MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/06/01 12:24:46
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5093 /2011.
Madarász Imre (1962-)
   Madarász Imre (1962-) bibliográfia, 1984-2009 : 25 év adatai : publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke. - Budapest : 3BT., 2010. - 122 p. ; 29 cm
borító- és gerinccím: Madarász Imre bibliográfia
Fűzött
olasz irodalom története - magyar irodalom története - személyi bibliográfia
012Madarász_I. *** 850(091) *** 894.511(091)
[AN 3280976]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5094 /2011.
   Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok - 20 év tapasztalatai : a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos előadóülése : Szeged, 2009. október 30. / szerk. Balogh Elemér. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-81-7 fűzött
Magyarország. Alkotmánybíróság
Magyarország - alkotmánybíróság - bíróság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 342.565.2(439)"199/200" *** 347.97/.99(439)"199/200"
[AN 3284356]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2011.
Arbeit im Menschendienst (magyar)
   Munka az emberiség szolgálatában : a Rózsakereszt, 1924-1994 / [... kiad. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2011. - 85 p. ; 20 cm
A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-51-1 kötött
Lectorium Rosicrucianum
rózsakeresztesség - gnoszticizmus
061.236.5 *** 273.1
[AN 3282341]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2011.
   Csuklósítás '50 : emlékkiállítás az első hazai csuklós autóbusz üzembe helyezésének 50. évfordulójára / [... forgatókönyvét írta Merczi Miklós] ; [rend., közread. a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum]. - [Budapest] : M. Műszaki és Közlekedési Múz., [2011]. - [18] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A kiállítást 2010. nov. 4 - 2011. febr. 16. között tartották
Fűzött
Magyarország - autóbusz - közlekedéstörténet - fényképalbum - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010/2011" *** 629.114.5(439)(091)(084.12)
[AN 3286408]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2011.
   Az élhető vidékért 2010 : környezetgazdálkodási konferencia : Siófok, 2010. szeptember 22-24. : konferenciakötet / szerk. Kovács Gyula, Gelencsér Géza és Centeri Csaba ; [rend., közread. a] Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, [Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület]. - Törökkoppány : Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyes., 2010. - 391 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-229-871-9 fűzött
mezőgazdasági üzemtan - környezet-gazdaságtan - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Siófok) *** 504.03 *** 631
[AN 3281563]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2011.
   Ferenczy Noémi-díjasok : IV. kötet / [szerk. Urbán Ágnes] ; [közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. - Budapest : MKISZ, 2011. - [102] p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-87432-7-5 kötött
Magyarország - művészeti díj - képzőművészet - iparművészet - építészet - ezredforduló
06.068(439) *** 73/76(439)"200" *** 72(439)"200"
[AN 3283955]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2011.
   "Ironikus és fenséges" : Paizs László emlékezete : Csepel Galéria Művészetek Háza, 2010. október 14 - november 26. / [... szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága, Magyar Szobrász Társaság. - Budapest : M. Festők Társ. : M. Szobrász Társ., [2010]. - 35 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87354-9-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 73/76(439)"200"
[AN 3285956]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2011.
   A Németh László Társaság első húsz éve / [szerk. Árva László]. - [Budapest] : Németh L. Társ., [2011]. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1257-3 fűzött
Németh László Társaság
Magyarország - kulturális egyesület - 20. század
061.2(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3284558]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2011.
Petri, Catharose de (1902-1990)
Het licht kleed van de nieuwe mens (magyar)
   Az új ember fényruhája : az új idők apokalipszise I. : első Aquarius-megújító konferencia, Renova, Bilthoven, 1963. / Catharose de Petri és Jan van Rijckenborgh ; [... kiad. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2011. - 96 p. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-53-5 kötött
ezoterika - gnoszticizmus - rózsakeresztesség
061.236.5 *** 273.1
[AN 3282383]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5102 /2011.
Pápai Károly (1861-1893)
   A Csepel-sziget és lakói / Pápai Károly ; ... Bolla Dezső előszavával. - [Budapest] : Csepeli Helytört. és Városszépítő Egyes., 2010. - [8], 48 p. : ill. ; 25 cm. - (A csepeli reprint sorozat ... kiadványa, ISSN 2062-7114 ; 1.)
Eredeti kiadása: Budapest : Lampel, 1890. - Bibliogr.
Kötött
Csepel-sziget - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439Csepel-sziget
[AN 3282376]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2011.
Víg Márta (1956-)
   A kunhegyesi olvasókörökről, egyletekről, egyesületekről..., 1867-1951 és a Kunhegyesiek Baráti Köréről / [szerző Víg Márta]. - [Kunhegyes] : Kunhegyesiek Baráti Köre, 2010. - 339 p. : ill. ; 21 cm. - (Kunhegyesi helytörténeti füzetek, ISSN 1588-9564 ; 9.)
Bibliogr.: p. 227-231.
ISBN 978-963-87670-3-5 fűzött
Kunhegyesiek Baráti Köre
Kunhegyes - egyesület - olvasókör - testülettörténet - 19. század - 20. század
027.9(439-2Kunhegyes)"186/195" *** 061.2(439-2Kunhegyes)"186/195"
[AN 3282955]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5104 /2011.
Ujvári Hedvig (1970-)
   Magyar újságíró európai közegben : Max Nordau publicisztikai tevékenysége Budapest, Bécs, Berlin és Párizs között / Ujvári Hedvig. - Budapest : MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja : OR-ZSE, 2010. - 93 p. ; 24 cm. - (Magyar zsidó szemle füzetek, ISSN 2060-5730 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88644-2-0 fűzött
Nordau, Max (1849-1923)
Magyarország - újságíró - újságírás - 19. század
070(439)(092)Nordau,_M. *** 070(439)"186/187"
[AN 3280575]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5105 /2011.
Koncz Gábor (1950-)
   A közművelődés gazdasági kutatásának kezdetei Magyarországon, 1974 és 1989 között : PhD-értekezés, Debrecen, 2004 / Koncz Gábor. - Budapest : Napkút, 2010. - 333 p. ; 21 cm. - (PhD értekezések / Magyar Kultúra Alapítvány, ISSN 2062-7459 ; 1.)
Bibliogr.: p. 309-330. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-147-9 fűzött
Magyarország - kultúragazdaságtan - kutatás - 20. század
008(439)"197/198" *** 330(439)"197/198" *** 001.891
[AN 3284939]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2011.
   Nemzeti művelődés, egységesülő világ / főszerk. Szegedy-Maszák Mihály ; szerk. Vincze Ferenc, Zákány Tóth Péter. - Budapest : Napkút K., 2010. - 583, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 6.)
A Budapesten, 2007. nov. 30 - dec. 1. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-142-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - művelődés - kultúra - globalizáció - művelődéstörténet - ezredforduló
008 *** 316.7"200" *** 930.85(439)
[AN 3284794]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2011.
Nyerges Magda
   Magyar feltalálók és tudósok / Nyerges Magda. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2011. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar példaképtár)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-963-9373-91-4 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - feltaláló - tudós - művelődéstörténet
001.894(439)(092) *** 62(439)(092) *** 5(439)(092) *** 930.85(439)(092)
[AN 3281473]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2011.
   Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez / [összeáll. Fülöp Tamás] ; [közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : Alumni K., 2011. - 43 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0922-1 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 3282977]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5109 /2011.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3288686]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2011.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok könyve : [hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?] : [őrangyalok, arkangyalok és angyali üdvözletek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-047-6 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3288847]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2011.
Klotsche, Charles
Color medicine (magyar)
   Színterápia : [a színek titka, a rezgések gyógyító ereje] / Charles Klotsche ; [ford. Lerch Gabriella]. - [Onga] : Pythia, [2011]. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-47-6 fűzött : 2100,- Ft
színterápia - ezoterika
133 *** 615.831.6
[AN 3281075]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2011.
   Tarot dióhéjban : útmutató a marseille-i és az egyiptomi tarot-hoz / [összeáll. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2011. - 123 p. : ill., színes ; 17 cm + 78 kártya
ISBN 978-963-9652-83-5 (ajándék marseille-i kártyával) fűzött : 1900,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3288805]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2011.
Wagner András
   Ezoterikus dogmák / Wagner András, Molnár Edit. - Szombathely : Anhrama, 2010. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0084-6 fűzött : 2540,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3284264]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5114 /2011.
Banizs Károly (1940-)
   A székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és "A város ölelésében" természetfilm DVD-n / Banizs Károly, J. Mező Éva, Takács András Attila ; [közread. a] Bocs Alapítvány. - Székesfehérvár : Bocs Alapítvány, 2010. - 304 p. : ill., színes ; 26 cm + DVD
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-89166-0-0 kötött
Székesfehérvári homokbánya természetvédelmi terület - természeti környezet - természetvédelmi terület - audiovizuális dokumentum
502.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3280351]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2011.
Baráz Csaba
Varázslatos karsztvidék (angol)
   The magic karst : protection of the natural and cultural heritage in the Bükk National Park / [written and comp. by Csaba Baráz] ; [... transl. by Zoltán Baros]. - Eger : Directorate of the Bükk Nat. Park., 2010. - 40 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Carline booklets, ISSN 1789-8609 ; 12.)
ISBN 978-963-9817-17-3 fűzött
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger)
nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Bükki_nemzeti_park
[AN 3286561]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2011.
Olajos Péter (1968-)
   Konzervatív zöldség : politikáról, gazdaságról jövő időben / Olajos Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 366 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 309-312.
ISBN 978-963-236-377-6 fűzött : 3600,- Ft
környezeti politika
504.03 *** 329.63:504
[AN 3284411]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2011.
Sándor István
   Pusztaszafari, a Hortobágyi Vadaspark / [írta és fényképezte Sándor István]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park
[AN 3283596]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2011.
Sárosi Eleonóra
   Bevezető a Hortobágy mocsarainak és halastavainak élővilágába : ismerd meg a növényeket és az állatokat! / [írta Sárosi Eleonóra és Végvári Zsolt] ; [ill. Nagy Gyula és Sárosi Eleonóra]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, 2011. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park
[AN 3283775]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2011.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2010-ben. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2011. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 26.)
Tart.: Makó környéki szikes tavak vizsgálata térinformatikai és távérzékelési módszerekkel / Jakab Gusztáv, Kinyik Bálint. A nagyszénási fürdő fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata / Glózik Klára, Bálint László. - Bibliogr.
Fűzött
környezetvédelem - vidékfejlesztés - egyetem
504 *** 711.1 *** 378.184
[AN 3281471]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5120 /2011.
Âglom, Isaak Mojseevič
Vypuklye figury (magyar)
   Konvex alakzatok / I. M. Jaglom, V. G. Boltyanszkij. - Szeged : Polygon, 2011. - 279, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Ford. Deák Péter
Fűzött
alakzat - konvex halmaz
514.172
[AN 3288603]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5121 /2011.
Smolin, Lee (1955-)
The trouble with physics (magyar)
   Mi a gubanc a fizikával? : [a húrelmélet problémái és a lehetséges kiutak] / Lee Smolin ; [ford. Koronczay Dávid]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2011. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-036-0 kötött : 3990,- Ft
elméleti fizika - fizikatörténet - húrmodell
530.1 *** 53(100)(091)
[AN 3284222]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5122 /2011.
Baráz Csaba
Az ördögtornyoktól a patkónyomos kövekig (angol)
   From the devil's towers to the rocks with horse-shoe tracks : marked rocks and places of fable in the Mátra forest / [written and comp. by Csaba Baráz, Gábor Kiss] ; [... transl. Zoltán Baros]. - Eger : Directorate of the Bükk Nat. Park, 2010. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Carline booklets, ISSN 1789-8609 ; 13.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-9817-18-0 fűzött
Mátra - geomorfológiai képződmény
551.43(439)(234.373.3)
[AN 3286578]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2011.
El mundo físico (magyar)
   A Föld természetrajza / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. Koroncz Ágnes és Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Navigátor világatlasz ; 1.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6628-3 kötött : 595,- Ft
természeti földrajz - földrajzi atlasz
911.2 *** 912(100)
[AN 3284236]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5124 /2011.
Besze Szilvia
   Biodiverzitás / [... Besze Szilvia, Németh Katalin, Dorka Áron ... kész.]. - Budapest : Europe Direct Pest M. Európai Inf. Pont, [2010]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (EUpolgár, ISSN 2060-7482 ; 5.)
Fűzött
Európai Unió - biodiverzitás - állatvédelem
574.24(4-62) *** 502.74(4-62)
[AN 3282131]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2011.
Kereszturi Ákos (1972-)
   Asztrobiológia / Kereszturi Ákos ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2011. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-172.
ISBN 978-963-87597-3-3 fűzött
asztrobiológia
573.6 *** 524
[AN 3282475]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2011.
Magyar Genetikai Kongresszus (9.) (2011) (Siófok)
   IX. Magyar Genetikai Kongresszus, XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok : Siófok ..., 2011. március 25-27. : program, összefoglalók / [szerk. ... Hohol Róbert]. - Budapest : Diamond Congress, [2011]. - 242, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Rend. a Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztálya. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88019-4-4 fűzött
genetika - sejttan - konferencia-kiadvány
575 *** 061.3(439-2Siófok) *** 576.3
[AN 3281948]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2011.
   A proteomics odyssey towards next decades : 4th EuPA Scientific Meeting : Estoril, ... October 23-27, 2010 / ed. György Marko-Varga & Tânia Simões. - Veszprém : OOK-Press, 2010. - XXXIX, 675 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86156-5-7 kötött
fehérje - biokémia - molekuláris biológia - konferencia-kiadvány
577.322 *** 577.2 *** 061.3(469-2Estoril)
[AN 3281255]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2011.
Vincze János (1941-)
   Környezeti biofizika = Environmental biophysics / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2010. - 320 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 37.)
A bev. német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-963-9775-04-6 fűzött
biofizika - környezeti hatás
577.3 *** 504
[AN 3280781]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5129 /2011.
   100 éves a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség : [1911-2011] / [szerk. ... Dócs Róbert et al.]. - [Miskolc] : BAZ M. Tűzoltó Szövets., 2011. - 318 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1029-6 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439.134)(091)
[AN 3281300]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2011.
Babiđ, Violeta (1953-)
Kniga za svaku devoǰčicu (magyar)
   Kislányból nagylány / Viloleta[!Violeta] Babić ; ill. Ana Grigorjev ; [ford. Fischer Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 163 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-214-2 kötött : 2899,- Ft
személyi higiénia - nők egészsége - serdülőkor - lány
613.96-055.2
[AN 3283312]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2011.
Buda Béla (1939-)
   Az elme gyógyítása : kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre / Buda Béla. - Budapest : Háttér, cop. 2011. - 402 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-97-1 kötött : 3990,- Ft
elmegyógyászat
616.89
[AN 3285294]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2011.
Chapman, Gary D. (1938-)
Loving solutions (magyar)
   Maradjunk együtt! : házassági krízisek megoldása / Gary Chapman ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2011. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-9564-81-7 fűzött : 2200,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3288354]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2011.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-963-310-035-6 fűzött : 2780,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3288593]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2011.
Elek Ildikó
   Azoknak, akik zörgetnek.. : [Elek Ildikó]. - Budapest : SilkRoad Kft., [2011]. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0829-3 fűzött : 2000,- Ft
öngyógyítás - memoár
615.89(0:82-94)
[AN 3281319]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2011.
Franckh, Pierre
Erfolgreich wünschen (magyar)
   Kívánjunk sikeresen! : az álmok valóra váltásának 7 szabálya / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-32-3 kötött : 1800,- Ft
mentálhigiénia - szuggesztió - okkultizmus
613.865 *** 615.851.11 *** 133
[AN 3288689]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2011.
Godin, Seth
The dip (magyar)
   A holtponton ne add fel! / Seth Godin ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 101 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-304-049-2 kötött : 3200,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3283837]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2011.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Étrendi ötletek, receptek cukorbetegeknek / Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Újrany. - [Budapest] : Servier, 2011. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3288626]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2011.
   Headache and pain research / [publ. by the] University of Szeged Albert Szent-Györgyi Clinical Center Department of Neurology, ... - 3. ed. - Szeged : Univ. of Szeged Albert Szent-Györgyi Clinical Center Dep. of Neurology, 2011. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
fejfájás - fájdalom - szakbibliográfia
616-009.7 *** 616.857:016
[AN 3288614]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2011.
Hegedűs Beatrix
   Recept-túra : kalandozás külső és belső természetben : tavasz, nyár, ősz, tél / Hegedűs Beatrix. - Budapest : [Hegedűs B.], 2011. - 235 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1174-3 fűzött : 3750,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3285131]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2011.
Kerner Tibor
   Sziklaszilárd önbecsülés : hogyan építhetsz megingathatalan önbizalmat mentális állóképességed fejlesztésével / Kerner Tibor. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2011. - 202 p. ; 20 cm
Fűzött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-239-058-1)
életvezetés
613.865
[AN 3282888]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2011.
Korn, Danna
Living gluten-free for dummies (magyar)
   Gluténmentes élet : [gluténérzékenység, lisztérzékenység, coeliakia] / Danna Korn ; [ford. Tátrai Péter]. - Budapest : Panem, 2011. - VI, 162 p. ; 17 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-527-0 fűzött : 1790,- Ft
táplálkozástudomány - lisztallergia - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3285099]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2011.
Linehan, Marsha M. (1943-)
Skills training manual for treating borderline personality disorder (magyar)
   Készségfejlesztő gyakorlatok a borderline személyiségzavar kezeléséhez : munkafüzet "A borderline személyiségzavar kognitív viselkedésterápiája" című kézikönyvhöz / Marsha M. Linehan ; [ford. Milák Piroska]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-144-8 fűzött : 4600,- Ft
borderline-szindróma - pszichoterápia
616.895.8-008.6Borderline_szindróma *** 615.851
[AN 3286133]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2011.
Medhus, Elisa
Raising children who think for themselves (magyar)
   A jó szülő kézikönyve / Elisa Medhus ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 297 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-529-093-2 kötött : 3290,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3280885]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2011.
Mohr, Bärbel (1964-)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 2004. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-072-7 kötött : 1800,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3288531]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2011.
Nägele, Horst
Die Heilkraft der Meditation (magyar)
   Gyógyító meditáció / Horst Nägele ; [ford. Lerch Gabriella]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 86 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-85.
ISBN 978-615-5144-01-1 fűzött : 1750,- Ft
buddhizmus - meditáció - természetgyógyászat
615.89 *** 294.3
[AN 3281097]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2011.
Paulina Éva (1956-)
   Kiből lesz a jó nő? : válasz Dr. Csernus Imrének / Paulina Éva. - 2. kiad. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-65-7 fűzött : 2400,- Ft
- nemek lélektana - életvezetés
159.922.1-055.2 *** 613.865
[AN 3284202]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2011.
Price, Deborah L. (1958-)
Money magic (magyar)
   Pénz : a mágikus játék : kötelező olvasmány az igazi bőség megteremtéséhez, s a pénzzel való, gyakorta ingatag kapcsolatunk rendezéséhez / Deborah L. Price ; [ford. Ladinszki Barbara]. - Budapest : Danvantara K., 2011. - 167, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-13-8 fűzött : 2750,- Ft
siker - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3285610]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2011.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Érzelmek iskolája / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 403 p. : ill. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
Tart.: Félelem, harag, agresszióÞ; Szeretet, erkölcs, autonómia. - Bibliogr.: p. 371-399.
ISBN 978-963-248-172-2 kötött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-248-176-0)
érzelem - családi nevelés - szocializáció
159.942 *** 37.018.1 *** 316.736
[AN 3285941]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2011.
Thali, Trudi
Lichtbahnen-Heilung (magyar)
   Fényút-terápia : a fénytest megnyitása és gyógyítása spirituális meridiánkezeléssel / Trudi Thali ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-291-100-7 fűzött : 1800,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3286680]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2011.
   Thermal analysis in medical application / ed. by Dénes Lőrinczy. - Budapest : Akad. K., 2011. - 290 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Wide diversity in thermal analysis and calorimetry, ISSN 2062-6983)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8992-5 fűzött
orvostudomány - kalorimetria
616-073.66 *** 536.6
[AN 3286022]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2011.
   Tünet-ok kezelés / szerk. Borvendég János és Kárpáti Judit. - Budapest : Melánia, [2010]. - 583 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. okt. 29.
ISBN 978-963-9740-21-1 fűzött
Magyarország - betegségtünet - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 3283384]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2011.
Tunsky, Gary
The battle for health is over pH (magyar)
   pH : egészség és életöröm / Gary Tunsky ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88997-8-1 fűzött : 2100,- Ft
egészséges táplálkozás - méregtelenítés - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 3281084]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2011.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2010. - 279 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-23-7 fűzött
[AN 3280803] MARC

