MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/07/15 18:59:03
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7106 /2011.
   50 év : Barátság Hídja / [szerk.] Hegedüs György ; [kiad. Somogyi Fotóklub]. - Kaposvár : Somogyi Fotóklub, 2011. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-89109-1-2 fűzött
Magyarország - fotóművészet - kulturális egyesület - kiállítás
061.2(439-2Kaposvár) *** 77.04(439) *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 77.04(100)
[AN 3300898]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2011.
   Értékőrző városfejlesztés : XXV. Országos Műemléki Konferencia : 2009. szeptember 2-5., Szombathely / [... szerk. Kovács Erzsébet] ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Szombathely Város Önkormányzata]. - [Budapest] : KÖH ; Szombathely : Önkormányzat, [2010]. - 94 p. ; 24 cm
Gerinccím: XXV. Országos Műemléki Konferencia
ISBN 978-963-7474-27-9 fűzött
Magyarország - városfejlesztés - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szombathely) *** 72.025.3/.4(439) *** 711.1
[AN 3300069]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2011.
Lóránt Csaba
   A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség "Híven, becsülettel, vitézül..." című kiállítás kalauza / [Lóránt Csaba, Parádi József, Zeidler Sándor szöveg]. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2011. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. (85 p.)
Kész. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság közös kiállítása és tanácskozása alkalmából. - A tanácskozást Budapesten, 2011. febr. 14-én tartották. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország. Csendőrség
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2011" *** 351.742(439)(091)
[AN 3301292]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2011.
   Veszprém, Anjou, Tihany 2011 : [kortárs művészeti kiállítás] : [exposition d'art contemporain] / [... kurátora Jean-Pierre Arnaud] ; [társkurátor Kovács Endre] ; [... kiad. Maine-et Loire Megyei és Veszprém Megyei Önkormányzatok]. - Angers : Conseil général de Maine-et-Loire ; [Veszprém] : Veszprém M. Önkormányzat, [2011]. - 57 p. : ill., színes ; 26 cm
A Tihanyban, 2011. máj. 10 - júl. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
ISBN 978-2-9538970-0-5
Magyarország - Franciaország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Tihany) *** 73/76(439)"200" *** 73/76(44)"200"
[AN 3301306]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7110 /2011.
   Az újságkészítés műhelytitkai : nyomtatott és online kiadványok / szerk. Zala Orsolya. - Budapest : DUE Médiahálózat, 2011. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (DUE-médiakönyvek, ISSN 2062-2694 ; 8.)
ISBN 978-963-89005-1-7 fűzött
kiadványszerkesztés - nyomdatechnika - újságírás
655.53 *** 655.26 *** 070
[AN 3299909]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7111 /2011.
   Fényképészeti lapok / [szöveg Szilágyi Sándor] ; [közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2010. - [264] p. : ill. ; 30 cm
A "Fényképészeti lapok" c. időszaki fotós szaklap 1981-ben megjelent 4 számának hasonmás kiadása. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8383-86-0 kötött
Magyarország - folyóirat - hasonmás kiadás
070(439)Fényképészeti_Lapok *** 094/099.07
[AN 3300533]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7112 /2011.
Szabó Szibilla Anna, V.
   Lehull a lepel a pszichiátriai emberirtásról Rudolf Steiner életútja tükrében / V. Szabó Szibilla Anna, Seress Attila. - [Budapest] : Agapeanum, cop. 2011. - 82 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0964-1 fűzött
ezoterika - antropozófia
133.25 *** 141.333
[AN 3300050]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2011.
Váradi Tibor
   Az emberi lét titkai : spirituális emberismeret / Váradi Tibor ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2011. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 304-305.
ISBN 978-963-88913-4-1 kötött : 3000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3300012]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7114 /2011.
   Külföldi példák, helyi ötletek : a Civil hálózat megvalósítása hárompólusú - civil szervezetek, oktatási intézmény és közvetlen érintett társadalmi réteg - rendszerben című pályázat keretében a Külföldi példák, helyi ötletek címmel megrendezett szakmai napok előadásai : oktatási modul ajánlás hálózati tagok részére / [szerk. Veizer Tamás] ; [rend., közread. a] Tájak, Emberek, Környezet Egyesület. - Tatabánya : TEKE, 2011. - 93 p. : ill. ; 21 cm
A szakmai napokat Tatabányán, 2011. márc. 25-28. között tartották. - Bibliogr.: p. 88 p.
ISBN 978-963-08-1494-2 fűzött
Tatabánya - környezetvédelem - természeti környezet - civil mozgalom - konferencia-kiadvány
504.06(439-2Tatabánya) *** 502(439-2Tatabánya) *** 061.3(439-2Tatabánya) *** 323.21(439-2Tatabánya)
[AN 3300304]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7115 /2011.
Hargittai István (1941-)
Judging Edward Teller (magyar)
   Teller / Hargittai István ; [ford. Gács János]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 563 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8924-6 kötött
Teller Ede (1908-2003)
Egyesült Államok - fizikus - atomfizika - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
53(73)(=945.11)(092)Teller_E.
[AN 3299542]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7116 /2011.
   Térképészet és geoinformatika / szerk. Klinghammer István ; [közread. az ELTE Természettudományi Kar, ELTE Informatikai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010-. - 25 cm
kartográfia - térinformatika - egyetemi tankönyv
528.9(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3306119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 364 p. : ill.
Szerzők Faragó Imre et al. - Bibliogr.: p. 361-362.
ISBN 978-963-312-027-9 kötött
kartográfia - egyetemi tankönyv
528.9(075.8)
[AN 3300146] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7117 /2011.
   40 év a tudományért : Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont az Európai Unió Kiválósági Központja. - Szeged : MTA SZBK, 2011. - 188 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Szeged - kutatóintézet - biológia
57 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 3300553]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2011.
   Kertészeti és szántóföldi növények fejlődési rendellenességei / szerk. Terbe István, Slezák Katalin, Kappel Noémi. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 312 p., XXXII t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-623-9 kötött
növényélettan - növénybetegség
581.1 *** 632
[AN 3300292]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7119 /2011.
Acute coronary syndromes in clinical practice (magyar)
   Acut coronaria syndroma : gyakorlati útmutató / Anthony A. Bavry, Deepak L. Bhatt szerk. ; [ford. Cserép Zsuzsanna]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Szakorvosi zsebkönyvtár, ISSN 2061-1110 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88595-5-6 fűzött : 2990,- Ft
szívgyógyászat
616.1
[AN 3301134]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2011.
Boér Katalin
   Lombikban fogant álmok : a mesterséges megtermékenyítésről másképpen / Boér Katalin. - Budapest : Akad. K., 2011. - 237 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-05-8962-8 fűzött
mesterséges megtermékenyítés
618.177-089.888.11
[AN 3299381]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2011.
Bujdák Attila (1957-)
   Gerincsérvtől a sípályáig : a Denevérpad sikertörténete / Bujdák Attila. - Gyöngyös : Régimódi Könyvesbolt, 2011. - 211 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-50760-1-5 kötött
gerincbetegség - gyógytorna - gyógyászati eszköz
616.711 *** 615.825 *** 615.47
[AN 3300884]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2011.
A caregiver's guide to Alzheimer's disease (magyar)
   300 jó tanács Alzheimer-kórral élőknek és gondozóiknak / Patricia Callone [et al.] ; [ford. Békási Sándor és Zsarnóczay Attila]. - [Budapest] : Zafír Press, cop. 2011. - 154 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5005-10-7 fűzött : 2990,- Ft
elbutulás - betegápolás
616.892-053.9 *** 616-083
[AN 3301280]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2011.
Cassata, Francesco (1975-)
Molti, sani e forti (angol)
   Building the new man : eugenics, racial science and genetics in twentieth-century Italy / Francesco Cassata ; transl. by Erin O'Loughlin. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - IX, 428 p. ; 24 cm. - (CEU press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 3.)
Bibliogr.: p. 387-417.
ISBN 978-963-9776-83-8 kötött
Olaszország - orvostörténet - eugenika - 20. század
61(45)"19" *** 613.94(45)"19"
[AN 3299561]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2011.
Demartini, John F.
The riches within (magyar)
   A benned élő gazdagság / John F. Demartini ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 237 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-097-0 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3300834]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2011.
Dorje, Narayan Choyin
Das Yoga-Neti Handbuch (magyar)
   A jóga-neti kézikönyve : éltető, szabad légzés hagyományos rendszerű orröblítéssel / Náráján Csöjin Dordzse ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-291-080-2 fűzött : 1450,- Ft
jóga - higiénia - orrgyógyászat
615.851.86 *** 613.4 *** 616.211-084
[AN 3301024]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2011.
Felkai Péter
   Zsebdoktor utazóknak / Felkai Péter. - Budapest : Galenus, 2010. - 294 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
ISBN 978-963-7157-21-9 fűzött : 4500,- Ft
utazás - üdülés - betegség - útmutató
616 *** 613.74(036)
[AN 3301282]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2011.
Fogarasi Katalin
   Medizinische Terminologie : die Fachsprache der Medizin in Theorie und Praxis / geschrieben und zsgest. von Katalin Fogarasi. - [Pécs] : Univ. Pécs, 2010. - 161 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum. - Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-963-7178-62-7 fűzött
német nyelv - szaknyelv - orvostudomány - tankönyv
61 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3301692]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2011.
Groopman, Jerome
How doctors think (magyar)
   Hogyan gondolkodnak az orvosok? / Jerome Groopman ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 297 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 273-290.
ISBN 978-963-05-9010-5 fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - orvos
614.253
[AN 3299401]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2011.
   Hematológiai kódfejtő : BNO szerinti kódok alapján / [szerk. Igazvölgyi Katalin]. - [Érd] : Zafír Press, 2011. - 63 p. ; 7x10 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-615-5005-06-0 fűzött
hematológia - nómenklatúra
612.1 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 3301238]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2011.
Nagy Margit
   Konyhasarok 2 : receptgyűjtemény / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., 2010. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-50-3 fűzött
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3299754]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2011.
Ohashi Wataru (1944-)
The Ohashi bodywork book (magyar)
   Shiatsu másként : Ohashi akupresszúra-módszere / [ford. Kovács Gergely Károly]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2011. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-085-7 fűzött : 2800,- Ft
Távol-Kelet - természetgyógyászat
615.89(5-012)
[AN 3300587]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2011.
   Reumatológiai kódfejtő : BNO szerinti kódok alapján / [szerk. Igazvölgyi Katalin]. - [Érd] : Zafír Press, 2011. - 67 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5005-06-0)
reumatológia - nómenklatúra
616-002.77 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 3301240]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2011.
Sacks, Oliver (1933-)
The mind's eye (magyar)
   Az elme szeme / Oliver Sacks ; [ford. Bobák Orsolya]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 204 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 189-198.
ISBN 978-963-05-9009-9 fűzött
látás - elmegyógyászat
159.931 *** 616.89
[AN 3299425]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2011.
Schmidt Judit
   Parkinson-kór : jótékony hatású ételek, étrendi tanácsok / Schmidt Judit. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2011. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5005-14-5 fűzött
étrend - Parkinson-kór - szakácskönyv
613.24 *** 641.563(083.12) *** 616.858
[AN 3301160]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2011.
Schwarz, Shelley Peterman
Multiple sclerosis (magyar) (röv. kiad.)
