MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/10/28 12:01:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9591 /2011.
Ágoston István (1931-)
   Honunktól hazánkig : az ónodi honismereti mozgalom 30 évéről, 1977-2007 : esettanulmányok / Ágoston István. - Miskolc ; Ónod : Dominium Kvk., 2011. - 244 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87980-9-1 fűzött
Ónod-Muhi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület
Ónod - helyismeret - egyesület - helytörténet
061.2(439-2Ónod)"197/200" *** 908.439-2Ónod *** 943.9-2Ónod
[AN 3325609]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2011.
   Aktualitások a kardiológiában : XVI. Debreceni Kardiológiai Napok : 2011. március 2-5. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : DE, [2011]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-87-5 fűzött
szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 616.12
[AN 3325546]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2011.
   Development prospects of rural areas lagging behind in the CEE region : [Gödöllő ..., 24-27 May 2011] : conference proceeding / [ed. by the László Villányi, József Káposzta, Henrietta Nagy] ; [org., publ. by the Szent István University ...]. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2011. - 282 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-234-0 fűzött
Közép-Európa - mezőgazdaság - 21. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gödöllő) *** 338.43(4-11)"20"
[AN 3323597]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2011.
Mónus Ágnes
   Két évtized : a Vill-Korr Hungária Kft. története, 1990-2010 / [írta Mónus Ágnes]. - [Győr] : Vill-Korr Hungária Kft., 2010. - 69 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
Vill-Korr Hungária Kft. (Győr)
Győr - villanyszerelés - villamos hálózat - vállalat - történeti feldolgozás
061.5(439-2Győr)(091) *** 621.315/.316
[AN 3324671]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2011.
   Móri Elektronika : emlékkönyv, 2001-2011. - [Mór] : [Flextronics Automotive Mór Kft.], [2011]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Flextronics Automotive Mór Kft.
elektronika - iparvállalat - testülettörténet - fényképalbum
061.5(439-2Mór)(084.12) *** 621.38
[AN 3324233]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2011.
   A Szegedi Művészklub évtizedei, 1968-2011 / szerk. Polner Zoltán. - Szeged : Bába, 2011. - 429, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-039-5 fűzött
Szegedi Művészklub
Szeged - kulturális egyesület - kulturális élet - történeti feldolgozás
061.2(439-2Szeged)(091) *** 316.7(439-2Szeged)"196/200"
[AN 3322472]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9597 /2011.
Droppánné Debreczeni Éva
   Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története : különös tekintettel a könyvtári gyűjtemény alakulására / Droppánné Debreczeni Éva. - Budapest : OPKM, 2003-2010. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-9315-67-2
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest)
Budapest - könyvtártörténet - múzeum
026(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)OPKM(091)
[AN 1071814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1958-1990. - 2010. - 526 p. : ill.
Bibliogr.: p. 425-427. - Összefoglalás angol, francia, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-682-660-4 kötött
[AN 3327652] MARC

ANSEL
UTF-89598 /2011.
   Erdélyi Szépmíves Céh : emlékkönyv, 1924-1944, 1990-1995 / összeáll. Tar Károly. - [Budapest] : Közdok, [2010]. - 262 p. : ill. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
ISBN 978-963-552-422-8 fűzött
Erdélyi Szépmíves Céh
Erdély - könyvkiadás - határon túli magyar irodalom története - irodalmi élet - író - 20. század
655.4/.5(498)"19" *** 894.511(498)(091)"19" *** 894.511(498)(092)
[AN 3323396]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9599 /2011.
   A magyar soros EU-elnökség kulturális értékei : a Hungarofest különleges féléve, 2011. január 1 - június 30. / [fel. szerk. Balatoni Monika]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 66, [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5108-03-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kultúra - kulturális politika
008:323(4-62) *** 008(439)
[AN 3325490]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2011.
A magyar soros EU-elnökség kulturális értékei (angol)
   Cultural values of the Hungarian EU presidency : a special semester for Hungarofest, 1 January - 30 June 2011 / [... ed. Monika Balatoni]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 66, [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5108-09-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kulturális politika - kultúra
008:323(4-62) *** 008(439)
[AN 3325496]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2011.
Márfai Molnár László (1966-)
   Arte legis helyett : a hálózatos tudás természetrajzához / Márfai Molnár László. - Budapest : Ráció, 2011. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-14-5 fűzött : 2300,- Ft
tudományfilozófia - ismeretelmélet - esztétika - kultúra
001 *** 165 *** 111.852 *** 316.7
[AN 3322712]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2011.
   Tudományos Ismeretterjesztő Társulat : 170 év a társulati elnökök munkásságának tükrében / [... összeáll. Gazda István]. - [Budapest] : TIT ; [Piliscsaba] : [Mati], 2011. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 89.)
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-963-412-456-6 fűzött
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Magyarország - testülettörténet - tudományos egyesület - tudós - kulturális politika - ismeretterjesztés - 19. század - 20. század
001(439)(092) *** 008:323(439)(091) *** 061.2(439)TIT(091)(092)
[AN 3323335]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9603 /2011.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : a tudatos sorsalakítás kézikönyve : gyakorlati spiritualitás / Gunagriha. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Madal Bal, [2011], cop. 2010. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-11-8 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3324842]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2011.
Lilly, William (1602-1681)
Christian astrology (magyar)
   Keresztyén asztrológia : első könyv: Bevezetés az asztrológiába : második könyv: Mindenféle kérdések és kérések megoldása / William Lilly ; [ford. Kristina Waardahl és Tárnoki Gábor]. - Budapest : Mediter, 2011. - XVI, 536 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1673-1 kötött : 5000,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3323864]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2011.
Müller Péter (1936-)
   Jóskönyv : Ji-king mindennapi használatra / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2011, cop. 2001. - 526 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-610-5 kötött
jövendőmondás
133.3
[AN 3328504]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9606 /2011.
   Társadalmi részvételi folyamatok a természetvédelemben ; [közread. a Védegylet Egyesület]. - Budapest : Védegylet Egyes., 2010-. - 30 cm
ISBN 978-963-87081-6-8
természetvédelem - társadalmi részvétel
504.06 *** 323.21
[AN 3323191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Módszertani útmutató / kész. Fabók Veronika. - 2010. - 16 p.
Bibliogr.: p. 16-[17].
ISBN 978-963-87081-7-5 fűzött
[AN 3323192] MARC

ANSEL
UTF-89607 /2011.
   "Tehetségnap - 2011" : tudományos diákköri rendezvény : 2011. május 25. / [szerk. Falusi Eszter, Török Gergely] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 61 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-235-7 fűzött
mezőgazdaság - környezettudomány - egyetem
504 *** 378.184 *** 338.43
[AN 3324236]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9608 /2011.
   Analízis : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5895-9 fűzött : 2900,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3328460]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2011.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Vektorgeometria és lineáris algebra : matematika a műszaki főiskolák számára / Scharnitzky Viktor. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5484-5 fűzött : 2900,- Ft
vektoranalízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 3328465]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9610 /2011.
Drösser, Christoph (1958-)
Der Physikverführer (magyar)
   Csábító erők, avagy A mindennapok fizikája / Christoph Drösser ; [ford. Bátkai András és Békési Brigitta]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 199 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-293-131-9 kötött : 2990,- Ft
alkalmazott fizika
53
[AN 3323608]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2011.
   Fizika / főszerk. Holics László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 1287 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8487-6 kötött
fizika - kézikönyv
53(035)
[AN 3324823]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9612 /2011.
   A víz kultúrája / szerk. Bartha Elek, Keményfi Róbert, Lajos Veronika. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2010. - 256 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 55.)
A Budapesten, 2008. nov. 4-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-435-2 kötött
Magyarország - víz - művelődéstörténet - magyar néprajz
546.212 *** 930.85(439) *** 398.21(=945.11)
[AN 3323868]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9613 /2011.
   Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek : földrajzi tanulmányok / szerk. Frisnyák Sándor és Gál András ; [kiad. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2011. - 499, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-69-4 kötött
Kárpát-medence - természeti földrajz - társadalomföldrajz
911.2(4-191) *** 911.3(4-191)
[AN 3324684]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9614 /2011.
Gerhardt, Ewald
Der grosse BLV-Pilzführer für unterwegs (magyar)
   Gombászok kézikönyve : [kibővítve magyarországi fajokkal, hazai elterjedési, gyakorisági és veszélyeztetettségi adatokkal] / Ewald Gerhardt ; [a piktogramokat ... Daniela Farnhammer kész.] ; [ford. Locsmándi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mérték, 2011. - 718 p. : ill., főként ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-20-8 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3326068]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2011.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Állati élőhelyek 1 : matricás foglalkoztató / [írta Kiss Bitay Éva, Szabóné Debreceni Erzsébet] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 14, [2] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-250-1 fűzött
vadon élő állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3323255]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2011.
Schmidt Egon (1931-)
   Négy évszak ösvényein / Schmidt Egon, Bécsy László. - Budapest : Új ember, 2010. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-18-8 kötött
Magyarország - fauna - madár
591.9(439) *** 598.2(439)
[AN 3324280]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2011.
Skerry, Brian (1962-)
Ocean soul (magyar)
   TengerLélek / Brian Skerry ; [... ford. Forró László]. - Budapest : Geographia, 2011. - 263 p. : ill., színes ; 28x33 cm
ISBN 978-615-5105-09-8 kötött
fauna - óceán - fényképalbum
591.9(26)(084.12)
[AN 3325560]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2011.
Szeberényi József (1950-)
   Biológiai fejtörők és tesztek : [bio-logika] : [gimnáziumi korosztálynak, orvosnak, biológusnak készülőknek] / Szeberényi József, Sebők Ágnes. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Junior, cop. 2011. - 294 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9950-46-7 fűzött
biológia - példatár
57(076)
[AN 3323936]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9619 /2011.
   130 éves a Magyar Vöröskereszt. - Budapest : M. Vöröskereszt, 2011. - 94, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kötött
Magyar Vöröskereszt
Vöröskereszt
Magyarország
614.885(439) *** 364.044.66(439)
[AN 3325298]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2011.
   Az akarat / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2011. - 406 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 9.)
A Szegeden, 2010. máj. 13-14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-1-2 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - akarat
159.947 *** 1(100)(091)
[AN 3325381]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2011.
Bell, Hanna V.
   Megélni, átélni, túlélni, avagy Hogyan is segíthetne a pozitív életszemlélet gyermekeknek és szülőknek feldolgozni a csalódásokat, fájdalmas élethelyzeteket a kisgyermekkortól egészen a felnőttkor küszöbéig? [elektronikus dok.] / Hanna V. Bell. - Szöveg (pdf : 665 KB). - [Budapest] : [Fekete B.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102541. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1173-6
mentálhigiénia - gyermek - elektronikus dokumentum
613.865-053.2
[AN 3300632]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2011.
Bell, Hanna V.
   Pancsi történetei versekben [elektronikus dok.] : kiegészítés A nagy titok kicsiben, avagy hogyan magyaráztam el a 4 éves kislányomnak a vonzás törvényét c. e-könyvhöz / Hanna V. Bell. - Szöveg (pdf : 215 KB). - [Budapest] : [Fekete B.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102540. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-0842-2
mentálhigiénia - gyermek - vers - elektronikus dokumentum
613.865-053.2(0:82-14)
[AN 3300623]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2011.
Dubounet, Desiré (1951-)
   The integral details of the body electric simplified for SCIO therapists [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 5.49 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102657. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-01-4 : 23 EUR
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3306799]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2011.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Introduction to pharmaceutical science with the science of homeopathy [elektronikus dok.] / by ... Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
gyógyszerészet - homeopátia - elektronikus dokumentum
615 *** 615.015.32
[AN 3300932]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2011.
   Ember! Tervezz! : érdemes korán kezdeni... : [karriertervezési kézikönyv felsőoktatásba lépőknek] / [... szerzői Baumstark Beáta et al.] ; [közread. a] Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája [és a Karrier Irodák Országos Kerekasztala]. - Átd. kiad. - Budapest : HÖOK : Karrier Irodák Orsz. Kerekasztala, 2011. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88385-4-4 fűzött
Magyarország - karrier - életvezetés - felsőoktatás
613.865 *** 65.013 *** 378(439)
[AN 3328495]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2011.
Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Fonyó Attila ; Kollai Márk közreműködésével. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 707 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-344-1 kötött : 17900,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 3326218]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2011.
   Fül-orr-gégészet, fej-nyak-sebészet : egyetemi tankönyv / szerk. Répássy Gábor. - Budapest : Medicina, 2011. - 536 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-311-3 kötött : 9600,- Ft
fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.21(075.8)
[AN 3326223]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2011.
Göde Imre
   Mozogjunk okosan! : út az örömteli testedzéshez / Göde Imre. - [Veszprém] : Élj Inkább Alapítvány, 2011. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-89123-1-2 fűzött
torna
613.71
[AN 3325588]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2011.
Harris, Russ (1962-)
The happiness trap (magyar)
   A boldogságcsapda : lovagold meg életed hullámait! / Russ Harris. - [Budapest] : Illia, cop. 2010. - 239 p. ; 24 cm
Ford. Kerekes Mónika
ISBN 978-963-9769-03-8 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3323447]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2011.
Hoffmann Gyula
   Fejlődésbiológia [elektronikus dok.] / Hoffmann Gyula, Csoknya Mária. - Pécs : Virágmandula Kft., 2011-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 2. köt. alapján kész. - Működési követelmények: Adobe Reader
egyedfejlődés - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
611.013(075.8) *** 591.3(075.8)
[AN 3306777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 15 MB). - 2011
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102656
ISBN 978-963-89213-4-5
[AN 3306788] MARC

ANSEL
UTF-89631 /2011.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   A házasság és a család belső világa / Horváth-Szabó Katalin. - 2. utánny. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2011. - 323 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 6.)
Bibliogr.: p. 303-323.
ISBN 978-963-7166-89-1 kötött
család - nemek lélektana - házasság - párkapcsolat
159.922.1 *** 173 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3325484]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2011.
Juhász Márta
   Mass spectrometric behaviour of phosphorus-containning heterocycles and ring-chain tautomerism of some 1,3-O,N-heterocycles / Márta Juhász. - Szeged : JATEPress, 2008 [!2011]. - 47, [68] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 145.)
Bibliogr.: p. 4-5.
Fűzött
gyógyszerkémia - heterociklusos vegyület
615.011.5 *** 547.7
[AN 3322411]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2011.
Kawasaki, Guy (1954-)
Enchantment (magyar)
   Elbűvölés : az érzések, a tettek és a gondolkodásmód befolyásolásának művészete / Guy Kawasaki ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 266 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-063-8 kötött : 3900,- Ft
siker - életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 3322779]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2011.
   Kiútkereső : segítségnyújtás krízisbe jutott kismamáknak / [kiad. az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Együtt az Életért Közhasznú Egyes., 2011. - 70 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1609-0 fűzött
terhesség - kritikus élethelyzet - lelki segély
618.2 *** 364.442.8
[AN 3324706]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2011.
Monodrama (magyar)
   Monodráma : a pszichodráma és az egyéni terápia gyógyító találkozása / szerk. Barbara Erlacher-Farkas, Christian Jorda ; [ford. Sándor Anna és Tarr Krisztina]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 345 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9082-2 fűzött
pszichodráma - pszichoterápia
615.851.84
[AN 3322830]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2011.
   Munkahelyi stressz : hogyan kezelhető a legjobban? : gyakorlati kézikönyv a vállalkozások számára : [SPAT: Stress prevention activities training]. - [Nagykovácsi] : Trebag Kft., 2011. - 90 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-08-2134-6 fűzött
stressz - munkalélektan
612.06 *** 65.013 *** 331.101 *** 159.9
[AN 3325473]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2011.
Nagy Edit
   Az én agykontrollom / Nagy Edit. - [Hortobágy] : [Tompharma], cop. 2011. - 71 p. ; 20 cm
Fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8030-82-5)
agykontroll
613.865
[AN 3323780]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2011.
   Az onkológia alapjai : egyetemi tankönyv / szerk. Kásler Miklós. - Budapest : Medicina, 2011. - 1173 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-345-8 kötött : 12700,- Ft
onkológia - egyetemi tankönyv
616-006(075.8)
[AN 3326172]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2011.
Pannon Egészségügyi Napok (51.) (2011) (Siófok)
   51. Somogyi Egészségügyi Napok - Pannon Egészségügyi Napok : Siófok, 2011. szeptember 2-3. : előadások és poszterek összefoglalói / [szerk. Hunyady Béla, Lelovics Zsuzsanna] ; [kiad. Kaposi Mór Oktató Kórház]. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, [2011]. - 52 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87916-2-7 fűzött
orvostudomány - orvosi kezelés - konferencia-kiadvány
61 *** 616-07 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3325526]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2011.
Pape, Detlef (1954-)
Die Hormonformel (magyar)
   Hormonképlet : a valóban eredményes női fogyókúra titka / Detlef Pape, Beate Quadbeck, Anna Cavelius ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték, 2011. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-21-5 fűzött
fogyókúra - egészséges életmód - nő - szakácskönyv
613-055.2 *** 613.24-055.2
[AN 3324855]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2011.
   Pszichológia : A - Z : [a pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven] / [szerk.] Pléh Csaba, Boross Ottilia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 401, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
ISBN 978-963-05-8658-0 kötött
lélektan - szaklexikon - szakszótár - kétnyelvű szótár
159.9 *** 159.9:030 *** 801.323=20=945.11
[AN 3324864]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2011.
Simó Tímea (1975-)
   Pocakosnapló : [babavárás hétről-hétre 3D-s ultrahang fotókkal] / Simó Tímea. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : New Age Média 2000, 2010, cop. 2005. - 65 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87322-3-1 kötött : 2990,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3323364]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2011.
Staal, David
Words kids need to hear (magyar)
   Kincset érő szavak : ...amit a gyerekeknek hallaniuk kell, hogy azzá váljanak, akivé Isten megalkotta őket / David Staal ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2011. - 150 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-88895-1-5 fűzött : 1820,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3324273]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2011.
Szabó Jázmin
   Refluxosok kézikönyve : [receptek, a Jázmin-diéta, természetes gyógymódok, hasznos tanácsok] / Szabó Jázmin. - Budapest : Shen Stúdió, 2010. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2287-9 fűzött
gyomorbetegség - táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
616.329 *** 616.33-008.1 *** 641.563(083.12)
[AN 3323580]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2011.
Szakály Ernő
   Sopron, 1910-2010 : 100 éves a Siketek és Nagyothallók Soproni Szövetsége / Szakály Ernő ; [kiad. a Sinosz]. - Budapest : Sinosz, 2010. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-88487-2-7 fűzött
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. Soproni Szervezet
Sopron - siket - egyesület
616.28-008.1 *** 061.2(439-2Sopron)
[AN 3324814]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2011.
Szarka Lajos
   Hévíz / [szerző ... Szarka Lajos]. - [Budapest] : Sprinter Plusz, [2011]. - 229 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-4844-8 fűzött
Hévíz - gyógyfürdő - helyismeret
615.838(439-2Hévíz) *** 908.439-2Hévíz
[AN 3325562]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2011.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit szakácskönyv / Szendi Gábor, Mezei Elmira ; [ételfotók Korpádi Péter és Patyi Árpád]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 307 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 290-299.
ISBN 978-963-9971-41-7 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3326612]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2011.
   Szt. Gellért fürdő másképp = Bath fictions : St. Gellért Bath / [szerk. ... Simon Szabolcs, Vojtku Ágnes] ; [... kiad. ... a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.]. - [Budapest] : Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., 2010. - [12] p. : ill., színes ; 15x21 cm + CD-R, 3 képeslap
ISBN 978-963-06-9619-7 fűzött
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Budapest). Szent Gellért Gyógyfürdő
Budapest. 11. kerület - gyógyfürdő - fényképalbum - elektronikus dokumentum
615.838(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3323345]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2011.
   A tocilizumab (RoActemra) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában [elektronikus dok.] : szakirodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani vizsgálat / szerk. Péntek Márta ; kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : BCE, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102092. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-503-449-9
reuma - ízületi gyulladás - gyógyszeralkalmazás - elektronikus dokumentum
616.72-002.77 *** 615.212.3
[AN 3282181]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2011.
Toney, Reba
The rating game (magyar)
   Osztályozó játék : tuti recept a tökéletes lelki társ megtalálásához / Reba Toney ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2011. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-66-2 fűzött
párkapcsolat - életvezetés
613.865 *** 316.472.4
[AN 3324621]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9651 /2011.
   Megújuló energiák : legjobb gyakorlatok / [szerk. Biró Tamás] ; [kiad. a Száz Magyar Falu Vidékfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Szigetbecse : Száz M. Falu Vidékfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., [2011]. - 198 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0809-5 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - ezredforduló
620.91(439)"201" *** 620.95(439)"200"
[AN 3325683]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9652 /2011.
   DOStalgia : 30 éves a PC / szerk. Képes Gábor ; [kiad. a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum]. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2011. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a 2011. jún. 24 - dec. 24. között rendezett kiállítás alkalmából. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7099-19-9 fűzött
technikatörténet - személyi számítógép - számítástechnika
681.3(091)
[AN 3323417]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2011.
   Honlapépítés a XXI. században : kezdőknek és haladóknak / [szerk. ... Szabó Vince] ; [az 1. fejezet Balássy György munkája] ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2011. - 291 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-10-5 fűzött
weblapszerkesztés
519.682 *** 681.324Internet
[AN 3323467]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2011.
Johnson, Steve (1961-)
Microsoft Windows 7 on demand (magyar)
   Microsoft Windows 7 : pontról pontra / Steve Johnson ; [ford. Görbe Angéla, Havadi Krisztina]. - Budapest : Perfact, cop. 2011. - XIII, 528 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-16-6 fűzött : 5990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 3323571]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2011.
Mayer István
   Fel a netre, öregem! : [frissített gyakorlati tudnivalók az internetről és a számítógépről az "ezüstgeneráció" részére] / Mayer István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Panem, 2011. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-963-545-533-1 fűzött : 2200,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 3326526]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2010 [elektronikus dok.] : alapok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103429. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-741-9
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3329096]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 2010 [elektronikus dok.] : objektumok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103428. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-742-6
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3329090]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2011.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2011]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-497-4 fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 3326636]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9659 /2011.
Császi Irén (1965-)
   "Ki játszik ilyet?" : játékhagyomány és játékdivat : kiállításismertető : Eger, Dobó István Vármúzeum ..., 2010. április 21 - október 17. / [szöveg Császi Irén, Bujdosné Pap Györgyi, H. Szilasi Ágota]. - Eger : Dobó I. Vármúz., [2010]. - 28 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88924-0-9 fűzött
Magyarország - játékszer - gyermekjáték - magyar néprajz - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
688.72(439)(091) *** 394.3(=945.11) *** 061.4(439-2Eger) *** 930.85(439)
[AN 3323030]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2011.
Szonda István
   Céh, ipartestület, szövetkezet : társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban / Szonda István. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2010. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
Bibliogr.: p. 147-151. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-432-1 kötött
Endrőd - cipőipar - ipartörténet - ipartestület - társadalomtörténet
685.34(439-2Endrőd)(091) *** 334.782(439-2Endrőd)(091) *** 316.3(439-2Endrőd)(091)
[AN 3284441]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2011.
Tönköl Tamás
   A lágy kontaktlencse illesztése / Tönköl Tamás. - Budapest : Medicina, 2011. - 332 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-342-7 kötött : 5600,- Ft
kontaktlencse - szemészet
681.73 *** 617.7
[AN 3325628]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9662 /2011.
   OROSházaGLAS : az üveg a fény világa : [2010]. - [Orosháza] : [OrosházaGlas Kft.], [2011]. - [150] p. : ill., színes ; 28x31 cm
A bev. német és angol nyelven is
Kötött
Orosháza - üvegipar - vállalat - épületüvegezés - fényképalbum
666.1(439-2Orosháza) *** 698.3(084.12) *** 061.5(439-2Orosháza)
[AN 3324964]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9663 /2011.
   Ferihegyi pillanatok : hatvan év a magyar polgári repülés szolgálatában = Glimpses of Ferihegy : sixty years in service of the Hungarian civil aviation / [szerk. ... Dávid Gábor, Hardy Mihály] ; [közread. a] Budapest Airport. - 2. kiad. - [Budapest] : Budapest Airport, 2010. - 183 p. : ill., részben színes ; 25x31 cm
Kötött
Budapest - repülőtér - történeti feldolgozás - fényképalbum
656.71(439Bp._Ferihegy)(091)(084.12)
[AN 3324945]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2011.
Kalocsai Péter
   Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon, 1867-1914 / Kalocsai Péter ; [kiad. Vasi Múzeumbarát Egylet]. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. - 280 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-248
ISBN 978-963-88188-2-9 kötött
Sopron - Szombathely - közlekedéstörténet - városi tömegközlekedés - 19. század - 20. század
656.025(439-2Sopron)"186/191" *** 656.025(439-2Szombathely)"186/191"
[AN 3324299]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9665 /2011.
   Basics of animal welfare & product quality / ed. by E. Szűcs, Sz. Konrád and E. N. Sossidou ; [publ. by the] Szent István University. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2010. - 375 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-143-5 fűzött
állattenyésztés - állat-ember kapcsolat - biogazdálkodás
636 *** 631.147 *** 591.557.2
[AN 3324146]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2011.
Darázs Sándor
   A Szegedi Konzervgyár története, 1940-2007 / Darázs Sándor. - Szeged : Bába, 2011. - 503 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-033-3 fűzött
Szegedi Konzervgyár
Szeged - iparvállalat - tartósítóipar - történeti feldolgozás
664.8/.9(439-2Szeged) *** 061.5(439-2Szeged)
[AN 3322576]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2011.
Mészáros Gabriella
   Bortankönyv / Mészáros Gabriella és Sánta Zoltán. - Budapest : Borkollégium, 2011-. - 24 cm
bor - borászat
663.2
[AN 3323574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A világ borai. - 2011. - 627, [2] p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. [629].
ISBN 978-963-89243-0-8 fűzött
[AN 3323572] MARC