ANSEL
UTF-85154 /2011.
Walker, Cami
29 gifts (magyar)
   A szeretet ajándékai / Cami Walker ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-388-3 kötött
amerikai angol irodalom - idegbetegség - gerincvelő - memoár
616.832-004.2(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3280264]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2011.
Wege aus der Seelenkriese (magyar)
   Kiút a lelki válságból : újítsuk meg kapcsolatunkat az élettel és önmagunkkal / [szerk. Werner Huemer] ; [közread. a Grál-Világa Magyarországi Alapítvány]. - Szeged : Grál-Világa Mo.-i Alapítvány, [2011]. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88730-7-1 kötött : 1400,- Ft
depresszió - mentálhigiénia - ezoterika
616.895.4 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3285091]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2011.
Yesudian, Selvarajan (1916-)
Sport und Yoga (magyar) (bőv. kiad.)
   Sport és jóga : ősi hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak számára / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-139-0 kötött : 2600,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3288500]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2011.
Young, Robert O.
The pH miracle (magyar)
   A pH csoda : étkezzen kiegyensúlyozottan és nyerje vissza egészségét! / Robert O. Young, Shelley Redford Young ; [ford. Marosi Gyöngyi és Gulyás Ági]. - Budapest : MG Európa Kft., [2011], cop. 2007. - 341 p. ; 21 cm + CD
A mellékletben Brogan, Kevin beszélgetése a szerzővel. - melléklet címe: Beszélgetés az egészségről, a fogyásért
ISBN 978-963-06-3504-2 fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - ételrecept - auditív dokumentum
615.89 *** 613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3288843]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5158 /2011.
Holczer József
   Webszerkesztés könnyedén / Holczer József, Somogyi Edit ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2011. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-04-4 fűzött : 1974,- Ft
HTML-szerkesztés
681.324Internet *** 519.688SharePoint
[AN 3280928]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2011.
Ketskeméty László (1954-)
Bevezetés az SPSS programrendszerbe (új kiadása)
   Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe : módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez / Ketskeméty László, Izsó Lajos, Könyves Tóth Előd. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Artéria Stúdió, 2011. - 579 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 577-579.
ISBN 978-963-08-1100-2 fűzött
statisztikai elemzés - program
519.688SPSS *** 519.23
[AN 3280394]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2011.
Lee, Wei-Meng
Beginning iPhone SDK programming with Objective-C (magyar)
   Az iPhone SDK programozása Objective-C nyelven / Wei-Meng Lee. - Bicske : Szak K., 2011. - XXVIII, 513 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9863-19-4 kötött : 8500,- Ft
programnyelv - fejlesztő rendszer - mobiltelefon
519.682Objective-C *** 621.396.218
[AN 3281262]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2011.
Pilgrim, Mark
Dive into HTML 5 (magyar)
   HTML 5 : az új szabvány : ugorjunk fejest a webfejlesztés jövőjébe! / Mark Pilgrim ; [ford. ... Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - 278 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9637-77-1 fűzött : 2680,- Ft
HTML-szerkesztés
519.682HTML
[AN 3283501]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2011.
   Silverlight 4 : a technológia és ami mögötte van - fejlesztőknek / Árvai Zoltán [et al.] ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Bőv. kiad. - Budapest : JOS, 2011. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-06-8 fűzött : 1995,- Ft
szoftver - multimédia
519.688Silverlight *** 681.3.004.14
[AN 3280984]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2011.
Tanenbaum, Andrew S.
Computer networks (magyar)
   Számítógép-hálózatok / Andrew S. Tanenbaum. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Panem, 2004 [!2011]. - 939 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 904-920.
ISBN 963-545-384-1 kötött : 6900,- Ft
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 3289155]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2011.
Tanenbaum, Andrew S.
Structured computer organization (magyar)
   Számítógép-architektúrák / Andrew S. Tanenbaum. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2011, cop. 2006. - 815 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 684-695.
ISBN 978-963-545-457-0 kötött : 6900,- Ft
ISBN 963-545-457-0
számítástechnika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(075.8)
[AN 3288839]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5165 /2011.
Csobajiné Tóth Judit
   Műanyag és gumialapú lemezekből készülő csapadékvíz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabályai / [írta és szerk. Csobajiné Tóth Judit] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - Budapest : ÉMSZ, 2011. - 172 p. : ill. ; 24 cm + mell. (23 p. : ill., színes)
ISBN 978-963-88208-1-5 fűzött
vízszigetelés - épületszigetelés
699.82
[AN 3282553]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2011.
   Az endrődi Hármas-Körös-híd átépítési munkái / [szerzők Cserkúti András et al.]. - Budapest : SK-2008 Konzorcium, 2010. - 87 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 85.
Fűzött
Gyomaendrőd - hídépítés
624.21/.8(439-2Gyomaendrőd)
[AN 3285222]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2011.
   Építéstudományi Egyesület, 2000-2010 / [szerk. Antalffy Krisztina]. - Budapest : ÉTE, 2011. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Építéstudományi Egyesület
Magyarország - egyesület - építőipar - ezredforduló
69(439)"200" *** 061.2(439)
[AN 3284329]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2011.
Somlai János (1952-)
   A radioaktív anyagok, mint "az örök élet elixírjei"? / Somlai János ; [közread. a] Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet. - Veszprém : Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szerv., 2011. - 108 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-08-1074-6 kötött
radioaktív anyag - orvostörténet - alternatív gyógyászat - tudományos tévedés
628.4.047 *** 61(100)(089.3) *** 615.89(091)
[AN 3281923]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5169 /2011.
Békési Zoltán
   Házi pálinkafőzés / Békési Zoltán, Csarnai Erzsébet. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2010. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-611-6 kötött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3283510]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2011.
   Gyümölcsfaiskola : a gyümölcsfák szaporításának elmélete és gyakorlata / szerk. Hrotkó Károly. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 1999. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 507-529.
ISBN 978-963-286-609-3 kötött
növénytermesztés - gyümölcstermő növény - egyetemi tankönyv
631.53.037(075.8) *** 634.1(075.8)
[AN 3288521]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2011.
   Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből, 1732-1847 / közread. Égető Melinda, Polgár Tamás. - Budapest : L'Harmattan ; [Kaposvár] : Somogy M. Lvt., 2011. - 314 p., [36] t., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szőlőhegyek történetének forrásai, ISSN 1588-4112 ; 5.). (Fontes comitatus Simighiensis, ISSN 1786-4704 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-374-5 fűzött : 3500,- Ft
Somogy vármegye - gazdaságtörténet - szőlőművelés - hegyközség - mezőgazdasági jog - történelmi forrás
634.8(439.123)"17/18"(093) *** 338(091)(439)"17/18"(093) *** 352.9 *** 349.422.3(439)"17/18"(094)
[AN 3284450]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2011.
House plants (magyar)
   Növények a lakásban / társszerk. John Brookes ; [ford. Szollát György és Farkas Balázs]. - 8. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 978-963-530-927-6 kötött : 3900,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 3288360]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2011.
Kapronczai István (1952-)
   A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozástól napjainkig / Kapronczai István. - Budapest : Szaktudás, 2011. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-9935-68-6 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.43(439)"200"(083.41)
[AN 3285262]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2011.
Keményffi Gábor
   Cukrászkönyv / Keményffi Gábor, Tóth Illés ; [kiad. a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete]. - Repr. kiad. - Budapest : M. Cukrász Iparosok Orsz. Ipartestülete, 2011. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Műszaki Kvk., 1958
ISBN 978-963-08-0746-3 kötött
sütőipar - cukrászat - ételrecept - hasonmás kiadás
664.68(083.12) *** 094/099.07
[AN 3281311]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2011.
Klement Judit
   Gőzmalmok a Duna partján : a budapesti malomipar a 19-20. században / Klement Judit. - Budapest : Holnap, 2010. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Iparkodó Budapest, ISSN 2062-7246)
Bibliogr.: p. 152-158.
ISBN 978-963-346-946-0 kötött : 4900,- Ft
Budapest - Magyarország - gazdaságtörténet - ipartörténet - malomipar - 19. század - 20. század - album
664.7(439-2Bp.)(091) *** 338(091)(439)"18/194"
[AN 3283566]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2011.
Magyar Szárítási Szimpózium (7.) (2011) (Gödöllő)
   7. Magyar Szárítási Szimpózium : az előadások és poszterek összefoglalói : Gödöllő, 2011. április 7-8. / [szerk. Víg Piroska] ; szervezők Szent István Egyetem GÉK KÖRI Fizikai és Folyamatirányítási Tanszék, ... VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, ... Magyar Kémikusok Egyesülete. - Gödöllő : SZIE, [2011]. - 50 p. ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-212-8 fűzött
szárítás - konferencia-kiadvány
631.563.2 *** 66.047 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3281973]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2011.
Magyar Szárítási Szimpózium (7.) (2011) (Gödöllő)
   7. Magyar Szárítási Szimpózium : Gödöllő, 2011. április 7-8. [elektronikus dok.] / szerk. Víg Piroska ; szervezők Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Magyar Kémikusok Egyesülete. - Szöveg és képek. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; MS Excell. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
szárítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631.563.2 *** 66.047 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3281790]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2011.
   Növényvédelmi ismeretek / szerk. Bagi Ferenc, Bodnár Károly ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2011. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-249.
ISBN 978-963-306-087-2 fűzött
növényvédelem - tankönyv
632(075)
[AN 3282525]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2011.
Növényvédelmi ismeretek (szerb)
   Zaštita bilja / ured. Ferenc Bagi, Károly Bodnár ; [izd.] Segedinski Univerzitet Poljoprivredni fakultet. - Hodmezovašarhelj : Segedinski Univ. Poljoprivredni fak., 2011. - 300 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-253.
ISBN 978-963-306-092-6 fűzött
növényvédelem - tankönyv
632(075)
[AN 3282545]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2011.
   Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai / szerk. Mátray Árpád. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2005. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-608-6 kötött
állatorvostan - természetgyógyászat - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 615.89
[AN 3288516]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2011.
Tomlinson, Harry
Pocket encyclopedia of bonsai (magyar)
   Bonsai / Harry Tomlinson ; [ford. Preininger Éva]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 978-963-530-928-3 kötött : 3900,- Ft
bonsai
712.3/.7.032.12
[AN 3287630]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5182 /2011.
Balashova, Elena (1954-)
Modern mediterranean cuisine (magyar)
   Modern mediterrán konyha / Elena Balashova ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 608 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6506-4 fűzött : 6990,- Ft
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 3283610]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2011.
Bártfai László
   155 burgonyás étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2011. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-578-0 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3285345]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2011.
Bártfai László
   555 burgonyás recept / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2011. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-062-9 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3285548]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2011.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (angol)
   Budapest : traditional dishes and gastronomic culture in a welcoming capital / Katalin Csapó ; transl. by Richard Robinson. - 2. ed. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 135, [4] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-911-8 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3288674]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2011.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (német)
   Budapest : Traditionelle Gerichte und gastronomische Kultur in der gastfreundlichen Hauptstadt / Katalin Csapó ; Übers. von Birgit Torjai. - Budapest : Holnap, 2011. - 139, [4] p. : ill., részben színes ; 25x10 cm. - (Stadt der Gaumenfreuden, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-975-0 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3285075]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2011.
   Ételedben az egészséged : receptek lisztérzékenyek részére / [... mtársai Ács Péterné et al.]. - Szeged : S-Press 5 Kft., 2011. - 114 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0235-2 kötött
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3284289]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2011.
Horváth Ilona, F.
   Burgonyás ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2011]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-272-9 fűzött : 498,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3284634]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2011.
Horváth Ilona, F.
   Házi édességek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2011]. - 112 p. ; 20 cm
Fűzött : 498,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-590-269-9)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3284204]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2011.
Horváth Ilona, F.
   Levesek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2011]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-273-6 fűzött : 498,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3284623]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2011.
Horváth Ilona, F.
   Vegetáriánus ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2011]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-284-2 fűzött : 498,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3284616]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2011.
Kabachenko, Sergiy
Garnish for kids (magyar)
   Varázstányér : lépésről lépésre követhető instrukciók : [több mint 100 vidám tálalási ötlet, hogy a gyerekek örömmel egyenek egészséges ételeket] / [szerző Sergiy Kabachenko] ; [ill. Iryna Stepanova]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-297-396-8 kötött
konyhatechnika - díszítés - egészséges táplálkozás
641.8 *** 641.561
[AN 3280503]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2011.
Köstliche Geschenke aus der Küche selber machen (magyar)
   Ajándékok a konyhából : saját készítésű finomságok. - Pécs : Alexandra, 2011. - 158, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-297-407-1 kötött
konzerválás - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3280485]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2011.
Makranczy Béláné
   Kalóriaszegény sütemények lemondás nélkül : [egészséges változatok cukorbetegeknek is] / Makranczy Béláné. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", 2011. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5042-11-9)
egészséges táplálkozás - fogyókúra - diéta - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3282960]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2011.
Die schönsten Ideen zum Garnieren & Verzieren für jeden Anlass (magyar)
   Tálalás és díszítés : a legszebb ötletek minden alkalomra. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 157, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-297-411-8 kötött
konyhatechnika - díszítés
641.8
[AN 3280463]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb almás finomság : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 37.
ISBN 978-615-5130-37-3 fűzött : 229,- Ft
alma - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):634.11 *** 641.852(083.12)
[AN 3286284]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb aprósütemény : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 17.
ISBN 978-615-5130-17-5 fűzött : 229,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3285832]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb bögrés sütemény : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 19.
ISBN 978-615-5130-19-9 fűzött : 229,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3285847]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb csokoládés recept : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 22.
ISBN 978-615-5130-22-9 fűzött : 229,- Ft
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 3286049]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb egytálétel : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5130-03-8 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3284826]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb erdélyi jó falat : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 14.
ISBN 978-615-5130-14-4 fűzött : 229,- Ft
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.21)(083.12)
[AN 3285773]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb étel marhahúsból : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 28.
ISBN 978-615-5130-28-1 fűzött : 229 ,- Ft
szarvasmarha - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3286073]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb étel sertéshúsból : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 13.
ISBN 978-615-5130-13-7 fűzött : 229,- Ft
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3285772]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb étel wokban : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 34.
ISBN 978-615-5130-34-2 fűzött : 229,- Ft
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 3286275]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb fogyókúrás finomság : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 11.
ISBN 978-615-5130-11-3 fűzött : 229,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3285682]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb főzelék és köret : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 15.
ISBN 978-615-5130-15-1 fűzött : 229,- Ft
zöldségféle - köret - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3285827]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb gyors étel : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-615-5130-10-6 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3285674]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb gyümölcsös recept : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 33.
ISBN 978-615-5130-33-5 fűzött : 229,- Ft
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 3286272]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb halétel : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 8.
ISBN 978-615-5130-08-3 fűzött : 229,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3285387]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb húsos jó falat : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-5130-04-5 fűzött : 229,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3284832]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb karcsúsító fogás : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-615-5130-06-9 fűzött : 229,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3284844]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb koktél : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 30.
ISBN 978-615-5130-30-4 fűzött : 229,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 3286270]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb könnyű étel : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 23.
ISBN 978-615-5130-23-6 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3286057]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb magyar étel : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-615-5130-07-6 fűzött : 229,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3285049]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb muffin : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 18.
ISBN 978-615-5130-18-2 fűzött : 229,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3285840]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb péksütemény : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 24.
ISBN 978-615-5130-24-3 fűzött : 229,- Ft
péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68 *** 641.852(083.12)
[AN 3286060]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb recept a nagyvilágból : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 35.
ISBN 978-615-5130-35-9 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3286278]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb recept darált húsból : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 29.
ISBN 978-615-5130-29-8 fűzött : 229,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3286080]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb recept szabadtűzön : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 36.
ISBN 978-615-5130-36-6 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3286280]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb sütemény : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5130-02-1 fűzött : 229,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3284818]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb tepsis finomság : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 21.
ISBN 978-615-5130-21-2 fűzött : 229,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3285852]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb tészta sülve-főve : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-5130-05-2 fűzött : 229,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3284840]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb torta : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-615-5130-09-0 fűzött : 229,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3285664]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2011.
Toró Elza
   A 100 legjobb zöldséges finomság : mindennapi és különleges receptek mindenkinek / Toró Elza. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - 78, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 25.
ISBN 978-615-5130-25-0 fűzött : 229,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3286065]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5225 /2011.
   Híres történetek a barátságról. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 399 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9926-71-4 kötött : 3240,- Ft
világirodalom - barátság - elbeszélés
177.63(0:82-32) *** 82-32=945.11
[AN 3286171]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2011.
   Az igazságosság labirintusaiban : társadalmi méltányosság és generációs igazságosság a 21. század Magyarországán / szerk. Örkény Antal és Székelyi Mária. - Budapest : Sík K., 2011. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-9270-29-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - igazságosság - statisztikai adatközlés - ezredforduló
177.9 *** 316.346.3(439)"199/200" *** 316.64(439)"199/200"(083.41)
[AN 3285507]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2011.
   Korszakok, irányzatok, életművek : tanulmányok a közép- és kelet-európai felvilágosodásról = Epochen, Richtungen, Lebenswerke : Studien über mittel- und osteuropäische Aufklärung / ... szerk. ... Kiss Endre ; Egyed Emese és Rathmann János közrem. ... - Budapest : MTA-ORZSE Zsidó Kultúrtudományi Kutatócsoportja : OR-ZSE, 2010. - 345 p. ; 24 cm. - (Magyar zsidó szemle könyvek, ISSN 2061-1099 ; 2.)
Váltakozva magyar, német angol és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-88644-3-7 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - felvilágosodás - filozófiatörténet - 17. század - 18. század
1(4-11)"16/17"
[AN 3280449]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2011.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Sors és sérülés / F. Várkonyi Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Mérték K., 2011, cop. 2008. - 286 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-9889-95-8 fűzött
sors - akarat
129.6 *** 123 *** 159.947
[AN 3284188]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5229 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
   Názáret iskolája : elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről / Barsi Balázs. - 2. bőv., átd. kiad. - Kecskemét : Telek P. P., 2011. - 126 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89211-0-9 fűzött
meditáció - krisztológia
242 *** 232.9 *** 930.85(33)
[AN 3288486]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2011.
Csordás János
   A Terényi Evangélikus Egyház története a 20. század első felében / Csordás János. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
Kötött
Terény - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439-2Terény)"19"
[AN 3281072]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2011.
Dobos Zsuzsanna (1969-)
   Hangulatok : imádságok, gondolatok, pillanatképek a négy évszakról / Dobos Zsuzsanna. - Dinnyés : [Budapest] : 3BT K., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9864-11-5 fűzött
vallásos irodalom - ima
243 *** 244
[AN 3280028]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2011.
   A ferences regula : korai és mai értelmezések / Varga Kapisztrán, Várnai Jakab szerk. - Budapest : L'Harmattan : Sapienta Szerzetesi Hittud. Főisk., 2011. - 300 p. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-372-1 fűzött : 2800,- Ft
franciskánusok - szabályzat
271.3
[AN 3284590]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2011.
Giovannini Kornél
   Ubul él és él Elek : keresztyény bábszínpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-04-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - bábjáték
244(0:82-252.5) *** 894.511-252.5(02.053.2)
[AN 3280069]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2011.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Growing up, spiritually (román)
   Creşterea duhovnicească / Kenneth E. Hagin. - Budapesta : Biserica Dragostea Lui Hristos. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86426-0-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3285127]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2011.
Huszár Pál (1941-)
   Kálvin János tanításából : tanulmányok, előadások a nagy genfi reformátor írásba foglalt gondolatairól / Huszár Pál ; Steinbach József püspök előszavával. - Pápa : PRTA, 2011. - 132 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-12-9 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - református egyház - egyházi személy - teológus - protestantizmus - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2
[AN 3281191]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2011.
Jánossy Lajos (1903-1976)
   Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon / írta Jánossy Lajos ; [a szöveget gond. Ittzés Jánosné] ; [kiad. a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és a Fraternitás Lelkészegyesület]. - 2. átd. kiad. - [Győr] : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker. ; [Veszprém] : Fraternitás Lelkészegyes., [2011]. - 186 p. ; 25 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 978-963-88519-2-5 kötött
evangélikus egyház - egyházi szertartás
284.1 *** 264
[AN 3282507]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2011.
Juhász József
   Mi lesz veled, cölibátus? : katolikus papok emberközelből : vallomások / az interjúkat kész. Juhász József. - Budapest : Szófia K., 2010. - 170, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89032-1-1 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - katolikus pap - papi nőtlenség - életútinterjú
282(439)(047.53) *** 254
[AN 3284946]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2011.
Luther, Martin (1483-1546)
Nun freut euch lieben Christen gmein (magyar)
   Jer, örvendjünk keresztyének! : Luther írásaiból mindennapi áhítatra / összeáll. D. Carl Witte ; ford. Szabó József. - 4. kiad. - Budapest : Luther K., 2011. - 448 p. ; 20 cm. - (Magyar Luther könyvek, ISSN 1217-6842 ; 11.)
Fűzött : 1700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9979-03-1)
lelkigyakorlat
242
[AN 3286286]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2011.
Miklya Zsolt (1960-)
   Akarsz első lenni? / [írta] Miklya Zsolt ; [rajz.] Damó István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2011. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Cerka füzetek)
ISBN 978-615-5141-01-0 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
226.046(02.053.2)
[AN 3283904]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2011.
Mize, Jackie
Supernatural childbirth (magyar)
   Gyermekszületés természetfeletti módon : Isten ígéreteinek megtapasztalása a fogamzásra és a szülésre vonatkozóan / [Jackie Mize] ; [ford. Hajekné Bolla Borbála]. - Győr : Adonai K., 2002[!2011]. - 128 p. ; 22 cm
Fűzött : 1690,- Ft
 (hibás ISBN 963-44-0956-3)
vallásos irodalom - terhesség
244 *** 618.2
[AN 3287627]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2011.
Petri, Catharose de (1902-1990)
De wereldbroederschap van het Rozenkruis (magyar)
   A Rózsakereszt világszerzete : az új idők apokalipszise II. : második Aquarius-megújító konferencia, Christian Rosenkreuz-Heim, Calw, 1964. / Catharose de Petri és Jan van Rijckenborgh ; [... kiad. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2011. - 58 p. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-52-8 kötött
gnoszticizmus - rózsakeresztesség
273.1 *** 061.236.5
[AN 3282386]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2011.
Ruppert János
   Krisztus követségében / Ruppert János ; [összeáll. Tihanyi Gellért] ; [kiad. a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia]. - [Budapest] : Budai Ciszterci Szt. Imre Plébánia, [2010]. - 303 p. ; 17 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88221-0-9)
vallásos irodalom - prédikáció - memoár
252 *** 244(0:82-94)
[AN 3283074]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2011.
   "Serkenj fel, aki aluszol!" : a magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században / szerk. Fabiny Tibor ; [közread. a] Hermeneutikai Kutatóközpont, Evangéliumi Belmissziói Baráti Egyesület. - [Budapest] : Hermeneutikai Kutatóközp. : EBBE, 2010. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9712-5 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439)(092)"19"
[AN 3283192]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2011.
Stott, John R. W. (1921-)
The message of the Sermon on the Mount (magyar)
   A hegyi beszéd / John R. W. Stott ; [ford. Orbán Krisztina] ; [közread. a] ... KIA. - 2. kiad. - Budapest : Harmat : KIA, 2010, cop. 1993. - 223 p. ; 21 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-288-054-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3288493]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2011.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Igenek és nemek : huszonegy igehirdetés / Szűcs Ferenc. - Budapest : Károli Egy. K., 2010. - 218 p. ; 24 cm. - (Ex cathedra, ISSN 2062-7068 ; 1.)
ISBN 978-963-9808-27-0 fűzött : 1000,- Ft
prédikáció
252
[AN 3282670]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2011.
   Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből : Szerb János-emlékkötet / kötetszerk. Szilágyi Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 199 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-381-3 fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-734-381-3)
Mongólia - tibeti buddhizmus - népi vallásosság - tibeti nyelv - művelődéstörténet - emlékkönyv
294.321(515) *** 294.321(517) *** 809.54 *** 930.85(515)
[AN 3284554]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2011.
Thomas, Choo
Heaven is so real! (magyar)
   A menny valóság! / Choo Thomas ; [ford. Gulyás Csilla] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, [2011], cop. 2008. - XXII, 256 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89008-6-9 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3287623]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2011.
Varga Gyöngyi
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 4. kiad. - Budapest : Luther K., 2011. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 1790,- Ft
áldás - vallásos irodalom
244 *** 265.9
[AN 3289167]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2011.
Varga Tibor László
   Egyházlátogatási jegyzőkönyvek, VÉL A/8 = Visitationes canonicae / kész. Varga Tibor László ; [Rajczi Pál kéziratos segédletének felhasználásával ...]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2010. - XII, 185 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 1.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. XI-XII.
ISBN 978-963-88757-1-6 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém - levéltár - mutató - történelmi forrás
282(439-03Veszprémiegyházmegye)(093) *** 930.253(439-2Veszprém)(083.8)
[AN 3281880]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2011.
Varga Tibor László
   Lélekösszeírások, VÉL A/14 = Conscriptiones animarum / kész. Varga Tibor László ; [Rajczi Pál kéziratos segédletének felhasználásával ...]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2010. - IX, 79 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 2.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. VIII-IX.
ISBN 978-963-88757-2-3 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém - levéltár - útmutató - történelmi forrás
282(439-03Veszprémiegyházmegye)(093) *** 930.253(439-2Veszprém)(083.8)
[AN 3281908]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2011.
Verhoeven, Paul (1938-)
Jezus van Nazaret (magyar)
   Názáreti Jézus : az ember fia / Paul Verhoeven ; [ford. Horváth Viktor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 381 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 365-[382].
ISBN 978-963-310-007-3 kötött : 3490,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3283918]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2011.
