MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/10/17 16:47:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9127 /2011.
Abafi Lajos (1840-1909)
   A szabadkőművesség és az uralkodóház / Abafi Lajos. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2011]. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-06-6 fűzött : 1500,- Ft
Habsburg-ház
szabadkőművesség
061.236.61 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 3318605]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2011.
   Egyesületi élet a Cserháton, 1911-2011 / [közread. a Veszprém-cserháti Társaskör Kulturális Egyesület]. - Veszprém : Veszprém-cserháti Társaskör Kult. Egyes., 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: "Veszprém-cserháti Társaskör Kulturális Egyesület, 2006-2011" / Édes Gyuláné. "Veszprémi Cserháti Társaskör" : szilánkok az egykori polgári egyesület életéből / Csiszár Miklós. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1944-2 fűzött
Veszprém-cserháti Társaskör Kulturális Egyesület
Veszprém - egyesület - helyismeret
061.2(439-2Veszprém) *** 908.439-2Veszprém
[AN 3320353]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9129 /2011.
   Ex libris : "koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai" a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2011. július 19 - október 22. / [... rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., [2011]. - 31 p., [28] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-659-021-5 fűzött
Magyarország - Európa - ex libris - könyvtári gyűjtemény - kiállítási katalógus
097(439) *** 061.4(439-2Szeged) *** 097(4)
[AN 3321842]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2011.
   Jel, jelek, jelrendszerek / [szerk. Dér Andrea] ; [kiad. Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2011. - 106 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Jelek
ISBN 978-963-88386-4-3 fűzött
jel - jelkép - építészet
003.62 *** 72
[AN 3319481]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2011.
Móser Zoltán (1946-)
   Tünedeznek, megjelennek / Móser Zoltán. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2011. - 95 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 91-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-93-4 fűzött
jelkép - magyar néprajz - hagyomány
003.62 *** 39(=945.11)
[AN 3322584]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2011.
Skaliczki Judit (1945-)
   A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig / Skaliczki Judit. - Budapest : KI, 2011. - 159 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr.: p. 151-153. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-201-638-2 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - ezredforduló
02(439)"198/200"
[AN 3319211]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9133 /2011.
Juhász Előd (1938-)
   Volt egyszer egy Zenebutik.. : 30 év : pillanatképek, gondolattöredékek / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, cop. 2010. - 255 p., [32] t. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-662-420-0 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - zeneművészet - interjú - televíziós műsorszám
791.9.097(439)(047.53) *** 78
[AN 3319052]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2011.
Lanier, Amelie
   Széchenyi István és Széchenyi Béla cikkei a Timesban, 1859-1862 / Amelie Lanier ; [közread. a] Kossuth Klub. - Budapest : Kossuth Klub, 2011. - 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 278-279.
ISBN 978-963-89350-0-7 fűzött : 2900,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Széchenyi Béla (1837-1918)
Magyarország - Nagy-Britannia - politikatörténet - történelmi személy - sajtótörténet - 19. század - önkényuralom időszaka (1849-1867) - történelmi forrás
070(410)"185/186"(093) *** 32(439)"185/186"(093) *** 943.9(092)Széchenyi_I.(093)
[AN 3318686]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9135 /2011.
Magyary Zoltán (1888-1945)
   "A tudományos versenyben megállás nincs" : válogatott tanulmányok / Magyary Zoltán ; szerk. Mezey Barna. - Budapest : Gondolat, 2011. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-353-1 fűzött
Magyarország - tudományos élet - felsőoktatás - 20. század
001.89(439)"19" *** 378(439)"19"
[AN 3319772]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2011.
   Minőségbiztosítás a közművelődésben : kézikönyv / [szerk. Tikász Mariann és Újfalusi Gábor] ; [közread. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, 2011. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-651-490-7 fűzött
Magyarország - művelődésügy - minőségbiztosítás - pályázat
008(439) *** 65.018(439) *** 06.063(439)
[AN 3321629]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9137 /2011.
Ablass, Werner
Leide nicht - liebe (magyar)
   Ne szenvedj, szeress! / Werner Ablass ; [ford. Zombori Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 199 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-087-1 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3321519]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2011.
Riedl, Michaela (1968-)
Yoni Massage (magyar)
   Jóni-masszázs : ismerd meg a női érzékiség kiapadhatatlan forrását! / Michaela Riedl ; [ford. Járosi Adrienn]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-9652-70-5 kötött : 3995,- Ft
nemi élet - ezoterika - masszázs - nő
133.25 *** 615.82 *** 613.88-055.2
[AN 3321414]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2011.
Szigetvári Zoltán
   Az emberiség legnagyobb hibája.. / [Szigetvári Zoltán]. - [Mátranovák] : Magánkiad., 2010. - 174 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9252-6 kötött : 6000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3318836]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2011.
Szöllősy József
   Sógor, én Jenőt meglesem : jókat húz-e a borból / Szöllősy József. - [Budapest] : Budapest Kerámia Kft., [2010]. - 180, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8708-9 fűzött
jelenség
001.94(089.3)
[AN 3321871]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9141 /2011.
   Ecological and socio-economic relations in the valleys of river Körös/Criş and river Maros/Mureş / ed. by László Körmöczi. - Szeged ; Arad : Dep. of Ecology Univ. of Szeged, 2011. - 230 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448 ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött
Maros-Körös Köze - társadalmi ökológia - ökológia - természeti környezet
504.03(498)(282.243.742.1/.3) *** 504.03(439)(282.243.742.1/.3) *** 502(439)(282.243.742.1/.3) *** 502(498)(282.243.742.1/.3)
[AN 3320489]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2011.
Herman Ottó (1835-1914)
   Erdők, rétek, nádasok : válogatás Herman Ottó műveiből / [vál., átd. és szerk. Szepesi Attila] ; [Szecskó Péter rajz.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Palatinus, 2001 [!2011]. - 222 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9380-27-X kötött : 2480,- Ft
természetrajz - ifjúsági irodalom
502(02.053.2)
[AN 3321434]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2011.
   Learning and sustainability [elektronikus dok.] : the new ecosystem of innovation and knowledge : EDEN Annual Conference : 19-22 June 2011, Dublin, Ireland : [conference proceedings] / ed. András Szűcs, Morten F. Paulsen. - Szöveg. - Budapest : EDEN, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win2000/XP/Vista/Win7; internet böngésző
ISBN 978-963-87914-6-7
tanulás - fenntartható fejlődés - e-learning - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.03 *** 371.32 *** 061.3(417-2Dublin) *** 371.333
[AN 3320346]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2011.
   Learning and sustainability : the new ecosystem of innovation and knowledge : EDEN 2011 Annual Conference : University College of Dublin, ... 19-22 June 2011 : book of abstracts / ed. by Morten Flate Paulsen and András Szűcs. - Budapest : EDEN, 2011. - 160 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87914-5-0 fűzött
fenntartható fejlődés - e-learning - tanulás - konferencia-kiadvány
504.03 *** 371.333 *** 061.3(417-2Dublin) *** 371.32
[AN 3319468]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9145 /2011.
Kósa András (1932-)
   Értelmiségi körökben : egy matematikaprofesszor feljegyzései / Kósa András. - Budapest : Kairosz, 2010. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-413-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - matematikus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár
51(439)(092)Kósa_A.(0:82-94) *** 37(439)(092)Kósa_A.(0:82-94)
[AN 3318867]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2011.
   Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény megoldásokkal / szerk. Ketskeméty László és Pintér Márta. - Budapest : Arteria Studio, 2011. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-08-2053-0 fűzött
valószínűség-számítás - példatár - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)(076)
[AN 3319315]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9147 /2011.
Magyar Mechanikai Konferencia (11.) (2011) (Miskolc)
   XI. Magyar Mechanikai Konferencia [elektronikus dok.] : Miskolci Egyetem, XI. Mamek, Miskolc-Egyetemváros, 2011. augusztus 29-31. / szerk. Baksa Attila, Bertóti Edgár, Szirbik Sándor ; [rend. az] International Union of Theoretical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága. - Szöveg és képek. - [Miskolc] : [ME], [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-661-975-6)
mechanika - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3321736]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9148 /2011.
Balassa Tímea
   A "FIR" hatás : a távoli-infravörös sugarak (FIR) gyógyászati felhasználásának lehetősége / Balassa Tímea. - Győr : Lajos Trade Kft., 2011. - 190 p., VII, [1] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-190.
ISBN 978-963-08-1549-9 fűzött : 3500,- Ft
infravörös sugárzás - alternatív gyógyászat
54-74 *** 616-08
[AN 3322615]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2011.
Csupor Dezső (1979-)
   Investigation of the diterpene alkaloids of Aconitum species native to the Carpathian Basin / Dezső Csupor. - Szeged : JATEPress, 2007 [!2011]. - [2], 53, [48] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 143.)
Bibliogr.
Fűzött
gyógyszerkémia - alkaloida - hunyor
547.94 *** 615.011.5 *** 665.344.7 *** 582.675.2
[AN 3322558]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2011.
   Módszertani útmutató / [szerk. Tompa Anna] ; [közread. az] Országos Kémiai Biztonsági Intézet. - [Budapest] : OKBI, 2011. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - analitikai kémia - toxikológia - veszélyes anyagok kezelése - útmutató
543 *** 620.26(439) *** 615.9
[AN 3319733]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9151 /2011.
Thörner, Cordula
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / írta Cordula Thörner ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 8.)
ISBN 978-963-89258-7-9 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3317872]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9152 /2011.
Nagyváradi László (1960-)
   Tájékozódás, térképészet, távérzékelés / Nagyváradi László ; [... ill. Pirkhoffer Ervin]. - Pécs : [Bornus Ny.], 2011. - 140 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 138-140.
ISBN 978-963-06-3724-4 kötött
kartográfia - földrajz
528.9 *** 91
[AN 3321404]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2011.
   Térinformatika és alkalmazása / szerk. Nagyváradi László, Varga Gábor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2011. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4231-6 fűzött
térinformatika
528.9 *** 681.3.004.14
[AN 3321455]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2011.
Wittmann, Monika
Planeten und Sterne (magyar)
   Bolygók és csillagok / Írta Monika Wittmann ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 7.)
ISBN 978-963-89258-6-2 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
bolygó - égitest - gyermekkönyv
523.4(02.053.2) *** 524.3(02.053.2)
[AN 3317861]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9155 /2011.
   A botanikus kertek küldetése a Vácrátóti Botanikus Kert tevékenysége tükrében / [... összeáll. ... és szerk. Szakács Éva] ; [kiad. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet]. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8391-49-0 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót). Botanikus Kert
Vácrátóti arborétum - útmutató
58.006(439-2Vácrátót)(036)
[AN 3322110]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2011.
Mollayné Madas Gabriella
   A Soproni-hegység erdőállományainak története / [szerzők Mollayné Madas Gabriella, Molnár Ákos, Tamás József] ; szerk. Bartha Dénes és Oroszi Sándor ; [közread. a] Taeg Zrt. - Sopron : Taeg Zrt., 2011. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm + 2 térk.
Bibliogr.: p. 3-4.
ISBN 978-963-08-1147-7 kötött
Sopron - erdő - erdészet - faállomány - ökológia
581.526.42(439-2Sopron) *** 630(439-2Sopron) *** 502.4(439-2Sopron)
[AN 3318767]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2011.
Ralovich Béla (1937-)
   Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez : oktató intézmények, oktatók, a Magyar Tudományos Akadémia, a főhatóságok és a tudományos társaságok szerepe / írta és szerk. Ralovich Béla ; [kiad. a Magyar Mikrobiológiai Társaság]. - [Budapest] : M. Mikrobiológiai Társ., 2011. - 567 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 450-481.
ISBN 978-963-08-1874-2 fűzött
Magyarország - mikrobiológia - kutatás - oktatástörténet - felsőoktatás - történeti feldolgozás
579 *** 378(439)(091) *** 001.891(439)(091)
[AN 3322314]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2011.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 2000. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-963-19-5271-1 kötött
Magyarország - flóra - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(439)
[AN 3324044]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9159 /2011.
   110 éves a marcali mentés / [szerzők Debrődi Gábor et al.] ; [kiad. a Marcali Mentőállomás]. - [Marcali] : Marcali Mentőállomás, 2011. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2049-3 fűzött
Országos Mentőszolgálat. Marcali Mentőállomás
Marcali - mentőszolgálat
614.88(439-2Marcali)
[AN 3320538]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2011.
Ambrus Rita (1979-|)
   Improvement of the solubility and dissolution rate of nifluminic acid to achieve rapid drug release / Rita Ambrus. - Szeged : JATEPress, 2007 [!2011]. - [8], 49, [50] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 142.)
Bibliogr.
Fűzött
gyógyszerkémia - aromás vegyület - gyulladásgátló
615.011.5 *** 615.262.1 *** 615.276 *** 547.583.5
[AN 3322542]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2011.
Bánóczy Jolán (1929-)
   Bánóczy Jolán : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 106 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-331-166-0 fűzött : 1600,- Ft
Bánóczy Jolán (1929-)
Magyarország - orvos - fogászat - szájsebészet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Bánóczy_J.(047.53) *** 616.31-089 *** 616.314
[AN 3320533]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2011.
Barna Erika, W. (1951-)
   Kézírás és karrier : szellemi tőkénk a kézírásban / W. Barna Erika. - Budapest : Complex, 2011. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-295-140-9 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 3319231]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2011.
Becker, Elisa Marielle
   Medicine, law and the state in imperial Russia / Elisa M. Becker. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2011. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-81-4 kötött
Oroszország - orvostörténet - orvosi jog - közegészségügy - igazságügyi orvostan - társadalomtörténet - 18. század - 19. század
61(47)"17/18" *** 316.32(47)"17/18" *** 614(47)"17/18" *** 340.66(47)
[AN 3319878]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2011.
Bükkerdő Gergely
   Csíra ABC : [amit a csírákról és a csíráztatásról tudni érdemes] / Bükkerdő Gergely. - 3. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2011. - 85, [10] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-06-9001-0 fűzött : 2200,- Ft
egészséges táplálkozás - növénycsíra
613.26 *** 581.142
[AN 3323176]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2011.
   Cito pede labitur aetas : tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára / [szerkbiz. Forrai Judi et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-188-2 fűzött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
61(100)(091) *** 012Kapronczay_K. *** 930.85(439)
[AN 3321484]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2011.
Clark, Hulda Regehr (1928-2009)
The cure and prevention of all cancers (magyar)
   A rák megelőzése és gyógymódja / Hulda Regehr Clark ; [ford. Németh Zsófia, ... Papp Huba]. - [Budapest] : Leviter, cop. 2011. - 655 p. : ill. ; 22 cm + DVD
melléklet címe: Beszélgetések Dr. Clarkkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88459-5-5 fűzött : 4950,- Ft
rákbetegség - betegségmegelőzés - egészséges életmód - gyógyítás - elektronikus dokumentum
616-006 *** 616-006-085 *** 616-006-084 *** 613
[AN 3318796]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2011.
Coué, Émile (1857-1926)
Auto-suggestion in practice (magyar)
   Az önszuggesztió gyakorlata / Emil Coué ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-03-5 fűzött : 1650,- Ft
öngyógyítás - szuggesztió
615.89 *** 615.851.11
[AN 3318690]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2011.
Coué, Émile (1857-1926)
The miracle within (magyar)
   A belső csoda / Emil Coué ; [ford. Németh Gábriel]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-06-6 fűzött : 1650,- Ft
öngyógyítás - szuggesztió
615.89 *** 615.851.11
[AN 3318726]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2011.
Csiszár Miklós (1965-)
   Gyomorgyűrű és fogyókúra : érvek és ellenérvek a jó döntéshez : [a testsúlycsökkentés lehetőségei] / Csiszár Miklós. - Budapest : Naturwell K., 2011. - 192 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. (39 p.)
melléklet címe: Receptek és menük gyomorgyűrűt viselők és fogyni vágyók számára. - Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-89307-0-5 kötött : 3400,- Ft
fogyókúra - diéta - műtét - szakácskönyv
613.24 *** 616.33-089 *** 641.561(083.12)
[AN 3318596]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2011.
Doró Péter (1977-)
   Utilization of oral antidiabetic drugs in Csongrád county between 1998 and 2004 : adherence and persistence with therapy / Péter Doró. - Szeged : JATEPress, 2007 [!2011]. - 48, [12] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 139.)
Bibliogr.
Fűzött
Csongrád megye - cukorbetegség - gyógyszeralkalmazás - ezredforduló
616.379-008.64 *** 615.245 *** 615.036(439.181)"200"
[AN 3322375]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2011.
Erler, Isabelle
Mein Körper (magyar)
   A testem / írta Isabelle Erler ; rajz. Friederike Rave ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 10.)
ISBN 978-963-89259-0-9 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
emberi test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3317894]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2011.
Faulks, Philippa
Secrets of meditation (magyar)
   A meditáció titkai : út az egészséghez : egyszerű gyakorlatok a harmónia eléréséhez / Philippa Faulks ; [ford. Kresák Réka]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 64 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5144-09-7 fűzött : 900,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
613.865 *** 615.851.86
[AN 3318668]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2011.
Ferenczy László
Termékhasználati tanácsok (új kiadása)
   Egészségkönyv : termékhasználati tanácsok : [a természet erejével] : [táplálék- és étrend-kiegészítők helyes használata] / összeáll. Ferenczy László. - Budapest : Ferenczy Alternatív Kft., 2011. - 150, [7] p. ; 24 cm
Fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3323367]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2011.
Fitz Mónika (1967-)
   Enzymatic kinetic resolution of β-amino acid derivatives / Mónika Fitz. - Szeged : JATEPress, 2007 [!2011]. - [2], 49, [20] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 144.)
Bibliogr.
Fűzött
gyógyszerkémia - aminosav
615.011.5 *** 577.112.3
[AN 3322570]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2011.
Forgács Iván (1933-)
   Forgács Iván : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-331-172-1 fűzött : 1600,- Ft
Forgács Iván (1933-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Forgács_I.(047.53) *** 37(439)(092)Forgács_I.(047.53)
[AN 3320527]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2011.
Grün, Anselm (1945-)
Verwandle deine Angst (magyar)
   Változtasd át félelmedet! / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2011. - 172 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-615-5147-00-5 fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5147-0-0)
mentálhigiénia - félelem
613.865 *** 159.942
[AN 3319937]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2011.