ANSEL
UTF-89668 /2011.
   Szaporodásbiológiai alapismeretek / szerk. Látits György. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2006. - 223 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-286-578-2 fűzött
állattenyésztés - szaporodás
636.082.2
[AN 3325635]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2011.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP és élelmiszerbiztonsági előírások az Európai Unióban / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. - Utánny. - Budapest : KIT, 2011, cop. 2009. - 206 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-637-315-3 fűzött
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy
663/664.017(4-62) *** 614.31(4-62) *** 65.018(4-62)
[AN 3324801]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2011.
   A westie. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-92-2 fűzött
öleb - kutyatartás
636.7
[AN 3323497]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9671 /2011.
Sebestyén Szilvia
   Saláták / [írta Sebestyén Szilvia]. - Budapest : Első M. Makrobiotika Int., [2011]. - 75, IX p. ; 21 cm. - (Makrobiotikus receptfüzetek)
Spirál fűzéssel
Fűzött
saláta - makrobiotika - szakácskönyv
641.83(083.12) *** 613.261
[AN 3324038]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9672 /2011.
Bjerck-Amundsen, Petter (1950-)
Søren Kierkegaard - for begyndere (magyar)
   Søren Kierkegaard kezdőknek avagy Hogyan is taníthatjuk Kierkegaardot középiskolás fokon : egy dán irodalomtanár ajánlata / Petter Bjerck-Amundsen ; [ford. Lázár Ervin Járkáló]. - [Budapest] : Közdok, [2010]. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-963-552-428-0 fűzött
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Dánia - filozófus - 19. század
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 3323276]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2011.
Borsody Miklós (1817-1885)
   A philosophia mint önálló tudomány, s annak feladata / Borsody Miklós. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2011. - 103, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-84-6 fűzött
filozófia - vallásfilozófia
1 *** 21
[AN 3325342]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2011.
   Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás / szerk. Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton. - Budapest : Ráció, 2011. - 332 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-16-9 fűzött : 3100,- Ft
Burke, Edmund (1729-1797)
Nagy-Britannia - Magyarország - filozófus - esztétika - kulturális hatás - politikai eszme - felvilágosodás - 18. század - 19. század
1(410)(092)Burke,_E. *** 111.852 *** 32.001(439)"17/18"
[AN 3322722]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2011.
Evola, Julius (1898-1974)
L'individuo e il divenire del mondo (magyar)
   Az individuum és a világ létesülése / Julius Evola ; [ford. Molnár András] ; [a függ. Domján László fordítása]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2011. - 92 p. ; 18 cm. - (Regulus kollekció, ISSN 1586-295X ; 6.)
ISBN 978-963-87422-6-1 fűzött : 990,- Ft
filozófia - olasz irodalom
1(45)Evola,_J. *** 850-96=945.11
[AN 3324302]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2011.
   Filozófia / főszerk. Boros Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 1434 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8486-9 kötött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3324567]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2011.
   Az igazságról / [szerk. Xeravits Géza és Papp Miklós]. - Budapest : Vigilia, 2011. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 19.)
A Budapesten, 2010. nov. 13-án rendezett tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-20-0 fűzött : 1500,- Ft
igazság - vallásfilozófia
111.83 *** 21 *** 165.023.1
[AN 3323491]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2011.
Onfray, Michel (1959-)
Théorie du voyage (magyar)
   Az utazás elmélete : a földrajz poétikája / Michel Onfray ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Orpheusz, 2011. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9377-56-1 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9912-23-6)
filozófia - utazás
1(44)Onfray,_M. *** 379.85
[AN 3322801]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9679 /2011.
   Átjárható határok : ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára / szerk. Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám. - Debrecen : DRHE, 2011. - 555 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Debrecinensis, ISSN 2062-6045 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-66-7 kötött
Magyarország - teológia - művelődéstörténet - emlékkönyv
21 *** 930.85(439) *** 930.85(100)
[AN 3324422]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2011.
Balázsné Fodor Edina
   Eger érsekei voltak, 1804-1943 / Balázsné Fodor Edina. - [Andornaktálya] : Balázsné Fodor E., 2011. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-08-1597-0 fűzött
Egri Főegyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - érsek - életrajz
282(439)(092) *** 282(439-03Egri_főegyházmegye)(091)(092)
[AN 3324324]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2011.
   Barth és a magyar református teológia : rekonstrukciós kísérlet / Fazakas Sándor, Ferencz Árpád szerk. - Debrecen : DRHE Karl Barth Kutint., 2011. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet kiadványai, ISSN 1789-0721 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8429-67-4 fűzött
Barth, Karl (1886-1968)
Svájc - Magyarország - teológus - református egyház - hatás - 20. század
21(494)(092)Barth,_K. *** 284.2(494)(092)Barth_K. *** 284.2(439)
[AN 3324337]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2011.
Erwin, Gayle D.
The Jesus style (magyar)
   A Jézus-stílus / Gayle D. Erwin ; [ford. Theodoropoulos Ottília]. - [Budapest] : Golgota K., cop. 2011. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87036-7-5 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3325595]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2011.
Geest, Hans van der
Unter vier Augen (magyar)
   Négyszemközt : példák a sikeres lelkigondozásra / Hans van der Geest ; [ford. Vári Andrea]. - Utánny. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2011. - 223 p. ; 25 cm. - (Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia, ISSN 1589-6161 ; 2.)
Bibliogr.
lelki gondozás - lelki segély
253 *** 364.442.8
[AN 3324335]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2011.
György Antal
   A hit példaképei : egyháztörténeti olvasókönyv / [írta György Antal] ; [... a rajzokat kész. Pap Klára]. - Budapest : Kálvin, 2011. - 488 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 484-486.
ISBN 978-963-558-007-1 kötött : 1650,- Ft
protestáns egyház - egyházi személy - életrajz - tankönyv
284(100)(092)(078)
[AN 3326501]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2011.
Keveházi László (1928-)
   100 éve született Sztehlo Gábor / Keveházi László. - Budapest : Luther K., 2011. - 61 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 56-61.
ISBN 978-963-9979-44-4 fűzött
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Sztehlo_G.
[AN 3326355]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2011.
   Kezdetben volt az Ige : tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére 80. születésnapja alkalmából / szerk. Peres Imre. - Debrecen : DRHE, 2011. - 433 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Debrecinensis, ISSN 2062-6045 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-65-0 kötött
teológia - bibliamagyarázat - emlékkönyv - személyi bibliográfia
22.07 *** 21 *** 012Semsey_K.
[AN 3324410]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2011.
Köhler Júlia
   Történetünk / Köhler Julia. - Mezőberény : [Köhler J.], 2010. - 286 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9208-3 kötött
Mezőberényi I. Kerületi Evangélikus Egyházközség
Mezőberény - egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-2Mezőberény)(091)
[AN 3325616]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2011.
Kósa László (1942-)
   Művelődés, egyház, társadalom : tanulmányok / Kósa László. - Budapest : Akad. K., 2011. - 524 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9057-0 kötött
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - állam és egyház viszonya - népi vallásosság
284.2(439)(091) *** 322(439) *** 398.3(=945.11)
[AN 3322607]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2011.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   A Jelenések könyvének magyarázata / Lenkeyné Semsey Klára ; kiad. a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. - Debrecen : Mo. Ref. Egyh. Doktorok Kollégiuma, 2011-. - 24 cm
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3324287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., "Íme, mindent újjá teszek" : eszméltetés, figyelmeztetés, küzdelem az emberért, a népekért. - 2011. - 348 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1936-7 fűzött
[AN 3324292] MARC

ANSEL
UTF-89690 /2011.
Löw Lipót (1811-1875)
   Sámuel próféta és Széchenyi István történelmi párhuzamban : elmélkedés, melyet a szegedi zsinagógában az 1860-dik évi május hó 20-dikán, a Széchenyi-gyászünnep alkalmával tartott Löv Lipót ... - Emlékkiad. - Szeged : Bába, 2011. - 16 p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szeged : Szegedi Zsinagógai Gyülekezet, 1860
ISBN 978-963-319-028-9 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - zsidó vallás - történelmi személy - gyászbeszéd - hasonmás kiadás
296 *** 252.9 *** 094/099.07 *** 943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 3322617]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2011.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Il sí dell'uomo a Dio (magyar)
   Személyes igen Istennek / Chiara Lubich ; [ford. Tóth Pál]. - Utánny. - Budapest : Új Város, 2011. - 104 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 978-963-00-8590-8 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3325701]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2011.
Nagy Tibor
   Uram, ha akarod.. : csendespercek a próbatételek napjaiban / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2011. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-300-993-2 fűzött : 130,- Ft
imakönyv
243
[AN 3326518]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2011.
Rigó Józsefné Prikler Emerencia (1853-1936)
   Egy zarándok naplója, 1913 : Rigó Józsefné Prikler Emerencia lourdesi zarándokútja / összeáll. Rigó Éva ; [kiad. a Székely Ház Közhasznú Alapítvány]. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, cop. 2011. - 64, [16] p. : ill. ; 21 cm
A kéziratos napló fotómásolatával
ISBN 978-963-552-440-2 fűzött
Lourdes - zarándoklat - memoár
248.153.8(44-2Lourdes)(0:82-94)
[AN 3323578]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2011.
Stosiek, Nurit
Es muss noch mehr als alles geben (magyar)
   A mindennél is több kell [elektronikus dok] : Istenre éhezünk : női lelki nap, 2008 / Nurit Stosiek, Veronika Riechel, Gertraud Evanzin ; ford. Hámoriné Simon Cecília ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (prc : 118 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2008 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102545. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-07-8
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3300695]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2011.
Szabó Lajos (1953-)
   Élet a gyülekezetben : alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében / Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2011. - 256 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249-256.
ISBN 978-963-9979-39-0 fűzött : 1780,- Ft
evangélikus egyház - egyházközség - vallásgyakorlás
284.1 *** 262.2 *** 312.99(100)
[AN 3322897]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2011.
Szebik Imre (1939-)
   Isten küldetésében / Szebik Imre. - Budapest : Luther, 2011. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9979-41-3 fűzött : 1790,- Ft
vallásos irodalom - prédikáció - publicisztika
252 *** 244(0:82-92)
[AN 3322898]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2011.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - Budapest : Kálvin, 2011. - 253, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-089-7 kötött : 850,- Ft
vallásoktatás - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3326508]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2011.
Szénási Sándor (1925-2001)
   Ünnepeink : a református egyházi év / Szénási Sándor. - Budapest : Kálvin, 2011. - 98 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-558-090-3 fűzött : 490,- Ft
református egyház - keresztény ünnep
264-04
[AN 3326591]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2011.
   Szent Erzsébet út, Sárospatak - Kassa : útikalauz / [szöveg, szerk. Bodnár Boglárka et al.] ; [közread. a Szent Erzsébet Út Alapítvány]. - Sárospatak : Szt. Erzsébet Út Alapítvány, 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89226-0-1 fűzött
Kassa - Sárospataki kistérség - Kassai járás (Szlovákia) - zarándoklat - útikönyv
248.153.8(437.6-2Kassa) *** 248.153.8(439-2Sárospatak) *** 914.39-2Sárospatak(036) *** 914.376-2Kassa(036)
[AN 3324566]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2011.
   Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IV. Abaúj-tornai Református Egyházmegye I / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 2010. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 18.)
ISBN 978-963-08-0642-8 fűzött
Abaúj-tornai Református Egyházmegye
Szlovákia - református egyház - határon túli magyarság - kegytárgy - jegyzék
284.2(437.6-03Abaúj-Tornai_Egyházmegye)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 3324256]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2011.
   Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről / [szerk. Gáborjáni Szabó Botond] ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker. Nagykvt., 2011. - 221 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88488-3-3 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - Magyarország - református egyház - teológus - protestantizmus - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2(439)
[AN 3324754]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2011.
Taylor, Helen-Louisa
Jungchrists Pilgerreise (magyar)
   Kis zarándok vándorútja / H. L. Taylor ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Evangéliumi K., [2011], cop. 1996. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9867-96-3 fűzött
vallásos irodalom - regény - gyermekkönyv
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3328511]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2011.
   "Testben élünk" : XXII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia : 2010. szeptember 9-11. / [szerk. Benyik György]. - Szeged : JATEPress, 2011. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-315-056-6 fűzött
ember - emberi test - bibliakutatás - vallástudomány
233 *** 22.01 *** 291
[AN 3322432]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2011.
Török Dániel (1911-1975)
   Isten szántóföldje : jegyzetek, dokumentumok, összegyűjtött írások / Török Dániel ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ, 2011. - 165 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9386-85-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3325370]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2011.
Török József (1946-)
   Szent Péter örökében : Boldog II. János Pál pápa / Török József. - Budapest : Ecclesia, 2011. - 45 p. : ill. ; 17 cm. - (Ecclesia füzetek, ISSN 2062-8404)
978-963-363-333-5 fűzött : 380,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-333-5)
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3325332]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2011.
Török Péter (1959-)
   És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete / Török Péter. - 2. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : HÍD Alapítvány, 2011. - 264 p. ; 24 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 5.)
Bibliogr.: p. 246-264.
ISBN 978-963-7166-90-7 kötött
vallásszociológia - kisegyház - szekta
291 *** 316.7(100) *** 289
[AN 3325497]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2011.
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
   Isten markában / Zs. Tüdős Klára ; [szerk. Dizseri Eszter]. - 13. kiad. - Budapest : Kálvin, 2011. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-032-3 fűzött : 690,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244 *** 894.511-92
[AN 3326505]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2011.
   Veled futunk, Chiara Luce!. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - 16 p. : ill., főként színes ; 14 cm
Fűzött
Badano, Chiara Luce (1971-1990)
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3324321]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2011.
Wiersbe, Warren W.
On being a servant of God (magyar)
   Isten szolgálatában / Warren W. Wiersbe ; [ford. Kalácska Adrienn]. - [Budapest] : Golgota K., [2010]. - 183 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-181.
ISBN 978-963-87036-5-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3325443]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2011.
Zanzucchi, Michele (1957-)
Chiara Lubich : il cielo e l'umanità (magyar)
   Chiara Lubich, a menny és az emberiség / Michele Zanzucchi és Oreste Paliotti ; [ford. Bernáth Mária] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2011. - 68 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89102-1-9 fűzött
Lubich, Chiara (1920-2008)
Fokoláre Mozgalom
Olaszország - vallási szervezet - egyházi személy - 20. század - ezredforduló
267Fokoláre *** 267Fokoláre(092)Lubich,_Ch.
[AN 3323653]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9711 /2011.
   10 év, 100 projekt = 10 years, 100 projects / fel. szerk. Székely Edit ; ford. Mihály Árpád ; kiad. Hungarofest Nonprofit Kft. KultúrPont Iroda. - [Budapest] : Hungarofest KultúrPont Iroda, [2011]. - 119 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5108-04-4 fűzött
Magyarország - kulturális élet - művészeti élet - pályázat - ezredforduló
316.7(439)"200" *** 7(439)"200" *** 06.063(439)
[AN 3325407]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2011.
Albert József (1944-)
   Szociológiai alapismeretek / Albert József, Leveleki Magdolna. - Veszprém ; Budapest : Ziggy Bt., 2011. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5431-9 fűzött
szociológia - tankönyv
316(078)
[AN 3328493]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2011.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3276222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 7. kiad. - 299 p.
Szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika
ISBN 978-963-19-2781-8 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3325032] MARC

