]. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 437 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 433-437.
ISBN 978-963-258-113-2 kötött
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3259001]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2011.
   Az idegen Magyarország : bevándorlók társadalmi integrációja / [... szerk. Örkény Antal és Székelyi Mária] ; [közread. az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K. : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2010. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-026-2 fűzött
Magyarország - bevándorló - társadalmi integráció - ezredforduló
325.14(439)"200" *** 316.4.052(=00)(439)
[AN 3259190]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2011.
   "Munkára kész" fiatalok segítése / [közread. a] "Tettrekész" Fiatalok Alapítványa. - Szeged : "Tettrekész" Fiatalok Alapítványa, [2010]. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Dél-alföldi régió - civil szervezet - 21. század - adattár
323.21(439Dél-Alföld)(035.5) *** 334.012.46(439Dél-Alföld)(035.5) *** 061.2(439Dél-Alföld)
[AN 3257992]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2011.
   Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010 / szerk. Feitl István és Ignácz Károly. - Budapest : Napvilág, 2010. - 332 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-79-9 fűzött : 3800,- Ft
Budapest - önkormányzati választás - politikatörténet
324(439-2Bp.)"18/200" *** 352(439-2Bp.)"18/200" *** 32(439-2Bp.)"18/200"
[AN 3259006]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2011.
Schlett István (1939-)
   A politikai gondolkodás története Magyarországon / Schlett István. - Budapest : Századvég, 2009-. - 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
32.001(439)(091) *** 342(439)(091)
[AN 2891769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 906 p.
Bibliogr.: p. 893-896.
ISBN 978-963-7340-88-8 kötött : 5775,- Ft
[AN 3260132] MARC

ANSEL
UTF-83236 /2011.
   Török menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi összefoglalója = Türkiye'de kendilerine sığınma hakkı tanınan Macar mültecilerinin özyaşamlarından özetler / Hermann Róbert [et al.] ; [... ford. Yılmaz Gülen] ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság ..., ... Rodostói Magyar Baráti Társaság. - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2010. - 81, [3] p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88547-1-1 kötött
Törökország - menekült - magyarság
325.254(=945.11)(560)(092)
[AN 3259238]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2011.
Viczián István (1874-1959)
   Életem és korom : Pest vármegye főispánjának emlékiratai : 3. rész: száműzetésben Amerikában / Viczián István ; [... sajtó alá rend. Viczián István, Viczián Erzsébet és Viczián Miklós]. - [Budapest] : [s.n.], 2010. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160-168.
Fűzött
Viczián István (1874-1959)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 19. század - 20. század - memoár
32(439)(092)Viczián_I.(0:82-94) *** 943.915.3"191/195"(093.3) *** 943.9"191/195"(093.3)
[AN 3257560]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2011.
Zsuffa István (1943-)
   Developing accurate voter lists in transitional democracies : a handbook by the Association of European Election Officials / authored by István Zsuffa and Gyula Rádi ; ed. by Richard W. Soudriette. - Budapest : ACEEEO, 2010. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-08-0535-3 fűzött
választás
324 *** 342.828.3
[AN 3259505]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3239 /2011.
   Baglyas, Loncsos, Badacsony, Józan, Szép-hegy : források a várpalotai mezővárosi és szőlőhegyi önkormányzat múltjából, 1698-1878 / összeáll., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lichtneckert András. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2010. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88219-5-9 fűzött
Várpalota - Magyarország - helytörténet - agrártörténet - szőlészet - borászat - történelmi forrás
943.9-2Várpalota"16/18"(093) *** 663.2(439)(091)(093) *** 634.8(439)(091)(093)
[AN 3261733]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2011.
Bényei Miklós (1943-)
   Széchenyi István és Bihar vármegye : tanulmányok / Bényei Miklós ; [kiad. ... Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2010. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-168.
ISBN 978-963-7218-73-6 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Bihar vármegye - történelmi személy - magyar történelem - 19. század
943.917.3"18" *** 943.9(092)Széchenyi_I. *** 908.439.173"18"
[AN 3261178]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2011.
Dávid Csaba (1943-)
   Ókori kalandok / Dávid Csaba. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-602-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - művelődéstörténet - római birodalom kora - fantasztikus elbeszélés
930.85(37) *** 894.511-322.9
[AN 3259099]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2011.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - 1986-tól szerk. Rácz István, 2005-től szerk. nélkül. - cvált.: Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei
ISBN 963-471-275-4
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [31.], 1623-1625 / ... ford. Szendiné Orvos Erzsébet. - 2010. - 148 p. : ill., színes. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 41.)
A bev. német nyelven is
ISBN 978-963-7238-44-4 fűzött : 1000,- Ft
[AN 3261190] MARC

ANSEL
UTF-83243 /2011.
   Dr. Szilágyi Mihály történetíró munkássága / [szerk. Kaczián János]. - Szekszárd : Tolna M. Egyed A. Honismereti Egyes., 2010. - 59 p. : ill. ; 22 cm. - (Honismereti egyesületi füzetek, ISSN 2062-4735)
Bibliogr.
Szilágyi Mihály (1930-)
Magyarország - történész - 20. század - ezredforduló
930.1(439)(092)Szilágyi_M.
[AN 3260089]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2011.
Drexler Dóra (1981-)
Landschaft und Landschaftwahrnehmung (magyar)
   Táj és tájértelmezés : a táj jelentésváltozásának összehasonlító kultúrtörténeti vizsgálata Anglia, Franciaország, Németország és Magyarország példáján / Drexler Dóra. - Budapest : Akad. K., 2010. - 224 p., [20] t., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Peer Klára. - Bibliogr.: p. 199-217.
ISBN 978-963-05-8972-7 kötött
táj - tájökológia - művelődéstörténet
930.85(100) *** 911.5 *** 712 *** 504.54
[AN 3257911]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2011.
Erdődy Gábor (1951-)
   A demokrácia katonái : a magyarországi polgári-alkotmányos átalakulás és szabadságharc belga megítélése 1848-1849-ben / Erdődy Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 394 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 379-386. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-312-013-2 kötött
Belgium - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - sajtó - közvélemény
943.9"1848/1849" *** 070(493) *** 316.65(493)"1848/1849"
[AN 3258642]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2011.
Gál István
   Vecsésiek az 1956-os forradalomban / írta Gál István. - [Vecsés] : Gál I., 2010. - 103 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-9592-3 kötött
Vecsés - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Vecsés"1956"
[AN 3262149]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2011.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Balatonkiliti évszázadai / Gárdonyi Máté. - Siófok-Kiliti : Önkormányzat, 2010. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9999-0 kötött
Balatonkiliti - helytörténet
943.9-2Balatonkiliti
[AN 3261630]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2011.
Kaliczné Schreiber Rózsa (1929-2001)
   Ein Gräberfeld der Spätbronzezeit von Budapest-Békásmegyer / von Rózsa Kalicz-Schreiber ; bearb. und fertiggestellt von Nándor Kalicz und Gábor Váczi ; hrsg. von Gábor V. Szabó und Gábor Váczi ; mit Beiträgen von Bernhard Hänsel, Barbara Heussner ; [Hrsg.:] Institut für Archäologische Wissenschaften der Eötvös Loránd Universität. - Budapest : Inst. für Archäologische Wiss. der Eötvös Loránd Univ. : L'Harmattan, 2010. - 548 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 324-333. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-236-323-3 kötött : 40 EUR
Budapest - Békásmegyer - régészet - bronzkorszak - temetkezési hely
903(439-2Bp.)"637" *** 903.5(439-2Bp.)"637"
[AN 3259728]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2011.
   Kárpátalja, 1919-2009 : történelem, politika, kultúra / [főszerk. Fedinec Csilla, Vehes Mikola] ; [közread. az] ... MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete. - Budapest : Argumentum : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., cop. 2010. - 640 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-596-6 kötött : 4500,- Ft
Kárpátalja - történelem - magyar történelem - helyismeret - nyelvpolitika - 20. század - ezredforduló
943.923"19" *** 947.787 *** 908.477.87 *** 342.725(477.87)
[AN 3259084]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2011.
   Magyar királyok és uralkodók. - Budapest : Duna International, [2010]-. - ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5013-14-0 kötött
magyar történelem - uralkodó
943.9(092)
[AN 3193659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., II. András és IV. Béla / Vitéz Miklós. - [2011]. - 94 p.
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5013-22-5 kötött : 1695,- Ft
Endre (Magyarország: király), II. (1177?-1235)
Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
magyar történelem - uralkodó - 13. század
943.9(092)Endre,_II. *** 943.9"12" *** 943.9(092)Béla,_IV.
[AN 3260625] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., V. István, IV. (Kun) László és III. András / Vitéz Miklós. - [2011]. - 94 p.
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5013-23-2 kötött : 1695,- Ft
István (Magyarország: király), V. (1239-1272)
László (Magyarország: király), IV., Kun (1262-1290)
Endre (Magyarország: király), III. (1265-1301)
magyar történelem - uralkodó - 13. század
943.9"12"(092) *** 943.9(092)István,_V. *** 943.9(092)László,_IV.,_Kun *** 943.9(092)Endre,_III.
[AN 3260634] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Károly Róbert és Nagy Lajos / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 94 p.
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5013-24-9 kötött : 1695,- Ft
Károly (Magyarország: király), I. (1288-1342)
Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
magyar történelem - uralkodó - 14. század
943.9(092)Lajos,_I.,_Nagy *** 943.9"13" *** 943.9(092)Károly,_I.
[AN 3260641] MARC

ANSEL
UTF-83251 /2011.
   Moson évszázadai : tanulmányok és kismonográfia Moson település és Moson vármegye múltjából a kezdetektől 1946-ig / [... Tullner István, Tuba László főszerk. ...] ; [... kiad. Mosonmagyaróvár Önkormányzata és a Mosoni Polgári Kör]. - Mosonmagyaróvár : Önkormányzat : Mosoni Polgári Kör, 2010. - 536 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 392-395. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-9173-4 kötött
Moson - Moson vármegye - helytörténet
943.911.4 *** 943.9-2Moson
[AN 3261978]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2011.
Nyakas Miklós (1942-)
   A hajdúk letelepítése Böszörményben / Nyakas Miklós ; [kiad. Hajdúböszörmény város Önkormányzata]. - 2. átd., bőv. kiad. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2010. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88775-1-2 fűzött
Hajdúböszörmény - helytörténet - 17. század - hajdúk - történelmi forrás
943.9Hajdúböszörmény"16" *** 316.347(439)hajdúk
[AN 3265714]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2011.
   Városunk, Dombóvár : a kezdetektől napjainkig / [szerk. Pap Norbert] ; [... kiad. Dombóvár Város Önkormányzata]. - Dombóvár : Önkormányzat, 2010. - 408 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0714-2 kötött
Dombóvár - helytörténet
943.9-2Dombóvár
[AN 3261743]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2011.
Zádori Iván (1976-)
   A Csatorna-szigetek fenntarthatósági kihívásai és gazdasági-politikai válaszkísérletei / Zádori Iván. - Pécs : Alexandra, 2010. - 215 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Pécsi egyetemi tankönyvek, ISSN 2062-4751)
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 978-963-297-408-8 fűzött
Csatorna-szigetek - gazdaságtörténet - történelem - gazdaságföldrajz - sziget
942.3 *** 911.3(210.7) *** 338(091)(423)
[AN 3260981]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3255 /2011.
Asztalos István (1934-)
   A 100 éves Erdőkertes / Asztalos István, Zombor István ; [kiad. Erdőkertes Község Önkormányzata]. - Erdőkertes : Önkormányzat, 2010. - 488 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 453-455.
ISBN 978-963-06-9978-5 kötött
Erdőkertes - helyismeret - helytörténet
908.439-2Erdőkertes *** 943.9-2Erdőkertes
[AN 3259520]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2011.
Bihari Diéta (6.) (2007) (Berettyóújfalu)
   Bihari Diéta VI-VII / szerk. Kolozsvári István és Török Péter ; [rend., közread. Bihari Múzeumért Alapítvány, Parola Közhasznú Egyesület]. - Berettyóújfalu : Bihari Múzeumért Alapítvány : Parola Közhasznú Egyes., 2010. - 177 p. : ill. ; 24 cm
A Berettyóújfalun, 2007. nov. 5-én és 2009. nov. 25-én rendezett tudományos ülések szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0216-1 fűzött
Hajdú-Bihar megye - Berettyóújfalu - helytörténet - helyismeret
908.439.165 *** 943.9-2Berettyóújfalu
[AN 3261134]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2011.
Gyulafi József
   Nagy kerékpáros túrakönyv / Gyulafi József. - [Budapest] : Szerző, [2007]-. - 24 cm
kerékpártúra - útikönyv
914(036) *** 796.57
[AN 2674356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 49 rövid kerékpáros körtúra Magyarországon. - cop. 2010. - 119 p. : ill., színes, részben térk.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-0323-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(036) *** 796.57
[AN 3259639] MARC

