MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/02/24 16:00:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1930 /2012.
Kováts Andor
   Vádemékum : kislexikon A-tól Zs-ig beszélő képekkel / Kováts Andor. - Debrecen : Magánkiad., 2011. - 367 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-2661-7 fűzött : 2500,- Ft
adattár - rejtvény
030 *** 793.7
[AN 3366925]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

1931 /2012.
   Crescit eundo : tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára / szerk. Simon Melinda és Perger Péter. - [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2011. - 276 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 4.)
V. Ecsedy Judit műveinek bibliográfiája: p. 243-251. - Váltakozva magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-446-639-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - nyomdászattörténet - könyvtörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Ecsedy_J.,_V. *** 655.1(439)(091) *** 09(439)(091)
[AN 3371820]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1932 /2012.
   10 éves a Pest-budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület : megújuló hagyományok. - [Budapest] : Pest-budai Kézműves és Népműv. Közhasznú Egyes., [2011]. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pest-budai füzetek ; 2.)
A bev. angol nyelven is
Fűzött
Pest-budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület
Budapest - egyesület - népművészet - kézműipar
061.2(439) *** 39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 334.712(439)
[AN 3372768]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2012.
Katona Zsolt Vazul
   A magyarországi nitrogénműtrágya-ipar bölcsője, a péti Nitrogénművek 80 éve / Katona Zsolt Vazul. - Székesfehérvár : Babilon Design Stúdió, cop. 2011. - 185, [6] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2119-3 kötött
 (hibás ISBN 963-08-2119-3)
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő)
Pétfürdő - műtrágya - vegyipar - iparvállalat
061.5(439-2Pétfürdő) *** 661.152
[AN 3367990]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2012.
Nádler István (1938-)
   Nádler István / [tanulmány ... Kovács Krisztina]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 16.)
A Budapesten, 2011. okt. 21 - nov. 19. között "Spirál" címmel megrendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87978-6-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2011" *** 75(439)(092)Nádler_I.
[AN 3368162]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2012.
Petkovics Katalin, H.
   Akkord 30 éve / H. Petkovics Katalin ; [kiad. a Faluvédő Egyesület ...]. - Sajókaza : Faluvédő Egyes., 2011. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3056-0 fűzött
Akkord Művészeti Társulás (Sajókaza)
Sajókaza - művészcsoport - színházművészet - történeti feldolgozás
061.2(439-2Sajókaza)(091) *** 792(439-2Sajókaza)(091)
[AN 3372417]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2012.
   A vászoncselédtől a vállalkozó nőig : a nő a Jászkunság társadalmában : Jászkunság kutatása 2007 : tudományos konferencia a Jász Múzeumban / [szerk. Bathó Edit, Tóth Péter]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2011. - 287 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági könyvtár, ISSN 1219-5057 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7113-28-4 kötött
Jászkun kerületek - Alföld - nők a társadalomban - konferencia-kiadvány - történeti feldolgozás
061.3(439-2Jászberény) *** 316.37-055.2(439.14)(091)
[AN 3369797]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1937 /2012.
   Harmadik országbeli állampolgár kutatók integrációja : kézikönyv és konferencia riport = Third-country national researchers' integration in Hungary : handbook and conference report / [ed. by Éva Lukács Gellérné and Vera Ács]. - Budapest : Tullius, 2011. - 167, 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5071-11-9 fűzött
Magyarország - kutatás - bevándorló - társadalmi integráció - fejlődő ország - ezredforduló
001.891(439)"200" *** 316.4.052(=00)(100-773)(439)
[AN 3370368]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1938 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (magyar)
   A magasabb világok megismerésének útja / Rudolf Steiner. - [Onga] : Hermit, [2011]. - 156 p. ; 21 cm
Megj. "Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?" és "Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez?" címmel is
ISBN 978-963-9654-86-0 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3377009]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1939 /2012.
   Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás : [II. Környezet és Energia Konferencia] : [Debrecen, 2011. november 25-26.] / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István ; [rend., kiad. az MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága]. - Debrecen : MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabiz., 2011. - 395 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Társrend. a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottságának Légköri Erőforrás Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7064-27-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-764-27-2)
Magyarország - alternatív energiaforrás - biológiai energia - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9(439) *** 620.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3365995]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2012.
Nagy Csaba
   Az erdő kincsei : képek a Sopron környéki erdőkből / Nagy Csaba ; [... a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kiadása]. - [Sopron] : Taeg Zrt., cop. 2011. - 127 p. : ill., színes ; 23x28 cm
Kötött
Győr-Moson-Sopron megye - természeti környezet - erdő - fényképalbum
502(439.114)(084.12) *** 581.526.42(439.114) *** 77.04(439)(092)Nagy_Cs.
[AN 3366899]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1941 /2012.
   A gazdasági optimalizálás módszerei : operációkutatás közgazdászoknak. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 3375972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lineáris optimalizálás / Csernyák László, Jánosa András. - 2011, cop. 2004. - 227 p. : ill.
ISBN 978-963-19-5430-2 fűzött : 3500,- Ft
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 3375976] MARC

ANSEL
UTF-81942 /2012.
   Kvantitatív módszerek / [alkotó szerk. Horváth Gézáné]. - [Budapest] : Perfekt, [2011]-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3375979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fejezetek az operációkutatásból / szerzők Bakos Viktor [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2011. - 255 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-677-0 fűzött : 3190,- Ft
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 3375985] MARC

ANSEL
UTF-81943 /2012.
Zalai Ernő (1943-)
   Matematikai közgazdaságtan / Zalai Ernő. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011-. - 25 cm
matematikai gazdaságtan
519.86
[AN 3373059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános egyensúlyi modellek és mikroökonómiai elemzések. - Budapest : Akad. K., 2011. - XVIII, 640 p.
Bibliogr.: p. 613-628.
ISBN 978-963-05-9150-8 kötött
matematikai gazdaságtan - gazdasági egyensúly - mikroökonómia
519.86 *** 330.36 *** 330.101.542
[AN 3373062] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1944 /2012.
Penrose, Roger (1931-)
The emperor's new mind (magyar)
   A császár új elméje : számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei / Roger Penrose ; Martin Gardner előszavával. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - 582 p. : ill. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Ford. Gálfi László. - Bibliogr.: p. 573-582.
ISBN 978-963-05-9151-5 fűzött
matematikai fizika - ismeretelmélet - adatfeldolgozás
53 *** 165 *** 681.3.01
[AN 3373574]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2012.
Simonyi Károly (1916-2001)
   A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig / Simonyi Károly. - 5. jav., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2011. - 616 p., XXXII t., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 583-588.
ISBN 978-963-05-9117-1 kötött
fizikatörténet - művelődéstörténet
53(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3373811]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1946 /2012.
Kaptay György (1960-)
   Anyagegyensúlyok makro-, mikro- és nano-méretű rendszerekben / Kaptay György. - Miskolc : [ME], 2011. - 359 p. : ill. ; 24cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-978-7 kötött
termokémia - egyetemi tankönyv
541.11(075.8)
[AN 3372855]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1947 /2012.
First meeting with the animals: the birds (magyar)
   Első könyvem : a madarak : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2011. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-613-1 kötött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3373804]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2012.
   Hazai ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor- és ivarhatározása / Vas Zoltán [et al.] ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2011. - 134 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-9877-14-6 fűzött
Magyarország - ragadozó madár - állathatározó
598.9(439)(083.71)
[AN 3369242]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2012.
   Az orvosi mikrobiológia tankönyve / szerk. Pál Tibor. - Budapest : Medicina, 2012. - 544 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-353-3 kötött : 9800,- Ft
orvosi mikrobiológia - egyetemi tankönyv
579.61(075.8)
[AN 3370117]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2012.
Wilsdon, Christina
Ducks (magyar)
   Kacsák / Christina Wilsdon ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-174-3 kötött
réce - gyermekkönyv
598.43(02.053.2) *** 636.597(02.053.2)
[AN 3370938]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2012.
Zalaváry István
   Genetikailag manipulált : de kicsodák azok a bizonyos gének? / Zalaváry István. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2011. - 190 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7486-84-5 kötött : 2400,- Ft
géntechnika - bioetika
575.08 *** 57.086.8 *** 174
[AN 3369991]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1952 /2012.
   "Az ajánlásoktól a megvalósulásig" : 2. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó : a Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai Szekciójának előadásai : Székesfehérvár, 2011. november 11-12. : absztraktkötet / [szerk. Kovács Ildikó, Lelovics Zsuzsanna]. - Budapest : M. Atherosclerosis Társ. Dietetikai Szekció, 2011. - 32 p. : c25 cm
ISBN 978-963-08-2938-0 fűzött
diéta - verőér-elmeszesedés - konferencia-kiadvány
616.13-004.6 *** 613.24 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3369744]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2012.
Baranyi-Buri Natália
   Az én bababibliám / Baranyi-Buri Natália ; [ill. Turi Klaudia]. - [Borsodszirák] : [Baranyi-Buri N.], [2011]. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2884-0 kötött
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3372734]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2012.
Barta Krisztina
   Az önfejlesztés teremtő ereje / Barta Krisztina és Dominkó Gabriella. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 126 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88703-9-1 fűzött
személyiségfejlesztés - életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3369074]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2012.
   Belső utakon : a Nyitott Akadémia válogatott előadásai önismeretről, sorsról és szabadságról / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2011. - 314 p. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-89419-3-0 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3371536]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2012.
Eőry Ajándok (1946-)
   Akupresszúra / Eőry Ajándok ; [az illusztrációkat kész. Boda Géza]. - 8. kiad. - [Budapest] : Hagyományos Kínai Orvoslás Kft., 2011. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2562-7 fűzött
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 3376872]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2012.
Eőry Ajándok (1946-)
   Test- és fülakupresszúra / Eőry Ajándok ; [... ábrákat ... Szarka Péter kész.]. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Hagyományos Kínai Orvoslás Kft., 2011. - 202 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-08-0877-4 fűzött
akupunktúra - tankönyv
615.821.2(078)
[AN 3376885]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2012.
Finley, Guy (1949-)
The essential laws of fearless living (magyar)
   Út a félelem nélküli élethez : találd meg az erőt, amellyel legyőzheted a szenvedést / Guy Finley ; [ford. Németh Zsófia]. - [Pócsmegyer] : Leviter : Book-X-Press, cop. 2011. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-08-1132-3 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3371199]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2012.
Füzeskuti Ferenc
   Gyógyító erőtér : tudat-test energiamező : egészség-tudat az informatika korában és az ősi gyökerű műveltségekben / Csöpel láma. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2011]. - 91 p. ; 18 cm. - (Tudatépítés)
ISBN 978-963-89386-3-3 fűzött
öngyógyítás - szuggesztió - buddhizmus
615.89 *** 615.851.11 *** 294.3
[AN 3367368]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2012.
Hamilton, David R.
How your mind can heal your body (magyar)
   Az elme gyógyító ereje / David R. Hamilton ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 292 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-098-7 kötött : 3290,- Ft
életvezetés - gondolkodás
613.865 *** 159.955
[AN 3370996]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2012.
Heller Ágnes (1929-)
   Az álom filozófiája / Heller Ágnes. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2011. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9512-68-9 fűzött : 3300,- Ft
álom - filozófia
159.963.3 *** 1(439)Heller_Á.
[AN 3369214]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2012.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás / Hornyák István ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - 2. átd. bőv. kiad. - Budapest : SE ETK, 2011. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-79-5 fűzött
elsősegélynyújtás - egyetemi tankönyv
614.88(075.8)
[AN 3373638]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2012.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2011. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1600,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3376849]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2012.
Kassai Tibor (1930-)
   Helmintológia : az állatok és az ember féregélősködők okozta bántalmai / Kassai Tibor ; [közread. a] MÁOK. - 2. jav. kiad. - Budapest : MÁOK, 2011. - 369 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 319-350.
ISBN 978-963-88522-2-9 kötött
féreg - parazitológia
616-002.9 *** 619-002.9 *** 576.8
[AN 3376735]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2012.
   "Kincs, ami van, fókuszban az egészségturizmus" [elektronikus dok.] : III. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2011 : tanulmányok : [2011. április 11-12.] / szerk. Darabos Ferenc ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet. - Szöveg. - Győr : NYME K., 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Győrött rendezték. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-26-8
gyógyturizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613 *** 338.48 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3370195]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2012.
Kiss Ferenc (1889-1966)
   Az ember anatómiájának atlasza = Atlas anatomiae corporis humani / szerk. Kiss Ferenc, Szentágothai János. - 85. átd. kiad. / gond. Réthelyi Miklós. - Budapest : Medicina, 2012. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-346-5 kötött : 28000,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 3373614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csontvázrendszer, ízületrendszer, izomrendszer, keringési rendszer, perifériás idegrendszer, szív = Systema skeletale, systema articulare, systema musculare, systema cardiovasculare, systema nervosum periphericum, cor. - 414 p.
ISBN 978-963-226-347-2
[AN 3373619] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Zsigertan, nyirokrendszer, belső elválasztású mirigyek, idegrendszer, érzékszervek, kültakaró = Splanchnologia, systema lymphoideum, glandulae endocrinae, systema nervosum, organa sensuum, integumentum commune. - 425 p.
ISBN 978-963-226-348-9
[AN 3373625] MARC

