MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/12/23 15:14:46
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1 /2012.
Ruiz, Cella
¿Por qué, cómo, cuándo y dónde...? (magyar)
   Kérdések és feleletek könyve / [írta Cella Ruiz, Taida Inigo, Ana Serna Vara] ; [ill. Isabel López] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2011. - 356 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-445-015-3 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3341924]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2 /2012.
Gránitz Miklós (1943-)
   Imaház a rácsok mögött : [egy börtönkápolna feltámadása...] : [lelki gondozás felsőfokon Balassagyarmaton] = House of prayer behind bars / fotók Gránitz Miklós. - Budapest : Gondolat, [2011]. - XXXI, [8] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a Balassagyarmaton, 2011-ben "Egy börtönkápolna feltámadása..." címmel megrendezett kiállítás katalógusakánt
ISBN 978-963-693-377-7 fűzött
Balassagyarmat - kápolna - börtön - művészetterápia - kiállítási katalógus
061.4(439-2Balassagyarmat) *** 726.52(439-2Balassagyarmat) *** 343.812(439-2Balassagyarmat) *** 615.851.82
[AN 3341096]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2012.
Kopacz Mária (1941-)
   Lebegő valóság : Kopacz Mária grafikus, festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, 2011. szeptember 10. és december 15. között = Schwebende Wirklichkeit : Ausstellung von Mária Kopacz in dem Ungarischen Freilichtmuseum, 10. September 2011 - 15. December 2011 = Floating reality : exhibition of Mária Kopacz in the Hungarian Open Air Museum, 10th September 2011 - 15th December 2011 / a kiállítást rend. B. Horváth Jenő ; a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2011]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5123-21-4 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 75(439)(092)Kopacz_M. *** 76(439)(092)Kopacz_M.
[AN 3340917]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2012.
   Szent-Györgyi Albert Rotary Club, Szeged, 1928-1991-2011. - Szeged : Szent-Györgyi Albert Rotary Club, 2011. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1626-7 kötött
Szent-Györgyi Albert Rotary Club
Szeged - társadalmi szervezet
061.2(439-2Szeged)
[AN 3343867]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2012.
   "Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere" c. tudományos konferencia [elektronikus dok.] : ... 2011. szept. 27. ..., Gyöngyös ... / ... szerk. Gergely Sándor ; [közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Szöveg. - Gyöngyös : KRF, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9941-24-3
energiagazdálkodás - biológiai energia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Gyöngyös) *** 620.95
[AN 3347234]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6 /2012.
Dugonics András (1740-1818)
   A' magyaroknak uradalmaik : mind a' régi, mind a' mostani üdökben / írta Dugonics András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - [4], 180 p. : ill. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Pesten ; Pozsonyban : Füskúti Landerer M., 1801
ISBN 978-963-09-6873-7 fűzött
Magyarország - magyar őstörténet - magyar történelem - címertan - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 930.8(=945.11) *** 943.9 *** 929.6(439)
[AN 3342589]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2012.
Gyurcsó Júlia
   Idősb Szinnyei József bibliográfia / Gyurcsó Júlia ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Budapest : ELTE, 2011. - 2 db ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-284-201-1 kötött
Szinnyei József (1830-1913)
könyvtáros - kézirathagyaték - 19. század - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
02(439)(092)Szinnyei_J.:016 *** 012Szinnyei_J.
[AN 3341771]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyomtatásban megjelent írásai és a róla szóló irodalom, 1848-2010. - 343 p.
ISBN 978-963-284-202-8
[AN 3341782] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kéziratos hagyatéka, könyvtári és levéltári iratok, 1792-1913. - 308 p.
ISBN 978-963-284-203-5
[AN 3341792] MARC

ANSEL
UTF-88 /2012.
   Az olvasás össztantárgyi feladat / [szerk. Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli] ; [közread. a] Magyar Olvasástársaság. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 291 p. : ill. ; 25 cm
A Szombathelyen, 2011. máj. 13-14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-84-3 fűzött : 2980,- Ft : 10 EUR
olvasáskutatás - didaktika
028 *** 371.3
[AN 3346179]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9 /2012.
Halmágyi Pál (1948-)
   A Pulitzer kultusz 100 éve Makón, 1911-2011 / Halmágyi Pál. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2011. - 58 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 112.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-2421-7 fűzött
Pulitzer József (1847-1911)
Egyesült Államok - Makó - újságíró - hírlapkiadás - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - helyismeret - kultusz
070(73)(=945.11)(092)Pulitzer_J. *** 908.439-2Makó
[AN 3341999]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2012.
Lakatos Éva (1931-)
   A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944 / összeáll. Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010-. - 24 cm
Kötött
Magyarország - sajtótörténet - szakbibliográfia
070(439)"17/1944":016
[AN 3057862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., K - M. - 2011. - 372 p.
Bibliogr.: p. VI-XII.
ISBN 978-963-200-596-6
Magyarország - sajtótörténet - szakbibliográfia
070(439)"17/1944":016
[AN 3343533] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11 /2012.
   Bagoly almanach [elektronikus dok.] / szerk. Üveges Viktória ; [kiad. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológia Intézeti Tanszék ... - Szöveg. - Veszprém : PE MK Limnológia Int. Tansz., 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-17-5
természettudomány - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
5 *** 378.184
[AN 3345959]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2012.
   Justus Lipsius Ház : a magyar elnökség installációja / [fel. szerk. Székely Edit, Lengyel Roland] ; [kiad. a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5108-05-1 fűzött
Magyarország - kulturális politika - installációs művészet
008(439) *** 7.037
[AN 3340824]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2012.
Justus Lipsius Ház (angol)
   Justus Lipsius Building : installation of the Hungarian presidency / [ed. Edit Székely, Roland Lengyel] ; [publ. by Hungarofest Nonprofit Ltd. for the Organization of Cultural Events]. - Budapest : Hungarofest, 2011. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5108-06-8 fűzött
Magyarország - kulturális politika - installációs művészet
008(439) *** 7.037
[AN 3340850]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

14 /2012.
Dethlefsen, Thorwald
Krankheit als Weg (magyar)
   Út a teljességhez : a betegség jelentése és jelentősége / Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke ; [ford. Hajós Gabriella]. - 5. kiad. - Budapest : Mérték K., 2011, cop. 1991. - 286 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-28-4 kötött
ezoterika - betegség
133.25 *** 616-092.11
[AN 3347079]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2012.
Griga Zsuzsanna
   Csillagjegyek a konyhában : asztrológiai és gasztronómiai kalandok / Griga Zsuzsanna, Habliliom. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6881-2 kötött : 3200,- Ft
asztrológia - szakácskönyv
133.52 *** 641.55(083.12)
[AN 3344461]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2012.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Csillagleső : kétezer-tizenkettő / Kiss Balázs Kunó. - Budapest : Pannon Group K., 2011. - 383 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2504-7 kötött : 4890,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3341833]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2012.
Kövesi Péter (1952-)
   Utazások ezotériában : válogatott írások / Kövesi Péter. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 310 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5180-09-5 kötött : 3450,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3341395]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2012.
Tarr Bence László (1974-)
   Az örök élet forrása / Tarr Bence László. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5180-07-1 kötött : 3450,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3341365]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

19 /2012.
   A biodiverzitás monitorozása a közoktatásban : hogyan kapcsolódhatnak diákok a biológiai sokféleség állapotának és változásainak hosszú távú megfigyeléséhez? / [szerk. Ladányi Zsuzsanna] ; [kiad. a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub]. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2011. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-08-2114-8 fűzött
Magyarország - biodiverzitás - monitoring - közoktatás
504.064(439) *** 574.24 *** 37.014(439)
[AN 3343751]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2012.
The illustrated atlas of the sea (magyar)
   A tengeri környezet / [ford. ... Orczy Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 3.)
Borítócím: Óceánok
ISBN 978-963-251-326-3 kötött : 1690,- Ft
tenger - természeti földrajz - természeti környezet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 3342074]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2012.
   Kolon : láp a Kiskunságban ; [kiad. a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület]. - Kecskemét : Kiskunsági Madárvédelmi Egyes., [2011]. - 48 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 13x15 cm + CD-R
ISBN 978-963-08-0926-9 kötött
Kiskunsági nemzeti park - Kolon-tó - természeti környezet - elektronikus dokumentum
502.4(439)Kiskunsági_Nemzeti_Park *** 502(439)(285.3Kolon-tó)
[AN 3342762]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2012.
McNeill, John Robert
Something new under the sun (magyar)
   Valami új a nap alatt : a huszadik század környezettörténete / J. R. McNeill ; [ford. Zalotay Melinda ..., Malik Tóth István ...]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 477 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-461.
ISBN 978-963-9718-41-8 fűzött : 5500,- Ft
környezettudomány - ökológia - környezetvédelem - fenntartható fejlődés
504(100)"19" *** 504.03(100)"19" *** 504.06(100)"19"
[AN 3341986]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2012.
   Nyugat-Dunántúl környezeti állapota : helyzetkép és kihívások : szakmai konferencia Szombathelyen : 2010. november 11-12. / szerk. Borzsák István ; [... rendezője a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kémia és Környezettudományi Tanszék]. - Szombathely : NYME K., 2011. - 200 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-004-2 fűzött
Nyugat-Dunántúl - környezettudomány - természeti környezet - konferencia-kiadvány
504 *** 502(439.11-15) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3346147]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2012.
   "Többfrontos természetvédelem: önkéntesek, hivatásos természetvédők és kutatók összefogása természeti értékeink megőrzéséért" : VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia : ... Debreceni Egyetem, ... 2011. november 3-6. : program és absztrakt-kötet / szerk. Lengyel Szabolcs, Varga Katalin, Kosztyi Beatrix ; [közread. a] Magyar Biológiai Társaság. - Budapest : MBT, 2011. - 197 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-169-0 fűzött
természetvédelem - biológia - konferencia-kiadvány
504.06 *** 57 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3345107]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

25 /2012.
   Döntéseink csapdájában : viselkedéstudományi megközelítés a döntéselméletben / szerk. Szántó Richárd, Wimmer Ágnes, Zoltayné Paprika Zita. - Budapest : Alinea, 2011. - 414 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-70-4 fűzött : 3950,- Ft
szociobiológia - magatartástudomány - döntéselmélet
519.816 *** 613.86 *** 330.131.7 *** 65.012.22
[AN 3343033]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2012.
Klementʹeva, E. F.
   Slovarʹ terminov po matematike na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè matematikanʹ termintnènʹ valks / E. F. Klementʹeva. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 45 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-23-1 fűzött
mordvin nyelv - orosz nyelv - matematika - szakszótár
51 *** 801.323=945.22=82
[AN 3344154]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2012.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, 2011-. - ill. ; 21 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3344997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Differenciálszámítás és alkalmazása : példák, feladatok, megoldások. - 2011. - 413, [3] p.
A gerincen számozási adatként: 6. - Bibliogr.: p. [415.]
ISBN 978-963-244-306-5 kötött : 3950,- Ft
differenciálszámítás - egyetemi tankönyv - példatár
517.2(075.8)(076)
[AN 3345003] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

28 /2012.
   Simonyi Károly, 1916-2001 [elektronikus dok.] : élete és munkássága : előadóterem-avatás (video) / főszerk. Csurgayné Ildikó. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : BME OMIKK, cop. 2011. - 1 CD-R ; 12 cm + CD-R. - (A magyar tudomány és technika nagyjai, ISSN 1586-7609)
Főcím a címképernyőről. - Simonyi Károly "A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig" c. művével. - Működési követelmények: Pentium III; 1 GB RAM; 128 MB video-RAM; CD-ROM/DVD olvasó; hangkártya; MS Windows ME/2000/XP; Internet Explorer 8, Firefox; min. 800x600, ajánlott 1024x768 képernyőfelbontás. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-593-501-7 műanyag tokban : keresk. forgalomba nem kerül
Simonyi Károly (1916-2001)
Magyarország - fizikus - 20. század - egyetemi tanár - elektronikus dokumentum
53(439)(092)Simonyi_K. *** 37(439)(092)Simonyi_K.
[AN 3347237]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

29 /2012.
Kémiai Előadói Napok (34.) (2011) (Szeged)
   XXXIV. Kémiai Előadói Napok : ... Szeged, 2011. november 2-4. : program és előadás-összefoglalók / [szerk. Laufer Noémi, ... Endrődi Balázs] ; Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye. - Szeged : JATEPress, 2011. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
kémia - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3342004]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

30 /2012.
Köthe, Rainer (1948-)
Unsere Erde (magyar)
   Otthonunk, a Föld / írta Rainer Köthe ; ill. Gerd Ohnesorge ; [ford. Rónaszegi Éva és Németh Mária]. - 4. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 50.)
ISBN 978-963-9446-18-2 kötött : 2570,- Ft
Föld - természeti földrajz
551 *** 911.2
[AN 3351759]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

31 /2012.
Hanlon, Michael (1964-)
The science of The hitchhiker's guide to the galaxy (magyar)
   A Galaxis útikalauz tudománya : [stopposoknak és bámészkodóknak] / Michael Hanlon ; [ford. Kovács Levente]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 187 p. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 175-179.
ISBN 978-963-05-9072-3 fűzött
Adams, Douglas (1952-2001). The hitchhiker's guide to the galaxy
kozmológia - tudomány - író - angol irodalom - 20. század
524.8 *** 001 *** 820(092)Adams,_D.
[AN 3342384]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

32 /2012.
   Alkalmazott biológia / szerk. Polgár Veronika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2011. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-72-6 fűzött
alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
573.6(075.8)
[AN 3341712]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2012.
Atlas of wildlife (magyar)
   Az élő bolygó / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 4.)
Borítócím: Vadvilág
ISBN 978-963-251-327-0 kötött : 1690,- Ft
természeti környezet - fauna
591.9(100) *** 502(100)
[AN 3344825]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2012.
Mertiny, Andrea
Tiere im Zoo (magyar)
   Állatkertek / Andrea Mertiny ; ill. Reiner Zieger ; [ford. Varga Csaba]. - 3. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 63.)
ISBN 978-963-9182-58-5 kötött : 2570,- Ft
állatkert - gyermekkönyv
59.006(02.053.2)
[AN 3351763]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2012.
Sielmann, Heinz
Spinnen (magyar)
   Pókok / írta Heinz Sielmann Inge Dreecken és Walter Schneider közreműködésével ; újra feld. Sabine Steghaus-Kovac ; ill. Elisabetta Ferrero ; [ford. Rónaszegi Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2011. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 75.)
ISBN 978-963-9446-15-1 kötött : 2570,- Ft
pók - gyermekkönyv
595.44(02.053.2)
[AN 3351770]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

