MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/03/30 14:11:04
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2948 /2012.
   Krónika : 20+1 éves a Béke-Shalom Magyar - Izraeli Baráti Társaság / [szerk. Hársfalvi Tímea, Luif Ibolya, Siklósi Vilmos]. - Zalaegerszeg : Béke-Shalom M. - Izraeli Baráti Társ., [2011]. - 103 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2908-3 fűzött
Béke-Shalom Magyar - Izraeli Baráti Társaság
Magyarország - Izrael - egyesület - nemzetközi kapcsolat - történeti feldolgozás
061.2(439)(569.4)(091) *** 341.238(439)(569.4)
[AN 3382267]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2012.
Meeting on Genetics of Bark Beetles and Associated Microorganism (4.) (2011) (Sopron)
   Genetics of bark beetles and associated microorganism : 5-6 September 2011, Sopron ... : programme and book of abstracts / [ed. by Lakatos F., Mészáros B. and Stauffer C.] ; [... org. University of West Hungary Institute of Sylviculture and Forest Protection, ... University of Natural Resources and Life Sciences Vienna Institute of Forest Entomology Forest Pathology & Forest Protection ...]. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, 2011. - 19 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-334-017-2 fűzött
genetika - mikroorganizmus - mikrobiológia - szúféle - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Sopron) *** 575.1 *** 579 *** 595.768.2
[AN 3381300]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2012.
Thuróczy Lajos (1925-)
   Történt valami? : 1925-2010 : valami történt! / Thuróczy Lajos. - [Budapest] : [Thuróczy L.], cop. 2011. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2736-2 fűzött
Thuróczy Lajos (1925-)
Magyarország - cserkészet - természetjárás - 20. század - 21. század - memoár
061.213cserkészet(439)(092)Thuróczy_L.(0:82-94) *** 796.5(439)(092)Thuróczy_L.(0:82-94)
[AN 3381809]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2951 /2012.
Tóth Marianna
   A dunaharaszti közkönyvtár története / Tóth Marianna. - Dunaharaszti : Vár. kvt. és Helytörténeti Emléktár, 2011. - 108 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Haraszti históriák, ISSN 2062-2406)
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-963-89158-1-8 fűzött
Városi Könyvtár és Helytörténeti Emléktár (Dunaharaszti)
Dunaharaszti - közkönyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Dunaharaszti)(091)
[AN 3381473]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2012.
Zubor Erika (1958-)
   Rovásképek és alkalmazási lehetőségeik / Zubor Erika Nérya. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - 47 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9637-88-7 fűzött : 1790,- Ft
rovásírás - számmisztika
003.335.9(=945.11) *** 133.5 *** 159.961.335
[AN 3379074]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2953 /2012.
Vekerdi László (1924-2009)
   Magyar világ, tudós világ : tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében / Vekerdi László ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest ; [Piliscsaba] : Mati, 2011. - 418 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 90.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-93-2 fűzött
Magyarország - tudós - tudománytörténet - művelődéstörténet
001(439)(092) *** 930.85(439)(092)
[AN 3379502]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2954 /2012.
Agócs István (1947-)
   Jupiter a Nyilas harmadik fokán : naplójegyzetek, 1994-2010 / Agócs István. - Vác : Agócs I., 2011. - 220 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2783-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
asztrológia
133.52
[AN 3383228]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2012.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   700 wisdom-flowers : bölcsesség-virág / Sri Chinmoy ; [... Málits Devabala vál.] ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2011
ISBN 978-963-9793-21-7 fűzött
ezoterika - amerikai angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
133.25(0:82-84) *** 820-84(73).02=945.11
[AN 3382226]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2012.
Parker, Julia
Parker's astrology (magyar)
   Parker asztrológia : [hiteles és átfogó útmutató az asztrológia tudományához] / Julia és Derek Parker. - [Budapest] : Gabo : Gulliver, [2011]. - 496 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 490-491.
ISBN 978-963-9232-72-3 kötött
asztrológia
133.52
[AN 3385402]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2957 /2012.
   A fenntartható fogyasztás kérdései : szöveggyűjtemény oktatóknak és köztisztviselőknek / szerk. Czippán Katalin, Kraiciné Szokoly Mária ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2011. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-339-012-2)
fenntartható fejlődés - fogyasztói magatartás - környezetvédelem
504.03 *** 330.567 *** 504.06
[AN 3380636]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2012.
The illustrated atlas of the sea (magyar)
   A sarki tengerek és a Csendes-óceán / [ford. ... Orczy Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 9.)
ISBN 978-963-251-332-4 kötött : 1690,- Ft
óceán - természeti környezet
502(26)
[AN 3379688]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2012.
Lukács Attila
   Oláh-rét természetvédelmi terület / [írta és szerk. Lukács Attila, Szigetvári Csaba] ; [kiad. az] E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 42.
Fűzött
Nyíregyháza - természetvédelmi terület
502.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 3379592]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2012.
Marton Veronika
   Világkatasztrófák : "Hajh, de bűneink miatt..." / Marton Veronika. - Győr : Matrona, 2011. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152-159.
ISBN 978-963-88846-1-9 fűzött
természeti katasztrófa - művelődéstörténet
502.58(100) *** 930.85(100)
[AN 3379886]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2012.
   Sustainable economics, community strategies [elektronikus dok.] : 3rd International Conference of Economic Sciences : Kaposvár ..., 19-20 May 2011 / [org., publ. by the] Kaposvár University. - Szöveg. - Kaposvár : Kaposvár Univ., 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9821-42-2
fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - gazdasági tervezés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.03 *** 338.2 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3383218]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2962 /2012.
Fejér Lipót (1880-1959)
   Kiváló tisztelettel : Fejér Lipót és a Riesz testvérek levelezése magyar matematikusokkal / összeáll. Szabó Péter Gábor. - Budapest ; [Piliscsaba] : Mati, 2011. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 86.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-91-8 kötött
Fejér Lipót (1880-1959)
Riesz Frigyes (1880-1956)
Riesz Marcel (1886-1969)
Magyarország - matematikus - 20. század - levelezés
51(439)(092)Riesz_F.(044) *** 51(439)(092)Riesz_M.(044) *** 51(439)(092)Fejér_L.(044)
[AN 3379899]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2012.
Habis Helga (1983-)
   Dynamic cooperation / [Helga Habis]. - [Eger] : Habis H., cop. 2011. - 88 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0702-9 fűzött
játékelmélet
519.83
[AN 3381875]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2012.
Kéri Gerzson (1944-)
   Térlefedő (covering) kódok kérdései / Kéri Gerzson. - [Budapest] : Szerző, 2011. - XII, 310 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 296-306.
ISBN 978-963-08-3043-0 fűzött
topologikus algebra - elektronikus dokumentum
515.14
[AN 3378483]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2012.
Tóth Imre (1921-2010)
Liberté et vérité (magyar)
   Szabadság és igazság : matematikai gondolkodás és filozófiai elmélkedés / Tóth Imre ; ford. Gosztonyi Katalin. - Budapest : Typotex, 2011. - 207 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
Bibliogr.: p. 199-207.
ISBN 978-963-279-565-2 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - matematikai filozófia
510.21 *** 1
[AN 3382147]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2012.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - 2. kiad., javítási jegyzékkel kieg. - Budapest : Typotex, 2008-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2777988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2011. - 535 p.
ISBN 978-963-279-438-9 fűzött : 4900,- Ft
[AN 3383237] MARC