Hannah, Liz
Teaching young children with autistic spectrum disorders to learn (magyar)
   Te is tudod! : hogyan foglalkozzunk autizmussal élő kisgyermekekkel? : gyakorlati útmutató szülőknek, bölcsődei gondozónőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, pedagógiai asszisztenseknek, gyógypedagógusoknak / írta Liz Hannah ; ill. Steve Lockett ; [ford. Farkas Edit] ; [kiad. az Autisták Országos Szövetsége]. - Budapest : AOSZ, cop. 2010. - 112 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-963-89090-1-5 fűzött : 2500,- Ft
autizmus - képességfejlesztés - gyógypedagógia - útmutató
616.89-008.45 *** 37.025 *** 376.42
[AN 3318923]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2011.
Hellinger, Bert (1925-)
Anerkennen, was ist (magyar)
   Felismerni, ami van : beszélgetések oldásról és kötésről / Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-039-0 fűzött : 1700,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3321508]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2011.
Hunyadi Attila (1977-)
   Serratula wolffii, as a promising source of ecdysteroids / Attila Hunyadi. - Szeged : JATEPress, 2006 [!2011]. - 54, [43] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 138.)
Bibliogr.
Fűzött
növényi hatóanyag - gyógyszer - vizsgálat
615.07 *** 615.32
[AN 3322362]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2011.
Kolarovszki-Sipiczki Zoltán
   Role of the adrenergic system in regulation of the resistance of the cervix of pregnant rat / Zoltán Kolarovszki-Sipiczki. - Szeged : JATEPress, 2007 [!2011]. - 46, [30] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 141.)
Bibliogr.
Fűzött
méhnyak - gyógyszeralkalmazás
616.146 *** 615.03
[AN 3322402]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2011.
McCall, Bridget
Parkinson's at your fingertips (magyar)
   Parkinson-kór : [tünetek, kezelés, gondozás, hasznos információk] / Bridget McCall, Leslie J. Findley ; [ford. Bánné Gáspár Mária]. - [Budapest] : SpringMed, 2011. - 303 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
ISBN 978-963-9914-83-4 fűzött : 3480,- Ft
Parkinson-kór
616.858
[AN 3318835]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2011.
Nagy Gábor
   Magyarországi Addiktológiai Ellátások Portálja : felhasználói kézikönyv / Nagy Gábor. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 86 p. : ill. ; 23 cm. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 6.)
ISBN 978-963-7366-40-6 fűzött
Magyarország - kábítószerfüggés - drogközpont - ezredforduló - portáloldal - útmutató
613.83 *** 364.465(439) *** 681.324Internet(036) *** 364.272(439)"200"
[AN 3322698]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2011.
   Öt lépés a jobb hallásért / [... kiad. Starkey Laboratórium Kft.]. - [Budapest] : Starkey Laboratórium, 2010. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9113-0 fűzött : 1600,- Ft : 6 EUR
nagyothalló - hallókészülék
616.28-76 *** 364.65-056.263
[AN 3320921]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2011.
   Perinatalis kardiológiai diagnosztika és terápia : kézikönyv magzati ultrahangvizsgálatot végzők, szülészek, szonográfusok, genetikusok és neonatológusok számára / szerk. Hajdú Júlia. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-331-155-4 fűzött : 4000,- Ft
szívgyógyászat - orvosi diagnosztika - embrió - ultrahang - terhesség
616.12-073.432.19 *** 618.2-083-073.432.19
[AN 3320156]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2011.
Pilaszanovich Ildikó (1945-)
   Dr. Pilaszanovich Imre, 1911 : centenáriumi visszaemlékezések apámról / Pilaszanovich Ildikó. - [Budapest] : Pilaszanovich I., 2011. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-963-08-1426-3 kötött
Pilaszanovich Imre (1911-1990)
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Pilaszanovich_I.(0:82-94)
[AN 3320853]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2011.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Iskolás a gyerekem : levelezés iskolás korú gyerekek szüleivel : Ranschburg Jenő válaszol. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 163 p. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2061-3970)
ISBN 978-963-248-078-7 fűzött : 1680,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3321033]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2011.
Réthy Lajos Attila (1959-)
   Civilizációs betegségek megelőzési lehetőségei csecsemőkorban : prevenció korai antigén-ingerekkel? / Réthy Lajos Attila. - Budapest : SpringMed, cop. 2011. - 63 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-07-5 fűzött : 1280,- Ft
gyermekgyógyászat - csecsemő - betegségmegelőzés
616-053.3 *** 616-084
[AN 3317907]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2011.
Robbins, Anthony (1960-)
Notes from a friend (magyar)
   Egy barát üzenete : hatékony útmutató életed irányításához / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-046-8 fűzött : 1450,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3321506]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2011.
Salmon, Éric (1956-)
ABC de l'ennéagramme (magyar)
   Enneagram ABC : tankönyv a személyiség kilenc típusáról azoknak, akik évszázadokon át fenntartották az enneagram hagyományát / Eric Salmon ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88997-9-8 fűzött : 1990,- Ft
személyiségtipológia - önismeret - ezoterika
159.923 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3318609]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2011.
Schweitzer, Albert (1875-1965)
   Életem és gondolataim : önéletrajzi írások / Albert Schweitzer ; [ford. Balassa Klára, Kenesei Sándor]. - [Budapest] : Etalon, 2010. - 448 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
Tart.: Az őserdő pereménÞ; Életem és gondolataimÞ; Levelek Lambarénéból, 1924-1927Þ; Johann Sebastian Bach : részletek. - Egys. cím: Ma vie et ma pensée ; A l'orée de la forêt vierge ; Briefe aus Lambarene ; Johann Sebastian Bach (részlet)
ISBN 978-963-88020-4-0 fűzött : 3790,- Ft
Schweitzer, Albert (1875-1965)
Németország - Gabon - orvos - 20. század - kórház - memoár
61(430)(092)Schweitzer,_A.(0:82-94) *** 364.444.046.6(672.1)
[AN 3321329]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2011.
Süveges Ildikó (1939-)
   Süveges Ildikó : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-331-170-7 fűzött : 1600,- Ft
Süveges Ildikó (1939-)
Magyarország - orvos - szemészet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Süveges_I.(047.53) *** 617.7
[AN 3320545]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2011.
   Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II : módszertani levelek / szerk. Kun Bernadette. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 123 p. ; 23 cm. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-39-0 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - drogközpont - megelőzés - ezredforduló
613.83 *** 364.272(439)"200" *** 364.465(439)
[AN 3322704]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2011.
Szepes Anikó (1979-)
   Application of non-conventional methods in the physico-chemical processing of pharmaceutical biopolymers for the aim of drug formulation / Anikó Szepes. - Szeged : JATEPress, 2007 [!2011]. - 50, [59] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 140.)
Bibliogr.
Fűzött
gyógyszer-technológia - gyógyszerkémia
615.45 *** 615.014.2 *** 615.011.5
[AN 3322392]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2011.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die Heilkraft der Intuition (magyar)
   Az intuíció gyógyító ereje : fedezzük fel önmagunkban a gyógyítót! : [holisztikus gyógyítás] / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2011. - 173 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5113-17-8 kötött
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3321091]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2011.
   Treatment strategies of Parkinson's disease, 2010 ; [... publ. ... by the Department of Neurology Faculty of Medicine Albert Szent-Györgyi Clinical Center University of Szeged]. - Szeged : Dep. of Neurology Fac. of Medicine Albert Szent-Györgyi Clinical Center Univ. of Szeged, 2010. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Parkinson-kór
616.858
[AN 3319647]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2011.
Vass Zoltán
   A képi kifejezéspszichológia alapkérdései : szemlélet és módszer / Vass Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 241 p. : ill. ; 23 cm. - (Kívülbelül, ISSN 2061-3857)
Bibliogr.: p. 211-241.
ISBN 978-963-236-408-7 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7344-08-7)
személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika - rajz
159.9.072 *** 159.923 *** 159.946.4
[AN 3318785]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2011.
Vermeulen-Saurel, Anne-Marie
Le concept Aquamater (magyar)
   Az Aquamater elmélet : anyától anyáig... vízemlékezet / Anne-Marie Vermeulen-Saurel ; [ford. Juhász Gabriella]. - [Budapest] : Folpress, 2011. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-88161-8-4 fűzött : 2200,- Ft
pszichoterápia - családterápia
615.851
[AN 3319450]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2011.
Walter, Johanna
   Ha hozzám érsz : [a stresszoldás titkai] / Johanna Walter. - 3. jav. kiad. - Szentendre : Cephalion, [2011]. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9688-18-6 fűzött : 3250,- Ft
kineziológia - stressz - memoár
612.06 *** 615.827(0:82-94)
[AN 3321322]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9199 /2011.
Tóth Sándor László (1943-)
   Lugosi Armand, 1924-1990 : a faipari gépészet szakírójának és oktatójának élete és munkássága / Tóth Sándor László. - Budapest : Fate, 2011. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (A fafeldolgozás nagyjai)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8071-09-5 fűzött
Lugosi Armand (1924-1990)
Magyarország - mérnök - géptan - faipar - 20. század
621(439)(092)Lugosi_A. *** 674(439)(092)Lugosi_A.
[AN 3319307]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9200 /2011.
Barabási, Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és ez mit jelent a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-293-1 fűzött : 3490,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3321485]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2011.
Hoffmann, Brigitte
Internet (magyar)
   Internet : hogyan szörföljünk és cseteljünk? / írta Brigitte Hoffmann ; rajz. Sebastian Coenen ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 9.)
ISBN 978-963-89258-9-3 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
internet - gyermekkönyv
681.324Internet(02.053.2)
[AN 3317888]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2011.
International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (2010) (Székesfehérvár)
   Proceedings of AIS 2010 [elektronikus dok.] : International Symposium on Applied Informatics and Related Areas : ... in the frame of Hungarian Science Festival 2010 : Székesfehérvár, ... November 12, 2010 / ed. in chief György Györök ; org. ... by Óbuda University ..., Kodolányi János University College ... - Szöveg. - Székesfehérvár : Óbuda Univ. Alba Regia Univ. Center, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: AIS 2010. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-07-7
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3317075]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2010 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103322. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-795-2
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3324752]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9204 /2011.
Gaál Zoltán (1953-)
   Torony... magasan = Tower... high / [bev.] Jamrik Péter. - Budapest : Folpress, [2011]. - [128] p. : ill., színes ; 31 cm
Fotó Gaál Zoltán, Jamrik András, Kádár Lajos. - Kész. a Novofer Távközlési Innovációs Zrt. létrejöttének 25. évfordulójára alkalmából
ISBN 978-963-88161-9-1 kötött
Magyarország - torony - antenna - fényképalbum - látkép
621.396.67 *** 72.011.27(439) *** 77.047 *** 77.04(439)(092)Kádár_L. *** 77.04(439)(092)Gaál_Z. *** 77.04(439)(092)Jamrik_A.
[AN 3319397]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9205 /2011.
Csanády Etele (1955-)
   Mechanics of wood machining / Etele Csanády and Endre Magoss ; [publ. by the] Department of Wood Engineering University of West-Hungary ... - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of West-Hungary, 2011. - [2], 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-243.
ISBN 978-963-9883-80-2 fűzött
faipar - fatechnológia - famegmunkáló gép
674 *** 674.05
[AN 3321330]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9206 /2011.
   Matematika az építész és építőmérnöki tervezésben és oktatásban [elektronikus dok.] : 2011. május 26-28. : [előadások és beküldött cikkek] = Mathematics in architecture and civil engineering design and education : May 26-28 ..., 2011 : [lectures & submitted papers] / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. - Szöveg. - [Pécs] : PTE Pollack M. Műsz. Kar, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-44-8
építészet - alkalmazott matematika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
69 *** 51-7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3316918]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2011.
Öllős Géza (1928-)
   Rothasztás / Öllős Géza, Oláh József, Palkó György ; [kiad. Magyar Víziközmű Szövetség]. - Budapest : Mavíz, 2010. - 1109 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87507-6-1 kötött
bomlás - szennyvíztisztítás
628.336 *** 628.352
[AN 3321127]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2011.
Pattantyús-Ábrahám Ádám (1929-)
   Tetőszerkezetek : a rómaiak korától a XX. század végéig / Pattantyús-Ábrahám Ádám. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 68 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-963-08-1456-0 fűzött
tetőszerkezet
692.4 *** 721.05
[AN 3321656]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2011.
Szakács György
   Tetőtér-beépítések : hőszigetelt tetőszerkezetek / Szakács György ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ. - Budapest : ÉTK, 2010. - 132 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 978-963-513-221-8 fűzött : 3200,- Ft
padlás - épületbővítés - hőszigetelés
69.059.38 *** 692.4 *** 699.8
[AN 3318943]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9210 /2011.
Bálint György (1919-)
   Szívügyünk a kert / Bálint György. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 110 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-31-3 kötött : 1900,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3321667]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2011.
Bernátsky Jenő (1873-1944)
   A gyümölcskertészet elemei : különös tekintettel a gyümölcsfák betegségei elleni védekezésre / Bernátsky Jenő. - Szeged : Bába, 2011. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-023-4 fűzött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3324032]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2011.
Harris, Moira C.
Horses (magyar)
   Lovak : a világ 100 lófajtájának eredete és jellemzői / Moira C. Harris, Nicola Jane Swinney. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 240 p. : ill., színes ; 25x32 cm
ISBN 978-963-9949-72-0 kötött
- album
636.1(084.1)
[AN 3320127]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2011.
Korizmics László (1816-1886)
   Levelek a szőlőből : Borászati Füzetek 1871 / Korizmics László ; [közread. a] Klauzál Gábor Társaság. - Budapest : Klauzál G. Társ., 2011. - 157 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-88291-1-5 kötött
Tétény - szőlészet - borászat - 19. század
634.8(439-2Tétény)"18" *** 663.2(439-2Tétény)"18"
[AN 3320783]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2011.
Körmendy Béla (1934-)
   A gümőkór az állatorvos szemével / Körmendy Béla. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 99 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-615-5174-03-2 fűzött
tuberkulózis - állatbetegség
619:616.24-002.5
[AN 3322452]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2011.
Roszik Péter
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - 2. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2010. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-1-8 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3323325]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2011.
   Tanulmányok a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményesen szereplő hallgatók munkáiból / [szerk. Antal Zsuzsanna, Juhász Lajos]. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazd. Kar TDT, 2011. - 116 p. : ill. ; 30 cm. - (A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar tudományos diákköri közleményei, ISSN 2063-0069 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
mezőgazdaság - élelmiszeripar - ökológia - egyetem
663/664 *** 504.03 *** 63 *** 378.184
[AN 3322518]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9217 /2011.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (olasz)
   La cucina ungherese / Károly Gundel ; rielaborato ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. Éva Kohut]. - 15. ed. - Budapest : Corvina, 2011. - 109 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5938-1 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3321729]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2011.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (orosz)
   Malaâ vengerskaâ povarennaâ kniga / Karoj Gundelʹ ; pererabotala Ferenčem Gundelem, Imre Gundelem ; [pereveli s vengerskogo M. Poganʹ-Redei i N. Aretinskaâ]. - 15. izd. - Budapest : Korvina, 2011. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5941-1 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3321732]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2011.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (spanyol)
   La cocina húngara / Károly Gundel ; edición ampliada y reelaborada por ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. de Irma Agüero]. - 16. ed. - [Budapest] : Corvina, [2011]. - 112 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5939-8 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3321578]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2011.
Gyimesi Zsuzsa
   A stílustanácsadó házhoz megy [elektronikus dok.] : kézikönyv saját karakterének és színtípusának meghatározásához / Gyimesi Zsuzsa. - Szöveg és képek. - Budapest : Új Mani-fest K., 2010. - 1 CD-R ; 12 cm + mell.
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-87750-6-1
öltözködés - férfi - színtan - elektronikus dokumentum
646-055.1 *** 535.6
[AN 3320240]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2011.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Finom falatok a nagyitól : nagymamáink receptjei / [receptek Máté Pálné Terenyei Katalin, Tóth Gézáné Mogyorósi Magdolna, Szabó Imre] ; [fotók Csigó László, Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-302-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3322227]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9222 /2011.
Cselényi István Gábor (1943-)
   A lét perújrafelvétele / Cselényi István Gábor. - Budapest : Kairosz, 2011. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 978-963-662-464-4 fűzött : 2900,- Ft
lételmélet - egzisztencializmus
141.32 *** 111.1
[AN 3318825]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2011.
Hawking, Stephen W. (1942-)
A brief history of time from the Big Bang to black holes (magyar)
   Az idő rövid története / Stephen Hawking ; [... ford. Molnár István és Egri Győző]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Akkord, [2010], cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-252-038-4 kötött : 4990,- Ft
kozmológia - idő
115 *** 524.8
[AN 3321609]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2011.
Somos Róbert (1958-)
   Logika és érvelés Órigenész műveiben / Somos Róbert. - Budapest : Kairosz, 2011. - 248 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-455-2 fűzött : 3200,- Ft
Ōrigenīs (185-254)
patrológia - 3. század - logika
16 *** 276(092)Ōrigenīs
[AN 3318749]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2011.
Wegman, Ita (1876-1943)
Erinnerung an Rudolf Steiner (magyar)
   Emlékeim Rudolf Steinerről / Ita Wegman ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Ispánk] : Arkánum Szellemi Isk. K., cop. 2011. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88327-1-9 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - filozófus - antropozófia - 19. század - 20. század
1(436)(092)Steiner,_R. *** 141.333
[AN 3321039]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9226 /2011.
   25 év Fóton / [szerk. Gyüre József et al.] ; [kiad. Fóti Római Katolikus Egyházközség]. - Fót : Fóti Római Kat. Egyhközs., 2011. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Sebők Sándor
Magyarország - Fót - katolikus pap - 20. század - ezredforduló
282(439)(092)Sebők_S. *** 282(439-2Fót)
[AN 3321834]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2011.
Adorjáni Zoltán (1956-)
   Jób testamentuma : bevezetés, fordítás, jegyzetek / Adorjáni Zoltán. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2011. - 210 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 6.)
Bibliogr.: p. 203-210.
ISBN 978-963-236-419-3 fűzött : 2600,- Ft
Biblia. Apokrifek
bibliamagyarázat
229.914.3.046 *** 229.914.3.07
[AN 3318642]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2011.
   Áldás, áldomás / szerk. Gábor Júlia, Szigethy Gábor. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 2010. - 39 p. : ill. ; 15x15 cm + CD. - (Bencés humor, ISSN 2063-0247 ; 1.)
ISBN 978-963-314-001-7 kötött
Magyarország - bencések - anekdota - auditív dokumentum
271.1(439)(092)(0:82-36)
[AN 3321583]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2011.
Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787)
   Megegyezés Isten akaratával / Liguori Szent Alfonz ; [ford. Dombi Márk]. - Budapest : Jel, 2011. - 111 p. ; 15 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 978-615-5147-04-3 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3321443]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2011.
