MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/06/14 11:44:02
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5640 /2011.
Balogh Ferencné (1940-)
   Bibliográfia / Balogh Ferencné (Győry Mária) ; [kiad. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet]. - Veszprém : MKE Veszprém M. Szerv. : EKMKKI, 2010. - 34 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9510-13-5 fűzött
személyi bibliográfia
012Balogh_F.-né
[AN 3290656]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2011.
   Erősségénél fogva várépítésre való : tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére / szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2011. - 508 p. : ill. ; 29 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 68.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7220-75-3 kötött
Magyarország - régészet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Németh_P. *** 904(439) *** 930.85(439)
[AN 3290922]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5642 /2011.
Alföldi Fotószalon (16.) (2010) (Szentes)
   XVI. Alföldi Fotószalon : XXX. Dél-alföldi Fotószalon, 2010. Szentes. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], 2010. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Magyarország - Alföld - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentes) *** 77.04(439.14)
[AN 3287807]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2011.
   Anyagtudomány és nanotechnológia : V. Szent-Györgyi Albert Konferencia : 2011. március 25-26., BME ... / [szerk. Ábrányi-Balogh Péter] ; [rend., közread. a] Szent-Györgyi Albert Szakkollégium. - Budapest : BMGE Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2011]. - 16 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-313-023-0 fűzött
anyagtudomány - nanotechnológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2011" *** 620.1 *** 62-181.48
[AN 3287379]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2011.
László Gergely (1979-)
   Jad Hanna - a kollektív ember : [Ernst Múzeum ... 2010. november 6 - december 31.] / László Gergely - Tehnica Schweiz ; [kurátor ... Páldi Lívia]. - Budapest : Ernst Múz., [2011]. - [32] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Izrael - képzőművész - kibuc - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2010" *** 061.236.6(569.4) *** 73/76(439)(092)László_G.
[AN 3287601]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2011.
Műszaki Kémiai Napok (2010) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '2010 : Veszprém, ... 2010. április 27-29. : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering : conference proceeding / összeáll. és szerk. Nagy Endre [et al.] ; ... rendezői Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet, MTA Veszprémi Területi Bizottsága. - Veszprém : PE MIK MKKI, [2010]. - [4], 287, [10] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9696-93-8 fűzött
műszaki kémia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Veszprém) *** 66
[AN 3290417]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2011.
Templeton, Ed (1972-)
   The cemetery of reason : [... Ernst Museum, ... January 22 - March 20, 2011] / Ed Templeton ; [... curator Thomas Caron] ; [... org. ... Petrányi Zsolt]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2011. - [24] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Angol és magyar nyelven
Fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - 21. század - installációs művészet - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2011" *** 73/76(73)(092)Templeton,_E. *** 791.9.097
[AN 3287529]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5647 /2011.
Balogh Ferencné (1940-)
   A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének története / Balogh Ferencné ; [kiad. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet]. - Veszprém : MKE Veszprém M. Szerv. : EKMKKI, 2010. - 88 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-963-9510-14-2 fűzött
Veszprém megye - könyvtárügy - egyesület - történeti feldolgozás
02(439.117)"196/200" *** 061.2(439.117)(091)
[AN 3290664]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2011.
Dhanjal, Beryl
Signs & symbols (magyar)
   Jelek és jelképek : múlt és jelen / Beryl Dhanjal ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 256 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9926-66-0 fűzött : 3990,- Ft
jelkép - művelődéstörténet
003.62 *** 930.85(100)
[AN 3289299]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2011.
Voit Krisztina (1940-2010)
   Tudományos és szakkönyvtárak Magyarországon : kísérlet a hazai szakkönyvtárügy történeti rekonstrukciójára, 1932-1952 / Voit Krisztina ; [sajtó alá rend. Kégli Ferenc]. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2011. - 285 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
ISBN 978-963-693-260-2
ISBN 978-963-200-591-1 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - szakkönyvtár - könyvtártörténet - címtár
026(439):050.8
[AN 3286960]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2011.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A muravidéki magyar könyvek világa : tanulmányok és publicisztikai írások / Zágorec-Csuka Judit ; [kiad. a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Muravidéki Magyar Tudományos Társaság]. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Lendva : Muravidéki M. Tud. Társ., 2010. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szlovén nyelven
ISBN 978-615-5026-03-4 fűzött
Szlovénia - határon túli magyarság - könyvkiadás - irodalmi élet - határon túli magyar irodalom története - könyvtárügy
655.41(497.12)(=945.11)(091) *** 026/027(497.12)(=945.11) *** 894.511(497.12)(091)
[AN 3290343]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5651 /2011.
Keserue Zsolt (1968-)
   Oldáskényszer : [Hattyúház Kiállítótér, Pécs, ... 2010. december 9 - 2011. január 11.] : [Menü Pont, Műcsarnok, 2009. október 10 - november 8.] / Keserue Zsolt ; [kurátor Varga Rita, ... Döme Gábor]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2010. - [16] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - videotechnika - installációs művészet - kiállítási katalógus
791.9.097 *** 621.397 *** 73/76(439)(092)Keserue_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3287620]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2011.
Oliver, Sarah
The completely unofficial Glee A-Z (magyar)
   Abszolút nem hivatalos Glee szótár A-tól Z-ig / írta Sarah Oliver ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 224 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-770-1 fűzött : 1999,- Ft
Egyesült Államok - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.9.097(73)(02.053.2)
[AN 3291266]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2011.
Rickman, Amy
Gleeful! (magyar)
   Mindent a Glee-ről! / írta Amy Rickman ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 304 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-771-8 fűzött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.9.097(73)(02.053.2)
[AN 3291271]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5654 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
Manual do guerreiro da luz (magyar)
   A fény harcosának kézikönyve / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 149, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9471-39-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3292112]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2011.
White Eagle
Spiritual unfoldment (magyar)
   Lelki fejlődés / White Eagle ; [ford. ... Balogh Béla] ; [kiad. Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2005-. - 17 cm
okkultizmus
133
[AN 2578303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A fényhez vezető út. - 2011. - 123 p.
ISBN 978-963-88641-1-6 kötött : 1590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3289912] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5656 /2011.
Belanová, Eva
   Túlavými topánkami po Cerovej vrchovine / [aut. Eva Belanová, Jana Garayová] ; [vyd. Riaditelʹstvo Národného parku Bükk ...]. - Eger ; Rimavská Sobota : Riaditelʹstvo Národného parku Bükk, 2010. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9817-15-9 fűzött
Cserhát-vidék - Szlovákia - természeti környezet - környezeti nevelés - gyermekkönyv
502(437)(234.373.31)(02.053.2) *** 37.033
[AN 3287742]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2011.
   Climate change: challenges and opportunities in agriculture : Agrisafe final conference : March 21-23, 2011, Budapest / [ed. Ottó Veisz] ; [publ. by the Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences]. - [Martonvásár] : Agricultural Research Inst. of the HAS, 2011. - [12], 484 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8351-37-1 fűzött
éghajlatváltozás - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
504.38.054 *** 551.583 *** 338.43 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3288357]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2011.
   Az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására / Kohut László [et al.]. - Budapest : ZMNE SVKI, 2010. - 112 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 63.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-97-7 fűzött
Magyarország - éghajlatváltozás - globális felmelegedés - biztonságpolitika - ezredforduló
504.38.054 *** 551.583 *** 355.02(497)"199/200"
[AN 3286344]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2011.
Lányi András (1948-)
   Az ember fáj a földnek : utak az ökofilozófiához / Lányi András. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 209 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr.: p. 197-209.
ISBN 978-963-236-304-2 fűzött : 2200,- Ft
társadalmi ökológia - bioetika
504.03 *** 174
[AN 3290884]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2011.
Pintová, Anna
   Škriatkove potulky po Cerovej vrchovine / [aut. Anna Pintová] ; [vyd. Riaditelʹstvo Národného parku Bükk ...]. - Eger ; Rimavská Sobota : Raditelʹstvo Národného parku Bükk, 2010. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9817-16-6 fűzött
Északi-Cserhát - Szlovákia - természeti táj - gyermekkönyv
502(437)(234.373.31)(02.053.2)
[AN 3287798]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2011.
   Természetvédelmi állatorvoslás : terepi programok és az állatkertek szerepe : a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája : Budapest, 2011. március 25-27. = Conservation medicine : field programmes and the role of zoos / szerk. ... Liptovszky Mátyás, Sós Endre, Molnár Viktor. - Budapest : M. Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága : Bp-i Állatkert, [2011]. - 82 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88112-4-0 fűzött
állatvédelem - állategészségügy - konferencia-kiadvány
504.74.06 *** 614.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3286814]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2011.
Vadovics Edina (1973-)
   Klímabarát háztartásoktól a klímabarát közösségekig : útmutató szervezőknek / Vadovics Edina, Antal Orsolya ; [közread. a] GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - [Gödöllő] : GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyes. ; [Budapest] : NOE, [2011]. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89292-0-4 fűzött
környezetvédelem - háztartás - energiatakarékosság
504.06 *** 64 *** 620.9
[AN 3287134]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2011.
World heritage sites (magyar)
   Világörökség : az emberiség kulturális és természeti értékei / Unesco. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Partvonal, 2010. - 856 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-49-2 fűzött
világörökség - művelődéstörténet - természeti környezet - helyismeret
502.4(100) *** 930.85(100) *** 908.100
[AN 3290613]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5664 /2011.
Kosáry Judit (1942-)
   Szerves kémia / Kosáry Judit, Scheiber Pál. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2011. - 456 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-269-229-6 kötött
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 3290380]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2011.
Veszprémi Tamás (1947-)
   Általános kémia / Veszprémi Tamás. - Jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - 519 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-05-8617-7 kötött
ISBN 963-05-8617-7
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 3289483]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5666 /2011.
Horváth Gyula
   A Marcal-völgy morfológiája és vízrajza / írta Horváth Gyula. - Repr. [kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2010. - 34 p. : ill. ; 22 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 18.)
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1934.
ISBN 978-963-9818-15-6 fűzött
Marcal - Marcal-völgy - vízrajz - geomorfológia - hasonmás kiadás
556.53(439)(282.243.734) *** 551.4(439)Marcal-völgy *** 094/099.07
[AN 3290667]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2011.
   Nagytó : Great Lake : Grosser See ; Sziklakert : Rock Garden : Steingarten / [szerk. Szabon Márta és Zsigmond Vince] ; [kiad. a Fővárosi Állat- és Növénykert ...]. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2010. - 25, 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
- sziklakert - természeti környezet - állatkert
556.55(439-2Bp.) *** 635.923 *** 59.006(439-2Bp.) *** 502
[AN 3286910]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2011.
   Tájékoztató Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről : feladatok a vizes és vizes élőhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában : készült Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján az Európai Unió víz keretirányelvének előírásai szerint / [szerk. Kerpely Klára, Magyar Emőke, Perger László] ; [közread. a] Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. - Budapest : VKKI, 2010. - 52 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-88054-2-3 fűzött
Magyarország - vízgazdálkodás - fenntartható fejlődés
556.18(439) *** 504.03(439)
[AN 3291304]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5669 /2011.
Almár Iván (1932-)
   Kozmikus társkereső : exobolygók, asztrobiológia és SETI a XXI. században / Almár Iván. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-09-6657-3 kötött : 2980,- Ft
űrkutatás - földön kívüli élet
52 *** 001.94 *** 573.5
[AN 3288780]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2011.
Hawking, Stephen W. (1942-)
The grand design (magyar)
   A nagy terv : [új válaszok az élet nagy kérdéseire] / Stephen Hawking és Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, 2011. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-252-055-1 kötött : 4500,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 3287339]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5671 /2011.
Dawkins, Richard (1941-)
The blind watchmaker (magyar)
   A vak órásmester : gondolatok a darwini evolúcióelméletről / Richard Dawkins ; [ford. Síklaki István ..., Simó György ..., Szentesi István ...]. - 2. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-423.
ISBN 978-963-09-6691-7 kötött : 3200,- Ft
törzsfejlődés
575.8
[AN 3290474]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2011.
Dawkins, Richard (1941-)
The selfish gene (magyar)
   Az önző gén / Richard Dawkins ; [ford. Síklaki István]. - 2. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 459 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 437-452.
ISBN 978-963-09-6669-6 kötött : 3200,- Ft
genetika - szelekció - állatökológia
575 *** 575.827.2 *** 591.5
[AN 3290443]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2011.
Gécziné Nagy Mária
   Ízelítő Abaúj és Zemplén gombavilágából / Gécziné Nagy Mária. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2010. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 9.)
ISBN 978-963-87617-5-0 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - gomba
582.28 *** 581.9(439.134)
[AN 3291093]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2011.
Hegyessy Gábor (1965-)
   Bogarak Abaúj és Zemplén tájain / Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2010. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 11.)
ISBN 978-963-87617-7-4 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - bogár - fauna
591.9(439.134) *** 595.76
[AN 3291224]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2011.
Hegyessy Gábor (1965-)
   Hüllők Abaúj és Zemplén tájain / Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2010. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 12.)
ISBN 978-963-87617-8-1 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - fauna - hüllő
598.1 *** 591.9(439.134)
[AN 3291245]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2011.
Koudela Pál
   Mágócsy-Dietz Sándor : mindennapi történet egy egyetemi tanárról / Koudela Pál. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 236 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-303-5 fűzött : 2300,- Ft
Mágocsy-Dietz Sándor (1855-1945)
Magyarország - botanikus - 19. század - 20. század
58(439)(092)Mágócsy-Dietz_S.
[AN 3290852]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2011.
Zsólyomi Tamás
   Gyakori és ritka vadvirágok Zemplénben / Zsólyomi Tamás. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2010. - 71 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 10.)
ISBN 978-963-87617-6-7 fűzött
Zempléni-hegység - virág - vadon termő növény - növényföldrajz
582.4/.9 *** 581.9(439)(234.373.5)
[AN 3291129]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5678 /2011.
   Budapest CEU Conference on Cognitive Development : 14-16 January, 2011, Budapest : [BCCCD] : [program and abstracts] / org. by Cognitive Development Center Central European University. - Budapest : CEU, 2011. - 75 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermeklélektan - kognitív pszichológia - értelmi fejlődés - konferencia-kiadvány
159.922.7 *** 165.194 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3290467]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2011.
Buford, Bob
Halftime (magyar)
   Félidő : a sikerektől a kiteljesedésig / Bob Buford ; [ford. Benkő Mónika]. - Budapest : Hajnal K., 2011. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-264-1 fűzött : 2690,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3290302]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2011.
Földi József
   A 120 éves jászárokszállási tűzoltóság története / Földi József ; [kiad. jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület]. - Jászárokszállás : Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2011. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 978-963-08-1166-8 fűzött
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Jászárokszállás)
Jászárokszállás - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Jászárokszállás)(091)
[AN 3290765]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2011.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über den Traum (magyar)
   Az álomról / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Onga] : Belső Egészség, [2011]. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88997-7-4 fűzött : 1750,- Ft
álom
159.963.3
[AN 3290073]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2011.
Frost, Jo (1971-)
Ask supernanny (magyar)
   Szuperdada 2 : amit minden szülő tudni szeretne / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 358 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-913-9 fűzött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3288682]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2011.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   Gondolkodj és gazdagodj! / Napoleon Hill ; [ford. Bayer Antal]. - Aktualizált, átd. kiad. - Budapest : Pongor, 2011. - 214 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 4.)
Megj. "Gondolkozz és gazdagodj" címmel is
ISBN 978-963-88996-5-1 fűzött : 3990,- Ft
siker - életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 3292320]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2011.
   Hungalimentaria 2011 : "Élelmiszer- és takarmányellenőrzés: gyorsabban, pontosabban, biztonságosabban" tudományos konferencia : ... Budapest, ... 2009. április 19-20. / [rend., közread. az] ÉTBI, Wessling. - Budapest : ÉTBI : Wessling, 2011. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89274-0-8 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - konferencia-kiadvány
614.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 663/664.017
[AN 3287916]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2011.
Jenei András (1976-)
   Az enyém / Jenei András. - [Budaörs] : [Jenei A.], cop. 2011. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0849-1 fűzött
cukorbetegség - magyar irodalom - memoár
616.379-008.64(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3288329]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2011.
Kunos István (1967-)
Személyiségfejlesztés (angol)
   Personality development / István Kunos ; [transl. ... Ibolya Hapák] ; [publ. by the University of Miskolc Faculty of Economics]. - Miskolc : Miskolc Univ. Press, 2011. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-661-952-7 fűzött
személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 37.03
[AN 3290823]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2011.
László Ferenc (1934-)
   A hipofízisper / László Ferenc. - Szeged : Bába, 2011. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-009-8 fűzött
László Ferenc (1934-)
Magyarország - orvos - jogeset - hipofízis - 20. század - memoár
61(439)(092)László_F.(0:82-94) *** 34.096(439)"198" *** 612.432
[AN 3286747]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2011.
McMillan, Beverly
The illustrated atlas of human body (magyar)
   Az emberi test atlasza / Beverly McMillan ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay, 2011. - 288 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-261-7 kötött
élettan - anatómiai atlasz
612 *** 611(084.1)
[AN 3291052]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2011.
Micsinyei Judit
   Ph csoda : lúgosító ételreceptek / Zsigovics Judit. - Budapest : MG Európa Kft., [2011], cop. 2009. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7510-9 fűzött : 1990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3292438]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Orvos- és Egészségtudományi Szekció (2011) (Debrecen)
   XXX. jubileumi OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció : Debreceni Egyetem OEC : 2011. április 7-9. : programfüzet. - [Debrecen] : DE OEC, 2011. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9070-88-2 fűzött
orvostudomány - egészségvédelem - egészségügy - egyetem - konferencia-kiadvány
61 *** 613 *** 364.444 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3286849]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   A kő, a víz és a kutya : [önarckép egy portréfilm alapján] / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 75, [4] p. : ill., színes ; 18 cm + DVD
ISBN 978-963-248-173-9 kötött : 2980,- Ft
Popper Péter (1933-2010)
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
159.9(439)(092)Popper_P.
[AN 3290323]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2011.
   "A szédülések diagnosztikája és kezelése" továbbképzés : Kaposvár, 2011. március 4-5. : előadások összefoglalói / [szerk. Nagy Ferenc, Lelovics Zsuzsanna] ; [rend. a] Kaposi Mór Oktató Kórház. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, 2011. - 30 p. ; 21 cm. - (Pharosz füzetek, ISSN 2062-7416 ; 1.)
ISBN 978-963-87916-1-0 fűzött
szédülés - orvosi diagnosztika
616.28-008.5-07
[AN 3287443]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2011.
Sztancsik József
   A magatartászavarok és korrekciós lehetőségeik hosszútávú sportokkal / Sztancsik József Dodó. - [Balassagyarmat] : [Sztancsik J.], cop. 2011. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 978-963-08-0920-7 fűzött
viselkedészavar - mozgásterápia - sport
616.89-008.48-053.2 *** 615.82 *** 796/799
[AN 3287720]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2011.
Taylor, Sandra Anne
Quantum success (magyar)
   A siker 7 törvénye : [a jólét és boldogság tudománya] / Sandra Anne Taylor ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-094-9 kötött : 3290,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3287211]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2011.
Tóthné Bóta Gabriella
   Ikerélet / Bóta Gabriella Sarolta. - [Miskolc] : [Tóthné Bóta G.], cop. 2011. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0968-9 fűzött
iker - személyiség-lélektan
159.922.7-055.76 *** 618.492 *** 618.25
[AN 3287705]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2011.
Varjas Sándor (1885-1939)
   Az álomról : Freud álomelmélete / Varjas Sándor. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-02-8 fűzött : 1750,- Ft
Freud, Sigmund (1856-1939)
álom - pszichoanalízis
159.964.2 *** 159.963.3
[AN 3290079]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5697 /2011.
   Megújuló energia megállás nélkül : a klímaváltozás megfékezéséhez szükséges infrastruktúra / [szerk. Rebecca Short et al.] ; [kiad. a Greenpace Magyarország]. - Budapest : Greenpeace Mo. Egyes., 2011. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
megújuló energiaforrás
620.91
[AN 3290495]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Műszaki Tudományi Szekció (2011) (Baja)
   XXX. jubileumi OTDK Műszaki Tudományi Szekció : magyar nyelvű összefoglalók / [fel. szerk. Vincze Lászlóné] ; [rend., közread. az] Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar. - Baja : EJF Műsz. és Közgazdaságtud. Kar, 2011. - 496 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2011. ápr. 27-29. között tartották
ISBN 978-963-7290-85-5 fűzött
műszaki tudomány - főiskola - konferencia-kiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3290911]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Műszaki Tudományi Szekció (2011) (Baja)
   XXX. jubileumi OTDK : summary / [fel. szerk. Vincze Lászlóné] ; [rend., közread.] Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar. - Baja : EJF Műsz. és Közgazdaságtud. Kar, 2011. - 444 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2011. április 27-29. között tartották. - Gerinccím: Angol nyelvű összefoglalók
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7290-85-5)
műszaki tudomány - főiskola - konferencia-kiadvány
62 *** 061.3(439-2Baja) *** 378.184
[AN 3290947]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5700 /2011.
   Az eTwinning Magyarországon, 2005-2010 / [szerk. Tvergyák Klaudia, Tóth Virág] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, [2011]. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9795-46-4)
Magyarország - információs társadalom - számítógépes oktatás
681.3.004.14 *** 372.868.13 *** 316.77(439)
[AN 3289597]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2011.
Meloni, Julie C.
Sams teach yourself HTML and CSS in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt / Julie C. Meloni, Michael Morrison ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László, Varga Péter]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - XII, 446 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-78-8 fűzött : 4980,- Ft
HTML-szerkesztés
519.682HTML
[AN 3288069]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2011.
Shih, Clara
The Facebook era (magyar)
   A Facebook kora : piackutatás, értékesítés és újítás az internetes közösségi hálózatok segítségével / Clara Shih ; [ford. ... Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - 493 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9637-80-1 fűzött : 3900,- Ft
internet - csoportképződés - csatorna - piackutatás
681.324Internet *** 316.45 *** 316.774 *** 659.113.2
[AN 3288007]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2011.
Zeldman, Jeffrey (1955-)
Designing with web standards (magyar)
   Szabványkövető webtervezés / Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte ; [ford. Rézműves László, Varga Péter]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - XVIII, 376 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-76-4 fűzött : 4980,- Ft
HTML-szerkesztés
519.682HTML
[AN 3288030]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5704 /2011.
The littlest teddy bear book (magyar)
   A legkisebb macikönyv / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke]. - Budapest : General Press, [2011]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-643-295-9 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - játékszer - idézetgyűjtemény
688.72 *** 82-84=945.11
[AN 3292273]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5705 /2011.
Műszaki Kémiai Napok (2011) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok 2011 : Veszprém, ... 2011. április 27-29. : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering : conference proceeding / összeáll. és szerk. Nagy Endre, Bokrossy-Csiba Mária, Törcsváryné Kovács Zsuzsanna ; ... rendezői Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet, MTA Veszprémi Területi Bizottsága. - Veszprém : PE MIK MKKI, [2011]. - [2], 273, [10] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5044-07-6 fűzött
műszaki kémia - konferencia-kiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3290462]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2011.
Virapen, John (1943-)
Side effects: death (magyar)
   Mellékhatás: halál : egy bennfentes vallomásai a gyógyszeripar működéséről / John Virapen ; [ford. Pécsi Tibor]. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 250, [6] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-250.
ISBN 978-615-5104-13-8 fűzött
gyógyszeripar - memoár
661.12(100)(0:82-94)
[AN 3287438]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5707 /2011.
Bede Marianna
   100 éves a Szolnoki Vízmű / Bede, Bertók, Kaposvári ; [közread. a] Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. - Szolnok : Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt., 2010. - 231 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 231-[232].
ISBN 978-963-08-0226-0 kötött
Szolnoki Vízmű
Szolnok - vízmű - vízellátás
628.1(439-2Szolnok) *** 061.5(439-2Szolnok)
[AN 3290600]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5708 /2011.
Balogh László
   Debreceni villamoskalauz : az első száz év története / Balogh László, Gara Kálmán, Végh Dezső. - Debrecen : Uropath, 2011. - 376 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 371.
ISBN 978-963-87381-7-2 fűzött
Debrecen - közlekedéstörténet - közúti villamosvasút - villamos közlekedés
656.346(439-2Debrecen) *** 629.434(439-2Debrecen)(091)
[AN 3289686]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2011.
   A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról. - Budapest : Complex, [2011]. - 117 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 24.)
Lezárva: 2011. febr. 1.
Fűzött
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció - közszolgáltatás - törvény - útmutató
654(439) *** 316.774(439) *** 34:791.9.096/.097(439)(094)(036)
[AN 3289806]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5710 /2011.
   Csodaszép lovak : poszterkönyv matricákkal : hasznos tudnivalók a lovakról és a lovaglásról / [szerk. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - [24] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-868-5 fűzött : 1399,- Ft
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3291468]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2011.
Draper, Judith
Book of horses and horse care (magyar)
   Lovak : fajták, tenyésztés, gondozás : képes enciklopédia / Judith Draper ; Kit Houghton fényképeivel ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6587-3 kötött : 6990,- Ft
- lótenyésztés
636.1 *** 599.723
[AN 3289073]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2011.
Horváth László (1940-)
   Ökológiai szemléletű tógazdálkodás : haltenyésztés hidrobiológiai alapokon / Horváth László, Béres Beatrix, Urbányi Béla ; kiad. Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Halgazdálkodási Tanszék. - Gödöllő : SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Int. Halgazdálkodási Tansz., 2011. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-218-0 kötött
halászat - biogazdálkodás
639.3 *** 631.147
[AN 3286920]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2011.
Kántor Endre
   Kaló Imre : az orákulum / Kántor Endre. - Budapest : Jaffa, 2011. - 148 p. ; 18 cm. - (A bor filozófiája)
ISBN 978-963-9971-57-8 fűzött : 1990,- Ft
Kaló Imre
Magyarország - borász - borászat - 20. század - 21. század
663.2(439)(092)Kaló_I.
[AN 3291056]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2011.
   Kutya testbeszéd. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-84-7 fűzött
kutya - etológia
636.7 *** 591.51
[AN 3286481]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2011.
   Tudományos tanácskozás Dr. h. c. Dr. Sitkei György professzor, akadémikus 80. születésnapja alkalmából : Sopron, 2011. április 14. / szerk. Horváth Béla, Czupy Imre ; [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar [etc.]. - Sopron : NYME K., [2011]. - 86 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-007-3 fűzött
agrotechnika - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
631.5 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3289304]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5716 /2011.
Balashova, Elena (1954-)
Salads (magyar)
   Saláták : változatos salátareceptek az egészséges életért / Elena Balashova ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Hajnal Dóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-69-1 fűzött : 3990,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3289032]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2011.
Bardi, Carla
Pasta (magyar)
   Tészták : változatos tésztareceptek az egészséges életért / Carla Bardi ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Hajnal Dóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-68-4 fűzött : 3990,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3289046]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2011.
Bártfai László
   155 recept római tálban / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, 2011, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-525-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3292442]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2011.
Bártfai László
   155 tepsis sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, 2011, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-539-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3292441]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2011.
Dr. Oetker: Blitz Grillen (magyar)
   Villámgyors grillezés - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2011. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-64-8 kötött : 1990,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 3288814]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2011.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (francia)
   La cuisine hongroise / Károly Gundel ; revue et remaniée par Ferenc Gundel et Imre Gundel. - 25. éd. - [Budapest] : Corvina, 2011. - 101 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Herman, Janine
ISBN 978-963-13-5937-4 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3290387]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2011.
   Hagyományos ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, cop. 2011. - 165 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-01-4 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3287875]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2011.
   A süti segít. - 4. [kiad.]. - [S.l.] : [segitsuti.hu], cop. 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3292280]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5724 /2011.
30 second philosophies (angol)
   30 másodperc filozófia : a legfontosabb filozófiai elméletek röviden / szerzők Julian Baggini [et al.] ; szerk. Barry Loewer ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-963-9910-56-0 kötött
filozófiatörténet - album
1(100)(091)
[AN 3290587]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2011.
Fitos Vilmos (1875-1955)
   A kétféle gondolat bölcselete / Fitos Vilmos. - Veszprém : Comitatus, 1993-2010. - 2 db ; 24 cm. - (Pannon panteon, ISSN 0865-8676)
A 2. kötet közreadója az Új Berea Kft.
ISBN 963-7678-05-0 *
filozófia - vallásfilozófia
1(439)Fitos_V. *** 21
[AN 111411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A jézusi gondolat. - 2010. - 198 p.
ISBN 978-963-88234-5-8 fűzött
[AN 3291011] MARC

