MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/08/08 11:32:03
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
7403 /2011.
Sediánszky János (1931-)
   A rádió lírikusa : Sediánszky Jánossal beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2011. - 113, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 84.)
ISBN 978-963-662-485-9 fűzött : 1500,- Ft
Sediánszky János (1931-)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - életútinterjú
070(439)(092)Sediánszky_J.(047.53)
[AN 3302654]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2011.
Sipos Balázs (1971-)
   Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban : politika- és társadalomtörténeti vázlat / Sipos Balázs. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 314 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-614-7 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - sajtórendészet - politikai propaganda - Horthy-korszak
070(439)"191/194" *** 351.751(439)"191/194" *** 32.019.5(439)"192/193"
[AN 3301682]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7405 /2011.
Berente Ági (1968-)
   Számmisztika és névmisztika / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2010. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-057-5 fűzött
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 3303307]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2011.
Corso, Philip J.
The day after Roswell (magyar)
   A roswelli titok : az u.f.o.-katasztrófa / Philip J. Corso, William J. Birnes ; [ford. Morvay Péter és Surjányi Csaba]. - [Budapest] : Sprinter Plusz, [2011]. - 383 p. ; 20 cm
Megj. "Roswell után" címmel is
Fűzött : 1990,- Ft
jelenség
001.94
[AN 3303735]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2011.
Szabó Judit
   Spirituális fejlődés a hétköznapokban / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 120 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88084-3-1 kötött : 2800,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3302840]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7408 /2011.
   Sustainable economics, community strategies : abstracts of the 3rd International Conference of Economic Sciences : Kaposvár University, ... 19-20 May 2011 / [ed. Viktória Szente et al.]. - Kaposvár : Kaposvár Univ. Fac. of Economic Science, 2011. - 241 p. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9821-31-6 fűzött
fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - gazdasági tervezés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 338.2 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3301992]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7409 /2011.
Kiss László (1928-)
   Elektrokémia / Kiss László, Láng Győző. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 260 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-331-147-9 kötött : 4000,- Ft
elektrokémia - egyetemi tankönyv
541.13(075.8)
[AN 3303312]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7410 /2011.
   Változó éghajlat és következményei a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : 36. Meteorológiai Tudományos Napok / szerk. Lakatos Mónika ; kiad. az Országos Meteorológiai Szolgálat ; ... rend. a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága. - Szöveg. - Budapest : OMSZ, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
A tudományos napokat Budapesten, 2010. nov. 18-19-én tartották. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9931-05-3
Kárpát-medence - meteorológia - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
551.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3303633]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7411 /2011.
Farkas Gábor Farkas (1966-)
   Régi könyvek, új csillagok / Farkas Gábor Farkas. - Budapest : Balassi : MTA ITI : OSZK, cop. 2011. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 32.)
Bibliogr.: p. 227-258. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-854-8 fűzött : 2800,- Ft
Európa - Magyarország - tudománytörténet - csillagászat - könyvtörténet - kozmológia - recepcióelmélet - 16. század - 17. század
52(4)"15" *** 02(439)"15/16" *** 09(439)"15/16"
[AN 3302964]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2011.
Ferris, Timothy
The whole shebang (magyar)
   A világmindenség : mai kozmológiai elméletek / Timothy Ferris. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2011. - 405 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Márkus János. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-437-2 fűzött : 4200,- Ft
kozmológia
524.83
[AN 3303757]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7413 /2011.
Church, Dawson (1956-)
The genie in your genes (magyar)
   Génjeink csodája : az epigenetikai gyógyítás és szándékaink új biológiája / Dawson Church ; [ford. Takácsné Sághy Zsuzsanna]. - Budapest : Human Training Kft., 2011. - 464 p. : ill. ; 22 cm. - (Energia, pszichológia, ISSN 2062-8757)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1006-7 fűzött : 4950,- Ft
genetika - kvantumfizika - alternatív gyógyászat
575 *** 530.145 *** 615.89
[AN 3303226]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2011.
Membrán-transzport Konferencia (41.) (2011) (Sümeg)
   41. Membrán-transzport Konferencia : Sümeg, 2011. május 17-20. / [rend., közread. a] Magyar Élettani Társaság Membrántudományi Szakosztálya, Romhányi György Alapítvány. - [Debrecen] : [Romhányi György Alapítvány] : [M. Élettani Társ. Membrántud. Szakoszt., [2011]. - 112 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
biofizika - sejtmembrán - konferencia-kiadvány
577.352.4 *** 061.3(439-2Sümeg)
[AN 3302056]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7415 /2011.
Bach, Sheldon
The how-to book for students of psychoanalysis and psychotherapy (magyar)
   Hogyan csináljam? : gyakorlati praktikák kezdő pszichoanalitikusoknak és pszichoterapeutáknak / Sheldon Bach ; [ford. Dobossy Kató]. - Budapest : Oriold, 2011. - 115 p. ; 20 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-963-9771-46-8 fűzött
pszichoanalízis - pszichoterápia
159.964.2 *** 615.851.13
[AN 3302650]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2011.
Begleitung am Sterbebett (magyar)
   Segítőként a halálos ágynál [elektronikus dok.] : felismerések a halál folyamatáról / szerk. Werner Huemer ; [közread. a] Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Grál-Világa Mo.-i Alapítvány, [2010]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-88730-9-5 : keresk. forgalomba nem kerül
haldoklás - halál - elektronikus dokumentum
616-036.88 *** 236.1
[AN 3271870]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2011.
Egoscue, Pete (1945-)
Pain free (magyar)
   Fájdalom nélkül : mozgásgyakorlatok a krónikus fájdalom enyhítésére / Pete Egoscue ; [ford. Héjj Imréné]. - Budapest : Mérték, 2011. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-12-3 kötött
gyógytorna - ízület
615.825 *** 615.89 *** 616.72
[AN 3304545]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2011.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? : a nemek harca / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 356 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-530-932-0 fűzött : 1290,- Ft
nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3303097]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2011.
Pollák Edit (1970-)
   Összehasonlító anatómiai gyakorlat / Pollák Edit ; [ill. Kiss Éva]. - Pécs : Comenius, 2011. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9687-30-1 fűzött
anatómia
611
[AN 3302569]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2011.
Punset, Eduardo (1936-)
El alma está en el cerebro (magyar)
   A lélek az agyban van / Eduardo Punset ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2011. - 425 p. : ill. ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
Bibliogr.: p. 419-423.
ISBN 978-963-07-9048-2 kötött : 2900,- Ft
agy - agykutatás - lélek - ifjúsági könyv
612.82(02.053.2) *** 128(02.053.2)
[AN 3303287]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2011.
   Redefining cancer therapy : 2nd International Conference Cancer Immunotherapy & Immunomonitoring (CITIM) : May 2-5, 2011 Budapest ... - [Budapest] : [s.n.], [2011]. - 117 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
immunológia - rákbetegség - konferencia-kiadvány
616-006.6 *** 612.017 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3301747]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2011.
Szemán-Nagy Anita (1979-)
   A korai kapcsolati élmények szerepe a várandósság alatti depresszióban / Szemán-Nagy Anita. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 100 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88-100.
ISBN 978-963-318-111-9 fűzött
terhesség - depresszió - szülő-gyermek kapcsolat - anya - lélektan
618.2 *** 616.895.4 *** 613.99 *** 159.922.1-055.26
[AN 3302003]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2011.
Takách Gáspár (1946-)
   Az ember képes átírni a sorskönyvét : dr. Takách Gáspár addiktológussal beszélget Dutka Judit. - Budapest : Kairosz, 2011. - 95 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 81.)
ISBN 978-963-662-480-4 fűzött : 1500,- Ft
Takách Gáspár (1946-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Takách_G.(047.53)
[AN 3302754]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2011.
Thrash, Agatha (1931-)
Natural remedies (magyar)
   Természetes gyógymódok : a betegségek megelőzésének és gyógyításának kézikönyve / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash, Phylis Austin ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2011. - 367 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-367.
ISBN 978-963-7493-80-5 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3302481]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7425 /2011.
Franklin, Jonathan
33 men (magyar)
   33 férfi : a chilei bányászok megmentésének hiteles története / Jonathan Franklin ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 315 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-486-3 kötött : 3990,- Ft
Chile - bányaszerencsétlenség - bányamentés
622.86(83)"2010"
[AN 3302826]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2011.
Hanus, Bo
Hausversorgung mit alternativen Energien (magyar)
   Energia a házban, lakásban : gáz? áram? fa? tüzipellet? nap-/szélenergia? hőszivattyú? / Bo Hanus ; [ford. Pais Gábor]. - Budapest : Cser K., 2011. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-278-195-2 fűzött : 3995,- Ft
energiatakarékosság - természetes energiaforrás - klímatechnika
620.91 *** 628.8 *** 662.99
[AN 3302629]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2011.
Nemzetközi Kandó Konferencia (26.) (2010) (Budapest)
   XXVI. Nemzetközi Kandó Konferencia 2010 [elektronikus dok.] : 2010. november 4. : [Kandó az oktatás és a kutatás szolgálatában] = XXVIth International Kandó Conference 2010 : 4 November 2010 / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar. - Multimédia. - [Budapest] : Óbudai Egy. KKVK, [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows; MS Word, PowerPoint; Acrobat Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7158-04-9
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3301532]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2011.
   Az Óbudai Zöld Szabadegyetem előadásai, 2010/2011 [elektronikus dok.] / [közread. az] Óbudai Egyetem. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-615-5018-13-8 műanyag tokban
alternatív energiaforrás - elektronikus dokumentum
620.92
[AN 3301558]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7429 /2011.
   ArchiCAD for AutoCAD users : feet and inches, US English version / by Scott MacKenzie [et al.]. - [Budapest] : Graphisoft, cop. 2011. - 96 p. : ill. ; 19x23 cm
ISBN 978-963-88750-5-1 fűzött
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 3304562]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2011.
   ArchiCAD for AutoCAD users : meters and millimeters, int. English version / by Scott MacKenzie [et al.]. - [Budapest] : Graphisoft, cop. 2011. - 96 p. : ill. ; 19x23 cm
ISBN 978-963-88750-4-4 fűzött
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 3304574]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2011.
Kirkpatrick, David (1953-)
The Facebook effect (magyar)
   A Facebook-jelenség : egy bennfentes sztorija a cégről, amely összeköti a világot / David Kirkpatrick ; [ford. Czibik Márta]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 369 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-369.
ISBN 978-963-689-460-3 kötött : 3990,- Ft
internet - közösségfejlesztés
681.324Internet *** 316.45
[AN 3302730]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7432 /2011.
   Épületvillamosság / főszerk. Dési Albert ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2010. - 337 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337.
ISBN 978-963-513-220-1 fűzött : 3500,- Ft
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 3303833]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2011.
Hoffmann, Reinhard
Heizen mit der Wärmepumpe (magyar)
   Hőszivattyús fűtések / Reinhard Hoffmann ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2011. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-278-196-9 fűzött : 3995,- Ft
energiatakarékosság - természetes energiaforrás - klímatechnika - hőszivattyú
628.8 *** 620.91 *** 621.577 *** 662.99 *** 696/697
[AN 3302668]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2011.
Osztroluczky Miklós (1940-)
   Épületkárok / Osztroluczky Miklós. - Budapest : Cser K., 2011. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-187-7 fűzött : 3995,- Ft
épület-karbantartás
69.059.22
[AN 3302518]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2011.