36 /2012.
   Achievements of professor emeritus László Szekeres / [ed. Papp Gyula, Varró András, Végh Ágnes] ; [publ. Department of Pharmacology and Pharmacotherapy University of Szeged]. - Szeged : Dep. of Pharmacology and Pharmacotherapy Univ. of Szeged, 2011. - 227 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
Szekeres László (1921-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Szekeres_L. *** 012Szekeres_L.
[AN 3343716]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2012.
   Alkalmazott élettan - kórélettan / szerk. Lévay György ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2011. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-75-7 fűzött
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
612(075.8) *** 616-092(075.8)
[AN 3341725]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Házipatika : népi gyógyászat és házi módszerek / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-023-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 3351870]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2012.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 368 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3346955]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2012.
Chabris, Christopher
The invisible gorilla (magyar)
   A láthatatlan gorilla avagy Hogyan csapnak be minket az érzékeink / Christopher Chabris, Daniel Simons ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Magnólia, 2011. - 261 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5049-43-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
alkalmazott lélektan - érzékelés - kognitív pszichológia
159.93 *** 159.9.004.14 *** 165.194
[AN 3343080]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2012.
Covey, Stephen M. R.
The speed of trust (magyar)
   A bizalom sebessége : a rejtett tényező, ami mindent megváltoztat / Stephen M. R. Covey, Rebecca R. Merrill ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 414 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-407.
ISBN 978-963-304-064-5 kötött : 4500,- Ft
bizalom - siker - üzleti élet
613.865 *** 658.1 *** 65.013
[AN 3342003]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2012.
Csattos Márta
   A csecsemőgondozás speciális technikái : tájékoztató kiadvány látássérült szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök, barátok és az őket segítő szakemberek számára / Tolnayné Csattos Márta ; [kiad. a Vakok Állami Intézete]. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-08-2420-0 fűzött
csecsemőgondozás - vak - csökkent látású
613.95 *** 364.65-056.262
[AN 3346213]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2012.
Davis, Elizabeth (1950-)
Orgasmic birth (magyar)
   Orgazmikus szülés : útmutató a biztonságos, élvezetes és örömteli szülésélményhez / Elizabeth Davis, Debra Pascali-Bonaro ; [ford. Homok Szilvia]. - Budapest : Jaffa, cop. 2011. - 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-54-7 fűzött : 2940,- Ft
szülés
618.4
[AN 3343061]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2012.
Döme (1982-)
   Az élet nehéz : gondolatok egy furcsa világból : a világ, ahogyan én látom! / Döme. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 55 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-43-1 fűzött : 2560,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3343476]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2012.
Emsley, John
Molecules of murder (magyar)
   Gyilkos molekulák : nevezetes bűnesetek mérgekkel / John Emsley ; [ford. Lente Gábor, Ősz Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
ISBN 978-963-05-9079-2 fűzött
méreg - mérgezés - híres bűneset - gyilkosság
616-099 *** 615.9 *** 343.919(100)(091) *** 343.612(100)(091)
[AN 3342035]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2012.
Fearn, Nicholas
Zeno and the tortoise (magyar)
   Zénón és a teknősbéka avagy Hogyan gondolkodjunk úgy, mint egy filozófus / Nicholas Fearn ; [ford. Ábrahám Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-179.
ISBN 978-963-05-9096-9 fűzött
filozófiatörténet - gondolkodás
159.955 *** 1(100)(091)
[AN 3342387]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2012.
Gray, John (1951-)
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról : [az igazi párkapcsolat kézikönyve] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, [2011], cop. 2008. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-27-3 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1
[AN 3351706]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2012.
Griffin, G. Edward
The world without cancer (magyar)
   A világ rák nélkül : a B-17 vitamin története / G. Edward Griffin. - 2. kiad. - Budapest : VitaFreeNet, 2011, cop. 2006. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Maleczki MIklós. - Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-89447-0-2 fűzött : 2900,- Ft
rákbetegség - vitamin - gyógyítás
615.356 *** 577.164.1 *** 616-006
[AN 3351837]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2012.
   A gyógyszerkutatás kémiája / szerk. Keserű György Miklós. - Budapest : Akad. K., 2011. - 853 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9076-1 kötött
gyógyszerészet - kutatás - gyógyszerkémia
615.011 *** 615.014.2 *** 001.891
[AN 3341843]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2012.
Hare, Margie
Healthy home spa (magyar)
   Aromaterápia otthon / Margie Hare. - Pécs : Alexandra, 2011. - 64 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - Aromaterápiás masszázskészlettel. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-579-5 fűzött
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3343688]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2012.
Harford, Tim (1973-)
Adapt (magyar)
   Az alkalmazkodás logikája : miért kezdődik a siker mindig kudarccal? / Tim Harford ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 349 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-066-9 fűzött : 3900,- Ft
siker - alkalmazkodás
613.865 *** 575.826
[AN 3343050]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2012.
Hay, Louise L. (1926-)
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van : feltárul előttünk a bennünk rejlő szépség, szeretet és erő / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, [2011]. - 234 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-086-4 kötött : 2890,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3347332]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2012.
Heaner, Martica K.
The 7 minute sex secret (magyar)
   7 perc szextitok / Martica K. Heaner ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, 2011. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-73-0 fűzött : 2190,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 3351712]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2012.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Orvosi jog : Hippokratésztől a klónozásig / Jobbágyi Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-898-1 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - orvosi jog
614.25(100) *** 614.25(439)
[AN 3346830]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2012.
Keményné Pálffy Katalin
   Alapozó pszichológia / Keményné Pálffy Katalin. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-19-5879-9 fűzött : 2900,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 3347308]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2012.
   A kerttől a konyháig : a tudatos szakács könyve / [szerk. Csillag Gábor, Hevesi Flóra, Kiss Csilla] ; [ételfotók Szilágyi Stefánia] ; [közread. a] Védegylet. - Budapest : Védegylet, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5193-00-2 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3341364]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2012.
Kósa Gyula
   Time management egyszerűen avagy az Influencing Time Management (ITM) alapjai / Kósa Gyula. - [Győrzámoly] : Mediliss Kft., 2011. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2374-6 fűzött : 2990,- Ft
időmenedzsment - életvezetés
159.937.53 *** 613.865
[AN 3343864]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2012.
Largo, Remo H. (1943-)
Glückliche Scheidungskinder (magyar)
   Válás után boldog gyerekek? : hogy kiegyensúlyozott felnőttek legyenek / Remo H. Largo, Monika Czernin ; [ford. Karczag Judit]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 273, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-530-923-8 fűzött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat - válás - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 364.286
[AN 3342794]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2012.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Tudományos ülés (2011) (Gyula)
   A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának tudományos ülése : Gyula, ... 2011. november 3-5. : [programfüzet és előadás összefoglalók] / [szerk. H. Nagy Katalin] ; [... kiad. a Pándy Kálmán Kórház Csecsemő- és Gyermekosztálya]. - Gyula : Pándy K. Kórház Csecsemő- és Gyermekoszt., [2011]. - 44 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2585-6 fűzött
gyermekgyógyászat - tüdőgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-053.2 *** 616.24-053.2 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3343784]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2012.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3343028]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2012.
Matthews, Jane
A girl's guide to man management (magyar)
   Férfivezetés : útmutató lányok számára : hogyan juttassuk oda a férfit, ahova akarjuk és hogyan bírjuk rá, hogy ott is maradjon / Jane Matthews ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2011. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-65-5 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana - szerelem
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 3340918]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2012.
Ortner, Gerlinde
Neue Märchen, die den Kindern helfen (magyar)
   Új, gyógyító mesék avagy Hogyan segítsen a szülő a gyermeknek a konfliktusok, a félelem és a bizonytalanság leküzdésében / Gerlinde Ortner ; [ford. V. Deák Éva]. - Budapest : Móra, 2011. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9026-7 kötött : 1990,- Ft
gyermeklélektan - művészetterápia - szülő-gyermek kapcsolat - világirodalom - mese
159.922.7 *** 615.851.82 *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3340848]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2012.
Pósa Ferenc (1968-)
   A betegség, mint pótcselekvés / Pósa Ferenc ; [társsz. Lózsa Albert]. - 15. bőv., átd. kiad. - [Szeged] : [Bába], [2011]. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 963-9144-87-8 fűzött : 3500,- Ft
betegség - mentálhigiénia
613.865 *** 616-083
[AN 3346793]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2012.
Pueblos del mundo (magyar)
   Népek és népcsoportok ; Földrajzi névmutató / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Navigátor világatlasz ; 17.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Egys. cím: Índice toponímico
ISBN 978-963-09-6644-3 kötött : 1690,- Ft
emberfajta - nép - etnikai földrajz - művelődéstörténet
572.9 *** 930.85(100) *** 911.3(100)
[AN 3344322]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2012.
Rudas János (1935-)
   Javne örökösei : fejlesztő tréningcsoportok - elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok / Rudas János. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Oriold, 2011. - 404 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-397.
ISBN 978-963-9771-49-9 fűzött
önismeret - csoportterápia
615.851.6 *** 613.865
[AN 3351829]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2012.
   Urogenitális onkológia / szerk. Bodoky György, Kopper László. - Budapest : Medicina, 2011. - 290 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-355-7 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-266-355-7)
onkológia - húgy-ivarszerv
616.6-006
[AN 3344932]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2012.
Wiseman, Richard (1966-)
59 seconds (magyar)
   59 másodperc : egy kis ésszel sokra mész / Richard Wiseman ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 237-255.
ISBN 978-963-05-9070-9 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3341950]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

68 /2012.
Juhász Endre (1933-)
   A szennyvíztisztítás története / Juhász Endre ; [közread. a] Magyar Víziközmű Szövetség. - Budapest : Mavíz, 2011. - 184 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-87507-7-8 kötött
Magyarország - szennyvíztisztítás - történeti feldolgozás
628.3(439)(091)
[AN 3341464]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

69 /2012.
   60 éves a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar [elektronikus dok.] / szerk. Rohács József. - Szöveg és képek. - Budapest : BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, cop. 2011. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-963-313-040-7
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Budapest - egyetem - közlekedésmérnöki ismeretek - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
629 *** 378.662(439-2Bp.).096(091)
[AN 3347129]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2012.
Randall, Martynn
Automobile electrical & electronic systems (magyar)
   Autóvillamosság mindenkinek / Martynn Randall ; [ford. Houdek Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Maróti, 2011. - 509 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9945-01-2 fűzött : 5480,- Ft
személygépkocsi - jármű-villamosberendezés
629.114.6.066
[AN 3347312]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2012.
Szőke Csaba
   300 fölött : a leggyorsabb szupersportautók / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-85-0 kötött
személygépkocsi
629.114.6
[AN 3340862]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

72 /2012.
Apatóczky István
   Kétszer volt.. : Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság / Apatóczky István. - [Budapest] : OEE Erdészettört. Szakosztály, 2011. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 84.)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-8251-75-6 fűzött
Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság (Budakeszi)
Pest megye - erdészet - vadgazdálkodás - adattár - 20. század - történelmi forrás
630(439.153)"19"(093) *** 639.1.03/.04(439.153)"19"(093)
[AN 3343805]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2012.
   Bagoly almanach [elektronikus dok.] / szerk. Hoffmann Borbála és Sipos Péter ; [kiad. a] Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék ... - Szöveg. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tansz., 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-24-3
mezőgazdaság - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
63 *** 378.184
[AN 3346261]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2012.
Budapesti Corvinus Egyetem. Kertészettudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (37.) (2010)
   XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, 2010. november 18. : dolgozatok összefoglalói / ... szerk. Sipos Kitti, Hári Katalin. - Szöveg. - [Budapest] : BCE Kertészettud. Kar, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-466-6
növénytermesztés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
633 *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 378.184
[AN 3347072]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2012.
   Horn Artúr professzor életútja, 1911-2003 : [Szent István Egyetem és a III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok ... szervező bizottságának kiadványa] / [szerk. Jávorka Levente, Ernst József, Tőzsér János]. - Gödöllő : SZIE, [2011]. - 152 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Horn Artúr, 1911-2003. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-248-7 kötött
Horn Artúr (1911-2003)
Magyarország - agrármérnök - akadémikus - 20. század - egyetemi tanár - személyi bibliográfia
63(439)(092)Horn_A. *** 012Horn_A. *** 37(439)(092)Horn_A.
[AN 3346121]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2012.
   Kari TDK konferenciák 2010. évben [elektronikus dok.] : ... tavaszi TDK konferencia, ... őszi TDK konferencia ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar. - Szöveg. - [Budapest] : BCE ÉTK, [2011], cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: 2010. évi TDK dolgozatok. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-476-5
élelmiszer-technológia - táplálkozástudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
663/664 *** 613.2 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3347235]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2012.
Lenkei Tibor
   Csikós, gulyás, puszta : régi magyar képeslapokon : on old Hungarian postcards / Lenkei Tibor, Chemez Bálint. - [Kápolnásnyék] : Lenkei T., 2011. - 99, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1873-5 fűzött
Alföld - legelőgazdálkodás - képes levelezőlap - album
636.083.51(439.14)(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3341491]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2012.
Teichmann, Peter
Hunde (magyar)
   Kutyák / írta Peter Teichmann ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Rónaszegi Éva Frenkel Éva fordításának felhasználásával]. - 6. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 34.)
ISBN 978-963-9446-53-3 kötött : 2570,- Ft
kutya
636.7
[AN 3351725]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

79 /2012.
Asiatisch (magyar)
   Ázsiai ízek. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 224 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Lépésről lépésre a konyhában)
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-615-5104-19-0 kötött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 3343267]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2012.
Backen (magyar)
   Sütés. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 224 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Lépésről lépésre a konyhában)
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-615-5104-17-6 kötött
sütemény - pékáru - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 3343374]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2012.
Blitzgerichte (magyar)
   Gyors ételek. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 224 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Lépésről lépésre a konyhában)
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-615-5104-15-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3343385]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2012.
Carroll, Anthony
Cupcake perfection (magyar)
   Ínycsiklandó muffinok. - Pécs : Alexandra, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Keresnyei Klára. - Szöveg és képek Carroll, Anthony. - Muffinkészítő kellékekkel. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-580-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3343203]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2012.
The cook's book (magyar)
   Szakácsok könyve : technikák és receptek a világ legjobb mesterszakácsaitól / szerk. Jill Norman. - Budapest : Euromedia : Mérték, 2011. - 648 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Fakanál könyvek, ISSN 1788-6260)
ISBN 978-615-5113-25-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3351803]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2012.
Grüneklee, Susanne
Weihnachts-Küche (magyar)
   Karácsonyi konyha : legjobb receptek az év legszebb napjaira / [szöveg Susanne Grüneklee]. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-615-5104-20-6 kötött
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 3344964]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2012.
Italien (magyar)
   Olasz ételek. - Pécs : Art Nouveau, 2011. - 224 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Lépésről lépésre a konyhában)
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-615-5104-18-3 kötött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3343340]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2012.
Jámbor Mariann
   Csábító házi sütemények 5 / [szöveg Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9972-83-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346966]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   Desszertek : 60 édes és sós finomság minden alkalomra / [a recepteket írta ... Liptai Zoltán] ; [fotó ... Csigó Zita]. - Kismaros : Lumen K., cop. 2011. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2630-3 fűzött : 2900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3345991]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2012.
McCosker, Kim
4 ingredients (magyar)
   4 hozzávaló : több mint 340 gyors, könnyű és ízletes recept csak négy vagy annál kevesebb hozzávalóból / [Kim McCosker, Rachel Bermingham] ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-72-1 fűzött : 2940,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3343110]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2012.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   Kedvenceim szakácskönyve : sok recept és jó tanács főzni szeretőknek / F. Nagy Angéla. - Budapest : Sík K., 2011. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9270-31-2 kötött : 2700,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3343119]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2012.
Pallett, Steven
Simply sushi (magyar)
   Szusi egyszerűen : [könnyű szusireceptek otthonra]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm + DVD
Szöveg Pallett, Steven. - Ford. Szkladányi András. - Szusikészítő készlettel, evőpálcikákkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-590-0 fűzött
Japán - ételspecialitás - szakácskönyv - audiovizuális dokumentum
641.568(520)(083.12)
[AN 3343258]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2012.
Reaburn, Sebastian
Complete cocktails (magyar)
   Koktélok egyszerűen / Sebastian Reaburn. - Pécs : Alexandra, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm + DVD
Ford. Tari Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-578-8 fűzött
koktél - audiovizuális dokumentum
641.87(083.12)
[AN 3343248]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2012.
Ungváry Renáta, W.
   Megújulás szülés után / W. Ungváry Renáta. - Budapest : Sanoma Media, cop. 2011. - 203, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5008-93-1 fűzött : 3900,- Ft
diéta - terhesség - csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 618.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3344325]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

93 /2012.
Darida Veronika (1978-)
   Filozófiai vallomások : Szent Ágostontól Derridáig / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2011. - 249 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-247.
ISBN 978-615-5160-03-5 fűzött : 2400,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3343327]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2012.
Helsing, Jan van (1967-)
Wer hat Angst vor'm schwarzen Mann...? (magyar)
   Interjú a halál angyalával / Jan van Helsing ; [ford. Berán István]. - Debrecen : Gigg-Art, 2011. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1943-5 fűzött : 2990,- Ft
halál - ezoterika
128 *** 133.25
[AN 3342455]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2012.
Miklós György (1960-)
   Elmélet és bírálat : bevezetés a Frankfurti Iskola kritikai társadalomelméletének tanulmányozásába / Miklós György. - Kalocsa : Kalopress, 2011. - 325 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-323.
ISBN 978-963-88435-7-9 fűzött
filozófiatörténet - társadalomelmélet - 20. század
1(100)(091)"19" *** 316
[AN 3342395]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

