MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/09/30 15:00:54
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
8675 /2011.
   Női kalendárium / [szerk. Subáné Dombóvári Erika et al.] ; [kiad. a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - Debrecen : Boldog T. Kat. Egy. Feminine Stud. Szakkoll., 2010. - 311 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9927-3 fűzött
kalendárium
050.9
[AN 3316783]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8676 /2011.
   15 éves a Gyermekvasutasokért Alapítvány / [... közrem. Beck Orsolya]. - [Budapest] : Gyermekvasutasokért Alapítvány, [2010]. - 16 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0277-2 fűzött
Gyermekvasutasokért Alapítvány
Budapest - alapítvány - kisvasút - történeti feldolgozás
061.27(439-2Bp.)(091) *** 656.331(493-2Bp.)
[AN 3317015]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2011.
   Cserhátszentiván 2011 : a cserhátszentivániak III. Világtalálkozója : 2011. június 25-én, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 251-ik, és az új templom alapkőletételének 70. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2011]. - 203 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1738-7 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - világtalálkozó - életrajz
061.7(439-2Cserhátszentiván) *** 908.439-2Cserhátszentiván(092)
[AN 3316224]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2011.
Farkas Ferenc (1931-)
   Jászságért díjasok, 1992-2009 / [írta Farkas Ferenc, Fodor István Ferenc] ; [közread.] A Jászságért Alapítvány. - Budapest : A Jászságért Alapítvány, 2010. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8296-1 kötött
Jászság - kitüntetés - helyismeret
06.068(439)Jászságért *** 908.439Jászság *** 929(439Jászság)
[AN 3313135]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8679 /2011.
Fresli Mihály (1976-)
   Kultúra és tradíció : történelmi és kulturális kapcsolatok a párbeszéd jegyében / Fresli Mihály ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar]. - Szombathely : NYME SEK, 2011. - 356 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 336-351.
ISBN 978-963-9871-49-6 kötött
Oroszország - történelem - kultúratörténet
008(47) *** 947
[AN 3317759]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2011.
Majoros Pál (1952-)
   A kutatásmódszertan alapjai : tanácsok, tippek, trükkök, nem csak szakdolgozat-íróknak / Majoros Pál. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 978-963-394-584-1 fűzött : 2600,- Ft
kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv
001.81(075.8)
[AN 3315471]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2011.
   Tudáskapu : az Interaktív Természetismereti Tudástár kincsei / [szerk. Viskolcz Noémi] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. - Szeged : SZTE JGYPK, 2010. - 72 p. : ill., színes ; 21x29 cm
ISBN 978-963-9927-31-5 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Interaktív Természetismereti Tudástár
Szeged - természettudomány - ismeretterjesztés - múzeum
001.92 *** 5 *** 069(439-2Szeged)
[AN 3316402]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8682 /2011.
   Beszélgessünk. - [Budapest] : Vitalis Natura Kft., [2011]. - [341] pag.var., [5] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
Figuratív alakú
Fűzött
 (hibás ISBN 963-202-587-3)
ezoterika
133.25
[AN 3315545]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2011.
Choa Kok Sui
Pranic psychotherapy (magyar)
   Prána-pszichoterápia : energetikai gyógyító rendszer, elsősorban pszichológiai alkalmazásra / Choa Kok Sui ; [ford. Fekete Éva] ; [közread. a] Prana Magyarország Egyesület. - [Balassagyarmat] : Prana Mo. Egyes., 2011. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89234-0-0 fűzött : 3290,- Ft
ezoterika - pszichoterápia
133.25 *** 615.851
[AN 3316663]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2011.
Kutasi János
   A spiritualitás világa / Kutasi János. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 77 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-27-4 fűzött : 3350,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3313927]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2011.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Meditation: the art of ecstasy (magyar)
   Meditáció: az eksztázis művészete : a meditációról és a meditációs technikákról / Osho ; [ford. Salek Zoltán és Nadzsal Ida] ; [közread. a] LEELA Alapítvány. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mo. LEELA Alapítvány, 2011. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0986-3 fűzött : 2890,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3315536]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8686 /2011.
   Climate-friendly cities : a handbook on the tasks and possibilities of European cities in relation to climate change / [ed. by Salamin, Géza et al.] ; [publ. by the] Ministry of Interior, Váti Hungarian Non-profit Ltd. for Regional Development and Town Planning. - Budapest : Min. of Interior : Váti, 2011. - 268 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 253-265.
ISBN 978-963-7380-24-2 fűzött
éghajlattan - városökológia - környezetvédelem
504.03 *** 551.583 *** 504.3.06
[AN 3313357]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8687 /2011.
Komzsik Lajos
Wheels in the sky (magyar)
   Égi kerekek : örökké forognak / Komzsik Lajos. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 152, [3] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Pieke Andrea
ISBN 978-615-5051-11-1 fűzött : 3870,- Ft
forgás - művelődéstörténet
539.194 *** 930.85
[AN 3313796]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2011.
Magyar Mechanikai Konferencia (11.) (2011) (Miskolc)
   XI. Magyar Mechanikai Konferencia : Miskolc-Egyetemváros, 2011. augusztus 29-31. : az előadások összefoglalói / szerk. Baksa Attila, Bertóti Edgár és Szirbik Sándor ; [rend. az] International Union of Theoretical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága. - [Miskolc] : [ME], [2011]. - X, 134 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-975-6 fűzött
mechanika - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3316809]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2011.
Öveges József (1895-1979)
   Kísérletezzünk és gondolkozzunk! / Öveges József. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011-. - ill. ; 24 cm
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 3318791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mechanika. - 2011. - 141, [2] p.
ISBN 978-963-11-8988-9 kötött : 2490,- Ft
mechanika - kísérlet - gyermekkönyv
531/534.03(02.053.2)
[AN 3318793] MARC

ANSEL
UTF-88690 /2011.
   "Thermo-bridge" between East and West for technology transfer and information exchange : 17th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo) with exhibition and pre-session on thermal energy in Hungarian : 6-8 July, 2011 Budapest ... : abstracts = "Thermo" az Európai Unióban történő együttműködésért és a hazai továbbképzésért : XVII. Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai (Thermo) Konferencia kiállítással és hazai előszekcióval : Budapest, 2011. július 6-8. / [chief ed. ... Imre Benkő] ; [ed. ... István Kovacsics, István Lovák] ; [org., publ. by the Scientific Society of Measurement, Automation and Informatics ... Branch of Thermal Engineering and Thermogrammetry ...]. - Budapest : MATE, 2011. - XVII, 64 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8231-96-3 fűzött
hőtechnika - hőmérsékletmérés - konferencia-kiadvány
536.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3316954]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8691 /2011.
   Synthesis, isolation and biological activity of natural products and related systems : 4th German - Hungarian Workshop : June 14-16, 2011 Debrecen : symposium program and book of abstracts / org., [publ.] by the Department of Organic Chemistry University of Debrecen. - [Debrecen] : Dep. of Organic Chemistry Univ. of Debrecen, [2011]. - [8] fol., 26, 18 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
kémia - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3317768]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8692 /2011.
   A meteorológia alapjai / [szerk. Bartholy Judit] ; [közread. az] ELTE Meteorológiai Tanszék. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2011. - 176 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-284-205-9 fűzött
meteorológia - egyetemi tankönyv
551.5(075.8)
[AN 3319497]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8693 /2011.
International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants (10.) (2011) (Budapest)
   Program, abstracts and list of participants of the 10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants : Meeting of the Plant Oxygen Group of the Society for Free Radical Research-Europe (SFRR-E) : July 5-8, 2011, Budapest ... - [Budapest] : [HAS], [2011]. - 284 p. ; 30 cm
Rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia. - Bibliogr.
Fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3317793]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2011.
Muskovits József (1943-)
   Magyarország hangyadarazsai : Hymenoptera: Mutillidae = Velvet ants of Hungary / Muskovits József & György Zoltán. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig. ; Budapest : M. Termtud. Múz., 2011. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7212-75-8 fűzött
Magyarország - darázs - fauna
595.79 *** 591.9(439)
[AN 3315111]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2011.
Tóth Sándor (1932-)
   A Dunántúli-dombság és környéke szitakötő faunája = Dragonfly fauna of the Transdanubium hills and surroundings / Tóth Sándor. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2010. - 188 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7212-72-7 fűzött
szitakötő - fauna - Dunántúli-dombság
595.733 *** 591.9(439)(234.373Dunántúli-dombság)
[AN 3315232]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8696 /2011.
Cooper, Colin
A dad's guide to babycare (magyar)
   Kispapák kézikönyve : babaápolás / Colin Cooper. - Pécs : Alexandra, 2011. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-409-5 fűzött
csecsemőgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3315604]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2011.
Csőglei István (1930-)
   Tolnai tüzek és tűzoltók, 1886-2011 / Csőglei István ; [kiad. Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete]. - Tolna : Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2011. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1252-8 fűzött
Tolna - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Tolna)(091)
[AN 3313980]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2011.
Csókay András (1956-)
   Művészet és idegsebészet együtt a hitben = Art and neurosurgery united in faith / Csókay András, Muhari-Papp Sándor Balázs. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 84 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-662-450-7 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - idegsebészet - grafikus - hit - ezredforduló
616.8-089 *** 743(439)Muhari-Papp_S._B. *** 234
[AN 3317484]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2011.
Csőszné Seres Ilona
   Megbetegedések a dél-alföldi régió kistérségeiben / [kész. Csőszné Seres Ilona] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal [Szegedi Igazgatósága]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2011. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-235-333-3 fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 963-235-333-3)
Dél-alföldi régió - betegség - statisztikai adatközlés
614(439Dél-Alföld)(083.41) *** 616(439Dél-Alföld)(083.41)
[AN 3314460]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2011.
   Egy lépés a jobb életért / [közread. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat]. - Budapest : NFSZ, 2011. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - ápolás - szakképzés - ezredforduló - foglalkoztatás
614.2 *** 377(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3313643]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2011.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Jenseit des Lustprinzips (magyar)
   A halálösztön és az életösztönök / Sigmund Freud ; [ford. Kovács Vilma] ; [az előszót írta ... Ferenczi Sándor]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-04-2 fűzött : 1650,- Ft
ösztön
159.964.212.2
[AN 3319162]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2011.
Gyimesi András
   A 2-es típusú cukorbeteg komplex kezelése a legújabb ajánlások tükrében / Gyimesi András. - Budapest : Medical Tribune Hung., cop. 2011. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: A diabetológia és határterületének aktuális kérdései : Servier Hungária Kft. Szimpózium : Baja, 2011. június 4.
Fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3314838]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2011.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2011. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9232-5 kötött : 2900,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3316333]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2011.
Inczédy Tamás (1982-)
   A te könyved / Inczédy Tamás. - [Recsk] : Magánkiad., 2011. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8583-2 fűzött
mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3317802]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2011.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Die Archetypen und das kollektive Unbewusste (magyar)
   Az archetípusok és a kollektív tudattalan / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Scolar, 2011. - 423 p. : ill. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 9/1.)
Bibliogr.: 377-394.
ISBN 978-963-244-257-0 kötött : 4995,- Ft
pszichoanalízis - személyiségtipológia
159.964.2 *** 159.923 *** 615.851
[AN 3316533]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2011.
Kabarcz Zoltán (1954-)
   Nyerd meg az életed! : a célok koncepciója / Kabarcz Zoltán és Hajnalka. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-93-9 fűzött : 3030,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3317020]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2011.
Kálmán László
   Kötelező mentési és tűzriadó terv : közérthető utasítások kifüggeszthető formában a vészhelyzetek hatékony kezeléséhez / [szerző Kálmán László]. - [Budapest] : Fórum Média, [2011]. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9482-55-5 fűzött
mentés - veszély - tűzeset - munkavédelem - útmutató
614.8(439)(036) *** 331.45(439)(036)
[AN 3314810]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2011.
Lanctôt, Ghislaine Saint-Pierre
What the hell am I doing here anyway? (magyar)
   Mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen? : ön-megvalósítást / Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt ; [ford. Korda Cecília és ezvankarcsi]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Ez Van K., 2010. - IV, 272 p. : ill, részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
Fűzött : 4300,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3316632]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2011.
   Ments életet! : reanimáció a családorvosi gyakorlatban / [szerk. Dudás István]. - Nyíregyháza : [Dudás I.], 2010. - 103 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-08-1940-4 fűzött
háziorvosi ellátás - újraélesztés - elsősegélynyújtás
616-083.88 *** 616-08-039.74 *** 616-083.98 *** 614.2
[AN 3316215]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2011.
   Ments életet! : sürgősségi betegellátás a családorvosi gyakorlatban / [szerk. Dudás István]. - 3. átd. kiad. - Nyíregyháza : [Dudás I.], 2010. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-06-0509-0 fűzött
betegápolás - elsősegélynyújtás - háziorvosi ellátás
616-083.88 *** 616-08-039.74 *** 616-083.98 *** 614.2
[AN 3316557]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2011.
   Ne csak nézz, láss is! / Palotai Judit [et al.]. - [Szolnok] : Önkormányzat : HSZK, 2011. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
ISBN 978-963-87100-6-2 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - egészségnevelés
613.83 *** 614-053.5/.6 *** 364.272(439) *** 364.65-053.6
[AN 3313611]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2011.
Neumann Ottó
   Köszönjük, hogy megszülettünk! : Kaáli Intézet: 20 év - 20 000 gyermek / Neumann Ottó. - Budapest : Bembo Kft., 2011. - 226 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1156-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Kaáli Intézet (Budapest)
Budapest - mesterséges megtermékenyítés - kórház
618.177-089.888.11 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3314670]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2011.
Nyitrai Erika
   Az érintés hatalma / Nyitrai Erika. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2011. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-240.
ISBN 978-963-89026-6-5 fűzött : 2490,- Ft
személyiség-lélektan - gyermeklélektan - testbeszéd
159.922.7 *** 159.923 *** 159.925.8
[AN 3315104]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2011.
Peck, M. Scott (1936-2005)
The road less travelled (magyar)
   A járatlan út : a szeretet és a szellemi fejlődés új pszichológiája / M. Scott Peck ; [ill. Barka Ferenc]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 7.)
Megj. "Úttalan utakon" címmel is
ISBN 978-963-530-937-5 fűzött : 1290,- Ft
pszichoterápia - szeretet
615.851 *** 316.647.2
[AN 3316683]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2011.
   Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja, 2010 : az Iskoláskorú gyerekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés : Health behaviour in school-age children (HBSC): a WHO-collaborative cross-national study national report, 2010 / szerk. Németh Ágnes és Költő András ; [közread. az] Országos Gyermekegészségügyi Intézet. - Budapest : Orsz. Gyermekeü. Int., 2011. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-156. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88560-3-6 fűzött
Magyarország - serdülőkor - egészséges életmód - ezredforduló - statisztikai adatközlés
613-053.6(439)"200"(083.41)
[AN 3317025]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2011.
   Szegények patikája / [kész. ... a FoKa Art Műteremben]. - [Érd] : FoKa Art Műterem, 2011. - [64], 237, [36] p. ; 19 cm
Ismeretlen szerző kéziratának hasonmása. - Számozott példány: 30
ISBN 978-963-08-1480-5 fűzött
gyógyszerkönyv - fakszimile kézirat
615.11 *** 094/099.07
[AN 3317962]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2011.
Vitale, Joe (1953-)
Zero limits (magyar)
   Hoponoponó : a titkos hawaii módszer, amivel bőséget, egészséget és békét teremthetsz / Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Agykontroll Kft., cop. 2011. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-7491-26-9 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3316164]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2011.
Your babycare bible (magyar)
   A babaápolás ABC-je / szerk. A. J. R. Waterston. - Pécs : Alexandra, 2011. - 392 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-405-7 kötött
csecsemőgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3314916]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8719 /2011.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2011) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2011 : AACS'11 : [Budapest, ... June 24, 2011] / ed. István Vajk, Renáta Iváncsy ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE, [2011]. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-033-9 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3314029]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2011.
Beleznay Péter (1976-)
   A Facebook / írta Beleznay Péter. - [Budapest] : Press Publica, 2011. - 126 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 76.)
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-615-5179-01-3 fűzött
internet - közösségfejlesztés
681.324Internet *** 316.45
[AN 3317871]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2011.
Sierra, Kathy
Head first Java (magyar)
   Agyhullám: Java : [frissített kiadás, Java 5.0] / Kathy Sierra, Bert Bates ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - XXXII, 683 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-79-5 fűzött : 12000,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 3313208]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8722 /2011.
Bárth János (1944-)
   Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánfalván / Bárth János. - Kecskemét : Bárth Bt., 2010. - 37 p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 8.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-9815-23-0 fűzött
Csíkszentgyörgy - Csíkbánfalva - vízvezeték - civil szervezet
628.1(498.4-2Csíkszentgyörgy) *** 628.1(498.4-2Csíkbánkfalva) *** 334.012.46(498.4)
[AN 3316275]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2011.
   Tájékoztató a balatoni kistelepülések szennyvízkezelési programjáról / [... szerkesztője Gerzánics Annamária]. - Budapest : [Váti Nonprofit Kft.], 2010. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
ISBN 978-963-7380-20-4 fűzött
Balaton (környék) - szennyvíztisztítás - kistelepülés
628.1/.3(439.11) *** 911.373(439.11)
[AN 3315064]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2011.
   Újrahasznosítás : "... hogy semmi ne menjen kárba" : segédanyag a 2011-es "Teremtés Hete" ünnepkörhöz / [szerk. Kodácsy-Simon Eszter] ; [kiad. a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa]. - [Budapest] : MEÖT, [2011]. - 74 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7779-0 fűzött
hulladékfeldolgozás - nyersanyag-hasznosítás - elmélkedés
628.477 *** 504.064.47 *** 242
[AN 3317705]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8725 /2011.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / [írták Duka Gyula et al.]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2010. - 292 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2010. szept.
ISBN 978-963-9518-51-3 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9518-35-3)
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 3319102]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2011.
   Kilometeranzeiger der Donau = Kilometrovnik reki Dunaj = Indicateur kilometrique du Danube / [Hrsg.:] Donaukommission. - Budapest : Donaukommission, 2010. - 511 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87781-7-8 kötött
Duna - folyami hajózás - közlekedési jelzés - útmutató
656.62(282.243.7)(036)
[AN 3317296]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8727 /2011.
Baráth László (1940-)
   Erdészéletutak : erdőmérnökök a Zalaerdőnél, jogelődeinél és a zalai erdészeti igazgatásban, 1945-2010 / [írta és szerk. Baráth László] ; [kiad. Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Erdészeti Zrt., 2011. - 205 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87419-3-6 kötött
Magyarország - Zala megye - erdőmérnök - 20. század - ezredforduló - életrajzi lexikon
630(439.121)(092):030 *** 630(439)(092):030
[AN 3315574]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2011.
Csipes Antal (1945-)
   A Hungerit Zrt. és jogelődeinek története, 1922-2008 / Csipes Antal ; [szerk. és a képeket vál. Labádi Lajos]. - Szentes : Hungerit, 2010. - 167 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-08-0360-1 kötött
Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (Szentes)
Szentes - baromfiipar - ipartörténet - iparvállalat
636.5 *** 061.5(439-2Szentes)
[AN 3316534]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2011.
   Díszmadarak. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-91-5 fűzött
díszmadár - állattartás
636.68
[AN 3313337]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2011.
Firányi Ferenc (1944-)
   Firányi Pékség története : 1942-2012, 70 éves. - Baja : Emlékívek K., 2011. - 22 fol. : ill., főként színes ; 22x30 cm
Írta Firányi Ferenc
ISBN 978-963-08-1785-1 kötött
Firányi Pékség Kft. (Baja)
Baja - pékség - memoár
664.61(439-2Baja)(091)
[AN 3313768]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2011.
Jakab Ferenc
   Kutyapszichológia / Jakab Ferenc. - Szekszárd : Jakab F., 2011. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-963-08-1167-5 kötött
kutya - etológia
636.7 *** 591.51
[AN 3316078]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2011.
Keszthelyi Növényvédelmi Fórum (21.) (2011)
   XXI. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum : 2011. január 26-28., Keszthely / [rend., közread. a] Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet. - Keszthely : PE GK Növényvédelmi Int., 2011. - 182 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
növényvédelem - konferencia-kiadvány
632 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3314879]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Agrártudományi Szekció (2011) (Keszthely)
   XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Agrártudományi Szekció : Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2011. április 6-8. : konferencia-kötet : program és előadás összefoglalók / [szerk. Pál László, Farkas Róbert, Kodrik László]. - Keszthely : PE Georgikon Kar, 2011. - 353 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9639-41-6 fűzött
agrártudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
63 *** 378.184 *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3315792]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2011.
Szilasi László (1964-)
   Kiknek bor lelkök : a magyar borminősítés elfeledett kezdetei / Szilasi László ; [... Ágoston Lóránt ill.]. - Szeged : GeolArt, 2011. - 37 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-89244-0-7 fűzött
Magyarország - bor - értékelés - művelődéstörténet - 16. század
663.2 *** 930.85(439)"15"
[AN 3314763]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8735 /2011.
Family cooking (magyar)
   Főzzünk a családnak! : 1001 recept. - Pécs : Alexandra, 2011. - 409, [6] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-420-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3315041]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2011.
Kelemenné Pataki Márta
   Kenyerek, tészták, édes-sós harapnivalók : 100% paleo : saját és paleos barátaim receptjei / BB - K. Pataki Márta. - [Budapest] : Kelemenné Pataki M., cop. 2011. - 61 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Paleovital recept-sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-1776-9 fűzött
diéta - kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3315885]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2011.
Szabó Péter
   Halak és halételek : gasztronómiai kislexikon 80 recepttel és ételfotókkal / Szabó Péter, Hoitsy György ; [fotó Pintér Árpád] ; [graf. Andrási Edina]. - Budapest : Corvina, 2011. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-963-13-6030-1 kötött : 5990,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3316552]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8738 /2011.
Horkheimer, Max (1895-1973)
Dialektik der Aufklärung (magyar)
   A felvilágosodás dialektikája : filozófiai töredékek / Max Horkheimer, Theodor W. Adorno. - Budapest : Atlantisz, 2011. - 312 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-14-9 kötött : 3295,- Ft
filozófiatörténet
1Horkheimer,_M. *** 1Adorno,_Th._W. *** 1(100)(091)
[AN 3315459]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2011.
   Huszonöt fennsík : a művészetektől a tudományokig / szerk. Valastyán Tamás. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 376 p. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-100-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318-064-8)
filozófia
1(100)
[AN 3317730]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2011.
   Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában / szerk. Csapó Benő ... és Zsolnai Anikó ... - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 256 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7160-6 kötött
értelmi fejlődés - lelki fejlődés - általános iskola - tanuló - értékelés - képességvizsgálat
165.194 *** 159.922.7 *** 165.195 *** 371.212 *** 65.018
[AN 3313355]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2011.
Lievegoed, Bernard (1905-1992)
Über die Rettung der Seele (magyar)
   A lélek megmentéséről : három nagy emberiségvezető együttműködése / Bernard Lievegoed ; [ford. Scherak Mari]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2011. - 137 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1631-1 fűzött : 1200,- Ft
antropozófia - rózsakeresztesség - manicheizmus
141.333 *** 061.236.5 *** 273.21
[AN 3315116]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8742 /2011.
Áment Márton
   A kolontári-devecseri Szentkút : az iszapkatasztrófától megmenekült Szentkút története / Áment Márton ; [kiad. Gyepesi Örökségünk Egyesület]. - Bakonygyepes : Gyepesi Örökségünk Egyes., 2011. - 111 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-08-1863-6 fűzött
Devecser - kegyhely
248.153.8(439-2Devecser)
[AN 3316644]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2011.
Bridges, Jerry (1929-)
The pursuit of holiness (magyar)
   Törekvés a szentségre / Jerry Bridges. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2011. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (KIA klasszikusok sorozata, ISSN 2061-2699)
Bibliogr.
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3313411]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2011.
Chaves, Rony
La teologia de la humildad (magyar)
   Az alázat teológiája / Rony Chaves ; [... ford. Demkó Andrea] ; [... kiad. az Újszövetség Gyülekezet]. - Miskolc : Újszövetség Gyülekezet, [2011]. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1420-1 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3316035]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2011.
   Az égiek üzenetei Kadarkúton. - Esztergom : Pax Bt., [2011]. - 46 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-08-1227-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3317698]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2011.
Farkas L. Gyula (1932-)
   A Biblia biológus szemmel / Farkas L. Gyula, Juhász Miklós, Just Zsuzsanna. - 2. átd., bőv. kiad. - Szeged : Agapé, 2010. - 344 p. : ill. ; 20 cm. - (Scientia Christiana, ISSN 1218-4950 ; 10.)
Bibliogr.: p. 331-334.
ISBN 978-963-458-357-8 fűzött
Biblia
orvostudomány - növénytan - állattan - bibliamagyarázat
22.07 *** 57 *** 61 *** 58 *** 59
[AN 3316643]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2011.
   Introduction to church families / ed. by Nagypál Szabolcs, Filip Outrata, Hans-Georg Link. - Budapest ; [Pannonhalma] : [Békés Gellért Ökumenikus Int.], 2011. - 32 p. ; 20 cm
Közread. a Békés Gellért Ökumenikus Intézet
ISBN 978-963-86946-8-3 fűzött
keresztény egyház
28(100)
[AN 3316581]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2011.
Karácsoniné Kemenesi Zsuzsanna
   Jézus életének dicsősége versben és dalban / szerző Karácsoniné Kemenesi Zsuzsanna. - Budapest ; Esztergom : Pax, 2011. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1672-4 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3317696]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2011.
   Kereszt által jött a feltámadás : 15 keresztúti imádság / [szerk. Stella Leontin és Hanusi Attila] ; [kiad. Balassagyarmati Római Katolikus Egyházközség]. - [Balassagyarmat] : Balassagyarmati Római Katolikus Egyházközs., 2011. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1023-4 kötött
szenvedéstörténet - imakönyv
248.159.23 *** 243
[AN 3316944]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2011.
   Kilenced Boldog II. János Pál pápához. - Esztergom : Pax, [2011]. - 16 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-1442-3 fűzött
ima
243
[AN 3317708]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2011.
Kovács I. Gábor (1945-)
   Az abaúji Hernádszurdok református egyházának története 1979-ig / Kovács I. Gábor. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1882-7 fűzött
Hernádszurdoki Református Egyházközség
Hernádszurdok - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Hernádszurdok)(091)
[AN 3317692]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2011.
Kozma László (1949-)
   Erdélyi karácsony / Kozma László. - Budapest : Euron, [2010]. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0592-6 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 3316900]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2011.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   A szeretet könyve / Méhes Mária Viktória. - Szeged : Agapé, 2010. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-458-362-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3316361]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2011.
Mücher, Werner (1946-)
Was bald geschehen muss (magyar)
   Amiknek gyorsan egymás után meg kell történniük : a Jelenések könyve madártávlatból / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 27 p. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9867-87-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3316721]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2011.
Révi Sándorné
   Beszélgetek Istennel / Melina médium. - 2. bőv. kiad. - [Perbál] : Angyali Szolgálat Alapítvány, 2011-. - 21 cm
Szerző Révi Sándorné
vallásos irodalom
244
[AN 3313835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Isten szól hozzám. - 2011. - 212 p. - (Égi üzenetek sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-89059-2-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3313839] MARC

