MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/02/13 11:40:16
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
1335 /2012.
   "das Leben in der Poesie" : Festschrift für Magdolna Orosz zum 60. Geburtstag / zsgest. von ... András F. Balogh und Péter Varga. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2011. - 387 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 57.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-219-6 fűzött
német irodalom története - osztrák irodalom története - romantika - 19. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Orosz_M. *** 830(091)"18" *** 82.015.14 *** 830(436)(091)"18"
[AN 3365728]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1336 /2012.
   Aspects of localities : III. East-Central European Regional Seminar : Pécs-Orfű, 7-10 October, 2010 / ed. András Donát Kovács. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2011. - 96 p. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; spec.)
Bibliogr.: 95-96.
ISBN 978-963-9899-45-2 fűzött
Európai Unió - regionális politika - regionális gazdaság - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 353(4-62) *** 332.1(4-62)
[AN 3363714]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2012.
Black, Jonathan
The secret history of the world (magyar)
   A világ titkos története / Jonathan Black ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 477 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 465-466.
ISBN 978-963-689-464-1 kötött : 4990,- Ft
titkos társaság - világtörténelem
061.236(100)(091) *** 930.9
[AN 3363004]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1338 /2012.
   Különkiadás / szerk. Hajabács Enikő, Sosity Beáta. - Budapest : Typotex, 2011. - 227 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-662-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - könyvkiadás - ezredforduló - könyvismertetés
655.4/.5(439)"200"
[AN 3363090]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2012.
Sztanáné Babics Edit (1950-)
   Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában / Sztanáné Babics Edit. - Baja : EJF K., cop. 2011. - 125 p. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 12.)
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-963-7290-83-1 fűzött
írás- és olvasástanítás - olvasáskutatás - gyermeklélektan
028 *** 372.41 *** 159.922.7
[AN 3365432]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1340 /2012.
Kovács Lajos Péter
   Válság és apokalipszis / Czelnai Rudolf [et al.]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 259 p. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 11.)
Kovács Lajos Péter interjúi
ISBN 978-963-9862-38-8 kötött : 3500,- Ft
globalizáció - civil társadalom - tudomány - fenntartható fejlődés - interjú
001(047.53) *** 504.03(047.53) *** 323.21(047.53) *** 339.9(047.53)
[AN 3364141]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2012.
Vágó István (1949-)
   Vigyázat, csalók! : áltudósok, álgyógyítók és más szemfényvesztők / Vágó István. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-310-065-3 fűzött : 2980,- Ft
csalás - áltudományos hiedelem
001.95 *** 001.98
[AN 3365472]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1342 /2012.
Bakos Attila
   Asztro pszichológia : a Dzsotir Vidjá az ősi indiai asztrológia tanítása / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara K., 2011. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-15-2 kötött : 2850,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3365993]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2012.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Das Schatten-Prinzip (magyar)
   A lélek árnyai : kibékülés titkos énünkkel / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke közrem. ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-125-0 kötött : 2800,- Ft
ezoterika - önismeret - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3361617]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2012.
Doyle, Bob
Follow your passion, find your power (magyar)
   Ellenállás nélkül szenvedéllyel : minden, amit a vonzás törvényéről tudnod kell / Bob Doyle ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 183 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-118-2 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3361378]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2012.
Hicks, Esther (1948-)
Getting into the vortex (magyar)
   Belépés a vonzás örvényébe : vezetett meditációs CD és útmutató könyv / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 155 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-112-0 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - életvezetés - auditív dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3361353]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2012.
Schache, Ruediger
Der geheime Plan Ihres Lebens (magyar)
   Életünk titkos terve : honnan, hová, miért? / Ruediger Schache ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 265 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-529-111-3 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3361591]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1347 /2012.
   Élhetőbb környezet, egészségesebb ember : bioinnováció és zöldtechnológiák kutatása a Pannon Egyetemen : szakmai zárótanulmány : 2009. szeptember 01 - 2011. október 31. - Veszprém : Pannon Egy., [2011]. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem - biológiai technológia - kutatási és fejlesztési jelentés
504.06 *** 57.08
[AN 3363666]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2012.
Haarberg, Erlend (1966-)
Iceland (magyar)
   Izland : a végletek földje / [fotó] Erlend Haarberg, Haarberg Orsolya ; [szöveg] Unnur Jökulsdóttir ; [... ford. ... ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Geographia, 2011. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 26x26 cm
ISBN 978-615-5105-10-4 kötött
Izland - természeti környezet - fényképalbum
502(491.1)(084.12) *** 77.04(481)(092)Haarberg,_E. *** 77.04(439)(092)Bozsér_O.
[AN 3361275]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2012.
Mackay, David J. C.
Sustainable energy, without the hot air (magyar)
   Fenntartható energia, mellébeszélés nélkül / írta David J. C. MacKay ; ford. Both Előd. - Budapest : Vertis : Typotex, 2011. - XIII, [3], 413, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 404-410.
ISBN 978-963-279-575-1 kötött : 6900,- Ft
környezetvédelem - fenntartható fejlődés - energia-megtakarítás
504.06 *** 620.9
[AN 3363154]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2012.
Pető János
   Hogyan tehet a vadász.. : környezetünk védelmében : nem csak vadászoknak / Pető János. - [Tura] : Magánkiad., [2011]. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2586-3 fűzött
magyar irodalom - vadászat - fenntartható fejlődés - memoár
504.03(0:82-94) *** 799.2(0:82-94)
[AN 3365985]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1351 /2012.
   Matematikai problémakalauz / Kosztolányi József [et al.]. - Szeged : Polygon, 2011-. - 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
matematika - példatár
51(076)
[AN 3367373]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. kiad. - 2011. - IV, 296 p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
[AN 3367375] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1352 /2012.
Hochleitner, Rupert
Welcher Stein ist das? (magyar)
   Ásványok, drágakövek, kőzetek / Rupert Hochleitner ; [ford. Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2011. - 223 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 978-963-7268-39-7 kötött : 2980,- Ft
ásvány - drágakő - kőzet
549 *** 549.091 *** 552
[AN 3366842]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1353 /2012.
Austrian - Hungarian Workshop on Celestial Mechanics (5.) (2010) (Wien)
   5th Austrian - Hungarian Workshop on Celestial Mechanics : Wien, Austria, 09-10 April, 2010 / ed. by Á. Süli ; [org.] ... by the Department of Astronomy of the Eötvös University. - [Budapest] : Dep. of Astronomy of the Eötvös Univ., 2011. - [2], II, 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University, ISSN 0238-2423 ; 20.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-463-557)
csillagászat - konferencia-kiadvány
52 *** 061.3(436-2Wien)
[AN 3362380]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2012.
Greene, Brian (1963-)
The fabric of the cosmos (magyar)
   A kozmosz szövedéke : [a tér, az idő és a valóság szerkezete] / Brian Greene ; [ford. Koronczay Dávid, Marschalkó Gábor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2011. - 516 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 509-510.
ISBN 978-963-252-061-2 kötött : 4990,- Ft
kozmológia - relativitáselmélet - kvantumelmélet - szuperhúr-elmélet
524.8 *** 530.12 *** 530.145 *** 530.1
[AN 3362999]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1355 /2012.
1000 preguntas y respuestas sobre los animales (magyar)
   1000 érdekesség az állatokról : [köztük 500 érdekesség a dinoszauruszokról] / [ill. Francisco Arredondo et al.] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2011. - 508 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-445-258-4 kötött
állat - dinosaurus - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3364982]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2012.
Albee, Sarah
Cheetahs (magyar)
   Gepárdok / Sarah Albee, Kate Delaney ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-144-6 kötött
gepárd - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 3362338]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2012.
Bagoly Ilona
   Támadás és védekezés : [vadászfegyverek, életmentő trükkök] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 62 p. : ill., színes ; 25x28 cm. - (Állatlesen 3D)
ISBN 978-963-9949-91-1 kötött
vadon élő állat - létért folytatott küzdelem - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 575.824
[AN 3361265]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2012.
Baicker, Karen
Racoons (magyar)
   Mosómedvék / Karen Baicker ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-159-0 kötött
mosómedve - gyermekkönyv
599.742.3(02.053.2)
[AN 3362331]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2012.
Barnard, Edward S.
Birds (magyar)
   Madarak / Edward S. Barnard ; [ford. Fuisz István Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-145-3 kötött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3362337]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2012.
Brewer, Stephen
Gorillas (magyar)
   Gorillák / Stephen Brewer ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-161-3 kötött
gorilla - gyermekkönyv
599.88(02.053.2)
[AN 3362324]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2012.
Ciovacco, Justine A.
Meerkats (magyar)
   Szurikáták / Justine Ciovacco ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-160-6 kötött
cibetmacskaféle - gyermekkönyv
599.742.5(02.053.2)
[AN 3362334]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2012.
Ciovacco, Justine A.
Rhinos (magyar)
   Orrszarvúk / Justine Ciovacco ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-140-8 kötött
orrszarvú - gyermekkönyv
599.722(02.053.2)
[AN 3362307]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2012.
Kállayné Szerényi Júlia (1974-)
   Magyarország növény- és állatvilága : [képes természeti atlasz] / Kállayné Szerényi Júlia, Merkl Ottó, Főzy István ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajzaival. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9232-61-7 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - flóra - fauna
581.9(439) *** 591.9(439)
[AN 3361585]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2012.
Kueffner, Susan
Pandas (magyar)
   Pandák / Susan Kueffner ; [ford. Fuisz István Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-142-2 kötött
medveféle - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 3362060]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2012.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - Borítócím: Kultúrflóra. - 2010-től kiad. a Szent István Egyetemi Kiadó
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt./13. füz., A lóbab = Vicia faba L. / többek közreműködésével írta Czimber Gyula. - 2011. - 197 p. : ill.
Folyamatos füzetszáma: 75. - Bibliogr.: p. 144-177. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-237-1 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - bab - flóra
581.9(439) *** 635.651
[AN 3363136] MARC

ANSEL
UTF-81366 /2012.
Szeberényi József (1950-)
   Molekuláris sejtbiológia / Szeberényi József. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-54-2 fűzött : 7480,- Ft
molekuláris biológia - sejttan - egyetemi tankönyv
577.2(075.8)
[AN 3366767]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2012.
Telegdi Ágnes
   Téli madármesék / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2011. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-88906-9-6 kötött : 1990,- Ft
madár - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
598.2(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3361788]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2012.
   Új magyar füvészkönyv : Magyarország hajtásos növényei / [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2009-2011. - 2 db : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87082-8-1
Magyarország - hajtásos növény - növényhatározó
582.3/.9(439)(083.71)
[AN 2822207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ábrák / szerk. Király Gergely, Virók Viktor, Molnár V. Attila. - 2011. - 675 p.
ISBN 978-963-88158-0-4 kötött
[AN 3361295] MARC

ANSEL
UTF-81369 /2012.
Wilsdon, Christina
Horses (magyar)
   Lovak / Christina Wilsdon ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-170-5 kötött
- gyermekkönyv
599.723(02.053.2)
[AN 3362345]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2012.
Wilsdon, Christina
Seals (magyar)
   Fókák / Christina Wilsdon ; [ford. Fuisz István Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-141-5 kötött
fóka - gyermekkönyv
599.745.3(02.053.2)
[AN 3362317]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2012.
Wilsdon, Christina
Snakes (magyar)
   Kígyók / Christina Wilsdon ; [ford. Fuisz István Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-143-9 kötött
kígyó - gyermekkönyv
598.12(02.053.2)
[AN 3362335]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1372 /2012.
Bagdy Emőke (1941-)
   Ma még nem nevettem / Bagdy Emőke, Pap János ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Kulcslyuk K., cop. 2011. - 400 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89419-0-9 fűzött : 3150,- Ft
nevetés - művelődéstörténet
159.942.32 *** 930.85(100)
[AN 3364449]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2012.
Belső Nóra
   Utak egymáshoz : gondolatok a párkapcsolati érintkezés formáiról / Belső Nóra. - [Budapest] : Jaffa, 2011. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-53-0 fűzött : 2940,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3364512]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2012.
   Body and tongue diagnosis plus [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 8.36 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103628. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5169-35-9 : 32 EUR
nyelv - orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
616.313-07
[AN 3333030]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2012.
Carter, Steven (1956-)
Men who can't love (magyar)
   A férfi, aki nem tud szeretni / Steven Carter, Julia Sokol ; [ford. Lukács Laura] ; [ill. ... Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 284, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-889-7 fűzött : 2900,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.89
[AN 3360626]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2012.
Doran, Chiara (1973-)
Don't worry, be happy! (magyar)
   Csak nyugi, légy vidám! / Chiara Doran. - Pécs : Alexandra, 2011. - 47 p. : ill. ; 11x12 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-297-647-1 kötött
életvezetés - ajándékkönyv
613.865
[AN 3361357]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2012.
Doran, Chiara (1973-)
Just do it (magyar)
   Vágj bele! / Chiara Doran. - Pécs : Alexandra, 2011. - 47 p. : ill. ; 11x12 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-297-649-5 kötött
ajándékkönyv - életvezetés
613.865
[AN 3361351]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2012.
Gitomer, Jeffrey (1946-)
Jeffrey Gitomer's little gold book of yes! attitude (magyar)
   Az igen! attitűd kis aranykönyve avagy Hogyan érhetsz el életre szóló sikert az igen! attitűdöd felfedezésével, felépítésével és fenntartásával? / Jeffrey Gitomer ; [... illusztrációit Randy Glasbergen kész. ...] ; [ford. ... Jakabházy Nóra]. - Budapest : Pongor, 2011. - 198 p. (ll., színes) ; 23 cm. - (Értékesítési észjárás sorozat, ISSN 2062-8234 ; 4.)
ISBN 978-963-89384-3-5 fűzött : 3490,- Ft
eladás - siker
613.865 *** 658.8
[AN 3362703]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2012.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum touch (magyar)
   Kvantumérintés : a gyógyító erő / Richard Gordon ; [ford. Bozai Zsuzsa] ; [Eleanor Barrow ill.]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-133-5 fűzött : 2800, -Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3365973]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2012.
Gottlieb, Lori (1966-)
Marry him! (magyar)
   Légy a felesége! : a mesebeli herceg ritkán jön el / Lori Gottlieb ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 343 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-963-4 fűzött : 3500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.89
[AN 3360619]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Finde deine Lebensspur (magyar)
   Találd meg a magad útját! : gyermekkorunk sebeinek gyógyítása, spirituális impulzusok / Anselm Grün, Maria-M. Robben ; [ford. Szabó Ferenc Miklós]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-314-016-1 fűzött
mentálhigiénia - lelki gondozás
613.865 *** 253
[AN 3362847]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Das grosse Buch vom wahren Glück (magyar)
   Az igazi boldogság nagy könyve / Anselm Grün ; [ford. Szabó Katalin]. - [Szeged] : Agapé, 2011. - 320 p. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 9.)
ISBN 978-963-458-366-0 fűzött
életvezetés - boldogság
613.865 *** 159.942 *** 17.023.34
[AN 3362023]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2012.
Haddou, Marie
Savoir dire non (magyar)
   Merj nemet mondani! / Marie Haddou ; [ford. Morvay Zsuzsa] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 233, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 17.)
ISBN 978-963-530-947-4 fűzött : 1290,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 3370408]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2012.
Hauck, Paul
How to be your own best friend (magyar)
   Légy jó önmagadhoz! : az önérvényesítés művészete / Paul Hauck ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 15.)
ISBN 978-963-530-931-3 fűzött : 1290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3370396]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2012.
Hauck, Paul
Jealousy (magyar)
   A féltékenység : mi az oka, és hogyan győzzük le / Paul Hauck ; [ford. Vajda Tünde] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 18.)
ISBN 978-963-530-948-1 fűzött : 1290,- Ft
féltékenység - mentálhigiénia
613.865 *** 613.88
[AN 3370409]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2012.
Horváth Andrea
   Angyalok tánca / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2011. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-707-9 fűzött
gyászolás - memoár
159.942(0:82-94) *** 128(0:82-94) *** 393.7(0:82-94)
[AN 3360916]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2012.
House (magyar)
   House : a sebzett gyógyító a televízióban : jungiánus és posztjungiánus elemzések / szerk. Luke Hockley és Leslie Gardner ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, 2011. - 294 p. ; 23 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-54-3 fűzött
House, M.D
Egyesült Államok - személyiség-lélektan - orvos - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - televíziós sorozat
159.923.2 *** 614.253 *** 791.9.097(73)
[AN 3362273]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2012.
Jacobsen, Olaf
Ich stehe nicht mehr zur Verfügung (magyar)
   A felismerés kapuja / Olaf Jacobsen ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-101-4 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3361335]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2012.
Kaszás György
   Gondolkodjunk, mert vagyunk! : 12 kreatív problémamegoldó módszer / Kaszás György ; [ill. Elek Lívia]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 424 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-061-4 fűzött : 3500,- Ft
kreativitás - életvezetés
159.928.238 *** 613.865
[AN 3365460]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2012.
Margitay Richárd
   Igazi gazdagság : a boldogság titka / Margitay Richárd. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-158-1 kötött : 2200,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3365481]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2012.
Moorhead, Kelly
Spirulina (magyar)
   Spirulina : a természet csodatápláléka / szerzők Kelly Moorhead, Bob Capelli ; Gerald R. Cysewski közrem. ; [ford. Pásztori Jusztina]. - [Dunavarsány] : VB Fox Kft., cop. 2011. - IV, 78 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-963-89433-0-9 fűzött
táplálkozástudomány - fehérjeforrás - moszat
613.2 *** 582.26/.27
[AN 3366625]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2012.
Munka és egészség (horvát)
   Rad i zdravlje : studija o dodirnim područjima zapošjavanja i zdravstva u jednoj pograničnoj regiji / Zsolt Nemeskéri sastav. - Budapest : Edge 2000, 2011. - 160 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-20-2 fűzött
Magyarország - Horvátország - munkaegészségügy - határ menti terület - közvélemény
613.6(497.13-04) *** 613.6(439-04) *** 316.65
[AN 3363785]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2012.
   Munka és egészség : tanulmányok a foglalkoztatás és az egészségügy határterületeiről egy határ-menti régióban / Nemeskéri Zsolt szerk. - Budapest : Edge 2000, 2011. - 162 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-19-6 fűzött
Magyarország - Horvátország - munkaegészségügy - közvélemény - határ menti terület
613.6(497.13-04) *** 316.65 *** 613.6(439-04)
[AN 3363725]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2012.
   Neuropathiák a klinikai gyakorlatban / alkotószerk. Kempler Péter ; társszerk. Várkonyi Tamás. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2012. - XIX, 405 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-50052-2-0 fűzött : 3900,- Ft
neurózis - ideggyógyászat - belgyógyászat
616.85
[AN 3360946]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2012.
Ni Maoshing
Second spring (magyar)
   Második tavasz : dr. Mao százféle titkos fiatalító praktikája nőknek, életkortól függetlenül / Maoshing Ni ; [ford. Edelényi Gyula]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2011. - 350 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 348-349.
ISBN 978-963-9219-82-3 fűzött : 3500,- Ft
Kína - egészséges életmód - nő - ázsiai gyógymód
613-055.2 *** 615.89(510)
[AN 3360828]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2012.
Oláh Andor (1923-1994)
   A rák természetes gyógymódja és megelőzése / Oláh Andor. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 183, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-[184].
ISBN 978-963-267-162-8 fűzött : 2200,- Ft
rákbetegség - gyógyítás - egészséges életmód
616-006-085 *** 613
[AN 3367348]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2012.
Person, Ethel Spector
Dreams of love and fateful encounters (magyar)
   Szerelmi álmok és végzetes találkozások : a romantikus szenvedély ereje / Ethel Spector Person ; [ford. Rózsavölgyi Éva, ... Váradi Enikő, ... Luthardt Andrea ...]. - Budapest : Oriold, 2011. - 489 p. ; 23 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-53-6 fűzött
szerelem - lélektan
159.942
[AN 3366016]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2012.
   Pszichiátriai lexikon / szerk. Ozsváth Károly ; szerzők Bánki M. Csaba [et al.]. - Budapest : Oriold, cop. 2011. - 373, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9771-55-0 kötött
elmegyógyászat - szaklexikon
616.89:030
[AN 3362410]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2012.
Schäfer, Claudia (1963-)
Kleinkinder fördern mit Maria Montessori (magyar)
   Hogyan fejlesszük a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket? : Montessori üzenete a mának / Claudia Schäfer ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2011]. - 133 p. ; 24 cm. - (TL útmutató könyvek, ISSN 2062-915X)
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-23-1 fűzött : 2600,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan - nevelési rendszer
613.95 *** 159.922.7-053.3 *** 371.4Montessori
[AN 3360677]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2012.
Schenk deiner Seele ein Lächeln (magyar)
   Ajándékozz mosolyt! : biztatások derűre. - Kecskemét : Korda, 2011. - 111 p. ; 19 cm
Szerk. Müller, Sylvia és Sander, Ulrich
ISBN 978-615-5045-25-7 fűzött : 1600,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - idézetgyűjtemény
613.865(0:82-84)
[AN 3362924]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst (magyar)
   A gyógyítás művészetének elmélyítése : meditatív vizsgálódások és útmutatások : előadások orvosoknak és orvostanhallgatóknak : karácsonyi tanfolyam : nyolc dornachi előadás, 1924. január 2-9. : húsvéti tanfolyam : öt dornachi előadás, 1924. április 21-25. : első körlevél, 1924. március 11. : esti összejövetel, Dornach, 1924. április 24. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - Budapest : Genius, 2011. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-25-0 fűzött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9772-22-9)
gyógyítás - antropozófia - ezoterika
616 *** 141.333 *** 133.25
[AN 3365498]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2012.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit szakácskönyv II : ételek a civilizációs betegségek ellen / Szendi Gábor, Mezei Elmira ; [ételfotók Korpádi Péter és Patyi Árpád]. - Budapest : Jaffa K., 2011. - 340 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-70-7 fűzött : 3990,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 616
[AN 3364338]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2012.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit táplálkozás kezdőknek : minden, amit tudni akartál a paleóról, de nem volt időd megkérdezni! / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2011. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-71-4 fűzött : 2940,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - betegség
613.2 *** 616
[AN 3360863]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2012.
Tari Annamária
   Z generáció : klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az információs korban / Tari Annamária. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 348 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9633-92-6 fűzött : 3170,- Ft
lélektan - ifjúság
159.922.8
[AN 3363644]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2012.
   Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia / szerk. Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna, Nyitrai Erika. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2011. - 502 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89026-6-5 fűzött : 3990,- Ft
lélektan - pszichoterápia
159.9 *** 615.851
[AN 3364260]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2012.
   Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak? : illúziók, szenvedélyek, függőségek / [Csernus Imre et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2011. - 166 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-89419-1-6 fűzött : 1990,- Ft
szenvedély - függőség - életvezetés - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3364441]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2012.
   Valóban szabadok : bizonyságtételek a Református Iszákosmentő Misszió életéből / szerk. Németné Balogh Katalin. - Budapest : Kálvin, 2011. - 122 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-184-9 fűzött : 700,- Ft
Református Iszákosmentő Misszió
vallásos irodalom - alkoholizmus - memoár
613.81(0:82-94) *** 364.272 *** 244
[AN 3365791]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2012.
Vida Ágnes
   Babapszichológia : lélek, viselkedés, fejlődés kétéves korig / Vida Ágnes. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2011. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89026-7-2 fűzött : 3490,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7-053.3
[AN 3364248]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2012.
Weisinger, Hendrie
The genius of instinct (magyar)
   Zseniális ösztöneink : hallgassunk többször a megérzéseinkre! / Hendrie Weisinger ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 316 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-309.
ISBN 978-963-304-060-7 fűzött : 3900,- Ft
ösztön - személyiségtipológia
159.943.64 *** 159.923.2
[AN 3365476]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2012.
You staying young (magyar)
   Maradj fiatal! : életmeghosszabbító program / Mehmet C. Oz [et al.] ; ill. Gary Hallgren ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2011. - 408 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-324-014-4 kötött : 4980,- Ft
öregkor higiénéje - élettani öregedés - egészséges életmód
612.67 *** 613-053.9 *** 613.98
[AN 3361411]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1411 /2012.
Halzl József (1933-)
   Rákóczi jegyében : Halzl Józseffel beszélget Cservenka Judit. - Budapest : Kairosz, 2011. - 99 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 44.)
ISBN 978-963-662-491-0 fűzött : 1500,- Ft
Halzl József (1933-)
Magyarország - mérnök - energetika - 20. század - 21. század - életútinterjú
620.9(439)(092)Halzl_J.(047.53)
[AN 3361023]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1412 /2012.
Isaacson, Walter (1952-)
Steve Jobs (magyar)
   Steve Jobs / Walter Isaacson. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 642 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 591-615.
ISBN 978-963-304-065-2 kötött : 4900,- Ft
Jobs, Steven (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - ezredforduló - életrajz
681.3(73)(092)Jobs,_S.
[AN 3363166]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2012.
   Steve Jobs : a digitális kor látnoka / [szerk. Géczi Zoltán] ; [ford. Mészáros Orsolya, Schüszler Orsolya]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 223 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-358-4 kötött : 2200,- Ft
Jobs, Steven (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - ezredforduló
681.3(73)(092)Jobs,_S.
[AN 3360632]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1414 /2012.
   Hagyomány és újjászületés = Tradition and renascence. - [Budapest] : ECE Projektmanagement Budapest Kft., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-08-2191-9 kötött
Szeged - ipari épület - kötélgyártás - fényképalbum
679.72 *** 725.42(439-2Szeged)(084.12)
[AN 3365177]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1415 /2012.
Branczik Márta
   Korszerű lakás, 1960 : az óbudai kísérlet / Branczik Márta, Keller Márkus ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum, 1956-os Intézet. - Budapest : BTM : 1956-os Int. : Terc, 2011. - 201 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9340-90-9 fűzött : 4200,- Ft
Budapest. 3. kerület - építőipari tervezés - lakótelep - 20. század
69.001(439-2Bp.III.) *** 711.582(439-2Bp.III.)
[AN 3362993]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2012.
Szende Árpád
   Szakértői esettanulmányok az építőipar területéről : talajközeli szerkezetek károsodása / Szende Árpád, Tóth Elek. - Budapest : Complex, 2011. - 351 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-295-212-3 kötött
építőipar - talajmechanika - szakértői vélemény
624.131 *** 69
[AN 3365969]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1417 /2012.
Négyesi Pál (1973-)
   Porsche : [a stuttgarti sportkocsigyár története a kezdetektől napjainkig] / Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2011]. - 128 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-90-6 kötött : 4900,- Ft
Doktor-Ing.-h.c.-F.-Porsche-Aktiengesellschaft (Stuttgart)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Porsche
[AN 3362208]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2012.
   Sportkocsik / [... közrem. Négyesi Pál]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2011]. - 151 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-91-3 kötött : 4900,- Ft
sportkocsi
629.114.82
[AN 3362395]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1419 /2012.
   Állatorvosi járványtan. - Utánny. - Budapest : Mezőgazda, [2011]-. - ill. ; 24 cm
állatorvostan - járványtan - egyetemi tankönyv
619:614.4(075.8)
[AN 3367623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Állatorvosi mikrobiológia : bakteriológia, virológia, immunológia / szerk. Tuboly Sándor. - [2011]. - 612 p.
Bibliogr.: p. 593.
ISBN 978-963-286-637-6 fűzött
[AN 3367630] MARC