96 /2012.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
La musica (magyar)
   A szent zene : a Logoszra hangolt művészet / XVI. Benedek pápa Joseph Ratzinger ; [ford. Kránitz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 67, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-242-4 fűzött : 1200,- Ft
egyházi és vallásos zene - katolikus egyház
246.8 *** 282
[AN 3345614]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2012.
Bogárdi Szabó István (1956-)
   Hittem, azért szóltam : prédikációk az apostoli hitvallásról / Bogárdi Szabó István ; [... ill. Bogárdi Szabó Eszter]. - Budapest : Keresztút K., 2011. - 245, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89003-1-9 kötött
prédikáció
252
[AN 3346020]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2012.
Bolberitz Pál (1941-)
   A keresztény bölcselet alapjai / írta Bolberitz Pál. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 483 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-483.
ISBN 978-963-277-294-3 fűzött : 3600,- Ft
vallásfilozófia - keresztény teológia
21 *** 23
[AN 3346813]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2012.
Cseri Kálmán (1939-)
   A kegyelem harmatja : áhítatok az év minden napjára / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2011. - 376, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-078-5 kötött
család - imakönyv
249 *** 243
[AN 3344327]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2012.
Cseri Kálmán (1939-)
   A négyküllős kerék : a hitben való növekedés néhány feltétele / Cseri Kálmán. - 2. kiad. - Pécel : Immánuel K., 2011. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4158-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3346836]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2012.
Dávid Katalin (1923-)
   A kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 393 p., [48] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 350-353.
ISBN 978-963-277-298-1 fűzött : 3200,- Ft
kereszt - keresztény művészet - ikonográfia - teológia - megváltás - művészettörténet
246.5 *** 726.825.4 *** 21 *** 234 *** 73/76(100)
[AN 3345647]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2012.
Dolhai Lajos (1952-)
   A szentségek teológiája / Dolhai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-383.
ISBN 978-963-277-243-1 fűzött : 2600,- Ft
szentség - katolikus egyház
282 *** 265
[AN 3345802]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2012.
   Domonkos szentek, szent domonkosok / [közread. a] Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége. - Szentendre ; Budapest : Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, 2011. - 280 p. ; 17 cm + mell.
ISBN 978-963-89182-1-5 fűzött
Ordo Fratrum Praedicatorum
szent - dominikánusok - dominikánus apácák
235.3(092) *** 271.2 *** 271.973
[AN 3342426]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2012.
Erdő Péter (1952-)
   A család Isten tervében : katekézis a Család évében / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 64 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-272-1 fűzött : 700,- Ft
család - házasság
265.5 *** 173.1
[AN 3345669]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2012.
Erdő Péter (1952-)
   Egyház, kultúra, társadalom : beszédek, interjúk, írások / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 762 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-866-0 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - teológia - kultúra - állam és egyház viszonya - püspök - 20. század - 21. század - előadóbeszéd - interjú
282(439)(092)Erdő_P.(047.53) *** 282(439) *** 23/28(439) *** 282(100) *** 322(439) *** 008(439)
[AN 3345839]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2012.
   Human dignity in the three revealed religions / ed. Miklós Maróth. - Piliscsaba : The Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2011. - 110 p. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 11.)
A Piliscsabán, 2009. november 4-én rendezett szimpózium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-87618-7-3 fűzött
zsidó vallás - kereszténység - iszlám - vallásfilozófia - emberi jog - emberi méltóság
296 *** 23/28 *** 297 *** 21 *** 342.7 *** 159.923.2
[AN 3345645]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2012.
Katona István (1732-1811)
   Szent István király ditsérete és Úrnapi prédikátzió / Katona István. - Hasonmás kiad. - Kalocsa : Incrementum Érseki Vagyonkezelő Központ, 2011. - 132 p. : ill. ; 19 cm
Tart.: Úrnapi prédikátzióÞ; Szent István, magyarok' első kiralya' ditsérete. - Az 1. mű eredeti kiadása: Bétsben : Ts. és K. Süket-Némák betűivel, 1788
ISBN 978-963-08-1938-1 kötött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - katolikus pap - 18. század - 19. század - uralkodó - 11. század - prédikáció - hasonmás kiadás
252 *** 282(439)(092)Katona_I. *** 094/099.07 *** 943.9(092)István,_I.
[AN 3343474]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2012.
Kereszty Rókus (1933-)
Christianity among other religions (magyar)
   A kereszténység más világvallások között : mai apologetika / Kereszty Rókus ; [ford. Rehák Aranka]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 261 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-261.
ISBN 978-963-277-250-9 fűzött : 2200,- Ft
fundamentális teológia - kereszténység - nem keresztény vallás
230.1 *** 23/28 *** 239 *** 292/299
[AN 3345684]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2012.
Kindelmann Győző
   Szent Miklós legendája : a Mikulás igaz története / Kindelmann Győző ; [ill. Sinkó Veron]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 70 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-277-293-6 kötött : 1950,- Ft
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - legenda - kultusz - 3. század - gyermekkönyv
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2) *** 394.944
[AN 3343917]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2012.
Kovács György (1970-)
   Protestantizmus és kapitalizmus : magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok / Kovács György ; [közread. a] DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. - Szeged : DRHE Vallástanári Tansz. E. Stauffer Teológiai Kutint., 2011. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-251.
ISBN 978-963-315-059-7 fűzött
Magyarország - protestáns etika - kapitalista rendszer - eszmetörténet - gazdaságtörténet
241(439) *** 284(439) *** 330.342.14(439)
[AN 3342043]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2012.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   Gyertek, hallgassátok! : elmélkedések Bánk atyával a Szentírásról / Kovács L. Bánk. - Budapest : PrintPix Ny., 2011. - p. 511-801. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2409-5 fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3346222]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2012.
Máté Anita (1973-)
   Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza, 1918-1939 / Máté Anita. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 246 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 76.)
Bibliogr.: p. 228-232.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9662-55-1)
Egyesült Államok - amerikai magyarság - katolikus egyház - két világháború közötti időszak - történeti feldolgozás
282(=945.11)(73)"191/193" *** 316.347(=945.11)(73)"193/194"
[AN 3344904]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2012.
Mindszenty József (1892-1975)
   Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez, 1956-1971 = Letters to the presidents : cardinal Mindszenty to the political leaders of the United States / ed. by Ádám Somorjai ; [közread. a] METEM. - Budapest : METEM, 2011. - 800 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-381.
Kötött : 6000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9662-57-5)
Magyarország - katolikus egyház - bíboros - belpolitika - világpolitika - Kádár-korszak - levelezés - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(044) *** 323(439)"195/197"(093) *** 327(100)"195/197"(093)
[AN 3345607]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2012.
Németh László Imre (1956-)
   Zágon-leveleskönyv : iratgyűjtemény-töredék Mindszenty József bíborosról, 1967-1975 / Németh László Imre. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-154.
ISBN 978-963-277-245-5 fűzött : 1600,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Zágon József (1909-1975)
Magyarország - Vatikán - bíboros - Kádár-korszak - katolikus pap - külföldön élő magyar személyiség - egyházpolitika - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenthy_J.(093) *** 282(456.31)(=945.11)(092)Zágon_J.(044) *** 322
[AN 3345592]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2012.
Nydahl, Ole
Entering the Diamond Way (magyar)
   Első lépés a Gyémánt Úton [elektronikus dok.] : egy utazás, amely történelmet írt / Láma Ole Nydahl ; előadja Szabó Sipos Barnabás. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2011. - 1 CD (8h 45 min) ; 12 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87868-2-1 : 2500,- Ft
Nepál - Bhután - India - tibeti buddhizmus - útleírás - hangoskönyv
294.321(515) *** 908.54(0:82-992)
[AN 3345674]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2012.
Nyiredy Maurus (1937-)
   "Kiment a magvető ..." : vasárnapról vasárnapra Szent Márk evangéliumával / Nyiredy Maurus ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2011]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-06-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3343740]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2012.
Olofsson Placid (1916-)
   Imádságos könyvem / Olofsson Placid. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 389, [7] p. : ill., színes ; 16 cm
A "Példabeszéd" és az "Útravaló" c. kötetek anyagával
ISBN 978-963-9862-42-5 velúr : 3500,- Ft
imakönyv
243
[AN 3344331]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Az Írás / Popper Péter ; [ill. Gustave Doré]. - [Budapest] : Saxum, 2011, cop. 2004. - 408 p. ; 21 cm
Tart.: Az Ószövetség : a Teremtés könyvétől Malakiás prófétáigÞ; Az Újszövetség : Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig
ISBN 978-963-248-115-9 kötött : 4500,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
221.07
[AN 3351850]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2012.
Rózsa Huba (1939-)
   A Genesis könyve / Rózsa Huba. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011-. - 20 cm
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 3351854]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bibliai őstörténet : Gen 1-11. - 2011. - 337 p.
Bibliogr.: p. 7-8.
ISBN 978-963-361-410-5 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3351861] MARC

ANSEL
UTF-8120 /2012.
Signorini, Emanuela
Amici di Gesù (magyar)
   Barátom, Jézus / [szöveg Emanuela Signorini] ; [... graf. Alessandra D'Emilio]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-669-3 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3344927]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2012.
Signorini, Emanuela
Tutto il giorno con Gesù (magyar)
   Egész nap veled, Jézus / [szöveg Emanuela Signorini] ; [... graf. Alessandra D'Emilio]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-672-3 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3344933]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2012.
Soltész János (1958-)
   Megélni az evangéliumot / Soltész János. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főisk. Erkölcsteológiai Tansz., 2011. - 280 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai munkák, ISSN 1788-1803 ; 3.). (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Erkölcsteológiai Tanszék, ISSN 1788-179X ; 3.)
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 978-615-5073-08-3 fűzött
erkölcsteológia
241
[AN 3343899]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2012.
   Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium : jubileumi évkönyv, 1991-2011 / [szerk. Kiss Ulrich] ; [közread. a] Jézus Társasága Alapítvány. - Budapest : Jézus Társasága Alapítvány, 2011. - 100 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (Budapest)
Budapest - szakkollégium - jezsuiták
271.5(439)"19/200" *** 378.187.5(439-2Bp.)
[AN 3344535]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2012.
Verbényi István (1938-)
   Ministránsok kézikönyve / Verbényi István ; [a lexikont szerk. Madaras Gábor] ; [a rajzokat kész. Petrekovich Perjés Borbála]. - Különkiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 200 p. : ill., részben kotta ; 20 cm
Megj. az Egerben, 2011. máj. 21-én rendezett Egyházmegyei Ministráns Találkozó alkalmából. - Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-277-213-4 fűzött
ministráns - egyházi szertartás
264 *** 264-02
[AN 3346806]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2012.
Wray, William
Sayings and tales of Zen Buddhism (magyar)
   Zen : gondolatok napról napra / William Wray ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 399 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 397-398.
ISBN 978-963-248-136-4 kötött : 2800,- Ft
zen buddhizmus - idézetgyűjtemény
294.321(520)(0:82-84)
[AN 3341279]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

126 /2012.
Bárth János (1944-)
   Templom jobbágya, megye zsellére, eklézsia árendása : fejezetek a katolikus székelység egyháztörténetéhez / Bárth János ; [... kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2011. - 328 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9815-26-1 kötött
Erdély - társadalomtörténet - jobbágyság - egyháztörténet - katolikus egyház - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás
316.343.64(439.21)"16/18" *** 282(439.21)"16/18"(093)
[AN 3343816]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2012.
Frevert, Ute
   Emotions in history : lost and found / Ute Frevert. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2011. - [8], 255 p. : ill. ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-34-4 fűzött
pszichológiai antropológia - társadalomtörténet
316.7 *** 316.32
[AN 3342415]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2012.
   Körbejárt ország : szociográfiai írások a magyarság helyzetéről / [... szerk. ... Antal József]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 383 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-37-1 fűzött : 3500,- Ft
szociográfia - riport - 21. század - magyarság
308(=945.11)(0:82-92)
[AN 3344351]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2012.
Korniss Péter (1937-)
   Egy sor cigány : huszonnégy mai magyar / [képek] Korniss Péter ; [szöveg] Závada Pál. - Budapest : Corvina, 2011. - 155 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-13-6040-0 kötött : 3990,- Ft
magyarországi cigányok - életrajzgyűjtemény - fényképalbum
316.347(=914.99)(439)(092)(084.12)
[AN 3344403]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2012.
   Small miracles : a look at the cultural similarities and differences between Americans and Hungarians : Anglo-American studies workshop, 2011 / [szerk. Sántháné Gedeon Mária és a szerzők] ; [publ. by the] Eötvös Collegium Anglo - American Studies Workshop. - [Budapest] : Eötvös Collegium Anglo - American Studies Workshop, 2011. - 94 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-1-7 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - kultúra - kulturális környezet
316.7(439) *** 316.7(73)
[AN 3346320]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

131 /2012.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Közmondások : 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - XIII, 171, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 1.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-40-7 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3346745]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2012.
Csernus Ágnes
   Szerelmesekönyv / [ill., szöveg] Csernus Ági ; [szöveg] Hídvégi András. - Budapest : Csimota, 2011. - [60] p. : ill., főként színes ; 15x23 cm
ISBN 978-963-9768-43-7 kötött : 2490,- Ft
szerelem - album
392.6(084.1)
[AN 3344075]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2012.
Csernus Ágnes
Szerelmesekönyv (angol)
   Lovebook / [ill., text] Ágnes Csernus ; [text, transl.] András Hídvégi. - Budapest : Csimota, 2011. - [60] p. : ill., főként színes ; 15x23 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9768-43-7)
szerelem - album
392.6(084.1)
[AN 3344115]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2012.
Erdélyi Zsuzsanna (1921-)
   "...századokon át paptalanúl..." : az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástörténete / Erdélyi Zsuzsanna, Várhelyi Ilona. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 819 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 799-812.
ISBN 978-963-277-266-0 kötött : 3200,- Ft
népi vallásosság - recepcióelmélet - ima
398.88(=945.11) *** 243
[AN 3345624]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2012.
Kóka Rozália (1943-)
   Egy asszon, két asszon : bukovinai székely és moldvai csángó népi szerelmes történetek : eredeti gyűjtések alapján / Kóka Rozália ; [ill. Péter László]. - Üllő : Timp, 2011. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9614-87-1 fűzött : 1500,- Ft
Bukovina - magyar néprajz - moldvai csángók - székelyek - népmese - adoma
398.21(=945.11)(498.3) *** 398.21(=945.11)(498.6)
[AN 3341470]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2012.
   Legszebb magyar népmesék / [... összeáll. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9949-86-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3340852]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2012.
Müller Péter (1936-)
   Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2011. - 183 p. ; 19 cm. - (Útravaló)
ISBN 978-963-297-552-8 kötött
szerelem - magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
392.6(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 3341149]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2012.
Povedák István (1976-)
   Álhősök, hamis istenek? : hős- és sztárkultusz a posztmodern korban / Povedák István. - Szeged : Gerhardus, 2011. - 254 p. : ill. ; 25 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 28.). (A Bálint Sándor Valláskutató Intézet könyvtára ; 1.)
Bibliogr.: p. 207-223. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88914-5-7 kötött
ISBN 978-963-306-102-2
Magyarország - kultusz - híres ember
394.944 *** 929(439)
[AN 3345730]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

139 /2012.
Arapovics Mária
   A közösség tanulása / Arapovics Mária ; [közread. az] ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. - Budapest : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2011. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-143.
ISBN 978-963-89432-0-0 fűzött
civil társadalom - élethosszig tartó tanulás - társadalmi részvétel
323.21 *** 37.013.83
[AN 3346008]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2012.
   Egyetemes értékek az egyetemen : kutatási jelentés / [... szerk. Kálmán Teréz] ; [közread. az] ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány [etc.]. - Budapest : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2011. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2488-0 fűzött
Magyarország - demokrácia - nyilvánosság - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
321.7 *** 316.65(439)"200"
[AN 3346136]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2012.
   Az eufória évei, 1988-1990 = Years of euphoria / [szerk. ... Nagy Piroska] ; [társszerk. ... Kieselbach Anita] ; [kiad. a ... Kieselbach Galéria]. - Budapest : Kieselbach Galéria, [2011]. - 218 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5199-00-4 kötött
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - fényképalbum
323(439)"1989"(084.12) *** 943.9"1988/1990"(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_P.
[AN 3343226]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2012.
   Határáttörés Sopronnál - Út Európába, 1989-2009 : 20 éves a Páneurópai Piknik / [szerk. Hegedűs Hajnalka] ; [közread. a] Konrad Adenauer Alapítvány. - [Budapest] : Konrad Adenauer Alapítvány, 2011. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
A Sopronban, 2009. aug. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-08-1953-4 kötött
Magyarország - Kelet-Európa - Német Demokratikus Köztársaság - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás - konferencia-kiadvány
323(439)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 327.5(4-11)"1989" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3341342]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2012.
   Húsz éve szabadon Közép-Európában : demokrácia, politika, jog : [nemzetközi konferencia] : [2010. nov. 25-26.] / szerk. Simon János ; [rend., közread. a] Konrad Adenauer Alapítvány. - [Budapest] : Konrad Adenauer Alapítvány, 2011. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1694-6 kötött
demokrácia - politológia - jogfilozófia - államelmélet - konferencia-kiadvány
321.7 *** 321.01 *** 32.001 *** 340.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3341532]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2012.
   Közéleti közelharcok : 50 interjú a frontvonalban : a 168 óra válogatott beszélgetései, 2010-2011 / [szerk. Karácsony Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2011. - 315 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-244-296-9 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - interjú - rádióműsorszám
323(439)"200/201"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3345047]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2012.
   Neznámy sused : [dvadsať rokov Maďarska, 1990-2010] / [ed. Csaba Zahorán, István Kollai, Slávka Otčenášová] ; [vyd.] Terra Recognita Alapítvány. - Budapest : Terra Recognita Alapítvány ; Bratislava : Talentum, 2011. - 254 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-240.
Fűzött
ISBN 978-80-8123-016-5
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
32(439)"199/200"
[AN 3343919]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2012.
   Show trials, concentration and labour camps and the fate of political refugees before and after World War II / ed. by Zoltán Maruzsa ; publ. by ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2011. - 211 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2011. márc. 2-5. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-206-6 fűzött
Európa - menekült - koncentrációs tábor - deportálás - állami terror - 20. század
325.25(=00)(4)"19" *** 323.282(4)"19" *** 343.819.5(4)"19"
[AN 3346423]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