ANSEL
UTF-88756 /2011.
Shortman, Tracy
   Királyválasztás és más történetek Sámuel első könyvéből / Tracy Shortman ; [ford. Királyné Ficsor Lilla] ; [kiad. a "4H" és az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány ; [S.l.] : 4H, 2011. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5140-00-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
bibliai történet - foglalkoztatókönyv
222.41(02.053.2) *** 087.5
[AN 3313427]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8757 /2011.
   Arctalan (?) nemzedék : ifjúság 2000-2010 : [tanulmánykötet] / szerk. Bauer Béla, Szabó Andrea ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - Budapest : NCSSZI, 2011. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-38-3 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - ezredforduló - szociológiai vizsgálat
316.37-053.81(439)"200"
[AN 3315810]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2011.
   The compensation process for Hungarian jews for damages suffered during World War II : preliminary summary / written and ed. by János Botos [et al.] ; transl. by János Boris, Márta Nagy. - Budapest : Holocaust Document and Memorial Center, 2011. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Páva könyvek, ISSN 2062-736X ; 3.)
ISBN 978-615-5132-04-9 fűzött
Magyarország - zsidóság - holokauszt - kártérítés - második világháború
316.347(=924)(439)"193/194" *** 323.12(=924)(439)"193/194" *** 368.025.8(=924)(439)
[AN 3316541]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2011.
   Életmesék avagy Szülők, nagyszülők, dédszülők történetei / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2011. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1545-1 fűzött
családi élet - elbeszélés
316.356.2(0:82-32)
[AN 3315789]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2011.
Gratch, Alon
If men could talk (magyar)
   Ha a férfi beszélni tudna.. : hogyan fejtsük meg, mit mond? / Alon Gratch ; [ford. Farkas Eszter] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 351, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 6.)
ISBN 978-963-530-936-8 fűzött : 1290,- Ft
férfi - nemek lélektana
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3316679]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2011.
Hauser Arnold (1892-1978)
Sozialgeschichte der Kunst und Literatur (magyar)
   A művészet és irodalom társadalomtörténete / Hauser Arnold ; [ford. Nyilas Vera és Széll Jenő]. - 3. kiad. - Budapest : Arktisz : Artmagazin, cop. 2011. - 2 db ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8189-25-7 fűzött : 4300,- Ft
kultúraszociológia - művészettörténet - irodalomtörténet
316.7 *** 7(100)(091) *** 82(091)
[AN 3312488]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 508 p. - (Artmagazin könyvek, ISSN 2062-9583 ; 2.)
ISBN 978-963-8189-24-0
[AN 3316720] MARC

