MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/04/29 12:54:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
4008 /2011.
Várnagy Elemér (1930-)
   Szakmai életút-lapozgató : Várnagy Elemér köszöntése 80. születésnapján / szerk. Bohonya Réka, Molnár-Kovács Zsófia ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int., 2010. - 75 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 54-75.
ISBN 978-963-642-354-4 kötött
Magyarország - vallásos nevelés - cserkészet - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
012Várnagy_E. *** 37.017.93 *** 061.213cserkészet(439)
[AN 3274400]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4009 /2011.
   Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok, 09 / [szerk. Leposa Zsóka] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2010. - 39 p. : ill., színes ; 25 cm
A Budapesten, 2010. márc. 28 - máj. 2. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-651-480-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 73/76(439)"200"
[AN 3274335]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2011.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2010) (Budapest)
   Fikusz 2010 : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2010 : Budapest, 12th November 2010 : proceedings of Fikusz 2010 / ed. by László Á. Kóczy ; [org., publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2010. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-05-3 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 330
[AN 3272557]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2011.
Fügedy Péter
   Száz éve már..., 1911-2011 / Fügedy Péter. - [Budapest] : Vasas Média és Reklám Kft., 2011. - 680 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 673.
ISBN 978-963-89231-0-3 kötött
Vasas Sport Club (Budapest)
Budapest - sporttörténet - sportegyesület
061.2(439-2Bp.) *** 796(439-2Bp.)(091)
[AN 3275241]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2011.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Egy értelmiségi tömegszervezet hétköznapjaiból : a TIT születése és első évei, 1953-1964 / Z. Karvalics László. - Szeged : JATEPress, 2010. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-030-6 fűzött
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Magyarország - művelődéspolitika - művelődéstörténet - egyesület - testülettörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
061.2(439)TIT *** 930.85(439)"195/196" *** 008:323(439)"195/196"
[AN 3272835]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2011.
Vasáros Zsolt (1973-)
   Kiállító-tér : múzeumi tárlatok kézikönyve / Vasáros Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Képzési Közp., 2010. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 7.)
Bibliogr.: p. 178-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7376-96-2 fűzött
kiállításszervezés - muzeológia
061.48 *** 069.53
[AN 3273048]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4014 /2011.
   A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum története : 275 éves intézmény, 60 éve Miskolcon, 40 éve új épületben / [szerk. Szendi Attila]. - Miskolc : ME Kvt., Lvt., Múz., 2010. - 146, [14] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, ISSN 1219-0969 ; 30.)
Bibliogr.: p. 139-146.
ISBN 978-963-661-949-7 kötött
Miskolci Egyetem. Könyvtár, Levéltár, Múzeum
Miskolc - egyetemi könyvtár - levéltár - egyetem
027.7(439-2Miskolc) *** 930.253(439-2Miskolc) *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 3272500]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4015 /2011.
Mester Ákos (1940-)
   Körmikrofon [elektronikus dok.] : a Rádió közéleti vitaműsora / Mester Ákos, Vértes Csaba. - Szöveg (epub : 398 KB) (prc : 354 KB). - Szarvas : Adamo Books, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89175-8-4 (prc)
ISBN 978-963-89175-7-7 (epub)
Magyarország - munkaügy - Kádár-korszak - rádióműsorszám - elektronikus dokumentum
791.9.096(439) *** 331(439)"196/197"(0:82-92)
[AN 3270635]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2011.
Vágó István (1949-)
   Vágó István: Kinyitom a számat : [új fejezetekkel] / Bárdos András. - Budapest : BBMS K., 2011. - 273, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0705-0 fűzött : 2990,- Ft
Vágó István (1949-)
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - ezredforduló - interjú
791.9.097(439)(092)Vágó_I.(047.53)
[AN 3275068]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4017 /2011.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Gyógyító számok : az emberi szervezet egészségének helyreállítása számokra való koncentrálással / Grabovoj Grigorij Petrovics ; [... ford. Zoé]. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 172 p. ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3269867]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2011.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, [2010]-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3066267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A tudatos szándék megdöbbentő ereje. - cop. 2011. - 293 p.
Megj. "Az elfogadás művészete" címmel is
ISBN 978-963-529-102-1 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3275289] MARC

ANSEL
UTF-84019 /2011.
Molnár Mária (1945-)
   Fénykeresőknek : a túlélő lélekember / Molnár Mária ; [ill. Gyarmathy Ildikó]. - Budapest ; Szentendre : Árgus, 2010. - 283 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-9679-1 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3272352]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2011.
Proctor, Bob
Become a magnet to money (magyar)
   Válj pénzmágnessé! : a korlátlan tudatosság tengerén át / Bob Proctor, Michele Blood ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 220 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-091-8 kötött : 2990,- Ft
gazdagság - életvezetés - ezoterika
133 *** 613.865 *** 336.7
[AN 3275021]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2011.
Scaligero, Massimo
La luce (magyar)
   A fény : bevezetés a teremtő imaginációba / Massimo Scaligero ; [műford. Biczó Iván]. - 2. kiad. - [Budapest] : Biczó I., cop. 2011. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0869-9 fűzött : 2400,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3276103]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2011.
Sebess Erzsébet, Z.
   Csillagjegyparádé / Z. Sebess Erzsébet. - Budapest : Garbo K., [2011]. - 79 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-615-5007-06-4 fűzött
asztrológia - ásvány - természetgyógyászat
133.52 *** 549 *** 615.89
[AN 3272155]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2011.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope 2011 (magyar)
   Kínai horoszkóp 2011 : mit tartogat számunkra a Nyúl éve? / Neil Somerville ; [ford. Janiga Éva]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 294 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-076-5 fűzött : 2990,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 3273990]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2011.
Szabó Judit
   A belső érzékelés kézikönyve : a belső érzékelési képességek megismerése, kezelése és fejlesztése / Szabó Judit. - 8. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., [2011]. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-361-1 fűzött : 2800,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 3275784]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2011.
Szabó Judit
   Szent terek : a tér megtisztítása, felszentelése és erőhelyek létrehozása / [Szabó Judit]. - [Budapest] : Magánkiad., 2005 [!2011]. - 92 p. ; 21 cm
Borítócím: A tértisztítás művészete
ISBN 963-219-545-0 fűzött : 1400,- Ft
ezoterika - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 3275788]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2011.
Ungvári Gulyás István
   Világunk és létezésünk / Ungvári Gulyás István. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-92-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3269902]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4027 /2011.
   Partnerséget építünk [elektronikus dok.] : a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természeti értékeinek kutatása I.: "Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása" : konferenciakötet : Felsőtárkány, 2011. 02. 10-11. / [közread. a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága]. - Szöveg. - [Eger] : Bükki Nemz. Park. Ig., 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói angol nyelven. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9817-25-8
környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 061.3(439-2Felsőtárkány)
[AN 3272615]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2011.
Zima Szabolcs
   A világörökség legszebb kincsei / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 105, [23] p. : ill., színes ; 33 cm + 3D szemüveg
ISBN 978-963-9949-58-4 kötött
világörökség - természeti környezet - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
502.4(100)(084.12) *** 72(100)(084.12) *** 930.85(100)(084.12)
[AN 3269965]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4029 /2011.
Egely György (1950-)
   A titokzatos gömbvillám [elektronikus dok.] / Egely György. - Szöveg (pdf : 1.85 MB). - [Budakeszi] : [Egely Kft.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101683. - Működési követelmények: Adobe Reader
villám - jelenség - elektronikus dokumentum
551.594.223 *** 001.94
[AN 3270647]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4030 /2011.
   Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló, 2000-2010. - [Miskolc] : Dr. Szabó Gy. Bemutató Csillagvizsgáló, [2010]. - 18 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló (Mickolc)
Miskolc - csillagászat - csillagvizsgáló - tudományos egyesület
520.1(439-2Miskolc) *** 061.2(439-2Miskolc)
[AN 3273988]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4031 /2011.
Balsay Endre (1937-)
   Hansági égeresek : a Nagy Kapuvári Égererdő, a Figurák, a Töllös-erdő és a Vesszős-erdő / Balsay Endre, Balsay Sándor ; [kiad. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság]. - Kapuvár ; [Sarród] : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., 2010. - 74 p., XCVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-89119-0-2 fűzött
Hanság - erdészet - égerfa
582.632.1 *** 630(439Hanság)(091)
[AN 3273672]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2011.
   Gombabiológia, gombatermesztés / szerk. Győrfi Júlia. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 350 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-607-9 kötött
gomba - gombatermesztés - egyetemi tankönyv
582.28(075.8) *** 635.8(075.8)
[AN 3272156]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2011.
   Közhasznavehető füvészkönyv. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2010]. - 127 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-8-6 fűzött : 1650,- Ft
Magyarország - flóra - gyógynövény - növényhatározó
581.9(439) *** 582(083.71) *** 615.322(083.71)
[AN 3273498]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2011.
Rédei Károly (1952-)
   Vöröstölgyesek termesztése / Rédei Károly ; [... közrem. Csiha Imre, Keserű Zsolt, Rásó János] ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Sárvár : Erti ; [Budapest] : Agroinform, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-920-4 fűzött
tölgy - erdősítés
582.632.2 *** 630*23
[AN 3271199]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2011.
Ripka Géza (1954-)
   Levélbolhák / Ripka Géza. - Budapest : Agroinform, 2010. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-102. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-913-6 fűzött
levélbolha
595.752.6
[AN 3271561]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2011.
Varróné Darók Judit (1952-)
   Növényanatómiai-botanikai terminológiai szótár / Darók Judit. - Budapest : Akad. K., 2011. - 431 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 429-[432].
ISBN 978-963-05-8921-5 kötött
növénytan - növényanatómia - szaklexikon
581.4:030 *** 58:030
[AN 3273372]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4037 /2011.
Apáthy Ágnes
   Derékfájás, isiász : tanácsok fiataloknak és idősebbeknek / Apáthy Ágnes. - Budapest : SpringMed, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 978-963-9695-61-0 fűzött : 1980,- Ft
mozgásszervi betegség - gerinc
616.711
[AN 3275793]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2011.
Bach, Edward (1886-1936)
   Bach virágterápia : válogatott tanulmányok / Edward Bach ; [ford. Komsa Ildikó és Köteles Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Gyógyforrás Kvk., 2011. - 205 p. ; 20 cm
Megj. "Virágterápia" címmel is. - A ford. a "Collected writings of Edward Bach" (Hereford : Flower Remedy Programme, 1987) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-08-0909-2 fűzött : 3200,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - mentálhigiénia - okkultizmus
615.89:615.322 *** 613.865 *** 133
[AN 3276640]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2011.
Bácskai Júlia (1951-)
   Együttélősdi / Bácskai Júlia. - [Budapest] : Saxum, cop. 2011. - 185 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-161-6 fűzött : 1480,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.89
[AN 3270303]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2011.
   A belénk égett múlt : elengedés, megbocsátás, újrakezdés / [Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2011. - 170 p. : ill. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-89026-3-4 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3272494]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2011.
Berente Ági (1968-)
   Egészségkönyv : [a mindennapok csodái] : [gyakorlati útmutató nőknek, női bajok, táplálkozás, diéták, méregtelenítés] / Berente Ági. - [Kaposvár] : Vagabund, [2011], cop. 2007. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-52-9 fűzött
nők egészsége - egészséges táplálkozás
613.99 *** 613.2
[AN 3275092]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2011.
Berente Ági (1968-)
   Életmódkönyv : [a mindennapok csodái] : [mentális útmutató nőknek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-39-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3275086]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2011.
Bergström, Kerstin
Livet med njursvikt (magyar)
   Veseelégtelenséggel élni : kézikönyv a megelőzésről és önmagunk gondozásáról / írta Kerstin Bergström és Per Åke Zillén ; ford. Kiss Gergely ; ... szerk. Rosivall László. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 118 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9879-88-1 fűzött
vesebetegség
616.61-008.64
[AN 3273409]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2011.
Berki Judit
A múlt feldolgozása (angol)
   Processing the past [elektronikus dok.] : handbook. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Csodacsináló Kft., 2010
Főcím a címképernyőről. - Szerző Berki Judit. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101795. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89201-1-9
pszichoterápia - elektronikus dokumentum
615.851
[AN 3271472]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2011.
Berki Judit
   A múlt feldolgozása [elektronikus dok.] : kézikönyv / Berki Judit. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Csodacsináló Kft., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101695. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89201-0-2
pszichoterápia - elektronikus dokumentum
615.851
[AN 3270998]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2011.
   A bölcsességfogak szerepe a fogászat különböző szakterületein / szerk. Joób-Fancsaly Árpád. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-003-8 fűzött : 4200,- Ft
bölcsességfog - szájsebészet - fogászat
616.314.8 *** 616.31-089
[AN 3273367]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2011.
Cramm, Dagmar von
Kochen für Babys (magyar)
   Főzzünk a babának! : minden, amit a legkisebbek táplálásáról tudni kell - elméletben és gyakorlatban / Dagmar von Cramm ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-9388-88-2 fűzött
csecsemő - szakácskönyv
613.221 *** 641.562(083.12)
[AN 3275030]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2011.
Cseplák György
   Gyakorlati bőrgyógyászat / Cseplák György. - Budapest : Medicina, 2011. - 317 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 978-963-226-326-7 kötött : 6700,- Ft
bőrgyógyászat
616.5
[AN 3275244]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2011.
Dörnyei Sándor (1926-)
   Régi magyar orvosdoktori értekezések : Nagyszombat, Buda, Pest, 1772-1849 / Dörnyei Sándor ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Budapest : Borda Antikvárium, 1998-. - 24 cm
ISBN 963-8006-12-9
Magyarország - orvostudomány - 18. század - 19. század - disszertáció
61:016 *** 61(439)(092)
[AN 337164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Bécs : egyetem és Josephinum, 1729-1848. - 2010. - 322 p. : ill.
ISBN 978-963-8006-51-6 fűzött
[AN 3274095] MARC

ANSEL
UTF-84050 /2011.
   Élete példa : in memoriam Dr. Kerkovits Gyula / szerk. Ambrózyné Kerkovits Andrea és Káliz Sajtos József. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-21-5 kötött : 3000,- Ft
Kerkovits Gyula (1925-2006)
Magyarország - szívgyógyász - 20. század - ezredforduló - memoár
61(439)(092)Kerkovits_Gy.(0:82-94) *** 616.1
[AN 3273269]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2011.
   A farmakológia alapjai : egyetemi tankönyv / szerk. Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna ; társszerk. Barthó Loránd [et al.]. - Budapest : Medicina, 2011. - 1243 p. : ill. ; 29 cm + mell. (44 p.)
melléklet címe: A forgalomban lévő gyógyszerkészítmények ATC szerinti besorolása
ISBN 978-963-226-324-3 fűzött : 17900,- Ft
gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
615(075.8)
[AN 3271988]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2011.
   Gábor Dénes-díj, 1989-2010 / [... szerk. Kosztolányi Tamás] ; [közread. a] Novofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért. - Budapest : Novofer Alapítvány, [2010]. - 47 p., [1] t.fol. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - kitüntetés - orvos - műszaki tudomány - tudós
61(439)(092) *** 06.068(439)Gábor_Dénes *** 62(439)(092)
[AN 3269961]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2011.
   Gentleman codex. - Hódmezővásárhely : Gentleman Book : Generál Média, [2010]-. - 16 cm
illemtan - életvezetés - férfi
613.865-055.1 *** 395-055.1
[AN 3160619]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Golf / írta Lénárt Attila. - [2011]. - 111 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-9971-6)
illemtan - férfi - golf
395-055.1 *** 796.352
[AN 3272486] MARC

ANSEL
UTF-84054 /2011.
   Die Grundlagen der Logotherapie : eine zweisprachige Textsammlung = A logoterápia alapjai : kétnyelvű szöveggyűjtemény / Péter Sárkány, Otto Zsók Hg. ... ; [... übers. von ... Éva Kalocsai Varga]. - Budapest : Jel, 2010. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-92-1 fűzött
logoterápia
615.851.135
[AN 3270688]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2011.
   Gyakorlati gyermek-tüdőgyógyászat / szerk. Cserháti Endre. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9879-91-1 fűzött : 2400,- Ft
tüdőgyógyászat - gyermekgyógyászat
616.24-053.2
[AN 3273023]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2011.
Heider, Sonja
Handbuch der Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek könyve : több mint 150 kristály leírása, alkalmazása és tisztítása / Sonja Heider ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 258 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-095-6 fűzött : 3800,- Ft
természetgyógyászat - drágakő
615.89 *** 549.091
[AN 3274996]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2011.
   A hypertonia kézikönyve / szerk. Farsang Csaba ; társszerk. Alföldi Sándor és Kiss István. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medintel, 2010. - XXVI, 801 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8433-30-5 kötött
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 3274489]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2011.
   Ízeltlábú vektorokkal terjedő kórokozók állat- és közegészségügyi jelentősége hazánkban című tudományos rendezvény előadásainak összefoglalója : Budapest 2010. június 1. / [rend., közread. a] Magyar Parazitológusok Társasága és Magyar Zoonózis Társaság. - [Budapest] : M. Parazitológusok Társ. : M. Zoonózis Társ., [2010]. - [12] p. ; 21 cm
Fűzött
közegészségügy - állategészségügy - járványügy - parazitológia - konferencia-kiadvány
614.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 576.8 *** 614.9
[AN 3258629]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2011.
   A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai / szerk. Major László ; társszerk. Liptay László, Orgován György. - Budapest : Semmelweis, 2010. - XVIII, 287 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-331-117-2 kötött : 5200,- Ft
katasztrófavédelem - orvosi tevékenység - egyetemi tankönyv
614.8(075.8) *** 616-039.74(075.8) *** 355.58(075.8)
[AN 3273241]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2011.
Kawasaki, Guy (1954-)
Rules for revolutionaries (magyar)
   Szabályok forradalmároknak / Guy Kawasaki és Michele Moreno ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9730-79-3 fűzött : 2450,- Ft
siker - üzleti élet
613.865 *** 65.012.4
[AN 3273630]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2011.
Kiyosaki, Emi
Rich brother rich sister (magyar)
   Gazdag fivér, gazdag nővér : [két különböző út Istenhez, a pénzhez és a boldogsághoz] / Emi Kiyosaki, Robert Kiyosaki ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 333 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-85-4 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - pénzügy - amerikai angol irodalom - memoár
613.865 *** 336.7 *** 820-94(73)=945.11
[AN 3273642]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2011.
Levinson, Steve
Following through (magyar)
   Végig is csinálod? avagy Hogyan fejezz be mindent, amibe belekezdtél!? / Steve Levinson és Pete Greider ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, cop. 2011. - XVII, 185 p. ; 23 cm. - (Célmegvalósító sorozat, ISSN 2062-6088 ; 2.)
ISBN 978-963-88996-4-4 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3272625]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2011.
Margóczi Győző (1955-)
   Érzések / Margóczi Győző. - Jav. kiad. - Sopron : Novum pro, cop. 2011. - 415 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-41-0 fűzött : 4490,- Ft
lélektan - érzelem
159.93 *** 159.9
[AN 3276657]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2011.
Martonffy Katalin
Fogászati röntgenológia (új kiadása)
   Fogászati radiológia / szerk. Martonffy Katalin. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 276 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Szerzők Martonffy Katalin, Ferenczy Károly. - Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-963-9879-95-9 kötött : 7300,- Ft
fogászat - radiológia - egyetemi tankönyv
616.314-073.75(075.8)
[AN 3274484]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2011.
Neumann, Hartmut
Phäochromozytome, Paragangliome, Glomustumoren und assoziierte Syndrome: von Hippel-Lindau Syndrom, Multiple Endokrine Neoplasie Typ 2 und Neurofibromatose Typ 1, Paragangliom-Syndrome Typ 1-4 (magyar)
   Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek: von Hippel-Lindau-szindróma, multiplex endokrin neoplasia 2-es típusa, neurofibromatosis 1-es típusa, öröklődő paraganglioma szindrómák : tájékoztató betegek és hozzátartozóik részére / írta Hartmut Neumann ; [... szerk., ... ford. Igaz Péter, Reismann Péter]. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 148 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 133-138.
ISBN 978-963-331-125-7 fűzött
rákbetegség
616-006
[AN 3273029]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2011.
   Oralis diagnosztika / szerk. Nagy Gábor, Fejérdy Pál. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 255 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-316-8 fűzött : 4600,- Ft
szájbetegség - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616.31-07(075.8)
[AN 3274043]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2011.
Papp Miklós
   Vírusvadászok : herpesz, influenza, AIDS, vírus-okozta rákos daganatok, Nobel-díjas víruskutatók / Papp Miklós. - Budapest : Agroinform, 2010. - 94 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Herpesz, influenza, vírusvadászok. - Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-502-923-5 fűzött
fertőző betegség
616.9
[AN 3271152]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2011.
Pauwlik Zsuzsa
   Érzelem, attitűd, megküzdés és iskolai erőszak / Pauwlik Zsuzsa, Margitics Ferenc, Figula Erika. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2011. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Iskolai erőszak könyvek, ISSN 2062-1965)
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 978-615-5077-02-9 fűzött
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - érzelem - erőszak - agresszív magatartás
159.922.7 *** 159.942 *** 316.647.3 *** 37.015.3
[AN 3273362]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   Felnőttnek lenni.. : a "létező" és a "készülő" ember / Popper Péter. - Jav. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2011], cop. 2000. - 159 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-169-2 fűzött : 1480,- Ft
felnőtté válás
159.922.6/.8
[AN 3275111]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   A meghívott szenvedély : férfiak és nők titkai nyomában / Popper Péter. - Jav. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2011], cop. 2000. - 186 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-168-5 fűzött : 1480,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3275103]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2011.
A pszichiátria magyar kézikönyve (új kiadása)
   A pszichiátria rövidített kézikönyve / szerk. Németh Attila ; társszerk. Füredi János. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - XXII, 696 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 651-659.
ISBN 978-963-226-321-2 fűzött : 6200,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3274094]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2011.
Regős László (1944-)
   EKG / Regős László. - [Budapest] : White Golden Book, 2010. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 963-9476-25-0 kötött
elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 3272921]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2011.
Robbins, Anthony (1960-)
Giant steps (magyar)
   Óriás léptek : látványos eredmények apró változtatásokkal : segítő gondolatok az év minden napjára / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-092-5 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3274306]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2011.
Rúzsás Csilla (1949-)
   A fogantatástól a koporsóig : az élet kritikus szakaszai orvosi szempontból / Rúzsa Csilla és Mess Béla. - Pécs : Alexandra, 2011. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-390-6 kötött
életkor - fizikai antropológia
612.64/.66 *** 572.5
[AN 3271015]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2011.
Schäfer, Thomas (1960-)
Wie aus Beruf Berufung wird (magyar)
   Hogyan válik a munka hivatássá : siker és boldogulás a családfelállítás nézőpontjából / Thomas Schäfer ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-093-2 fűzött : 1950,- Ft
munkavégzés - pszichoterápia - mentálhigiénia
613.865 *** 615.851 *** 331.101.3
[AN 3274413]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2011.
Simon Mara
   Igenis nő vagyok! : súlyos kérdések / Simon Mara. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 189, [9] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-72-2 fűzött : 4190,- Ft
életvezetés - nő - fogyókúra
613.865-055.2 *** 613.24
[AN 3273206]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2011.
Smith, Keith Cameron
The top 10 habits of millionaires (magyar)
   10 szokás ami gazdaggá tesz / Keith Cameron Smith ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2011. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-22-9 fűzött : 1490,- Ft
életvezetés - gazdagság - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3273785]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2011.
Solter, Aletha Jauch (1945-)
The aware baby (magyar)
   A bölcs baba : útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig / Aletha J. Solter ; [ford. Domján Eszter]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2011. - 259 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-257.
ISBN 978-963-7491-25-2 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - gyermeknevelés
613.95 *** 649.1 *** 37.018.1
[AN 3272445]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2011.
Soóky Andrea
   Írd le a neved, a neved elárul : minden, amit az aláírás grafológiai és írásszakértői vizsgálatából megtudhat / Soóky Andrea, Kaszab Gyula ; [kiad. az S.K. Grafológiai és Írásszakértői Oktatási Központ]. - Győr : S.K. Grafológiai és Írásszakértői Okt. Közp., 2010. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-08-0160-7 fűzött : 2500,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3273637]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2011.
Strašnij, Aleksandr (1958-)
   Természetgyógyászat : [ép testben ép lélek] / Alexander Sztrasnij ; [az orosz kéziratot Lendvai Endre és Petrovné Ráti Lilla ford.]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 320 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-297-303-6 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3270404]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2011.
Suba Zsuzsanna
   Orális és maxillofaciális patológia / Suba Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2011. - 431 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 417-418.
ISBN 978-963-226-319-9 kötött : 7300,- Ft
fogászat - egyetemi tankönyv
616.31(075.8)
[AN 3272247]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2011.
Szivák Judit (1962-)
   A reflektív gondolkodás fejlesztése / Szivák Judit. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 38 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 4.)
Bibliogr.: p. 36-37.
Fűzött
gondolkodásfejlesztés - reflexivitás
159.955.4 *** 37.025.7
[AN 3272028]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2011.
   Tehetség és személyiségfejlesztés / Inántsy-Pap Judit [et al.]. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 139 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött
személyiségfejlesztés - tehetség
159.928.22 *** 159.923.2
[AN 3272218]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2011.
Zima Szabolcs
   Sokszínű emberiség / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9949-36-2 kötött
emberfajta - nép - helyismeret - fényképalbum
572.9(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 3143842]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4085 /2011.
   Anyagvizsgálat / Gál István [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - 4. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2011, cop. 2001. - 495 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010. - Bibliogr.: p. 483-485.
ISBN 963-661-452-0 fűzött
anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
620.1(075.8)
[AN 3274393]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2011.
Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás (24.) (2010) (Balatonfüred)
   XXIV. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás külföldi résztvevőkkel : Balatonfüred, ... 2010. október 06-07-08. : előadások = 24nd Heat Treatment and Materials Science for Mechanical Engineering National Conference and Exhibition with foreign participants : Balatonfüred, ... 06-07-08 October 2010 : proceedings / [szerk. Tóth Tamás] ; [rend. Gépipari Tudományos Egyesület Hőkezelő Szakosztály]. - [Budapest] : GTE Hőkezelő Szakoszt., [2011]. - 217 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-42-8 fűzött
hőkezelés - anyagtudomány - gépgyártás - konferencia-kiadvány
621.78 *** 539.5 *** 620.2 *** 621 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3271969]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4087 /2011.
Barabási, Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és ez mit jelent a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-258-0 fűzött : 3490,- Ft
hálózat
681.324
[AN 3276683]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2011.
Farkas Csaba (1963-)
   Windows 7 és Office 2010 felhasználóknak / Farkas Csaba, Fodor Gábor Antal ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2011. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-03-7 fűzött : 1974,- Ft
operációs rendszer - felhasználói program - ügyvitel
681.3.066Windows_7 *** 519.688Office *** 651.011.56
[AN 3271675]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2011.
Gáll Tamás
   Elektronikus ügyintézés a polgári perben / előadó Gáll Tamás. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2010. - p. 15-24. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 211.)
A sorozat 210-215. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - polgári eljárás - elektronikus ügyintézés
681.3.004.14(439) *** 347.9(439)
[AN 3272369]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2011.
Herdon Miklós (1950-)
   Információs rendszerek az agrárgazdaságban / Herdon Miklós, Rózsa Tünde. - Budapest : Szaktudás, 2011. - 242 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-9935-67-9 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - információs rendszer - ezredforduló
681.3.004.14 *** 338.43(439)"200"
[AN 3274107]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows XP és Office 2003 biblia [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 26.09 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101687. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-685-6
operációs rendszer - ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP *** 519.688Office *** 651.011.56
[AN 3270834]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows XP és Office 2007 biblia [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 26.19 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101688. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-686-3
operációs rendszer - ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP *** 519.688Office *** 651.011.56
[AN 3270862]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows XP és Office XP biblia [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101684. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-684-9
operációs rendszer - ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP *** 519.688Office *** 651.011.56
[AN 3270653]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2011.
Szentirmai Róbert
   Vállalati szintű projektirányítás Microsoft Office Project 2010 segítségével / Szentirmai Róbert ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2011. - 359 p. : ill. ; 31 cm + CD-ROM
ISBN 978-615-5012-02-0 kötött : 6930,- Ft
projektmenedzsment - számítógépes program - elektronikus dokumentum
519.688MS_Project *** 65.012.4
[AN 3271690]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4095 /2011.
Baranya Tamás
   Hangtechnika stúdióban és színpadon / Baranya Tamás, Turcsán András. - Budapest : Cser K., 2011. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-183-9 fűzött : 3995,- Ft
hangtechnika - digitális technika
681.84 *** 621.37/.39
[AN 3273771]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4096 /2011.
Hervé-Lóránth Ervin
   Resto, retro Budapest : [elegant bars & restaurants, underground places & music ruin pubs] / [szerzők Hervé-Lóránth Ervin, Dán Bernadette, Csete Gábor]. - Budapest : HRV Design, cop. 2010. - 125 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Hervé guide book)
Angol, magyar és német nyelven
ISBN 978-963-8878-33-5 fűzött : 4500,- Ft : 15 EUR
Budapest - étterem - szórakozóhely - útmutató
640.43/.44(439-2Bp.)(036)
[AN 3274150]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2011.
Timkó György
   Vaskolléga : a nyomdai szedőgépek másfél évszázados története : A fényszedés kezdete: in memoriam Uher Ödön című összefoglaló áttekintéssel / Timkó György. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [s.n.], 2011. - 428, 59 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 417-418.
Kötött
betűszedő gép - történeti feldolgozás
681.616(091)
[AN 3276829]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4098 /2011.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1996-. - 20 cm
A 8. kötettől szerzője Galánfi Csaba. - A 8. kötettől alcím nélkül
ISBN 963-00-3113-2 *
Magyarország - kőolaj-feldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2010. - 345 p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 43.)
ISBN 978-963-88950-1-1 fűzött
[AN 3271676] MARC