147 /2012.
   Acta Rákócziana [elektronikus dok.] : a Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai / szerk. Laczlavik György ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Szöveg. - [Budapest] : Arcanum : MOL, 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win98/2000/XP/Vista/Win7. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-214-5 műanyag tokban
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"170/171"(093)
[AN 3346738]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2012.
Bakay Kornél (1940-)
   Somogyvár : Szent Egyed-monostor : a somogyvári bencés apátság és védműveinek régészeti feltárása, 1972-2009 / Bakay Kornél ; [a grafikákat kész. Gálig Zoltán, Kiss Ernő Csaba, Segesdy Katalin] ; [közread. a] Műemlékek Nemzeti Gondnoksága. - Budapest : Műemlékek Nemz. Gondnoksága, 2011. - 616 p. : ill., részben színes ; 29 cm + 2 mell.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88405-3-0 kötött
Somogyvár - régészet - apátság - bencések
904(439-2Somogyvár) *** 726.7(439-2Somogyvár)
[AN 3340895]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2012.
Bakos Attila
   Magyarország harmadik szemmel : Koppány evangéliuma / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara K., 2011. - 472 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 471-472.
ISBN 978-963-9858-14-5 kötött : 3990,- Ft
magyar őstörténet - magyar ősvallás - ezoterika
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11) *** 133
[AN 3341183]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2012.
Banai Miklós
   A Kárpát-medence egysége : miért szűnt meg? helyre áll-e újra? / Banai Miklós, Lukács Béla. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 232 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-227-209-2 kötött : 5990,- Ft
Európa - magyar történelem - történelem
943.9 *** 940
[AN 3347326]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2012.
Bertényi Iván (1939-)
   Anjou-királyaink és Zsigmond kora / Bertényi Iván, Szende László. - Budapest : Officina, 2011. - 199 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 199-[200].
ISBN 978-615-5065-10-1 kötött
Anjou-ház
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - uralkodó - Anjou-kor
930.85(439)"13/14" *** 943.9"13/14"
[AN 3344367]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2012.
Gelbard, Tuvia
   Élet a terror árnyékában / Tuvia Gelbard. - Isaszeg-Szentgyörgypuszta : Kokilla Prec Kft., 2011. - 131 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2599-3 fűzött
Izrael - Közel-Kelet - történelem - terrorizmus - iszlám fundamentalizmus - ezredforduló - pamflet
956.94"200"(0:82-92) *** 323.285(5-011)"200" *** 297(100)"200"
[AN 3344153]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2012.
   Istenadta : vallomások tehetségről és felelősségről / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2011. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-33-8 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - tehetség - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 159.928.22
[AN 3344444]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2012.
   Keresztény közéleti személyiségek a XX. században / [... szerk. Földesi Margit és Szerencsés Károly]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 978-963-662-362-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - híres ember - kereszténység - 20. század
929(439)"19" *** 23/28
[AN 3341914]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2012.
   Körülöttünk forog a világ? : összefogással múltunk értékeinek megismeréséért : a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény és a kerületi általános és középiskolák együttműködése múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására : záró kiadvány : programfüzet, 2010.08.01 - 2011.08.31. / írta, szerk. Feitl Írisz [et al.]. - Budapest : PIHGY, cop. 2011. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88830-4-9 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Bp.XVIII. *** 930.85 *** 069.12(439)
[AN 3340877]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2012.
Lantos Antal (1929-)
   Kerületünk története rajzokban kicsinyeknek és nagyoknak / Lantos Antal [... szövege alapján rajzolta] Teszák Sándor. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2010-. - ill., színes ; 24 cm
Magyarország - Budapest. 16. kerület - helytörténet - grafikus - 21. század - karikatúra
943.9-2Bp.XVI.(084.1) *** 741.5(439)(092)Teszák_S.
[AN 3239734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011. - 115 p. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 26.)
ISBN 978-963-89027-2-6 fűzött
Magyarország - Budapest. 16. kerület - helytörténet - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
943.9-2Bp.XVI.(084.1) *** 741.5(439)(092)Teszák_S.
[AN 3346198] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2012.
   Magyarország a második világháborúban / főszerk. Romsics Ignác ; Dombrády Lóránd [et al.] ; [közread. a] ... Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Kossuth : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2011. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-963-09-6741-9 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - második világháború
943.9"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3344486]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2012.
   Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek / főszerk. Feiszt György. - [Kemendollár] : Akvirál '96 Kft., 2004-. - 21 cm
ISBN 963-9481-00-9
ISBN 978-963-9481-00-8
Magyarország - zászló - címer
929.6(439) *** 929.9(439)
[AN 1073002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Zala megye településeinek címerei és zászlai / [szerzők Bertényi Iván, Molnár András, Vikár Tibor]. - [2011]. - 367 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-963-9481-03-9 kötött
Zala megye - zászló - címer
929.6(439.121) *** 929.9(439.121)
[AN 3344893] MARC

ANSEL
UTF-8159 /2012.
   Múzeumi mátrix [elektronikus dok.] : a tárgy egy egész világ / ... szerk. Dobozy Nóra Emőke ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Szöveg és képek. - [Budapest] : MNM, [2011]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Win 9x/ME/NT/2000. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-97-4
Erdély - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
930.85(439.21)"15/16"
[AN 3346446]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2012.
Papo, Adriano (1948-)
   Giorgio Martinuzzi : figura e ruolo politico di un monaco-statista dalmata nella storia ungherese del cinquecento / di Adriano Papo ; con la collaborazione di Gizella Nemeth Papo ; prefazione di Teréz Oborni. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 506 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Civiltà della Mitteleuropa ; 5.)
Bibliogr.: p. 463-475.
ISBN 978-963-9882-65-2 fűzött : 6500,- Ft : 25 EUR
Martinuzzi György (1482-1551)
történelmi személy - politikus - magyar történelem - 16. század
943.9(092)Martinuzzi_Gy. *** 943.9"15"
[AN 3346219]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2012.
Schwarczwölder Ádám (1985-)
   Szenttrinitás és Vokány története a kezdetektől napjainkig / Schwarczwölder Ádám ; kiad. a Trinitásvölgy Alapítvány. - Vokány : Trinitásvölgy Alapítvány, 2011-. - 25 cm
Vokány - helytörténet
943.9-2Vokány
[AN 3343674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől 1914-ig. - 2011. - 129 p. : ill.
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 978-963-08-1308-2 fűzött
[AN 3343677] MARC

ANSEL
UTF-8162 /2012.
Speck István
   A Sziklai-ügy : Budakeszi, 1956 / Speck István ; [... képmellékletét összeáll. ... Koós Hutás Katalin]. - Budakeszi : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2011. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Budakeszi panoráma-sorozat)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-89416-0-2 fűzött
Sziklai Sándor (1895-1956)
Budakeszi - helytörténet - 1956-os forradalom - megtorlás - katonatiszt - jogeset
943.9-2Budakeszi"1956" *** 355(439)(092)Sziklai_S. *** 34.096(439) *** 323.282(439)"195/196"
[AN 3343855]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2012.
Stefaniak, Piotr (1970-)
   Árpád-házi Boldog Jolán OSC, 1244-1304 : magyar királylány és lengyel hercegnő = Bł. Jolenta Arpadówna OSC, 1244-1304 : królewna węgierska i księżna polska / Stefaniak Piotr ; [kiad. ... Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, ... Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-58-2 fűzött
Jolán, Boldog, Árpád-házi (1244-1304)
Lengyelország - szent - nő - magyar történelem - történelem - 13. század
929(439)Jolán,_Árpád-házi *** 235.3(092)Jolán,_Árpád-házi *** 943.9"12" *** 943.8"12"
[AN 3345036]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2012.
   Tituli aquincenses. - Budapest : Pytheas, 2009-2011. - 3 db : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9746-75-6 kötött
Budapest. 3. kerület - Aquincum - régészet - epigráfia - lelet
904(398.6-2Aquincum) *** 930.271(=71)(398.6)
[AN 2944208]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Tituli instrumenti domestici / cura Bence Fehér. - 2011. - 268 p.
ISBN 978-963-9746-74-9
[AN 3286933] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

165 /2012.
   Az 1971. évi OTK és hatása a hazai településrendszerre : szuburbanizáció, aprófalvak, településszerkezet / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 289 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9882-85-0 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - településszerkezet - szuburbanizáció
911.375.453(439) *** 911.37(439)
[AN 3346142]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2012.
Asia (magyar)
   Ázsia / [összeáll. Nahuel Sugobono]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 4 db : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár)
Ázsia - helyismeret - földrajzi atlasz
908.5 *** 912(5)
[AN 3326181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 15.)
Ford. Iványi Franciska
ISBN 978-963-09-6642-9 kötött : 1690,- Ft
[AN 3344216] MARC

ANSEL
UTF-8167 /2012.
Asztalos Andrásné
   Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros numizmatikai emlékei, 1950-2010 / Asztalos Andrásné. - Dunaújváros : Asztalos A.-né, 2011. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1300-6 fűzött
Magyarország - Dunaújváros - helyismeret - numizmatika - 1945 utáni időszak - ezredforduló - érem
908.439-2Dunaújváros *** 737.2(439)"1950/2010"
[AN 3343390]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2012.
Győri Ferenc (1964-)
   Tehetségföldrajz : magyarországi vizsgálatok / Győri Ferenc. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2011. - 205 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 3.)
Bibliogr.: p. 149-160. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-2620-4 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - tehetség - statisztikai adatközlés
911.3(439)(083.41) *** 159.928.22(439)(083.41)
[AN 3345093]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2012.
Kelemen Zsuzsa
   Mesés Baja : Sugovica, toronyóra és a kicsi viza = Märchenhaftes Baja : die Sugovica, die Turmuhr und der kleine Hausen = Fabulous Baja : Sugovica, the church-clock and the little beluga / Kelemen Zsuzsa, Merk Zsuzsa ; [ford. Csorbai Péter, Hajdú Anett] ; [kiad. Baja Város Önkormányzata]. - Baja : Önkormányzat, [2011]. - 180 p. : ill., színes ; 20x28 cm
Kötött
Baja - magyar irodalom - helyismeret - mese - többnyelvű dokumentum - fordítás
908.439-2Baja *** 894.511-34.02=20=30
[AN 3344422]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2012.
   Klímabarát városok [elektronikus dok.] : kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről / szerk. Salamin Géza [et al.]. Az európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre : összefoglaló tanulmány / kész. ... Gerőházi Éva [et al.] ; [közread. a] Váti. - Szöveg. - Budapest : Váti, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7380-28-0
Európa - urbanisztika - éghajlatváltozás - demográfia - elektronikus dokumentum
911.375(4) *** 551.583 *** 314(4)
[AN 3347232]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2012.
Koleszár Adél
   Kispest képekben = Picturesque Kispest = Kispest in Bildern / [fotók Koleszár Adél] ; [szöveg Siklós Zsuzsa] ; [kiad. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata]. - Budapest : Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-08-2080-6 kötött
Budapest. 19. kerület - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XIX.(084.12) *** 943.9-2Bp.XIX.(084.12)
[AN 3342067]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2012.
Koma Gizella
   Szentföldön jártam / Koma Gizella. - Budapest : Pytheas, 2011. - [68] p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-9746-88-6 kötött
Izrael - helyismeret - memoár
908.569.4(0:82-94)
[AN 3343463]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2012.
Oceanía (magyar)
   Ausztrália és Óceánia / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. és kiegészítésekkel ell. Nagyné Kasza Gabriella és Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Navigátor világatlasz ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6643-6 kötött : 1690,- Ft
Ausztrália - Óceánia - helyismeret - földrajzi atlasz
908.9 *** 912(94) *** 908.94 *** 912(9)
[AN 3344234]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2012.
Schütte, Hans-Wilm (1948-)
Hongkong, Macau (magyar)
   Hongkong, Makaó / Hans-Wilm Schütte. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Balázs István
ISBN 978-963-13-5985-5 fűzött : 2490,- Ft
Hongkong - Makaó - útikönyv
915.10-2Hongkong(036) *** 915.123.182(036)
[AN 3342859]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

175 /2012.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetjog / Bándi Gyula. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 511 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 511.
ISBN 978-963-277-254-7 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
349.6(439)(075.8)
[AN 3346828]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2012.
   Biztonságos városok [elektronikus dok.] : kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről / szerzők Barabás Tünde [et al.] ; [közread. a] Váti. - Szöveg. - Budapest : Váti, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7380-27-3
bűnmegelőzés - urbanisztika - elektronikus dokumentum
343.85 *** 911.375
[AN 3347233]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2012.
Blahó András (1946-)
   Nemzetközi szervezetek és intézmények / Blahó András, Prandler Árpád ; szerk. Prandler Árpád. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2011. - 616 p. ; 26 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 607-616.
ISBN 978-963-339-010-8 kötött
nemzetközi szervezet - egyetemi tankönyv
341.1(100)(075.8)
[AN 3346997]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2012.
   "Fabula de te narratur" : ünnepi előadások Mádl Ferenc 80. születésnapjára / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE ÁJK, 2011. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 41.)
A Budapesten, 2011. febr. 16-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3346128]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2012.
   A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy [et al.] ; [szerk. Fézer Tamás és Károlyi Géza]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 428 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-428.
ISBN 978-963-318-170-6 fűzött
kötelmi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8) *** 347.4(075.8)
[AN 3346802]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2012.
   Közigazgatási hatósági eljárás / [szerk. Kalas Tibor] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2011. - 228 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-661-983-1 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - egyetemi tankönyv
352.077(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3341405]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2012.
McCann, Kate (1968-)
Madeleine (magyar)
   Madeleine : kislányunk eltűnése és máig tartó keresése / Kate McCann ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Scolar, 2011. - 390 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-300-3 fűzött : 3950,- Ft
Portugália - híres bűneset - emberrablás - ezredforduló - memoár
343.712.31(469)(0:82-94) *** 34.096(469)"2007"
[AN 3345016]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2012.
Rokolya Gábor
   Az első rozsnyói közjegyző : Dr. Markó Sándor élete és munkássága / Rokolya Gábor ; [közread. a] Magyar Országos Közjegyzői Kamara. - Budapest : MOKK, 2011. - 287 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 277-280.
ISBN 978-963-88147-8-4 kötött
Markó Sándor (1847-1912)
Magyarország - közjegyző - 19. század - 20. század - levelezés
347.961(439)(092)Markó_S.(044)
[AN 3341311]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2012.
Rokolya Gábor
Az első rozsnyói közjegyző (szlovák)
   Prvý rožňavský verejný notár : život a dielo Dr. Sándora Markóa / Gábor Rokolya ; [prekl. ... Attila Benedek a Zsuzsa Német] ; [vyd.] Magyar Országos Közjegyzői Kamara. - Budapest : MOKK, 2011. - 287 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 277-280..
ISBN 978-963-88147-7-7 kötött
Markó Sándor (1847-1912)
Magyarország - közjegyző - 19. század - 20. század - levelezés
347.961(439)(092)Markó_S.(044)
[AN 3341327]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2012.
Schwabenspiegel (magyar)
   A Sváb tükör / közread. Blazovich László, Schmidt József ; [a kísérő tanulmányokat németre ford. Katona Tünde] ; [a mutatót kész. Szántó Tiborné]. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Csongrád M. Lvt., 2011. - 512 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-83-1 kötött
Németország - jog - középkor
34(430)(091)
[AN 3343699]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2012.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Egyházjogi metodológia / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - XII, 242 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. I., Institutiones, ISSN 1419-5577 ; 8.)
Bibliogr.: p. 224-242.
ISBN 978-963-277-269-1 fűzött
egyházjog - kánonjog - tudományos módszertan
348.1/.7 *** 001.891
[AN 3345717]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2012.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Fejezetek az egyházi jogalkotás törénetéből : források és intézmények / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 234 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 15.)
Bibliogr.: p. 211-234.
ISBN 978-963-277-283-7 fűzött
egyházjog - egyháztörténet - katolikus egyház - kánonjog
348.1/.7 *** 282(100)(091)
[AN 3345748]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