   100 jó tanács sclerosis multiplex-szel élőknek és segítőiknek / Shelly[!Shelley] Peterman Schwarz ; [...ford. ... Igazvölgyi Katalin]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2011. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5005-15-2 fűzött
autoimmun-betegség - betegápolás
616.832-004.2 *** 616-083
[AN 3301194]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2011.
Sills, Judith
The comfort trap or, What if you're riding a dead horse? (magyar)
   Szállj le a döglött lóról! : a kényelem csapdája / Judith Sills ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2011. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 3.)
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 3299552]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2011.
Szabó Lajos
   Időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai / Szabó Lajos. - Budapest : Akad. K., 2011. - 291 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 273-291.
ISBN 978-963-05-9014-3 fűzött
elbutulás - idősgondozás - szociális gondoskodás
616.892 *** 64.044 *** 364
[AN 3299593]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2011.
Vass Zoltán
   A kinetikus iskolarajz / Vass Zoltán, Perger Mónika. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 77 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 32.)
Bibliogr.: p. 65-73.
ISBN 978-963-312-041-5 fűzött
gyermeklélektan - iskolapszichológia - gyermekrajz
159.9.072 *** 159.922.75
[AN 3299935]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7139 /2011.
   Proceedings of Factory Automation 2011 : 25-26th May, 2011 Győr ... / [ed. by Nagy Zoltán] ; [org. publ. by the Széchenyi István Egyetem ...]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2011. - 251 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Gyártás automatizálás 2011. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-63-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7175-3)
mérnöki tudomány - automatizálás - automatizált gyártás - konferencia-kiadvány
621 *** 65.011.56 *** 681.5 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3301667]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7140 /2011.
Kopacz Botond (1988-)
   Internet Explorer 9 a zsebben : [HTML 5 ismertetővel bővített kiadás] / Kopacz Botond ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2011. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-08-2 fűzött
HTML-szerkesztés
519.682HTML
[AN 3300417]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7141 /2011.
   Jeles téglák, jeles emlékeink : a III. és IV. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Dúzs, 2010. május 8. : Baja, 2010. szeptember 11. / [szerk. Herczig Béla] ; [kiad. Monarchia BTE]. - Baj : Monarchia BTE, 2011. - 140, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1163-7 fűzött
Magyarország - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - helyismeret - 18. század - 19. század - 20. század
666.71(439)"17/19" *** 908.439
[AN 3299798]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7142 /2011.
Felek Ferenc
   Fejezetek az Alföldi Első Gazdasági Vasút - MÁV Alföldi Kisvasút történetéből : a Békéscsaba - Vésztő vasútvonal története / Felek Ferenc ; [kiad. a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület]. - Budapest : Kisvasutak Baráti Köre Egyes., 2011. - 80 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-89103-1-8 fűzött
Békés megye - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439)Alföldi_Kisvasút
[AN 3299789]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2011.
Parragh Péter
   Turistavasutak Magyarországon / Parragh Péter, Tusnádi Csaba Károly, Tusnádi Péter Csaba. - Budapest : Parragh P., 2011. - 216 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 210-211.
ISBN 978-963-08-1395-2 kötött
Magyarország - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439)(091)
[AN 3301480]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7144 /2011.
   Növénynemesítés és fajtafenntartás az Észak-alföldi régióban / [szerk. Lazányi János] ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság]. - Debrecen : MTA Debreceni Területi Biz. Mezőgazd. Szakbiz., 2010. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88930-0-0 kötött
Észak-Alföld - növénynemesítés
631.52 *** 338.43(439.14)
[AN 3301086]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2011.
   "Növénynemesítéssel kultúrnövényeink sokféleségéért" : XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok : Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, ... 2011. április 27. : összefoglalók / ... szerk. Óvári Judit ; [rend. az] MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Bizottsága, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, MAE Genetikai Szakosztálya. - Szeged : Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., [2011]. - 171 p. ; 30 cm
borító- és gerinccím: XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-1235-1 fűzött
növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 575.08
[AN 3300567]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2011.
Wolke, Robert L.
What Einstein told his cook (magyar)
   A tudós szakács : a konyhatudomány alapjai : eredeti receptekkel / Robert L. Wolke ; [ford. Lente Gábor és Ősz Katalin]. - Jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 370 p. ; 21 cm. - (Konyhatudomány, ISSN 2062-0349)
ISBN 978-963-05-9020-4 fűzött
táplálkozástudomány - élelmiszer-technológia - szakácskönyv
663/664 *** 613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3299665]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2011.
Zelenyánszki András
   A Stark Adolf Kertbarát Kör 50 éve / Zelenyánszki András ; [közread. a] Békéscsabai Kulturális Központ. - Békéscsaba : Békéscsabai Kult. Közp., 2010. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0754-8 fűzött
Stark Adolf Kertbarát Kör
Békéscsaba - kertészet - szőlőművelés - borászat - egyesület
634.8 *** 663.2 *** 635 *** 061.2(439-2Békéscsaba)
[AN 3299852]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7148 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb befőttek és lekvárok : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 15.)
ISBN 978-963-13-6008-0 fűzött : 199,- Ft
befőtt - lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3300883]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb egytálételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 11.)
ISBN 978-963-13-6004-2 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3300847]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb ételek sertéshúsból : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 7.)
ISBN 978-963-13-6000-4 fűzött : 199,- Ft
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3300555]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb fogyókúrás ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 4.)
ISBN 978-963-13-5997-8 fűzött : 199,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3300523]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb főtt tészták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 10.)
Fűzött : 199,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6003-5)
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3300845]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb halételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 8.)
ISBN 978-963-13-6001-1 fűzött : 199,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3300837]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb köretek és főzelékek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 9.)
Fűzött : 199,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6002-8)
köret - zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3300841]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb magyaros ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 80 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 1.)
ISBN 978-963-13-5994-7 fűzött : 199,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3300484]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb nemzetközi fogások : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 12.)
ISBN 978-963-13-6005-9 fűzött : 199,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3300866]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb olcsó ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 2.)
ISBN 978-963-13-5995-4 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.553(083.12)
[AN 3300491]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb saláták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 5.)
ISBN 978-963-13-5998-5 fűzött : 199,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3300532]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb sütik : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 3.)
ISBN 978-963-13-5996-1 fűzött : 199,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3300498]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb szárnyasételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 6.)
ISBN 978-963-13-5999-2 fűzött : 199,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3300549]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb vegetáriánus ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 13.)
ISBN 978-963-13-6006-6 fűzött : 199,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3300868]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb vendégváró falatkák : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 14.)
ISBN 978-963-13-6007-3 fűzött : 199,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3300880]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2011.
Horváth Sára
   Nyári sütemények : [üdítő és eltartható változatok a nagy meleg idejére] / [Horváth Sára]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2011. - 95 p. : ill., színes ; 23x24 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-997-232-2 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3299520]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2011.
Mansfeldné Gráner Mária (1890-1944)
   Szakácskönyv egyszerű háztartás számára / Mansfeldné Gráner Mária. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2011. - [4], VIII, 95 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Orsz. Ismeretterj. Társ., 1913
ISBN 978-963-88791-7-2 kötött
szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.55(083.12) *** 094/099.07
[AN 3300181]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2011.
Szekeres Erzsébet
   155 grillétel : [a grillezett burgonyától a pikáns sertésbordáig] / [Szekeres Erzsébet]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2011. - 120 p. ; 20 cm. - (Erzsi néni konyhája)
ISBN 978-963-684-584-1 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3300614]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7166 /2011.
Benvenuto, Sergio (1948-)
Accidia (magyar)
   Jóra való restség : a közönyösség szenvedélye / Sergio Benvenuto. - Budapest : Typotex, 2011. - 225 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Horváth Csaba. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 978-963-279-299-6 fűzött : 1800,- Ft
főbűn
179.8 *** 241.447
[AN 3301387]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2011.
Cseke Ákos (1976-)
   A középkor és az esztétika / Cseke Ákos. - Budapest : Akad. K., 2011. - 336 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-332.
ISBN 978-963-05-8964-2 fűzött
Európa - esztétika - szépség - művészetfilozófia - középkor
111.852 *** 7.01 *** 7.01(4)"10/14"
[AN 3299531]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2011.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Grundsteinlegung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (magyar)
   Az Általános Antropozófiai Társaság alapkőletételének 7 ritmusa a karácsonyi gyűlésen / [... ford. Szabó Attila]. - Budapest : Agapeanum K., 2010. - 50 p. ; 22 cm
Szerző Steiner, Rudolf
ISBN 978-963-06-9405-6 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3300033]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7169 /2011.
Almási Tibor (1948-)
   Hermeneutika : a bibliaértelmezés elmélete és gyakorlata / Almási Tibor. - [Szokolya] : GyuRó Art-Press, [2011]. - 108 p. ; 21 cm. - (Mécses sorozat, ISSN 1416-521X)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-04-8464-1 fűzött
hermeneutika - bibliamagyarázat
22.06
[AN 3299753]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
   Hitünk foglalata : az Apostoli hitvallás magyarázata / Barsi Balázs. - 3. jav. kiad. - Kecskemét : Telek P. P., 2011. - 76 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89211-3-0 fűzött
hitvallás
238.2
[AN 3299756]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
   Az irgalmasság misztériuma : elmélkedések a Lk 15,11-32 alapján / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek P. P., 2011. - 77, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-89211-1-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3300145]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
   A lélek ajándékai / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek P. P., 2011. - 90, [3] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-89211-4-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89221-4-7)
Biblia. Újszövetség
vallásos irodalom - Szentlélek Isten - bibliamagyarázat
231.3 *** 244 *** 225.07
[AN 3300142]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2011.
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve (magyar) (részlet)
   Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5 - Ex. 12), 1634 / a kéziratból kiad., kísérő tanulmánnyal és magyarázatokkal ell. Koltai Kornélia. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop., 2011. - 287 p. ; 20 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 23.)
Kész. a Magyar Országos Levéltárban őrzött Teleki Levéltár, P. 667/10 jelű kézirat alapján. - Az eredeti kézirat mérsékelten-konzervativ és mai helyesírás szerinti átirata. - Bibliogr.: p. 280-284. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87162-2-4 fűzött : 1500,- Ft
bibliakutatás
221.1.04=945.11 *** 221.1.01
[AN 3300029]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2011.
Bíró Lajos (1961-)
   Magyar mágia : tizennégy néprajzi tanulmány / Bíró Lajos. - [Budapest] : M. Ház, [2011]. - 133 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9335-81-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar ősvallás
299.4(=945.11)
[AN 3299831]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2011.
Bohren, Rudolf (1920-2010)
Beten mit Paulus und Calvin (magyar)
   Tanuljunk imádkozni! : gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján / Rudolf Bohren ; [ford. Békefy Lajos]. - Budapest : Kálvin, 2011. - 155 p. ; 13x19 cm
ISBN 978-963-558-175-7 fűzött : 1200,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3300865]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2011.
Csókay Károly (1926-)
   Egy magyar hithirdető Chilében / Csókay Károly. - Budapest : Kairosz, 2011. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-447-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Chile - katolikus pap - jezsuiták - misszionárius - 20. század - memoár
271.5(439)(092)Csókay_K.(0:82-94) *** 266.2(83)(092)Csókay_K.(0:82-94)
[AN 3299611]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2011.
