MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/06/28 09:48:32
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6130 /2011.
Bajomi Lázár Endre (1914-1987)
   TTT [elektronikus dok.] : titkos társaságok története / Bajomi Lázár Endre. - Szöveg (pdf : 9.58 MB). - Szarvas : Adamo Books, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101696. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89174-3-0
titkos társaság - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
061.236(100)(091)
[AN 3271005]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2011.
   A Kecskeméti Művésztelep első korszaka, 1909-1919 : Kecskeméti Képtár - Cifrapalota, 2011. március 18 - május 29. / [a kiállítást rend. ... ifj. Gyergyádesz László és Osztényi Éva] ; [... kiad. ... Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., [2011]. - 48 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9815-24-7 fűzött
Kecskeméti Művésztelep
Kecskemét - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - századforduló - kiállítási katalógus
061.28(439-2Kecskemét) *** 73/76(439)"190/191" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3291885]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6132 /2011.
Turi László (1966-)
   Az e-könyvről [elektronikus dok.] : csapongó gondolatok és hasznos tudnivalók olvasónak, szerzőnek és kiadónak / Turi László. - Szöveg (epub : 862 KB). - [Budapest] : Ideatéka Kft., cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-06-9960-0
könyvkiadás - elektronikus szolgáltatás - elektronikus dokumentum
655.4/.5 *** 681.3.004.14
[AN 3271931]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6133 /2011.
Beregnyei Miklós
   Paks sajtótörténete / Beregnyei Miklós ; [közread. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 1999-. - 25 cm
ISBN 963-8388-02-1
Paks - sajtótörténet
070(439-2Paks)(091)
[AN 455168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Régi paksi lapok I./1-11., II./15. - 2011. - 208 p. : ill.
ISBN 963-8388-04-8 * fűzött
 (hibás ISBN 963-8388-04-7)
[AN 3292102] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6134 /2011.
1001 inventions that changed the world (magyar)
   1001 találmány, amely átformálta a világot / főszerk. Jack Challoner. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 960 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-414-6 kötött
találmány - művelődéstörténet
001.894 *** 930.85(100)
[AN 3294053]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2011.
Marik Sándor (1944-)
   A lefényképezett gondolat : Marik Sándor interjúi. - Nyíregyháza : Ardlea, 2011. - 255 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-85702-7-7 kötött
Magyarország - tudós - akadémikus - interjú
001(439)(092)(047.53) *** 061.12(439)(092)(047.53)
[AN 3293780]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2011.
Miklós György
   A megfojtott reneszánsz / Miklós György. - Kalocsa : Kalopress, 2011. - 3 db ; 21 cm
ISBN 978-963-88435-3-1 fűzött
Magyarország - filozófia - tudománypolitika - Kádár-korszak
001.89(439)"196/197" *** 1(439)"196/197"
[AN 3294144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Olvasókönyv a Budapesti Iskola tanulmányozásához. - [4], 215 p.
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-963-88435-4-8
[AN 3294153] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egy vita dokumentumai. - [2], 384 p. : ill.
ISBN 978-963-88435-5-5
[AN 3294162] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Pártállami dokumentumok. - [2], 254 p.
ISBN 978-963-88435-6-2
[AN 3294165] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6137 /2011.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Das Tarot-Handbuch (magyar)
   Tarot kézikönyv / Hajo Banzhaf ; [ford. Pál Marianne]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 1999. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-119-9 fűzött : 2350,- Ft
jövendőmondás - tarot
133 *** 296.65
[AN 3293058]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2011.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Bewusst Fasten (magyar)
   A tudatos böjtölés kézikönyve / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 1998. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-291-114-4 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - böjt - ezoterika
133.25 *** 613.24 *** 615.89
[AN 3293011]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2011.
Drosnin, Michael
The Bible code (magyar)
   A Biblia kódja / Michael Drosnin. - Budapest : Vince K., 2003-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjezés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 323731
Biblia
133 *** 221
[AN 962321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A világ megmentése / [ford. Kiss Borbála Réka]. - 2011. - 232 p.
ISBN 978-963-303-032-5 kötött : 3495,- Ft
[AN 3293001] MARC

ANSEL
UTF-86140 /2011.
The encyclopedia of mind, body and spirit (magyar)
   Elme, test, lélek enciklopédia : útmutató a terápiákhoz, az ezoterikus bölcsességhez és a spirituális hagyományokhoz / szerk. William Bloom, Judy Hall, David Peters ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 320 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-367-5 kötött
ezoterika - természetgyógyászat - egészséges életmód - misztika - vallás
133.25 *** 615.89 *** 613 *** 248 *** 2
[AN 3293961]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2011.
Hamann, Brigitte
Die zwölf Archetypen (magyar)
   A tizenkét archetípus : az állatöv és a személyiségstruktúra / Brigitte Hamann ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Bioenergetic, 2011, cop. 1998. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-113-7 fűzött : 2100,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3292984]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2011.
Révi Sándorné
   Jézus apa volt és férj : Jézus valódi élete a keresztút után : Jézus szellemi kinyilatkoztatása Mária Magdolnával való igaz kapcsolatáról, gyermekeikről és életükről, melyet India területén folytattak, tanmesék a szeretet erejéről / Melina médium. - 2. jav., bőv. kiad. - [Perbál] : Angyali Szolgálat Alapítvány, 2011. - 307 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Égi üzenetek sorozat ; 2.)
Szerző Révi Sándorné
ISBN 978-963-89059-1-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3291791]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2011.
Virtue, Doreen (1958-)
Angel therapy (magyar)
   Angyali üzenetek : az angyalbirodalom gyógyító útmutatásai / Doreen Virtue ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, [2011]. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-105-2 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25
[AN 3295227]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2011.
Virtue, Doreen (1958-)
Daily guidance from your angels (magyar)
   Napi útmutatás az angyalodtól / Doreen Virtue ; [ford. Ortutay Judit]. - Budapest : Édesvíz, [2011]. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-993-6 kötött : 3390,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25
[AN 3295240]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6145 /2011.
   Accounting for climate change - what and how to measure : EMAN-EU 2011 Conference : [Budapest, ... January 24-25, 2011] : proceedings / ed. Mária Csutora, Sándor Kerekes ; [... org. by the Corvinus University of Budapest Institute for Environmental Science]. - Budapest : Corvinus Univ., 2011. - 297 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-432-1 fűzött
klímaváltozás - globális felmelegedés - környezeti politika - konferencia-kiadvány
504.38.054 *** 551.583 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 504.03(100)
[AN 3291643]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2011.
Droop, Constanza (1965-)
Die Jahreszeiten (magyar)
   Az évszakok / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 8.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-186-3 fűzött : 2250,- Ft
évszak - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3292650]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2011.
Gévai Csilla
   Nagyon zöld könyv / Gévai Csilla ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 80 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5023-26-2 kötött : 3500,- Ft
ökológia - környezetvédelem - gyermekkönyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3293097]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2011.
Kisfaludi Boróka
   Mimó és Csipek az erdőben : mese a fenntartható gondolkodásról / [szöveg] Kisfaludi Boróka ; [ill.] Szűcs Anikó ; [közread. az Európalánta Egyesület]. - [Dunakeszi] : Európalánta Kv., 2011. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1039-5 kötött
környezetvédelem - képeskönyv
504.06(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3292926]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2011.
Mészáros Ernő (1935-)
   Környezettudomány : az ember és a környezet kapcsolata : a környezettudomány legfontosabb fogalmai és értelmezésük / Mészáros Ernő. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XII, 318 p. : ill. ; 20 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
Bibliogr.: p. VII-XII.
ISBN 978-963-05-8831-7 fűzött
környezettudomány - szaklexikon
504:030
[AN 3296509]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2011.
Vallner Judit (1968-)
   Fenntarthatóság, globális problémák / Vallner Judit és Krausz Erzsébet. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2011. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-9909-30-4 fűzött
fenntartható fejlődés - globalizáció
504.03 *** 339.9
[AN 3293846]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6151 /2011.
Riesz Frigyes (1880-1956)
   A matematikus Riesz testvérek : válogatás Riesz Frigyes és Riesz Marcel levelezéséből / összeáll. Szabó Péter Gábor. - Budapest ; [Piliscsaba] : Mati, 2010. - 391, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 59.)
ISBN 978-963-9276-86-4 kötött
Riesz Frigyes (1880-1956)
Riesz Marcel (1886-1969)
Magyarország - matematikus - 20. század - levelezés
51(439)(092)Riesz_F.(044) *** 51(439)(092)Riesz_M.(044)
[AN 3293668]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6152 /2011.
Lenkei Gábor (1961-)
   A szépség és a kollagén / Lenkei Gábor. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2010. - 72 p. ; 11 cm. - (Egészség zsebkönyvek sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-0507-0 fűzött : 250,- Ft
kollagén
547.962.9
[AN 3293571]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6153 /2011.
Brusatte, Stephen
Field guide to dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok nagykönyve : [képes enciklopédia] / Steve Brusatte ; [ford. Dulai Alfréd]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 978-963-689-373-6 kötött
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2)
[AN 3293584]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2011.
Weinhold, Angela (1955-)
Unsere Erde (magyar)
   Földünk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 26.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-256-3 fűzött : 3250,- Ft
Föld - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3292641]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6155 /2011.
Hunyady János
   Istennel és Isten nélkül / Hunyady János. - [Budapest] : Radnai, cop. 2011. - 243 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 978-963-7146-46-6 fűzött
kozmológia - törzsfejlődés - művelődéstörténet
524.8 *** 930.85(100) *** 575.8
[AN 3293347]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6156 /2011.
Kreimeyer-Visse, Marion
Im Zoo (magyar)
   Az állatkertben / [ill. Marion Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 25.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-174-0 fűzött : 3250,- Ft
állatkert - gyermekkönyv
59.006(02.053.2)
[AN 3292640]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2011.
Rübel, Doris
Tiere und ihre Kinder (magyar)
   Állatok és kicsinyeik / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2011, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 12.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-041-5 kötött : 3250,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3294330]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2011.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állatvilága : madarak, emlősök / szerk. Lenti István ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2011. - 373 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, spanyol és német nyelven
ISBN 978-963-08-0670-1 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - fauna - madár - emlős
591.9(439.161) *** 598.2(439.161) *** 599(439.161)
[AN 3294030]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2011.
Telegdi Ágnes
   Állatkerti történetek / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2011. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-88906-7-2 kötött : 1990,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3293082]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2011.
Weinhold, Angela (1955-)
Der Wald (magyar)
   Az erdő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 6.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-175-7 fűzött : 2250,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3292647]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6161 /2011.
Apor Péter (1936-)
   Aporizmák / Apor Péter. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-331-149-3 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - sportegészségügy - memoár - publicisztika
612.76(439)(0:82-821)
[AN 3291834]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2011.
Bell, Hanna V.
   A nagy titok kicsiben Avagy, hogyan magyaráztam el a 4 éves kislányomnak a vonzás törvényét? [elektronikus dok.] / Hanna V. Bell. - Szöveg (pdf : 551 KB). - [Budapest] : [Fekete B.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101783. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0792-0
életvezetés - családi nevelés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 37.018.1
[AN 3271185]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2011.
Benjamin, Harry
Better sight without glasses (magyar)
   Tökéletes látás szemüveg nélkül / Harry Benjamin ; [ford. Szendrey Jutka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 1990. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-003-1 fűzött : 1300,- Ft
látászavar - természetgyógyászat
615.89 *** 617.75
[AN 3293004]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2011.
Bourbeau, Lise (1941-)
Écoute ton corps (magyar)
   Hallgass a testedre! : a tested a legjobb barátod / Lise Bourbeau ; [ford. Simor Máté]. - Budapest : Scolar, 2011. - 232, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-269-3 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3292829]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2011.
Campbell-McBride, Natasha
Gut and psychology syndrome (magyar)
   GAP-szindróma : az emésztés és a pszichológia kapcsolata : kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához / Natasha Campbell-McBride ; [ford. Leányvári Enikő ... Szántó Linda ...]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., cop. 2011. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-270.
ISBN 978-963-87666-4-9 fűzött : 3500,- Ft
táplálkozástudomány - gyermekgyógyászat - gasztroenterológia - pszichoszomatikus betegség
613.2 *** 616-053.2 *** 616.3
[AN 3292007]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2011.
Chapman, Gary D. (1938-)
Love as a way of life (magyar)
   A szeretet mint életforma / Gary Chapman ; [ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Harmat, 2011. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.
szeretet - életvezetés
613.865 *** 177.61
[AN 3292899]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2011.
Complementary and alternative medicine (magyar)
   Komplementer és alternatív medicina / szerk. Norma G. Cuellar ; [ford. Nagy Beáta]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2010. - 224 p. ; 24 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
borító- és gerinccím: Komplementer medicina. - Bibliogr.: p. 217-222.
ISBN 978-963-9914-42-1 fűzött : 2980,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3293633]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2011.
Czeizel Endre (1935-)
   Az orvos-genetikus szemével [elektronikus dok.] / Czeizel Endre. - Szöveg (prc : 5.2 MB). - Szarvas : Adamo Books, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101802. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89174-8-5
genetika - öröklődés - tehetség - elektronikus dokumentum
616-056.7-056.45
[AN 3271672]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2011.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Lebenskrisen als Entwicklungschancen (magyar)
   Sorsfordulók : az életválság, a fejlődés lehetősége / Rüdiger Dahlke ; Margit Dahlke és Robert Hössl közrem. ; [ford. Zornánszky Károly]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 302 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-963-291-089-5 fűzött : 2800,- Ft
mentálhigiénia - természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3292950]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2011.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Reisen nach Innen (magyar)
   Belső utazás : vezetett meditációk a belső úton / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-116-8 fűzött : 2100,- Ft
meditáció - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3292973]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2011.
Devereux, Godfrey
15-minute yoga (magyar)
   15 perc jóga : jóga a rohanó világban / Godfrey Devereux ; [ford. Matolcsi Gábor]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-111-3 fűzött : 2150,- Ft
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 3293056]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2011.
Dravetzky Éva
   Akupunktúra : elmélet, gyakorlat : a hagyományos kínai orvoslás Pálos professzor előadásai alapján / Dravetzky Éva. - Budapest : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., 2010. - 507 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89071-0-3 kötött
Kína - akupunktúra - ázsiai gyógymód
615.814.1 *** 615.89(510)
[AN 3293635]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2011.
Farkas Orsolya
   Schüssler arcdiagnosztikai és terápiás zsebkönyv / Farkas Orsolya. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, 2011. - 172 p. : ill., színes ; 16 cm. - (SpringMed természetgyógyászat sorozat, ISSN 1788-2478)
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-9914-97-1 fűzött : 2280,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
615.89 *** 612.014.46 *** 615.015.32
[AN 3296504]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2011.
Franckh, Pierre
Wünsch dich schlank (magyar)
   Kívánjunk karcsúságot! : 11 tipp az ideális testsúly eléréséhez / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic K., 2011. - 233 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-102-1 kötött : 2300,- Ft
életvezetés - fogyókúra
613.24 *** 613.865
[AN 3291880]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2011.
Grabhorn, Lynn
The excuse me, your life is waiting playbook (magyar)
   A vonzás hatalma : munkafüzet : [az ébredés 12 tanítása] / Lynn Grabhorn ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - XIII, 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-096-3 fűzött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3292085]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2011.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajz. Almási Zétény]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9471-97-9 kötött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3295656]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2011.
Gulácsi László (1957-)
   A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése [elektronikus dok.] / szerzők Gulácsi László, Kárpáti Krisztián ; kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológielemzési Kutatóközpont. - Budapest : BCE EETK, 2010-
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-423-9
gyógyszer - finanszírozás - elektronikus dokumentum
615 *** 364.444.05
[AN 3282401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetősége és adaptációja. - Szöveg (pdf : 2.82 MB). - 2010
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102099. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-424-6
egészségügy - gazdaságtan - elektronikus dokumentum
364.444 *** 330
[AN 3282412] MARC

ANSEL
UTF-86178 /2011.
Gyermekgyógyászati sürgősségi esetek prehospitális ellátása (átd. kiadása)
   Gyermeksürgősségi esetek prehospitális ellátása / Mátrai Zsolt [et al.]. - 4. átd. kiad. - Balkány : Chatnoir Bt., 2011. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-562-X fűzött
gyermekgyógyászat - sürgősségi ellátás
616-053.2 *** 616-039.74
[AN 3293892]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2011.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Édesvíz, [2011]. - 264 p. : ill. ; 22 cm. - (New age, ISSN 1215-6795)
ISBN 978-963-529-115-1 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3295218]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2011.
Hidas György
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit ; [graf. Szyksznian Wanda]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-227-288-7 kötött : 3990,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
615.851 *** 618.2 *** 159.964.2
[AN 3295716]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2011.
Hirschi, Gertrud
Mudras - Yoga mit dem kleinen Finger (magyar)
   Mudrák : az ujjak jógája / Gertrud Hirschi ; [Ito Joyoatmojo ábráival] ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-117-5 fűzött : 1980,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3293029]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2011.
Iovine, Vicki
The girlfriends' guide to surviving the first year of motherhood (magyar)
   Barátnőim az anyaság első évéről : amit magadnak se mersz bevallani / Vickie Iovine ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-915-3 fűzött : 3000,- Ft
anyaság
613.865-055.2-055.52
[AN 3292547]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2011.
Kékes Ede (1932-)
   Az anginaszindróma értelmezése - a kezelési stratégia kiterjesztése / Kékes Ede ; [közread. az Egis Gyógyszergyár Nyrt.]. - 2. kiad. - Budapest : Egis Gyógyszergyár, 2011. - 204 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-983-3 fűzött
szívgyógyászat - szívbetegség
616.127-005.4
[AN 3296465]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2011.
Kloss, Jethro
Back to Eden (magyar)
   Vissza az édenkertbe / Jethro Kloss. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 2 db : ill., színes ; 25 cm
egészséges életmód - természetgyógyászat
613 *** 615.89
[AN 3293818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyógyító növények / [ford. Búsné Pap Judit]. - 256 p.
ISBN 978-963-689-351-4 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3293823] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egészséges ételek / [ford. Fehér Zsuzsanna]. - 256 p.
ISBN 978-963-689-352-1 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3293827] MARC