Verő Bán Linda
   Széder esti zsidongó / írta Verő Bán Linda ; ill. Petényi Tibor Z. ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-88304-5-6 fűzött
zsidó vallás - vallási ünnep - gyermekkönyv
296.38(02.053.2)
[AN 3282797]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5253 /2011.
Ariely, Dan (1967-)
Predictably irrational (magyar)
   Kiszámíthatóan irracionális : a racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erőkről / Dan Ariely ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 978-963-689-408-5 kötött : 3490,- Ft
gazdaságszociológia - társadalmi viselkedés
316.334.2 *** 316.62
[AN 3284267]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2011.
   Diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel, 2010 : 12 gyakori kérdés a friss diplomások és a felsőoktatási intézmények kapcsán / [... elkészítésében részt vettek Czibik Ágnes et al.]. - Budapest : MKIK GVI, 2011. - 40 p. : ill., színes ; 29 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek, ISSN 1589-7451 ; 2011/2.)
ISBN 978-963-08-1153-8 fűzött
Magyarország - pályakezdés - diplomás - munkaerőpiac - ezredforduló
316.37-057.85 *** 378(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3282825]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2011.
   Elszakadás a szülői háztól : [a megnyúlt köldökzsinór] / Bácskai Júlia [et al.]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 201 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-171-5 fűzött : 1480,- Ft
személyiség-lélektan - fiatal felnőtt - szülő-gyermek kapcsolat
316.37-053.81 *** 316.356.2 *** 159.923.2
[AN 3286687]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2011.
Friedmann Sándor
   Kérdések és válaszkísérletek : írások identitásról és emlékezésről / Friedmann Sándor. - Budapest : MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja : OR-ZSE, 2010. - 129 p., IX t. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar zsidó szemle füzetek, ISSN 2060-5730 ; 7.)
Bibliogr.: p. 121-123. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88644-5-1 fűzött
zsidóság - identitás
316.347(=924) *** 316.63
[AN 3280634]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2011.
Kárpáti Judit (1961-)
   A zsidó - arab együttélés multidiszciplináris elemzése / Kárpáti Judit. - Budapest : MTA-ORZSE Zsidó Kultúrtudományi Kutatócsoportja : OR-ZSE, 2010. - 99 p. ; 24 cm. - (Magyar zsidó szemle füzetek, ISSN 2060-5730 ; 4.)
Bibliogr.: p. 87-95. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-508-601-6 fűzött
Közel-Kelet - zsidóság - arabok - társadalom - társadalmi változás
316.347(=924) *** 316.347(=927) *** 316.6(5-011) *** 316.42(5-011)
[AN 3280522]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2011.
Molitorisz Pál (1944-)
   A szarvasi tanyavilág / Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kara : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2011. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 27.)
Bibliogr.
Fűzött
Szarvas (Békés megye) - tanya - helyismeret
316.334.55(439-2Szarvas) *** 908.439-2Szarvas
[AN 3281533]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2011.
Sántha István (1968-)
   Az evenkik földjén : kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken / Sántha István, Tatiana Safonova. - [Budapest] : Balassi, cop. 2011. - 237 p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-231.
ISBN 978-963-506-856-2 fűzött : 3200,- Ft
evenkik - szociálantropológia
316.32(=941.1) *** 316.7(=941.1)
[AN 3283853]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2011.
Szarka Miklós (1940-)
   Hatszemközt : égető kérdések, éltető válaszok / Szarka Miklós. - Budapes : Kálvin, 2011. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-170-2 fűzött : 990,- Ft
családterápia - párkapcsolat - lelki gondozás
316.472.4 *** 316.356.2 *** 265.5 *** 253
[AN 3285356]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2011.
Szokolay, Alexander (1925-)
   Spomienky v jeseni života : výňatok z pamätí autora / Alexander Szokolay ; [vyd. Čabianska organizácia Slovákov]. - Békešská Čaba : Čabianska organizácia Slovákov, [2011]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89036-2-4 fűzött
Tótkomlós - magyarországi szlovákok - memoár
316.347(=854)(439-2Tótkomlós)(0:82-94)
[AN 3282110]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2011.
   Tudományos emlékülés Erdei Ferenc születésének centenáriumán : a Magyar Tudományos Akadémián 2010. december 9-én elhangzott előadások / szerk. Varga Gyula. - Makó : Erdei F. Társ. : Bába, 2011. - 92 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87954-2-7 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - szociológus - 20. század - emlékkönyv
316(439)(092)Erdei_F.
[AN 3285627]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2011.
Verő Bán Linda
Mit jelent zsidónak lenni? (román)
   Ce înseamnă să fii evreu? / Linda Verő-Bán ; il. de Eszter Paller ; trad. de Ana-Maria Datcu. - Budapest : Hillel Jewish Educational and Youth Centre Found., 2010. - 31 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Zsidongó könyvek)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88304-4-9)
nemzettudat - zsidóság - gyermekkönyv
316.356.4(=924)(02.053.2) *** 316.63
[AN 3282426]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5264 /2011.
Fiabe cinesi (magyar)
   Kínai népmesék / összeáll. Marina Grassini ; ill. Cecco Mariniello ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 122, [3] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Népek meséi ; 11.)
ISBN 978-963-09-6540-8 kötött : 1190,- Ft
kínaiak - népmese
398.21(=951)(02.053.2)
[AN 3282996]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2011.
   Hagyomány, örökség, közkultúra : a magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében / szerk. Diószegi László, Juhász Katalin ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2011. - 333 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2010. március 26-27-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7081-22-4 fűzött
Kárpát-medence - népművészet - magyar néprajz
39(=945.11)(4-191) *** 7.031.4(4-191)
[AN 3282633]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2011.
   Ír népmesék / összeáll. Kovács Gáborján ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 123, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Népek meséi ; 12.)
ISBN 978-963-09-6541-5 kötött : 1190,- Ft
írek - népmese
398.21(=916.2)(02.053.2)
[AN 3283017]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2011.
Kakuk Mátyás
   Az oszét népköltészet csokra / vál., ... ford. és jegyzetekkel ell. Kakuk Mátyás. - Kunszentmárton : Szerző, 2011. - 144 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0955-9 fűzött : 2550,- Ft
oszétok - népköltészet
398(=915.6)
[AN 3284375]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2011.
Molnár V. József
   Az emberélet szentsége / Molnár V. József. - Utánny. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2011. - 190 p. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 27.)
ISBN 963-00-6734-X fűzött : 2000,- Ft
magyar néprajz - népszokás
392(=945.11) *** 393(=945.11)
[AN 3288621]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2011.
Seres András (1935-1992)
   Szenteltbot / Seres András. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 20 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 49.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-263-172-1 fűzött
Erdély - mesekutatás - folklorisztika - monda
398.21(=945.11)(498) *** 398.22(=945.11)(498.4) *** 398.21.001
[AN 3284735]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2011.
   Szerencsének szerencséje : székely népmesék / [vál. és az utószót írta Karádi Ilona] ; [az illusztrációkat kész. Pisák Krisztina]. - Budapest : Officina Junior, 2011. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9705-78-4 kötött
Székelyföld - határon túli magyarság - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3282668]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2011.
Tészabó Júlia (1950-)
   Húsvét : magyar hagyományok / írta Tészabó Júlia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 183 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-09-6607-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - húsvéti szokás
398.332.12(=945.11)
[AN 3282665]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2011.
   XV. élő népművészet : Országos Népművészeti Kiállítás Közép-magyarországi Tárlata / [rend., bev. tanulm. Kecskés József] ; [közread. a] Pest Megyei Közművelődési Intézet. - Budapest : PMKI, 2010. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Veresegyházon, 2010. máj. 29 - jún. 27-ig tartották
ISBN 978-963-87273-4-3 fűzött
magyar néprajz - népművészet - kiállítási katalógus
39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 061.4(439-2Veresegyház)
[AN 3281209]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5273 /2011.
Besze Szilvia
   Lisszaboni szerződés 5 pontban / [... Besze Szilvia, Németh Katalin és Dorka Áron ... kész.]. - Budapest : Europe Direct Pest M. Európai Inf. Pont, [2010]. - 17 p. : ill., színes ; 30 cm. - (EUpolgár, ISSN 2060-7482 ; 7.)
Fűzött
Európai Unió - nemzetközi egyezmény - európai integráció
327.39(4-62) *** 342.7(4-62)
[AN 3282162]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2011.
Cameron, David (1966-)
Cameron on Cameron (magyar)
   Cameron Cameronról : kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel / David Cameron ; [riporter] Dylan Jones ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 360 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-024-9 kötött : 4900,- Ft
Cameron, David (1966-)
Nagy-Britannia - miniszterelnök - 21. század - interjú
32(410)(092)Cameron,_D.(047.53)
[AN 3283997]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2011.
Cseke Péter (1945-)
   Álom egy kolozsvári Solveig-házról : eszmetörténeti írások, dokumentumok / Cseke Péter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9903-27-2 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9903-24-1)
Erdély - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - határon túli magyar irodalom története - eszmetörténet - művelődéstörténet
323.15(=945.11)(498) *** 894.511(498)(091) *** 930.85(=945.11)(498.4)
[AN 3281519]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2011.
   Elnökségi munka az Európai Unióban / szerk. Rónay Miklós, Szörényi András. - Budapest : Gondolat, 2010. - 259 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 254-259. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-693-293-0 kötött : 3250,- Ft
Európai Unió. Tanács. Elnökség
Európai Unió
327.39(4-62) *** 342.511(4-62)
[AN 3282599]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2011.
Lagzi Gábor (1974-)
   A lengyel keleti politika : Lengyelország keleti szomszédság- és nemzetpolitikája, 1989-2009 / Lagzi Gábor ; [kiad. a Terra Recognita Alapítvány]. - Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2011. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89185-1-2 fűzött
Lengyelország - szomszédsági politika - ezredforduló
327(438)"198/200"
[AN 3284607]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2011.
Oplatka, Andreas (1942-)
Der erste Riss in der Mauer (magyar)
   Egy döntés története : magyar határnyitás - 1989. szeptember 11. nulla óra / Oplatka András. - Budapest : Helikon, 2010. - 339, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-329.
ISBN 978-963-227-219-1 kötött : 3990,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás
323(439)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 327.5(4-11)"1989"
[AN 3284793]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2011.
Reznák Erzsébet (1957-)
   A ceglédi 100-as küldöttség turini látogatása alkalmából.. / Reznák Erzsébet. - Cegléd : Kossuth Múz., 2011. - 75 p. : ill. ; 27 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8317-13-1 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Cegléd - politikus - 19. század - egyesület
32(439)(092)Kossuth_L. *** 061.2(439-2Cegléd)
[AN 3283081]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2011.
Szakolczai György (1928-)
   Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására : Barankovics és a DNP, 1945-1949 : Bibó és a DNP, 1956 / Szakolczai György, Szabó Róbert. - Budapest : Gondolat, 2011. - 375 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 371-375.
ISBN 978-963-693-302-9 fűzött : 2950,- Ft
Demokrata Néppárt
Magyarország - belpolitika - párt - országgyűlési választás - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom
323(439)"194/195" *** 329(439)DNP *** 943.9"1956" *** 324(439)"1947"
[AN 3282576]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5281 /2011.
Ábel Julianna
   Sóskút a 18. századig / Ábel Julianna. - Sóskút : Griger M. Emlékére Sóskút Községért Közhasznú Alapítvámy[!], 2010. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Sóskúti füzetek, ISSN 2062-7440 ; 1.)
Bibliogr.: p. 94-96.
ISBN 978-963-08-0166-9 fűzött
Sóskút - helytörténet
943.9-2Sóskút
[AN 3284879]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2011.
   Az árpádsáv tegnap és ma / [szerk. Molnár Judit]. - Budapest : Holokauszt Emlékközp., cop. 2011. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Páva könyvek, ISSN 2062-736X ; 1.)
Megj. a Budapesten, 2009. nov. 10-én azonos címmel rendezett kiállítás és konferencia alkalmából
ISBN 978-963-87628-6-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - zászló - magyar történelem - szélsőjobboldali irányzat - kiállítási katalógus
929.9(439) *** 329.17(439) *** 943.9 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3284102]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2011.
Benkő Ferenc (1745-1816)
   Parnassusi idötöltés : 1790-1793 : elsö-negyedik darab / Benkö Ferentz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - [6], 67, [3]; [6], 55; [10], 182; 48, 27 p. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: N. Szebenben : Hochmeister Márton, 1793, 2. darab 1794, 3. darab Kolo'sváratt; Szebenben, 1794, 4. darab Kolo'sváratt, 1796
ISBN 978-963-09-6483-8 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - művelődéstörténet - utazás - hasonmás kiadás
930.85(37/38) *** 094/099.07 *** 910.4(100)
[AN 3284262]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2011.
   Best of 1994 : 1994 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy izgalmas év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 5.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - ezredforduló - eseménygyűjtemény - album - auditív dokumentum
930.85(100)"1994"(084.1)
[AN 3283028]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2011.
Chandrasekaran, Rajiv
Imperial life in the emerald city (magyar)
   Zöld zóna : fejedelmi élet a Smaragdvárosban : az iraki Zöld zóna belülről / Rajiv Chandrasekaram ; [ford. Görgey Etelka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 371 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-153-4 fűzött : 2999,- Ft
Irak - amerikai angol irodalom - ezredforduló - dokumentumregény
956.7"200" *** 820-31(73)=945.11
[AN 3283364]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2011.
Chang, Jung (1952-)
Wild swans (magyar)
   Vadhattyúk : Kína három lánya / Jung Chang ; [ford. Kalmár Éva, ... Révész Ágota ...]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1994. - 608, [7] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9130-4 kötött : 3900,- Ft
Kína - történelem - 20. század - memoár
951.0"19"(0:82-31)
[AN 3280904]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2011.
Csáji László Koppány (1971-)
   A sztyeppei civilizáció és a magyarság : adalékok az eurázsiai sztyeppei civilizáció kutatásához, a magyar őstörténet-kutatás gyökeres változásához, illetve a sztyeppei vagy sztyeppei eredetű népek etnogenezis-kutatásához, illusztrációként az indiai kapocs rövid bemutatásával / Csáji László Koppány. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 124, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-[125].
ISBN 978-963-263-175-2 fűzött : 990,- Ft
Közép-Ázsia - őstörténet - magyar őstörténet - nomád népek - 1. évezred
930.8(=00)(58) *** 930.8(=945.11)
[AN 3288646]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2011.
   Csáky grófnő képes családtörténete : gróf Csáky Kornélia 100. születésnapjára / összeáll. és szerk. Bajnai Beke István. - Békéscsaba : Káplárné Bisztray K. : Vargáné Bisztray B., 2010. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9000-3 kötött
Csáky Kornélia (1910-2008)
Magyarország - 20. század - ezredforduló - memoár
929(439)Csáky_K.(0:82-94)
[AN 3285281]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2011.
Dänzer-Kantof, Boris
La vie des français au temps de Napoléon (magyar)
   Magánélet Napóleon korában / Boris Dänzer-Kantof ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, 2011. - 80 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Megj. "Hétköznapi élet Napóleon korában" címmel is
ISBN 978-963-13-5968-8 kötött : 1690,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 18. század - 19. század
930.85(44)"179/182"
[AN 3283962]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2011.
Duray Miklós (1945-)
   A megvalósult elképzelhetetlen : válogatás az 1986-2010 közötti időben, a trianoni békediktátum okán született írásokból / Duray Miklós ; [közread. a] Trianon Kutatóintézet. - Budapest : Trianon Kutint., 2010. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0681-7 fűzött
békeszerződés - magyar történelem - 20. század - nemzettudat
943.9"19" *** 341.382"1920" *** 323.1(=945.11)
[AN 3280705]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2011.
Ģibiete, Silvija
   Az örökre elveszett hazáért : az 1939-es év Lettországban és Liepājában / Silvija Ģibiete, Lāsma Ģibiete ; [ford. Gángó Gabriella]. - Szombathely : NYME Uralisztikai Tansz., 2010. - 31 p. ; 21 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
Bibliogr.: p. 28-31.
ISBN 978-963-9871-37-3 fűzött
Lettország - történelem - második világháború
947.43"1939"
[AN 3283840]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2011.
Gold, Dore
The fight for Jerusalem (magyar)
   Harc Jeruzsálemért : a radikális iszlám, a nyugat és a szent város jövője / Dore Gold ; [ford. Joób Viktória, Rimaszombati Andrea és Morvay Péter]. - Budapest : Hetek.hu Kft., cop. 2011. - 416 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1162-0 kötött : 3950,- Ft
Izrael - Palesztin Önkormányzati Területek - történelem - politikai feszültség - konfliktus
956.94 *** 956.94(=927) *** 327.5(569.4)
[AN 3284669]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2011.
   Hajdan volt karácsony.. : antológia / [szerk. Boros Gyula]. - Szeged : Bába, 2011. - 139, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-020-3 fűzött
Magyarország - karácsony - 20. század - memoár - antológia
929(439)(0:82-94) *** 398.332.416(0:82-94)
[AN 3285515]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2011.
Jakab Réka
   Veszprém Megyei Levéltár : levéltárismertető : vezető az állandó kiállításhoz / [írta és szerk. Jakab Réka]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2011. - 210 p. ; 30 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 23.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-7229-22-0 fűzött
Veszprém Megyei Levéltár (Veszprém)
Veszprém megye - levéltár - útmutató
930.253(439.117)(036)
[AN 3282456]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2011.
Joseph, Claudia
Kate (magyar)
   Kate : hercegnő születik / Claudia Joseph ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 264, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-293-127-2 fűzött : 2990,- Ft
Middleton, Kate (1982-)
Anglia - híres ember - 21. század
929(410)Middleton,_K.
[AN 3285656]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2011.
Kovács András
   Ezer esztendő krónikáiból / [írta és szerk. Kovács András]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm + mell. (32 p. : ill. ; 22 cm). - (Képes magyar történelem ; 6.)
ISBN 978-963-9949-60-7 kötött
magyar történelem - kronológia - ifjúsági könyv
943.9(0:930.24)(02.053.2)
[AN 3280583]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2011.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Hétköznapi élet Mátyás király korában / E. Kovács Péter. - Budapest : Corvina, 2011, cop. 2008. - 171 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-13-5993-0 kötött : 6990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - művelődéstörténet - 15. század
930.85(439)"14"
[AN 3288347]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2011.
   Memoriae commendamus : emlékezetül adjuk : válogatás Pápa város történetének forrásaiból / szerk., a szöveget gond., a kommentárokat írta Petrik Iván ; a bev. tanulmányt írta Hudi József ; ... közrem. Benedekné Gosztonyi Hajnalka, Világhy György. - Pápa : Veszprém M. Lvt., 2010. - 183 p. ; 25 cm. - (A Pápai Levéltár kiadványai, ISSN 2062-7076 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-21-3 kötött
Pápa - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Pápa(093)
[AN 3282651]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2011.
Mészáros Imre
   Helytörténeti tanulmányok és irodalmi próbálkozások / Mészáros Imre. - Szegvár : Magánkiad., 2011. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szegvár - helytörténet
943.9-2Szegvár
[AN 3283481]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2011.
Nemere István (1944-)
   Régi magyar világ / Nemere István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 173, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-165-3 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 3285136]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2011.
Nyakas Miklós (1942-)
   Kismarjai Bocskai István nemzetsége és nagysága : szabadságharcának kezdetei, az eredmények : kiállításvezető a nagykereki Bocskai várkastély történeti kiállításához / [... írta és ... rend. Nyakas Miklós] ; [a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa]. - 2. kiad. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2010. - 72 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7218-46-7 fűzött
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
magyar történelem - uralkodó - 16. század - 17. század - életrajz - kiállítási katalógus
943.9(092)Bocskai_I. *** 943.9"159/160" *** 061.4(439-2Nagykereki)
[AN 3287730]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2011.
Shawcross, William
Queen Elizabeth the Queen Mother (magyar)
   Erzsébet, az anyakirálynő : botrányok szemtanúja a Windsor-házban / William Shawcross ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 280 p. ; 23 cm
Megj. "Botrányok szemtanúja a Windsor-házban" címmel is
ISBN 978-963-689-467-2 kötött : 3490,- Ft
Erzsébet (Nagy-Britannia: királyné) (1900-2002)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - nő - 20. század - életrajz
929(410)Erzsébet
[AN 3284608]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2011.
   Statistics of centuries : statistical curios in Hungarian history / [ed. Norbert Bakos et al.] ; [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : HCSO, 2011. - 288 p. : ill., színes ; 21x22 cm + CD
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 978-963-235-299-2 fűzött
magyar történelem - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - 19. század - 20. század - statisztikai adatközlés
943.9"18/19"(083.41) *** 911.3(439)"18/19"(083.41)
[AN 3281724]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2011.
Trassard, François
La vie des Égyptiens au temps des pharaons (magyar)
   Magánélet a fáraók korában / François Trassard, Dominique Antérion, Renaud Thomazo ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, 2011. - 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5970-1 kötött : 1690,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - hétköznapi élet
930.85(32)
[AN 3283982]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2011.
Valuch Tibor (1963-)
   Magánélet Kádár János korában / Valuch Tibor. - Budapest : Corvina, 2011. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 78-[79].
ISBN 978-963-13-5974-9 kötött : 1690,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198"
[AN 3283972]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2011.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Marczibányi István / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K. : Budai Polgár Nonprofit Kft., 2010. - 177 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-155-4 fűzött : 2000,- Ft
Marczibányi István (1752-1810)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
929(439)Marczibányi_I. *** 930.85(439)"17/18"
[AN 3285379]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2011.
   Vízelőtti régészet : a Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások / [szerk. Ilon Gábor, Kreiter Eszter]. - Budapest : KÖSZ, 2010. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A K.Ö.SZ. tudományos-népszerűsítő füzetei, ISSN 2061-1889 ; 3.)
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88584-4-3 fűzött
Lukácsháza - Gyöngyös (patak, Rába) - régészeti feltárás - vízépítés
902 *** 904(439-2Lukácsháza) *** 626/627
[AN 3169297]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2011.
Zima Szabolcs
   Képtelen emberi képességek : különleges emberek / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 62, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9949-48-5 kötött
ember - kuriózum
930.85(089.3)
[AN 3280561]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5309 /2011.
Diseri József
   Így láttam Kaposvárt / Diseri József. - [Kaposvár] : Diseri J., cop. 2011. - [144] p. : ill., színes ; 32 cm
Az előszó és a képjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-963-08-1086-9 kötött
Kaposvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kaposvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Diseri_J.
[AN 3286668]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2011.
India (magyar)
   India / [főszerk. Tom Le Bas] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 488 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
Bibliogr.: p. 473-475.
ISBN 978-963-09-6590-3 fűzött : 5990,- Ft
India - útikönyv
915.40(036)
[AN 3283668]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2011.
Puskás Béla (1952-)
   Várda : községtörténeti tanulmányok / Puskás Béla. - Várda : [Önkormányzat], 2010. - 670, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Várda Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 593-595.
ISBN 978-963-08-0114-0 kötött
Várda - helyismeret
908.439-2Várda
[AN 3281410]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2011.
Szilágyi Erzsébet
   Emlékképek Norvégiából / Szilágyi Erzsébet. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2011. - 117, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-2-7 kötött : 3900,- Ft
Norvégia - helyismeret - napló
908.481(0:82-94)
[AN 3282952]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2011.
Tőzsér János (1952-)
   Szerelmünk Görögország : képek, emlékek, történetek / Tőzsér János. - [Szada] : Kassák, [2010]. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9757-26-4 kötött : 3900,- Ft
Görögország - helyismeret - útleírás
908.495(0:82-992)
[AN 3283085]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2011.
   Varázslatos Magyarországunk, 2010 / [szerk. Gaál Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-09-6679-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - természetkép
908.439(084.12) *** 77.047
[AN 3282868]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5315 /2011.
   Az alkotmány arca : preambulum-tanulmányok / szerk. Antal Attila, Novák Zoltán, Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Méltányosság Politikaelemző Közp. : L'Harmattan, 2011. - 164 p. ; 23 cm. - (Méltányosság-könyvek, ISSN 1789-8455)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-386-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - alkotmány - preambulum - összehasonlító jog
342.4(439)(094) *** 342.4(100)
[AN 3284461]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2011.
Bakos Kitti (1986-)
   Társasági jog : példatár és döntvénytár / Bakos Kitti, Farkas Csaba, Papp Tekla. - Szeged : Lectum, 2011. - 321 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. nov. 30. - Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 978-963-9640-32-0 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - társasági jog - egyetemi tankönyv - példatár - döntvénytár
347.72(439)(094.92) *** 347.72(439)(075.8)(076)
[AN 3286327]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2011.
Filep Tibor
   A politikai rendőrség Hajdú-Biharban, 1957-1989 : III/III. / Filep Tibor. - Debrecen : Szerző, 2011. - 507 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-08-0998-6 fűzött
Hajdú-Bihar megye - politikai rendőrség - állami terror - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439.165)"195/198" *** 323.282(439.165)"195/198"(093)
[AN 3283321]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2011.
   Gyömrői rabok a Gulágon, 1945-1947 / [szerk. Rakó József] ; [... kiad. az Id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör]. - [Gyömrő] : Id. Pál M. Hagyományőrző és Műv. Kör, 2011. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Gyömrő - kényszermunka - Gulag - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - memoár
343.819.5(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3282405]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2011.
Hermann István (1977-)
   Végrendeleti ügyek, VÉL A/22. 16 = Processus causarum: testamentaria / kész. Hermann István. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2010. - 78 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 3.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-88757-3-0 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém - 18. század - 19. század - levéltár - végrendelet - fondjegyzék - történelmi forrás
347.67(439)"17/18"(093) *** 930.253(439-2Veszprém)(083.8) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"17/18"(093)
[AN 3281916]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2011.
Ibrányi Ferenc (17. sz)
   Egy felső-magyarországi köznemesi uradalom a XVII. század közepén : Ibrányi Ferenc urbáriuma, 1656 / szerk., jegyzetekkel és mutatókkal ell. Mészáros Kálmán ; a bev. tanulmányt írta Szirácsik Éva. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2010. - 138 p. : ill., térk. ; 26 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 39.)
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-7240-71-3 fűzött
Szabolcs vármegye - gazdaságtörténet - földesúri birtokjog - 17. század - történelmi forrás
347.236(439)"16"(093) *** 338(091)(439.163)"16"(093)
[AN 3283333]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2011.
Kanyó Lóránd
   A helyi iparűzési adóról / [szerző Kanyó Lóránt[!] ..., Székely Péter]. - Budapest : Saldo, 2011. - 75 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-386-2 fűzött
1990. évi C. törvény a helyi adókról
Magyarország - iparűzési adó - útmutató
352.073.5(439) *** 336.241.5(439)(036)
[AN 3284080]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2011.
   Munkajogi kisokos kezdőknek, 2010 / [szerk. Pásztor Miklós] ; [kiad. a Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, [2010]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0595-7 fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3280278]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2011.
Osztovits András (1976-)
   Felülvizsgálati eljárás a polgári perekben / Osztovits András. - Budapest : Complex, 2011. - 250 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2011. jan. 10.
ISBN 978-963-295-128-7 fűzött
Magyarország - polgári perrendtartás - jogi felülvizsgálat
347.957(439)
[AN 3278641]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2011.
Ruszoly József (1940-)
   Európai jog- és alkotmánytörténelem / Ruszoly József. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 712 p. : ill., térk. ; 27 cm. - (Opera iurisprudentiae, ISSN 2062-3984 ; 1.)
Bibliogr.: p. 651-652.
ISBN 978-963-9650-78-7 kötött
Európa - jogtörténet - alkotmány - egyetemi tankönyv
34(4)(091)(075.8) *** 342.4(4)(091)(075.8)
[AN 3284339]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2011.
Ugróczky Mária
   Alkotmányos alapismeretek : segédanyag az állampolgársági vizsgára készülő nem magyar állampolgárok számára / [Ugróczky Mária]. - Átd., jav. kiad. - Telki : SL Bt.., 2011. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2010. dec. 31.
ISBN 978-963-89208-0-5 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - állampolgári ismeret - helyismeret
342(439) *** 908.439
[AN 3288696]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2011.
Verasztó Antal (1936-)
   Orosháza díszpolgárai, 1889-2010 / Verasztó Antal. - 2. bőv. kiad. - Orosháza : [Önkormányzat], 2010. - 120 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. Orosháza Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-963-08-0568-1 kötött
Orosháza - díszpolgárság - életrajz
352.084.98(439-2Orosháza)(092)
[AN 3288630]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5327 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [a poitiers-i csata, a roncesvalles-i csata, Jeruzsálem bevétele, a hattini csata, a Kalka-folyó menti csata, a Csúd-tavi csata, az első és második homsi csata, a meloriai tengeri csata, a campaldinói csata, a bannockburni csata] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 2.)
Gerinccím: Világtörténelem, 732-1314
ISBN 978-615-5013-86-7 kötött : 1695,- Ft
hadtörténet - csata - középkor
355.48(100)
[AN 3279997]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2011.
Földesi Ferenc
   Erős hit, erős akarat : a Magyar Királyi Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző Intézet, 1924-1944 / Földesi Ferenc. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2010. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 3.)
Bibliogr.: p. 156-161.
ISBN 978-963-06-9178-9 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Kinizsi Pál" Honvéd Csapat-altisztképző Iskola (Veszprém)
Veszprém - katonai iskola - iskolatörténet - memoár
355.231(439-2Veszprém)"192/194"(0:82-94)
[AN 3282494]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2011.
Szlankó Bálint (1979-)
   Maximum nulla áldozattal : a Magyar Honvédség afganisztáni háborújának igaz története / Szlankó Bálint ; közrem. Wagner Péter. - Budapest : Athenaeum, cop. 2011. - 319 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-132-6 fűzött : 3490,- Ft
Afganisztán - Magyarország - békefenntartó erő - ezredforduló
355(439)"200" *** 355.357(581)
[AN 3285240]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5330 /2011.
Baldoni, John
Lead your boss (magyar)
   Irányítsa főnökét! : a vezetés kifinomult művészete / John Baldoni ; [ford. Költő András]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9011-2 fűzött
vezetéslélektan - vezetés
65.013 *** 65.012.4
[AN 3285484]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5331 /2011.
Balogh Miklós Péter
   Samurai a Kárpát-medencében / Balogh Miklós Péter (B. M. P.). - Zalaegerszeg : B.M.P., 2010-. - 21 cm
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3283249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 149 p. : ill.
ISBN 978-963-08-0706-7 fűzött
[AN 3276596] MARC