ANSEL
UTF-81420 /2012.
Bodolai Mária
   Erre csörög a dió.. : múzeumpedagógiai foglalkoztató / [Bodolai Mária és Péterné Mocsáry Magdolna]. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 2011. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
ISBN 978-963-9273-68-9 fűzött
dió - múzeumpedagógia - foglalkoztatókönyv
634.51 *** 087.5 *** 069.12
[AN 3363825]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2012.
   Gyökérzöldségek termesztése / szerk. Kovács András. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 215 p. : ill. ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-633-8 kötött : 3500,- Ft
zöldségtermesztés - gyökérzöldség
635.1
[AN 3361814]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2012.
Lőkös László (1929-)
   "Nagyravágyó vagy Morvai Eszti..." : sárospataki diák akartam lenni : emlékképek az életemből / írta Lőkös László ; [kiad. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-247-0 fűzött
Lőkös László (1929-)
Magyarország - egyetemi tanár - agrármérnök - 20. század - 21. század - memoár
63(439)(092)Lőkös_L.(0:82-94) *** 37(439)(092)Lőkös_L.(0:82-94)
[AN 3363737]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2012.
Mód László (1972-)
   Veszett Nagy Sándor nyomában.. : veszettorvosok Szentesen a 18-20. században / Mód László. - Szentes : Szentesi Vár. Kvt., 2011. - 40 p. ; 21 cm. - (A szentesi múzeum füzetei, ISSN 0239-0655 ; 6.)
Bibliogr.: p. 35-40.
ISBN 978-963-9804-41-8 fűzött
Szentes - Alföld - orvostörténet - állatorvos - veszettség - magyar néprajz - folklór
619(439-2Szentes)(091) *** 619:578.824 *** 398(=945.11)(439.14)
[AN 3362689]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2012.
Moldova György (1934-)
   Keserű pohár : riport és dokumentumok a magyar borokról és borászokról / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2011-. - 20 cm
ISBN 978-963-9706-88-0
Magyarország - szőlészet - borászat - szociográfia
634.8(439) *** 663.2(439) *** 308(439)
[AN 3331369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Aszú és parlag - Tokaj. - 2011. - 213, [3] p.
ISBN 978-963-9706-90-3 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlészet - borászat - szociográfia
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3361214] MARC

ANSEL
UTF-81425 /2012.
Varga Zoltán
   Vadkár : módszertani segédlet termelőknek, vadgazdálkodóknak és vadkárszakértőknek / Varga Zoltán, Kása Róbert. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 184 p., VIII t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-286-638-3 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - vadkár - jogi szabályozás
639.1.058(439)(094) *** 343.77(439)(094)
[AN 3365467]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2012.
Wilsdon, Christina
Cats (magyar)
   Macskák / Christina Wilsdon ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-171-2 kötött
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3362339]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2012.
Wilsdon, Christina
Sheep (magyar)
   Juhok / Christina Wilsdon ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-169-9 kötött
juh - juhtenyésztés - gyermekkönyv
636.32/.38(02.053.2)
[AN 3362352]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1428 /2012.
Chartier, François
Papilles et molécules (magyar)
   Az ízek harmóniája : ételek és borok párosításának művészete és tudománya / François Chartier ; [ford. Hajós Katalin, Hollósi Szonja]. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 215 p. : ill., színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-963-9659-74-2 fűzött : 4950,- Ft
gasztronómia - ízérzés
641.5 *** 591.185.31
[AN 3364263]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2012.
Cocina francesa paso a paso (magyar)
   Francia konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 2.)
ISBN 978-963-304-032-4 kötött : 1495,- Ft
Franciaország - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(44) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3361638]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2012.
Cocina italiana paso a paso (magyar)
   Olasz konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Prainer Zsuzsa]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 5.)
ISBN 978-963-304-035-5 kötött : 1495,- Ft
Olaszország - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(45) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3361766]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2012.
Cocina mejicana paso a paso (magyar)
   Mexikói konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2010[!2011]. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 1.)
ISBN 978-963-304-031-7 kötött : 495,- Ft
Mexikó - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(72) *** 641.568(72)(083.12)
[AN 3361607]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2012.
Cocina turca paso a paso (magyar)
   Török konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Forgács Attila, Kovács Zsuzsa]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 4.)
ISBN 978-963-304-040-9 kötött : 1495,- Ft
Törökország - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(560) *** 641.568(560)(083.12)
[AN 3361763]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2012.
Gálosfai Jenőné
   Óbuda régi ízei : gasztronómiai kalandozás a múltban / Gálosfai Jenőné. - Budapest : Aquincum, 2011. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 182. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-87803-6-2 fűzött
Óbuda - ételspecialitás - magyarországi németek - néprajz - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Bp.)(083.12) *** 39(=30)(439-2Bp.III.) *** 641.55(083.12)
[AN 3362693]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2012.
Glezer, Maggie
Artisan baking (magyar)
   Kenyérsütés mesterfokon / Maggie Glezer ; Ben Fink fényképeivel. - Pécs : Alexandra, 2011. - 248 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Szabolcska Orsolya
ISBN 978-963-297-726-3 fűzött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3364617]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2012.
Hegyi Barbara (1966-)
   Abraka dabra : monológok a konyhámból / Hegyi Barbara. - Budapest : Park, cop. 2011. - 287 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-530-871-2 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3361366]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2012.
Mautner Zsófia
   Gyere velem főzni! : slambuctól bambuszig / Mautner Zsófia. - Budapest : Kulinária, cop. 2011. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9905-13-9 kötött : 4490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3361359]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2012.
   Paprikás ételek bográcsban, 2011 = Paprika dishes in cauldron = Paprikagerichte in Kessel / [fotó ... Oláh Csilla, Kurucz Ibolya] ; [ford. ... Saskői Zsuzsanna, Nitschmann Helmutné] ; [kiad. ... a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Keresk. és Iparkamara, [2011]. - 116, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Kalocsán, 2010-ben megrendezett főzőverseny receptjei
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-7898-8)
Magyarország - ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.885.211(439)
[AN 3361781]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2012.
   Szeretettel a Nagyitól : a család kedvenc süteményei / [süteményfotók Patyi Árpád] ; [összeáll. Orosné Galaczi Edit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-237-2 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3269794]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2012.
   A tortadíszítés alapjai : [tippek, trükkök, technikák, receptek] / szerk. Lőrincz Tímea. - [Dunakeszi] : [Lőrincz T.] ; Lengerich : Silver Shark Production, 2011. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89057-2-7 fűzött : 4200,- Ft
torta - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3362368]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2012.
Vrábel Krisztina
   Főzd magad! : házi finomságok hétköznapokra, ünnepekre és ajándékba adalékok, mesterséges aromák és színezék nélkül / Vrábel Krisztina. - Budapest : Alinea, 2011. - 191 p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-9659-79-7 fűzött : 4450,- Ft
sütemény - konzerválás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.4(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3364270]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1441 /2012.
Argüelles, José (1939-2011)
Book of the timespace (magyar)
   Az időtér könyve : idő és társadalom : az új Föld látomása : a viszonylagos törekvése az abszolúthoz / Valum Votan - José Argüelles, Red Queen - Stephanie South ; [ford. Másik Magda]. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 223 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5058-08-0 fűzött : 4500,- Ft
téridő - ezoterika
114/115 *** 133
[AN 3361440]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2012.
Engelhardt, Lisa O. (1953-)
Right and wrong and being strong (magyar)
   Helyes és helytelen, elkél ám a fegyelem : útmutató gyermekeknek / írta Lisa O. Engelhardt ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Mária]. - Szeged : Agapé, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-370-7 fűzött
viselkedés - erkölcs - gyermekkönyv
17(02.053.2)
[AN 3362189]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2012.
Gratch, Alon
If love could think (magyar)
   Ha a szerelmes gondolkodna.. : ismétlődő hibák a párkapcsolatban / Alon Gratch ; [ford. Farkas Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 270 p. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 16.)
ISBN 978-963-530-946-7 fűzött : 1290,- Ft
szerelem - nemi erkölcs - mentálhigiénia - párkapcsolat
176 *** 613.865 *** 392.6 *** 316.472.4
[AN 3370402]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1444 /2012.
Alexander, Pat (1937-)
The Lion first Bible (cigány)
   Muri angluni Biblia / iskiritorkinya Pat Alexander ; illustratori Leon Baxter ; ... shib Vesho-Farkas Zoltán. - Szeged : Agapé, 2011. - 480 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-458-367-7 kötött
Biblia
cigány nyelv - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)=914.99
[AN 3362425]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2012.
Boulad, Henri (1931-)
   Az élet megszentelése / Henri Boulad ; [... vál. és ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2011. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 21.)
ISBN 978-615-5045-23-3 fűzött : 350,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3362953]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2012.
Boulad, Henri (1931-)
   Magány és közösség : a közelség és a távolság dialektikája / Henri Boulad ; [... vál. és ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2011. - 39 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 22.)
ISBN 978-615-5045-24-0 fűzött : 350,- Ft
vallási erkölcs - magány - közösség
241 *** 260.1
[AN 3362941]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2012.
Chergé, Christian de (1937-1996)
L'invincible espérance (magyar)
   Legyőzhetetlen remény : az ima embere / Christian de Chergé ; ... Bruno Chenu válogatásában és előszavával ; [ford. Muraközy Nóra] ; [a verseket ford. Varga Mátyás]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-018-5 fűzött
Franciaország - ciszterciták - szerzetes - 20. század
271.12(44)(092)Chergé,_Christian_de
[AN 3362855]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2012.
Erasmus, Desiderius (1466-1536)
   A nőkről és a házasságról / Rotterdami Erasmus ; [vál., a szöveget gond., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Petneházi Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 150 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-267-156-7 kötött : 2200,- Ft
Németalföld - újkori latin irodalom - házasság - dialógus
265.5 *** 871-83(492-89)=945.11
[AN 3365483]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2012.
Ferrero, Bruno
A volte basta un raggio di sole (magyar)
   Olykor elég egy napsugár : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2011. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-19-3 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3366866]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Die Weihnachtsgeschichte (magyar)
   Karácsonyi történet / írta Anselm Grün ; rajz. Christina Enojada ; [ford. Szabó Katalin]. - Szeged : Agapé, 2011. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-458-374-5 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3362252]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2012.
Howes, Graham (1938-)
The art of the sacred (magyar)
   A szakralitás művészete : bevezetés a művészet és a hit esztétikájába / Graham Howes ; [ford. Máthé Andrea]. - Pannonhalma : Bencés K., 2011. - 169 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája sorozat, ISSN 1787-5048 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-017-8 fűzött
keresztény művészet - művészettörténet - vallási ábrázolás - vallásfilozófia - művészetesztétika
246 *** 73/76(100) *** 7.046.3 *** 21 *** 7.01
[AN 3362692]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2012.
Jaksche, Gerald (1938-)
Die heilige Elisabeth (magyar)
   Árpád-házi Szent Erzsébet / Gerald Jaksche, Kuklay Antal ; [ford. Kovács Lajos] ; [közread. a] Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény. - [Sárospatak] : Sárospataki Római Katolikus Egyh. Gyűjt. ; Budapest : Kairosz, 2011. - 157 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-471-2 kötött : 2500,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(439)(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 3364057]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2012.
Joó Sándor (1910-1970)
   Ami bizonyos! : Joó Sándor igehirdetései, 1948-1955. - Budapest : Ajtony A., 2011. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88771-2-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 3362859]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2012.
Kereszty Zoltán (1937-)
   A Szentlélekkel járni egész éven át : 30 hetes szemlélődő lelkigyakorlat / Kereszty Zoltán. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2011. - 261 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 175.)
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-9281-37-0 fűzött : 1200,- Ft
lelkigyakorlat
242 *** 248.121
[AN 3362732]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2012.
MacCulloch, Diarmaid (1951-)
The Reformation (magyar)
   A reformáció története / Diarmaid MacCulloch ; [ford. és a ... jegyzeteket írta Varga Benjámin]. - Budapest : Európa, 2011. - 1255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1037-1156.
ISBN 978-963-07-9281-3 kötött : 7900,- Ft
Európa - egyháztörténet - protestáns egyház - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
284(4)"15/16" *** 930.85(4)"15/16"
[AN 3365897]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2012.
   Máté 118 / [szerk. Fabiny Tamás]. - Budapest : Luther, 2011. - 423 p. : ill. ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9979-52-9 fűzött : 2190,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 226.2.07
[AN 3362808]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2012.
La messe des petits (magyar)
   Kicsinyek szentmiséje / ill. Joëlle d'Abbadie ; [ford. Vajda Julianna]. - 5. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm
katolikus egyház - istentisztelet - gyermekkönyv
264-061(02.053.2) *** 282
[AN 3367360]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2012.
Mundy, Michaelene
A book prayers for all your cares (magyar)
   Könyörgéssel, ne nyöszörgéssel : egy-egy ima gondjaidra / írta Michaelene Mundy ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Mária]. - Szeged : Agapé, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-361-5 fűzött
gyermeklélektan - ima - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3362157]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2012.
Newman, John Henry (1801-1890)
The dream of Gerontius (magyar)
   Gerontius álma / Boldog John Henry Newman ; [ford., ill. ... Somogyi György] ; [közread. a] Newman Központ. - Budapest : Newman Közp., 2011. - [67] p. : ill. ; 16 cm + CD
ISBN 978-963-88628-4-6 kötött
vallásos irodalom - angol irodalom - drámai költemény - auditív dokumentum
244(0:82-12) *** 820-12=945.11
[AN 3363996]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2012.
Póczik Szilveszter (1957-)
   Az iszlám forradalom : négy műhelytanulmány a radikális iszlámról / Póczik Szilveszter. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5001-46-8 fűzött : 2790,- Ft
iszlám fundamentalizmus
297 *** 291.7
[AN 3365110]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2012.
Poirot, Éliane (1947-)
La voie royale du Carmel (magyar)
   A Kármel Regulája magyarázatokkal / Sr Eliane Poirot ; [ford. Dudich Ákos]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2011. - 403 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
A Regula szövege latin nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-02-2 fűzött
karmeliták - szabályzat
271.73-4
[AN 3365233]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2012.
Read with me Bible (magyar)
   Olvasd velem Biblia : bibliai történetek gyerekeknek / ill. Dennis Jones ; szerk. Doris Rikkers and Jean E. Syswerda ; [ford. Géczi Károly] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2011. - 444 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89357-1-7 kötött : 4490,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3361954]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2012.
Rokay Zoltán (1947-)
   Adventi útmutató : gondolatok a szentmise olvasmányairól advent napjaira / Rokay Zoltán. - Szeged : Agapé, 2011. - 72 p. ; 20 cm. - (Ünnepeink, ISSN 1416-7018 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-376-9 fűzött
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3361987]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2012.
Sándor Anikó
   El Camino : az út, ami hazavisz / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2011. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-84-4 fűzött : 2940,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3360884]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2012.
Self, David
The Lion encyclopedia of Christianity (magyar)
   A kereszténység enciklopédiája / David Self ; [ford. és szerk. Harmath Károly]. - Szeged : Agapé, 2011. - 127 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-458-364-6 kötött
kereszténység
23/28
[AN 3362216]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2012.
Simma, Maria (1915-2004)
Meine Erlebnisse mit armen Seelen (magyar)
   Élményeim a szenvedő lelkekkel / Mária Simma ; [ford. Daczi Margit]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2011. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 176.)
ISBN 978-963-9281-96-7 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3362765]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2012.
Szenczy Sándor (1965-)
   A tiszteletes : Szenczy Sándorral beszélget Ferenczi Andrea. - Budapest : Harmat, 2011. - 139 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-288-068-6 kötött : 2500,- Ft
Szenczy Sándor (1965-)
Baptista Szeretetszolgálat
Magyarország - protestáns lelkész - baptista egyház - 20. század - 21. század - interjú
286.15(439)(092)Szenczy_S.(047.53)
[AN 3365491]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1468 /2012.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
The meaning of things (magyar)
   Tárgyaink tükrében : az vagy, amit használsz / Csíkszentmihályi Mihály, Eugene Halton ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 402-414.
ISBN 978-963-310-069-1 fűzött : 2990,- Ft
szociálpszichológia - birtoklás - kulturális antropológia - életmód
316.444 *** 159.9 *** 316.7 *** 613.865
[AN 3364378]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2012.
   Human dignity without barriers : project on the rights of the most vulnerable groups: homeless, disabled and elderly people of the Parliamentary Commissioner for Civil Rights in Hungary, 2008-2010 / [ed. Beáta Borza] ; [... transl. Vera Gáthy] ; [publ. Office of the Parliamentary Commissioner]. - Budapest : Office of the Parliamentary Commissioner, [2011]. - 93 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-4-1 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzet - marginalitás - 21. század - felmérés
316.37-058.5(439)"20"
[AN 3362830]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2012.
   Kelet-nyugati átjárók. - Pécs : Jelenkor, 2011-. - 20 cm
A Pécsett, 2007-2010 között Találkozó a Balkán kapujában címmel megrendezett konferenciasorozat szerkesztett anyaga
társadalom - kultúra - interkulturális kapcsolat
316.6 *** 316.7 *** 008
[AN 3365185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A különbözőség filozófiája, poétikája és politikája : tanulmányok / szerk. Fenyvesi Kristóf, Kasznár Veronika Katalin, Orbán Jolán. - 2011. - 301, [3] p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-495-1 fűzött : 2800,- Ft
Európa - Balkán - kultúrafilozófia - interkulturális kapcsolat
130.2 *** 008(4) *** 008(497)
[AN 3365189] MARC