ANSEL
UTF-83258 /2011.
Holch Gábor (1971-)
   Kína : mindenki szellemi kalauza / írta Holch Gábor ; fotó Balogh Attila ; szerk. Hungler Tímea. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 173 p. : ill., színes ; 29 cm
A borítófedélen és a gerincen párhuzamos címként: Zhongguo
ISBN 978-615-5009-16-7 kötött : 6990,- Ft
Kína - helyismeret - fényképalbum
908.510(084.12)
[AN 3259677]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2011.
Mezei István (1951-)
Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén (angol)
   Urban development in Slovakia / István Mezei ; transl. by Éva M. Hatvani ; [publ. by the] CRR of the HAS, ... Forum Minority Research Institute. - Pécs : CRR of the HAS ; Šamorín : Forum Minority Research Inst., 2010. - 188 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 978-80-89249-39-8
Fűzött : 5 EUR
Szlovákia - településföldrajz - gazdaságföldrajz - statisztikai adatközlés
911.375(437.6)(083.41) *** 911.3(437.6)(083.41)
[AN 2935410]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2011.
Molnár Béla (1953-)
   A Kárpát-medence értékei / Molnár Béla ; [kiad. az Info13 Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : Info13 Közhasznú Egyes., [2010]. - 207 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9965-5 fűzött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3265645]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2011.
   Pécs lexikon / főszerk. Romváry Ferenc. - Pécs : Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm + DVD
ISBN 978-963-06-7918-3 kötött
Pécs - helyismeret - szaklexikon - elektronikus dokumentum
908.439-2Pécs:030
[AN 3260331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - M. - 545 p.
ISBN 978-963-06-7919-0
[AN 3260338] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., N - Zs. - 475 p.
ISBN 978-963-06-7920-6
[AN 3260341] MARC

ANSEL
UTF-83262 /2011.
Rétvári László (1936-)
   Európa történeti földrajza és gazdaságtörténete : a kultúrák keletkezésétől a XX. század közepéig / Rétvári László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-963-19-6956-6 fűzött : 3390,- Ft
Európa - történeti földrajz - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
911.3(4)(075.8) *** 338(091)(4)(075.8)
[AN 3260368]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2011.
Sitkei Levente
   Fekete sivatag : Szaúd-Arábia egy magyar újságíró szemével / Sitkei Levente. - Budapest : Sájler és Emberei Bt., 2010. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-08-0678-7 kötött
Szaúd-Arábia - országismeret
908.532
[AN 3259055]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2011.
Szabó József
   Adalékok Tát történetéhez, 2010 : az eddig megjelent kiadványok utáni ötödik történelmi olvasókönyv / Szabó József, Kátai Ferenc ; Tát Nagyközség Önkormányzatának kiadásában. - Tát : Önkormányzat, 2010. - 493 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9746-0 fűzött
Tát - helytörténet - helyismeret
908.439-2Tát *** 943.9-2Tát
[AN 3260147]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2011.
   A történeti földrajz megújítója : Dr. Frisnyák Sándor munkássága : tanulmányok, interjúk, dokumentumok / szerk. Gál András, Hanusz Árpád. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2010. - (Tudomány- és oktatástörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-72-4 kötött
Frisnyák Sándor (1934-)
Magyarország - geográfus - történeti földrajz - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
91(439)(092)Frisnyák_S. *** 37(439)(092)Frisnyák_S.
[AN 3261466]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2011.
   Világföldrajz / főszerk. Tóth József. - Budapest : Akad. K., 2010. - 1485 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8948-2 kötött
földrajz - kézikönyv
91(100)(035)
[AN 3257906]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2011.
Watzatka Ágnes
   Budapesti séták Liszt Ferenccel / Watzatka Ágnes ; [közread. a] ... Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. - Budapest : Helikon : Liszt F. Zeneműv. Egy., 2011. - 248 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-227-256-6 fűzött : 3290,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Budapest - helyismeret - zeneszerző - művelődéstörténet - 19. század
908.439-2Bp."18" *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3257511]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2011.
Watzatka Ágnes
Budapesti séták Liszt Ferenccel (angol)
   Following Franz Liszt's footsteps in Budapest / Ágnes Watzatka ; [... transl. Andrew Rouse] ; [publ. by] ... The Liszt Academy of Music. - Budapest : Helikon : The Liszt Acad. of Music, 2011. - 248 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-227-260-3 fűzött : 3990,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Budapest - helyismeret - zeneszerző - művelődéstörténet - 19. század
908.439-2Bp."18" *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3257546]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3269 /2011.
   130 éves a Magyar Királyi Csendőrség, 1881-2011. - Esztergom : Szilas L., 2011. - 20 p. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-08-0635-0 fűzött
Magyarország. Csendőrség
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás - történelmi forrás
351.742(439)(091)(093)
[AN 3260607]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2011.
Bihari Mihály (1943-)
   Bihari Mihály : életrajz, politika, rendszerváltás / [riporter] Sereg András. - Budapest : Korona, 2010. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-220.
ISBN 978-963-9589-98-8 kötött : 3300,- Ft
Bihari Mihály (1943-)
Magyarország - jogász - politológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
34(439)(092)Bihari_M.(047.53) *** 32.001(439)(092)Bihari_M.(047.53)
[AN 3257602]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2011.
   A bírák nagy kézikönyve / szerk. ... Gatter László. - Budapest : Complex, 2010. - 1493 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2010. okt. 1.
ISBN 978-963-295-115-7 kötött
Magyarország - bíró - útmutató
347.962(439)(036)
[AN 3258134]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2011.
Breznay Tibor
   Munkajogi ismeretek, 2011 / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2011. - 286 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. jan. 2.
ISBN 978-963-9427-81-5 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3257617]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2011.
   Csíny vagy bűn? : kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában / szerk. Kiss Anna, Kiss Henriett, Tóth J. Zoltán. - Budapest : Complex, 2010. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar irodalom tetthelyei, ISSN 2062-154X)
ISBN 978-963-295-113-3 fűzött
büntetőjog - jogeset - irodalomtanítás - magyar irodalom története - erkölcs - tanári segédkönyv
34.096(089.3) *** 343(089.3) *** 372.817(072) *** 372.889.451.1(072)
[AN 3259057]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2011.
Darák Péter (1963-)
   A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések, 2005-2010 / Darák Péter. - Budapest : Complex, 2010. - 470 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. nov. 15.
ISBN 978-963-295-117-1 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - döntvénytár
352.077(439)(094.92)
[AN 3259017]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2011.
Drinóczi Tímea (1978-)
   Minőségi jogalkotás és adminisztratív terhek csökkentése Európában / Drinóczi Tímea. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 443 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. júl. 22. - Bibliogr.: 431-443.
ISBN 978-963-258-114-9 fűzött : 4900,- Ft
Európai Unió - Magyarország - jogalkotás - jogi szabályozás - adminisztratív rendszabály - racionalizálás
340.134(4-62) *** 334.025 *** 65.011.42 *** 340.134(439)
[AN 3258372]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2011.
   Esettanulmányok a szellemitulajdon-védelem és -menedzsment köréből / szerk. Molnár István ; [... kiad. InnoAID[!InnovAID] Innovációs és gazdasági Tanácsadó Kft.]. - Kecskemét : InnoAID[!InnovAID] Innovációs és Gazd. Tanácsadó Kft., 2010. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89063-0-4 fűzött
Magyarország - iparjog - szerzői jog - szellemi tulajdon
347.77(439) *** 347.78(439)
[AN 3261882]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2011.
   Az Európai Unió gazdasági joga / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010-. - 25 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 3258569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A belső piac és a közös kereskedelempolitika / Dienes-Oehm Egon [et al.]. - 2010. - 288 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 5.)
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-312-032-3 kötött
Európai Unió - kereskedelempolitika - belső piac - egyetemi tankönyv
339.5(4-62)(094)(075.8) *** 338.2(4-62)(094)(075.8) *** 339.923(4-62)(094)(075.8)
[AN 3258587] MARC

ANSEL
UTF-83278 /2011.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   A polgári jogi felelősség útjai vegyes jogrendszerben : Québec, Kanada / Fuglinszky Ádám. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 518 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 10.)
Bibliogr.: p. 431-443. - Összefoglalás és előszó francia és angol nyelven
ISBN 978-963-312-024-8 kötött
Québec szövetségi tartomány - polgári jog - kártérítés - felelősség - jogrendszer
347(714) *** 347.51(714)
[AN 3259029]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2011.
Gyenge Anikó (1978-)
   Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere / Gyenge Anikó. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 259 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Bibliogr.: p. 231-249. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-111-8 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - Magyarország - szerzői jog - emberi jog
342.7(4-62) *** 342.7(439) *** 347.78(4-62) *** 347.78(439)
[AN 3258415]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2011.
   A gyermekvédelem nagy kézikönyve / szerk. Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária. - Budapest : Complex, 2010. - 1340 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2010. okt. 7.
ISBN 978-963-295-086-0 kötött
Magyarország - gyermekvédelem - útmutató
347.63(439)(036) *** 364.65-053.2/.6(439)(036)
[AN 3258143]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2011.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog / Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 395 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 10.)
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 978-963-361-968-1 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3265722]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2011.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Magyar polgári jog : általános rész / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-361-604-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - polgári jog
347.1(439)
[AN 3265747]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2011.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Öröklési jog / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-277-165-6 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - öröklési jog
347.65/.68(439)
[AN 3265734]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2011.
Kelemen László (1958-)
   Miként vélekedünk a jogról? : szociálpszichológiai kutatás / Kelemen László. - [Budapest] : Line Design, 2010. - 214 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 978-963-88181-3-3 kötött
Magyarország - kriminológia - büntetőjog - vélemény - ezredforduló
343.9 *** 343 *** 316.65(439)"200"(083.41)
[AN 3261147]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2011.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Bölcsőtől a csadorig : az emberi jogok védelmének új kérdései / Kondorosi Ferenc. - [Budapest] : Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány, 2011. - 204 p. ; 24 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5087-01-1 fűzött
emberi jog - társadalmi változás - ezredforduló
342.7(100) *** 316.42(100)"200"
[AN 3262653]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2011.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A jogi gondolkodás kezdete és új irányai Európában / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal ; [közread. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány]. - [Budapest] : Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány, cop. 2010. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5087-00-4 fűzött
Európa - jogtörténet - jogrendszer
34(4)(091)
[AN 3215193]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2011.
   Miben kell a jó tanács? : a Jogpont egyéves tapasztalatai / [szerk. Jankovszky Sándor] ; [kiad. a Magyar Iparszövetség]. - Tatabánya : M. Iparszövets., 2010. - 48 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8939-7 fűzött
Magyarország - Közép-dunántúli régió - munkajog - jogsegély - útmutató
349.2(439)(036) *** 347.921.8(439Közép-Dunántúl)(036)
[AN 3258014]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2011.
Németh Zsolt
   A Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája / Németh Zsolt. - Budapest : Püski, 2010. - 151 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 111-117.
ISBN 978-963-302-046-3 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - ötvösség - restaurálás
342.519.8(439) *** 739.025.3/.4
[AN 3260828]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2011.
   Nemzetközi jog / Hoffmann Tamás [et al.] ; szerk. Kardos Gábor, Lattman Tamás. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 494 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 3.)
Bibliogr.: p. 477-479.
ISBN 978-963-312-022-4 kötött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3259056]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2011.
   "A néppel tűzön-vízen át!" : nemzetőrjelvény : tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2010 / [... szerk. Bokodi-Oláh Gergely] ; [rend., közread.] Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. - Budapest : Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2010. - 132 p. ; 24 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0671-8 fűzött
Magyarország - nemzetőrség - történeti feldolgozás
351.743(439)(091)
[AN 3262628]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2011.
   A polgári perrendtartás magyarázata / szerk. Németh János, Kiss Daisy. - 3. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2010. - 2 db (1596 p.) ; 25 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2010. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-121-8 kötött
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3265821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 869 p.
ISBN 978-963-295-122-5
[AN 3265822] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 875-1596.
ISBN 978-963-295-123-2
[AN 3265824] MARC

