MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/11/28 08:06:15
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
10447 /2011.
   A Nyugat párbeszédei : a magyar irodalmi modernizáció kérdései / [szerk. Finta Gábor et al.]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 340 p. ; 24 cm
A Piliscsabán, 2008. nov. 6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-631-4 fűzött : 2990,- Ft
Nyugat, ISSN 0201-0305
magyar irodalom története - folyóirat - irodalmi élet - irodalmi hatás - 20. század
050(439)Nyugat *** 894.511(091)"190/194"
[AN 3331687]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2011.
Spaller Árpád (1945-)
   Trianon árnyékában : [cikkek, tanulmányok, beszélgetések négy tételben] / Spaller Árpád. - Budapest : Erdélyi Szövets., 2011. - 119 p. : ill. ; 22 cm. - (Az Erdélyi Szövetség műhelyében ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89333-6-2 fűzött
Erdély - Magyarország - trianoni békeszerződés - határon túli magyarság - emigráció - sajtótörténet
050(=945.11)(100) *** 325.25(498.4)(=945.11)
[AN 3331635]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10449 /2011.
   "A magyar irodalom égtájai - sokágú síp Tokajban" : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2010] / [szerk. Serfőző Simon]. - Miskolc : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2011. - 364 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 20.)
ISBN 978-963-9988-24-8 fűzött : 1750,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - irodalmi élet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Tokaj) *** 894.511(4-11)(091)"200"
[AN 3332971]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2011.
   Mentés másként : tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról / [szerk. ... Varga Dóra]. - Budapest : Van Esély Alapítvány, cop. 2010. - 275 p. : ill. ; 24 cm + DVD
A mellékletben Herner Dorka filmje. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0468-4 fűzött
Van Esély Alapítvány
Magyarország - hajléktalan - hajléktalangondozás - alapítvány - ezredforduló - esettanulmány - interjú - audiovizuális dokumentum
061.2(439)Van_Esély *** 364.252(439)"200"(047.53)
[AN 3328294]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2011.
Palicz Istvánné
   A Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulása Tehetségpont tevékenységének fejlesztése : egy megvalósított tehetséggondozási pályázat eredményei / [... írta, összeáll., szerk. Palicz Istvánné, Mártonné Prokop Zsuzsanna, Seres Péter]. - Sátoraljaújhely : Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulása, [2011]. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Sátoraljaújhelyi Tehetségpont
Magyarország - Sátoraljaújhelyi kistérség - tehetséggondozás - pályázat
06.063(439) *** 376.545
[AN 3333451]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2011.
Sándor Mihály (1956-)
   100 éves a BUSE és az újfalui futball / Sándor Mihály ; [kiad. Berettyóújfalui Sportegyesület]. - Berettyóújfalu : BUSE, [2011]. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 390-391.
ISBN 978-963-08-1724-0 kötött
Berettyóújfalui Sportegyesület
Berettyóújfalu - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
061.2(439-2Berettyóújfalu) *** 796.332(439-2Berettyóújfalu)
[AN 3330480]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10453 /2011.
   A hatvani Ady Endre Könyvtár emlékkönyve, 1951-2011 / [főszerk. Bacsa Tibor]. - Hatvan : Ady E. Kvt., 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-08-2306-7 fűzött
Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs Központ (Hatvan)
Hatvan - könyvtár
02(439-2Hatvan)
[AN 3332319]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2011.
   KSH Könyvtár : a jelen szaktudása a jövő generációjáért / [szerk. Nemes Erzsébet]. - Budapest : KSH Kvt., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-235-336-4 fűzött
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár
Magyarország - könyvtártörténet - szakkönyvtár - statisztika
026(439-2Bp.)(091) *** 31
[AN 3329953]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10455 /2011.
   Confrontations and interactions : essays on cultural memory / ed. by Bálint Gárdos [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 407 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-435-3 fűzött : 18 EUR
magyar irodalom története - angol irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - összehasonlító irodalomtudomány - nemzettudat - kultúratörténet - irodalomtudomány
008(4)(091) *** 894.511(091) *** 820(091) *** 82.091 *** 316.63 *** 82.01
[AN 3335091]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2011.
Fadel, Kamil
Incroyables inventions (magyar)
   Hihetetlen találmányok / szöveg Kamil Fadel ; ill. Stéphane Humbert-Basset ; [ford. Balla Kata]. - Budapest : Officina, cop. 2011. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Elképesztő Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9383)
Kihajtható ábrákkal, térbeli képpel
ISBN 978-615-5065-04-0 kötött
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 3332727]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2011.
   Remote sensing for archaeological heritage management : proceedings of the 11th EAC Heritage Management Symposium : Reykjavík, Iceland, 25-27 March 2010 / ed. by David C. Cowley. - Brussel : EAC ; [Edinburgh] : Aerial Archaeology Research Group ; [Budapest] : Archaeolingua, [2011]. - 312 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (EAC occasional paper ; 5.). (Occasional publication of the Aerial Archaeology Research Group, ISSN 2040-526X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-20-8 kötött
régészet - tudományos módszertan - kulturális örökség - távérzékelés - konferencia-kiadvány
001.891 *** 008(439) *** 902 *** 528.8 *** 061.3(491.1-2Reykjavík)
[AN 3291864]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2011.
Tankó Gyula
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2011. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3330788]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2011.
Wilhelmi, Friederike (1961-)
Warum schmeckt das Meer nach Salz? (magyar)
   Miért sós a tenger? : izgalmas kérdések és megdöbbentő válaszok a természetről / Friederike Wilhelmi ; [ford. és átd. Majorosi Anna és Tatár Sándor] ; [Kalmár István ill.]. - Budapest : Móra, 2011. - 151, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8915-5 fűzött : 2890,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 3332236]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10460 /2011.
Fogerthy, Lyna
   Horoszkóp 2012 : csillagüzenetek az év minden hetére / Lyna Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2012. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-701-7 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3329495]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2011.
Kardec, Allan (1804-1869)
Le livre des esprits (magyar)
   Szellemek könyve : [600 egyszerű kérdés és 600 válasz a túlvilágról] / Allan Kardec. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-056-8 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 3329957]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2011.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope 2012 (magyar)
   Kínai horoszkóp 2012 : mit tartogat számunkra a Sárkány éve? / Neil Somerville ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 291 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-116-8 fűzött : 2990,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 3338777]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2011.
Ugyanaz
   Ami a "Titok"-ból is kimaradt / Ugyanaz. - [Budapest] : [Gaál T.], cop. 2011. - 190, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2178-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3332654]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10464 /2011.
Global strategy for plant conservation (magyar)
   A növényvilág megőrzésének világstratégiája / [szerk. Radvánszky Antal és Zsigmond Vince] ; [közread. a] Mabosz. - Budapest : Mabosz, 2010. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
növényvilág védelme - fenntartható fejlődés
502.75(100) *** 504.03(100)
[AN 3331250]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2011.
Guichard, Florence
Séismes et cataclysmes (magyar)
   Természeti katasztrófák / szöveg Florence Guichard ; ill. François Martin ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Officina, cop. 2011. - 37 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Elképesztő Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9383)
Kihajtható ábrákkal, térbeli képpel
ISBN 978-615-5065-05-7 kötött
 (hibás ISBN 978-615-5065-04-0)
természeti katasztrófa - gyermekkönyv
502.58(100)(02.053.2)
[AN 3332745]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2011.
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia (2010) (Veszprém)
   Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia, 2010, 2011 : konferencia kiadvány / [... szerk. Csányi-Tornyos Eszter] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar. - [Veszprém] : Pannon Egy. Mérnöki Kar, 2011. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciákat Veszprémben tartották
Fűzött
környezettudomány - műszaki tudomány - kémia - középfokú oktatási intézmény - tanulmányi verseny - konferencia-kiadvány
504 *** 62 *** 54 *** 373.54 *** 371.384 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3331575]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2011.
International Conference on Environmental Technologies (2011) (Veszprém)
   International Conference on Environmental Technologies : a selection of abstracts : [University of Pannonia, Veszprém, ... 1-3 June, 2011] / ed. by Sándor Némethy. - [Gyöngyös] : [Károly R. Főisk.], [2011]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
Közread. Károly Róbert Főiskola. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-22-9 fűzött
környezetvédelmi technológia - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.06 *** 628 *** 504.03 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3333835]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2011.
The mighty oceans (magyar)
   Az óceánok világa / [ford. Barabás Ambrus]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0025)
ISBN 978-963-289-149-1 kötött
óceán - flóra - fauna
504.42 *** 581.9(26) *** 591.9(26)
[AN 3334859]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2011.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : Earth (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : Föld / [írta Teresa Domnauer et al.] ; [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-585-1 kötött : 3899,- Ft
természeti környezet - állat - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 3336395]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2011.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : nature (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : természet / [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-586-8 kötött : 3899,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3336435]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2011.
Rainforests (magyar)
   Esőerdők / [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0025)
ISBN 978-963-289-148-4 kötött
esőerdő - flóra - fauna
502(213.56) *** 591.9(213.56) *** 581.526.422
[AN 3334851]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2011.
   Settenkedő ködök, fagyok / [szerk. ... Dosztányi Imre]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány, [2011]. - 311 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A természet fortélyai, ISSN 1789-6886 ; 3.)
ISBN 978-963-89323-0-3 fűzött
természeti környezet
502
[AN 3331399]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2011.
Szász Tibor (1942-)
   Fejezetek a környezetgazdaságtan témaköréből / Szász Tibor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Műszaki Kar. - [Jav. kiad.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 110 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-963-318-158-4 fűzött
környezet-gazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 3336498]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2011.
Vadovics Edina (1973-)
   Klímabarát háztartásoktól a klímabarát közösségekig : útmutató szervezőknek / Vadovics Edina, Antal Orsolya ; [közread. a] GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete. - 2. jav., átd. kiad. - [Gödöllő] : GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyes., [2011]. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89292-2-8 fűzött
környezetvédelem - háztartás - energiatakarékosság
504.06 *** 64 *** 620.9
[AN 3338713]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2011.
Vogt, Matthias (1963-)
Bildatlas Weltwunder (magyar)
   A világ csodái képekben / Matthias Vogt. - Pécs : Alexandra, 2011. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-297-480-4 kötött
helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
502(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 3328265]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10476 /2011.
Barrow, John D. (1952-)
The book of nothing (magyar)
   A semmi könyve : [a nulla kialakulásától a kvantumvákuumig] / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, [2011], cop. 2005. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
Kötött : 3990,- Ft
matematikai filozófia - nulla - művelődéstörténet - fizikatörténet
510.21(091) *** 511.11 *** 119 *** 930.85(100) *** 53(091)
[AN 3335499]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2011.
Hágen István Zsombor (1977-)
   Üzletviteli gyakorlatok vezetői döntésekhez : kontrolling alapú termelési, költségelszámolási, kalkulációs és pénzügyi döntéseket segítő módszerek / Hágen István Zsombor, Kondorosi Ferencné ; [kiad. a Régió Oktatási Központ Kft.]. - Debrecen : Régió Okt. Közp. Kft., 2011-. - 30 cm
vezetés - döntéselmélet - egyetemi tankönyv
519.816(075.8) *** 65.012.22(075.8)
[AN 3329295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2011. - 224 p. : ill.
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 978-963-08-2149-0 fűzött
[AN 3329302] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10478 /2011.
Hawking, Stephen W. (1942-)
The nature of space and time (magyar)
   A tér és az idő természete : [előadás-sorozatok az Isaac Newton Intézetben] / Stephen Hawking, Roger Penrose ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, [2011], cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 181-184.
Kötött
kozmológia - kvantumelmélet - relativitáselmélet
530.145 *** 530.12 *** 524.8
[AN 3336025]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2011.
   II. Földkérgi radioizotópok a környezetünkben környezetvédelmi konferencia / [... szerk. Kovács Tibor, Somlai János] ; [... rendezői Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet etc.]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2011. - 132 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2010. május 12-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - radioaktív izotóp - természeti környezet - konferencia-kiadvány
539.163 *** 502(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3331839]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10480 /2011.
Forces in the landscape (magyar)
   Felszínformáló erők / [ford. Barabás Ambrus]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0025)
ISBN 978-963-289-091-3 kötött
geomorfológia
551.4
[AN 3335100]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10481 /2011.
Cornelius, Geoffrey
The secret language of the stars and planets (magyar)
   A csillagok és a bolygók nyelve : képes útmutató az égbolt misztériumaihoz / Geoffrey Cornelius, Paul Devereux ; [ford. Vekerdy János]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 366 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-248-130-2 kötött : 4900,- Ft
csillagászat - folklór
524.3 *** 398.3/.4(=00)
[AN 3328343]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2011.
Forces of change (magyar)
   A világegyetem evolúciója / [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0025)
ISBN 978-963-289-033-3 kötött
kozmológia - élet eredete - ökológia
524.8 *** 573.55 *** 504.03
[AN 3335099]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10483 /2011.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : animals (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : állatok / [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 194 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-390-1 kötött : 3899,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3336403]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2011.
Nature lover's library (magyar)
   Természetbarátok kézikönyve / [a m. vonatkozású kiegészítéseket írta Király Gergely et al.] ; [a kislexikont összeáll. Albert Valéria]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 432 p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-963-289-127-9 kötött
növényhatározó - állathatározó
582(083.71) *** 592/599(083.71)
[AN 3334902]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2011.
The power of plants (magyar)
   A növények ereje / [ford. Molnár V. Attila]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Határtalan természet, ISSN 2061-0025)
ISBN 978-963-289-092-0 kötött
flóra - természeti környezet - fényképalbum
581.9(100) *** 502(100)
[AN 3334854]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2011.
Vrabély Anikó
   A Naszály tollas lakói : Hangya Dani kérdez, a madarak válaszolnak / [írta Vrabély "Panni" Anikó, Kiss Gábor]. - Vác : Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészete, 2011. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Hangya Dani füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-06-8102-5 fűzött
Naszály (hegy) - madár - fauna - gyermekkönyv
591.9(439)(234.373.31Naszály) *** 598.2(02.053.2)
[AN 3330195]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2011.
Wilsdon, Christina
Rainforest challenge (magyar)
   Őserdei kaland : könyv és társasjáték / [írta Christina Wilsdon] ; [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 37 p. : ill., színes ; 28 cm + 4 mell. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-133-0 kötött
esőerdő - társasjáték - gyermekkönyv
581.526.422.2(02.053.2) *** 591.9(213.56)(02.053.2) *** 793/794(02.053.2)
[AN 3333785]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10488 /2011.
Allergy and asthma relief (magyar)
   Hogyan kezelhető az allergia és az asztma? / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-093-7 kötött
allergia - asztma
616-056.43 *** 616.248
[AN 3333306]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2011.
Bandler, Richard
Get the life you want (magyar)
   Élj úgy, ahogyan szeretnél! : a gyors és tartós változás titkai / Richard Bandler ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 168 p. ; 21 cm + CD
melléklet címe: Get the life you want. - Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-291-126-7 kötött : 2800,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3328258]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2011.
   A berchtesgadeni járási és a zalai vöröskeresztesek két évtizedes barátsága, 1991-2011 = 20 Jahre Freundschaft zwischen dem Roten Kreuz aus dem Berchtesgadener Land und Zala, 1991-2011 / szerk. Kovács Tibor ; [közread. a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete]. - Zalaegerszeg : M. Vöröskereszt Zala M. Szerv., 2011. - 82 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1916-9 kötött
Vöröskereszt
Zala megye - Berchtesgadeni kerület
614.885(439.121) *** 614.885(430.129) *** 364.044.66(439.121) *** 364.044.66(430.129)
[AN 3329270]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2011.
Bokor Edith
   Meghökkentő : agykontrollsikerek / Bokor Edith. - [Budapest] : [Agykontroll K.], 2011. - 174 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7491-27-6 fűzött : 1750,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3330577]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2011.
Un cerveau tonique pour la vie (magyar)
   Friss elmével egy életen át / [ford. Csaba Emese, Laczkó Katalin, Nánay Fanni]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 350 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-289-123-1 kötött
mentálhigiénia - egészséges életmód - teszt - intelligencia
613.865 *** 613 *** 793.7 *** 159.95
[AN 3333195]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2011.
The complete guide to women's health (magyar)
   A női egészség enciklopédiája : egészség és jó közérzet egy életen át / ... főszerk. Sandhya Pruthi ... ; [ford. Víg Julianna]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-124-8 kötött
nők egészsége - nőgyógyászat
613.99 *** 618
[AN 3333237]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2011.
Csiba László (1952-)
   A leggyakoribb neurológiai betegségek kezelése : stroke, parkinsonismus, fejfájás, sclerosis multiplex, epilepszia / Csiba László ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Neurológiai Klinika. - [Debrecen] : DE OEC, 2011. - 57 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-150-8 fűzött
ideggyógyászat - gyógyítás - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3336504]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2011.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Kinderseele (magyar)
   A gyermeki lélek nyelve: a betegség : a gyermekkori kórképek jelentősége, értelmezése és teljes körű kezelése / Ruediger Dahlke, Vera Kaesemann ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték, 2011. - 558 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 554-556.
ISBN 978-615-5113-14-7 kötött
gyermekgyógyászat - pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616-053.2 *** 616.89-053.2 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3329410]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2011.
Disease free (magyar)
   Tartsa távol a betegségeket! : 90 enyhe és súlyos betegség megelőzése a gyakorlatban / [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2011. - 408 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-105-7 kötött
betegségmegelőzés - egészséges életmód
616-084 *** 613
[AN 3333682]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2011.
Ekman, Paul
Emotions revealed (magyar)
   Leleplezett érzelmek : az arckifejezések és az érzelmek felismerése a kommunikáció és az érzelmi élet fejlesztéséhez / Paul Ekman ; [ford. Pheby Krisztina]. - Budapest : Kelly, cop. 2011. - 346 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-335-025-6 fűzött : 3450,- Ft
érzelem - arc - mimika
159.925.8 *** 159.942
[AN 3328136]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2011.
Ferek, Marko
Hiperaktivni sanjari (magyar)
   Hiperaktív álmodozók : jobbak, rosszabbak, mások : bepillantás az ADHD-ba (hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes) / Marko Ferek ; [ford. Szekerka József] ; [ill. Luka Balić]. - Szentendre : Geobook, 2011. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-615-5015-08-3 fűzött : 2500,- Ft
gyermekpszichiátria - hiperaktivitás - figyelemzavar
159.922.7 *** 616.89-008.481-053.2 *** 616.89-008.47-053.2
[AN 3328223]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2011.
Fráter Loránd (1939-)
   Képalkotó eljárások / Fráter Loránd. - Budapest : Medicina, 2011. - 323 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 978-963-226-339-7 kötött : 5800,- Ft
orvosi diagnosztika
616-073
[AN 3331981]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2011.
   Gyulladásos bélbetegségek / szerk. Kovács Ágota, Lakatos László. - Budapest : Medicina, 2011. - 423 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-337-3 kötött : 7200,- Ft
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 3331992]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2011.
Halmos Tamás (1931-)
Metabolicus syndroma (új kiadása)
   Mítosz vagy valóság? : a metabolikus szindróma legújabb szemlélete / Halmos Tamás, Kautzky László, Suba Ilona. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Tudomány K., cop. 2011. - 512 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8194-69-5 kötött
magas vérnyomás - anyagcserezavar - cukorbetegség
616.3 *** 616.12-008.331.1 *** 616.379-008.64-02
[AN 3328246]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2011.
Halzer Dorottya (1970-)
   Karma-kalauz : sorsalakítás titkai : otthonunk, munkahelyünk, mint életfeladatunk állomáshelyei : válaszgyűjtemény kezdőknek és haladóknak : számtalan konkrét, mai magyar történettel, hazai esettanulmánnyal / Halzer Dorottya ; [ábrák és ill. Laki Beáta]. - [Budapest] : Komáromy Publ., cop. 2011. - 316 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87728-4-8 kötött : 6990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika - lakberendezés
613.865 *** 133.25 *** 643/645
[AN 3332452]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2011.
Handbook for action to reduce alcohol-related harm (magyar)
   Kézikönyv az alkohol-okozta károk csökkentéséhez = Handbook for action to reduce alcohol-related harm / [közread. a World Health Organization Regional Office for Europe, Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centrum]. - Budapest : OEFI Orsz. Addiktológiai Centrum, 2011. - 99 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 3328823]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2011.
   Hanóságos történetek / [szerk. Oláh Krisztina] ; [... gyűjt. Farkas Henriette] ; [grafika Tóth Róbert Gyula]. - Kecskemét : Maxima Csop. Kft., 2011. - 45, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89321-0-5 fűzött
örökölt betegség - ödéma
616-056.7 *** 616-005.98
[AN 3331047]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2011.
   Hogyan szeressük a gyermeket? : Korczak és magyar gondolkodók írásai / szerk. Takács István, Csillag Ferenc, Trencsényi László ; [... UNICEF Magyar Bizottság kiadványa]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-1678-6 fűzött
Magyarország - gyermeklélektan - családjog - gyermek - gyermekvédelem
159.922.7 *** 347.63(439) *** 364.65-053.2/.6
[AN 3330799]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2011.
Hooper, Anne (1941-)
Kama Sutra erotica (magyar)
   Káma-Szútra erotika / Anne Hooper. - Pécs : Alexandra, 2011. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Merényi Adrienn. - Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-370-265-9 kötött : 3999,- Ft
nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88 *** 392.6
[AN 3330737]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2011.
James, John W.
The grief recovery handbook (magyar)
   Gyógyulás a gyászból : hogyan dolgozzuk fel szeretteink halálát, a válást és más fájdalmas veszteségeket? / John W. James, Russell Friedman ; [ford. Herke Dahlgren Andrea]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2011. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5005-19-0 fűzött : 1990,- Ft
gyászolás
613.865 *** 159.942 *** 128 *** 393.7
[AN 3329741]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2011.
Kálmánchey Márta
   A belső ember növekedése : az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével / Kálmánchey Márta. - Budapest : Kálvin, 2011. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-185-6 fűzött : 690,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3328214]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2011.
   A klinikai pszichológia horizontja : tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára / szerk. Császár-Nagy Noémi, Demetrovics Zsolt, Vargha András. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2011. - 748 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-431-5 kötött : 5500,- Ft
elmekórtan - lélektan - emlékkönyv
616.89 *** 159.9
[AN 3332156]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2011.
Kovács József (1956-)
   A hidrogén-peroxid, az eltitkolt gyógyszer : a hidrogén-peroxid alkalmazása a nem konvencionális gyógyászatban és egyéb népi gyógymódok gyűjteménye : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2011, cop. 2010. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9569-5 fűzött : 3700,- Ft
peroxid - természetgyógyászat
615.89:546.215
[AN 3329746]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2011.
Kovács József (1956-)
   Mítoszok és realitások a népi gyógymódok világából / Kovács József. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2011, cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8235-0 fűzött : 3400,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3329756]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2011.
Kovács József (1956-)
   Az olajok gyógyító ereje : reménytelen esetek nincsenek : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Szerző, 2011. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88993-2-3 fűzött : 3800,- Ft
természetgyógyászat - illóolaj - növényi olaj
615.89:615.322 *** 665.52/.54 *** 665.3
[AN 3328781]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2011.
Kovács Miklós
   Ceragem a családban / Kovács Miklós. - Tiszavasvári : East-Medic Kft., 2011. - 213 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-08-1962-6 fűzött
akupunktúra - gyógyászati eszköz
615.47 *** 615.814.1
[AN 3330593]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2011.
Levinson, Steve
Following through (magyar)
   Végig is csinálod? avagy Hogyan fejezz be mindent, amibe belekezdtél!? / Steve Levinson és Pete Greider ; [ford. Bayer Antal]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pongor, 2011. - XVII, 185 p. ; 23 cm. - (Célmegvalósító sorozat, ISSN 2062-6088 ; 2.)
ISBN 978-963-88996-7-5 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3334781]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2011.
Meredith, Sheena
Conquering heart attack & stroke (magyar)
   Hogyan csökkenthető a szívinfarktus és a stroke kockázata? : önvédelmi terv 10 lépésben / [írta Sheena Meredith] ; [ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-104-0 kötött
szívinfarktus - agyvérzés - megelőzés
616.127-005.8 *** 616.831-005
[AN 3333245]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2011.
Meredith, Sheena
Keep your senses sharp (magyar)
   Hogyan őrizhető meg érzékszerveink egészsége? : útmutató a látás, a hallás, az ízlelés és a szaglás megfelelő működésének fenntartásához / [írta Sheena Meredith] ; [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., 2011. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-131-6 kötött
érzékszerv - érzékelés - egészséges életmód
612.8 *** 159.93 *** 613
[AN 3333539]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2011.
Minkolényi Ilona
   Óvodába készülök / Minkolényi Ilona, Tóth Sándor. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2011]. - 173, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi lélektan, ISSN 2063-0883)
ISBN 978-615-5171-09-3 fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 372.3 *** 37.018.1
[AN 3329053]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2011.
The natural solution to diabetes (magyar)
   Természetes módszerekkel a cukorbetegség ellen / [szerk. Takács-Nagy Klára] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-134-7 kötött
egészséges életmód - cukorbetegség - megelőzés - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64-084 *** 641.563(083.12) *** 613.2
[AN 3333564]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2011.
Németh Balázs
   Nuad bo rarn : bevezetés a thai masszázsba / Németh Balázs. - Budapest : Medicina, 2011. - 194 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-226-330-4 kötött : 3700,- Ft
masszázs
615.82
[AN 3332063]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2011.
Pancia piatta per tutti (magyar)
   Feszes has három hét alatt / [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-615-5178-01-6 fűzött : 2250,- Ft
torna - diéta - fogyókúra
613.71 *** 613.24
[AN 3328198]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2011.
Schobert Norbert (1971-)
   Norbi titok / Schobert Norbert. - 8. újratöltött kiad. - Budapest : Norbi Update International Kft., 2011. - 368 p. : ill., színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: Norbi titok újratöltve
ISBN 978-963-08-1700-4 kötött
fogyókúra - diéta
613.24 *** 641.561
[AN 3329687]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2011.
Schwartz, Martin F. (1936-)
Stutter no more (magyar)
   Soha többé dadogás / Martin F. Schwartz ; [ford. Hojdák Gergely, Teleki András, Tálas Ildikó]. - [Budapest] : [Démoszthenész Egyes.], [2011]. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Démoszthenész Egyesület
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2096-7)
dadogás - logopédia
616.89-008.434.35 *** 376.36
[AN 3328833]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2011.
Schwartz, Martin F. (1936-)
   Terápiás kézikönyv a Soha többé dadogás című könyv használatához / Martin Schwartz ; [ford. Hojdák Gergely] ; [a munkafüzetet összeáll. Feketéné Gacsó Mária] ; a Démoszthenész Egyesület kiadványa. - Budapest : Démoszthenész Egyes., 2011. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
dadogás - logopédia - példatár
616.89-008.434.35 *** 376.36(076)
[AN 3328839]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2011.
Schwarz, Lothar
Das Herz-fit-Buch (magyar)
   Szívünk egészségéért / Lothar Schwarz, Markus Schwarz ; [ford. Suszter-Pártay Timea]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-02-3 fűzött : 2500,- Ft
egészséges életmód - keringési betegség - megelőzés
613 *** 616.1-084
[AN 3328382]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2011.
Silye Gabriella (1980-)
   Sporttáplálkozás a maximális teljesítményhez : táplálkozási kézikönyv sportolóknak / Silye Gabriella. - 2. kiad. - Budapest : ExSol-Group Kft., 2011. - 189 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-08-0283-3 fűzött : 3230,- Ft
táplálkozástudomány - sport
613.2 *** 796
[AN 3336377]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2011.
Taylor, Sarah
Vegan in 30 days (magyar)
   Hogyan legyek vegán? : átállás harminc nap alatt / Sarah Taylor ; [ford. Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 117 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-086-4 fűzött : 1450,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3328254]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2011.
Tóthné Szecskó Piroska
   Iskolába készülök / Tóthné Szecskó Piroska, Tóth Sándor. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2011]. - 173, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi lélektan, ISSN 2063-0883)
ISBN 978-615-5171-08-6 fűzött
gyermeklélektan - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.1 *** 37.018.1
[AN 3329063]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2011.
   Traumatológia / szerk. Renner Antal. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 1108 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-338-0 kötött : 17900,- Ft
traumatológia - egyetemi tankönyv
617-001(075.8)
[AN 3335283]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2011.
   Újabb fejlesztések és szempontok az onkoradiológiában, újabb lehetőségek a klinikai onkológiában = New developments and facilities in the oncoradiology, new possibilities in the clinical oncology / szerk. Mayer Árpád. - [Budapest] : Uzsoki Utcai Kórház Onkológiai közp., 2011. - 68 p. : ill. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 13.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék és a bev. angol nyelven is
Fűzött
 (hibás ISBN 963-204-220-4)
onkológia - orvosi radiológia
616-006 *** 616-006-073.75
[AN 3332184]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2011.
   Az utazásorvostan tankönyve / [szerk.] Felkai Péter, Paragh György. - Budapest : Medicina, 2011. - 388 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-332-8 kötött : 5600,- Ft
betegség - utazás
616 *** 613.74
[AN 3332015]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2011.
   Varró gasztroenterológia / szerk. Lonovics János [et al.]. - [3. kiad.]. - Budapest : Medicina, 2011. - 935 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-325-0 kötött : 17600,- Ft
gasztroenterológia
616.3-08
[AN 3332003]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2011.
Völgyessy Véda
   Szex és női lélek : utazás a vaginám körül / Völgyessy Véda. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-71-8 fűzött : 2500,- Ft
nemi élet - memoár - blog
613.88(0:82-94)
[AN 3329036]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2011.
What to do in emergency (magyar)
   S. O. S. megoldások vészhelyzetekre / [ford. Janáky István, Sóskuthy György, Tóth Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-122-4 kötött
baleset - elsősegélynyújtás
614.8 *** 614.88
[AN 3334914]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2011.
What works, what doesn't (magyar)
   Ami meggyógyít, és ami nem : mit szedjünk, mit fogyasszunk és mit tegyünk egészségünk érdekében? / [ford. Sóskuthy György, Takácsi Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 416 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-137-8 kötött
egészséges életmód - betegség
613 *** 616
[AN 3333663]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10535 /2011.
Balázs György (1926-)
   Műegyetemen végzett építőmérnökök és munkásságuk, 1962-1966 / Balázs György, Borosnyói Adorján, Tóth Ernő. - [Budapest] : Borosnyói A., 2010. - 652 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0530-8 kötött
Magyarország - mérnök - építőipar - 20. század - életrajzi lexikon
62(439)(092):030 *** 69(439)(092):030
[AN 3332147]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10536 /2011.
Ajtonyi István (1943-)
   Digitális rendszerek / Ajtonyi István. - 2. kiad., utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2011. - 340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-661-399-0 * fűzött
 (hibás ISBN 963-661-399-5)
digitális technika - integrált áramkör - egyetemi tankönyv
681.326.32(075.8) *** 681.327(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 3335128]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2011.
Komáromi Zsombor
   Internet sikerkalauz : vállalkozóknak és cégvezetőknek : [hogyan szerezhet bevételt weboldala segítségével?] / Komáromi Zsombor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [200].
ISBN 978-963-09-6706-8 fűzött : 3490,- Ft
internet - elektronikus kereskedelem - weblap
681.324Internet *** 658.6
[AN 3327894]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2011.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Informatika Tudományi Szekció (2011) (Budapest)
   XXX. jubileumi OTDK Informatika Tudományi Szekció : [2011. április 18-20.] : [konferencia kiadvány] / [rend., közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar. - Budapest : PPKE Információs Technológiai Kar, 2011. - 160 p. ; 29 cm
Fűzött
informatika - egyetem - konferencia-kiadvány
681.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3332039]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10539 /2011.
Bujanovics Eduárd (1957-)
   Sétabot = Cane / Bujanovics Eduárd. - [Budapest] : Bujanovics E., cop. 2011. - 205 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-2159-9 kötött : 7900,- Ft
sétapálca - viselettörténet
674.73 *** 391(100)(091) *** 646.48(100)(091)
[AN 3332399]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10540 /2011.
Martin, Lucy
The lightning bible (magyar)
   A világítás fortélyai : lakberendezés fényforrásokkal / Lucy Martin ; [ford. Darida Benedek]. - Budapest : Officina, cop. 2011. - 254 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5065-07-1 fűzött
világítástechnika - lakberendezés
628.9 *** 643/645
[AN 3331279]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10541 /2011.
Bancsi Péter (1976-)
   Ford / Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2011]. - 152 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-75-3 kötött : 4900,- Ft
Ford Motor Company (Dearborn, Mich)
Egyesült Államok - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(73)Ford
[AN 3328722]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2011.
Bildatlas Eisenbahn (magyar)
   Vasútvonalak képekben / [szerk.] Werner Schabert. - Pécs : Alexandra, 2011. - 304 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Kántor Tamás
ISBN 978-963-297-493-4 kötött
vasútvonal - vasút - közlekedéstörténet - mozdony - album
656.222.1(100) *** 656.2(100)(091) *** 629.42(100)(091)(084.12)
[AN 3328808]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2011.
Szilvási Éva
   Mikor elindul a vonat.. : kisvasutakkal Magyarországon / Szilvási Éva, Kovách László. - [Budapest] : Top Card, [2011]. - 119 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1664-9 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - kisvasút - történeti feldolgozás
656.4(439)(091)
[AN 3331325]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10544 /2011.
Beiser, Rudi (1960-)
Tee aus Kräutern und Früchten (magyar)
   Teák gyógynövényekből és gyümölcsökből : gyűjtés, elkészítés és fogyasztás / Rudi Beiser ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 172 p. : ill, színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5178-07-8 kötött : 3500,- Ft
tea - gyógynövény
663.95 *** 633.88
[AN 3328328]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2011.
   Borászat. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2011]-. - ill. ; 25 cm
borászat
663.2
[AN 3335227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Borászati technológia / Eperjesi Imre. - [2011], cop. 2010. - 313 p.
Bibliogr.: p. 302-306.
ISBN 978-963-286-635-2 kötött : 4500,- Ft
[AN 3335231] MARC