ANSEL
UTF-81967 /2012.
Körmendi Attila (1978-)
   A kóros játékszenvedély kognitív megközelítése / Körmendi Attila. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-148.
ISBN 978-963-318-164-5 fűzött
játékszenvedély - kognitív pszichológia - pszichoterápia
616.89-008.446 *** 364.272 *** 615.851
[AN 3367804]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2012.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Szeretetvár : unokáknak, szülőknek, nagyszülőknek / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 285 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-005-9 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - családi nevelés - nemek lélektana
613.865 *** 37.018.1 *** 159.922.1
[AN 3371534]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2012.
A life worth living (magyar)
   Élni jó! : tanulmányok a pozítív pszichológiáról / szerk. Csíkszentmihályi Mihály, Isabella Selega Csikszentmihalyi ; [ford. Boross Ottilia, Gábris Krisztián]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 331 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9161-4 fűzött
életvezetés - személyiségfejlesztés - boldogság
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3372723]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2012.
   Második szív avagy A női újjászületés útjai : kézikönyv a női újjászületéshez : [kézikönyv a női egészséghez] / szerk. Csehek Katalin. - [Budapest] ; Brüsszel : Forties Lifestyle Co., [2011]. - 119 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-08-2271-8 fűzött
nők egészsége - torna
613.99 *** 613.71-055.2
[AN 3370969]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2012.
Mészáros Ádám
   Békében együtt : a párkapcsolati konfliktusok kezelése lépésről lépésre / Mészáros Ádám. - Bicske : Mészáros Mediátor Iroda, cop. 2011. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89385-0-3 fűzött
párkapcsolat - konfliktuskezelés
613.89 *** 613.865-055 *** 316.472.4
[AN 3369782]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2012.
Nepo, Mark (1951-)
The book of awakening (magyar)
   Meditáció minden napra / Mark Nepo ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 550 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-122-9 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - meditáció
613.865 *** 615.851.86 *** 133.25
[AN 3371061]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2012.
   Nők a változó korban / szerk. Masszi Gabriella és Császár Albert ; [graf. Reich Gábor] ; [közread. a] Harc a Női Szívekért Alapítvány. - Budapest : Harc a Női Szívekért Alapítvány, 2011. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2789-8 kötött
nők egészsége - menopauza
613.99 *** 618.173
[AN 3365974]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2012.
   Ösztönző sikerek : válogatás a www.esettanulmanyok.hu weblapon megjelent sikerekből / [szerk. Toroczkay Zsolt]. - Budapest : Dyfon Kft., 2011. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2612-9 fűzött
agykontroll - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3366667]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Lélekrágcsálók : válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból ; [szerk. Gutman Bea]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2011. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-2-7 kötött : 3490,- Ft
lélektan - előadás - válogatott művek
159.9(0:82-821)
[AN 3376802]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2012.
Rozgonyi Tiborné (1953-)
   Bevezetés a pszichológiába / Rozgonyi Tiborné Váradi Éva. - Nyíregyháza : Krúdy, 2011. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-177.
ISBN 978-963-9891-12-8 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3367872]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2012.
Seligman, Martin E. P. (1942-)
Flourish (magyar)
   Flourish - élj boldogan! : a boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése / Martin Seligman ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 361 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-9150-8)
életvezetés - boldogság
159.942 *** 613.865
[AN 3372724]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2012.
Seligman, Martin E. P. (1942-)
What you can change and what you can't (magyar)
   Amin változtathatsz... és amin nem : átfogó kalauz a sikeres önfejlesztéshez / Martin Seligman ; [ford. Bíró Gábor]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 420 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9068-6 fűzött
személyiség-lélektan
159.923
[AN 3372922]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2012.
Szatmári Nóra
   Holddiéta : egészséges táplálkozás összhangban a természettel / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Illia, cop. 2011. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9769-56-4 fűzött : 3290,- Ft
fogyókúra - egészséges táplálkozás - asztrológia
613.24 *** 133.52
[AN 3372551]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2012.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Glücks-Gesetze (magyar)
   A boldogság törvényei : az élet üzeneteinek megértése / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2011. - 202 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-24-6 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3366010]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2012.
Tóth Mercédesz (1973-)
   Online szerelem / Tóth Mercédesz. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-129-8 fűzött : 2600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - internet
613.89 *** 159.922.1 *** 681.324Internet
[AN 3371301]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2012.
   A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve / szerk. ... Dósa Ágnes, Kovácsy Zsombor. - Budapest : Complex, 2011. - 900 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
ISBN 978-963-295-214-7 kötött
Magyarország - orvos - vállalkozásismeret - egészségügyi szolgáltatás - egészségügyi rendszer - útmutató
614.25(439)(036) *** 658.1.011.1(439)(036) *** 364.444(439)(036)
[AN 3372727]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2012.
The wonder years (magyar)
   Csodálatos évek : a 0-5 év közötti gyermeket nevelő szülők nélkülözhetetlen útmutatója / szerk. Martin Ward Platt ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2011. - 239 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-7054-69-3 kötött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés - képességfejlesztés
613.95 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 3367118]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1984 /2012.
Csanaky Lilla
   A megújuló energiaforrásokra alapozott hőtermelés lehetőségei Magyarországon / kész. Csanaky Lilla és Varga Katalin ; [közread. az] Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ. - [Budapest] : Energiaklub, 2011. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5052-05-7 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - energiatermelés - energiapolitika - 21. század
620.9(439)"200/201"
[AN 3368848]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2012.
   Gyűjtemények, történetek / szerk. Fekete Zsolt ; [közread. a] Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2011. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7099-20-5 fűzött
Magyarország - technikatörténet - magángyűjtemény
62(439)(091) *** 069.017(439)
[AN 3370419]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2012.
International Engineering Symposium at Bánki (2011) (Budapest)
   International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2011 [elektronikus dok.] : a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére : 2011. november 15-16., Budapest = Bánki Kari Tudományos Konferencia, 2011 / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Óbudai Egy. BDGBMK, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5018-15-2
mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3370222]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2012.
   Nanometrológia / [szerk. Váczi Tamás] ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2011. - 310 p. : ill., részben színes ; 24cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-981-7 kötött
anyagvizsgálat - nanotechnológia - egyetemi tankönyv
620.1(075.8) *** 543.4(075.8) *** 62-181.48
[AN 3372832]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1988 /2012.
GDI Fórum (2011) (Budapest)
   GDI Fórum 2011 [elektronikus dok.] : XVI. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia : 2011. október 6-7. / [rend., közread. az] ESRI Magyarország. - Szöveg és képek. - Budapest : ESRI Mo. Kft., [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten rendezték. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3370244]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2012.
Klausz Melinda
   Facebook, Youtube, Wikipedia és társaik.. : social media vállalati környezetben / Klausz Melinda. - 2. kibőv. kiad. - Veszprém : Magánkiad., 2011. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-287.
ISBN 978-963-08-0780-7 kötött
internet - közösségfejlesztés - szervezetfejlesztés - csoportképződés - információ
681.324Internet *** 316.45 *** 65.014
[AN 3377086]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2012.
   Válogatott tanulmányok a vállalati biztonság témaköréből / [szerk. Kiss Ferenc]. - Budapest : Inf. Társadalomért Alapítvány, 2011. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87788-9-5 fűzött
biztonságtechnika - informatika
681.3.004.14 *** 65.012.8
[AN 3370392]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2012.
Vida Ágnes
   Profi tartalomfejlesztés online [elektronikus dok.]. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2011]. - 3 db ; 12 cm
Szerző Vida Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó. - Közös tokban
Műanyag tokban
weblapszerkesztés - blog - elektronikus dokumentum
681.324Internet
[AN 3369705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Oktatóvideók. - 1 DVD
Címváltozat: A tartalomfejlesztés eszközei : hogyan használd a webes eszközöket, szoftvereket?
[AN 3369707] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulmányok, segédletek : [blog helyett, hírlevél-sorozat, checklisták és társaik...]. - 1 DVD
[AN 3369709] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Webináriumok : bevezetés a webszövegírásba, szerzői jogok, blogolás. - 1 DVD
[AN 3369714] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1992 /2012.
Baráth Gábor
   Az iPhone könyv : eszköz, ami mindent megváltoztatott! / Baráth Gábor. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2012. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-25-8 fűzött : 3990,- Ft
mobiltelefon - mobil számítástechnika
621.396.218 *** 681.3.004.14
[AN 3372779]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1993 /2012.
Tóth Sándor László (1943-)
   Tóth Sándor : a hazai fafeldolgozás története kutatójának és leírójának élete, munkássága és történetei / Tóth Sándor László. - [Budapest] : Tóth S. L., 2012. - 58 p. : ill. ; 21cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2941-0 fűzött
Tóth Sándor László (1943-)
Magyarország - faipar - mérnök - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
674(439)(092)Tóth_S._L. *** 012Tóth_S._L.
[AN 3372484]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1994 /2012.
Katona Zsolt Vazul
   A Bige Holding Kft., az egykori Tiszamenti Vegyiművek története / Katona Zsolt Vazul, Próder István. - Székesfehérvár : Babilon Design Stúdió, 2011. - 120, [7] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2926-7 kötött
Bige Holding Kft. (Szolnok)
Szolnok - vegyipar - gyártörténet - vezető alkalmazott - album
66 *** 061.5(439-Szolnok)(092)(084.1)
[AN 3368036]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1995 /2012.
   Az Északi vasúti híd átépítése, 2007-2009 / [szerk. ... Domanovszky Sándor] ; [kiad. MAGÉSZ]. - [Budapest] : MAGÉSZ, 2011. - 169 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-89317-1-9 kötött
Budapest - hídépítés - vasúti híd - ezredforduló
624.21/.8(439-2Bp.) *** 625.1
[AN 3368619]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2012.
Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás (21.) (2011) (Szombathely)
   XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás : Szombathely, 2011. május 3-4-5. - [Gárdony] : [Köztisztasági Egyesülés], [2011]. - 154 p. : ill., színes ; 28 cm
Rend., közread. a Köztisztasági Egyesülés
Fűzött
hulladékgazdálkodás - konferencia-kiadvány
628.477 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3373055]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1997 /2012.
Angyal Ákos
   Shadow az úton / [... Angyal Ákos]. - [Dunakeszi] : Szerző, cop. 2011. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0698-5 fűzött
motorkerékpár - magyar irodalom - memoár
629.118.6 *** 894.511-94
[AN 3370650]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2012.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Afrika közlekedése / Erdősi Ferenc ; [a térképeket rajz. Fonyódi Valéria] ; [közread. az AHU Afrikai - Magyar Egyesület, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 763 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 699-729.
ISBN 978-615-5001-32-1 fűzött : 5990,- Ft
Afrika - közlekedésügy - közlekedéstörténet
656(6) *** 338.47(6)(091)
[AN 3370750]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2012.
Matthews, Rupert
Pirates (magyar)
   Kalózok / írta Rupert Matthews ; ill. Sue Hendra és Paul Linnet ; [ford. Pálfay Adrienn]. - Budapest : Libell, cop. 2011. - 31 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kedvenceim a ..., ISSN 2063-2509)
ISBN 978-963-89281-1-5 kötött : 1190,- Ft
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3367131]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2012.
Ocskay Zoltán
   Régi, szép automobilok / írta Ocskay Zoltán. - Budapest : Oldtimer Média, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87582-6-2 kötött : 1800,- Ft
személygépkocsi - autógyártás - fényképalbum
629.114.6(100)(091)(084.12)
[AN 3370112]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2012.
Sannia, Alessandro (1974-)
Maggiolino beetle (magyar)
   Bogár / Alessandro Sannia ; [... ford. Varga Lóránt]. - Pákozd : Illustware, 2011. - 185 p. : ill., főként színes ; 13x20 cm. - (Autólegendák, ISSN 2063-2533)
ISBN 978-963-08-2322-7 kötött : 3000,- Ft
Németország - személygépkocsi - történeti feldolgozás - fényképalbum
629.114.6(430)(091)(084.12)
[AN 3370536]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2012.
Sannia, Alessandro (1974-)
Mini (magyar)
   Mini / Alessandro Sannia. - Pákozd : Illustware, 2011. - 187 p. : ill., főként színes ; 13x20 cm. - (Autólegendák, ISSN 2063-2533)
ISBN 978-963-08-2319-7 kötött : 3000,- Ft
Nagy-Britannia - személygépkocsi - történeti feldolgozás - fényképalbum
629.114.6(410)(091)(084.12)
[AN 3370529]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2003 /2012.
   Almaültetvények vízkészlet-gazdálkodása / szerk. Tamás János ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC Kutatási és Fejlesztési Intézet, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar]. - [Debrecen] : DE AGTC ; [Kecskemét] : KF KFK, 2011. - 298 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9732-99-5 fűzött
almatermesztés - vízfelvétel
634.11 *** 631.67
[AN 3367819]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2012.
Budapesti Corvinus Egyetem. Kertészettudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (38.) (2011)
   XXXVIII. Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, 2011. december 1. : dolgozatok összefoglalói / ... szerk. Hári Katalin, Sipos Kitti. - Szöveg. - [Budapest] : BCE Kertészettud. Kar, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-483-3
növénytermesztés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
633 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 378.184
[AN 3370320]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2012.
Bukovinszky László (1941-)
   Álom és valóság, egy szaktanácsadó az Egyenlítő közelében / Bukovinszky László. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2011. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 30.)
Bibliogr.: p. 40.
Fűzött
Bukovinszky László (1941-)
Brazília - Magyarország - agrármérnök - mezőgazdasági szakértő - memoár
63(439)(092)Bukovinszky_L.(0:82-94) *** 63(81)(0:82-94)
[AN 3372496]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2012.
Ciovacco, Justine A.
Goats (magyar)
   Kecskék / Justine Ciovacco ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-173-6 kötött
kecske - gyermekkönyv
636.3(02.053.2)
[AN 3370939]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2012.
Forstökonomisches Kolloquium (43.) (2011) (Sopron)
   43. Forstökonomisches Kolloquium : vom 28. 09. 2011 bis 1. 10. 2011 in Sopron ... : Tagungsband / zsgest. von Magdolna Stark ; [Org. Institut für Forstliches Ressourcenmanagement und Ländliche Entwicklung Fakultät für Forstwissenschaften Westungarische Universität ...]. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, cop. 2011. - [173] p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-022-6 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3371641]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2012.
Mészáros Károly Emlékülés (2011) (Sopron)
   Mészáros Károly Emlékülés : Sopron, 2011. június 28. / [rend., közread. az] MTA Veszprémi Területi Bizottság Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság. - Sopron : NYME K., [2011]. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-015-8 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3371645]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2012.
   A modern állathigiéniáért : hat évtized az agrár-felsőoktatás szolgálatában : emlékkönyv Kovács Ferenc akadémikus 90. születésnapja tiszteletére = For the modern animal hygiene : six decades in the service of agricultural higher education : memorial volume to pay tribute to Ferenc Kovács, ordinary member of the Hungarian Academy of Sciences, on the occasion of his 90th birthday / [szerk. Brydl Endre, Kovács Melinda] ; [kiad. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar ...]. - Budapest : SZIE ÁOTK, 2011. - 297 p : ill., részben színes ; 25 cm
Kovács Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 273-297. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-261-6 kötött
állatorvosi higiénia - emlékkönyv
619
[AN 3370980]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2012.
Molitorisz Pál (1944-)
   Szarvasi gazdasági tanárportrék : Dr. Palov József és Molnár Zoltán / Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2011. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 32.)
Bibliogr.
Fűzött
Palov József (1920-1998)
Molnár Zoltán (1922-)
Magyarország - agrármérnök - pedagógus - 20. század - 21. század
63(439)(092)Pavlov_J. *** 37(439)(092)Pavlov_J. *** 37(439)(092)Molnár_Z.
[AN 3372504]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2012.
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (2011) (Sopron)
   Kari tudományos konferencia : Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar : [Sopron, 2011. október 5.] : konferencia kiadvány / [szerk. Lakatos Ferenc és Szabó Zilia]. - Sopron : NYME K., 2011. - 315 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-041-7 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3371552]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2012.
Ruff János
   A méhészet történetéről / Ruff János. - Gödöllő : Ludányi I., 2011. - 55 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Gödöllői méhészkönyvtár sorozat)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-963-08-2727-0 fűzött
méhészet - művelődéstörténet
638.1 *** 930.85(100)
[AN 3372575]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2012.
Sütő András
   Állati egypercesek 2 : tanulságos történetek Dr. Sütő András tollából / szerk. Temesváry Kriszta és Králik Helga. - [Budapest] : Berkana Média, cop. 2011. - 191, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Fábe könyvtár)
ISBN 978-963-89237-1-4 fűzött : 1890,- Ft
állatorvos - memoár
619(0:82-94)
[AN 3370092]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2012.
Szendőfi Balázs (1978-)
   Hazai halak az akváriumban / Szendőfi Balázs. - [Budapest] : [Art Music Kft.], cop. 2011. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 978-963-08-2614-3 fűzött
akvarisztika - hal
639.34 *** 597
[AN 3370784]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2012.
Szmorad Ferenc
   A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata / Szmorad Ferenc. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2011. - 205, [60] p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk., CD-R. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 16.)
Bibliogr.: p. 188-205. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Soproni-hegység - erdészet - növényföldrajz - faállomány - elektronikus dokumentum
630(439)(234.373Soproni-hegység) *** 581.526.42(439)(234.373Soproni-hegység) *** 581.9(439)(234.373Soproni-hegység)
[AN 3371538]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2012.
Tóth Sándor László (1943-)
   Barlai Ervin, 1899-1967 : a zalai fűrészipar, a hazai erdészetpolitika, a fakutatás és az egész fagazdaság úttörőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - [Budapest] : Fate, 2011. - 30 p. : ill. ; 21cm. - (A fagazdaság nagyjai)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8071-07-1 fűzött
Barlai Ervin (1899-1967)
Magyarország - erdőmérnök - 20. század - személyi bibliográfia
630(439)(092)Barlai_E. *** 012Barlai_E.
[AN 3372466]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2012.
Tóth Sándor László (1943-)
   Lámfalussy Sándor, 1890-1975 : a zalai fahasznosítás úttörőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - [Budapest] : Fate, 2011. - 26 p. : ill. ; 21cm. - (A fagazdaság nagyjai)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8071-10-1 fűzött
Lámfalussy Sándor (1890-1975)
Magyarország - erdőmérnök - 20. század - egyetemi tanár - személyi bibliográfia
630(439)(092)Lámfalussy_S. *** 012Lámfalussy_S. *** 37(439)(092)Lámfalussy_S.
[AN 3372475]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2012.
Wilsdon, Christina
Pigs (magyar)
   Sertések / Christina Wilsdon ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 45 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Szórakoztató állatvilág). (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára)
ISBN 978-963-289-172-9 kötött
sertés - gyermekkönyv
637.5(02.053.2)
[AN 3370847]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2019 /2012.
Beer, Günter
Kochen (magyar)
   A sütés-főzés enciklopédiája : konyhai alapmű : tippek, trükkök lépésről lépésre / Günter Beer, Patrik Jaros. - Pécs : Alexandra, 2011. - 768 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-297-684-6 kötött
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.52
[AN 3369821]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2012.
Blumenthal, Heston
Family food (magyar)
   Főz a család : nagy fogások kicsiknek is / Heston Blumenthal ; [ford. Piros Christa]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 350 p. ; 19 cm. - (Konyhatudomány, ISSN 2062-0349)
ISBN 978-963-05-9152-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3372938]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2012.
Cocina austroalemana paso a paso (magyar)
   Német - osztrák konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [ford. Flesch Noémi] ; [fotó Cristina Reche]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 9.)
ISBN 978-963-304-034-8 kötött : 1495,- Ft
Németország - Ausztria - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(430)(083.12) *** 641.568(436)(083.12)
[AN 3370584]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2012.
Cocina china paso a paso (magyar)
   Kínai konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [ford. Forgács Attila, Prainer Zsuzsa] ; [fotó Cristina Reche]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 7.)
ISBN 978-963-304-037-9 kötött : 1495,- Ft
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 3370520]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2012.
Cocina española paso a paso (magyar)
   Spanyol konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [ford. Prainer Zsuzsa] ; [fotó Cristina Reche]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 8.)
ISBN 978-963-304-039-3 kötött : 1495,- Ft
Spanyolország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(460)(083.12)
[AN 3370578]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2012.
Cocina griega paso a paso (magyar)
   Görög konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [ford. Frindik Anita] ; [fotó Cristina Reche]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 10.)
ISBN 978-963-304-044-7 kötött : 1495,- Ft
Görögország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(495)(083.12)
[AN 3370597]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2012.
Cocina hindú paso a paso (magyar)
   Indiai konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [ford. Prainer Zsuzsa] ; [fotó Cristina Reche]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 6.)
ISBN 978-963-304-036-2 kötött : 1495,- Ft
India - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(540)(083.12)
[AN 3370517]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2012.
Danubius recept-túrák (angol)
   Danubius gourmet guide : Hungary, Czech Republic, Slovakia, Romania and Great Britain / [ed. ... Anna Gáti] ; [... phot. ... Árpád Pintér] ; [transl. ... Ibolya Sherratt] ; [publ. by the] Danubius Zrt. - Budapest : Danubius Zrt., 2011. - 150 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2643-3 kötött : 4500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-11)(083.12)
[AN 3368556]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2012.
   Danubius recept-túrák : Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Nagy-Britannia / [szerk. ... Gáti Anna] ; [ételfotók ... Pintér Árpád] ; [közread. a] Danubius Zrt. - Budapest : Danubius Zrt., 2011. - 150 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2219-0 kötött : 4500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-11)(083.12)
[AN 3368549]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2012.
Danubius recept-túrák (német)
   Danubius Hotels - kulinarischer Reiseführer : Ungarn, Tschechien, Die Slowakei, Rumänien, Grossbritannien / [Red. ... Anna Gáti] ; [Speisefotos ... Árpád Pintér] ; [Hrsg.:] Danubius Zrt. - Budapest : Danubius Zrt., 2011. - 150 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2644-0 kötött : 4500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-11)(083.12)
[AN 3368572]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2012.
   A Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyve : válogatás olvasóink legjobb receptjeiből / [szerk. Lévay Gizella]. - Szeged : Délmagyarország, 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 2-4. köteten egyéb címadatként: Olvasóink szájíze szerint
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2717139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Családi receptkönyv. - 2011. - 198 p.
ISBN 978-963-7258-44-2 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3370108] MARC

ANSEL
UTF-82030 /2012.
Food journeys of a lifetime (magyar)
   Életre szóló kalandok : 500 ínyenc utazás a világ körül / a bevezetőt írta Keith Bellows ... ; [... ford. Gettó Katalin]. - Budapest : Geographia, cop. 2011. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5105-12-8 kötött
gasztronómia
641.5(100)
[AN 3367114]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2012.
Horváth Rozi
   Ünnepi ételek / Horváth Rozi ; [fotó Patyi Árpád, Patyi Gábor]. - [Budapest] : [Kotányi Hungária Kft.], [2011]. - 110 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Ötven recept sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-2645-7 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3370515]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2012.
Illés Zsuzsa
   Kiskunsági ételek : hagyományok új útjain = Kiskunsager Spezialitäten : Tradition auf neuen Wegen / Illés Zsuzsa ; [ford. ... Juhász Tekla] ; [kiad. ... Thorma János Múzeum]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., cop. 2011. - 78 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88953-5-6 kötött
Kiskunság - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Kiskunság)(083.12)
[AN 3367658]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2012.
Kelemenné Pataki Márta
   Kenyerek, tészták, édes-sós harapnivalók : 100% paleo : saját és paleos barátaim receptjei / BB - K. Pataki Márta. - Budapest : Perfact-Pro Kft., cop. 2011. - 61 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Paleovital recept-sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-9929-19-7 fűzött : 1300,- Ft
diéta - kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3376728]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2012.
Kwong, Kylie (1969-)
Simple Chinese cooking (magyar)
   Kínai konyha - egyszerűen / Kylie Kwong ; Earl Carter fotóival. - Pécs : Alexandra, 2011. - 319 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Szkokán Boglárka. - Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-297-751-5 kötött
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 3366124]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2012.
Lajos Mari (1943-)
   99 új tésztaétel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-008-0 kötött : 2900,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3370707]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2012.
Tobai Róbert (1977-)
   A Nők Lapja Konyha 100 legjobb húsétele / Tobai Róbert. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 229, [3] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-341-007-3 kötött : 3900,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3370824]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2012.
   Tradicionális magyar konyha = Traditional Hungarian cuisine = Traditionelle ungarische Küche / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 120 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-367-6 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3373599]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2012.
Ugrai-Nagy Tünde
   Manókonyha : szakácskönyv gyerekeknek / Ugrai-Nagy Tünde. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 143 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-006-6 fűzött : 3300,- Ft
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3370771]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2012.
   Ünnepi ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, cop. 2011. - 182 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-04-5 kötött : 1990,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 3366154]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2012.
Varga Lászlóné
   Zöld recept : a természetes út / Vargáné Erdős Etelka. - Budapest : Olvasók Háza, [2011]-. - 24 cm
ISBN 978-615-5034-13-8
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261
[AN 3377045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 3. átd. kiad. - cop. 2011. - 95 p.
ISBN 978-615-5034-14-5 fűzött
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3377063] MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2041 /2012.
Mészáros Ádám
   Viszlát féltékenység! [elektronikus dok.] : [hogyan szabaduljunk meg a féltékenységtől?] / Mészáros Ádám. - Hangoskönyv. - [Bicske] : [Mészáros Mediátor Iroda], cop. 2011. - 1 CD (2 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-89385-3-4 műanyag tokban
féltékenység - párkapcsolat - mentálhigiénia - auditív dokumentum
179.8 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3369633]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2012.
   "Nincs nemesebb az igazságnál!" : H. P. Blavatsky, 120. évforduló. - [Budapest] : [Új Akropolisz], 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Filozófiai tanulmányok ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
Blavatsky, Helena Petrovna (1831-1891)
Oroszország - filozófus - teozófia - 19. század
1(47)(092)Blavatsky,_H._P. *** 141.332
[AN 3370565]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2012.
Szabolcsi Miklós (1921-2000)
   A clown, mint a művész önarcképe / Szabolcsi Miklós. - 2. megújított kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 249 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Az előszó francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 234-236. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-446-638-3 kötött : 4200,- Ft
művészetesztétika - irodalomtörténet - művészettörténet - 20. század - bohóc
111.852 *** 75(100)"19" *** 82(091)"19" *** 791.8 *** 791.43(100)"19"
[AN 3373555]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2044 /2012.
   A 2010. szeptember 15-i "Egyházi heraldikai emlékeink nyomában" című konferencia előadásai és a kiállítás anyaga / szerk. Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 103 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, ISSN 1587-0847 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-297-4 kötött
Magyarország - katolikus egyház - egyháztörténet - címertan - papság - konferencia-kiadvány
282(439)(091) *** 929.6(439) *** 254 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3373036]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2012.
Adriányi Gábor (1935-)
   Documenta Vaticana : historiam autonomiae catholicae in Hungaria illustrantia = Vatikáni okmányok : a magyar katolikus autonómiáról, 1891-1920 / Adriányi Gábor. - Budapest : Argumentum, 2011. - 481 p. ; 24 cm. - (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae, ISSN 1418-7116 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-634-5 kötött
Magyarország - katolikus egyház - autonómia - levéltári irat - századforduló - történelmi forrás
282(439)"189/192"(093) *** 322(439)"189/192"(093) *** 930.253(456.31)
[AN 3372293]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2012.
   Angyalok az ókortól Szent Tamásig / szerk. Xeravits Géza, Tamási Balázs, Szabó Xavér. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2011. - 371, [2] p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-459-9 fűzött : 3500,- Ft
angelológia - történeti feldolgozás
235.01(091)
[AN 3371009]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2012.
Balázs György (1932-)
   A Szentesi Evangélikus Egyház története, 1760-1944 / Balázs György ; [... a képeket vál. Labádi Lajos]. - Szentes : Szentesi Vár. Kvt. : Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2011. - 151 p. : ill. ; 26 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88444-2-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8844-2-2)
Szentesi Evangélikus Egyházközség
Szentes - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
284.1(439-2Szentes)(091)
[AN 3371689]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2012.
Barsi Balázs (1946-)
   És az ige testté lőn : elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról / Barsi Balázs. - 3. jav. kiad. - Kecskemét : Telek A., 2011. - 109 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-2535-1 fűzött
karácsony - vallásos irodalom
264-041.2 *** 244
[AN 3376857]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2012.
Beke Margit (1939-)
   Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez : a katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban : akadémiai doktori értekezés / Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 326 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-300-1 kötött
Pazmaneum (Wien)
Magyarország - Bécs - katolikus egyház - egyetem - katolikus papképzés - 19. század - 20. század - ezredforduló
282(439)"18/200" *** 378.628.2(436-2Wien)"18/200"
[AN 3372634]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2012.
Bojtor István (1928-)
   Jöjj és láss! : bibliai történetek / színpadra földolgozta Bojtor István ; [a rajzokat kész. Szabó András ... és Gulyás Boglárka] ; [a köt. kiadását a Kazinczy Ferenc Társaság gond.]. - Sárospatak ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., 2011. - 512 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88982-3-4 kötött
magyar irodalom - bibliai történet - vallásos színjáték
22.046 *** 894.511-251
[AN 3372401]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2012.
Brodersen, Brian
Spiritual warfare (magyar)
   Szellemi hadviselés / [Brian Brodersen] ; [ford. Takách Annamária] ; [kiad. a Golgota Keresztény Gyülekezet]. - Budapest : Golgota Keresztény Gyülekezet, [2011]. - 90 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-87036-3-7 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3366844]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2012.
   Élő kövekből épülő Egyház : az Egyház természete és küldetése : ekkléziológiai reflexiók / szerk. Puskás Attila. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 472 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2008. októberében rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-308-7 fűzött : 3200,- Ft
ekkléziológia
260.1
[AN 3370633]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2012.
Farkas József (1914-1999)
   Egy éven át Farkas Józseffel : igehirdetések, meditációk / szerk. Steinbach József ; [... kiad. a Pápai Református Gyűjtemények]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2011. - 351 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89033-3-4 kötött
prédikáció
252
[AN 3367639]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2012.
Füzeskuti Ferenc
   Lépésről-lépésre a bódhiszattvák ösvényén : Santidéva: A bódhiszattva ösvény című meditáció kézikönyvének magyarázata / Csöpel láma. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2011]. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Lodzsong - a szellem képzése ; 1.)
ISBN 978-963-89386-5-7 fűzött
Śāntideva (7-8. sz). Bodhicaryāvatāra
buddhizmus
294.3
[AN 3367221]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2012.
Füzeskuti Ferenc
   Tantra és dzogcsen : a 21 Tára gyakorlatai / khencsen Palden Serab rinpocse és khenpo Cewang Döngyal rinpocse nyomán Csöpel láma ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2011]. - 201 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89386-4-0 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3367319]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2012.
Isoardi, Giancarlo
Don Bosco ti suggerisce (amagyar)
   Don Bosco súg neked : pedagógiai tanácsok / [Giancarlo Isoardi]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9956-20-9 fűzött
gyermeknevelés - családi nevelés - vallásos irodalom
244 *** 37.018.1
[AN 3368171]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2012.
Izsák Norbert
   Vallomások : kortárs prédikátorportrék / Izsák Norbert ; [fotó Ungvári Péter] ; [közread. a] PTF. - Budapest : PTF, 2011. - 238 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2979-3 kötött
Magyarország - protestáns lelkész - interjú
284(439)(092)(047.53)
[AN 3372400]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2012.
Janecskó János (1927-)
   Múlt, jelen, jövő...? : evangélikusok Békés megyében / Janecskó János, Németh Csaba ; [kiad. a Gyulai Evangélikus Egyházközség Presbitériuma]. - Budapest : Gyulai Evangélikus Egyházközs. Presbitériuma, 2011. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 978-963-08-1049-4 fűzött
Békés megye - evangélikus egyház - egyháztörténet
284.1(439.175)(091)
[AN 3370526]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2012.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. kötettől alcím nélkül. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2011. - 1 CD-R
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
 (hibás ISBN 978-963-88232-3-6)
Jézus
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - krisztológia - memoár - elektronikus dokumentum
248.215 *** 244(0:82-94) *** 232.9
[AN 3366114] MARC

