MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/04/13 14:38:57
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3578 /2012.
Pataki Jenő (1857-1944)
   Az erdélyi orvoslás történetéből / Pataki Jenő ; sajtó alá rend. Gazda István ; az utószót írta Perjámosi Sándor. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvtár és Lvt. : Johan Béla Alapítvány ; [Piliscsaba] : Mati, 2011. - 368 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 80.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-77-2 fűzött
Erdély - orvostudomány - tudománytörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
012Pataki_J. *** 61(439.21)(091) *** 930.85(439.21)
[AN 3389277]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3579 /2012.
   Alkossunk közösen a szabadidőnkben / [szerk. Szilasy László]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2011. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9846-51-7)
Perkáta - szabadidő-felhasználás - pályázat
06.063(439) *** 374(439-2Perkáta)
[AN 3384778]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2012.
   A Cavaletta Művészeti Egyesület jubileumi kiadványa, 2004-2011 / [szerk. Márton Danku István, Sipos Anikó, Gémesi Gergely]. - Gödöllő : Cavaletta Műv. Egyes., 2011. - 50 p. : ill., színes ; 22 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Cavaletta Művészeti Egyesület
Gödöllő - kulturális egyesület - művészcsoport
061.2(4389-2Gödöllő)Cavaletta
[AN 3387193]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2012.
   Az első száz év : Csepel Sport Club, 1912-2012 / [szerk. Szőke Rozália, Tőzsér László]. - [Budapest] : Globenews System Kft., [2012]. - 237, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-3116-1 kötött
Csepel Sport Club
Budapest. 21. kerület - sportegyesület - sporttörténet
061.2(439-2Bp.XXI.) *** 796(439-2Bp.)(091)
[AN 3385391]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2012.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2011) (Budapest)
   Fikusz 2011 : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2011 : Budapest, 11th November 2011 : proceedings of Fikusz 2011 / ed. by Pál Michelberger ; [org., publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2011. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-25-1 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2011" *** 330
[AN 3385590]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2012.
   A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség / szerk. Molnár László, Zsidi Vilmos, Batalka Krisztina. - Budapest : MFLSZ, 2011. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai, ISSN 1589-0252 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89152-1-4 fűzött
Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség
Magyarország - egyesület - levéltár - egyetem - testülettörténet
061.25(439)(091) *** 930.25 *** 378
[AN 3385277]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2012.
   Norwegian Financial Mechanism, Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) workshop on the furtherance of internationally acknowledged young researchers' career : Budapest, 15-16 April 2010. - Budapest : OTKA, [2011]. - 182 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1568-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 082
[AN 3387727]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2012.
Szűts István Gergely (1977-)
   A műhelytől a szalonig : a Herendi Porcelánmanufaktúra a Monarchia idején / Szűts István Gergely. - Veszprém : Veszprém M. Lvt. ; [Herend] : Herendi Porcelánműv. Múz. Alapítvány : Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., 2011. - 112 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 24.)
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-7229-24-4 fűzött
Herendi Porcelángyár
Herend - porcelán - porcelánművészet - ipartörténet - iparvállalat
061.5(439-2Herend) *** 738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091)
[AN 3385473]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3586 /2012.
Blankpage, Mary
   Mi jár egy férfi agyában? Ha éppen nem a szex / Mary Blankpage. - [Békéscsaba] : [Mészáros Z.-né], [2011]. - [152] p. ; 21 cm
Belül üres lapokkal
ISBN 978-963-08-2977-9 fűzött
kuriózum
099
[AN 3384237]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3587 /2012.
Takács Róbert (1978-)
   Politikai újságírás a Kádár-korban / Takács Róbert ; [közread. a] ... Politikatörténeti Intézet. - Budapest : Napvilág : Politikatört. Int., 2012. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-368.
ISBN 978-963-338-046-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - tájékoztatáspolitika - politikai propaganda - tömegkommunikáció - újságírás - Kádár-korszak
070(439)"195/198" *** 659.3(4-11)"195/198" *** 32.019.5(439)"195/198" *** 316.77(439)"195/198"
[AN 3387226]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3588 /2012.
Mészáros Ernő (1935-)
   A természettudományok rövid története / Mészáros Ernő. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2011. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Természettörténelem, ISSN 1789-8846 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-42-0 fűzött : 3000,- Ft
természettudomány - tudománytörténet
5(100)(091)
[AN 3387384]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2012.
   Örökség a gazdaságban, gazda(g)ság az örökségben : nemzetközi kollokvium : 2010. március 26-27. = L'economie du patrimoine : colloque international : 26-27 mars 2010 / [... szerk. ... Elisabeth Károlyi] ; [ford. Fáber Ágoston] ; [megj. ... a Károlyi József Alapítvány kiadásában]. - [Budapest] : Helikon : Károlyi J. Alapítvány, 2011. - 186 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
A kollokviumot Fehérvárcsurgón rendezték. - Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-227-318-1 fűzött : 2490,- Ft
kulturális örökség - építészeti örökség - épített környezet - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
008(4) *** 711.4(4) *** 72.025.3/.4(4) *** 061.3(439-2Fehérvárcsurgó)
[AN 3387338]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2012.
   OTKA, 1986-2011 : negyedszázad a tudomány szolgálatában : 25 éves az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok / [összeáll. Szigeti István]. - Budapest : OTKA, [2011]. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-89348-0-2 fűzött
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Magyarország - kutatás-fejlesztés - pályázat - köztestület
001.891(439) *** 061.2(439)OTKA *** 06.063(439) *** 330.341.1(439)
[AN 3387679]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3591 /2012.