ANSEL
UTF-86185 /2011.
   A kognitív terápia fejlődése / szerk. Perczel Forintos Dóra. - Budapest : Akad. K., 2011. - 223, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 15.)
Bibliogr. - Összefoglalás és tartalomjegyzék angol nyelven
ISBN 978-963-05-9013-6 fűzött : 3630,- Ft
kognitív pszichológia - pszichoterápia
615.851 *** 165.194
[AN 3294103]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2011.
The mindful way through depression (magyar)
   Kiút a boldogtalanságból : szabadulj meg a depressziótól egyszer s mindenkorra! / Mark Williams [et al.] ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 335 p. ; 21 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-095-6 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - meditáció - auditív dokumentum
615.851.86 *** 613.865
[AN 3293266]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2011.
Monspart Éva (1944-)
   Nagymamakönyv : hogyan legyek jó nagymama, gyerek, unoka / Monspart Éva, Scherter Judit. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2011], cop. 2006. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9615-47-2 kötött : 2990,- Ft
nagyszülő - nő - öregkor higiénéje - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 613.98-055.2 *** 37.018.1
[AN 3295766]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2011.
Oláh Gábor (1938-)
   Diagnózis után : a benned lakó mágus / Oláh Gábor. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 191 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-133-3 fűzött : 1480,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3291606]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2011.
   Otthonszülés? / F. Várkonyi Zsuzsa [et al.]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 171 p. ; 18 cm. - (Szimpozion, ISSN 2060-7512). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-174-6 fűzött : 1480,- Ft
szülés
618.4
[AN 3291715]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2011.
Pál Ferenc (1966-)
   A függőségtől az intimitásig : vágy, élmény, kapcsolat / Pál Ferenc. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2010. - 289 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-89026-0-3 kötött : 3150,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-890-6)
párkapcsolat - függőség - mentálhigiénia
613.865 *** 316.472.4
[AN 3292312]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   Lélek és gyógyítás : kézikönyv pályakezdőknek, érdeklődőknek és kételkedőknek a pszichoterápia lehetőségeiről és határairól / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2010], cop. 2002. - 159 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-094-7 fűzött : 1480,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-248-098-5)
pszichoterápia
615.851
[AN 3296594]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2011.
Rosztóczy András
   Refluxbetegség - gyomorsav okozta bántalmak / Rosztóczy András, Wittmann Tibor. - 4. frissített kiad. - Budapest : SpringMed, 2011. - 136 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 978-963-9914-82-7 fűzött : 1980,- Ft
gyomorbetegség - gyomornedv
616.329 *** 616.33-008.1
[AN 3296487]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2011.
Rübel, Doris
Wir entdecken unseren Körper (magyar)
   Fedezd fel a tested! / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2010, cop. 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 9.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-244-075-0 kötött : 3250,- Ft
élettan - test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3294301]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2011.
Silverwind, Selene
The witch's journal (magyar)
   Boszorkány kézikönyv : varázsigék, varázslatok, varázsfőzetek, bűbájok / Selene Silverwind ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-689-369-9 kötött : 3490,- Ft
mágia - boszorkányhit
159.961.4 *** 398.47 *** 133.4
[AN 3293640]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2011.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Nézz szembe a koroddal! / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 197, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5008-87-0 fűzött : 1900,- Ft
idős - gerontológia - lélektan
613.98 *** 613.865-053.9
[AN 3293295]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2011.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - 6. jav. utánny. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2011-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-212-373-8 *
 (hibás ISBN 978-963-212-373-5)
természetgyógyászat
615.89
[AN 3295801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011, cop. 2004. - 213 p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2004. - Bibliogr.: p. 210-213.
ISBN 978-963-217-215-6 kötött : 2300,- Ft
[AN 3295805] MARC