ANSEL
UTF-85332 /2011.
Besze Szilvia
   Az EU magyar soros elnöksége / [... Besze Szilvia, Dorka Áron és Németh Katalin ... kész.]. - Budapest : Europe Direct Pest M. Európai Inf. Pont, [2010]. - 10 p. : ill., színes ; 30 cm. - (EUpolgár, ISSN 2060-7482 ; 6.)
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika - 21. század
338.2(4-62) *** 327(439)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3282146]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2011.
Brealey, Richard
Principles of corporate finance (magyar)
   Modern vállalati pénzügyek / Brealey, Myers. - Budapest : Panem, 2011. - 1175 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
melléklet címe: CD-ROM a Modern vállalati pénzügyek című könyvhöz. - Bibliogr.
ISBN 978-963-545-528-7 kötött : 7900,- Ft
pénzügy - vállalat - elektronikus dokumentum
658.15
[AN 3289145]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2011.
   Cégvezetés és marketing az e-korban : kis- és középvállalkozások újratöltve! / [szerk. Bíró Péter]. - Törökbálint : T.bálint K., [2011]. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89024-2-9 fűzött : 3490,- Ft
vállalkozásismeret - vezetés - marketing - számítástechnika
658.8 *** 334.72(439) *** 65.012.4 *** 681.3.004.14
[AN 3281323]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2011.
Hanyecz Lajos (1947-)
A controlling rendszere (új kiadása)
   Modern vezetői controlling : gazdálkodás, menedzsment / Hanyecz Lajos ; [... szerzője Kristóf Péter]. - Budapest : Saldo, 2011. - 351 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 346-351.
ISBN 978-963-638-379-4 fűzött : 3500,- Ft
kontrolling - vállalatirányítás - egyetemi tankönyv
658.1.012.4(075.8) *** 658.1.011.1(075.8) *** 657.6(075.8)
[AN 3283692]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2011.
Kabai Imre (1954-)
   A diplomás pályakövető adatfelvételek válaszadói motivációs vizsgálata / Kabai Imre, Kabainé Tóth Klára. - Budapest : ZSKF TKK : L'Harmattan, 2010. - 70 p. ; 30 cm. - (ZSKF TKK füzetek, ISSN 2062-7424 ; 4.)
ISBN 978-963-236-358-5 fűzött
Magyarország - diplomás - pályakezdés - ezredforduló - közvélemény-kutatás - motiváció
331.5-053.81(439)"200" *** 316.37-057.85(439)"200" *** 303.625
[AN 3284420]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2011.
Latouche, Serge (1940-)
Petit traité de la décroissance sereine (magyar)
   A nemnövekedés diszkrét bája / Serge Latouche ; [ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 138 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 124-135.
ISBN 978-963-9882-71-3 fűzött
gazdasági növekedés - gazdasági helyzet - társadalmi változás - ezredforduló
330.35 *** 338(100)"200" *** 316.4
[AN 3283256]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2011.
Machan, Tibor R. (1939-)
A brief on business ethics (magyar)
   Az üzleti etika alapkérdései / Tibor R. Machan ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-228-3 fűzött : 1490,- Ft
gazdasági erkölcs
658.1 *** 174
[AN 3281175]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2011.
Major Klára
   Nemzetközi gazdaságtan feladatgyűjtemény / Major Klára, Szabó-Bakos Eszter, Szilágyi Katalin. - Budapest : Panem, 2004 [!2011]. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-404-X fűzött : 2300,- Ft
világgazdaság - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.54(075.8)(076) *** 339.9
[AN 3289082]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2011.
Misz József
   Makroökonómia feladatgyűjtemény / Misz József, Palotai Dániel. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2004 [!2011]. - 188 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-434-1 fűzött : 2300,- Ft
makroökonómia - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.541(075.8)(076)
[AN 3289089]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2011.
   A pénzügyi válságtól a gazdasági válságig : az új gazdasági szabályozás tétjei = De la crise financière à la crise économique : les enjeux d'un noveau mode de régulation / [ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2010. - 154, 156 p. ; 21 cm
Kész. a Francia Intézet által 2009-ben rendezett konferenciasorozat alapján. - A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
gazdasági válság - világgazdaság - gazdasági helyzet - ezredforduló
338.124.4(100)"200" *** 338.2(100)"200" *** 338(100)"200"
[AN 3284022]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2011.
Székely Levente (1979-)
   A holnap pénze : pénzügyi kultúra az információs társadalomban / Székely Levente. - Budapest : Excenter Kut. Közp., 2010. - 68 p. : ill. ; 24 cm. - (Excenter füzetek, ISSN 2060-9477 ; 2.)
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 978-963-287-030-4 fűzött
Magyarország - pénzügy - elektronikus banki szolgáltatás - statisztikai adatközlés
336.7(439)(083.41) *** 681.3.004.14
[AN 3284205]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2011.
   Termékélmény / Becker György [et al.] ; szerk. Izsó Lajos és Becker György. - Budapest : Akad. K., cop. 2011. - 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 443-454.
ISBN 978-963-05-8980-2 fűzött
marketing - gazdaságpszichológia - fogyasztói magatartás
658.8 *** 366.1 *** 330.16 *** 159.9
[AN 3285274]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2011.
Tóth Flóra
   Beválás a munkaerőpiacon : a posztfordi-neofordi hibrid rendszer munkavállalókra gyakorolt hatása / Tóth Flóra, Ádám Zsuzsanna, Grajczjár István. - Budapest : ZSKF TKK : L'Harmattan, 2010. - 30 p. ; 30 cm. - (ZSKF TKK füzetek, ISSN 2062-7424 ; 7.)
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-236-360-8 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - munkahelyi légkör - munkahelyi elvárás - szociológiai vizsgálat - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 65.013
[AN 3284435]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2011.
   Tudomány határok nélkül [elektronikus dok.] : válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban : a Szolnoki Főiskola által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia előadásainak összefoglalói : konferenciakiadvány / szerk. Kalmárné Rimóczi Csilla. - Szöveg és képek. - Szolnok : Szolnoki Főisk., 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Egyes tanulmányok angol és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87874-7-7
gazdasági válság - világgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.124.4(100)"200" *** 339.9 *** 330 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3281776]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2011.
   "Tudomány határok nélkül" : "válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban" : a Szolnoki Főiskola által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia előadásainak összefoglalói : rezümékötet / szerk. Kalmárné Rimóczi Csilla. - Szolnok : Szolnoki Főisk., 2010. - 48 p. ; 21 cm
Magyar, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-87874-6-0 fűzött
gazdasági válság - világgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
338.124.4(100)"200" *** 339.9 *** 330 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3281782]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2011.
   Válság közben, fellendülés előtt : a 2010. június 1-i Kautz Gyula konferencia válogatott tanulmányai / [szerk. Losoncz Miklós, Szigeti Cecília] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar]. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Kautz Gy. Gazdaságtud. Kar, 2011. - 281 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Győrött rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7175-58-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdasági válság - világgazdaság - gazdasági helyzet - ezredforduló
338.124.4(100)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 338(439)"200"
[AN 3281936]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2011.
Vasvári Erika
   Emberközelben : húszéves a Munkástanácsok Országos Szövetsége / [írta és szerk. Vasvári Erika]. - [Budapest] : MOSZ, [2010]. - 55 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-9483-4 fűzött
Munkástanácsok Országos Szövetsége
Magyarország - munkástanács - szakszervezet - ezredforduló
331.107(439)"199/201" *** 331.105.44(439)"199/200"
[AN 3280323]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2011.
   Zöld iroda zsebkönyv / [szerk. Tóth Gergely] ; [kiad. Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért]. - Budapest : Követ Egyes. a Fenntartható Gazdálkodásért, 2010. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87667-5-5 fűzött
irodai munka - fenntartható fejlődés
651 *** 504.03
[AN 3283003]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5350 /2011.
Pásztor Miklós
   Szakszervezetről fiataloknak / [írta és szerk. Pásztor Miklós, Tari Attila] ; [kiad. a Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - Budapest : MOSZ, [2010]. - 28 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89236-0-8 fűzött
Magyarország - szakszervezet - útmutató
331.105.44(439)(036)
[AN 3280296]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2011.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Menedék / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2010. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-156-1 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - mozgássérült - szociális gondozás - történeti feldolgozás
364.65-056.266(439) *** 364.442(439)(091)
[AN 3284808]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5352 /2011.
   15 éves a szociálismunkás-képzés a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, 1995-2010 / szerk. Albert József. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2011. - 189 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88154-4-6 kötött
Veszprém - Magyarország - szociális munka - főiskola - szakképzés
378.636.4(439-2Veszprém) *** 364.46(439)
[AN 3281963]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2011.
   Ballagás / [összeáll. Ferencziné Székely Ildikó]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, cop. 2011. - 63 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-08-1031-9 velúr
ballagás - magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082)
[AN 3284788]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2011.
Bordás Sándor (1952-)
   Mentálhigiénés kutatás a Kodolányi János Főiskolán / Bordás Sándor, Kontó Gizella. - Székesfehérvár : KJF, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-5075-04-9 fűzött
Magyarország - mentálhigiénia - diákélet - felsőoktatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
371.89 *** 378(439)"200/201"(083.41) *** 613.89
[AN 3281458]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2011.
Derényi András
   Validáció : a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban / Derényi András, Tót Éva ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2011. - 144 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-663-5 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - kompetencia - képességvizsgálat - tanulás - ezredforduló
378(439)"200" *** 371.322 *** 371.212.22
[AN 3285085]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2011.
   Development of innovative social competence practices through transnational experience / ed. Jozsef Gal. - Hodmezovasarhely : Delfin Computer Informatikai Zrt. [etc.], 2011. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Lifelong learning programme, Grundtvig learning partnerships
ISBN 978-963-89256-0-2 fűzött
élethosszig tartó tanulás
37.013.83
[AN 3283126]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2011.
Fülöp Istvánné
   Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával : IPR az iskolai gyakorlatban / [szerző Fülöp Istvánné] ; [közread. a] Dávid-Educator Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Gyomaendrőd : Dávid-Educator Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ; Hajdúszoboszló : Oktador Ped. Szolg. Int., 2011. - 200 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-08-0996-2 fűzött
Magyarország - képességfejlesztés - módszertan - általános iskola - integrált oktatás - elektronikus dokumentum
37.025 *** 373.3(439) *** 376.6(439)
[AN 3285311]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2011.
Gordosné Szabó Anna (1928-)
   Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek / Gordosné Szabó Anna. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-19-5351-0 fűzött : 2900,- Ft
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.013.82(075.8) *** 615.851.4(075.8)
[AN 3287749]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2011.
   Kalandozás az időben : az integrált művészeti nevelés lehetőségei a könyvtárban : 6 részből álló foglalkozássorozat / [szerk. Nida Judit] ; [kiad. a Csuka Zoltán Városi Könyvtár]. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2010. - 69 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88074-4-1 fűzött
művészeti nevelés - könyvtár
37.036 *** 371.335 *** 02
[AN 3285198]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2011.
   Kósa György Városi Zeneiskola jubileumi évkönyve, 1991-2011. - [Balatonalmádi] : [Kósa Gy. Zeneisk.], 2011. - 35 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Kósa György Zeneiskola (Balatonalmádi)
Balatonalmádi - zeneiskola
377.2:78(439-2Balatonalmádi)
[AN 3284089]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2011.
   A kulturális szakemberképzés perspektívái című tudományos konferencia előadásai : Baja, 2009. október 15-16. / [szerk. Palcsó Mária]. - Baja : Eörvös J. Főiskolai K., cop. 2010. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-75-6 fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttnevelés - könyvtárosképzés - konferencia-kiadvány
374.7(439) *** 378.602(439) *** 378.637.4(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3283534]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2011.
   A magunk hídja : iskolai hagyományőrzés Orosházán / [szerk. Bárdos Zsuzsa]. - Orosháza : Orosháza Város Ált. Isk. és Ped. Szolgáltató Intézménye, 2011. - 230 p. : ill. ; 24 cm. - (Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye kiadványai, ISSN 2061-2990 ; 3.)
A 2010-ben tartott konferenciasorozat előadásainak szerkesztett anyaga. - Gerinccím: Iskolai hagyományőrzés Orosházán
ISBN 978-963-88675-1-3 fűzött
Orosháza - lokálpatriotizmus - pedagógia - helyismeret - konferencia-kiadvány
372.890.8 *** 37.035 *** 908.439-2Orosháza
[AN 3283771]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2011.
Makó Ferenc
   A magyar szakképzési rendszer fejlesztése / Makó Ferenc. - Budapest : ZSKF TKK : L'Harmattan, 2010. - 44 p. ; 30 cm. - (ZSKF TKK füzetek, ISSN 2062-7424 ; 6.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 978-963-236-359-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - oktatási reform - ezredforduló
377(439) *** 37.014.5(439)"200"
[AN 3284428]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Társadalomtudományi Szekció (2011) (Budapest)
   XXX. jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója : 2011. április 14-16. : az előadások összefoglalói / [rend., közread. a] Zsigmond Király Főiskola. - [Budapest] : ZSKF, 2011. - [4], 346 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-86341-8-4 fűzött
társadalomtudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 082
[AN 3284346]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2011.
Zsolnai József (1935-2011)
   Egy gyakorlatközeli pedagógia : kutatásaink elméleti alapozása / Zsolnai József. - Pápa : Pannon Egy. Nevtud. Int. Okt.- és Kutatóközp., 2010. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsolnai József művei)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-02-1 fűzött
pedagógia
37.03.013
[AN 3284803]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5366 /2011.
Between a rock and a hard place (magyar)
   127 óra a kanyon fogságában / Aron Ralston ; [ford. Bánfi Balázs Miklós]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 337, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Megj. "A kanyon fogságában" címmel is
ISBN 978-963-266-185-8 fűzött : 2590,- Ft
Ralston, Aron (1975-)
amerikai angol irodalom - alpinizmus - memoár
796.52(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3284190]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2011.
   Magyarok Ázsia vadászösvényein = Herbert Nadler trophy show : the hunting season of 2009-2010 = Hungarians on hunting paths of Asia / Hidvégi Béla [et al.] ; Nadler Herbert trófea-bemutató : a 2009-2010. évi vadászidény. - Budapest : Nimród [Szerk.], 2011. - 126, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87455-8-3 kötött
Ázsia - Magyarország - vadászat - vadász
799.2(5) *** 799.2(439)(092)
[AN 3281602]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2011.
Schulze-Seeger, Jürgen
Schwarzer Gürtel für Trainer (magyar)
   Trénerek módszertani kézikönyve : a fekete öves tréner trükkjei / Jürgen Schulze-Seeger ; [ford. Linzenbold Linda]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2010. - 347 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 342-347.
ISBN 978-963-9493-55-1 kötött : 6000,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - edzés
796.85 *** 796.015
[AN 3282404]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2011.
   Sportlétra : [gyorsaság, állóképesség, koordináció, egyensúly] / szerk. Cseresznyés Ferenc, Kertész Tamás. - [Siófok] : Cseresznyés F., [2010]. - 122 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-0555-1 kötött
edzés
796.015
[AN 3281340]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5370 /2011.
Bereczky Csaba (1949-)
   Saját örömére, mások gyönyörűségére : Pápai Sándor fafaragó, a Népművészet Mestere munkássága / [szerzők Bereczky Csaba ..., Prokné Tirner Gyöngyi] ; [kiad. a Zala Megyei Közművelődési Intézmény]. - Zalaegerszeg : Zala M. Közművel. Intézmény, 2011. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89232-0-2 fűzött
Pápai Sándor (1924-1989)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - 20. század
745.51.031.4(439) *** 745.51(439)(092)Pápai_S.
[AN 3285322]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2011.
Berényi Zsuzsa
   Erdély Miklós és az Indigo Csoport : portrék : [Kolta Galéria, Budapest, 2011. február] / [Berényi Zsuzsa ...] ; [kiad. a Képírás Művészeti Alapítvány]. - [Kaposvár] : Képírás Műv. Alapítvány, 2011. - [50] p. : ill. ; 24 cm
Címváltozat: Indigo. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87263-7-7 fűzött
Magyarország - művészcsoport - Kádár-korszak - portré - kiállítási katalógus
77.041.5 *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3286520]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2011.
   Biciklus + mesélő kerékpárok egy fotó, egy történet : [Csepel Galéria Művészetek Háza ..., 2010. május 3 - június 18.] / [kurátor, szerk. Geisbühl Tünde]. - Budapest : Csepel Galéria Művészetek Háza, 2010. - [36] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-9507-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - kerékpár - ezredforduló - fényképalbum - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 629.118.3(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3286498]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2011.
Cseh Gabriella (1975-)
   Chez Elle : her place : exhibition of Gabriella Cseh / [represented by Gallery Nessim]. - [Budapest] : [Cseh G.], cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kész. a Budapesten, 2009. jún. 12 - 2009. júl. 17. között rend. "Nagyi" c. kiállítás anyagából
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Cseh_G.
[AN 3286296]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2011.
Déry Attila (1954-)
   Építészeti szakkifejezések szótára : az építészet régi és új szavai / Déry Attila. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9968-16-5 fűzött : 2800,- Ft
építészet - szakszótár - értelmező szótár
72:030
[AN 3283893]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2011.
   Az európai szecesszió nagymesterei : [Antoni Gaudí, Victor Horta, Lechner Ödön] : [Barcelona, Brussels, Budapest 2011] = Les grands maîtres de l'Art Nouveau en Europe = Great masters of European Art Nouveau / [... kurátora ... Keserü Katalin] ; [szerk. ... Dávid Judit] ; [kiad. a ... Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 113 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Barcelonában, 2011. jan. 23 - febr. 28., Budapesten 2011. márc. 23 - ápr. 30., Brüsszelben 2011. máj. 15 - jún. 30. között rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5108-00-6 fűzött
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Horta, Victor (1861-1947)
Lechner Ödön (1845-1914)
Európa - szecesszió - építészettörténet - építész - századforduló - kiállítási katalógus
7.035.93 *** 72(4)"188/191" *** 061.4(460-2Barcelona) *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 061.4(493-2Bruxelles)
[AN 3283776]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2011.
Farkas Bori (1971-)
   Farkas Bori. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - [12] p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - foltvarrás - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Farkas_B. *** 746.41
[AN 3285982]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2011.
Hansen, Jim
Drawing dragons (magyar)
   Nagy sárkányrajzolós könyv / Jim Hansen, John Burns ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, [2010]. - 142, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-643-212-6 fűzött : 2900,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3283809]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2011.
Hornicsek László (1923-)
   Életmű : Hornicsek László építész-belsőépítész-designer : [vallomás a 20. század második felében tanult, tanított és alkotott építész-belsőépítész tevékenységemről, 1940-től 1985-ig]. - Budapest : Hornicsek L. : Cser K., 2011. - 448 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1018-0 fűzött : 7995,- Ft
Magyarország - építész - belsőépítészet - 20. század
72(439)(092)Hornicsek_L. *** 747
[AN 3283359]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2011.
Illés Andrea
Magyarország világörökségei (angol)
   World heritage sites in Hungary / Andrea Illés ; [... transl. Márta Nagy]. - Budapest : Scolar, 2011. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-262-4 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3284016]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2011.
   In memoriam Almási Anikó / [közread. a "Társalgó" Galéria]. - [Budapest] : "Társalgó" Galéria, [2011]. - [86] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Filmogr.: p. [85-86].
ISBN 978-963-88568-5-2 kötött
Almási Anikó (1946-2010)
Magyarország - keramikus - 20. század - ezredforduló
738(439)(092)Almási_A.
[AN 3283136]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2011.
Károlyi Ernő (1923-)
   Aktok és új képek / Károlyi Ernő. - Budapest : Demax Művek, cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Megj. Budapesten, a József Attila Klubban 2011. jan. 20 - febr. 19. és az Újpest Galériában 2011. febr. 18 - márc. 6. között tartott kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-88814-9-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - akt - kiállítási katalógus
75(439)(092)Károlyi_E. *** 75.041.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3286266]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2011.
Kész Barnabás
   Világcsodák / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-963-9949-61-4 kötött
művelődéstörténet - ókor - építészeti örökség - képeskönyv
72(3)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3280533]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2011.
Kresz Albert (1939-)
   Fotó hátország jeles katonái / Kresz Albert, Markovics Ferenc, Tóth József ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társ. Egyes., [2011]. - 89 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-88403-1-8 kötött
Magyarország - fotóművészet - művészeti élet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 3280938]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2011.
Laurenza, Domenico
Leonardo : l'anatomia (magyar)
   Leonardo Da Vinci: anatómia / Domenico Laurenza ; [ford. Pál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 191 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6658-0 kötött : 5990,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - grafikus - festőművész - 15. század - 16. század - anatómiai atlasz
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 741(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 611(084.1)
[AN 3282680]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2011.
   Műemlékek a jövő számára : Icomos-díjas helyreállítások, 2006-2011 = Historic properties for posterity : Icomos award winning rehabilitation projects / [szerk. Dobosyné Antal Anna, Nagy Gergely] ; [kiad. Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Egyes., 2011. - 79 p. : ill., színes ; 19x20 cm
ISBN 978-963-08-1079-1 fűzött
Magyarország - restaurálás - építészet - kitüntetés
72.025.3/.4(439) *** 06.068(439)Icomos
[AN 3283927]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2011.
   Múzeumi tanulás / szerk. Vásárhelyi Tamás, Kárpáti Andrea. - Budapest : MTM : Typotex K., 2011. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudománykommunikáció, ISSN 2062-4840)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-301-6 fűzött : 3500,- Ft
múzeumpedagógia - egyetemi tankönyv
069.12(075.8)
[AN 3282967]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2011.
   Az optimizmus kora : Rodcsenko és kortársai : orosz fotográfia az 1920-1930-as évekből : Budapest Art.Fair, 2010. 11. 25-28. - [Budapest] : Partner's 2000 Kft., [2010]. - 25 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerk. Gergely Mariann. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Szovjetunió - fotóművészet - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
77.04(47)"192/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3286626]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2011.
Ozsváth Gábor Dániel (1960-)
   Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében / Ozsváth Gábor Dániel. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 232 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 218-229.
ISBN 978-963-9535-40-4 fűzött : 3600,- Ft
Kárpát-medence - vízimalom
725.42(4-191)
[AN 3283878]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2011.
   Parkok és terek : tíz év munkái : [2000-2010] / [szerk. Hollósi Krisztina]. - Budapest : s73 Kft., [2011]. - 179 p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-08-0905-4 fűzött
Magyarország - településtervezés - területrendezés - park
711.4 *** 712.253(439)
[AN 3282416]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2011.
Rajcsányi Artúr
   Analóg : Rajcsányi Artúr és Zátonyi Tibor fotográfiái : photographs by Artúr Rajcsányi and Tibor Zátonyi. - [Dunaújváros] : Rajcsányi A., cop. 2011. - 80 p. : ill. ; 20x27 cm
ISBN 978-963-08-0988-7 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Rajcsányi_A. *** 77.04(439)(092)Zátonyi_T.
[AN 3283043]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2011.
Rákos Éva (1944-)
   Színek, szirmok, szimbólumok / Rákos Éva. - Budapest : Semmelweis, cop. 2010. - 43 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-331-143-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Rákos_É.
[AN 3286470]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2011.
Szilágyi András (1954-)
   Fedő és fedett rétegek : tanulmányok, esszék, kritikák / Szilágyi András. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2011. - 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88781-4-4 fűzött
Békés megye - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
73/76(439.175)"19/200"
[AN 3285160]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2011.
Tara (von Neudorf) (1974-)
   Határsértés, transz(a)gresszív millennium : trans(a)gressive millennium, 2011.01.15 - 03.27. : [Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ...] / [Tara (von Neudorf)] ; [kurátor ... Diana Dochia]. - Debrecen : Modem, [2011]. - 43, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
Gerinccím: Tara. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88439-9-9 fűzött : 1800,- Ft
Románia - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(498)(092)Tara_(von_Neudorf) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3280214]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2011.
   Városmegújítás : városépítészeti tanulmányok : a BME Urbanisztika Tanszék és a Városépítészetért Alapítvány 1. nemzetközi konferenciája = Urban renewal : essays on urban design : 1st international conference of the Department of Urban Planning and Design and the Foundation for Urban Architecture, 24/11/2010 / [... szerk. ... Benkő Melinda, Szabó Árpád]. - Budapest : BME Urbanisztika Tansz., 2011. - 159 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-019-3 fűzött
Európa - Magyarország - városépítés - újjáépítés - urbanisztika
711.4(4) *** 711.168 *** 911.375(4) *** 711.4(439) *** 911.375(439)
[AN 3282978]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2011.
Vizi Krisztina
   Római vízcsobogás : 33 római szökőkút története / Vizi Krisztina. - [Budakeszi] : Aventinus Stúdió, [2011]. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-963-08-0990-0 fűzött
Róma - szökőkút - helyismeret - helytörténet
725.948(45-2Roma) *** 908.45-2Roma *** 945-2Roma
[AN 3283846]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2011.
Zámbó István, ef (1950-)
   Idő az anyagban : ef. Zámbó István festőművész kiállítása : Barcsay Iskola Galéria Szentendre ... : 2011. január 14 - január 28. / ... rend. Braskó Weibl Fukárek, Vincze Ottó. - [8] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - Szentendre : BIG ; [2011]
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Zámbó_I.,_ef *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3286397]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5397 /2011.
Antonio Vivaldi (magyar)
   Antonio Vivaldi / [ford. Bátki Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6612-2 kötött : 1590,- Ft
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
Itália - zeneszerző - 18. század - auditív dokumentum
78.071.1(45)(092)Vivaldi,_A.
[AN 3283765]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2011.
Franz Liszt (magyar)
   Liszt Ferenc / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres zeneszerzők ; 4.)
A mellékletben szereplő előadó Brendel, Alfred
ISBN 978-963-09-6611-5 kötött : 1590,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3284305]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2011.
Szamosujvári Laura
   A Győri Leánykar története, 1958-2009 / Szamosujvári Laura. - 2. bőv., jav. kiad. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-166.
ISBN 978-963-9819-61-0 fűzött
Győri Leánykar
Győr - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Győr)(091)
[AN 3284251]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2011.
   Vivat, crescat, floreat! : a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ötven éve : [1961-2011] / [... szerk. és összeáll. Balogh József]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.], [2011]. - 87 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny
Debrecen - zenei élet - zenei verseny - történeti feldolgozás
78.05(439-2Debrecen) *** 061.7(439-2Debrecen)(091)
[AN 3283295]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5401 /2011.
Gábor Júlia (1953-)
   Álomszínészpár : történetek Ruttkai Éváról és Latinovits Zoltánról / Gábor Júlia, Szigethy Gábor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 191, [3] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-227-252-8 kötött : 4990,- Ft
Ruttkai Éva (1927-1986)
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Latinovits_Z. *** 792.028(439)(092)Ruttkai_É.
[AN 3286293]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2011.
Tarján Tamás (1949-)
   Godot-ra tárva : színikritikák / Tarján Tamás. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 318 p. ; 21 cm. - (Isis könyvek, ISSN 1785-5608)
ISBN 978-963-9882-60-7 fűzött : 3480,- Ft : 14 EUR
Magyarország - színházművészet - kritika - ezredforduló
792(439)"200"
[AN 3283558]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5403 /2011.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Kiscelli Piroska]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 277, [9] p. ; 30 cm + 2 CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
ISBN 978-963-05-8368-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3284760]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2011.
Antal Mária (1954-)
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : német 2 : középfok / [szerző Antal Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2011, cop. 1998. - 55 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7555-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3284734]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2011.
Buvári Márta (1949-)
   Helyesbeszéd : helyësbeszéd : a magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal / Buvári Márta, Mészáros András ; [közread. a] Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2010. - 134 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-214-160-2)
magyar nyelv - nyelvhelyesség - kiejtés
809.451.1-06 *** 809.451.1-15
[AN 3283204]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2011.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 5. kiad. - Budapest : Corvina, 2007-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2653790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Angol nyelvtani összefoglaló. - 2011. - 111 p.
ISBN 978-963-13-5983-1 fűzött : 1150,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3289112] MARC