ANSEL
UTF-89714 /2011.
Békefi Remig (1858-1924)
   A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt / Békefi Remig. - Budapest : Dukász M., [2011]. - 67 p. ; 18 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési évével. - Bibliogr.
Fűzött : 800,- Ft
Magyarország - rabszolga - Árpád-kor
316.344.5(439)"10/12"
[AN 3323891]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2011.
   DPR vizsgálatok eredményei / [szerk. Szintay István, Marciniak Róbert] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc-Egyetemváros : ME, 2011. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Miskolc - diplomás - pályakezdés - minőségbiztosítás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - egyetem - követéses vizsgálat
316.37-057.85(439)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"200"(083.41) *** 65.018 *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 3324350]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2011.
   Az európai fiatalok világa a 21. század elején / [szerk. Jancsák Csaba] ; [ford. Domokos Tamás]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2011. - 199 p. ; 24 cm
Tart.: Ifjúságkutatás Európában : áttekintés, hogy a fiatalok a társadalom teljes értékű tagjaivá váljanak. Ifjúság - befektetés és helyzetbe hozás : Európai Unió, ifjúsági jelentés. - Egys. cím: European research on youth ; Youth - investing and empowering. - A 2. mű összállítója Feerick, Sean
ISBN 978-963-9573-73-4 fűzött
Európa - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-053.81(4)"200"(083.41)
[AN 3322592]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2011.
   Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat / szerk. Kozma Tamás és Pataki Gyöngyvér. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 241 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-108-9 fűzött
Közép-Európa - Bolognai folyamat - nemzetiség - oktatásügy - felsőoktatás - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(4-11)"199/200" *** 376.7(4-11)"199/200" *** 378(4-11)"199/200" *** 378.014.3(4-11)"199/200"
[AN 3325699]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2011.
A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához (angol)
   The contribution of culture to the implementation of the Europe 2020 strategy : highlights of a conference / [publ. by the KultúrPont Iroda]. - [Budapest] : KultúrPont Iroda, [2011]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. febr. 28 - márc. 1. között tartották
ISBN 978-963-89179-1-1 fűzött
Európai Unió - kultúra - művelődésügy - innováció - stratégiai menedzsment - 21. század
316.7(4-62)"2010/2012" *** 008(4-62)"2010/2020" *** 330.341.1 *** 658.1.011.1
[AN 3325436]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2011.
   A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához : válogatás a konferencia anyagából / [közread. a KultúrPont Iroda]. - [Budapest] : KultúrPont Iroda, [2011]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. febr. 28 - márc. 1. között tartották
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89179-1-1)
Európai Unió - művelődésügy - kultúra - innováció - stratégiai menedzsment - 21. század
316.7(4-62)"2010/2012" *** 330.341.1 *** 008(4-62)"2010/2020" *** 658.1.011.1
[AN 3325427]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2011.
Marozsán Zsolt
   Az óhazától az új hazáig : a sajószentpéteri németek történetéből = Von ehemaliger Heimat bis zu neuen Heimat : aus der Geschichte der Deutschen von Sajószentpéter / [írta Marozsán Zsolt]. - Miskolc : Dominium Kvk., [2010]. - 32 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87980-6-0 fűzött
Sajószentpéter - magyarországi németek - helytörténet
316.347(=30)(439-2Sajószentpéter) *** 943.9-2Sajószentpéter
[AN 3325711]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2011.
   A második világháború alatt sérelmet szenvedett zsidó származású magyar állampolgárok kárpótlásának folyamata Magyarországon : előzetes összefoglaló / írta és szerk. Botos János [et al.]. - Budapest : Holocaust Dokumentációs Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Páva könyvek, ISSN 2062-736X ; 3.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5132-04-9)
Magyarország - zsidóság - holokauszt - kártérítés - második világháború
316.347(=924)(439)"193/194" *** 323.12(=924)(439)"193/194" *** 368.025.8(=924)(439)
[AN 3323525]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2011.
   Meddig nyújtózkodjunk? : a magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában : gazdaságszociológiai műhelytanulmányok / szerk. Czakó Ágnes, Husz Ildikó, Szántó Zoltán ; [közread. a] BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet. - [Budapest] : BCE Innovációs Közp. Nonprofit Kft. : BCE Szociológia és Társadalompolitika Int., [2011]. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-453-6 fűzött
Magyarország - gazdaságszociológia - gazdasági válság - gazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.334.3 *** 338.124.4(100)"2008" *** 338(439)"200"(083.41)
[AN 3324793]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2011.
Michalkó Gábor (1969-)
   Egészségturizmus és az életminőség Magyarországon : fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről / Michalkó Gábor, Rátz Tamara ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2011. - 179 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-34-2 fűzött
Magyarország - gyógyturizmus - életminőség
316.728(439) *** 613 *** 338.48(439)
[AN 3325303]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2011.
   A miskolci németek történetéből / [összeáll. Marozsán Zsolt] ; [... szerk. Rémiás Tibor]. - Miskolc : Dominium Kvk., 2010. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87980-3-9 fűzött
Miskolc - magyarországi németek - helytörténet
316.347(=30)(439-2Miskolc) *** 943.9-2Miskolc
[AN 3325703]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2011.
Pataki Katalin
   (M)ilyen a szerelem? / Cathlyn Brook. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2010. - 94 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9988-16-3 fűzött : 1000,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3324744]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2011.
Reble, Debra L.
Soul-hearted partnership (magyar)
   Párkapcsolat szívvel-lélekkel : [az őszinte szeretet, szenvedély és intimitás megteremtése] / Debra L. Reble ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [237].
ISBN 978-963-529-110-6 kötött : 2990,- Ft
párkapcsolat - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3324631]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2011.
Rémiás Tibor (1962-)
   Tündérkertek a Sajó mentén : a felsőzsolcai bolgárkertészek történetéből = Prikazni gradini po porečieto na Šajo : iz istoriâta na Bʺlgarskite gradinari ot Felšʹožolca / Rémiás Tibor. - Miskolc : Dominium Kvk., 2010. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás bolgár nyelven
ISBN 978-963-87980-7-7 fűzött
Felsőzsolca - magyarországi bolgárok - kertészet - helytörténet
316.347(=867)(439-2Felsőzsolca) *** 635(439-2Felsőzsolca)(=867) *** 943.9-2Felsőzsolca
[AN 3325727]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2011.
Szalai István
   Minden, amit tudni kell, mielőtt tanulni vagy dolgozni kezdenék a médiában, illetve a szórakoztatóiparban / Szalai István. - Budapest : Inter Co Europe K., cop. 2011. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1924-4 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - médiaismeret - tömegkommunikáció - szórakoztatóipar
316.77 *** 659.3 *** 791.9.096/.097(439)
[AN 3325464]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2011.
Szállási Sándor (1903-1972)
   Tiszazug szociográfiája / Szállási Sándor ; szerk., a jegyzeteket kieg., sajtó alá rend. Gecse Annabella ; [közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. - 256 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-62-7 kötött
Tiszazug - szociográfia - társadalomföldrajz
308(439Tiszazug) *** 911.3(439Tiszazug)
[AN 3324320]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2011.
Tóth György
   Kubikosok / Tóth György. - Szeged : Bába : Petőfi S. Művel. Ház, 2011. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 6.)
ISBN 978-963-89241-0-0 fűzött
Magyarország - földmunka - 19. század - 20. század
316.37-057:624.132(439)"18/19"
[AN 3322706]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9731 /2011.
   Az aranytulipán : magyar népmesék / [szerk. és kiad. a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : Diósgyőri Gimn. és Vár. Ped. Int., 2011. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89345-0-5 fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3325545]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2011.
Borsos János (1936-)
   A doktori iskola tudományos megjelenése LXVI értekezésből, 1993-2010 / kész. Borsos János ; asszisztens Furda Bettina ; [közread. ] Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - Debrecen : DE, 2011. - 119 p. ; 24 cm
Fűzött
Debrecen - doktori képzés - egyetem - gazdaságtan - mezőgazdaság
398.21(439) *** 378.4(439-2Debrecen) *** 33 *** 338.43
[AN 3323383]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2011.
   Életjel : tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből / [szerk. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Gecse Annabella] ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. - 304 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-64-1 kötött
Tiszazug - magyar néprajz - kulturális antropológia
39(=945.11)(439Tiszazug) *** 316.7(439Tiszazug)
[AN 3324432]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2011.
Görög Ibolya (1947-)
   A nyilvánosság kelepcéi : protokolltanácsok mindenkinek, akit több mint száz ember ismer / Görög Ibolya. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-9471-48-1 kötött : 2980,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 3326648]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2011.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2006. - 298 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-963-9615-54-0 kötött : 3490,- Ft
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 3326652]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2011.
   Hungarian folk tales : A2 : 900 headwords / [transl. and adapt. Pálvölgyi Nóra] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9083-9 fűzött
magyar néprajz - angol nyelv - népmese - nyelvkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2).04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3322862]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2011.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Magyar hitvilág : válogatott tanulmányok / Kálmány Lajos. - [Budapest] : Ős-kép K., 2011. - 329, [5] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88476-7-6 fűzött
magyar néprajz - néphit - magyar ősvallás
398.3(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 3324698]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2011.
Szabó László (1939-)
   Legenda és valóság: Tiszazug / Szabó László ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. - 160 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-63-4 kötött
Tiszazug - magyar néprajz - helytörténet - állattartás
39(=945.11)(439Tiszazug) *** 943.9Tiszazug *** 636(439Tiszazug)
[AN 3324413]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9739 /2011.
Bihari Mihály (1943-)
   Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 2009. - 647 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6785-2 kötött : 5900,- Ft
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 3324904]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2011.
   Csapdában : tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989 / szerk. Bánkuti Gábor és Gyarmati György ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2010. - 435 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 335-348.
ISBN 978-963-236-432-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - politikai üldözés - 1945 utáni időszak
322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198" *** 323.281(439)"1945/198"
[AN 3326349]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2011.
   Hálóba kerítve : konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról / [szerk. Fabiny Tibor] ; [közread. a] ... Hermeneutikai Kutatóközpont. - Budapest : Luther : Hermeneutikai Kuatótközp., 2011. - 168 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2010. okt. 30-án "Az ügynökkérdés feldolgozásának egyházi fogadtatása és teológiai értékelése" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-37-6 fűzött : 1390,- Ft
Magyarország - besúgó - titkosszolgálat - megfigyelés - állam és egyház viszonya - evangélikus egyház - rendszerváltás
322(439)"198/199" *** 351.746.1(439)"19/199"
[AN 3322940]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2011.
János Ádám (Liechtenstein : herceg), II. (1945-)
Der Staat im dritten Jahrtausend (magyar)
   Az állam a harmadik évezredben / Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein. - Budapest : Püski, 2011. - 227 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-302-059-3 kötött : 3000,- Ft
államelmélet
321.01
[AN 3323534]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2011.
Köteles Ágoston (1940-)
   Zarándoklat a magyar kálvárián : ifj. Zilinyi Ferenc '56-os disszidens életútja Komjátitól Amerikáig / Tornaújfalusi Köteles Ágoston. - Miskolc ; Szepsi : Dominium Kvk., 2011. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87980-8-4 fűzött
Zilinyi Ferenc (ifj.) (1937-)
emigráns - amerikai magyarság - 1956-os forradalom - történelmi forrás
325.25(=945.11)(73)(092)Zilinyi_F.,_ifj.(093) *** 943.9"1956"
[AN 3325700]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2011.
Mingst, Karen A. (1947-)
Essentials of international relations (magyar)
   A nemzetközi kapcsolatok alapjai / Karen A. Mingst ; [ford. Kovács Ákos András, Mesterházi Judit, Szikszai Szabolcs]. - [Budapest] : Napvilág K., 2011. - 406 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-367.
ISBN 978-963-338-042-0 fűzött : 4200,- Ft
nemzetközi kapcsolat - világtörténelem
327 *** 930.9
[AN 3322459]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2011.
   Szakértők és pártemberek : kormányzati elit Magyarországon, 1848-2010 / szerk. Ilonszki Gabriella. - Budapest : Akad. K., 2011. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-239.
ISBN 978-963-05-8930-7 kötött
Magyarország - politikai elit - kormányzati politika - 19. század - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
328.13(439)"1848/2010" *** 316.344.42(439)"1848/2010" *** 354.084.62(439)"1848/2010"(083.41)
[AN 3322849]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9746 /2011.
   19. századi egyetemes történelem, 1789-1914 : Európa és az Európán kívüli országok / szerk. Vadász Sándor. - Budapest : Osiris, 2011. - 701 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 665-673.
ISBN 978-963-276-209-8 kötött : 4980,- Ft
19. század - világtörténelem - egyetemi tankönyv
930.9"18"(075.8)
[AN 3325637]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2011.
   Az Andrássyak és Zemplén : Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak : időszaki kiállítás / [... kurátora ... Tamás Edit]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2011. - 55 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 57.)
A kiállítást 2011. júl. 15 - okt. 30. között tartották. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7061-93-6 fűzött
Andrássy család
Zemplén vármegye - családtörténet - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
929.52(439)Andrássy *** 061.4(439-2Sárospatak) *** 930.85(439.138)
[AN 3324093]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2011.
Berényi Mária (1959-)
   Poveştile caselor : români în Buda şi în Pesta = Mesélő házak : románok Budán és Pesten = Tales of houses : Romanians in Buda and Pest / Maria Berényi ; [publ. a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta şi a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria ...]. - Budapesta : Soc. Culturale a Românilor din Budapesta ; [Giula] : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2011. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-08-1267-2 kötött
Budapest - magyarországi románok - művelődéstörténet - helyismeret - 19. század
930.85(=590)(439-2Bp.) *** 929(=590)(439)"18" *** 908.439-2Bp.(=590)
[AN 3325590]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2011.
   Best of 2006 : 2006 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit et al.]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 17.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3328380]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2011.
Bicskei Zsolt
   A gorsium - herculiai nagy közkút szürke házikerámiája [elektronikus dok.] / Bicskei Zsolt. - Szöveg és képek (pdf : 43 MB). - Pécs : GeniaNet, 2011. - (Dissertationes scientiarum variarum, ISSN 2062-3143 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102550. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87912-8-3
Tác - Gorsium - régészet - fazekasság - római birodalom kora - elektronikus dokumentum
904(439-2Tác) *** 904(398.6-2Gorsium) *** 738(37)
[AN 3300923]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2011.
   Bleuer család története, 2010. - Budapest : Dávid Gy., [2010]. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Kötött
Bleuer család
Magyarország - családtörténet - interjú
929.52(439)Bleuer(047.53)
[AN 3323051]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2011.
Bodnár Tamás
   Mesélő képek : "Mozaikok Alsózsolca múltjából" c. helytörténeti kiállítás kalauza / [írta Bodnár Tamás, Farkas Ferenc, Zsíros Sándorné]. - Alsózsolca ; Miskolc : Dominium Kvk., 2011. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Mesélő képek : szívünkben őrzött lakhelyünk, Alsózsolca 730 éves
ISBN 978-615-5185-01-4 fűzött
Alsózsolca - helytörténet - helyismeret
943.9-2Alsózsolca *** 908.439-2Alsózsolca
[AN 3325755]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2011.
Bokor Balázs (1957-)
   Távolban magyar : ötvenhatan a Mississippitől nyugatra / Bokor Balázs. - Budapest : Médiamix, 2011. - 188 p. : ill. ; 30 cm. - (Panorama könyvek, ISSN 1785-0312)
ISBN 978-963-87474-7-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai magyarság - híres ember - interjú
929(=945.11)(73)(047.53)
[AN 3324450]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2011.
   Boldva története a kezdetektől 1919-ig : szélhajtotta, szakadt lapok egy történelemkönyvből / [szerk. Kabdebon János, Töltéssy Zoltán] ; [közread. a] Boldvai Önkormányzat Néprajzi Múzeuma Alapítvány. - [Boldva] : Boldvai Önkormányzat Néprajzi Múz. Alapítvány, cop. 2011. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-158.
ISBN 978-963-08-2042-4 fűzött
Boldva - helytörténet
943.9-2Boldva
[AN 3325310]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2011.
   A Buhim-völgyi Szalon 51-100., 2006-2011 / [összeáll. és szerk. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó] ; [kiad. a Buhin-völgyi Szalon Kulturális Egyesület]. - Veszprém : Buhim-völgyi Szalon Kult. Egyes., [2011]. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2052-3 fűzött
Magyarország - kulturális élet - híres ember - ezredforduló - művészeti élet - társasági rendezvény
929(439) *** 930.85(439)"200" *** 316.7(439) *** 061.7(439-2Veszprém)
[AN 3325548]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2011.
Buzgán József (1948-)
   Kis falunk, Hejőkeresztúr emlékezése és vallomásai. - [Hejőkeresztúr] : [Buzgán J.], [2011]. - 251, [52] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Buzgán József. - Bibliogr.: p. 245-250
Fűzött
Hejőkeresztúr - helytörténet
943.9-2Hejőkeresztúr
[AN 3325624]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2011.
   Corolla museologica Tibor Kovács dedicata / [szerk. Tóth Endre és Vida István]. - Budapest : MNM, 2011. - 665 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Libelli archaeologici, ISSN 1589-9292 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7061-91-2 kötött
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - régészet - kultúratörténet - múzeum - emlékkönyv - személyi bibliográfia
903/904(439) *** 008(439) *** 012Kovács_T. *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3313667]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2011.
   Források a magyarországi cigányság történetéből, 1758-1999 / [szerk., vál., és a bevezetést írta Nagy Pál] ; [kiad. a Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány]. - Gödöllő : Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány, 2011. - 484 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8319-12-8 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8319-22-8)
nemzetiségtörténet - magyarországi cigányok - történelmi forrás
943.9(=914.99)(093) *** 316.347(=914.99)(439)"17/19"(093)
[AN 3324113]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2011.
   Görög - római szöveggyűjtemény : a görög és római történelem forrásai / szerk. Németh György. - Budapest : Osiris, 2011. - 328 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-204-3 kötött : 5980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-276-205-0)
ókori Görögország - Római Birodalom - történelem - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
937(093)(075.8) *** 938(093)(075.8)
[AN 3325574]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2011.
   "... hazánknak szabadsága helyre állíttassék" : a Rákóczi-kiállítás katalógusa a Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke 300. évfordulója alkalmából : Damjanich János Múzeum ... Szolnok, 2011. március 31 - június 8. / [szerk. Bagi Gábor, Szathmári István]. - Szolnok : Damjanich Múz., 2011. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9273-59-7 kötött
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század - történelmi forrás - kiállítási katalógus
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"170/171"(093) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3309372]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2011.
Heka László (1959-)
   Osam stoljeća hrvatsko - ugarske državne zajednice, s posebnim osvrtom na Hrvatsko - ugarsku nagodbu / Ladislav Heka ; [naklad. Hrvatsko - mađarska kulturna udruga András Dugonics ..., Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ... i Hrvatsko akademsko društvo ... - Szeged : Bába : Hrvatsko - mađarska kult. udruga András Dugonics ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata : Hrvatsko akad. društvo, 2011. - 450, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-038-8 fűzött
Horvátország - magyar történelem - történelem
943.924 *** 949.713
[AN 3322541]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2011.
Horváth István (1926-)
   Visszaemlékezéseim : sport és életem története Kiskunmajsán 1926 és 2009 között / Horváth István. - Kiskunmajsa : Majsa Lapny., 2011. - 88 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-2118-6 fűzött
Kiskunmajsa - helyi társadalom - sporttörténet - 20. század - memoár
929(439-2Kiskunmajsa)(0:82-94) *** 796(439-2Kiskunmajsa)
[AN 3325082]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2011.
   Időcsiga : újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában = Zeitschnecke : neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichte vom Komitat Vas / [szerk. ... Farkas Csilla] ; [rend. ... Farkas Csilla, Nagy Marcella, Isztin Gyula]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2011. - 287 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Őskorunk, ISSN 1216-2248 ; 3.)
A 2011-2012-ben azonos címmel rendezett vándorkiállítás katalógusaként. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9827-12-7 fűzött
Vas megye - régészet - őskor - kiállítási katalógus
903(439.111) *** 061.4(439.111)
[AN 3319310]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2011.
   Ismerős művek elfeledett alkotója : Horvay János (Pécs 1874 - Budapest 1944) / szerk. Kriston Vízi József, Millisits Máté. - Dombóvár : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., 2011. - 222 p. : ill. ; 23 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás német, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-08-1713-4 fűzött
Horvay János (1874-1944)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - kultusz - történelmi személy - szobrász - 19. század - 20. század
943.9(092)Kossuth_L. *** 394.944(439) *** 73(439)(092)Horvay_J.
[AN 3320177]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2011.
Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina (1671-1724)
   Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz / közreadják Fogarassy Zoltán, Kovács Ágnes ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Történelmi Int., 2011-. - 24 cm
Bibliogr.
Károlyi Sándor (1669-1743)
Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina (1671-1724)
Magyarország - történelmi személy - magyar történelem - 18. század - levelezés - történelmi forrás
943.9"17"(093) *** 929(439)Károlyi_S.-né_Barkóczy_K.(044) *** 355(439)(092)Károlyi_S.
[AN 3324601]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1698-1711. - 2011. - 444 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-436-9 fűzött
[AN 3324679] MARC