187 /2012.
Sarlós Endre (1938-)
   Elfeledett hősök : a 2. magyar hadsereg kálváriája / Sarlós Endre. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - [82] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5180-10-1 kötött : 4950,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - képregény
355.48(439)"1942/1943" *** 087.6:084.11
[AN 3341856]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2012.
Tassy-Becz Éva
   "Nem mese ez..." : Tassy-Becz László honvédőrnagy életének leírása / leírta Tassy-Becz Éva. - Budapest : Pytheas, 2011. - 88 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5173-04-2 kötött
Tassy-Becz László (1813-1899)
Magyarország - katonatiszt - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(439)(092)Tassy-Becz_L. *** 943.9"18" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3343437]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2012.
Vécsey Aurél
   Magyar tragédia: a Don-kanyar / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011], cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-030-8 fűzött
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1942/1943"
[AN 3351795]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

190 /2012.
Blümmert, Gisela (1957-)
Führungstrainings erfolgreich leiten (magyar)
   Vezetői tréninggyakorlatok : komplett forgatókönyv trénereknek / Gisela Blümmert ; [ford. Linzenbold Linda]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2011. - 325 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9493-58-2 kötött : 9450,- Ft
vezetőképzés - példatár
65.012.4(076)
[AN 3344830]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2012.
Dobák Miklós (1955-)
   Vezetés és szervezés : szervezetek kialakítása és működtetése / Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2011. - 483 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 466-478.
ISBN 978-963-9698-89-5 fűzött
szervezéstechnika - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.3(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 3347011]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

192 /2012.
   Adóz(z)unk a jövőnek? [elektronikus dok.] : modern pénzügyek, uniós kihívások : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia : Sopron, 2011. október 6-7. / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Multimédia. - Sopron : NYME KTK, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; Media Player lejátszó; képnézegető
ISBN 978-963-89173-2-4
Magyarország - Európai Unió - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2(439) *** 336.2(4-62) *** 657(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3346554]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2012.
   Bagoly almanach [elektronikus dok.] / szerk. Sipos Eszter ; [kiad. a] Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Veszprém : PE Gazdaságtud. Kar, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-22-9
gazdaságtan - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
33 *** 378.184
[AN 3346011]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2012.
Bauer János
   Bérügyintézői ismeretek / Bauer János, Lévai Zoltán. - [Budapest] : Perfekt, [2011], cop. 2009. - 368 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-759-3 fűzött : 3400,- Ft
bér - számvitel - ügyvitel - tankönyv
658.3 *** 331.2(439)(078) *** 657(078)
[AN 3347026]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2012.
Csáki György (1953-)
A nemzetközi gazdaságtan alapjai (új kiadása)
   A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai / Csáki György. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Napvilág, cop. 2011. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-060-4 fűzött : 4200,- Ft
világgazdaság - nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 3346984]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2012.
   Foglalkozás-egészségügyi szakorvosok és szakorvosjelöltek kézikönyve / szerk. Huszár András, Tibold Antal ; [közread. a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja]. - [Pécs] : Baranya M. Kormányhiv. Munkaügyi Központja, 2011. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 188-189. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7187-33-9 fűzött
munkaegészségügy
331.47 *** 613.6
[AN 3341663]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2012.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2011. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-491-2 fűzött : 2490,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 3347006]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2012.
Graham, Benjamin (1894-1976)
The intelligent investor (magyar)
   Az intelligens befektető : gyakorlati tanácsok befektetőknek / Benjamin Graham ; Jason Zweig kommentárjaival ... ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint K., 2011. - 517 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89024-4-3 kötött : 6990,- Ft
tőkebefektetés
330.322 *** 336.76
[AN 3341768]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2012.
   Hatásköri listák egészségügyi szakdolgozói területen / [kiad. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara]. - [Budapest] : MESZK, [2011]. - 34 p. ; 21 cm
Fűzött
egészségügyi dolgozó - hatáskör - munkahelyi elvárás
331.103.13 *** 616-051
[AN 3346418]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2012.
Kirschner Zita
   Gazdasági és vállalkozási ismeretek / Kirschner Zita, Kovács Tamás ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2011. - 176 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-637-331-3 fűzött
vállalkozásismeret - tankönyv
658.1(078)
[AN 3343034]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2012.
   Kisvállalkozások finanszírozása / Béza Dániel [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2011], cop. 2007. - 349 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-349.
ISBN 978-963-394-719-7 kötött : 3990,- Ft
kisvállalkozás - üzemgazdaságtan - pénzügy
658.1 *** 334.722
[AN 3347303]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2012.
   "Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében" : turisztikai kiadvány / [kész. Ambrus Attila et al.] ; [kiad. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Debrecen ; Nagyvárad : Hajdú-Bihar M. Keresk. és Iparkamara, 2011. - 104 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - Bihar megye - turizmus - idegenforgalom - marketing - határ menti kapcsolat - regionális együttműködés
338.48(439.165) *** 338.48(498.43) *** 339.138(439.165) *** 339.138(498.43) *** 332.1(439.165) *** 332.1(498.43)
[AN 3340910]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2012.
Makkos Albert
   Devizahiteled van? Kezedben a megoldás! / [Makkos Albert]. - [Budapest] : Makkos A., [2011]. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1203-0 fűzött
bankügylet - hitel - deviza - útmutató
336.74 *** 336.77(439)(036)
[AN 3345685]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2012.
Marczellné Szilágyi Eszter (1970-)
   Mikroökonómia az alapoktól / Marczellné Szilágyi Eszter ; [közread. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Gazdaságtudományi Intézet] ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Utánny. - Budapest : KIT, 2011. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-637-326-9 fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 3343160]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2012.
   "Munkavédelmi kockázatértékelő műhely" Zala megyében : kockázatértékelés, ahogy mi megcsináltuk / ... összeáll. TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület. - Zalaegerszeg : TIT Öveges J. Ismeretterjesztő és Szakképző Egyes., [2011]. - 65, [3] p. ; 30 cm
Fűzött
Zala megye - munkavédelem - munkaegészségügy - kockázatbecslés
331.45(439.121) *** 331.47(439.121)
[AN 3341976]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2012.
   Pro bono clearinghouse manual : resources for developing pro bono legal services / [publ. by] PILnet, A4ID. - Budapest : PILnet ; London : A4ID, cop. 2011. - 122 p. ; 27 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88337-1-6 fűzött
tőzsdei üzletkötés - pénzügy - adásvétel
336.7 *** 347.751(100)
[AN 3346229]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2012.
Rechnitzer János (1952-)
   Területi politika / Rechnitzer János, Smahó Melinda. - Budapest : Akad. K., 2011. - 456, [3] p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 437-451.
ISBN 978-963-05-9044-0 fűzött
Magyarország - Európa - regionális politika
332.1(439) *** 332.1(4)
[AN 3341909]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2012.
Roóz József (1944-)
   A menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2011], cop. 2006. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-669-5 kötött : 3390,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 3347019]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2012.
Semler Géza Sándor
   Cégvezetés, projektmenedzsment / Semler Géza Sándor ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2011. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-637-330-6 fűzött
vezetés - projektmenedzsment - tankönyv
658.1.012.4(078) *** 65.011.1(078)
[AN 3343027]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2012.
Somogyvári Vivien
   A nők munkavállalásának lehetőségtere a hazai KKV-knál / Somogyvári Vivien. - Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2011. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 26.)
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-963-503-472-7 fűzött
Magyarország - női munkavállaló - kisvállalkozás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5-055.2(439)"200"(083.41) *** 334.72(439)
[AN 3343822]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2012.
   Studies in internatonal economics and finance / ed. by Beáta Farkas ; [publ. by the University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration]. - Szeged : JATEPress, 2011. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-055-9 fűzött
Magyarország - gazdaság - gazdasági válság - ezredforduló
338(439)"200" *** 338.124.4(439)"200" *** 338(100)"200"
[AN 3342026]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2012.
   Tanári pályaalkalmasság, kompetenciák, sztenderdek : nemzetközi áttekintés / szerk. Falus Iván ; [kiad. Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2011. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-86-0 fűzött
Európa - pedagógusképzés - pályaidentifikáció - pályaalkalmassági vizsgálat
331.547 *** 371.13(4) *** 371.321
[AN 3341816]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2012.
   A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei / szerk. Dávid Mária ; [kiad. Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2011. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9894-88-4 fűzött
pedagógus - pályaidentifikáció - pályaalkalmassági vizsgálat
331.547 *** 371.321
[AN 3341839]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2012.
   Változó környezet, innovatív stratégiák : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2011. november 2. : programfüzet és előadás-kivonatok = Shifting environment, innovative strategies : international scientific conference on the occasion of the Day of the Hungarian Science : Sopron, ... November 2, 2011 : program and abstract book / [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME KTK, 2011. - 202 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9883-84-0 fűzött
gazdaságtan - innováció - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 33 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3342747]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

215 /2012.
   Doživotní trest : romské děti v ústavní péči v České republice / zpráva Evropského centra pro práva Romů. - Budapest : ERRC, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-87747-6-7 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - állami gondozott - cigányság - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 316.347(=914.99)(439)"200"
[AN 3343127]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2012.
   Életfogytiglan : roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben / ... az Európai Roma Jogok Központja kész. - Budapest : ERRC, 2011. - 58 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 978-963-87747-7-4 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - állami gondozott - cigányság - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 316.347(=914.99)(439)"200"
[AN 3343112]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

217 /2012.
   60 éves a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar / [szerk. Zobory István]. - Budapest : BMGE Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, 2011. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-038-4 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Budapest - egyetem - közlekedésmérnöki ismeretek - történeti feldolgozás
378.662(439-2Bp.).096(091) *** 629
[AN 3346283]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2012.
   A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből, 1996-2011 / [szerk. Kissné Korbuly Katalin]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-318-163-8 fűzött
Debreceni Egyetem. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény)
Debrecen - egyetem - pedagógia - történeti feldolgozás
378.4(439-2Hajdúböszörmény).096"199/201"
[AN 3345532]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2012.
   A homrogdi iskola ötven éve / [fel. szerk. Mező István] ; [kiad. ... Homrogd Község Önkormányzata]. - Homrogd : Önkormányzat, cop. 2011. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A homrogdi iskola 50 éve, 1961-2011
ISBN 978-963-08-2356-2 fűzött
Móra Ferenc Általános Iskola (Homrogd)
Homrogd - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Homrogd)(091)
[AN 3343774]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2012.
   Jubileumi évkönyv : 40 éves a Rendőrtiszti Főiskola, 1971-2011 / [szerk. Budaházi Árpád]. - [Budapest] : RTF, [2011]. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9543-52-2 fűzött
Rendőrtiszti Főiskola (Budapest)
Budapest - főiskola - rendőr
378.635.174(439-2Bp.)
[AN 3345944]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2012.
Királyi József Műegyetem (Pest)
   A Királyi József Műegyetem igazgatói és tanártestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, 1860-1871 / [összeáll. Liszkay Cecília]. - Budapest : BME OMIKK, 2011. - 32 p. ; 24 cm. - (Fejezetek a Műegyetem múltjából, ISSN 1587-2939 ; 4.)
ISBN 978-963-313-037-7 fűzött
Pest - egyetem - testülettörténet - kiegyezés kora - műszaki tudomány - történelmi forrás
378.662(439-2Pest)"18"(093)
[AN 3341626]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2012.
Kollár Magdolna
Isten színe előtt édesanyaként (új kiadása)
   Isten tenyerén édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Tamásné Kollár Magdolna ; [az illusztráció Jakabos Dénes munkája]. - 2. átd. kiad. - [Esztergom] : Laskai Osvát Antikvárium, 2011. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89406-0-5 fűzött
családi nevelés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 244
[AN 3345974]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2012.
Kucserka Zsófia
   Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana : magyar nyelv és irodalom, szövegértés - szövegalkotás : képzési programcsomag / Kucserka Zsófia ; [kiad. a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék]. - Pécs : PTE BTK, 2011. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17-20.
Fűzött
irodalomtanítás - középfokú oktatás - didaktika - módszertan - egyetemi tankönyv
371.3 *** 372.882(075.8) *** 37.02
[AN 3346751]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2012.
   Mákszem Óvoda, 1986-2011 / [szerk. ... Réthi Norbert]. - Budaörs : Mákszem Tagóvoda, 2011. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2139-1 fűzött
Holdfény Utcai Óvoda (Budaörs). Mákszem Tagóvoda
Budaörs - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Budaörs)(091)
[AN 3341993]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2012.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája (Mafiok) [elektronikus dok.] : Szolnok, 2011. augusztus 29-31. = 35th Conference of teachers of mathematics, physics and IT : Szolnok, 29-31. August 2011. / ... szerk. Madaras Lászlóné [et al.] ; szervező Szolnoki Főiskola. - Multimédia. - Szolnok : Szolnoki Főisk., 2011. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; MS PowerPoint; Excell. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89339-2-8
matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3345636]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2012.
   Megújuló tananyagtartalmak, módszerek a kompetenciaalapú tanárképzésben / szerk. Estefánné Varga Magdolna ; [közread. az Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2011. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-87-7 fűzött
pedagógusképzés - módszertan - egyetemi tankönyv
371.13 *** 371.3
[AN 3341560]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2012.
Mező Ferenc (1973-)
   Kreatív és iskolába jár! / Mező Ferenc, Mező Katalin. - Debrecen : K+F Stúdió, 2011. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.: p. 141-151.
ISBN 978-963-08-2435-4 fűzött
kreativitás - tehetséggondozás
376.545 *** 37.026.9 *** 159.928.238
[AN 3351822]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2012.
   "Mi ez a gyönyörű" (Kodály) : zenehallgatóvá nevelés : konferenciakötet, 2011 / [szerk. Döbrössy János] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. - [Budapest] : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2011. - 136 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2011. jan. 27-én azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
zeneoktatás - művészeti oktatás - konferencia-kiadvány
372.878 *** 37.036 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3346195]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2012.
Mohos Nagy Éva (1948-)
   A magyar énekpedagógia születése és történelmi fejlődése a reformkortól napjainkig / Mohos Nagy Éva ; [közread. a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 97 p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 978-963-318-141-6 fűzött
Magyarország - énekoktatás - 19. század - 20. század - ezredforduló
372.878"182/200"
[AN 3345538]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2012.
   A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei / szerk. Kotschy Beáta ; [szerzők Falus Iván et al.] ; [kiad. Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2011. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9894-85-3 fűzött
pedagógus - pedagógusképzés - kompetencia - pályaidentifikáció - pályaalkalmassági vizsgálat
371.321 *** 371.13 *** 331.547
[AN 3341825]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2012.
Pölös Annamária
   Játékmozaik : készségfejlesztő játékok gyűjteménye / Pölös Annamária, Kovács Nikoletta ; [ill. Papdi Gábor]. - Szeged : Mozaik, 2011. - 69, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
ISBN 978-963-697-666-8 fűzött
képességfejlesztés - fejlesztő játék
371.382 *** 37.025
[AN 3343351]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2012.
   A szakiskolai mobilitási program : értékelő tanulmány és projektbemutatók / [szerk. Balla Ágnes, Nagy Zsófia]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 29.)
Fűzött
Magyarország - szakképzés - mobilitás - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
377(439)"200"
[AN 3346139]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2012.
Tajti Erzsébet (1951-)
   Miként a csillagok : Batka Gyula, 1911-1998 / Tajti Erzsébet ; [kiad. a Tiszakécskei Honismereti Kör]. - Tiszakécske : Tiszakécskei Honismereti Kör, 2011. - 48 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-88252-1-6 fűzött
Batka Gyula (1911-1998)
Batka család
Magyarország - pedagógus - 20. század - családtörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
37(439)(092)Batka_Gy. *** 929.52(439)Batka *** 943.9"1956"(093)
[AN 3345083]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2012.
   Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében : módszertani kézikönyv / összeáll. és szerk. Sarka Ferenc. - Miskolc : Miskolci Rendészeti Szakközépisk., [2011]. - 97 p. : ill. ; 26 cm + DVD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2343-2 fűzött
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Miskolc - tehetséggondozás - szakképzés - rendőr - elektronikus dokumentum
376.545 *** 351.74 *** 377(439-2Miskolc)
[AN 3343739]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2012.
Vadász István
   43 év képekben / Vadász István. - Budapest : Medicina, 2011. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-352-6 kötött : 4900,- Ft
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar
Pécs - orvostudomány - egyetem - orvos - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.661(439-2Pécs)(091)(092) *** 61(439-2Pécs)(092)
[AN 3344950]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