ANSEL
UTF-81471 /2012.
Krassó Sándor (1929-)
   Kötéltánc : adalékok a pécsi zsidóság és Pécs 20. századi történetéhez / Krassó Sándor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2011. - 206 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-51-1 kötött : 2200,- Ft
Pécs - zsidóság - holokauszt - 20. század - második világháború - memoár
316.347(=924)(439-2Pécs)"19" *** 323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3364943]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2012.
Kuhn, Matt
The playbook (magyar)
   Cseltár : öltözz ki, csajozz be, légy király! / Barney Stinson és Matt Kuhn ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-502-0 kötött : 2499,- Ft
ISBN 978-963-245-501-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - társkeresés - humoreszk
316.472.4(0:82-7) *** 820-7(73)=945.11
[AN 3361242]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2012.
   "Les minorités ethniques et linguistiques en Europe, richesse et défis" : colloque international : 10-11 mars 2011 = "Ethnische- und Sprachminderheiten in Europa - Reichtum und Herausforderung" = "Etnikai és nyelvi kisebbségek Európában, gazdaság és tapasztalatok" : nemzetközi konferencia : 2011. március 10-11. / [org. par l'Institut français de Budapest, la Fondation Joseph Károlyi et le Forum Carolus]. - [Budapest] : Helikon : Károlyi J. Alapítvány, 2011. - 299 p., [8] t. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-315-0 fűzött : 2990,- Ft
Európa - kisebbség - nemzetiség - ezredforduló - konferencia-kiadvány
316.347(=00)(4) *** 323.1(=00)(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3364898]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1474 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Sárkány Rózsa / Benedek Elek ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Design K., 2011. - 114 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Színes magyar népmesék ; 1.)
ISBN 978-963-08-2251-0 kötött : 1890,- Ft
Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3365532]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2012.
   A csuka parancsára : orosz népmesék / Boldizsár Ildikó válogatása ; Kun Fruzsina illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5028-72-4 kötött : 3990,- Ft
néprajz - oroszok - népmese
398.21(=82)(02.053.2)
[AN 3361468]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2012.
Doran, Chiara (1973-)
Happy birthday to you! (magyar)
   Boldog születésnapot! / Chiara Doran. - Pécs : Alexandra, 2011. - 47 p. : ill. ; 11x12 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-297-648-8 kötött
születésnap - ajándékkönyv
394.268.2
[AN 3361336]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2012.
Gunda Béla (1911-1994)
   Emléktöredékek Gunda Béláról : Gunda Béla és Lukács László írásai = Erinnerungsfragmente über Béla Gunda : Schriften von Béla Gunda und László Lukács. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2011. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9279-88-9 fűzött
Gunda Béla (1911-1994)
Magyarország - etnográfus - 20. század
39.001(439)(092)Gunda_B.
[AN 3363807]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2012.
Kránitz Mihály (1959-)
   Menjünk Betlehembe! : adventi útikönyv : 2011. november 27 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 67 p. ; 11x15 cm
ISBN 978-963-277-311-7 fűzött : 300,- Ft
advent - lelkigyakorlat
398.332.414 *** 242
[AN 3366648]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2012.
Kriza János (1811-1875)
   Az álomlátó fiú : székely népmesék / Kriza János ; [... vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 244, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8989-6 kötött : 2990,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - határon túli magyarság - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3361525]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2012.
Magyar Zoltán (1967-)
   Torna felé vezet egy út.. : Torna megyei népballadák / Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 281 p., XVI t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 11.)
Bibliogr.: p. 246-252.
ISBN 978-963-506-866-1 kötött : 2900,- Ft
Torna vármegye - népballada - magyar néprajz
398.87(439.22-35Torna)
[AN 3364024]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2012.
   Mesélő Nagycenk / szerk. Szabó Attila. - Nagycenk : Simon P., 2011. - 74 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 8.)
ISBN 978-963-08-2647-1 fűzött
Nagycenk - magyar néprajz - folklór - művelődéstörténet - monda - gyermekkönyv
398.22(=945.11)(439-2Nagycenk)(02.053.2) *** 930.85(439-2Nagycenk)(02.053.2)
[AN 3366646]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2012.
Petiška, Eduard (1924-1987)
Staré řecké báje a pověsti (magyar)
   Görög mondák és regék / Eduard Petiška ; [ford. Zádor Margit] ; [ill. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 235, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-923-1 fűzött : 2700,- Ft
görög mitológia
398.22(38)
[AN 3367353]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2012.
Zelnik József (1949-)
   A magyar kultúra mindenese : Zelnik József etnográfussal, íróval, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2011. - 95 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 45.)
ISBN 978-963-662-515-3 fűzött : 1500,- Ft
Zelnik József (1949-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - életútinterjú
39.001(439)(092)Zelnik_J.(047.53)
[AN 3360947]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1484 /2012.
Balsai István (1947-)
   Balsai-jelentés a 2006. őszi erőszakos rendőri fellépésről. - Budapest : Kairosz, 2011. - 293 p., [24] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-510-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - politikai feszültség - rendőrség - bántalmazás - ezredforduló
323.22(439-2Budapest)"2006" *** 351.74(439)"200" *** 343.615
[AN 3360680]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2012.
Crawshaw, Steve
Small acts of resistance (magyar)
   Civil bátorság : a hatalom nélküliek hatalma / Steve Crawshaw, John Jackson ; Václav Havel előszavával ; [ford. Igaz Katalin]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 248 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-304-067-6 kötött : 3900,- Ft
civil társadalom - polgári engedetlenség
323.22 *** 323.21
[AN 3365465]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2012.
Földvári Rudolf (1921-)
   Tiszta vizet a pohárba : életútinterjú / Földvári Rudolf ; [az interjút Molnár Adrienne kész.] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2011. - 438 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88382-3-0 kötött : 3000,- Ft
Földvári Rudolf (1921-)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - életútinterjú
32(439)(092)Földvári_R.(047.53) *** 329.15(439)"195"(093) *** 943.9"19"(093)
[AN 3364368]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2012.
Groys, Boris (1947-)
Das kommunistische Postskriptum (magyar)
   Kommunista utóirat / Boris Groys ; [ford. Nagy Edina]. - Budapest : Műcsarnok, 2011. - 63 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-54-1 fűzött
kommunizmus - politikai filozófia
321.01 *** 329.15
[AN 3363658]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2012.
Hessel, Stéphane (1917-)
Indignez-vous! (magyar)
   Háborodjatok fel! / Stéphane Hessel ; [ford. Burján Mónika]. - Budapest : Scolar, 2011. - 31 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-293-8 fűzött : 495,- Ft
politika - pamflet
32(100)(041)
[AN 3361737]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2012.
Huth, Pierre (1936-)
L'homme qui ne s'arrêtait jamais (magyar)
   A nyughatatlan ember : [aki Auschwitz poklából a legmagasabb csúcsokig jutott] / Huth Péter ; összegyűjt. Robert Parienté ; Elie Wiesel előszavával ; [ford. Matuscsák Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 245, [2] p., [8] t. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-753-9 fűzött
Huth, Rolf (1909-1989)
Németország - vállalkozó - holokauszt - 20. század
323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 658.1(430)(092)Huth,_R.
[AN 3360697]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2012.
Laclau, Ernesto
On populist reason (magyar)
   A populista ész / Ernesto Laclau ; [ford. Csordás Gábor]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 308 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-42-7 fűzött : 3490,- Ft
populizmus - politikai filozófia
329 *** 321.01
[AN 3359900]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2012.
Laszlo, Andrew (1926-2011)
Footnote to history (magyar)
   Lábjegyzet a történelemhez / László András ; [a fordítást kész. Huszár Ágnes]. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., cop. 2011. - 286 p., [16] t. : ill. ; 22 cm. - (Holokauszt-életek, ISSN 1785-962X ; 3.)
ISBN 978-963-9512-67-2 fűzött : 3880,- Ft
Laszlo, Andrew (1926-2011)
Egyesült Államok - holokauszt - magyar történelem - Horthy-korszak - amerikai angol irodalom - memoár
323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 943.9"193/194"(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3362644]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2012.
Lengyel Tibor
   "Itt állok, nem tehetek mást" : Tétényi Éva, az esztergomi Jeanne d'Arc / Lengyel Tibor. - [Budapest] : V&R K., cop. 2011. - 294, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2551-1 fűzött : 3490,- Ft
Tétényi Éva (1961-)
Esztergom - helyi politika - polgármester - ezredforduló
323(439-2Esztergom)"200" *** 352.075.31(439-2Esztergom)Tétényi_É.
[AN 3360970]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2012.
Megyesy Jenő (1945-)
   Rendíthetetlenül : Megyesy Jenő denveri tiszteletbeli főkonzullal beszélget Járai Judit. - Budapest : Kairosz, 2011. - 97 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 88.)
ISBN 978-963-9568-47-1 fűzött : 1500,- Ft
Megyesy Jenő (1945-)
Egyesült Államok - jogász - diplomata - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
327(73)(=945.11)(092)Megyesy_J.(047.53) *** 34(73)(=945.11)(092)Megyesy_J.(047.53)
[AN 3361087]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2012.
Müller György (1950-)
   Magyar kormányzati viszonyok / Müller György. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 143 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 138-143.
ISBN 978-963-9950-59-7 fűzött
Magyarország - kormány - tankönyv
328.13(439)(078) *** 342.51(439)(078)
[AN 3364621]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2012.
Mycielskiné Esterházy Mária
Kegyelem életfogytig (szlovák)
   Omilostený na smrť : dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej / zost., red. a poznámkami dopl. Imre Molnár ; [prel. Ernest Král] ; [vyd. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica]. - Budapest : METEM : Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica, 2011. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9662-46-9 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3367784]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2012.
Petrétei József (1958-)
   Az alkotmányos demokrácia alapintézményei / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 472 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 463-472.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9542-49-5)
Magyarország - alkotmányjog - demokrácia
321.72 *** 342(439)
[AN 3366165]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2012.
   Új népvándorlás : migráció a 21. században Afrika és Európa között / szerk. Tarrósy István, Glied Viktor, Keserű Dávid. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 294 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-52-9 fűzött
Európa - Afrika - bevándorlás - kisebbség - afrikai népek - 21. század
325.1(4)"200" *** 316.347(=96)(4)"200"
[AN 3365003]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2012.
   Vörös Csepel : gyilkosság, visszaélések, mutyivilág a XXI. kerületben / [szerk. Ábel Attila] ; [kiad. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata]. - Budapest : Budapest-Csepel Önkormányzat, 2011. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9335-84-4 fűzött
Budapest. 21. kerület - bűncselekmény - ezredforduló - helyi politika
323(439-2Bp.XXI.)"200" *** 34.096(439-2Bp.XXI.)"200"
[AN 3363062]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1499 /2012.
Danku Ferenc (1925-)
   A véráztatta virágok, 1918-1919 / Danku Ferenc. - Debrecen : Danku F., cop. 2011. - 95 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Hazádnak rendületlenül...
ISBN 978-963-08-2567-2 kötött
magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"1918/1919"
[AN 3360849]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2012.
   Domoszló : helytörténeti olvasókönyv : régmúlt történetek, elbeszélések, mondák, mesék, szokások, régi nevek és statisztikai adatok szülőfalunkról / összeáll. és szerk. Lukovszki Béla és Szollár János ; [kiad. Domoszló Község Önkormányzata]. - Domoszló : Önkormányzat, [2011]. - 600 p., VIII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 587-596.
ISBN 978-963-06-8257-2 kötött
Domoszló - helytörténet
943.9-2Domoszló
[AN 3361255]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2012.
Erdődy Gyula (1956-)
   A Borfalu és a Batthyány pince históriája : Villánykövesd története / Erdődy Gyula ; [... kiad. a villányi Új Alkotmány Mezőgazdasági Termelőszövetkezet]. - Villánykövesd ; [Villány] : Új Alkotmány Mezőgazd. Termelőszöv., 2011. - 178 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2171-1 kötött
Villányi borvidék - Villánykövesd - helytörténet - borászat - szőlőtermesztés
943.9-2Villánykövesd *** 663.2(439Villányi_borvidék) *** 634.8(439Villányi_borvidék)
[AN 3363660]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2012.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Promise and fulfilment (magyar)
   Ígéret és beteljesedés : [a zsidó állam születésének története] / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin] ; [az utószót írta Ungvári Tamás]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-48-9 kötött : 3800,- Ft
Izrael - Palesztina - nemzettörténelem - államalapítás - történelem - zsidóság - 20. század
956.94"19" *** 930.8(=924)"19"
[AN 3360752]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2012.
Lauer Edit (1943-)
   Napsugárkisasszony Amerikában : Lauer Edith-tel, az Amerikai Magyar Koalíció alapítójával beszélget Járai Judit. - Budapest : Kairosz, 2011. - 106 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 85.)
ISBN 978-963-662-486-6 fűzött : 1500,- Ft
Lauer Edit (1943-)
Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(73)(=945.11)(092)Lauer_E.(047.53)
[AN 3361094]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2012.
Lee, Celia (1946-)
The Churchills (magyar)
   A Churchill-dinasztia / Celia Lee, John Lee ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2011]. - 374 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-643-288-1 kötött : 3800,- Ft
Churchill család
Nagy-Britannia - családtörténet - történelem - 19. század - 20. század
929.52(410)Churchill"18/19" *** 941.0"18/19"
[AN 3361461]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2012.
Magyar Szocialista Munkáspárt. Budapesti Bizottság
   A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. - Budapest : BFL, 2010-2011. - 4 db ; 30 cm
ISBN 978-963-7323-72-0 fűzött
Magyar Szocialista Munkáspárt. Budapesti Bizottság
Magyarország - párt - levéltári repertórium - történelmi forrás
930.253(439-2Bp.)(083.8) *** 329(439)MSZMP(093)
[AN 3068934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1970. október 31 - 1980. március 5 / [szerk.] Forrai Attila, Rácz Attila, V. László Zsófia. - 2011. - 327 p. - (Levéltári segédletek, ISSN 0209-651X ; 8.). (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, ISSN 0133-6908 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-75-1
[AN 3365844] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1980. március 8 - 1989. szeptember 24 / [szerk.] Gerhard Péter, Koltai Gábor. - 2011. - 299 p. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, ISSN 0133-6908 ; 16.). (Levéltári segédletek, ISSN 0209-651X ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-76-8
[AN 3365862] MARC