Augustinus Aurelius (354-430)
Tractatus in Ioannis evangelium (magyar)
   Beszédek Szent János evangéliumáról / Szent Ágoston. - Budapest : Jel K., 2008-2011. - 3 db ; 21 cm
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
ókeresztény irodalom - ókori latin irodalom - vallásfilozófia - bibliamagyarázat
276 *** 875-97=945.11 *** 22.07
[AN 2800263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., LI-CXXIV. beszéd / [ford. Révészné Bartók Gertrud] ; [a jegyzeteket írta Révészné Bartók Gertrud, Vanyó László]. - 2011. - 403 p. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 13.)
Bibliogr.: p. 395-403.
ISBN 978-963-9670-99-0 kötött
[AN 3319939] MARC

ANSEL
UTF-89231 /2011.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3322194]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2011.
Biczó Zalán (1974-)
   Szemelliker Antal, 1882-1919 / Biczó Zalán. - Győr : [Biczó Z.], 2011. - 62 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 978-963-08-1795-0 fűzött
Szemelliker Antal (1882-1919)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Szemelliker_A.
[AN 3321664]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2011.
Codex canonum ecclesiarum orientalium (magyar)
   A keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve : oktatási célú szövegkiadás / ford. Rihmer Zoltán. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2011. - XIII, 349 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 1.)
borító- és gerinccím: Keleti kódex
ISBN 978-615-5073-07-6 kötött
keleti egyház - kánonjog - vallási törvénygyűjtemény
284.5(094) *** 348.819(094)
[AN 3322398]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2011.
Eckhart mester (1260-1327)
   Az értelem fénye : fiatalkori művek, német prédikációk, tanköltemény és értekezések / Eckhart mester ; [ford., a bev. tanulmányt írta és jegyzetekkel ell. Bányai Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 438 p. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 6. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-411-8 kötött : 3800,- Ft
vallásfilozófia
21(081)
[AN 3322478]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2011.
   "Én is a lelkek halásza vagyok" : galánthai gróf Eszterházy Károly váci püspökké történt kinevezésének 250. évfordulója emlékére. - [Vác] : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2011. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
A Vácott, 2010. szept. 24-én azonos címmel rendezett kiállítás és konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88900-1-6 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 18. század
282(439)(092)Eszterházy_K.
[AN 3321772]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2011.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Mo. Református Egyház, 2011. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 978-963-300-896-6 kötött : 1100,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3321665]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2011.
Erdei Ildikó, I. (1975-)
   Alapozás : segítség egyéni és kiscsoportos biblia-tanulmányozáshoz / I. Erdei Ildikó ; [közread. a] Segítség Köve Alapítvány. - Budapest : Segítség Köve Alapítvány, 2011. - 120 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0832-3 fűzött
pünkösdista egyház - bibliamagyarázat
221.07 *** 284.57
[AN 3320789]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2011.
Felcser Hanna
   Egy jógi a vasfüggöny mögött : Svami Purna jógi a rendszerváltás előtti és utáni Magyarországon : naplójegyzetek / Felcser Hanna. - [Budapest] : Pilis K., [2010]. - 210 p., [12] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9648-7 fűzött : 2490,- Ft
Pūrná Swami
India - Magyarország - jóga - 20. század - ezredforduló - napló
294.527(540)(092)Pūrná_S.(0:82-94) *** 294.527(439)"197/200"
[AN 3319028]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2011.
Fuzûlî, Mehmed bin Süleyman (1483?-1556?)
Hadīqat al-suʿadā (magyar)
   Az iszlám szent mártírjainak rózsakertje / Muhammad Füzuli ; [ford. ... Adorján Imre]. - Budapest : Akaprint, 2011. - 423 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88418-4-1 fűzött : 2900,- Ft
azeri irodalom - epika - iszlám
297(0:82-31) *** 894.362-3=945.11
[AN 3319870]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2011.
Hegyi Klára
   Lelkigyakorlatok a Szentháromságban Szent Ignáccal / Hegyi Klára. - Budapest : Kairosz, 2010. - 116 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 109-113.
ISBN 978-963-662-359-3 fűzött : 2200,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
lelkigyakorlat
242
[AN 3318771]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2011.
Horváth Loránd (1930-)
   A tűz prófétája / Horváth Loránd ; [kiad. a Kezdj el élni! Alapítvány]. - Kecskemét : Kezdj el élni! Alapítvány, [2011]. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1921-3 fűzött
Illés (próféta) (Kr. e. 9. sz)
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3322682]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2011.
Iōsīf 'Esychasta (szerzetes) (1898-1959)
Ekfrasis monahikīs empeirias (magyar)
   Az Isten megismeréséről : egy áthoszi lelkiatya levelei / Hészükhaszta József ; [ford. Imrényi Dávid]. - Budapest : Odigitria : Jel K., 2011. - 350 p. : ill. ; 21 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-02-9 kötött : 2600,- Ft
vallási erkölcs - ortodox egyház - levelezés
241(044) *** 281.9
[AN 3321438]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2011.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 11. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 423 p. : ill., színes ; 12 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-361-495-2)
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 282
[AN 3321689]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2011.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
   "Becsüljétek meg és éljetek helyesen a szabadsággal!" : Boldog II. János Pál pápa beszédei magyarországi látogatása alkalmával, 1991. augusztus 16-20. / [szerk. Diós István ...] ; [... a Concordantia 2000 Alapítvány kiadásában]. - Budapest : Concordantia 2000 Alapítvány, 2011. - 143 p. ; 21 cm
Fűzött
pápa - 20. század - előadóbeszéd
262.13(092)János_Pál,_II.(042.5)
[AN 3322360]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2011.
Karasszon István (1955-)
   Az Ószövetség regénye : sugárutak és zsákutcák a kutatástörténetben / Karasszon István. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2011. - 276 p. : ill. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-393-6 fűzött : 2800,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - tudománytörténet - hebraisztika - tudós - 20. század - 21. század
21(100)(092) *** 221.01(091) *** 80.001(100)(092)
[AN 3318631]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2011.
Kecskés Gusztáv (1967-)
   Politikai hit-vallás : bibliai politológia / Kecskés D. Gusztáv. - Budapest : D7 K., 2011. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1611-3 fűzött
bibliakutatás - politika - politológia
22.07 *** 32 *** 32.001
[AN 3323178]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2011.
Kék Emerencia (1979-)
   A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn értelmezése / Kék Emerencia. - Budapest : Jel, 2011. - 354 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 10.)
Bibliogr.: p. 335-350. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5147-05-0 fűzött
bűn - erkölcsteológia
241.1
[AN 3319640]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2011.
Kovács Ábrahám (1971-)
   Hitvédelem és egyháziasság : a debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával / Kovács Ábrahám. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2010. - 229 p. : ill. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 4.)
BIbliogr.: p. 207-217.
ISBN 978-963-236-306-6 fűzött : 2500,- Ft
teológia - református egyház - dogmatika
21 *** 284.2 *** 23
[AN 3318774]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2011.
   ...legyen világosság : emlékkönyv : a Kiskunhalasi Izraelita Hitközség múltja és jelene / [szerk. Szakál Aurél]. - 2. bőv., jav. kiad. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Izraelita Hitközs. : Thorma J. Múz., 2011. - 319 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88953-4-9 kötött
Kiskunhalasi Izraelita Hitközség
Kiskunhalas - zsidóság - történeti feldolgozás
296(439-2Kiskunhalas)(091) *** 316.347(=924)(439-2Kiskunhalas)(091)
[AN 3322361]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2011.
Lukács László (1936-)
   Az idők jelei nyomában : jegyzetek, 1992-2010 / Lukács László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 398, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-477-4 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - belpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
282(439)"199/201"(0:82-92) *** 323(439)"199/201"(0:82-92)
[AN 3318871]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2011.
McBirney, Allegra
Little stories from Mike's house (román)
   Provestiri din casa lui Mike / de Allegra McBirney ; [trad. Felicia Petruşan] ; [publ. ... Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine Biroul Regional Europa]. - Budapest : Asoc. Intern. a Şcolilor Creştine Biroul Regional Europa, 2010. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88765-1-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3321840]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2011.
Mezei Balázs (1960-)
   Mai vallásfilozófia / Mezei Balázs. - Budapest : Kairosz, 2010. - 366 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 349-360.
ISBN 978-963-662-404-0 fűzött : 3600,- Ft
vallásfilozófia - filozófiatörténet
21(100)(091)
[AN 3318779]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2011.
   A mi ügyünk : Böjte Csaba Szent István-terve / [szerk. Hende Csaba, László Tamás, Farkas Anikó]. - [Budapest] : Zrínyi Média, 2011. - 110, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-327-529-0 fűzött
társadalmi hatás - kereszténység - karitász - cselekvési program
261.6 *** 271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs. *** 266.3
[AN 3319175]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2011.
Nacsinák Gergely (1977-)
   Jóga a középkori Európában? : a Jézus-ima története és a hészükhazmus keleti kapcsolatainak kérdései / Nacsinák Gergely András. - Budapest : Kairosz, 2010. - 213 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-409-5 fűzött : 2500,- Ft
Európa - jóga - kereszténység - középkor - ima
248.143(4)"12/13" *** 294.527
[AN 3318846]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2011.
Nebojszki László
   Máriakönnye-Vodica : a kegyhely története / Nebojszki László ; [közread. a] Páduai Szent Antal Plébánia. - Baja : Páduai Szt. Antal Plébánia, 2011. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-162. - Összefoglalás horvát, német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2099-8 fűzött : 2600,- Ft
Baja - kegyhely - mariológia
232.931 *** 248.153.8(439-2Baja)
[AN 3322493]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2011.
Pandit, Madhav Pundalik (1918-1993)
Kundalini yoga (magyar)
   Kundalini-jóga : a csakrák részletes leírásával : "A kígyóerő" rövid összefoglalása Sir John Woodroffe-tól / M. P. Pandit ; [ford. Nagy András]. - [Onga] : Hermit, [2011]. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-85-3 fűzött : 1650,- Ft
jóga
294.527 *** 615.851.86 *** 159.962.7
[AN 3318762]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2011.
   Pió atya világa / [szerk. és ford. Tekulics Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2011-. - 19 cm
Forgione, Francesco (1887-1968)
Olaszország - szent - 20. század
235.3(092)Forgione,_F.
[AN 3318978]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 232 p., [16] t. : ill., főként színes
[AN 3318984] MARC

ANSEL
UTF-89258 /2011.
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
Regreso de la muerte (magyar)
   Akit villámcsapás ért : [beszámoló a túlvilágról] / Gloria Polo Ortiz ; [ford. ... Cserhalmi Mihályné]. - Új kiad. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 137 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 160.)
ISBN 978-963-9281-81-3 fűzött : 600,- Ft
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
vallásos irodalom
244
[AN 3323993]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2011.
Révész Éva
   Magyar misszionáriusok : a verbiták magyarországi története / Révész Éva, Tóth Zoltán, Khalil Bernadett ; szerk. Miklós Péter. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 75.)
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-9662-56-8 fűzött
Societas Verbi Divini. Provincia Hungarica
Magyarország - nyugati keresztény szerzetesrend - misszió - történeti feldolgozás
266(439) *** 271(439)(091)
[AN 3322322]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2011.
Ruppert János
   Isten szeretteinek / Ruppert János ; [kész. a Szent Imre Plébánya gondozásában]. - Budapest : Páros Print, 2011. - 311 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88279-9-9 kötött
prédikáció
252
[AN 3321905]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2011.
Sulpicius Severus (363?-420?)
Vita Sancti Martini (magyar)
   Szent Márton élete / Sulpicius Severus. Szent Benedek élete / Nagy Szent Gergely pápa ; [ford. Rados Tamás és Szabó Flóris]. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 2010. - 116 p. ; 19 cm. - (Patrisztika, ISSN 1787-0860)
Egys. cím: Vita Sancti Martini. Dialogi (részlet)
ISBN 978-963-314-000-0 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Benedetto da Norcia (480-547)
szent - 4. század - 6. század
235.3(092)Martin_de_Tours *** 235.3(092)Benedetto_da_Norcia
[AN 3321634]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2011.
Székely Tibor
   "Kispaplázadás", 1957-1961 [elektronikus dok.] : a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Központi Szeminárium kispapjai naplója a forradalom bukásától a kispaplázadás felszámolásáig / Székely Tibor. - Szöveg (pdf : 16.2 MB). - [Budapest] : [Székely T.], 2011. - (Pillanatképek ; 10/4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103323. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-88589-4-8)
Magyarország - katolikus papképzés - egyházpolitika - Kádár-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
254.4(439)"195/196" *** 322(439)"195/196"(093) *** 378.628.2(439)"195/196"
[AN 3324758]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2011.
Tímár Ágnes
   Hivatás és küldetés : Tímár Ágnes visszaemlékezése. - Budapest : Kairosz, 2011. - 340 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-467-5 fűzött : 3200,- Ft
Tímár Ágnes
Magyarország - apáca - ciszterciták - 20. század - memoár
271.12-055.2(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 3320574]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2011.
   Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences / szerk. ... Barna Gábor. - Budapest : Akad. K., cop. 2011. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9074-7 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - vallásszociológia - magyar néprajz - népi vallásosság
261(439) *** 316.7(439) *** 398.3(=945.11)
[AN 3321838]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2011.
Varga Kálmán (1953-)
   Nagyboldogasszony Bazilika, Máriabesenyő, 1759-2000 / Varga Kálmán ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - [Budapest] : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, [2011]. - 295 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9662-59-9 kötött
Máriabesnyő - kegyhely - mariológia - kapucinusok - templom - történeti feldolgozás
248.153.8(439-2Máriabesnyő) *** 232.931(439-2Máriabesnyő) *** 271.36(439-2Máriabesnyő) *** 726.54(439-2Máriabesnyő)
[AN 3322369]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2011.
Varga Mátyás (1963-)
   Assisi Szent Ferenc / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - [36] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-314-011-6 fűzött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Francesco_dÁssisi(02.053.2)
[AN 3321559]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2011.
Vass Erika (1974-)
   A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma / Vass Erika. - 2. átd. kiad. - Szeged : Szerző, 2010. - 229 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-200. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-9203-8 fűzött
búcsú - zarándoklat - hit
248.158.1 *** 248.153.8 *** 248
[AN 3321327]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2011.
Zsengellér József (1966-)
   Textus és kontextus : az Ószövetség megértésének lehetőségei / Zsengellér József. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 365 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-364-6 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
221.07 *** 221.01
[AN 3318708]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9269 /2011.
   Dinamikus csoport, dinamikus tanulás : a csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban / szerk. Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 122.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-79-4 fűzött : 2940,- Ft
nyelvoktatás - csoportdinamika - módszertan
316.45 *** 37.025 *** 372.880
[AN 3319763]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2011.
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói, illetve 2007-ben és 2009-ben végzett friss diplomásai körében lebonyolított online kérdőíves kutatás : ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer : kutatási zárótanulmány / [kész. Czakó Andrea et al.]. - [Budapest] : ELTE, 2010. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-198-4 fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.37-057.85(439)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"200"(083.41) *** 378(439)"200"
[AN 3318612]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2011.
Franckh, Pierre
Glücksregeln für die Liebe (magyar)
   A boldog szerelem aranyszabályai / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-69-9 fűzött : 1600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3321511]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2011.
Holló Dorottya (1960-)
   Értsünk szót! : kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás / Holló Dorottya. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 263 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2008. - Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 978-963-05-8599-6 fűzött
kultúra - kommunikáció - interkulturális kapcsolat
316.7 *** 316.77 *** 800.1
[AN 3323371]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2011.
Imre László (1944-)
   A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei : Barta János pályája és a szellemtörténet / Imre László. - Pécs : Pro Pannonia, 2011. - 165 p. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-47-4 fűzött : 1700,- Ft
Barta János (1901-1988)
Magyarország - szellemtörténet - 20. század - irodalomtörténész - egyetemi tanár
316.75(439)"19" *** 37(439)(092)Barta_J. *** 82.01(439)(092)Barta_J.
[AN 3320841]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2011.
   Kulturális valóságismeret és EKF 2010 [elektronikus dok.] : 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés : tudományos konferencia és emlékülés, 2010. november 18-19. / ... szerk. Koltai Zsuzsa ; [rend., közread.] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Szöveg és képek. - Pécs : PTE FEEK, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-361-2
felnőttoktatás - kultúraátadás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.7 *** 374 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3320269]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2011.
   Life sentence : Romani children in institutional care / a report by the European Roma Rights Centre [etc.]. - Budapest : ERRC, 2011. - 80 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 75-80.
ISBN 978-963-87747-4-3 fűzött
Európa - kisebbségi kérdés - cigányság - kisebbségi politika - gyermekvédelem - ezredforduló
316.347(=914.99) *** 323.13(=914.99)(4)"200" *** 364.65-053.2/.6 *** 347.63(100)
[AN 3322681]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2011.
Malović, Goǰko
   Seoba u maticu / Goǰko Malović ; [izd.] Matica sprska, Samouprava Srba u Mađarskoj. - Novi Sad : Matica srpska ; Budimpešta : Samouprava Srba u Mađarskoj, 2010. - 2 db ; 25 cm
Kötött
demográfia - népesedéspolitika - magyarországi szerbek - Horthy-korszak - adattár - történelmi forrás
314.15(=861)(439)"192/193"(093)
[AN 3279275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kn̂., Optiran̂e Srba u Mađarskoj, 1920-1931. - 708 p. : ill.
Bibliogr.: p. 658-705. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-86-7946-057-8
[AN 3279276] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kn̂., Spiskovi srpskih optanata u Mađarskoj, 1920-1931. - 528 p.
ISBN 978-86-7946-058-5
[AN 3279277] MARC

ANSEL
UTF-89277 /2011.
Margittai Gábor (1973-)
   Utazás a végeken / Margittai Gábor. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 275 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Külső magyarok
ISBN 978-963-244-273-0 kötött : 3950,- Ft
Kárpát-medence - riport - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(4-11)(047.53) *** 323.12(=945.11)(4-11)(047.53)
[AN 3321633]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2011.
   Rekurzió a nyelvben. - Budapest : Tinta Kvk., 2011-. - 24 cm
pszicholingvisztika
316.77 *** 159.9 *** 800.1
[AN 3301982]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Pszichológiai és idegtudományi megközelítés / szerk. Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc. - 2011. - 102 p. : ill. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 125.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-84-8 fűzött : 1990,- Ft
pszicholingvisztika
800.1 *** 159.9
[AN 3319817] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Prozódiai megközelítés / szerk. Hunyadi László. - 2011. - 179 p. : ill. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 123.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-82-4 fűzött : 1990,- Ft
pszicholingvisztika - generatív nyelvészet - rekurzió
800.1 *** 159.9 *** 800.56
[AN 3319853] MARC

ANSEL
UTF-89279 /2011.