ANSEL
UTF-85726 /2011.
Kiss Viktor (1976-)
   Marx & ideológia / Kiss Viktor. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 302 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 287-302.
ISBN 978-963-236-390-5 fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7343-90-5)
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - marxista-leninista közgazdaságtan - 19. század
1(430)(092)Marx,_K. *** 330.85(430)(092)Marx,_K.
[AN 3290965]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2011.
A little book for a friend (magyar)
   A barátságról / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2011]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-643-293-5 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - barátság - aforizma
177.63(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3292276]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2011.
Müller Péter (1936-)
   Szeretetkönyv / Müller Péter. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 509, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-373-9 kötött
szeretet - mentálhigiénia - ezoterika
177.61 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3289635]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2011.
Schmidt-Biggemann, Wilhelm (1946-)
Theodizee und Tatsachen (magyar)
   Teodícea és tények : a német felvilágosodás filozófiai profilja / W. Schmidt-Biggemann ; [ford. Boros Gábor és Simon József]. - Budapest : L'Harmattan : Német - Magyar Filozófiai Társ., 2011. - 283 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761). (A Német - Magyar Filozófiai Társaság közleményei, ISSN 2060-3622 ; 7.)
ISBN 978-963-236-370-7 fűzött : 2700,- Ft
Németország - filozófiatörténet - felvilágosodás - 18. század
1(430)"17"
[AN 3290786]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2011.
Török Gábor (1945-)
   Nietzschéről : esszék, cikkek, fordítások / Romhányi Török Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 131 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 128-131.
ISBN 978-963-346-973-6 kötött : 1900,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3286474]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5731 /2011.
   Áhítatok : segédanyag a személyes növekedéshez : Eurázsiai Egyházrégió. - Budapest : Názáreti Egyház Alapítvány, 2011. - 73 p. ; 21 cm. - (Célunk a misszió)
Borítócím: Áhítat
ISBN 978-963-88215-6-0 fűzött
homiletika
251
[AN 3288087]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2011.
Arya, Usharbudh (1933-)
   Bevezetés a himalájai jóga tradícióba / Szvámi Véda Bhárati ; [ford. Bőr Róbert et al.] ; [kiad. a] Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyes., 2006-. - 20 cm
jóga
294.527 *** 159.962.7
[AN 2639820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 209 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89049-0-4 fűzött : 2200,- Ft
jóga
294.527 *** 159.962.7
[AN 3286935] MARC

ANSEL
UTF-85733 /2011.
   Bizalom az irgalmas Istenben / [szerk. Csillag Éva]. - Budapest : Páros Print, 2010. - 63 p. : ill. ; 22 cm
A Budapesten, 2009. ápr. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-88279-3-7 fűzött
kereszténység - konferencia-kiadvány
23/28 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3290941]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2011.
Csia Lajos (1887-1962)
A Jelenések könyve a mai kor tükrében (angol)
   The Book of Revelation in the mirror of our age / Lajos Csia. - Budapest : Új Berea Publ., 2011. - 390 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-7673-38-5)
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3290858]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2011.
Cué Romano, Ramón (1914-2001)
Mi Cristo roto (magyar)
   Megcsonkított Krisztusom / Ramón Cué Romano ; [ford. Hámori Gabriella és Gál Magdolna]. - Kecskemét : Korda, 2011. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-08-0 fűzött : 1100,- Ft
szenvedéstörténet - elmélkedés
232.96 *** 242
[AN 3291326]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2011.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2011. - 623 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-300-972-7 kötött : 1400,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3290562]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2011.
   Gyémánt Tudat : meditáció. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2010. - 18 p. ; 16 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus, ISSN 2060-002X)
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 3289785]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2011.
Gyulay Endre (1930-)
   Imaéletünk és szentségeink / Gyulay Endre. - Szeged : Bába, 2011. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-015-9 fűzött
szentség - imádkozás
265 *** 248.143
[AN 3286754]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2011.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-550-8 kötött : 1300,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 3290536]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2011.
Horváth Barna (1936-2009)
   Amerikából jöttünk : adalékok az United Presbyterian Church (USA) és a Tiszáninneni Református Egyházkerület kapcsolatainak krónikájához / Horváth Barna ; [szerk. Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Amfipressz, 2011. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 1.)
ISBN 978-963-8230-12-6 fűzött
Egyesült Államok - presbiteriánus egyház - memoár
285(73)(0:82-94)
[AN 3286453]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2011.
Nyirán János (1977-)
   Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában / Nyirán János ; [közread a] Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola "Görög Katolikus Örökség" Kutatócsoport. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2011. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-05-2 fűzött
egyházi szertartás - görög katolikus egyház
264 *** 281.5.018.2
[AN 3289293]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2011.
Papp Vilmos (1932-)
   Negyvenegy prédikátor : XX. századi magyar "gályarab"-prédikátorok / Papp Vilmos. - [Budapest] : Papp V., [2008]-. - ill. ; 21 cm
Az 5. köt. közreadója az Új Berea Kft.
Fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - vallásüldözés - állam és egyház viszonya - protestáns lelkész - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
272(439)"19" *** 284.2(439)(092) *** 284.2(=945.11)(4-191)(092) *** 322(4-191)"19"
[AN 2846288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2011. - 248 p.
ISBN 978-963-88399-2-3
[AN 3290848] MARC

ANSEL
UTF-85743 /2011.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia tíz vázlatpróféciája : merre halad a történelem? / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom. - Budapest : Oltalom, 2010. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. [73].
ISBN 978-963-88007-6-3 fűzött : 500,- Ft
Biblia
prófécia - bibliamagyarázat
22.07
[AN 3290866]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2011.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2007-. - 21 cm
magyar irodalom - vallásos irodalom - összegyűjtött művek
244(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 2661244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Prózai írások. - 2011. - 259 p.
Tart.: Ragyogjatok, szép csillagok!Þ; A vonat nem állt megÞ; Elbeszélések
ISBN 978-963-88987-1-5 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32 *** 244(0:82-32)
[AN 3288926] MARC