Serexhe, Bernd
Selbst Wohnräume unterm Dach ausbauen (magyar)
   Tetőtér-beépítés / Bernhard Serexhe, Christian Berndt ; [ford. Pomogáts József]. - Budapest : Cser K., 2011. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-191-4 fűzött : 3995,- Ft
épületbővítés - padlás - barkácsolás
69.059.38 *** 689
[AN 3302536]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2011.
Teveli Mihály
   Betonozás / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2011. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 7.)
ISBN 978-963-278-121-1 fűzött : 1450,- Ft
betonozás - vasbeton
693.5
[AN 3302478]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2011.
Teveli Mihály
   Előre gyártott szerkezetek : födémek, műkövek, egyéb szerkezeti elemek / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2011. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 8.)
ISBN 978-963-278-122-8 fűzött : 1450,- Ft
födém - vasbetonszerkezet
692.52 *** 624.012.45
[AN 3302484]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2011.
Teveli Mihály
   Tetőfedő és bádogosmunka / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2011. - 38 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 10.)
ISBN 978-963-278-171-6 fűzött : 1450,- Ft
tetőfedés - bádogos
692.415 *** 696.121
[AN 3302495]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2011.
Teveli Mihály
   Tetőszerkezetek és fafödémek / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2011. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 9.)
ISBN 978-963-278-170-9 fűzött : 1450,- Ft
tetőszerkezet
692.4
[AN 3302489]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7440 /2011.
Császári Királyi Szabad Déli Vaspálya Társaság
   Illetményszabályzat a Cs. Kir. Szab. Déli Vaspálya-társaságnak a Magyar Szent Korona területén fekvő vonalain levő alkalmazottai részére. - [Budapest] : [s.n.], 2011. - 90 p. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Cs. Kir. Szab. Déli Vaspálya-társaság, 1908
Kötött
Magyarország - vasút - jövedelem - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - hasonmás kiadás
656.2(439) *** 658.32 *** 094/099.07
[AN 3301665]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7441 /2011.
   10 éves a Brindisi Szent Lőrinc Borrend / [szerkbiz. Tálos Tamás et al.]. - Mór : Brindisi Szt. Lőrinc Borrend, 2011. - 104 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1193-4 kötött
Brindisi Szent Lőrinc Borrend
Mór - borászat - egyesület
663.2(439-2Mór) *** 061.2(439-2Mór)
[AN 3301630]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2011.
Beneš-Oeller, Margit
Duftpflanzen für naturnahe Gärten (magyar)
   Illatos növények / Margit Beneš-Oeller ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-142-6 fűzött : 2495,- Ft
virágkertészet
635.9
[AN 3302833]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2011.
Berwanger, Peter
Wassergärten (magyar)
   Kerti tavak / Peter Berwanger ; [ford. Suszter-Pártay Timea]. - [Budapest] : Sziget, 2008 [!2011]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-48-9 kötött : 1650,- Ft
kertépítés - tó
712.5
[AN 3303732]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2011.
Braun-Bernhart, Ursula
Kleine Gärten (magyar)
   Kiskertek / Ursula Braun-Bernhart ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2009 [!2011]. - 60 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-68-7 kötött : 1650,- Ft
kertépítés - amatőr kertészkedés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 3303669]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2011.
   Felsődriethomai Pettkó-Szandtner Tibor, 1886-1961 : Bábolna, 1932-1942. - [Bábolna] : [Bábolnai Helytört. Baráti Kör], [2011]. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Bábolnai Helytörténeti Baráti Kör. - Szerk. Asbóth Zsolt, Böröcz Ferenc
Fűzött
Pettkó-Szandtner Tibor (1886-1961)
Magyarország - lótenyésztés - fogathajtás - sportoló - 20. század
636.1.082 *** 636.1(439) *** 798.64(439)(092)Pettkó-Szandtner_T.
[AN 3301637]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2011.
Nack, Christina
Weintrauben für den Hausgarten (magyar)
   Szőlő a kiskertben / Christina Nack ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2011. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-158-7 fűzött : 2495,- Ft
szőlő - amatőr kertészkedés
635 *** 634.8
[AN 3302834]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7447 /2011.
Bártfai László
   155 magyaros étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2011], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-428-8 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3303323]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2011.
Bártfai László
   155 szárnyasétel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2011], cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-524-7 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3303302]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2011.
Casparek, Petra
Backen für Diabetiker (magyar)
   Sütemények cukorbetegeknek : édes és sós finomságok / szerző Petra Casparek, Erika Casparek-Türkkan ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-107-2 fűzött
sütemény - diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3303750]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2011.
Fátrai Krisztina
   Alkalmi frizurák könyve / Fátrai Krisztina ; [szöveg Pálmai Eszter]. - Budapest : Fátrai, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-1164-4 kötött : 9990,- Ft
hajviselet - fodrászat
646.72 *** 687.53
[AN 3301708]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2011.
Szalai Szilvia
   Hajhosszabbítás / Szalai Szilvia. - Győr : Beato Angelico, 2011. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9440-76-0 fűzött
haj - hajápolás
646.72
[AN 3302499]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7452 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   Fáj-e meghalni? : mit tanítanak a halálról? : miben érdemes hinni? / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2011], cop. 1999. - 176 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-055-8 fűzött : 1480,- Ft
halál
128
[AN 3303260]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2011.
Popper Péter (1933-2010)
   Hazugság nélkül / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2011], cop. 1999. - 157 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-056-5 fűzött : 1480,- Ft
hazugság
179.8 *** 159.9
[AN 3303125]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2011.
Ricoeur, Paul (1913-2005)
Vivant jusqu'à la mort (magyar)
   Egészen a halálig ; Töredékek / Paul Ricoeur ; [ford. Bende József]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 126 p. ; 19 cm
Egys. cím: Vivant jusqu'à la mort ; Suivi de Fragments. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-010-9 fűzött
francia irodalom - filozófia
1(44)Ricoeur,_P.
[AN 3302661]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7455 /2011.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2011. - 889, 305 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-169-6 fűzött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3304579]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2011.
Birkás Antal (1979-)
   Reformáció, államhatalom, politika : Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei / Birkás Antal. - Budapest : Luther, 2011. - 160 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 978-963-9979-32-1 fűzött : 1150,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Calvin, Jean (1509-1564)
Németország - Svájc - protestantizmus - állam és egyház viszonya - politikai filozófia - teológus - 16. század
284 *** 322 *** 321.01 *** 284.1(430)(092)Luther,_M. *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3302007]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2011.
Boudet, Paulette
Ce combat n'est pas le tien (magyar)
   Ez nem a te harcod.. / Paulette Boudet ; [ford. Madocsai Bea]. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 216 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 46.)
ISBN 963-7878-54-8 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3303839]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2011.
Dorogi Ferenc Miklós
   A "vihar-űzte tűzmadár" : Szabó Lajos esperes, 1880-1936 / Dorogi Ferenc Miklós ; [kiad. ... Szent Anna Plébánia]. - Budapest-Árpádföld : Szt. Anna Plébánia, 2011. - 84, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1485-0 fűzött
Szabó Lajos (1880-1936)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Szabó_L.
[AN 3303266]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2011.
Emmanuel (soeur) (1947-)
L'enfant caché de Medjugorje (magyar)
   A rejtőzködő medjugorjei gyermek / Emmanuel Maillard nővér ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 327 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 171.)
ISBN 978-963-9281-92-9 * fűzött : 1500,- Ft : 6 EUR
 (hibás ISBN 963-9281-92-9)
Međugorje - hit - mariológia - zarándoklat
211 *** 232.931 *** 248.214(497.15-2Međugorje)
[AN 3301713]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2011.
   Ezüstjubileum [elektronikus dok.] : 25 éves a Magyar Schönstatt-család, 1983-2008 / szerk. Csermák, Endrédy, Gógány, Ther család ; kiad. a Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (prc : 358 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2008 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102544. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-09-2
Magyarország - katolikus egyház - egyesület - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
282(439) *** 061.2(439)(091)
[AN 3300678]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2011.
   Húsvét hangjai : három taizéi füzet / [ford. Somorjai Gabi]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 96 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 50.)
Tart.: Húsvét hangjai / Luc testvér. A kereszt két arca / John testvér. Krisztus keresztje megszabadított bennünket? / Pierre-Yves testvér. - Egys. cím: Sauvés par la croix du Christ? ; Voix de Pâgue ; Les deux faces de la Croix
ISBN 978-963-314-012-3 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3302412]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2011.
   "A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek" : népénektáraink tegnap és ma : az "Éneklő Egyház" megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és emlékülés előadásai : Budapest, 2005. december 8-10. / [szerk. Kovács Andrea] ; [rend., közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport. - Budapest : LFZE Egyházzenei Kutcsop., 2011. - 445 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-46-7 fűzött
Magyarország - zenetörténet - műfajtörténet - vallásos ének - konferencia-kiadvány
245 *** 783(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 3301820]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2011.
Lantry, Eileen E.
Mission pilot (magyar)
   Missziós pilóta : a David Gates-misszió története / Eileen E. Lantry ; [ford. Sonnleitner Károly]. - Budapest : BIK Kvk., 2011. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-84-3 fűzött
Gates, David Lee (1959-)
Hetednapi Adventista Egyház
misszió - misszionárius
266.2(8) *** 266.2(73)(092)Gates,_D. *** 286.3
[AN 3302471]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Hét tengeren át : Molnár Mária a pápuák szigetein / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2011. - 123, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Cikk-cakk könyvek, ISSN 1787-7237)
ISBN 978-963-288-065-5 fűzött
Molnár Mária (1886-1943)
Pápua Új-Guinea - Magyarország - misszionárius - misszió - 20. század
266.2(954) *** 266.2(439)(092)Molnár_M.
[AN 3301850]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2011.
   "Mindenkinek mindene lettem" : emlékeink Mihály atyáról / szerk. Tarjányi Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2011. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9921-06-1 kötött
Opálény Mihály (1944-1986)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - memoár
282(439)(092)Opálény_M.(0:82-94)
[AN 3302238]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2011.
Nemes Ödön (1926-)
   Párbeszélgetés : kapcsolatépítő munkafüzet jegyes- és házaspároknak / Nemes Ödön. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat : Új Ember, 2011. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9564-55-8 fűzött
ISBN 978-963-9674-03-5
házasság - erkölcs - életvezetés - példatár
265.5(076) *** 173.1(076) *** 613.89(076)
[AN 3303818]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2011.
Nemes Ödön (1926-)
   Párbeszélgetés : kapcsolatépítő munkafüzet jegyes- és házaspároknak / Nemes Ödön. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat : Új Ember, 2011. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9564-55-8 fűzött
ISBN 978-963-9674-03-5
házasság - erkölcs - életvezetés - példatár
265.5(076) *** 173.1(076) *** 613.89(076)
[AN 3303830]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2011.
Révai Miklós (1750-1807)
   "Isten áldjon még egyszer!" : Révai Miklós és Paintner Mihály levelezése, 1782. április 18 - 1806. március 14. / [sajtó alá rend.] Federmayer István ; [... szerk., a szöveget gond., a bevezetőt írta, a konkordanciát kész. Nemesné Matus Zsanett]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2011. - 342 p. ; 24 cm. - (Források, ISSN 1216-5948 ; 4.)
Egyes levelek latin nyelven. - Bibliogr.: p. 325-332.
ISBN 978-963-7207-46-4 fűzött
Révai Miklós (1750-1807)
Paintner Mihály (1753-1826)
Magyarország - szerzetes - piaristák - katolikus pap - 18. század - 19. század - levelezés
282(439)(092)Paintner_M.(044) *** 271.786(439)(092)Révai_M.(044)
[AN 3302622]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2011.