Szabó Benke Róbert
   Hajadonok = Bachelorettes / Szabó Benke Róbert ; [közread. a Lumen Fotóművészeti Alapítvány]. - Budapest : Lumen Fotóműv. Alapítvány, 2011. - 109 p. : ill., színes ; 22x30 cm
A bev. tanulmányt Tatai Erzsébet írta. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88761-2-6 kötött
Vajdaság - fényképész - határon túli magyarság - társadalmi jelenség - hajadon - ezredforduló - 21. század - album
316.37-058.832-055.2(084.1) *** 77.04(=945.11)(497.11)(092)Szabó-Benke_R.
[AN 3319464]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9280 /2011.
Bankovics Attila (1944-)
   Amazónia : utak az indiánokhoz : 2011. július 14 - 2012. április 8. : [kiállítási vezető] = Amazonia : paths to the Indians : 14 July 2011 - 8 April 2012 / [... írták ... Bankovics Attila, Főzy Vilma, Vay Márton] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2011. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Budapesten rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-69-9 fűzött
Amazonas-medence - néprajz - dél-amerikai indiánok - kiállítási katalógus
39(=98)(81) *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3320078]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2011.
Fügedi János (1953-)
   Tánc - jel - írás : a néptáncok lejegyzése Lábán-kinetográfiával : szóló- és körformák / Fügedi János ; [közread. az] ... MTA Zenetudományi Intézet. - Budapest : L'Harmattan : MTA Zenetud. Int., 2011. - 406 p. : ill. ; 26 cm + mell. (107 p.)
Bibliogr.: p. 390-392.
ISBN 978-963-236-410-0 fűzött
néptánc - magyar néprajz - táncírás - koreográfia
398.23(=945.11) *** 793.31.02 *** 003.62
[AN 3318755]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2011.
   Garabonciások húsz éve : képes krónika / [szerk. Illés Klára] ; [kiad. ... Garabonciás Alapítvány]. - [Budapest] : Garabonciás Alapítvány, 2010. - 112 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Garabonciás Együttes
Magyarország - táncegyüttes - hagyománytisztelet
39(=945.11) *** 793.31.071(439)
[AN 3320295]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2011.
   Garabonciások húsz éve : képes krónika / [szerk. Illés Klára] ; [kiad. ... Garabonciás Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Garabonciás Alapítvány, 2010. - 112 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Garabonciás Együttes
Magyarország - táncegyüttes - hagyománytisztelet
39(=945.11) *** 793.31.071(439)
[AN 3320301]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2011.
Magyar Zoltán (1967-)
   Az Árpád-kori szentek legendái : motívum-index / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2010. - 140 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-361-6 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - szent - legenda - Árpád-kor - motívumindex
398.221 *** 235.3(092)(439)
[AN 3319148]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2011.
   Múmiák testközelben : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2011. június 9 - október 22. / [kurátor Liptay Éva, Petrik Máté] ; [szerk. Petrik Máté]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2011. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7063-82-4 fűzött
ókori Egyiptom - múmia - művelődéstörténet - régészet - kiállítási katalógus
393.3(32) *** 904(32) *** 614.64 *** 930.85(32) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3321853]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2011.
   Nótáskönyv / összeáll. Sárosi Bálint. - Utánny. - Budapest : Nap K., 2011. - 356 p. : ill., kotta ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-17-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar néprajz - dal - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784(439)
[AN 3323174]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2011.
   Téli szokások, hagyományok Európában gyerekszemmel / [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Területfejleszt. és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., [2010]. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
karácsonyi szokás - amatőr művészet - magyar irodalom - vers - gyermekrajz
398.332.41 *** 894.511-14
[AN 3319597]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9288 /2011.
Alijev, Namik (1956-)
   A nemzetközi jog és a hegyi-karabahi konfliktus / Namik Alijev. - Budapest : [Akaprint], 2011. - 128 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-79.
ISBN 978-963-88418-5-8 fűzött
Örményország - Azerbajdzsán - nemzetközi konfliktus - ezredforduló
327.5(479.2)"199"
[AN 3320658]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2011.
Bibó István (1911-1979)
   A magyar demokrácia válsága / Bibó István ... ; [az utószót írta Perecz László]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2011. - 277 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-626-0 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - demokrácia - államelmélet
321.7(439) *** 321.01
[AN 3322464]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2011.
Bibó István (1911-1979)
   Politikai hisztériák / Bibó István ... ; [az utószót írta Dénes Iván Zoltán]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2011. - 387 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-621-5 fűzött : 2700,- Ft
politológia - politikai eszme
32.001
[AN 3322449]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2011.
Bogár László (1951-)
   Lefelé a létezés lejtőin / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 466 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 10.)
ISBN 978-963-662-474-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - politológia - gazdaságtan - 20. század - ezredforduló
323(439)"19/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 32.001 *** 33(439)"199/200"
[AN 3321469]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2011.
   Borderless Europe : challenges, opportunities / [ed. Ágnes Tuka, István Tarrósy]. - Pécs : Publikon, 2010. - 257 p. : ill. ; 23 cm
A Pécsett, 2010. okt. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-25-3 fűzött
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62)
[AN 3321353]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2011.
Győrfi Károly (1941-)
   Nemzetáruló politika : [2002-2010] / Győrfi Károly. - Budapest : Kairosz, 2010. - 348 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-427-9 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - nemzet - nemzettudat - magyarság - belpolitika - ezredforduló
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323(439)"200"
[AN 3319202]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2011.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   "Szevasztok, én meghalok!" : az 1956-os forradalom és szabadságharc s a megtorlás húszezer halottjáról / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Kairosz, 2010. - 150, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-408-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - 1956-os forradalom - megtorlás
323.282(439)"1956/1957"
[AN 3318764]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2011.
   Kitelepítve Mikófalvára : embert ültettél a nyakunkra / [szerk. Voloncs Gábor és ... Haidekker Andrea]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 353 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-228-026-4 kötött
Magyarország - kitelepítés - Rákosi-korszak - memoár
325.254.6(439)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3320646]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2011.
   Küzdelmes integráció : az Európai Parlament és Magyarország, 2004-2009 : tanulmánykötet / szerk. Fricz Tamás és Orosz Tímea. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 559 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-420-9 fűzött
Európai Unió. Parlament
európai integráció - ezredforduló
328(4-62)"200" *** 327.39(4-62)"200"
[AN 3318747]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2011.
Motorcza Gyula (1950-)
   Keresse dr. Mengelét! : Motorcza Gyula könyve. - Budapest : Szerző, 2011. - 108 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2077-6 kötött
Mengele, Josef (1911-1979)
Németország - történelmi személy - orvos - emberiség elleni bűntett - második világháború - 20. század - magyar irodalom - elbeszélés
323.12(=924)(430)(092)Mengele,_J. *** 341.485"1939/1945" *** 94"1939/1945"(0:82-32)
[AN 3321933]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2011.
Petri László (1925-)
   Megkésett napló.. : a Horthy világból és a szocializmus építése korszakából / Petri László. - [Budapest] : Petri L., 2010. - 220 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Petri László (1925-)
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század - memoár
323(439)"19" *** 943.9"19" *** 929(439)(092)Petri_L.(0:82-94)
[AN 3322011]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2011.
Staub Károly (1888-1972)
   Wekerle Sándor / Görög Staub Károly, Patay Géza. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 319 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-294-8 kötött : 4990,- Ft
Wekerle Sándor (1848-1921)
Magyarország - politikus - belpolitika - 19. század - 20. század
32(439)(092)Wekerle_S. *** 323(439)"187/191"
[AN 3321123]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2011.
Wetzel Tamás
   A bevándorlás kérdése Magyarországon / Wetzel Tamás. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 193 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-39-0 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - bevándorlás - idegenrendészet - migrációs politika
325.14(439) *** 351.756(439)
[AN 3320798]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9301 /2011.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Éghetetlen, mint a főnix : [beszélgetések a századforduló jeles alkotóival] / Albert Zsuzsa. - Budapest : Hét Krajcár, 2011. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-57-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3321062]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2011.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   Szumirok, szittyák, ősturánok / írta és közread. Baráthosi-Balogh Benedek. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2011]. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Baráthosi turáni könyvei ; 7.)
Fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 615-5144-07-3)
sumerok - magyar őstörténet - magyarságkutatás
935(=921.19) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3318772]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2011.
   Best of 2003 : 2003 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 14.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3321249]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2011.
Broom, Dave
The world atlas of whisky (magyar)
   Whisky világatlasz / Dave Broom. - Pécs : Alexandra, 2011. - 320 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Gyuris Norbert, Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-494-1 kötött
égetett szeszes ital - szeszipar - művelődéstörténet
930.85(100) *** 641.87:663.5 *** 663.5
[AN 3321992]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2011.
Czellahó László
   Drégelypalánk község története / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [s.n.], 2011. - 628 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Drégelypalánk - helytörténet
943.9-2Drégelypalánk
[AN 3321995]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2011.
Hangodi László
   Szigliget 890 éves, 1121-2011 / Hangodi László, Paál József ; [kiad. Szigliget Község Önkormányzata]. - Szigliget : Önkormányzat, 2011. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-08-1454-6 fűzött
Szigliget - helytörténet
943.9-2Szigliget
[AN 3321574]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2011.
Herczeg János (1934-)
   Csillagórák Vekerdi Lászlóval / Herczeg János. - Budapest : Typotex, 2011. - 325 p. : ill. ; 22 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-428-0 fűzött : 3500,- Ft
művelődéstörténet - tudománytörténet
930.85(100) *** 001(091)
[AN 3320470]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2011.
Hermann Róbert (1963-)
   Negyvennyolcas történetünk mai állása / Hermann Róbert ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2011. - 298 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-272.
ISBN 978-963-88467-3-0 fűzött : 2499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - historiográfia - szakbibliográfia
943.9"1848/1849":016 *** 355.48(439)"1848/1849":016
[AN 3320500]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2011.
   Két tanulmány a nagy hazugságról. - [Budapest] : MCSZ : Oneg Sábbát Klub, 2011. - 203 p. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Tart.: Az izraeli - arab háború a tények tükrében / írta Bányai László. Nagy hazugságok: az Izrael elleni propagandaháború mítoszainak leleplezése / írta David Meir-Levi ; előszót írta David Horowitz ; ... ford. Zsélyi Benjámin. - Egys. cím: Big lies. - Bibliogr.
Fűzött
ISBN 1-886442-46-0
Izrael - Palesztin Önkormányzati Területek - történelem - hadtörténet - nemzetközi konfliktus - vitairat
956.94(=927)(0:82-92) *** 956.94 *** 355.48(569.4)"19" *** 327.5(569.4)
[AN 3318855]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2011.
Kiss Sándor, M. (1943-)
   Közelítések 1956 : tanulmányok, esszék, előadások / M. Kiss Sándor. - Budapest : Kairosz, 2011. - 379 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-444-6 fűzött : 3400,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3321394]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2011.
Kondor Katalin (1946-)
   Névjegy - másképp : [válogatás Kondor Katalin műsorából]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 233 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-662-333-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - riport - híres ember - ezredforduló - televíziós műsorszám
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3319132]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2011.
Konrád György (1933-)
   A város arca : pécsi portrék : Konrád György beszélgetései / kérdezőtárs Ágoston Zoltán ; [közread. a] Művészetek és Irodalom Háza. - Pécs : Művészetek és Irod. Háza, 2011. - 215 p. : ill, színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1068-5 fűzött
Pécs - híres ember - interjú
929(439-2Pécs)(084.12)
[AN 3320871]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2011.
Laar, Mart (1960-)
   VIssza a jövőbe : húsz év szabadság Közép-Európában / Mart Laar ; [ford. Szabó Katalin] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : XX. Század Int., 2010. - 223 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 978-963-88081-3-4 kötött : 2900,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - rendszerváltás - ezredforduló
94-11"198/200" *** 323(4-11)"198/200"
[AN 3318826]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2011.
Le Calloc'h, Bernard (1925-)
   Arcképcsarnokom / Bernard Le Calloc'h ; kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2011. - 444 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88387-2-8 fűzött
művelődéstörténet - híres ember - életrajzgyűjtemény
930.85(100) *** 929(100)
[AN 3321641]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2011.
Levin, Isidor (1919-)
   "Divide & impera" versus Anschluss : an die Sowjet - bzw. Europa - Union, qua ultima ratio?! : Aufgang & lehrreicher Untergang, sowie Gegenwart der baltischen selbstständigen Staaten / Isidor Levin. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 2011. - 68 p. ; 21 cm. - (Public lectures / Collegium Budapest Institute for Advanced Study, ISSN 1217-582X ; 26.)
ISBN 978-963-9293-12-0 fűzött
Baltikum - Szovjetunió - történelem - 20. század
947.7"194" *** 947"19"
[AN 3321016]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2011.
McLeod, Judyth A.
The atlas of legendary lands (magyar)
   Legendás földek atlasza : mesebeli királyságok, fantomszigetek, elsüllyedt kontinensek és más titokzatos világok / Judyth A. McLeod ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 319 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 304-306.
ISBN 978-963-09-6666-5 kötött : 7800,- Ft
művelődéstörténet - rejtély - felfedező utazás
930.85(100)(089.3) *** 001.94 *** 910.4(100)
[AN 3319741]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2011.
Molnár László, V. (1952-)
   Magyarok és oroszok a kulturális kapcsolattörténet tükrében, 1711-1825 : tanulmánykötet / V. Molnár László. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2010. - 96 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-8365-86-6 fűzött
Magyarország - Oroszország - kulturális kapcsolat - 18. század - 19. század
930.85(439)(47)"17/18"
[AN 3322523]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2011.
Molnár László, V. (1952-)
   Utak egymás felé : magyar - orosz kapcsolattörténeti adalékok, 1711-1848 : tanulmánykötet / V. Molnár László. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2011. - 70 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8365-95-8 fűzött
Oroszország - Magyarország - magyar történelem - történelem - kulturális kapcsolat - 18. század - 19. század
943.9"171/184" *** 947"171/184" *** 930.85(439)(47)"17/18"
[AN 3322309]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2011.
   Negyed története / szerk. Izsák Lajos. - Negyed ; [Budapest] : [s.n.], 2011. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
Kötött
Negyed - helytörténet
943.9-2Negyed
[AN 3321262]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2011.
Pálmány Béla (1946-)
   A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja, 1825-1848 / Pálmány Béla ; [közread. az] ... Országgyűlés Hivatala. - [Budapest] : Argumentum : Országgyűlés Hiv., cop. 2011. - 2 db (2619 p.) ; 24 cm
ISBN 978-963-446-613-0 kötött : 12000,- Ft
magyar történelem - országgyűlés - országgyűlési képviselő - reformkor - életrajzgyűjtemény
943.9"182/184" *** 328.1(439)"182/184"(092) *** 342.53(439)"182/184"(092)
[AN 3322304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1244 p.
[AN 3322313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 1249-2619.
[AN 3322317] MARC

ANSEL
UTF-89321 /2011.
Pozsárkó Csaba
Pécs a római korban (német)
   Pécs in den römischen Zeiten : Wegweiser zu den Schauplätzen des Welterbes in Pécs / Csaba Pozsárkó, Zsolt Tóth ; [Übers. Nóra Szabó] ; [hrsg. von Erbschaft Zsolnay Verwaltungs nonprofit GmbH]. - Pécs : Erbschaft Zsolnay Verwaltungs nonprofit GmbH, 2011. - 56 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-963-89319-2-4 fűzött
Pécs - világörökség - építészet - római birodalom kora
930.85(439-2Pécs) *** 72(439-2Pécs)
[AN 3320826]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2011.
Preininger Ferenc (1938-)
   Tények és várakozások Kőszegen, 1990-2010 / Preininger Ferenc. - [Kőszeg] : Pirkad Bt., [2011]. - 153 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2050-9 fűzött
Kőszeg - helytörténet - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
943.9-2Kőszeg"199/200"(083.41)
[AN 3321862]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2011.
Rózsás József
   Boloktól Bólyig : településtörténet, 11-21. század / Rózsás József ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Pécs ; Bóly : Önkormányzat, 2011. - 448 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 442-445.
ISBN 978-963-08-0995-5 kötött
Bóly - helytörténet
943.9-2Bóly
[AN 3320924]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2011.
Salamon Konrád (1941-)
   A harmadik úton : magyar irodalmi és történelmi sorsfordulók : tanulmányok, esszék, cikkek / Salamon Konrád. - Budapest : M. Napló, 2011. - 238 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9961-38-8 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar történelem - magyar irodalom története - irodalmi élet - népiesség - 20. század
943.9"19" *** 323(439)"19" *** 894.511(091)"19" *** 894.511.015.12
[AN 3319698]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2011.
   A szabad Közép-Európa múltja és jövője : emlékkötet Andrzej Przewoźnik tiszteletére / szerk. Dániel Erzsébet, Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 155 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-62-9 fűzött
Lengyelország - Közép-Európa - történelem - magyar történelem - 17. század - 20. század - menekült - lengyelek - emlékkönyv
943.9"16" *** 943.8"16" *** 94-11"19" *** 325.25(=84)(439)"1939/1945"
[AN 3322342]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2011.
Tóth Vilmos
   Téti életrajzok : biográfiai és temetkezéstörténeti adatgyűjtemény / Tóth Vilmos ; [kiad. Tét Város Önkormányzata]. - Tét : Önkormányzat, 2011. - 69 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2000-4 fűzött
Tét - helyi társadalom - síremlék - 19. század - 20. század - életrajz
929(439-2Tét) *** 726.825(439-2Tét)
[AN 3321915]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2011.
Udvari Károly (1915-2006)
   Képek Mágocs múltjából : Udvari Károly felvételei / [összeáll. Udvari Edit, Udvari Ágnes]. - Mágocs : Magánkiad., 2011. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-08-1706-6 kötött
Mágocs - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Mágocs(084.12)
[AN 3320010]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2011.
Varga Mátyás (1963-)
   Szent István király / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - [32] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-314-005-5 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - 11. század - gyermekkönyv
943.9(092)István,_I.(02.053.2)
[AN 3323324]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2011.
   Visszatekintés a 19-20. századra : tanulmányok / főszerk. Erdődy Gábor ; szerk. Cúthné Gyóni Eszter, Wirthné Diera Bernadett ; [közread. az] ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE Törttud. Doktori Isk., 2011. - 263 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm
A Budapesten, 2010. jún. 3-4-én rendezett konferencia előadásainak bővített anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-197-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - belpolitika - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 323(439)"18/19"
[AN 3321369]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2011.