ANSEL
UTF-82967 /2012.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - 3. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2011-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3383227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2011. - 351 p.
Ford. Csaba Ferenc, Gerner József
ISBN 978-963-279-576-8 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3383231] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2968 /2012.
Agafonova, N. A.
   Slovarʹ fizičeskih terminov na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè fizikanʹ termintnènʹ valks / N. A. Agafonova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 52 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-24-8 fűzött
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - fizika - szakszótár
53 *** 801.323=82=945.221
[AN 3383869]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2012.
Buckley, Alice
Neutral color schemes (magyar)
   Harmonikus színek : semleges tónusok, drámai hangsúlyok, ötletes szobabelsők / Alice Buckley ; [... ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Officina, 2011. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5065-12-5 kötött
színtan - lakberendezés
535.648.1 *** 643/645
[AN 3384048]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2012.
Dürr, Hans Peter (1929-)
Auch die Wissenschaft spricht nur in Gleichnissen (magyar)
   A tudomány határai : hasonlatok és szóképek a tudomány világában / Hans Peter Dürr ; [ford. Révészné Szabó Mária]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-095-0 fűzött : 2200,- Ft
kvantumfizika - tudományelmélet - vallás
530.145 *** 001 *** 167 *** 215
[AN 3383332]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2012.
Nukleáris Technikai Szimpózium (9.) (2010) (Paks)
   IX. Nukleáris Technikai Szimpózium [elektronikus dok.] : Paks, 2010. december 2-3. / fel. szerk Cserháti András ; szervező, kiad. Magyar Nukleáris Társaság. - Szöveg és képek. - [Budapest] : MNT, cop. 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-08-2991-5
atomtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.039 *** 061.3(439-2Paks)
[AN 3383351]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2012.
Sólyom Jenő (1940-)
   A modern szilárdtest-fizika alapjai / Sólyom Jenő. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2010]-. - ill. ; 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
szilárdtestfizika - egyetemi tankönyv
538.9-405(075.8)
[AN 3258657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Normális, szimmetriasértő és korrelált rendszerek. - cop. 2011. - XIII, 1330-2108. p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-066-8 fűzött
elektronfizika - szilárdtestfizika - egyetemi tankönyv
538.9-405(075.8) *** 539.124(075.8)
[AN 3381411] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2973 /2012.
Bespalova, G. F.
   Slovarʹ himičeskih terminov na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè himiânʹ termintnènʹ valks / G. F. Bespalova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 44 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-31-6 fűzött
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - kémia - szakszótár
54 *** 801.323=82=945.221
[AN 3383861]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2974 /2012.
Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia (5.) (2011) (Miskolc)
   V. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia : 2011. szeptember 23-24., Miskolci Egyetem / szerk. Hartai Éva, Németh Norbert ; [rend. a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya]. - [Miskolc] : [ME MFK], [2011]. - [28] p. ; 30 cm
Program és előadáskivonatok. - Borítócím: Diákok a földtudományról. - Bibliogr.
Fűzött
földtudomány - középfokú oktatási intézmény - konferencia-kiadvány
55 *** 373.54 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3381357]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2012.
Weinhold, Angela (1955-)
Wie erforschen die Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-268-6 fűzött : 3250,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3383597]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2976 /2012.
   Csillagfény-évek / szerk. Csizmadia Ákos ; kiad. a Vega Csillagászati Egyesület. - Zalaegerszeg : Vega Csillagászati Egyes., 2011. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1804-9 fűzött
Vega Csillagászati Egyesület
Zalaegerszeg - csillagászat - egyesület
52 *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3380141]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2977 /2012.
Atlas of wildlife (magyar)
   Európa és Ázsia élővilága / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 10.)
ISBN 978-963-251-333-1 kötött : 1690,- Ft
Európa - Ázsia - flóra - fauna - természeti környezet - gyermekkönyv
581.9(4)(02.053.2) *** 581.9(5)(02.053.2) *** 591.9(4)(02.053.2) *** 591.9(5)(02.053.2) *** 502(4)(02.053.2) *** 502(5)(02.053.2)
[AN 3383594]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2012.
Bagoly Ilona
   Érzékelés és kommunikáció : [állatbeszéd, társas élet] / [írta és szerk. Bagoly Ilona és Szél László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25x28 cm + szemüveg. - (Állatlesen 3D)
ISBN 978-963-9949-94-2 kötött
vadon élő állat - állatviselkedés - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 591.5(100)(02.053.2)
[AN 3382095]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2012.
   Laboratory manual : medical chemistry and biochemistry for the English language course, medicine and dentistry, year I. / ed. by András Hrabák. - 3. extended expense. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-187-5 fűzött
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 3383395]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2012.
   Magyarország élőhelyei : vegetációtípusok leírása és határozója : ÁNÉR 2011 / [szerk. Bölöni János, Molnár Zsolt és Kun András] ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2011. - 439, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 388-439.
ISBN 978-963-8391-51-3 kötött
Magyarország - vegetáció - flóra - élőhely - növényhatározó
581.9(439)(083.71) *** 581.55(439)
[AN 3381082]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2012.
Mäki-Kihniä, Nina
All you didn't know about horses (magyar)
   El se hiszed! : érdekességek a lovak világából / [... írta Nina Mäki-Kihniä] ; [ford. Pató Andrea]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9951-47-1 kötött
- gyermekkönyv
599.723(02.053.2)
[AN 3380967]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2012.
   A pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) = Lingzhi / összeáll. Szabó László Gy., Babulka Péter, Fődi Attila. - Budapest : DXN Europe Kft., 2011. - 32 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26-30.
Fűzött
gomba - természetgyógyászat
582.28 *** 615.89:615.322
[AN 3382986]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2012.
   A pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) = Lingzhi / összeáll. Szabó László Gy., Babulka Péter, Fődi Attila. - Budapest : DXN Europe Kft., 2012. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-35.
ISBN 978-963-08-3137-6 fűzött
gomba - természetgyógyászat
582.28 *** 615.89:615.322
[AN 3382999]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2012.
   Pillantás a természetre / Veres László rajz. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2012. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-365-2 fűzött
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(02.053.2)
[AN 3383872]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2012.
Rakin, Anatolij Nikolaevič
   Slovarʹ terminov po biologii na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly biologiâ terminʺâslön kyvkud / A. N. Rakin. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 39 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-60-6 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - biológia - szakszótár
57 *** 801.323=82=945.32
[AN 3383467]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2012.
Ransford, Sandy
The horse and pony quiz book (magyar)
   Játékos kobaktörők / Sandy Ransford ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-51-8 fűzött
- foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
599.723(02.053.2) *** 087.5 *** 798.2(02.053.2)
[AN 3380938]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2012.
Sarkadi Lívia (1954-)
   Biokémia mérnök szemmel / Sarkadi Livia. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2011. - 356 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 978-963-279-577-5 fűzött : 4600,- Ft
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 3383245]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2988 /2012.
Barkóczi Ilona (1926-)
   Alkotó gondolkodás, alkotó ember / Barkóczi Ilona. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-133.
ISBN 978-963-312-077-4 fűzött
gondolkodás - kreativitás
159.955 *** 159.928.238
[AN 3381494]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2012.
Benke József (1937-)
   Fertőző járványos betegségek képekben / Benke József ; [közread. a] PTE ÁOK. - Pécs : PTE ÁOK, 2011. - 296 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 289.
ISBN 978-963-642-399-5 kötött
fertőző betegség - járvány - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
616.9(100)(091) *** 616-036.22(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3379905]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2012.
Eőry Ajándok (1946-)
   Ne ítélj, itt élj! / Eőry Ajándok. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 105 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-520-7 fűzött
természetgyógyászat - világnézet - kereszténység
615.89 *** 21
[AN 3383320]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2012.
   Az érzelmek filozófiája : szisztematikus-történeti tanulmányok / szerk. Boros Gábor, Szalai Judit. - Budapest : L'Harmattan : NMFT, 2011. - 165 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X). (NMFT közlemények, ISSN 2060-3622 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-479-7 fűzött : 2100,- Ft
érzelem - filozófiatörténet
159.942 *** 1(100)(091)
[AN 3383680]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2012.
Fodor Dénes (1952-)
   Sorsformáló : párkapcsolat, harmónia, család / Fodor Dénes. - Győr : Lapcom Kft., [2011]. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88395-6-5 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 3379834]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2012.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Bioenergetic, 2012. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3386058]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2012.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
kristály - természetgyógyászat
615.89 *** 548
[AN 3386126]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2012.
   Ha beteg a gyerek : tünetek és betegségek csecsemő- és gyermekkorban / szerk. Blatniczky László ; írta Altmann Anna [et al.]. - Budapest : Anonymus, 2011. - 342 p. : ill. ; 24 cm. - (Biofil könyvek, ISSN 1788-4896)
ISBN 978-963-7280-20-7 kötött
gyermek - betegség
616-053.2
[AN 3380563]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2012.
Halász Péter (1935-)
   Az epilepszia kezelhető : orvosi, pszichológiai, társadalmi-jogi vonatkozások felnőttek és gyermekek ellátásában / Halász Péter és Békés Judit. - Budapest : Garbo K., cop. 2011. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5007-17-0 fűzött
epilepszia
616.853
[AN 3379516]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2012.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
Brain, mind and computers (magyar)
   Az agy, az elme és a számítógépek / Jáki Szaniszló. - Budapest : Kairosz, 2011. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-375-3 fűzött : 4800,- Ft
gondolkodás - agy - számítógép
159.955 *** 612.82 *** 681.3
[AN 3382251]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2012.
Kaminoff, Leslie (1958-)
Yoga anatomy (magyar)
   Jógaanatómia / Leslie Kaminoff ; [ford. Szegedi Márk]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-248-081-7 kötött : 4500,- Ft
jóga - anatómia
615.851.86 *** 611
[AN 3379874]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2012.
Kovács Géza (1952-)
   Konfliktuskezelés / Kovács Géza. - Pécs : PTE FEEFK, 2011. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 153-155.
Fűzött
konfliktuskezelés - szociálpszichológia - személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 3379888]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2012.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Drognapló / Kubiszyn Viktor. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5009-29-7 fűzött : 2790,- Ft
kábítószer-fogyasztás - memoár
613.83(0:82-94)
[AN 3382098]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2012.
Lénárd Ödön (1911-2003)
   Keresztény a világunkban : tájékozódás világunk hétköznapjaiban : elhangzott 1984-ben ; "Tertia probációs" lelkigyakorlat : felnőttek, keresztények végső pályamódosítása : elhangzott 1982-ben / Lénárd Ödön ; [kiad. a Jelenkori Keresztény Archívum Alapítvány]. - Vác : Jelenkori Keresztény Archívum, 2011. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2206-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
életvezetés - vallásos irodalom - előadás
613.865(042) *** 244
[AN 3383060]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2012.
Lux Elvira (1929-)
Lépéspróbák egymás felé (új kiadása)
   Egymás felé : szexualitásról fiataloknak / Lux Elvira. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 183 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-023-7 fűzött : 1480,- Ft
nemi felvilágosítás - nemi élet - párkapcsolat - serdülőkor
613.88-053.6 *** 159.922.8 *** 613.89
[AN 3379722]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2012.
Magyar Magnézium Szimpózium (12.) (2011) (Budapest)
   12. Magyar Magnézium Szimpózium : Budapest, 2011. április 15. : program és összefoglalók = 12th Hungarian Magnesium Symposium : Budapest, ... 15th April 2011 : programme and abstracts / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. ... a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2011]. - 44, [3] p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-10-6 fűzött
magnézium - nyomelem - táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
612.015.31 *** 577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3381347]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2012.
Notbohm, Ellen
Ten things every child with autism wishes you knew (magyar)
   Tíz dolog, amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál / Ellen Notbohm ; [ford. Daniss-Bodó Eszter] ; [kiad. Autisták Országos Szövetsége]. - [Budapest] : AOSZ, [2012]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88590-0-6 fűzött : 1995,- Ft
autizmus
616.89-008.45
[AN 3386134]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2012.
Oneness Kinesiology Worldwide Congress and Edu K Gathering (2011) (Kecskemét)
   Oneness Kinesiology Worldwide Congress and Edu K Gathering : ... Kecskemét, 25-28 Aug 2011 : kongresszusi kézikönyv : handbook / [közread. a] Professional Kinesiology School ... - Kecskemét : Professional Kinesiology School, 2011. - 190, 182 p. : ill. ; 30 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-1865-0 fűzött
kineziológia - konferencia-kiadvány
615.89 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3379693]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2012.
Popper Gábor (1960-)
   Képzeld, apu : apám, emlékeim / Popper Gábor. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 179 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-248-050-3 kötött : 2500,- Ft
Popper Péter (1933-2010)
Magyarország - pszichológus - 20. század - ezredforduló - memoár
159.9(439)(092)Popper_P.(0:82-94)
[AN 3381772]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Felnőttnek lenni.. : a "létező" és a "készülő" ember / Popper Péter. - Jav. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2000. - 159 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-169-2 fűzött : 1480,- Ft
felnőtté válás
159.922.6/.8
[AN 3386119]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   A karnevál vége [elektronikus dok.] : [a "Részemről mondjunk mancsot" és a "Ne menj a romok közé"című könyvek színpadi változata] : [Popper Péter könyvek színpadon] / Malek Andrea és Perjés János előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Collective Art, cop. 2011. - 1 CD (49 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-89420-1-2
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana - állat-ember kapcsolat - memoár - hangoskönyv
613.865 *** 159.922.1 *** 591.557.2 *** 636(0:82-94)
[AN 3383125]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   A meghívott szenvedély : férfiak és nők titkai nyomában / Popper Péter. - Jav. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2000. - 186 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-168-5 fűzött : 1480,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3386116]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2012.
   Prof. Dr. Kullmann Lajos 70. születésnapjára : bibliográfia / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYK, 2011. - 26 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Kullmann Lajos (1941-)
Magyarország - gyógypedagógia - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
61(439)(092)Kullmann_L. *** 37(439)(092)Kullmann_L. *** 012Kullmann_L.
[AN 3381377]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2012.
   Pszichológiai gondolkodás és pedagógiai gyakorlat : út a Lénárd-módszerig / [szerk. Demeter Katalin és Rókusfalvy Pál]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 244 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-068-2 kötött
Lénárd Ferenc (1911-1988)
Magyarország - pszichológus - gondolkodás - képességfejlesztés - pedagógiai lélektan - 20. század
159.9(439)(092)Lénárd_F. *** 159.955 *** 37.025 *** 37.015.3
[AN 3381174]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2012.
Soóky Andrea
   Hol van a szex a kézírásban : [szexuál-grafológiai kézikönyv] / [írta és szerk. Soóky Andrea] ; [grafikákat kész. Papp Norbert] ; [kiad. S.K. Grafológiai és Írásszakértői Oktatási Központ]. - Győr : S.K. Grafológiai és Írásszakértői Okt. Közp., 2011. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-963-08-2317-3 fűzött : 2500,- Ft
nemi élet - grafológia
613.88 *** 159.925.6
[AN 3380024]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3013 /2012.
   Gőzgépek a mélyművelésű bányászatban, 17-19. század / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budpest : S. Sasváry Z., 2011. - 29 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 29.
ISBN 978-963-88747-9-5 fűzött
bányászat - ipartörténet - gőzgép - technikatörténet
622(091) *** 621.15 *** 62(100)(091)
[AN 3380557]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2012.
   A megújuló energia hasznosítási cselekvési terv hatásai a hazai villamos energia piacra / [... szerk. Biró Péter]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2011. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 24.)
Fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás - villamosenergia-ipar
620.9(439) *** 621.31
[AN 3382120]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2012.
   A nógrádi szénbányászat képekben [elektronikus dok.] / [szerk. és írta Szirácsik Éva]. - Képek és szöveg. - [Salgótarján] : Nógrád. M. Múz. Szerv., 2011. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nógrádi digitális múzeum, ISSN 2061-6104 ; 3.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
Műanyag tokban
Nógrád megye - szénbányászat - történeti feldolgozás - fényképalbum - elektronikus dokumentum
622.33(439.131)(091)(084.12)
[AN 3383955]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2012.
   Világítás a mélyművelésű bányákban : az ókortól napjainkig / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budapest : S. Sasváry Z., 2011. - 37 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 35.
ISBN 978-963-89414-0-4 fűzött
bányászat - ipartörténet - világítástechnika - technikatörténet
622(091) *** 628.9 *** 62(100)(091)
[AN 3380570]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3017 /2012.
Georgenes, Chris (1967-)
How to cheat in Adobe Flash CS5 (magyar)
   Trükkös technikák az Adobe Flash CS5-ben : az animációkészítés művészete / Chris Georgenes. - Budapest : Birs Press, 2011. - X, 362 p. : ill., főként színes ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-08-0264-2 fűzött : 7990,- Ft
számítógépes grafika - képszerkesztő - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.682FlashCS5 *** 681.324.066FlashCS5
[AN 3384083]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2012.
Martin, Robert C.
The clean coder (magyar)
   Túlélőkönyv programozóknak : hogyan váljunk igazi szakemberré / Robert C. Martin ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9637-86-3 fűzött : 3200,- Ft
programozás - szoftver - fejlesztés
519.68 *** 681.3.06
[AN 3378480]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2012.
Motorkina, Svetlana
   Slovarʹ terminov po informatike na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè informatikanʹ termintnènʹ valks / S. G. Motorkina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 43 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-28-6 fűzött
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - informatika - szakszótár
681.3 *** 801.323=82=945.221
[AN 3383931]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2012.
   Steve Jobs : a digitális kor látnoka / [szerk. Géczi Zoltán] ; [ford. Mészáros Orsolya, Schüszler Orsolya]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 223 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-358-4 kötött : 2200,- Ft
Jobs, Steven (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - ezredforduló
681.3(73)(092)Jobs,_S.
[AN 3385210]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2012.
Várkuti Géza (1953-|)
   FOREX-trading : az alapoktól a mesterfogásokig : a fizetéskiegészítéstől az önálló egzisztenciáig / Várkuti Géza. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2011. - 139 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9680-61-6 fűzött
pénzpiac - tőzsde - elektronikus kereskedelem
681.324Internet *** 339.722 *** 336.76
[AN 3383889]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2012.
   Webergonómia / Jakob Nielsen nyomán ; Leiszter Attila szerk. ; Izsó Lajos előszavával ; Bővíz László, Rung András kommentjeivel. - Budapest : Typotex, 2011. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
ISBN 978-963-279-578-2 fűzött : 3300,- Ft
weblapszerkesztés - webdizájn - ergonómia
681.324Internet *** 681.3.019 *** 331.101.1 *** 65.015.1
[AN 3381939]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3023 /2012.
Debreczeni, Michael (1956-)
   A fotovoltaikus energia ismertetése és alkalmazása kompetens partnerrel / Michael Debreczeni ; kiad. a Magyar Napenergia Művek Zrt. - [Felgyő] : M. Napenergia Művek Zrt., 2012. - 435 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-08-3220-5 fűzött
napenergia-hasznosítás
621.383.5 *** 620.91
[AN 3379799]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2012.
   Windows Phone fejlesztés lépésről lépésre / Árvai Zoltán [et al.] ; [szerk. Novák István] ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2012. - 341 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-13-6 fűzött : 1995,- Ft
mobiltelefon - fejlesztő rendszer - programozás - szoftver
621.396.218 *** 519.68
[AN 3380495]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3025 /2012.
Szlanka András
   Perselyek : válogatás az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyűjtemény anyagából = Money boxes : a selection from the History of Finance Collection of OTP Bank / [írta és a dokumentumokat vál. Szlanka András]. - [Budapest] : Green Print - GPR Kft., cop. 2011. - 335 p. : ill., színes ; 20x30 cm
ISBN 978-963-214-649-2 kötött
persely - fényképalbum
688.96(084.12)
[AN 3379367]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3026 /2012.
   A képlékenység termodinamikájáról : Mérnökgeológia - Kőzetmechanika 2012 Konferencia, Budapest / szerk. Asszonyi Csaba. - [Budapest] : Hung. Printing House, 2012. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 13.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3072-0 fűzött
kőzetmechanika - mérnökgeológia - termodinamika - képlékeny alakváltozás
624.121 *** 624.131.1 *** 536.7 *** 539.374
[AN 3382388]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3027 /2012.
   Hungarian Aerospace Technology Platform / [ed. János Solymosi and Margit Wellek] ; [publ. Technika Foundation ...]. - [Budapest] : Technika Found. : HATP, [2011]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3063-8 fűzött
Magyar Űr- és Repüléstechnikai Platform
Magyarország - űrkutatás - űrtechnológia - ezredforduló
629.78(439)"200"
[AN 3382160]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2012.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / [alkotószerk. Hack Emil]. - 2. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Media, cop. 2012. - 304 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2012. jan.
ISBN 978-963-9518-64-3 fűzött : 3190,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 3383605]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2012.
Juhász János (1964-)
   A biztonsági öv, a gyermekülés életet ment! / [szerzők Juhász János és Pausz Ferenc] ; [közread. a] GRSP Magyarország Egyesület. - [Budapest] : GRSP Mo. Egyes., [2011]. - 65 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-1853-7 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - közlekedésbiztonság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
656.1.05(439)"200"(083.41)
[AN 3382129]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2012.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek / [szerk. Hack Emil]. - 5. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Lezárva: 2011. nov.
ISBN 978-963-9518-63-6 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály
656.1.05(439)(094)
[AN 3383603]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2012.
   A magyar járműgyártás nagykönyve = The great book of automotive industry in Hungary / [fel. szerk. Koloszár Tamás] ; [szerk. Szabó Csilla]. - [Győr] : Lapcom Kft., [2011]. - 216 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-88395-4-1 fűzött
Magyarország - járműipar
629(439)
[AN 3379974]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3032 /2012.
Baji Béla
   Permakultúra és önellátó biogazdálkodás / Baji Béla. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2011. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2011. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-87648-5-0 fűzött
biogazdálkodás
631.147 *** 633
[AN 3379558]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2012.
Balázs Géza (1959-)
   Nagy párlat- és pálinkakönyv / Balázs Géza. - Budapest : Inter Nonprofit Kft., [2012]. - 147 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 140-147.
ISBN 978-963-89240-1-8 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - égetett szeszes ital - pálinkafőzés - művelődéstörténet
663.5 *** 641.87:663.5 *** 930.85(439)
[AN 3383547]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2012.
   A beforgatott jövő : talajbiológiai és baktériumtrágyázási ismeretek mindenkinek / [ill. Nagy Diána]. - Nyíregyháza : Phylazonit Kft., 2012. - 74 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-08-3029-4 fűzött
talajtan - biológia - baktérium - trágya
631.4 *** 58 *** 631.461 *** 631.81
[AN 3382994]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2012.
Bodó Imre (1932-)
   Színek és lovak / Bodó Imre, Novotni Péter. - Budapest : Agroinform, 2011. - 187 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-502-929-7 fűzött
- lótenyésztés
636.1 *** 599.723
[AN 3383048]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2012.
Gutjahr, Axel (1959-)
Aquarienfische (magyar)
   Az akváriumi halak / [szöveg ... Axel Gutjahr]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Házi kedvenceink)
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-440-8 fűzött
akvarisztika
639.34
[AN 3380519]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2012.
Gutjahr, Axel (1959-)
Meerschweinchen (magyar)
   A tengeri malac / [szöveg ... Axel Gutjahr]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Házi kedvenceink)
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-435-4 fűzött
tengerimalac - állattartás
636.91
[AN 3380528]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2012.
Gutjahr, Axel (1959-)
Wellensittiche (magyar)
   A hullámos papagáj / [Text ... Axel Gutjahr]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Házi kedvenceink)
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-434-7 fűzött
papagáj - állattartás
636.68
[AN 3380543]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2012.
   Hungarian background on views of 1st generation genetically modified plants : [selections of abstracts, 2001-2011] = Az elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere : [összefoglaló-válogatás, 2001-2011] / ed. Béla Darvas and András Székács ; publ. Agricultural Committee of the Hungarian Parliament. - Budapest : Országgyűlés Mezőgazd. Biz., 2011. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-44-3 fűzött
Magyarország - géntechnika - növénynemesítés
631.52(439) *** 575.08
[AN 3383322]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2012.
   IUFRO WP.7.03.05 - ecology and management of bark and wood boring insect : novel risks with bark and wood boring insects in broadleaved and conifer forests : 7-9 September 2011, Sopron ... : programme and book of abstracts ; [ed. by Lakatos F., Mészáros B.] ; [... org. University of West Hungary Institute of Sylviculture and Forest Protection]. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, cop. 2011. - 64 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-334-016-5 fűzött
erdészet - rovarkár - konferencia-kiadvány
630 *** 632.7 *** 632.2 *** 595.7 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3381330]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2012.
Kovács Violetta
   K9 kommandó : [rendőr- és katonakutyák Berlintől New Yorkig] / Kovács Violetta. - Budapest : Dog Books Kft., 2011. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2040-0 fűzött
rendőrkutya - kommandósok
636.74(100) *** 356.168(100)
[AN 3379350]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2012.
Kródi József
   Volt egyszer egy konzervgyár / Kródi József ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2011. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8388-09-4 kötött
Paksi Konzervgyár
Paks - iparvállalat - ipartörténet - tartósítóipar
664.8/.9(439-2Paks) *** 061.5(439-2Paks)
[AN 3382072]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2012.
   Lovak, lovasok : lovas hagyományok, értékek, hungarikumok Veszprém megyében / [szerk. Fehér Károly] ; [közread. a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet]. - Budapest : VM VKSZI, 2011. - 268 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265--266.
ISBN 978-963-309-029-9 kötött
Veszprém megye - Magyarország - lovassport - ló - lovasság - művelődéstörténet
636.1 *** 798(439)(091) *** 357.1(439)(091) *** 930.85(439.117)
[AN 3379533]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2012.
Nagy Csanád
   Kertépítés mindenkinek / Nagy Csanád. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 100, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-963-251-366-9 fűzött
kertépítés
712.3/.7
[AN 3383875]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2012.
Ralston, Beate
Kaninchen (magyar)
   A házinyúl / [szöveg ... Beate Ralston]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Házi kedvenceink)
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-297-448-4 fűzött
nyúl - állattartás
636.92
[AN 3380536]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2012.
Ralston, Beate
Katzen (magyar)
   A macska / [szöveg ... Beate Ralston]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Házi kedvenceink)
Ford. Szabó Bernadett
ISBN 978-963-297-447-7 fűzött
macska - állattartás
636.8
[AN 3380504]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2012.
   Tökfélék termesztése / szerk. Kappel Noémi. - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2011. - 250 p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 978-963-286-646-8 kötött : 3900,- Ft
növénytermesztés - tök
635.62
[AN 3382902]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2012.
   Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére / Fertő Imre, Forgács Csaba, Jámbor Attila szerk. - Budapest : Agroinform, 2011. - 267 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-502-930-3 kötött
Európai Unió - mezőgazdaság - emlékkönyv
338.43(4-62)
[AN 3383113]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2012.
   VII. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Nap [elektronikus dok.] : intézeti tudományos diákköri konferencia : 2011. november 17. : Magyar Tudomány Ünnepe : konferenciakiadvány = 7th International Scientific Day of Land Management in the Great Hungarian Plain : Szolnok, 17 Nov 2011 / szerk. Barancsi Ágnes és Hernyák Gábor ; [rend., közread.] Szolnoki Főiskola. - Szöveg és képek. - Szolnok : SZF, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89339-1-1
Alföld - tájökológia - mezőgazdaság - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631.961(439.14) *** 504.54(439.14) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3383995]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2012.
Werner Krisztina
   Teremtett borvidék : [Pannonhalmi Borvidék] = Created wine region / [... írta ... Werner Krisztina]. - Győr : Medius Iroda, 2011. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-0731-9 kötött
Pannonhalmi kistérség - borászat - borvidék - helytörténet
663.285(439Pannonhalmi_Borvidék) *** 663.2(439Pannonhalmi_Borvidék) *** 943.9Pannonhalmi_Borvidék
[AN 3379995]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2012.
Willms, Jennifer
Hunde (magyar)
   A kutya / [szöveg ... Jennifer Willms]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Házi kedvenceink)
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-297-446-0 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 3380515]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: cukrász / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2011]. - 180 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89261-1-1)
Magyarország - cukrászat - interjú
664.68(439)(092)(047.53)
[AN 3379392]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3053 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb befőttek és lekvárok : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 15.)
ISBN 978-963-13-6008-0 fűzött : 199,- Ft
befőtt - lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3386112]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb egytálételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 11.)
ISBN 978-963-13-6004-2 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3386090]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb főtt tészták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 10.)
Fűzött : 199,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6003-5)
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3386081]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb halételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 8.)
ISBN 978-963-13-6001-1 fűzött : 199,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3386066]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb köretek és főzelékek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 9.)
Fűzött : 199,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6002-8)
köret - zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3386073]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb olcsó ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 2.)
ISBN 978-963-13-5995-4 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.553(083.12)
[AN 3386061]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb vegetáriánus ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 13.)
ISBN 978-963-13-6006-6 fűzött : 199,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3386101]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2012.
Jarvis, DeForest Clinton
   Az almaecet és a méz : egy orvos életműve: kísérletek, tanulmányok : a természet titkaiból / D. C. Jarvis. - [Kaposvár] : Hunagro Holding, [2011]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1796-7 fűzött
ecet - népi gyógymód - méz
641.882 *** 615.89 *** 638.16
[AN 3379706]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3061 /2012.
Duns Scotus, Johannes (1265?-1308)
Reportata Parisiensia (magyar)
   Párizsi előadások a tudásról és az esetlegességről / Johannes Duns Scotus ; [ford. Ábrahám Zoltán]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 197 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-490-3 fűzött : 2800,- Ft
Nagy-Britannia - filozófus - 13. század - 14. század - skolasztika - előadás
141.31(042) *** 1(410)(092)Duns_Scotus,_J.(042)
[AN 3383143]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2012.
Handó Péter (1961-)
   Lezáratlan szavak / Handó Péter ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 200, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-208-7 fűzött : 1800,- Ft
kultúrafilozófia - történetfilozófia - művelődéstörténet
130.2 *** 930.1 *** 930.85(100)
[AN 3384175]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2012.
König, Karl (1902-1966)
The human soul (magyar)
   Emberlélek / Karl König. - Budapest : Casparus, cop. 2011. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89405-0-6 kötött : 2700,- Ft
lélek - antropozófia
128 *** 141.333
[AN 3379075]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2012.
   Logika és gondolkodás : a megismerés elméletei a korai felvilágosodásban / szerk. Pavlovits Tamás. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2012. - 292 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-480-3 fűzött : 3100,- Ft
filozófiatörténet - logika - ismeretelmélet - felvilágosodás - 17. század - 18. század
1(100)(091)"16/17" *** 161/162 *** 165
[AN 3383867]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2012.
Schwendtner Tibor (1962-)
   Eljövendő múlt : genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél / Schwendtner Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2011. - 127 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-481-0 fűzött : 2000,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Husserl, Edmund (1859-1938)
Heidegger, Martin (1889-1976)
Németország - filozófia - 19. század - 20. század
1(430)Nietzsche,_F. *** 1(430)Heidegger,_M. *** 1(430)Husserl,_E.
[AN 3379887]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2012.
Szabó Péter (1957-)
   Élet- és időszemlélet a kora újkori Magyarországon : városok és udvarok világa / Szabó Péter. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2011. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Udvartörténet kötetei, ISSN 2063-224X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-226-4 fűzött
Magyarország - kulturális antropológia - életkor - idő - életmód - társadalom - újkor
115 *** 316.728(439)"15/16" *** 316.6
[AN 3383074]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2012.
   Teória és praxis között, avagy A filozófia gyakorlati arcáról : a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszéke 2010. március 26-i konferenciájának anyaga / szerk. Bakos Gergely. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2011. - 205 p. ; 23 cm. - (Scintillae sapientiae, ISSN 2063-2053 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-458-2 fűzött : 2400,- Ft
filozófia - kultúrafilozófia
1 *** 130.2
[AN 3380035]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2012.
Welsch, Wolfgang (1946-)
Ästhetisches Denken (magyar)
   Esztétikai gondolkodás / Wolfgang Welsch ; [ford. Weiss János]. - Budapest : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2011. - 175 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-478-0 fűzött : 2200,- Ft
esztétika - filozófia - posztmodern
111.852 *** 1(430)Welsch,_W.
[AN 3379881]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3069 /2012.
   10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség / [szerk. Gergely Felicián, Karner Ottó]. - [Budapest] : Bartók B. Unitárius Egyházközség, 2011. - 140 p. : ill. ; 24 cm + CD
melléklet címe: Rázmány Csaba püspök, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkészeként elmondott halála előtti utolsó prédikációja, 2009. április 12.
Fűzött
Bartók Béla Unitárius Egyházközség (Budapest)
Budapest - unitárius egyház - egyházközség
288(439-2Bp.)
[AN 3379716]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2012.
Abiven, Jean
Prier 15 jours avec Thérèse d'Avila (magyar)
   Látogasd meg önmagad! : lelkigyakorlat Avilai Szent Terézzel / Jean Abiven ; [ford. Dőry-Richard Andrea]. - 3. kiad. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2011. - 150 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-9670-83-9 fűzött
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3386138]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2012.
   Albertfalvi Szent Mihály Római Katolikus Plébánia : emlékkönyv, 1941-2011 / [szerk. Erdős Attila]. - [Budapest] : Albertfalvi Szt. Mihály Római Katolikus Plébánia, [2011]. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2345-6 fűzött
Budapest-albertfalvi Szent Mihály Római Katolikus Plébánia
Budapest. 11. kerület - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Bp.XI.)
[AN 3379612]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2012.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Adjátok vissza vasárnapjainkat : ellesett pillanatok : gondolatok vasárnapról vasárnapra : "A" év / Barlay Ö. Szabolcs ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2011. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88578-8-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3386053]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2012.
Bux, Nicola
   Mélyülő hittel a szentmisén / Nicola Bux. - Budapest : Kairosz, 2011. - 300, [7] p. ; 20 cm
Tart.: XVI. Benedek pápa liturgikus reformjaÞ; Hogyan ne veszítsük el hitünket a szentmisén?. - Egys. cím: La riforma de Benedetto XVI ; Come andare a messa e non perdere la fede
ISBN 978-963-662-516-0 fűzött : 3200,- Ft
istentisztelet
264-061
[AN 3383336]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2012.
   Deus providebit : Lénárd atyára emlékezünk / [közread. a] Jelenkori Keresztény Archívum. - Vác : Jelenkori Keresztény Archívum, 2011. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Összeáll. Tímár Ágnes
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-08-2206-0)
Lénárd Ödön (1911-2003)
Magyarország - piaristák - egyházi személy - 20. század - ezredforduló
271.786(439)(092)Lénárd_Ö.
[AN 3383054]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2012.
Dömötör Emőke
   "Egész szívvel áldalak!" : 30 igaz történet Isten gondviseléséről / Dömötör Emőke. - [Győr] : Hazánk, cop. 2011. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-19-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3383323]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2012.
   Ecclesia Agathae : a 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei / [szerk. Medgyesy S. Norbert]. - Budapest : M. Napló, 2011. - 502 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-9961-48-7 kötött : 3990,- Ft
Ágota, Szent (201?-251)
Perenye - katolikus egyház - szentek kultusza - helytörténet - történeti feldolgozás
235.3(092)Ágota *** 282(439-2Perenye)(091) *** 943.9-2Perenye
[AN 3381788]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2012.
   Emlékképek, gondolatok : főhajtás Pálfi Géza előtt : a Pálfi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából megjelent trilógia első kötete / [szerk.] Varga Gabriella, Vencser László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 301, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-463-7 kötött
Pálfi Géza (1941-1984)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - 20. század - napló
282(498)(=945.11)(092)Pálfi_G. *** 894.511-94(498)
[AN 3382254]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2012.
Fila Lajos (1927-2007)
   A lelkiélet alapvető kérdései / [Fila Lajos] ; összeáll. Fila Béla. - Hódmezővásárhely ; Pécel : Örökmécs K., 2011. - 406 p. ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Dr. Fila Lajos teljes életműve : könyvek, prédikációs vázlatok, hangfelvételek és TV interjúk
Fűzött
lelki élet - elektronikus dokumentum
248.3
[AN 3383314]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2012.
Geleta József (1972-)
   Egy kicsit másképp : észre sem vesszük, és felébredünk egy hamis világból... El Camino / Geleta József. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2011. - 372 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5007-18-7 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - magyar irodalom - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 894.511-922
[AN 3379360]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2012.
God's saving grace (magyar)
   Isten megmentő kegyelme : az adventizmus szíve : őszi imaheti felolvasások : 2011. október 29 - november 5. / [ford. Zarkáné Teremy Krisztina] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, 2011. - 22 p. : ill. ; 28 cm
adventista egyház - prédikáció
286.3 *** 252
[AN 3382404]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2012.
Hankovszky Béla
   A fiait kereső Atya : [a tékozló fiú történetének magyarázata] / Hankovszky Béla. - Budapest : Kairosz, 2011. - 198 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 194-198.
ISBN 978-963-662-292-3 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3383326]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2012.
Horváth Ádám
   A dicső király zászlóaljában / Horváth Ádám. - [Budapest] : [Horváth Á.], cop. 2012. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3160-4 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3386194]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2012.
Horváth István Sándor (1969-)
   A betlehemi pásztor : Eszter karácsonyi történetei / Horváth István Sándor ; [ill. Magyar Krisztina]. - [Zalalövő] : Szerző, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2723-2 kötött : 900,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3383122]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2012.
Kettschau, Bettina (1965-)
Der Schatz des GI (magyar)
   Az amerikai katona kincse / Bettina Kettschau. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2011. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-99-4 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3381774]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2012.
   Kizöldülő olajfa : hivatalos megnyilatkozások a zsidó - keresztény párbeszédben / szerk. Dobos Károly Dániel, Nagypál Szabolcs. - [Budapest] : L'Harmattan ; Pannonhalma : BGÖI, 2011. - 170 p. ; 23 cm. - (Békés Gellért ökumenikus könyvek, ISSN 2061-1471 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-493-3 fűzött : 2100,- Ft
vallásközi kapcsolat - kereszténység - zsidó vallás
291.16 *** 28 *** 296
[AN 3383881]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2012.
Kort, Kees de (1934-)
Bruiloft in Kana (magyar)
   A kánai menyegző / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2011. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-08-9 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
226.046(02.053.2)
[AN 3378670]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2012.
Kort, Kees de (1934-)
Jezus is geboren (magyar)
   Jézus megszületett / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2011. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-07-2 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
226.046(02.053.2)
[AN 3378600]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2012.
Kort, Kees de (1934-)
Zacharias en Elisabet (magyar)
   Zakariás és Erzsébet / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2011. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-06-5 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
226.046(02.053.2)
[AN 3378667]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2012.
Kort, Kees de (1934-)
Zacheüs (magyar)
   Zákeus / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2011. - [26] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-10-2 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
226.046(02.053.2)
[AN 3378659]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2012.
Magassy Katalin
   Keresztfa titka tündököl : bibliai olvasókönyv evangélikus családok részére / Magassy Katalin, id. Magassy Sándor ; [kiad. a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és a Fraternitás Lelkészegyesület]. - 6. kiad. - [Győr] : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker. : Fraternitás Lelkészegyes., 2011. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-212-230-5 kötött
dogmatika - vallásos irodalom - evangélikus egyház - bibliamagyarázat
23 *** 22.07 *** 244 *** 284.1
[AN 3383896]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2012.
Meyer, Joyce (1943-)
Why, god, why? (magyar)
   Miért, Istenem, miért?! : hogyan szabaduljunk meg a zűrzavartól? ; Mikor, Istenem, mikor?! : tanulj meg bízni Isten időzítésében! / Joyce Meyer ; [ford. Gere Benjámin] ; [kiad. a Szabadkeresztyén Gyülekezet]. - Szigetszentmiklós : Szabadkeresztyén Gyülekezet, [2011]. - 87 p. ; 17 cm
Egys. cím: Why, god, why? ; When, god, when?
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3379579]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2012.
Naujokat, Gerhard
Wider den Zeitgeist (magyar)
   Szemben az árral : a Krisztusban hívők kihívásai / Gerhard Naujokat. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2011. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-04-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3381775]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2012.
Nehéz Márta Mirjam
   Szűzanyám, tied akarok lenni : Máriával Jézushoz : az öröm imakönyve / [írta és szerk.] Nehéz Márta Mirjam. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Páros Print Bt.], 2011. - 303 p. ; 19 cm
Gerinccím: Az öröm imakönyve
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5165-01-6)
imakönyv
243
[AN 3385443]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2012.
   Odor nominis tui.. : tanulmánykötet a Hétkápolna 300 éves jubileuma alkalmából / [szerk. Sztankó Attila] ; [kiad. a Vác-alsóvárosi Plébánia]. - [Vác] : Vác-alsóvárosi Plébánia, [2011]. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88957-4-5)
Vác - kegyhely - templom - történeti feldolgozás
248.153.8(439-2Vác)(091) *** 726.54(439-2Vác)(091)
[AN 3383087]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2012.
Pál Ferenc (1966-)
   Természetes spiritualitás : meghittségben Istennel / Pál Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2011. - 306 p. ; 20 cm. - (Lélekbevágó ; 2.)
Bibliogr.: p. 303-306.
ISBN 978-963-662-424-8 fűzött : 3800,- Ft
hit - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 3383131]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2012.
Pálfi Géza (1941-1984)
   Alkalmi szentbeszédek : a Pálfi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából megjelent trilógia harmadik kötete / Pálfi Géza ; szerk. Varga Gabriella, Vencser László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 415 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-662-503-0 kötött
prédikáció
252
[AN 3382252]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2012.
Pálfi Géza (1941-1984)
   Exhortációk diákoknak : a Pálfi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából megjelent trilógia második kötete / Pálfi Géza ; szerk. Varga Gabriella, Vencser László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 655 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-662-502-3 kötött
prédikáció
252
[AN 3382253]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2012.
Prevozné Balogh Irén
   Számontartva : Dr. Balogh István tábori lelkész élete és megpróbáltatásai a vörös csillag árnyékában / Prevozné Balogh Irén, Rostás Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Prevozné Balogh I., 2011. - 286 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2889-5 fűzött
Balogh István (1917-2002)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Balogh_I.
[AN 3379710]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2012.
Roy Krisztina (1860-1936)
Navrátený raj (magyar)
   Az újra megtalált paradicsom ; Végre otthon / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., [2011], cop. 2003. - 95 p. ; 20 cm
Egys. cím: Navrátený raj ; Prišich domov
ISBN 978-615-5189-02-9 fűzött
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3381776]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2012.
Ruffin, Bernard (1947-)
Fanny Crosby (magyar)
   Ó, hála az Úrnak! : Fanny Crosby, a vak énekszövegszerző élete / Bernard Ruffin. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2011. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-94-9 fűzött
Crosby, Fanny (1820-1915)
Egyesült Államok - prédikátor - metodista egyház - 19. század - vallásos ének
245(73)"18" *** 287(73)(092)Crosby,_F.
[AN 3381388]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2012.
Schőner Alfréd (1948-)
   Az irgalom kapuja : négy évtized a szószéken, 1970-2010 / Schőner Alfréd. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2011. - 400 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 344-395.
ISBN 978-963-89322-1-1 kötött
prédikáció - személyi bibliográfia
296.4 *** 012Schőner_A.
[AN 3382913]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2012.
Steidl, Grant
Konflikt! (magyar)
   Konfliktus! : a keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel / Grant Steidl. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2011. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-93-2 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3381773]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2012.
Steindl-Rast, David (1926-)
Deeper than words (magyar)
   Credo : a mindent összekötő hit / David Steindl-Rast ; [ford. Szabóné Révész Mária]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-400-2 fűzött : 3000,- Ft
hit
234
[AN 3383244]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2012.
Szabó Judit
   Égi jelenlét / Szabó Judit. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - [48] p. : ill., színes ; 22x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88084-4-8 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény - fényképalbum
244(0:82-84)(084.12)
[AN 3379962]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2012.
   Szolnok és környéke hitvallói és vértanúi / [összeáll. Bagaméry Gáspárné Hammer Szabina] ; [kiad. a Váci Egyházmegye és a Szolnoki Belvárosi Főplébánia]. - [Vác] : Váci Egyházmegye ; [Szolnok] : Szolnoki Belvárosi Főplébánia, [2011]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88957-3-8 fűzött
Szolnok - mártír - egyházi személy - állami terror - 20. század
28(439-2Szolnok)"19" *** 323.282(439-2Szolnok)"19"
[AN 3383020]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2012.
   Tekintettel : vallásközi segédkönyv / szerk. Nagypál Szabolcs. - [Budapest] : L'Harmattan ; Pannonhalma : BGÖI, 2012. - 145 p. ; 23 cm. - (Békés Gellért ökumenikus könyvek, ISSN 2061-1471 ; 5.)
ISBN 978-963-236-492-6 fűzött : 1900,- Ft
vallástudomány
291
[AN 3383894]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2012.
Terdik Szilveszter (1976-)
   Adatok a Biri Görögkatolikus Egyházközség történetéhez / Terdik Szilveszter. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2011. - 64 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87648-4-3 fűzött
Biri Görögkatilikus Egyházközség
Biri - egyháztörténet - egyházközség - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439-2Biri)
[AN 3379539]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2012.
   Új Sion-hárfa : Istent dicsérő szent énekek gyűjteménye ; [közread.] A Krisztusban Hívő Nazarénusok Magyarországi Gyülekezetei. - 12. kiad. - Budapest : A Krisztusban Hívő Nazarénusok Mo. Gyülekezetei, 2011. - 579 p. ; 21 cm
Kötött
egyházi énekeskönyv
245
[AN 3381020]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2012.
Upanisadok (magyar) (vál.)
   A klasszikus upanisadok / ford. és a bev. tanulmányt valamint a jegyzeteket írta Pál Dániel ; [... a szöveget gond. Balogh Dániel]. - Budapest : Filosz, 2011. - 263 p. ; 21 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Bibliogr.: p. 261-[264].
ISBN 978-963-9841-17-8 kötött : 3200,- Ft
Upanisad
294.118.7
[AN 3378572]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2012.
Való Zénó (1959-)
   Az én valóságom / Való Zénó ; [ill. Bozó Edit]. - Kóspallag : Szerző, 2011. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1367-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3381835]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2012.
Vankó Zsuzsa
   Jézus Krisztus apokalipszise : írásmagyarázat Jelenések könyvéhez / Vankó Zsuzsa ; [az illusztrációkat kész. Füleky Adrienn] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [1995]-2011. - 4 db ; 25 cm
A 4. kötetet közread. a Spalding Alapítvány
ISBN 963-7427-25-2
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 127589]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2011. - 302 p. : ill. + mell. (46 p.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88160-8-5 kötött
[AN 3383175] MARC

