MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/05/16 15:22:54
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4623 /2011.
   10 éve Bácsbokod kulturális életében a Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány, 1999-2009. - [Bácsbokod] : Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány, [2010]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8896-3 fűzött
Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány
Bácsbokod - kulturális élet - alapítvány - ezredforduló
061.27(439-2Bácsbokod) *** 316.7(439-2Bácsbokod)"200"
[AN 3276040]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2011.
   Építményeink védelme 2011, Műemlékeink védelme 2011 : Savoyai Kastély, ... Ráckeve, ... 2011. március 29-31. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2011. - 76 p. ; 21 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-89016-1-3 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Ráckeve) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3277387]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2011.
   A hiány emlékműve : [Breuer Pécsett, oda-vissza : meghívásos nemzetközi köztéri művészeti pályázat Breuer Marcell emlékére] = The monument of absence : [Breuer in Pécs, back and forth : international art contest to create a memorial for Marcel Breuer in public space] / [kurátor ... Mélyi József] ; [... a Dél-dunántúli Építész Kamara kiadványa]. - [Pécs] : Dél-dunántúli Építész Kamara, [2010]. - 47 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A kiállítást 2010. aug. 11 - szept. 11. között rendezték
ISBN 978-963-08-1011-1 fűzött
Pécs - Magyarország - képzőművészet - emlékmű - pályázat - 21. század
06.063(439-2Pécs) *** 73/76(439)"200"
[AN 3277960]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2011.
   Híres magyar cégek : a minőség reprezentánsai = Famous Hungarian companies : representing quality / [szerk. ... Gerse László]. - Budapest : Szaktudás K., 2011. - 115 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Híres könyvek, ISSN 2060-2405)
ISBN 978-963-9935-65-5 kötött
Magyarország - vállalat - siker - gasztronómia
061.5(439) *** 641.5(439)
[AN 3278946]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2011.
   A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009 : jubileumi kiadvány / [szerk. Bényei Miklós]. - Budapest : MKE, 2011. - 758 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89260-0-5 fűzött
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Magyarország - könyvtárügy - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439)(091) *** 02(439)"193/200"
[AN 3274129]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2011.
   "Sustainable lifestyles" : SETAC Europe 17th LCA Case Studies Symposium : Budapest, 28 February - 1 March 2011 : programme & abstract book. - Budapest : Arisztotelész, 2011. - 136 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86670-7-6 fűzött
fogyasztói társadalom - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2011" *** 366
[AN 3277917]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2011.
   Szolnoki kép-tár-mutató : társasjáték a szolnoki Damjanich János Múzeum Szolnoki Képtár kiállításához : a Szolnoki Művésztelep rövid története : tudáspróba, kérdések és válaszok / [összeáll. Kaposvári Gyöngyi, Pató Mária, Zsolnay László]. - Szolnok : Damjanich Múz., 2010. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei ; 3.)
ISBN 978-963-9273-55-9 fűzött
Szolnoki Művésztelep
Szolnok - művésztelep - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv
061.28(439-2Szolnok) *** 069 *** 087.5
[AN 3275970]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4630 /2011.
Man, John (1941-)
Alpha beta (magyar)
   Az írás története / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2011]. - 282, [2] p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 265-269.
ISBN 978-963-643-276-8 kötött : 2800,- Ft
írástörténet - művelődéstörténet - ókor
003(100)(091) *** 930.85(3)
[AN 3279305]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2011.
   Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével / [szerk. Kelemenné Csuhay Zsuzsanna et al.]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2010. - 108 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-7283-08-6 fűzött
Heves megye - olvasási szokás - marketing - könyvtár - kulturális szolgáltatás
028.8 *** 027(439.133)
[AN 3278786]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2011.
   Az utazás szemiotikája / szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. ; Eger : Líceum K., 2010. - 476 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 22-23.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 7.)
Az Egerben, 2009. okt. 2-4. között rendezett konferenciák válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9894-60-0 fűzött
szemiotika - utazás
003.62 *** 800.1 *** 910.4 *** 316.77 *** 338.48 *** 394
[AN 3276888]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4633 /2011.
Nováky Erzsébet (1945-)
   A participatív módszerek az interaktív jövőkutatásban / Nováky Erzsébet. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2011. - 29 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 18.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-503-444-4 fűzött
prognosztika
008.2 *** 001.18
[AN 3277415]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4634 /2011.
Gulyás István
   Szellemvilág / Gulyás István. - Budapest : Gulyás I., 2011. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-219-350-2 fűzött : 2000,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3277327]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2011.
Schneider Izabella
   Kísértetek, rejtelmek, átkok : ...egy orvosnő szemével / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-61-9 kötött : 2200,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3279760]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2011.
Walsch, Neale Donald
When everything changes, change everything (magyar)
   Amikor minden megváltozik ... változtass meg mindent! / Neale Donald Walsch ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-090-1 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3279394]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4637 /2011.
Baráz Csaba
   Tájban élő eredetmondák : jeles kövek, regélő helyek a Bolhád területén / [írta és szerk. Baráz Csaba, Kiss Gábor, Palkovics Gyula]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2010. - 48 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 15.)
Bibliogr.: p. 46-47. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-9817-24-1 fűzött
Magyarország - Szlovákia - Bolhád - természeti környezet
502(439Bolhád) *** 502(437.6Bolhád)
[AN 3277632]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2011.
   Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina = Cseres-hegység tájvédelmi körzet / Csaba Balázs [et al.] ; [vyd.] Riaditeľstvo narodného parku Bükk. - Eger ; Rimavská Sobota : Riaditeľstvo narodného parku Bükk, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9817-13-5 fűzött
Szlovákia - Cseres-hegység tájvédelmi körzet - tájvédelmi körzet
502.4(437.6)Cseres-hegység_tájvédelmi_körzet
[AN 3277523]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2011.
   A folyó, ami összeköt : az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek felmérése / [szerk. Korompai Tamás, Schmotzer András] ; [kiad. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2011. - 119 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-9817-26-5 fűzött
Ipoly - Ipoly mente - bioszféra - monitoring
504.45(439)(282.243.739) *** 504.45(437.6)(282.243.739) *** 504.064 *** 504.7(439)Ipoly-mente *** 504.7(437.6)Ipoly-mente
[AN 3277670]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2011.
   Kirándulások a bazaltvulkánok földjén : tanösvények és környezetismereti bemutatóhelyek a Karancs-Medves és a Cseres-hegység tájvédelmi körzetben / [szerk. Baráz Csaba]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2010. - 40 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 14.)
Magyar, szlovák és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-9817-23-4 fűzött
Karancs-Medves tájvédelmi körzet - Cseres-hegység tájvédelmi körzet - tájvédelmi körzet - természetjárás - tanösvény
502.4(439)Karancs-Medves_tájvédelmi_körzet *** 502.4(437.6)Cseres-hegység_tájvédelmi_körzet *** 796.5(439Karancs-Medves_tájvédelmi_körzet) *** 796.5(437.6Cseres-hegység_tájvédelmi_körzet)
[AN 3277618]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2011.
   Pusztai barangolások : a Pannon régió pusztáinak természeti és kulturális értékei / [szerk. Béltekiné Gál Anikó] ; [kiad. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - [Budapest] : MME, [2010]. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - természetvédelmi terület - füves puszta - természeti környezet
502.4(439)(251.3) *** 502(439)(251.3)
[AN 3278788]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4642 /2011.
Gaál, Ľudovít
   Lipovianske pieskovce = A romhányi homokkő / Ľudovít Gaál, Péter Prakfalvi ; [vyd.] Riaditeľstvo narodného parku Bükk. - Eger ; Rimavská Sobota : Riaditeľstvo narodného parku Bükk, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22-23. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9817-14-2 fűzött
Nagyromhánypuszta - homokkő
553.56(437.6-2Nagyromhány) *** 552.513(437.6-2Nagyromhány)
[AN 3277562]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4643 /2011.
   Űrcsillagászat Magyarországon : tudományos konferencia, 2009. október 29. / szerk. Kelemen János és Szabados László. - Budapest : Konkoly Observatory, 2010. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - (Monographs / Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1216-5824 ; No. 6)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8361-51-6 fűzött
csillagászat
52
[AN 3279209]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4644 /2011.
Gálfi Éva
   Bogarak / [ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba]. - [Debrecen] : Patrícia Kv., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én első enciklopédiám)
ISBN 978-963-9786-42-4 kötött : 1890,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3279925]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2011.
Gálfi Éva
   Madarak / [ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba]. - [Debrecen] : Patrícia Kv., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én első enciklopédiám)
ISBN 978-963-9786-40-0 kötött : 1890,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3279904]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2011.
Gálfi Éva
   Víziállatok / [ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba]. - [Debrecen] : Patrícia Kv., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én első enciklopédiám)
ISBN 978-963-9786-41-7 kötött : 1890,- Ft
vízi állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 3279923]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2011.
   Genetikailag módosított élőlények (GMO-k) a tények tükrében : magyar fehér könyv / szerk. Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László ; [közread. a] Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület, Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület ...]. - Szeged : Barabás Z. Biotechnol. Egyes. : Pannon Növény-Biotechnol. Egyes., 2011. - 138 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1065-4 fűzött
növénynemesítés - géntechnika
575.08 *** 631.52
[AN 3277549]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2011.
Gibbons, Lynn
Sharks (magyar)
   Cápák : [3D-s szemüveggel!] / Lynn Gibbons, Chris Coode ; [... ford. Madaras Katalin]. - Nyíregyháza : Elektra Kv. : Pro-Team Nonprofit Kft., cop. 2010. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok!, ISSN 2061-8239)
ISBN 978-963-9952-48-5 fűzött
cápa - gyermekkönyv
597.31(02.053.2)
[AN 3274865]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2011.
Harrison, Paul
Predators (magyar)
   Ragadozók : [3D-s szemüveggel!] / Paul Harrison ; [... ford. Kovács Zsuzsanna]. - Nyíregyháza : Elektra Kv. : Pro-Team Nonprofit Kft., cop. 2010. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok!, ISSN 2061-8239)
ISBN 978-963-9952-50-8 fűzött
ragadozó állat - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 3274873]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2011.
Harrison, Paul
Snakes (magyar)
   Kígyók : [3D-s szemüveggel!] / Paul Harrison ; [... ford. Kovács Zsuzsanna]. - Nyíregyháza : Elektra Kv. : Pro-Team Nonprofit Kft., cop. 2010. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok!, ISSN 2061-8239)
ISBN 978-963-9952-49-2 fűzött
kígyó - gyermekkönyv
598.12(02.053.2)
[AN 3274823]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2011.
Kiss József
   Röfi regénye : egy árva vadmalac története / Kiss József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 133 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6662-7 fűzött : 2400,- Ft
vaddisznó - etológia
599.731.1 *** 591.5
[AN 3277934]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2011.
   Magyarország nagylepkéi = Macrolepidoptera of Hungary / szerk. ... Varga Zoltán ; szerzők ... Gyulai Péter [et al.]. - Budapest : Heterocera Press, 2010. - 253 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-88014-5-6 kötött
Magyarország - lepke
595.78(439)
[AN 3275623]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2011.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   A fekete bodza termesztése / Sipos Béla Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2010. - 156 p., XVI t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 143-154.
ISBN 978-963-286-610-9 kötött
gyümölcstermesztés - bodza
582.973 *** 634.7
[AN 3277880]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2011.
Tátrai Zsuzsa
Orchideák (átd. kiad.)
   Az orchideák gondozása / Tátrai Zsuzsa. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 173 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-612-3 kötött
orchidea
582.59 *** 635.9
[AN 3283757]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4655 /2011.
   Arts in difference : dialogues sans marges : Pécs 2010, Bruxelles 2011 : [a Janus Pannonius Múzeum kiállítása a Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Reuter-gyűjteményéből és az Art & Marges Múzeum gyűjteményéből] : [Pécs, Művészetek és Irodalom Háza, 2010. szeptember 17 - október 17.] : [Brüsszel, Art & Marges Múzeum, 2011. április 8 - június 5.] / [... rend. Carine Fol, Fabényi Júlia, Simon Mária]. - [Pécs] : BMMI, [2010]. - 113 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 117.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-21-6 fűzött
képzőművészet - művészetterápia - értelmi fogyatékos - kiállítási katalógus
615.851.82 *** 364.65-056.37 *** 73/76 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3277982]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2011.
Bódi Margó (1962-)
   Az egészséges is lehet finom / Bódi Margó ; [fotó Csibi Szilvia] ; [az ételrecepteket összeáll. Varga István]. - [Budapest] : Bódi G. Produkciós Iroda, 2010. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-9612-8 kötött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3275024]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2011.
Czirják László (1954-)
   Reumatológia : előadásjegyzet gyakorló orvosok számára / Czirják László ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinika]. - 3. bőv., átd. kiad. - Pécs : Sopiane-Med, 2010. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0587-2 fűzött
reumatológia
616-002.77
[AN 3276904]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2011.
Farmosi István (1935-)
   Mozgásfejlődés / Farmosi István. - 3. bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Pedagógia, ISSN 1418-480X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. 151-163.
ISBN 978-963-9950-35-1 fűzött
mozgás - sportelmélet - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3277376]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2011.
Feldmár András (1940-)
   Szabadíts meg a gonosztól! / Feldmár András. - Budapest : Jaffa, 2011. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-15-8 kötött : 2940,- Ft
pszichoterápia - lélektan
615.851 *** 159.9
[AN 3279888]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2011.
   Health, hygiene and eugenics in Southeastern Europe to 1945 / ed. by Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - VII, 466 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-82-1 kötött
Balkán - orvostörténet - közegészségügy - eugenika
61(497)"18/19" *** 351.77(497)"18/19" *** 613.94(497)
[AN 3276970]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2011.
Hellinger, Bert (1925-)
Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen (magyar)
   A forrás nem kérdi, merre visz az útja : a családfelállítás lexikonja / Bert Hellinger ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 2009. - 290 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-2910-98-7 fűzött : 2800,- Ft
pszichoterápia - családterápia - csoportterápia
615.851.6
[AN 3268535]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2011.
   Historical businessmen: Gedeon Richter. - [Budapest] : [MOSZ], [2010]. - 62 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Közread. a Menedzserek Országos Szövetsége. - Bibliogr.
Fűzött
Richter Gedeon (1872-1944)
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár (Budapest)
Magyarország - Budapest - gyógyszeripar - gyógyszerész - iparvállalat - 20. század - történeti feldolgozás
615(439)(092)Richter_G. *** 061.5(439-2Bp.) *** 661.12
[AN 3273876]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2011.
Jenei Teri
   Van más út / Jenei Teri. - Szolnok : Fészek-1 Bt., 2010. - 83 p. ; 21 cm. - (Titikönyvek ; 1.)
Bibliogr.: p. 82.
Fűzött
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3276664]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2011.
Kovács József (1956-)
   A kerozin a rák és egyéb betegségek gyógyítója : a rák és egyéb betegségek gyógyítása kerozinnal és más népi gyógymódokkal : polip, gégerák, májcirrózis, leukémia, lumbágó, arcüreggyulladás, féreginvázió, prosztatabántalmak stb. : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Szerző, cop. 2011. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88993-1-6 fűzött : 3900,- Ft
természetgyógyászat - népi gyógymód - gyógynövény - petróleum
615.89:615.322 *** 665.74
[AN 3279561]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2011.
   Lélek-képek : tanulmányok a 60 éves Révész György tiszteletére / [szerk. Deák Anita, Nagy László és Péley Bernadette]. - Pécs : Pro Pannónia, 2011. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-44-3 fűzött : 2400,- Ft
lélektan - emlékkönyv
159.9
[AN 3277989]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2011.
Lépori, Luis Raúl
Ginecología (magyar)
   Nőgyógyászat / [auth. Luis Raúl Lépori]. - Budapest : Professional Publ. Hungary, [2011]. - 107 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Miniatlasz. - Spirál fűzéssel
Fűzött
nőgyógyászat
618
[AN 3277884]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2011.
   Magyar gyógyszerkönyv = Pharmacopoea Hungarica / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; [közread. az Országos Gyógyszerészeti Intézet]. - 8. kiad. - Budapest : Medicina : OGYI, 2003-. - 30 cm
A 4/A. kötettől kiad. az Országos Gyógyszerészeti Intézet
ISBN 963-242-820-X
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 968398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/B. köt. - [2010]. - p. 6589-8605.
Kötött
[AN 3279063] MARC