ANSEL
UTF-810546 /2011.
Bradley, Steven
A year in the garden (magyar)
   Kerti mindentudó : tennivalók, tippek, ötletek az év minden szakára / Steven Bradley ; fényképezte Anne Hyde ; [ford. Fráter Erzsébet, Kósa Anna és Kósa Géza]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 272 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-289-109-5 fűzött
amatőr kertészkedés - kertépítés
634 *** 712.3/.7
[AN 3333544]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2011.
Félix Endre
   Az apróvad vadászata vizslával / Félix Endre. - Új kiad. - Szentendre : Canisphera Kft., 2011. - 126 p. : ill. ; 16 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-06-6069-3 fűzött
vadászkutya - kutyakiképzés
639.1.081.3 *** 636.75.088
[AN 3328792]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2011.
Kántor Endre
   Jásdi István : a gondos diplomata / Kántor Endre. - Budapest : Jaffa, 2011. - 138 p. ; 18 cm. - (A bor filozófiája)
ISBN 978-963-9971-69-1 fűzött : 1990,- Ft
Jásdi István
Magyarország - borász - borászat - ezredforduló - életútinterjú
663.2(439)(092)Jásdi_I.(047.53)
[AN 3331653]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2011.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Bortúra : a világ legkedveltebb borvidékei, borászatai és borai / L. Kelemen Gábor. - [Budapest] : LKG Média, cop. 2011. - 91 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5060-02-1 kötött : 4900,- Ft
borvidék - borászat
634.8(100) *** 663.2(100)
[AN 3332422]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2011.
Moldova György (1934-)
   Keserű pohár : riport és dokumentumok a magyar borokról és borászokról / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2011-. - 20 cm
ISBN 978-963-9706-88-0
Magyarország - szőlészet - borászat - szociográfia
634.8(439) *** 663.2(439) *** 308(439)
[AN 3331369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bortenger. - 2011. - 249, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-89-7 kötött
[AN 3331371] MARC

ANSEL
UTF-810551 /2011.
   Pálinkafőzés / szerk. Békési Zoltán, Pándi Ferenc. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2005. - 213 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-286-627-7 kötött : 3900,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3335270]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2011.
Weinfehler (magyar)
   Borhibák, borbetegségek / szerk. Reinhard Eder ; [ford. Erdőss Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2007. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-636-9 kötött : 2900,- Ft
bor - minőség
663.258
[AN 3334772]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2011.
Zilai János (1956-)
   Isten a párducon : a bor élménye és a mámor / ifj. Zilai János. - Budapest : Mezőgazda, 2011. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 978-963-286-640-6 fűzött : 3200,- Ft
bor - művelődéstörténet
663.2 *** 930.85(100)
[AN 3332117]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10554 /2011.
Antal Orsolya (1976-)
   Klímabarát háztartások : útmutató családoknak / Antal Orsolya, Vadovics Edina ; [közread. a] GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete. - 3. jav., átd. kiad. - [Gödöllő] : GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyes., 2011. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89292-3-5 fűzött
környezetvédelem - háztartás - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 504.06(036) *** 620.9
[AN 3338710]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2011.
Bede Róbert
   Receptdaráló / Bede Róbert, Serényi Zsolt. - [Budapest] : Boook K., 2011. - 157, [2] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-88942-8-1 kötött : 3790,- Ft
Magyarország - szakácskönyv - televíziós műsorszám
641.55(083.12) *** 791.9.097(439)
[AN 3332398]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2011.
Dreykorn, Monika
Altes Wissen neu entdeckt (magyar)
   Örökzöld házi praktikák : régi idők bevált módszerei a modern mindennapokra / [szerzők Monika Dreykorn, Monika Judä, Christina Zacker] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 360 p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-289-108-8 kötött
háztartás
64
[AN 3333220]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2011.
Dusy, Tanja
Orientalisch kochen (magyar)
   Keleti konyha : receptek az 1001 éjszaka világából / szerző Tanja Dusy ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Pintér Zsuzsanna]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-583-4 fűzött
Közel-Kelet - Észak-Afrika - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(61)(083.12) *** 641.568(5-011)(083.12)
[AN 3332988]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2011.
Fast food (magyar)
   Villámételek / [ford. Benedek Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Reader's Digest konyhája)
ISBN 978-963-289-135-4 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9707-40-5)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3333619]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2011.
   Főzzünk olcsón, gyorsan. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-055-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3329994]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb burgonyás ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 18.)
ISBN 978-963-13-6022-6 fűzött : 199,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3328043]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb csokoládés édességek és muffinok : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 24.)
ISBN 978-963-13-6028-8 fűzött : 199,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3328220]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb ételek cukorbetegeknek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 20.)
ISBN 978-963-13-6024-0 fűzött : 199,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3328056]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb gyümölcsös ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 23.)
ISBN 978-963-13-6027-1 fűzött : 199,- Ft
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 3328211]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb káposztás ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 22.)
ISBN 978-963-13-6026-4 fűzött : 199,- Ft
káposzta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33
[AN 3328206]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb levesek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 16.)
ISBN 978-963-13-6020-2 fűzött : 199,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3328028]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb palacsinták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 19.)
ISBN 978-963-13-6023-3 fűzött : 199,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3328053]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb sörös-boros receptek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 25.)
ISBN 978-963-13-6029-5 fűzött : 199,- Ft
sör - bor - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2 *** 641.55(083.12):663.4
[AN 3328240]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb ünnepi ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 80 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 17.)
ISBN 978-963-13-6021-9 fűzött : 199,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3328037]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2011.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb zöldséges ételek : nem vegásoknak : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 21.)
ISBN 978-963-13-6025-7 fűzött : 199,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3328084]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2011.
The golden book of desserts (magyar)
   Desszertek aranykönyve / [ford. Benedek Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 608 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-289-150-7 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3334890]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2011.
Grandma's quick & thrifty cookbook (magyar)
   A takarékos család szakácskönyve : több mint 200 recept ötletekkel, tanácsokkal és a régi idők szakácsainak fortélyaival / [ford. F. Joannovics Mária ... és Takács-Nagy Klára ...]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2011. - 384 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-126-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3333116]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2011.
Das grosse Küchenlexikon in Bildern (magyar)
   Konyhalexikon : minden, amit a konyhai alapanyagokról és felhasználásukról tudni kell. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-615-5104-12-1 kötött
élelmiszer - konyhatechnika
641.51/.54 *** 641.1
[AN 3332758]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2011.
Halmos Mónika
   Ehető karácsonyi díszek / [receptek Halmos Monika, Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád] ; [... ill. Jakab Zsófia]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-318-8 fűzött
dísz - karácsonyfa - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 398.332.416
[AN 3332664]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2011.
Libik András
   Fatüzelésű épített kályhák / Libik András. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 218 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-963-9968-21-9 kötött : 4800,- Ft
kályha - fatüzelés
644.1 *** 697.2 *** 662.981
[AN 3328617]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2011.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 felfújt lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-463-1 fűzött : 1399,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3332432]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2011.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 fúziós étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-462-4 fűzött : 1399,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3332442]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2011.
Liptai Zoltán (1976-)
   Receptek ünnepi alkalmakra / Liptai Zoltán. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
ISBN 978-963-9923-12-6 fűzött : 890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3333484]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2011.
   Minden asszony szakácskönyve : nagymamáink konyhájának receptjei. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-16-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3330006]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2011.
Segal Viktor
   Ízek és formák / Segal Viktor ; [szöveg Bajor L. Zsófi, Osvárt Judit]. - [Budapest] : Boook K., 2011. - 239 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-88942-9-8 kötött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3331998]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2011.
Stadler Mari (1949-)
   Mari mama süteményei / Stadler Mari. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Borítócím: Mari mama legjobb süteményei
ISBN 978-963-9923-08-9 fűzött : 890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3333989]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2011.
   A sütés-főzés nagy szakácskönyve. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 466 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-238-054-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3330161]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2011.
The Taste of home cookbook (magyar)
   Nagy szakácskönyv : az otthon ízei / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 738 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Recept varázs könyvek. - Kapcsos borítóban
ISBN 978-963-289-110-1 fűzetlen
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3335241]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2011.
Tobai Róbert (1977-)
   Receptek csirkéhez / Tobai Róbert. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
ISBN 978-963-9923-10-2 fűzött : 890,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3333521]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2011.
Tobai Róbert (1977-)
   Receptek marhából, sertésből / Tobai Róbert. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Borítócím: Receptek marhához, sertéshez
Fűzött : 890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9923-08-9)
szarvasmarha - sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3335488]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2011.
Tóth Endre
   Receptek salátákhoz / Tóth Endre. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
ISBN 978-963-9923-07-2 fűzött : 890,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3333415]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2011.
Tóth Endre
   Receptek tésztákhoz / Tóth Endre. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
ISBN 978-963-9923-09-6 fűzött : 890,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3333495]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2011.
Vegetables for vitality (magyar)
   Főszerepben a zöldség / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Reader's Digest konyhája)
ISBN 978-963-289-136-1 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9707-40-5)
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3333605]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10588 /2011.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Kognitív nyelvészet / Kövecses Zoltán, Benczes Réka. - Budapest : Akad. K., 2010. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-250.
ISBN 978-963-05-8925-3 fűzött
kognitív nyelvészet
165.194 *** 800.1
[AN 3332385]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2011.
Lengyel Zsuzsanna Mariann (1976-)
   A végesség hermeneutikája : az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában / Lengyel Zsuzsanna Mariann. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2011. - 257 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 7.)
Bibliogr.: p. 245-257.
ISBN 978-963-236-443-8 fűzött : 2600,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
filozófia - idő
1(430)Heidegger,_M. *** 115
[AN 3335044]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2011.
   "A margók előadója voltam" : emlékkötet Munkácsy Gyula tiszteletére / [szerk. Blandl Borbála, Gulyás Péter, Marosán Bence]. - [Csömör] : Tudástársadalom Alapítvány, cop. 2011. - 310 p. ; 21 cm. - (Világosság könyvek, ISSN 1786-3465 ; 5.)
A Budapesten, 2009. nov. 19-20-án rendezett konferencia válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87429-7-1 kötött : 2850,- Ft
filozófiatörténet - emlékkönyv
1(100)(091)
[AN 3331607]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2011.
Quante, Michael (1962-)
Hegels Begriff der Handlung (magyar)
   A cselekvés hegeli koncepciója / Michael Quante ; szerk. Rózsa Erzsébet és Drimál István. - Budapest : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2011. - 244 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-236-442-1 fűzött : 2700,- Ft
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - filozófus - 18. század - 19. század - cselekvéselmélet
1(430)Hegel,_G._W._F. *** 159.943
[AN 3335115]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2011.
   Sartre és Merleau-Ponty : a francia fenomenológia klasszikus korszaka / [szerk. Ullmann Tamás és Váradi Péter]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 266 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-383-7 fűzött : 2600,- Ft
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
Franciaország - filozófus - 20. század - fenomenológia
1(44)Sartre,_J.-P. *** 1(44)Merleau-Ponty,_M. *** 141.32
[AN 3335143]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10593 /2011.
Almási Tibor (1948-)
   A bibliaértelmezés alapelvei : [bevezető kötet] / Almási Tibor. - [Szokolya] : GyuRó Art-Press, 2010. - 121 p. ; 21 cm. - (Mécses sorozat, ISSN 1416-521X). (Érted-e, amit olvasol?)
Bibliogr.: p. 105-106.
Fűzött
Biblia
bibliakutatás - hermeneutika
225.01
[AN 3330180]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2011.
Bedürftig, Friedemann (1940-2010)
Pilgerstätten und heilige Orte (magyar)
   Zarándokhelyek képekben / Friedemann Bedürftig. - Pécs : Alexandra, 2011. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Ford. Váróczi Zsuzsa
ISBN 978-963-297-490-3 kötött
zarándoklat - szent hely - művelődéstörténet - fényképalbum
248.153.8(100)(084.12) *** 291.35(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 3328287]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2011.
   Bibliai történetek gyerekeknek / [ill. Keresztes Dóra]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2011. - 226 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-558-057-6 kötött : 3300,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3335294]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2011.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   A titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [Szlemenics Mária és Hennyey Vilmos fordítását ... Reicher László jegyzeteinek ... felhasználásával átd. Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., 2011-. - 21 cm
vallás - tudomány - teozófia
215 *** 141.332
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kozmogenézis : a világ teremtése. - 2011. - 491 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-01-3 fűzött
teremtés - teozófia
213 *** 141.332
[AN 3330498] MARC