236 /2012.
   500 hihetetlen történet a sport világából / [a történeteket Bálint Mátyás gyűjt.]. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 199 p. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-9974-40-1 kötött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9974-51-7)
sporttörténet - kuriózum
796(100)(089.3)
[AN 3344324]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2012.
Alles für Weihnachten (magyar)
   Kreatív karácsony : a legjobb dekorációk, menük és ajándékötletek. - Pécs : Alexandra, 2011. - 285 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Sütő Gyöngyi
ISBN 978-963-297-654-9 kötött
díszítőművészet - karácsonyi szokás - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 745 *** 398.332.416 *** 641.566(083.12)
[AN 3343175]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2012.
Pavlik Gábor (1942-)
   Élettan, sportélettan / Pavlik Gábor. - Budapest : Medicina, 2011. - 595 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-341-0 kötött : 7900,- Ft
sportegészségügy - élettan - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 612(075.8)
[AN 3344822]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2012.
Tóth János, S. (1962-)
   Jégre születtek. - Budapest : G-Adam Stúdió, 2011. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Tóth János, S.
ISBN 978-963-08-2205-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - jégkorong - sportoló - 20. század - 21. század - életútinterjú
796.966(439)(092)(047.53)
[AN 3343143]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2012.
Trujillo, Eduardo
Busca als circuits de curses (magyar)
   Keresd meg a versenypályán! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. F. Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9621-45-9 kötött
gépjárműsport - gyermekkönyv
796.7(02.053.2)
[AN 3341713]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2012.
Trujillo, Eduardo
Busca en el fútbol (magyar)
   Keresd meg a futballpályán! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. F. Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9621-50-3 kötött
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3341774]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2012.
Zsiga László
   Ők 929-en : az FTC labdarúgói, 1901-2011 / Zsiga László. - [Budapest] : FTC Labdarúgó Zrt., 2011. - 319 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2055-4 fűzött : 3490,- Ft
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - sportegyesület
796.332(439)(092) *** 796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3343672]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

243 /2012.
   Art market : the CEE region contemporary art fair : Budapest, October 26-30., 2011. - [Budapest] : [Faur Zsófi - Ráday Galéria], [2011]. - 154, [53] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Faur Zsófi - Ráday Galéria. - Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-88834-9-0 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művészeti élet - rendezvény - vásár
73/76(4-11)"200" *** 73/76(439)"200" *** 061.7(439-2Bp.)"2011"
[AN 3342473]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2012.
   Édeskettes : a MAOE Fotóművészeti Tagozatának kiállítása / [kurátor Tóth József Füles]. - [Budapest] : MAOE, [2011]. - [16] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2011. dec. 2 - dec. 15. között rendezték
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3340947]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2012.
   El Grecótól Rippl-Rónaiig : Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő : Szépművészeti Múzeum, 2011. október 26 - 2012. február 19. = El Greco to Rippl-Rónai : Marcell Nemes, art patron and collector : Museum of Fine Arts, 26 October 2011 - 19 February 2012 / [kurátorok Németh István, Radványi Orsolya]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2011. - 190, [206] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 180-190.
ISBN 978-963-7063-84-8 fűzött
Nemes Marcell (1866-1930)
Magyarország - műgyűjtés - festészet - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
7.074(439)(092)Nemes_M. *** 069.017(439)Nemes *** 75(100) *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3341619]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2012.
Erdész Károly (1944-)
   Középkori várak a Bakonyban és a Balaton-felvidéken = Mittelalterliche Burgen in den Bergen nördlich vom Plattensee = Medieval castles among the hills to the North of Lake Balaton / Erdész Károly, E. Kisházi Rozália. - Budapest : Romanika, 2011. - 199 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 17.)
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-5037-02-3 kötött : 3990,- Ft
Bakony - Balaton-felvidék - vár - fényképalbum
728.81(439)(234.373.1)(084.12) *** 728.81(439Balaton-felvidék)(084.12)
[AN 3343694]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2012.
   Értékvédelem és önazonosság / [szerk. Gyenesei József] ; [... kiad. a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Építész Kamara : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2011. - 87, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
A Hajóson, 2010. okt. 19-én és a Kecskeméten, 2010. nov. 24-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-7236-71-6 fűzött
Bács-Kiskun megye - műemlékvédelem - építészeti örökség - városfejlesztés
72.025.3/.4(439.155) *** 711.1
[AN 3343682]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2012.
Fülöp Magdolna Judit (1949-)
   Áldás, békesség! : a Pusztaszabolcsi Református Egyházközség története 1935-től napjainkig / Fülöp Magdolna, Vigyikán Gyöngyvér. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2011. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 7.)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-89430-0-2 fűzött
Pusztaszabolcsi Református Egyházközség
Pusztaszabolcs - templom - egyházközség - református egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Pusztaszabolcs)(091) *** 284.2(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 3344905]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2012.
Gócsáné Móró Csilla
   A kúria titkai : a tápiószelei Blaskovich Múzeum kulturális és természeti értékeinek kalauza / [... írta és szerk. Gócsáné Móró Csilla] ; [kiad. a Blaskovich Múzeum Baráti Köre]. - Tápiószele : Blaskovich Múz. Baráti Köre, 2011. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31.
Fűzött
Blaskovich Múzeum (Tápiószele)
Tápiószele - múzeum - útmutató
069(439-2Tápiószele)(036)
[AN 3340704]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2012.
Istvánfi Gyula (1938-)
   Őskor, népi építészet / Istvánfi Gyula. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 344 p. : ill. ; 23x25 cm. - (Az építészet története ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-24-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - építészettörténet - őskor - népi építészet - egyetemi tankönyv
72.031.4(100)(075.8) *** 72.031.4(439)(075.8) *** 72.031.1(075.8)
[AN 3347275]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2012.
Kertész, André (1894-1985)
   André Kertész, fotografías / [texto Péter Baki] ; [ed.] Museo de la Fotografía Húngara. - [Kecskemét] : Mus. de la Fotografía Húngara, 2011. - 231 p. : ill. ; 16 cm
Megj. a Kecskeméten, 2011. jún. 10 - aug. 28. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-8383-90-7 fűzött
Franciaország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(44)(=945.11)(092)Kertész,_A.
[AN 3342610]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2012.
Kertész, André (1894-1985)
   André Kertész, photographies / [text Péter Baki] ; [publ. by the] Hungarian Museum of Photography. - [Kecskemét] : Hung. Mus. of Photography, 2011. - 231 p. : ill. ; 16 cm
Megj. a Kecskeméten, 2011. jún. 10 - aug. 28. között megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-8383-88-4 fűzött
Franciaország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(44)(=945.11)(092)Kertész,_A.
[AN 3342508]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2012.
Kertész, André (1894-1985)
   André Kertész, photographies / [textes Péter Baki] ; [publ. par] Musée hongrois de la photographie. - [Kecskemét] : Mus. hongrois de la photographie, 2011. - 231 p. : ill. ; 16 cm
Megj. a Kecskeméten, 2011. jún. 10 - aug. 28. között megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-8383-89-1 fűzött
Franciaország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(44)(=945.11)(092)Kertész,_A.
[AN 3342561]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2012.
Kún István
   A rajzművészet Szindbádja : emlékezés a 100 éve született Zórád Ernőre / [írta és összeáll. Kún István]. - Budapest : Litea Könyvesbolt és Teázó, 2011. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87076-4-2 fűzött
Zórád Ernő (1911-2004)
Magyarország - Tabán (Budapest) - grafikus - 20. század - művelődéstörténet
76(439)(092)Zórád_E. *** 930.85(439-2Bp.Tabán)
[AN 3343877]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2012.
Mező István (1951-)
   Zene nélkül mit érek én? : Mező István karikatúrái. - Miskolc : Budai Nyip. Kft., 2011. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89428-0-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Mező_I.
[AN 3343466]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2012.
Roland, Heike
Dekoträume (magyar)
   Derűs tél : otthonunk karácsonyváró díszei / Heike Roland, Stefanie Thomas ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2011. - 62 p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-9974-58-6 kötött : 2990,- Ft
textilművészet - lakásművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 747 *** 398.332.416 *** 379.826
[AN 3344391]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2012.
Santra, Bibekananda (1968-)
   Rejtett vonatkozások : Bibekananda Santra kiállítása : [Vaszary Villa, Balatonfüred, 2011. szeptember 16 - 2012. január 1.] = Hidden aspects : an exhibition by Bibekananda Santra : [Vaszary Villa, Balatonfüred, 16 September 2011 - 1 January 2012] / [kurátor] Somhegyi Zoltán ; [szerk. ... Kállói Judit] ; [kiad. a ... Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüredi Kult. Nonprofit Kft., [2011]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89091-2-1 fűzött
India - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(540)(092)Santra,_B. *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3340973]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2012.
Tarján Hédi (1932-2008)
   Tarján Hédi, 1932-2008 / [szerk. Uri Asaf]. - [Budapest] : [Faur Zsófi - Ráday Galéria], cop. 2011. - 33 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Közread. a Faur Zsófi - Ráday Galéria
ISBN 978-963-88834-8-3 fűzött
Izrael - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
73/76(569.4)(=945.11)(092)Tarján_H.
[AN 3342496]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2012.
Tasnádi Zsuzsanna (1969-)
   Régi magyar mintakincs / Tasnádi Zsuzsanna, Selmeczi Kovács Attila ; [kiad. a ... Néprajzi Múzeum]. - Budapest : Cser K. : Néprajzi Múz., 2012. - 296 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 978-963-278-224-9 kötött : 9495,- Ft
iparművészet - népi díszítőművészet - magyar néprajz
745.031.4(=945.11) *** 398(=945.11)
[AN 3344385]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

260 /2012.
   Chopin, Schumann, Erkel : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2011. - 151 p. : ill., részben kotta ; 20 cm
A Szegeden, 2010. okt. 11-12-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-42-1 fűzött
Európa - zeneszerző - 19. század
78.071.1(4)"18"
[AN 3342447]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2012.
Gál József
   Szombathelyi koncertek / Gál József. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, cop. 2011. - 226 p. : ill. ; 20 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87414-7-9 fűzött
Szombathely - hangverseny - komolyzenei előadó - zenei élet - történeti feldolgozás
78.05(439-2Szombathely)"18/200" *** 78.091(439-2Szombathely)"18/200" *** 78.071.2(439)"18/19"
[AN 3346123]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2012.
   Liszt Ferenc nevét viselő iskolák és együttesek Magyarországon / szerk. Kovács Mária ; [közread. a] Liszt Ferenc Társaság. - Budapest : Liszt Társ., 2011. - 137 p. : ill. színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2431-6 fűzött
Magyarország - énekkar - zeneiskola - zeneszerző - kultusz
784.087.68.071(439) *** 377.2:78(439) *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 394.944(439)
[AN 3342429]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

263 /2012.
   Aki az életével játszott : Latinovits / összeáll. és az összekötő szöveget írta Kelecsényi László. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 242, [3] p. : ill. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 231-232. - Bibliogr.: p. 237-241. - Filmogr.: p. 223-226.
ISBN 978-963-9996-44-1 kötött : 2800,- Ft
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Latinovits_Z.(0:82-822)
[AN 3329674]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

264 /2012.
Cypkajkina, V. P.
   Slovarʹ terminov po obŝestvoznaniû na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè obŝestvoznaniânʹtermintnènʹ valks / V. P. Cypkajkina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 44 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-32-3 fűzött
mordvin nyelv - orosz nyelv - társadalomtudomány - szakszótár
801.323=945.22=82 *** 3
[AN 3344182]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2012.
Donáth Tibor (1926-)
   Négy nyelvű anatómiai szótár : lexicon anatomiae : anatomical dictionary : anatomisches Wörterbuch : anatómiai szótár / szerk. Donáth Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 503 p. ; 24 cm
Gerinccím: Lexicon anatomiae = Anatómiai szótár = Anatomical dictionary = Anatomisches Wörterbuch
ISBN 978-963-331-195-0 fűzött
anatómia - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00 *** 611
[AN 3346971]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2012.
Gabova, N. A.
   Slovarʹ matematičeskih terminov na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly matematika terminʺâslön kyvkud / N. A. Gabova, L. N. Mišarina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 42 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-53-8 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - matematika - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 51
[AN 3342776]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2012.
Gavrilova, V. G.
   Slovarʹfizičeskih terminov na marijskom âzyke dlâ obŝ eobrazovatelʹnyh škol = Marij jylme dene kydalaš škollan fizike termin-vlak muter / V. G. Gavrilova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 47 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-44-6 fűzött
mari nyelv - orosz nyelv - fizika - szakszótár
801.323=945.21=82 *** 53
[AN 3344107]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2012.
Ivanov, I. G.
   Slovarʹ lingvističeskih terminov na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Kydalaš škollan jylme termin muter / I. G. Ivanov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 41 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-49-1 fűzött
mari nyelv - orosz nyelv - nyelvészet - szakszótár
801.323=945.21=82 *** 80
[AN 3344133]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2012.
Keresztes László (1941-)
   Bevezetés a mordvin nyelvészetbe / Keresztes László ; [a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 147 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-143.
ISBN 978-963-318-167-6 fűzött
mordvin nyelv - nyelvészet
809.452.2
[AN 3344930]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2012.
Király Zsolt (1952-)
   Bluebird : workbook : [felkészítő középszintű érettségire] : [B1, B1+] / Király Zsolt, Jilly Viktor, Halápi Magdolna ; [ill. Szűcs Édua]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-8701-3 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3341911]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2012.
   Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére / [szerk. Csiszár Gábor és Darvas Anikó] ; [közread. a] Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. - Budapest : M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2011. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-195-3 fűzött
magyar nyelvészet - nyelvtörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
809.451.1 *** 809.451.1-53 *** 012Korompay_K.
[AN 3344364]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2012.
Lutsar, Kristiina
   Észt - magyar kisszótár = Eesti - ungari sōnastik / Kristiina Lutsar, Anu Nurk, Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 544 p. ; 15 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 978-963-9882-79-9 fűzött
észt nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.45=945.11
[AN 3346841]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2012.
Punegova, Galina Vasilʹevna
   Slovarʹ lingvističeskih terminov na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly kyv terminʺâslön kyvkud / G. V. Punegova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 37 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-56-9 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - nyelvészet - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 80
[AN 3342797]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2012.
Rácz Anita (1971-)
   Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez / Rácz Anita. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 248 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 19.)
Bibliogr.: p. 241-245.
ISBN 978-963-318-099-0 fűzött
Kárpát-medence - nyelvtörténet - névtan - földrajzi név - település - nép
801.53 *** 801.311(4-11) *** 801.313.4(4-11)
[AN 3344914]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2012.
Timerhanova, N. N.
   Slovarʹ geografičeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn geografi udyskylʺësyn kyllûkam / N. N. Timerhanova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 67 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-65-1 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - földrajz - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 91
[AN 3342670]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2012.
Timerhanova, N. N.
   Slovarʹ matematičeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn matematika udyskylʺësyn kyllûkam / N. N. Timerhanova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 45 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-63-7 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - matematika - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 51
[AN 3342746]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2012.
Varga Józsefné Horváth Mária (1954-)
   A Győr vármegyei Újváros XVIII. századi személynevei / Varga Józsefné Horváth Mária. - Budapest : ELTE BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., cop. 2011. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar névtani értekezések, ISSN 1787-4394 ; 5.)
Bibliogr.: p. 198-208.
ISBN 978-963-284-211-0 fűzött
Újváros (Győr vármegye) - magyar nyelv - személynév - családnév - 18. század - adattár
809.451.1-313(439-2Újváros)"17"(035.5)
[AN 3342510]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2012.
Vizkelety András (1931-)
   Ad fontes : válogatott tanulmányok : ausgewählte Schriften / Vizkelety András ; szerk. ... Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter ; ... közrem. ... Sarbak Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - XV, 445 p. : ill. ; 25 cm. - (Abrogans, ISSN 1587-6837 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-274-5 kötött
Magyarország - germanisztika - művelődéstörténet
803.0 *** 830(091) *** 930.85(439)
[AN 3343519]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2012.
Vörös Ferenc (1957-)
   A "falu" névrészt tartalmazó családnevek és a nyelvföldrajz / Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 82 p. : ill., részben színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-82.
ISBN 978-963-9882-82-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-9882-82-9)
magyar nyelv - családnév - nyelvföldrajz
809.451.1-313.2
[AN 3346169]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

280 /2012.
Jankovics Mária (1955-)
   A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz - magyar vonatkozásai / Jankovics Mária ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szláv Filológiai Intézet]. - Szombathely : NYME SEK Szláv Filológiai Int., 2011. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 312-328.
ISBN 978-963-9871-46-5 fűzött
műfordítás - elmélet - orosz irodalom története - történeti feldolgozás
882(091) *** 82.03(091)
[AN 3345946]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2012.
Jankovics Mária (1955-)
   O problemah perevoda na russkom âzyke / Mariâ Ânkovič ; [közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem ... Savaria Egyetemi Központ Szláv Filológiai Intézet]. - Sombathej : NYME K., 2011. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-45-8 fűzött
orosz nyelv - elmélet - ruszisztika - fordítás
82.03 *** 808.2
[AN 3346120]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2012.
Mkha'-'gro 'Gro-ba-bzaṅ-mo'i rnam thar (magyar)
   Dova Szangmó dákiní élete : tibeti opera / ford. Kuzder Rita ; [közread.] A Tan Kapuja. - Budapest : A Tan Kapuja, 2011. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87286-3-0 fűzött
tibeti irodalom - tibeti irodalom története - műfajtörténet - zenedráma
895.41(091)-2 *** 895.41-2=945.11
[AN 3343540]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2012.
   Ritka művészet : írások Péter Ágnes tiszteletére = Rare device : writings in honour of Ágnes Péter / szerk. Ruttkay Veronika, Gárdos Bálint és Timár Andrea. - Budapest : ELTE BTK Angol - Amerikai Int. Anglisztika Tansz., 2011. - 704 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-204-2 fűzött
angol irodalom története - személyi bibliográfia - emlékkönyv
820(091) *** 012Péter_Á.
[AN 3346237]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