ANSEL
UTF-85407 /2011.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 7. kiad. - Budapest : Corvina, 2011-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3289101]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Angol nyelvkönyv : kezdőknek : starter / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2011. - 220 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5982-4 fűzött : 1750,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3289105] MARC

ANSEL
UTF-85408 /2011.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Székely Ervin. - 15. átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-956-9 kötött : 2100,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3287661]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2011.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 21. átd. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 130 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-970-5 kötött : 2100,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3287655]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2011.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies and Helga Szabó ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 12. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-959-0 kötött : 2500,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 3287695]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2011.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 28. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-915-6 kötött : 1900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3287660]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2011.
Davies, Helen
   Kezdők arab nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Vigyázó Levente ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-954-5 kötött : 2700,- Ft
arab nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=927=945.11
[AN 3287652]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2011.
Davies, Helen
   Kezdők cseh nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Balázs Andrea ; szerk. Nicole Irving ; [ill. John Shackell]. - 2. átd. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-955-2 kötött : 2100,- Ft
cseh nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=850=945.11
[AN 3287658]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2011.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 11. átd. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-957-6 kötött : 2100,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3287659]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2011.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. átd. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-958-3 kötött : 2100,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - képes szótár
808.54(078)=945.11
[AN 3287657]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2011.
Deák Heidrun
   Tesztek a nyelvvizsgán : német 1 : középfok / [szerzők Deák Heidrun, Gáborján Lászlóné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2011, cop. 1998. - 142 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-5729-0 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-5729-9)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3284637]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2011.
Domokos Johanna (1970-)
   Sámi cultural and intercultural conjunctions / Johanna Domokos. - Savariae : NYME SEK Uralisztikai Tansz., 2011. - 197 p. ; 23 cm. - (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 16.)
Bibliogr.: p. 169-197.
ISBN 978-963-9871-44-1 fűzött
lapp nyelv - lapp irodalom
809.455 *** 894.55
[AN 3283282]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2011.
Ernst, Andreas
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe B2, Mittelstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [szerző Andreas Ernst]. - Nyíregyháza : Szabó Nyelviskola Kft., 2011. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm + CD, 5 mell.
ISBN 978-963-87846-6-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3289133]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2011.
Fülöp Gábor
   ECL English practice tests 2 for level B2 : felkészítő tesztkönyv az angol középfokú ECL nyelvvizsgára / Fülöp Gábor, Molnár János. - Esztergom : Akad. Nyelvisk. Okt. és Szolgáltató Kft., 2011. - 108 p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-89184-0-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3286052]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2011.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : angol 2 : középfok / [szerzők Basel Péter és Fonyódi Jenőné] ; [szerk. Horváth Balázs]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2011, cop. 1998. - 65 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7568-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3284740]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2011.
   Istoričeskaâ uralistika i rusistika na Urale i v Budapešte : materialy meždunarodnogo seminara 5-ogo oktâbrâ 2009 goda / [red. Dûla Svak] ; [pomosnik redaktora Gabor Dʹëni]. - [Budapešt] : Russica Pannonicana, cop. 2010. - 223 p. ; 21 cm
A Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ruszisztikai Központ által rend. szeminárium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-59-7 kötött
finnugrisztika - ruszisztika
809.45 *** 808.2
[AN 3283637]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2011.
Németh Mária
   ECL Übungstests 2 : Stufe B2 : felkészítő tesztkönyv a német középfokú ECL nyelvvizsgára / Németh Mária. - Esztergom : Akad. Nyelvisk. Okt. és Szolgáltató Kft., 2011. - 116 p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-89184-1-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3286044]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2011.
Palócz Mihály János
   Mágushagyományok avagy Egy előző civilizáció nyelve, erkölcse, tudása / Palócz Mihály János. - Budaörs : Palócz M. J., 2011-. - 30 cm
délibábos magyar nyelvészet - magyar nyelv - sumer nyelv
809.451.1(089.3) *** 809.211.9
[AN 3284951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2011. - 176 p. : ill.
ISBN 978-963-89195-0-2 kötött
[AN 3284975] MARC

