MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/12/09 12:14:28
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
11082 /2011.
Haben Kraken einen Lieblingsarm? (magyar)
   Hogyan kerülnek a lyukak a sajtba? : közel 300 agyafúrt kérdés és válasz / [ill. Nina Heinke, Daniela Pohl, Andrea Stitz]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 310 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kíváncsi gyerekek lexikona)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-489-7 fűzött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3337885]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2011.
Kriegen Pinguine kalte Füsse? (magyar)
   Miért nem fázik a pingvin lába? : közel 300 agyafúrt kérdés és válasz / [ill. Judith Arndt, Volker Fredrich, Isabel Grosse Holtforth]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 375 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kíváncsi gyerekek lexikona)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-626-6 fűzött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3339743]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11084 /2011.
Gorissen, Burkhardt (1958-)
Ich war Freimaurer (magyar)
   Szabadkőműves voltam / Burkhardt Gorissen ; [ford. Muth Ágota Gizella]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 230 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-252-3 fűzött : 2200,- Ft
Németország - szabadkőművesség - ezredforduló - memoár
061.236.61(430)"199/200"(0:82-94)
[AN 3339993]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2011.
Kertész Ödön (1883-19?)
   A Magyar Izr. Kézmű- és Földművelési Egyesület százéves működésének története / Kertész Ödön ; [szerk. Vajda Orsolya]. - Budapest : M. Zsidó Lvt., [2011]. - 224 p. ; 21 cm. - (Makor, ISSN 1417-6777 ; 8.)
ISBN 978-963-7010-62-0 fűzött
Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület
Magyarország - egyesület - testülettörténet - zsidóság - 19. század - 20. század
061.2(439)MIKÉFE *** 316.347(=924)(439)
[AN 3337213]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2011.
   Mail art - csak szabadon! : [Michel Bohbot mail art-kiállítása] : [2011. június 18 - 2011. november 20.] = Art postal, art posté : collection Michel Bohbot / [a kiállítás kurátora, szerk. ... Csete Mónika] ; [közread. a Bélyegmúzeum]. - Budapest : Bélyegmúz., [2011]. - 62 p. : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-08-1391-4 fűzött
mail art - 20. század - ezredforduló - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2011" *** 73/76(100)"19/200" *** 069.017(44)Bohbot
[AN 3337190]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2011.
   Az MSKSZMSZ 13 éve / [közread. a] Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. - Debrecen : MSKSZMSZ, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége
Magyarország - egyesület - foglalkoztatás
061.2(439)MSKSZMSZ *** 331.5(439)
[AN 3338718]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2011.
   Az Országos Epidemiológiai Központ hagyományai az Országos Közegészségügyi Intézetben, 1927-1997 / közli Melles Márta ; összeáll. Erdős Gyula és Szlobodnyik Judit. - Budapest : Orsz. Epidemiológiai Közp., 2010. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Országos Közegészségügyi Intézet (Budapest)
Magyarország - kutatóintézet - járványtan - fertőző betegség - közegészségügy - testülettörténet
061.6(439-2Bp.)(091) *** 614.4 *** 616.9 *** 614(439)
[AN 3339992]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2011.
   Research conference on information technology : honoring volume on Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology : seventh International PhD & DLA Symposium : October 24-25, 2011 / ed. by Peter Iványi. - Pécs : Univ. of Pécs Pollack M. Fac. of Engineering and Inform. Technology, 2011. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-46-2 kötött
információtechnika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 681.3.004.14
[AN 3339886]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2011.
   Visszatekintés : a Történelmi Igazságtétel Bizottság és az 1956 Magyar Nemzetőrség : két évtized Bács-Kiskun megyében, 1989-2010 / szerk. Kalmár József [et al.]. - Kecskemét : [TIB Bács Kiskun M.-i Szerv.], 2011. - 49 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Történelmi Igazságtétel Bizottság. Bács-Kisun Megyei Szervezet
1956 Magyar Nemzetőrség
Bács-Kiskun megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - testülettörténet - társadalmi szervezet - memoár
061.2(439.155)"1989/2010" *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3338006]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11091 /2011.
   Múlt és jelen : MKE Csongrád Megyei Szervezete - Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 1978-2010 / [szerk. Oros Sándor]. - Szeged : Csongrád M. Könyvtárosok Egyes., 2011. - 77 p. ; 14 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2023-3 fűzött
Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Csongrád Megyei Szervezet
Csongrád megye - könyvtárügy - testülettörténet - egyesület
02(439.181)"197/200" *** 061.2(439.181)
[AN 3337080]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2011.
Sohajdáné Bajnok Katalin
   Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban / Sohajdáné Bajnok Katalin. - Budapest : KI, 2011. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 4.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-201-639-9 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - szolgáltatásmenedzsment - minőségbiztosítás - ezredforduló
02(439)"200" *** 65.018(439)"200" *** 658.562(439)"200" *** 658.011.1(439)"200"
[AN 3335739]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11093 /2011.
   Civileknek médiáról, újságíróktól / [szerk. Kerekes Zoltán] ; kiad. a Retúr Kulturális Egyesület. - Debrecen : Retúr Kult. Egyes., 2011. - 70 p. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-08-2544-3 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció
791.9.096/.097(439) *** 659.3 *** 070(439)
[AN 3338091]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11094 /2011.
Grafton, Anthony (1950-)
The footnote (magyar)
   A lábjegyzet : egy különös történet / Anthony Grafton. - Budapest : L'Harmattan : NMFT, 2011. - 195 p. ; 23 cm. - (Historika, ISSN 2062-8749). (A Német - Magyar Filozófiai Társaság közleményei, ISSN 2060-3622 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-421-6 fűzött : 2200,- Ft
történettudomány - historiográfia - tudományos módszertan
001.81 *** 930.1(100)(091)
[AN 3318721]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2011.
Hideg Éva (1950-)
   Interaktivitás és a jövőkutatás továbbfejlődése / Hideg Éva. - Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2011. - 54 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 19.)
Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-963-503-473-4 fűzött
prognosztika
008.2
[AN 3337611]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2011.
   Keletfény Szövetkezet / [szerk. Antal Balázs] ; [szöveg Burai Árpád]. - Debrecen : [Modem], 2011. - 30 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Megj. a Debrecenben, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központban, 2011. szept. 24-én "Kis debreceni neontörténet" címmel rendezett program alkalmából
Fűzött
Debrecen - Magyarország - fényreklám - kultúratörténet - 20. század - fényképalbum
008(439)"19" *** 628.974(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3338731]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2011.
Marx György (1927-2002)
   A marslakók érkezése : magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét / Marx György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 427 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Angol nyelvű változata "The voice of the Martians" címmel jelent meg. - Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 978-963-05-7723-6 fűzött
tudós - külföldön élő magyar személyiség - híres ember - 20. század
001(100)(=945.11)"19"(092) *** 929(=945.11)(100)
[AN 3342018]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2011.
Trubeckoj, Nikolaj Sergeevič (1890-1938)
   Dzsingisz kán hagyatéka / Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj ; [... az utószót írta Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 160 p. ; 22 cm
A ford. az "Istoriâ, kultura, âzik" (Moskva : Progress, 1995) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-70-4 fűzött : 2400,- Ft
Oroszország - Európa - kultúratörténet - történelem - kultúrafilozófia
008(47) *** 008(4) *** 947 *** 130.2
[AN 3336028]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11099 /2011.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-38-6 kötött : 2440,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3340206]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2011.
Baron-Reid, Colette (1958-)
The map (magyar)
   Éntérkép : találd meg a helyes irányt életed útvesztőjében! / Colette Baron-Reid ; [ford. Gömöri Péter] ; [a verseket ford. Kornelia de Korne]. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-3-4 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3339286]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2011.
Bartlett, Richard (1954-)
The physics of miracles (magyar)
   A csodák fizikája / Richard Bartlett ; [ford. Holecz Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 298-302.
ISBN 978-963-529-117-5 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3339084]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2011.
Gadal, Antonin (1877-1962)
Le triomphe de la Gnose universelle (magyar)
   Az egyetemes Gnózis diadala / Antonin Gadal. - Úny : [Arany Rózsakereszt Vallásközössége], cop. 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Közread. az Arany Rózsakereszt Vallásközössége. - A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ezoterika - katarok
133.25 *** 273.233
[AN 3336705]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2011.
Der Gral und das Rosenkreuz (magyar)
   A Grál és a Rózsakereszt. - Haarlem : Rozekruis Pers ; Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2011. - 99 p. ; 21 cm. - (Kristály sorozat ; 9.)
ISBN 978-963-7420-55-9 kötött
ezoterika - művelődéstörténet
133.25 *** 930.85(100)
[AN 3336674]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2011.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Előrelátások könyve / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2011. - 104, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
A gerincen számozási adatként: 2. - borító- és gerinccím: Fekete táblára fehér krétával írunk
ISBN 978-963-88573-8-5 kötött
okkultizmus
133.25
[AN 3339249]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2011.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Nostradamus : előrelátások könyve / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2011. - 135, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
A gerincen számozási adatként: 1. - borító- és gerinccím: Fehér táblára fekete krétával írunk
ISBN 978-963-88573-7-8 kötött
okkultizmus
133.25
[AN 3339358]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11106 /2011.
Farkas Sándor
   Paks határának védett növényei / Farkas Sándor ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Paks] : Önkormányzat, 2011. - 160 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-08-0956-6 fűzött
Paks - védett növény - flóra
504.73(439-2Paks) *** 581.9(439-2Paks)
[AN 3337605]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2011.
Mezősi Gábor (1952-)
   Environmental capabilities, hazards and conflicts in Hungary / Gábor Mezősi ; [transl. ... by Douglas Bell, ... and György Sípos]. - [Szeged] : Univ K., [2011]. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 200-214.
ISBN 978-615-5106-01-9 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - természeti földrajz - környezeti politika
504.03(439) *** 911.2(439)
[AN 3340274]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2011.
Petrilla Attila
   Magyarország növény- és állatvilága / [írta Petrilla Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9949-88-1 kötött
Magyarország - természeti környezet - gyermekkönyv
502(439)(02.053.2)
[AN 3341669]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2011.
Retek Mihály
   A globális éghajlatváltozás interaktív és komplex forgatókönyveinek modellezése és elemzése / Retek Mihály. - Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2011. - 74 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 25.)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-503-471-0 fűzött
éghajlatváltozás - globális felmelegedés - prognosztika - eseménymodellezés
504.38.054 *** 551.583 *** 303.732.4 *** 008.2
[AN 3337629]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2011.
   Vörösiszap, Magyarország 2010 / [közread. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság]. - [Budapest] : BM Orsz. Katasztrófavéd. Főig., [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Veszprém megye - Kolontár - vörösiszap - katasztrófa - környezetszennyezés - ezredforduló
504.05(439.117) *** 355.58(439.117)
[AN 3337298]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11111 /2011.
Belágyi József (1932-)
   Matematika / Belágyi József, Mátyus László, Nyitrai Miklós ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar. - Utánny. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 162 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-156-0 fűzött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3336656]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2011.
Crilly, Tony
Mathematics (magyar)
   Matematika / Tony Crilly ; [... ford. Seres Iván]. - Budapest : Geographia, 2011. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy kérdések, ISSN 2063-1235)
ISBN 978-963-9547-93-3 kötött
matematika
51
[AN 3337494]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2011.
Kiss Emil (1956-)
   Bevezetés az algebrába / Kiss Emil. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2011. - XVII, 717 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 713-717.
ISBN 978-963-279-113-5 fűzött : 6900,- Ft
algebra - egyetemi tankönyv
512(075.8)
[AN 3343906]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2011.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény / Obádovics J. Gyula. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2011, cop. 1999. - 558 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Bibliogr.: p. 557-558.
ISBN 978-963-244-307-2 kötött : 4950,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 3344517]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11115 /2011.
Gray, Theodore
The elements (magyar)
   Kémiai elemek : kalandozás a világegyetem atomjai között / fényképezte Theodore Gray és Nick Mann ; [... ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Officina '96, 2011. - 240 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 27x27 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-615-5065-06-4 kötött
elem
541.9
[AN 3340558]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11116 /2011.
Burnie, David
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / David Burnie ; [ill. Sam és Steve Weston]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Navigátor)
ISBN 978-963-251-299-0 kötött
 (hibás ISBN 978-963-251-299-X)
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3339359]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2011.
Higginson, Sheila Sweeny (1966-)
Earth (magyar)
   A Föld / Disney ; [szöveg Sheila Higginson és Peter Jepsen] ; [ill. Fernando Güell és Isidre Monés ...]. - Budapest : Egmont, 2011. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2062-4743)
ISBN 978-963-629-883-8 kötött : 2999,- Ft
Föld - geológia - környezettudomány - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 504(02.053.2)
[AN 3337177]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2011.
Kraus Sándor (1950-)
   Barlangföldtani barangolások Budán / Kraus Sándor. - Buda : Szerző, 2011. - 108 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1705-9 fűzött
Buda (városrész) - barlangászat
551.44(439-2Bp.) *** 796.55
[AN 3340139]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2011.
Rudel, Imke (1966-)
Die Erde (magyar)
   A Föld / írta Imke Rudel ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 12.)
ISBN 978-963-89258-8-6 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3337621]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11120 /2011.
Clark, Stuart
The universe (magyar)
   Világegyetem / Stuart Clark ; [... ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Geographia, 2011. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy kérdések, ISSN 2063-1235)
ISBN 978-963-9547-81-0 kötött
világegyetem - kozmológia
524.8
[AN 3337506]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2011.
   Kövesligethy Radó és az asztrofizika kezdetei Magyarországon / szerk. Szabados László. - Budapest : Konkoly Observatory, 2011. - 182 p. ; 30 cm. - (Monographs / Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1216-5824 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8361-53-0 fűzött
Kövesligethy Radó (1862-1934)
Magyarország - csillagász - asztrofizika - 19. század - 20. század
52(439)(092)Kövesligethy_R.
[AN 3336238]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11122 /2011.
Albee, Sarah
Chimpanzees (magyar)
   Csimpánzok / Sarah Albee ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-117-0 kötött
csimpánz - gyermekkönyv
599.88(02.053.2)
[AN 3339678]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2011.
Albee, Sarah
Dolphins (magyar)
   Delfinek / Sarah Albee ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-103-3 kötött
delfin - gyermekkönyv
599.537(02.053.2)
[AN 3338100]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2011.
Albee, Sarah
Elephants (magyar)
   Elefántok / Sarah Albee ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-101-9 kötött
elefánt - gyermekkönyv
599.614(02.053.2)
[AN 3338104]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2011.
Albee, Sarah
Giraffes (magyar)
   Zsiráfok / Sarah Albee ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-100-2 kötött
zsiráf - gyermekkönyv
599.735.4(02.053.2)
[AN 3337933]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2011.
Albee, Sarah
Lions (magyar)
   Oroszlánok / Sarah Albee ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-095-1 kötött
oroszlán - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 3338145]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2011.
Albert László
   Ismerjük fel a gombákat! 3 : hazai védett és veszélyeztetett gombafajok / Albert, Locsmándi, Vasas. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 126 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-689-496-2 fűzött : 2490,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3336378]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2011.
Les animaux du zoo (magyar)
   Állatkerti állatok : [35 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 16 p., [2] fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Állattitkok)
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-541-2 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3340551]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2011.
Animaux en danger (magyar)
   Veszélyeztetett állatok : [35 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 16 p., [2] fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Állattitkok)
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-537-5 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3340546]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2011.
Arlington, Jane
Penguines (magyar)
   Pingvinek / Jane Arlington és Sharon Langdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-116-3 kötött
pingvin - gyermekkönyv
598.45(02.053.2)
[AN 3338662]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2011.
Barnard, Edward S.
Butterflies (magyar)
   Lepkék / Edward S. Barnard ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-121-7 kötött
lepke - gyermekkönyv
595.78(02.053.2)
[AN 3338654]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2011.
Barnard, Edward S.
Foxes (magyar)
   Rókák / Edward S. Barnard ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-119-4 kötött
róka - gyermekkönyv
599.742.1(02.053.2)
[AN 3338642]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2011.
Barnard, Edward S.
Frogs (magyar)
   Békák / Edward S. Barnard ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-118-7 kötött
béka - gyermekkönyv
597.8(02.053.2)
[AN 3338658]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2011.
Bébés animaux (magyar)
   Állatkölykök : [35 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 16 p., [2] fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Állattitkok)
Ford. Réti Anna
ISBN 978-963-297-538-2 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3340518]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2011.
Bíró Sára
   A lovak világa / Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2011. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-85-2 kötött : 2450,- Ft
- gyermekkönyv
599.723(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3339785]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2011.
Borowski, Bianca
Tierrekorde (magyar)
   Állatrekordok / írta Bianca Borowski ; rajz. Dorothea Tust ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 11.)
ISBN 978-963-89259-2-3 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3337616]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2011.
Davies, Nicola
Monsters of the deep (magyar)
   Tengeri szörnyek / írta Nicola Davies ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 24x27 cm + CD-ROM
keretcím: 3D-s képeskönyv
ISBN 978-963-629-826-5 kötött : 4499,- Ft
tengeri állat - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
59(26)(02.053.2)
[AN 3337200]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2011.
Dinya Elek (1949-)
   Biometria az orvosi gyakorlatban / Dinya Elek. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 524 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 516-517.
ISBN 978-963-226-349-6 kötött : 5700,- Ft
biometria - orvostudomány - egyetemi tankönyv
57.087.1(075.8) *** 61
[AN 3341461]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2011.
Grands animaux (magyar)
   Nagy testű állatok : [35 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 16 p., [2] fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Állattitkok)
Ford. Réti Anna
ISBN 978-963-297-540-5 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3340511]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2011.
Kovács Zsolt (1963-)
   Zoomutató : a Veszprémi Állatkert útmutatója = Zooguide : a guide to Veszprém Zoo / [írta és szerk. ... Kovács Zsolt] ; [... publ. ... Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Veszprém : Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., [2011]. - 87 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87704-1-7 fűzött
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark (Veszprém)
Veszprém - állatkert
59.006(439-2Veszprém)
[AN 3336652]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2011.
Kueffner, Susan
Orangutans (magyar)
   Orángutánok / Susan Kueffner ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-120-0 kötött
emberszabású majom - gyermekkönyv
599.88(02.053.2)
[AN 3337916]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2011.
Llewellyn, Claire
Killer creatures (magyar)
   Gyilkos teremtmények / Claire Llewellyn ; [ill. Steve Weston] ; [ford. ... Tóth Attila]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Navigátor)
ISBN 978-963-251-298-3 kötött
ragadozó állat - mérgező állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3339348]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2011.
Lukas, Catherine
Bears (magyar)
   Medvék / Catherine Lukas ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-096-8 kötött
medve - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 3338097]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2011.
Millan, Cesar (1969-)
How to raise the perfect dog (magyar)
   Hogyan neveljünk tökéletes kutyát : kölyökkortól a fiatal felnőttkorig / Cesar Millan és Melissa Jo Peltier ; [ford. Kós Judit]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 291 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-502-0 kötött : 3490,- Ft
etológia - kutya - kutyatartás
591.51 *** 636.7 *** 636.7.088
[AN 3336439]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2011.
   A ragadozók világa. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2011. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-86-9 kötött : 2450,- Ft
ragadozó állat - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 3339791]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2011.
Tátrai Zsuzsa
   Első lépések : az orchideatartás bevezető lépései / Tátrai Zsuzsa ; [kiad. a Magyar Orchidea Társaság]. - 2. kiad. - Budapest : M. Orchidea Társ., [2011]. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
orchidea - virágkertészet
582.594 *** 635.9
[AN 3337873]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2011.
Tátrai Zsuzsa
   Hűvösben virágzó orchideák / Tátrai Zsuzsa ; [... fotóit kész. Forczek Sándor] ; [kiad. a Magyar Orchidea Társaság]. - Budapest : M. Orchidea Társ., [2011]. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
orchidea - virágkertészet
582.594 *** 635.9
[AN 3337859]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2011.
Tátrai Zsuzsa
   Orchideák közelről : gyakorlati tanácsok és tippek az orchideák tartásához / [írta Tátrai Zsuzsa] ; [fotó Tátrai Zsuzsa és Visnyei Mihály] ; [kiad. a Magyar Orchidea Társaság]. - [Budapest] : M. Orchidea Társ., 2010. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
orchidea - virágkertészet
582.594 *** 635.9
[AN 3337126]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2011.
Valéro, Maria José
   365 érdekes állat : minden napra / [szöveg Maria José Valéro] ; [ill. Francisco Arredondo, Fernando Fernandez, ...] ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 197 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-259-1 kötött : 2990,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3342452]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2011.
Wilsdon, Christina
Deer (magyar)
   Szarvasok és őzek / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-102-6 kötött
szarvas - őz - gyermekkönyv
599.735.3(02.053.2)
[AN 3338080]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2011.
Wilsdon, Christina
Hippos (magyar)
   Vízilovak / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-115-6 kötött
víziló - gyermekkönyv
599.731.4(02.053.2)
[AN 3338064]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2011.
Wilsdon, Christina
Kangaroos (magyar)
   Kenguruk / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-098-2 kötött
kenguru - gyermekkönyv
599.224(02.053.2)
[AN 3337943]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2011.
Wilsdon, Christina
Polar bears (magyar)
   Jegesmedvék / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-113-2 kötött
jegesmedve - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 3337960]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2011.
Wilsdon, Christina
Tigers (magyar)
   Tigrisek / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-114-9 kötött
tigris - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 3338095]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2011.
Wilsdon, Christina
Wolves (magyar)
   Farkasok / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Szórakoztató állatvilág)
ISBN 978-963-289-099-9 kötött
farkas - gyermekkönyv
599.742.1(02.053.2)
[AN 3337951]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2011.
Wilsdon, Christina
Zebras (magyar)
   Zebrák / Christina Wilsdon ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-097-5 kötött
lóféle - gyermekkönyv
599.723(02.053.2)
[AN 3338118]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2011.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 5., Cuculliinae II and Psaphidinae / Gábor Ronkay, László Ronkay & Péter Gyulai. - 2011. - 380 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 371-376.
ISBN 978-963-88014-7-0 kötött
[AN 3337581] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11158 /2011.
   20 év a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány életében / [szerk. Csákvári Imre et al.]. Elsősegélynyújtás fogyatékossággal élve / Lendvai Rezső, Lendvai Andrea ; [közread. a] Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány. - Szombathely : Vas M. Mentésügyi Alapítvány, 2011. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88312-1-7 kötött
Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány
Vas megye - mentőszolgálat - alapítvány
614.88(439.111) *** 061.27(439.111)
[AN 3340238]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2011.
Bauer, Joachim (1951-)
Das Gedächtnis des Körpers (magyar)
   A testünk nem felejt : kapcsolataink és életmódunk hatásai idegrendszerünk és génjeink működésére / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 261 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 244-261.
ISBN 978-963-9718-39-5 fűzött : 3200,- Ft
személyiség-lélektan - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat - genetika
159.923 *** 613.865 *** 316.472.4 *** 575
[AN 3337117]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2011.
Belle, Heather
Everything you always wanted to know about ex (magyar)
   Minden, amit tudni akartál az exről : egy korábbi házastárs, szerető, kaland vagy "barát" / Heather Belle, Michelle Fiordaliso. - Budapest : Cor Leonis Films, [2011]. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88891-4-0 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3336842]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2011.
Berente Ági (1968-)
   A méregtelenítés kézikönyve : [gyakorlati útmutató] : [a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-82-6 fűzött
méregtelenítés - természetgyógyászat - egészséges életmód
613.24 *** 615.89
[AN 3340063]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2011.
Berente Ági (1968-)
   Talpmasszírozás otthon / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2010. - 204, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-048-3 fűzött
talpmasszázs
615.82
[AN 3340098]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2011.
   Bioetika és környezeti etika / Nyéky Kálmán szerk. ; [kiad. a Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány]. - Budapest : Család, Ifjúság és Bioetika Int. Alapítvány, 2011-. - 30 cm
erkölcs - bioetika - orvosi etika - környezetvédelem - emberi ökológia
614.253 *** 504.75 *** 504.06 *** 174
[AN 3342546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. átd. kiad. - 2011. - 102 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2474-3 fűzött
[AN 3342549] MARC