ANSEL
UTF-86197 /2011.
Varga Éva
   Jövőd a legnagyobb kincsed / Varga Éva. - Baja : Du-gránit Kft., [2011]. - 268 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. 267.
ISBN 978-963-08-1194-1 fűzött : 2400,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3293268]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2011.
Villeminot, Vincent
Quand je serai grand, je serai pompier (magyar)
   Tűzoltó / írta Vincent Villeminot ; rajz. Hervé Florès. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mi leszel, ha nagy leszel?)
ISBN 978-963-9944-32-9 kötött
tűzoltás - gyermekkönyv - képeskönyv
614.84(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3293558]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2011.
Welch, Suzy
10-10-10 (magyar)
   10-10-10 : 10 perc, 10 hónap, 10 év : tedd rendbe az életed / Suzy Welch ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-010-2 fűzött : 2680,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3291817]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2011.
Weninger Antal (1902-1993)
   Az egészség testi és lelki forrásai / Weninger Antal. - [Budapest] : SpringMed, 2011. - 288 p. ; 22 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
ISBN 978-963-9914-80-3 fűzött : 2500,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 3296490]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2011.
Zhou Yong
   Kong Jin Qi Gong kínai gyógytorna : az öngyógyítás művészete / Zhou Yong, Eőry Ajándok, Orosz Miklós ; [az illusztrációkat Boda Géza ..., Szücs Ágostonné kész.] ; [közread. a] Magyar - Kínai Baráti Társaság Hagyományos Kínai Orvosi és Harcművészeti Szekció, ["Egészség Biztonság" Alapítvány]. - [Budapest] : M. - Kínai Baráti Társ. : "Egészség Biztonság" Alapítvány, 1990 [!2010]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-86909-6-8 fűzött
gyógytorna - ázsiai gyógymód
615.851.111(510) *** 615.825(510)
[AN 3296519]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2011.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Bioenergetic, 2011, cop. 2007. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-291-110-6 fűzött : 2600,-Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3292954]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6203 /2011.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Access 2010 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2010. - 170 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-70-5 fűzött : 1190,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access
[AN 3293574]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2011.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel 2010 zsebkönyv : [2007-es verzióhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2010. - 239 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-67-5 fűzött : 1190,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3293570]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2011.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Outlook 2010 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2010. - 132 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-71-2 fűzött : 970,- Ft
elektronikus posta
519.688Outlook
[AN 3293573]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2011.
Bártfai Barnabás (1969-)
   PowerPoint 2010 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2010. - 135 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-69-9 fűzött : 970,- Ft
prezentációs grafika
519.688PowerPoint
[AN 3293577]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2011.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 7 mindenkinek / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2010. - 391 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-41-5 fűzött : 2990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 3293582]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2011.
Szabó-Pölös Tibor
   Hogyan csináljunk egyedi Facebook oldalt 1 óra alatt? [elektronikus dok.] / Szabó-Pölös Tibor. - Szöveg (pdf : 904 KB). - [Ács] : Miklovicz Marketing, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101694. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0826-2
HTML-szerkesztés - közösségfejlesztés - internet - elektronikus dokumentum
519.682HTML *** 316.45 *** 681.324Internet
[AN 3270970]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6209 /2011.
Cakó Ferenc (1950-)
   Idenézek, odanézek / [rajzok] Cakó Ferenc ; [versek] Nógrádi Gábor, Nógrádi Gergely. - Göd : Presskontakt, cop. 2011. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9503-47-2 kötött : 2940,- Ft
közlekedési szabály - jelkép - gyermekkönyv - képeskönyv
656.1.055(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 003.682(02.053.2)
[AN 3292108]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2011.
   Dispositions fondamentales relatives a la navigation sur le Danube, DFND / [ed.] Commission du Danube. - Budapest : Commiss. du Danube, 2010. - VII, 189 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5117-01-5 fűzött
Duna - folyami hajózás - vízi közlekedés - közlekedési jelzés - útmutató
656.62.05(282.243.7)
[AN 3294051]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2011.
   Grundsätzliche Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Donau, DFND / [Hrsg.] Donaukommission. - Budapest : Donaukommiss., 2010. - VII, 179 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5117-00-8 fűzött
Duna - folyami hajózás - vízi közlekedés - közlekedési jelzés - útmutató
656.62.05(282.243.7)
[AN 3294038]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2011.
Lázár László
   Közlekedés három az egyben : kézikönyv: a kresz, műszaki, valamint közlekedési igazgatási jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához / Lázár László. - [Miskolc] : Lázár L., [2011]. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2011. ápr. 15.
ISBN 978-963-08-1078-4 fűzött *
 (hibás ISBN 963-08-1078-4)
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3291577]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2011.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Eisenbahn (magyar)
   A vonatok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2011, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-074-3 kötött : 3250,- Ft
vonat - vasút - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3294359]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2011.
   Osnovnye položeniâ o plavanii po Dunaû, OPPD / [izd.] Dunajskaâ komissiâ. - Budpešt : Dunajskaâ komissiâ, 2010. - VII, 179 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5117-02-2 fűzött
Duna - folyami hajózás - vízi közlekedés - közlekedési jelzés - útmutató
656.62.05(282.243.7)
[AN 3294058]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2011.
Schuminszky Nándor
   Űrsztárok és űrsztorik / Schuminszky Nándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 182 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5058-04-2 fűzött : 2490,- Ft
űrhajózás - űrkutatás - technikatörténet
629.78(100)(091)
[AN 3292928]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2011.
Somers, Nathalie (1966-)
Quand je serai grand, je serai pilote (magyar)
   Pilóta / szöveg Nathalie Somers ; rajz Juliette Fournier. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mi leszel, ha nagy leszel?)
ISBN 978-963-9944-31-2 kötött
pilóta - gyermekkönyv - képeskönyv
656.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3293561]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6217 /2011.
   Akvarisztika. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-90-8 fűzött
akvarisztika
639.34
[AN 3292961]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2011.
Casamayor, Pierre
Le vin en 80 questions (magyar)
   80 kérdés a borról : [kezdőknek és haladóknak] / Pierre Casamayor ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 173 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-689-178-7 kötött : 3990,- Ft
bor - borászat
663.2
[AN 3293681]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2011.
Czáka Sarolta
   A növényszaporítás ábécéje : oltás, vetés, dugványozás / Czáka Sarolta, Füstös Zsuzsanna, Hrotkó Károly. - 7. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 136 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-621-5 kötött : 3200,- Ft
növénytermesztés - szaporítás
631.53
[AN 3295884]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2011.
   Ékszerteknős. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-89-2 fűzött
teknős - állattartás
636.98
[AN 3292966]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2011.
   Intenzív cseresznyetermesztés : fajta, művelési rendszer, termesztéstechnológia / szerk. Nyéki József, Soltész Miklós, Szabó Zoltán ; [kiad. Debreceni Egyetem, AGTC Kutatási és Fejlesztési Intézet, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar]. - Debrecen : DE AGTC ; [Kecskemét] : KF KFK, 2011. - 214 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-179.
ISBN 978-963-9732-96-4 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - cseresznye
634.232(439)
[AN 3292070]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2011.
Michelisz Ferenc (1947-)
   Röghöz kötött sors : a Sombereki Mezőgazdasági Szövetkezeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság és jogelődjének, a Sombereki "Béke Őre" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 50 éves története / [írta Michelisz Ferenc]. - Somberek : Sombereki Mezőgazd. Szövetkezeti Zrt., 2011. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265.
ISBN 978-963-08-0857-6 kötött
Sombereki Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt.
Somberek - termelőszövetkezet - történeti feldolgozás
631.115.8(439-2Somberek)
[AN 3291916]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2011.
Pflanzenschutz im Gemüsebau (magyar)
   Növényvédelem a zöldségtermesztésben / szerk. Gerd Crüger ; [ford. Erdeiné Dér Zsófia, Glits Márton]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 197 p., LXVIII t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-197.
ISBN 978-963-286-618-5 kötött : 4900,- Ft
növényvédelem - zöldségtermesztés
632 *** 635.1/.8
[AN 3293076]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2011.
Sántha Attila (1941-)
Agrárpolitika - vidékpolitika (új kiadása)
   Agrár- és vidékpolitika : tanulságok nélkül / Buday-Sántha Attila. - Átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2011. - 377 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-377.
ISBN 978-963-638-385-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - ezredforduló
338.43(439)"200"
[AN 3292066]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2011.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
The ecological health garden (magyar)
   Ökológiai egészségkert (biokert) : a túlélés könyve / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - [Érd] : Living Earth - Élő Föld, cop. 2011. - 105 p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 9.)
ISBN 978-963-87351-8-8 fűzött
biogazdálkodás - vegetáriánus étrend - kertészet
631.147 *** 613.261 *** 634
[AN 3295712]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2011.
Talabér Zsolt
   Tenyészidőszak / Talabér Zsolt. - Kecskemét : Vitál-Kontrol, 2011. - 205 p. ; 20 cm. - (Galambdoktor-sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86999-2-3 fűzött
galambtenyésztés - állatorvostan
619:636.596
[AN 3291908]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2011.
Weller, Ursula (1996-)
Die Katze (magyar)
   Cicák / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 7.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-185-6 fűzött : 2250,- Ft
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3292649]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6228 /2011.
Bártfai László
   155 koktél és kevert ital : [alkoholos és alkoholmentes italok] / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2011. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-577-3 fűzött
koktél
641.87(083.12)
[AN 3291848]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2011.
Chocolate sensations (magyar)
   Csokoládés csodák : több mint 200 könnyen elkészíthető recept / [ford. ... Piros Christa]. - [Budapest] : Gabo, [2010], cop. 2006. - 255 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-442-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3296525]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2011.
   Édes, sós sütemények. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2011. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8258-85-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3293405]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2011.
   Egyszerű és finom. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2011. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8258-88-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3293424]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2011.
Fertig, Judith M.
500 fish and seafood dishes (magyar)
   500 halétel : a legjobb ételek halakból és a tenger gyümölcseiből / Judith M. Fertig ; [ford. Gáti Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 288 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-689-449-8 kötött : 2990,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3293752]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2011.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona ; [ill. Navratil Zsuzsa]. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2011. - 363 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 342-344.
ISBN 978-963-9914-94-0 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3296479]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2011.
   Grillételek. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2011. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8258-87-8 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 3293435]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2011.
   Egy gyulai polgárcsalád világa : tanulmányok a Ladics família történetéből / szerk. Erdész Ádám. - Gyula : Békés M. Lvt., 2011. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-64-9 fűzött
Ladics család
Gyula - családtörténet - életmód - háztartás - századforduló
64 *** 929.52(439-2Gyula)Ladics *** 316.728(439)"18/19"
[AN 3292943]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2011.
Hobday, Cara
Food presenting secrets (magyar)
   A tálalás titkai : hogyan kápráztassa el vendégeit / Cara Hobday és Jo Denbury ; Rob White fotóival ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 176 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-689-413-9 kötött : 3990,- Ft
konyhatechnika
641.8
[AN 3294045]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2011.
Lajos Mari (1943-)
   99 kímélő étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Budapest, [2011], cop. 2005. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-5008-89-4 kötött : 2600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3295893]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2011.
Lumb, Marianne
Kitchen knife skills (magyar)
   Konyhai késtechnikák : technikák szeleteléshez, csontozáshoz, karikázáshoz, aprításhoz, vagdaláshoz, filézéshez / Marianne Lumb ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 176 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-689-412-2 kötött : 3990,- Ft
szeletelés - húsfeldolgozás
641.512
[AN 3293983]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2011.
Marton Levente
   Konyhanyelv : kulináris karcolatok / Marton Levente ; Béres Dávid fotóival. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 255 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9974-43-2 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv - karcolat
641.55(083.12)(0:82-43)
[AN 3292634]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2011.
Sforza, Valentina
500 mediterranian dishes (magyar)
   500 mediterrán étel / Valentina Sforza ; [ford. Gáti Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 288 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-689-448-1 kötött : 2990,- Ft
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 3293761]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2011.
   Svédasztal. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2011. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8258-86-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3293442]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2011.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
Treasury of raw foods (magyar)
   Nyers ételek kincsestára / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Józsa Tamás]. - Érd : Living Earth - Élő Föld, cop. 2011. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 10.)
ISBN 978-963-87351-9-5 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3295695]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2011.
Weber, Felix
Studenten Kochbuch! (magyar)
   Diák szakácskönyv! : egyszerűen, olcsón és gyorsan / Felix Weber ; [ford. Schubert Julia]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, cop. 2011. - 83 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-1165-1 kötött
szakácskönyv - ifjúsági könyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3292528]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6244 /2011.
Kübler-Ross, Elisabeth (1926-2004)
Über den Tod und das Leben danach (magyar)
   A halál mint ragyogó kezdet / Elisabeth Kübler-Ross ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-92-8 fűzött : 1250,- Ft
halál
128
[AN 3292996]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6245 /2011.
Aguilar, Alfonso (1967-)
Snapshots of a great soul (magyar)
   Egy pápa arcai : pillantások II. János Pál szemébe / Alfonso Aguilar ; előszó Arturo Mari ; ford. Galambos Éva. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2011. - 277 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9461-32-1 kötött : 2790,- Ft
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3292510]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2011.
   Asztali áldás : szefárd fonetikus átírással és magyar fordítással = Seder ḃirk̇at ha-ṁazŵn : ḃirk̇ŵt ha-neheniyn uḃerakŵt 'aḥarŵnŵt / [szerk. és a fonetikus átírást kész. Németh Zoltán] ; [ford. Simon Sároni]. - Budapest : OR-ZSE, 2011. - 24 p. ; 22 cm. - (Zsidó imádságok sorozat, ISSN 2062-7793 ; 1.)
ISBN 978-963-88644-4-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
zsidó vallás - áldás
296.3
[AN 3294157]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2011.
Bedouelle, Guy (1940-)
Dominique, ou la grâce de la parole (magyar)
   Szent Domonkos : az ige kegyelme / Guy Bedouelle ; [ford. Gaál Imre]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 336 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-963-662-267-1 fűzött : 3300,- Ft
Savio, Domenico (1170?-1221)
szent - 12. század - 13. század
235.3(092)Savio,_Domenico
[AN 3293067]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2011.
Biblia (magyar)
   Nagy képes Biblia / [ford. Gál Ferenc et al.] ; [... a bevezetéseket írták Gál Ferenc és Kosztolányi István] ; [képvál. Kovács Zoltán]. - [Budapest] : Saxum, [2011]. - 954 p., LXVIII t. : ill., színes reprod. ; 31 cm
ISBN 978-963-248-006-0 műb. : 12800,- Ft
ISBN 978-963-248-006-0 v.
Biblia
22.04=945.11
[AN 3296834]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2011.
Biczó Zalán (1974-)
   Győr-Pinnyéd története és hitélete / Biczó Zalán, Zsebedics József. - Győr : Hazánk, [2010]. - 167 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-963-9829-17-6 fűzött
Győr - Pinnyéd - helytörténet - egyházközség - egyháztörténet
282(439-2Győr)(091) *** 943.9-2Pinnyéd
[AN 3292825]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2011.
Bolberitz Pál (1941-)
   A hit kalandja : Bolberitz Pállal beszélget Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2010. - 145 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 78.)
ISBN 978-963-662-441-5 fűzött : 1500,- Ft
Bolberitz Pál (1941-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életútinterjú - 21. század
282(439)(092)Bolberitz_P.(047.53)
[AN 3293210]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2011.
Caldera, Rafael Tomás (1945-)
Sobre la naturaleza del amor (magyar)
   A szeretet természetéről / Rafael Tomás Caldera ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Szalay Mátyás]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 304 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 978-963-662-461-3 fűzött : 2800,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
szeretet - vallásfilozófia - szent - 13. század
241.513 *** 21 *** 235.3(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 3293052]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2011.
Dér Katalin (1949-)
   Beavatás : Márk evangéliuma / Dér Katalin, Jorsits Attila. - Budapest : Kairosz, 2011. - 377 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-452-1 fűzött : 3200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3291825]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2011.
   Elisabethpfad : Weg der heiligen Elisabeth von Sárospatak bis Kaschau : Pilgerführer / [Texte und Red. Bodnár Boglárka et al.]. - [Sárospatak] : [Szt. Erzsébet Út Alapítvány], [2011]. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Szent Erzsébet Út Alapítvány. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89226-3-2 fűzött
Magyarország - Szlovákia - zarándoklat - helyismeret
248.153.8(439-2Sárospatak) *** 248.153.8(437.6-2Kassa) *** 908.439 *** 908.437.6
[AN 3293485]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2011.
   Élő rózsafüzér zarándoklat Budapest körül / [kiad. az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye]. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 2011. - 160, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88612-3-8 fűzött
Budapest - zarándoklat - vallásos ének
248.153.8(439-2Bp.) *** 245
[AN 3293566]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2011.
Ernst, Josef (1926-)
Johannes (magyar)
   János : egy teológus portréja / Josef Ernst ; [ford. ... Kocsi György, ... Friesz Enikő]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 186 p. ; 19 cm. - (Kairosz bibliai tanulmányok, ISSN 2061-8794 ; 3.)
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-662-401-9 fűzött : 2500,- Ft
János (apostol)
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
apostol - bibliamagyarázat
281.2(092)János *** 226.5.07
[AN 3293041]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2011.
   Házasságkönyv / [szerk. és a vallomásokat írta Mucsi Zsófia] ; [a képeket kész. Nagy Viktor Oszkár]. - Budapest : Kálvin, 2011. - 101, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-558-172-6 kötött : 2500,- Ft
házasság
265.5
[AN 3292265]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2011.
   Az iszlám Európában : az európai muszlim közösségek differenciáltsága / szerk. Rostoványi Zsolt. - Budapest : BCE Nk. Tanulmányok Int. : Aula, 2010. - 487 p. : ill. ; 24 cm. - (Grotius könyvtár, ISSN 1789-8730 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-90-1 fűzött
Európa - iszlám - kisebbség
297(4) *** 316.347(=924)(4)
[AN 3291584]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2011.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
Lessons for living (magyar)
   Gondolatok az életről / II. János Pál ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Trivium, cop. 2011. - IX, 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-77-8 kötött : 2290,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3297334]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2011.
   Jézus bölcsessége : szeretetről, igazságról, boldogságról, gazdagságról, jóról és gonoszról / [összeáll. Háy János]. - [Budapest] : Palatinus, 2011. - 92 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-274-091-1 kötött : 2900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
idézetgyűjtemény
226.046
[AN 3292936]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2011.
Kecskés Gusztáv (1967-)
   Politikai hit-vallás : bibliai politológia / Kecskés D. Gusztáv. - Budapest : Kecskés D. Gusztáv, 2011. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1419-5 fűzött
bibliakutatás - politika - politológia
22.07 *** 32 *** 32.001
[AN 3292832]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2011.
   "Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból II." c. konferencia anyaga / [szerk. Seszták István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2011. - 167 p. ; 20 cm. - (Szisztematikus teológiai munkák, ISSN 1788-3830 ; 3.). (Bibliotheca Athanasiana, ISSN 1419-0397 ; 4.)
A Nyíregyházán, 2008. febr. 14-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-06-9 fűzött
keleti egyház - teológia
281.5 *** 23/28
[AN 3295666]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2011.
Kelly, John Norman Davidson (1909-1997)
Golden mouth (magyar)
   Aranyszájú Szent János : szerzetes, prédikátor, püspök / J. N. D. Kelly ; [ford. M. Dalnoki Fanni, Rákos-Zichy Johanna, Ürmössy Zsuzsanna] ; [a bibliográfiákat összeáll. Sághy Marianne]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 423 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 13.)
Bibliogr.: p. 415-423.
ISBN 978-963-662-367-8 fűzött : 4200,- Ft
Johannes Chrysostomus (345?-407)
Római Birodalom - szent - patrológia - 4. század - 5. század
276(092)Johannes_Chrysostomus *** 235.3(092)Johannes_Chrysostomus
[AN 3291947]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2011.
Kinczler Irén
   Képek a magyarországi evangélikus egyház történetéből : Egyháztörténeti füzetek gyűjteménye / [összeáll. Kinczler Irén]. - Piliscsaba : Fébé Bt., 2011. - [266] p. : ill. ; 21 cm
Az "Egyháztörténeti kiadványok" c. sorozat 1-10. tagjai egy kötetben. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - egyháztörténet - életrajz
284.1(439)(091) *** 284.1(439)(092)
[AN 3291655]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2011.
Kovács János Csaba
   Mária út hírnökeként az El Caminón, a Szent Jakab útján / Kovács János Csaba ; [közread. az] Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub. - Pócspetri : Iránytű Gazdaságfejl. Klub, 2011. - 100 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1319-8 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 3293951]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2011.
Kushner, Harold S. (1935-)
When bad things happen to good people (magyar)
   Amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel : egy bölcs rabbi tanácsai / Harold S. Kushner ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007 [!2011]. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-036-6 kötött : 2490,- Ft
zsidó vallás - vallásfilozófia - mentálhigiénia - hitélet
296.1 *** 613.865 *** 291.4
[AN 3294393]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2011.
Lázár Gyula (1938-)
   Református templomok Baranyában / szöveg és fotók Lázár Gyula Levente. - Pécs : Lázár Gy. L., 2011. - 148 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-08-0603-9 kötött
Baranya megye - templom - református egyház - album
284.2 *** 726.54(439.127)(084.1)
[AN 3293375]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2011.
Nagy Zoltán (1928-)
   Mikor lesz már egység? : igehirdetések, írások az ökumenizmusról, a Krisztus-hívők egységtörekvéséről / Nagy Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2011. - 292 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-337-1 fűzött : 2700,- Ft
ökumené
261.8
[AN 3293224]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2011.
Peterdy Ilona, H.
   Csengős szerelem / H. Peterdy Ilona ; [... fotózta Szente Benjamin, ... Váradi Péter Pál]. - Veszprém : Szerző, 2010. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0531-5 kötött
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0531-5)
Magyarország - harang - magángyűjtemény
247.3 *** 681.819.5 *** 069.017(439)Peterdy
[AN 3293769]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2011.
   Saint Elizabeth's Way : Sárospatak - Košice : pilgrim's guide / [text, ed. Boglárka Bodnár et al.]. - [Sárospatak] : [Szt. Erzsébet Út Alapítvány], [2011]. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Szent Erzsébet Út Alapítvány. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89226-2-5 fűzött
Magyarország - Szlovákia - zarándoklat - helyismeret
248.153.8(439-2Sárospatak) *** 248.153.8(437.6-2Kassa) *** 908.439 *** 908.437.6
[AN 3293468]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2011.
Szabó Gyula
   A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés előretolt bástyája, 1963-1989 / Szabó Gyula. - Budapest : Püski, 2011. - 385 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-302-050-0 kötött
Pápai Magyar Intézet
Vatikán - állam és egyház viszonya - állambiztonság - papképzés - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
282(439)"194/198"(093) *** 351.746.1(439)"194/198"(093) *** 322(439)"194/198"(093) *** 378.628.2(456.31)
[AN 3292751]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2011.
Vālmīki
Yoga Vasishtha (magyar) (részletek)
   A halhatatlanság virágfüzére : részletek a Jóga Vászisthából / [ford. és a bev. tanulmányt írta Buji Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 248 p. ; 19 cm
Szerző Vālmīki. - Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-963-662-472-9 fűzött : 3000,- Ft
jóga - vedanta - szanszkrit irodalom - vallásos irodalom
294.525 *** 891.22-97=945.11 *** 294.527
[AN 3291980]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2011.
Vankó Zsuzsa
   Istenképek és az "élő Isten" / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2010. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88160-7-8 fűzött
hit - isten
211 *** 231
[AN 3292806]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6273 /2011.
Apter, Terri
The sister knot (magyar)
   Testvérkötelék : miért harcolunk, miért vagyunk féltékenyek és miért szeretjük egymást, bármi legyen is / Terri Apter ; [ford. Cseke Henrietta]. - Budapest : Vigilia, 2011. - 347 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 335-347.
ISBN 978-963-9920-18-7 fűzött : 2800,- Ft
gyermeklélektan - testvér - lány
316.37-055.71 *** 159.922.8-055.71-055.2
[AN 3292980]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2011.
Borgos Anna (1973-)
   Nőírók és írónők : irodalmi és női szerepek a Nyugatban / Borgos Anna, Szilágyi Judit. - Budapest : Noran Könyvesház, 2011. - 481 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-015-5 kötött
magyar irodalom története - író - irodalmi élet - folyóirat - 20. század - nő
316.37-055.2(439)"19" *** 050(439)Nyugat *** 894.511(091)"19"(092)
[AN 3291737]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2011.
   Centrum és periféria : határ menti perspektívák, kulturális regionalizmus, kortárs vizuális kultúra = Centru şi periferie : perspective în zonele transfrontaliere, regionalism cultural, cultură vizuală / [szerk. Györgyjakab Izabella, Kukla Krisztián] ; [... kiad. ... a Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - Debrecen : Modem, [2011]. - 235, 237 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89271-0-1 fűzött
Partium - Debrecen - Nagyvárad - kulturális élet - vizuális kultúra - határ menti kapcsolat - eurorégió
316.7(4-191) *** 7.017 *** 332.1(439-2Debrecen) *** 332.1(498.4-2Nagyvárad)
[AN 3292333]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2011.
   Görbe háttal : interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben : tanulmányok / szerk. Kupa László. - Pécs : Virágmandula Kft., 2011. - 226 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A Pécsett, 2011. nov. 12-13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89213-0-7 fűzött
Közép-Európa - Délkelet-Európa - konfliktus - nemzetiségi kérdés - 19. század - 20. század - ezredforduló
316.48(4-11)"18/200" *** 316.48(4-12)"18/200" *** 316.347(=00)(4-11)"18/200" *** 316.347(=00)(4-12)"18/200"
[AN 3293658]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2011.
   Háromszéki parasztvallomások 1785-ből : köszöntse ez a kötet ... Egyed Ákos akadémikust, születésének 80. évfordulóján ... / [sajtó alá rend., a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeáll. Takács Péter]. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2011. - 363 p. ; 24 cm. - (Források Erdély történetéhez, ISSN 1587-8848 ; 7.)
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 978-963-88708-1-0 fűzött
Erdély - Háromszék - magyar történelem - társadalomtörténet - parasztság - földesúri birtokjog - 18. század
316.343.64(439.21)"17"(093) *** 943.921"17"(093) *** 347.236(439.21)"178"(093)
[AN 3291595]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2011.
Kulcsár György
   Alakulás / Kulcsár György, Balogh Krisztián, Hermanovszki Szilvia. - Budapest : (Ki)útkereső Ped. Műhely, 2011. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Így játszunk mi ; 1.)
ISBN 978-963-08-1025-8 fűzött
csoportdinamika - módszertan - játék - tanári segédkönyv
316.45 *** 37.025(072)
[AN 3291837]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2011.
   Párkapcsolat klinika / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2011. - 335 p. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-89026-4-1 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 613.865 *** 159.922.1
[AN 3293383]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2011.
Pokol Béla (1950-)
   Európa végnapjai : a demográfiai összeroppanás következményei / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2011. - 210 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 978-963-662-476-7 fűzött : 2800,- Ft
Európa - demográfia - társadalom - népességmegoszlás - ezredforduló
314.3/.6(4)"200" *** 312(4)"200" *** 316(4)"200" *** 314.925.3(4)"200"
[AN 3292782]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2011.
   Sós kávé [elektronikus dok.] : elmeséletlen női történetek / gyűjt. Pécsi Katalin. - Szöveg (epub : 448 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101799. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
 (hibás ISBN 978-963-9442-82-5)
Magyarország - nő - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(439) *** 323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 943.9"193/194"(0:82-94)
[AN 3271632]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2011.
Sustainable Consumption Conference (2011) (Budapest)
   Sustainable Consumption 2011 Conference : sustainable consumption, production and communication : proceedings : [Budapest, ... 21th January, 2011] / [... org. by the Corvinus University of Budapest Institute for Environmental Sciences]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2011. - 65 p. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
fenntartható fejlődés - fogyasztói társadalom - konferencia-kiadvány
316.644 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 504.03
[AN 3291558]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2011.
Zulehner, Paul M. (1939-)
Ein Kind in ihrer Mitte (magyar)
   A gyermek a család szíve : biztonság és szeretet / Paul M. Zulehner ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2011. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9920-19-4 fűzött : 1900,- Ft
családi nevelés - család - otthoni környezet
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3292971]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6284 /2011.
   Bevezetés a magyarországi cigány tárgy-, környezet- és vizuális kultúra témakörébe / [Aranyosi Zsuzsánna et al.]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2011. - 68 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-14-0 fűzött
Magyarország - néprajz - cigányság - vizuális kultúra
39(=914.99) *** 7.017
[AN 3294028]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2011.
   Görög népmesék / ford. és összeáll. Constantin Mária Gabriella ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 121 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Népek meséi ; 13.)
ISBN 978-963-09-6542-2 kötött : 1190,- Ft
görögök - népmese - gyermekkönyv
398.21(=774)(02.053.2)
[AN 3292358]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2011.
   Japán népmesék / összeáll. Kewashii Takeya ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 122 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 23 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Népek meséi ; 14.)
ISBN 978-963-09-6543-9 kötött : 1190,- Ft
japánok - népmese - gyermekkönyv
398.21(=956)(02.053.2)
[AN 3292376]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2011.
Malam, John (1957-)
The great big book of monsters (magyar)
   Szörnyek, manók, sárkányok és óriások nagykönyve / John Malam ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-177-1 kötött : 3450,- Ft
mesebeli lény - mitológia - gyermekkönyv
398.4(02.053.2) *** 392.28(02.053.2) *** 291.13(02.053.2)
[AN 3292874]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2011.
Rattigan, Anita
The temporary tattoo directory for girls (magyar)
   Lemosható tetkók lányoknak / Anita Rattigan és Betsy Badwater ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 96 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-387-3 kötött : 2990,- Ft
tetoválás
391.91-055.2
[AN 3293674]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2011.
Thorne, Russ
The temporary tattoo directory for guys (magyar)
   Lemosható tetkók fiúknak / Russ Thorne és Andrew Trull ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 96 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-386-6 kötött : 2990,- Ft
tetoválás
391.91-055.1
[AN 3293655]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2011.
Tötszegi Tekla (1964-)
   Zene, tánc, hagyomány : Denis Galloway romániai fotói, 1926-1932 = Muzică, joc, tradiţie : fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926-1932 = Music, dance, tradition : Dennis Galloway's Romanian photographs, 1926-1932 / Tötszegi Tekla, Pávai István ; [kiad. a Hagyományok Háza]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 151 p. : ill., részben színes ; 22x25 cm
Bibliogr.: p.151-[152].
ISBN 978-963-7363-56-6 kötött
Galloway, Denis (1878-1957)
Erdély - Nagy-Britannia - folklór - magyar néprajz - néprajz - fényképész - 20. század - fényképalbum
398(=945.11)(498.4)(084.12) *** 77.04(410)(092)Galloway,_D. *** 398(=00)(498.4)(084.12)
[AN 3292799]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6291 /2011.
Albert Gábor (1929-)
   Kiért szól a hidasi harang? avagy A történelembe vetett ember felelőssége / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 99 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9957-33-6 fűzött : 1875,- Ft : 7 EUR
magyarországi németek - kitelepítés - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak - vitairat
325.254(=30)(439)"194" *** 323.15(=30)(439)"193/194"
[AN 3291820]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2011.
Fejér Dénes (1929-)
   Számadás I : a Pofosz két évtizede Csongrád megyében, 1989-2009 / Fejér Dénes ; [közread. a] Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete. - Szeged : Pofosz Csongrád M. Szerv., 2010. - 409 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88698-4-5 fűzött
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. Csongrád Megyei Szervezete
Magyarország - Csongrád megye - társadalmi szervezet - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
329(439)POFOSZ *** 323(439.181)"189/200"
[AN 3293248]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2011.
Fricz Tamás (1959-)
   Következményekkel vagy következmények nélkül? / Fricz Tamás. - Budapest : Kairosz, 2010. - 336, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-428-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3292802]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2011.
Gazda László (1948-)
   A politika sodrában / Gazda László ; [az interjúkat kész., ... szerk.] Marik Sándor. - Nyíregyháza : Ardlea, 2010. - 243 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-85702-6-0 kötött
Gazda László (1948-)
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Gazda_L.(047.53)
[AN 3293651]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2011.
Halász Iván (1971-)
   Diplomácia és diplomaták : a diplomácia intézménytörténete és civilizációs meghatározottsága / Halász Iván ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : Aula, 2010. - 318 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-265.
ISBN 978-963-9698-91-8 fűzött
diplomáciatörténet
327(100)(091)
[AN 3291578]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2011.
Hegedűs Sándor
   Történelmi miniatúrák : 7 esszé / Hegedűs Sándor. - Budapest : Szerző, [2001]-. - 21 cm
Magyarország - politikus - történelmi személy - 19. század - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 943.9"18/19"
[AN 2623526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2010. - 84 p. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 134.)
ISBN 978-963-89160-0-6 fűzött : 250,- Ft
magyar történelem - 20. század - történelmi személy
943.9"19"(092)
[AN 3291290] MARC