ANSEL
UTF-810597 /2011.
Cseh István (1972-)
   A mélységből kiáltok hozzád / Cseh István. - 2. kiad. - Földeák : Szerző, 2011. - 55 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-4621-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3328906]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2011.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Wellsprings (magyar)
   Forrás fakad : lelkigyakorlatok könyve / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2011. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9554-19-7 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 3335339]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2011.
DeGrandis, Robert
Intergenerational healing (magyar)
   Nemzedékek gyógyítása : bensőséges utazás a megbocsátáshoz / Robert DeGrandis ; [ford. Törökné Sztankovics Ágnes, Dulka Erika és A. A.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2011. - 128 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 122.)
Bibliogr.
ISBN 963-9281-43-3 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3338459]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2011.
Fónyad Dezső (1906-1965)
   Uram, látni akarjuk a Jézust : válogatás Dr. Fónyad Dezső munkáiból / [összeáll. Fónyad László]. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-176-9 kötött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - prédikáció - válogatott művek
252 *** 284.2(439)(092)Fónyad_D.(0:82-821)
[AN 3331599]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2011.
   A gyermekkeresztelés szertartása, a bérmálás szertartása a felnőttkeresztelés egyszerűbb szertartásával és az érvényesen megkereszteltek befogadásával a katolikus egyház teljes közösségébe : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújítot, VI. Pál pápa tekintélyével kiadott Római rituálé / [... ford. és összeáll. az Országos Liturgikus Tanács]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 326 p. : ill., kotta ; 25 cm
Egys. cím: Ordo baptismi parvulorum ; Ordo simplicior initiationis christianae adultorum ; Ordo admissionis valide iam baptisatorum in plenam communionem ecclesiae catholicae ; Ordo confirmationis. - borító- és gerinccím: A keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje
ISBN 978-963-277-273-8 kötött : 5000,- Ft
egyházi szertartás - katolikus egyház - keresztelő - bérmálás
264-16 *** 282 *** 265.1 *** 265.2
[AN 3328276]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2011.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Magunkról magunknak / Gyökössy Endre. - 14. jav. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2011. - 342, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-158-9 fűzött : 2800,- Ft
lelki gondozás - lélektan
253 *** 159.9
[AN 3336374]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2011.
Horváth István Sándor
   Igéddel éltess engem! : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : A év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Horváth I. S., 2010. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0412-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3332973]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2011.
Horváth István Sándor
   Igéddel éltess engem! : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : B év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Horváth I. S., 2010. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0413-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3332974]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2011.
Horváth István Sándor
   Igéddel éltess engem! : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : C év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Horváth I. S., 2010. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0414-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3332977]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2011.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
Exercicios espirituales (magyar)
   Lelkigyakorlatok / Loyolai Szent Ignác ; [Hugo Rahner Szent Ignác-életrajzával] ; [Szabó Ferenc bev. tanulmányával] ; [Hevenesi János kommentár-összeállításával]. - 5. kiad. - Kecskemét : Korda, 2011. - 223 p. ; 17 cm
Ford. Hitter József. - Közread. a Societas Jesu Provincia Hungariae
ISBN 978-963-8014-04-7 fűzött : 1300,- Ft
 (hibás ISBN 963-9332-69-0)
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3335327]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2011.
   II. János Pál pápa embersége : 5. Jubileumi Vándorkiállítás anyagából. - [Hatvan] : [Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány], 2011. - [16] p. : ill., színes ; 25 cm
Rend. Basa Ottóné Révész Erzsébet. - Közread. a Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány
Fűzött
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
Magyarország - Lengyelország - pápa - gyermekrajz
262.13(092)János_Pál,_II.(084.1) *** 379.825(439) *** 379.825(438)
[AN 3329613]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2011.
Jálics Ferenc (1927-)
Aprendiendo a orar (magyar)
   Tanuljunk imádkozni / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné] ; [a 8. és 9. fejezeteket ... ford. Horváth Erzsébet]. - 7. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2011. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 963-9097-72-1 fűzött : 900,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3335298]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2011.
Juster, Daniel C.
The irrevocable calling (magyar)
   Visszavonhatatlan elhívás : Izrael a nemzetek világosságának szerepében / Daniel C. Juster ; [ford. Liebermann András] ; [kiad. a Segítség az Élethez Alapítvány]. - [Vác] : Segítség az Élethez Alapítvány, [2011]. - 94 p. : 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1461-4 fűzött
Izrael - művelődéstörténet - zsidóság - bibliamagyarázat
22.01 *** 930.85(33) *** 930.85(=924)
[AN 3336534]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2011.
   Mání és a fény vallása : a manicheizmus forrásai / összeáll. és a tanulmányt írta Simon Róbert ; szerk. Simon Róbert és Simonné Pesthy Monika. - Budapest : Corvina, 2011. - 462 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 453-462.
ISBN 978-963-13-6009-7 kötött : 3990,- Ft
manicheizmus - történelmi forrás
273.21(093)
[AN 3328012]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2011.
Mészáros István (1927-)
   Mindszenty-bibliográfia szemelvényekkel / Mészáros István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2011. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9955-25-7 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus egyház - bíboros - 20. század - szakbibliográfia
282(439)(092)Mindszenty_J.:016
[AN 3330743]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2011.
Mukpo, Diana J. (1953-)
Dragon thunder (magyar)
   Életem Csögyam Trungpával : Mennydörgő Sárkány / Diana J. Mukpo és Carolyn Rose Gimian ; [ford. Végh József]. - Budapest : Satori-book, 2011. - 574 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1019-7 fűzött
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa) (1939-1987)
Mukpo, Diana J. (1953-)
tibeti buddhizmus - 20. század - memoár
294.321(515)(092)Chos-kyi-rgya-mtsho(0:82-94)
[AN 3328941]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2011.
Nyeste Ferenc (1950-)
   Hit és erkölcs, avagy Mit mond a Biblia ; Barangolás Lukáccsal : amit az Evangélium üzen / Nyeste Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Kecel : Városi F., 2011. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2137-7 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 226.4.07
[AN 3335421]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2011.
Sievers, Ernst
Leben im Geist Seminar (magyar)
   Élet a lélekben szeminárium : lelkigyakorlatos munkafüzet / Ernst Sievers ; [ford. Czellár Katalin és Hertei Annamária]. - 7. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 14.)
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 963 7878 0012)
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3338487]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2011.
Süveges Gergő (1976-)
   Pál apostol : utazás téren, időn és hangokon át / [szerk. és az interjúkat kész. Süveges Gergő] ; útitársak Apáti Ádám [et al.] ; [... Gryllus Dániel, Halmos Béla, Ferenczi György és a Rackajam közreműködésével]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 239 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-266-229-9 kötött : 3990,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
1. század - vallásos irodalom - interjú - auditív dokumentum
244(047.53) *** 235.3(092)Pál
[AN 3331254]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2011.
Szilvási József (1951-)
   A Hetednapi Adventista Egyház : [több mint száz éve Magyarországon] ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2011. - 73 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2382-1 fűzött
Hetednapi Adventista Egyház
Magyarország
286.3(439)
[AN 3332127]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2011.
   Teremtés a tudományban : a világ kialakulása a fizika, a biológia és a teológia nézőpontjából / [közread. a Magyar Katolikus Püspüki Konferencia]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2011. - 46 p. ; 20 cm
A Budapesten, 2010. okt. 8-án azonos címmel tartott rendezvény szerkesztett előadásai
ISBN 978-963-277-290-5 fűzött
teremtés - vallás - tudomány
231.51 *** 213 *** 215
[AN 3332787]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2011.
   Tsewbwt wsʿlwt[!Sʿlwt wtswbwt] : studies in responsa literature / ed. by Viktória Bányai and Szonja Ráhel Komoróczy. - Budapest : Center of Jewish Studies at the HAS, 2011. - 171 p. ; 20 cm. - (Értesítő, ISSN 0239-1007 ; 18.)
gerinccím: Studies in responsa literature. - Angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-5086-12-2 fűzött : 1950,- Ft : 10 EUR
judaisztika - rabbinikus irodalom
296.57 *** 296
[AN 3330472]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10619 /2011.
Balogh Judit (1972-)
   Székelyföldi karrierek : az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 16-17. században / Balogh Judit ; a szerkesztést ... Varga István kész. ; [közread. a] Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., cop. 2011. - 257 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-240.
ISBN 978-963-236-350-9 fűzött : 2600,- Ft
Erdély - nemesség - társadalomtörténet - családtörténet - 16. század - 17. század
316.343.32(439.21)"15/16" *** 929.52(439.21)"15/16"
[AN 3335054]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2011.
   Beyond rhetoric : roma integration roadmap for 2020 : priorities for an EU framework for national roma integration strategies / comp. by Bernard Rorke ; [publ. by Roma Initiatives Open Society Institute]. - Budapest : OSI Roma Initiatives, 2011. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.347(=914.99)(4-11)"201" *** 316.4.052(=914.99)(4-11)"201"
[AN 3332083]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2011.
Certeau, Michel de (1925-1986)
L'invention du quotidien (magyar)
   A mindennapok leleménye / Michel de Certeau. - Budapest : Kijárat, 2010-. - 24 cm
szociálpszichológia - kultúraszociológia - kultúra
316.7 *** 316.6 *** 008
[AN 3330779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A cselekvés művészete / [ford. Sajó Sándor, Szolláth Dávid, Z. Varga Zoltán]. - 2010. - 252 p. - (Figura, ISSN 1787-1913 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-02-8 fűzött : 2900,- Ft
[AN 3330829] MARC

ANSEL
UTF-810622 /2011.
   Concepts and the social order : Robert K. Merton and the future of sociology / ed. by Yehuda Elkana, András Szigeti, György Lissauer. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - XII, 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-230.
ISBN 978-615-5053-41-2 kötött
Merton, Robert King (1910-2003)
Egyesült Államok - szociológia - szociológus - 20. század
316 *** 316(73)(092)Merton,_R._K.
[AN 3331613]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2011.
   A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai / szerk. Pongrácz Tiborné. - Budapest : KSH NKI, 2011. - 173 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 91.)
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 978-963-9597-20-4 fűzött
Magyarország - demográfia - családszociológia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
314 *** 316.356.2(439)"200/201"(083.41)
[AN 3331742]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2011.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Ferge Zsuzsa szociológus / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2011. - 99 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-306-9 kötött : 1900,- Ft
Ferge Zsuzsa (1931-)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - akadémikus - interjú
316(439)(092)Ferge_Zs.(047.53)
[AN 3332388]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2011.
   Gyermeksorsok, gyermekfilmek - gyermekbarát televízió : tanulságos tanácskozás a Békatanodában / [szerk. Rigó Béla] ; [kiad. a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma]. - Budapest : Mo. Gyermekbarátok Mozgalma, 2011. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
televíziónézés - gyermeklélektan
316.774 *** 791.9.097 *** 159.922.7
[AN 3328903]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2011.
   Örökség a jövőnek : nemzetközi konferencia : Magyar Országgyűlés, 2010. november 25. : előadások = Heritage for the future : international conference : Hungarian National Assembly, 25 November 2010 : proceedings / [szerk. Pappné Farkas Klára] ; [közread. a] Magyar Országgyűlés Hivatala. - Budapest : M. Országgyűlés Hiv., 2011. - 160, 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-51-1 fűzött
Kárpát-medence - Európa - kulturális örökség - magyarság - kisebbség - multikultúra - konferencia-kiadvány
316.347(=00)(4-191) *** 008(=945.11) *** 316.7(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3330172]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2011.
Pethő Bertalan (1935-)
   Poszt-modern mérlegen, 1990-2010 : Magyarország a világon / Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, 2010. - 332 p. ; 20 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
A főcímben a "poszt-modern" szó kétirányú nyíllal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87872-1-7 fűzött
Magyarország - társadalmi változás - politikai filozófia - ezredforduló
316.4(439)"199/200" *** 321.01
[AN 3336494]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2011.
Szerdahelyi István (1934-)
   Család, szerelem, gyermekáldás / Szerdahelyi István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2011. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-115.
ISBN 978-963-9955-24-0 fűzött
család - gyermek - művelődéstörténet
316.37-053.2 *** 930.85(100) *** 316.356.2(100)(091)
[AN 3330774]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2011.
   Új utak a művészeti menedzsmentben / szerk. Zachar Balázs, Dér Csaba Dezső. - Budapest : Arts & Business K., 2011. - 282 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0870-5 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - kulturális élet - művészeti élet - projektmenedzsment - ezredforduló
316.7(439)"200" *** 65.012.2
[AN 3333466]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2011.
   A változás kultúrái : művészet, média és rendszerváltás / szerk. Müllner András ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet. - Budapest : L'Harmattan : ELTE Művészetelméleti és Médiakut. Int., 2011. - 162 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2008. máj. 16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-437-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - rendszerváltás
316.7(439)"1989/200"
[AN 3335138]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10631 /2011.
   Csiri-biri torna-tár / Takács Mari illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2010-2011. - 2 db : ill., színes ; 18x19 cm
Összeáll. Orszáczky Ildikó
gyógytorna - mozgáskoordináció - gyermek - képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 615.82-053.4
[AN 3277606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 44, [5] p.
ISBN 978-963-9768-42-0 kötött : 1690,- Ft
gyógytorna - mozgáskoordináció - gyermek - mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 615.82-053.4 *** 087.5(084.1)
[AN 3332271] MARC

ANSEL
UTF-810632 /2011.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2011-. - ill., színes ; 30 cm
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3338445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 24. kiad. - 2011. - 101, [2] p.
ISBN 978-963-9706-54-5 kötött
[AN 3338450] MARC

ANSEL
UTF-810633 /2011.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : énekeljünk együtt magyar népdalokat! : zenei CD-segédanyaggal / Gállné Gróh Ilona ; Poszpisek Márta rajz. - Budapest ; Pécs : Dialóg Junior, cop. 2011. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9950-48-1 kötött : 3480,- Ft
magyar néprajz - népdal - kotta - auditív dokumentum
398.8(=945.11)
[AN 3332278]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2011.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel! / Gállné Gróh Ilona. - 4. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Junior, cop. 2011. - 79 p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9950-20-7 kötött
mondóka - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2)
[AN 3335280]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2011.
Hoppál Mihály (1942-)
   Védjük hagyományainkat! : Hoppál Mihály néprajztudóssal beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2011. - 117 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 92.)
ISBN 978-963-662-024-0 fűzött : 1500,- Ft
Hoppál Mihály (1942-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - interjú
39.001(439)(092)Hoppál_M.(047.53)
[AN 3328907]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2011.
Maloney, Alison
Fairies (magyar)
   Tündérek : [egy varázslatos világ csodálatos kalauza] / írta Alison Maloney ; rajz. Patricia Moffett ; ford. Dudik Annamária Éva. - Budapest : Egmont, 2011. - [28] p. : ill., színes ; 27x31 cm + mell.
Kihajtható ábrákkal. - Japán technikával
ISBN 978-963-628-954-6 kötött : 4599,- Ft
tündér - gyermekkönyv
398.433(02.053.2)
[AN 3336459]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2011.
   Nagy álmoskönyv : [1759 álom]. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, [2011]. - 545 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-238-057-5 kötött
álmoskönyv
398.7
[AN 3329984]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2011.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Mi fán terem? : magyar szólásmondások eredete / O. Nagy Gábor ; [... sajtó alá rend. Kovalovszky Miklós]. - 10. kiad. - [Budapest] : Akkord, 2011. - 412 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 978-963-252-058-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3336023]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2011.
   Nagy vicckönyv : [1560 vicc]. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-060-5 fűzött
vicc
398.94
[AN 3329956]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2011.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2010 / Rátkai Tímea. - Aktualizált, bőv. kiad. - [Budapest] : Perfect Wedding, cop. 2010. - 214 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8180-3 kötött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3330508]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2011.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2011 / Rátkai Tímea. - [Budapest] : Perfect Wedding, cop. 2011. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0106-5 kötött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3330513]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2011.
   Sárkányos mesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 78, [2] p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-963-2590-38-7 kötött : 1490,- Ft
átdolgozás - világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3330009]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2011.
Török Károlyné
   Csutorafűrész, Félrecsupor és Fűzfánfütyülő / Török Károlyné Miszori Marianna ; [kiad. Zala Megyei Közművelődési Intézmény]. - Zalaegerszeg : Zala M. Közművel. Intézmény, 2011. - 79 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kész. a 2005-2010 között megrendezett néprajzi kiállítások anyagából. - A köszöntők szlovén nyelven is
ISBN 978-963-06-7023-4 kötött
magyar néprajz - tárgyi néprajz
39(=945.11)
[AN 3332042]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2011.
Ultimate Christmas (magyar)
   Tökéletes karácsony : több mint 240 ötlet ajándékozáshoz, díszítéshez és a karácsonyi menü összeállításához / [ford. Vástyán Rita]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 288 p. : ill., színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-289-156-9 kötött
karácsony - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
398.332.416 *** 379.826 *** 641.55(083.12)
[AN 3334922]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2011.
   Ünnepek ünnepe : tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől / [szerk. Király Levente]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 196, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-178-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
398.332.416(0:82-32) *** 894.511-32(082) *** 82-32=945.11
[AN 3327974]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10646 /2011.
   Bibó István a KSH Könyvtárban : születésének 100. évfordulójára / [szerk. Nemes Erzsébet]. - Budapest : KSH Kvt., 2011. - 40 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-338-8 fűzött
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politikus - 20. század - Kádár-korszak - történelmi forrás
32(439)(092)Bibó_I.(093)
[AN 3332041]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2011.
Birkés Kelemen (1946-)
   A Pofosz 22 éve Komárom-Esztergom megyében, 1989-2011 / Birkés Kelemen, Birkés Kelemenné ; [közread. a] Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezet. - Lábatlan : Pofosz Komárom-Esztergom M. Szerv., 2011. - 89 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88698-5-2 fűzött
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
Komárom-Esztergom megye - társadalmi szervezet - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
329(439)POFOSZ *** 323(439.131)"1989/2011"
[AN 3330520]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2011.
Botos János (1947-)
   "Mint cseppben a tenger..." [elektronikus dok.] : holokauszt és a hozzá vezető út Pestszenterzsébeten : [a per és utóélete] : [Szenes Hanna emlékezete] / Botos János ; [kiad. a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Holokauszt Dokumentációs Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány], [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS Word; képnézegető. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87628-4-9
Szenes Hanna (1921-1944)
Pestszenterzsébet - Magyarország - holokauszt - jogeset - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439-2Pestszenterzsébet)"1939/1945" *** 34.096(439)"194"
[AN 3327731]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2011.
Egedy Gergely (1953-)
   Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe / Egedy Gergely. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 270 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-963-258-136-1 fűzött : 3900,- Ft
külpolitika - biztonságpolitika - nemzetközi kapcsolat
327 *** 355.02
[AN 3336474]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2011.
Erdődy Gábor (1951-)
   Tradicionális történelmi identitás, modern politikai eszmerendszer : Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága / Erdődy Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 236 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-225. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-047-7 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - történész - politikai filozófia - kereszténydemokrácia - konzervativizmus - 20. század - rendszerváltás
321.01 *** 32(439)(092)Antall_J. *** 930.1(439)(092)Antall_J. *** 329.3:28 *** 329.11
[AN 3331048]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2011.
Fleisz János (1951-)
   Szacsvay Imre emlékezete / Fleisz János ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2011. - 28 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-9848-52-8 fűzött
Szacsvay Imre (1818-1849)
Magyarország - politikus - 19. század
32(439)(092)Szacsvay_I.
[AN 3329975]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2011.
The international Jew (magyar)
   A nemzetközi zsidó : a világ legfőbb problémája / Henry Ford ... és a Dearborn Independent szerkesztői ; [bev. Gerald L. K. Smith] ; [ford. Molnár Ferenc]. - Budapest : Gede, 2011. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9298-78-1 kötött
Egyesült Államok - zsidóság - történelem - vitairat
323.1(=924)(100) *** 973(=924)
[AN 3328452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2. köt., A nemzetközi zsidó ; A zsidók tevékenysége az Egyesült Államokban. - 429 p.
Egys. cím: Jewish activities in the United States
ISBN 978-963-9298-79-8
[AN 3328509] MARC

ANSEL
UTF-8


   3-4. köt., Zsidó hatás az amerikai életben ; Az amerikai zsidóhatalom jellemvonásai. - 406 p.
Egys. cím: Aspects of Jewish power in the United States
ISBN 978-963-9298-80-4
[AN 3328536] MARC