Wilkinson, Philip (1955-)
Rome (magyar)
   Róma : egy birodalom felemelkedése és bukása / Philip Wilkinson ; [ford. Huszli Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Végtelen, ISSN 2062-5952)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9949-63-8 kötött
Római Birodalom - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3320079]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9331 /2011.
Ádám Jenő (1923-)
   Utazásaink négy kontinensen / Ádám Jenő, Ádám Rozália. - [Pécs] : Magánkiad., 2011. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
útleírás - fényképalbum
908.100(084.12) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3320873]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2011.
   Geográfusok a Balatonért / szerk. Bokor László [et al.]. - Pécs : Publikon, 2011. - 226 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-43-7 kötött
Balaton - helyismeret - földrajz
908.439(285.2Balaton) *** 911(439)(285.2Balaton)
[AN 3321272]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2011.
Gyenizse Péter (1972-)
   A magyar településrendszer : a változó természeti környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok hatása Magyarország településrendszerére / [szerzők Gyenizse Péter, Lovász György, Tóth József]. - Pécs : Publikon : PTE TTK Földrajzi Int., 2011. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 10.)
Bibliogr.: p. 170-177.
ISBN 978-615-5001-34-5 fűzött
Magyarország - településrendszer - történeti földrajz
911.37(439)
[AN 3321276]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2011.
Gyürki László (1932-)
   Zarándoklat Szíriába, a kereszténység bölcsőjéhez / Gyürki László. - Budapest : Jel, 2011. - 214 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-615-5147-01-2 fűzött
Szíria - helyismeret - egyháztörténet - kereszténység
908.569.1 *** 27(569.1)
[AN 3319934]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2011.
Kalmár Lajos (1967-)
   Pécs album : [magyar, deutsch, English] / Kalmár Lajos. - Pécs : Szerző, 2011. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-88616-1-0 fűzött
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 3320896]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2011.
   Pécs im Treffpunkt der Kulturen : Kultur, Raumentwicklung : Pécs - Kulturhauptstadt Europas 2010 / Norbert Pap Hg. - Pécs : Publikon, 2010. - 240 p. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-12-3 kötött
Pécs - helyismeret - kulturális élet - ezredforduló
908.439-2Pécs *** 316.7(439-2Pécs)"200"
[AN 3320908]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2011.
Péter László (1926-)
   Jerney János, 1800-1855 / Péter László. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház ; [Szeged] : Bába és Tsai Ny., 2011. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 7.)
ISBN 978-963-03-2888-3 fűzött
Jerney János (1800-1855)
Magyarország - utazó - 19. század - tudós
910.4(439)(092)Jerney_J. *** 001(439)(092)Jerney_J.
[AN 3323389]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2011.
Szathmáry-Király Ágnes
   A csodák városa avagy Sátoraljaújhely meséje / [Szathmáry-Király Ágnes] ; [Pintér-Balogh Amanda rajz.] ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat : Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány, cop. 2011. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88003-5-0 kötött
ISBN 978-963-08-1683-0
Sátoraljaújhely - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Sátoraljaújhely(02.053.2)
[AN 3318814]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2011.
Szentkuti Károly (1957-)
   Mosonmagyaróvár és környéke : útikönyv / Szentkuti Károly ; [... kiad. a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás, Mosonmagyaróvár Múzeum Alapítvány]. - [Mosonmagyaróvár] : Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás : Mosonmagyaróvár Múz. Alapítvány, 2011. - 192 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-08-1794-3 fűzött
Mosonmagyaróvár - Hanság - Szigetköz - útikönyv
914.39Hanság *** 914.39-2Mosonmagyaróvár *** 914.39Szigetköz
[AN 3322658]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2011.
Tarrósy István (1973-)
   Kelet-Afrika a fejlődés útján : a Kelet-afrikai Közösség és tagállamai közelebbről / Tarrósy István. - [Budapest] : Publikon, cop. 2011. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-29-1 fűzött : 2490,- Ft
Kelet-Afrika - helyismeret - geopolitika - társadalmi változás - történelem
908.676 *** 967.6 *** 327(676) *** 316.4(676)
[AN 3321413]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2011.
Wade, Rosalyn
Ice (magyar)
   Jégvilág : élet a fagyos hidegben / Rosalyn Wade ; [ford. Kovács János]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Végtelen, ISSN 2062-5952)
Kihajtható oldalakkal
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9949-65-2)
Antarktisz - Arktisz - helyismeret - ifjúsági könyv
908.98(02.053.2) *** 908.99(02.053.2)
[AN 3320036]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9342 /2011.
   Alkotmányjog és közigazgatási jog. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 2 db ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(075.8) *** 342.9(075.8)
[AN 3287414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Államszervezet, helyi önkormányzatok, közigazgatási hatósági eljárás / Rózsás Eszter. - 239 p.
Lezárva: 2011. márc. 1.
ISBN 978-963-9950-43-6 fűzött
[AN 3321153] MARC

ANSEL
UTF-89343 /2011.
Andor Mihály (1944-)
   Szegény Micsinay : egy besúgó élete / Andor Mihály. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 268, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-503-3 kötött : 2900,- Ft
Mikes Tamás (1940-1999)
Magyarország - besúgó - politikai rendőrség - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198"
[AN 3321532]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2011.
Bartkó Róbert
   A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései / Bartkó Róbert ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 267 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 250-261.
ISBN 978-963-9819-66-5 fűzött
terrorizmus - kriminológia
343.341(100) *** 323.285(100) *** 343.9
[AN 3320528]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2011.
Beregnyei Miklós
   Építettük és védtük : az MN 2986 alakulat története / Beregnyei Miklós ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2011. - 155 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-8388-08-7 kötött
Magyarország. Honvédség. 2986. Általános Műszaki Zászlóalj
Magyarország - műszaki fegyvernem - katonai egység története - 1945 utáni időszak
358.2(439)"196/198" *** 355.486(439)"196/198"
[AN 3319971]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2011.
   Central and Eastern European countries after and before the accession / [ed. Réka Somssich, Tamás Szabados] ; [org., publ. by the] Faculty of Law Department of Private International Law and European Economic Law ... - Budapest : Dep. of Private Intern. Law and Europ. Economic Law Fac. of Law ELTE, 2011. - 2 db ; 23 cm
A Budapesten, 2011. ápr. 28-29-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai
Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - európai integráció - jogharmonizáció - konferencia-kiadvány
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(4-11)"199/200" *** 341.17(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3294064]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 197 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-199-1 fűzött
[AN 3318675] MARC

ANSEL
UTF-89347 /2011.
Fábián Adrián (1979-)
   Közigazgatás-elmélet / Fábián Adrián. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 176 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 168-176.
ISBN 978-963-9950-44-3 fűzött
igazgatástan - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3321648]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2011.
Gárdos-Orosz Fruzsina
   Alkotmányos polgári jog? : az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban / Gárdos-Orosz Fruzsina. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 215 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 198-214.
ISBN 978-963-9950-47-4
Magyarország - Európai Unió - magánjog - közjog - emberi jog
342(439) *** 342(4-62) *** 347(439) *** 347(4-62)
[AN 3321255]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2011.
   Kapuláz : esély az életre / [összeáll. és szerk. Csernyánszky Lajos, Hégely Péter]. - [Sopronkőhida] : [Sopronkőhidai Fegyház és Börtön], [2011]. - 104 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Közread. a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön. - Bibliogr.: p. 100-103.
ISBN 978-963-08-0828-6 fűzött
Magyarország - szociális rehabilitáció - elítélt
343.294(439) *** 364.65-058.57(439)
[AN 3322293]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2011.
   Közélet, közigazgatás, kommunikáció : bevezetés a közigazgatási kommunikáció elméletébe és gyakorlatába / szerk. Szécsi Gábor. - Budapest : Önkonet, 2011. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86623-6-1 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - közigazgatás - kommunikáció - nyilvánosság - információs társadalom
35(439) *** 316.77(439) *** 681.3.004.14
[AN 3320897]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2011.
Mikó Ádám Péter
   Fejér vármegye és Székesfehérvár királyi közjegyzői ; Dr. Kepes János közjegyző élete és munkássága / Mikó Ádám Péter ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2011. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-88117-4-5 fűzött
Kepes János (1886-1944)
Fejér vármegye - Székesfehérvár - közjegyző - önkormányzati igazgatás - 19. század - 20. század
347.961(439.118)(091)(092)
[AN 3321829]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2011.
Pintér Zoltán
   Egyszer volt egy Szentbékkálla.. / Pintér Zoltán és Pintérné Gépész Bettina. - [Erdőkertes] : Pintérné Gépész B. : Pintér Z., 2011. - 75 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1727-1 fűzött
Magyarország - gyermekelhelyezés - szociálpszichológia - ezredforduló - memoár
347.627.2.035(439)"200"(0:82-94) *** 316.6
[AN 3321587]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2011.
Prónay Bence
   Borjogi alapismeretek / Prónay Bence. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 158 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibiliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-9950-45-0 fűzött
Magyarország - szőlőművelés - borászat - gazdasági jog - mezőgazdasági jog
349.42(439) *** 347.7(439) *** 663.2 *** 634.8
[AN 3320937]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2011.
Rózsás János (1926-)
   Fogságom naplója és egyéb irodalmi munkáim sorsa : "habent sua fata libelli..." / Rózsás János. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 71 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-963-8365-92-7 fűzött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3322386]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2011.
Somssich Réka (1973-)
   Az európai jog fogalmai / Somssich Réka ; [közread. az] ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék ... - Budapest : ELTE ÁJTK Nk. Magánjogi és Európai Gazd. Jogi Tansz., 2011. - 167 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 153-167.
ISBN 978-963-284-200-4 fűzött
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3318633]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2011.
Varsányi István
   Képek a hajmáskéri katonai tábor történetéből : [Hajmáskér tábor 100 éves, 1911-2011] / Varsányi István ; [... kiad. Hajmáskér Község Önkormányzata]. - Hajmáskér : Önkormányzat, 2011. - 95 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-08-1836-0 kötött
Hajmáskér - tüzérség - laktanya - fényképalbum
358.1(439-2Hajmáskér) *** 355.71(439-2Hajmáskér)(084.12)
[AN 3322620]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9357 /2011.
   ISO 9001:2008 alkalmazási útmutató / [kiad. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Budapest : MVA, [2011]. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Borítócím: BUS : small business quality management systems : guide book : implementation of a quality management system in small businesses according to the ISO 9001:2008 standard. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-963-9112-25-4 fűzött
Magyarország - minőségbiztosítás - szabvány - nemzetközi szabvány - útmutató
65.018(439)(036) *** 658.562 *** 006.7/.8(100)
[AN 3319713]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2011.
Naszlady Attila (1931-)
   Hétköznapi informatika és inform-etika : közleménytan és közlemény erkölcstan / Naszlady Attila. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2010. - 89 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-91-0 fűzött
információ - kommunikáció - erkölcs
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 177
[AN 3322580]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9359 /2011.
Arany Ferenc
   Panaszügyek hatékony megoldása : [gyakorlati kézikönyv ügyfélszolgálati munkatársaknak] / Arany Ferenc. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Gold Invest Tanácsadó Kft., 2011. - 444 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 439-442.
ISBN 978-963-08-1032-6 kötött
ügyfélszolgálat
651.459.2
[AN 3323381]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2011.
Békési-Gardánfalvi Magdolna
   Biztonságtechnika múzeumi környezetben / Békési-Gardánfalvi Magdolna. - Budapest : [Néprajzi Múz.], 2011. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Múzeumi állományvédelmi füzetek, ISSN 1786-8181 ; 8.)
ISBN 978-963-9540-67-5 fűzött
Magyarország - biztonságtechnika - balesetvédelem - múzeum
331.45 *** 614.8 *** 069(439)
[AN 3321356]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2011.
Benczes István Zsolt (1974-)
   Nemzetközi gazdaságtan / Benczes István, Csáki György, Szentes Tamás. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 335 p. ; 25 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 318-322.
ISBN 978-963-05-8711-2 kötött
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(100)(075.8)
[AN 3323358]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2011.
Benyovszky Zsombor
   Újdonságok és hasznos tudnivalók az ÁFÁ-ban / Benyovszky Zsombor, Gayerhoszné Hajós Zsófia, Száraz Tünde. - Budapest : Kompkonzult, 2011. - 144 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-83-9 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 3322613]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2011.
Borgulya Ágnes
   Kommunikáció az üzleti világban / Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8534-7 fűzött
üzleti élet - kommunikáció
658.1 *** 316.77
[AN 3323502]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2011.
EFQM framework for innovation (magyar)
   Az innováció EFQM keretrendszere : hogyan mérje és fejlessze innovációs képességét / [közread. a] Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület. - Budapest : Szövets. a Kiválóságért Közhasznú Egyes., [2011]. - 38 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-89181-0-9 fűzött
innováció - vezetés - önértékelés
330.341.1 *** 65.011.1 *** 65.018
[AN 3320460]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2011.
EFQM framework for knowledge management (magyar)
   A tudásmenedzsment EFQM keretrendszere : a szervezet tudásmenedzsment képességeinek értékelése / [közread. a] Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület. - Budapest : Szövets. a Kiválóságért Közhasznú Egyes., [2011]. - 38 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-89181-1-6 fűzött
tudásmenedzsment - önértékelés
658.1.011.1 *** 65.018
[AN 3320469]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2011.
   Az én történetem avagy Hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században / [kiad. a Junior Achievement Magyarország]. - Szeged : Junior Achievement Mo., [2011]. - 50 p. ; 22 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 50.
Fűzött
Magyarország - női munka - nők a társadalomban - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
331.5-055.2(439)"200"(047.53) *** 316.37-055.2(439)"200"(047.53)
[AN 3322338]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2011.
Für Balázs (1970-)
   Megérte? : a rendszerváltás két évtizede / Für Balázs. - Budapest : Kairosz, 2011. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-454-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(091)(439)"199/200"(083.41)
[AN 3318746]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2011.
Lóránt Károly (1942-)
   Szélmalomharc : Kovács Anita interjúja Lóránt Károllyal. - Budapest : Kairosz, 2011. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 9.)
ISBN 978-963-662-460-6 fűzött : 2500,- Ft
Lóránt Károly (1942-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló - interjú
33(439)(092)Lóránt_K.(047.53)
[AN 3321447]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2011.
   Pénztárosok, pénzkezelők, pénztárellenőrök könyve / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2011. - 273 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. aug. 5.
ISBN 978-963-9789-34-0 fűzött
pénztári szolgálat - útmutató
657.282(036)
[AN 3322237]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2011.
Számadó Emese (1967-)
   A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története / írta Számadó Emese, Turi Zsolt. - Komárom : Önkormányzat, 2011. - 180 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 16.)
Kész. a Komáromban, 2011. ápr. 27 - júl. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89294-0-2 fűzött
Magyarország. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (Tatabánya). Járőr-ellenőrzési Alosztály (Komárom)
Komárom - vám- és pénzügyőrség - történeti feldolgozás
336.41.075(439-2Komárom)(091)
[AN 3321415]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2011.
Szemerszky Zsolt
   Creating business value / written by Zsolt Szemerszky. - [Budapest] : [Novák D.], [2011]. - 75 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1104-0 fűzött
marketing
658.8
[AN 3322097]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2011.
   Üzleti tanácsok kisvállalkozásoknak / [szerk. Szenes Gábor]. - [Debrecen] : Pressonline, cop. 2011. - 204 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1997-8 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - vállalkozásismeret - útmutató
334.72(439)(036)
[AN 3319951]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9373 /2011.
Egerszegi Sándor
   A váci szegénységről, 1880-1950. - Vác : Egerszegi S., 2011. - 122 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Egerszegi Sándor. - Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-963-08-1284-9 fűzött
Vác - társadalomtörténet - szegénygondozás - marginalitás
364.65-058.5(439-2Vác)"18/193" *** 316.37-058.5(439-2Vác)
[AN 3322418]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2011.
   Győzelem a függőség felett / [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - [Budapest] : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, [2011]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
káros szenvedély - szenvedélybetegség - vallásos irodalom
364.272 *** 613.81/.84 *** 244
[AN 3322630]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2011.
Rózsás Eszter
   Gyermekjogok / Rózsás Eszter. - Budapest : Dialóg Campus ; Pécs : PTE ÁJK, cop. 2011. - 206 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 199-206.
ISBN 978-963-9950-38-2 kötött
gyermek - családjog - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6 *** 347.63(100) *** 347.63(439)
[AN 3320944]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9376 /2011.
   30 éves jubileumi évkönyv, 2010/11 : [Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola] / [... szerk. Kajáry Ildikó]. - Budapest : Bárczi G. Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakisk., [2011]. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Budapest)
Budapest - óvoda - általános iskola - szakiskola - értelmi fogyatékos
376.4 *** 373.24(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.) *** 377(439-2Bp.)
[AN 3320166]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2011.
Berács József (1949-)
   A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének folyamata 2 : tanulmányok / kész. Berács József, Malota Erzsébet, Zsótér Boglárka. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 143 p. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 8.)
Bibliogr.: p. 141-143.
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - Bolognai folyamat - külföldiek - tanuló - doktori képzés - statisztikai adatközlés
378.014.5(439)"200/201"(083.41) *** 371.212(439)(=00)(083.41) *** 378.21(439)
[AN 3321507]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2011.
   "Expanding Europe" : Jubilee Rectors' Conference, 11-15 October 2010 : [conference book] / [org., publ. by the] University of Pécs. - Pécs : Univ. of Pécs, [2011]. - 96 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - oktatásügy - konferencia-kiadvány
378(4-62) *** 37.014.5(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3320879]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2011.
Fáy András (1786-1864)
   Üzenet a múltból a boldogsághoz vezető útról / ... írta Fáy András ; továbbgondolta és ... kieg. Szemkeő Judit. - Solymár : Szilágyi Tanácsadó Bt., 2010. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0794-4 kötött
gyermeknevelés
37.018.1
[AN 3321854]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2011.
   Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői 2 / Lisznyai Sándor [et al.]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 7.)
Bibliogr.: p. 118-119.
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - diákélet - tanácsadás - ösztöndíj - Bolognai folyamat
378.048(439) *** 378.34(4-62)"200"
[AN 3321470]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2011.
   Határtalanul! : nemzeti összetartozás az oktatásban / szerk. Csete Örs ; [kiad. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány]. - Budapest : Határon Túli M. Oktatásért Apáczai Közalapítvány, 2011. - 141 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1314-3 fűzött
Magyarország - pedagógia - nemzettudat - határon túli magyarság
37.035(439) *** 323.1(=945.11)(4-191)
[AN 3320259]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2011.