ANSEL
UTF-85424 /2011.
Pavlenko, Aleksander
   Angol - magyar párbeszédek és összefoglalásaik angol anyanyelvűektől : alapfokú szint : speciális gyakorlatokkal : [2. szint] / [szerző Pavlenko Alexander] ; [tananyagot kész. Pavlenko Jelena, Antipina Szvetlana] ; [ford. Szücs Gina, Lengyel Tibor]. - Budapest : ISH Nyelvisk. Kft., cop. 2010. - 165 p. ; 21 cm. - (Folyamatos beszédképzés)
ISBN 978-963-88912-4-2 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3286116]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2011.
Pavlenko, Aleksander
   Angol - magyar párbeszédek és összefoglalásaik angol anyanyelvűektől kezdőknek : speciális gyakorlatokkal : [1. szint] / [szerző Pavlenko Alexander] ; [tananyagot kész. Pavlenko Jelena, Antipina Szvetlana] ; [ford. Szücs Gina, Lengyel Tibor]. - Budapest : ISH Nyelvisk. Kft., cop. 2010. - 167 p. ; 21 cm. - (Folyamatos beszédképzés)
ISBN 978-963-88912-3-5 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3286084]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2011.
Pavlenko, Aleksander
   Angol - magyar társalgási témák angol anyanyelvűektől : alapfokú szint : speciális gyakorlatokkal : [2. szint] / [szerző Pavlenko Alexander] ; [tananyagot kész. Antipina Szvetlana] ; [ford. Szücs Gina, Lengyel Tibor]. - Budapest : ISH Nyelvisk. Kft., cop. 2010. - 207 p. ; 21 cm. - (Folyamatos beszédképzés)
ISBN 978-963-88912-1-1 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3286121]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2011.
   A romániai magyar nyelvjárások atlasza / [szerk. ... Juhász Dezső] ; [... gyűjt. és ... összeáll. Murádin László] ; [a térképeket kész. Tóth Tamás] ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 1995-. - 30x35 cm
A 3-11. köt. a Pharma Press Kiadóval közös kiadásban jelent meg. - A tartalomjegyzék és a bevezetők francia nyelven is, a címszavak román és francia nyelven is
ISBN 963-7530-39-8
Románia - magyar nyelv - nyelvjárási térkép
809.451.1-087(498)(084.3)
[AN 172340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - 2010. - 640 p. : ill., főként térk.
Bibliogr.: p. 639-640.
ISBN 978-615-5061-00-4 fűzött
[AN 3283820] MARC

ANSEL
UTF-85428 /2011.
Somorjainé Orosz Andrea
   Angol ige / [szerző Somorjainé Orosz Andrea]. - Szeged : Maxim, 2010. - 183 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-35-1 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - ige - példatár
802.0-25(076)=945.11
[AN 3288534]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2011.
Szabó Szilvia
   Practice examination book 1 : ECL practice exams 1-5 : English level B2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - New ed. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2011. - 152 p. ; 24 cm + CD, 5 mell.
ISBN 978-963-88938-3-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3286059]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2011.
Wacha Imre (1931-)
   A Kazinczy-versenyek és a helyes kiejtés néhány kérdéséről / Wacha Imre ; [közread. a] Kazinczy Ferenc Gimnázium. - Győr : Kazinczy F. Gimn., 2011. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-963-88555-2-7 fűzött
tanulmányi verseny - magyar nyelv - kiejtés - retorika
809.451.1-15 *** 371.384 *** 82.085
[AN 3282973]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5431 /2011.
Bartók Imre (1985-)
   Rilke : ornamentika és halál / Bartók Imre. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 154 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-380-6 fűzött : 2000,- Ft
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Ausztria - író - századforduló - 20. század
830(436)(092)Rilke,_R._M.
[AN 3284170]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2011.
   The binding strenght of Irish studies : Festschrift in honour of Csilla Bertha and Donald E. Morse / ed. by Marianna Gula, Mária Kurdi, István D. Rácz. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2011. - 309 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-109-6 fűzött
ír irodalom története - írországi angol irodalom története - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
891.62(091)"19" *** 820(417)(091)"19" *** 012Bertha_Cs. *** 012Morse,_D._E.
[AN 3282563]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2011.
Hajnády Zoltán (1944-)
   A lét tüze : a fénylő logosz / Hajnády Zoltán. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-094-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318-090-7)
orosz irodalom története
882(091)
[AN 3282560]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2011.
   Tükrök és prizmák : hagyomány és újítás a modern spanyol nyelvű kisprózában / [szerk. Menczel Gabriella, Skrapits Melinda]. - Budapest : Palimpszeszt, 2011. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557)
A Budapesten, 2010. ápr. 26-27-én megrendezett nemzetközi szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88192-3-9 fűzött
spanyol nyelvű irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - 20. század - kisepika - műelemzés
860(7/8)(091)-3"19" *** 82.091
[AN 3284871]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2011.
   Visszhang II : Madarász Imre könyvei a kritika tükrében / [szerk. Szappanos Gábor]. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar és olasz nyelven
ISBN 978-963-9908-65-9 fűzött : 2300,- Ft
Madarász Imre (1962-)
Magyarország - olasz irodalom története - irodalomtörténész - 20. század - 21. század
850(091) *** 82.01(439)(092)Madarász_I.
[AN 3280817]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5436 /2011.
Borbély András (1982-)
   Versismeretlenek : Balassi Bálinttól Térey Jánosig / Borbély András ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-173-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom története - műfajelmélet - költészet - műelemzés
894.511(091)-14 *** 82.01-14
[AN 3285559]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2011.
Csűrös Miklós (1944-)
   Félmúlt és jelen : irodalmi tanulmányok / Csűrös Miklós. - Budapest : Napkút K., 2010. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-159-2 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(092)
[AN 3285113]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2011.
Fekete J. József (1957-)
   Elmélet helyett: koreográfia : újabb Szentkuthy-olvasatok / Fekete J. József. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 123 p. ; 20 cm. - (Értekezők - etűdök, ISSN 2061-5396 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-157-8 fűzött : 1290,- Ft
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Szentkuthy_M.
[AN 3285540]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2011.
Madách Szimpózium (18.) (2010) (Algyő etc)
   XVIII. Madách Szimpózium : [Algyő, 2010. április 23., Csesztve - Balassagyarmat - Vanyarc, 2010. szeptember 17-18.] / [rend. a] Madách Irodalmi Társaság ; [szerk. Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna]. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2011. - 250 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 71.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-80-8 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)
[AN 3281548]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2011.
Nyilasy Balázs (1950-)
   Arany János balladái / Nyilasy Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 107 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-963-9882-67-6 fűzött : 1500,- Ft : 6 EUR
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés - ballada
894.511(092)Arany_J. *** 82.01-144
[AN 3283286]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2011.
Szikszainé Nagy Irma (1944-)
   Stíluselemzés, stílusértékelés, stílusművelés : stilisztikai gyakorlókönyv / Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 343 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-318-014-3 fűzött
magyar nyelv - stilisztika - egyetemi tankönyv - példatár
894.511.08(075.8)(076)
[AN 3282574]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5442 /2011.
Archer, Jeffrey (1940-)
First among equals (magyar)
   Első az egyenlők között / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2010]. - 482 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-246-1 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3287038]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2011.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 446 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-065-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288596]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2011.
Brontë, Anne (1820-1849)
Agnes Grey (magyar)
   Agnes Grey / Anne Brontë ; [ford. Gy. Horváth László]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-131-4 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288509]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2011.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. Ruzitska Mária] ; [a verseket ford. Görgey Gábor] ; [a fordítást átd. és a jegyzeteket kész. Zombory Erzsébet]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 470 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-132-1 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288811]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2011.
Busta, Christine (1915-1987)
   Hózsoltár : válogatott versek / Christine Busta ; Erdélyi Z. János fordításában. - Budapest : Napkút K., 2011. - 216, [14] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-181-3 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 3285435]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2011.
Buteanu, Ioan
Dintr-un tufiş se aude "miau!" (magyar)
   Nyávogás a bokorból : regény / Ioan Buteanu ; [ford. Király Farkas]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 124, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-177-6 fűzött : 1290,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3285462]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2011.
   Búzavirágok közt alszom el : mai komi versek = Pölözniča pövstyn : önìâ komi kyvbur'âs / vál., szerk. és ford. Tillinger Gábor. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp.], 2010. - [146] p. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9871-36-6 fűzött
komi irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.532-14(082).02=945.11
[AN 3283246]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2011.
Cabot, Meg (1967-)
   Olthatatlan vágy / Meg Cabot ; [ford. Szőke Szandra]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-729-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3284133]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2011.
Caine, Rachel
The dead girls' dance (magyar)
   Élőhalottak bálja : [a Morganville-i vámpírok II.] / Rachel Caine ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2011. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-18-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3286659]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2011.
Cannone, Éléonore
Changement de famille (magyar)
   Családcsere / Éléonore Cannone ; [ford. Balla Katalin] ; [Czeizler Zsolt rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 132, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8897-4 kötött : 1590,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3280285]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2011.
Cast, Phyllis Christine (1960-)
Awakened (magyar)
   Ébredés : Az éjszaka háza 8. kötet / P. C. Cast és Kristin Cast ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, 2011. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-008-9 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3285558]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2011.
Darcy, Lilian
Pregnant with his child (magyar)
   A hosszú fehér felhő földje / Lilian Darcy ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 415.)
ISBN 978-963-538-301-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3282049]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2011.
Dimova, Teodora (1960-)
Majkite (magyar)
   Az anyák / Teodora Dimova. - Budapest : Napkút K., 2010. - 173 p. ; 21 cm
Ford. Genát Andrea
ISBN 978-963-263-162-2 fűzött : 1990,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3285765]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2011.
Donovan, Susan
Knock me off my feet (magyar)
   Csábíts el! / Susan Donovan ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, 2011. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-99-5 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3285375]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2011.
Du Maurier, Daphne (1907-1989)
Rebecca (magyar)
   A Manderley-ház asszonya / Daphne du Maurier ; [ford. Ruzitska Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-398-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3287740]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2011.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1982. - 337 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9200-4 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288832]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2011.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Novembre (magyar)
   November : stílusgyakorlat-töredék / Gustave Flaubert ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 101 p. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 2.)
ISBN 978-963-263-158-5 fűzött : 1290,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3285391]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2011.
Follett, Ken (1949-)
Key to Rebecca (magyar)
   Kulcs a Manderley-házhoz / Ken Follett ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-396-5 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3287736]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2011.
George, Catherine
The millionaire's rebellious mistress (magyar)
   Villámlástól mennydörgésig / Catherine George ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 484.)
ISBN 978-963-538-307-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3281692]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2011.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül = Eat, pray, love / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010 [!2011]. - 463 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-254-369-7 fűzött : 3499,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - életrajzi regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3288690]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2011.
Glauser, Friedrich (1896-1938)
Die Fieberkurve (magyar)
   A lázgörbe : Studer őrmester - harmadszor / Friedrich Glauser ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 283, [4] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 3.)
ISBN 978-963-263-161-5 fűzött : 2490,- Ft
svájci német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(494)=945.11
[AN 3285183]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2011.
Glauser, Friedrich (1896-1938)
Matto regiert (magyar)
   Matto birodalma : Studer őrmester újabb esete / Friedrich Glauser ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 322, [4] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 2.)
ISBN 978-963-263-148-6 fűzött : 2490,- Ft
svájci német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(494)=945.11
[AN 3285165]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2011.
Gordon, Lucy
Veretti's dark vengeance (magyar)
   Örökös harc / Lucy Gordon ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 473.)
ISBN 978-963-538-308-5 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3282063]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2011.
Graham, Lynne (1956-)
The Greek tycoon's disobedient bride (magyar)
   Becsület kérdése / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 483.)
ISBN 978-963-538-306-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3281710]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2011.
Greene, Graham (1904-1991)
The quiet American (magyar)
   A csendes amerikai / Graham Greene ; ford. Szőllősy Klára. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-940-8 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288700]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2011.
Haas, Wolf (1960-)
Silentium! (magyar)
   Silentium! : [Brenner nyomozó történetei] / Wolf Haas ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2011. - 229 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-227-3 fűzött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3284361]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2011.
Harris, Charlaine (1951-)
Dead in the family (magyar)
   Véres tavasz / Charlaine Harris ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 414 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 10.)
ISBN 978-963-254-450-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3285616]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2011.
Heyer, Georgette (1902-1974)
Frederica (magyar)
   Frederica / Georgette Heyer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-390-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3284211]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2011.
   Híres történetek az utazásról. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 397 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9926-70-7 kötött : 3240,- Ft
világirodalom - utazás - elbeszélés
82-32=945.11 *** 379.85(0:82-32)
[AN 3286163]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2011.
Hölderlin, Friedrich (1770-1843)
   Empedoklész halála / Friedrich Hölderlin ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2011. - 179 p. ; 20 cm
A ford. a "Sämtliche Werke und Briefe I-III." (München : C. Hanser Verl., 1970) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-263-178-3 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3285766]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2011.
Howard, Robert Ervin (1906-1936)
   Kull király és az ősök : Conan testvérei I. / Robert E. Howard. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 420, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 1.)
Ford. Kornya Zsolt, Nagy Gábor, Sellei György
ISBN 978-963-9890-94-7 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3285804]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2011.
Iggulden, Conn (1971-)
The conqueror (magyar)
   A hódító / Conn Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2010]-. - 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3211449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A nyíl urai / [ford. Bihari György]. - cop. 2010. - 504 p. : ill.
ISBN 978-963-689-342-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3284116] MARC