ANSEL
UTF-811164 /2011.
Boswijk-Hummel, Riekje (1946-)
Boos (magyar)
   Harag : felismerni, megérteni, elengedni / Riekje Boswijk-Hummel ; [ford. Varnusz Ágnes]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 323 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-35-7 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - indulat
613.865 *** 159.942 *** 316.647.3
[AN 3337153]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2011.
Cosmogirl quiz book (magyar)
   Ismerd meg önmagad! : tesztek és feladatok, hogy megtudd, mi rejlik benned / [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 107, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: CosmoGirl!
ISBN 978-963-629-943-9 fűzött : 1999,- Ft
önismeret - serdülőkor - teszt - ifjúsági könyv
613.865-053.6(02.053.2)
[AN 3335774]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2011.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária és Sarankó Márta]. - 5. kiad. - Budapest : Mérték, 2011. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-27-7 kötött
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3341521]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2011.
   Dióhéj : az egészséges táplálkozás iskolája gyermekeknek és szülőknek / szerk. Martos Éva, Kovács Viktória Anna ; [kiad. Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet]. - 2. kiad. - [Budapest] : OÉTI, 2011. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7137-09-9 fűzött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3344025]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2011.
   Egészséges felek : az egészséges életmódról és a szabadidő kihasz(o)nálásáról szülőknek és gyerekeknek / szerk. Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2010. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 8-9.)
ISBN 978-963-88383-4-6 fűzött
egészséges életmód - mentálhigiénia - szabadidő-felhasználás
613 *** 613.865 *** 379.8
[AN 3339768]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2011.
   Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban : [az eredményes iskolakezdés hét kritikus alapkészségének országos helyzetképe és a pedagógiai tanulságok] : [DIFER programcsomag] / [alkotószerk. Nagy József] ; [szerzők Nagy József et al.]. - Szeged : Mozaik, 2011. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-[120].
ISBN 963-697-438-1 fűzött
gyermeklélektan - képesség - iskolaérettség - képességvizsgálat
159.928 *** 371.212.22 *** 372.367
[AN 3343970]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2011.
Essential haematology (magyar)
   A hematológia alapjai / szerk. A. V. Hoffbrand, ... P. A. H. Moss, ... J. E. Pettit ; [ford. Tordai Attila]. - Budapest : Medicina, 2011. - 396 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-252-9 fűzött : 8900,- Ft
hematológia
612.1
[AN 3340465]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2011.
   Gyakorlati gyermekgyógyászat / szerk. Czinner Antal ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2011. - 433 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9129-74-0 fűzött
gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8)
[AN 3341630]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2011.
Heinisch Mónika (1977-)
   Andalodó : nyugtató helyett... : a stresszkezeléstől a harmonikus élet megteremtéséig / Heinisch Mónika. - Nagykovácsi : Borostyán Kapu Bt., 2011. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-08-1834-6 fűzött
stresszkezelés - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3337678]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2011.
Hoffmann, Brigitte
Streiten und vertragen (magyar)
   Veszekedés és kibékülés / írta Brigitte Hoffmann ; rajz. Dorothea Tust ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 14.)
ISBN 978-963-89259-1-6 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
személyiség-lélektan - konfliktuskezelés - gyermekkönyv
159.923(02.053.2)
[AN 3337632]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2011.
   Humorálpatológia : a magyar patológia humora / szerk. Méhes Gábor ; [ill. Gomba Szabolcs] ; [közread. a] Magyar Patológusok Társasága. - [Budapest] : M. Patológusok Társ., 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2148-3 fűzött
orvostudomány - karcolat
61(0:82-43)
[AN 3339817]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2011.
Illustrated atlas of human body (magyar)
   A kültakaró, a csontok és az izomrendszer / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 2.)
Borítócím: Emberi test
ISBN 978-963-251-330-0 kötött : 1690,- Ft
emberi test - anatómia
611.7
[AN 3338881]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2011.
Karsay Eszter
   És velem ki törődik? / Karsay Eszter. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1313-6 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia - életvezetés
613.865 *** 244
[AN 3337128]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2011.
Kelley-Lainé, Kathleen
Peter Pan ou L'enfant triste (magyar)
   Peter Pan, avagy A szomorú gyermek / Kathleen Kelley-Lainé ; [ford. Lenkei Júlia]. - Budapest : Oriold és Tsai, 2011. - 175 p. ; 21 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
ISBN 978-963-9771-04-8 fűzött
Barrie, James Matthew (1860-1937). Peter Pan
gyermeklélektan - mélylélektan - angol irodalom története - kanadai francia irodalom - memoár
159.964.2 *** 159.922.7 *** 820(092)Barrie,_J._M. *** 840-94(71)=945.11
[AN 3340226]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2011.
Kirpalani, Jayanti
Dreams and reality (magyar)
   Álom és valóság / Jayanti Kirpalani. - Budapest : BKWSU Mo., cop. 2011. - 41, [2] p. ; 13 cm
ISBN 978-963-08-2116-2 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3338082]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2011.
Mearns, Dave
Person-centred counselling in action (magyar)
   A személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás a gyakorlatban / Dave Mearns & Brian Thorne ; [ford. Draskóczy Magda]. - Budapest : Oriold, 2011. - 251 p. ; 20 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 231-240.
ISBN 978-963-9771-52-9 fűzött
pszichoterápia - individuálpszichológia
159.923 *** 615.851
[AN 3339826]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2011.
   Munkahigiénés gyakorlatok / szerk. Ungváry György ; kiad. az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet. - Budapest : OMFI, 2011. - 177 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2073-8 fűzött
munkaegészségügy
613.6 *** 331.47
[AN 3336517]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2011.
   Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 588 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-350-2 kötött : 9600,- Ft
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3344475]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2011.
   A párkapcsolatok iskolája / [szerk. Gutman Bea]. - 2. kiad. - Budapest : Jaffa : Kulcslyuk K., 2011. - 277 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-9971-78-3 kötött : 3490,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - szerelem - nemi élet
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6 *** 613.88
[AN 3339981]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2011.
Pechó Zoltán (1936-)
   Tájékoztató a sterilizálásról : az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve / írta és szerk. Pechó Zoltán, Milassin Márta ; [közread. az] Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya. - 6. átd. kiad. - Budapest : Orsz. Epidemiológiai Közp. Dezinfekciós Oszt., 2010. - 404 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-404.
ISBN 978-963-06-7698-4 fűzött
csírátlanítás
614.48
[AN 3340009]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2011.
Pécsi Sürgősségi Napok (6.) (2011)
   VI. Pécsi Sürgősségi Napok : 2011. szeptember 30 - október 1. : előadáskivonatok = VI. Critical Care Days in Pécs : 30th September - 1st October, 2011 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend. a Magyar Ápolástudományi Társaság, PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - Pécs : PTE ETK, 2011. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7178-65-8 fűzött
Magyarország - mentőszolgálat - elsősegélynyújtás - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány
614.8(439)
[AN 3339807]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2011.
   Perinatológiai továbbképzés / [szerk. Pajor Attila]. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 252 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2400-2 fűzött
terhesség - szülés - csecsemőgondozás - kórtan
618.4 *** 613.95 *** 618.3
[AN 3337757]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2011.
Rama Swami (1925-1996)
Sadhana (magyar)
   A spirituális élet lényege : útmutató társ a keresőnek / Szvámí Ráma ; [ford. Mezősi Anna]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-36-4 fűzött : 2200,- Ft
ezoterika - életvezetés - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3337151]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2011.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Nők és férfiak / Ranschburg Jenő ; [ill. Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 342 p. : ill. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
Bibliogr.: p.: 333-339.
ISBN 978-963-248-097-8 kötött : 4500,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3339280]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2011.
Smith, Miranda
Human body (magyar)
   Az emberi test / Miranda Smith ; [a 3D illusztrációkat Rajeev Doshi ... kész.] ; [ford. ... Magyarosi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Navigátor)
ISBN 978-963-251-300-3 kötött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3339386]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2011.
Stone, Joanne
Pregnancy for dummies (magyar)
   A terhesség / Joanne Stone, Keith Eddleman, Mary Duenwald ; [ford. Tátrai Péter]. - Budapest : Panem, 2011. - XVIII, 382 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-530-0 fűzött : 3400,- Ft
terhesség
618.2
[AN 3339071]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2011.
Szavai Nagy Lajos
   Imre vagyok, alkoholista : egy józan vallomása majdnem eltékozolt életéről / az életrajzi dokumentumregényt lejegyezte Szavai Nagy Lajos. - [Pécs] : Nagy L., cop. 2010. - 188 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-08-0262-8 fűzött
ISBN 963-08-0262-7
alkoholizmus - memoár
613.81(0:82-94)
[AN 3340270]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2011.
Szirmai Imre (1942-)
   A neurológiai beteg vizsgálata képekben / Szirmai Imre, Kamondi Anita, Kovács Tibor. - Budapest : Aquincum, 2011. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87803-7-9 fűzött
orvosi diagnosztika - ideggyógyászat
616.8-07
[AN 3343910]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2011.
Tatay, Simone
Das Stress-weg-Buch (magyar)
   A stressz ellen / Simone Tatay ; [ford. Suszter-Pártay Timea]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-03-0 fűzött : 2500,- Ft
torna - mentálhigiénia - stressz
613.71 *** 613.865 *** 612.06
[AN 3339229]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2011.
Vansteenwegen, Alfons (1941-)
Ondanks de liefde (magyar)
   Pedig szeretjük egymást.. : hogyan éljük túl a félrelépést? / Alfons Vansteenwegen, Maureen Luyens ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-9718-37-1 fűzött : 2700,- Ft
hűtlenség - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 3337104]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2011.
Wheat, Ed (1926-2001)
Intended for pleasure (magyar)
   Örömre teremtve : szexuális életről házasoknak / Ed és Gaye Wheat ; [ford. Dornai Sándor, Dornai Erika, Egri István] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - 4. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2011. - 273 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-07-0)
nemi élet - házasság - párkapcsolat
613.88 *** 241 *** 265.5
[AN 3337905]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2011.
   A WHO Egészséges Városok Programja Magyarországon / [szerk. Nagy Zsuzsanna] ; [közread. az] Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége. - Pécs : Egészséges Városok Mo. Szövets., 2011. - 55 p. : ill., színe, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 55.
Magyarország - egészségnevelés - környezet-egészségügy - egészségpolitika
614(439) *** 504.064(439) *** 504.03(439)
[AN 3339041]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2011.
Yugovich, Robert
   Narkománia : az én gyerekem nem olyan! / [Robert Yugovich]. - Budapest : Atlantic Press, 2011. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-43-8 fűzött : 990,- Ft
kábítószer-fogyasztás - ifjúság
613.83 *** 364.272-053.6
[AN 3339814]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11197 /2011.
Bóbis Ildikó
   Energia-tanácsadók kézikönyve / ... Király Zsuzsanna, Lohász cecília szerk. ; [szerzők Bóbis Ildikó, Lohász Cecília, Varga Perke András] ; [kiad. az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ]. - [Budapest] : Energiaklub, 2011. - 93 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-5052-06-4 fűzött
energetika - energiagazdálkodás - útmutató
620.9(036)
[AN 3340399]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2011.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártás-technológia / Dudás Illés. - Budapest : Műszaki Kvk., [2004]-. - 24 cm
Az 5. köt. társszerzői Lierath, Friedhelm, Varga Gyula
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2546941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Megmunkáló eljárások és szerszámaik, fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik. - 2011. - [2], VIII, 538 p.
Bibliogr.: p. 521-533.
ISBN 978-963-16-6531-4 kötött
fémmegmunkálás - egyetemi tankönyv
621.9(075.8)
[AN 3341561] MARC

ANSEL
UTF-811199 /2011.
Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia (9.) (2011) (Debrecen)
   Energoexpo 2011 : Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : Debrecen ..., 2011. szeptember 27-29. : katalógus : catalogue. - Debrecen : V-Trade Kiállítások Kft., 2011. - 138 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88526-2-5 fűzött
energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3339769]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2011.
   Erre van előre! : egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon : Vision 2040 Hungary 1.0 / [Munkácsy Béla szerk.] ; [közread. a] Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület. - Szigetszentmiklós : Környezeti Nevelési Hálózat Orsz. Egyes., 2011. - 155 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2024-0 fűzött
Magyarország - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás - 21. század - cselekvési program
620.9(439)"20"
[AN 3336153]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2011.
International Conference on Clean Technologies in the Steel Industry (2.) (2011) (Budapest)
   2nd International Conference on Clean Technologies in the Steel Industry : 26-28 September 2011, Budapest ... : abstracts / [... org. by the Hungarian Mining and Metallurgical Society]. - [Budapest] : Hung. Mining and Metallurgical Soc., [2011]. - 120 p. ; 21 cm
Fűzött
fémipar - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
621.7/.9 *** 504.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3336643]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11202 /2011.
Ajtonyi István (1943-)
   Ipari kommunikációs rendszerek / Ajtonyi István. - Miskolc : Aut-Info Kft., 2008-. - 25 cm
hírközlő rendszer - irányítástechnika
681.326.32 *** 681.5 *** 621.39
[AN 2824701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszerek. - 2011. - 467 p. : ill., részben színes. - (Ipari automatizálási és informatikai sorozat, ISSN 1789-5456 ; 6.)
Bibliogr.: p. 455-457.
ISBN 978-963-08-1516-1 kötött
vezeték nélküli híradástechnika - hírközlő rendszer - irányítástechnika
681.326.32 *** 681.5 *** 621.39
[AN 3335770] MARC