ANSEL
UTF-84099 /2011.
Huber, Georg (1982-)
Räucherstoffe & Räucherstäbchen (magyar)
   Füstölők : a füstölés ábécéje / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-083-3 fűzött : 1450,- Ft
füstölés - illatosítóanyag - ezoterika
665.587 *** 133
[AN 3274310]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4100 /2011.
Hajdú László
   Non-tectonic systems : a universal approach to the unavoidable future building industrialization / László Hajdú. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 98 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-615-5110-02-3 fűzött : 2500,- Ft
építés - rendszer
69 *** 624
[AN 3275000]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2011.
Hanus, Bo
Sanitäranlagen selbst reparieren (magyar)
   Szaniterberendezések szerelése és javítása / Bo Hanus ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2011. - 108 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-110-5 fűzött : 3995,- Ft
vízvezeték-szerelés - barkácsolás
696.1 *** 689
[AN 3273765]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4102 /2011.
   Állati egypercesek : vidám történetek állatorvosok tollából / szerk. Temesváry Kriszta és Králik Helga. - [Budapest] : Berkana Média, 2010. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - (Fábe könyvtár)
ISBN 978-963-08-0293-2 fűzött
állatorvos - memoár
619(0:82-94)
[AN 3273926]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2011.
Altmann, Dietrich
Zwergkaninchen (magyar)
   Törpenyulak : tartás, táplálás, gondozás / Dietrich Altmann ; Regina Kuhn ... fényképével ; Siegfried Lokau ... rajzával ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2011], cop. 2004. - 48 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kisállatok, ISSN 1785-0975)
ISBN 978-963-8258-81-6 fűzött
nyúltenyésztés
636.92
[AN 3275048]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2011.
Bagoly Ilona
   Pónik és törpelovak / [írta és szerk. Bagoly Ilona és Horváthné Czentye Ibolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 41, [6] p. : ill., színes ; 22x29 cm. - (A lovak világa ; 3.)
ISBN 978-963-9949-62-1 kötött
- póniló - ifjúsági könyv
636.16(02.053.2)
[AN 3275168]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2011.
Binder, Egon
Räuchern (magyar)
   Füstölés : hús, kolbászféleségek, hal / Egon Binder ; [ford. Sulán Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 121 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-603-1 kötött
füstölés
664.92
[AN 3276143]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2011.
   Changing landscape of European agriculture : essays in honour of professor Csaba Csaki / Imre Ferto, Csaba Forgacs, Attila Jambor ed. - Budapest : Agroinform, 2010. - 260 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-922-8 kötött
Európa - mezőgazdaság - emlékkönyv
338.43(4)
[AN 3270753]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2011.
Eisenstock Ildikó
   A dió / Eisenstock Ildikó. - Budapest : Cser K., 2011. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-172-3 fűzött : 2495,- Ft
dió - sütemény - szakácskönyv
634.51 *** 641.55(083.12):634.51 *** 641.852(083.12)
[AN 3273872]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2011.
   Élelmiszerbiztonság: tények, tendenciák, teendők : a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya az Új nemzeti élelmiszerbiztonsági program megvalósításához / [szerk. Szeitzné Szabó Mária]. - Budapest : Agroinform, 2011. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Új nemzeti élelemiszerbiztonsági program. - Bibliogr.
ISBN 978-963-502-925-9 fűzött
Magyarország - élelmezés-egészségügy - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - ezredforduló
663/664.017(439) *** 614.31(439)"200" *** 65.018(439)
[AN 3271209]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2011.
Félix Endre
   Kezdő vizslás kézikönyve / Félix Endre ; ... Vezényi Elemér rajz. - Szentendre : Canisphera Kft., 2011. - 96 p. : ill. ; 16 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-06-6068-6 fűzött
kutyakiképzés - vizsla
636.7.088
[AN 3274137]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2011.
   Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan / szerk. Radics László. - Budapest : Agroinform, 2010-. - 24 cm
szántóföldi növénytermesztés - fenntartható fejlődés - agrotechnika - biológiai növénytermesztés
633 *** 504.03 *** 631.5 *** 631.147
[AN 3277924]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 700 p. : ill.
Bibliogr.: p. 681-700.
ISBN 978-963-502-924-2 fűzött
[AN 3271219] MARC

ANSEL
UTF-84111 /2011.
Gahm, Bernhard
Hausschlachten (magyar)
   Házi vágás : bontás, töltelékáru készítése : sertés, marha, juh, házinyúl / Bernhard Gahm ; [ford. Jakab Árpád]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 94 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-601-7 kötött
húsfeldolgozás - állatvágás
637.51/.52
[AN 3276376]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2011.
"GMO polémia" (angol)
   "GMO polemic" : conference proceedings : Georgikon Faculty, Pannon University : Keszthely, 28 September 2010 / [ed. Ervin Balázs] ; [co-ed. Izabella Kőszegi-Jenes, László Sági] ; [publ. by. Pannonian Plant Biotechnology Association]. - [Martonvásár] : Pannonian Plant Biotechnology Assoc., [2010]. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89129-0-9 fűzött
Európai Unió - növénynemesítés - géntechnika - növénygenetika - élelmiszeripar - 21. század
631.52 *** 575.08 *** 338.439(4-62) *** 338.439(100)
[AN 3273561]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2011.
   "GMO polémia" : konferencia összefoglaló : Keszthely, Pannon Egyetem, Georgikon Kar : 2010. szeptember 28. / [főszerk. Balázs Ervin] ; [szerk. Kőszeginé Jenes Izabella, Sági László] ; [kiad. Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület]. - [Martonvásár] : Pannon Növény-Biotechnológiai Egyes., [2010]. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89129-1-6 fűzött
Európai Unió - növénynemesítés - géntechnika - növénygenetika - élelmiszeripar - 21. század
631.52 *** 575.08 *** 338.439(4-62) *** 338.439(100)
[AN 3273513]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2011.
Gyenge Balázs
   Fogyasztói üzletválasztás a hagyományos bolti élelmiszer-kiskereskedelemben / Gyenge Balázs. - Budapest : Agroinform, 2010. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 6.)
Bibliogr.: p. 201-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-926-6 kötött
Magyarország - fogyasztói magatartás - élelmiszer-kereskedelem - statisztikai adatközlés
339.166.82 *** 366.1(439)(083.41)
[AN 3271842]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2011.
Himmelhuber, Peter
Ziergehölze schneiden (magyar)
   Díszfák, díszcserjék metszése / Peter Himmelhuber ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-94-6 kötött : 1950,- Ft
dísznövény - növénymetszés
635.92 *** 631.542
[AN 3274266]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2011.
Holzförster, Heidrun
Obstgehölzschnitt (magyar)
   Metszés a gyümölcsösben / Heidrun Holzförster ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2011]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-47-2 kötött : 1650,- Ft
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 3274975]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2011.
Imrei Ferenc
   Répakönyv : Miklósfa és a kerekrépa / Imrei Ferenc. - Nagykanizsa : Czupi, 2011. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-9782-18-1 fűzött
Miklósfa - takarmányrépa - helyismeret - szakácskönyv
635.11 *** 641.55(083.12):635.11 *** 908.439-2Miklósfa
[AN 3273604]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2011.
   Kisbéri félvér méneskönyv / [szerk. Janászik Andrea, Korsós Imre] ; [közread. a] Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület. - [Kisbér] : Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2011. - 2 db (976 p.) : ill. ; 31 cm
Kötött
Magyarország - lótenyésztés - törzskönyvezés - táblázat
636.1.082(439)(083.41)
[AN 3273527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 488 p.
ISBN 978-963-88620-2-0
[AN 3273537] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 491-976.
ISBN 978-963-88620-3-7
[AN 3273542] MARC

ANSEL
UTF-84119 /2011.
Kocsisné Molnár Gitta
   Kertészkedés mindenkinek : [zöldség- és gyümölcstermesztés, dísznövények, szőlőművelés, ápolási munkák, növényvédelem] / [írta Kocsisné Molnár Gitta]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-9555-72-3 fűzött
amatőr kertészkedés
634
[AN 3274275]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2011.
   Kölyökkutya. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-83-0 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 3274341]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2011.
   Kutyakozmetika / [... szerk. Varga Monika]. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-80-9 fűzött
kutyakozmetika
636.7.083
[AN 3274342]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2011.
Láng Zoltán (1950-)
   Műszaki alapismeretek / Láng Zoltán ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. - [Budapest] : Mezőgazda : BCE Kertészettud. Kar, [2011], cop. 2007. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-286-614-7 fűzött
műszaki tudomány - mezőgazdasági gép - egyetemi tankönyv
631.3(075.8) *** 62(075.8)
[AN 3276649]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2011.
   A magyar agrár- és vidékfejlesztés kilátásai : 15 éves a Szentesi-MAG Kft. / [szerk. Rózsás Attila] ; [rend. a] Budapesti Agrárkamara, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, Szentesi-MAG Kft. - Budapest : Agroinform, 2010. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm
A Szentesen, 2010. szept. 2-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-502-921-1 fűzött
Magyarország - földművelésügy - mezőgazdaság - vidékfejlesztés
338.43(439) *** 63(439) *** 711.1(439)
[AN 3271602]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2011.
Nagyné Samu Henrietta
   Mézes világ / Nagyné Samu Henrietta ; [fotók Takács Károly]. - [Sopron] : Szerző, [2010]. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87864-7-0)
mézeskalács - szakácskönyv
664.667 *** 641.852(083.12)
[AN 3273609]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2011.
Pethő Ferenc (1929-)
   Tanulmány a Nemtudom szilváról / Pethő Ferenc ; [kiad. az Észak-Keletmagyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány ás az Újfehértói GYKSZ Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Újfehértó : Észak-Keletmo. Gyümölcs Kutatás-Fejleszt. Alapítvány : Újfehértói GYKSZ Nonprofit Közhasznú Kft., 2011. - 104 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-08-0893-4 fűzött
Szabolcs-Szatmár megye - gyümölcstermesztés - szilva - agrártörténet
634.22 *** 338(091)(439.161)
[AN 3272491]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2011.
Pohl, Friedrich
1 mal 1 des Imkerns (magyar)
   Méhészet : [a nektárgyűjtéstől a finom és egészséges mézig] / Friedrich Pohl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-684-213-2 kötött
méhészet
638.1
[AN 3274999]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2011.
Samwald, Achim
Dörren (magyar)
   Aszalás, szárítás : gyümölcsök, zöldségek, fűszerek / Achim Samwald ; [ford. Korbácska Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Megj. "Aszalás" címmel is
ISBN 978-963-286-604-8 kötött
aszalás - szakácskönyv
664.8.047 *** 641.55(083.12)
[AN 3274003]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4128 /2011.
Aczél Miksa
   American-bar : útmutató az amerikai hűsítő és hevítő italok készítéséhez / összeáll. Aczél Miksa. - Átd., bőv. kiad., [feldolg. Kocsis Lilla, Nagy Zoltán]. - Budapest : Neva Bien Kft., cop. 2011. - 144 p. : ill. ; 21 cm + DVD-ROM
ISBN 978-963-08-0853-8 kötött
koktél - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
641.87(083.12) *** 094/099.07
[AN 3272304]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2011.
Bártfai László
   155 aprósütemény és vendégváró finomság / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2011], cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-540-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3275056]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2011.
Bártfai László
   155 bögrés sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2011], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-451-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3275052]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2011.
Bártfai László
   155 étel kemencében / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2011], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-518-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3275059]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2011.
Bulard-Cordeau, Brigitte
Mes secrets de sorcière (magyar)
   Boszorkánykonyha : a csábítás receptjei : Brigitte Bulard-Cordeau varázskönyve / [ford. Hajós Katalin, Makádi Balázs]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5009-14-3 kötött : 6990,- Ft
izgatószer - erotika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 392.6 *** 615.256.22
[AN 3271745]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2011.
Gahm, Bernhard
Würste, Sülzen, Pasteten selbstgemacht (magyar)
   Hurka, kolbász, szalámi és más finomságok házi készítése / Bernhard Gahm ; [ford. Seresi Frigyes]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 155 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-602-4 kötött
húsfeldolgozás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 637.523
[AN 3276365]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2011.
Gerecz Gergely
   Csábító házi sütemények 3 / [Gerecz Gergely]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2011. - 107, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9901-46-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3275119]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2011.
Goodall, Tiffany
From pasta to pancakes (magyar)
   Kezdők szakácskönyve : útmutató azoknak, akik életükben először főznek / Tiffany Goodall ; fotó Claire Peters. - Pécs : Alexandra, cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-297-387-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3271141]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2011.
Hajdú Mihályné Lele Julianna (1924-2003)
   Lele Juliska hajószakácsnő süteményes könyve 1942-ből / [... a fotókat kész. Segesvári Csaba] ; [kiad. az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház]. - [Algyő] : Algyői Faluház, Kvt. és Tájház, [2011]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89200-0-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3272784]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2011.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008 [!2011]. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9677-35-7 kötött
ISBN 978-963-9677-34-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3275082]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2011.
Liptai Zoltán
   33 étel a paleolit táplálkozás jegyében lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-429-7 fűzött : 1399,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3272321]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2011.
Liptai Zoltán
   33 főzelék és köret lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-454-9 fűzött : 1399,- Ft
köret - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3275039]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2011.
Liptai Zoltán
   33 saláta és hidegtál lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-455-6 fűzött : 1399,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3275032]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2011.
Liptai Zoltán
   33 sushi és japán étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-456-3 fűzött : 1399,- Ft
Japán - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(520)(083.12)
[AN 3275035]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2011.
Majthényi László (1966-)
   Őrségi ételreceptek / [szöveg Majthényi László] ; [fotó Boda László]. - Szombathely : B.K.L. K., 2010. - 24 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
ISBN 978-963-7334-51-1 fűzött
Őrség - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Őrség)(083.12)
[AN 3273405]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2011.
Renz, Jutta
Noch mehr Muffins! (magyar)
   Muffin / Jutta Renz ; [fotók Odette Teubner] ; [ford. Sámoly Emilia]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-104-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3275037]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2011.
Schmedes, Christa
Becherkuchen (magyar)
   Bögrés sütemények : finom édességek mérleg nélkül / írta Christa Schmedes ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-210-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3275002]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2011.
Vargha Ildikó
   Nagykanizsa és környéke népi táplálkozása : ...gánicák, dödöllék, prószák, málék... / Vargha Ildikó Miklós Zoltánné. - Nagykanizsa : Czupi, 2010. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-9782-11-2 fűzött
Nagykanizsa - étkezési szokás - ételspecialitás - magyar néprajz
641.568(439-2Nagykanizsa) *** 392.8(=945.11)(439-2Nagykanizsa)
[AN 3273554]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2011.
Vincze Sára
   Csábító házi sütemények 4 / [szöveg Vincze Sára]. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", 2010 [!2011]. - 110 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9972-55-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3275127]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4147 /2011.
Isztray Simon
   Nietzsche : filozófus születése a tragédia szelleméből / Isztray Simon. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 215 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-963-236-353-0 fűzött : 2300,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3272417]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2011.
Libera, Alain de (1948-)
Penser au Moyen âge (magyar)
   A középkorban gondolkodni / Alain de Libera ; [ford. Lukács Edit Anna]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2011. - 336 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-149-9 fűzött : 3500,- Ft
filozófiatörténet - középkor
1(100)"12/13"
[AN 3272438]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2011.
Papp Sándor (1936-)
   Titanic-szindróma : kis világi eszkatológia / Papp Sándor. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2010. - 230, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-615-5044-01-4 fűzött
társadalomfilozófia - társadalom - társadalmi változás - ezredforduló
141.7 *** 316.6(100)"200"
[AN 3273902]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4150 /2011.
Abd-ru-shin
Die zehn Gebote Gottes (magyar)
   Isten tízparancsolata [elektronikus dok.] ; A Miatyánk / az embereknek elmagyarázta Abd-ru-shin ; [közread. a] Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Szeged] : Grál-Világa Magyarországi Alapítvány, 2010
Egys. cím: Die zehn Gebote Gottes ; Das Vaterunsere. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-88730-8-8 : keresk. forgalomba nem kerül
tízparancsolat - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
241.6 *** 226.91
[AN 3271910]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2011.
Antal Judit
   Igazgyöngy : ezer kilométer a Szent Jakab-zarándokúton / Antal Judit ; [fotó Bánházi György]. - Győr : Barbori Bt., 2011. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-88216-2-1 fűzött : 3500,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 894.511-992
[AN 3273809]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2011.
Avanesian Alex (1947-)
   Az örmény egyház története / [írta és összeáll. Avanesian Alex, Szám László]. - [Budapest] : Mo.-i Örmény Apostoli Egyh., [2010]. - 158, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0206-2 fűzött
örmény egyház - egyháztörténet
281.6(091)
[AN 3273001]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2011.
Barth, Reinhard
Alle Päpste (magyar)
   Pápák : Szent Pétertől XVI. Benedekig / Reinhard Barth. - Pécs : Alexandra, 2010. - 286 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-370-953-5 kötött
pápa - katolikus egyház - egyháztörténet
262.13(092) *** 282(091)
[AN 3272381]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2011.
Botlik József (1949-)
   Görög katolikus vértanúk a Kárpát-medencében, 1914-1976 / Botlik József ; [az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú Egyesület közös kiadványa]. - Budapest : Orsz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat : Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú Egyes., 2010. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-142.
ISBN 978-963-89139-0-6 fűzött
Kárpát-medence - mártír - görög katolikus egyház - 20. század
281.5.018.2(4-191)(092)
[AN 3270061]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2011.
Bühne, Wolfgang
   Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! / Wolfgang Bühne ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, [2011]. - 65 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88754-4-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3275225]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2011.
Capps, Charles
Faith and confession (magyar)
   Hit és megvallás / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Spirit Kv., 2011. - 272 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7453-76-2 * fűzött
ISBN 963-7453-76-8
 (hibás ISBN 978-963-7453-76-8)
vallásos irodalom
244
[AN 3276627]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2011.
Cseri Kálmán (1939-)
   Pál apostol / Cseri Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2011. - 59, [2] p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-165-8 fűzött : 280,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
apostol - életrajz - bibliamagyarázat
281.2(092)Pál *** 226.6.07
[AN 3275041]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2011.
Gégény István (1978-)
   Vízenjárás a sivatagban : Krisztus követése a XXI. században : válogatott publicisztikák, 2000-2010 / Gégény István. - [Győr] : [Gégény I.], [2010]. - 111 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-0294-9 fűzött : 850,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3273743]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2011.
Grün, Anselm (1945-)
Spiritualität von unten (magyar)
   Mélyből forrásozó lelkiség / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 3. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 127 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 20.)
Megj. "Alulról induló lelkiség" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-88-3 fűzött
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 3276654]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2011.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
I believe in visions (magyar)
   Hiszek a látomásokban / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2011. - 140 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 9.)
ISBN 978-963-86409-9-4 fűzött
244(0:82-94) *** 248.214
[AN 3275072]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2011.
Hajdú Zoltán Levente (1970-)
   Előtted, Uram.. : imádságok / Hajdú Zoltán Levente. - Budapest : Kálvin, 2011. - 99 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-167-2 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - ima - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14 *** 243(0:82-14)
[AN 3274317]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2011.
Imming, Rainer
Ninive (magyar)
   Ninive : egy nagy város története / Rainer Imming. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 104 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9867-39-0 fűzött
Biblia. Ószövetség
Asszír Birodalom - Óbabiloni Birodalom - művelődéstörténet - bibliamagyarázat
221.07 *** 930.85(352) *** 930.85(354)
[AN 3270685]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2011.
Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (magyar)
   Instrukció a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve liturgikus előírásainak alkalmazásához / A Keleti Egyházak Kongregációja ; [ford. Kocsis Péter Fülöp]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 111 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 37.)
Az előszó olasz nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-194-6 fűzött : 1100,- Ft
egyházi szertartás - keleti egyház - egyházjog
264 *** 281.5 *** 348
[AN 3266094]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2011.
Katona István (1928-)
   Meghívás az életre : lelkiismeretvizsgálat felnőtteknek életgyónás alkalmával / Katona István, Kunszabó Zoltán. - 3. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2011. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 132.)
ISBN 978-963-9281-55-4 * fűzött : 400,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-55-4)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3276665]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2011.
   Kikötő : gyermekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 3. kiad. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2011. - 50 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-314-007-9 kötött
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3276741]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2011.
   Kilenced Isten szolgálója, Mester Margit Mária UST, az Unum Sanctissimae Trinitatis Társaság alapítója közbenjárásáért / [összeáll. Óvári Margit Emília ...] ; [közread. az] Unum Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest : Unum Társ., 2011. - 29, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-0833-0 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3272434]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2011.
   A kis Gepida / [... összeáll. Kolbai Mária] ; [kiad. a ... Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya ...]. - [Győr] : Sz. Orsolya Rend M. Tartománya, [2010]. - 74 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9557-2 fűzött
Hajdu Gabriella (1915-1963)
Románia - mártír - orsolyiták - külföldön élő magyar személyiség - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
271.974(498)(=945.11)(092) *** 322(498)"194/196"(093)
[AN 3273947]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2011.
   Kit ad Isten? : vallomások szerelemről, házasságról / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2010. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-31-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - házasság - párkapcsolat - híres ember - memoár
265.5(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3274284]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2011.
Kovacs, Debbonnaire (1954-)
The great "I am" (magyar)
   A nagy "vagyok" : ifjúsági imahét, 2011. március 19-26. / [szerző Debbonnaire Kovacs] ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2011]. - 39 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
lelki gondozás
253
[AN 3274077]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2011.
Mein Hirte (magyar)
   Az én pásztorom / [graf. Gaál Éva]. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 64 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-81-9 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 22.07(02.053.2)
[AN 3270686]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2011.
Murray, Coralee A.
   Magdaléna jelentősége : ... munkafüzet a Magdaléna - Szabadulás a szégyen fogságából című filmhez. - [S.l.] : [Szerző], [2011]. - 75 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Murray, Coralee A. - Bibliogr.
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3271976]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2011.
My first Bible in pictures (magyar)
   Muri anglunyi Bibla kiponca = Az első képes Bibliám / kethanes ashadasles o Kenneth N .Taylor ; le kipura kerdas o Szentandrássy István] ; pej rományi shib boldasles o Choli Daróczi József ; [kiad. az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria]. - Budapest : Orsz. Roma Közérdekű Muzeális Gyűjt. és Kiállítási Galéria, [2010]. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm
Csak cigány nyelven
ISBN 978-963-08-0036-5 fűzött
cigány nyelv - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046=914.99(02.053.2)
[AN 3123076]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2011.
Nagy Antal Mihály (1930-)
   Örök szövetség / Nagy Antal Mihály ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - 3. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2011. - 554 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 538-554. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88754-2-6 kötött
zsidóság - keresztény teológia
261.1
[AN 3275343]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2011.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Kálvin, 2011. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-558-006-4 fűzött : 640,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 3275138]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2011.
Risch, Hannelore
Gott tröstet (magyar)
   Isten megvigasztal : erőt ad a gyász feldolgozásához / Hannelore Risch ; [ford. T. Bori Zsuzsa]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-176-2 fűzött : 1500,- Ft
gyászolás - vallásos irodalom
236.1 *** 244
[AN 3265820]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2011.
Szaniszló, Inocent-Mária
   Filozófia és teológia Pannon vonatkozásban : teológiai és filozófiai kérdések / Inocent-Mária Szaniszló. - Sopron : Novum, 2010. - 73 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9984-49-3 fűzött
vallásfilozófia - kereszténység - keresztény egyház
21 *** 23/28
[AN 3273224]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2011.
Szilháti Sándor
   Vigasztaló szó / Szilháti Sándor. - 12. kiad. - Budapest : Kálvin, 2011. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-939-0 fűzött : 430,- Ft
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 3275064]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2011.
Szokács Eszter
   József Egyiptomba megy / [írta Szokács Eszter] ; Szántói Krisztián rajz. - Budapest : Gólem Színház Egyes., 2011. - 102, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Bibliai mesék)
ISBN 978-963-08-0158-4 kötött : 2990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
222.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3270550]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2011.
Terdik Szilveszter (1976-)
   Máriapócs, Magyarország nemzeti szentélye / [Terdik Szilveszter]. - [Máriapócs] : [s.n.], [2011]. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Máriapócs - kegyhely - templom - keresztény művészet
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 726.54(439-2Máriapócs) *** 246
[AN 3272527]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2011.
   A vallási tapasztalat megértése : jog, bölcselet, teológia / szerk. Bányai Ferenc, Nagypál Szabolcs, Bakos Gergely. - [Budapest] : L'Harmattan ; Pannonhalma : BGÖI, 2010. - 342 p. ; 23 cm. - (Békés Gellért ökumenikus könyvek, ISSN 2061-1471 ; 2.)
A Budapesten, 2009. nov. 6-7-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-348-6 fűzött : 3500,- Ft
teológia - misztika - keresztény misztika - vallásfilozófia - egyházjog
21 *** 23 *** 248.2 *** 291 *** 348
[AN 3272356]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2011.
Zimányi József (1917-1998)
   Az örök halál négy kamrája / Zimányi József ; [közread. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - 2. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, [2011]. - 71 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88754-5-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3275226]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4182 /2011.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011-. - ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3276222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 8. kiad., utánny. - 2011, cop. 1996. - 231 p.
ISBN 978-963-19-5507-1 fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-19-3943-9)
[AN 3276226] MARC