ANSEL
UTF-81506 /2012.
Mészáros Andor
   A cseh elem a magyar polgárosodásban / Mészáros Andor. - Budapest : Szt. István Társ. ; Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika Int. ; Esztergom : Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2011. - 438 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-006-1 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - nemzettörténelem - csehek - művelődéstörténet - 19. század
943.71"18" *** 943.6/.9(=850) *** 943.9(=850)"18" *** 930.85(=850)(439)"18"
[AN 3365906]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2012.
Molnár Tibor (1966-)
   A zentai Városparancsnokság válogatott iratai, 1944-1945 = Odabrani spisi Komande grada Senta, 1944-1945 / Molnár Tibor. - Szeged : Csongrád M. Lvt. ; Zenta : Zentai Történelmi Lvt., 2011. - 245, [10] p. ; 25 cm. - (A titói Jugoszlávia levéltári forrásai, ISSN 2063-2347 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7237-82-9 kötött
Senta. Komanda mesta grada
Zentai járás - Szerbia - magyar történelem - történelem - helytörténet - második világháború - történelmi forrás
949.711-2Zenta"1944/1945"(093) *** 943.9-13-37Zenta"1944/1945"(093)
[AN 3365675]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2012.
Rayfield, Donald (1942-)
Stalin and his hangmen (magyar)
   Sztálin és hóhérai : a zsarnok, és akik neki gyilkoltak / Donald Rayfield ; [ford. Makovecz Benjamin] ; [a versbetéteket ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Park, cop. 2011. - 615 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 552-565.
ISBN 978-963-530-910-8 kötött : 4900,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - történelem - politikus - állami terror - politikai rendőrség
947"191/195" *** 323.282(470)"19" *** 351.746.1(47)(092) *** 947(092)Stalin,_I._V.
[AN 3360611]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2012.
   Rolʹ gosudarstva v istoričeskom razvitii Rossii : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii budapeštskogo Centra rusistiki ot 17-18 maâ 2010 g. = The role of the state in the historical development of Russia : materials of the international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 17-18 May, 2010 / [red. ... Gyula Szvák] ; [pomošnik redaktora ... Zsuzsanna Gyimesi]. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 342 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-63-4 kötött
Oroszország - történelem - államszervezet - konferencia-kiadvány
947 *** 342.5(47)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3361193]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2012.
Sommer, Theo (1930-)
1945 (magyar)
   1945 : egy év életrajza / Theo Sommer ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Európa, 2011. - 347 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9010-9 kötött : 4000,- Ft
Németország - világtörténelem - hadtörténet - történelem - második világháború
930.9"1945" *** 355.48(100)"1945" *** 943.0"1945"
[AN 3360637]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2012.
Tanner, Marcus (1961-)
The raven king (magyar)
   Mátyás király könyvtára : az elveszett korvinák nyomában / Marcus Tanner ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 327 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-522-8 kötött : 3990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Buda - magánkönyvtár - uralkodó - magyar történelem - 15. század - könyvtártörténet - művelődéstörténet
943.9(092)Mátyás,_I. *** 091.14(100) *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 3363140]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2012.
   Történeti tanulmányok / szerk. Darkó Jenő és Erdősi Péter Sin Edit közreműködésével. - Szentendre : PMMI, 2011. - 187 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 32.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-47-2 fűzött
Pest megye - magyar történelem - művelődéstörténet - helytörténet
943.915.3 *** 930.85(439.153)
[AN 3362714]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2012.
Ungvári Tamás (1930-)
   A halhatatlanság enciklopédiája / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2011. - 267 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-309-6 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - anekdota
930.85(439)"19"(0:82-36)
[AN 3364265]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1514 /2012.
Farkas Zoltán
   Délvidék és Belgrád / Farkas Zoltán ; [rajzok Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Kft., 2011. - 191 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87782-7-7 fűzött : 3400,- Ft
Délvidék - útikönyv
914.971.1(036)
[AN 3365534]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2012.
Futó József Attila
   Séta a belső városban az indóháztól a Havi-hegyig : modern- és népművészet, 20. századi gyűjtemények : 12. évfolyamnak ajánlott séta / [írta, szerk. és fényképezte Futó József Attila]. - [Pécs] : [Futó J. A.], 2011, cop. 2010. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (S.Q.E. Pécs ; 4.)
Fűzött
 (hibás ISBN 963-08-2278-7)
Pécs - helyismeret - útikönyv
908.439-2Pécs *** 914.39-2Pécs(036)
[AN 3365147]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2012.
Horváth Gergely (1950-)
   Magyarország / Horváth Gergely, Csüllög Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 103 p. : ill., színes, részben térk. ; 280 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Navigátor világatlasz ; 19.)
ISBN 978-963-09-6646-7 kötött : 1690,- Ft
Magyarország - helyismeret - megye - földrajzi atlasz
912(439) *** 908.439-35
[AN 3364560]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2012.
The illustrated atlas of exploration (magyar)
   A felfedezések atlasza : a felfedezések átfogó története / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 288 p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-320-1 kötött
felfedező utazás - felfedező - művelődéstörténet
910.4(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3363056]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2012.
Kaiser Ottó (1953-)
   Buda castle : world heritage / Ottó Kaiser. - 2. rev. ed. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2011. - 93, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 17x17 cm
ISBN 978-963-88968-5-8 fűzött
Budapest. 1. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.I.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3361731]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2012.
   Kölesd = Welcome to Kölesd! = Willkommen in Kölesd! = Ljubazno poziva Kölesd = Van harte uitnodigt Kölesd / [... szerk. ... Bodorkós András]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 63 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A magyar nyelvű bevezető rovásírással is
ISBN 978-963-89264-7-0 kötött
Kölesd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kölesd(084.12)
[AN 3363795]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2012.
Kubesch Mária (1952-)
   Budapesti városnézés / Kubesch Mária ; [közread. a] KIT. - Jav. kiad. - [Budapest] : KIT, 2011. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-348.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-637-318-4)
Budapest - helyismeret - idegenvezetés - tankönyv
908.439-2Bp.(078)
[AN 3363801]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2012.
   Marosháton, Száraz-ér vidékén : tanulmányok, képek, diákmunkák a környezet megismeréséért és védelméért / [... szerk. Stirbiczné Dankó Katalin] ; [... kiad. a Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület]. - [Tótkomlós] : Száraz-ér Társ. Természetkut. és Környezetvédő Egyes. ; 2011. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0764-7 fűzött
Maros-Körös Köze - Száraz-ér - Békés megye - természeti környezet - helyismeret
908.439(282Száraz-ér) *** 502(439)(282Száraz-ér)
[AN 3362434]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2012.
Mészáros Marianna
   Sárvár : titkok, kincsek, legendák : útikönyv, egy kicsit másképp / Mészáros Marianna. - Budapest : Platán K., 2011. - 108 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7734-06-9 fűzött : 2150,- Ft
Sárvár - helyismeret - útikönyv
908.439-2Sárvár(036) *** 914.39-2Sárvár(036)
[AN 3366000]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2012.
   Nyergesújfalu = Welcome to Nyergesújfalu = Willkommen in Nyergesújfalu / [szerk. ... Pup Norbert]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 93, [3] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A magyar nyelvű bevezető rovásírással is
ISBN 978-963-89264-2-5 kötött
Nyergesújfalu - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nyergesújfalu(084.12)
[AN 3363818]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2012.
Océanos y Antárida (magyar)
   Antarktisz és óceánok / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. Iványi Franciska]. Földrajzi névmutató. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Navigátor világatlasz ; 18.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6645-0 kötött : 1690,- Ft
Antarktisz - helyismeret - tenger - földrajzi atlasz - földrajzinév-mutató
908.99 *** 912(100)(083.86) *** 908.100(26)
[AN 3364540]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2012.
   Sümeg = Welcome to Sümeg = Willkommen in Sümeg / [szerk. ... Pup Norbert]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 95 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-88962-5-4 kötött
Sümeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sümeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Magyar_T. *** 77.04(439)(092)Csicsics_A.
[AN 3363775]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2012.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Budapest XIII. kerülete : Angyalföld, Vizafogó, Újlipótváros = Budapest's district XIII fondly awaits you = Herzlich willkommen im 13. Stadtbezirk Budapest = Dobrodošli u XIII. kvart glavnog grada Budimpešte = Srdečne Vás pozývame do XIII. obvodu mesta Budapešť = Serdecznie oczekuje XIII dzielnica Budapesztu = Hjärtligt välkommen till Budapests 13:e distrikt! = Budapesuto juusanku e no sasoi / [a fotókat kész. Szabó Virág]. - [Budapest] : Foto-Book Kvk., cop. 2011. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846 ; 53.)
ISBN 978-615-5078-02-6 kötött
Budapest. 13. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XII.(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 3362391]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2012.
   Szentgotthárd és a Rába-vidék = Monošter in Porabje = Szentgotthárd und die Raabtal = Szentgotthárd ed i dintorni del fiume Rába = Szentgotthárd and river Rába region / [... szerk. Bodorkós András]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 127 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A magyar nyelvű bevezető rovásírással is
ISBN 978-963-89264-5-6 kötött
Szentgotthárd - Vas megye - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentgotthárd(084.12) *** 908.439.111(084.12)
[AN 3363730]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2012.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   A berényi gesztenyefák : egy volt iharosberényi kisdiák visszaemlékezései, 1949-1950 / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : [Szűcs B. A.], 2011. - 176 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-2311-1 fűzött
Iharosberény - magyar irodalom - helyismeret - 1945 utáni időszak - memoár
908.439-2Iharosberény(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3364315]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2012.
   Urban sprawl in Europe : similarities or differences? / ed. by Viktória Szirmai. - Budapest : Aula, 2011. - 280 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-339-015-3 fűzött
Európa - városi térség - terjeszkedés - 21. század
911.375(4)"200/201" *** 711.167(4-2)
[AN 3362878]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2012.
   Vép = Welcome to Vép! = Dobrodošli v Vépu! = Willkommen in Vép! = Ljubazno poziva Vép! / [... szerk. ... Bodorkós András]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 96 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-89264-3-2 kötött
Vép - helyismeret - fényképalbum
908(439-2Vép)(084.12)
[AN 3363752]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2012.
World atlas (magyar)
   A világ feltérképezése és az Antarktisz / [ford. ... Gömöri Adrienn]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 6.)
ISBN 978-963-251-329-4 kötött : 1690,- Ft
Antarktisz - Föld - helyismeret - felfedező utazás
908.100 *** 910.4(99) *** 911.2
[AN 3361878]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1532 /2012.
   Az abszolút monarchia / Képes György szerk. - Budapest : Gondolat, 2011. - 214 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-385-2 fűzött : 2500,- Ft
jogtörténet - monarchia - abszolutizmus
342.36(091)
[AN 3366005]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2012.
Brandt, Charles
"I heard you paint houses" (magyar)
   "Hallom, szobafestő vagy!" : a maffia bérgyilkosa / Charles Brandt ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 353 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-353.
ISBN 978-963-689-512-9 kötött : 3990,- Ft
Sheeran, Frank (1920-2003)
Egyesült Államok - bűnöző - maffia - szervezett bűnözés - 20. század
343.91(73)(092)Sheeran,_F. *** 343.341(73)"19" *** 343.974(73)"19"
[AN 3363003]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2012.
Bruhács János (1939-)
   Nemzetközi jog / Bruhács János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2011]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3366272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - cop. 2011. - 247 p.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7296-82-6)
[AN 3366273] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész. - cop. 2011. - 382 p.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9950-25-2)
[AN 3366276] MARC

ANSEL
UTF-81535 /2012.
Csányi Csaba
   Tanúvédelem / Csányi Csaba. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 255 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: 235-255.
ISBN 978-963-9950-61-0 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - tanúvédelem - büntetőeljárás - tankönyv
343.143(439)(078) *** 343.852(439)(078)
[AN 3365190]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2012.
Fábián Adrián (1979-)
   Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban / Fábián Adrián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 182 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 173-182.
ISBN 978-963-9950-50-4 fűzött : 3480,- Ft
Magyarország - közigazgatás - közalkalmazott - munkajog - vezető alkalmazott
35.08(439) *** 35(439) *** 349.2(439) *** 65.012.4(439)
[AN 3364521]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2012.
Fekete Balázs (1980-)
   A modern jogösszehasonlítás paradigmái : kísérlet a jogösszehasonlítás történetének új értelmezésére / Fekete Balázs. - Budapest : Gondolat, 2011. - 246 p. ; 23 cm. - (Diké, ISSN 2063-2401)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-693-356-2 fűzött : 2800,- Ft
összehasonlító jog - jogtörténet
340.5(091)
[AN 3365968]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2012.
Frivaldszky János (1969-)
   A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei / Frivaldszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 289 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-305-6 fűzött : 2600,- Ft
jogfilozófia
34.01
[AN 3364711]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2012.
Füzes János (1948-)
   Róluk van szó? / Füzes János ; [... kiad. a DDRFK]. - Pécs : DDRFK, [2011]. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - cigányság - újságíró - szakképzés - esélyegyenlőség - ezredforduló
342.722(439) *** 316.347(=914.99)(439)"200" *** 070 *** 377
[AN 3365100]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2012.
Hautzinger Zoltán (1973-)
   A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai / Hautzinger Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 192 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-62-7 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - katonai büntetőjog - büntetőeljárás - eljárásjog
344.2(439)
[AN 3365050]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2012.
   Jogi segédlet a pedagógusokra vonatkozó munkaügyi szabályokhoz : [a 2011. szeptember 1. napján hatályos munkaügyi és közoktatási jogszabályok alapján!] / [szerk. Bíró Endre] ; [közread. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2011]. - 234 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-88965-2-0 fűzött : 3150,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Magyarország - munkajog - pedagógus - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3363841]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2012.
Kis Norbert (1972-)
   Büntetőjog / Kis Norbert, Hollán Miklós. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2011]-. - 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Magyarország - büntetőjog - tankönyv
343(439)(078)
[AN 3364575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az anyagi büntetőjog általános része : büntetőjogi ismeretek a közszolgálati szakemberképzés számára. - cop. 2011. - 269 p.
Lezárva: 2011. júl. 10. - Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 978-963-9950-63-4 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - büntetőjog - tankönyv
343.2(439)(078)
[AN 3364591] MARC

ANSEL
UTF-81543 /2012.
Kocsis Ildikó
   Hogyan éljünk túl munkaadóként? : kivezető út a munkajog dzsungeléből / Kocsis Ildikó ; [ill. Marabu]. - [Gyömrő] : Ügyvezetőképző Kft., cop. 2011. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2626-6 fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3362519]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2012.
   Konferenciák, rendezvények, szabadidős programok : útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz / [szerk. Kovács Zsuzsanna] ; [kiad. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, cop. 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5043-80-2 fűzött
esélyegyenlőség - akadálymentesítés - fogyatékos - rendezvény
342.722(439)(036) *** 364.65-056.2/.3(439)(036) *** 061.7
[AN 3364438]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2012.
   Magister scientiae et reipublicae : ünnepi tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére 70. születésnapja alkalmából : liber amicorum studia G. Máthé septuagenario dedicata / [szerk. Rácz Lajos]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2011. - 271 p. : ill. ; 25 cm. - (Pro publico bono publicationes facultatis, ISSN 2062-8978 ; 2.). (Libellus aureus, ISSN 2063-0697 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-52-8 kötött
jogtudomány - államjog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 342 *** 012Máthé_G.
[AN 3365089]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2012.
Pálné Kovács Ilona (1954-)
   Local governance in Hungary, the balance of the last 20 years / by Ilona Pálné Kovács. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2011. - 41 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 83.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-9899-39-1 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - regionális politika - rendszerváltás - ezredforduló
352(439)"199/200" *** 332.14(439)"199/200"
[AN 3363695]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2012.
   The refugee law reader : cases, documents and materials / ed.-in-chief Maryellen Fullerton ; [publ. by the Hungarian Helsinki Committee]. - 6. ed. - Budapest ; Dublin : Hung. Helsinki Comm., 2011. - 223 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89380-5-3 fűzött
menedékjog
341.43
[AN 3370278]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2012.
Tálné Molnár Erika
   Munkajogi változások, 2011-2012 / kész. Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, 2011. - 28 fol. ; 21 cm
Borítócím: Munkajogi megoldások első kézből
Fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3365553]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2012.
Tanka Endre (1940-)
   Nem én kiáltok, a föld dübörög.. : a nemzeti megmaradás programja a földről és a vizekről / Tanka Endre, Molnár Géza. - Budapest : Kairosz, 2011. - 418 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-385-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - földbirtok - mezőgazdasági politika - vízgazdálkodás - ezredforduló
347.235(439) *** 338.43(439)"200" *** 556.18(439)
[AN 3360821]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2012.
Varga Csaba (1941-)
A bírói ténymegállapítási folyamat természete (angol)
   Theory of the judicial process : the establishment of facts / Csaba Varga ; [transl. by Csaba Varga ..., Imre Móra]. - 2. ed. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - VIII, 308 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-223-3 fűzött
bírósági ítélet
347.934 *** 340.132.6
[AN 3366045]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2012.
Zétényi Zsolt (1941-)
   A Szent Korona vonzásában : Zétényi Zsolttal beszélget Molnár Pál. - Budapest : Kairosz, 2011. - 120 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 50.)
ISBN 978-963-662-470-5 fűzött : 1500,- Ft
Zétényi Zsolt 1941-
Magyarország - jogász - politikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
34(439)(092)Zétényi_Zs.(047.53) *** 32(439)(092)Zétényi_Zs.(047.53)
[AN 3361079]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1552 /2012.
Atkinson, Rick
An army at dawn (magyar)
   Hajnali hadsereg : az észak-afrikai háború, 1942-1943 : [a Liberation-trilógia 1. kötete] / Rick Atkinson ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 788 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 739-768.
ISBN 978-963-689-490-0 kötött : 4990,- Ft
Észak-Afrika - csata - hadtörténet - második világháború
355.48(61)"1942/1943" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3361815]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2012.
Babusa Mihály
   Vadászgépek, bombázók, lopakodók : a légi hadviselés fegyverei / [írta Babusa Mihály]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 47 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-288-4 kötött
vadászrepülőgép - bombázó repülőgép
623.746.4(100) *** 623.746.2(100)
[AN 3363032]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2012.
Gőgh Gábor
   A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája, 1920-1945 / Gőgh Gábor, Monostori Péter. - [Budapest] : Szerzők, [2011]. - 535 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 535.
Kötött : 25000,- Ft
 (hibás ISBN 976-615-5173-07-5)
Magyar Királyi Testőrség
Magyarország - testőrség - két világháború közötti időszak - fényképalbum
355.318.1(439)"1920/1945"(084.12)
[AN 3363029]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2012.
Kraft Péter
   Harci kocsik, tankok, katonai robotok : a szárazföldi hadviselés fegyverei / [írta Kraft Péter]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-286-0 kötött
páncélozott harci jármű
623.438(100)
[AN 3363027]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2012.
Mania, Hubert (1954-)
Kettenreaktion (magyar)
   Láncreakció : az atombomba története / Hubert Mania ; [ford. Béresi Ákos]. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 978-963-244-310-2 kötött : 3750,- Ft
Egyesült Államok - tudománytörténet - atomfizika - nukleáris haditechnika - atombomba - második világháború
623.454.8(73)"1945" *** 539.1(100)"189/194" *** 355.014.1(73)
[AN 3364268]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2012.
Udvari Imre (1895-1917)
   "Győzni vagy meghalni!" : Udvari Imre kéthelyi tizedes levelei a frontról, 1915-1917 / [főszerk. ... Kiss Kálmán]. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2011. - 165 p. : ill. ; 29 cm. - (Marcali helytörténeti füzetek, ISSN 1217-7865 ; 41.)
A levelek fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 164. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2808-6 fűzött
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - első világháború - levelezés - történelmi forrás
355.48(439)"1914/1918"(093) *** 355(439)(092)Udvari_I.(044)
[AN 3362399]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1558 /2012.
   Hogyan legyél nyereséges 2012-ben? : mit csinálj másképp, hogy ne csak talpon maradj, de növekedj is? : vállalkozók évkönyve 2012 / [szerk. Vomberg Krisztina]. - [Budakalász] : Paga Consulting Kft., [2011]. - 237 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2729-4 fűzött
vezetés - vezetéslélektan - siker
65.013 *** 65.012.4
[AN 3365768]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1559 /2012.
   Áfa ellenőrzés és tervezés gyakorlati kérdései : az Adózás Európában - V. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / Csátaljay Zsuzsanna [et al.] ; [közread. a] Moklasz, Penta Unió. - Pécs : Moklasz : Penta Unió, 2011. - 109 p. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. jún. 9-10. között rendezték
ISBN 978-963-89210-4-8 fűzött
Európa - Magyarország - forgalmi adó - adóztatás - adóellenőrzés
336.22(4) *** 336.2.026(4) *** 336.2.027(4)
[AN 3363862]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2012.
   Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés : tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára / szerk. Mezei Cecília, Bakucz Márta ; [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2011. - 508, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-401-5 kötött
Magyarország - Európa - regionális gazdaság - vidékfejlesztés - mezőgazdaság - emlékkönyv
332.1(439) *** 338.43(439) *** 711.1(4)
[AN 3365168]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2012.
Aubert Antal (1952-)
   Turizmus trendek és térszerkezet Magyarországon / Aubert Antal ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Pécs : PTE TTK : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 143 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-142.
ISBN 978-963-642-398-8 kötött
Magyarország - turizmus - régió - kistérség - ezredforduló - esettanulmány
338.48(439)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 3365237]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2012.
Belsky, Scott
Making ideas happen (magyar)
   A megvalósítás : hogy az ötlet valóra váljon / Scott Belsky ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-069-0 kötött : 3900,- Ft
üzleti élet - siker - kreativitás
658.1 *** 65.012.4 *** 159.928.238
[AN 3365490]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2012.
Burg, Bob
Go-givers sell more (magyar)
   Az adakozók mindig többet értékesítenek / írta Bob Burg és John David Mann ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, cop. 2011. - 147 p. ; 23 cm. - (Értékesítési észjárás sorozat, ISSN 2062-8234 ; 3.)
ISBN 978-963-89384-1-1 fűzött : 2990,- Ft
eladás - üzleti élet - lélektan
658.8 *** 65.011.1 *** 65.013
[AN 3363020]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2012.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Innovation and cooperation networks in Hungary / by Zoltán Csizmadia, András Grosz. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2011. - 39 p. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 85.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-43-8 fűzött
Magyarország - innováció - társadalmi kapcsolat - gazdaságszociológia
330.341.1 *** 316.47 *** 316.334.2(439)
[AN 3363708]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2012.
Dobronyi Tamás (1979-)
   Klasztermenedzsment : Magyarország / Dobronyi Tamás, Halmos László, Somosi Éva. - Budapest : Complex, 2011. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-295-145-4 fűzött
Magyarország - projektmenedzsment - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés
334.752 *** 65.012.2 *** 332.1(439)
[AN 3364739]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2012.
Katona Klára
   A vállalatgazdaságtan alapjai / Katona Klára. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-361-644-4 fűzött : 2000,- Ft
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3366185]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2012.
Kocsi Ilona
   Rém? Álom? Kapitalizmus! : mi jön a válság után? / Kocsi Ilona ; [karikatúrák Jókó Csaba]. - Budapest : Alinea, cop. 2011. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-75-9 fűzött : 2950,- Ft
gazdasági válság - gazdasági helyzet - ezredforduló - 21. század
338.124.4(100)"200/201" *** 338(439)"200/201"
[AN 3364415]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2012.
Levy, Justin R.
Facebook marketing (magyar)
   Facebook műhelytitkok : marketing a közösségi hálón / Pankász Balázs, Nádasdy Krisztina szerk. ; [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : PTE FEEK, [2011]. - [8], 163 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerző Levy, Justin R. - Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-642-400-8 fűzött
marketing - internet - közösségfejlesztés - piackutatás
658.8 *** 681.3.004.14 *** 316.45 *** 659.113.2
[AN 3363820]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2012.
Molnár Krisztián
   Nyereményjátékok minősítéséről és adózásáról / [szerzők Molnár Krisztián ..., Honyek Péter]. - Budapest : Saldo, 2011. - 87 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-401-2 fűzött
Magyarország - adóügy - szerencsejáték - útmutató
336.2(439)(036) *** 794.9
[AN 3361725]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2012.
   Nagy idők tanúja : emlékkönyv Horváth János kilencvenedik születésnapjára / szerk., a dokumentumokat vál. és a bibliográfiát összeáll. Farkas Judit Antónia ; [közread. a] Polgári Magyarországért Alapítvány, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoport. - Budapest : Polgári Magyarországért Alapítvány : Fidesz - M. Polgári Szövets. Országgyűlési Képviselőcsop., 2011. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-201.
ISBN 978-963-87937-2-0 kötött
Horváth János (1921-)
Egyesült Államok - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
330(73)(=945.11)(092)Horváth_J. *** 012Horváth_J.
[AN 3362893]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2012.
Némethy László (1957-)
Business exit planning (magyar)
   Váltás az üzleti életben : vállalkozások értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése / Némethy László ; [ford. Friedmann Károly]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 246 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-304-059-1 kötött : 4900,- Ft
vállalkozás - üzleti élet
658.1 *** 658.01
[AN 3365473]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2012.
   R&D cooperation between universities and enterprises / by Györgyi Barta [et al.]. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2011. - 47 p. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 84.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-9899-41-4 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - felsőoktatás
330.341.1(439) *** 378(439)
[AN 3363702]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2012.
Szabó Zoltán (1975-)
   Turisztikai és vendéglátó marketing : esettanulmány : Budavári Borfesztivál / [Szabó Zoltán, Komáromi-Gergely Anikó] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing Intézet. - Gödöllő : SZIE GTK Marketing Int., 2011. - 180 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 978-963-269-245-6 fűzött
Magyarország - turizmus - marketing - borászat - fesztivál - 21. század - statisztikai adatközlés - esettanulmány
338.48(100) *** 663.2(439) *** 061.7(439-2Bp.)"201"(083.41) *** 658.8
[AN 3363236]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2012.
Török Szilvi
   Mesterfa / Török Szilvi. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - [41] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-5023-42-2 kötött : 1850,- Ft
foglalkozás - gyermekkönyv - képeskönyv
331.54(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3361798]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1575 /2012.
Honvédszakszervezet. Kongresszus (5.) (2011) (Balatonkenese)
   Honvédszakszervezet V. Kongresszusa : 2011. november 22-23., Balatonkenese : kongresszusi dokumentáció. - [Budapest] : [Hosz], [2011]. - 96 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - honvédség - konferencia-kiadvány
331.105.44(439) *** 355(439) *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 3363655]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2012.
   Az idősgondozás kézikönyve : geriátriai szolgáltatók kézikönyve : a magyarországi idősotthonok és hospice-ok adatbázisával / [szerk. Takács Éva]. - Budapest : Geriáter Service K., [2011]. - 500 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2787-4 fűzött
Magyarország - idősgondozás - hospice-szolgálat - gerontológia - adattár
364.65-053.9(439)(035.5) *** 613.98
[AN 3362233]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2012.
Major Zsolt Balázs (1977-)
   Az eltéphetetlen gyökér : gyakorlati kapaszkodók elveszőfélben lévő családok segítőinek / Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin, Tatárné Kapus Éva ; [közread. a] ... PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. - [Budapest] : Irtó Bt. ; [Pécs] : Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg., 2011. - 293 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 978-963-08-2012-7 fűzött : 2790,- Ft
családvédelem - gyermekvédelem
364.044.24 *** 364.65-053.2/.6
[AN 3365468]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2012.
   Színházi előadások : útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz / [szerk. Kovács Zsuzsanna] ; [kiad. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, cop. 2011. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5043-79-6 fűzött
Magyarország - akadálymentesítés - esélyegyenlőség - fogyatékos - színielőadás - útmutató
364.65-056.2/.3(439)(036) *** 342.722(439)(036) *** 792.091
[AN 3364420]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1579 /2012.
   Andragógiai szöveggyűjtemény / [szerk.] Bajusz Klára, Németh Balázs. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011-. - 23 cm
felnőttnevelés - egyetemi tankönyv
374.7(100)"19" *** 374.7(075.8)
[AN 3364992]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felnőttoktatási felfogások a 20. században. - 2011. - 173 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-50-5 fűzött
felnőttnevelés - egyetemi tankönyv
374.7(075.8)
[AN 3365000] MARC