ANSEL
UTF-811203 /2011.
Buza Antal
   Az adatbáziskezelés alapjai / Buza Antal. - [Dunaújváros] : Buza A., 2011. - IV, 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-08-2027-1 fűzött
adatbázis-kezelő rendszer - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8)
[AN 3339808]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2011.
Hussey, Tris
Create your own blog (magyar)
   Blogok kezdőknek és profiknak / Tris Hussey ; [ford. ... Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - 300 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-84-9 fűzött : 2800,- Ft
internet - HTML-szerkesztés - blog
681.324Internet
[AN 3337802]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2011.
Jákó Péter
   A digitális rádiózás / Jákó Péter ; [kiad. az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet]. - Budapest : AKTI, 2010. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 978-963-88287-2-9 kötött : 3800,- Ft
hangtechnika - digitális technika - rádiótechnika
681.327.8 *** 681.846.5 *** 621.396
[AN 3337098]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Adobe Illustrator CS5 biblia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103839. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-801-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3341415]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Illustrator [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103842. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-803-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3341431]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Illustrator [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103840. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-805-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3341421]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Illustrator [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.47 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103841. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-802-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3341425]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Illustrator [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103844. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-804-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 3341434]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 47.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103834. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-796-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3341375]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 19 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103836. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-798-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3341385]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103835. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-721-1)
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3341380]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103837. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-799-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3341391]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103838. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-800-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3341396]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 45.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103855. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-816-4)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341512]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 47 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103786. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-816-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339527]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103845. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-806-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341486]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-817-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341516]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103846. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-807-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341489]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103825. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-818-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341312]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103847. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-808-9)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341492]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103824. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-808-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341307]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103848. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-809-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341494]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103823. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-820-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341306]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103849. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-810-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341496]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103822. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-821-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341303]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103850. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-811-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341501]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103821. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-822-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341301]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103851. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-812-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341504]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103820. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-823-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341299]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103852. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-813-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341507]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103819. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-824-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341298]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103853. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-814-0)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341508]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103818. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-825-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341295]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103854. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-815-7)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341509]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2012 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103817. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-826-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3341288]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 35.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103774. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-838-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339360]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 37.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103763. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-827-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339231]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103784. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-828-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339399]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103773. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-841-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339337]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103783. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-829-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339397]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103772. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-842-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339285]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103782. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-830-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339393]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103771. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-843-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339282]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103781. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-831-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339391]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103770. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-844-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339278]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103780. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-832-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339385]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103769. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-845-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339276]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103779. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-833-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339379]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103768. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-846-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339272]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103778. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-834-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339375]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103767. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-847-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339266]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103777. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-848-5)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339371]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103766. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-848-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339262]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103776. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-814-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339369]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103765. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-849-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339257]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103775. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-815-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339365]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2012 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103764. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-850-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3339252]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : alapok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103826. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-777-8
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341316]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : feladatok és megoldások 1. / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 18.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103831. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-782-2
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341346]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : feladatok és megoldások 2. / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 18 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103832. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-783-9
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341349]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : formázás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103827. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-778-5
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341336]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : haladóknak / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103829. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-780-8
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341338]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103830. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-781-5
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341343]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 74.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103833. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-792-1
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3341353]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Publisher 2010 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103444. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-794-5
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 3329431]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Publisher 2010 [elektronikus dok.] : alapok / Pétery Kristóf. - Szöveg és képek (pdf : 7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103446. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-743-3
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 3329434]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2011.
Pétery Kristóf (1955-)
   Publisher 2010 [elektronikus dok.] : szövegkeretek / Pétery Kristóf. - Szöveg és képek (pdf : 4.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103445. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-744-0
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 3329432]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2011.
Reynolds, Garr
The naked presenter (magyar)
   A meztelen előadó : természetes és hatásos preZENtáció diákkal vagy azok nélkül / Garr Reynolds ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 213 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-304-062-1 fűzött : 3900,- Ft
prezentációs grafika - kommunikáció
519.688PowerPoint *** 316.77
[AN 3337829]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2011.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Korszerű szabályozási rendszerek számítógépes tervezése : egyetemi tankönyv / [írta Szabolcsi Róbert] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Robotika Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2011. - 415 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5057-26-7 fűzött
szabályozás - irányítástechnika - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.688MATLAB(075.8) *** 681.5(075.8)
[AN 3340367]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11272 /2011.
   A bélyeges téglák II : ipartörténetünk "jeles" emlékei : kiállítási katalógus / [szerk. Herczig Béla] ; [kiad. Monarchia BTE]. - Mosonmagyaróvár ; Baj : Monarchia BTE, 2011. - 48, [8] p. : ill., főként színes ; 30 cm + mell.
A kiállítást Mosonmagyaróváron, 2011-ben tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-0-4 fűzött
Győr-Sopron megye - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - kiállítási katalógus
666.71(439.114) *** 061.4(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3336638]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2011.
   Fejlődési lehetőségek az építőipar területén : ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia ... : 2011. október 28., Budapest ... : konferencia kiadvány / [főszerk. Hajdu Miklós] ; [szerk. Sferle-Baranyai Tímea]. - Budapest : Terc Kft., 2011. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8062-63-5 fűzött
építőipar - műszaki fejlesztés - innováció - építőipari tervezés - konferencia-kiadvány
69 *** 69.001 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3340452]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2011.
Gáspár László (1943-)
   Közlekedési létesítmények élettartama / Gáspár László, Horvát Ferenc, Lublóy László. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 323 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-73-3 kötött : 4500,- Ft
közlekedési létesítmény - élettartam - tervezés - útfenntartás - pályafenntartás
625.7/.8 *** 625.17 *** 624.07
[AN 3337245]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2011.
   Innovative materials and technologies for concrete structures : proceedings of the FIB Congress : Balatonfüred, ... 22 to 23 September 2011 : [the 7th Central European Congress on Concrete Engineering] : [Balatonfüred, ... 22-23 September 2011] : [proceedings] / ed. by György L. Balázs ... and Éva Lublóy ; [... org. FIB Hungary]. - [Budapest] : [BMGE], cop. 2011. - [3], XI, 496 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-036-0 fűzött
vasbeton - teherhordó szerkezet - építőipar - konferencia-kiadvány
624.012.45 *** 693.55 *** 624.07 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3337271]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2011.
Iványi M. Miklós
   Multi-storey steel frames with semi-rigid connections : experimental analysis / Miklós M. Iványi, Miklós Iványi, Péter Iványi. - Pécs : Pollack Press, 2011. - 175 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: 173-175.
ISBN 978-963-7298-45-5 kötött
acélszerkezet - magasépítés - tervezés
624.014.2 *** 624.94
[AN 3339880]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2011.
Iványi Miklós (1940-)
   Analysis and design of orthotropic steel bridges / Miklós Iványi, Miklós M. Iványi. - Pécs : Pollack Press, 2011. - 249 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-393-3 kötött
acélszerkezet - hídépítés
624.014.2 *** 624.21/.8
[AN 3339870]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11278 /2011.
Les animaux familiers (magyar)
   Hobbiállatok : [35 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 16 p., [2] fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Állattitkok)
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-542-9 fűzött
hobbiállat - gyermekkönyv
636.045(02.053.2)
[AN 3340499]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2011.
Bíró Sára
   A kutyák világa / Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-83-8 kötött : 2450,- Ft
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3339720]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2011.
Bíró Sára
   A macskák világa / Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2011. - 55 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-84-5 kötött : 2450,- Ft
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3339708]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2011.
Chiens et chats (magyar)
   Kutyák és macskák : [35 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 16 p., [2] fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Állattitkok)
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-539-9 fűzött
kutya - macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2) *** 636.7(02.053.2)
[AN 3340470]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2011.
Rudel, Imke (1966-)
Hunde und Wölfe (magyar)
   Kutyák és farkasok / írta Imke Rudel ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 13.)
ISBN 978-963-89259-3-0 fűzött : 450,- Ft : 8,50 RON : 240 RSD : 1,95 EUR
kutya - farkas - gyermekkönyv
636.7(02.053.2) *** 599.742.1(02.053.2)
[AN 3337624]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2011.
   Synergy in the technical development of agriculture and food industry [elektronikus dok.] : abstract of the II. International Conference of the CIGR Hungarian National Committee, the Faculty of Mechanical Engineering of the Szent István University, and the Agricultural Engineering Board of the Hungarian Academy of Sciences : Gödöllő, ... 9-15. October 2011 / [ed. László Magó, Zoltán Kurják]. - Szöveg és képek. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-250-0
agrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3337242]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11284 /2011.
Bártfai László
   155 gombás étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, 2011. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-588-9 fűzött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3339068]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2011.
Bártfai László
   155 sajtos étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, 2011. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-585-8 fűzött
sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3
[AN 3339055]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2011.
   Hagymát hagymával : ételreceptek a Maros völgyéből / [kiad. Makói Kistérség Többcélú Társulása]. - [Makó] : Makói Kistérség Többcélú Társulása, [2011]. - 71 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-217-703-7 fűzött
Makó - ételspecialitás - hagyma - szakácskönyv
641.55(083.12):635.25/.26 *** 641.568(439-2Makó)(083.12)
[AN 3342517]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2011.
Havas Dóra
   Lila füge : szakácskönyv / Havas Dóra. - [Budapest] : Boook K., 2011. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88942-7-4 kötött : 4490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3340336]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2011.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 halétel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-465-5 fűzött : 1399,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3340425]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2011.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 vendégváró étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-466-2 fűzött : 1399,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3340412]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2011.
Muhr, Gisela
Plätzchenbacken schnell und leicht (magyar)
   Aprósütemények könnyen és gyorsan / [szöveg Gisela Muhr]. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - Műanyag tésztaszaggató formával
ISBN 978-615-5104-16-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3339711]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2011.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie does... Spain, Italy, Sweden, Morocco, Greece, France (magyar)
   Jamie belevág.. : spanyol, olasz, svéd, marokkói, görög, francia receptek : könnyed variációk nemzeti ételekre / [Jamie Oliver] ; fotó David Loftus ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 359 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-530-737-1 kötött : 6500,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3340271]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [24 óra] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Tatabánya : Axel Springer-Mo. Komárom-Esztergom M. Irodája, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337239]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Békés megyei hírlap] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Békéscsaba : Népújság Kft., [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337205]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Dunántúli napló] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Pécs : Axel Springer-Mo. Baranya M. Irodája, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337191]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Heves megyei hírlap] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Eger : Axel Springer-Mo. Heves M. Irodája, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337250]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Petőfi népe] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Kecskemét : Petői Lap- és Kvk., [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337243]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Somogyi hírlap] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Kaposvár : Axel Springer-Mo. Somogy M. Irodája, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337256]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Tolnai népújság] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Szekszárd : Axel Springer-Mo. Tolna M. Irodája, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337234]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2011.
   Olvasóink receptjei mesterfokon : [Új néplap] : [válogatás olvasóink 2010. évi receptjeiből] / [szerk. Szundi Zoltánné]. - Szolnok : Axel Springer-Mo. Jász-Nagykun-Szolnok M. Irodája, [2010]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3337290]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2011.
Ramsay, Gordon (1967-)
Christmas with Gordon (magyar)
   Karácsony Gordon Ramsay-vel / Emily Quah közrem. ; fényképek Chris Terry. - Pécs : Alexandra, 2011. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-638-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3339909]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2011.
The Taste of home baking book (magyar)
   Nagy süteményeskönyv : az otthon ízei / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 510 p. : ill., színes ; 26 cm
Kapcsos borítóban
ISBN 978-963-289-079-1 fűzetlen
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3335265]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11302 /2011.
Blackburn, Simon
Philosophy (magyar)
   Filozófia / Simon Blackburn ; [... ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Geographia, 2011. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy kérdések, ISSN 2063-1235)
ISBN 978-963-9547-62-9 kötött
filozófia
1
[AN 3337502]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2011.
Carothers, Merlin
God's secret weapon (magyar)
   Isten titkos fegyvere: az öröm / Merlin R. Carothers ; [ford. Erdeős Éva]. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 138 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 173.)
ISBN 978-963-9281-94-3 * fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-94-3)
öröm - hit - életvezetés - vallásos irodalom
17.023.34 *** 211 *** 613.865 *** 244
[AN 3338135]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2011.
Singer Magdolna (1952-)
   Boldogan éltek, míg meg nem haltak.. : ...és azután? : segítség a gyászban, foglalkoztatókönyv gyerekeknek és szülőknek / Singer Magdolna ; [Rutkai Bori rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 22, [25] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9049-6 kötött : 2490,- Ft
gyászolás - mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
128 *** 393.7 *** 159.942 *** 613.865 *** 087.5
[AN 3340678]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2011.
   Az új Husserl : szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből / vál., ford. és bevezetőkkel ellátta Varga Péter András és Zuh Deodáth. - Budapest : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2011. - 224 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-426-1 fűzött : 2400,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - filozófus - fenomenológia - 19. század - 20. század
1(430)Husserl,_E. *** 165.62
[AN 3337868]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11306 /2011.
Átányi László (1938-)
   Barni és a repülő fa / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2011. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3337286]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2011.
Barbarić, Slavko (1946-2000)
Postite srcem (magyar)
   Böjtöljetek szívből / Slavko Barbarič ; [ford. Neményi Klára]. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 221 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 172.)
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-9281-93-6 * fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-93-6)
böjt
248.153.4
[AN 3337656]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2011.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   "...és az üstökös eltűnt szemünk elől" : Prohászka életének utolsó hónapjai / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2011. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Írások Prohászkáról ; 6.)
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-88578-6-6 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3340421]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2011.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2011. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-956-7 kötött : 2500,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3341381]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2011.
Burpo, Todd
Heaven is for real (magyar)
   Igazából mennyország : egy kisfiú megdöbbentő története a mennyországba tett utazásáról és csodálatos visszatéréséről / Todd Burpo és Lynn Vincent ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 197 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-5-8 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3339420]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2011.
Degl'Innocenti, Martina
Bibbia (magyar)
   Biblia : történetek és képek / Martina Degl'Innocenti, Stella Marinone ; [ford. V. Pánczél Éva]. - Budapest : Grafo, 2011. - 606, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-9485-65-5 kötött : 5200,- Ft
Biblia
művészettörténet - bibliai történet
22.046 *** 73/76(100)
[AN 3339223]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2011.
Greschat, Martin (1934-)
Martin Bucer (magyar)
   Martin Bucer : egy reformátor és a kor, amelyben élt / Martin Greschat ; [ford. Koczó Pál]. - Budapest : Kálvin, 2011. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 308-329.
ISBN 978-963-558-180-1 kötött : 2900,- Ft
Bucer, Martin (1491-1551)
Németország - reformátor - protestáns egyház - 16. század - egyháztörténet - reformáció
284(430)(092)Bucer,_M. *** 284(430)"15"
[AN 3340168]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2011.
Hubert Ildikó (1949-)
   "Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája" : Kulcsár György és művei / Hubert Ildikó. - Budapest : Luther, 2011. - 140 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-48-2 fűzött : 690,- Ft
Kulcsár György (?-1577)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 16. század - prédikáció
284.1(439)(092)Kulcsár_Gy. *** 252
[AN 3338193]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2011.
Ivanics Melinda
   "Ki dolgát mind az Úrra hagyja..." : az Alberti Evangélikus Gyülekezet története 1711-2011 között : 300 év krónikája, tricentenáriumi megemlékezés / [Ivanics Melinda]. - [Albertirsa] : Alberti Evangélikus Egyházközség, [2011]. - 160 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-08-2235-0 kötött
Alberti Evangélikus Egyházközség (Albertirsa)
Alberti - egyháztörténet - egyházközség protestáns egyházakban - evangélikus egyház - protestáns lelkész - egyházi iskola - iskolatörténet - általános iskola
284.1(439-2Alberti)(091)(092) *** 373.3(439-2Alberti)(091)
[AN 3340306]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2011.
   Kezek evangéliuma : kézikönyv és lelki útravaló a diakóniában dolgozóknak / [összeáll. és szerk. Hafenscher Károly]. - Budapest : Luther, 2011. - 154 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-963-9979-46-8 kötött
Magyarország - diakónia - szeretetszolgálat - evangélikus egyház
266.3(439) *** 258 *** 284.1(439)
[AN 3339422]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2011.
Kovács József (1956-|)
   Visitatio canonica a gyulai plébánián, 1715-1993 / Kovács József. - Szeged : Gerhardus, 2011. - 299 p. ; 20 cm. - (Szeged-csanádi egyházmegyei könyvtár, ISSN 2063-0514 ; 1.)
Bibliogr.: p. 235-273. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88914-7-1 fűzött
Gyula - egyháztörténet - egyházközség - történelmi forrás
282(439-2Gyula)"1715/1993"(093)
[AN 3337480]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2011.
Lafon, Michel (1922-)
Prier 15 jours avec petite soeur Magdaleine de Jesus (magyar)
   Imádság 15 napon át Magdeleine-nel, Jézus kistestvérével / írta Michel Lafon ; [ford. Takács Károlyné Sarbó Sári]. - Budapest : Új Ember, cop. 2011. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-20-1 fűzött : 1450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3337602]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2011.
Literáty Zoltán (1976-)
   A szeretet játéka : prédikációk Budán / Literáty Zoltán. - Budapest : [Literáty Z.], 2011. - 195 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0862-0 fűzött : 1000,- Ft
prédikáció
252
[AN 3336371]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2011.
   Living together : projects promoting inclusion in 11 EU cities : At home in Europe project / [publ. by the] Open Society Foundations. - New York [N.Y.] ; London ; Budapest : OSF, cop. 2011. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-1-936133-52-9
Európa - kisebbség - iszlám - bevándorlás - társadalmi helyzet - ezredforduló
297(4) *** 316.347(=00)(4) *** 325.14(4)"200" *** 304(4)"200"
[AN 3340676]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2011.
Lončar, Josip (1964-)
Sila odozgor (magyar)
   Erő a magasból : álmok, látomások és próféciák / Josip Lončar ; [ford. Mester Imre]. - Budapest : Marana Tha, 2011. - 232 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 174.)
ISBN 978-963-9281-95-0 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - Szentlélek Isten - bibliamagyarázat
244 *** 225.07 *** 231.3
[AN 3338092]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2011.
Luther, Martin (1483-1546)
   Bibliafordítás, vigasztalás, imádság / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán]. - Budapest : Luther, 2011. - 734 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 5.)
Bibliogr.: p. 684-695.
ISBN 978-963-9979-47-5 kötött : 4990,- Ft
Németország - imádkozás - reformáció - 16. század - bibliamagyarázat - történelmi forrás
248.143 *** 22.07 *** 284(430)"15"(093)
[AN 3339988]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2011.
   Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika és kegyhely története = History of the Our Lady Basilica and shrine at Máriabesnyő / [közread. a] Máriabesnyői Plébánia. - Gödöllő : Máriabesnyői Plébánia, 2011. - 43 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Máriabesnyő - kegyhely - templom - keresztény művészet
248.153.8(439-2Máriabesnyő) *** 726.54(439-2Máriabesnyő) *** 246
[AN 3337694]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2011.
Markschies, Christoph (1962-)
Die Gnosis (magyar)
   A gnózis / Christoph Markschies ; [ford. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 161 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-239-4 kötött : 1980,- Ft
gnoszticizmus
273.1
[AN 3340127]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2011.
Meaney, Marie Cabaud
Embracing the cross of infertility (magyar)
   A meddőség keresztje / Marie Cabaud Meaney ; [ford. Istvánfi Gáborné]. - [Budapest] : Alfa Szövets., 2011. - 95 p. ; 20 cm. - (αnya-ország, ISSN 1417-5339 ; 7.)
ISBN 978-963-08-1869-8 fűzött
terméketlenség - vallásos irodalom - memoár - interjú
244 *** 612.663(0:82-94)
[AN 3340346]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
Józsua és az állatok (angol)
   Joshua and the animals : parallel stories for pre-school and early primary grade children / Mónika Miklya Luzsányi ; [... transl. Katalin Abrudan]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Publ. House, cop. 2011. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
Ill. Kelemen Czakó Rita
ISBN 978-615-5141-13-3 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3339313]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2011.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Józsua és az állatok : párhuzamos történetek ovisoknak, kisiskolásoknak / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf. Kelemen Czakó Rita]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2011. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5141-12-6 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3339302]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2011.
   New movements in religion : theories and trends : 10th Conference of the European Association for the Study of Religions : 18-22 September, 2011, Budapest ... : programme and abstracts / [org., publ. by the Hungarian Association for the Academic Study of Religions]. - Budapest : Hung. Assoc. for the Academic Study of Religions, [2011]. - 247 p. ; 22 cm
Fűzött
vallásszociológia - kereszténység - konferencia-kiadvány
261 *** 23/28 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3335178]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2011.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
Beyond the mirror (magyar)
   A tükrön túl : gondolatok a halálról és az életről ; Jézus nevében : gondolatok a lelkivezetésről / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - Budapest : Ursus Libris, 2011. - 131 p. ; 20 cm
Egys. cím: Beyond the mirror ; In the name of Jesus
ISBN 978-963-9718-38-8 fűzött : 1750,- Ft
vallásos irodalom - lelkipásztorkodás - memoár
244(0:82-94) *** 253
[AN 3337138]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2011.
Pályi Gyula (1936-)
   A torinói lepel / Pályi Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 239 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Az előszó olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 227-238.
ISBN 978-963-277-270-7 kötött : 2800,- Ft
művelődéstörténet - krisztológia - rejtély - kormeghatározás
232.96 *** 902.6 *** 001.94 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3341337]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2011.
   Patres : olvasmányok az I. évezred keresztény irodalmából / összeáll. Perendy László. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 690 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-246-2 kötött : 3200,- Ft
ókeresztény irodalom - vallásos irodalom - antológia
281 *** 244(0:82-822)
[AN 3339908]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2011.
Pierre (abbé) (1912-2007)
Testament (magyar)
   Testamentum.. / Abbé Pierre ; szerk. Danièle Guilbert ; [ford. Somorjai Gabi]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-015-4 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3337699]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2011.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Napló / Prohászka Ottokár ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2011-. - 21 cm
Fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - századforduló - 20. század - napló
282(439)(092)Prohászka_O.(0:82-94)
[AN 3340444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1877-1905 / [szerk. Felsővályi Ákos]. - 2011. - 419 p. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-88578-7-3
[AN 3340457] MARC