ANSEL
UTF-810653 /2011.
   Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, 2006-2010 : nemzetpolitikai konszenzus dokumentumokban / [szerk. Kerényi György] ; [fotók Pető Zsuzsa] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala, KMKF Titkárság. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv. : KMKF Titkárság, 2011. - 307 p., 16 t. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9848-41-2 fűzött
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
Kárpát-medence - kisebbségi politika - határ menti kapcsolat - határon túli magyarság
323.1(=945.11)(4-191) *** 332.1(439-04)
[AN 3331204]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2011.
   Lengyel tiszti tábor, Ipolyhídvég : Magyarországon internált lengyel katonatisztek tábori naplója, 1939-1944 = Obóz oficerów polskich w Ipolyhídvég : kronika obozu internowanych oficerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939-1944 / [bev. és jegyz. Csombor Erzsébet] ; [... ford. Bayerné Jura Urszula, Bayer Viktor és Csombor Erzsébet]. - [Tatabánya] : Kultsár I. K. Alapítvány ; Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2010. - 361 p. : ill. ; 32 cm. - (Forrás kiadványok, ISSN 1216-5921)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-08-0263-5 kötött
Ipolyhídvég - menekülttábor - katonatiszt - lengyelek - második világháború - napló
325.254.4(=84)(439-2Ipolyhídvég)"1939/1944"(093) *** 355(438)(092)"1939/1944"(0:82-94)
[AN 3328755]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2011.
Mándics Mihály (1928-)
   Hol van a hon? : Csallóközből a Bácskába / Mándics Mihály. - Csávoly : Önkormányzat, 2011. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Csávolyi helytörténeti füzetek ; 11.)
Bibliogr.: p. 418.
ISBN 978-963-08-0825-5 fűzött
Csávoly - Naszvad - Csehszlovákia - áttelepítés - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - helytörténet - történelmi forrás
325.254(=945.11)(437.6)"1946/1948"(093) *** 325.254(=00)(437)"1946/1948"(093) *** 943.9-2Csávoly *** 943.76-2Naszvad
[AN 3329314]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2011.
   Mártírsorsok Közép-Európában : tanulmányok, elemzések, dokumentumok. - Budapest : Erdélyi Szövets., 2011. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - (Az Erdélyi Szövetség műhelyében ; 6.)
ISBN 978-963-89333-5-5 fűzött
Erdély - határon túli magyarság - magyarságtudat - 20. század
323.1(=945.11)"19" *** 316.347(=945.11)(498.4)"19"
[AN 3329076]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2011.
Nyári Zsolt (1980-)
   A vöröscsillag-per : beszélgetőkönyv / Nyári Zsolt. - Budapest : Transform!, [2011]. - 227 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1076-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
323(439)"198/200"(047.53)
[AN 3328707]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2011.
   A régiók Európájától a Lisszaboni szerződésig : változó polgárság az Európai Unióban / szerk. Szilágyi Tamás ; [kiad. az Eurotender Egyesület]. - Szeged : Eurotender Egyes., 2011. - 109 p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2208-4 fűzött
Európai Unió - európai identitás - nemzettudat
327.39(4-62) *** 316.63(4-62)
[AN 3330767]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2011.
Szénási Éva (1952-)
   Az egységes Európa : az európai integráció története / Szénási Éva. - Budapest : L'Harmattan ; Szeged : SZEK JGYF K., 2011. - 146 p. : ill. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 978-963-236-441-4 fűzött : 2300,- Ft
Európai Unió - európai integráció - történeti feldolgozás
327.39(4-62)"194/200"(091) *** 327(4-62)"194/200"(091)
[AN 3335126]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2011.
Takács Ferenc
   A Mihály Arkangyal Légió / Takács Ferenc. - Budapest : Erdélyi Szövets., 2011. - 490 p. ; 21 cm. - (Az Erdélyi Szövetség műhelyében ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89333-7-9 fűzött
Codreanu, Corneliu Zelea (1889-1938)
Garda de Fier
Románia - sovinizmus - antiszemitizmus - történelem - 20. század
323.12(=924)(498)"192/198" *** 949.8"192/198" *** 329.18(498)"192/198" *** 323.14(498)"192/198" *** 323.12(=945.11)(498)"192/198"
[AN 3329289]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10661 /2011.
The age of kings and khans (magyar)
   Királyok és kánok : 1154-től 1339-ig / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 192 p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest képes világtörténelem)
ISBN 978-963-289-153-8 kötött
világtörténelem - uralkodó - 12. század - 13. század - 14. század
930.9(092) *** 930.9"11/13"
[AN 3334869]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2011.
   Best of 2007 : 2007 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 18.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3335966]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2011.
Bibó István (1911-1979)
   1956 / Bibó István ... ; [szerk. és az utószót írta ifj. Bibó István]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2011. - 277 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-629-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar történelem - politikus - 1956-os forradalom - 20. század - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 32(439)(092)Bibó_I.(093)
[AN 3331672]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2011.
Bozza, Kerry
Great civilizations (magyar)
   Nagy civilizációk : [fantasztikus ismeretterjesztő leírások, kártyák és társasjáték] / írta Kerry Bozza ; rajz. Richard Johnson ; [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 23 p. : ill., színes ; 28 cm + 4 mell. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-132-3 kötött
művelődéstörténet - ókor - társasjáték - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 930.85(3)(02.053.2) *** 793/794(02.053.2)
[AN 3333802]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2011.
Brendy, Michele A.
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár / [írta Michele A. Brendy] ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6485-2 fűzött : 1590,- Ft
Szentpétervár - útikönyv
947-2Sankt_Peterburg(036)
[AN 3332725]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2011.
Casagrande, Carla
I sette vizi capitali (magyar)
   A hét főbűn : a bűnök középkori története / Carla Casagrande, Silvana Vecchio ; [ford. Falvay Dávid, Gecser Ottó]. - Budapest : Európa, 2011. - 387 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-346.
ISBN 978-963-07-8425-2 kötött : 3200,- Ft
művelődéstörténet - hétköznapi élet - főbűn - középkor
930.85(4)"04/14" *** 241.44
[AN 3329786]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2011.
Erdélyi László (1868-1947)
   A székelyek eredete / Erdélyi László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 97 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-77-3 fűzött : 1900,- Ft
magyarságkutatás - székelyek
930.8(=945.11székelyek)
[AN 3335870]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2011.
Etzlstorfer, Hannes (1959-)
Maria Theresia (magyar)
   Mária Terézia a gyermekszobában : egy császárnő magánélete / Hannes Etzlstorfer ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 303 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 978-963-689-478-8 kötött : 2490,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Ausztria - uralkodó - uralkodócsalád - nő - 18. század - történelmi forrás
943.6(092)Mária_Terézia(093)
[AN 3336511]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2011.
Fazakas Ferenc Miklós
   Múltból jövőt : a magyarság regénye / Fazakas Ferenc Miklós, Fazakas Sándor Zsolt. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2011. - 399 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7377-48-8 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - magyar történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9
[AN 3330470]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2011.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Mi magyarok : tíz tanulmány a magyar történelemből / Ferdinandy Mihály. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2011. - 328 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-38-4 fűzött : 3400,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3335847]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2011.
Fischer, Rolf (1954-)
Bildatlas Zweiter Weltkrieg (magyar)
   A második világháború képekben / Rolf Fischer. - Pécs : Alexandra, 2011. - 304 p. : ill., részben térk. ; 31 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-297-466-8 kötött
történelem - második világháború - hadtörténet
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3328296]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2011.
Gombos Ferenc Albin (1873-1938)
   A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása, 898-904 / Gombos F. Albin. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 121, [2] p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-69-8 fűzött : 1900,- Ft
Itália - magyar történelem - kalandozások kora - hadtörténet
943.9"08/09" *** 355.48(45)"08/09"
[AN 3335827]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2011.
Hóman Bálint (1885-1951)
   A székelyek eredete / Hóman Bálint. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 102 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-62-9 fűzött : 1900,- Ft
székelyek - magyarságkutatás
930.8(=945.11székelyek)
[AN 3335864]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2011.
Juhász Nándor
   Közös kód a kultúra : nagykőrősi interjúkötet / Juhász Nándor, Rácz Anikó ; [a Nagykőrös Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány kiadása]. - Nagykőrös : Nagykőrös Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, 2011. - 191 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1806-3 kötött
Nagykőrös - híres ember - interjú
929(439-2Nagykőrös)(047.53)
[AN 3332966]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2011.
   Kapolcsi útilapok : helytörténeti kalauz az idő stopposainak / Szabó Csaba fotógyűjtését felhasználva szerk. és a bevezetőt írta Tóth G. Péter ; a szerk. mtársa Pallagi Anikó ; kortárs képek Hatvany Csaba. - Kapolcs : Kapolcsi Kult. és Természetvédelmi Egylet ; Pécs : Alexandra, 2011. - 280 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Csigakönyvek, ISSN 1219-7599 ; 6.)
Bibliogr.: p. 273-274. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-297-655-6 fűzött
Kapolcs - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kapolcs *** 908.439-2Kapolcs
[AN 3329874]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2011.
   A keresztény Európától az Európai Unió magyar elnökségéig : a 2011. május 21-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Budapest : MTT Tanári Tag. : ELTE BTK, 2011. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 55.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
Fűzött
Európa - Európai Unió - történelem - európai integráció
94 *** 327.39(4-62)
[AN 3329484]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2011.
   Kincses templomok : Grassalkovich I. Antal, a főúri mecénás : időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban, 2011. augusztus 5 - 2012. január 29. = Treasure churches : Antal Grassalkovich I, the lord maecenas : seasonal exhibition in the Royal Palace of Gödöllő : from 5 August 2011 to 29 January 2012 / [a kiáll. vez. kurátora] Lábadi Károly ; [kurátor ... Papházi János] ; [a katalógust szerk. ... Faludi Ildikó] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. - 47 p. : ill., színes ; 21x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87853-4-3 fűzött
Grassalkovich Antal (1694-1771)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 18. század - kiállítási katalógus
929(439)Grassalkovich_A. *** 930.85(439)"17" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3332578]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2011.
Köteles Viktória
   88 magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 127 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-5008-67-2 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - műszaki tudomány - találmány - tudós - magyarság - művelődéstörténet
930.85(439) *** 62(439)(092) *** 001.894(=945.11)
[AN 3333995]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2011.
Kovács Erika
   Berkenye története / Kovács Erika, Schmidt József. - [Berkenye] : [Német Kisebbségi Önkormányzat], [2010]. - 131 p., [14] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Berkenye Német Kisebbségi Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-963-06-9944-0 kötött
Berkenye (Nógrád megye) - helytörténet
943.9-2Berkenye
[AN 3332076]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2011.
Kovács József (1956-|)
   Kunágota elnevezéséről és alapításának évéről : források, 1461-1843 / Kovács József. - Szeged : Kovács J., 2011. - 41 p. : ill., színes ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 35-36. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-1954-1 fűzött
Kunágota - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Kunágota"14/18"(093)
[AN 3328238]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2011.
   Magyar királyok és uralkodók. - Budapest : Duna International, [2010-2011]. - 27 db : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5013-14-0 kötött
magyar történelem - uralkodó
943.9(092)
[AN 3193659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21., II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János / Kovács Gergely István. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-14-0 kötött : 1695,- Ft
Rákóczi György (Erdély: fejedelem), II. (1621-1660)
Barcsay Ákos (Erdély: fejedelem) (1610?-1661)
Kemény János (Erdély: fejedelem) (1607-1662)
Erdély - magyar történelem - uralkodó - történelmi személy - 17. század
943.921"16"(092) *** 943.921(092)Rákóczi_Gy.,_II. *** 943.921(092)Barcsay_Á. *** 943.921(092)Kemény_J.
[AN 3330824] MARC

ANSEL
UTF-8


   22., A két Apafi Mihály / Kovács Gergely István. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-36-2 kötött : 1695,- Ft
Apafi Mihály (Erdély: fejedelem), I. (1632-1690)
Apafi Mihály (Erdély: fejedelem), II. (1676-1713)
Erdély - magyar történelem - uralkodó - történelmi személy - 17. század - 18. század
943.921(092)Apafi_M.,_II. *** 943.921"16/17"(092) *** 943.921(092)Apafi_M.,_I.
[AN 3330833] MARC

ANSEL
UTF-8


   23., Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc / Kovács Gergely István. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-37-9 kötött : 1695,- Ft
Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 17. század - 18. század
943.9(092)Thököly_I. *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17"
[AN 3330840] MARC

ANSEL
UTF-8


   24., III. Károly és Mária Terézia / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-38-6 kötött : 1695,- Ft
Károly (Magyarország: király), III. (1685-1740)
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 18. század
943.9"17" *** 943.9(092)Mária_Terézia *** 943.9(092)Károly,_III.
[AN 3330848] MARC

ANSEL
UTF-8


   25., II. József, II. Lipót és I. Ferenc / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-39-3 kötött : 1695,- Ft
József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
Lipót (Magyarország: király), II. (1747-1792)
Ferenc (Magyarország: király), I. (1768-1835)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 18. század - 19. század
943.9(092)Lipót,_II. *** 943.9"17/18" *** 943.9(092)József,_II. *** 943.9(092)Ferenc,_I.
[AN 3331090] MARC

ANSEL
UTF-8


   26., V. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-40-9 kötött : 1695,- Ft
Ferdinánd (Magyarország: király), V. (1793-1875)
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19" *** 943.9(092)Ferdinánd,_V. *** 943.9(092)Ferenc_József,_I. *** 943.9(092)Károly,_IV.
[AN 3331100] MARC

ANSEL
UTF-8


   27., Hunyady János, Kossuth Lajos és Horthy Miklós / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-38-4 * kötött : 1695,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5013-38-4)
Hunyadi János (1407-1456)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - történelmi személy - államfő - magyar történelem - 15. század - 19. század - 20. század
943.9(092)Hunyadi_J. *** 943.9(092)Kossuth_L. *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 3331110] MARC

ANSEL
UTF-810682 /2011.
   Magyar kulturális kalauz / [szerk. Bognár Antal, Szondi György]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 351 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-164-6 fűzött
Magyarország - kultúra - művelődés - művelődéstörténet
930.85(439) *** 316.7(439) *** 008(439)
[AN 3332297]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2011.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : minden kor : ángyod térde - "Zsúpra aggnő" : a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára / [szerk. Bartók István et al.] ; [kész. az MTA Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : rec.iti, 2011. - 301 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7341-89-2 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon - emlékkönyv
930.85(439):030
[AN 3328925]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2011.
Marlok Tamás
   A Marlok családok : [históriái 1750 és 2011 között a mai Magyarország területén]. - [Pilisszentiván] : Marlok T., [2011]. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Marlok Tamás
Fűzött
Marlok család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Marlok
[AN 3328864]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2011.
   Mesélő képek / [összeáll.] Borzák Tibor. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-42-8 kötött
Magyarország - híres ember - ezredforduló
929(439)"200"
[AN 3332414]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2011.
   Nemes Áporka helység és református egyházának története / [szerk. Csenki Zsuzsanna] ; [fotók Luzsicza Lajos Árpád] ; [kiad. Áporka község Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Áporka : Önkormányzat, 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83.
Fűzött
Áporka
943.9-2Áporka *** 284.2(439-2Áporka)(091)
[AN 3335771]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2011.
Nicholl, Katie
William and Harry (magyar)
   Vilmos és Harry, a jövő hercegei / Katie Nicholl ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 309 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 309.
ISBN 978-963-689-480-1 kötött : 2490,- Ft
William, Duke of Cambridge (1982-)
Harry, Prince of Wales (1984-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - 20. század - ezredforduló
929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Harry,_Prince_of_Wales *** 929.52(410)Windsor
[AN 3336500]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2011.
Old and new worlds (magyar)
   Egy új kor kapujában : 1339-től 1492-ig / [ford. Soproni András]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 192 p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Reader's Digest képes világtörténelem)
ISBN 978-963-289-154-5 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
930.9"133/149" *** 930.85(100)"13/14"
[AN 3334875]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2011.
Pécsi L. Dániel (1951-)
   Egy kései végvári vitéz : Pécsi L. Dániel jelképművésszel beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 151 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 89.)
ISBN 978-963-9642-96-6 fűzött : 1500,- Ft
Pécsi L. Dániel (1951-)
Magyarország - címertan - grafikus - 21. század - interjú
929.6(439)(092)Pécsi_L._D. *** 929.6(439)
[AN 3328909]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2011.
Ripley's believe it or not! (magyar)
   Hiszed vagy nem : lépj be, ha mersz!. - Pécs : Alexandra, 2011. - 254 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-506-1 kötött
művelődéstörténet - rejtély - csúcsteljesítmény - kuriózum
930.85(100)(089.3) *** 001.94
[AN 3330745]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2011.
Romsics Ignác (1951-)
   Clio bűvöletében : magyar történetírás a 19-20. században - nemzetközi kitekintéssel / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2011. - 628 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 491-504.
ISBN 978-963-276-206-7 kötött : 4480,- Ft
Magyarország - historiográfia
930.1(100)(091) *** 930.1(439)"18/19"
[AN 3325642]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2011.
Stradling, Jan
Bad girls & wicked women (magyar)
   A történelem rettegett asszonyai / Jan Stradling ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : General Press, [2011]. - 278 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-335-2 fűzött : 3800,- Ft
híres ember - nő
929-055.2(100)
[AN 3328983]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2011.
   Szemelvények ötszáz év magyar történelméből : a III. modern kori magyar történeti Phd-konferencia tanulmányai / szerk. Antos Balázs, Tamás Ágnes. - Szeged : [SZTE BTK Törtenettud. Doktori Isk.], 2011. - 296 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola. - Bibliogr. - Összefoglalás és tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-306-114-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - kapcsolattörténet - művelődéstörténet
943.9"15/19" *** 930.85"15"(439) *** 930.85"17/19"(439)
[AN 3332577]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2011.
   Szepes Region : "then and now..." : proceedings of the International Workshop on Spiš : Thursday, Sept. 30, 2010, Kežmarok SK, Friday, Oct. 1, 2010, Levoča SK, Saturday, Oct. 2, 2010, Niedzica, PL = Spiš : "vtedy a dnes" = Zips : "damals und heute..." = Spisz : "dawniej i dziś..." = Szepesség : "akkor és most..." / ed. Attila Tankó [et al.] ; publ. by the Dr. Genersich Antal Alapítvány ... - Budapest : Dr. Genersich A. Alapítvány, 2011. - XXVI, 185 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar, szlovák, lengyel és német nyelven. - A bevezetés és a program angol nyelven is
ISBN 978-963-08-2162-9 fűzött
Szepesség - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
930.85(438-13) *** 930.85(439.22) *** 930.85(437.6Szepesség) *** 061.3(437.6) *** 061.3(438-2Nedec)
[AN 3331357]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2011.
   A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak / szerk. Mezey Barna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 595 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-054-5 kötött
Magyarország - jogtörténet - jogkultúra - művelődéstörténet
930.85(439) *** 34(439)(091) *** 34(100)
[AN 3331042]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2011.
Szlamenicky István (1931-)
   Érd múltja és történelmi emlékei egy lokálpatrióta visszaemlékezései tükrében / Szlamenicky István. - Budapest : Pop Eye Pont Kft., 2011. - 76 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1933-6 fűzött
Érd - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Érd *** 908.439-2Érd(084.12)
[AN 3328204]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2011.
   Törtel község monográfiája, 1944-1974 / összeáll. Kristó László ; [kiad. a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület]. - Törtel : Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyes., 2011. - 301, [3] p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2209-1 fűzött
Törtel - helytörténet
943.9-2Törtel
[AN 3333013]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2011.
Varga Attila (1969-)
   Emberfia : látlelet az ezredforduló Magyarországáról / Varga Attila. - [Budapest] : Szerző, [2011]. - 270, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1428-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3328763]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2011.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   R. Várkonyi Ágnes történész / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2011. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-097-6 kötött : 1900,- Ft
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
Magyarország - történész - akadémikus - 20. század - 21. század - interjú
930.1(439)(092)Várkonyi_Á.,_R.(047.53)
[AN 3332396]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10700 /2011.
Asia (magyar)
   Ázsia / [összeáll. Nahuel Sugobono]. - [Budapest] : Kossuth, [2011]-. - ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár)
Ázsia - helyismeret - földrajzi atlasz
908.5 *** 912(5)
[AN 3326181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2011. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 13.)
Ford. Iványi Franciska
ISBN 978-963-09-6640-5 kötött : 1690,- Ft
[AN 3332751] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - cop. 2011. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 14.)
Ford. Puentes-Blanco Piroska
ISBN 978-963-09-6641-2 kötött : 1690,- Ft
[AN 3332761] MARC

ANSEL
UTF-810701 /2011.
Atlas of exploration (magyar)
   Korai felfedezők / [... szerk. Averil Moffat] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 1.)
ISBN 978-963-251-325-6 kötött : 490,- Ft
felfedező - felfedező utazás - művelődéstörténet - ókor - középkor
910.4(100)"-02/15"
[AN 3332044]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2011.
Bernhard, Stephan
München (magyar)
   München / Stephan Bernhard ... - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 149 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Balázs István
ISBN 978-963-13-5988-6 fűzött : 2490,- Ft
München - útikönyv
914.30München(036)
[AN 3331679]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2011.
Gallagher, Mary-Ann
Dream destinations (magyar)
   Álomutazások : a világ legszebb turisztikai célpontjai / Mary-Ann Gallagher ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2010. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-289-081-4 kötött
helyismeret - természeti táj - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12)
[AN 3334893]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2011.
Göncz József
   Szép Arad megyénk : kordokumentumokon és történelmi képeslapokon : a sorozat hetedik albuma = Frumosul nostru judeţ Arad : în documente de epocă şi ilustrate istorice = Unser schönes Komitat Arad : auf historischen Dokumenten und Ansichtskarten / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K. ; Szombathely : B.K.L. K., cop. 2011. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7334-56-6 kötött : 5900,- Ft
Arad vármegye - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.21-35Arad(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3328635]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2011.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Óbuda és Békásmegyer, a III. kerület / Pállfy István ; [kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, cop. 2011. - 161 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88214-1-6 fűzött : 2490,- Ft
Budapest. 3. kerület - útikönyv
914.39-2Bp.III.(036)
[AN 3332567]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2011.
Papp Sándor (1951-)
   Az én falum / Papp Sándor. - [Nyíregyháza] : Papp S., 2011. - 474 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 472-473.
ISBN 978-963-08-2045-5 fűzött
Porcsalma - helyismeret
908.439-2Porcsalma
[AN 3330612]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2011.
Sebestyén Árpád
   Montenegró / Sebestyén Árpád ; [az Építészet és képzőművészet" c. alfejezetet írta Cvijin Kátya] ; [a térképeket Olgyay Géza kész.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2011. - 268 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 978-963-243-953-2 fűzött : 4200,- Ft
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 3335121]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2011.
Székelyhidi Ferenc (1948-)
   Váci életrajzi kislexikon / szerk. Székelyhidi Ferenc. - [Verőce] : Arcus, 2011. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88861-3-2 fűzött
Vác - helyismeret - művelődéstörténet - helyi elit - híres ember - életrajzi lexikon
908.439-2Vác(092):030 *** 930.85(439-2Vác)(092):030 *** 929(439-2Vác):030
[AN 3330555]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2011.
Szommer Ildikó (1962-)
   Szombathely : történelmi séta a városban : historischer Spaziergang in der Stadt : a historical walk in the city / Szommer Ildikó, Kovács Géza. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2011. - 87 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-88647-4-1 kötött : 5700,- Ft
Szombathely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szombathely(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 3336444]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2011.
Vásár Marianna
   Kalandozások Zalában / [írta és szerk. Vásár Marianna és Tóth Norbert] ; [kiad. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás]. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, 2011. - 40, [2] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-212-332-5 fűzött
Zalaegerszegi kistérség - helyismeret
908.439Zalaegerszegi_kistérség
[AN 3332354]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10711 /2011.
   Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként : válogatott tanulmányok / szerk. Chronowski Nóra. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 365 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 357-361.
ISBN 978-963-258-132-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - jogalkotás - európai integráció - jogharmonizáció
340.134(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3330566]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2011.
   Alkotmányjog : igazságügyi igazgatási alapszakos és munkaügyi és társadalombiztosítási szakos hallgatók számára / [szerk. Paulovics Anita] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 4. átd. kiad. - [Miskolc] : Bíbor K., 2011. - 168 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Alkotmányjog : bachelor szakos hallgatók számára. - Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-9988-18-7 fűzött
alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8)
[AN 3335432]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2011.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 9. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 777 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 775-777.
ISBN 978-963-258-134-7 fűzött : 8200,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 3336469]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2011.
Dickie, John
Cosa Nostra (magyar)
   Cosa Nostra : a szicíliai maffia története / John Dickie ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Gabo, [2011]. - 487 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 473-485.
Kötött
Szicília - szervezett bűnözés - maffia - történeti feldolgozás
343.974(450.82)(091)
[AN 3336005]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2011.
Erdei Árpád (1939-)
   Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában / Erdei Árpád. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 359 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 15.)
Bibliogr.: p. 337-341.
ISBN 978-963-312-061-3 kötött
büntetőeljárás
343.1
[AN 3330926]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2011.
Heimné Szalai Erzsébet
   Gazdasági jogi ismeretek : a gazdasági jog és a közigazgatás alapjai / Szalai Erzsébet. - Budapest : Dashöfer, 2011. - 395 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. szept. 1. - Bibliogr.: p. 393.
ISBN 963-9313-76-9 fűzött : 5290,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3331295]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2011.
Jakab András (1978-)
   Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei / Jakab András. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 379 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2011. júl. 10.
ISBN 978-963-258-133-0 fűzött : 5250,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - alkotmány - útmutató
342(439) *** 342.4(439)(036)
[AN 3330607]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2011.
Máté Viktor
   Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében / [szerző Máté Viktor]. - Budapest : MOKK, 2011. - 332 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 10.)
Lezárva: 2011. aug. 5. - Bibliogr.: p. 322-328. - Összefoglalás angol, francia és spanyol nyelven
ISBN 978-963-88147-6-0 kötött
Magyarország - közjegyző - eljárásjog - hitelesítés - okirat
347.961(439) *** 347.961(100)
[AN 3329297]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2011.
   Örökség és büntetőjog : emlékkönyv Békés Imre tiszteletére / szerk. Belovics Ervin, Tamási Erzsébet, Varga Zoltán. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 245 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 5.). (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-027-6 fűzött
Magyarország - büntetőjog - emlékkönyv
343(439)
[AN 3331966]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2011.
   A szellemi tulajdon : az Állam- és Jogtudományi Kar által 2010. június 4. napján "A szellemi tulajdon védelme" címmel szervezett konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye / szerk. Barzó Tímea ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-26-2 fűzött
szerzői jog
347.78
[AN 3333172]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10721 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [a napóleoni háborúk vége, a krími háború, az amerikai polgárháború] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 6.)
Gerinccím: Világtörténelem, 1812-1862
ISBN 978-615-5013-90-4 kötött : 1695,- Ft
Franciaország - Poroszország - Ausztria - Oroszország - Egyesült Államok - csata - hadtörténet - történelem - 19. század
355.48(100)"18" *** 930.9"18"
[AN 3329196]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [az amerikai polgárháború, a porosz - osztrák és porosz - francia háború, az orosz - japán háború] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 7.)
Gerinccím: Világtörténelem, 1862-1905
ISBN 978-615-5013-91-1 kötött : 1695,- Ft
Franciaország - Poroszország - Ausztria - Oroszország - Egyesült Államok - Japán - csata - hadtörténet - történelem - 19. század - 20. század
355.48(100)"18/19" *** 930.9"18/19"
[AN 3329205]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [az első világháború, a második világháború kezdete] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 8.)
Gerinccím: Világtörténelem, 1914-1942
ISBN 978-615-5013-92-8 kötött : 1695,- Ft
csata - hadtörténet - világtörténelem - első világháború - második világháború
355.48(100)"1914/1918" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3329251]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2011.
Prien, Günther (1908-1941)
Mein Weg nach Scapa Flow (magyar)
   Tengerek szürke farkasa : életutam Scapa Flow-ig / Günther Prien ; [ford. Farkas István] ; [... az utószót írta Rázsó Gyula]. - Budapest : Auktor, 2011. - 257, [22] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9676-13-8 fűzött : 1800,- Ft
Prien, Günther (1908-1941)
Németország - hadtörténet - tengeralattjáró - második világháború - memoár
355.49(430)"193/194"(0:82-94) *** 359(430)(092)Prien,_G.(0:82-94)
[AN 3335971]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2011.
   Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2010 között elhangzott előadásaiból / [szerk. Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Sarlós István]. - Pécs : MHTT, 2011. - 265, [20] p. : ill. ; 20 cm. - (Fejezetek a hadtörténelemből, ISSN 2062-9788 ; 1.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol, német és francia nyelven is
ISBN 978-963-89383-0-5 fűzött
Magyarország - hadtörténet
355.48(439) *** 355.48(100)
[AN 3328742]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10726 /2011.
Szuchy Róbert (1981-)
   Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében / Szuchy Róbert. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 191 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 175-180. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-236-440-7 fűzött : 2200,- Ft
Európai Unió - vállalat - egyesítés - jogbiztonság - gazdasági ellenőrzés
65.012.7(4-62) *** 334.758(4-62) *** 340.114 *** 347.7(4-62)
[AN 3335135]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10727 /2011.
Bernstein, Peter L. (1919-2009)
Capital ideas (magyar)
   Tőkepiaci elméletek : a modern Wall Street születése / Peter L. Bernstein ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, 2011. - 371 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-368.
ISBN 978-963-13-6036-3 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - gazdaságelmélet - tőkepiac - tőzsde - 20. század
336.76(100)(091) *** 336.76(73)
[AN 3328004]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2011.
   "A bevándorlók munkahelyi beilleszkedését segítő oktatók képzése" : Clarity kézikönyv / [szerk. Nagy Enikő és Simon Ryan]. - [Nagykovácsi] : Trebag Kft., 2011. - 92 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1795-6 fűzött
társadalmi integráció - munkaerőpiac - bevándorló - útmutató
331.556.442(=00)(100) *** 331.5-054.7(036)
[AN 3331711]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2011.
Cserpes Attila
   Gyakorlati marketing és menedzsment a közművelődésben / Cserpes Attila ; [közread. a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. Ált. Művel. Közp., [2011]. - 4 db ; 21 cm
Magyarország - művelődésügy - marketing
658.8 *** 339.138 *** 374(439)
[AN 3331783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Marketing alapok. - 44 p.
ISBN 978-963-88457-0-2 fűzött
művelődésügy - marketing - projektmenedzsment
374 *** 658.8 *** 65.012.2
[AN 3331879] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], PR és marketingkommunikáció. - 62 p.
ISBN 978-963-88457-5-7 fűzött
public relations - marketing - kommunikáció
659.4 *** 659.1
[AN 3331886] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Intézménymenedzsment. - 60 p.
ISBN 978-963-88457-4-0 fűzött
Magyarország - marketing - vezetés - kulturális intézmény
658.8(439) *** 65.012.4(439) *** 008(439)
[AN 3331938] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Hálózatok és közösségek. - 36 p.
ISBN 978-963-88457-1-9 fűzött
művelődésügy - marketing - internet
374 *** 658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3331944] MARC