ANSEL
UTF-86297 /2011.
   Közösségi kapcsolatok és közélet / szerk. Utasi Ágnes. - Budapest ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2011. - 218 p. ; 21 cm. - (Közösségi kapcsolatok, ISSN 2060-8985)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-74-1 fűzött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi környezet - egyén-közösség kapcsolat - ezredforduló - közösségvizsgálat
323.21(439)"200" *** 316.454.2
[AN 3291831]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2011.
   Mádl Ferenc köszöntése : [80] / [közread. a] Magyar Polgári Együttműködés Egyesület. - Budapest : M. Polgári Együttműködés Egyes., 2011. - 134 p. ; 25 cm
Gerinccím: Barátok és tisztelők köszöntői Mádl Ferenc 80. születésnapjára. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-89187-0-3 kötött
Mádl Ferenc (1931-2011)
Magyarország - államfő - jogász - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - memoár
32(439)(092)Mádl_F.(0:82-94) *** 34(439)(092)Mádl_F.(0:82-94)
[AN 3292049]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2011.
Middelaar, Luuk van (1973-)
De passage naar Europa (magyar)
   Valahogy Európába : örökös átkelés / Luuk van Middelaar ; ford. Horváth Viktor. - Budapest : Typotex, 2011. - 510 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-424-2 fűzött : 5900,- Ft
Európai Unió - európai integráció - történeti feldolgozás
327.39(4-62)(091)
[AN 3291874]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2011.
   "Több nyelven, egy akarattal..." : népi és nemzetiségi kultúra a Kádár-korszakban : a PMMI Ferenczy Múzeum ..., Petőfi Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely ... és Tragor Ignác Múzeum ... közös kiállítása : 2011. május 1 - augusztus 7. Vácon a Görög Templom Kiállítóteremben, 2011. augusztus 20 - október 17. Aszódon a Muzeális Gyűjtemény időszaki kiállítótermében, 2011. november 11 - december 31. Cegléden, a Kossuth Múzeum időszaki kiállítótermében / [... kurátora Klamár Zoltán] ; [... szerk. Csukovits Anita] ; [a tanulmányokat írta Csukovits Anita és Kende Tamás] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : PMMI, 2011. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-44-1 fűzött
Magyarország - belpolitika - népi kultúra - nemzetiségi kérdés - Kádár-korszak - kiállítási katalógus
323(439)"195/198" *** 323.15(=00)(439)"195/198" *** 061.4(439)"2011"
[AN 3292906]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6301 /2011.
   "Afganisztán - 1979-89-99-2009" : konferenciakötet : előadások és tanulmányok az afganisztáni események hármas évfordulója alkalmából, Pécs, 2010 / [szerk. Dávid Ferenc, Kolontári Attila, Lengyel Gábor]. - Pécs : PTE BTK MOSZT, 2010. - 213 p. : ill. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 4.)
A Pécsett, 2009. okt. 28-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Afganisztán - történelem - békefenntartó erő - ezredforduló
958.1"197/200" *** 355.357(581)
[AN 3293958]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2011.
Andersen, Christopher (1949-)
William and Kate (magyar)
   Vilmos és Kate : királyi románc / Christopher Andersen ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 363 p., [32] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-471-9 kötött : 3490,- Ft
William, Duke of Cambridge (1982-)
Catherine, Duchess of Cambridge (1982-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - ezredforduló
929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Catherine,_Duchess_of_Cambridge
[AN 3291809]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2011.
Banai Miklós
A Kárpát-medence egysége (angol)
   The unity of the Carpathian Basin [elektronikus dok.] : why did it disappear? : can it be restored? / Miklós Banai, Béla Lukács ; transl. Nicholas Bodoczky. - Szöveg (pdf : 532 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102102. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-227-253-5
Európa - magyar történelem - történelem - elektronikus dokumentum
943.9 *** 940
[AN 3282460]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2011.
   Best of 1997 : 1997 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 7.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"199"
[AN 3294195]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2011.
Branczeiz Zsuzsa
   A székesfehérvári királyi bazilika : a Szűz Mária-prépostság és temploma : középkori romkert / Branczeiz Zsuzsanna ; régész szakértő Biczó Piroska. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. - 33 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. [34].
ISBN 978-963-06-9812-2 fűzött
Székesfehérvár - régészet - székesegyház
904(439-2Székesfehérvár) *** 726.54(439-2Székesfehérvár)
[AN 3293420]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2011.
   Elbeszélt történelem : huszonöten a közép-kelet-európai demokratikus átmenetről / szerk. Heltai András ; társszerk. Novák Ágnes ; [közread. a] Demokratikus Átalakulásért Intézet. - Budapest : Demokratikus Átalakulásért Int., 2011. - 330, [14] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8867-92-6 kötött : 1989,- Ft
Közép-Európa - történelem - politikatörténet - politikus - rendszerváltás - interjú
94-11"198/199" *** 323(4-11)"198/199" *** 32(100)(047.53)
[AN 3292538]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2011.
FitzRoy, Charles
Renaissance Florence on five florins a day (magyar)
   Reneszánsz Firenze napi öt forintból / Charles FitzRoy ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2011. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-270-9 kötött : 3850,- Ft
Firenze - 17. század - művelődéstörténet - 15. század
930.85(45-2Firenze)"14"
[AN 3292267]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2011.
Gyáni Gábor (1950-)
   Magánélet Horthy Miklós korában / Gyáni Gábor. - Budapest : Corvina, 2011. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-13-5971-8 kötött : 1690,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - Horthy-korszak
930.85(439)"192/194"
[AN 3293098]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2011.
Jobson, Robert
William & Kate (magyar)
   William & Kate : az évszázad esküvője / Robert Jobson ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, 2011. - 341 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-305-276-1 kötött : 3490,- Ft
William, Duke of Cambridge (1982-)
Catherine, Duchess of Cambridge (1982-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - 21. század
929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Catherine,_Duchess_of_Cambridge
[AN 3291806]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2011.
Kiss Péter (1957-)
   Az Egri Főegyházmegyei Könyvtártól a Líceumig : gyöngyszemek Eger művelődéstörténetéből / Kiss Péter ; [kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvtár, 2011. - 178, [18] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-178.
ISBN 978-963-7283-09-3 fűzött
Eger - művelődéstörténet
930.85(439-2Eger)
[AN 3291974]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2011.
Kottra Györgyi, Cs (1951-)
   Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig / Cs. Kottra Györgyi ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Kossuth : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2011. - 176 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6494-4 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - zászló - magyar történelem
929.9(439) *** 943.9
[AN 3292635]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2011.
   A múlt felfedezői : epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából : [a Magyar Történelmi Társulat és a Békés Megyei Levéltár 2008. november 7-i konferenciájának anyaga] / [szerk. Erdész Ádám, Katona Csaba]. - Gyula : Békés M. Lvt., 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-65-6 fűzött
Békés megye - Magyarország - helytörténet - történész - 19. század - 20. század
930.1(439)(092) *** 943.917.5
[AN 3292494]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2011.
Romsics Ignác (1951-)
   A 20. század rövid története / Romsics Ignác. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Rubicon-kv., cop. 2011. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 454-458.
ISBN 978-963-9839-07-6 fűzött : 3990,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - 20. század
930.9"19" *** 943.9"19"
[AN 3295628]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2011.
Royer, Sophie (1970-)
La vie des Grecs au temps Périclès (magyar)
   Magánélet a görög aranykorban / Sophie Royer, Catherine Salles, François Trassard ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, 2011. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5972-5 kötött : 1690,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet
930.85(38)
[AN 3293090]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2011.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Az erdélyi szász Nagyszeben (Hermannstadt) helytörténeti bibliográfiája / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2011. - [2], 35 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-88747-4-0 fűzött
Nagyszeben - helytörténet - helyismeret - szakbibliográfia
943.9-2Nagyszeben:016 *** 908.439Nagyszeben:016
[AN 3291409]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2011.
   A Seebergi Wanckel és a Seebergi Sasváry család története / összeáll. Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Wanckel von Seeberg család
Sasváry család
Erdély - családtörténet
929(439.21)Wanckel *** 929(439.21)Sasváry
[AN 2536147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Bartholomäus Bausner, 1629-1682. - 2011. - [2], 19 p. : ill.
ISBN 978-963-89095-1-0 fűzött
Bausner, Bartholomäus (1629-1682)
püspök - evangélikus egyház - 16. század - 17. század - erdélyi szászok - életrajz
284.1(439)(092)Bausner,_B.
[AN 3291469] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., A Seeberg és a Leonhard család rokoni kapcsolata. - 2011. - [2], 19 p. : ill.
ISBN 978-963-88747-5-7 fűzött
Seeberg család
Leonhard család
családtörténet - erdélyi szászok
929.52(439.21)(=30)Wanckel_von_Seeberg *** 929.52(439.21)(=30)Leonhard
[AN 3291477] MARC

ANSEL
UTF-86317 /2011.
Szávai Géza (1950-)
Székely Jeruzsálem (francia)
   La Jérusalem Sicule : essai-roman sur l'identité / Géza Szávai ; trad. ... Georges Kassai et Gilles Bellamy. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 423 p. : ill. ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-606-92043-6-8 kötött : 38 EUR
Bözödújfalu - szombatosok - helytörténet
949.84-2Bözödújfalu *** 286.4(439.21) *** 286.4(498.4)
[AN 3291853]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2011.
Tames, Richard
Shakespeare's London on five groats a day (magyar)
   Shakespeare Londonja napi öt garasból / Richard Tames ; [ford. Jutai Péter]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2011. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-170-2 kötött : 3850,- Ft
Anglia - London - művelődéstörténet - helyismeret - 16. század - 17. század
930.85(410)"15/16" *** 908.410-2London"15/16"
[AN 3295677]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2011.
Tomka Emil (1944-)
   Vérünkben van I : egy család története : egy nemzet történetének kis tükre / írta Tomka Emil. - [Budapest] : Magánkiad., [2011]. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1238-2 fűzött
Tomka család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Tomka
[AN 3294533]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2011.
Török Tibor (1959-)
   Hátra arc : pitbullból bárány : riport egy exzsivánnyal, Török 'Gyidu' Tiborral / [kiad. Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2011. - 204 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89008-8-3 fűzött : 1950,- Ft
 (hibás ISBN 963-89008-8-3)
Török Tibor (1959-)
Magyarország - életútinterjú - 20. század - 21. század
929(439)(047.53)
[AN 3293190]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2011.
   Városnap helytörténeti előadásai : 2010. május 14. - Mezőtúr : Önkormányzat, [2011]. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Városnap helytörténeti előadások, ISSN 2062-8110 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88706-3-6 fűzött
Mezőtúr - helytörténet
943.9-2Mezőtúr
[AN 3294043]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2011.
Vécsey Aurél
   Magyarok a Hadak Útján: fájdalmas vereségeink / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2011. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-098-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet
943.9 *** 355.48(439)
[AN 3291746]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6323 /2011.
África (magyar)
   Afrika : első rész / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. és kiegészítésekkel ell. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Navigátor világatlasz ; 3.)
ISBN 978-963-09-6630-6 kötött : 1690,- Ft
Afrika - földrajz - földrajzi atlasz
912(6) *** 916
[AN 3292382]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2011.
   Bringával a Mezőcsáti Kistérségben / [szerk. Bodorkós Barbara és Havas Péter Gergő] ; [kiad. a Védegylet Egyesület]. - [Budapest] : Védegylet Egyes., [2011]. - 83 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-87081-9-9 fűzött
Mezőcsáti kistérség - kerékpártúra - útikönyv
914.39Mezőcsáti_Kistérség(036) *** 796.57
[AN 3292953]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2011.
El mundo politico (magyar)
   A Föld politikai és gazdasági térképe / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Navigátor világatlasz ; 2.)
ISBN 978-963-09-6629-0 kötött : 1690,- Ft
politikai földrajz - gazdaságföldrajz - földrajzi atlasz
911.3(100) *** 912(100)
[AN 3292349]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2011.
Németh Csaba
   Ajtósfalva, Szentpálfalva és Máriafalva rörténete / Németh Csaba. - Gyula : Gyulai Kult. és Rendezvényszervező Nonprofit Kft., cop. 2011. - 60 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-08-1368-6 fűzött
Gyula - helytörténet - helyismeret - városrész
908.439-2Gyula *** 943.9-2Gyula
[AN 3292490]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2011.
Sebestyén Ágnes
Pécs gyerekeknek (angol)
   Pécs for kids / Ágnes Sebestyén, Eszter Tóth ; [chief graphic ... Dóri Sirály] ; [... transl. Eszter Sipos] ; [... publ. by Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, cop. 2010. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 1500,- Ft : 6,50 EUR
 (hibás ISBN 978-963-88724-2-5)
Pécs - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Pécs(02.053.2)
[AN 3293321]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2011.
Török András (1954-)
Budapest (angol)
   András Török's Budapest : a critical guide / ill. by András Felvidéki ; [... transl. by Peter Doherty and Ágnes Enyedi]. - 7. rev. ed. - Budapest : Park, cop. 2011. - 415 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Budapest : a critical guide
ISBN 978-963-530-917-7 fűzött : 4500,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3295636]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6329 /2011.
Aszódi Ilona
   A gazdasági jog alapjai / Aszódi Ilona. - [Budapest] : Perfekt, 2010. - 293 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-627-5 fűzött : 3200,- Ft
gazdasági jog - egyetemi jegyzet
347.7(075.8)
[AN 3296547]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2011.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2011]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-05-9 fűzött : 1100,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3295298]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2011.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2011]. - 140 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-06-6 fűzött : 1500,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3295276]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2011.
   Central and Eastern European countries after and before the accession / [ed. Réka Somssich, Tamás Szabados] ; [org., publ. by the] Faculty of Law Department of Private International Law and European Economic Law, ... - Budapest : Dep. of Private Intern. Law and Europ. Economic Law Fac. of Law ELTE, 2011-. - 23 cm
Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - európai integráció - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(4-11)"199/200" *** 341.17(4-62)
[AN 3294064]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2011. - 264 p. : ill.
A Budapesten, 2011. ápr. 28-29-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-192-2 fűzött
[AN 3294073] MARC