Rumszauer Miklós (1962-)
   Szívemből ünnepi ének árad.. : dr. Rumszauer Miklós plébánossal beszélget Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2011. - 146 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 80.)
ISBN 978-963-662-482-8 fűzött : 1500,- Ft
Rumszauer Miklós (1962-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Rumszauer_M.(047.53)
[AN 3302762]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2011.
Standaert, Benoît (1945-)
De Jezusruimte (magyar)
   Jézus terében : a húsvéti hit és a vallások párbeszéde / Benoît Standaert ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 403 p. : ill. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája sorozat, ISSN 1787-5048 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-008-6 fűzött
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 3302144]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2011.
Szendi József (1921-)
   Számvetés : Szendi József érsek emlékezései ; [kiad. Kökénydomb Művészeti Társaság, "Jót, s jól" dr. Horváth Balázs Alapítvány]. - 3. kiad. - Veszprém : Kökénydomb Műv. Társ. : "Jót, s jól" dr. Horváth Balázs Alapítvány, 2011. - 166 p. ; 22 cm
ISBN 963-430-290-4 fűzött
Szendi József (1921-)
Magyarország - érsek - 20. század - ezredforduló - memoár
282(439)(092)Szendi_J.(0:82-94)
[AN 3303330]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2011.
   Utolérnek téged a szavak : a hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése / szerk. Simon T. László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2011. - 435 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-009-3 fűzött
bibliakutatás - emlékkönyv
22.01
[AN 3302167]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7473 /2011.
Deáky Zita (1955-)
   "Jó kis fiúk és leánykák" : a kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon / Deáky Zita. - [Budapest] : Századvég, cop. 2011. - 501, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 481-494.
ISBN 978-615-5164-01-9 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - szociálantropológia - magyar néprajz - gyermek - hétköznapi élet
316.7 *** 316.32(439) *** 316.37-053.2(439) *** 392.34(=945.11)
[AN 3301512]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2011.
Feldmájer Péter (1953-)
   Átvezetés / Feldmájer Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-409-0 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - zsidóság - nyilvánosság - belpolitika - ezredforduló
316.347(=924)(439) *** 323(439)"2000/2001" *** 316.65(439)"200/201"
[AN 3301464]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2011.
Habermas, Jürgen (1929-)
Theorie des kommunikativen Handelns (magyar)
   A kommunikatív cselekvés elmélete / Jürgen Habermas ; [utószó Felkai Gábor]. - Budapest : Gondolat, 2011. - 612 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN 2061-0521)
Bibliogr.: p. 559-578.
ISBN 978-963-693-339-5 kötött : 5990,- Ft
társadalomelmélet - kommunikációelmélet
316.282
[AN 3303345]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2011.
   Hagyomány, tehetség, korszerűség : egy megvalósított közművelődési pályázat keresztmetszete : Támop-3.2.3-08/2-2009-0056 összefoglaló záró kiadvány / [... szerk. és összeáll. Takács Adrienn] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési és Sportintézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati, Közműv. és Sportint., 2011. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87211-4-3 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - művelődésügy - pályázat - ezredforduló
316.7(439.134)"200" *** 374(439.134)"200" *** 06.063(439)
[AN 3302868]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2011.
   Hol van a te testvéred? : tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről / szerk. Orosz Gábor Viktor. - Budapest : Luther, 2011. - 248 p. ; 20 cm. - (Eszmecsere, ISSN 1787-5269 ; 6.)
A Budapesten, 2006. nov. 10-én "Társadalmi nemek és keresztény felelősség" címmel és a 2010. ápr. 14-én "Hol van te testvéred? - felelőségünk egymásért" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-35-2 fűzött : 1900,- Ft
társadalmi nem - bibliakutatás - nő
316.37-055.2 *** 22.01
[AN 3302648]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2011.
Király Miklós (1960-)
Egység és sokféleség (angol)
   Unity and diversity: the cultural effects of the law of the European Union / Miklós Király ; [... transl. by Péter Pásztor]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2011. - 304 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 13.)
Bibliogr.: p. 277-297.
ISBN 978-963-312-045-3 kötött
Európai Unió - kultúra - jogrendszer - európai integráció
316.7(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3303272]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2011.
Kuti Éva (1951-)
   Az önzés iskolája? : vállalati mecenatúra CSR környezetben / Kuti Éva. - Budapest : Nonprofit Kutcsop., 2010. - 205 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 15.)
Bibliogr.: p. 158-165. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8139-17-7 fűzött
műpártolás - támogatás - társadalmi felelősség - vállalat
316.6 *** 7.078 *** 338.246.027 *** 334.72 *** 65.012.412
[AN 3303016]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2011.
   Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben / szerk. Navracsics Judit, Lengyel Zsolt. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 121.). (Pszicholingvisztikai tanulmányok, ISSN 2062-0640 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-77-0 fűzött : 2400,- Ft
pszicholingvisztika - magyar nyelv - kétnyelvűség
316.77 *** 800.1 *** 159.9 *** 809.451.1 *** 800.732
[AN 3301985]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2011.
   Rekurzió a nyelvben. - Budapest : Tinta Kvk., 2011-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
pszicholingvisztika
316.77 *** 159.9 *** 800.1
[AN 3301982]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Neurolingvisztikai megközelítés / szerk. Bánréti Zoltán. - 2011. - 167 p. : ill. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 124.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-83-1 fűzött : 1990,- Ft
pszicholingvisztika - ideggyógyászat
800.1 *** 316.77 *** 159.9 *** 616.8
[AN 3301983] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7482 /2011.
Csörgő Zoltán (1967-)
   Hagyománytár : jelek, üzenetek a jelennek / Csörgő Zoltán. - Budapest : Püski, 2011. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 978-963-302-053-1 fűzött
Magyarország - hagyomány - magyar néprajz - jelkép - művelődéstörténet
39(=945.11) *** 003.62 *** 930.85(439)
[AN 3301588]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2011.
   Honti és a mesevilág / szerk. Bálint Péter. - Hajdúböszörmény ; Debrecen : Didakt Kft., 2011. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89167-2-3 fűzött : 1650,- Ft
Honti János (1910-1945)
Magyarország - etnográfus - mesekutatás - 20. század
39.001(439)(092)Honti_J. *** 398.21.001
[AN 3302022]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2011.
Schmidt Éva (1948-2002)
   Medvekultusz : Schmidt Éva írásai / szerk. Sipos Mária. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2011. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Schmidt Éva könyvtár ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-54-5 fűzött
folklór - finnugor népek ősvallása - ugor népek - állat-ember kapcsolat - medve
398(=945.12/.13) *** 299.4(=945.12/.13) *** 291.212
[AN 3301308]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7485 /2011.
Báger Gusztáv (1938-)
   Az állami számvevőszékek antikorrupciós tevékenységének nemzetközi tapasztalatai : tanulmány / [... kész. Báger Gusztáv, Kovács Richárd] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : Ászkut, 2011. - 86 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-88187-9-9 fűzött
Európai Unió - korrupció - számvevőszék
328.185(4-62) *** 336.126.55(4-62)
[AN 3302659]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2011.
Bibó István (1911-1979)
   Az államhatalmak elválasztása / Bibó István ... ; [az utószót írta Karácsony András]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2011. - 368 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-611-6 fűzött : 2700,- Ft
jogelmélet - államelmélet
321.01 *** 340.12
[AN 3301728]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2011.
   Az erdélyi szászok letelepedéséről / [ford. Vágó Marianna, Vincze Ferenc]. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 88 p. ; 24 cm + térk.
Tart.: Az erdélyi szászok letelepedésének módjáról / Friedrich Teutsch. Az erdélyi szász népesség statisztikája / Friedrich Schuller. - Egys. cím: Die Art der Ansiedelung der Siebenbürger Sachsen ; Volksstatistik der Siebenbürger Sachsen. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-21-5 fűzött : 1700,- Ft
Erdély - erdélyi szászok - bevándorlás - betelepítés - magyar történelem - demográfia - 12. század - 19. század - statisztikai adatközlés
325.14(=30)(439.21)"11" *** 312(=30)(439.21)"18"(083.41) *** 316.347(=30)(439.21)"11" *** 943.921"11"
[AN 3301677]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2011.
   Media, nationalism and European identities / ed. by Miklós Sükösd, Karol Jakubowicz. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2011. - [4], 428 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-74-6 kötött
Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - nacionalizmus - európai integráció
323.1(=00)(4-62) *** 316.774(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3301990]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2011.
   Politika és korrupció : konferencia kötet : [a törvényesség és törvénytelenség határai] / [szerk. Csefkó Ferenc és Horváth Csaba]. - Pécs : PTE ÁJK : Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyes., 2010. - 312 p. ; 24 cm. - (Ék sorozat, ISSN 1215-9875)
A Pécsett, 2009. június 5-6-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-357-5 fűzött
Magyarország - korrupció - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200" *** 343.352(439)"200" *** 328.185
[AN 3303160]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7490 /2011.
   Best of 1999 : 1999 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 10.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"199"
[AN 3303342]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2011.
   Best of 2000 : 2000 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 11.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3304745]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2011.
   Bihar vármegye a múló időben : fejezetek történetéből, népéletéből = Comitatul Bihor in timpul trecator : fragmente din istoria comitatului Bihor cuvânt înainte / [szerk. Varjasi Imre]. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Lvt.], 2011. - 175 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-45-1 fűzött
Bihar vármegye - helytörténet - helyismeret
943.917.3 *** 908.439.173
[AN 3302621]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2011.
Cartledge, Bryan (1931-)
The will to survive (magyar)
   Megmaradni.. : a magyar történelem egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - 3. utánny. - Budapest : Officina, cop. 2011. - 604 p., [48] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 573-584.
ISBN 978-963-9705-83-8 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3303064]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2011.
Daskalov, Rumen
Ot Stambolov to Živkov (angol)
   Debating the past : modern Bulgarian history: from Stambolov to Zhivkov / Roumen Daskalov. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2011. - [6], 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-00-9 kötött
Bulgária - országtörténelem - politikatörténet - 19. század - 20. század
949.72"18/19" *** 32(497.2)"18/19"
[AN 3301996]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2011.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Horthy-család története / Vécsey Olivér. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-71-0 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3303304]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2011.
Kinder, Hermann
dtv-Atlas Weltgeschichte (magyar)
   Világtörténelem / Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Manfred Hergt ; rajz. Harald és Ruth Bukor, Werner Wildermuth. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, [2011]. - 668 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 14.)
ISBN 978-963-9615-04-5 kötött : 6490,- Ft
világtörténelem - szaklexikon - történeti kronológia
930.9:030
[AN 3303811]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2011.
   Közlemények, tanulmányok, előszók / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence, Szabó Ádám. - Budapest : [MTA], 2011. - 115 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia epigraphica Pannonica ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9206-97-7)
Pannonia - epigráfia - római birodalom kora
930.271(=71)(398.6)
[AN 3302266]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2011.
Man, John (1941-)
Attila (magyar)
   Attila, a barbár király / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 349 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 343-347.
ISBN 978-963-643-305-5 kötött : 3000,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
uralkodó - történelem - hunok - 5. század
936.91(092)Attila *** 936.91"04"
[AN 3304490]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2011.
Pálffy Géza (1971-)
   A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában : az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560-1570-es években = Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie : die regelmässige kartographische Tätigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560-1570 / Pálffy Géza ; [kiad. a] ... Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Archívum : MOL, 2011. - 94, [32], 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-631-210-7)
Angielini család
Habsburg Birodalom - Magyarország - Itália - katonaföldrajz - kartográfia - családtörténet - 16. század
929.52(45)Angielini *** 528.94 *** 355.47(439)"15" *** 623.64
[AN 3302674]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2011.