ANSEL
UTF-89766 /2011.
Kosztyu Brigitta
   Cincogi a múzeumban : kiállításvezető és foglalkoztató füzet gyermekeknek a Báthori István Múzeum Nyírbátor évszázadai című állandó kiállításhoz / [írta Kosztyu Brigitta] ; [rajz. Svéda Csaba, Ács Róbert]. - [Nyírbátor] : Báthori I. Múz., 2010. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Báthori István Múzeum kiadványai, ISSN 0138-9084 ; 30.)
ISBN 978-963-7220-67-8 fűzött
Nyírbátor - helytörténet - magyar néprajz - múzeumpedagógia
943.9-2Nyírbátor *** 39(=945.11)(439-2Nyírbátor) *** 371.335 *** 069.12(439)
[AN 3323019]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2011.
Krénusz Tóth Erzsébet
   Zselickisfalud története / Krénusz Tóth Erzsébet ; [kiad. Zselickisfalud Önkormányzata]. - Zselickisfalud : Önkormányzat, 2010. - 252 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 978-963-08-0652-7 kötött
Zselickisfalud - helytörténet
943.9-2Zselickisfalud
[AN 3325513]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2011.
   Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében : a Jászkunság kutatása, 2009 : [konferencia Karcagon, az I. Kun Világtalálkozó alkalmából] / szerk. Bartha Júlia. - Szolnok : Kun Összefogás Konzorcium : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. - 368 p. : ill. ; 25 cm
A 2009. szept. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-60-3 kötött
Jászkun kerületek - nemzettörténelem - helytörténet - jászok - kunok
943.9(=915.6) *** 943.9(=943.46) *** 943.9Jászkunság *** 930.8(=915.6) *** 930.8(=943.46)
[AN 3324702]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2011.
Licsicsányi István (1925-)
   Csongrád város kronológiája : városunk múltja dióhéjban, 895-1990 / Licsicsányi István ; [közread. az Oppidum Csongrád Alapítvány]. - Csongrád : Oppidum Csongrád Alapítvány, 2011. - 87 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 68-77.
ISBN 978-963-08-1310-5 fűzött
Csongrád - helytörténet - kronológia
943.9-2Csongrád(0:930.24)
[AN 3323412]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2011.
   A mában élő tegnapok : tanulmányok a XIX. és XX. század történetéhez / szerk. M. Kiss Sándor, ifj. Bertényi Iván, Fejérdy Gergely. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2011. - 447 p. : ill. ; 24 cm. - (Khronosz, ISSN 1789-5561 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-020-7 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - világtörténelem - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 930.9"19" *** 355.48(439)"18/19"
[AN 3322778]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2011.
Mátyás-Kulcsár Éva
   Tudnom kell, mert magyar gyerek vagyok : történelmi olvasókönyv gyermekek részére / Mátyás-Kulcsár Éva, Mátyás Szabolcs. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2010. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-3225-6)
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - művelődéstörténet - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 943.9(092)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3324267]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2011.
Molnár András (1962-)
   Zala megye pecsétje és címere, 1550-2010 / Molnár András. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2011. - 108, [4] p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 69.)
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-963-7226-69-4 fűzött
Zala megye - címer - pecsét - történeti feldolgozás
929.6(439.121)(091) *** 736.3(439.121)(091)
[AN 3324968]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2011.
Molnár István (1924-)
   Jászszentandrás históriája és népélete / Molnár István. - Jászszentandrás : Szerző, 2011. - 264 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0844-6 kötött
Jászszentandrás - helytörténet - magyar néprajz
943.9Jászszentandrás *** 39(=945.11)(439-2Jászszentandrás)
[AN 3324311]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2011.
Németh György (1956-)
   Görög - római történelem / Németh György, Hegyi W. György. - Budapest : Osiris, 2011. - 570 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 15-17.
ISBN 978-963-276-203-6 kötött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-276-205-0)
ókori Görögország - Római Birodalom - történelem - egyetemi tankönyv
937(075.8) *** 938(075.8)
[AN 3325654]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2011.
Ónody Éva
   Visszaszögezett csillagok : utódok az elődökről / Ónody Éva. - Budapest : Kairosz, 2011. - 250 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-468-2 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3320874]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2011.
Rédey József
   A Zala megyei Rédey család : történetek a Zala megyei Rédey család egyes tagjairól, akiknek nevei a levéltárak lapjain olvashatóak, továbbá akik az utódok egyes tagjainak emlékezetében megmaradtak, 1570-1900 / Rédey József. - Budapest : Rédey J., cop. 2010. - 480 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. - Kézirat gyanánt
Kötött
Rédey család
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Rédey(093)
[AN 3323028]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2011.
Selmeczi László (1942-)
   Kötöny népe Magyarországon / Selmeczi László ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2011. - 286 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 269-286.
ISBN 978-963-89349-0-1 kötött
nemzettörténelem - kunok - magyar történelem - régészet
943.9(=943.46) *** 930.8(=943.46) *** 904(439)(=943.46)
[AN 3324333]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2011.
Speeches that changed the world (magyar)
   Világrengető beszédek, melyek megváltoztatták a világot / [... ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Geographia, 2011. - 224 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5105-04-3 kötött
világpolitika - politikatörténet - történelmi személy - előadóbeszéd
930.9(092)(042.5)
[AN 3325273]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2011.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Családtörténeti töredékek : Bancsi Géza, Pelczl Berta és Bancsi Icuka élete, 1900-1950 / P. Szalay Emőke, Szalay Csilla, Sassné Szalay Gyöngyike ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Debrecen ; Tyukod : Szalay Alapítvány, 2011. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-08-1330-3 fűzött
Bancsi család
Magyarország - családtörténet - 20. század - memoár
929.52(439)Bancsi(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3324452]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2011.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Emlékek az 1950-es évekből : gyermekkorunk Tyukodon / P. Szalay Emőke, Szalay Csilla, Sassné Szalay Gyöngyike ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Tyukod : Szalay Alapítvány, 2011. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-08-1328-0 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - Rákosi-korszak - memoár
929(439)(0:82-94) *** 930.85(439)"195"(0:82-94)
[AN 3324510]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2011.
   Tíz éves a Történelemtudományi Doktori Iskola / szerk. Fröhlich Ida. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2011. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Khronosz, ISSN 1789-5561 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-022-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - eszmetörténet - politikatörténet - kultúratörténet
943.9 *** 32(439) *** 008(439)
[AN 3322782]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2011.
   Törökszentmiklósi oklevelek és iratok, 1075-1685 / közread. és ... ford. Benedek Gyula. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. - 339 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 13.)
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 978-963-9273-56-6 fűzött
Törökszentmiklós - helytörténet - középkor - újkor - történelmi forrás
943.9-2Törökszentmiklós"10/16"(093)
[AN 3324543]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2011.
Ujváry Zoltán (1932-)
   A szeretett királynő : [Mária Terézia] = Die geliebte Königin : [Maria Theresia] / Ujváry Zoltán ; [ill. Komiszár János] ; [ford. Munkácsi Péter, Karl Katschthaler]. - Debrecen : Didakt, 2011. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89167-7-8 kötött
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - magyar néprajz - folklór - uralkodó - 18. század - anekdota
943.9(092)Mária_Terézia(0:82-36) *** 398.2(=945.11)
[AN 3324114]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2011.
Vicze Magdolna (1962-)
   Bronze age cemetery at Dunaújváros - Duna-dűlő / Magdolna Vicze. - Budapest : ELTE Inst. of Archaeological Sciences : L'Harmattan, 2011. - 471, [6] p. : ill. ; 29 cm. - (Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestinensis provenientes. Ser. IV., ISSN 0236-5464 ; 1.)
Bibliogr.: p. 159-176.
ISBN 978-963-236-425-4 kötött : 50 EUR
Dunaújváros - ősrégészet - bronzkorszak
903(439-2Dunaújváros)"637"
[AN 3324777]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2011.
   Világtörténet / főszerk. Salamon Konrád. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 1321 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 1202-1210.
ISBN 978-963-05-8412-8 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3324585]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2011.
Zorn Antal
   Emberek, sorsok, események Katymár múltjából / [Zorn Antal]. - Katymár : [Zorn A.], 2010-. - 21 cm
Katymár - helytörténet
943.9-2Katymár
[AN 3095109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 337 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2115-5 fűzött
[AN 3329341] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9787 /2011.
Asia (magyar)
   Ázsia / [összeáll. Nahuel Sugobono]. - [Budapest] : Kossuth, [2011]-. - ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár)
Ázsia - helyismeret - földrajzi atlasz
908.5 *** 912(5)
[AN 3326181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2011. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 12.)
ISBN 978-963-09-6639-9 kötött : 1690,- Ft
[AN 3326186] MARC

ANSEL
UTF-89788 /2011.
Europa (magyar)
   Európa / [összeáll. Nahuel Sugobono]. - [Budapest] : Kossuth, [2011]. - 3 db : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Európa - földrajz - helyismeret - földrajzi atlasz
914 *** 912(4) *** 908.4
[AN 3316353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2011. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 10.)
Ford. Koroncz Ágnes
ISBN 978-963-09-6637-5 kötött : 1690,- Ft
[AN 3326173] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - cop. 2011. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 11.)
Ford. Koroncz Ágnes
ISBN 978-963-09-6638-2 kötött : 1690,- Ft
[AN 3326175] MARC

ANSEL
UTF-89789 /2011.
Fehér György
   Bulgária : útikönyv / [szerző Fehér György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Hibernia, [2011]. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2011. jún.
ISBN 963-86467-0-5 fűzött
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 3326604]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2011.
   Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF TIK Turizmus és Földrajztud. Int., 2011. - 480, [10] p., [2] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-71-7 kötött
Magyarország - földrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3(439) *** 91
[AN 3324275]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2011.
   A magyarországi Hernád-völgy : földrajzi tanulmányok / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [közread. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2011. - 276 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-70-0 kötött
Hernád-völgymedence - földrajz
911(439Hernád-völgy)
[AN 3324330]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2011.
   Székesfehérvár : útikönyv és térkép : városkép = Székesfehérvár : guidebook and map : cityscape. - Budapest : Topopress.Map, [2011]. - 43 p. : ill., színes, részben térk. ; 12x16 cm
ISBN 978-963-9113-57-2 fűzött
Székesfehérvár - útikönyv
914.39-2Székesfehérvár
[AN 3323851]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2011.
   Szlovénia : útikönyv ; [szöveg Galli Károly et al.]. - Budapest : Hibernia, [2011]. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2011. jún. - Borítócím: Csodaszép Szlovénia
ISBN 978-963-7617-57-7 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3326609]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2011.
Szommer Ildikó (1962-)
Szombathely (angol)
   Szombathely : a historical walk in the city / [text] Szommer Ildikó ; [photography] Kovács Géza ; [... transl. Deutsch Zoltán]. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2011. - 61, [3] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88647-6-5 fűzött
Szombathely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szombathely(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 3325348]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9795 /2011.
   Egyetemes jogtörténet / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011-. - 24 cm
Bibliogr.
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 3324997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. kiad., utánny. - 620 p.
ISBN 978-963-19-4572-0 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3324998] MARC