ANSEL
UTF-810730 /2011.
   Emlékkönyv, 1971-2011 : 40 éves a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet / [szerk. és a fotókat kész. Gondos Imre]. - [Boldva] : [Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet], [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Boldva - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Boldva)(091)
[AN 3329065]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2011.
Fellegi Tamás
   A villanytelepi fiú : emlékezés Csenterics Sándorra / Fellegi Tamás. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 279 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-628-4 fűzött : 2800,- Ft
Csenterics Sándor (1911-1982)
Magyarország - vezető alkalmazott - hőerőmű - energetika - Kádár-korszak - 20. század - memoár
658.1(439)(092)Csenterics_S.(0:82-94) *** 620.9(439)"195/197" *** 621.31(439)
[AN 3331659]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2011.
Gage, Randy
How to build a multi-level money machine (magyar)
   Hogyan építsünk MLM pénzgyárat : a network marketing tudománya / Randy Gage ; [ford. Szokolovszkaja Angelika]. - Budapest : Bagolyvár, 2011. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-68-7 fűzött : 2490,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3332241]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2011.
Hágen István Zsombor (1977-)
   Kontrolling : kezdőknek és haladóknak / Hágen István Zsombor, Kondorosi Ferencné. - Debrecen : "Controll 2003" Kft., 2011. - 209 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 202-209.
ISBN 978-963-88630-1-0 fűzött
kontrolling
657 *** 658.1.011.1
[AN 3329278]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2011.
Hegedűs Rita
   Miért vagyok, leszek önkéntes? : gyorsjelentés a Csongrád megyei önkéntesség fejlesztése projekt keretében végzett 2010-2011-es kutatásról / ... szerző Hegedűs Rita ; [közread. a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum]. - Szeged : Csongrád M. Önkéntes Centrum, [2011]. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
Címváltozat: Önkéntesek motivációja Csongrád megyében
ISBN 978-963-08-2013-4 fűzött
Csongrád megye - önkéntes munka - statisztikai adatközlés - ezredforduló
331.102.2(439.181)"201"(083.41)
[AN 3331035]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2011.
Herich György (1953-)
   Nemzetközi adótervezés / Herich György ; [közread. a] Penta Unió. - 3. átd. kiad. - Pécs : Penta Unió, 2011. - 210 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-205.
ISBN 978-963-89210-3-1 fűzött
adóügy - nemzetközi pénzügy
336.2(100) *** 657.47
[AN 3338704]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2011.
Kennedy, Dan S. (1954-)
No B.S. direct marketing (magyar)
   Azonnali vásárlásra ösztönző direkt marketing : vevőszerző technikák kisvállalkozóknak / Dan Kennedy ; [ford. ... Jakabházy Nóra]. - Budapest : Pongor, 2011. - XVII, 158 p. : ill. ; 23 cm. - (Kisvállalati marketing sorozat, ISSN 2063-1014 ; 1.)
gerinccím: Direkt marketing
ISBN 978-963-89384-0-4 fűzött : 3490,- Ft
marketing - kereskedelmi technika
658.8 *** 339.138
[AN 3332291]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2011.
Kiss Károly (1944-)
   A közgazdaságtan esendősége : és mihaszna válság idején / Kiss Károly ; kész. a Stratégiakutató Intézet ... - Budapest : Stratégiakut. Int., 2011. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 978-963-87857-7-0 fűzött
gazdaságelmélet - gazdasági válság - világgazdaság - ezredforduló
330.8(100)"200" *** 338.124.4(100)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 3329142]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2011.
Laáb Ágnes
   Döntéstámogató vezetői számvitel : elméleti és módszertani irányok / Laáb Ágnes. - Budapest : Complex, 2011. - 381 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-142-3 kötött
számvitel
657
[AN 3328381]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2011.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata / Lomnici Zoltán. - 6. bőv., hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 545 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. máj. 31.
ISBN 978-963-258-130-9 fűzött : 6900,- Ft
1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 3336481]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2011.
   Önkéntesen, felelősen : a 20 legfontosabb kérdés a nemzetközi önkéntességről / szerk. Mikesy Álmos, Molnár Zsolt, Reicher Péter ; [közread. a] Magyar Önkéntesküldő Alapítvány. - [Budapest] : M. Önkéntesküldő Alapítvány, cop. 2011. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-298-056-0 fűzött : 2490,- Ft
önkéntes munka - útmutató
331.102.2(100)(036)
[AN 3333201]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2011.
Pustai, Stephen J.
Dreams can come true (magyar)
   Valóra váltott álom / Stephen J. Pustai ; [... ford. Pitula Alexandra]. - Budapest : Bestens Zrt., 2011. - 140 p. ; 23 cm
Fűzött
Kanada - üzletkötő - biztosításügy - memoár
368 *** 347.732(71)(092)Pusztai,_S._J.(0:82-94)
[AN 3332574]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2011.
Rojkó Annamária
   Aki a korát megelőzte : Aschner Lipót élete / Rojkó Annamária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-6821-8 kötött
Aschner Lipót (1872-1952)
Magyarország - mérnök - vezető alkalmazott - 20. század - életrajz
658.1(439)(092)Aschner_L.
[AN 3327883]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2011.
   Stratégiai tervezés a szociális munkában / Kőnig Éva szerk. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 978-963-473-454-3 fűzött
szociális munka - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 364.4(075.8)
[AN 3329291]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2011.
Strid, Steve
The Viking manifesto (magyar)
   A viking marketing : [sikeres biznisz skandináv módra] / Steve Strid és Claes Andréasson ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Pongor, cop. 2011. - XX, 124 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 5.)
Bibliogr.: p. 122-124.
ISBN 978-963-88996-9-9 fűzött : 2990,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3332326]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2011.
   A szociális és munkaügyi rendszer feladatai és integrációs lehetőségei a tartós munkanélküliség kezelésében / [szerk.] Kovács Ibolya, Ráczné Lehóczky Zsuzsánna. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 146, [13] p. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: 123-124.
ISBN 978-963-473-460-4 fűzött
Magyarország - munkanélküliség - munkaerő-rehabilitáció - szociális gondoskodás - 21. század - egyetemi tankönyv
331.582.2(439)(075.8) *** 316.344.7(439)(075.8) *** 364.442(439)(075.8)
[AN 3329213]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2011.
Tamus Antalné
   A marketingkutatás gyakorlata / Tamus Antalné. - Budapest : Saldo, 2011. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc, MSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-402-9 fűzött : 3200,- Ft
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 3335216]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2011.
   A társasházak jogi szabályozásának problémái : tanulmánykötet : a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt Parlamenti Frakciószövetség Népjóléti Kabinet által 2011. május 6-án azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján. - Budapest : Fidesz-MPSZ - KDNP Népjóléti Kabinet, 2011. - 268 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Konferencia füzetek / Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt Népjóléti Kabinet, ISSN 2063-0921 ; 1.)
gerinccím: Társasházak, 2011
Fűzött
Magyarország - lakásjog - társasház - útmutató
332.871.3(439)(036) *** 349.444(439)(036)
[AN 3330021]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2011.
   A tartós munkanélküliség szociálpszichológiája / Farkas Ágnes szerk. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-458-1 fűzött
szociálpszichológia - munkanélküliség - egyetemi tankönyv
331.56(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 3329268]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2011.
   Válaszok a XXI. század gazdaságának kérdéseire / [szerk. Nahlik Gábor]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2011. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-04-5 fűzött
alkalmazott gazdaságtan - ezredforduló
33(100)"200"
[AN 3331907]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10750 /2011.
   A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban : vezetői modulfüzet / [szerk. Csoba Judit]. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 119 p. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-473-452-9 fűzött
szociális munka - vezetőképzés - konfliktuskezelés
364.46 *** 65.012.4 *** 65.016.7
[AN 3329062]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2011.
   Közösségi munka a családsegítésben / Nagyné Varga Ilona szerk. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-459-8 fűzött
családsegítő szolgálat - szociális munka
364.044.24 *** 364.46
[AN 3329253]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2011.
   Skubidú-nézőke : információs segédlet szülőknek és gyerekeknek / szerk. Dátán Attila. - 2. átd. kiad. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2011. - 38 p. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 6.)
ISBN 978-963-88383-5-3 fűzött
Budapest - szociális intézmény - ifjúságvédelem - civil szervezet - címtár
364.65-053.6(439-2Bp.) *** 364.046.22(439-2Bp.):050.8 *** 334.012.44(439-2Bp.):050.8
[AN 3336382]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2011.
Teusen, Gertrud (1959-)
Da sein - nah sein (magyar)
   Hogyan segítsünk idős szüleinknek? : időskorúak ápolása, gondozása / Gertrud Teusen ; [ford. Bányász Réka]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 196 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-85-7 fűzött : 1480,- Ft
idősgondozás - szülő-gyermek kapcsolat
364.65-053.9
[AN 3328221]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10754 /2011.
   25 éves a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola / [... szerk. Valuchné Váradi Zsófia]. - [Debrecen] : Medgyessy F. Gimn. és Műv. Szakközépisk., [2011]. - 130, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (Debrecen)
Debrecen - szakközépiskola - gimnázium - művészeti iskola
373.6:73/76(439-2Debrecen) *** 373.54(439-2Debrecen)
[AN 3329095]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2011.
Balázs Lórántné (1934-)
   Kémia : ennyit kell(ene) tudnod / Balázs Lórántné, J. Balázs Katalin. - Budapest : Akkord : Panem, 2011. - 473, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-525-6 fűzött 1900,- Ft
kémia - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.854(075.3)
[AN 3338748]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2011.
Cserpes Attila
   Marketing és menedzsment a közművelődésben / Cserpes Attila ; [közread. a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. Ált. Művel. Közp., cop. 2011. - [206] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88457-6-4 fűzött
művelődésügy - marketing - projektmenedzsment - internet
374 *** 65.012.2 *** 681.3.004.14
[AN 3331288]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2011.
   A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig : új utak és eredmények a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagógiájában / szerk. Papp Gabriella. - [Budapest] : ELTE BGGYFK : ELTE Eötvös K., 2011. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ELTE BGGYFK és az ELTE Eötvös Kiadó közös tankönyvsorozata, ISSN 2060-5862 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-055-2 fűzött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - egyetemi tankönyv
376.2/.4(075.8) *** 37.025(075.8) *** 376.013.82(075.8)
[AN 3330901]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2011.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Pedagógiai és Pszichológiai Kar
   Intézményfejlesztési terv, 2011-2013 : Pedagógiai és Pszichológiai Kar / összeáll. Oláh Attila. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 78 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-312-048-4 fűzött
Budapest - egyetem - pedagógusképzés - fejlesztési program - 21. század
378.637(439-2Bp.)"201" *** 371.13
[AN 3330884]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2011.
   Észpörgető : matematikai versenyfeladatok, 2006-2010 / [szerk. Dutka Józsefné, Hegedűsné Tomosi Aranka, Iberhalt László] ; [közread. a] Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. - Debrecen : Bólyai J. Ált. Isk, Óvoda és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2011. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
371.384 *** 372.851(075.2)(079.1)
[AN 3331043]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2011.
   Évkönyv : 180 éves a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium ... / [szerk. Oláhné Farkasinszki Edit]. - Szolnok : Verseghy F. Gimn., 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: A Verseghy Ferenc Gimnázium évkönyve, 2011
Kötött
Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
Szolnok - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Szolnok)(091)
[AN 3329091]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2011.
Hóbor József (1954-)
   Akinek oly sokat köszönhetnek az oly gyorsan feledők : Ostoros Károly (1907-1989) emlékére / Hóbor József. - Zalaegerszeg : Europevision Bt., [2010]. - 185 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Ostoros Károly, 1907-1989. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0614-5 fűzött
Ostoros Károly (1907-1989)
Magyarország - pedagógus - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom
37(439)(092)Ostoros_K. *** 943.9"1956"(093)
[AN 3331996]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2011.
Hunyadi Zoltán
   A gyakorlóiskola első ötven éve / Hunyadi Zoltán ; [közread. a] Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. - Budapest : Fazekas M. Főv. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 2011. - 48 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - általános iskola - gimnázium - iskolatörténet
373.3/.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3334833]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2011.
Jászberényi József (1972-)
   Geronto-edukáció : az idősoktatás helyzete és perspektívái itthon és a nagyvilágban / Jászberényi József. - Budapest : PrintXBudavár, cop. 2011. - 109 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86545-2-6 fűzött
Magyarország - idős - felnőttoktatás
374.7-053.9(439) *** 374.7-053.9(100)
[AN 3328191]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2011.
   Juventus ventus : válogatás a Fazekasban megjelent diákújságok elmúlt negyven évéből / [főszerk. Tábor Sára] ; [közread. a] Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. - Budapest : Fazekas M. Főv. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 2011. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Budapest - iskolatörténet - általános iskola - gimnázium - diákélet - humor
373.3/.5(439-2Bp.)(091) *** 371.8(439-2Bp.) *** 398.94
[AN 3334873]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2011.
Kovács J. Béla
   Volt egyszer egy gyarokparti iskola : [1928-1970] / írta és szerk. Kovács J. Béla. - [Budapest] : Passzer Nyip. Kft., 2011. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2112-4 kötött
Általános Iskola (Jászárokszálás)
Jászárokszállás - általános iskola - tanya - helyismeret
373.3(439-2Jászárokszállás) *** 316.334.55(439-2Jászárokszállás) *** 908.439-2Jászárokszállás
[AN 3330563]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2011.
Ladányi András (1945-)
   Tizenhatan a kilencvenből / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Kör]. - Budapest : Váci M. Kör, 2011. - 290, [16] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89025-1-1 fűzött
Eger - felnőttoktatás - életútinterjú
374.7(439-2Eger)"1978/1982"(047.52)
[AN 3330601]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2011.
   A magyar közművelődésről / [szerk. Németh János István, Szurmainé Silkó Márta]. - Vác : Arcus.hu Kft., [2010]. - 142 p. : főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-142.
ISBN 978-963-88861-1-8 kötött
Magyarország - művelődésügy - történeti feldolgozás
374(439)(091)
[AN 3329968]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2011.
   Multimédia az oktatásban, 1995-2010 [elektronikus dok.] / ... szerk. Berke József ; [közread. a] NJSZT MMO Szakosztály. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : NJSZT MMO Szakoszt., [2011]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Az azonos című konferencia-sorozat előadásai. - Működési követelmények: Adobe Reader; Windows XP vagy Mac OS X; videólejátszó program
ISBN 978-615-5036-04-0 műanyag tokban
e-learning - multimédia - didaktika - konferencia - elektronikus dokumentum
371.3 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439)"199/200"
[AN 3327749]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2011.
   Pedagógia az iskolában : a szociális életképesség megalapozása / Bábosik István [et al.] ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 352 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-042-2 fűzött
pedagógia - szociális kompetencia
37.035
[AN 3331051]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2011.
   A tanárképzés 2010-2011 fordulóján : a piliscsabai regionális tanácskozás / szerk. Baumstark Bea, Gombocz Orsolya, Hunyady György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 360 p. ; 24 cm
A Piliscsabán, 2011. febr. 4-én rendezett tanácskozás szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-057-6 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - 21. század
371.13(439)"201"
[AN 3330864]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2011.
Vancsuráné Sárközi Angéla (1964-)
   Drámapedagógia a tehetséggondozásban / Vancsuráné Sárközi Angéla. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2011. - 32 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 3.)
Bibliogr.: p. 31-32.
Fűzött
tehetséggondozás - drámapedagógia
376.545 *** 371.383.1
[AN 3336512]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2011.
Wolf Emőke
   Hogyan taníts interaktív táblával? : módszergyűjtemény általános és középiskolai tanárok számára / Wolf Enikő. - Nagykanizsa : Humán Műhely Bt., 2011. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2032-5 fűzött : 2200,- Ft
szemléltető oktatás - audiovizuális oktatási eszköz - módszertan
371.3 *** 681.3.004.14(072) *** 371.68(072)
[AN 3331729]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10773 /2011.
   A 35 éves Építők Természetbarát Sportegyesület jubileumi évkönyve / [szerk. Szilágyi László]. - Veszprém : Építők Természetbarát Sportegyes., 2011. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-00-7975-5)
Építők Természetbarát Sportegyesület
Veszprém - természetjárás - egyesület
796.5 *** 061.2(439-2Veszprém)
[AN 3331818]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2011.
Bálint Mátyás
   10 sportág szupersztárja az új évezredben / Bálint Mátyás. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 107 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9974-29-6 fűzött : 2490,- Ft
sportoló - 21. század
796(100)(092)"200"
[AN 3328664]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2011.
Bornemisza Péter
   Vadászszívvel : egy kétkezi vadász emlékeiből / Bornemisza Péter. - [Budapest] : Lagon-Finagro Kft., [2011]. - [4], 273 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-2402-6 kötött
Magyarország - vadász - 20. század - 21. század - memoár
799.2(439)(092)Bornemisza_P.(0:82-94)
[AN 3334942]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2011.
Bouchard, Jean-Philippe (1969-)
Bad boys du football (magyar)
   A futballvilág leghírhedtebb fenegyerekei / Jean-Philippe Bouchard ; [ford. Ládonyi Zsófia]. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9974-10-4 fűzött : 3990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - 20. század - ezredforduló
796.332(100)(092)
[AN 3328443]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2011.
Brain stretchers (magyar)
   Agytorna : több mint 1000 ötletes feladvány : keresztrejtvények, logikai kirakójátékok, vizuális találóskérdések, labirintusok, képrejtvények / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 399 p. : ill., színes ; 30 cm
Kapcsos borítóban
ISBN 978-963-289-090-6 fűzetlen
rejtvény
793.7
[AN 3334917]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2011.
Daniel (1965-)
Stray sock sewing (magyar)
   Életre kelt zoknik : egyedi, fantáziadús zoknilények, lépésről-lépésre Danieltől / [... fotók Chiawei Liao] ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 149, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9974-24-1 fűzött : 3490,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3328498]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2011.
Dreyer, Danny
Chiwalking (magyar)
   Chigyaloglás : élethosszon át egészségesen és energikusan járható módszer / Danny Dreyer és Katherine Dreyer ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2011. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-81-6 fűzött : 3300,- Ft
gyaloglás - egészséges életmód
796.421 *** 613
[AN 3329729]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2011.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas sommarideer (magyar)
   Tilda színpompás nyári ötletei / [Tone Finnanger] ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2010. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9974-36-4 fűzött : 2290,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 747
[AN 3328896]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2011.
Gyurkó Péter (1941-2011)
   Létrástető felett mindig kék az ég / Gyurkó Péter, Szeremley Szabolcs ; [rajzok Szabó József, ... Gyurkó Andrea]. - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-25-5 fűzött
barlangászat - magyar irodalom - válogatott művek
796.55(439)(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3332998]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2011.
Hegyi Tamás
   Minden idők legjobb 50 magyar futballistája : a kezdetektől napjainkig / Hegyi Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9974-47-0 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)
[AN 3328589]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2011.
Kamler János
   A Bajnokok Ligája legjobb 50 mérkőzése / Kamler János. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 103 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9974-35-7 fűzött : 2500,- Ft
Európa - labdarúgás - nemzetközi verseny - ezredforduló
796.332.093.1(4)"1993/2010"
[AN 3328634]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2011.
Karl, Philippe (1947-)
Irrwege der modernen Dressur (magyar)
   Lókiképzés : nézetkülönbségek / Philippe Karl ; [ford. Mihók Zsuzsanna]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 2.)
ISBN 978-963-286-639-0 kötött : 5800,- Ft
- lovaglás - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 3332145]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2011.
Maccadanza, Roberto
Attrezzi in casa e in palestra (magyar)
   Fitneszgépek otthon és az edzőteremben / Maccadanza Roberto ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-615-5178-00-9 fűzött : 2250,- Ft
fitnesz - edzés
796.015 *** 613.71
[AN 3328054]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2011.
Provoda József Jodes
   Martonvásár labdarúgásának története a kezdetektől napjainkig / Provoda József Jodes. - Martonvásár : Szerző, 2011. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1113-2 kötött
Martonvásári Sport Klub
Martonvásár - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332.093(439-2Martonvásár)(091)
[AN 3327879]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2011.
Ronaldo, Cristiano (1985-)
Momentos (magyar)
   Pillanatok / Cristiano Ronaldo ; közrem. Manuela Brandão ; fotó Jorge Monteiro ; ford. Ládonyi Zsófia. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 173 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9974-11-1 fűzött : 3990,- Ft
Ronaldo, Cristiano (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Ronaldo,_C.
[AN 3328475]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2011.
Snow Andrea
Egy ütemre dobban a szív (angol)
   Heart over heels : one woman's tireless quest to bring charity marathons to Hungary / Andrea Snow. - Pécs : Alexandra, 2011. - 157, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-297-711-9 kötött
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - memoár
796.422.16 *** 796.422.16(439)(092)Snow_A.(0:82-94)
[AN 3331126]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2011.
Snow Andrea
   Egy ütemre dobban a szív : jótékony maraton : [egy magyar nő története emberségről és kitartásról] / Snow Andrea. - Pécs : Alexandra, 2011. - 157, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-297-710-2 kötött
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - memoár
796.422.16(439)(092)Snow_A.(0:82-94) *** 796.422.16
[AN 3331118]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2011.
   Sportágak versenye / [szerk. Sterbenz Tamás, Szőts Gábor]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2011. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 3.)
A Budapesten, 2011. jan. 25-én és 2011. márc. 10-én azonos címmel rendezett konferenciák előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87701-9-6 fűzött
Magyarország - sport - sportügyi igazgatás - konferencia-kiadvány
796(439) *** 351.855(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3331060]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2011.
Tremaine, Jon
The stupendous big book of magic tricks (magyar)
   Bűvésztrükkök nagykönyve 2 / Jon Tremaine ; [ill. Mark Turner] ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-629-803-6 kötött : 2999,- Ft
bűvészkedés
793.8
[AN 3336447]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10792 /2011.
Anderson, Lynette
It's quilting cats & dogs (magyar)
   Kutya, macska, varrótű : 17 meseszép kézimunka hímzéssel, foltvarrással és subatű-technikával / Lynette Anderson ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, [2011]. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9974-20-3 fűzött : 3690,- Ft
kézimunka - textilművészet - foglalkoztatókönyv
746.4 *** 379.826 *** 745.52
[AN 3328698]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2011.
Bábás Erika (1962-)
   Bábás Erika / [szerk. ... Czomba Magdolna]. - Kisvárda : Alkotói kiad., 2011. - 34 p. : ill., színes ; 24 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-08-1999-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század
738.4 *** 73/76(439)(092)Bábás_E.
[AN 3330587]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2011.
Bácsay Péter (1946-)
   Peintures / Peter Bácsay. - [Budapest] : Icare Ed., 2011. - 168 p. : ill., színes ; 31 cm
Gerinccím: Peter Bácsay
ISBN 978-963-08-2014-1 kötött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Bácsay_P.
[AN 3331415]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2011.
   Bóbitától a Bibliáig : Hincz Gyula könyvillusztrációi / [szerk. Nagy Viktor Gusztáv] ; [kiad. Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény]. - Vác : Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjt., [2011]. - [12] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Kész. a Vácott és Budapesten, 2011-ben azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-08-2347-0 fűzött
Hincz Gyula (1904-1986)
Magyarország - grafikus - 20. század - illusztráció
76.056 *** 76(439)(092)Hincz_Gy.
[AN 3330279]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2011.
Burch, Laurel (1945-2007)
Laurel Burch quilts (magyar)
   Rokonlelkek : Laurel Burch festményei textilre applikálva : [12 foltmunka rátétmintázással, hímzéssel és gyöngyökkel] / [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-9974-42-5 fűzött : 3190,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 3328671]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2011.
Eckhardt Mária (1943-)
   Liszt Ferenc, 1811-1886 : magyar és európai / [írta és szerk. Eckhardt Mária] ; [kiad. a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont]. - Budapest : Liszt F. Emlékmúz. és Kutatóközp., [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2211-4)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)Liszt_Ferenc_Emlékmúzeum *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3332075]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2011.
   Az erdőhorváti református templom 100 éves ünnepére / [szerk. Jósvai Lászlóné, Karsai Eszter, Komáromi Ferencné]. - [Erdőhorváti] : [Erdőhorváti Ref. Egyházközség], 2011. - [12] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. az Erdőhorváti Református Egyházközség
Fűzött
Erdőhorváti - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Erdőhorváti)(091)
[AN 3332115]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2011.
Finnanger, Tone (1973-)
Sommer i Tildas hage (magyar)
   Tilda legkedvesebb barátai : 30 különleges szeretnivaló figura / Tone Finnanger ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2010. - 64 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9974-09-8 kötött : 3390,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 747 *** 379.826
[AN 3328894]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2011.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas juleideer (magyar)
   Tilda mesés karácsonyi ötletei / [Tone Finnanger] ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2010. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9974-21-0 fűzött : 2290,- Ft
textilművészet - lakásművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 747 *** 398.332.416 *** 379.826
[AN 3328895]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2011.
Gaudet, Barri Sue
Quilt a gift (magyar)
   Szívhez szóló ajándékok : 25 gyönyörű kézimunka a villámgyorstól az aprólékosig / Barri Sue Gaudet ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2010. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9974-19-7 fűzött : 3690,- Ft
textilművészet - kézimunka - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 746.4 *** 379.826
[AN 3328684]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2011.
   Im fluss : [Ausstellung und Symposium] : [20. September - 30. Juni 2011, Österreichisches Kulturforum Budapest] = Folyamatban : [kiállítás és szimpózium] : [2011. június 30 - szeptember 20., Osztrák Kulturális Fórum] / [Kuratorin ... Valeria Sass] ; [Mitarb. der Kuratorin ... Csécsei Dorottya, Szabó Ádám]. - Budapest : Österreichisches Kulturforum, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2169-8 fűzött
Magyarország - Ausztria - szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 73(436)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3336242]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2011.
   Kortárs magyar szobrászat a Kogart Kortárs Művészeti Gyűjteményben : Dom umenia ..., Bratislava, 2011. június 23 - augusztus 13. = Súčasné maďarské sochárstvo v Zbierke súčasného umenia Kogart : Dom umenia ..., Bratislava, 23. jún - 13. august 2011 = Contemporary sculptures of the Kogart Contemporary Art Collection : Dom umenia ..., Bratislava, 23 June - 13 August, 2011 / [szerk. ... Fertőszögi Péter] ; [kiad. a ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2011]. - [185] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88206-7-9 fűzött
Magyarország - szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 3332440]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2011.
Lakatos Erika
   Roma ikonok : New York - Budapest, 1996-2011 : emlékkönyv Sophiának = Roma icons : New York - Budapest, 1996-2011 : memory book for Sophia = Romane ikonura : New York - Budapest, 1996-2011 : serojimaski ginadyi for Sophiake / [kép ...] Lakatos Erika ; [szöveg ... Kincses Károly, Lakatos Erika]. - [Budapest] : [Lakatos E.], [2011]. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2011. márc. 25 - máj 8. között megrendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-1277-1 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Lakatos_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3332569]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2011.
   Magáért beszél : a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) éves kiállítása : Magyar Nemzeti Galéria, Budavári Palota ..., 2011. július 16 - szeptember 4. = Speaks for itself : annual exhibition of the Studio of Young Artists' Association (SYAA) : 16 July - 4 September, 2011, Hungarian National Gallery, Buda Palace ... / [... kurátora ... Petrányi Zsolt]. - Budapest : Studió FKSE, [2011]. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Kész. a kiállítás alkalmából
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200/201"
[AN 3328968]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2011.
Meggyesi Tamás (1936-)
   Számadás : válogatott írások / Meggyesi Tamás ; [az utószót írta Miklóssy Endre]. - [Budapest] : Terc, cop. 2011. - 252 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-15-8 fűzött : 2500,- Ft
építészet - építészeti esztétika - urbanisztika
72.01 *** 711.4
[AN 3328567]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2011.
Molnos Péter
   Szabadon választott : képek, szobrok és kerámiák a Kovács-gyűjteményben / Molnos Péter. - Budapest : [Győr] : [Kovács R.], 2011. - 372 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-963-08-1675-5 kötött
Magyarország - festészet - szobrászat - kerámiaművészet - magángyűjtemény - 20. század
75(439)"19" *** 73(439)"19" *** 738(439)"19" *** 069.017(439)Kovács
[AN 3332467]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2011.
Quinlan, Rosalie
Sewn toy tales (magyar)
   Bohókás textiljátékok : 12 vidám és szeretnivaló, varrott figura / [Rosalie Quinlan & Melanie Hurlston] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2011. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9974-44-9 fűzött : 3690,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 3328611]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2011.
Réber László (1920-2001)
   Korrajz, 1971-1974 = Description of an era, 1971-1974 / Réber László ; [szerk. ... Widengård Krisztina] ; [tanulmány ... Wehner Tibor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - 143 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8962-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század
741(439)(092)Réber_L.
[AN 3332191]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2011.
   San Franciscótól Woodstockig : az amerikai rockplakát aranykora, 1965-1971 : [Kogart Ház, 2011. szeptember 24 - december 31.] = From San Francisco to Woodstock : the golden age of American rock posters, 1965-1971 : [Kogart House, 24 September - 31 December, 2011] / [szerk. ... Danyi Orsolya, Fertőszögi Péter] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2011]. - 177, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88206-8-6 fűzött
Egyesült Államok - plakátművészet - zenetörténet - 1960-as évek - rockzene - kiállítási katalógus
769.91(73)"1965/1971" *** 78.067.26.036.7 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3332672]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2011.
Sióréti Gábor (1969-)
   Árnyékváros / Sióréti Gábor. - [Budapest] : [Sióréti G.], 2010. - [114] p. : ill. ; 22x22 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-8722-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sióréti_G.
[AN 3332071]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2011.
Stanfield, Lesley
100 flowers to knit & crochet (magyar)
   100 kötött és horgolt virág : csodaszép virággyűjtemény ruhák, kiegészítők, párnák és takarók díszítésére / Lesley Stanfield ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2011. - 127 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9974-45-6 fűzött : 2990,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3328515]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2011.
Szabados Jenő (1911-1942)
   Szabados Jenő (1911-1942) festőművész centenáriumi emlékkiállítása Vecsésen a szülőváros József Attila Művelődési Házának kiállító termében, 2011. szeptember 23-től október 2-ig / [a kiállítást rend. Zsámbéky Monika és Görög Béla] ; [szerk. Szabados Pál]. - [Kecskemét] : Írisz Repro Stúdió Kft., 2011. - 53 p. : ill., főként színes ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-08-2009-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - elektronikus dokumentum - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szabados_Jenő *** 061.4(439-2Vecsés)
[AN 3332096]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2011.
Szabó Tamás (1952-)
   A tizedik tanú : Szabó Tamás művei = The tenth witness : Tamás Szabó's artworks. - Budapest : T-Art Alapítvány, 2011. - 287 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
A bev. tanulmányt Hemrik László írta. - borító- és gerinccím: Szabó Tamás. - Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-88976-2-6 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szabó_T.
[AN 3332661]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2011.
Szepesi Bódog (1883-1940)
   A Sátoraljaújhelyen épült magyar kálvária / ismerteti Szepesi Bódog ; [szerk. Gamauf Géza] ; [megj. a Patrónus Alapítvány kiadásában]. - 3. bőv. kiad. - Sátoraljaújhely : Patrónus Alapítvány, 2011. - 98 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Fűzött
Sátoraljaújhely - emlékhely - magyar történelem - trianoni békeszerződés
725.945(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9"1920"
[AN 3330466]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2011.
Vancsó Zoltán (1972-)
   Szándéktalan fény = Unintended light / Vancsó Zoltán fotóival ; Mészöly Miklós szövegeivel. - Budapest : Photovancso, 2011. - 159, [8] p. : ill. ; 26x30 cm
ISBN 978-963-08-1958-9 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - idézetgyűjtemény
77.04(439)(092)Vancsó_Z. *** 894.511-84
[AN 3332563]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2011.
Varga-Amár László (1955-)
   Önművészet / Varga-Amár László. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 3.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-89370-0-1 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-89370-1)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Varga-Amár_L.
[AN 3332285]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10818 /2011.
Balaska Andrea
   Volt egyszer egy zenekar... Farmoson.. : élt egyszer egy Kovács tanár bácsi... / [írta és szerk. Balaska Andrea]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2011]. - 46, [2] p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Farmosi Úttörőzenekar
Farmos - zenei élet - zenepedagógus - ifjúsági zenekar - Kádár-korszak - 20. század
78.05(439-2Farmos) *** 78.067.26(439-2Farmos) *** 78.071.4(439)(092)
[AN 3331360]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2011.
Eckhardt Mária (1943-)
Liszt Ferenc, 1811-1886 (angol)
   Franz Liszt, 1811-1886 : Hungarian and European / [text. and ed. by Mária Eckhardt] ; [commiss. by the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre]. - Budapest : Liszt F. Memorial Mus. and Research Centre, [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2211-4 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - múzeumi kiadvány
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)Liszt_Ferenc_Emlékmúzeum
[AN 3332086]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2011.
   Pannon Egyetem Magyarnóta Kör : jubileumi szövegkönyv : 10 éves jubileumi kiadás. - Veszprém : [Pannon Egy. Magyarnóta Kör], 2011. - 32 p. ; 22 cm
Fűzött
daloskönyv - magyar nóta
784.4(439)
[AN 3331780]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10821 /2011.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Laterna magica (magyar)
   Laterna magica / Ingmar Bergman ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1988. - 478 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9268-4 kötött : 3500,- Ft
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - filmrendező - 20. század - svéd irodalom - memoár
791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.(0:82-94) *** 839.7-94=945.11
[AN 3335137]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2011.
Bilicsi Tivadar (1901-1981)
   Mulattattam, de magam is jól mulattam / Bilicsi Tivadar. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-08-2180-3 fűzött
Bilicsi Tivadar (1901-1981)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Bilicsi_T.(0:82-94)
[AN 3322772]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2011.
   Diákfilmszemle almanach, 1994-2011 / [szerk. Sárközi Éva] ; [közread. a] Ház a Réten Közhasznú Kulturális Egyesület. - Budapest : Ház a Réten Közhasznú Kult. Egyes., 2011. - 89 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - filmművészet - amatőr művészet - ezredforduló - filmszemle - történeti feldolgozás
791.43(439)"199/201" *** 379.825 *** 061.7(439-2Bp.)"199/201"
[AN 3331240]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2011.
Kovács Kovi István (1957-)
   Bűnös élvezet : egy szexiparos titkai / Kovács Kovi István ; [szerk. és a könyv megírásában közrem. Kordos Szabolcs]. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 268, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89262-8-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - filmrendező - pornográfia - ezredforduló - memoár
791.43.071.1(439)(092)Kovács_Kovi_I.(0:82-94) *** 392.6 *** 791.43-993
[AN 3328017]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10825 /2011.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Pánd] : Notno Media, cop. 2011. - 626 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625.
ISBN 978-963-08-2170-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3335789]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2011.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Pánd] : Notno Media, cop. 2011. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-08-1477-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3335776]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2011.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Arbeitsbuch 1 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2011, cop. 2004. - 143 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-44-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3338707]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2011.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik Französisch kurz & bündig (magyar)
   Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2011. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-14-4 fűzött
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 3335483]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2011.
   Girasol 2 : spanyol nyelvkönyv és munkafüzet : A2 - B1 szint / Bánki Timea [et al.] ; [rajz. Nagy Júlia]. - Budapest : Ed. Mediterranica, cop. 2011. - 85 p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell., CD
ISBN 978-963-87971-2-4 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3329262]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2011.
Goldstein Katalin
   Prompt by prompt : felsőfokú szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [felsőfok - közös európai referenciakeret szerint C1] / Goldstein Katalin. - [Budapest] : Aula, 2011. - 190 p. : ill. ; 28 cm + CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-339-002-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3332011]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2011.
Hernádi Sándor (1927-)
   Helyesírási önképző / Hernádi Sándor. - 8. átd. kiad. - Budapest : Ciceró, 2011. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-539-731-0 fűzött : 2590,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - tankönyv
809.451.1-1(078)
[AN 3335975]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2011.
Langenbeck, Jochen
Langenscheidt Praxiswörterbuch Business accounting Englisch (magyar)
   Német - magyar, magyar - német számviteli szakszótár / Jochen Langenbeck ; [a m. kiadást szerk.] Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, 2011. - 256 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
borító- és gerinccím: Számviteli szótár : német - magyar, magyar - német
ISBN 978-963-9954-33-5 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - számvitel - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 657
[AN 3328803]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2011.
László Hajnalka (1966-)
   Angol nyelvtan a javából / László Hajnalka. - [Budapest] : [László H.], [2011]-. - 24 cm. - (Auroland nyelvkönyvek)
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3333492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2011. - 127 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-88870-1-6 fűzött
[AN 3333493] MARC