ANSEL
UTF-82060 /2012.
Kiechle, Stefan (1960-)
Sich entscheiden (magyar)
   Hogyan döntsek? / Stefan Kiechle ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2011. - 87 p. ; 19 cm. - (Kis út, ISSN 2061-5477 ; 4.)
ISBN 978-963-236-388-2 fűzött : 1200,- Ft
vallási erkölcs - életvezetés
241 *** 613.865
[AN 3370681]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2012.
Kiss Mihály (1891-1947)
   Óbudai múltidéző : P. Kiss Mihály SDB 1944-45-ben írt naplója és más visszaemlékezések / [szerk. ... Lengyel Erzsébet] ; [kiad. a Szalézi Szent Ferenc Társasága Don Bosco Szalézi Társasága]. - Budapest : Szalézi Szt. Ferenc Társ., [2011]. - 72 p., [14] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kiss Mihály (1891-1947)
Magyarország - szerzetes - Don Bosco rend - 20. század - magyar történelem - második világháború - napló - memoár
271.789.1(439)(092)Kiss_M.(0:82-94) *** 943.9"1944/1945" *** 271.789.1(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3368153]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2012.
Komesz Mátyás (1938-)
   Az üzenetcentrikus bibliaelemzés / Komesz Mátyás ; [közread. a] PTF. - Budapest : PTF, 2011. - 248 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2682-2 kötött
Biblia
bibliakutatás - hermeneutika
22.06
[AN 3372364]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2012.
Kőpataki Rózsa
   Úton a kegyelem felé Szent Jakab nyomdokán : zarándoknapló az el Camino-ról / Kőpataki Rózsa. - Budapest : Tájműhely, 2011. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2666-2 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - vers - napló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-14)
[AN 3372238]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2012.
Lieth, Norbert (1955-)
Prophetische Gleichnisse (magyar)
   Próféciai példázatok / Norbert Lieth. - 2. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, [2011]. - 76, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88754-3-3 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3377117]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2012.
Nagy Lajos
   Igék hétköznapokra : kórházi csendes percek : meditációk a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában / Nagy Lajos ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker., 2011. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87878-5-9 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3367794]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2012.
Nichols, Fern (1945-)
   Közbenjáró Édesanyák Nemzetközi Szervezete : édesanyák találkoznak, hogy imádkozzanak gyermekeikért és iskolájukért / írta Fern Nichols ; [ford. Kovács Ildikó] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Átd. kiad. - Budapest : KIA, 2011. - 36 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9390-77-5 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3369738]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2012.
Oleksák Krisztina
   Krisztus király / Oleksák Krisztina ; [közread. a] Borostyán Kör Alapítvány. - Budapest : Borostyán Kör Alapítvány, 2011. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2746-1 fűzött
vallásos irodalom - krisztológia - magyar irodalom - regény
232.9(0:82-31) *** 894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3367605]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2012.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2012 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2012 / Vincenzo Paglia ; [ford. Szőkefalvi Eszter, Thullner Zsuzsanna, Túri Zsuzsanna] ; [közread. a Kultúra és Segélyegylet Alapítvány]. - [Budapest] : Kultúra és Segélyegylet Alapítvány, cop. 2011. - 522 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2909-0 fűzött
imakönyv - bibliamagyarázat
243 *** 22.07
[AN 3371687]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2012.
Paudits Zoltán (1966-)
   A szív princípiuma : gondolatok, áhítatok a szeretet jegyében / Paudits Zoltán. - Budapest : Szerző, 2011. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-2722-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3368547]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2012.
Prince, Derek (1915-2003)
Declaring God's word (magyar)
   Isten igéjének megvallása : üzenetek az év minden napjára / Derek Prince ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2011. - 426 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89357-4-8 fűzött : 3950,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3370836]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2012.
Rózsa Huba (1939-)
   Úton a Mesterrel : magyarázatok a "B" liturgikus év evangéliumaihoz / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-303-2 kötött : 2200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3372594]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2012.
Steinbach József (1964-)
   Tágas tér : üzenetek a 18. zsoltárból / Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2011. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89033-2-7 kötött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
prédikáció
252
[AN 3367622]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2012.
Szabó Ferenc (1931-)
   Az ember és világa / Szabó Ferenc. - Budapest : MMSZ, 2011. - 436 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89445-1-1 kötött
isten - hit - ateizmus
231 *** 211 *** 211.5 *** 141.45
[AN 3372600]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2012.
Szecsődi Péter (1944-)
   Mi kérdeztünk, Péter atya válaszolt.. : reggeli beszélgetések Szecsődi Péter atyával ; [kiad. a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség]. - Gödöllő : Gödöllői Római Kat. Egyházközs., 2011. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2654-9 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3371012]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2012.
Szemerei Gábor
   A világ tetején : imádságos versek / Szemerei Gábor ; [fotós ... Bölcsföldi András]. - [Lajoskomárom] : Szemerei G., 2011. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3018-8 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3368692]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2012.
Tamáska Péter Miklós
   Pálosok és a múlt / [szerző Tamáska Péter Miklós]. - [Budapest] : Tamáska P. M., [2011]. - 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Borítócím: Őfelsége a nemzet : a nemzetkirályság. - Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2965-6)
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - magyar történelem
271.791(439) *** 943.9
[AN 3368779]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2012.
Tokics Imre (1956-)
   A könyvek könyve : a Biblia lépésről lépésre : a világot formáló evangélium / Tokics Imre. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 355 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliai Szabadegyetem, ISSN 1788-6252)
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-615-5034-27-5 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3377030]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2012.
   Vallás : háború vagy béke? / szerk. Banyár Magdolna. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2011. - 127 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-476-6 fűzött : 2000,- Ft
vallástudomány - vallásszociológia - kultúra - társadalmi kapcsolat
291 *** 261
[AN 3370844]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2012.
Varga Gyöngyi
   Remény s ég / Varga Gyöngyi. - Budapest : Luther, 2011. - 173 p. : ill., főlént színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9979-50-5 kötött : 1790,- Ft
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3372618]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2012.
Végső István (1979-)
   Kerekegyháza-Fülöpháza-Kunpuszta-Kunbaracsi Református Társegyházközség története, 1861-2011 : 150 év emlékére / Végső István. - Kerekegyháza : Kerekegyháza-Fülöpháza-Kunpuszta-Kunbaracsi Ref. Társegyházközs., 2011. - 106 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-963-08-2222-0 fűzött
Kerekegyháza-Fülöpháza-Kunpuszta-Kunbaracsi Református Társegyházközség
Kerekegyháza - egyházközség - református egyház - egyháztörténet
284.2(439-2Kerekegyháza)(091)
[AN 3368718]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2012.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Az idők jelei / Ellen G. White ; [vál. és ford. Hegyes Horváth Csilla]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 175 p. ; 20 cm. - (Az idők jelei, ISSN 1789-7009)
ISBN 978-615-5034-26-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3377023]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2012.
   Zsoltárok könyve : 159 dunántúli prédikáció / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2011. - 720 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89033-5-8 kötött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
prédikáció
252
[AN 3367610]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2083 /2012.
Barta Krisztina
   Boldogságra hangolva / Barta Krisztina és Dominkó Gabriella. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 116 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89203-0-0 fűzött
interperszonális kapcsolat - életvezetés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.47 *** 613.865
[AN 3369068]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2012.
   A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban / szerk. Pikó Bettina. - Szeged : JATEPress, 2011. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
deviancia
316.624
[AN 3373786]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2012.
   Az információs társadalom jogi vetületei : alkalmazott jogi informatika / szerk. Christián László. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-313-1 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - információs társadalom - elektronikus szolgáltatás - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - 21. század - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 34:681.3.004.14(075.8) *** 34:791.9.096/.097(439)"201"(075.8)
[AN 3368496]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2012.
Kovács Katalin (1960-)
   Társadalmi egyenlőtlenségek a mortalitásban Magyarországon (1971-2008) és az epidemiológiai átmenet elmélete / Kovács Katalin. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., 2011. - 130 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 92.)
Bibliogr.: p. 53-57.
ISBN 978-963-9597-21-1 fűzött
Magyarország - halálozási statisztika - társadalmi egyenlőtlenség - járványtan - statisztikai adatközlés - 20. század - 21. század
314.4(439)"197/200"(083.41) *** 316.344(439) *** 614.4(439)
[AN 3370607]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2012.
Kovrig Béla (1900-1962)
   Magyar társadalompolitika, 1920-1945 / Kovrig Béla. - Budapest : Gondolat, 2011. - 336 p. ; 23 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-301-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - társadalompolitika - társadalomtörténet - Horthy-korszak
316.32(439)"1920/194" *** 364(439)"192/1945" *** 304(439)"192/1945"
[AN 3370124]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2012.
Mészáros Ádám
   Viszlát féltékenység! : hogyan szabaduljunk meg a féltékenységtől? / Mészáros Ádám. - Bicske : Mészáros Mediátor Iroda, cop. 2011. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89385-2-7 fűzött
féltékenység - párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865 *** 179.8
[AN 3369807]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2012.
   Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, Dunaújváros / szerk. Marosi László. - [Dunaújváros] : Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, 2011. - 83 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2628-0 fűzött
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja (Dunaújváros)
Dunaújváros - egyesület - nyugdíjas
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Dunaújváros)
[AN 3368637]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2012.
Szikra János (1954-)
   Akar-e élni Pátka? / Szikra János ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2011. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-24-0 fűzött
Pátka - szociográfia - magyar irodalom - publicisztika
308(439-2Pátka)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3370496]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2012.
   Tíz év a családok szolgálatában / [kiad. Otthon Segítünk Alapítvány]. - [Budapest] : Otthon Segítünk Alapítvány, 2011. - 56 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2267-1 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - család - ezredforduló
316.356.2(439)"200" *** 331.102.2(439)"200"
[AN 3370587]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2012.
   Ukrán állampolgárok Magyarországon / [... szerk. Kincses Áron]. - [Budapest] : [Kincses-Kovács Kft.], 2011. - 237 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-219.
ISBN 978-963-08-2540-5 fűzött
Kárpátalja - Magyarország - Ukrajna - bevándorlás - határon túli magyarság - migráció - kettős állampolgárság - ezredforduló
316.347(=945.11)(477.87) *** 325.1(439)"200" *** 342.718(439)
[AN 3372315]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2093 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kék mesekönyv a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - Budapest : Scolar, 2011. - 255 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-297-6 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3371178]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2012.
Foucault, Michel (1923-1984)
Histoire de la sexualité (magyar)
   A szexualitás története / Michel Foucault. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 1999-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
ISBN 963-9165-43-3 *
nemi élet - nemi erkölcs - család - művelődéstörténet
392.6 *** 176 *** 316.356.2 *** 930.85(100)
[AN 421635]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gyönyörök gyakorlása / [a ... fordításban, ill. a szerkesztésben közrem. Albert Sándor, Szántó István, Somlyó Bálint]. - 2011. - 256 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-18-7 kötött : 2495,- Ft
[AN 3373546] MARC

ANSEL
UTF-82095 /2012.
Lovász Irén (1961-)
   Szakrális kommunikáció / Lovász Irén. - 2. kiad. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2011. - 167 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 153-167.
ISBN 978-963-236-482-7 fűzött : 2200,- Ft
népi vallásosság - kommunikáció
398.3/.4 *** 2 *** 316.77
[AN 3376754]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2012.
   Sötét idők falvai : [8-11. századi települések a Kárpát-medencében] : 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia / szerk. Kolozsi Barbara, Szilágy[!Szilágyi] Krisztián Antal. - Debrecen : Déri Múz. Régészeti Tár, 2011. - 2 db (824 p.) ; 29 cm. - (Tempora obscura, ISSN 2063-2517 ; 1.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Kárpát-medence - Magyarország - régészet - tárgyi néprajz - társadalomföldrajz - honfoglalás előtti kor - honfoglalás
39(=00)(4-191)"07/11" *** 911.3(439)"07/11" *** 904(439)"07/11"
[AN 3367218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 417 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-7218-76-7 kötött
[AN 3367294] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 419-824. : ill., részben színes
ISBN 978-963-7218-77-4 kötött
[AN 3367349] MARC