ANSEL
UTF-84668 /2011.
   Miért vagyunk boldogtalanok? : nők, férfiak, párkapcsolatok / [A. J. Christian et al.]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 161 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9971-36-3 fűzött : 1990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
613.89 *** 159.922.1
[AN 3279873]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2011.
   Miért vagyunk boldogtalanok? : nők, férfiak, párkapcsolatok / [A. J. Christian et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Jaffa : Kulcslyuk K., 2011. - 161 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-9971-64-6 fűzött : 1990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.89
[AN 3279878]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2011.
Monos Emil (1935-)
Hemodinamika (angol)
   Hemodynamics : biomechanics of the blood circulation / Emil Monos. - 2. ed. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-963-331-145-5 fűzött
hematológia - egyetemi tankönyv
612.1(075.8)
[AN 3276828]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2011.
Mörk Leonóra
   A vámpír vonzásában : [miért szeretjük a sötét lényeket?] / Mörk Leonóra ; [közrem. Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-47-9 fűzött : 2940,- Ft
lélektan - vámpír - irodalmi alak - művelődéstörténet
159.9 *** 398.4 *** 392.28 *** 930.85
[AN 3279893]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2011.
Nedley, Neil
Proof positive (magyar)
   Döntő bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy eredményesen vegyük fel a küzdelmet a betegségekkel, és elérjük a lehető legjobb egészséget a helyes táplálkozás és életmód segítségével / Neil Nedley ; [ford. Sonnleitner Károly] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : BIK, [2011]. - XVII, 542 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-81-2 kötött
egészség - egészséges életmód
613
[AN 3278990]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2011.
Soma (1966-)
   Új egyensúly : fordulópont a férfi és nő viszonyában / Soma Mamagésa ; [ill. Lőrincz Lili Hanna]. - Budapest : Jaffa, cop. 2011. - 287 p., [9] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 978-963-9971-62-2 kötött : 3150,- Ft
nemi szerep - genderkutatás
159.922.1 *** 316.37-055
[AN 3279461]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2011.
Szücs Enikő
   Az érintés varázsa : babamasszázs / Szücs Enikő. - Budapest : Á plusz Á K., 2010. - 85, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0529-2 fűzött : 2500,- Ft
csecsemőgondozás - masszázs
613.95 *** 615.82-053.3
[AN 3274805]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4675 /2011.
   Bányász útikalauz : Pécs és környéke / [szerk. Biró József, Sallay Árpád, Szirtes Béla] ; [közread. a] Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány. - [Pécs] : Pécsi Bányászattört. Alapítvány, 2010. - 251 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 245.
ISBN 978-963-06-9186-4 fűzött
Pécsi kistérség - Mecsek - bányászat - ipartörténet - helyismeret - útmutató
622(439-2Pécs)(036) *** 908.439-2Pécs
[AN 3278021]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2011.
   A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei az önkormányzatoknál / szerk. Kondor Attila ; [kiad. a Kelet-magyarországi Regionális Biomassza Közhasznú Egyesület]. - Nyíregyháza : Kelet-mo. Regionális Biomassza Közhasznú Egyes., 2010. - 74 p. : ill. ; 21 cm
A Fényeslitkén, 2010. dec. 10-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 978-963-08-0701-2 fűzött
Magyarország - biomassza - biológiai energia - nyersanyag-hasznosítás
620.95(439) *** 631.57(439)
[AN 3276019]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2011.
   Férfiportrék a XX. századból / [szerk. Ravasz Éva]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2011. - 162 p. : ill. ; 24 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
Tatabánya - mérnök - bányászat - 20. század - magyar történelem - második világháború
622(439-2Tatabánya)"19"(092) *** 943.9"1939/1945"(092)
[AN 3277000]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4678 /2011.
Deli Lajos
   ECDL 2009 : [informatikai írástudás] : [IKT alapismeretek, operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, internet és kommunikáció] / [szerzők Deli Lajos, Hadiné Gubics Andrea, Prokob Péter] ; [közread. az] NJSZT. - Budapest : Krea : NJSZT, 2011. - 498 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
informatika - tankönyv
681.3(078)
[AN 3278813]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2011.
   GISopen 2011 / szerk. Márkus Béla ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. - Székesfehérvár : NYME GFK, cop. 2011. - 224 p. : ill. ; 21 cm
A Székesfehérváron, 2011. márc. 16-18. között rendezett konferencia előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-75-8 fűzött
térinformatika - geodézia - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Székesfehérvár) *** 528
[AN 3277255]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2011.
jQuery cookbook (magyar)
   jQuery receptek : példák és megoldások jQuery-fejlesztőknek / a jQuery-közösség szakértői ; [ford. ... Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - 446 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-75-7 fűzött : 5950,- Ft
HTML-szerkesztés - JavaScript
519.682jQuery
[AN 3276949]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2011.
Kerekes Pál
   e-book kalauz : az elektronikus könyv kisenciklopédiája / Kerekes Pál. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2011. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-193.
ISBN 978-963-09-6667-2 fűzött : 2490,- Ft
könyv - könyvkiadás - digitális technika
681.3.004.14 *** 09 *** 655.4/.5(439)
[AN 3277898]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2011.
   Proceedings of 1st International Scientific Workshop on DCS : 26 October 2010, Miskolc-Lillafüred ... / [org. Scientific Society for Measurement, Automation and Informatics ...] ; [co-org., publ. Research Institute of Applied Earth Sciences University of Miskolc ...] ; [... ed. Ildikó Bölkény]. - Miskolc : ME AFKI, cop. 2010. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-950-3 fűzött
irányítástechnika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 3278984]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2011.
Prokob Péter
   ECDL 2011 : [informatikai írástudás] : [Windows 7, Office 2010 programok alapján] / [szerzők Prokob Péter, Sallai Richard, Ulviczkiné Szikora Judit] ; [közread. az] NJSZT. - Budapest : Krea : NJSZT, 2011. - 517 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
informatika - tankönyv
681.3(078)
[AN 3278840]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4684 /2011.
   A debreceni villamos-közlekedés : 100 év - 100 kép, 1911-2011 / [... szerk. Kovács Attila et al.] ; [kiad. a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - Debrecen : DKV, 2011. - [104] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Kötött
Debrecen - közlekedéstörténet - közúti villamosvasút - album
656.346(439-2Debrecen)(084.1) *** 625.46
[AN 3279020]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2011.
Harrison, Paul
Speed machines (magyar)
   Járműcsodák : [3D-s szemüveggel!] / Paul Harrison ; [... ford. Kovács Zsuzsanna]. - Nyíregyháza : Elektra Kv. : Pro-Team Nonprofit Kft., cop. 2010. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D-s kalandok!, ISSN 2061-8239)
ISBN 978-963-9952-51-5 fűzött
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3274858]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2011.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek / [szerk. Hack Emil]. - 4. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2011. - 252 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Lezárva: 2011. márc.
ISBN 978-963-9518-54-4 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály
656.1.05(439)(094)
[AN 3277302]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2011.
   "Stratégia, tervezés, technológia" : Közlekedéstudományi Konferencia : Győr, 2011. március 24-25. / [rend. a] Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2011]. - 215 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-62-7 fűzött
Magyarország - közlekedésügy - közlekedésszervezés - konferencia-kiadvány
656(439) *** 338.47(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3278235]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2011.
Tóth Sándor
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. létrejötte : adalékok a Győr és Sopron, illetve Sopron és az országhatár közötti vonalak építéstörténetéhez = Die Entstehung der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG : Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Strecken Győr-Sopron und Sopron-Landesgrenze / Tóth Sándor. - Sopron : Soproni Városszépítő Egyes. : Soproni Szemle Alapítvány, 2010. - 112 p. : ill. ; 23 cm. - (A Soproni Szemle kiadványai, ISSN 0489-7595 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89133-0-2 fűzött : 500,- Ft
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Győr-Sopron megye - Ebenfurth - vasút - vasútépítés - történeti feldolgozás
656.2(439.114)(091) *** 656.2(436-2Ebenfurth)(091) *** 625.1(439.114)(091) *** 625.1(436-2Ebenfurth)(091)
[AN 3276816]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4689 /2011.
Bényei Gábor
   "Öko" kecskék a Diós tanyán : szegény ember tehene? : néhány gondolat kezdőknek, jövendő biogazdálkodóknak / Bényei Gábor. - Budapest : M. Mezőgazd., 2010. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 3.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött : 670,- Ft
kecsketenyésztés - biogazdálkodás
636.39 *** 631.147
[AN 3276827]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2011.
Cuvelier, Jean (1962-)
Mini dictionnaire bilingue français - chat, chat - français (magyar)
   Macskabeszéd : értelmező szótár / írta Jean Cuvelier ; ill. Gilles Bonotaux ; [... ford. Benda Mihály]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 283, [5] p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9892-27-9 kötött
macska - etológia
636.8 *** 591.51
[AN 3274717]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2011.
Cuvelier, Jean (1962-)
Mini dictionnaire bilingue français - chien, chien - français (magyar)
   Kutyabeszéd : értelmező szótár / írta Jean Cuvelier ; ill. Christophe Besse ; [... ford. Benda Mihály]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 283, [5] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9892-26-2 kötött
kutya - etológia
636.7 *** 591.51
[AN 3274693]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2011.
   Ebnek lenni jó! / [képaláírások ... Szász Terézia]. - Budapest : Nemzetközi Kutya Magazin [Szerk.] : Dingó K., [2010]. - [64] p. : ill., színes ; 15x17 cm
ISBN 978-963-85977-2-4 kötött
kutya - fényképalbum
636.7(084.12)
[AN 3276439]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2011.
Engelke, Regina (1969-)
Gärtnern mit dem Mond (magyar)
   Kertészkedés a Holddal / Regina Engelke. - Budapest : Mérték, 2011. - 120 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Pete Nóra
ISBN 978-963-9889-97-2 kötött
amatőr kertészkedés - asztrológia
634 *** 133.52
[AN 3277619]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2011.
Genetikailag módosított élőlények (GMO-k) a tények tükrében (angol)
   Plain facts about GMOs : Hungarian white paper / ed. Ervin Balázs, Dénes Dudits, László Sági ; [publ. by the] Barabás Zoltán Federation of Biotechnology, Pannonian Plant Biotechnology Association. - Szeged : Barabás Z. Federation of Biotechnology : Pannonian Plant Biotechnology Assoc., 2011. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1066-1 fűzött
növénynemesítés - géntechnika
631.52 *** 575.08
[AN 3277589]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2011.
   Házi kisemlősök. - Budapest : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-9892-39-2 fűzött
kisemlős - kisállattenyésztés
636.9
[AN 3274753]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2011.
Honfi Péter
   Muskátlik / Honfi Péter, Szántó Matild, Tillyné Mándy Andrea. - Budapest : Cser K., 2011. - 108 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-278-189-1 fűzött : 2495,- Ft
virágkertészet
635.92
[AN 3278513]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2011.
   Kis termetű kutyák. - Budapest : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-9892-38-5 fűzött
kutya - kutyatartás
636.7
[AN 3274742]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2011.
Lampeitl, Franz
Bienenbeuten und Betriebsweisen (magyar)
   Méhészek könyve / Franz Lampeitl ; [ford. Deákné Paulus Petra]. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2010. - 120 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-600-0 kötött
méhészet
638.1
[AN 3276353]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2011.
László Gyula
   Öt gyümölcstermő biovédelme : cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, szilva / László Gyula. - Budapest : M. Mezőgazd., 2010. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 1.)
Bibliogr.: p. 15.
Fűzött : 670,- Ft
csonthéjas gyümölcs - biogazdálkodás - növényvédelem
634.2 *** 631.147 *** 632
[AN 3276824]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2011.
   Macska. - Budapest : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-9892-35-4 fűzött
macska - állattartás
636.8
[AN 3274746]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2011.
Megyeri Szabolcs
   Fűszerkert / Megyeri Szabolcs ; [... rajz. Székely Judit]. - Budapest : Cser K., 2011. - 92 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-184-6 fűzött : 2495,- Ft
amatőr kertészkedés - kertépítés - fűszernövény
712.3/.7 *** 635.7
[AN 3278509]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2011.
Scholz, Wolfgang
Käse aus Schaf-, Ziegen- und Kuhmilch selbst gemacht (magyar)
   Házi sajtkészítés juh-, kecske- és tehéntejből / Wolfgang Scholz ; [ford. Nagyné Kiszlinger Henrietta]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 156 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Megj. "Sajtgyártás házilag juh-, kecske- és tehéntejből" címmel is
ISBN 978-963-286-605-5 kötött
sajtkészítés - tejfeldolgozás
637.1/.3
[AN 3276382]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2011.
Szalay László (1928-)
   Bio-méhes : méhek nélkül éhenpusztulna az emberiség : növényt termékenyít, táplál, egészség-őr / Szalay László. - Budapest : M. Mezőgazd., 2010. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 4.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött : 670,- Ft
méz - méhészet - biogazdálkodás
638.1 *** 631.147
[AN 3276831]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4704 /2011.
Create your menu healthy (magyar)
   Állítson össze saját menüt egészségesen / [... ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - [46] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9892-29-3 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3274825]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2011.
Create your menu quick and easy (magyar)
   Állítson össze saját menüt egyszerűen / [... ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - [46] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9892-28-6 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3274841]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2011.
Create your menu winter (magyar)
   Állítson össze saját menüt télen / [... ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2010. - [46] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9892-30-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3274804]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2011.
Hannah Montana sweet niblets (magyar)
   Hannah Montana kedvenc finomságai : [receptkönyv] / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
szakácskönyv - ifjúsági könyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3278807]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2011.
Müller Péterné
   Egyszerű és nagyszerű! : bio zöldségfélék, gyümölcsök házi feldolgozása, tartósítása : egészséges savanyúságok, krémek, ételízesítők, szörpök / Müller Péterné. - Budapest : M. Mezőgazd., 2010. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 2.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött : 670,- Ft
konzerválás - biotermék - savanyúság - ételrecept
641.4 *** 631.147 *** 641.83(083.12)
[AN 3276825]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2011.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Pelle Józsefné összegyűjtött receptjei. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 815 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-256-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3278342]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2011.
Purviance, Jamie
Weber's charcoal grilling (magyar)
   Grillezés faszénnel : Weber's / szerző Jamie Purviance ; fotók Tim Turner, ... Tanja és Harry Bischof ; [ford. Hajnal Katalin és Szegedi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2011. - 240 p. : ill., színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Weber's grillezés faszénnel
ISBN 978-615-5113-01-7 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 3278289]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb kenyérféle : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 27.
ISBN 978-615-5130-27-4 fűzött : 229,- Ft
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.852(083.12)
[AN 3279936]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb leves : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5130-01-4 fűzött : 229,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3279911]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb palacsinta : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 26.
ISBN 978-615-5130-26-7 fűzött : 229,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3279931]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb recept szárnyasokból : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 16.
ISBN 978-615-5130-16-8 fűzött : 229,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3279915]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb saláta : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 20.
ISBN 978-615-5130-20-5 fűzött : 229,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3279928]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb vendégváró falat : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 32.
ISBN 978-615-5130-32-8 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3279948]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4717 /2011.
Stosiek, Nurit
Gleichwertig aber andersartig (magyar)
   Egyformán értékes, de más [elektronikus dok.] : nő és férfi - a kiegészítésben rejlő erő : női lelki nap, 2010 / Nurit Stosiek, ... Veronika Riechel, ... Gertraud Evanzin ; ford. Vissiné Berényi Edit, ... Baka Gabriella ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (prc : 150 KB) (epub : 1 MB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102065. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Edition
ISBN 978-615-5149-00-9 (epub)
 (hibás ISBN 978-963-87480-9-6)
nemek lélektana - család - erkölcs - elektronikus dokumentum
173 *** 159.922.1 *** 253
[AN 3280342]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4718 /2011.
Berg, Yehuda
Kabbalah on pain (magyar)
   Kabbala és a szenvedés : a fájdalom célja / Yehuda Berg. - Pécs : Alexandra, 2011. - 151 p. ; 17 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-297-414-9 kötött
Kabbala
mentálhigiénia
296.65 *** 613.865
[AN 3278470]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2011.
   Biblia és egészség : "Én, az Úr vagyok a te gyógyítód". - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 2 db ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2010/2.)
ISBN 978-963-7493-68-3 fűzött
Biblia
bibliakutatás - egészség
22.07 *** 613
[AN 3276736]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 119 p.
Összeáll. Somogyi Lehel, Szabó Attila és Tóth Gábor
[AN 3276742] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 127 p.
Összeáll. Horváth Gábor [et al.]
[AN 3276754] MARC

ANSEL
UTF-84720 /2011.
   Bibliai jellemrajzok : az evangéliumok mellékszereplői / [... összeáll. Kovács Zoltán]. - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 203 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2010/4.)
ISBN 978-963-7493-75-1 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3276758]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2011.
Böjte Csaba (1959-)
   Iránytű a végtelenhez : Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2011. - 229 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-227-263-4 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3277882]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2011.
Brown, Lindsay (1953-)
Shining like stars (magyar)
   Mint csillagok a világban : az evangélium a világ egyetemein / Lindsay Brown ; [ford. Gulyás Melinda] ; [közread. a] MEKDSZ. - Budapest : Harmat : MEKDSZ, 2011. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-058-7 fűzött
misszió - egyetem
266 *** 378.184(100)
[AN 3275648]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2011.
   Egészséges érzelmi és lelki élet / [... összeáll. Reisinger János, Egerváriné Árvai Márta]. - Budapest : BIK Kvk., 2011. - 151 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2011/1.)
ISBN 978-963-7493-79-9 fűzött
vallásos irodalom - lelki élet
244 *** 248.3
[AN 3276774]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2011.
   Ellentmondások a Bibliában? : Biblia-tanulmány fiataloknak. - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-69-0 fűzött
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 3276721]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2011.
Fidelis nővér
   Gyökerekig ható vallomás : egy év Gambiában / Fidelis nővér. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 151 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5001-28-4 fűzött : 2390,- Ft
Gambia - misszió - magyar irodalom - ezredforduló - memoár
266.2(665.1)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3277692]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2011.
Gyürki László (1932-)
   Emlékezés Lojze Kozarra / Gyürki László. - Szombathely : Martinus, 2011. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-50910-3-2 fűzött
Kozar, Lojze (1910-1999)
Szlovénia - katolikus pap - író - 20. század
282(497.12)(092)Kozar,_L. *** 886.3(092)Kozar,_L.
[AN 3276843]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2011.
   In labore fructus : jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből / szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2011. - 473 p. : ill. ; 25 cm + 4 mell. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5035-01-2 kötött : 3600,- Ft
Győri Egyházmegye
egyházmegye - egyháztörténet
282(439-03Győri_egyházmegye)(091)
[AN 3278898]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2011.
Ironside, H. A. (1870-1951)
Heiligung (magyar)
   Megszentelődés : torzkép és valóság / H. A. Ironside. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-82-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3277576]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2011.
   Itt vagyok, engem küldj! : tanulmányok a papságról / szerk. Marton József, Oláh Zoltán, Kovács F. Zsolt ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2010. - 285 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-606-8059-39-6
Erdély - papság - egyháztörténet - katolikus egyház
254 *** 262.14 *** 282(498.4)
[AN 3268195]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2011.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. kötettől alcím nélkül. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2011. - 1 CD-R
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
Jézus
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - krisztológia - memoár - elektronikus dokumentum
248.215 *** 244(0:82-94) *** 232.9
[AN 3276223] MARC

ANSEL
UTF-84731 /2011.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5., 6. és 7. köteten: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2011. - 338 p. : ill.
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
ISBN 978-963-88232-2-9 fűzött
Jézus
vallásos irodalom
244
[AN 3276899] MARC