Ritoók Zsigmond (1929-)
   Homérosszal is Jézushoz : Ritoók Zsigmond ókorkutatóval beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2011. - 106 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 79.)
ISBN 978-963-662-481-1 fűzött : 1500,- Ft
Ritoók Zsigmond (1929-)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
930.1(439)(092)Ritoók_Zs.(047.53)
[AN 3302783]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2011.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   1956 őszének 13 napja Ácson / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : [Szűcs B. A.], 2011. - 92 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1219-1 fűzött
Ács - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Ács"1956"
[AN 3301646]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2011.
Vermes Gábor (1933-)
   Kulturális változások sodrában : Magyarország 1711 és 1848 között / Vermes Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 289 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-276.
ISBN 978-963-506-859-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 18. század - 19. század - belpolitika
943.9"1711/1848" *** 323(439)"1711/1848"
[AN 3301851]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7503 /2011.
   Agglonet : magyar - szlovák agglomeráció Pozsony környékén : slovensko - maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy / [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Fórum Kisebbségkutató Intézet. - Győr : MTA RKK Nyuti ; Šamorín : Fórum Kisebbségkut. Int., 2010. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és szlóvák nyelven
Fűzött
ISBN 978-80-89249-44-2
Pozsony - Csallóköz - agglomeráció - szuburbanizáció - határon túli magyarság - határ menti terület - ezredforduló
911.375.453(437.6-2Pozsony)"199/200" *** 911.375(437.6-2Pozsony)"199/200" *** 316.347(=945.11)(437.6Csallóköz)
[AN 3226439]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2011.
Bodor Péter
   Kerékpárral a Fertő tó körül : [Magyarország és Ausztria] / Bodor Péter ; [átd. Szokoly Miklósné, Balláné Szokoly Enikő]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Frigoria, 2011. - 135 p. : ill., főként színes ; 17 cm + térk.
ISBN 978-963-9586-26-0 fűzött : 2200,- Ft
Fertő - kerékpártúra - útikönyv
914.39(285.2Fertő_tó)(036) *** 914.36(285.2Neusiedler_See)(036) *** 796.57
[AN 3303925]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2011.
   "Falvaink sorsa" és "A városnövekedés szakaszai" : tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt / szerk. Süli-Zakar István. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2011. - 146 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Debrecenben, 2010. nov. 30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-119-5 fűzött
Magyarország - Európa - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3(439) *** 911.3(4)
[AN 3301874]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2011.
Fazakas Árpád (1945-)
   Az én falum, Kolozs / Fazakas Árpád ; [a Miskolci Bölcsész Egyesület Magyarságtudományi Tanszékének kiadványa]. - Miskolc : MBE Magyarságtud. Tansz., 2011. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7528-89-7 fűzött
Kolozs - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.498.4-2Kolozs *** 894.511-94
[AN 3302882]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2011.
Kerényi B. Eszter
   Angyali kalandozás : [ismeretterjesztő kiadvány 6-10 éveseknek] / ... írta Kerényi B. Eszter ; rajz. ... Hódi Rezső. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2011. - [38] p. : ill., színes ; 21x21 cm + mell. - (Gödöllői múzeumpedagógiai füzetek, ISSN 2062-8471 ; 1.)
ISBN 978-963-87880-6-1 kötött
Gödöllő - helyismeret - múzeumpedagógia
908.439-2Gödöllő *** 371.335 *** 069.12(439)
[AN 3301738]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2011.
Lelkes György
   Magyar helységnév-azonosító szótár / Lelkes György ; [közread. a] ... KSH Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : KSH Kvt., cop. 2011. - 1048 p., [73] t. : ill., színes térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 64-70. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-446-593-5 kötött : 11000,- Ft
Magyarország - helységnévtár
914.39-2(083.86) *** 809.451.1-311(439-2)=00
[AN 3301756]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2011.
   Magyar - szlovák agglomeráció Pozsony környékén = Slovensko - maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy / szerk. Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Fórum Kisebbségkutató Intézet. - Győr : MTA RKK Nyuti ; Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2010. - 223, 209 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-80-89249-43-5
Kötött
Európai Unió - Pozsony - Győr-Moson-Sopron megye - agglomeráció - szuburbanizáció - határ menti kapcsolat - ezredforduló
911.375(4-62)"199/200" *** 911.375(437.6-2Pozsony)"199/200" *** 911.375.453(4-62)"199/200" *** 911.375(439.114)"199/200" *** 911.375.453(439.114)"199/200" *** 911.375.453(437.6-2Pozsony)"199/200"
[AN 3226419]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2011.
Neidenbach Ákos (1945-)
   A magyar Tátra-kutatás apostolai : a Buchholtz-család / Neidenbach Ákos. - Budapest : Püski, 2011. - 132 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-052-4 fűzött
Buchholtz család
Magyarország - Tátra - felfedező - felfedező utazás - családtörténet
910.4(439)(092)Buchholtz *** 929.52(439)Buchholtz *** 910.4(234.372.43)
[AN 3301432]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2011.
   Századok statisztikája : statisztikai érdekességek a magyar történelemből / [szerk. Bakos Norbert et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2011. - 286 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm + CD
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-235-313-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-235-313-5)
Magyarország - magyar történelem - helyismeret - statisztikai adatközlés - történeti statisztika - elektronikus dokumentum
908.439(083.41) *** 943.9(083.41)
[AN 3301650]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7512 /2011.
   Alkotmányjog : alapjogok / szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 348 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-021-4 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3301867]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2011.
   A börtön kultúrája - kultúra a börtönben : nemzetközi tudományos konferencia, 2010. október 28-29., Pécs / [szerk. Korinek László, Kőhalmi László] ; [rend., kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - 175 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-377-3 kötött
börtön - szociálpszichológia - kultúraszociológia - konferencia-kiadvány
343.81 *** 316.37-058.56 *** 316.6 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3302984]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2011.
Christián László (1979-)
   A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség / Christián László ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-222. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9819-65-8 fűzött
Magyarország - Európa - rendészet - rendvédelmi szervezet
351.74(439) *** 351.74(4)
[AN 3302665]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2011.
Grád András (1958-)
   A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve / Grád András, Weller Mónika. - 4. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 839 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-258-112-5 fűzött : 6900,- Ft
Európa - emberi jog - bírósági ítélet
341.231.14(094.2) *** 341.645.544 *** 342.7(4)(094.2)
[AN 3303088]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2011.
   A közbeszerzés alapjai : közbeszerzési, gazdasági és jogi alapismeretek közbeszerzési referensek részére / Boros Anita [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2011. - 372 p. ; 25 cm
Lezárva: 2011. ápr. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-135-5 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 3303318]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2011.
   A magyar versenyjog múltja és jövője : jubileumi kötet a modern magyar versenyjog 20 éves fennállására / szerk. Tóth Tihamér, Szilágyi Pál. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 221 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285). (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 4.)
Bibliogr.: p. 211-221.
ISBN 978-963-308-024-5 fűzött
Magyarország - versenyjog
347.776(439)
[AN 3302294]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2011.
Markó György (1954-)
   A Honvédelmi Minisztérium szervezete, 1945-1956 / Markó György. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 240 p. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-7097-48-5 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország. Honvédelmi Minisztérium
Magyarország - katonai igazgatás - minisztérium - testülettörténet - 1945 utáni időszak
351.86(439)"1945/1956" *** 354.61(439)"1945/1956"
[AN 3301852]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2011.
Menyhárd Attila (1968-)
   Dologi jog / Menyhárd Attila. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 445 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 4.)
Bibliogr.: p. 425-439.
ISBN 978-963-312-030-9 kötött
Magyarország - dologi jog - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8)
[AN 3303069]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2011.
   Pleadings : celebration volume of professor Tremmel Flórián's 70th birthday / ed. Fenyvesi Csaba, Herke Csongor. - Pécs : PTE ÁJK, 2011. - [1] t.fol., II., 287 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 148.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-382-7 kötött
büntetőjog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
343 *** 012Tremmel_F.
[AN 3302752]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2011.
Varga Csaba (1941-)
   Válaszúton, húsz év múltán : vitában jogunk alapjairól és céljairól / Varga Csaba. - Pomáz : Kráter, 2011. - 256 p. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405)
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-052-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - jogrendszer - jogalkalmazás - ezredforduló
340.132(439)"199/200"
[AN 3301930]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2011.
Vékás Lajos (1939-)
   Öröklési jog / Vékás Lajos. - 6. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2010. - 142 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. szept. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : öröklési jog. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-17-2 fűzött
Magyarország - öröklési jog - egyetemi tankönyv
347.65/.68(439)(075.8)
[AN 3303094]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7523 /2011.
Hary József
   Az utolsó emberig : [isonzói jelentés] / Hary József ; az előszót írta Szabó József János ... - Budapest : Püski, 2011. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-056-2 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Isonzó - hadtörténet - első világháború - memoár
355.48(436/439)"1915/1917"(0:82-94) *** 355.48(45)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3301362]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7524 /2011.
Schmuck Roland
   A minőségirányítás alapjai / Schmuck Roland. - Pécs : Comenius, 2010. - 55 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-9687-28-8 fűzött
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 3302515]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7525 /2011.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Innováció és együttműködés : a kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása / Csizmádia Zoltán, Grosz András ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2011. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-251.
ISBN 978-963-9899-38-4 fűzött
innováció - gazdaságszociológia - társadalomtudomány
330.341.1 *** 30 *** 316.334.2
[AN 3302509]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2011.
Dömsödi János (1940-)
   Földminősítés és földértékelés / Dömsödi János. - Budapest : [Dömsödi J.], cop. 2011. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-08-1341-9 fűzött : 2600,- Ft
mezőgazdasági terület - minősítés
332.6
[AN 3301998]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2011.
Kuti Éva (1951-)
   Az önzés iskolája? : vállalati mecenatúra CSR környezetben / Kuti Éva. - Budapest : Nonprofit Kutcsop., 2010. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148)
Bibliogr.: p. 158-165. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8139-17-7)
támogatás - műpártolás - társadalmi felelősség - vállalat
334.72 *** 65.012.412 *** 316.6 *** 338.246.027 *** 7.078
[AN 3302559]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2011.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2011 : vállalkozási szakterület. - Budapest : Hessyn Informatikai és Okt. Kft., [2011]. - 222 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-5-4 fűzött : 3780,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3303321]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2011.
Molnár Péter (1974-)
   A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra, 1892-1925 / Molnár Péter. - Budapest : Svájci Egyesült Kft., 2011. - 191 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-183.
ISBN 978-963-08-1125-5 kötött
Magyarország - pénzrendszer - gazdaságtörténet - monetáris politika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
336.74(439)"189/192" *** 338(091)(439)"18/192"
[AN 3302034]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2011.
   New results of cross-border co-operation / ed. by Gábor Kozma ; [co-organisers ... Department of Social Geography and Regional Development Planning of the University of Debrecen & Institute for Euroregional Studies "Jean Monnet" European Centre of Excellence]. - Debrecen : Didakt Kft., 2011. - 181 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Debrecenben, 2011. márc. 21-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89167-3-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Románia - határ menti kapcsolat - regionális együttműködés
332.1(439) *** 332.1(436)
[AN 3302031]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2011.