Henley, Karyn
Child-sensitive teaching (román)
   Predarea adaptată copilului : sădirea credinţei vii într-un dumnezeu iubitor / Karyn Henley ; [trad. Monica Tamaş şi Felicia Petruşan] ; [il. ... Demeter Noémi] ; [publ. ... Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine Biroul Regional Europa]. - Budapest : Asoc. Intern. a Şcolilor Creştine Biroul Regional Europa, cop. 2010. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88765-0-8 fűzött
vallási erkölcs - nevelés - kereszténység
37.017.93 *** 37.034
[AN 3321590]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2011.
Istvánfi Csaba (1936-)
   Istvánfi Csaba : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-331-168-4 fűzött : 1600,- Ft
Istvánfi Csaba (1936-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
37(439)(092)Istvánfi_Cs.(047.53) *** 61(439)(092)Istvánfi_Cs.(047.53)
[AN 3320542]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2011.
Koós Ferenc (1942-)
   A reformkor pedagógiai monográfiái / Koós Ferenc. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2011. - 356 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 18.)
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-8365-99-6 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - neveléselmélet - reformkor
37.01(439)"18"
[AN 3322300]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2011.
Kovátsné Németh Mária (1947-)
   Környezetpedagógia / Kováts-Németh Mária. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 103-110. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5174-05-6 fűzött
didaktika - környezeti nevelés - társadalmi viselkedés - képességfejlesztés
371.3 *** 37.033 *** 316.62 *** 37.035
[AN 3322543]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2011.
Lévai Zoltán (1929-)
   A mérnökképzés szolgálatában / Lévai Zoltán. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 83 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-615-5174-01-8 fűzött
Magyarország - mérnök - felsőoktatás - 20. század - ezredforduló
378(439)"196/200" *** 62
[AN 3322347]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2011.
Networkshop (2011) (Kaposvár)
   Networkshop 2011 [elektronikus dok.] : Kaposvár, 2011. április 27-29. / rend., [közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intéet. - Szöveg. - [Budapest] : [NIIFI], [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win2000/XP/Vista/Win7; internet böngésző; Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3320199]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2011.
   Oktatással az aktív állampolgárságért = Education for active citizenship / [szerk. ... Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 68 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 28.)
ISBN 978-963-86699-9-5 fűzött
élethosszig tartó tanulás - társadalmi részvétel
37.013.83 *** 323.21
[AN 3321516]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2011.
   Ötven tanév : a harkányi iskola jubileumi kiadványa / [... szerk. ... Bencs János et al.] ; [kiad. a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Harkány : Kitaibel P. Ált. Isk. Gimn., és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2011. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1188-0 fűzött
Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Harkány)
Harkány - általános iskola
373.3(439-2Harkány)
[AN 3321563]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2011.
   A Péter András Gimnázium jubileumi évkönyve, 2011 : 85 éves a Péter András Gimnázium, 1926-2011 / [szerk. Szabó Ida, Szijjártóné Kurucsó Mária]. - Szeghalom : Péter A. Gimn., 2011. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1204-7 fűzött
Péter András Gimnázium (Szeghalom)
Szeghalom - gimnázium
373.54(439-2Szeghalom)
[AN 3319424]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2011.
   Száz év tükörcserepei : a majoroki iskola centenáriumi emlékkönyve, 1911-2011 / [szerk. Bérciné Iváncsics Etelka et al.]. - [Mosonmagyaróvár] : Ujhelyi I. Ált. Isk., 2011. - 115 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 100 év tükörcserepei : az Ujhelyi Imre Általános Iskola centenáriumi emlékkönyve, 1911-2011
Fűzött
Ujhelyi Imre Általános Iskola (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Mosonmagyaróvár)(091)
[AN 3322632]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2011.
Trencsényi László (1947-)
   A maratoni sereg / Trencsényi László. - Budapest : Önkonet, 2011. - 183 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86623-7-8 kötött
Magyarország - közoktatás - pedagógus - oktatási reform - 1945 utáni időszak - ezredforduló
37.014.5(439)"195/200" *** 37(439)(092)"19" *** 37.014.3(439)"197/200"
[AN 3320001]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2011.
   Útmutató a bolognai folyamathoz a hallgatói önkormányzatok képviselői részére / [főszerk. Kurucz Katalin] ; [szerk. Dobos Gábor] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2011]. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89302-1-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - diákönkormányzat - Bolognai folyamat - ezredforduló - útmutató
378.014.5(439)"200" *** 378.183(439)"200"
[AN 3321381]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2011.
Vámos Ágnes (1952-)
   A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben 2 / kész. Vámos Ágnes. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 6.)
Bibliogr.: p. 63.
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - Bolognai folyamat - kompetencia - felmérés - statisztikai adatközlés
378(439)"200"(083.41) *** 371.322
[AN 3321456]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2011.
   Velük kezdődött : a celldömölki gimnázium tanárai, 1946-1953 / [kiad. Kemenesaljai Baráti Kör]. - [Celldömölk] : Kemenesaljai Baráti Kör, 2011. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1608-3 fűzött
Celldömölk - pedagógus - gimnázium - 20. század
373.54(439-2Celldömölk) *** 37(439-2Celldömölk)"194/195"(092)
[AN 3321615]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9396 /2011.
Gyímesi János
   A kosárlabda varázsa / Gyímesi János. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 57 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-615-5174-04-9 fűzött
kosárlabda
796.323
[AN 3322551]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2011.
   Infotéka : nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével / [szerk. Tőzsér Istvánné]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2011. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7283-10-9 fűzött
gyermekfoglalkozás - szabadidő-felhasználás - könyvtár
379.85(439-2Eger) *** 371.382(439-2Eger) *** 02(439-2Eger)
[AN 3318592]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2011.
Kófiás Mihály (1935-)
   Városunk sportja / Kófiás Mihály. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2011. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsváradi füzetek, ISSN 2060-5358 ; 4.)
ISBN 978-963-88319-2-7 fűzött
Pécsvárad - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Pécsvárad)(091) *** 796.332(439-2Pécsvárad)(091) *** 061.2(439-2Pécsvárad)
[AN 3321604]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2011.
   Múltunkból építkezve.. : Heves megye természetjárásának története / [... összeáll. Benkó Zsolt et al.] ; [közread. a] Heves Megyei Természetbarát Szövetség. - Eger : Heves M. Természetbarát Szöv., 2011. - 107 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1966-4 fűzött
Heves megye - természetjárás - történeti feldolgozás
796.5(439.133)(091)
[AN 3321432]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2011.
Tursics Sándor (1944-)
   Az én kosárlabdám, avagy Fordítva ülök a lovon / Tursics Sándor. - Budapest : Pannon-Kultúra, 2011-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
kosárlabda
796.323
[AN 3320222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A versenykosárlabda tanítása korosztályos bontásban. - 2011. - 161 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-08-0940-5 fűzött
kosárlabda - edzés - sportoktatás
796.323.015
[AN 3320227] MARC

ANSEL
UTF-89401 /2011.
Vitos György (1957-)
   Európa-liga / Vitos György. - [Szeged] : Szerző, 2011. - 151, [9] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
borító-, és gerinccím: DVSC-TEVA: Európa-liga
ISBN 978-963-87933-8-6 fűzött
Debreceni Vasutas Sport Club
Európa - Debrecen - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(4)(091) *** 796.332(439-2Debrecen)DVSC
[AN 3322648]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2011.
Zana Anita
   KJF élsportolói / Zana Anita ; kiad. a Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2011. - 71 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5075-05-6 kötött
Magyarország - sportoló
796(439)
[AN 3318816]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9403 /2011.
   200 éves a pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia : 1810-2010 / [... szerk. Kálmán Antal]. - Pilismarót : Kálmán A., 2011. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1169-9 fűzött
Pilismaróti Római Katolikus Egyházközség
Pilismarót - templom - római katolikus egyház - egyházközség
726.54(439-2Pilismarót) *** 282(439-2Pilismarót)
[AN 3320451]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2011.
Bognár József
   Szabálytalan profil : kalandok színpadon és egérpadon / Bognár József. - Pécs : Szerző, 2011. - 144 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-1654-0 kötött
Magyarország - koreográfus - néptánc - táncművész - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Bognár_J. *** 793.31.02(439)(092)Bognár_J.
[AN 3321380]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2011.
Böröcz András (1956-)
   Túl az Óperencián : Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2011. 05. 28 - 2011. 09. 25. = Across the blue yonder : King St. Stephen Museum, Székesfehérvár, 28. 05. 2011 - 25. 09. 2011 / Böröcz András ; [szöveg Komoróczy Géza et al.]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2011. - 122 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 328.)
ISBN 978-963-9279-87-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Böröcz_A. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3320247]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2011.
Breznay András (1963-)
   Angyalperspektíva / Bereznay[!Breznay] András. - Budapest : Demax Művek, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm
A tanulmányok német nyelven is
ISBN 978-963-89272-1-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Breznay_A.
[AN 3322621]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2011.
Csutak Magda (1945-)
   A nulla megközelítése = Die Annäherung an die Null = Approaching zero / Magda Csutak ; [kiad. ... MTA Művészettörténeti Kutatóintézet]. - Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2011. - 125 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5133-00-8 fűzött
Ausztria - keramikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
738(436)(=945.11)(092)Csutak_M.
[AN 3322611]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2011.
Döbrentey Gábor (1897-1990)
   Döbrentey Gábor festőművész (1897-1990) retrospektív kiállítása : Szombathelyi Képtár, 2011. szeptember 15 - október 22. / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Horváth Teréz]. - [Budapest] : Szinerváraljai Horváth M., 2011. - 20 p. : ill., színes ; 35 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-2154-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Döbrentey_G. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3322726]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2011.
   Együtt-lét : fotópályázat, kiállítás = Co-existence : photo contest, exhibition / [... kiad. ... Magyar Országgyűlés]. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2011. - 149 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Kész. a Budapesten, 2011-ben rendezett kiállítás anyagából
ISBN 978-963-9848-43-6 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - fotóművészet - helyismeret - fényképalbum
77.044 *** 908.4-191(084.12)
[AN 3320277]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2011.
Gánóczy Mária (1927-)
   Élet és mű / Gánóczy Mária. - Budapest : Demax Művek, 2011. - 63 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 63.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88814-9-6)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Gánóczy_M.
[AN 3323328]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2011.
Jablan, Slavik (1952-)
   Vasarely és a matematika / Slavik Jablan ; társszerző Ljiljana Radović ; szerk. és ford. Fenyvesi Kristóf ; [kiad. a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelten Közhasznú Egyesület]. - Pécs : Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelten Közhasznú Egyes., 2011. - 36 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1787-5 fűzött
Vasarely, Victor (1908-1997)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V.
[AN 3320824]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2011.
Jánossy Péter Sámuel (1949-)
   Hudec László élete és munkássága : az igazi homo ludens = Life and work of László Hudec : the real homo ludens / Jánossy Péter Sámuel, Deke Erh ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztató Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2010. - 160 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-513-222-5 kötött : 6990,- Ft
Hudec László (1893-1958)
Kína - építész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
72(510)(=945.11)(092)Hudec_L.
[AN 3318963]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2011.
Koronczi Endre (1968-)
   Nehezen feltehető kérdések : Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ... Debrecen : [2011. május 1 - július 10.] = Hard to ask... / Koronczi Endre ; [kurátor ... Csizmadia Alexa]. - Debrecen : Modem, 2011. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89271-1-8 fűzött
Magyarország - fényképész - installációs művészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Koronczi_E. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3321358]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2011.
Laborcz Monika (1941-)
   Évek hídja : 70 haiku, 70 mű, 70 év / Laborcz Monika ; [előszó Lovag Zsuzsa]. - [Budapest] : Laborcz M., 2011. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: 70 haiku, 70 mű, 70 év. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1942-8 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - haiku
73/76(439)(092)Laborcz_M. *** 894.511-14
[AN 3321071]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2011.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Makovecz - templomok / [Máté Gábor, Papp Tamás, Zsitva Tibor fotó]. - [Budapest] : [Serdian], 2011. - 325, [7] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9431-78-2 kötött
Magyarország - Románia - Szlovákia - építész - 20. század - ezredforduló - templom
72(439)(092)Makovecz_I. *** 726.54(439) *** 726.54(498) *** 726.54(437.6)
[AN 3318882]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2011.
Markovics Ferenc (1936-)
   Rögzítőshow / Markovics Ferenc. - Budapest : Szerző, 2011. - 143 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-08-1899-5 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - memoár
77.04(439)(092)Markovics_F.(0:82-94)
[AN 3317868]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2011.
Molnár Edit (1933-)
   Egy fotóriporter feljegyzései : ifjúságom története / Molnár Edit. - Budapest : Kairosz, 2010. - 125, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-662-383-8 kötött : 2800,- Ft
Molnár Edit (1933-)
Magyarország - fotóriporter - kulturális élet - hétköznapi élet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század - portré - memoár
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Molnár_E.(0:82-94) *** 316.7(439)"195/196"
[AN 3319216]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2011.
Molnar, François (1922-)
   A tekintet szintaxisa : François Molnar válogatott írásai a kortárs művészet tükrében / szerk. Faludy Judit ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : Gondolat : MTA Művészettört. Kutint., 2011. - 242 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 221-236.
ISBN 978-963-693-263-3 fűzött : 2900,- Ft
művészetelmélet - művészetpszichológia - kísérleti lélektan - audiovizuális dokumentum
7.01 *** 159.9.07
[AN 3319570]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2011.
Nagy József Mihály (1931-)
   Nagy József Mihály. - Budapest : Kairosz, 2010. - 47 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-388-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Nagy_J._M.
[AN 3319169]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2011.
Nagymihályi Géza (1942-)
   A kereszt: Krisztus ikonja : a keresztkultusz ikonológiája / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2010. - 108 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 97-101.
ISBN 978-963-662-430-9 kötött : 3200,- Ft
keresztény művészet - kereszt - ikonográfia
726.825.4 *** 246.5 *** 7.046.3
[AN 3319155]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2011.
Németh Mihály (1926-)
   Sárvártól Sárvárig : gyúrtam, írtam, faragtam / Németh Mihály. - [Budapest] : [Németh M.], 2011. - 340 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1655-7 kötött
Németh Mihály (1926-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - memoár - válogatott művek
73(439)(092)Németh_M.(0:82-94) *** 73(439)(092)Németh_M.(0:82-821)
[AN 3318711]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2011.
   Nemzeti műemlékeink / [szerk. Beregi-Nagy Edit]. - Nagykőrös : Printcontact Gyémánt-Papír Bt., [2011]. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8952-6 fűzött
Magyarország - műemlék - útmutató
72.025.3(439)
[AN 3322108]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2011.
Pozsárkó Csaba
Pécs a római korban (francia)
   Pécs à l'époque romaine : guide des sites de l'époque romaine dans la zone du patrimoine de l'humanité de Pécs / Csaba Pozsárkó, Zsolt Tóth ; [trad. Marie-Pierre Jousse] ; [publ. par la Société d'utilité publique Zsolnay Örökségkezelő]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő, 2011. - 56 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-963-89319-1-7 fűzött
Pécs - világörökség - építészet - római birodalom kora
72(439-2Pécs) *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 3320857]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2011.
Pozsárkó Csaba
Pécs a római korban (olasz)
   Pécs in epoca romana : guida ai siti dell'epoca romana nell'area del patrimonio dell'umanità di Pécs / Csaba Pozsárkó, Zsolt Tóth ; [trad. da Nóra Fülöp] ; [pubbl. dalla Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2011. - 56 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-963-89319-3-1 fűzött
Pécs - világörökség - építészet - római birodalom kora
72(439-2Pécs) *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 3320849]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2011.
Pozsárkó Csaba
   Pécs a római korban : vezető a pécsi világörökség helyszíneihez / Pozsárkó Csaba, Tóth Zsolt ; [kiad. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2011. - 56 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-963-89319-0-0 fűzött
Pécs - világörökség - építészet - római birodalom kora
72(439-2Pécs) *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 3320821]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2011.
Puha Ferenc (1951-)
   Puha Ferenc / kiad. Patak Képzőművészeti Egyesület. - Szigetszentmiklós : Patak Képzőműv. Egyes., 2011. - 117 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-87353-3-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Puha_F.
[AN 3322631]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2011.
Seregi György (1927-)
   A Margit híd, 1871-2010 : fejezetek egy Széchenyi-díjas mérnök naplójából / Seregi György ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztató Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2010. - 137 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-513-177-8 fűzött : 5250,- Ft
Budapest - híd - felújítás - történeti feldolgozás
725.95(439-2Bp.) *** 624.21(439-2Bp.)
[AN 3318947]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2011.
Simonyi Balázs (1980-)
   Panelkapcsolatok : telepi srácok : [Budapest, 2004-2010] = Connecting blocks : concrete youngsters / Simonyi Balázs. - Budapest : [Simonyi B.], [2010]. - [54] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-06-8785-0 fűzött
Magyarország - Budapest - fényképész - ezredforduló - lakótelep - életkép
77.04(439)(092)Simonyi_B. *** 77.041.7(439-2Bp.) *** 711.582(439-2Bp.)
[AN 3319406]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2011.
Szekeres Erzsébet (1938-)
   Gyümölcstermő örökség / Szekeres Erzsébet. - Budapest : Kairosz, 2010. - 128 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-662-390-6 kötött : 4500,- Ft
Szekeres Erzsébet (1938-)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - életrajz - memoár
745.52(439)(092)Szekeres_E.
[AN 3319232]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2011.
   A szépség akarata : kép és filozófia / Bacsó Béla [et al.]. - Budapest : Typotex, 2011. - 207 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-442-6 fűzött : 3900,- Ft
művészettörténet - művészetfilozófia - esztétika
75(100)(091) *** 7.01 *** 111.852
[AN 3320425]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2011.
   Színerő - léptékváltás 4 : a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola Festészet Program Kurzusa : 2009. június 8 - július 2. / [a katalógust szerk. ... Ernszt András]. Színerő - léptékváltás 5 : a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola Festészet program kurzusa : 2010. június 8-24. - Pécs : PTE Műv. Kar Doktori Isk., 2010. - 203 p. : ill., színes ; 25 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-642-312-4)
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3324068]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2011.
Takács Istvánné
   Fürdőélet Dombóváron, 1899-2011 / Takács Istvánné, Müller Ádám. - [Dombóvár] : [Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.], cop. 2011. - 128 p. : ill. ; 22x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0994-8 kötött
Dombóvár - strandfürdő - történeti feldolgozás
725.73(439-2Dombóvár)(091)
[AN 3318656]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2011.