ANSEL
UTF-83112 /2012.
Vető Miklós (1936-)
   A teremtő Isten : vallásfilozófiai tanulmányok / Vető Miklós ; [... ford. Kiss Dávid, Szabó Zsigmond, Veresegyházi Nóra]. - Budapest : Kairosz, [2011]. - 260 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-403-3 fűzött : 2800,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3383604]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2012.
Wommack, Andrew
The believer's authority (magyar)
   A hívő hatalma : amit a gyülekezetben nem tanultál / Andrew Wommack ; [ford. Dinnyés Imre]. - [Győrzámoly] : [Katona Zs.], [2011]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89458-0-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3383138]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2012.
Wommack, Andrew
Self-centeredness: the root of all grief (magyar)
   Önközpontúság: minden baj forrása : Andrew Wommack prédikációi alapján / [ford. ... Katona Zsolt]. - 2. jav. kiad. - [Győrzámoly] : [Katona Zs.], [2011]. - 223 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3383186]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2012.
   Zarándokolni jó : tanulmányok a zarándoklásról / [... összeáll. Benkő Ágota, Vértesaljai László]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 229 p., [24] t. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten, 2011. febr. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-662-023-3 fűzött : 2900,- Ft
zarándoklat
248.153.8
[AN 3381833]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3116 /2012.
Adonyi Sztancs János (1958-)
   Elprédált elit : arisztokratának nem jár bocsánat? : szociográfia / Adonyi Sztancs János. - Budapest : Napkút K., 2011. - 92, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-215-5 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - arisztokrácia - szociográfia - ezredforduló
316.343.322(439)"200" *** 308(439)
[AN 3379282]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2012.
   Bács-Kiskun megyei németek kultúrája [elektronikus dok.] = Kultur der Ungarndeutschen im Komitat Bács-Kiskun / ... kiad. ... Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat. - Szöveg és képek. - Baja : Bács-Kiskun M.-i Német Önkormányzat, 2011. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2220-6 műanyag tokban
Bács-Kiskun megye - magyarországi németek - néprajz - elektronikus dokumentum
316.347(=30)(439.155) *** 39(=30)(439.155)
[AN 3383973]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2012.
Cloud, Henry
How to have that difficult conversation you've been avoiding (magyar)
   Játszmák nélkül : hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2011. - 305 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-052-5 fűzött : 2500,- Ft
konfliktuskezelés - kommunikáció - személyiség-lélektan
316.48 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3379333]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2012.
   Egyensúly: értékek, érdekek és lehetőségek : mit nyerhetünk a nők és férfiak társadalmi egyenlőségén? : gender mainstreaming kézikönyv / [szerk. Horváth Marianna] ; [közread. a] Nemzeti Erőforrás Minisztérium. - Budapest : NEFMI, 2011. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-89179-8-0 fűzött
társadalmi egyenlőség - nemek közötti esélyegyenlőség
316.344 *** 316.37-055 *** 342.7-055(100)
[AN 3383959]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2012.
   Együtt jobb tervezni a jövőt! : X. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia : [... Pomáz, 2011. október 7.] / [... szerk. Turcsány Péter]. - Pomáz : Kráter, 2011. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-068-3 fűzött
Kárpát-medence - magyarság - nemzettudat - kisebbségi kérdés - konferencia-kiadvány
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.63(=00)(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 323.1(=00)(4-191) *** 061.3(439-2Pomáz)
[AN 3381431]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2012.
Gazda József (1936-)
   A harmadik ág : magyarok a szétszórattatásban / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2011. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-9596-55-9 kötött : 5000,- Ft
emigráns - külföldön élő magyar személyiség - magyarságtudat - interjú
316.347(=945.11)(100)(047.53) *** 325.25(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 316.63(=945.11)
[AN 3382296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az idők árján. - 613, [2] p.
[AN 3382301] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Félszáz ország. - 561 p.
[AN 3382304] MARC

ANSEL
UTF-83122 /2012.
Innovation in the kowledge economy (magyar)
   Innováció a tudásalapú gazdaságban : az innováció hatásai az oktatásra és a tanulásra / [... szerk. Váradi Péter] ; [ford. Alföldy Orsolya]. - Budapest : OFI, 2011. - 140 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-687-1 fűzött
információs társadalom - innováció - tanulás
316.77 *** 330.341.1 *** 371.322
[AN 3378538]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2012.
   Jelenlét : módszertanmesék a telepi munkáról / [szerk. Fehér Angéla, Marozsán Csilla, Pattermann Kinga] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - Budapest : MMSZ, 2011. - 263 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87358-9-8 fűzött
Magyarország - cigánytelep - cigányság - szociális munka - szociográfia - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 364(439) *** 308(439)"200"
[AN 3382288]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2012.
Kiss Dávid
   Cigánytelep nyolctól négyig : Dávid naplója / [szerző Kiss Dávid] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - Budapest : MMSZ, 2011. - [94] p. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89445-0-4 fűzött
Monor - cigánytelep - cigányság - társadalmi integráció - napló
316.4.052(=914.99)(439-2Monor)(0:82-94) *** 323.12(=914.99)(439-2Monor)(0:82-94)
[AN 3382283]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2012.
   Kompetencián innen és túl : a ZSKF diplomás pályakövetésének eredményeiből, 2009-2011 / szerk. Havasi Éva ; közrem. Kabai Imre, Krisztián Viktor és Kabainé Tóth Klára. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF TKK, 2011. - 205 p. : ill. ; 23 cm. - (ZSKF TKK könyvek, ISSN 1789-4859 ; 2.)
ISBN 978-963-236-447-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-236-490-2)
Magyarország - egyetemi hallgató - pályakezdés - munkaerőpiac - statisztikai adatközlés - követéses vizsgálat - ezredforduló
316.37-057.87(439-2Bp.)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"200"(083.41) *** 378(439)"200"
[AN 3381625]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2012.
   Kultúrák és nyelvek között - kompetensen = Zwischen Kulturen und Sprachen - kompetent / [szerk. Görcsné Muzsai Viktória ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar]. - Győr ; Wien ; [Sopron] : NYME K., 2011. - 199 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-039-4 kötött
Magyarország - Ausztria - nyelvoktatás - interkulturális kapcsolat
316.7 *** 372.880(439) *** 372.880(436)
[AN 3380466]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2012.
   A megértő szociológus : a 70 éves Somlai Péter köszöntése / [szerk. Aczél Ágnes et al.] ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kar ... - Budapest : ELTE Tátk : ELTE Eötvös K., 2011. - 89 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-312-084-2 fűzött
Magyarország - szociológus - szociológia - 20. század - 21. század - emlékkönyv
316(439)(092)Somlai_P. *** 316
[AN 3381371]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2012.
Miska János (1932-)
   Magyar tavasz Kanadában / Miska János. - Pomáz : Kráter, 2011. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-062-1 kötött : 3400,- Ft
Kanada - magyar irodalom - kulturális élet - szórványmagyarság - publicisztika
316.7(=945.11)(71)(0:82-92) *** 894.511-92(71)
[AN 3381408]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2012.
Perger Gyula (1961-)
   Győr-Újváros népessége II. József uralkodása alatt, 1785 / Perger Gyula. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2011. - 320 p., [2] t.fol. : ill., színes térk. ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2011/14.)
Bibliogr.: p. 14.
Fűzött
Győr - népszámlálás - demográfia - 18. század - történelmi forrás
312(439-2Győr)"1785"(093)
[AN 3379939]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2012.
Shelley, Duncan (1969-)
   A pokol kézikönyve / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., [2012]-. - 21 cm
viselkedés - kritikus élethelyzet - válság
316.62 *** 316.42
[AN 3390077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hogyan éld túl a társadalmi összeomlást. - cop. 2012. - 159 p.
ISBN 978-963-89067-5-5 fűzött
viselkedés - kritikus élethelyzet - válság
316.62 *** 316.42
[AN 3381915] MARC

ANSEL
UTF-83131 /2012.
Somos Péter
   Kövek között : Nyíregyháza zsidó emlékei képekben elbeszélve / Somos Péter ; szöveg Riczu Zoltán ; megj. ... a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kiadásában. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Zsidó Hitközs., 2011. - 113 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-1862-9 kötött
Nyíregyháza - helytörténet - zsidóság - történeti feldolgozás - fényképalbum
316.347(=924)(439-2Nyíregyháza)(091)(084.12) *** 943.9-2Szolnok(084.12)
[AN 3383823]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2012.
Szendrei Eszter
   Törésvonalak : a rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára = Cleavages : the effects of the regime change on the society of Túrkeve / Szendrei Eszter. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2011. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88022-2-4 fűzött
Túrkeve - helyi társadalom - szociográfia - rendszerváltás - ezredforduló
308(439-2Túrkeve)"1989/201" *** 316.334.56(439-2Túrkeve)"1989/201"
[AN 3380817]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2012.
   A társas szociológus : tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára / [szerk. Aczél Ágnes et al.] ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kar ... - Budapest : ELTE Tátk : ELTE Eötvös K., 2011. - 440 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-083-5 kötött
családszociológia - emlékkönyv
316.356.2
[AN 3381496]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2012.
Terestyéni Tamás (1946-)
   Kompország a Nyugat iskolájában : a társadalmak szerveződéséről / Terestyéni Tamás. - Budapest : Gondolat, 2011. - 356 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 343-351.
ISBN 978-963-693-334-0 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - társadalmi struktúra - kommunikáció - rendszerváltás - ezredforduló
316.77 *** 316.42(439)"199/200" *** 316.3
[AN 3358062]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3135 /2012.
Borsos Balázs (1961-)
   A magyar népi kultúra regionális struktúrája : a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében / Borsos Balázs ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2011. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-567-049-9 kötött
magyar néprajz - adatfeldolgozás - néprajzi térkép
39(=945.11)(084.3) *** 681.3.004.14
[AN 3379634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 563 p.
Bibliogr.: p. 530-563.
ISBN 978-963-567-050-5
681.3.004.14
[AN 3379636] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mellékletek. - 354 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-567-051-2
[AN 3379644] MARC

ANSEL
UTF-83136 /2012.
Franković, Đuro
   Katona a majmok országában : Dráva menti horvát és cigány népmesék és mondák / [gyűjt. és horvátból ford.] Frankovics György ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 336, [18] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-213-1 fűzött : 2990,- Ft
Dráva mente - magyarországi horvátok - cigányság - népmese - monda
398.21(=862)(439.127) *** 398.21(=914.99)(439.127) *** 398.223(=862)(439.127) *** 398.223(=914.99)(439.127)
[AN 3384296]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2012.
Geiszkopf, Mathilde (1936-)
   Reigöd vum Weidepam : Kaanr Vrzählstickr von Mathilde Geiszkopf / [... ill. István Damó]. - Budapest : Neue Zeitung Stiftung, 2011. - 80 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Neue-Zeitung-Bücher, ISSN 1416-2474 ; 5.)
ISBN 978-963-89334-0-9 kötött
Kán - magyarországi németek - nyelvjárás - mese - népmese - auditív dokumentum
398.21(=30)(439-2Kán) *** 803.0-087(439-2Kán) *** 82-34(02.053.2)=30
[AN 3383813]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2012.
Hallók Ákos
   Szia, tudok egy jó viccet! : [több mint 1000 vicc a javából!]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2011. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-9409-76-7 fűzött
vicc
398.94
[AN 3379877]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2012.
Japán dalok gyűjteménye (új kiadása)
   Japán gyermekdalok = Nihon no dōyō / [összeáll., ford. Székács Anna] ; [... ill. Csoma Gergely]. - Budapest : Emerald-Hungary Kft., [2011], cop. 1994. - 67 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-08-2985-1
ISBN 978-963-08-2985-4 fűzött
Japán - néprajz - gyermekdal
398.8(=956)
[AN 3381613]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2012.
Király Lajos (1936-)
   "Kaposvári városházra rásütött a fényes nap..." : kétszáz somogyi katonadal / Király Lajos, Péter Mária. - Kaposvár : Közgyűlés, 2011. - 255 p. : ill., kotta ; 25 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 40.)
Bibliogr.: p. 236-237.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88933-4-5)
Magyarország - katonanóta - népdalgyűjtemény - magyar népzene
398.85(=945.11) *** 355.1(439) *** 784.71(439)
[AN 3379016]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2012.
   Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu a života v Dabaši-Šáre / zost. Anna Kováčová, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békěsská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2011. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88583-6-8 fűzött
Dabas - néprajz - magyarországi szlovákok
39(=854)(439-2Dabas)
[AN 3381814]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2012.
Medicine Crow, Joseph (1913-)
Counting coup (magyar)
   Egy törzsfőnök dicső tettei / Joseph Medicine Crow. - Budapest : Kairosz, 2011. - 104 p. ; 19 cm
Ford. Hegedűs János
ISBN 978-963-662-495-8 fűzött : 1800,- Ft
Egyesült Államok - indiánok - néprajz - hagyomány - 20. század - memoár
39(=97)(73)(0:82-94) *** 323.12(=97)(73)"19"
[AN 3383789]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2012.
   A szarvas-szultánkisasszony : török népmesék / vál. és ford. Tasnádi Edit ; [az illusztrációkat kész. Oláh Katalin]. - Budapest : M. Napló, 2011. - 150, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
A ford. a "Cigaramın üstünde bir topal karınca" (Ankara : Doruk Yayınları, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9961-49-4 kötött : 3990,- Ft
törökök - népmese
398.21(=943.5)(02.053.2)
[AN 3381877]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3144 /2012.
Bogár László (1951-)
   Bogár-gyűjtemény / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 275 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 9.)
ISBN 978-963-662-517-7 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdasági helyzet - ezredforduló
323(439)"200" *** 338.2(439)"200"
[AN 3383327]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2012.
Erdei Ferenc (1910-1971)
   Erdei Ferenc és Forgó István levelezéséből : válogatás / szerk. és megjegyzésekkel ell. Varga Gyula. - Makó : Erdei F. Társ. ; Szeged : Bába, 2011. - 150 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 23.)
ISBN 978-963-87954-3-4 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Forgó István (1923-2009)
Magyarország - levelezés - 20. század - országgyűlési képviselő - tanácselnök - helyi politika
323(439-2Makó) *** 32(439)(092)Erdei_F. *** 32(439-2Makó)(092)Forgó_I.
[AN 3379726]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2012.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen! (magyar)
   ...mégis mondj igent az életre! : egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva] ; [az ... előszót ford. Frivaldszkyné Jung Csilla és Nagy Beáta] ; [... összeáll. és a kiadó előszavát írta Sárkány Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Jel, 2011. - 137 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 6.)
ISBN 978-963-9670-19-8 fűzött
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ausztria - holokauszt - pszichológus - 20. század - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94)
[AN 3386130]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2012.
Gróh Gáspár (1953-)
   A következmények országa : Gáspár G. János közéleti kritikái / Gróh Gáspár. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2011. - 300 p. ; 21 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-963-87591-7-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - ezredforduló
323(439)"199/200"
[AN 3382266]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2012.
Gulyás Gyula (1950-)
   Kormányzati bürokrácia / Gulyás Gyula. - [Budapest] : Aula, cop. 2011. - 201 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-201.
ISBN 978-963-339-006-1 fűzött
bürokrácia - politika
323.37
[AN 3380898]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2012.
Kármán Gábor
   Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után / Kármán Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 484 p. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-487-2 fűzött : 3900,- Ft
Erdély - magyar történelem - külpolitika - 17. század
327(439.21)"164/165" *** 943.921"164/166"
[AN 3379793]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2012.
Konok Péter (1969-)
   Az eszmék országútján : a nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig / Konok Péter ; [közread. a] ... Politikatörténeti Intézet. - Budapest : Napvilág : Politikatört. Int., 2011. - 215 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-338-048-2 fűzött : 2900,- Ft
Nyugat-Európa - szociáldemokrácia - 1945 utáni időszak - ezredforduló
329.14(4-15)"1945/200"
[AN 3382874]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2012.
Kornauer, Paul (1923-)
Karfreitag und kein Ostern (magyar)
   Nagypéntek, feltámadás nélkül : egy túlélő visszaemlékezései a bácskai vérengzésekre, 1944-48 / Paul Kornauer ; [ford. Josephine Neubrandt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-310-0 fűzött : 1500,- Ft
Bácska - Jugoszlávia - állami terror - kitelepítés - németek - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.12(=30)(497.1)"1944/1948"(0:82-94) *** 323.282(=30)(497.1)"1944/1948"(0:82-94) *** 325.254(=30)(497.1)"1944/1948"(0:82-94)
[AN 3383148]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2012.
   Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846-2010 / [sorozatszerk. Vida István]. - Budapest : Gondolat : MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutcsop., 2011-. - 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Magyarország - politikatörténet - párt - szaklexikon
329(439)(091):030
[AN 3325926]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok / főszerk. Vida István. - 2011. - 535 p.
Bibliogr.: p. 473-498.
ISBN 978-963-693-276-3 kötött : 5000,- Ft
[AN 3379655] MARC