ANSEL
UTF-84732 /2011.
Kun Erzsébet (1926-1996)
   Köszönöm / Kunitzer Szonja. - Budapest : Szt. Gellért K., [2011]. - 39 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-278-4 fűzött : 560,- Ft
ima
243
[AN 3277904]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2011.
   Latin liturgikus szöveggyűjtemény / szerk. Martin Judit és Balogh P. Piusz ; bev. ... Martin Judit. - Gödöllő : Premontrei Szt. Norbert Gimn., Egyházzenei Szakközépisk. és Diákotthon, 2011. - 223 p. ; 21 cm. - (Scholaria Praemonstratensia, ISSN 2062-3844 ; 1.)
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-08-0796-8 fűzött
katolikus egyház - egyházi szertartás
264-1 *** 282
[AN 3277265]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2011.
   A lélek gyümölcsei : krisztusi jellemvonások / [... összeáll. Egerváriné Árvai Márta]. - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 164 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2010/1.)
ISBN 978-963-7493-67-6 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3276731]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2011.
Luther, Martin (1483-1546)
Eyn Sermon von dem Sacrament der pusz (magyar)
   Bűnbánat ; Keresztség ; Úrvacsora : három sermo a szentségekről, 1519 / Luther Márton. - 2. kiad. - [Budapest] : Mo. Luther Szövets. : Luther, 2011. - 53 p. ; 20 cm. - (Magyar Luther füzetek, ISSN 1217-7520 ; 4.)
Egys. cím: Eyn Sermon von dem Sacrament der pusz ; Eyn Sermon von dem heyligen hochwirdigen Sacrament der Taufe ; Eyn Sermon von dem Hochwirdigen Sacrament des heyligen waren Leychnams Christi
ISBN 978-963-9979-30-7 fűzött : 730,- Ft
szentség - prédikáció
252 *** 265
[AN 3275853]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2011.
   Minden kegyelem! : a 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése / szerk. Marton József, Oláh Zoltán ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2011. - 575 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-606-8059-45-7
keresztény teológia - katolikus egyház - emlékkönyv
23/24 *** 282
[AN 3277741]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2011.
Müller, Paul (1896-19??)
Du weisst den Weg für mich (magyar)
   Még utam ködbe vész, te látod már.. : áhítatok betegeknek / Paul Müller. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-84-0 fűzött
lelkigyakorlat - betegség
242 *** 616
[AN 3277429]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2011.
   Payr Sándor-emlékkönyv / szerk. Polgárdi Sándor. - Budapest : Luther K., 2011. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 67-114.
ISBN 978-963-9979-27-7 fűzött : 1100,- Ft
Payr Sándor (1861-1938)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
284.1(439)(092)Payr_S. *** 012Payr_S.
[AN 3275576]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2011.
Ronsdorf, Hans-Jörg
Und die Toten leben doch (magyar)
   És mégis élnek a halottak : a lélek halhatatlansága / Hans-Jörg Ronsdorf. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-191.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7369-78-9)
eschatologia
236
[AN 3277409]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2011.
Sayadaw U Pandita (1921-)
   Még ebben az életben : a Buddha tanítása a megvilágosodás eléréséhez / Sayadaw U Pandita ; [ford. Schütz J. István] ; [a ... Páli szójegyzék és kislexikon c. fej. kibőv. változata Schütz J. István és Porosz Tibor munkája] ; [közread. a] Buddhista Vipassana Alapítvány, A Tan Kapuja Buddhista Egyház. - Budapest : Buddhista Vipassana Alapítvány : TKBE, 2010. - 338 p. ; 20 cm
A ford. az "In this very life" (Kandy : Buddhist Publ. Soc., 2000) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87286-2-3 fűzött
meditáció - buddhizmus
294.3
[AN 3274901]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2011.
Széles Tamás Paulus (1973-)
   Ókatolikusok / Paulus ; [közread. a] Magyar Ókatolikus Misszió. - Budapest : M. Ókatolikus Misszió, 2011. - 24 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
ókatolikus egyház
284.81
[AN 3276264]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2011.
Széplaki György (1942-)
   Isten oltalmazó kezében : a Pestszentlőrinc Kossuth téri református gyülekezet 100 éve, 1911-2011 / Széplaki György. - Budapest : Pestszentlőrinc Kossuth téri Ref. Egyházközs., cop. 2011. - 392 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0873-6 fűzött
Budapest-Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség
Budapest. 18. kerület - egyházközség protestáns egyházakban - református egyház - egyháztörténet
284.2(439-2Bp.XVIII.)(091)
[AN 3275433]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2011.
Tamás (apostol) (1. sz)
   Gyöngy himnusz / Tamás apostol ; [... magyarázatokkal ell. Szabóné Kövesdi Mária]. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2011. - 63 p. ; 18 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 9.)
ISBN 978-963-89265-0-0 fűzött
manicheizmus - apokrif irat
273.21 *** 229.819
[AN 3275662]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2011.
Tóth Gábor
   Az egészségesek városa : példatörténet az önismeretről és a lelki formálódásról / Tóth Gábor. - Budapest : BIK Kvk., 2010. - 29 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-77-5 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3276716]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2011.
   Tudor-kori homíliák / szerk. és a bev. tanulmányt írta Mudriczki Judit. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2010. - 170 p. ; 24 cm. - (Kora Tudor irodalom és vallás, ISSN 2060-0216 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-89-2 fűzött
anglikán egyház - prédikáció
252 *** 283
[AN 3275587]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2011.
Valappila, Margaritha
Jesus lebt heute (magyar)
   Jézus ma is él / Margaritha Valappila ; [ford. Kovács Orsolya ..., Gáspár Klára]. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 192 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 170.)
ISBN 978-963-9281-91-2 * fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-91-2)
Jézus
krisztológia
232
[AN 3275689]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2011.
Véghseő Tamás (1971-)
   "...mint igaz egyházi ember..." : a történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése / Véghseő Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2011. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 4.)
Bibliogr.: p. 175-182.
ISBN 978-615-5073-03-8 kötött
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Kárpátalja - egyháztörténet - görög katolikus egyház - egyházmegye
281.5.018.2(439.23-03Munkácsiegyházmegye)"15/17"
[AN 3276957]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2011.
   "Végy tőlem fehér ruhát!" / [... összeáll. Vankó Zsuzsa]. - Budapest : BIK Kvk., 2011. - 163 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2011/2.)
ISBN 978-963-7493-82-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3276786]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2011.
Wuest, Kenneth S. (1893-1962)
Golden nuggets from the Greek New Testament for the English reader (magyar)
   Aranyrögök a görög Újszövetségből / Kenneth S. Wuest. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9867-39-0)
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3277593]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4750 /2011.
   Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi elitek / szerk. Kovách Imre ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : MTA Politikatud. Int. : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int. : Argumentum, 2011. - 532 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-605-5 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - határon túli magyarság - elit - szociológiai vizsgálat
316.344.42(=945.11)(4-191) *** 308-058.237(439)
[AN 3276861]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2011.
Hess, Moses (1812-1875)
Rom und Jerusalem (magyar)
   Róma és Jeruzsálem : az utolsó nemzeti kérdés : levelek és megjegyzések / Moses Hess ; [Giszkalay János fordítását ... átd., kieg., a függeléket összeáll. Haraszti György] ; [az előszót írta Heller Ágnes]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2011. - 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Múlt és jövő cionista könyvtár, ISSN 2062-6630 ; 1.)
ISBN 978-963-9512-43-6 fűzött : 3800,- Ft
zsidóság - cionizmus - eszmetörténet
316.347(=924) *** 316.75 *** 323.1(=924)
[AN 3276407]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2011.
   Ifjúsági élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok / szerk. Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-092-1 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia
316.37-053.6(439)
[AN 3276045]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2011.
   A jövevényektől az államalkotó tényezőkig : a nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon / szerk. Gyulavári Tamás, Kállai Ernő ; [közread. az] Országgyűlési Biztos Hivatala. - Budapest : OBH, 2010. - 446 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 408-440.
ISBN 978-963-89170-0-3 fűzött
Magyarország - nemzetiség - nemzetiségi politika
316.347(=00)(439) *** 323.15(=00)(439)
[AN 3275575]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2011.
Keveházi Katalin
   Apa is csak egy van avagy A nemek közötti magánéleti munkamegosztás a XXI. században / [írta Keveházi Katalin, Somlai János és Vajda Róza] ; [... kiad. Jól-Lét Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, 2010. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56.
Fűzött : 790,- Ft
Magyarország - nemek szerinti különbség - gyermeknevelés - háztartási munka - munkamegosztás - ezredforduló
316.346.2 *** 64.047(439)"200" *** 37.018.1
[AN 3275983]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2011.
Ludescher Gabriella
   A vállalkozások és a közösségek szerepe a rurális térségek megújulásában / Ludescher Gabriella. - Pécs : IDResearch Kft./Publikon, cop. 2010. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-146.
ISBN 978-615-5001-31-4 fűzött : 2500,- Ft
Bükkösd - Himesháza - Szalánta - faluszociológia - vidékfejlesztés - közösségfejlesztés - statisztikai adatközlés
316.334.55(439-2Bükkösd)(083.41) *** 316.334.55(439-2Himesháza)(083.41) *** 316.334.55(439-2Szalánta)(083.41) *** 711.1 *** 323.21
[AN 3278142]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2011.
   Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark = National identity, cultural heritage, memory and the Ópusztaszer National Heritage Park / szerk. ... Mód László, Simon András ; [közread. az] SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2011. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-093-3 fűzött
Nemzeti Történeti Emlékpark (Ópusztaszer)
Magyarország - Ópusztaszer - magyarságtudat - emlékpark - kulturális örökség - múzeum
316.63 *** 316.356.4(=945.11) *** 069(439-2Ópusztaszer) *** 008(439)
[AN 3278824]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2011.
Sári Zsolt (1976-)
   Gazdálkodás, életmód, polgárosodás, 1920-2002 : a tradíció és a modernizáció muraszemenyei példái / Sári Zsolt ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2010. - 184 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 173-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-00-9 fűzött
Muraszemenye - parasztság - társadalomtörténet - agrártörténet - 20. század - ezredforduló
316.343.64(439-2Muraszemenye)"192/200" *** 338.43(439-2Muraszemenye)"192/200"
[AN 3274797]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2011.
Sárváry Andrea
   Egyén a családban : a családpszichológia alapjai / Sárváry Andrea. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-230.
ISBN 978-963-318-064-8 fűzött
lélektan - család - családi nevelés - családterápia
316.356.2 *** 37.018.1 *** 364.044.24 *** 159.9
[AN 3275862]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2011.
Trencsényi Balázs (1970-)
   A nép lelke : nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában / Trencsényi Balázs. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2011. - 757 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 14.)
Bibliogr.: p. 713-751.
ISBN 978-963-446-597-3 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Románia - Bulgária - nemzetkép - eszmetörténet - 19. század - 20. század
316.356.4(=590)"18/19" *** 316.356.4(=867)"18/19" *** 316.63 *** 316.356.4(=945.11)"18/19"
[AN 3277028]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4760 /2011.
Barlai Katalin (1932-)
   Csillagászat és kultúra : közép-európai szemmel / írta és szerk. Barlai Katalin. - Budapest : Konkoly Observatory, 2010. - 94 p. : ill. ; 30 cm. - (Monographs / Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1216-5824 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8361-52-3 fűzött
csillagászat - néprajz - művelődéstörténet
39(100) *** 52 *** 930.85
[AN 3279225]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2011.
   Csiri-biri torna-tár / Takács Mari illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2010-. - ill., színes ; 18x19 cm
Összeáll. Orszáczky Ildikó
gyógytorna - mozgáskoordináció - gyermek - képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 615.82-053.4
[AN 3277606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 44, [5] p.
ISBN 978-963-9768-36-9 kötött : 1690,- Ft
[AN 3277611] MARC

ANSEL
UTF-84762 /2011.
Granasztói Péter (1968-)
   Az eltűnt mindennapok nyomában : mezővárosi társadalom a tárgyi világ tükrében : Kiskunhalas, 1760-1850 / Granasztói Péter. - Budapest : Népr. Múz., 2010. - 391 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 10.)
Bibliogr.: p. 265-288.
ISBN 978-963-9540-64-4 fűzött
Kiskunhalas - magyar néprajz - tárgyi néprajz - 18. század - 19. század
39(=945.11)(439-2Kiskunhalas)"17/18"
[AN 3275594]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2011.
Győri Klára (1899-1975)
   Kiszáradt az én örömem zöld fája.. / Győri Klára ; Nagy Olga bev. tanulmányával. - Miskolc : Kult. és Vizuális Antropológiai Int., 2010. - 313, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet könyvei, ISSN 2060-3800 ; 8.)
ISBN 978-963-661-864-3 fűzött
Szék (Szolnok-Doboka) - szociálantropológia - magyar néprajz - határon túli magyarság - oral history
39(=945.11)(498.4Szék) *** 316.32(=945.11)(498.4Szék) *** 929(=945.11)(498.4)(047.53)
[AN 3278938]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2011.
Halász Péter (1939-)
   Növények a moldvai magyarok hagyományában és mindennapjaiban / Halász Péter. - Budapest : General Press, cop. 2010. - 515 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 465-475.
ISBN 978-963-643-220-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar néprajz - határon túli magyarság - moldvai csángók - növénytan
39(=945.11csángók)(498.3) *** 58
[AN 3279308]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2011.
Kerezsi Ágnes (1954-)
   Obi-ugor viseletek = Ob-Ugrian costume / Kerezsi Ágnes. - Budapest : Néprajzi Múz., 2010. - 199 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 17.)
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-9540-63-7 fűzött
Budapest - ugor népek - népviselet - múzeumi katalógus
391(=945.1) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3277215]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2011.
   A magyar népi kultúra régiói. - Budapest : Mérték, 2011. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-00-0 kötött
magyar néprajz - népi kultúra - folklór
39(=945.11) *** 398(=945.11)
[AN 3279861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dunántúl, Kisalföld, Alföld / Borsos Balázs. - 402, [4] p.
Bibliogr.: p. 369-388.
ISBN 978-963-9889-98-9
[AN 3279862] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Felföld, Erdély, Moldva / Magyar Zoltán. - 421, [3] p.
Bibliogr.: p. 389-412.
ISBN 978-963-9889-99-6
[AN 3279867] MARC

ANSEL
UTF-84767 /2011.
Mosonyi Éva
   Hímes tojások / Mosonyi Éva. - Budapest : Cser K., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2011/2.)
ISBN 978-963-278-188-4 fűzött : 1195,- Ft
húsvéti szokás - tojásfestés - foglalkoztatókönyv
398.332.12(=945.11) *** 745.55 *** 379.826
[AN 3278696]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2011.
Nógrády Andor (1940-)
   Kozárdi krónikák és arcok : képeslap Kozárdról / Nógrády Andor. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 197 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0805-7 fűzött
Kozárd - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Kozárd) *** 908.439-2Kozárd
[AN 3274572]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4769 /2011.
Angyal Ádám (1944-)
   Baloldali kiskáté : Angyal Ádám tézisei és zsinórmértéke. - [Budapest] : MSZP Választmánya, 2010. - 34 p. ; 22 cm. - (Választmányi füzetek / Magyar Szocialista Párt Választmánya, ISSN 2062-6649 ; 1.)
ISBN 978-963-08-0486-8 fűzött
baloldali irányzat
329.14
[AN 3275885]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2011.
Balázs Péter (1941-)
   Magyarország és Európa / Balázs Péter. - Budapest : Napvilág, 2011. - 253 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644 ; 20.)
Bibliogr.: p. 253-[254].
ISBN 978-963-9697-86-7 kötött : 2600,- Ft
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - rendszerváltás - 21. század
327(439)"198/200" *** 327.39(4-62)"198/200"
[AN 3278644]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2011.
Bóka Éva (1955-)
   Az európai föderalizmus alternatívája Közép-Európában, 1849-1945 / Bóka Éva. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 143 p. ; 19 cm. - (Uni könyvek, ISSN 2062-025X). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 134-143.
ISBN 978-963-9950-36-8 fűzött
Európa - Közép-Európa - Osztrák - Magyar Monarchia - európai integráció - történelem - föderalizmus - 19. század - 20. század
325.1(=00)(436/439) *** 323.1(=00)(4-11)"18/194" *** 327.39(4-191)(091)
[AN 3277941]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2011.
Domscheit-Berg, Daniel (1978-)
Inside WikiLeaks (magyar)
   WikiLeaks : a leleplezés : hogyan működtettük a világ legveszélyesebb weboldalát / Daniel Domscheit-Berg ; közrem. Tina Klopp ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-045-5 fűzött : 2980,- Ft
WikiLeaks (testület)
Svédország - portáloldal - nonprofit szervezet - nyilvánosság - botrány - ezredforduló
323.21(100)"200/201" *** 681.324Internet *** 061.2(485)WikiLeaks
[AN 3279472]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2011.
Halmos Antal
   Mitől döglik meg ez az ország? avagy A garasországi neokapitalizmus természetrajza (és járulékos csacskaságok) / Halmos Antal. - Budapest : [Halmos A.], 2011. - 407 p. ; 20 cm. - (Tückös-sorozat)
ISBN 978-963-08-0901-6 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5110-05-4)
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200"
[AN 3274638]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2011.
Lendvai, Paul (1929-)
Mein verspieltes Land (magyar)
   Az eltékozolt ország / Paul Lendvai ; [... ford. Liebentritt Katalin]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 226 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-25-0 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"199/200"
[AN 3279340]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2011.
   ProHáló - hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltató szervezetek fejlesztéséért = ProHáló - network for development of non-profit services and service suppliers / [szerk. Groskáné Piránszki Irén]. - Pécs : Nevelők Háza Egyes., 2010. - 21, 19 p. : ill. színes ; 21 cm. - (Civil műhely kötetek, ISSN 1788-7917 ; 4.[!5.])
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - civil szervezet - nonprofit szervezet
323.21(439) *** 334.012.46(439)
[AN 3277916]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2011.
Vásárhelyi Mária (1953-)
   Szabadnak születtek : huszonévesek a rendszerváltásról / Vásárhelyi Mária ; ... mell. Kopper Judit [rend.]. - Budapest : Pallas Páholy, cop. 2011. - 87 p. : ill. ; 18x20 cm + DVD
melléklet címe: Huszonévesek : emlékek a rendszerváltásról. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88980-2-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - közvélemény - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - audiovizuális dokumentum
323(439)"198" *** 316.65-053.81(439)"200"(083.41)
[AN 3278927]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2011.
   "Vonatok északnak és délnek" : a második világháborút követő szlovák - magyar lakosságcsere története és következményei / [... összeáll. és szerk. Szederjesi Cecília]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2010. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 57.)
A Salgótarjánban, 2007. okt. 4-5-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-7243-73-8 fűzött
Magyarország - Csehszlovákia - nemzetiségi tisztogatás - áttelepítés - diplomáciatörténet - második világháború - 1945 utáni időszak
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 327(439)(437.6)"193/194" *** 325.254(=00)(437)"193/194"
[AN 3266782]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4778 /2011.
   Aktualitások a magyar középkorkutatásban / szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék]. - Pécs : PTE BTK Törttud. Int., 2010. - 325 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2009. dec. 4-5-én Kristó Gyula emlékére rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-353-7 fűzött
magyar történelem - középkor - emlékkönyv
943.9"10/15"
[AN 3277958]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2011.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093.2)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   28., 1344 / szerk. Piti Ferenc. - 2010. - 633, [2] p.
ISBN 978-963-06-9890-0 fűzött
[AN 3278972] MARC