ANSEL
UTF-86333 /2011.
   Családjogi törvény. - Budapest : Árboc, [2011]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-09-7 fűzött : 500,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 3295291]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2011.
Gaál Irén
   A büntetés-végrehajtási jogszabályok magyarázata / [szerzők Gaál Irén, Müller Anikó]. - Budapest : Complex, 2011. - 462 p. ; 25 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2011. jan. 31.
ISBN 978-963-295-068-6 kötött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.152(439)(094)(036)
[AN 3291857]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2011.
   A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok / Fézer [et al.] ; [szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-318-110-2 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8) *** 658.1.016(075.8)
[AN 3292470]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2011.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2011]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-11-0 fűzött : 700,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3295293]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2011.
   Jubileumi emlékalbum a 125 éve alakult Budapesti Detektívtestület tiszteletére : szemelvények az állami bűnüldözés történetéből / írta és szerk. Szomor Sándor ; [közread. az] Országos Rendőr-főkapitányság. - Budapest : ORFK, 2011. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Detektív emlékalbum, 1886-2011. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88833-1-5 kötött
Budapesti Detektívtestület
kriminalisztika - nyomozás - bűnüldöző szervezet - egyesület - történeti feldolgozás
343.98 *** 343.132 *** 061.2(439)Budapesti_Detektívtestület *** 351.746.1(439)(091)
[AN 3294269]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2011.
Juszt László (1952-)
   Hát hiába beszélek?.. : ez a könyv nem jöhetett volna létre a törvényhozók és a törvényalkalmazók aktív passzivitása nélkül! / Juszt László. - Budapest : Scholi K., 2011. - 235, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1128-6 fűzött
Magyarország - jogeset - csalás - ezredforduló
34.096(439)"200" *** 343.721
[AN 3291934]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2011.
Kövér György (1949-)
   A tiszaeszlári dráma : társadalomtörténeti látószögek / Kövér György. - Budapest : Osiris, 2011. - 749 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 729-749.
ISBN 978-963-276-201-2 kötött : 4990,- Ft
Tiszaeszlár - híres bűneset - vérvád - 19. század
34.096(439)"1883" *** 296.22 *** 343.919(439-2Tiszaeszlár)
[AN 3292532]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2011.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2011]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-07-3 fűzött : 800,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3295288]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2011.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2011]. - 24 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-12-7 fűzött : 550,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3295308]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2011.
Mikecz Zsuzsanna (1980-)
   Az anyakönyvezés gyakorlata Szentesen az állami anyakönyvezés bevezetéséig, 1741-1895 / Mikecz Zsuzsanna. - Szentes : Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2010. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 11.)
Bibliogr.: 77-78.
ISBN 978-963-88444-1-5 fűzött
Szentes - helytörténet - anyakönyv
347.18(439-2Szentes)(091) *** 943.9-2Szentes
[AN 3291923]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2011.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2011]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-10-3 fűzött : 700,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3295267]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2011.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2011]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-04-2 fűzött : 1100,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3295310]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2011.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2011]. - 100 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-03-5 fűzött : 1300,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3295261]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2011.
   Szabálysértés. - Budapest : Árboc, [2011]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-13-4 fűzött : 1100,- Ft
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3295312]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2011.
   A szatmári békesség / szerk. Bene János. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2011. - [20] p. ; 37 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 69.)
A latin nyelvű kézirat hasonmása és magyar nyelvű fordítása Mészáros Kálmán "1711: kiegyezés és újrakezdés" c. tanulmányával. - Címváltozat: Puncta pacificationis. - Példányszám: 200
ISBN 978-963-7220-76-0 velúr
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - békeszerződés - 18. század - hasonmás kiadás - történelmi forrás
341.382"1711"(093) *** 943.9"171"(093) *** 094/099.07
[AN 3290700]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2011.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2011]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. febr. 10.
ISBN 978-963-9997-08-0 fűzött : 750,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 3295296]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6349 /2011.
   1456, 1956 : 555 years, 55 years : from the noon bell to the lads of Pest / [transl. by Alan Campbell]. - Budapest : Zrínyi Média, 2011. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-522-1 kötött
Nándorfehérvár - magyar történelem - hadtörténet - csata - 1956-os forradalom
355.48(439)"1956" *** 355.48(439)"1456"
[AN 3292341]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2011.
Marcsa Dávid
   A hazáért 110 gyönki honvéd hősi halált halt / Marcsa Dávid. - [Gyönk] : [Marcsa D.], 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-08-0921-4 fűzött
Gyönk - katona - hősi halott - első világháború - emlékmű
355.293(439-2Gyönk)"1914/1918" *** 725.945(439-2Gyönk)
[AN 3291838]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2011.
Vécsey Aurél
   Magyarok a Hadak Útján: világraszóló győzelmeink / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2011. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-097-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet
355.48(439) *** 943.9
[AN 3291748]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6352 /2011.
Lencioni, Patrick (1965-)
The five dysfunctions of a team (magyar)
   Kell egy csapat : a sikeres együttműködés 5 akadálya / Patrick Lencioni ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9686-90-8 kötött : 3900,- Ft
vezetés - közösségfejlesztés - szervezetpszichológia
65.013 *** 65.012.4
[AN 3294387]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6353 /2011.
Ágóiné Gacs Zsuzsanna
   Mezőgazdasági őstermelők adózása, 2010 : a 2010. január 1-jével hatályos változásokkal / Ágóiné Gacs Zsuzsanna, Legenyei György. - Budapest : Vezinfó, 2010. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2010/4.)
ISBN 978-963-88237-8-6 fűzött
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3293755]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2011.
Boda György (1949-)
   Tervezés és kontrolling / Boda György, Stocker Miklós, Szlávik Péter ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, ...]. - Budapest : Aula, 2011. - 212 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 208-212.
ISBN 978-963-339-001-6 fűzött
kontrolling - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3292479]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2011.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Kisvállalati adómegtakarítás abc-je, 2011 / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., 2011. - 207 p. ; 23 cm
Lezárva: 2011. febr. 20.
ISBN 978-963-08-0938-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - adóügy - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3291953]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2011.
Buskó Tibor László (1975-)
   Településüzemeltetés : [közigazgatási urbanisztika II.] / Buskó Tibor László ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - [Budapest] : Aula, 2011. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.. p. 221-223.
ISBN 978-963-9698-96-3 fűzött
Magyarország - településügy - urbanisztika - közszolgáltatás - egyetemi tankönyv
332.1(439)(075.8) *** 338.465(439)(075.8) *** 911.3(439)(075.8)
[AN 3291896]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2011.
Duncan, Ray H.
The MLM binary plan (magyar)
   A bináris MLM terv : [egy mélyreható tanulmány a network marketing iparág legtitokzatosabb kompenzációs tervéről] / [Ray H. Duncan] ; [ford. Markó Tímea]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : FX Marketing Kft., 2011. - 60 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0600-8 fűzött : 1550,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3296530]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2011.
   Foglalkoztatáspolitikai dilemmák / Koltai Luca [et al.]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2010. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 29.)
Bibliogr.: p. 117-119.
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkajog - útmutató
331.5(439)"200" *** 349.2(439)(036)
[AN 3291551]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2011.
   Fogyasztók a hitelpiacon: viselkedés és szabályozás / szerk. Mike Károly, Szalai Ákos. - [Budapest] : Széchenyi I. Szakkollégium, 2010. - IV, 128 p. ; 25 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 0865-7106 ; 18.). (Kormányzás könyvek, ISSN 2062-7963 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88879-1-7 fűzött
fogyasztói magatartás - szociálpszichológia - hitelügy
366.1 *** 316.6 *** 336.77
[AN 3292340]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2011.
Gitomer, Jeffrey (1946-)
Sales bible (magyar)
   Az értékesítés bibliája : minden, amit az értékesítésről tudni érdemes / Jeffrey Gitomer ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, cop. 2010. - 325 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Jeffrey Gitomer értékesítési sikersorozat ; 1.)
ISBN 978-963-88996-3-7 kötött : 4990,- Ft
eladás - hálózati értékesítés
658.8 *** 658.846
[AN 3294215]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2011.
Gottgeisl Rita
   Adótörvény-változások, 2010 : Szja, Áfa, Tao, Art, Itv, Evtv, Tbj, Eva, Htv, Eho : a 2010. január 1-jével hatályos változásokkal / Gottgeisl Rita, Kerekes Anikó. - Budapest : Vezinfó, 2010. - 95 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2010/2.)
ISBN 978-963-88237-7-9 fűzött
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 3293644]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2011.
Gottgeisl Rita
   Nonprofit szervezetek működése, számvitele és adózása : alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok / Gottgeisl Rita, Láng Noémi. - Budapest : Vezinfó, 2010. - 100 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2010/6.)
ISBN 978-615-5085-00-0 fűzött
Magyarország - adózás - nonprofit szervezet - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.012.46(439)(036)
[AN 3293762]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2011.
Hadászi Ágnes
   Basic logistics : [angol szakmai nyelvkönyv logisztikai ügyintézőknek] / written by Hadászi Ágnes. - 2. utánny. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2011, cop. 2005. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-336-980-7 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - logisztika - nyelvkönyv
658.286 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3296472]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2011.
Jámbor Attila (1981-)
   Nemzetközi agrárgazdasági esettanulmányok / Jámbor Attila, Török Áron. - [Budapest] : Aula, 2011. - 166 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9698-93-2 fűzött
mezőgazdaság
338(100)
[AN 3291598]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2011.
Kelemen István
   Környezetvédelmi termékdíj, 2010 : a 2010. január 1-jével hatályos változásokkal / Kelemen István. - Budapest : Vezinfó, 2010. - 94 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2010/3.)
ISBN 978-963-88237-6-2 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 3293647]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2011.
Kerekes Anikó
   Áfatörvény-változások, 2010 : a 2010. január 1-jével hatályos változásokkal / Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Vezinfó, 2010. - 94 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780 ; 2010/1.)
ISBN 978-963-88237-5-5 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 3293636]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2011.
   Lányiné dr. Garai Katalin (1948-2001) világgazdasági és ismeretterjesztő munkássága : 10 éves megemlékezés, emlékülés és kiállítás a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában / összeáll. Lányi Pál ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszéke, Központi Könyvtára és a Magyar Közgazdasági Társaság. - [Budapest] : BCE Közp. Kvt., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-503-442-0 fűzött
Lányiné Garai Katalin (1948-2001)
Magyarország - közgazdász - 20. század
330(439)(092)Lányiné_Garai_K.
[AN 3291732]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2011.
   Munkaidő és pihenőidő / [szerk. Szabó Imre] ; [írta] Dudás Katalin [et al.]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2010. - 233 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 26.)
Fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - útmutató
331.31/.32 *** 349.2(439)(036)
[AN 3291430]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2011.
The packaging and design templates sourcebook 2 (magyar)
   Csomagolás és design 2 : stancolt kiadványok és csomagolástervek / [összeáll. Luke Herriott] ; [ford. Götz Edina]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm + CD-ROM. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-189-4 fűzött : 5995,- Ft
csomagolástechnika - képzőművészet - iparművészet - elektronikus dokumentum
658.788.4 *** 621.798 *** 73/76 *** 745.05
[AN 3292759]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2011.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   JPÉ-marketing : elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel / Papp-Váry Árpád ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - 2. utánny. - Budapest : KIT, cop. 2010. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-369.
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7340-89-5)
marketing
658.8
[AN 3296843]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2011.
Pocsarovszky Ráchel (1989-)
   Doing business in the Balkans [elektronikus dok.] / Ráchel Pocsarovszky. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Hétfa Research Inst., 2011. - (Research background paper, ISSN 2062-3798 ; No. 6)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101808. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89112-1-6
Balkán - gazdasági helyzet - ezredforduló - elektronikus dokumentum
338(497)"200"
[AN 3271792]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2011.
   Stratégia és menedzsment : tanulmányok Balaton Károly tiszteletére / szerk. Dobák Miklós, Bakacsi Gyula, Kiss Csaba ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete]. - Budapest : BCE Vezetéstud. Int., 2011. - 462 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-445-1 fűzött
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - emlékkönyv
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3291421]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2011.
   Stratégiai menedzsment / Balaton Károly [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2010. - 338 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-81-9 fűzött
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 3291382]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2011.
Thurzó Réka
   Üzleti célú ajándékozás / Thurzó Réka, Valkó Emőke. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hinora Cégcsop., 2011. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160-166.
ISBN 978-963-08-1191-0 fűzött : 3500,- Ft
ajándék - marketing - reklám
659.16 *** 658.82 *** 395.83
[AN 3296477]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2011.
Virág Miklós (1958-)
Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés (angol)
   Financial ratio analysis / Miklós Virág, Attila Fiáth ; [transl. by Ildikó Várkonyi, Gergely Glázer]. - Budapest : Aula, 2010. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-9585-10-2 fűzött
gazdasági elemzés - gazdasági előrejelzés - csőd
658.1.016.8 *** 658.15
[AN 3291483]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6376 /2011.
Fülöp Zsoltné
   A szakszervezet eszköz. Használd! : [szervezési segédkönyv] / Fülöp Zsoltné, Kozák László. - Budapest : Liga Szakszerv., 2010. - 57 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 27.)
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - útmutató
331.105.44(439)(036)
[AN 3291456]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2011.
Szilágyi József
   Szakszervezetek és a munkavédelem / Szilágyi József, Seres Attila. - Budapest : Liga Szakszerv., 2010. - 52 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 28.)
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - munkavédelem - útmutató
331.105.44(439)(036) *** 331.45(036)
[AN 3291543]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6378 /2011.
   90 éves a szegedi természettudományi képzés / [... szerk. Csákány Béla et al.] ; [közread. az SZTE TTK]. - Szeged : SZTE TTK, cop. 2011. - 248 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-963-306-097-1 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi és Informatikai Kar
Szeged - természettudomány - egyetem
378.4(439-2Szeged).096 *** 5
[AN 3292760]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2011.
   Emlékkönyv : a mezőtúri felsőoktatás fél évszázada, 1960-2010 / [... szerkbiz. Vermes Pál, Bélley Ferenc, Vizdák Károly] ; [kiad. Szolnoki Főiskola]. - Mezőtúr : [Szolnok] : Szolnoki Főisk., 2010. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-87874-8-4 fűzött
Szolnoki Főiskola. Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás (Mezőtúr)
Mezőtúr - felsőoktatás - 20. század - ezredforduló - történeti feldolgozás
378(439-2Mezőtúr)"196/201"
[AN 3294137]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2011.
   Esélyegyenlőség az észak-magyarországi régióban : tanulmány : megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Északmagyarországon[!] c. projekt / [kész. a Harmónia Alapítvány]. - [Nyíregyháza] : Harmónia Alapítvány, 2010. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0963-4 fűzött
Észak-magyarországi régió - esélyegyenlőség - közoktatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
37.014.5(439Észak-Magyarország) *** 342.72/.73(439)"200"(083.41)
[AN 3292021]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2011.
   Fejlesztőműhelyek az Észak-alföldi régióban : információs kiadvány 1. ; Jó gyakorlatok az Észak-alföldi régióban : információs kiadvány 2. / [összeáll. Pocsai Beáta, Kiss Gabriella] ; [közread. a] Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ. - [Debrecen] : Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Közp., [2011]. - 89, 45, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
Észak-alföldi régió - közoktatás - oktatásügy
37.014.5(439Észak-Alföld)
[AN 3293869]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2011.
Gombocz Eszter
   Az Óbudai Izraelita Elemi Iskola története 1920-tól 1944-ig [elektronikus dok.] : megkésett iskolai találkozó = Geschichte der jüdischen Grundschule im Budapester Stadtteil Óbuda von 1920 bis 1944 : spätes Klassentreffen / szerző Gombocz Eszter ; kiad. a Holocaust Közalapítvány. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Holocaust Közalapítvány, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 2000/XP/Vista/Win7; Adobe Reader; képnézegető
ISBN 978-963-87628-8-7
Óbudai Izraelita Elemi Iskola (Budapest)
Budapest. 3. kerület - egyházi iskola - általános iskola - iskolatörténet - két világháború közötti időszak - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Bp.III.)"192/194"
[AN 3293600]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2011.
   " gyakorlatok" : megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon : [szemelvények az észak-magyarországi régió gyakorlatából] / [szerk. Erdősyné Krotos Edit] ; [kiad. a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : Diósgyőri Gimn. és Vár. Ped. Int., [2011]. - 92 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1092-0 fűzött
Észak-magyarországi régió - közoktatási intézmény
373(439Észak-Magyarország)
[AN 3292502]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2011.
   A közoktatás fejlesztési irányai, a fejlesztések nyomon követése az Észak-alföldi régióban : [információs kiadvány 5.] / összeáll. Kiss Gabriella ; [közread. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ]. - [Budapest] : NFÜ ; [Debrecen] : Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Közp., [2011]. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Észak-alföldi régió - közoktatás - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés
37.014.5(439Észak-Alföld) *** 911.3(439Észak-Alföld)(083.41)
[AN 3293901]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2011.
   Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében : módszertani tanulmányok / [szerk. Bencéné Fekete Andrea] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2011. - 681 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német, francia és magyar nyelven
ISBN 978-963-9541-13-9 fűzött
didaktika
37.02
[AN 3292402]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2011.
   Lustrum : Ménesi út 11-13. : sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati / ed. László Horváth [et al.] ; [közread. az] ... Eötvös Collegium. - Budapest : Typotex : Eötvös Collegium, 2011. - 1219 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva latin, magyar, francia, olasz, angol, német és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-441-9 kötött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - kollégium - történeti feldolgozás
378.4(439-2Bp.).094Eötvös_Kollégium(091) *** 378.637(439-2Bp.)
[AN 3292120]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2011.
   "Magyar Felsőoktatás 2010" : konferencia dokumentumok / [szerk. Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2011. - 99 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 6.)
A Budapesten, 2011. jan. 26-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89082-1-6 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - kutatás-fejlesztés - 21. század - konferencia-kiadvány
378(439)"200/201" *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3291614]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2011.
Medgyes Péter (1945-)
   Aranykor : nyelvoktatásunk két évtizede, 1989-2009 / Medgyes Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-7116-3 fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - pedagógus - interjú
372.880(439) *** 37(439)(092)(047.53)
[AN 3292543]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2011.
Miller, Alice
Am Anfang war Erziehung (magyar)
   Kezdetben volt a nevelés / Alice Miller ; [... ford. Fischer Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 230, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-9957-30-5 kötött : 3465,- Ft : 12 EUR
családi nevelés
37.018.1
[AN 3293131]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2011.
   A nevelési tanácsadás 30 éve Győrött / [szerk. Lazurné Török Lívia] ; [kiad. a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség]. - Győr : Gyermekpszichológiai és Ped.-i Tanácsadó, Győri Kistérség, 2011. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1096-8 fűzött
Győr - nevelési tanácsadás - tanulási nehézség
37.048(439-2Győr) *** 371.322.9
[AN 3293028]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2011.
   Az országos mérések eredményeinek hasznosulása az Észak-magyarországi régióban / [... szerzői Bratinka Gábor et al.] ; [kiad. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye]. - Eger : Heves M. Önkormányzat Ped. Szakmai és Közműv. Szolgáltató Intézménye, 2011. - 109 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-89299-3-8 fűzött
Észak-magyarországi régió - közoktatás - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
37.014.5(439Észak-Magyarország)"200"
[AN 3294294]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (2011) (Nyíregyháza)
   XXX. jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció : Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar : 2011. április 27-29. / [szerk. Hadházy Tibor, Sütő László]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2011. - 412 p. ; 24 cm
Gerinccím: FiFöMa Nyíregyházi Főiskola 2011
ISBN 978-615-5097-15-7 fűzött
természettudomány - főiskola - konferencia-kiadvány
378.184 *** 5 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3294042]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2011.
   Referenciaintézmények az Észak-alföldi régióban : információs kiadvány 3. ; Pedagógiai szakmai szolgáltatók, civil szervezetek, közintézmények az új közoktatás kialakításáért : információs kiadvány 4. / [összeáll. Kiss Gabriella, Pocsai Beáta, Beregszászi Zoltán] ; [közread. a] Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ. - [Debrecen] : Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Közp., [2011]. - 193, 113 p. : ill., színes ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
Észak-alföldi régió - közoktatás - oktatásügy - civil szervezet - közoktatási intézmény - oktatási reform
37.014.5(439Észak-Alföld) *** 373(439Észak-Alföld) *** 061.2(439Észak-Alföld)
[AN 3293888]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2011.
Szász Andorné
   Két nemzet napszámosa: Wéber Ede, 1843-1935 / [szerzők Szász Andorné és Szász Andor] ; [közread. a Szilasligetért Közhasznú Egyesület]. - Szilasliget : Szilasligetért Közhasznú Egyes., 2010. - 28 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0344-1 fűzött
Wéber Ede (1845-1935)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század
37(439)(092)Wéber_E.
[AN 3294145]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2011.
   Valaki ránk üzent : Pável Ágoston emlékkiállítás születésének 125. évfordulóján = Nekdo nam je poslal glas : spominska razstava ob 125-letnici rojstva Avgusta Pavla = Uns tat es jemand kund : Gedächtnisausstellung anlässlich des 125. Geburtstages von August Pavel / [szerk. Pável Judit, Kozár Mária, Illés Péter] ; [kiad. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2011. - 8 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-9827-08-0 fűzött
Pável Ágoston (1886-1946)
Magyarország - pedagógus - nyelvész - 19. század - 20. század
37(439)(092)Pavel_Á. *** 80.001(439)(092)Pavel_Á.
[AN 3292413]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6396 /2011.
Beattie, Rob
Playing cards (magyar)
   Kártyakönyv : 52 játék, 52 technika, 52 trükk részletes leírása / Rob Beattie ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-184-9 fűzött : 3450,- Ft
kártyajáték
794.4
[AN 3292296]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2011.
Loczka András
   Croa : crucigramas para estudiantes de español : de 1500 palabras : [con soluciones] / [dib. Zoltán Lovász, Péter Vívó]. - 2. ed. - Budapest : Strucc, 2011. - [3], 33, [12] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland
ISBN 978-963-9532-05-2 fűzött : 780,- Ft
spanyol nyelv - példatár - keresztrejtvény
793.73 *** 806.0(076)=00
[AN 3294267]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2011.
Loczka András
   Croisé - 1500 mots : pour l'apprentissage de la langue française. - 2. éd. - Budapest : Strucc Books, 2011. - [48] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland
Fűzött : 780,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-953-204-5)
francia nyelv - keresztrejtvény - oktatási segédlet
793.7 *** 804.0(076)=945.11
[AN 3291963]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2011.
Loczka András
   Crow 2 : angol nyelvű szótanuló keresztrejtvények : 1500 szóval : [2. szint] / [rajz. Fata Norbert, Szántó Dezső, Szeniczey Artúr]. - 9. kiad. - Budapest : Strucc, 2011. - [3], 45, [16] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland
ISBN 978-963-85733-0-8 fűzött : 680,- Ft
angol nyelv - példatár - keresztrejtvény
793.7 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3296463]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2011.
Nieländer, Peter (1969-)
Rund um den Fussball (magyar)
   A foci / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 24.)
Ford. Mélyi József. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-161-0 fűzött : 3250,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3292639]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2011.
Radnedge, Keir
2010 FIFA World Cup South Africa official book (magyar)
   2010 FIFA World Cup South Africa : hivatalos kézikönyv / Keir Radnedge ; [ford. Mártha Bence]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-689-357-6 fűzött : 2990,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - 21. század
796.332(100)"2010"
[AN 3293804]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2011.
Roland, Heike
Dekoträume (magyar)
   Négy évszak a lakásban : otthonunk kedves, varrott díszei / Heike Roland, Stefanie Thomas ; [ford. Kirtyán Annamária]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-9974-41-8 kötött : 2990,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 3292480]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2011.
Szabó Tibor
   Tematikus keresztrejtvények [elektronikus dok.] : történelem, irodalom, nyelvtan, földrajz / Szabó Tibor. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szarvas : Adamo Books, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99196. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
keresztrejtvény - elektronikus dokumentum
793.7
[AN 3242086]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6404 /2011.
1000 more greetings (magyar)
   1000 üdvözlőlap és meghívó : kreatív levelezési formák minden alkalomra / [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 320 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-190-0 fűzött : 6995,- Ft
kisgrafika - üdvözlőlap - képes levelezőlap
769.5(100) *** 769.4(100)
[AN 3292498]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2011.
Arasse, Daniel (1944-2003)
Histoires de peintures (magyar)
   Festménytörténetek / Daniel Arasse. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2011. - 285 p., [24] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Ford. Vári Erzsébet, Vári István. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-51-7 fűzött : 2900,- Ft
művészettörténet - művészetelmélet - festészet
75(100)(091) *** 7.01
[AN 3293130]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2011.
Bencsik Orsolya (1985-)
   A Kecskeméti Művésztelep első korszaka, 1909-1919 : múzeumpedagógiai munkafüzet / [... írta és szerk. Bencsik Orsolya és ifj. Gyergyádesz László] ; [... kiad. ... Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2011. - 16 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9815-25-4 fűzött
Kecskeméti Művésztelep
Magyarország - Kecskemét - képzőművészet - művésztelep - századforduló - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
73/76(439)"190/191" *** 061.28(439-2Kecskemét) *** 069(439-2Kecskemét)
[AN 3291926]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2011.
Beurenmeister, Corina (1971-)
Komm, wir gehen auf den Bauernhof! (magyar)
   Gyere, menjünk a tanyára! : rajziskola gyerekeknek / Corina Beurenmeister ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 61 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7268-97-7 kötött : 2300,- Ft
rajzoktatás - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3292044]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2011.
Beurenmeister, Corina (1971-)
Komm, wir gehen in den Zoo! (magyar)
   Gyere, menjünk az állatkertbe! : rajziskola gyerekeknek / Corina Beurenmeister ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 61 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7268-96-0 kötött : 2300,- Ft
rajzoktatás - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3292030]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2011.
Chan, Eric
1000 product designs (magyar)
   1000 termékdesign : forma, funkció és technológia a világ minden tájáról / Eric Chan ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 320 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-192-4 fűzött : 6995,- Ft
formatervezés
745.05(100)
[AN 3292524]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2011.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3295875]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2011.
Freeman, Michael (1945-)
The digital SLR handbook (magyar)
   A digitális fényképezés kézikönyve / Michael Freeman ; [ford. Teveli Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-689-372-9 fűzött : 4990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3294069]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2011.
Fülöp Orsolya
   NegaJoule2020 : a magyar lakóépületekben rejlő energiahatékonysági potenciál : kutatási jelentés / [szerző Fülöp Orsolya] ; [közread. az] Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ. - [Budapest] : Energiaklub, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5052-04-0 fűzött
Magyarország - energiatakarékosság - lakóépület - ezredforduló - statisztikai adatközlés
728.3 *** 696/697 *** 620.9(439)"200"(083.41)
[AN 3292496]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2011.
   Halász Károly : [kofferbe pakolt konstruktivizmus, 2010. szeptember 24 - 2010. november 23.] / [szerk. Prosek Zoltán] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, cop. 2011. - 22 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17-21.
ISBN 978-963-87881-8-4 fűzött
Halász Károly (1946-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Halász_K. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3294024]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2011.
   Kisméretű Elektrográfiák Nemzetközi Kiállításai : 2010. június 23 - október 7 : Magyar Műhely Galéria, 2010. június 23 - július 16. : Karinthy Szalon, 2010. augusztus 24 - szeptember 10. : Duna Galéria, 2010. augusztus 25 - szeptember 12. : D-udvar Galéria, 2010. szeptember 15 - október 7. = International Electrographic Art Exhibitions of Small Forms : 23th June - 7th October 2010 : Hungarian Workshop Gallery, 23th June - 16th July 2010 : Karinthy Exhibition Room, 24th August - 10th September 2010 : Duna Gallery, 25th August - 12th September 2010 : D-udvar Gallery, 15th September - 7th October 2010 / [kiad. ..., rend. ... Magyar Elektrográfiai Társaság ...] ; [... kurátora ... N. Mészáros Júlia]. - Budapest : MET, 2010. - 59 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Borítócím: Matricák 2010 = Matrices 2010
ISBN 978-963-88263-1-2 fűzött
elektrofotográfia - fotóművészet - kiállítási katalógus
772.93 *** 77.04(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3294021]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2011.
Legeza László (1952-)
   A budai Szent Flórián-templom / Legeza László. - Budapest : Mikes K., 2011. - 64 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-8130-85-3 kötött
Budapest. 2. kerület - templom
726.54(439-2Bp.II.)
[AN 3292638]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2011.
   Magyar rapszódiák : Liszt Ferenc tiszteletére : képzőművészeti kiállítás : Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, ... 2011. március 16 - április 4. / [... rend. Balanyi Károly, Gulyás Géza] ; [közread. a] Kecskeméti Képzőművészek Közössége. - Kecskemét : Kecskeméti Kult. és Konf. Közp., [2011]. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0992-4 fűzött
Kecskemét - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Kecskemét)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3294253]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2011.
Országos Víz és Élet Képzőművészeti Biennálé (3.) (2011) (Baja)
   III. Országos Víz és Élet Képzőművészeti Biennálé : Baja, ... 2011. május 13 - 2011. augusztus 10. / [szerk. ... Klossy Irén] ; [rend., közread. az Eötvös József Főiskola]. - Baja : EJF, 2011. - [128] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7290-87-9 fűzött
Magyarország - Európa - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 73/76(4)"200/201" *** 061.4(439-2Baja)
[AN 3293277]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2011.
Präkel, David
Exposure (magyar)
   Expozíció / David Präkel ; [ford. Baki Ádám]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A fotográfia alapjai ; 3.)
ISBN 978-963-244-188-7 fűzött : 5995,- Ft
fototechnika
77
[AN 3292316]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2011.
Präkel, David
Working in black & white (magyar)
   Fekete-fehér fotózás / David Präkel ; [ford. Baki Ádám]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 175 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A fotográfia alapjai ; 4.)
ISBN 978-963-244-220-4 fűzött : 5995,- Ft
fototechnika
77
[AN 3292321]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2011.
Ruzsa György (1947-)
   Ikonborításos orosz ikonok egy budapesti magángyűjteményből / Ruzsa György. - Gödöllő : [Sztárstúdió Bt.], 2011. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-1393-8 fűzött
Oroszország - keresztény művészet - ortodox egyház - ikon
75.046.3(47) *** 281.93 *** 246.3
[AN 3294136]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2011.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   A magyar biedermeier / Szvoboda Dománszky Gabriella. - Budapest : Corvina, 2011. - 180 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 166-171.
ISBN 978-963-13-5990-9 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - művészettörténet - biedermeier - képzőművészet - 19. század
7.035.37(439) *** 73/76(439)"18"
[AN 3292456]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2011.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
Az Operaház (angol)
   The Budapest Opera : an architectural tour / [text Gabriella Szvoboda Dománszky] ; [photographs Lóránt Bérczi, Gábor Bérczi] ; [... transl. Godfrey Offord]. - [Budapest] : Corvina, [2011]. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5855-1 fűzött : 1480,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - útmutató
725.821(439-2Bp.)(036)
[AN 3295631]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6423 /2011.
Bodza Klára (1942-)
   Magyar népi énekiskola / Bodza Klára, Paksa Katalin ; [közread. a] Hagyományok Háza. - [Budapest] : Hagyományok Háza, 2010. - 5 db : ill., kotta ; 21 cm. - (Énekes hagyományaink)
Szerzők a 3. kötettől Bodza Klára, Vakler Anna. - Spirál fűzéssel
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(072)
[AN 3075108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 3. jav. kiad. - 172 p. + 2 CD
Bibliogr.: p. 154-163.
ISBN 978-963-7363-07-8 fűzött
ISBN 963-7363-07-6
[AN 3293047] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2. jav. kiad. - 232 p. + 2 CD
Bibliogr.: p. 208-213.
ISBN 963-7363-16-5 fűzött
[AN 3293055] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 147 p. + 2 CD
ISBN 978-963-7363-53-5 fűzött
ISBN 963-7363-53-X
[AN 3293060] MARC