ANSEL
UTF-82097 /2012.
   Testvérekről és barátokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 7.)
ISBN 978-615-5028-81-6 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3370955]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2098 /2012.
Ábrahám Tibor (1945-)
   Periszkóp : [2006-2011] / Ábrahám Tibor ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - Nagykőrös : Heti Kőrös Körül Kft., 2011. - 607 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2902-1 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3370662]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2012.
Ács Vera
   Portraits of migrant third-country nationals in Hungary / [auth. Vera Ács, Rita Cseke Lengyelné, Éva Lukács Gellérné]. - Budapest : Tullius, 2011. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5071-10-2 fűzött
Magyarország - migráció - ezredforduló - fejlődő ország - bevándorló - társadalmi integráció
325.1(439)"200" *** 316.4.052(=00)(100-773)(439)
[AN 3370380]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2012.
   Bevezetés az Európai Unió politikáiba / [szerk.] Kende Tamás, Szűcs Tamás. - Budapest : Complex, 2011. - 1188 p. ; 25 cm
Lezárva: 2011. jún. 30. - Bibliogr.: p. 1163-1188.
ISBN 978-963-295-208-6 kötött
Európai Unió - politika
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3373631]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2012.
Bibó István (1911-1979)
   A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai : önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás / Bibó István ... ; [az utószót írta Kardos Gábor]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2011. - 459 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-636-9 fűzött : 2900,- Ft
politológia - külpolitika - önrendelkezés - nemzetközi konfliktus
32.001 *** 327(100)"19" *** 341.231(100)"19" *** 327.5(100)"19"
[AN 3372361]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2012.
Eiler Ferenc (1968-)
   Németek, helyi társadalom és hatalom : Harta, 1920-1989 / Eiler Ferenc. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 221 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-221.
ISBN 978-963-446-637-6 fűzött : 2800,- Ft
Harta - nemzetiségi politika - magyarországi németek - 20. század
323.15(=30)(439-2Harta)"19"
[AN 3370982]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2012.
   Feudális társadalom? / [szerk. Szirácsik Éva]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2011. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussiones Neogradienses, ISSN 0236-7041 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
Magyarország - magyar történelem - hűbéri rendszer - 18. század - 19. század
321.17(439)"17/18" *** 943.9"17/18"
[AN 3368027]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2012.
Halász Iván (1971-)
   A nemzetközi migráció és a közigazgatás / Halász Iván ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Nemzetközi Migrációs és Integrációs Karközi Kutatóközpont. - Budapest : BCE Közigazgatástud. Kar Nk. Migrációs és Integrációs Karközi Kutatóközp., 2011. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 978-963-503-479-6 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - Európai Unió - migráció - migrációs politika
325(439) *** 325(4-62)
[AN 3369632]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2012.
Horel, Catherine (1966-)
Cette Europe qu'on dit centrale (magyar)
   A középnek mondott Európa : a Habsburgoktól az európai integrációig, 1815-2004 / Catherine Horel ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 390 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 371-381.
ISBN 978-963-05-9111-9 kötött
Közép-Európa - 19. század - 20. század - ezredforduló - politikatörténet - történelem
32(4-191)"18/20" *** 940-191"18/20"
[AN 3372751]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2012.
Losoncz Miklós (1954-)
   Az Európai Unió : Rómától Budapestig / Losoncz Miklós. - 5. jav., bőv. kiad. - Tatabánya : Tri-Mester, 2011. - 430 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9561-25-0 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3376810]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2012.
   Megmaradás : magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa : Ungvár, 2011. szeptember 23-25. / [... szerk. Vámos Imre] ; [rend.], kiad. a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2011. - 123 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88986-2-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - helytörténet
323.15(=945.11)(477.87) *** 316.347(=945.11)(477.87) *** 943.923
[AN 3371658]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2012.
Miru György (1965-)
   Szabadság és politikai közösség : Kossuth Lajos politikai alapfogalmai / Miru György. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-625-3 kötött : 2900,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - politikus - politikai eszme - 19. század
32(439)(092)Kossuth_L. *** 32.001
[AN 3372570]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2012.
   "Péntek volt és 23" : kitelepítések 1950-1953 között a baranyai határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kiállítása : Mohács, 2011 / [a kiállítást Saád József áll. össze] ; [... szerk. Nagy Mária, Saád József]. - Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, 2011. - 48 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Kész. a kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-08-2716-4 fűzött : 1000,- Ft
Baranya megye - Hortobágy (alföldi táj) - kitelepítés - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak
323.282(439.127)"1950/1953" *** 325.254.6(439.127)"1950/1953" *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"
[AN 3372579]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2012.
Takács Péter (1953-)
   Államtan : négy fejezet az állam általános elmélete köréből : az állam általános sajátosságai / Takács Péter. - Budapest : BCE KIK Jogtud. Tansz., 2011. - 263 p. ; 29 cm. - (Sisyphus, ISSN 2061-6724)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-469-7 fűzött : 1900,- Ft
államelmélet
321.01
[AN 3369651]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2111 /2012.
Bellonci, Maria (1902-1986)
Lucrezia Borgia (magyar)
   Lucrezia Borgia / Maria Bellonci ; [ford. Lontay László]. - Budapest : Európa, 2011. - 664, [5] p. ; 21 cm
Megj. "Lucrezia Borgia élete és kora" címmel is
ISBN 978-963-07-9300-1 kötött : 3800,- Ft
Borgia, Lucrezia (1480-1519)
Itália - történelmi személy - történelem - uralkodócsalád - nő - 15. század - 16. század - életrajz
945"14/15" *** 929(45)Borgia,_L.
[AN 3367393]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2012.
Berta Tibor
   Jézuspasszport : az időkód II. : a magyarok ősmúltja, a Szent Korona vallási háttere, Jézus születése, a Szívcsakra országa / Berta Tibor ; [rajzok Sipiczki Erika]. - [Dunaújváros] : AAS-H, 2011. - 97 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 93-97.
ISBN 978-963-08-2870-3 kötött
Magyarország - magyarságkutatás - koronázási jelvény
930.8(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3367993]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2012.
Bibó István (1911-1979)
   A kelet-európai kisállamok nyomorúsága / Bibó István ... ; [az utószót írta Dénes Iván Zoltán]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2011. - 295 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-640-6 fűzött : 2300,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - történelem - politikatörténet - 20. század
940-11"19" *** 943.9"19" *** 32(4-11)"19" *** 32(439)"19"
[AN 3372306]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2012.
Bótor Tímea (1972-)
   A tatár függéstől az önálló uralkodóig : a Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336-1462) tükrében / Bótor Tímea. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 379, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 28.)
Bibliogr.: p. 291-308. - Összefoglalás orosz nyelven
ISBN 978-963-7730-66-5 kötött
Oroszország - történelem - uralkodó - 14. század - 15. század - végrendelet - történelmi forrás
947"13/14"(092)(093)
[AN 3367150]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2012.
Bradford, Sarah (1938-)
Diana (magyar)
   Diana / Sarah Bradford ; [ford. Résch Éva]. A firenzei rém / Douglas Preston és Mario Spezi ; [ford. Uram Tamás]. Houdini élete és sok halála / Ruth Brandon ; [ford. Révbíró Tamás]. Hajsza az orvhalászok után / G. Bruce Knecht ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 574, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Életek és sorsok, ISSN 2063-0220)
Egys. cím: Diana. The monster of Florence. The life and many deaths of Harry Houdini. Hooked
ISBN 978-963-289-175-0 kötött
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Houdini, Harry (1874-1926)
Nagy-Britannia - Firenze - Egyesült Államok - Antarktisz - uralkodócsalád - nő - híres bűneset - 20. század - bűvészkedés - orvhalászat - életrajz
929(410)Diana,_Princess_of_Wales *** 34.096(45-2Firenze) *** 793.81(73)(092)Houdini,_H. *** 343.772(269)
[AN 3367487]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2012.
Farkas Jánosné Rusvay Katalin (?-1975)
   Farkas Jánosné Rusvay Katalin naplója, 1943-1948. - Jászjákóhalma : Fodor I. F., 2011. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 8.)
ISBN 978-963-89107-1-4 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3369722]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2012.
Ferguson, Niall (1964-)
Civilization (magyar)
   Civilizáció : a Nyugat és a többiek / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 452 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-433.
ISBN 978-963-244-288-4 kötött : 4500,- Ft
világtörténelem - civilizáció
930.9 *** 008
[AN 3371526]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2012.
Fields, Nic
Soldier of the Pharaoh (magyar)
   A fáraók katonái : az egyiptomi Középbirodalom idején, i. e. 2055-1650 / írta Nic Fields ; ill. Peter Bull ; [ford. Alaxai Éva, Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 69 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Harcosok, ISSN 2063-1030 ; 2.)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-9890-45-9 fűzött : 2990,- Ft : 11,30 EUR
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - hadtörténet
930.85(32)"-19/-15" *** 355.48(32)"-19/-15"
[AN 3365455]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2012.
Fülöp Lajos (1945-)
   Fürediek napjainkban, 2010-2011 / Fülöp Lajos. - Balatonfüred : [Balatonfüred Városért Közalapítvány], 2011. - 358 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 63.)
ISBN 978-963-9990-11-1 kötött
Balatonfüred - helyismeret - híres ember - ezredforduló
929(439-2Balatonfüred) *** 908.439-2Balatonfüred"200"
[AN 3375930]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2012.
Gyüszi László (1929-)
   Tatabánya 1956-ban / Gyüszi László ; [kiad. a Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány]. - Tatabánya : Kultsár Társtud. és K. Alapítvány, 2011. - 182 p., [1] t.fol., [4] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2196-4 fűzött
Tatabánya - 1956-os forradalom
943.9-2Tatabánya"1956"(093)
[AN 3376814]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2012.
Hornyik János (1812-1885)
   Kecskemét város története oklevéltárral : az I. kötet latin nyelvű okleveleinek magyar fordítása / Hornyik János ; [szerk. ... Péterné Fehér Mária] ; [a latin nyelvű okleveleket ford. Szabó Attila]. - Kecskemét : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2011. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2426-2 fűzött
Kecskemét - helytörténet - középkor - újkor - oklevél
943.9-2Kecskemét"10/17"(093)
[AN 3369004]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2012.
   Így éltünk, 1959-1960 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 3.)
ISBN 978-963-9860-45-2 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1960-as évek - Kádár-korszak - kronológia - album
930.9"1959/1960"(084.1)(0.930.24) *** 943.9"1959/1960"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1959/1960"(084.1)
[AN 3370136]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2012.
   Így éltünk, 1961-1962 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 4.)
ISBN 978-963-9860-46-9 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1960-as évek - kronológia - album
943.9"1961/1962"(084.1)(0.930.24) *** 930.9"1961/1962"(084.1)(0.930.24) *** 930.85(100)"1961/1962"(084.1)
[AN 3370141]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2012.
   Így éltünk, 1963 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 5.)
ISBN 978-963-9860-47-6 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1960-as évek - kronológia - album
930.9"1963"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"1963"(084.1)(0.930.24) *** 930.85(100)"1963"(084.1)
[AN 3370147]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2012.
   Így éltünk, 1964-1965 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 6.)
ISBN 978-963-9860-48-3 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1960-as évek - kronológia - album
930.9"1964/1965"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"1964/1965"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1964/1965"(084.1)
[AN 3370153]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2012.
Miskolczi Miklós (1938-)
   Babgulyás, ezüstkanállal : lapok a vendéglátás dunaújvárosi történetéből / Miskolczi Miklós ; [kiad. a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Keresk. és Iparkamara, 2011. - 110 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1555-0 fűzött
Dunaújváros - vendéglátóipar - helytörténet - történeti feldolgozás
943.9-2Dunaújváros *** 640.4(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 3368226]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2012.
   Sava Tekeliǰa = Tököly Popovics Száva, 1761-1842 / [sastavio Pera Lastić] ; [... prev. Zoltan Bada] ; [izd. Srpski Institut ...]. - Budimpešta : Sprski Inst., 2011. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2907-6 fűzött
Tököly-Popović, Sava (1761-1842)
történelmi személy - magyarországi szerbek - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - történeti kronológia
930.85(439)(=861)(0:930.26) *** 943.9(=861)(092)Tököly-Popović,_S.
[AN 3369739]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2012.
Szabó Tamás
   Vitézekről (nemcsak) vitézeknek / vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás. - [Tiszaug] : Szerző, 2012. - 392 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87121-1-0)
Vitézi Rend
Magyarország - Kecskemét - vitézi rend - híres ember - Horthy-korszak
929.71(439)"192/194" *** 929(439-2Kecskemét)
[AN 3369191]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2012.
Száraz Csilla (1974-)
   Vár és város : Kanizsa török kori története az utóbbi évek régészeti kutatásainak tükrében / Száraz Csilla. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2011. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 36.)
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-89018-5-9 fűzött
Nagykanizsa - régészeti feltárás - helytörténet - török hódoltság
902 *** 904(439-2Nagykanizsa)"15" *** 943.9-2Nagykanizsa"15"
[AN 3372253]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2012.
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-)
   Kalandozások a Kárpát-medencében : Magyarország elcsatolt területein : Szentgyörgyvölgyi Péter előadásai a Belvárosi Polgári Szalonban. - Szentendre : Tillinger P., 2011. - 225 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2674-7 fűzött
Kárpát-medence - helytörténet - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(4-191)
[AN 3369596]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2012.
Teleky Dezső
   Még csak most kezdődik : [Magyarország és Erdély történetének "virtuális" bibliográfiájával] / Teleky Dezső ; szerk. Miske Miklós Kálmán. - [Budapest] : Miske M. K., 2011. - 257 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2577-1 fűzött
Erdély - családtörténet - magyar történelem - hétköznapi élet - 19. század - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
929.52(439.21) *** 943.921 *** 929(439.21)(0:82-94)
[AN 3369939]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2012.
   Ten thousand years along the Middle Danube : life and early communities from prehistory to history / ed. by Gyöngyi Kovács and Gabriella Kulcsár. - Budapest : Archaeolingua, 2011. - 352 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 26.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-26-0 kötött
Duna-medence - ősrégészet - régészet
903/904(439Duna-medence)
[AN 3370298]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2133 /2012.
Atlas of exploration (magyar)
   Amerika és Óceánia felfedezései / [... szerk. Averil Moffat] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 7.)
ISBN 978-963-251-331-7 kötött : 1690,- Ft
Amerika - Ausztrália és Óceánia - felfedező utazás
910.4(7/8) *** 910.4(9)
[AN 3369803]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2012.
Bertalan Béla
   Emlékkönyv Tab város fennállásának 800 éves évfordulójára / [írta és szerk. Bertalan Béla] ; [kiad. Tab Város Polgármesteri Hivatala]. - Tab : Polgármesteri Hiv., 2011. - 100 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-963-08-2810-9 kötött
Tab - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tab(084.12)
[AN 3370164]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2012.
Gulyás Sándor
   Kisújszállás a dualizmus korában / Gulyás Sándor. - Kisújszállás : Önkormányzat : Kisújszállási Ref. Egyházközség : Arany J. Vár. Kvt., 2011. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 27.)
Bibliogr.: p. 94-100.
ISBN 978-963-88398-4-8 fűzött
Kisújszállás - helyismeret - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
908.439-2Kisújszállás"1867/1918"
[AN 3366661]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2012.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Csodavilág : utazás a Föld 20 egzotikus tájára / L. Kelemen Gábor. - [Budapest] : LKG Média, cop. 2011. - 93 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5060-11-3 kötött : 4900,- Ft
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3370110]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2012.
Koltai Gábor
   Ezerarcú Erzsébetváros / Koltai Gábor, Rácz Attila. - [Budapest] : [Budapest VII. ker. Önkormányzat], cop. 2011. - 196 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Közread. a Budapest VII. kerületi Önkormányzat. - Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-08-2629-7 kötött
Budapest. 7. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.VII. *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 3370201]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2012.
Mészáros Andor
   A mai Szlovénia : bevezetés a modern Szlovénia tanulmányozásába / Mészáros Andor, Halász Iván, Somai Miklós ; [közread. a] Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Szlovén - Magyar Üzletemberek Egyesülete. - Esztergom : Szt. Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány ; Budapest : Szlovén - Magyar Üzletemberek Egyes., 2011. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 978-963-08-2887-1 fűzött
Szlovénia - országismeret
908.497.12
[AN 3368191]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2012.
Swatridge, Colin
A country full of aliens (magyar)
   Marslakók földje avagy Magyarország angol szemmel / Colin Swatridge ; [ford. Dósa Attila]. - Budapest : Corvina, 2011. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-[182].
ISBN 978-963-13-6045-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3372611]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2012.
   Utazás a világ körül, 2011 : Ausztrália, Új-Zéland és a Csendes-óceáni szigetek = Travelling around the world, 2011 : Australia, New Zealand and islands in the Pacific Ocean / [írta és szerk. ... Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészek Világszövetsége. - Budapest : MFVSZ, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2011. szept. 13-16. között az azonos című pályázat anyagából rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-2621-1 kötött
Óceánia - Ausztrália - Új-Zéland - Magyarország - helyismeret - fotóművészet - kiállítási katalógus
908.9(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 77.04(439)"201"
[AN 3370793]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2012.
   Utazás a világ körül, 2011 : Norvégia - Magyarország = På reise verden rundt, 2011 : Norge og Ungarn / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészek Világszövetsége ..., Magyarok Baráti Köre ... - Budapest : MFVSZ ; Oslo : MBK, 2011. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Az Osloban, 2011 novemberében és Budapesten, 2012. febr. 16 - márc. 6. között az azonos című pályázat anyagából rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-2605-1 kötött
ISBN 978-82-995622-2-5
Norvégia - Magyarország - helyismeret - fotóművészet - kiállítási katalógus
908.439(084.12) *** 908.481(084.12) *** 77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 061.4(481-2Oslo)
[AN 3370807]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2012.
Workshop on Landscape History (2010) (Sopron)
   Workshop on Landscape History : [Sopron, 22. April 2010] : proceedings / ed. by Pál Balázs & Éva Konkoly-Gyuró ; [org. by the University of West Hungary Faculty of Forestry Institute of Forest Resource Management and Rural Development Department of Landscape Science and Rural Development]. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, 2011. - 176 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-029-5 fűzött
Magyarország - környezettudomány - természeti környezet - történeti földrajz - konferencia-kiadvány
911.3(439) *** 504(439) *** 502(439) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 3371594]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2143 /2012.
Balázs István (1956-)
   A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig / Balázs István ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 203 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-318-177-5 fűzött
Magyarország - Európa - közigazgatás - ezredforduló - egyetemi tankönyv
35(4)(075.8) *** 35(439)"198/200"(075.8)
[AN 3368031]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2012.
Dobos Balázs (1980-)
   A kisebbség joga : kisebbségi törvénykezés Magyarországon, 1988-2006 / Dobos Balázs. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 269 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-269.
ISBN 978-963-446-642-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - kollektív jogok - kisebbségi politika - 20. század - ezredforduló
342.724(=00)(439)"198/200" *** 323.15(=00)(439)"198/200"
[AN 3371813]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2012.
   Európai és magyar szociális jog / [szerk. Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-316.
ISBN 978-963-318-175-1 fűzött
Magyarország - Európa - szociális jog - egyetemi tankönyv
351.84(4)(075.8) *** 349.3(439)(075.8) *** 349.3(4)(075.8) *** 351.84(439)(075.8)
[AN 3368035]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2012.
   Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása / szerk. Szamel Katalin [et al.]. - Budapest : Complex, 2011. - 970 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-216-1 kötött
Európai Unió - közigazgatás
35(4-62)
[AN 3372733]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2012.
Farkas István
   Előzetes vitarendezés és jogorvoslat 2012. január 1-jétől / ... kész. Farkas István. - Budapest : OVI, [2011]. - 36 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 52.)
Lezárva: 2011. nov. 23.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - jogorvoslat - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 343.155(439)(036)
[AN 3366629]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2012.
Imolya Imre (1948-)
   Vásárhelyi jogászalmanach : vásárhelyi jogászok, jogászok Vásárhelyen / Imolya Imre. - Hódmezővásárhely : HDK Hód K., 2011. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-138.
ISBN 978-963-08-1895-7 fűzött
Hódmezővásárhely - jogász - névjegyzék
34(439-2Hódmezővásárhely)(092)
[AN 3372225]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2012.
   International law, a quiet strength : miscellanea in memoriam Géza Herczegh = Le droit international, une force tranquille / ed. by Péter Kovács ; László Blutman [et al.]. - Budapest : Pázmány Press : Szt. István Társ., 2011. - 309 p. : ill ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 6.)
Váltakozva angol, francia és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-047-4 fűzött
nemzetközi jog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
341 *** 012Herczegh_G.
[AN 3368765]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2012.
   Jogfosztás 90 éve : tanulmányok a numerus claususról / szerk. Molnár Judit ; [közread. a] Nonprofit Társadalomkutató Egyesület. - Budapest : Nonprofit Társadalomkut. Egyes., 2011. - 367 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2010. okt. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2657-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - zsidótörvények - magyar történelem - zsidóság - 20. század
342.72/.73(439)(=924) *** 323.12(=924)(439) *** 943.9(=924)"19"
[AN 3368177]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2012.
   Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [szerk. Balázs István] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-171-3 fűzött
igazgatástan - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3368095]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2012.
   A médiaszabályozás kommentárja / szerk. Koltay András, Lapsánszky András. - Budapest : Complex, 2011. - 418 p. ; 25 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2011. október
ISBN 978-963-295-211-6 kötött
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - törvény - útmutató
34:791.9.096/.097(439) *** 316.774(439)(094) *** 659.3(439)(094)
[AN 3372728]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2012.
Rózsás Eszter (1970-)
   Szabálysértés : kommentár / Rózsás Eszter, Cserép Attila, Fábián Adrián. - Budapest : Complex, 2011. - 521 p. ; 25 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2011. szept. 15.
ISBN 978-963-295-215-4 kötött
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.791(439)(094)(036) *** 343.232(439)(094)(036)
[AN 3372735]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2012.
Smuk Péter (1975-)
   Magyar közjog és politika, 1989-2011 : a harmadik Magyar Köztársaság alkotmány- és parlamentarizmustörténete / Smuk Péter. - Budapest : Osiris, 2011. - 479 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-218-0 kötött : 4480,- Ft
Magyarország - politikatörténet - alkotmány - közjog - kormányzati politika - rendszerváltás - ezredforduló
342(439)"1989/2011" *** 328.13(439)"1989/2011" *** 323(439)"1989/2011"
[AN 3372726]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2012.
   Soproni boszorkányperek, 1429-1702 = Ödenburger Hexenprozesse / szerk. ... Tóth G. Péter, Németh Ildikó ; kész. Házi Jenő kéziratának felhasználásával. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 648 p. ; 24 cm. - (A magyarországi boszorkányság forrásai, ISSN 1589-6080 ; 3.)
Bibliogr.: p. 642-[649].
ISBN 978-963-506-857-9 fűzött : 3500,- Ft
Sopron - boszorkányper - 16. század - 17. század - művelődéstörténet - történelmi forrás
343.42(439-2Sopron)"15/16"(093) *** 930.85(439)
[AN 3368447]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2012.
   Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkriegszeit / ed. Wilhelm Brauneder, István Szabó. - Budapest : Pázmány Press : Szt. István Társ., 2011. - 204 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 7.)
A Budapesten, 2010. ápr. 16-17-én megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-314-8 fűzött
Európa - államfő - államszervezet - két világháború közötti időszak
342.5(4)"192/193" *** 342.6(4)"192/193"
[AN 3368791]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2012.
Szabó Szilárd (1976-)
   Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között / Szabó Szilárd. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 253 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-142-3 fűzött
Bosznia-Hercegovina - Osztrák - Magyar Monarchia - közjog - alkotmányjog - jogtörténet - közigazgatás
342(497.15)"1878/1918" *** 342(436/439)"1878/1918" *** 35(497.15)"1878/1918" *** 35(436/439)"1878/1918"
[AN 3368106]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2012.
   Vállalati versenyképesség és az állam szerepe : hitek és tévhitek / szerk. Katona Klára. - Budapest : Pázmány Press : Szt. István Társ., 2011. - 214 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-316-2 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - kapitalista gazdaság - versenyképesség - állami beavatkozás
347.7(439) *** 339.137.2 *** 338.242
[AN 3368856]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2159 /2012.
   "A hazai vállalkozások lehetőségei és korlátai a hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek technikai eszközállományának és gazdálkodásának korszerűsítésében" : országos konferencia anyaga / rendező szervek Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata [etc.]. - [Budapest] : GTTSZ, [2011]. - 63 p. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. ápr. 21-én rendezték
Fűzött
Magyarország - honvédelem - rendvédelmi szervezet - vállalkozásfejlesztés - konferencia-kiadvány
355(439) *** 351.74(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3373283]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2012.
Hegedűs Elemér
   Vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor magyar királyi vezérezredes, Nagykanizsa díszpolgára / Hegedűs Elemér. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2011. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 35.)
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-89018-4-2 fűzött
Szurmay Sándor (1860-1945)
Magyarország - katonatiszt - 19. század - 20. század
355(439)(092)Szurmai_S.
[AN 3372236]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2012.
Johnson, Rob
How to win on the battlefield (magyar)
   Útmutató a győzelemhez : 25 hadászati stratégia az ókortól napjainkig / Rob Johnson, Michael Whitby, John France. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 256 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Ford. Hegedűs Ildikó. - Bibliogr.: p. 248-252.
ISBN 978-963-293-170-8 kötött : 4490,- Ft
hadtudomány - stratégia - hadtörténet
355.48(100)(091) *** 355.43(100)(091)
[AN 3371124]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2012.
Parádi József (1950-)
   A magyar - román határ és őrzése, 1867-1918 / Parádi József, Suba János, Vedó Attila. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2011. - 142 p. : ill. ; 30 cm. - (A magyar rendvédelem-történet öröksége, ISSN 2062-8447 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1708-0 fűzött
Magyarország - Erdély - Románia - határőrség - államhatár - történeti feldolgozás
355.457.1(439.21)"186/191" *** 341.222(439.21)(091)
[AN 3367162]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2012.
Pete László (1971-)
   Olaszország magyar katonája : Türr István élete és tevékenysége, 1825-1908 / Pete László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 247 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-477-8 fűzött : 2900,- Ft
Türr István (1825-1908)
Magyarország - Olaszország - katonatiszt - történelmi személy - magyar történelem - történelem - 19. század - 20. század
355(439)(092)Türr_I. *** 943.9"18" *** 945"18"
[AN 3371810]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2012.
Sztojalovszky Béla (1919-)
   Visszaemlékezés katonaéletemre és hadifogságomra, 1940-1948 / Sztojalovszky Béla ; [kiad. az Észak-magyarországi Hadtörténeti Egyesület]. - Sátoraljaújhely : Észak-mo. Hadtörténeti Egyes., 2011. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1998-5 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - katonaélet - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3372370]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2165 /2012.
Nyárády Gáborné (1947-)
   Public relations / Nyárády Gáborné, Szeles Péter. - [Budapest] : Perfekt, 2011. - 413 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 410-413.
ISBN 978-963-394-806-4 fűzött : 4590,- Ft
public relations - egyetemi tankönyv
659.4(075.8)
[AN 3375964]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2012.
Schuster, Klaus
11 Managementsünden, die Sie vermeiden sollten (magyar)
   A cégvezetés 11 főbűne, amelyek kerülendők : hogyan fosztják meg magukat a vezetők örömöktől, házastárstól, előbbre jutástól és barátoktól / Klaus Schuster ; [ford. Pete Nóra]. - Budapest : Mérték, 2011. - 243 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-32-1 kötött
munkahelyi légkör - vezetéstudomány
65.013 *** 65.012.4
[AN 3366006]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2167 /2012.
   130 év minőség : a magyar tűzihorganyzás útja napjainkig = 130 years of quality : the way made by the Hungarian hot dip galvanizing sector up to our days / [kiad. a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége ...]. - Dunaújváros : M. Tűzihorganyzók Szövets., 2011. - 31 p. : ill., részben színes ; 19x26 cm
ISBN 978-963-08-2246-6 kötött
Magyarország - ipartörténet - horganyzás
338.45(439)(091) *** 669.586
[AN 3367787]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2012.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Devizás ügyletek adózási és számviteli útmutatója / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Kv., 2011. - 176 p. ; 23 cm
Lezárva: 2011. szept. 15.
ISBN 978-963-08-2521-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - deviza - számvitel - adózás
336.74(439) *** 657 *** 336.2(439)
[AN 3368429]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2012.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol szakmai önéletrajzíráshoz / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2011. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89044-4-7 fűzött : 4350,- Ft
álláskeresés - angol nyelv - szaknyelv - önéletrajz
331.535 *** 802.0 *** 658.31
[AN 3369706]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2012.
Dunder Krisztián (1976-)
   Digitális sikertörténetek / Dunder Krisztián. - Miskolc : Dunder.hu, 2011. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2463-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - portáloldal - vállalkozás - ezredforduló - interjú
658.1(439) *** 681.324Internet(439)(047.53)
[AN 3372457]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2012.
   Hármas Duna-vidék Eurorégió = Euroregión podunajského trojspolku = Triple Danube-Euroregion / [fel. szerk. ... Kása Katalin, Alena Vadovičová] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, ... Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának Kerületi Igazgatósága Trnaván. - Győr : KSH Győri Ig. ; Trnava : Szlovák Köztársaság Stat. Hiv. Kerületi Ig., 2011. - 67 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-202-181-9 fűzött
Csallóköz - Mátyusföld - Győr-Moson-Sopron megye - eurorégió - határ menti kapcsolat - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés
332.1(439.114)(083.41) *** 332.1(437.6Csallóköz)(083.41) *** 332.1(437.6Mátyusföld)(083.41) *** 911.3(439.114) *** 911.3(437.6-04)
[AN 3368087]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2012.
Koháriné Papp Edit
   Államháztartási ismeretek / Koháriné Papp Edit. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2011. - 309 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 305-309.
ISBN 978-963-394-676-3 fűzött : 4590,- Ft
államháztartás - egyetemi tankönyv
336.12(439)(075.8)
[AN 3376785]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2012.
Laki Mihály (1946-)
   A termék- és szolgáltatáspiacok átalakulása 1989 után / Laki Mihály. - Budapest : MTA KTI, 2011. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 15.)
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-615-5024-83-2 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdasági rendszer - rendszerváltás - ezredforduló
338(091)(439)"198/200"
[AN 3368440]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2012.
   Lehet-e Magyarország Európa leginnovatívabb nemzete? : Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat / [fel. szerk. Révai András, Somogyi Miklós, Márta Attila] ; [kiad. az Innoreg KM-RIÜ Khe.]. - Gödöllő : Innoreg KM-RIÜ Khe., [2011]. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat
Magyarország - innováció - regionális gazdaság - regionális politika - ezredforduló
330.341.1 *** 332.1(439)"200" *** 911.3(439)"200"
[AN 3368829]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2012.
   A magyar ipari és technológiai forradalom / [rend.], kiad. Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : M. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, [2010]-. - 25 cm
Az azonos címmel megrendezett nyári egyetem-sorozat pályamunkái
Magyarország - gazdaságtörténet - ipartörténet
338(091)(439) *** 62(439)(091)
[AN 3105501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Partiumi Nyári Egyetem : Nagyvárad, 2011. augusztus 10-13. / [... szerk. Vámos Imre]. - [2011]. - 103 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88986-1-6 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - ipartörténet
338(091)(439) *** 62(439)(091)
[AN 3371664] MARC