ANSEL
UTF-88762 /2011.
   Hungarian standard classification of occupations : HCSO-08/FEOR-08 / [comp. Miklós Lakatos, Éva Kasza] ; [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : HCSO, 2011. - 40 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-235-325-8 fűzött : 8 EUR
Magyarország - foglalkozás - nómenklatúra
311.131(439)(083.7)
[AN 3313758]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2011.
   The impact of European demographic trends on regional and urban development : synthesis report / [prepared by Metropolitan Research Institute ..., Váti Hungarian Non-profit Ltd. for Regional Development and Town Planning ...]. - Budapest : Metropolitan Research Inst. : Váti, 2011. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 137-148.
Fűzött
Európai Unió - demográfia - város
314.1(4-62) *** 911.375(4-62)
[AN 3313340]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2011.
Király Miklós (1960-)
Egység és sokféleség (angol)
   Unity and diversity: the cultural effects of the law of the European Union / Miklós Király ; [... transl. Péter Pásztor] ; [publ. by the] Faculty of Law ELTE Department of Private International Law and European Economic Law, Jean Monnet Centre of Excellence. - Budapest : ELTE Fac. of Law, 2011. - 241 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-238.
Fűzött
Európai Unió - kultúra - jogrendszer - európai integráció
316.7(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3319080]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2011.
Kormány Gyula (1932-)
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népesség-, település- és agrárföldrajzi sajátosságai 1941-2006 között / Kormány Gyula ; [kiad. Észak-Keletmagyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány és a Nyíregyházi Főiskola]. - [Újfehértó] : Észak-Keletmo. Gyümölcs Kutatás-Fejleszt. Alapítvány ; [Nyíregyháza] : NYF, 2011. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 978-963-08-1446-1 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - demográfia - településföldrajz - mezőgazdasági földrajz - 1945 utáni időszak - ezredforduló
314(439.161)"194/200" *** 911.37(439.161)"194/200" *** 338.43(439.161)"194/200"
[AN 3316197]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2011.
   Megtart a szó : hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról / szerk. Csernicskó István ; [közread. az] MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Hodinka Antal Intézet. - Budapest : MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Biz. ; Beregszász : Hodinka Antal Intézet, 2010. - 147 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-508-582-8 fűzött
kárpátaljai magyarság - nyelvhasználat
316.347(=945.11)(477.87) *** 323.15(=945.11)(477.87) *** 809.451.1-06(477.87)
[AN 3271061]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2011.
Pálfalvi Zsoltné
   Halandósági differenciák a Dél-Alföld megyéiben és kistérségeiben / [kész. Pálfalvi Zsoltné, Takács Béláné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal [Szegedi Igazgatósága]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2011. - 32 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-235-332-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-235-332-6)
Dél-Alföld - halálozás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
314.4(439Dél-Alföld)"198/200"(083.41)
[AN 3316713]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2011.
Suba Györgyné (1939-)
   Barátság : Jászapáti, Jászivány, Globig, Wartenburg, 1965-1990... = Freundschaft / [írta és szerk.] Suba Györgyné Kocsis Julianna ; [kiad. ... a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - [Jászapáti] : Jászapátiak Baráti Egyes., [2011]. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1416-4 fűzött
Jászapáti - Jászivány - Sachsen-Anhalt - társadalmi kapcsolat - interperszonális kapcsolat - magyarság - németek
316.47(=945.11)(439-2Jászivány) *** 316.37(=30)(430.1Sachsen-Anhalt) *** 316.47(=945.11)(439-2Jászapáti)
[AN 3313395]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2011.
Verő Bán Linda
   Mesés képek egy zsidó család életéből / Verő Bán Linda ; ill. Paller Eszter. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Zsidongó könyvek)
ISBN 978-963-88304-6-3 kötött
zsidóság - nemzettudat - képeskönyv
316.356.4(=924)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3316393]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2011.
Verő Bán Linda
Mesés képek egy zsidó család életéből (angol)
   Becca's family photos Jewish life in Budapest / Linda Verő-Bán ; ill. by Eszter Paller ; [... transl. by Péter Török]. - [Budapest] : Hillel Jewish Education Youth Center Found., 2011. - [32] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Zsidongó könyvek)
ISBN 978-963-88304-8-7 kötött
zsidóság - nemzettudat - képeskönyv
316.356.4(=924)(02.053.2) *** 316.63 *** 087.5(084.1)
[AN 3316521]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8771 /2011.
Fülöp József
   Gyerekdalok és mondókák : Tavaszi szél vizet áraszt : Aranykertben aranyfa / [látványterv Fülöp József]. - [Piliscsaba] : Kilátó Publ., 2011. - [12] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 15x18 cm
Fűzött : 699,- Ft
képeskönyv - gyermekdal - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3313404]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2011.
   The golden tulip = De gouden tulp = Az aranytulipán. - Kézdivásárhely ; Maassluis ; Hatvan : [Testvérvárosi Kapcsolatokért Egyes.], 2010. - 139 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Testvérvárosi mesék, ISSN 2062-9680 ; 1.)
Kiad. a Testvérvárosi Kapcsolatokért Egyesület
ISBN 978-963-06-9953-2 kötött
ISBN 963-06-9953-2
magyar néprajz - székelyek - népmese - gyermekkönyv - többnyelvű dokumentum
398.21(=945.11)(02.053.2).02=20 *** 398.21(=945.11)(02.053.2).02=393.1 *** 398.21(=945.11)(02.053.2).02=945.11
[AN 3313121]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2011.
Gyöngyössy Orsolya (1985-)
   Ozsdolai népszokások / Gyöngyössy Orsolya. - Kecskemét : Bárth Bt., 2010. - 76 p. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 7.)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-963-9815-22-3 fűzött
Ozsdola - magyar néprajz - népszokás
398(=945.11)(498.4-2Ozsdola)
[AN 3316266]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2011.
Krupa András (1934-)
   Rozprávky ňaničky Žofky = Zsofka néni meséi / Krupa András ; [komentáre nap. Viera Gašparíková, Ágnes Kovács] ; [kiad. az Országos Szlovák Önkormányzat]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Orsz. Szlovák Önkormányzat, [2011]. - 343 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Békéscsaba : Békés M. Tanács VB., 1984
ISBN 978-963-86803-5-8 kötött
Békés megye - magyarországi szlovákok - népmese
398.21(=854)(439.175)
[AN 3319442]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2011.
Palásti Anna (1889-1957)
   Tengöri Hereberi atyámuram : Palásti Annuska meséi : Katona Imre csongrádi népmesegyűjtése 1941-42-ből / [szerk. Bereznai Zsuzsanna, Georgiádes Ildikó] ; [ill. Pál-Dudás Ági] ; [kiad. a Csongrád Megyei Levéltár]. - Csongrád : Csongrád M. Lvt., 2011. - 366 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 362-363.
ISBN 978-963-7237-81-2 fűzött
Csongrád - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(439-2Csongrád)
[AN 3313916]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2011.
Pintér György
   Plutyka, kajmó, dödölle : szokások és hagyományok a Vasi Hegyhát szívében, Gersekaráton. - [Gersekarát] : [Gersekarátért Baráti Kör], 2011. - 147 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A múltnak kútja)
Bibliogr.
Fűzött
Gersekarát - magyar néprajz - népszokás
398(=945.11)(439-2Gersekarát)
[AN 3313950]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2011.
Walter, Susanne
Knigge für freche Frauen (magyar)
   Üzleti etikett vagány nőknek : profi fellépés, nagyobb siker / Susanne Walter, Christine M. Huber ; [ford. Kenesei István]. - Budapest : Mérték, 2011. - 159 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-615-5113-19-2 kötött
üzleti etikett - siker - nő - üzleti élet
395 *** 613.865-055.2
[AN 3315842]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8778 /2011.
   Civil szervezetek. - Budapest : Árbóc, 2011. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. máj. 8.
ISBN 978-963-9997-15-8 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - civil szervezet - jogszabálygyűjtemény - útmutató
323.21(439)(094)(036) *** 334.012.46(439)(094)(036)
[AN 3314894]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2011.
Dienes-Oehm Egon (1945-)
   Útmutató a minisztereknek az Európai Unió Tanácsának elnökléséhez és az Európai Parlamenttel folytatott együttműködéshez / Dienes-Oehm Egon. - Budapest : Külügymin., 2010. - 24 p. ; 21 cm. - (EU-elnökségi füzetek, ISSN 2061-7321)
ISBN 978-963-7038-33-4 fűzött
Európai Unió - működési szabályzat
327.39(4-62)(060.1/.9) *** 342.511(4-62)(060.1/.9)
[AN 3313596]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2011.
   Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége : 2011. január 1 - június 30. / [szerk. Váradi Emil] ; [kiad. a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma]. - Budapest : Külügymin., 2011. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - politikai vezetés - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 342.511(4-62)
[AN 3314070]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2011.
Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége (angol)
   The Hungarian presidency of the Council of the European Union : 1 January - 30 June 2011 / [ed. by Emil Váradi] ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs of the Rep. of Hungary, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - politikai vezetés - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 342.511(4-62)
[AN 3314074]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2011.
   Europe and Asia in the globalizing world : contributions of the EU - Japan Symposium : held in Budapest, on 3rd of March, 2011 / [ed. by István Szerdahelyi, Szabolcs Takács, Péter Wintermantel] ; org. by the Ministry of Foreign Affairs of Japan [etc.] ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs of the Rep. of Hungary, 2011. - 104 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-36-5 fűzött
Európa - Japán - külkapcsolat - környezeti tudatosság - környezeti politika - ezredforduló - konferencia-kiadvány
327(4) *** 327(520) *** 504.03(100)"20" *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3314037]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2011.
Hat hónap egy erősebb Európa szolgálatában (angol)
   Six months in the service of a stronger Europe : overview of the Hungarian presidency of the Council of the European Union : January - June 2011 / [publ. by Ministry of Foreign Affairs Hungary]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs, 2011. - 98 p. ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - külpolitika - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 342.511(4-62) *** 327(4-62)"201"
[AN 3314064]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2011.
   Hat hónap egy erősebb Európa szolgálatában : áttekintés az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségéről : 2011. január - június / [kiad. a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma]. - Budapest : Külügymin., 2011. - 97 p. ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - külpolitika - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 342.511(4-62) *** 327(4-62)"201"
[AN 3314060]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2011.
   Nemzet és radikalizmus : egy új pártcsalád felemelkedése / szerk. Lánczi András. - Budapest : Századvég, 2011. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-00-2 fűzött : 4200,- Ft
Európa - szélsőjobboldali irányzat - nacionalizmus - ezredforduló
329.17(4)"200"
[AN 3313901]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2011.
Pozsgay Imre (1933-)
   A tiszteletbeli köztársasági elnök : Pozsgay Imrével beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2011. - 142 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 86.)
ISBN 978-963-662-489-7 fűzött : 1500,- Ft
Pozsgay Imre (1933-)
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
32(439)(092)Pozsgay_I.(047.53)
[AN 3317741]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2011.
   A pragmatic alliance : Jewish - Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century / ed. by Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2011. - [6], 274 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-17-7 kötött
Litvánia - zsidóság - belpolitika - századforduló
323.15(=924)(474.5)"189/192" *** 323(474.5)"189/192"
[AN 3313084]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2011.
Szente Zoltán (1966-)
   Kormányzás a dualizmus korában : a XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után, 1867-1918 / Szente Zoltán. - Budapest : Atlantisz, 2011. - 452 p. ; 21 cm. - (East-European-non-fiction, ISSN 0866-0212). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265)
Bibliogr.: p. 443-452.
ISBN 978-963-9777-17-0 kötött : 3595,- Ft
Magyarország - Európa - politikatörténet - politikai rendszer - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 19. század
328(439)"1867/1918" *** 342(439)"1867/1918" *** 342(4)"18"
[AN 3313061]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2011.
Új iskola a határon: Kőszegi Európa Egyetemi Intézet (német)
   Neue Schule an der Grenze: Europäisches Universitätsinstitut von Kőszeg : Zusammenfassende Publikation über das vom EWR/Norwegischen Finanzierungsmechanismus unterstützte Projekt / [Hrsg.:] Stiftung des Institutes für Gesellschaftswissenschaften und Europa-Studien. - [Szombathely] : Stiftung des Institutes für Gesellschaftswissenschaften und Europa-Studien, 2011. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - kulturális politika - kulturális örökség
327.39(4-62) *** 008:323(4-62) *** 351.853(439)
[AN 3317947]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2011.
   Új iskola a határon: Kőszegi Európa Egyetemi Intézet : összefoglaló kiadvány az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projektről / [közread. a] Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány. - [Szombathely] : Társtud. és Európa-tanulmányok Int. Alapítvány, 2011. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - kulturális politika - kulturális örökség
327.39(4-62) *** 008:323(4-62) *** 351.853(439)
[AN 3317929]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2011.
Urbancsok Zsolt
   A holokauszt gyermekei : a holokauszt gyermek szemtanúinak visszaemlékezései / Urbancsok Zsolt ; [kiad. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület]. - Makó : Dr. Kecskeméti Á. Egyes., 2010. - 99 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-06-8938-0 fűzött
holokauszt - gyermek - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 316.346.3-053.2
[AN 3316702]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2011.
   Útmutató az Európai Unió Tanácsának munkacsoportjainak elnökléséhez / összeáll. Bartha Péter. - Budapest : Külügymin., [2010]. - 20 p. ; 21 cm. - (EU-elnökségi füzetek, ISSN 2061-7321)
ISBN 978-963-7038-35-8 fűzött
Európai Unió - munkacsoport - működési szabályzat - útmutató
327.39(4-62)(060.1/.9) *** 342.511(4-62)(060.1/.9) *** 327.39(4-62)(036) *** 342.511(4-62)(036) *** 061.28(4-62)
[AN 3313599]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8793 /2011.
   250 éves Borzavár, 1761-2011 / [összeáll. Reinhold Gizella] ; [... kiad. Borzavár Községi Önkormányzat]. - Borzavár : Önkormányzat, cop. 2011. - [24] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1782-0 fűzött
Borzavár - helytörténet
943.9-2Borzavár
[AN 3317777]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2011.
Árgyusi Imre
   II. András, Jeruzsálem királya / Árgyusi Imre. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 96 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-08-1548-2 fűzött : 1600,- Ft
Endre (Magyarország: király), II. (1177?-1235)
magyar történelem - uralkodó - keresztes háborúk - 13. század - 12. század - 11. század
943.9"10/12" *** 943.9(092)Endre,_II. *** 940"10/12" *** 355.48(100)"10/12"
[AN 3316729]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2011.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   A hunok három világbirodalma / írta és közread. Baráthosi-Balogh Benedek. - [Onga] : Belső Egész-ség, 2011. - 157 p. ; 21 cm. - (Baráthosi turáni könyvei ; 12.)
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-615-5144-08-0 fűzött : 2100,- Ft
Hun Birodalom - nemzettörténelem - hunok
936.91
[AN 3319233]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2011.
   Best of 2004 : 2004 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit et al.]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 15.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3317358]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2011.
Cseszka Éva
   Esztergom, 1956 : országos tendenciák, helyi sajátosságok a forradalom és szabadságharc alatt / Cseszka Éva. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2011. - 201 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 18.)
Bibliogr.: p. 146-149.
ISBN 978-963-7234-25-5 fűzött
Esztergom - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Esztergom"1956"(093) *** 943.9"1956"(093)
[AN 3316684]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2011.
   La diplomatie des états Angevins : aux XIIIe et XIVe siècles : actes du colloque international de Szeged, Visegrád, Budapest : 13 -16 septembre 2007 = Diplomacy in the countries of the Angevin dynasty in the thirteenth-fourteenth centuries / sous la direction de Zoltán Kordé et István Petrovics ; [publ.] Accademia d'Ungheria in Roma istituto storico "Fraknói", Dipartimento di storia Ungherese del medioevo e della prima età moderna Università degli studi di Szeged. - Szeged : Univ. degli studi di Szeged : JATEPress ; Roma : Accad. d'Ungheria in Roma, 2010 [!2011]. - 354 p. ; 24 cm
Váltakozva francia és angol nyelven. - Bibliog.
ISBN 978-963-315-046-7 fűzött
Anjou-ház
Európa - történelem - diplomácia - családtörténet - 13. század - 14. század
940"12/13" *** 327(4)"12/13" *** 929.52(4)Anjou
[AN 3315517]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2011.
   "Én írok levelet Magának..." : a levélírás eszközei a XVIII-XX. században = "Ich schreib an Sie..." : Die Requisiten des Briefschreibens im 18-20. Jh. = "I write this to You..." : letter-writing tools in the 18th - 20th centuries / [a tanulmányt írta és az anyagot vál. ... Horváth Hilda] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2011. - 67 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Keszthelyen, 2010. szept. 24-én nyílt kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88420-2-2 fűzött
Magyarország - levelezés - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
930.85(439)"17/19" *** 651.7(439)"17/19" *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3317004]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2011.
Farkas Katalin
   Magyar függetlenségi törekvések, 1859-1866 / Farkas Katalin. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, 2011. - 223 p. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 192-198. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88181-6-4 fűzött : 2730,- Ft
Magyarország - Európa - magyar történelem - hadtörténet - emigráció - önkényuralom időszaka (1849-1867) - történelmi forrás
943.9"1859/1866"(093) *** 325.25(=945.11)(4)"184/186" *** 355.48(4)"185/186"
[AN 3313986]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2011.
Havas László (1939-)
   Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója / Havas László. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 440 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 20.)
Bibliogr.: p. 405-428.
ISBN 978-963-318-112-6 fűzött
Florus, Lucius Annaeus (2. sz)
Római Birodalom - történetírás - ókori latin irodalom - író - 2. század
930.1(37) *** 871(092)Florus,_L._A.
[AN 3317673]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2011.
Jacquin, Philippe (1942-2002)
La vie des pionniers au temps de la conquête de l'Ouest (magyar) (röv. kiad.)
   Magánélet Buffalo Bill korában / Philippe Jacquin ; [ford. Aczél Ferenc] ; [a verseket ford. Nádasdy Ádám]. - Budapest : Corvina, 2011, cop. 2006. - 80 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5978-7 kötött : 1690,- Ft
Egyesült Államok - Vadnyugat - művelődéstörténet - 19. század
930.85(73)"18"
[AN 3316599]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2011.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar nagyasszonyok / Józsa Judit ; [a kiállítást rend. ... Bába Szilvia]. - Budapest : Józsa J., [2010]. - 215 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2010. aug. 18 - okt. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 138-142.
ISBN 978-963-89156-0-3 kötött
Magyarország - keramikus - magyar történelem - nő - híres ember - ezredforduló - 21. század
943.9-055.2(092) *** 929-055.2(439) *** 738(439)(092)Józsa_J.
[AN 3316848]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2011.
Kőhegyi Mihály (1934-2001)
   Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető / Kőhegyi Mihály, Vörös Gabriella ; mtársak Marcsik Antónia, Vörös István ; szerk. Felföldi Szabolcs. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2011. - 455 p., 132, [12] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 1.)
Bibliogr.: p. 433 - 436. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-014-8 kötött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - régészet - szarmaták - római birodalom kora - lelet
904(439-2Madaras)"01/04" *** 904(398.1)
[AN 3306651]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2011.
Kubik György
   Hács története / Kubik György. - [Zánka] : Kubik Gy., cop. 2011. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-963-08-1638-0 fűzött
Hács - helytörténet
943.9-2Hács
[AN 3315802]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2011.
   Magyar történelmi fényképalbum, 1896-1946 / [összeáll.] Neszményi György. - [Tass] : Magánkiad., [2008]-. - 30 cm
magyar történelem - századforduló - 20. század - fényképalbum
943.9"189/194"(084.12)
[AN 2766312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2011], cop. 2010. - 83 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-08-1377-8 fűzött
[AN 3312904] MARC

ANSEL
UTF-88807 /2011.
   Mongolian studies in Europe [elektronikus dok.] : proceedings of the conference held on November 24-25, 2008 in Budapest / ed. by Birtalan Ágnes ; [publ. by the] Eötvös Loránd University Department of Inner Asian Studies. - Szöveg és képek. - Budapest : Eötvös Loránd Univ. Dep. Inner Asian Stud., cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; Windows XP/2000; 1024x768 felbontás; P III CPU; 512 MB RAM. - Váltakozva angol, mongol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-137-3
mongolisztika - nemzettörténelem - mongolok - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
930.8(=942) *** 809.42 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 3313983]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2011.
Padfield, Peter (1932-)
Himmler (magyar)
   Himmler : [Reichsführer-SS] / Peter Padfield ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : Mérték, 2011. - 668 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 652-656.
ISBN 978-615-5113-04-8 kötött
Himmler, Heinrich (1900-1945)
Németország - történelem - politikus - katonatiszt - 20. század - második világháború
943.0"192/194" *** 32(430)(092)Himmler,_H. *** 355.318(430)(092)Himmler,_H.
[AN 3304686]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2011.
   Paloták, kolostorok, falvak : Gerevich László (1911-1997) középkori kutatásai : a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közös kiállítása : [2011. április 15 - 2011. október 16.] : kiállítási katalógus = Palaces, monasteries, villages : medieval excavations of László Gerevich (1911-1997) / szerk. Benda Judit, Benkő Elek, Magyar Károly. - Budapest : BTM, 2011. - 99 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-963-9340-88-6 fűzött
Gerevich László (1911-1997)
Magyarország - régészet - 20. század - középkor - kiállítási katalógus
904(439)(092)Gerevich_L. *** 904(439)"13/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3316178]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2011.
Rees, Laurence (1957-)
World War Two : Behind closed door (magyar)
   Zárt ajtók mögött : Sztálin és a Nyugat politikai játszmái / Laurence Rees ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 389, [2] p., XVI t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-297-400-2 kötött
Szovjetunió - történelem - második világháború - 1945 utáni időszak
947"194/195" *** 94"194/195" *** 327(47)"194/195"
[AN 3303565]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2011.
   Régészeti tanulmányok / szerk. Rajna András Gergely Katalin közreműködésével ; tábla szerk. Jakucs János. - Szentendre : PMMI, 2011. - 450 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-46-5 kötött
Abony - Cegléd - régészet
903/904(439-2Abony) *** 903/904(439-2Cegléd)
[AN 3316127]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2011.
Riznerné Gáspár Erika
   Ősi kultúra a jelenben : a Turul népe / Riznerné Gáspár Erika ; [kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány]. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, cop. 2010. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-87498-2-6 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - művelődéstörténet
930.8(=945.11) *** 930.85(100)
[AN 3316874]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2011.
Rostoványi Zsolt (1952-)
   A Közel-Kelet története, 1918-1991 / Rostoványi Zsolt. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 268 p. ; 21 cm. - (A rövid XX. század, ISSN 2060-4661)
Bibliogr.: p. 252-264.
ISBN 978-963-09-6654-2 kötött : 2600,- Ft
Közel-Kelet - történelem - 20. század
95-011"19"
[AN 3315065]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2011.
   Sorsok, életek, családok / [szerk., a riportokat kész. és a visszaemlékezéseket lejegyezte Czöndör Mihályné Joó Katalin]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2011-. - ill. ; 20 cm
Pusztaszabolcs - helytörténet - 20. század - életrajz - történelmi forrás
929(439-2Pusztaszabolcs) *** 943.9-2Pusztaszabolcs(093)
[AN 3277927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Audiovizuális emlékgyűjtés Pusztaszabolcson / [szerk. Királyné Molnár Orsolya, Patonai Erika]. - 2011. - 63 p. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 5.)
Fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - 20. század - életrajz - történelmi forrás
943.9-2Pusztaszabolcs(093) *** 929(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 3317215] MARC