ANSEL
UTF-83153 /2012.
Ritter György (1980-)
   Háború és elűzés : emlékezések a második világháborúról és az 1946-os német kitelepítésről : tanulmány a kitelepítés 65. évfordulójára / Ritter György. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 58.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-263-230-8 fűzött
Solymár - magyarországi németek - kitelepítés - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=30)(439-2Solymár)"194" *** 323.15(=30)(439-2Solymár)"194" *** 316.347(=30)(439-2Solymár)"194"
[AN 3379018]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2012.
   A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére / [szerk. Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 358 p. ; 24 cm
Dénes Iván Zoltán műveinek bibliográfiája: p. 338-346.
ISBN 978-963-318-168-3 fűzött
Magyarország - politikai filozófia - magyar történelem - 19. század - eszmetörténet - politikatörténet - jogelmélet - emlékkönyv
32.001 *** 943.9"18" *** 32(091) *** 340.12
[AN 3379430]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2012.
Takács Ferenc
   A Mihály Arkangyal Légió / Takács Ferenc ; [közread. az] Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete. - 2. kiad. - Szekszárd : Erdélyi Magyarok Tolna M. Közhasznú Egyes., 2012. - 528 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3204-5 fűzött
Codreanu, Corneliu Zelea (1889-1938)
Garda de Fier
Románia - sovinizmus - antiszemitizmus - történelem - 20. század
323.12(=924)(498)"192/198" *** 949.8"192/198" *** 329.18(498)"192/198" *** 323.14(498)"192/198" *** 323.12(=945.11)(498)"192/198"
[AN 3383818]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2012.
Tóth Zoltán József (1967-)
   Vihar előtt, válaszúton / Tóth Zoltán József. - Budapest : Két Hollós, 2011. - 395 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89400-0-1 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 3382453]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3157 /2012.
   100 év után : emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján / [... szerk. Bács Tamás, Dezső Tamás, Niederreiter Zoltán]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 216 p. : ill. ; 28 cm. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 1.)
A Budapesten, 2010. okt. 28-29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-073-6 kötött
egyiptológia - asszirológia - hebraisztika
935 *** 930.85(32) *** 932 *** 930.85(35) *** 933 *** 930.85(33)
[AN 3381476]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2012.
   Adatok és emlékek Rábacsécsény község történetéből / [szerk. Kovács Zsuzsanna] ; [kiad. a Molnár János Egyesület Rábacsécsényért]. - [Rábacsécsény] : Molnár János Egyes. Rábacsécsényért, [2011]. - 218 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-1804-4)
Rábacsécsény - helytörténet
943.9-2Rábacsécsény
[AN 3380848]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2012.
   Bajai arcélek : kisvárosi életutak : 17 (és fél) portré / [... szerk. Martonosi Attila]. - Baja : Argumentum Plussz Bt., [2011]. - 156 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2930-4 fűzött
Baja - híres ember - interjú
929(439-2Baja)(047.53)
[AN 3380804]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2012.
Balsay Endre (1937-)
   Menekülés a hazából : Déli-Hanság, 1956. november, december / Balsay Endre, Varga András. - Kapuvár : Balsay E., 2011. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2477-4 fűzött
Ausztria - Hanság - 1956-os forradalom - menekült
943.9"1956" *** 325.25(=945.11)(436)"1956" *** 943.9Hanság"1956"
[AN 3379879]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2012.
Bebesi György (1958-)
   A roskatag kolosszus bukása : Oroszország története a 19. században, 1801-1914 / Bebesi György. - Pécs : PTE BTK MOSZT, 2011. - 100 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 5.)
Bibliogr.: p. 92-98.
Fűzött
Oroszország - történelem - 19. század
947"18/191"
[AN 3379884]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2012.
Bokros Katalin
   "Egy percnyi talpra állás" : a "Zászlótartó" visszaemlékezése = "Held my ground" : memories of "the Flag bearer" / Bokros Katalin ; [... ford. Mészáros P. Dániel]. - Budapest : [Bokros K.], 2011. - 181 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0960-3 fűzött
Németország - magyar történelem - 1956-os forradalom - emigráns - 20. század - 21. század - interjú - történelmi forrás
943.9"1956"(047.53) *** 943.9"1956"(093) *** 325.25(=945.11)(430)(092)Kellner_L.(047.53)
[AN 3383041]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2012.
   "Elhull a virág, eliramlik az élet..." : Alsónémedi magyar népélete régi fotográfiák és családi emlékek tükrében, 1890-1945 : [Alsónémedi képeskönyve] / [vál., szerk. Bálint István János]. - Alsónémedi ; Dabas : Pressman Nyip. Bt., 2011. - 216 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 978-963-88618-8-7 kötött
Alsónémedi - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Alsónémedi *** 39(=945.11)(439-2Alsónémedi)
[AN 3380772]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2012.
Erdélyi István (1931-)
   Dél és Észak : régészeti emlékek / Erdélyi István. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 164, [3] p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 7.)
Bibliogr.: p. 148-[165].
ISBN 978-963-263-192-9 fűzött : 1590,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - régészet - kőkorszak - rézkorszak
904(4-11)"631/634" *** 904(4-11)"636"
[AN 3379325]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2012.
   Földvári tabló : életrajzok és arcképek Dunaföldvár múltjából és jelenéből : II. kötet / [szerk. Raffainé Kókány Judit] ; [kiad. Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár]. - Dunaföldvár : Berze-Nagy I. Vár. Kvt., 2011. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-8572-6)
Dunaföldvár - híres ember - helyismeret
929(439-2Dunaföldvár) *** 908.439-2Dunaföldvár
[AN 3382884]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2012.
Gerendás Lajos
   Máma és környékének története a honfoglalásig / Gerendás Lajos. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2011. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 20-24.
ISBN 978-963-89449-0-0 fűzött
Balatonfűzfő - helytörténet
943.9-2Balatonfűzfő".../09"
[AN 3381302]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2012.
Gyimesiné Oswald Júlia
   1848-1849 : múzeumi kutatófüzet a reformkor és 1848/1849 eseményeinek feldolgozásához / [kész. Gyimesiné Oswald Júlia, Polgár Mónika] ; [kész. a Magyar Nemzeti Múzeumban ...]. - [Budapest] : MNM, 2011. - 18 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
943.9"1848/1849" *** 371.335 *** 087.5
[AN 3382311]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2012.
Házi Jenő (1892-1986)
   Történelmi jogunk Nyugatmagyarországhoz / Házi Jenő ; [sajtó alá rend., bev. Dominkovits Péter] ; [Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának kiadványa]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2011. - 32 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-34-5 fűzött
Nyugat-Magyarország - trianoni békeszerződés - magyar történelem
943.926 *** 341.382"1920"
[AN 3380676]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2012.
Horváth Lajos (1938-)
   Vác utcái, épületei és lakosai a XVI. század második felében / Horváth Lajos. - Vác : Vác Város Lvt., 2011. - 357 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Váci történelmi tár, ISSN 1416-2113 ; 7.)
ISBN 978-963-87737-6-0 kötött
Vác - helytörténet - családtörténet - 16. század - családfa
943.9-2Vác"15" *** 929.52(439-2Vác)"15"
[AN 3381103]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2012.
Kahler Frigyes (1942-)
   A délibáb nyomában : közéleti írások és beszédek / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2011. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-511-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - személyi bibliográfia
943.9"1956" *** 012Kahler_F.
[AN 3383325]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2012.
   Káptalanfüred évtizedei képekben, 1930-2000 / szerk. Polniczky József ; [kiad. az Almádiért Közalapítvány]. - Balatonalmádi-Káptalanfüred : Almádiért Közalapítvány, 2011. - 162 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
ISBN 978-963-08-1656-4 kötött
Káptalanfüred - helytörténet - 20. század - történelmi forrás
943.9-2Káptalanfüred"19"(093)
[AN 3383614]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2012.
Kruppa Géza
   Pofa be, ha velem beszélsz! : rémképek az 50-es évekből / Kruppa Géza. - Budapest : Kairosz, 2011. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-494-1 fűzött
magyar történelem - 20. század - állami terror - 1956-os forradalom
943.9"195" *** 943.9"1956" *** 323.282(439)"195"
[AN 3381811]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2012.
Kuškumbaev, Ajbolat Kajrslâmovič (1969-)
   Magyarok keleten és nyugaton : magyar - türk - kipcsak kapcsolatok a középkorban / Ajbolat Kuskumbajev ; [ford. Benkő Mihály]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 84, [3] p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 8.)
Bibliogr.: p. 77-82.
ISBN 978-963-263-223-0 fűzött : 990,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3383391]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2012.
Lőrincz Róbert
   Újpest a térképek tükrében / Lőrincz Róbert ; [kiad. az] Újpesti Helytörténeti Alapítvány. - Budapest : Újpesti Helytört. Alapítvány, 2011. - 76 p. : ill., főként színes térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-1890-2 kötött
Budapest. 4. kerület - helytörténet - térkép
943.92Bp.IV.(084.3)
[AN 3380155]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2012.
   Lovak, lovasok : lovas hagyományok, értékek, hungarikumok Veszprém megyében / [szerk. Fehér Károly] ; [közread. a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet]. - Budapest : VM VKSZI, 2011. - 243 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 240-241.
ISBN 978-963-309-029-9 kötött
Veszprém megye - Magyarország - művelődéstörténet - ló - lovassport - lovasság
930.85(439.117) *** 636.1 *** 798(439)(091) *** 357.1(439)(091)
[AN 3379525]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2012.
Misuta János (1945-)
   A honfoglalás-hadművelet és az inváziók kora / Misuta János. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 54.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-263-201-8 fűzött
honfoglalás - kalandozások kora - magyar történelem - 9. század - 10. század
943.9"08/09"
[AN 3378824]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2012.
Mosin, M. V.
   Slovarʹ terminov po istorii na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè istoriânʹ termintnènʹ valks / M. V. Mosin. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 84 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-29-3 fűzött
orosz nyelv - magyar nyelv - történelem - szakszótár
93/99 *** 801.323=82=945.221
[AN 3383885]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2012.
Németh László (1901-1975)
   A magyar forradalomról / Németh László. - Budapest : Nap K., cop. 2011. - 155 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-005-1 kötött : 2500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3382257]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2012.
   A Seebergi Wanckel és a Seebergi Sasváry család története / összeáll. Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Wanckel von Seeberg család
Sasváry család
Erdély - családtörténet
929.52(439.21)Wanckel *** 929.52(439.21)Sasváry
[AN 2536147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., A Seeberg család és a rokon családok vagyoni helyzete a 18. században. - 2011. - 37 p. : ill.
ISBN 978-963-88747-8-8 fűzött
Seeberg család
Erdély - családtörténet - 18. század - történelmi forrás
929.52(439.21)Wanckel
[AN 3380734] MARC

ANSEL
UTF-83180 /2012.
   Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz [elektronikus dok.] / ... szerk. Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Szöveg és képek. - [Budapest] : MOL, 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemeztokról. - Működési követelmények: Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
ISBN 978-963-631-215-2 műanyag tokban
Österreichisches Staatsarchiv (Wien)
Bécs - levéltár - levéltári repertórium - elektronikus dokumentum
930.253(436-2Wien)
[AN 3383887]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2012.
Steinhauser Klára
   Régi budaörsi családok = Alte Budaörser Familien / Steinhauser Klára ; [kiad. Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata]. - Budaörs : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2004-. - ill. ; 29 cm
Budaörs - családtörténet - magyarországi németek - 19. század - 20. század
929.52(=30)(439-2Budaörs)(084.12)
[AN 2718914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2011. - 212 p.
Ford. Perényi Andrea
ISBN 978-963-87776-3-8 kötött
[AN 3382270] MARC

ANSEL
UTF-83182 /2012.
Szabó Magda, A. (1952-)
   Hazám és Párizs : A. Szabó Magdával beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2011. - 152 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-487-3 fűzött : 2200,- Ft
Szabó Magda, A. (1952-)
Magyarország - Franciaország - pedagógus - 20. század - 21. század - kulturális kapcsolat - interjú
930.85(44)(439)"198"/200" *** 37(439)(092)Szabó_M.,_A.(047.53)
[AN 3383788]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2012.
Szerencsés Károly (1960-)
   Véna : vér, irodalom, történelem / Szerencsés Károly. - Budapest : Vadló Kv., 2011. - 345 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 342-343.
ISBN 978-963-89395-0-0 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - magyar történelem - 20. század - ezredforduló - memoár
943.9"19/200" *** 894.511(091)"19/200" *** 894.511-94
[AN 3382268]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2012.
Szűcs László
   Égre írott történelem : 2012, a maja prófécia és a magyar őstörténet kapcsolódása / Szűcs László. - [Budapest] : Budakönyvek, 2011. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Az örökkévalóság magyar bibliája
ISBN 978-963-8296-98-6 kötött : 3990,- Ft
prófécia - maják - magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 133.3(399.7)(=972.6)
[AN 3379873]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2012.
Tóth Dóra
   Honfoglalás / [írta és szerk. Tóth Dóra]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-963-9949-95-9 kötött
magyar történelem - művelődéstörténet - honfoglalás
943.9"08/10" *** 930.85(=945.11)"08/10"
[AN 3382215]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3186 /2012.
Bespalova, G. F.
   Slovarʹ terminov po geografii na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè geografiânʹ termintnènʹ valks / G. F. Bespalova, E. F. Klementʹeva. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-25-5 fűzött
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - földrajz - szakszótár
91 *** 801.323=82=945.221
[AN 3383835]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2012.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A balatoni utazás vége / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Vitis Aureus, 2011. - 235 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-1559-4)
Dunántúl - helyismeret - magyar irodalom - művelődéstörténet - 19. század - memoár
908.439(285.2Balaton)(0:82-36) *** 908.439.11(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"18"
[AN 3383626]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2012.
Erdélyi Erzsébet (1950-)
   Nagykőrös : a megújuló város / [szöveg Erdélyi Erzsébet] ; [kiad. Nagykőrös Város Önkormányzata]. - Nagykőrös : Önkormányzat, 2011. - 116, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-2457-6 kötött
Nagykőrös - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykőrös(084.12)
[AN 3379503]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2012.
Fátay Tamás (1926-2008)
   Győr : városépítés és városrendezés 1945 és 1986 között / Fátay Tamás ; [szerk. Orbánné Horváth Márta] ; [a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár kiadványa]. - Győr : Galgóczi E. Vár. Kvt., 2011. - 210 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-88979-2-3 fűzött
Győr - városépítés - építészet - 1945 utáni időszak
911.375(439-2Győr) *** 72(439-2Győr)"1945/1986"
[AN 3379920]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2012.
Gazda László (1933-2007)
   Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára / Gazda László. - [Budapest] : Nap K., 2009-2011. - 3 db ; 21 cm
borító-és gerinccím: Csángómagyar falvak
ISBN 978-963-9658-46-2
Moldva - határon túli magyarság - helyismeret - település - csángók
908.498.3-2(=945.11csángók)
[AN 2878962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., R - Z. - 2011. - 333 p., [1] t.fol. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-49-3 kötött : 2950,- Ft
[AN 3382196] MARC

ANSEL
UTF-83191 /2012.
Szinte Gábor (1928-)
Séták Velence és Firenze titkai körül (új kiadása)
   Az igazi Velence és Firenze közelről / Szinte Gábor. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2011. - 234 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-504-7 kötött : 4200,- Ft
Velence (Olaszország) - Firenze - helyismeret - útleírás
908.45-2Venezia(0:82-992) *** 908.45-2Firenze(0:82-992)
[AN 3382162]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2012.
Szolcsák Gyula
   Solymos / Szolcsák Gyula. - [Gyöngyössolymos] : [Önkormányzat], 2012. - 248 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Gyöngyössolymos Község Önkormányzata
ISBN 978-963-08-3035-5 kötött
Gyöngyössolymos - helyismeret
908.439-2Gyöngyössolymos
[AN 3382506]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3193 /2012.
   Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv / [írta Török Ferenc ... et al.] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - Budapest : SZTNH, 2011. - 105 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1293-1 fűzött
Magyarország - iparjog
347.77(439)
[AN 3379501]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2012.
Antalóczy Péter (1961-)
   Az állami egyházjog forrásai / vál. és szerk. Antalóczy Péter. - Budapest : Patrocinium, 2011. - 106 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-39-9 fűzött : 890,- Ft
Magyarország - egyházjog - jogszabálygyűjtemény
348(439)(094)
[AN 3379499]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2012.
Biczó Zalán (1974-)
   Győri jogász almanach / Biczó Zalán ; [kiad. a Magyar Jogászegylet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete]. - Győr : M. Jogászegylet Győr-Moson-Sopron M. Szervezete, 2011. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 978-963-08-1850-6 fűzött
Győr - jogász - névjegyzék
34(439-2Győr)(092)
[AN 3379822]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2012.
Bodor Tibor
   Büntető eljárásjog / Bodor Tibor, Székely Ákos, Vaskuti András. - Budapest : Novissima, 2011. - 2 db ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2011. január 31.
ISBN 978-615-5175-01-5 : 8900,- Ft
Magyarország - büntetőjog - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3380894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 475 p.
ISBN 978-615-5175-03-9
[AN 3380895] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 334 p.
ISBN 978-615-5175-04-6
[AN 3380896] MARC

ANSEL
UTF-83197 /2012.
   Büntetés végrehajtási jogszabályok : 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal / [összeáll. Kadlót Erzsébet, Mohácsi Barbara]. - Budapest : Novissima, [2011]. - 258 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. július 8.
ISBN 978-615-5175-07-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3380893]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2012.
   Büntető eljárásjog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal / [összeáll. Kadlót Erzsébet]. - Budapest : Novissima, [2011]. - 421 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. július 20.
ISBN 978-615-5175-00-8 fűzött : 3500,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőjog - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3380892]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2012.
   Büntető törvénykönyv : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal : 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről / [összeáll. Kadlót Erzsébet, Gaál József Krisztián]. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2012. - 341 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. jan. 21.
ISBN 978-615-5175-23-7 fűzött : 2900,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3383607]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2012.
   Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás : mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban / [szerk. Barabás Tünde, Fellegi Borbála, Windt Szandra] ; [kész. a Foresee Kutatócsoport és az Országos Kriminológiai Intézet együttműködésében ...]. - Budapest : P-T Műhely, 2011. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-328.
ISBN 978-963-89468-0-5 fűzött
büntetés-végrehajtás - mediáció
343.152(100) *** 347.925
[AN 3379654]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2012.
Hamza Gábor (1949-)
   Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata : opera selecta = Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht / Gábor Hamza. - Budapest : Eötvös Univ. Verl., 2010-. - 24 cm
összehasonlító jog - római jog
340.5 *** 34(37)
[AN 2927516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 2. - 2011. - 214 p. : ill.
A tanulmányok váltakozva német, francia, angol és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-071-2 fűzött
[AN 3381421] MARC

ANSEL
UTF-83202 /2012.
Kiss Gábor
   A társasházi jog kézikönyve / Kiss Gábor. - Miskolc : Novotni K. ; [Debrecen] : Lícium-Art, 2011. - 368 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. szept. 15. - Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-9360-81-5 kötött
Magyarország - lakásjog - társasház - jogszabálygyűjtemény - útmutató
349.444(439)(094)(036) *** 332.871.3(439)(094)(036)
[AN 3380480]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2012.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Emberi jogok és jogi kultúrák az Európai Unióban / Kondorosi Ferenc. - [Budapest] : Saldo, 2012. - 169, [3] p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-407-4 fűzött : 2900,- Ft
Európai Unió - emberi jog
342.7(4-62) *** 341.231.14(4-62)
[AN 3381894]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2012.
Lajtár István (1961-)
   Büntetés-végrehajtási jogi jogszabálygyűjtemény / Lajtár István. - Budapest : Patrocinium, 2011. - 230 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-30-6 fűzött : 1390,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
343.152(439)(094)
[AN 3379498]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2012.
Lőrincz József (1944-)
   Emlékkönyv a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fennállásának 125. évfordulójára / [írta és szerk. Lőrincz József] ; [kiad. az Összefogás a Börtönügyért Egyesület]. - [Győr] : ÖBE, [2011]. - 158 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-08-2366-1 fűzött
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Győr)
Győr - büntetés-végrehajtó intézet - történeti feldolgozás
343.812(439-2Győr)(091)
[AN 3379950]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2012.
   Málenkij robot : az orosz bányákba deportált gyulaiak emlékére = Malenkij Robot : zum Gedenken an die in russische Gruben Deportierten Julaer / [... szerk. Kovács Lajosné Murvai Zsuzsanna] ; [... ford. Illyés Józsefné] ; [kiad. a Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Gyula : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2011. - 143 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1326-6 fűzött
Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - magyarországi németek - névtár
343.819.5(47)"194" *** 316.347(=30)(439-2Gyula)
[AN 3383211]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2012.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   A csődeljárás / írta Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 79 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
ISBN 978-615-5107-40-5 fűzött : 890,- Ft
Magyarország - csőd - pénzügyi jog
347.736(439)(094)
[AN 3379500]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2012.
   Munkajogi törvénygyűjtemény : 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal ... : 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. - Budapest : Patrocinium, 2011. - 144 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-16-0 fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3379322]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2012.
Nagy Csongor István (1979-)
   Nemzetközi magánjog / Nagy Csongor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 253 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. júl. 1. - Bibliogr.: p. 242-247.
ISBN 978-963-258-141-5 fűzött : 3990,- Ft
nemzetközi magánjog
341.9
[AN 3381289]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2012.
   Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia, 2011-2020 : intézkedési terv, 2012-2014 : mélyszegénység, gyermekszegénység, romák / [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság. - Budapest : KIM Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság, 2011. - 185 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88445-6-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - felzárkóztatás - esélyegyenlőség - szociálpolitika - cigányság - hátrányos helyzetű - 21. század
342.722(439)"201" *** 364(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439) *** 364.22(439)
[AN 3379713]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2012.
   Polgári jog. - Budapest : Novissima, 2011. - 3 db ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
polgári jog - tankönyv
347(439)(078) *** 082.1
[AN 3380598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. kiad. - 295 p.
Szerzők Fábián Ferenc et al. - Lezárva: 2011. ápr. 21.
ISBN 978-615-5175-11-4 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - polgári jog - tankönyv
347(439)(078)
[AN 3380601] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kötelmi jog / Boóc Ádám, Fábián Ferenc, Kosza Yvette. - 3. kiad. - 433 p.
Lezárva: 2011. ápr. 21.
ISBN 978-963-9403-25-3 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - tankönyv
347.4(439)(078)
[AN 3380619] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Öröklési jog, családi jog / Fábián Ferenc, Szeibert Orsolya. - 275 p.
Lezárva: 2011. márc. 28.
ISBN 978-963-9403-99-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - öröklési jog - tankönyv
347.6(439)(078)
[AN 3380638] MARC