ANSEL
UTF-810834 /2011.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - angol tematikus szókincstár : Hungarian vocabulary by topic / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 283 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9062-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3329326]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2011.
Széna Béla (1948-)
   Csángó szótár / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2011. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-963-89011-1-8 fűzött
magyar nyelv - csángók - nyelvjárás
809.451.1-087(498) *** 809.451.1-321.1 *** 316.347(=945.11)(498)
[AN 3332801]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2011.
Szépe György (1931-)
   A folyton megújuló nyelvészet : Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére / vál. és szerk. Terts István. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 347 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 126.)
ISBN 978-963-9902-86-2 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - nyelvművelés - magyar nyelv
80 *** 809.451.1-06
[AN 3331573]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10837 /2011.
Kántás Balázs (1987-)
   Az elhallgatás poétikája : Paul Celan-versek elemzései / Kántás Balázs. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 51 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 138.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1712-7 fűzött : 250,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Németország - író - 20. század - műelemzés
830(092)Celan_P. *** 82.01
[AN 3328952]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2011.
Kappanyos András (1962-)
   James Joyce: Ulysses / Kappanyos András. - [Budapest] : Akkord, cop. 2011. - 136, [2] p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 134-[137].
ISBN 978-963-252-057-5 fűzött : 1490,- Ft
Joyce, James (1882-1941). Ulysses
Anglia - író - 20. század - műelemzés
820(092)Joyce,_J.
[AN 3336253]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2011.
Macauley, Michael
The Inheritance almanac (magyar)
   Örökség-almanach : útmutató A-tól Z-ig az Eragon-sorozat világához / Michael Macauley és Mark Cotta Vaz ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2011. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9238-7 kötött : 3200,- Ft
Paolini, Christopher (1983-). Inheritance
Egyesült Államok - író - irodalmi alak - 21. század - lexikon
820(73)(092)Paolini,_C.:030
[AN 3329528]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10840 /2011.
   Festett egek : a jezsuita iskoladráma és a színpadi világ / szerk. Ács Piroska. - Budapest : OSZMI : Corvina, 2011. - 183 p. : ill. ; 23 cm. - (Színháztudományi szemle, ISSN 0133-9907 ; 40.)
Bibliogr.: p. 163-178. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9000-30-8 kötött : 3400,- Ft
színháztörténet - iskolai színjátszás - magyar irodalom története - újkori latin irodalom története - jezsuiták - 17. század - 18. század - iskoladráma
894.511(091)-254.2"16/17" *** 871(091)-254.2(439)"16/17" *** 371.383.3(439)"16/17" *** 271.5(439)
[AN 3334823]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2011.
Laczkó András (1943-)
   A hűség töretlen : a népi írókhoz / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-77-0 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - népi irodalom
894.511(091)"19"
[AN 3328902]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2011.
Szénási Zoltán (1975-)
   A szavak sokféleségétől a Szó egységéig : tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből / Szénási Zoltán. - Budapest : Argumentum, 2011. - 336 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 170.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-623-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - vallásos irodalom - katolikus egyház - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(091)"18/19" *** 894.511(091)-97 *** 282
[AN 3331648]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10843 /2011.
Abnett, Dan (1965-)
The armour of contempt (magyar)
   Rendíthetetlenek : [a 10. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 349 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-212-9 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3329483]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2011.
Abnett, Dan (1965-)
Bloodstorm (magyar)
   Vérvihar : [a 2. Sötétpenge Malus regény] / Dan Abnett & Mike Lee ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 396 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-206-8 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3329572]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2011.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Paganinikontraktet (magyar)
   A Paganini-szerződés : bűnügyi regény / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 553 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-195-7 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3329395]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2011.
Almond, David (1951-)
Jackdaw summer (magyar)
   Csókás nyár / David Almond ; ford. Rindó Klára és Szabados Tamás. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 291 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-05-9 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3328853]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2011.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Forward the Foundation (magyar)
   Előjáték az Alapítványhoz : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 2. kötete] / [ford. Németh Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 385 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-425-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3336001]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2011.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Prelude to Foundation (magyar)
   Az Alapítvány előtt : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 1. kötete] / [ford. Baranyi Gyula]. - [Budapest] : Gabo, 2011, cop. 1991. - 417, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-426-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3335994]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2011.
Bagshawe, Tilly
Sidney Sheldon's after the darkness (magyar)
   A sötétség múltán / Sidney Sheldon [alapján] Tilly Bagshawe ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2011. - 410 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-399-5 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3329486]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2011.
Bagwell, Gillian
The darling strumpet (magyar)
   A darling szajha : igaz történet alapján : regény Nell Gwynnről, aki meghódította Anglia és II. Károly szívét / Gillian Bagwell ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : IPC Mirror, cop. 2011. - 394 p. ; 21 cm. - (IPC-mirror könyvek, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-401-5 fűzött : 2990,- Ft
Gwynn, Nell (1650-1687)
Károly (Anglia: király), II. (1630-1685)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3329522]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2011.
Betts, Heidi
When the lights go down (magyar)
   Átváltoztatjuk! / Heidi Betts ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Három lépés távolság / Kathie DeNosky ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 263-264.)
Egys. cím: When the lights go down. Cassie's cowboy daddy
ISBN 978-963-538-367-2 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3332624]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2011.
Blazsetin István (1941-2001)
   Na istom kolosijeku : izabrane pjesme / Stipan Blažetin ; [izd. KLD "Rešetari" ..., Znastveni zavod Hrvata u Mađarskoj ...]. - Rešetari : KLD "Rešetari" ; Nova Gradiška : Arca ; Pečuh : Znastveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. - 146, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88818-5-4 fűzött
ISBN 978-953-7358-31-0
ISBN 978-953-7470-56-2
magyarországi horvát irodalom - vers
886.2-14(439)
[AN 3331054]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2011.
Bosse, Sarah (1966-)
Auf Anna ist Verlass (magyar)
   Annára számíthatsz! / Sarah Bosse ; Stephan Baumann illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-581-8 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3332716]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2011.
Bosse, Sarah (1966-)
Ein grosser Tag für Anna (magyar)
   Anna nagy napja / Sarah Bosse ; Stephan Baumann illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2011. - 97 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-582-5 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3332603]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Hexen auf der Schulbank (magyar)
   Boszik az iskolapadban / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - 167 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva! ; 7.)
ISBN 978-963-343-085-9 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3335756]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Unsere total normal verrückte Familie (magyar)
   Micsoda lökött família / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva! ; 6.)
ISBN 978-963-343-086-6 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3335738]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2011.
Brooks, Helen (1950-)
Ruthless tycoon, innocent wife (magyar)
   Remény és megbocsátás / Helen Brooks ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 495.)
ISBN 978-963-538-370-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3332713]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2011.
   Bűnügyi regények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 431 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Gyilkos ösztön / Joseph Finder ; [ford. Kovács Attila]. Kegyetlen tréfa / Peter James ; [ford. Szabó Olimpia]. Thunder Bay / William Kent Krueger ; [ford. Bozai Ágota]. - Egys. cím: Dead simple ; Killer instinct ; Thunder Bay
ISBN 978-963-289-130-9 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3334811]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2011.
Burgess, Anthony (1917-1993)
Nothing like the sun (magyar)
   Nem fénylik, mint a nap / Anthony Burgess ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2011. - 326 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9267-7 fűzött2900,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3329469]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2011.
Cameron, Christian (1962-)
Tyrant (magyar)
   Türannosz / Christian Cameron ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]-. - 24 cm
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Szkítia kapui. - [2011]. - 423 p.
ISBN 978-963-426-195-7 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331184] MARC

ANSEL
UTF-810861 /2011.
Cela, Camilo José (1916-2002)
La colmena (magyar)
   Méhkas : regény / Camilo José Cela ; [ford. Szalay Sándor]. - Budapest : Metropolis, 2011. - 281, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 23.)
ISBN 978-963-9828-86-5 kötött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3329343]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2011.
Child, Lee (1954-)
61 hours (magyar)
   61 óra / Lee Child ; [ford. Kovács Attila]. Azt beszélik.. / Jill Mansell ; [ford. M. Nagy Miklós]. A genfi átverés / James Twining ; [ford. Résch Éva]. Grace / Richard Paul Evans ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: 61 hours. Rumour has it. The Geneva deception. Grace
ISBN 978-963-289-138-5 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3334879]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2011.
Chrétien de Troyes (113?-1185?)
Érec et Énide (magyar)
   Erec és Enide / Chrétien de Troyes ; ford. Rajnavölgyi Géza. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2011. - 165 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 103.)
ISBN 978-963-9955-26-4 fűzött
francia irodalom - verses regény
840-13=945.11
[AN 3330634]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2011.
Clair, Daphne
Salzano's captive bride (magyar)
   Rabul ejtett szerető / Daphne Clair ; [... ford. Gál Zoltán]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 496.)
ISBN 978-963-538-371-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3332697]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2011.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's Waterloo (magyar)
   Sharpe Waterlooja : Richard Sharpe és a waterlooi hadjárat, 1815. június 15-től 18-ig / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 385 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-200-8 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3329776]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2011.
Cornwell, Patricia (1956-)
Book of the dead (magyar)
   Holtak könyve / Patricia Cornwell ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-294-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3329857]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2011.
Cruise, Jennifer
Maybe this time (magyar)
   Álmaimban kísértesz / Jennifer Cruise ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-024-9 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom
820-312.5(73)=945.11
[AN 3328117]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2011.
   Családregények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Fekete Harlekin / Tamara McKinley ; [ford. Uram Tamás]. Dr. Devon és a szerelem / Alan Titchmarsh ; [ford. Bornai Tibor]. Az emlékek őrzője / Kim Edwards ; [ford. Frigyik László]. - Egys. cím: The memory keeper's daughter ; Love & Dr Devon ; Summer lightning
ISBN 978-963-289-128-6 kötött
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(94)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3334827]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2011.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia (magyar) (szemelv.)
   Isteni színjáték [elektronikus dok.] : válogatás / Dante ; Kolovratnik Krisztián előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6868-3 : 2990,- Ft
olasz irodalom - eposz - hangoskönyv
850-131=945.11
[AN 3327744]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h)
[AN 3327745] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (57 min)
[AN 3327746] MARC