ANSEL
UTF-89796 /2011.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 16. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-7124-8 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3324972]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2011.
Gulyás Andrea
   Az új közbeszerzési törvény / ... kész. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2011]. - 40 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 50.)
Lezárva: 2011. szept. 2.
Fűzött : 3800,- Ft
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 3324753]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2011.
   Igazságügyi orvostan / szerk. Sótonyi Péter. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 562 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-331-174-5 kötött : 8700,- Ft
igazságügyi orvostan - egyetemi tankönyv
340.66(075.8)
[AN 3328667]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2011.
   Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye / [szerk. Barta Judit és Wopera Zsuzsa]. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2011. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Miskolci konferenciák, ISSN 2061-2532 ; 2010)
Lezárva: 2011. máj. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-80-8 kötött
Magyarország - törvényhozás - polgári jog - polgári eljárásjog - ezredforduló
340.134(439) *** 347(439)"200" *** 347.9(439)"200"
[AN 3323772]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2011.
Kovács Péter (1959-)
   Nemzetközi közjog / Kovács Péter. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2011. - 673 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 665-668.
ISBN 978-963-276-210-4 kötött : 5650,- Ft
nemzetközi jog - közjog - egyetemi tankönyv
341.1/.8(075.8)
[AN 3326209]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2011.
   Közérdekvédelem : a közigazgatási bíráskodás múltja és jövője / szerk. Varga Zs. András, Fröhlich Johanna. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 136 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 3.)
A Budapesten, 2010. nov. 23-án, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-019-1 fűzött
Magyarország - közigazgatási bíróság - igazságszolgáltatási szervezet
351.95(439) *** 347.9(439)
[AN 3322694]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2011.
   Mozaikok a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság történetéből / [szerk. Olasz József, Majzik István]. - Szeged : Bába, 2011. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-026-5 fűzött
Csongrád megye. Rendőr-főkapitányság
Csongrád megye - rendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439.181)(091)
[AN 3322629]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2011.
Nagy Márta
   Bírósági mediáció / Nagy Márta. - Szeged : Bába, 2011. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230-237.
ISBN 978-963-319-027-2 fűzött
Magyarország - mediáció - bírósági eljárás
347.925 *** 347.9(439)
[AN 3322619]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2011.
   Sárréti kurrentáló könyv : hivatali körlevelek a 19. század eleji Bihar vármegyéből / [szerk. Brigovácz László, Petró Leonárd, Sándor Mária] ; [a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Bihari Múzeum Baráti Köre kiadása]. - Berettyóújfalu : Bihari Múzeumért Alapítvány : Bihari Múz. Baráti Köre, 2011. - 358 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 354. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89347-0-3 fűzött
Bihar vármegye - közigazgatási eljárás - 19. század - történelmi forrás - önkormányzati irat
35.077(439.173)"18"(093) *** 353(439.173)"18"(093)
[AN 3324697]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2011.
   Tehetségpont 2011 / szerk. Pogácsás Anett, Szilágyi Pál Béla ; [közread. a] PPKE JÁK. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-026-9 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3322824]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9806 /2011.
   Kína és a világ : Kína nemzetközi kapcsolatai és világgazdasági szerepének erősödése : a kínai - magyar kapcsolatok / szerk. Inotai András és Juhász Ottó. - Budapest : MTA VKI : MEH, 2011. - 471 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Miniszterelnöki Hivatal, ISSN 2061-0971)
A Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki Hivatal "Kína-stratégia" című kutatási projektjének 2. kötete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-562-9 fűzött
Kína - Magyarország - biztonságpolitika - gazdaságpolitika - külkapcsolat - 21. század
355.02(510)"20" *** 327(510)"200" *** 327(439)(510) *** 338.2(520)"200"
[AN 3323896]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2011.
Kottra Györgyi, Cs (1951-)
   "Csendben, viharban éljen a haza!" : nők a magyar hadtörténelemben : kiállításvezető / [rend., írta és szerk. Cs. Kottra Györgyi]. - [Budapest] : [Hadtört. Int. és Múz.], [2011]. - [20] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Kész. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2011-ben rendezett vándorkiállításához
Fűzött
Magyarország - hadtörténet - nő - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
355.48(439)(091) *** 061.4(439) *** 316.37-055.2(439)
[AN 3309849]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2011.
   Az utolsó huszárroham : Mihajlovka, 1941. augusztus 15. / [szerk., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Bene János]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2011. - 12 p. : ill. ; 24 cm. - (Huszáremlékek, ISSN 1588-9580 ; 3.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-7220-79-1 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Hadik András" 4. Honvéd Huszárezred
Magyarország - Szovjetunió - csata - hadtörténet - katonai egység története - huszár - második világháború
355.48(47)"1941" *** 355.486(439)"194" *** 357.133(439)
[AN 3322825]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2011.
Zetényi-Csukás Ferenc
   Sisu : magyar és külföldi önkéntesek a finn - orosz háborúban, 1939-40 / Zetényi-Csukás Ferenc, Boros János András. - [Szeged] : Szerzők, cop. 2011. - 198, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [199-200].
ISBN 978-963-08-1973-2 kötött
Finnország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - katona - magyarok külföldön
355.48(480)"1939/1940" *** 355.48(47)"1939/1940" *** 355(=9451.1)(480)"1939/1940"(092)
[AN 3323394]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9810 /2011.
Barney, Jay, B.
What I didn't learn in business school (magyar)
   Amit nem az MBA-n tanultam meg avagy Hogyan működik a stratégia a való világban / Jay B. Barney, Trish Gorman Clifford ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-963-05-9081-5 fűzött
vezetés - regény
65.012.4(0:82-31)
[AN 3323511]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2011.
Besser-Siegmund, Cora (1957-)
Wingwave-coaching (magyar)
   Wingwave-coaching : készségfejlesztés és stresszkezelés, szelíd ráhatással / Cora Besser-Siegmund & Harry Siegmund ; [ford. Linzenbold Linda]. - Miskolc : Z-Press, 2011. - 215 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-9493-56-8 fűzött : 5880,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány - elektronikus dokumentum
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3323575]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2011.
Csányi Eszter
   Bevezetés a német üzleti idegen nyelvbe / Csányi Eszter, Magyar Gézáné. - Budapest : Saldo, 2011. - 220 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-638-398-5 fűzött : 3700,- Ft
üzleti élet - német nyelv - nyelvkönyv
65 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3324261]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2011.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II : Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás : Debrecen, 2011 / [szerk. Lóki József] ; [... szervezte a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete etc.]. - Debrecen : [Debrecen Univ. Press], 2011. - 500 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A konferencia előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-116-4 kötött
térinformatika - konferencia-kiadvány
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3323616]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2011.
Forte, Alessandro (1968-)
Dare to be different (magyar)
   Merj kilógni a sorból! : [útmutató az üzleti sikerekhez] / Sandro Forte ; [ford. Koppány Emese]. - Budapest : Talento, 2011. - 116 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2239-8 fűzött
üzleti élet - siker
65.012.4 *** 613.865
[AN 3325415]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2011.
   Projektmenedzsment a kultúrában / szerzők Juhász Erika [et al.] ; szerk. Juhász Erika. - Nyíregyháza : [TIT Jurányi L. Egyes.], 2011. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a TIT Jurányi Lajos Egyesület. - Bibliogr.: p. 104-107.
ISBN 978-963-08-1959-6 fűzött
Magyarország - projektmenedzsment - kultúra - ezredforduló
65.012.2 *** 316.7(439)"200"
[AN 3322769]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2011.
Válogatott adatvédelmi kérdések (angol)
   Selected data protection issues : guide for entrepreneurs / [publ. by the Office of the Data Protection Commissioner]. - Budapest : Office of the Data Protection Commiss., 2011. - 49 p. ; 23 cm
Fűzött
Csehország - Lengyelország - Magyarország - adatvédelem - információszolgáltatás - vállalkozás - útmutató
659.2(437.1)(036) *** 659.2(438)(036) *** 659.2(439)(036) *** 659.2.012.8(437.1)(036) *** 659.2.012.8(438)(036) *** 659.2.012.8(439)(036) *** 658.1(437.1) *** 658.1(438) *** 658.1(439)
[AN 3322792]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2011.
   Válogatott adatvédelmi kérdések : útbaigazítás vállalkozók számára / [kiad. az Adatvédelmi Biztos irodája]. - Budapest : Adatvédelmi Biztos, 2011. - 50 p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87596-6-5)
Csehország - Lengyelország - Magyarország - adatvédelem - információszolgáltatás - vállalkozás - útmutató
659.2(438)(036) *** 659.2(439)(036) *** 659.2.012.8(437.1)(036) *** 659.2.012.8(438)(036) *** 659.2.012.8(439)(036) *** 658.1(439) *** 659.2(437.1)(036) *** 658.1(437.1) *** 658.1(438)
[AN 3322786]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9818 /2011.
Agárdi Irma
   Kereskedelmi marketing és menedzsment / Agárdi Irma. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 405-412.
ISBN 978-963-05-8940-6 fűzött
marketing - vállalatirányítás - kiskereskedelem
339.37 *** 658.8 *** 658.1.011.1
[AN 3325046]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2011.
Artner Annamária (1961-)
   Az EU foglalkoztatási és szociális helyzetének egyes kérdései : problémák, viták, megoldások / Artner Annamária. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 22 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 87.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-301-566-7 fűzött
Európai Unió - foglalkoztatáspolitika
331.5(4-62) *** 331.5.024.5(4-62)
[AN 3323857]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2011.
Artner Annamária (1961-)
   Az európai jóléti modellek és fenntarthatóságuk / Artner Annamária. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 17 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 89.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-568-1 fűzött
Európa - jóléti gazdaságtan
330.342.146(4)
[AN 3323941]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2011.
Balláné Nagy Katalin
   Adó, illeték, társadalombiztosítás : példatár és tesztgyűjtemény / Balláné Nagy Katalin, Paróczai Péterné. - Budapest : Perfekt, 2011. - 294 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-797-5 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - adóügy - társadalombiztosítás - példatár - tankönyv
336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 3323196]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2011.
   The European Union's Eastern partnership : experiences, efforts and expectations / ed. by Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2011. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (East European studies ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-565-0 fűzött
Európai Unió - Kelet-Európa - európai integráció - ezredforduló
339.96(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327.39(4-11)"200"
[AN 3323837]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2011.
Fleischer Tamás (1946-)
   Transport and sustainability, with special regard to the EU Transport White Paper of 2011 / Tamás Fleischer. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2011. - 20 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 197.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-569-8 fűzött
Európai Unió - közlekedésügy - fenntartható fejlődés - levegőtisztaság-védelem
338.47(4-62) *** 504.3.06
[AN 3324059]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2011.
   Gazdasági válság a posztszovjet térségben : Oroszország, Belorusszia és Közép-Ázsia / szerk. Ludvig Zsuzsa és Meisel Sándor. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Kelet-Európa tanulmányok, ISSN 1789-0829 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-559-9 fűzött
Oroszország - Fehéroroszország - Közép-Ázsia - gazdasági válság - ezredforduló
338.124.4(47)"200" *** 338.124.4(476)"200" *** 338.124.4(57)"200"
[AN 3323811]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2011.
Global Management Conference (3.) (2011) (Gödöllő)
   Global Management Conference : conference proceeding : [Gödöllő ..., 4-7 May 2011] / [ed. by the ... Tov Assogbavi, László Vasa, Henrietta Nagy] ; [org., publ. by the Szent István University]. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2011. - 436 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-233-3 fűzött
globalizáció - világgazdaság - vezetés - konferencia-kiadvány
339.9 *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3324219]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2011.
Gulyás István (1948-)
   Kontírozási vagy osztálykoherencia-kalkulus [elektronikus dok.] : elmélet és módszertan példákkal / Gulyás István. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : GIN Professional, 2010. - (Modern könyvviteltan ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102091. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5050-06-0
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3282171]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2011.
   A helyi TDM szervezetek szerepe a desztináció turisztikai kínálatának fejlesztésében : a Nyíregyházán 2011. május 27-28-án megtartott konferencia előadásai / szerk. Hanusz Árpád ; [rend., kiad. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : Nyíregyháza Város : NYF TTIK Turizmus és Földrajztud. Int., 2011. - 163 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7336-97-3)
Észak-Magyarország - turizmus
338.48(100) *** 338.48(439.13)
[AN 3324304]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2011.
   A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség valamint jogelődjeinek története / [szerkbiz. elnöke Pál István]. - [Budapest] : HM KPÜ, [2010]. - 170 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 114.
Fűzött
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (Budapest)
Magyarország - katonai igazgatás - pénzügy - testülettörténet
336.7(439) *** 351.72(439) *** 351.86(439)"194/201"
[AN 3323835]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2011.
Hubbard, Douglas, W. (1962-)
How to measure anything (magyar)
   Mérjünk meg bármit! / Douglas W. Hubbard ; [ford. Benke Anna]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 348 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9046-4 fűzött
alkalmazott gazdaságtan - mérés - döntéselmélet - emberierőforrás-kezelés - üzleti élet
658.1 *** 330.101.8 *** 519.816 *** 658.3
[AN 3323484]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2011.
Iwasaki Ichiro
   Industrial concentration, regional employment and productivity growth : evidence from the late transition period of Hungary / Ichiro Iwasaki, Balázs Lengyel and Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2011. - 34 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 195.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-563-6 fűzött
Magyarország - gazdasági fejlődés - iparügy - regionális gazdaság - statisztikai adatközlés - ezredforduló
332.1(439) *** 330.34 *** 338(091)(439)"199/200"(083.41)
[AN 3324037]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2011.
   Kína belső viszonyai : belső reformok, valamint a válság kezelése és következményei : a kínai modell fejlődése és következményei / szerk. Inotai András és Juhász Ottó. - Budapest : MTA VKI : MEH, 2011. - 369 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Miniszterelnöki Hivatal, ISSN 2061-0971)
A Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki Hivatal "Kína-stratégia" című kutatási projektjének 1. kötete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-561-2 fűzött
Kína - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - biztonságpolitika - 21. század
338(510)"200" *** 338.2(510)"200" *** 355.02(510)"20"
[AN 3323878]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2011.
Kornai János (1928-)
   Gondolatok a kapitalizmusról : négy tanulmány / Kornai János. - Budapest : Akad. K., 2011. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-236.
ISBN 978-963-05-9005-1 fűzött
kapitalista gazdaság - szocialista gazdaság - összehasonlító módszer - kapitalista rendszer
330.342.14 *** 330.342.15 *** 316.323.6
[AN 3323503]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2011.
Ludvig Zsuzsa (1964-)
   Oroszország és a Balkán : érdekek és politikák / Ludvig Zsuzsa. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 31 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 88.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-567-4 fűzött
Oroszország - Balkán - gazdasági kapcsolat
339.9(47) *** 339.9(497)
[AN 3323871]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2011.
   Magyarország régiói = Regions of Hungary / [... főszerk. ... Csiszér Zoltán] ; [társszerk. Gyalus Márta]. - [Bocskaikert] : Csiszér, 2004-. - 30 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 963-86529-0-X
Magyarország - régió - helyismeret
332.1(439) *** 908.439-32
[AN 2515388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Közép-magyarországi régió = Central Hungarian region / [főszerk. ... Hégely Péter] ; [társszerk. ... Csiszér Zoltán]. - 2010. - 920 p., [58] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-86529-0-4 kötött
ISBN 978-963-86529-3-5
Közép-magyarországi régió - helyismeret
908.439Közép-Magyarország
[AN 3325885] MARC

ANSEL
UTF-89835 /2011.
Mankiw, N. Gregory (1958-)
Essentials of economics (magyar)
   A közgazdaságtan alapjai / N. Gregory Mankiw ; [ford. Bodnár Katalin, Hudecz András]. - Budapest : Osiris, 2011. - XXXII, 640 p. ; 25 cm. - (Eltecon-könyvek, ISSN 2060-6567)
ISBN 978-963-276-208-1 kötött : 5980,- Ft
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 3325662]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2011.
   A marketing alapjai / [szerk.] Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2011]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-602-2 kötött : 4200,- Ft
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 3326627]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2011.
   Mérlegképes továbbképzés, 2011 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2011. - XIII, 177 p. ; 30 cm
Lezárva: 2011. ápr.
ISBN 978-963-9878-23-5 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - tankönyv
657.6(078)
[AN 3324868]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2011.
   Mikroökonómia / [szerk. Galbács Péter, Szemlér Tamás]. - Budapest : Saldo, 2011. - 380 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 378-380.
ISBN 978-963-638-399-2 fűzött : 3500,- Ft
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 3323234]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2011.
   Oroszország két világ között / szerk. Simai Mihály. - Budapest : Akad. K., 2011. - 477, [17] p. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9045-7 fűzött
Oroszország - gazdaságpolitika - külgazdaság - energiagazdálkodás - ezredforduló
338(47)"200" *** 339.9(47)"200" *** 620.9(47)"200"
[AN 3323506]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Közgazdaságtudományi szekció (2011) (Gödöllő)
   XXXth jubilee National Scientific Conference for Students : Economic section : Gödöllő, 14-16 April 2011 : abstracts / [publ., org. by the] Szent István University Faculty of Economics and Social Sciences. - Gödöllő : Szt. István Univ., cop. 2011. - [8], 528 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-269-232-6 fűzött
gazdaságtan - egyetem - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3324239]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2011.
Pintér Zsolt
   Hogyan csináljunk karriert? : az álláskeresés enciklopédiája : kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás, pályamódosítás vagy pályaválasztás előtt állóknak / Pintér Zsolt ; [... ill. Csábi Katalin]. - 20. átd., aktualizált, bőv. kiad. - Kecskemét : Thomas and Betts Gyártó Kft., cop. 2011. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-402.
Kötött
 (hibás ISBN 963-00-7816-3)
álláskeresés - karrier
658.353.5 *** 65.013
[AN 3326616]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2011.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2011]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 2750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-394-487-2)
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 3326632]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2011.
Sigér Fruzsina Márta (1981-)
   Why do we compare the EU with the USA all the time? / Fruzsina Sigér. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2011. - 15 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 196.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-564-3 fűzött
Európai Unió - Egyesült Államok - gazdaság - gazdasági integráció - összehasonlító módszer
339.923(4-62) *** 338(73)
[AN 3324092]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2011.
   A sikeres vállalkozás szupertitkos medvenciklopédiája. - Budapest : Digital Gold Kft., 2011. - 150, [4] p. ; 19 cm. - (Marketingzseni könyvtár, ISSN 2061-1633)
ISBN 978-963-08-1718-9 fűzött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3324434]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2011.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - Budapest : Perfekt, 2011-. - 29 cm
ISBN 978-963-394-644-2
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3326641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 630 p.
Szerző Éva Katalin
ISBN 978-963-394-645-9 fűzött : 4800,- Ft
[AN 3326645] MARC

ANSEL
UTF-89846 /2011.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2011, cop. 2006. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-394-675-6 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3326620]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2011.
Sztanó Imre (1947-)
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - [Budapest] : Perfekt, [2011]. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-394-412-7 fűzött : 600,- Ft
számvitel - értelmező szótár
657(031)
[AN 3326638]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2011.
Tomori Erika
   Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása / Tomori Erika ; [kiad. a Közép-európai Brókerképző Alapítvány]. - 6. kiad. - Budapest : Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 2010. - 464 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-0110-2 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzpiac - útmutató
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 3328483]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2011.
   Turizmusmarketing esettanulmányok / szerk. Deli-Gray Zsuzsa és Árva László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504). (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8858-4 fűzött
idegenforgalom - marketing - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3325042]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9850 /2011.
Bogár Zsuzsa
   Az örökbefogadás lélektana / Bogár Zsuzsa ; [kiad. Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért]. - [Budapest] : Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért, cop. 2011. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
Fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-9918-2)
Magyarország - örökbefogadás - szülő-gyermek kapcsolat - fogadott gyermek - útmutató
364.65-058.865 *** 347.633(439)(036) *** 159.922.767
[AN 3324367]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2011.
   Függés : szenvedélyek napjainkban / [... összeáll. Budainé Kiss Tünde, Tamás Zsuzsanna, Varga Dóra] ; [kiad. Talentum Európai Fejlődésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány]. - Nyíregyháza : Talentum Európai Fejlődésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1840-7 fűzött
szenvedélybetegség - káros szenvedély
364.272 *** 613.8
[AN 3322774]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2011.
   Útmutató / [szerk. Ferenczy Ágnes] ; [... kiad. Autisták Országos Szövetsége]. - [Budapest] : AOSZ, 2011. - 2 db ; 21 cm
Magyarország - autizmus - szociális gondozás - szociális intézmény - útmutató - címtár
364.65-056.313(439)(036) *** 616.89-008.45 *** 364.046.42(439):050.8
[AN 3325031]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jogszabályok, hasznos tudnivalók autizmussal élő felnőttek szüleinek, segítőinek. - 127 p.
ISBN 978-963-89090-2-2 fűzött
[AN 3325035] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Intézmények autizmussal diagnosztizált felnőtteknek. - 94 p.
ISBN 978-963-89090-3-9 fűzött
[AN 3325040] MARC

ANSEL
UTF-89853 /2011.
Zakál Jenő
   A rehabilitáció elméletének és rendszerének vázlata / Zakál Jenő. - Budapest ; Szeged : Bába, 2011. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-319-037-1 fűzött
szociális rehabilitáció - marginalitás
364.65-058.5
[AN 3322512]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9854 /2011.
Demeter Lázár Katalin
   Játszótárs : drámajátékok és kreativitás a fejlesztőpedagógiában 5-10 éveseknek / Demeter Lázár Katalin. - Szentendre : Geobook, 2008 [!2011]. - 149, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-87835-3-0 fűzött : 2700,- Ft
képességfejlesztés - drámapedagógia - óvodai nevelés - iskolai nevelés
371.383.1 *** 372.3 *** 37.025
[AN 3328715]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2011.
   Diagnosztikus mérés-értékelés az általános iskola kezdő és alapozó szakaszában / Homoki Erika [et al.]. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2011. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5077-04-3 fűzött
Magyarország - képességvizsgálat - alapfokú oktatás - értékelés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
371.212(439)"200"(083.41)
[AN 3325672]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2011.
   Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve, 1931-2011 / [szerk. Keppel Dániel, Kedves Ilona]. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Koll., 2011. - 317 p. : ill., részebn színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0763-0 fűzött
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium (Esztergom)
Esztergom - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Esztergom)(091)
[AN 3323585]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2011.
   A felnövekvő nemzedékért : a Közép-dunántúli régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása / [szerk. és összeáll. Kadocsa László] ; [kiad. a Dunaújvárosi Főiskola ...]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2011. - 171 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Közép-dunántúli régió - pedagógusképzés - pedagógia
37 *** 371.13(439Közép-Dunántúl)
[AN 3323365]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2011.
Gáti József
Óbudai Egyetem (magyar)
   Óbuda University / József Gáti, Sándor Horváth, László Szögi ; photos by András Gáti and Gergely Kiss. - Budapest : Óbuda Univ., 2011. - 79 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-5018-17-6 kötött
Óbudai Egyetem (Budapest)
Budapest. 3. kerület - egyetem - épület - fényképalbum
378.4(439-2Bp.)(084.12) *** 727.3(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3325604]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2011.
   Generációk és nézőpontok : a Pedagógusképző Kar 2010. évi Tudomány Napi konferenciájának előadásai / [szerk. Jenei Teréz, Margitics Ferenc]. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2011. - 251 p. : ill. ; 25 cm + CD-R. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5077-03-6 fűzött
Magyarország - pedagógia - ifjúság - elektronikus dokumentum
37 *** 316.346.3-053.6
[AN 3325681]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2011.
   Guide to the conference on the European qualifications framework : 25-26 May 2011, Budapest / [publ. State Secretariat for Education Ministry of National Resources]. - Budapest : State Secretaritat for Education Min. of Nat. Resources, [2011]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89179-5-9)
Európai Unió - közoktatás - oktatáspolitika - kompetencia - konferencia-kiadvány
37.014.5(4-62) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3324238]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2011.
   Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai : VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia : tartalmi összefoglalók : [Debrecen, 2011. szeptember 16-17.] / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [rend., közread. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Kiss Árpád Archívum Könyvtára]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int. Kiss Á. Archívum Kvt., 2011. - 78 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-457-4 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3324127]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2011.
   Jubileumi évkönyv : 60 éves a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola / [szerk. Velenyák János]. - Miskolc : Bláthy O. Villamosip. Szakközépisk., [2011]. - 215 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Borítócím: A 60 éves Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola jubileumi évkönyve
Kötött
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola (Miskolc)
Miskolc - szakközépiskola - villamosságtan - iskolatörténet
373.6:621.3(439-2Miskolc)(091)
[AN 3324301]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2011.
Kelemen Gyula (1947-)
   Gyakorló pedagógusok módszertani sztenderdekről való visszajelzéseinek kiértékelése : tanulmány / Kelemen Gyula, Juhász Levente Zsolt ; [kiad. a Dunaújvárosi Főiskola ...]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2011. - 78 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 40-42.
Fűzött
Magyarország - pedagógus - módszertan - képességvizsgálat - statisztikai adatközlés
371.3 *** 371.321(439)(083.41)
[AN 3323357]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2011.
Kelemen Gyula (1947-)
   Gyakorló pedagógusok számára módszertani sztenderdek kidolgozása : módszertan / Kelemen Gyula, Juhász Levente Zsolt ; [kiad. a Dunaújvárosi Főiskola ...]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2011. - 34 p. ; 30 cm
Fűzött
pedagógia - módszertan
371.3
[AN 3323369]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2011.
   Konferencia az európai képesítési keretrendszerről : programfüzet : 2011. május 25-26., Budapest / [... kiad. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága]. - Budapest : Nemz. Erőforrás Min. Oktatásért Fel. Államtitkárság, [2011]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89179-5-9 fűzött
Európai Unió - közoktatás - oktatáspolitika - kompetencia - konferencia-kiadvány
37.014.5(4-62) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3324237]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2011.
   Könyvtári éjszaka a Kodolányi János Főiskola Könyvtárában : "éjszakai kultúr-mulató, 2011. május 3. ..." / [összeáll. Koloszárné Horinka Edit et al.]. - Székesfehérvár : KJF, [2011]. - [60] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Székesfehérvár - népművelés - könyvtár - rendezvény
374 *** 02(439-2Székesfehérvár) *** 061.7(439-2Székesfehérvár)
[AN 3323831]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2011.
Kucserka Zsófia
   Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana : magyar nyelv és irodalom, szövegértés - szövegalkotás : képzési prpogramcsomag / Kucserka Zsófia ; [kiad. a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék]. - Pécs : PTE BTK, 2011. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 978-963-642-395-7 fűzött
irodalomtanítás - középfokú oktatás - didaktika - módszertan - egyetemi tankönyv
371.3 *** 372.882(075.8) *** 37.02
[AN 3325288]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2011.
Lovas Mihályné
   Varázstükör : drámapedagógiai játékgyűjtemény óvodásoknak a kommunikációs neveléshez / Lovas Mihályné, Tarr Ágnes. - [Budapet] : Nemz. Geográfia, [2011]. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Óvópedagógiai füzetek, ISSN 2063-0530)
Bibliogr.: p. 16.
óvodapedagógia - drámapedagógia
371.383.1 *** 372.3
[AN 3324014]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2011.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., 1850/1851 - 1948/1949 : Selmecbánya - Szatmárnémeti / szerk. Gráberné Bősze Klára ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - [2011]. - 353 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 23.)
ISBN 978-963-682-662-8 fűzött
[AN 3328045] MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., 1850/1851 - 1948/1949 : Szécsény - Szerencs / szerk. Gráberné Bősze Klára ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - [2011]. - 329 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 24.)
ISBN 978-963-682-665-9 fűzött
[AN 3328069] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., 1850/1851 - 1948/1949 : Szigetvár - Turócszentmárton / szerk. Gráberné Bősze Klára ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - [2011]. - 274 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 25.)
ISBN 978-963-682-666-6 fűzött
[AN 3328079] MARC