284 /2012.
Finta Gábor (1975-)
   Modernitás és modernizáció : tanulmányok a modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből / Finta Gábor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 166 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 158-164.
ISBN 978-963-9882-64-5 fűzött : 1980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom története - 20. század - próza
894.511(091)-3"19"
[AN 3346260]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2012.
   Kassák! : a Kassák Múzeum állandó kiállítása / [a kiállítást rend. Sasvári Edit, Csatlós Judit] ; [tanulm. Andrási Gábor, K. Horváth Zsolt, Standeisky Éva]. - Budapest : PIM Kassák Múz., 2011. - 35, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87014-4-2 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest). Kassák Múzeum. Kassák!
Magyarország - festőművész - író - 20. század - múzeumi katalógus
894.511(092)Kassák_L. *** 75(439)(092)Kassák_L. *** 069(439-2Bp.)Kassák_Múzeum
[AN 3342417]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2012.
   Ki viszi át a Szerelmet : a Veszprémben, Ajkán és Iszkázon 2010. szeptember 24-26-án rendezett Ki viszi át a Szerelmet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 357 p. : ill. ; 21 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-73-7 fűzött : 3000,- Ft : 1150 RSD : 12 EUR : 45 RON
ISBN 963-9882-73-9
Nagy László (1925-1978). Ki viszi át a Szerelmet
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Nagy_László
[AN 3346330]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2012.
   Kocsi-út az éjszakában : a Nagykárolyban, Érmindszenten és Nagyváradon 2010. május 6-8-án rendezett Kocsi-út az éjszakában-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 444 p. : ill. ; 21 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-81-2 fűzött : 3500,- Ft : 1300 RSD : 14 EUR : 45 RON
ISBN 963-9882-81-X
Ady Endre (1877-1919). Kocsi-út az éjszakában
Magyarország - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)-14 *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 3346345]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2012.
Szűcs Gábor
   Petőfi halála : Fehéregyháza, 1849. július 31. / Szűcs Gábor. - Budapest : Corvina, 2011. - 75 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 65-72.
ISBN 978-963-13-6035-6 kötött : 1990,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3344521]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2012.
Tornai József (1927-)
   Európa már kevés : interjú, versek, fotók / Tornai József ; [riporter] Jánosi Zoltán. - Budapest : M. Napló, 2011. - 70, [3] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9961-39-5 kötött : 1995,- Ft
Tornai József (1927-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Tornai_J.
[AN 3341435]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2012.
Végh Balázs Béla (1953-)
   Kalandozások a gyermekirodalomban / Végh Balázs Béla. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 141 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-72-0 fűzött : 2200,- Ft : 8 EUR : 30 RON
magyar irodalom története - gyermekirodalom - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/201"(02.053.2) *** 82.01
[AN 3346243]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

291 /2012.
   Bagoly almanach [elektronikus dok.] / szerk. Kovács Gábor ; [kiad. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Magyar Irodalomtudományi Tanszék. - Szöveg. - Veszprém : PE Modern Filológiai és Társadalomtud. Kar M. Irodalomtud. Tansz., 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-19-9
irodalomtudomány - nyelvészet - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
82 *** 80 *** 378.184
[AN 3346394]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2012.
Benzoni, Juliette (1920-)
Le temps des poisons (magyar)
   Mérgezések kora / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 2 db ; 19 cm
Ford. Till Katalin
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3341272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyilkosság Versailles-ban. - 406, [2] p.
ISBN 978-963-9973-49-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3341274] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A király hálószobája. - 411 p.
ISBN 978-963-9973-50-3 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3341277] MARC

ANSEL
UTF-8293 /2012.
Berry, Steve (1955-)
The Charlemagne pursuit (magyar)
   Nagy Károly nyomában / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 718 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-497-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3340589]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2012.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Tarzan of the apes (magyar)
   Tarzan, a majomember / Edgar Rice Burroughs ; [ford. Erős László]. - Budapest : General Press, [2011]. - 409, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-643-352-9 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3347104]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2012.
Carman, Patrick (1966-)
The black circle (magyar)
   Sötét erők / Patrick Carman ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 5.)
ISBN 978-963-245-489-4 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340739]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2012.
Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
Peter Schlemihls wundersame Geschichte (magyar)
   Schlemihl Péter csodálatos története / Adalbert von Chamisso ; ford. Bálint Lajos ; [... ill. Fabó Attila László]. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 71 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5180-03-3 kötött : 2890,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3341350]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2012.
Deaver, Jeffery (1950-)
Carte blanche (magyar)
   Bármi áron : az új James Bond-regény / Jeffery Deaver ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-701-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3344907]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2012.
Eco, Umberto (1932-)
Costruire il nemico e altri scritti occasionali (magyar)
   Ellenséget alkotni és más alkalmi írások / Umberto Eco ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2011. - 321, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9148-9 kötött : 3000,- Ft
olasz irodalom - kultúra - világirodalom története - művelődéstörténet - esszé
850-4=945.11 *** 008(0:82-4) *** 930.85(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4)
[AN 3341198]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2012.
Elton, Ben
Blind faith (magyar)
   Vakvilág / Ben Elton ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-66-7 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3343037]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2012.
Evans, Nicholas (1950-)
The horse whisperer (magyar)
   A suttogó / Nicholas Evans ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1996. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9334-6 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3347348]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2012.
Flynn, Vince (1966-)
American assassin (magyar)
   Bérgyilkos / Vince Flynn ; [ford. Molnár Péter]. - Budapest : General Press, [2011]. - 354 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-316-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3340924]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2012.
Harris, Charlaine (1951-)
Dead and gone (magyar)
   Vörös telihold / Charlaine Harris ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, [2011]. - 407 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 9.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-254-390-1 fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-254)
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3351703]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2012.
Hawkins, Karen
To Scotland with love (magyar)
   Viharos szerelem / Karen Hawkins ; [ford. Balog Edina]. - Budapest : General Press, [2011]. - 298 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-315-4 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3341020]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2012.
Jovaišienė, Brigita (1976-)
Šuniuko Vinco kelionė aplink pasaulį (magyar)
   Foltos kalandjai : világjáró utazás / Brigita Jovaišienė ; Daniel Howarth illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 27x27 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-709-6 kötött
litván irodalom - gyermekirodalom - mese
888.2-34(02.053.2)=945.11
[AN 3344946]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2012.
Keyes, Daniel (1927-)
Flowers for Algernon (magyar)
   Virágot Algernonnak [elektronikus dok.] / Daniel Keyes ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2011. - 1 CD (10 h 5 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Szepessy György. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-05-9 : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31(73)=945.11
[AN 3346669]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2012.
Le Carré, John (1931-)
Tinker, tailor, soldier, spy (magyar)
   Suszter, szabó, baka, kém / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 315 p. ; 21 cm
Megj. "Árulás" címmel is
Fűzött : 2800,- Ft : 11,30 EUR
 (hibás ISBN 978-963-9868-43-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3351865]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2012.
Lechermeier, Philippe (1968-)
Princesses oubliées ou inconnues (magyar)
   Nevenincs és sosemvolt hercegnők / [szöveg] Philippe Lechermeier ; [ill.] Rébecca Dautremer ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Scolar, 2011. - 91, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-294-5 kötött : 4950,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
840-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3345062]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2012.
Loisel, Thierry (1955-)
Cinq nouvelles italiennes (magyar)
   Öt olasz novella / Thierry Loisel ; [ford. Barna Anett]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5160-04-2 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3343959]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2012.
Monaldi, Rita (1966-)
Mysterium (magyar)
   Mysterium / Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Libri, 2011. - 732, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 715-732.
ISBN 978-963-310-068-4 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3344355]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2012.
Morais, Richard C. (1960-)
The hundred-foot journey (magyar)
   Madame Mallory és kis indiai konyhafőnöke / Richard C. Morais ; [ford. Veress Mihály]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 300, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-174-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3343044]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2012.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2011-. - 21 cm
A 2. kötetet ford. Erdős György, Nagy Anita
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3340754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2011. - 509 p.
ISBN 978-963-9973-30-5 kötött : 3990,- Ft
[AN 3340765] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2011. - 468 p.
ISBN 978-963-9973-51-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3340779] MARC

ANSEL
UTF-8312 /2012.
Murakami Haruki (1949-)
Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando (magyar)
   Világvége és a keményre főtt csodaország / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2011, cop. 1998. - 573 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-40-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3347355]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2012.
My treasury of bedtime tales (magyar)
   Legszebb esti meséim kincsestára / [szerk. Louise Coulthard]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-575-7 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3344983]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Dolphins at daybreak (magyar)
   Delfinek hátán / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 76 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 9.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-052-6 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340785]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Ghost town at sundown (magyar)
   Vadnyugati kalandok / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 77, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 10.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-053-3 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340810]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Lions at lunchtime (magyar)
   Oroszlánlesen / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 77 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 11.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-050-2 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340817]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Polar bears past bedtime (magyar)
   Jegesmedvék között / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 75, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 12.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-051-9 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340822]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2012.
Outers, Jean-Luc (1949-)
La place du mort (magyar)
   Vaktérkép : regény / Jean-Luc Outers ; [ford. Bárdos Miklós]. - Budapest : Göncöl, cop. 2011. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9183-71-1 fűzött : 1995,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3343485]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2012.
Pearson, Diane (1931-)
Csardas (magyar)
   Csárdás / Diane Pearson ; [ford. Miskolczy Edit]. - Törökbálint : T.bálint K., 2011. - 571 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-89024-3-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3341807]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2012.
Preston, Douglas (1956-)
Gideon's sword (magyar)
   Vérbosszú / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2011]. - 292 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-343-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3340982]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2012.
Ristikivi, Karl (1912-1977)
   Inimese teekond = Az ember útja : válogatott versek / Karl Ristikivi ; ford. Rácz Nóra. - Szombathely : [NYME SEK BTK Uralisztika Intézeti Tansz.], 2011. - 54, 54, [12] p. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9871-48-9 fűzött
észt irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.545-14.02=945.11
[AN 3346357]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2012.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Gelsomino nel paese dei bugiardi (magyar)
   Jácint úrfi a füllentők birodalmában / Gianni Rodari ; [ford. Sziráky Judith] ; [Békés Rozi rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 129, [24] l. : ill. ; 21 cm. - (Gianni Rodari sorozat)
ISBN 978-963-11-9034-2 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(45)Rodari,_G.(02.053.2)=945.11
[AN 3351700]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2012.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O codex 632 (magyar)
   A 632-es kódex / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 461 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6876-8 kötött : 3490,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3340839]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2012.
Silva, Daniel (1960-)
The messenger (magyar)
   A Moszad ügynöke a Vatikánban / Daniel Silva ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, [2011]. - 511 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-254-357-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3351707]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2012.
Szedő Dénes (1902-1983)
   Műfordítások / Szedő Dénes ... ; [szerk., a jegyzeteket összeáll., a szöveget gond. és az előszót írta Hidász Ferenc] ; [... az utószót írta Zatykó László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 830 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Szedő Dénes összes művei ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-235-6 kötött : 3400,- Ft
világirodalom - vallásos irodalom - vers
82-14=945.11 *** 244
[AN 3345856]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2012.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső] ; [... előszókat ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2011. - 3 db (1774 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9331-5 kötött : 6800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3347370]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p.
[AN 3347376] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - X, 611-1098. p.
[AN 3347380] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [1] t.fol. : ill.
[AN 3347382] MARC

ANSEL
UTF-8327 /2012.
Twain, Mark (1835-1910)
The tragedy of Pudd'nhead Wilson (magyar)
   Puddingfejű Wilson / Mark Twain ; [ford. Réz Ádám] ; [... ill. Győrfi András]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-986-6 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3347287]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2012.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 11. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-287-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3347258]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2012.
Verne, Jules (1828-1905)
La jangada (magyar)
   Nyolcszáz mérföld az Amazonason / Jules Verne ; [... ill. Győrfi András] ; [ford. és átd. Bartócz Ilona]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 301, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-985-9 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3347110]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2012.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Wampeters, foma & granfalloons (magyar)
   Vámpéterek, foma és nagybömbök / Kurt Vonnegut ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Maecenas, cop. 2011. - 339, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-240-5 kötött
amerikai angol irodalom - válogatott művek
820-821(73)=945.11
[AN 3340742]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2012.
Watson, Jude
Beyond the grave (magyar)
   A síron túl / Jude Watson ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 4.)
ISBN 978-963-245-432-0 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3340734]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

332 /2012.
Angyal László
   Megváltó felszáll / Angyal László. - [Budapest] : Digitalbooks, 2011. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5152-05-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3341287]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a hóba rajzolt szív / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - Budapest : Móra, 2011. - 213, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9044-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3340829]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2012.
Balázsovics Mihály (1943-1994)
   Szoborparancsolat : versek / Balázsovics Mihály ; [... illusztrációit ifj. Balázsovics Mihály kész.]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2011. - 101, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89055-2-9 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3344882]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca [elektronikus dok.] : nyári mesék / Bartos Erika ; [közrem. Pogány Judit, Alma Együttes]. - Hangoskönyv. - Budapest : Keddshop.hu, cop. 2011. - 1 CD (52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3346667]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2012.
Békés Pál (1956-2010)
   Nyelvlecke = A lesson in aspiration = Two neglected Blooms in the Hungarian woods ; Két elfeledett Virágh a magyar pagonyból / Békés Pál ; [ford. Stephen Humphreys]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 30, 30 p. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9882-76-8 fűzött : 1000,- Ft : 4 EUR
magyar irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-32.02=20
[AN 3345962]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2012.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királyfi születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - Budapest : Naphegy K., 2011. - [34] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-21-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3344337]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2012.
Csapó Tamás (1981-)
   Lángoló Budapest : háború és szerelem / Csapó Tamás. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 337 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-29-8 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343510]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2012.
Csomós Róbert (1930-)
   Jaj! Muró dád! Jaj! Muri déj! / Csomós Róbert. - Üllő : Timp, 2011. - 256 p. ; 21 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 19.)
ISBN 978-963-9614-86-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3341447]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2012.
Csorba Bertalan (1979-)
   Hosszú az út / Csorba Bertalan ; [Hekman Edina ill.]. - Budapest : Rím, 2011. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-94-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3341278]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2012.
Csurgay Judit (1956-)
   A First Lady : csapdába csalva / Csurgay Judit. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 490, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-34-2 fűzött : 3930,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343491]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2012.
Czigány György (1931-)
   80 nyár / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-260-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3345626]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2012.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Dsida Jenő összegyűjtött versei / [összeáll. és szerk. Láng Gusztáv és Urbán László]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 793 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9882-75-1 kötött : 5300,- Ft : 20 EUR : 80 RON
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3345999]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2012.
   Elfelejtett lények boltja / szerk. Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cerkabella, 2011. - 114, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-24-1 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(082)(02.053.2)
[AN 3345517]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2012.
Fáy Aladár (1898-1963)
   A kókuszdió története és egyéb képek / írta és rajz. Fáy Aladár. - Bőv., repr. kiad. - [Budapest] : Fáy Zs., cop. 2011. - 24 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Rigler E. Papírnemű Gyár Rt., 1923
ISBN 978-963-08-2580-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 094/099.07
[AN 3346174]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2012.
Fodor Veronika
   Elvarázsolt kert / Fodor Veronika ; Kovács Katalin illusztrációival. - [Paks] : Fodor V., cop. 2011. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1964-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3345013]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2012.
Frei Tamás (1966-)
   A bankár / Frei Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 617 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-413-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3341195]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2012.
Fülöp Monika
   Röpke : a Lombpalota megmentése / Fülöp Monika ; [ill. Egri Mónika]. - [Budapest] : Fényház K., cop. 2011. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1283-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3345655]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2012.
Galla Miklós (1959-)
   Könyű műhaj / Galla Miklós. - [Budapest] : Jaffa, 2011. - 187 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-17-2 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3340705]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2012.
Gángoly Attila (1968-)
   Zsír Balázs olajra lép : egy csúfosan bukott diák hihetetlen kalandjairól, kóborlásairól és komiszságairól s ezenközbeni elmélkedéseiről szerzett szép kis história : csavargóregény / G. és N. urak. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5180-05-7 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3341437]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2012.
Gunner, G. M. (1967-)
   Kereszt a szívben / G. M. Gunner. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 307 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-35-9 fűzött : 4310,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343493]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2012.
Gyukár Tibor (1940-)
   A paradicsombohóc / Gyukár Tibor. - 2. magánkiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2560-3 fűzött
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3346674]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2012.
Gyulay Lajos (1800-1869)
   Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve / szerk. Hász-Fehér Katalin ; megj. a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének gondozásában. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-482-914-0
Gyulay Lajos (1800-1869)
Magyarország - író - politikus - 19. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Gyulay_L.(0:82-94)
[AN 2833577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Labik : 1865. augusztus 15 - 1865. augusztus 31. / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Farkas Daniella. - 2011. - 112 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-099-5 fűzött
[AN 3342663] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], "...barátom a túlvilágon is" : Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései : 1835. május - 1861. október 28. / sajtó alá rend., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin. - 2011. - 245 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-104-6 fűzött
Döbrentei Gábor (1785-1851)
[AN 3342686] MARC