ANSEL
UTF-81580 /2012.
Baska Gabriella
   Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján / Baska Gabriella. - Budapest : Gondolat, 2011. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógiatörténeti Tanszék közleményei, ISSN 2063-238X ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-310-4 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - pedagógus - 19. század - századforduló
37(439)"18/19"
[AN 3365992]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2012.
Bertók Rózsa (1955-)
   Pedagógusetika [elektronikus dok.] / írta Bertók Rózsa. Tanulmányok az oktatás köréből / írták Bence Erika [et al.]. - Szöveg (pdf : 1.07 MB) (epub : 4.1 MB). - [Pécs] : Virágmandula, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104261. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89213-8-3 (pdf)
ISBN 978-963-89213-9-0 (epub)
pedagógus - foglalkozási erkölcs - pedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
371.12 *** 174 *** 371.3
[AN 3364695]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2012.
Budainé Balatoni Katalin
   Így tedd rá! : táncos mozgásfejlesztés az óvodában / [írta Budainé Balatoni Katalin]. - Ráckeve ; Budapest : Saramis Bt., 2011. - 112 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-06-8780-5 fűzött
táncpedagógia - óvodai nevelés - néptánc - népi játék - tanári segédkönyv - auditív dokumentum
372.879.33(072) *** 372.3(072) *** 371.38(072) *** 372.363(072) *** 793.31.02 *** 394.3-053.2(=00)(439)(072)
[AN 3361935]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2012.
Chachamu, Miriam
How to calm a challenging child (magyar)
   Hogyan vegyük rá gyerekeinket a helyes viselkedésre? : pár hasznos ötlet arra nézve, hogyan találhatunk megoldást a családi problémákra / Miriam Chachamu ; [ford. Németh Beatrix]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2011]. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (TL útmutató könyvek, ISSN 2062-915X)
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-29-3 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3360696]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2012.
Godridge, Tracey
How to be a great mum (magyar)
   Hogyan legyél nagyszerű anya egy életen át? / Tracey Godridge ; [ford. Németh Beatrix]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., cop. 2011. - 152 p. ; 24 cm. - (TL útmutató könyvek, ISSN 2062-915X)
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-28-6 fűzött : 2800,- Ft
családi nevelés - anyaság
37.018.1 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3360667]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2012.
Gombos Norbert (1970-)
   A közép- és a felsőfokú tanítóképzés fejlődése Magyarországon - a korabeli központi tantervek tükrében / Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2011. - 194 p. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 167-174.
ISBN 978-963-269-241-8 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - oktatáspolitika - történeti feldolgozás
371.13(439)(091) *** 378.637(439)(091)
[AN 3363218]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2012.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2011) (Veszprém ; Keszthely)
   2011. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2011. november 16.] : konferencia kötet / ... szerk. Sasné Grósz Annamária, Üveges Viktória ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy., 2011. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Pannon Egyetem : Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3363692]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2012.
   Iskolatörténeti képes krónika : 50 éves a fóti Garay János Általános Iskola : [1960-2010] / [főszerk. Petyerák Jánosné]. - Fót : Garay J. Ált. Isk., 2011. - 291 p. : ill., főként színes ; 31 cm + DVD
ISBN 978-963-08-2069-1 kötött
Garay János Általános Iskola (Fót)
Fót - általános iskola - iskolatörténet - fényképalbum - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Fót)(091)
[AN 3362979]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2012.
Lendvai Ernőné
   "Hajdináné rokona, téged hívlak táncba..." : néptánctanítás a pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában, 1956-1990 / Lendvai Ernőné. - Pápa : Erkel F. Ének-Zenei Ált. Isk., 2011. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1900-8 fűzött
Pápa - néptánc - táncpedagógia - általános iskola - 20. század
372.879.33 *** 373.3(439-2Pápa)"1956/1990"
[AN 3362215]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2012.
Montágh Imre (1931-1986)
   Gyakori beszédhibák a gyermekkorban / Montágh Imre, Montághné Riener Nelli, Vinczéné Bíró Etelka ; [a grafikákat Farkas Éva ... kész.]. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-346-989-7 fűzött : 2300,- Ft
logopédia
376.36 *** 616.89-008.434-053.2
[AN 3367328]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2012.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János ill.]. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 57 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-346-326-0 fűzött : 1900,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
376.36 *** 087.5
[AN 3366869]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2012.
   "Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot" : a nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl : nemzetközi konferencia : 2011. november 16-17., ... Eger ... / [szervezők a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa etc.]. - [Eger] : [EKF], [2011]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
Közread. a Eszterházy Károly Főiskola
Fűzött
Magyarország - Közép-Európa - felsőoktatás - nemzetiség - oktatásügy - határon túli magyarság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
376.7(4-11)"200" *** 376.7(439)"200" *** 378(4-11)"200" *** 378.014.5(439)"200" *** 061.3(439-2Eger) *** 378.014.3(4-11)"200" *** 316.347(=945.11)(4-11)"200"
[AN 3363765]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2012.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan tanári kézikönyv : tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2011. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87133-1-5 fűzött : 1365,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 371.322.6(072)
[AN 3367593]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2012.
   Ötven év képekben / [... összeáll. Drégelyi Kiss Endre et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem. - Kaposvár : KE, [2011]. - 148 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9821-39-2 kötött
Kaposvári Egyetem
Kaposvár - egyetem - agrártudomány - fényképalbum
378.663(439-2Kaposvár)(084.12)
[AN 3365261]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2012.
Rácz Ferenc
   Szépen, érthetően, kulturáltan magyarul! : beszédfejlesztő kézikönyv / Rácz Ferenc. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2011. - 110 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-9955-27-1 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3330758]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2012.
Rakaczkiné Tóth Katalin (1947-)
   A nevelés elméleti és gyakorlati kérdései / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2011. - 132 p. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-240-1 fűzött
neveléselmélet - nevelés - egyetemi tankönyv
37.01(075.8) *** 37.03(075.8)
[AN 3363209]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2012.
Széchenyi Kinga (1941-)
   Si Deus pro nobis, quis contra nos? : Széchenyi Kinga tanár-műfordító-szobrásszal beszélget Csernóczky Judit. - Budapest : Kairosz, 2011. - 109 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 51.)
ISBN 978-963-662-492-7 fűzött : 1500,- Ft
Széchenyi Kinga (1941-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Széchenyi_K.(047.53)
[AN 3361072]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2012.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2011)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar / [szerk. Csomai Roland Norbert]. - [Gödöllő] : [SZIE], 2011. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-119-0 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3364158]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2012.
   A tanulás szabadsága Magyarországon : alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak / [szerk.] Klein Sándor, Soponyai Dóra. - Budapest : Edge 2000, 2011. - 721 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 978-963-9760-15-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - alternatív nevelés - alternatív iskola - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - didaktika - ezredforduló
371.4 *** 373.3(439)"200" *** 373.54(439)"200" *** 371.3
[AN 3365273]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2012.
   Tett : tehetség, elkötelezettség, tudás, tradíció / [közread. a] ZSKF. - Budapest : ZSKF, 2011-. - 23 cm
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
378.184 *** 082.1
[AN 3374012]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból / szerk. Szatmári Péter és Schottner Krisztina. - 2011. - 413 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-47-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3370866] MARC

ANSEL
UTF-81600 /2012.
Vekerdy Tamás (1935-)
   És most belülről.. ; Álmok és lidércek / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, cop. 2011. - 412 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-043-5 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 3361183]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1601 /2012.
Bánhidi Miklós (1957-)
   Sportföldrajz / Bánhidi Miklós. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 223 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-49-8 fűzött : 3980,- Ft
sport - leíró földrajz
796(100) *** 913(100)
[AN 3364535]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2012.
Bársony István (1855-1928)
   Árnyak az éjszakában / Bársony István ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-154-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3365478]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2012.
Csörgő Judit
   Részecskés kártyajáték : elemi részecskék játékosan / [Csörgő Judit, Török Csaba, Csörgő Tamás]. - 2. kiad. - Visznek : Csörgő és Tsai Kft., cop. 2011. - 94 p. : ill., főként színes ; 15 cm + 68 kártya
Dobozban
ISBN 978-963-89242-0-9 fűzött
kártyajáték - részecskefizika
794.4 *** 539.12
[AN 3366653]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2012.
Grylls, Bear (1974-)
Living wild (magyar)
   A vadon törvényei : a túlélés és felderítés kézikönyve / Bear Grylls ; [ill. Patrick Mulrey ...] ; [ford. Homok Szilvia]. - [Budapest] : Jaffa K., cop. 2011. - 267 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-73-8 fűzött : 3490,- Ft
természetjárás - táborozás
796 *** 379.8
[AN 3364282]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2012.
Kiss Erzsébet
   Novák Ferenc, a biciklikirály : egy kézzel a fél világon át / Kiss Erzsébet. - Debrecen : [Kiss E.], 2011. - 224 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2771-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318)
Novák Ferenc (1931-)
Magyarország - sportoló - mozgássérült - kerékpársport - 20. század - 21. század - memoár
796.6(439)(092)Novák_F.(0:82-94) *** 796-056.26(439)(092)Novák_F.(0:82-94)
[AN 3360896]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2012.
Kurta János
   A gyulai városi nagypályás labdarúgás története, 1948-2011 / Kurta János, Kurtáné Cselei Ágnes. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2011. - 87, [72] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9792-18-0 fűzött
Gyula - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Gyula)(091)
[AN 3363180]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2012.
Mérő Csaba (1979-)
   Gó 24 leckében / Mérő Csaba. - Budapest : Scolar, 2011. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-299-0 fűzött : 2950,- Ft
társasjáték
794.257
[AN 3360639]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2012.
Misur Tamás
   500 hihetetlen történet a Formula-1 világából / [a történeteket Misur Tamás gyűjt.]. - Budapest : Aréna 2000, 2011. - 159 p. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-9974-57-9 kötött : 1990,- Ft
sporttörténet - autósport
796.71(100)(091)(089.3)
[AN 3364298]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2012.
Nagy János (1967-)
   Hogyan válasszak sportágat? : [lexikon] / Nagy János. - 2. kiad. - Budapest : SportVital : Kossuth, 2011. - 767 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-0647-3 kötött : 12490,- Ft
sport
796
[AN 3360772]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2012.
Simkó Gyula
   Szívemben Afrika : egy vadász naplója / Simkó Gyula ; [Tóvári János fotó]. - [Budapest] : ImmoSensus Kft., cop. 2011. - 207 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-2805-5 kötött : 4990,- Ft
Afrika - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94)
[AN 3363005]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2012.
Szöllősi György (1977-)
   Puskás / Szöllősi György. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Ringier, cop. 2011. - 229, [3] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [231].
ISBN 978-963-7714-41-2 kötött : 8900,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Puskás_F.
[AN 3370274]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1612 /2012.
   2011 - a Család éve : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2011-2012 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2011]. - 52 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88650-3-8 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439)"2011/2012"
[AN 3363707]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2012.
Aknai Tamás (1945-)
   Deltatáj : egyetemes művészettörténet mindenkinek, 1980-2000 / Aknai Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 416 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9310-96-4 fűzött : 5980,- Ft
művészettörténet - 20. század - ezredforduló
7(100)"198/199"
[AN 3365137]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2012.
Barakonyi Szabolcs (1976-)
   Confrontation / Szabolcs Barakonyi ; [text Veronika Munk]. - Budapest : Barakonyi Sz., cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 16 cm
Angol és francia nyelven
Fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század
77.04(439)(092)Barakonyi_Sz.
[AN 3364143]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2012.
Borremans, Michaël (1963-)
   Szakállat enni : [Műcsarnok, ... Budapest] : [2011. május 14 - június 16.] = Eating the beard : 14 May - 26 June, 2011 / Michaël Borremans ; [kurátor ... Petrányi Zsolt]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2011. - [20] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Belgium - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(493)(092)Borremans,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3364060]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2012.
Edwards, Betty (1926-)
Drawing on the artist within (magyar)
   Jobb agyféltekés művész : a kreativitás fejlesztésének ösztönző, gyakorlatias kézikönyve / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - IX, 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-132-8 fűzött : 2950,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - művészetpszichológia
741.02 *** 159.9
[AN 3365970]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2012.
   Experimental landscape / [concept by Colin Foster] ; [publ. by the Doctoral School of the Faculty of Music and Visual Arts Univ. of Pécs]. - [Pécs] : Doctoral School of the Fac. of Music and Visual Arts Univ. of Pécs, 2011. - [61] p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-642-386-5 kötött
land art - fényképalbum
7.037 *** 73/76(100)
[AN 3365164]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2012.
Fotóművészeti Nyári Egyetem (2011) (Veszprém)
   Fotóművészeti Nyári Egyetem : Veszprém, 2011 / [... szerk. Győri Lajos] ; [rend., közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2011. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88569-3-7 kötött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3370814]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2012.
Galsi Zoltán
   A törökszentmiklósi Kálvária kegytemplom története / Galsi Zoltán ; [közread. a] Városvédő és -szépítő Egyesület. - Törökszentmikós : Városvédő és -szépítő Egyes., 2011. - 111 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88109-2-2 kötött
Törökszentmiklós - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Törökszentmiklós)(092)
[AN 3366665]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2012.
Gedai István (1934-)
   Keresztény értékrend és a nemzet múzeuma : Gedai Istvánnal beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2011. - 88 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 93.)
ISBN 978-963-7510-67-0 fűzött : 1500,- Ft
Gedai István (1934-)
Magyarország - muzeológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
069(439)(092)Gedai_I.(047.53)
[AN 3361069]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2012.
Haarberg, Erlend (1966-)
   Iceland : land of contrasts / [photos] Erlend Haarberg, Orsolya Haarberg ; [text] Unnur Jökulsdóttir. - Budapest : Geographia, 2011. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 26x26 cm
ISBN 978-615-5105-11-1 kötött
Izland - természeti környezet - fényképalbum
77.04(481)(092)Haarberg,_E. *** 502(491.1)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bozsér_O.
[AN 3361316]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2012.
Jószai Attila (1976-)
   Regionális politika / Jószai Attila ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék, [E-Goverment Alapítvány]. - Budapest : BCE Közigazgatástud. Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tansz. : E-Goverment Alapítvány, 2011-. - 24 cm
Magyarország - területfejlesztés - urbanisztika - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
711.1(439) *** 911.375(439) *** 332.14(439)
[AN 3370104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hazai területfejlesztés és intézményrendszere. - Utánny. - 2011. - 277 p. : ill., részben színes
A megjelenési év a címoldalon: 2007, a borítófedélen: 2008. - Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-963-9753-04-4 * fűzött : 2850,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9753-04-0)
Magyarország - területfejlesztés - urbanisztika - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
711.1(439) *** 911.375(439) *** 332.14(439)
[AN 3370106] MARC