ANSEL
UTF-84780 /2011.
   Best of 1990 : 1990 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 1.)
Kötött : 690,- Ft
művelődéstörténet - ezredforduló - eseménygyűjtemény - auditív dokumentum
930.85(100)"1990"
[AN 3278692]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2011.
   Best of 1991 : 1991 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetelen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., főként színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 2.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - ezredforduló - eseménygyűjtemény - auditív dokumentum
930.85(100)"1991"
[AN 3278712]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2011.
   Best of 1992 : 1992 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., főként színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 3.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - ezredforduló - eseménygyűjtemény - auditív dokumentum
930.85(100)"1992"
[AN 3278739]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2011.
   Best of 1993 : 1993 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy izgalmas év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 4.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - ezredforduló - eseménygyűjtemény - auditív dokumentum
930.85(100)"1993"
[AN 3278761]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2011.
Castelot, André
Bonaparte Napoléon (magyar)
   Napóleon / André Castelot ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2011. - 764 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9109-0 kötött : 4500,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - 18. század - 19. század
944(092)Napóleon,_I. *** 944"179/182"
[AN 3278214]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2011.
Dani Lajos
   Falu az ország peremén : Drávapalkonya / Dani Lajos. - [Drávapalkonya] : Dani L., 2011. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1010-4 fűzött
Drávapalkonya - helytörténet
943.9-2Drávapalkonya
[AN 3277979]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2011.
   Egerszegi történeti tanulmányok, 2010 / [szerk. Molnár András]. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2010. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 11.)
ISBN 978-963-89151-0-8 fűzött
Zalaegerszeg - helytörténet
943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3274630]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2011.
   Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére / szerk. Imre Mihály [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 2 db (IX, 799 p.) : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, olasz, latin és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-106-5 fűzött
művelődéstörténet - emlékkönyv
930.85
[AN 3276058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [4], IX, 444 p.
ISBN 978-963-318-104-1
[AN 3276074] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 447-799.
ISBN 978-963-318-105-8
[AN 3276085] MARC

ANSEL
UTF-84788 /2011.
Fedeles Tamás (1974-)
   "Eztán Pécs tűnik szemünkbe" : a város középkori históriája, 1009-1526 / Fedeles Tamás. - Pécs : Pro Pannónia, 2011. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 163-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-43-6 kötött : 2800,- Ft
Pécs - helytörténet - művelődéstörténet - középkor
943.9-2Pécs"10/15" *** 930.85(439-2Pécs)"10/15"
[AN 3277972]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2011.
Gazdag László (1953-)
   A fejlődés természete : civilizációk / Gazdag László. - Orfű : Szamárfül, cop. 2011. - 432 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 407-423.
ISBN 978-963-9880-18-4 kötött : 4000,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció - világtörténelem
930.85(100) *** 008(100)(091) *** 930.9
[AN 3279292]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2011.
   Gróf Széchenyi István mindennapjai : emlékképek a naplóból / [az előszót és a kronológiát írta Lendvai Tamás] ; [... bev. tanulmánnyal ell. Majdán János és Tóth Imre] ; [kiad. a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Sopron] ; [Győr] : GYMS M. Múz. Ig., cop. 2011. - 22, [30] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7207-44-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 3278709]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2011.
   Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / fel. szerk. Bana József. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvtára, 2001-. - 24 cm
A 4. köteten borítócímként: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyvei regesztái. - Az 5., 6. köteten a főcím: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái
Győr - helytörténet - közgyűlés - önkormányzati irat
943.9-2Győr(093) *** 352(439-2Győr)(093)
[AN 921928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., 1627-1630 / Dominkovits Péter. - 2010. - 191 p., [6] t. : ill., főként színes. - (Győr városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 12.)
Fűzött
[AN 3277069] MARC

ANSEL
UTF-84792 /2011.
Jakab Barnabás
   Őseink öröksége : elemzéseim... / Jakab Barnabás. - Debrecen : Szerző, 2010. - 293 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0766-1 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3279043]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2011.
   Kedélyállapot és ördögűzés : útravaló egy letűnt világ marczali örökhagyóitól / [... szerk. Szita Róbert]. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2010. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Marcali helytörténeti füzetek, ISSN 1217-7865 ; 39.)
ISBN 978-963-06-9702-6 fűzött
Marcali - Somogy megye - helytörténet - népi vallásosság
943.9-2Marcali *** 943.912.3 *** 398.3(439.123)
[AN 3276942]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2011.
Keegan, John (1934-)
The mask of command (magyar)
   A parancsnoklás álarca / John Keegan ; [ford. Balanyi Bibiána és Molnár György]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1998. - 759 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Megj. "Maszk : a parancsnoklás álarca" címmel is. - Bibliogr.: p. 729-737.
ISBN 978-963-07-9119-9 kötött : 5400,- Ft
hadvezér - világtörténelem - hadtörténet - művelődéstörténet
930.9(092) *** 355(100)(092) *** 355.48(100)(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 3278388]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2011.
Kovács Gabriella
   Régészeti talaj-mikromorfológia : antropogén rétegek talaj-mikromorfológiai vizsgálata / írta Kovács Gabriella. - Százhalombatta : Matrica Múz., 2011. - 56 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Matrica füzetek, ISSN 2062-1280 ; 3.)
Bibliogr.: p. 33-38.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0170-6)
régészeti feltárás - talajtan
902 *** 631.4
[AN 3277315]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2011.
   Latin-Amerika: a függetlenség útjai : bicentenario, 1810-2010 / szerk. Anderle Ádám. - Szeged : [SZTE], 2011. - 159 p. ; 25 cm
A Szegeden, 2010. novemberében rendezett konferencia előadásainak válogatott anyaga. - Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-084-1 fűzött
Latin-Amerika - történelem - függetlenségi mozgalom - művelődéstörténet
98(=6) *** 930.85(8=6) *** 325.8(8=6)
[AN 3278995]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2011.
   Magyar királyok és uralkodók. - Budapest : Duna International, [2010]-. - ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5013-14-0 kötött
magyar történelem - uralkodó
943.9(092)
[AN 3193659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Mária, Zsigmond és Albert / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 94 p.
ISBN 978-615-5013-25-6 kötött : 1695,- Ft
Mária (Magyarország: királynő) (1371-1395)
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Albert (Magyarország: király), Habsburg (1397-1439)
magyar történelem - uralkodó - 14. század - 15. század
943.9"13/14"(092)
[AN 3279929] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., V. László és Ulászló / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 94 p.
ISBN 978-615-5013-26-3 kötött : 1695,- Ft
László (Magyarország: király), V., Utószülött (1440-1457)
Ulászló (Magyarország: király), I. (1424-1444)
magyar történelem - uralkodó - 15. század
943.9(092)László,_V. *** 943.9(092)Ulászló,_I. *** 943.9"14"
[AN 3279956] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., I. (Hunyadi) Mátyás / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 94 p.
ISBN 978-615-5013-27-0 kötött : 1695,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar történelem - uralkodó - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 3279993] MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 94 p.
ISBN 978-615-5013-28-7 kötött : 1695,- Ft
Ulászló (Magyarország: király), II. (1456-1516)
Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
János (Magyarország: király), I., Szapolyai (1487-1540)
magyar történelem - uralkodó - 15. század - 16. század
943.9"14/15"(092)
[AN 3280001] MARC

ANSEL
UTF-84798 /2011.
Marton, Kati (1947-)
A death in Jerusalem (magyar)
   Halál Jeruzsálemben / Kati Marton ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Corvina, 2011. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5984-8 fűzött : 3500,- Ft
Bernadotte, Folke (1895-1948)
Izrael - Svédország - történelem - cionizmus - politikai merénylet - 1945 utáni időszak - politikus - 20. század
956.94"194" *** 323.285(569.4)"1948" *** 323.1(=924) *** 32(485)(092)Bernadotte,_F.
[AN 3277893]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2011.
   Megértő történelem : tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére / szerk. Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor és Rainer M. János. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 487 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-382-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikai rendőrség - katolikus egyház - egyháztörténet - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9"19" *** 351.746.1(439)"194/198" *** 282(439)"194/196" *** 012Gyarmati_Gy.
[AN 3278096]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2011.
Pálffy Géza (1971-)
   A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században / Pálffy Géza. - Utánny. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2011. - 564 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 27.)
Bibliogr.: p. 442-516.
ISBN 978-963-9627-31-4 kötött : 3800,- Ft
magyar történelem - 16. század
943.9"152/160"
[AN 3277270]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2011.
   Pécs és Baranya lengyel emlékei = Polskie pamiątki w mieście Pécs i w województwie Baranya / [szerk. Erdős Zoltán] ; [kiad. a Lengyel Ifjúsági Egyesület]. - [Pécs] : Lengyel Ifjúsági Egyes., 2011. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 978-963-08-0784-5 fűzött
Baranya megye - művelődéstörténet - emlékmű - lengyelek - magyarországi lengyelek
930.85(439.127)(=84) *** 725.945(439.127)(=84)
[AN 3277707]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2011.
   Régészeti kézikönyv [elektronikus dok.] / főszerk. Müller Róbert ; kiad. a Magyar Régész Szövetség. - Szöveg és képek. - Budapest : M. Régész Szövets., 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS Excel; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0860-6 műanyag tokban
régészet - elektronikus dokumentum
902
[AN 3276418]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2011.
Sigmund, Anna Maria
"Das Geschlechtsleben bestimmen wir" (magyar)
   A szexuális élet nem magánügy : szexualitás a Harmadik Birodalomban / Anna Maria Sigmund ; [ford. Körber Ágnes]. - Budapest : Európa, 2011. - 331, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 310-321.
ISBN 978-963-07-8999-8 kötött : 3600,- Ft
Németország - művelődéstörténet - szexuális magatartás - két világháború közötti időszak
930.85(430)"192/1945" *** 392.6(430)"192/194"
[AN 3278366]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2011.
   Sopron vármegye címereslevele, 1837 / [szerk., a mikrotanulmányokat és a címerleírást írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István ...]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft., 2010. - 39 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (A magyar királyság vármegyéinek és kiváltságos kerületeinek címereslevelei a XVIII-XIX. században)
A címereslevél hasonmása és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 37. - Számozott példány: 1000
ISBN 978-963-86872-5-8 velúr
Sopron vármegye - 19. század - címer - történelmi oklevél
943.911.3"18"(093.2) *** 929.6(439.113)"18"(093.2) *** 930.22(439.113)"18"(093.2)
[AN 3278708]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2011.
   Sorsok, életek, családok / [szerk., a riportokat kész. és a visszaemlékezéseket lejegyezte Czöndör Mihályné Joó Katalin]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2011-. - ill. ; 20 cm
Pusztaszabolcs - helytörténet - 20. század - életrajz - történelmi forrás
929(439-2Pusztaszabolcs) *** 943.9-2Pusztaszabolcs(093)
[AN 3277927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 111 p. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 4.)
ISBN 978-963-87662-7-4 fűzött
[AN 3277932] MARC

ANSEL
UTF-84806 /2011.
Szerb Györgyné
   A Serb család története : egy orvos küzdelmes életútja Erdélytől Gyomaendrődig / Szerb Györgyné ; [kiad. az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Gyomaendrőd : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt., 2011. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-88249-2-9 fűzött
Serb család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Serb
[AN 3278965]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2011.
Urosevics Daniló (1933-)
   Vid - svetovid i srpstvo u svim srpskim zem�ama / Danilo Urošević ; [izd. Samouprava Budimgrada, Samouprava Srba u Mađarskoj, Srpska samouprava u Budimgradu]. - U Budimpešti : Samouprava Budimgrada : Samouprava Srba u Mađarskoj : Srpska samouprava u Budimgradu, 2010. - 97, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kelet-Európa - szerbek - történelem - művelődéstörténet
930.8(=861)(4-11) *** 930.85(=861)
[AN 3275278]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2011.
Zsoldos Attila (1962-)
   Magyarország világi archontológiája, 1000-1301 / Zsoldos Attila. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2011. - 382 p. ; 25 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-38-3 * kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-38-3)
Magyarország - uralkodó osztály - elit - történelmi személy - hűbéri rendszer - tisztségviselő - Árpád-kor - archontológia
943.9"10/13"(092)(035.5) *** 323.311.6(439)"10/13"(092)(035.5) *** 342.5(439)"10/13"(092)(035.5)
[AN 3276863]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4809 /2011.
   Ausztrália és Új-Zéland magyar szemmel, 2010 = Australia and New Zealand through Hungarian eyes, 2010 / [szerk. ... Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2010. - 87 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-651-484-6 kötött
Ausztrália - Új-Zéland - helyismeret - pályázat - fényképalbum - természetkép
908.94(084.12) *** 908.931(084.12) *** 77.047 *** 77.04(100)(=945.11)(092) *** 06.063(439)
[AN 3276842]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2011.
Besenyő János
   Szudán : országismertető / Besenyő János ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2010. - 132 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-963-89037-2-3 fűzött
Szudán - országismeret
908.624
[AN 3275234]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2011.
   Csád : országismertető / Besenyő János [et al.] ; [szerk. Földesi Ferenc] ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2010. - 113 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-89037-0-9 fűzött
Csád - országismeret
908.674.3
[AN 3275097]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2011.
   Dimenziók térben és időben : tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére / szerk. Bokor László, Szelesi Tamás, Tésits Róbert. - Pécs : Publikon, 2011. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-373-5 kötött
földrajz - emlékkönyv
911
[AN 3278353]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2011.
Dobány Zoltán (1953-)
   Történeti földrajzi tanulmányok a Hernád-völgy területéről, 18-20. század / Dobány Zoltán. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2010. - 87 p. : ill., színes térk. ; 24 cm. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 10.)
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-88158-4-2 fűzött
Hernád-völgymedence - történeti földrajz - településföldrajz - Harangod
911.3(439)Hernád-völgy
[AN 3277402]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2011.
   Európai hagyományok : Spanyolország - Magyarország, 2011 = Tradiciones Europeas : España - Hungría, 2011 / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2011. - 79 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-651-488-4 kötött
Magyarország - Spanyolország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 908.460(084.12)
[AN 3276321]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2011.
Katona Betti
   Otthon valahol [elektronikus dok.] : 61 utcakép Budapestről, Liszabonról[!Lisszabonról] és Párizsról, 2004-2010 / Katona Betti. - Képek. - Budapest : Paperless_Books_hu, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-963-89162-3-5
Magyarország - Budapest - Szentendre - Párizs - Lisszabon - fényképész - 21. század - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.439-2Szentendre(084.12) *** 908.44-2Paris(084.12) *** 908.469-2Lisboa(084.12) *** 77.04(439)(092)Katona_B.
[AN 3276708]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2011.
Kis-Álmos Péter
   Szomália : országismertető / Kis-Álmos Péter, Besenyő János, Resperger István ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2010. - 84 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-89037-3-0 fűzött
Szomália - országismeret
908.677
[AN 3275237]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2011.
   Kongói Demokratikus Köztársaság : országismertető / Besenyő János [et al.] ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2010. - 137 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-137.
ISBN 978-963-89037-1-6 fűzött
Kongói Demokratikus Köztársaság - országismeret
908.675.4
[AN 3275229]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2011.
   Nyitott kapuk, mesélő tárgyak : foglalkoztató füzet általános iskolás diákok számára a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megelevenedett képek: egy kisváros a századfordulón című állandó kiállításához / [összeáll. Andrásné Marton Zsuzsa]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., cop. 2010. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek, ISSN 2060-3460 ; 4.)
ISBN 978-963-7209-34-5 fűzött
Szekszárd - helyismeret - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.439-2Szekszárd *** 069(439-2Szekszárd) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3278829]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2011.
Rédli Margit
   Révkönyv : Komárom, 2010 / [írta Rédli Margit, Számadó Emese] ; [kiad. Komárom Város Önkormányzata]. - Komárom : Önkormányzat, 2010. - 232 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87533-8-0 kötött
Komárom - helyismeret
908.439-2Komárom
[AN 3277663]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2011.
   Terepszemle : utazások a Monarchia német nyelvű publicisztikájában / szerk. Fenyves Miklós [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2010. - 319 p. : ill. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 9.)
Bibliogr.
Osztrák - Magyar Monarchia - helyismeret - osztrák irodalom - műfajtörténet - útleírás - publicisztika - antológia
908.436/.439(0:82-992) *** 830-92(082)(436)=945.11 *** 82.01-992
[AN 3276927]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2011.
Tomka Béla (1962-)
   Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség : Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig / Tomka Béla. - Budapest : Akad. K., 2011. - 298 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-296.
ISBN 978-963-05-8985-7 fűzött
Magyarország - Európa - gazdaságtörténet - társadalomföldrajz - életminőség - összehasonlító módszer - 20. század
911.3(439)"19" *** 338(091)(439)"19" *** 316.728(439)"19" *** 338(091)(4)"19"
[AN 3278978]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4822 /2011.
Gáli Csaba
   Az új alkotmány egy tervezete / Gáli Csaba, Sepsi Tibor, Tordai Csaba. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-295-134-8 fűzött
Magyarország - alkotmány - törvénytervezet - civil mozgalom
342.4(439)(094) *** 323.21(439)(094)
[AN 3278770]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2011.
Gervai András (1948-)
   Fedőneve: "szocializmus" : művészek, ügynökök, titkosszolgák / Gervai András. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 397, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-497-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - filmművészet - színházművészet - besúgó - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 791.43(439)"195/198" *** 792(439)"195/198"
[AN 3277297]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2011.
   Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. / ... ford., a bevezetéseket és a jegyzeteket írta Bara Péter [et al.]. - Szeged : JATEPress, 2011. - 85 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 84.)
Bibliogr.: p. 79-84. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Római Birodalom - ókori Egyiptom - történelem - szerzetesség - 4. század - történelmi forrás
34(37)(093) *** 937(093) *** 271(32)"03"(093)
[AN 3276902]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2011.
Kasza Péter Ferenc (1974-)
   A közigazgatási jog alapfogalmai / Kasza Péter Ferenc. - Szeged : Universitas Szeged K., 2011. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
Fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3275600]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2011.
   Közigazgatási hatósági eljárásjog / Gerencsér [et al.] ; szerk. Patyi András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 527 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-18-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - eljárásjog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3277345]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2011.
   A norvég modell : a társadalmi nemek esélyegyenlősége és egyenjogúsága / [szerk. Gro Hagemann] ; [ford. A. Dobos Éva]. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 243 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-852-4 fűzött : 2400,- Ft
Norvégia - női egyenjogúság - esélyegyenlőség - történeti feldolgozás
342.726-055(481)"197/198" *** 342.722(481)"197/198"
[AN 3277201]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2011.
   Preambulum az alkotmányokban / [szerk. Lamm Vanda, Majtényi Balázs, Pap András László]. - Budapest : Complex, 2011. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-126-3 fűzött
Európa - alkotmány - preambulum
342.4(4)
[AN 3276852]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2011.
   Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása / szerk. Frivaldszky János, Pokol Béla. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 263 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-93-9 fűzött
Jhering, Rudolf von (1918-1992)
Németország - jogász - jogelmélet - jogtudomány - 19. század
34(430)(092)Jehring,_R._von *** 340.12
[AN 3276138]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2011.
Sipos Anna Magdolna (1954-)
   A magyar könyvtárjog históriája 1867-től napjainkig / Sipos Anna Magdolna. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 263 p. ; 24 cm. - (Pécsi egyetemi tankönyvek, ISSN 2062-4751)
Bibliogr.: p. 245-263.
ISBN 978-963-297-416-3 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - jogtörténet - jogi szabályozás - 19. század - 20. század
351.852.11(439)(091) *** 021(439)(094)(091)
[AN 3269201]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2011.
Turcsányi Károly (1944-)
   A légideszant / Turcsányi Károly, Hegedűs Ernő. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2007-[2011]. - 2 db ; 29 cm
hadtörténet - deszantalakulat - légierő
356.169(100)(091)
[AN 2692600]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ejtőernyős-, helikopteres- és repülőgépes deszantok a modernkori hadviselésben, 1945-2010. - [2011]. - 231 p., [32] t. : ill., főként színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-124-0 kötött
katonai repülőgép - hadtörténet - légierő - deszantalakulat - 20. század - ezredforduló
358.4(100)"194/200" *** 623.746(100)"194/200" *** 355.489(100)"195/200" *** 356.169(100)
[AN 3279659] MARC

