MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/07/11 13:02:27
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6637 /2011.
   BPS : BioPhys Spring 2011 : 10th International Workshop for Young Scientists : May 26-27, 2011, Gödöllő ... : book of abstracts / [ed. by István Farkas and Piroska Víg] ; [org., publ. by the] Szent István University Gödöllő Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szent István Univ., cop. 2011. - 50 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-220-3 fűzött
biofizika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gödöllő) *** 577.3
[AN 3295370]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2011.
Nádai Magda
   Partonszűrt csapvizünk bölcsője : a Szentendrei-sziget / Nádai Magda. - Budapest : Bafila Kft., 2011. - 94 p., [50] t. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-1312-9 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-13120-9)
Szentendrei-sziget - vízmű - természeti környezet - vízellátás
061.5(439Szentendrei-sziget) *** 628.1(439Szentendrei-sziget) *** 502.4(439Szentendrei-sziget)
[AN 3295587]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2011.
   Sas 100 : a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó törvényes és tökéletes Sas páholy centenáriumi kiadványa. - [Budapest] : Sas Páholy, cop. 2011. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. Sas Páholy
Magyarország - szabadkőművesség
061.236.61(439)
[AN 3299183]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2011.
   A Számalk és elődei / összeáll. és szerk. Havass Miklós. - Budapest : [Számalk], 2011. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-553-443-2 fűzött
Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. (Budapest)
Magyarország - vállalat - számítástechnika - történeti feldolgozás
061.5(439)SZÁMALK *** 681.3
[AN 3297270]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2011.
Szegedi Nyári Tárlat (36.) (2011)
   XXXVI. Szegedi Nyári Tárlat : REÖK, 2011. május 14 - július 10. / [a kiállítást rend. Nátyi Róbert ; [előszó Matits Ferenc] ; [... kiad. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., 2011. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88394-3-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szeged) *** 73/76(439)"200"
[AN 3297442]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2011.
   Volt egyszer egy Szki.. / [... összeáll. ... Dömölki Bálint et al.]. - Budapest : Kovács E., 2011. - 117, [4] p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. márc. 24-én tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-08-1135-4 fűzött
Számítástechnikai Koordinációs Intézet (Budapest)
Budapest - számítástechnika - kutatóintézet
061.6(439-2Budapest) *** 681.3
[AN 3298002]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6643 /2011.
   Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban - egy kockázat-alapú megközelítés felé : végső jelentés ... Leuven, 2009. július. - Budapest : AKTI, 2010. - 2 db (170 p.) ; 24 cm. - (AKTI dokumentumok, ISSN 2060-0607 ; 7.)
ISBN 978-615-5020-07-0 fűzött
Európai Unió - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz
791.9.096/.097(4-62) *** 316.774(4-62) *** 659.3(4-62)
[AN 3296258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. füz. - 80 p.
[AN 3296268] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. füz. - p. 83-170.
Bibliogr.: p. 144-170.
[AN 3296306] MARC

ANSEL
UTF-86644 /2011.
Incze Kinga (1970-)
   Magyarországi médiapiaci körkép, 2009 : az AGB Nielsen, a TNS Media Intelligence, az Ipsos - GfK Hungária és a Matesz (Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség) adatai alapján / Incze Kinga. - Budapest : AKTI, 2010. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 53.)
ISBN 978-615-5020-01-8 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - statisztikai adatközlés
659.3(439)"200"(083.41) *** 791.9.096/.097(439)"200"(083.41)
[AN 3296057]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2011.
Makara Zsuzsanna
   A média szabályozása Bulgáriában / Makara Zsuzsanna. - Budapest : AKTI, 2010. - 24 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 59.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5020-11-7 fűzött
Bulgária - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
659.3(497.2) *** 654.19(497.2) *** 34:791.9.096/.097(497.2)
[AN 3296155]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2011.
Party planner (magyar)
   A bulizás kézikönyve / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - [16] p., [4] t., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Varázslók a Waverly Helyből
ISBN 978-963-629-740-4 fűzött : 1199,- Ft
televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.9.097(73)(02.053.2)
[AN 3296634]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2011.
Szabó Dávid
   A magyar, a lengyel és a német talkshow-k összehasonlító tartalomelemzése / Szabó Dávid. - Budapest : AKTI, 2010. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI kutatások, ISSN 2061-4438 ; 3.)
Fűzött
Magyarország - Lengyelország - Németország - ezredforduló - televíziós műsorszám - talk-show
791.9.097(438) *** 791.9.097(430) *** 791.9.097(439)"200"
[AN 3296224]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2011.
   Tanulmány a médiajártasság szintjeinek értékelési kritériumairól : a médiajártasság fogalmának átfogó bemutatása, valamint a médiajártasság európai szintjének értékelési lehetőségei : ... végjelentés : Brüsszel, 2009. október / ... szerk. Paolo Celot. - Budapest : AKTI, 2010. - 81 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI dokumentumok, ISSN 2060-0607 ; 6.)
ISBN 978-963-88774-5-1 fűzött
Európai Unió - médiaismeret - ezredforduló
791.9.096/.097(4-62) *** 316.77(4-62) *** 659.3(4-62)
[AN 3296235]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2011.
Várnai Pál (1935-)
   Életeim / Várnai Pál. - [Budapest] : Zachor Kv., 2011. - 217 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-963-88316-3-7 fűzött : 2190,- Ft
Várnai Pál (1935-)
Kanada - újságíró - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
070(71)(=945.11)(092)Várnai_P.(0:82-94)
[AN 3297949]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2011.
Vass Csaba (1948-)
   Kommunikációelméletek és amik nem azok / Vass Csaba. - Budapest : AKTI, 2010. - 89 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 51.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88774-9-9 fűzött
kommunikációelmélet
659.3 *** 316.77 *** 82.085
[AN 3296264]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6651 /2011.
Meyer, Thomas (1950-)
Rudolf Steiners "eigenste Mission" (magyar)
   Rudolf Steiner "legsajátabb küldetése" : a szellemtudomány karma-kutatásának eredete és aktualitása / Thomas Meyer ; [ford. Kádas Katalin] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., [2011]. - 207 : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88134-4-2 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - szellemtudomány - lélekvándorlás - filozófus - századforduló
133.25 *** 1(436)(092)Steiner,_R. *** 129.4
[AN 3294859]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2011.
   Remény a holnapnak : út a kozmikus embertudat elérése felé / [közread. a] Krizantén. - Pécs : Szöveglabor, 2011. - 322 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89083-2-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3298095]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6653 /2011.
   Climate change and local governance [elektronikus dok.] : alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions / ed. by Nick Gotts and Imre Kovách. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : MTA PTI, 2010. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102009. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-71-1
Európa - éghajlatváltozás - kormányzati politika - helyi önkormányzat - elektronikus dokumentum
504.38.054 *** 352/353(4)
[AN 3278554]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2011.
Country walks (magyar)
   Séta a természetben : spotter's guide / szerk. Karen Goaman és Phillip Clarke ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-238-9 fűzött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3298181]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2011.
   Élet a Duna-ártéren - víz, természet, ember, 2009 / [... szerk. Tamás Enikő Anna] ; [rend., kiad. a BITE Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület etc.]. - Baja : BITE, cop. 2010. - 104 p. : ill. ; 25 cm
A Pörbölyön, 2009. nov. 13-15. között tartott tudományos tanácskozás összefoglaló kötete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0537-7 fűzött
Duna - Magyarország - természeti környezet - ártér - ökológia - konferencia-kiadvány
504.03(439) *** 502(439)(282.243.74) *** 061.3(439-2Pörböly)
[AN 3298206]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2011.
   Érd természeti és műemléki értékei / [szerk. Bartos Csilla] ; [közread. a] Környezetvédő Egyesület. - Érd : Környezetvédő Egyes., 2011. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1192-7 fűzött
Érd - helyismeret - természeti környezet - műemlék
502(439-2Érd) *** 72.025.3(439-2Érd) *** 908.439-2Érd
[AN 3295290]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2011.
Hoffmann, Brigitte
Das Meer (magyar)
   A tenger / írta Brigitte Hoffmann ; rajz. Andreas Röckener ; [ford. ... Pánt Julianna]. - Budapest : Nicam, [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 6.)
ISBN 978-963-89258-5-5 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
tenger - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 3295050]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2011.
   A Kék-Kálló völgyének természeti értékei / szerk. Papp László ; [közread. a] Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület. - [Debrecen] : Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egyes., 2010. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-08-1030-2 fűzött
Hajdúsági tájvédelmi körzet - természeti környezet - tájvédelmi körzet
502.4(439)Hajdúsági_Tájvédelmi_Körzet
[AN 3297758]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2011.
   Kolontár-jelentés : a vörösiszap-baleset okai és tanulságai / [szerk. Hargitai Miklós] ; [kiad. a Zöldek/Európai Szabad Szövetség frakciója az Európai Parlamentben és a Lehet Más a Politika]. - Budapest : Zöldek/Európai Szabad Szövets. frakciója az Európai Parlamentben : LMP, 2011. - 150 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Veszprém megye - Kolontár - vörösiszap - katasztrófa - környezetszennyezés
504.05(439.117) *** 355.58(439.117)
[AN 3296121]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2011.
   Környezeti változások és az Alföld / [szerk. Rakonczai János]. - Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 2011. - 396 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Nagyalföld Alapítvány kötetei, ISSN 1216-4933 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85437-8-3 fűzött
Alföld - természeti környezet - ökológia - környezeti hatás
502.4(439.14) *** 504.03(439.14)
[AN 3299135]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2011.
   Tudtad? : érdekességek a természet és a csillagászat világából / [írta Csordás Gabriella et al.] ; [szerk. Nagy Mária, Tyihák Katalin]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-251-254-9 fűzött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(100)(02.053.2)
[AN 3295137]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6662 /2011.
Reiman István (1927-)
   Matematika / Reiman István. - Új kiad. - Budapest : Typotex, 2011. - 609 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-300-9 kötött : 2900,- Ft
matematika
51
[AN 3297523]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6663 /2011.
Baker, Joanne
50 physics ideas you really need to know (magyar)
   Fizika : 50 fogalom, amit ismerni kell / Joanne Baker ; [ford. Kővári Zsolt]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9546-92-9 kötött : 2990,- Ft
fizika
53
[AN 3296979]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2011.
Neffe, Jürgen
Einstein (magyar)
   Albert Einstein igaz története / Jürgen Neffe. - Budapest : Typotex, 2011. - 593, [18] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bozsoki Anna-Mária, Gerner József. - Bibliogr.: p. 577-582.
ISBN 978-963-279-426-6 fűzött : 4300,- Ft
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - 20. század
53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 3295224]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6665 /2011.
   A Bakonytól Madagaszkárig : tanulmánykötet a 65 éves Veress Márton tiszteletére / [szerk. Csapó Tamás et al.]. - Szombathely : [NYME SEK], 2011. - 268 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-47-2 fűzött
Magyarország - geomorfológia - történeti földrajz - emlékkönyv
551.4(439) *** 911.3(439) *** 551.4
[AN 3295360]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2011.
International Field Workshop on New Advances on Maar-Diatreme Research (2011) (Somoskőújfalu)
   Proceedings of the "International Field Workshop on New Advances on Maar-Diatreme Research : results and perspectives" : Somoskőújfalu, ... 9-14 May, 2011 / ed. by Károly Németh. - Balatonlelle : [Németh K.], 2011. - 54, [24] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1323-5 fűzetlen
vulkanikus felszíni forma - konferencia-kiadvány
551.432.56 *** 061.3(439-2Somoskőújfalu)
[AN 3294844]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2011.
Mezősi Gábor (1952-)
   Magyarország természetföldrajza / Mezősi Gábor. - Budapest : Akad. K., 2011. - 393 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 353-378.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8976-5)
Magyarország - természeti földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(439)(075.8)
[AN 3297123]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6668 /2011.
Alberts, Andreas
Die Baum- und Strauchapotheke (magyar)
   Fák, bokrok gyógyító ereje : az áfonyától a zsályáig / Andreas Alberts, Peter Mullen, Margot Spohn ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Sziget, 2005 [!2011]. - 246 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 978-963-7268-10-6 kötött : 2980,- Ft
gyógynövény - növényhatározó
582(083.71) *** 615.89:615.322
[AN 3298870]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2011.
Blossom, Joe
Sea and freshwater birds (magyar)
   Tengeri és szárazföldi madarak : spotter guides[!spotter's guide] / Joe Blossom ; ill. Trevor Boyer, Alan Harris és Ian Jackson ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-240-2 fűzött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3298167]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2011.
Bognár Gábor
   Hazafelé szállnak a gólyák : emlékezés Mészáros György ornitológusra / szerzők Bognár Gábor, Koncz István, Lisztes János ; szerk. Lisztes János ; [kiad. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság]. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2011. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87265-3-7 fűzött
Mészáros György
Magyarország - ornitológia - biológus - 20. század
598.2(439)(092)Mészáros_Gy.
[AN 3296315]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2011.
Cox, Rosamund Kidman
Wild animals (magyar)
   Vadállatok : spotter's guide / Rosamund Kidman Cox ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-241-9 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3298191]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2011.
   Az Eger-patak állatvilága : általános iskolás kortól ajánlott terepi, képes ismeretterjesztő füzet az Eger-patak egri és szarvaskői szakaszának állatvilágáról / [írta és szerk. Szitta Emese et al.] ; [közread. a] Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület. - Eger : Kaptárkő Természetvédelmi és Kult. Egyes., 2010. - 46 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-08-0337-3 fűzött
Eger-patak (Tisza-tó) - patak - fauna
591.9(439)(282Eger)
[AN 3294500]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2011.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Állatvilág : afrikai szafari 3-6 éves gyerekeknek! : amit a 12 legizgalmasabb vadállatról tudni kell! / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, [2011]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5060-01-4 kötött : 2400,- Ft
Afrika - állat - gyermekkönyv
59(6)(02.053.2)
[AN 3295555]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2011.
Sörensen, Hanna
Tierkinder (magyar)
   Állatkölykök / írta Hanna Sörensen ; rajz. Julie Sodré ; [ford. ... Pánt Julianna]. - Budapest : Nicam, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 2.)
ISBN 978-963-89258-0-0 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
vadon élő állat - fiatal állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3295006]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2011.
Wheeler, Alwyne (1929-)
Sea & freshwater fish (magyar)
   Tengeri és édesvízi halak : spotter's guide / Alwyne Wheeler ; ill. Annabel Milne és Peter Stebbing ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-239-6 fűzött
hal - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2) *** 597(02.053.2)
[AN 3298173]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6676 /2011.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - 8. kiad. - Budapest : Corvina, 2011. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 978-963-13-6018-9 fűzött : 3500,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 3297670]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2011.
Büki Andrea
   Magyar orvos Ikeaországban / Büki Andrea. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 160 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-08-6 fűzött : 2200,- Ft
Svédország - orvos - 20. század - 21. század - magyarság - memoár
61(485)(=945.11)(092)Büki_A.(0:82-94)
[AN 3297006]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2011.
Carr, Allen (1934-2006)
Allen Carr's the easy way to stop smoking (magyar)
   Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! / Allen Carr ; [ford. Szép Zsuzsanna és Zsolt Angéla]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 239, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-909-2 fűzött : 2500,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3298556]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2011.
Dobák Zita
   Életmódtanácsok COPD-s betegeknek / [szerzők Dobák Zita, Lelovics Zsuzsanna]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
tüdőbetegség - egészséges életmód - diéta
616.24 *** 613
[AN 3299182]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2011.
Dobák Zita
   Életmódtanácsok epebetegeknek / [szerzők Dobák Zita, Lelovics Zsuzsanna, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
epebetegség - egészséges életmód - diéta
616.361/.366 *** 613 *** 613.24
[AN 3299267]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2011.
   Életmódtanácsok csontritkulásos betegeknek / [szerzők Lelovics Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
csontritkulás - egészséges életmód - diéta
616.71 *** 613 *** 613.24
[AN 3299221]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2011.
   Életmódtanácsok magas vérnyomásos betegeknek / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
magas vérnyomás - egészséges életmód - diéta
616.12-008.331.1 *** 613 *** 613.24
[AN 3299299]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2011.
   Életmódtanácsok szív- és érrendszeri betegeknek / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
szívbetegség - érbetegség - egészséges életmód - diéta
613 *** 613.24 *** 616.1
[AN 3299322]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2011.
Essentials of emergency medicine (magyar)
   A sürgősségi orvoslás alapjai / főszerk. Richard V. Aghababian ; szerk. E. Jackson Allison [et al.]. - Budapest : Medicina, 2011. - 1093 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-226-336-6 fűzött : 12900,- Ft
orvostudomány - sürgősségi ellátás - kézikönyv
616(035) *** 616-039.74
[AN 3295640]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2011.
European S3-guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris (magyar)
   Irányelvek : európai S3-irányelvek a psoriasis vulgaris szisztémás kezeléséről / D. Pathirana [et al.] ; ... adaptálta Szegedi Erika, Gyulai Rolland, Holló Péter ; ford. Vass Edit, Vass Viktória, Kocsis Márton. - [Budapest] : [MDT], [2010]. - 69 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Magyar Dermatológiai Társulat. - Bibliogr.: p. 59-65. - Különlenyomat-fordítás: Journal of European academy of dermatology and venereology, ISSN 0926-9959, No. 23, Suppl. 2 (2009)
Fűzött
pikkelysömör - gyógyítás
616.517-08
[AN 3294794]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2011.
Hartmann Eszter
   Életmódtanácsok szénanáthás betegeknek / [szerzők Hartmann Eszter, Lelovics Zsuzsanna, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 14 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
allergia - egészséges életmód
616-056.43 *** 613
[AN 3299308]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2011.
Johnson, Sue (1947-)
Hold me tight (magyar)
   Ölelj át! : beszélgetések az életre szóló szerelem lehetőségeiről / Sue Johnson ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 284, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 271-281.
ISBN 978-963-530-914-6 fűzött : 2900,- Ft
szerelem - párkapcsolat
613.88 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3298563]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2011.
Kovács Eszter, L.