ANSEL
UTF-811333 /2011.
Slachta Margit (1884-1974)
   Slachta Margit lelki öröksége / [... szerk. és a szöveget gond. Berkecz Franciska]. - Budapest : Salkaházi S. Alapítvány : Szociális Testvérek Társ., 2011-. - 21 cm
Slachta Margit (1884-1974)
Societas Sororum Socialium
Magyarország - egyházi személy - katolikus egyház - keresztény egyesület és szervezet - 20. század
267(439)(092)Slachta_M. *** 282(439)
[AN 3338056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1923-1933. - 2011. - 202, [4] p. - (Forrásaink ; 1.)
ISBN 978-963-08-1447-8 fűzött
[AN 3338057] MARC

ANSEL
UTF-811334 /2011.
Sztanevné Rácz Katalin
   Én veled leszek : Izsák- és Jákób-történetek : Mózes első könyve nyomán, 24-25., 27-33., 35. rész / kész. Sztanevné Rácz Katalin ... ; Álmosd Phaedra fotó ; Miklya Zsolt szöveg ... - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Gurigami Biblia ; 2.)
ISBN 978-615-5141-04-1 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3340299]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2011.
Vom Stein, Alexander
Creatio (magyar)
   Creatio : bibliai teremtéstan / Alexander vom Stein. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2011. - 227 p. : ill., főként színes ; 27 cm + DVD
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-963-9867-69-7 kötött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
teremtés - tudomány - vallás - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
231.51 *** 213 *** 215 *** 221.1.07
[AN 3336630]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2011.
Wong, Eva (1951-)
The shambhala guide to Taoism (magyar)
   Útmutató a taoizmushoz : átfogó bevezetés egy ősi kínai szellemi hagyomány történetébe, filozófiájába és gyakorlatába / Eva Wong. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Teljes Valóság, cop. 2011. - 297 p. : ill. ; 21 cm. - (A dao tanításai sorozat, ISSN 2062-3011)
ISBN 978-963-08-2145-2 fűzött : 3290,- Ft
taoizmus
299.513
[AN 3338309]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11337 /2011.
   3 könyv a csángókról. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2011]. - 85, 19, 38 p. ; 20 cm
Tart.: A moldvai csángók származása és neve / írta Veress Endre. A moldvai csángók eredete / írta és kiad. Karácsonyi János. Keleti testvéreink / írta László Mihály. - Az 1. mű eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1882, a 2. mű eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1914, a 3. mű eredeti kiadása: Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyes., 1934. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7377-50-1 fűzött
Románia - csángók - határon túli magyarság - hasonmás kiadás
316.347(=945.11csángók)(498) *** 094/099.07
[AN 3339672]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2011.
   Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek élethelyzete Magyarországon : kutatási eredmények a TÁMOP 5.4.1. projekt kutatási pillérében / szerk. Nagy Zita Éva ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 186 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-46-8 fűzött
Magyarország - fogyatékos - felmérés - 21. század - társadalmi integráció - statisztikai adatközlés
316.37-056.2/.3(439)"201"(083.41) *** 364.65-056.2/.3(439)"201"(083.41)
[AN 3340205]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2011.
Aronson, Elliot (1932-)
The social animal (magyar)
   A társas lény / Elliot Aronson ; [ford. Erős Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 504 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 417-468.
ISBN 978-963-05-8628-3 kötött
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 3341987]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2011.
Csepeli György (1946-)
   Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon : társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai / Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő. - Budapest : Apeiron, 2011. - 248 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 242-247.
ISBN 978-963-08-2036-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - nemzettudat - nemzet - szociálpszichológia - társadalmi csoport - ezredforduló
316.63(=945.11) *** 316.6(439)"200" *** 316.45(439)"200" *** 329.18(439)
[AN 3336269]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2011.
Ekman, Paul
Telling lies (magyar)
   Beszédes hazugságok : a megtévesztés árulkodó jelei a politikában, az üzletben és a házasságban / Paul Ekman ; [ford. Andersen Dávid]. - Budapest : Kelly, [2011], cop. 2010. - 381 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-74-2 fűzött : 3980,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3340048]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2011.
Kessler, Rainer (1944-)
Sozialgeschichte des alten Israel (magyar)
   Az ókori Izráel társadalma : történeti bevezetés / Rainer Kessler ; ford. Szabó Csaba. - Budapest : Kálvin, 2011. - 286 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 250-280.
ISBN 978-963-558-157-3 fűzött : 3500,- Ft
ókori Izrael - történelem - társadalomtörténet
316.32(33) *** 933
[AN 3339256]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2011.
Őry Péter
   Az elektronikus média működésének szabályozása és ennek sajátosságai a Szlovák Köztársaságban / Őry Péter. - Budapest : AKTI, 2010. - 43 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 63.)
Bibliogr.: p. 39-43.
Fűzött
Szlovákia - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(437.6) *** 659.3(437.6) *** 34:791.9.096/.097(437.6)
[AN 3337247]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2011.
Polyák Gábor (1977-)
   A média szabályozása Ausztriában / Polyák Gábor. - Budapest : AKTI, 2010. - 47 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 62.)
Fűzött
Ausztria - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(436) *** 659.3(436) *** 34:791.9.096/.097(436)
[AN 3337233]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2011.
   Roma kutatások, 2010 : élethelyzetek a társadalom peremén / szerk. Kurucz Erika ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 220 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-45-1 fűzött
Magyarország - romológia - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3340214]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2011.
Szalai Anita
   A média szabályozása Belgiumban / Szalai Anita. - Budapest : AKTI, 2010. - 64 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 64.)
Bibliogr.
Fűzött
Belgium - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(493) *** 659.3(493) *** 34:791.9.096/.097(493)
[AN 3337261]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2011.
Szigeti Péter (1951-)
   Társadalomkutatás, mi végre? : politikatudomány, alkotmányjog, világrendszerelmélet / Szigeti Péter. - Győr : Universitas-Győr, 2011. - 300 p. ; 21 cm. - (Győri egyetemi kiadványok, ISSN 1785-9735 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-75-7 fűzött
társadalomtudományi kutatás - politológia - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
303(075.8) *** 32.001(075.8) *** 342(075.8)
[AN 3340671]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2011.
Szilágyi Károly
   A média szabályozása Portugáliában / Szilágyi Károly. - Budapest : AKTI, 2010. - 25 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 61.)
Fűzött
Portugália - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(469) *** 659.3(469) *** 34:791.9.096/.097(469)
[AN 3337206]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11349 /2011.
Bartók Béla (1881-1945)
   Szlovák népdalok : Bartók Béla Tót népdalok című gyűjteményének "piszkozata" / szerk. Käfer István, Sztakovics Erika ; [Bartók Béla jegyzetanyagát ford. és gond. Tóth Sándor János] ; [közread. a] Szeged-csanádi Egyházmegye. - Szeged : Gerhardus, 2011-. - 27 cm
A kéziratos mű fotómásolatával. - A népdalok szövege magyar és angol nyelven is
szlovákok - kézirat - népdal - kotta - fényképmásolat
398.8(=854) *** 784.4(=854)
[AN 3336050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 620 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88914-6-4 kötött
[AN 3336065] MARC

ANSEL
UTF-811350 /2011.
Czárán Gyula (1847-1906)
   Stina de Vale-i regék / Czárán Gyula ; [szerk. és sajtó alá rend. Egri Ferenc]. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör ; Oradea : Czárán Gy. Alapítvány, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 24.)
ISBN 978-963-88174-3-3 fűzött
magyar néprajz - monda
398.223(=945.11)
[AN 3340313]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2011.
Fashion (magyar)
   Divat : minden, amit tudnod kell... - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Barbie
ISBN 978-963-629-907-1 kötött : 2799,- Ft
divat - gyermekkönyv - képeskönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3336870]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2011.
Feyér Ákos
   Török basa, nagy a hasa, beleférne hatvan kacsa! : tréfás mondókák gyerekeknek / [készítgette Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-290-104-6 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3339017]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2011.
Ide maca oko tebe (magyar)
   Cirmos cica, haj!. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-629-875-3 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3336641]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2011.
Išo medo u dućan (magyar)
   Nyuszi ül a fűben. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-629-878-4 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3336653]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2011.
Kész Barnabás
   Lovagok illusztrált atlasza / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 67, [13] p. : ill., színes ; 34 cm + DVD, szemüveg
ISBN 978-963-9949-80-5 kötött
Európa - lovag - művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
394.7(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2)
[AN 3337913]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2011.
Sándor Ildikó
   Néprajz, néphagyomány / Sándor Ildikó, Benedek Krisztina. - Utánny. - Budapest : Képzőműv. K., 2011, cop. 2010. - 239 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 978-963-337-057-5 fűzött
magyar néprajz - néphagyomány - népművészet - elektronikus dokumentum
39(=945.11) *** 7.031.4(439)
[AN 3341567]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2011.
Steele, Philip (1948-)
Knights & castles (magyar)
   Lovagok és várak / Philip Steele ; [ill. Steve Stone] ; [ford. ... Havasi Máté]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Navigátor)
ISBN 978-963-251-301-0 kötött
lovag - udvari élet - vár - művelődéstörténet - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 3339408]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2011.
   A víz tündére és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-993-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3344418]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2011.
Witt Lászlóné (1936-)
   Adatok Csurgó és környéke népismeretéhez / Witt Lászlóné ; [kiad. a ... Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Baksay S. Alapítvány, 2011. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89305-1-4 fűzött
Csurgó - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Csurgó)
[AN 3340291]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11360 /2011.
Bartha Miklós (1848-1905)
   Riadj, magyar! : Bartha Miklós válogatott képviselőházi beszédei és nemzetpolitikai írásai, 1880-1905 / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Szabó Pál Csaba] ; [kiad. Ábel Alapítvány]. - Budapest : Ábel Alapítvány, 2011. - 372 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1624-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század - felszólalás - publicisztika
32(439)(092)Bartha_M.(042) *** 943.9"188/190"(0:82-92)
[AN 3332065]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2011.
Bibó István (1911-1979)
   Bibó-breviárium : szemelvények Bibó István műveiből / vál. és az előszót írta Debreczeni József ; [közread. a] ... Bibó István Közéleti Társaság. - Pécs : Alexandra ; [Budapest] : Bibó I. Közéleti Társ., 2011. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-716-4 fűzött
Magyarország - politológia - jogfilozófia - demokrácia - államelmélet
32.001 *** 340.12 *** 321.01 *** 321.7(439)
[AN 3339069]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2011.
Farkas Beáta (1959-)
   Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába / Farkas Beáta, Várnay Ernő. - 3. átd. kiad. - Szeged : JATEPress, 2011. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-051-1 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3343430]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11363 /2011.
Ablonczy Balázs (1974-)
   A visszatért Erdély, 1940-1944 / Ablonczy Balázs. - Budapest : Jaffa, cop. 2011. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-60-8 kötött : 3150,- Ft
Erdély - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború
943.921"1940/1944" *** 943.9"1940/1944"
[AN 3323486]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2011.
   Best of 2005 : 2005 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 16.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3341609]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2011.
   Best of 2008 : 2008 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 19.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3341615]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2011.
   Best of 2009 : 2009 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 20.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3341625]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2011.
Csoóri Sándor (ifj.) (1956-)
   Varázsjelek : út a magyar ősműveltséghez a zenetanulás alapján / ifj. Csoóri Sándor. - 3. kiad. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2011, cop. 2003. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-87665-8-8 fűzött
magyarságkutatás - magyar népzene
930.8(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3341097]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2011.
Domonkos László (1951-)
   Tűzzel-vassal a hazáért : a Maderspach család / Domonkos László. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2011. - 185 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagy Magyarország könyvek, ISSN 2062-3380 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89291-0-5 fűzött : 2300,- Ft
Maderspach család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Maderspach
[AN 3336697]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2011.
   Édesanyám főztje : híres férfiak vallomása gyermekkorról, családról, az otthon ízeiről / [szerk. Pákozdi Judit]. - [Budapest] : Babér, 2010. - 149 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89096-0-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - gasztronómia - memoár
929(439)"19"(0:82-94) *** 641.5(439)
[AN 3337737]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2011.
Gaal György (1948-)
   Örök Házsongárd : Kolozsvár és sírkertje a századok sodrában / Gaal György, Gránitz Miklós. - Budapest : Pharma Press, 2010. - 2 db : ill., főként színes ; 34 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6645-9
Erdély - Kolozsvár - helytörténet - temető - síremlék - művelődéstörténet - fényképalbum
943.921-2Kolozsvár".../185" *** 726.825(498.4-2Kolozsvár)(084.12) *** 718(498.4-2Kolozsvár)(084.12) *** 930.85(439.21)
[AN 3336297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 261, [3] p.
ISBN 978-963-88443-0-9 kötött : 7980,- Ft
[AN 3336317] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 349 p.
Bibliogr.: p. 334-335.
ISBN 978-963-88443-1-6 kötött : 9600,- Ft
[AN 3336323] MARC

ANSEL
UTF-811371 /2011.
Gál Judit, P.
   Nevelésünk titkai / P. Gál, Rubin. - Budapest : Buon Libro, [2011]. - 282 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2231-2 kötött : 3490,- Ft
családi nevelés - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439)"19/200"(047.53) *** 37.018.1(047.53)
[AN 3340285]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2011.
Gärtner-Kertész Tibor
   Nagyapám fegyvert rejteget / Gärtner-Kertész Tibor. - Budapest : [Typotex], 2011. - 277, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-582-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló - első világháború
943.9"190/191" *** 930.85(439)"190/191"
[AN 3336505]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2011.
Hahner Péter (1954-)
   Újabb 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2011. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-029-8 kötött : 3490,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.9 *** 943.9 *** 930.85(100) *** 001.98
[AN 3303858]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2011.
   Így éltünk, 1956 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 1.)
ISBN 978-963-9860-43-8 kötött : 690,- Ft : 11,9 RON : 2,59 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1956-os forradalom - kronológia - album
943.9"1956"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"195"(084.1) *** 930.9"1956"(084.1)(0:930.24)
[AN 3340759]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2011.
   Így éltünk, 1957-1958 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 2.)
ISBN 978-963-9860-44-5 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1950-es évek - kronológia - album
930.85(100)"195"(084.1) *** 930.9"195"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"195"(084.1)(0:930.24)
[AN 3343761]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2011.
Illik Péter (1979-)
   Történészek, viták a 16-17. századi magyar történelemről / Illik Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-454-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9"15/16"
[AN 3337930]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2011.
Johnson, Paul (1928-)
A history of the Jews (magyar)
   A zsidók története / Paul Johnson ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 2001. - 760, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 709-749.
ISBN 978-963-07-9291-2 kötött : 4000,- Ft
zsidóság - nemzettörténelem
933 *** 930.8(=924) *** 956.94
[AN 3341376]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2011.
   Károly Róbert és Székesfehérvár = King Charles Robert and Székesfehérvár / [... szerk. Kerny Terézia és Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2011. - 231 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyar királyok és Székesfehérvár, ISSN 2061-9626 ; 2.). (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 6.)
A Székefehérváron, 2010. okt. 16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87898-3-9 fűzött
Károly (Magyarország: király), I. (1288-1342)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század
943.9(092)Károly,_I. *** 943.9"13" *** 930.85(439)"13"
[AN 3337660]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2011.
   Két bel telken, ólas kertben : a mezőváros Böszörmény : tanulmányok Hajdúböszörmény 600 éves mezővárosi múltjáról / [... szerk. Varjasi Imre]. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2011. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
Hajdúböszörmény - helytörténet
943.9-2Hajdúböszörmény
[AN 3339166]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2011.
   Kéziratos történelem / összeáll. Csoma Attila. - Dunakeszi : Kölcsey F. Vár. Kvt., 2011. - 207 p. ; 20 cm. - (Lapok Dunakeszi múltjából, ISSN 1787-9248)
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 978-963-89193-0-4 fűzött
Dunakeszi - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Dunakeszi(093)
[AN 3337648]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2011.
Koszta Nagy István (1945-)
   Mária román királynő párizsi követsége : levelek, feljegyzések, levéltári okmányok, emlékiratok, naplórészletek Mária román királynő 1919-es párizsi követjárásáról : nem (csak) Erdély volt a tét II. / Koszta István ; [... a bevezetőt írta Borsi-Kálmán Béla]. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2011. - 243 p. ; 24 cm. - (Nagy Magyarország dokumentum, ISSN 2063-1553 ; 2.)
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-963-89291-3-6 fűzött : 2500,- Ft : 40 RON
Mária (Románia: királyné) (1875-1938)
Románia - Európa - uralkodócsalád - nő - 20. század - történelem - két világháború közötti időszak
949.8(092)Mária(093) *** 94"191"(093)
[AN 3339726]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2011.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 1035 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966.
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3342028]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2011.
Nagy Károly
   Szovjetösztöndíjasok voltunk 1956-ban : emlékek és dokumentumok / Nagy Károly. - Budapest : Press Publica, 2011. - 384 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5179-00-6 fűzött : 2940,- Ft
Moszkva - Magyarország - hétköznapi élet - diákélet - egyetem - ösztöndíj - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94) *** 378.18(=945.11)(47)"195"(0:82-94) *** 943.9"195"(0:82-94)
[AN 3326647]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2011.
Őze Sándor (1963-)
   Reformation und Grenzgebiete : zur Verbreitung der Reformation in den ungarisch besiedelten gebieten / Sándor Őze ; [Übers. Zoltán Bíró und Péter Kovács] ; [verlegt von Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség ... und Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Leipzig : Leipziger Universitätsverl., 2011. - 330 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-313.
ISBN 978-963-9662-61-2 fűzött
ISBN 978-3-86583-587-1
Magyarország - magyar történelem - reformáció - 16. század - 17. század
943.9"15/16" *** 284(439)"15/16"
[AN 3335841]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2011.
Podhorányi Zsolt
   Mesélő délvidéki kastélyok : mágnások a Bácskában és a Bánságban, 1700-1920 / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt ; [társkiad. a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : Szobek Bt. ; Zenta : VMMI, 2011. - 279 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-963-08-2330-2 kötött : 6950,- Ft
ISBN 978-86-86469-48-9
Délvidék - kastély - helytörténet - művelődéstörténet - nemesség
930.85(439.2-13)"17/19" *** 316.343.32(439.2-13)"17/19" *** 943.92-13"17/19" *** 728.82(439.2-13)"17/19"
[AN 3340630]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2011.
Polereczki György (1935-)
   Fegyverrel a szabadságért : az én 56-om / Polereczki György. - [Kiskőrös] : Polereczki Gy., 2011. - 178 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - 1956-os forradalom - belpolitika - 20. század - ezredforduló
943.9"1956" *** 323(439)"195/200"
[AN 3335787]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2011.
   Psalmus Hungaricus : szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok Erdély 1918-1920-as elszakításáról / vál. és szerk. Pomogáts Béla. - Budapest : Kráter, 2010. - 317, [3] p. ; 24 cm. - (Metamorphosis Transsylvaniae)
ISBN 978-963-298-012-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - magyar irodalom - antológia
943.9"1920" *** 341.382"1920" *** 894.511-822
[AN 3337764]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2011.
   Riválisok polgárosodása : források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918 / sajtó alá rend. Foki Ibolya. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2011. - 412, [2] p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 70.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-70-0 fűzött
Zalaegerszeg - Nagykanizsa - helytörténet - 19. század - századforduló - történelmi forrás
943.9-2Zalaegerszeg"1867/1918"(093) *** 943.9-2Nagykanizsa"1867/1918"(093)
[AN 3338737]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2011.
Saltari, Paola
A matter of style (magyar)
   A stílus királynői : 10 nő, aki forradalmasította a divatot / [szöveg Paola Saltari]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 255, [17] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Bartha Judit
ISBN 978-963-297-564-1 fűzött
divattörténet - öltözködés - híres ember - nő - 20. század - fényképalbum
929-055.2(100)"19"(084.12) *** 391.2(100)"19"(084.12)
[AN 3337452]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2011.
Simor Olivér (1978-)
   Élni ingyen, avagy Hogyan hazudoztam körbe a világot / Peter Noel & Simor Olivér. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2166-7 fűzött : 2990,- Ft
Simor Olivér (1978-)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)Simon_O.(047.53)
[AN 3340351]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2011.
   Tanulás római emlékeink felfedezésével / [szerk. és a képeket vál. Miszné Korenchy Anikó] ; [közread. a] Múzeumok és Látogatók Alapítvány. - [Budapest] : Múzeumok és Látogatók Alapítvány, 2011. - 80 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-963-08-1719-6 fűzött : 2000,- Ft
Pannonia - Magyarország - régészet - művelődéstörténet - római birodalom kora - múzeumpedagógia
904(398.6) *** 904(439) *** 930.85(398.6) *** 069.12(439)
[AN 3336276]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2011.
Vecseklőy József (1903-1992)
   Nemzetgyilkossági kísérlet : Trianon, 1919, Párizs / Vecseklőy József. - [Budapest] : M. Ház, [2011]. - 297 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 978-963-9335-82-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
943.9"1920" *** 327.5(4)"1920"
[AN 3343809]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2011.
   Visszatér a Délvidék, 1941 : [magyar - délszláv viszony és a visszacsatolás] / [szerk. Vincze Gábor]. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2011. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagy Magyarország könyvek, ISSN 2062-3380 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89291-2-9 fűzött : 2300,- Ft
Délvidék - területi visszacsatolás - második világháború
943.9-13"194"
[AN 3336580]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11394 /2011.
   3D utazás Erdélyben / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes ; 25x31 cm + 3D szemüveg
ISBN 978-963-9949-87-4 kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 3337834]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2011.
Benkő Péter (1946-)
   Magyarország politikai régiói / Benkő Péter. - Budapest : Deák, 2011. - 411 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-322.
ISBN 978-963-88797-2-1 fűzött
Magyarország - régió - regionális politika - regionális gazdaság - ezredforduló
911.3(439)"199/200" *** 332.1(439)"199/200"
[AN 3336229]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2011.
Galamb Gábor
   Mianmar : a különös szellemek országa / Galamb Gábor. - Budapest : Dekameron, [2011]. - 175 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5072-05-5 fűzött : 3850,- Ft
Burma - útleírás
908.591(0:82-992)
[AN 3336667]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2011.
Szervusz, Cervus! (német)
   Servus, Cervus! / [zgst. von Zsuzsa Keserű und László Tatai] ; [Übers. von Thomas Schinkel]. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, 2011. - 128 p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-89205-5-3 kötöt : 840,- Ft
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - miniatűr dokumentum
908.439-2Szarvas *** 099.1
[AN 3344349]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2011.
Szervusz, Cervus! (szlovák)
   Servus, Cervus! / [zost. Zsuzsa Keserű, László Tatai] ; [prekl. Anna Franková]. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, 2011. - 127 p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-89205-6-0 kötött : 840,- Ft
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - miniatűr dokumentum
908.439-2Szarvas *** 099.1
[AN 3344346]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2011.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó. - Méretváltozata: 29 cm
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [25.], Marosszéki-Mezőség : a Mezőség keleti kistája : Marosszék 6. / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2011. - 108 p.
ISBN 978-963-88068-9-5 kötött : 7300,- Ft
Székelyföld - Erdélyi-Mezőség - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Mezőség(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3336634] MARC