ANSEL
UTF-84183 /2011.
Bálint Lajos
   A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon, 1980-2006 / Bálint Lajos. - Budapest : KSH NKI, 2010. - 180 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 90.)
Bibliogr.: p. 147-164.
ISBN 978-963-9597-18-1 fűzött
Magyarország - halálozás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
314.4(439)"198/200"(083.41)
[AN 3273309]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2011.
Balogh László Levente (1969-)
   Az erőszak kritikája : tanulmányok / Balogh László Levente. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 165 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-318-088-4 fűzött
erőszak - társadalomfilozófia
316.647.3 *** 141.7
[AN 3272346]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2011.
   Kapuinkat kinyitjuk / [szerk. Büki Pálné és Kardos Ferenc]. - Nagykanizsa : Czupi, 2010. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-17-4 fűzött
Nagykanizsa - klub - nyugdíjas - fogyatékos
316.37-056.26 *** 061.2-057.75(439-2Nagykanizsa) *** 061.2(439-2Nagykanizsa)
[AN 3273613]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2011.
   A kommunikáció alapjai : szemelvénygyűjtemény / Fodor László [et al.] ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt, [2011]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-539.
ISBN 978-963-394-520-9 * kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-394-520-8)
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 3276580]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2011.
Kurdi Mária (1947-)
   Kultúrák között : magyar és más közép- és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában és színpadon / Kurdi Mária. - Budapest : Lucidus, 2011. - 167 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-68-8 fűzött : 2400,- Ft
Közép-Európa - Írország - ír irodalom története - magyarság - bevándorló - 20. század - ezredforduló - műelemzés
314.742(=945.11)(415) *** 314.742(=00)(415) *** 820(417)(091)"19/200"
[AN 3275324]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2011.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011-. - ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 3276216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011, cop. 2001. - 161 p.
ISBN 978-963-19-5279-7 fűzött : 1900,- Ft
[AN 3276218] MARC

ANSEL
UTF-84189 /2011.
Pokol Béla (1950-)
   Társadalomtudományi trilógia : szociológiaelmélet, jogelmélet, politikaelmélet : internetes előadások / Pokol Béla. - 2. kiad. - Budapest : Rejtjel, cop. 2011. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-75-5 fűzött
szociológia - jogelmélet - jogszociológia - politológia
316 *** 340.12 *** 32.001
[AN 3274389]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2011.
Rendszerbe zárva (angol)
   System failure : male violence against women and children as treated by the legal system in Hungary today : a one year research and strategic litigation program by NANE an Patent / [ed. Judit Wirth] ; [... transl. Gábor Kuszing]. - Budapest : NANE Women's Rights Assoc. : Patent Assoc., 2011. - 73 p. ; 21 cm. - (Fire-place booklets, ISSN 1788-6570)
ISBN 978-963-88116-6-0 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - gyermek - családon belüli erőszak - családjog - ezredforduló
316.37-055.2(439)"200" *** 342.726-055.2(439)"200" *** 347.63(439)"200" *** 343.54(439)
[AN 3272729]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2011.
Szabó Tünde Judit
   A miskolci zsidóság története és demográfiája : a kezdetektől a vészkorszakig / Szabó Tünde Judit. - [Miskolc] : [Szabó T. J.], [2011]. - 342 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0747-0 fűzött : 3500,- Ft
Miskolc - zsidóság - holokauszt - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Miskolc)(091) *** 323.12(=924)(439-2Miskolc)"1939/1945"
[AN 3270424]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2011.
   A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja : [Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével ... megrendezett XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2010. március 11-12. : 12th International Conference of Applied Linguistics and Communication, 11-12 March 2010, Dunaújváros] / szerk. Kukorelli Katalin. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2010. - 290 p. : ill. ; 25 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei, ISSN 1586-6785)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-41-1 fűzött
kommunikáció - szociolingvisztika - nyelvoktatás - szaknyelv - műfordítás - konferencia-kiadvány
316.77 *** 82.03 *** 800.866 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3271485]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2011.
   Utánad, Olvasó! : a 70 éves Kamarás István tiszteletére / [szerk. Géczi János, Makai Péter] ; [közread. a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etikai Tanszék]. - Veszprém : Pannon Egy., 2011. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-06-9 fűzött : 2390,- Ft
szociológia - emlékkönyv
316
[AN 3275410]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2011.
   Város a képben [elektronikus dok.] : városantropológiai mintázatok Terézváros példáján / A. Gergely András szerk. - Szöveg (pdf : 3.69 MB). - Budapest : MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutközp., 2010. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 100.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101816. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-45-2
Budapest. 6. kerület - városantropológia - elektronikus dokumentum
316.334.56(439-2Bp.VI.)
[AN 3271938]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4195 /2011.
Bisceglia, Alessandra
Dracula (magyar)
   Drakula : barangolás Erdélyben : titkok, tények, talányok / Alessandra Bisceglia ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsa és Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 121, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-44-8 fűzött : 2800,- Ft
Vlad (Havasalföld: vajda), III., Ţepeş
Erdély - vámpír - művelődéstörténet
398.4 *** 930.85(439.21)
[AN 3272612]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2011.
Bodnár Gézáné
   Egy tök, két tök, öntök : húsvéti locsolóversek kicsiknek és nagyoknak / [gyűjt.] Bodnár Gézáné. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 47 p. : ill. ; 11x15 cm
Fűzött : 249,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8343-00-0)
húsvéti szokás - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 398.332.12
[AN 3274333]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2011.
   Eleink : 40 fénykép szadai emberekről a 20. század elején. - Szada : Közhasznú Kult. Alapítvány Szadáért, [2010]. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Tájházi füzetek, ISSN 2062-6258 ; 1.)
ISBN 978-963-08-0494-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-0494-3)
Szada - magyar néprajz - szociográfia - 20. század - emberábrázolás - fényképalbum
39(=945.11)(439-2Szada)(084.12) *** 77.041 *** 308(439-2Szada)"191"(084.12)
[AN 3273873]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2011.
Fiabe russe (magyar)
   Orosz népmesék / összeáll. Carla Poesio ; ill. Sophie Fatus ; [ford. Ruskó András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 122, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Népek meséi ; 9.)
ISBN 978-963-09-6538-5 kötött : 1190,- Ft
oroszok - népmese - gyermekkönyv
398.21(=82)(02.053.2)
[AN 3272333]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2011.
Makány Márta (1970-)
   Esküvő / Makány Márta ; [fotó Kaunitz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 183 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-392-0 kötött
esküvő - női ruházat - rendezvényszervezés
392.51 *** 391.2
[AN 3236526]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2011.
Martin, Jill
Fashion for dummies (magyar)
   Öltözködés / Jill Martin és Pierre A. Lehu Dana Ravich közreműködésével ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Panem, 2011. - XVII, 332 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-526-3 fűzött : 3600,- Ft
öltözködés
391
[AN 3274253]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2011.
   Mit hoz az álom? : boldog karácsonyt! / [az Óbudai Bölcsisekért Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Bölcsisekért Alapítvány, [2010]. - [16] p. ; 25 cm
Fűzött
karácsony - magyar irodalom - antológia
398.332.416(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3273980]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2011.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Cigány népmesék / írta Rostás-Farkas György ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 108 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Népek meséi ; 10.)
ISBN 978-963-09-6539-2 kötött : 1190,- Ft
cigányság - népmese - gyermekkönyv
398.21(=914.99)(02.053.2)
[AN 3272327]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2011.
Sándor Ildikó
   Néprajz, néphagyomány / Sándor Ildikó, Benedek Krisztina. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2010. - 239 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 978-963-337-057-5 fűzött
magyar néprajz - néphagyomány - népművészet - elektronikus dokumentum
39(=945.11) *** 7.031.4(439)
[AN 3274027]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4204 /2011.
Bába Iván (1950-)
   The Hungarian transition : parties and movements in the political regime change in Hungary between 1987 and 1994 / Iván Bába ; [publ. by the] International Centre for Democratic Transition. - Budapest : ICDT, 2011. - 239 p., [18] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8867-91-9 kötött
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"1989/199"
[AN 3274059]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2011.
Braham, Randolph L. (1922-)
   A magyarországi holokauszt bibliográfiája / [szerk. Randolph L. Braham]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 2 db (926 p.) ; 25 cm
ISBN 978-963-530-900-9 kötött : 9500,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - szakbibliográfia
323.12(=924)(439)"1944/1945":016 *** 316.347(=924)(439):016
[AN 3272801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 549 p.
ISBN 978-963-530-901-6
[AN 3272808] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 551-926.
ISBN 978-963-530-902-3
[AN 3272811] MARC

ANSEL
UTF-84206 /2011.
Egymásnak ítélve (angol)
   Doomed to each other : black March in Târgu Mureş / [... ed. by Mária Schmidt and Gábor Bernáth] ; [transl. János Betlen] ; [publ. by the] XX. Század Intézet. - Budapest : XX. Század Int., 2011. - 117 p. : ill. ; 14x20 cm
ISBN 978-615-5118-01-2 fűzött
Erdély - Marosvásárhely - politikai feszültség - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - ezredforduló
323.15(=945.11)(498-2Marosvásárhely)"1990" *** 323.22(498-2Marosvásárhely)"1990" *** 949.8"199"
[AN 3273516]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2011.
   Egymásnak ítélve : fekete március Marosvásárhelyen / [szerk. Bernáth Gábor és Schmidt Mária] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - Budapest : XX. Század Int., 2011. - 115 p. : ill. ; 14x20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88081-9-6 fűzött
Erdély - Marosvásárhely - politikai feszültség - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - ezredforduló
323.15(=945.11)(498-2Marosvásárhely)"1990" *** 323.22(498-2Marosvásárhely)"1990" *** 949.8"199"
[AN 3273506]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2011.
Fazekas Csaba (1968-)
   Az Országos Vallásügyi Tanács, 1989-1990 / Fazekas Csaba ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, ... Magyar Országos Levéltár és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : MOL : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 124 p. : ill. színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-9662-53-7 fűzött
Országos Vallásügyi Tanács
Magyarország - testülettörténet - egyházpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
322(439)"198/199"(093)
[AN 3270693]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2011.
György Péter (1954-)
   Apám helyett / György Péter. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2010. - 306, [3] p. ; 21 cm
Filmogr.: p. 302-306. - Bibliogr.. p. 293-301.
ISBN 978-963-14-2858-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - belpolitika - zsidóság - kulturális élet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323(439)"194/198" *** 316.347(=924)(439)"194/199" *** 894.511(091)"194/198"
[AN 3268602]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2011.
Veljeskansan keskuudessa (magyar)
   Rokoni körben : a magyarországi finn képviselet története / [fel. szerk. Jaakko Sievers] ; [ford. Pap Kinga Marjatta] ; [közread. a] Finn Nagykövetség. - 2. jav. kiad. - Budapest : Finn Nagykövetség, 2011. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0721-0 kötött
Finnország. Suurlähetystö (Magyarország)
Magyarország - Finnország - külképviselet - diplomácia
327(439) *** 327(480) *** 725.125(439-2Bp.)
[AN 3274134]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2011.
   Veljeskansan keskuudessa : Suomen Unkarin-edustustotoiminnan historiikki / [vastuullinen toimittaja Jaakko Sievers] ; [kääntänyt Kinga Marjatta Pap] ; [julkaista] Suomen Suurlähetystö. - 2. painos. - Budapest : Suomen Suurlähetystö, 2011. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0722-7 kötött
Finnország. Suurlähetystö (Magyarország)
Magyarország - Finnország - külképviselet - diplomácia
327(439) *** 327(480) *** 725.125(439-2Bp.)
[AN 3274154]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4212 /2011.
Angelico, Michele
   Ókori civilizációk / Michele Angelico ; [ford. ... Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando és Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 41, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-242-6 kötött
művelődéstörténet - történelem - ókor - gyermekkönyv
930.85(3)(02.053.2) *** 93(02.053.2)
[AN 3272851]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2011.
Angelico, Michele
   Az ókori Görögország / Michele Angelico ; [ford. Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando és Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 40, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-245-7 kötött
ókori Görögország - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2) *** 938(02.053.2)
[AN 3272816]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2011.
Angelico, Michele
   Az ókori Róma / Michele Angelico ; [ford. ... Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 41, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-244-0 kötött
Római Birodalom - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2) *** 937(02.053.2)
[AN 3272842]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2011.
   "Birodalmam alatt..." (gróf Grassalkovich Antal) : Gödöllő mezőváros élete a 18. században : [időszaki kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban, 2011. március 5 - október 2.] / [tanulmány] Czeglédi Noémi, Fábián Balázs ; [a kiállítást rend. Szőke Balázs] ; [a katalógust szerk. Kerényi B. Eszter]. - Gödöllő : Vár. Múz., 2011. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 12.)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-87880-5-4 fűzött
Grassalkovich család
Gödöllő - helytörténet - családtörténet - 18. század - kiállítási katalógus
943.9-2Gödöllő"17" *** 929.52(439)Grassalkovich *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3272310]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2011.
Bokor Pál (1942-)
   Vilmos és Kate avagy Őfelsége, a szerelem / Robin Polakowsky. - Budapest : Atlantic Press, 2011. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5033-20-9 fűzött : 2680,- Ft
William, Prince of Windsor (1982-)
Middleton, Kate (1982-)
uralkodócsalád - híres ember - 21. század
929(410)William_Prince_of_Windsor
[AN 3271160]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2011.
Csapó Imre
   Levél : helytörténeti olvasókönyv / [írta és szerk. Csapó Imre, Csapóné Jurácsik Irén] ; [kiad. Levél ... Önkormányzata]. - Levél : Önkormányzat, 2010. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Levél-Kaltenstein, 1410-2010. - Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-963-08-0265-9 kötött
Levél (Győr-Sopron megye) - helytörténet
943.9-2Levél
[AN 3276255]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2011.
Gelencsér Katalin, B. (1941-)
   A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme : művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok / B. Gelencsér Katalin. - Budapest : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány : Tinta Kvk. ; Gödöllő : Művészetek Háza, 2010. - 471 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 115.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-69-5 kötött
Magyarország - művelődésügy - művelődéstörténet - emlékkönyv
930.85(439) *** 374(439)
[AN 3272131]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2011.
Haywood, John (1956-)
The ancient world (magyar)
   Ősi birodalmak / John Haywood ; [... ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Geographia, 2010. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-9810-93-8 kötött
ókor - középkor - művelődéstörténet - világtörténelem
930.85(3) *** 930.9(3)
[AN 3271606]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2011.
Heinrich Pál
   Fehér partok alján : Balatonvilágos évszázados története és polgárainak visszaemlékezései / Heinrich Pál, Szita Róbert ; [kiad. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány és Balatonvilágos Község Önkormányzata]. - Balatonvilágos : Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány : Önkormányzat, 2011. - 308 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0931-3 kötött
Balatonvilágos - helytörténet
943.9-2Balatonvilágos
[AN 3274506]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2011.
Kászoni Zoltán (1928-)
   Wass Albert : ősök, elődök / Kászoni Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2010. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-502-917-4 kötött
Wass Albert (1908-1998)
Wass család
Erdély - családtörténet - író - határon túli magyarság - 20. század
929.52(439.21)Wass *** 894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 3270504]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2011.
Kászonyi Richárd (1887-1955)
   A nagykászonyi Kászonyi család története / Kászonyi Richárd ; [szerk. Halmágyi Pál] ; [... gond., kieg. és jegyzetekkel ell. Gilicze János és Halmágyi Pál]. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2010. - 107 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 111.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88426-5-7 fűzött
Kászonyi család
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Kászonyi(093)
[AN 3270709]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2011.
Két korszak határán (angol)
   Artisans at the crossroads : Persian arts of the Quajar period, 1796-1925 / ed. by Béla Kelényi and Iván Szántó ; [transl. by Ervin Dunay ... and Iván Szántó] ; [publ. by the] Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts. - Budapest : Ferenc Hopp Mus. of Eastern Asiatic Arts, 2010. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 212-219.
ISBN 978-963-9738-22-5 fűzött
Perzsia - Magyarország - művelődéstörténet - művészettörténet - újkor - közgyűjtemény - magángyűjtemény
930.85(55)"17/19" *** 7(55)"17/19" *** 069(439) *** 069.017(439)
[AN 3256204]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2011.
   Két korszak határán : perzsa művészet a Qádzsár-korban, 1796-1925 / szerk. Kelényi Béla és Szántó Iván ; [közread. a] Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2010. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 212-219.
ISBN 978-963-9738-21-8 fűzött
Perzsia - Magyarország - művelődéstörténet - művészettörténet - újkor - közgyűjtemény - magángyűjtemény
930.85(55)"17/19" *** 7(55)"17/19" *** 069.017(439) *** 069(439)
[AN 3256124]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2011.
Kiss A. Sándor (1925-2009)
   Mi, orosháziak : életúti és kortörténeti szemelvények / Kiss A. Sándor. - Orosháza : Kiss A. S., 2005-2010. - 5 db : ill. ; 24 cm
Az 5. kötet társszerzője Koszorús Oszkár. - Az 5. kötetet kiad. Lovrityné Kiss Beáta és Koszorús Oszkár
Orosháza - helyismeret - híres ember - tanulmánygyűjtemény
929(439-2Orosháza) *** 908.439-2Orosháza *** 082
[AN 2640507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2010. - 305 p.
ISBN 978-963-06-9482-7 fűzött
[AN 3271695] MARC