Pogátsa Zoltán (1974-)
   Heterodox international political economy / Zoltán Pogátsa. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, 2011. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 978-963-334-008-0 fűzött : 2750,- Ft : 10 EUR
politikai gazdaságtan - globalizáció - történeti feldolgozás
339.9 *** 330.8(100)(091)
[AN 3301440]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2011.
Puczkó László
   Az attrakciótól az élményig : a látogatómenedzsment módszerei / Puczkó László, Rátz Tamara. - Budapest : Akad. K., 2011. - 341 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 321-341.
ISBN 978-963-05-8984-0 fűzött
turizmus - vendéglátás - stratégiai menedzsment
338.48 *** 649.9 *** 658.1.011.1
[AN 3303849]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2011.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2011 ; [szerzők Füredi-Fülöp Judit et al.]. - Budapest : Pallas 70 Okt. Kft. : NovoSchool, 2011. - 307 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. márc. 30.
ISBN 978-963-87656-8-0 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3303084]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2011.
   Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben / szerk. Poór József, Bóday Pál, Kispál-Vitai Zsuzsanna. - Budapest : Gondolat, 2011. - 298 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-298.
ISBN 978-963-693-281-7 fűzött : 3790,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - humánerőforrás-menedzsment - ezredforduló
658.3(4-11)
[AN 3301317]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2011.
   VIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : Lillafüred, 2011. 05. 19-20. = 8th International Scientific Conference / [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - [Miskolc] : ME GTK, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-951-0
gazdaságtan - vállalatirányítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 658.1.012.4 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3303621]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7536 /2011.
   Lépj tovább! : projektgyűjtemény a Fiatalok lendületben program "4.3 Ifjúságfejlesztők segítése" című alprogramjához kapcsolódóan / [szerk. Rappai Erika]. - Pécs : FH Mobilitás Orsz. Ifj. Szolg. Dél-dunántúli RISZI, 2011. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 12.)
ISBN 978-615-5159-00-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - ifjúságvédelem
364.65-053.6(4-62)"200" *** 364.65-053.6(439)(200)
[AN 3303247]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7537 /2011.
   A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium jubileumi emlékkönyve, 1911-2011 / [szerk. Bíró Gábor, Deák-Takács Szilvia, Nehéz Rudolfné]. - Kisvárda : Bessenyei Gy. Gimn. és Kollégium, 2011. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1282-5 fűzött
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)
Kisvárda - gimnázium - kollégium - iskolatörténet
373.54(439-2Kisvárda)(091) *** 37.018.3(439-2Kisvárda)(091)
[AN 3302048]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2011.
Deákné B. Katalin
   Változz te is pillangóvá! : [rengeteg feladat a memória, a gondolkodás, a koncentrálóképesség, és a kommunikáció fejlesztéséhez 4-8 éves gyermekek számára] / Deákné B. Katalin ; [graf. ... Szabó Csilla]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2011]. - [103] p., [8] t.fol. : ill. ; 29 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-17-0 fűzött : 1750,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
37.018.1 *** 372.3 *** 087.5
[AN 3304087]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2011.
   Kompetensen! : határmenti pedagógus közösségek interkulturális kompetenciáinak erősítése = Competent! : fortificarea competenţelor interculturale ale pedagogilor în zona de frontieră / [főszerk. Lipcsei Imre] ; [közread. a] Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, ... Partiumi Keresztény Egyetem. - Szarvas : SZIE Ped. Kar ; Nagyvárad : Partiumi Keresztény Egy., 2010. - 491 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Tanulmányok, előadások = Studii, prezentări. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-221-0 fűzött
Magyarország - Románia - kompetencia - didaktika
37.02(439) *** 37.02(498) *** 371.3(439) *** 371.3(498)
[AN 3302135]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2011.
Kovátsné Németh Mária (1947-)
   Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig / Kováts-Németh Mária. - Pécs : Comenius, 2010. - 313 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-313.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9687-18-9)
környezeti nevelés
37.033
[AN 3302791]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2011.
Montessori, Maria (1870-1952)
La scoperta del bambino (magyar)
   A gyermek felfedezése / Maria Montessori ; [... az előszót írta és a lábjegyzeteket kész. B. Méhes Vera]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 277, [3] p., [7] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-266-205-3 kötött : 2990,- Ft
nevelési rendszer
371.4Montessori
[AN 3304482]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2011.
Réthy Endréné (1943-)
   Tanári teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére / Réthy Endréné. - Pécs : Comenius, 2011. - 304 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-281.
ISBN 978-963-9687-31-8 fűzött
iskolai értékelés - önértékelés - személyiség-lélektan
371.26 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3302504]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2011.
Székely Tibor
   "Kispaplázadás", 1957-1961 [elektronikus dok.] : a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Központi Szeminárium kispapjai naplója a forradalom bukásától a kispaplázadás felszámolásáig ; Szemináriumok és szeminaristák, 1949-1961 / Székely Tibor. - Szöveg és képek. - Budapest : [Székely T.], [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm + 2 mell. - (Pillanatképek ; 10.)
Főcím a lemeztokról. - Működési követelmények: MS Windows XP, vagy annál újabb; Adobe Reader; Adobe Acrobat; 160 MB RAM; SVGA monitor (1024x786 felbontás); 12xCD-ROM meghajtó
ISBN 978-963-88589-4-8 műanyag tokban : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - katolikus papképzés - egyházpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
378.628.2(439)"194/196" *** 254.4(439)"194/196" *** 322(439)"194/196"(093)
[AN 3295103]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2011.
   Színvonal a tehetséggondozásban / Baranyai Zoltánné [ et al.] ; [kiad. a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - [Badacsonytomaj] : Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetokt. Intézmény, [2011]. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-08-1026-5 fűzött
művészeti nevelés - művészeti iskola - tehetséggondozás - képességfejlesztés
37.036 *** 376.545 *** 37.025
[AN 3302521]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2011.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon, 1526-1700 = Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Akademien, 1526-1700 / Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2011. - 486 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 17.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-284-006-2 kötött
Németország - egyetemi hallgató - tanulmányút - magyarság - egyetem - 16. század - 17. század - hallgatói névjegyzék
378.18(430)(=945.11)"152/170"(083.86) *** 378.4(430)"152/170"
[AN 3301502]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2011.
Thoroczkay Miklósné (1940-)
   Beszédtechnikai gyakorlókönyv / Thoroczkay Miklósné. - Budapest : Holnap, 2011. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-391.
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-346-974-3)
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3301301]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2011.
   Töretlen hittel : jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében : 2. kötet / [... szerk. Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné] ; [... kiad. az "Emelj fel emlék!" Alapítvány]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2011. - 268, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7692-29-1 kötött
Győr-Sopron megye - pedagógus - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
37(439.114)"17/19"(092)
[AN 3302491]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7548 /2011.
Galambos Péter (1971-)
   Cristiano Ronaldo / Galambos Péter, Szűcs András. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600)
ISBN 978-963-9974-48-7 fűzött : 1990,- Ft
Ronaldo, Cristiano (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század - életrajz
796.332(469)(092)Ronaldo,_C.
[AN 3303741]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2011.
Hargitay András (1956-)
   Túl - part : Hargitay Andrással beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2011. - 134 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 82.)
ISBN 978-963-662-483-5 fűzött : 1500,- Ft
Hargitay András (1956-)
Magyarország - sportoló - úszás - állatorvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
797.21(439)(092)Hargitay_A.(047.53) *** 619(439)(092)Hargitay_A.(047.53)
[AN 3302673]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2011.
Szabolcs József (1910-)
   Megfigyeltem : vadásznapló töredékek / Szabolcs József. - Pécs : Kódex Ny., 2011. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88715-6-5 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3302707]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2011.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ahogy elkezdődött.. : egy magyar vadász hitvallása : első rész / Széchenyi Zsigmond ; [Schell József illusztrációival]. - Budapest : Mérték K., 2011. - 316 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-07-9 fűzött
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3304541]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7552 /2011.
Entz Géza Antal (1949-)
   Nemzeti dimenzióban gondolkodni : Entz Géza művészettörténésszel beszélget Dutka Judit. - Budapest : Kairosz, 2011. - 101 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 83.)
ISBN 978-963-662-484-2 fűzött : 1500,- Ft
Entz Géza Antal (1949-)
Magyarország - művészettörténész - 20. század - 21. század - életútinterjú
7.072.2(439)(092)Entz_G.(047.53)
[AN 3302669]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2011.
Genovesi, Patrizia
   Arte e scienza : [Budapest, 9 maggio 2011] / Patrizia Genovesi ; [pubbl.] Istituto italiano di cultura. - Budapest : Istituto italiano di cultura, [2011]. - [47] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Csak magyar nyelven
Olaszország - fényképész - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(45)(092)Genovesi,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3302193]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2011.
Koroknai Zsolt (1961-)
   Portrérajzolás / Koroknai Zsolt. - Budapest : Cser K., cop. 2011. - 88 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-185-3 fűzött : 2495,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - portré
741.02 *** 741.041.5
[AN 3302982]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2011.
Miltényi Tibor (1960-)
   Esztétikai esszék / Miltényi Tibor. - Budakeszi : Bohony, 2010. - 215 p. : ill., részben színes ; 14 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87238-5-7 fűzött
művészetesztétika
7.01
[AN 3302298]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2011.
Tanai Péter
   A Fruhmann-műhely gipszminta kincse / Tanai Péter. - Győr : Xántus Múz., 2010. - 123 p. : ill. ; 30 cm. - (A Xántus János Múzeum katalógusai, ISSN 0230-0354 ; 4.)
Bibliogr.: p. 14.
ISBN 978-963-7207-45-7 fűzött
Győr - kerámiaművészet - kályha - csempe - gipsz - múzeumi katalógus
738.81(439-2Győr) *** 069(439-2Győr)
[AN 3302990]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2011.
Tóth József (1918-)
   A tapolcai római katolikus templom története / Tóth József. - [Tapolca] : [Tapolcai Városszépítő Egyes.], 2010. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 42.)
ISBN 978-963-87066-7-6 fűzött
Tapolca - templom
726.54(439-2Tapolca)
[AN 3303132]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2011.
Tóth Péter
   Szőlőhegyi kápolnák Tapolca környékén = Vineyard chapels in the vicinity of Tapolca = Weinbergskapellen in der Umgebung der Stadt Tapolca / Tóth Péter. - [Tapolca] : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2010. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 41.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87066-6-9 fűzött
Balaton-felvidék - kápolna
726.52(439Balaton-felvidék)
[AN 3303136]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7559 /2011.
Kocsis Zoltán (1952-)
   Zene, zene, zene : Kocsis Zoltán zongoraművész, karmesterrel beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2011. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-418-7 fűzött : 2000,- Ft
Kocsis Zoltán (1952-)
Magyarország - zenész - zongora - karmester - 20. század - 21. század - interjú
786.2.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53) *** 785.11.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53)
[AN 3302852]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2011.
Szabó Sándor
   A zene metafizikája / Szabó Sándor. - Budapest : Püski, 2011. - 198 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-054-8 fűzött
zeneelmélet - zeneesztétika
78.01
[AN 3301594]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2011.
Túri Lajos (1951-)
   Túri Lajos Lui / [riporter] Zelina György. - Budapest : Média-Andaluz Bt., cop. 2011. - 115 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Ötcsillagos kalandozások)
ISBN 978-963-88837-5-9 fűzött : 3500,- Ft
Túri Lajos (1951-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Túri_L.(047.53)
[AN 3302442]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2011.