ANSEL
UTF-811400 /2011.
   Varázslatos természet / [összeáll., szerk., a bevezetőt írta Pusztay Sándor]. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5058-11-0 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - fotóművészet - természetkép
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12) *** 77.047
[AN 3340146]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2011.
   Vendégségben Szekszárdon. - [Szekszárd] : Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft., [2010]. - 31 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-06-7959-6 fűzött
Szekszárd - helyismeret
908.439-2Szekszárd
[AN 3336236]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11402 /2011.
Arató Balázs
   Összeférhetetlenség a közbeszerzésben / ... kész. Arató Balázs. - Budapest : OVI, [2011]. - 20 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 51.)
Lezárva: 2011. szept. 30.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - összeférhetetlenség
351.712.2(439)
[AN 3336631]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2011.
Cserny Ákos (1972-)
   A miniszteri felelősség / Cserny Ákos. - Budapest : Complex, 2011. - 200 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-963-295-146-1 kötött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog - kormányzati politika - minisztérium
342.518 *** 328.13 *** 342.518(439) *** 328.13(439)(091)
[AN 3339096]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2011.
   Igazságügyi pszichiátria / szerk. Kuncz Elemér. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-358-8 kötött : 4900,- Ft
elmegyógyászat - igazságügyi segédtudomány
340.6 *** 616.89
[AN 3344478]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2011.
   Jubileumi tanulmányok / [szerk. Fenyvesi Csaba] ; [közread. a] Magyar Büntetőjogi Társaság. - Budapest ; Debrecen ; Pécs : M. Büntetőjogi Társ., 2011. - 286 p. ; 24 cm
Borítócím: A Magyar Büntetőjogi Társaság jubileumi tanulmánykötete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2194-0 kötött
Magyarország - büntetőjog - tanulmánygyűjtemény
343(439) *** 082
[AN 3338888]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11406 /2011.
   1456, 1956 : 555 éve, 55 éve : Nándorfehérvártól a Corvin közig. - [Budapest] : Zrínyi Média, cop. 2011. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-526-9 kötött
Nándorfehérvár - magyar történelem - hadtörténet - csata - 1956-os forradalom
355.48(439)"1456" *** 355.48(439)"1956"
[AN 3339092]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2011.
   Mi a NATO? : [a Transzatlanti Szövetség bemutatása] / [... szerk. Görög István] ; [ford. Gáll Zsuzsanna] ; [... a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete kiadásában kész.]. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., 2011. - 48 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88412-2-3 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
biztonságpolitika - katonapolitika - védelmi szövetség - ezredforduló
355.356(100-15)NATO *** 355.02(100-15)"200"
[AN 3340718]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11408 /2011.
Kecskés András
   Felelős társaságirányítás : corporate governance / Kecskés András. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 387 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 375-387.
ISBN 978-963-258-135-4 fűzött : 4500,- Ft
vállalatirányítás - vezetéstudomány - társadalmi felelősség
65.011.1 *** 65.012.412 *** 316.6
[AN 3336856]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2011.
Kosztolányi János
   Lean szótár [elektronikus dok.] / ... összeáll. Kosztolányi János ; ill. ... Schwahofer Gábor és Kosztolányi János ; [közread. a] Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft. - 3. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2266-4
vállalatirányítás - szaklexikon - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
65.012.4:030 *** 801.323=00=945.11
[AN 3341858]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11410 /2011.
   Adó 2011 : magyarázatok / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2011. - 416 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2011. jan. 1.
ISBN 978-963-88884-9-5 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3337589]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2011.
   Adó 2011 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2011. - 454 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2011. jan. 1.
ISBN 978-963-89210-0-0 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 3337584]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2011.
   Adótan / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2011. - 401 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2011. jan. 1.
ISBN 978-963-88884-8-8 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3337594]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2011.
   Adózás Európában : Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Svájc, Szlovákia / Cselik Péter [et al.] ; [szerk. Gunszt Katalin]e[közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2011. - 256 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2011. június 30.
ISBN 978-963-89210-2-4 fűzött
Európa - adóügy - adózás
336.2(4)
[AN 3337576]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2011.
   Asian studies, 2011 / ed. by Tamás Matura ; [publ. by Hungarian Institute of International Affairs]. - Budapest : Hung. Inst. of Intern. Affairs, 2011. - 210 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-34-8 fűzött
Ázsia - Európai Unió - gazdasági kapcsolat - gazdasági fejlődés - politika
339.9(4-62) *** 339.9(5) *** 330.34(5) *** 32(5)
[AN 3338998]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2011.
Duncan, Ray H.
The MLM binary plan (magyar)
   A bináris MLM terv : [egy mélyreható tanulmány a network marketing iparág legtitokzatosabb kompenzációs tervéről] / [Ray H. Duncan] ; [ford. Markó Tímea]. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : FX Marketing Kft., 2011. - 57 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-0600-8 * fűzött : 1550,- Ft
 (hibás ISBN 963-08-0600-8)
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3342037]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2011.
   Patikai reklámtárgyak / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2011. - 112 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-7157-24-0 kötött
Magyarország - reklámcikk - gyógyszertár - album
659.13(439)(084.1) *** 614.27(439)
[AN 3337821]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2011.
   Synergy in the technical development of agriculture and food industry : abstract of the II. International Conference of the CIGR Hungarian National Committee, the Faculty of Mechanical Engineering of the Szent István University, and the Agricultural Engineering Board of the Hungarian Academy of Sciences : Gödöllő, ... 9-15. October 2011 / [ed. László Magó, Zoltán Kurják]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, 2011. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-249-4 fűzött
mezőgazdaság - élelmiszeripar - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 63 *** 663/664 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3337132]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2011.
   Számvitel alapjai : példatár és munkafüzet / Becsei [et al.]. - Budapest : Saldo, 2011. - 211 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-400-5 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.7(075.8)(076)
[AN 3339952]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11419 /2011.
   "A civil szervezetek érdekérvényesítése és szerepvállalása a foglalkoztatáspolitikában" : 30 éves a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete : Nyíregyháza, 2011. április 28-29. / [rend., közread. a] Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. - [Nyíregyháza] : Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyes., [2011]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - rokkant - foglalkoztatáspolitika - civil szervezet - ezredforduló
364.65-056.26 *** 331.5(439)"200" *** 334.012.46(439.161) *** 323.21(439)
[AN 3340724]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2011.
Erdélyi Tamás
   A szociális szolgáltatástervezés gyakorlata : tanulmánykötet / [... szerzői Erdélyi Tamás, Mészáros Zoltán, Goldmann Róbert] ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-44-4 * fűzött
 (hibás ISBN 78-963-7366-44-4)
Magyarország - szociális szolgáltatás - önkormányzati igazgatás - statisztikai adatközlés
364.4(439-2)"2000"(083.41)
[AN 3340222]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2011.
   Integrált addiktológiai ellátások terjesztése. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 2 db : ill. ; 23 cm
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - drogközpont - ezredforduló
364.465(439)"200" *** 364.272(439)"200" *** 613.83
[AN 3335906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szakmai megfontolások, szervezeti dilemmák, készségek, jártasságok : szakmai felkészítő anyag / [... szerzői Felvinczi Katalin, Erdélyi István]. - 76 p. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 7.)
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-7366-41-3 fűzött
[AN 3335926] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fejlesztések és eredmények a TÁMOP 5.4.1. projekt kábítószerügyi pillérében / Demetrovics Zsolt, Kun Bernadett. - 84 p. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 8.)
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-7366-42-0 fűzött
[AN 3335934] MARC