ANSEL
UTF-84226 /2011.
Knoll Gyula
   Lovagok a keresztes háborúkban : a Szent György Lovagrend Visegrádon = Ritter in den Kreuzzügen : der Sankt Georg Ritterorden in Visegrád / Knoll Gyula. - [Veszprém] : Agenda Natura Kft., [2010]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-9849-09-9 kötött
Szent György Lovagrend
Európa - Magyarország - lovagrend - lovag - középkor - művelődéstörténet
929.71(4) *** 394.7(4)"10/15" *** 929.71(439)Szent_György_Lovagrend *** 930.85(4)"10/15"
[AN 3275240]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2011.
Logue, Mark (1965-)
The king's speech (magyar)
   A király beszéde / Mark Logue, Peter Conradi ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 271 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-452-8 kötött : 3490,- Ft
György (Nagy-Britannia: király), VI. (1895-1952)
Logue, Lionel (1880-1953)
Nagy-Britannia - uralkodó - híres ember - logopédia - 20. század
941.0(092)György,_VI. *** 929(410)Logue,_L.
[AN 3272514]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2011.
Lövei Sándor (1975-)
   A délután emlékei : képek, versek, találkozások / Lövei Sándor ; [fotó] Tóth László. - Debrecen : Színforrás Kft., 2010. - 54 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-0544-5 kötött
Horthy-család
Kenderes - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek - album
929.52(439)Horthy *** 894.511-821 *** 908.439-2Kenderes(084.1)
[AN 3270555]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2011.
Margócsy József (1919-)
   Utcák, terek, emléktáblák : fejezetek a régi Nyíregyháza életéből / Margócsy József ; [közread. a] Nyíregyháza Városi Tanács V. B. [!Nyíregyházi Városvédő Egyesület]. - Nyíregyháza : Városi Tanács V. B. [!Nyíregyházi Városvédő Egyes.], 2011. - 231 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1984
Kötött
Nyíregyháza - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(439-2Nyíregyháza) *** 908.439-2Nyíregyháza
[AN 3274299]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2011.
Nagy Erzsébet (1943-)
   Gyömörei földesurak, vitézek, hétköznapi hősök : arcok, hősök, emlékek / [Nagy Erzsébet]. - Gyömöre : Nagy E., 2010. - 208 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 978-963-08-0676-3 fűzött
Gyömöre - híres ember - helytörténet
929(439-2Gyömöre) *** 943.9-2Gyömöre
[AN 3273764]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2011.
   Nagykanizsa, 1956 / [... szerk. és magyarázó szövegeket írta Czupi Gyula]. - Nagykanizsa : Czupi, 2010. - 232 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-12-9 fűzött
Nagykanizsa - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Nagykanizsa"1956"
[AN 3273587]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2011.
   Az ókori Egyiptom / [ford. ... Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando és Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 41, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-243-3 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2) *** 932(02.053.2)
[AN 3272849]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2011.
Platt, Richard
Pirate (magyar)
   Kalózok / írta Richard Platt ; fényképezte Tina Chambers ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-530-907-8 fűzött : 2900,- Ft
kalóz - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(26)(02.053.2) *** 656.61.086.26(100)(091)(02.053.2)
[AN 3274461]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2011.
   Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához, 1522-1523 / közzéteszi C. Tóth Norbert. - Budapest : MOL, 2010. - 290 p. ; 24 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 50.)
Magyar és latin nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-631-192-6 kötött
magyar történelem - 16. század - történelmi forrás
943.9"152"(093.2)
[AN 3273596]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2011.
Riszt András
   Egy baranyai falu, Árpád/Nagyárpád története / Riszt András ; [kiad. a Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület]. - Pécs : Nikolaus Lenau Közműv. Egyes., 2010. - 475 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 475.
ISBN 978-963-06-8602-0 fűzött
Nagyárpád (Pécs) - helytörténet
943.9-2Nagyárpád
[AN 2903311]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2011.
Schuster, Johann Karl (1801-1868)
   Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből, 1827?-1867 : magyar fordítás, függelékkel / [ford.] Hárs József. - Sopron : [Hárs J.], 2010. - 240 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-08-0190-4 fűzött
Sopron - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sopron *** 908.439-2Sopron
[AN 3273693]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2011.
Szabó Ferenc (1931-)
   Új távlatok : eszmék és művek mérlegen : válogatott irodalmi, művelődéstörténeti és teológiai tanulmányok / Szabó Ferenc. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 511 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-31-9 fűzött : 3500,- Ft
művelődéstörténet - világirodalom története - teológia
930.85 *** 82(091) *** 21
[AN 3272847]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2011.
Székely János (1964-)
   Cigány népismeret : te del o Del baxt! / Székely János. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-361-702-1 fűzött : 600,- Ft
romológia
930.8(=914.99) *** 316.347(=914.99)(0:82-822)
[AN 3274013]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2011.
   "Vedd ezeket az iratokat..." : jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára / szerk. Mihalik Béla és Zarnóczki Áron ; [közread. az] ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, ELTE Egyetemi Levéltár. - Budapest : ELTE BTK Történelem Segédtud. Tansz. : ELTE Lvt., 2010. - 410 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-284-183-0 kötött
Magyarország - Budapest - archivalisztika - egyetem - levéltáros - adattár - memoár
930.25(439)(092)(0:82-94) *** 378.4(439-2Bp.).096
[AN 3275050]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2011.
Zabari István (1935-)
   Visszaemlékezéseim, 1941-2008 / Zabari István. - [Kazincbarcika] : Zabari J., 2011. - 256 p. ; 30 cm + mell. (256 p. : ill., részben színes)
ISBN 978-963-08-1058-6 fűzött
Zabari István (1935-)
Magyarország - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3273930]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4241 /2011.
Apró Ferenc (1941-)
   A Hágitól a Mars térig / Apró Ferenc ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, 2011. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89222-0-5 fűzött
Szeged - helyismeret - építészet
908.439-2Szeged *** 72(439-2Szeged)
[AN 3270692]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2011.
Bormann, Andreas
Kopenhagen (magyar)
   Koppenhága : [várostérképpel] / Andreas Bormann ... - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5923-7 fűzött : 2490,- Ft
Koppenhága - útikönyv
914.89-2København(036)
[AN 3272376]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2011.
Botka Ferenc (1929-2011)
   "Ha a boldogságot egy tájjal akarnám kifejezni..." : Déry Tibor balatonfüredi évei, 1965-1977 / Botka Ferenc. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2010. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 55.)
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-9990-03-6 fűzött
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - Balatonfüred - író - 20. század - helyismeret - válogatott művek
908.439-2Balatonfüred *** 894.511(092)Déry_T.(093)
[AN 3271226]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2011.
Cattaneo, Marco (1963-)
The great cities of the world (magyar)
   A világ nagyvárosai / [szöveg Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 319 p. : ill., színes ; 36 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-369-282-0 kötött
helyismeret - város - fényképalbum
908.100-2(084.12) *** 77.047
[AN 3274308]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2011.
Dobány Zoltán (1953-)
   A Cserehát történeti földrajza : 18-20. század = Historical geography of the Cserehát region : 18th-20th century / Dobány Zoltán. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park. Ig., 2010. - 222 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 8.)
Bibliogr.: p. 217-222. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88158-2-8 kötött
Cserehát - történeti földrajz - gazdaságtörténet
911.3(439Cserehát) *** 338(091)(439Cserehát)
[AN 3274288]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2011.
Dobány Zoltán (1953-)
   A Sajó-Bódva köze történeti földrajza, 18-20. század / Dobány Zoltán. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2010. - 166 p. : ill., színes, főként térk. ; 24 cm. - (Történeti földrajzi tanulmányok, ISSN 1218-7100 ; 8.). (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 9.)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-88158-3-5 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Borsodi-medence - történeti földrajz - 18. század - 19. század - 20. század
911.3(439.134)"17/19" *** 943.913.4"17/19"
[AN 3274295]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2011.
Halmos Antal
   7 év a csodálatos Indiában : ... és két túra Nepálban / Halmos Antal. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 448 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tückös-sorozat)
Bibliogr.: p. 438-440.
ISBN 978-615-5014-44-4 fűzött : 3990,- Ft
India - Nepál - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.541.35(0:82-992) *** 894.511-992 *** 908.540(0:82-992)
[AN 3275429]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2011.
Jones, Matt (1968-)
Dubai (magyar)
   Dubaj / írta Matt Jones ; az adatokat frissítette Shweta Parida ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6600-9 fűzött : 1590,- Ft
Arab Emírségek - útikönyv
915.362(036)
[AN 3272471]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2011.
Kászoni Zoltán (1928-)
   Wass Albert szülőföldje, vadászatai / Kászoni Zoltán ; [közread. a] Czegei Wass Alapítvány. - Budapest : Czegei Wass Alapítvány : Agroinform, 2010. - 184 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-502-834-2 kötött
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - helyismeret - határon túli magyarság - író - 20. század
908.439.21 *** 894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 3270534]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2011.
Krohn, Knut
Warschau (magyar)
   Varsó : [várostérképpel] / Knut Krohn ... - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 129, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Balázs István
ISBN 978-963-13-5928-2 fűzött : 2490,- Ft
Varsó - útikönyv
914.38-2Warsava(036)
[AN 3272388]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2011.
Kubassek János (1957-)
   Thaiföld (Sziám) / Kubassek János ; [a fényképeket kész. Kubassek János]. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2011. - 427 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Bibliogr.: p. 411-415.
ISBN 978-963-243-945-7 fűzött : 4600,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 3274058]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2011.
   Makó képeslapokon régen és most : válogatás makói gyűjtők és a József Attila Múzeum gyűjteményéből. - Makó ; [Veszprém] : Agenda Natura, 2010. - 176 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 978-963-9849-10-5 kötött
Makó - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Makó(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3275358]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2011.
   Makó régi képeslapokon a millenniumtól 1945-ig : válogatás makói gyűjtők és a József Attila Múzeum gyűjteményéből. - Makó ; [Veszprém] : Agenda Natura, 2010. - 176 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 978-963-9849-07-5 kötött
Makó - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Makó(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3275347]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2011.
Nagy Balázs (1969-)
   Gerinctúrák a Kárpátokban / Nagy Balázs. - Budapest : Heiling Média, 2010. - 304 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Földgömb terepjáró könyvek, ISSN 2061-9170)
Lezárva: 2010. jún. - Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 978-963-85880-5-0 fűzött : 3590,- Ft
Kárpátok - alpinizmus - útikönyv
914(234.37)(036) *** 796.51(234.37)(036)
[AN 3275768]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2011.
   Regional transformation processes in the Western Balkan countries / ed. by Gyula Horváth, Zoltán Hajdú ; [publ. by the] Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2011. - 638 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 602-638.
ISBN 978-963-9899-37-7 kötött
Nyugat-Balkán - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - demográfia - ezredforduló
911.3(497.1)"199/200" *** 314(497.1)"199/200"
[AN 3269917]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2011.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó. - Méretváltozata: 29 cm
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [22.], Székelyföld képi autonómiája / [szöveg] Lőwey Lilla. - [2010]. - 223 p. + mell.
Erdély, Székelyföld képi autonómiája
ISBN 978-963-88068-6-4 fűzött : 5900,- Ft
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3272577] MARC

ANSEL
UTF-8


   [23.], Törzsében székely volt : Tamási Áron, 1897-1966 / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2010. - 112 p.
ISBN 978-963-88068-5-7 kötött : 7900,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - Székelyföld - író - határon túli magyarság - 20. század - helyismeret - fényképalbum
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 908.498.4Székelyföld(084.12)
[AN 3272854] MARC

ANSEL
UTF-84257 /2011.
Weiss, Walter M.
Venedig (magyar)
   Velence / Walter M. Weiss. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blastik Éva
ISBN 978-963-13-5956-5 fűzött : 2490,- Ft
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3275753]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2011.
Wilson, Neil
Istanbul and the Aegean coast (magyar)
   Isztambul és az Égei-tenger partvidéke / írta Neil Wilson ; átd. ... Beryl Dhanjal ; az adatokat frissítette Melissa Shales ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6601-6 fűzött : 1590,- Ft
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 3272483]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2011.
Wilson, Neil
Morocco (magyar)
   Marokkó / írta Neil Wilson ; az adatokat frissítette Charlie Shepherd ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6599-6 fűzött : 1590,- Ft
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 3272517]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4260 /2011.
   20 éves a magyar önkormányzati rendszer / [szerk. Fábián Adrián]. - Pécs : A "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, 2011. - 306 p. ; 21 cm. - (Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények, ISSN 2061-7119 ; 3.)
ISBN 978-963-88755-1-8 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - ezredforduló - közigazgatási rendszer
352(439)"199/200"
[AN 3274619]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2011.
   60 esztendő : a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat jubileumi évkönyve / [összeáll. Stevanyik András]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Temetkezési Váll., 2010. - 136 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9969-3 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat (Nyíregyháza)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - temetkezés - vállalat - történeti feldolgozás
351.776 *** 393.1 *** 061.5(439.161)
[AN 3273849]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2011.
Bobvos Pálné
   Általános közigazgatási és szociális ismeretek, 2011 / Bobvos Pálné, Siket Judit. - Szeged : JATEPress, 2011. - 270 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-031-3 fűzött
Magyarország - közigazgatás - szociális igazgatás - egyetemi tankönyv
35.078(075.8) *** 351.84(439)(075.8)
[AN 3272977]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2011.
Bodnár Zsolt
   Az építési beruházás folyamata : építési közbeszerzés / Bodnár Zsolt, Várhomoki-Molnár Márta. - Budapest : Complex, 2011. - 299 p. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549)
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-127-0 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - építésügy - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 349.442(439)(036)
[AN 3274259]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2011.
Böszörményi Judit
   A szervezeti átalakulások munkajogi vonzatairól / [szerző Böszörményi Judit]. - Budapest : Saldo, 2011. - 103 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-372-5 fűzött
Magyarország - önkormányzat - közalkalmazott - munkajog - szervezeti változás
349.2(439) *** 35.08(439)
[AN 3272522]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2011.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2010]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. szept. 1.
ISBN 978-963-88261-5-2 fűzött : 1100,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3274197]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2011.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2010]. - 132 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. szept. 1.
ISBN 978-963-88261-6-9 fűzött : 1500,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3274209]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2011.
   Cross-border and EU legal issues: Hungary - Croatia / Tímea Drinóczi and Tamara Takács eds. ; [publ. by Faculty of Law Univ. of Pécs and Faculty of Law J. J. Strossmayer Univ. of Osijek]. - Pécs : Fac. of Law Univ. of Pécs ; Osijek : Fac. of Law J. J. Strossmayer Univ of Osijek, 2011. - 647 p. ; 22 cm
A Pécsett, 2010. szept. 16-18. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-375-9 kötött
ISBN 978-953-6072-52-1
Európai Unió - Magyarország - Horvátország - európai integráció - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(497.13) *** 341.17(4-62)
[AN 3274784]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2011.
Cséffán József
   A köztisztviselők és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2011. - 841 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. jan. 10.
ISBN 978-963-88272-6-5 kötött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036) *** 354.1.08(439)(094)(036)
[AN 3271138]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2011.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   A jog humora és rejtélyei / Fenyvesi Csaba ; [a rajzokat Szilágyi Omer kész.]. - Pécs : Kódex Ny., 2010. - 308 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88715-2-7 fűzött : 2900,- Ft
jog - humor - vicc
34(0:82-7) *** 398.94
[AN 3274599]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2011.
Gelencsér József (1951-)
   Polgármesterek, önkormányzati képviselők kézikönyve / összeáll. Gelencsér József, Gyergyák Ferenc, Kiss László. - Átd. kiad. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2010. - 321 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 38.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 37.)
Lezárva: 2010. szept. 25.
ISBN 978-963-86965-7-1 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - ügyvitel - útmutató
352.077(439)(036) *** 342.553(439)
[AN 3276644]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2011.
Hársfai Katalin (1950-)
   Bevezetés a házasságjogba / Hársfai Katalin. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 143 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-963-277-241-7 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - családjog - házasság
347.62(439)(075.8)
[AN 3276686]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2011.
   Határon átnyúló és uniós jogi témák: Magyarország - Horvátország / Drinóczi Tímea szerk. ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara ... és Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ...]. - Pécs : PTE ÁJK ; Eszék : Eszéki J. J. Strossmayer Egy. ÁJK, 2011. - 639 p. ; 22 cm
A Pécsett, 2010. szept. 16-18 között "Cross-border and EU legal issues: Hungary - Croatia" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-376-6 kötött
Európai Unió - Magyarország - Horvátország - európai integráció - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(497.13) *** 341.17(4-62)
[AN 3274639]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2011.
Hautzinger Zoltán (1973-)
   A katonai büntetőjog rendszertana / Hautzinger Zoltán. - Pécs : AndAnn, 2010. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-223. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-0276-5 kötött
Magyarország - katonai büntetőjog - nemzetközi büntetőjog
344.1(439) *** 341.1
[AN 3274399]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2011.
Kauser Lipót (1882-1962)
   Az alanyi jog funkcionális elmélete / írta Kauser Lipót ; [szerk. Csöndes Mónika] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - 255 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-345-2 kötött
jogelmélet - jogviszony
340.111.52
[AN 3274410]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2011.
Kisfaludi András (1958-)
   Jogi személyek az új PTK-ban / előadó Kisfaludi András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2010. - p. 41-50. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 213.)
A sorozat 210-215. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - polgári jog - jogi személy
347.191(439)
[AN 3272379]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2011.
Kiss György (1953-)
   Alapjogok kollíziója a munkajogban / Kiss György. - Pécs : Justis Bt., 2010. - 668 p. ; 25 cm
Lezárva: 2010. máj. 31. - Bibliogr.: p. 585-635. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-89108-0-6 kötött
Európai Unió - Magyarország - munkajog - emberi jog - jogszabályütközés
341.231.14(4-62) *** 342.7(439) *** 349.2(4-62) *** 349.2(439) *** 341.92(4-62)
[AN 3274438]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2011.
Mág Bertalan (1911-2001)
   A halál árnyékában [elektronikus dok.] : válogatás / Mág Bertalan. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (prc : 1.1 KB) (epub : 785 KB). - Szarvas : Adamo Books, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - Vál. a szerzőnek A holtak nem beszélnek és Az áruló golyóstoll c. kötetekben megjelent írásaiból. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101689. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Edition
ISBN 978-615-5116-32-2 (prc)
ISBN 978-615-5116-30-8 (pdf)
ISBN 978-615-5116-31-5 (epub)
Magyarország - híres bűneset - riport - elektronikus dokumentum
343.919(439)(0:82-92)
[AN 3270897]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2011.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2010]. - 23 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-02-8 fűzött : 550,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3274193]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2011.
   Munka törvénykönyve 2011. január 1-től hatályos változásokkal és a munkaügyi ellenőrzési törvény. - Szeged : OMI Kft., [2011]. - 334 p. ; 15 cm
Fűzött : 2500,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3271552]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2011.
Nótári Tamás (1976-)
   A magyar szerzői jog fejlődése / Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2010. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 329-331.
ISBN 978-963-9640-28-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - szerzői jog - jogtörténet
347.78(439)(091)
[AN 3271688]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2011.
Nótári Tamás (1976-)
   Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben / Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2010. - 370 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-323. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9640-29-0 fűzött : 3850,- Ft
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
Római Birodalom - római jog - büntetőeljárás - retorika - védőbeszéd
343.139.2 *** 343.1(37) *** 82.085
[AN 3271701]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2011.
   Az önkormányzati rendeletek szerkesztése a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapulvételével / szerző Gelencsér József [et al.]. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2010. - 236 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 37.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 36.)
Lezárva: 2010. máj. 15.
ISBN 978-963-86965-6-4 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - jogszabály-előkészítés - útmutató
352(439)(036) *** 340.134
[AN 3274418]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2011.
Patyi András
   Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás / Patyi András ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 271 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-963-9819-60-3 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439)
[AN 3272496]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2011.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2010]. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. szept. 1.
ISBN 978-963-88261-4-5 fűzött : 1100,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3274190]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2011.
   Pp tükör : a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2006. 12. 31-én és 2011. 01. 01-én hatályos szövegének szerkesztett, párhuzamos közlése / [szerk. Cserba Lajos] ; [kiad. ... Advocat Alapítvány]. - Miskolc : Advocat Alapítvány, 2010. - 247 p. ; 30 cm
Lezárva: 2010. dec. 31.
Fűzött
1952. évi törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3274014]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2011.
   Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska - Hrvatska / Mirela Župan ur. ; [izd. Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu ... i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ...]. - Pečuh : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu ; Osijek : Pravni fakultet J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011. - 618 p. ; 22 cm
A Pécsett, 2010. szept. 16-18 között "Cross-border and EU legal issues: Hungary - Croatia" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-374-2 kötött
ISBN 978-953-6072-51-4
Európai Unió - Magyarország - Horvátország - európai integráció - jogharmonizáció
340.137.3(497.13) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 341.17(4-62)
[AN 3274802]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2011.
   Prudentia iuris gentium potestate : ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére / szerk. Nótári Tamás, Török Gábor ; [közread. az] MTA Jogtudományi Intézete. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2010. - 530 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-72-7 kötött
jogtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 012Lamm_V.
[AN 3271757]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2011.
Radnay József (1927-)
   Vitás kérdések a munkajog köréből / előadó Radnay József. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2010. - p. 5-14. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 210.)
A sorozat 210-215. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3272364]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2011.
   Segédlet a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., cop. 2011. - 202 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-00-3 fűzött
2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 354.1.08(439)(094)(036)
[AN 3271148]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2011.
   Szabálysértés. - Budapest : Árboc, [2010]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2010. szept. 1.
ISBN 978-963-88261-2-1 fűzött : 1100,- Ft
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3272467]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2011.
Szabó Tibor
   Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve, 2011 / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu, 2011. - 287 p. ; 20 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-88309-5-1 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - egyéni vállalkozás - egyéni vállalkozó - jogi szabályozás - útmutató
347.72(439)(036) *** 334.722(439) *** 658.114.1(439)(036)
[AN 3270315]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2011.
   Szakmai beszámoló a megyei koordinátorok brüsszeli tanulmányútjáról : szakmai beszámoló a SZEF megyei koordinátorainak és az Európai Unió és az európai szakszervezeti mozgalom intézményrendszerének megismerése céljából szervezett szakmai tanulmányútjáról : Brüsszel, 2010. szeptember 5-9. / [a ... szerkesztést végezte Nagy Viktória] ; [közread. a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma]. - [Budapest] : SZEF, [2011]. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89204-1-6 fűzött
Európai Unió - szakszervezet - intézményrendszer
341.17(4-62) *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 334.754(4-62) *** 331.105.44(4-62)
[AN 3272773]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2011.
Török Gábor (1953-)
   Aktuális problémák a magyar csődjogban / előadók Török Gábor, ... Boóc Ádám. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2010. - p. 25-39. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 212.)
A sorozat 210-215. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - csőd - pénzügyi jog
347.736(439)
[AN 3272371]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2011.
   Ünnepi tanulmánykötet Filó Erika kandidátus egyetemi docens 70. születésnapjára / szerk. Somfai Balázs. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - 432 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 148.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-344-5 kötött
Magyarország - családjog - emlékkönyv
347.6(439)
[AN 3274390]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2011.
   Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára / szerk. Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2010. - 517 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9640-30-6 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34(100)
[AN 3271627]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2011.
   A Választottbíróság hatvan éve : [1949-2009] : a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság fennállásának 60. évfordulója alkalmából 2009. november 19-20-án megtartott konferencia előadásai. - [Budapest] : MKIK, [2010]. - 211 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - választottbíróság - kamara - 1945 utáni időszak - ezredforduló - konferencia-kiadvány
347.918(439)"194/200" *** 334.788(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3269856]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2011.
Várhalmi A. Miklós (1943-)
   A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében : a titkosszolgálatok a jövőnk biztosítékai : nemzetbiztonsági kézikönyv, 2010 : doktori (PhD) értekezés / Várhalmi A. Miklós ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. - Budapest : Várhalmi A. M., 2010. - 1098 p. ; 30 cm + CD-ROM
Címváltozat: Nemzetbiztonsági kézikönyv, 2010. - Tokban. - Bibliogr.: p. 1086-1097.
ISBN 978-963-06-9587-9 kötött
Magyarország - állambiztonság - hírszerzés - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"200" *** 351.746.1(100)"200" *** 355.40(100)"200" *** 355.40(439)"200"
[AN 3273471]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2011.
Wallacher Lajos
   A versenyjog és a fogyasztóvédelem legújabb fejleményei a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában / előadó Wallacher Lajos. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2010. - p. 51-117. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 214.)
A sorozat 210-215. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági verseny - fogyasztóvédelem - törvény
347.776(439)(094) *** 366.5(439)(094)
[AN 3272380]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2011.
Zatkalik András (1954-)
   Polonyi Kornél, Balatonfüred város díszpolgára / Zatkalik András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2010. - 166 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 54.)
ISBN 978-963-9990-02-9 fűzött
Polonyi Kornél (1927-)
Balatonfüred - díszpolgárság - életrajz
352.084.98(439-2Balatonfüred) *** 929(439-2Balatonfüred)
[AN 3271227]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4300 /2011.
Baczoni Tamás (1969-)
   Ungarische Militär-Uniformen, 1939-1945 = Hungarian army uniforms, 1939-1945 / Tamás Baczoni, László Tóth ; [... phot. Zsolt Kopasz]. - [Budapest] : Huniform Books, 2010. - 72 p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-06-9691-3 fűzött
Magyarország - egyenruha - haderő - második világháború - fényképalbum
355.16(439)"1939/1945"(084.12)
[AN 3273790]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2011.
Bálint József
   900 nap a 300 évből : Leningrád / Bálint József. - 2. átd. kiad. - Budapest : Agroinform, 2010. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-502-914-3 fűzött
Leningrád - Szovjetunió - Németország - hadtörténet - történelem - második világháború
355.48(47-2Leningrad)"1941/1944" *** 355.48(430)"1941/1944" *** 947-2Leningrad"1941/1944"
[AN 3274025]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2011.
   Franciák Magyarországon, 1809 : a Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29-30-án megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai / szerk. Bana József, Katona Csaba. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt. : Mediawave Közalapítvány ; Budapest : MOL, 2010-. - 24 cm
Fűzött
Magyarország - Franciaország - magyar történelem - hadtörténet - nemesség - uralkodó - napóleoni kor
355.48(4)"179/181" *** 943.9"180" *** 316.343.32(439)"18" *** 944(092)Napóleon,_I.
[AN 3273739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 207 p., [16] t. : ill., főként színes. - (Mediawave konferenciák, ISSN 1789-9311 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-200-8
[AN 3273757] MARC