ANSEL
UTF-85745 /2011.
Waldmüller, Bernhard (1963-)
Gemeinsam entscheiden (magyar)
   A közösségi döntés / Bernhard Waldmüller ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2010. - 92 p. ; 19 cm. - (Kis út, ISSN 2061-5477 ; 2.)
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-236-243-4 fűzött : 1200,- Ft
közösség - egyház
260.1
[AN 3290808]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2011.
   XVI. Benedek pápa és a szent liturgia : nemzetközi konferencia : Budapest, 2008. augusztus 21-24. / [szerk. Földváry Miklós István, Talmácsi József]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-234-9 fűzött
katolikus egyház - egyházi szertartás - konferencia-kiadvány
264 *** 282 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 3290386]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2011.
Zulehner, Paul M. (1939-)
Gottessehnsucht (magyar)
   Vágyakozó istenkeresés / Paul M. Zulehner ; [ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2011. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-07-3 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3291311]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5748 /2011.
Dombrádi Krisztián (1975-)
   Ismerős ismeretlen : kommunikáció és társadalmi tőke / Dombrádi Krisztián. - Budapest : Századvég, 2011. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-7340-97-0 fűzött : 2100,- Ft
társadalmi tőke - kommunikáció
316.47 *** 316.77
[AN 3290682]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2011.
   Erdei Ferenc emlékezete : válogatott írások, tanulmányok és visszaemlékezések / szerk. Varga Gyula. - Szeged : Bába, 2010. - 384 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-019-7 kötött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - szociológus - 20. század - memoár
316(439)(092)Erdei_F.(0:82-94)
[AN 3286301]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2011.
   A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai. - Gödöllő : SZIE, 2007-. - 24 cm
Gödöllő - falukutatás - társadalomföldrajz - falu - egyetem
316.334.55 *** 911.3 *** 308 *** 378.6(439-2Gödöllő).096
[AN 2706478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2010. - [2], 121 p. : ill. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 4.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Komlóska - faluszociológia - helyismeret - falukutatás
316.334.55(439) *** 308(439-2Komlóska) *** 908.439-2Komlóska
[AN 3290309] MARC

ANSEL
UTF-85751 /2011.
Farkas Zoltán (1952-|)
   Társadalomelmélet : az intézményes szociológia elmélete / Farkas Zoltán. - Miskolc : Bíbor K., 2010. - 2 db ; 24 cm
társadalomelmélet
316
[AN 3288363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 323 p.
Bibliogr.: p. 301-312.
ISBN 978-963-9988-13-2 fűzött
[AN 3288370] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 322 p.
Bibliogr.: p. 307-314.
ISBN 978-963-9988-14-9 fűzött
[AN 3288394] MARC

ANSEL
UTF-85752 /2011.
   "...gloria mundi" : Czeferner Szilárd emlékkönyv, 1974-2001 / [... szerk. Hack-Handa József, Pintér Róbert]. - Budapest : [Pintér R.], 2011. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1281-8 fűzött
szociológia - emlékkönyv
316
[AN 3290892]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2011.
   Nagycsalád, kis lábnyom : projektbemutató kiadvány családi esettanulmányokkal / Vadovics Edina [et al.] ; [közread. a] GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - [Gödöllő] : GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyes. ; [Budapest] : NOE, [2011]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89292-1-1 fűzött
Magyarország - sokgyermekes család - háztartás - energiatakarékosság - környezeti tudatosság
314.372.43(439) *** 64 *** 620.9 *** 504.06
[AN 3287092]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2011.
Ritók Nóra, L. (1960-)
   Bukdácsoló esélyegyenlőség / L. Ritók Nóra. - Budapest : Szerző, 2011. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1045-6 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - szegénység - cigányság - oktatásügy - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 364.22(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439)"200"
[AN 3290501]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2011.
   Violence and the medieval clergy / ed. by Gerhard Jaritz and Ana Marinković. - Krems : Medium Aevum Quotidianum ; Budapest : CEU Dep. of Medieval Studies ; Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - 95 p. ; 20 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 16.)
A Dubrovnikban, 2008-ban rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Európa - egyházi büntetőjog - katolikus egyház - erőszak - középkor
316.647.3 *** 282(4)"05/15" *** 348.5(4)"05/15"
[AN 3290272]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5756 /2011.
Hall, Derek
The legend and romance of the vampire (magyar)
   Vámpírok : múlt és jelen / Derek Hall ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 254 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9926-67-7 fűzött : 3990,- Ft
vámpír - művelődéstörténet
398.4 *** 392.28 *** 930.85(100)
[AN 3288982]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2011.
Hoppál Mihály (1942-)
   Folklór és emlékezet / Hoppál Mihály ; [közread. az] Európai Folklór Intézet. - Budapest : EFI, 2011. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88799-9-8 fűzött
magyar néprajz - folklór - folklorisztika
398(=945.11) *** 39.001
[AN 3290872]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2011.
Juhász Antal (1935-)
   Parasztok, pásztorok, kézművesek / Juhász Antal. - Szeged : Bába, 2011. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-024-1 fűzött
Szeged - magyar néprajz - népi mesterség
39(=945.11)(439-2Szeged)
[AN 3286749]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2011.
Réső Ensel Sándor (1833-1899)
   Magyarországi népszokások / összegyűjté Réső Ensel Sándor. - [Onga] : Pythia, [2011]. - [176] p. ; 24 cm
Az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-9790-46-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar néprajz - népszokás
398.3/.4(=945.11)
[AN 3290050]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5760 /2011.
Asbóth János (1845-1911)
   Magyar conservativ politika / Asbóth János ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Szendrei László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 161 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 4. sorozat, Politikai irodalom, ISSN 1788-6783 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-65-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - konzervativizmus - 19. század
323(439)"18" *** 329.11(439)"18"
[AN 3290413]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2011.
Cieger András (1973-)
   Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867-1918 / Cieger András. - Budapest : Napvilág K., 2011. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-963-338-033-8 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - korrupció - belpolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
328.185(439)"1867/1918" *** 343.352(439)"186/191" *** 323(439)"1867/1918
[AN 3290292]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2011.
   A felügyelt (mozgás)tér : tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből / szerk. Rainer M. János. - Budapest : Akad. K., 2011. - 283 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, ISSN 2062-7483 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9008-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - belpolitika - szocializmus - 20. század
321.74 *** 943.9"194/198" *** 323(439)"194/198"
[AN 3286586]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2011.
Lakner Zoltán (1975-)
   Utak és útvesztők : az MSZP húsz éve / Lakner Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2011. - 187 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644)
Bibliogr.: p. 179-[188].
ISBN 978-963-9697-87-4 kötött : 2600,- Ft
Magyar Szocialista Párt
Magyarország - szocialista párt - ezredforduló
329(439)MSZP
[AN 3286537]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2011.
Laszlo, Andrew (1926-)
Footnote to history (magyar) (részlet)
   Munkaszolgálat : a Lábjegyzet a történelemhez című könyv 10. és 11. fejezete / László András ; [ford. Huszár Ágnes]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2010. - 50 p. : ill.. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 66.)
Fűzött
Laszlo, Andrew (1926-)
Magyarország - munkaszolgálat - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3290659]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2011.
More, Thomas, Sir (1478-1535)
Utopia (magyar)
   Utópia : valódi aranykönyvecske ... a legjobb államformáról és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezetű szigetről / írta ... Morus Tamás ... ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Kardos Tibor]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 191, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-203-9 kötött : 1990,- Ft
Anglia - államelmélet - újkori latin irodalom - utópia - regény
321.01(0:82-31) *** 871-313.2(410)=945.11 *** 330.841More,_Th.
[AN 3289536]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2011.
   Az orosz "fehérgárdista" emigráció Magyarországon, 1918-1945 / szerk. Halász Iván ; ... közrem. Remete Zsuzsa ; [közread. a] BCE Nemzetközi Migrációs és Integrációs Karközi Kutatóközpont, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány. - Budapest : BCE Nk. Migrációs és Integrációs Karközi Kutatóközp. ; Esztergom : Szt. Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2011. - 120 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2010. febr. 26-án rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-446-8 fűzött
Magyarország - oroszok - menekült - két világháború közötti időszak - második világháború
325.25(=82)(439)"191/194"
[AN 3288844]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2011.
Pritz Pál (1944-)
   Az objektivitás mítosza? : hazánk és a nagyvilág : 20. századi metszetek / Pritz Pál ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat. - Budapest : MTT, 2011. - 314 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9223-15-8 kötött
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9223-15-8)
Magyarország - külpolitika - magyar történelem - 20. század
327(439)"19" *** 943.9"19"
[AN 3290355]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2011.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-506-440-3 *
holokauszt
323.12(=924)(439)
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2011. - 408 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-850-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - holokauszt - belpolitika - két világháború közötti időszak - második világháború
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 323(439)"192/194"
[AN 3289949] MARC

ANSEL
UTF-85769 /2011.
Vadál Ildikó (1968-)
   A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai / Vadál Ildikó. - Budapest : Complex, 2011. - 264 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-258.
ISBN 978-963-295-124-9 fűzött
Magyarország - közigazgatás - kormányzati politika - döntés-előkészítés - érdekegyeztetés - társadalmi részvétel - ezredforduló
328.18 *** 328(439)"200" *** 323.21 *** 35(439)
[AN 3290225]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5770 /2011.
Bárány Attila (1971-)
   A normann hódítástól a Magna Cartáig : Anglia a Normannok és Plantagenetek korában, 1066-1216 / Bárány Attila. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 187 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 165-187.
ISBN 978-963-9857-66-7 fűzött : 3200,- Ft
Anglia - történelem - középkor
942.0"10/12"
[AN 3290469]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2011.
Benkóczy Béla (1922-2004)
   Töredékek a régi időkből : novellák, harctéri emlékek, anekdoták és régi egri helytörténeti históriák / Benkóczy Béla. - Érd : [Benecon Bt.], 2010. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-06-9124-6 kötött
Eger - művelődéstörténet - magyar irodalom - válogatott művek - anekdota
930.85(439-2Eger)(0:82-36) *** 894.511-821
[AN 3288624]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2011.
   Best of 1995 : 1995 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 6.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"199"
[AN 3287811]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2011.
   Best of 1996 : 1996 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 7.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"199"
[AN 3289712]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2011.
Blair, Tony (1953-)
A journey (magyar)
   Utazás / Tony Blair ; [ford. Kiss Marianne, Orzóy Ágnes]. - Budapest : Kossuth, cop. 2011. - 736 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6663-4 kötött : 4800,- Ft
Blair, Tony (1953-)
Labour Party
Nagy-Britannia - miniszterelnök - történelem - párt - ezredforduló - memoár
941.0"199/200" *** 32(410)(092)Blair,_T.(0:82-94) *** 329(410)LP"199/200"
[AN 3288577]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2011.
Botlik József (1949-)
   Az őrvidéki magyarság sorsa, 1922-1945 / Botlik József. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2011. - 525 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 473-492.
ISBN 978-963-88450-9-2 kötött : 3250,- Ft
Nyugat-Magyarország - Burgenland - magyar történelem - két világháború közötti időszak
943.926"1922/1945"
[AN 3290650]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2011.
Egedy Gergely (1953-)
   Nagy-Britannia története, 1918-1990 / Egedy Gergely. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 252 p. ; 21 cm. - (A rövid XX. század, ISSN 2060-4661)
Bibliogr.: p. 234-246.
ISBN 978-963-09-6653-5 kötött : 2600,- Ft
Nagy-Britannia - történelem - 20. század
941.0"19"
[AN 3288776]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2011.
Egervölgyi Dezső
   Fémbezárt emlékezés : Széchenyi István munkássága érmekben / Egervölgyi Dezső. - Pápa : [Jókai Vár. Kvt.], 2010. - 95, [12] p. : ill., színes ; 10 cm
Közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár
ISBN 978-963-9818-17-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - numizmatika - érem - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 737.2(439)
[AN 3290845]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2011.
Éri Tamás
   Gallienus, Róma megmentője / Éri Tamás. - [Dombóvár] : Magánkiad., cop. 2011. - 150 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-08-0821-7 kötött
Gallienus (Római Birodalom: császár)
Római Birodalom - történelem - 3. század - uralkodó
937"02" *** 937(092)Gallienus
[AN 3288035]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2011.
   "Fons, skepsis, lex" : ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére / [szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György] ; [közread. az] SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék, Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : SZTE Történeti Segédtud. Tansz. : Szegedi Középkorász Műhely, 2010. - 506 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-073-5 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - középkor - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9"09/14" *** 940"04/14" *** 012Makk_F.
[AN 3290789]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2011.
Gombos Ferenc Albin (1873-1938)
   Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium .. / coll. Albinus Franciscus Gombos ; Justiniani Cardinalis Serédi ... praefatione adornatus. - Reprint [kiad.]. - Budapest : Nap, [2005-2011]. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Akad., 1937
ISBN 963-9402-59-1
magyar történelem - Árpád-kor - történelmi forrás - szakbibliográfia - hasonmás kiadás
943.9"08/1301"(093):016 *** 094/099.07
[AN 2559336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 2., D - N. - cop. 2011. - p. 814-1715.
ISBN 978-963-9658-84-4 kötött : 2900,- Ft
[AN 3288561] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 3., O - Z. - cop. 2011. - p. 1718-2671.
ISBN 978-963-9658-85-1 kötött : 2900,- Ft
[AN 3288568] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 4., Index / comp. Csaba Csapodi. - cop. 2011. - 279 p.
ISBN 978-963-332-006-8 kötött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 963-332-006-8)
[AN 3289499] MARC