   Énekes kis zsolozsma / [szerk. Kurczné Szaszovszky Ágnes, Farkas Domonkos, Göttinger Márk]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. Ágoston Liturgikus Megújulási Mozg., 2011. - 64 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 21 cm + mell. - (Énekes zsolozsma füzetek, ISSN 2062-8714 ; 1.)
Fűzött
breviárium
264-135
[AN 3300409]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2011.
   Felütés : az első 12 kisközösségi összejövetel forgatókönyve / [írta ... Bayer Róbert et al.] ; [ill. Tóth Avanti Péter] ; [kiad. Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület]. - Budapest : Háló Egyes., 2011. - 98 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1532-1 fűzött
közösség - katolikus egyház
267 *** 282
[AN 3299810]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2011.
Gyürki László (1932-)
   "A magyar Teréz anya" : Ódor Teréz nővér élete levelekben és képekben, 1921-2008 / Gyürki László. - Szombathely : Martinus, 2010. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88516-5-9 kötött
Ódor Teréz (1921-2008)
India - apáca - orsolyiták - külföldön élő magyar személyiség - misszió - 20. század - ezredforduló - életrajz
266.2(540)(092)Ódor_T. *** 271.974(540)(=945.11)(092)Ódor_T.
[AN 3300987]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2011.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Bible healing study course (magyar)
   Út a gyógyuláshoz / Kenneth E. Hagin ; [ford. Polgár Péter]. - Budapest : Amana7, 2011. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7657-13-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3299422]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2011.
Hévizi Józsa
   Kerékbetört jövő? : katolikus társadalomépítés, szociálpolitika : küzdelem a diktatúrák ellen Székesfehérváron és Budafokon, 1930-1970 / Hévizi Józsa. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 74.)
Bibliogr.: p. 191-201.
ISBN 978-963-9662-55-1 fűzött
Magyarország - Budafok - Székesfehérvár - egyháztörténet - katolikus egyház - keresztényszocializmus - állam és egyház viszonya - egyházellenesség - egyházközség - magyarországi németek - 20. század
282(439-2Budafok)"19" *** 322(439)"193/196" *** 282(439-2Székesfehérvár)"19" *** 316.347(=30)(439-2Budafok)
[AN 3300490]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2011.
Iványi Tamás (1944-)
   Dervisek és dervisrendek / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, 2011. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 48.)
ISBN 978-963-8378-36-1 fűzött
szufizmus - iszlám - egyetemi tankönyv
297(075.8) *** 141.336(075.8)
[AN 3299474]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2011.
Kék Anna
   Köszönöm Međugorje / Kék Anna. - [Tata] : Magánkiad., 2011. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1286-3 fűzött : 1900,- Ft
Međugorje - zarándoklat - mariológia
248.214(497.15-2Međugorje) *** 232.931
[AN 3300246]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2011.
Máté-Tóth András (1957-)
   Alternatív vallás : szcientológia Magyarországon / Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 184 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 978-963-236-414-8 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - szcientológia
289(439)
[AN 3301081]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2011.
   A megtalált kincs : szemelvények a nyertes élet-stratégiából. - Budapest : [Komáromi J.], 2010. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3299825]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2011.
Soós László (1924-)
   Ünnepeink igéi : a Biblia költői szakaszainak verses fordítása az egyházi év ünnepeire / Soós László. - Budapest : Kálvin, 2011. - 141 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-174-0 fűzött : 1100,- Ft
Biblia
bibliakutatás - keresztény ünnep
22.01 *** 264-04
[AN 3300875]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2011.
Szennay András (1921-)
   Kiáltás a mélyből / Szennay András ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2011]. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-05-2 fűzött
advent - nagyböjt - elmélkedés
264-041.4 *** 242 *** 264-041.1
[AN 3301351]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2011.
Wennberg, Robert N.
Faith at the edge (magyar)
   Kételkedők könyve / Robert N. Wennberg ; [ford. Fodor István]. - [Budapest] : Kálvin, 2011. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-177-1 fűzött : 1400,- Ft
hit - kétely
234.26 *** 234
[AN 3302745]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7189 /2011.
   Breaking the silence : trafficking in Romani communities : a report by the European Roma Rights Centre and People in Need. - Budapest : ERRC, 2011. - 89 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87747-3-6 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - cigányság - emberkereskedelem - ezredforduló
316.347(=914.99) *** 343.43(=914.99)(4-11)"200"
[AN 3299923]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2011.
   Családok Európából : a mi világunk így kerek = Families from Europe : our world is round / [közread. az Otthon Segítünk Alapítvány]. - [Budapest] : Otthon Segítünk Alapítvány, 2011. - 51 p. : ill., színes ; 11x16 cm
ISBN 978-963-08-1514-7 fűzött
család - aforizma
316.356.2(0:82-84)
[AN 3300162]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2011.
   Az egyetem és gazdasági szereplők kapcsolattartásának elemzése : pilot kutatás egyetemi szereplők körében / [kész. Czakó Andrea et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem. - [Budapest] : ELTE, 2010. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-177-9 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - egyetem - diplomás - követéses vizsgálat - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
316.37-057.85 *** 378(439)"200" *** 33.15-053.81(439)"200"
[AN 3299887]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2011.
   FEOR-08 : foglalkozások egységes osztályozási rendszere / [összeáll. Lakatos Miklós, Kasza Jánosné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2011. - 40 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-321-0 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 963-235-321-0)
Magyarország - foglalkozás - nómenklatúra
311.131(439)(083.7)
[AN 3299463]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2011.
Hauck, Paul
How to love and be loved (magyar)
   Így szeress, hogy szeressenek! : a boldog párkapcsolat titka / Paul Hauck ; [ford. Fejér Hédi] ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2011. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-530-934-4 fűzött : 490,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3299676]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2011.
Huszár Ágnes (1949-)
   A nő terei / Huszár Ágnes. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont K., 2011. - 213, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-402-5 fűzött : 3000,- Ft
- nők a társadalomban - szociológia - művelődéstörténet
316.37-055.2 *** 316.66-055.2 *** 396 *** 930.85(100)
[AN 3301085]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2011.
Kuczi Tibor (1949-)
   Munkásprés : a munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig / Kuczi Tibor. - Budapest : L'Harmattan : Jelenkutató Alapítvány, 2011. - 309 p. ; 23 cm. - (Társadalom-ismeret, ISSN 2062-8013)
Bibliogr.: p. 291-309.
ISBN 978-963-236-401-8 fűzött : 3100,- Ft
Európa - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - munkásság - 19. század - 20. század
316.343.63(4)"18/19 *** 338(091)(4)"18/19"
[AN 3301105]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2011.
Lencsés Ákos
   Klinger András műveinek válogatott bibliográfiája / [... összeáll. Lencsés Ákos és Rózsa Dávid]. - Budapest : [KSH Kvt.], 2011. - 39 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Kötött
Klinger András (1930-)
Magyarország - statisztika - tudós - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
311(439)(092)Klinger_A. *** 012Klinger_A.
[AN 3301263]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2011.
   Nemzetek Európában / szerk. Prazsák Gergő ; [közread. az] ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program. - Budapest : ELTE TáTK Szociológia Doktori Isk., 2011. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-194-6 fűzött
Európa - szociológia - nemzettudat - nemzetiség - ezredforduló
316.63(4) *** 316.4(4)"200" *** 323.1(=00)(4)
[AN 3301461]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2011.
   A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai / szerk. Münnich Ákos, Hunyady György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-035-4 fűzött
nemzettudat - kollektív emlékezet - emlékezés
316.63 *** 316.65 *** 159.953
[AN 3300449]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2011.
   Onkológiai kódfejtő : BNO szerinti kódok alapján / [szerk. Igazvölgyi Katalin]. - [Érd] : Zafír Press, 2010. - 61 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-615-5005-05-3 fűzött
onkológia - nómenklatúra
311.131(100)(083.7) *** 616-006
[AN 3301248]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2011.
Szabolcsi Miksa (1857-1915)
   Olasz zsidók között / írta Szabolcsi Miksa. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2011. - 148, XIII p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88791-8-9 kötött
Olaszország - zsidóság - zsidó egyház - századforduló
316.347(=924)(45)"189/190" *** 296(45)"189/190"
[AN 3300174]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2011.
Szalai Erzsébet (1948-)
   Koordinátákon kívül : fiatal felnőttek a mai Magyarországon / Szalai Erzsébet. - Budapest : ÚMK, 2011. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 978-963-287-043-4 * fűzött : 2680,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-287-042-7)
Magyarország - fiatal felnőtt - ifjúságszociológia - ezredforduló - szociológiai vizsgálat
316.37-053.81(439)"200"
[AN 3301255]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2011.
Ungvári Tamás (1930-)
   Bűnbeesés után : Európa szellemi élete a két világháború között / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2011. - 312 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-274-7 kötött : 3500,- Ft
Európa - történelem - kulturális élet - művelődéstörténet - politikatörténet - két világháború közötti időszak
316.7(4)"191/193" *** 930.85(4)"191/193" *** 32(4)"192/193" *** 940"191/193"
[AN 3299105]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2011.
   Women and the economic and social crisis : social democratic women in action : bunch of experiences, views on the effects of the economic and social crisis on women / [ed. Daša Šašic Šilovic] ; [publ. by the] CEE Network for Gender Issues, [Foundation for Real Equality of Women]. - [Budapest] : Found. for Real Equality of Women, 2010. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88926-1-4 fűzött
nők a társadalomban - társadalmi nem kutatás - társadalmi helyzet - gazdasági válság - ezredforduló
316.37-055.2(100)"200" *** 316.344-055.2(100)"200" *** 338.124.4(100)"200"
[AN 3300188]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7204 /2011.
Bereznai Zsuzsanna (1957-)
   A hajdani halasi nép humora / Bereznai Zsuzsanna, Nagy Czirok László. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2011. - 160 p. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 33.)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 978-963-88953-2-5 fűzött
Kiskunhalas - magyar néprajz - folklór - népi humor
398.23(=945.11)(439-2Kiskunhalas)
[AN 3300469]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2011.
Mayer Erzsébet (1951-)
   Zeusz, az alfahím : mitológiai esszé / Mayer Erzsébet. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2010. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 978-963-88183-2-4 fűzött : 1890,- Ft
görög mitológia - ókori isten - nemi élet - nemek lélektana
398.221(38) *** 292.11 *** 613.88 *** 159.922.1 *** 291.214
[AN 3299468]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7206 /2011.
   A forradalom fogságában : tanulmánykötet a második Orbán-kormány első évéről / [szerk. Szeredi Péter, Szigetvári Viktor] ; [közread. a] József Attila Alapítvány. - Budapest : József A. Alapítvány, 2011. - 422 p. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-1507-9 kötött : 2500,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló
323(439)"2010" *** 338.2(439)"201"
[AN 3301304]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2011.
Gerth, Jeff
Her way (magyar)
   Hillary Rodham Clinton / Jeff Gerth, Don Van Natta ; [ford. Szabó Gábor]. - Budapest : Kelly, 2011. - 448 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9667-43-3 fűzött : 3480,- Ft
Clinton, Hillary Rodham (1947-)
Egyesült Államok - államfő - 20. század - 21. század
32(73)(092)Clinton,_H._R.