   Vendégváró vízpartjaink : XVI. Országos Főépítészi Konferencia : 2011. augusztus 24-26., Balatonfüred ... : a konferencia előzetes írásos anyagai / [fel. szerk. Philipp Frigyes] ; [kiad. a Főépítészek az Épített és Természetes Környezetért Alapítvány, Országos Főépítészi Kollégium]. - [Budapest] : Főépítészek az Épített és Természetes Környezetért Alapítvány : Orsz. Főépítészi Koll., [2011]. - 71 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - építészet - településtervezés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
72(439)"201" *** 711.4 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3322715]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2011.
Zentai Tünde (1946-)
   Szenna / Zentai Tünde ; Deim Péter fotóival. - Pécs : Pro Pannonia, 2011. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 173-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-45-0 kötött : 2850,- Ft
Szenna (Somogy megye) - helyismeret - templom - templomi berendezés - népi díszítőművészet
726.54(439-2Szenna) *** 908.439-2Szenna *** 247 *** 75.031.4(439-2Szenna)
[AN 3320833]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9435 /2011.
   Mit üzennek a citerahúrok? : 35 éves a botfai Válicka Citerazenekar / [szerk. Nagy Lajos] ; [kiad. a Válicka Citerabarátok Egylete]. - Zalaegerszeg : Válicka Citerabarátok Egylete, 2011. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-1773-8 fűzött
Válicka Citerazenekar
Zalaegerszeg - citera - hangszeres együttes - magyar népzene
787.68 *** 398.8(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3319411]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2011.
   Zeneantropolisz : hazai utak a zeneantropológiához / szerk. A. Gergely András ; [közread. a] Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2011. - 165 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89350-1-4 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-734-501-4)
Magyarország - kulturális antropológia - zeneművészet - zenei élet
78(439) *** 78.05(439) *** 316.7(439)
[AN 3318698]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9437 /2011.
   A 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása / szerk. Jákfalvi Magdolna ; [közread. a] ... Színház- és Filmművészeti Egyetem. - Budapest : Balassi : Színház- és Filmműv. Egy., 2011. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-862-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - színháztörténet - 20. század
792(439)"19"
[AN 3318584]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2011.
Morton, Andrew (1953-)
Angelina (magyar)
   Angelina : rendhagyó életrajz / Andrew Morton ; [ford. Marton B. Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 413, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-24-4 kötött : 3990,- Ft
Jolie, Angelina (1975-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Jolie,_A.
[AN 3319258]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2011.
   Táncok a mediterrán mitológiákban / összeáll. Botos József. - Székesfehérvár : Alba Tánc Nonprofit Kft., 2011. - 98 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Táncok az időkben ; 2.)
Bibliogr. : p. 97-98.
ISBN 978-963-88133-4-3 fűzött
ókor - művelődéstörténet - görög-római kultúra - ógörög vallás - római vallás - tánc
793.3(3) *** 930.85(37/38) *** 292
[AN 3320906]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2011.
Vermes Judit
   Korda Sándor, a filmmogul / [írta és szerk. Vermes Judit]. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 56 p. : ill. ; 17 cm
Filmogr.: p. 39-49.
ISBN 978-615-5058-09-7 fűzött : 590,- Ft
Korda Sándor (1893-1956)
Anglia - filmrendező - producer - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
791.43.071.1(410)(=945.11)(092)Korda_S.
[AN 3317827]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9441 /2011.
   Canadian - German - Hungarian cultural reader / [ed. by Judit Nagy et al.] ; [publ. by the] Government of Canada, Károli Gáspár Református Egyetem. - Pomáz : Comenius 2010 Bt., 2011. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0835-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=00
[AN 3319683]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2011.
Erős Zoltán (1948-)
   Magyar történelmi helynevek A-tól Z-ig / Erős Zoltán. - Budapest : Sanoma Media, cop. 2011. - 448 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9710-57-3 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - földrajzi név - helyismeret - magyar történelem - szaklexikon
809.451.1-311 *** 908.439-2 *** 943.9:030
[AN 3321581]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2011.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - szerb, szerb - magyar = D̂epni rečnik : mađarsko - srpski, srpsko - mađarski / [összeáll. Hargitai György] ; [ford. Molnár Dalma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 298 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: Magyar - szerb, szerb - magyar kisszótár
ISBN 978-963-09-5604-8 kötött : 2400,- Ft
magyar nyelv - szerb nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=861
[AN 3321082]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2011.
Hondar Gómez, Yasmín
   Mosolyogva spanyolul : [spanyol nyelvkönyv] / Yasmín Hondar Gómez. - Budapest : Ad Librum, 2010-. - ill., részben színes ; 29 cm
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3323167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011. - 175 p.
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-5110-13-9 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3323168] MARC

ANSEL
UTF-89445 /2011.
   Hungarian grammar exercises : a formától a használatig / Szili Katalin et al. ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék. - [Budapest] : ELTE BTK Magyar mint Idegen Nyelv Tansz., cop. 2011. - 2 db : ill. ; 30 cm
magyar nyelv - nyelvtan - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3319512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 67 p.
ISBN 978-963-284-084-0 fűzött
[AN 3319580] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 71 p.
ISBN 978-963-284-209-7 fűzött
[AN 3319585] MARC

ANSEL
UTF-89446 /2011.
   Kultúra és identitás : a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) plenáris előadásai / szerk. Jankovics József, Nyerges Judit ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2011. - 101 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87595-7-3 fűzött
magyar nyelv - magyarságkutatás - nyelvtörténet - nyelvészet - konferencia-kiadvány
809.451.1 *** 323.15(=945.11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3320420]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2011.
Mészáros Ágnes
   Diakrón szakszókincsvizsgálat : a nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben / Mészáros Ágnes. - [Zalaegerszeg] : Mészáros Á., [2011]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-08-0256-7 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - szókincs - szakkifejezés - betegségbiztosítás
809.451.1-316.4 *** 369.22(439)
[AN 3322294]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2011.
Nagy Mária
   Magyar - olasz, olasz - magyar zsebszótár = Dizionario tascabile ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Nagy Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2011. - 667 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8355-8 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3324042]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2011.
   Tegnapi filológiánk mai szemmel : az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai : Budapest, 2010. október 27-28. / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 186 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 127.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-87-9 fűzött : 2990,- Ft
filológia - konferencia-kiadvány
80 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3319791]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2011.
Zelliger Erzsébet (1945-)
   A tihanyi alapítólevél / Zelliger Erzsébet ; [az oklevél ... betűhív átírása és magyarra fordítása Szentgyörgyi Rudolf]. - 2. jav. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 65 p., III. t. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-013-0 fűzött
magyar nyelv - 11. század - nyelvemlék
809.451.1-8"1055"
[AN 3323175]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9451 /2011.
   Changing phases : presentations from the Anglo-American studies workshop conferences / [szerk. Sántháné Gedeon Mária és Gyuris Kata] ; [publ. by the] Eötvös Collegium ... - Budapest : Eötvös Coll., 2011. - 87 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-2-4 fűzött
angol irodalom története
820(091)
[AN 3319318]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2011.
Cseke Ákos (1976-)
   A távol közelében / Cseke Ákos. - Budapest : Kairosz, 2011. - 233 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-456-9 fűzött : 2800,- Ft
irodalomelmélet - filozófia - vallásfilozófia
82.01 *** 1 *** 21
[AN 3321562]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2011.
Juhász György (1954-)
   Golyónyomok : Juhász György irodalomtörténésszel Domonkos László beszélget. - Budapest : Unicus, 2011. - 95 p. : ill. ; 17 cm. - (Talpasok, ISSN 2063-0255 ; 1.)
ISBN 978-615-5084-01-0 fűzött : 1260,- Ft
Juhász György (1954-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - interjú
82.01(439)(092)Juhász_Gy.(047.53)
[AN 3321524]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2011.
Mészáros Tamás (1972-)
   A rhamnusi Antiphón : Antiphón-tanulmányok / Mészáros Tamás. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 170 p. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 32.)
Bibliogr.: p. 153-168.
ISBN 978-963-446-607-9 fűzött : 2200,- Ft
Antifōn (Kr. e. 480 - Kr. e. 411)
ókori Görögország - író - ókori görög irodalom története - retorika - 5. század (Kr. e.)
875(091)-5 *** 875(092)Antifōn
[AN 3322602]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2011.
Szörényi László (1945-)
   Petrarca Budapesten : esszék, tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2011. - 259 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-95-0 kötött : 2500,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé - műelemzés
82(091) *** 894.511(091) *** 894.511-4 *** 82.01
[AN 3320846]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2011.
Tarján Tamás (1949-)
   Hegyre szőlőt : tanulmányok, esszék, kritikák / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 280, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-34-3 fűzött : 3780,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3320568]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2011.
   Újrateremtett világok : írások Cs. Gyimesi Éva emlékére / ... szerk. Balogh F. András, Berszán István, Gábor Csilla. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 508 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-619-2 fűzött : 2900,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet - műelemzés - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.01 *** 82(091) *** 894.511(091) *** 012Gyimesi_É._Cs.
[AN 3322429]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2011.
Ungvári Tamás (1930-)
   A hiúság vására [elektronikus dok.] : egy író titokzatos élete és műve, W. M. Thackeray / Ungvári Tamás. - Szöveg (epub : 734 KB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102538. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89266-9-2
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
Nagy-Britannia - író - 19. század - elektronikus dokumentum
820(092)Thackeray,_W._M.
[AN 3300612]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2011.
   Writers' and composers' travels : proceedings of the ICLM Annual Conference 2009 : [21-23 September in Budapest] ; [org., publ. by the] ICOM, Petőfi Irodalmi Múzeum. - Paris : ICOM ; Budapest : PIM, 2011. - 88 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Proceedings of the ICLM Annual Conference 2009. - Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-72-3 fűzött
muzeológia - szakmúzeum - irodalmi élet - világirodalom története - műfajtörténet - utazási irodalom - konferencia-kiadvány
82(091)-992 *** 069.02:8 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3322568]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9460 /2011.
Ady Endre (1877-1919)
   Az eltévedt lovas : válogatott versek / Ady Endre ; Ágh István [et al.] esszéivel. - Budapest : Nap K., cop. 2011. - 115 p. ; 21 cm. - (Költők a költőről, ISSN 2061-3393)
ISBN 978-963-9658-96-7 kötött : 2500,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511(092)Ady_E. *** 894.511-14 *** 82.01
[AN 3320854]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2011.
Csoóri Sándor (1930-)
   Az elhalasztott igazság : beszélgetések, 1971-2010 / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap K., 2011. - 462 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-91-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Csoóri_S.(047.53)
[AN 3320822]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2011.
Demény Tamás (1969-)
   Hungarian roma and african american autobiographies in comparative perspective: Lakatos, Peline Nyari, Wright, and Hurston / by Tamas Demeny. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 268 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 19.)
Bibliogr.: p. 249-260. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-5174-00-1 fűzött
összehasonlító irodalomtudomány - műfajtörténet - afroamerikai irodalom története - magyar irodalom története - cigányság - önéletrajz - memoár
894.511(091)-94 *** 316.347(=914.99)(439)(0:82-94) *** 820(73)(=96)(091)-94
[AN 3322295]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2011.
Nagy Imre, D. (1961-)
   A gyanakvó ember : Bertha Bulcsu élete / D. Nagy Imre. - Budapest : Kairosz, 2010. - 232, [10] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-211. - Filmogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-662-378-4 fűzött : 3000,- Ft
Bertha Bulcsu (1935-1997)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Bertha_B.
[AN 3318756]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2011.
   Radnóti 100 / [... szerk., graf. Sós László, Kemény Éva] ; [kiad. József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : József Attila Műv. Centrum Alapítvány, [2010]. - [202] p. : ill., színes ; 14x27 cm
Kész. a Budapesten, 2009. nov. 26-án azonos címmel rendezett kiállítás anyagából
ISBN 978-963-87255-4-7 kötött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - író - magyar irodalom - vers
894.511(092)Radnóti_M. *** 73/76(439)"200" *** 894.511(091)"200"
[AN 3322654]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2011.
Sebők Melinda
   Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében / Sebők Melinda. - Budapest : Kairosz, 2010. - 242 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-334-0 fűzött : 2500,- Ft
Rónay György (1913-1978)
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - irodalmi motívum - halál - műelemzés - vers
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511(092)Rónay_Gy. *** 128
[AN 3318861]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2011.
Tóth Dénes
   Az avantgárd hercege : Palasovszky Ödön (1899-1980), a színházi újító / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2011. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 2.)
Bibliogr.: p. 77-90.
ISBN 978-963-239-067-3 fűzött
Palasovszky Ödön (1899-1980)
Magyarország - színházi rendező - író - avantgárd - 20. század
894.511(092)Palasovszky_Ö. *** 792.027.2(439)(092)Palasovszky_Ö. *** 792.037(439)
[AN 3321548]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2011.
Wéber Antal (1929-)
   Magyarország 1514-ben és 1848-ban : történelmi regény vagy regényes történelem / Wéber Antal. - Budapest : Argumentum, 2011. - 246 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 169.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-622-2 fűzött : 2500,- Ft
Eötvös József (1813-1871)
Jókai Mór (1825-1904)
magyar irodalom története - műfajtörténet - író - 19. század - történelmi regény
894.511(092)Eötvös_J. *** 894.511(091)-311.6"18" *** 894.511(092)Jókai_M.
[AN 3322529]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9468 /2011.
   28 török novella / [... ford. Mányoki János és Puskás László]. - [Göd] : [Puskás L.], [2011]. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1928-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
török irodalom - elbeszélés - antológia
894.35-32(082)=945.11
[AN 3321788]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2011.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Die Glockenelfe (magyar)
   Harangtündér / [ill.] Ida Bohatta ; Helma Botsch-Grotz meséje ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2011. - [20] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-73-9 kötött
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3317832]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2011.
   Bolgár irodalmi antológia : oktatási segédanyag / szerk. Dudás Mária, M. Pandur Julianna, Hristo Trendafilov. - Budapest : Balassi, [2009]-. - 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9816)
bolgár irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - egyetemi tankönyv
886.7-822.02=945.11(075.8)
[AN 2907574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1878-1945. - cop. 2010. - 341 p.
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-506-861-6 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3318538] MARC

ANSEL
UTF-89471 /2011.
Brockmann, Suzanne
Kiss and tell (magyar)
   Éjféli ölelés / Suzanne Brockmann ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2011]. - 212, [2] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-324-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3321054]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder is easy (magyar)
   Gyilkolni könnyű / Agatha Christie ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2011. - 273 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9251-6 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3322218]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The pale horse (magyar)
   Bűbájos gyilkosok / Agatha Christie ; [... ford. László Zsófia]. - Budapest : Európa, 2011. - 295 p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 22.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9305-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3319480]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Secret of Chimneys (magyar)
   Chimneys titka / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2011. - 332 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Királyok és kalandorok" címmel is
ISBN 978-963-07-9247-9 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3320792]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
The witness for the prosecution (magyar)
   A vád tanúja / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2011. - 237 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9258-5 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3322197]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2011.
D'Orta, Marcello
Dio ci ha creato gratis (magyar)
   Isten ingyér teremtett bennünket : az arzanói gyerekek evangéliuma Marcello D'Orta tanító gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella]. - Átd. kiad. - Budapest : Európa, 2011. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9250-9 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 3321493]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2011.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La reine Margot (magyar)
   Margot királyné / Alexandre Dumas. - Budapest : Palatinus, 2011. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-095-9 fűzött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3321477]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2011.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
Tender is the night (magyar)
   Az éj szelíd trónján / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Osztovits Levente]. - Budapest : Európa, 2011. - 547 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9256-1 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3321488]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2011.
Frost, Jeaniene (1974-)
Destined for an early grave (magyar)
   Sírig hű szerelmed / Jeaniene Frost ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 382 p. ; 20 cm. - (Cat és Bones vámpírvadász sorozat)
ISBN 978-963-254-388-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3320418]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2011.
Greene, Graham (1904-1991)
The quiet American (magyar)
   A csendes amerikai [elektronikus dok.] / Graham Greene ; előadja Szervét Tibor ; [ford. Szőllősy Klára]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2011. - 1 CD (7 h 24 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-8-5 : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31(73)=945.11
[AN 3316932]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2011.
Hurban-Vajanský, Svetozár (1847-1916)
Suchá ratolesť (magyar)
   Száraz hajtás : regény / Svetozár Hurban Vajanský ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Ábrahám Barna]. - Budapest : M. Napló, 2011. - 439 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9961-45-6 fűzött : 2730,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3319920]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2011.
James, Peter (1948-)
Dead like you (magyar)
   Ádáz küzdelem / Peter James ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2011]. - 422 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-314-7 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3319156]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2011.
Korányi Kinga
   Fame and shame : novel / Kinga Koranyi. - Budapest : Nap K., 2011. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9658-24-0 fűzött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3320866]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2011.
Lee, Harper
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Máthé Elek]. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-48-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3321365]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2011.
March, Emily
Angel's rest (magyar)
   Angyalszárnyak : az Eternity Springs-sorozat első regénye / Emily March ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Palatinus, 2011. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-104-8 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3320446]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2011.
McCullers, Carson (1917-1967)
The member of the wedding (magyar)
   Az esküvői vendég / Carson McCullers ; [ford. Osztovits Levente]. - Budapest : Európa, 2011. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9253-0 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3321499]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
Le lys et la pourpre (magyar)
   Liliom és bíbor / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1998. - 521 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 10. kötete
ISBN 978-963-07-9255-4 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3321502]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2011.
Németh István Péter (1960-)
   Mária, aranyház / Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2011. - 98 p. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 71.)
ISBN 978-963-8365-98-9 fűzött
magyar irodalom - német irodalom - mariológia - vers
830-14(082)=945.11 *** 894.511-14 *** 232.931(0:82-14)
[AN 3322345]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2011.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2011. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-043-4 fűzött : 3290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3319386]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2011.
Pardo Bazán, Emilia (1851-1921)
   Egy hasfelmetsző a régmúltból és más történetek / Emilia Pardo Bazán ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., cop. 2011. - 125 p. ; 20 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 978-963-87237-6-5 fűzött
spanyol irodalom - elbeszélés
860-32=945.11
[AN 3318819]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2011.
Parsons, Tony (1953-)
Starting over (magyar)
   Még egy esély / Tony Parsons ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2011. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9240-0 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3319198]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2011.
Pérez-Reverte, Arturo (1951-)
La reina del sur (magyar)
   Dél királynője / Arturo Pérez-Reverte ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 503, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-493-9 fűzött : 3499,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3324001]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2011.
Sartorius, Joachim (1946-)
   Egykor voltak : versek / Joachim Sartorius ; Nádas Péter fordításában. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 114, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-498-2 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3321607]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2011.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest whisper (magyar)
   Éjsötét hangok : Az alvilág urai 4. / Gena Showalter ; [ford. ... Horváth Éva és ... Marczali Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-320-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3318950]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2011.