ANSEL
UTF-89870 /2011.
   Nyelv, irodalom, esztétikum : hallgatói dolgozatok / [szerk. Radvánszky Anikó]. - Budapest : PPKE BTK, 2011. - 234 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria, ISSN 1589-9446 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-98-4 fűzött
magyar irodalom története - nyelvészet - magyar nyelv - egyetem - műelemzés
378.184 *** 894.511(091) *** 809.451.1
[AN 3322806]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2011.
Páll Viktória
   A hipertanulás [elektronikus dok.] : hogyan tanuljunk eredményesen e-learning képzésben? : kézikönyv pedagógusok számára / Páll Viktória. - Szöveg (pdf : 449 KB). - Budapest : Neteducatio Bt., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102533. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-1327-3
e-learning - tanulás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.333(072) *** 159.953.5
[AN 3300591]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2011.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története, 1980-1989 / M. Szabó Miklós. - [Budapest] : Zrínyi Média, cop. 2011. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-327-524-5)
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)
Magyarország - oktatástörténet - katonai felsőoktatás - haderő - Kádár-korszak
378.635.5(439-2Bp.)"198" *** 355(439)"198"
[AN 3322775]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2011.
   Szent József Gimnázium és Kollégium, 1996-2011 / [főszerk. Gáti Magdolna]. - Debrecen : Szt. József Gimn. és Koll., 2011. - 215 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2034-9 fűzött
Szent József Gimnázium és Kollégium (Debrecen)
Debrecen - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Debrecen)
[AN 3324104]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2011.
Tóth Tibor
   A második nagy tanári kar : portrék a gimnázium volt tanárairól / [Tóth Tibor] ; [kiad. az Arany János Diákszövetség Egyesület]. - Nagykőrös : Arany J. Diákszöv. Egyes., 2011. - 148 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1720-2 kötött
Arany János Gimnázium (Nagykőrös)
Nagykőrös - pedagógus - gimnázium - 20. század
37(439-2Nagykőrös)"195/197" *** 373.54(439-2Nagykőrös)
[AN 3325297]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2011.
Varga Zoltán (1935-)
   Iskolai ártalmak / Varga Zoltán ; [Vekerdy Tamás előszavával]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 156 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-180-7 fűzött : 1480,- Ft
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 3328734]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9876 /2011.
   Bányász amatőr művészeti együttesek / [szerk. Hámori István Péter] ; [kiad. az Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség]. - Budapest : OBKSZ, 2011. - 87, [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1336-5 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - egyesület
379.825 *** 061.2(439)
[AN 3324265]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2011.
   Nagy sudoku könyv : több száz rejtvény kezdő szinttől egészen a pokoli nehézig. - Budapest : Partvonal, 2011. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-62-1 fűzött : 1790,- Ft
rejtvény
793.7(520)
[AN 3324851]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2011.
Pektor Gabriella
   Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye : örömteli gyermekévek / Pektor Gabriella. - Szeged : Mozaik, 2011. - 203, [4] : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. [204].
ISBN 978-963-697-652-1 fűzött
óvodapedagógia - játék - mozgásjavító iskola
793/794 *** 373.24 *** 796.012.61
[AN 3325592]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2011.
Peterschmidt, Luke
Bakugan ultimate gamer's guide (magyar)
   Játékosok kézikönyve / írta Luke Peterschmidt ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Bakugan battle brawlers : new Vestroia
ISBN 978-963-629-842-5 fűzött : 2199,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 3325284]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2011.
Ugray Tamás
   Vadászpuskával a csúcsokon / Ugray Tamás. - 2. kiad. - [S.l.] : Szerző, 2011. - 133 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
Kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3328705]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9881 /2011.
   BAK Képzőművészeti Egyesület / [szerk. ... Bense László]. - Miskolc : BAK Képzőművészeti Egyes., 2011. - 47 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött
BAK Képzőművészeti Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - képzőművészet - ezredforduló - amatőr művészet - egyesület
73/76(439.134)"200" *** 379.825 *** 061.2(439)BAK
[AN 3324224]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2011.
   Bánandrás : írások és képek Bán András 60. születésnapjára / [szerk. Danó Orsolya]. - Miskolc : Kult. és Vizuális Antropológiai Int., 2011. - 354 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet könyvei, ISSN 2060-3800 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-974-9 fűzött
Magyarország - vizuális antropológia - vizuális művészet - emlékkönyv
7.01(439) *** 316.7(439)
[AN 3324682]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2011.
Dömötör Zoltán
   Korok, képek, kamerák : rendhagyó mesék a fotográfia történetéből / Dömötör Zoltán. - Miskolc : Miskolci Vár. Kvt. és Inf. Közp., 2011. - 141, [2] p. : ill., színes ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-89137-0-8 kötött
fotóművészet - fotótörténet - fototechnika
77.04(100)
[AN 3324705]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2011.
   Elektromos Gyűjtemény, Aszód / [szerk. Kaáli Nagy Kálmán] ; az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány kiadványa. - [Aszód] : Aszódi Elektromos Gyűjt. Alapítvány, 2011. - 23 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Elektromos Gyűjtemény (Aszód)
Aszód - technikatörténet - híradástechnika - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Aszód) *** 621.39
[AN 3323380]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2011.
Fári Irén (1956-)
   Szeged anno.. : fényképeken őrzött történelem / Fári Irén. - Szeged : EMK Rendezvényszervező Kft., 2011. - 203 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az előszó, az utószó és a képek jegyzéke angol nyelven is
ISBN 978-963-08-1658-8 kötött
Szeged - helyismeret - helytörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
77.04 *** 908.439-2Szeged(084.1) *** 943.9-2Szeged"18/194"(084.1)
[AN 3325841]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2011.
Fehér Dávid
   Lakner László: Varrólányok Hitler beszédét hallgatják : Seamstresses listen to Hitler's speech / Fehér Dávid. - Budapest : Szépműv. Múz., 2011. - 103, [4] : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az 1800 utáni gyűjtemény kabinetkiállításai, ISSN 2063-0557 ; 4.)
Kész. a Budapesten, 2011. jún. 29 - okt. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-83-1 fűzött
Lakner László (1936-)
Németország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(=945.11)(430)(092)Lakner_L.
[AN 3324128]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2011.
Geszler Mária (1941-)
   Sound and form = Hang és forma / Geszler Mária Garzuly. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., [2011]. - [91] p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
Egyes szövegek japán nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-02-5 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Geszler_M.
[AN 3324913]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2011.
   De grootmeesters van de Europese Art Nouveau : [Antoni Gaudí, Victor Horta, Lechner Ödön] : [Barcelona, Brussels, Budapest 2011] = Les grands maîtres de l'Art Nouveau en Europe = Great masters of European Art Nouveau / [... concept en curator ... Keserü Katalin] ; [... uit. Dávid Judit] ; [... publ. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 113 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Barcelonában, 2011. jan. 23 - febr. 28., Budapesten 2011. márc. 23 - ápr. 30., Brüsszelben 2011. máj. 15 - jún. 30. között rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88724-8-7 fűzött
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Horta, Victor (1861-1947)
Lechner Ödön (1845-1914)
Európa - szecesszió - építészettörténet - építész - századforduló - kiállítási katalógus
7.035.93 *** 72(4)"188/191" *** 061.4(460-2Barcelona) *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 061.4(493-2Bruxelles)
[AN 3325510]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2011.
   Innenräume, Aussenräume = Belső terek, külső terek. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2011]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
Kész. a Szombathelyen, 2008-ban rendezett szabadtéri szoborkiállítás alkalmából. - A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-8368-66-9 fűzött
Magyarország - Ausztria - szobrászat - ezredforduló
73(439)"200" *** 73(436)"200"
[AN 3325393]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2011.
Jávor Piroska (1944-)
   Az idő felfüggesztése : Jávor Piroska és Asszonyi Tamás kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2011. május 6. és augusztus 28. között = Suspension of the time : exhibition of Piroska Jávor and Tamás Asszonyi in the Skanzen Gallery of Hungarian Open Air Museum, 6th May 2011 - 28th August 2011 / a kiállítást rend. Braskó Weibl Fukárek ; ... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2011. - 15 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5123-14-6 fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Jávor_P. *** 73(439)(092)Asszonyi_T. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3322953]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2011.
Kanyák Zsófia (1944-1975)
   "Fényformák" : Kanyák Zsófia üvegtervező iparművész emlékkiállítása : Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2010. november 10 - 2011. január 16. / [a kiállítást rend. Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2010]. - [18] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7212-74-1 fűzött
Magyarország - iparművész - üvegművészet - 20. század - kiállítási katalógus
748(439)(092)Kanyák_Zs. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3322821]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2011.
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (10.) (2011)
   KAFF 2011 : 10. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, 7. Európai Nemzetközi Animációs Játékfilm Fesztivál, 2011. június 15-19. : 10th Kecskemét Animation Film Festival, 7th Festival of European Animated Feature Films and TV Specials, 15-19 June 2011. - [Kecskemét] : KAFF, [2011]. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
Filmogr.
Fűzött
Kecskemét - animációs film - filmfesztivál
778.534.66 *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 3322951]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2011.
   Kőbe zárt emlékezet : Holokauszt-emlékművek a Kárpát-medencében = Memories in stone : Holocaust memorials in the Carpathian Basin / szerk. ... Szécsényi András. - Budapest : Holokauszt Dokumentációs Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2011. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Páva könyvek, ISSN 2062-736X ; 4.)
ISBN 978-615-5132-05-6 fűzött
Kárpát-medence - emlékmű - holokauszt
725.945(4-191) *** 316.347(=924)(4-191)"193/194" *** 323.12(=924)(4-191)"193/194"
[AN 3323516]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2011.
   Kunst macht frei : kortárs észt képzőművészet : kaasaegne eesti kunst : contemporary Estonian art : [... Múzeum Galéria, Pécs ..., 2010. december 18 - 2011. január 16.] / [kurátor Reet Varblane, Uhl Gabriella]. - [Pécs] : [BMMI], [2010]. - 47 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 116.)
A képaláírások magyar, angol és észt nyelven
ISBN 978-963-9873-26-1 fűzött
Észtország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(474.2)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3322855]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2011.
Leitbild der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung für eine nachhaltige Entwicklung europäischer Dörfer und Landgemeinden (magyar)
   Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért / [ford. Ónodi Gábor]. - [Budapest] : [BM K.], 2011. - 13 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Településfejlesztési füzetek, ISSN 1216-4607 ; ksz.)
ISBN 978-963-9208-26-1 fűzött
Európa - településfejlesztés - vidékfejlesztés
711.1(4) *** 911.37(4)
[AN 3323253]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2011.
Lossonczy Tamás (1904-2009)
   Lossonczy Tamás és Lossonczy Ibolya emlékkiállítás : Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2011. május 27 - augusztus 22-ig / [a kiállítást rend. Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2011. - 31 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7212-76-5 fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lossonczy_T. *** 73(439)(092)Lossonczy_I. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3322834]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2011.
   Magyar Illusztrátorok Társasága : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt 2011 = Society of Hungarian Illustrators / [... szerk. Sárkány Győző]. - Budapest : MIT, 2011. - [92] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87087-4-8 fűzött
Magyar Illusztrátorok Társasága
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló - művészcsoport - illusztráció
76(439)"199/200" *** 76.05(439) *** 061.28(439)
[AN 3324362]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2011.
Nagy Márton (1901-1990)
   110 éve született Nagy Márton festőművész : kiállítás a Jókai Mór Városi Könytárban : Komárom, 2011 / [összeáll. György Károlyné Rabi Lenke]. - Komárom : Jókai M. Vár. Kvt., 2011. - 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 15-[16].
Fűzött
Nagy Márton (1901-1990)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nagy_M. *** 061.4(439-2Komárom)
[AN 3322968]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2011.
   "Ostoros villám" : versek Holló László képeihez : az országos Holló László-verspályázat antológiája / szerk. Vitéz Ferenc ; megj. ... a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiadásában. - Gyomaendrőd : Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért, 2011. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-431-4)
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - művészeti kölcsönhatás - 20. század - vers - antológia
75(439)(092)Holló_L. *** 894.511-14(082)
[AN 3324405]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2011.
Ötvös Nagy Ferenc (1948-)
   Ötvösművészet : a kezdetektől napjainkig / Ötvös Nagy Ferenc. - Budapest : Scolar, 2011. - 366, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-292-1 kötött : 7500,- Ft
művészettörténet - ötvösség - ékszerészet - régészet
739(100)(091) *** 903.05 *** 904
[AN 3325612]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2011.
Pistyur Imre (1953-)
   Litogenezis : Pistyur Imre szobrászművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, 2011. július 25. és október 31. között = Litogenesis : Ausstellung von Imre Pistyur in dem Ungarischen Freilichtmuseum, 25. Juni 2011 - 31. Oktober 2011 = Litogenesis : exhibition of Imre Pistyur in the Hungarian Open Air Museum, 25th June 2011 - 31st October 2011 / ... rend. Braskó Weibl Fukárek ; ... szerk. Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2011]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5123-18-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Pistyur_I. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3322890]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2011.
Sümegi György (1947-)
   A Kecskeméti Művésztelep, 1909-1944 / Sümegi György. - Budapest : Corvina, 2011. - 170 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művészcsoportok, ISSN 1789-3860)
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6037-0 fűzött : 4990,- Ft
Kecskeméti Művésztelep
Magyarország - Kecskemét - festészet - művésztelep - századforduló - két világháború közötti időszak
75(439)"191/194" *** 061.28(439-2Kecskemét)
[AN 3325774]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2011.
Szabó Eszter (1979-)
   Szabó Eszter. - [Budapest] : Mind Print Kft., cop. 2011. - 65 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Kész. a Budapesten, 2010. nov. 19 - 2011. jan. 28. között ">65_2053" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-0810-1 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - videotechnika
75(439)(092)Szabó_E. *** 621.397
[AN 3323209]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2011.
   Színerő - léptékváltás 5 : a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola Festészet Program Kurzusa : 2010. június 8-24. / [a katalógust szerk. ... Benedek Barna, Ernszt András]. - Pécs : PTE Műv. Kar Doktori Isk., 2010. - p. [107]-203. : ill., színes ; 25 cm
A Pécsett, 2010. jún. 25 - júl. 9. között a kurzus anyagából rendezett kiállítás katalógusa. - A képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-642-358-2 fűzött
Pécs - Magyarország - festészet - doktori képzés - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 378.4(439-2Pécs).096 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3323225]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2011.
   Szombathely régi képes levelezőlapokon = Steinamanger auf alten Postkarten = Szombathely on old picture postcards / [összeáll.] Kőszegfalviné Pajor Klára ; [ford. Hofmann Judith, ... Deutsch Zoltán]. - 2. kiad. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2011. - 72 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-88647-5-8 kötött : 5700,- Ft
Szombathely - helyismeret - képes levelezőlap - album
769.5(439) *** 908.439-2Szombathely(084.12)
[AN 3325567]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2011.
   Transzparencia, átlátás : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2010. május 26 - szeptember 26.] = Transparency, looking through / [kurátor-szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2011. - 72 p. : ill., főként színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 13.
ISBN 978-963-88787-3-1 fűzött
Magyarország - Európa - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"19/201" *** 73/76(439)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3323197]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9907 /2011.
Hegedős Györgyi (1937-)
   Szarvas Janina / krónikás Hegedős Györgyi, a Balettpatkány. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-446-624-6 fűzött : 2500,- Ft
Szarvas Janina (1935-)
Németország - táncművész - táncpedagógus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz - balett
792.82(430)(=945.11)(092)Szarvas_J.
[AN 3322552]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2011.
Pelyhe Róbert
   Mozihatás hitchcocki eleganciával : ismeretterjesztő tankönyv / Robert Swan Pelyhe. - [Budapest] : Pelyhe R., cop. 2011. - 92 p. : ill., részben színes ; 30 cm
keretcím: Swan könyvek. - Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-963-08-1246-7 fűzött
filmművészet - művészeti hatás
791.43
[AN 3323999]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2011.
Szentirmai László (1950-)
   Tóth László / Szentirmai László. - Sárospatak : Pinocchio Alapítvány, 2011. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bábjátékos portrékötetek ; 4.)
ISBN 978-963-08-1195-8 fűzött : 1595,- Ft : 6 EUR
Tóth László (1950-)
Magyarország - előadóművész - 20. század - 21. század - bábjáték
792.97(439)(092)Tóth_L.
[AN 3323602]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9910 /2011.
Baranyainé Endrődi Melinda
   Alaptársalgás oroszul : amire mindenkinek szüksége van / Baranyainé Endrődi Melinda. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-79-2 fűzött : 1050,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3324491]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2011.
Csányi Eszter
   Német gyakorlókönyv a közép- és felsőkokú gazdasági-pénzügyi nyelvvizsgához / Csányi Eszter, Magyar Gézáné. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 168 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-792-0 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaságtan - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3323166]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2011.
Czifra Éva (1966-)
   1 hét alatt angolul : basic English lessons / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2011. - 49 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88072-6-7 fűzött : 1950,- Ft
angol nyelv - társalgás
802.0(078)=945.11
[AN 3324858]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2011.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Lehrbuch 1 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2011, cop. 2004. - 83 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-43-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3324492]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2011.
Doba Dóra
   Német - magyar szótár / Doba Dóra. - Budapest : Akad. K., 2011. - XII, 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9030-3 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3322773]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2011.
Farkas Judit (1979-)
   A finn nyelv (indexelt) generatív szintaxisa / Farkas Judit. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2010. - 359 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi doktori értekezések, ISSN 1788-3164 ; 2.)
Bibliogr.: p. 301-304. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 963-642-223-7)
 (hibás ISBN 978-963-642-113-7)
finn nyelv - generatív nyelvészet - mondattan
809.454.1-56
[AN 3324763]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2011.
Háhn Judit
   Promóciós műfajok a virtuális térben : a szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap nyelvészeti megközelítése / Háhn Judit. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2011. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi doktori értekezések, ISSN 1788-3164 ; 3.)
Bibliogr.: p. 228-245.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-642-223-7)
 (hibás ISBN 978-963-642-113-7)
szociolingvisztika - internet - elektronikus kereskedelem
800.1 *** 316.7 *** 681.324Internet *** 658.8
[AN 3324781]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XVI, 736 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch
ISBN 978-963-05-8687-0 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3324832]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2011.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XVI, 712 p. ; 21 cm
Gerinccím: Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch
ISBN 978-963-05-8688-7 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3324836]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2011.
Halász Renáta
   "Hogy van?" : magyar orvosi szaknyelv kezdőknek : Hungarian for medical purposes for beginners : Medizinische Fachsprache Ungarisch für Anfänger / Halász Renáta. - Pécs : Halász R., 2011. - 161 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2022-6 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvkönyv
809.451.1(078)=30 *** 809.451.1(078)=20
[AN 3324773]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2011.
Keszler Borbála (1939-)
   Magyar grammatikai gyakorlókönyv / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Budapest : Nemz. Tankvk., [2011], cop. 2009. - 566 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-6259-8 kötött : 4700,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 3324985]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2011.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Angol - magyar szótár / Kövecses Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2011. - XVI, 550 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9027-3 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3322771]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Különleges kiad. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2001. - XXI, 816 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Borítócím: Akadémiai magyar - angol kéziszótár = Hungarian - English dictionary
ISBN 978-963-05-9087-7 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3324547]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2000. - XXI, 816 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8784-6 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3324136]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár / Magay Tamás, Kiss László. - Budapest : Akad. K., 2011. - XIII, 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9028-0 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3322770]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2011.
   Magyar nyelv / főszerk. Kiefer Ferenc ; [a főszerk. mtársa Siptár Péter]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 1111 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 963-05-8324-0 kötött
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1
[AN 3324582]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2011.
Mondvay-Németh Boglárka
   Szóbeli feladatok német alapfokú nyelvvizsgára : [alapfok (B1)] / Mondvay-Németh Boglárka. - Budapest : Akad. K., 2011. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9061-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3323242]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2011.
   Német pénzügyi-számviteli és üzleti nyelvkönyv : [német középhaladóknak] / Csányi [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2011. - 275 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 978-963-05-9064-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - pénzügy - számvitel - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 657 *** 658
[AN 3322798]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2011.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : társalgási gyakorlatok az angol "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2011, cop. 2008. - 368 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9357-78-5 fűzött : 2995,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3324747]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2011.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : társalgási gyakorlatok felsőfokú nyelvvizsgákra és emeltszintű szóbeli érettségire / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 3. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 272 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 978-963-9357-81-5 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3324595]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2011.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar kéziszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás. - Különleges kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - IX, 1246 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Borítócím: Akadémiai angol - magyar kéziszótár = English - Hungarian dictionary
ISBN 978-963-05-9086-0 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3324555]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2011.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás. - Budapest : Akad. K., 2011. - IX, 1246 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9055-6 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3324139]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2011.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - [Budapest] : Sprinter, 2011. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-963-9469-28-0 fűzött
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 3326494]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2011.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német szótár / Pomázi Gyöngyi. - Budapest : Akad. K., 2011. - XII, 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9031-0 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3322777]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2011.
Ruzsiczky Éva (1928-2010)
   Szinonimaszótár diákoknak / Ruzsiczky Éva. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 176 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-165-1 kötött : 2490,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 3324978]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2011.
   Studio d A2 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; [Phonetik Beate Lex und Beate Redecker]. - 2. kiad., 2. utánny. - Szeged : Maxim, [2011]. - 288 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-82-5 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3324528]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2011.
Szabó Szilvia
   Practice examination book 1 : ECL practice exams 1-5 : English level B1 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - Rev. ed. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2011. - 148 p. ; 24 cm + CD, 5 táblalap
Gerinccím: ECL practise exams 1-5 : English level B1
ISBN 978-963-88938-4-0 fűzött
 (hibás ISBN 963-88938-4-0)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3324770]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2011.
Szarka Zoltán
   Angol, ahogy én tanítom : ...csak a lényeg / Szarka Zoltán. - [Fehérgyarmat] : [Szarka Z.], cop. 2011. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1503-1 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3324861]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2011.
   Tanuljon magyarul! = Learn Hungarian! / [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2011. - 23 p. : ill. ; 11 cm
ISBN 978-963-87210-0-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3323229]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2011.
Vida Enikő
   Impeccable! : francia nyelvtani gyakorlatok : középfokú francia nyelvtani feladatgyűjtemény : niveau intermédiaire B1, B2 / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 240 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-68-6 fűzött : 2750,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
804.0-5(079.1)=945.11
[AN 3324522]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2011.
Voit, Heike
Pons Grammatik Deutsch kurz & bündig (magyar)
   Pons német nyelvtan röviden és érthetően / Heike Voit ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2011. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-83-0 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3326110]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9941 /2011.
Sümegi István (1966-)
   Alanyi filozófia : irodalmi-bölcseleti írások / Sümegi István. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2011. - 319 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-77-5 fűzött
irodalomesztétika - filozófia - műelemzés
82.01 *** 1(439)Sümegi_I.
[AN 3324838]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9942 /2011.
   Itt élned, élned kell : a Százak Tanácsa emlékezése Fekete Gyulára / [szerk. Szíjártó István]. - Budapest : Százak Tanácsa, 2011. - 207, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0399-1 fűzött
Fekete Gyula (1922-2010)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - emlékbeszéd - memoár
894.511(092)Fekete_Gy.(0:82-822)
[AN 3325019]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2011.
Keszeg Anna (1981-)
   Gyöngyössi János : szövegek és kontextusok / Keszeg Anna. - Budapest : Ráció, 2011. - 285 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 243-271.
ISBN 978-615-5047-15-2 fűzött : 2700,- Ft
Gyöngyössi János (1741-1818)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - irodalomelmélet - magyar irodalom története
894.511(092)Gyöngyössi_J. *** 894.511(091) *** 82.01
[AN 3322931]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2011.
Kiss László (1976-)
   Kis és egyéb világok : irodalmi kritikák / Kiss László. - Budapest : FISZ, 2011. - 174 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 25.)
Fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5047-16-9)
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - kritika
894.511(091)"200" *** 894.511-95
[AN 3322832]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2011.
   Lajos Kassák : Botschafter der Avantgarde, 1915-1927 / [hrsg. Csilla E. Csorba] ; [Hrsg.: Literaturmuseum Petőfi Kassák Museum]. - Budapest : Literaturmus. Petőfi Kassák Mus., 2011. - 101 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kész. a berlini Magyar Házban, 2011. jún. 6 - szept. 25. között és a Berlinische Galerieben 2011. jún. 17 - okt. 17. között rendezett kiállítások alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87014-3-5 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
Magyarország - író - avantgárd - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Kassák_L. *** 061.4(430-2Berlin) *** 75.037(439)"19"
[AN 3325368]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2011.
   Magyar irodalom / főszerk. Gintli Tibor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 1095 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8949-9 kötött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3324572]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2011.
Petrőczi Éva (1951-)
   Kagylókürttel harangozni : újabb tanulmányok a puritán irodalomból / Petrőczi Éva. - Debrecen : Hernád ; Budapest : KRE Puritanizmuskut. Int., 2011. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 6.)
Bibliogr.: p. 117-125.
ISBN 978-963-88029-4-1 fűzött
magyar irodalom története - angol irodalom története - irodalmi kapcsolat - vallásos irodalom - 17. század
894.511(091)-97 *** 894.511(091)"16" *** 820.091"16"
[AN 3324242]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2011.
Tóth Zsombor (1974-)
   A koronatanú: Bethlen Miklós : az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus / Tóth Zsombor. - 2. utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2011. - 259 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 40.)
Bibliogr.: p. 237-256.
ISBN 978-963-473-049-1 fűzött
Bethlen Miklós (1642-1717)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - retorika - 17. század - 18. század - memoár
894.511(092)Bethlen_M. *** 82.01-94(439)"16/17" *** 285/286 *** 82.085
[AN 3326205]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9949 /2011.
Barclay, Linwood
Too close to home (magyar)
   Közel a veszély / Linwood Barclay ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2011. - 343 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-329-1 kötött : 2500,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3324638]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2011.
Bischoff, David (1951-)
Aliens: genocide (magyar)
   A királynő nevében / David Bischoff ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 278 p. ; 20 cm
keretcím: Aliens
ISBN 978-963-497-205-1 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329701]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2011.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Bábeli könyvtár : válogatott prózaművek / Jorge Luis Borges ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Scholz László]. - Budapest : Európa, 2011. - 285, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9325-4 fűzött : 1200,- Ft
argentin irodalom - elbeszélés - esszé
860-32(82)=945.11 *** 860-4(82)=945.11
[AN 3326443]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2011.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2011. - 578 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9249-3 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3326176]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2011.
Card, Orson Scott (1951-)
Ender's game (magyar)
   Végjáték / Orson Scott Card ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Dáin, 2011. - 221 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88280-0-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3328727]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
One, two, buckle my shoe (magyar)
   A fogorvos széke / Agatha Christie ; [... ford. Bencsik Júlia]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 245, [2] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 25.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9308-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3328564]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Three act tragedy (magyar)
   Tragédia három felvonásban / Agatha Christie ; [... ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 301, [3] p. ; 20 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője ; 24.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-07-9307-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3328550]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2011.
Cohen, Julie (1970-)
Featured attraction (magyar)
   A mozi szerelmesei / Julie Cohen ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 493.)
ISBN 978-963-538-359-7 fűzött : 579 Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3325346]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2011.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének prózában, avagy Karácsonyi kísértethistória / Charles Dickens ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Európa, 2011. - 95 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9318-6 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3326438]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2011.
Dohi, Alexandru (1955-)
Cartea aromelor (magyar)
   Illatok könyve = Cartea aromelor / Dohi Alex. - [Budapest] : Közdok, [2010]. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-552-433-4 fűzött
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3323656]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2011.
Drake, Dianne
A child to care for (magyar)
   Villámfényben / Dianne Drake ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 426.)
ISBN 978-963-538-364-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3324775]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2011.
Fforde, Katie
Going Dutch (magyar)
   Hív Amszterdam / Katie Fforde ; [ford. Endreffy Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008 [!2011]. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-166-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3326543]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2011.
Fluke, Joanne (1943-)
Peach cobbler murder (magyar)
   Szemérmes barack és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2010. - 299 p. ; 21 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 7.)
Ford. Sacher Stefánia
ISBN 978-963-9769-10-6 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - sütemény - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3323477]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2011.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2055-5 kötött : 3290,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3325503]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2011.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2011], cop. 1995. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2010-4 kötött : 2490,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3325511]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2011.
Gerritsen, Tess
The sinner (magyar)
   A bűnös / Tess Gerritsen ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-358-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3322880]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2011.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura : regény / William Golding ; [ford. Déry Tibor]. - Budapest : Európa, 2011. - 251, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9252-3 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3328648]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2011.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhárta : hindu rege / Hermann Hesse ; [ford. Kászonyi Ágota] ; [a jegyzeteket Barkóczi András írta]. - Budapest : Európa, 2011. - 128, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9319-3 fűzött : 1000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3326392]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2011.
Hill, Teresa
A little bit engaged (magyar)
   Mennyei ígéret / Teresa Hill ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 484.)
ISBN 978-963-538-362-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3324907]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2011.
Hobb, Robin
Assassin's quest (magyar)
   Az orgyilkos küldetése : [a Látnok-ciklus harmadik kötete] / Robin Hobb. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 674 p. ; 24 cm
Ford. Horváth Norbert
ISBN 978-963-9890-09-1 kötött : 4990,- Ft : 19,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3326466]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2011.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Táncórák idősebbeknek és haladóknak : kisregények / Bohumil Hrabal ; [ford. Hap Béla, Hosszú Ferenc, Zádor András] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze]. - Budapest : Európa, 2011. - 386 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Táncórák idősebbeknek és haladóknakÞ; Bambini di Praga 1947Þ; Szigorúan ellenőrzött vonatokÞ; Sörgyári capriccio. - Egys. cím: Taneční hodiny prostarši a pokročile ; Bambini di Praga 1947 ; Ostře sledované vlaky ; Postřižiny
ISBN 978-963-07-9321-6 fűzött : 1200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3326402]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2011.
Hunter, Kelly
Playboy boss, live-in mistress (magyar)
   Soha vagy örökké? / Kelly Hunter ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 494.)
ISBN 978-963-538-360-3 fűzött : 579 Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3325339]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2011.
   Idegen az ágyamban. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (A Tiffany legszebb történetei, ISSN 2060-9450 ; 3.)
Tart.: Ágyrajáró / Susan Napier ; [... ford. Petri Márta]. Egy bolond éjszaka / Jessica Steele ; [... ford. Lehoczky Erzsébet]. Ki van az ágyamban? / Julie Kistler ; [... ford. Szöllősy Éva]. - Egys. cím: Savage courtship ; When the loving stopped ; Flannery's rainbow
ISBN 978-963-538-357-3 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3325315]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2011.
Iding, Laura
The flight doctor's lifeline (magyar)
   Téged akarlak / Laura Iding ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 424.)
ISBN 978-963-538-354-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3324759]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2011.
Jordan, Penny
The Sicilian's baby bargain (magyar)
   Szerelmi leckék / Penny Jordan ; [... ford. Csató Gabriella]. Szerelmes regény / Anne Mather ; [... ford. Erdélyi Margit]. Boszorkánykonyha / Cara Summers ; [... ford. Dufka Hajnalka]. Jéghideg tűz / Abby Green ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 46.)
Egys. cím: The Sicilian's baby bargain. The Mediterranean billionaire's blackmail bargain. Mendez's mistress. Single in San Francisco
ISBN 978-963-538-352-8 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
angol irodalom - írországi angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3324876]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2011.
Joyce, Jenna Lee
A package deal (magyar)
   Hatos fogat / Jenna Lee Joyce ; [... ford. Korda Edit]. A rejtélyes idegen / Anne Stuart ; [... ford. Rába Erzsébet]. Édes teher / Kathryn Ross ; [... ford. Horváth Géza]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 28.)
Egys. cím: A package deal. Crazy like a fox. No regrets
ISBN 978-963-538-347-4 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3325305]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2011.
Kluver, Cayla (1992-)
Allegiance (magyar)
   A legenda fogságában / Cayla Kluver ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2011. - 450 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-173-9 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3323499]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2011.
Lennox, Marion
Their lost and found family (magyar)
   Bőrnadrágos doktornő / Marion Lennox ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 427.)
ISBN 978-963-538-365-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3324782]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2011.
London, Jack (1876-1916)
The star rover (magyar)
   A kóbor csillag / Jack London. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 412 p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 3.)
Ford. Kornya Zsolt
ISBN 978-615-5161-05-6 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3326546]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2011.
Marsh, Nicola
Two weeks in the magnete's bed (magyar)
   Hajóra fel! / Nicola Marsh ; [... ford. Várnai Péter]. Nehéz bocsánat / Lynne Graham ; [... ford. Gärtner Zita]. Égen-földön szerelem / Trish Wylie ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 23. (nyári ksz.))
Egys. cím: Two weeks in the magnete's bed. The Greek tycoon's blackmailed mistress. One night with the rebel billionaire
ISBN 978-963-538-356-6 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3324983]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2011.
Matsuo Bashō (1644-1694)
   Útinaplók / Macuo Basó ; [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kolozsy-Kiss Eszter]. - Budapest : Ráció, 2011. - 107, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-13-8 kötött : 2100,- Ft
japán irodalom - útinapló
895.6-992=945.11
[AN 3322643]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2011. - 410 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9264-6 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3325707]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2011.
Miller, Arthur (1915-2005)
Broken glass (magyar)
   Üvegcserepek / Arthur Miller ; ford. Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 143 p. ; 21 cm. - (Ungvári Tamás színműfordításai)
ISBN 978-963-244-287-7 kötött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 3323625]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2011.
Neff, Mindy
Tempted by a Texan (magyar)
   Régiségek boltja / Mindy Neff ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 247.)
ISBN 978-963-538-353-5 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3324818]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2011.
Neil, Joanna
The surgeon she's been waiting for (magyar)
   Piktor doktor / Joanna Neil ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 425.)
ISBN 978-963-538-355-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3324769]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2011.
Phillips, Susan Elizabeth
Kiss an angel (magyar)
   Angyali csók / Susan Elizabth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria K., [2011]. - 410 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-45-9 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3328738]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2011.
Pintér László
   Mesélj a partról : versek, műfordítások, aforizmák / Pintér László. - Budapest : Rím, 2011. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-91-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers - válogatott művek
82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-821
[AN 3324381]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2011.
Pratchett, Terry (1948-)
Witches abroad (magyar)
   Vége a mesének : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 350 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-615-5161-08-7 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3326574]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2011.
Shan, Darren (1972-)
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2626514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A vámpír herceg. - 2011. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; 6.)
ISBN 978-963-11-8997-1 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3325656] MARC