ANSEL
UTF-8354 /2012.
Hárs Ernő (1920-)
   Odüsszeusz visszanéz : válogatott versek és műfordítások / Hárs Ernő ; [... az utószót írta Zsille Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-251-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11
[AN 3345604]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2012.
Hécz Attila
   Mesék a konyhából / [mesék] Hécz Attila ; [ill.] Csikós Viktória ; [receptek] Bereznay Tamás. - Budapest : Boook K., 2011. - 143 p. : ill., színes ; 25x27 cm
ISBN 978-963-89382-0-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - szakácskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3344023]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2012.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   A Dante-paradoxon / Horkay Hörcher Ferenc ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011. - 123, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87848-9-6 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3341321]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2012.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2464-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3347300]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2012.
Kövesi Péter (1952-)
   A Pilis-összeesküvés : nem egészen fantasztikus regény / Kövesi Péter. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-08-8 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3341404]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2012.
Lévai Katalin (1954-)
   Karácsonyi égbolt : egy titkos szerelem története / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2011. - 318 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-702-7 kötött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3340696]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2012.
Mandl Péter
   Sári és Nemszemétke / Mandl Péter ; Kismarty-Lechner Zita ill. - [Szentendre] : Cerkabella, 2011. - [36] p. : ill., színes ; 23x23 cm + mell. (19 p.)
ISBN 978-963-9820-23-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 379.826
[AN 3345518]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2012.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak és a szürke ló / Mándy Iván ; [... Réber László ill.]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-987-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3347289]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2012.
Martissi, Kate (1965-)
   Kisvárosi Casanova / Kate Martissi. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-50-9 fűzött : 3140,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3343481]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2012.
Matkovich Ilona (1959-)
   Semmi dráma / Matkovich Ilona. - Budapest : Göncöl, cop. 2011. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-70-4 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3343416]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2012.
Molnár Csaba (1967-)
   A három kristály legendája / Molnár Csaba. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-00-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3341410]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2012.
Nagy Gergely Balázs (1984-)
   Képességek / Nagy Gergely Balázs. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-15-9 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3343484]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2012.
Nagy Katalin Mercédesz
   A kis Momó / Nagy Katalin Mercédesz. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 98 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-21-2 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3343503]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2012.
Nemes István (1961-)
   A Káosz éve : [a Káosz-ciklus harmadik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2011. - 200 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 3.)
ISBN 978-963-9566-95-8 fűzött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3347335]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2012.
Nemes István (1961-)
   A Káosz káosza : [a Káosz-ciklus negyedik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2011. - 208 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 4.)
ISBN 978-963-9566-96-5 fűzött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3347341]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2012.
Nyerlucz János (1951-)
   A múlt visszaüt / Nyerlucz János. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-43-4 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3343515]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2012.
Nyerlucz János (1951-)
   Rejtélyes álmok / Nyerlucz János. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-44-1 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343517]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2012.
Pallavicini Zita (1971-)
   Egy őrült őrgrófnő naplója / Pallavicini Zita. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-452-6 kötött : 3499,- Ft
Pallavicini Zita (1971-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3344445]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Szódalovaglás : mintamondatok nulla / Parti Nagy Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2011. - 174, [16] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2955-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3347288]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2012.
Pilinszky János (1921-1981)
   Keresztről keresztre / Pilinszky János. - Budapest : Vigilia, 2011. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-22-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3341869]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2012.
Pozsonyi Ádám (1969-)
   Harcra fel! / Pozsonyi Ádám. - Budapest : Szerző, 2011. - 172 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88038-3-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - karcolat - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3342863]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2012.
Pusztay János (1948-)
   Egy nap / Pusztay János ; [graf. Masszi Ferenc]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - [132] p. : ill. ; 24 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 978-963-9882-74-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3346111]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2012.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Hős fiúk [elektronikus dok.] : regényes történet a szabadságharcból a magyar ifjúság számára / írta Rákosi Viktor ; felolvassa Konrád Antal. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Arion, [2011]. - 1 CD (6 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3347202]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2012.
Réti G. Péter (1943-)
   Történelmi drámák / Réti G. Péter. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 731 p. ; 20 cm
Tart.: IV. HenrikÞ; A sáskák uraÞ; A sas tollaiÞ; János királyÞ; Tékozló lakomaÞ; A tél dere
ISBN 978-963-9984-52-3 fűzött : 4850,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 3343452]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2012.
Salamon László (1960-)
   Nick a csodák világában : bűvészregény : megtörtént események alapján 6-99 éveseknek / Salamon László ; [... ill. Megyeri-Horváth Gábor]. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2011. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9792-17-3 kötött : 3480,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3344341]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2012.
Sári László (1950-)
   Feljegyzések Lin-csiről / közread. Sári László. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2011. - 230, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5041-04-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - buddhizmus - vallásfilozófia
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 3342386]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2012.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Mackó úr szárazon és vizen [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond ; előadja László Zsolt. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2011. - 1 CD (5 h 12 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-06-6 : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3346668]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2012.
Steiner Kristóf (1982-)
   Lélekbonbon / Steiner Kristóf. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 265, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-477-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3344820]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2012.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Az elsodort falu / Szabó Dezső. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 462 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-163-5 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3351860]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2012.
Szakáll Krisztina
   Apró kis páratlanságok / Szakáll Krisztina. - Budapest ; Leányfalu : Roder-Ocker K., 2011. - 136 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89403-0-8 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343723]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2012.
Szappanos Gábor (1962-)
   A királynő mélyén : erotikus történelmi kalandregény / Szappanos Gábor. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-11-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3341479]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2012.
Szecsődi Krisztián
   Mákmezei Fülefütty Galléros Füge manó : Mánli nagy útja / Szecsődi Krisztián. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 100, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9882-78-2 kötött : 1975,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3345993]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2012.
Szirmai Jenő (1921-)
   Életutam / Szirmai Jenő. - [Budapest] : Égisz K., 2011. - 288 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1949-7 kötött
Szirmai Jenő (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3346113]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2012.
Tarr Bence László (1974-)
   Mindenek ostroma : istenes versek / Tarr Bence László ; Papp Norbert illusztrációival. - Győr : Tarandus, cop. 2011. - [82] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5180-06-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3341846]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2012.
Urbán Béla
   Lélekvándorlás : a boszorkány / Urbán Béla. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 245, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-36-6 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343514]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2012.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Columbo autója / Vathy Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 105, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-309-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3344423]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2012.
Weninger Andrea (1988-)
   Ha nem mersz, nem nyersz / Weninger Andrea. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 614 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-51-6 fűzött : 4850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3343447]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2012.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 26. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9047-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3351699]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2012.
Wernke Bernát (1954-)
   ...és az elkésettekre is újra-újra vár / Wernke Bernát ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2011. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-06-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3341302]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

393 /2012.
   Állatkerti állatok. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-641-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343081]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2012.
   Állatkölykök. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-642-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343072]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2012.
Barton, Elizabeth Dennis
The smurfin' guide to the Smurfs (magyar)
   Hupikék törpikék : rajongói kézikönyv / írta Elizabeth Dennis Barton ; Peyo munkái alapján. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5028-73-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344196]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2012.
Cafferata, Florencia
El castillo medieval (magyar)
   Középkori várkastély : Artúr király legendája / írta Florencia Cafferata. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [13] p. : ill., színes ; 29x29 cm + 12 mell.
keretcím: Forgó világ. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-445-269-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3341932]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2012.
Cafferata, Florencia
El palacio de las hadas (magyar)
   A tündérek palotája / írta Florencia Cafferata. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [13] p. : ill., színes ; 29x29 cm + 12 mell.
keretcím: Forgó világ. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-445-268-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3341930]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2012.
Cars 2 - ultimate stricker book (magyar)
   Verdák 2 : mesélő matricák : több, mint 60 újraragasztható színes matricával / Disney, Pixar ; [írta és szerk. Jo Casey]. - Budapest : Egmont, 2011. - 8 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-836-4 fűzött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3340823]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2012.
Disney princess - enchanted ultimate stricker book (magyar)
   Disney hercegnők : mesélő matricák : több, mint 60 újraragasztható színes matricával / [írta és szerk. Jo Casey]. - Budapest : Egmont, 2011. - 8 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-838-8 fűzött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3340775]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2012.
Eszes Hajnal
   Állatvilág / [rajz. Eszes Hajnal] ; [versikék Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Játékos matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-281-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3340990]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2012.
Eszes Hajnal
   Farm / [rajz. Eszes Hajnal] ; [versikék Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Játékos matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-280-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3341025]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2012.
Eszes Hajnal
   Hercegnő / [rajz. Eszes Hajnal] ; [versikék Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Játékos matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-282-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3341017]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2012.
Eszes Hajnal
   Hópelyhes karácsony : matricás mesefüzet / [rajz. Eszes Hajnal] ; [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9677-05-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3340859]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2012.
Eszes Hajnal
   Járművek / [rajz. Eszes Hajnal] ; [versikék Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm. - (Játékos matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-283-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3341034]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2012.
Eszes Hajnal
   Karácsonyi harangok / [rajz. Eszes Hajnal és Balogh János]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-297-714-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3342883]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2012.
Gentili, Maria Rita
   Az ajándékok őrzője / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-604-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344727]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2012.
Gentili, Maria Rita
   Az elveszett játék mackó / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-606-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344577]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2012.
Gentili, Maria Rita
   A karácsonyfa / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-663-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344723]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2012.
Gentili, Maria Rita
   A karácsonyi kismackó / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-664-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344731]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2012.
Gentili, Maria Rita
   Micsoda karácsony! / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-607-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344610]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2012.
Gentili, Maria Rita
   Mindjárt itt a Télapó / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-661-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344660]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2012.
Gentili, Maria Rita
   Rézi manó karácsonya / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-662-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344633]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2012.
Gentili, Maria Rita
   Az utolsó ajándék / [ill. Maria Rita Gentili]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm. - (Karácsonyi történetek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-605-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344736]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2012.
Giacomin, Marina
   Volt egyszer egy... kiscica : 7 puzzle : mese-kirakó / [szöveg Marina Giacomin] ; [ill. Claudio Cernuschi és Maria de Filippo]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-657-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344777]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2012.
Giacomin, Marina
   Volt egyszer egy... kiskacsa : 7 puzzle : mese-kirakó / [szöveg Marina Giacomin] ; [ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-656-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344728]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2012.
Giacomin, Marina
   Volt egyszer egy... kismackó : 7 puzzle : mese-kirakó / [szöveg Marina Giacomin] ; [ill. Claudio Cernuschi és Maria De Filippo]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-658-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344631]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2012.
Giacomin, Marina
   Volt egyszer egy... kismadár : 7 puzzle : mese-kirakó / [szöveg Marina Giacomin] ; [ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-659-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344813]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2012.
Goldsack, Gaby
Zum Tee bei der kleinen Prinzessin Lilly (magyar)
   Teadélután Lili hercegkisasszonynál / [szöveg Gaby Goldsack] ; [ill. Karen Sapp] ; [receptek Pamela Gwyther]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Kovács Tímea, N. - Játék teáskészlettel
ISBN 978-963-297-673-0 fűzött : 1999,- Ft
sütemény - képeskönyv - szakácskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3343205]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2012.
   Házi kedvencek. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-643-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343088]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2012.
   Karácsony éjszakáján.. / [a verseket Horváth Viktor ford.]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-632-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344921]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2012.
   Karácsonyi kincsestár / [szerk. Nagy Emese, Nagy Mária] ; [ill. ... Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-317-1 kötött
karácsonyi szokás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 3345152]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2012.
   Kincses könyvtár : állatok. - Pécs : Alexandra, 2011. - 8 db : ill., színes ; 9x9 cm
Főcím a dobozról. - Dobozban
ISBN 978-963-297-573-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3347612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Állatkölykök. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343073] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Apró állatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343167] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A tanya állatai. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343173] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Madarak. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343191] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Jellegzetes színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343197] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Jellegzetes mintázatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343201] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Vízkedvelő állatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343209] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Állathangok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343227] MARC

ANSEL
UTF-8423 /2012.
   Kincses könyvtár : első szavak. - Pécs : Alexandra, 2011. - 8 db : ill., színes ; 9x9 cm
Főcím a dobozról. - Dobozban
ISBN 978-963-297-589-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3346763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A házban. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3342890] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Állatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343064] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Finomságok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343071] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Játékok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343076] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Öltözködés. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343083] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Számok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343091] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Szavak. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343095] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343100] MARC

ANSEL
UTF-8424 /2012.
   Kincses könyvtár : járművek. - Pécs : Alexandra, 2011. - 8 db : ill., színes ; 9x9 cm
Főcím a dobozról. - Dobozban
ISBN 978-963-297-574-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3347667]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Munkagépek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343266] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Autók. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343274] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Légi járművek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343280] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Mezőgazdasági járművek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343283] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Speciális járművek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343286] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Teherszállító járművek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343289] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Vízi járművek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343291] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Gyors járművek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343296] MARC

ANSEL
UTF-8425 /2012.
Lacor, Agnès (1960-)
Lili (magyar)
   Lili / [szöveg] Agnès Lacor ; [ill.] Gwen Le Gac ; ford. Szabó T. Anna. - Budapest : Csimota, 2011. - [26] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-44-4 kötött : 1990,- Ft
Down-kór - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 616.899.65(02.053.2)
[AN 3344138]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2012.
Moore, Clement Clarke (1779-1863)
'Twas the night before Christmas (magyar)
   Karácsony este : varázslatos történet / írta Clement C. Moore ; ill. Tom Newsom. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Horváth Viktor. - Hangrögzítő és lejátszó szerkezettel
ISBN 978-963-297-627-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343194]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2012.
Mugellini, Elga
   A számok / [szöveg Elga Mugellini]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Pöttöm könyvek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-666-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344884]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2012.
Mugellini, Elga
   A szavak / [szöveg Elga Mugellini]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Pöttöm könyvek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-668-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344886]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2012.
Mugellini, Elga
   A színek / [szöveg Elga Mugellini]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Pöttöm könyvek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-665-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3344654]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2012.
Siegers, Katharina
Meine erste Weihnachtszeit (magyar)
   Az első karácsony / [a rajzokat Katharina Siegers kész.]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-297-624-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3342898]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2012.
Signorini, Emanuela
Caro angioletto (magyar)
   Kedves Angyalka / [szöveg Emanuela Signorini] ; [... graf. Alessandra D'Emilio]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-670-9 kötött
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 3344940]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2012.
   A tanya állatai. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-644-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343043]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2012.
Wiesner, Angela
Tiere (magyar)
   Állatok / [ill. Angela Wiesner]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
ISBN 978-963-297-611-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3343116]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2012.
Winnie the Pooh - ultimate stricker book (magyar)
   Disney Micimackó : mesélő matricák : több, mint 60 újraragasztható színes matricával / [írta és szerk. Hannah Dolan]. - Budapest : Egmont, 2011. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-839-5 fűzött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3340806]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

435 /2012.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., A csúninvizsga vége!!. - 2011. - 183 p.
ISBN 978-963-9794-37-5 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3342807] MARC

ANSEL
UTF-8436 /2012.
Moriyama Daisuke (1971-)
Chrno crusade (magyar)
   Chrno crusade / [írta és rajz.] Moriyama Daisuke. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2845503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2011. - 177, [8] p.
ISBN 978-963-9794-47-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3342835] MARC

ANSEL
UTF-8437 /2012.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5. kötetet ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2011. - 158, [20] p.
ISBN 978-963-9794-51-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3342844] MARC

ANSEL
UTF-8438 /2012.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2011. - 184 p.
Ford. Imai Zsófia
ISBN 978-963-9794-57-3 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3342816] MARC

ANSEL
UTF-8439 /2012.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2011. - 190, [6] p.
ISBN 978-963-9794-62-7 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3342827] MARC

ANSEL
UTF-8