Wagner, Richard (1813-1883)
Lohengrin (magyar, német)
   Lohengrin : romantikus opera 3 felvonásban : szövegkönyv a motívumok feltüntetésével = Lohengrin : romantische Oper in 3 Aufzügen : Textbuch mit Angabe der Leitmotive / Richard Wagner ; ford. Lányi Viktor és Horváth Ádám ; sajtó alá rend., a motívumokat és a ... kottapéldákat összeáll. Király László és Molnár Róbertné ; a Wagner Ring Alapítvány kiadása. - Budapest : Wagner Ring Alapítvány, 2011. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1610-6 fűzött
német irodalom - librettó - kétnyelvű dokumentum
782.1.089.1 *** 830-293.1.02=945.11
[AN 3302601]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7563 /2011.
Csernák Árpád (1943-)
   Két év : egy kaposvári színész naplójából / Csernák Árpád. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-24-5 fűzött : 2000,- Ft
Csernák Árpád (1943-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - napló
792.028(439)(092)Csernák_Á.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3301759]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2011.
Depardieu, Guillaume (1971-2008)
Tout donner (magyar)
   Ezerrel [elektronikus dok.] : Guillaume Dèpardieu és Jean-Marc Fogiel beszélgetései / Horváth Illés és Avass Attila előadásában ; [ford. Szoboszlai Margit] ; [közread. a] Fantom Csoport ... - Hangoskönyv. - [Budapest] : Fantom Csoport : Saxum, [2011]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
 : 2900,- Ft
Depardieu, Guillaume (1971-2008)
Franciaország - színész - 20. század - ezredforduló - interjú - auditív dokumentum
791.43.071.2(44)(092)Depardieu,_G.(047.53)
[AN 3306375]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. lemez. - 1 CD (2 h 55 min)
[AN 3303510] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. lemez. - 1 CD (2 h 24 min)
[AN 3306384] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7565 /2011.
   Angol írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. és a feleletválasztós tesztek írója Dezsényi István]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2011. - 124 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8333-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3304552]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2011.
   Angol tematikus nyelvvizsgaszótár : A1, A2, B1, B2 / [szerk. Gál Edina]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2009. - 61 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-8815-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 3303792]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2011.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : Hungarian for foreigners : Ungarisch für Ausländer : Hongrois pour étrangers : ungharese per stranieri : [magyar nyelvkönyv külföldieknek] / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2010-. - ill., részben színes ; 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-05-7577-5
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3067045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kiegészítő kötet / [... összeáll. Berényi Katalin et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - 2011, cop. 2002. - 260 p.
ISBN 978-963-05-8107-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3304583] MARC

ANSEL
UTF-87568 /2011.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - szerb kisszótár = Mađarsko - srpski rečnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2000. - 770 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7713-7 kötött
magyar nyelv - szerb nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=861
[AN 3303326]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2011.
   Kultúra, nemzet, identitás [elektronikus dok.] : a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások / szerk. Jankovics József, Nyerges Judit ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102542. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87595-6-6
magyar nyelv - magyarságkutatás - nyelvészet - nyelvtörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
809.451.1 *** 323.15(=945.11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3300643]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2011.
Mátai Mária, D. (1945-)
   Magyar szófajtörténet / D. Mátai Mária. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 399 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-398.
ISBN 978-963-446-610-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - szótan
809.451.1-2 *** 809.451.1-53
[AN 3301693]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2011.
   Német írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2011. - 131 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8334-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3304511]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2011.
   Német tematikus nyelvvizsgaszótár : A1, A2, B1, B2 / [szerk. Doba Dóra, Dömök Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2009. - 60 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-8816-4 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11 *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 3303799]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2011.
Wielk, Henrike
Pons mobil Audio-Training : Englisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam : angol [elektronikus dok.] / [szerző Henrike Wielk] ; [ford. Hetesy Szilvia] ; [a hanganyagot felolvassák Bokor Gabriella, Tesz Millan, Paul Newcomb]. - Hangzó anyag. - Budapest : Klett, cop. 2011. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader
ISBN 978-963-9641-61-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3303744]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7574 /2011.
Gumbrecht, Hans Ulrich
Production of presence (magyar)
   A jelenlét előállítása : amit a jelentés nem közvetít / Hans Ulrich Gumbrecht ; [ford. Palkó Gábor] ; [közread. a] ... Historia Litteraria Alapítvány. - Budapest : Ráció : Historia Litteraria Alapítvány, 2010. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-03-9 fűzött : 2400,- Ft
irodalomelmélet - hermeneutika
82.01 *** 82.07
[AN 3302012]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2011.
   Mesél(het)ő női történetek?! : női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben / szerk. Czibula Katalin, Kordics Noémi ; [közread. a] ... Protea Kulturális Egyesület. - Nagyvárad : Partium ; Budapest : Protea Kult. Egyes., 2011. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88638-2-9 fűzött
ISBN 978-606-8156-10-1
narratológia - világirodalom története - műfajtörténet - művészetelmélet - nő - próza
82.01 *** 82(091)-3 *** 7.01 *** 316.37-055.2
[AN 3302800]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2011.
Meyer, Stephenie (1973-)
The Twilight saga (magyar)
   A Twilight világa : hitelesen, színesen / [írta Stephenie Meyer] ; [ford. Marczali Ferenc és Szigeti Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - [16], 543 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-151-0 kötött : 5999,- Ft
ISBN 978-963-245-149-7 fűzött : 4999,- Ft
Meyer, Stephenie (1973-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század
820(73)(092)Meyer,_S.
[AN 3303100]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7577 /2011.
Bártfay László (1797-1858)
   Bártfay László naplói / sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányt írta Kalla Zsuzsa. - Budapest : Ráció, 2010. - 791 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-11-4 fűzött : 4000,- Ft
Bártfay László (1797-1858)
magyar irodalom - író - művelődéstörténet - 19. század - reformkor - napló
894.511(092)Bártfay_L.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"183/184"(093)
[AN 3302220]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2011.
   Bibliotheca et universitas : tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére / szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka ; [közread. a] Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. - Miskolc : ME BTK M. Nyelv- és Irodtud. Int., 2011. - 449 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-972-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - vallásos irodalom - műfajelmélet - filológia - művelődéstörténet - emlékkönyv
894.511(091)-97 *** 82.01 *** 82.07 *** 930.85(439)
[AN 3301877]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2011.
   Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerk. Arany Zsuzsanna ; [kész. az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport]. - Budapest : Ráció, 2008-. - 21 cm
Gerinccím: Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 012Kosztolányi_D.
[AN 2909182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Budapesti magazinok, heti- és havilapok 1 / szerk. Arany Zsuzsanna. - 2010. - 237 p.
ISBN 978-615-5047-09-1 fűzött
[AN 3302253] MARC

ANSEL
UTF-87580 /2011.
Miklós Péter (1980-)
   A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben : tanulmányok Radnótiról kortársairól és a szegedi egyetemről / Miklós Péter ; [közread. a] Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány. - Szeged ; Szabadka : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0689-3 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Ferenc József Tudományegyetem (Szeged). Bölcsészettudományi Kar
Szeged - Magyarország - magyar irodalom története - író - egyetem - bölcsészettudomány - 20. század - Horthy-korszak
894.511(092)Radnóti_M. *** 378.4(439-2Szeged).096"193"
[AN 3302875]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2011.
   "Orpheusz úr" : Deák László emlékezete / [vál., összeáll. és szerk. Kemsei István]. - Budapest : Orpheusz, 2010. - 244, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-19-2 fűzött : 2600,- Ft
Deák László (1946-2009)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Deák_L.
[AN 3301888]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2011.
Róna Judit, M. (1951-)
   Nap nap után : Babits Mihály életének kronológiája, 1883-1908 / Róna Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 560 p. : ill. ; 24 cm. - (Babits-kronológia ; 1.)
Bibliogr.: p. 27-37.
ISBN 978-963-506-855-5 fűzött : 3200,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - életrajz - kronológia
894.511(092)Babits_M.(0:930.24)
[AN 3302944]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7583 /2011.
Ajvide Lindqvist, John (1968-)
Hanteringen av odöda (magyar)
   Élőhalottak : hogyan bánjunk velük? / John Ajvide Lindquist ; [ford. Papolczy Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 357 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-294-4 fűzött : 2999,- Ft
svéd irodalom - horror - regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3303055]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2011.
Antier, Jean-Jacques (1928-)
La prisonnière des mers du sud (magyar)
   Déli tengerek foglya / Jean-Jacques Antier ; [ford. Berényi Pál]. - Budapest : General Press, [2011]. - 431 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-280-5 kötött : 3600,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3303240]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2011.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; Felvidéki András rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2011. - 297 p. : ill. ; 23 cm. - (Cartaphilus illusztrált klasszikusok, ISSN 2062-1183)
ISBN 978-963-266-196-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3304472]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2011.
Avallone, Silvia (1984-)
Acciaio (magyar)
   Acél / Silvia Avallone ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Európa, 2011. - 501 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-9202-8 fűzött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3303087]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2011.
Baglio, Matt
The rite (magyar)
   A rítus : a modern örödögűző születése / Matt Baglio ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 279 p. : ill. ; 22 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-9708-52-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-402-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3303126]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2011.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar) (átd.)
   Oz, a nagy varázsló / Frank L. Baum ; röv. és átd. Maria Seidemann ; ill. Christiane Hansen ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, [2011], cop. 2007. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-583-5 kötött : 2490,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3303920]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2011.
Bitó László (1934-)
The gospel of anonymous (angol, magyar)
   A névtelen evangéliuma : amely minden népet feloldoz az Istengyilkosság förtelmes bűne alól = The gospel of anonymous : absolving all men of the most hideous crime of deicide / Bitó László ; [... ford. ... Tótfalusi István]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 103, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-609-3 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02=945.11
[AN 3301709]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2011.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Sőtér István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 407 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-026-1 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3303872]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2011.
Bushnell, Candace
Summer and the city (magyar)
   Nyár és New York / Candace Bushnell ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-473-3 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3302835]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2011.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2011]-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3303881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 257 p.
Ford. Merényi Ágnes
ISBN 963-539-463-2 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3303894] MARC

ANSEL
UTF-87593 /2011.
Calvino, Italo (1923-1985)
Se una notte d'inverno un viaggiatore (magyar)
   Ha egy téli éjszakán egy utazó / Italo Calvino ; [ford. Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2011. - 319, [4] p. ; 19 cm
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3303861]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2011.
Chandler, Raymond (1888-1959)
   Az aranyhalak / Raymond Chandler ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2011. - 345 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Tart.: Lövések a mulatóbanÞ; Az aranyhalakÞ; A sárga királyÞ; Nekem a balhé a specialitásom. - Egys. cím: Guns at Cyrano's ; Goldfish ; The king in yellow ; Trouble is my business
ISBN 978-963-07-9150-2 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - kisregény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3303096]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2011.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the quiche of death (magyar)
   Agatha Raisin és a spenótos halálpite / M. C. Beaton ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-437-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3301808]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2011.
Chevalier, Tracy (1962-)
Girl with a pearl earring (magyar)
   Leány gyöngy fülbevalóval / Tracy Chevalier. - [Budapest] : Geopen, 2011, cop. 2001. - 247 p. ; 20 cm
Ford. Kiss Marianne
ISBN 978-963-9973-47-3 fűzött : 3490,- Ft
Vermeer, Johannes (1632-1675)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3304594]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac / Agatha Christie ; [... ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 301, [2] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 18.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9214-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3304602]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2011.
Clare, Cassandra
City of glass (magyar)
   Üvegváros : [A végzet ereklyéi harmadik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 497, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-099-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-288-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3303034]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2011.