   Török basa, hol a hasa? / L. Kovács Eszter. - [Budapest] : Garbo K., [2011]. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-07-1 fűzött
fogyókúra - testmozgás
613.24 *** 613.71
[AN 3297254]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2011.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Életmódtanácsok daganatos betegeknek / [szerzők Lelovics Zsuzsanna, Töttösi Adrienn, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
rákbetegség - egészséges életmód - diéta
616-006 *** 613 *** 613.24
[AN 3299226]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2011.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Életmódtanácsok dohányosoknak ; Életmódtanácsok alvászavarban szenvedőknek / [szerzők Lelovics Zsuzsanna, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
dohányzás - alvászavar - egészséges életmód
613.84 *** 613 *** 616.8-009.836
[AN 3299239]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2011.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Életmódtanácsok fejfájásban szenvedőknek / [szerzők Lelovics Zsuzsanna, Pap Andrea, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
fejfájás - egészséges életmód
616.857 *** 613
[AN 3299284]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2011.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Életmódtanácsok fekélybetegeknek ; Életmódtanácsok refluxban szenvedőknek / [szerzők Lelovics Zsuzsanna, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
gyomorfekély - gyomorbetegség - gyomornedv - egészséges életmód - diéta
616.33-002.44 *** 613 *** 616.329 *** 616.33-008.1 *** 613.24
[AN 3299287]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2011.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Életmódtanácsok májbetegeknek / [szerzők Lelovics Zsuzsanna, Töttösi Adrienn, Valló Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2011. - 15 p. ; 15 cm. - (Patika magazin füzetek, ISSN 2062-753X)
Fűzött
májbetegség - diéta
616.36 *** 613.24
[AN 3299302]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2011.
Lelovics Zsuzsanna (1973-)
   Mit (t)egyek, hogy lefogyjak? / Lelovics, Szarvasházi, Vági. - Budapest : Galenus, 2011. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
ISBN 978-963-7157-23-3 kötött : 2990,- Ft
fogyókúra - diéta
613.24
[AN 3294890]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2011.
Müller, Wunibald
Ekstase (magyar)
   Eksztázis : szexualitás és spiritualitás / Wunibald Müller ; [ford. Késmárki Zsolt]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-22-5 fűzött : 1860,- Ft
nemi élet - személyiség-lélektan - öröm
613.88 *** 241 *** 159.942 *** 159.923 *** 17.023.34
[AN 3296339]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2011.
   Nem a pénz boldogít avagy Hogyan gondolkodnak az igazi milliomosok? : megvalósítási segédlet. - Budapest : Pongor, cop. 2010. - 64 p. ; 23 cm
Kész. Proctor, Bob "Its not about the money" c. művéhez
ISBN 978-963-06-9636-4 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3294625]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2011.
Ohntrup, Hugo (1914-1996)
Homöopathie und christlicher Glaube (magyar)
   Homeopátia és keresztény hit : összeegyeztethető? / Hugo Ohntrup ; szerk. Ursula Ohntrup ; [ford. Balogh Anna]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 73, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-963-9981-23-2 fűzött : 980,- Ft
homeopátia - hit
615.015.32 *** 211
[AN 3296329]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2011.
Orvosi kommunikáció (angol)
   Medical communication / ed. by János Pilling ; [transl. Alan Campbell]. - Budapest : Medicina, 2011. - 337 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-335-9 fűzött : 6200,- Ft
orvostudomány - orvosi etika - kommunikáció - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 3295558]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2011.
   A patológia alapjai - szókratészi modorban / szerk. Matolcsy András. - Budapest : Medicina, 2011. - III, 612 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-226-334-2 fűzött : 8600,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3295531]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2011.
Soltesz, Ditke (1962-)
   Női intim szféra : [titkokról, vágyakról, fájdalmakról...] / Ditke Soltesz. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 179, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0891-0 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - nők egészsége
613.88-055.2 *** 613.99
[AN 3294980]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2011.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Milyen nő lesz lányodból, milyen férfi lesz fiadból? : gyerekeink szexuális nevelése / F. Várkonyi Zsuzsa ; [ill. Molnár Csikós Hajnalka]. - [Budapest] : Csodasuli, cop. 2011. - 158 p. : ill. ; 19 cm + CD
ISBN 978-615-5162-00-8 fűzött : 3100,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermeknevelés - családi nevelés - elektronikus dokumentum
613.88 *** 37.018.1
[AN 3298059]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6702 /2011.
   Curcubeu : ghid pentru dezvoltarea comportamentului ecologic / [ed. de E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, ... Erdélyi Kárpát Egyesület]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes. ; Satu Mare : EKE, [2011]. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 37.
Fűzött
energiatakarékosság - környezeti tudatosság
620.9
[AN 3297482]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2011.
   Kompresszoros hűtés / [alkotószerk.] Jakab Zoltán ; [közread. a] Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövets., [2011], cop. 2006. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87262-0-2 kötött
hűtés
621.572
[AN 3297799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XVI, 355 p.
ISBN 963-87262-1-0
[AN 3297803] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - XIII, 564 p.
Bibliogr.: p. 563-564.
ISBN 963-87262-2-9
[AN 3297808] MARC

ANSEL
UTF-86704 /2011.
Megújuló energia (angol)
   Renewable energy : Republic of Hungary National Renewable Energy Action Plan, 2010-2020 / [publ. by the ... Ministry of National Development]. - [Budapest] : Min. of Nat. Development, [2011]. - 224 p. : ill. ; 19x28 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89328-0-8)
Magyarország - megújuló energiaforrás - cselekvési program - 21. század
620.91(439)"201/202" *** 620.95(439)"201/202"
[AN 3295588]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2011.
   Megújuló energia : Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve, 2010-2020 / [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]. - [Budapest] : NFM, [2011]. - 224 p. : ill. ; 19x28 cm
ISBN 978-963-89328-0-8 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - 21. század - cselekvési program
620.91(439)"201/202" *** 620.95(439)"201/202"
[AN 3295577]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6706 /2011.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2010) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2010 : AACS'10 : [Budapest, ... June 25, 2010] / ed. István Vajk, Renáta Iváncsy ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE, [2010]. - 275 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-004-9 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3296226]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2011.
   Gépérzet : interfész, interakció, navigáció / szerk. Kangyal András és Laufer László. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 294 p. : ill. ; 23 cm. - (Új média re:mix, ISSN 2061-3377 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-391-2 fűzött : 2800,- Ft
számítógép-használat
681.3
[AN 3296960]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2011.
   Mechatronics model to studies programmes : Leonardo da Vinci partnership: State Academy of Technology, Weilburg, Germany, School of Vocational Education, Muş, Turkey, University of Szeged, Hungary, 2009-2011 / [ed. Cecilia Hodúr] ; [publ. by University of Szeged Faculty of Engineering]. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Engineering, [2011]. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89256-0-2)
mechatronika
681.5 *** 681.3.004.14
[AN 3295388]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2011.
   Proceedings of the 17th PhD mini-symposium : February 1, 2010, Budapest University of Technology and Economics ... - Budapest : BUTE, cop. 2010. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-994-2 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3296494]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6710 /2011.
Hazay István
   Hozzáférési szolgáltatások a digitális televízió műsorterjesztési platformokon / Hazay István. - Budapest : AKTI, 2010. - 52 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 49.)
ISBN 978-963-88774-7-5 fűzött
Magyarország - televíziótechnika - digitális híradástechnika - szolgáltatás - műsorszórás
621.397.743.037.37 *** 654.197 *** 791.9.097(439)
[AN 3296136]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2011.
   Javaslat a digitális átállás során a helyi televízióknál felmerülő bizonytalanságok szabályozással történő megoldására és az ezzel összefüggő támogatásra / kész. Hazay István [et al.]. - Budapest : AKTI, 2010. - 39 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 48.)
ISBN 978-963-88774-6-8 fűzött
Magyarország - televíziótechnika - digitális híradástechnika - televíziózás - jogi szabályozás
621.397.743.037.37 *** 654.197 *** 791.9.097(439)
[AN 3296124]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2011.
   Válogatott tanulmányok a JEL-KKK elektronikai kutatásaiból / [írta Molnárka Győző et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 153 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-9819-69-6 fűzött
elektronika
621.37/.39
[AN 3296047]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6713 /2011.
Bancsi Péter (1976-)
   Opel / írta Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2011]. - 136 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-74-6 kötött : 4900,- Ft
Adam Opel GmbH (Rüsselsheim)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Opel
[AN 3298837]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2011.
   HunFila 2011 - 800 éves Balatonfüred : Nemzetközi Bélyegkiállítás, Balatonfüred ..., 2011. április 8-10. : [84. Bélyegnap] : [katalógus] = HunFila 2011 - 800 year old Balatonfüred : International Stamp Exhibition 8-10. April 2011, ... Balatonfüred ... / szerk. Kámvás Judit ; [rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mabéosz, [2011]. - 46, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835.91(100) *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3299760]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2011.
   Iratok a közös magyar - szovjet űrrepülésről, 1979-1980 / ... vál. és szerk. Kocsis Piroska és Ólmosi Zoltán ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2011. - 271 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-213-8 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - űrhajózás - űrkutatás - történelmi forrás
629.78(439)(093) *** 629.78(47)(093)
[AN 3294851]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2011.
Rest Bulcsú
   Hajózási ismeretek : sport és kedvtelési-, szolgálati célú, hivatásos (kereseti) hajóvezetői vizsgára felkészítő könyv / Rest Bulcsú ; [... rajz. Magyar Balázs] ; [fotó Rill Tamás]. - Balatonvilágos : Szerző, 2011. - 303 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1301-3 fűzött
hajózás - tankönyv
656.6(078)
[AN 3295623]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2011.
Rudel, Imke (1966-)
Fliegen und Flugzeuge (magyar)
   Repülés és repülőgépek / írta Imke Rudel ; rajz. Sebastian Coenen ; [ford. ... Pánt Julianna]. - Budapest : Nicam, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 5.)
ISBN 978-963-89258-4-8 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
légi közlekedés - gyermekkönyv
656.7(02.053.2)
[AN 3295024]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2011.
Rudel, Imke (1966-)
Piraten (magyar)
   Kalózok / írta Imke Rudel ; rajz. Sebastian Coenen ; [ford. ... Pánt Julianna]. - Budapest : Nicam, [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 3.)
ISBN 978-963-89258-2-4 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3295010]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2011.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Modern automatikus repülésszabályozó rendszerek / [írta Szabolcsi Róbert] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Robotika Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2011. - 415 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-32-8 fűzött
repüléstechnika - automatizált irányítási rendszer - egyetemi tankönyv
629.7.05(075.8)
[AN 3295448]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2011.
Törőcsik József
   Észhelyzet : [fejezetek a magyar légiforgalmi irányítás történetéből] / Törőcsik József (Tango Romeo). - Budapest : Athenaeum, 2011. - 267 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-123-4 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - repülésirányítás - memoár
656.7(439)(0:82-94)
[AN 3297100]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2011.
   Válogatott publikációk a JEL-KKK közlekedési kutatásaiból / [írta Adorjányi Kálmán et al.]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-64-1 fűzött
közlekedés
656
[AN 3296044]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6722 /2011.
   Agricultura y proyectificación en Argentina [elektronikus dok.] / red. Mónica Bendini, María Belén Alvaro, Norma Graciela Steimbreger. - Szöveg (pdf : 601 KB). - Budapest : MTA PTI, 2010. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102010. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-7372-81-0
Argentína - mezőgazdaság - ezredforduló - elektronikus dokumentum
338.43(82)"200"
[AN 3278565]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2011.
   Állatorvosok a történelem sodrában / szerk. Karasszon Dénes és Szieberth István ; [kiad. a Magyar Állatorvosok Világszervezete]. - Budapest : M. Állatorvosok Világszervezete, 2010. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0315-1 fűzött
Magyarország - állatorvostan - állatorvos - történeti feldolgozás
619(439)(092) *** 619(439)(091)
[AN 3297901]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2011.
Baumjohann, Dorothea
Was fehlt meiner Gartenpflanze? (magyar)
   Növényvédelem / Dorothea és Peter Baumjohann ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 129 p. : színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-95-3 kötött : 2500,- Ft
növényvédelem
632
[AN 3296621]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2011.
   Gazdálkodói kézikönyv, 2011 : kölcsönös megfeleltetés, egységes szakmai követelményrendszer : hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? / [kiad. a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet]. - [Budapest] : VM VKSZI, [2011]. - 67 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - állategészségügy - környezetvédelem - mezőgazdasági jog
63(439) *** 614.9(439) *** 349.42(4-62) *** 349.42(439) *** 504.06(439)
[AN 3297550]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2011.
Heuschmann, Gert
Finger in der Wunde (magyar)
   Ne árts! : amit a ló kiképzéséhez tudni illik / Gerd Heuschmann ; [ford. Mihók Zsuzsanna]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 144 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 1.)
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-286-620-8 kötött : 4800,- Ft
- lovaglás - idomítás
636.1.088 *** 798.2
[AN 3295729]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2011.
   Kertörökségünk : történeti kertek Magyarországon / [szerk. Szikra Éva] ; [kiad. a MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ ...]. - [Budapest] : MNM NÖK : Civertan Bt., cop. 2011. - 191 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-187. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7061-87-5 fűzött
Magyarország - kertépítés - park - művelődéstörténet - kastélyparktérkép
712(439) *** 728.82(439) *** 930.85(439)
[AN 3297801]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6728 /2011.
Bereznay Tamás
   Főzni gyerekjáték : bevált receptek sietős anyukáknak / Bereznay Tamás. - [Budapest] : Boook K., [2011]. - 141, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-88942-6-7 kötött : 2990,- Ft
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 3295748]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2011.
Dettai, Gregoire
   Szilikon receptkönyv / [az ételeket kész. Gregoire Dettai, Liptai Zoltán] ; [fotókat kész. ... Földi Tamás]. - Budapest : Tupperware, 2011. - 66 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-89202-1-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3297267]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   Óriás szakácskönyv kezdőknek és haladóknak / Frank Júlia. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2011. - 952 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6011-0 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3297516]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2011.
Hosszú Bernadett
   Ötletek gyerektortákhoz / Hosszú Bernadett. - [Sümegcsehi] : Magánkiad., cop. 2011. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3298590]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2011.
   Karcagi molnárételek / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Elek György] ; [a ... recepteket összegyűjt. Szabó Imre]. - 3. átd. kiad. - Karcag : Karcagi Ny., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-85769-5-8 kötött : 1200,- Ft
Karcag - ételspecialitás - malom - szakácskönyv
641.568(439-2Karcag)(083.12) *** 664.7(439-2Karcag)
[AN 3297707]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2011.
Kishonti Betti, K.
   Paleolit szakácskönyv : a túlélés diétája? / K. Kishonti Betti. - [Nagydorog] : [K. Kishonti B.], cop. 2011. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1107-1 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3298807]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2011.
Seitz, Paul
Küchenkräuter (magyar)
   Fűszernövények / Paul Seitz ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2011]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-26-7 kötött : 1950,- Ft
fűszernövény - fűszer
641.885 *** 635.7
[AN 3297853]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2011.
This, Hervé (1955-)
Casseroles et éprouvettes (magyar)
   Molekuláris gasztronómia A-tól Z-ig / Hervé This ; [ford. Békei Noémi, Peer Klára]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 387 p. ; 19 cm. - (Konyhatudomány, ISSN 2062-0349)
ISBN 978-963-05-9007-5 fűzött
gasztronómia - élelmiszer-technológia
641 *** 663/664
[AN 3299112]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6736 /2011.
Pléh Csaba (1945-)
   A lélektan a kultúra útján / Pléh Csaba. - Budapest : Kairosz, 2011. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-322.
ISBN 978-963-662-448-4 fűzött : 3900,- Ft
ismeretelmélet
165.194 *** 165
[AN 3299403]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6737 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
   Húsvéti stációk : találkozások a Feltámadottal / Barsi Balázs ; [a stációk képeit Xantus Géza kész.]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 67 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7688-39-3 fűzött : 780,- Ft
eschatologia - elmélkedés
242 *** 236
[AN 3298346]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2011.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Jesus von Nazareth (magyar)
   A Názáreti Jézus / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek). - Budapest : Szt. István Társ., 2007-2011. - 2 db ; 22 cm
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 2686722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig / [ford. Martos L. Balázs]. - 2011. - 287 p.
Bibliogr.: p. 219-230.
ISBN 978-963-277-249-3 kötött : 3400,- Ft
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 3296928] MARC

ANSEL
UTF-86739 /2011.
Briem, Christian
Der Tod, ein besiegter Feind (magyar)
   A halál - legyőzött ellenség / Christian Briem. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-76-5 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7369-76-5)
eschatologia
236
[AN 3297768]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2011.
Bruins, Cor
Josua (magyar)
   Józsué könyvének magyarázata : a kegyelmi ajándékok áldása / Cor Bruins. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-86-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Józsué könyve
bibliamagyarázat
222.2.07
[AN 3297795]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2011.
Cascioli, Riccardo
2012, catastrofismo e fine dei tempi (magyar)
   2012, itt a világvége? / Riccardo Cascioli, Antonio Gaspari ; [ford. Thullner Zsuzsanna]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-25-6 fűzött : 2600,- Ft
világvége - rejtély
236 *** 001.94
[AN 3298257]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2011.
Christlieb, Alfred (1866-1934)
Licht von oben (magyar)
   Világosság felülről : lelkigondozói elmélkedések az Ószövetséghez / Alfred Christlieb. - Pécel : Immanuel K., [2008]-. - 21 cm
Fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
222.07
[AN 2849823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2010]. - 132 p.
Ford. Kisházy Mária
ISBN 978-963-88137-4-9
[AN 3295404] MARC

ANSEL
UTF-86743 /2011.
Fölsch, Harald
Wann kommt der Messias? (magyar)
   Mikor jön el a Messiás? : válasz a zsidó népnek / Harald Fölsch. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-89-5 fűzött
Biblia. Ószövetség
messiás - bibliamagyarázat
232.1 *** 296.124 *** 221.07
[AN 3297769]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2011.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Mensch hat einen Engel (magyar)
   Mindenkinek van egy angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 3. kiad. - Budapest : Jel, 2011. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-20-4 fűzött
angelológia - bibliamagyarázat
235.01 *** 22.07
[AN 3298862]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2011.