ANSEL
UTF-811422 /2011.
   Kilátások az ellátásban : a TÁMOP 5.4.1. projekt Kábítószerügyi pillérének fejlesztései / [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - Budapest : NCSSZI, [2011]. - 22 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7366-47-5 fűzött
Magyarország - drogközpont - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - ezredforduló
364.465(439) *** 613.83 *** 364.272(439)"200"
[AN 3335760]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2011.
Molnár Margit (1952-)
   Fragmentumok a szociálpolitika történetéből a kezdetektől 1944-ig / Molnár Margit ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Pécs : PTE BTK, 2011. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-394-0 fűzött
Magyarország - szociálpolitika - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
364(439)(091)(075.8) *** 364(100)(091)(075.8)
[AN 3338892]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2011.
   Szakmai szabályozók fejlesztése : ismertető a bentlakásos idősellátás, a családsegítő szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás területén dolgozó szakembereknek / szerk. Balogh Orsolya [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 196 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7366-43-7 fűzött
Magyarország - idősgondozás - családsegítő szolgálat - gyermekvédelem - ezredforduló
364.65-053.9(439)"200" *** 364.65-053.2/.6(439)"200" *** 364.044.24(439)"200" *** 364.46(439)"200"
[AN 3336068]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2011.
   A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása : TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt, fejlesztések és eredmények, 2009-2011 : zárókiadvány / [szerk. Laki Szilárd Csaba, Nagy Andrea, Somogyi Eszter] ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 151 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Gerinccím: TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt - fejlesztések és eredmények, 2009-2011 : zárókiadvány
ISBN 978-963-7366-55-0 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7366-5-0)
Magyarország - szociálpolitika - szociális szolgáltatás - módszertan - ezredforduló - 21. század
364.4(439) *** 364(439)"200/201"
[AN 3340251]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11426 /2011.
   40 éves az emődi zeneoktatás : 20 éves az Emőd Brass, zeneiskolánk fúvószenekara : Reményi Ede Alapfokú Zeneoktatási Intézmény, 1971-2011 : jubileumi évkönyv. - Emőd : Reményi E. Alapfokú Zeneokt. Intézmény, 2011. - 18 p. : ill. ; 22 cm
Összeáll. Koleszár Árpádné
ISBN 978-963-08-1946-6 fűzött
Reményi Ede Alapfokú Zeneoktatási Intézmény (Emőd)
Emőd - zeneiskola
377.2:78(439-2Emőd)
[AN 3336010]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2011.
Bárdossy Ildikó (1954-)
   Pedagógiai nézetek : tanári mesterképzést bevezető tanulási/tanítási program oktatók és hallgatók számára / Bárdossy Ildikó, Dudás Margit ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Pécs : PTE BTK, 2011. - 199 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-642-396-4 fűzött
pedagógusképzés - egyetemi tankönyv
371.13(075.8)
[AN 3338705]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2011.
Császár Zsuzsa (1957-)
   Kisebbség, oktatás, politika a Balkánon / M. Császár Zsuzsa. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2011. - 160 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8798-0 fűzött
Balkán - oktatás - kisebbség
376.74(=00)(497)
[AN 3339465]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2011.
   A debreceni példa : tehetségazonosítás és tehetséggondozás a város közoktatási intézményeiben / szerk. Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2011. - 273 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 23.)
Bibliogr.: p. 269-271.
Fűzött
Debrecen - tehetséggondozás - általános iskola - középfokú oktatási intézmény
373(439-2Debrecen) *** 376.545
[AN 3337331]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2011.
   Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban / szerk. Karlovitz János Tibor. - Budapest : Nevteléstud. Egyes., 2010. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Neveléstudományi Egyesület kiskönyvtára, ISSN 2061-5329 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88422-5-1 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - különleges csoportok nevelése - képességfejlesztés - integrált oktatás - statisztikai adatközlés
376(439)(083.41) *** 37.025
[AN 3337692]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2011.
   Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása / szerk. Karlovitz János Tibor. - Budapest : Nevteléstud. Egyes., 2010. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Neveléstudományi Egyesület kiskönyvtára, ISSN 2061-5329 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89392-0-3 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
37.048(439)(083.41)"200" *** 37.013.83
[AN 3337703]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2011.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Gordon K., 2011. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-02-0 fűzött : 3200,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3344359]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2011.
Gulyásné Raksányi Olga
   Raksányi Lajos tanár és festőművész / írta és összeáll. Gulyásné Raksányi Olga. - Csurgó : Csokonai Vitéz M. Ref. Gimn., Ált. Isk. és Kollégium, 2011. - 176 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Csurgói könyvtár, ISSN 1787-1964 ; 23.)
Bibliogr.: p. 168-172.
ISBN 978-963-08-1594-9 fűzött
Raksányi Lajos (1895-1986)
Magyarország - pedagógus - festőművész - 20. század
37(439)(092)Raksányi_L. *** 75(439)(092)Raksányi_L.
[AN 3338672]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2011.
   A győri jogászképzés évszázadai / [összegyűjt. és szerk. Biczó Zalán]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 282 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 273-280.
ISBN 978-963-08-1842-1 kötött
Győri Királyi Jogakadémia
Széchenyi István Egyetem (Győr). Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Győr - felsőoktatás - jogász - történeti feldolgozás
378.634(439-2Győr)(091)
[AN 3341456]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2011.
Huba Judit
Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában (új kiadása)
   Pszichomotoros fejlődés és fejlesztés / Huba Judit. - Budapest : Logopédia K., 2011. - 265 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89075-3-0 fűzött
mozgás - képességfejlesztés - tanulási nehézség - gyógypedagógia
37.025 *** 376.013.82 *** 612.76
[AN 3337072]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2011.
   Az iskola betegítő tényező, vagy a korlátlan lehetőségek tárháza? / szerk. Karlovitz János Tibor. - Budapest : Nevteléstud. Egyes., 2010. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Neveléstudományi Egyesület kiskönyvtára, ISSN 2061-5329 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89392-1-0 fűzött
Magyarország - Románia - pedagógiai lélektan - oktatásügy - statisztikai adatközlés
37.015.3(498)"200"(083.41) *** 37.014(439)"200" *** 37.015.3 *** 37.014(498)"200" *** 37.014 *** 37.015.3(439)"200"(083.41)
[AN 3337713]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2011.
   A Kertvárosi Általános Iskola 85 éves jubileumi évkönyve / szerk. Kulcsár Marianna. - Kecskemét : Corvina Óvoda és Ált. Iskola Kertvárosi Ált. Iskolája, 2011. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2333-3 fűzött
Corvina Óvoda és Általános Iskola (Kecskemét). Kertvárosi Általános Iskola
Kecskemét - általános iskola
373.3(439-2Kecskemét)
[AN 3336921]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2011.
Mellau Márton (1884-1961)
   A Svetits Leánynevelő Intézet félszázéves története / [Mellau Márton] ; [a szöveget gond. Géczy M. Erzsébet] ; [a jegyzeteket és az utószót írta, a képeket vál. Ivanics M. Andrea]. - [Budapest] : Boldogasszony Iskolanővérek, 2011. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta historica Hungarica SSND, ISSN 2062-9338 ; 1.)
Bibliogr.: p. 292-295.
Fűzött
Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Svetits Intézete (Debrecen)
Debrecen - általános iskola - középfokú oktatási intézmény - iskolatörténet
373(439-2Debrecen)(091)
[AN 3338821]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2011.
   Nevelési-oktatási intézmények kapcsolati jellemzői az Észak-magyarországi régióban / [... szerzői Gábri Katalin et al.] ; [kiad. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye]. - Eger : Heves M. Önkormányzat Ped. Szakmai és Közműv. Szolgáltató Intézménye, 2011. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-892999-0-7)
Észak-magyarországi régió - közoktatási intézmény - kutatási és fejlesztési jelentés
373(439Észak-Magyarország)
[AN 3337599]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2011.
   Nyitott Egyetem, a PTE tudásbázisának disszeminációja / [... szerk. Kottász Gergely, Almási Gábor, Szabó Gabriella]. - [Pécs] : [PTE], [2011]. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem
Pécs - egyetem - tudományos élet - ismeretterjesztés
378.4(439-2Pécs) *** 001.92 *** 001(439-2Pécs)
[AN 3340726]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2011.
   Órák az iskolai könyvtárban / [... szerk. Rubiné Merényi Ildikó] ; [... kiad. a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : Diósgyőri Gimn. és Vár. Ped. Int., 2011. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89345-1-2 fűzött
könyvtárhasználat - alapfokú oktatás - óravázlat - tanári segédkönyv
372.802(072) *** 371.214
[AN 3339788]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2011.
Rosta István (1946-)
   A Kaposvári Egyetem története a kezdetektől 2011-ig : a korabeli sajtótudósítások/dokumentumok tükrében / Rosta István. - Kaposvár : KE, 2011. - 163 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9821-38-5 kötött
Kaposvári Egyetem
Kaposvár - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3339433]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2011.
   A' siket-némák' nevelés, es tanitás által áhétatos keresztényekké és az ország' hasznos tagjaivá való formálásának szükséges vóltáról szóló irás, mellyet a ' nemes magyar nemzetnek ajánlanak a' V. S. N. N. H. E / [közread. a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete]. - [Fakszimile kiad.]. - Salgótarján : Siketek és Nagyothallók Orsz. Szövets. Nógrád M. Szerv., 2011. - [14] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Vátzon : Máramarosi Gottlieb A. betüivel, 1803
ISBN 978-963-08-2158-2 fűzött
siket - gyógypedagógia - hasonmás kiadás
376.33 *** 616.28-008.1 *** 094/099.07
[AN 3337691]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2011.
   Wurzeln und Flügel : Kompetenzmodell für den Deutschunterricht der deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn / [Red. Ibolya Hock-Englender, Rainer Paul] ; [Hrsg.:] Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. - Budapest : LdU, 2011. - 27 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - német nyelv - képességfejlesztés - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880(072) *** 371.322.6(072) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3338935]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2011.
   Wurzeln und Flügel : Rahmenlehrplan für den Deutschunterricht der deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn / [Red. Ibolya Hock-Englender, Rainer Paul] ; [Hrsg.:] Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. - Budapest : LdU, 2011. - 74 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - nemzetiségi oktatás - német nyelv - magyarországi németek - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - tanterv - tanári segédkönyv
372.880(072) *** 371.214.2(439) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3338945]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11446 /2011.
Faragó Richard (1967-)
   NFL / Faragó Richard, Gallai László. - 2. kiad. - Budapest : Edu és Judy Bt., 2011. - 393, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2308-1 kötött : 7990,- Ft
National Football League
Egyesült Államok - rögbi
796.333(73)
[AN 3341449]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2011.
Hencsei Pál (1939-)
   Olimpiai kuriózumok : érdekességek harmadszor / Hencsei Pál. - Szombathely : Halmay Z. Olimpiai Hagyományőrző Egyes. : Hencsei P., 2011. - 128 p. : ill. ; 22 cm. - (Halmay könyvek, ISSN 1418-3749 ; 6.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-08-1950-3 fűzött
Magyarország - olimpia - olimpikon
796.032(439)(092) *** 796.032(100)
[AN 3339441]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2011.
Hetényi Soma
   Koleria : a legendák szerepjátéka / [Hetényi Soma] ; [graf. Szakonyi Balázs]. - Pécs : Hetényi S., 2011. - 84 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-1915-2 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3337164]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2011.
Jones, Jeremy V.
Toward the goal (magyar)
   A Kaká-sztori / Jeremy V. Jones ; [ford. Szőczi János]. - Budapest : Harmat, 2011. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-072-3 fűzött : 1500,- Ft
Kaká (1982-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Kaká
[AN 3338120]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2011.
Moncz Attila
   A futballtörténelem 100 legendás pillanata / Moncz Attila. - 2. átd. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 109 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9974-50-0 fűzött : 2490,- Ft
labdarúgás - sporttörténet
796.332(100)(091)
[AN 3340223]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2011.
Ugray Tamás
   Vadászatok itthon, otthon és a csúcsokon / Ugray Tamás. - [S.l.] : Szerző, [2011]. - 144 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Számozott példány: 300
Kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3338720]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2011.
Vikartóczky Gusztáv
   Nihon Kobudo Hanbo-jitsu / Vikartóczky Gusztáv. - [Visegrád] : Magánkiad., 2011. - 121, [2] p. : ill. ; 21 cm
Magyar, francia, német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2214-5 fűzött
ázsiai küzdő- és védősport
796.852
[AN 3335826]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11453 /2011.
   A'(r)t változás : Balaton Tárlat 2011, országos képzőművészeti biennálé : Balatonalmádi ... Padlás Galéria, ... 2011. augusztus 12-től 12-ig ... / [rend., kiad. Balatonalmádi Város Önkormányzat, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár]. - Balatonalmádi : Pannónia Kult. Közp. és Kvt., 2011. - [74] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Borítócím: Balaton Tárlat, 2011
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 3337158]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2011.
Drabant András (1951-)
   A rajzolás alapjai / Drabant András. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., cop. 2011. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-214-0 fűzött : 2495,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3343451]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2011.
   ... és a zsidók? : kortárs festészeti kiállítás : Magyar Zsidó Múzeum, 2011. október 6 - december 5. / [kurátor Rusznák Rita] ; [szerk. Nógrádi Péter] ; [... szervezői Magyar Zsidó Múzeum, Mazsifest - Festészetet Kedvelők Köre Magyar Zsidó Egyesület] ; [a katalógust kiad. a Festészetet Kedvelők Köre Magyar Zsidó Egyesület]. - Budapest : Mazsifest M. Zsidó Egyes., 2011. - 46, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2279-4 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3340772]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2011.
Farkas György (1911-1995)
   Farkas György / [a katalógust szerk. Kovács Gábor Zoltán] ; [bev. tanulmányt írta Sz. Kürti Katalin]. - [Budapest] : Kovács G. Z., 2011. - 50 p. : ill, főként színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-08-2395-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Farkas_Gy.
[AN 3340376]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2011.
   Feminális kiállítás Anna Margit, Barta Mária, Deliné Bacher Rózsi, Dömötör Gizella, Endresz Alice, Ferenczy Noémi, Futásfalvi Márton Piroska, Gábor Marianne, Gyenes Gitta, Járitz Józsa, Kiss Vilma, Lehel Mária, Lesznai Anna, Mattioni Eszter, Róna Klára, Szántó Piroska, Sztehló Lili és Zemplényi Magda műveiből : Haas Galéria, Budapest, 2011. október 14-től november 26-ig / [a kiállítás anyagát vál., rend. és a katalógus szerkesztésében közrem. Kopócsy Anna, Zsákovics Ferenc, Haas János]. - Budapest : Haas Galéria, [2011]. - 12 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 15.)
Magyarország - festészet - 20. század - nő - művészcsoport - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 061.28(439)KUT *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 75-055.2(439)
[AN 3339149]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2011.
   Hibriditás a Kárpátok között : az Irokéz Gyűjtemény és a rendszerváltás : 2011. szeptember 10 - november 20., Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen = Hibridity in the Carpathians : the Irokez Collection and the regime change : [10 September - 20 November 2011] / kurátor ... Hornyik Sándor. - Debrecen : Modem, [2011]. - 79, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89271-2-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3340515]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2011.
   Iskolabarát Völgységi Múzeum / összeáll. Szőts Zoltán. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2011. - 42 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 16.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-87566-9-5 fűzött
Völgységi Múzeum (Bonyhád)
Bonyhád - múzeum
069(439-2Bonyhád)
[AN 3336019]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2011.
Iványi Miklós (1940-)
   Refurbishment of steel bridges / Miklós Iványi, Miklós M. Iványi. - Pécs : Pollack Press, 2011. - 107 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: 105-107.
ISBN 978-963-7298-43-1 kötött
híd - acélszerkezet - felújítás
725.95 *** 624.21.014.2
[AN 3339875]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2011.
   Karták könyve : műemlékvédelmi dokumentumok gyűjteménye / [... vál. és szerk. Román András] ; [a kiegészítést ... vál. és szerk. Fejérdy Tamás] ; [közread. az] ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Egyes., 2011. - 587 p. ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-513-22-4)
műemlékvédelem - nemzetközi egyezmény
72.025.3/.4(100)(094)
[AN 3343455]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2011.
Klossy Irén (1943-)
   Klossy Irén retrospektív grafikai kiállítása : Baja, ... Nagy István Képtár. - Baja : Türr Múz., 2011. - [55] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 33.)
A kiállítást 2011. aug. 5 - okt. 20. között rendezték
ISBN 978-963-88482-1-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Klossy_I. *** 061.4(439-2Baja)
[AN 3339707]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2011.
Leányfalusi Károly (1934-)
   25 kecskeméti numizmatikai hírös nap rövid története, 1987-2011 / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportja. - Kecskemét : MÉE Kecskeméti Csop., 2011. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7122-20-0 fűzött
Magyarország - Kecskemét - numizmatika - rendezvény
737(439) *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 3335822]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2011.
Magyar Ádám (1972-)
   Magyar Ádám / [szöveg ... Somhegyi Zoltán]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria - Ráday Galéria, 2011. - 61 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 8.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Magyar_Á.
[AN 3340325]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2011.
   Martyn Ferenc művészete egykor és ma : konferenciakötet / [szerk. Mészáros Flóra] ; [kiad. a Martyn Ferenc Alapítvány]. - Pécs : Martyn F. Alapítvány, 2011. - 115 p., IX t. : ill., részben színes ; 21 cm
A Pécsett, 2010. október 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0667-1 fűzött
Martyn Ferenc (1899-1986)
Magyarország - szobrász - festőművész - 20. század
73(439)(092)Martyn_F. *** 75(439)(092)Martyn_F.
[AN 3339406]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2011.
Mednyánszky László (1852-1919)
   A 121 legszebb Mednyánszky festmény / Virág Judit és Törő István válogatásában ; [kiad. Virág Judit Galéria és Aukciósház]. - Budapest : Virág J. Galéria és Aukciósház, [2011]. - 267 p. : ill., színes ; 33 cm
Megj. a Budapesten, 2011. okt. 29 - nov. 27. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-89404-0-7 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3340277]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2011.
Mozzati, Luca
British Museum, Londra (magyar)
   British Museum, London / írta Luca Mozzati ; [ford. Tátrai Vilmos]. - Budapest : Grafo, 2011. - 159 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (A világ múzeumai, ISSN 2062-3933)
ISBN 978-963-9485-66-2 fűzött : 4900,- Ft
British Museum (London)
London - képzőművészet - múzeum - útmutató
73/76(100) *** 069(410-2London)(036)
[AN 3339480]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2011.
Polgár Rózsa (1936-)
   Szövött kárpitok = Woven tapestry / Polgár Rózsa. - [Budapest] : [Polgár R.], 2011. - 154 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-08-1987-9 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Polgár_R.
[AN 3340620]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2011.
   Szandaszőlős és a Szolnok-szandaszőlősi Szent Orbán templom és plébánia története / [kiad. Szolnok-szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség]. - Szolnok : Szolnok-szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség, [2011]. - 38 p. : ill. ; 21 cm
melléklet címe: Száz éves a templomunk. - Bibliogr.: p. 37-38.
Fűzött
Szolnok-szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség
Szandaszőlős - templom - egyházközség - egyháztörténet - katolikus egyház
726.54(439-2Szandaszőlős) *** 282(439-2Szandaszőlős)
[AN 3336804]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2011.
Szász Ferenc (1946-)
   A bagaméri baptista imaház 100 éves : jubileumi krónika / [... leírta ... Szász Ferenc]. - [Bagamér] : [Bagaméri Baptista Gyülekezet], 2011. - 33, [55] p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Bagaméri Baptista Gyülekezet
Fűzött
Bagaméri Baptista Gyülekezet
Bagamér - templom - egyházközség - baptista egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bagamér)(091) *** 286.15(439-2Bagamér)(091)
[AN 3338778]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2011.
   A szentistvántelepi plébánia története / [szerk. Kálmán József és Salánki Miklós]. - Budakalász : Kaláz Kft., 2011. - 133 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2025-7 kötött
Szent István Római Katolikus Plébánia (Budakalász)
Budakalász - templom - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Budakalász)(091) *** 282(439-2Budakalász)(091)
[AN 3338746]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2011.
Szomolányi Karola (1948-)
   Szomolányi Karola. - [Budapest] : [Szomolányi K.], 2011. - [22] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1830-8 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szomolányi_K.
[AN 3339830]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2011.
Vajda Lajos (1908-1941)
   Vajda Lajos : "Valahol Európában" : Kegyeleti Múzeum, 2011.09.02 - 2011.10.16. - Budapest : Kegyeleti Múz., [2011]. - [10] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vajda_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3337176]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2011.
   Verbális és vizuális narráció : szöveggyűjtemény / szerk. Füzi Izabella. - Szeged : Pompeji Alapítvány, 2011. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89000-1-2 fűzött
narratológia - világirodalom története - műfajtörténet - művészetelmélet
7.01 *** 82.01 *** 82(091)-3
[AN 3339794]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2011.
Vízi Tihamér (1954-)
   Vízi Tihamér. - Budapest : [T-Art Alapítvány], 2011. - 53 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Paletta, ISSN 1786-2132)
ISBN 978-963-88976-3-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Vízi_T.
[AN 3340486]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2011.
Zalavári József (1955-)
   Process morphemes / Zalavári. - [Érd] : Zalavári Stúdió Bt., [2011]. - [48] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-08-2472-9 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Zalavári_J.
[AN 3341920]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11477 /2011.
Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest (német)
   Liszt Ferenc Gedenkmuseum, Liszt Ferenc Musikakademie, Budapest : Katalog der Ständigen Ausstellung / [zsgest. und hrsg. von Mária Eckhardt]. - Budapest : Liszt F. Musikakademie, [2011]. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 978-963-7181-47-4 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest). Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
Magyarország - Budapest - zeneszerző - múzeumi kiadvány - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)Liszt_Ferenc_Emlékmúzeum
[AN 3340500]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2011.
Sass Sylvia (1951-)
   Az angyalok bűvöletében / Sass Sylvia. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9718-40-1 fűzött : 2850,- Ft
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Sass_S.(0:82-94)
[AN 3337093]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11479 /2011.
Szigethy Gábor (1942-)
   Mezei, Márai szerelem : dokumentumok alapján elképzelt valóság / Szigethy Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 140 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-227-303-7 kötött : 4990,- Ft
Mezey Mária (1909-1983)
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - színész - író - 20. század
792.028(439)(092)Mezei_M. *** 894.511(092)Márai_S.
[AN 3340610]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11480 /2011.
   Akadémiai magyar értelmező szótár = Dictionary of the Hungarian language / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - [8], 1146 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar értelmező szótár
ISBN 978-963-05-8860-7 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 3342031]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2011.
   Az akcentus kérdésköre / szerk. Kassai Ilona. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2010. - 89 p. ; 24 cm. - (Nyelvészeti doktorandusz füzetek, ISSN 1589-8237 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9074-22-5)
kiejtés - nyelvoktatás
801.15 *** 372.880
[AN 3338982]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2011.
Forró Zsuzsa
   Angol gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz : B1, B2 és C1 szint / Forró Zsuzsa, Nádasi Edit, Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2011]. - 239 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-07-1 fűzött : 2500,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3341442]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2011.
Győrffy Erzsébet (1979-)
   Korai ómagyar kori folyóvíznevek / Győrffy Erzsébet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 224 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 20.)
Bibliogr.: p. 179-191. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-122-5 fűzött
magyar nyelv - földrajzi név - folyóvíz
809.451.1-311.51
[AN 3336627]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 2 : kommunikatives Kursbuch : Mittelstufe : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 69 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-06-4 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3338786]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 2 : kommunikatives Kursbuch : Mittelstufe : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-05-7 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3341436]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz : B1, B2 és C1 szint / Horváthné Lovas Márta, Ortutay Katalin. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 239 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-08-8 fűzött : 2500,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3341423]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2011.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3341432]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2011.
   Kezdő szókincsem : [angol]. - Kaposmérő : Hüber T., [2011]. - [44] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-08-2334-0 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3337591]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2011.
   Kezdő szókincsem : [francia]. - Kaposmérő : Hüber T., [2011]. - [48] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-08-2336-4 fűzött
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3337613]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2011.
   Kezdő szókincsem : [német]. - Kaposmérő : Hüber T., [2011]. - [42] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-08-2335-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3337608]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2011.
   Kezdő szókincsem : [spanyol]. - Kaposmérő : Hüber T., [2011]. - [44] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-08-2337-1 fűzött
spanyol nyelv - példatár
806.0(076)=945.11
[AN 3337620]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2011.
   Kiliki a Földön 1 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Varga Csilla [et al.] ; [szerk. Nádor Orsolya] ; [... a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-8367-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
809.451.1(078)(02.053.2)=00
[AN 3341981]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2011.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. : Japán Alapítvány, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3339780]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XIV, 820 p. ; 21 cm
Gerinccím: Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary
ISBN 978-963-05-8610-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3342729]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2011.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamár, Kiss László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XVI, 792 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary
ISBN 978-963-05-8611-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3342733]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2011.
Nagy Mária
   Német túlélőszótár / Nagy Mária. - Budapest : Akad. K., cop. 2011. - 480 p. : ill., színes ; 15 cm
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3342390]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2011.
   Német - magyar nyelvvizsgaszótár : német A1, A2, B1, B2 / [vez. szerk. Kiscelli Piroska, Kiséry István]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2009. - [12], 207 p. ; 21 cm
Gerinccím: Nyelvvizsgaszótár - német
ISBN 978-963-05-8660-3 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3342022]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2011.
   Orvosnál : [angol]. - Kaposmérő : Hüber T., [2011]. - [48] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-08-2338-8 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3337622]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2011.
   Orvosnál : [német]. - Kaposmérő : Hüber T., [2011]. - [46] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-08-2339-5 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3337645]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2011.
Péntek Bernadett
   Argumentieren und Diskutieren : 70 Pro und Kontra - Themen und Graphiken mit Wortlisten : a német emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra / Péntek Bernadett, Szombatiné Fülöp Ildikó. - Győr : Nordwest 2002, 2011. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86795-7-4 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3340722]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2011.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - 305 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-05-9066-2 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 3342012]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2011.
Reszegi Katalin (1979-)
   Hegynevek a középkori Magyarországon / Reszegi Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 216 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 21.)
Bibliogr.: p. 189-204.
ISBN 978-963-318-103-4 fűzött
magyar nyelv - földrajzi név - hegy - nyelvtörténet - középkor
809.451.1-311.3 *** 809.451.1-53"13/14"
[AN 3336633]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2011.
Szabó Szilvia
   ECL examination topics : English level B2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - Rev. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2010. - 236 p. : ill. ; 24 cm + CD, 5 táblalap
ISBN 978-963-88938-5-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3341444]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2011.
Tóth László
   TELC English B2 : vizsgafelkészítő könyv / Tóth László ; [közread. a] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. - Budapest : TIT, cop. 2011. - 212 p. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-412-455-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3339727]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11505 /2011.
Field, Syd
Screenplay (magyar)
   Forgatókönyv : a forgatókönyvírás alapjai : kalauz lépésről lépésre, az ötlettől a kész könyvig / Syd Field ; [ford. Köbli Norbert]. - Budapest : Cor Leonis, [2011]. - 289 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88891-7-1 fűzött : 3990,- Ft
fogalmazástechnika - narratológia - alkotó munka - forgatókönyv
82.081
[AN 3336324]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2011.
Miłosz, Czesław (1911-2004)
   A lengyel irodalom története / Czesław Miłosz ; [... ford. Mihályi Zsuzsa] ; [Lackfi János és Csordás Gábor versfordításai ...]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 2 db ; 22 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 9.)
A ford. a "Historia literatury polskiej" (Kraków : Wydaw. Znak, 2010) és a "The history of Polish literature" (Berkeley, Calif. : Univ. of California Press, 1983) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9857-73-5 fűzött : 5900,- Ft
lengyel irodalom története
884(091)
[AN 3335858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 312, [3] p.
ISBN 978-963-9857-74-2
[AN 3335889] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 275, [4] p.
ISBN 978-963-9857-75-9
[AN 3335894] MARC