ANSEL
UTF-88815 /2011.
Straub Péter
   Zala megye régészeti albuma a magyar honfoglalás koráig / Straub Péter. - Zalaegerszeg : Yeloprint, 2011. - [2], 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
ISBN 978-963-08-0843-9 kötött
Zala megye - régészet - album
904(439.121)".../09"(084.1)
[AN 3317690]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2011.
Szimeonov Todor (1947-)
   1935 / napisa Todor Simeonov. - Budapeŝa : Press Publica, 2011. - 126 p. : ill. ; 17 cm. - (Svetʺt v promâna, ISSN 2062-9168 ; 2.)
Bulgária - történelem - két világháború közötti időszak - kronológia
949.72"1935"(0:930.24)
[AN 3317623]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2011.
Török László (1941-)
   Adoption and adaptation : the sense of culture transfer between ancient Nubia and Egypt = A kultúraátvétel értelme : egy ókori Nílus-völgyi eset / László Török ; [publ. by Ízisz Foundation]. - [Budapest] : Ízisz Foundation, 2011. - 110 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1402-7 fűzött
Egyiptom - Núbia - történelem - kultúratörténet
932 *** 939.78 *** 008(32)(091) *** 008(397.8)(091)
[AN 3316189]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2011.
La vie des chinois au temps des Ming (magyar) (röv. kiad.)
   Magánélet a kínai császárok korában, 1368-1644 / [... szerzői Gilles Baud-Berthier et al.] ; [képaláírások Nanon Gardin] ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5977-0 kötött : 1690,- Ft
Kína - művelődéstörténet - hétköznapi élet - középkor - újkor
930.85(510)"13/16"
[AN 3316562]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2011.
Zsoldos Ildikó
   A szatmári Vécseyek a 19-20. században / Zsoldos Ildikó. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2011. - 460, [18] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-22-5 fűzött
Vécsey család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Vécsey
[AN 3316043]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8820 /2011.
Bokor József
   Egy hét Berlinben / [Bokor József]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2011]. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm. - (Útitárs)
ISBN 978-963-9613-70-6 fűzött : 2000,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3316236]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2011.
Europa (magyar)
   Európa / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. és átd. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, [2011]-. - ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Európa - földrajz - földrajzi atlasz
914 *** 912(4)
[AN 3316353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 9.)
ISBN 978-963-09-6636-8 kötött : 1690,- Ft
[AN 3316357] MARC

ANSEL
UTF-88822 /2011.
Fábián László
   Ura : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Fábián László, Pintye Gábor] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2010. - 68 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-963-7220-70-8 fűzött
Ura - helyismeret
908.439-2Ura
[AN 3313718]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2011.
   Honismeret Csongrád megyében, 1969-2011 / szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Gergelyné Bodó Mária. - Szeged : Csongrád M. Honismereti Egyes. : Csongrád M. Lvt., 2011. - 456 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 39.)
ISBN 978-963-7237-80-5 fűzött
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület
Csongrád megye - helyismeret - helytörténet - egyesület
908.439.181 *** 061.2(439.181)Csongrád_Megyei_Honismereti_Egyesület *** 943.918.1
[AN 3316368]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2011.
Hrdlička, Miroslav
Černá Hora (magyar)
   Montenegró : útikönyv = Crna Gora / [szöveg Miroslav Hrdlička, Jiři Martinek]. - Budapest : Hibernia, [2011]. - 82 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2011. jún.
ISBN 978-963-7617-39-3 fűzött
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 3316085]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2011.
Jakab Attila
   Tyukod : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Jakab Attila] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2010. - 38 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-7220-69-2 fűzött
Tyukod - helyismeret
908.439-2Tyukod
[AN 3313731]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2011.
Ilona (1955-)
   Fénykép / Jó Ilona ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2010. - 92 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88569-2-0 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Jó_I.
[AN 3315803]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2011.
Kovács Norbert
   Komló madárszemmel : Komló 60 éves város, 1951-2011 / [a fotókat kész. Kovács Norbert]. - Komló : Rotari Kft., [2011]. - 92 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-88196-1-1 kötött
Komló (Baranya megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Komló(084.12)
[AN 3313392]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2011.
   Kultúrák találkozása a Völgységben : előadások az V. Völgységi Konferencián : 2010. november 25. = Begegnung der Kulturen in Völgység = The encounter of cultures in Völgység region / szerk. Szőts Zoltán ; [kiad. a Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága, a Völgységi Múzeum]. - Bonyhád : MTT Dél-Dunántúli Csoportja : MTA Pécsi Akad. Bizottsága Város- és Helytört. Munkabiz. : Völgységi Múz., [2011]. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87566-8-8 fűzött
Völgység - helytörténet - konferencia-kiadvány
908.439Völgység *** 061.3(439-2Bonyhád)
[AN 3312929]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2011.
Magyar Melinda
   Hazatérek Csöngére / Magyar Melinda, Magyar Balázs Márk ; [kiad. Csönge Község Önkormányzata]. - Csönge : Önkormányzat, [2011]. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-963-08-1657-1 fűzött
Csönge - helyismeret
908.439-2Csönge
[AN 3317902]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2011.
Nagy Gábor
   Mogyoróska és környéke : a Regéc-Mogyoróskai kismedence növényvilága és Mogyoróska múltjának bemutatása a történeti földrajz szemszögéből nézve / Nagy Gábor. - [Mogyoróska] : [Nagy G.], cop. 2011. - 224 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-08-1505-5 kötött
Mogyoróska - Eperjes-Tokaji-hegyvidék - történeti földrajz
911.3(439-2Mogyoróska) *** 911.3(439Eperjes-Tokaji-hegyvidék)
[AN 3317115]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2011.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Balatonfüred és Tihany / Pállfy István ; [kiad. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület]. - [Balatonfüred] : Balatonfüredi Turisztikai Egyes., 2011. - 171, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
Borítócím: Balatonfüred és Tihany
ISBN 978-963-88857-7-7 fűzött
Balatonfüred - Tihany - útikönyv
914.39-2Balatonfüred(036) *** 914.39-2Tihany(036)
[AN 3316606]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2011.
Schmidt Antal (1944-2010)
   Életem széljegyzetei : válogatott írások / Schmidt Antal ; [szerk. Bálint László]. - Baja : Bajai Honpolgár Alapítvány, 2011. - 296, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Bajai honpolgár könyvek, ISSN 1785-430X ; 5.)
ISBN 978-963-87589-2-7 fűzött
Bajai kistérség - helyismeret - magyar irodalom - válogatott művek
908.439-2Baja(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 3313102]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2011.
Scholtz Róbert
   Porcsalma : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Scholtz Róbert] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2010. - 51 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-7220-71-5 fűzött
Porcsalma - helyismeret
908.439-2Porcsalma
[AN 3313690]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2011.
   Szervusz, Cervus! / [összeáll. Keserű Zsuzsa, Tatai László]. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, 2011. - 127 p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-89205-1-5 kötött : 840,- Ft
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - miniatűr dokumentum
908.439-2Szarvas *** 099.1
[AN 3314581]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2011.
Szervusz, Cervus! (angol)
   Servus, Cervus! / [comp. by Zsuzsa Keserű, László Tatai] ; [transl. by Nóra Tatai, Vladimir Mikhailov]. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, 2011. - 128 p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - miniatűr dokumentum
908.439-2Szarvas *** 099.1
[AN 3314604]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2011.
Szervusz, Cervus! (olasz)
   Servus, Cervus! / [a cura di Zsuzsa Keserű, László Tatai] ; [trad. Misur György]. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, 2011. - 127 p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-89205-4-6 kötött : 840,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89205-1-5)
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - miniatűr dokumentum
908.439-2Szarvas *** 099.1
[AN 3320006]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2011.
Tenczné Tóth Krisztina
   Gyenesdiási séták : Diás 670 éves évfordulója tiszteletére = Spaziergänge in Gyenesdiás : zu Ehren des 670-jährigen Jubliäums von Diás = Roamings in Gyenesdiás : in honour of the 670th anniversary of Diás / [szöveg Tenczné Tóth Krisztina] ; [... ford. Androvich Tamás, Kalotsa Gergely]. - [Gyenesdiás] : Tencz K., 2011. - 72 p. : ill., színes ; 16x17 cm
ISBN 978-963-08-1752-3 kötött
Gyenesdiás - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyenesdiás(084.12)
[AN 3315049]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2011.
Tompa György
   Ököritófülpös : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Tompa György] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2010. - 52 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-7220-72-2 fűzött
Ököritófülpös - helyismeret
908.439-2Ököritófülpös
[AN 3313709]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2011.
   ...Vízről, másként : ...Baja..., Duna..., napfény. - [Baja] : Tinusz G., [2011]. - 60 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-08-1474-4 kötött
Baja - Duna - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Baja(084.12) *** 908.439(282.243.7)(084.12)
[AN 3313244]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8840 /2011.
   Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter]. - Győr : SZE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2010. - 2 db ; 24 cm
A Győrött, 2010. dec. 10-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-60-2 fűzött
Magyarország - jogtörténet - jogtudomány - államjog
34(100)(091) *** 34(439)(091)
[AN 3312908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 408 p.
ISBN 978-963-7175-61-9
[AN 3312922] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 196 p.
ISBN 978-963-7175-62-6
[AN 3312924] MARC