ANSEL
UTF-85781 /2011.
Hideg Ágnes
   Források Acsa és a Prónay-kastély történetéhez / Hideg Ágnes. - Miskolc : Szerző, 2011. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89141-1-8 fűzött
Acsa - helytörténet - kastély
943.9-2Acsa *** 728.82(439-2Acsa)
[AN 3287954]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2011.
   Isolated islands in medieval nature, culture and mind / ed. by Torstein Jørgensen and Gerhard Jaritz. - Budapest ; New York [N.Y.] ; Bergen : CEU Press : CEU Dep. of Medieval Studies : Centre for Medieval Studies Univ. of Bergen, 2011. - [6], 146 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-24-5 fűzött
Európa - művelődéstörténet - kereszténység - világkép - kartográfia - édenkert - középkor
930.85(4)"04/14" *** 528.9(4)"04/14" *** 140.8 *** 233.13
[AN 3290740]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2011.
Lázár Gyula (1841-1912)
   Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása / Lázár Gyula ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2011. - 114 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-57-5 fűzött : 1900,- Ft
Oszmán-török Birodalom - történelem
956.0
[AN 3289825]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2011.
Magris, Claudio (1939-)
Danubio (magyar)
   Duna / Claudio Magris ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Európa, 2011. - 641 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9143-4 kötött : 4500,- Ft
Duna - művelődéstörténet
930.85(4)(282.243.7)
[AN 3289564]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2011.
   Magyar tragédia, 1944-1947 a Terror Háza Múzeumban / [... szerk. Schmidt Mária, Halmy Kund] ; [közread. a] XX. Századi Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2011. - 285 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-615-5118-00-5 kötött
Közép-Európa - magyar történelem - holokauszt - kitelepítés - Gulag - 1945 utáni időszak
943.9"194" *** 323.12(=924)(439)"194" *** 325.254(4-11)"194" *** 343.819.5(47)"194"
[AN 3289724]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2011.
Mekler Ferenc (1926-)
   Mindennapjaink / Mekler Ferenc. - Szeged : Bába, 2010. - 83, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-018-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - 20. század - memoár - vers
929(439)(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 3286297]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2011.
Ortvay Tivadar (1843-1916)
   A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei / Ortvay Tivadar ; [... szerk. és az utószót írta Kranzieritz Károly]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 107 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-63-6 fűzött : 1900,- Ft
Mohács - hadtörténet - magyar történelem
943.9"1526" *** 355.48(439-2Mohács)
[AN 3289941]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2011.
   Pártok, politika, történelem : tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára / szerk. Réfi Attila, Sziklai István ; [közread. az] MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. - Budapest : MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutcsop., 2010. - 495 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-603-0 fűzött
magyar történelem - politikatörténet - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9"19" *** 32(439)"19" *** 012Vida_I.
[AN 3290800]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2011.
Sarkozy, Pál (1928-)
Tant de vie (magyar)
   Egy teljes élet / Sárközy Pál ; Frédérique Drouin közrem. ; [ford. Nikicser László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 223 p., [40] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-09-6598-9 fűzött : 2980,- Ft
Sarkozy, Pál (1928-)
Franciaország - külföldön élő magyar személyiség - festőművész - 20. század - memoár
929(=945.11)(44)(0:82-94) *** 75(44)(092)Sarkozy,_P.(0:82-94)
[AN 3288991]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2011.
Tölgyesi József (1940-)
   Bakonyjákó évszázadai / Tölgyesi József ; [kiad. Jókai Mór Városi Könyvtár ... és Bakonyjákó Község Önkormányzata]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt. ; Bakonyjákó : Önkormányzat, 2010. - 160 p., 1 t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-160. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-9749-1 fűzött
Bakonyjákó - helytörténet
943.9-2Bakonyjákó
[AN 3290681]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2011.
Tóth Dóra
   Fejezetek a magyar történelemből / [írta és szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 89, [6] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-34-1 kötött
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 3290383]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2011.
Töttős Gábor (1954-)
   A medinai kis kastély históriája / [írta, szerk. a szemelvényeket és az ábrákat vál. Töttős Gábor]. - Medina : Apponyi Kiskastély Kft., 2011. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1138-5 fűzött
Medina - Tolna megye - helytörténet - művelődéstörténet - történelmi személy
943.9-2Medina *** 930.85(439.125)(092)
[AN 3289609]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2011.
   Az "üstökös kegyeltje" : Késmárki Thököly Imre, 1657-1705 : Thököly Imre születésének 350. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia anyaga : Hajdúszoboszló, 2007. szeptember 25-26. / [szerk. Gebei Sándor]. - Hajdúszoboszló : [Önkormányzat], 2010. - 254 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hajdú múlt műhely, ISSN 2062-2392 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89145-0-7 fűzött
Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
Erdély - Magyarország - uralkodó - történelem - magyar történelem - 17. század
943.9(092)Thököly_I. *** 943.921"167/170" *** 943.9"167/170"
[AN 3287066]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2011.
   A várost meg kell menteni! : tanulmányok Pápa szovjet megszállásának történetéből / szerk. Huszár János. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 7.)
ISBN 978-963-9818-19-4 fűzött
Pápa - helytörténet - hadtörténet - második világháború
943.9-2Pápa"1939/1945" *** 355.48(439-2Pápa)"1939/1945"
[AN 3290649]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2011.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Vendéglő az országúton : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K. : Budai Polgár Nonprofit Kft., 2010. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-137-0 fűzött : 1490,- Ft
Budapest - Magyarország - helyismeret - építészet - híres ember
929(439) *** 72(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3289548]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2011.
   Veszprém város okmánytára : pótkötet, 1000-1526 = Supplementum ad monumenta civitatis Veszprimiensis, 1000-1256 / összeáll. Érszegi Géza, Solymosi László. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2010. - 559 p., [1] t. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5321-3 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém - egyháztörténet - helytörténet - középkor - történelmi forrás - oklevél
943.9-2Veszprém"10/15"(093) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"10/15"(093)
[AN 3290606]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5797 /2011.
Abdulla, Kamal (1950-)
   Beszéljünk azerbajdzsániul : egy ország és annak nyelve / Kamal Abdulla, Kenessey Mária ; [közread. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége ...]. - [Budapest] : Azerbajdzsáni Köztársaság Mo. Nagykövetsége, [2011]. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és azerbajdzsáni nyelven
ISBN 978-963-08-0985-6 fűzött
Azerbajdzsán - helyismeret - azeri nyelv - nyelvkönyv
908.479.24 *** 809.436.2(078)=945.11
[AN 3290263]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2011.
   Adásztevel / [szerk. Mayerné Pátkai Tünde] ; [kiad. Adásztevel Község Önkormányzata]. - Adásztevel : Önkormányzat, 2010. - 258 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9657-9 kötött
Adásztevel - helyismeret
908.439-2Adásztevel
[AN 3290784]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2011.
Dékány Tibor (1929-)
A Fertő tó és vidéke (angol)
   Lake Neusiedel, Lake Fertő and vicinity : world heritage site / [text and ill. Tibor Dékány] ; [... transl. Judith Sollosy]. - Budapest : Corvina, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5962-6 fűzött : 1680,- Ft
Fertő-vidék - helyismeret
908.439Fertő-vidék
[AN 3288106]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2011.
Dékány Tibor (1929-)
A Fertő tó és vidéke (német)
   Der Neusiedler See und Umgebung : Unesco - Welterbe / [Text und Bilder Tibor Dékány] ; [... Übers. Éva Zádor]. - Budapest : Corvina, [2011]. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5963-3 fűzött : 1680,- Ft
helyismeret
908.439Fertő-vidék
[AN 3288293]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2011.
Dékány Tibor (1929-)
   A Fertő tó és vidéke : világörökség / [szöveg és kép Dékány Tibor]. - [Budapest] : Corvina, [2011]. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5961-9 fűzött : 1680,- Ft
Fertő-vidék - helyismeret
908.439Fertő-vidék
[AN 3288083]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2011.
Drienyovszki Eszter
   Túlélőszótár hátizsákosoknak : hogy ne tévedjünk el Moszkvában nyolc hét alatt / Drienyovszki Eszter. - Budapest : Szerző, 2010. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0658-9 fűzött
Moszkva - helyismeret
908.47-2Moskva
[AN 3290251]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2011.
   Eltűnő kultúrák nyomában : Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely / [kiad. a Győri Fotóklub Egyesület]. - [Győr] : Győri Fotóklub Egyes., 2011. - [28] p. : ill. ; 24x24 cm
Megj. a Győrött, 2011. jan. 13 - febr. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-89190-0-7 fűzött
Erdély - Magyarország - helyismeret - művészeti csoport - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)"200" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3287837]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2011.
   Emlékképek : mesél a Tapolca / összeáll. Somogyi Zoltán ; [kiad. a Tapolcafői Kertbarát Kör Közhasznú Egyesület]. - Pápa : Tapolcafői Kertbarát Kör Közhasznú Egyes., 2010. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0441-7 fűzött
Tapolca (patak) - Tapolcafő - helyismeret - patak
908.439-2Tapolcafő *** 556.53(439)(282Tapolcafő)
[AN 3290711]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2011.
   Füred-köszöntő : képes irodalmi szövegkönyv, 1971-2011 / [... szerk. Sárköziné Sárovits Hajnalka] ; [ill. Gaál Ágnes, Németh Árpád, Pálffy Károly] ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata, Városi Könyvtár ...]. - Balatonfüred : Önkormányzat : Vár. Kvt., 2011. - 36 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88857-4-6 fűzött
Balatonfüred - magyar irodalom - helyismeret - antológia
908.439-2Balatonfüred(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3288771]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2011.
   Mozaikok a 19. századi Jósvafő életéből / [szerk. Szablyár Péter] ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Jósvafő ; Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2010. - 23 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7376-99-3 fűzött
Jósvafő - helyismeret - 19. század
908.439-2Jósvafő"18"
[AN 3288318]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2011.
Nagy Attila
   Mivé lett Pécs 2010-re? / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87381-5-8 fűzött
Pécs - helyismeret - pamflet - album
908.439-2Pécs(041) *** 908.439-2Pécs(084.1)
[AN 3289876]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2011.
Szádváry Gyula
   Túraélmények Írottkőtől Hollóházáig / Szádváry Gyula. - 2. jav. kiad. - [Baktakék] : Szádváry Gy., cop. 2010. - 158 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0879-8 kötött
Magyarország - helyismeret - útleírás
908.439(0:82-992)
[AN 3289648]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2011.
Tölgyesi József (1940-)
   Nyírespuszta évtizedei / Tölgyesi József ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2010. - 98 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-9818-14-9 fűzött
Nyírespuszta (Csabrendek) - helyismeret
908.439-2Nyírespuszta
[AN 3290701]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2011.
Vass József
   Ködbe ment emlékek : óföldeáki visszaemlékezések II. / Vass József. - Óföldeák : Szerző, 2011. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0901-6)
Óföldeák - helyismeret - memoár
908.439-2Óföldeák(0:82-94)
[AN 3291300]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2011.
Wright, Ed
Lost explorers (magyar)
   Eltűnt felfedezők legendás útjai / Ed Wright ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 303 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 296-298.
ISBN 978-963-09-6157-8 fűzött : 6990,- Ft
felfedező - felfedező utazás - történeti feldolgozás
910.4(100)(091)
[AN 3289327]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5812 /2011.
Ablonczy Balázs (1974-)
   Trianon-legendák / Ablonczy Balázs. - Budapest : Jaffa, cop. 2010. - 158 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-28-8 kötött : 2940,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - tudományos tévedés
341.382"1920" *** 001.98 *** 943.9"1920"
[AN 3279857]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2011.
Antal Attila
   Parlamenten kívüli alkotmányozás / Antal Attila ; [közread. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet]. - Budapest : Rejtjel, 2010. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-340.
ISBN 978-963-7255-74-8 fűzött
Magyarország - alkotmány - jogtörténet - rendszerváltás
342.4(439)"1988/1990"
[AN 3291337]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2011.
Bánrévy Gábor (1929-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 8. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 227 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-277-247-9 fűzött : 2400,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3292266]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2011.
Bónis Péter
   Az európai közös jog születése / Bónis Péter. - Budapest : Rejtjel Multimédia, 2011. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7255-76-2 fűzött
Európa - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(4)(091)(075.8)
[AN 3291418]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2011.
Boros Anita
   Közérthető közigazgatási hatósági eljárás : a Ket. szabályai egyszerűen : jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok / Boros Anita. - 2. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2011. - 279 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. márc. 1.
ISBN 978-963-295-133-1 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.9(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3292163]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2011.
Chronowski Nóra (1974-)
   Alkotmányjog és közigazgatási jog / Chronowski Nóra. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2011]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(075.8) *** 342.9(075.8)
[AN 3287414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Emberi jogok, státusjogok, jogforrási rendszer. - cop. 2011. - 255 p.
Lezárva: 2011. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-39-9 fűzött
emberi jog - egyetemi tankönyv
342.7(075.8)
[AN 3287420] MARC