Kerényi Lajos (1927-)
   Istenem! De jó volna! / Kerényi Lajos. - Budapest : Szt. Gellért K., 2011. - 67, [3] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-696-484-9 kötött : 960,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3296615]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2011.
   Kilenced a magyar családokért, Boldog Batthyány László közbenjárásáért / [összeáll. Karaffa János]. - Budapest : Ecclesia, 2011. - 60 p. : ill. ; 17 cm. - (Ecclesia füzetek, ISSN 2062-8404)
Bibliogr.: p. [61].
ISBN 978-963-363-332-8 fűzött : 480,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
szent - 20. század - ima
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 248.143
[AN 3297815]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2011.
Lanssiers, Hubert (1929-2006)
Los dientes del dragon (magyar)
   A sárkány fogai / Hubert Lanssiers ; ford. Schelling András ; [kiad. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]. - Budapest : WJLF, 2010. - 192, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5048-01-2 fűzött
Belgium - katolikus pap - 20. század
282(493)(092)Lanssiers,_H.
[AN 3295624]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2011.
Littner György
   Az utolsó vacsora / Littner György. - [Budapest] : Garbo K., [2011]. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5007-08-8 kötött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3297007]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2011.
Mervay Miklós
   Merjünk imádkozni gyermekeinkkel! : segítség azoknak, akik szeretnének imádkozni, de nem tudják hogyan / Mervay Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2011. - 153 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 13.)
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-963-9670-66-2 fűzött
családi nevelés - hit - imádkozás
249 *** 248.143 *** 211
[AN 3298852]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2011.
Millisits Máté
   Mozaikok a Budapest-rákosligeti Református Egyházközség történetéből / Millisits Máté, Szombathy Gyula. - Budapest : Budapest-rákosligeti Ref. Egyházközség, 2010. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0626-8 fűzött
Budapest-rákosligeti Református Egyházközség
Budapest. 17. kerület - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 3294913]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2011.
Mücher, Werner (1946-)
Die Opfer (magyar)
   Áldozatok : a 3Mózes 1-7. fejezetei alapján / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-83-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Leviták könyve
zsidó vallás - égő áldozat - szentáldozás - isten iránti kötelesség - bibliamagyarázat
221.13.07 *** 217 *** 265
[AN 3297773]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2011.
   "Nagyasszonyunk, hazánk reménye!" 1 : zarándokhelyek a Kárpát-medencében. - [Besnyő] : [Stoffán Gy.], [2010]. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus útikönyvek, ISSN 1419-1970)
Fűzött
Kárpát-medence - zarándokhely - útikönyv
248.153.8(4-191) *** 914-191(036)
[AN 3298280]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2011.
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Directorio y guía de los capítulos locales y demarcacionales (magyar)
   Káptalani direktórium és útmutató / Piarista Rend ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2010. - 148 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 16.)
ISBN 978-963-88543-2-2 fűzött
piaristák - káptalan - szabályzat
262.142.6 *** 262.6 *** 271.786
[AN 3295345]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2011.
Rountree, Anna
The priestly bride (magyar)
   Jézus menyasszonya / Anna Rountree ; [ford. Szőcs Borbála, ... Bartha Katalin] ; [közread. az Imádság Háza Alapítvány]. - Budapest : Imádság Háza Alapítvány, cop. 2010. - 188 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-88374-1-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3294540]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2011.
Steinmeister, Andreas (1950-)
Der Prophet Micha (magyar)
   Mikeás próféta könyvének magyarázata : kicsoda olyan Isten, mint Te? / Andreas Steinmeister. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-79-6 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7369-79-6)
Biblia. Ószövetség. Mikeás könyve
bibliamagyarázat
224.93.07
[AN 3297776]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6756 /2011.
Bartha Eszter
   Magányos harcosok : munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon / Bartha Eszter. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2011. - 335 p. ; 23 cm. - (Kelet-európai monográfiák, ISSN 2061-6872 ; 2.)
Bibliogr.: p. 319-335.
ISBN 978-963-236-384-4 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - Németország - társadalomtörténet - munkásság - rendszerváltás
316.343.63(439)"198/199" *** 316.343.63(430)"198/199" *** 316.343.63(430.2)"198/199"
[AN 3296942]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2011.
Bódogh Zsuzsanna
   A média szabályozása Máltán / Bódogh Zsuzsanna. - Budapest : AKTI, 2010. - 63 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 54.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5020-02-5 fűzött
Málta - médiapolitika - jogi szabályozás
316.774(458.2) *** 659.3(458.2) *** 34:791.9.096/.097
[AN 3296111]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2011.
Faller, Helen M.
   Nation, language, Islam : Tatarstan's sovereignty movement / Helen M. Faller. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - XIV, 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-328.
ISBN 978-963-9776-84-5 kötött
Tatárföld - autonómia - kulturális antropológia - ezredforduló
316.7(470.4) *** 341.231(470.4)"198/200"
[AN 3299350]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2011.
Fein, Ellen
The rules II (magyar)
   Újabb titkos szabályok / Ellen Fein, Sherrie Schneider ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 242 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9633-69-8 kötött : 2970,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3299049]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2011.
   A játszmák világa : felfedezések a tranzakcióanalízis tájain / szerk. Járó Katalin. - Budapest : Háttér, cop. 2011. - 372 p. : ill. ; 24 cm. - (Játszmák nélkül, ISSN 2062-8374)
Bibliogr.: p. 333-356.
ISBN 978-963-9365-98-8 kötött : 3490,- Ft
szociálpszichológia - személyiség-lélektan
316.6 *** 159.923
[AN 3297084]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2011.
Kapitány Balázs
   Factors affecting the realisation of child-bearing intentions in four European countries / by Balázs Kapitány, Zsolt Spéder. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2011. - 29 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 14.)
Bibliogr.: p. 24-26.
ISBN 978-963-9597-19-8 fűzött
Magyarország - Hollandia - Svájc - Bulgária - demográfia - gyermekvállalás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.3(439)"200"(083.41) *** 314.3(497.2)"200"(083.41) *** 314.3(494)"200"(083.41) *** 314.3(492)"200"(083.41)
[AN 3297974]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2011.
   Közösség és közélet [elektronikus dok.] / szerk. Utasi Ágnes. - Szöveg (pdf : 1.21 MB). - Budapest : MTA PTI ; Szeged : Belvedere K., 2010. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102011. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-69-8
közösség - társadalmi részvétel - elektronikus dokumentum
316.45 *** 323.21
[AN 3278572]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2011.
László Miklós
   Példakép kutatások, 2000-2009 / László Miklós. - Budapest : AKTI, 2010. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI kutatások, ISSN 2061-4438 ; 2.)
ISBN 978-615-5020-00-1 fűzött
Magyarország - kultúraszociológia - értékrend - ifjúságszociológia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.752-053.2/.6(439)"200"(083.41)
[AN 3296196]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2011.
   A pénz beszél : 2011. május 3-4., ... Siófok : Media Hungary 2011 / [... szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [Média Hungária], [2011]. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - infokommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - 21. század - konferencia-kiadvány
316.774(439) *** 659.3(439) *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3295136]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2011.
Polyák Gábor (1977-)
   A média szabályozása az Egyesült Királyságban / Polyák Gábor. - Budapest : AKTI, 2010. - 66 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 55.)
ISBN 978-615-5020-03-2 fűzött
Nagy-Britannia - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(410) *** 659.3(410) *** 34:791.9.096/.097
[AN 3296129]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2011.
Polyák Gábor (1977-)
   A média szabályozása Romániában / Polyák Gábor. - Budapest : AKTI, 2010. - 28 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 50.)
Fűzött
Románia - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(498) *** 659.3(498) *** 34:791.9.096/.097
[AN 3296145]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2011.
Szalai Anita
   A média szabályozása Észtországban, Lettországban és Litvániában / Szalai Anita, Szőke Gergely László. - Budapest : AKTI, 2010. - 73 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 58.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5020-10-0 fűzött
Észtország - Lettország - Litvánia - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(474.2) *** 316.774(474.3) *** 316.774(474.5) *** 659.3(474.2) *** 659.3(474.3) *** 659.3(474.5) *** 34:791.9.096/.097
[AN 3296150]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2011.
Szőke Gergely
   A média szabályozása Finnországban és Svédországban / Szőke Gergely László. - Budapest : AKTI, 2010. - 44 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 57.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5020-08-7 fűzött
Finnország - Svédország - médiapolitika - jogi szabályozás
316.774(480) *** 316.774(485) *** 659.3(480) *** 659.3(485) *** 34:791.9.096/.097
[AN 3296147]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6769 /2011.
   Elfelejtett magyar mesterségek : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [szerk. Nagyné Kiss Melinda] ; [ill. Bálint Mariann]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., cop. 2011. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-49-9 kötött
magyar néprajz - népi mesterség - gyermekkönyv
39(=945.11)(02.053.2)
[AN 3298693]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2011.
Fiabe arabe (magyar)
   Arab népmesék / összeáll. Renato Caporali ; ill. Alessandra Rundine ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Népek meséi ; 15.)
ISBN 978-963-09-6544-6 kötött : 1190,- Ft
arabok - népmese - gyermekkönyv
398.21(=927)(02.053.2)
[AN 3299517]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2011.
Fiabe delle Dolomiti (magyar)
   Hegyi népek meséi / összeáll. Pina Ballario ; ill. Valentina Salmaso ; [ford. Füzesiné Széll Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Népek meséi ; 16.)
ISBN 978-963-09-6545-3 kötött : 1190,- Ft
olaszok - népmese - gyermekkönyv
398.21(=50)(02.053.2)
[AN 3299497]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2011.
Hetény János (1930-)
   A magyarok Máriája : Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza / Hetény János. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 692 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 24.)
Bibliogr.: p. 579-611. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-215-8 kötött : 2980,- Ft
magyar néprajz - mariológia - kultusz
39(=945.11) *** 232.931.8(439) *** 291.3
[AN 3296972]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2011.
   Közép-ázsiai török közmondások / [vál., ford. és az utószót írta M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2011. - 189 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-504-101-3 kötött : 2900,- Ft
üzbégek - közmondásgyűjtemény
398.91(=943.75)
[AN 3299591]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2011.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 249, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8943-8 kötött : 2190,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3297976]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2011.
Virt Emese
   Képes néprajz : nem csak gyerekeknek : könyvismertető / Virt Emese ; [közread. az ÉK Egyesület]. - [Budapest] : ÉK Egyes., cop. 2011. - 32 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Fűzött
magyar néprajz - könyvismertetés
39(=945.11)
[AN 3297248]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2011.
Vitos Irén
   Nagyanyáink mondókái, versikéi, dalocskái / Vitos Irén. - [Budapest] : [Cortinova Kft.], cop. 2011. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1232-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mondóka
398.831(=945.11) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3298580]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6777 /2011.
   5 years of promoting : democratic transition worldwide, 2005-2010 / [publ. by the] International Centre for Democratic Transition. - Budapest : ICDT, [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Demokratikus Átalakulásért Intézet (Budapest)
Magyarország - kutatóintézet - demokrácia - ezredforduló
321.7(100)"200" *** 061.6(439)
[AN 3295199]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2011.
   Árnyékban [elektronikus dok.] : az európai parlamenti választási kampányok elemzése / szerk. Mihályffy Zsuzsanna és Szabó Gabriella. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : MTA PTI, 2010. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-101925. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7372-72-8
Európai Unió. Parlament
Magyarország - választási kampány - párt - elektronikus dokumentum
324(4-62)"2009" *** 329(439) *** 324(439)"2009"
[AN 3274363]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2011.
Bertalan Péter (1968-)
   Kelepcében : az állam és az egyházak küzdelme a Kádár-korszakban, 1957-1968 / Bertalan Péter ; [közread. a] Human Exchange Alapítvány. - [Kaposvár] : Human Exchange Alapítvány, 2010. - 256 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 252-256.
ISBN 978-963-08-0152-2 fűzött
Magyarország - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - Kádár-korszak
322(439)"1957/1968"
[AN 3296085]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2011.
Dalos György (1943-)
   Gorbacsov - ember és hatalom : politikai életrajz / Dalos György ; [ford. Dunai Andrea]. - Budapest : Napvilág K., 2011. - 258 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-038-3 kötött : 3800,- Ft
Gorbačëv, Mihail Sergeevič (1931-)
Szovjetunió - politikus - politikatörténet - 20. század
32(47)(092)Gorbačëv,_M._S.
[AN 3297389]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2011.
Dupka György (1952-)
   Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, érdekképviseletek Kárpátalján : hatásvizsgálatok a regionális történelmi folyamatok és a szociológiai-demográfiai adatok, nemzetiségi politika tükrében / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 220 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 208.)
Bibliogr.: p. 215-220.
ISBN 978-963-9814-37-0 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - nemzetiség - demográfia - ezredforduló
323.15(=945.11)(477.87) *** 316.347(=00)(477.87) *** 312(=945.11)(477.87)"198/200"
[AN 3293170]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2011.
   Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata / szerk. Osztovits András. - Budapest : Complex, 2011. - 3 db (3355 p.) ; 25 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2011. jan. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-130-0 kötött
Európai Unió - alapszerződés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
327.39(4-62)(094)(036)
[AN 3299790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Európai Unióról szóló szerződés magyarázata. - 908 p.
ISBN 978-963-295-131-7
[AN 3299807] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata I. - p. 915-2180.
ISBN 978-963-295-132-4
[AN 3299815] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata II. - p. 2181-3355.
ISBN 978-963-295-136-2
[AN 3299819] MARC

ANSEL
UTF-86783 /2011.
   Hogyan előzzük meg a korrupciót? : hasznos tanácsok és információk magyar üzletemberek számára / a Svájci Hozzájárulási Programiroda kiadványa... ; a Budapesti Corvinus Egyetem és a Transparency International Magyarország közrem. - 2. kiad. - [Budapest] : Swiss Contribution, 2010. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Magyarország - korrupció
328.185(439)
[AN 3295213]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2011.
   A rendszerváltozás évei, 1987-1990 [elektronikus dok.] / szerk., összeáll., a tanulmányt és a kronológiát kész. Majtényi György, Mikó Zsuzsanna és Szabó Csaba ... ; ... kiad. a Magyar Országos Levéltár. - Multimédia. - Budapest : MOL, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Borítócím: Rendszerváltozás Magyarországon, 1987-1990. - Működési követelmények: MS Windows XP vagy annál újabb; multimédiás számítógép; 1.4 GHz vagy gyorsabb processzor; DVD olvasó; 1 G memória; 1024x768-as monitor
ISBN 978-963-631-208-4 műanyag tokban : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
323(439)"198/199"(093) *** 943.9"198/199"(093)
[AN 3295209]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2011.
Sághy Gyula
   Kulák golgota / [szerk. és a felvételeket kész. Sághy Gyula] ; [közread.] Hunyad Simon Péter. - 2. kiad. - Gyomaendrőd : Hunyad K., 2011. - 238 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Fotóalbum a szerző által azonos címmel írt és rendezett dokumentumfilm szövegkönyvével
ISBN 978-963-08-0144-7 kötött
Magyarország - deportálás - kulák - Rákosi-korszak
323.282(439)"1945/195" *** 323.325(439)"1945/195" *** 39(=945.11)"19"(084.12) *** 316.343.64(439)"194/195"
[AN 3297695]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2011.
Trencsényi László (1947-)
   A magyar úttörőmozgalom választásai, 1957-1987 : történeti vázlat kísérlete : első fogalmazvány, Budapest, 1988. / Trencsényi László. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2011. - 47 p. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-23-8 fűzött
Magyar Úttörők Szövetsége
Magyarország - úttörőmozgalom - Kádár-korszak
329.78(439)"195/198"
[AN 3294493]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2011.
Vona Gábor (1978-)
   Született augusztus 20-án / Vona Gábor. - Budapest : M. Hírek, 2011. - 231 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1021-0 fűzött
Magyarország - politikus - jobboldali irányzat - ezredforduló - 21. század - válogatott művek
32(439)(092)Vona_G.(0:82-821) *** 329.17(439)"20"
[AN 3296182]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2011.
Zombory Máté
   Az emlékezés térképei : Magyarország és a nemzeti azonosság / Zombory Máté. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 307 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 293-307.
ISBN 978-963-236-379-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyarságtudat - nacionalizmus - ezredforduló
323.1(=945.11)(439)"198/200" *** 316.356.4(=945.11)"198/200" *** 316.63 *** 172.15
[AN 3296969]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6789 /2011.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - [Budapest] : Park, [2010-2011]. - 3 db ; 22 cm
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2934487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], '80 : nyolcvanas évek / [a képanyagot vál. ... Rédei Ferenc]. - cop. 2011. - 578 p., [96] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-530-899-6 kötött : 4500,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak - rendszerváltás
930.9"198" *** 943.9"198" *** 930.85(439)"198"
[AN 3298572] MARC

ANSEL
UTF-86790 /2011.
   Délvidéki örmény nemesek : Elemér, Écska, Nagybecskerek / szerk. Issekutz Sarolta. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2010. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 16.)
ISBN 978-963-87832-5-7 fűzött
Délvidék - Erdély - magyarországi örmények - családtörténet - művelődéstörténet
929.52(=919.81)(439) *** 316.347(=919.81)(439.2-13) *** 930.85(=919.81)(439) *** 316.347(=919.81)(439.21)
[AN 3297988]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2011.
Halmos Antal
   Beteg emberiség, mocsok világ és filozofikus gondolatok az "Egy félkegyelmű lázálmai"-ból / Halmos Antal. - Budapest : [Halmos A.], 2011. - 248 p. ; 20 cm. - (Tückös-sorozat)
Bibliogr.: p. 205-247.
ISBN 978-963-08-1171-2 fűzött : 2250,- Ft
világtörténelem - világpolitika
930.9(0.82-92) *** 327(100)
[AN 3295862]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2011.
   II. Rákóczi Ferenc, 1711-2011 / [a bev. tanulmányt írta R. Várkonyi Ágnes] ; [a képeket vál., szerk. Basics Beatrix]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 234, [5] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9862-27-2 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17"
[AN 3298748]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2011.