[AN 3300949]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2011.
Hantó Zsuzsa (1945-)
Kitiltott családok (angol)
   Banished families : communist repression of "class enemies " in Hungary / Zsuzsa Hantó ; [transl. ... by Elisabeth Csicsery-Rónay]. - Budapest : M. Ház, 2011. - 408 p., [10] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm + CD. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 383-395.
ISBN 978-963-9335-41-7 kötött
Magyarország - Budapest - állami terror - kitelepítés - Rákosi-korszak
323.282(439)"194/195" *** 325.254.6(439-2Bp.)"195"
[AN 3300545]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2011.
   Részvétel, képviselet, politikai változás / szerk. Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. - Budapest : DKMKA, 2011. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-87376-8-7)
Magyarország - választás - párt - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200" *** 324(439)"200" *** 329(439)"200"
[AN 3299843]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2011.
Szászfalvi László (1961-)
   Magyar ünnep és közös jövő / Szászfalvi László. - [Budapest] : Barankovics Alapítvány, [2011]. - 339 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-88032-8-3 fűzött
Magyarország - politikus - belpolitika - nyilvánosság - beszéd - 20. század - 21. század
32(439)(092)Szászfalvi_L. *** 316.65(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 3300005]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2011.
   Új képlet : a 2010-es választások Magyarországon / szerk. Enyedi Zsolt, Szabó Andrea és Tardos Róbert ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. - Budapest : DKMKA, 2011. - 393 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-8-7 kötött
Magyarország - országgyűlési választás - belpolitika - párt - politikai propaganda - ezredforduló
323(439)"201" *** 324(439)"2010" *** 32.019.51(439) *** 329(439)"201"
[AN 3299861]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2011.
Yousef, Mosab Hassan (1978-)
Son of Hamas (magyar)
   A Hamasz fia / Moszab Hasszán Juszef ; Ron Brackin közrem. ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna és Géczi Károly] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2011. - XV, 283 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89008-7-6 kötött : 3490,- Ft
Közel-Kelet - terrorizmus - iszlám fundamentalizmus - memoár
323.285(5-011)(0:82-94) *** 297(5-011)
[AN 3300854]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7213 /2011.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - Jav. kiad. - [Budapest] : Park, [2011]-. - 22 cm
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"196/198" *** 943.9"196/198"
[AN 3299117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], '60 : hatvanas évek / [a képanyagot vál. Rédei Ferenc]. - [2011], cop. 2010. - 415 p., [64] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-530-897-2 kötött : 3900,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196" *** 930.85(439)"196"
[AN 3299121] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], '70 : hetvenes évek / [a képanyagot vál. ... Rédei Ferenc]. - [2011], cop. 2010. - 556 p., [80] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-530-898-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak - 20. század
930.9"197" *** 930.85(439)"197"
[AN 3299128] MARC

ANSEL
UTF-87214 /2011.
Búr Gábor (1956-)
   Afrika-történeti tanulmányok / Búr Gábor. - Budapest : Mundus Novus Kv. [etc.], 2011. - 349 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Traditional cultures in modern Africa, ISSN 0237-8213 ; 5.)
Bibliogr.: p. 327-349.
ISBN 978-963-9713-32-1 fűzött
 (hibás ISBN 963-9713-32-1)
Afrika - történelem
96
[AN 3301273]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2011.
Fábri Anna (1945-)
   Magánélet Széchenyi István korában / Fábri Anna. - Budapest : Corvina, 2011. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5969-5 kötött : 1690,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - reformkor
930.85(439)"182/184"
[AN 3300499]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2011.
Feitl István (1955-)
   Mikrotörténetek, 1956 : Pestszentlőrincről, Pestszentimréről : tanulmányok / Feitl István ; [kész. a Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Műhelyében]. - Budapest : Napvilág K., 2011. - 269 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-040-6 fűzött : 2990,- Ft
Budapest. 18. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - politikai per - történelmi forrás
943.9-2Bp.XVIII."1956"(093) *** 343.301.096(439)"1956"(093)
[AN 3300418]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2011.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Az emberi faj története / Kopátsy Sándor ; Zámbó Kornél rajz. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2011. - 117 p. : ill. ; 23 cm. - (Kopátsy Sándor művei)
ISBN 978-963-9713-31-4 kötött
ember - művelődéstörténet - történettudomány
930.85(100) *** 930.1 *** 599.9
[AN 3301262]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2011.
Lukácsy András (1930-)
   Lex Gerenday : egy polgárcsalád 150 éve / Lukácsy András. - Budapest : Corvina, 2011. - 386 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5992-3 fűzött : 3500,- Ft
Gerenday család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Gerenday
[AN 3300457]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2011.
   Pécsi útmutató / szerk. Pohánka Éva. - [Pécs] : IDResearch Kft. : Publikon, cop. 2011. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
ISBN 978-615-5001-35-2 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Pécs - helytörténet - helyismeret
943.9-2Pécs *** 908.439-2Pécs
[AN 3301366]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2011.
Salles, Catherine (1940-)
La vie des Romains au temps des Césars (magyar)
   Magánélet a római császárok korában / Catherine Salles ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, 2011. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5973-2 kötött : 1690,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 3300505]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2011.
Saraiva, José Hermano (1919-)
Historia concisa de Portugal (magyar)
   Portugália rövid története / José Hermano Saraiva ; [... az utószót írta és a bibliográfiát vál. Szilágyi Ágnes Judit]. - [Budapest] : Equinter, 2010. - 360 p. ; 20 cm. - (Atelier könyvtár, ISSN 1789-1213). (Luzo-brazil könyvtár, ISSN 2062-8005)
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 978-963-88276-8-5 fűzött
Portugália - országtörténelem
946.9
[AN 3300557]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2011.
Saylor, Steven (1956-)
Empire (magyar)
   Birodalom : a császárkori Róma regénye / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 474 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-615-5049-36-1 kötött : 4480,- Ft : 17,50 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
937(0:82-31) *** 820-311.6(73)=945.11
[AN 3300392]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2011.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Vállaji Sípos család
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 60 p. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 6.)
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-06-0060-9 fűzött
[AN 3301151] MARC

ANSEL
UTF-87224 /2011.
Svétecz László
   Környebánya százéves gyökerei, 1911-2011 / Svétecz László ; [kiad.] Környe Község Önkormányzata. - Környebánya ; [Környe] : Önkormányzat, 2011. - 27, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1176-7 fűzött
Környe - helytörténet - bányászat - ipartörténet
943.9-2Környe *** 622.33(439-2Környe)
[AN 3300422]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2011.
Szabó János, B. (1969-)
   A mohácsi csata / B. Szabó János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2011, cop. 2006. - 179 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-13-6010-3 kötött : 1990,- Ft
Mohács - hadtörténet - magyar történelem - csata
943.9"1526" *** 355.48(439-2Mohács)
[AN 3299113]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7226 /2011.
   Europe in Budapest : a guide to its many cultures / ed. by Csaba Zahorán and István Kollai ; transl. Orsolya Frank ; photos by Zsolt Reviczky and Gyula Sopronyi ; [publ. by] Terra Recognita Foundation. - Budapest : Terra Recognita Found., 2011. - 254, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-89185-0-5 fűzött
Budapest - multikultúra - útikönyv
914.39-2Bp.(036) *** 316.347(=00)(439-2Bp.)
[AN 3299943]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2011.
Gallai Rezső (1939-)
   Tartsuk ébren hagyományainkat / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2011. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-89-5 fűzött
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 3300314]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2011.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó. - Méretváltozata: 29 cm
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [24.], Szavak vándorköszörűse : Kányádi Sándor / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2011. - 108 p.
ISBN 978-963-88068-8-8 kötött : 8300,- Ft
Kányádi Sándor (1929-)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers - fényképalbum
894.511(498)(092)Kányádi_S.(084.12) *** 894.511-14(498)
[AN 3299587] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7229 /2011.
Angyal Zoltán
   Légiközlekedési jog az Európai Unióban / Angyal Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 330 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. jan. 3. - Bibliogr.: p. 307-330.
ISBN 978-963-258-121-7 fűzött : 4950,- Ft
Európai Unió - nemzetközi jog - légi közlekedés
347.82(4-62) *** 341.226.2(4-62)
[AN 3300434]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2011.
Cartledge, Bryan (1931-)
Mihály Károlyi & István Bethlen (magyar)
   Trianon egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - 3. utánny. - Budapest : Officina, cop. 2011. - 191 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9705-81-4 kötött : 3250,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - politikus
341.382"1920" *** 943.9"1920" *** 32(439)(092)Károlyi_M. *** 32(439)(092)Bethlen_I.
[AN 3299747]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2011.
   Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány : tanulmánykötet az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága által 2010. október 15-én azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján / [szerk. Molnár Borbála, Gyombolai Zsolt, Téglási András]. - Budapest : Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Biz., 2011. - 212 p., [15] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-40-5 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - gazdasági jog - emberi jog
342.417(439) *** 342.7(439)
[AN 3300064]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2011.
Gerő András (1952-)
   Eseteim az alkotmánnyal / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2011. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-287-045-8 fűzött : 1517,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)
[AN 3301070]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2011.
Gombos Katalin
   Bírói jogvédelem az Európai Unióban - Lisszabon után / Gombos Katalin. - Budapest : Complex, 2011. - 421 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. márc. 15. - Bibliogr.: p. 369-381.
ISBN 978-963-295-125-6 fűzött
Európai Unió - európai közösségi jog - igazságszolgáltatás - jogvédelem - ezredforduló
347.9(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3300630]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2011.
Hajdu Tibor
   Számokba zárt sorsok : a numerus clausus 90 év távlatából / [szerzők Hajdu Tibor, Kerepeszki Róbert, Kovács M. Mária]. - Budapest : Holokauszt Emlékközp., 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Páva könyvek, ISSN 2062-736X ; 2.)
ISBN 978-615-5132-02-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - zsidóság - antiszemitizmus - zsidótörvények - 20. század
342.72/.73(439)(=924) *** 323.12(=924)(439) *** 943.9(=924)"19"
[AN 3300466]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2011.
Ivanics László
   "Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben" : az erdélyi és partiumi Trianon-költészet / Ivanics László. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - [2], 37 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudományi füzetek, ISSN 2061-7712 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7050-73-2 fűzött : 420,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - trianoni békeszerződés
341.382"1920" *** 894.511(498)(091)-14
[AN 3301401]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2011.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Európa: az állam- és jogfejlődés irányai / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-122-4 fűzött : 3900,- Ft
Európa - jogtörténet - jogrendszer
34(4)(091)
[AN 3300275]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2011.
Lőrincz József (1944-)
   Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak / Lőrincz József, Nagy Anita ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2011. - 132 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2011. máj. 19.
ISBN 978-963-661-977-0 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3300208]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2011.
Molnár Kálmán (1881-1961)
   Alkotmányfejlődésünk útjai : válogatás Molnár Kálmán hátrahagyott írásaiból / ... vál., jegyzetekkel kieg. Schweitzer Gábor ; ... szerk. Kajtár István ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2011. - 200 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-30-7 kötött
Magyarország - jogtörténet - közjog
342(439)(091)
[AN 3301288]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2011.
Nagy Ágnes
   Az általános egyszerű Közbeszerzési eljárás szabályai / ... kész. Nagy Ágnes. - Budapest : OVI, [2011]. - 20 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 49.)