ANSEL
UTF-83292 /2011.
Princzinger Márta
   A szerződések érvénytelensége / Princzinger Márta. - Budapest : Complex, 2010. - 339 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2010. okt. 1.
ISBN 978-963-295-120-1 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - érvényesség - bírósági határozat
347.4(439)(094.92) *** 347.441
[AN 3259043]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2011.
   A puszta rendje és őrizői : pusztabírók a kecskeméti pusztákon : történetek a Dékány család életéből / szerk. Lisztes János ; szerzők Dékány Csaba [et al.] ; [közread. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Kecskemét] : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2010. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-87265-2-0 fűzött
Dékány család
Alföld - közbiztonság - magyar néprajz - legelőgazdálkodás - családtörténet - 19. század
351.78(439.14)"18" *** 636.083.51 *** 39(=945.11)(439.14) *** 929.52(439)Dékány
[AN 3261716]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2011.
Sironi, Françoise
Bourreaux et victimes (magyar)
   Hóhérok és áldozatok : a kínzás pszichológiája / Françoise Sironi. - Budapest : Göncöl, cop. 2010. - 252 p. ; 20 cm
Ford. Bárdos Miklós. - Bibliogr.: p. 233-[253.]
ISBN 978-963-9183-68-1 fűzött : 2730,- Ft
személyiség-lélektan - kínzás - lelki trauma - viktimológia - pszichoterápia
343.255.5 *** 343.988 *** 159.923.2 *** 616.853
[AN 3259965]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2011.
Somody Bernadette (1976-)
   Az ombudsman típusú jogvédelem / Somody Bernadette. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 158 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 11.)
Bibliogr.: p. 151-156.
ISBN 978-963-312-031-6 kötött
állampolgári jogok biztosa
342.57.08
[AN 3259103]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2011.
Tátrai Tünde (1974-)
   Közbeszerzés gyorskommentár : a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosításairól / Tátrai Tünde. - Budapest : Complex, 2010. - 230 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. szept. 30.
ISBN 978-963-295-110-2 fűzött
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3259002]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2011.
Török Gábor (1953-)
   A magyar társasági jog alapjai / Török Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 156 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. dec. 2.
ISBN 978-963-258-115-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - társasági törvény - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 3267547]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3298 /2011.
Erdei László (1918-1993)
   Hazámhoz híven.. : szolgálati időmről és hadifogságomról : Erdei László tüzér naplója és levelei, 1939-1948 / szerk. és jegyzetekkel ell. Erdei László. - Szeged : [Erdei L.], 2010. - 108 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0545-2 kötött : 1850,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - hadtörténet - második világháború - levelezés - napló
355.257.7(47)(=945.11)"194"(044) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3261641]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2011.
Földi Pál (1938-)
   A magyar testőrség története / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2011]. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-121-9 fűzött
Magyarország - testőrség - történeti feldolgozás
355.318.1(439)(091)
[AN 3260905]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2011.
Földi Pál (1938-)
   A Szent István csatahajó története / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2010. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-637-9 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadtörténet - hadihajó - első világháború
623.821(436/439) *** 355.49(439)"1918" *** 355.49(436/439)"1918"
[AN 3260924]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2011.
Illésfalvi Péter (1970-)
   "Vitézségért" : a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a második világháborúban / Illésfalvi Péter, Kovács Vilmos, Maruzs Roland. - 2. átd., bőv. kiad. - Szeged : HK Hermanos K., 2011. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88959-2-9 kötött
Magyarország - katona - kitüntetés - második világháború
355.134.22(439)"1941/1945" *** 355(439)"1939/1945"(092)
[AN 3268359]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2011.
Kész Barnabás
   Híres csaták a világtörténelemből : az ókortól a modern korig / [írta Kész Barnabás, Kovács András, Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-963-9949-45-4 kötött
hadtörténet - csata - ifjúsági könyv
355.48(100)(02.053.2)
[AN 3260310]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2011.
Szabó József János
   Az Árpád-vonal útikönyve : történetek a Füsti Fecskéből / Szabó József János. - Budapest : Timp, 2010. - 151 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-9614-82-6 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Keleti-Kárpátok - Északkeleti-Kárpátok - erődrendszer - hadtörténet - második világháború - útikönyv - memoár
623.13(439)(234.421.1)"194" *** 914.984(234.421.1)(036) *** 914.778.7(234.421.1)(036) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3260127]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3304 /2011.
Håkansson, Håkan
   Határtalan hálózatok : az üzleti kapcsolatok menedzsmentjének új szemlélete / Håkan Håkansson [és munkatársai] ; [... vál. Borbély Ede et al.] ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, cop. 2010. - 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-55-1 kötött : 4500,- Ft
hálózatelmélet - üzleti élet - gazdasági kapcsolat
65.012.65 *** 316.47
[AN 3259673]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2011.
Körmendi Lajos (1939-)
   Értékelemzés / Körmendi Lajos. - Budapest : Saldo, 2010. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-638-361-9 fűzött : 2900,- Ft
értékelemzés - egyetemi tankönyv
65.011.47(075.8)
[AN 3260184]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2011.
Rowntree, Derek
The manager's book of checklists (magyar)
   Menedzserek ellenőrző listakönyve : szükséges tudnivalók szükség esetére / Derek Rowntree ; [ford. Fehérné Torma Magdolna]. - [Budapest] : Manager Kvk., cop. 2010. - VIII, 293 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9912-15-1 fűzött : 4990,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3259045]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2011.
Tomka János (1952-)
   Vezetés egykor és most : a Biblia és a menedzsment / Tomka János, Bőgel György. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2010. - 334 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332-[335].
ISBN 978-963-19-7037-1 kötött
Biblia
vezetéstudomány
65.012.4 *** 22
[AN 3260837]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3308 /2011.
   Adóirány 2011 : [adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben, magyarázatokkal és példákkal] : [egyéves online frissítéssel] / [a hatályos és hiteles szöveget összeáll. Orosz Mária, Finta Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2010]. - 443 p. ; 30 cm
Lezárva: 2010. nov. 19. - Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-9722-93-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)
[AN 3262208]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2011.
   Adózás és számvitel, 2011 / Tomcsányi Erzsébet [et al.]. - Budapest : Ecovit, cop. 2010. - 254 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88743-2-0 fűzött : 10290,- Ft
Magyarország - számvitel - adózás - társadalombiztosítási járulék - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 369(439)(036)
[AN 3262200]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2011.
Akerlof, George A. (1940-)
Animal spirits (magyar)
   Animal spirits avagy A lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban / George A. Akerlof, Robert J. Shiller ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, 2011. - 266 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 242-260.
ISBN 978-963-13-5960-2 fűzött : 2690,- Ft
gazdaságtan - gazdasági válság - közgazdasági lélektani iskola
330 *** 338.124.4 *** 330.831
[AN 3257704]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2011.
Benkőné Deák Ibolya
   A gazdasági informatika alapjai / Benkőné Deák Ibolya, Bodnár Pál, Gyurkó György ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt : BGF, 2011, cop. 2008. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-734-0 kötött : 3600,- Ft
gazdasági informatika - egyetemi tankönyv
330.47(075.8) *** 681.3(075.8)
[AN 3268421]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2011.
Carney, Brian M.
Freedom, Inc. (magyar)
   Szabadság Zrt / Brian M. Carney, Isaac Getz ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 292 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8961-1 fűzött
vezetés - szervezetpszichológia
658.1.012.4 *** 65.013
[AN 3260014]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2011.
Farkas Attila
   Családfakutatás Matyóföldön III / Farkas Attila. - Mezőkövesd : Farkas A., 2010. - 106 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9467-4 fűzött
Matyóföld - adóalany - újkor - történelmi forrás - névtár
336.2.024(439Matyóföld)"16/18"(093) *** 929(439Matyóföld)(093)
[AN 3159466]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2011.
Fellegi Tamás (1956-)
   Új Széchenyi terv : pályázati kézikönyv / kész. Fellegi Tamás, Molnár Ágnes, Petykó Zoltán ; [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]. - [Budapest] : NFM, [2011]. - 135 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági tervezés - regionális fejlesztés - pályázat - 21. század
332.14(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 06.063(439)
[AN 3266405]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2011.
Komáromi István
   Az ifjúsági turizmus a Kárpát-medencében : az ifjúsági turizmus korosztályos motívációkutatásának eredményei és fejlesztési lehetőségei a Kárpátok interrégióban / Komáromi István ; [... kiadója a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int., 2010. - 162, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 130-141.
ISBN 978-615-5097-08-9 kötött
Kárpát-medence - turizmus - ifjúság - statisztikai adatközlés
338.48(4-191)(083.41) *** 379.85-053.6(4-191)(083.41)
[AN 3261201]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2011.
   Magyar Plakát Társaság : Poster 2010, Pécs : plakát kiállítás = Hungarian Poster Association : Poster 2010, Pécs : poster exhibition / [szerk. ... Ducki, Árendás] ; [közread. a] Magyar Plakát Társaság. - [Budapest] : M. Plakát Társ., [2010]. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88785-1-9 kötött
Magyarország - plakát - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
659.133(439)"196/200" *** 766(439)"196/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3262036]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2011.
Mintzberg, Henry (1939-)
   A menedzsment művészete / Henry Mintzberg ; [szerk. Bársony Péter, Golubeff Lóránt, Juhász Péter] ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, cop. 2010. - 435 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-44-5 kötött : 4950,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 3260110]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2011.
Puster János (1965-)
   A gyakorlati marketing alapjai / Puster János. - Budapest : Gondolat, 2010. - 241 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-963-693-296-1 fűzött : 3050,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-277-03)
marketing
658.8
[AN 3259003]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2011.
Radnai Márton (1972-)
   Banki tőkemegfelelési kézikönyv / Radnai Márton, Vonnák Dzsamila. - Budapest : Alinea : Ramasoft, cop. 2010. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-245.
ISBN 978-963-9659-59-9 kötött : 6950,- Ft
banktőke - gazdasági szabályozás - bankügylet - kockázat
330.142.222 *** 336.717 *** 338.246.025.2 *** 330.131.7
[AN 3260107]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2011.
Shiller, Robert J. (1946-)
Irrational exuberance (magyar)
   Tőzsdemámor / Robert J. Shiller ; [ford. Vangel Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, 2011, cop. 2007. - 350 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 338-350.
ISBN 978-963-9659-18-6 fűzött : 2950,- Ft
tőzsde
336.76
[AN 3268417]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2011.
Tálné Molnár Erika
   A munka díjazása / Tálné Molnár Erika. - Budapest : Complex, 2010. - 402 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2010. dec. 1.
ISBN 978-963-295-118-8 fűzött
Magyarország - munkajog - bér - bírósági ítélet
331.2(439)(094.92)
[AN 3259033]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2011.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése : elemzés a beszámolók alapján / Bíró Tibor [et al.] ; [szerk. Pucsek József]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, [2011], cop. 2007. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-394-704-3 fűzött : 3100,- Ft
vállalkozás - mérlegkimutatás - gazdasági elemzés
657.372.012.12
[AN 3268424]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3323 /2011.
Bódy Zsombor (1970-)
   Az ipari munka társadalma : szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig / Bódy Zsombor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 253 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-253.
ISBN 978-963-446-598-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - foglalkoztatottság - szociálpolitika - századforduló - 20. század
364(439)"188/194" *** 331.5(439)"188/194"
[AN 3248780]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2011.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2011 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási ellátásra jogosultság, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2011. - 333 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. jan. 1.
ISBN 978-963-9427-80-8 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3257611]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2011.
Maschke, Michael
Behindertenpolitik in der Europäischen Union (magyar)
   Fogyatékosságpolitika az Európai Unióban / Michael Maschke ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYK, 2010. - 270 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 245-270.
ISBN 978-963-7155-52-9 kötött
Európai Unió - szociálpolitika - fogyatékos
364.262(4-62) *** 364.65-056.2/.3
[AN 3258996]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2011.
Vercseg Ilona (1945-)
   Közösség és részvétel : a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete / Vercseg Ilona. - Budapest : Hilscher Szociálpol. Egyes., 2011. - 204 p. ; 20 cm. - (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004). (A szociális munka elmélete, ISSN 1218-8565)
Bibliogr.: p. 189-204.
Magyarország - közösségfejlesztés
364.46(439)
[AN 3261983]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3327 /2011.
   50 éves a hegesztő szakmérnök-képzés, 1961-2011 / [fel. szerk. Török Imre] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszék. - Miskolc : ME Mechanikai Technológiai Tansz., 2011. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 28-29.
Fűzött
Miskolc - egyetem - hegesztés - mérnök - felsőoktatás
378.662(439-2Miskolc)(091) *** 621.791
[AN 3262618]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2011.
   60 éves a Mechanikai Technológiai Tanszék, 1950-2010 / [fel. szerk. Török Imre]. - Miskolc : ME Mechanikai Technológiai Tansz., 2011. - 93 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Mechanikai-Technológiai Tanszék
Miskolc - egyetem - tanszék - mechanikai technológia - szakbibliográfia
378.662(439-2Miskolc).096 *** 621 *** 621:016 *** 378.662(439-2Miskolc).096:013
[AN 3262435]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2011.
Andók György
   A mezőgazdasági szakképzés története Putnokon / Andók György. - Putnok : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2010. - 210 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Gömöri múlt és jelen, ISSN 2061-3105 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9940-2 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-9940-02)
Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Putnok)
Putnok - szakközépiskola - iskolatörténet - mezőgazdaság
373.6:63(439-2Putnok)(091)
[AN 3261210]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2011.
Bánfalvy Csaba (1954-)
   Újabb gyógypedagógus-történetek : gyógypedagógia korszakhatáron? / Bánfalvy Csaba, Takács István, Zászkaliczky Péter ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK : ELTE Eötvös K., 2010. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-53-6 fűzött
Magyarország - gyógypedagógia - pedagógus - 20. század - életútinterjú
376.2/.4(439) *** 37(439)(092)(047.53)
[AN 3259366]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2011.
Csocsán Emmy (1941-)
   A látássérült gyermekek matematikatanulásának, -tanításának módszertana / Csocsán Emmy ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYK, cop. 2010. - 122 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A látássérült gyermekek matematikatanulása, - tanításának módszertana. - Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 978-963-7155-51-2 fűzött
matematikatanítás - csökkent látású - vak - alsó tagozat - didaktika - egyetemi tankönyv
372.47(075.8) *** 376.352(075.8) *** 371.3
[AN 3258904]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2011.
Csöndes Mónika
   Hogyan járjunk jogi egyetemre? : ha jogra mész, ha jogra jársz... / [Csöndes Mónika, Metzinger Péter]. - Budapest : HVG ORAC, 2010. - 141 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. okt. 31.
ISBN 978-963-258-117-0 fűzött : 1990,- Ft
felsőoktatás - egyetemi hallgató - diákélet - jogtudomány - útmutató
378.634 *** 378.18 *** 378(439)(036)
[AN 3258603]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2011.
   Didaktikai visszacsatolás : pedagógusok módszertani kultúrájának mérése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben / [szerk. Kovács Ferencné] ; [közread. az] MPKKI. - Nyíregyháza : MPKKI, 2010. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Szatmár megye - pedagógus - didaktika - tanár-diák kapcsolat - felmérés
371.1(439.161) *** 37.02 *** 37.064.2 *** 371.1(498.4-35Szatmár)
[AN 3261726]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2011.
Dunaújvárosi Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2010) (Dunaújváros)
   A Dunaújvárosi Főiskola 2010. évi őszi házi tudományos diákköri konferenciájának programja / [... szerk. Zachár András, ... Gonda Viktor]. - Dunaújváros : [Dunaújvárosi Főisk.], 2010. - 45 p. ; 21 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - főiskola - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Dunaújváros) *** 082
[AN 3257569]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2011.
   Életszakaszok határán : közösségi és egyéni tanulási feladatok / szerk. Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor. - Budapest : Feta, 2010. - 120 p. ; 21 cm. - (Feta könyvek, ISSN 1788-9863 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88170-2-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - tanácsadás - ifjúságszociológia - ezredforduló
37.048(439) *** 378(439) *** 316.37-053.6(439)"200"
[AN 3258968]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2011.
   Emlékek könyve : a százéves dunakisvarsányi oktatás emlékére, 1910-2010 / [szerk. Vas Zoltánné és Tátrai János] ; kiad. Dunavarsány Város Önkormányzata. - Dunavarsány : Önkormányzat, 2010. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Árpád Fejedelem Általános Iskola (Dunavarsány)
Dunavarsány - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Dunavarsány)(091)
[AN 3261634]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2011.
Fekete Hajnalka
   A gyüttment mesél / Fekete Hajnalka. - Budapest : Fekete H., 2010. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0053-2 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - cigányság - memoár - esettanulmány
376.63(=914.99)(439)(0:82-94)
[AN 3260563]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2011.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (10.) (2010) (Budakalász)
   Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma, 2010. június 17-20 : 10. Budakalászi Találkozó : 11. füzet / [szerk. Guther M. Ilona] ; [rend.,] kiad. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - [Budapest] : MMIKL, 2010. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: 10. Budakalászi Találkozó, 2010. június 17-20.
ISBN 978-963-651-486-0 fűzött
Kárpát-medence - művelődésügy - határon túli magyarság - identitás - egyesület - konferencia-kiadvány
374 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.2(4-11) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 3261852]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2011.
   Komprehenzív iskolafejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között / [szerk. Juhász Krisztina] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, 2010. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - integrált oktatás - oktatásügy
373.29 *** 373.553 *** 373(439)
[AN 3261221]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2011.
Meusburger, Peter
   Magyar diákok a Heidelbergi Egyetemen : hatótényezők és kölcsönhatások a külföldi egyetemjárás történetében = Ungarische Studenten an der Universität Heidelberg : Einflussfaktoren und Wechselwirkungen der Bildungswanderung im Laufe der Jahrhunderte / Peter Meusburger. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Probáld Ferenc. - Bibliogr.: p. 62-71.
ISBN 978-963-312-025-5 fűzött
Universität Heidelberg
Magyarország - Heidelberg - tanulmányút - egyetemi hallgató - egyetem - iskolatörténet