ANSEL
UTF-81623 /2012.
   Képvisszaélések : Kortárs Magyar Fotográfia Biennálé 2011 / [kurátor Lowas Péter] ; [... szerk. ... Harnóczy Örs] ; [kiad. a Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány]. - [Pécs] : Kortárs M. Fotográfia Alapítvány, [2011]. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Pécsett, 2011. szept. 30 - okt. 27. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88202-2-8 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3365122]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2012.
Kolos Réka
   Tér - idő : Blaise Simon Balázs regényalbuma / Kolos Réka. - [Budapest] : Aduprint, cop. 2011. - 192 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-2328-9 fűzött
Simon, Blaise (1938-)
Franciaország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(44)(=945.11)(092)Simon,_B.
[AN 3364335]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2012.
Kovács Tamás László (1964-)
   Vázlatkönyv = Sketchbook / Kovács Tamás László ; Fábián László utószavával. - [Budapest] : [Hanga K.], [2011]. - 69 p. : ill. ; 20x20 cm
Az utószó német, héber, orosz és francia nyelven is
ISBN 978-963-88347-6-8 fűzött
Magyarország - művészetesztétika - grafikus - idézetgyűjtemény - rajz
7.01(0:82-84) *** 741(439)(092)Kovács_T._L.
[AN 3361883]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2012.
   Kövekbe épített hitvallás : a nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom = Confession of stones and living stones = Poslanie kameňov a živých kameňov = Glaubensbekenntnis der Steine und der lebendigen Steine / [szerk. Sallai Gábor] ; [közread. a] Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 2011. - 232 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2369-2 kötött
Nyíregyháza - templom - evangélikus egyház
726.54(439-2Nyíregyháza) *** 284.1(439-2Nyíregyháza)
[AN 3362384]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2012.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Organikus építészeti útikönyv / Makovecz ; [... Dénes György szerk.]. - [Budapest] : [Serdian], 2011. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9431-86-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - építész - organikus építészet - 20. század - ezredforduló
72(439)(092)Makovecz_I. *** 72.01
[AN 3365879]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2012.
   Nem mi voltunk! : munkafüzet / [kiad. a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület]. - [Budapest] : FKSE, 2011. - [48] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-88935-3-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"
[AN 3364457]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2012.
Németh András, K. (1976-)
   A középkori Tolna megye templomai / K. Németh András. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 289 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 249-275.
ISBN 978-615-5001-48-2 kötött
Tolna vármegye - templom - történeti feldolgozás
726.54(439.125)(091)
[AN 3365068]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2012.
Numizmatika és a Társtudományok Konferencia (8.) (2009) (Szeged)
   A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia : Szeged, 2009. október 7-8-9. / [szerk. Nagy Ádám, Ujszászi Róbert] ; [rend., közread. a] Móra Ferenc Múzeum, Magyar Numizmatikai Társulat, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Szeged : Móra F. Múz. ; [Budapest] : M. Numizmatikai Társ. : MÉE, 2011. - 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9804-40-1 fűzött
numizmatika - konferencia-kiadvány
737 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3312015]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2012.
Soltész Ilona
   Az épületek energiahatékonysága : uniós és hazai szabályozás / Soltész Ilona, Szakács György. - Budapest : Complex, 2011. - 271 p. : ill. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 9.)
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-295-210-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - energiagazdálkodás - lakóépület - jogi szabályozás - ezredforduló
728.3 *** 620.9 *** 34:69(4-62)"200" *** 34:69(439)"200"
[AN 3364635]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2012.
Somhegyi Zoltán (1981-)
   "A kifürkészhetetlen Túlnan" : a tájkép a német romantikában / Somhegyi Zoltán. - Budapest : Kijárat, 2011. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-5160-07-3 fűzött : 2000,- Ft
Németország - festészet - művészettörténet - romantika - tájkép
75.047(430)"17/18" *** 75.01(430)"17/18"
[AN 3365698]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2012.
Somos Miklós (1933-2009)
   Somos Miklós, 1933-2009. - [Budapest] : [Serdian], 2011. - 143 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-9431-87-4 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - válogatott művek
75(439)(092)Somos_M.(0:82-821)
[AN 3365794]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2012.
   Télikert : mikropop képzeletvilág a kortárs japán művészetben : [Ernst Múzeum, 2011. június 10 - augusztus 28.] / [kurátor ... Midori Matsui]. - Budapest : Ernst Múz., cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Japán - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(520)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3364104]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1635 /2012.
Bieber, Justin (1994-)
100% official Justin Bieber (magyar)
   Justin Bieber : az első lépés az öröklét felé: az én történetem : a hivatalos és eredeti életrajz / [... ford. Molnár Dávid és Vörös Beáta]. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2011. - 236, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-82-9 kötött : 3990,- Ft
Bieber, Justin (1994-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Bieber,_J.(0:82-94)
[AN 3361824]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2012.
Miklósa Erika (1971-)
   Kiskunhalastól a világhírig : Miklósa Erikával beszélget Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2011. - 117, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 87.)
ISBN 978-963-662-488-0 fűzött : 1500,- Ft
Miklósa Erika (1971-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
784.071.2(439)(092)Miklósa_E.(047.53)
[AN 3361092]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1637 /2012.
   Anyanyelvünk, közös kincsünk megőrzéséért.. : Amatőr Színjátszók Nemzetközi Találkozói, 2010-11 / [szerk. Benke Györgyné] ; [megj. a Füredi Játékszín Alapítvány ... kiadásában]. - Balatonfüred : Füredi Játékszín Alapítvány, 2011. - 176 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - amatőr művészet - színházművészet - 21. század - rendezvény
792(439)"201" *** 379.825 *** 061.7(439-2Balatonfüred)
[AN 3363675]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2012.
   Kilenc évtized a művészet vonzásában : Pirk Jánosné Remsey Ágnes (1915-2010) és a Remseyek = Nine decades in the attraction of art : Ágnes Remsey (1915-2010) and the Remseys / [... szerk. és az előszót írta ... Kopin Katalin]. - Szentendre : PMMI - Ferenczy Múz., 2011. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + 2 mell. - (PMMI - Ferenczy Múzeum kiadványai, ISSN 1589-9322 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-48-9 fűzött
Remsey Ágnes (1915-2010)
Remsey család
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - családtörténet - bábkészítés
792.97(439) *** 745.52(439)(092)Remsey_Á.
[AN 3363034]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2012.
Lőrinc Katalin (1957-)
   Martha Graham nyomában / Lőrinc Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2011. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694). (A Magyar Táncművészeti Főiskola tankönyv- és jegyzetsorozata, ISSN 1219-9109)
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-85144-3-1 fűzött
Graham, Martha (1894-1991)
Egyesült Államok - táncművész - 20. század - balett
792.82(100)"19" *** 792.82(73)(092)Graham,_M.
[AN 3370269]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2012.
Rodolfo (1911-1987)
   Bűvészkönyv / Rodolfo ; [Szitás György rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 217, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9013-7 kötött : 2490,- Ft
bűvészkedés
792.734
[AN 3361549]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1641 /2012.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 3 : olasz nyelvkönyv : közös európai referenciakeret B1 / Bernátné Vámosi Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6504-9 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3363980]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2012.
Bridges, Claire P.
   Magical world 1 : workbook / Claire P. Bridges ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2011. - 102 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-66-3 fűzött
angol nyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3363975]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2012.
Bridges, Claire P.
   Magical world 2 : workbook / Claire P. Bridges ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-67-0 fűzött
angol nyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3363989]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2012.
Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum (11.) (2010) (Piliscsaba)
   Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum : Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010 / [red. Sándor Csúcs et al.] ; [publ. Reguly Társaság]. - Piliscsaba ; [Solymár] : Reguly Társ., 2010-2011. - 9 db : ill. ; 24 cm
Rend. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvészeti Intézet Finnugor Tanszék. - Váltakozva angol, német, finn és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88954-0-0 fűzött
finnugrisztika - őstörténet - finnugorok - konferencia-kiadvány
809.45 *** 061.3(439-2Piliscsaba) *** 894.5 *** 930.8(=945)
[AN 3070908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 4., Dissertationes sectionum: Linguistica. - 2011. - 347 p.
ISBN 978-963-88954-4-8
[AN 3362727] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 5., Dissertationes sectionum et symposiorum ad linguisticam. - 2011. - 360 p.
ISBN 978-963-88954-5-5
[AN 3362738] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 6., Dissertationes symposiorum ad linguisticam. - 2011. - 318 p.
ISBN 978-963-88954-6-2
[AN 3362750] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 7., Dissertationes sectionum et symposiorum ad ethnologiam, folkloristicam et mythologiam. - 2011. - 340 p.
ISBN 978-963-88954-7-9
[AN 3362763] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 8., Dissertationes sectionum: Literatura, archeologica et historica. - 2011. - 378 p.
ISBN 978-963-88954-8-6
[AN 3362776] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 9., Opening and closing of the congress, comments on plenary papers = Otkrytie i zakrytie kongressa, kommentarii k plenarnym dokladam. - 2011. - 96 p.
ISBN 978-963-88954-9-3
[AN 3362791] MARC

ANSEL
UTF-81645 /2012.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Székely Ervin. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-956-9 kötött : 2100,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3370373]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2012.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - Átd. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 130 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-970-5 kötött : 2100,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3370369]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2012.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies, Giovanna Iannaco ; [ford.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 17. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-345-101-4 kötött : 2100,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3370347]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2012.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 12. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-345-100-7 kötött : 2100,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3370366]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2012.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - Átd. kiad., 28. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-999-6 kötött : 2100,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3370377]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők eszperantó nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth József ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-918-7 kötött : 2400,- Ft
eszperantó - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=089.2=945.11
[AN 3370375]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők görög nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kállay Gabriella ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. átd. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 157 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-345-102-1 kötött : 2400,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=774=945.11
[AN 3370362]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. utánny., átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 148 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-345-103-8 kötött : 2400,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=956=945.11
[AN 3370378]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 133 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-917-0 kötött : 2400,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=397=945.11
[AN 3370370]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2012.
Dohár Péter
   Kis angol nyelvtan / írta Dohár Péter ; ... hozzátett és elvett belőle ..., a példamondatok sokaságát alkotta Verasztó Lajos. - 21. jav., átd. kiad. - Budapest : Dover International Kft., 2011. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87447-1-5 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3367643]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2012.
Hill, David A.
   Magical world 1 : student's book / David A. Hill ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2011. - 147 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-64-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3363958]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2012.
Hill, David A.
   Magical world 2 : student's book / David A. Hill ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2011. - 141 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-65-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3363977]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2012.
Horváth Károly
   Pannon angol írásbeli feladatok : B1, B2 és C1 szint mintamegoldásokkal / Horváth Károly, Nádasi Edit, Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 126 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-09-5 fűzött : 1800,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3365988]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2012.
Husztiné Varga Klára
   Beszédfordulatok német nyelvből / [szerző Husztiné Varga Klára]. - 2. utánny. - Szeged : Maxim, 2011. - 112 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-34-4 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 3366849]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2012.
Kállay Miklós (1949-)
   Szőlészeti és borászati szótár = Dictionnaire de viticulture et d'oenologie = Dictionary of viticulture and oenology = Wörterbuch für Weinbau und Kellerei = Dizionario ampelografico ed enologico = Slovarʹ po vinogradarstvu i vinodeliû / szerk. Kállay Miklós, Lelkes Lajos. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 826 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-286-641-3 kötött : 6900,- Ft
szőlészet - borászat - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=00 *** 634.8 *** 663.2
[AN 3365500]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2012.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási gyakorlatok tizenéveseknek a mindennapokhoz és az angol szóbeli nyelvvizsgákhoz / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 175 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-77-8 fűzött : 2300,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3369961]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2012.
Tänzer, Harald
Lerntraining (magyar)
   Learntraining - német nyelvtan / [szerzők Harald Tänzer, Madeleine Willing]. - 2. utánny. - Szeged : Maxim, 2011. - 215 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Lerntraining - német nyelvtan
ISBN 978-963-9624-31-3 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3369965]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1662 /2012.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-346-988-0 fűzött : 2300,- Ft
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 3367301]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2012.
Vivaut, Alex
Más allá de los dragones (magyar)
   A sárkányokon túl : Christopher Paolini varázslatos világa : a legenda folytatódik / Alex Vivaut ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2011. - 97 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9299-8 fűzött : 2900,- Ft
Paolini, Christopher (1983-)
Egyesült Államok - író - 21. század - interjú
820(73)(092)Paolini,_C.(047.53)
[AN 3360796]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1664 /2012.
Bárdos József (1949-)
   Arany János körül / Bárdos József ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Nagykőrös ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2012. - 154 p. ; 14 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-83-9 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Arany_J.
[AN 3365594]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2012.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Aki hitét veszti, elmerül : báró Eötvös József katolicizmusa / Bartusz-Dobosi László. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 242 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-226.
ISBN 978-963-662-496-5 fűzött : 3000,- Ft
Eötvös József (1813-1871)
Magyarország - író - politikus - 19. század - vallásosság
894.511(092)Eötvös_J. *** 32(439)(092)Eötvös_J. *** 248.3
[AN 3360927]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2012.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Levelek, 1916-1968 / Hamvas Béla ; [szerk. Danyi Zoltán]. - [Budapest] : Medio, cop. 2011. - 457 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 25.)
ISBN 978-963-9240-48-3 kötött
Magyarország - író - irodalmi élet - levelezés - 20. század
894.511(092)Hamvas_B.(044) *** 894.511(091)"19"(044)
[AN 3366662]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2012.
Komáromi Gabriella (1941-)
   Lázár Ervin élete és munkássága / Komáromi Gabriella. - Budapest : Osiris, 2011. - 391 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 351-381.
ISBN 978-963-276-211-1 kötött : 2980,- Ft
Lázár Ervin (1936-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Lázár_E.
[AN 3364114]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2012.
   Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában / [szerk. Boros Oszkár, Érfalvy Lívia és Horváth Kornélia]. - Budapest : Ráció, 2011. - 361 p. ; 24 cm. - (Művek, értelmezések, elméletek, ISSN 2062-3828 ; 2.)
A Piliscsabán, 2009. nov. 27-28-án azonos címmel rendezett konferencia bővített és szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-17-6 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(091)-14"19/20"
[AN 3362785]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2012.
   Septempunctata : tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára / szerk. Pénzes Tiborc Szabolcs ; [kiad. a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja]. - Budapest : rec.iti, 2011. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-90-8 fűzött
magyar irodalom története - vallásos irodalom - 17. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
894.511(091)-97 *** 894.511(091)"16" *** 012Petrőczi_É.
[AN 3365036]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1670 /2012.
Ahern, Cecelia (1981-)
The book of tomorrow (magyar)
   A holnap titkai / Cecelia Ahern ; [ford. Kaskof Sára]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 378 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-177-7 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3364317]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2012.
Akunin, Boris (1956-)
Almaznaâ kolesnica (magyar)
   A gyémántszekér / Borisz Akunyin ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Európa, 2011. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9280-6 kötött : 4200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3365848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szitakötővadász : Oroszország, 1905. - 185 p.
[AN 3365859] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sorok között : Japán, 1878. - 554 p.
[AN 3365870] MARC

ANSEL
UTF-81672 /2012.
   Állati dolgok! [elektronikus dok.] : versek 1-99 éves gyerekeknek / Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (50 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6946-8 : 1990,- Ft
világirodalom - vers - hangoskönyv
82-14=945.11
[AN 3366133]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2012.
Anderson, Caroline
Christmas eve baby (magyar)
   Babát karácsonyra / Caroline Anderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 430.)
ISBN 978-963-538-258-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3362505]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2012.
Anderson, Laurie Halse
Wintergirls (magyar)
   Jégviráglányok / Laurie Halse Anderson ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-755-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3363189]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2012.
Arsenault, Emily
The broken teaglass (magyar)
   Az eltört teáspohár / Emily Arsenault ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2011. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9287-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3365933]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2012.
Auel, Jean M.
The valley of horses (magyar)
   A lovak völgye : A Föld gyermekei sorozat 2. / Jean M. Auel ; [ford. Nagyné Királyi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 652 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-456-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3366278]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2012.
Barrett, Jo
This is how it happened (magyar)
   Hát így történt : nem lávsztori / Jo Barrett ; [ford. Czibik Márta]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 323 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-401-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3363085]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2012.
Bat, Prunella
Una corona per Vicky (magyar)
   Koronát Vickynek! / Prunella Bat. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 131, [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hercegnőképző intézet ; 1.)
Ford. Hajdúné Vörös Eszter
ISBN 978-963-245-445-0 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3365606]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2012.
Bender, Aimee (1969-)
The particular sadness of lemon cake (magyar)
   A citromtorta különös szomorúsága / Aimee Bender ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 296 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-510-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3363015]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2012.
Benzoni, Juliette (1920-)
Fiora et le Magnifique (magyar)
   Fiora : a firenzei lány I. / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 375, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9093-16-4 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3370436]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2012.
Benzoni, Juliette (1920-)
Fiora et le pape (magyar)
   Fiora és a pápa : a firenzei lány III. / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 377, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9093-57-7 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3370432]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2012.
Benzoni, Juliette (1920-)
Fiora et le Téméraire (magyar)
   A vörös liliom : a firenzei lány II. / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 443, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9093-56-0 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3370440]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2012.
Birck, Jan (1963-)
Geheimagent Morris und das Geheimnis der alten Windmühle (magyar)
   Morris, a titkos ügynök : az öreg szélmalom titka : krimi-képeskönyv / Jan Birck ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, [2011]. - [42] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-319-2 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3361850]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2012.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un cerbiatto nel cuore (magyar)
   Az én Bambim / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 127 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 1.)
ISBN 978-963-245-446-7 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3361171]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2012.
Bosse, Sarah (1966-)
Weihnachten im Mühlental (magyar)
   Anna karácsonya / Sarah Bosse ; Stephan Baumann ill. - Pécs : Alexandra, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-732-4 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3364375]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2012.
Bowden, Oliver
Assassin's creed : brotherhood (magyar)
   Assassin's creed : testvériség / Oliver Bowden ; [ford. Németh Vladimir és Barta Tamás]. - Budapest : Fumax, 2011. - 470, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-35-0 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3360818]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2012.
Buck, Pearl S. (1892-1973)
Peony (magyar)
   A kínai rabszolgalány / Pearl S. Buck ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 377, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-89-6 kötött : 3670,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3363646]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2012.
Cabot, Meg (1967-)
Allie Finkle's rules for girls (magyar)
   Allie Finkle szabályai kezdő tiniknek / Meg Cabot ; [ford. Kreiszné Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2816880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Kísért a múlt. - 2011. - 246 p.
ISBN 978-963-539-754-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3362984] MARC

ANSEL
UTF-81689 /2012.
Carey, Diane (1954-)
Cauldron (magyar)
   Katlan / Diane Carey ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 319 p. ; 20 cm
keretcím: Aliens
ISBN 978-963-497-224-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3360833]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2012.
Carter, Philip (1949-)
Altar of bones (magyar)
   A csontoltár / Philip Carter ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-505-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3363009]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
Falling for you again (magyar)
   Parázsló ősz / Gary Chapman & Catherine Palmer ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2011. - 279 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-288-071-6 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3365484]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2012.
Chopin, Kate (1850-1904)
The awakening (magyar)
   Az ébredés / Kate Chopin ; [ford. Antoni Rita]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-146-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3365393]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2012.
Clancy, Tom (1947-)
Dead or alive (magyar)
   Élve vagy halva / Tom Clancy ; Grant Blackwood közrem. ; [ford. Gazdag Diana]. - Budapest : Ulpius-ház Kvk., 2011. - 764 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-411-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3365436]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2012.
Coben, Harlan (1962-)
Long lost (magyar)
   Vér a véremből / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-82-0 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3360875]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2012.
Collins, Suzanne
Catching fire (magyar)
   Futótűz / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2010. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-97-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3367570]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2012.
Collins, Suzanne
Mockingjay (magyar)
   A kiválasztott / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-53-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3364246]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2012.
Colter, Cara
Snowbound bride-to-be (magyar)
   A nagy karácsonyi álom / Cara Colter ; [... ford. Kemény Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 499.)
ISBN 978-963-538-262-0 fűzött : 599 Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3362961]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2012.
Condie, Ally
Matched (magyar)
   Matched : egymáshoz rendelve : [a trilógia első kötete] / Ally Condie ; [ford. Balogh Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 337 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-539-751-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3363008]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2012.
   Csodaszép mesék / Grimm, Andersen, Perrault ; [ill. Eduardo Trujillo, Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2011. - 351, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-445-294-2 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3365027]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2012.
Darcy, Lilian
Long-lost son (magyar)
   Az elveszett fiú / Lilian Darcy ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 431.)
ISBN 978-963-538-259-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3362528]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2012.
Davidson, MaryJanice
Undead and unwed (magyar)
   Egy haláli szingli meséi : Betsy királynő sorozat 1. / MaryJanice Davidson ; [ford. Beviz Boglárka]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2011. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-421-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3361112]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2012.
Davys, Tim
Tourquai (magyar)
   A lefejezett keselyű rejtélye / Tim Davys ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 272 p. ; 21 cm
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3365981]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2012.
Despain, Bree (1979-)
The lost saint (magyar)
   The lost saint : fehér farkas / Bree Despain ; [ford. Görgey Etelka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 343 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-528-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-465-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3361104]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2012.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3367697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Lara és a szürke kanca. - 2011. - 114 p.
ISBN 978-963-9708-93-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3367700] MARC

ANSEL
UTF-81705 /2012.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
   Alexandre Dumas összes D'Artagnan története. - [Szeged] : Szukits, 2003-[2011]. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-497-004-4
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1063441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Bragelonne vicomte vagy Tíz évvel később / [ford. Színi Gyula]. - cop. 2011. - 928, [7] p.
ISBN 978-963-497-221-1 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3360648] MARC

ANSEL
UTF-81706 /2012.
Eriksson, Kjell H. (1953-)
Prinsessan av Burundi (magyar)
   Burundi hercegnője / Kjell Eriksson ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2011. - 319 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-049-6 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3361555]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2012.
Fateev, Andrej Mihajlovič (1814-1866)
   Világostól - Krímig : egy magyarbarát orosz huszártiszt emlékeiből / Andrej Fatyejev ; [ford. Horváth Iván, Zsatkovics Kálmán]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 415 p., [7] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-51-9 fűzött : 2890,- Ft
Oroszország - orosz irodalom - katonaélet - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - memoár - válogatott művek
882-821=945.11 *** 943.9"1849"(093) *** 355(47)"18"(0:82-821)
[AN 3360856]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2012.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Crescendo (magyar)
   Crescendo / Becca Fitzpatrick ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 389 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-529-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-416-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3360806]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2012.
   Fiúmesék / [rajz. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 354, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-255-3 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3366756]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2012.
Folco, Michel (1943-)
La jeunesse mélancolique et très désabusée d'Adolf Hitler (magyar)
   Adolf Hitler sanyarú ifjúsága / Michel Folco ; [ford. Pataki Pál]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2011. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-85-8 fűzött : 3590,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - francia irodalom - történelmi személy - 20. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 943.0(092)Hitler,_A.(0:82-31)
[AN 3362113]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2012.
Foxley, Janet
Muncle trogg (magyar)
   Fikarc és az óriások / Janet Foxley ; Steve Wells rajz. ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2011. - 204, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-048-9 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3361218]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2012.
Freund, Peter (1952-)
Sinkkâlion (magyar)
   Sinkkâlion : a sors kardja / Peter Freund ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., cop. 2011. - 478 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-30-7 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3361426]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2012.
Fuentes, Norberto (1943-)
La autobiografía de Fidel Castro (magyar)
   Fidel Castro önéletrajza : regény / Norberto Fuentes. - Pécs : Alexandra, 2011. - 572, [3] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-297-741-6 kötött
Castro, Fidel (1926-)
Kuba - kubai irodalom - politikus - 20. század - ezredforduló - életrajzi regény
860-312.6(729.1)=945.11 *** 32(729.1)(092)Castro,_F.(0:82-312.6)
[AN 3361381]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2012.
Gedge, Pauline (1945-)
The king's man (magyar)
   A fáraó embere : [A kétszer született és a Látó folytatása] / Pauline Gedge ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 537 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-521-1 kötött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3362981]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2012.
Gimenez, Mark
The abduction (magyar)
   Gyerekrablás / Mark Gimenez ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-715-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3361309]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2012.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Gli incantevoli giorni di Shirley (magyar)
   Fairy Oak : Shirley varázslatos napjai / [Elisabetta Gnone] ; [ford. Lénárd Csilla] ; [... illusztrációit kész. Alessia Martusciello és Roberta Tedeschi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 263, [2] p., [32] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-524-2 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3361207]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2012.
Gregory, Jill
The illumination (magyar)
   Ragyogás / Jill Gregory és Karen Tintori ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-193-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3360726]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2012.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Titkos műveletek. - cop. 2011. - 421 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-201-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3359863] MARC