Ivasivka Mátyás (1933-)
   Pécsi concerto : fejezetek Pécs zenetörténetéből : világhírű külföldi, magyar és helyi zeneszerzők kapcsolata Péccsel és Baranyával / Ivasivka Mátyás, Kovács Attila. - Pécs : Alexandra, 2011. - 783 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-297-413-2 kötött
Pécs - Magyarország - zenei élet - zenetörténet - komolyzene - zeneszerző - művelődéstörténet - auditív dokumentum
930.85(439-2Pécs) *** 78.071.1(439)(092) *** 78.071.1(100)(092) *** 78.05(439-2Pécs)(091)
[AN 3297919]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2011.
Kasza Péter
   Brodarics-emlékkönyv : egy különleges pártváltás a mohácsi csata után : Brodarics István szerémi pöspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz : 1527. március 18., Dévény / [írták, a kötet dokumentumait vál. és az irodalomjegyzéket összeáll. Kasza Péter, Pálffy Géza] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2011. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német, horvát, lengyel és szlovák nyelven
ISBN 978-963-631-211-4 kötött
Brodarics István (1471-1539)
magyar történelem - történelmi személy - 16. század - történelmi forrás
943.9"152" *** 943.9(092)Brodarics_J. *** 943.9"1526"(093)
[AN 3294883]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2011.
Lukacs, John (1924-)
The legacy of the Second World War (magyar)
   A második világháború öröksége / John Lukacs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2011. - 220, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9177-9 kötött : 2900,- Ft
történelem - világpolitika - második világháború - hidegháború
94"1939/1945" *** 327.54(100)"194"
[AN 3296592]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2011.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Széchényi - teuton lovagrend. - 2011. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-860-9 kötött : 6900,- Ft
[AN 3298077] MARC

ANSEL
UTF-86797 /2011.
Morton, Andrew (1953-)
William & Catherine (magyar)
   Vilmos & Catherine : szerelmük története és a királyi esküvő / Andrew Morton ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen Kvk., 2011. - 203, [20] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9973-36-7 kötött : 4990,- Ft
Catherine, Duchess of Cambridge (1982-)
William, Duke of Cambridge (1982-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - ezredforduló
929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Catherine,_Duchess_of_Cambridge
[AN 3297372]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2011.
Nemeskürty István (1925-)
   Vallani és vállalni : a hatalomváltás labirintusában / Nemeskürty István. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 182 p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
ISBN 978-963-277-258-5 kötött : 1500,- Ft
magyarságtudat - történelmi személy - politikus - magyar irodalom - 19. század - életrajz - esszé
943.9(092)Széchenyi_I. *** 323.1(=945.11) *** 316.356.4(=945.11) *** 894.511-4 *** 316.63
[AN 3296869]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2011.
Schmidt, Helmut (1918-)
Ausser Dienst (magyar)
   Nyugállományban : számvetés / Helmut Schmidt ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Európa, 2011. - 379, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9224-0 kötött : 3800,- Ft
Schmidt, Helmut (1918-)
Németország - Európa - államfő - történelem - 20. század - politológia - memoár
940"19"(0:82-4) *** 32(430)(092)Schmidt,_H.(0:82-94) *** 32.001
[AN 3296561]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2011.
Sokcsevits Dénes (1960-)
   Horvátország a 7. századtól napjainkig / Sokcsevits Dénes. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2011. - 846 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Szomszéd népek történelme, ISSN 2062-8382)
Bibliogr.: p. 787-821. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-963-9713-30-7 kötött
Horvátország - nemzettörténelem - horvátok - történelem
930.8(=862) *** 949.713
[AN 3297380]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2011.
Szilárdfy Zoltán (1937-)
   Családtörténeti fényképeskönyv / Szilárdfy Zoltán. - Budapest : Szilárdfy Z., 2011. - 94 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1343-3 fűzött
Szilárdfy család
Magyarország - családtörténet - album
929.52(439)Szilárdfy(084.1)
[AN 3296346]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2011.
Zubánics László (1971-)
   Tájba írt történelem : kultúrtörténeti időutazás Kárpátalja legmagyarabb városában és vonzáskörzetében : archív felvételekkel / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 115 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 207.)
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-9814-39-4 fűzött
Kárpátalja - Beregszász - helytörténet - művelődéstörténet - helyismeret
947.787 *** 930.85(477.87) *** 908.477.87-2Beregszász
[AN 3296015]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6803 /2011.
África (magyar)
   Afrika : második rész / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. és átd. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Navigátor világatlasz ; 4.)
ISBN 978-963-09-6631-3 kötött : 1690,- Ft
Afrika - földrajz
916
[AN 3299216]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2011.
Ágh Attila (1941-)
   Malajzia, Szingapúr : a kulturális szivárvány országai / [írta Ágh Attila és Varga Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 205 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6693-1 kötött : 4500,- Ft
Malajzia - Szingapúr - útikönyv
915.95(036) *** 915.923(036)
[AN 3299240]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2011.
América del Norte, Central y Caribe (magyar)
   Észak- és Közép-Amerika : első rész / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Navigátor világatlasz ; 5.)
ISBN 978-963-09-6632-0 kötött : 1690,- Ft
Észak-Amerika - Közép-Amerika - földrajzi atlasz
912(7)
[AN 3299222]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2011.
Árpási Zoltán (1946-)
   Gyula könyv : majdnem minden, meg egy kicsivel több, ami nélkülözhetetlen a város és a városban élők megismeréséhez, elsősorban nem gyulaiaknak / Árpási Zoltán. - [Gyula] : Iniciálé-Lap Bt., 2011. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-221.
ISBN 978-963-08-1423-2 fűzött : 2800,- Ft
Gyula - helyismeret - útikönyv
908.439-2Gyula *** 914.39-2Gyula(036)
[AN 3297365]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2011.
Joó Julianna
   Stukkó nyomában : szegedi sétálófüzet gyerekeknek / [... szerzője Joó Julianna] ; [fotók Karancsi Zoltán]. - Szeged : SZTE Juhász Gy. Ped. Kar, 2010. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A tudástár füzetei ; 2.)
ISBN 978-963-9927-33-9 fűzött
Szeged - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Szeged(02.053.2) *** 087.5
[AN 3296916]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2011.
Luppa Péter (1838-1904)
   Petar Lupa i dunavska avantura / [red.] Fedora Bikar ; [... prev. ... Petar Lasmuć] ; [izd.] Srpski institut ..., Srpska samouprava u Budimpešti. - Budapešt : Srpski ins. : Srpska samouprava u Budimpešti, 2010. - 134, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87632-4-2 fűzött
Közép-Európa - magyar irodalom - helyismeret - családtörténet - magyarországi szerbek - 19. század - útleírás - fordítás
908.4-191"185"(0:82-992) *** 894.511-992=861 *** 929.52(439)(=861)Luppa
[AN 3298270]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2011.
   "Nagypapához utazunk..." : az I. kerület régi képeslapokon = "We're off to visit grandpapa..." : district I. on old picture postcards / [a képeket vál. és ... szerk. ... Fehér Ferenc, Saly Noémi] ; [... kiad. Márai Sándor Kulturális Közalapítvány]. - Budapest : Márai S. Kult. Közalapítvány, 2011. - 239 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89038-0-8 kötött
Budapest. 1. kerület - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Bp.I.(084.1) *** 769.5(439-2Bp.I.)
[AN 3293232]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2011.
   Szülőföldünk a Jászság : helytörténeti olvasókönyv / [szerk. Bathó Edit, Papp Izabella] ; [kiad. Jász Múzeumért Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2011. - 448 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 442-446.
ISBN 978-963-7113-31-4 kötött
Jászság - helyismeret
908.439Jászság
[AN 3297073]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2011.
Tomka Béla (1962-)
   Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség : Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig / Tomka Béla. - Budapest : Akad. K., 2011. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-296.
ISBN 978-963-05-9053-2 fűzött
Magyarország - Európa - gazdaságtörténet - társadalomföldrajz - életminőség - összehasonlító módszer - 20. század
911.3(439)"19" *** 338(091)(439)"19" *** 316.728(439)"19" *** 338(091)(4)"19"
[AN 3297888]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6812 /2011.
Arató Balázs
   A közbeszerzés értéke / ... kész. Arató Balázs. - Budapest : OVI, [2011]. - 20 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 48.)
Lezárva: 2011. ápr. 8.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 3295282]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2011.
Baté Zsuzsanna
   A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete, 2011 / [szerző Baté Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, 2011. - 103 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-393-0 fűzött
Magyarország. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Magyarország - adóügy - hatóság
351.713(439)
[AN 3294930]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2011.
Brother Layman
   Az offshore halála / Brother Layman. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Adóház Kft.], 2011. - 1062 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1015-1043.
ISBN 978-963-08-1206-1 kötött
adóelkerülés - feketegazdaság
343.53 *** 336.2.043
[AN 3297579]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2011.
Fülöp Tibor Zoltán (1958-)
   Huszárkonyha : kalandozás a magyar ízek és a magyar hagyományőrzés világában / Fülöp Tibor Zoltán. - Budapest : M. Ház, 2011. - 324 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-80-6 kötött : 4800,- Ft
magyar néprajz - hagyománytisztelet - huszár - szakácskönyv
357.133(439)(091) *** 39(=945.11) *** 641.55(083.12)
[AN 3297388]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2011.
Gulyás Andrea
   A közbeszerzési törvény 2010. évi átfogó módosítása / ... kész. és szerk. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2010]. - 44 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 46.)
Lezárva: 2010. nov. 29.
Fűzött : 3000,- Ft
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 3295271]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2011.
Hazay István
   A hozzáférés korlátozására alkalmas megoldások a televíziós műsorszolgáltatásokban a kiskorúak egészséges fejlődésének védelmében / Hazay István. - Budapest : AKTI, 2010. - 42 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 44.)
ISBN 978-963-88774-0-6 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - jogi szabályozás - televíziós műsorszám - műsorszórás
34:791.9.096/.097(439) *** 342.7-053.2(439)
[AN 3295881]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2011.
   A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban : konferenciakötet / [szerk. Gyökös Melinda, Klopfer Judit, Lányi Krisztina] ; [... kiad. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium]. - Budapest : IRM, 2010. - 292 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2009. ápr. 27-29. között tartották. - Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Európa - igazságszolgáltatás - konfliktuskezelés
347.925 *** 347.9(4)
[AN 3297886]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2011.
   "Isten legyen velünk" : kérelmek és levelek a bajai koncentrációs tábor gyűjteményéből / szerk., összeáll. Végső István. - Budapest : [Révai Digitális K.], 2011. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-065-9 fűzött
Baja - koncentrációs tábor - holokauszt - második világháború - levelezés
343.819.5(439-2Baja)"1944"(044) *** 316.347(=924)(439)"1944"(044)
[AN 3294924]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2011.
   A Magyar Jogászgyűlés (1870) és a Magyar Jogász Egylet (1879) alapítása = Foundation of the Hungarian Jurists' Convention (1870) and the Hungarian Jurists' Association (1879) / [átd. és ... szerk. Máthé Gábor] ; [a köt. első része Richter Richard ... munkája ...]. - Budapest : Kódexpress, 2010. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.
Fűzött
Magyar Jogász Egylet
Magyar Jogászgyűlés
Magyarország - jogtudomány - szakmai szervezet - történeti feldolgozás
34 *** 061.2(439)(091)
[AN 3297862]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2011.
Makara Zsuzsanna
   A média szabályozása Lengyelországban / Makara Zsuzsanna. - Budapest : AKTI, 2010. - 30 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 60.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5020-12-4 fűzött
Lengyelország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(438) *** 316.774(438)
[AN 3296158]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2011.
Nagy Ágnes
   Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések / ... kész. Nagy Ágnes. - Budapest : OVI, [2010]. - 24 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 45.)
Lezárva: 2010. okt. 3.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - szerződés - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 347.4(439)(036)
[AN 3295263]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2011.
Némethy Zsuzsanna
   A média szabályozása Írországban / Némethy Zsuzsanna. - Budapest : AKTI, 2010. - 50 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88774-4-4 fűzött
Írország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(417) *** 654.197(417)
[AN 3296120]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2011.
Őry Péter
   A kiskorúak védelmének törvényi szabályozása a szlovákiai médiában / Őry Péter. - Budapest : AKTI, 2010. - 22 p. ; 24 cm. - (AKTI dokumentumok, ISSN 2060-0607 ; 5.)
ISBN 978-963-88774-2-0 fűzött
Szlovákia - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(437.6) *** 342.7-053.2(437.6)
[AN 3296230]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2011.
   Polgárőr almanach, 1991-2011 / [szerk. Somfai Péter]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2011]. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Fűzött
Országos Polgárőr Szövetség
Magyarország - polgárőrség
351.743(439)
[AN 3295701]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2011.
Spalding, Matthew
A citizen's introduction to the Declaration of independence and the constitution (magyar)
   Az amerikai Függetlenségi nyilatkozat és alkotmány alapelvei / Matthew Spalding ; [ford. Csonka Judit] ; [közread. a] Common Sense Society. - Budapest : Common Sense Soc. : Századvég, 2011. - 157 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-154.
ISBN 978-963-7340-96-3 fűzött : 1600,- Ft
Egyesült Államok - alkotmány - jogtörténet - politikai filozófia
342.4(73)(091) *** 321.01 *** 342.4(73)(094)
[AN 3295144]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2011.
Szabó Dávid
   A németországi konfrontatív talkshow-k története és médiaszabályozási gyakorlata / Szabó Dávid, Császár Miklós. - Budapest : AKTI, 2010. - 29 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88774-1-3 fűzött
Németország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - talk-show
34:791.9.096/.097(430) *** 791.9.097(430)
[AN 3296052]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2011.
Szalai Anita
   A médiaszabályozás Dániában / Szalai Anita. - Budapest : AKTI, 2010. - 33 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 52.)
ISBN 978-963-88774-8-2 fűzött
Dánia - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097 *** 316.774(489) *** 659.3(489)
[AN 3296284]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2011.
Szivi Gabriella
   A média szabályozása Szlovéniában / Szivi Gabriella. - Budapest : AKTI, 2010. - 56 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88774-3-7 fűzött
Szlovénia - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(497.12) *** 654.197(497.12)
[AN 3296094]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2011.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete / Tóth J. Zoltán. - Budapest : Századvég, 2010. - 385 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-331.
ISBN 978-963-7340-80-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - jogtörténet - büntetőjog - halálbüntetés
343.25(100)(091) *** 343.25(439)(091)
[AN 3295178]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6831 /2011.
Hencsei Kálmán
   Csak szeress-szeress-szeress-nagyon / Hencsei Kálmán. - [Budapest] : Dover International Kft., 2011. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87447-2-2 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - katona - első világháború - második világháború - levelezés
355.48(439)"191/194" *** 355(439)"19"(092)(044)
[AN 3296647]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2011.
   Katonaőseink nyomában : nagyváradi és székesfehérvári katonai emlékek kutatása a Doberdón / [összeáll. és szerk. Pintér Tamás] ; [közread. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete]. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., cop. 2011. - 60 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-88412-1-6 fűzött
Isonzó (környék) - Magyarország - Nagyvárad - hadtörténet - katonai egység története - katonasír - elesett katona - első világháború
355.293(439)"1914/1918" *** 726.825(45) *** 355.486(439.21-2Nagyvárad)"1914/1918" *** 355.48(45)"1914/1918"
[AN 3295323]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2011.
Kovács László (1957-)
   Kívánatos kaliberek : ötven golyós vadászlőszer / Kovács László. - [Budapest] : ProNatura, 2011. - 250 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-08-0903-0 fűzött
lőszer - vadászat
623.45 *** 639.1
[AN 3297790]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2011.
Lengyel Béla (1897-1988)
   Európa forgószelében : visszaemlékezések : tapasztalatok és benyomások egy katona életéből / Lengyel Béla ; [a szöveget gond. Molitorisz Pál és Pécsváradi Antal] ; [A Lengyel családról c. tanulmányt írta Lakos Zoltán és Molitorisz Pál] ; [a jegyzeteket írta Sőregi Zoltán és Molitorisz Pál]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2011. - 475, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89205-2-2 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - katonatiszt - 20. század - Horthy-korszak - memoár
355(439)(092)Lengyel_B.(0:82-94)
[AN 3297005]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2011.
   Örökös háború két világ határán : katonák, fegyverek és hadviselés a törökök elleni küzdelemben : hadtörténeti konferencia a kenyérmezei csata 510. évfordulóján : Nyírbátor 2009. október 13. / [szerk. Szabó Sarolta]. - Nyírbátor : Báthori I. Múz., 2011. - 108 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Báthori István Múzeum kiadványai, ISSN 0138-9084 ; 31.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7220-74-6 fűzött
Kenyérmező - Magyarország - hadtörténet - csata - magyar történelem - 15. század
355.48(439)"1479" *** 943.9"14"
[AN 3296299]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2011.
Vida István Kornél (1977-)
   Világostól Appomatoxig : magyarok az amerikai polgárháborúban / Vida István Kornél. - Budapest : Akad. K., 2011. - 373, [8] p. : ill. ; 19 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 345-368.
ISBN 978-963-05-9037-2 fűzött
Egyesült Államok - polgárháború - katona - magyarság - emigráns - 19. század
355(73)(=945.11)"186"(092) *** 355.426(73)"186" *** 355.48(73)"186"
[AN 3299220]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6837 /2011.
DIN EN 16001: Energiemanagementsysteme in der Praxis (magyar)
   Energiamenedzsment (EN 16001) / [szerzők Walter Kahlenborn et al.] ; [ford. Varga Zsolt]. - Budapest : Raabe, 2011. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Fűzött
üzemgazdaságtan - energia-megtakarítás - energiagazdálkodás
65.011.4 *** 620.9
[AN 3296009]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2011.
   Dzsungel vagy esőerdő? : az üzleti kapcsolatok hálójában / szerk. Gelei Andrea és Mandják Tibor. - Budapest : Akad. K., 2011. - 398, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8983-3 fűzött
üzleti élet - hálózatelmélet - gazdasági kapcsolat
65.012.65 *** 316.47
[AN 3297346]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2011.