ANSEL
UTF-86424 /2011.
drMáriás (1966-)
   Nem élhetek Milošević nélkül / drMáriás. - Budapest : Luna Kv. : Noran Könyvesház, 2011. - 224 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-283-047-6 kötött
Tudósok (együttes)
Magyarország - rockzenekar - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)Tudósok(0:82-94)
[AN 3291826]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2011.
Dudich Ákos
   Pótolhatatlan halhatatlanság! : a Vágtázó Halottkémek életereje / írta ... Dudich Ákos. - Budapest : Silenos, 2011. - 302 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88524-8-9 fűzött : 3200,- Ft
Vágtázó Halottkémek (együttes)
Magyarország - rockzenekar - alternatív rock - 20. század - interjú
78.067.26.036.7(439)Vágtázó_Halottkémek(047.53)
[AN 3291855]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2011.
Erdélyi Zsuzsanna (1921-)
   A kockás füzet : úttalan utakon Lajtha Lászlóval / Erdélyi Zsuzsanna ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Solymosi Tari Emőke] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 191 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7363-50-4 kötött
Lajtha László (1892-1963)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - népzenekutatás - 20. század - memoár
78.071.1(439)(092)Lajtha_L.(0:82-94) *** 78.072.2(439)(092)Lajtha_L.(0:82-94)
[AN 3292989]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2011.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Hol vagy, hazám? : Kelet-Közép-Európa himnuszai : egy nemzeti jelkép történetéhez / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap K., cop. 2011. - 245 p. ; 25 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
A függelékben a himnuszok szövege eredeti és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 233-237. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9658-90-5 kötött : 2900,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - művelődéstörténet - nemzeti himnusz - nemzettudat
784.71(4-11) *** 82-14(4-11)=945.11 *** 930.85(4-11)"18/19" *** 316.63(4-11)
[AN 3292065]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2011.
Solymosi Tari Emőke
   Két világ közt : beszélgetések Lajtha Lászlóról / Solymosi Tari Emőke ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 341 p. : ill ; 25 cm
ISBN 978-963-7363-49-8 kötött
Lajtha László (1892-1963)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - memoár - interjú
78.071.1(439)(092)Lajtha_L.(047.53)
[AN 3293101]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2011.
Ungvári Tamás (1930-)
   Új Beatles biblia : a négy apostol mítosza / Ungvári Tamás ; [... diszkográfiáját Kis Kós Antal kész.] ; [a képanyagot Illés Andrea állította össze]. - Budapest : Scolar, 2011. - 363, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Diszkogr.: p. 339-363. - Filmogr.: p. [365].
ISBN 978-963-244-255-6 kötött : 3950,- Ft
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század
78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 3292884]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6430 /2011.
101 gangster movies you must see before you die (magyar)
   101 gengszterfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Steven Jay Schneider ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2010. - 416 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-689-436-8 fűzött
filmművészet - bűnügyi film - 20. század - ezredforduló
791.43-312.4(100)"19/200"
[AN 3293745]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2011.
Lepetit, Emmanuelle (1973-)
Quand je serai grand, je serai danseuse (magyar)
   Táncos / írta Emmanuelle Lepetit ; rajz. Claire Gaudriot. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mi leszel, ha nagy leszel?)
ISBN 978-963-9944-29-9 kötött
balett-táncos - gyermekkönyv - képeskönyv
792.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3293560]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2011.
Márton Gábor (1924-2010)
   Rózsahegyi Kálmán / Márton Gábor ; [kiad. a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola]. - Gyomaendrőd : Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Isk., 2011. - 171, [28] p., : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1361-7 fűzött
Rózsahegyi Kálmán (1873-1961)
Magyarország - színész - századforduló - 20. század
792.028(439)(092)Rózsahegyi_K.
[AN 3295685]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2011.
Tóth Klára (1953-)
   A láthatatlan ország : a magyar dokumentumfilm és a média, 1992-2010 / Tóth Klára. - Budapest : M. Szemle Alapítvány, 2011. - 254 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-963-87591-5-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - dokumentumfilm - filmművészet - ezredforduló - szociográfia
791.43-92(439)"199/200" *** 308(439)"199/200"
[AN 3291863]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6434 /2011.
   Angol : középfokú írásbeli feladatok : [B2] / [kész. BME Idegennyelvi Központ Angol Nyelvi Csoport]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 90 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-88427-3-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3295322]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2011.
Boronkai Dóra (1971-)
   A dialógus szövegtani jellemzői / Boronkai Dóra. - Budapest : Schubert Graf. Stúdió, 2010. - 209 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-208.
ISBN 978-963-08-1081-4 fűzött
dialógus - szövegtan
801.73 *** 82.01-83
[AN 3293649]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2011.
Csillingh Erika
   Health care English : egészségügyi angol középhaladó szinten / írta Csillingh Erika. - Utánny. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2011. - 407 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 406-407.
ISBN 978-963-336-978-4 * fűzött
 (hibás ISBN 979-963-336-978-3)
angol nyelv - szaknyelv - egészségügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 61 *** 364.444
[AN 3296467]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2011.
   Diversiteit : handelingen Regionaal Colloquium Neelandicum Boedapest : 22-24 mei 2009 / [... red. Judit Gera et al.] ; [org.] Eötvös Loránd Universiteit ... Vakgroep Neerlandistiek. - Boedapest : Pro Nederlandistica, 2011. - 507 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0767-8 fűzött
nederlandica
803.93
[AN 3293368]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2011.
Horváth Krisztina
   Sell it all! : [angol szakmai nyelvkönyv kereskedőknek] / Horváth Kriszta. - Utánny. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2011, cop. 2005. - 456 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [457].
ISBN 978-963-337-020-9 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339
[AN 3296473]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz : B1, B2 és C1 szint / Horváthné Lovas Márta, Ortutay Katalin. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2010]. - 239 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-08-8 fűzött : 2500,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3291856]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2011.
   Ínyenc angol : az angol nyelv nem brit, nem amerikai, nem standard szókincse : angol B1, B2, C1, C2 / [szerk. Szala Boglárka]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 54, [2] p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-9019-8 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3291911]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2011.
Karászi Csilla
   Alaptársalgás németül : amire mindenkinek szüksége van / Karászi Csilla. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-83-9 fűzött : 1050,- Ft
német nyelv - társalgás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3296470]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2011.
   Könyvmoly angol : az angol klasszikus irodalom szókincse : angol B1, B2, C1, C2 / [szerk. Török Tünde]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 50 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-9018-1 fűzött
angol nyelv - irodalmi nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323-085.3=20=945.11
[AN 3291920]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2011.
László Hajnalka (1966-)
   Egyszerűsített angol nyelvtan : összefoglaló táblázatok. - [Budapest] : László H., 2010-. - 30 cm
Írta László Hajnalka
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3292723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2010. - 79 p.
ISBN 978-963-88870-0-9 fűzött
[AN 3292730] MARC