378.18(430-2Heidelberg)(=945.11)(091) *** 378.4(430-2Heidelberg)(091)
[AN 3259116]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2011.
   Nemzetnevelés, felnőttnevelés, közművelődés / szerk. Juhász Erika, Szabó Irma ; kiad. a ... Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. - Debrecen : Csokonai : DE : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2010. - 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-260-226-4 fűzött
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - felnőttnevelés - művelődésügy - pedagógus
37.013.83 *** 374.7 *** 37(439)(092)Karácsony_S.
[AN 3261215]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2011.
Oktatás-informatikai Konferencia (3.) (2011) (Budapest)
   III. Oktatás-informatikai Konferencia : tanulmánykötet / szerk. ... Ollé János. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2011. - 272 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2011 jan. 14-15-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-037-8 fűzött
e-learning - multimédia - oktatástechnológia - konferencia-kiadvány
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3261671]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2011.
Pajor Emese
   Látássérülés : bevezető ismeretek / Pajor Emese ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYK, cop. 2010. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-166-3 fűzött
csökkent látású - vak - gyógypedagógia - didaktika - egyetemi tankönyv
376.32(075.8) *** 376.352(075.8) *** 371.3
[AN 3258956]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2011.
   "Párbeszéd 2009 - minden gyermek különleges" = "Dialog - jedes Kind ist anders" / [szerk. Pusztafalvi Henriette és Vass Lívia] ; [rend., közread. A Korai Fejlesztésért - Napsugár Alapítvány]. - Pécs : A Korai Fejlesztésért - Napsugár Alapítvány, 2010. - 176 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2009. jún. 5-6-án azonos címmel rendezett nemzetközi szimpózium előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9391-2 fűzött
nevelési rendszer - képességfejlesztés - iskoláskor előtti nevelés - értelmi fogyatékos - konferencia-kiadvány
372.3 *** 616.89-008.454 *** 371.4Montessori *** 061.3(439-2Pécs)"2010"
[AN 3257616]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2011.
   Religion and higher education in Central and Eastern Europe / ed. by Gabriella Pusztai. - Debrecen : CHERD Univ. of Debrecen, 2010. - 310 p. ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-372-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - egyházi iskola - felsőoktatás - vallásszociológia
378.014.521(4-11) *** 261(4-11)
[AN 3261004]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2011.
Sárközi Judit
   Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet megteremtésére : útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP) gyermekek együttneveléséhez / Sárközi Judit ; [kiad. ... Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon]. - Budapest : Mozgásjavító Ált. Isk., Szakközépisk., EGYMI és Diákotthon, [2011]. - 60 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-08-0793-7 fűzött
gyógypedagógia - rokkant
376.2/.4 *** 376.22
[AN 3261909]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2011.
   Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban / [szerk. Borsa Melinda, Horváth Tamás, Simon István]. - [Budapest] : Educatio, [2011]. - 119 p. ; 24 cm. - (AVIR tanulmánykötet, ISSN 2062-4786)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-48-8 fűzött
felsőoktatás - oktatáspolitika
378.014.5
[AN 3261209]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2011.
   Új HÖOK fejlesztési terv, avagy A magyarországi felsőoktatási hallgatói érdekképviseletek megújulási programja / szerk. Kucsera Tamás Gergely, Schőberl Márton. - Budapest : [HÖOK a Hallgatókért Alapítvány], 2010. - 88 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány
ISBN 978-963-87504-9-5 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - diákönkormányzat - 21. század
378.183(439)"200"
[AN 3257727]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2011.
   WirrWarrázslat : deutschsprachiges Laientheater in Ungarn / [red. von Tímea Faragó] ; [hrsg. von der Deutschen Selbstverwaltung Budapest]. - Budapest : Deutsche Selbstverwaltung, 2010. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9616-6 fűzött
Magyarország - iskolai színjátszás - német nyelvű színjátszás - ezredforduló
371.383.3(=30)(439)
[AN 3259037]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3350 /2011.
Gyimesi György (1935-)
   Szerelmem, Afrika / Gyimesi György. - [Pusztazámor] : DNM, 2010. - [4], 395 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Gyimesi György vadászatai ; 4.)
ISBN 978-963-9369-83-2 kötött : 7499,- Ft
Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94)
[AN 3259793]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2011.
Langmár Zsuzsanna
   Mindjárt mesén halok! : a világ gyerekszájjal / Langmár Zsuzsanna. - [Maglód] : Eleven Gyerekek Egyes., 2010. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Elevengyerekek vidám történetei ; 1.)
ISBN 978-963-08-0582-7 fűzött : 3490,- Ft
gyermek - idézetgyűjtemény
379.825-053.2(0:82-84)
[AN 3260255]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2011.
Petykó Csilla
   Kempingturizmus Magyarországon / Petykó Csilla. - Budapest : Petykó Cs., 2010. - 193, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-178. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7336-97-3)
Magyarország - turizmus - kemping - ezredforduló
796.54(439) *** 338.48(439)"199/200"
[AN 3260586]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2011.
Pfeifer Ferenc
   Az akrobatikus torna Magyarországon / Pfeifer Ferenc. - Budapest : Pfeifer F., 2010. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0619-0 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - akrobatika - sporttörténet
796.4(439)(091)
[AN 3259589]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2011.
Polyánszky-Tamási Zoltán
   Táblakönyv : [50 táblajáték 15 országból] / Polyánszky-Tamási Zoltán. - [Budapest] : Webdream Bt., 2010. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0288-8 fűzött : 1980,- Ft
táblás játék
794.2 *** 794.3
[AN 3260175]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2011.
Rauzs József
   Muity Sándor fogathajtó / Rauzs József ; [közread. a] Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány. - [Mélykút] : Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány, 2010. - 135 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-06-9762-0 kötött
Muity Sándor (1926-1988)
Magyarország - sportoló - fogathajtás - vezető alkalmazott - termelőszövetkezet - 20. század - életrajz
798.64(439)(092)Muity_S. *** 631.115.8(439-2Mélykút)
[AN 3261740]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2011.
   "A sportfinanszírozás helyzete és a sport társadalmi hatásai" : X. Nemzetközi Sportszakmai Konferencia : Budapest, 2010. január 22. - Budapest : [Főpolgármesteri Hiv.], 2010. - 72, [60] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fővárosi sportzsebkönyvek, ISSN 1219-9710 ; 33.)
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9170-26-7)
Magyarország - Európai Unió - sport - állami támogatás - pénzügyi támogatás - konferencia-kiadvány
796(439) *** 796.078(4-62) *** 796.078(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3257592]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2011.
Wade, Paul
Convict conditioning (magyar)
   Fegyencedzés : hogyan törj ki a gyengeségből : használd a túléléshez szükséges félelmetes erő elveszett titkait / Paul "Coach" Wade ; [... ill. Derek Brigham] ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-50-9 fűzött : 3990,- Ft
edzés
796.015
[AN 3260923]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2011.
   X. Ifjúsági Művészeti Fesztivál. - [Budapest] : [Kondor B. Közösségi Ház], [2010]. - 43 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Közread. a Kondor Béla Közösségi Ház. - A Budapesten, 2010-ben megrendezett fotó-, képző- és iparművészeti pályázat kiállításának katalógusa
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - képzőművészet - ezredforduló - amatőr művészet - kiállítási katalógus
379.825 *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010" *** 73/76(439)"200"
[AN 3258691]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3359 /2011.
Aknai Tamás (1945-)
   Csorba / Aknai Tamás. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2010. - 167 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9439-79-5 kötött
Csorba Simon László (1943-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Csorba_S._L.
[AN 3261777]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2011.
Bordács Andrea (1964-)
   Illés Barna / Bordács Andrea ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2010. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88643-7-6 kötött : 1995,- Ft
Illés Barna (1964-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Illés_B.
[AN 3261491]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2011.
   Borderline architecture : 12. Mostra internazionale di architettura - La biennale di Venezia : [12th International Architecture Exhibition ..., Hungarian Pavilion, 29 August 2010 - 21 November 2010] : [12. Nemzetközi Építészeti Kiállítás ..., Magyar Pavilon, 2010. augusztus 29 - 2010. november 21.] / [... curator, ed. Wesselényi-Garay Andor] ; [publ. by the Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, [2010]. - 339 p. : ill. ; 34 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-43-5 kötött
művészetelmélet - építészet - kiállítási katalógus - audiovizuális dokumentum
72.01 *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3259777]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2011.
Bradbury, Dominic
New natural home (magyar)
   Korszerű természetes ház / Dominic Bradbury ; Richard Powers fotóival ; [ford. Gaschler-Gyeviki Nóra]. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9968-12-7 kötött : 6800,- Ft
családi ház - modern építészet - fényképalbum
728.3(100)(084.12) *** 7.036/.037
[AN 3259813]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2011.
Csemniczky Zoltán (1953-)
   Csemniczky Zoltán szobrász = Csemniczky Zoltán sculptor / [az előszót írta és ... szerk. Debreceni Boglárka]. - [Budapest] : T-Art Alapítvány, 2010. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Paletta, ISSN 1786-2132)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88976-1-9 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Csemniczky_Z.
[AN 3259788]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2011.
Csenkey Éva (1944-)
Zsolnay a nagyvilágból (új kiadása) (angol)
   The golden age of Zsolnay : The Gyugyi Collection return to Pécs / written by Éva Csenkey, László Gyugyi, Éva Hárs ; photos by László Gyugyi ; [transl. by Michael F. Kando]. - [Pécs] : Zsolnay Heritage Trust Nonprofit Ltd., cop. 2010. - 367 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 364-365.
ISBN 978-963-08-0527-8 kötött : 12000,- Ft
Pécs - Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - magángyűjtemény
069.017(439)Gyugyi_L. *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 738(439)Zsolnay(091)
[AN 3262249]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2011.
Csupor István (1952-)
   Az Alföld népi kerámiaművészete / Csupor István. - [Budapest] : Novella, [2011]. - 271 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Kárpát-medence kerámiaművészete ; 3.)
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 262.
ISBN 963-9886-12-2 kötött : 7500,- Ft
Alföld - népi kerámia - magyar néprajz - fényképalbum
738.031.4(=945.11)(439.14)(084.12)
[AN 3257662]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2011.
Dobrossy István (1946-)
   Miskolc védett síremlékei / Dobrossy István, Kiss Tanne István ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Miskolc : Önkormányzat, [2010]. - 127, [5] p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-88343-3-1 fűzött
Miskolc - temető - síremlék
726.82(439-2Miskolc) *** 718(439-2Miskolc)
[AN 3261236]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2011.
Farkas Tamás, F. (1951-)
   F. Farkas Tamás. - [Budapest] : Demax Művek, cop. 2010. - [24] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88814-6-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Farkas_T.
[AN 3258717]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2011.
Gömör Béla (1938-)
   Tipary Dezső élete és művészete / Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2010. - 163 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86842-1-9 kötött
Tipary Dezső (1887-1967)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Tipary_D. *** 76(439)(092)Tipary_D.
[AN 3259154]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2011.
   Grafikák a Pittmann-gyűjteményből : magyar sokszorosított grafika, 1960-1985 / [a műtárgyjegyzéket összeáll., a grafikákat vál. Pittmann Ildikó] ; [szerk. Mayer László] ; [bev. Lóska Lajos]. - Szombathely : Pittmann I., 2011. - 136 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0644-2 kötött
Magyarország - grafika - magángyűjtemény - 20. század
76(439)"19" *** 069.017(439)Pittmann
[AN 3261257]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2011.
Hitesy Ervin
   Kis Szent Teréz első magyarországi szentélye : a keszthelyi kármelita bazilika minor és rendház története / Hitesy Ervin. - [Keszthely] : [Kármelita Rendház], [2010]. - 435 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0355-7 kötött
Ordo Carmelitarum Discalceatorum. Provincia Hungariae. Keszthelyi Rendház
Keszthely - karmeliták - templom - kolostor - történeti feldolgozás
726.54(439-2Keszthely)(091) *** 726.7(439-2Keszthely)(091) *** 271.73(439-2Keszthely)
[AN 3261690]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2011.
Holländer, Milja
Piirustuskoulu 2 (magyar)
   Rajzoljunk lovat! : a lóábrázolás és -színezés technikái / Milja Holländer ; [ford. Pató Andrea]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 32 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9951-33-4 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3260620]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2011.
Horváth Balázs
   A közelség varázsa : közel- és makrofényképezés a természetben / Horváth Balázs. - Budapest : Akad. K., 2010. - 367 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-05-8922-2 kötött
makrofotográfia - fototechnika - természetkép
7.047 *** 778.312
[AN 3260231]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2011.
Illés Andrea
   Magyarország világörökségei / Illés Andrea. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2011. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-261-7 kötött : 4975,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3268355]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2011.
Károlyi Ernő (1923-)
   Isztria / Károlyi Ernő. - [Budapest] : Demax Művek, cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88814-8-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Károlyi_E.
[AN 3263874]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2011.
   Képeskönyv, 2000-2010 : Bartók 32 Galéria, Karinthy Szalon / [szerk. Frenkó Zsolt, Horváth Károloy, Városi Hédi] ; [közread. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata]. - Budapest : Bp. Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata, 2011. - 135, [8] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89192-0-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"
[AN 3261804]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2011.
Kormos Szilvia
   A váci zsidó temetők / Kormos Szilvia. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutközp., 2010. - 552 p. : ill. ; 26 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 24.)
Bibliogr.: p. 549. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87162-3-1 kötött : 3200,- Ft
Vác - zsidóság - sírfelirat
718(=924)(439-2Vác) *** 726.825(439-2Vác)
[AN 3259128]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2011.
Kőrösi Papp Kálmán (1940-)
   Kőrösi Papp Kálmán. - [Budapest] : Kőrösi Papp K., cop. 2010. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-0669-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kőrösi_Papp_K.
[AN 3258701]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2011.
Kozák Csaba (1954-)
   Vásárhelyi Antal / Kozák Csaba ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2010. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-963-88643-8-3 kötött : 1995,- Ft
Vásárhelyi Antal (1950-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Vásárhelyi_A.
[AN 3261228]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2011.
Nancy, Jean-Luc (1940-)
Le regard du portrait (magyar)
   A portré tekintete / Jean-Luc Nancy ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : Műcsarnok, 2010. - 45, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-46-6 fűzött
művészetfilozófia - arckép
7.041.5 *** 7.01
[AN 3259626]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2011.
Orbán Anna
   Ex libris Sterbenz : egy 20. századi soproni mester munkái / Orbán Anna. - Sopron : Edutech, 2010. - 369, [2] p. : ill. ; 21x22 cm
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 369.
ISBN 978-963-87574-4-9 kötött : 5500,- Ft
Sterbenz Károly (1901-1993)
Magyarország - grafikus - ex libris - 20. század
76(439)(092)Sterbenz_K. *** 097 *** 769.3
[AN 3262140]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2011.
Osgyányi Sára (1980-)
   Festmények, 2004-2010 / Osgyányi Sára. - [Biatorbágy] : [Reston Kft.], cop. 2010. - [120] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Borítócím: Osgyányi Sára. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8605-1 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Osgyányi_S.
[AN 3261674]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2011.
Rieder Gábor
   Pápai Lívia / Rieder Gábor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., cop. 2010. - 107 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-88643-9-0 kötött : 1995,- Ft
Pápai Lívia (1955-)
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Pápai_L.
[AN 3261241]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2011.
Somogyi György (1946-)
   Somogyi György / [... írta, szerk. ... összeáll. ... Novotny Tihamér] ; [közread. a] Patak Képzőművészeti Egyesület. - Szigetszentmiklós : Patak Képzőműv. Egyes., 2011. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A bev. tanulmány és a képaláírások angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 172-174. - Filmogr.: p. 175.
ISBN 978-963-87353-2-4 kötött
Somogyi György (1946-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Somogyi_György
[AN 3261887]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2011.
Sudár Balázs (1972-)
   A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi / Sudár Balázs. - Budapest : Műemlékek Nemz. Gondnoksága, 2010. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Épített örökségünk, ISSN 1786-0903)
Bibliogr.: p. 126-131.
ISBN 978-963-87099-9-8 fűzött
Pécs - mecset - építészet
726.2(439-2Pécs)
[AN 3259529]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2011.
Szatmári Klára
   Magyarlóna református temploma és temetője / Szatmári Klára, Nagy Gergely. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2010. - 88 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9439-80-1 fűzött
Magyarlóna - templom - temető
726.54(498.4-2Magyarlóna) *** 718(498.4-2Magyarlóna)
[AN 3262089]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2011.
   Történet, muzeológia : tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére / [szerk. Gyulai Éva, Viga Gyula] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig. : ME BTK Törttud. Int., 2010. - 498 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9271-91-3 kötött
Magyarország - képzőművészet - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - muzeológia - emlékkönyv
73/76(439) *** 338(091)(439) *** 930.85(439) *** 069.01
[AN 3261411]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2011.
Udvary Ildikó, D. (1958-)
   Butak András / D. Udvary Ildikó ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2010. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88643-5-2 kötött : 1995,- Ft
Butak András (1948-)
Magyarország - papírművészet - 20. század - ezredforduló - művészkönyv
745.54(439)(092)Butak_A.
[AN 3261474]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2011.
   Újjászülett[!Újjászületett] mesterművek : válogatás Szabó Tamás restaurátorművész 30 éves munkásságából : katalógus, 1980-2010 / [szerk. Zombori István] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Bőv., jav. kiad. - Szeged : Móra Múz., 2011. - 174 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-9804-36-4 fűzött
Szabó Tamás (1955-)
Európa - Magyarország - képzőművészet - restaurálás - újkor - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"18/19" *** 73/76(4)"16/19" *** 7.025.4(439)(092)Szabó_T.
[AN 3261647]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2011.
Vitéz Ferenc (1965-)
   A tükör hatalma : esztétikai feljegyzések, történeti és vizuális kommunikációs megközelítések, szakrális és esztétikai kommunikációs, mű-interpretációs modellek / Vitéz Ferenc. - Debrecen : KFRTF, 2011. - 2 db (360 p.) ; 21 cm. - (Kölcsey kommunikációs könyvtár)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7288-48-7 fűzött
esztétika - művészetfilozófia - egyetemi tankönyv
7.01(075.8) *** 111.852(075.8)
[AN 3258917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A dolgok képe mögött. - 200 p.
ISBN 978-963-7288-49-4
[AN 3258924] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Esztétikai kommunikáció. - p. 203-360.
ISBN 978-963-7288-50-0
[AN 3258929] MARC