   A hírlap-piac fejlődése és az internet : OECD tanulmány. - Budapest : AKTI, 2010. - 97 p. ; 24 cm. - (AKTI dokumentumok, ISSN 2060-0607 ; 8.)
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-615-5020-09-4 fűzött
infokommunikáció - hírlapkiadás - gazdasági verseny
659.2 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 070 *** 339.137
[AN 3296314]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2011.
   HR tevékenységek kiszervezésének értékelő kutatása : összefoglaló tanulmány / [szerzők] Molnár D. [et al.] ; [közread. a] Human Exchange Társadalmi és Gazdasági Erőforrások Kutató Intézet ; [kiad. a Human Exchange Alapítvány]. - [Kaposvár] : Human Exchange Alapítvány, 2010. - 33 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-08-0089-1 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - vezetés - kutatási és fejlesztési jelentés
65.011.1 *** 658.3
[AN 3296101]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2011.
Misner, Ivan R.
The 29% solution (magyar)
   29% a megoldás : 52 heti stratégia a sikeres üzleti kapcsolati rendszer kiépítéséhez / Ivan R. Misner és Michelle R. Donovan ; társszerző Avidor András ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, cop. 2011. - 254 p. ; 23 cm. - (Értékesítési észjárás sorozat, ISSN 2062-8234 ; 2.)
ISBN 978-963-88996-6-8 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - eladás - lélektan
65.011.1 *** 65.013 *** 658.8
[AN 3294636]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2011.
Nádasdy Bence (1975-)
   Strukturált finanszírozás Magyarországon : projektfinanszírozás, kivásárlásfinanszírozás és más technikák / Nádasdy Bence, Horváth S. Attila, Koltai József. - Budapest : Alinea, 2011. - 561 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9659-61-2 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - projektmenedzsment - finanszírozás - hitelügy
65.012.4 *** 336.77(439) *** 658.14(439)
[AN 3297350]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2011.
Parker, Glenn (1938-)
Meeting excellence (magyar)
   A tökéletes megbeszélés : 33 módszer, hogyan legyünk hatékonyak és eredményesek / Glenn Parker, Robert Hoffman ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-052-2 kötött : 4200,- Ft
vezetés - tanácskozás - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.012.63 *** 65.013
[AN 3299127]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2011.
Sharma, Robin S. (1964-)
The leader who had no title (magyar)
   A rang nélküli vezető : modern mese az igazi sikerről - üzletben, életben / Robin Sharma ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2011. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-71-6 fűzött : 2990,- Ft
vezetéslélektan - életvezetés
65.013 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 3296637]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2011.
Trump, Donald J. (1946-)
Think big and kick ass in business and life (magyar)
   Gondolkodj nagyban és csapj oda keményen az üzleti és magánéletedben is / Donald J. Trump és Bill Zanker ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, cop. 2010. - 244 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 2.)
ISBN 978-963-88996-0-6 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - üzleti élet
65.013 *** 613.865
[AN 3294628]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6846 /2011.
   Amit a tolmácsolásról tudni kell : útmutató tolmácsoknak / szerzők Gulyás Róbert [et al.] ; szerk. Környei Tibor. - Budapest : MFE, [2011]. - 76 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159 ; 2.)
ISBN 963-218-960-4 fűzött
fordítás
651.926
[AN 3297591]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2011.
Báger Gusztáv (1938-)
   Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe / Báger Gusztáv. - Budapest : Akad. K., cop. 2011. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 275-284.
ISBN 978-963-05-8991-8 fűzött
Magyarország - nemzetközi pénzügy - gazdasági együttműködés
658.15 *** 339.92(439)
[AN 3297143]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2011.
Balogh István
   Válságmegelőzés a hazai gyümölcstermelő szektorban : a Fruitmarketing Kft. összegző tanulmánya / Balogh István, Huszti Zsolt, Tenk András. - Dunaújváros : NFA, 2011. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 1.)
ISBN 978-963-08-1276-4 fűzött
Fruitmarketing Kft.
Magyarország - válságmenedzselés - gyümölcstermesztés - élelmiszer-kereskedelem
658.1.016.7(439) *** 634(439)
[AN 3296894]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2011.
Bélyácz Iván (1949-)
   Stratégiai beruházások és reálopciók / Bélyácz Iván. - [Budapest] : Aula, 2011. - 392 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 389-391.
ISBN 978-963-9698-94-9 fűzött
beruházás - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8) *** 658.152(075.8)
[AN 3294496]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2011.
   Cases in tourism marketing / ed. by Zsuzsa Deli-Gray, László Árva. - [Budapest] : Műegy. K., 2010. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-012-4 fűzött
idegenforgalom - marketing - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3296020]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2011.
   Civil szervezetek humán erőforrás-fejlesztése : tankönyv / [szerzők] Juhász G. [et al.] ; [közread. a] Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány. - [Kaposvár] : Human Exchange Alapítvány, 2010. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0136-2 fűzött
Magyarország - humánerőforrás-menedzsment - civil szervezet - tankönyv
334.012.46(439)(078) *** 323.21(439)(078) *** 658.3(078) *** 061.2(439)(078)
[AN 3296137]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2011.
   Élelmiszerek minőségével, biztonságával, és megtévesztő jelölésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi ismeretek / szerk. Kiss Attila, ... Naár Zoltán ; kész. az Eszterházy Károly Főiskola Egerfood Regionális Tudásközpontjának munkaközössége. - Eger : EKF Egerfood Regionális Tudásközp., 2011. - 66 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - megtévesztés
366.5(439) *** 664.017 *** 614.31 *** 65.018
[AN 3295777]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2011.
   Fejlődési irányok : fenntarthatósági és hitelpiaci elemzések : [doktori értekezések, 2010, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola]. - [Budapest] : Műegy. K., 2010. - [2], 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-003-2 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - hitelügy - statisztikai adatközlés
336.77(439)(083.41) *** 504.03(439)(083.41)
[AN 3296295]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2011.
Homolya Katalin
   Topic by topic : szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [középfok - közös európai referenciakeret szerint B2] / Homolya Katalin, Robert Thiessen. - 3. jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2011. - 190 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-52-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár - auditív dokumentum
33 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3298811]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2011.
Kisgyörgy Ilona
   Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése : államháztartási szakterület, 2011 / [szerző Kisgyörgy Ilona, Czegle Tibor]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2011. - 170 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87206-3-4 fűzött
Magyarország - számvitel - adójog - államháztartás - útmutató
657(439)(094)(036) *** 336.12(439)(036)
[AN 3296375]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2011.
Kisgyörgy Ilona
   Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése : nonprofit szakterület, 2011 / [szerző Kisgyörgy Ilona, Horváth Józsefné]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2011. - 134 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87206-4-1 fűzött
Magyarország - számvitel - adójog - útmutató
657(439)(094)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3296385]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2011.
Köles Sándor (1951-)
   Creating the Dniester/Nistru Euroregion : executive summary = Sozdanie evroregiona "Dnestr/Nistru" : kratkij obzor / auth. Sándor Köles, Csaba Törő and Loránd Szakáli. - Budapest : ICDT, cop. 2011. - 28 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (ICDT papers, ISSN 1789-7211 ; 2.)
Fűzött
Dnyeszter - Moldova - Ukrajna - eurorégió - határ menti kapcsolat
332.1(478.9) *** 332.1(477-04)
[AN 3295151]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2011.
   Logisztikai rendszerek és elméletek / [írta Berkesné Hegyi Olga et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem, Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 277 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-67-2 fűzött
logisztika - egyetemi tankönyv
658.78(075.8) *** 658.286(075.8)
[AN 3296096]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2011.
Magas István (1952-)
   Világgazdasági folyamatok és pénzügyi liberalizáció, 1970-2010 : MTA doktori disszertáció / Magas István ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék. - Budapest : BCE Világgazd. Tansz., 2011. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 282-294.
ISBN 978-963-503-441-3 kötött
világgazdaság - gazdasági helyzet - pénzügy - nemzetközi pénzügy - bankügy - 20. század - ezredforduló
336.7(100)"200" *** 338(100)"197/200" *** 338.2(100)"197/200"
[AN 3297926]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2011.
   Regional development programmes in Hungary, 2007-2011 / [ed. and publ. by the National Development Agency]. - Budapest : Nat. Development Agency, [2011]. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - regionális fejlesztés - gazdaságpolitika - gazdasági tervezés - ezredforduló
338.2(439)"200"/201" *** 332.14(439)"200/201"
[AN 3295202]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2011.
Sutus Imre (1934-)
   Mezőgazdasági számvitel és gazdasági elemzés : könyvviteli mintapéldák, esettanulmányok, mérlegelemzések, kalkulációk / Sutus Imre. - Budapest : Szaktudás, 2011. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9935-64-8 fűzött
mezőgazdasági üzem - számvitel - gazdasági elemzés - példatár
657(076) *** 631.16 *** 658.1.012.12(078)(076) *** 658.15(078)(076)
[AN 3297169]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2011.
Szamkó Józsefné
   Államháztartási szervezetek számviteli politikája, számlarendje, 2011 : szabályzatok CD-mellékletként / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2011. - 334 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-383-1 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - számvitel - államháztartás - elektronikus dokumentum
657 *** 336.12(439)
[AN 3294987]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2011.
Szamkó Józsefné
   Államháztartási szervezetek számviteli politikája, számlarendje, szabályzatok, 2011 / [szerző Szamkó Józsefné, Murvai László]. - Budapest : Saldo, 2011. - 491 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342). (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218)
ISBN 978-963-638-389-3 fűzött
Magyarország - számvitel - államháztartás
657 *** 336.12(439)
[AN 3295011]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2011.
Sztanó Imréné
   Adóváltozások, 2011 : kiegészítő az Adózás című könyv 2010. évi kiadásához / [szerző Sztanó Imréné]. - Budapest : Saldo, 2011. - 100 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Lezárva: 2010. 03. 31.
ISBN 978-963-638-387-9 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8)
[AN 3295717]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2011.
Varga József
   Fejezetek a fizioergonómia témaköréből / Varga József. - [Budapest] : [Bányaegészségügy-Bányabiztonság Alapítvány], 2011. - 235 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Bányaegészségügy-Bányabiztonság Alapítvány. - Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-08-1338-9 kötött
Magyarország - ergonómia - fizikai munka - munkaegészségügy - bányászat
331.102.342 *** 331.101.1 *** 65.015.1 *** 613.6(439) *** 622
[AN 3296651]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6866 /2011.
Csapó Beatrix
   Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása : gazdasági és társadalmi előny : tájékoztató kiadvány munkáltatók részére / [írta és szerk. Csapó Beatrix] ; [a 6. fejezetet írta Móricz Rita]. - Gödöllő : GAK Okt., Kut. és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft., 2011. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - szociális rehabilitáció - fogyatékos - útmutató
364.65-056.26(439) *** 331.582.2(439)(036)
[AN 3295143]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6867 /2011.
   40 év története : Grassalkovich Antal Általános Iskola : Anton Grassalkovich Grundschule / [szerk. Béres Zoltán, Páll Tamásné]. - Budapest : Grassalkovich A. Ált. Isk., [2011]. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Grassalkovich Antal Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 23. kerület - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.XXIII.)(091)
[AN 3297595]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2011.
Feuer Mária (1951-)
   Humán szakosok gyakorlati kézikönyve / Feuer Mária, Nagy Krisztina. - Budapest : Akad. K., 2011. - 497, [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9015-0 fűzött
szociális munka - gyakorlati képzés - egyetemi tankönyv
378.636.4 *** 364.62(075.8)
[AN 3299151]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2011.
Hegedűs Gábor
   Tévhitek és tananyagfejlesztés a gyermekkori természettudományos oktatásban / Hegedűs Gábor ; [közread. a] Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - Kecskemét : KF TFK, 2011. - 124 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-7294-93-8 fűzött
oktatás - természettudomány - képességfejlesztés
372.85 *** 37.025
[AN 3299779]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2011.
   Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium : évkönyv, 2000-2010 / [szerk. Hirmann László]. - [Budapest] : Károlyi I. 12 Évfolyamos Gimn., [2011]. - 82, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Kötött
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Budapest)
Budapest. 4. kerület - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Bp.IV.) *** 373.54(439-2Bp.IV.)
[AN 3298730]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2011.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2011. - 157 p. : ill.
ISBN 978-963-89233-3-2 fűzött
Budapest. 3. kerület - Budapest. 19. kerület - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 3299097] MARC

ANSEL
UTF-86872 /2011.
   A közművelődés házai Budapesten [elektronikus dok.] / szerk. Slézia Gabriella. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMK, 2005-. - 12 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - Működési követelmények: internet böngésző
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2690097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2011. - 1 CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-89233-4-9
Budapest. 3. kerület - Budapest. 19. kerület - művelődési ház - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 3299103] MARC

ANSEL
UTF-86873 /2011.
   Lelkek szárnyán / [szerk. Simon Éva] ; [kiad. az alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola]. - [Fonyód] : II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált. Isk., 2011. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0885-9 fűzött
Fonyód - gyermekotthon - amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
376.64.018.324(439-2Fonyód) *** 379.825 *** 894.511-822
[AN 3298353]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2011.
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (7.) (2011) (Veszprém)
   7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem, Veszprém, 2011. április 21-22. / [rend.] MELLearnN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért, Universitas Pannonica, Embassy of Finland Budapest. - Szöveg. - [Debrecen] : MELLearn-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért, [2011]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A "Bolognától Lisszabonig: az életen át tartó tanulás stratégiai kérdései és a hálózati együttműködés európai és hazai dimenziói" c. szöveggyűjteménnyel. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Az absztraktok magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Magyarország - felsőoktatás - élethosszig tartó tanulás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378(439) *** 37.013.83 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3294622]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2011.
   A mérnökképzés 50 éve a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán, 1961-2011 / [fel. szerk. Sikolya László]. - Nyíregyháza : NYF MMFK, 2011. - 478 p. ; 29 cm
Fűzött
Nyíregyházi Főiskola. Műszaki és Mezőgazdasági Kar
Nyíregyháza - főiskola - mérnökképzés
378.662(439-2Nyíregyháza)
[AN 3297814]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2011.
   A mi iskolánk : [100] / [kiad. Kaposvári Gárdonyi Géza Iskoláért Alapítvány]. - [Kaposvár] : Kaposvári Gárdonyi G. Iskoláért Alapítvány, [2011]. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1205-4 fűzött
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Kaposvár)
Kaposvár - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3297835]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2011.
Mihályfalvi László (1941-)
   Akit az istenek szeretnek.. = Quem dii amaderunt... / Mihályfalvi László. - [Kaposvár] : Mihályfalvi L., cop. 2011. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-1438-6 kötött
Mihályfalvi László (1941-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Mihályfalvi_L.(0:82-94)
[AN 3297840]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2011.
   Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium jubileumi évkönyve, 20 / [szerk. Hagemann Péterné, Kozma Jánosné]. - [Budapest] : Pál Apostol Katolikus Ált. Isk. és Gimn., [2011]. - 100 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest. 17. kerület - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola
373.3(439-2Bp.XVII.) *** 373.54(439-2Bp.XVII.)
[AN 3297403]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2011.
   Saját művelődési otthonunk / Balázsi Károly [et al.] ; [szerk. Beke Pál] ; [közread. a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete]. - Komárom : Civil Közösségi Házak Mo-i Egyes., 2010. - 214 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9217-5 fűzött
Magyarország - népművelés - civil szervezet - művelődési ház - 20. század - ezredforduló
374(439)"197/200" *** 334.012.46(439)"197/200" *** 323.21(439)"197/200" *** 374.07(439)"197/200"
[AN 3295255]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2011.
Sós Tamás (1954-)
   Regionalitás és szakképzés : a szakképzés alakulása az Észak-magyarországi régióban, 1985-2010 / Sós Tamás. - Budapest : Szerző, 2011. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-120.
ISBN 978-963-08-1496-6 fűzött
Észak-magyarországi régió - szakképzés - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
377(439Észak-Magyarország)"19/200"(083.41)
[AN 3294495]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2011.
   A természet közelségével : cselekvési minták az óvodai környezeti nevelés gyakorlatából / [szerk.] Fehér Anna ; [kiad. a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének óvodai munkacsoportja]. - 2. jav. kiad. - [Gánt] : Kokosz, 2011. - 276 p., 13 t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés
372.3 *** 37.033
[AN 3297865]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6882 /2011.
András Imre
   A bridzs titkai / András Imre. - [Eger] : Szerző, [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-460-396-3
bridzs
794.41
[AN 2554063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Összetett kétoldali beszorítások. - cop. 2010. - 432 p.
ISBN 978-963-08-0770-8 kötött
bridzs
794.41
[AN 3296103] MARC

ANSEL
UTF-86883 /2011.
Borowski, Bianca
Reiten (magyar)
   Lovaglás / írta Bianca Borowski ; rajz. Sigrid Leberer ; [ford. ... Pánt Julianna]. - Budapest : Nicam, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 4.)
ISBN 978-963-89258-3-1 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
lovaglás - gyermekkönyv
798.2(02.053.2)
[AN 3295020]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2011.
Hajnal Géza (1939-)
   Nyerítő drótszamarak / Hajnal Géza, Sneé Gergely. - [Budapest] : [Hajnal G.], cop. 2011. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1109-5 fűzött
kerékpársport - magyar irodalom - útleírás
796.6 *** 894.511-992
[AN 3298848]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2011.
Laws of the game 2010/2011 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2010/2011 : ... a FIFA és az International Football Association Board 2009. évi szabálykönyve alapján. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3295668]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2011.
Lukovich István (1928-)
   Víváselmélet és -módszertan : tőr-kézikönyv edzők, edzőjelöltek és a tanítás kérdései iránt érdeklődő amatőrök számára / Lukovich István. - Budapest : Medicina, 2011. - 195, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-322-9 fűzött : 2200,- Ft
vívás - módszertan
796.86.015
[AN 3295556]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2011.
Moras, Ingrid
Perlentier-Kinder (magyar)
   Állatkölykök gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 978-963-684-587-2 fűzött
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3298869]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2011.