ANSEL
UTF-85818 /2011.
Cselenkó Borbála (1976-)
   Zalaegerszeg, a szombathelyi püspök uradalma, 1777-1848 : a mezőváros és földesura kapcsolattörténete / Cselenkó Borbála. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2011. - 265 p. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 12.)
Bibliogr.: p. 260-265.
ISBN 978-963-89151-1-5 fűzött
Szombathelyi Egyházmegye
Zalaegerszeg - helytörténet - gazdaságtörténet - földbirtok - 18. század - 19. század - történelmi forrás
348.42(439)"17/18"(093) *** 338(091)(439-2Zalaegerszeg)"17/18"(093) *** 943.9-2Zalaegerszeg"17/18"(093) *** 282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)(093)
[AN 3290622]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2011.
Márkusz László
   A szervezett bűnözés mint biztonságpolitikai tényező a Nyugat-Balkánon / Márkusz László. - Budapest : ZMNE SVKI, 2010. - 64 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 62.)
ISBN 978-963-7060-96-0 fűzött
Balkán - szervezett bűnözés - biztonságpolitika - ezredforduló
343.974(497)"199/200" *** 355.02(497)"199/200"
[AN 3286329]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2011.
Nádasné Uhrin Györgyi
   A gyermekbűnözés területi sajátosságai különös tekintettel a dél-alföldi megyékre / [kész. Nádasné Uhrin Györgyi, Szűcs Anna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal [Szegedi Igazgatósága]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2011. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-235-319-7 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - Dél-Alföld - ifjúságszociológia - fiatalkori bűnözés - statisztikai adatközlés - ezredforduló
343.97-053.6(439)"199/200"(083.41)
[AN 3290689]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2011.
Sántha Antal
   Skandináviából Nyugat-Európába Magyarországon keresztül : a cégeladás gyakorlata egy konkrét tranzakció leírásával / Sántha Antal. - [Győr] : Varietas Bt., cop. 2011. - 387 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0627-5 fűzött
Európa - vállalat - adásvétel - gazdasági jog
341.96 *** 334.72 *** 347.751(4)
[AN 3288299]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2011.
   A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyenlőség megteremtéséért : tudományos konferencia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény húszéves évfordulója alkalmából : Budapest, 2010. június 1-2. / [... szerk. Köbel Szilvia] ; [a konferenciát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke ... rend.]. - Budapest : Közigazgatási és Igazságügyi Min., 2010. - 301 p. ; 24 cm
Közread. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88269-6-1)
Magyarország - lelkiismereti szabadság - esélyegyenlőség - konferencia-kiadvány
342.731(439) *** 342.722(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3286995]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2011.
   Visszatekintés : jubileumi kiadvány : Dr. Piri József nyugalomba vonulása, 65. születésnapja alkalmából / [szerk. Újszászi Ilona et al.]. - Algyő : Piri család ; Szeged : Bába, 2010. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-171.
ISBN 978-963-319-022-7 fűzött
Piri József (1945-)
Algyő - polgármester - 20. század - 21. század - memoár - emlékkönyv
352.075.31(439-2Algyő)(092)(0:82-94)
[AN 3286758]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5824 /2011.
Bálint Attila
   A modern háborúk képes atlasza : [csaták, fegyverek, haditechnika] / [írta Bálint Attila és Szabó Imre]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011, cop. 2009. - 44, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9770-54-6 kötött
hadtörténet - haditechnika - 20. század - ezredforduló
355.48(100)"195/200" *** 623(100)"195/200"
[AN 3290356]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2011.
Büki Péter
   Szivárványt követtem / Büki Péter. - Budapest : Repülő Tatami Kv.- és Lapk., 2011. - 583 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1119-0 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - katonatiszt - légierő - 20. század - memoár
355(439)(092)Büki_P.(0:82-94) *** 358.4(439)"19"(092)
[AN 3289236]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2011.
Ferrari, Guido (1717-1790)
De rebus gestis Eugenii principis de Sabaudia in Pannonia libri III (magyar)
   Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv / Guido Ferrari ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Szebelédi Zsolt]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 120 p. ; 18 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 4.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-9857-67-4 fűzött : 1900,- Ft
Savoie, Eugène de, prince (1663-1736)
Franciaország - Magyarország - hadvezér - hadtörténet - 17. század - 18. század
355(44)(092)Savoie,_E. *** 355.48(439)"169/171"
[AN 3289885]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2011.
Kováts Lajos
   A Weiss Manfred W.M. 21 "Sólyom" repülőgép története / Kováts Lajos. - Budapest : Szerző, 2011. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1083-8 kötött
Magyarország - légierő - hadtörténet - katonai repülőgép - 20. század
355.489(439)"193/194" *** 358.4(439)"193/194" *** 623.746
[AN 3287037]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2011.
Markó Marcell
   Szibérián át a kolostorig : hadifogoly életregény / Markó Marcell ; Galánthay-Glock Tivadar előszavával. - Repr. kiad. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2010. - 195 p. : ill. ; 23 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 19.)
Eredeti kiadása: Pápa : A Hadifogságban Elhunyt Hősök Emlékharangját Előkészítő Biz. : Ferencesek, 1936
ISBN 978-963-9818-16-3 fűzött
Oroszország - magyar történelem - hadifogoly - első világháború - memoár - hasonmás kiadás
355.257.72(47)(=945.11)"1914/1918"(0:82-94) *** 094/099.07
[AN 3290816]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2011.
Móritz Mihály (1907-2000)
   A Magyar Királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Tanezred a II. világháborúban, 1941-1945 / Móritz Mihály, Fónod Sándor ; [szerk. Fónod Csaba]. - [Budapest] : Csbook, [2011]. - 152 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88111-7-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Tanezred
Tahi - katonai iskola - iskolatörténet - katonatiszt - második világháború - 20. század - memoár
355.231(439-2Tahi)"1941/1944" *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3289135]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2011.
Ságvári György (1948-)
   A Magyar Királyi Honvédség, 1868-1918 / Ságvári György ; [a Honvédzene fejezetet írta Martin Pammer] ; [... a Hadtörténeti Intézet és Múzeum ... kiadása]. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. ; Bécs : Militaria, op. 2010. - 667 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-3-902526-32-8
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - viselettörténet - egyenruha - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka
355.14(439)"18/191"
[AN 3289849]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2011.
Ságvári György (1948-)
A Magyar Királyi Honvédség, 1868-1918 (angol)
   The Hungarian Honvéd Army, 1868-1918 / György Ságvári ; [aut. of. the chapter 'Honvéd-Music' and "Biographies' Martin Pammer] ; [transl. ... Orsolya Frank] ; [publ. by ... Institute and Museum of Military History]. - Budapest : Inst. an Mus. of Military History ; [Wien] : Militaria, cop. 2010. - 667 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-3-902526-31-1
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - viselettörténet - egyenruha - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
355.14(439)"18/191"
[AN 3289880]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2011.
Ságvári György (1948-)
A Magyar Királyi Honvédség, 1868-1918 (német)
   Die königlich ungarische Honvéd, 1868-1918 / György Ságvári ; [aut. der Kapitel "Honvéd-Musik" und "Biografien" Martin Pammer] ; [... Übers. Viktor Zachar] ; [Hrsg: ... des Instituts und Museums für Militärgeschichte]. - Budapest : Inst. und Mus. für Militärgeschichte ; Wien : Militaria, cop. 2010. - 667 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-3-902526-30-4
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - viselettörténet - egyenruha - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
355.14(439)"18/191"
[AN 3289947]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2011.
Valero de Castro, Consuelo
La enciclopedia de los uniformes militares (magyar)
   Egyenruhák enciklopédiája / Consuelo Valero de Castro ; [ford. Marsalkó Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9926-77-6 kötött : 3990,- Ft
egyenruha - művelődéstörténet
355.14(100) *** 930.85(100)
[AN 3288919]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5834 /2011.
Fehér János (1952-)
   Emberi erőforrás menedzsment rendszerek és módszerek / Fehér János. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., cop. 2011. - 247 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 978-963-269-228-9 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 3290111]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2011.
Kisgyörgy Ilona
   Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, 2011 : vállalkozási szakterület / [szerző Kisgyörgy Ilona, Czegle Tibor]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2011. - 163 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. ápr. 5.
Fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3286994]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2011.
Körmendi Lajos (1939-)
   A controlling alapjai / Körmendi Lajos, Tóth Antal. - Budapest : Saldo, 2011. - 218 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 978-963-638-382-4 fűzött : 3000,- Ft
kontrolling
657 *** 658.1.011.1
[AN 3286569]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2011.
Langer Katalin (1952-)
   Tárgyalási technikák / Langer Katalin ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2011. - 112, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [113-114].
ISBN 978-963-269-191-6 fűzött
tárgyalástechnika - kommunikáció - egyetemi tankönyv
658.1.012.63(075.8) *** 65.013(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 3290112]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2011.
   Logisztikai antológia, 2010 / [szerk. Egri Imre, Földesi Péter, Szegedi Zoltán]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2011]. - 305 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9505-41-4)
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 3291235]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2011.
Magyarország. Kormány
   Új Széchenyi terv : a talpraállás, megújulás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja / Magyarország Kormánya ; [kiad. a Nemzetgazdasági Minisztérium]. - Budapest : Nemzetgazdasági Min., 2011. - 329 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági tervezés - regionális fejlesztés - 21. század
332.14(439)"201" *** 338.2(439)"201"
[AN 3290577]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2011.
Miszlivetz Ferenc (1954-)
   Globális válság és '89 üzenete : egy paradigmaváltás körvonalai / Miszlivetz Ferenc. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2010. - 47 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 15.)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-88173-4-1 fűzött
globalizáció - civil társadalom
339.9 *** 323.21
[AN 3290609]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2011.
   Online üzlet és marketing / szerk. Bányai Edit és Novák Péter. - Budapest : Akad. K., 2011. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8986-4 fűzött
marketing - internet - elektronikus kereskedelem
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3287616]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Közgazdaságtudományi szekció (2011) (Gödöllő)
   XXX. jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Közgazdaságtudományi szekció : Gödöllő, 2011. április 14-16. : előadások kivonatai / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE GTK, 2011. - [8], 528 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-269-231-9 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3290321]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2011.
Rekettye Gábor (1944-)
   Multidimenzionális árazás / Rekettye Gábor. - Budapest : Akad. K., 2011. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 341-348.
ISBN 978-963-05-8982-6 fűzött
árpolitika - marketing
338.5 *** 339.138
[AN 3287482]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2011.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : Complex, 2011. - 1800 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2011. jan.
ISBN 978-963-295-129-4 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 3289678]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2011.
   Tanulmányok az európai integráció témaköréből = Studies on European integrations / [szerk. Palánkai Tibor]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2009-. - 24 cm
ISBN 978-963-9882-39-3 fűzött
európai integráció
339.923(4-62)
[AN 2896817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Integráció mérése - integrációs profilok : a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola I. és II. évfolyamos hallgatói által készített A globális és regionális integráció gazdaságtana című kutatószeminárium félévzáró műhelyvitájának anyagai = Measurement of integration - integration profiles. - 2010. - 224 p. : ill.
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-57-7 fűzött
Európai Unió - európai integráció - statisztikai adatközlés - gazdaságstatisztika
339.923(4-62)(083.41)
[AN 3286775] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5846 /2011.
Majár János
   Az ifjúságsegítés módszertára : [családműhely program] / [írta Majár János]. - Szolnok : Csillagpor Alapítvány, 2010. - 36 p. ; 21 cm. - (Csillagpor füzetek, ISSN 2062-7610)
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89105-0-9)
ifjúságvédelem
364.65-053.6
[AN 3287889]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5847 /2011.
   100 éves a Keri : [jubileumi évkönyv] / szerk. Brandhuber János, Naár János, Szemánné Majoros Anikó. - Sátoraljaújhely : V. István Közgazd. és Informatikai Szakközépisk., 2011. - 256 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0914-6 fűzött
V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - szakközépiskola - gazdaság - informatika - iskolatörténet - elektronikus dokumentum
373.6:681.3(439-2Sátoraljaújhely)(091) *** 373.6:33(439-2Sátoraljaújhely)(091)
[AN 3287334]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2011.
   "140 év éptört" : a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kiállítása : HAP Galéria, 2010. 04. 13 - 2010. 05. 14. - Budapest : HAP Galéria, [2010]. - 16 p. : ill. ; 16x22 cm
Fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Építészmérnöki Kar. Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
Magyarország - iskolatörténet - egyetem - építészettörténet - 19. század - 20. század - tanszék - kiállítási katalógus
378.662(439-2Bp.).096 *** 72(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287348]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2011.
   375 : történelem és régészet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán / [szerkbiz. Pál Ferenc et al.]. - [Budapest] : ELTE BTK, 2010. - 78 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar
Budapest - egyetem
378.4(439-2Bp.).096
[AN 3287047]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2011.
Achs Károly
   Csak azért is iskola / Achs Károly. - Budapest : Szerző, 2011. - 242 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0847-7 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatásügy - pedagógus - ezredforduló
37.014.5(439)"200"
[AN 3290516]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2011.
   Diverzitás és didaktika 2 : kiegészítő inspirációs módszertani gyűjtemény a heterogén tanulói csoportokban oktató tanárok részére / [kiad. az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet]. - [Budapest] : ETI, cop. 2010. - [40] p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9661-05-9)
integrált oktatás - módszertan - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 376(072)
[AN 3290778]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2011.
   Diverzitás és didaktika : inspirációs módszertani gyakorlatgyűjtemény a heterogén tanulói csoportokban oktató tanárok részére / [kiad. az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet]. - [Budapest] : ETI, cop. 2010. - [112] p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9661-05-9 fűzött
integrált oktatás - módszertan - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 376(072)
[AN 3290760]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2011.
Hanczár Gergely
   Innen nézve / Hanczár Gergely. - Jav. kiad. - Budapest : Underground K., 2010. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87891-2-9 fűzött
pedagógia - pedagógiai lélektan
37.015.3 *** 37
[AN 3290253]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2011.
Hanczár Gergely
   Oktatástechnika / Hanczár Gergely, Blénessy Gabriella. - Budapest : Underground K., 2010. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87891-4-3 fűzött
oktatástechnológia - módszertan
371.68 *** 371.3
[AN 3290525]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2011.
Leiner Károly
   Elveszett gyerekek országa : zöldbéka-könyv / Leiner Károly. - Budapest : Szerző, 2010. - 305 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0564-3 fűzött
Magyarország - közoktatás - gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - integrált oktatás - ezredforduló
37.014.5(439)"200" *** 376.2/.4 *** 364.65-056.2/.3 *** 37.025
[AN 3290233]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2011.
Ligeti Róbert (1930-)
   A csodaszarvas : Hunor, Magyar / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-13-3 fűzött : 590,- Ft
372.416 *** 087.5
[AN 3292300]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2011.
Ligeti Róbert (1930-)
   Gábor Áron rézágyúja / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Mácsik Attila]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-28-7 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3292314]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2011.
Ligeti Róbert (1930-)
   Vak Bottyán / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Mácsik Attila]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-25-6 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3292292]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2011.
Lőrinczy Attila
   Minden emlék teher : további évek, ötvenhattól a rendszerváltásig, befejez(het)etlen mondat / Lőrinczy Attila ; [... kiad. Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2010. - 285 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9830-16-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Lőrinczy_A.(0:82-94)
[AN 3290483]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2011.
Majár János
   A közösségfejlesztés módszertára : [családműhely program] / [írta Majár János]. - Szolnok : Csillagpor Alapítvány, 2010. - 35 p. ; 21 cm. - (Csillagpor füzetek, ISSN 2062-7610)
ISBN 978-963-89105-0-9 fűzött
közösségi oktatás - közösségfejlesztés
371.311.3 *** 364.46
[AN 3287906]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2011.
   Merre megyünk? : 130 éves a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem = Where are we heading? / [szerk. ... Szentpéteri Márton & Tillmann József]. - [Budapest] : Mome, cop. 2011. - 199 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-7164-94-1 fűzött
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - iparművészet
378.67(439-2Bp.) *** 745
[AN 3289287]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2011.
   Mesterek és tanítványok : pedagógusportrék / [szerk. Szabó Istvánné és Varga Csilla] ; [kiad. a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet]. - Salgótarján : NMPI, 2011. - 56 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87431-2-1 fűzött
Nógrád megye - pedagógus - 20. század
37(439.161)(092)
[AN 3291016]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2011.
Networkshop (2011) (Kaposvár)
   Networkshop 2011 : 20. országos konferencia : Kaposvári Egyetem, ... 2011. április 27-29. : kivonatok : abstracts. - [Budapest] : [NIIFI], [2011]. - 166 p. ; 24 cm + mell. (23 p. ; 21 cm)
Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3290561]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2011.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (magyar)
   Művelődési intézményeink jövőjéről : hat nyilvános előadás / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. és a jegyzeteket írta Óvári Csaba] ; [az utószót írta Csejtei Dezső]. - Máriabesenyő : Attraktor, 2011. - 115, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-963-9857-68-1 fűzött : 2800,- Ft
Németország - művelődésfilozófia - oktatásügy - filozófus - 19. század - előadás
37 *** 130.2 *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.(042)
[AN 3291251]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2011.
Országos Művészeti Diákköri Konferencia (5.) (2011) (Sopron)
   V. Országos Művészeti Diákköri Konferencia / [rend., közread. a] NYME-FMK Alkalmazott Művészeti Intézet. - Sopron : NYME-FMK Alkalmazott Műv. Int., 2011. - 199 p. : ill., főként színes ; 20x29 cm
A konferenciát Sopronban, 2011. ápr. 19-21 között tartották
ISBN 978-963-9883-77-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - egyetem - 21. század
378.184 *** 73/76(439)"201"
[AN 3290496]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2011.
Tóth Andrea, M.
   A Családműhely program módszertára / [írta M. Tóth Andrea]. - Szolnok : Csillagpor Alapítvány, 2010. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagpor füzetek, ISSN 2062-7610)
ISBN 978-963-89105-2-3 fűzött
családi életre nevelés
37.034
[AN 3287898]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2011.
   A Zelk Zoltán Általános Angol - Német Kéttannyelvű Iskola jubileumi évkönyve, 1980/81 - 2010/11 / [szerk. Halmi Tamásné et al.]. - [Nyíregyháza] : Zelk Z. Ált. Angol - Német Kéttannyelvű Isk., [2011]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1332-7 fűzött
Zelk Zoltán Általános Angol - Német Kéttannyelvű Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - általános iskola - kétnyelvű iskola
373.3(439-2Nyíregyháza) *** 37.018.554(439)
[AN 3290998]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5868 /2011.
Bagoly Ilona
   Lovassportok, versenyek / [írta és szerk. Bagoly Ilona, Horváthné Czentye Ibolya és Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 46, [2] p. : ill., főként színes ; 22x28 cm. - (A lovak világa ; 5.)
ISBN 978-963-9949-69-0 kötött
lovassport - album
798(084.1)
[AN 3287113]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2011.
Grassroots (magyar)
   Grassroots / [szerzők Yvon Avry et al.] ; [... ford. Hollai Olivér]. - Budapest : [Duna Palota Nonprofit Kft.], 2011. - 132 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88696-0-9 fűzött
labdarúgás - sportoktatás
796.332
[AN 3292084]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2011.
   "Jéghokki" : a magyar jégkorong története : the story of Hungarian ice hockey / [szerk. Amler Zoltán et al.] ; [... kiad. a Magyar Jégkorong Szövetség]. - 2. kiad. - [Budapest] : M. Jégkorong Szövets., [2011]. - 96 p. : ill. ; 31 cm
Kötött
Magyarország - jégkorong - sporttörténet
796.966(439)(091)
[AN 3289289]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2011.
Quartieri, José
Games with Mickey and his big family (magyar)
   Játékok Mickeyvel és barátaival 1 / Disney ; [ill. José Quartieri]. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-808-1 kötött : 2399,- Ft
játék - játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 3291504]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2011.
Széchényi Dénes (1828-1892)
   Adalékok a lovaglás tanításához / írta gróf Széchényi Dénes. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2011]. - 99 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Pest : Heckenast, 1871
ISBN 978-963-7377-39-6 fűzött
lovaglás - hasonmás kiadás
798.2 *** 094/099.07
[AN 3288322]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2011.
Tóth János
   Volt egyszer egy Balaton Kupa : [... és volt egyszer egy csapat!] / Tóth János ; [kiad. Fűzfői Atlétikai Klub]. - Balatonfűzfő : Fűzfői Atlétikai Klub, 2011. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1256-6 fűzött
Balatonfűzfő - sportesemény - kosárlabda - történeti feldolgozás
796.323.096(439-2Balatonfűzfő)(091)
[AN 3291067]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5874 /2011.
   Az art brut hazai mesterei / szerk. Németh Attila ; [közread. a] Magyar Pszichiátriai Társaság. - Budapest : M. Pszichiátriai Társ., 2010. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88732-0-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - elmebeteg - művészetterápia
73/76(439) *** 615.851.82 *** 364.65-056.37
[AN 3290870]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2011.
   Aviva Képzőművészeti Díj, 2010 : [Műcsarnok ..., Budapest, 2010. október 9 - november 7. ...] / [kurátor ... Mayer Marianna]. - Budapest : Műcsarnok, [2010]. - [28] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Európa - Magyarország - képzőművészet - művészeti díj - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"200" *** 06.068(439) *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287614]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2011.
Bán Kiss Edit (1905-1966)
   Késői hazatérés : válogatás Bán Kiss Edit, Mészöly Munkás Béla és Wittmann Zsigmond alkotásaiból : [Holokauszt Emlékközpont, Budapest, 2010. április 16 - augusztus 15.] = Retour tardif : oeuvres de Edit Bán Kiss, Béla Mészöly Munkás et Zsigmond Wittmann / [a kiállítás kurátora ... Cserba Júlia] ; [a katalógust szerk. ... Cserba Júlia, Török Marianna]. - Budapest : Holokauszt Közalapítvány, cop. 2010. - 50 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm. - (Száműzött művészet, ISSN 2062-7548)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87628-7-0 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - zsidóság - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3288874]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2011.
Barakonyi Szabolcs (1976-)
   Szembesítés : [confrontation] : [Menü Pont ..., 2010. szeptember 30 - október 31. ...] / [fotó] Barakonyi Szabolcs ; [szöveg ... Munk Veronika]. - Budapest : Menü Pont, cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 16 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Barakonyi_Sz. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287511]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2011.
   Budapest templomai : Kőbánya, X. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.]. - Budapest : BVE, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-29-5 fűzött
Budapest. 10. kerület - templom
726.54(439-2Bp.X.)
[AN 3291321]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2011.
Capa, Robert (1913-1954)
   Robert Capa : 2010. május 1 - június 12. / [kurátor ... Páldi Lívia] ; [kiad. a Kortárs Művészeti Intézet]. - Dunaújváros : Kortárs Műv. Int., [2010]. - 29 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R. *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3288338]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2011.
Ébli Gábor (1970-)
   Hogyan alapítsunk múzeumot? : tanulmányok a művészet nemzetközi intézményrendszeréről / Ébli Gábor. - [Budapest] : Vince K., cop. 2011. - 302 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-303-031-8 fűzött : 2895,- Ft
Európa - muzeológia - múzeum - művészeti intézmény - ezredforduló
069(4)"199/200" *** 008(4)"199/200"
[AN 3288598]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2011.
   "Éhe a szépnek..." : nagyváradi művészsorsok a két világháború között : [... Budapest, 2011. március 9 - június 26.] = Crossroads : artists and art life in Oradea (Nagyvárad) in the interwar period / [a kiállítás kurátora ... Basics Beatrix] ; [a katalógust szerk. ... Basics Beatrix, Dománszky Gabriella]. - Budapest : Holokauszt Közalapítvány, 2011. - 127 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm. - (Száműzött művészet, ISSN 2062-7548 ; 4.)
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-615-5132-00-1 fűzött
Nagyvárad - Erdély - művészeti élet - festészet - határon túli magyarság - zsidóság - két világháború közötti időszak - 20. század - kiállítási katalógus
75(498)(=945.11)(092) *** 930.85(498.4-2Nagyvárad)"192/193" *** 316.347(=924)(498.4) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3288246]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2011.
   Éjszakám - nappalom : 12 művész tárlata : Koller Galéria, 2010. december 2 - 2010. december 22. : [Bikácsi Daniela, Csató József, Herman Levente, Incze Mózes, Kondor Attila, Kovács Tamás Vilmos, Papageorgiu Andrea, Párkányi Péter, Szenteleki Gábor, Szurcsik József, Takács Márton, Véssey Gábor] / [szöveg Balázs Sándor]. - [Budapest] : Koller Galéria, [2011]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3289531]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2011.
   Erkel Ferenc Emlékház : nemzeti kegyhely és kiállítás = Ferenc Erkel Memorial House : national shrine and exhibition = Gedaechtnishaus von Ferenc Erkel : nationaler Gnadenort und Ausstellung = Casa Memorială Ferenc Erkel : loc de pelerinaj naţional şi expoziţie / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Havassy Péter] ; [kiad. a Corvin János Múzeum]. - [Gyula] : Corvin J. Múz., [2011]. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224-227. - Összefoglalás angol, német és román nyelven
ISBN 978-963-08-1322-8 fűzött
Erkel Ferenc (1810-1893)
Magyarország - Gyula - zeneszerző - 19. század - múzeumi katalógus
069(439-2Gyula) *** 78.071.1(439)(092)Erkel_F.
[AN 3290913]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2011.
Finta József (1935-)
   Finta József építész rajzkiállítása : HAP Galéria, 2010. 05. 25 - 2010. 07. 02. - Budapest : HAP Galéria, [2010]. - 16 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - építész - grafika - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Finta_J. *** 741(439)(092)Finta_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287365]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2011.
Gádoros Lajos (1910-1991)
   Gádoros Lajos (1910-1991) emlékkiállítása : HAP Galéria, 2010. 10. 12 - 2010. 11. 12. - Budapest : HAP Galéria, [2010]. - 15 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Gádoros_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287355]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2011.
Gánóczy Mária (1927-)
   Élet és mű / Gánóczy Mária. - Budapest : Demax Művek, 2011. - 63 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-89272-0-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Gánóczy_M.
[AN 3288310]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2011.
   Giorgio Vasari, 1511-1574 : the painter of the Szeged Annunciation commemorating the 500th anniversary of his birth : a szegedi Angyali üdvözlet festője születésének 500. évfordulója alkalmából / szerk. ... Szabó Tamás, Zombori István ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2011. - 142, [2] p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 125-132.
ISBN 978-963-9804-37-1 kötött
Vasari, Giorgio (1511-1574)
Itália - Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - restaurálás - 16. század
75(45)(092)Vasari,_G. *** 069.017(439)Zsótér *** 75.025.4
[AN 3291319]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2011.
Hager Ritta (1931-)
   Hager Ritta textilművész, Bohus Zoltán szobrászművész : [Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria, 2011. március 25 - április 21.] / [kurátor Szabó Lilla] ; [... kiad. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága]. - [Budapest] : M. Képzőművészek és Iparművészek Társ., [2011]. - [15] p. : ill., színes ; 17 cm
Megj. a "Fény" c. kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-08-1072-2 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - üvegművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)(092)Bohus_Z. *** 745.52(439)(092)Hager_R. *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3287368]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2011.
Henszlmann Imre (1813-1888)
   Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése / irta Henszlmann Imre. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2011]. - [6], 177 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 30 cm + mell.
Eredeti kiadása: Budapesten : M. Kir. Egy. Kvny., 1876
ISBN 978-963-7377-17-4 kötött
Magyarország - építészet - középkor - ókeresztény művészet - templom - vár - hasonmás kiadás
7.033.1(398.6) *** 726.54(439)"10/14" *** 728.81(439)"10/14" *** 094/099.07
[AN 3288408]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2011.
Kilár István (1935-)
   Kilár István kiállítása : 2011. március 25 - május 8. / [kurátor Nátyi Róbert] ; [fotók Szögi Lackó] ; [közread. a] Reök. - Szeged : Reök, [2011]. - [22] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A kiállítást Szegeden rendezték. - Magyar és francia nyelven
Fűzött
Franciaország - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(44)(=945.11)(092)Kilár_I. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3287751]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2011.
   Kogart Kortárs Művészeti Gyűjtemény, 2010 / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [kiad. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2011]. - [124] p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2011. márc. 4-27. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88206-6-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészeti gyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 069.017(439)Kogart *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287158]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2011.
Kohout Zoltán
   Sóstói szemlélődés / írta és fényképezte Kohout Zoltán ; [kiad. Thorma János Múzeum]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88953-3-2 fűzött
természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Kohout_Z. *** 77.047
[AN 3291019]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2011.
Kovács Ferenc (1936-|)
   Kovács Ferenc festőművész. - Bonyhád : [s.n.], 2011. - [12 p.] : ill., színes ; 20 cm
A szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Házában 2011. ápr. 5-én megnyitott kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kovács_Ferenc_(1936-) *** 061.4(439-2Bonyhád)
[AN 3287744]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2011.
   Örök képmás : képteológia a zsidó-keresztény hagyományban / Rugási Gyula szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5009-18-1 fűzött : 2790,- Ft
teológia - vallásfilozófia - keresztény művészet - zsidó vallás - kereszténység - ikonográfia
7.046.3 *** 246.3 *** 296.3 *** 23/28 *** 21
[AN 3286491]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2011.
   Összefüggő terek : [Erns Múzeum ... 2010. szeptember 15 - október 24. ...] = Related spaces : [... Ernst Museum, ... 15 September - 24 October, 2010] / [kurátor ... Angel Judit]. - Budapest : Ernst Múz., [2010]. - [32] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Bibliogr.
Fűzött
képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287446]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2011.
Pap Gábor (1939-)
   A Napút festője : Csontváry Kosztka Tivadar / Pap Gábor. - Debrecen : Uropath, 2011. - 71 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Varázstükör, ISSN 1215-9883)
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-87381-8-9 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3292124]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2011.
Rimanóczy Gyula (1903-1958)
   Rimanóczy Gyula (1903-1958) emlékkiállítása : HAP Galéria, 2010. 08. 31 - 2010. 10. 01. - Budapest : HAP Galéria, [2010]. - 35 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Rimanóczy_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287362]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2011.
Szabó Ábel (1974-)
   Olaj-kor / Szabó Ábel ; [közread. a] Galéria '13. - [Budapest] : Galéria '13, 2011. - 38 p. : ill., színes ; 15x21 cm
A Budapesten, 2011. jan. 27 - febr. 26. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szabó_Ábel *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3287344]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2011.
   Taiwan calling : a szabadság fantomja : [Műcsarnok ... Budapest, 2010. december 17 - 2011. február 13. ...] / [kurátor ... Petrányi Zsolt]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2010. - [20] p. : ill., színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Tajvan - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(529)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3287549]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2011.
   Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában : elsősorban a budapesti agglomeráció településeinek példáján : tudományos konferencia, 2010. november 19. / [szerk. Sallay Ágnes]. - Budapest : [BCE], 2011. - 162 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Tájakadémia, ISSN 2062-7688 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87922-3-5 fűzött
Magyarország - tájvédelem - tájalakítás - kulturális örökség - építészeti örökség - konferencia-kiadvány
719(439) *** 712(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3290128]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2011.
Terdik Szilveszter (1976-)
   "...a mostani világnak ízlésse és a rítusnak módja szerint" : adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez / Terdik Szilveszter. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2011. - 197 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-04-5 kötött
Magyarország - keresztény művészet - görög katolikus egyház - templom - 18. század - 19. század - ikon
726.54(439) *** 281.9(439) *** 75.046.3(439)"17/18" *** 246.3
[AN 3289160]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2011.
Várnai Gyula (1956-)
   Ugyanaz a patak : [Ernst Múzeum ... 2010. május 22 - augusztus 29. ...] / Várnai Gyula ; [kurátor ... Készman József]. - Budapest : Ernst Múz., cop. 2010. - [28] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - installációs művészet - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Várnai_Gy. *** 791.9.097 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287416]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5903 /2011.
Antonin Dvorak (magyar)
   Antonín Dvořák / [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 6.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6613-9 kötött : 1590,- Ft
Dvořák, Antonín (1841-1904)
Csehország - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(437)(092)Dvořák,_A.
[AN 3288942]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2011.
Hajnóczy Csaba (1957-)
   Hangkultúra / Hajnóczy Csaba ; [közread. a] Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. - Budapest : Mome, 2011. - 97, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-[98].
ISBN 978-963-7164-96-5 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7164-94-1)
zenetörténet - egyetemi jegyzet
78(100)(091)(075.8)
[AN 3291465]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2011.
Kosara, Tori
Justin Bieber uncovered! (magyar)
   Justin Bieber : lerántjuk róla a leplet! / írta Tori Kosara ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-834-0 fűzött : 2199,- Ft
Bieber, Justin (1994-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)
[AN 3289901]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2011.
Wolfgang Amadeus Mozart (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart / [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 7.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6614-6 kötött : 1590,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 3288934]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2011.
   Zenei hálózatok : zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában / szerk. Tófalvy Tamás, Kacsuk Zoltán és Vályi Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 397 p. : ill. ; 23 cm. - (Új média re:mix, ISSN 2061-3377 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-392-9 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - könnyűzene - internet - zenei élet - kultúraszociológia - ezredforduló
78.067.26 *** 681.324Internet *** 78.05 *** 316.7(439)"200"
[AN 3290827]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5908 /2011.
   Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései : az Alkalmazott nyelvészeti tanszékek első országos találkozója című tudományos hallgatói-oktatói konferencia előadásainak tanulmánykötete / szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 112.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9902-57-2 fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9902-52-2)
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3290535]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2011.
Dezsényi István
   Szóbeli feladatok angol alapfokú nyelvvizsgára / Dezsényi István, Rády Annamária. - Budapest : Akad. K., 2011. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-05-8970-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3287359]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2011.
Grice, Herbert Paul (1913-1988)
Studies in the way of words (magyar)
   Tanulmányok a szavak életéről / Herbert Paul Grice. - Budapest : Gondolat, 2011. - 376 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN 2061-0521)
Bibliogr.: p. 361-364.
ISBN 978-963-693-248-0 * kötött : 4250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-278-0)
nyelvfilozófia - kommunikáció
800.1 *** 316.77
[AN 3289954]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2011.
   Jazykovedné dielo Sama Czambela = Czambel Samu nyelvészeti életműve / red. Mária Žiláková. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 153 p. ; 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Budapesten, 2009. nov. 4-5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-849-4 fűzött : 2500,- Ft
Czambel, Samuel (1856-1909)
Magyarország - nyelvész - 19. század - szlavisztika
80.001(439)(092)Czambel,_S. *** 808.1
[AN 3290391]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2011.
Jesenšek, Marko (1960-)
   Prekmuriana : fejezetek a szlovén nyelv történetéből / Marko Jesenšek. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 229 p. ; 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9816)
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 978-963-506-846-3 fűzött : 2800,- Ft
szlovén nyelv - nyelvtörténet
808.63-53
[AN 3290315]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2011.
Károly Krisztina (1969-)
   Szöveg, koherencia, kohézió : szövegtipológiai és retorikai tanulmányok / Károly Krisztina. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 116.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-70-1 fűzött : 2100,- Ft
szövegtan - szövegnyelvészet
801.73 *** 82.07
[AN 3290284]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2011.
Nagy György (1942-)
   Angol - magyar idiómaszótár = English - Hungarian idioms / Nagy György. - 3. függelékkel bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2003. - 878 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8847-8 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár
802.0-318=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11
[AN 3290037]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2011.
Nagy György (1942-)
   Magyar - angol idiómaszótár = Hungarian - English idioms / Nagy György. - 2. függelékkel bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2005. - 888 p. ; 24 cm. - (Akadémiai idiómák, ISSN 2061-5639)
ISBN 978-963-05-8848-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvi jellegzetesség - angol nyelv - kétnyelvű szótár
809.451.1-318=20
[AN 3289796]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2011.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 voprosov, 1000 otvetov : társalgási gyakorlatok az orosz "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2011, cop. 2008. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-80-8 fűzött : 1890,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3289697]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2011.
Névtani Konferencia (2009) (Pápa)
   A pápai Névtani Konferencia előadásai : elhangzottak a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében, Pápán, 2009. október 3-án / [szerk. Tungli Gyula]. - Pápa : Pápai Műveltört. Társ. : Pannon Egy. Pápai Int., 2010. - 50 p. ; 21 cm. - (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai, ISSN 1219-6584 ; 19.[!20.])
Bibliogr.
Fűzött
Pápa - magyar nyelv - névtan - földrajzi név - konferencia-kiadvány
809.451.1-311/-313 *** 809.451.1-311(439-2Pápa) *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 3290794]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2011.
   A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstől a munkaerőpiacig : programfüzet : X. Szaknyelvi Konferencia : 2010. november 19-20. / [rend., közread. a] Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Veszprém] : [SZOKOE] ; [Budapest] : [BGF], [2010]. - 58 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
szaknyelv - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány
800.866 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 372.880
[AN 3287825]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2011.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit. - Székesfehérvár : Lexika, 2011, cop. 2003. - 256 p. ; 20 cm
Gerinccím: Business English. - Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-963-9357-27-3 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 3289690]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2011.
Vida Enikő
   1000 questions 1000 réponses : társalgási gyakorlatok a középszintű és emelt szintű érettségire és a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2011, cop. 2006. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-60-0 fűzött : 2490,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3289702]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2011.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2011. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 978-963-05-7414-3 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3289662]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5922 /2011.
Horváth Péter Iván
   A szakfordítások lektorálása : elmélet és gyakorlat / Horváth Péter Iván. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 117.)
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 978-963-9902-71-8 fűzött : 2400,- Ft
szakfordítás - korrektúra
82.03 *** 800.866 *** 655.51
[AN 3290297]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2011.
Kiss Szemán Róbert (1962-)
   Szláv Pokol Pesten : Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között / Kiss Szemán Róbert. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 227 p. ; 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 195-213.
ISBN 978-963-506-853-1 fűzött : 2500,- Ft
Kollár, Ján (1793-1852)
Magyarország - író - 19. század - cseh irodalom - szlovákok
885.0(439)(=854)(092)Kollár,_J.
[AN 3290352]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5924 /2011.
Fábiánné Szenczi Ibolya
   A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Tagozatának 20 éve / [írta és szerk. Szenczi Ibolya]. - Szeged : B & T, 2010. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-004-3 fűzött
Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Csongrád Megyei Tagozat
Csongrád megye - tudományos egyesület - irodalmi élet - ezredforduló
894.511(439.181)(092) *** 061.2(439.181)"199/200"
[AN 3286305]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   Szabó Magda / [vál. Tasi Géza] ; [szerk. Vincze Ferenc]. - Budapest : Napkút K. : PIM, 2010. - 131, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 4.)
ISBN 978-963-263-139-4 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - auditív dokumentum
894.511(092)Szabó_M.
[AN 3289784]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5926 /2011.
Alexander, Heather
In your face (magyar)
   Szemtől szembe / ... Heather Alexander írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 127 p. ; 20 cm. - (Varázslók a Waverly Helyből ; 3.)
ISBN 978-963-629-882-1 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3291277]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2011.
Allibis, E. J.
Unika (magyar)
   Unika : az élet lángja / [E. J. Allibis] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Móra, 2011. - 507 p., [8 t.] : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8923-0 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3287371]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2011.
   Ami a szívedet nyomja : kortárs svéd gyermekversek / [vál. és ford. Tótfalusi István] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 95, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8914-8 kötött : 1690,- Ft
svéd irodalom - gyermekvers - antológia
839.7-14(02.053.2)(082)=945.11
[AN 3289516]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2011.
Auster, Paul (1947-)
Invisible (magyar)
   Láthatatlan / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa Kvk., 2011. - 311 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9007-9 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3290336]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2011.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
Thomas & friends collection (magyar)
   Klasszikus mesegyűjtemény : [régi és új mesék] / írta W. Awdry. - Budapest : Egmont, 2010-. - ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
gyermekirodalom - angol irodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3262676]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 104 p.
ISBN 978-963-629-773-2 kötöttc2999,- Ft
[AN 3290277] MARC