Laár András (1955-)
   Kiderülés : [a derűs élet titka] / Laár András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 176 p. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
ISBN 978-963-09-6877-5 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3388209]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3592 /2012.
Georgikon Napok (53.) (2011) (Keszthely)
   LIII. Georgikon Napok : kivonat-kötet : programfüzet, valamint az elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye : [fenntarthatóság és versenyképesség?] : [Keszthely, 2011. szeptember 29-30.] = 53rd Georgikon Scientific Conference. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar, cop. 2011. - 144 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9639-43-0 fűzött
mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - versenyképesség - konferencia-kiadvány
504.03 *** 338.48(439) *** 339.137.2(4-62) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3385286]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2012.
Hegyessy Gábor (1965-)
   A Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi Terület / Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2011. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 13.)
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-87617-9-8 fűzött
Füzérradvány - természetvédelmi terület
502.4(439-2Füzérradvány)
[AN 3386628]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2012.
   Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia : soil vulnerability and protection : Hungarian - Croatian Intergovernmental S&T Cooperation, 2010-2011 = A művelés és a trágyázás hatása a várható klímaveszélyekre Magyarországon és Horvátországban : a talaj sérülékenysége és védelme : magyar - horvát kormányközi TÉT együttműködés, 2010-2011 = Djelovanje obrade i gnojidbe na izgledne klimatske promjene u Mađarskoj i Hrvatskoj : ranjivost tla i zaštita : Hrvatsko - Mađarska međudržavna znanstena suradnja, 2010-2011 / ed. by Márta Birkás and Milan Mesić ; [publ. by Szent István University Faculty of Agricultural & Environmental Sciences etc.]. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Press, 2012. - 186 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó magyar és horvát nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-268-5 fűzött
Magyarország - Horvátország - talajvédelem - talajművelés - trágya
504.53.06(497.13) *** 631.5(439) *** 504.53.06(439) *** 631.5(497.13) *** 631.8
[AN 3389531]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2012.
Tóth Zoltán
   Az Istvánkúti nyírjes élővilága (Zempléni tájvédelmi körzet) és természetvédelmi célú kezelése / Tóth Zoltán. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2011. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, ISSN 1417-8400 ; 7.)
ISBN 978-963-89398-1-4 fűzött
Zempléni tájvédelmi körzet - természeti környezet
502(439)(234.373.5) *** 502.4(439)Zempléni_tájvédelmi_körzet
[AN 3386621]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3596 /2012.
Geszti Tamás (1938-)
   Kvantummechanika / Geszti Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2011. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-279-436-5 fűzött : 3500,- Ft
kvantummechanika - egyetemi tankönyv
530.145(075.8)
[AN 3389004]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2012.
Matolcsi Tamás (1941-)
   Közönséges termodinamika / Matolcsi Tamás. - Budapest : Scolar, 2012. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-321-8 fűzött : 2990,- Ft
termodinamika
536.7
[AN 3384247]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3598 /2012.
Weinhold, Angela (1955-)
Experimentieren und Entdecken (magyar)
   Felfedezés és kísérletezés / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 30.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-285-3 kötött : 3250,- Ft
kísérlet - kémia - fizika - gyermekkönyv
542(02.053.2) *** 53.03(02.053.2)
[AN 3384324]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3599 /2012.
Kovács Győző Gyula (1953-)
   Veszprém időjárása és éghajlata / Kovács Győző Gyula. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2010-. - 24 cm
Veszprém - meteorológia - éghajlat - történeti feldolgozás
551.5(439-2Veszprém)(091)
[AN 3018167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Meteorológiai megfigyelések a piarista gimnáziumban, 1884-1890 : Bolgár Mihály emlékezete. - 2011. - 315 p. : ill. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 4.)
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-08-2203-9 fűzött
[AN 3385872] MARC

ANSEL
UTF-83600 /2012.
Naish, Darren (1975-)
Dinosaurs life size (magyar)
   Dinoszauruszok életnagyságban / Darren Naish ; [ford. Bocsi Katalin]. - Budapest : Scolar, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-276-1 kötött : 3950,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3384475]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2012.
Norman, David (1952-)
Dinosaurs (magyar)
   Kis dinókönyv nagyoknak : [dinoszauruszokról röviden] / David Norman ; ford. Varró Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2011. - 236 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 978-963-279-579-9 kötött : 2500,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 3388768]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3602 /2012.
The atlas of the universe (magyar)
   A Naprendszer / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 11.)
ISBN 978-963-251-334-8 kötött : 1690,- Ft
naprendszer - ifjúsági könyv
523(02.053.2)
[AN 3386796]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2012.
Hudoba György (1950-)
   Hajmási József (1910-2010) emlékezete / Hudoba György ; [megj. a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló kiadványaként]. - Székesfehérvár : Telapo, 2011. - 113 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-08-3028-7 fűzött
Hajmási József (1910-2010)
Székesfehérvár - Magyarország - pedagógus - csillagászat - ismeretterjesztés - 20. század - életrajz
52(439)(092)Hajmási_J. *** 001.92(439) *** 37(439-2Székesfehérvár)(092)Hajmási_J.
[AN 3385884]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3604 /2012.