Lezárva: 2011. máj. 15.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3299626]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2011.
Nagy Marianna (1963-)
   Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához / Nagy Marianna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 214 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 12.)
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 978-963-312-029-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - felelősség - jogdogmatika
342.9(439) *** 340.12 *** 347.51(439)
[AN 3300139]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Jogtudományi Szekció (2009) (Budapest)
   A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának díjnyertes dolgozatai / szerk. Király Miklós, Varga István ; [rend., közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 2 db (1142 p.) ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2009. ápr. 6-án tartották. - Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - egyetem
34 *** 378.184
[AN 3300427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 553 p.
ISBN 978-963-312-040-8
[AN 3300450] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 556-1142.
ISBN 978-963-312-046-0
[AN 3300458] MARC

ANSEL
UTF-87242 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Állam- és Jogtudományi Szekció (2011) (Budapest)
   A XXX. jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói / szerk. Hornyák Szabolcs. - Pécs : [IDResearch Kft.] : [Publikon], 2011. - 325 p. : ill. ; 22 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - A konferenciát Pécsett, 2011. ápr. 18-20. között rendezték
ISBN 978-615-5001-36-9 fűzött
jogtudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
34 *** 378 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3301334]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2011.
   Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új alkotmányban? : tanulmánykötet az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága által 2010. november 12-én azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján / [szerk. Téglási András]. - Budapest : Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága, 2011. - 172 p., [18] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-45-0 fűzött
Magyarország - alkotmány - országgyűlés
342.4(439)(094) *** 328(439)
[AN 3300405]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2011.
   Történelmi tradíciók és az új Alkotmány : tanulmánykötet az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága és az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő Eseti Bizottsága által 2010. december 10-én azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján / [szerk. Téglási András]. - Budapest : Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Biz., 2011. - 219 p., [18] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-47-4 fűzött
Európa - Magyarország - alkotmány - jogtörténet
34(4)(091) *** 34(439)(091) *** 342.4(4)(091) *** 342.4(439)(091)
[AN 3300137]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2011.
   Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében / ... ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Illés Imre Áron. - Szeged : JATEPress, 2011. - 103 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 85.)
A ford. a "Iustiniani Digesta" (Berolini, 1889) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 13. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Római Birodalom - római jog - közigazgatás - város - 6. század
34(37) *** 352(37)(094)
[AN 3300216]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7246 /2011.
Csoma Mózes (1978-)
   Koreai csaták és harcosok : [az ókortól a modern időkig] / Csoma Mózes. - Budapest : Szerző, 2011. - 176 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-963-08-1082-1 kötött
Korea - hadtörténet - történelem - katona
355.48(519) *** 951.9 *** 355(519)(092)
[AN 3300028]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2011.
Farkas Tivadar (1943-)
   Ballisztika / Farkas Tivadar ; [közread. a] ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Fegyverzettechnikai Tanszék. - Budapest : Farkas T., 2010. - 182 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-08-0299-4 fűzött
ballisztika - egyetemi tankönyv
623.5(075.8)
[AN 3299855]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7248 /2011.
Pulay Gyula (1956-)
   Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetésben / Pulay Gyula ; [közread. a] ... Keve. - Budapest : Harmat : Keve, 2011. - 261 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-288-067-9 fűzött
vezetés - gyermeknevelés - családi nevelés
65.012.4 *** 65.013 *** 37.018.1
[AN 3300568]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7249 /2011.
   "Erdészeti erőforrások a Kárpát-medencében" : XIV. Erdők Hete nyitó rendezvénye : Erdészeti Nyílt Nap, 2010. október 8. ... / [szerk. Horváth Zoltánné, Ormos Balázs] ; [rend., közread.] az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága Erdészeti Albizottsága. - Budapest : Országgyűlés Mezőgazdasági Biz., 2011. - 131 p., [20] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-46-7 fűzött
Kárpát-medence - erdészet - természeti erőforrás - konferencia-kiadvány
330.15(4-191) *** 630(4-191)
[AN 3300049]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2011.
Godin, Seth (1960-)
All marketers are liars (magyar)
   Minden marketinges hazudik sztorizik : egy jó történettel minden eladható / Seth Godin ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 259 p. : ill. ; 19 cm
A főcímben a "hazudik" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-304-050-8 kötött : 3200,- Ft
eladás - marketing
658.8
[AN 3299332]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2011.
Harpst, Gary
Six disciplines for exellence: building small businesses that learn, lead and last (magyar)
   A kiválóság hat alapelve : piacvezető, fejlődő, fenntartható középvállalatok építése / Gary Harpst ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Százhalombatta : Avex Zrt., 2011. - 269 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-269.
ISBN 978-963-08-0933-7 fűzött : 7500,- Ft
stratégiai menedzsment - vállalatirányítás
658.1.012.4
[AN 3299786]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2011.
Jagodics Tamás (1974-)
   A sikeres pénzügyi terv titkai : egy nap alatt : a módszer, amely nélkül egyetlen kis- és középvállalkozás sem boldogulhat!. - [Budapest] : Cégmenedzser, [2011]. - 84 fol. ; 21 cm + 3 DVD, CD
Szerző Jagodics Tamás. - Spirál fűzéssel. - Közös tokban
Fűzött
vállalkozásismeret - siker - útmutató - auditív dokumentum
658.1(036) *** 613.865
[AN 3300440]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2011.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2011. - 1200 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2011. márc. 1.
ISBN 978-963-295-137-9 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3299743]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2011.
Kiglics István (1950-)
Napkeltétől napnyugtáig? (angol)
   Japan in hesitating transition / István Kiglics. - Budapest : Eötvös Univ. Press, cop. 2011. - 254 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-250.
ISBN 978-963-312-036-1 fűzött
Japán - gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - ezredforduló
338(520)"199/200" *** 338.2(520)"200"
[AN 3300445]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2011.
Kiglics István (1950-)
   Napkeltétől napnyugtáig? : kísérletek a japán sikergazdasági modell megújítására / Kiglics István. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2011. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-235.
ISBN 978-963-312-023-1 fűzött
Japán - gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(520)"200" *** 338(520)"199/200"
[AN 3300439]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2011.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Új közgazdaságtan : a minőség társadalma / Kopátsy Sándor. - Budapest : Akad. K., 2011. - 359 p. ; 21 cm. - (JelenLét, ISSN 2062-8560)
Bibliogr.: p. 343-[360].
ISBN 978-963-05-9039-6 fűzött
gazdaságtan
330
[AN 3299457]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2011.
Peeters, Marguerite A.
The new global ethic: challenges for the Church (magyar)
   Új globális etika: kihívások az egyház számára / Marguerite A. Peeters ; [ford. Juhász Gábor] ; [közread. a] Magyar Katolikus Családegyesület. - Budapest : M. Katolikus Családegyes., [2011]. - 24, [3] p. ; 21 cm
Fűzött
globalizáció - multikultúra - keresztény egyház - ezredforduló
339.9 *** 316.7(100)"200" *** 23/28 *** 265.4
[AN 3300165]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2011.
Szakály Zoltán (1965-)
   Táplálkozásmarketing / Szakály Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 203-216.
ISBN 978-963-286-617-8 kötött
táplálkozás - fogyasztói magatartás - marketing
658.8 *** 366.1 *** 613.2
[AN 3299946]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7259 /2011.
"Pass it on" (magyar)
   "Add tovább" : Bill Wilsonnak és az A.A. világméretű elterjedesének a története / [közread. az] Alcoholics Anonymous World Services, [Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - [Budapest] : Felépülők Eü. Anonim Egyes. Kht., cop. 2010. - 429 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87702-7-1 fűzött
Wilson, William Griffith (1895-1971)
Alcoholics Anonymous World Services
Egyesült Államok - alkoholizmus - egyesület - híres ember - életrajz
364.272 *** 613.81 *** 061.2(73) *** 929(73)Wilson,_W._G.
[AN 3299828]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2011.
Töreky Katalin (1977-)
   Szívünkből születtél : Emma hazatalál : [könyv az örökbefogadásról] / Töreky Katalin ; [Baukó Bernadett rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8910-0 kötött : 2390,- Ft
örökbefogadás - gyermekkönyv - képeskönyv
364.65-058.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3300844]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7261 /2011.
   A Boronkay (volt Lőwy) emlékkönyve, 1950-2010 / szerk. Ujvári István ; [közread. a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium]. - Vác : Boronkay Gy. Műsz. Középisk., Gimn. és Kollégium, 2011. - 340 p., 48 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1266-5 fűzött
Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium (Vác)
Vác - iskolatörténet - szakközépiskola - gimnázium - kollégium - műszaki tudomány
373.54(439-2Vác)(091) *** 373.6:62(439-2Vác)(091) *** 37.018.3(439-2Vác)(091)
[AN 3299873]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2011.
   A Csata Utcai Általános Iskola jubileumi évkönyve : [1911-2011]. - [Budapest] : [Csata Utcai Ált. Isk.], 2011. - 93 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Csata Utcai Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 13. kerület - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.XIII.)(091)
[AN 3299896]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2011.
Kiss Albert
   Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában : módszertani lehetőségek útmutatója / Kiss Albert ; [kiad. a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda]. - Zalabér : Zalabéri Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Int., Óvoda, 2011. - 124 p. ; 24 cm + CD
melléklet címe: Tudományos diákkör az általános iskolákban - a diákkör létrehozása és működtetése. - Bibliogr.: p. 121-124.
Fűzött
alapfokú oktatás - tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
372.85 *** 37.025
[AN 3300060]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2011.
   Kötelező olvasmányok értelmező szótára középiskolásoknak / [szerk. Bényeiné Lévai Ágnes et al.]. - Debrecen : TKK, [2011]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-792-6 fűzött
magyar nyelv - irodalomtanítás - értelmező szótár - ifjúsági könyv
372.882 *** 809.451.1-321.1(02.053.2)
[AN 3300870]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2011.
   Középiskolás fokon?! : sajátos nevelési igényű fiatalok együttnevelése a középiskolákban / szerk. Papp Gabriella ; Fehérné Kovács Zsuzsa [et al.]. - [Budapest] : ELTE BGGYFK : ELTE Eötvös K., 2011. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ELTE BGGYFK és az ELTE Eötvös Kiadó közös tankönyvsorozata, ISSN 2060-5862 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-052-1 fűzött
Magyarország - középfokú oktatás - integrált oktatás - különleges csoportok nevelése - módszertan
376(439) *** 37.025 *** 373.5(439)
[AN 3300152]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2011.
Sántha Kálmán (1974-)
   Abdukció a kvalitatív kutatásban : bizonytalanság vagy stabilitás? / Sántha Kálmán. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2011. - 124 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-117.
ISBN 978-963-9955-21-9 fűzött
pedagógia - kutatás - kvalitatív vizsgálat - módszertan
37.012 *** 001.891
[AN 3300284]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2011.
Vámosi Tamás (1975-)
   Képzés, tudás, munka : a magyar szak- és felnőttképzési rendszer szerepe és funkciója a társadalmi-gazdasági térben a 21. század elején / Vámosi Tamás. - Budapest : ÚMK, 2011. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 978-963-287-044-1 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - oktatásügy - oktatáspolitika - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
37.014(439)"200"(083.41) *** 377(439)"200" *** 374(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3301121]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2011.