ANSEL
UTF-82176 /2012.
   Magyar pénzlexikon, 2012 : korona 1892-1925, pengő 1926-1945, forint 1946-2011 / szerk. Turi Imre. - Bőv. kiad. - [Gödöllő] : Nyomda 24 Bt., 2012. - 380 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2981-6 fűzött
Magyarország - századforduló - 20. század - pénzeszköz
336.746(439)"189/20" *** 737.1(439)"189/20" *** 336.747(439)"189/20"
[AN 3368436]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2012.
   "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" : V. nemzetközi tudományos konferencia : előadások, cikkek és rezümék : 2010. november 22-25. : gazdaság, jogtudomány, történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet = "Macarıstan vä Azärbaycan: mädäniyyätlärin dialoqu" : V beynälxalq elmi konfrans : märuzälär, mäqalälär vä xülasälär : 22-25 noyabr, 2010 : iqtisadiyyat vä hüquq, tarix, etnologiya, folklor, ädäbiyyat, linqvistika / [rend. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége etc.]. - Budapest : Azerbajdzsáni Nagykövetség, 2011. - 445 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Azerbajdzsán - gazdaság - művelődéstörténet - történelem - konferencia-kiadvány
338(479.24) *** 930.85(439) *** 930.85(479.24) *** 947.924 *** 943.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3371023]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2012.
   Mentor könyv : Európai Önkéntes Szolgálat / [... szerzői Győry Kriszta et al.] ; [kiad. Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat]. - [Budapest] : FH Mobilitás Orsz. Ifj. Szolg., [2011]. - 76 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-615-5159-01-5 fűzött
önkéntes munka - útmutató
331.102.2(100)(036)
[AN 3370606]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2012.
   Munkaerő-piaci nyitás : önkéntesség - a "munkavállalás motorja"? : Osztrák - Magyar Munkaügyi Konferencia : 2011. május 18-20., Stadtschlaining/Városszalónak, Szombathely = Arbeitsmarktöffnung : Freiwilligenarbeit als "Jobmotor"? : Österreichisch - Ungarische Arbeitsmarktkonferenz : 18-20. Mai 2011, Stadtschlaining, Szombathely / [... szerv. L&R Szociális Kutató Intézet, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., [2011]. - 95, 92 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87116-9-4 fűzött
Magyarország - Ausztria - önkéntes munka - foglalkoztatottság - munkaerőpiac - ezredforduló - konferencia-kiadvány
331.102.2(439) *** 331.5(439)"200/201" *** 331.5(436)"201" *** 061.3(439-2Szombathely) *** 061.3(436-2Városszalónak)
[AN 3371674]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2012.
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok a XXI. században : ünnepi kötet a nyolcvanéves Bánrévy Gábor tiszteletére / szerk. Raffai Katalin. - Budapest : PPKE JÁK, 2011. - 149, [3] p. : ill ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-315-5 fűzött
21. század - nemzetközi gazdasági kapcsolat - nemzetközi jog - emlékkönyv
339.9(100) *** 341
[AN 3368822]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2012.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   JPÉ-marketing : elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel / Papp-Váry Árpád ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - 3. utánny. - Budapest : KIT, cop. 2011. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-369.
ISBN 978-963-7340-89-5 fűzött : 3900,- Ft
marketing
658.8
[AN 3376716]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2012.
   Számvitel és elemzés / [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara]. - 2. átd. kiad. - Budapest : M. Könyvvizsgálói Kamara, 2011-. - 30 cm
számvitel - gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 3315050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A beszámoló elemzése : vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzés, költséggazdálkodás és költségelemzés / Adorján [et al.]. - 2011. - XII, 210 p.
Lezárva: 2011. szept.
ISBN 978-963-89223-4-2 fűzött
gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 3376772] MARC

ANSEL
UTF-82183 /2012.
Törőcsik Mária (1953-)
   Fogyasztói magatartás : insight, trendek, vásárlók / Törőcsik Mária. - Budapest : Akad. K., 2011. - 499 p. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 481-499.
ISBN 978-963-05-9158-4 fűzött
fogyasztói magatartás - marketing
366.1 *** 658.8
[AN 3372965]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2012.
   Tudomány, gazdaság, jövő : Gidai Erzsébet emlékére / szerk. Tóth Attiláné. - [Budapest] : Arisztotelész Stúdium Bt., 2011. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87721-5-2 fűzött
Magyarország - gazdaságtan - közgazdász - 20. század - 21. század - emlékkönyv
330 *** 330(439)(092)Gidai_E.
[AN 3371547]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2012.
   A turizmus ünnepe [elektronikus dok.] : nemzetközi konferencia : ... Szekszárd ..., 2011. november 22-23. = Fest des Tourismus = Celebrating tourism / [rend., közread. a] PTE Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet. - Szöveg. - Szekszárd : PTE IGYK GTI, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
turizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 3370260]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2012.
Vida Ágnes
   Gazdagmami start program [elektronikus dok.] : vállalkozás indítás alapok. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Vida Ágnes. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; Windows Media Player
Műanyag tokban
vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
658.1
[AN 3369768]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2012.
Vida Ágnes
   Gazdagmami tanfolyam 2.0 [elektronikus dok.]. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2011]. - 6 db ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Vida Ágnes. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó. - Közös tokban
Műanyag tokban
vállalkozás - weblapszerkesztés - internet - elektronikus dokumentum
658.1 *** 681.324Internet
[AN 3369638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Online piackutatás. - 1 DVD
[AN 3369655] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Online marketing. - 1 DVD
[AN 3369657] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Honlapkészítés 1. rész. - 1 DVD
[AN 3369661] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Honlapkészítés 2. rész. - 1 DVD
[AN 3369662] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Keresőoptimatizálás. - 1 DVD
[AN 3369664] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Honlap üzemeltetés és egyebek. - 1 DVD
[AN 3369666] MARC