ANSEL
UTF-85931 /2011.
Beechwood, Beth
Spellbound (magyar)
   Elvarázsolt barátság / ... Beth Beechwood írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 117 p. ; 20 cm. - (Varázslók a Waverly Helyből ; 4.)
ISBN 978-963-629-891-3 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3291280]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2011.
Blaga, Lucian (1895-1961)
   Poezii = Versek / Lucian Blaga ; în trad. lui Balázs F. Attila ... ; [postf. ... Simona-Grazia Dima] ; [... il. ... Hella Mayer]. - Okoč : AB-Art ; Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2011. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-19-7131-6 fűzött
ISBN 978-80-8087-096-6
román irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
859.0-14.02=945.11
[AN 3289922]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2011.
Boudou, Khalid (1974-)
Het schnitzelparadijs (magyar)
   Pizzamaffia / Khalid Boudou ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 245, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-047-9 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3288692]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Hilfe, Hexenbesen im Klassenzimmer! (magyar)
   Segítség! Bosziseprű a tanteremben! / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 109 p. : ill. ; 18 cm. - (Vigyorboszi klub ; 2.)
ISBN 978-963-629-811-1 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3286835]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Lehrer verhexen? Kein Problem! (magyar)
   Elvarázsolni a tanár urat? - Nem gond! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva! ; 4.)
ISBN 978-963-629-846-3 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3292270]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Mehr Pep für Mam! (magyar)
   Legyen anyu a legmenőbb! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva! ; 5.)
ISBN 978-963-629-845-6 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3292271]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Ups, ein Hexenbaby! (magyar)
   Nini, egy bébiboszi! / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - 180 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva! ; 20.)
ISBN 978-963-629-810-4 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3289835]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2011.
Cabot, Meg (1967-)
Allie Finkle's rules for girls (magyar)
   Allie Finkle szabályai kezdő tiniknek / Meg Cabot ; [ford. Kreiszné Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Csilivili csajok és a nagy átverés. - cop. 2011. - 206, [5] p.
ISBN 978-963-539-735-8 kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-539-716-7)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3291058] MARC