Bagoly Ilona
   Mozgás és vándorlás : [földön, vízen, levegőben] / [írta és szerk. Bagoly Ilona, Kiss Balázs és Mártonfalvi Zsolt]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2012. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25x27 cm + szemüveg. - (Állatlesen 3D)
ISBN 978-615-5168-02-4 kötött
állat - mozgás - állatvándorlás - gyermekkönyv - képeskönyv
591.17(02.053.2) *** 591.543.43(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3387800]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2012.
   Biofizica medicală = Medical biophysics / [ed.] Vincze János. - Budapest : NDP K., 2011. - 346 p. ; 20 cm. - (Biofizika ; 38.)
Csak román nyelven. - Bibliogr.: p. 328-330.
ISBN 978-963-86975-4-7 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3387537]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2012.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - Borítócím: Kultúrflóra. - 2010-től kiad. a Szent István Egyetemi Kiadó
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./9. füz., A sárgabarack = Armeniaca vulgaris Lam. / többek közreműködésével írta Surányi Dezső. - 2011. - 303 p. : ill.
Folyamatos füzetszáma: 76. - Bibliogr.: p. 277-294. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-236-4 fűzött : 3600,- Ft
kajszibarack - gyümölcstermesztés
634.21
[AN 3389217] MARC

ANSEL
UTF-83607 /2012.
Vincze János (1941-)
   Biofizica microscopică = Microscopical biophysics / Vincze János. - Budapesta : Ed. NDP, 2012. - 300 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 44.)
Csak román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-36-7 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3388596]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2012.
Vincze János (1941-)
   Ötven éves a Magyar Biofizikai Társaság = Fifty years the Hungarian Biophysical Society / Vincze János ; [társsz. ... Vincze--Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2011. - 383 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Biofizika ; 40.)
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-30-5 fűzött
Magyarország - biofizika - tudománytörténet - orvostudomány - természettudomány - 18. század - 19. század - 20. század
577.3 *** 61(439)"17/19" *** 5(439)"17/19" *** 577.3(439)"17/19"
[AN 3388607]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2012.
Weinhold, Angela (1955-)
Gefährliche Tiere (magyar)
   Veszélyes állatok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 28.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-283-9 kötött : 3250,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3384289]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3610 /2012.
Allen, James (1864-1912)
As a man thinketh (magyar)
   Ahogyan gondolod / James Allen ; [ford. Dányi Viktória és Mátrai Szilárd]. - [Budapest] : Mayer Consulting, [2011]. - 59 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-08-2651-8 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3387246]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2012.
Bereczky László
   A munkabiztonság pszichológiája / Bereczky László. - Budapest : Népszava Kv., 2012. - 95 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-323-134-0 fűzött
munkavédelem - munkalélektan
159.9 *** 331.45
[AN 3387260]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2012.
Bion, Wilfred R. (1897-1979)
Second thoughts (magyar)
   Újragondolt gondolatok / W. R. Bion ; [ford. Zeley Réka]. - Budapest : Animula, [2011]. - 148 p. ; 20 cm + mell. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-62-0 * fűzött
ISBN 963-9751-62-6
 (hibás ISBN 963-9751-62-0)
pszichoanalízis - esettanulmány
159.964.2
[AN 3385838]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2012.
   Biztonság és hit / szerk. Fáy Gyula. - Budapest : WJLF, 2011. - 318, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 9.)
Bibliogr.: p. 311-318.
ISBN 978-615-5048-09-8 fűzött
egyház - társadalmi hatás - katasztrófavédelem - vallásszociológia - ökológia - interdiszciplináris módszer
614.8 *** 504.03 *** 261
[AN 3385968]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2012.
Csajkás Bódog (1902-1949)
   Szeged egészségügyének története a XVIII. században / Csajkás Bódog ; Pataki Jenő előszavával ; Perjámosi Sándor utószavával. - Budapest : M. Tudtört. Int., 2011. - 322 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-94-9 fűzött
Szeged - egészségügy - 18. század
614(439-2Szeged)"17"
[AN 3389583]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2012.
Danó Réka
   Portré : majdnem mások = Portrait : it is normal to be different / fotók ... Danó Réka, Wagner Péter ; [kiad. az] ÉFOÉSZ. - [Budapest] : ÉFOÉSZ, 2011. - [104] p. : ill. ; 28x28 cm
ISBN 978-963-87793-4-2 kötött
Magyarország - értelmi fogyatékos - fényképalbum
616.89-008.454(439)(084.12)
[AN 3386832]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2012.
Dósa Ágnes
   Összehasonlító egészségügyi jog : orvosetikai kérdések jogi szemmel / Dósa Ágnes. - Budapest : Complex, 2012. - 244 p. ; 19 cm. - (Egészségügyi kiskönyvtár, ISSN 2063-2282 ; 1.)
Lezárva: 2011. nov. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-063-1 fűzött
Magyarország - orvosi etika - orvosi jog
614.253(439)(094) *** 614.253(100)(094) *** 174
[AN 3387460]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2012.
The economy of human life (magyar)
   Az élet rendje : "lhászai életkönyv" / [ford. és átd. Szántai Zsolt, Szántai F. Andrea]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 157, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9444-99-7 fűzött : 1890,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3388969]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2012.