ANSEL
UTF-86444 /2011.
Loczka András
   KinderKreuzer 2 : német nyelvű szótanuló keresztrejtvények : 500 szóval / [rajz. Köblös Zsuzsanna, Hekli Lászlóné]. - 5. kiad. - Budapest : Strucc, 2011. - 33, [12] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland. - Borítócím: Kreuzer : német nyelvű szótanító keresztrejtvények : 500 szóval : Kinder 2
ISBN 978-963-85733-9-1 fűzött : 680,- Ft
német nyelv - példatár - keresztrejtvény - gyermekkönyv
803.0(076)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3294280]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2011.
Maros Judit
   Német igei táblázatok / [összeáll. Maros Judit]. - 3. kiad. - [Budapest] : Animus, 2011, cop. 1993. - 67 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-324-006-9 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - nyelvtan - ige
803.0-25(078)=945.11
[AN 3293165]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2011.
   Nyakkendős angol : az angol közélet szókincse : angol B1, B2, C1, C2 / [szerk. Szala Boglárka]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 78 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-9017-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3291941]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2011.
Soignet, Michel
   France-Euro-Express 4 : francia munkafüzet, B1-B2 szint : nouveau / Michel Soignet, Szabó Anita. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5648-1 fűzött
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3291724]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2011.
Stroh, Wilfried
Latein ist tot, es lebe Latein! (magyar)
   Meghalt a latin, éljen a latin! : egy nagy nyelv rövid története / Wilfried Stroh ; ford. Dévény István. - Budapest : Typotex K., 2011
Bibliogr.: p. 350-351.
ISBN 978-963-279-422-8 fűzött : 2900,- Ft
latin nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet
807.1 *** 930.85
[AN 3291760]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2011.
   A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés / szerk. Dobi Edit. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 158 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-114-0 fűzött
szövegtan - szövegnyelvészet
801.73
[AN 3292063]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2011.
Szvák Gyula (1953-)
   Kis magyar ruszisztika / Szvák Gyula. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7730-60-3 kötött : 1490,- Ft
Oroszország - ruszisztika - művelődéstörténet
808.2 *** 930.85(47)
[AN 3292294]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2011.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 : felmérő füzet / [szerzők Jürgen Weigmann ..., Françoise Laspeyres] ; [a m. változatot kész. Sominé Hrebik Olga]. - Szeged : Maxim, [2011]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9489-48-4 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3293132]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2011.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 : munkafüzet / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [ford. Kászony Rózsa, Müller József, Gyuris Annett] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2011]. - 160 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9489-47-6 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3293164]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2011.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 : tankönyv / [szerzők Jürgen Weigmann ..., Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a m. változatot kész. Kászony Rózsa, Müller József, Gyuris Annett] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2011]. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9489-46-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3293150]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6454 /2011.
Lőrincz Csongor (1977-)
   Az olvasás ismétlése : materialitás és kultúrtechnikák az irodalmi szövegben / Lőrincz Csongor. - Budapest : Kijárat, 2010. - 466 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-98-4 fűzött : 2300,- Ft
irodalomtudomány - hermeneutika - szövegtan
82.01 *** 82.07 *** 800.1:165.212
[AN 3293601]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2011.
   Százéves századelő : bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok / [szerk. Cs. Jónás Erzsébet, Pethő József]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2010. - (Hangszókép, ISSN 2062-8358 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-12-6 kötött
irodalomtudomány - műfordítás - társadalomtudomány
82.01 *** 3 *** 82.03
[AN 3294022]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6456 /2011.
Babosi László
   Ratkó József bibliográfia / összeáll. Babosi László ; [kiad. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2010. - 412 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-7281-61-7 fűzött
Ratkó József (1936-1989)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Ratkó_J.:016 *** 012Ratkó_J.
[AN 3293805]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2011.
Buza Péter (1942-)
   Budapestnek emlékül : Jókai Mór / a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a szövegeket vál. Buza Péter. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes. : PIM : Summa Artium, 2011. - 230 p., [32] t. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
ISBN 978-963-7537-30-1 kötött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - Budapest - magyar irodalom - író - helyismeret - 19. század - válogatott művek
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Bp. *** 894.511-821
[AN 3283145]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Jókai Mór élete és kora / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 412 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6526-2 kötött : 1490,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M.
[AN 3297344]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2011.
Olasz Sándor (1949-2011)
   A nyugati igény : Németh Lászlóról / Olasz Sándor. - Budapest : Nap, 2011. - 172 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-92-9 kötött : 2500,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Németh_L.
[AN 3292110]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6460 /2011.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Temunot me-ḥaye ha-kefar (héber)
   Tel-ilani történetek / Ámosz Oz ; [ford. Rajki András]. - Budapest : Európa, 2011. - 208, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9145-8 kötött : 2800,- Ft
héber irodalom - elbeszélés
892.4-32=945.11
[AN 3292053]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2011.
Archer, Jeffrey (1940-)
And thereby hangs a tale (magyar)
   S ezen áll egy mese / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2011]. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-277-5 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3292888]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2011.
Archer, Jeffrey (1940-)
A quiver full of arrows (magyar)
   Egy tegez nyílvessző / Jeffrey Archer ; [ford. Józsa T. Emmy]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 203, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-271-3 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-321.3=945.11
[AN 3295868]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2011.
Baresch, Martin (1954-)
Leselöwen-Entdeckergeschichten (magyar)
   Kalandos történetek / Martin Baresch ; Heribert Schulmeyer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2011]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-7461-11-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 3294378]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2011.
Baricco, Alessandro (1958-)
Oceano mare (magyar)
   Tengeróceán / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 197, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-282-5 fűzött : 2690,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3297333]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2011.
Baricco, Alessandro (1958-)
Senza sangue (magyar)
   Vértelenül / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 86, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-283-2 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3297332]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2011.
Bator, Joanna (1968-)
Piaskowa góra (magyar)
   Homokhegy / Joanna Bator ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Magvető, 2011. - 399 p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2860-5)
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3292873]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2011.
Benn, Gottfried (1886-1956)
   Esszék, előadások / Gottfried Benn ; [vál., szerk., a jegyzeteket kész. ... Kulcsár-Szabó Zoltán]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 234 p. ; 24 cm
A ford. a "Sämtliche Werke" (Stuttgart : Klett-Cotta, 1987-2001) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-96-0 fűzött : 2700,- Ft
német irodalom - irodalomesztétika - esszé
830-4=945.11 *** 82.01
[AN 3293604]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2011.
Birney, Betty G.
Friendship according to Humphrey (magyar)
   Spuri és a barátság / Betty G. Birney ; [ford. Cséplő Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-253-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3292157]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2011.
Black, Jenna
Glimmerglass (magyar)
   Káprázat / Jenna Black ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 300 p. ; 21 cm. - (Bűbájösvény sorozat)
ISBN 978-963-9943-94-0 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3291815]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2011.
Bobin, Christian (1951-)
   Une bibliothèque de nuages = Egy könyvtár felhőkből / Christian Bobin ; trad. par Hendi Ilma]. - Éd. bilingue. - Genf ; Budapest : Ed. Idahegyi, 2011. - 59 p. ; 20 cm
Fűzött
francia irodalom - aforizma - kétnyelvű dokumentum
840-84.02=945.11
[AN 3293191]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2011.
Bottet, Béatrice (1950-)
Le secret des hiboux (magyar)
   A baglyok titka : rubintos varázskönyv / Béatrice Bottet ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-235-7 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292390]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2011.
Carter, Ally
Cross my heart and hope to spy (magyar)
   Görbüljek meg, ha igazat mondok / Ally Carter ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Kelly, 2011. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-98-8 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3291752]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2011.
Center, Katherine
Everyone is beautiful (magyar)
   Szépségtapasz / Katherine Center ; [ford. Fazekas Edit]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-002-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3291812]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2011.
Chadda, Sarwat
Devil's kiss (magyar)
   Az ördög csókja / Sarwat Chadda ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 279 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-399-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-239-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3292246]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder of Roger Ackroyd (magyar)
   Az Ackroyd-gyilkosság / Agatha Christie ; [... ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 348, [4] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 15.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9211-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3295176]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1980. - 281, [5] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9175-5 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3297342]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mysterious affair at Styles (magyar)
   A titokzatos stylesi eset / Agatha Christie ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Európa, 2011. - 258 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9135-9 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3297341]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2011.
Delaney, Joseph (1945-)
The spook's secret (magyar)
   A szellem titka / Joseph Delaney ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-241-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292131]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2011.
DeSpain, Bree
The dark divine (magyar)
   The dark divine : fekete bárány / Bree DeSpain ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 327 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-313-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-314-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3292385]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2011.
Dietrich, William (1951-)
Hadrian's wall (magyar)
   Hadrianus fala / William Dietrich ; [ford. Janáky István]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 469 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-289-8 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3294395]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2011.
Dodd, Christina
Scent of darkness (magyar)
   A sötétség illata / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2011. - 303 p. ; 20 cm. - (A sötétség örökösei ; 1.)
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-297-261-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3292210]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2011.
Dodd, Christina
Touch of darkness (magyar)
   A sötétség érintése : [féktelen vágyak, ördögi titkok] / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2011. - 287 p. ; 20 cm. - (A sötétség örökösei ; 2.)
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-297-262-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3292224]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2011.
   Az élet rejtvényei : bölcs mondások, gondolatok / szerk. Tóth Ferenc ; [graf. Danyikó Zoltán]. - [Megyaszó] : [Tóth F.], 2011. - 92 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1000-5 fűzött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3293205]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2011.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Schweineraub im Streichelzoo (magyar)
   Malaclopás a Kedvenckertben / Alexandra Fischer-Hunold ; Karsten Teich illusztrációival ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Scolar, 2011. - 130 p. : ill. ; 20 cm. - (Sódervári Sherlock báró ; 4.)
ISBN 978-963-244-252-5 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292878]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2011.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Der verrückte Feuerspuk (magyar)
   A dilinyós tűzbarát / Alexandra Fischer-Hunold ; Karsten Teich illusztrációival ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Scolar, 2011. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Sódervári Sherlock báró ; 3.)
ISBN 978-963-244-251-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292871]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2011.
Forester, Victoria
The girl who could fly (magyar)
   A lány, aki tud repülni / Victoria Forester ; [ford. Pásztor Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 294 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9708-53-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-407-8 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3292360]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2011.
Forman, Gayle (1971-)
If I stay (magyar)
   Ha maradnék / Gayle Forman ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-728-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3291660]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2011.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 16. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2011. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-76-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3297338]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2011.
Haas, Wolf (1960-)
Wie die Tiere (magyar)
   Mint az állatok : [Brenner nyomozó történetei] / Wolf Haas ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2011. - 228 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-258-7 fűzött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3292826]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2011.
Harris, Robert (1957-)
Lustrum (magyar)
   Lustrum / Robert Harris ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 447 p. : ill., térk. ; 23 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-689-432-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3291628]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2011.
Ḱočar, Hračya (1910-1965)
   Az Eufrátesz hídján : elbeszélések = Ep'rati kamrǰin / Hracsja Kocsar ; [ford. és szerk. Krajcsir Piroska]. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 368, [8] p. : ill. ; 20 cm
A ford. az "Erker" és a "Sowetakan groġ" (Erewan, 1981) c. művek alapján kész.
ISBN 978-615-5058-03-5 fűzött : 3000,- Ft
örmény irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
891.981-32.02=945.11
[AN 3293831]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2011.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
Les plus belles fables de La Fontaine (magyar)
   A legszebb La Fontaine-mesék / [ill. Jean-Noël Rochut] ; [a fordításokat Halász Gábor vál.]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 221, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-297-406-4 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - állatmese - verses mese
840-35(02.053.2)=945.11 *** 840-13(02.053.2)=945.11
[AN 3293392]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2011.
Lassahn, Bernhard (1951-)
Leselöwen-Schülergeschichten (magyar)
   Diáktörténetek / Bernhard Lassahn ; Falko Honnen és Gabi Selbach rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2011]. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-86390-4-2 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 3294374]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2011.
Le Carré, John (1931-)
Smiley's people (magyar)
   Csapda / John le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-33-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3291849]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2011.
Marr, Melissa (1974-)
Fragile eternity (magyar)
   Törékeny örökkévalóság / Melissa Marr ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 317 p. ; 21 cm. - (Tündérvilág sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-9943-87-2 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3291811]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2011.
Marsotto, Aurora
Una nuova stella (magyar)
   Egy új csillag / Aurora Marsotto ; Donata Pizzato rajz. ; [ford. Réti Attila]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 136, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Balettiskola ; 2.)
ISBN 978-963-245-324-8 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292181]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2011.
Marsotto, Aurora
Un sogno sulle ponte (magyar)
   Álom lábujjhegyen / Aurora Marsotto ; Donata Pizzato rajz. ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 137, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Balettiskola ; 1.)
ISBN 978-963-245-249-4 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3292178]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2011.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
The painted veil (magyar)
   A színes fátyol / William Somerset Maugham ; [ford. Schmidt József]. - Budapest : Fiesta, [2011], cop. 2001. - 207 p. ; 18 cm
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 963-9258-07-5)
 (hibás ISBN 963-9258-43-3)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3296845]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2011.
Mora, Terézia (1971-)
Der einzige Mann auf dem Kontinent (magyar)
   Az egyetlen ember a kontinensen : regény / Terézia Mora ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Magvető, 2011. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2863-6 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3292902]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2011.
Naegels, Tom (1975-)
Los (magyar)
   Válófélben / Tom Naegels. - Budapest : Silenos, 2011. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Pánik könyvek, ISSN 2061-7445)
Ford. Bérczes Tibor
ISBN 978-963-88524-7-2 fűzött : 2400,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3292028]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2011.
Picoult, Jodi (1966-)
My sister's keeper (magyar)
   A nővérem húga / Jodi Picoult. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2011], cop. 2006. - 371 p. ; 22 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 978-963-9615-28-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3296476]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2011.
Picoult, Jodi (1966-)
Vanishing acts (magyar)
   Elrabolt az apám / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2011], cop. 2007. - 366 p. ; 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3296475]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2011.
Putney, Mary Jo
Never less than a lady (magyar)
   Egy igaz hölgy / Mary Jo Putney ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2011]. - 319 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-282-9 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3292123]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2011.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 30. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8920-9 kötött : 2390,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3294415]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2011.
Sanderson, Brandon
Mistborn (magyar)
   Ködszerzet : a végső birodalom / Brandon Sanderson ; [ford. Kopócs Éva és Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Delta Vision, 2009-. - ill. ; 19 cm
A 3. és 4. kötet alcíme: a megdicsőülés kútja
ISBN 978-963-9890-27-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2834203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2011. - 701, [2] p.
ISBN 978-963-9890-97-8 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3291340] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2011. - 447, [2] p.
ISBN 978-963-9890-98-5 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3291346] MARC

ANSEL
UTF-86506 /2011.
Sansom, C. J. (1952-)
Revelation (magyar)
   Apokalipszis / C. J. Sansom ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 2 db (526 p.) : ill. ; 21 cm
Fűzött : 3680,- Ft : 14,40 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5049-19-4)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3292050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 268 p.
[AN 3292058] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 270-526.
[AN 3292061] MARC

ANSEL
UTF-86507 /2011.
Shriver, Lionel (1957-)
So much for that (magyar)
   Ennyit erről / Lionel Shriver ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 444 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-470-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3291615]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2011.
Smith, Alex T.
Claude in the city (magyar)
   Claude a városban / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 94 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5028-25-0 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 3292869]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2011.
Smith, Wilbur
Those in peril (magyar)
   Afrika szarva / Wilbur Smith ; [ford. Boda Mária]. - [Budapest] : Delej, cop. 2011. - 602 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-55-4 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3292881]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2011.
Stasiuk, Andrzej (1960-)
Taksim (magyar)
   Taksim / Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2011. - 390 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2857-5 kötött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3292798]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2011.
Waller, Leslie (1923-2007)
The banker (magyar)
   A pénzember / Leslie Waller ; [ford. Turczi István]. - Debrecen : Picaro, cop. 2011. - 660 p. ; 21 cm
Megj. "A bankár" címmel is
ISBN 978-963-89279-0-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3293336]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2011.
Wickham, Madeleine (1969-)
Twenties girl (magyar)
   Segítség, kísértet! / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-001-0 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3291810]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2011.
Wiggs, Susan
The horsemaster's daughter (magyar)
   Eliza varázsa / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 431 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2011/12.)
ISBN 978-963-538-311-5 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3293159]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6514 /2011.
Baksa Brigitta
   Fürtös bárány meséi / Baksa Brigitta ; [ill. ... Kurdi István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 50, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Színes mesék
ISBN 978-963-19-7027-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3292372]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2011.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a hajmeresztő szerelem / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 232, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8940-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3294435]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2011.
Békés Pál (1956-2010)
   Doktor Minorka Vidor nagy napja / Békés Pál ; [Réber László ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 121 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8945-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3294437]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2011.
Benedek Elek (1859-1929)
Furulyás Palkó (angol)
   Palkó the piper ; The cowherd's daughter ; A pinch of salt : [Hungarian folktales] / adopted by Elek Benedek ; with ill. Rozi Békés ; [... transl. into English by Christina Molinari]. - 3. ed. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Granny's storybooks, ISSN 0866-1634)
Egys. cím: Furulyás Palkó ; A gulyás leánya ; A só
Fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3294367]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2011.
Beranek József (1950-)
   Fényvirág, embervilág : [dalai álma] / Beranek József. - Budapest : Biró, 2010. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-91-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3293569]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2011.
Bolgárfalvi Z. Károly (1954-)
   A felhőket elfújta a tavaszi szél / Bolgárfalvi Z. Károly. - Sopron : Novum, cop. 2011. - 153 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-91-3 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3292335]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2011.
Boruzs Gergely Gábor
   Ifini éjszakák / Boruzs Gergely Gábor. - Budapest : Delta Vision, 2010-. - 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3240620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011. - 327 p.
ISBN 978-963-9890-95-4 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3292204] MARC

ANSEL
UTF-86521 /2011.
Csoóri Sándor (1930-)
   Hova megy a hegy? : gyermekversek / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap, 2011. - 147 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9658-97-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3292129]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2011.
Esze Dóra (1969-)
   Bodzagőz [elektronikus dok.] : szappanopera / Esze Dóra. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 359 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101926. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89246-2-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3274367]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2011.
Esze Dóra (1969-)
   Legyünk barátok [elektronikus dok.] / Esze Dóra. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 445 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101797. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89246-3-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3271487]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Csí és más elbeszélések / Fekete István. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 182, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8919-3 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295250]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Kele / Fekete István ; [rajz. Bakai Piroska]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8925-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295253]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2011.
Gergely Beatrix Katalin
   Kormos királykisasszony [elektronikus dok.] : fejből röppent királylányos mesék / Gergely Beatrix Katalin. - Szöveg és képek (pdf : 3.02 MB). - Győr : [s.n.], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101787. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3271273]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2011.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2011. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2852-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3296910]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2011.
Gyócsi László (1947-)
   A menekülő : történelmi regény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2011. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88402-3-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3291753]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2011.
Hargitai Gyula (1956-1982)
   Gyermekversek / Hargitai Gyula ; [... vál., összeáll. és szerk. Farnadi Gábor Miklós]. - Újpest : Biró, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7365-98-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3293676]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2011.
Hargitai Gyula (1956-1982)
   A nyolc cet / Hargitai Gyula ; [... összeáll., vál. és szerk. Farnadi Gábor Miklós]. - Újpest : Biró, 2010. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7365-97-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3293688]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2011.
Háy János (1960-)
   Háyland. - Budapest : Palatinus, 2011. - 80, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Háy János
ISBN 978-963-274-098-0 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - grafika - képvers
894.511-14 *** 76(439)(092)Háy_J.
[AN 3291845]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2011.
Hegedüs Sándor
   Az emberiség bölcsője / Hegedüs Sándor. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 227 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-93-7 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3291750]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2011.
Hendi Ilma (1947-)
   Rózsa óra = Heure de rose / Ilma Hendi ; [ford. Markó Lehel]. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2011. - 89 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=40
[AN 3296458]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2011.
Horváth István (1939-)
   A háború gyermeke / Horváth István. - [Veszprém] : Szerző, [2010]. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0532-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3293730]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2011.
Humbert, Edina
   A svájci jegygyűrű : sorsregény / Edina Humbert. - Budapest : Accordia, 2011. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-08-6 fűzött : 2000,- Ft
Svájc - magyar irodalom - memoár
894.511-94(494)
[AN 3291932]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2011.
Kármán Irén (1967-)
   Szex és Pest / Kármán Irén. - Páty : Press and Computer Kft., 2011. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1095-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3292201]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2011.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes prózái. - [Budapest] : Stádium, 2011-. - 24 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3292075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 631 p. : ill.
Ill. Szalay Lajos
ISBN 978-963-9156-94-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - irodalmi élet - író - levelezés - 20. század - válogatott művek
894.511(091)"19/200"(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 3292086] MARC