ANSEL
UTF-810870 /2011.
D'Avenia, Alessandro
Bianca come il latte, rossa come il sangue (magyar)
   Fehér, mint a tej, piros, mint a vér / Alessandro D'Avenia ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2011. - 331 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9155-7 fűzött : 3000,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3329507]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2011.
Deane, John F. (1943-)
   Hódolat a Madárembernek : válogatott költemények / John F. Deane ; szerk. Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2011. - 81, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-051-5 fűzött : 1800,- Ft
írországi angol irodalom - vers
820-14(417)=945.11
[AN 3333822]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2011.
DiCamillo, Kate (1964-)
Great joy (magyar)
   Örömhír / írta Kate DiCamillo ; rajz. Bagram Ibatoulline. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - [30] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Cséplő Noémi
ISBN 978-963-88811-4-4 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(73)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3328799]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2011.
Dowd, Siobhan
A swift pure cry (magyar)
   Éles és gyors sikoly / Siobhan Dowd ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2010. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89013-4-7 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3328798]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2011.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The adventures of Sherlock Holmes (magyar) (átd. kiad.)
   Sherlock Holmes kalandjai / Sir Arthur Conan Doyle eredeti műveit átd. Chris Sasaki ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság, 2011. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433). (Régi csibészek ; 4.)
ISBN 978-963-297-546-7 fűzött : 790,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - bűnügyi regény
820-312.4.04=945.11
[AN 3333982]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2011.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Bragelonne vicomte (magyar) (átd. kiad.)
   A vasálarcos / Alexandre Dumas eredeti regényét átd. Oliver Ho ; Troy Howell illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-636-5 kötött
francia irodalom - átdolgozás - kalandregény
840-311.3.04=945.11
[AN 3327933]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2011.
   Esti mesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 79 p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-963-9720-09-1 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - népmese
82-34(02.053.2).04=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3330030]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2011.
Feist, Raymond E.
At the gates of darkness (magyar)
   A sötétség kapuja / Raymond E. Feist ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : Beholder, 2011. - 267 p. ; 19 cm
keretcím: Beholder fantasy ; keretcím: Démonháború sorozat
ISBN 978-963-8428-71-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3327923]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2011.
Flinn, Kathleen
The sharper your knife, the less you cry (magyar)
   Éles kések, vidám könnyek : élet a világ legjobb szakácsiskolájában / Kathleen Flinn ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-021-8 fűzött : 2980,- Ft
Franciaország - gasztronómia - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.5(44)
[AN 3328177]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2011.
Follett, Ken (1949-)
Hornet flight (magyar)
   Hat nap múlva telihold / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 454 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-395-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3336017]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2011.
Follett, Ken (1949-)
The pillars of the earth (magyar)
   A katedrális / Ken Follett. - Új, átd., jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 972 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-356-9 kötött : 4590,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-140-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3336012]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2011.
Francis, Dick (1920-)
Even money (magyar)
   Tiszta pénz / Dick Francis, Felix Francis ; [ford. Vörös Beáta]. - Budapest : General Press, [2011]. - 319 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-312-3 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3331010]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2011.
Freedland, Jonathan
The chosen one (magyar)
   A kiválasztott / Jonathan Freedland ; [ford. M. Nagy Miklós]. Villa Mirabella / Peter Pezzelli ; [ford. Pelle Csilla]. Sötét titkok / Patricia Bourgeau ; [ford. Uram Tamás]. Rainwater úr / Sandra Brown ... ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The chosen one. Rainwater. Stolen in the night. Villa Mirabella
ISBN 978-963-289-151-4 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3334940]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2011.
Friedman, Michael Jan
Flesh and blood (magyar)
   Hús és vér / Michael Jan Friedman, Robert Greenberger ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 246 p. ; 20 cm
keretcím: Predator
ISBN 978-963-497-138-2 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329563]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2011.
Frøyen, Yngve (1970-)
Gutten som hatet desember (magyar)
   A fiú, aki utálta a decembert / Yngve Frøyen ; ford. A. Dobos Éva. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-02-8 fűzött : 2900,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3328752]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2011.
Garlando, Luigi (1962-)
Sognando la finalissima (magyar)
   A döntőről álmodozva / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2011. - 147, [8] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 4.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-660-0 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3330116]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2011.
Gibson, Rachel
See Jane score (magyar)
   Jane vékony jégen táncol / Rachel Gibson ; [ford. Bajnóczy Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 260 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-180-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3331799]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2011.
Gide, André (1869-1951)
L'école des femmes (magyar)
   A nők iskolája / André Gide ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Metropolis, 2011. - 247, [2] p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 22.)
ISBN 978-963-9828-85-8 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3329348]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2011.
Gil Won Li
   Napfénypalást : koreai versek = No ngeul / Lee Gil Won ; ford. Balogi Virág, Weiner Sennyey Tibor. - Budapest : Pluralica, 2011. - 135 p. ; 16 cm. - (Hangolás, ISSN 2061-943X ; 2.)
A ford. a "Sunset glow" (Seoul : Yeon-In Multimedia & Books, 2009) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-89336-0-7 kötött : 1500,- Ft
koreai irodalom - vers
895.7-14=945.11
[AN 3332210]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2011.
Graf, L. A.
Caretaker (magyar)
   A gondviselő / L. A. Graf ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 257 p. ; 20 cm
keretcím: Star trek : voyager
ISBN 978-963-497-214-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329547]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2011.
Gregory, Jill
The book of names (magyar)
   A nevek könyve / Jill Gregory és Karen Tintori ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-180-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3329809]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2011.
Grimwood, Jon Courtenay
The fallen blade (magyar)
   Pusztító angyal : [az Assassini-trilógia első része] / Jon Courtenay Grimwood ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 388 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-74-5 fűzött : 2940,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9971-74)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3329532]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2011.
Grossman, Vasilij Semënovič (1905-1964)
Vsë tečët (magyar)
   Pantha rhei / Vaszilij Grosszman ; [ford. Enyedy György]. - Budapest : Európa, 2011. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9260-8 kötött : 2900,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3327866]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2011.
Harkness, Deborah (1965-)
A discovery of witches (magyar)
   A boszorkányok elveszett könyve / Deborah Harkness ; [ford. Baló András Márton]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 695 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-191-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3329384]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2011.
Heidenstam, Verner von (1859-1940)
Endymion (magyar)
   Endümion : regény Damaszkuszról / Verner von Heidenstam ; [ford. Leffler Béla]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 249 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 20.)
ISBN 978-963-9828-83-4 kötött : 1990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3328999]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2011.
Herbert, Frank (1920-1986)
The eyes of Heisenberg (magyar)
   Heisenberg szeme / Frank Herbert ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-211-2 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329487]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2011.
Hornung, Eva (1964-)
Dog boy (magyar)
   Kutyafiú / Eva Hornung ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 315 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-405-3 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3329557]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2011.
Hugo, Victor (1802-1885)
Notre-Dame de Paris (magyar) (átd. kiad.)
   A notre-dame-i toronyőr / Victor Hugo eredeti regényét átd. Deanna McFadden ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-646-4 kötött
francia irodalom - átdolgozás - regény
840-31.04=945.11
[AN 3327950]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2011.
Hurley, Tonya
Ghostgirl: homecoming (magyar)
   Szellemlány : hazatérés / Tonya Hurley ; [ford. Győri Dávid]. - Budapest : Pongrác, 2010. - 281 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89013-1-6 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3328858]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2011.
Ionesco, Eugène (1909-1994)
Contes 1, 2, 3, 4 (magyar)
   Mesék 1, 2, 3, 4 / Eugène Ionesco ; [ill.] Etienne Delessert ; [ford. Burján Monika]. - Budapest : Scolar, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-291-4 kötött : 3250,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3332732]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2011.
Jonquet, Thierry (1954-2009)
Mygale (magyar)
   Tarantula / Thierry Jonquet ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-193-3 fűzött : 2000,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3329367]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2011.
Joyce, Brenda
Deadly promise (magyar)
   Halálos ígéret / Brenda Joyce ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2011]. - 358 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-333-8 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3330991]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2011.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Dynasty of evil (magyar)
   A gonosz dinasztia / Drew Karpyshyn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 315 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : Darth Bane
ISBN 978-963-497-076-7 fűzött : 2690,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3329709]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2011.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Rule of two (magyar)
   A kettő szabálya / Drew Karpyshyn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 313 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : Darth Bane
ISBN 978-963-497-204-4 fűzött : 2690,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3329492]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2011.
Kohler, Sheila
Becoming Jane Eyre (magyar)
   A Brontë lányok / Sheila Kohler ; [ford. Fazekas Edit]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 219, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-026-3 fűzött : 2580,- Ft
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Brontë, Anne (1820-1849)
Brontë, Emily (1818-1848)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3328085]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2011.
Kostova, Elizabeth (1964-)
The swan thieves (magyar)
   Hattyútolvajok / Elizabeth Kostova ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2011. - 692 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9190-8 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3329614]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2011.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Burning lamp (magyar)
   Az égő lámpa / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-236-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3329017]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2011.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Midnight crystal (magyar)
   Az éjféli kristály : [az Álomfény-trilógia harmadik könyve] / Jayne Castle ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2011. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-238-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3328959]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2011.
Kuhn, Krystyna (1960-)
Das Tal. Die Katastrophe (magyar)
   A katasztrófa : thriller : A völgy - 1. évad / Krystyna Kuhn ; [ford. Budai Zita]. - [Budapest] : eMentor, 2011. - 263 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88165-6-6 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3329015]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2011.
Le Gloahec, Françoise
Une année à la ferme (magyar)
   Évszakok a tanyán / írta Françoise Le Gloahec ; ill. Carlos Busquets ; [ford. Vida Enikő]. - Budapest : Egmont, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-000-2 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3335596]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2011.
Le Guin, Ursula K. (1929-)
The telling (magyar)
   A rege / Ursula K. Le Guin ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 217 p. ; 18 cm. - (Mesterművek. Science fiction, ISSN 2063-0832 ; 1.)
ISBN 978-963-9679-46-7 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3328440]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2011.
Lee, Abby
Girl with a one track mind exposed (magyar)
   Mindenki tudja, hol jár az eszem / Abby Lee ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-55-4 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - blog
820-993=945.11 *** 820-94=945.11
[AN 3329504]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2011.
Lehane, Dennis (1966-)
Gone, baby, gone (magyar)
   Hideg nyomon / Dennis Lehane ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2011. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-40-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3328205]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2011.
Limonov, Èduard Veniaminovič (1943-)
Èto â, Èdička (magyar)
   Ez vagyok én, Edicska / Eduard Limonov ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2011. - 546, [3] p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-9243-1 fűzött : 2900,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3329594]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2011.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dexter is delicious (magyar)
   Dexter dicsfényben / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2011. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-41-5 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3328212]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2011.
London, Jack (1876-1916)
Call of the wild (magyar) (átd. kiad.)
   A vadon szava / Jack London eredeti regényét átd. Oliver Ho ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 153 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-634-1 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - regény
820-31(73).04=945.11
[AN 3327896]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2011.
Long, Nathan
Shamanslayer (magyar)
   Sámánvadász : [Felix és Gotrek regény] / Nathan Long ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 416 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-209-9 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329585]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2011.
Lorentz, Iny
Das Vermächtnis der Wanderhure (magyar)
   A hagyaték / Iny Lorentz ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : General Press, [2011]. - 662 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-262-1 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3328913]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2011.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Howard Phillips Lovecraft legjobb művei / [vál. és szerk. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 478, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-215-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3329494]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2011.
Low, Robert
The whale road (magyar)
   A bálnák útja : a Felesküdöttek saga első kötete / Robert Low ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 357 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-196-4 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3329793]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2011.
Lu Xun (1881-1936)
   Lu Hszün elbeszélései = Lu Xun duanpian xiaoshuo xuan / [... ford. Galla Endre] ; [... szerk. Mao Sou-fu]. - Budapest : Viktória K., 2011. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87840-3-2 kötött : 3000,- Ft
kínai irodalom - elbeszélés
895.1-32=945.11
[AN 3330312]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2011.
MacGregor, Kinley (1965-)
Return of the warrior (magyar)
   A hazatérő harcos / Kinley MacGregor. - Pécs : Alexandra, 2011. - 380 p. ; 18 cm
Ford. Pethő Dóra
ISBN 978-963-297-386-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3329477]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2011.
Mayo, Margaret (1936-)
Bedded at his convenience (magyar)
   Elvetélt remények / Margaret Mayo ; [... ford. Vízvári Rita]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 485.)
ISBN 978-963-538-372-6 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3332614]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2011.
McDonald, Megan
Judy Moody gets famous (magyar)
   Durrbele Dorka híres lesz / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2011. - 134 p. : ill. ; 18 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 2.)
ISBN 978-963-343-040-8 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3335747]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2011.
McDonald, Megan
Judy Moody (magyar)
   Durrbele Dorka belevág / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2011. - 158 p. : ill. ; 18 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 1.)
ISBN 978-963-343-039-2 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3335745]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2011.
McDonald, Megan
Judy Moody predicts the future (magyar)
   Durrbele Dorka, a látnok / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2011. - 152 p. : ill. ; 18 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 4.)
ISBN 978-963-343-042-2 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3335753]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2011.
McDonald, Megan
Judy Moody saves the world (magyar)
   Durrbele Dorka megmenti a világot / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2011. - 152 p. : ill. ; 18 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 3.)
ISBN 978-963-343-041-5 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3335752]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2011.
Miller, David
Shark island (magyar)
   Cápa-sziget / David Miller ; [ford. Gondos László]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-21-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3329173]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2011.
   Misztikus regények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 431 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: A kristálykoponya / Manda Scott ; [ford. Révbíró Tamás]. Kerti varázs / Sarah Addison Allen ; [ford. Salamon János]. A vörös oroszlán / Szepes Mária. - Egys. cím: The crystal skull ; Garden spells
ISBN 978-963-289-129-3 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - magyar irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 894.511-31
[AN 3334838]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2011.
Moaveni, Azadeh (1976-)
Honeymoon in Tehran (magyar)
   Mézeshetek Teheránban / Azadeh Moaveni ; [ford. Turai Katalin]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 396 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-402-2 fűzött : 3199,- Ft
Irán - amerikai angol irodalom - nők a társadalomban - iszlám - memoár
820-94(73)=945.11 *** 316.37-055.2(55) *** 297(55)
[AN 3329541]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2011.
Monaldi, Rita (1966-)
   Intrika / Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Bíró Júlia] ; [a jegyzeteket ford. Zemen Annamária]. - Budapest : Libri, 2011. - 163, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-059-2 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3332673]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2011.
Morrison, Boyd (1967-)
The ark (magyar)
   Bárka / Boyd Morrison ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 486 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-404-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3329488]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2011.
Müller, Herta (1953-)
Herztier (magyar)
   Szívjószág / Herta Müller ; [Nádori Lídia fordítása]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-190-2 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3332598]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2011.
Ness, Patrick (1971-)
The ask and the answer (magyar)
   Válasz és kérdés : [Chaos walking trilógia II.] / Patrick Ness ; m. szöveg Ágoston Alex. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2011. - 498 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88839-6-4 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3329759]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2011.
Northcutt, Wendy
The Darwin awards 4 : intelligent design (magyar)
   Darwin-díjasok 4 : az emberi evolúció fenegyerekei / Wendy Northcutt és Christopher M. Kelly. - Pécs : Alexandra, 2011. - 296 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-370-836-1 fűzött
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3329905]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2011.
O'Flanagan, Sheila
The perfect man (magyar)
   A tökéletes férfi / Sheila O'Flanagan ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-625-9 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3331135]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2011.
O'Flanagan, Sheila
Someone special (magyar)
   Egy igazán különleges férfi / Sheila O'Flanagan ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-380-7 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3329826]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2011.
O'Hagan, Andrew (1968-)
The life and opinions of Maf the dog, and of his friend Marilyn Monroe (magyar)
   Maf kutya kalandjai barátjával, Marilyn Monroe-val / Andrew O'Hagan ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2011. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9137-3 fűzött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3329463]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2011.
Orringer, Julie (1973-)
The invisible bridge (magyar)
   Láthatatlan híd / Julie Orringer ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Libri, 2011. - 649, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-060-8 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3332709]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2011.
Owen, Laura
Winnie goes batty (magyar)
   Winnie és a denevérek / Laura Owen és Korky Paul ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-29-7 fűzött
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3328981]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2011.
Owen, Laura
Winnie on patrol (magyar)
   Winnie őrködik / Laura Owen és Korky Paul ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-28-0 fűzött
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3328936]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2011.
Pasold, Lisa
Rats of Las Vegas (magyar)
   Las Vegas patkányai / Lisa Pasold ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 541 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-394-0 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3329482]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2011.
Pearson, Allison
I don't know how she does it (magyar)
   Csak tudnám, hogy csinálja : a kudarc komédiája, a siker tragédiája / Allison Pearson ; [ford. Dobos Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-501-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3335980]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2011.
   Piramisok árnyékában. - Budapest : Harlequin, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 12.)
Tart.: A harmadik csók / Joanna Mansell ; [... ford. Kelemen Ágnes]. Könnyek a Királyok völgyében / Susanne McCarthy ; [... ford. Mészáros Judit]. Tűző napon / Sally Wentworth ; [... ford. Miletics Eszter]. - Egys. cím: Dangerous entanglement ; The third kiss ; Duel in the sun
ISBN 978-963-538-368-9 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3332636]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2011.
Pyle, Howard (1853-1911)
The adventures of Robin Hood (magyar) (átd. kiad.)
   Robin Hood kalandjai / Howard Pyle eredeti regényét átd. John Burrows ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-635-8 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - kalandregény
820-311.3(73).04=945.11
[AN 3327887]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2011.
Quinn, Kate
Mistress of Rome (magyar)
   A császár szeretője / Kate Quinn ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2011]. - 565 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-258-4 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3328911]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2011.
Reading, Mario
The Nostradamus prophecies (magyar)
   Nostradamus próféciái : sok évszázados titok : halálos összeesküvés / Mario Reading ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 470 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-75-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3329317]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2011.
Rivers, Francine (1947-)
Unashamed (magyar)
   Szégyen nélkül : Ráháb / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2011. - 153 p. ; 21 cm. - (A kegyelem vonala ; 2.)
ISBN 978-963-288-073-0 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3332243]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2011.
Rivers, Francine (1947-)
The warrior (magyar)
   A harcos : Káléb / Francine Rivers ; [ford. Csiszár István]. - Budapest : Harmat, 2011. - 221 p. ; 21 cm. - (A bátorság fiai ; 2.)
ISBN 978-963-288-074-7 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3332365]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2011.
Robotham, Michael (1960-)
Bleed for me (magyar)
   Igazi fájdalom / Michael Robotham ; [ford. Szieberth Ádám]. - [Budapest] : General Press, [2011]. - 402 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-313-0 kötött : 2800,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3330996]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2011.
Rosenfelt, David
First degree (magyar)
   Előre megfontolt szándékkal / David Rosenfelt ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-97-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3327961]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2011.
Şafak, Elif (1971-)
Aşk (magyar)
   Szerelem / Elif Şafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2011. - 473, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [476-477].
ISBN 978-963-07-9248-6 fűzött : 3600,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3329493]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2011.
Schacht, Andrea
Gebiete sanfte Herrin mir (magyar)
   A kölni rejtély / Andrea Schacht ; [ford. Zoltán Eszter]. - Budapest : General Press, [2011]. - 393 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-283-6 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3328908]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2011.
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851)
Frankenstein (magyar) (átd. kiad.)
   Frankenstein / Mary Shelley eredeti regényét átd. Deanna McFadden ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-645-7 kötött
angol irodalom - átdolgozás - regény
820-31.04=945.11
[AN 3327959]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2011.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Krzyżacy (magyar)
   Kereszteslovagok / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - Budapest : Metropol, 2011. - 3 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9828-87-2 kötött
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 3329379]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 282 p. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 24.)
ISBN 978-963-9828-88-9
[AN 3329392] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 297 p. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 25.)
ISBN 978-963-9828-89-6
[AN 3329397] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 299 p. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 26.)
ISBN 978-963-9828-90-2
[AN 3329399] MARC

ANSEL
UTF-810955 /2011.
Small, Bertrice (1937-)
Passionate pleasures (magyar)
   Szenvedélyes örömök / Beatrice Small ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-59-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3329324]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2011.
Smith, Wilbur
Assegai (magyar)
   A vadász végzete / Wilbur Smith ; [ford. M. Nagy Miklós]. A Genezis-terv / Michael Byrnes ; [ford. Pelle Csilla]. Szellemek a téli éjben / Kate Mosse ; [ford. Koncz Éva]. Elválaszt a hegy / Charles Martin ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Assegai. The mountain between us. The winter ghosts. The Genesis plague
ISBN 978-963-289-155-2 kötött
Zambia - angol nyelvű irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - kalandregény - regény
820-311.3(689.4)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3334979]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
44 Charles street (magyar)
   Charles street 44 / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-239-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3329000]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2011.
Stilton, Geronimo
Salviamo la balena bianca! (magyar)
   Mentsük meg a fehér bálnát! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 103, [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-475-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3330098]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2011.
Stilton, Tea
Il diario segreto di Colette (magyar)
   Colette titkos naplója / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 119, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-473-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3330074]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2011.
Stilton, Tea
Tea sisters in pericolo! (magyar)
   Tea angyalai a vadonban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 118, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-677-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3330055]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2011.
Strieber, Whitley (1945-)
The hunger (magyar)
   Éhség / Whitley Strieber ; [ford. Császár László]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 281, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-03-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3329043]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2011.
Taylor, Jennifer (1949-)
His brother's son (magyar)
   Váratlan szövődmények / Jennifer Taylor ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Viszontlátásra! / Leanne Banks ; [... ford. Madarász Levente]. Fogd erősen a kezem! / Margaret Barker ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Skót whisky jéggel / Gill Sanderson ; [... ford. Thiery[!] Henriette]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 32.)
Egys. cím: His brother's son. The Greek surgeon. The midwife and the single dad. The billionaire's baby
ISBN 978-963-538-369-6 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3333007]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2011.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3332562]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2011.
Tocqueville, Alexis de (1805-1859)
Souvenirs (magyar)
   Emlékképek 1848-ról / Alexis de Tocqueville ; John Lukacs bevezetőjével ; ford., a jegyzeteket és a névmutatót írta Ádám Péter. - Budapest : Európa, 2011. - 493, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9129-8 kötött : 3800,- Ft
Franciaország - történelem - belpolitika - politikus - francia irodalom - 19. század - memoár - történelmi forrás
840-94=945.11 *** 944"1848"(0:82-94) *** 323(44)"1848"(093) *** 327(44)(092)Tocqueville,_A.(0:82-94)
[AN 3329510]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2011.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Anna Karenina (magyar)
   Anna Karenina / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László]. - Budapest : Európa, 2011. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9277-6 kötött : 5000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3327906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 492 p.
[AN 3327913] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 430 p.
[AN 3327916] MARC