ANSEL
UTF-84303 /2011.
Várhalmi A. Miklós (1943-)
   A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében : doktori (PhD) értekezés / Várhalmi A. Miklós ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. - Budapest : Várhalmi A. M., 2010. - 133, [3], 25 p. ; 25 cm + CD-ROM
Gerinccím: A nemzetbiztonsági szolgálatok jelentősége. - Bibliogr.: p. 120-126. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-0027-3 kötött
Magyarország - állambiztonság - katonai hírszerzés - ezredforduló - elektronikus dokumentum
355.40(439)"200" *** 351.746.1(439)"200"
[AN 3273268]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4304 /2011.
Baracskai Zoltán (1953-)
   Profi stratégia / Baracskai Zoltán, Velencei Jolán. - Budapest : eMentor Media, 2011. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Eszes könyvek, ISSN 1785-4679)
ISBN 978-963-88165-7-3 fűzött : 2300,- Ft
stratégiai menedzsment
65.011.1
[AN 3273400]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2011.
Fenton, Richard
Go for no! (magyar)
   Hajts a nemért! : az igen a végcél, a nemen át visz az út / Richard Fenton & Andrea Waltz ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2011. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-24-3 fűzött : 1490,- Ft
munkalélektan - vállalatirányítás - szervezetpszichológia - regény
65.013(0:82-31) *** 65.011.1(0:82-31)
[AN 3273804]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2011.
Hodosi György (1961-)
   For managers who care : business models, innovation and creativity in Central and Eastern Europe / György Hodosi. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-963-331-126-4 fűzött
Kelet-Európa - vezetés - vállalkozásismeret
65.011.1 *** 658.1(4-11)
[AN 3273398]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2011.
Lechter, Sharon L.
Three feet from gold (magyar)
   Három lábnyira az aranytól : teremts az akadályokból lehetőséget! : Gondolkozz és gazdagodj! / Sharon L. Lechter & Greg S. Reid ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-86-1 fűzött : 2490,- Ft
üzleti élet - siker
65.012.4 *** 613.865
[AN 3273599]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2011.
Maxwell, John C. (1947-)
Mentoring 101 (magyar)
   Mentorálás : amit minden vezetőnek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2011. - 110 p. ; 17 cm
borító- és gerinccím: Mentorálás 101
ISBN 978-963-9730-06-9 fűzött : 1450,- Ft
vezetés - életvezetés
65.012.4 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3273772]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2011.
Persovits József (1951-)
   A virtuális könyvek esete : írásválogatás / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2010. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88860-0-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - nyomdaipar - nyomdászattörténet
655.1(439)(091) *** 655.1(439)
[AN 3275333]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2011.
St. John, Noah (1967-)
The secret code of success (magyar)
   A siker titkos kódja : 7 rejtett lépés a nagyobb gazdagság és boldogság felé / Noah St. John ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 189, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-14-4 fűzött : 2490,- Ft
siker - üzleti élet
65.012.4 *** 613.865
[AN 3273550]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2011.
The standard for portfolio management (magyar)
   Projektportfólió-menedzsment : szabvány / Project Management Institute. - Budapest : Akad. K., 2011. - XX,176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8979-6 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3274125]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2011.
Taylor, Chris
The formula for success in network marketing (magyar)
   Siker-recept : network marketing / Chris Taylor ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-03-1 fűzött : 1950,- Ft
siker - üzleti élet
65.012.4 *** 613.865
[AN 3273582]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2011.
Tomka János (1952-)
   Vezetés egykor és most : a Biblia és a menedzsment / Tomka János, Bőgel György. - Budapest : Nemz. Tankvk., [2011], cop. 2010. - 334 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332-[335].
ISBN 978-963-19-7037-1 kötött
Biblia
vezetéstudomány
65.012.4 *** 22
[AN 3276212]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2011.
Vincze Enikő
   AVIR esettanulmányok : esettanulmányok a felsőoktatási intézményekben bevált gyakorlatokról, trendekről, nehézségekről és azokra vonatkozó megoldásokról : Debreceni Egyetem, Széchenyi István Egyetem / [szerző Vincze Enikő] ; [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Educatio, [2011]. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: AVIR kézikönyv : esettanulmányok. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-42-6 fűzött
Debreceni Egyetem
Széchenyi István Egyetem (Győr)
vezetés - információs rendszer - felsőoktatás
65.012.4 *** 378.1 *** 681.3.004.14 *** 378.4(439-2Debrecen) *** 378.4(439-2Győr)
[AN 3273189]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2011.
Voleszák Zoltán (1954-)
   Marketing és PR alapfogalmak, 2011 / összeáll. Voleszák Zoltán. - Sopron : Voleszák Z., cop. 2011. - 134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9980-13-6 fűzött
marketing - public relations - vendéglátás
659.4 *** 640.4 *** 658.8
[AN 3271178]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4316 /2011.
Andrási Jánosné
   Béren kívüli juttatások - cafetéria, 2011 / Andrási Jánosné. - Budapest : Kompkonzult, 2011. - 92 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-82-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - adóügy - béren kívüli juttatás - útmutató
331.211.6(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 3270412]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2011.
Bodie, Zvi
Financial economics (magyar)
   A pénzügyek közgazdaságtana / Zvi Bodie, Robert C. Merton, David L. Cleeton ; [ford. Hidi János ..., Szabó Judit ...]. - Budapest : Osiris, 2011. - XXVIII, 627 p. ; 25 cm. - (Eltecon-könyvek, ISSN 2060-6567)
Bibliogr.: p. 603-606.
ISBN 978-963-276-182-4 kötött : 5980,- Ft
pénzügy
657 *** 336
[AN 3272619]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2011.
   CROST II : oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására : zárótanulmány / [szerk. Pámer Zoltán] ; kiad. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. - Pécs : Dél-dunántúli Regionális Fejleszt. Ügynökség, 2011. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89228-0-9 fűzött
Magyarország - Horvátország - regionális fejlesztés - határ menti kapcsolat - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 332.1(497.13)"200"
[AN 3273692]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2011.
   CROST II : serija edukacijskih radionica radi otkrivanja prekograničnih razvojnih mogućnosti : završni elaborat / [ured. Zoltán Pámer] ; kiad. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. - u Pečuhu : Dél-dunántúli Regionális Fejleszt. Ügynökség, 2011. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89228-1-6 fűzött
Magyarország - Horvátország - regionális fejlesztés - határ menti kapcsolat - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 332.1(497.13)"200"
[AN 3273709]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2011.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2009-[2010]. - 2 db ; 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2847340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Makroökonómia. - 2010. - [6], 244 p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 978-963-315-026-9 fűzött
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 3272829] MARC

ANSEL
UTF-84321 /2011.
Duncan, Ray H.
The MLM binary plan (magyar)
   A bináris MLM terv : [egy mélyreható tanulmány a network marketing iparág legtitokzatosabb kompenzációs tervéről] / [Ray H. Duncan] ; [ford. Markó Tímea]. - [Budapest] : FX Marketing Kft., [2010]. - 60 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0600-8 * fűzött : 1550,- Ft
 (hibás ISBN 963-08-0600-8)
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3270416]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2011.
Erdős Éva (1959-)
   Az európai adójog aktuális kérdései, különös tekintettel az Európai Bíróság gyakorlatára / előadó Erdős Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2010. - p. 119-129. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 215.)
A sorozat 210-215. tagjai egy kötetben
Fűzött
Európai Unió - adójog - útmutató
336.2(4-62)(036)
[AN 3272390]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2011.
Gage, Randy
Making the first circle work (magyar)
   Az első kör te magad vagy! avagy Tőled függ, mi másolódik network marketing struktúrádban / Randy Gage ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2011. - 92 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-76-2 fűzött : 1490,- Ft
hálózati értékesítés - életvezetés - munkalélektan - szervezetpszichológia
658.846 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3273820]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2011.
Hewlett, Sylvia Ann (1946-)
Top talent (magyar)
   Csúcstehetségek : felfelé haladni, miközben az üzleti élet lefelé tart / Sylvia Ann Hewlett ; [ford. Kéri Rita]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 136 p. ; 20 cm. - (Vezető vagyok!, ISSN 2062-3496)
ISBN 978-963-05-8993-2 fűzött
vállalatirányítás - üzleti élet - emberierőforrás-kezelés
658.3 *** 658.1
[AN 3273243]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2011.
   "Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete [elektronikus dok.] : A Magyar Tudomány Ünnepe : [Sopron, 2010. november 3.] = Publications of the International Scientific Conference "Credit, World, Stage" / szerk. ... Andrássy Adél ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Sopron : NYME Közgazdaságtud. Kar, [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-73-4
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3272604]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2011.
Holstein, William J.
Manage the media (magyar)
   Médiaszelídítők : bánjunk jól a médiával, hogy ne a média bánjon el velünk / William J. Holstein ; [ford. Kéri Rita]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 99 p. ; 20 cm. - (Vezető vagyok!, ISSN 2062-3496)
ISBN 978-963-05-8990-1 fűzött
Egyesült Államok - vállalatirányítás - public relations - ezredforduló
658.1.012.4 *** 659.4 *** 658.1(73)(092)
[AN 3273250]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2011.
Kiyosaki, Robert T. (1947-)
Rich dad's conspiracy of the rich (magyar)
   A gazdagok összeesküvése : a pénz 8 új szabálya / Robert T. Kiyosaki ; [ford. Bak Mihály]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 286 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdag papa)
ISBN 978-963-9730-17-5 fűzött : 2990,- Ft
pénzügy - életvezetés - blog
336.7 *** 613.865
[AN 3273657]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2011.
Kresalek Péter (1970-)
   Feladatgyűjtemény és példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez / Kresalek Péter, Pucsek József. - [Budapest] : Perfekt, [2011], cop. 2007. - 173 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-707-4 fűzött : 2300,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 3274216]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2011.
   Moholy 2009 : Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása : Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2010. február 5 - március 21. / [a katalógust szerk. ... Várhelyi Judit] ; [ ... írta ... Haba Péter] ; [a katalógust összeáll. ... Szombathelyi Réka] ; [... kiad. ... Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, 2010. - 34 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-651-479-2 fűzött
Magyarország - formatervezés - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
658.512.2(439)"200" *** 745(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3274567]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2011.
   Moholy 2010 : Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása : Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2011. február 25 - április 3. : exhibition of the László Moholy-Nagy design grant holders : Museum of Applied Arts, Budapest, 25 February - 3 April 2011 / [a katalógust szerk. ... Majcher Barbara] ; [ ... írta ... Haba Péter] ; [a katalógust összeáll. ... Szombathelyi Réka] ; [... kiad. ... Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, 2011. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-651-487-7 fűzött
Magyarország - formatervezés - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
658.512.2(439)"200" *** 745(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3274579]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2011.
   Összefoglaló a Regionális Munkaügyi Tanácsokban végzett munkáról, 2007-2010 / [a ... szerkesztést végezte Nagy Viktória] ; [közread. a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma]. - [Budapest] : SZEF, [2011]. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89204-2-3 fűzött
Magyarország - foglalkoztatás - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 3272757]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2011.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2011]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-626-8 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár
658.14(076)
[AN 3274225]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2011.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2011]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - pénzügy - számvitel - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 3274222]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2011.
Regős Gábor
   Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban : útmutató és példatár egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, társadalmi szervezetek könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséhez : kézi- és számítógépes egyszeres könyvvitel példákkal, magyarázatokkal, jogszabályi hivatkozásokkal naplófőkönyvre és pénztárkönyvre / Regős Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Adónet.hu, 2011. - 326 p. ; 24 cm + mell. ([24] p. ; 17x24 cm). - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-963-88309-6-8 fűzött : 7900,- Ft
egyszeres könyvvitel - útmutató
657.11(036)
[AN 3274982]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2011.
Rigby, Darrell
Winning in turbulence (magyar)
   Örvénykontroll : túlélő és előremutató stratégiák viharos időszakokban / Darrell Rigby ; [ford. Kéri Rita]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 152 p. ; 20 cm. - (Vezető vagyok!, ISSN 2062-3496)
ISBN 978-963-05-8989-5 fűzött
vállalatirányítás - üzletpolitika
658.1.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3273239]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2011.
Shapiro, Steve
Listening for success (magyar)
   Figyelj oda - a sikeredért! : [hogyan sajátíthatod el a network marketing legfontosabb készségét?] / Steve Shapiro ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 84 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9447-69-1 fűzött : 1200,- Ft
hálózati értékesítés - munkalélektan - életvezetés - szervezetpszichológia
658.846 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3273763]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2011.
   Szakmai beszámoló az ILO tanulmányútról : szakmai beszámoló a SZEF Foglalkoztatáspolitikai és Munkaerőpiaci Bizottságának, az ILO megismerése céljából szervezett nemzetközi, szakmai tanulmányútjáról : Genf, 2009. november 15-20. / [a ... szerkesztést végezte Nagy Viktória] ; [közread. a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma]. - [Budapest] : SZEF, [2011]. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89204-0-9 fűzött
International Labour Organization
munkaügy - nemzetközi szervezet
331 *** 061.1(100)
[AN 3272764]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2011.
Tóth Mihály
   E-kereskedj okosan : praktikus útmutató webáruház üzemeltetőknek / Tóth Mihály. - [Százhalombatta] : [Netkreativ.hu], [2011]. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Webáruház sikerkalauz sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-0864-4 fűzött : 2990,- Ft
elektronikus kereskedelem - marketing
658.8 *** 339.138 *** 681.3.004.14
[AN 3273945]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4339 /2011.
   Alapvető szakszervezeti ismeretek / [összeáll. és szerk. Kozák László]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2010. - 65 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 25.)
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - útmutató
331.105.44(439)(036)
[AN 3272027]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2011.
   Családpolitika más-más szemmel : eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és a nemzetközi családpolitikában / szerk. Surányi Éva, Danis Ildikó, Herczog Mária ; [közread. a] Gazdasági és Szociális Tanács. - Budapest : GSZT, 2010. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-232.
ISBN 978-963-88419-5-7 fűzött
családpolitika
369.013.6
[AN 3270706]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2011.
Cziegler Orsolya
   Egyedül nevelem / Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, cop. 2010. - 158 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-248-160-9 fűzött : 1480,- Ft
válás - gyermeknevelés - egyedülálló szülő
364.286 *** 37.018.1 *** 613.865-055.52-058.836
[AN 3270292]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2011.
   Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában / szerk. Paksi Borbála és Demetrovics Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 338 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 15.)
Bibliogr.: p. 309-316.
ISBN 978-963-236-354-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - egészségnevelés - ifjúságvédelem
364.272 *** 613.83 *** 614-053.2
[AN 3272353]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2011.
   Egészség- és nyugdíjbiztosítás, tb-járulékok, 2011 : [a 2011 januárjától érvényes szabályozás a nyugdíj- és egészségbiztosításban, a tb-járulékokban és az eho rendszerében: változások, problémák, példák, megoldások] / Molnárné Balogh Márta [et al.]. - Budapest : Ecovit, cop. 2011. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88743-3-7 fűzött : 7140,- Ft
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - társadalombiztosítás - útmutató
369.5(439)(036) *** 369(439)(036)
[AN 3272441]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2011.
Füredi János (1937-)
   A kényszer kapui : pszichokrimi / Füredi János. - Budapest : Medicina, 2011. - 303 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-317-5 fűzött : 2900,- Ft
Füredi János (1937-)
Magyarország - elmegyógyászat - egészségügyi ellátás - orvos - 20. század - ezredforduló - memoár
364.444(439)"19/200"(0:82-94) *** 61(439)(092)Füredi_J.(0:82-94) *** 616.89(439)"19/200"(0:82-94)
[AN 3272263]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2011.
   Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében : legjobb gyakorlatok és alkalmazások az EU tagállamaiban / [... szerk. Gelsei Bernadett, Varga Orsolya] ; [közread. a] Drog Fókuszpont. - Budapest : Drog Fókuszpont, cop. 2010. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-86.
Fűzött
kábítószer - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - lelki segély - drogközpont - internet
364.272 *** 613.83 *** 364.465 *** 681.3.004.14
[AN 3273853]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2011.
   Kolozsvári ispotály-számadások. - Budapest : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2006-. - 23 cm. - (Transsylvania emlékei, ISSN 1788-0394)
Kolozsvár - menedékhely - kórház - gazdálkodás - 17. század - történelmi forrás
364.444(439.21-2Kolozsvár)"16"(093) *** 338(091)(439.21-2Kolozsvár)"16"(093)
[AN 2615607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Szent Erzsébet ispotály számadáskönyvei, 1601-1650 / a számadások szövegét közzéteszi Flóra Ágnes, Márton Tünde Mária és Mihály Ágnes ; ... szerk. Márton Tünde Mária ; a bevezetőt írta Rüsz-Fogarasi Enikő. - 2010. - 531 p.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-201-4 fűzött : 4000,- Ft
Kolozsvár - menedékhely - kórház - gazdálkodás - 17. század - történelmi forrás
364.444(439.21-2Kolozsvár)"16"(093) *** 338(091)(439.21-2Kolozsvár)"16"(093)
[AN 3272468] MARC