Moras, Ingrid
Perlenträume für Teenies (magyar)
   Saját készítésű ékszerek : gyöngyfűzés tiniknek / Ingrid Moras ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 978-963-684-586-5 fűzött
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3298851]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2011.
Novotni Péter (1964-)
   A ló viselkedése : lovak nyelvén / Novotni Péter. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 131 p. : ill., színes ; 23x25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 17.)
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-286-619-2 kötött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-993-619-2)
- lótenyésztés - etológia
798.2 *** 636.1 *** 591.51
[AN 3295537]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2011.
Polgár Judit (1976-)
Chess playground (magyar)
   Sakkjátszótér / írta Polgár Judit és Polgár Zsófia ; magyarra rímelte Tandori Dezső ; rajz. Polgár Zsófia. - Budapest : Cityvet Kft., cop. 2010. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0415-8 fűzött : 2500,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3297515]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2011.
Szarka Lajos
   A "boldog békeidők" Hévízfürdője = Hévízfürdő in the "good old days" = Bad Hévíz "in den glücklichen Friedenzeiten" = Kurort Heviz sčastliogo[!] mirnogo vremeni / [szerző Szarka Lajos] ; [kiad. Hévíz Város Önkormányzata]. - Hévíz : Önkormányzat, 2011. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88043-5-8 fűzött
Hévíz - gyógyfürdő - képes levelezőlap - album
796.5(439-2Hévíz) *** 615.838(439-2Hévíz)(084.1)
[AN 3298223]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2011.
Szlávy Tibor (1930-)
100 éves a magyar golf, 1911-2011 (angol)
   100 years of Hungarian golf, 1911-2011 / [written and ed. by Tibor Szlávy] ; [... transl. Csilla Szabó] ; [publ. by the Hungarian Golf Federation]. - [Budapest] : Hung. Golf Federation, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-6031-0)
Magyarország - golf - sporttörténet
796.352(439)(091)
[AN 3295683]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6893 /2011.
   100 év, 100 kép : a textiltervező-képzés 100 esztendeje a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen = 100 years, 100 pictures : 100 years of textile designer training at the Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest / [szerk.biz. ... Droppa Judit, Pauli Anna, Remete Krisztina]. - Budapest : Mome, cop. 2010. - [202] p. : ill., színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: Textil 100
ISBN 978-963-7164-91-0 fűzött
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest). Design Intézet. Textiltervező Tanszék
Magyarország - Budapest - művészettörténet - iparművészet - divattervezés - textilművészet - tanszék - szakdolgozat
745.52(439)(091) *** 378.674.5(439-2Bp.).096(091)
[AN 3298215]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2011.
   134 pillanat : fotóalbum. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 77 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5056-12-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"200"
[AN 3297098]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2011.
Adamovszky István (1951-)
   Magyar érme katalógus, 997-1307., (1354) / Adamovszky István. - Budapest : Adamo, 2011. - 345 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89099-0-9 fűzött
Magyarország - numizmatika - Árpád-kor - fémpénz
737(439)"997/1307"
[AN 3298380]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2011.
   Álmok, mesék, mítoszok : válogatás az Antal-Lusztig gyűjteményből : [Zsinagóga Galéria, 2011. március 30 - június 19.] / [kurátorok Bulla Márta, Zsolnay László] ; [... szerk. Bulla Márta, Baráz Csongor Dömötör] ; [kiad. a Művészetek Háza Eger ...]. - [Eger] : Műv. Háza, [2011]. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Egerben tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86260-4-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3297417]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2011.
   Arhitectura religioasă medievală din Satu Mare : circuitul bisericilor medievale din Judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare / ... red. de Tibor Kollár ; colab. Gellért Áment, István Bardoly, Péter Levente Szőcs ; fotografii Attila Mudrák ; [publ.] Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg. - Nyíregyháza : Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg, 2011. - 408 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-1279-5 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Szatmár megye - építészettörténet - templom - középkor
72(439.161)"10/15" *** 726.54(439.161) *** 726.54(498.4-35Szatmár)
[AN 3297975]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2011.
Böhm, Hartmut (1938-)
   Hartmut Böhm / [szerzők Hans-Peter Riese, Beke László, Prosek Zoltán] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, cop. 2011. - 70 p. : ill., színes ; 23 cm
Megj. a Pakson, 2011. február 27 - 2011. április 24. között "Mintamondatok - Modellsätze" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Gerinccím: Böhm. - Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-615-5121-00-5 kötött
Németország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(430)(092)Böhm,_H.
[AN 3298052]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2011.
Ferencz Marcel (1970-)
   Borderline architecture : [12. Nemzetközi Építészeti Kiállítás - La Biennale di Venezia, Magyar Pavilon, 2010. augusztus 29 - 2010. november 21.] : [munkanapló] : [12th International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion, 29 August 2010 - 21 November 2010] : [working diary] / [Ferencz Marcel, Wesselényi-Garay Andor] ; [közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2011. - 117 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-9506-49-7 fűzött
művészetelmélet - építészet - kiállítás
72.01 *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3295613]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2011.
   Gyűjteni jó : a Farkas-gyűjtemény = The beauty of collecting : the Farkas Collection / [szerk. és kísérő szövegét írta ... Balázs Károly] ; [kiad. a ... Magyar Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társasága]. - Békéscsaba : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ., 2011. - 64 p. : ill., színes ; 10 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-08-0654-1 kötött
Magyarország - plakát - magángyűjtemény - kisgrafika
769.4(439) *** 659.1(439) *** 069.017(439)Farkas
[AN 3296856]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2011.
Haász István (1946-)
   Haász István / [szerzők Beke László, Prosek Zoltán] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, cop. 2011. - 70 p. : ill., színes ; 23 cm
Megj. a Pakson, 2011. február 27 - 2011. április 24. között "Mintamondatok - Modellsätze" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87881-9-1 kötött
Haász István (1946-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Haász_I.
[AN 3298041]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2011.
   A horizont csillagai : művészetterápia. - [Tereske] : [Szigetkeresők Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyes.], [2010]. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
A Budapesten, 2010. szept. 9-23. között rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Szigetkeresők Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete
ISBN 978-963-06-9840-5 fűzött
Magyarország - művészetterápia - festészet - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 615.851.82 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3296527]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2011.
Hornyik Sándor (1972-)
   Idegenek egy bűnös városban : művészettörténetek és vizuális kultúrák / Hornyik Sándor ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : L'Harmattan : MTA Művészettört. Kutint., 2011. - 302 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-403-2 fűzött : 3000,- Ft
vizuális kultúra - kultúraszociológia - művészetfilozófia - 20. század - ezredforduló
7.01"198/200" *** 7.017"198/200" *** 316.7"198/200"
[AN 3296975]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2011.
Jerem Erzsébet (1942-)
   Turisztikai vezető a százhalombattai Régészeti Park látnivalóihoz / Jerem Erzsébet, Vásáros Zsolt, Vicze Magdolna ; Müller Krisztina [et al.] közrem. ; [közread. az] Archaeolingua, "Matrica" Múzeum. - Budapest : Archaeolingua ; [Százhalombatta] : "Matrica" Múz., 2010. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9911-19-2 fűzött
Matrica Múzeum (Százhalombatta). Régészeti Park
Százhalombatta - ősrégészet - bronzkorszak - vaskorszak - múzeumi kiadvány
069(439-2Százhalombatta)(036) *** 903(439-2Százhalombatta)"637/638"
[AN 3295164]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2011.
Karsch Manfred (1948-)
   Karsch / [kiad. Szepes Gyula Művelődési Központ]. - Érd : Szepes Gy. Művel. Közp., 2010. - 40 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-88611-2-2 fűzött
festőművész - 20. század - 21. század - magyarországi németek
75(439)(=30)Karsch,_M.
[AN 3296610]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2011.
   A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület szegedi csoportjának jubileumi évkönyve, 1961-2011. - Szeged : KBK Grafikagyűjtő és Művel. Egyes. Szegedi Csop., 2011. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
"Kisgrafika Barátok Köre" Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Szegedi Csoport
Szeged - ex libris - kulturális egyesület - 20. század - 21. század - kisgrafika
769.4 *** 061.2(439-2Szeged) *** 76(439-2Szeged) *** 097
[AN 3296888]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2011.
   A kisvárdai múzeum 50 éve / bevezetővel, függelékkel és jegyzetekkel ell., ... a szöveget gond. Vofkori Mária. - Kisvárda : Rétközi Múz. : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes., 2011. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (A Rétközi Múzeum füzetei, ISSN 0864-9774 ; 11.)
ISBN 978-963-7220-68-5 fűzött
Rétközi Múzeum (Kisvárda)
Kisvárda - múzeum
069(439-2Kisvárda)
[AN 3299380]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2011.
Klimó Károly (1936-)
   Orbis pictus / Klimó Károly. - Budapest : GNM Pest Reprostudio, 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 1.)
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-08-1112-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Klimó_K.
[AN 3295827]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2011.
Kokas Ignác (1926-2009)
   "Kaptam néhány titkot" - Kokas Ignác : Merics gyűjtemény : [... Tormás, Faluház, 2011. május 21 - június 4.]. - [Tormás] : [Tormásért Egyes.], [2011]. - [14] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Közread. a Tormásért Egyesület
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kokas_I. *** 061.4(439-2Tormás)
[AN 3296551]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2011.
Kovács Tamás László (1964-)
   A makrokozmosz és mikrokozmosz határán : Kovács Tamás László szobrászművész kiállítása, 2010 = On the border of macrocosm and microcosm = An der Grenze von Makro- und Mikrokosmos / [előszó] Feledy Balázs. - [Budapest] : Croatica, [2010]. - 71 p. : ill., részben színes ; 13x19 cm
Angol, német és héber nyelven
ISBN 978-963-9734-73-9 fűzött
Magyarország - szobrász - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Kovács_T. *** 76(439)(092)Kovács_T.
[AN 3298600]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2011.
   Légy kreatív télen-nyáron! / [összeáll. és a modelleket kész. Kiresné Vincze Ilona, Deák Istvánné, Forrai Ildikó] ; [szerk. Nagy Emese, Tyihák Katalin] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kreatív füzetek)
ISBN 978-963-251-255-6 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3297032]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2011.
   Magyar fürdőélet : válogatások a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből : kiállítás : Kogart Galéria Budapest, ... 2011. május 5 - május 27. / [fel. szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Völgyi M., [2011]. - 71 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-0745-6 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3295660]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2011.
   Markó : Markó Károly és köre : mítosztól a képig : Magyar Nemzeti Galéria, 2011. május 6 - október 2. : [Károly Markó and his circle] : [from myth to image] : [Hungarian National Gallery, 6 May - 2 October 2011] / [... a kiállítást rend. ... Bellák Gábor, Dragon Zoltán, Hessky Orsolya]. - [Budapest] : MNG, 2011. - 227 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2011/1.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2011/1.)
Bibliogr.
Fűzött
Markó Károly (id.) (1793-1860)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Markó_K.,_id. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3295750]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2011.
Pintér Sándor (1841-1915)
   A Szécsényi Kaszinó és Gazdakör története : ötvenéves fennállásának emlékére / Pintér Sándor. - Hasonmás [kiad.]. - Szécsény : M. Mezőgazd. Múz. Baráti Köre, 2010. - 61 p. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 26.)
Galcsik Zsolt bev. tanulmányával. - Eredeti kiadása: Balassagyarmat : Kék L. kvnyomdája, 1888
Fűzött
Szécsényi Kaszinó és Gazdakör Egylet
Szécsény - kaszinó - helyismeret
725.751(439-2Szécsény) *** 908.439-2Szécsény
[AN 3297867]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2011.
   The science of imagination : Paweł Althamer, Gerard Byrne, István Csákány, Marine Hugonnier, Tamás Kaszás, Ádám Kokesch, Chris Marker, Anna Molska, Deimantas Narkevičius, Panamarenko, Daniel Roth, Sašo Sedlaček, Jane and Louise Wilson / [curator Hajnalka Somogyi] ; [publ. by the] Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, ... Siemens Stiftung. - Budapest : Ludwig Mus. - Mus. of Contemporary Art ; [München] : Siemens Stiftung, cop. 2011. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2010. ápr. 28 - jún. 27. között tartották
ISBN 978-963-9537-27-9 kötött
Magyarország - Európa - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 77.04(439)"200/201" *** 73/76(4)"200/201" *** 77.04(4)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3295121]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2011.
Simongáti Győző (1947-2009)
   A soroksári Nagyboldogasszony Főplébániatemplom története / [Simongáti Győző]. - Budapest : Műegy. K., 2010. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Szerencsés Zsolt "A templomszentelés liturgiájáról" c. tanulmányával
ISBN 978-963-313-000-1 fűzött
Budapest. 23. kerület - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.XXII.)(091) *** 282(439-2Bp.XXIII.)
[AN 3296026]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2011.
Soós Sándor (1955-)
   Út menti szakrális emlékek Esztergom-budapesti Főegyházmegye, Dunakanyar - Pilis / Soós Sándor. - Budapest : Püski, 2011. - 351 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-351.
ISBN 978-963-302-055-5 kötött
Esztergom-budapesti Főegyházmegye
Pilis (hegység) - kápolna - kereszt - keresztény művészet
726.52(439)(234.373.25) *** 726.825.4(439)(234.373.25) *** 726.52(439-03Esztergom-Budapesti_Főegyházmegye) *** 726.825.4(439-03Esztergom-Budapesti_Főegyházmegye) *** 282(439-03Esztergomi_főegyházmegye) *** 247 *** 7.046.3
[AN 3297430]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2011.
   Színekben oldott életek : cigány festőnők a mai Magyarországon / [az interjúkat kész. és szerk. Medgyesi Gabriella, Garancsi Györgyi] ; [utószó Szuhay Péter] ; [közread. a] Protea Közhasznú Kulturális Egyesület. - Budapest : Protea Kult. Egyes., 2011. - 254 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 978-963-88638-3-6 fűzött
Magyarország - festőművész - cigányság - ezredforduló - interjú
75(=914.99)(439)(092)(047.53)
[AN 3297859]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2011.
   A tégla dicsérete : Hódmezővásárhely, 2010 : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Balla András, Csák Miklós, Dozvald János, Dömötör Mihály, Eifert János, Fejér István, Herbst Rudolf, Kocsis István Tamás, Kresz Albert, Módos Gábor, Oravecz Attila, Tóth József / [katalógus Módos Gábor] ; [közread. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, [2011]. - [15] p. : ill., színes ; 21x30 cm
A kiállítást 2011. ápr. 17 - máj. 1. között rendezték
ISBN 978-963-87742-9-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3296577]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2011.
   Új magyar topográfia : kiállítás a "New topographics: photographs of a man-altered landscape" című tárlat megvalósulásának 35. évfordulója alkalmából : Artbázis Összművészeti Műhely, Budapest, 2010. október 19 - november 9. = New Hungarian topography : exhibition on the 35th anniversary of the exhibition entitled "New topographics: photographs of a man-altered landscape" : 19th October - 9th November, 2010. / [szerk. ... Vágó-Lévai Katalin]. - Budapest : Artbázis Összműv. Műhely, 2010. - 31 p. : ill., színes ; 22x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0072-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3297369]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2011.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2010. - [60] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Vízivárosi Galéria 2010. évi kiállításainak katalógusa. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3296838]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6922 /2011.
Elek Menyhért (1939-)
   Domaházi torony de messzire ellátszik : a Domaházi Hagyományőrző Együttes története, műsorai / Elek Menyhért. - [Domaháza] : Domaházi Hagyományőrző Egyes., 2011. - 230 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1498-0 fűzött
Domaházi Hagyományőrző Egyesület
Domaháza - népdalkör
784.087.68.071(439-2Domaháza) *** 061.2(439-2Domaháza)
[AN 3297260]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2011.
Mullen, Brendan
The Red Hot Chili Peppers (magyar)
   A Red Hot Chili Peppers története : saját szavaikkal / írta Brendan Mullen ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Cartaphilus, [2011]. - [2], 245, [4] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Diszkogr.
ISBN 978-963-266-201-5 kötött : 5500,- Ft
Red Hot Chili Peppers (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)Red_Hot_Chili_Peppers
[AN 3298622]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2011.
Poschné Valus Piroska (1945-)
   Dalkincsünk, zenei örökségünk / Poschné Valus Piroska. - Budapest : Szerző, 2011. - 326 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0977-1 fűzött
Szurdokpüspöki - magyar néprajz - népdal
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)(439-2Szurdokpüspöki)
[AN 3297844]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2011.
Szilágyi András
   Liszt Ferenc személyisége / Szilágyi András. - [Budapest] : Garbo K., [2011]. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5007-09-5 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - személyiség
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 159.923.3
[AN 3297088]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6926 /2011.
Cinematographers' World Conference (1.) (2010) (Budapest)
   Cinematographers' World Conference, Budapest : 20th anniversary of HSC. - [Budapest] : HSC, [2010]. - 106 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A konferenciát 2010. nov. 17-19. között rendezték
Fűzött
filmművészet - filmművész - konferencia-kiadvány
791.43(100)(092) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3295210]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2011.
   Idegenek a kertemben : bevándorlás és integráció Európában : módszertani kézikönyv a filmgyűjtemény használatához / [szerk. Bognár Katalin] ; [közread. a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány]. - Budapest : Palantír Film Vizuális Antopológiai Alapítvány, 2011. - 86 p. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89268-0-7 fűzött
Európa - bevándorlás - társadalmi integráció - filmművészet - tanári segédkönyv
791.43 *** 325.14(4)(072) *** 316.4.052(4)(072)
[AN 3297934]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2011.
Künzel, Nicole
Ballett (magyar)
   Balett / írta Nicole Künzel ; rajz. Dorothea Tust ; [ford. ... Pánt Julianna]. - Budapest : Nicam, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 1.)
ISBN 978-963-89258-1-7 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
balett - gyermekkönyv
792.82(02.053.2)
[AN 3294993]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2011.
Trunkó Barnabás (1948-)
   Sastaps : kabarék, kollégák, komédiások / Trunkó Barnabás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 232 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-6734-1 kötött : 2990,- Ft
Sas József (1939-)
Magyarország - humorista - 20. század - ezredforduló
792.73(439)(092)Sas_J.