ANSEL
UTF-83390 /2011.
Wehner Tibor (1948-)
   Szabó Tamás / Wehner Tibor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2010. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88643-6-9 kötött : 1995,- Ft
Szabó Tamás (1952-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szabó_T.
[AN 3261493]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3391 /2011.
Barsi Ernő (1920-)
   Daloló Szigetköz / Barsi Ernő. - Átd. kiad. - Győr : M. Kultúra K., 2010. - 431 p. : ill., főként kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-88075-5-7 kötött
Szigetköz - magyar néprajz - népdal
784.4(=945.11)(439Szigetköz) *** 398.8(=945.11)(439Szigetköz)
[AN 3265607]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2011.
Gál Róbert
   Szeressük egymást, gyerekek : Seress Rezső története / Gál Róbert. - Budapest : Rózsavölgyi, 2010. - 165 p. : ill. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-615-5062-00-1 kötött : 2990,- Ft
Seress Rezső (1899-1968)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Seress_R. *** 78.067.26
[AN 3260117]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2011.
Ligeti György (1923-2006)
   Ligeti György válogatott írásai / ... vál., ford. és jegyzetekkel ell., a bibliográfiát összeáll., ... az előszót írta Kerékfy Márton. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2010. - 476, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88317-2-9 kötött : 5990,- Ft
Ligeti György (1923-2006)
Ausztria - zeneszerző - zenetudomány - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - memoár - személyi bibliográfia
78.071.1(436)(=945.11)(092)Ligeti_Gy.(0:82-94) *** 781 *** 012Ligeti_Gy.
[AN 3259575]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2011.
Liszt Ferenc (1811-1886)
Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (magyar)
   A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon / írta Liszt Ferencz. - Budapest : Írásművek, [2010]. - 328 p. ; 17 cm. - (Reprint könyvek)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Heckenast, 1861
ISBN 978-615-5006-86-9 fűzött
Magyarország - cigányság - cigányzene - hasonmás kiadás
78.031.4(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(100) *** 094/099.07
[AN 3267200]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2011.
Temperley, Nicholas
Early romantic masters 1 (magyar)
   Korai romantikusok : Chopin, Schumann és Liszt élete és művei : új Grove-monográfia / Nicholas Temperley, Gerald Abraham, Humphrey Searle ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2010. - 282 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88317-3-6 kötött : 4990,- Ft
Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Schumann, Robert (1810-1856)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Lengyelország - Németország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.071.1(438)(092)Chopin,_F. *** 78.071.1(436)(092)Schumann,_R.
[AN 3259586]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2011.
Zoltán János (1953-)
   Nagy Feró könyv : a Beatrice-sztori / Zoltán János. - [Budapest] : XactElektra, 2010. - 287 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Diszkogr.: p. 264-267. - Filmogr.: p. 268.
ISBN 978-963-9966-26-0 kötött
Nagy Feró (1946-)
Beatrice (együttes)
Magyarország - könnyűzenei előadó - rockzenekar - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Nagy_F.(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)Beatrice(047.53)
[AN 3260143]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3397 /2011.
   "Ime, hát megleltem házamat..." : Thalia új otthona Savariában / [szerk. Duró Győző] ; [közread. a] Weöres Sándor Színház. - Szombathely : Weöres S. Színház, 2011. - 93 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-0700-5 kötött
Weöres Sándor Színház (Szombathely)
Szombathely - színháztörténet - színielőadás - fényképalbum
792.091(439-2Szombathely)(084.12)
[AN 3261980]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2011.
   Mediawave '2010 : Nemzetközi Film- és Zenei Fesztivál : ... Szombathely, április 30 - május 8. : International Film and Music Festival, 30 April - 8 May ; Mediawave '2010 : Nemzetközi Zenei Fesztivál : Szombathely..., április 30 - május 8. : International Music Festival, 30 April - 8 May : Mediawave szelektív Jazz & Öko Fesztivál : Őriszentpéter ..., május 13-16. : Selective Jazz & Green Festival, 13-16 May / [kiad.], rend. a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány. - Szombathely : Mediawave Nk. Vizuális Műv. Alapítvány, [2010]. - 77, 30 p. : ill. ; 30 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Szombathely - filmművészet - filmfesztivál - zenei fesztivál
791.43(100) *** 78(100) *** 061.7(439-2Szombathely)
[AN 3262337]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3399 /2011.
Czifra Éva (1966-)
   1 hónap alatt angolul : az angol nyelv alapjai / Czifra Éva. - 3. kiad. - Budapest : Szerző, 2010. - 231, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89044-0-9 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3266662]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2011.
   Határhelyzetek III : önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig / szerk. Fábri István, Kötél Emőke ; [közread. a] Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2010. - 399 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88739-4-1 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzetiségi identitás - nyelvhasználat - magyar nyelv - ezredforduló
809.451.1-06 *** 316.7(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191)"200" *** 376.74(=945.11)(4-11)
[AN 3257553]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2011.
   Nyelvelmélet és kontaktológia / szerk. É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila ; [közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2010. - 248 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-004-7 fűzött
nyelvtörténet - nyelvi kölcsönhatás - többnyelvűség
800.1 *** 801.316.3 *** 800.73
[AN 3259268]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3402 /2011.
Kovács Árpád (1944-)
   Prózamű és elbeszélés : regénypoétikai írások / Kovács Árpád. - Budapest : Argumentum, 2010. - 206 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-601-7 fűzött : 2300,- Ft
narratológia - világirodalom története - műfajtörténet - műelemzés - próza
82(091)-3 *** 82.01-3
[AN 3259092]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2011.
Kovács Árpád (1944-)
   Versbe írt szavak / Kovács Árpád. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-446-603-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Oroszország - irodalomelmélet - műfajelmélet - költészet - író - 19. század - 20. század
82.01-14 *** 894.511(092)József_A. *** 894.511(092)Kosztolányi_D. *** 882(092)Puškin,_A._S. *** 894.511(498)(092)Kovács_A._F.
[AN 3259109]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2011.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Feriku, a haiku orgazmusélménye [elektronikus dok.] / Szekeres Ferenc. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Szolnok] : [Szekeres F.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99227. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0656-5
irodalomelmélet - haiku - elektronikus dokumentum
82.01-14
[AN 3243625]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3405 /2011.
Déry Tibor (1894-1977)
   Déry Tibor levelezése / közread. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi : PIM, [2006]-. - 24 cm. - (Déry archívum)
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - levelezés - irodalmi élet - irodalomtudományi forrás
894.511(092)Déry_T.(044) *** 894.511(091)"194/196"(093)
[AN 2635329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/c., 1956-1960. - cop. 2010. - 633, [3] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 541-557.
ISBN 978-963-506-844-9 kötött : 3500,- Ft
[AN 3258389] MARC