ANSEL
UTF-83212 /2012.
   Polgári perrendtartás : a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal, egységes szerkezetben a 2012. január 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2011. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5107-19-1 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - perrendtartás - polgári jog - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3379497]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2012.
Szabó Máté (1956-)
   Emberi jogok : alapvető jogok? : esélyek és veszélyek az ombudsman szemével / Szabó Máté. - Budapest : Kairosz, 2011. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-446-0 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - emberi jog - állampolgári jogok biztosa - jogszociológia
342.7 *** 342.57.08(439) *** 316(439) *** 340.114
[AN 3382243]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2012.
Szabó Zsolt (1979-)
   Parlamenti vizsgálóbizottságok : szabályozás és gyakorlat Magyarországon és külföldön / Szabó Zsolt. - [Budapest] : Patrocinium, 2011. - 288 p. ; 26 cm
Lezárva: 2011. jún. - Bibliogr.: p. 282-287. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5107-15-3 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - parlamenti ellenőrzés - jogi szabályozás
342.53(439)(094) *** 328.36
[AN 3379545]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2012.
Székely László (1958-)
   A személyiségi jogok hazai elmélete : a forrásvidék / Székely László. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 191 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 16.)
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 978-963-312-079-8 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - személyiségi jog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342.7(439)(075.8) *** 347.15/.17(439)(075.8)
[AN 3381380]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2012.
Szemesi Sándor (1979-)
   A nemzetközi jog alapintézményei / Szemesi Sándor. - Debrecen : Lícium-Art, 2011. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-8030-85-6 fűzött : 1997,- Ft
nemzetközi jog - államigazgatás - egyetemi tankönyv
341(075.8) *** 354(439)(075.8)
[AN 3380497]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2012.
   Az új Alaptörvényről elfogadás előtt : tanulmánykötet az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága által 2011. április 8-án azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján / [szerk. Kubovicsné Borbély Anett, Téglási András, Virányi András]. - Budapest : Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága, 2011. - 263 p., [24] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-53-5 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - alkotmány
342(439) *** 342.4(439)"201"
[AN 3381346]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2012.
Vigvári András (1955-)
   Önkormányzati pénzügyek : hazai kihívások és nemzetközi példák : tanulmány / [... kész. Vigvári András] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : Ászkut, 2011. - 114 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 89-93.
ISBN 978-615-5222-01-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - helyi önkormányzat - pénzügy - gazdálkodás
352.073.52(439) *** 352.073.52(4-62)
[AN 3382141]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3219 /2012.
Keresztes Csaba
   A láthatatlan tábornok : Rajnay Károly címzetes vezérőrnagy élete / Keresztes Csaba. - Sóskút : Griger M. Emlékére Sóskút Községért Közhasznú Alapítvány, 2011. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Sóskúti füzetek, ISSN 2062-7440 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2982-3 fűzött
Rajnay Károly (1883-195?)
Magyarország - katonatiszt - 20. század
355(439)(092)Rajnay_K.
[AN 3379083]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2012.
   A Magyar Honvédség képességei és a katasztrófaelhárítás kihívásai, 2000-2011 / Tokovicz József [et al.] ; [szerk. Kiss Zoltán]. - [Budapest] : Zrínyi Média, cop. 2012. - 319 p. : ill. ; 25 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-534-4 kötött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - katasztrófavédelem - ezredforduló
355(439)"200" *** 355.58(439)"200"
[AN 3380481]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2012.
Ploën, F. C. zu
   Vor Haus und Hof und Kind und Weib : mit der 31.SS-Division an der Donau und in Schlesien : eine Divisionschronik / F. C. zu Ploën. - Baja : Francovilla, 2011. - 384 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 368-370.
ISBN 978-963-08-3134-5 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. 31. Freiwilligen-Grenadier-Division
Németország - hadtörténet - katonai egység története - különleges alakulat - második világháború - magyarországi németek
355.486(430)"1944/1945" *** 355.318(430)"194" *** 323.1(=30)(439)"1944/1945"
[AN 3382347]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3222 /2012.
Kelkó Tamás
   Egy fejvadász vallomásai avagy Munkaerő kiválasztás a sógoron, a komán és a barátokon túl! / Kelkó Tamás ; [ill. Marabu]. - [Budapest] : HumanSelect Bt., cop. 2011. - 168 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-1233-7 fűzött : 2950,- Ft
vezetés - munkaerő-kiválasztás - vezetéslélektan
65.012.4 *** 331.108.37 *** 65.013
[AN 3383016]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2012.
Takács-Miklósi Márta
   Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben / Takács-Miklósi Márta. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 235 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-169-0 fűzött
Észak-alföldi régió - felnőttoktatás - minőségbiztosítás - statisztikai adatközlés
65.018 *** 374.7 *** 374.7(439Észak-Alföld)(083.41) *** 65.018(439Észak-Alföld)(083.41)
[AN 3379423]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2012.
Vörös Szilva
   Vezetővé válás: első mérföldkő : két tűz között: a középvezető, avagy hogyan neveljek ki középvezetőket? / Vörös Szilva, Kasza Tamás. - Budapest : Vezetői Fitnesz Kft., cop. 2011. - 180 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-2412-5 fűzött
vezetés
65.012.4 *** 65.013
[AN 3379746]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3225 /2012.
   Adó magyarázatok, 2012 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2012. - 423 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-89210-6-2 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3379772]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2012.
   Az államháztartás működési rendje, 2012 / [szerk. Varga Katalin, Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2012. - 276 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. jan. 16.
ISBN 978-963-9789-35-7 fűzött
Magyarország - államháztartás - költségvetés - gazdasági ellenőrzés - jogszabálygyűjtemény
336(439)(094) *** 354.078.3(439)(094) *** 65.012.7(439)(094)
[AN 3383833]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2012.
Báger Gusztáv (1938-)
   A hagyományos nemzeti számlarendszer és az alternatív értékelési módszerek, indikátorrendszerek : tanulmány / [... kész. Báger Gusztáv, Jánossy Dániel, ... Hegedűs Ágnes] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : Ászkut, 2011. - 118 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-615-5222-00-9 fűzött
GDP - fenntartható fejlődés - mutatószám - gazdasági fejlődés
330.55 *** 504.03 *** 330.34 *** 330.4
[AN 3382150]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2012.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Elpolitizált gazdaság : Magyarország 2002 és 2010 között / Bod Péter Ákos. - Budapest : M. Szemle Alapítvány, 2011. - 333 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-963-87591-6-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3381796]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2012.
Boda György (1949-)
   A vállalati gazdálkodás alapjai / Boda György. - Budapest : Aula, 2011. - 198 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-339-013-9 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalatirányítás - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 658.1.012.4(075.8)
[AN 3380507]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2012.
Buza Beáta
   Főkönyvi kivonat : a West Hungary Consulting Kft. első 20 évének története : [1990-2010] / [írta és az interjúkat kész. Buza Beáta]. - Zalaegerszeg : WH Consultig, 2011. - 100 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
West Hungary Consulting Szaktanácsadó Kft. (Zalaegerszeg)
Magyarország - gazdasági tanácsadás - vállalat
658.64 *** 061.5(439)West_Hungary_Consulting
[AN 3384797]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2012.
Buzás Sándor (1974-)
   Kincskeresőben avagy Vállalkozói életutak / Buzás Sándor, Magyar Zsolt. - [Tamási] : Silmenor, 2011. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2568-9 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3382219]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2012.
   COSAC meetings during the Hungarian EU presidency / [written and ed. by Angéla Ragány, Zsuzsánna Dóczy] ; [publ. by the] Hungarian National Assembly. - Budapest : Hungarian Nat. Assembly, 2011. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-54-2 fűzött
Európai Unió - gazdaságpolitika - biztonságpolitika - konferencia-kiadvány
338.2(4-62) *** 355.02(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3381295]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2012.
Csath Magdolna (1943-)
   Kiművelt emberfők nélkül? / Csath Magdolna. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-501-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200"
[AN 3383787]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2012.
Csubák Tibor Krisztián
   Stratégia a vállalati siker szolgálatában : [stratégia, innováció, változás, siker] / Csubák Tibor Krisztián, Szijjártó Klaudia. - [Budapest] : Aula, 2011. - 340 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 335-340.
ISBN 978-963-339-009-2 fűzött
stratégiai menedzsment - vállalatirányítás
658.1.011.1 *** 65.013
[AN 3380493]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2012.
Demeter Krisztina (1965-)
   A lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolata / Demeter Krisztina, Jenei István, Losonci Dávid ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központ]. - Budapest : BCE VKK, 2011. - 118 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-503-477-2 fűzött
stratégiai menedzsment - versenyképesség - vállalatirányítás - kutatási és fejlesztési jelentés
658.1.012.4 *** 658.1.011.1 *** 339.137
[AN 3380752]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2012.
   Fenntartható fogyasztás? : a fenntartható fogyasztás gazdasági kérdései : szöveggyűjtemény / szerk. Csutora Mária és Hofmesiter Tóth Ágnes ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2011. - 185 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-465-9 fűzött
fenntartható fejlődés - fogyasztói magatartás
366.1 *** 504.03
[AN 3380650]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2012.
   A fenntartható fogyasztásra nevelés kérdései : tanulmányok a képzés és kommunikáció területéről : szöveggyűjtemény / szerk. Kraiciné Szokoly Mária, Czippán Katalin ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2011. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-339-011-5)
fogyasztói magatartás - felnőttoktatás - fenntartható fejlődés
366.1 *** 374.7 *** 504.03
[AN 3380616]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2012.
   The foreseeable reforms of regulation 1/2003 regarding the European Competition Network and the cooperation with national jurisdictions = 1/2003-as rendelet előrelátható reformjai az Európai Versenyhálózattal és a nemzeti törvénykezésekkel való együttműködés tekintetében / ed. Marie-Charlotte Rouzier and Lili Kardos. - Szeged : Europ. Studies Centre Fac. of Law Univ. of Szeged, 2012. - 100 p. ; 21 cm. - (Az Európa-tanulmányok Központ füzetei, ISSN 1788-4373 ; 4.)
A Szegeden, 2010. ápr. 16-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-128-2 fűzött
Európai Unió - gazdasági verseny - jogi szabályozás - konferencia-kiadvány
339.137.2(4-62) *** 347.776(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3384179]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2012.
Gereben Ágnes (1947-)
   A FÁK tegnap, ma, holnap : környezettanulmányok / Gereben Ágnes. - Budapest : Unicus, 2011. - 335 p., [32] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5084-04-1 fűzött : 3360,- Ft
Oroszország - Független Államok Közössége - gazdasági helyzet - országismeret - ezredforduló
338(47)"199/200" *** 338(47-62)"199/200" *** 908.47-62
[AN 3383329]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2012.
Halász Vendel
   Társaságok a tőzsdén / Halász Vendel, Kecskés András. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 518 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. szept. 1. - Bibliogr.: p. 494-518.
ISBN 978-963-258-139-2 fűzött : 5500,- Ft
tőzsde - részvénytársaság - vállalatirányítás - gazdasági jog - pénzügyi jog
658.114.45(100) *** 336.76(100) *** 347.731(100) *** 347.725(100)
[AN 3381281]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2012.
   A "Hangya" Termelő-Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja első 25 éve : [1898-1923] / [kiad. a Gróf Károlyi Sándor Szervezetfejlesztési Alapítvány, Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Hangya Együttműködése]. - [Budapest] : Gróf Károlyi Sándor Szervezetfejleszt. Alapítvány : M. Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Hangya Együttműködése, 2011. - 228 p., [1] t.fol. : ill. ; 31 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : "Hangya", 1923
ISBN 978-963-08-2257-2 kötött
Hangya Termelő- Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet
Magyarország - szövetkezet - századforduló - 20. század
334.73(439)"189/192"
[AN 3382383]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2012.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2012. - 400 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2012. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2012
ISBN 978-963-89210-7-9 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3379766]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2012.
Illés Ivánné
   Vállalkozások pénzügyi alapjai : példatár : on-line segédlettel / [szerző Illés Ivánné]. - Budapest : Saldo, 2012. - 50 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-189-9 fűzött : 2900,- Ft
ISBN 963-638-189-5
pénzügy - vállalkozásismeret - tankönyv - példatár
658.14(078)(076)
[AN 3383165]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2012.
Karsai Krisztina (1972-)
   Fogyasztóvédelem és büntetőjog / Karsai Krisztina. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 274 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. aug. 30. - Bibliogr.: p. 265-274.
ISBN 978-963-258-138-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - fogyasztóvédelem - büntetőjog
366.5(439) *** 343(439)
[AN 3381291]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2012.
Kasza Tamás (1974-)
   Utánkövetés mesterfokon avagy Hogyan zárjam le a jelöltjeimet / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2011. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-2711-9 fűzött : 5000,- Ft : 16 EUR
hálózati értékesítés
658.84 *** 65.013
[AN 3379740]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2012.
Kotler, Philip (1931-)
Chaotics (magyar)
   Kaotika : menedzsment és marketing a turbulencia korában / Philip Kotler, John A. Caslione ; [ford. Fehérné Torma Magdolna]. - Budapest : Manager Kvk., 2011. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9912-22-9 fűzött : 5990,- Ft
vállalatirányítás - marketing - világgazdaság - globalizáció - 21. század
658.8 *** 65.012.4 *** 339.9(100)"20"
[AN 3383929]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2012.
   Magyarok munkavállalása Skandináviában : a magyar állampolgárok munkavállalása az EU északi tagállamaiban: Svédországban, Finnországban, és Dániában, illetve az EFTA tag Norvégiában / szerk. Gellérné Lukács Éva. - Budapest : Tullius, 2011. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5071-09-6 fűzött
Skandinávia - külföldi munkavállalás - ezredforduló
331.556.46(48)"200"
[AN 3384545]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2012.
   A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre / szerk. Chikán Attila ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központja. - Budapest : BCE Vállalatgazdaságtan Int. VKK, 2011. - 355 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-340.
ISBN 978-963-503-455-0 fűzött
Magyarország - multinacionális vállalat - gazdasági verseny
334.726 *** 339.137.2(439)
[AN 3380897]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2012.
   Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák - magyar viszonylatban : osztrák - magyar kapcsolatok a turizmusban : EdTWIN Projekt = Internationale Tourismusanalyse am Beispiel Österreich und Ungarn : österreichisch - ungarische Beziehungen in der Tourismusbranche / [szerk. ... Albert Tóth Attila, Darabos Ferenc] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr ; [Sopron] : NYME K., 2011. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-334-031-8 kötött
ISBN 978-963-334-032-5 fűzött
Ausztria - Magyarország - turizmus
338.48(436) *** 338.48(439)
[AN 3380464]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2012.
Pásztor Zsuzsanna
   A Kovács-módszer a fejlesztő pedagógiában : egyetemi tankönyv / Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2011. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-08-3015-7 fűzött
képességfejlesztés - munkalélektan - egyetemi tankönyv
331.101(075.8) *** 159.9(075.8) *** 37.025(075.8)
[AN 3384268]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2012.
Smith, Adam (1723-1790)
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (magyar)
   Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól / Adam Smith ; ford. Éber Ernő ; [Erdős Tibor előszavával]. - Budapest : Napvilág, 2011. - 2 db ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-338-050-5 kötött : 5800,- Ft
gazdaságelmélet
330.821.1
[AN 3382230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 548 p.
[AN 3382237] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 643 p.
[AN 3382238] MARC

ANSEL
UTF-83252 /2012.
   Sokarcú implementáció : kompetenciafejlesztő programcsomagok bevezetése a HEFOP 3.1.3 iskolákban / szerk. Kerber Zoltán. - Budapest : OFI, 2011. - 246 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-674-1 fűzött
oktatásügy - kompetencia - képességfejlesztés - módszertan - humánerőforrás-menedzsment
658.3(439) *** 37.014(439) *** 371.322(439)
[AN 3378521]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2012.
   Stratégiai klaszterfejlesztés / [szerk.] Grasselli Norbert, Völgyiné Nadabán Márta ; [közread. az] Innova Észak-Alföld. - Debrecen : Innova Észak-Alföld, 2011. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192-198.
ISBN 978-963-08-3108-6 fűzött
klaszter - regionális együttműködés - stratégiai menedzsment - versenyképesség
334.752(439) *** 334.752(4-62) *** 332.1(439) *** 332.1(4-62) *** 339.137(439) *** 339.137(4-62)
[AN 3383815]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2012.
Szabó G. Gábor (1967-)
   Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban : gondolatok az ún. előmozdító típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről / írta Szabó G. Gábor. - Budapest : Agroinform, 2011. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-250. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-502-928-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - szövetkezet - ezredforduló
334.73(439)"200" *** 338.43(439)"200"
[AN 3383102]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2012.
Szabó Zoltán (1975-)
   A bor disztribúciós csatornáinak marketing szempontú értékelése / Szabó Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2011. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 7.)
Bibliogr.: p. 111-117. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-931-0 kötött
Magyarország - eladás - marketing - bor - fogyasztói magatartás - ezredforduló
658.8 *** 663.2 *** 366.1(439)"200"
[AN 3383035]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2012.
Tarsoly Imréné
   A munkaidő szabályainak gyakorlati alkalmazása a 2010-ben hatályos Munka törvénykönyve alapján / kész. Tarsoly Imréné ; [közread. a] Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság. - [Budapest] : Gépipari Ágazati Párbeszéd Biz., [2011]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - útmutató
331.3(439)(094) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3379160]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2012.
   Tudáshálózat és klaszterépítés : az Észak-magyarországi régió tudásközpontjainak a regionális gazdaságfejlesztéshez és klaszterépítéshez kapcsolódó kutatási eredményei és hasznosítható tapasztalatai / [... szerk. Nyiry Attila] ; [... kiad. a Norria Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Miskolc : Norria, 2011. - 283 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88345-3-9 fűzött
Észak-magyarországi régió - klaszter - regionális gazdaság - innováció - ezredforduló
332.1(439Észak-Magyarország)"200" *** 334.752(439Észak-Magyarország)"200" *** 330.341.1(439Észak-Magyarország)"200"
[AN 3382273]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2012.
Vida Ágnes
   Kreatív webszövegírás [elektronikus dok.]. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Vida Ágnes. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; Windows Media Player
marketing - internet - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3383341]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2012.
Wergen, Josef
Pons im Griff - Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : német : levelezzen és telefonáljon magabiztosan! / [szerzők Josef Wergen, Anette[!Annette] Wörner ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5127-32-8 fűzött
német nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
651 *** 803.0(078)=945.11 *** 316.77
[AN 3386158]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3260 /2012.
   Condamnaţi pe viaţă : copiii romi din România aflaţi în grija statului : un raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor. - Budapest : ERRC, 2011. - 52 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-963-87747-5-0 fűzött
Románia - cigányság - gyermekvédelem - állami gondozott - ezredforduló
364.65-053.2/.6(498)"200" *** 347.63(498)"200"
[AN 3381817]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2012.
Egan, Gerard
The skilled helper (magyar)
   A képzett segítő : a segítés problémamegoldó és lehetőségkibontakoztató megközelítése / Gerard Egan ; [ford. Perczel Mónika]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 499 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-485.
ISBN 978-963-284-070-3 fűzött
szociális munka
364
[AN 3381179]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2012.
   Fejezetek a debreceni Ideg- és Elmegyógyászati Klinika történetéből II : 1957-1992 / szerk. ifj. Siró Béla ; [a DE OEC Neurológiai Klinika kiadványa]. - [Debrecen] : DE OEC, 2011. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-181-2 fűzött
Debreceni Orvostudományi Egyetem. Ideg- és Elmegyógyászati Klinika
Debrecen - kórház - elmegyógyászat
364.444.046.6(439-2Debrecen) *** 616.89
[AN 3379510]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2012.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2012 : biztosítási kötelezettség, járulékfizetés, nyilvántartás, jogosultság társadalombiztosítási ellátásra, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2012. - 327 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9427-84-6 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3381400]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2012.
   Módszertani kézikönyv tereptanároknak / [közread. a] Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar. - Nyíregyháza : DE OEC EK : Bessenyei, 2011. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-34-8 fűzött
szociális munka - szociálpedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
364.62(072) *** 372.836.4(072) *** 37.013.42(072) *** 371.3
[AN 3383006]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2012.
   National social inclusion strategy, 2011-2020 : action plan, 2012-2014 : extreme poverty, child poverty, the Roma / [publ. by the] Ministry of Public Administration and Justice State Secretariat for Social Inclusion. - Budapest : Min. of Public Administration and Justice State Secretariat for Social Inclusion, 2011. - 191 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-88445-6-9)
Magyarország - felzárkóztatás - esélyegyenlőség - szociálpolitika - cigányság - hátrányos helyzetű - 21. század
364(439)"201" *** 342.722(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439) *** 364.22(439)
[AN 3379736]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2012.
   Szakmai beszámoló a MKKSZ Fiatalok Képviselete delegációjának az Európai Unió és az európai szakszervezeti mozgalom intézményrendszerének megismerése céljából szervezett szakmai tanulmányútjáról : Brüsszel, 2011. szeptember 4-7. / szerk. Nagy Viktória. - Budapest : MKKSZ, 2011. - 43 p. : ill. ; 24 cm. - (MKKSZ-könyvtár, ISSN 1418-2386)
ISBN 978-963-08-3122-2 fűzött
Európai Unió - szakszervezet - intézményrendszer
331.105.44(4-62) *** 334.754(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3379559]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3267 /2012.
   Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója / írta Rapos Nóra [et al.]. - Budapest : OFI, 2011. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-212.
ISBN 978-963-682-686-4 fűzött
integrált oktatás - tanulás - módszertan - képességfejlesztés
37.025 *** 376 *** 371.322
[AN 3379032]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2012.
   Az Árpád Fejedelem Általános Iskola emlékkönyve, 1999-2011 / [szerk. Varga Judit, Gáspárdy Attiláné]. - Vác : Árpád Fejedelem Ált. Isk., [2011]. - 423 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2155-1 fűzött
Árpád Fejedelem Általános Iskola (Vác)
Vác - általános iskola
373.3(439-2Vác)
[AN 3383092]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2012.
   Átmenet a tantárgyak között : a természettudományos oktatás megújításának lehetőségei / szerk. Bánkuti Zsuzsa, Csorba F. László. - Budapest : OFI, 2011. - 263 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-689-5 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - alapfokú oktatás - középfokú oktatás
372.85 *** 37.02 *** 373.3 *** 373.5
[AN 3379015]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2012.
Bálványos Huba (1938-2011)
   Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés : képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra / Bálványos Huba. - 3. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 150 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 2.)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-312-043-9 fűzött
művészetesztétika - művészeti nevelés - egyetemi tankönyv
37.036(075.8) *** 7.01(075.8)
[AN 3385502]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2012.
Bárczy Pál (1941-)
   Az én egyetemem : [Miskolci Egyetem, 1960-2010] / Bárczy Pál. - Budapest : Typotex, 2011. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-963-279-574-4 kötött : 3000,- Ft
Miskolci Egyetem
Miskolc - egyetem - tudományos élet - 1945 utáni időszak - ezredforduló - publicisztika
378.4(439-2Miskolc) *** 001.89(439-2Miskolc) *** 894.511-92
[AN 3381921]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2012.
   Együtt a környezetért / [szerk. Kováts-Németh Mária]. - [Győr] : Palatia, 2011. - 350 p. : ill. ; 24 cm
A Győrött, 2011. április 1-2-án "Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig" címmel rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7692-35-2 fűzött
környezeti nevelés - társadalmi viselkedés - fenntartható fejlődés - környezettudomány
37.033 *** 316.62 *** 504.03
[AN 3379889]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2012.
   Emlékkönyv a Bárdos Lajos Általános Iskola fennállásának 90., az ének-zene tagozat 40. évfordulója alkalmából / [szerk. Szilágyi Ferencné] ; [... közrem. Majorné Máté Gabriella, ... Finta Zsolt]. - [Dunakeszi] : Bárdos L. Ált. Isk., 2011. - 104 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Bárdos Lajos Általános Iskola (Dunakeszi)
Dunakeszi - általános iskola
373.3(439-2Dunakeszi)
[AN 3381842]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2012.
   Empirikus kutatások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben [elektronikus dok.] : Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia : tanulmánykötet / Tóth Péter, Duchon Jenő szerk. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Óbudai Egy. TMPK], [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Rend., közread. az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. - Főcím a lemezcímkéről. - A konferenciát Budapesten, 2011. nov. 21-én tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5018-26-8
Magyarország - szakképzés - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
377(439) *** 371.13(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3383380]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2012.
   Facts & figures : higher education in Hungary, 2011 / ed. by Anikó Fehérvári, Mihály Kocsis, Marianna Szemerszki ; [publ. by the] Hungarian Institute for Educational Research and Development. - Budapest : Hung. Inst. for Educational Research and Development, 2011. - 28, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-682-667-3 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
378(439)"200/201"(083.41)
[AN 3379332]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2012.
   Héber ABC és olvasókönyv = Hebrew alphabet and reading book = ʾAlep ḃeyt / [szerk. Izsák Gábor] ; [ford. Bak Eszter] ; [Winkler-Nemes Gábor graf.]. - Budapest : Gabbiano Print, 2011. - 76 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-89322-3-5 kötött
héber nyelv - írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=924
[AN 3382958]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2012.
   A hely szelleme : a Debreceni Egyetem 80 éves főépülete / [összeáll. és fényképezte Csorba Péter] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Elnöki Hivatala]. - Debrecen : DE Tudományegyetemi Karok Elnöki Hiv., 2011. - [80] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-473-471-0 fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - fényképalbum
378.4(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3383427]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2012.
A hely szelleme (angol)
   The spirit of the place : the 80 year old main building of the University of Debrecen / [comp. and photographed by Péter Csorba] ; [publ. by the Office of the President of the Centre of Arts, Humanities and Sciences University of Debrecen]. - Debrecen : Office of the President of the Centre of Arts, Humanities and Sciences Univ. of Debrecen, 2011. - [80] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-473-547-2 fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - fényképalbum
378.4(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3383440]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2012.
Hopkins, David (1949-)
Every school a great school (magyar)
   Minden iskola kiváló iskola : a rendszervezetés lehetőségeinek kiaknázása / David Hopkins ; [ford. Zsebe Márta] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2011. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-252.
ISBN 978-963-682-677-2 fűzött
oktatási reform - oktatásügy
37.014.5
[AN 3379069]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2012.
   Az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évkönyve : [1901-2011] / [szerkbiz. Stajzné Kender Ilona, ... Szőke Andrásné]. - Abaújszántó : Ilosvai Selymes P. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2011. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Abaújszántó)
Abaújszántó - általános iskola - művészeti iskola
373.67 *** 373.3(439-2Abaújszántó)
[AN 3381552]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2012.
   Iskolaportrék : iskolák az IKT-használat tükrében / szerk. Hunya Márta. - Budapest : OFI, 2011. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
ISBN 978-963-682-676-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - informatika - infrastruktúra
37.014(439) *** 681.324 *** 371.66/.69
[AN 3379039]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2012.
   Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára / vezető kutató Halász Gábor ; [szerk. Halász Gábor et al.] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2011. - 203 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-668-0 fűzött
Magyarország - közoktatás - innováció - ezredforduló
37.014(439)"200/201" *** 330.341.1
[AN 3378996]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2012.
   Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára : vezetői összefoglaló = Strategy proposal for the development of the Hungarian national education sector innovation system : executive summary / szerk. Mayer József. - Budapest : OFI, 2011. - 29, 29 p. ; 24 cm. - (Oktatáspolitikai elemzések, ISSN 1785-2366)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-682-669-7 fűzött
Magyarország - közoktatás - innováció - ezredforduló
37.014(439)"200/201" *** 330.341.1
[AN 3379046]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2012.
Kis Csongor
   Húsz éves a Váci Református Népfőiskola / [írta és összeáll. Kis Csongor]. - [Vác] : Váci Ref. Népfőisk., 2011. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Váci Református Népfőiskola
Vác - szabadegyetem
374.72(439-2Vác)
[AN 3383034]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2012.
   Korlátok között szabadon : demográfiai folyamatok és helyi oktatáspolitikák / szerk. Györgyi Zoltán. - Budapest : OFI, 2011. - 147 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
ISBN 978-963-682-673-4 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - ezredforduló
37.014.5(439)"200" *** 373.3(439)"200" *** 373.5(439)"200"
[AN 3378505]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2012.
   "Mások"-kal, másként : fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata = Anders mit "Anderen" : die österreichische und ungarische Praxis heilpädagogischer Versorgung im Fokus / [szerk. Csupor Zsolt Jánosné, Görcsné Muzsai Viktória] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar]. - Győr ; [Sopron] : NYME K., 2011. - 96 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-028-8 kötött
Magyarország - Ausztria - gyógypedagógia
376.2/.4(439) *** 376.2/.4(436)
[AN 3380467]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2012.
   Merre tovább? : az iskolai integráció dilemmái / szerk. Mayer József. - Budapest : OFI, 2011. - 239 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
ISBN 978-963-682-688-8 fűzött
Magyarország - integrált oktatás - ezredforduló
376(439)"200" *** 371.3
[AN 3379024]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2012.
   Műhelytanulmányok : a felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint, nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi menedzsment / [szerk. Hrubos Ildikó]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2011. - 181 p. ; 23 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89082-3-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
378(439)"200"
[AN 3380549]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2012.
   Német nyelvtanulás - tanítás, dinamikusan : kézikönyv multimédia projekt DVD-hez : EdTWIN Projekt, 2008-2011, CenroLING program = Deutschlernen - lehren, dynamisch : Handbuch zum DVD Multimedia Projekt : EdTWIN Projekt, 2008-2011, CentroLING Programm / [alkotószerk. ... Görcsné Muzsai Viktória, Szilágyi Magdolna] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar]. - Győr ; Bécs ; [Sopron] : NYME K., 2011. - 132 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-035-6 kötött
nyelvoktatás - német nyelv - módszertan - tanári segédkönyv
372.880.30(072)
[AN 3380465]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2012.
   Nemzedékek nevelői : tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében / [... szerk. Lilik Ferencné] ; [kiad. a Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület]. - Győr : Hungaro-Dalton Ped. Innovációs Egyes., 2011. - 251 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1364-8 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)"19"
[AN 3380696]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2012.
   "Officinae Bárczii" : bemutatkoznak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának kutatói, fejlesztő műhelyei. - [Budapest] : ELTE BGGYK, 2011. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Budapest - gyógypedagógia - egyetem
376(439) *** 378.637.6(439-2Bp.).096
[AN 3381365]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2012.
   Oktatás a határok mentén / szerk. Forray R. Katalin, Híves Tamás. - Budapest : OFI, 2011. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-685-7 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Kelet-Európa - oktatásügy - középfokú oktatás - felsőoktatás - határ menti terület - határ menti kapcsolat
37.014(439-04) *** 37.014(4-11) *** 373.5(439-04) *** 373.5(4-11) *** 378(439-04) *** 378(4-11)
[AN 3378503]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2012.
   Pillanatképek : társadalmi partnerek az oktatásirányításban / szerk. Fehérvári Anikó. - Budapest : OFI, 2011. - 188 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-682-679-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - szakképzés - érdekképviselet - civil szervezet - együttműködés
377(439) *** 37.014(439) *** 331.105.44(439) *** 334.012.46(439)
[AN 3378513]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2012.
Szabó Béla, P. (1962-)
   Tanulságos évtizedek : a Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara, 1914-1949 / P. Szabó Béla ; [kiad. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola]. - Debrecen : DE ÁJK : Marton G. Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2011. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-469-7 fűzött
Debreceni Tudományegyetem. Jog- és Államtudományi Kar
Debrecen - egyetem - 20. század - jogtudomány
378.4(439-2Debrecen).096"191/194" *** 34
[AN 3380037]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2012.
Szabó Irma (1955-)
   Utópiák és valóság : az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános művelődési központok fejlődésében : PhD-értekezés, Debrecen, 2006 / Szabó Irma. - Budapest : Napkút K., 2011. - 359 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (PhD értekezések / Magyar Kultúra Alapítvány, ISSN 2062-7459 ; 2.)
Bibliogr.: p. 269-293. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-204-9 fűzött
Földes - Létavértes - művelődésügy - művelődési ház - szabadidő-felhasználás - statisztikai adatközlés - történeti feldolgozás
374.07(439)(091) *** 374(439)(091) *** 374(439-2Földes)(083.41) *** 374(439-2Létavértes)(083.41)
[AN 3384374]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2012.
   Szakmai tanárképzés, múlt, jelen, jövő : konferencia dokumentumok / [szerk. Hrubos Ildikó, Pfister Éva] ; [rend. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2011. - 56 p. ; 24 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 7.)
A Budapesten, 2011. március 24-én azonos címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89082-2-3 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - szakképzés
371.13 *** 377(439)
[AN 3380899]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2012.
   A szavak és a tettek : sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon / szerk. Mayer József, Kőpatakiné Mészáros Mária. - Budapest : OFI, 2011. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-672-7 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - alapfokú oktatás - integrált oktatás - különleges csoportok nevelése - ezredforduló
376(439)"200" *** 371.3(439)"200"
[AN 3378495]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2012.
   Tanulás hálózatban : elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához / szerk. Szabó Mária, Singer Péter, Varga Attila. - Budapest : OFI, 2011. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 93-[95].
ISBN 978-963-682-690-1 fűzött
tanulás - információtechnika
371.322 *** 681.3
[AN 3379006]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2012.
   Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan : motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés : nemzetközi konferencia magyarul tanító tanárok számára az ELTE Természettudományi Oktatásmódszertani Centrum és az InfoPark Alapítvány szervezésében : Budapest, 2011. augusztus 23-25. : az előadások és poszterbemutatók szerkesztett anyaga / [főszerk. Tasnádi Péter] ; [kiad. az ELTE Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE TTK, 2011. - 744 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-224-0 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány
372.85 *** 371.3 *** 371.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3383177]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2012.
   Tett : tehetség, elkötelezettség, tudás, tradíció / [közread. a] ZSKF. - Budapest : ZSKF, 2011. - 3 db ; 23 cm
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
378.184 *** 082.1
[AN 3374012]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Válogatás a ZSKF Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének hallgatói dolgozataiból / szerk. Sipos Zoltán és Schottner Krisztina. - 372 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-48-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082.1 *** 378.184
[AN 3379916] MARC