   Zrínyiek nyomában : a tótszerdahelyi, murakeresztúri, kotoribai, draskoveci általános iskolák 2010-es évkönyve = Tragovima Zrinjskih : godišnjak osnovnih škola Kerestur, Serdahelj, Kotoriba i Draškovec za 2010. godinu / [szerk. Tislérné Biskopics Mária et al.] ; [... kiad. Zrínyi Katarina Kistérségi Horvát Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tagiskolái és Tagóvodái ... etc.]. - Tótszerdahely : Zrínyi Katarina Kistérségi Horvát Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk., Tagiskolái és Tagóvodái [etc.], 2011. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Muraköz - Magyarország - Horvátország - általános iskola - határ menti kapcsolat
373.3(439Muraköz) *** 373.3(497.13Muraköz)
[AN 3300136]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7269 /2011.
Nemes András (1952-)
   Jogi és sportjogi ismeretek : a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) egyetemi tankönyve / Nemes András. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 401 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-963-258-127-9 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - sport - jog - egyetemi tankönyv
796(439)(094)(075.8)
[AN 3300211]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7270 /2011.
Baki Ádám
   Zoom in : a digitális fényképezés A-tól Z-ig / Baki Ádám. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2011. - 175 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-244-272-3 fűzött : 2950,- Ft
digitális fényképezés - fototechnika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3299111]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2011.
Dujmov Milán
   Magyarországi ortodox templomok / [szöveg] Dujmov Milán ; [fotó] Szalai-Nagy Márta. - Budapest : Szerzők, 2010. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-08-0560-5 kötött
Magyarország - templom - ortodox egyház - fényképalbum
726.54(439)(084.12) *** 281.9
[AN 3299938]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2011.
   A Magyar Országgyűlés / [írta Hermann Róbert et al.] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2011. - 93 p. : ill., főként színes ; 30 cm + mell.
ISBN 978-963-87318-4-5 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Budapest - országgyűlés - országház - történeti feldolgozás
725.11(439-2Bp.) *** 328(439)(091)
[AN 3300481]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2011.
A Magyar Országgyűlés (angol)
   The Hungarian National Assembly / [auth. Róbert Hermann et al.] ; [transl. Iván Sellei] ; [publ. by the Office of the National Assembly]. - Budapest : Office of the Nat. Assembly, 2011. - 123 p. : ill.,színes ; 30 cm + mell.
ISBN 978-963-87318-5-2 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Budapest - országgyűlés - országház - történeti feldolgozás
725.11(439-2Bp.) *** 328(439)(091)
[AN 3300486]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2011.
Orosz István (1951-)
   A követ és a fáraó / Orosz István. - Budapest : Typotex, 2011. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-443-3 fűzött : 3900,- Ft
Holbein, Hans (der Jüngere) (1497?-1543)
Németország - Európa - festőművész - 16. század - művészetfilozófia - művelődéstörténet
75(430)(092)Holbein,_H.ifj. *** 7.01 *** 930.85(4)"15"
[AN 3299800]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2011.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai József : válogatás az Antal-Lusztig Gyűjteményből : Rippl-Rónai József képei és Medgyessy Ferenc alkotásai = József Rippl-Rónai : a selection from the Antal-Lusztig Collection : the pictures of József Rippl-Rónai and works by Ferenc Medgyessy / [kurátor és szerk., ... tanulmány Farkas Zuzsa] ; [közread. a] Vaszary Képtár. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2011. - 43, [51] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Kaposvárott, 2011. máj. 26 - aug. 22. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [45].
ISBN 978-963-87421-9-3 fűzött
Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3300156]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2011.
Sümegi György (1947-)
   Tóth Menyhért / Sümegi György. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 190 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-404-9 fűzött : 3200,- Ft
Tóth Menyhért (1904-1980)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tóth_M.
[AN 3301088]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2011.
   Tér, fenomén, mű / [vál. és szerk. Bacsó Béla]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 323 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-00-4 fűzött : 2900,- Ft
építészet - művészetelmélet
72.01
[AN 3300083]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7278 /2011.
Frank Oszkár (1922-)
   Alapfokú zeneelmélet / Frank Oszkár. - 6. kiad. - Budapest : Music Trade, 2011. - 43 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött
zeneelmélet
781
[AN 3299751]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2011.
Rakos Miklós (1947-)
   Egy veszprémi hegedűs családfa ágai / Rakos Miklós. - Veszprém : Sempre, 2011. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Veszprém - előadóművész - hegedű - 19. század - 20. század
787.1.071.2(100)(092) *** 787.1.071.2(439-2Veszprém)"18/19"
[AN 3301344]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2011.
Retkes Attila (1972-)
   Géniuszok és mesteremberek : zenetörténeti írások / Retkes Attila. - [Budapest] : Klasszikus és Jazz Nonprofit Kft., 2011. - 173 p. ; 25 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86157-7-0 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - Európa - zenetörténet - zenei élet - komolyzene
78.05(439)(091) *** 78(439)(091) *** 78(4)(091)
[AN 3300423]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7281 /2011.
Demcsák Katalin (1966-)
   Komédia, arte, világ : a commedia dell'arte színházelmélete Giovan Battista Andreini műveiben / Demcsák Katalin. - Budapest : Kijárat, 2011. - 342 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-97-7 fűzött : 2400,- Ft
Andreini, Giovan Battista (1576-1654)
Itália - színházművészet - színházesztétika - író - 16. század - 17. század - commedia dell'arte
792(45)"15/16" *** 792.01 *** 850(092)Andreini,_G._B.
[AN 3300171]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2011.
Felszeghy Csaba (1968-)
   Szilágyi Györggyel az óriáskerék tetején / Felszeghy Csaba. - Budapest : Gabbiano Print, 2011. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88791-4-1 fűzött
Szilágyi György (1928-2010)
Magyarország - humorista - 20. század
792.73(439)(092)Szilágyi_Gy.
[AN 3300199]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2011.
Földes Anna (1930-)
   Kézdy György : pályakép / Földes Anna. - Budapest : Gabbiano Print, 2011. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89322-0-4 kötött
Kézdy György (1936-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Kézdy_Gy.
[AN 3300203]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2011.
Martínez, Carlos (1955-)
En silencio (magyar)
   Csendes művészet / Carlos Martínez ; [ford. Czékus Biró Nóra] ; [kiad. a ReMa ... Alapítvány]. - [Budapest] : ReMa Alapítvány, cop. 2011. - 60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87413-4-9 fűzött
színházművészet - pantomim
792.92
[AN 3300993]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2011.
   "Zeng a lélek..." : Lajtha László Néptáncegyüttes, 1976-2011 / [... szerk. Tóth Nikoletta és Barsi Csaba] ; [... kiad. ... Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület]. - [Eger] : Lajtha L. Néptánc és Népzenei Egyes., 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1591-8 fűzött
Lajtha László Néptáncegyüttes
Eger - táncegyüttes
793.31.071(439-2Eger)
[AN 3300448]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7286 /2011.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XIV, 736 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8776-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3299238]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2011.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - román kisszótár = maghiar - român dicţionar. - Gerinccím: Magyar - román kisszótár = maghiar - român dicţionar
ISBN 978-963-05-9025-9 kötött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590
[AN 3299181]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2011.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai román - magyar kisszótár = român - maghiar dicţionar. - Gerinccím: Román - magyar kisszótár = român - maghiar dicţionar
ISBN 978-963-05-9026-6 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 3299191]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2011.
   Bʺlgarskiât ezik i literatura v slavânski i v neslavânski kontekst : meždunarodna konferenciâ : Seged, ... 28-29 maj 2009 g. / [... szerk. Kocsis Mihály]. - Szeged : JATEPress, 2011, cop. 2009. - 635 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva bolgár, lengyel, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-100-8 fűzött
bulgarisztika - konferencia-kiadvány
808.67 *** 886.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3300237]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2011.
   Eszperantó - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : eszperantó A1, A2, B1, B2, C1 : [15 témakör szókincse a sikeres érettségihez és nyelvvizsgához] / [szerk. Salomonné Csíszár Pálma]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9035-8 fűzött
eszperantó - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár - példatár
800.892(079.1)=945.11 *** 801.323=089.2=945.11
[AN 3299618]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2011.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2002. - [16], 688 p. ; 15 cm
Címváltozat: Akadémiai magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español. - Gerinccím: Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario = húngaro - español
ISBN 978-963-05-9024-2 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3299741]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2011.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2004. - [20], 637 p. ; 15 cm
Címváltozat: Akadémiai spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro. - Gerinccím: Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-9023-5 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3299232]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. ... Tóth Ákos]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2002. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8786-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3299742]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2011.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár = Dizionario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - [Budapest] : Akad. K., 2011, cop. 2003. - XVI, 688 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel. - Borítócím: Akadémiai olasz - magyar kisszótár
ISBN 978-963-05-9022-8 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3299740]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2011.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György, Tímár Imola]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2011. - 457, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Spanyol útiszótár
ISBN 978-963-05-8356-5 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 3299243]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2011.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - [Budapest] : Akad. K., 2011, cop. 2002. - XVI, 672 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel. - Címváltozat: Akadémiai magyar - olasz kisszótár
ISBN 978-963-05-9021-1 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3299739]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2011.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Angol - magyar kifejezéstár = English - Hungarian idioms / Kövecses Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XI, 689 p. ; 20 cm. - (Akadémiai idiómák, ISSN 2061-5639)
ISBN 978-963-05-8928-4 fűzött
anglicizmus - angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3299738]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2011.
Lakó György (1908-1996)
   Akadémiai svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok / Lakó György ; [szerk. Fehér József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 1969. - XXIV, 1024 p. ; 21 cm
Gerinccím: Svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok
ISBN 978-963-05-6400-7 kötött
svéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=839.7=945.11
[AN 3299630]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szólásszótár = English - Hungarian idioms / Magay Tamás. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - X, 447, [2] p. ; 20 cm. - (Akadémiai idiómák, ISSN 2061-5639)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. IX-X.
ISBN 978-963-05-8812-6 fűzött
anglicizmus - amerikanizmus - angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11
[AN 3299669]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2011.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8737-2 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3299662]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2011.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / szerk. Pomázi Gyöngyi. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XVI, 486 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch. - Gerinccím: Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch
ISBN 978-963-05-8689-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3299225]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2011.
Székely Ervin
   Portugál - magyar szótár / Székely Ervin ; [a nyelvtani függeléket írta Fodor Antónia]. - [Budapest] : Új Luzitánia, 2011. - 1044 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1214-6 kötött : 11200,- Ft
portugál nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=690=945.11
[AN 3299769]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2011.
Varga József (1930-)
   Nyelv-, hagyomány- és identitásőrzés a megmaradás záloga / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - II, 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7050-75-6 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
Szlovénia - Muravidék - határon túli magyar irodalom története - határon túli magyarság - magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvjárás
809.451.1-087(497.12) *** 894.511(497.12)(091) *** 316.347(=945.11)(497.12)
[AN 3301453]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2011.
Vásárhelyi Júlia (1950-)
   Útiszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Dizionario per turisti : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Vásárhelyi Júlia, Fábián Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 685 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Olasz útiszótár
ISBN 978-963-05-7802-8 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3299241]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7305 /2011.