ANSEL
UTF-82188 /2012.
Vida Ágnes
   Infotermék most [elektronikus dok.]. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2011]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Vida Ágnes. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó. - Közös tokban
Műanyag tokban
marketing - elektronikus dokumentum
658.8
[AN 3369735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-R
A 2009. november 21-i tréning felvételei
[AN 3369743] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Infotermék tervezés, gyártás, marketing, hogyan?. - 1 DVD
Címváltozat: Hogyan csináld? : tartalomfejlesztés, gyártás, marketing
[AN 3369745] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2189 /2012.
   Daleko od očiju : ljudska prava u psihijatrijskim bolnicama i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj / [izd.] ... Centar za zastupanje prava osoba s mentalnim teškoćama, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama ... - Budapest : MDAC, cop. 2011. - 96 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89303-2-3 fűzött
Horvátország - elmegyógyintézet - szociális intézmény - emberi jog - betegjog
364.442(497.13) *** 342.726-056.34(497.13) *** 364.444.046.6(497.13) *** 614.253.83(497.13)
[AN 3368274]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2012.
   Egy ember fontosabb, mint az egész világ : a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet története / szerk. Nemes András ; [... fotók Kardos Tamás]. - Szolnok : Hetényi G. Kórház-Rendelőint., 2011. - 312 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-87252-8-8)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Szolnok)
Szolnok - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Szolnok)(091)
[AN 3372764]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2012.
   Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon / [szerk.] Bódi Ferenc, Fábián Gergely. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 397 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-179-9 fűzött
Magyarország - szociális ellátás - szociálpolitika - 20. század - ezredforduló
364(439)"19/200" *** 332.1(439)"19/200"
[AN 3368024]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2012.
Kapronczay Károly (1941-)
   Gyógyító Budapest / Kapronczay Károly. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 145 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Mesél a város, ISSN 1788-1617)
Bibliogr.: p. 141-145.
ISBN 978-963-346-992-7 fűzött : 3500,- Ft
Budapest - egészségügy - történeti feldolgozás
364.444(439-2Bp.)(091)
[AN 3367110]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2012.
   Life-cycles and pension systems : a report of the conference of the Central Administration of National Pension Insurance in Hungary : the conference held in Budapest ..., on 6th and 7th May 2011 / ed. by József Mészáros. - [Budapest] : [Gondolat], cop. 2011. - 139 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-391-3 kötött
Magyarország - nyugdíjügy - ezredforduló - konferencia-kiadvány
369.5(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3372750]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2012.
   Out of sight : human rights in psychiatric hospitals and social care institutions in Croatia / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center and the Association for Social Affirmation of People with Mental Disabilities ... - Budapest : MDAC, cop. 2011. - 96 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89303-1-6 fűzött
Horvátország - elmegyógyintézet - szociális intézmény - emberi jog - betegjog
364.444.046.6(497.13) *** 364.442(497.13) *** 342.726-056.34(497.13) *** 614.253.83(497.13)
[AN 3368243]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2195 /2012.
   Ács János élete és öröksége : emlékezés egy kántortanítóra / [összeáll. ... Ács Attila]. - Szigetvár : Ács A., 2011. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2726-3 fűzött
Ács János (1911-1971)
Magyarország - pedagógus - vezető alkalmazott - 20. század
37.075.31(439)(092)Ács_J.
[AN 3367840]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2012.
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben végzett friss diplomások körében lebonyolított telefonos felmérés : ELTE Diplomás pályakövető rendszer : kutatási zárótanulmány / [kész. Czakó Andrea et al.]. - [Budapest] : ELTE, 2011. - 50, [20] p. : ill., színes ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-284-213-4 fűzött
Budapest - egyetem - diplomás - pályakezdés - szociológiai vizsgálat - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
378.4(439-2Bp.) *** 316.37-057.87(439-2Bp.)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439-2Bp.)"200"(083.41)
[AN 3372566]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2012.
   Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium : 35 éves jubileumi évkönyv, 2007-2011 / [szerk. Oroszné Garami Zsuzsanna, Rohonczi Istvánné]. - Dunaújváros : Lorántffy Zs. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, [2011]. - 195 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2744-7 fűzött
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunaújváros)
Sárospatak - szakközépiskola
373.6(439-2Sárospatak)
[AN 3368686]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2012.
   Peremvárosi Prímák : tehetséggondozás az iskolákban : záró kiadvány, 2010. március 27 - 2011. szeptember 26. / [szerk. Ábrahám Erika]. - [Budapest] : [Vörösmarty M. Ének-zenei Nyelvi Ált. Isk. és Gimn.], [2011]. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
ISBN 978-963-08-2190-2 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás
376.545(439)
[AN 3368554]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2012.
Rozgonyi Tiborné (1953-)
   Az önszabályozó tanulás pszichológiája / Rozgonyi Tiborné Váradi Éva. - Nyíregyháza : Krúdy, 2011. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-249.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9891-10-4)
tanulás - önálló munka - módszertan - pedagógiai lélektan
37.025 *** 37.015.3 *** 371.322.6
[AN 3367856]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2012.
   Tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból / vál. és szerk. Fülöp Lajos és Lisztóczky László ; [közread. a] Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola. - Gyöngyös : Konturs Kft., 2011. - 348 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1972-5 kötött
Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola (Gyöngyös)
Gyöngyös - pedagógus - gimnázium - 19. század - 20. század
373.54(439-2Gyöngyös)"18/19" *** 37(439-2Gyöngyös)"18/19"(092)
[AN 3372281]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2201 /2012.
   Ahol az utak összeérnek / [szerk. Balázs Sándor, H. Tóth Maja] ; [közread. az] Irka Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság. - [Szigethalom] : Irka Irod. és Képzőműv. Asztaltárs., 2011. - 304 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Irka Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság jubileumi évkönyve, 2011
ISBN 978-963-08-2285-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - amatőr művészet - ezredforduló - antológia
379.825 *** 894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 3368134]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2012.
Andrássy János Mihály (1947-)
   A kandalló előtt : Szent Hubertus ösvényein : vadászélmények és gondolatok 1953-tól 2009-ig / [Andrássy János Mihály] ; [kiad. Andrássy Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Andrássy Közhasznú Alapítvány, 2011. - 279 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2637-2 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3370762]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2012.
Dénes Tamás (1963-)
   Királyok, hercegek, grófok : [110 év magyar futball] / Dénes Tamás, Hegyi Iván, Lakat T. Károly ; [kiad. Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, [2011]. - 304 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2774-4 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - labdarúgás - sporttörténet - 20. század
796.332(439)"19"
[AN 3370651]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2012.
Johnston, Alexa
Sir Edmund Hillary (magyar)
   Sir Edmund Hillary / Alexa Johnston ; [ford. M. Nagy Miklós]. Z, az elveszett város / David Grann ; [ford. Téli Márta]. A keresztvivő / Joe Eszterhas ; [ford. Komáromy Rudolf]. Stasiország / Anna Funder ; [ford. Őri Péter] ; [főszerk. Daróczi Péter]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2011. - 574, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Életek és sorsok, ISSN 2063-0220)
Egys. cím: Sir Edmund Hillary. The lost city of Z. Stasiland. The crossbearer. - A "Z, az elveszett város" c. mű megj. "Eldorádó, az elveszett város" címmel is
ISBN 978-963-289-176-7 kötött
Hillary, Edmund (1919-2008)
Fawcett, Percy Harrison (1867-1925?)
Új-Zéland - Amazonas-medence - Német Demokratikus Köztársaság - alpinizmus - 20. század - amerikai angol irodalom - felfedező utazás - politikai rendőrség - életrajz - memoár
796.52(931)(092)Hillary,_E. *** 820-94(73)=945.11 *** 910.4(81) *** 910.4(410)(092)Fawcett,_P. *** 351.746.1(430.2)
[AN 3367398]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2012.
Kovács Sándor
   Találós kérdések / Kovács Sándor. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-290-104-6)
találós kérdés - képeskönyv - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3371130]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2012.
   Lettország & Litvánia futballtörténete, 1911-2010 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2011. - 144 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 26.)
ISBN 978-963-9853-15-7 fűzött
Lettország - Litvánia - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény
796.332(474.5)(091) *** 796.332(474.3)(091)
[AN 3372284]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2012.
   Magyarország női futballtörténete, 1984-2011 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2011. - 62 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294)
ISBN 978-963-9853-16-4 fűzött
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - nő
796.332(439)(091)
[AN 3372271]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2012.
Miklós György
   A sportszerű pisztolylövészet oktatása : a kiválasztástól a bajnokok neveléséig / Miklós György ; [kiad. a Kalocsai Sport Egyesület]. - Kalocsa : Kalocsai Sport Egyes., 2011. - 191 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-2788-1 fűzött
sportpisztolylövészet - sportoktatás
799.311.2.015
[AN 3368586]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2012.
Nomád Földi László
   A vadászat karácsonyai / Nomád Földi László. - Miskolc : Milagrossa, 2012. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2701-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3370719]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2012.
Pierrot (1969-)
   Agon : 24 táblajáték a nagyvilágból / Pierrot. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (54 p.) : ill., színes ; 29x29 cm + 2 mell.
Papírtokban
ISBN 978-963-297-565-8 kötött
táblás játék
794.2(100) *** 794.3(100)
[AN 3369794]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2012.
   Törökország futballtörténete, 1905-2011 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2011. - 113 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 27.)
ISBN 978-963-9853-14-0 fűzött
Törökország - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény
796.332.(560)(091)
[AN 3372285]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2212 /2012.
   001 : Monolith Artspace / [... curator Zoltan Alexander]. - [Budapest] : Bang & Olufsen BeoStore Hungary, [2011]. - [43] p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Megj. a Budapesten, 2011. okt. 26-30. között a Budapest Artmarket keretében rendezett kiállítás alkalmából. - Angol, magyar és francia nyelven
Fűzött
képzőművészet - vizuális művészet
73/76(100)"199/200" *** 7.017
[AN 3369715]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2012.
   A 250 éve felszentelt kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony plébániatemplom története, 1743-2011 / [szerk. Kállainé Vereb Mária] ; [kiad. a Sarlós Boldogasszony Plébánia]. - Kiskunfélegyháza : Sarlós Boldogasszony Plébánia, 2011. - 279 p., [8] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 257-260. - Összefoglalás angol, francia, olasz és német nyelven
ISBN 978-963-08-1930-5 kötött
Sarlós Boldogasszony Plébánia (Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyháza - katolikus egyház - egyházközség - templom
726.54(439-2Kiskunfélegyháza)(091) *** 282(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3369766]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2012.
   Amator artium : XXI. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Győr-Moson-Sopron Megyei Kiállítása / [... rend. Szűcs Péter] ; [kiad. a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft.]. - Győr : Bartók B. M. Művel. Közp., 2011. - [50] p. : ill., színes ; 13x19 cm
A Győrött, 2011. nov. 24 - dec. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3366632]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2012.
Bizse János (1920-1981)
   Bizse János : [Pécs, Kisgaléria, 2011. május 28 - június 30., Pécsvárad, Vár, 2011. július 28 - szeptember 30.] / [a kiállításokat rend. Nagy András] ; [közread. a Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely]. - Pécs : Pécsi Galéria és Vizuális Műv. Műhely, [2011]. - 50 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 978-963-89076-6-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bizse_J. *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Pécsvárad)
[AN 3373275]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2012.
Bretus Imre (1971-)
   Megpróbálni élni.. : Kemény Judit, 1918-2009 = Struggling to live... : Judit Kemény, 1918-2009 / Bretus Imre. - [Budapest] : Bretus I., [2011]. - 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Kemény. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1914-5 kötött
Kemény Judit (1918-2009)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Kemény_J.
[AN 3370411]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2012.
Cséfalvay Pál (1934-)
   Az esztergomi bazilika, kincstár és vármúzeum / Cséfalvay Pál ; [... felvételeit Mudrák Attila kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Múzeumi kalauz, ISSN 1216-2361)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-208-242-4 fűzött
Esztergom - múzeum - székesegyház - keresztény művészet - vár - útmutató
726.54(439-2Esztergom) *** 069(439-2Esztergom) *** 739(100)
[AN 3373629]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2012.
Cséfalvay Pál (1934-)
Az esztergomi bazilika, kincstár és vármúzeum (angol)
   Esztergom: the cathedral, the treasury and the castle museum / Pál Cséfalvay ; [photos by Attila Mudrák] ; [transl. ... by László Boros]. - Budapest : Helikon, 2011. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Artistic guides, ISSN 1216-7878)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-208-268-4 fűzött
Esztergom - székesegyház - keresztény művészet - múzeum - vár - útmutató
726.54(439-2Esztergom) *** 739(100) *** 069(439-2Esztergom)
[AN 3376880]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2012.
Cséfalvay Pál (1934-)
Az esztergomi bazilika, kincstár és vármúzeum (német)
   Die Basilika, der Domschatz und der Burgberg zu Esztergom / Pál Cséfalvay ; [Aufnahmen Attila Mudrák] ; [... Übertr. Ulrike Mudrák]. - Budapest : Helikon, 2011. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kunstführer, ISSN 1216-786X)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-208-253-0 fűzött
Esztergom - székesegyház - keresztény művészet - múzeum - vár - útmutató
726.54(439-2Esztergom) *** 739(100) *** 069(439-2Esztergom)
[AN 3376876]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2012.
Csekovszky Árpád (1931-1997)
   Csekovszky (1931-1997) : kiállítás és konferencia : 80 éve született Csekovszky Árpád keramikus művész / [a kiállítás kurátora ... F. Orosz Sára, ... Halasi Rita] ; [kiad. a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány]. - Budapest : Csekovszky Á. Műv. Közalapítvány, 2011. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
Kész. a Budapesten, 2010. december 2 - 2011. január 22. között azonos címmel rendezett kiállítás és a 2010. december 10-én tartott konferencia alapján
Fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század
738(439)(092)Csekovszky_Á.
[AN 3370534]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2012.
   "És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala" : tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára = "Now the capitals that were on the tops of the pillars in the vestibule were of lily-work" : essays in honour of István Bibó / [szerk. ... Tóth Áron] ; [közread. a] CentrArt Egyesület. - [Budapest] : CentrArt Egyes., 2011. - 347 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88825-1-6 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - művészettörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
7(439)(091) *** 012Bibó_I.
[AN 3370121]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2012.
   Fekete képek 3 : Kortárs Magyar Galéria, Vermes-villa : Dunaszerdahely, 2011. május 13 - június 10. / [... szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - Budapest : M. Festők Társ., [2011]. - 39 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-01-1 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3370267]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2012.
Ferenczy Károly (1862-1917)
   Ölel Carolus : Ferenczy Károly levelezése / [szerk. Boros Judit és Kissné Budai Rita]. - Budapest : MNG, 2011. - 398 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2011/4.)
ISBN 978-963-9964-02-0 fűzött
Ferenczy Károly (1862-1917)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Ferenczy_K.(044)
[AN 3372444]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2012.
Feyér Ákos
   Rajziskola gyerekeknek / Feyér Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-290-117-6 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3370376]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2012.
Forrai György (1930-)
   Orvosszemmel a képtárakban / Forrai György. - Budapest : Medicina, 2011. - 147 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-226-313-7 fűzött : 4200,- Ft
képzőművészet - betegség - ikonográfia
73/76(100) *** 7.04 *** 616
[AN 3372729]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2012.
Gilot, Françoise (1921-)
   Színvallomások = Confessions in colour / Françoise Gilot ; [tanulmány ... Kálmán Borbála]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2011. - 30 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 17.)
A Budapesten, 2011. nov. 26 - 2012. jan. 14. között megrendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87978-7-2 fűzött
Franciaország - grafikus - litográfia - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(44)(092)Gilot,_F. *** 763 *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3368197]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2012.
Herendi Péter (1953-)
   Maszkok / Herendi Péter ; [előszó Szombathy Bálint]. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2011. - [24] p. : ill. ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87263-9-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Herendi_P.
[AN 3368684]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2012.
Horánszky Nándor (1938-)
   "Az igazi művészet egyetemleges" : Telcs Ede életéről, munkásságáról / Horánszky Nándor ; [közrem. H. Kiss Zsuzsanna, Molnárné Horánszky Anna]. - Budapest : Szerző, 2011. - 143 p. : ill., részben színes ; 20 cm
id. Horánszky Nándor emlékiratainak részleteivel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2508-5 fűzött
Telcs Ede (1872-1948)
Magyarország - szobrász - századforduló - 20. század
73(439)(092)Telcs_E. *** 737.2
[AN 3370970]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2012.
Jovián György (1951-)
   Jovián György / bev. tanulm. ... Muladi Brigitta ; [életrajzi adatok ... Szőke Terézia] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2011. - 182 p. : ill., részben színes ; 30x31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-66-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Jovián_Gy.
[AN 3370257]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2012.
Jüling Krisztián
   Sólyom szárnyán : légifotós album : Luftphotos von Ungarn : aerial photographs from Hungary / Jüling Krisztián. - [Budapest] : [Jüling K.], [2011]. - 158 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-08-2762-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - légi felvétel
77.04(439)(092)Jüling_K. *** 908.439(084.12)
[AN 3368117]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2012.
   Kamara Galéria, 2010-2011 / [kiad. a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Keresk. és Iparkamara, cop. 2011. - 60 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3023-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3368762]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2012.
Kantor, Istvan (1949-)
   Látjátok (ellen)feleim?! : Istvan Kantor Monty Cantsin? Amen! / [szöveg Istvan Kantor et al.] ; [szerk. Szendrey Júlia]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., cop. 2011. - 197 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 329.)
ISBN 978-963-9279-90-2 fűzött
Kanada - képzőművész - szituatív művészet - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(71)(=945.11)(092)Kántor_I.
[AN 3369945]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2012.
Kelby, Scott
Light it, shoot it, retouch it (magyar)
   Világítsd be, fotózd le, retusáld! : kövesd nyomon egy kép készítését a stúdiómunkától a megjelenésig! / Scott Kelby ; [ford. Kerekes Andrea és Baráth Gábor]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2012. - 238 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-21-0 fűzött : 5880,- Ft
fototechnika - arckép
77 *** 77.041.5
[AN 3372798]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2012.
Kirchné Máté Réka
   Képes mesék, mesés képek : havasi Csingacsguk, az utolsó erdélyi mohikán és más történetek / Kirchné Máté Réka, V. Gänszler Beáta. - Bonyhád : Kirchné Máté R., 2011. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2861-1 kötött
Erdély - helyismeret - riport - album
77.04(439)(092)Máté_R. *** 908.498.4(084.1)
[AN 3367985]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2012.
Kocsis Iván (1931-)
   Életút, 1931-2011 : Kocsis Iván fotóművész retrospektív kiállítása a Dunakanyar Fotóklub rendezésében : Vác, 2011. október 1-23. - [Vác] : Dunakanyar Fotóklub, [2011]. - [44] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-88093-2-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Kocsis_I. *** 061.4(439-2Vác)
[AN 3370160]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2012.
Lux Antal (1935-)
   Ex Hungaria / Lux Antal ; [előszó Vass Norbert]. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2011. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89408-0-3 fűzött
Németország - fényképész - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
77.04(430)(=945.11)(092)Lux_A. *** 75(430)(=945.11)(092)Lux_A.
[AN 3368693]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2012.
Madarassy István (1948-)
   Madarassy István ötvös-szobrászművész / [A szivárvány időtlensége c. fejezetet írta, a műtermi beszélgetéseket kész., a szövegeket vál. Dvorszky Hedvig]. - Budapest : [Madarassy I.], 2011. - 430 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, olasz, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-08-2371-5 kötött
Magyarország - szobrász - ötvösség - 20. század - 21. század
73(439)(092)Madarassy_I. *** 739
[AN 3372227]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2012.
Mihály Gábor (1942-)
   Mihály Gábor. - Budapest : Mihály Bt., [2011]. - [111] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-0970-2 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Mihály_G.
[AN 3370182]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2012.
   Miszla Art : I. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion, 2011. - [Budapest] : [Makay Kft.], cop. 2011. - 51 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Rend. Nagy Gábor és Nádas Alexandra. - A szimpozion vándorkiállításának katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-1640-3 fűzött
Európa - képzőművészet - vándorkiállítás - 21. század
73/76(4)"200/201" *** 061.4(439)"201"
[AN 3370232]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2012.
Nádas Alexandra (1974-)
   Megjelölt helyek : Veszprém, Művészetek Háza, Csikász Galéra, 2011. szeptember 23 - október 22. = Marked places / Nádas Alexandra, Nagy Gábor. - [Gyermely] : [Nádas A.], [2011]. - 51 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-2001-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nagy_Gábor *** 75(439)(092)Nádas_A. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3370688]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2012.
Nyári Szerb Művésztelep (19.) (2011) (Szentendre)
   XIX srpska likovna kolonija = XIX. Nyári Szerb Művésztelep / [ured. & prev. Pera Lastić] ; [izd. Srpska samouprava u Zuglou, Art Centar "Pero" ...]. - Budimpeŝta : Srpska samouprava u Zuglou ; Beograd : Art Centar "Pero", 2011. - [24] p. : ill., színes ; 14x20 cm
Borítócím: Sentandreja = Szentendre, 2011
ISBN 978-963-06-7907-7 fűzött
Szentendre - Magyarország - Szerbia - művésztelep - 21. század - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(497.11)"201" *** 061.28(439-2Szentendre)
[AN 3369688]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2012.
Pintér Tamás, K. (1946-)
   Tokaj-Hegyalja építészeti öröksége / K. Pintér Tamás. - Miskolc : Milagrossa, 2011. - 150 p. : ill., részben térk. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-2734-8 kötött : 3675,- Ft
Tokaj-Hegyalja - építészet - építészeti örökség - rajz - album
741(439)(092)Pintér_T. *** 72(439Tokaj-Hegyalja)(084.1)
[AN 3370100]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2012.
Ruzsa György (1947-)
   Az orosz ikon magyar kapcsolatai / Ruzsa György. - Gödöllő : [Sztárstúdió Bt.], 2011. - 82 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-89448-0-1 kötött
Magyarország - keresztény művészet - orosz ortodox egyház - művészettörténet - ikon
75.046.3(47) *** 7(439)(091) *** 281.93 *** 246.3
[AN 3370383]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2012.
Somhegyi Zoltán (1981-)
   Cím nélkül : nyomdafesték ofszetpapíron 28x23,5 cm, 2011 : válogatás a Szalóky Gyűjteményből = Untitled : printer's ink on offset paper : selected works from the Szalóky Collection / Somhegyi Zoltán. - Budapest : Garbo, 2011. - 313 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5007-16-3 fűzött
Magyarország - Európa - magángyűjtemény - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"19/200" *** 73/76(4)"19/200" *** 069.017(439)Szalóky
[AN 3368263]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2012.
Soulages, François
Esthétique de la photographie (magyar)
   A fotográfia esztétikája : ami elvész, és ami megmarad / François Soulages ; [ford. Ádám Anikó]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 345 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-06-6 fűzött : 2900,- Ft
fotóművészet - esztétika
77.01 *** 111.852
[AN 3367547]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2012.
Szatmári Gergely (1966-)
   Meadowlands / Gergely Szatmári ; with an introd. by Charles H. Traub. - [Budapest] : Boook, [2011]. - [110] p. : ill., színes ; 26x30 cm
ISBN 978-963-89382-1-3 kötött : 7990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88942-6-7)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Szathmári_G.
[AN 3370221]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2012.
Szotyori László (1957-)
   Tíz év : [Városi Képtár, Deák Gyűjtemény, Pelikán Galéria, Székesfehérvár, ... 2011. április 1 - május 13.] / Szotyori László. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89370-3-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szotyory_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3369924]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2012.
Telcs Ede (1872-1948)
   ...éltem és művész voltam : Telcs Ede visszaemlékezései és útinaplói / szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Merk Zsuzsa, Rapcsányi László ; [a névmutatót összeáll. Karlovitz Margit]. - Baja : Türr I. Múz. : Múzeumbarátok Köre Alapítvány, 2011. - 349 p., [24] t. : ill. ; 24 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88482-3-9 fűzött : 2900,- Ft
Telcs Ede (1872-1948)
Magyarország - magyar irodalom - szobrász - századforduló - 20. század - memoár
73(439)(092)Telcs_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3372226]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2012.
   Terek, tárgyak, anyagok / [szerk. Dér Andrea] ; [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2011. - 119 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2010. szept. 28-29-én rendezett konferencia és esztergomi tanulmányút előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88386-5-0 fűzött
Magyarország - építészet - templom - konferencia-kiadvány
726(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3373008]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2012.
   Természeti és épített tájak a festők szemével : válogatás az Antal-Lusztig gyűjteményből : [Eger, Zsinagóga Galéria, 2011. október 5 - december 11.] / [... szerk. ... Bulla Márta, Baráz Csongor Dömötör] ; [szöveg ... Zsolnay László] ; [kiad. ... Művészetek Háza ...]. - Eger : Műv. Háza, [2011]. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86260-5-9 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - ezredforduló - tájkép - kiállítási katalógus
75(439)"19/200" *** 75.047 *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3369960]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2012.
Trauner, Karl-Reinhart
   Walter Prinzl, der Maler-Radierer der Wachau : zum 75. Todestag / von Karl-Reinhart Trauner. - Szentendre : Tillinger P., 2011. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 108-113.
ISBN 978-963-08-1772-1 kötött
Prinzl, Walter (1891-1937)
Ausztria - grafikus - festőművész - 20. század
76(436)(092)Prinzl,_W. *** 75(436)(092)Prinzl,_W.
[AN 3369615]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2012.
Vaja László (1957-)
   vaja@mexico.hu / Vaja László. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2011. - 98, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9903-40-1 kötött
Magyarország - Mexikó - festőművész - helyismeret - 20. század - 21. század - útleírás
75(439)(092)Vaja_L. *** 908.72(0:82-992)
[AN 3370187]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2012.
Valkay Zoltán
   Magyarkanizsa építészetének rövid története, 1694-1944 / Valkay Zoltán. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2011. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89018-6-6 fűzött
Magyarkanizsa - helyismeret - építészet
72(497.11-2Magyarkanizsa) *** 908.497.11-2Magyarkanizsa
[AN 3372261]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2012.
Vargha Mihály (1952-2010)
   Tényvisszaverődések : válogatás Vargha Mihály írásaiból / [szerk. Kígyós Erzsébet és Haba Péter]. - Budapest : Scolar, 2011. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-314-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - építészet - építőművészet - urbanisztika - 20. század - ezredforduló - publicisztika
72(439)"19/200"(0:82-92) *** 711.4(439)"200"(0:82-92)
[AN 3371545]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2012.
Vaszary János (1867-1939)
   Mester és tanítvány : válogatás Vaszary János, Hincz Gyula és Reich Károly grafikai hagyatékából = Master and pupil : graphical selection of the János Vaszary, Gyula Hincz and Károly Reich legacy / [szöveg Feledy Balázs] ; [szerk. Balázs Sándor] ; [közread. a Koller Galéria]. - [Budapest] : Koller Galéria, [2011]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
A Budapesten, 2011. máj. 5-22. között megrendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - grafikus - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Vaszary_J. *** 76(439)(092)Hincz_Gy. *** 76(439)(092)Reich_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3370601]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2012.
Végel Dániel
   Párizs = Paris / Végel Dániel. - Budapest : Kijárat, 2011. - [34] p. : ill. ; 22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5160-09-7 kötött : 2600,- Ft
Párizs - Magyarország - helyismeret - fényképész - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Végel_D. *** 908.44-2Paris(084.12)
[AN 3368116]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2012.
Vízi Béla (1936-)
   Kémia a teremtéstől napjainkig [elektronikus dok.] / Vízi Béla ; szöveget ... írta és szerk. Vízi Gabriella ; [közread. az] MKE. - Szöveg és képek. - [Budapest] : MKE, [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; MS PowerPoint
ISBN 978-963-9970-12-0
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kémia - elektronikus dokumentum
73(439)(092)Vízi_B. *** 54
[AN 3370037]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2012.
Vízy László (1943-)
   Pártázatok káprázata : a Zsolnay-kerámia a századforduló építészetében és szobrászatában / Vízy László. - Budapest : Szerző, 2011. - 120 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 113. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-2748-5 kötött
Magyarország - építészettörténet - kerámiaművészet - 19. század - 20. század
738.035.93(439) *** 738.035.93(439)Zsolnay *** 72(439)"18/19"
[AN 3367965]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2012.
   Zene szemeimnek / [rend., kiad. a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága]. - [Budapest] : MATT, [2011]. - 62 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2011. nov. 11-20. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89080-1-8 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - alkalmazott grafika - zeneművészet - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
76.05(439)"201" *** 78 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3369693]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2260 /2012.
   50 : Kecskeméti Pedagógus Énekkar, Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus, 1961-2011 / [összeáll. Csányiné Koós Ildikó] ; [kiad. a Kecskeméti Pedagógus Énekkar Egyesület]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Pedagógus Énekkar Egyes., [2011]. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2849-9 fűzött
Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus
Kecskemét - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3369098]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2012.
Berry, Jo
Katy Perry (magyar)
   Katy Perry : egy kaliforniai csaj / írta Jo Berry ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 224 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-107-8 kötött : 2999,- Ft
Perry, Katy (1984-)
Egyesült Államok - popzenész - könnyűzenei előadó - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Perry,_K.
[AN 3373746]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2012.
   Dalkincsünk = Unser Liederschatz. - Pilisszentiván : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2011. - 21 cm. - (Őrizlek kérő tenyerekkel..., ISSN 2060-8160)
magyarországi németek - folklór - daloskönyv
784 *** 398.8(=30)(439)
[AN 3372468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A pilisszentiváni németek dalai = Lieder der Sanktiwaner Deutschen. - 2011. - 32 p. + 2 CD
ISBN 978-963-87521-7-8 fűzött
Pilisszentiván - magyarországi németek - folklór - daloskönyv - auditív dokumentum
398.8(=30)(439-2Pilisszentiván) *** 784
[AN 3372480] MARC

ANSEL
UTF-82263 /2012.
Erdélyi Hajnal (1935-)
   Emlékkönyv az Operaház óvóhelyéről / Erdélyi Hajnal. - Budapest : Corvina, cop. 2011. - 136 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-13-6015-8 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Budapest - hétköznapi élet - zenei élet - második világháború - 1945 utáni időszak
78.05(439-2Bp.)"194"(093) *** 792.54(439-2Bp.)"194"(093) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(093)
[AN 3369793]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2012.
   Génie oblige! : a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum kincsei : treasures from the Budapest Liszt Ferenc Memorial Museum / [szerk. Eckhardt Mária] ; [közread. a] ... Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. - Budapest : Helikon : Liszt F. Zeneműv. Egy., 2011. - 277 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-227-301-3 kötött : 8990,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest). Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
Magyarország - Budapest - zeneszerző - 19. század - múzeumi kiadvány
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)Liszt_Ferenc_Emlékmúzeum
[AN 3372821]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2012.
Kroó György (1926-1997)
   Zenei panoráma : Kroó György írásai az Élet és Irodalomban, 1964-1996 / összegyűjt. és közread. Várkonyi Tamás. - [Budapest] : Klasszikus és Jazz Nonprofit Kft., 2011. - 446 p. ; 25 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86157-8-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - 20. század - magyar irodalom - publicisztika
78(439)"19" *** 78(439)"196/199" *** 78(100)(091) *** 894.511-92
[AN 3370516]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2012.
   Rádiófónia : 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán 1925-2000-ig : a rádiósorozat rövidített, írásos változata : Bieliczkyné Buzás Éva összeállítása. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., 2011. - 4 db : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : 2000,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - komolyzene - zenei élet - zeneszerző - médiatörténet - 20. század - rádióműsorszám
78.071.1(439)"19" *** 78(439)"192/200" *** 791.9.096(439)"192/200"
[AN 3367389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1925-1944. - 254 p.
ISBN 978-963-08-2854-3
[AN 3367421] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1945-1974. - 286 p.
ISBN 978-963-08-2855-0
[AN 3367443] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1975-2000. - 284 p.
ISBN 978-963-08-2856-7
[AN 3367450] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Kiemelt zeneszerzők a Magyar Rádió műsorában : születési évszámok sorrendje szerint. - 314 p.
ISBN 978-963-08-2857-4
[AN 3367456] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2267 /2012.
   Domján Edit emlékkönyv / [szerk. B. Fábri Magda]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2011. - 273, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-512-2 kötött : 4900,- Ft
Domján Edit (1932-1972)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Domján_E.
[AN 3373519]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2012.
   Ein Dorf möchte leben : 60 Jahre Ungarndeutsche Volkstanzgruppe Nadwar = Egy falu élni akar : 60 éves a Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Táncegyüttes / [Red. ... Bakonyi Andrea, Kishegyi Viktória] ; [Verl. ... Ungarndeutscher Traditionspflegender Kulturverein Nadwar]. - Nadwar : Ungarndeutscher Traditionspflegender Kulturverein Nadwar, 2011. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2216-9 fűzött
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Táncegyüttes
Nemesnádudvar - táncegyüttes - néptánc - magyarországi németek - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Nemesnádudvar)(091) *** 394.3(=30)(439-2Nemesnádudvar)(091)
[AN 3372423]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2012.
Forgács Iván (1958-)
   Filmtörténetek olvadása : az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmművészete / Forgács Iván. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 221 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 29.)
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-7730-64-1 kötött
Szovjetunió - filmtörténet - 1945 utáni időszak
791.43(47)"195"
[AN 3367584]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2012.
Fresli Mihály (1976-)
   A két Andrej : Tarkovszkij és Rubljov a filmvásznon / Fresli Mihály ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar]. - Szombathely : NYME SEK BTK, 2012. - 356 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 336-351.
ISBN 978-963-9871-50-2 kötött
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič (1932-1986)
Szovjetunió - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(47)(092)Tarkovskij,_A._A.
[AN 3368510]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2012.
Kiss Gabriella (1970-)
   A magyar színházi hagyomány nevető arca : pillanatfelvétel / Kiss Gabriella. - Budapest : Balassi, cop. 2011. - 231 p. ; 24 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516)
Bibliogr.: p. 205-222.
ISBN 978-963-506-867-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - színházesztétika - színháztörténet
792.01 *** 792(439)(091)
[AN 3368478]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2012.
Nyemcsokné Kárpáti Katalin
   A tánc az életünk : a szekszárdi Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület története, 1966-2011 / Nyemcsokné Kárpáti Katalin. - [Szekszárd] : MEN-TE Trió Bt., 2011. - 175 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2875-8 kötött
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
Szekszárd - néptánc - táncegyüttes - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Szekszárd)(091)
[AN 3372624]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2012.
Török Tamara (1973-)
   Goldoni és Velence / Török Tamara. - [Budapest] : L'Harmattan, 2011. - 274 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-274.
ISBN 978-963-236-460-5 fűzött : 3000,- Ft
Goldoni, Carlo (1707-1793)
Velencei Köztársaság - Itália - olasz irodalom története - irodalmi élet - színháztörténet - műfajtörténet - író - 18. század - dráma - szinopszis
792(453.11)"17" *** 850(091)-2"17" *** 850(092)Goldoni,_C.
[AN 3370699]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2274 /2012.
Ferenczy Gyula (1931-)
   Orosz nyelvtan és nyelvhasználat / Ferenczy Gyula ; [... a szerző mtársa Éva Erzsébet]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011, cop. 1996. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327.
ISBN 978-963-19-3329-1 fűzött : 2700,- Ft
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 3376714]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2012.
Györfi Beáta (1976-)
   Istoričeskoe izmenenie sintaksičeskogo statusa pričastnyh oborotov v âzyke Suzdalʹskoj letopisi po Lavrentʹevskomu spisku / Beata Dʹërfi. - Debrecen : Debreceni Egy., 2011. - 276 p. ; 24 cm. - (Tractata Slavica, ISSN 2060-0941 ; 2.)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 978-963-318-013-6 fűzött
orosz nyelv - nyelvészet - nyelvtörténet - 14. század
808.2 *** 808.2-53"13"
[AN 3368043]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2012.
   Hungarian lexicography / ed. by Zsuzsanna Fábián. - Budapest : Akad. K., [2011]-. - 21 cm
lexikográfia - magyar nyelv
809.451.1-3 *** 801.3
[AN 3370591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bilingual dictionaries. - cop. 2011. - 290 p. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 5.)
Váltakozva angol, magyar, német, olasz, spanyol, francia és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9179-9 fűzött
lexikográfia - magyar nyelv
809.451.1-3 *** 801.3
[AN 3370594] MARC