ANSEL
UTF-84347 /2011.
Szász Anna (1933-)
   Boldog józanodók : az Anonim Alkoholisták Magyarországon / Szász Anna. - Budapest : Sík K., 2011. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-308.
ISBN 978-963-9270-28-2 fűzött : 2700,- Ft
Anonim Alkoholisták Közössége
Magyarország - alkoholizmus - egyesület - interjú
364.272(439)(047.53) *** 613.81 *** 061.2(439)
[AN 3272080]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2011.
Vécsey Aurél
   Keserű magyar sors : öngyilkosok klubja / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2011. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-051-3 fűzött
Magyarország - öngyilkosság - híres ember
364.277 *** 179.7 *** 929(439)
[AN 3274142]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4349 /2011.
Balogh László (1944-)
   Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja / Balogh László, Mező Ferenc. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 75 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 7.)
Bibliogr.: p. 71-75.
Fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 3272049]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2011.
Bohdaneczkyné Schág Judit
   Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban / Bohdaneczkyné Schág Judit, Balogh László. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 146 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - kémiatanítás - képességfejlesztés
372.854 *** 376.545 *** 37.025
[AN 3272199]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2011.
Czimer Györgyi
   Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése / Czimer Györgyi, Balogh László. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - irodalomtanítás - alkotó munka - fogalmazástechnika - hermeneutika - képességfejlesztés
376.545 *** 372.882 *** 82.081 *** 37.025 *** 82.07
[AN 3272036]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2011.
   Diákszínjátszók városi találkozója : jubileumi évkönyv, 2001-2011 : 20. / [szerk. Kormányosné Makai Eszter és Rónyai Ibolya] ; [kiad. Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye]. - Kecskemét : Kálmán L. Óvoda, Ált. Isk. és Művel. Ház Vásárhelyi P. Ált. Iskolája és Alapfokú Művészetokt. Intézménye, 2011. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0871-2 fűzött
Magyarország - iskolai színjátszás - amatőr színjátszás - találkozó
371.383(439) *** 792.077(439) *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 3272404]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2011.
   Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században : az MFLSZ 2010. évi vándorgyűlése / szerk. Kissné Bognár Krisztina, Molnár László, Osváth Zsolt. - Budapest : MFLSZ, 2010. - 252 p. ; 24 cm. - (A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai, ISSN 1589-0252 ; 4.)
A Gödöllőn rendezett vándorgyűlés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89152-0-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - iskolai felvétel - 20. század
378.141.2(439)"19"
[AN 3273951]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2011.
   A főiskolák szerepe és helyzete az európai felsőoktatásban : nemzetközi konferencia, Dunaújváros, 2011. február 24. / [rend., közread.] Dunaújvárosi Főiskola, Magyar Rektori Konferencia Főiskolai Tagozat. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2011. - 121 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - felsőoktatás - főiskola - ezredforduló - konferencia-kiadvány
378.6(4-62)"201" *** 378.6(439)"201" *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3271510]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2011.
   Frissdiplomások, 2010 / [szerk. Garai Orsolya et al.]. - Budapest : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőokt. Oszt., 2010. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Diplomás pályakövetés ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-46-4 fűzött
Magyarország - pályakezdés - diplomás - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - ezredforduló
378(439)"200" *** 316.37-057.85 *** 331.5-053.9(439)"200"
[AN 3272859]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2011.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Hátrányban az előny - a szociokulturálisan hátrányos tehetségek / Gyarmathy Éva. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 176 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 12.)
Bibliogr.: p. 152-157.
Fűzött
tehetség - hátrányos helyzetű - tehetséggondozás
376.545 *** 159.928.22
[AN 3272187]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2011.
Kaufmann, Stephen
Meditations for teachers (magyar)
   Tanítvány és tanítványa : mit tanulhat mesterétől a Jézust követő pedagógus? / Stephen Kaufmann ; [publ. by] ACSI Keresztény Alapítvány ; [ford. Kenyeres Anna]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2011. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88765-4-6 fűzött
vallásos nevelés - pedagógiai lélektan - erkölcsi nevelés
37.017.93 *** 37.015.3 *** 37.034
[AN 3271504]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2011.
Kaufmann, Stephen
   Meditations for teachers : reflections for Christian teachers about their work / Stephen Kaufmann. - Budapest : Kaufmann, S., 2011. - 133 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88765-3-9)
vallásos nevelés - pedagógiai lélektan - erkölcsi nevelés
37.015.3 *** 37.017.93 *** 37.034
[AN 3271508]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2011.
   Képességfejlesztés digitális tananyaggal / szerk. Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2010. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87488-9-8 fűzött
képességfejlesztés - e-learning
37.025 *** 371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3274434]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2011.
Kirsch Éva
   A tehetséggondozás lehetőségei fizikából / Kirsch Éva, Dudics Pál, Balogh László. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 112 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 10.)
Bibliogr.
Fűzött
képességfejlesztés - tehetséggondozás - fizikatanítás
376.545 *** 372.853 *** 37.025
[AN 3272111]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2011.
Kovács Gábor
   A matematikai tehetség fejlesztése / Kovács Gábor, Balogh László. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 118 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
matematikatanítás - tehetség - képességfejlesztés - tehetséggondozás
376.545 *** 372.851 *** 37.025
[AN 3272219]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2011.
Mező Ferenc (1973-)
   Képzőművész tehetségek gondozása / Mező Ferenc, Kiss Papp Csilla, Subicz István. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött
rajzoktatás - tehetséggondozás - képességfejlesztés - művészeti nevelés
376.545 *** 372.874 *** 37.025 *** 37.036
[AN 3272120]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2011.
Mező Ferenc (1973-)
   Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján / Mező Ferenc ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2010. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87488-7-4 fűzött
tanulás
371.322
[AN 3274511]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2011.
Nádasi Mária, M. (1939-)
   Adaptív nevelés és oktatás / M. Nádasi Mária. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 64 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 1.)
Bibliogr.: p. 62-64.
Fűzött
individuálpedagógia
37.013.41
[AN 3271997]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2011.
Nádasi Mária, M. (1939-)
   A projektoktatás elmélete és gyakorlata / M. Nádasi Mária. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 65 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 6.)
Bibliogr.: p. 63-65.
Fűzött
pedagógia - projekt módszer
371.314.6
[AN 3272041]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2011.
Orosz Róbert (1974-)
   A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai / Orosz Róbert. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 90 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 8.)
Bibliogr.: p. 84-90.
Fűzött
tehetséggondozás - sportelmélet
376.545 *** 796.01
[AN 3272058]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2011.
Ortner, Gerlinde
Märchen, die den Kindern helfen (magyar)
   Gyógyító mesék avagy Hogyan segítsen a szülő a gyermeknek a félelem és agresszió leküzdésében / Gerlinde Ortner ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket ford. Varró Dániel]. - Budapest : Móra, 2011. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8805-9 kötött : 1990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
37.018.1 *** 159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3270360]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2011.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Szülők kis könyve / Ranschburg Jenő ; [ill. Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, [2011], cop. 2009. - 204 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-167-8 fűzött : 1480,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3270309]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2011.
   Referenciaintézmények és a jó gyakorlatok az Észak-magyarországi régióban / szerk. és összeáll. Bózsvári József ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati és Közművel. Int., 2011. - 59 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87211-3-6 fűzött
Észak-magyarországi régió - közoktatási intézmény - oktatási reform
37.014.5(439Észak-Magyarország) *** 373(439Észak-Magyarország)
[AN 3275239]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2011.
Revákné Markóczi Ibolya (1962-)
   Tehetségfejlesztés a biológiatudományban / Revákné Markóczi Ibolya, Futóné Monori Edit, Balogh László. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 183 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - biológiatanítás
376.545 *** 372.857
[AN 3272011]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2011.
Roma Oktatási Alap
   The Roma Education Fund : strategy 2010-2015 : summary. - Budapest : REF, [2010]. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Roma Oktatási Alap
Európa - cigányság - oktatás - cselekvési program
376.7(=914.99)
[AN 3272229]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2011.
Simon Balázs
   Dolgozz a jövődön! : munkaerő-piaci kalauz diák munkavállalóknak / Simon Balázs ; [kiad. Fürge Diák Iskolaszövetkezet]. - Budapest : Fürge Diák Iskolaszöv., 2011. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0846-0 fűzött
Magyarország - diákmunka - munkajog - útmutató
378.184(439) *** 349.2(439)(036)
[AN 3272613]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2011.
   Természet és technika a gyermekkorban : Naturbild: levegő és víz : kézikönyv / [szerk. Hans-Joachim Fischer, Hegedűs Gábor] ; [kiad. a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar]. - Kecskemét : KF TFK, 2009-2011. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
környezeti nevelés - környezetismeret - iskoláskor előtti nevelés - alapfokú oktatás
372.48 *** 37.033
[AN 3273880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A gyerekek észlelik és megértik a jelenségeket : óvodák és iskolák számára : 4-8 éves gyerekek. - 2011. - 174 p.
ISBN 978-963-7294-90-7
[AN 3273884] MARC

ANSEL
UTF-84374 /2011.
Turmezeyné Heller Erika
   A zenei tehetség felismerése és fejlesztése / Turmezeyné Heller Erika. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 130 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 9.)
Bibliogr.: p. 115-130.
Fűzött
tehetséggondozás - zeneoktatás - képességfejlesztés - művészeti nevelés
376.545 *** 372.878 *** 37.025 *** 37.036
[AN 3272088]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2011.
Vancsuráné Sárközi Angéla (1964-)
   Drámapedagógia a tehetséggondozásban / Vancsuráné Sárközi Angéla. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2010. - 23 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - drámapedagógia
376.545 *** 371.383.1
[AN 3272015]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2011.
   Wurzeln und Flügel : Kompetenzmodell für den Deutschunterricht der bilingualen deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn / [Red. Ibolya Hock-Englender, Rainer Paul] ; [Hrsg.:] Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. - Budapest : LdU, 2010. - 26 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
nyelvoktatás - német nyelv - képességfejlesztés - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880(072) *** 371.322.6(072) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3274417]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2011.
   Wurzeln und Flügel : Rahmenlehrplan für den Deutschunterricht der bilingualen deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn / [Red. Ibolya Hock-Englender, Rainer Paul] ; [Hrsg.:] Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. - Budapest : LdU, 2010. - 82 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - tanterv - tanári segédkönyv
371.214.2(439) *** 372.880(072) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3274407]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4378 /2011.
Antalffy Gabriella
   A lovaglás ábécéje / [írta és szerk. Antalffy Gabriella és Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 43, [4] p. : ill., színes ; 22x29 cm. - (A lovak világa ; 4.)
ISBN 978-963-9949-66-9 kötött
lovaglás - ifjúsági könyv
798.2(02.053.2)
[AN 3275172]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2011.
Apponyi Henrik (1885-1936)
   Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalájából, 1930 / gróf Apponyi Henrik. - [Pusztazámor] : DNM, 2011. - 266 p., [136] t. : ill. ; 22 cm. - (Magyar vadászok Ázsiában)
ISBN 978-963-9369-98-6 kötött : 6200,- Ft
India - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(540)(0:82-94)
[AN 3273991]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2011.
Árvai Anikó
   Nemezelés selyemre és gézre / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - Budapest : Cser K., 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 127.)
ISBN 978-963-278-168-6 fűzött : 995,- Ft
nemez - textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 677.026.24 *** 745.52
[AN 3273955]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2011.
Becker, Torsten (1986-)
Neue Perlentiere (magyar)
   Egzotikus gyöngyállatok / Torsten Becker ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 119.)
ISBN 978-963-278-155-6 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3275797]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2011.
Bollettieri, Nick (1931-)
Bollettieri's tennis handbook (magyar)
   A tenisz nagykönyve / Nick Bollettieri ; [ford. Nyírő László]. - Budapest : Ekren, 2010. - 397 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88829-3-6 fűzött : 8490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88829-3-5)
tenisz
796.342
[AN 3274214]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2011.
Farkas Csaba (1965-)
   Vizek partján, horgászva : tárcák és novellák a halak világából / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2011. - 115, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5069-07-9 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
horgászat - elbeszélés
799.1(0:82-32)
[AN 3270690]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2011.
Gál László
   Montevideótól Johannesburgig : érdekességek a futball vb-k világából / Gál László. - [Szombathely] : Halmay Z. Olimpiai Hagyományőrző Egyes. ; [Budapest] : Aposztróf, cop. 2010. - 192 p. : ill. ; 22 cm. - (Halmay könyvek, ISSN 1418-3749 ; 5.)
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-615-5056-02-4 fűzött : 2500,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - világbajnokság
796.332(100)(091)
[AN 3274480]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2011.
Harroch, Richard D. (1953-)
Poker for dummies (magyar)
   Póker / Richard D. Harroch, Lou Krieger ; Chris Moneymaker ... előszavával ; [ford. Czagányi Anikó]. - Budapest : Panem, 2011. - XX, 291 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-524-9 fűzött : 2900,- Ft
póker
794.42
[AN 3217057]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2011.
Hegyi Iván (1953-)
   Tíz a százhoz : [a Vasas futballcsapatának bajnoki és kupagyőzelmei] / Hegyi Iván. - [Budapest] : Vasas Média és Reklám Kft., [2011]. - 131 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-89231-1-0 kötött
Vasas Sport Club (Budapest). Labdarúgó Szakosztály
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény
796.332.093(439) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3275272]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2011.
Hornby, Hugh
Football (magyar)
   Futball / írta Hugh Hornby ; fényképezte Andy Crawford ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Park, cop. 2010. - 72 p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-530-908-5 fűzött : 2900,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3272871]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2011.
Keszthelyi Jenő (1944-)
   Csontszilánkok : vadásznovellák / Keszthelyi Jenő ; [ill. Simon Ferenc]. - Pécs : Kódex, 2010. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88715-3-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3274421]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2011.
Király Gabriella
   Origami kiddy : angol mondókák hajtogatással / Király Gabriella, Sebőkné Balog Emese. - Kecskemét : Magánkiad., 2010. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0613-8 fűzött
origami - angol irodalom - mondóka - gyermekvers
379.826 *** 745.54 *** 820-14(02.053.2)=945.11
[AN 3271972]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2011.
Kis János (1960-)
   Az olimpiák krónikája / Kis János ; [közread. az] Európai Sport Hagyományőrző Egyesület [és Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör]. - Nagykanizsa : Európai Sport és Hagyományőrző Egyes. : Dr. Mező F. Olimpiai Baráti Kör, 2010. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-88348-2-9 fűzött
sporttörténet - olimpia
796.032(100)(091)
[AN 3273844]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2011.
Ladig, Georg (1966-)
Richtig Inlineskaten (magyar)
   Görkorcsolyázás / Georg Ladig, Frank Rüger ; [ford. Gyuricza[!] Ildikó és Voleszák Gábor]. - Budapest : Cser K., 2011. - 136 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-180-8 fűzöt : 2995,- Ft
görkorcsolya
796.69
[AN 3273759]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2011.
   Meserét : történetek a Farkasréti Iskolából / [szerk. Kabán Eszter Anna, Várnai Zsuzsanna] ; [kiad. a Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány]. - Budapest : Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-0762-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - vers - mese
379.825-053.2 *** 894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3272211]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2011.
Pavliš, Zdeněk
Eishockey (magyar)
   Jégkorongozás / Zdeněk Pavliš ; [a Jégkorong Magyarországon c. fejezetet Géczi Gábor, a Jékorongról c. fejezetet Spiller István írta] ; [ford. Gyurica Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2011. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-181-5 fűzött : 2995,- Ft
jégkorong
796.966
[AN 3273700]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2011.
Radics Mária
   Natúrdíszek karácsonyra / Radics Mária ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2010. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 126.)
ISBN 978-963-278-167-9 fűzött : 995,- Ft
karácsonyi szokás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 745.5
[AN 3273949]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2011.
Šácha, Dominik (1975-)
Jak dokonale zvládnout squash (magyar)
   Fallabdázás - squash / Dominik Šácha ; [ford. Csandal Zsolt]. - Budapest : Cser K., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-169-3 fűzött : 2995,- Ft
squash
796.346
[AN 3273834]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2011.
Szlávy Tibor (1930-)
   100 éves a magyar golf, 1911-2011 / [szerző és szerk. Szlávy Tibor] ; [kiad. a Magyar Golf Szövetség]. - [Budapest] : M. Golf Szövets., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6031-0 kötött
Magyarország - golf - sporttörténet
796.352(439)(091)
[AN 3275258]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2011.
Szombath Tibor
   Nagykanizsa régi képes levelezőlapokon : válogatás Dr. Szombath Tibor gyűjteményéből = Nagykanizsa on old picture postcards : a selection from Dr. Tibor Szombath's collection = Nagykanizsa auf alten Ansichtskarten : Auswahl aus der Sammlung von Dr. Tibor Szombath. - Nagykanizsa ; [Veszprém] : Agenda Natura Kft., 2010. - 176 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9849-08-2 kötött
Nagykanizsa - helyismeret - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 908.439-2Nagykanizsa(084.1)
[AN 3275154]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2011.
   Tájékozódási versenyek története, 1953-1980 / [összeáll. ... Bozán György] ; [szerk. ... Józsa Sándor]. - Budapest : Bozán Gy., 2011. - 236 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0967-2 fűzött
Magyarország - tájfutás - sportesemény - sporttörténet - 20. század
796.56(439)"195/198"
[AN 3273892]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2011.
Thurn-Rumbach István
   Erdélyi szarvasok és medvék nyomában / Thurn-Rumbach István. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 236, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-138-3 kötött : 2500,- Ft
Kárpátok - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(498.4)(0:82-94)
[AN 3274314]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2011.
   Vallomások és legendák / [szerk. Vitray Tamás]. - Budapest : Vasas Média és Reklám Kft., 2011. - 201, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-89231-2-7 kötött
Vasas Sport Club (Budapest)
Budapest - sporttörténet - sportoló - sportegyesület - interjú - portré
796(439)(092)(047.53) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3275286]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2011.
Winkler, Kurt (1966-)
Bergsport Sommer (magyar)
   Hegymászás nyáron / Kurt Winkler, Hans-Peter Brehm, Jürg Haltmeier ; [ford. Ábrahám Gábor, Futó Endre és Lovas Kriszta]. - Budapest : Cser K., 2011. - 311 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-179-2 fűzött : 4995,- Ft
alpinizmus - hegymászótechnika
796.52
[AN 3273851]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2011.
Winkler, Kurt (1966-)
Bergsport Winter (magyar)
   Hegymászás télen / Kurt Winkler, Hans-Peter Brehm, Jürg Haltmeier. - Budapest : Cser K., 2011. - 262 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-178-5 fűzött : 4995,- Ft
alpinizmus - hegymászótechnika
796.52
[AN 3273862]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4403 /2011.
Árkossy Zsolt (1971-)
   Képírás : a csend ösvényein / [fotó] Árkossy Zsolt ; [szöveg] Árkossy István. - Budapest : M. Napló, 2010. - 92, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9961-19-7 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Árkossy_Zs.
[AN 3273758]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2011.
   Cities on the river / [curator Pia Jardí] ; [exhibition org. by Pia Jardí, Júlia N. Mészáros]. - [Győr] : [N. Mészáros J.], 2010. - 36, [3] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A "Városok a folyó mentén" címmel 2010-2011-ben rendezett vándorkiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-0278-9 kötött
képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(100)"199/200" *** 77.04(100)"199/200" *** 061.4(4)
[AN 3276252]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2011.
Csanády András (1929-)
   Karácsonyok / Csanády András. - [Budapest] : Értékmérő Bt., cop. 2010. - [84] p. : ill. ; 21 cm
Az életrajz német és angol nyelven is
ISBN 978-963-08-0250-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Csanády_A.
[AN 3273025]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2011.
Csőke Sándor
   Emlékirat a tatabányai (bánhidai) Turul-emlékmű helyreállításáról / Csőke Sándor. - Tatabánya : Szerző, 2011. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0974-0 fűzött
Tatabánya - emlékmű - felújítás - történelmi forrás
725.945(439-2Tatabánya)(093) *** 72.025.4
[AN 3273541]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2011.
Debreceni Tavaszi Tárlat (20.) (2011)
   XX. Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2011. március 15 - április 17. / [a kiállítást rend. Győri László és Sulyok Géza]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Kht.], [2011]. - [74] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-87479-9-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3273564]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2011.
Ezüst György (1935-)
   Zauberplatz = Varázshely / [Ezüst Gy.]. - Budapest : Magic Glória, cop. 2010. - 158 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9587-70-0 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ezüst_Gy.
[AN 3272176]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2011.
   A gyűjtemény : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum / [szerkbiz. Bencsik Barnabás et al.] ; [bev. ... Szipőcs Krisztina] ; [... katalógus Székely Miklós, Bálványos Anna]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2010. - 347 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-26-2 kötött
Ludwig Múzeum (Budapest)
képzőművészet - 20. század - ezredforduló - múzeumi katalógus
73/76(100)"19/200" *** 069(439-2Bp.)Ludwig_Múzeum
[AN 3273174]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2011.
Horváth Gábor (1974-2008)
   Spacemetal / Horváth Gábor ; [szerk. Fekete Viktória, Szenteleki Gábor] ; [közread. a MissionArt Galéria]. - Miskolc ; Budapest : MissionArt Galéria, 2011. - 281 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-8074-34-8 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló
75(439)(092)Horváth_G.
[AN 3271617]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2011.
Joó József (1948-)
   Képes krónika : kis zseblexikon kultúrszomjasoknak / yoyo. - Feketeerdő : BmegB Kvk., 2010. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-88179-5-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Joó_J.
[AN 3273860]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2011.
   Kapcsolat 2010 : Nagybánya, Kecskemét, Szentendre kortárs képzőművészeti kiállítás = Conexiuni 2010 : expoziţie de artă contemporană din Baia Mare, Kecskemét şi Szentendre = Connection 2010 : Nagybánya, Kecskemét, Szentendre contemporary fine art exhibition / [szerk. ... Balanyi Károly] ; [közread. a] Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ [etc.]. - Kecskemét : Kecskeméti Kult. és Konferencia Közp., [2010]. - 159 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-8908-3 kötött
Kecskemét - Szentendre - Nagybánya - Magyarország - Románia - művésztelep - képzőművészet - ezredforduló - történeti feldolgozás
73/76(439)"200" *** 061.28(439) *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 73/76(498)"200"
[AN 3274116]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2011.
Lajtai Péter (1949-)
   Lajtai / [texts Kriszta Dékei]. - [Budapest] : Vince K., 2011. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-303-030-1 fűzött : 2795,- Ft
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Lajtai_P.
[AN 3275419]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2011.
Lakatos Pál Sándor (1960-)
   Lakatos Pál Sándor szobrászművész : Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 2010. 12. 09. - 2011. 01. 09. ... / [szerk. ... Balanyi Károly]. - Kecskemét : Kecskeméti Kult. és Konferencia Közp., [2010]. - [47] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-0525-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Lakatos_P._S. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3272252]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2011.
Le meraviglie del mondo (magyar)
   Az építészet csodái : ókortól napjainkig / [szerk. Alessandra Capodiferro]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 319 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Getto Katalin
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-369-778-8)
építészet - fényképalbum
72(100)(084.12)
[AN 3274305]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2011.
   Műhelytitkok : a múzeumi projektszimulációtól az esettanulmányig / Bagyó Kinga [et al.]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Képzési Közp., 2010. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 9.)
Bibliogr.: p. 164-166. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7376-98-6 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - tervezés - pályázat - 21. század
069.12(439) *** 371.335 *** 65.012.2 *** 658.310.836(036) *** 06.063
[AN 3273819]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2011.
   Múzeumvezetési ismeretek / [szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Képzési Közp., 2010-. - 24 cm
múzeumigazgatás
069.6
[AN 3273833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 199 p. : ill. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7376-97-9 fűzött
[AN 3273836] MARC