   Anyám fekete rózsa : XX. Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó / [szerk. Gerhát Szilvia] ; [kiad. az Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány]. - [Veresegyház] : Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány, [2010]. - 40 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A találkozót Veresegyházán, 2010. ápr. 30 - máj. 2. között rendezték
ISBN 978-963-06-9159-8 fűzött
Veresegyház - találkozó - szavalat
82.085.22 *** 061.7(439-2Veresegyház)
[AN 3299480]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2011.
   Artaud, avagy A gondolkodás szenvedéstörténete / [vál. és szerk. Darida Veronika]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 170 p. ; 20 cm. - (Spectaculum, ISSN 1587-3722 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-99-1 fűzött : 2600,- Ft
Artaud, Antonin (1896-1948)
Franciaország - író - francia irodalom - 20. század - esszé - antológia
840(092)Artaud,_A.(0:82-4) *** 840-4(082)=945.11
[AN 3300204]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2011.
Bachelard, Gaston (1884-1962)
La poétique de l'espace (magyar)
   A tér poétikája / Gaston Bachelard ; [ford. Bereczki Péter]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 228 p. ; 23 cm. - (Figura, ISSN 1787-1913 ; 6.)
Bibliogr.: p. 209-228.
ISBN 978-963-9529-95-3 fűzött : 2800,- Ft
irodalomelmélet - költészet - műfajelmélet - művészetfilozófia - esztétika - erőtér
82.01-14 *** 7.01 *** 111.852 *** 114
[AN 3300189]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2011.
   Espejos y prismas : tradición y renovación en la narrativa breve moderna de España e Hispanoamérica : [26-27 de abril de 2010] / ed. Mercédesz Kutasy, Gabriella Menczel, László Scholz ; [... org. por el Departamento de Lengua y Literatura Espãnolas de la Universidad Eötvös Loránd y el Instituto Cervantes de Budapest, ...]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2011. - 186 p. ; 24 cm
A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-23-3 fűzött
spanyol nyelvű irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - narratológia - 20. század - kisepika - műelemzés
860(7/8)(091)-3"19" *** 82.091
[AN 3300184]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2011.
   A francia irodalom története / Cseppentő István [et al.] ; [szerk. Maár Judit]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 944 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 925-927.
ISBN 978-963-312-044-6 kötött
francia irodalom története
840(091)
[AN 3300849]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2011.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
narratológia
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A narrációtól az attrakcióig / [vál. és szerk. Kiss Gábor Zoltán]. - 2011. - 258 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-01-1 fűzött : 2900,- Ft
narratológia - digitális technika - videotechnika - filmesztétika
82.01 *** 621.397 *** 791.43.01
[AN 3300084] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7311 /2011.
Ötvös László (1930-)
   Fénysugarak magyar irodalmunkban : [beszélgetések, tanulmányok, vélemények] / Ötvös László ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - [2], 302, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-76-3 fűzött : 3465,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)
[AN 3301438]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2011.
Parill Orsolya
   Takáts Gyula, 1911-2008 : társak, múzsák, mesterek : évek, művek, színterek : egy élet metszéspontjai 30 képben / [írta és szerk. Parill Orsolya] ; [... a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság kiadásában ...]. - [Kaposvár] : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., [2011]. - 16 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-8440-27-3 fűzött
Takáts Gyula (1911-2008)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Takáts_Gy.
[AN 3294507]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2011.
Vágvölgyi Szilárd (1934-)
   Czuczor Gergely, 1800-1866 : mátyusföldi papköltő és tudós élete és munkássága / írta Vágvölgyi Szilárd. - [Kisbabot] : Régió-Port, 2011. - 160 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0675-6 fűzött
Czuczor Gergely (1800-1866)
Magyarország - író - nyelvész - 19. század
894.511(092)Czuczor_G. *** 80.001(439)(092)Czuczor_G.
[AN 3301046]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2011.
Varga József (1930-)
   A magyar irodalom a Muravidéken, Szlovéniában / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - [2], 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-74-9 fűzött : 1575,- Ft : 6 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom története
894.511(497.12)(091)
[AN 3301429]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7315 /2011.
Adrian, Lara
Ashes of midnight (magyar)
   A vámpír sírja / Lara Adrian ; [ford. Széplaki Anita]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-393-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3300408]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2011.
Blake, Ally
A mother for his daughter (magyar)
   Örök város, örök szerelem / Ally Blake ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Csábító csapda / Maggie Cox ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Csupa meglepetés / Jackie Braun ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. Csókos Kate / Cindi Myers ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 45.)
Egys. cím: A mother for his daughter. Secretary mistress, convenient wife. Kissing Kate. The businessman's bride
ISBN 978-963-538-322-1 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3300018]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2011.
Claus, Hugo (1929-2008)
Het verdriet van België (magyar)
   Belgium bánata / Hugo Claus ; [ford. és a jegyzeteket írta Wekerle Szabolcs]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 689 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 5.)
ISBN 978-963-236-366-0 kötött : 4200,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3299987]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2011.
Cleary, Anna
Taken by the maverick millionaire (magyar)
   Egy jó sztori / Anna Cleary ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 488.)
ISBN 978-963-538-327-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3300044]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2011.
De la Cruz, Melissa (1971-)
Revelations (magyar)
   Leleplezés / Melissa de la Cruz ; [ford. Réti Viki]. - Budapest : Kelly, 2011. - 237 p. ; 21 cm. - (Kékvérűek sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-335-006-5 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3300962]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2011.
Gardener, Bonnie
Priceless marriage (magyar)
   Az igazi nyeremény / Bonnie Gardener ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 244.)
ISBN 978-963-538-319-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299838]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2011.
Graham, Lynne (1956-)
The Spanish billionaire's pregnant wife (magyar)
   Egy büszke spanyol szerelme / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 487.)
ISBN 978-963-538-326-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3300037]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2011.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Skin trade (magyar)
   Fogat fogért / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 2 db (537 p.) ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 16.)
ISBN 978-615-5049-38-5 fűzött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3300989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 271 p.
[AN 3301016] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 273-557.
[AN 3301018] MARC

ANSEL
UTF-87323 /2011.
Harrington, Nina
   Édes cukrászlány / Nina Harrington ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 245.)
ISBN 978-963-538-330-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3299869]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2011.
Jordan, Nicole (1954-)
To romance a charming rogue (magyar)
   Visszanyert boldogság / Nicole Jordan ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig]. - Budapest : Victoria, 2011. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-44-2 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3300890]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2011.
Kistler, Julie
Stand-in bride (magyar)
   Szívességből menyasszony ; Szerelem félúton / Julie Kistler ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 259/260.)
Egys. cím: Stand-in bride ; The sister switch
ISBN 978-963-538-323-8 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299851]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2011.
Masters, John (1914-1983)
The Deceivers (magyar)
   Fojtogatók : Kálí istennő szolgái / John Masters ; [ford. Somogyi Eszter]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2011. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5041-03-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3299713]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2011.
McMahon, Barbara
Greek boss, dream proposal (magyar)
   Szerelmes a szakácsnő / Barbara McMahon ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 477.)
ISBN 978-963-538-328-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299837]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2011.
Milburne, Melanie
The surgeon boss's bride (magyar)
   Csak a szívem ne törd össze! / Melanie Milburne ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 418.)
ISBN 978-963-538-320-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299960]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2011.
Minger, Elda
Wedding of the year (magyar)
   Az év esküvője / Elda Minger ; [... ford. Leléné Nagy Márta]. Májusi vasárnap / Anne Henry ; [... ford. Gartner Teréz]. Nehéz apának lenni / Diana Whitney ; [... ford. C. Mahler Emma]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 27.)
Egys. cím: Wedding of the year. Cinderella mom. One man's vow
ISBN 978-963-538-325-2 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299859]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2011.
Mistry, Rohinton (1952-)
Tales from Firozsha Baag (magyar)
   Add kölcsön lámpásod fényét : egy bombayi öreg ház meséi / Rohinton Mistry ; [ford. Csikós András]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5041-02-0 kötött : 2900,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3299374]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2011.
Moning, Karen Marie
Faefever (magyar)
   A hajnalra várva / Karen Marie Moning ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Kelly, 2011. - 318 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Tündérkrónikák ; 3.)
ISBN 978-963-335-014-0 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3300930]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2011.
Paterson, Cynthia
The secret valley (magyar)
   A titkok völgye / írta és ill. Cynthia Paterson és Brian Paterson ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Foxwoodi mesék)
ISBN 978-963-643-303-1 kötött : 2500,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3300914]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2011.
Phillips, Susan Elizabeth
First lady (magyar)
   A szeretőm a first lady / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, [2011]. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-43-5 kötött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3300369]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2011.
Plinius Secundus, Caius (23-79)
Naturalis historia (magyar) (részletek)
   Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből / ... ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Takács Anikó. - Szeged : JATEPress, 2011. - 103 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 86.)
Bibliogr.: p. 39-41. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
ókori latin irodalom - filozófia - mágia
871-96=945.11 *** 133.4
[AN 3300229]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2011.
Rowland, Diana
Mark of the demon (magyar)
   A démon jele / Diana Rowland ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Kelly, 2011. - 351 p. ; 21 cm. - (Démonlátó sorozat)
ISBN 978-963-335-000-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3300921]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2011.
Sandford, John (1944-)
Bad blood (magyar)
   Rossz vér / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2011. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-316-4 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3300410]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2011.
Smith, Alex T.
Claude on holiday (magyar)
   Claude nyaral / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5028-53-3 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3299708]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2011.
Stöckl, Werner (1940-)
   Koncert : válogatott műfordítások / Werner Stöckl ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - II, 99, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-72-5 fűzött : 1470,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 3301424]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2011.
Stroud, Jonathan (1970-)
Bartimaeus trilogy (magyar)
   Bartimaeus / Jonathan Stroud. - Budapest : Animus, 2011. - 3 db ; 21 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3299088]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szamarkandi amulett / [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 469 p.
ISBN 978-963-324-031-1 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3299090] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gólem szeme / [ford. Pék Zoltán]. - 527 p.
ISBN 978-963-324-032-8 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3299093] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ptolemaiosz kapuja / [ford. Pék Zoltán]. - 494 p.
ISBN 978-963-324-033-5 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3299095] MARC

ANSEL
UTF-87340 /2011.
Vasile, Ernu (1971-)
Născut în URSS (magyar)
   Született Szovjetunióban / Vasile Ernu ; [ford. László Noémi]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 216 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 58.)
ISBN 978-963-236-373-8 fűzött : 2100,- Ft
Szovjetunió - román irodalom - helyismeret - elbeszélés
859.0-32=945.11 *** 908.47(0:82-32)
[AN 3301069]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2011.
Webber, Meredith
The doctor's marriage wish (magyar)
   Találd meg az igazit! / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 419.)
ISBN 978-963-538-321-4 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299988]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2011.
West, Morris Langlo (1916-1999)
The devil's advocate (magyar)
   Az ördög ügyvédje / Morris L. West ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-459-0 fűzött : 3200,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3299368]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2011.
Wickham, Madeleine (1969-)
Cocktails for three (magyar)
   Tripla koktél / Madeleine Wickham ; [ford. Stier Ági]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-91-9 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3300370]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2011.
Winters, Rebecca (1940-)
Crazy about her Spanish boss (magyar)
   Olajfák alatt / Rebecca Winters ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 478.)