ANSEL
UTF-82277 /2012.
Jovanovic, Dragoslav
Kroatisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : horvát : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Dragoslav Jovanovic ; a m. változat Kovács Alenka és Krékity Tamás munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 6. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 139 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : 1492,- Ft
 (hibás ISBN 963-8162-26-0)
horvát nyelv - nyelvkönyv
808.62(078)=945.11
[AN 3373507]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2012.
Lutterjohann, Martin
Japanisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : japán : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Martin Lutterjohann ; a m. változat Lichtenstein Noémi munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 5. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 180 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-29-5 fűzött : 1592,- Ft
japán nyelv - nyelvkönyv
809.56(078)=945.11
[AN 3373505]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2012.
Raisin, Catherine
Deutsch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : német : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Catherine Raisin ; a m. változat Molnár Veronika munkája ; ill. J. L. Goussé. - 9. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 177 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-19-8 fűzött : 1492,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3373497]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2012.
Schwing, Josef
   Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn) / Josef Schwing. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - XXXVIII, 213 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 22.)
Bibliogr.: p. XXII-XXX.
ISBN 978-963-318-129-4 fűzött
Dél-Dunántúl - földrajzi név - német nyelv - nyelvészet
801.311(439Dél-Dunántúl) *** 801.53 *** 803.0
[AN 3368111]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2012.
Som, O'Niel V. (1966-)
Niederländisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : holland : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Niel V. Som ; a m. változat Wekerle Szabolcs munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 5. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 157 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-23-6 fűzött : 1492,- Ft
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 3373517]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2012.
Som, O'Niel V. (1966-)
Spanisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : spanyol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Neil[!Niel] V. Som ; ill. J. L. Goussé. - 10. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 141 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-17-1 fűzött : 1492,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3373499]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2012.
Spitzing, Karin
Griechisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : görög : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Karin Spitzing ; a m. változat Szabó Péter, Glaser Tamás munkája. - 7. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 143 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : 1492,- Ft
 (hibás ISBN 963-8162-10-4)
újgörög nyelv - nyelvkönyv
807.74(078)=945.11
[AN 3373512]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2012.
Strieder, Ela
Italienisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : olasz : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Ela Strieder ; a m. vált. Szabó Péter és Lutz Lívia munkája ; ill. J. L. Goussé. - 10. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 144 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-16-3 fűzött : 1492,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3373502]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2012.
Werner-Ulrich, Doris
Türkisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : török : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Sudár András[!Balázs] munkája ; ill. J. L. Goussé. - 5. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2011. - 163 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : 1492,- Ft
 (hibás ISBN 963-8162-27-9)
török nyelv - nyelvkönyv
809.435(078)=945.11
[AN 3373511]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2012.
Zilahi Lajos
   Sárréti tájszótár / Zilahi Lajos. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 490 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 14-22.
ISBN 978-963-446-627-7 kötött : 4200,- Ft
Sárrét - tájszótár - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-87(439Sárrét)
[AN 3372398]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2287 /2012.
Artaud, Antonin (1896-1948)
   Rodezi levelek, 1943-46 / Antonin Artaud ; [... ford. Szabó Marcell] ; [vál. és szerk., a bevezetést írta Darida Veronika]. - Budapest : Kijárat, 2011. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Spectaculum, ISSN 1587-3722 ; 5.)
A ford. az "Oeuvres complètes X. Lettres écrites de Rodez, 1943-44" (Paris : Gallimard, 1974) és az "Oeuvres complètes XI. Lettres écrites de Rodez, 1945-46" (Paris : Gallimard, 1974) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5160-05-9 fűzött : 2200,- Ft
Artaud, Antonin (1896-1948)
Franciaország - író - levelezés - 20. század
840(092)Artaud,_A.(044)
[AN 3367575]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2012.
Balogh F. András (1964-)
   Herta Müller útja a Nobel-díjig : kismonográfia / Balogh F. András. - Budapest : Littera Nova, 2011. - 121 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9643-63-5 kötött : 2490,- Ft
Müller, Herta (1953-)
Németország - író - 20. század - 21. század
830(092)Müller,_H.
[AN 3370098]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2012.
Csontos Márta (1951-)
   Szerzők, múzsák, szenvedélyek / Csontos Márta ; [a ... rajzok Szabadkai Tóth Eszter művei]. - Budapest : Accordia : Littera Nova, 2011. - 147, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-147.
ISBN 978-615-5069-17-8 kötött : 2490,- Ft
író - magánélet - életrajz
82(092)(089.3) *** 894.511(092)(089.3) *** 392.6
[AN 3369982]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2012.
Dróth Júlia (1956-)
   Fától az erdőt.. : kérdések és válaszok a fordítás technikájáról / írta Dróth Júlia. - Budapest : MFE, 2011. - 120 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159 ; 4.)
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 978-963-87631-2-9 fűzött
szakfordítás - műfordítás
82.03
[AN 3370733]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2012.
Dudits András (1976-)
   A fordítói olvasás kognitív és gyakorlati mechanizmusai / Dudits András. - Budapest : Akad. K., 2011. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-216.
ISBN 978-963-05-9077-8 fűzött
műfordítás - elmélet
82.03
[AN 3370612]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2012.
   "Ritrar parlando il bel" : tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére / szerk. Szegedi Eszter, Falvay Dávid ; a szerkesztésben közrem. Ertl Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 400 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-475-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Olaszország - olasz irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - kulturális kölcsönhatás - emlékkönyv
850(091) *** 894.511(091) *** 894.511.091 *** 850.091 *** 008(439) *** 008(45)
[AN 3371003]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2293 /2012.
Bognár Ferenc (1958-)
   Móricz Zsigmond és a Nyugat alkonya / Bognár Ferenc, Fejér Ádám. - Szeged : Kultúrtörténeti Stúdiumok, 2012. - 358 p. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89434-0-8 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Móricz_Zs.
[AN 3368132]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2012.
   Erdélyi irodalom, Nyugatról nézve : az Új Látóhatár az erdélyi magyar irodalomról / összeáll. és bevezette Pomogáts Béla. - Budapest : M. Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2011. - 211 p. ; 20 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86579-9-2 fűzött
Új látóhatár, ISSN 0501-0160
Erdély - Németország - határon túli magyar irodalom története - író - folyóirat - 20. század
894.511(498)(091)"19" *** 894.511(498)(092) *** 070(430)Új_látóhatár
[AN 3368603]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2012.
Juhász István (1940-)
   A szerelmes Petőfi / Juhász István ; [kiad. a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi S. Vár. Kvt. és Művel. Közp., 2011. - 65 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89079-1-2 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3368415]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2012.
   Petőfi nyomában jártak : félegyházi Petőfi-kutatók / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. ... Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2011. - 79 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88688-2-4 kötött
Magyarország - Kiskunfélegyháza - író - híres ember - 19. század
894.511(092)Petőfi_S. *** 929(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3368893]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2012.
Sebők Melinda (1979-)
   A Nyugat árnyékában : György Oszkár pályája / Sebők Melinda. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 198, [2] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: 193-198.
ISBN 978-963-446-635-2 fűzött : 2200,- Ft
György Oszkár (1882-1944)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)György_O.
[AN 3372381]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2012.
Török Zsuzsa (1979-)
   Petelei István és az irodalom sajtóközege : média- és társadalomtörténeti elemzés / Török Zsuzsa. - Budapest : Ráció, 2011. - 219 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 197-211.
ISBN 978-615-5047-22-0 fűzött : 2750,- Ft
Petelei István (1852-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Petelei_I.
[AN 3368467]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2299 /2012.
Alia, Josette (1929-)
Quand le soleil était chaud (magyar)
   Perzselő nap : szerelem és halál a háború poklában / Josette Alia ; [ford. Benkő Ferenc]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 589, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-502-3 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3366028]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2012.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Foundation and Earth (magyar)
   Alapítvány és Föld : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 7. kötete] / [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 470 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-427-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3377001]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2012.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Foundation's edge (magyar)
   Az Alapítvány pereme : [Isaac Asimov Alapítvány sorzatának 6. kötete] / [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2011. - 442 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-428-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3376994]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2012.
Benzoni, Juliette (1920-)
Fiora et le roi français (magyar)
   Fiora és a francia király : a firenzei lány IV. / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2011, cop. 2000. - 374 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9093-20-1 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3373494]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2012.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un lemure in fuga (magyar)
   Maki szökésben / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 2.)
ISBN 978-963-245-486-3 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3367142]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2012.
Box, C. J.
Open season (magyar)
   Embervadászat / C. J. Box ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Sorozat Kv., 2011. - 348 p. ; 19 cm. - (Vad vidék ; 1.)
ISBN 978-963-89421-9-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3370550]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2012.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - 2. utánny. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2732319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Talpig rózsaszínben / [ford. Merényi Ágnes]. - [2012]. - 243 p.
ISBN 978-963-539-649-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3376894] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Hajrá hercegnő! / [ford. Merényi Ágnes]. - [2012]. - 254, [2] p.
Fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3376990] MARC

ANSEL
UTF-82306 /2012.
Cutié, Albert (1969-)
Dilemma (magyar)
   Kétség : egy pap küzdelmei a hittel és a szerelemmel / Albert Cutié ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2011]. - 317, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-643-338-3 kötött : 3200,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - katolikus pap - 21. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 282(73)(092)Cutié,_A.(0:82-94)
[AN 3371112]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2012.
Eastland, Sam
Eye of the Red Tsar (magyar)
   A vörös cár szeme : képes-e egyetlen ember megfejteni a Romanovok utolsó titkát? / Sam Eastland. - Pécs : Alexandra, 2011. - 334 p. ; 20 cm
Ford. Frei-Kovács Judit
ISBN 978-963-297-721-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3366163]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2012.
Evans, Richard Paul
Grace (magyar)
   Kegyelem / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 359 p. ; 18 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-552-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3366103]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2012.
Fforde, Katie
Restoring Grace (magyar)
   Ház kilátással : [mindig jöhet egy új szerelem] / Katie Fforde ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-513-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3367350]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2012.
Fischer, Tibor (1959-)
Under the frog (magyar)
   A béka segge alatt / Tibor Fischer ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 334 p. ; 21 cm
A főcímben a "segge alatt" kifejezés tükörírással
ISBN 978-963-227-304-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3373566]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2012.
Forsyth, Frederick (1938-)
The cobra (magyar)
   A kobra / Frederick Forsyth ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 344 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-740-9 kötött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3366043]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2012.
Gier, Kerstin (1966-)
Saphirblau (magyar)
   Zafírkék : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-470-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-395-8 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3367323]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2012.
Griffin, Stewie
Family guy : Stewie's guide to world domination (magyar)
   Family guy : Stewie kézikönyve a világuralomhoz / Stewie Griffintől ; a szerkesztésben segédkezett Steve Callaghan ; [ford. Varga Benjamin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-254-483-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - televíziós műsorszám
820-7(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 3367657]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2012.
Haas, Wolf (1960-)
Das ewige Leben (magyar)
   Az örök élet : [Brenner nyomozó történetei] / Wolf Haas ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2011. - 226 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-302-7 fűzött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3371267]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2012.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25
[AN 3371043]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2012.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka na frontě (magyar)
   Svejk a fronton [elektronikus dok.] : [egy derék katona kalandjai a világháborúban] / Jaroslav Hašek ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2011. - 1 CD (6 h 4 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Réz Ádám. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-07-3 : 3990,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3369295]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2012.
Hawking, Lucy (1969-)
George and the big bang (magyar)
   George és az ősrobbanás / Lucy & Stephen Hawking ; Garry Parsons ill. ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 270 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-338-5 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - csillagászat - kozmológia - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 52(0:82-31)(02.053.2) *** 524.8(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3367274]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2012.
Hoag, Tami (1959-)
Secrets to the grave (magyar)
   A titkok sírba szállnak : sokkol, lenyűgöz, felráz... / Tami Hoag ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-747-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3367180]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2012.
Horowitz, Anthony (1955-)
Nightrise (magyar)
   Leszáll az éj / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2011. - 251 p. ; 22 cm. - (Tini krimik). (Az ötök ereje)
ISBN 978-963-324-045-8 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3366029]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2012.
Horowitz, Anthony (1955-)
Scorpia rising (magyar)
   Az utolsó bevetés / Anthony Horowitz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2011. - 271 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 978-963-324-046-5 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3366036]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2012.
Hoyer, Heike (1960-)
Das Tao des Hamsters (magyar)
   A hörcsög Taója / Heike Hoyer ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-130-4 fűzött : 2300,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3371523]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2012.
Irving, John (1942-)
A prayer for Owen Meany (magyar)
   Fohász Owen Meanyért / John Irving ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 599, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-227-5 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3367381]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2012.
Jarry, Alfred (1873-1907)
Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (francia, magyar)
   A patafizikus Faustroll doktor cselekedetei és nézetei : új-tudományos regény = Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien : roman néo-scientifique / Alfred Jarry ; ford. Csímár Péter ; az utószó Bajomi Lázár Endre munkája. - Szentendre ; [Budapest] : Tillinger P., 2011. - 168 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89359-0-8 fűzött
francia irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
840-31.02=945.11
[AN 3369658]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2012.
Jarry, Alfred (1873-1907)
Ubu roi ou Les Polonais (francia, magyar)
   Übü király, vagy A lengyelek = Ubu roi ou Les Polonais = La chanson du décervelage = Ubu enchaîné ; Az agytalanítás nótája ; A láncra vert Übü / Alfred Jarry ; a drámákat Jékely Zoltán ford., a nótát Weöres Sándor. - Szentendre ; [Budapest] : Tillinger P., 2011. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Ubu roi ou Les Polonais ; La chanson du décervelage ; Ubu enchaîné
ISBN 978-963-08-1771-4 fűzött
francia irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
840-2.02=945.11
[AN 3369613]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2012.
Lim, Rebeka
Bravest princess ever (magyar)
   A legbátrabb hercegnő / Rebeka Lim meséit Caroline Frake ill. ; [ford. Pálfay Adrienn]. - Budapest : Libell, cop. 2011. - 27 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Öt perc mese, ISSN 2063-2495)
ISBN 978-963-89281-0-8 kötött : 1190,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3367116]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2012.
Loe, Erlend (1969-)
Stille dager i Mixing Part (magyar)
   Vegyesbolti csendes napok : regény / Erlend Loe ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2011. - 190 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-303-4 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3371285]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2012.
   Lovakról és szamarakról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 4.)
ISBN 978-615-5028-78-6 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3370946]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2012.
Lynch, Scott (1978-)
The lies of Locke Lamora (magyar)
   Locke Lamora hazugságai : [az Úri csirkefogók sorozat első könyve] / Scott Lynch. - Pécs : Alexandra, 2011. - 557 p. ; 20 cm
Ford. Novák Gábor
ISBN 978-963-297-717-1 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3366021]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2012.
Mack, Tracy
Sherlock Holmes and the Baker Street irregulars (magyar)
   Sherlock Holmes és a Baker streeti vagányok / írta Tracy Mack és Michael Citrin ; ill. Greg Ruth. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2706580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Watson nyomában : 3. számú esetnapló / [ford. Marczali Ferenc]. - 2011. - 174, [2] p.
ISBN 978-963-245-491-7 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3367046] MARC

ANSEL
UTF-82330 /2012.
McMurtry, Larry (1936-)
Dead man's walk (magyar)
   Gyilkosvölgy : az élőholtak útján / Larry McMurtry ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Sorozat Kv., 2011. - 364 p. ; 19 cm. - (Texas rongyos lovagjai ; 2.)
ISBN 978-963-8942-11-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3367945]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2012.
McMurtry, Larry (1936-)
Dead man's walk (magyar)
   Gyilkosvölgy : küldetés a semmibe / Larry McMurtry ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Sorozat Kv., 2011. - 335 p. ; 19 cm. - (Texas rongyos lovagjai ; 1.)
ISBN 978-963-8942-10-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3366642]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2012.
Meister, Derek (1973-)
Ghostfighter (magyar)
   Ghostfighter : gyilkos fény / Derek Meister ; [... ford. Gémes Szilvia]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 413 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-06-6 kötött : 3600,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3370791]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Hodejegerne (magyar)
   Fejvadászok / Jo Nesbø ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-055-7 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3366044]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2012.
Orsenna, Erik (1947-)
L'entreprise des Indes (magyar)
   Irány India! : regény / Erik Orsenna ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2011. - 235, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-9378-86-5 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3371088]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2012.
Reichs, Kathy (1950-)
Déjà dead (magyar)
   Csont és vér / Kathy Reichs ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 538 p. ; 20 cm
Megj. "A holtak beszélnek" címmel is
ISBN 978-963-254-448-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3366111]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2012.
Riches, Anthony
Wounds of honour (magyar)
   Dicső halál / Anthony Riches. - Pécs : Alexandra, 2011. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Birodalom ; 1.)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-297-754-6 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3370395]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2012.
Sade, Donatien Alphonse François de (1740-1814)
   Börtönévek : levelek, naplók, írások a fogság éveiből / Marquis de Sade ; [... vál., ford., az utószót és a jegyzeteket írta Kovács Ilona]. - Budapest : Qadmon K., 2011. - 280 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88490-3-8 kötött : 3190,- Ft
Franciaország - francia irodalom - író - 18. század - 19. század - levelezés - napló
840-94=945.11 *** 840(092)Sade,_D._A._F.(044)
[AN 3371016]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2012.
Saigyō (1118-1190)
   Tükröződések / Szaigjó szerzetes, Villányi G. András. - Budapest : Scolar, 2011. - 223 p. ; 18 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-308-9 fűzött : 2950,- Ft
japán irodalom - magyar irodalom - vers
895.6-14=945.11 *** 894.511-14
[AN 3371232]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2012.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Floddertje (magyar)
   Szutyoksári / Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp ; ford. Czibere Mária. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-615-5023-55-2 kötött : 2690,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3375650]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2012.
Silva, Daniel (1960-)
Portrait of a spy (magyar)
   A Moszad ügynöke és az európai terrorhullám / Daniel Silva ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-586-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3367336]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2012.
Stewart, Trenton Lee (1970-)
The mysterious Benedict Society and the prisoner's dilemma (magyar)
   Fordul a kocka : A titokzatos Benedict Társaság 3. / Trenton Lee Stewart ; [ford. Torma Péter] ; [ill. Diana Sudyka]. - Budapest : Animus, 2011. - 286 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-044-1 kötött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3366051]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2012.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Forever (magyar)
   Forever : örökké / Maggie Stiefvater ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 377 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-527-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-526-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3367111]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2012.
Venkatesananda (swami) (1921-1982)
Yoga Vāsiṣtha (magyar)
   A Vaszistha-jóga : Brahmarishi Vaszistha egységről szóló tanítása / Szvami Venkatesananda ; [ford. Dienes István]. - [Budapest] : Vaszistha Kft., 2011. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2448-4 kötött
szanszkrit irodalom - óind irodalom - eposz
891.22-131=945.11 *** 294.518
[AN 3371556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 391 p.
[AN 3371569] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 376 p.
[AN 3371578] MARC

ANSEL
UTF-82344 /2012.
Vincenzi, Penny (1939-)
Into temptation (magyar)
   Csábító évek : a "Viharos évek" című bestseller folytatása / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 719 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-733-1 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3366035]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2012.
Webb, Holly
Ellie the homesick puppy (magyar)
   Elli hazavágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-536-5 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3366626]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2012.
Webb, Holly
Ginger the stray kitten (magyar)
   Cirmos barátra vágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 107, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-537-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3367136]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2012.
Webb, Holly
Sky the unwanted kitten (magyar)
   Pille új otthonra lel / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-534-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3367133]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2012.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött műfordítások / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011-. - 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
világirodalom - műfordítás - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3372889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Keleti költők. - 2011. - 703 p.
ISBN 978-963-227-314-3 kötött : 4990,- Ft
világirodalom - műfordítás - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3372897] MARC