Fekete Lajos (1834-1877)
   Magyar orvosi történettan : Fekete Lajos doktor 1872-es kéziratának szerkesztett, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott változata / összeáll. Kapronczay Katalin ; sajtó alá rend. Gazda István. - [Piliscsaba] : Mati ; Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvtár és Lvt., 2011. - 330 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 91.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-95-6 fűzött
Magyarország - orvostudomány - tudománytörténet
61(439)(091)
[AN 3389155]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2012.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - 4. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2011. - 168 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 161-165. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9129-67-2 kötött
fejlődéslélektan
159.922.6/.8
[AN 3392164]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2012.
   A gerontológia biofizikus szemmel = The gerontology with eyes of biophysicist / [szerk.] Vincze János. - Budapest : NDP K., 2011. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 39.)
A bev. angol, francia és német nyelven is. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 298-300.
ISBN 978-963-9775-34-3 fűzött
gerontológia - biofizika
613.98 *** 577.3
[AN 3387549]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2012.
Global plan of action for animal genetic resources and the interlaken declaration (magyar)
   Az állatgenetikai erőforrásokra vonatkozó globális cselekvési terv és az interlakeni nyilatkozat : elfogadta az Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Állatgenetikai Erőforrásokról Szóló Nemzetközi Technikai Konferencia, Interlaken, Svájc, 2007. szeptember 3-7. / [kiad. a ... Vidékfejlesztési Minisztérium ...]. - Budapest : Vidékfejlesztési Min., 2011. - 40 p. ; 30 cm
Fűzött
állattenyésztés - állategészségügy - élelmezésügy - minőségbiztosítás - fenntartható fejlődés - cselekvési program
614.9(100) *** 636(100) *** 504.03 *** 65.018 *** 663/664
[AN 3384768]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2012.
   GNM szószedet : a Germán Gyógytudomány tudományos táblázatában található orvosi szavak jelentése és GNM fogalmak gyűjteménye. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - [52] p. ; 22 cm
Fűzött
természetgyógyászat - szakszótár
615.89 *** 809.451.1-316.4
[AN 3387389]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2012.
   Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban : kézikönyv pedagógusoknak / szerk. F. Lassú Zsuzsa. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 206 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-070-5 fűzött
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - szociálpszichológia - elmebetegség - szülő-gyermek kapcsolat - gyermekvédelem - hátrányos helyzet
159.922.7 *** 37.015.3 *** 316.6 *** 37.018.1 *** 316.37-056.34 *** 364.65-053.2/.6(100) *** 616.899
[AN 3386943]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2012.
Gyimesi Andrea
   Így szexel Magyarország / Gyimesi Andrea, Kassai Tini. - Pécs : Alexandra, 2011. - 436, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-767-6 fűzött
nemi élet
613.88
[AN 3389159]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2012.
Hermann Imre (1889-1984)
Studien zur Denkpsychologie (magyar)
   Gondolkodás-lélektani tanulmányok / Hermann Imre ; [... ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Animula, cop. 2011. - 289 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-60-6 fűzött
ISBN 963-9751-60-X
gondolkodás - pszichoanalízis
159.955 *** 159.964.2
[AN 3385796]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2012.
Jakó Géza (1930-)
   Életutam = Memoirs / szalárdi Jakó Géza. - Budapest : NDP K., 2011. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9775-35-0 fűzött
Jakó Géza (1930-)
Egyesült Államok - fülorvos - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
61(73)(=945.11)(092)Jakó_G.(0:82-94) *** 616.21
[AN 3388479]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2012.
Kardos Edina
   Interaktív drogprevenciós játéktár / [kész. Kardos Edina, Bod Petra]. - Budapest : [Kompánia Alapítvány], 2011. - 55 p. ; 20 cm. - (Kompánia füzetek, ISSN 1787-114X ; 1.)
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-06-7718-9 fűzött
ifjúságvédelem - kábítószer - megelőzés
613.83 *** 364.272 *** 364.65-053.6
[AN 3386827]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2012.
Kast, Verena (1943-)
Lebenskrisen werden Lebenschancen (magyar)
   Krízis és remény : cselekvés változások idején / Verena Kast ; [... ford. Forrás-Biró Aletta]. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 98 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-9751-61-3 * fűzött
ISBN 963-9751-61-8
személyiség-lélektan
159.923
[AN 3385787]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2012.
Katona Ágnes
   Írás és grafológiatörténet / Katona Ágnes, Urbán Gabriella ; [kiad. az Országos Írásszakértői Intézet Kft.]. - 4. kiad. - Eger : Orsz. Írásszakértői Int., 2011. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-686-3 fűzött
grafológia - írástörténet
159.925.6(100)(091) *** 003(091)
[AN 3387796]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2012.
Kernberg, Otto F. (1928-)
Borderline conditions and pathological narcissism (magyar)
   Határeseti állapotok és patológiás narcizmus / Otto F. Kernberg. - Budapest : Animula, cop. 2011. - 234 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Megj. "Borderline személyiségszerveződés és patológiás nárcizmus" címmel is. - Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 978-963-9751-43-9 fűzött
ISBN 963-9751-43-X
kórlélektan - nárcizmus - pszichoterápia
616.89-008.444.5
[AN 3385844]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2012.
Komoly Sámuel (1952-)
   Gyakorlati neurológia és neuroanatómia : egyetemi tankönyv / Komoly Sámuel és Palkovits Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - 394 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-963-226-302-1 fűzött : 5900,- Ft
ideggyógyászat - anatómia - egyetemi tankönyv
616.8(075.8) *** 611(075.8)
[AN 3392949]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2012.