ANSEL
UTF-81719 /2012.
Gulik, Robert van (1910-1967)
The Chinese gold murders (magyar)
   Az elhagyott templom titka / Robert van Gulik ; [ford. Upor László]. - Budapest : Sorozat Kv., 2011. - 313 p. ; 19 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-89421-5-9 fűzött
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3361231]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2012.
Gulik, Robert van (1910-1967)
The lacquer screen (magyar)
   A faragott paraván rejtélye / Robert van Gulik ; [ford. Upor László]. - Budapest : Sorozat Kv., 2011. - 251 p. ; 19 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-8942-16-6 fűzött
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3361245]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2012.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Bloody bones (magyar)
   Véres csontok / Laurell K. Hamilton ; [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - Budapest : Agave Kv., 2011, cop. 2004. - 397 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 5.)
ISBN 978-615-504-965-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3366130]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2012.
Harris, Joel Chandler (1845-1908)
   Rémusz bácsi színes meséi / Joel Chandler Harris ; [vál. és ford. Varró Zsuzsa] ; [Csics Emese rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 56, [6] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-539-759-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3364599]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2012.
Harrison, Noëlle (1967-)
The adulteress (magyar)
   A házasságtörő / Noëlle Harrison ; [ford. Listár Eszter]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-88-9 kötött : 3670,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3363173]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2012.
Heyer, Georgette (1902-1974)
The reluctant widow (magyar)
   Különös özvegység / Georgette Heyer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-427-6 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3363126]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2012.
Iggulden, Conn (1971-)
The conqueror (magyar)
   A hódító / Conn Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2010]-. - 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3211449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az ezüst birodalom / [ford. Bihari György]. - cop. 2011. - 488 p. : ill.
ISBN 978-963-689-513-6 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3362995] MARC

ANSEL
UTF-81726 /2012.
Jacobson, Howard
The Finkler question (magyar)
   A Finkler-kérdés / Howard Jacobson ; [ford. Karetka Zsófia]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-45-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3359884]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2012.
James, Eloisa
Fool for love (magyar)
   Bolond szerelem / Eloisa James ; [ford. Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2011]. - 317 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-336-9 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3361230]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2012.
James, Rebecca (1970-)
Beautiful malice (magyar)
   Gyönyörű bajkeverő / Rebecca James ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-175-3 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3361603]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2012.
James, Susanne
The playboy of Pengarroth Hall (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / Susanne James ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 500.)
ISBN 978-963-538-260-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3362962]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2012.
Jordan, Nicole (1954-)
To desire a wicked duke (magyar)
   Az ördögi herceg / Nicole Jordan ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig]. - Budapest : Victoria, cop. 2011. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-50-3 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3365452]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2012.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Mass effect : retribution (magyar)
   Mass effect : megtorlás / Drew Karpyshyn ; [ford. Tuza Veronika és Molnár Máté]. - [Budapest] : Tuan, 2011. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-26-0 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3361061]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2012.
   Kedvenc meséim / [Marifé González rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 354, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-257-7 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3366781]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2012.
Kemeny, Tomaso (1938-)
   A vízözön mondja : válogatott versek / Tomaso Kemeny ; ... összeáll. Szkárosi Endre ; [... Szkárosi Endre, ... Kiss Irén ... és Barna Imre ford.]. - Budapest : M. Műhely, 2011. - 115, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-7596-72-8 fűzött : 1950,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3362780]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2012.
Kent, Alison
Luv u madly (magyar)
   Kívánságlista / Alison Kent ; [... ford. Kis Z. Margit]. Karácsony a gyerekosztályon / Carol Marinelli ; [... ford. Erős László]. Cowboy a múltból / Tina Leonard ; [... ford. Karányi Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 24.)
Egys. cím: Luv u madly. Christmas on the children's ward. The cowboy from Christmas past
ISBN 978-963-538-268-2 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3362553]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2012.
Kerouac, Jack (1922-1969)
On the road (magyar)
   Úton : az eredeti tekercs / Jack Kerouac ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2011. - 482 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9294-3 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3360654]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2012.
   Kicsikről és óriásokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kiss István. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 3.)
ISBN 978-615-5028-77-9 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3361454]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2012.
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
   Épületes beszédek / Søren Kierkegaard ; [ford. Soós Anita]. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 517, [3] p. ; 21 cm. - (Søren Kierkegaard művei ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-505-7 kötött : 3400,- Ft
filozófia - dán irodalom - hit
839.8-96=945.11 *** 1(489)Kierkegaard,_S. *** 234
[AN 3365187]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2012.
Kingsbury, Karen (1963-)
Like dandelion dust (magyar)
   Mint pitypang a szélben / Karen Kingsbury ; [ford. G. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-90-2 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3363642]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2012.
   Királylányokról és királyfiakról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 2.)
ISBN 978-615-5028-76-2 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3361433]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2012.
   Kislánymesék / [rajz. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 357 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-256-0 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3366763]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2012.
Kuzneski, Chris (1969-)
The prophecy (magyar)
   A jóslat / Chris Kuzneski ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 576 p. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3363134]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2012.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Michelangelo és a halál színe : [krimi a reneszánsz korából]. - 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-304-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3362186] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Csalás Olümpiában : [krimi az ókori Görögországból]. - 2011. - 156 p.
ISBN 978-963-244-305-8 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3362227] MARC

ANSEL
UTF-81743 /2012.
Lœvenbruck, Henri (1972-)
Le syndrome Copernic (magyar)
   A Kopernikusz-szindróma / Henri Lœvenbruck ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 546 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-406-1 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3363167]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2012.
Low, Robert
The wolf sea (magyar)
   Az ordas tenger : a Felesküdöttek saga második kötete / Robert Low ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 353 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-207-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3360627]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2012.
Lucado, Max (1955-)
Punchinello and the most marvelous gift (magyar)
   A legszebb ajándék / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-82-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(73)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3362107]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2012.
Lupton, Rosamund
Sister (magyar)
   Drága Tess! / Rosamund Lupton ; [ford. Varsányi Anna]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 366 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-218-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3360691]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2012.
Matsuo Bashō (1644-1694)
Oku no hosomichi (magyar)
   Észak ösvényein : egy 17. századi japán költő verses útinaplója = Oku no hosomichi / Macuo Basó ; [az eredeti japán szöveget Utagava Hirosige fametszetei díszítik] ; szerk. és ford. Vihar Judit ; fényképezte Nagy Z. László. - [Budapest] : Vince K., cop. 2011. - 199 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-303-047-9 kötött : 2795,- Ft
Japán - japán irodalom - helyismeret - 17. század - kétnyelvű dokumentum - útleírás - haiku - album
895.6-14.02=945.11 *** 895.6-992.02=945.11 *** 908.520"16"(0:82-992)(084.1) *** 77.04(439)(092)Nagy_Z._L.
[AN 3364278]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2012.
Mead, Richelle (1976-)
Bloodlines (magyar)
   Vérvonalak : vámpírakadémia / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-54-5 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3364254]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2012.
Meier, Susan (1956-)
The magic of a family Christmas (magyar)
   Családi karácsony / Susan Meier ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 490.)
ISBN 978-963-538-125-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3362471]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2012.
Memmedquluzade, Celil (1869-1932)
   Válogatott novellák / Celil Memmedquluzade ; [... összeáll. és a bevezetőt írta Isa Hebibbeyli] ; [a fordítást ... Kenessey Mária kész.] ; [közread. ... Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége ...]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Mo. Nagykövetsége, 2011. - 132 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2652-5 fűzött
azeri irodalom - elbeszélés
894.362-32=945.11
[AN 3364918]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2012.
Meyer, Stephenie (1973-)
Breaking dawn (magyar)
   Breaking dawn : hajnalhasadás / Stephenie Meyer ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 679 p. ; 19 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-482-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3360813]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2012.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2008. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-27-4 kötött : 3480,- Ft : 13,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3366141]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2012.
Millman, Dan
The journeys of Socrates (magyar)
   Szókratész utazásai / Dan Millman ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Casparus, cop. 2011. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89405-1-3 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3364435]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2012.
   Mindenféle állatokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 1.)
ISBN 978-615-5028-75-5 kötött : 990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3361397]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2012.
Monaldi, Rita (1966-)
I dubbi di Salaì (magyar)
   Salaì kételyei : ama tolvaj, hazug, megátalkodott, feneketlen bendőjű Salaì beszámolója mestere és nevelőatyja, Lionardo piktor nyomozásáról kikerekíttetvén Boccaccio pajzán elbeszélésével és Machiavelli levelével, mely végezetül egy csapásra mindent megold / Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Todero Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 443 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-291-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-543-3 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - levélregény
850-31=945.11
[AN 3361124]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2012.
Moore, Christopher (1957-)
Lamb (magyar)
   Biff evangéliuma, aki Jézus gyerekkori haverja volt / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011, cop. 2006. - 440, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-504-964-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3366139]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2012.
Mortimer, Carole (1960-)
The yuletide engagement (magyar)
   Eljegyzés karácsonykor / Carole Mortimer ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 489.)
ISBN 978-963-538-303-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3362490]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2012.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Korolʹ, dama, valet (magyar)
   Király, dáma, bubi / Vladimir Nabokov ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2011. - 300 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9290-5 kötött : 3000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3359848]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2012.
Natsuishi Ban'ya (1955-)
   A tenger világa : 50 haiku = The world of sea : 50 haiku = Umi no sekai : 50 haiku / Nacuisi Banja ; Pápai Éva akvarelljei ; angolra ford. Nacuisi Banja és Jack Galmitz ; magyarra ford. Vihar Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 111 p. : ill., színes ; 19 cm
Borítócím: 50 haiku
ISBN 978-963-506-584-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - japán irodalom - festőművész - 21. század - haiku - többnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11=20 *** 75(439)(092)Pápai_É.
[AN 3364013]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2012.
Neill, Chloe
Some girls bite (magyar)
   A lányok olykor harapnak / Chloe Neill. - Pécs : Alexandra, 2011. - 383 p. ; 20 cm. - (Chicagoland vámpírjai ; 1.)
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-297-683-9 fűzött
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3366031]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2012.
Nikitina, Natalʹâ (1957-)
Otpusk za svoj sčet (magyar)
   Fizetés nélküli szabadság : kisregény / Natalija Nyikityina ; [ford. Katona Erzsébet]. - Budapest : Libri, 2011. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-057-8 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3365521]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2012.
Oliver, Lauren (1982-)
Delirium (magyar)
   Delírium : [a trilógia első kötete] / Lauren Oliver ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-756-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3362996]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2012.
Park, Tony (1964-)
Far horizon (magyar)
   Távoli láthatár / Tony Park ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 356 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-213-8 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3360711]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2012.
Pearson, Allison (1960-)
I think I love you (magyar)
   Azt hiszem, szeretlek / Allison Pearson ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 403 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-518-1 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3363155]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2012.
Perutz, Leo (1882-1957)
Der Meister des Jüngsten Tages (magyar)
   Az Utolsó Ítélet mestere : regény / Leo Perutz ; [ford. Tatár Sándor]. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 253 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-504-0 fűzött : 1900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3364919]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2012.
Pilcher, Robin (1950-)
The long way home (magyar)
   Hosszú az út hazáig / Robin Pilcher ; [ford. Széplaki Anita]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-508-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3364719]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2012.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Another view (magyar)
   Más szemmel / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-317-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3370157]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2012.
Pratchett, Terry (1948-)
Carpe jugulum (magyar)
   Carpe jugulum : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 409 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-9890-16-9 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3365443]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2012.
Pratchett, Terry (1948-)
The last continent (magyar)
   Kallódó kontinens : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Járdán Csaba]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 430 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-9679-96-2 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3365448]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2012.
Renard, Jules (1864-1910)
Histoires naturelles (magyar)
   Állati portrék / Jules Renard ; ford. és az előszót írta Kozma Ferenc ; Toulouse-Lautrec illusztrációival. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 141 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5079-42-9 fűzött : 1600,- Ft
francia irodalom - karcolat
840-43=945.11
[AN 3362887]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2012.
Révay, Theresa (1965-)
Tous les rêves du monde (magyar)
   A hársak felett az ég / Theresa Révay ; [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 540 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-181-4 fűzött : 3990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3364261]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2012.
Rice, Anne (1941-)
The mummy, or Ramses the damned (magyar)
   A múmia / Anne Rice ; [ford. Babits Péter]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 376 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-497-222-8 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3360653]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2012.
Rich, Roberta (1946-)
The midwife of Venice (magyar)
   A velencei bába / Roberta Rich ; [ford. Kovács Teréz Orsolya]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-87-2 kötött : 3570,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3363651]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2012.
Ridpath, Michael
66° North (magyar)
   Fagyos múlt / Michael Ridpath ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, [2011]. - 339 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-337-6 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3361246]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2012.
Robinson, Peter (1950-)
Bad boy (magyar)
   Rosszfiú / Peter Robinson ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, [2011]. - 340 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-340-6 kötött : 2800,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3361238]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2012.
Rothfuss, Patrick (1973-)
The wise man's fear (magyar)
   A bölcs ember félelme : a királygyilkos krónikája : második nap / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 996 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-519-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3363012]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2012.
Ryan, William (1965-)
The holy thief (magyar)
   A szent tolvaj / William Ryan ; [ford. Nemeskéri Luca]. - Budapest : General Press, [2011]. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-322-2 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3361874]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2012.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2011, cop. 1964. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9332-2 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3367636]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2012.
Schneider, Karla
Holly Vogeltritt (magyar)
   Cinege Mici meséje / [szöveg] Karla Schneider ; [ill.] Claudia Carls ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5028-74-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3361514]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2012.
Servant, Stéphane (1975-)
Guadalquivir (magyar)
   Tűzkeresztség / Stéphane Servant ; [Pacskovszky Zsolt fordítása]. - Budapest : Móra, 2011. - 169 p. ; 20 cm. - (Tabu könyvek, ISSN 2062-7572)
ISBN 978-963-11-9004-5 fűzött : 2190,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3361478]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2012.
Shan, Darren (1972-)
City of the snakes (magyar)
   A kígyók városa : Város-trilógia: harmadik kötet / Darren Shan ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2011. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-061-5 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 3365979]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2012.
Singh, Nalini (1977-)
Craving beauty (magyar)
   Ezeregy éjszaka / Nalini Singh ; [... ford. Scheer Emília]. Régi-új érzés / Cathleen Galitz ; [... ford. Kiss Gábor]. Házas/társak / Laura Wright ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 48.)
Egys. cím: Craving beauty. Rich man's vengeful seduction. The millionaire's miracle
ISBN 978-963-538-387-0 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
új-zélandi irodalom - angol nyelvű irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3362678]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2012.
Stilton, Geronimo
Terzo viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A szeretet ereje : harmadik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 295, [85] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-737-9 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3360668]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2012.
Stilton, Tea
Grosso guaio a New York (magyar)
   Nagy zűr New Yorkban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 178, [40] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-744-7 kötött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3364362]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2012.
Suarez, Daniel (1964-)
Daemon (magyar)
   Daemon / Daniel Suarez ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 566 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-378-1 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-312-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3361211]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2012.
Sundaresan, Indu
The feast of roses (magyar)
   Rózsaünnep / Indu Sundaresan ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 512 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-86-5 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3363639]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2012.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar) (átd. kiad.)
   Gulliver utazásai / Jonathan Swift ; átd. Elke Leger ; ill. Markus Zöller ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, cop. 2011. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-757-0 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31.04(02.053.2)=945.11
[AN 3362986]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2012.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetétekek ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2011. - 311 p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9336-0 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3366269]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2012.
Toussaint, Jean-Philippe (1957-)
Faire l'amour (magyar)
   Szerelmet űzni : regény / Jean-Philippe Toussaint ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 148 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-507-1 fűzött : 2300,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3364924]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2012.
Troisi, Licia (1980-)
Le guerre del mondo emerso (magyar)
   Égvilág / Licia Troisi. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2893311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A két harcosnő / [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - 2011. - 448 p.
ISBN 978-963-245-247-0 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3361254] MARC

ANSEL
UTF-81791 /2012.
Troisi, Licia (1980-)
La ragazza drago (magyar)
   Sárkánylány / Licia Troisi ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2010-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3075358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Aldibah homokórája. - 2011. - 236, [2] p.
ISBN 978-963-245-387-3 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3365524] MARC

ANSEL
UTF-81792 /2012.
Van Lustbader, Eric
Robert Ludlum's The Bourne objective (magyar)
   Bourne: a leszámolás / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 550 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-414-5 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3360930]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2012.
Villamont, Viviane (1942-)
Une femme irréprochable (magyar)
   Egy feddhetetlen nő / Viviane Villamont ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-217-6 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3360635]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2012.
Vreeland, Susan
Clara and Mr. Tiffany (magyar)
   Clara és Mr. Tiffany / Susan Vreeland ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 525 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-41-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3361325]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2012.
Waal, Edmund de (1964-)
The hare with amber eyes (magyar)
   A borostyánszemű nyúl : az elrejtett örökség / Edmund de Waal ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 390 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-523-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3363115]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2012.
Webb, Holly
Max the missing puppy (magyar)
   Max elcsatangol / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-535-8 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3361195]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2012.
Webb, Katherine (1977-)
The legacy (magyar)
   Örökség / Katherine Webb ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budapest : General Press, [2011]. - 470 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-304-8 kötött : 3800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3361903]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2012.
Webber, Meredith
Desert doctor, secret sheikh (magyar)
   Homokvihar / Meredith Webber ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. Küszöbön áll a boldogság / Dianne Drake ; [... ford. Mészáros Éva]. Annie karácsonyi éneke / Julie Kenner ; [... ford. Patakiné Tóth Gizella]. Karácsony Párizsban / Margaret Barker ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 33.)
Egys. cím: Desert doctor, secret sheikh. Wrapped and ready. Christmas in Paris. The doctor's courageous bride
ISBN 978-963-538-265-1 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3362657]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2012.
Wiggs, Susan
Enchanted afternoon (magyar)
   A szív szabadsága / Susan Wiggs ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 431 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-358-0 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3361790]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2012.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Girls in love (magyar)
   Szerelmes lányok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2011. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-056-4 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3366182]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2012.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Girls under pressure (magyar)
   Lányok a pácban / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2011. - 214, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-057-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3366177]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2012.
Winters, Rebecca (1940-)
Husband by request (magyar)
   Csábításból jeles / Rebecca Winters ; [... ford. Várnai Péter]. Dupla esküvő / Judy Christenberry ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 189 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 251-252.)
Egys. cím: Husband by request. Randall riches
ISBN 978-963-538-256-9 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3363041]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2012.
Woods, Titania (1967-)
Friends forever (magyar)
   Örök barátok / írta Titania Woods ; ill. Smiljana Coh ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 164 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillámszárny Akadémia ; 3.)
ISBN 978-963-245-516-7 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3361162]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2012.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : [ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal] / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közreműködésével ; [ford. Géczi Károly] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - 10. kiad. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, 2011, cop. 2009. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89357-5-5 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3370291]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2012.
Závodszky György (1569-16??)
Diarium rerum per Hungariam ab anno MDLXXXVI usque ad annum MDCXXIV gestarum (magyar, latin)
   Závodszky György naplója, 1586-1624 : Bél Mátyás kiadásának hasonmásával / ford., a jegyzeteket és az előszót írta Tusor Péter. - Budapest : Universitas, 2011. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-37-9 fűzött : 1995,- Ft
Magyarország - újkori latin irodalom - magyar történelem - 16. század - 17. század - napló - történelmi forrás
871-94(439).02=945.11 *** 943.9"158/162"(093)
[AN 3362743]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2012.
Zink, Michelle
Prophecy of the sisters (magyar)
   Prófécia : jövendölés : a trilógia első kötete / Michelle Zink ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 321 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-748-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3362992]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1807 /2012.
AgiVega, Lilian H.
   Az elveszett tündérfalu : Második Atlantisz II. / Lilian H. AgiVega. - Budapest : Aba Kvk., 2011. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-52-0 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3362382]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2012.
Ágoston László, T. (1942-)
   A bicskafaló csuka : gyermektörténetek : igaz mesék, mesés igazságok / T. Ágoston László ; [ill. Hemmert László]. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 150 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-33-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3362749]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2012.
Antal Balázs (1977-)
   Kézikönyv határátlépéshez : tanulmányok, esszék, kritikák + 1 beszéd / Antal Balázs. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-88-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"200"
[AN 3365792]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2012.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Kalandos vakáció ; Az Északi Park felfedezése / Aszlányi Károly ; [ill. Gugi Sándor]. - Budapest : Ciceró, 2011. - 219, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-763-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3363100]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2012.
Bächer Iván (1957-)
   Emberevő / Bächer Iván ; Teknős Miklós fotóival. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2011. - 162, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-84-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gasztronómia - tárcanovella - ételrecept
894.511-43 *** 641.5(439) *** 641.55(0:82-43)
[AN 3361856]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2012.
Bagossy László (1967-)
   A sötétben látó tündér [elektronikus dok.] : mesebeszéd / Bagossy László ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (49 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6648-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3366119]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Torkos Turpi és a felhőgyár / Balázs Ágnes ; [Kun Fruzsina rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 5.)
ISBN 978-963-11-9014-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3362082]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Foltoskönyökű / Bálint Ágnes ; [Tóth Zoltán ill.]. - Budapest : Móra, 2011. - 52, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8992-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3361328]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2012.
Bátky András (1966-)
   Morci / Bátky András ; Takács Mari illusztrációival. - Budapest : General Press, [2011]. - 33 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-643-334-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3361830]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2012.
Békés Márta
   Iskolabolygó / Békés Márta ; Takács Zoltán rajz. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-571-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3364393]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Arany mesekönyv a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; [... ill. Kapala Györgyi]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2011. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
A Csudalámpa című mesegyűjtemény része
ISBN 978-963-244-301-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3370288]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   A varjúkirály és más mesék / Benedek Elek ; [... az illusztrációkat Bányai Éva kész.]. - Budapest : General Press, [2011]. - 100, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-643-263-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3361843]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2012.
Benina
   Bíborhajú / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3283127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A boszorka démona. - 2011. - 397, [2] p.
ISBN 978-963-245-464-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3360977] MARC