ANSEL
UTF-83406 /2011.
Hernádi Miklós (1944-)
   Zsidó írók és művészek a magyar progresszióban, 1860-1945 / Hernádi Miklós. - Budapest : Noran Libro, cop. 2010. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9996-24-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - képzőművészet - zsidóság - irodalmi élet - művészeti élet - 19. század - 20. század
894.511(091)"186/194" *** 73/76(439)(=924)"186/194" *** 894.511(091)(=924)"186/194" *** 73/76(439)"186/194"
[AN 3258964]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2011.
Kerekes Gábor (1961-)
   Domus Austriae : österreichische und ungarische Literatur im habsburgischen Kontext : osztrák és magyar irodalom Habsburg kontextusban / Gábor Kerekes. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 135 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-226-4 fűzött
magyar irodalom története - osztrák irodalom története - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
894.511(091)"186/191" *** 830(436)(091)"186/191"
[AN 3258960]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2011.
Martinák Jánosné
   Múzsák a Magas-hegy tövében : szubjektív kultúrtörténeti időutazás Újhel'ben / Martinák Jánosné ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2011. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 978-963-88003-4-3 fűzött
Sátoraljaújhely - magyar irodalom - író - helytörténet - vers - antológia
894.511(092) *** 894.511(439-2Sátoraljaújhely)(092) *** 894.511-14(082) *** 943.9-2Sátoraljaújhely
[AN 3261710]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2011.
Mészáros Márton
   Mai magyar irodalmi olvasókönyv : bevezetés a kortárs magyar irodalom olvasásába / Mészáros Márton. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2010. - 149 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 18.)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-7615-59-7 fűzött
magyar irodalom története - 20. század - tankönyv
894.511(091)(078)
[AN 3259949]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2011.
   "Nyugat csapatjának keleti zászlója" : tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről / [... szerk. Mercs István]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2010. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87917-2-6 fűzött
magyar irodalom története - folyóirat - 20. század
894.511(091)"190/194" *** 070(439)Nyugat
[AN 3261389]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2011.
Pásztor Sándorné
   Mikszáth és a "görbeország" / Pásztor Sándorné Bosák Éva. - 2. kiad. - Balassagyarmat : Mikszáth K. Társ., 2010. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Mikszáth könyvestéka, ISSN 1785-718X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 963-218-699-0 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - palócok - 19. század - századforduló
894.511(092)Mikszáth_K. *** 39(=945.11)(439Palócföld)
[AN 3266888]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2011.
   Térdimenziók és emlékezetformák : a Grezsa Ferenc Tehetséggondozó Műhely dolgozataiból / [szerk. ... Kovács Krisztina, Novák Anikó, Zelena András]. - Szeged : SZTE BTK Modern M. Irod. Tansz. Grezsa F. Tehetséggondozó Műhely, 2010. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-070-4 fűzött
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19"
[AN 3261628]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3413 /2011.
Anghelides, Peter
Another life (magyar)
   Esős napok Cardiffban / Peter Anghelides ; [ ... ford. Szász Terézia]. - [Nyíregyháza] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 272, [7] p. ; 21 cm
keretcím: Torchwood
ISBN 978-963-9952-83-6 kötött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3261970]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2011.
Áts Erika (1934-)
   Lied unterm Scheffel : Gedichte, Texte, Nachdichtungen : mit subjektiven Fussnoten der Verfasserin / Erika Áts. - Budapest : VUdAK, 2010. - 271, [7] p. ; 20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 13.)
ISBN 978-963-8333-17-9 fűzött
magyarországi német irodalom - vers
830-14(439)
[AN 3258457]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2011.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008 [!2010]. - 632 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-207-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3265882]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2011.
Ayres, Jane
The runaway horse (magyar)
   A szökevény pej / Jane Ayres ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-25-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3260600]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2011.
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910)
   Álmodó falvak : két kisregény / Björnstjerne Björnson ; [ford. Ritoók Emma]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 280 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 9.)
Tart.: ArneÞ; Synnöve Solbakken. - Egys. cím: Arne ; Synnøve Solbakken
ISBN 978-963-9828-71-1 kötött : 2990,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3261258]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2011.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2011. - 367 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 159.922.7 *** 615.851.84
[AN 3268419]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2011.
Bontekoe, Willem Ysbrantsz (1587-1657)
Journaal van Willem Ysbrantsz Bontekoe (magyar)
   Hajónapló / W. Y. Bontekoe ; [ford. Horváth Viktor]. - Budapest : Bibliopolisz, 2010. - 147 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-87640-8-9 fűzött : 2400,- Ft
felfedező utazás - holland irodalom - 17. század - napló
839.31-94=945.11 *** 910.4(100)"17"
[AN 3259130]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2011.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Breaking the rules (magyar)
   Szabályszegők / Barbara Bradford Taylor ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2011. - 467, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9118-2 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3261508]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2011.
Brooks, Helen (1950-)
The boss's inexperienced secretary (magyar)
   Amazon titkárnő / Helen Brooks ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 480.)
ISBN 978-963-538-287-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3262064]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2011.
Cashore, Kristin
Graceling (magyar)
   Graceling : a garabonc / Kristin Cashore ; [ford. Farkas Orsolya és Szalai Virág]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 478 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-380-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-323-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3260910]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2011.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar) (átd. kiad.)
   Az utolsó mohikán / James Fenimore Cooper eredeti regényét átd. Deanna McFadden ; Troy Howell illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-315-9 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 3261640]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2011.
Cséby Géza (1947-)
   A csend visszhangjai : lengyel költők a XX. és XXI. század fordulóján / Cséby Géza. - Keszthely : [Cséby G.], 2010. - 160 p. ; 23 cm
A versek címei lengyel nyelven is
ISBN 978-963-08-0222-2 fűzött
lengyel irodalom - vers - antológia
884-14(082)=945.11
[AN 3261292]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2011.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Vajda Endre] ; [... ill. Boromisza Zsolt]. - Utánny. - [Budapest] : Holnap, cop. 2011. - 294, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-725-1 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3266950]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2011.
Dekić, Marko (1937-)
   Pruži mi ruku.. : pjesme, proza, prijevodi i uglazbljeni stihovi / Marko Dekić Bodoljaš. - Budimpešta : Croatica, 2010. - 246 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9734-13-5 fűzött
magyarországi horvát irodalom - válogatott művek
886.2-821(439)
[AN 3258990]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2011.
Dorsey, Angela
Autumn in Snake Canyon (magyar)
   Ősz a Kobra-szorosban / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9951-28-0 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3260452]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2011.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (magyar) (átd. kiad.)
   A három testőr / Alexandre Dumas eredeti regényét átd. Oliver Ho ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-317-3 kötött
francia irodalom - átdolgozás - regény
840-31.04=945.11
[AN 3261645]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2011.
Flinn, Alex
Beastly (magyar)
   Beastly : a szörnyszívű / Alex Beastly ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 266, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-286-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-285-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3260553]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2011.
Gabaldon, Diana
Outlander (magyar)
   Outlander : az idegen / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 907, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-379-8 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-186-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3260844]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2011.
Garcia, Kami
Beautiful creatures (magyar)
   Beautiful creatures : lenyűgöző teremtmények / Kami Garcia, Margaret Stohl ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 547 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-321-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-320-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3260831]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2011.
Grace, Carol
Their Greek island reunion (magyar)
   Örökké a tied / Carol Grace ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Kallodó levél / Lynne Graham ; [... ford. Erdélyi Margit]. Kalózok királya / Day Leclaire ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 43.)
Egys. cím: Their Greek island reunion. A fiery baptism. Strictly business
ISBN 978-963-538-281-1 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3262069]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2011.
Jarrett, Liz
Nabbing Nathan (magyar)
   Programhiba / Liz Jarrett ; [... ford. Tóth Gizella]. Kockázatos üzlet / Tracy South ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 190, [2] p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 255-256.)
Egys. cím: Nabbing Nathan. Frisky business
ISBN 978-963-538-282-8 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3262080]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2011.
Kettschau, Bettina
Abenteuer auf Coats Island (magyar)
   Kaland a Coats-szigeten / Bettina Kettschau. - Budapest : Evangéliumi K., 2010. - 84 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-77-2 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3259706]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2011.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Stalky & Co. (magyar)
   Három kópé / Rudyard Kipling ; [ford. Benedek Marcell] ; [... ill. Győrfi András]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 258, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-926-2 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3266959]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2011.
Kluver, Cayla (1992-)
Legacy (magyar)
   A vérző Hold örökösei / Cayla Kluver ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 452, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-082-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3260354]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2011.
Lang, Kimberly
The millionaire's misbehaving mistress (magyar)
   Tétova tanácsadó / Kimberly Lang ; [... ford. Vas Valéria]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 479.)
ISBN 978-963-538-286-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3262053]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2011.
Lang, Rebecca
Nurse on assignment (magyar)
   Forró helyzet / Rebecca Lang ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 410.)
ISBN 978-963-538-279-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3262045]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2011.
Macomber, Debbie (1948-)
   Texasi fiúk / Debbie Macomber ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Sikerszerzők legszebb történetei, ISSN 2060-5781 ; 3.)
Tart.: A magányos cowboyÞ; TársastáncÞ; Aki bújt, aki nem.. - Egys. cím: Caroline's child ; Lonesome cowboy ; Texas two-step
ISBN 978-963-538-284-2 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3262125]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2011.
Marinelli, Carol
Bedded for pleasure, purchased for pregnancy (magyar)
   Adósod vagyok / Carol Marinelli ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 579.)
ISBN 978-963-538-288-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3262431]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2011.
McCarthy, Cormac (1933-)
All the pretty horses (magyar)
   Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész / Cormac McCarthy ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2000. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2894-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3266960]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2011.
McCarthy, Cormac (1933-)
The road (magyar)
   Az út / Cormac McCarthy ; [ford. Totth Benedek]. - 5. utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2675-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3266953]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2011.
Mjelva, Marianne
Når noen drar... (magyar)
   Nehéz búcsú / Marianne Mjelva ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-20-4 fűzött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3260593]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2011.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Mašenʹka (magyar)
   Másenyka / Vladimir Nabokov ; [ford. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2011. - 139 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9018-5 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3261224]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2011.
Orwig, Sara
Cowboy's special woman (magyar)
   Országút vándora / Sara Orwig ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 240.)
ISBN 978-963-538-278-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3262038]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2011.
Over, Uta
Reiten bis zum Horizont (magyar)
   Vágta a horizontig / Uta Over ; [... ill. Asbjørn Tønnesen ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-27-3 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3260423]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2011.
Parvela, Timo
Ella ja kaverit (magyar)
   Ella újabb kalandjai / Timo Parvela ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 176, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89013-7-8 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3261706]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2011.
Quoist, Michel (1921-1997)
Donner ou Le journal d'Anne-Marie (magyar)
   Önátadás : Anne-Marie naplója / Michel Quoist ; [ford. Muraközy Nóra]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 318, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-801-0 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - napló
840-94=945.11
[AN 3266639]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2011.
Roberts, Alison (1956-)
The doctor's unexpected proposal (magyar)
   Ha az álmok valóra válnak / Alison Roberts ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 411.)
ISBN 978-963-538-280-4 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3262432]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2011.
Roberts, Gregory David (1952-)
Shantaram (magyar)
   Sántárám / Gregory David Roberts ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : General Press, [2010-2011]. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-643-238-6
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3191228]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2011]. - 419, [2] p.
ISBN 978-963-643-252-2 kötött : 3600,- Ft
[AN 3261340] MARC