ANSEL
UTF-83301 /2012.
Tóth József
   Palatáblától az internetig : a 300 éves zsámboki iskola története / Tóth József ; [kiad. Zsámbok Község Önkormányzata]. - Zsámbok : Önkormányzat, 2012. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2777-5 fűzött
Bajza Lenke Általános Iskola (Zsámbok)
Zsámbok - általános iskola
373.3(439-2Zsámbok)
[AN 3379725]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3302 /2012.
Dénes Tamás (1963-)
   Baj-nok-csa-pat! : a magyar labdarúgás 14 bajnok klubjának története / Dénes Tamás, Sándor Mihály ; [a Videoton FC-ről szóló fej. Dénes András munkája]. - Budapest ; Debrecen : Campus K., cop. 2011. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 410-412.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-87840-1-8)
Magyarország - sportegyesület - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439)(091) *** 061.2(439)(091)
[AN 3381889]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2012.
Dombauer Lászlóné
   Horgolt csillagok / Dombauer Lászlóné ; [... kieg. és a rajzokat kész. Szöllősi Anna]. - Budapest : Cser K., 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 12.)
ISBN 978-963-278-212-6 fűzött : 1195,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3380614]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2012.
Papp Győző (1959-)
   60+1 legenda : 2011 fotóalbumával / Papp Győző. - [Győr] : Győri ETO FC Kft., 2011. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-963-08-2663-1 kötött
Győr - sporttörténet - labdarúgó
796.332(439-2Győr)(092)
[AN 3379952]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2012.
Radics Mária
   Karácsonyfa-díszítés / Radics Mária. - Budapest : Cser K., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 11.)
ISBN 978-963-278-216-4 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - karácsonyi szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.41 *** 745
[AN 3380609]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2012.
Tóth Hajnalka
   Gyertyaöntés és -díszítés / Tóth Hajnalka. - Budapest : Cser K., 2011. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 10.)
ISBN 978-963-278-222-5 fűzött : 1195,- Ft
gyertya - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 665.14
[AN 3380595]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2012.
Várkonyi Sándor (1937-)
   Mivé lettél, futballkirály? / Várkonyi Sándor. - Budapest : Pro-Sport 2000 Bt., 2011. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2383-8 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - labdarúgás - 20. század - publicisztika
796.332(439)(0:82-92)
[AN 3379380]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3308 /2012.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 19. kiad. - Budapest : Corvina, 2012. - 320, [24] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-13-6062-2 kötött7990,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 3385393]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2012.
   Dobozművek : tematikus tárlat : Pelikán Galéria, Székesfehérvár ... : 2011. május 20 - június 10. / [... kurátora Lóska Lajos] ; [kiad. a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2011. - 40 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89017-1-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3381718]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2012.
   Az elvont táj : a természetábrázolás változása festészetünkben 1940 és 1968 között = The abstract landscape / [rend., szerk.] Lóska Lajos ; [közread. a] Városi Képtár - Deák Gyűjtemény. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Székesfehérváron, 2011. okt. 14 - 2012. jan. 15. és Vácott, 2012. febr. 3 - ápr. 5. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89017-2-9 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - tájkép - kiállítási katalógus
75.047(439)"194/196" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 3381660]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2012.
Erdélyi István (1931-)
   Füzesséry Magdolna, az elfelejtett erdélyi művésznő / Erdélyi István. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 32 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-206-3 fűzött
Füzesséry Magdolna (1894-1975)
Erdély - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(498)(=945.11)(092)Füzesséry_M.
[AN 3378966]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2012.
   Érdi Művésztelep, 2009-2010 / [... szerk. Kéri Mihály] ; [kiad. a Szepes Gyula Művelődési Központ]. - Érd : Szepes Gy. Művel. Közp., 2011. - 39 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88611-3-9 fűzött
Érdi Művésztelep
Érd - Magyarország - művésztelep - festészet - ezredforduló
75(439)"200/201" *** 061.28(439-2Érd)
[AN 3379070]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2012.
Érdi Tárlat (2011)
   Érdi Tárlat, 2011 : [Városi Galéria, Érd] / [szerk. Kéri Mihály] ; [közread. az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft.]. - Érd : Érdi Vár. Televízió és Kult. Szolg. Kft., 2011. - 103 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A 2011. augusztus 20 - szeptember 24. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-1994-7 fűzött
Érd - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Érd)"200" *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3379054]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2012.
   Festetics kastély, Keszthely / [szerk. Kardos Laura] ; [kiad. Helikon Kastélymúzeum]. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., cop. 2011. - 48 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88420-6-0 fűzött
Festetics család
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
Keszthely - kastély - múzeumi katalógus
728.82(439-2Keszthely) *** 929.52(439)Festetics
[AN 3385411]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2012.
Gáti Mariann (1951-)
   Járatlan utakon : Mítosz Mesegaléria / Gáti Mariann ; [fotó Ragó Károly] ; [kiad. a Faddi Meseház Alapítvány]. - [Fadd] : Faddi Meseház Alapítvány, 2011. - 91 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Az előszó és az életrajz német és angol nyelven is
ISBN 978-963-08-1816-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gáti_M.
[AN 3382317]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2012.
   A hatvani Moldvay Győző Galéria 40 éves képzőművészeti tevékenysége, jó gyakorlatokat bemutató módszertani kiadvány, 1971-2010 / [szerk. Bolyki István, Matiszlovicsné Horváth Éva] ; [közread. a] Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Moldvay Győző Galéria. - Hatvan : HMKK : Moldvay Gy. Galéria, 2011. - 208 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Moldvay Győző Galéria : emlékkönyv
ISBN 978-963-08-0801-9 fűzött
Moldvay Győző Galéria (Hatvan)
Magyarország - Hatvan - képzőművészet - galéria - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"197/200" *** 069(439-2Hatvan)
[AN 3383331]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2012.
Incze Mózes (1975-)
   Incze Mózes. - [Verőce] : Arcus, 2011. - [111] p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-88861-4-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Incze_M.
[AN 3381454]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2012.
Kelby, Scott
Professional portrait retouching techniques for photographers using Photoshop (magyar)
   Professzionális portréretus : fotósoknak a Photoshop segítségével / Scott Kelby ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2011. - XXIII, 348 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9637-82-5 fűzött : 5900,- Ft
képszerkesztő - számítógépes grafika - arckép
77.041.5 *** 519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 3379084]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2012.
   Kívül-belül jó iskola : tanító terek / szerk. Réti Mónika. - Budapest : OFI, 2011. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
ISBN 978-963-682-671-0 fűzött
Magyarország - iskolaépület - környezethez való viszonyulás - ezredforduló
727.1(439)"201" *** 159.922.26
[AN 3379001]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2012.
Kovács Endre (1947-)
   Hit és látás : Kovács Endre fotográfiái ; [kiad. ... Veszprém Megyei Múzeumi Igazgazóság]. - Alsóörs ; [Veszprém] : Veszprém M. Múz. Ig., 2011. - 41 p. : ill. ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9938-05-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - templom - fényképalbum
77.04(439)(092)Kovács_E. *** 726.54(439)(084.12)
[AN 3381700]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2012.
Kovács Endre (1947-)
   A templom : Kovács Endre fotográfiái. - Alsóörs ; [Veszprém] : Veszprém M. Múz. Ig., 2011. - 41 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9938-05-2)
Magyarország - Alsóörs - fényképész - templom - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kovács_E. *** 726.54(439-2Alsóörs)(084.12)
[AN 3382377]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2012.
Lorászkó Balázs
   Gyalogos hidak Magyarországon / Lorászkó Balázs. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2011. - 158 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 18.)
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-87648-3-6 fűzött
Magyarország - híd - gyalogos közlekedés
725.95(439)
[AN 3379543]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2012.
Matsier, Nicolaas (1945-)
Het bedrogen oog (magyar)
   3D a festészetben : trompe-l'oeil régen és most / Nicolaas Matsier ; ford. Balogh Tamás. - Budapest : Typotex, 2011. - 380 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-570-6 fűzött : 4200,- Ft
festészet - perspektíva - illúzió
75(100)(091) *** 159.937.3 *** 75.017.9
[AN 3382294]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2012.
Németh István (1960-|)
   Az élet csalfa tükrei : holland életképfestészet Rembrandt korában / Németh István. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2008 [!2012]. - 176 p., [24] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 155-173.
ISBN 978-963-9664-70-8 fűzött : 2300,- Ft
Hollandia - festészet - 17. század - életkép
75(492)"16" *** 75.041.7
[AN 3383184]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2012.
Pápai Éva (1951-)
   India : ahogy egy akvarellista látja / [képek Pápai Éva] ; [szöveg Nagy Endre]. - Budapest : Kairosz, [2011]. - 116, [11] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Festői tájak útikönyve ; 1.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-662-466-8 kötött
Magyarország - India - festőművész - 20. század - 21. század - helyismeret - akvarell
75(439)(092)Pápai_É. *** 75.021.322 *** 908.540
[AN 3381797]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2012.
Passuth Krisztina (1937-)
Beöthy István (francia)
   Etienne Beothy : le sculpteur de la série d'or / Krisztina Passuth ; trad. Katalin Törley ; [publ.] Galerie Le Minotaure. - [Paris] : Galerie Le Minotaure ; Budapest : Enciklopédia, 2011. - 231 p., [16] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 228.
Kötött
ISBN 978-2-916775-28-9
 (hibás ISBN 978-963-9655-58-4)
Beöthy István (1897-1961)
Franciaország - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(44)(=945.11)(092)Beöthy_I.
[AN 3381916]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2012.
Péreli Zsuzsa (1947-)
   Aequilibrium : Péreli Zsuzsa képzőművész kiállítása : Városi Művészeti Múzeum, Győr : 2011. november 12 - 2012. január 8. = Aequilibrium : exhibition of Zsuzsa Péreli in the Municipal Museum of Art, Győr : 12nd Nov 2011 - 8nd Jan 2012 / [... kurátora Grászli Bernadett]. - Győr : Vár. Műv. Múz., [2011]. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88186-4-5 fűzött
Magyarország - textilművészet - gobelin - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.521(439)(092)Péreli_Zs. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3380004]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2012.
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta (1941-)
   Színe(im)-java : Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta kiállításai, 2011. - Budapest : Rózsavölgyiné Tomonyák G., [2011]. - 40 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-1974-9 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Rózsavölgyiné_Tomonyák_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3381777]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2012.
Tompai Géza
   Területrendezés / Tompai Géza ; [közread. a] Nemzeti Közigazgatási Intézet. - Budapest : NKI, 2011. - 155 p. : ill., színes térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3008-9 fűzött
Magyarország - területrendezés - településrendezés - ezredforduló
711.4(439)"199/200"
[AN 3379413]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2012.
Torma Ákos (1939-)
   Volt .. : ötven év fotó emlékeiből : arcok, fények és színek, ahogy én láttam / Torma Ákos. - [Kaposvár] : Torma Á., [2011]. - 77 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2869-7 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Torma_Á.
[AN 3379043]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2012.
   Az újjászületés vágyai : művészetterápia / [a katalógust szerk. Bender Márta]. - [Tereske] : [Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyes.], [2011]. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Budapesten, 2011. szept. 8-22. között rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete
Fűzött
Magyarország - művészetterápia - festészet - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 615.851.82 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3379044]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2012.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Széll Kálmán és a Moszkva tér : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2011. - 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-217-9 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - Budapest - helyismeret - építészet - művelődéstörténet
72(439-2Bp.) *** 929(439) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439)
[AN 3379320]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2012.
Volentics Gyula
   A vácrátóti kígyósi kápolna története / Volentics Gyula. - Sződ : Sződi Helytört. Alapítvány, 2011. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 4.)
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-08-1669-4 fűzött
Vácrátót - kápolna - történeti feldolgozás
726.52(439-2Vácrátót)(091)
[AN 3381442]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: virágkötő művész / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2011]. - 158 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89261-0-4)
Magyarország - virágkötészet - interjú
745.93(439)(092)(047.53)
[AN 3379386]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3335 /2012.
Baker, Trevor (1974-)
Dave Gahan (magyar)
   Dave Gahan : Depeche Mode : születés és feltámadás / Trevor Baker. - Budapest : Silenos, 2011. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Szántai Zita és Szántai Zsolt. - borító- és gerinccím: Dave Gahan & Depeche Mode. - Diszkogr.: p. 275-279.
ISBN 978-963-89407-0-4 fűzött : 2500,- Ft
Gahan, Dave (1962-)
Depeche Mode (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - zenész - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(410)Depeche_Mode *** 78.067.26.036.7(410)(092)Gahan,_D.
[AN 3382179]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2012.
Capone, Phil
Fingerpicking techniques for guitar (magyar)
   Négyujjas pengetési technikák gitáron / Phil Capone ; [... ford. Kántor Tamás]. - Budapest : Officina, 2011. - 256 p. : ill., főként színes ; 21 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5065-11-8 kötött
gitár - hangszeriskola - auditív dokumentum
787.61(078)
[AN 3384055]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2012.
James, Martin
Dave Grohl (magyar)
   Dave Grohl : Nirvana, Foo Fighters és egyéb kalandok / Martin James. - Budapest : Silenos, 2011. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Szente Thomas. - Diszkogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-89407-1-1 fűzött : 2800,- Ft
Grohl, David (1969-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Grohl,_D.
[AN 3382146]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2012.
Kaczián János (1938-)
   Liszt Ferenc és Augusz Antal barátsága / Kaczián János ; [... kiad. Szekszárd ... Önkormányzata]. - Szekszárd : Önkormányzat, 2011. - 159 p., [16] t. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-88458-1-8 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Augusz Antal (1807-1878)
Szekszárd - zeneszerző - helytörténet - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 943.9-2Szekszárd *** 929(439)Augusz_A.
[AN 3382058]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2012.
Kocsis Zoltán (1952-)
   Kocsis Zoltán : beszélgetéseink tükrében : 40 év interjúi / Juhász Előd. - Budapest : Nap K., cop. 2011. - 189 p. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-9658-60-8 kötött : 3000,- Ft
Kocsis Zoltán (1952-)
Magyarország - zenész - zongora - karmester - 20. század - 21. század - interjú
786.2.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53) *** 785.11.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53)
[AN 3382265]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2012.
Månsson, Kjell
   Burzum : ördögi kör, avagy egy kortárs Loki mítosza / Kjell Månsson ; [ford. Leiszter Attila]. - [Budapest] : Silenos, cop. 2011. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88524-9-6 fűzött : 2800,- Ft
Vikernes, Varg (1973-)
Norvégia - zenész - 20. század - 21. század - metálzene
78.067.26.036.7(481)(092)Vikernes,_V.
[AN 3382156]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2012.
Vajna Katalin (1949-)
   Az Ádám Jenő Országos Dalversenyek története / [... írta Vajna Katalin]. - Szolnok : [s.n.], 2011. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Országos Ádám Jenő Dalverseny (Szolnok)
Szolnok - zenei verseny - dal
784.3 *** 061.7(439-2Szolnok)
[AN 3383310]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3342 /2012.
Pusztaszeri László (1942-)
   Szép magyar élet : Szeleczky Zita pályaképe / Pusztaszeri László. - Budapest : Kairosz, 2011. - 248 p., [20] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-247.
ISBN 978-963-662-513-9 fűzött : 3400,- Ft
Szeleczky Zita (1915-1999)
Egyesült Államok - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
792.028(73)(=945.11)(092)Szeleczky_Z.
[AN 3382259]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2012.
Ruszt József (1937-2005)
   Debrecen, Universitas Együttes, 1962-1972 / Ruszt József ; [szerk. Forgách András, Nánay István, Tucsni András]. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, [2011]. - 214 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9942-06-6 fűzött : 2500,- Ft
Ruszt József (1937-2005)
Magyarország - 20. század - színházi rendező
792.075(439)(092)Ruszt_J.
[AN 3378751]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2012.
Ruszt József (1937-2005)
   Kecskemét, Gábor Miklós, Nádasdy Kálmán, 1972-1981 / Ruszt József ; [szerk. Forgách András, Nánay István, Tucsni András]. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, [2011]. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9942-07-3 fűzött : 2500,- Ft
Ruszt József (1937-2005)
Magyarország - rendező - színházművészet - 20. század - színielőadás
792.027.2(439)(092)Ruszt_J. *** 792.091(439)"19/200" *** 792
[AN 3378739]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3345 /2012.
Alâmkin, N. S.
   Slovarʹ terminov po istorii na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi istoriânʹ terminonʹ valks / N. S. Alâmkin. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-39-2 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - történelem - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 93/99
[AN 3384002]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2012.
Andrianova, E. M.
   Slovarʹ terminov po matematike na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Škollan marla matematike termin muter / E. M. Andrianova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 41 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-43-9 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - matematika - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 51
[AN 3384239]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2012.
Antonov, Û. G.
   Slovarʹ terminov po literature na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè literaturanʹ termintnènʹ valks / Û. G. Antonov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 66, [9] p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-27-9 fűzött
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - irodalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.221 *** 82
[AN 3383839]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2012.
Barceva, L. I.
   Slovarʹ terminov po obŝestvoznaniû na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Marij jylme dene kydalaš škollan obŝestvoznanij dene termin-vlak muter / L. I. Barceva. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 45 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-52-1 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - társadalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 3
[AN 3384259]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2012.
Boer, Berna de
Pons Powerkurs für Anfänger Niederländisch (magyar)
   Pons : megszólalni egy hónap alatt : holland / Berna de Boer, Birgit Lijmbach ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2012. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-00-7 fűzött
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 3386193]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2012.
Bridges, Claire P.
   Magical world 1 : workbook / Claire P. Bridges ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2012. - 102 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-66-3 fűzött
angol nyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3383275]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2012.
Čemyšev, A. V.
   Slovarʹ terminov po informatike na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Marij jylme dene kydalaš škollan informatike dene termin-vlak muter / A. V. Čemyšev, L. E. Šabdarova, È. A. Ûzykajn. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 42 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-48-4 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - informatika - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 681.3
[AN 3384278]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2012.
Cypkajkina, V. P.
   Slovarʹ lingvističeskih terminov na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè lingvistikanʹ termintnènʹ valks / V. P. Cypkajkina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 39 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9876-23-1)
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - nyelvészet - szakszótár
80 *** 801.323=82=945.221
[AN 3383914]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2012.
   DExam mintafeladatok : felsőfok, C1 : humán- és reálmodul feladatsorok angol nyelvből CD melléklettel és megoldókulccsal / [szerk. Kovács Magdolna és Vad Kálmánné ] ; [közread. a] Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont. - Debrecen : DE DExam Vizsgaközp., 2011. - 71 p. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-473-134-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3381404]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2012.
Egorov, Aleksandr Viktorovič
   Slovarʹ terminov po informatike i informacionnym/kompʹûternym tehnologiâm na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn informatika no informacionnoj/kompʹûternoj amalʺësʺâ udyskylʺësyn kyllûkam / A. V. Egorov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 46 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-68-2 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - informatika - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 681.3
[AN 3383591]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2012.
Farkas Tímea
   Kincskeresők, kalandra fel! / Farkas Tímea és Kellerer-Egerszegi Krisztina ; [közread. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar]. - Győr ; [Sopron] : NYME K., 2011. - 149 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-334-033-2 kötött
ISBN 978-963-334-034-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1=30(078)
[AN 3380463]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2012.
Fëdorova, Lûbovʹ Petrovna
   Slovarʹ literaturnyh terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn literaturaâ udyskylʺësyn kyllûkam / L. P. Fedorova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 63 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-67-5 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - irodalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 82
[AN 3383556]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2012.
Fekete Karolina Anna
   "Zenészek! ...angol óra!" : zenei szaknyelvkönyv, feladatgyűjtemény és szakszótár / Fekete Karolina Anna "Karcsi" ; [... az MZTSZ kiadásában]. - [Budapest] : MZTSZ, 2011. - 131, 28, 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-08-2258-9 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - zeneművészet - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 78
[AN 3381331]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2012.
Gabriel-Kamminga, Mirjam
Pons Grammatik Niederländisch kurz und bündig (magyar)
   Pons holland nyelvtan röviden és érthetően / Mirjam Gabriel-Kamminga, Johanna Roodzant ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-36-6 fűzött
holland nyelv - nyelvtan
803.931-5(078)=945.11
[AN 3386162]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2012.
Gavrilova, V. G.
   Slovarʹ himičeskih terminov na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Kydalaš škollan himij termin-vlak muter / V. G. Gavrilova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 42 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-51-4 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - kémia - szakszótár
801.323=82=945.21
[AN 3383424]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2012.
Grišunina, V. P.
   Slovarʹ terminov po geografii na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi geografiânʹ terminonʹ valks / V. P. Grišunina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 76 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-35-4 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - földrajz - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 91
[AN 3383961]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2012.
Grišunina, V. P.
   Slovarʹ terminov po informatike na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi informatikanʹ terminonʹ valks / V. P. Grišunina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 41 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-38-5 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - informatika - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 681.3
[AN 3383434]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2012.
Hald, Katja
Pons Aufbaukurs Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam haladóknak : angol : fejlessze tovább nyelvtudását! / Katja Hald ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2007. - 200 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5127-17-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3386156]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2012.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-01-9 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3383252]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2012.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2011. - 96 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-02-6 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3383249]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2012.
Ivanov, I. G.
   Slovarʹ terminov po istorii na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Marij jylme dene kydalaš škollan istorij termin-vlak muter / I. G. Ivanov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 82 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9876-49-1)
orosz nyelv - mari nyelv - történelem - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 93/99
[AN 3384244]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2012.
Ivanova, G. S.
   Slovarʹ himičeskih terminov na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi himiânʹ terminonʹ valks / G. S. Ivanova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 44 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-41-5 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - kémia - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 54
[AN 3383982]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2012.
Ivanova, G. S.
   Slovarʹ terminov po literature na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi literaturanʹ terminonʹ valks / G. S. Ivanova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 78 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-37-8 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - irodalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 82
[AN 3383968]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2012.
Kabaeva, N. F.
   Slovarʹ fizičeskih terminov na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi fizikanʹ terminonʹ valks / N. F. Kabaeva. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 49 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-34-7 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - fizika - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 53
[AN 3383976]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2012.
Kokšarova, A. A.
   Slovarʹ himičeskih terminov na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly himiâ terminʺâslön kyvkud / A. A. Kokšarova, M. S. Fedina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 43 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-61-3 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - kémia - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 54
[AN 3383543]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2012.
Kolegova, Nadežda Vasilʹevna
   Slovarʹ geografičeskih terminov na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly geografiâ terminʺâslön kyvkud / N. V. Kolegova, V. F. Markova, A. G. Musanov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 45 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-55-2 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - földrajz - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 91
[AN 3383526]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2012.
Kudrâvceva, R. A.
   Slovarʹ literaturovedčeskih terminov na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Škollan marla sylnymutšanče termin muter / R. A. Kudrâvceva, M. V. Râbinina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-47-7 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - irodalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 82
[AN 3384298]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2012.
Kuzʹboževa, M. V.
   Slovarʹ fizičeskih terminov na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly fizika terminʺâslön kyvkud / M. V. Kuzʹboževa. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 36, [9] p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-54-5 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - fizika - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 53
[AN 3383514]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2012.
Malinina, S. A.
   Slovarʹ terminov po geografii na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Marij jylme dene kydalaš škollan geografij dene termin-vlak muter / S. A. Malinina, È. S. Âkimova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 61 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-45-3 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - földrajz - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 91
[AN 3384309]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2012.
Marri, Emanuela
Pons Wortschatz mit System Italienisch (magyar)
   Pons tematikus szótár : olasz : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs / Emanuela Marri ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, 2012. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-39-7 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=50=945.11
[AN 3386160]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2012.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alap-, közép,- felsőfokon = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 320 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-70-9 fűzött : 3200,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3383277]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2012.
   Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet / szerk. Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2012. - 411 p. : ill. ; 29 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 25-26.)
A Budapesten, 2007. nov. 13-14-én "Szöveg, szövegtípus, nyelvtan", a 2008. nov. 11-12-én "Diskurzus a grammatikában, grammatika a diskurzusban" és a 2010. nov. 23-24-én "Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet" címmel rendezett konferenciák válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88749-3-1 fűzött : 4450,- Ft
antropológiai nyelvészet
800.1
[AN 3383841]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2012.
Ostapov, N. V.
   Slovarʹ terminov po istorii na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly istoriâ terminʺâslön kyvkud / N. V. Ostapov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 77 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-59-0 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - történelem - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 93/99
[AN 3383516]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2012.
Ostapov, N. V.
   Slovarʹ terminov po obŝestvoznaniû na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly jözkotyr jylysʹ tödöm terminʺâslön kyvkud / N. V. Ostapov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 37, [9] p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9876-53-8)
orosz nyelv - komi nyelv - társadalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.22 *** 3
[AN 3383498]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2012.
Ostapova, Elena Vasilʹevna
   Slovarʹ terminov po informatike na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly ûörtödanbur terminʺâslön kyvkud / E. V. Ostapova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 33 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-58-3 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - informatika - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 681.3
[AN 3383474]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2012.
Ostapova, Elena Vasilʹevna
   Slovarʹ terminov po literature na komi âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Šör velödčanìnʺâsly literatura terminʺâslön kyvkud / E. V. Ostapova, V. V. Filippova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 49 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-57-6 fűzött
orosz nyelv - komi nyelv - irodalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.32 *** 82
[AN 3383510]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2012.
Ötvösné Vadnay Marianna (1954-)
   Grammar won't bite! : minden... amit az angol nyelvről tudni szeretnél és tudni érdemes : gyakorló feladatok a nyelvtani kézikönyvhöz : mert a nyelvtan tényleg nem harap / Vadnay Marianna. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2011. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88850-5-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3385481]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2012.
Polâkov, Osip Egorovič
   Slovarʹ lingvističeskih terminov na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi lingvistikanʹ terminonʹ valks / O. E. Polâkov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 36 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-36-1 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - nyelvészet - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 80
[AN 3384233]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2012.
Polâkov, Osip Egorovič
   Slovarʹ terminov po matematike na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi matematikanʹ terminonʹ valks / O. E. Polâkov, A. N. Kelina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 47 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-33-0 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - matematika - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 51
[AN 3384234]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2012.
Pusztay János (1948-)
   Gyökereink : a magyar nyelv előtörténete : milyen áfium ellen kell orvosság? / Pusztay János. - Budapest : Nap K., 2011. - 211 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-207.
ISBN 978-963-332-001-3 kötött : 3000,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - összehasonlító nyelvészet - finnugor nyelvek
809.451.1-53 *** 809.451.1-52 *** 809.45-52
[AN 3382263]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2012.
Râbov, I. N.
   Slovarʹ terminov po biologii na èrzânskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Obŝeobrazovatelʹnoj školatnenʹ turtov èrzânʹ kelʹsè biologiânʹ termintnènʹ valks / I. N. Râbov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 46 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-30-9 fűzött
orosz nyelv - erza-mordvin nyelv - biológia - szakszótár
801.323=82=945.221 *** 57
[AN 3383938]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2012.
Rogožina, V. F.
   Slovarʹ terminov po biologii na mokšanskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi biologiânʹ terminonʹ valks / V. F. Rogožina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 41 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-40-8 fűzött
orosz nyelv - moksa-mordvin nyelv - biológia - szakszótár
801.323=82=945.222 *** 57
[AN 3383950]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2012.
Sergeev, Oleg Arsentʹevič
   Slovarʹ terminov po biologii na marijskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Kydalaš škollan marij jylme dene biologij termin muter / O. A. Sergeev. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 46 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-50-7 fűzött
orosz nyelv - mari nyelv - biológia - szakszótár
801.323=82=945.21 *** 57
[AN 3384322]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2012.
Sergeeva, N. A.
   Slovarʹ lingvističeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskon šorʺëzo školaosly kyltodon udyskylʺësyn udmurt kylyn kyllûkam / N. A. Sergeeva. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 38 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-66-8 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - nyelvészet - szakszótár
80 *** 801.323=82=945.33
[AN 3383826]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2012.
Šibanov, Viktor Leonidovič
   Slovarʹ fizičeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn fizikaâ udyskylʺësyn kyllûkam / V. L. Šibanov. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 46 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-64-4 fűzött
udmurt nyelv - orosz nyelv - fizika - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 53
[AN 3383793]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2012.
Strelkova, O. B.
   Slovarʹ biologičeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn biologi udyskylʺësyn kyllûkam / O. B. Strelkova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 40 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-70-5 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - biológia - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 57
[AN 3383812]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2012.
Strelkova, O. B.
   Slovarʹ istoričeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn istori udyskylʺësyn kylbugor / O. B. Strelkova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 65 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-69-9 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - történelem - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 93/99
[AN 3383808]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2012.
Szabó Erzsébet Mária
   Olasz tesztek : társalgási témakörök szerint / Szabó Erzsébet Mária ; [rajzokat Szalai Ildikó kész.]. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2011. - 285 p. : ill. ; 24 cm + DVD. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 978-963-346-930-9 fűzött : 3500,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
805.0(079.1)=945.11
[AN 3383863]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2012.
Szabó Szilvia
   ECL examination topics : English level B2 : book 2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Viszlai-Nagy Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2012. - 266 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 CD, 7 táblalap
ISBN 978-963-88938-6-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3383646]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2012.
Tronina, O. A.
   Slovarʹ himičeskih terminov na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskon šorʺëzo školaosly udmurt kylyn himiâ udyskylʺësyn kyllûkam / O. A. Tronina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 39 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-71-2 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - kémia - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 54
[AN 3383796]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2012.
Tronina, O. A.
   Slovarʹ terminov po obŝestvoznaniû na udmurtskom âzyke dlâ obŝeobrazovatelʹnyh škol = Ogʺâdyšetskonʺâ šorʺëzo školaosly udmurt kylyn obŝestvoznanie udyskylʺësyn kyllûkam / O. A. Tronina. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 44 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-72-9 fűzött
orosz nyelv - udmurt nyelv - társadalomtudomány - szakszótár
801.323=82=945.33 *** 3
[AN 3383801]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2012.
Tschirner, Erwin
Deutsch als Fremdsprache nach Themen (magyar)
   Német szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd. Sóti Ildikó]. - 2. utánny. - Szeged : Maxim, [2012]. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-117-4 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11
[AN 3383824]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2012.
Zsoldos Olga
   Portugál ige, spanyol ige, magyar ige : két tanulmány az egybevető nyelvészet tárgyköréből / Zsoldos Olga. - Budapest : Typotex, 2011. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-233.
ISBN 978-963-279-572-0 fűzött : 3500,- Ft
portugál nyelv - spanyol nyelv - magyar nyelv - ige - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-25 *** 806.0-25 *** 806.90-25 *** 801.52
[AN 3382034]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3398 /2012.
Szalai Lajos (1947-)
   Fordításkritikai kalandozások / Szalai Lajos. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 53.)
ISBN 978-963-263-188-2 fűzött
műfordítás - kritika - irodalomkritika
82.03 *** 82.09
[AN 3378818]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3399 /2012.
   Avantgárd és hagyomány, hagyomány és avantgárd : Ekszpanzió XXII-XXIII. : szimpózium(ok) / [szerk. Németh Péter Mikola]. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 49 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 55.)
A Nagymaroson, 2010. júl. 31-én, az Egerben, 2010. szept. 28-án, és a Budapesten 2011. ápr. 20-án az Ekszpanzió Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozókon elhangzott előadások válogatott anyaga. - Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-263-203-2 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Kassák Lajos (1887-1967)
író - avantgárd - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 894.511(092)Kassák_L.
[AN 3378846]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2012.
Bakonyi István (1952-)
   Írók, költők, bolygópályák : tanulmányok, kritikák, műsortervek, emlékek / Bakonyi István. - Pomáz : Kráter, 2011. - 132, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 25.)
ISBN 978-963-298-060-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 3381398]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2012.
Baksa Péter (1935-)
   "... el nem felejthetem Zágont" : Mikes Kelemen emlékére / Baksa Péter. - [Győr] : Hazánk, 2011. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-20-6 fűzött
Mikes Kelemen (1690-1761)
Magyarország - író - 18. század
894.511(092)Mikes_K.
[AN 3383317]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2012.
   Csokonai-szókincstár. - Debrecen : KLTE, 1993-. - 25 cm
A 2. kötettől kiad. a Debreceni Egyetemi Kiadó
ISBN 963-471-989-9 * kötött : ár nélkül
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - szókincs
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 809.451.1-3
[AN 95623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csokonai prózai műveinek szövegszótára és adattára / Jakab László. - 2011. - 1024 p. - (Számítógépes nyelvtörténeti adattár, ISSN 0138-9467 ; 12.)
[AN 3379391] MARC