ANSEL
UTF-85939 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok / Agatha Christie ; [... ford. Szobotka Tibor ...]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 301 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 14.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9210-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3289620]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2011. - 295, [4] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9178-6 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3290425]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder in Mesopotamia (magyar)
   Gyilkosság Mezopotámiában / Agatha Christie ; [... ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 317, [3] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 13.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9209-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3290300]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder in the vicarage (magyar)
   Gyilkosság a paplakban / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1978. - 329 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9163-2 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3290419]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
A murder is announced (magyar)
   Gyilkosság meghirdetve / Agatha Christie ; [... ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 348, [3] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 12.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9208-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3290347]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2011.
Cleave, Chris (1973-)
The other hand (magyar)
   Méhecske : [egy kislány hazát keres] / Chris Cleave ; [ford. Cseicsner Otília]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-126-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3288052]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
O Aleph (magyar)
   Alef / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-133-3 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3289025]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3292088]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 25. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3292116]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2011.
Crais, Robert (1953-)
Chasing darkness (magyar)
   Árnyékűző / Robert Crais ; [ford. Komáromy Rudolf]. Százszorszép szerelem / Sheila Roberts ; [ford. Szabó Olimpia]. Mennyek bástyája / William Kent Krueger ; [ford. Bornai Tibor]. Elefántokkal suttogó / Lawrence Anthony és Graham Spence ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 573 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Chasing darkness. Love in bloom. The elephant whisperer. Heaven's keep
ISBN 978-963-289-107-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3288490]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2011.
Cremer, Andrea
Nightshade (magyar)
   Nightshade : az őrzők : a falkájának képes parancsolni, de a szívének nem / Andrea Cremer ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Dark Egmont, 2011. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-784-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3289555]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2011.
Cussler, Clive (1931-)
Golden Buddha (magyar)
   Az arany Buddha : [Oregon-akták 1. kötet] / Clive Cussler, Craig Dirgo ; [ford. Gondos László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 421 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-388-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3287516]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2011.
Dayioğlu, Gülten (1935-)
Fadiş (magyar)
   Fadiş / Gülten Dayioğlu ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2010. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-160-8 fűzött : 1790,- Ft
török irodalom - gyermekregény
894.35-31(02.053.2)=945.11
[AN 3287860]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2011.
Donald, Robyn
The rich man's blackmailed mistress (magyar)
   Megzsarolt kedves / Robyn Donald ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 476.)
ISBN 978-963-538-318-4 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3291286]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2011.
Drake, Dianne
Rescued by marriage (magyar)
   Egy kis szerencse / Dianne Drake ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 416.)
ISBN 978-963-538-313-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3291375]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2011.
Enquist, Per Olov (1934-)
De tre grottornas berg (magyar)
   A Három barlang hegye / Per Olov Enquist ; Kiskovács Eszter ill. ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 2004. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9201-1 kötött : 3000,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3288691]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2011.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Vango (magyar)
   Vango / Timothée de Fombelle ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Móra, 2011-. - 25 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3287221]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ég és föld között. - 2011. - 345, [5] p.
ISBN 978-963-11-8927-8 kötött : 3490,- Ft
[AN 3287229] MARC

ANSEL
UTF-85956 /2011.
Graham, Lynne (1956-)
The ruthless magnate's virgin mistress (magyar)
   Orosz rulett / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 485.)
ISBN 978-963-538-315-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3291444]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2011.
Grøndahl, Jens Christian (1959-)
Piazza Bucarest (magyar)
   Piazza Bucharest / Jens Christian Grøndahl ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., cop. 2011. - 189 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-3-4 kötött : 2900,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3282391]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2011.
Hamilton, Steve (1961-)
The lock artist (magyar)
   A zárkirály / Steve Hamilton ; [ford. Uram Tamás]. Második szakvélemény / Michael Palmer ; [ford. Pelle Csilla]. Enyvből lettünk / Marina Lewycka ; [ford. Őri Péter]. Életfonal / Marie Bostwick ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The lock artist. We are all made of glue. The second opinion. A thread so thin
ISBN 978-963-289-125-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3288540]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2011.
Hanika, Beate Teresa (1976-)
Rotkäppchen muss weinen (magyar)
   Soha senkinek / Beate Teresa Hanika ; [Győri Hanna ford.]. - Budapest : Móra Kvk., 2011. - 184, [2] p. ; 20 cm. - (Tabu könyvek, ISSN 2062-7572)
ISBN 978-963-11-8934-6 fűzött : 2190,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3288024]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2011.
Hart, Jessica
Honeymoon with the boss (magyar)
   Nászút a főnökkel / Jessica Hart ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 475.)
ISBN 978-963-538-317-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3291071]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2011.
   Himnusz az élethez : útravaló ballagó diákoknak / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-931-5 kötött : 1200,- Ft
világirodalom - ballagás - antológia
82-822=945.11 *** 371.89(0:82-822)
[AN 3290486]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2011.
Horváth, Karol D. (1961-)
Karol D. Horváth (magyar)
   Karol D. Horváth / [ford. Garajszki Margit] ; [az utószót írta Németh Zoltán]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 56.)
ISBN 978-963-236-325-7 fűzött : 1500,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3290818]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2011.
Houellebecq, Michel (1958-)
La carte et le territoire (magyar)
   A térkép és a táj / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2011. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2860-5 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3288661]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2011.
Houellebecq, Michel (1958-)
Les particules élémentaires (magyar)
   Elemi részecskék / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a ... versbetéteket Tótfalusi István ford.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2001. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2214-6 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3290429]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2011.
   In memoriam Szopori Nagy Lajos / [szerk. Román Károly] ; [a ... finn szerzők ... írásait ford. Papp Kinga Marjatta] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2010. - 201 p. : ill. ; 21cm
ISBN 978-963-9830-18-9 fűzött
Szopori Nagy Lajos (1935-2005)
Magyarország - irodalomtörténész - fordító - finn irodalom - 20. század - vers - memoár - emlékkönyv
894.541-14=945.11 *** 82.01(092)Szopori_Nagy_L.(0:82-94) *** 894.511-14.032
[AN 3156508]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2011.
Jančar, Drago (1948-)
Drevo brez imena (magyar)
   A névtelen fa / Drago Jančar ; [ford. ... Gállos Orsolya]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 279 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 3.)
ISBN 978-963-236-371-4 kötött : 2700,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3282872]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2011.
Jordan, Penny
Captive at the Sicilian billionaire's command (magyar)
   Az igazi apa / Penny Jordan ; [... ford. Markwarth Zsófia]. Vonzás és taszítás / Kim Lawrence ; [... ford. Erdélyi Margit]. Meglátni és megszeretni / Natalie Anderson ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 44.)
Egys. cím: Captive at the Sicilian billionaire's command. The Spaniard's pregnancy proposal. Between the Italian's sheets
ISBN 978-963-538-312-2 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3291395]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2011.
Lerangis, Peter (1955-)
The sword thief (magyar)
   A kardtolvaj / Peter Lerangis ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 3.)
ISBN 978-963-245-345-3 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3287315]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2011.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump går ombord (magyar)
   Harisnyás Pippi hajóra száll / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2011. - 135 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-463-2 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292345]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2011.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2011. - 118 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-464-9 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292347]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2011.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2011. - 134 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-462-5 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292330]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2011.
A little book for my grandma (magyar)
   Nagymamámnak / [vál. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2011]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-643-292-8 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - nagyszülő - aforizma
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 3292275]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2011.
McCullers, Carson (1917-1967)
Reflections in a golden eye (magyar)
   Egy aranyszem tükrében / Carson McCullers ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2011. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9161-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3288772]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2011.
Preston, Douglas (1956-)
Fever dream (magyar)
   Lázálom / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2011]. - 375 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-278-2 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3287343]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2011.
Rouaud, Jean (1952-)
Les champs d'honneur (magyar)
   A becsület mezején / Jean Rouaud ; [ford. Lőrinszky Ildikó] ; [az utószót írta Tóth Krisztina]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 137 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 2.)
ISBN 978-963-236-334-9 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3290775]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2011.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O sétimo selo (magyar)
   A hetedik pecsét : [a világvége elkezdődött] / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 408 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6655-9 kötött : 3980,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3288544]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
The judgement of Caesar (magyar)
   Ceasar ítélete / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2008. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-28-6 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3289791]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2011.
Šimko, Dušan (1945-)
Gubbio (magyar)
   Gubbio : besúgók könyve / Dušan Šimko ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 276, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-180-6 kötött : 2790,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3289787]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2011.
Simon, Francesca
Horrid Henry's stinkbomb (magyar)
   Rosszcsont Peti háborúzik / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2011. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-008-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3289541]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2011.
Singh, Nalini (1977-)
Archangel's kiss (magyar)
   Angyalcsók : angyali vadász : [2. kötet] / Nalinin Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Dark Egmont, 2011. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-790-9 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3290311]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2011.
Singh, Nalini (1977-)
Slave to sensation (magyar)
   Vonzódás : egy világ, két faj, állandó küzdelem 1. / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-820-3 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3289623]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2011.
Spencer, Catherine
Sicilian millionaire, bought bride (magyar)
   Újrakezdés Szicíliában / Catherine Spencer ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 486.)
ISBN 978-963-538-316-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3291278]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2011.
   Szemünk álomra gyúl : hat kortárs finn költőnő / [vál., ford. az életrajzi jegyzeteket és az utószót írta Pusztai-Varga Ildikó]. - [Budapest] : Valo-Art Bt., 2011. - 141 p. ; 25 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-89276-0-6 kötött
finn irodalom - vers - antológia
894.541-14(082)=945.11
[AN 3287484]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2011.
   Szlovén irodalmi antológia : oktatási segédanyag. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007-. - 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
szlovén irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
886.3-822.02=945.11(075.8)
[AN 2705568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A 20. század második fele II / szerk. Mladen Pavičić. - cop. 2010. - 318 p.
ISBN 978-963-506-847-0 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3289803] MARC

ANSEL
UTF-85985 /2011.
   Taníts a szerelemre!. - Budapest : Harlequin, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 10.)
Tart.: Hideg tűzzel / Helen Brooks ; [... ford. Horváth Géza]. Vagy mi, vagy ő / Trisha Alexander ; [... ford. Szabó Mária]. Javítóvizsga / Jennifer Taylor ; [... ford. Bittera Dóra]. - Egys. cím: Cold fire ; What will the children think? ; Love is the answer
ISBN 978-963-538-251-4 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3291359]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2011.
Taylor, Jennifer (1949-)
The forever assignment (magyar)
   Szívek háborúja / Jennifer Taylor ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 417.)
ISBN 978-963-538-314-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3291348]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2011.
Tokarczuk, Olga (1962-)
Prawiek i inne czasy (magyar)
   Őskor és más idők / Olga Tokarczuk ; [ford. Körner Gábor] ; [az utószót írta Márton László]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 281 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 1.)
ISBN 978-963-236-333-2 kötött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3282824]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2011.
Updike, John (1932-2009)
Endpoint and other poems (magyar)
   Végpont és más versek / John Updike ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2011. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9149-6 kötött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3287347]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2011.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Bluebeard (magyar, angol)
   Kékszakáll = Bluebeard / Kurt Vonnegut ; [ford. Kappanyos András]. - 4. kétnyelvű kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 240, 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-234-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).02=945.11
[AN 3287036]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2011.
Wells, Rosemary
   Lassie hazatér / írta Rosemary Wells ; az illusztrációkat kész. Susan Jeffers ; [ford. Zöldi Gergely]. - 4. kiad. - Budapest : Egmont, 2011. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
Kész. Eric Knight "Lassie come home" c. elbeszélése alapján
ISBN 978-963-628-350-6 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292073]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2011.
Woman to woman (magyar)
   Barátnőknek / [vál. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Budapest : General Press, [2011]. - [92] p. : ill., színes ; 9 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-643-294-2 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - nő - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.2
[AN 3292277]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2011.
Wood, Barbara (1947-)
This golden land (magyar)
   Aranyföld / Barbara Wood ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Móra, 2011. - 476 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8896-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3287267]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5993 /2011.
Átányi László (1938-)
   Kutyakomédia a lesvárban / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2011. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3288001]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2011.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Vergődés zöld ágra : új versek / Balajthy Ferenc ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2010. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-14-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3290545]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Egy egér naplója / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Péter Alpár kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 95, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-813-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3289421]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2011.
Barath, Amondine de
   Az élő legenda : ahol mese és valóság találkozik / ... átd. Amondine de Barath. - [Röjtökmuzsaj] : Magánkiad., cop. 2011. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0868-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3288665]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2011.
Baróti András
   Im[!In] memoriam Lőwy Árpád, 1851-2011 : ribanckodás, rendszerváltás rímekben / írta Baróti András. - Biatorbágy : Baróti A., 2011. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0696-1 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288802]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2011.
Becsey Zsuzsa (1969-)
   Nyuszi álma : [versekben] / Becsey Zsuzsa. - [Budapest] : Napkút K., cop. 2010. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-263-168-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3289795]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2011.
Becsey Zsuzsa (1969-)
   Rózsaszín nyúl : [13 mese korhatár nélkül] / Becsey Zsuzsa. - [Budapest] : Napkút K., cop. 2010. - 118 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-263-167-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3289792]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2011.
Bíbor Virág (1963-)
   Történetek / Bíbor Virág. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-18-9 fűzött : 2560,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3289580]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2011.
Bíró Yvette (1930-)
   Futó / Bíró Yvette. - Budapest : Magvető, 2011. - 287, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2854-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3288892]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2011.
Blackhorse, Rebecca
   Családi ereklye : bonszai a balkonon / Rebecca Blackhorse. - [Alsónémedi] : Magánkiad., cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-0809-15-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3288443]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2011.
Blága Sándor
   A nótás notesz : asszociációk magyar nótákra / Blága Sándor. - [Budapest] : Sanyó's Szolg. Bt., cop. 2010. - [6], 81, II p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-9915-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3288794]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2011.
Boda Magdolna (1956-)
   Óperenciás lavór víz / Boda Magdolna. - Szeged : Bába, 2011. - 125, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9638-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3286273]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2011.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Budapest : Holnap, 2011. - 117 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-971-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3289414]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2011.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Boszorkányos mesék / Boldizsár Ildikó ; Szegedi Katalin rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 100, [3] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8916-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3289504]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2011.
Bosnyák Viktória (1966-)
Budapesti kis boszorkány (angol)
   The little witch of Budapest : Lizi's adventures / [text] Viktória Bosnyák ; [graphics] Stany Spote ; [... transl. Márta Nagy]. - Budapest : Scolar, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-244-266-2 kötött : 2950,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - gyermekkönyv
894.511-93 *** 908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3286522]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2011.
Budaháziné Hargitai Irén (1928-)
   Mama, mesélj! / Budaháziné Hargitai Irén ; [... Macskássy Izolda ... ill.]. - Budapest : Color Trans Cargo Kft., 2011. - 73 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89300-0-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3291283]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2011.
Csorba Miklós Endre
   Amerikai napló : egy magyar nő a mormonok között a XIX. században / írta Csorba Miklós Endre. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0954-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6 *** 894.511-31
[AN 3286912]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2011.
Czakó Gábor (1942-)
   Aranykapu : Boldog Salamon király : regénykert / Czakó Gábor. - 3. kiad. novellákkal. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2011. - 404, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88408-5-1 kötött
Salamon (Magyarország: király) (1052-1087)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3292351]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2011.
Dobray Sarolta (1977-)
   Őrült világ / Dobray Sarolta. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2011. - 203 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-5008-88-7 fűzött : 2600,- Ft
prostitúció - magyar irodalom - riport
894.511-92 *** 392.65(0:82-92)
[AN 3288601]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2011.
Dunai Desmond Ferenc
   Állati jó kommunikáció : elbeszélések, újságcikkek, rövid írások / Dunai Desmond Ferenc. - [S.l.] : Szerző, 2010. - [56] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3286867]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2011.
Farkas Viola (1934-)
   Tündérálom / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 105 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-18-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288349]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2011.
   Fehér : Share your art - sya.hu / [Bata Viktória szerk.]. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1046-3 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3290240]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2011.
Fődy Kitti (1995-)
   Remény / Fődy Kitti. - Szeged : Bába és Tsa, 2011. - 272 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-017-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3286750]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2011.
Gerőfi J. Petra
   Hellp : a lélek hétpróbája / Gerőfi J. Petra. - Budapest : Aba Kvk., 2011. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-21-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3289354]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2011.
Gray, Vivien
   Az élet nem elég / Vivien Gray. - [Veresegyház] : [Csánk A.], cop. 2011. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0549-0 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3288429]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2011.
Győri Ilona Mária
   Fogorvos percek / Győri Ilona Mária. - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-19-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3288590]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2011.
Halmosi Sándor (1971-)
   Ibrahim : a menta ízei : válogatott versek, 1996-2010 / Halmosi Sándor. - Budapest : Noran Könyvesház, 2011. - 118, [8] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-053-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3287255]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2011.
Heimann Éva (1931-1944)
   Éva lányom / [sajtó alá rend.] Zsolt Ágnes. - Budapest : XXI. Sz. K., 2011. - 190 p. ; 19 cm
Szerző Heimann Éva
ISBN 978-963-89262-0-3 fűzött : 2450,- Ft
Heimann Éva (1931-1944)
magyar irodalom - holokauszt - napló
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3287325]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2011.
Herendi Márton
   Teljes/selejt / Herendi Márton. - [Budapest] : [Herendi M.], 2011. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1024-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3287743]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2011.
Hödl M. Viktor
   Készülődés más világra : egy homoszexuális vallomásai Istenről, családról, szerelemről / Hödl M. Viktor. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1069-2 fűzött
magyar irodalom - homoszexualitás - elbeszélés
894.511-32 *** 613.885(0:82-32)
[AN 3287738]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2011.
Horváth Dezső (1936-)
   Botrány a mennyekben / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2011. - 344, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-007-4 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3286292]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2011.
Jékely Zoltán (1913-1982)
   A három pillangó / Jékely Zoltán ; Szulyovszky Sarolta rajz. ; [... átd. Edinger Katalin]. - Budapest : Csimota, 2010. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
ISBN 978-963-9768-31-4 kötött : 1350,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3286875]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2011.
Juhász Magda
   Egy kis autó nagy kalandja / Juhász Magda ; [ill. Vass Richárd]. - [Budapest] : Santos, [2011]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9594-99-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3290081]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2011.
Kanozsai Péter
   A bohócok éve / Kanozsai Péter. - [Pápa] : Szerző, [2010]. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0554-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3290704]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2011.
Kányádi Sándor (1929-)
   Talpas történetek / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : Holnap, 2011. - 87 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-934-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3289500]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [Kass János ill.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8893-6 kötött : 1790,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3290065]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2011.
Kelemen János
   Vérző nyakacskák szorongatása / Kelemen János ; [a vízfestményeket Nagy F. Luca kész.]. - [Szentendre] : Kelemen J., 2010. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1012-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3288385]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2011.
Kenéz István (1947-)
   Fényen innen / Kenéz István. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 143 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-20-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288650]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2011.
   Kicsi vagyok én : mondókák, versek / [vál. és szerk. Pobozsnyi Ágnes] ; Győrfi András rajz. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 91, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-585-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3289475]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2011.
Kisslaki László
   Este a konyhában : novellafüzér / Kisslaki László. - [Kéthely] : [Kiss L.], [2011]. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1089-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3287698]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2011.
Kovács István
   Egyéni MeglátásOm : az én EMO-m / Kovács István. - [Kisfalud] : Kovács I., cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1013-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288323]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2011.
Kovács Mária
   Szívem kincsei : csendes gondolataim / Kovács Mária. - Farkasgyepű : Szerző, 2010. - 102 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0553-7 fűzött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3290696]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2011.
Kühne Katalin (1947-)
   Fénnyel teli téli sötét / Kühne Katalin. - [Miskolc] : [Kühne K.], cop. 2011. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1020-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3288336]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2011.
Lakatos Szabolcs
   Séta Isten állatkertjében / Lakatos Szabolcs ; [ill. Kovács Viktor]. - Budapest : [Lakatos Sz.], 2011. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0779-1)
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-7
[AN 3288616]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2011.
Mezei Lajos
   Csodavilág : gyermekversek / Mezei Lajos ; Nagy Dóra rajz. - Sopron : OE, cop. 2011. - 38 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9980-14-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3290912]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Cerka Tinka és a szürke Lord / Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Egmont, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-636-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3290995]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Sipsirica és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 221 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6523-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3288767]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2011.
Nagy János (1934-)
   Korona és fátyol : színmű Szent Kinga életéről négy felvonásban / írta és összeáll. Nagy János. - Szombathely : Nagy J., 2011. - 116 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-08-1091-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3290641]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2011.
Nagy Norbert
   Hamuból, lánggal, égbe : válogatott versek / Nagy Norbert. - [Budapest] : Lőrincz L. A., 2010. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88227-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288314]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2011.
   Nini néni és a többiek : hetven mese magyar írók tollából / vál. és szerk. Lackfi János ; ill. Csilléry Orsolya. - Budapest : Egmont, 2011. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-661-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3290990]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2011.
Paál Zsolt
   Napfény a kövek alatt / Paál Zsolt. - [Kiskunmajsa] : [Paál Zs.], cop. 2010. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0919-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3288450]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2011.
Pásztohy Domokos (1925-)
   Egyetemesség, magyarság : válogatott versek / Pásztohy Domokos. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2010. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-17-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3290750]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2011.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Cirkusz : kisprózai alkotások / Petrozsényi Nagy Pál ; Dunszt István rajz. - 2. átd. kiad. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-17-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3289793]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2011.
Pienták Attila (1973-)
   Rém / Pienták Attila. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2010. - 187, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9882-59-1 kötött : 1980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3286840]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon : légörvény / Püspöki Dorka. - [Komló] : [Püspöki D.], 2011. - 156, 174 p. ; 21 cm
A két azonos című regény hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-89207-1-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3288662]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2011.
Rácz Krisztina
   Nomen nescio / Rácz Krisztina. - Miskolc : Z-Press, 2011. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1048-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3288339]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 255 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 13.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-360-9 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3290351]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 240 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 15.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-349-4 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3289614]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 208 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 14.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-361-6 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3289571]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2011.
Rixer Ádám
   A joghallgató / Adam Rixer. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 197 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5051-06-7 fűzött : 3030,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3289756]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2011.
Rot Mikle, Elisa
   Meddig várjak még? / Elisa Rot Mikle. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 202 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-16-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3288346]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   Freskó [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; előadja Molnár Piroska. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2011. - 1 CD (7 h 50 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-7-8 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3289130]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2011.
Szántó-Leopold Ferenc
   A szív titkának szelencéje, a vándor / Szántó-Leopold Ferenc ; [az akvarell képeket ... megfestette Khirani Fanny Chélia]. - Sopron : Végtelen Tér Színjátszó Társulat Nonprofit Kft., cop. 2011. - 126 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1133-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3290868]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2011.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8903-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3290360]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2011.
Szinay Balázs
   Az élet szertartása avagy Az önmagától idéző végtelen : esszé, szútra, szociográfia, fabula, novella / Szinay Balázs. - Budapest : Szinay B., 2011. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89238-0-6 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3288312]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2011.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor ; [Csohány Kálmán rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2011, cop. 2010. - 189, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-733-4 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3292434]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2011.
Tercsi Mihály (1949-)
   Zajló hangzatok / Tercsi Mihály. - Kecskemét : Tercsi M., 2011. - 114 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3289800]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2011.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Tűz és kereszt : történelmi drámák / Tóth-Máthé Miklós. - Debrecen : Uropath, 2010. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87381-6-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 3289720]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2011.
Varga L. Mária
   Már nem álmodsz.. : már nem álmodsz az álombéli munkádról... : az elképzeléseidről... : már elválalsz[!elvállalsz] bármit... / Varga L. Mária. - [Nyíregyháza] : [Varga L. M.], cop. 2011. - 111 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-1109-5)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3288358]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2011.
Vitos Irén
   Gyurma versikék / Vitos Irén ; [gyurmafigurákat kész. Tenkes Brigitta] ; [fotókat kész. Millok Tamás]. - [Budapest] : [Cortinova Kft.], cop. 2011. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0786-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3287757]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2011.
Vitos Irén
   Mókás új versikék és mondókák / Vitos Irén ; [ill. Kun Éva]. - [Budapest] : [Cortinova Kft.], cop. 2011. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0785-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3288002]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2011.
Voyti Attila
   Interim téridő : történetek / Voyti Attila. - Budapest : Mérték, 2011. - 185, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5113-06-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3287314]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2011.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött színjátékok / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 491 p. ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
ISBN 978-963-227-267-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3288617]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Asztag : versek / Zámbó László. - Jánoshalma : Szerző, 2011. - 150 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0688-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3289751]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6067 /2011.
Aladdin (magyar)
   Aladdin / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 11.)
ISBN 978-963-629-710-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290022]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2011.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
The spring surprise (magyar)
   Thomas és a kisbárányok / W. Awdry meséje nyomán ; ill. Robin Davies. - Budapest : Egmont, 2011. - 29, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-841-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290255]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2011.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-15. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry. - keretcím: Thomas & friends
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - 2011. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsanna
ISBN 978-963-629-863-0 kötött : 2799,- Ft
[AN 3290859] MARC