ANSEL
UTF-86538 /2011.
Kárpáti Péter (1961-)
   A Pitbull cselekedetei : négy színdarab / Kárpáti Péter. - Budapest : Palatinus, 2011. - 298 p. ; 19 cm
Tart.: BúvárszínházÞ; SzörprájzpartiÞ; Az öldöklő tejcsarnokÞ; A Pitbull cselekedetei
ISBN 978-963-274-099-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3291839]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2011.
Kertész Ákos (1932-)
   Jónás Ninivében : publicisztikák, esszék 2002-2010 / Kertész Ákos. - Budapest : Pallas Páholy, 2011. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88980-3-6 fűzött : 2740,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3292540]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2011.
Kertész Balázs
   Egykor [elektronikus dok.] : fejezetek minden létnek könyvéből / Ambrose Montanus. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 367 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89246-0-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3274371]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2011.
Kertész Balázs
   Különös mendemondák Hallgatag Erikről [elektronikus dok.] / Ambrose Montanus. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 445 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-88666-8-4
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - ifjúsági irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(02.053.2)
[AN 3271264]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2011.
Kis András
   Elkárhozott lelkek : nyárfalevelek / Kis András. - Sopron : Novum, cop. 2011. - 252 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-89-0 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3292323]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2011.
Kiss Ottó (1963-)
   A másik ország / Kiss Ottó. - Budapest : Palatinus, 2011. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-093-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-14
[AN 3292427]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2011.
Kocsis Ernő
   Komoly(talanságok és anti) mesék / Kocsis Ernő ; a szerző rajz. ; [kiad. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2010. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-04-1 fűzött
magyar irodalom - humor - karikatúra
894.511-7 *** 741.5(439)(092)Kocsis_E.
[AN 3294080]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2011.
Komáromi János (1959-)
   ...elrejtett szavak : Komáromi János versei. - Paks : Info-Szponzor, 2010. - 190 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-0908-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3291828]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső. - [Szekszárd] : Pulpitus Kv., [2010]. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89128-5-5 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295148]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Székesfehérvár] : Árkád-Kv., [2010]. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89161-4-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295170]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Az élet primadonnái / Kosztolányi Dezső. - [Szekszárd] : Pulpitus Kv., [2010]. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89128-6-2 fűzött : 1530,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hírlapi tárca
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3294588]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Palatinus, [2010]. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88889-4-5 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295165]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2011.
Kovács András Ferenc (1959-)
   Bohócöröklét : impromptuk és divertimentók, 2003-2009 / Kovács András Ferenc. - Budapest : Magvető, 2011. - 73, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2859-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3292896]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2011.
Kovács Béla (1935-)
   Elindult bennem valami : válogatott versek / Kovács Béla. - [Budapest] : Kovács B., [2011]. - 181, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0894-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3293703]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2011.
Kővári Buda
   Dádó és a szürkeköpeny : titkos utazás az ősi Bükkbe / Kővári Buda ; [ill. Vavrinecz Beáta]. - [Budapest] : Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány, 2011. - 164, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A tér-idő vándor meséi)
ISBN 978-963-08-1141-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3294093]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2011.
Lackfi János (1971-)
   A részeg elefánt : gyerekversek / Lackfi János ; [Molnár Jacqueline ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 61 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8948-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3294410]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2011.
Ladányi Mihály (1934-1986)
   Poemas escogidos / Mihály Ladányi ; [il. Huba Bálványos]. - [Budapest] : Simor A., 2011. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-88123-8-4 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=60
[AN 3291307]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   A láthatatlan kolostor / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2011. - 499, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-53-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3296874]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2011.
   Ludas Matyi : magyar népmese / Illyés Gyula feldolgozásában ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8935-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3295888]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szélkiáltó - Márai. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 32 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-269-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3292359]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2011.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Csárda a részeg pontyhoz / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Szerző, 2010. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1241-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3293712]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - [Székesfehérvár] : Árkád-Kv., [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89161-6-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295162]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Magyarország lovagvárai / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Pulpitus Kv., [2010]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89128-0-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 3294564]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; Gavallérok / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Pulpitus Kv., [2010]. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89128-2-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3294577]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - [Szekszárd] : Pulpitus Kv., [2010]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88889-5-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3295154]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 47. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8924-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3294441]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2011.
Móra Ferenc (1879-1934)
Tükrös Kata (angol)
   Looking-Glass Kate ; Betty looks for the winter ; Palkó the wise ; Ironman Georgie : [Hungarian folktales] / Ferenc Móra ; [with ill. by Rozi Békés] ; [... transl. into English by Gerard Gorman]. - 3. ed. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Granny's storybooks, ISSN 0866-1634)
Egys. cím: Tükrös Kata ; Böske a telet keresi ; Bölcs Palkó ; Vasgyúró Gyurka
Fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3294362]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2011.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A galamb papné : regény / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2011. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9173-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3292072]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2011.
Nagy Gábor (1972-)
   Angyalaid mind repülni tudnak / Nagy Gábor. - Budapest : M. Napló, 2011. - 149, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-43-2 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3292100]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2011.
Nagy Ilona (1944-|)
   Zarándokút a lelkemhez : versek / Nagy Ilona. - Debrecen : Magánkiad., 2011. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1145-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3292031]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8926-1 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3296862]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gyerünk haza! : [szökés Magyarországon át] / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2011. - 174, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8909-4 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3296866]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8911-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3296864]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2011.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - Budakeszi : Betűtészta, 2011. - 307, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0925-2 fűzött : 2850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9868-84-7)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3292867]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2011.
Orbán Piroska (1949-)
   Fókatánc / Orbán Piroska. - [Budapest] : Biró, [2011]. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-95-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3293592]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2011.
Orbán Piroska (1949-)
   Vörös & tulipán / Orbán Piroska. - Budapest : Biró, 2010. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-94-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3293596]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2011.
Örkény István (1912-1979)
   Lágerek népe ; Emlékezők / Örkény István ; [... összeáll. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Palatinus, 2011. - 342 p. : ill. ; 20 cm. - (Örkény István művei ; 5.)
Az Emlékezők megjelent "Amíg idejutottunk" címmel is
ISBN 978-963-274-078-2 kötött : 3300,- Ft
Szovjetunió - magyar irodalom - hadifogoly - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3292941]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2011.
Paládi József (1942-)
   A bécsi utas : novellák / Paládi József. - Budapest : Dunapress, 2011. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1325-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3293219]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2011.
Papp Irén (1929-)
   A három muzsikus : mesék, novellák, versek / Papp Irén. - [Budapest] : Biró, 2010. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-96-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3293607]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2011.
Passuth László (1900-1979)
   Esőisten siratja Mexikót / Passuth László. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2011], cop. 2005. - 662 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-08-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3295878]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2011.
Passuth László (1900-1979)
   Medúzafej / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, cop. 2011. - 655 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-149-4 kötött : 3990,- Ft
Caravaggio (1571-1610)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3297337]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2011.
Peer, Gideon
   Izraeli apróságok / Peer Gideon. - Budapest : Révai Digitális K., 2011. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-061-1 kötött : 3400,- Ft
Izrael - magyar irodalom - humoreszk
894.511-7(569.4)
[AN 3293199]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2011.
Polonyi Péter (1935-)
   Gyökereim [elektronikus dok.] / Polonyi Péter. - Szöveg (epub : 472 KB). - Budapest : Syllabux, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101789. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
 (hibás ISBN 978-963-88666-2-2)
Polonyi Péter (1935-)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3271315]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2011.
Radnai Gáborné
   Ellopott boldogság / Mary King. - [Budapest] : Radnai, cop. 2011. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-45-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3293301]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2011.
Radnai Gáborné
   Halálos szerelem / Mary King. - [Budapest] : Radnai, cop. 2011. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-44-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3293304]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 184 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 16.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-363-0 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3294398]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2011.
Richter Anikó
   Jeles versek / Richter Anikó ; Bódi Zsófia rajz. - [Gödöllő] : Tudoda Kft., 2011. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1268-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3293292]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2011.
Rozsnyai Ervin (1926-)
   A lusta szamár királysága : verses mesék / Rozsnyai Ervin ; [Barna Andrea ... és Mecséri Júlia ... rajz.]. - Budapest : Szerző, 2011. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 136.)
ISBN 978-963-88582-4-5 * fűzött : 250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8582-4-5)
magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3291293]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2011.
Salamon Ernő (1912-1943)
   Didergető : válogatott versek / Salamon Ernő. - [Budapest] : Simor A., 2011. - 99 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-88123-9-1 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3291325]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2011.
Schäffer Erzsébet
   Egyszer volt : történetek, találkozások / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-212-463-6 kötött : 2500,- Ft
ISBN 963-212-463-4
magyar irodalom - karcolat - interjú
894.511-43
[AN 3296900]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2011.
Schäffer Erzsébet
   Lábujjhegyen : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011], cop. 2005. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-86769-7-9 * kötött : 2100,- Ft
ISBN 963-86769-7-3
 (hibás ISBN 978-963-867697-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3296884]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2011.
Szabados Tamás, R.
   Őrizők [elektronikus dok.] / R. Szabados Tamás (Cristopher Douglas). - 2. kiad. - Szöveg (epub : 502 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101784. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-88666-9-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3271211]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2011.
Szabó László Tibor (1938-)
   A hosszú utazás : kisregény és groteszkek / Szabó László Tibor. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 67 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-0789-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3291297]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2011. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9223-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297340]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2011.
Szekeres Kató
   Cherchez la femme : nők balfékes történetei / Szekeres Kató. - Szeged : Bakai B., 2010. - 107 p. ; 22 cm. - (Maruska sorozat)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88665-1-6)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3293203]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2011.
Szekeres Kató
   Faragott szív : romantikus versek / Szekeres Kató. - Szeged : Bakai B., 2010. - 111 p. : ill. ; 22 cm. - (Maruska sorozat)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88665-0-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3293231]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2011.
Szekeres Kató
   Itt mindenki anarchista : az évszázad pere : riportregény / Szekeres Kató. - Szeged : Bakai B., 2010. - 166 p. ; 22 cm. - (Maruska sorozat)
ISBN 978-963-88809-1-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3293226]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2011.
Szélesi Sándor (1969-)
   Jumurdzsák gyűrűje / Pierrot, Szélesi Sándor. - Pécs : Alexandra, 2011. - 399 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonathan Hunt kalandok)
ISBN 978-963-297-471-2 kötött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3291670]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2011.
Szikszai Ilka
   Ezoterikus szerelem [elektronikus dok.] / Szikszai Ilka. - Szöveg (rtf : 87.5 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2010]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101792. - Működési követelmények: Windows Wordpad
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3271330]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2011.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A kísértet : [a Jegenyék sorozat harmadik része] / Szilvási Lajos. - 3. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9659-60-5 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295770]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2011.
Szögi József (1925-)
   Naplóm a tanúm : adalékok a történelmi igazsághoz / Szögi József ; [... kiad. Május Elseje Társaság]. - Budapest : Május Elseje Társ., 2010. - 381 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0814-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3291371]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2011.
   Szülőföldem / [szerk. Hucskóné Kovács Mária és Kutas Rudolf] ; [közread. a] Kassák Alkotó Művészek Társasága Egyesület. - Budapest : Kastár : Biró, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Budapest. 14. kerület - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
894.511-822(439-2Bp.XIV.) *** 73/76(439-2Bp.XIV.)
[AN 3293625]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2011.
Talabér Csilla
   Erdőszéli patika [elektronikus dok.] / Talabér Csilla ; ill. Csobán Éva. - Szöveg és képek (epub : 10.5 MB). - Budapest : 3D Magic Kft., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-06-9684-5
magyar irodalom - gyógynövény - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 615.322(02.053.2)
[AN 3271919]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2011.
Tollas Tibor (1920-1997)
   Tollas Tibor válogatott versei / Szakolczay Lajos válogatása. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2011, cop. 2009. - 250, [6] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3291824]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2011.
Törő István (1949-)
   Búvóhelyet az igazságnak? : versek, mesék, gyerekversek / Törő István. - Budapest : Biró, 2011. - 249 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-99-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - gyermekvers - mese
894.511-14 *** 894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3293591]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2011.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2011. - 541, [2] p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9166-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3296879]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2011.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 9 : nagy magyar vádirat, 2009 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, [2010]. - 154 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88600-4-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3293868]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2011.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 10 : nagy magyar vádirat, 2009 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, [2010]. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88600-5-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3293874]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2011.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 33. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8921-6 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3294406]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2011.
Vásárhelyi Zsolt
   Állatok a ház körül : verses kifestőfüzet / [írta Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : TotHál, [2011]. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5055-03-4 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3293514]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2011.
Vásárhelyi Zsolt
   A százlábú panasza ... és más talányok az állatvilágból : verses kifestőfüzet / [írta Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : TotHál, [2011]. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5055-02-7 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3293507]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2011.
Vukovári Panna
   Angyalbazár : ha már csak a csoda segíthet : regény / Vukovári Panna. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-05-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3292326]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2011.
Zalán Tibor (1954-)
   A rettentő görög vitéz : antik mesejáték / Zalán Tibor ; Baranyai András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 54, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5023-24-8 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3293099]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2011.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Egy kutya emlékei / Zelk Zoltán ; [Papp Beatrix illusztrációival]. - Budapest : Móra Kvk., 2011. - 41, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 4.)
ISBN 978-963-11-8929-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3292909]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6612 /2011.
Bojtor Verabella (1974-)
   Hová mégy te kisnyulacska? : népköltés / rajz. Bojtor Verabella. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3294031]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2011.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the Turtle lake treasure (magyar)
   Franklin és a Teknős-tó kincse / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, [2011]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-32-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3296649]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2011.
Bourgeois, Paulette
Franklin's nickname (magyar)
   Franklin beceneve / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2011]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-95-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3296460]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2011.
Cecil, Lauren
A fresh-n-fruity spring (magyar)
   Friss gyümölcsös tavasz / írta Lauren Cecil. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Eperke epresen új világa
ISBN 978-963-9944-25-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3293433]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2011.
Delarue, Béatrix
   Vilma levese / [szöveg] Béatrix Delarue ; [ill.] Horváth Mónika ; [... ford. Finy Petra]. - Budapest : Pagony, [2011]. - [49] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-5023-27-9 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292913]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2011.
Döring, Anna
Conni am Strand (magyar)
   Bori a strandon / ... Anna Döring meséli újra ; Wolfram Hänel ... [alapján] ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 10.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3291796]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2011.
Eberhard, Irmgard
Was kriecht und krabbelt da? (magyar)
   Mi csúszik, mi mászik itt? / [ill. és szöveg Irmgard Eberhard]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 9.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-243-3 fűzött : 2250,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 502(02.053.2)
[AN 3292651]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2011.
Égémar, Béatrice
Quand je serai grand, je serai vétérinaire (magyar)
   Állatorvos / szöveg Béatrice Égémar ; rajz Fred Multier. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mi leszel, ha nagy leszel?)
ISBN 978-963-9944-30-5 kötött
állatorvos - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 619(02.053.2)
[AN 3293553]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2011.
Gallo, Lisa
A picnic adventure (magyar)
   Kalandos piknik / írta Lisa Gallo ; ill. Laura Thomas. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9944-26-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3293518]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2011.
Gordan, Kajsa
Kjelle börjar på hunddagis (magyar)
   Kifli kutyaoviba megy / szöveg Kajsa Gordan ; ill. Mia Maria Güettler ; [ford. Maria Larsson]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [26] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5028-24-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3293085]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2011.
Harimann, Sierra
Ballet school (magyar)
   Balettiskola / írta Sierra Harimann ; ill. Lisa Workman. - Budaörs : Mirax, [2011]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9944-27-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3293455]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2011.
Jelenkovich, Barbara
Sachen, suchen (magyar)
   Keress, találj, mesélj! 2 / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-267-9 kötött : 1675,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292287]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Amikor te kicsi voltál : félig kész mesekönyv / Marék Veronika, F. Győrffy Anna ; [a rajzokat felújította Rákosy Anikó]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [36] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8928-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3293093]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2011.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Auf der Baustelle (magyar)
   Az építkezésen / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Scolar, 2010, cop. 2000. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 1.)
Ford. Csörgő Barbara. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-187-0 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3294289]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2011.
Schneider, Liane
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 12.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3291804]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2011.
Schneider, Liane
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 11.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3291803]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2011.
Scotton, Rob
Russell the sheep (magyar)
   Russell, a bárány / Rob Scotton ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2010]. - [30] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-643-213-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292979]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2011.
Thomas, James and the red balloon (magyar)
   Thomas, James és a piros léghajó / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2011. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
ISBN 978-963-628-886-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3296464]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2011.
Vásárhelyi Zsolt
   Maki-baki és más történetek az állatok hétköznapjaiból : verses kifestő / [írta Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : TotHál, [2011]. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5055-01-0 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3293499]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2011.
Weller, Ursula (1996-)
Fomen und Gegensätze (magyar)
   Formák és ellentétek / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 11.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-249-5 fűzött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3292652]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6632 /2011.
Digwal, Suresh
Maître du monde (magyar)
   A világ ura / Jules Verne [alapján] ; [rajz. Suresh Digwal] ; [átd. Dale Mettam] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 68, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-55-4 fűzött : 1290,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3292304]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2011.
Goscinny, René (1926-1977)
L'empereur Smith (magyar)
   Smith császár / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2011. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 14.)
ISBN 978-963-88539-2-9 fűzött : 1699,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3294126]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2011.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12. kötetet ford. Basa Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Szárnyalj!!. - 2011. - 185 p.
ISBN 978-963-9794-36-8 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9794-37-5)
manga
087.6:084.11
[AN 3293729] MARC

ANSEL
UTF-86635 /2011.
Loeb, Jeph (1958-)
Superman/Batman: absolute power (magyar)
   Superman, Batman: abszolút hatalom / [írta Jeph Loeb] ; [rajz. Carlos Pacheco] ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., 2011. - [112] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9833-38-8 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3294105]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2011.
Pink, Daniel H.
The adventures of Johnny Bunko (magyar)
   Johnny Bunk kalandjai : 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát / Daniel H. Pink ; rajz. Rob Ten Pas ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - [152] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-304-038-6 fűzött : 1900,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3293799]
MARC

ANSEL
UTF-8