   A kreativitás többszempontú vizsgálata / szerk. Münnich Ákos. - Debrecen : Didakt, 2011. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-01-7 fűzött
kreativitás
159.928.238
[AN 3384262]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2012.
Láng András
   Kötődés és pszichoterápiás kapcsolat / Láng András. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 148 p. ; 20 cm. - (Hazai műhelyek, hazai kutatók, ISSN 2063-3513)
Bibliogr.: p. 135-148.
ISBN 978-963-9751-64-4 * fűzött
ISBN 963-9751-64-2
 (hibás ISBN 963-9751-64-4)
kötődéselmélet - pszichoterápia - interperszonális kapcsolat
615.851 *** 316.472.4 *** 159.9
[AN 3385823]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 reform torta és sütemény lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2012]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-473-0 fűzött : 1399,- Ft
sütemény - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.852(083.12)
[AN 3385309]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2012.
Nagy Zoltán Zsolt
   Szemészeti klinikai alapismeretek : optometristáknak, szakasszisztenseknek és műtősöknek / Nagy Zoltán Zsolt ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2011. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-77-1 fűzött
szemészet - tankönyv
617.7(078)
[AN 3387651]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2012.
   Proof of the powers of the mind [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 20.86 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103573. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5169-01-4)
gondolkodás - elektronikus dokumentum
159.955
[AN 3332408]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2012.
Robison, John Elder (1957-)
Look me in the eye (magyar)
   Nézz a szemembe : életem Asperger-szindrómával / John Elder Robison ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7030-3 fűzött : 2980,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3388054]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2012.
Rosivall László (1949-)
   A juxtaglomeruláris apparátus (JGA) : a vese agyának felépítése és működése / Rosivall László. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791 ; 16.)
Bibliogr.: p. 55-[60].
ISBN 978-963-331-209-4 fűzött
vese
612.46
[AN 3387272]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2012.
Rübel, Doris (1952-)
Zu Besuch beim Kinderarzt (magyar)
   A gyerekorvosnál / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 29.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-284-6 kötött : 3250,- Ft
gyermekgyógyászat - orvosi ellátás - gyermekkönyv
616-053.2/.6(02.053.2) *** 616-08-053.2/.6(02.053.2)
[AN 3384293]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2012.
Süveges Gergő (1976-)
   Apa-kép-írás / Süveges Gergő ; [ill. Szűcs Édua]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-322-8 kötött : 3990,- Ft
szülő - családi nevelés - memoár
613.865-055.52(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3389613]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2012.
Tomcsányi János
   ST-elevatiók / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, cop. 2011. - 148, [3] p. ; ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87495-1-2 fűzött
szívgyógyászat - elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 3389524]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2012.
Treszkony Katalin
   Miért mindig velem van a baj? avagy Pisti naplója / Treszkony Katalin, Szabóné Kis Krisztina, Lakatos Zsuzsanna ; [graf. Gász Orsolya]. - Budapest : Krasznár, [2011]. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89284-3-6 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1 *** 37.018.2
[AN 3387164]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2012.
Túry Ferenc (1951-)
   Adonisztól Schwarzeneggerig : férfiideálok és civilizáció / Túry Ferenc, Babusa Bernadett. - Budapest : Oriold, 2012. - X, 150 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 140-150.
ISBN 978-963-9771-57-4 fűzött
férfi - eszménykép - nemi szerep - nemek lélektana - mentálhigiénia
613.865-055.1 *** 159.922.1-055.1 *** 316.37-055.1
[AN 3389494]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2012.
Veszelka Magdolna
   Gondolatok 2012-höz / írta Veszelka Magdolna. - Budapest ; [Magyarnándor] : [Veszelka M.], 2012. - 68 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3267-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3385861]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2012.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., BOTE, SOTE, SE, 1951-2011. - 2011. - 252 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-28-2 fűzött
[AN 3387838] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2011. - 255 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-31-2 fűzött
[AN 3387846] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2011. - 234 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-32-9 fűzött
[AN 3387866] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3646 /2012.
Képlékenyalakító Konferencia (14.) (2012) (Miskolc)
   XIV. Képlékenyalakító Konferencia : Miskolc, 2012 / [szerk. Pálinkás Sándor, Szabó Gábor, Szűcs Máté] ; [rend., közread. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézet]. - Miskolc : ME MAK Anyagtud. Int., 2012. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-985-5 fűzött
képlékeny alakítás - konferencia-kiadvány
621.7 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3386423]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2012.
Mechanikai és Anyagtudományi Kutatások Szimpózium (2011) (Győr)
   Mechanikai és Anyagtudományi Kutatások Szimpózium : Győr, 2011. november 23. / [szerk. Égert János] ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Alkalmazott Mechanika Tanszék. - Győr : SZE MTK AMT, 2011. - 81 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven is
ISBN 978-963-7175-66-4 fűzött
anyagtudomány - járműipar - konferencia-kiadvány
620.1 *** 629 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3386441]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3648 /2012.
Jordán Tibor
   Rendszeroptimalizálás / Jordán Tibor, Recski András, Szeszlér Dávid. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2011. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Információelmélet, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-116-6 fűzött : 2900,- Ft
rendszeroptimalizálás - egyetemi tankönyv
519.68(075.8) *** 519.85(075.8) *** 517.977.5(075.8)
[AN 3392963]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3649 /2012.