ANSEL
UTF-84832 /2011.
   Változásmutató. - Budapest : Complex, 2011. - 60 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 23.)
Fűzött
Magyarország - változás - jogszabály
340.13(439)"2010"
[AN 3276955]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4833 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [a kadesi csata, a trójai háború, a marathóni csata, a thermopülai csata, a hüdaszpészi csata, a changpingi csata, a cannae-i csata, a zamai csata, az alesiai csata, a hulaói csata] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 1.)
Gerinccím: Világtörténelem, Kr. e. 1274 - Kr. u. 621.
ISBN 978-615-5013-85-0 kötött : 695,- Ft
hadtörténet - csata - ókor - középkor
355.48(3) *** 355.48(100)
[AN 3279984]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2011.
Somogyi Győző (1942-)
   Magyar hadizászlók / Somogyi Győző ; [tanulm. Cs. Kottra Györgyi]. - Budapest : Cser K. : Hadtört. Int. és Múz., 2011. - 124 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar hadviselet)
ISBN 978-963-278-194-5 kötött : 3995,- Ft
Magyarország - hadseregzászló - grafikus - történeti feldolgozás - album
355.15(439)(091)(084.1) *** 741(439)(092)Somogyi_Gy. *** 929.924(439)(091)(084.1)
[AN 3279009]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2011.
Somogyi Győző (1942-)
   A szabadságharc katonái, 1848-1849 / Somogyi Győző ; [tanulm. Baczoni Tamás és Hermann Róbert]. - Budapest : Cser K. : Hadtört. Int. és Múz., 2011. - 152 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar hadviselet)
ISBN 978-963-278-193-8 fűzött : 3995,- Ft
Magyarország - hadtörténet - egyenruha - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - grafikus - album
355.14(439)"1848/1849"(084.1) *** 741(439)(092)Somogyi_Gy. *** 355.48(439)"1848/1849"(084.1)
[AN 3279017]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4836 /2011.
Kosztolányi János
   Lean szótár [elektronikus dok.] / ... összeáll. Kosztolányi János ; ill. ... Schwahofer Gábor és Kosztolányi János ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 5.01 MB). - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102094. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1007-4
vállalatirányítás - szaklexikon - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
65.012.4:030 *** 801.323=00=945.11
[AN 3282280]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2011.
Radó András (1942-)
   Vezetési ismeretek / [szerző Radó András, Réthy István]. - Budapest : Saldo, 2011. - 274 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc, MSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-638-370-1 fűzött : 2900,- Ft
vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 3277250]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4838 /2011.
   20 év múlva : vissza a jövőbe / szerk. Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2011. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (Gazdaságpolitikai kerekasztal, ISSN 1789-6649)
Bibliogr.: p. 258-278.
ISBN 978-963-05-9004-4 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200" *** 338(439)"199/200"
[AN 3279035]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2011.
Bajmócy Zoltán (1979-)
   Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe / Bajmócy Zoltán ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2011. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-216.
ISBN 978-963-315-039-9 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - gazdasági fejlődés - egyetemi tankönyv
332.1(439)(075.8) *** 330.34(439)(075.8)
[AN 3278087]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2011.
Botos Katalin (1941-)
   Nemzetközi pénzügyek : a Bretton Woods-i rendszer múltja, jelene, jövője / Botos Katalin, Halmosi Péter. - Szeged : JATEPress, [2011]. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.7(075.8)
[AN 3277322]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2011.
Bozsik Norbert (1974-)
   Nemzetközi gazdaságtan / Bozsik Norbert. - Budapest : Saldo, 2011. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-378-7
külgazdaság - egyetemi tankönyv
339(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 3273419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nemzetközi kereskedelem és versenyképesség. - 188 p.
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 978-963-638-376-3 fűzött : 2500,- Ft
nemzetközi kereskedelem - külkereskedelem - versenyképesség - egyetemi tankönyv
339.5(075.8) *** 339.137(075.8)
[AN 3276934] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Árfolyamok és pénzügyek. - 166 p.
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-638-377-0 fűzött : 2200,- Ft
nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.7(075.8)
[AN 3285444] MARC

ANSEL
UTF-84842 /2011.
   Cores, peripheries, and globalization : essays in honor of Ivan T. Berend / ed. by Peter Hanns Reill and Balázs A. Szelényi. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-02-3 kötött
globalizáció - globális probléma - társadalmi egyenlőtlenség - centrum-periféria - ezredforduló - emlékkönyv
339.9"199/200" *** 316.323.64 *** 304 *** 316.344
[AN 3276826]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2011.
Fábián Attila (1965-)
   Alkalmazott strukturális politikák Közép-Európában, 2000-2013 / szerk. Fábián Attila. - Sopron : NYME K., 2011. - 402 p. : ill., színes ; 25 cm
Közrem. Forman Balázs. - Bibliogr.: p. 385-402.
ISBN 978-963-334-002-8 kötött
Közép-Európa - Európai Unió - regionális fejlesztés - gazdaságpolitika - támogatás - 21. század
332.14(4-191) *** 338.26(4-191) *** 339.96(4-62)
[AN 3274545]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2011.
   A foglalkoztatás menedzsmentje válság esetén : a rövidített munkaidő rendszerszerű alkalmazásáról / Boda György [et al.]. - Budapest : Boda & Partners, 2011. - 65 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63-65.
ISBN 978-963-89257-0-1 fűzött
részidős munka - foglalkoztatáspolitika - gazdasági válság
331.312.82 *** 331.5.024.5 *** 338.124.4(100)"200"
[AN 3279191]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2011.
Gordon, Thomas (1918-2002)
It can only get better (magyar)
   Sikerre ítélve : Tony Gordon sztártanácsadó útmutatásai / [ford. Császtiné Ottlik Anikó, Józsa Gabriella]. - Budapest : Talento K., 2011. - 99 p. : ill. ; 23 cm. - (Iránytű biztosításértékesítési könyvtár, ISSN 2062-6886)
Fűzött
siker - üzletkötés
658.846 *** 347.732
[AN 3274650]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2011.
Gyulai László
   Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása : [üzleti szakügyintéző képzés tankönyve] / Gyulai László. - Budapest : Saldo, 2011. - 168 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-638-380-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - finanszírozás - tankönyv
658.14(078)
[AN 3278414]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2011.
   A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata : esettanulmányok / szerk. Németh Nándor. - Budapest : MTA KTI, 2011. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5024-35-1 * fűzött
 (hibás ISBN 987-615-5024-35-1)
Tolna megye - regionális gazdaság - gazdasági tervezés - fejlesztési program - ezredforduló
332.1(439.125)"200" *** 338.2(439.125)"200"
[AN 3275390]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2011.
International Symposium on Business Information Systems (3.) (2010) (Pécs)
   ISBIS'2010 [elektronikus dok.] : 3rd International Symposium on Business Information Systems : OGIK'2010 : 7. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia : University of Pécs ..., 25th-27th of November 2010 / [org. by the] ... John von Neumann Computer Society Scientific and Educational Forum for Business Information Systems ... - Szöveg. - [Pécs] : [Univ. of Pécs], [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-366-7
gazdaságtan - üzleti élet - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 658.1 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3277721]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2011.
Karvalics László, Z. (1961-)
Kettős kürtőhatás (angol)
   The dual flue effect : a model and an action plan to increase knowledge-based employment / László Z. Karvalics. - Szeged : JATEPress, 2011. - 31 p. ; 20 cm. - (Endorsement to the IBM white book, ISSN 2062-686X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-032-0 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - ezredforduló
330.341.1(439)
[AN 3278146]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2011.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Kettős kürtőhatás : modell és cselekvési program egy tudás-központú foglalkoztatás-növeléshez / Z. Karvalics László. - Szeged : JATEPress, 2011. - 42 p. ; 20 cm. - (Tanulmányok az IBM fehér könyvhöz, ISSN 2062-6851 ; 1.)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-315-033-7 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - ezredforduló
330.341.1(439)"200"
[AN 3278132]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2011.
Kollár László
   Londoni ébredés : a város, ahogyan még sosem láttad / Kollár László. - Budapest : Ad Librum, 2011-. - 21 cm
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - magyar irodalom - napló
331.535(410)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3274792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2011. - 432 p.
ISBN 978-615-5110-00-9 fűzött : 3390,- Ft
[AN 3274794] MARC