ANSEL
UTF-89988 /2011.
Shaw, Chantelle
Di Cesare's pregnant mistress (magyar)
   Átrendezem az életed / Chantelle Shaw ; [... ford. Halász Kriszta]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 483.)
ISBN 978-963-538-361-0 fűzött : 579,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3324934]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2011.
Simon, Francesca
Horrid Henry robs the bank (magyar)
   Rosszcsont Peti bankot rabol / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2011. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-034-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3328643]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2011.
Söderberg, Hjalmar (1869-1941)
Jesus Barabbas (magyar)
   Jézus Barabbás : Jägerstam hadnagy emlékirataiból / Hjalmar Söderberg ; ford. Szente Imre. - [Veresegyház] : Székelyház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 58 p. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
 (hibás ISBN 975-963-552-434-1)
svéd irodalom - kisregény
839.7-31=945.11
[AN 3323284]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2011.
Toth, Pamela
Her sister's secret life (magyar)
   Szóbeszéd / Pamela Toth ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 248.)
ISBN 978-963-538-363-4 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3324889]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2011.
Ullmann, Linn (1966-)
Når jeg er hos deg (magyar)
   Stella zuhan : regény / Linn Ullmann ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2011. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-286-0 kötött : 3250,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3324652]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2011.
Voltaire (1694-1778)
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2011. - 140, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9311-7 fűzött : 1000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3326434]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2011.
Ward, J. R.
Lover unleashed (magyar)
   Felszabadított szerető : Fekete Tőr Testvériség 9. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 718 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-453-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3327318]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2011.
Zahn, Timothy (1951-)
Specter of the past (magyar)
   A múlt kísértete : [a Thrawn keze sorozat 1. kötete] / Timothy Zahn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 391 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-208-2 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329721]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2011.
Zahn, Timothy (1951-)
Vision of the future (magyar)
   A jövő látomása : [a Thrawn keze sorozat 2., befejező része] / Timothy Zahn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 659 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-213-6 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329727]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2011.
   Zarándokútra ment a róka : anatóliai török állatmesék / ford. Bartha Júlia. - Karcag : Bartha J., 2011. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-1054-8 kötött
török irodalom - gyermekirodalom - állatmese - népmese
894.35-35(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=943.5)
[AN 3324325]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9998 /2011.
Albel Andor (1945-)
   Európai szivárvány / André Albel. - [Gyula] : Szerző, cop. 2011. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8168-39-9)
Albel család
magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(4)Albel
[AN 3324283]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2011.
Árva László (1907-1984)
   Ember, csak menj az utadon : válogatott versek : Hegedüs Vince emlékkönyv / Árva László. - Szombathely : Martinus, 2011. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-50910-8-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3324393]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2011.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a zűrös vakáció / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 232, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9012-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3328639]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Madárfürdő / Bálint Ágnes ; [Szántói Krisztián ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 180, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9017-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3328629]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3328391]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3328393]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2011.
Bayer Béla (1951-)
   A pillanat ráncaiban / Bayer Béla. - Bonyhád : Doku-Press, 2011. - 100, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7768-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3325439]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2011.
Benedek Elek (1859-1929)
   A vitéz szabólegény és más mesék / Benedek Elek ; [Szecskó Tamás ill.] ; [vál. ... Kormos István]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 323, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9009-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3328625]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2011.
Bódi Dorina (1993-)
   Szívet vagy szárnyat / Bódi Dorina. - Miskolc : Dominium Kvk., 2011. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5185-00-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3325708]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2011.
Bodnár Dániel (1957-)
   Egy elfeledett rajzfilmhős / Bodnár Dániel. - Vásárosnamény : Magánkiad., 2011. - 54, [11] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1737-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3325320]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2011.
Csáth Géza (1887-1919)
   Válogatott elbeszélések / Csáth Géza ; [vál. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2011. - 266, [4] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9317-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3326449]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2011.
Csukás István (1936-)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - 5. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-53-0 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3326388]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2011.
Dezső Ferenc (1936-)
   A végtelen felé / Dezső Ferenc ; [... fképek Gyana Dániel] ; [kiad. a Takács László Kör]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2011. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-3-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3325262]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2011.
Dobay Béla (1934-)
   Az elkötelezettség próbatétele : válogatott beszédek és írások / Dobay Béla ; [kiad. a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület]. - Sárospatak : Sárospataki Népfőiskolai Egyes., 2010. - 591 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0732-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - pedagógus - 20. század - 21. század - beszéd - válogatott művek
894.511-821 *** 37(439)(092)Dobay:B.(042.5)
[AN 3323626]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2011.
Donászy Ferenc (1858-1923)
   Buda hőse : regényes korrajz Budavár visszavétele korából / Donászy Ferenc. - Budapest : Írásművek, 2010. - 485, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5006-12-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3325647]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2011.
   Együtt : antológia : írások a legszorosabb kapcsolatokról / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2011. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1735-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3324222]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2011.
Elekes Ferenc (1935-)
   Éden Bádenben : kisregény ; Leborult szivarvég : egyszerű történetek / Elekes Ferenc. - [Veresegyház] : Székelyház Közhasznú Alapítvány, [2010]. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
 (hibás ISBN 975-963-552-434-1)
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31(498) *** 894.511-32(498)
[AN 3323409]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2011.
Fábián Janka (1973-)
   Emma fiai / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-468-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3326538]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2011.
Fábián Janka (1973-)
   Emma lánya / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 510 p., [1] t.fol. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-469-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3326533]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2011.
Faludi Ildikó
   Herceg Egérváry Elemér naplója avagy Feljegyzések a gödöllői kastélyból / Faludi Ildikó, Reményi Márton ; [ill. Ferenc Tamás] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Múzeum. - Utánny. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Múz., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-87853-3-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3326654]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2011.
Fejős Éva
   Cuba libre / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-398-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3326383]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2011.
Fekete István (1900-1970)
Tüskevár (angol) (röv. kiad.)
   Thorn castle : A2 : 1400 headwords / István Fekete ; [transl. and adapt. Pálvölgyi Nóra] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 104, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9033-4 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - angol nyelv - ifjúsági regény - fordítás - nyelvkönyv
894.511-31(02.053.2).04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3322872]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2011.
Fenyvesi István (1931-)
   Időséta : Szentes, Szeged, szlávok / Fenyvesi István. - Szeged : Bába, 2011. - 2 db (732 p.) : ill. ; 24 cm
A függelékben Kormányos András által összeállított "Fenyvesi István írásainak bibliográfiája" c. művel. - Bibliogr.: p. 705-732. - Összefoglalás orosz nyelven
ISBN 978-963-319-034-0 fűzött
Fenyvesi István (1931-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3322522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 379, [3] p.
ISBN 978-963-319-035-7
[AN 3322534] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 389-732., [2]
ISBN 978-963-319-036-4
[AN 3322538] MARC