ANSEL
UTF-83403 /2012.
Csoóri Sándor (1930-)
   Védőoltás : a magyar irodalomról az Ómagyar Mária-siralomtól napjainkig / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap K., cop. 2011. - 529 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-89-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3382255]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2012.
   Gyermekkönyvek vonzásában : esszék, tanulmányok : Komáromi Gabriella 70. születésnapjára / alkotószerk. Lipóczi Sarolta ; szerk. Gombos Péter, Lipóczi Sarolta, Pompor Zoltán. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 162 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-43-5 kötött : 2835,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom története - gyermekirodalom - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
894.511(091)(02.053.2)
[AN 3382082]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2012.
Horváth Barna (1936-2009)
   Biblia az irodalomban / Horváth Barna ; [szerk. Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Amfipressz, 2012. - 334 p. : ill. ; 20 cm + mell. - (Horváth Barna életműsorozata ; 2.)
ISBN 978-963-8230-13-3 fűzött
Biblia
magyar irodalom története
894.511(091) *** 22
[AN 3382872]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2012.
Németh László (1901-1975)
   Történet és vallomás : írások a magyar irodalomról / Németh László ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Ekler Andrea] ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011-. - 21 cm
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3381836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok, esszék, kritikák. - 2011. - 378, [2] p.
ISBN 978-963-87848-8-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - 19. század - publicisztika
894.511(091)"17/18"(0:82-92)
[AN 3381841] MARC

ANSEL
UTF-83407 /2012.
Pap Gábor (1939-)
   Lúdas Matyi avagy A magyar nemes megigazulása / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2011. - 163 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
ISBN 978-963-87718-9-6 kötött
Fazekas Mihály (1766-1828). Lúdas Matyi
Magyarország - író - 18. század - 19. század - ezoterika
894.511(092)Fazekas_M. *** 133.25
[AN 3382873]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2012.
Pomogáts Béla (1934-)
   Egy eszme indul : Reményik Sándor arcképéhez / Pomogáts Béla. - Budapest : Kairosz, 2011. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-493-4 fűzött : 3300,- Ft
Reményik Sándor (1890-1941)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(498)(092)Reményik_S.
[AN 3382260]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2012.
Suhai Pál (1945-)
   Bábeli adományok : levelek, esszék, kritikák / Suhai Pál ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 251, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-191-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - irodalmi levél - esszé - irodalomkritika
894.511(091)"19/200" *** 894.511-6 *** 894.511-4 *** 82.09
[AN 3379052]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2012.
Szepes Erika (1946-)
   Tizenhét szótag : esszék és elemzések / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., 2011. - 205, [2] p. ; 21 cm. - (Olvassuk együtt! ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-227-8 fűzött : 1990,- Ft
költészet - irodalomelmélet - magyar irodalom története - ezredforduló - haiku
894.511(091)"200" *** 82.01-14
[AN 3383582]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2012.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Szabó Dezső-enciklopédia / összeáll. Szőcs Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2011. - 371 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-507-8 kötött : 4200,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - szaklexikon
894.511(092)Szabó_D.:030
[AN 3382246]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3412 /2012.
Báthori Csaba (1956-)
   Kétszáz nyers vers : nyugat-európai költészet : görög, latin, provanszál, francia, német, angol, spanyol és olasz költemények eredeti nyelven és magyar nyersfordításban / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2012. - 615 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-214-8 fűzött : 3990,- Ft
európai irodalom - vers - nyersfordítás - kétnyelvű dokumentum
82-14.02(4)=945.11
[AN 3383415]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2012.
Bobin, Christian (1951-)
La dame blanche (magyar)
   Emily, a fehér nő / Christian Bobin ; [ford. Hendi Péter]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-228-5 fűzött : 1490,- Ft
Dickinson, Emily (1830-1886)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3383371]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2012.
Borghese, Lorenzo (1972-)
The princess of nowhere (magyar)
   A sehol hercegnője / Lorenzo Borghese ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Palatinus, 2011. - 305 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-111-6 fűzött : 3400,- Ft
Bonaparte, Pauline (1780-1825)
Borghese, Camillo (1775-1832)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3381866]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2012.
Brezina, Thomas (1963-)
Jetzt gibt's Saures (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2012. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva! ; 8.)
ISBN 978-963-628-553-1 fűzött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3386140]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2012.
Brezina, Thomas (1963-)
Verhexte Ferien (magyar)
   Nyár, tesók, zűrzavar.. / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2012. - 173 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva! ; 9.)
ISBN 978-963-343-034-7 fűzött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3386148]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2012.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Előbb vagy utóbb / [ford. Csaba Emese]. - 2011. - 128 p.
ISBN 978-963-9951-40-2 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380828] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., A legsötétebb óra / [ford. Csaba Emese]. - 2011. - 128 p.
ISBN 978-963-9951-52-5 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380904] MARC

ANSEL
UTF-83418 /2012.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances H. Burnett ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 235 p. : ill. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-615-5034-19-0 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3381436]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2012.
Cador, Jean-Marie (1954-)
Novellavelo (magyar, francia)
   Bringamesék : harminc biciklopédikus novella = Novellavelo : trente nouvelles vélocyclopédiques / Jean-Marie Cador ; [... ford. ... Kálmán Borbála]. - Budapest : Garbo K., cop. 2011. - 243 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5007-20-0 fűzött
francia irodalom - kerékpár - anekdota - kétnyelvű dokumentum
840-36.02=945.11 *** 629.118.3(0:82-36)
[AN 3379340]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2012.
Campbell, Joanna
Cindy's Glory (magyar)
   Cindy és Dicső / Joanna Campbell ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 159 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9951-50-1 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3380805]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2012.
   Carpe viam! : latin versek antológiája : Fazekas István fordításai / [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 131, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-231-5 fűzött : 1290,- Ft
latin irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - antológia
871-14(082).02=945.11
[AN 3384571]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2012.
Carroll, Claudia
If this is paradise, I want my money back (magyar)
   Ha ez a mennyország, kérem vissza a pénzem! / Claudia Carroll ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, 2011. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-319-5 fűzött : 2950,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3379731]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2012.
Carroll, Lewis (1832-1898)
A tangled tale (magyar)
   Gubancmese / Lewis Carroll ; Arthur B. Frost és Mallár Gabriella illusztrációival ; [versford. Horváth Balázs]. - Budapest : Typotex, 2011. - 161 p. : ill. ; 24 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 978-963-279-581-2 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - matematikai játék - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 793.7(0:82-34)
[AN 3382875]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2012.
Child, Lee (1954-)
Gone tomorrow (magyar)
   Elveszett holnap / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. A képzeletbeli barát / James Patterson és Gabrielle Charbonnet ; [ford. Tóth Eszter]. A francia kertész / Santa Montefiore ; [ford. Nagy Erika]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 414 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Gone tomorrow. The French gardener. Sundays at Tiffany's
ISBN 978-963-289-180-4 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3381640]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2012.
Connelly, Michael (1956-)
The scarecrow (magyar)
   Madárijesztő / Michael Connelly ; [ford. Kovács Attila]. Egy ír falusi románc / Patrick Taylor ; [ford. Nagy Erika]. Édes balszerencse / Kevin Alan Milne ; [ford. Pelle Csilla]. Nincs menekvés / C. J. Box ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The scarecrow. Sweet misfortune. Nowhere to run. An Irish country courtship
ISBN 978-963-289-179-8 kötött
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31(71)=945.11
[AN 3381130]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2012.
Crais, Robert (1953-)
The first rule (magyar)
   Első szabály / Robert Crais ; [ford. Uram Tamás]. A lány, aki a holdra vágyott / Sarah Addison Allen ; [ford. Téli Márta]. A vadorzó fia / Paul Doiron ; [ford. Bornai Tibor]. Teendők halál esetén / Nicci French ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The first rule. The girl who chased the moon. The poacher's son. What to do when someone dies
ISBN 978-963-289-167-5 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3381702]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2012.
De Amicis, Edmondo (1846-1908)
Cuore (magyar)
   Szív / Edmondo de Amicis ; [Zigány Árpád fordítását átd. ... Varga Lászlóné]. - Budapest : Olvasók Háza, 2011. - 272 p. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-615-5034-24-4 fűzött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3381416]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2012.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Our friends from Frolix 8 (magyar)
   A Florix-8 küldötte / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-60-6 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3379880]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2012.
Dorsey, Angela
Spring of secrets (magyar)
   Titkok tavasza / Angela Dorsey ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9951-48-8 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380776]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2012.
Dorsey, Angela
Winter of sinking waters (magyar)
   Jégolvadás / Angela Dorsey ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9951-39-6 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380784]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2012.
   Fölmagasodik hirtelen : tizenkét finn költő / vál., ford. és az életrajzi jegyzeteket írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2012. - 266, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-51-7 kötött : 2499,- Ft
finn irodalom - vers - antológia
894.541-14(082)=945.11
[AN 3381779]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2012.
Futscher, Christian (1960-)
Männer wie uns (magyar)
   Magunkfajta férfiak / Chrisitian Futscher ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-222-3 fűzött : 1490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3384495]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2012.
Gortner, C. W.
The confessions of Catherine de Medici (magyar)
   Medici Katalin vallomásai / C. W. Gortner ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - 544 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-82-7 kötött : 3970,- Ft
Katalin (Franciaország: királyné ; II. Henrik felesége) (1519-1589)
amerikai angol irodalom - történelmi regény - életrajzi regény
820-311.6(73)=945.11 *** 820-312.6(73)=945.11
[AN 3381902]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2012.
   Hódolat és hódítás : a trubadúrköltészet remekei / ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2011. - 139, [8] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-[140].
ISBN 978-963-263-197-4 fűzött : 1790,- Ft
provanszál irodalom - francia irodalom - vers - antológia
849.0-14(082)=945.11 *** 840-14(082)=945.11
[AN 3379079]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2012.
Hubbell, Will
Cretaceous sea (magyar)
   Krétai tenger : [egy időutazás története] / Will Hubbell ; [ford. Tánczos Csaba]. - [Budapest] : Voyage Publ., cop. 2011. - 334 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-2581-8 fűzött : 2750,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3378478]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2012.
Hughes, Susan (1960-)
The island horse (magyar)
   A Sable-szigeti vadló / Susan Hughes ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-55-6 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380818]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2012.
Jonasson, Jonas (1962-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3379522]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2012.
   Karel Šiktanc: Adam a Eva: Den druhý : Második nap - A második nap - A második napon : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 6. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 57.)
ISBN 978-963-263-209-4 fűzött
Šiktanc, Karel (1928-). Den druhý
Magyarország - cseh irodalom - magyar irodalom - műfordítás - pályázat - vers
885.0-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3379007]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2012.
Karlstrom, Diane (1942-)
Skenande fantasi (magyar)
   Szárnyaló képzelet / Diane Karlstrom ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-41-9 fűzött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380815]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2012.
Kelvedon, Zoe
The first summer (magyar)
   Az első nyár / Zoe Kelvedon ; [ford. Nagy Nóra] ; [ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-53-2 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380763]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2012.
Kelvedon, Zoe
Hope's arrival (magyar)
   Remény érkezése / Zoe Kelvedon ; [ford. Nagy Nóra] ; [ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-54-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380749]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2012.
   A kincsőrző fa : zsidó mesék és elbeszélések / összeáll. Komlós Aladár és Vihar Béla ; rajz. Vadász Endre. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2011. - 80 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89322-2-8 kötött
héber irodalom - átdolgozás - mese
892.4-34.04(02.053.2)=945.11
[AN 3382931]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2012.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (magyar)
   Nils Holgersson csodálatos utazása / Selma Lagerlöf ; [ford. G. Beke Margit]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 407 p. : ill. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-615-5034-08-4 fűzött
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3381445]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2012.
Loughead, Deb
Saddled with chances (magyar)
   Nyeregben érzem magam! / Deb Loughead ; [ford. Nagy Nóra] ; [... ill. ... Jennifer Bell]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Northwood ösvényein)
ISBN 978-963-9951-44-0 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380786]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2012.
Pelletier, Chantal (1949-)
Tirez sur le caviste (magyar)
   Borban a gazság / Chantal Pelletier ; [ford. Makádi Balázs]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5009-33-4 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3381919]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2012.
Raven, Emma
Twilight chase (magyar)
   Az alkony lovasa / Emma Raven ; [... ill. ... Jennifer Bell] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-38-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380775]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2012.
Rosace, Filippo (1976-)
Il vigneto del presente (magyar)
   A maffia malaca / Filippo Rosace ; [ford. Marton Éva]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5009-28-0 fűzött : 2790,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 3382035]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2012.
Sethi, Zaid S.
   The dream of angels & other stories / Zaid S. Sethi. - Budapest : Auth., 2012. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3180-2 fűzött : 1500,- Ft : 4,99 GBP
angol irodalom - elbeszélés
820-32
[AN 3379998]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2012.
Siamon, Sharon
Mystery's last chance (magyar)
   Mystery utolsó esélye / Sharon Siamon ; [ford. Csaba Emese] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Vadló-kanyon
ISBN 978-963-9951-45-7 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380841]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2012.
Siamon, Sharon
Runaway dreams (magyar)
   A birtoklevél / Sharon Siamon ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Vadló-kanyon
ISBN 978-963-9951-32-7 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380498]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2012.
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
Di familie Moskat (magyar)
   A Moszkát család / Isaac Bashevis Singer ; [ford. Turczi István]. - Budapest : Palatinus, 2011. - 755 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-105-5 kötött : 3800,- Ft
Egyesült Államok - jiddis irodalom - regény
830-088-31(73)=945.11
[AN 3381840]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2012.
Şirin, Mustafa Ruhi (1955-)
Geceleri mızıka çalan kedi (magyar)
   A macska, aki éjjel szájharmonikázott : gyerekmesék minden korosztálynak / Mustafa Ruhi Şirin ; Ferit Avcı illusztrációival. - Budapest : Napkút K., 2011. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Sipos Katalin
ISBN 978-963-263-210-0 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - mese
894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3379203]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2012.
Stanca, Dan (1955-)
Morminte străvezii (magyar)
   Átlátszó sírok / Dan Stanca ; [ford. Kirilla Teréz]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-224-7 fűzött : 2490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3384522]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2012.
Stehn, Malin (1969-)
En riktig vän (magyar)
   Egy igazi barát / Malin Stehn ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Humleby farm ; 6.)
ISBN 978-963-9951-46-4 fűzött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380787]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2012.
Stojanov, Rumen (1941-)
   Lassúdad szavak / Rumen Sztojanov ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 151, [7] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-263-225-4 fűzött : 1490,- Ft
bolgár irodalom - válogatott művek
886.7-821=945.11
[AN 3383103]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2012.
Szabó Katalin Ingrid
   Poezii desculṭe / Szabó Katalin Ingrid. Anno homini / Balázs Tibor. - Budapest : Accordia, 2011. - 111 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5069-26-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5069-24-6)
Magyarország - román irodalom - vers
859.0-14(439)
[AN 3379515]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2012.
Tate, Nikki (1962-)
Madison's flood of troubles (magyar)
   A baj nem jár egyedül [elektronikus dok.] / Nikki Tate ; [ford. Dövényi Mária Ibolya] ; [Szórádi Erika előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Stabenfeldt, 2011. - 1 CD (1 h 8 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: mp3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9951-56-3
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3380902]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2012.
Uzun, Mehmed (1953-2007)
Bîra Qederê (magyar)
   A végzet kútja / Mehmed Uzun ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 389, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-219-3 fűzött : 3790,- Ft
kurd irodalom - regény
891.57-31=945.11
[AN 3379240]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2012.
Velikić, Dragan (1953-)
Slučaj Bremen (magyar)
   A Bréma-ügy / Dragan Velikić ; [ford. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-196-7 fűzött : 2490,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3379180]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2012.
Verghese, Abraham (1955-)
Cutting for stone (magyar)
   Könnyek kapuja / Abraham Verghese ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 621, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-205-7 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3381886]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2012.
Ngoc Câm (1945-)
   Quê h?u?ong = Szülőföld / Vũ Ngoc Câm ; [... Hung Némethi Lajos]. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2011. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89457-0-9 fűzött : 1945,- Ft
Magyarország - vietnami irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
895.2-14(439).02=945.11
[AN 3383163]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2012.
Wandel, Andrea
Intrigen auf dem Sonnenhof (magyar)
   A hazugság hálójában / Andrea Wandel ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Eleonore Gerhaher]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Vakáció a Napsugár tanyán ; 5.)
ISBN 978-963-9951-43-3 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380825]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2012.
Wandel, Andrea
Juli in Gefahr (magyar)
   Tolvaj a Napsugár tanyán / Andrea Wandel ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Eleonore Gerhaher]. - [Budapest] : Pony, 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Vakáció a Napsugár tanyán ; 4.)
ISBN 978-963-9951-31-0 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3380833]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3464 /2012.
   20. századi magyar novellák, 1905-1920 / [... összeáll. és az utószót írta Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Palatinus, 2011. - 257, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-113-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3381855]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2012.
Antal Barnabás (1942-)
   Hárfa / Antal Barnabás. - Pomáz : Kráter, 2011. - 193, [14] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-054-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381418]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2012.
Aszalós Tímea
   Pupák Tubák és az elveszett mesekönyv meséi / [Aszalós Tímea] ; [Szombati Csilla rajz.]. - Dunakeszi : Katica Kvk., 2011-. - ill., színes ; 31 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3381956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Pupák Tubák ; Csiripcsup. - 2011. - 69 p.
ISBN 978-963-08-2846-8 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3381966] MARC