ANSEL
UTF-84418 /2011.
Nagy Zoltán
   Őrségi fazekasság / [szöveg Nagy Zoltán] ; [fotó Rosta József]. - Szombathely : B.K.L. K., 2010. - 24 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-7334-42-9 fűzött
Őrség - fazekasság - népi kerámia
738.031.4(439Őrség) *** 39(=945.11)(439Őrség)
[AN 3273408]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2011.
   Nemzetközi Budafoki Zománcművészeti Workshopok, 2001-2010 : Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Vén Emil Galériája, 2011. január 6-27. = International Budafok Enamel Workshops / [szerk. ... Balanyi Károly és ifj. Gyergyádesz László] ; [közread. a] Tűzzománcművészek Magyar Társasága ... - Kecskemét : Tűzzománcművészek M. Társasága, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0684-8 fűzött
Európa - Budapest. 22. kerület - zománcművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
738.4(4)"19/20" *** 061.28(439-2Bp._XXII) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3272215]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2011.
   November : Városi Galéria, Szigetszentmiklós, 2010. november 18 - december 9. / [... szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2010]. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
ISBN 978-615-5074-00-4 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 3274079]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2011.
Ország László (1952-)
   Kőrös-torok / Ország László. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2010. - 26 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
A Kaposvárott, 2010. okt. 14 - nov. 4. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bevezetés magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Ország_L. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3271458]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2011.
Országos Rajztriennále (1.) (2010) (Salgótarján)
   1. Országos Rajztriennále : Salgótarján, ... Nógrádi Történeti Múzeum, 2010. szeptember 18 - 2010. november 13. / [a kiállítást rend. K. Peák Ildikó] ; [... kiad. ... a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., [2010]. - 188, [2] p. : ill. ; 28 cm
A gerincen párhuzamos címként: National Drawing Triennal
ISBN 978-963-87104-6-8 kötött
Magyarország - rajzművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
741(439)"200" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 3274132]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2011.
   Prágai házjegyek / [a ... képek legtöbbjét Zachár Ottó kész.]. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2011]. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Szöveg Holka László
ISBN 978-963-87919-9-3 fűzött : 1650,- Ft
Prága - lakóépület - dombormű - helyismeret - album
73.027.2 *** 728.2(437-2Praha) *** 908.437-2Praha(084.1)
[AN 3273501]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2011.
   Promenade Project Budapest : helyiérték a kortárs képzőművészetben : place value in contemporary art : Adorján Attila, Ruth Barabash, Erik Binder, Blahó Borbála, Frauke Boggasch, Yves Bresson, Danica Dakic, Fülöp Gábor, Ugo Giletta, Jakatics-Szabó Veronika, Marine Joatton, Komlovszky-Szvet Tamás, Nina Kovacheva, Denisa Lehocka, Michael Milunovic, Moizer Zsuzsa, Liliana Moro, Podmaniczky Ágnes, Rizmayer Péter, Szabó Ábel, Szanyi Borbála, Barthélémy Toguo, Tóth Ágnes : [2011. január 21 - február 27.] / [szerk. Szabó Noémi] ; [kiad. a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2011]. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Promenade No. 5 Budapest
ISBN 978-963-88206-5-5 fűzött
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3272396]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2011.
Sebestyén László (1968-)
   Fénytörődés / Sebestyén László ; [a bevezetőt írta Balla Demeter]. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, [2011]. - 143 p. : ill. ; 20x20 cm
A bevezetés angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sebestyén_L.
[AN 3270023]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2011.
Strausz János (1950-)
   Szép, de legalább érdekes = Pretty, but fascinating / [Strausz János]. - [Budapest] : SerWise Studio, cop. 2011. - 239 p. : ill., színes ; 24x30 cm
ISBN 978-963-08-0848-4 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Strausz_J.
[AN 3273728]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2011.
Strohner József (1955-)
   Ablakok az univerzumra = Windows to universe = Fenster zum Universum / Strohner József ; [kiad. a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar]. - Kecskemét : KF TFK, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 23x23 cm
A tanulmányok és a képaláírások csak magyar nyelven
ISBN 978-963-7294-91-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Strohner_J.
[AN 3274035]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2011.
Szabó Pál (1954-|)
   Krisztogram : informel ikonok : informel icons : informelle Ikonen / Szabó Pál ; [kiad. a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar]. - Kecskemét : KF TFK, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-7294-92-1 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szabó_P.
[AN 3274057]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2011.
Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé (13.) (2010)
   XIII. Táblaképfestészeti Biennálé : Szeged, REÖK 2010. május 15 - július 11. / [... rend. Nátyi Róbert] ; [... kiad. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., 2010. - 117, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-88394-1-1 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3272639]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2011.
   Szenvedély és tudás : Bedő Rudolf műgyűjteménye / [szerk. Molnos Péter] ; [társszerk. Kieselbach Anita] ; [kiad. ... Kieselbach Galéria]. - Budapest : Kieselbach Galéria, [2010]. - 364 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86932-9-7 kötött
Bedő Rudolf (1891-1978)
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - 20. század
069.017(439)Bedő_R. *** 7.074(439)(092)Bedő_R.
[AN 3272898]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2011.
Takáts Márton (1971-)
   Takáts Márton / [text Sturcz János]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 126 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
gerinccím: Takáts. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9973-28-2 kötött
Takáts Márton (1971-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Takáts_M. *** 76(439)(092)Takáts_M.
[AN 3273043]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2011.
Tasnádi Attila (1937-)
   Vásárhelyi János, a bútortervező / Tasnádi János. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 164 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 160. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-838-8 fűzött : 3000,- Ft
Vásárhelyi János (1945-)
Magyarország - iparművész - bútortervezés - lakásművészet - 20. század - 21. század
745(439)(092)Vásárhelyi_J. *** 747(493)"198/200" *** 684.4
[AN 3274106]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2011.
Taubert László (1966-)
   Taubert / [szerk. Sashegyi Gabriella Edit] ; [kiad. A Közművelődés Háza Kft.]. - [Tatabánya] : A Közművelődés Háza Kft., 2010. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
A Tatabányán, 2010. dec. 3 - 2011. jan. 4. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Taubert_L. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 3272122]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2011.
   Új város épül : Miskolc, 1945-1975 / [szerk. Hajdú Ildikó, Nagy Szilvia]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., 2010. - 104 p. : ill. ; 31 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 41.)
Kész. a Miskolcon, 2010. ápr. 29 - szept. 18. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5027-04-8 fűzött
Miskolc - urbanisztika - városfejlesztés - 1945 utáni időszak
711.4(439-2Miskolc)"194/197" *** 911.375(439-2Miskolc)
[AN 3273175]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2011.
   Virág, csend, élet : fél évszázad legszebb magyar virágcsendéletei, 1890-1940-es évek : [Székesfehérvár, Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, 2010. augusztus 14 - november 21-ig] / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2010. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89017-0-5 fűzött
Magyarország - festészet - századforduló - 20. század - virág - csendélet - kiállítási katalógus
75(439)"189/194" *** 75.043 *** 75.049.6 *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3275235]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2011.
Wehner Tibor (1948-)
   Bálint István / Wehner Tibor ; [közread. a] Galéria' 13 Soroksár. - Budapest : Galéria' 13 Soroksár, 2010. - 80 p., [32] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-06-8784-3 kötött
Bálint István (1950-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - interjú
75(439)(092)Bálint_I.(047.53) *** 76(439)(092)Bálint_I.(047.53)
[AN 3273147]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2011.
   XIX. Nemzet és művészet : kép és önkép : Magyar Nemzeti Galéria, 2010. november 5 - 2011. április 3. = XIX. Art and nation : image and self-image : Hungarian National Gallery, 5 November 2010 - 3 April 2011 / [... a kiállítást rend. ..., a katalógust szerk. ... Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra]. - [Budapest] : MNG, 2010. - 432 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2010/6.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2010/2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - nemzettudat - magyarság - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3266695]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4438 /2011.
Frédéric Chopin (magyar)
   Frédéric Chopin / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 55, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres zeneszerzők ; 2.)
A mellékletben szereplő előadó O'Hora, Ronan
ISBN 978-963-09-6609-2 kötött : 1590,- Ft
Chopin, Fryderyk (1810-1849)
Lengyelország - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(438)(092)Chopin,_F.
[AN 3272294]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2011.
Johann Sebastian Bach (magyar)
   Johann Sebastian Bach / [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 55, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres zeneszerzők ; 1.)
ISBN 978-963-09-6608-5 kötött : 495,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - 18. század - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 3272289]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2011.
Phillips, Mark
Guitar for dummies (magyar)
   Gitár / Mark Phillips, Jon Chappel ; [ford. Hogya Dénes]. - Budapest : Panem, 2011, cop. 2009. - XVIII, 396 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-503-4 fűzött : 3400,- Ft
gitár - hangszeriskola - auditív dokumentum
787.61(078)
[AN 3274993]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2011.
Pjotr Tchaikovsky (magyar)
   Pjotr Iljics Csajkovszkij / [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 3.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6610-8 kötött : 1590,- Ft
Čajkovskij, Pëtr Ilʹič (1840-1893)
Oroszország - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(47)(092) Cajkovskij,_P._I.
[AN 3272299]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2011.
Semmelweis Tibor (1941-)
   A hegedűszakértő : tanulmány / Semmelweis Tibor. - Budapest : Szerző, 2011. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88351-1-6)
hegedű - hangszerkészítés
681.817.1
[AN 3270583]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4443 /2011.
Bagossi Edit
   Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon : a metastasiói melodráma hatása a 18-19. századi magyar drámára és színházművészetre / Bagossi Edit ; [közread. a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-280. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-087-7 fűzött
Metastasio, Pietro (1698-1782)
Itália - Magyarország - színháztörténet - író - magyar irodalom története - 18. század - 19. század - művészeti hatás
792(439)"17/18" *** 894.511(091) *** 850(092)Metastasio,_P.
[AN 3272344]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2011.
Irzykowski, Karol (1873-1944)
Dziesiąta muza (magyar)
   A tizedik múzsa : a filmesztétika kérdései / Karol Irzykowski ; [ford. Szíjártó Imre, Dabi M. István] ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. - Budapest : MKE DI : Brozsek K., 2011. - 218 p. ; 21 cm
Filmogr.: p. 197-199. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0758-6 fűzött : 2480,- Ft
filmesztétika
791.43.01
[AN 3271631]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2011.
Mensáros László (1926-1993)
   Mensáros László naplói / [... sajtó alá rend. és szerk. P. Török Margit Anna] ; [közread. a] ... Mensáros László Alapítvány. - Budapest : Kairosz : Mensáros L. Alapítvány, 2010. - 311 p. : ill. ; 24 cm + CD
melléklet címe: Smink nélkül
ISBN 978-963-662-431-6 kötött : 4000,- Ft
Mensáros László (1926-1993)
Magyarország - színész - 20. század - memoár - auditív dokumentum
792.028(439)(092)Mensáros_L.(0:82-94)
[AN 3269944]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2011.
Murch, Walter (1943-)
In the blink of an eye (magyar)
   Egyetlen szempillantás alatt : gondolatok a filmvágásról / Walter Murch ; [... ford. Edelényi János]. - [Budapest] : Francia Új Hullám K., cop. 2010. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Szerzőifilmes könyvtár, ISSN 2062-2589 ; 1.)
ISBN 978-963-89122-0-6 fűzött
filmtechnika - filmművészet
791.44.02
[AN 3271405]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2011.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (7.) (2010) (Budapest)
   Verzió7 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2010. november 2-7. / [ed. by Erzsébet Bori, Anikó Kövecsi, Oksana Sarkisova] ; [publ. by the OSA Archivum at Central European University]. - Budapest : CEU OSA, 2010. - 61 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88404-6-2 fűzött
Budapest - filmfesztivál - dokumentumfilm
791.43(100) *** 061.7(439-2Bp.)"2010"
[AN 3273211]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4448 /2011.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2010. - 192, [3] p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9357-09-9 fűzött : 2112,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3276134]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2011.
Balázs Géza (1959-)
   Sms-nyelv és -folklór / Balázs Géza. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : Inter Kft. : Prae.hu, 2011. - 132 p. ; 20 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 24.)
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-963-88749-2-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - mobiltelefon
809.451.1-06 *** 621.396.218
[AN 3273439]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2011.
Czakó Gábor (1942-)
   Beljebb a magyar észjárásba / Czakó Gábor, Juhász Zoltán. - Budapest : Cz. Simon, 2010. - 321, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 315-321.
ISBN 978-963-88408-2-0 kötött
magyar nyelvészet - zenetudomány - magyar népzene - auditív dokumentum
809.451.1 *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3272409]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2011.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai magyar - spanyol szótár = Diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - spanyol szótár = diccionario húngaro - español
ISBN 978-963-05-8704-4 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3274527]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2011.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 800 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-8705-1 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3274526]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2011.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Latin - magyar kéziszótár = Dictionarium Latinum - Hungarico [!Latino - Hungaricum] / Györkösy Alajos ; [mtársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit]. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 1970. - [8], 614 p. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-05-6793-0)
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 3274509]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2010. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch
ISBN 978-963-05-8829-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3274521]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Német - magyar kéziszótár = deutsch - ungarisches Handwörterbuch
ISBN 978-963-05-8830-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3274516]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-01-9 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3274182]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 96 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-02-6 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3274161]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2011.
Jónás Erzsébet, Cs (1950-)
   Kultúrák találkozása : fordításstilisztikai tanulmányok / Cs. Jónás Erzsébet. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2011. - 169 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-10-2 fűzött
ruszisztika - műfordítás
808.2 *** 82.03
[AN 3272456]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Tanár úr kérem (angol) (átd., röv. kiad.)
   Please, Sir : B1 : 1500 headwords / Frigyes Karinthy ; [transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-8958-1 fűzött
magyar irodalom - angol nyelv - átdolgozás - nyelvkönyv - humoreszk - fordítás
802.0(078)=945.11 *** 894.511-7.04=945.11
[AN 3273271]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   A magyar szótárirodalom bibliográfiája / szerk. ... Magay Tamás ; [szerk. mtársa Lukácsi Margit]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - 282 p. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 1.)
A függelékben "A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete", összeáll. Sági István
ISBN 978-963-05-8996-3 fűzött
szótár - szakbibliográfia
801.323:016(439)
[AN 3276651]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2011.
Međunarodni kroatistički znanstveni skup (9.) (2010) (Pécs)
   IX. Međunarodni kroatistički znanstveni skup : [zbornik radova] / [ured. ... Stjepan Blažetin] ; [naklad.] Znastveni zavod Hrvata u Mađarskoj. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88818-2-3 fűzött
kroatisztika - horvát irodalom története - magyarországi horvátok - konferencia-kiadvány
808.62 *** 886.2(091) *** 886.2(439)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3274517]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2011.
   Muravidéki iskolák és könyvtárak az anyanyelv megmaradásáért [elektronikus dok.] = Šole in knjižnice v Prekmurju za ohranitev maternega jezika / szerk. ... Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Hetés Kultúregyesület. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. ; Göntérháza : Hetés Kultúregyes., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101804. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-00-3
Szlovénia - Muravidék - magyar nyelv - nyelvhasználat - határon túli magyarság - oktatáspolitika - ezredforduló - elektronikus dokumentum
809.451.1-07 *** 316.347(=945.11)(497.12Muravidék) *** 376.74(=945.11)(497.12Muravidék) *** 37.014.5(497.12)"200"
[AN 3271719]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2011.
   New Eurocity student's book : level C1 / [... ed. Peter Bowing]. - Budapest : Euro Examination Centre, 2011. - 144 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-07-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3272005]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2011.
   A nyelv és a nyelvek / [szerk. Kenesei István]. - 6. jav., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - 425 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 396-413.
ISBN 978-963-05-8998-7 kötött
nyelvészet - nyelvi rendszer
80 *** 801
[AN 3274486]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2011.
   Olasz - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : olasz A1, A2, B1, B2 : [14 témakör szókincse a sikeres érettségihez és nyelvvizsgához] / [szerk. Nagy Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2010. - 124 p. ; 22 cm
Gerinccím: Tematikus nyelvvizsgaszótár : olasz
ISBN 978-963-05-8857-7 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár - példatár
805.0(079.1)=945.11 *** 801.323=50=945.11
[AN 3275757]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2011.
Póczos Rita
   Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása / Póczos Rita. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 237 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-082-2 fűzött
Baranya megye - névtan - magyar nyelv - német nyelv - nyelvi kölcsönhatás
809.451.1-311/-313(439.127) *** 803.0-311/313(439.127) *** 801.316.3
[AN 3272610]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2011.
Szabó Mária
   Bevezetés a bibliai héber nyelvbe = Lašŵz haqdeš / Szabó Mária. - Szeged : Gerhardus, 2010. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-88914-3-3 fűzött : 2600,- Ft
héber nyelv - egyetemi tankönyv
809.24(075.8)=945.11
[AN 3272191]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4468 /2011.
   Hrvatski bez kompleksa : jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću / [ured. ... Timea Bockovac] ; [izd. ... Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu Katedra za kroatistiku ..., Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj ...]. - Pécs : Filozófski fak. Sveučilišta u Pečuhu Katedra za kroatistiku : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. - 277 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-370-4 kötött
horvát nyelv - horvát irodalom története - emlékkönyv
886.2(091) *** 808.62
[AN 3273278]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2011.
   Memorabilia : a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae V. országos konferenciáján elhangzott előadások : Budapest, 2010. május 28-29. / szerk. Locsmándi Dániel. - [Budapest] : Collegium Hungaricum Societatis Europeae Studiosorum Philologiae Classicae, 2010. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88550-0-8 fűzött
ókor - klasszika-filológia - történelem - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
87(091) *** 93 *** 930.85 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3272426]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2011.
Ricoeur, Paul (1913-2005)
   A diszkurzus hermeneutikája : Paul Ricoeur válogatott tanulmányai / vál., ford., szerk. Kovács Gábor. - Budapest : Argumentum, 2010. - 157, [2] p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-567-6 fűzött : 2100,- Ft
irodalomelmélet - hermeneutika - narratológia
82.01
[AN 2952111]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2011.
Valyon Eszter
   A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikában / Valyon Eszter. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 209 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-086-0 fűzött
Ramus, Petrus (1515-1572)
Franciaország - retorika - nyelvészet - nyelvész - 16. század
82.085 *** 80.001(44)(092)Ramus,_P.
[AN 3272605]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4472 /2011.
Baranyai Norbert
   "...valóságból táplálkozik s mégis költészet" : Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei / Baranyai Norbert. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 250 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 47.)
Bibliogr.: p. 241-250.
ISBN 978-963-318-067-9 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Móricz_Zs.
[AN 3272348]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2011.
Juhász Erzsébet, B.
   Hősök vagy balekok? : a társadalmi beilleszkedés zavarai a hetvenes évek irodalmában / B. Juhász Erzsébet. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 256, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 230-256.
ISBN 978-963-446-608-6 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - társadalmi beilleszkedés - beilleszkedési zavar - Kádár-korszak
894.511(091)"197" *** 316.624(439)
[AN 3276715]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2011.
Kozák Péter
   Doktor Szélpál Margit : az első tudósnő magyar színpadon / Kozák Péter. - Budapest : Gabbiano Print, 2011. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Miniatűrök sorozat, ISSN 2062-6142 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88791-6-5 fűzött
Balázs Béla (1884-1949). Doktor Szélpál Margit
Magyarország - író - irodalmi alak - nők a társadalomban - 20. század - műelemzés
894.511(092)Balázs_B. *** 316.37-055.2
[AN 3273297]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4475 /2011.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   A legszebb Andersen mesék / [... átd. Agnès Vandewiele] ; [ill. Jean-Noël Rochut]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 220 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Gergály Anikó. - A ford. a "Les plus beaux contes d' Andersen" (Paris : Auzou, 2009) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-297-401-9 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3271673]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2011.
Anderson, Catherine
Early dawn (magyar)
   Felkelő nap / Catherine Anderson ; [ford. Bodor-Horváth Kata]. - Budapest : General Press, [2011]. - 347 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-266-9 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3270965]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2011.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Vetrarborgin (magyar)
   Hideg nyomon / Arnaldur Indriðason ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2011. - 240 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-026-7 fűzött : 2490,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3275274]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2011.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - 11. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-278-8 fűzött : 1790,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3276618]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2011.
Bradbury, Ray (1920-)
A medicine for melancholy (magyar)
   Gyógyír búskomorságra / Ray Bradbury. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2011. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-08-8 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3274177]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2011.
Briggs, Patricia
Moon called (magyar)
   Megszólít a Hold / Patricia Briggs ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 265 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-05-7 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3272566]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2011.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Tri sestry (magyar)
   Három nővér / Anton Pavlovics Csehov ; Kosztolányi Dezső fordítása alapján az előadás szövegváltozatát kész. Andrei Şerban és Keszthelyi Kinga. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 100 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88537-5-2)
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3274427]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2011.
Child, Lee (1954-)
Wort dying for (magyar)
   Megérte meghalni / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2011]. - 349 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-265-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3270564]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder is easy (magyar)
   Gyilkolni könnyű / Agatha Christie ; [... ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 285, [2] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 11.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9207-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3276732]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Nemesis (magyar)
   Nemezis / Agatha Christie ; [ ... ford. Vermes Magda]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 303 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 10.)
ISBN 978-963-07-9206-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3273985]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2011.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
   Válogatott vádbeszédek / Marcus Tullius Cicero ; ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Nótári Tamás ; [az előszót írta Maróti Egon]. - Szeged : Lectum, 2010. - 409 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 407-409.
ISBN 978-963-9640-26-9 fűzött : 3000,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - vádbeszéd - jogeset - szónoklat - történelmi forrás
871-5=945.11 *** 343.139.2(37)(093) *** 34.096(37)(093)
[AN 3271652]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2011.
Collins, Rebecca Ann
The Pemberley chronicles (magyar)
   Pemberley-krónikák / Rebecca Ann Collins ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2010]. - 451 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-385-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3225034]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2011.
Delinsky, Barbara
Not my daughter (magyar)
   Dacszövetség / Barbara Delinsky ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-450-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3272645]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2011.
Duarte, Judy
His mother's wedding (magyar)
   Az a fránya cipzár / Judy Duarte ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 241.)
ISBN 978-963-538-290-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3272637]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2011.
Garwood, Julie (1946-)
Sizzle (magyar)
   Hosszú búcsú / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-435-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3272734]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2011.
Gates, Olivia
The surgeon's runaway bride (magyar)
   A dzsungel varázsa / Olivia Gates ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 412.)
ISBN 978-963-538-291-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3272554]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2011.
Grady, Robyn
A wild night & a marriage ultimatum (magyar)
   Egy csokor meglepetés / Robyn Grady ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 481.)
ISBN 978-963-538-295-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3273060]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2011.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Danse macabre (magyar)
   Haláltánc / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - Budapest : Agave Kv., 2011, cop. 2008. - 575 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 13.)
ISBN 978-963-9868-09-0 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3274955]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2011.
Heller, Joseph (1923-1999)
Catch-22 (magyar)
   A 22-es csapdája / Joseph Heller ; [ford. Papp Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 635 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-689-469-6 fűzött : 1200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-268-5)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3274445]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2011.
Hollinghurst, Alan (1954-)
The line of beauty (magyar)
   A szépség vonala : regény / Alan Hollinghurst ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Scolar, 2011. - 487 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-250-1 kötött : 3450,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3268229]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2011.
Kendrick, Sharon
Sicilian husband, unexpected baby (magyar)
   Az utolsó éjszaka / Sharon Kendrick ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 471.)
ISBN 978-963-538-297-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3272528]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2011.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (magyar)
   Nils Holgersson csodálatos utazása / Selma Lagerlöf ; [ford. G. Beke Margit]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 350, [4] p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-732-7 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3274414]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2011.
Leigh, Ana
Clay (magyar)
   Vadnyugati szerelem : a Fraser fivérek: Clay / Ana Leigh. - Pécs : Alexandra, 2011. - 319 p. ; 20 cm
Ford. Pethő Dóra
ISBN 978-963-297-168-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3273521]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2011.
Loe, Erlend (1969-)
Doppler (magyar)
   Doppler : regény / Erlend Loe ; [ford. Lőrincz Balázs Bendegúz]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2011. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-260-0 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3275141]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2011.
MacArthur, Fiona
The doctor's unexpected proposal (magyar)
   Szerencsés kisiklás / Fiona MacArthur ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 413.)
ISBN 978-963-538-292-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3272560]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2011.
Müller, Heiner (1929-1995)
Quartett (magyar)
   Kvartett / Heiner Müller ; Choderlos de Laclos nyomán ; ford. Kurdi Imre. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2011. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-8-3 fűzött
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3274967]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2011.
Nagy Natália (1970-)
   Zsenik humorosan : Nagy Natália és Vincze Attila gyűjteménye. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2011. - 63, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-01-4 fűzött : 2200,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84(082)=945.11
[AN 3272526]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2011.
Nöstlinger, Christine (1936-)
Sowieso und überhaupt (magyar)
   Szép kis család / Christine Nöstlinger ; [ford. Szlukovényi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 151 p. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 978-963-324-025-0 kötött : 1980,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3275008]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2011.
Péli Árpád
   Szauna illatú öblök : magyarul szóló finn versek / vál. és ford. Péli Árpád. - Szentendre : Péli Á., 2011. - 60 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0837-8 kötött
finn irodalom - vers - antológia
894.541-14(082)=945.11
[AN 3271174]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2011.
Picoult, Jodi (1966-)
House rules (magyar)
   Házirend / Jodi Picoult ; [ford. Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 594, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-121-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3272540]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2011.
Quinn, Julia (1970-)
Romancing Mister Bridgerton (magyar)
   Mr. Bridgerton csábítása : [A Bridgerton család 4] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-434-4 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3272726]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2011.
Rainville, Rita
Family affair (magyar)
   Családi ügy / Rita Rainville ; [... ford. Buvári Márta]. Jótét lelkek / Muriel Jensen ; [... ford. Leléné Nagy Márta. Francia emlék / Lee Stafford ; [... ford. Péter Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 26.)
Egys. cím: Family affair. A song in the wilderness. Valentine hearts and flowers
ISBN 978-963-538-294-1 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3273065]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2011.
Rakusa, Ilma (1946-)
Mehr Meer (magyar)
   Rengeteg tenger : emlékfutamok / Ilma Rakusa ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Magvető, 2011. - 307, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2853-7 kötött : 3490,- Ft
svájci német irodalom - külföldön élő magyar személyiség - esszéregény
830-31(494)=945.11
[AN 3268197]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2011.
Rice, Heidi
Bedded by a bad boy (magyar)
   Vőlegény motoron / Heidi Rice ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 482.)
ISBN 978-963-538-296-5 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3272976]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2011.
Rutledge, Cynthia
Rich, rugged... royal (magyar)
   Vándorúton / Cynthia Rutledge ; [... ford. Várnai Péter]. Térjünk az üzletre! / Ally Blake ; [... ford. Kajári Edit]. A boldogság a tét / Sara Orwig ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 43.)
Egys. cím: Rich, rugged... royal. Getting down to business. Revenge of the second son
ISBN 978-963-538-293-4 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(93)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3272508]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2011.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; Fenyő László fordítása ; [... az ill. Szecskó Péter munkái]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8886-8 kötött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3274007]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
Catilina's riddle (magyar)
   Catilina rejtélye / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2004. - 475 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-25-5 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3274954]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
A murder on the Appian Way (magyar)
   Gyilkosság a Via Appián / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-32-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3274924]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
Rome (magyar)
   Róma / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2007. - 488 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-63-0 kötött : 3680,- Ft : 14,70 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3274968]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2011.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret et l'inspecteur malgracieux (magyar)
   Maigret gyanút fog / Georges Simenon ; [ford. Sóvári Judit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2010. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-07-1 fűzött : 2280,- Ft : 8,9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3274402]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2011.
Simenon, Georges (1903-1989)
Les vacances de Maigret (magyar)
   Maigret nyaralni megy / Georges Simenon ; [ford. Bánki Ágnes]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2010. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-06-4 fűzött : 2280,- Ft : 8,9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3274406]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2011.
   Sjajna igra : antologija hrvatske dječje poezije u Mađarskoj, 1945-2010 / [ured.] Stjepan Blažetin ; [nakl.] Znastveni zavod Hrvata u Mađarskoj. - Pečuh : Znastveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88818-1-6 kötött
magyarországi horvát irodalom - gyermekvers - antológia
886.2-14(439)(082)
[AN 3274586]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2011.
Stowe, Harriet Beecher- (1811-1896)
Uncle Tom's cabin (magyar)
   Tamás bátya kunyhója / Harriet Beecher-Stowe ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 480, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-938-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3276621]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2011.
Szitek, Elisabeth
   Stationen des Lebens : [Gedichte, versek, poèmes] / Elisabeth Szitek. - Budapest : Accordia, 2010. - 143, [8] p. ; 21 cm
Egyes versek magyar és francia műfordításban is
ISBN 978-615-5069-04-8 kötött : 2100,- Ft : 8 EUR
német irodalom - vers
830-14
[AN 3274049]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2011.
Tamenaga Shunsui (1790-1844?)
Chūshingura (magyar)
   47 rónin / Tamenaga Shunsui ; [Szász Károly fordítását átd. Békyné Kiss Adrienn és Tokaji Zsolt] ; [szerk. és az utószót írta Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, 2011. - 257, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-329-288-4 fűzött : 2980,- Ft
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3275360]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2011.
Tooren, J. van (1900-1991)
Haiku (magyar)
   Haiku : az ifjú Hold : japán haikuköltészet a tizenötödik századtól mostanáig / J. van Tooren ; ... magyarra átültette Horváth Ödön. - [Budapest] : Napeledel Kvk., cop. 2011. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9831-07-0 kötött : 2900,- Ft
japán irodalom - japán irodalom története - műfajtörténet - antológia - haiku
895.6-14(082)=945.11 *** 895.6(091)-1
[AN 3274152]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2011.
Vampire's diary (magyar)
   Egy vámpír naplója / Dracula gróf ; [ford. Máté J. György]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - [160] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5009-03-7 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3271110]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2011.
Winters, Rebecca (1940-)
The brooding Frenchman's proposal (magyar)
   Mindenkit érhet baleset / Rebecca Winters ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 472.)
ISBN 978-963-538-298-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3272535]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2011.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Very good, Jeeves! (magyar)
   Igenis, Jeeves! / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 299, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-727-3 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3272544]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2011.
Wynman, Nicolaus (16. sz)
Colymbetes, sive de arte natandi, dialogus & festivus & iucundus lectu, per Nicolaum Wynman ... (magyar)
   Colymbetes, avagy Az úszás művészete / Nicolaus Wynmannus ; ford., a bevezetőt és a magyarázatokat írta Magyar László András. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 126 p. : ill. ; 17x17 cm
ISBN 978-963-331-127-1 kötött
Svájc - újkori latin irodalom - dialógus - úszás
871-83(494)=945.11 *** 797.2(0:82-83)
[AN 3273313]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2011.
   Xenia : tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére = Xenia : studia in honorem Emerici Tegyey octogenarii / szerk. M. Nagy Ilona [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 411 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-077-8 fűzött
klasszika-filológia - emlékkönyv
87
[AN 3249914]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2011.
Zahn, Timothy (1951-)
From the ashes (magyar)
   Hamvaiból a főnix / Timothy Zahn. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 297 p. ; 18 cm
Ford. Kleinheincz Csilla. - keretcím: Terminator: megváltás
ISBN 978-963-9890-90-9 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3274081]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4527 /2011.
Attack, Tarren P.
   Szétszakítva / Tarren P. Attack. - [Budapest] : Trajan Könyvesműhely, cop. 2011. - 471 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9831-09-4 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3274180]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2011.
Balázs Tibor (1958-)
   A fogfájós vaddisznó / Balázs Tibor ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 34 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 43.)
ISBN 978-963-9212-92-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3276062]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Az elvarázsolt egérkisasszony / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8883-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3274097]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2011.
Banka Gabriella (1961-)
   Délvidéki imádságok / Banka Gabriella ; a szerző festményeivel ; ... az utószót írta Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Protestáns Művelődési Társaság. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. ; Csúza : Protestáns Művel. Társ., 2010. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-02-7 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14(497.11) *** 244(0:82-14)
[AN 3269947]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2011.
Bárány Terézia
   A lélek hangja / [Bárány Terézia írásai és fotói]. - Kecskemét : Magánkiad., 2010. - 179 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87121-1-0)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3274024]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2011.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi és más mesék / Benedek Elek ; [ill. Szecskó Tamás] ; [vál. Kormos István]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 302, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8892-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3274112]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2011.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony és más mesék / Benedek Elek ; [vál. és a szöveget gond. Kormos István] ; [K. Lukáts Kató ill.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 306, [4] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8879-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3274109]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2011.
Benkő Andrea
   A rubinkő meséi : meseregény / Benkő Andrea ; Dusik Móni rajz. - [Budapest] : Tanterra, cop. 2010. - 200, [7] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-0437-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3272820]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2011.
Bodnár László
   A virradat üzen : versek / Bodnár László ; [a rajzokat Fazekas Anna kész.]. - Sátoraljaújhaly : Kazinczy Társ., 2010. - 84 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87221-9-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3273390]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2011.
Braun Róbert (1966-)
   Piszkos Fred almája : írások / Braun Róbert. - Budapest : Jaffa, cop. 2010. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-52-3 fűzött : 2395,- Ft
magyar irodalom - blog - publicisztika
894.511-92
[AN 3274546]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2011.
Dobrozsi Rita, P. (1962-)
   Üveg-folyó : kisregények és novellák / P. Dobrossy Rita. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-97-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3274770]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2011.
Esterházy Péter (1950-)
   Én vagyok a Te : mai revü / Esterházy Péter. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2011. - 72 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-615-5119-00-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3275020]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2011.
Fejes Endre (1923-)
   Jó estét nyár, jó estét szerelem / Fejes Endre ; [dalok] Presser Gábor ; dalszöveg konzultáns Sztevanovity Dusán. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 100 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-5-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3274447]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8882-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3273993]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 172 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8902-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3276743]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2011.
Gábor Emese (1973-)
   Röppentő : útravaló versek óvodásoknak / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, cop. 2011. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9924-12-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3270597]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2011.
Gáspár András (1965-)
   Garmacor vére / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 476 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája
ISBN 978-963-9890-91-6 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3274144]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2011.
Gáspár Gyula (1953-)
   Láng és füst / Gáspár Gyula. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2010. - 36 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9530-86-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3273137]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2011.
Gégény István (1978-)
   Az új ember ébredése / Gégény István. - [Győr] : [Gégény I.], 2010. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0295-6 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3273736]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2011.
Herrmann Jánosné (1919-)
   Véső alatt / Herrmann Jánosné. - 2. jav. kiad. - Kalocsa : Ferdinánd és Tsa, 2011. - 163 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0939-9 űzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3276723]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2011.
Howard, Max
   Szökés a Szovjetunióból / Max Howard. - [Budapest] : Magánkiad., 2010. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0596-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3270610]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2011.
Iller Ferenc
   Túl.. / I. F. Patrevian. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - 319 p. ; 19 cm
Kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3273813]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   A Damokosok / Jókai Mór. - Szeged : Lazi Kvk., cop. 2011. - 201, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-125-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3275078]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   Sárga rózsa / Jókai Mór ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2011]. - 95 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-047-6 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3274454]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Utazás a koponyám körül (angol) (átd., röv. kiad.)
   A journey round my skull : B2 : 1700 headwords / Frigyes Karinthy ; [transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 97 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-8959-8 fűzött
magyar irodalom - angol nyelv - átdolgozás - regény - fordítás
894.511-31.04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3273266]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2011.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   A három Róza / Kertész Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 161 p. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-8887-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3274002]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2011.
Kirsch Ákos
   A halál ékköve / Kirsch Ákos. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-06-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3272144]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2011.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2008. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-96-8 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3274920]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2011.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti kém : [krimi] / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2010. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-80-9 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3276149]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2011.
Kormos Franciska
   Magánkeringő / Kormos Franciska. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-00-0 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3274227]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2011.
Kornya Zsolt (1970-)
   A kívülálló : [a Sötét Mersant-sorozat harmadik kötete] / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 259 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9890-15-2 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3275318]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2011.
Kovács György
   A szeretet garabonciása : [versek] / Kovács György (Kabóca) ; ... grafikák Kelebi Kiss István. - [Budapest] : Kovács M., [2010]. - 109 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-06-9461-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3273584]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2011.
Kovács László (1944-)
   Érett asszonyok álma : novellák, karcolatok és más kisprózai írások / Kovács László. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-04-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3275459]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2011.
Kovács Márton
   Egyszer élünk avagy A tenger azontúl tűnik semmiségbe / Kovács Márton, Mohácsi István, Mohácsi János. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2011. - 132 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-9-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3274437]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2011.
Kozák Ágnes
   Mesevilág a Balaton mélyén / Kozák Ágnes ; [a rajzokat kész. Szarka Fedor Guido]. - [Győr] : Szerző, 2010. - 128, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-0197-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3273744]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2011.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv : álmok, babonák : hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől? / Krúdy Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. öregbített kiad. bőv. változata. - Budapest : Magvető, [2011], cop. 1997. - 389, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2064-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-32 *** 894.511-43 *** 398.7
[AN 3276592]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2011.
Láng Ida (1897-1944)
   A Tündöklő híd nyomában : Láng Ida költőnő élete és munkássága / [... szerk. Balogh István] ; [a bev. tanulmányokat írta Balogh István és Virág Emese]. - Budapest : Balogh I., 2011. - 125 p. : ill. ; 21 cm
A szerző "Tündöklő híd" c. kötetének verseivel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0799-9 kötött
Láng Ida (1897-1944)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Láng_I.
[AN 3271593]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2011.
Leiner Laura
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - 3. kiad. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 2010. - 386 p.
ISBN 978-963-539-700-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274403] MARC