ANSEL
UTF-88841 /2011.
Czuglerné Ivány Judit
   A munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga az Európai Unióban és Magyarországon / Czuglerné Ivány Judit ; [kiad. a Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - Budapest : MOSZ, [2010]. - 28 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0665-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - munkavállaló
349.2(4-62) *** 349.2(439) *** 331.105.24(4-62) *** 331.105.24(439)
[AN 3313263]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2011.
Dienes-Oehm Egon (1945-)
   Az Európai Unió jogi aktusai és jogalkotási eljárásai : a rendes jogalkotási eljárás / Dienes-Oehm Egon, Stelbaczky Tibor. - Budapest : Külügymin. : MEH, [2010]. - 32 p. ; 21 cm. - (EU-elnökségi füzetek, ISSN 2061-7321)
ISBN 978-963-7038-34-1 fűzött
Európai Unió - jogalkotás - jogi eljárás
342.511(4-62) *** 340.13(4-62)
[AN 3313606]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2011.
Gyulavári András (1947-)
   Földügyek Szarvas városában és környékén / Gyulavári András ; [az interjúkat kész. Ronyec Zoltán ...]. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kara : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2011. - 101 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 28.)
Bibliogr.
Fűzött
Szarvas (Békés megye) - földügy - történeti feldolgozás
351.823.1(439-2Szarvas)(091)
[AN 3312996]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2011.
Hill, Declan
The fix (magyar)
   Bunda : futball és szervezett bűnözés / írta Declan Hill ; ford. Szántó András. - [Miskolc] : Milagrossa, 2011. - 378 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1667-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-1667-0)
labdarúgás - korrupció - szervezett bűnözés - ezredforduló
343.974(100)"200" *** 343.352(100)"200" *** 796.332(100)"200"
[AN 3317165]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2011.
Jog, jogvédelem, ellátás (angol)
   Legislation, rights protection and assistance : development of inter-disciplinary cooperation in Hungary to combat prostitution and trafficking for the purpose of sexual exploitation and to support victims : project summary / [ed. by Andrea Matolcsi, Lídia Balogh and Réka Sáfrány] ; [publ. by the] MONA Foundation for the Women of Hungary. - Budapest : MONA, 2010. - 61 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9193-2 fűzött
Magyarország - prostitúció - emberkereskedelem - nemzetközi jog - szociális gondoskodás
343.544 *** 343.43(439) *** 341.24 *** 364.442-058.57
[AN 3313951]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2011.
Johnson, Nelson (1948-)
Boardwalk empire (magyar)
   Boardwalk empire : gengszterkorzó / Nelson Johnson ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 378 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-398-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-397-2 fűzött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - Atlantic City (Egyesült Államok, New Jersey) - helytörténet - szervezett bűnözés - századforduló - 20. század - dokumentumregény
343.341.2(73)(091) *** 973-2Atlantic_City
[AN 3303223]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2011.
   Az önkormányzatok pénzügyei / Demeter Péter [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, 2011. - 422 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-798-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - gazdálkodás
352.073.52(439)
[AN 3313301]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2011.
   Öröklés, hagyatéki eljárás. - Budapest : Árbóc, 2011. - 55 p. ; 29 cm
Lezárva: 2011. máj. 8.
ISBN 978-963-9997-14-1 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - öröklés - eljárásjog - hagyaték - törvény - útmutató
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 3314902]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2011.
Új iskola a határon: Kőszegi Európa Egyetemi Intézet (angol)
   New school at the border: European University Institute of Kőszeg : summary publication about the project subsidised by EEA/Norwegian Finance Mechanism / [publ. by the] Institute for Social and European Studies Foundation. - [Szombathely] : Inst. for Social and European Studies Found., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - kulturális politika - kulturális örökség
351.853(439) *** 327.39(4-62) *** 008:323(4-62)
[AN 3317939]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8850 /2011.
Hushegyi Róbert
   Határőrök voltunk : ami a történelemkönyvekből kimaradt / Hushegyi Róbert. - Mosonmagyaróvár : Hushegyi R., cop. 2011. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1553-6 fűzött
Magyarország - határőrség - memoár
355.457(439)(0:82-94)
[AN 3314544]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2011.
Vereckei Zoltán
   János vitéz "civilben" : Horváth Nepomuki János / Vereckei Zoltán ; [kiad. az Ács Károly Művelődési Központ]. - Ráckeve : Ács K. Művel. Közp., [2011]. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
Horváth János (1774-1847)
Magyarország - katona - 19. század - irodalmi alak
355(439)(092)Horváth_J.
[AN 3317697]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8852 /2011.
   100 éve született Balanyi Béla / [... összeáll. Gyenesei József és Tánczos-Szabó Ágota] ; [kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2011. - 77 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7236-70-9 kötött
Balanyi Béla (1911-2002)
Magyarország - vezető alkalmazott - levéltár - 20. század - ezredforduló
65.012.4(439)(092)Balanyi_B. *** 930.253(439-2Kecskemét)
[AN 3316740]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2011.
Fischer, Peter
Neu auf dem Chefsessel (magyar)
   Az első 100 nap a főnöki székben : hogyan lehetünk sikeresek vezetőként? / Peter Fischer ; [ford. Toronyi Attila]. - Budapest : Mérték, 2011. - 212 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-18-5 kötött
vezetés - siker
65.012.4 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3315819]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2011.
   Szervezet és vezetés / szerk. Dobák Miklós, Veresné Somosi Mariann ; [szerzők] Angyal Ádám [et al.]. - [Budapest] : M. Könyvvizsgálói Kamara, 2010. - 328 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9878-22-8 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3313397]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8855 /2011.
   Adótörvények magyarázatokkal [elektronikus dok.] : jogalkalmazások, 2010 : általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, adózás rendjéről, társasági adó és osztalékadó, illeték. - Szöveg. - [Budapest] : Saldo, [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win2000/XP/Vista/Win7
ISBN 978-963-638-352-7
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(094)(036)
[AN 3316728]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2011.
Béres Ágnes
   Vállalkozói "kisokos" / [szerző Béres Ágnes] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Keresk. és Iparkamara, 2011. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2038-7 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3317413]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2011.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Gazdaságpolitikai döntések válságos időkben : a magyar eset, 2008-2010 / Bod Péter Ákos. - Budapest : Századvég, 2011. - 261 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-99-4 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 338.124(439)"200"
[AN 3313903]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2011.
Bolevácz Ágnes
   Business in English / írta Bolevácz Ágnes, Botár Klára, Lukács Júlia. - 3. utánny. - Budapest : Képzőműv. K., 2011, cop. 2001. - 395 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 394-395.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-336-881-7)
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - pénzügy - nyelvkönyv
33 *** 802.0(078)=945.11 *** 658.1
[AN 3316563]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2011.
Cellular manufacturing (magyar)
   Cellarendszerű gyártás : egydarabos anyagáramlás / [ford. Jankovics János] ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2011. - XVII, 65 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1483-6 fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-1482-9)
termelésszervezés
658.5
[AN 3317268]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2011.
   Felelős vállalatirányítási és üzleti szótár, 2010/2011 : angol - magyar, magyar - angol = Glossary of corporate governance and business integrity terms, 2010/2011 : English - Hungarian, Hungarian - English / [főszerk. Czirják László ...] ; [kiad. a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara. - Budapest : Mo. Amerikai Keresk. Kamara, 2011. - 44, 44 p. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-1695-3 fűzött
vállalatirányítás - gazdasági erkölcs - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
658.1.012.4 *** 174 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3313740]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2011.
   A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon = Sustainable development indicators in Hungary / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2011. - XIV, 284 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-235-311-1 fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 963-235-311-1)
Magyarország - gazdaság - demográfia - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439)"199/200"(083.41) *** 314(439)"199/200"(083.41) *** 504.03(439)"199/200"(083.41)
[AN 3314398]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2011.
Huff Endre Béla (1958-)
   Etikai kontroll az államháztartás és közpénzügyek tervezésében, vitelében, ellenőrzésében / Huff Endre Béla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 376 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-367.
ISBN 978-963-19-6961-0 fűzött : 5990,- Ft
pénzügy - gazdasági ellenőrzés - gazdasági erkölcs - államháztartás - költségvetési szervezet
657 *** 336.12 *** 174
[AN 3313329]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2011.
   IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl : absztraktok / [szerk. Kádas Gabriella] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2010. - 50 p. ; 22 cm
A konferenciát Kaposváron, 2010. nov. 12-én rendezték
ISBN 978-963-9541-14-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - régió - regionális gazdaság - konferencia-kiadvány
332.1(439) *** 332.1(4-62) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3312980]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2011.
Jásper Éva
   Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás : módszertani kézikönyv / Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2011. - 143, [73] p. : ill., színes ; 26 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5043-77-2 fűzött
Magyarország - autizmus - szociális foglalkoztatás - munkaerőpiac
331.582.22(439) *** 331.5(439) *** 616.89-008.45
[AN 3317787]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2011.
Just-in-time for operators (magyar)
   Just-in-time / [ford. Viszocsánszki Mihály] ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2011. - XVII, 65 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1482-9 fűzött : 1490,- Ft
gyártástervezés
658.5
[AN 3317274]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2011.
Kálmán László
   Kötelező egységes és átfogó megelőzési stratégia : szakszerűen összeállított, a munkavédelmi törvényeknek megfelelő megelőzési stratégia / [szerző Kálmán László]. - [Budapest] : Fórum Média, [2011]. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9482-58-6 fűzött
Magyarország - munkavédelem - útmutató
331.45(439)(036)
[AN 3314773]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2011.
Kardos Barbara
   Pénzügyi számvitel : üzleti szakügyintézők és államháztartási szakügyintézők részére / Kardos Barbara, Siklósi Ágnes, Sztanó Imre. - Budapest : Saldo, 2011. - 234 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-963-638-371-8 fűzött : 3800,- Ft
pénzügy - számvitel - tankönyv
336.7(078) *** 657(078)
[AN 3316170]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2011.
Kolman Miklós
   Diákvállalakozások tervezése és létrehozása : életstratégiám a vállalkozás / Kolman Miklós. - [Eger] : Neumann Isk. Alapítvány, 2010. - 92 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1801-8 fűzött
vállalkozásismeret - tankönyv
658.1(078)
[AN 3313435]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2011.
   Kötelező munkaügyi nyilvántartások [elektronikus dok.] : [a rendezett munkaügyi kapcsolatok új követelményeinek megfelelő szerződésmintákkal, munkaköri leírásokkal, munkaidővel és szabadsággal kapcsolatos dokumentációkkal]. - Szöveg. - [Budapest] : Fórum Média, cop. 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9482-56-2 műanyag tokban
Magyarország - munkaügy - iratminta - munkajog - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
331(439)(083.76) *** 349.2(439)(094)
[AN 3314157]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2011.
Mandel Katalin
   Franchise vállalkozás / Mandel Katalin, Darázs Lénárd ; [közread. a] Magyar Franchise Szövetség. - Budapest : M. Franchise Szövets., 2011. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-08-1520-8 fűzött : 5000,- Ft
franchising - vállalkozás
339.187.44 *** 658.1
[AN 3317397]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2011.
Mistake-proofing for operators (magyar)
   Poka-yoke : hibamentes gyártás / [ford. Viszocsánszki Mihály] ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2011. - XVII, 65 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1484-3 fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-1482-9)
gyártástervezés - minőségbiztosítás
658.5 *** 65.018
[AN 3317271]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2011.
   A munkavállalók pénzügyi részvétele és a munkahelyek biztosítása : a Munkástanácsok Országos Szövetsége és az Europäische Zentrum für Arbeitnehmerfragen közös szemináriuma : Budapest, 2010. szeptember 16-18. / [szerk. Vasvári Erika]. - Budapest : MOSZ, [2010]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0403-5 fűzött
Magyarország - munkavállaló - munkajog - konferencia-kiadvány
331.105.24(439) *** 349.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3313258]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2011.
   Pénz és társadalom : dolgozatok a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara tudományos műhelyéból / [szerk. Radványi Tamás]. - [Budapest] : BGF PSZK, 2010. - 313 p. : ill. ; 26 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7167-09-6 fűzött
gazdaság - informatika - felsőoktatás
33 *** 681.3 *** 378
[AN 3317027]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2011.
   Régiók a világgazdaságban / szerk. Majoros Pál. - [Budapest] : Perfekt, 2011. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-799-9 fűzött : 3890,- Ft
világgazdaság - regionális gazdaság - gazdasági válság - gazdaságpolitika
338.2(100) *** 338.124.4(100) *** 339.9(100)
[AN 3313311]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2011.
Sándorné Új Éva
   Adózási feladatok és megoldások : [üzleti szakügyintéző képzés tankönyve] / [szerzők Sándorné Új Éva, Benkőné Deák Ibolya]. - Budapest : Saldo, 2011. - 206 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Lezárva: 2011. márc. 31.
ISBN 978-963-638-392-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3316163]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2011.
   Számlakerettükör / összeáll. Siklósi Ágnes. - [Budapest] : Perfekt, 2011. - 23 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-795-1 fűzött : 350,- Ft
számvitel - számla
657.4
[AN 3313291]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8877 /2011.
Dr. Bob and the good oldtimers (magyar)
   Dr. Bob és a derék öregfiúk : az amerikai Közép-Nyugat korai A.A.-s emlékeivel megtűzdelt életrajz / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., [2011]. - 345 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89020-1-6 fűzött
Smith, Robert Holbrook (1879-1950)
Alcoholics Anonymous World Services
Egyesült Államok - alkoholizmus - híres ember - egyesület - 20. század
364.272 *** 613.81 *** 929(73)Smith,_R._H. *** 061.2(73)
[AN 3315773]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2011.
   Gyermekvállalás és droghasználat / szerk. Kaló Zsuzsa és Oberth József ; [közread. a] Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány, Józan Babák Klub. - Budapest : M. Emberi Jogvédő Közp. Alapítvány : Józan Babák Klub, 2011. - 259 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1614-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - terhesség - szociális gondozás - ezredforduló
364.65-055.26(439) *** 364.272 *** 364.442(439)"200"
[AN 3316128]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2011.
   Örökség a múltból, érték a jövőnek - szociális munka régen és ma / [szerk. ... Kovács Ibolya ..., Heidl Beáta ...]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2010. - 76 p. ; 30 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 2061-5159 ; 3.)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-88746-8-9 fűzött
Magyarország - szociális munka - szociális ellátás
364.4(439)
[AN 3313784]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2011.
   A Réthy Pál Kórház monográfiája / [szerk. Nédó Erika]. - Békéscsaba : Réthy P. Kórház-Rendelőint., 2010. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0730-2 kötött
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (Békéscsaba)
Békéscsaba - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 3313005]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2011.
   A szociális szakemberek mentálhigiénés lehetőségei és azokat segítő programok, szervezeti rendszerek / [szerk. ... Kovács Ibolya ..., Heidl Beáta ...]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2010. - 68 p. ; 30 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 2061-5159 ; 4.)
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-88746-0-3 fűzött
Magyarország - szociális munka - mentálhigiénia - kutatási és fejlesztési jelentés
364.4(439) *** 364.62 *** 613.865
[AN 3313783]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2011.
   Tizenkét lépés és tizenkét hagyomány / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., 2011. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89020-2-3 fűzött
Alcoholics Anonymous World Services
Egyesült Államok - alkoholizmus - egyesület
364.272 *** 613.81 *** 061.2(73)
[AN 3316038]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8883 /2011.
   20 éves jubileumi kiadvány : Közgazdasági Szakközépiskola, Keszthely / [szerk. Bajna Zsoltné]. - [Keszthely] : Közgazdasági Szakközépisk., [2011]. - 242 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1098-2 fűzött
Közgazdasági Szakközépiskola (Keszthely)
Keszthely - szakközépiskola - gazdaságtan
373.6:33(439-2Keszthely)
[AN 3315763]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2011.
   A 60 éve alapított iskola emlékére / [szerk. Csőgörné Kenese Mária, Szele Imre] ; [kiad. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola]. - Nagykanizsa : Zsigmondy V. és Széchenyi I. Szakképző Isk., 2011. - 116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1651-9 fűzött
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - szakiskola - iskolatörténet
377.3(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3313750]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2011.
   Bolognai rendszerű tanulmányi tanácsadó kézikönyv : Nyíregyházi Főiskola / [szerk. Galó Miklós]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2010. - 197 p. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-615-5097-20-1 fűzött
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyháza - főiskola - képzési tájékoztató - elektronikus dokumentum
378.637(439-2Nyíregyháza)) *** 371.2
[AN 3316205]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2011.
Budapesti Corvinus Egyetem. Közigazgatástudományi Kar
   A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága, 2000-2010 / [szerk. Orosz Ágnes és Mikola Katalin]. - Budapest : BCE Közigtud. Kar., 2011. - VII, 170 p. ; 25 cm. - (A BCE Közigazgatástudományi Karának tudományos kiadványai, ISSN 2062-8978 ; 1.)
ISBN 978-963-503-462-8 fűzött
Budapest - közigazgatás - egyetem - szakbibliográfia
378.635(439-2Bp.).096:013 *** 35:016
[AN 3314270]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2011.
   A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői : kutatási jelentés / Farkas Éva [et al.] ; [közread. az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Andragógiai Kutatócsoport]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2011. - 116, [27] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-9927-39-1 fűzött
Dél-alföldi régió - felnőttoktatás - oktatási intézmény - statisztikai adatközlés
374.7(439Dél-Alföld)(083.41)
[AN 3313036]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2011.
Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon (angol)
   Development of the system of lifelong guidance in Hungary : lifelong guidance : Phase I., 2008-2010 / [ed. Tibor Bors Borbély-Pecze] ; [... transl. Fruzsina Balkay] ; [publ. by the National Employment and Social Office]. - Budapest : Nat. Employment and Social Office, 2010. - 113 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88746-7-2 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
37.048(439)
[AN 3314367]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2011.
   Folktales throughout Europe : [Comenius project, 2009-2011]. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - [42] p. : ill., színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
Európai Unió - iskolai munka - diákélet - tanulmányút
371.2(4-62) *** 371.8(4-62) *** 37.064.3(4-62)
[AN 3313661]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2011.
   Gyökerek és szárnyak : a mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola ipartelepi egységének 50. évfordulójára / [írta és szerk. Molnár Lászlóné, Németh Elemérné, Prikler Györgyné]. - Mosonmagyaróvár : Fekete I. Ált. Isk., 2011. - 302 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Fekete István Általános Iskola (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Mosonmagyaróvár)(091)
[AN 3314533]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2011.
Harkai Daniella
   T. Kiss Tamás szakmai biográfiája és bibliográfiája = Curriculum vitae and bibliography of Tamás T. Kiss / ... összeáll. és szerk. Harkai Daniella. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2011. - 135 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2011. febr. 28. - A bevezető és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-9573-23-9 fűzött
Kiss Tamás, T. (1949-)
Magyarország - népművelő - művelődésügy - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
374(439)(092)Kiss_T.,_T. *** 012Kiss_T.,_T.
[AN 3315867]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2011.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2010-2011. - 2 db ; 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3039020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 2011. - 366, [5] p.
ISBN 978-963-07-9231-8 kötött : 2700,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3316326] MARC

ANSEL
UTF-88893 /2011.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2011-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3316090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2011. - 325 p.
ISBN 978-963-07-9230-1 kötött : 2500,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3316095] MARC