ANSEL
UTF-82349 /2012.
Wiggs, Susan
A summer affair (magyar)
   Ha véget ér a nyár / Susan Wiggs ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 415 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-257-6 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3371183]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2012.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Little darlings (magyar)
   A másik lány / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2011. - 238 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-047-2 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3366056]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2351 /2012.
Ács Gábor (1953-)
   Kokhav-Meir-i kantáta / Armoni Gavriel ; Rímes ÁBéCé / Ács Gábor. - Budapest : Novella, [2011]. - 86, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 83-[87].
ISBN 978-963-9886-21-6 fűzött : 1000,- Ft
Izrael - magyar irodalom - vers
894.511-14(569.4)
[AN 3369229]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2012.
Anga Mária (1955-)
   Az aranypatájú kiscsikó : meseválogatás / Anga Mária ; [Rácz Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 125 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9051-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3371085]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2012.
Átányi László (1938-)
   Fagytata és a kétéltű bőrkabát / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2011. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3369200]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2012.
Baán Tibor (1946-)
   Visszajátszás / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2011. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-47-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3370014]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2012.
Bächer Iván (1957-)
   Sétatárs / Bächer Iván ; Teknős Miklós fotóival. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2011. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-88-9 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3371077]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2012.
Bajnai Nóra Katalin (1988-)
   Félvégtelen : én tűsarok, te macskakő / [versek] Bajnai Nóra ; [képek] Bodor Lilla. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 17x22 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-316-4 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Bodor_L.
[AN 3371249]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2012.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Szappanbuborék : válogatott és új versek gyerekeknek és gyermek lelkületű felnőtteknek / Balajthy Ferenc ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2012. - 134 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9830-22-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3370493]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2012.
   Bátor könyv / szerk. D. Tóth Kriszta ; Holló Anna illusztrációival ; [közread. a] Bátor Tábor Alapítvány. - [Budapest] : Bátor Tábor Alapítvány, cop. 2011. - 143 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-2452-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3370717]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2012.
Benke László (1943-)
   Az Élet szerelme / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2011. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-46-7 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3370095]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Maszat számol / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-615-5023-44-6 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3370878]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2012.
Bogár András
   Az ember fia, Bélus : egy reménykedve hívő, álmodozva szerető író-kéz képes és képtelen, életképes elbeszélő életképei / Bogár András ... - Budapest : BogARTemis, 2011. - 166 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-2966-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3370870]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2012.
Bujáki Márton (1985-)
   Furfangos legények : Benedek Elek meséi nyomán / [... írta Bujáki Márton] ; [rajz. Varga Tamás]. - [Budapest] : Napraforgó, cop. 2011. - 48, [5] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Magyar klasszikusok)
ISBN 978-963-445-082-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3370547]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2012.
Bujáki Márton (1985-)
   Tűzrőlpattant királylányok : Benedek Elek meséi nyomán / [... írta Bujáki Márton] ; [rajz. Eszes Hajnal]. - [Budapest] : Napraforgó, cop. 2011. - 51, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Magyar klasszikusok)
ISBN 978-963-445-083-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3370541]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2012.
Burányi Tamás
   Útravaló : ifjúsági regény talán felnőtteknek is / Burányi Tamás. - [Budapest] : [Burányi T.], cop. 2011. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3030-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3368503]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2012.
Coach, Julius J.
   Nonstop szerelem : naplóregény / Julius J. Coach. - Budapest : Scolar, 2012. - 430 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-317-1 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3371074]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2012.
Csaba Adrienn
   A nevem B. Tóth László : ez az én történetem / Csaba Adrienn, B. Tóth László. - Budapest : Duna International : Power Media Group Kft., [2011]. - 212 p., [40] t. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-5129-66-7 kötött : 3900,- Ft
Tóth László, B. (1947-)
magyar irodalom - memoár - auditív dokumentum
894.511-94
[AN 3371030]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2012.
Czékmány Ilona, H.
   Szívembe zárt imák : versek / H. Czékmány Ilona ; [közread. a] Batsányi-Cserhát Művész Kör. - Budapest : Batsányi-Cserhát Művész Kör, 2011. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-33-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3369021]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2012.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-32-3 kötött : 2650,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3371150]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2012.
Dávid Ádám
   A Virág utcai focibajnokság : meseregény négy tételben / Dávid Ádám ; Rubik Anna rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-46-0 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3371201]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2012.
Dávid Csaba (1943-)
   Dirán és Júlia : Gyergyószentmiklós / Dávid Csaba. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-644-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3371653]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2012.
Erdős Anna (1944-)
   A Hetedik kapu : versek, novellák, írások / Erdős Anna ; [... graf. Simon M. Veronika] ; [kiad. a Batsányi-Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Batsányi-Cserhát Művész Kör, 2011. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-36-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3369113]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2012.
   Esik eső, süt a Nap : mondókák, versek apróságoknak / Benedek Virág rajz. ; [összeáll. Gönczöl Andrea]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2011. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9232-74-7 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3370724]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2012.
Fabók Endre (1988-)
   Bőrkötésben / Fabók Endre ; [Kovács Viola ... fotográfiáival]. - Budapest : Accordia, 2011. - 81, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5069-15-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - képvers
894.511-14
[AN 3370099]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2012.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   A nők bolondja / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2011. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9062-5 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - regény
894.511-31(73)
[AN 3367175]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2012.
Fésüs Éva (1926-)
   Toportyán Tódor a mezei könyvnapon : mese tíz fejezetben / Fésűs Éva ; [ill. Fábián Zita]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 134, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-321-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3373535]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2012.
Finy Petra (1978-)
   Maja tizenkét babája / Finy Petra ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5023-49-1 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3370755]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2012.
Furák András
   Fénykoronás magyar lelkek : versek a megcsonkított magyar múlt, az egységes nemzet-lelkület visszaállítására és az 1956-os forradalom igaz emlékére / vitéz Furák András. - Szeged : Furák A., 2011. - 286 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3372294]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2012.
Gábris (1940-)
   Egy diáklány visszaemlékezése 1956. okt. 23-a következményeire / Gábris. - [Gödöllő] : [Reisz Z.-né], [2011], cop. 2010. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2931-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3377102]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2012.
Gáncs Tamás
   Csendbőlazangyal / [dalszövegek] Gáncs Tamás ; [fotók] Kiss Tamás. - Budapest : Szerző, 2011. - [50] p. : ill. ; 15x17 cm
ISBN 978-963-08-3082-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 21. század - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)Kiss_T.
[AN 3372520]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2012.
Grey, Santorina
   Fénysarló : fantasy regény / Santorina Grey. - [Debrecen] : Cherubion, 2011. - 229 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 133.)
ISBN 978-963-9566-98-9 fűzött : 2998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3366086]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2012.
Hársing László (1930-)
   Koszorú feleségem, Ildikó sírjára : napló gyászévemről / Hársing László. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2011. - 168, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5216-00-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3372246]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2012.
Hegedűs Csaba (1986-)
   Sivatag, szerelem, 2010-2011 / Hegedűs Csaba. - [Tószeg] : Hegedűs Cs., 2011. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2928-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3371699]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2012.
Herbszt Zoltán (1959-1981)
   Egyszer még visszajövök : egybegyűjtött írások / Herbszt Zoltán ; [szerk. és az utószót írta Sarkady Sándor]. - Sopron : Edutech, 2011. - 401 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87574-5-6 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3370498]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2012.
Horgas Béla (1937-)
   Most történik / Horgas Béla. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2011. - 140 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 963-9363-78-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3369644]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2012.
Horváth Viktor (1962-)
   Diótörő : verses mese / Horváth Viktor ; rajz. Vincze Luca Fanni. - Pécs : Jelenkor, 2011. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-676-506-4 kötött : 2900,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3365986]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2012.
Ihász-Kovács Éva (1930-)
   Búcsú sosem-volt Ithakámtól : memoár-kötet 1. / Ihász-Kovács Éva ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2011. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-28-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3368995]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2012.
Izsó Zita (1986-)
   Tengerlakó / Izsó Zita. - Budapest : FISZ, 2011. - 74 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 56.)
ISBN 978-963-7043-47-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3368999]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2012.
Kállay Andrea
   Kommandós Barbie élete és munkássága : történetek egy háromgyerekes mammma laptopjából / Kállay Andrea ; [ill. Deák Kamilla, Gabrieli Fédra, Gabrieli Tíra]. - [Budapest] : [Rosszcsont-Peti Okt. Kft.], cop. 2011. - 95 p. : ill. ; 21 cm
A főcím Barbie szavában az a betű ı@-jellel
ISBN 978-963-08-1299-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3368527]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2012.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   A magyar demokrácia ; A magyar béke / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ell. Heltai Miklós]. - 3. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2011. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 14.)
ISBN 978-963-9903-41-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - magyarság - demokrácia - pedagógia - esszé
894.511-4 *** 323.1(=945.11) *** 321.7 *** 37
[AN 3370148]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Egy nőt szeretni / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 286 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6834-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3373579]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2012.
Kemény Lili (1993-)
   Madaram : versek, 2007-2011 / Kemény Lili. - Budapest : Magvető, 2011. - 70, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2895-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3371211]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2012.
Kis H. Anka (1942-)
   A lélek virága / Kis H. Anka. - [Alsópetény] : [Kis E.-né], [2011]. - 42 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6097-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3370004]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2012.
Krug Lajos (1898-1945?)
   Vérszerződés / ifj. Krug Lajos ; szerk. Sáros Viktor ; a Pro Szilva Baráti Társaság kiadása. - 2. szerk. kiad. - [Sopron] : Pro Szilva Baráti Társ. : NYME K., 2011. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-334-010-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3371630]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2012.
Lackfi János (1971-)
   Karácsonyi vándorok / Lackfi János ; Makhult Gabriella illusztrációival. - Budapest : Móra, 2011. - 68 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9036-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3371104]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2012.
   Leányokról és legényekről / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 5.)
ISBN 978-615-5028-79-3 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3370949]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2012.
Madarász Levente (1974-)
   A hely vonzása / Madarász Levente. - Budapest : Orpheusz, 2011. - 89 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-24-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3369003]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2012.
Majoros Mária
   A szeretet hangja / Majoros Mária. - Gyomaendrőd : [Majoros M.], 2011. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2739-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3366670]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2012.
Márkus Gábor
   Vörös nap és zöld csillag / Márkus Gábor. - [Budapest] : [Márkus G.], [2011]. - 132, 132 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, japán és eszperantó nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2952-6 fűzött
Japán - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.520(0:82-94)
[AN 3369144]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2012.
Méhes Károly (1965-)
   Hegymenet / Méhes Károly. - Budapest : Orpheusz, 2011. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-25-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3369014]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2012.
   Mesék könyve : 57 csodás mese olvasóink tollából. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, cop. 2011. - 223 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5101-05-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825
[AN 3367113]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2012.
Mihályffy Balázs (1955-)
   Mpilo : nem csak mesék Afrikáról : [fekete történetek a fekete kontinensről] / Mihályffy Balázs. - Budapest ; Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2011. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5001-51-2 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3367812]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2012.
Mihályi Antal
   Ili néni állatkertje / Mihályi Antal. - Budapest : Quali-Mark Kvk., 2011. - 53 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3135-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3369702]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2012.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Hová is lenne az út? / Mohai V. Lajos. - Budapest : Prae.hu, 2011. - 104 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5070-13-6 fűzött : 1750- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3370812]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2012.
Münz András (1941-)
   Hozzon Isten! : vágyregény / Münz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-510-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3370008]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2012.
   Mytheronból szeretettel : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2011. - 333 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 78.)
ISBN 978-963-9566-99-6 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3367362]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2012.
   Őszi lombok : válogatás a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által 14. alkalommal meghirdetett irodalmi pályázat díjnyertes munkáiból / [kiad. a Nyugdíjasok Országos Szövetsége]. - Győr : NYOSZ, 2011. - 132 p. ; 21 cm
Fűzött
Szlovákia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511-822 *** 894.511-822(437.6) *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3366656]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2012.
   A palack (kor) szelleme. - Debrecen : Mocsár G.-né Fehérvári J., 2011. - 206 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-08-2355-5)
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3367800]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2012.
Papp Irén (1958-)
   Elengedett kezek : Π-féle sztorik felnőtteknek / [Papp Irén] ; [a rajzokat kész. Turcsányi György]. - [Nyíregyháza] : [Papp I.], cop. 2011. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88511-7-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3367879]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2012.
Percok Éva (1955-)
   Iratok / lejegyezte Percok Éva. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6942-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3372977]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2012.
Péter Erika (1947-)
   Csupa csiga : gyerkezetek / Péter Erika ; Papp Anikó Míra rajz. - Üllő : Timp, cop. 2011. - 30, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9614-88-8 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3370019]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2012.
   Pillantás a pokolba / [főszerk. Kiss Tamás] ; [szerk. Ripp Gábor, Jánoszky Beáta] ; [... a Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület kiadványa]. - Budapest ; [Pilis] : KIMTE, 2011. - 233, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2454-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3372441]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2012.
Rigó Béla (1942-)
   Nálatok laknak-e állatok? / Rigó Béla ; Perger Zsófia rajz. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-254-509-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3372739]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2012.
Sári László (1950-)
   Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : Kelet K., 2011. - 185, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87625-1-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - buddhizmus - vallásfilozófia
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 3376801]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2012.
Schvalm Rózsa (1942-)
   A kereszt fényében / Schvalm Rózsa ; [a rajzokat kész. Benkő Andrea]. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2011. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5155-02-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3372304]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2012.
Sepsi Sándor
   Remény : Sepsi Sándor versei. - [Tiszavasvári] : [Sepsi S.], 2011. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2912-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3368434]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2012.
Stalter, J. J. (1958-)
   Álom-játék : Aletta története / J. J. Stalter. - Budapest : Pentun TS Kft., 2011. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1295-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3370674]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2012.
Szepesi Attila (1942-)
   3 kópé kalandjai földön, vízen és levegőben / Szepesi Attila ; [Galambos Tamás illusztrációival]. - Budapest : Noran Könyvesház, 2011. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-283-056-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3367112]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2012.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3376731]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2012.
   Szeretetről és jóságról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kiss István. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 6.)
ISBN 978-615-5028-80-9 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3370953]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2012.
Szurdi András (1944-)
   Az átverés / Szurdi András. - Budapest : Sorozat Kv., 2011. - 347, [4] p. ; 19 cm. - (Privát kopó-sorozat)
ISBN 978-963-8942-21-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3366614]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2012.
Tamási Áron, S. (1965-)
   Age qoud agis = Tedd, amit cselekszel / S. Tamási Áron. - Nyíregyháza : [S. Tamási Á.], 2011. - 131, [2] p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-06-9664-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3368441]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2012.
Tomán Edina
   Szívtangó / Tomán Edina. - Budapest : Almandin, 2011. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88153-5-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3366125]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2012.
Tóth László J.
   Hattyúkárogás / Tóth László (J.). - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2011. - 61, [3] p. ; 19 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-05-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3369758]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2012.
Treiber Ottó
   Vihar után / Treiber Ottó. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2011. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88330-1-3 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3367821]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2012.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2008-. - 21 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 2807983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Versek. - 2011. - 503 p.
Tart.: Sürgess, tűnő nap!Þ; Itt és mostÞ; Így leszel áldásÞ; Emberré lettél, hogy ember legyek!
ISBN 978-963-88987-2-2 kötött
[AN 3376722] MARC

ANSEL
UTF-82426 /2012.
Tutmozisz (1986-)
   Az avatárok legendája / Tutmozisz. - Kecskemét : Hotel Marylin Kft., 2011-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3368464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A teremtett világ. - 2011. - 463 p., 1 t.fol. : ill., színes
ISBN 978-963-08-2765-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3368471] MARC

ANSEL
UTF-82427 /2012.
Ugron Zsolna
   Szerelemféltők / Ugron Zsolna, Meskó Zsolt. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-444-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3366075]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2012.
Urseri, G. F.
   Bellandor öröksége / G. F. Urseri. - [Budapest] : Urseri K., [2011]. - 491, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2081-3 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3370731]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2012.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a foga kijött : még korszerűbb mondókák kevésbé kis babáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Manó Kv., 2011. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5028-50-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3370713]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2012.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2611-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3376805]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2012.
Vass Sándor (1944-)
   Áradat / Vass Sándor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Biró, cop. 2011. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-05-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3376882]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2432 /2012.
Bogos Katalin
   Kajla kertje / [írta ... Bogos Katalin] ; [rajz. Blaha Magdi]. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (A három jóbarát)
ISBN 978-615-5170-48-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366738]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2012.
Bogos Katalin
   A szülinapi buli / [írta ... Bogos Katalin] ; [rajz. Blaha Magdi]. - Kistarcsa : Csengőkert Kvk., cop. 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (A három jóbarát)
ISBN 978-615-5170-49-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366751]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2012.
Bogos Katalin
   Vidám versek : Bogos Katalin versei / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-01-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366876]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2012.
Bukovics Andrea
   Első képeskönyvem / Bukovics Andrea illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-23-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370821]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2012.
Bukovics Andrea
   Első képeskönyvem / Bukovics Andrea illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-37-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371781]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2012.
Bukovics Andrea
   Mi a nevem? / Bukovics Andrea illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-22-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370800]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2012.
Bukovics Andrea
   Mi a nevem? / Bukovics Andrea illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-36-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371774]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2012.
Bukovics Andrea
   Mit tesz a baba? / Bukovics Andrea illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-21-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370745]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2012.
Bukovics Andrea
   Mit tesz a baba? / Bukovics Andrea illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-35-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371772]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2012.
Busquets, Carlos
   Meseszép karácsony / [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2011. - [75] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. "Az elveszett rénszarvas" címmel is
ISBN 978-963-297-764-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366887]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2012.
Busquets, Jordi
   Tanulom a szavakat / [ill. Jordi Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 4 db : ill., színes ; 15 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3369109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 35 p.
ISBN 978-963-297-553-5 kötött
[AN 3369120] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 35 p.
ISBN 978-963-297-554-2 kötött
[AN 3369133] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 35 p.
ISBN 978-963-297-555-9 kötött
[AN 3369136] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 35 p.
ISBN 978-963-297-556-6 kötött
[AN 3369138] MARC

ANSEL
UTF-82443 /2012.
   A csizmás kandúr. - Pécs : Alexandra, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Csodálatos mesevilág)
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-297-569-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3369182]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2012.
   Hófehérke. - Pécs : Alexandra, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Csodálatos mesevilág)
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-297-567-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3369168]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2012.
Horváth Mónika
   Babavilág / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-20-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370797]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2012.
Horváth Mónika
   Babavilág / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-34-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370975]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2012.
Horváth Mónika
   Csodálatos autók / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-14-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370720]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2012.
Horváth Mónika
   Csodálatos autók / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-28-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370988]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2012.
Horváth Mónika
   Házi kedvencek / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-13-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370735]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2012.
Horváth Mónika
   Házi kedvencek / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-27-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370991]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2012.
Horváth Mónika
   Házunk tája / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-16-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370778]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2012.
Horváth Mónika
   Házunk tája / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-30-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371633]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2012.
Horváth Mónika
   Kedvenc játékaim / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-15-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370738]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2012.
Horváth Mónika
   Kedvenc játékaim / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-29-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371776]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2012.
Horváth Mónika
   Mesél az erdő / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-12-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370810]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2012.
Horváth Mónika
   Mesél az erdő / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5170-24-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370978]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2012.
Horváth Mónika
   Mesés állatkert / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-10-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370829]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2012.
Horváth Mónika
   Mesés állatkert / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-24-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370977]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2012.
Horváth Mónika
   Mesés cirkusz / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-11-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370968]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2012.
Horváth Mónika
   Mesés cirkusz / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-25-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370993]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2012.
Horváth Mónika
   Noé bárkája / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-17-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370769]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2012.
Horváth Mónika
   Noé bárkája / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-31-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371779]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2012.
Horváth Mónika
   Számoljunk 1-től 10-ig / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-19-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370803]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2012.
Horváth Mónika
   Számoljunk 1-től 10-ig / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-33-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370973]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2012.
Horváth Mónika
   Színes dzsungel / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-18-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370816]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2012.
Horváth Mónika
   Színes dzsungel / Horváth Mónika illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5170-32-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370971]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2012.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Hanna és Gubanc / Kőszeghy Csilla. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - [36] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-54-5 kötött : 1650,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3370872]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2012.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc / Disney ; átd. Lisa Marsoli ; ill. Jean-Paul Orpiñas. - Budapest : Egmont, 2010 [!2012]. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 56.)
ISBN 978-963-629-672-8 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3374435]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Let's play! (magyar)
   Eltűnt játékok nyomában.. / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-425-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3373806]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2012.
My big book of action stickers (magyar)
   Nagy, kalandos matricás könyvem : ismerd meg a járművek és az állatok világát! : 300 újraragasztható matricával. - Pécs : Alexandra, 2011. - [96] p., [12] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-571-9 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3369832]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2012.
My big book of stickers (magyar)
   Nagy matricás könyvem : ismerd meg a körülötted lévő világot! : 300 újraragasztható matricával. - Pécs : Alexandra, 2011. - [96] p., [12] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-297-572-6 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3369915]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2012.
   Nől a dér, álom jár : téli versek antológiája / [szerk. Pataki Andrea] ; [rajz. Varga Tamás]. - [Budapest] : Napraforgó, cop. 2011. - 29 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Magyar klasszikusok)
ISBN 978-963-445-069-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(082)(02.053.2)
[AN 3370571]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2012.
Nyilasi Antónia
   Bújj, bújj zöld ág : első dalos játékaim / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-06-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366839]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2012.
Nyilasi Antónia
   Csip-csip csóka : tréfás mondókák / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-02-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366865]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2012.
Nyilasi Antónia
   Házasodik a tücsök : tréfás gyermekdal / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-03-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366834]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2012.
Nyilasi Antónia
   Mackó, mackó ugorjál! : első tornáztatóim / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-05-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366918]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2012.
Nyilasi Antónia
   Megy a hold az égen : első altatóim / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-08-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366923]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2012.
Nyilasi Antónia
   Süss fel nap! : első dalocskáim / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-07-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366929]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2012.
Nyilasi Antónia
   Te vagy a fogócska! : első kiszámolóim / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-09-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366766]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2012.
Nyilasi Antónia
   Töröm, töröm a mákot : első mondókáim / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5170-04-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3366882]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2012.
   Pán Péter. - Pécs : Alexandra, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Csodálatos mesevilág)
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-297-570-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3369194]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2012.
   Piroska és a farkas. - Pécs : Alexandra, 2011. - [34] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Csodálatos mesevilág)
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-297-568-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3369179]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2012.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's bedtime stories (magyar)
   Esti mesék : nem csak estére / Richard Scarry. - Budapest : Móra, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-11-9052-6 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3371114]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2012.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's please and thank you book (magyar)
   Ahogy illik : Tesz-Vesz város illemkönyve / Richard Scarry. - Budapest : Móra, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-11-9053-3 kötött : 1790,- Ft
illemtan - képeskönyv
087.5(084.1) *** 177.1(02.053.2)
[AN 3371133]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2012.
Szigetlaki Júlia Lilla (2006-)
   Lilimesék : egy kis tündér kalandjai / "írta" és rajz. Szigetlaki Júlia Lilla. - Budapest : Adamsky, 2011. - 72, [3] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-08-2537-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3370881]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2486 /2012.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (4.) (2010)
   A IV. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) konferencia kiadványa : Nyíregyháza, 2010. december 10. / [szerk. Semsei Imre, Mikóné Márton Julianna] ; [rend. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Nyíregyházi Főiskola, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-174-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3367971]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2012.
Szabó Levente
   Irreverzíbilis : fantasztikus képújság / [írta és rajz.] Szabó Levente. - [Budapest] : Képes K., 2011. - 28 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9833-43-2 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3370564]
MARC

ANSEL
UTF-8