ANSEL
UTF-810021 /2011.
Gaál Zoltán (1934-)
   Szemünk kinyílik talán : versek / Gaál Zoltán. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 114 p. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
ISBN 978-91-979627-6-6
Svédország - magyar irodalom - vers
894.511-14(485)
[AN 3323444]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2011.
Gacsályi József (1944-)
   Ballada Ninivében : versek és fordítások / Gacsályi József ; [közread.] A PAD Egyesület. - [Budapest] : Fekete Sas ; Szekszárd : A PAD Egyes., 2011. - 91, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-60-9 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14(082)=945.11
[AN 3325416]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2011.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2011. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9310-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3326445]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2011.
Gáspár András (1965-)
   Garmacor címere / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 307, [4] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-963-9890-92-3 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3325553]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2011.
Gáspár András (1965-)
   Kiálts farkast / Gáspár András. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 352 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9890-85-5 fűzött : 2750,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3325549]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2011.
Gáspár András (1965-)
   Kiálts farkast 2 / Gáspár András. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 437 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9890-86-2 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3325291]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2011.
Geréb László (1905-1962)
   Búvár Kund / Geréb László. - Utánny. - Hajdúböszörmény : Főnix Kvműhely, 2011. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (Regényes históriák, históriás regények, ISSN 2061-5426 ; 3.)
ISBN 978-963-7051-23-4 fűzött : 1600,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-23-4)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3325489]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2011.
Gödriné Bedő Ilona (1939-)
   Gondolatok idegenben : verses vallomások / Gödriné Bedő Ilona. - [Veresegyház] : Székelyház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 91 p. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
ISBN 978-91-979627-4-2
Svédország - magyar irodalom - vers
894.511-14(485)
[AN 3323633]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2011.
Goth, G. J.
   Mentsen meg a halál! / G. J. Goth. - [Debrecen] : Dela Kvk. : Lícium-Art, cop. 2011. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8030-76-4 fűzött : 2961,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3323791]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2011.
Györgyi Béla
   Szelek szárnyán : versek / Györgyi Béla ; [kiad. a Székely Ház Közhasznú Alapítvány]. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2011. - 161 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-552-437-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323372]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2011.
Hechlovszky Krisztina
   Momó és a manótitok / Hechlovszky Krisztina ; Elek Lívia rajz. - [Szeged] : Novum, 2011. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5029-27-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3326522]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2011.
Hegedűs Béla (1946-)
   Hervadók / Hegedűs Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - 2. kiad. - Kecskemét : Szerző, 2009 [!2011]. - 160 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89378-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3324591]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2011.
Hegedűs Béla (1946-)
   Holdhídi gondolatpillérek / Hegedű Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : Szerző, 2011. - 173 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89378-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3325706]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2011.
Hegedűs Béla (1946-)
   Jelky András a vándor, magyar vándor / Hegedűs Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : Szerző, 2008 [!2011]. - 172 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89378-3-4 fűzött
Jelky András (1730-1783)
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3325704]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2011.
Hegedűs Béla (1946-)
   Kristálygyöngyök / Hegedűs Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : Szerző, 2004 [!2011]. - 160 p. : ill. ; 18 cm
Egyes versek német fordításban is
ISBN 978-963-89378-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3325702]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2011.
Hegedűs Béla (1946-)
   Még nem mondom el / Hegedűs Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : Szerző, 2002 [!2011]. - 176 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89378-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3324597]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2011.
Hegedűs Béla (1946-)
   Megkövesedett szerelem / Hegedűs Béla. - Kecskemét : Szerző, 2000 [!2011]. - 159 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89378-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3325705]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2011.
Hegedűs Ferenc (1943-)
   Árnyékom / Hegedűs Ferenc ; [kiad. ... Mórahalom Önkormányzata]. - Szeged : Bába ; [Mórahalom] : Önkormányzat, 2011. - 57, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-319-041-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3322699]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2011.
Horváth József
   Tudattalanhasadás / Horváth József. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2011. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1401-0 kötött
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3324269]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2011.
Janáky Réka (1963-)
   Lélekszirmok : verses napló, 1982-2011 / Janáky Réka. - [Veresegyház] : Székelyház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 193 p. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
ISBN 978-91-979627-5-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323402]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2011.
Jász Attila (1966-)
   Naptemplom villanyfényben / Jász Attila. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2011. - 125, [5] p. ; 20x20 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 5.)
ISBN 978-963-9990-10-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3325397]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2011.
Jenei Gyula (1962-)
   Az időben rend van / Jenei Gyula. - Budapest : FISZ, 2011. - 95 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 24.)
ISBN 978-963-7043-42-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3322815]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2011.
Kárpáti Tibor
   Gyöngyöt az embernek / Kárpáti Tibor. - Szeged : Bába, 2011. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-032-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3322707]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2011.
Katona János (1928-)
   Tanyán sarjadt életem emlékei / Katona János. - Szeged : Bába, 2011. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-319-025-8 kötött
Katona János (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3322688]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2011.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Fogságom naplója / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Szilágyi Márton. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 527 p. : ill. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei)
Bibliogr.: p. 503-518.
ISBN 978-963-318-134-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3325475]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2011.
Kemenes Kálmán (1919-)
   Duzzadó rügyek : megtalált ifjabbkori versek / Kemenes Kálmán ; [kiad. a Székely Ház Közhasznú Alapítvány]. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2011. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-552-439-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323376]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2011.
   Kritikus pillantás : válogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékén működő Kultúra és kritika portál anyagából, 2010-2011 / szerk. Kinyik Anita, Miklósvölgyi Zsolt, Paár Tamás. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2011. - 159 p. ; 23 cm. - (Ars critica, ISSN 2062-3089 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-023-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-308-003-0)
magyar irodalom - kritika - művészetesztétika
894.511-95 *** 7.01
[AN 3322811]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2011.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Fogynak a kövér emberek / Krúdy Gyula ; [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Prospektus Ny., 2011. - 81 p. ; 21 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára)
ISBN 978-963-85720-9-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3325403]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
A Nagy Kupola szégyene (angol) (röv. kiad.)
   The shame of the Great Dome : B1 : 1100 headwords / László L. Lőrincz ; [transl. and adapt. Pálvölgyi Nóra] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 60, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9034-1 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - angol nyelv - fantasztikus regény - fordítás - nyelvkönyv
894.511-312.9.04=20 *** 802.0(078)=00
[AN 3322883]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   Utazz velünk tevekaravánnal! / Lőrincz L. László ; [rajz. Egri Mónika]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 94, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium mesék, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-615-5054-33-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3327900]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Istenek nyomában : [útirajz] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 214 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-295-5 kötött : 2690,- Ft
Közel-Kelet - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.5-011(0:82-992)
[AN 3328677]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2011.
Márté Zs. Fruzsina
   Hóangyal / Márté Zs. Fruzsina. - [Debrecen] : Lícium-Art, [2010]. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-74-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323777]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2011.
Márté Zs. Fruzsina
   Olvadó jelen / Márté Zs. Fruzsina ; [graf. Cseh Györgyi]. - [Debrecen] : Lícium-Art, cop. 2011. - 62, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-8030-84-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323774]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2011.
Meadow, Marcus
   Szex & Szekszárd / Marcus Meadow. - [Debrecen] : Dela Kvk. : Lícium-Art, cop. 2011. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-79-5 fűzött : 2961,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3323785]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2011.
   Mesék a gyermeki fantázia világából : jubileumi mesekönyv / [szerk. Simon Istvánné] ; [... kiad. Görög Demeter Művelődési Ház]. - Hajdúdorog : Görög D. Művel. Ház, 2011. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Mesekönyv
ISBN 978-963-08-1716-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3323635]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2011.
Molnár István (1950-)
Fjärilens tredje val (magyar)
   Mint pillangó a tűzhöz / Molnár István. - [Veresegyház] : Székelyház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 174 p. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
ISBN 978-91-979627-8-0
Svédország - magyar irodalom - regény
894.511-31(485)
[AN 3323649]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2011.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Nagy Gáspár összegyűjtött versei / [szerk. Görömbei András]. - Budapest : Püski, 2007 [!2011]. - 751, [17] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-30-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3324870]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A bátyám zseni / Nógrádi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 228, [4] p. ; 21 cm. - (Tom és Geri ; 1.)
ISBN 978-963-11-8993-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3326198]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2011.
Pataki Katalin
   Betűleves / Cathlyn Brook. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2011. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9988-20-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3324952]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2011.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Egy tiszta lelkű ember [elektronikus dok.] : kisregények és elbeszélések / Petrozsényi Nagy Pál. - Szöveg (doc : 1.3 MB) (pdf : 1.2 MB). - [S.l.] : [Petrozsényi P.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102549. - Működési követelmények: MS Word / Adobe Reader
ISBN 978-963-08-1599-4 (pdf)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3300913]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2011.
Prander Éva (1949-)
   Hullámzás : versek / Prander Éva. - Tatabánya : [Prander É.], 2011. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1892-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3322444]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2011.
Pretorianus, Lothar
   Fehér halál : bjelij szmercs / Lothar Pretorianus. - [Debrecen] : Dela Kvk. : Lícium-Art, cop. 2011. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-80-1 fűzött : 3528,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3323773]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2011.
Rakonczai János
   Új évezred küszöbén : válogatott írások / Rakonczai János. - Szeged : Bába, 2011. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-029-6 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - esszé
894.511-4 *** 943.9(0:82-4)
[AN 3322609]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A boszorkánymester / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 222 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 25.)
ISBN 978-963-297-600-6 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3328603]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni / Rejtő Jenő (P. Howard). - Budapest : Európa : Népszabadság Zrt. ; [Pécs] : Alexandra, 2011. - 222 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 24.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-599-3 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3326115]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 166 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 26.)
ISBN 978-963-297-548-1 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3328610]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2011.
River, Sylvia
   Reményhajsza / Sylvia River. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1901-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3325649]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2011.
Sharle, Thomas J.
   A szőke hagyaték : mese felnőtteknek IV. / Thomas J. Sharle. - Fót : Flox, cop. 2010. - 336 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1955-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3324221]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2011.
   Skandináviai helyőrség : válogatás az Ághegy irodalmi és művészeti lapfolyam pályázatára érkezett alkotásokból / [vál., szerk. ... Tar Károly]. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 178 p. : ill. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-552-434-1)
Skandinávia - magyar irodalom - antológia
894.511-822(48)
[AN 3323416]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2011.
Szász András
   Képmások : karcolatok, novellák / Szász András ; ill. Szabó Ildikó. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2011. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9947-20-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3322796]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2011.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 15. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2460-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3328490]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2011.
Szilágyi Nóra, N.
   Szüntelen lobogásban : versek, prózai írások / N. Szilágyi Nóra ; [közread. a] Székely Ház Közhasznú Alapítvány. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2011. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-438-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323793]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2011.
Takács Tibor (1927-)
   Huszár Sándor bujdosásai : sorsunkat az Isten írja / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2011. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-031-9 fűzött
Huszár Sándor (1929-2005)
Románia - magyar irodalom - kulturális élet - határon túli magyar irodalom története - 1945 utáni időszak - ezredforduló - író - memoár
894.511-94 *** 316.7(=945.11)(498)"196/200" *** 894.511(498)(091)"196/200" *** 894.511(498)(092)Huszár_S.(0:82-94)
[AN 3322640]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2011.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Írd meg költő : válogatott versek / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Szerző, 2011. - 167 p. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3322454]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2011.
Ta-mia Sansa
   Sötét hórusz / Ta-mia Sansa. - [Debrecen] : Főnix, cop. 2011. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-30-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3324255]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2011.
Tar Károly (1935-)
   Itt és ott : száz vers a szerző fényképfelvételeivel díszítve / Tar Károly. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2010]. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
ISBN 978-963-552-434-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3323622]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2011.
Turi Gábor (1951-)
   Kilátások : írások két Magyarországról / Turi Gábor. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-318-068-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3324704]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2011.
Ughy Szabina (1985-)
   Külső protézis / Ughy Szabina. - Budapest : Orpheusz, 2011. - 56, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-22-2 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3322795]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2011.
Vancza János (1941-)
   A boldogság aurája : versek / Vancza János. - [Miskolc] : [Vancza J.], 2011. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2058-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3324829]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2011.
Varga András
   Kifesthető ábécés mondókák / Varga András ; rajz. Kovács János. - Békéscsaba : Varga A., cop. 2011. - 35 p. : ill. részben színes ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89227-0-0)
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3323057]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2011.
Vargáné Tóth Márta
   Hany Istók meséje / Vargáné Tóth Márta ; rajz. Tőke Péter Miklós. - Kapuvár : Rábaköz Rádió Kft., 2011. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm + kifestő ([16] p.)
ISBN 978-963-08-1849-0 kötött
ISBN 978-963-08-2108-7 (mell.)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3323247]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2011.
Vedres Ferenc (1948-)
   Boróka álma / Vedres Ferenc, Vedres-Nagy Ibolya ; [... az illusztrációkat Pócsik Olga kész.]. - Szeged : Bába, 2011. - 108, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-030-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3322671]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2011.
Veress Mária (1951-)
   Életre, halálra : kisprózai írások / Veress Mária ; Kasza Imre graf. - [Veresegyház] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2011]. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
Fűzött
ISBN 978-91-979627-3-5
Svédország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(485)
[AN 3323438]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2011.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Szavaseigaz Marci : tréfás mesék / Zelk Zoltán ; [vál. és szerk. Dian Viktória] ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2011. - 96, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9015-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3328701]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10085 /2011.
Arredondo, Francisco
   Olvassunk a dinókról! : képes olvasókönyv matricákkal / [ill. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [24] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-012-2 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3324480]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2011.
Arredondo, Francisco
   Olvassunk a tanyáról! : képes olvasókönyv matricákkal / [ill. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [24] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-014-6 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3324485]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2011.
Becker, Bonny
A visitor for Bear (magyar)
   Medve látogatója / írta Bonny Becker ; rajz. Kady MacDonald Denton. - [Budapest] : Pongrác, 2011. - [56] p. : ill., színes ; 25x28 cm
Ford. Cséplő Noémi
ISBN 978-615-5131-09-7 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3325470]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2011.
Farkas Csilla (1970-)
   Időcsiga : újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában : kiállításvezető gyerekeknek / [szöveg Farkas Csilla] ; [grafika Isztin Gyula] ; [kiad. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., cop. 2011. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Szombathelyen, 2011. ápr. 2 - szept. 30. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9827-09-7 fűzött
ősrégészet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 903(02.053.2)
[AN 3324923]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2011.
Gondos Mária
   A kis Mukk története / Wilhelm Hauff [története] ; [rajz.] Gondos Mária. - Budapest : Diafilmgyártó Kft., cop. 2011. - 24, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lapozható dia mesék, ISSN 2063-0700)
ISBN 978-963-08-1769-1 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328415]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2011.
Kádár Katalin (1951-)
   A didergő király / Móra Ferenc [meséjéből] ; [rajz.] Kádár Katalin. - Budapest : Diafilmgyártó Kft., cop. 2011. - 27, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lapozható dia mesék, ISSN 2063-0700)
ISBN 978-963-08-1768-4 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328435]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2011.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a cirkuszban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9010-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3328691]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2011.
   Költő vagy mérnök? : a világ dolgainak geometrikus letapogatása : Csörgő Attila - Arkhimédészi pont : 2009. október 30 - 2010. január 24. / [szöveg, szerk. Farkas Rita, Hemrik László, Barabássy Orsolya]. - [Budapest] : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., [2010]. - [8] fol. : ill. ; 20x20 cm. - (Lumú füzetek ; 5.)
Fűzött
Magyarország - vizuális művészet - képzőművész - 20. század - 21. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 73/76(439)(092)Csörgő_A. *** 7.017 *** 069(439-2Bp.)Ludwig_Múzeum
[AN 3324746]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2011.
   "Nyomolvasás tárgyakon, fotókon, dokumentumokon" : játékos foglalkoztató füzet a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény múzeumpedagógiai programsorozatához. - Budapest : XVIII. ker. Ped. és Helytört. Gyűjt., [2011]. - 14 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténeti gyűjtemény - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 069(439-2Bp.XVIII.)(036)
[AN 3324806]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2011.
Rogánné Szabó Ágnes (1932-)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann [meséjéből] ; [rajz.] Rogán Miklósné. - Budapest : Diafilmgyártó Kft., cop. 2011. - 44, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lapozható dia mesék, ISSN 2063-0700)
ISBN 978-963-89367-0-7 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3328399]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2011.
Schneider, Liane
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 14.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3327948]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2011.
Schneider, Liane
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 15.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3327954]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2011.
Schneider, Liane
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 13.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3327938]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10098 /2011.
Kumar, Vinod
Gulliwer's travels (magyar)
   Gulliver utazásai / [rajz. Vinod Kumar] ; [átd. Lewis Helfand] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 68 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
Kész. Swift, Jonathan műve alapján
ISBN 978-963-9926-57-8 fűzött : 1290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3324661]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2011.
   Legendák / [alkotók Richard A. Knaak et al.] ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Delta Vision, 2010-. - ill. ; 19 cm
keretcím: WarCraft
képregény
087.6:084.11
[AN 3325990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - [164] p.
ISBN 978-963-9890-67-1 fűzött : 2190,- Ft : 8,90 EUR
[AN 3326006] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2010. - [164] p.
ISBN 978-963-9890-77-0 fűzött : 2190,- Ft : 8,90 EUR
[AN 3326018] MARC

ANSEL
UTF-810100 /2011.
   Társadalmak, nyelvek, kultúrák [elektronikus dok.] / szerk. Horváth H. Attila ; [közread. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Veszprém : PE MFTK, 2011
Főcím a címképernyőről. - A Veszprémben, 2010. december 3-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102655. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-15-1
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3306770]
MARC

ANSEL
UTF-8