ANSEL
UTF-86070 /2011.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2011-. - ill., színes ; 27 cm
keretcím: Thomas & friends
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2011]. - 78 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-628-634-7 kötött : 2399,- Ft
[AN 3292405] MARC

ANSEL
UTF-86071 /2011.
Barbie and the Diamond Castle storybook (magyar)
   Barbie és a gyémántkastély / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2011. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-629-898-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292389]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2011.
Barbie as the island princess storybook (magyar)
   Barbie, a sziget hercegnője : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2011. - [27] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-629-900-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3291486]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2011.
Barbie Fairytopia - Magic of the rainbow (magyar)
   A szivárvány varázsa / [Elise Allen forgatókönyve alapján] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2011. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-629-901-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292373]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2011.
Barbie Fairytopia - Mermaidia (magyar)
   Mermaidia : varázslatos utazás a tenger mélyén. - Budapest : Egmont, 2011. - [25] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-629-902-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292375]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2011.
Barbie Mariposa storybook (magyar)
   Barbie Mariposa : varázslatos történet / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-629-899-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292366]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : játsszunk együtt! / Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 225, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-638-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290565]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : nagycsalád lettünk! / Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 241, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-424-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290608]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : süss fel, Nap! / Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 225, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-782-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290589]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a varázsszigeten : kifestőfüzet / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony : United Publ., cop. 2011. - [20] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-29-3 fűzött : 495,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3287761]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2011.
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-629-709-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292422]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2011.
Believe in yourself (magyar)
   Higgy magadban!. - Budapest : Egmont, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Bölcs mesék a százholdas pagonyból, ISSN 2062-3941 ; 4.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-798-5 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290207]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2011.
Berrios, Frank
Mater's tall tales (magyar)
   Matuka titkos élete 2 : [3 újabb szupersztori] / Disney, Pixar ; Frank Berrios adaptációja. - Budapest : Egmont, 2011. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdanimációk ; keretcím: Cars toon
ISBN 978-963-629-796-1 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290498]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2011.
   Csodás hercegnőmesék. - Budapest : Egmont, 2010-2011. - 4 db ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118208]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Hófehérke, és a barátság csodálatos ereje / írta Lara Bergen. Aranyhaj hős barátai / írta Barbara Bazaldua ; ill. Denise Shimabukuro ... - 2011. - 48 p. : ill., színes
Snow White and the magic of friendship
Rapunzel's heroes
ISBN 978-963-629-650-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290928] MARC

ANSEL
UTF-86084 /2011.
Dora the explorer: annual 2010 (magyar)
   Dóra, a felfedező nagykönyve 2 : angol szavakkal! / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - 65 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-874-6 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3290865]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2011.
Dumbo (magyar)
   Dumbó / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub ; 13.)
ISBN 978-963-629-805-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292418]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2011.
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Walt Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub ; 12.)
ISBN 978-963-629-701-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292410]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2011.
Forgive and forget (magyar)
   Ne légy haragtartó!. - Budapest : Egmont, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Bölcs mesék a százholdas pagonyból, ISSN 2062-3941 ; 6.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-800-5 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290237]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2011.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Vidám - szomorú : ellentétek / Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis, 2011. - 57, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9706-86-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3287076]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2011.
Gordon takes a tumble (magyar)
   Gordon bukfencezik / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-628-967-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292429]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Little Miss Bossy (magyar)
   Miss Parancs / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [32] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-09-5 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288563]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Little Miss Chatterbox (magyar)
   Miss Fecsegő / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [32] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-10-1 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288553]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Little Miss Naughty (magyar)
   Miss Csintalan / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [32] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-11-8 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288558]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Little Miss Sunshine (magyar)
   Miss Napsugár / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [32] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-12-5 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288472]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Mr. Bump (magyar)
   Mr. Bumm / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [36] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-13-2 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288575]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Mr. Greedy (magyar)
   Mr. Falánk / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [36] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-14-9 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288566]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Mr. Happy (magyar)
   Mr. Boldog / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [36] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-15-6 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288587]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2011.
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Mr. Tall (magyar)
   Mr. Magas / Roger Hargreaves ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - [36] p. : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-615-5049-16-3 fűzött : 880,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3288571]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2011.
I'm really sorry (magyar)
   Nagyon sajnálom!. - Budapest : Egmont, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Bölcs mesék a százholdas pagonyból, ISSN 2062-3941 ; 5.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-799-2 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290215]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2011.
Inches, Alison
Dora loves Boots (magyar)
   Dóra és Csizi a legjobb barátok / írta Alison Inches ; ill. Zina Saunders ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 3.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-788-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290547]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2011.
Juhász Magda
   A róka és a holló / La Fontaine meséje alapján írta Juhász Magda ; rajz. Kecskés Anna. - [Budapest] : Santos, [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Kötött : 620,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5135-02-06)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290019]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2011.
Kiss Ildikó, D.
   Bibliai kifestő rejtvényekkel - kapolcsi pincefestmények / [... kész. D. Kiss Ildikó és Dobó Orsolya]. - [Solymár] : Dobóné Kiss I., [2010]. - [20] p. : ill., részben színes ; 16x23 cm
Fűzött : 750,- Ft
kifestőkönyv - gyermekkönyv - bibliai történet - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3287815]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2011.
Ligeti Róbert (1930-)
   A második honalapító / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Mácsik Attila]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-19-5 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2
[AN 3292309]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2011.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 10.)
ISBN 978-963-629-708-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290017]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2011.
Memorable days in the Hundred Acre Wood (magyar)
   Emlékezetes napok a Százholdas Pagonyban / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-879-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292039]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2011.
Mentovics Éva
   Kalandos utazás / írta Mentovics Éva ; rajz. Eszes Hajnal. - [Budapest] : Santos, [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-97-5 kötött : 620,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290006]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2011.
Mentovics Éva
   Szusza, a kópé krampusz / Mentovics Éva, Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2010]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9594-84-5 kötött : 950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3289810]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2011.
   Micimackó mondókái / [szerk., vál. és a szöveget gond. Rózsahegyi Viktória et al.]. - [Budapest] : Egmont, 2011. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-628-628-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292029]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2011.
Mikola Péter
   Berci, a legnagyobb törpe / Mikola Péter, Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23x16 cm
ISBN 978-963-9594-95-1 kötött : 640,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290063]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2011.
Nash, Deborah
Cars holiday annual (magyar)
   Verdák nagykönyv 3 : [mesék, feladatok, színezők, fejtörők] / Disney, Pixar ; [író Deborah Nash]. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-821-0 kötött : 2399,- Ft
gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3290881]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2011.
One hundred and one Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 7.)
ISBN 978-963-629-705-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3289998]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2011.
Percy's chocolate crunch (magyar)
   Percy és a csokoládé / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2011. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-087-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292428]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2011.
Peter Pan (magyar)
   Pán Péter / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub ; 15.)
ISBN 978-963-629-711-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292424]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2011.
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 9.)
ISBN 978-963-629-804-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290015]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2011.
Princess annual 2011 (magyar)
   Hercegnők nagykönyv 3. - Budapest : Egmont, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-812-8 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3290919]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2011.
Schamp, Tom
Lannoo's lusboek (magyar)
   Ottó és a város / Tom Schamp ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Csimota, 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9768-29-1 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3286599]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2011.
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Blikk könyvklub ; 8.)
ISBN 978-963-629-706-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290009]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2011.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2011. - 63 p.
ISBN 978-963-629-844-9 kötött : 2399,- Ft
[AN 3290299] MARC

ANSEL
UTF-86118 /2011.
Thomas and the jet engine (magyar)
   Thomas és a sugárhajtómű / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-017-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292268]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2011.
Tinker bell annual (magyar)
   Csingiling : nagykönyv 2. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-814-2 kötött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3290504]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2011.
   Toppancs nagy mesekönyve : régi és új mesék. - Budapest : Egmont, 2011. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-629-858-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290952]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2011.
Try, try again (magyar)
   Ne add fel!. - Budapest : Egmont, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Bölcs mesék a százholdas pagonyból, ISSN 2062-3941 ; 3.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-797-8 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290109]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2011.
Ungvári Bélyácz Betti
   Égből pottyant boldogság / Ungvári Bélyácz Betti ; Pál Rita rajz. - Pécs : Ungvári Bélyácz B., 2010. - [31] p. : ill., színes ; 16 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3289562]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2011.
Varga Tamás
   Virágosat álmodtam : tavaszi versek antológiája : magyar klasszikusok / [rajz. Varga Tamás] ; [szerk. Pataki Andrea]. - [Budapest] : Napraforgó, cop. 2011. - 29 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-163-1 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers - antológia
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3291057]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2011.
Wilson, Sarah
Dora's Easter basket (magyar)
   Dóra húsvéti kosárkája / Eric Weiner forgatókönyve alapján írta Sarah Wilson ; ill. Susan Hall ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - [36] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra ünnepei ; 2.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-787-9 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3290522]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6125 /2011.
Dini, Paul (1957-)
Batman: heart of Hush (magyar)
   Batman: Hush szíve / [írta Paul Dini] ; [rajz. Dustin Nguyen] ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2011. - 125 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9833-37-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3287826]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2011.
Dirge, Roman
Noogies (magyar)
   Kokik 1 / írta, rajz. ... Roman Dirge ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 62, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Lenore
ISBN 978-963-629-856-2 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3291962]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2011.
Goscinny, René (1926-1977)
Asterix gladiateur (magyar)
   Asterix, a gladiátor / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix kalandjai, ISSN 0865-4905 ; 4.)
ISBN 978-963-629-819-7 fűzött : 2199,- Ft
087.6:084.11
[AN 3292045]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2011.
   Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély : 10. Tudományos Konferencia, Magyar Tudomány Ünnepe : 2010. november 4-5. : programfüzet / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Budapest] : BGF, [2011]. - 160 p. ; 21 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3287395]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2011.
Nagar, Sachin
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London [alapján] ; [rajz. Sachin Nagar] ; [átd. Lloyd S. Wagner] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 68, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-54-7 fűzött : 1290,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3287338]
MARC

ANSEL
UTF-8