ANSEL
UTF-85474 /2011.
Irving, John (1942-)
The cider houses rules (magyar)
   Árvák hercege / John Irving ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 572 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-186-5 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3284196]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2011.
Irving, Washington (1783-1859)
The Alhambra (magyar)
   Az Alhambra meséi / Washington Irving ; [ford. Pintér Károly]. - Budapest : Olvasósarok, 2011. - 366, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9912-21-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3283908]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2011.
Jacobs, Holly (1963-)
Hung up on you (magyar)
   A botrányhősnő / Holly Jacobs ; [... ford. Kemény Kata]. Ó, szívem, tengerész! / Kathie DeNosky ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 257-258.)
Egys. cím: Hung up on you. Baby at his convenience
ISBN 978-963-538-302-3 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3281193]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2011.
   Jan Wagner: Quittenpastete : Birsvers 17+1 magyar átköltésben : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 5. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 47.)
ISBN 978-963-263-153-0 fűzött
Wagner, Jan (1971-). Quittenpastete
Magyarország - német irodalom - magyar irodalom - műfordítás - pályázat - vers
830-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3284730]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2011.
Jones, Diana Wynne (1934-2011)
House of many ways (magyar)
   A másik palota / Diana Wynne Jones ; [ford. Laukó Viktória]. - Budapest : Pongrác, 2011. - 302, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-00-4 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3284254]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2011.
Jordan, Nicole (1954-)
To seduce a bride (magyar)
   A csábító menyasszony / Nicole Jordan ; [ford. Mucsi Melinda Ágnes]. - Budapest : Victoria, cop. 2011. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-42-8 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3285628]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2011.
Keyes, Greg (1963-)
Blackgod (magyar)
   Hollóisten : [a Váltott Isten gyermekei] / Greg Keyes. - Budapest : Delta Vision, 2010-2011. - 2 db ; 18 cm
Ford. Tamás Gábor
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3178400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011. - 474 p. : ill.
ISBN 978-963-9890-89-3 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3285816] MARC

ANSEL
UTF-85481 /2011.
Kimura Rei
Butterfly in the wind (magyar)
   Pillangó a szélben : Tódzsin Okicsi élete, aki akarata ellenére az első amerikai konzul ágyasa lett Japánban / Kimura Rei ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2011. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-69-3 fűzött : 2890,- Ft
Japán - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(520)=945.11
[AN 3285070]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2011.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Rikki-tikki-tavi (magyar)
   Riki-tiki-tévi / Rudyard Kipling ; [Damó István ill.] ; [ford. Benedek Marcell]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2011, cop. 1978. - 50 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 3.)
A ford. a "The jungle book" és a "The second jungle book" (London : Macmillan, 1930) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-11-8894-3 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3287061]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2011.
Kishont Ferenc (1924-2005)
The seasick whale (magyar)
   A tengeribeteg bálna : útikalauz ától cetig / Ephraim Kishon Kishont Ferenc ; [ford. Hideg János]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 238, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-730-3 fűzött : 2200,- Ft
izraeli irodalom - humoreszk
892.4-7=945.11
[AN 3287733]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2011.
Kosik, Rafał (1971-)
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi (magyar)
   Félix, Net, Nika és a láthatatlan emberek bandája / Rafał Kosik ; [... ford. Németh Orsolya]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 545, [4] p. ; 22 cm. - (FNN ; 1.)
ISBN 978-615-5131-01-1 kötött : 3400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89013-9-2)
lengyel irodalom - ifjúsági regény
884-31(02.053.2)=945.11
[AN 3284451]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2011.
Laurie, Hugh (1959-)
The gun seller (magyar)
   A balek / Hugh Laurie ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kelly, [2011]. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-35-8 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3288678]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2011.
Lee, Miranda
The billionaire's bride of vengeance (magyar)
   Szerelemkelepce ; Vadászszenvedély ; Képregény / Miranda Lee ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 22.)
Egys. cím: The billionaire's bride of vengeance ; The billionaire's bride of convenience ; The billionaire's bride of innocence
ISBN 978-963-538-305-4 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3281227]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2011.
Lemaitre, Pierre (1951-)
Robe de marié (magyar)
   Téboly / Pierre Lemaitre ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-246-3 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3283104]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2011.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Kleopátra és a kobra : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-242-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3284478] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Oroszlánszívű Richárd : [krimi a lovagok korából]. - 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-259-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3284502] MARC

ANSEL
UTF-85489 /2011.
Lenz, Siegfried (1926-)
So zärtlich war Suleyken (magyar)
   A bájos Suleyken : mazuriai történetek / Siegfried Lenz ; [ford. Szalai Lajos] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 123, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-183-7 fűzött : 1290,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3285413]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2011.
Lewis, Jennifer
Black sheep billionaire (magyar)
   Régi motoros / Jennifer Lewis ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Rövidzárlat / Bronwyn Turner ; [... ford. Farkas Judit]. Egy papa, két baba / Kathie DeNosky ; [... ford. Szerémy György]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 44.)
Egys. cím: Black sheep billionaire. Tycoon's one-night revenge. One night, two babies
ISBN 978-963-538-283-5 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3282791]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2011.
Makine, Andreï (1957-)
Le testament français (magyar)
   A francia hagyaték : regény / Andreï Makine ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2011. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-82-7 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3287701]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2011.
   "Margarita poetica" : a humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig : antológia / összeáll. Ekler Péter. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2011. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-590-4 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-693-315-9
Magyarország - latin irodalom - művelődéstörténet - kultúra - humanizmus - 15. század - 16. század - antológia
871-822=945.11 *** 930.85(439)"14/15" *** 008(439)"14/15"
[AN 3282147]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2011.
Marklund, Liza (1962-)
The postcard killers (magyar)
   Üdvözlet a gyilkostól / Liza Marklund, James Patterson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2011. - 224 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-324-027-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3280224]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2011.
McKain, Kelly
Sophie and Shine (magyar)
   Flóra és Fényes / Kelly McKain ; [ford. Bosnyák Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Pónitábor naplók ; 4.)
ISBN 978-963-245-344-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3280247]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2011.
Mead, Richelle (1976-)
Spirit bound (magyar)
   Örök kötelék : [Vámpírakadémia V.] / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-17-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3285911]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2011.
Mlynowski, Sarah (1977-)
Parties & potions (magyar)
   Buli és bájital / Sarah Mlynowski ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Móra, 2011. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8912-4 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3280277]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2011.
Munro, Alice (1931-)
Too much happiness (magyar)
   Mennyi boldogság! / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, cop. 2011. - 340, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-912-2 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3284224]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2011.
Munthe, Axel (1857-1949)
The story of San Michele (magyar)
   San Michele regénye / Axel Munthe. - [Budapest] : Szabad Tér, 2010. - 370 p. ; 21 cm
Ford. Benedek Marcell
ISBN 978-963-87061-9-5 kötött
Munthe, Axel (1857-1949)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3289159]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2011.
Murgia, Jennifer
Angel star (magyar)
   Angyalcsillag / Jennifer Murgia ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 283 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-389-6 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3285779]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2011.
Özoğuz, Can
Kuğulu park'ta bir akşamüstü (magyar)
   A Hattyús parkban, estefelé / Can Özoğuz ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : Napkút K., 2010. - 111, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-263-150-9 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 3285142]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2011.
Pagano, Emmanuelle (1969-)
Les adolescents troglodytes (magyar)
   Holdszivárvány / Emmanuelle Pagano ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2011, cop. 2010. - 222, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5136-00-9 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3279710]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2011.
Pinget, Robert (1919-1997)
Passacaille (magyar)
   Passacaglia / Robert Pinget ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 62, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-184-4 fűzött : 990,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3285770]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2011.
Portante, Jean (1950-)
Mrs. Haroy ou la mémoire de la baleine (magyar)
   Mrs. Haroy, avagy A bálna emlékezete / Jean Portante ; [ford. Pacskovszky Zsolt] ; [az utószót írta Németh Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 518 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 4.)
ISBN 978-963-236-367-7 kötött : 3900,- Ft
Luxemburg - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(435.9)=945.11
[AN 3282806]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2011.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Johnny town-mouse (magyar)
   Janó, a városi egér kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2010]. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-236-2 kötött : 1500,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3283472]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2011.
Quinn, Julia (1970-)
To Sir Phillip, with love (magyar)
   Sir Phillipnek szeretettel : [A Bridgerton család 5] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-453-5 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3284111]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2011.
Roberts, Alison (1956-)
The doctor's secret family (magyar)
   Eltitkolt család / Alison Roberts ; [... ford. Lázár Noémi]. A látszat nem minden / Carol Marinelli ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Mexikó forró ege alatt / Jennifer Taylor ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Új rügyek, régi ügyek / Tori Carrington ; [... ford. Madarász Levente]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 30.)
Egys. cím: The doctor's secret family. Surgeon in crisis. Billionaire doctor, ordinary nurse. In too deep
ISBN 978-963-538-304-7 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3281911]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2011.
Robinson, Barbara (1927-)
The best Christmas pageant ever (magyar)
   A legeslegszebb betlehemes / Barbara Robinson ; [ford. Kállainé Falus Eszter] ; [ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, 2010, cop. 2002. - 91 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-036-5 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3288652]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2011.
Rott, Vladimir (1935-)
   Naperekor sudʹbe / Vladimir Rott. - Budapešt : Széphalom Kvműhely, [2010]-. - 25 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Rott, Vladimir (1935-)
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)
[AN 3282842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Radosti otkrytij : Garadna, Miškolʹc, Bobrujsk, Tomsk, Tolʹâtti, Toronto. - Budapešt : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 655 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9903-23-4 kötött
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)
[AN 3282856] MARC

ANSEL
UTF-85509 /2011.
Rott, Vladimir (1935-)
Naperekor sudʹbe (angol)
   In defiance of fate / Vladimir Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2009-2010]. - 2 db ; 25 cm
Rott, Vladimir (1935-)
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=20
[AN 2811988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Joy of discoveries : Garadna, Miskolc, Bobruysk, Tomsk, Togliatti, Toronto / transl. Cathy Young, Edwin Rott. - cop. 2010. - 615 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9903-29-6 kötött
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=20
[AN 3282880] MARC

ANSEL
UTF-85510 /2011.
Rott, Vladimir (1935-)
Naperekor sudʹbe (magyar)
   A sors ellenében / Vladimir Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2008-2010]. - 2 db ; 25 cm
Rott, Vladimir (1935-)
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=945.11
[AN 2811975]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fölfedezés öröme : Garadna, Miskolc, Bobrujszk, Tomszk, Togliatti, Toronto / ford. Király Zsuzsa. - cop. 2010. - 599 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9903-28-9 kötött
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=945.11
[AN 3281580] MARC

ANSEL
UTF-85511 /2011.
Sanderson, Gill
Their miracle child (magyar)
   Mennyei ajándék / Gill Sanderson ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 414.)
ISBN 978-963-538-300-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3281968]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
A gladiator dies only once (magyar)
   Egy gladiátor csak egyszer hal meg : Gordianus, a nyomozó további megbízatásai / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2008. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-31-6 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi elbeszélés
820-321.6(73)=945.11
[AN 3288790]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
House of Vestals (magyar)
   A Vesta-szüzek háza / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2006. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-29-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3288801]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
A mist of prophecies (magyar)
   Próféciák köde / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2007. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-30-9 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3288795]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
Rubicon (magyar)
   Rubicon / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2006. - 244 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-27-9 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3288799]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2011.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: die ganze Welt ist voller Glück (magyar)
   Alma Magdi : a világ gyönyörű / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-643-239-3 kötött : 1600,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3285327]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2011.
Sepúlveda, Luis
Historia de una gaviota y del gato que le enseno a volar (magyar)
   A sirályfióka esete a macskával, aki megtanította repülni / Luis Sepúlveda ; [ford. Magyarósi Gizella] ; [ill. Medve Zsuzsi]. - Budapest : Európa, 2011. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9167-0 fűzött : 2800,- Ft
chilei irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)(83)=945.11
[AN 3289168]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2011.
Shakespeare, William (1564-1616)
Measure for measure (magyar)
   Szeget szeggel ; Szentivánéji álom / William Shakespeare ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2010. - 199, [4] p. ; 20 cm
Egys. cím: Measure for measure ; A midsummer night's dream
ISBN 978-963-263-151-6 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3285419]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2011.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
Morning, noon and night (magyar)
   Reggel, délben, este / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 337 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-392-6 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3288525]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2011.
Shuty, Sławomir (1973-)
Zwał (magyar)
   Bomlás / Sławomir Shuty ; [ford. Józsa Árpád]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-149-3 fűzött : 1990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3285491]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2011.
Šindelka, Marek (1984-)
Chyba (magyar)
   Hiba / Marek Šindelka ; [ford. Barna Otília]. - Budapest : Európa, 2011. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9147-2 kötött : 2900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3280874]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2011.
Southwick, Teresa
At the millionaire's request (magyar)
   Se szó, se beszéd / Teresa Southwick ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 243.)
ISBN 978-963-538-310-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3281680]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2011.
Sperr, Martin (1944-2002)
Jagdszenen aus Niederbayern (magyar)
   Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból / Martin Sperr ; ford. Perczel Enikő. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-4-5 fűzött
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3281157]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2011.
Steele, Jessica
Promise of a family (magyar)
   Apák napja / Jessica Steele ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 242.)
ISBN 978-963-538-299-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3281606]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2011.
Steinhauer, Olen
The nearest exit (magyar)
   A legközelebbi vészkijárat / Olen Steinhauer ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 389 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-120-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3283659]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2011.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 18. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8905-6 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3287715]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2011.
Suter, Martin (1948-)
Der Koch (magyar)
   A szakács : love food avagy a felső tízezer titkai / Martin Suter ; [ford. Totth Gitta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2011. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-70-9 fűzött : 3290,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3285653]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2011.
Tábori György (1914-2007)
Mein Kampf (magyar)
   Mein Kampf (Harcom) / George Tabori ; ford. Kurdi Imre. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 91 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-87512-9-4 fűzött
német irodalom - bohózat
830-2=945.11
[AN 3281120]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2011.
Townsend, Sue (1946-)
The lost diaries of Adrian Mole, 1999-2001 (magyar)
   Adrian Mole elveszett naplói, 1999-2001 / Sue Townsend ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-374-3 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - naplóregény
820-311.5=945.11
[AN 3284216]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2011.
   Útravaló / [összeáll. Kovács Andrea]. - Debrecen : TKK, [2011]. - [46] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-596-784-1 kötött
ajándékkönyv - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3286102]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2011.
   Világ Haiku Fesztivál = World Haiku Festival / szerk. Menyhárt István ; [közread. a] Magyar - Japán Baráti Társaság. - Pécs : M. - Japán Baráti Társ., 2010. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Magyar, angol, japán, bolgár, horvát, dán, francia, eve, fanti, olasz, holland, román nyelven
ISBN 978-963-06-9767-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
világirodalom - haiku - többnyelvű dokumentum - antológia
82-14(082).02=945.11
[AN 3280757]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2011.
Walker, Kate
Cordero's forced bride (magyar)
   Jó csere / Kate Walker ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 474.)
ISBN 978-963-538-309-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3282077]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2011.
Weis, Margaret (1948-)
Amber and iron (magyar)
   Borostyán és vas : [A sötét tanítvány-trilógia] / Margaret Weis ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 358 p. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-963-9890-93-0 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3285828]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2011.
Wickham, Madeleine (1969-)
Mini shopaholic (magyar)
   A pöttöm boltkóros / Sophie Kinsella ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-009-6 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3285365]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2011.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 231, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-142-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288505]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2011.
Zengin, Mevlâna Idris (1966-)
Çinçili masal sokaği (magyar)
   Csengő-bongó meseutca / Mevlâna Idris Zengin ; Dağistan Çetinkaya illusztrációival ; [ford. Sipos János]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 73, [2] p. : ill. ; 18x19 cm
ISBN 978-963-263-185-1 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - mese
894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3284782]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2011.
   Zsenik nemzetről, hazáról, Magyarországról / Nagy Natália és Vincze Attila gyűjteménye. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2011. - 73, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-03-8 fűzött : 2200,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - nemzet - magyarság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 894.511-84(082) *** 323.1(=945.11) *** 323.1
[AN 3284810]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5538 /2011.
   Álmok és tájak : Cédrus-pályázat : válogatás a kiemeltek prózáiból / [szerk. Borbély András]. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 51.)
ISBN 978-963-263-179-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-43(082)
[AN 3284743]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2011.
Bagi Aranka (1945-)
   Mozaikképek múltról és jelenről : versek, visszaemlékezések, novellák / Bagi Aranka ; [kiad. a Kunhegyesiek Baráti Köre]. - Kunhegyes : Kunhegyesiek Baráti Köre, 2010. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87670-4-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3282942]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2011.
Baka Györgyi (1951-)
   Belső zarándok / Baka Györgyi ; László Bandy rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 44, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-174-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3285210]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2011.
Bakos Mária, M. (1929-)
   Arcunk templomában : versek és prózai írások / M. Bakos Mária. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-56-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3280079]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2011.
Bárdos András (1964-)
   Ítélet / Bárdos András. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 420, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89262-4-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3280201]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2011.
Benda Balázs (1965-1992)
   Kalandos történet / Benda Balázs ; [szerk. Keresztesi József, Müllner András és Szegi Amondó] ; [kiad. a Podmaniczky Művészeti Alapítvány ... és a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány]. - Budapest : Podmaniczky Műv. Alapítvány : Prae.hu : Palimpszeszt Kult. Alapítvány, 2011. - 231, [33] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5070-06-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3282578]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2011.
Bene Zoltán (1973-)
   Hollók gyomra : kompiláció néhány lehetséges kézirat-töredékből / Bene Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-74-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3280070]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2011.
Bene Zoltán (1973-)
   Keserédes : regénymorzsák / Bene Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9908-91-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3280062]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2011.
Benina
   Bíborhajú / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3283127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A boszorka fénye. - 2010. - 485, [2] p.
ISBN 978-963-245-366-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3283129] MARC