[AN 3296674]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2011.
Varga Anna (1966-)
   Az 1910-es évek orosz némafilm-kultúrája : a forradalom előtti Oroszország túlságosan is emberi tragikomédiája / Varga Anna. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2011. - 325 p. : ill. ; 20 cm. - (Eszmélet kiskönyvtár, ISSN 2062-0543)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-347-9 fűzött : 2900,- Ft
Oroszország - filmtörténet - némafilm
791.43(47)"191"
[AN 3296940]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6931 /2011.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2011]. - 216 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-85779-2-4 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3297532]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2011.
Kovács János
   A - Z angol nyelvtan : lexikon / Kovács János, Lázár A. Péter, Marion Merrick. - 5. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2011, cop. 1994. - VIII, 875 p. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-13-5942-8 fűzött : 4990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3297662]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2011.
Kovács László
   Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban / Kovács László. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 119.)
Bibliogr.: p. 191-218.
ISBN 978-963-9902-75-6 fűzött : 2450,- Ft
pszicholingvisztika - lexikológia - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.77(075.8) *** 159.9(075.8) *** 801.3(075.8)
[AN 3297213]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2011.
   "Közel, s távol" : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2009-2010 / [szerk. Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2011. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1374-7 fűzött
ókori Kelet - Közel-Kelet - Távol-Kelet - keletkutatás - művelődéstörténet - egyetem
809.5 *** 930.85(5-012) *** 931 *** 95-011 *** 378.184
[AN 3299078]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2011.
Kozma Zsuzsa
   Orosz nyelvvizsga : szóbeli és írásbeli feladatok : alapfok / Kozma Zsuzsa. - Budapest : Corvina, 2011. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5946-6 fűzött : 1990,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3296484]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2011.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Practice book in English phonetics and phonology / Ádám Nádasdy. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-19-4565-2 fűzött : 2500,- Ft
angol nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-4(075.8)(076)=00
[AN 3297531]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2011.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-5565-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3298817]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2011.
   Német junior nyelvvizsga / [szerk. Szűcs Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2011. - 134 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8853-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3298857]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2011.
Szabó Szilvia
   ECL examination topics : English level C1 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Vereczkei Nóra. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2011. - 273 p. ; 24 cm + 2 CD, 7 mell.
ISBN 978-963-88938-2-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3296489]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2011.
Tóth Tímea
   Kekse 2 : Arbeitsbuch : [A2-B1] / Tóth Tímea, Lázár Györgyné, Andreas Kentsch ; [a rajzokat Tóth István kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5675-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3298806]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6941 /2011.
   Fordítástechnikai útmutató : különböző szövegtípusok fordítása / szerzők Bíró Béla [et al.] ; szerk. Környei Tibor. - Utánny. - Budapest : MFE, [2011]. - 93 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159 ; 3.)
ISBN 963-06-0246-6 fűzött
szakfordítás
82.03
[AN 3297586]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Könyvek és lelkek / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2011. - 264, [4] p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-9171-7 kötött
Magyarország - író - magyar irodalom - portré - esszé
82(092)(0:82-4) *** 894.511-4 *** 894.511(092)(0:82-4)
[AN 3298595]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6943 /2011.
   Építészet a kőfejtőben : tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára = Architect in the quarry : studies presented to Péter Dávidházi on his sixtieth birthday / szerk. ... Hites Sándor, Török Zsuzsa ; [közread. az MTA Irodalomtudományi Intézet]. - Budapest : rec.iti, 2010. - 572 p. ; 20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-87-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - angol irodalom története - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
894.511(091) *** 930.85(439) *** 012Dávidházi_P. *** 820(091)
[AN 3298793]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2011.
   A népköltészet terített asztalánál : Benedek Elek Emlékülés, 2009. december 4-5. : [tanulmánygyűjtemény] / szerk. Benedek Katalin ; [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézete. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2011. - 312 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-567-047-5 fűzött
Benedek Elek (1859-1929)
Magyarország - folklorisztika - népköltészet - író - 20. század
894.511(092)Benedek_E. *** 398.001(439)
[AN 3296053]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6945 /2011.
Alexander, Tasha (1969-)
Tears of pearl (magyar)
   Gyöngyként hulló könnyek / Tasha Alexander ; [ford. Listár Eszter]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-84-1 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3299026]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2011.
Alvtegen, Karin (1965-)
Saknad (magyar)
   A kitaszított / Karin Alvtegen ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2011. - 205 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-038-0 fűzött : 2390,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3298219]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2011.
Bat, Prunella
La casa delle sirene (magyar)
   A sellők háza / Prunella Bat ; [ill. Federico Nardo, Marco Albiero]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 133, [8] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-476-7 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3296571]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2011.
Baxendale, Martin
The Facebook addict's survival guide (magyar)
   Túlélési útmutató Facebook-függőknek / Martin Baxendale ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2011. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-324-040-3 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 3297721]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2011.
Beck, Ian (1947-)
The secret history of Tom Trueheart boy adventurer (magyar)
   Tisztaszívű Tamás titkos története / Ian Beck ; [Merényi Ágnes fordítása]. - Budapest : Móra, 2011. - 277 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8951-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3298613]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2011.
Bernáth István (1928-)
   Skandináv mitológia / Bernáth István. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-13-6017-2 fűzött : 3500,- Ft
izlandi irodalom - skandináv népek ősvallása - eposz
839.59-131=945.11 *** 293
[AN 3297880]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2011.
Berry, Steve (1955-)
The Venetian betrayal (magyar)
   A velencei árulás / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 655 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-399-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3297578]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2011.
Carrell, Jennifer Lee (1962-)
Haunt me still (magyar)
   A Macbeth-rejtély : [nyomozás Shakespeare legsötétebb titka után] / J. L. Carrell. - Pécs : Alexandra, 2011. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-485-9 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3296390]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2011.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   A svéd gyufa : elbeszélések, 1880-1884 / Anton Pavlovics Csehov ; [vál., sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2011. - 556 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-202-9 kötött : 5180,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3299066]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2011.
Child, Lee (1954-)
The enemy (magyar)
   Eltűnt ellenség / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 395 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-272-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3297794]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death comes as the end (magyar)
   És eljő a halál.. / Agatha Christie ; [... ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 303 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 16.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9212-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3297729]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [... ford. Szabó Zoltán]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011, cop. 1987. - 399 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 17.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9213-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3297732]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mysterious Mr. Quin (magyar)
   Mr. Quin / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László, Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2011. - 429 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9179-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3296585]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2011.
Cornwell, Bernard (1944-)
The burning land (magyar)
   Felperzselt vidék : a múlt életre kel : [angolszász históriák] / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2011. - 333 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-297-319-7 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3297556]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2011.
Coville, Bruce (1950-)
The skull of truth (magyar)
   Az igazmondó koponya : ki szemgödrébe nézett, nem tud hazudni többet! / Bruce Coville ; [ill. Gary A. Lippincott] ; [ford. Szalai Virág]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (Varázsbolt sorozat)
ISBN 978-963-245-444-3 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3298658]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2011.
   Cseh költők antológiája = Antologie českých básníků. - Budapest : Balassi, [2010]-. - 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
cseh irodalom - vers - antológia
885.0-14(082)=945.11
[AN 3296898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Cseh modernek és avantgárd költők = Česká moderna a avantgardní básníci / vál. és szerk. Heé Veronika ; összeáll., társszerk. Balázs Andrea. - cop. 2010. - 287 p.
ISBN 978-963-506-848-7 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3296907] MARC

ANSEL
UTF-86961 /2011.
Denes, Magda (1934-1996)
Castles burning (magyar)
   Égő kastélyok : [egy gyermek élete a háború alatt] / Dénes Magda ; [ford. Molnár Julianna]. - [Budapest] : Minerva, [2011]. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89010-6-4 fűzött : 2800,- Ft
Denes, Magda (1934-1996)
amerikai angol irodalom - második világháború - magyar történelem - memoár
820-94(73)=945.11 *** 943.9"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3295992]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2011.
Eco, Umberto (1932-)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre] ; [... a jegyzeteket kész. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1988. - 656, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9221-9 kötött : 3500,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3298822]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2011.
El Kazovszkij (1950-2008)
   Homokszökőkút : versek / El Kazovszkij ; [vál. és az utószót írta Margócsy István]. - Budapest : Magvető, 2011. - 127, [7] p. ; 21 cm
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 3296373]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2011.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8942-1 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3298782]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2011.
Fraser, Laura (1961-)
All over the map (magyar)
   Hét év a nagyvilágban / Laura Fraser ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-83-4 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3299077]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2011.
Gier, Kerstin (1966-)
Ein unmoralisches Sonderangebot (magyar)
   Tisztességtelen ajánlat / Kerstin Gier ; [ford. Béresi Ákos]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2011. - 235 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Felettébb tisztességtelen ajánlat
ISBN 978-963-9711-72-3 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3296428]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2011.
Grisham, John (1955-)
The confession (magyar)
   Vallomás / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 525 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-31-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3298242]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2011.
James, Eloisa
Duchess in love (magyar)
   Szerelmes hercegnő / Eloisa James ; [ford. Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2011]. - 357 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-284-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3297361]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2011.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 [elektronikus dok.] / Erich Kästner ; Gálvölgyi János előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - 1 CD (2 h 2 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8922-3 : 2900,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3295185]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2011.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3298864]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2011.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle book (magyar) (átd. kiad.)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling eredeti regényét átd. Lisa Church ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-314-2 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3294902]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2011.
Kishont Ferenc (1924-2005)
   Világos, mint a nap / Efrájim Kishon. - Budapest : Kossuth : Mojzes, cop. 2011. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-6656-6 fűzött : 2280,- Ft
izraeli irodalom - humoreszk
892.4-7=945.11
[AN 3296638]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2011.
Kuhn, Matt
Bro on the go (magyar)
   Tutikalauz tesóknak / Barney Stinson és Matt Kuhn ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 129 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-245-414-6 kötött : 1999,- Ft
ISBN 978-963-245-413-9 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 3298551]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2011.
Marsotto, Aurora
La notte del gran galà (magyar)
   A nagy gála / Aurora Marsotto ; Donata Pizzato rajz. ; [ford. Réti Attila]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 139, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Balettiskola ; 3.)
ISBN 978-963-245-342-2 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3298540]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2011.
Mayes, Frances (1941-)
Every day in Tuscany (magyar)
   Mindennapok Toszkánában / Frances Mayes ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-80-3 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.41
[AN 3299036]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
L'enfant-roi (magyar)
   A gyermekkirály / Robert Merle ; [ford. Pór Judit]. - Budapest : Európa, 2011. - 500 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 8. kötete
ISBN 978-963-07-9182-3 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3297517]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
La volte des vertugadins (magyar)
   Libben a szoknya / Robert Merle ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1995. - 584 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-07-9174-8 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3297519]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2011.
Moody, Mary (1950-)
Last tango in Toulouse (magyar)
   Az utolsó tangó Toulouse-ban / Mary Moody ; [ford. G. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-45-2 kötött : 3570,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3299082]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2011.
Parasāī, Hariśaṅkara (1924-1995)
   Négy fal között : modern indiai szatirikus novellák / Harisankar Parszáí ; ford. Borbély Judit Bernadett. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 298 p. ; 20 cm. - (India könyvtár, ISSN 2062-7378 ; 1.)
A ford. a "Parasāī racanāvalī" (Nayī Dilliī: Raījakamala Prakāśana, 1985) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-236-397-4 fűzött : 2900,- Ft
hindi irodalom - elbeszélés - szatíra
891.43-32=945.11 *** 891.43-7=945.11
[AN 3297114]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2011.
Pridmore, John (1964-)
From gangland to promised land (magyar)
   Az alvilágtól Istenig / John Pridmore ; Greg Watts közreműködésével ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-21-8 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3298234]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2011.
Shah, Tahir (1966-)
In Arabian nights (magyar)
   Kalandozások az Ezeregyéjszakában / Tahir Shah ; [ford. Szám István]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 475 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-81-0 kötött : 3570,- Ft
Marokkó - angol nyelvű irodalom - iszlám - memoár
820-94(64)=945.11 *** 297(0:82-94)
[AN 3299102]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2011.
Simon, Francesca
Horrid Henry rocks (magyar)
   Rosszcsont Peti, a rocksztár / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2011. - 97, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-041-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3297498]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2011.
Stepanova, Ûliâ
   Mopsomysli : s lûbovʹû k tebe, čelovek! / [Ûliâ Stepanova]. - [Budapest] : Rakács Gy., 2011. - 131 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-08-1340-2 kötött
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 3295977]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2011.
Symeon ho Neos Theologos (949-1022)
   Az isteni szerelmek himnuszai / Szent Simeon az Új Teológus ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Perczel István] ; [... illusztrációi ... Oláh Mátyás munkája]. - Budapest : L'Harmattan : Odigitria, 2010. - 412, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-369-1 fűzött : 3900,- Ft
középkori görög irodalom - vallásos irodalom - himnusz - vers
877.3-141=945.11
[AN 3297195]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2011.
Szemerszky Zsolt
   The inspirationalist [elektronikus dok.] : the true life of Dodo Newman / written by Zsolt Szemerszky. - Szöveg (pdf : 188 KB). - [Budapest] : [Novák D.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102054. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-1090-6
angol nyelvű irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(439)
[AN 3280082]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; ford. Huszár Imre. - Budapest : Írásművek, 2011. - 365, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5040-37-5 űzött : 1700,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3298832]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2011.
White, Stephen (1951-)
The siege (magyar)
   Ostromállapot / Stephen White ; [ford. Molnár Péter]. - Budapest : General Press, [2010]. - 375 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-245-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3298582]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2011.
Yip, Mingmei
Petals from the sky (magyar)
   Szirmok az égből / Mingmei Yip ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2011. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-75-4 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3296442]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6989 /2011.
Ács Margit (1941-)
   Kontárok ideje / Ács Margit. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-227-284-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3296727]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2011.
   Anya ölelj át! : versek, prózák / [szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 200 p. : ill. ; 22 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-21-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3298946]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2011.
Átányi László (1938-)
   Vitorlás a tejbedarán / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2011. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3294498]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2011.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a nyolcpecsétes titok / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - Budapest : Móra, 2011. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8961-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3298225]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2011.
Bárányi-László Ildikó
   Szövetségben a halál ellen : regény / Bárányi László Ildikó. - 2. jav. kiad. - [Gyál] : [Bárányi-L. I.], 2011. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1345-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3298912]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2011.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csúnya királyfi és a szép királykisasszony / Benedek Elek ; [Rippl Renáta illusztrációival]. - Budapest : Csimota, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-38-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3295756]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2011.
Benzk Ádám
   Szamárfülek és szilánkok / Benzk Ádám. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5110-06-1 fűzött : 1200,- Ft
haiku - vers
894.511-14
[AN 3296045]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2011.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Regál / Böszörményi Zoltán. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-451-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298232]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2011.
Csató László
   Piac / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2010. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9864-14-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3294780]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2011.
Csukás István (1936-)
Keménykalap és krumpliorr (angol) (átd., röv. kiad.)
   Bowler hat and red nose : B2 : 2000 headwords / István Csukás ; [transl. and adapt. Kéri Rita] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9002-0 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - angol nyelv - ifjúsági regény - fordítás - nyelvkönyv
894.511-31(02.053.2).04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3299394]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2011.
Czakó Éva
   Telihold : Csillámok és Ádámságok / Czakó Éva. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-10-8 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3295909]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2011.
Czirják László
   Útközben : válogatott versek / Czirják László ; [közread. a] Debrecen-kerekestelepi Református Egyházközség. - Debrecen : Debrecen-kerekestelepi Ref. Egyházközség, 2011. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1210-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3298589]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2011.
Fábián Janka (1973-)
   Emma szerelme / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-467-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298825]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2011.
Farkas Zsuzsanna, S. (1965-)
   Levelek a múltból : kisregény : válogatott versek, novellák / S. Farkas Zsuzsanna. - [Tapolca] : S. Farkas Zs., 2011. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88227-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers - kisregény - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3298821]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8944-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3298786]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2011.
Ferencz Krisztián
   Madách eszkimói / Ferencz Krisztián. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 52 p. ; 15 cm + CD
ISBN 978-615-5014-03-1 fűzött
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3296051]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2011.
Fésüs Éva (1926-)
   A zselici rét alatt : versek gyerekeknek / Fésűs Éva ; Szekeres Erzsébet rajz. - Budapest : Kairosz, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-462-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3299253]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2011.
Garaczi László (1956-)
   Mintha élnél : egy lemúr vallomásai 1. / Garaczi László. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1995. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2937-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297892]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2011.
Garaczi László (1956-)
   Pompásan buszozunk! : egy lemúr vallomásai 2. / Garaczi László. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1998. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2936-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297902]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2011.
Gubicza Jenő
   Golyóérett álmok : [versek] / Gubicza Jenő. - Budapest : Duna International, [2010]. - 154 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5013-76-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3296007]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2011.
Gyarmati Béla (1935-)
   Magánutak / Gyarmati Béla regénye. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., [2010]. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9530-32-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298855]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2011.
Gyulay Lajos (1800-1869)
   Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve / szerk. Hász-Fehér Katalin ; megj. a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének gondozásában. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-482-914-0 fűzött
Gyulay Lajos (1800-1869)
Magyarország - író - politikus - 19. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Gyulay_L.(0:82-94)
[AN 2833577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Syllabus: közeledik : 1867. július 2. - 1867. augusztus 27. / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Gere Zsolt. - 2010. - 228 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-076-6 fűzött
[AN 3296117] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Egy századja! : 1867. szeptember 2. - 1867. november 4. / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Baranyai Zsolt. - 2010. - 176 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-077-3 fűzött
[AN 3296190] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Izlet : 1851. október 10. - 1851. december 31. / sajtó alá rend. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla ; a bevezetőt írta Szalisznyó Lilla. - 2010. - 104 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-085-8 fűzött
[AN 3296200] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Cara patria : 1856. szeptember 12. - 1856. október 4. / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin. - 2011. - 142 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-086-5 fűzött
[AN 3296218] MARC

ANSEL
UTF-87011 /2011.