ANSEL
UTF-811507 /2011.
Rónai Mihály András (1913-1992)
   Janus Pannonius verseinek magyar zenéje / Rónai Mihály András. - Budapest : Glória, cop. 2010. - 32 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9587-68-7 fűzött : 690,- Ft
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - 15. század - középkori latin irodalom története
871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 3335713]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2011.
Vajda Károly (1969-)
   Kétségek és kettősségek : az irodalom lételméleti és hermeneutikai kérdései : tanulmányok / Vajda Károly. - Budapest : Anonymus, 2011. - 167 p. ; 20 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7280-19-1 fűzött
hermeneutika - irodalomelmélet - világirodalom története - 19. század - 20. század
82.01 *** 82.07 *** 82(091)"18/19"
[AN 3335160]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11509 /2011.
   Bécs : álmok köntöse : magyar írók Bécs-élménye, 1873-1936 : Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. október 18 - 2011. február 10. : Bécs, Österreichisches Theatermuseum, 2011. március 2 - 2011. május 2. / [kiállításkoncepció Kovács Edit et al.] ; [... szerk. Török Dalma]. - Budapest : PIM, 2011. - 228, [4] p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-74-7 fűzött
Bécs - magyar irodalom - író - helyismeret - 19. század - 20. század - irodalmi kölcsönhatás - kiállítási katalógus
894.511(092)"18/19" *** 908.436-2Wien *** 894.511.091 *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011" *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3308230]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2011.
Bécs : álmok köntöse (német)
   Wien : Mantel der Träume : Ungarische Schriftsteller erleben Wien, 1873-1936 : Budapest, Literaturmuseum Petőfi, 18. Oktober 2010 - 10. Februar 2011 : Wien, Österreichisches Theatermuseum, 2. März 2011 - 2. Mai 2011 / [Ausstellungorg. Csilla E. Csorba, Julianna Wernitzer] ; [Red. Dalma Török]. - Budapest : Literaturmuseum Petőfi, 2011. - 256, [4] p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-75-4 fűzött
Bécs - magyar irodalom - író - irodalmi kölcsönhatás - 19. század - 20. század - helyismeret - kiállítási katalógus
894.511(092)"18/19" *** 908.436-2Wien *** 894.511.091 *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011" *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3336628]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2011.
Halmai Tamás (1975-)
   Székely Magda / Halmai Tamás. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 135 p. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-863-0 fűzött : 2000,- Ft
Székely Magda (1936-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
894.511(092)Székely_M. *** 012Székely_M.
[AN 3338110]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2011.
Laczkó András (1943-)
   A derű természetessége : esszék, kritikák a XX. és XXI. századokban / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - 103, [2] p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7050-79-4 fűzött
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - esszé
894.511(091)"19/200" *** 894.511-4
[AN 3340711]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2011.
Podmaniczky Katalin
   La réception de la Tragédie de l'homme d'Imre Madách dans le monde germanophone, 1862-2003 / Katalin Podmaniczky. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2011. - 452, [2] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 73.)
Bibliogr.: p. 377-414. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9386-86-0 fűzött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - Németország - író - 19. század - színháztörténet
894.511(092)Madách_I. *** 792(430)"18/200"
[AN 3338963]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11514 /2011.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Kvinden i buret (magyar)
   Nyomtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2011. - 299 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9563-12-4 fűzött : 2980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.9-312.4=945.11
[AN 3338991]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2011.
Alvtegen, Karin (1965-)
Skugga (magyar)
   Árnyak / Karin Alvtegen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 285 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9563-13-1 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3339008]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2011.
Anderson, Catherine (1947-)
Comanche heart (magyar)
   Indián szív / Catherine Anderson ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, [2011]. - 402 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-325-3 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3339040]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2011.
Barr, Nevada
13 1/2 (magyar)
   13 1/2 / Nevada Barr. - Budapest : Cor Leonis Films, [2011]. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88891-3-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3336863]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2011.
   Boldog karácsonyt, drágám!. - Budapest : Harlequin, 2011. - 351 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Karácsonyi kívánság / Nora Roberts ; [... ford. G. Korda Edit]. Hamucipő / Susan Wiggs ; [... ford. Szalontai Éva]. Egy jó parti / Penny Jordan ; [... ford. Ádámné Szurma Mária]. - Egys. cím: All I want for Christmas ; Cinderfella ; Her Christmas fantasy
ISBN 978-963-538-267-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3339198]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Hallo, süsser Hexenhund! (magyar)
   Ennivaló bosziblöki / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (Vigyorboszi klub ; 3.)
ISBN 978-963-629-925-5 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3335552]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2011.
Carter, Angela (1940-1992)
Nights at the circus (magyar)
   Esték a cirkuszban / Angela Carter ; [ford. Bényei Tamás]. - Budapest : Magvető, 2011. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2871-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3339913]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2011.
Carver, Raymond (1938-1988)
Cathedral (magyar)
   Katedrális / Raymond Carver. - Budapest : Magvető, 2011. - 252, [3] p. ; 21 cm
Ford. Barabás András
ISBN 978-963-14-2891-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3339918]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2011.
Chandler, Elizabeth (1954-)
Evercrossed (magyar)
   Két világ határán : Angyali szerelem 4. / Elizabeth Chandler ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Dark Egmont, 2011. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-999-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3335733]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2011.
Chandler, Elizabeth (1954-)
Kissed by an angel (magyar)
   Akit egy angyal megcsókolt : Angyali szerelem 1. / Elizabeth Chandler ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Dark Egmont, 2011. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-003-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3335706]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2011.
Chandler, Elizabeth (1954-)
The power of love (magyar)
   Angyali oltalom : Angyali szerelem 2. / Elizabeth Chandler ; [ford. Barta Tamás és Kálmán Judit]. - Budapest : Dark Egmont, 2011. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-004-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3335714]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2011.
Chandler, Elizabeth (1954-)
Soulmates (magyar)
   Angyalok és emberek : Angyali szerelem 3. / Elizabeth Chandler ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Dark Egmont, 2011. - 232 p. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3335724]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2011.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the potted gardener (magyar)
   Agatha Raisin és az elültetett kertész / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-505-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3337857]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Appointment with death (magyar)
   Találkozás a halállal / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2011. - 259 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9278-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3341387]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Destination unknown (magyar)
   Úti célja ismeretlen / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Európa, 2011. - 267 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9288-2 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3341390]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
Nemesis (magyar)
   Nemezis / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Európa, 2011. - 289 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9286-8 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3341403]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 28. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3340230]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 22. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3340232]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2011.
Coelho, Paulo (1947-)
O vencedor está só (magyar)
   A győztes egyedül van / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2009. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-009-1 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3340237]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2011.
Collins, Suzanne
The hunger games (magyar)
   Az éhezők viadala / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2009. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-64-9 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3340213]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2011.
Collins, Tim (1975-)
Diary of a wimpy vampire (magyar)
   Egy vagány vámpír naplója : mert az élőhalottnak is van szíve / Tim Collins ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Dark : Gabo, cop. 2011. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-485-6 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3335793]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2011.
Conrad, Joseph (1857-1924)
The heart of darkness (magyar)
   A sötétség mélyén / Joseph Conrad ; [ford. Vámosi Pál]. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 136 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 1.)
ISBN 978-963-9659-62-9 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3343825]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2011.
Cook, Robin (1940-)
Cure (magyar)
   Gyilkos terápia / Robin Cook ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-680-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3338761]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2011.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán / James Fenimore Cooper ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2011. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-64-8 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73).04(02.053.2)=945.11
[AN 3341541]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2011.
Disney's animal stories (magyar)
   Állatmesék / Disney ; [ford. Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2011. - 159 p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-629-906-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3336891]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2011.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Jobb nem firtatni / Sir Arthur Conan Doyle. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 339, [2] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 5.)
ISBN 978-963-9890-11-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3339234]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2011.
Erickson, Carolly (1943-)
Brief shining hour (magyar)
   Néhány boldog óra : VIII. Henrik hűtlen felesége, Catherine Howard / Carolly Erickson ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 301 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-479-5 kötött : 2490,- Ft
Howard, Catherine (152?-1542)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3336458]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2011.
Erskine, Barbara (1944-)
Time's legacy (magyar)
   Az idő örvényében / Barbara Erskine ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 471 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-681-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3339058]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2011.
Finsterbusch, Monika (1954-)
Prinzessin Lillifee und der kleine Drache (magyar)
   Lilian hercegkisasszony és az elveszett sárkány / írta Monika Finsterbusch. - Pécs : Alexandra, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 22x22 cm + mell.
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-507-8 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3337518]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2011.
Fisher, Catherine (1957-)
Incarceron (magyar)
   Incarceron / Catherine Fisher ; [... ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 536, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-16-5 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3340337]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2011.
Gaiman, Neil (1960-)
Smoke and mirrors (magyar)
   Tükör és füst : novellák és illúziók / Neil Gaiman. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-52-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3343799]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2011.
Garwood, Julie (1946-)
Saving grace (magyar)
   Mentőangyal / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 483 p. ; 20 cm
Megj. "Mentő körülmény" címmel is
ISBN 978-963-689-491-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3336355]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2011.
Grisham, John (1955-)
The brethren (magyar)
   Holló a hollónak / John Grisham ; [ford. Dobrás Zsófia]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-76-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3341482]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2011.
Grisham, John (1955-)
The broker (magyar)
   A manipulátor / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-50-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3341552]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2011.
Grisham, John (1955-)
The firm (magyar)
   A cég / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 624 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-74-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3341484]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2011.
Grisham, John (1955-)
The innocent man (magyar)
   Az ártatlan ember : gyilkosság és törvénytelenség egy kisvárosban / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-88-5 fűzött : 3990,- Ft
Williamson, Ronald Keith (1953-2004)
amerikai angol irodalom - dokumentumregény
820-94(73)=945.11
[AN 3341549]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2011.
Grisham, John (1955-)
The runaway jury (magyar)
   Az ítélet eladó / John Grisham ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 623 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9093-00-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3341488]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2011.
Grisham, John (1955-)
Theodore Boone: the abduction (magyar)
   Theodore Boone : a gyermekrablás / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 181 p. ; 22 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-9973-34-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340836]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2011.
Harrison, Lisi (1970-)
The ghoul next door (magyar)
   A szomszéd szörnye mindig zöldebb / Lisi Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 240 p. ; 20 cm. - (Monster high ; 2.)
ISBN 978-963-343-009-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3336007]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2011.
Harrison, Lisi (1970-)
Monster high (magyar)
   Rémparádé / Lisi Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 264 p. ; 20 cm. - (Monster high ; 1.)
ISBN 978-963-343-008-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3335996]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2011.
Heym, Stefan (1913-2001)
Immer sind die Weiber weg und andere Weisheiten (magyar)
   Mindig a nőnek van igaza és egyéb bölcsességek / Stefan Heym ; ill. Horst Hussel ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Taramix, 2011. - 200 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-518-601-1 fűzött : 1900,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3339317]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2011.
Holt, Victoria (1906-1993)
The prince of darkness (magyar)
   A sötétség hercege / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 389, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-403-9 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3338548]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2011.
Jarry, Alfred (1873-1907)
   Két Übü-dráma / Alfred Jarry ; [ford. Jékely Zoltán] ; [a versrészleteket ford. Kappanyos András] ; [Schall Eszter rajz.]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2011. - 137, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Cartaphilus illusztrált klasszikusok, ISSN 2062-1183)
Tart.: A láncra vert ÜbüÞ; Übü király, avagy A lengyelek. - Egys. cím: Ubu roi ; Ubu enchaîné
ISBN 978-963-266-207-7 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3341527]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2011.
Jerome, Jerome K. (1859-1927)
Three men in a boat (magyar)
   Három ember egy csónakban és ráadásul egy kutya / Jerome K. Jerome ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 247, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-745-7 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3336330]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2011.
Jordan, Nicole (1954-)
To tame a dangerous lord (magyar)
   Váratlan választás / Nicole Jordan ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig]. - Budapest : Victoria, cop. 2011. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-47-3 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3339294]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2011.
Kirino Natsuo (1951-)
Joshinki (magyar)
   A halál istennője / Natsuo Kirino ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, 2011. - 254 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Joshinki
ISBN 978-963-335-020-1 fűzött : 2680,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3338622]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2011.
Kraft, Eric (1944-)
Herb 'n' Lorna (magyar)
   Herb és Lorna : szerelmes történet / Eric Kraft ; [ford. Balika Anna]. - Budapest : Cor Leonis, [2011]. - 369 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88891-6-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3336629]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2011.
Kubizek, August (1888-1956)
Adolf Hitler, mein Jugendfreund (magyar)
   Barátom, az ifjú Adolf Hitler / August Kubizek ; [ford. Zábori László]. - Budapest : Gede, cop. 2011. - 368 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9298-81-1 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - 20. század - német irodalom - memoár
830-94=945.11 *** 943.0(092)Hitler,_A.(0:82-94)
[AN 3340254]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2011.
Lindsey, Johanna (1952-)
Marriage most scandalous (magyar)
   Botrányos házasság / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-500-6 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3336402]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2011.
Liss, David (1966-)
A conspiracy of paper (magyar)
   Ördögi cselszövés / David Liss ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, 2011. - 445, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-023-2 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3338627]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2011.
Lowell, Sophia
Glee: the beginnig (magyar)
   Glee: a kezdet / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 200 p. ; 20 cm
Írta Lowell, Sophia
ISBN 978-963-629-998-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3335537]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2011.
Margitay Zsolt (1986-)
   1000+21 humor : hírességek mondták... / Margitay Zsolt. - Budapest : Scolar, 2011. - 208 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-298-3 fűzött : 2450,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3344345]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2011.
McNaught, Judith (1944-)
A kingdom of dreams (magyar)
   Álomkirályság / Judith McNaught ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : General Press, [2011]. - 397 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-306-2 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3339956]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
Complots et cabales (magyar)
   Ármány és cselszövés / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 2002. - 430 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 12. kötete
ISBN 978-963-07-9279-0 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3341419]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
Fortune de France (magyar)
   Francia história / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2011. - 398 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-07-9335-3 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3341416]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2011.
Merle, Robert (1908-2004)
Le glaive et les amours (magyar)
   Pallos és szerelem / Robert Merle ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2011. - 328 p. ; 24 cm
A "Francia história" c. regényfolyam 13. kötete
ISBN 978-963-07-9302-5 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3341408]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2011.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1987. - 419, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9283-7 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3339995]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2011.
Neruda, Jan (1834-1891)
Povídky malostranské (angol)
   Prague tales [elektronikus dok.] / Jan Neruda ; transl. by Michael Henry Heim ; introd. by Ivan Klíma. - Szöveg (prc : 641 KB). - Budapest ; London ; New York : CEU Press, [2011]. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103453. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5053-32-0
cseh irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
885.0-32=20
[AN 3332797]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2011.
O'Ryan, Ellie
Sharpay's fabulous adventure (magyar)
   Sharpay csillogó világa / Disney ; ... Ellie O'Ryan írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2011. - 94 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Varázslók a Waverly Helyből
ISBN 978-963-343-033-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3335741]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2011.
Pearson, Mary E. (1955-)
The adoration of Jenna Fox (magyar)
   Az imádott Jenna Fox / Mary E. Pearson ; [ford. Logos]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-736-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3336274]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2011.
Quinn, Julia (1970-)
On the way to the wedding (magyar)
   Esküvő lesz : [A Bridgerton család 8] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-504-4 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3336387]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2011.
   Rasuto biserje : antologija hrvatske poezije u Mađarskoj, 1945-2000 / [ured.] Stjepan Blažetin ; [nakl.] Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010. - 254 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88818-0-9 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-888818-0-9)
magyarországi horvát irodalom - vers - antológia
886.2-14(439)(082)
[AN 3340036]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2011.
Roane, Caris
Ascension (magyar)
   A másik Föld / Caris Roane ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2011. - 488 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-318-8 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3339307]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
The Donovan legacy (magyar)
   Bűbájosok : [a Donovan-örökség] / [Nora Roberts] ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 526 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-264-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3340218]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Happy ever after (magyar)
   Mindörökkön örökké : [Menyasszonyok 4.] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-456-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3336348]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2011.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: Schön, dass du da bist! (magyar)
   Alma Magdi : olyan jó, hogy vagy nekem! / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-643-341-3 kötött : 1600,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3339299]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2011.
Schneider Tünde (1977-)
   Storybuch / Tünde Schneider ; [Abbildungen Péter Temesi]. - [Budapest] : Garbo, [2011]-. - 22 cm
német irodalom - regény
830-31
[AN 3337777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2011. - 305 p. : ill.
ISBN 978-615-5007-13-2 kötött
[AN 3337781] MARC