ANSEL
UTF-85547 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a cirkuszban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5023-18-7 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3287057]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a városban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5023-19-4 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3287051]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Hisztimesék / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit : Tudex, cop. 2011. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-8002-45-7 kötött : 2280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3288333]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2011. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-79-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3287702]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2011.
   Budapesti mese - a gyűrű : irodalmi forgatókönyv. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - [18] t.fol. ; 30 cm + dialóglista
Papírtokban
Fűzetlen
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3285809]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2011.
Csáji László Koppány (1971-)
   A hajléktalan, a csók és a terrorista : rövid novellák / Csáji László Koppány. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 50.)
ISBN 978-963-263-176-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3284739]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2011.
Csák Gyöngyi (1950-)
   Pillanatképek a torokszorítóból / Csák Gyöngyi ; [... ill. Filei Nikoletta]. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-93-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3280077]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2011.
Csápek József (1943-)
   Múltidéző / Csápek József. - Szeged : Bába, 2010. - 183, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-013-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3285573]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2011.
Császár Nagy László (1948-)
   Lerombolt szentek : színmű három felvonásban / Császár Nagy László. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 48.)
ISBN 978-963-263-166-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3284732]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2011.
Csörgő Judit Böbi
   Mese a suhogó erdő mélyéről / Csörgő Judit Böbi ; Szikszai Mónika rajz. - Budapest : Csörgő J., 2011. - 155 p. : ill., színes ; 19x20 cm
ISBN 978-963-08-1142-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3285268]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2011.
Dávid Gabriella (1912-1989)
   Nana, mesélj! / Dávid Gabriella. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2010. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 41.)
ISBN 978-963-7240-73-7 fűzött
Dávid Gabriella (1912-1989)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3283098]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2011.
Dóka Péter (1974-)
   Betyárvilág : történetek zsiványokról, pandúrokról / Komjáthy István gyűjtése alapján írta Dóka Péter ; [Szántói Krisztián ill.]. - Budapest : Móra, 2011. - 154, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8913-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - betyár - 19. század - elbeszélés
894.511-32(02.053.2) *** 394-058.55(439)(0:82-32)
[AN 3283801]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2011.
Elmer István (1952-)
   Műtét : dráma két részben / Elmer István. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 40 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 46.)
ISBN 978-963-263-145-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3284726]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2011.
   Ember a versben : kiskőrösi vers- és prózaírók műveiből / [szerk. Ádám Gergő] ; [kiad. Kiskőrös Kulturájáért Egyesület]. - [Kiskőrös] : Kiskőrös Kulturájáért Egyes., 2011. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1175-0 fűzött
Kiskőrös - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Kiskőrös)
[AN 3282091]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2011.
Farkas Pál (1952-)
   Ars-más : Józseftől Máriáig : versek / Ruva Farkas Pál ; [közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2010. - 69, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86966-3-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3283190]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2011.
Filó Vera (1973-)
   A sírós család : forgatókönyv / ... Filó Vera rajzfilmje ; Grosch Nándor ötlete alapján. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - 7 fol. ; 30 cm + 2 dialóglista
Papírtokban. - A dialóglista angol nyelven is
Fűzetlen
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3285795]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2011.
Gyárfás Endre (1936-)
   Európa szőttese : válogatott versek / Gyárfás Endre. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-96-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3280076]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2011.
   Hangfogó : Cédrus-pályázat 2009, prózamustra / [szerk. Borbély András]. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 45.)
ISBN 978-963-263-144-8 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - elbeszélés - karcolat - antológia
894.511-32(082) *** 82-32(082)=945.11 *** 894.511-43(082)
[AN 3284711]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2011.
Hegedűs János
   Csodavárás : versek / Hegedűs János. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 56, [2] p. ; 20 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 4.)
ISBN 978-963-263-169-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3285450]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2011.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Szaz fabula, mellyeket Aesopusböl, es egyeb ünnen egybe gyütet, es oszve szörzet : a fabulaknak ertelmevel egyetembe / Heltai Gaspar. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - [286] p. ; 16 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Nimet Vivarat : Manlius Ianos altal, 1596
ISBN 978-963-09-6484-5 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-09-6484-54)
magyar irodalom - állatmese - hasonmás kiadás
894.511-35 *** 094/099.07
[AN 3284231]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2011.
Herczeg Alexandra (1984-)
   Az élet ajándék / Herczeg Alexandra. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-25-7 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3283179]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2011.
Hgiv, Ermi
   A mázoló : hétxhét sci-fi novella / Ermi Hgiv. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 499 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9984-17-2 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3283186]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2011.
Hidvégi Mária
   Elvermelt parázs : mesék felnőtteknek / Hidvégi Mária ; [illusztrációkat kész. Rákóczi Zoltán]. - Balatonszárszó : Hidvégi M., 2011. - 50 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0880-4 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3285603]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2011.
Kántás Balázs (1987-)
   Összefutás : versek / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2010. - 52, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-171-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3285530]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Válogatott versek és novellák / Karinthy Frigyes ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Beck András]. - Budapest : Osiris, 2011. - 239 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-199-2 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3282332]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2011.
Kissné Varga Rozália (1949-)
   Köszönet mindenért : versek / Kissné Varga Rozália. - Kecskemét : Maxima Ny., 2011. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86780-9-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3282913]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2011.
Kőváry E. Péter (1947-)
   A főorvos macskája / Kőváry E. Péter. - Békéscsaba : Szerző, 2010. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9426-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3285193]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2011.
Krasznahorkai László (1954-)
   Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1989. - 346 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2475-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3287706]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2011.
Kubínyi Tamás
   Boldogasszony kegyelmében / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora K., [2011]-. - 30 cm
ISBN 978-963-08-0987-0
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - művelődéstörténet - 20. század
894.511-994 *** 930.85(439)(089.3) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3283201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Bartók : Anno Domini 1881, Anno Bartók 0-1. - cop. 2011. - LXIII p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-0951-1 kötött
Bartók család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Bartók(089.3) *** 894.511-994
[AN 3283203] MARC

ANSEL
UTF-85576 /2011.
Leányvári József
   Míg élek, lángolok / Leányvári József. - Budapest : [Leányvári J.], 2010. - 155 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3280032]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2011.
Leiner Laura
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3284157] MARC

ANSEL
UTF-85578 /2011.
Lisztóczky László (1941-)
   Az utolsó szalmaszál : tanulmányok és alkalmi írások / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2011. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87453-7-8 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 930.85(439)
[AN 3283467]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2011.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2011]. - 190 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3287745]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2011.
   Magyar balladák könyve / [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra K., [2011]. - 63 p. : ill. ; 10 cm
Borítócím: Balladák
ISBN 978-963-7720-43-7 velúr
magyar irodalom - ballada - antológia - miniatűr dokumentum
894.511-144(082) *** 099.1
[AN 3283450]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Harminc ezüstpénz : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 233, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-262-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3280732]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2011.
   Megtalált Meseország : gyermek- és ifjúsági írók antológiája / [szerk. Pósfai János] ; [kiad. az Oladi Általános Művelődési Központ]. - [Szombathely] : Oladi ÁMK, 2011. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1117-0 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3283900]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2011.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   A pipiske és a fűszál / Mészöly Miklós ; [Reich Károly rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 52, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8895-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3287707]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2011.
Mezey Katalin (1943-)
   Bolygópályák : új versek / Mezey Katalin. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2010. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-26-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3281507]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - Piliscsaba : Konsept-H, cop. 2011. - 116 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 15.)
ISBN 978-963-9933-56-9 fűzött : 450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3288666]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2011.
Misuta János
   A cambridge-i töredék : a kazár zsidók genocídiuma : egy levélváltás története a X. századból, 955-975 / Misuta János. - Budapest : Szófia K., 2010. - 349, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-[350].
ISBN 978-963-89032-0-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3285340]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2011.
Móroczné Nagy Mária (1922-)
   Nehéz sorsok emlékei : novellák / Móroczné Nagy Mária. - Budapest : 3BT K., 2010. - 95 p. ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9864-13-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3280919]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2011.
Mühlbacher Ildikó (1963-)
   Ébredés / Mühlbacher Ildikó és Bakos Klára. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 72, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-02-9 fűzött : 3060,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3283181]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2011.
Munkácsi Gabriella
   A sebesült király / Munkácsi Gabriella ; [... ill. Szendrei Tibor]. - [Őrbottyán] : Magánkiad., 2010. - 391 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-9942-6 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3283125]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2011.
Nagy Zopán (1973-)
   A kötet címe : a haiku jegyében / Nagy Zopán ; [az ecsetrajzok Gaál József művei]. - Budapest : Fekete Sas, 2011. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-55-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3281402]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2011.
Oláh András (1959-)
   Anyagfáradtság : versek / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-79-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3280078]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2011.
Oláh Edit (1980-)
   A szingliket lelövik, ugye?! / Oláh Edit. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-15-8 fűzött : 2710,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3282958]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2011.
Orosz István (1950-)
   Egy szem eper : történetdokumentum / Orosz István. - Budapest : Napkút K., 2010. - 460, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-154-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3284815]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2011.
Paál Tamás
   Boszorkányszél : novellák / Paál Tamás. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2010. - 122 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87796-8-7 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3284959]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2011.
Petz György (1955-)
   Csillagalattjáró / Petz György. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 52.)
ISBN 978-963-263-182-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3284763]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2011.
Pozsgai Györgyi
   A Nap kapujában : esszék / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 311 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-308.
ISBN 978-963-9908-76-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ókor - esszé
894.511-4 *** 930.85(3)(0:82-4)
[AN 3280789]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2011.
Réti G. Péter
   Elátkozott Garnizon : regény / Réti G. Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-87-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3280071]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2011.
Réti G. Péter
   Az utolsó kísértet : elbeszélések / Réti G. Péter. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-57-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3280796]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2011.
Rónay László (1937-)
   Elárvult panoptikum : életre keltett írók, tudósok / Rónay László. - Budapest : Hungarovox, 2010. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-99-4 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511(092)(0:82-32)
[AN 3280075]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2011.
Rózsa Beatrix (1980-)
   Vihar hozta szerelem / Rózsa Beatrix. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-19-6 fűzött : 2710,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3283008]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2011.
Sándor István (1750-1815)
   Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 558, [2] p. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Szerző Sándor István. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Győrött : Streibig J., 1793
ISBN 978-963-09-6675-7 fűzött
Európa - magyar irodalom - helyismeret - 18. század - útleírás - hasonmás kiadás
894.511-992 *** 908.4"178/179"(0:82-992) *** 094/099.07
[AN 3284195]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2011.
Sármándi Pál
   Eszembe jutott.. / Sármándi Pál. - Szeged : Bába, 2011. - 91, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-014-2 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3285495]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2011.
Sarusi Mihály (1944-)
   Hun fohász / Sarusi Mihály. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2011. - 30, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Búvópatak füzetek, ISSN 2062-056X)
ISBN 978-963-87594-9-8 fűzött : 907,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 243
[AN 3282030]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2011.
Sarusi Mihály (1944-)
   Végig a Corvinkán : csabai csokréta / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2010. - 120, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88781-2-0 fűzött : 1560,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3284969]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2011.
Sass Ervin (1929-)
   Keskeny úton / Sass Ervin ; Csuta György ... illusztrációival. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2010. - 73 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88781-1-3 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3284966]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2011.
Somorjai Lajos
   Megjártam a Don-kanyart : harctéri napló : Oroszország, 1942-1943 / Somorjai Lajos ; [... szerk. Rácz Árpád] ; [sajtó alá rend. Varga J. János]. - Utánny. - [Budapest] : Rubicon, 2011. - 256 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9839-08-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 3288368]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2011.
   Sötételf : vérkövek : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2011. - 317 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 77.)
keretcím: Ammerúnia : Elf Birodalmak
ISBN 978-963-9566-91-0 kötött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3280300]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2011.
Spirit Bliss
   Árnyékvilág / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 366 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-297-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3283119]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2011.
Stella Maris
   Egyiptomi kulcsok / Stella Maris. - 2. kiad. - Szombathely : Anhrama, 2010. - 667 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89085-0-6 fűzött : 3350,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3284258]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2011.
Szakáli Anna
   Névtelen dalnok / Szakáli Anna ; [... rajzok Hauptné Hoyos Nóra ...]. - [Zamárdi] : Szakáli A., 2011. - 97, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0949-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3285738]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2011.
Szekeres Mária (1948-)
   Az arc vonalai : versek, naplóvallomások / Szekeres Mária. - Budapest ; Újrónafő : 3BT, 2010. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9864-13-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3280058]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2011.
Széki Patka László (1948-2008)
   Átégett ég : válogatott versek / Széki Patka László ; [szerk. Zsolnai György] ; [... graf. Kádár Tibor]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2010. - 152, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 22.)
ISBN 978-963-9105-66-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3282434]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2011.
Széll Tibor
   Örökösök hagyatéka / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2010. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8610-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3285246]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2011.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; [Zórád Ernő rajz.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 130, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8901-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3284777]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2011.
Szilágyi András (1954-)
   Agancsos kóbor állat : versek / Szilágyi András ; [... ill. Szentgyörgyi József]. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2010. - 121 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88781-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3285172]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2011.
Tarbay Ede (1932-)
   A kíváncsi királylány : válogatott gyermekversek és versfordítások / Tarbay Ede ; Borbás Zoltán rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 105, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-936-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=00)
[AN 3283476]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2011.
Tarjányi György
   Non dum, mégsem...? / Tarjányi György. - Szeged : Bába, 2011. - 138, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-016-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3285528]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2011.
Telegdi Ágnes
   Mackóházi finomságok / írta és fényképezte Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2010. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-88906-6-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - sütemény - mese - szakácskönyv - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3284069]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2011.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Grillusz úr sárgarigói / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 227, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-939-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3283059]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2011.
Toldalagi Pál (1914-1976)
   Árnyak zenéje : kallódó versek, 1934-1976 / Toldalagi Pál ; [a verseket összegyűjt., a kötetet szerk., a szöveget gond., a bevezetőt írta és a jegyzeteket kész. Basa Viktor]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 230 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 978-963-263-170-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3285121]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2011.
Treszkony Katalin
   Hupszli / Treszkony Katalin ; ill. Osváth Helén. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 102 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-48-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3283261]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2011.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Életed könyve : tanítások a szeretetről / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, [2011]. - 139 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 30.)
ISBN 978-963-9757-20-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szeretet - aforizma
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 3285203]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2011.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2413-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288851]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   A békaporonty kalandjai / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tavak könyve mesesorozat ; 6.)
ISBN 978-963-298-035-5 kötött : 1600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 3283928]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5625 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-5023-28-6 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287643]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-963-9727-86-1 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287646]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-963-9727-99-1 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287649]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : kirándulás Pécs városába / írta és rajz. Bartos Erika. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 247 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-297-322-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3284129]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Doktor Maszat / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-615-5023-23-1 kötött : 1680,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3283794]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2011.
Delahaye, Gilbert (1923-)
Martine protège la nature (magyar)
   Márti védi a természetet / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; szöveg Jean-Louis Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2010. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-573-5 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3280386]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-82-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287639]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-83-0 között : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287634]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2010. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-84-7 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287637]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2011.
Pozsgai Katalin
   Az óriáspandák nyomában / [írta Pozsgai Katalin]. - aDebrecen : TKK, [2011]. - 61, [19] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Világcsavargók)
ISBN 978-963-596-783-4 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-93
[AN 3286204]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2011.
Richly Zsolt (1941-)
   A kékpöttyös elefánt / [ill.] Richly Zsolt ; szöveg Marék Veronika. - [Budaörs] : Vivandra K., [2011]. - 40 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88839-5-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3283897]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2011.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busy, busy world (magyar)
   Tesz-vesz a világ : [33 izgalmas történet] / Richard Scarry ; [ford. Rákosi Ferenc]. - Budapest : Móra, 2011. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-8869-1 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287717]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5637 /2011.
Luciani, Brigitte
Monsieur Blaireau et madame Renarde (magyar)
   Borz úr és Róka asszony / Brigitte Luciani és Ève Tharlet ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2010]-. - ill., színes ; 31 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3283045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A találkozás. - cop. 2010. - 37 p.
ISBN 978-963-245-308-8 kötött : 1999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3283053] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Zavaros viszonyok. - cop. 2010. - 31 p.
ISBN 978-963-245-309-5 kötött : 1999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3283086] MARC

ANSEL
UTF-85638 /2011.
   A személyiség burkai : írások, tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére / [közread. az] Eötvös Károly Intézet. - Budapest : Eötvös K. Int., 2010. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88288-2-8 kötött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 3280845]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2011.
Waerness, Gunnar (1971-)
Bli verden (magyar)
   Teremj, világ! / Gunnar Waerness ; [grafikai munkálatok Mikael Nydahl] ; [ford. Kovács katáng Ferenc]. - Budapest : Napkút K., cop. 2010. - [45] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-146-2 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3284764]
MARC

ANSEL
UTF-8