ANSEL
UTF-81820 /2012.
Benina
   Bíborhajú / Benina. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3367574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A boszorka fénye. - 2011. - 485, [2] p.
ISBN 978-963-245-366-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3367577] MARC

ANSEL
UTF-81821 /2012.
Benkő László (1952-)
   Idegen tüzek : Honfoglalás trilógia II. / Benkő László. - 2. kiad. - Budapest : Családi Kvklub, 2011. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2364-7 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3360750]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2012.
Benkő László (1952-)
   A megszerzett föld : Honfoglalás trilógia III. / Benkő László. - 2. kiad. - Budapest : Családi Kvklub, 2011. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2365-4 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3360744]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2012.
Benkő László (1952-)
   Táltosidők : Honfoglalás trilógia I. / Benkő László. - 2. kiad. - Budapest : Családi Kvklub, 2011. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2363-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3360638]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkréta korban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 71 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-43-9 kötött : 2350,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5023-41-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3361822]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Meseleves / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit : Tudex, cop. 2011. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88743-4-4 kötött : 2400,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3364077]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2012.
Craiban, Dora (1992-)
   Helena / Dora Craiban. - Budapest : Aba Kvk., 2011-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3313638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szabadesés. - 2011. - 467, [2] p.
ISBN 978-615-5033-49-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3362381] MARC

ANSEL
UTF-81827 /2012.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011, cop. 1973. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3367693]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2012.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 241 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3367690]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2012.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Ásító Szörnyeteg / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-229-6 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3364995]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2012.
Damilianus, Rudolph
   Karcolatok / Rudolph Damilianus ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2012. - 131 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9386-82-2 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3365604]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2012.
Dinók Zoltán (1981-)
   Az álomvilág nagy úr / Dinók Zoltán. - Kecskemét : Dinók Z., 2011. - 71 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5040-49-8)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3362574]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2012.
Fábián Janka (1973-)
   Az angyalos ház / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-511-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3364716]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2012.
Fable, Vavyan
   Szennyből az Angyal / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2011. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-37-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3367563]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2012.
Farkas Péter (1955-|)
   Johanna : cold song / Farkas Péter. - Budapest : Magvető, 2011. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2865-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3273911]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2012.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Fényes telehold van / Fazekas Anna ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9007-6 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 82-14(02.053.2)=945.11
[AN 3361545]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2012.
Fazekas József (1946-)
   Parádék napnyugta hamujában : versek / Fazekas József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2011. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9530-89-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3365799]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2012.
Fekete István (1900-1970)
   Búcsúzás / Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 175 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-157-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3365470]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2012.
   Felülírom folyóírással! : nyíltszívű, őszinte kirohanás értetek : 11. könyv / M.R.J. - [Budaörs] : Ábel+Eszti ; [Budapest] : Dalos I. A., 2011. - 23, [2] p. : ill. ; 15x15 cm
Számozott példány: 333
ISBN 978-963-08-2929-8 fűzött
magyar irodalom
894.511-994
[AN 3362423]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2012.
Göncz László (1960-)
   Kálvária / Göncz László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2011. - 223 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-49-8 kötött : 2300,- Ft : 9 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.12)
[AN 3364954]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2012.
   A harcok könnye és vére : költők, írók az első világháborúról / összeáll. Trukáné[!] Katona Zsuzsa, Bedécs Gyula. - [Celldömölk] : Apáczai, cop. 2011. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-328-046-1 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3362435]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2012.
   Íródeákok : Vetési-diákantológia / [közread. a Vetési Albert Gimnázium]. - Veszprém : Vetési A. Gimn., 2011. - 105 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2375-3 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3366047]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Cvikkeldli (angol)
   The pince-nez man / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2011. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9043-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3361343]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
A nagy zuhé (angol)
   The great rain / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2011. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9023-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3361519]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
A nagy zuhé (német)
   Der verzauberte Regenschirm / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber ; [Aus dem Ungarischen von Jörg Buschmann]. - Budapest : Móra, 2011. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9024-3 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3361510]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Te is tudod? (angol)
   Did you know, too? / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Caroline Bodóczky]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2011. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9029-8 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3361506]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2012.
Jókai Anna (1932-)
   Mindhalálig / Jókai Anna ; A feladat. - 4. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2011. - 349, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-39-5 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3370126]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2012.
   Karácsonyfaerdő : elbeszélések a karácsonyról / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-159-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3365487]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2012.
   Kardok a ködben : antológia / [szerk. Gáspár András]. - [Budapest] : Delta Vision, 2011. - 319, [2] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9679-97-9 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3365462]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Én és Énke / Karinthy Frigyes ; [rajz.] Réber László ; [vál. és szerk. Hegyvári Franciska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011, cop. 1981. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-407-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3367677]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti : irodalmi karrikatúrák / Karinthy Frigyes. - Budapest : Európa, 2011. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9257-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3366145]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   A negyedik halmazállapot : tudományos-fantasztikus írások / Karinthy Frigyes ; [vál. és szerk. ifj. Veress István]. - Budapest : Arión, 2011. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9699-44-1 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3360938]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2012.
Kemény István (1961-)
   Állástalan táncosnő : összegyűjtött versek, 1980-2006 / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2011. - 482, [21] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2952-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3361767]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2012.
Kemény István (1961-)
   Az ellenség művészete ; Család, gyerekek, autó / Kemény István. - Budapest : Magvető, cop. 2011. - 230 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2953-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - tárcanovella
894.511-31 *** 894.511-43
[AN 3361916]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2012.
Kiss Mária Katalin (1947-)
   Régimódi versek / Kiss Mária Katalin ; [a fotókat kész. Murvai György]. - Budapest : Szerző, 2011. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0736-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3362651]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2012.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Egy hordó bor / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2011. - 192 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 3.)
ISBN 978-963-298-057-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3364238]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2012.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   A vén diák / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2011. - 255 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 4.)
ISBN 978-963-298-058-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3364242]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2012.
Kovács András Péter (1978-)
   Médialom : multigáz 2. / Kovács András Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 347 p. ; 20 cm. - (Dumakönyvtár)
ISBN 978-963-254-446-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3362626]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2012.
Krulik Zoltán (1951-)
   Legolcsóbb mozi / Krulik Zoltán. - Tatabánya : [JAMK], 2011. - 45, [2] p. ; 21 cm + CD. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 42.)
A mellékletben szereplő előadó a Makám együttes. - melléklet címe: Orient, occident
ISBN 978-963-7631-79-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3365705]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2012.
Láng György (1908-1976)
   A Péter-templom karnagya : Palestrina életregénye / Láng György ; [sajtó alá rend. és átd. ... az utóhangot írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-46-5 fűzött : 2400,- Ft
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3360614]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2012.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Magyar mondák [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Galkó Balázs előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6945-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - monda - hangoskönyv
894.511-343.4
[AN 3366181]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   A piramis gyermekei / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-36-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3360657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 332 p.
ISBN 978-615-5054-37-2
[AN 3360660] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 407 p.
ISBN 978-615-5054-38-9
[AN 3360662] MARC

ANSEL
UTF-81862 /2012.
Máté Angi (1971-)
   Ez egy susogó levél / Máté Angi ; Keszeg Ágnes illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2011. - [39] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9820-25-8 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(498)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3364094]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2012.
Mentovics Éva
   Télapó és barátai / Mentovics Éva verse ; Nagy Boglárka rajzai. - [Budapest] : Napraforgó, [2011]. - [16] p. : ill. ; 14x20 cm
ISBN 978-963-445-084-9 fűzött
magyar irodalom - karácsonyi szokás - kifestőkönyv - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5 *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 3362462]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2012.
Mikó Csaba
   Mász Kálmán, a faljáró / Mikó Csaba ; [Stark Attila rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9038-0 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3361708]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2012.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Liliom ; Játék a kastélyban / Molnár Ferenc ; [életrajzi jegyz. Domokos Mátyás] ; Az üvegcipő. - Budapest : Osiris, 2011. - 290 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-212-8 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3361054]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2012.
Nagy Éva
   A róka meg a gólya : Aesopus tanulságos állatmeséi / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szöveg Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2011. - 30 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-65-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3361491]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2012.
Nemere István (1944-)
   A fantasztikus nagynéni / Nemere István. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 210, [6] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-013-1 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3367685]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2012.
Nemere István (1944-)
   A máltai szerető : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2011. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-694-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3361105]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2012.
Nemes István (1961-)
   A Káosz elszabadul / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2011. - 194 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 5.)
ISBN 978-963-9566-97-2 fűzött : 2998,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3366188]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2012.
Németh Andor (1891-1953)
   Egy foglalt páholy története / Németh Andor. - Budapest : Scolar, 2011. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-289-1 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3361720]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2012.
Pálffy Gyula (1933-)
   Xerxes szemefénye, Eszter / Pálffy Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2011. - 167 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-53-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3364937]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2012.
Papp Sándor Zsigmond (1972-)
   Semmi kis életek : erdélyi történet / Papp Sándor Zsigmond. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 396 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-081-3 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3365514]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2012.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [ill. Szendrei Tibor]. - Illusztrált kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-49-2 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3367382]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2012.
Poszler György (1931-)
   Az elszabadult hajóágyú / Poszler György. - Budapest : Magvető, cop. 2011. - 72, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2965-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3364408]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2012.
Puszta Sándor (1911-1983)
   Örökség : válogatott versek / Puszta Sándor ; [... vál. és szerk., az előszót írta Graf Rezső] ; [kiad. a Leányfalu Önkormányzat]. - Leányfalu : Önkormányzat, 2011. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2782-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3362615]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2012.
Simon Tamás (1987-)
   Vérmacska, avagy Alfi világuralomra tör / Simon Tamás ; [az illusztrációkat kész. Szerelem Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 276 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-217-3 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-245-563-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3360628]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2012.
Spirit Bliss (1984-)
   Árnyékvilág / Spirit Bliss. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 366 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-297-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3367581]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2012.
Spirit Bliss (1984-)
   Kígyók sziszegése / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 666, [7] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-546-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3360966]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2012.
Szabó Kázmér (1960-)
   Életek kiállítása : emberi színjáték több részben / Szabó Kázmér. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2011. - 286 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-48-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3365017]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2012.
Szép Ernő (1884-1953)
   Emberszag / Szép Ernő ; [életrajzi jegyz. Réz Pál]. - Budapest : Osiris, 2011. - 189 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-213-5 fűzött : 820,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3361045]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2012.
Szepes Mária (1908-2007)
   Fityfiritty : mese az órákról / Szepes Mária ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 6.)
ISBN 978-963-11-9021-2 kötött : 1690,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3362094]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2012.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Fényemberek / Szurovecz Kitti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3365599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fény hagyatéka. - 2011. - 486 p.
ISBN 978-963-245-547-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3365607] MARC

ANSEL
UTF-81883 /2012.
Tandori Dezső (1938-)
   Jaj-kiállítás / Tandori Dezső. - Budapest : Scolar, 2011. - 184, [12] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-315-7 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3364247]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2012.
Tőke Péter (1945-)
   Titkos összefogás Orbán Viktor győzelméért / Peter Sheldon, Tőke Péter. - [Budapest] : Intermix Budapest, cop. 2011. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87697-1-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3300897]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2012.
Tóth Károly, G.
   Megbocsátás / G. Tóth Károly. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2011. - 185 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-50-4 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3364964]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2012.
Tóth Szabolcs
   Nem semmi / Tóth Szabolcs. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 242, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Dumakönyvtár)
ISBN 978-963-254-442-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3362619]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2012.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Szárnyszegetten a fény felé / Ujkéry Csaba. - [Kaposvár] : Berzsenyi K., 2011. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8440-28-0 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3366003]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2012.
Vágvölgyi Jenő (1954-)
   A gólyák törvénye / Vágvölgyi Jenő ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2011. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9386-88-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3365627]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2012.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Férfiidők lányregénye / F. Várkonyi Zsuzsa. - Budapest : Mérték K., 2011. - 316 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5113-29-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3367789]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2012.
Végh György (1919-1982)
   A kéményseprő hóember / Végh György ; [Molnár Jacqueline rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 62 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5023-41-5 kötött : 2150,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3361809]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2012.
Zitai Miklós (1942-)
   Kandabulák / Zitai Miklós. - Budapest : [Zitai M.], 2011. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2894-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3362390]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1892 /2012.
Blaha Magdi (1978-)
   A brémai muzsikusok / Blaha Magdi ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 978-615-5170-56-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367496]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2012.
Blaha Magdi (1978-)
   A farkas és a kecskegidák / Blaha Magdi ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 978-615-5170-57-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367501]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2012.
Blaha Magdi (1978-)
   Holle anyó / Blaha Magdi ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 978-615-5170-55-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367482]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2012.
Bogos Katalin
   Hova fut a kisvonat? / Bogos Katalin verse ; Nyilasi Antónia ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-00-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367388]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2012.
   Csipkerózsika : építsd meg!. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-168-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364733]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2012.
   Egy nap a parkban : 8 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Óvodások kirakója)
ISBN 978-963-445-292-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364879]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2012.
   Egy nap az óvodában : 8 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Óvodások kirakója)
ISBN 978-963-445-293-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364875]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2012.
   Egy nap falun : 8 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Óvodások kirakója)
ISBN 978-963-445-291-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364877]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2012.
   Egy nap otthon : 8 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Óvodások kirakója)
ISBN 978-963-445-290-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364880]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2012.
Frankel, Alona (1937-)
The family of tiny white elephants (magyar)
   Elefántkönyv : kiselefánt születik / írta és rajz. Alona Frankel ; [... ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2011. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5023-45-3 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3361802]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2012.
Gábor Emese (1973-)
   Mentsük meg a fákat! : verses mese / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2011. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 3.)
ISBN 978-963-9924-15-4 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3362361]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2012.
Gábor Emese (1973-)
   A tücsök és a hangyák : verses mese / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2011. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 4.)
ISBN 978-963-9924-16-1 kötött : 1190,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3362362]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2012.
   A három kismalac : építsd meg!. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-164-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364725]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2012.
   Kirakóskönyv az állatokról : 5 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-9621-53-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3366152]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2012.
Kővári Anna
   Hogyan fedezték fel a manók a karácsonyt? : mesék az öreg tölgyből / Kővári Anna ; [rajz. Nagy Boglárka]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [32] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-445-081-8 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3362455]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2012.
Martín, Manuela
   Kirakóskönyv a kalózokról : 5 kirakóval / [ill. Manuela Martin]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9621-59-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3365204]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2012.
Martín, Manuela
   Kirakóskönyv a traktorokról : 5 kirakóval / [Manuela Martín rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-9621-58-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3366157]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2012.
   A nagy törpkaland / [ford. Csonka Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Hupikék törpikék
ISBN 978-615-5028-70-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3362365]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2012.
Nyilasi Antónia
   Erdőszéli mondókák / Nyilasi Antónia ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 978-615-5170-52-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367506]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2012.
Nyilasi Antónia
   A három kismalac / Nyilasi Antónia ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 978-615-5170-51-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367515]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2012.
Nyilasi Antónia
   Háztáji mondókák / Nyilasi Antónia ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 978-615-5170-53-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367491]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2012.
Nyilasi Antónia
   Piroska és a farkas / Nyilasi Antónia ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 978-615-5170-50-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367513]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2012.
Nyilasi Antónia
   Vízparti mondókák / Nyilasi Antónia ill. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3367521]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2012.
Pádár Éva
   Állati mesetár : nyúlfarknyi történetek hangyányi humorral / [La Fonataine és Ezópusz meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-319-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3363050]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2012.
   Pónis matricásfüzet 1 : 41 matricával. - [Budapest] : Napraforgó, [2011]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-267-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3363961]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2012.
   Pónis matricásfüzet 2 : 43 matricával. - [Budapest] : Napraforgó, [2011]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-962-198-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3363968]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2012.
   Pónis matricásfüzet 3 : 41 matricával. - [Budapest] : Napraforgó, [2011]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-156-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3363974]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2012.
   Pónis matricásfüzet 4 : 45 matricával. - [Budapest] : Napraforgó, [2011]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-157-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3363979]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2012.
Tinggi Márta
   Kicsi tanya lakói : mesekönyv 2-6 éves gyermekek részére / írta Tinggi Márta ; ... ill. ... Dankó György. - Szeged : Poly-D Vállalkozás, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-2772-0 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3362406]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2012.
Valiente, Francisca
Caballos (magyar)
   Lovak : mágneskönyv / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
25 mágnesfigurával
ISBN 978-963-445-280-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364489]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2012.
Valiente, Francisca
   Mitológiai lények : [kirakóskönyv] / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-271-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3365209]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2012.
Valiente, Francisca
Piratas (magyar)
   Kalózok : mágneskönyv / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
25 mágnesfigurával
ISBN 978-963-445-279-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3364439]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1924 /2012.
Erdei Ferenc Tudományos Konferencia (6.) (2011) (Kecskemét)
   Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : Kecskemét, 2011. augusztus 25-26. / [szerk. Ferencz Árpád] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. - [Kecskemét] : KF KFK, 2011. - 3 db : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7294-98-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3365643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 612 p.
ISBN 978-963-7294-99-0
[AN 3365648] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 562 p.
ISBN 978-615-5192-00-5
[AN 3365660] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 580 p.
ISBN 978-615-5192-01-2
[AN 3365667] MARC

ANSEL
UTF-81925 /2012.
Gonick, Larry (1946-)
The cartoon history of the modern world (magyar)
   A modern világ képregényes története / Larry Gonick ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Libri, [2011]. - 2 db : ill. ; 24 cm
világtörténelem - képregény
087.6:084.11 *** 930.9
[AN 3364679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kolumbusztól a polgári forradalmakig. - 248 p.
ISBN 978-963-310-075-2 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3364693] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Bastille ostromától az iraki háborúig. - 247 p.
ISBN 978-963-310-076-9 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3364701] MARC

ANSEL
UTF-81926 /2012.
Kirkman, Robert
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moor ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Menedék. - cop. 2011. - 133 p.
ISBN 978-963-89365-1-6 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3364866] MARC

ANSEL
UTF-81927 /2012.
Luciani, Brigitte
Monsieur Blaireau et madame Renarde (magyar)
   Borz úr és Róka asszony / Brigitte Luciani és Ève Tharlet ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2010]-. - ill., színes ; 31 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3283045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Micsoda csapat!. - cop. 2011. - 31 p.
ISBN 978-963-245-461-0 kötött : 1999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3365245] MARC

ANSEL
UTF-81928 /2012.
Szászi Móni (1966-)
   A Besenyő család kalandjai / [írta Szászi Móni] ; [rajzolta Ilauszky Tamás] ; [közread. a] L'art pour l'art Társulat. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 116, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-293-176-0 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3362137]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2012.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes collections (magyar)
   Kázmér és Huba gyűjtemény ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Tele a világ kincsekkel!. - 2011. - 130 p.
ISBN 978-963-9998-19-3 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3362123] MARC

ANSEL
UTF-8