ANSEL
UTF-88894 /2011.
Kocsis Lóránt
   Kötelező szervezeti és működési szabályzat : iskolák részére : szakszerűen összeállított, a biztonságos működést garantáló, szabályokkal kiegészített dokumentum / [szerző Kocsis Lóránt]. Kötelező szervezeti és működési szabályzat : óvodák részére : szakszerűen összeállított, a biztonságos működést garantáló szabályokkal kiegészített dokumentum / [szerző Rozmis Attiláné]. - [Budapest] : Fórum Média, [2010]. - 67, 61 p. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9482-57-9 fűzött
iskola - óvoda - szervezeti szabályzat - működési szabályzat - útmutató
373(439)(060.1/.9)
[AN 3314776]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2011.
Lükő István (1948-)
   Tartalmi és szervezeti átalakulások a szakképzésben : műszaki és környezetpedagógiai aspektusok / Lükő István. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2011. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-242.
ISBN 978-963-19-7055-5 fűzött : 5600,- Ft
Magyarország - szakképzés - szervezeti változás - oktatáspolitika
377(439) *** 377(100) *** 37.014(439) *** 37.014(100)
[AN 3313320]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2011.
MacGilchrist, Barbara
The intelligent school (magyar)
   A sikeres iskola : az intelligensen működő szervezet / Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed ; [ford. Legindi Zoltán]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2011. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-209.
ISBN 978-963-16-4458-6 fűzött
oktatásügy - szervezetfejlesztés - vezetés
37.014.5 *** 65.014
[AN 3313070]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2011.
   Nevelés és társadalom: hagyomány és megújulás : 2011. március 25. / [szerk. Barkóczy László, Hajdicsné Varga Katalin]. - Kaposvár : KE PK ; [Sopron] : NYME BEPK, 2011. - 299 p. : ill. ; 23 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587 ; 5.)
A Kaposváron, 2011. márc. 25-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9821-37-8 fűzött
nevelés - neveléselmélet - társadalom
37.03 *** 37.01 *** 316.6
[AN 3313829]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2011.
   A sokszínű tehetség : az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet OTDK-s hallgatóinak pályamunkái / [szerk. Farkas Éva, Szirmai Éva, Újvári Edit]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2011. - 125 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Andragógia és kulturális mediáció, ISSN 2062-9958)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-098-8 fűzött
felnőttoktatás - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
374.7 *** 930.85
[AN 3313130]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2011.
   A Szegedi Tudományegyetem és elődei története, 1581-2011 = The history of the University of Szeged / [szerk. Makk Ferenc és Marjanucz László]. - Szeged : Szegedi Egy. K., 2011. - 19 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-094-0 fűzött
Szegedi Tudományegyetem
Szeged - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Szeged)(091)
[AN 3316320]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2011.
   A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola emlékkönyve, 1951-2011 / [szerk. Holecz Imréné, Nagy Angela, Nagy Csilla]. - Balassagyarmat : Szent-Györgyi A. Gimn. és Szakközépisk., 2011. - 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1186-6 fűzött
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola (Balassagyarmat)
Balassagyarmat - gimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Balassagyarmat) *** 373.6(439-2Balassagyarmat)
[AN 3316682]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2011.
   A zalaegerszegi Belvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskola jubileumi emlékkönyve : a Dózsa György Általános Iskola névadásának 60. évfordulójára, a Dózsa Napok 25. évfordulójára / [... szerk. Kernyáné Németh Éva, Róthné Bogdola Erzsébet]. - Zalaegerszeg : Belvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Dózsa Gy. Tagisk., 2011. - 149 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv a Dózsa György Általános Iskola névadásának 60. évfordulójára
ISBN 978-963-08-1236-8 fűzött
Belvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Zalaegerszeg). Dózsa György Tagiskola
Zalaegerszeg - általános iskola
373.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3313958]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8902 /2011.
Méhes Károly (1965-)
   Forma-1 dumák : akik megmondták az őszintét: Fangio, Lauda, Senna, Schumacher, Hamilton, Vettel / Méhes Károly ; [ill. Szűcs Csaba]. - [Pécs] : Verartis, [2011]. - [152] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-1927-5 fűzött : 1890,- Ft
autósport - idézetgyűjtemény
796.71(0:82-84)
[AN 3317791]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2011.
Mező László (1956-)
   90 éves a Nagykállói SE, 1921-2011 / Mező László ; [kiad. Nagykállói Kinizsi Sportegyesület]. - [Nagykálló] : Nagykállói Kinizsi Sportegyes., [2011]. - 256 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-963-08-0975-7 fűzött : 2000,- Ft
Nagykállói Kinizsi Sportegyesület
Nagykálló - sportegyesület - történeti feldolgozás
796(439-2Nagykálló)(091) *** 061.2(439-2Nagykálló)
[AN 3316621]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2011.
Miklya Zsolt (1960-)
   Pásztorok atyja : tábori ötlet- és feladattár Ábrahám történetei alapján / Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2011. - 24 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5141-03-4 fűzött
bibliai történet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3312901]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2011.
   Palackozott igazságok = Vérites embouteillées / [Balatoniné Sárosi Márta, Bolcsó Gusztávné, Turáni Katalin szerk.] ; [közread. a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola]. - Monor : József A. Gimn. és Közgazd. Szakközépisk., 2011. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Magyar, francia, olasz és német nyelven
Fűzött
világirodalom - amatőr művészet - antológia
379.825 *** 82-822=00
[AN 3313967]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2011.
Rakonczay Viktória
   Tűzhangya : erős motíváció az álmod megvalósításához / Rakonczay Viktória és Rakonczay Gábor. - [Budapest] : Pongor, cop. 2011. - XV, 208 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Célmegvalósító sorozat, ISSN 2062-6088 ; 1.)
ISBN 978-963-88996-8-2 fűzött : 3490,- Ft
Atlanti-óceán - evezés - memoár
797.123(261)(0:82-94)
[AN 3316625]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8907 /2011.
   Az acélgyári ferences Szent József templom története : [1936-2011] / [írta Diósi Tamás et al.]. - Salgótarján : Salgótarjáni Főplébánia, 2011. - 108 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Karancs-medvesi füzetek ; 4.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 978-963-08-1359-4 fűzött
Salgótarján - templom - franciskánusok
726.54(439-2Salgótarján) *** 271.3(439-2Salgótarján)
[AN 3316656]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2011.
Adamovszky István (1951-)
   Az érem, 1901-2011 : [Magyar Numizmatikai Társulat, Éremkedvelők Egyesülete, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete] / Adamovszky István. - Budapest : Adamo-ker, 2011. - 384 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89176-0-7 fűzött
Magyarország - numizmatika - érem - 20. század - ezredforduló
737(439)"1901/2011"
[AN 3315808]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2011.
   Art on lake : 24 May - 4 September 2011, City Park Lake, Budapest = Művészet a tavon / [... texts Péter Fitz, Jade Niklai, Csilla Regős] ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2011. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm
Csak angol nyelven
ISBN 978-963-7063-85-5 fűzött
Európa - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3316075]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2011.
Bérczi Szaniszló (1950-)
   Körtemplomok a Kárpát-medencében és Nyugat-Eurázsiában / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes., 2011. - [42] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 25.)
ISBN 978-963-87437-6-3 fűzött
Kárpát-medence - Európa - templom - művészettörténet - gyermekkönyv
726.54(4-191)(02.053.2) *** 726.54(4)(02.053.2)
[AN 3264388]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2011.
   Ceredi Művésztelep, 1996-2010 = Art Colony Cered / [szerk. ... Fürjesi Csaba, Kun Cecília, Sánta László] ; [kiad. ... Ars Longa Művészeti Egyesület ...]. - Cered : Ars Longa Műv. Egyes., cop. 2011. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 978-963-08-1910-7 kötött
Ceredi Művésztelep
Cered - Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művésztelep
73/76(439)"199/200" *** 73/76(100)"199/200" *** 061.28(439-2Cered)
[AN 3317050]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2011.
Cseri László
   A Zsolnay mauzóleum / [szöveg Cseri László és Varga Enikő] ; [kiad. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2011]. - 21 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89319-4-8 fűzött
Pécs - mauzóleum - útmutató
726.822(439-2Pécs)(036)
[AN 3317203]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2011.
Debreceni Országos Nyári Tárlat (21.) (2011)
   XXI. Debreceni Országos Nyári Tárlat : Kölcsey Központ, Debrecen ... 2011. július 10 - augusztus 12. = 21th National Summer Exhibition in Debrecen / [... rend. Sulyok Géza]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.], [2011]. - [226] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-89358-0-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3317139]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2011.
   "Fogadj bé, temető..." : nagyari fejfaversek / közli Kiss Kálmán. - [Nyíregyháza] : Bessenyei, 2011. - 95 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5097-21-8 fűzött
Nagyar - magyar néprajz - temető - sírvers
726.825(439-2Nagyar) *** 398.94(=945.11)(439-2Nagyar)
[AN 3315784]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2011.
Fülöp Hajnalka (1964-)
   Nők, szőnyegek, háziipar : [kiállítási vezető] / [... a katalógus szerzői ... Fülöp Hajnalka, Lackner Mónika] ; [közread. a Néprajzi Múzeum]. - Budapest : Népr. Múz., 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kész. a Budapesten, 2011. jún. 24 - 2012. aug. 26. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 60-61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-68-2 fűzött
Kárpát-medence - szőnyeg - szőnyegszövés - kézműipar - női munka - 19. század - kiállítási katalógus
745.522(4-191)"18" *** 396.5(4-191)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3316760]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2011.
   Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep, 1996-2011 / [szerk. Pardi Sándor, Varga József] ; [kiad. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Derecske : Derecske Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2011. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1903-9 fűzött
Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep (Derecske)
Hajdú-Bihar megye - grafika - művésztelep - ezredforduló
76(439.165)"200"(092) *** 061.28(439-2Derecske)
[AN 3316701]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2011.
Moholy-Nagy László (1895-1946)
   Új viszonylatok / Moholy-Nagy László ; szerk. Kürti Emese ; [kiad. a Ludwig Múzeum Baráti Köre Egyesület]. - Budapest : Ludwig Múz. Baráti Köre Egyes., 2011. - 62 p. : ill. ; 29 cm
Kész. a Ludwig Múzeumban, 2011. jún. 9 - szept. 25. között rendezett "Moholy-Nagy László - The art of light" c. kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9537-30-9 fűzött
fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(100)(=945.11)(092)Moholy-Nagy_L.
[AN 3314876]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2011.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Munkácsy Keszthelyen, ahogy még sosem láttuk : a Magyar Nemzeti Galéria és a Munkácsy Alapítvány kiállítása a Helikon Kastélymúzeumban / [a tanulmányt írta és a kiállítást rend. Bakó Zsuzsanna]. - [Budapest] : Munkácsy Alapítvány, 2011. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2011. ápr. 29 - okt. 1. között tartották
ISBN 978-963-08-1670-0 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3315272]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2011.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Munkácsy Keszthelyen, ahogy még sosem láttuk (angol)
   Munkácsy at Keszthely as never seen before : exhibition by the Hungarian National Gallery and the Munkács Foundation in the Helikon Castle Museum / [exhibition org. and monograph written by Zsuzsanna Bakó] ; [transl. by Annamária Bernáth]. - [Budapest] : Munkácsy Alapítvány, 2011. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2011. ápr. 29 - okt. 1. között tartották
ISBN 978-963-08-1677-9 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3315411]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2011.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Munkácsy Keszthelyen, ahogy még sosem láttuk (német)
   Munkácsy in Keszthely, wie wir seine Gemälde noch nie gesehen haben : Ausstellung der Ungarischen Nationalgalerie und der Munkácsy-Stiftung im Helikon Schlossmuseum / [studie Zsuzsanna Bakó] ; [der Text wurde von Éva Vári Hargitainé ...]. - [Budapest] : Munkácsy Alapítvány, 2011. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2011. ápr. 29 - okt. 1. között tartották
ISBN 978-963-08-1676-2 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3315458]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2011.
   Művészet és pszichoanalízis : szimpózium Günter Brus tiszteletére : [Pécs, 2010. június 4.] = Kunst und Psychoanalyse : Symposium zu Ehren von Günter Brus : [Pécs, ... 4. Juni 2010]. - Pécs : [BMMI], 2010. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 118.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-27-8 fűzött
Bécs - pszichoanalízis - neoavantgárd - művészet - konferencia-kiadvány
7.037(436-2Wien) *** 159.964.2 *** 7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3317307]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2011.
Nakano Kenichi (1951-)
   Nakano Kenichi art. - Budapest : Garbo K., 2011. - [110] p. : ill., színes ; 27 cm
Japán technikával. - Az előszó és az életrajz francia nyelven is
ISBN 978-615-5007-10-1 fűzött : 5800,- Ft
Japán - festőművész - 20. század - 21. század
75(520)(092)Nakano_K.
[AN 3317574]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2011.
Narvekar, Subodh
Vikas learn pencil shading (magyar)
   Tanulj meg rajzolni! : árnyékolás ceruzával : újszerű képzőművészeti sorozat / művészi megjelenítés Subodh Narvekar ; [ford. Szabóné Győrffy Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]-. - ill. ; 28 cm
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3315430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Arcképek. - [2011]. - 40 p.
ISBN 978-963-684-023-5 fűzött
rajzművészet - rajzoktatás - arckép - gyermekkönyv
741.041.5 *** 741.02(02.053.2)
[AN 3315435] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/1.], Állatok. - [2011]. - 40 p.
ISBN 978-963-684-025-9 fűzött
rajzművészet - rajzoktatás - állat - gyermekkönyv
741.02(02.053.2) *** 741.042
[AN 3315439] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/2.], Állatok. - [2011]. - 40 p.
ISBN 978-963-684-026-6 fűzött
rajzművészet - rajzoktatás - állat - gyermekkönyv
741.02(02.053.2) *** 741.042
[AN 3315443] MARC

ANSEL
UTF-88924 /2011.
Németh József (1911-2006)
   Németh József, 1911-2006 / [szerk. ... Németh Andrea]. - [Budapest] : [Németh A.], cop. 2011. - 116, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1714-1 kötött
Német József (1911-2006)
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló
77.04(439)(092)Németh_J.
[AN 3317757]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2011.
A Nyolcak (angol)
   The Eight : Róbert Berény, Dezső Czigány, Béla Czóbel, Károly Kernstok, Ödön Márffy, Dezső Orbán, Bertalan Pór, Lajos Tihanyi : [a centenary exhibition at Janus Pannonius Museum Modern Hungarian Gallery, Pécs, 10 December 2010 - 27 March 2011] / [ed. ... Markója Csilla, Bardoly István] ; [publ. by the Baranya County Museums' Directorate and Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences]. - Pécs : Janus Pannonius Mus. : Baranya County Museums' Directorate ; Budapest : Research Inst. for Art History of the HAS, 2010. - 544, [8] p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 532-537.
ISBN 978-963-9873-24-7 kötött
Magyarország - festészet - művészcsoport - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 061.28(439)Nyolcak *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3317568]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2011.
Réthelyi Jenő (1912-2007)
   Útszéli keresztek Keszthely környékén / Réthelyi Jenő ; [kiad. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata]. - [Gyenesdiás] : Önkormányzat, 2011. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-89275-0-7 fűzött
Keszthely - kereszt
726.825.4(439-2Keszthely)
[AN 3315813]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2011.
   Szentendre vonzásában : kortárs iparművészek a Szentendrei Képtárban, 2011 : Szekko III. / [... szerk. és az előszót írta ... Bodonyi Emőke] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága ...]. - [Szentendre] : PMMI, 2011. - 56 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9590-45-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3316582]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2011.
Szigetvári György (1926-)
   Kaposvár szecessziós építészete / Szigetvári György, L. Balogh Krisztina, Lőrincz Ferenc ; kiad. a Kaposvár Polgáraiért Egyesület. - [Kaposvár] : Kaposvár Polgáraiért Egyes., 2011. - 136 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-08-1541-3 kötött
Kaposvár - építészet - helyismeret - szecesszió - századforduló
72(439-2Kaposvár)"190/191" *** 908.439-2Kaposvár"190/191"
[AN 3313520]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2011.
   Törékeny harmónia : klasszicista porcelánok a zágrábi Muzej Marton gyűjteményéből : [Iparművészeti Múzeum, 2011. június 16 - szeptember 11.] : kiállítási katalógus / [... kurátora Balla Gabriella]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2011. - 194 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-9738-25-6 fűzött
Bécs - Zágráb - porcelánművészet - klasszicizmus - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
738.1(436-2Wien)"17/18" *** 7.035.2(436-2Wien) *** 061.4(497.13-2Zagreb)
[AN 3317064]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2011.
Véső Ágoston (1931-)
   Véső Ágoston : [kiállítás a MissionArt Galériában Véső Ágoston festőművész 80. születésnapja alkalmából, 2011. július 1 - július 21., Budapest ...]. - Budapest : MissionArt Galéria, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
A bevezető és a képaláírások magyar, román és angol nyelven
ISBN 978-963-8074-35-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Véső_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3316567]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2011.
Veszelovszki Balázs
A zagyvapálfalvai Jézus Szíve templom (új kiadása)
   "Fényes példája az áldozatkészségnek" : a zagyvapálfalvai Jézus Szíve templom története / Veszelovszki Balázs ; [közread. a] Jézus Szíve Plébánia. - Átd., bőv. kiad. - Salgótarján : Jézus Szíve Plébánia, 2011. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-08-1263-4 fűzött
Zagyvapálfalva - templom
726.54(439-2Zagyvapálfalva)
[AN 3317595]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8932 /2011.
   Jazz a várban : a gyulai jazzfesztiválok két évtizede / [szerk. Turi Gábor] ; kiad. a Gyulai Várszínház. - Gyula : Gyulai Várszínház, 2011. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1707-3 fűzött
Gyulai Jazz Fesztivál
Gyula - fesztivál - dzsessz - történeti feldolgozás
78.067.26.036.5 *** 061.7(439-2Gyula)(091)
[AN 3316992]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2011.
   Liszt Ferenc és a "czigány zene" = Franz Liszt and "gypsy music" / [a kiállítást rend. és a katalógust írta ... Szuhay Péter, Pálóczy Krisztina]. - Budapest : Népr. Múz., 2011. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 17.)
A Budapesten, 2011. márc. 18 - aug. 29. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-66-8 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - cigányság - néptánc - zeneszerző - 19. század - magyar néprajz - cigányzene - kiállítási katalógus
78.031.4(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 793.31(=914.99)(439) *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3316844]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2011.
Marosi László (1960-)
   Két évszázad katonazenéje Magyarországon : a magyarországi katonazene története, katonakarmesterek, 1741-1945 / Marosi László. - Utánny. - Budapest : EMB, 2011, cop. 1994. - 242 p. : ill., részben kotta ; 28 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-330-757-1 fűzött
ISBN 963-327-233-5
Magyarország - karmester - zenetörténet - katonazene
785.13(439)(091) *** 355.317(439)(091)
[AN 3316675]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8935 /2011.
   Nagy Albert : egy néptánc-koreográfus portréja / szerk. ... Honti Katalin ; [kiad. a Szeged Táncegyüttes Egyesület]. - [Szeged] : Szeged Táncegyüttes Egyes., 2010. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Nagy Albert (1941-2009)
Magyarország - néptánc - magyar néprajz - koreográfus - táncművész - 20. század - ezredforduló
793.31.02(439)(092)Nagy_A.
[AN 3313465]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2011.
Tóth Dénes
   Beszédes gesztusok : táncrúl való írások / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2011. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 1.)
Bibliogr.: 89-95.
ISBN 978-963-239-063-5 fűzött
Magyarország - táncművészet - tánctörténet
793.3(439)(091)
[AN 3313359]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8937 /2011.
Árpás Károly (1955-)
   Gondolatok a nyelvészet témaköréből / Árpás Károly ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged : Madách Irod. Társ, 2011. - 287 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-81-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet - anyanyelvi nevelés
809.451.1 *** 372.46
[AN 3313083]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2011.
Böszörményi Csaba
   Szókincsbővítő munkafüzet : feladatok a Tinta Könyvkiadó Értemező szótár+ kiadványához / Böszörményi Csaba. - [Budapest] : Tinta Kvk., 2011. - 47 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 1.)
ISBN 978-963-9902-85-5 fűzött : 490,- Ft
magyar nyelv - szókincs - anyanyelvi nevelés - példatár
809.451.1-3(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3316755]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2011.
Bulinszky Marianna
   Olasz nyelvi gyakorlatok az I primi due passi című nyelvkönyvhöz / Bulinszky Marianna, Salacz Ágnes ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Borítócím: I primi due passi : olasz I/A munkafüzet. - Gerinccím: Olasz I/A munkafüzet
ISBN 978-963-19-4945-2 fűzött
olasz nyelv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 3319366]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2011.
   español.hu : spanyol nyelvi tankönyv és gyakorlókönyv középhaladók és haladók számára / Amelia Blas Nieves [et al.]. - Új, átd. kiad. - Budapest : Holnap, 2011. - 509 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3315238]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2011.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - horvát, horvát - magyar = Mali riječnik : mađarsko - hrvatski, hrvatsko - mađarski / [összeáll. Hargitai György] ; [ford. Horváth Mira]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 338 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: Magyar - horvát, horvát - magyar kisszótár
ISBN 978-963-09-6489-0 kötött : 2400,- Ft
magyar nyelv - horvát nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 3314056]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2011.
Kiséry István
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. Kiséry István]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2011. - XV, 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3315447]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2011.
Kiss Tímea
   ÜbungsMix in Deutsch : B1, B2 / [szerző Kiss Tímea]. - Szeged : Maxim, [2011]. - 307 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-131-0 fűzött : 1980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
803.0(078)=945.11
[AN 3315261]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2011.
Lansburgh, Werner
Dear Doosie : eine Liebesgeschichte in Briefen (magyar)
   Drága New-see! : szerelmi történet levélformában avagy játszva is felfrissítheti angoltudását / Werner Lansburgh ; [ford. Bérci Károlyné]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1998. - 259 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9237-0 kötött : 3000,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - regény
802.0(078)=945.11(0:82-31)
[AN 3315714]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2011.
Margittai Ágnes
   Le français de l'économie = Francia gazdasági nyelv / Margittai Ágnes, Rácz Ágnes. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-345.
ISBN 978-963-394-597-1 fűzött : 3900,- Ft
francia nyelv - szaknyelv - gazdaságtan - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11 *** 330
[AN 3315469]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2011.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3319369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 9. kiad. - 2011, cop. 1993. - 287 p.
ISBN 978-963-19-4944-5 fűzött
[AN 3319370] MARC