   Dorog és a tudományok 3 : dokumentumregények / összeáll. és bevezetővel ell. Borbély László és Sandy Endre. - [Dorog] : Dorog Város Barátainak Egyes., 2012. - 200 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 42.)
Tart.: Karbidgyártás MagyarországonÞ; Germánium-előállítás a szénfeldolgozás melléktermékeiből
Fűzött
Dorogi Szénfedolgozó Vegyipari Vállalat
Dorog - ipartörténet - iparvállalat - karbid - germánium
661.66 *** 061.5(439-2Dorog)
[AN 3387479]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3650 /2012.
Gáti József (1954-)
A XX. század autója (angol)
   Car of the 20th century : 100 years of the Ford model T / József Gáti, Sándor Horváth, László Legeza ; [transl. by Andrea Szűcs] ; [publ. by Óbuda University]. - Budapest : Óbuda Univ., 2011. - 111 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-5018-16-9 kötött
Egyesült Államok - személygépkocsi - autógyártás - századforduló
629.114.6(73) *** 061.5(73)Ford
[AN 3384885]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2012.
Kotra Károly
   KRESZ könyv motorkerékpár vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Jámbor Lajos és Hangyási Attila]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2012. - 239 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5226-00-7 fűzött : 2200,- Ft
közlekedési szabály - motorkerékpár - tankönyv - példatár
656.1.05(078)(076) *** 656.18.05(078)(076)
[AN 3388051]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2012.
Kuzma Ferenc
   AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak : gyakorlati tanácsok és magyarázatok az utazó munkavállalókra vonatkozó szabályokhoz és a munkaügyi előírásokhoz a tachográfos járművek vezetői és vállalkozásai számára / írta Kuzma Ferenc. - Budapest : Kuzma & Kuzma Bt., 2012. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3200-7 fűzött
Magyarország - teherszállítás - munkaügy - jogi szabályozás - útmutató
656.073 *** 331(439)(036)
[AN 3386630]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2012.
Lenár György (1941-)
   Az eltékozolt kisvasút / Lenár György. - Budapest : Zambon B., 2011. - 124 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2766-9 fűzött
Bodrogköz - vasútvonal - közlekedéstörténet
656.2(439Bodrogköz)(091)
[AN 3387647]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2012.
Lord, Walter (1917-2002)
A night to remember (magyar)
   A Titanic pusztulása / Walter Lord ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-70-6 fűzött : 2490,- Ft
tengerhajózás - baleset - memoár
656.61.08(261)"1912"(0:82-94)
[AN 3389023]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2012.
Süveges László (1945-)
   Dízelmozdonyok Magyarországról / [szerző Süveges László]. - Budapest : Indóház K., cop. 2011. - 251 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-88145-3-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - dízelmozdony - ipartörténet - járműipar
629.424(439)(091)
[AN 3389121]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3656 /2012.
Borsos János (1936-)
   Fél évszázad az agrárinnováció sodrában / Borsos János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. - Debrecen : DE AGTC, 2011. - 99, [44] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-81.
Kötött
mezőgazdaság - innováció - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - memoár
338.43(439)"196/200"(0:82-94) *** 330.341.1(439) *** 012Borsos_J.
[AN 3384252]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2012.
   A harcsa (Silurus glanis) biológiája és tenyésztése / szerk. Horváth László, Urbányi Béla és Horváth Ákos. - Gödöllő : SZIE K., 2011. - 156 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: 151-153.
ISBN 978-963-269-266-1 kötött
harcsa - halászat
639.217 *** 639.3 *** 597.554
[AN 3389481]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2012.
Horváth László (1940-)
   Halivadék-nevelés : haszonhalaink szaporítása és ivadéknevelése / Horváth László, Tamás Gizella ; [közread. a Szent István Egyetem ... Halgazdálkodási Tanszék]. - 2. átd. kiad. - Gödöllő : SZIE Halgazd. Tanszék, 2011. - 120 p. : ill. ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-231-062-4)
halászat
639.3.03/.04
[AN 3389006]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2012.
   Kari tudományos diákköri konferencia, 2011/2012. tanév őszi félév : Debrecen, 2011. október 25. : meghívó és programfüzet / [... összeáll. Dajnoki Krisztina, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar. - [Debrecen] : DE AGTC GVK, [2011]. - 36 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - ezredforduló - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
338.43(439)"200" *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3384927]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2012.
   A napraforgó / szerk. Frank József, Szendrő Péter. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2011. - 424 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-262-3 kötött
napraforgó - növénytermesztés
633.854.78 *** 582.998.2
[AN 3389602]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2012.
Németh István
   Éltető hansági zöldségfélék / Németh István, Németh Mónika. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2012. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 11.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött : 800,- Ft
zöldségtermesztés - biogazdálkodás
635.1/.8 *** 631.147
[AN 3385491]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2012.
   Néprajzi szemelvények Cegléd malomiparáról / [... kötetszerk. Bihari-Horváth László]. - Cegléd : [Szokolai K.], 2011. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Szemelvények Cegléd néprajzából, ISSN 2063-3688 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2895-6 fűzött
Cegléd - malomipar - gazdaságtörténet - ipartörténet - magyar néprajz
664.7(439-2Cegléd)(091) *** 39(=945.11)(439-2Cegléd) *** 338(091)(439-2Cegléd)
[AN 3385662]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2012.