ANSEL
UTF-810966 /2011.
Toon, Paige (1975-)
Chasing Daisy (magyar)
   Daisy nyomában / Paige Toon ; [ford. Kelecsényi Ágnes és Kelecsényi-Petit Éva]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 488 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-635-400-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3329576]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2011.
Trussoni, Danielle
Angelology (magyar)
   Angelology : az átok / Danielle Trussoni ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-335-015-7 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3328156]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2011.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar) (átd. kiad.)
   Huckleberry Finn kalandjai / Mark Twain eredeti regényét átd. Oliver Ho ; Dan Andreasen illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság, 2011. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433). (Régi csibészek ; 3.)
ISBN 978-963-297-545-0 fűzött : 790,- Ft
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 3333980]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2011.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar) (átd. kiad.)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain eredeti regényét átd. Martin Woodside ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság, 2011. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Régi csibészek ; 5.). (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-547-4 fűzött : 790,- Ft
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 3333974]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2011.
   Varázsmesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 79 p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-963-9720-54-1 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - népmese - mese
82-34(02.053.2).04=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3330023]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingt jours (magyar) (átd. kiad.)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Jules Verne eredeti regényét átd. Deanna McFadden ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-640-2 kötött
francia irodalom - átdolgozás - kalandregény
840-311.3.04=945.11
[AN 3327904]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2011.
Walters, Minette
Disordered minds (magyar)
   Zavart elmék / Minette Walters ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2011. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-171-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3328210]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2011.
Watson, Ian (1943-)
Draco (magyar)
   Inkvizítor : [az Inkvizítor trilógia I. kötete] / Ian Watson ; [ford. Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2011]. - 255 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-207-5 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3329471]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2011.
Way, Margaret
The Australian's society bride (magyar)
   A család ékköve / Margaret Way ; [... ford. Erős László]. Nem dajkamese / Day Leclaire ; [... ford. Szabó Júlia]. A bizalom ára / Stella Bagwell ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 47.)
Egys. cím: The Australian's society bride. Dante's contract marriage. Paging Dr. Right
ISBN 978-963-538-366-5 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3332987]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2011.
Way, Margaret
Outback heiress, surprise proposal (magyar)
   Végzetes szerelem / Margaret Way ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 486.)
ISBN 978-963-538-373-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3332980]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Death from arctic skies (magyar)
   Szökés a győztesektől / Leo Kessler ; [... ford. Tóth Attila]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 269 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 24.)
ISBN 978-615-5129-23-0 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3329246]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
The Hess assault (magyar)
   A Hess-küldetés / Leo Kessler ; [... ford. Német Zoltán és Varga István]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 327 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 22.)
ISBN 978-615-5129-21-6 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3329281]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2011.
Whyte, Jack (1940-)
The skystone (magyar)
   Az égi kő : Camelot-krónikák 1. könyv / Jack Whyte ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 410 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-205-3 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331438]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2011.
   ZeiTräume : 15 Jahre VUdAK. - Budapest : VUdAK, 2010. - 66 p. : ill., részben színes ; 19x28 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Kunst, ISSN 1785-7465 ; 6.)
ISBN 978-963-8333-16-2 kötött
Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége
magyarországi német irodalom - képzőművészet - magyarországi németek - ezredforduló - művészcsoport - vers
830-14(439) *** 73/76(439)(=30)"200" *** 061.28(439)(=30)
[AN 3331306]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10980 /2011.
Apró Sándor (1926-)
   Mégis folytatom : Na! Mondja el az önéletrajzát II. / Apró Sándor ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - 274, [18] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-78-7 fűzött : 3150,- Ft
Apró Sándor (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3328778]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2011.
Bagyal József (1936-)
   Őszi idő : ibolyanyílástól lombhullásig / Bagyal József. - [Kazincbarcika] : [Bagyal J.], 2010. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1781-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3328892]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2011.
Balla D. Károly (1957-)
   Tejmozi / Balla D. Károly. - Budapest : Magvető, 2011. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2961-9 kötött : 2990,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 3327960]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2011.
Barna Dávid (1982-)
   Egy magyar regény / Barna Dávid. - Budapest : Libri, 2011. - 169, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-078-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3329333]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2011.
Békés Pál (1956-2010)
   Borz a sámlin / Békés Pál ; [Kalmár István ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 76, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9018-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3335131]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2011.
Bene Zoltán (1973-)
   Továbbmondott történetek / Bene Zoltán. - Pomáz : Kráter, cop. 2011. - 166, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-055-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3333749]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2011.
Bessenyei György (1747-1811)
   Emeld nemzetedet! : válogatott művek breviáriuma / Bessenyei György ; [szerk. Futaky László] ; [kiad. a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság]. - [Nyíregyháza] : Bessenyei Irod. és Művel. Társ., 2011. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-08-2210-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3330645]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2011.
Böde Péter (1979-)
   Kedvenceid verseskönyve 4 : ismerd meg a verses meséket! : mesés versek / [versek és grafikák] Böde Péter. - [Budapest] : Böde P., [2011]. - [46] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-88773-2-1 fűzött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3331314]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2011.
Botos Ferenc (1949-)
   Tükörajtó : haikuk / Botos Ferenc. - Budapest : Szerző, cop. 2011. - 53 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 137.)
ISBN 978-963-08-1183-5 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3328957]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2011.
   Cuatro poetas húngaros / Imre Györe [et al.] ; [ill. Huba Bálványos]. - [Budapest] : Simor A., cop. 2012. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=60
[AN 3328944]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2011.
Darkó István (1902-1972)
   Deszkaváros / Darkó István ; [utószó Mezey László Miklós]. - Pomáz : Kráter, 2011. - 267, [2] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 17.)
ISBN 978-963-298-041-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3333561]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2011.
Downy, Georgie
   A szív virágai / Georgie Downy. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-059-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3329985]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2011.
Downy, Georgie
   Viharos szerelem / Georgie Downy. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-058-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3329989]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2011.
Draskóczi Ágnes
   Örvény / Draskóczi Ágnes ; Miske Ernő illusztrációival ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 106, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-189-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3332303]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2011.
Flautner Lajos (1938-)
   Erzsébet : titok és szenvedély : regény / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2011. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-05-8 kötött : 2999,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3329195]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2011.
Habos László (1963-)
   Homokemberek / Habos László ; [... grafika Majorné Bániczki Julianna]. - [Dunakeszi] : Elpídia, 2011. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85336-9-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3331191]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2011.
Harkó Árpád (1935-)
   Székelyföldi üzenet / Harkó Árpád. - [Pomáz] : KME, cop. 2011. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-053-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - vicc
894.511-14(498) *** 398.94
[AN 3333722]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2011.
   Hercegnős mesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 78, [2] p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-963-9720-26-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - népmese
894.511-34(02.053.2).04 *** 82-34(02.053.2).04=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3330016]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2011.
   Illúzió : Poet évkönyv, 2010 : válogatás a Poet.hu alkotóinak verseiből / [szerk. Beri Róbert]. - [Debrecen] : Lícium-Art, [2010]. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-73-3 kötött
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-14(498)(082)
[AN 3329266]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2011.
Jálics Izabella (1902-2004)
   Csodálatos fonal : Jálics Izabella önéletrajza. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2011. - 152 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9554-38-3 fűzött : 1200,- Ft
Jálics Izabella (1902-2004)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3335349]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8938-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3334762]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Kire ütött ez a gyerek? (angol)
   Just who does this child take after? / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2011. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8939-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3334768]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2011.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Kire ütött ez a gyerek? (német)
   Von wem hat er das bloss? / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber ; deutsch von Irina Korschunow. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2011. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8967-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3334769]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2011.
Kamarás Klára (1932-)
   Utak és évek / Kamarás Klára. - Pécs : Héthatár K., 2011. - 222 p. ; 21 cm
Tart.: AnicaÞ; Pipi útja
ISBN 978-963-88300-7-4 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3331700]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Görbe tükör : tudomány, bölcsészet, történelem / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 4.)
ISBN 978-963-09-6829-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3327921]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2011.
Kertész Imre (1929-)
   Mentés másként : feljegyzések, 2001-2003 / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2011. - 236 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2951-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3327952]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2011.
Kocsa Gábor (1930-)
   Egy szem dió / Kocsa Gábor ; [ill. Abonyi Ria]. - [Mór] : Kocsa G., [2011]. - 66, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2107-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3331987]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2011.
Kornya Zsolt (1970-)
   Árnyak könyve / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 401, [2] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-615-5161-11-7 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3327956]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2011.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Különös ismertetőjele: nincs / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2011. - 293 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 2.)
ISBN 978-963-298-038-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3333127]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2011.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Porszem a napsugárban / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2011. - 381, [3] p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 1.)
ISBN 978-963-298-037-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3333121]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2011.
Kováts Györgyné
   Csodaszínek / írta Kováts Györgyné Ági néni ; rajz. Kováts Eszter ; kiad. a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió. - [Budapest] : Palánta Gyermek és Ifj. Misszió, [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 11x15 cm
keretcím: Palánta nagyi meséi
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87987-6-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 244 *** 087.5(084.1)
[AN 3331932]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2011.
Kreutz László Stalker (1957-)
   Az utolsó dobos / Kreutz László Stalker. - Budapest : Stílusház, cop. 2011. - 156 p. : ill. ; 25 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-08-2140-7 fűzött
Kreutz László Stalker (1957-)
Magyarország - zenész - emigráns - zenei élet - magyar irodalom - Kádár-korszak - rendszerváltás - napló
894.511-94 *** 78.067.26.036.7(439)(092)Kreutz_L.(0:82-94) *** 78.05(439)"198"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(436)(0:82-94)
[AN 3332573]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2011.
   Legkedvesebb magyar meséim / [... vál. Campos Jiménez Mária] ; [az illusztrációkat kész. Mező Imre Zsolt]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 365 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-289-112-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3333686]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2011.
Lipcsey Ildikó (1945-2011)
   Olvasónapló 1-3 / Lipcsey Ildikó. - Budapest : Erdélyi Szövets., 2011. - 212 p. ; 22 cm. - (Az Erdélyi Szövetség műhelyében ; 4.)
ISBN 978-963-89333-0-0 fűzött
Erdély - határon túli magyarság - magyar történelem - határon túli magyar irodalom - historiográfia - 1956-os forradalom - könyvkritika
894.511-95(498) *** 949.84(=945.11) *** 930.1(498) *** 943.9"1956"
[AN 3331629]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2011.
Liszói Gyuricza József (1935-)
   Lávapatakok / Liszói Gyuricza József ; [kiad. Takács László Irodalmi Kör ...]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2011. - 173, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-4-4 fűzött
 (hibás ISBN 9778-963-88866-4-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3331647]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2011.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
   Pufi kandúr gazdát talál / Lőrincz Judit Lívia ; [rajz. Paller Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 45, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium mesék, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-615-5054-31-0 kötött : 2599,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3327924]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2011.
   Magasztos ihletés, 2011 / [szerk. Beri Róbert]. - [Debrecen] : Lícium-Art, [2011]. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-77-1 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3329280]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   A négy évszak / Márai Sándor ; Paál Zsuzsanna képeivel. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 51, [4] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-09-6668-9 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - aforizma
894.511-84 *** 73/76(439)(092)Paál_Zs.
[AN 3332651]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2011.
Menyhért Anna (1969-)
   A kis ló és a szívbeszélő : a kis ló legújabb kalandjai / Menyhért Anna ; Balogh Andrea rajz. - Budapest : Csodaceruza, 2011. - 32, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88673-8-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3332221]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2011.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Constantinápolyban gróf P... E... írott leveli M... K.. : törökörszági levelek / Mikes Kelemen ; [... szövegét gond. Tüskés Gábor] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet ... - Hasonmás kiad. - [Budapest] : MTA Irodtud. Int. ; Eger : Líceum K., 2011. - [4] p., 222 fol. ; 26 cm + mell. (30 p. ; 25 cm)
Kész. az Egri Főegyházmegyei Könyvtár Ms. 1084. sz. kézirata alapján. - A mellékletben Hopp Lajos és Tüskés Gábor tanulmányával. - borító- és gerinccím: Törökországi levelek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-611-5 kötött
magyar irodalom - kézirat - irodalmi levél - fényképmásolat
894.511-6 *** 091 *** 094/099.07
[AN 3331190]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Zoknimanó és a sulicsoda / Miklya Luzsányi Mónika ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Egmont, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-629-920-0 kötött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3335736]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2011.
Miska János (1932-)
   Túl a hídon / Miska János. - Pomáz : Kráter, 2011. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-061-4 kötött : 3000,- Ft
Kanada - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(71)
[AN 3333084]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2011.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Magyarmesék / Mosonyi Aliz ; Medve Zsuzsi rajz. - Budapest : Magvető, 2011. - [192] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2956-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3327969]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2011.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Képtelen természetrajz [elektronikus dok.] : [karcolatok] / Nagy Lajos ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-6696-2 : 2990,- Ft
magyar irodalom - karcolat - hangoskönyv
894.511-7
[AN 3328898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3328899] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 4 min)
[AN 3328900] MARC

ANSEL
UTF-811024 /2011.
   Nevenincsben : ikerkönyvek / Hidvári Imre. - Kazincbarcika : [Hidvári I.], 2011. - 2 db : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3328420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 40 p.
ISBN 978-963-08-1118-7 fűzött
[AN 3328426] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 36 p.
ISBN 978-963-08-1119-4 fűzött
[AN 3328434] MARC

ANSEL
UTF-811025 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az öcsém zseni / Nógrádi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 235, [3] p. ; 21 cm. - (Tom és Geri ; 2.)
ISBN 978-963-11-8984-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3335123]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2011.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Agenor / Nógrádi Gergely. - Göd : Presskontakt, cop. 2011. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9503-96-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3331156]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2011.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Balhés Beni naplója / Nógrádi Gergely ; [... ill. Pikler Éva]. - Göd : Presskontakt, cop. 2011. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9503-97-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3331145]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2011.
Nógrádi Kovács György
   Csip-csup történetek és mások / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2011]. - 333 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88502-4-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - aforizma
894.511-32 *** 894.511-84
[AN 3331227]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2011.
Palya Bea (1976-)
   Ribizliálom / Palya Bea. - Budapest : Libri, 2011. - 322 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-062-2 kötött : 3490,- Ft
Palya Bea (1976-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3329320]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2011.
Palya Bea (1976-)
   Ribizliálom / Palya Bea. - Budapest : Libri, 2011. - 322 p. : ill. ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-310-077-6 kötött : 3990,- Ft
Palya Bea (1976-)
magyar irodalom - memoár - auditív dokumentum
894.511-94
[AN 3329315]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2011.
Paulina Éva (1956-)
   Határtalan szerelem : egy emigráns magyar lány, egy gazdag amerikai fiú és egy ördögi terv, amely közéjük áll... / Paulina Éva. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-63-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3329030]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2011.
Pető Margit (1935-)
   Őszi szélkerék / Pető Margit. - Miskolc : Bíbor K., 2010. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-10-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3333136]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2011.
Rédey Tamás (1952-)
   Gondolataim sodrában : versek és mesék / Rédey Tamás. - Budapest : [Rédey T.], 2011. - 102 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-2294-7 fűzött
magyar irodalom - vers - mese
894.511-14 *** 894.511-34
[AN 3332260]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2011.
Shelley, Duncan (1969-)
   Egy konspirátor feljegyzései : blogkönyv / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2011. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89067-3-1 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - blog
894.511-92
[AN 3330260]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2011.
Simon László, L. (1972-)
   Személyes történelem : esszék / L. Simon László. - Budapest : Ráció, 2011. - 179, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-12-1 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 930.85(439)(0:82-4)
[AN 3332587]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2011.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Nincs menekvés / Szabó Dezső ; [utószó Kovács Attila Zoltán]. - Pomáz : Kráter, 2011. - 103 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 20.)
ISBN 978-963-298-040-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3333076]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2011.
Sziebig Tímea (1973-)
   A halál édes illata : elmondom most mindenkinek / Sziebig Tímea. - Budapest : Sziebig T., 2011. - 180 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-2102-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3332780]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2011.
Szombathy Viktor (1902-1987)
   És mindenki visszatér.. / Szombathy Viktor ; [utószó Mezey László Miklós]. - Pomáz : Kráter, 2011. - 191 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 19.)
ISBN 978-963-298-043-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3333069]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2011.
Tamás László (1926-)
   Emlékek egy padlásszobában / Tamás László. - [Budapest] : Tamás L., 2011. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1662-5 fűzött
Tamás László (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3330723]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2011.
Tamás Mihály (1897-1967)
   Két part között fut a víz / Tamás Mihály ; [utószó Mezey László Miklós]. - Pomáz : Kráter, 2011. - 200 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 18.)
ISBN 978-963-298-042-3 kötött : 2500,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-32(437.6)
[AN 3333053]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2011.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 12. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 107, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-346-375-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3332641]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2011.
Tormay Cécile (1876-1937)
   A művészet földjén / Tormay Cécile. - Pomáz : Kráter, 2011. - 121, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-048-5 kötött : 2600,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.45(0:82-992)
[AN 3335470]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2011.
Török Sándor (1904-1985)
   Kököjszi és Bobojsza [elektronikus dok.] / Török Sándor ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 1 CD (4 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6695-5 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3328897]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2011.
Tótisz András (1950-)
   Ojabun / T. O. Teas. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-515-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3335454]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2011.
Treszl Gábor (1977-)
   Pannónia-expedíció : magyar veteránosok különös utazása Eurázsiában / Treszl Gábor. - 2. bőv. kiad. - Paks : Szerző, 2011. - 387, [2] p., [22] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1821-6 kötött
Ázsia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.5(0:82-992)
[AN 3331468]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2011.
Turcsány Péter (1951-)
   Arc és lélekzet : újabb költemények, 2008-2010 : fiatalkori írások, 1967-1973 / Turcsány Péter ; a kötetet Pataki Tibor olajfestményei illusztrálják. - Pomáz : Kráter, 2011. - 140 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-049-2 fűzött : 1951,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3333762]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   Napsugár : színpadi regény ; Az asszony és az idegen : abszurd dramolett / Wass Albert ; szerk. és bevezetőkkel ell. Turcsány Péter ; Altatódal a szerelemhez : befejezetlen regény. - Pomáz : Kráter, 2011. - 185, [2] p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve)
ISBN 978-963-298-050-8 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-298-029-4 fűzött : 1960,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény - dráma
894.511-31(498) *** 894.511-2(498)
[AN 3333899]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2011.
Zámbó László (1944-)
   Kőszirmok : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó Hirsch L., 2011. - 88 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89325-3-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3331989]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2011.
Zászlós Levente (1935-)
   Valóság a mitológiában : tanulmányok, kritikák / Zászlós Levente. - Budapest : Szerző, 2011. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-1116-3 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-95 *** 894.511(091) *** 894.511-4
[AN 3328932]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11050 /2011.
   100 fotó a baba világáról : képeskönyv. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-452-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328202]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2011.
Balducci, Rita
The nutcracker (magyar)
   A diótörő / [E. T. A. Hoffmann ... meséjét] átd. Rita Balducci ; ill. Paola Fratalocchi Ventura ; [ford. Zilahi Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Díszdobozban
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-289-076-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3333640]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2011.
Bernier, Jean-Pierre
Forest (magyar)
   A titokzatos erdő / Walt Disney ; [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-516-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338727]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2011.
Brown, Rennie
Barbie : I can be a ballerina storybook (magyar)
   Barbie : lehetnék balett-táncos : [mese táncról és csillogásról] / [írta Rennie Brown]. - Budapest : Egmont, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-893-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337159]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2011.
Bynghall, Steve
Cars 2 : the essential guide (magyar)
   Verdák : rajongói kézikönyv / Disney, Pixar ; írta Steve Bynghall. - Budapest : Egmont, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-831-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336464]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2011.
Chaffey, Samantha
   Folti kalandjai : mesék egy kiskutyáról / [rajz. Samantha Chaffey]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 4 db : ill., színes ; 9x9 cm ; 26x25x3 cm (doboz)
Ford. Falcsik Mari. - Főcím a dobozról
ISBN 978-963-289-146-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3333589]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Folti barátkozik. - Lapozó (8 p.)
[AN 3333604] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Folti úszni tanul. - Lapozó (8 p.)
[AN 3333608] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Folti legnagyobb kalandja. - Lapozó (8 p.)
[AN 3333612] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Folti és a pocsolyák. - Lapozó (8 p.)
[AN 3333615] MARC

ANSEL
UTF-811056 /2011.
Chaffey, Samantha
   Marci maci kalandjai : mesekönyv hátizsákkal / [rajz. Samantha Chaffey] ; [írta Janet Allison Brown] ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 3 db : ill., színes ; 13x13 cm ; 34x22x9 cm (doboz). - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
Főcím a dobozról
ISBN 978-963-289-147-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Marci maci új barátja. - Lapozó (8 p.)
[AN 3335472] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Marci maci és a vihar. - Lapozó (8 p.)
[AN 3335482] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Marci maci túl nagy füle. - Lapozó (8 p.)
[AN 3335492] MARC

ANSEL
UTF-811057 /2011.
Disney princess collection (magyar)
   Kedvenc hercegnős történeteim : hat mese / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2011. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-919-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336450]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2011.
   Ellentétek. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Apró lépések)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-453-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328250]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2011.
   Első szavaim. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Apró lépések)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-454-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328257]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2011.
Emily's new coaches (magyar)
   Emily és az új kocsik / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2011. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-129-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335606]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2011.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2009-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2829946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 14. kiad. - 2011. - 94 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-92-7 kötött
[AN 3338454] MARC

ANSEL
UTF-811062 /2011.
Heller, Sarah E.
Disney's princess collection (magyar)
   Mesebeli hercegnők / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2011. - 190 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Heller, Sarah E. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-918-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336443]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2011.
   A járművek : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-481-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328193]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2011.
   A járművek : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-482-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328197]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2011.
   A járművek : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-483-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3328200]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2011.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a hóban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9031-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338438]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2011.
Krickel-krakel Buch : mehr Bilder zum Weitermalen (magyar)
   Irkafirka 6 : játékos képrejtvények! / [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2011]. - [80] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-643-301-7 fűzött : 1200,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3329336]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Be careful! (magyar)
   Csak óvatosan! / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-652-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338715]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Flowers (magyar)
   Virágok / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-605-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338717]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Night (magyar)
   Az éj leple alatt / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-765-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338725]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-519-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338721]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Small and big (magyar)
   Kicsik és nagyok / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-669-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338724]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2011.
Maxtone Graham, Ysenda
Tiny creatures (magyar)
   Apró-cseprő erdőlakók / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-610-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3338722]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2011.
Molnár Olga (1981-)
   Pont, görbe, egyenes / [írta és rajz. Molnár Olga]. - Budapest : Csimota, 2011. - [40] p. : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-9768-39-0 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3332274]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2011.
Moore, Clement Clarke (1779-1863)
The night before Christmas (magyar)
   Mindjárt itt a karácsony / írta Clement C. Moore ; ill. Marcello Corti ; [ford. Zilahi Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm
Papírtokban
ISBN 978-963-289-076-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3333656]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2011.
Sollinger, Emily
Strawberry Shortcake goes to school (magyar)
   Eperke iskolába megy / [írta Emily Sollinger]. - Budaörs : Mirax, [2011]. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-3-6 fűzött
ISBN 963-87266-3-6
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336509]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2011.
Toby had a little lamb (magyar)
   Toby és a kisbárány / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-108-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335600]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2011.
Woods, Freya
Barbie : I can be a popstar storybook (magyar)
   Barbie : lehetnék popsztár : [mese a csillogásról és a hírnévről] / [írta Freya Woods]. - Budapest : Egmont, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-881-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337165]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11079 /2011.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme / írta Neil Gaiman ; rajz. Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones ; ford. Totth Benedek. - [Budapest] : Cartaphilus, [2009]-. - ill., főként színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2887917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Párák évszaka. - 2011. - 212, [2] p.
ISBN 978-963-266-231-2 fűzött : 3480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3329362] MARC

ANSEL
UTF-811080 /2011.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et Cléopâtre (magyar)
   Asterix és Kleopátra / írta René Goscinny ; [ford. Bayer Antal] ; rajz. Albert Uderzo. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 6.)
ISBN 978-963-629-935-4 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3335584]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2011.
Johns, Geoff (1973-)
Green Lantern: secret origin (magyar)
   Zöld Lámpás : a kezdet titka / írta Geoff Johns ; rajz. Ivan Reis ; ford. Polyák Béla. - [Budapest] : Cartaphilus, 2011. - 174, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-266-225-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3329183]
MARC

ANSEL
UTF-8