ANSEL
UTF-83467 /2012.
Bächer Iván (1957-)
   Hogyan kell a nőkkel bánni : tárcák / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, [2011], cop. 2003. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-46-9 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-92
[AN 3385490]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2012.
Balatoni Virág
   Pompi és Pamacs / Balatoni Virág ; [Léhnert-Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2011. - 98 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5069-23-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3379785]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2012.
Bálint Péter (1958-)
   Hangok csupán / Bálint Péter. - Budapest : Kortárs, 2011. - 476 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-26-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3379756]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2012.
Balogh P. Hédi
   Napló light : fénylő lelkek / Balogh P. Hédi ; [ill. Tanai G. Anna]. - Győr ; [Táp] : [Balogh P. H.], 2011. - 164, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2724-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3383123]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2012.
Bánfalvi Mária (1945-)
   Kronosz rózsái / Bánfalvi Mária. - [Verőce] : Arcus, 2011. - 119 p. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-88861-5-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381803]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2012.
Bárdos Attila (1941-)
   Tangens : kettős végtelen / Bárdos Attila ; Bíró Ida illusztrációival ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 107, [3] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-263-195-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3379311]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Katalin / Benedek Elek. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 196 p. ; 22 cm. - (Az ifjúsági irodalom csillagai, ISSN 2063-3548)
ISBN 978-615-5034-22-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3383784]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Két gazdag ifjú története ; Bárányfelhők / Benedek Elek. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 207 p. ; 22 cm. - (Mindenki könyvtára, ISSN 2063-3556)
ISBN 978-615-5034-04-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - elbeszélés
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-32
[AN 3383783]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   A pelikánmadár / Benedek Elek ; [rajz. Bősz Judit]. - 2. kiad. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2012. - 26 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7051-32-6 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3383638]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - 1 CD (11 h 52 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-9048-9 : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3383094]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2012.
Berecz György (1942-)
   Törzsek és ágak : kaposvári ikonok / Berecz György. - Kaposvár : Közgyűlés, 2011. - 154 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 39.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88933-3-8)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3378843]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2012.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Félcédulák / Bertalan Tivadar. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 59.)
ISBN 978-963-263-232-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3379029]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2012.
Böröndi Lajos (1954-)
   Elpereg lassan : versek, grafikák / Böröndi Lajos ; [ill. Karczagi Endre]. - [Feketeerdő] : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2011. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89254-3-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3379933]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2012.
   Család éve kincsei a Váci Egyházmegyében : válogatás. - [Vác] : Váci Egyházmegye, 2011. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88957-5-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia - gyermekrajz
894.511-822 *** 379.825
[AN 3383077]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2012.
Csoóri Sándor (1930-)
   Már én se volnék : harminc év / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap K., cop. 2012. - 54 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9658-16-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3382256]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2012.
Debreczeni János (1943-2010)
   Hit hídján / Debreczeni János. - Vác : Magánkiad., 2011. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2868-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3383015]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2012.
Domokos Kázmér (1936-)
   Szerteágazó betűsorok / Domokos Kázmér ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2011. - 376, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9787-38-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3379776]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2012.
Dömötör László (1954-)
   Navigare necesse est avagy Mese az "Előre" állóhajóról / Dömötör László ; [ill. Haris László, ... Kovács Bálint, ... V. Molnár Imre] ; [kiad. a pArtőrség Egyesület]. - Budapest : pArtőrség Egyes., 2011. - 79 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-1912-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)
[AN 3382945]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2012.
Ébert Tibor (1926-)
   Örvényben : egymásra dobált emlékek / Ébert Tibor. - Budapest : Napkút K., 2011. - 162, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-207-0 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3384157]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2012.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Utazás a Balaton körül / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - 14. átd., jav. kiad. - Veszprém : Vitis Aureus, 2011. - 404 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1559-4 kötött
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - memoár - anekdota
894.511-36 *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-36) *** 894.511-94
[AN 3383622]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2012.
Erdődi Gábor (1952-)
   A faun örök szerenádja : versek, 2007-2011 / Erdődi Gábor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-190-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3379065]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2012.
Erdős Attila
   Az egyformaság határa : versek / Erdős Attila. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 39, [3] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 4.[!5.])
ISBN 978-963-263-226-1 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3383364]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2012.
   Evokációk 1 / [vál. és szerk. Vázsonyi Judit]. - [Nagysáp] : [Vázsonyi J.], [2011]. - [62] p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-08-3009-6 kötött
magyar irodalom - vers - antológia - miniatűr dokumentum
894.511-14(082) *** 099.1
[AN 3379734]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2012.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-470-0 űzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3386196]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2012.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Mackó, mókus, malacka / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - Budapest : Tericum, cop. 2011. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9633-91-9 kötött : 2170,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3382369]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2012.
Fecske Csaba (1948-)
   Tücsökmesék [elektronikus dok.] / Fecske Csaba ; [közread. a] Szikra Alapítvány. - Hangoskönyv. - Miskolc : Szikra Alapítvány, 2011. - 1 CD-R (1 h 2 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3382374]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2012.
Fisch Gábor László (1952-)
   Nagyapó meséi / Fisch Gábor László ; Horváth Krisztina illusztrációival ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011. - 109 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5195-02-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3381785]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2012.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Megverselt kép'zetek : meg mások is.. : Fogarassy verselések : [Krüzsely Gábor képei elé vagy megé..., 2010-2011]. - Gödöllő : Szent I. Egy. K., 2012. - 70 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-269-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Krüzsely_G.
[AN 3384543]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2012.
Földes Lászlóné Rézmovits Gizella (1938-)
   Emberek és sorsok : válogatott elbeszélések / Földesné Rézmovits Gizella. - Debrecen : Földes L., 2011. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3079-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3383311]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2012.
Gál Ferenc (1961-)
   Ódák és más tagadások, 1998-2003 / Gál Ferenc ; [kiad. a] Palimpszeszt ... - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2011. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-14-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3379878]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2012.
Géczi János (1954-)
   Jutunk-e, s mire, édes úr? / Géczi János. - Budapest : Palatinus, 2011. - 126, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-274-108-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381845]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2012.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Hagyomány : válogatás Hamvas Béla folyóiratokban megjelent írásaiból / [... szerk. Darabos Pál] ; [a szöveget gond. Sörös Erzsébet]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2011. - 436 p. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.: p. 431-434.
ISBN 978-963-87708-5-1 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3380490]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2012.
   Hegyvidék antológia : írások a XII. kerületről / [a kötetet Karácsony Zita állította össze]. - Utánny. - Budapest : Nap K., 2011, cop. 2007. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-31-8 kötött : 2950,- Ft
Budapest. 12. kerület - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Bp.XII.(0:82-822)
[AN 3383176]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2012.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Ádám, hol vagy? / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2011. - 126, [2] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 21.)
ISBN 978-963-298-059-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3381341]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2012.
Hespné Házos Mária (1926-2006)
   Madárlátta : Hespné Házos Mária emlékkönyv / [szerk. Lőrincz Róbert] ; [megj. ... a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár kiadásában]. - Dunakeszi : Hesp T. : Kölcsey F. Vár. Kvt., 2012. - 220 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89193-1-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3381372]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2012.
Horváth Ildikó
   Varjúnátha / írta Horváth Ildikó ; rajz. Horváth Kata. - [Győr] : [Horváth I.], [2011]. - 79, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2168-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3379936]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2012.
István László, G. (1972-)
   Választóvíz / G. István László. - Budapest : Palatinus, 2011. - 77 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-109-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381848]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2012.
Jász Attila (1966-)
   Isten bőre / Jász Attila ; [... Nádor Tibor festményének és grafikáinak felhasználásával ...]. - Budapest : Napkút, 2011. - 151, [4] p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 978-963-263-186-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3379293]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2012.
Jobbágyi Zsófia
   Történetek az útról / Jobbágyi Zsófia. - Budapest : Kairosz, 2011. - 118 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-519-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3383330]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2012.
Juhász Attila (1961-)
   Nehézfény / Juhász Attila. - Budapest : Napkút K., 2011. - 117, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-211-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3384136]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2012.
Kamondi István (1978-)
   Színes a világ / Kamondi István. - Nyíregyháza ; [Demecser] : [Önkormányzat], 2011. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Demecser Önkormányzata
ISBN 978-963-08-1615-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3384511]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2012.
Kanizsa József (1942-)
   Fénnyel jöttem : válogatott versek, prózai írások, fotók / Kanizsa József ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2012. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-86-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3379398]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2012.
Kántás Balázs (1987-)
   Orpheusz : versszimfónia 50 tételben / Kántás Balázs ; [... ill. ... Hegedűs János] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-193-6 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3379142]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2012.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kaláka - Kányádi / [ill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-281-8 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - könnyűzene - vers - auditív dokumentum
894.511-14(498) *** 78.067.26.036.7(439)Kaláka
[AN 3383203]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2012.
   Karácsonyi könyv / [szerk. Bereczky Örs]. - Kovácshida : Szerző, 2011. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2976-2 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - válogatott művek - prédikáció - gyászbeszéd
894.511-822 *** 82-822=945.11 *** 252
[AN 3380130]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2012.
Kardos Gy. József (1940-)
   Ispán Mici : színmű 3 felvonásban, "epilógussal" / Kardos Gy. József. - Budapest : Accordia, 2011. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5069-12-3 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3379872]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Nem nekem köszöntek / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 415 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 10.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6835-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3381271]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Szerkesztő úr kérem! / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 414 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 11.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6836-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - karcolat
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3381272]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2012.
Kecskés Rózsa (1939-)
   Szivárványhídon / Kecskés Rózsa. - Győr : Palatia, 2011. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-34-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3379892]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2012.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Gyulai Pál / Kemény Zsigmond ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Dobás Kata]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-263-198-1 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3383555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 326 p.
ISBN 978-963-263-199-8
[AN 3383562] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 283, [4] p.
ISBN 978-963-263-200-1
[AN 3383574] MARC

ANSEL
UTF-83517 /2012.
Kertész Eszter
   Arasznyi betű cirkusz / Kertész Eszter, Kertész Janka. - [Budapest] : Kairosz, [2011]. - 81 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-662-498-9 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3382258]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2012.
Kodolányi Gyula (1942-)
   Járj, merre tetszik : új és válogatott versek, 1971-2011 / Kodolányi Gyula. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány : Nap K., 2012. - 248 p. ; 21 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-615-5227-00-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3382262]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2012.
Koncz Marianna
   Szigorúan bizalmas : egy bhakta naplója : [egy fiú kalandozásai a vallások között, barátságok, mantrák, keleti receptek, kételyek, zsoltárok és szerelmek] / írta Koncz Marianna és Varga Miklós. - Budapest : Harmat, 2011. - 238 p. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-066-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3378485]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2012.
Konczek József (1942-)
   Vogul szigorlat / Konczek József. - Budapest : Napkút K., 2011. - 224, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-205-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3379061]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2012.
Koppány Zsolt (1955-)
   Derengő városmúlt egy budapestitől, budapestieknek, budapestiekről : válogatott és új esszék, történetek, 1991-2011 / Koppány Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2011. - 452 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-093-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - képzőművészet - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19"(0:82-4) *** 73/76"19"(0:82-4)
[AN 3381922]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2012.
Kovács Zoltán Vilmos
   Szitakötő Dávid, a költő : meseregény / Kovács Zoltán Vilmos ; Kovács András és Serényi Petra illusztrációival ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5195-00-6 kötött : 2730,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3381781]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2012.
Kozma Béla
   A tündöklő aranyág : versek és színművek / Kozma Béla. - Budapest : Accordia, 2011. - 204, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-21-5 fűzött
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3379813]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2012.
Kozma Tamás (1951-)
   Elég érdekesek vagytok : versek / Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 53 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-44-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381778]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2012.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   Az éden kényszerképzete / Lászlóffy Csaba ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2011. - 289, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-194-3 fűzött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3379101]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2012.
   Magyar mesemondó : az olvasás is lehet játék / Varga Tamás illusztrációival. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 377 p. : ill. ; 22 cm. - (Irodalmi játszótér, ISSN 2063-353X)
Szerk. Varga László
ISBN 978-615-5034-23-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3383628]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2012.
Makk Attila
   Kóbor újabb kalandjai / Makk Attila. - Budapest : Kairosz, 2010-. - 19 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3204085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 315, [2] p.
ISBN 978-963-662-508-5 fűzött : 2400,- Ft
[AN 3383324] MARC

ANSEL
UTF-83528 /2012.
Mezei Gábor (1982-)
   Függelék / Mezei Gábor. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2012. - 53 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 8.)
ISBN 978-963-236-490-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3383910]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Gyere közénk! : Molnár Mária az Admiralitás-szigeteken / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2011. - 302 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-076-1 fűzött
Molnár Mária (1886-1943)
Magyarország - Pápua Új-Guinea - magyar irodalom - misszionárius - misszió - 19. század - 20. század - dokumentumregény
894.511-31 *** 266(439)(092)Molnár_M.(0:82-31) *** 266.2(954)"192/194"(0:82-31)
[AN 3378781]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2012.
Mogyorósi László (1976-)
   A szerelem valami más / Mogyorósi László. - Budapest : Napkút K., 2011. - 100, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-212-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3384100]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2012.
Nemere István (1944-)
   A planetárium szelleme [elektronikus dok.] / Nemere István ; [közread. a] Szikra Alapítvány. - Hangoskönyv. - Miskolc : Szikra Alapítvány, 2011. - 1 CD-R (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
 : Keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3383039]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2012.
Némethi Lajos (1951-)
   Kacsatoll / Némethi Lajos. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2011. - 98, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88203-9-6 fűzött : 1951,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3382903]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2012.
Nyirfás Pyrker Dezső
   A csizma : karácsonyi történet / Nyírfás Pyrker Dezső. - Budapest : Napkút K., [2011]. - 16 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 60.)
ISBN 978-963-263-233-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3379033]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2012.
Oláh Sándor (1934-)
   Szivárvány az alkonyatban / Oláh Sándor. - Budapest : Garbo K., 2011. - 252, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-19-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3379519]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2012.
Orgoványi Anikó
   Lopózz mellém : verseskönyv / Orgoványi Anikó. - Pomáz : Kráter, 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-067-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381348]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2012.
Pacziga Andrea (1977-)
   Kifosztott ragyogás : versek / Pacziga Andrea. - Budapest : Stádium, cop. 2011. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9156-99-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381973]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2012.
Paládi József (1942-)
   Csodálatos élet : regény / Paládi József. - Budapest : Dunapress, 2011. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89413-0-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3383316]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2012.
Palócz Mihály János
   Nándorfejérvári csata, 1456 / Palócz Mihály János. - Budaörs : Bartus Továbbképző Közp., 2011. - 207 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-1579-6 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3378952]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2012.
Pap Gábor (1939-)
   Bánk bán a világdráma színpadán : a dráma teljes szövegével / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2011. - 268 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
ISBN 978-963-87718-8-9 kötött
Katona József (1791-1830). Bánk bán
Magyarország - magyar irodalom - ezoterika - író - 19. század - dráma
894.511-2 *** 133.25 *** 894.511(092)Katona_J.
[AN 3382877]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2012.
Pardi Anna (1945-)
   Stendhal fejfájásai / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2011. - 214, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-509-2 fűzött : 2600,- Ft
Stendhal (1783-1842)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3381825]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2012.
Passuth László (1900-1979)
   Perszephoné / Passuth László. - Budapest : Enciklopédia, 2011. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9655-58-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3381500]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2012.
Pierce, Andrew
   Delírium / Andrew Pierce. - [Szigethalom] : Novák A., cop. 2011. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1996-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3381860]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2012.
   Rák Kati meséi [elektronikus dok.] : állatmesék. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Collective Art, cop. 2011. - 1 CD (1 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - keretcím: Szép magyar mesék. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3382865]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2012.
Rékasy Ildikó (1938-)
   Egy foltnyi ég : versek : koppintani készül / Rékasy Ildikó. - Budapest : Stádium, cop. 2011. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-01-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3382000]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2012.
Riersch Zoltán (1948-)
   Az idő fogságában / Riersch Zoltán ; [előszó Regényi Ildikó] ; [rajzok ... Koncz Eta] ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör ... és Napfény Rákbetegek és Hozzátarozóik Egyesülete]. - [Budapest] : Krúdy Irod. Kör ; Nagykanizsa : Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete, 2011. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-84-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381361]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2012.
Rózsássy Barbara (1978-)
   Túl a sivatagon / Rózsássy Barbara. - Budapest : Stádium, 2011. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9156-98-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381962]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2012.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Csodálatos élet / Szabó Dezső. - Pomáz : Kráter, 2011. - 379 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 22.)
ISBN 978-963-298-064-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3381337]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2012.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Kaláka - Szabó Lőrinc / [ill. Sajdik Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-317-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3382914]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2012.
Szávai Géza (1950-)
   Száz lábnak is egy a vége : hihetetlen történetek és mesék / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Burgumburgi vidám könyvek, ISSN 1218-6384)
ISBN 978-963-9957-45-9 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3382158]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2012.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Isten versei / Szentmihályi Szabó Péter. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 124 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-518-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3381818]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2012.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái [elektronikus dok.] / Szép Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - 1 CD (2 h 23 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-9008-3 : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3383099]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2012.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Emlékek szárnyán : újságprózák / Szomory Dezső. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2011. - 468 p. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 7.)
ISBN 978-963-9512-66-5 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - publicisztika
894.511-821 *** 894.511-92
[AN 3382217]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2012.
Tamási Áron (1897-1966)
   Hazai tükör : krónika, 1832-1853 / Tamási Áron ; [a szöveget gond. Ugrin Aranka]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-506-1 fűzött : 3200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3383172]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2012.
Tillmann J. A. (1957-)
   Más-világi megfigyelések : utak és utazók / Tillmann, J. A. - Budapest : Typotex, 2011. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-567-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - műfajelmélet - útleírás - esszé - utazási irodalom
894.511-4 *** 82.01-992 *** 894.511-992
[AN 3381946]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2012.
Tóth Klára, B.
   Archullató : B. Tóth Klára versei : [2008-2011]. - Budapest : Szófia K., 2011. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89032-2-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3384312]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2012.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Bim-bam-busz : [gyermekversek, mondókák óvodásoknak] / Tóthárpád Ferenc ; Diós Gabriella rajz. - [Budapest] : Unicus, [2011]. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5084-03-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3383156]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2012.
Verasztó Antal (1936-)
   Évgyűrűk / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2011. - 168, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-202-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3379036]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2012.
Wesselyné Ábrahám Erzsébet
   Hajnali fohászok / Wesselyné Ábrahám Erzsébet ; [az illusztrációkat Sey László kész.]. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3382028]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2012.
Winkler András (1942-)
   Elírások / Winkler András ; [az illusztrációkat Mészáros György kész.]. - Pécs ; Kozármisleny : Héthatár K., 2011. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88300-9-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3379504]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2012.
Zichy Éva
   Nevetlen / Zichy Éva. - [Budapest] : Kairosz, 2011. - 170 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-479-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3383786]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2012.
   A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai / szerk. Petrőczi Éva, Szabó András. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2011. - 356 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-483-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 16. század - 17. század - zsoltár
894.511-141 *** 894.511(091)"15/16"
[AN 3379984]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3562 /2012.
Daddy & me (magyar)
   Apa és én / [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-707-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3380722]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Cooking (magyar)
   Ízek világa / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-514-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3385522]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
The four seasons (magyar)
   A négy évszak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3385526]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Games (magyar)
   A játékok világa / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-425-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3383859]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
The river (magyar)
   Lenn a folyónál / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
ISBN 978-963-627-429-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3385529]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2012.
Mummy & me (magyar)
   Anya és én / [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-708-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3380719]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2012.
My first look at animals : the birds (magyar)
   A madarak : fedezd fel Micimackóval és barátaival! / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-574-5 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3385541]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2012.
My first look at animals : the mammals (magyar)
   Az emlősök : fedezd fel Micimackóval és barátaival! / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-479-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3385538]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2012.
Nagy Barnabás
   Játékos térmértan / Nagy Barnabás. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 14.)
ISBN 978-963-278-218-8 fűzött : 1195,- Ft
geometria - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 514
[AN 3380630]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3571 /2012.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2011. - [190] p.
ISBN 978-963-9794-69-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3381647] MARC

ANSEL
UTF-83572 /2012.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Hokage vs. Hokage!. - 2011. - 177 p.
ISBN 978-963-9794-74-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3381783] MARC

ANSEL
UTF-83573 /2012.
   Magyarország fordulóban / [szerk. Granasztói György, Sebestyén Ilona] ; [közread. a] Mádl Ferenc Kör. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2011. - 155 p. ; 21 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-963-87591-8-4 kötött : 2500,- Ft
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3382261]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2012.
Moriyama Daisuke (1971-)
Chrno crusade (magyar)
   Chrno crusade / [írta és rajz.] Moriyama Daisuke. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2845503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2011. - 177, [49] p.
ISBN 978-963-9794-48-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3381791] MARC

ANSEL
UTF-83575 /2012.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - A 10., 12. kötetet ford. Bognár Péter
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2011. - 199, [13] p.
ISBN 978-963-9794-43-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3381798] MARC

ANSEL
UTF-83576 /2012.
   Párkocka.hu : ami a csövön elfér, 2010-2011 / [szerk. Pálinkás János]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2011]. - 128 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9998-14-8 fűzött : 2790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3379673]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2012.
Szabó Jenő
   Sötét kor : a sámán öröksége / [Szabó Jenő szöveg] ; [Fábián István rajzok]. - [Budapest] : Producer.hu, 2011. - [15] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-0443-1 fűzött : 299,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3381576]
MARC

ANSEL
UTF-8