ANSEL
UTF-84852 /2011.
Málovics György (1979-)
   A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről / Málovics György. - Szeged : JATEPress, 2011. - IX, 233 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 197-217.
ISBN 978-963-315-038-2 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalat - fenntartható fejlődés
658.1.016 *** 334.72
[AN 3278071]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2011.
Michalkó Gábor (1969-)
   Magyarország modern turizmusföldrajza / Michalkó Gábor. - Utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 288 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 276-288.
ISBN 978-963-7296-29-1 kötött
turizmus - természeti földrajz - gazdaságföldrajz - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 911.3(075.8) *** 911.2(075.8)
[AN 3277757]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2011.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályozása / írták Miskolczi Bodnár Péter és Sándor István. - [Budapest] : Patrocinium, 2010. - 188 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2010. dec. 7. - Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 978-615-5107-00-9 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás - útmutató
366.5(439)(094)(036)
[AN 3276302]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2011.
Molnár Szilárd
Magyarország versenyképességének humán tényezői (angol)
   The human factors of Hungarian competitiveness : the present and the future : IBM white paper on Hungarian workforce / [written and ed. by Szilárd Molnár, Attila Suhajda, László Z. Karvalics]. - Szeged : JATEPress, 2011. - 42 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-315-034-4 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - versenyképesség - 21. század
331.5(439)"200" *** 339.137.2(439)"200"
[AN 3278380]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2011.
Molnár Szilárd
   Magyarország versenyképességének humán tényezői : helyzet- és jövőkép : IMB fehér könyv / [írta és szerk. Molnár Szilárd, Suhajda Attila, Z. Karvalics László]. - Szeged : JATEPress, 2011. - 42 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-315-035-1 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - versenyképesség - 21. század
331.5(439)"200" *** 339.137.2(439)"200"
[AN 3278370]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2011.
Musu, Tony
Reach: an opportunity for trade unions (magyar)
   Reach: lehetőség a szakszervezetek számára : hasznosítható tudás a munkahelyen / Tony Musu ; [ford. Barreto Jozefa] ; [... kiad. SZGTI/MSZOSZ ...]. - [Budapest] : MSZOSZ/SZGTI, [2011]. - 51 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87985-3-4 fűzött
Európai Unió - munkaegészségügy - egészségvédelem - veszélyes anyagok kezelése - útmutató
331.4(4-62)(036) *** 613.6(4-62)(036) *** 620.26(4-62)(036)
[AN 3275894]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2011.
   Regionális kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon, 2010 / [kész. Dél-dunántúli Kulturális Ipari Klaszter, KIKK Egyesület, Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara]. - Pécs : KIKK Egyes., 2010. - 51, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Dél-Dunántúl - regionális gazdaság - 21. század
332.1(439Dél-Dunántúl)"201"
[AN 3277953]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2011.
   Színházi súgó szakszervezeti tagoknak / [szerk. Kaló Béla] ; [közread. a] Színházi Dolgozók Szakszervezete. - [Budapest] : Szidosz, 2010. - 112 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-0257-4 fűzött
Magyarország - munkaügy - érdekvédelem - alkalmazott - színház
331(439) *** 331.105.44(439) *** 792.07
[AN 3275739]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2011.
Vogel, Laurent
Better regulation (magyar)
   Jobb szabályozás : kritikai értékelés / Laurent Vogel ; [ford. Barreto Jozefa] ; [... kiad. az SZGTI/MSZOSZ]. - [Budapest] : SZGTI/MSZOSZ, [2011]. - 50 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 45-50.
ISBN 978-963-87985-2-7 fűzött
Európai Unió - munkaegészségügy - költségszámítás - szabályozás
331.4(4-62) *** 613.6(4-62) *** 657.47(4-62)
[AN 3276009]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2011.
Vörös Szilva
   Lehetetlen küldetés : a kintlévőségkezelés alapvető kézikönyve / [Vörös Szilva]. - Budapest : Best Capital, cop. 2011. - 118 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1033-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - forgóeszköz-gazdálkodás - követelés - útmutató
336.717.111.77(036)
[AN 3277481]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4862 /2011.
   Angyalnak születtek II : emlékkönyv az örök gyermekekről : igaz történetek / [a Szemem Fénye Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : Szemem Fénye Alapítvány, [2011]. - 153, [2] p. : ill. ; 16x22 cm
Kötött
gyermek - betegség - halál - memoár
364.262-053.2/.6(0:82-94) *** 616-036.88-053.2
[AN 3278047]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2011.
   A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiai és szervezeti modelljei a 20. században / szerk. Dobák Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 408 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-344-8 kötött : 3800,- Ft
Európa - érdekérvényesítés - szakszervezet - kamara - 20. század - gazdaságtörténet
331.105.44(4) *** 334.788(4)"19" *** 338(091)(4)"19"
[AN 3276847]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4864 /2011.
   15 éves a Leonardo da Vinci program : sikertörténetek az elmúlt másfél évtizedből / [szerk. Hermándy-Berencz Judit, Balla Ágnes, Ungváriné Levenda Judit]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 25.)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - ösztöndíj - szakképzés - oktatási intézmény - ezredforduló
371.217.42(4-62)"199/200" *** 377(439)
[AN 3278266]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2011.
   235 années d'enseignement du français á l'Université de Budapest [elektronikus dok.] : actes de la journée d'études commémorative internationale Université Eötvös Loránd : Budapest, le 24 septembre 2010 / publ. par Vilmos Bárdosi ; [publ. par] ELTE BTK Francia Tanszék ... - Szöveg. - Budapest : ELTE BTK Francia Tansz. : Tinta Kvk., 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-190-8
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Romanisztikai Intézet. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Budapest - egyetem - tanszék - francia nyelv - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378.4(439-2Bp.).096 *** 804.0 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3277625]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2011.
Antal-Lundström Ilona (1940-)
   A zene ajándéka / Antal-Lundström Ilona. - [Budapest] : IE Vismusik HB, cop. 2011. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 978-963-08-1102-6 fűzött
művészeti nevelés - zeneoktatás - zeneesztétika
372.878 *** 37.036 *** 78.01
[AN 3276858]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2011.
   Apróságok nagy kalandjai : óvodák a Comenius programban / [szerk. Kardos Anita, Kármán Tímea]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 27.)
Fűzött
óvodapedagógia
372.3
[AN 3278334]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2011.
   Comenius teenage life, 2008-2010 : Education and culture lifelong learning programme Comenius / [publ. by the] Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet [etc.]. - [Miskolc] : Diósgyőri Gimn. és Vár. Ped. Int., [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - iskolai munka - diákélet - tanulmányút
371.2(4-62) *** 371.8(4-62) *** 37.064.3(4-62)
[AN 3275921]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2011.
Danka Balázs
Migráció a felsőoktatásban (angol)
   Migration in higher education : a research study in third country nationals studying in Hungarian higher education / by ... Balázs Danka ... - [Budapest] : [Bevándorlási és Állampolgársági Hiv.], 2010. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - külföldiek - statisztikai adatközlés
371.212(439)(=00)(083.41) *** 378(439)
[AN 3275820]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2011.
Danka Balázs
   Migráció a felsőoktatásban : kutatási tanulmány a magyarországi felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárokról / kész. ... Danka Balázs ... - [Budapest] : [Bevándorlási és Állampolgársági Hiv.], 2010. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - külföldiek - statisztikai adatközlés
371.212(439)(=00)(083.41) *** 378(439)
[AN 3275803]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2011.
Danka Balázs
Migráció a felsőoktatásban (orosz)
   Migraciâ v sfere vysšego obrazovaniâ : issledovanie o graždanah tretʹih stran, obučaûŝihsâ v vysših učebnyh zavedeniâh Vengrii / podgotovil ... Balaž Danka ... - [Budapest] : [Bevándorlási és Állampolgársági Hiv.], 2010. - 50 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - külföldiek - statisztikai adatközlés
371.212(439)(=00)(083.41) *** 378(439)
[AN 3275825]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2011.
   Dunaferr Szakközép- és Szakiskola évkönyv, 55 év / [szerk. Dukai Mária, Varga László, Holdampf Sándorné]. - Dunaújváros : Dunaferr Szakközép- és Szakisk., 2010. - 150 p. : ill., részben színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Évkönyv, 55 év
Kötött
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros)
Dunaújváros - szakközépiskola - szakiskola - műszaki tudomány
373.6:62(439-2Dunaújváros) *** 377(439-2Dunaújváros)
[AN 3277053]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2011.
   Erasmus sikertörténetek : volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei / [szerk. Kurucz Katalin, Beregi Bettina és Hlavatý Ildikó]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 23.)
Fűzött
Magyarország - ösztöndíj - munkaerőpiac - 21. század - interjú
378.34(439) *** 929(439)"200"(047.53) *** 331.5(439)"200"
[AN 3278193]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2011.
   Esélyteremtő iskola / [szerk. Cseh Tímea, Cseke Bettina]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2010. - 21 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 24.)
Fűzött
Magyarország - különleges csoportok nevelése - iskola - nemzetközi kapcsolat - 21. század
376(439) *** 37.014.24(439)
[AN 3278261]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2011.
Forray R. Katalin (1942-)
   Az iskola térben, időben / Forray R. Katalin, Kozma Tamás. - Budapest : ÚMK, 2011. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-287-040-3 fűzött : 3280,- Ft
Magyarország - oktatási reform - oktatáspolitika - Kádár-korszak - ezredforduló
37.014.3(439)"197/199" *** 37.014.5(439)"197/199"
[AN 3278064]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2011.
   Iskolai könyvtári projektek, programok / szerk. Dömsödy Andrea. - Budapest : KTE, 2011. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 4.)
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-88046-1-7 fűzött
Magyarország - pedagógia - projekt módszer - iskolai könyvtár - pályázat - tanári segédkönyv
371.64 *** 371.314.6(072) *** 06.063(439)
[AN 3278114]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2011.
Kádár Zsófia
   A Nagyszombati Egyetem teológiai karának hallgatósága, 1635-1773 / Kádár Zsófia, Kiss Beáta, Póka Ágnes. - Budapest : ELTE Lvt. : PPKE Hittudományi Kar, 2011. - 430 p. ; 24 cm. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, ISSN 0324-2919 ; 26.). (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 3.)
Bibliogr.: p. 36-38. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-284-184-7 fűzött
Universitas Tyrnaviensis
Nagyszombat - oktatástörténet - egyetemi hallgató - papképzés - katolikus egyház - 17. század - 18. század - történelmi forrás - névtár
378.628.2(439.22-2Nagyszombat)(093)
[AN 3278075]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2011.
A kisgyermekkori nevelés minősége című konferencia programfüzete (angol)
   Guide to the conference "Excellence and equity in early childhood education and care" : 21st and 22nd February 2011, Budapest / [publ. State Secretariat for Education Ministry of National Resources]. - Budapest : State Secretariat for Education Min. of Nat. Resources, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89179-4-2 fűzött
Európai Unió - gyermeknevelés - iskoláskor előtti nevelés - oktatáspolitika - konferencia-kiadvány
372.3 *** 37.014(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3276348]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2011.
   A kisgyermekkori nevelés minősége című konferencia programfüzete : Budapest, 2011. február 21-22. / [... kiad. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága]. - Budapest : Nemz. Erőforrás Min. Oktatásért Fel. Államtitkárság, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89179-4-2)
Európai Unió - gyermeknevelés - iskoláskor előtti nevelés - oktatáspolitika - konferencia-kiadvány
372.3 *** 37.014(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3276337]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2011.
Kocsis Miklós (1983-)
   A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon / Kocsis Miklós. - Budapest : Topbalaton Kft., 2011. - 203 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 978-963-08-1189-7 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - iskola-társadalom kapcsolat - állam - közjog
378(439) *** 378.014.55 *** 342
[AN 3279051]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2011.
Kovács Ilma
   Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben [elektronikus dok.] / Kovács Ilma. - Szöveg (pdf : 15.55 MB). - Budapest : Szerző, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102068. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-08-0882-8
távoktatás - internet - elektronikus dokumentum
37.018.43 *** 681.3.004.14
[AN 3280398]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2011.
   Nevelés és társadalom: hagyomány és megújulás : V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia : Kaposvár, 2011. március 25. : absztraktok / [szerk. Hajdicsné Varga Katalin] ; [rend., kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar ...]. - Kaposvár : KE PK ; [Sopron] : NYME K., 2011. - 76 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9821-26-2 fűzött
nevelés - pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3278831]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2011.
Padányi Lajos
   A II. számú (Eternit) Általános Iskola 40 éve, 1966-2005 / Padányi Lajos. - Nyergesújfalu : Önkormányzat, 2010. - 116 p. : ill. ; 30 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 7.)
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-88209-5-2 fűzött
Általános Iskola (2.) (Nyergesújfalu)
Nyergesújfalu - általános iskola
373.3(439-2Nyergesújfalu)
[AN 3278492]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2011.
Polónyi István (1953-)
   Az ezredforduló hazai oktatása : háromnegyed évtized tanulmányai az oktatásról, oktatásgazdasági, oktatáspolitikai nézőpontból / Polónyi István. - Budapest : ÚMK, 2011. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-039-7 fűzött : 2890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-287-034-2)
Magyarország - oktatás-gazdaságtan - oktatáspolitika - felsőoktatás - ezredforduló
37.014.5(439)"199/200" *** 378(439)"199/200"
[AN 3278049]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2011.
Sárosi György (1954-)
   A hegedűjáték történeti, pedagógiai és módszertani háttere / Sárosi György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 246, 15 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 978-963-318-101-0 fűzött
hegedűjáték - zenepedagógia
37.036 *** 787.1
[AN 3276088]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2011.
Sir Veronika
   Az óvodáskor nagy kérdései : óvodaérettségtől iskolaérettségig... / Sir Veronika. - Budapest : Cewe Color Mo. Kft., 2010. - 69, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [72].
ISBN 978-963-08-0462-2 kötött
gyermeklélektan - óvodáskorú gyermek - családi nevelés - óvodai nevelés
37.018.1 *** 372.4 *** 159.922.7
[AN 3276914]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2011.
   The system of education in Hungary / [publ. by the Ministry of National Resources]. - [Budapest] : Min. of Nat. Resources, 2011. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89179-3-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - ezredforduló
37.014(439)"200"
[AN 3279289]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2011.
Tier Noémi, B.
   Alma a fán : párbeszédek a kompetenciafejlesztésről / [szerző B. Tier Noémi] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2010]. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86699-7-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - pedagógus - kompetencia - ezredforduló - interjú
371.322.6 *** 37(439)(092)(047.53) *** 37.014(439)"200"
[AN 3278357]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4889 /2011.
Asztalos Lajos (1889-1956)
   A sakkjáték elemei / Asztalos Lajos, Bán Jenő ; [... kieg. Földi József]. - 9. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 317, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-6674-0 kötött : 3400,- Ft
sakk
794.1
[AN 3277779]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2011.
Cook, Malcolm
101 youth football drills : age 7 to 11 (magyar)
   101 focigyakorlat 7-11 éveseknek / Malcolm Cook ; [ill. Mark Silver] ; [ford. Soós András]. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-273-2 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015-053.2/.6
[AN 3279337]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2011.
Cook, Malcolm
101 youth football drills : age 12 to 16 (magyar)
   101 focigyakorlat 12-16 éveseknek / Malcolm Cook ; [ill. Mark Silver]. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Soós András
ISBN 978-963-297-274-9 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015-053.2/.6
[AN 3279355]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2011.
Hajnal Emília
   3D quilling : papírcsík csoda / Hajnal Emília. - Szolnok : Hajnal E., 2011. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0907-8 fűzött : 1265,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3276616]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2011.
Hettinger, Gudrun
Moosgummi (magyar)
   Dekorgumidíszek és -játékok / Gudrun Hettinger ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2011. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2011/1.)
ISBN 978-963-278-186-0 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 3278643]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2011.
Hofman, Caroline
Lustig-bunte Faltfiguren (magyar)
   Mókás papírfigurák / Caroline Hofman ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2011. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2011/3.)
ISBN 978-963-278-197-6 fűzött : 1195,- Ft
origami - papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3278699]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2011.
Horváth T. Csaba
   Tájak, bóják, versenyek : az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság első tíz évének története, 1998-2007 / Horváth T. Csaba ; [... a Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület kiadásában ...]. - Paks : Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyes., 2010. - 535 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9478-0 kötött
Magyarország - sporttörténet - gyalogtúra - sportesemény - ezredforduló
796.51.093(439)"199/200" *** 796.56.093(439)"199/200"
[AN 3276685]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2011.
Krakauer, Jon (1954-)
Eiger dreams (magyar)
   Álmok az Eigerről : az ember és a hegy találkozása / Jon Krakauer ; ford. Komáromy Rudolf. - Budapest : Park, cop. 2011. - 182 p. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-530-884-2 kötött : 3500,- Ft
alpinizmus
796.52
[AN 3277888]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2011.
Saether, Venke Eiane
The great pony craft book (magyar)
   Alkotókönyv / Venke Eiane Saether ; [ford. Pató Andrea]. - [Budapest] : Pony, 2010. - 69 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9951-34-1 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 3278664]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2011.
   Tudod-e az én nótámat? : kvíz kezdőknek és haladóknak / szerk. Gulyás Sándor. - Érd : Gulyás A., 2011. - 177 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88945-1-9 fűzött
vetélkedő - magyar nóta - dalszöveg - antológia
793.7 *** 784.067.26(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 3276262]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4899 /2011.
   Az aradi emlékmúzeum anyaga az aradi Complexul Muzeal-ban / szerk. Zombori István ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2011. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-39-5 fűzött
Complexul Muzeal (Arad)
Arad - múzeumi gyűjtemény - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
069(498.4-2Arad) *** 943.9"1848/1849"
[AN 3278775]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2011.
Balázs Péter (1967-)
   Balázs Péter : [Kepes György Vizuális Központ Kisgaléria, 2010. április 30 - június 5.] / [... szerk. Herman Péter] ; [kiad. Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.]. - Eger : Műv. Háza, 2010. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Egerben, "Virágoskert" címmel tartották
ISBN 978-963-86260-2-8 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Balázs_P. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3275931]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2011.
   Corpus Signorum Imperii Romani = Corpus der Skulpturen der Römischen Welt. Ungarn / [Hrsg.:] Ungarische Akademie der Wissenschaften ; hrsg. in Verbindung mit der Association internationale d'archéologie classique. - Budapest : Akad. K., 1991-. - 29 cm
2010-től közread. az Archaeolingua Alapítvány
ISBN 963-05-6111-5 *
Dunántúl - szobrászat - régészet - római birodalom kora
725.945(398.6) *** 73(398.6) *** 904(398.6) *** 904(439.11)
[AN 148981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 9., Bestandteile von römischen Grabbauten aus Aquincum und dem Limesabschnitt im Stadtgebiet von Budapest / bearb. von Christine Ertel ; unter Mitw. von Margit Németh. - 2010. - 216 p. : ill.
Bibliogr.: p. 9-28.
ISBN 978-963-9911-18-5 kötött
Aquincum - Budapest - régészet - emlékmű - római birodalom kora
904(398.6-2Aquincum) *** 725.945(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.)
[AN 3275046] MARC