ANSEL
UTF-83451 /2011.
Seton, Anya (1904?-1990)
Katherine (magyar)
   Katherine : klasszikus szerelmi történet a középkori Angliából / Anya Seton ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2010]. - 2 db ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Katharine, Duchess of Lancaster (1350-1403)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3180430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 464 p.
ISBN 978-963-643-249-2 kötött : 3400,- Ft
[AN 3261356] MARC

ANSEL
UTF-83452 /2011.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet, dán királyfi / William Shakespeare ; ford. Arany János ; [szöveggond., a mű ... elemzését segítő anyag elkészítése Molnár Krisztina Rita]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 223 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6614-5 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3260146]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2011.
Sidebottom, Harry
Warrior of Rome (magyar)
   Róma harcosa / Harry Sidebottom ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Golden Book, [2010]-. - 24 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3183225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Királyok királya. - [2011]. - 346 p. : ill.
ISBN 978-963-426-185-8 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3261481] MARC

ANSEL
UTF-83454 /2011.
Smith, L. J.
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A visszatérés: leszáll az éj. - 2010. - 478 p.
ISBN 978-963-245-360-6 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-359-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3260889] MARC

ANSEL
UTF-83455 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
Family ties (magyar)
   Családi kötelékek / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-231-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3260964]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2011.
Stöckl, Werner (1940-)
   Dein Antlitz : Gedichte / Werner Stöckl ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2010. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-70-1 fűzött : 7 EUR
magyarországi német irodalom - vers
830-14(439)
[AN 3262178]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2011.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar) (átd. kiad.)
   Gulliver utazásai / Jonathan Swift eredeti regényét átd. Martin Woodside ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 154, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-313-5 kötött
angol irodalom - átdolgozás - regény
820-31.04=945.11
[AN 3261638]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2011.
Thayne, Raeanne
Light the stars (magyar)
   Hajnalcsillag / Raeanne Thayne ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 470.)
ISBN 978-963-538-289-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3262410]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2011.
Toro, Guillermo del (1964-)
The strain (magyar)
   The strain : a kór : a Kór-trilógia I. könyv / Guillermo del Toro és Chuck Hogan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 591 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-376-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-292-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3260885]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; [ford. Passuth László] ; [... ill. Kass János]. - Jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 377, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-765-7 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3266957]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar) (átd. kiad.)
   Nemo kapitány / Jules Verne eredeti regényét átd. Lisa Church ; Dan Andreasen illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-312-8 kötött
francia irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
840-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3261656]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2011.
Ward, J. R.
Dark lover (magyar)
   Éjsötét szerető : Fekete Tőr Testvériség 1. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009 [!2010]. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-105-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3265844]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Otto's blitzkrieg (magyar)
   Otto villámháborúja / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltánné, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 314 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 15.)
ISBN 978-615-5013-08-9 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3260874]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Tank-busters (magyar)
   A tankpusztítók / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltánné, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 241 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 14.)
ISBN 978-615-5013-07-2 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3260869]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3465 /2011.
Arany László (1844-1898)
   Icinke-picinke / Arany László ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 54.)
ISBN 978-963-9989-27-6 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3257479]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2011.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Kalandos vakáció és Az Északi-park felfedezése egy kötetben / Aszlányi Károly. - Budapest : Írásművek Kvk., 2010. - 205, [4] p. ; 19 cm. - (Új köntös könyvek, ISSN 2062-0071)
Tart.: Kalandos vakációÞ; Az Északi Park felfedezése
ISBN 978-615-5006-98-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3267002]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2011.
Asztalos László György (1953-)
   Vasárnapi rendszerváltások : korszakregény / Asztalos László. - Budapest : Szerző, 2010. - 472 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0519-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0398-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3260734]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2011.
Bányai Paula
   Életképek rímekben / Bányai Paula. - Budapest : Szerző, 2010. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0419-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0398-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3260568]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2011.
Bodor Ádám (1936-)
   Az utolsó szénégetők : tárcák, 1978-1981 / Bodor Ádám. - Budapest : Magvető, 2010. - 162, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2767-7 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - hírlapi tárca
894.511-32(498) *** 894.511-43(498)
[AN 3259997]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2011.
Brückner Judit
   Lili és Berci : karácsonyi készülődés / írta Brückner Judit ; rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 49.)
ISBN 978-963-9989-21-4 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3257462]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2011.
Budaházi István (1951-)
   Tavaszváró : válogatott és új gyermekversek / Budaházi István ; [közread. a] Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2010. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-59-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3261269]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2011.
   A csend üzenete : bükkaljai antológia / [szerk. ... Pető György] ; [grafikák és képek Pető János munkái]. - Mezőkövesd : Pető Ny., 2010. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0580-3 fűzött
Mezőkövesd - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Mezőkövesd)
[AN 3260253]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2011.
Dedik János (1935-)
   Vidám, "egymegállós" novellák : elbeszélések, írások, válogatások 10 év legjobb írásaiból / Dedik János ; Simon M. Veronika illusztrációival. - [Sárbogárd] : [Bogárd és Vidéke Lapk.], 2010. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-41-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3261301]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2011.
Devecsery László (1949-)
   Egér-évkerülő : versnaptár / Devecsery László ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 51.)
ISBN 978-963-9989-22-1 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3257469]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2011.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   A kisded első csodája / Döbrentey Ildikó ; Magyar Krisztina illusztrációival. - Budapest : Luther, 2010. - 14 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9979-24-6 kötött : 960,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3260123]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2011.
Duga Boglárka
   ZsEBkönyv / Duga Boglárka ; Pál Rita rajz. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5014-59-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3261139]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2011.
Eötvös József (1813-1871)
   A karthauzi / Eötvös József. - Budapest : Írásművek Kvk., 2010. - 514 p. ; 19 cm. - (Új köntös könyvek, ISSN 2062-0071)
ISBN 978-963-88849-1-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3267000]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2011.
   És akkor megszólalt a csengő / [szerk. Drienyovszki Eszter]. - Budapest : Hanczár G., 2010. - 318 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87891-5-0 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825
[AN 3260575]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2011.
   És ez így van jól / [szerk. Drienyovszki Eszter]. - Budapest : Hanczár G., 2010. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87891-6-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3260582]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2011.
   Fényerdő : versek, novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2010. - 199 p. ; 22 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5083-03-7)
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3257920]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2011.
Fűri Anna (1946-2006)
   Ha kiállod pillantásod : versek / Fűri Anna. - Budapest : Csörsz Rumen I., cop. 2010. - 128, [6] p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-0434-9 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257311]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2011.
Gaál Viktor (1979-)
   Arche : boszorkányszerelem / Gaál Viktor. - 2. átd. kiad. - Gyoma : Kner Ny., 2010. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8183-36-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3260007]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2011.
Gaál Viktor (1979-)
   Arche : istenek alkonya / Gaál Viktor. - Gyoma : Kner Ny., 2010. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8183-37-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3260012]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2011.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Zaklatás : regény / Garay Zsuzsanna. - Budapest : Rím, 2011. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-90-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3261110]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2011.
Hécz Attila
   Mélytengeri Zsiráf : egy óvodás naplója / Hécz Attila ; [ill. Ilyés Juli]. - Budapest : Pallas, 2010. - 118, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88980-1-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3259628]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2011.
Hellebrandt Gabriella
   Sherion woods : apály / G. B. Hellebrandt. - [Budapest] : Kogenda Books, 2010. - 304 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-9850-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3261773]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2011.
Imre Lajos (1930-1970)
   Gyertyaláng helyett / Imre Lajos ; [ill. Hanga Réka..., Héjja Ilona...]. - [Zsombó] : BuddhaPets, 2010. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0384-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3259601]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2011.
Kis Vivien
   Mennybéli szivárványok [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 207 KB). - [Miskolc] : [Kis V.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Kis Vivien. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99225. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3243549]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2011.
Kiss A. Máté (1992-)
   Az áldott birodalom : a titkos templom / Kiss A. Máté. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-963-9984-37-0
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3258889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 389, [4] p. : ill.
ISBN 978-963-9984-38-7 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3258899] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 426, [5] p. : ill.
ISBN 978-963-9984-39-4 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3258915] MARC