Sigler, Scott (1969-)
Infected (magyar)
   Járvány / Scott Sigler ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-473-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3320422]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2011.
Slaughter, Karin (1971-)
Faithless (magyar)
   Hitetlen / Karin Slaughter ; [ford. Kállai Nóra, ... Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 573 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-475-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3319491]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2011.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Obawy i nadzieja : polsko-węgierskie eseje i wiersze = Aggodalom és remény : lengyel-magyar esszék és versek / Konrad Sutarski. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2010. - 112 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-963-8365-87-3 fűzött
lengyel irodalom - esszé - vers - kétnyelvű dokumentum
884-4.02=945.11 *** 884-14.02=945.11
[AN 3322599]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2011.
Szakonyi Károly (1931-)
   Vendégjáték : színpadi átiratok / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2011. - 315 p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 15.)
Tart.: Holt lelkek : [komédia Ny. V. Gogol regényéből]Þ; A félkegyelmű : [dráma két részben Dosztojevszkij műve nyomán]
ISBN 978-963-9156-34-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - orosz irodalom - átdolgozás - dráma - regény
882-31.04=945.11 *** 894.511-2
[AN 3320931]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2011.
Szemerszky Zsolt
   The inspirationalist : the true life of Dodo Newman / written by Zsolt Szemerszky. - [Budapest] : [Novák D.], [2011]. - 81 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1103-3 fűzött
angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(439)
[AN 3322061]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Le pilote du Danube (magyar)
   A dunai hajós [elektronikus dok.] / Jules Verne ; előadja Koncz Gábor ; [ford. Bartócz Ilona]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2011. - 1 CD (8 h 47 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88863-6-1 : 3990,- Ft
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 3316934]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2011.
   Zsoltárantológia : száz év zsoltárfordításai magyar költők tolmácsolásában magyar dallamokkal : XX. század / [szerk.] Horváth Loránd. - Budapest : Kairosz, 2011. - 331 p., [8] t. : ill., részben színes, részben kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-662-317-3 fűzött : 3900,- Ft
műfordítás - zsoltár - antológia
82-141=945.11 *** 264-13 *** 894.511-141.032(082) *** 783.27
[AN 3321422]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9502 /2011.
Ágh István (1938-)
   Hívás valahonnan : versek / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2011. - 154 p. ; 21 cm. - (Ágh István életműsorozat)
ISBN 978-963-9658-23-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320988]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2011.
Arlett László
   Csillag és hullása.. : versek / Arlett László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 130, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-465-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3318837]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-253-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3321586]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-639-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3321582]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2011.
Bayer Béla (1951-)
   A vajúdás gyönyöre : válogatott és új versek / Bayer Béla. - Szekszárd : Babits, 2011. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9556-68-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3321056]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2011.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mese, mese, meskete, minden hétre egy mese / Benedek Elek ; Szekeres Erzsébet illusztrációival ; [szerk. M. Tóth Katalin]. - [Budapest] : Kairosz, 2010. - 375 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 356-358.
ISBN 978-963-662-348-7 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3319065]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2011.
Bertalan Ilona
   Mosoly, könny és dal : Bertalan Ilona írásai : kisregény, gondolatok, jegyzetek, emlékezés, versek. - Kecskemét : Print 2000, [2011]. - 94 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88729-3-7)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3322677]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2011.
Borbély Szilárd (1964-)
   Szemünk előtt vonulnak el : négy dráma / Borbély Szilárd. - Budapest : Palatinus, 2011. - 340, [3] p. ; 19 cm
Tart.: Akár AkárkiÞ; Az OlaszliszkaiÞ; Szemünk előtt vonulnak elÞ; Istenasszony Debreczen
ISBN 978-963-274-101-7 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3320468]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2011.
Csathó József
   Mégis : versek, 1963-2010 / Csathó József. - Budapest : Mandulaág K., cop. 2010. - 168 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88786-5-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320349]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2011.
Csobánka Zsuzsa (1983-)
   Belém az ujját / Csobánka Zsuzsa. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2011. - 167, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 170.)
ISBN 978-615-5070-05-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3318688]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2011.
Csontos János (1962-)
   Delelő : összegyűjtött versek, 2002-2010 / Csontos János. - Budapest : M. Napló, 2011. - 151 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-9961-46-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3319955]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2011.
Czifra Yvett
   Itt járt a nyár / Czifra Yvett. - [Budapest] : Digitalbooks.hu, 2011. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5152-02-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3319943]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2011.
Czifra Yvett
   Itt járt a nyár [elektronikus dok.] / Czifra Yvett. - Szöveg (epub : 714 KB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102539. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
 (hibás ISBN 978-615-5152-00-9)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3300619]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2011.
   Daloskönyv, 2011 / [közread. a Szív Útja Központ]. - [Piliscsaba] : Szív Útja Közp., 2011. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3319659]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2011.
Dobozi Eszter (1956-)
   Sánta Kata : regény / Dobozi Eszter ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011. - 281 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87848-7-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3321073]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2011.
Eliza Beth
   Isteni sakkjátszma / Eliza Beth. - [Budapest] : Garbo K., [2011]. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5007-12-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3318017]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2011.
Erdős Virág (1968-)
   A Trabantfejű Nő / Erdős Virág. - Budapest : Palatinus, 2011. - 89, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-100-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320444]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2011.
   Fényből, szavakból szövétnek : versek, prózai írások. - Budapest : Accordia, 2011. - 176 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-615-5069-20-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3322311]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2011.
Fésüs Éva (1926-)
   Nyúl a cilinderben / Fésűs Éva ; [Szekeres Erzsébet rajz.]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 121, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-351-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3321395]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2011.
Fésüs Éva (1926-)
   Tapsikáné fülönfüggője / Fésüs Éva ; [Szekeres Erzsébet rajz.]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-354-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3321387]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2011.
Follinus Anna (1984-)
   Vers a futásod / Follinus Anna. - [Budapest] : Stádium, 2011. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-95-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320895]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2011.
Gaspar, Peter
   Ordasok / Peter Gaspar. - Budapest : Coldwell Kv., 2011. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-00-7 fűzött : 1945,- Ft : 7,5 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3319632]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2011.
Gombos Péter (1973-)
   Vándorok : regény / Gombos Péter. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2011. - 145, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87952-7-4 fűzött : 2310,- Ft : 8 EUR
ISBN 978-963-9957-35-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3320905]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2011.
Hankiss János (1926-)
   Özönvíz a Szaharában : menekülés a boldogságból ...a boldogságba / Hankiss János. - Budapest : Kairosz, 2011. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-432-3 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3318693]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2011.
Hornyik Miklós (1944-)
   A széttagolt ország / Hornyik Miklós. - [Budapest] : Unicus Műhely, 2011. - 97 p. : ill., színes ; 16 cm
Számozott példány: 60
ISBN 978-615-5084-02-7 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - karcolat
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3321535]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2011.
Iancu Laura (1978-)
   Szeretföld : elbeszélés / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló, 2011. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-40-1 fűzött : 1575,- Ft
Moldva - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498.3)
[AN 3320378]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8998-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3321612]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (angol)
   If I were a grown-up / Éva Janikovszky ; pictures by László Réber ; [... transl. by Szász Elizabeth]. - 6. ed. - Budapest : Móra, cop. 2011. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8999-5 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3321616]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (francia)
   Moi si j'étais grand / Éva Janikovszky ; ill. de László Réber ; trad. ... par Joëlle Dufeuilly]. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - [34] p. : ill. színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9001-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=40
[AN 3321624]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (német)
   Grosse dürfen alles / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [Deutsch von Irene Kolbe]. - 6. Aufl. - Budapest : Móra, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9000-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3321619]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Budapest] : Palatinus, 2010. - 546 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89042-5-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3321467]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [az előszót írta Szörényi László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, 2011. - 442 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3321241]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2011.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Budapesti ősz [elektronikus dok.] : regény / Karinthy Ferenc. - Szöveg (epub : 767 KB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102536. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89266-5-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3300604]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2011.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Budapesti tavasz [elektronikus dok.] / Karinthy Ferenc. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102535. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89266-4-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3300603]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2011.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Don Juan éjszakája [elektronikus dok.] / Karinthy Ferenc. - Szöveg (epub : 603 KB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102537. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89266-8-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3300608]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2011.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Karcolatok [elektronikus dok.] / Karinthy Ferenc. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Digitalbooks.hu, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102534. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89266-0-9
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3300597]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Budapesti emlék : meséskönyv, képeskönyv, panoráma / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 207 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 1.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6826-3 kötött : 495,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32
[AN 3320834]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2011.
Kele Dóra (1994-)
   Lélekostrom / Kele Dóra. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-14-2 fűzött : 3470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3319404]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2011.
Kibédi Varga Áron (1930-)
   Szép napok : Amszterdam, Budapest, Párizs, Freiburg, Quimiac / Kibédi Varga Áron. - Budapest : Kortárs, 2011. - 493 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-18-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3321340]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2011.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A keresztanya : Szomor Veron történetei / Kiss Judit Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2010. - 153 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978-963-9961-36-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3321450]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2011.
Koncz István, Sz
   A város, még ez egyszer / Sz. Koncz István. - [Pécs] : Cella Septichora, cop. 2011. - 75 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88284-1-5 kötött
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3321325]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2011.
Kovács Imre (1913-1980)
   Kovács Imre válogatott írásai / Szabó A. Ferenc válogatása. - Budapest : M. Napló, 2011. - 293, [2] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9961-41-8 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3320799]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2011.
Kurucz Gyula (1944-)
   Léggömbhuszárok : regény / Kurucz Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kairosz, 2011. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-453-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3323239]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2011.
Lázár Bence András (1989-)
   Rendszeres bonctan / Lázár Bence András ; [közread. a] ... Palimpszeszt. - Budapest : Prae.hu : Palimpszeszt Kult. Alapítvány, 2011. - 67, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-12-9 fűzött : 1989,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3318664]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   Rókacsapda : Frank Cockney története / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2011. - 307, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-54-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3321771]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2011.
Lovas Gábor
   Hármas úton / Lovas Gábor. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 74, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-13-5 fűzött : 3060,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3319402]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2011.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (részletek) (többnyelvű)
   Az ember tragédiája : részletek Madách Imre drámájából = The tragedy of man : parts of the drama by Imre Madách = Die Tragödie des Menschen : Teil aus dem Drama von Imre Madách = Traediâ[!Tragediâ] čeloveka : otryvki iz pes y Imre Madača / [szerk. és a bevezetőt írta Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, [2011]. - [140] p. : ill. ; 10 cm
Ill. Kass János
ISBN 978-963-319-042-5 kötött
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás - többnyelvű dokumentum
894.511-121.02=00
[AN 3323350]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2011.
Makhajda Judit
   Szivárvány havasán / Makhajda Judit ; [a képeket kész. Barna Emília]. - [Budapest] : Garbo K., [2011]. - 46 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3318018]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2011.
Markó Béla (1951-)
   Visszabontás : szonettek / Markó Béla. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 112, [7] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-499-9 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3321352]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2011.
Marno János (1949-)
   Kezünk idegen formákba kezd : esszék és levelek / Marno János. - Budapest : Palatinus, 2011. - 297 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-102-4 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3320441]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2011.
Márton László (1959-)
   Te egy állat vagy! : elbeszélések / Márton László. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 264, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-501-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3321348]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2011.
Marton László Távolodó (1956-)
   Az utolsó funky : válogatott és új versek / Marton László Távolodó. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 70 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 3.)
ISBN 978-963-236-375-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3318679]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2011.
Miklya Anna (1987-)
   A hivatásos / Miklya Anna. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 172 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-502-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3321350]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2011.
Nádas Péter (1942-)
   Fantasztikus utazáson : esszék / Nádas Péter. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 128, [5] p. ; 22 cm. - (Nádas Péter művei)
ISBN 978-963-676-500-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3321646]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 239, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9002-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3321642]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2011.
Passuth László (1900-1979)
   A lombard kastély / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, cop. 2011. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-150-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3321572]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2011.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa ; Az apostol / Petőfi Sándor ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2011]. - 141 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3321236]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2011.
Petrik Iván (1971-)
   Ki ölte meg Jean Cassinit? / Petrik Iván. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2011. - 307 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-76-6 * fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-9363-76-2)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3320777]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2011.
Prohászka László Máté
   Fény a Nap felé : versek / Prohászka László Máté ; [... Kadarkuti Richárd festményeivel ...]. - [Budapest] : Stádium, 2011. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9156-97-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320876]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2011.
Puskás Attila (1967-)
   Minden és semmi : válogatás Puskás Attila verseiből / [a ... rajzokat Puskás Iringó ... kész.]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2011. - 89 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-22-4 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320806]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2011.
Szatmári Imre
   2 / Szatmári Imre. - [Budapest] : Kovács G., cop. 2011. - 183 p. ; 21 cm
Gerinccím: Kettő
ISBN 978-963-08-1562-8 fűzött
magyar irodalom - vitairat - memoár
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 3322292]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2011.
   Szeged effekt : [antológia] / [szerk. Bene Zoltán]. - Szeged : Areión Kv., 2011. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1622-9 fűzött : 1600,- Ft
Szeged - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Szeged)
[AN 3321789]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2011.
Szeivolt István (1947-)
   Csoki Maci utazásai / Pusztai Róka. - Budapest : Ökk Kv. : Karizma K., 2011. - 122 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Ökk mesék
ISBN 978-615-5114-00-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3322233]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2011.
Szeivolt István (1947-)
   Meséim : [a nagy könyv] / Pusztai Róka [Szeivolt István]. - Budapest : Ökk Kv. : Karizma K., 2011. - 522 p. : ill., színes ; 31 cm
Ill. Szeivolt Katalin
ISBN 978-615-5114-01-4 kötött
 (hibás ISBN 978-963-88366-9-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3322231]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2011.
Szeivolt István (1947-)
   Szerelem / Szeivolt István. - Budapest : Ökk Kv. : Karizma K., 2011. - 264 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5114-02-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3322235]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2011.
Szepesi Attila (1942-)
   Lyukas kétfilléres : új versek / Szepesi Attila. - Budapest : Nap K., 2011. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-98-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320859]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2011.
Szigethy Gábor (1942-)
   Kereszt-metszet / Szigethy Gábor. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2011. - 91 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-615-5174-02-5 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3322351]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2011.
Szomory Dezső (1869-1944)
   A párizsi regény / Szomory Dezső. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2011. - 557, [2] p. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 6.)
ISBN 978-963-9512-65-8 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3323173]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2011.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel / Tamási Áron ; [közread. a] Tamási Áron Alapítvány. - [Budapest] : Tamási Áron Alapítvány, 2011. - 669, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Ábel a rengetegbenÞ; Ábel az országbanÞ; Ábel Amerikában
ISBN 978-963-08-1817-9 kötött : 3800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3321514]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2011.
Tamási Orosz János (1953-)
   Holt nyelven bízott / Tamási Orosz János ; [az illusztrációk Szentandrássy István ... munkái]. - [Budapest] : Kulturtéka, 2011. - 113 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-1526-0 fűzött
magyar irodalom - vers - tárcanovella
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3319500]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2011.
Tomasso, Clay
   Eltündöklés / Clay Tomasso. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2011. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-24-3 fűzött : 4310,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3319731]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2011.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Aliz már nem lakik itt : összegyűjtött és új versek / Tóth Erzsébet. - Budapest : Nap K., 2011. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-99-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320947]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2011.
Turai Laura (1983-)
   Mágnesangyal : versek / Turai Laura. - Budapest : M. Napló, 2011. - 95, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-35-7 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3320520]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2011.
Turczi István (1957-)
   A változás memóriája : prózai versek / Turczi István ; [... ill. Fazakas Csaba]. - Budapest : Palatinus, 2011. - 77, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-103-1 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3320458]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2011.
Vadász György (1933-)
   Versek, rajzok, 2011 / Vadász, Finta. - [Budapest] : Everengine Kft., 2011. - 29, 29 p. : ill. ; 21x21 cm
A két azonos című mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-1342-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - vers - rajz
894.511-14 *** 741(439)(092)Vadász_Gy. *** 741(439)(092)Finta_J.
[AN 3319655]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2011.
Vass Virág
   Vulévu / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2011, cop. 2009. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-168-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3323998]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2011.
Videcz Ferenc (1944-)
   Mária könnye / Videcz Ferenc. - Pécs : Pro Pannonia, 2011. - 311 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-46-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3321392]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2011.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [az előszót és a lábjegyzeteket írta, a szöveget gond. Szigethy Gábor]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2011]. - 182 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3321226]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2011.
Wessely Gábor (1957-)
   Magán(y)krónika : Kádár kori sztori / Wessely Gábor ; [ill. Szatmári Juhos László]. - [Tolna] : Geográf K., 2011. - 211 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyszínű füzetek : vörös ; 13.)
ISBN 978-963-08-1518-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - Kádár-korszak - memoár
894.511-94(439)"194/198"
[AN 3320815]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2011.
Zsubori Ervin (1961-)
   Állati növényi ábécé : pletykák, szóbeszédek, rosszindulatú híresztelések / [versek] Zsubori Ervin ; [rajzok] Tenke István. - Sopron : Artemisz, 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87869-5-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3319009]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9582 /2011.
   A bűvös erdő : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2011. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos történetek
ISBN 978-963-297-459-0 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3321985]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2011.
   Csipkerózsika : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2011. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos mesék
ISBN 978-963-297-462-0 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3321947]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2011.
   A fehér kisegér. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [8] p. : ill., színes ; 26 cm
Figuratív alakú. - keretcím: Mesefüzetek
ISBN 978-963-445-241-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3319470]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2011.
   Hófehérke : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2011. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos mesék
ISBN 978-963-297-461-3 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3321973]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2011.
Lucado, Max
Your special gift (magyar)
   Különleges ajándék / Max Lucado ; ill. David Wenzel ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-54-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3321600]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2011.
Miler, Zdeněk (1921-)
Jak krtek ke kalhotkám přišel (magyar)
   A vakond nadrágja / ... ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8995-7 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3321368]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2011.
   A születésnapi bál : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2011. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos történetek
ISBN 978-963-297-460-6 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3321976]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9589 /2011.
Park, Judith (1984-)
Y square (magyar)
   Y square / Judith Park ; [ford. Horváth Tamara Éva]. - Budapest : Nipponeria, 2010. - 179, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-9860-3 fűzött : 1700,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3319053]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2011.
Tetsuda Midori
   Ten Devin / Tetsuda Midori. - [Budapest] : Sashegyi Unicum Kft., 2010-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 3322668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 187, [5] p.
ISBN 978-963-08-2070-7 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3322676] MARC

ANSEL
UTF-8