ISBN 978-963-538-329-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3299844]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7345 /2011.
Aknai Gábor (1949-)
   Repülőiskola, vigyázz! / Aknai Gábor. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-24-0 fűzött : 3430,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3300982]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2011.
Babiczky Tibor (1980-)
   A jóemberek / Babiczky Tibor. - Budapest : Magvető, 2011. - 86, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2934-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299685]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2011.
Bächer Iván (1957-)
   Kószáló / Bächer Iván. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2011. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9378-83-4 fűzött : 2850,- Ft
Európa - magyar irodalom - helyismeret - tárcanovella
894.511-43 *** 908.4(0:82-43)
[AN 3300170]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2011.
Bakó Tihamér (1955-)
   Tüsi Süni és Böködő Manó / Bakó Tihamér ; Turcsányi Antal graf. - [Budapest] : Psycho Art, cop. 2011. - 53, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86941-3-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3300026]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2011.
Bátky András (1966-)
   Pipogya és a Városvédő Szent / Bátky András ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 95 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-25-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3300832]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Datolyaparton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 398, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5023-33-0 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3300838]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2011.
Csurka István (1934-)
   Két dráma / Csurka István ; [... A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány adta ki]. - Budapest : M. Fórum : A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány, 2011. - 150 p. ; 20 cm
Tart.: A hatodik koporsóÞ; Írószövetségek harca
ISBN 978-963-08-1564-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3301002]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2011.
Finy Petra (1978-)
   A csodálatos szemüveg / Finy Petra ; ill. Herbszt László. - Budapest : Naphegy, 2011. - 52 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-9869-18-9 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3301293]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2011.
Gaál Tamás Pál
   150 vers életről, halálról / Gaál Tamás Pál. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-473-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299364]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2011.
Görög Sándor (1933-)
   Repkényszaggatás : önéletrajz, családtörténet, korrajz a 20. századból / Görög Sándor. - Budapest : Akad. K., 2011. - 239 p., [14] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8963-5 kötött
Görög Sándor (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3299395]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2011.
Hendi Péter (1943-)
   Átszállás Zürichben : elbeszélések / Hendi Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-415-5 fűzött : 2200,- Ft
Svédország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(485)
[AN 3301064]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2011.
Hopkó Tatjána
   A gyöngyfejű futárok / írta Hopkó Tatjána. - Vác : Via-Art Bt., 2006-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2736562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A szivárványhajó. - 2010. - 162 p.
ISBN 978-963-08-0096-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3299941] MARC

ANSEL
UTF-87357 /2011.
Ignácz Rózsa (1909-1979)
   Rézpénz / Ignácz Rózsa ; [utószó Makkai Ádám]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 400, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-135-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3300401]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Bertalan és Barnabás / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-8778-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3299146]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   Utazások Jókaival Európában / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2011. - 63 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 9.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87107-5-8)
Európa - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 3299781]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2011.
Józsa Péter (1958-)
   Megálmodott történetek / Józsa Péter. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2011. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
ISBN 978-963-88183-3-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3299441]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2011.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila. - Budapest : Sanoma Media, cop. 2011. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm + DVD. - (Klasszikusok rajzfilmen)
ISBN 978-615-5008-94-8 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - audiovizuális dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3300840]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2011.
Kállai-Kovács Erzsébet
   Mindenki rokon : novellák / Kállai-Kovács Erzsébet. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 237 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0957-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3300154]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2011.
Kamarás Klára (1932-)
   Derült égből.. : [összegyűjtött elbeszélések] / Kamarás Klára. - Pécs ; Kozármisleny : Héthatár K., 2011. - 166, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88300-6-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3301381]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2011.
Kibédi Varga Áron (1930-)
   Ragozás / Kibédi Varga Áron. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 4.)
ISBN 978-963-236-407-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3301075]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2011.
Király Levente (1976-)
   Énekek éneke / Király Levente. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2011. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-394-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3300576]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2011.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest romokban : [krimi] / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-37-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3300395]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2011.
Kovács Imre Attila (1956-)
   A megkerült téma : mendemondák : Hódmezővásárhely, Székesfehérvár, Bodajk, 1995-2010 / Kovács Imre Attila. - [Verőce] : Arcus, 2011. - 159, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88861-2-5 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3300023]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2011.
Kovács Tímea (1989-)
   Angyalkő / Kovács Tímea. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 709 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-28-8 fűzött : 5430,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3300980]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2011.
Kun Árpád (1965-)
   Szülsz / Kun Árpád. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 87 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 6.)
ISBN 978-963-236-396-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3301077]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2011.
Marsh, Evelyn
   Suttogó sziklák / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Anuket, cop. 2011. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-97-9 űzött : 1398,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3300368]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2011.
Mihályfalvi László (1941-)
   Félremagyarázás? Félre, magyarázás! : szavak vonzotta idézetek tára / Mihályfalvi László. - [Kaposvár] : Mihályfalvi L., cop. 2011. - 254 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1372-3 fűzött
magyar irodalom - magyar nyelv - idézetgyűjtemény - értelmező szótár
894.511-84 *** 809.451.1-321.1
[AN 3299773]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2011.
Mihályfalvi László (1941-)
   A nap örökké süt / Mihályfalvi László. - [Kaposvár] : Mihályfalvi L., cop. 2011. - 282 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1373-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3299794]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2011.
Papp Mara (1950-)
   Sicam Bharr legendája : kalandtábor négyesben / Papp Mara. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 431, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-01-2 fűzött : 4700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3300995]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Arany Lacinak / Petőfi Sándor. - Budapest : Sanoma Media, cop. 2011. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm + DVD. - (Klasszikusok rajzfilmen)
ISBN 978-615-5008-95-5 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - audiovizuális dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3300842]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2011.
Pozsonyi Ádám (1969-)
   Czímeres ökrök panoptikuma / Pozsonyi Ádám. - Budapest : Pozsonyi Á., 2011. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88038-2-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3299880]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2011.
Rácz Zsuzsa (1972-)
   Ismeritek Terézanyut? : válogatáskötet 1990-2010 között kiadott és kiadatlan írásokból / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Sanoma Media, cop. 2011. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5008-92-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3300176]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2011.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Izzó vágy : új versek / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 71, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1208-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299898]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2011.
Spiró György (1946-)
   Kémjelentés : novellák / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2011. - 212, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2867-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3299707]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2011.
Szabó István (1942-||)
   Szeretet, szerelem, gondolatok / Szabó István. - Sopron : Ed. Nove, 2008-. - 22 cm
A 2. köteten a kiadó neve: Novum Eco Kiadó
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2011. - 121, [5] p. : ill.
ISBN 978-615-5051-07-4 fűzött : 3470,- Ft
[AN 3301037] MARC

ANSEL
UTF-87380 /2011.
Szathmári Sándor (1897-1974)
   Hiába : jövő / Szathmári Sándor ; [utószó Lukáts János]. - 2. kiad. - Cegléd : Gyurkó T. Z., cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1111-8 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3299744]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2011.
Szilágyi György (1928-2010)
   Hibaaprólék - liba nélkül / Szilágyi György ; [szerk. Pion István]. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2011. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88791-9-6 fűzött
Budapest - Magyarország - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - 20. század - humoreszk
894.511-7 *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439)"19"
[AN 3300192]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2011.
Sztelek Csilár
   Döme a 4. b-ben / Sztelek Csilár. - Budapest : Kálvin, 2011. - 82 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-176-4 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekirodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2) *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3300372]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2011.
Tasnádi Emese (1972-)
   Julijuli és Mackó / Tasnádi Emese ; ill. Agócs Írisz. - Budapest : Manó Kv., cop. 2011. - 62, [2] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5028-52-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3300835]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2011.
Tatár Rózsa
   Zsebnovellák / Tatár Rózsa. - Szeged : Constans, 2011. - 127 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-1627-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3300389]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2011.
   Titkos értelmű rózsa : Mária-legendák / ... vál., ... átd. és ill. Sinkó Veronika. - Budapest : Móra, 2011. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8957-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - legenda
894.511-343.5(02.053.2)
[AN 3300397]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2011.
Török Sándor (1904-1985)
   Kököjszi és Bobojsza újabb kalandozásai / ... elmondja Török Sándor ; ... rajzok Máday Gréte ... - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 112, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-539-737-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3302827]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2011.
Váradi Péter (1976-)
   Papírfigurák / Váradi Péter. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2011. - 79 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-236-398-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3299889]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2011.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Ó, azok a hatvanas évek.. / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-177-7 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3300371]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Cserepek : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó Hirsch L., 2011. - 122 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89325-0-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3301302]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Tarisznyamorzsák II : úti élménytöredékek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó L., 2011. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89325-1-8 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - vers - útleírás
894.511-14 *** 894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3301758]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Térerőhiány : szocio-esszék, 2007-2011 / Zámbó Hirsch László. - [Jánoshalma] : Zámbó Hirsch L., 2011. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0687-9 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3301295]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7392 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / [Bartos Erika]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2011. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5023-31-6 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3300166]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2011.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Civakodó Cipőikrek / [szöveg] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-228-9 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3299138]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2011.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő manó egy napja / J. Kovács Judit. - Budapest : Naphegy, 2011. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Ill. Kállai Nagy Krisztina
ISBN 978-963-9869-17-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3301298]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás (angol)
   Basil and Barnabas / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; transl. by Tamás Kabdebó. - Budapest : Móra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-8784-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-93=20
[AN 3299150]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás (francia)
   Basile et Barnabé / Éva Janikovszky ; ill. de László Réber ; [trad. ... Paul Gil]. - Budapest : Móra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-8785-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
087.5(084.1) *** 894.511-93=40
[AN 3299158]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2011.
Kőszeghy Csilla
   Bumburi nyaral / [írta és rajz.] Kőszeghy Csilla. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - [38] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5023-34-7 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3300833]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2011.
Kovács Sándor
   Tarka, de nem virág, szárnya van, de nem madár, álló nap a rét fölött jár, mi az? : találós kérdések / [készítgette Kovács Sándor és Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-290-101-5 fűzött
képeskönyv - találós kérdés - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3301055]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-30-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3300848]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2011.
   Mária imádkozni hív! : ima-, ének- és színezőfüzet gyerekeknek a fatimai Szűzanyához a rózsafüzér titkaival / [... összeáll. Marosi Szilvia] ; [kiad. a Fatima-ház ..., Mária Keresztes Közössége]. - Nemesvámos : Fatima-ház : Mária Keresztes Közössége, [2011]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1331-0 fűzött
imakönyv - kifestőkönyv - bibliamagyarázat - gyermekkönyv
087.5 *** 243(02.053.2) *** 22.07(02.053.2)
[AN 3301327]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   Isten ostora / Wass Albert ; Dózsa Tamás ill. - Pomáz : Kráter, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Hun mondák könyve ; 3.)
ISBN 978-963-298-036-2 kötött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3300494]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7402 /2011.
Katin, Miriam
   Stories in pictures and words / Miriam Katin. - [Budapest] : Képes K., cop. 2011. - 44 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Történetek képekben és szavakban. - Csak angol nyelven
ISBN 978-963-9833-40-1 * fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9833-40)
képregény
087.6:084.11
[AN 3300071]
MARC

ANSEL
UTF-8