   Halasi népköltők, parasztverselők írásai : válogatás pusztáink, városunk egyszeri poétáinak műveiből / [szerk.] Végső István ; [közread. a] Pásztortűz Egyesület. - Kiskunhalas : Pásztortűz Egyes., 2011. - 100 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-239-064-2)
Kiskunhalas - magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082)(439-2Kiskunhalas) *** 379.825
[AN 3294946]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2011.
Halász Margit (1964-)
   Éneklő folyó : regény / Halász Margit. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 166 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9973-43-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3298587]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2011.
Halász Margit (1964-)
   Gyöngyhomok : regény / Halász Margit. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9973-44-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298592]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2011.
Halmos Antal
   Kolja, a nép ellenségének fia : filmnovella / Halmos Antal. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 77 p. ; 20 cm. - (Tückös-sorozat)
ISBN 978-615-5014-57-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - filmnovella
894.511-293.7
[AN 3295920]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2011.
Halmos Antal
   Kongassátok meg a harangokat! : a hosszú élet átka / Halmos Antal. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 403 p. ; 20 cm. - (Tückös-sorozat)
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5014-44-4)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3295975]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2011.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   A fogyó hold : [egy végvári vitéz küzdelme a törökök ellen] / Herczeg Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 152 p. ; 19 cm. - (Prima könyvek, ISSN 2062-7130 ; 3.)
ISBN 978-963-277-262-2 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3296721]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2011.
Hornyák András (1940-)
   A torony éneke / Hornyák András. - Debrecen : [Hornyák A.], 2011. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1506-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3298920]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2011.
Horváth András
   Körbekalap / Horváth András. - [Budapest] : H2A Management, 2011. - [40] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-1398-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3297409]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Szalmaláng / Janikovszky Éva. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8946-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3297733]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   A legvitézebb huszár : [egy magyar, aki Napóleon trónján ült...] / Jókai Mór. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 108 p. ; 19 cm. - (Prima könyvek, ISSN 2062-7130 ; 1.)
ISBN 978-963-277-261-5 fűzött : 800,- Ft
Simonyi József (1777-1837)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3296723]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2011.
Karádi Katalin, D.
   Amerika magyar szemmel : hétköznapok, benyomások, barangolások / D. Karádi Katalin. - [Debrecen] : [Karádi K.], cop. 2011. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1501-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3298787]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2011.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Kentaur [elektronikus dok.] / Karinthy Ferenc. - Szöveg (epub : 549 KB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102058. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-08-0937-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3280238]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2011.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Szellemidézés [elektronikus dok.] / Karinthy Ferenc. - Szöveg (epub : 557 KB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102059. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-08-0936-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3280254]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - Budapest : Európa, 2011. - 215, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9172-4 kötött
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3298781]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2011.
Kiss Sarolta
   Szélkabátban / Kiss Sarolta. - Budapest : Csillagfény Kv., 2010. - 63, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0435-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3295972]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2011.
Kövecses Panni
   Erik és Csipesz nyomoz / írta és rajz. Kövecses Panni ; írták még Czinki Feri, Pritz Petya, Teplán Zsolt. - Balatonfűzfő : Lajka Books, 2011. - 101 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-89286-0-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3295795]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2011.
Kövecses Panni
Erik és Csipesz nyomoz (angol)
   Erik and Nipper investigate / written and ill. by Panni Kövecses ; co-writers Feri Czinki, Petya Pritz, Zsolt Teplán ; ... transl. Petya Pritz, Anikó Fenyvesi. - Balatonfűzfő : Lajka Books, 2011. - 101 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-89286-1-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3295808]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2011.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Nagy idők nagy hősei : [a szabadságharc dicsőséges napjai] / Krúdy Gyula. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 110, [2] p. ; 19 cm. - (Prima könyvek, ISSN 2062-7130 ; 2.)
ISBN 978-963-277-263-9 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3296724]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2011.
Kurmai-Ráti Szilvia (1984-)
   Törékeny szentek : mesék, tárcanovellák / Kurmai-Ráti Szilvia ; Juhász László rajz. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 206.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9814-39-4)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)(477.87)
[AN 3296000]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2011.
Kutas József (1963-)
   Vendégek a házban / Kutas József. - Budapest : Anonymus, 2011. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7280-18-4 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3296999]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2011.
Laár András (1955-)
   Laárma a köbön : abszurdok versben, prózában, rajzban / Laár András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 150 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-6733-4 fűzött : 2380,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - válogatott művek
894.511-7 *** 894.511-821
[AN 3296648]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2011.
Luppa Péter (1838-1904)
   Luppa Péter és úti kalandjai / [szerk.] Bikár Fedóra ; [... ford. Lásztity Péró] ; [közread. a] Szerb Intézet, ... Szerb Fővárosi Önkormányzat. - Budapest : Szerb Int. : Szerb Önkormányzat, 2010. - 133, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87632-5-9 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - magyarországi szerbek - családtörténet - 19. század - útleírás
894.511-992 *** 929.52(439)(=861)Luppa *** 908.4-191"185"(0:82-992)
[AN 3298253]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1957-58 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 248 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-268-9 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3296964]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Varázs : [színmű] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 141, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-272-6 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3297358]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Coffi, Pocak, Paprika / Marék Veronika. - Átd. [kiad.]. - [Budapest] : Nemzeti Tankvk., 2011. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6291-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3297873]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2011.
Márkus Rita (1981-)
   Szívházak blues / Márkus Rita. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 47 p. : ill. ; 22 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-22-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3298958]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Sárika grófnő és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 462 p. ; 21 cm. - (Mikszáth Kálmán művei ; 18.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6525-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3296421]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2011.
Moldova György (1934-)
   Kis aljasságok lányaimnak / Moldova György ; [... ill. Pápai Gábor]. - 4. kiad. - Budapest : Urbis Kvk., 2011, cop. 1994. - 152, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9706-87-3 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3297722]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2011.
Nagy László (1925-1978)
   Nagy László versei / [vál. és szerk. Nagy András] ; [utószó Jánosi Zoltán]. - Budapest : Sziget, 2011. - 225, [6] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-99-1 kötött : 2680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3297712]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2011.
Nemes János (1964-)
   Eger veszedelme / Nemes János. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-99-1 fűzött : 4330,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3296877]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2011.
Oláh Tamás
   Utolsó szavak : Oláh Tamás versei. - Budapest : [Oláh T.], 2011. - 198 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1014-2 fűzött : 2010,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3298538]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2011.
Országh Mihály
   Mongúz a fáraó macskája / Országh Mihály. - [Miskolc] : [Országh M.], cop. 2011. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1093-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298929]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2011.
Ottlik Géza (1912-1990)
Iskola a határon (angol) (átd., röv. kiad.)
   School at the frontier : B2 : 2000 headwords / Géza Ottlik ; [transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9001-3 fűzött
magyar irodalom - angol nyelv - átdolgozás - fordítás - regény - nyelvkönyv
894.511-31.04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3299409]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2011.
   A parkon át : szemelvények gödöllői írók és költők műveiből / [szerk. Istók Anna] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvtár és Inf. Közp., 2011. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1424-9 fűzött
Gödöllő - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Gödöllő)
[AN 3298950]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2011.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Az étkezés ártalmasságáról : előadás / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2011. - 150, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2866-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297356]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2011.
Pataki Tamara (1995-)
   Ember a sötétben / Pataki Tamara. - Pécs : Alexandra, 2011. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-495-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298603]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2011.
Pethes Mária
   A mulandóság stációi / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2011. - 91, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88142-8-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3297219]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2011.
Pilinszky János (1921-1981)
   Stigma : válogatott versek / Pilinszky János ; [vál. és szerk. Rónay László]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 105, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9862-32-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299021]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2011.
Polgárné Dornai Klára (1954-)
   Emeld tekinteted : [versek] / Dornai Klára. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-19-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299156]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon : csillagszórás / Püspöki Dorka. - [Komló] : Püspöki D., 2011. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89207-3-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3298785]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon : napkitörés / Püspöki Dorka. - [Komló] : Püspöki D., 2011. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89207-2-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3298777]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2011.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   VS / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2011. - 394 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2869-8 kötött : 3490,- Ft
Vay Sarolta (1859-1918)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3296503]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 296 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 17.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-364-7 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3297788]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2011.
River, Sylvia
   Reményhajsza II / Sylvia River. - Budapest : Szerző, 2011. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1223-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3296985]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2011.
Rudnóy Teréz (1910-1947)
   Szabaduló asszonyok : [a szabadság első 24 órája] / Rudnóy Teréz ; Nyerges András utószavával. - Budapest : Noran Könyvesház, 2011. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-283-045-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297432]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2011.
Sallai Ferenc (1951-)
   Virágok közt / Sallai Ferenc ; [rajzok Feledy Gyula]. - Edelény : MKKM, 2011. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 45.)
ISBN 978-963-88916-2-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3298865]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2011.
Schiffer Péter (1943-)
   Elhallgatott beszélgetések : rendhagyó regény családról, barátságról, múltról, jelenről / Schiffer Péter. - [Budapest] : Vince K., cop. 2011. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-303-034-9 fűzött : 2995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3296443]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2011.
Schmidt Ágnes
   A baleset / Schmidt Ágnes. - Fonyód : Arany Napkerék K., 2011. - 31 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5109-04-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295583]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2011.
Schmidt Ágnes
   Ezüsthíd / Schmidt Ágnes. - Fonyód : Arany Napkerék K., 2011. - 31 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5109-17-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295569]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2011.
Schmidt Ágnes
   Különös látogató / Schmidt Ágnes. - Fonyód : Arany Napkerék K., 2011. - 23 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5109-09-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295567]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2011.
Schmidt Ágnes
   Rágógumi-év / Schmidt Ágnes. - Fonyód : Arany Napkerék K., 2011. - 23 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5109-03-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295578]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2011.
Schmidt Ágnes
   A riporternő / Schmidt Ágnes. - Fonyód : Arany Napkerék K., 2011. - 23 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5109-02-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295572]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2011.
Schmidt Ágnes
   Szellőlány / Schmidt Ágnes. - Fonyód : Arany Napkerék K., 2011. - 55 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5109-05-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3295580]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2011.
Schmidt Egon (1931-)
   Angyalka segített / Schmidt Egon ; a kötetet Budai Tibor ill. - Budapest : Luther K., 2011. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9979-34-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3296686]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2011.
Schmidt Egon (1931-)
   Lakodalom az erdőben / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesélnek az állatok)
ISBN 978-963-9981-24-9 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3296203]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2011.
Sík Sándor (1889-1963)
   Isten tenyerén : Sík Sándor-versek CD-melléklettel, Sinkovits Imre előadásában / [szerk. Szigeti László]. - Budapest : Új Ember, cop. 2011. - 92, [4] p. : ill. ; 17x17 cm + CD
Rónay György "Sík Sándor" c. írásával
ISBN 978-963-9674-37-0 kötött : 1980,- Ft
Sík Sándor (1889-1963)
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3297786]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2011.
Sólyom Sándor (1943-)
   Szavak hídján holdfényben : Sólyom Sándor versei. - [Keszthely] : [Sólyom S.], cop. 2011. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1306-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3298552]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2011.
Szabados István (1956-)
   Talán még nem késő : Szabados István versei. - Dombóvár : Szerző, 2011. - 134 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1346-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3297829]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2011.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Megérjük a pénzünket! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 239 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8941-4 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3297981]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   Liber Mortis : naplók 1982. május 25 - 1990. február 27. / Szabó Magda ; sajtó alá rend. és közread. Tasi Géza. - Budapest : Európa, 2011. - 641 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9033-8 kötött : 3500,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3296612]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2011.
Szalai Vivien (1982-)
   Drága kéj : [igaz történet alapján] : [egy magyar luxusprostituált és egy budai milliárdos története] / Szalai Vivien. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5104-14-5 kötött
magyar irodalom - prostitúció - dokumentumregény
894.511-31 *** 392.65(0:82-31)
[AN 3297565]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2011.
Szilágyi Károly (1940-)
   Nyílt pályán / Szilágyi Károly. - Budapest : Pannon-Kultúra, 2011. - 265, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89252-0-6 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(497.11)
[AN 3297843]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2011.
   Szivárvány rímek : gyermekantológia / [szerk. Gombos Péter, Szász Lídia Sára]. - Celldömölk : Apáczai, 2011. - 143 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-465-960-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3298739]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2011.
Szőcs Henriette (1973-)
   Alteregó / Szőcs Henriette. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-10-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297001]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2011.
Takáts Gyula (1911-2008)
   A hasznos szép : versek a népművészetről és a néphagyományról / Takáts Gyula ; vál. és a bev. tanulmányt írta Pomogáts Béla ; [közread. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - [Kaposvár] : Berzsenyi Kvk., 2011. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8440-26-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3294518]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2011.
Tamás Zoltán
   Bioárnyék / Tamás Zoltán. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-05-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3295870]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2011.
Tarró István
   Sárguló falevelek : versek / Tarró István. - [Győr] : [Thormann G.], cop. 2011. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1016-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299192]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2011.
Török Marcell
   Napnyugati kaland / Török Marcell. - [Cserszegtomaj] : Magánkiad., cop. 2011. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1502-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3298570]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2011.
Tóth János (1959-)
   Öt percre az édentől : versek és novellák / fényesi Tóth János. - [Budapest] : [Lőrinczi L. A.], cop. 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88227-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3298935]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2011.
Tóth Zita (1982-)
   Filc, a zoknimuki és az öreg kút titka / Tóth Zita ; [rajz. Tóth Anita]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 228, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5028-51-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3297355]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2011.
Turbuly Lilla (1965-)
   Kosársuli / Turbuly Lilla ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 211, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8958-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3297349]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2011.
Varga Imre Lajos (1940-)
   Ladik a holtágban : válogatott novellák / Varga Imre Lajos ; [... ill. Durkó Éva Cecília]. - Budapest : SylvaGraph, 2010. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9811-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3296486]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2011.
Varga Mátyás (1963-)
   Parsifal, parsifal / Varga Mátyás. - Budapest : Magvető, 2011. - 59, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2935-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3296357]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2011.
Varga Zoltán
   Így éltek ti..., az utolsó szakmunkás : regény / Varga Zoltán. - [Budapest] : Canary Warf Kft., cop. 2011. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1178-1 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297588]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2011.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött prózai írások / Weöres Sándor ; [... sajtó alá rend. ... Steinert Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 406 p. ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
ISBN 978-963-227-285-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3296633]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2011.
   Zabolátlan Pegazus : antológia : próza- és versválogatások. - [Budapest] : Kvműhely, cop. 2011. - 324 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1304-4 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3298544]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2011.
Zeldi Ákos (1954-1997)
   Vakok tükre : összegyűjtött versek és rövid prózák, filozófiai írások / Zeldi Ákos. - [Budapest] : [Főnix Irod. Alapítvány], cop. 2011. - 906 p. ; 25 cm
Közread. a Főnix Irodalmi Alapítvány
ISBN 978-963-08-0917-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - filozófia - vers
894.511-14 *** 894.511-96
[AN 3296482]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2011.
Zsámboki Mária (1945-2010)
   Tűnő árnyékom közepében / Zsámboki Mária. - Budapest : Magvető, 2011. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2933-6 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3296602]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7089 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : családi fészek / Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 257, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-637-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3297621]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : Gergőkönyv: legkisebbek könyve / Bartos Erika. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 249, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-370-951-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3297626]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : Petikönyv: gézengúzok könyve / Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 249, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-950-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3297597]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2011. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-496-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3296581]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2011.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / Walt Disney ; [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-418-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3298794]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2011.
Bihariné Kun Erika
   A külföldi vendég / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2011. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 11. - keretcím: Traff
ISBN 978-963-88815-8-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3297728]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2011.
   Cicák. - [Miskolc] : Bajuszka Kft. ; [Budapest] : Elektra K., cop. 2011. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Csigaház könyvek)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3294778]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2011.
Gelencsér Marianna
   Ecset : Adél könyvecskéje / Gelencsér Marianna ; Nagy Viktória rajz. - Pécs : GeniaNet, 2011. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (GeniaNet iunior, ISSN 2062-6908 ; 2.)
ISBN 978-963-87912-7-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3296032]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2011.
Gelencsér Marianna
   Tündérbál : Adél könyvecskéje / Gelencsér Marianna ; Nagy Viktória rajz. - Pécs : GeniaNet, 2011. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (GeniaNet iunior, ISSN 2062-6908 ; 1.)
ISBN 978-963-87912-6-9 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3296027]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2011.
   Háziállatok. - [Miskolc] : Bajuszka Kft. ; [Budapest] : Elektra K., cop. 2011. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Csigaház könyvek)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3294772]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2011.
   Kölyökkutyák. - [Miskolc] : Bajuszka Kft. ; [Budapest] : Elektra K., cop. 2011. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Csigaház könyvek)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3294776]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
The 5 senses (magyar)
   Érzékszervek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-609-6 fűzött
képeskönyv
087.5
[AN 3298801]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2011.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a autičko (magyar)
   A vakond autója / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8947-6 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3297858]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2011.
Riddell, Chris (1962-)
Ottoline and the yellow cat (magyar)
   Ottolina és a sárga macska / Chris Riddell ; [ford. Ludman Anita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 171 p. : ill. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-245-132-9 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3298532]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2011.
Tölgyesi Lívia
   Matyesz és Lilla rendhagyó olvasmánynaplója / Tölgyesi Lívia. - [Budapest] : Nyom6, cop. 2010. - 52 p. ; 24 cm. - (Gondolatserkentő füzetek)
ISBN 978-963-06-9977-8 fűzött
Magyarország - író - 21. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - műelemzés
087.5 *** 894.511(092)Tölgyesi_L.(02.053.2)
[AN 3296938]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7104 /2011.
Dudás Győző
   Elillanat / Dou d'Ache Dieuzeu. - Budapest : Írásművek Kvk., 2011. - 151, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5040-46-7 fűzött : 3800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3297822]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2011.
   "Ma harcot kell vívni - politizálni kell!" : köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára / szerk. Majsai Tamás. - Budapest : WJLF, 2010. - 199 p. ; 24 cm. - (Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86804-4-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 3295466]
MARC

ANSEL
UTF-8