   Tudományos diákköri konferencia, 2011/2012. tanév őszi félév : Debrecen, 2011. október 20. : meghívó és programfüzet / [... összeáll. Gyüre Péter] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - [Debrecen] : DE MÉKK, [2011]. - 51 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
mezőgazdaság - élelmiszeripar - ökológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
663/664 *** 504.03 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 338.43
[AN 3384896]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3664 /2012.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Ede a levesben : gasztrokrimik / Cserna-Szabó András, Fehér Béla ; Mikszáth Kálmán előszavával. - Utánny. - Budapest : Magvető : Mérték, 2012, cop. 2011. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2957-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - gasztronómia - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.5(439) *** 930.85(439) *** 641.55(083.12)
[AN 3391768]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2012.
Cuthbert, Robert
A hunter's cookbook (magyar)
   Vadászok szakácskönyve : útmutató a vad előkészítéséhez és elkészítéséhez konyhában vagy szabadban : több mint 75 ínycsiklandó recept és 1000 lenyűgöző fénykép / Robert Cuthbert és Jake Eastham ; Andy Parle receptjeivel ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2011. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-281-5 kötött : 8950,- Ft
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3384284]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2012.
Eklovindra
   Fakanáltól Kleopátra fürdőjéig / Eklovindra. - [Jászberény] : [Kondra E.], cop. 2012. - 95, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3289-2 kötött
kozmetika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 646.7
[AN 3386234]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2012.
   Európai szakácsakadémia nőknek / [kiad. Kazár Község Önkormányzata]. - Kazár : Önkormányzat, [2012]. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, angol, lengyel, cseh és szlovák nyelven
Fűzött
Európa - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4)(083.12)
[AN 3384733]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb bundázott ételek : halak, húsok, zöldségek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 26.)
ISBN 978-963-13-6057-8 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3386372]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb kenyerek, péksütemények és kelt tészták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 27.)
ISBN 978-963-13-6058-5 fűzött : 199,- Ft
kenyér - péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3386390]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb sajt- és tojásételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 28.)
ISBN 978-963-13-6059-2 fűzött : 199,- Ft
sajt - tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3 *** 641.55(083.12):637.4
[AN 3386408]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   "A Rosenstein" : egy családi vendéglő legjobb receptjei / Frank Júlia ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2012. - 64 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-13-5606-9)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3390945]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2012.
Horváth Ilona, F.
   Fánkok és palacsinták : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2012]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-472-3 fűzött : 498,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3388947]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2012.
Horváth Ilona, F.
   Paleolit ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2012]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-471-6 fűzött : 498,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3388952]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2012.
Polgár Ernő (1954-)
   Gasztronómia-történeti ABC / Polgár Ernő. - 2. kiad. - Budapest : 3BT K., [2011]. - 114, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-15-3 fűzött : 1260,- Ft
gasztronómia - ételspecialitás
641.5 *** 641.568(100)
[AN 3388666]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2012.
   Sütemények, édességek egyszerűen. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2011. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-062-9 fűzött
 (hibás ISBN 963-238-062-9)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3388216]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3676 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Élet, halál, karma : [az élet és a meghalás művészete] : [rendhagyó gondolatok életről, halálról és megváltásról] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-095-7 fűzött
halál - haldoklás - gyászolás - ezoterika
128 *** 159.942 *** 133.25
[AN 3386396]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2012.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hazugság az elrejtett bűn / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2011. - 24 p. ; 21 cm. - (Elkerülhető ellenségek, ISSN 2063-3610)
ISBN 978-615-5034-06-0 fűzött
vallásos irodalom - hazugság
179.8 *** 244
[AN 3389339]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2012.
Tátrai Szilárd (1972-)
   Bevezetés a pragmatikába : funkcionális kognitív megközelítés / Tátrai Szilárd. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 131.)
Bibliogr.: p. 217-228.
ISBN 978-963-9902-93-0 fűzött : 2500,- Ft
nyelvhasználat - magyar nyelv - kognitív nyelvészet - egyetemi tankönyv
165.194(075.8) *** 800.1(075.8) *** 809.451.1-06(075.8)
[AN 3387366]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2012.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Elengedlek végre : nézzünk szembe a halállal! / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : Sanoma Budapest, 2012, cop. 2010. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5008-61-0 fűzött : 1900,- Ft
thanatológia - élet értelme
128
[AN 3392170]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3680 /2012.
Benyik György (1952-)
   Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete / Benyik György. - 3. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2011. - 701 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 3392929]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2012.
Boross Géza (1931-)
   Őbenne : a Törökőri Református Egyházközségben 1980-ban elhangzott igehirdetések / Boross Géza. - Budapest : Károli Egy. K., 2011. - 318 p. ; 24 cm. - (Ex cathedra, ISSN 2062-7068 ; 2.)
ISBN 978-963-9808-33-1 fűzött : 1500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3384843]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2012.
Chang, Stephen Thomas
The complete system of self-healing (magyar)
   Az öngyógyítás teljes rendszere : belső taoista gyakorlatok / Stephen T. Chang. - Budapest : Corleonis, [2011]. - 233 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88449-2-7 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - taoizmus
299.513 *** 613.865
[AN 3393117]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Santiago de Compostela - brazil irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 3391716]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2012.