ANSEL
UTF-84902 /2011.
Gimesi András Gime
   Első nagyításaim [elektronikus dok.] : 100 fénykép a 2010-es évből / Gimesi András Gime. - Képek. - Budapest : Paperless_Books_hu, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-963-89162-1-1
Magyarország - fényképész - 21. század - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Gimesi_A.
[AN 3276725]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2011.
Hajtmanszki Zoltán (1962-)
   Az elszakadás, 2003-2009 [elektronikus dok.] : 184 kép Budapesttől / Hajtmanszki Zoltán. - Képek. - Budapest : Paperless_Books_hu, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint; képnézegető
ISBN 978-963-06-9225-0
Magyarország - Budapest - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Hajtmanszki_Z. *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3276666]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2011.
Hajtmanszki Zoltán (1962-)
   Még béke : elektronikus dok. : utcariport : 218 budapesti zsáner és szociofotó, 2005-2009 / Hajtmanszki Zoltán. - Képek. - Budapest : Paperless_Books_hu, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-963-06-9450-6
Magyarország - Budapest - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Hajtmanszki_Z. *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3276690]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2011.
Illés Károlyné
   Szlovák szőttesek Békés megyében = Slovenské tkaniny v Békešskej župe / [Illés Károlyné] ; mtásak ... Barcsay Andrea [et al.] ; a PC Magister Alapítvány kiadványa. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2011. - 113 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 112. - Összefoglalás francia és német nyelven
ISBN 978-963-89206-0-7 fűzött
Békés megye - magyar néprajz - népi díszítőművészet - szövés - magyarországi szlovákok
746.1.031.4(=854)(439.175) *** 39(=854)(439.175)
[AN 3274592]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2011.
   Kovács Imre szobrászművész : emlék-album / szerk. Dévai Huba. - Veresegyház : Dévai H., 2010. - VI, 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-08-0719-7 fűzött
Kovács Imre (1936-1996)
Magyarország - szobrász - 20. század - életrajz - audiovizuális dokumentum
73(439)(092)Kovács_I.
[AN 3278745]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2011.
Máy Lídia
   A mi Bólyunk = Bóly mit "Máynen" Augen / Máy Lydia és Péter ; [ford. Máy Lydia] ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Bóly : Önkormányzat, 2010. - [40] p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-08-0533-9 fűzött
Bóly - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Máy_P. *** 908.439-2Bóly(084.12)
[AN 3278058]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2011.
McNally, Joe (1952-)
The hot shoe diaries (magyar)
   A nagy villanás : jegyzetek a rendszervakus fotózásról / Joe McNally ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2011. - XI, 294 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9929-15-9 fűzött : 6400,- Ft
fototechnika
77
[AN 3279018]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2011.
Michaux, Henri (1899-1984)
Émergences - résurgences (magyar)
   Megnyilatkozások - új kitárulkozások / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2011. - 121, [8] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89055-1-2 fűzött : 4200,- Ft
Franciaország - festészet - festőművész - művészetpszichológia - művészetesztétika - francia irodalom - 20. század - idézetgyűjtemény
7.01 *** 75.01 *** 840-84=945.11 *** 75(44)(092)Michaux,_H.
[AN 3275584]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2011.
Novák Tünde
   Nagyvárad 2010 [elektronikus dok.] : utcariport 110 fekete-fehér fényképpel / Novák Tünde. - Képek. - Budapest : Paperless_Books_hu, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-963-89162-2-8
Magyarország - Nagyvárad - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Novák_T. *** 908.498.4-2Nagyvárad(084.12)
[AN 3276604]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2011.
Pálfy István (1951-)
   Putyu : Pálfy István festőművész. - [Bicske] : Pálfy I., [2011]. - 84 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-0934-4 kötött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(477.87)(=945.11)(092)Pálfy_I.
[AN 3277648]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2011.
Pénzes Kristóf
   Gondolkodtál ma már? [elektronikus dok.] : 146 képes utcariport, 2004-2010 / Pénzes Kristóf. - Képek. - Budapest : Paperless_Books_hu, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-963-89162-0-4
Magyarország - fényképész - 21. század - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Pénzes_K.
[AN 3276628]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2011.
Somogyi Győző (1942-)
   Mária Terézia magyar katonái / Somogyi Győző ; [tanulm. Baczoni Tamás és Nagy-L. István]. - Budapest : Cser K. : Hadtört. Int. és Múz., 2011. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar hadviselet)
ISBN 978-963-278-192-1 fűzött : 3995,- Ft
Magyarország - hadtörténet - egyenruha - grafikus - 18. század - album
741(439)(092)Somogyi_Gy. *** 355.48(439)"17"(084.1) *** 355.14(439)"17"(084.1)
[AN 3278981]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2011.
Tobakné Váczi Mária (1933-)
   Ballószögi vadvirágok : képek és emlékek a Kecskemét környéki tanyavilágból = Wildflowers of Ballószög : farmlands of Ballószög (south of Kecskemét) : visual memories / Tobakné Váczi Mária ; szerk. ... Katalin Juhász ; [közread. az] ... MTA Néprajzi Kutatóintézete. - Budapest : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutint., 2010. - 67 p. : ill., részben színes ; 22x31 cm
ISBN 978-963-236-343-1 kötött : 2000,- Ft
Ballószög - naiv művészet - festészet - rajzművészet - magyar néprajz - oral history
75.077(439) *** 76.077(439) *** 39(439-2Ballószög)
[AN 3276932]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4915 /2011.
Bódi Guszti (1958-)
   Bódi sztori : Nagyecsedtől Afrikáig : ...ahonnan még a madár is megszökött / [az interjút kész. Bánfalvi Laura]. - [Budapest] : Bódi G. Produkciós Iroda, 2010. - 233 p. ; 22 cm
Szerző Bódi Guszti
ISBN 978-963-06-8969-4 kötött : 2990,- Ft
Bódi Guszti (1958-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Bódi_G.(047.53)
[AN 3274997]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2011.
Kerepecká, Eva
   Kedʹ som išla včera večer z túlania : lʹudové piesne = Mikor este a csavargásból megjöttem : népdalok / Eva Kerepecká, Michal Kocziszki. - Békěsská Čaba : Slovenská samospráva župného mesta Békěsská Čaba, 2011. - 118 p. : ill., főként kotta ; 21 cm. - (Čabianske spomienky, ISSN 2062-1833 ; 2.)
Fűzött
Békés megye - szlovák népzene - magyarországi szlovákok - népdalgyűjtemény
784.4(=854)(439.175) *** 398.8(=854)(439.175)
[AN 3276987]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2011.
   Muzsikus-anekdoták : [1500 történet több mint 400 muzsikusról] / Márkus János vál. - 2. kiad. - Budapest : Rózsavölgyi és Tsa, 2011. - 457, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [459].
ISBN 978-963-88317-5-0 kötött : 2990,- Ft
zenész - anekdota
78.071(100)(0:82-36)
[AN 3278205]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2011.
Roca, Núria (1972-)
Música (magyar)
   Zene / [szerző Núria Roca] ; [ill. Rosa M. Curto] ; [ford. Ladányi-Túróczy Csilla]. - Budapest : Műszaki K., [2011]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mi a művészet?)
ISBN 978-963-16-4277-3 fűzött
zeneművészet - hangszer - gyermekkönyv - képeskönyv
78(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3276410]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4919 /2011.
Lakatos Éva (1931-)
   A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája, 1778-1948 / Lakatos Éva. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 519 p. ; 23 cm. - (Studia theatralica, ISSN 1789-9621 ; 1.)
ISBN 963-9882-70-4 fűzött : 3980,- Ft : 15 EUR
Magyarország - színházművészet - szakfolyóirat - szakbibliográfia
792(439)"17/19":016 *** 050(439):016
[AN 3278167]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2011.
Roca, Núria (1972-)
Cine (magyar)
   Film / [szerző Núria Roca] ; [ill. Rosa M. Curto] ; [ford. Ladányi-Túróczy Csilla]. - Budapest : Műszaki K., [2011]. - 35 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mi a művészet?)
ISBN 978-963-16-4276-6 fűzött
filmgyártás - gyermekkönyv - képeskönyv
791.44(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3276400]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2011.
Roca, Núria (1972-)
Teatro (magyar)
   Színház / [szerző Núria Roca] ; [ill. Rosa M. Curto] ; [ford. Ladányi-Túróczy Csilla]. - Budapest : Műszaki K., [2011]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mi a művészet?)
ISBN 978-963-16-4275-9 fűzött
színháztechnika - gyermekkönyv - képeskönyv
792.02(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3276406]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2011.
   Szigorúan bizalmas : dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez / szerk. Imre Zoltán, Ring Orsolya. - Budapest : Ráció, 2010. - 517 p. ; 24 cm
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9605-10-7)
Nemzeti Színház (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - kulturális politika - Kádár-korszak - történelmi forrás
792(439)"195/198"(093) *** 008:323(439)"195/198"(093)
[AN 3275540]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4923 /2011.
Balázs Géza (1959-)
   Utitárs a szavak világához / [... a kiállítási vezetőt írta, szerk.] Balázs Géza. - Sátoraljaújhely-Széphalom : A M. Nyelv Múzeuma, 2010. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Jót 's jól!, ISSN 2062-6657)
ISBN 978-963-88982-0-3 fűzött
magyar nyelv - múzeumi katalógus
809.451.1 *** 069(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3277218]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2011.
Bellers, Robin
   Opening borders : [közös európai referenciakeret szerint C1 felsőfok] / Robin Bellers, Ajkay-Nagy Éva. - [Budapest] : Aula, 2010. - 191 p. ; 28 cm + CD. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
ISBN 978-963-9698-87-1 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3277298]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2011.
Csikós András
   Relations sans frontières : [közös európai referenciakeret szerint B2, C1 melléklettel] / Csikós András, Joó András. - [Budapest] : Aula, 2010. - 199 p. ; 28 cm + CD. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
ISBN 978-963-9585-11-9 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - nemzetközi kapcsolat - szaknyelv - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3277287]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2011.
   Faces of English / ed. by Katalin Balogné Bérces, Kinga Földváry and Veronika Schandl ; general language ed. Kathleen E. Dubs. - Piliscsaba : Fac. of Humanities Pázmány P. Catholic Univ., 2011. - 246 p. : ill. ; 25 cm. - (Pázmány papers in English and American studies, ISSN 1587-5938 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-90-8 fűzött
anglisztika - angol irodalom története - amerikai angol irodalom története
802.0 *** 820(091) *** 820(73)(091)
[AN 3278166]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2011.
Kenessey Mária (1946-)
   Azerbajdzsáni - magyar társalgás / Kenessey Mária. - Budapest : EFI, 2010. - 172 p. ; 15x15 cm. - (Azerbajdzsán kultúra Magyarországon, ISSN 2062-2856)
Fűzött
azeri nyelv - nyelvkönyv
809.436.2(078)=945.11
[AN 3277340]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2011.
Komlóssy Gyöngyi (1964-)
   A különös magyar nyelv : adalékok Bél Mátyás nyelvtudományi munkásságához / Komlóssy Gyöngyi. - Budapest : Universitas, 2010. - 168 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-34-8 kötött : 2940,- Ft
Bél Mátyás (1684-1749)
Magyarország - magyar nyelv - héber nyelv - összehasonlító nyelvészet - etimológiai szótár - nyelvtörténet - tudós - nyelvész - 18. század
809.451.1-52 *** 809.24-52 *** 809.451.1-321.2 *** 001(439)(092)Bél_M.
[AN 3275733]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2011.
Nótári Tamás (1976-)
   A jogi latin nyelv alapjai / írták Nótári Tamás és Sándor Pál László. - [Budapest] : Patrocinium, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-615-5107-02-3 fűzött
latin nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11 *** 34
[AN 3276309]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2011.
Pintér Márta
   Weltpass : Prüfungstrainer für Fachsprache Internationale Beziehungen : [közös európai referenciakeret szerint B2 (C1 melléklettel)] / Pintér Márta, Polakovits Sarolta, Tefner Zoltán. - [Budapest] : Aula, 2010. - 222 p. ; 28 cm + CD. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
ISBN 978-963-9698-86-4 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3277226]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4931 /2011.
Hadnagy Róbert
   Agatha Christie krimikalauz avagy Gyilkosságok ABC-ben / Hadnagy Róbert, Molnár Gabriella. - Budapest : Európa, 2011. - 824 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9043-7 kötött : 5500,- Ft
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - angol irodalom története - író - 20. század - bűnügyi regény - lexikon - személyi bibliográfia
820(091)-312.4:030 *** 820(092)Christie,_A. *** 012Christie,_A.
[AN 3277806]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2011.
   Retorika, irodalom, poétika / [szerk. Radvánszky Anikó]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2011. - 384 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-003-0 fűzött
retorika - irodalomelmélet - irodalmi nyelv - verstan
82.085 *** 82.01 *** 82.01-1
[AN 3275524]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2011.
Várnai Judit Szilvia
   Fordítókalauz : hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? / Várnai Judit Szilvia, Mészáros Andrea Éva. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 130 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 15.)
Bibliogr.: p. [131].
ISBN 978-963-9902-73-2 fűzött : 1990,- Ft
Európai Unió - angol nyelv - szakfordítás - frazeológiai gyűjtemény
82.03 *** 327.39(4-62) *** 802.0-318(078)=945.11
[AN 3279739]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4934 /2011.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1916-1918 / sajtó alá rend. Majoros Györgyi, Tompa Zsófia, Tóth Máté. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 460, [3] p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
ISBN 978-963-446-604-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 3277032]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2011.
Hankovszky Tamás (1969-)
   Pilinszky János evangéliumi esztétikája : teremtő képzelet és metafizika / Hankovszky Tamás. - Budapest : Kairosz, 2011. - 261 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 978-963-662-445-3 fűzött : 2900,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - irodalomesztétika - vallásosság
894.511(092)Pilinszky_J. *** 248.3
[AN 3279323]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2011.
   Közép-Európa jegyében : írószövetségek a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért / [szerk. Kiss Gy. Csaba és Pápay György]. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2011. - 205 p. ; 24 cm. - (Tanácskozások az Írószövetségben, ISSN 2062-0470)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8432-02-5 fűzött : 2000,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - kulturális politika - magyar irodalom története - magyar történelem - irodalmi élet - szakmai szervezet - 1956-os forradalom - rendszerváltás - 20. század
894.511(091)"19" *** 943.9"1956" *** 323(4-11)"1989/199" *** 008:323(439)"195" *** 061.2(4-11)
[AN 3275819]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2011.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   Tükörszínjátéka agyadnak : poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : Ráció, 2010. - 363 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-04-6 fűzött : 3200,- Ft
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Szabó_L.
[AN 3275567]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2011.
Orzóy Ágnes (1967-)
   Two decades of Hungarian literature in English translation, 1988-2010 / ... comp. by Ágnes Orzóy ; [publ. by] Hungarian Book Foundation. - Budapest : Hung. Book Found., 2011. - 100 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88819-3-9 fűzött
magyar irodalom története - szakbibliográfia - annotáció
894.511(091):016 *** 019.941
[AN 3283624]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2011.
   Péterfi Vilmos emlékezete : az Irodalmi Díj Alapítvány 10 éve / [szerk. Báger Gusztáv]. - Budapest : Péterfi V. Irod. Díj Alapítvány, 2011. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8432-03-2 fűzött
Péterfi Vilmos (1924-2002)
Magyarország - író - kitüntetés - ezredforduló - 20. század
894.511(092)Péterfi_V. *** 06.068(439)Péterfi_Vilmos
[AN 3278277]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2011.
Szolláth Dávid (1975-)
   A kommunista aszketizmus esztétikája : a 20. századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása / Szolláth Dávid. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 288 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 13.)
Bibliogr.: p. 259-279.
ISBN 978-963-506-845-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - kommunizmus - 20. század
894.511(091)"19" *** 329.15
[AN 3277224]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2011.
Takács Miklós
   Ady, a korai Rilke és az "istenes vers" / Takács Miklós. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 220 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 48.)
Bibliogr.: p. 209-220.
ISBN 978-963-318-090-7 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Magyarország - Ausztria - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ady_E. *** 830(436)(092)Rilke,_R._M.
[AN 3275907]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4942 /2011.
Ábalos, Rafael (1956-)
Grimpow (magyar)
   Grimpow : a láthatatlan út / Rafael Ábalos ; [ford. Babos Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 468 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-096-4 fűzött : 3499,- Ft
spanyol irodalom - kalandregény
860-311.3=945.11
[AN 3279404]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2011.
Anderson, Catherine
Sweet nothings (magyar)
   Édes semmiségek / Catherine Anderson ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 375 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-270-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3277073]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2011.
Auel, Jean M.
The clan of the Cave Bear (magyar)
   A Barlangi Medve népe : a Föld gyermekei sorozat 1. / Jean M. Auel ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 590 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-436-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3278661]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2011.
Ayres, Jane
Last chance horse (magyar)
   Két jómadár / Jane Ayres ; [... ill. Asbjørn Tønnesen] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-02-0 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3278855]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2011.
Barry, Sebastian (1955-)
A long long way (magyar)
   Messze, messze / Sebastian Barry ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2011]. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-267-6 fűzött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3275698]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2011.
Brown, Sandra (1948-)
Tempest in eden (magyar)
   Vihar az édenkertben / Sandra Brown ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-232-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3279296]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2011.
Bruen, Ken
London Boulevard (magyar)
   London Boulevard / Ken Bruen ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-457-6 fűzött
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3279517]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2011.
Bucay, Jorge (1949-)
Amarse con los ojos abiertos (magyar)
   Nyitott szemmel szeretni : elgondolkodtató kaland, amely a párkapcsolat igazi értelmét kutatja / Jorge Bucay ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Európa, 2011. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9128-1 kötött : 2800,- Ft
argentin irodalom - levélregény
860-31(82)=945.11
[AN 3279150]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2011.
Bussell, Darcey (1969-)
Magic ballerina (magyar)
   Bűvös balettcipő / Darcey Bussell. - Nyíregyháza : Elektra Kv., 2010-. - ill. ; 20 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3121106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dorka és az álarcosbál / [... ford. Bernáth Lilla]. - 2010. - 91, [4] p.
ISBN 978-963-9952-66-9 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3274757] MARC

ANSEL
UTF-84951 /2011.
Campbell, Joanna
Cindy's runaway colt (magyar)
   Cindy talált csikója / Joanna Campbell ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9951-37-2 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3279076]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2011.
Carroll, Lewis (1832-1898)
The hunting of the snark (magyar)
   A snyárk-vadászat / Lewis Carroll ; Mann Lajos fordítása ; ill. Baksa-Soós Attila. - [Budapest] : Drámatéka, cop. 2011. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86544-6-5 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 3276845]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2011.
Charpentier, Laure (1941-)
Gigola (magyar)
   Gigola : [a selyemfiú-lány] / Laure Charpentier. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2011. - 227 p. ; 20 cm
Ford. Kertész János
ISBN 978-963-9887-66-4 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3279768]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Problem at Pollensa Bay (magyar)
   A pollensai probléma / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapes : Európa, 2011. - 212, [3] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "A Pollensa-öböl" címmel is
ISBN 978-963-07-9162-5 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3278446]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2011.
Clayton, Victoria
A girl's guide to kissing frogs (magyar)
   Hol késel, hercegem? / Victoria Clayton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 703 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-147-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3279430]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
Brida (magyar)
   Brida / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-049-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3277801]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2011.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's revenge (magyar)
   Sharpe bosszúja : Richard Sharpe és az 1814-es béke / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-187-2 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3279453]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Liselottes Heirat (magyar)
   Lotti házassága / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 140 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 152.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
Megj. "Liselotte házassága" címmel is
ISBN 978-963-325-054-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3278320]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Wer wirft den ersten Stein? (magyar)
   Vissza a szülőföldre / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 79 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 70.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-12-5 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3278316]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2011.
Daeninckx, Didier (1949-)
On achève bien les disc-jockeys? (magyar)
   A lemezlovasokat lelövik, ugye? / Didier Daeninckx ; [ford. Makádi Balázs]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 101-111. - Filmogr.: p. 112.
ISBN 978-615-5009-20-4 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3279699]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2011.
Dalí, Salvador (1904-1989)
Rostros ocultos (magyar)
   Elrejtett arcok / Salvador Dalí ; [ford. Szántai Zsolt és Takács M. József]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 389, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-266-004-2 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3278348]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2011.
Deledda, Grazia (1871-1936)
L'edera (magyar)
   Szerelemből gyilkolt / Grazia Deledda ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 250 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 10.)
ISBN 978-963-9828-72-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3279287]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2011.
Dietrich, William (1951-)
The Barbary pirates (magyar)
   A berber kalózok / William Dietrich ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2011]. - 343 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-264-5 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3279313]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2011.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Vingt ans après (magyar)
   Húsz év múlva : "A három testőr" folytatása / Alexandre Dumas ; [ford. Jékely Zoltán]. - Budapest : Európa, 2011. - 2 db (887 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9156-4 kötött : 5400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3277992]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 447 p.
[AN 3278004] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 455-887.
[AN 3278008] MARC

ANSEL
UTF-84965 /2011.
Erikson, Steven (1959-)
Reaper's gale (magyar)
   A kaszás vihara : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [a verseket Kleinheincz Csilla ford.]. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 1252 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tamás Gábor
ISBN 978-963-297-310-4 fűzött
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3279570]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2011.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2011. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9133-5 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3277797]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2011.
Ford, Michael Curtis
The sword of Attila (magyar)
   Attila kardja : a Római Birodalom végnapjai / Michael Curtis Ford ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 365 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-387-2 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3279319]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2011.
Frey, James (1969-)
I am number four (magyar)
   A negyedik : a lorieni krónikák első könyve / Pittacus Lore ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 346 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-184-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3279521]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2011.
Gaider, David
The calling (magyar)
   A hívás / David Gaider ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2011. - 444 p. ; 20 cm
keretcím: Dragon age
ISBN 978-963-9940-18-5 fűzött : 2990,- Ft : 11 EUR
kanadai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(71)=945.11
[AN 3279691]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2011.
Galsworthy, John (1867-1933)
The dark flower (magyar)
   A sötét virág / John Galsworthy ; [ford. Házsongárdy Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 329, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 13.)
ISBN 978-963-9828-75-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3279285]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2011.
Garlando, Luigi (1962-)
Inizia il campionato (magyar)
   Kezdődik a bajnokság / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2011. - 153, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 3.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-429-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3279582]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2011.
Giordano, Paolo (1982-)
La solitudine dei numeri primi (magyar)
   A prímszámok magánya / Paolo Giordano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2011. - 316, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9218-9 kötött : 3000,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3278226]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2011.
Gluhovskij, Dmitrij Aleksandrovoč (1979-)
Metro 2033 (magyar)
   Metró 2033 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2011. - 436, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9139-7 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3279505]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2011.
Glynn, Alan (1960-)
Limitless (magyar)
   Csúcshatás / Alan Glynn ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-58-4 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3279284]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2011.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Badge of honor (magyar)
   A becsület jelvénye / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, [2009]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2877998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A tanú / [ford. Békési József]. - cop. 2011. - 406 p.
ISBN 978-963-426-190-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3279488] MARC

ANSEL
UTF-84976 /2011.
Hassel, Sven (1917-)
Likvidér Paris! (magyar)
   Eltörölni Párizst! / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-60-7 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3278326]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2011.
Hassel, Sven (1917-)
SS-generalen (magyar)
   SS-tábornok / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-61-4 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3278333]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2011.
Hoag, Tami (1959-)
Deeper than the dead (magyar)
   Elhantolt igazság / Tami Hoag ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-395-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3279293]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2011.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
To taste temptation (magyar)
   Kísértés / Elizabeth Hoyt ; [ford. Balog Edina]. - Budapest : General Press, [2011]. - 333 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-273-7 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3279356]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2011.
King, Stephen (1947-)
The shining (magyar)
   A ragyogás / Stephen King ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1986. - 500, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9191-5 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3278220]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2011.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Fired up (magyar)
   Az átok / Jayne Ann Krentz ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-233-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3279299]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2011.
Lucado, Max
Best of all (magyar)
   A legnemesebb / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-74-4 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3276444]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2011.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The barbarous coast (magyar)
   A barbár part / Ross Macdonald ; [ford. Ross Károly]. - Budapest : Európa, 2011. - 343 p. ; 20 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9136-6 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3278264]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2011.
Mankell, Henning (1948-)
Kinesen (magyar)
   A pekingi férfi / Henning Mankell ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2011. - 522, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-02-4 fűzött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3279752]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2011.
Martínez, Guillermo (1962-)
La muerte lenta de Luciana B. (magyar)
   Luciana B. lassú halála / Guillermo Martínez ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Európa, 2011. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9140-3 fűzött : 2600,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3279359]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2011.
Mercier, Pascal
Nachtzug nach Lissabon (magyar)
   Éjféli gyors Lisszabonba / Pascal Mercier ; [ford. Zalán Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 596 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-449-6 fűzött : 3999,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3276419]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
La pique du jour (magyar)
   A pirkadat / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1993. - 601 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-07-9165-6 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3277804]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2011.
Mohn, Therese
Gitte på eventyr (magyar)
   Gitte Angliában / Therese Mohn ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-36-5 fűzött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3279040]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2011.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
The original of Laura (magyar)
   Laura modellje : meghalni élvezet / Vladimir Nabokov ; közread. Dmitri Nabokov ; [ford. és a jegyzeteket írta Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Európa, 2011. - 310 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9157-1 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - töredékes mű - regény - fényképmásolat
820-31(73)=945.11
[AN 3279444]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2011.
Navarro, Julia (1953-)
Le hermandad de la Sábana Santa (magyar)
   A Szent Lepel titkos szövetsége / Julia Navarro ; ford. Cserháti Éva. - 2. kiad. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2011. - 357 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88462-5-9 kötött : 3540,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3278336]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2011.
Nöstlinger, Christine (1936-)
Das Austauschkind (magyar)
   A cseregyerek / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2011. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 978-963-324-024-3 kötött : 1980,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3277050]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2011.
Ōe Kenzaburō (1935-)
Mannen gan'en no futtobōru (magyar)
   Futball-lázadás / Óe Kenzaburó ; [ford. Vihar Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 345, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 11.)
ISBN 978-963-9828-73-5 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3278229]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2011.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Haunted (magyar)
   Kísértettek : regény történetekből / Chuck Palahniuk ; [ford. Roboz Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 468, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-188-9 kötött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3279267]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2011.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
T (magyar)
   T / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2011. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9153-3 kötött : 3400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3278347]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2011.
Portis, Charles (1933-)
True grit (magyar)
   A félszemű / Charles Portis ; [ford. Polyák Béla]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-183-4 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3279529]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2011.
Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925)
   Népítélet : elbeszélések / Władysław Reymont ; [ford. Mészáros István]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 345, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 12.)
ISBN 978-963-9828-74-2 kötött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3279286]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2011.
Ridpath, Michael
Where the shadow lie (magyar)
   Sűrű árnyak / Michael Ridpath ; [ford. Molnár Péter]. - Budapest : General Press, [2011]. - 310 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-274-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3279387]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2011.
Sage, Alison
Rapunzel (magyar)
   Aranyhaj / ... írta Alison Sage ; a Grimm testvérek ... meséje alapján ... ; ill. Sarah Gibb ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5028-08-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3278143]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2011.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-. - 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az utolsó kívánság / [ford. Szathmáry-Kellermann Viktória]. - cop. 2011. - 287 p.
ISBN 978-963-08-1080-7 fűzött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279648] MARC