ANSEL
UTF-811581 /2011.
Simenon, Georges (1903-1989)
La nuit du carrefour (magyar)
   Maigret és a halott gyémántkereskedő / Georges Simenon ; [ford. Felkai Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-48-4 fűzött : 1980,- Ft : 7,4 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3339224]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2011.
Simmons, Dan (1948-)
The fall of Hyperion (magyar)
   Hyperion bukása / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-23-1 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3340211]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2011.
Sjón (1962-)
Skugga-Baldur (magyar)
   A macskaróka : népi történet / Sjón ; [ford. Egyed Veronika]. - Budapest : Magvető, 2011. - 130 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2959-6 kötött : 2490,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3340224]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2011.
Stilton, Tea
Principessa dei coralli (magyar)
   A korallok hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 2.)
Ford. Nagy Dóra
ISBN 978-963-297-603-7 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3337747]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2011.
Sutcliff, Rosemary (1920-1992)
The silver branch (magyar)
   Az ezüstág / Rosemary Sutcliff ; ill. Charles Keeping. - Pécs : Alexandra, 2011. - 283, [4] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 978-963-297-514-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
820-311.6(02.053.2)=945.11
[AN 3338841]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2011.
   A szeretet örök / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2011]. - 144, [2] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-499-3 kötött
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 3339728]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2011.
Tie me up (magyar)
   Béklyókban : pajkos mesék 4 : erotikus történetek / Cathryne[!Cathryn] Cooper összeállítása ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, 2011. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-317-1 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - antológia
820-993(73)(082)=945.11
[AN 3338569]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2011.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1991. - 427 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9293-6 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - regény
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3341519]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2011.
Twain, Mark (1835-1910)
   A lóvá tett város / Mark Twain ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 187 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 3.)
ISBN 978-963-9659-64-3 fűzött : 1850,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3343840]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2011.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Zelenyj šater (magyar)
   Imágó : regény / Ludmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2011. - 621 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2890-2 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3326958]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2011.
Valéro, Maria José
   365 mese : minden napra / [szöveg Maria José Valero] ; [rajz. Magda és Vernet] ; [ford. Béla Krisztina és Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 197 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-260-7 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3342441]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Bourses de voyage (magyar)
   Az Antillák világa / Jules Verne ; [ford. Zigány Árpád]. - Budapest : Írásművek, 2011. - 188, [3] p. ; 18 cm. - (Partra vetett történetek)
ISBN 978-615-5040-41-2 fűzött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5006-12-8)
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3341599]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2011.
Verne, Jules (1828-1905)
Le Chancellor (magyar)
   A Chancellor : Kazallon J. E.[!R.] úti naplója / Jules Verne ; [... ford. Vértesi Arnold]. - Budapest : Írásművek, 2011. - 236 p. ; 19 cm. - (Partra vetett történetek)
ISBN 978-615-5040-40-5 fűzött : 1400,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3341587]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2011.
Vigny, Alfred de (1797-1863)
Cinq-Mars ou Une conjuration sous Louis XIII. (magyar)
   Cinq-Mars összeesküvése / Alfred de Vigny ; [ford. Benedek Marcell]. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 446 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5180-02-6 fűzött : 3650,- Ft
Lajos (Franciaország: király), XIII. (1601-1643)
Cinq-Mars, Henri Coiffier de Ruzé d'Effiat (1620-1642)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3342655]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2011.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
Nothing can keep us together (magyar)
   Menthetetlen széthullunk : Gossip girl 8. / Cecily von Ziegesar ; [ford. Szeredás Lőrinc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-495-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3338075]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2011.
Weis, Margaret (1948-)
Amber and blood (magyar)
   Borostyán és vér : [A sötét tanítvány-trilógia] / Margaret Weis ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 295 p. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-615-5161-10-0 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3339228]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2011.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 259 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 2.)
ISBN 978-963-9659-63-6 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3343836]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2011.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Spring fever (magyar)
   Tavaszi bezsongás / P. G. Wodehouse ; [ford. Szennai Éva]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 292 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-749-5 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3336338]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2011.
Yu Un-jong
Sondok yowang (magyar)
   A Silla királyság ékköve / ... Rju Ungjong ; [ford. Kiss Marcell]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, [2011]-. - 21 cm
Szondok (Korea : királynő) (606-647)
koreai irodalom - regény
895.7-311.6=945.11
[AN 3338750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2011. - 303 p.
ISBN 978-963-9998-15-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3338775] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11600 /2011.
Ágh Tünde
   Emlékek / Ágh Tünde ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2011. - 39 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-80-0 fűzött : 525,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3340719]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2011.
   Allegória-hangok : hangokban álmodom : véletlenszerű merítés kedvenc írásaimból / [előszó Subiczné Palotai Erzsébet]. - [Debrecen] : Mocsár G.-né Fehérvári J., 2011. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2355-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3337269]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2011.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Jelen-lét, 1991-2009 : rendszerváltástól korszakváltásig / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 116 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 210.)
ISBN 978-963-9814-36-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - dráma - elbeszélés
894.511-2(477.87) *** 894.511-32(477.87)
[AN 3340137]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2011.
Beck Andrea
   A Titoktündér : titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek a pozitív gondolkodásról, önbizalomról és megannyi másról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen... / Beck Andrea ; [Bihari Beatrix-Renáta rajzaival]. - Budapest : [Beck A.], 2011. - 82, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3337906]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2011.
Birtalan Ferenc (1945-)
   ...aztán lett az úttest / Birtalan Ferenc ; [ill. ... Farsang Zsóka]. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-28-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3337953]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2011.
Bruck András
   A fogadalom / Bruck András. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 365, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89262-7-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3339431]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2011.
Domán István (1922-)
   Szembesülés / Domán István. - [Budapest] : Háttér, cop. 2011. - 197 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5124-01-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3337822]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2011.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2437-9 kötött : 2890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3340234]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2011.
Dudás Győző
   A szomorú angyal / Dou d'Ache Dieuzeu. - Budapest : Írásművek Kvk., 2011. - 81, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5040-48-1 fűzött
magyar irodalom - grafika - próza
894.511-3 *** 76(439)"200"
[AN 3340233]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2011.
Duló Károly (1949-)
   Kettős látás : 1971 és 2011 / Duló Károly. - [Dunakeszi] : Magánkiad., 2011. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2579-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3340672]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2011.
Éles Árpád (1941-)
   Pályázatokon nyertes verseim / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2011. - 134, [10] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89354-0-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3339163]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2011.
Éles Árpád (1941-)
   A tavasz ébredése : válogatott versek / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2012. - 106, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89354-1-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3339052]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2011.
Éles Árpád (1941-)
   Tollforgatók panoptikuma : válogatott esszék versekben / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2012. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89354-2-7 kötött
magyar irodalom - világirodalom - író - vers
894.511-14 *** 82(092)(0:82-4)
[AN 3339065]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Féltékenység : filmforgatókönyv / [Zsigray Julianna regényéből filmre írta] Fekete István ; [rend. Cserépy László] ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2011. - 76 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87377-5-5 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)Cserépy_L.
[AN 3340740]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2011.
Ferenczi Tihamér (1941-)
   Tölgyből gerincet : 70 vers a költő 70. születésnapjára / Ferenczi Tihamér. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 88 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 212.)
ISBN 978-963-9814-46-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(487.87)
[AN 3340229]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2011.
Fiala János (1957-)
   Kuss! : nemzeti (...) nyalóka / Fiala János. - Pécs : Alexandra, 2011. - 224 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-722-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3339030]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2011.
Gaál Mózes (1894-1929)
   Mildi meséi / ifj. Gaál Mózes ; Pap Kata ill. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 157 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5180-01-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3342463]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2011.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Apám újságot olvas, 1953-1959 / Garzuly Ferenc. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2011. - 93 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5145-01-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3340282]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2011.
Gáspár Péter
   Opálhajós / Jan van den Boomen. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 372, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája
ISBN 978-963-7041-05-1 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3339250]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2011.
Gulyás Ilona (1946-)
   Fehér kő / Gulyás Ilona. - Budapest : Rím, 2011. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-93-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3339338]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2011.
Gyukics Gábor (1958-)
   Kié ez az arc / Gyukics Gábor. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2011. - 58 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 7.)
ISBN 978-963-236-439-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3337993]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2011.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Hálo, mellyel á meg testessült ördeg, 'a papa Antichristus Hispaniaba az együgyü iambor keresztyéneket, az Evangeliomnac követöit, ... meg fogia, és ... meg öli, ... a meg vackitot feiedelmec által / egy iámbor keresztyén és tudos hispaniol altal, Gonsalvius Reginaldus altal iratott, és ki adatott. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - [365] p. ; 15 cm. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Ford. és átd. Heltai Gáspár. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Heltai G., 1570
ISBN 978-963-09-6874-4 fűzött
inkvizíció - magyar irodalom - hasonmás kiadás - röpirat
894.511-92 *** 262.136.12 *** 094/099.07
[AN 3343858]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2011.
Hétvári Andrea (1975-)
   Képzeld el! : gyermekversek / Hétvári Andrea ; [az illusztrációk Szárnyasi Krisztina és a szerző munkái]. - Budapest : Rím, 2011. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7868-92-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3339354]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2011.
Holló Ila (1936-)
   Aranyhíd : versek, képek vonzásában : festmények érintése, versek üzenete / Holló Ila. - Budapest : Rím, 2011. - 216 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-96-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3339350]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2011.
Hommer László
   Galiger, a kapucsengő / Hommer László ; [graf. Lente István]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2011. - [48] p. : ill. ; 17 cm. - (Hogyishívják füzetek, ISSN 1788-6155)
ISBN 978-615-5141-05-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - mese - példázat
894.511-34 *** 244(0:82-34)
[AN 3340288]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2011.
Jász István (1943-)
   Csobbanó idő [elektronikus dok.] : kárpótlási kérelem / Jász István. - Szöveg (pdf : 1.36 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103685. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-840-9
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3334461]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Notesz ; "Ki kérdezett?..." / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 269 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 5.)
ISBN 978-963-09-6830-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma - elbeszélés
894.511-84 *** 894.511-32
[AN 3339340]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2011.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   A szerelmes Nap / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 335 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 6.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6831-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3339373]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2011.
Kellei György (1947-)
   Bejárat a pokolba : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 500 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-39-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3338116]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2011.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta / Kepes András. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 353, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-480-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3338864]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2011.
Kocsis József (1937-)
   Belső tájakon / Kocsis József. - Pécs : Héthatár, 2011. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88300-8-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3338701]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Elsüllyedt Európa : útirajzok / Kosztolányi Dezső. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 309, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-04-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - útirajz
894.511-992
[AN 3342577]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2011.
Kovács István (1940-)
   Köszöntelek Máriapócs : Kovács István versei. - Máriapócs : Kovács I., 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2403-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3339332]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2011.
Kun Erzsébet (1926-1996)
   Családmesék : a szeretet tankönyve / Kun Erzsébet. - 5. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2011. - 293, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-321-7 kötött : 2200,- Ft
Kunitzer család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3341087]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2011.
Lackfi János (1971-)
   Heni és a hajmeresztő terv / Lackfi János ; ill. Róth Anikó. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 22x30 cm. - (Együtt olvasni jó!)
ISBN 978-963-629-850-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3335519]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2011.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A kisfiú meg az oroszlánok : meseregény / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2011, cop. 1996. - 74, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-276-217-3 kötött : 2080,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3344494]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2011.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3336301] MARC

ANSEL
UTF-811637 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sindzse szeme / Leslie L. Lawrence. - Jubileumi kiad. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-27-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3340051]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sindzse szeme / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88735-1-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3340057]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2011.
Lovas Ágnes (1964-)
   Ünnepi versek / Rangáné Lovas Ágnes. - [Budapest] : [Sprinter Plusz], 2011. - 159 p. ; 21 cm
Fűzött : 1390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9394-83-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3339217]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2011.
Lövei Sándor (1975-)
   Eleven föld : versek / Lövei Sándor. - Debrecen : Színforrás Kft., 2011. - 63 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1348-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3338783]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2011.
Márai Sándor (1900-1989)
   Sirály : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-312-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3338836]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2011.
Marosi Albertné
   Vagyok, aki vagyok / Marosi Éva. - Budapest : Rím, 2011. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-95-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3339339]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2011.
Médl Sándor (1948-)
   Váttá piszli / Médl Sándor. - Mosonmagyaróvár : Médl S., 2011. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0368-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3336528]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2011.
Miklós Malvina
   Tappancs első olvasókönyve / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9770-81-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3341555]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2011.
Miklya Zsolt (1960-)
   ABC lakópark : [ahol a hangok laknak: versek, mondókák az ábécé betűire] / Miklya Zsolt ; [ill. Kállai Nagy Krisztina]. - Budapest : Egmont, 2011. - [40] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-629-916-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3335542]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A kis prímás / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 109, [2] p. ; 19 cm. - (Prima könyvek, ISSN 2062-7130)
ISBN 978-963-277-292-9 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3340114]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2011.
   A Nap tornácán : válogatás a Napkorong Irodalmi Klub szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Krassóy Ivánné, Helen Bereg]. - Budapest : Napkorong Irod. Klub, 2011. - 358 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1196-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3336683]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2011.
Nemes István (1961-)
   A Káosz szava : [a Káosz-ciklus első kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2011. - 321 p. ; 19 cm. - (Cherubion fantasy ; 1.)
ISBN 978-963-9566-93-4 fűzött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3338819]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2011.
Nemes István (1961-)
   A Káosz szíve : [a Káosz-ciklus második kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2011, cop. 1991. - 255 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 2.)
ISBN 978-963-9566-94-1 fűzött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3342720]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2011.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 187, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9027-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3340027]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2011.
Nyári Margó
   A kettétört híd : [versek] / Nyári Margó. - [Budapest] : [Harcz I.-né], 2011. - 118, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0892-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3337189]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2011.
   Óvd a Földet! : környezetvédelmi mesék / [főszerk. Kriszticsné Tápai Mónika] ; [kiad. a Százhalombattai Faluvédő Egylet, Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat]. - Százhalombatta : Százhalombattai Faluvédő Egylet : Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat, 2011. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88406-4-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - környezetvédelem - mese
894.511-34(02.053.2) *** 504.06(0:82-34)(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3338900]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2011.
Pádár Éva
   A rátarti róka / [La Fontaine és Ezópusz meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Kerekerdő lakói : matricás mesék)
ISBN 978-963-251-294-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3336252]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2011.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Érzékkövek / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút, 2011. - 75, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-187-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3336308]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2011.
Pataki Kornélia (1977-)
   Eltévedt mosoly / Pataki Kornélia ; [... illusztrációkat Szabó Edit ... kész.]. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2011. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-14-9 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3337305]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Ezen egy éjszaka / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 302 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 27.)
ISBN 978-963-297-549-8 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3340001]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2011.
Ronyecz Mária
   Élj helyettem is.. / Ronyecz Mária. - Szolnok : Vincze Ip. és Keresk. Kft., [2011]. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2215-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3340252]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2011.
Soós József (1953-)
   Holt kutak mélyéről / Soós József ; [... ill. Varga Szabolcs]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2011. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-03-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3335709]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2011.
Szalai Borbála (1926-2011)
   Mesevásár : verses mesék iskolásoknak / Szalai Borbála ; [... ill. Berecz Margit]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 211.)
ISBN 978-963-9814-18-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(487.87)(02.053.2)
[AN 3340221]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2011.
Szavai Nagy Lajos
   Táltoslovon : versek / Szavai Nagy Lajos ; [... ill. Teigl Béláné Miszlang Katalin]. - Pécs : Nagy L., 2011. - 166 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-08-0648-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3340263]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2011.
Sziklai Gábor (1949-)
   Gábriel és más elbeszélések / Sziklai Gábor. - [Barcs] : Szerző, 2011. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2010-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3338702]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2011.
Szoliva János (1936-)
   Elszakadás : versek / Szoliva János ; [a ... grafikákat Szoliva Ildikó kész.]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2011. - 77, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87996-7-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3335703]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2011.
Utassy József (1941-2010)
   "Dalba fog az ember..." : Utassy József költő élete versekben-képekben / [szerk. Péntek Imre] ; [a verseket és a képeket Utassyné Horváth Erzsébet vál.]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2011]. - [117] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-02-9 fűzött
Utassy József (1941-2010)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 894.511(092)Utassy_J.(084.12)
[AN 3335723]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2011.
   "Vannak vidékek legbelül..." : tiszteletkötet Czöndör Mihályné Joó Katalin 60. születésnapja alkalmából / [szerk. Molnár Sándor]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2011. - 79 p. ; 21 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 6.)
ISBN 978-963-87662-9-8 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - emlékkönyv
894.511-92
[AN 3336673]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2011.
Vass Virág (1969-)
   Krásznájá Moszkvá / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-443-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3338757]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11666 /2011.
Arredondo, Francisco
Animales salvajes (magyar)
   Vadállatok : kirakóskönyv : 48 darabos kirakókkal / [rajz. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25x34 cm
ISBN 978-963-445-295-9 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3341968]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2011.
Arredondo, Francisco
La granja (magyar)
   A tanya : kirakóskönyv : 48 darabos kirakókkal / [rajz. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25x34 cm
ISBN 978-963-445-220-1 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3341953]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2011.
Barbie : fairy secret (magyar)
   Barbie tündértitok : mesekönyv a rajzfilm alapján. - Budapest : Egmont, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Tündértitok : mesekönyv a rajzfilm alapján
ISBN 978-963-629-880-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337173]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2011.
Becker, Bonny
A bedtime for Bear (magyar)
   Medve aludni megy / írta Bonny Becker ; rajz. Kady MacDonald Denton ; [... ford. Cséplő Noémi]. - [Budapest] : PTM, 2011. - [48] p. : ill., színes ; 25x28 cm
ISBN 978-615-5131-10-3 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340439]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2011.
The big book of engines (magyar)
   Mozdonyok nagy könyve. - Budapest : Egmont, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-629-995-8 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3335310]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2011.
Bihariné Kun Erika
   Mirabella és a kirakodóvásár / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2011. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 14. - keretcím: Traff
ISBN 978-615-5182-01-3 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335857]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2011.
Boots (magyar)
   Csizi : angol szavakkal! / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Dóra, a felfedező. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-629-873-9 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336869]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2011.
Broderick, Kathy
Baby's day (magyar)
   A baba egy napja / [írta Kathy Broderick]. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (8 p.) : il., színes ; 20 cm. - (Play-a-sound)
Zenélő szerkezettel. - keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-629-825-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337565]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2011.
Broderick, Kathy
I love you Winnie the Pooh (magyar)
   Jó barátom, Micimackó / írta Kathy Broderick. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Play-a-sound)
keretcím: Disney Micimackó. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-629-830-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336902]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2011.
Busy baby (magyar)
   Dolgos baba / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Az első könyvem)
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-629-886-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336864]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2011.
Cafferata, Florencia
   Ünnepség a babaházban / Florencia Cafferata ; [E. T. A. Hoffmann ... meséje alapján]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [14] p. : ill., színes ; 29x29 cm + 12 mell.
keretcím: Forgó világ. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-445-074-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3341975]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2011.
Campos Jiménez Mária
   Egy vidám nap : háromnyelvű lapozgató gyerekeknek : magyar, angol, német / [... a szöveget írta Campos J. Mária] ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Reader's Digest K., 2011. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 24x29 cm. - (Gyere velünk!)
ISBN 978-963-289-086-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337266]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2011.
Campos Jiménez Mária
   Vidéki vakáció : háromnyelvű lapozgató gyerekeknek : magyar, angol, német / [... a szöveget írta Campos J. Mária] ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Reader's Digest K., 2011. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 24x29 cm. - (Gyere velünk!)
ISBN 978-963-289-087-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337277]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2011.
Daly, Catherine
World of cars (magyar)
   Verdák világa / Disney, Pixar ; írta Catherine Daly ; rajz. Caroline Egan [et al.] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011-. - ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák ; borító- és gerinccím: Verda-sztorik : irány Kipufogófürdő!
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Reklámverda kerestetik ; A nagy műsorszám. - 2011. - 48 p.
ISBN 978-963-629-987-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335273] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A nagy fogás ; Ciao, Amerika!. - 2011. - 48 p.
ISBN 978-963-629-988-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335299] MARC

ANSEL
UTF-811680 /2011.
Dora (magyar)
   Dóra : angol szavakkal! / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Dóra, a felfedező. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-629-872-2 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336876]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2011.
Eci, peci, pec (magyar)
   Ecc, pecc kimehetsz. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-629-877-7 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3336658]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2011.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2005-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2553990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 8. kiad. - 2011. - 98 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-93-4 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3341576] MARC

ANSEL
UTF-811683 /2011.
Gentili, Maria Rita
   Varázslatos karácsony / [ill. Maria Rita Gentili] ; [ford. Sarkadi Áron]. - [Kaposvár] : Holló, [2011]. - [49] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-684-538-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3340677]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2011.
Hapka, Cathy
Bounce with me! (magyar)
   A nagy ugrabugra / írta Catherine Hapka ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesék a barátságról ; 2.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-990-3 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335438]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2011.
Hapka, Cathy
Hide and Pooh seek (magyar)
   Bújócskázni csudijó! / írta Catherine Hapka ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesék a barátságról ; 1.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-989-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335399]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2011.
Happy baby (magyar)
   Boldog baba / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Az első könyvem)
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-629-889-0 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336814]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2011.
Hello Kitty gets sporty (magyar)
   Sportolj velem!. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Hello Kitty. - Kihajtható ábrákkal, zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-629-829-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336898]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2011.
Hester, Beth Landis
The essential guide (magyar)
   Rajongói kézikönyv / írta Beth Landis Hester. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-815-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336883]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2011.
Houlihan, Brian
World tour (magyar)
   Verdák a világ körül / írta Brian Houlihan. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28x28 cm. - (Play-a-sound)
keretcím: Verdák 2. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-629-792-3 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3337211]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2011.
Inches, Alison
Big sister Dora! (magyar)
   Dóra nagytesó lesz / írta Alison Inches ; ill. Dave Aikins ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 5.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-928-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335491]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2011.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák / ... vál. és a játékleírásokat kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Naphegy K., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9869-10-3 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3344354]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2011.
My friend the spy (magyar)
   Barátom, a kém / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Verdák 2
ISBN 978-963-629-942-2 fűzött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336879]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2011.
Nyulász Péter (1968-)
   Zsubatta! : beszédfejlesztő mondókáskönyv / Nyulász Péter ; [Kállai Nagy Krisztina ill.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 44, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9019-9 kötött : 1890,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3341539]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2011.
Pádár Éva
   A majom királysága / [La Fontaine és Ezópusz meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Kerekerdő lakói : matricás mesék)
ISBN 978-963-251-295-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3336247]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2011.
Playful baby (magyar)
   Játszik a baba / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Az első könyvem)
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-629-887-6 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336722]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2011.
Pliva patka preko save (magyar)
   Boci-boci tarka. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-629-876-0 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3336660]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2011.
Ricci, Christine
Dora's book of manners (magyar)
   Dóra illemtana / írta Christine Ricci ; ill. Susan Hall ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 6.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-927-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335504]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2011.
Sleepy baby (magyar)
   Tente, baba, tente / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Az első könyvem)
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-629-888-3 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3336799]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2011.
   Szünidei fejtörők : szórakoztató és furfangos feladatok. - Pécs : Alexandra, 2011. - [32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-297-622-8 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3338815]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2011.
Valdes, Leslie
Dora goes to school (magyar)
   Dóra iskolába megy / írta Leslie Valdes ; ill. Robert Roper ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 4.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-926-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3335447]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11701 /2011.
Davis, Jim (1945-)
   Az aranytoll-díjas / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2011]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 100.)
ISBN 978-963-08-2065-3 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3338790]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2011.
Goscinny, René (1926-1977)
Le tour de Gaule d'Astérix (magyar)
   Asterix galliai körutazása / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 5.)
ISBN 978-963-629-936-1 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3335223]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2011.
Hergé (1907-1983)
Les cigares du pharaon (magyar)
   A fáraó szivarjai / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2011. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-629-789-3 fűzött : 2199,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3336848]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2011.
Huh Gook Hwa
Tân giai nhân (magyar)
   A titokzatos menyasszony / Ho Kook-Hva, Kim Szu-Dzsin ; [ford. Kálovics Dalma]. - Budapest : Vad Virágok Kvműhely, [2011]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 3302020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2011. - [178] p., [1] t.fol.
ISBN 978-963-9998-18-6 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3338087] MARC

ANSEL
UTF-811705 /2011.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... rajz. Korcsmáros Pál] ; [szöveg Cs. Horváth Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2011. - 50 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 1.)
ISBN 978-963-9833-41-8 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3343792]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2011.
Millar, Mark (1969-)
Civil war (magyar)
   Polgárháború : a háború kezdete / [írta Mark Millar] ; [rajz Steve McNiven] ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, 2011. - 119, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-01-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3337121]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2011.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Élet és halál között. - 2011. - 223 p. : ill.
ISBN 978-963-9998-16-2 fűzött : 2190,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3337896] MARC

ANSEL
UTF-811708 /2011.
Vaughan, Brian K.
Y, the last man (magyar)
   Y, az utolsó férfi : ciklusok / [írta Brian K. Vaughan] ; [rajz. Pia Guerra] ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, 2011. - 109 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-02-8 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3337170]
MARC

ANSEL
UTF-8