ANSEL
UTF-84565 /2011.
Leiner Laura
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3255816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274395] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 2010. - 457 p.
ISBN 978-963-539-720-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274397] MARC

ANSEL
UTF-84566 /2011.
Lovas Lajos (1967-)
   N / Lovas Lajos. - Budapest : Metropolis Media, cop. 2010. - 205, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-92-6 fűzött : 2670,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3276251]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2011.
Lövei Sándor (1975-)
   Nem küldök képeslapot / Lövei Sándor ; [fotó] Nagy István. - Debrecen : Színforrás, 2010. - 54 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-9441-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Nagy_I.
[AN 3270545]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2011.
Menyhért Anna (1969-)
   A kis ló Tündérországban : a kis ló kalandjai / Menyhért Anna ; Balogh Andrea rajz. - Budapest : Csodaceruza, 2010. - 32, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88673-3-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3273808]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2011.
Mezei-Horváti M. Attila
   Gombi, a pókból lett tündérfiú / Mezei-Horváti M. Attila ; [ill. Borbás Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-182-2 fűzött : 1695,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3273740]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2011.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol) (átd., röv. kiad.)
   The Paul Street boys : B1 : 1500 headwords / Ferenc Molnár ; [transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 97 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9000-6 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2).04=20
[AN 3273261]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mesék Mátyás királyról [elektronikus dok.] / Móra Ferenc ; mesélő Malek Andrea. - Hangoskönyv. - Balatonfüred : Varázsbetű, [2011]. - 1 CD (1 h 19 min) ; 12 cm. - (Varázsbetű hangoskönyvek, ISSN 2061-6066)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88500-7-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3272585]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2011.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta H. Bagó Ilona]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2011]. - 143 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-028-5 fűzött : 698,- Ft
 (hibás ISBN 963-8396-89-X)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3274441]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2011.
Nagy M. Katalin
   Meseország álommeséi / Nagy M. Katalin ; [... rajzok ... Varga Imre]. - Nagykanizsa : Czupi, 2010. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-13-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3273626]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2011.
Neményi Alajos
   Holtomiglan : történelmi regény / Neményi Alajos. - [Pécs] : Neményi A., 2010. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-217-172-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3273497]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2011.
Nemere István (1944-)
   A kozmosz lovagjai [elektronikus dok.] : Műkincsrablók a kisbolygón sorozat 3. / Nemere István ; felolvassa Hatás Andrea. - Hangoskönyv. - Balatonfüred : Varázsbetű, [2011]. - 1 CD (5 h 36 min) ; 12 cm. - (Varázsbetű hangoskönyvek, ISSN 2061-6066)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88500-5-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - hangoskönyv
894.511-312.9
[AN 3272593]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2011.
Paulovkin Boglárka (1973-)
   Elbújtam! : Guriga kalandjai / Paulovkin Boglárka meséje és rajzai. - Budapest : Csodaceruza, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-88673-7-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3273733]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi "A helység kalapácsa" Varga Győző rajzaival. - [Budapest] : Varga Gy. K., 2010. - [24] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - verses epika
894.511-13 *** 741(439)(092)Varga_Gy.
[AN 3273187]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2011.
Petrőczi Éva (1951-)
   A patak éneke : válogatott és új versek / Petrőczi Éva. - Budapest : Kálvin, 2011. - 103 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-171-9 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3274322]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 360 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 11.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-358-6 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3273979]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 296 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 10.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-357-9 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3273976]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 256 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 9.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-356-2 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3273965]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 191 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 12.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-359-3 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3276735]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2011.
Szafkó Tamás (1979-)
   A tenger rabjai ; Hazafelé / Szafkó Tamás. - [Debrecen] : Tame Press, 2011. - 86 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3273543]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2011.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életvirágunk szirmai / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2009-. - 21 cm. - (Szép és jó)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2915818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 240 p. : ill.
ISBN 978-963-88715-4-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88715-0-3)
[AN 3274635] MARC

ANSEL
UTF-84585 /2011.
Szalai Imre
   Virágszirmok / Szalai Imre. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2011]. - 65 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3275227]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2011.
Szávai Géza (1950-)
   Burgum Bélus és a hétfejű sárkány : [mesterdetektívregény gyerekeknek] / Szávai Géza ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 20, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Burgumburg ; 2011/1.)
ISBN 978-963-9957-32-9 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3270720]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2011.
Székelyhidi Ágoston (1935-2010)
   Végítélet : színmű történelmi háttérrel / Székelyhidi Ágoston. - [Hajdúböszörmény] : Szabadhajdú Nonprofit Kft., 2010. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86065-3-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3271497]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2011.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Ferikuim : az I. félszázad : 50+1 feriku / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szekeres F., 2010. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0630-5 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3273214]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2011.
Szénási Sándor (1925-2001)
   Mandulaág : versek és műfordítások / Szénási Sándor. - [Budapest] : Szarkáné Szénási N., 2010. - 344, [7] p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-300-201-X)
világirodalom - német irodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - műfordítás - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 830-14(082)=945.11 *** 244(0:82-14) *** 82-14=945.11
[AN 3271453]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2011.
Szentiday Klára (1933-)
   Alpesi társasutazás : bűnügyi regény / Szentiday Klára Mária. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 355, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0523-0 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3271170]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2011.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   66 új mini sci-fi / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Agroinform, 2010. - 95 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-502-918-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - karcolat
894.511-322.9 *** 894.511-43
[AN 3271189]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2011.
Tarjányi Péter (1969-)
   A Balkán angyalai / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Lama Plus, [2010-2011]. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8933-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2924769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az ördögi kötelék. - cop. 2011. - 653 p.
ISBN 978-963-06-8934-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3273977] MARC

ANSEL
UTF-84593 /2011.
Urbán Gyula (1938-)
   Szupermanus : családi meseregény / Urbán Gyula ; [Tombor Balázs rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2010. - 86 p. : ill. ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 44.)
ISBN 978-963-9643-62-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274085]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2011.
Vágó Zoltán (1970-)
   Kalandok kapitány bácsival / írta Vágó Zoltán. - Budapest : Ad Librum, cop. 2011. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-03-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3274755]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2011.
Varju Csaba (1979-)
   Soha ne add fel : [versek] / Varju Csaba. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2011. - 102 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89131-2-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3273395]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2011.
Végh Péter (1954-)
   Menedék : életrajzi regény / Végh Péter. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-07-9 fűzött : 12 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3274497]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2011.
Ventus Iza
   A magyar Sztárszki és Hács / Ventus Iza. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-05-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3274244]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2011.
   Vigyél át, révészem / [... szerk. Horgas Béla, Levendel Júlia, Horgas Judit] ; [közread. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2011. - 354, [17] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9363-75-5 kötött : 5000,- Ft
 (hibás ISBN 963-9363-75-5)
Magyarország - magyar irodalom - festészet - 19. század - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 75(439)"18/19"
[AN 3270730]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2011.
Volk György, K.
   Pirkadat / K. Volk György. - Budapest : Gabbiano Print, 2010. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88791-5-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3273200]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2011.
Závada Pál (1954-)
   Magyar ünnep : "Az Úr napját szenteld meg!" / Závada Pál. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 140 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-7-6 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3274958]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4601 /2011.
   Állatok a víz mélyén. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-089-2 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3273421]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2011.
Beurenmeister, Corina (1971-)
Kennst du die Jahreszeiten? (magyar)
   Ismered az évszakokat? / [ill. Corina Beurenmeister]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x21 cm + mell. - (Kirakókönyv)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-091-5 kötött : 2420,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3273445]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2011.
Beurenmeister, Corina (1971-)
Wie wird ein Haus gebaut? (magyar)
   Hogyan épül fel a ház? / [ill. Corina Beurenmeister] ; [írta Stefanie Pfennig]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x21 cm + mell. - (Kirakókönyv)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-090-8 kötött : 2420,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3273453]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2011.
Bondarenko, Birgit
Komm mit uns in den Zoo! (magyar)
   Gyere velünk az állatkertbe! / [írta Birgit Bondarenko] ; [ill. Svetlana Loutsa] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini ; 7.)
ISBN 978-963-294-085-4 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3273691]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2011.
Dumbo and his new act (magyar)
   Dumbó új mutatványa / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-576-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3270460]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2011.
Ehrenreich, Monika
Das ist los auf der Baustelle! (magyar)
   Nézzük meg az építkezést! / [írta Monika Ehrenreich] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini ; 5.)
ISBN 978-963-294-083-0 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3273595]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2011.
Ehrenreich, Monika
Wer geht mit zum Einkaufen? (magyar)
   Menjünk együtt vásárolni! / [írta Monika Ehrenreich] ; [ill. Angela Glöckler] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini ; 8.)
ISBN 978-963-294-086-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3273694]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2011.
   Erdei állatok. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-088-5 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3273424]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2011.
Grandma Duck's little helpers (magyar)
   Kacsanagyi apró segítőtársai / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-631-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3270464]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2011.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Toy story 3 (magyar)
   Toy story 3 : [játékháború] / Disney, Pixar ; [adapted by Lisa Marsoli] ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-970-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3270428]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2011.
Mentovics Éva
   Jézus születése / Mentovics Éva, Gyarmathy Ildikó. - [Szentendre] : Árgus, [2010]. - Lapozó (2 p.) : ill., színes ; 19x26 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-89149-0-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3273972]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2011.
Mowgli and the monkey business (magyar)
   Maugli és a majmok / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-748-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3270519]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2011.
Rofusz Kinga (1970-)
   Samu és az ajándék / [ill.] Rofusz Kinga ; [Sándor Csilla szöveg]. - Budapest : Csodaceruza, 2010. - [28] p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-963-88673-6-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3273800]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2011.
Rofusz Kinga (1970-)
   Samu és egy esős nap / [ill.] Rofusz Kinga ; [Sándor Csilla szöveg]. - Budapest : Csodaceruza, 2010. - [25] p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-963-88673-5-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3273784]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2011.
Schneider, Liane
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 7.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3274328]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2011.
Schneider, Liane
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 8.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3274325]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2011.
Schneider, Liane
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 9.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3274331]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2011.
Stauber, Sabine
Wir gehen in den Garten! (magyar)
   Menjünk ki a kertbe! / [írta Sabine Stauber] ; [ill. Katja Kiefer] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini ; 6.)
ISBN 978-963-294-084-7 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3273621]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2011.
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [41] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-728-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3270485]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2011.
   Tappancs : gyere velem iskolába! : [foglalkoztatókönyv iskolába készülő gyerekeknek] / [szerk. Csendes Istvánné]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011, cop. 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9770-26-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3274019]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2011.
Tinker bell and the great fairy rescue (magyar)
   Csingiling és a nagy tündérmentés / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-698-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3270536]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4622 /2011.
Ahluwalia, Bhupendra
The invisible man (magyar)
   A láthatatlan ember / H. G. Wells [alapján] ; [rajz. Bhupendra Ahluwalia] ; [átd. Sean Taylor] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 68, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-53-0 fűzött : 1290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3275142]
MARC

ANSEL
UTF-8