ANSEL
UTF-85000 /2011.
Saramago, José (1922-2010)
Caim (magyar)
   Káin / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2011. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9141-0 kötött : 2800,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3278338]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2011.
Savage, Sam (1940-)
Adventures of a metropolitan lowlife (magyar)
   Firmin : egy alvilági élősdi kalandjai a nagyvárosban / Sam Savage ; Fernando Krahn rajz. ; [ford. Boris János]. - Budapest : Európa, 2011. - 197, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9158-8 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3279106]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2011.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Minoes (magyar)
   Macskák társasága / Annie M. G. Schmidt ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2005 [!2011]. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 978-963-324-028-1 kötött : 1980,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3277048]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2011.
Schulze, Ingo (1962-)
Dreizehn Geschichten im alten Manier (magyar)
   Mobil : tizenhárom történet régi modorban / Ingo Schulze ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Európa, 2011. - 261, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8732-1 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3279389]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2011.
Sebald, Winfried G. (1944-2001)
Die Ringe des Saturn (magyar)
   A Szaturnusz gyűrűi : angliai zarándokút / W. G. Sebald ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Európa, 2011. - 347 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9142-7 kötött : 3500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3279400]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2011.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
   Ivan Gyenyiszovics egy napja : kisregények / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Elbert János, Katona Erzsébet, Wessely László]. - Budapest : Európa, 2011. - 357, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Ivan Gyenyiszovics egy napja. Matrjona háza. Ego. Fenn és lenn. Töréspontok. - Egys. cím: Odin denʹ Ivana Denisoviča ; Matrenin dvor ; Ègo ; Na kraâh ; Na izlomah
ISBN 978-963-07-9125-0 kötött : 3500,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3279320]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2011.
Stephenson, Neal (1959-)
The diamont age (magyar)
   Gyémántkor / Neal Stephenson ; [ford. Juhász Viktor és Maleczki B. Miklós]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 2 db ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-95-7 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3279594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 295 p.
ISBN 978-963-9828-59-9
[AN 3279619] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 286 p.
ISBN 978-963-9866-01-0
[AN 3279636] MARC

ANSEL
UTF-85007 /2011.
Stilton, Geronimo
L'amore va in scena a Topford! (magyar)
   A szerelem színre lép Cinnfordban! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 117, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-419-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3279498]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2011.
Stilton, Geronimo
È arrivata Patty Spring! (magyar)
   Patty Spring megérkezett! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-427-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3279397]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2011.
Stilton, Geronimo
La valle degli scheletri giganti (magyar)
   Az Óriáscsontvázak völgye / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-428-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3279368]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2011.
Stilton, Geronimo
La vita èun rodeo! (magyar)
   Az élet egy rodeó! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 104, [15] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-415-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3279431]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2011.
Styron, William (1925-2006)
Set this house on fire (magyar)
   Házam lángra gyullad / William Styron ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2011. - 717 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9132-8 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3277782]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2011.
Sutcliff, Rosemary (1920-1992)
The Eagle of the ninth (magyar)
   A Sas : [az elveszett kilencedik légió rejtélye] / Rosemary Sutcliff ; ill. C. Walter Hodges. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 318 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 978-963-297-426-2 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
820-311.6(02.053.2)=945.11
[AN 3279534]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2011.
Todorović, Dragan (1958-)
Diary of interrupted days (magyar)
   Félbeszakadt napok krónikája / Dragan Todorovic ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Európa, 2011. - 318 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-9131-1 fűzött : 2700,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3279298]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2011.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Iskrenne vas Surik (magyar)
   Odaadó hívetek, Surik / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2007. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2569-7 kötött : 3490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3277890]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2011.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2011], cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3277906]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2011.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2004. - 147 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3277903]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2011.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - 5. utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2006. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3277896]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2011.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Vesëlye pohorony (magyar)
   Vidám temetés / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2484-3 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3277803]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2011.
Wharton, William (1925-2008)
Shrapnel (magyar)
   Srapnel / William Wharton ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 201, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-192-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - második világháború - memoár
820-94(73)=945.11 *** 355.48(100)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3279273]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Ghost division (magyar)
   Kísértet hadosztály / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 243 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 17.)
ISBN 978-615-5013-09-6 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3279693]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Otto and the SS (magyar)
   Otto és az SS / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltánné, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 212 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 16.)
ISBN 978-615-5013-06-5 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3279674]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2011.
Whyte, Jack (1940-)
   A templom lovagjai / Jack Whyte. - [Debrecen] : Gold Book, [2010]-. - 24 cm
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3221020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Rend a káoszban / [ford. Novák Gábor]. - [2011]. - 459 p.
ISBN 978-963-426-189-6 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3279460] MARC

ANSEL
UTF-85023 /2011.
Woodiwiss, Kathleen E.
Shanna (magyar)
   Shanna / Kathleen E. Woodiwiss ; [ford. Somló Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-092-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3278309]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5024 /2011.
Asperján György (1939-)
   Kiáltás a mindenségben : versek / Asperján György. - [Budapest] : Attisz, [2011]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87086-3-2 kötött : 2690,- Ft
 (hibás ISBN 963-870863-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3278771]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2011.
Babenko
   Újrakezdés / Babenko. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-10-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3275349]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8884-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3277070]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8900-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3277066]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Mesék a Tejúton túlról / Berg Judit ; Gévai Csilla rajz. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2011. - 46, [10] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-17-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3283412]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2011.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel prózai munkái / sajtó alá rend. Fórizs Gergely. - Budapest : EditioPrinceps, 2011. - 849 p. ; 20 cm. - (Berzsenyi Dániel összes munkái)
A függelékben Luden, Heinrich "Grundzüge ästhetischer Vorlesungen zum akademischen Gebrauche" c. írásával
ISBN 978-963-89214-0-6 kötött : 5880,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - kritikai kiadás
894.511-821
[AN 3275782]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2011.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Budapesti kis boszorkány : Lizi kalandjai / [szöveg] Bosnyák Viktória ; [ill.] Spote Stany. - Budapest : Scolar, 2011. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-244-253-2 kötött : 2750,- Ft
Budapest - gyermekirodalom - magyar irodalom - helyismeret - gyermekkönyv
894.511-93 *** 908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3278642]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2011.
Connor, Tanita (1979-)
   Rózsalugas rejtélye / Tanita Connor. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 600 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-04-2 fűzött : 4850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3275342]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2011.
Csáki Rita (1980-)
   Belső szoba : Virginia Woolf / Csáki Rita. - Budapest : FISZ, 2010. - 54 p. ; 17 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 54.)
ISBN 978-963-7043-40-6 fűzött : 1300,- Ft
Woolf, Virginia (1882-1941)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3276053]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2011.
Csukás István (1936-)
   Mi az adu? : prózai írások / Csukás István. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 180, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9708-61-7 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca - válogatott művek
894.511-43 *** 894.511-821
[AN 3279450]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2011.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Madárvédő Golyókapkodó / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-227-2 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3279456]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2011.
Drozsnyik István (1951-)
   Tűzben dideregve / Dr. ozsnyik István. - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9466-98-2 fűzött : 1197,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Drozsnyik_I.
[AN 3278850]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2011.
Duga Boglárka (1976-)
   Mesterségversek : mi leszek, ha nagy leszek? / [írta és rajz.] Duga Boglárka. - [Pécs] : Szerző, cop. 2011. - 52, [3] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-1038-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3278881]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2011.
Everlace, Angel (1985-)
   Vérháború : az első harapás / Angel Everlace. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-05-9 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3275378]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2011.
Fedina Lídia (1960-)
   Az elfelejtett varázsigék / Fedina Lídia. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-05-0 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3277452]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2011.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2852-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3278330]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2011.
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
   Becsület és kötelesség / gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ; [szerk. Ocsovai Gábor] ; [a képeket vál. Stemlerné Balog Ilona]. - Budapest : Európa, 2011. - 2 db : ill. ; 24 cm
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 929(439)Horthy_Istvánné(0:82-94)
[AN 3277885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1918-1944. - 375 p., 12 t.
ISBN 978-963-07-9219-6 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3277887] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-1998. - 478 p., [20] t.
ISBN 978-963-07-9220-2 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3277889] MARC

ANSEL
UTF-85041 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 92 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8906-3 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3277044]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2011.
József Attila (1905-1937)
   József Attila versei / [vál. és szerk. Lator László]. - Budapest : Sziget, 2011. - 222 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-98-4 kötött : 2380,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3278484]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2011.
Kajtár Sándor (1953-)
   Tűztáncos / Alex Kajtár. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-75-3 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3275596]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Így írsz te (új kiadása)
   Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban / [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Nagy Edit]. - 2. bőv., átd. kiad. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2011. - 147 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 70.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-79-2 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9386-79-1)
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
magyar irodalom - paródia - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511-7
[AN 3275790]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2011.
Kiss Andrea, B.
   S.O.S. Elváltam! / B. Kiss Andrea. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-03-6 fűzött : 3470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3275599]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2011.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Országgyűlési írások / Kölcsey Ferenc. - Budapest : Universitas, 2000-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
ISBN 963-9104-41-8 *
magyar irodalom - magyar történelem - országgyűlés - reformkor - történelmi forrás
894.511-94 *** 328(439)"183"(093) *** 943.9"183"(093)
[AN 420061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Országgyűlési dokumentumok : [1832-1835] / sajtó alá rend. Völgyesi Orsolya. - 2011. - 967 p.
ISBN 978-963-9671-35-5 kötött : 5250,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom - országgyűlés - politikus - reformkor - történelmi forrás - válogatott művek
943.9"183"(093) *** 328(439)"183"(093) *** 32(439)(092)Kölcsey_F.(093) *** 894.511-821
[AN 3276875] MARC

ANSEL
UTF-85047 /2011.
Kovács István (1940-)
   Keresek egy csillagot : Kovács István versei. - Máriapócs : Kovács I., 2011. - 181 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0840-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3276588]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2011.
Lackfi János (1971-)
   Élő hal : versek, 2004-2008 / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-265-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3278932]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2011.
Lackfi János (1971-)
   A legnehezebb kabát : történetek / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-266-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3278924]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2011.
Lázár Anna
   Sodródók / Lázár Anna. - [Budapest] : Lázár A., [2011]. - 168 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0993-1 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3279466]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2011.
Lehoczki Károly (1955-)
   Elgurult gyöngyök / Lehoczki Károly. - [Kecskemét] : Szerző, 2011. - 73, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-0812-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3278506]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2011.
Lengyel Dávid
   Holtak világa : a jóslat / Lengyel Dávid & Kuba Richárd. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-99-4 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3274654]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   A sólyom kinyújtja karmait : ifjúsági regény / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 388, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88446-4-4 fűzött : 1499,- Ft
Dzsingiz (Mongol Birodalom: kán) (1162-1227)
magyar irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3278304]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv : [gyógyító gondolatok] / Márai Sándor. - 21. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-277-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3277223]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-276-4 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3277219]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor ; [... Rátz Mária gond.]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 508 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-275-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3277225]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2011.
Ménes Attila (1961-)
   Hidegdauer / Ménes Attila. - Pécs : Jelenkor, 2010. - 339 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-490-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3277920]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2011.
Mihalik Roland (1988-)
   Evilon / Mihalik Roland. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-08-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3275384]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 478 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6521-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3277800]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tisztelt Ház ; Az én kortársaim / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 366 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 15.)
ISBN 978-963-09-6522-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - politika - tárcanovella - humoreszk
894.511-43 *** 32(0:82-7)
[AN 3277879]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2011.
Motta, Gábriel (1954-)
   Egy apa viszontagságai azaz Egy válás igaz története / Gábriel Motta. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-03-5 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3275353]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2011.
Nagy Bandó András (1947-)
   Vár rád Toscana : mozaikregény / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2011. - 279 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9880-16-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - auditív dokumentum - regény
894.511-31
[AN 3279328]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2011.
Nagy Teréz
   Hoztam utat.. : versválogatás / Nagy Teréz. - Győrszemere : [Nagy T.], 2011. - 220 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0820-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3278413]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2011.
Nemere István (1944-)
   Ház a hegytetőn : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2011. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-692-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3279283]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2011.
Nemere István (1944-)
   A Planetárium szelleme : ifjúsági kisregény / Nemere István ; [ill. Domokos Adrienn]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2010. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-02-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3277320]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2011.
Nemere István (1944-)
   Vad szenvedélyek : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2011. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-691-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3279282]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2011.
Novák Gábor (1943-)
   Mesebeli mesterek / Novák Gábor ; [ill. Sárkány Roland]. - Budapest : Napsugár és Virág Kft., [2011]. - 27 p. : ill., színes ; 31 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-0112-6 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3276830]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2011.
Nyirő József (1889-1953)
   Székelyek / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 173, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-137-6 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3279294]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2011.
Petőcz András (1959-)
   Másnap : feljegyzések a háborúból : regény / Petőcz András. - Budapest : Luna Kv. : Noran, 2011. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-044-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3279441]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2011.
Rábel Zsófia (1983-)
   Várás, ébredésre / Rábel Zsófia ; [... Ágoston Lóránt ill.]. - Szeged : GeolArt, 2010. - 44, [3] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-0354-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3276675]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2011.
Ráfael Viktor (1900-1981)
   Feltámadó arab világban : Ráfael Viktor útinaplója / [kiad. Komárom Város Önkormányzata]. - Komárom : Önkormányzat, 2010. - 27 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Közel-Kelet - helyismeret - magyar irodalom - két világháború közötti időszak - útleírás
894.511-992 *** 908.5-011"193"
[AN 3277361]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2011.
   Reményfonó : oktatói és hallgatói antológia / [fel. szerk. Bogdán Attila] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME K., 2010. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9883-71-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3278765]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2011.
Rózsa-Flores Eduardo (1960-2009)
   Nem várok rád többé : [legújabb új versek, 2004-2008] / Rózsa-Flores Eduardo. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 96 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1001-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3277552]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2011.
Szabó Kila Margit
   Csepp a tengerben : válogatott versek és elbeszélések / Szabó Kila Margit. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2011. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88951-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3275359]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2011.
Szauer Ágoston (1963-)
   Stációk / Szauer Ágoston ; [ill. Rónaszéki Linda]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5091-06-3 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3276839]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2011.
Székács Ákos (1948-2009)
   Kagylócserepek : [rendhagyó visszaemlékezések...] / Székács Ákos ; [... festmények ... Székács Zoltán ... alkotásai]. - Budapest : [Székács A.], 2011. - 196 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88789-1-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3274687]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2011.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8904-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3277041]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2011.
Tanner József
   Tóni, Talpas és a többiek / Tanner József ; [a rajzokat kész. Tóth Anita]. - [Sopron] : Arisztotelész, 2010. - 43 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Nagyapa meséi
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3277525]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   Adjátok vissza a hegyeimet! : regény / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 204 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5013-52-2 kötött
ISBN 978-973-599-455-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3279334]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   Elvásik a veres csillag : regény / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 282 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5013-54-6 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-599-458-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3278255]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   Tizenhárom almafa : regény / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 259 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5013-53-9 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5994-57-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3278238]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2011.
Winkler András (1942-)
   Becsületes megtaláló / Winkler András ; [az illusztrációkat Mészáros György kész.]. - Pécs : Héthatár K., 2011. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88300-5-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3278160]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5083 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : irány az óvoda! / Bartos Erika. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 207, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-016-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3277766]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : kistestvér érkezik / Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 227, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-017-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3277773]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2011.
Bihariné Kun Erika
   A kirándulás / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2011. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 10. - keretcím: Traff
ISBN 978-963-88815-7-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3279107]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2011.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti ajándék / Nyírő Erzsébet ; [ill. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-368-435-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3277792]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2011.
Roca, Núria (1972-)
Pintura y escultura (magyar)
   Festészet és szobrászat / [szerző Núria Roca] ; [ill. Rosa M. Curto] ; [ford. Ladányi-Túróczy Csilla]. - Budapest : Műszaki K., [2011]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mi a művészet?)
ISBN 978-963-16-4274-2 fűzött
festészet - szobrászat - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 75(100)(02.053.2) *** 73(100)(02.053.2)
[AN 3276390]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5088 /2011.
   Környezet / ... szerk. Forgó Melinda, Ilyash György. - [Budapest] : ELTE, 2010. - 179 p. : ill. ; 21 cm. - (Conexus, ISSN 2062-6843 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-187-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3278109]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2011.
Mignola, Mike (1960-)
The chained coffin and others (magyar)
   A leláncolt koporsó és más mesék / [írta és rajz. Mike Mignola] ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2011. - 168, [7] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Hellboy ; 3.)
ISBN 978-963-266-194-0 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3279373]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2011.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (8.) (2010) (Pécs)
   8. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág és Szappanyos Melinda ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2010. - 330 p. : ill. ; 24 cm
gerinccím: VIII. Grastyán Konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-364-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3277891]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2011.
Stilton, Geronimo
La grande era glaciale (magyar)
   A nagy jégkorszak / Geronimo Stilton ; [rajz. Marta Lorini] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-266-198-8 kötött : 1900,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3279402]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2011.
Thompson, Richard (1957-)
Cul de sac (magyar)
   Zsákutca : [kertváros] / Richard Thompson ; [ford. Oroszlány Balázs]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2011. - 128 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9998-10-0 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3275611]
MARC

ANSEL
UTF-8