ANSEL
UTF-88947 /2011.
Nemesné Kis Szilvia
   Névszemantikai vizsgálatok az állatnevek körében : a lónevek tanulságai / N. Kis Szilvia. - Budapest ; Kaposvár : ELTE BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2010. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar névtani értekezések, ISSN 1787-4394 ; 4.)
Bibliogr.: p. 127-133.
ISBN 978-963-284-143-4 fűzött
magyar nyelv - névtan - szemantika - állatnév - ló
809.451.1-312.2 *** 801.312.2 *** 801.541.2 *** 591.51
[AN 3317042]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2011.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Alaptársalgás angolul : amire mindenkinek szüksége van / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-75-4 fűzött : 1050,- Ft
angol nyelv - társalgás
802.0(078)=945.11
[AN 3316628]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2011.
   Nyelv, beszéd, írás / szerk. Navracsics Judit. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszicholingvisztikai tanulmányok, ISSN 2062-0640 ; 1.). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 107.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-47-3 fűzött : 2400,- Ft
pszicholingvisztika - beszéd - kétnyelvűség - nyelvhasználat
800.1 *** 316.77 *** 159.9 *** 800.732 *** 800.61
[AN 3315231]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2011.
   Russkij âzyk v kulʹturnoj stolice Evropy, 2010 : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii : Peč, 15-17 aprelâ 2010 / [org.] Pečskij universitet Fakulʹtet gumanitarnyh nauk Kafedra slavânskoj filologii ; [szerk. Povarnyicina Marina, Végvári Valentyina]. - Peč : Edenscript Kft., 2010. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89172-0-1 fűzött
orosz nyelv - konferencia-kiadvány
808.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3315706]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2011.
   Survivance du latin et grammaire textuelle : mélanges offerts à Sándor Kiss à l'occasion de son 70e anniversaire / textes réunis par Ágnes Bánki et Gábor Tillinger. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 385 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Hors série)
Váltakozva francia, magyar és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-123-2 fűzött
latin nyelv - francia nyelv - nyelvészet - stilisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
807.1 *** 804.0 *** 807.1.08 *** 804.0.08 *** 012Kiss_S.
[AN 3317701]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2011.
Szentpétery József (1921-)
   Magyar - kínai - angol - latin orvosi szógyűjtemény = Xiong han ying la yi cihui = Hungarian - Chinese - English - Latin medical glossary / Szentpétery József. - Szeged : Révai Digitális K., 2011. - 418 p. ; 22x33 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-239-066-6 fűzött
orvostudomány - magyar nyelv - kínai nyelv - angol nyelv - latin nyelv - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=951=20=71 *** 61
[AN 3316004]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2011.
Varga Csaba (1945-)
Szavaink a múltból (angol)
   Our words from the past : Hungarian - English, Hungarian - German, Hungarian - Hebrew, Hungarian - Russian, Hungarian - Old-Greek, Hungarian - Latin and other etymological samples : final conclusions / Csaba Varga ; [transl. by L. Kontur]. - Pilisszentiván : Frig, cop. 2010. - 151 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-9836-17-4 fűzött : 2800,- Ft : 10 EUR
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1(091)
[AN 3311568]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2011.
Werner-Ulrich, Doris
Englisch für Globetrotter (magyar)
   Kapd elő : angol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Szabó Péter munkája ; ill. J. L. Goussé. - 12. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 143 p. : ill. ; 15 cm
A ford. az "Englisch Wort für Wort" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-8162-15-5 fűzött : 1492,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3315734]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8955 /2011.
Bényei Tamás (1966-)
   Traumatikus találkozások : elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára / Bényei Tamás. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 431 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-118-8 fűzött
irodalomtudomány - angol irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
82.01 *** 820(091)"18/19"
[AN 3317640]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2011.
Matuska Ágnes (1973-)
   The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis / Ágnes Matuska. - Szeged : JATEPress, 2011. - 178 p. ; 24 cm. - (Papers in English & American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 8.). (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 19.)
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-315-044-3 fűzött
Anglia - író - 16. század - 17. század - színházesztétika - irodalomelmélet - műelemzés
820(092)Shakespeare,_W. *** 792.01 *** 82.01
[AN 3315386]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8957 /2011.
Büky László (1941-)
   Stílusmagatartási formák Füst Milán és Weöres Sándor költői nyelvében / Büky László ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE BTK M. Nyelvészeti Tansz., 2011. - 291, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 278-291.
ISBN 978-963-306-096-4 fűzött
Füst Milán (1888-1967)
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - stilisztika - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Füst_M. *** 894.511(092)Weöres_S. *** 894.511.08
[AN 3316805]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2011.
Péterfi Gábor (1977-)
   Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei / Péterfi Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 259 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-412-4 fűzött : 2700,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
Féja Géza (1900-1978)
Magyarország - író - trianoni békeszerződés - politikai eszme - revizionizmus - Horthy-korszak - 20. század
894.511(092)Szabó_D. *** 894.511(092)Féja_G. *** 341.382"1920" *** 329.275(439)"192/193" *** 329(439)"192/193"
[AN 3307137]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2011.
   A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben / szerk. Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen : Debreceni Egy K., 2011. - 251 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 89.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-124-9 fűzött
magyar nyelv - irodalmi nyelv - szövegtan - szövegnyelvészet - stilisztika
894.511.08 *** 82.01 *** 801.73
[AN 3317694]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2011.
   Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből / [... összeáll. Imre László, Gönczy Monika]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 232 p. ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-127-0 fűzött
magyar irodalom története - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18"
[AN 3317695]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8961 /2011.
Abercrombie, Joe (1974-)
Before they are hanged (magyar)
   Miután felkötötték őket : Az első törvény : második könyv / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 661 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-377-4 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-302-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3313246]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2011.
Anderson, Catherine
Comanche moon (magyar)
   Indián hold / Catherine Anderson ; [ford. Bodor-Horváth Kata]. - Budapest : General Press, [2011]. - 423 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-326-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3317209]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2011.
Bowden, Oliver
Assassin's creed (magyar)
   Assassin's creed : reneszánsz / Oliver Bowden ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Fumax : Goodinvest, 2011. - 476, [4] p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-34-3 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3313913]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2011.
Cabot, Meg (1967-)
Runaway (magyar)
   Airhead : menekülés / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 381 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 3
ISBN 978-963-539-747-1 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3317202]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2011.
Cadou, René Guy (1920-1951)
   Ki vagyok én? / René Guy Cadou ; Gyurkovics Tibor fordítása. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-394-4 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 3317716]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2011.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the vicious vet (magyar)
   Agatha Raisin és a parázna lódoktor / M. C. Beaton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-457-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3315896]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   A ferde ház / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2011. - 252 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9229-5 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3315567]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The man in the brown suit (magyar)
   A barna ruhás férfi / Agatha Christie ; [ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Európa, 2011. - 335 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9226-4 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3315560]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ordeal by innocence (magyar)
   Az alibi / Agatha Christie ; [... ford. Katona Ágnes]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011, cop. 1994. - 303 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 21.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9304-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3315721]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Peril at End House (magyar)
   Ház a sziklán / Agatha Christie ; [... ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011, cop. 2009. - 262 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 23.)
Megj. "A vörös sál" és "Ház a világ végén" címmel is. - keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9306-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3319508]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2011.
Clair, Daphne
The timber baron's virgin bride (magyar)
   Hazatérő tündér / Daphne Clair ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 491.)
ISBN 978-963-538-348-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3315305]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2011.
D'Orta, Marcello
Romeo e Giulietta si fidanzarono dal basso (magyar)
   Rómeó alulról jegyezte el Júliát : szerelem és szexualitás : a nápolyi gyerekek újabb dolgozatai Marcello D'Orta tanító gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella]. - Átd. kiad. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1994. - 146 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9228-8 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 3315550]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2011.
Falcones, Ildefonso (1959-)
La mano de Fátima (magyar)
   Fátima keze / Ildefonso Falcones ; [ford. Bakucz Dóra és Smid Bernadett]. - [Budapest] : Kiss József Kvk., cop. 2011. - 716 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88462-6-6 fűzött : 3980,- Ft
spanyol irodalom - történelmi regény
860-311.6=945.11
[AN 3317719]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2011.
Finder, Joseph (1958-)
Buried secrets (magyar)
   Eltemetett titkok / Joseph Finder ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2011. - 345 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-345-1 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3314738]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2011.
Gardner, Darlene
Once smitten (magyar)
   Folt hátán folt / Darlene Gardner ; [... ford. Kemény Kata]. Amazon gereblyével / Lori Foster ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 188 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 261-262.)
Egys. cím: Once smitten. Say yes
ISBN 978-963-538-343-6 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3316027]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2011.
Garwood, Julie (1946-)
Gentle warrior (magyar)
   Gyengéd lovag / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-457-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3318797]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2011.
Grippando, James (1958-)
Last call (magyar)
   Utolsó kör / James Grippando ; [ford. Palkóné Tabi Katalin]. - Budapest : General Press, 2011. - 316 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-330-7 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3317177]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2011.
Hamilton, Diana
A Spanish marriage (magyar)
   Szerelemről szó sem volt / Diana Hamilton ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 492.)
ISBN 978-963-538-349-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3315293]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2011.
Hamsun, Knut (1859-1952)
En fløjte lød i mit blod (magyar)
   Furulya szólt a véremben / Knut Hamsun ; gyűjt., vál., az utószót írta Lars Frode Larsen ; ford. Kovács katáng Ferenc. - [Budapest] : Nagyvilág, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9175-47-1 fűzött : 2000,- Ft
norvég irodalom - vers
839.6-14=945.11
[AN 3316690]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2011.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
To seduce a sinner (magyar)
   Bűnös csábítás / Elizabeth Hoyt ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, [2011]. - 326 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-302-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3314737]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2011.
Iggulden, Conn (1971-)
The conqueror (magyar)
   A hódító / Conn Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2010]-. - 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3211449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hegyek csontjai / [ford. Bihari György]. - cop. 2011. - 508 p. : ill.
ISBN 978-963-689-343-9 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3317223] MARC

ANSEL
UTF-88982 /2011.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 29. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8978-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3318786]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2011.
Kay, Patricia (1937-)
Nanny in hiding (magyar)
   Dada álnéven / Patricia Kay ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 481.)
ISBN 978-963-538-350-4 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3315751]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2011.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Kiss of the night (magyar)
   Angyali csók / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2011. - 479 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-254-300-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3313584]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2011.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3316088]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2011.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3315733]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2011.
Lindsey, Johanna (1952-)
That perfect someone (magyar)
   Az igazi : [a Malory család 10] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 458 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-475-7 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3317216]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2011.
Marcinkowski-Schumacher, Nelly (1896-1991)
Wenn's aus blauem Himmel regnet (magyar)
   Vlagyimir F. Marcinkovszkij : Oroszországból Izráelbe / Nelly Marcinkovszkij-Schumacher. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-90-1 fűzött
Marcinkowski, Wlagyimir F. (1884-1971)
Marcinkowski-Schumacher, Nelly (1896-1991)
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 3316634]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2011.
Marinelli, Carol
The surgeon's miracle baby (magyar)
   Fogadd el a boldogságot! / Carol Marinelli ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 422.)
ISBN 978-963-538-345-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3315966]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2011.
McNaught, Judith (1944-)
Someone to watch over me (magyar)
   Valaki vigyáz rám / Judith McNaught ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : General Press, [2011]. - 2 db ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-259-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3317338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 251 p.
ISBN 978-963-643-260-7 kötött : 2500,- Ft
[AN 3317351] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 278 p.
ISBN 978-963-643-261-4 kötött : 2500,- Ft
[AN 3321063] MARC

ANSEL
UTF-88991 /2011.
   Megmondják a csillagok. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 11.)
Tart.: A csillagokba írva / Marie Ferrarella ; [... ford. Kanizsai Márta]. Bomba férfi - bomba nő / Annette Broadrick ; [... ford. Bittera Dóra]. Ne higgy a csillagoknak! / Karen Leabo ; [... ford. Horváth Géza]. - Egys. cím: The Gemini man ; The undoing of Justin Starbuck ; A changed man
ISBN 978-963-538-266-8 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3316332]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2011.
Mendelssohn, Moses (1729-1786)
   Jeruzsálem : írások zsidóságról, kereszténységről, vallási türelemről / Moses Mendelssohn ; [ford. Kisbali László] ; ["Az ész nyilvános és magánhasználata" c. szöveget Miklós Tamás ford.] ; [... a jegyzeteket írta V. Horváth Károly]. - Budapest : Atlantisz, 2011. - 362 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
A ford. a "Gesammelte Schriften" (Stuttgart-Bad Cannstadt : Frommann-Holzboog, 1972) és a "Moses Mendelssohn's Schriften zur Psychologie und Aesthetik sowie zur Apologetik des Judenthums" (Leipzig : Verl. Leopold Voss, 1880) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-16-3 kötött : 3495,- Ft
vallásfilozófia - német irodalom - zsidó vallás - kereszténység - felvilágosodás
830-96=945.11 *** 296 *** 261.1 *** 21
[AN 3313069]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
Les roses de la vie (magyar)
   Az élet rózsái / Robert Merle ; [ford. Pór Judit ..., Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1996. - 435 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 9. kötete
ISBN 978-963-07-9236-3 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3316082]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2011.
Miłosz, Czesław (1911-2004)
Metafizyczna pauza (magyar)
   Metafizikai pauza / Czesław Miłosz ; [összeáll. Joanna Gromek] ; [szerk. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Nagyvilág, 2011. - 346 p. ; 18 cm
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9175-47-1)
lengyel irodalom - vallás - metafizika - esszé
884-4=945.11 *** 2(0:82-4) *** 111(0:82-4)
[AN 3316646]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2011.
Oldfield, Jenny (1949-)
   Élet a Félhold farmon / Jenny Oldfield ; [ill. ... Paul Hunt] ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 423 p. ; 20 cm
Tart.: Lucky, a szerencse fiaÞ; Az indián musztángÞ; Hollywoodi hercegnőÞ; A rakoncátlan csikóÞ; Kis boszorkány. - Egys. cím: Third-time Lucky ; Navaho Joe ; Danny boy ; Little vixen ; Hollywood princess. - keretcím: Félhold farm
ISBN 978-963-297-478-1 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3313298]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2011.
Oldfield, Jenny (1949-)
   Félhold farm paripái / Jenny Oldfield ; [ill. ... Paul Hunt] ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 416 p. ; 20 cm
Tart.: VadlovakÞ; Rodeó RockyÞ; VadócÞ; A kaszkadőrlóÞ; Éjkirálynő. - Egys. cím: Wild horses ; Rodeo Rocky ; Crazy horse ; Johnny Mohawk ; Midnight lady. - keretcím: Félhold farm
ISBN 978-963-297-477-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3313285]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2011.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2011. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9225-7 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3319463]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2011.
Parsons, Tony (1953-)
The family way (magyar)
   A családban marad / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2011. - 410 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9227-1 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3319459]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2011.
Quinn, Julia (1970-)
It's in his kiss (magyar)
   Csókja megmondja : [A Bridgerton család 7] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-465-8 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3316985]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2011.
Quinn, Julia (1970-)
When he was wicked (magyar)
   Rossz kor : [A Bridgerton család 6] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-454-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3316984]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2011.
Rimmer, Christine
The reluctant Cinderella (magyar)
   Világgá kürtölt vallomás / Christine Rimmer ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 482.)
ISBN 978-963-538-351-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3315281]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2011.
Roberts, Alison (1956-)
The playboy doctor's proposal (magyar)
   Szőkék előnyben / Alison Roberts ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 423.)
ISBN 978-963-538-346-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3315980]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Bed of roses (magyar)
   A boldogság virágai : [Menyasszonyok 2.] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-439-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3317376]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Savor the moment (magyar)
   A boldogság édes íze : [Menyasszonyok 3.] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-451-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3317378]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Vision in white (magyar)
   Látomás fehérben : [Menyasszonyok 1.] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-437-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3317369]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2011.
Rushdie, Salman (1947-)
The enchantress of Florence (magyar)
   A firenzei varázslónő / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011, cop. 2008. - 390 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 383-390.
ISBN 978-963-254-182-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3319542]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2011.
Verhaeghen, Paul (1965-)
Omega minor (magyar)
   Omega minor / Paul Verhaeghen ; [ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Gondolat, 2011. - 639, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-338-8 fűzött : 3990,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3315994]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2011.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Cat's cradle (magyar, angol)
   Macskabölcső = Cat's cradle / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [versfordítások Orbán Ottó]. - 4. kétnyelvű kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2011. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-237-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).02=945.11
[AN 3317194]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2011.
Wentworth, Sally
Francesca (magyar)
   Francesca / Sally Wentworth ; [... ford. Járdán Eszter]. Római járat / Susanne James ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Egyik kutya, másik eb? / Inglath Cooper ; [... ford. Markwarth Zsófia]. Kávéfolt a szőnyegen / Lynne Graham ; [... ford. Ivánszky Ágota]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 301 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 46.)
Egys. cím: Francesca. The British billionaire's innocent bride. A dog named Nate. The Italian billionaire's pregnant bride
ISBN 978-963-538-342-9 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3315760]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2011.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : [ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal] / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közreműködésével ; [ford. Géczi Károly] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - 9. kiad. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, 2011, cop. 2009. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88098-9-6 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3316708]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9011 /2011.
Ábrahám Tibor (1945-)
   Elmélkedések, gondolatok, tapasztalatok / Ábrahám Tibor. - [Nagykőrös] : Heti Kőrös Körül Kft., 2011. - 222 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1805-6 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3314564]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2011.
Ágoston László, T. (1942-)
   Nömös tassi novellák / T. Ágoston László. - [Budapest] : T. Ágoston L., [2011]. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1968-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3315897]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2011.
Antalfy István (1924-)
   Botladozva : új versek / Antalfy István. - Kecskemét : Maxima Csoport Kft., 2010. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86780-8-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3314652]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2011.
Antalfy István (1924-)
   Fák, fák, barátaim és életem tanúi / Antalfy István ; [ill. ... Halasi Éva, ... Kürthy Sándor ...]. - [Kecskemét] : Antalfy I., 2011. - 148, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1530-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3313906]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   A repülő dívány / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8994-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3319549]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2011.
Carasoni, J.
   A fehér mágus / J. Carasoni. - 3. kiad. - Budapest : 3T+C, 2011. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-85910-0-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3319530]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2011.
Carasoni, J.
   A követség árnyai / J. Carasoni. - 2. kiad. - [Budapest] : 3 T+C Bt., 2011. - 256 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-85910-1-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3319525]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2011.
Craiban, Dora (1992-)
   Helena / Dora Craiban. - Budapest : Aba Kvk., 2011-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3313638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fénytörés. - 2011. - 555, [3] p.
ISBN 978-615-5033-22-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3313644] MARC