Collins, Jenny
Puppy love (magyar)
   Szeretni kutyulásig / Jenny Collins ; [ford. Varsányi Mari]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 223 p. ; 21 cm. - (Első csók sorozat, ISSN 2062-1353 ; 3.)
ISBN 978-963-245-106-0 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3303220]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2011.
Cook, Robin (1940-)
Blindsight (magyar)
   Vakság / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 456 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-396-4 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3303277]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2011.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Wo du hingehst (magyar)
   Hiába menekülsz / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 204 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-060-0 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3304557]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2011.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The fantastic flying journey (magyar)
   Léghajóval a világ körül [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 1 CD (3 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Barabás András. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6651-1 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3303347]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2011.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Marrying off mother and other stories (magyar)
   Férjhez adjuk a mamát és más történetek / Gerald Durrell ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 254 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-740-2 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3303845]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2011.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
Old possum's book of practical cats (magyar)
   Macskák könyve [elektronikus dok.] / T. S. Eliot ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (43 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemeztokról. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6677-1 : 1990,- Ft
angol irodalom - vers - hangoskönyv
820-14=945.11
[AN 3303295]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2011.
Emond, Paul (1944-)
La danse du fumiste (magyar)
   A szemfényvesztő tánca / Paul Emond ; [ford. Károly Judit]. - Budapest : Bábel : Novella, 2011. - 148, [3] p. ; 20 cm
Fűzött : 1850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9442-94-8)
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3301815]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2011.
Enquist, Per Olov (1934-)
Ett annat liv (magyar)
   Egy másik élet / Per Olov Enquist ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2011. - 502, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9144-1 kötött : 3800,- Ft
Enquist Per Olov (1934-)
svéd irodalom - életrajzi regény
839.7-312.6=945.11
[AN 3303274]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2011.
Erikson, Steven (1959-)
Reaper's gale (magyar)
   A kaszás vihara : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [a verseket Kleinheincz Csilla ford.]. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2010. - 879 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Tamás Gábor
ISBN 978-963-297-484-2 kötött
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3304095]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2011.
Evanovich, Janet
One for the money (magyar)
   Egy fejvadász / Janet Evanovich ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-459-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3301287]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2011.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terri Farley. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2890872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sötét napfény / [ford. Acsai Roland]. - 2011. - 230 p.
ISBN 978-963-245-410-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3302862] MARC

ANSEL
UTF-87610 /2011.
George, Jessica Day (1976-)
Princess of the Midnight Ball (magyar)
   Éjféli bál / Jessica Day George ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 281 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-521-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-424-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303049]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2011.
Green, John (1977-)
An abundance of Katherines (magyar)
   Katherine a köbön, avagy A szerelem képlete / John Green ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-289-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3302075]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2011.
Hislop, Victoria
The return (magyar)
   Hazatérés / Victoria Hislop ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 445, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-438-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3302828]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2011.
Jackson, Douglas (1956-)
Caligula the tyranny of Rome (magyar)
   Caligula, Róma zsarnoka / Douglas Jackson ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 381 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-393-3 kötött : 3199,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3303670]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2011.
Kästner, Erich (1899-1974)
Die Konferenz der Tiere (magyar)
   Az állatok konferenciája / Erich Kästner ; [ford. Timár György] ; [Walter Trier rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8959-9 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - szatíra
830-7=945.11
[AN 3303120]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2011.
King, Stephen (1947-)
Cell (magyar)
   A mobil / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2011. - 449 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9222-6 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3303929]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2011.
King, Stephen (1947-)
Under the dome (magyar)
   A búra alatt / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2011. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9168-7 fűzött : 5800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 795, [4] p.
[AN 3303305] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 740, [3] p.
[AN 3303308] MARC

ANSEL
UTF-87617 /2011.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Kejsarn av Portugallien (magyar)
   A császár / Selma Lagerlöf ; [ford. Leffler Béla]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 294, [4] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 16.)
ISBN 978-963-9828-81-0 kötött : 1990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3302907]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2011.
Leacock, Stephen (1869-1944)
   Gertrud, a nevelőnő / Stephen Leacock ; [ford. Karinthy Frigyes] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2011. - 182, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9170-0 kötött : 2700,- Ft
kanadai angol irodalom - humor - paródia - elbeszélés
820-7(71)=945.11 *** 820-321.5(71)=945.11
[AN 3303066]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2011.
Lewis, Sinclair (1885-1951)
Babbitt (magyar)
   Babbitt / Sinclair Lewis ; [ford. Balabán Péter]. - Budapest : Metropolis Media, 2011-. - 20 cm
ISBN 978-963-9828-78-0
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3302911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 281 p. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 17.)
ISBN 978-963-9828-79-7 kötött : 1990,- Ft
[AN 3302915] MARC

ANSEL
UTF-87620 /2011.
Martin, Charles (1969-)
The mountain between us (magyar)
   Hegyek között / Charles Martin ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2011]. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-279-9 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303235]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2011.
Mauriac, François (1885-1970)
Ce qui était perdu (magyar)
   Ami elveszett / François Mauriac ; [ford. Just Béla]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 242 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 15.)
ISBN 978-963-9828-77-3 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3302901]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2011.
Mendoza, Eduardo (1943-)
El asombroso viaje de Pomponio Flato (magyar)
   Pomponius Flatus különös utazása / Eduardo Mendoza ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2011. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9187-8 fűzött : 2600,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3303046]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2011.
Meyer, Stephenie (1973-)
Eclipse (magyar)
   Eclipse : napfogyatkozás / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 562, [3] p. ; 19 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-431-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303868]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2011.
Miłosz, Czesław (1911-2004)
"Zniewolony umysł" (magyar)
   A rabul ejtett értelem / Czesław Miłosz ; [ford. Fejér Irén, Murányi Beatrix, Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2011. - 372, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9154-0 kötött : 3200,- Ft
lengyel irodalom - lengyel irodalom története - értelmiség - szocialista rendszer - 20. század - esszé
884-4=945.11 *** 316.343.652(4-11)"19" *** 321.74(4-11) *** 884(091)"19"
[AN 3303937]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2011.
O'Connor, Joseph
Redemption Falls (magyar)
   Megváltás Zuhatag / Joseph O'Connor ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Európa, 2011. - 587 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9160-1 kötött : 4400,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3302975]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2011.
Palma, Félix J. (1968-)
El mapa del tiempo (magyar)
   Az idő térképe / Félix J. Palma ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2011. - 585 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9188-5 fűzött : 3900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3303253]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2011.
Parvela, Timo
Karuselli (magyar)
   Körhinta / írta Timo Parvela ; ill. Virpi Talvitie ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2010. - 67, [10] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9820-19-7 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3303041]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2011.
Pastor, Ben (1950-)
The fire waker (magyar)
   A tűzébresztő / Ben Pastor ; [ford. Miklósi Zsuzsanna]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2011. - 309 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-635-379-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3303477]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2011.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Šlem užasa (magyar)
   A rettenet sisakja / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2011. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-202-2 kötött : 2200,- Ft
orosz irodalom - utópia - fantasztikus regény
882-313.2=945.11
[AN 3304517]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2011.
Pinter, Harold (1930-2008)
The dwarfs (magyar)
   Törpék / Harold Pinter ; [ford. Kolonics Gabriella]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 262, [3] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 14.)
ISBN 978-963-9828-76-6 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3302893]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2011.
Pratchett, Terry (1948-)
Wyrd sisters (magyar)
   Vészbanyák / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 250 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-615-5161-00-1 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3303262]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2011.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Peter Duck (magyar)
   Fecskék és Fruskák : a kincskeresők / Arthur Ransome ; [ford. ifj. Wacha Imre]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 358, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-741-9 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3302830]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Born in ice (magyar)
   A jég leánya / Nora Roberts ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2011], cop. 2000. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-032-2 fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 963-9237-27-2)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3303904]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Born in shame (magyar)
   A szégyen leánya / Nora Roberts ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2011], cop. 2000. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-033-9 fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 963-9237-28-0)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3303899]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2011.
Roslund, Anders (1961-)
Tre sekunder (magyar)
   Három másodperc / Roslund & Hellström ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2011. - 541 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-039-7 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3297505]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2011.
Scharf, Natalie
Sisis kleine Schwester (magyar)
   Sophie, Sissi lázadó húga / Natalia Scharf. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 269 p. ; 21 cm
Ford. Vásárhelyi Zsolt
ISBN 978-963-9887-59-6 kötött : 3200,- Ft
Alençon Sophie-Charlotte-Auguste d' (1847-1897)
német irodalom - regény
830-312.6=945.11
[AN 3303662]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2011.
Schwartz, John Burnham (1960-)
The commoner (magyar)
   Haruko hercegnő / John Burnham Schwartz ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : IPC Mirror, cop. 2011. - 310 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-635-395-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303508]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2011.
Self, Will (1961-)
Dorian (magyar)
   Dorian : szövegmás / Will Self ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2011. - 456 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-9169-4 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3303082]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2011.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Lear (magyar)
   Lear király / Shakespeare. - Budapest : Akkord, cop. 2011. - 225 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-054-4 fűzött : 599,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3303912]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2011.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 516 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-141-3 kötött : 3600,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 3303288]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2011.
Smith, L. J.
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A visszatérés: árnyéklelkek. - 2011. - 486 p.
ISBN 978-963-245-362-0 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-361-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3303085] MARC

ANSEL
UTF-87642 /2011.
Sparks, Nicholas (1965-)
Safe haven (magyar)
   Menedék / Nicholas Sparks ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2011]. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-281-2 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303246]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2011.
Strout, Elizabeth (1956-)
Abide with me (magyar)
   Maradj velem / Elizabeth Strout ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2010]. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-248-5 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3303231]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2011.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Volny gasât veter (magyar)
   Válaszd az életet : [a Kammerer-trilógia zárókötete] / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 235 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-97-1 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3304532]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2011.
Taylor, Cally
Heaven can wait (magyar)
   A mennyország várhat / Cally Taylor ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 341 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-436-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-243-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3303123]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2011.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
   Elveszett mesék könyve : [Középfölde históriája I-II.] / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tandori Dezső] ; [a versrészleteket ford. Ürmössy Zsuzsanna]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 725, [2] p. ; 23 cm
A ford. a "The book of lost tales I." és a "The book of lost tales II." c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-266-162-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3304097]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2011.
Townsend, Sue (1946-)
Adrian Mole: the prostrate years (magyar)
   Adrian Mole folyó ügyei / Sue Townsend ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 394 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-458-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3301898]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2011.
Varga, Krzysztof (1968-)
Nagrobek z lastryko (magyar)
   Műmárvány síremlék / Krzysztof Varga ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2011. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9152-6 fűzött : 3200,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3302986]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2011.
Vian, Boris (1920-1959)
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok / Boris Vian ; [ford. Bajomi Lázár Endre]. - Jav. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 260 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-266-189-6 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3304495]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2011.
Vigan, Delphine de (1966-)
No et moi (magyar)
   No és én / Delphine de Vigan ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 212 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-336-1 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-550-1 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3303219]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2011.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The clicking of Cuthbert (magyar)
   Ütős történetek [elektronikus dok.] / P. G. Wodehouse ; Szacsvay László előadásában ; ... ford. Kövesdi Miklós Gábor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemeztokról. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6697-9 : 2990,- Ft
angol irodalom - humor - elbeszélés - hangoskönyv
820-321.5=945.11
[AN 3306392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 19 min)
[AN 3303408] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 19 min)
[AN 3306394] MARC

ANSEL
UTF-87652 /2011.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The purloined paperweight (magyar)
   Az ellopott levélnehezék / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 221, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-738-9 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3302837]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2011.