ANSEL
UTF-83490 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Alakok / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Írásművek, 2010. - 174, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5040-12-2 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3266692]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2011.
Kovács Gábor Imre
   Szörpi : [novellák minden ízben] / Sceurpien. - Budapest : Szerző, 2011. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0733-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3260571]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2011.
   Kultúra és kritika : válogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékén működő kritikai portál anyagából, 2008-2010 / szerk. Cseke Ákos, Hörcher Ferenc. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2010. - 187 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Ars critica, ISSN 2062-3089 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-87-8 fűzött
magyar irodalom - műkritika - antológia
894.511-95(082) *** 7
[AN 3259552]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2011.
Lefler György (1953-)
   Csak csönd / Lefler György ; [... kiad. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2010. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-58-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3261255]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2011.
Majzik Ilona
   Kancsali-bandzsali gólya : verses mesék / Majzik Ilona. - [Debrecen] : [Majzik I.], [2010]. - 40 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88871-2-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - gyermekrajz
894.511-13(02.053.2) *** 379.825
[AN 3261172]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A lohinai fű és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 286 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 11.)
ISBN 978-963-09-6518-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3257701]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A szelistyei asszonyok és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 271 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 10.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6517-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3257672]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király / Móra Ferenc ; Kass János rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8888-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3266948]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2011.
Nagy Edith
   Egy nagyszerű halál és egyéb elbeszélések / bozsoki Nagy Edith. - Budapest : [Nagy E.], 2010. - 41 fol. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9873-3 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3261730]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2011.
Nagy Ervinné
   Diákszínpad : hat színdarab / Nagy Ervinné. - Budapest : Új Ember, 2010. - 95, [2] p. ; 24 cm
Tart.: A mi ErzsébetünkÞ; A jövő reménységeÞ; A csavargók barátjaÞ; A tékozló fiú történeteÞ; A hétköznapok őrangyalaÞ; Holtában is beszél
ISBN 978-963-9981-19-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - dráma
894.511-2 *** 244(0:82-2)
[AN 3260993]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2011.
Nagy Jenő (1927-1994)
   Egy kisdiák vallomásai 1945-ben : az emberről, hazafiasságról, örömökről versben-prózában : egyszer volt... / bozsoki Nagy Jenő. - Budapest : [Nagy E.], 2010. - 94, [18] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9874-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - válogatott művek
894.511-821 *** 379.825
[AN 3261736]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2011.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Felicián vagy A tölgyfák tánca / Nemes Nagy Ágnes ; [ill. Róth Anikó]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 34, [2] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesetárs, ISSN 2061-7232)
Internetes hozzáféréssel a hangoskönyv változathoz
ISBN 978-963-05-8968-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3260336]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2011.
NTK Horváth Sándor
   A rontás virágai / NTK Horváth Sándor. - Kaposvár : Szerző, 2010. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-30-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3261318]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2011.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Dúdoló / Osvát Erzsébet ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2011]. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-643-269-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3265826]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2011.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Pálfalvi Nándor gyermekversei óvodásoknak. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2010. - 77 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88364-3-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3261701]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2011.
Pilhál Zsófia
   Vamos : egy kalandor- és műlovarnő Portugáliában / Pilhál Zsófia ; [kiad. a Fiatal Alternatíva Társaság Egyesület]. - [Budapest] : Fiatal Alternatíva Társaság Egyes., [2010]. - [6], 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9080-5 fűzött
Portugália - magyar irodalom - helyismeret - napló
894.511-94 *** 908.469(0:82-94)
[AN 3259360]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2011.
Schmidt Egon (1931-)
   Majom Muki az erdőben / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : Új Ember, 2010. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesélnek az állatok)
ISBN 978-963-9981-17-1 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3261322]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2011.
Sexpeare, W.
   Én & én : humor, erotika, lélek és még valami más... / W. Sexpeare. - [Kiskunlacháza] : [Delikát Klub Kft.], [2010]. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0520-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3260090]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2011.
Szilágyi Ferenc (1928-2010)
   Magyar Athenas : irodalmunk gyöngyei - versfoglalatban, képekkel : [Szilágyi Ferenc versei]. - Gyomaendrőd ; [Budapest] : [Océ-Hungária Kft.], 2009-2010. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7981-7 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - vers
894.511-14 *** 894.511(091)(0:82-14)
[AN 2917524]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Talizmán a magyarságnak : 1772-től napjainkig / [szerk. és jegyzeteket kész. Kováts Dániel]. - 2010. - 153 p.
ISBN 978-963-88982-1-0 fűzött
[AN 3260465] MARC

ANSEL
UTF-83509 /2011.
Szladek Mihály (1957-)
   Kristálygömb / Michael Slade. - Budapest : Pro Eventus, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-86947-2-6
 (hibás ISBN 998-963-89647-2-0)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2623522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A harmadik kiválasztott. - 2010. - 205 p.
ISBN 978-963-86947-4-4 * kötött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-869447-4-4)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3259615] MARC

ANSEL
UTF-83510 /2011.
   Tehetség : antológia / [főszerk. Széllné Király Mária]. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2010. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88330-5-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3258151]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2011.
   Télidő : versek, dalok kicsiknek / rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 50.)
ISBN 978-963-9989-18-4 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3257465]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2011.
Tokaji Márton (1940-)
   Magyar rapszódia : [elbeszélő költemények, versvirágok] / Tokaji Márton. - [Debrecen] : Tokaji M., 2010. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87756-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257529]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2011.
Tóth Krisztina (1979-)
   Kósza szél / Silver Bell. - Sopron : Ed. Nove, cop. 2011. - 78, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5051-09-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3266995]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2011.
Treiber Ottó
   Szélben, viharban / Treiber Ottó. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2011. - 448 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88330-6-8 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3261627]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2011.
Ujszászi Ignác (1954-)
   Csatapipa - békebárd : [gyermek- és felnőttversek] : Ujszászi Ignác összegyűjtött versei / [... graf. Némáné Nagy Júlia]. - 2. bőv., átd. kiad. - Bicske : M. Fejes Á., 2010. - 152 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8543-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3257523]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2011.
Ventus Iza
   A magyar Sztárszki és Hács [elektronikus dok.] / Ventus Iza. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [S.l.] : [s.n.], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99224. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3243523]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2011.
Vidor Ferenc (1924-)
   Tele-semmi / Vidor Ferenc. - Budapest : Animula, [2010]. - 145 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9751-40-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-9751-40-8)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3258069]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Ólombumerángok : versek és esszék / Zámbó László. - Jánoshalma : Zámbó L., 2010. - 149 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9846-34-0)
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3261328]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Sodrony : novellák, elbeszélések, tanmesék / Zámbó László. - Jánoshalma : Zámbó L., 2010. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9846-35-7)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3261268]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Tarisznyamorzsák : utazási élménytöredékek, 2008-2010 / [Zámbó László]. - [Jánoshalma] : Zámbó L., 2010. - 199 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9846-36-4)
magyar irodalom - helyismeret - útleírás - vers
894.511-992 *** 894.511-14 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3261354]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3521 /2011.
Berner, Rotraut Susanne
Winter-Wimmelbuch (magyar)
   Téli böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-12-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3268351]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2011.
Dezső bácsi
   Tündérvilág : képes mesekönyv Grimm után : jó gyermekek részére / írta Dezső bácsi. - Repr. kiad. - Budapest : Reprint K., cop. 2010. - [25] p. : ill., színes ; 34 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1916
ISBN 978-963-89050-1-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3259785]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2011.
Fodor M. Ildikó
   Mázli, a kíváncsi kiscsibe : cinegebarátság / írta és rajz. M. Fodor Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 52.)
ISBN 978-963-9989-23-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3257473]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2011.
Kelemen Czakó Rita
   Adventi színező / [rajz. Kelemen Czakó Rita]. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., részben színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 47.)
ISBN 978-963-9989-19-1 fűzött : 199,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3257455]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2011.
Richards, Kitty
Laughapalooza joke book (magyar)
   Megállít-ha-ha-tatlan humor : vicces könyv / Disney ; írta Kitty Richards. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Phinéas és Ferb
ISBN 978-963-629-678-0 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3260238]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3526 /2011.
Davis, Jim (1945-)
   Én kis égi medvém / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Adoc-Semic, [2010]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 97.)
ISBN 978-963-9847-15-6 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3258989]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2011.
Dudás Győző
   Héraklész XII munkája : [képregény a Három Madár Műhely (rajz)tollaiból] / [Dudás, Zách]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix : Képes K., 2010. - 44 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9833-36-4 fűzött : 1000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3261871]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2011.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - [189] p.
ISBN 978-963-9794-67-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3262129] MARC

ANSEL
UTF-83529 /2011.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2010. - 191, [5] p.
Ford. Koch Zita
ISBN 978-963-9794-60-3 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3268710] MARC

ANSEL
UTF-83530 /2011.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2010. - 181, [14] p.
ISBN 978-963-9794-40-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3268702] MARC

ANSEL
UTF-83531 /2011.
O'Malley, Bryan Lee
Scott Pilgrim vs. the universe (magyar)
   Scott Pilgrim az univerzum ellen / Bryan Lee O'Malley ; [ford. Somogyi Péter]. - [Budapest : Nyitott Kvműhely, [2011]. - [184] p. : ill. ; 19 cm. - (Scott Pilgrim ; 5.)
ISBN 978-963-310-024-0 fűzött : 1990,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3261219]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2011.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella, a 14. , 15. és a 17. kötetet ford. Nikolényi Gergely
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [18]. - 2010. - 104, [114] p.
ISBN 978-963-9794-31-3 fűzött : 1500,- Ft
[AN 3268713] MARC

ANSEL
UTF-8