ANSEL
UTF-89019 /2011.
Csányi Vilmos (1935-)
   Kisfiam, Ikarosz : kentaurregény / Csányi Vilmos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 366 p. ; 21 cm
Kötött : 2900,- Ft : 10,70 EUR
ISBN 978-80-8101-406-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3313056]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2011.
   Erdélyi költők antológiája / [vál., szerk. és az utószót írta Pomogáts Béla]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 480, [11] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9862-34-0 kötött : 3950,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(498)(082)
[AN 3314963]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2011.
Farkas Boglárka
   Befejezetlenül / Farkas Boglárka. - Budapest : Kairosz, 2010. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-283-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3317735]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2011.
Farkas Pál (1952-)
   Ameddig forog a cigánykerék.. : novellák / Ruva Farkas Pál. - Taksony : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2011. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1602-1 fűzött
magyar irodalom - cigányság - elbeszélés
894.511-32 *** 316.347(=914.99)
[AN 3312898]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2011.
Farkas Pál (1952-)
   A sószéki gólya : versek / Ruva Farkas Pál. - Taksony : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2011. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1598-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3313389]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2011.
Fecske Csaba (1948-)
   A hús pogány éneke : erotikus versek / Fecske Csaba. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2011. - 85 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9530-74-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3315775]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2011.
Fehér Majzik Sarolta
   A rózsák közti úton / Fehér Majzik Sarolta. - Újszász : Szerző, cop. 2011. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1679-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3316518]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2011.
Fodor Domonka
   Blogád versek / Fodor Domonka Gabriella. - Szeged : Most Mobil Bt., 2011. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1715-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3313255]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2011.
Géczi János (1954-)
   Viotti négy vagy öt élete : regény / Géczi János. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 189 p. ; 20 cm
Kötött : 2300,- Ft : 8,50 EUR
ISBN 978-80-8101-422-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3312975]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2011.
Havasi Erzsébet
   Előítéletek csapdájában / Havasi Erzsébet. - [Vác] : [Havasi E.], cop. 2010. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0218-5 fűzött
Pakisztán - Irán - India - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.549.1 *** 908.55 *** 908.540
[AN 3313650]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2011.
Heim Károly
   A "Biciklis" / Heim Károly. - Szekszárd : Babits, 2011. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9556-67-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3317282]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2011.
Horváth Csaba (1960-)
   Versbe zárt titok : album, 1960-1989 : emlékképek, fotók, grafikák, dokumentumok, válogatott versek, dalszövegek, fércelt írások / Horváth Csaba ; [... ill. Irzsik Miklós ...]. - Komló : Magánkiad., 2011. - 185 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0509-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3312954]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2011.
Horváth László (1990-)
   Tükörbirodalom / Horváth László. - [Fót] : Magánkiad., 2011. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1965-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3317052]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felelj szépen, ha kérdeznek! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8985-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3318788]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Felelj szépen, ha kérdeznek! (angol)
   Answer nicely when you're asked! / Éva Janikovszky ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2011. - [33] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8986-5 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3316987]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2011.
Jávor Roy
   Ráhajló ág alatt / Jávor Roy. - [Budapest] : [Jávor K.], [2011]. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1488-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3312927]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2011.
Jávor Roy
   Szívem a jobboldalon / Jávor Roy. - [Budapest] : [Jávor K.], 2011. - 117, [18] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1465-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3313063]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2011.
Ji
   A hajó / Ji. - [Budapest] : Gold Swan, 2011. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-080-851-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3316664]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2011.
Kakulya István (1935-)
   Kivéreztetve / Kakulya István. - Sopron : Novum Pro, [2011]-. - 22 cm
ISBN 978-615-5002-31-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3313932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2011. - 600 p.
ISBN 978-615-5002-32-8 fűzött : 5750,- Ft
[AN 3313939] MARC

ANSEL
UTF-89038 /2011.
Kerekes Tamás (1957-)
   Vaginaízű fagylalt / Kerekes Tamás. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-23-5 fűzött
magyar irodalom - könyvkritika
894.511-95
[AN 3299114]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2011.
Kis István Mihály (1952-)
   Platán alatt : a csillagvirágtól a platánig / Kis István Mihály. - Csabacsűd : Szerző, 2011. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1311-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3314554]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2011.
Kóc kóc (új kiadása)
   Kócbaba : válogatott versek, mondókák, népköltések / [a verseket vál. Lengyel Anna és Rados Péter] ; Győrfi András illusztrációival. - Átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 117, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-976-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3313210]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Furcsa dolgok / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Európa, 2011. - 206, [5] p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-9242-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3315856]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2011.
Kubínyi Tamás
   Bartók / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora K., [2011]-. - 30 cm
ISBN 978-963-08-0987-0
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - művelődéstörténet - 20. század
894.511-994 *** 930.85(439)(089.3) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3283201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nagy-Szent-Miklós kincse : Anno Domini 1882-'83, Anno Bartók 1-2. - cop. 2011. - LXIII, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-1177-4 kötött
Bartók család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Bartók(089.3) *** 894.511-994
[AN 3313706] MARC

ANSEL
UTF-89043 /2011.
Kukorelly Endre (1951-)
   Reggel az egyik istennő : három 100 darab : rövidprózák / Kukorelly Endre. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 261 p. ; 23 cm
Kötött : 2800,- Ft : 10,40 EUR
ISBN 978-80-8101-428-4
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3313242]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2011.
Lakatos Levente (1986-)
   Loveclub / Lakatos Levente. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-553-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3314728]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 2008-. - 17 cm
Főcím a gerincről
ISBN 963-8318-13-9
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 2801322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   56., Novellák : folytatás. - 2011. - p. 8831-8984.
ISBN 963-9272-71-X kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3315556] MARC

ANSEL
UTF-89046 /2011.
Nógrádi Kovács György
   Megrendítő történetek : elbeszélések / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2011]. - 312 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88502-3-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3315320]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2011.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Bárányaim a kertben / Pálfalvi Nándor ; [a rajzokat Adorján Ernő kész.]. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2011. - 45 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88364-4-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3315540]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2011.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Hogyan bírod : versek, 2010-2011 / Pálfalvi Nándor. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2011. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88364-5-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3315598]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2011.
Papp Ágnes, T. (1959-)
   Szívemben gyöngy : T. Papp Ágnes válogatott versei. - [Budapest] : General Press, [2011]. - 45, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-350-5 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3316528]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2011.
Paróczai Csaba (1965-)
   Erbeszélgetés : versek / Paróczai Csaba. - Budapest : Euron, 2010. - 116, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9398-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3316883]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2011.
Perlawi Andor (1938-)
   Füredi szerelmek / Perlawi Andor ; kiad. Balatonfüred Város Könyvtára. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2011. - 127 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89372-0-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3317887]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál / Rejtő Jenő. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2010. - 166 p. ; 20 cm
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-598-6 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3319514]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 254 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 22.)
ISBN 978-963-297-597-9 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 3315727]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2011.
Schrenk Éva
   Valaki szeret / Schrenk Éva. - [Székesfehérvár] : Szerző, cop. 2011. - 47 p. ; 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3315629]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2011.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2011. - 216, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9285-1 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3319506]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2011.
Szaitz László
   Mesék a Kerekerdőből / Szaitz László ; [rajz. Héritzné Tanyi Mónika]. - [Budapest] : [Szaitz L.], 2011. - 86, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1688-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3315988]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2011.
Szász Anna
   Kis-czell / Szász Anna. - Budapest : Abazia, 2011. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89229-0-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3313905]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2011.
Szűcs Ildikó
   Verset olvasunk és mondunk : két pódium-előadás mai magyar versei magyarázatokkal, gyakorlatokkal / Szűcs Ildikó. - Budapest : Szűcs I., 2011. - 207, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD
melléklet címe: Határon ; melléklet címe: Nyugat III.
ISBN 978-963-08-1837-7 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia - szavalat - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 82.085.22
[AN 3315476]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2011.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Szélkiáltó : gyermekversek / Tamkó Sirató Károly ; [Kass János rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 34, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8987-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3316693]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2011.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Tengerecki Pál : gyermekversek / Tamkó Sirató Károly ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011, cop. 1970. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8980-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3316699]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2011.
Tungli M. Klára
   Átló a homlokon / Tungli M. Klára ; [graf. Jáger István]. - Veszprém : BabelPress, 2010. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86983-7-7 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3316703]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2011.
   Az utolsó világ : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2011. - 333 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 40.)
ISBN 978-963-9566-92-7 kötött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 3317247]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2011.
Varga András
   A rózsák kertjében / Varga András. - Békéscsaba : Varga A., cop. 2011. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89227-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3316049]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2011.
Varga Lajos (1932-|)
   Vagyok tékozló és eretnek : gondolatok, levelek, naplórészletek, reflexiók / Varga Lajos. - Budapest : Nagyvilág, [2011]. - 307 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9175-43-0)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3316695]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2011.
Vass Géza (1926-)
   Zöldséglé csipetkével : pajzán komédia ; Visza-visszanézek : gyönyör-ódák, bohém történetek / Vass Géza ; [... az illusztrációkat rajz. Buday Mihály]. - [Hévíz] : Vass G., 2011. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88985-1-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3315952]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2011.
Végh Károly (1883-1962)
   Párkányi napló / Végh Károly ; [szerk. Végh József]. - Diósjenő : [Végh J.], 2011. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1455-3 fűzött
Végh Károly (1883-1962)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3316638]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9067 /2011.
Balcarová, Veronika
   Kicsinyek és mamájuk / [ill.] Veronika Balcarová. - Pécs : Alexandra, 2011. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-297-508-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315694]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2011.
   Bambi. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9626-01-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318979]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : United Publishers Hungary, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-502-337-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316704]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2011.
Bernier, Jean-Philippe
All kinds of friends (magyar)
   A méz mindenkiért, mindenki a mézért / Walt Disney ; [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-418-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316097]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2011.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Blümlein im Winter (magyar)
   A virágok télen / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., 2011. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-72-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319092]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2011.
Chapman, Keith (1958-)
   Csigu / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
keretcím: Fifi virágoskertje
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317144]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2011.
Chapman, Keith (1958-)
   Fifi / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
keretcím: Fifi virágoskertje
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317162]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2011.
Chapman, Keith (1958-)
   Kankalin / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
keretcím: Fifi virágoskertje
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317136]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2011.
Chapman, Keith (1958-)
   Szuri / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
keretcím: Fifi virágoskertje
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317142]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2011.
Chapman, Keith (1958-)
   Viola / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
keretcím: Fifi virágoskertje
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317158]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2011.
Chapman, Keith (1958-)
   Zümi / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
keretcím: Fifi virágoskertje
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317159]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2011.
Chip and Dale (magyar)
   Chip és Dale : kacsalábon forgó mókuspalota / Disney. - Budapest : Egmont-Hungary, [2011]. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-854-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315263]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2011.
   Csipkerózsika. - [Budapest] : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-445-065-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318932]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2011.
   Csipkerózsika. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-234-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319076]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2011.
   A csizmás kandúr. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-239-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319059]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2011.
Dimitrescu, Ophelia
   Állatcsaládok. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
Ill. Dimitrescu, Ophelia
ISBN 978-963-297-511-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315822]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2011.
Dimitrescu, Ophelia
   Állatok a tanyán. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
Ill. Dimitrescu, Ophelia
ISBN 978-963-297-512-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315707]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2011.
Dimitrescu, Ophelia
   Erdei állatok. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
Ill. Dimitrescu, Ophelia
ISBN 978-963-297-513-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315832]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2011.
   A dzsungel könyve. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-77-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318845]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2011.
   A falusi egér és a városi egér. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9626-14-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318958]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2011.
Fernández Subirana, Marcial (1953-)
   Marcellin barátunk / [ill. Marcial Fernández Subirana] ; [kiad. Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend]. - [Győr] : Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, [2011]. - 32 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Fűzött
Champagnat, Joseph-Benoît-Marcellin (1789-1840)
vallásos irodalom - szent - 19. század - kifestőkönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 244(02.053.2) *** 235.3(092)Champagnat,_M.(02.053.2)
[AN 3314923]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2011.
Fülöp József
   Gyerekdalok és mondókák : Cickom, cickom : Nyuszi ül a fűben / [látványterv Fülöp József]. - [Piliscsaba] : Kilátó Publ., 2011. - [12] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 15x18 cm
Fűzött : 699,- Ft
képeskönyv - gyermekdal - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3313399]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2011.
Guerra, Carmen
   Sissi, Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja / [Carmen Guerra rajz.] ; [a szöveget gond. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-213-3 kötött
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318857]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2011.
   A hamelni patkányfogó. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-238-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319070]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2011.
   Hamupipőke. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-445-072-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318936]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2011.
   Hamupipőke. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-237-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319067]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2011.
   Hamupipőke ; A kis hableány ; Piroska és a farkas. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Mesék óvodásoknak
ISBN 978-963-445-263-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319210]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2011.
   Hófehérke. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-235-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319073]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2011.
   Hófehérke ; Alice Csodaországban ; A hét kecskegida. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Mesék óvodásoknak
ISBN 978-963-445-264-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319217]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2011.
   Hófehérke. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-95-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318994]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2011.
Horváth Vanda
   Hétköznapi mulatságok a nagyszobában / [író Horváth Vanda]. - [Budapest] : Kilátó Publ., cop. 2011. - [38] p. : ill., színes ; 16x20 cm
ISBN 978-615-5092-02-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3313261]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2011.
   Hüvelyk Matyi. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-240-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318999]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2011.
   Hüvelyk Matyi. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-93-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318938]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2011.
   A kis hableány. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-99-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318985]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2011.
The Lady and the Tramp II (magyar)
   Betyár, a csavargó / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-869-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315189]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2011.
Lockerová, Jiřina (1957-)
   Kedvenceink / Jiržina[!] Lockerová. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-297-509-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315841]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-2-8 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316689]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2011.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-3-5 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316687]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Carrots for all! (magyar)
   Jól jön néha egy kis répa! / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-627-427-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316323]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Everyone has his own taste (magyar)
   Szemfüles érzékszervek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-609-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316270]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Les fruits (magyar)
   Gyümölcsök / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-615-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316612]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Home sweet home (magyar)
   Otthon, édes otthon / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2010. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-575-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316279]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
A juicy day (magyar)
   A nagy nyári gyümölcsparti / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-615-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316322]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-427-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316617]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
   Számok / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-577-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316608]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
What does a hundred look like? (magyar)
   Számtantúra / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-577-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316325]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2011.
   Pán Péter ; Pinokkió ; A dzsungel könyve. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Mesék óvodásoknak
ISBN 978-963-445-262-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319221]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2011.
   Pán Péter. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-89-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318928]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2011.
   Pinokkió. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-87-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318926]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2011.
   Piroska és a farkas. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mesefüzetek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-236-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319078]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2011.
   Piroska és a farkas. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-90-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318930]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2011.
Polák, Jiří
   Kutyák és cicák / Jiří Polák. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-297-510-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315836]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2011.
The return of Jafar (magyar)
   Jafar visszatér / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-911-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315186]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2011.
   A rút kiskacsa. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-9621-96-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3318988]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2011.
The seven dwarfs get a visit from Snow White (magyar)
   Hófehérke látogatása a hét törpénél / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2010. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-794-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315192]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2011.
   A Szépség és a Szörnyeteg ; A három kismalac ; Bambi. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Mesék óvodásoknak
ISBN 978-963-445-261-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319225]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2011.
Szöllősi Péter
   Aladdin herceg és a csodalámpa és más mesék / [szöveg Szöllősi Péter] ; [graf. Gyapai Tamás]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-290-088-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3316614]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2011.
Ungvári Bélyácz Betti
   Tündérkerti mese / Ungvári Bélyácz Betti ; Pál Rita rajz. - Pécs : Ungvári Bélyácz B., 2011. - [34] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3317031]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2011.
Winnie l'ourson (magyar)
   Micimackó / Disney ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-996-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3315141]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9126 /2011.
   Tavaszi Szél, 2011 : konferenciakötet = Spring wind, 2011 / [szerk. Zadravecz Zsófia] ; [rend., közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége]. - Pécs : DOSZ, 2011. - 468 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-33-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3316856]
MARC

ANSEL
UTF-8