Yi Ho-ch'ŏl (1932-)
Namnyŏk saram pungnyŏk saram (magyar)
   Déliek, északiak / Ri Hocshol ; ford. Kwon Hyukyang. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-858-6 fűzött : 2200,- Ft
koreai irodalom - regény
895.7-31=945.11
[AN 3302255]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7654 /2011.
Almáskürthy Éva
   Ördögi kör / Almáskürthy Éva. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-07-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3301754]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2011.
Almássy Katinka (1943-)
   Zarándokúton : versek, műfordítások, recenziók, tudósítások / Almássy Katinka. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-16-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511-14
[AN 3302485]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2011.
Ballai László (1963-)
   Az arcmás : regény / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-26-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3302482]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2011.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Vízillatú béke : harminchárom kispróza / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-14-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3302563]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2011.
Benyhe János (1926-2010)
   Ráadás dohogó : nyelv-őr-járat / Benyhe János. - Budapest : Kortárs, 2011. - 320 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9593-42-8 kötött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - nyelvművelés - hírlapi tárca
894.511-43 *** 809.451.1-06
[AN 3301829]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2011.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2011. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9727-64-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3303107]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2011.
Bőthe Csaba
   Egy menedzser tűnődései : blogkönyv / Bőthe Csaba. - Budapest : Gondolat, 2011. - 308 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-312-8 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - napló - blog
894.511-94
[AN 3301472]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2011.
Fejős Éva
   Dalma : [egy különös lány nem hétköznapi élete] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-438-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3301790]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   21 nap ; Csend / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 330, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-133-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3303042]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2011.
Franck, Lola
   Capri hold / Lola Franck. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-58-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303538]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2011.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai / Gárdonyi Géza. - Budapest : Akkord, cop. 2011. - 425 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-053-7 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303917]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2011.
Gosztonyi János (1926-)
   Az elvarázsolt hegy / Gosztonyi János. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-393-1 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3301700]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2011.
   Az istenek Imnumiumban hisznek : a Jel-szó Írókör antológiája / [szerk. Szikra János] ; [... Varga Anikó rajzai ...]. - [Székesfehérvár] : Gárdonyi G. Művel. Ház és Kvt., cop. 2011. - 261, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Maroshegyi téka, ISSN 2061-0327 ; 3.)
ISBN 978-963-08-0932-0 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825-053.6(439)
[AN 3302925]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2011.
Kamarás István (1941-)
   Szövedék : romantikus oknyomozó riportregény / Kamarás István, Ladó Annamária. - Budapest : Kairosz, 2011. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-449-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3302857]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2011.
   A karácsony varázslata : karácsony a gyömrői gyerekek szemével : mesekönyv rajzokkal / [kiad. a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület]. - [Gyömrő] : Gyömrői Kult. és Turisztikai Egyes., 2010. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0620-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3301989]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Az ezerarcu lélek és Telma Titusz kiáltványa egy kötetben / Karinthy Frigyes ; Bacsó Beáta tanulmányával. - Sajóvelezd : Sáránszki, 2011. - 181 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Telma Titusz kiáltványaÞ; Az ezerarcu lélek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1302-0 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - kisregény
894.511-31 *** 894.511(092)Karinthy_F.
[AN 3302061]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2011.
Kasza Julianna
   Április és az úttekerők / Kasza Julianna. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2010. - [40] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-9820-17-3 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3302945]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2011.
Kis Antónia
   Szívroham a gleccsertavon : novellák / Kis Antónia. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-20-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3301841]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2011.
Kiss Ottó (1963-)
   Emese almája : szép szó tár : verses ábécéskönyv / Kiss Ottó ; Baranyai András rajz. - Budapest : UP : Pagony, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3303109]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2011.
Kósa Csaba (1943-)
   A megsebzett cédrus : tárcák, jegyzetek / Kósa Csaba. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 410, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-21-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3301838]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2011.
Lipcsey Emőke (1957-)
   Taurus blogja / Lipcsey Emőke. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-290-0 fűzött : 2490,- Ft
Svédország - magyar irodalom - regény
894.511-31(485)
[AN 3301458]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2011.
Lugosi Lou
   Lámapulóver : novellák / Lugosi Lou. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 147, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-60-2 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3303651]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Mágia [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6652-8 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3306388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 18 min)
[AN 3303364] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 15 min)
[AN 3306391] MARC

ANSEL
UTF-87677 /2011.
Márkus András (1988-)
   A kolozsvári orgia : versek / Márkus András. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 101, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-460-1 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3297582]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2011.
Mészely József (1956-)
   Útnyomok / Mészely József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2011. - 82, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0896-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3302462]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2011.
Miska
   Emlékturkáló / Miska. - Budapest : [s.n.], 2011. - 52 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3303127]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2011.
Mohás Lívia (1928-)
   Három kisregény / Mohás Lívia. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 340 p. ; 19 cm
Tart.: A dekatlonférfiÞ; IrmaÞ; Prokopiosz
ISBN 978-963-446-612-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3301802]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2011.
Nádudvari Anna (1946-)
   Az athéni műkereskedő / Nádudvari Anna. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-64-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303417]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2011.
Nagy Tiborné Lászki Erzsébet (1936-)
   Magad mögül : versek / Lászki Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 127, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-19-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3301818]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2011.
O'Connor, Alan
   Csillagvető / Alan O'Connor. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2011. - 315 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9940-21-5 fűzött : 2490,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3304525]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2011.
Oláh Gábor (1938-)
   Díszbogár / Oláh Gábor. - Budapest : Novella, cop. 2011. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9442-94-8 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3302643]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2011.
Ördög Ottó (1962-)
   Cuccaink / Ördögh Ottó ; KNL grafikatúráival. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 153, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-275-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3303232]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 1 CD (4 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6650-4 : 3800,- Ft
magyar irodalom - humor - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3303338]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2011.
Sinkó Ervin (1898-1967)
   Egy regény regénye : moszkvai naplójegyzetek, 1935-1937 / Sinkó Ervin ; [sajtó alá rend. és a szöveget gond. Bosnyák István] ; [az utószó Sükösd Mihály munkája]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 579 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-28-1 kötött : 3990,- Ft
Sinkó Ervin (1898-1967). Optimisták
Délvidék - Szovjetunió - határon túli magyar irodalom - kommunizmus - két világháború közötti időszak - napló
894.511-94(497.1) *** 329.15(47)"193"(0:82-94)
[AN 3304093]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2011.
Sislay József (1911-)
   Sislay József amerikai magyar költő költeményei. - Budapest : Háttér, [1999]-. - 20 cm
Főcím az 5. kötettől: Sislay József amerikai magyar költő művei. - A 15. kötettől kiad. Ex Libris K.
ISBN 963-8128-70-4 *
Egyesült Államok - magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821(73)
[AN 394755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Sötét és véres a jövő : válogatott versek. - 2011. - 144 p. : ill.
ISBN 978-963-88790-2-8 fűzött : 1000,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3301925] MARC

ANSEL
UTF-87689 /2011.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   Regények / Somlyó Zoltán. - Budapest : Múlt és Jövő, cop. 2011. - 274 p. ; 23 cm. - (Somlyó Zoltán összegyűjtött művei. Próza ; 1.)
Tart.: Tangó Milonga hercegnőÞ; Őszi regényÞ; Félkarral ölelni..
ISBN 978-963-9512-63-4 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303225]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2011.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Nyugat : új versek, 2006-2010 / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-616-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3301691]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az őz [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 1 CD (6 h 45 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5717-5 : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3303355]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2011.
Szili József (1929-)
   Verskazal / Szili József. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-615-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3301694]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2011.
Szkárosi Endre (1952-)
   Egy másik ember : eszmélkedéstörténeti emlékirat / Szkárosi Endre. - Budapest : Orpheusz, 2011. - 352, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-20-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - művészeti élet - avantgárd - Kádár-korszak - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 7.037(439)"197/200"
[AN 3301879]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2011.
Tóth Gyula, Sz
   Tanári notesz 5 : manó a hegy mögött : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2010. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5079-25-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3301729]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2011.
Tóth Olga (1955-)
   Csupasz nyulak / Tóth Olga. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-225-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3302286]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2011.
Vári Fábián László (1951-)
   Tábori posta : szovjet mundérban Poroszföldön / Vári Fábián László. - Budapest : Kortárs, 2011. - 299 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-99-2 fűzött : 2500,- Ft
Kárpátalja - Német Demokratikus Köztársaság - határon túli magyar irodalom - katonaélet - memoár
894.511-94(477.87) *** 355(430.1)(0:82-94)
[AN 3301834]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2011.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a lába hatos : korszerű mondókák kisbabáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina ill. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5028-05-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2)
[AN 3303259]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2011.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Családom történeteiből / Vekerdy Tamás. - Bőv., átszerk. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2011]. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-156-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3303310]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2011.
Veres Zsuzsanna
   A farkas kora / Veres Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, 2011. - 238 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-469-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3302847]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2011.
Vörös István (1964-)
   Keresztelés özönvízzel : befejezhetetlen krimi / Vörös István. - Budapest : Noran Könyvesház, 2011. - 225, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-046-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3297423]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7701 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : UP, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-963-9727-62-5 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3303115]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2011.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu päiväkodissa (magyar)
   Tatu és Patu az óvodában / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2010. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-15-9 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3302684]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2011.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun outo unikirja (magyar)
   Tatu és Patu fura altatókönyve / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-21-0 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3302670]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2011.
Horváth Mónika
   Manka / írta és rajz. Horváth Mónika. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9820-20-3 fűzött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3302965]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2011.
Morvai Elvira
   Pilla Pali, Lepke Lili és a számok / Morvai Elvira ; Csics Emese rajz. - Budapest : Ciceró, 2011. - [24] p. : ill., részben színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-539-742-6 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3303001]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2011.
Morvai Elvira
   Pilla Pali, Lepke Lili és a színek / Morvai Elvira ; Csics Emese rajz. - Budapest : Ciceró, 2011. - [26] p. : ill., részben színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-539-743-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3303011]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7707 /2011.
Felvidéki Miklós
   Némajáték / Felvidéki Miklós. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - [108] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-310-049-3 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3301290]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2011.
Huh Gook Hwa
Tân giai nhân (magyar)
   A titokzatos menyasszony / Ho Kook-Hva, Kim Szu-Dzsin ; [ford. Kálovics Dalma]. - Budapest : Vad Virágok Kvműhely, [2011]-. - ill. ; 20 cm
manga - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3302020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2011. - [184] p., [1] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9998-12-4 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3302025] MARC

ANSEL
UTF-87709 /2011.
   Interdiszciplináris kutatás : a Debreceni Egyetem hallgatóinak tanulmányai / szerk. Mező Ferenc. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-120-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3302013]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2011.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes collections (magyar)
   Kázmér és Huba gyűjtemény ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Véres mancsú dzsungelmacskaszörny. - 2011. - 130 p.
ISBN 978-963-9998-13-1 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3301716] MARC

ANSEL
UTF-87711 /2011.
Yi Yŏng-yu
   Annyira király vagy! / Li Jong-Hi ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2009-. - ill., részben színes ; 20 cm
A ford. a "You are so cool" (New York, N.Y. : Yen Press, 2007-) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2850551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2011. - [196] p., [4] t.
ISBN 978-963-9998-11-7 fűzött : 2150,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3302633] MARC

ANSEL
UTF-8