   A család, mint a nemzet fennmaradásának alapja : Keresztény Civil Szervezetek 5. Országos Fóruma : a 2011. október 27-én megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. a Római Katolikus Egyházközség]. - Százhalombatta : Római Katolikus Egyházközs., [2011]. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3113-0 fűzött
család - házasság
265.5
[AN 3386763]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2012.
Ellis, Gwen
Read and share toddler Bible (magyar)
   Legkisebbek Bibliája / a történeteket átd. Gwen Ellis ; ill. Steve Smallman ; [ford. Joób Viktória]. - Budapest : Patmos Records, cop. 2011. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm + DVD
ISBN 978-963-9617-46-9 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
22.046(02.053.2)
[AN 3386395]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2012.
   "Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget!" : istenfélelem, isten-imádás, istentisztelet / [... összeáll. Bálint György ..., Egerváriné Árvai Márta ...]. - Budapest : BIK Kvk., 2011. - 155 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2011/3.)
ISBN 978-963-7493-86-7 fűzött
isten tisztelete - bibliamagyarázat
217 *** 22.07
[AN 3385785]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2012.
Forintos Attila
   A székesfehérvári püspökség adattára, 1777-2010 / Forintos Attila. - Budapest : [Forintos A.], 2011. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1820-9 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - adattár - 18. század - 19. század - 20. század - ezredforduló
282(439-03Székesfehérvári_egyházmegye)(092)"1777/2010"(035.5)
[AN 3388921]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2012.
Galsi Árpád
   Jakab, az Úr testvére : Jakab az ősgyülekezet és az ősegyház kontextusában / Galsi Árpád. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 283 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 268-283.
ISBN 978-963-236-510-7 fűzött : 2800,- Ft
Jakab (apostol) (?- Kr. u. 62)
apostol - őskereszténység - bibliamagyarázat
281.2(092)Jakab *** 225.07
[AN 3389502]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Anselm Grüns Buch der Antworten (magyar)
   A válaszok könyve / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2011. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9670-47-1 kötött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3387636]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Was kommt nach dem Tod? (magyar)
   Mi jön a halál után? : az élet és a halál művészete / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2011. - 174 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5147-09-8 fűzött : 1800,- Ft
eschatologia
236.1/.7
[AN 3387157]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2012.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Isten elfelejtett nyelve, az álom / Gyökössy Endre. - 14. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2011. - 104, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9094-74-1 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9094-74-9)
vallásos irodalom - álom
244 *** 159.963.3
[AN 3393168]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2012.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mai példázatok / Gyökössy Endre. - 5. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2011. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-494-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
244 *** 894.511-32
[AN 3391680]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2012.
Harangozó Ferenc (1908-1991)
   A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig : kilenc év börtönökben és munkatáborokban / Harangozó Ferenc ; [összeáll. Gyürki László]. - Szombathely : Martinus, 2012. - 180, [8] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5091-13-1 fűzött
Harangozó Ferenc (1908-1991)
Magyarország - Szovjetunió - katolikus pap - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
282(439)(092)Harangozó_F.(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3392937]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2012.
Hermányi Dienes József (1699-1763)
   Hermányi Dienes József jegyzetkönyve / [sajtó alá rend. ... S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 121 p. ; 22 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 6.)
ISBN 978-963-9857-90-2 fűzött : 2400,- Ft
Erdély - magyar irodalom - író - protestáns lelkész - református egyház - 18. század - jegyzet
284.2(439.21)(092)Hermányi_Dienes_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3387674]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2012.
Hidvégi Máté (1955-)
   Löw Lipót főrabbi élete / Hidvégi Máté ; [közread. a] Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományörző Egyesület. - Pápa : Pápa és Környéke Zsidó Kult. Hagyományőrző Egyes., 2011. - 146 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
Biblogr.: p. 30-33.
ISBN 978-963-08-2594-8 kötött
Löw Lipót (1811-1875)
Magyarország - rabbi - 19. század
296(439)(092)Löw_L.
[AN 3384730]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2012.
   Isten tenyerén a magyarságért : Dobai Sándor atya cselekvő hitvallása / Tarics Péter. - Budapest : Médiamix, 2011. - 141 p. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
melléklet címe: Mindenese lenni a magyaroknak : találkozás Dobai Sándor atyával, a Benelux államok magyar főlelkészével : Tarics Péter dokumentumfilmje
ISBN 978-963-87474-8-8 kötött : 3800,- Ft : 15 EUR
Dobai Sándor (1927-)
Belgium - katolikus pap - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - vallásos irodalom - interjú - antológia - audiovizuális dokumentum
244(02:82-822) *** 282(=945.11)(493)(092)Dobai_S.(047.53)
[AN 3387778]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2012.
   Kicsoda az Isten? / [... összeáll. Vankó Zsuzsa]. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 2 db ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2012/1.)
ISBN 978-963-7493-91-1 fűzött
isten - szentháromságtan - bibliamagyarázat - gyermekkönyv
211 *** 231 *** 231.01 *** 22.07
[AN 3385724]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 83 p.
[AN 3385726] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 83 p.
[AN 3385727] MARC

ANSEL
UTF-83698 /2012.
Körner, Reinhard (1951-)
Jesus für Kleinbauern und solche, die es werden wollen (magyar)
   Akinek füle van, hallja meg! / Reinhard Körner ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2011. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5147-06-7 fűzött : 1400,- Ft
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3387172]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2012.
Kozar, Lojze (1910-1999)
Premakljivi svečnik (magyar)
   Az elmozdítható gyertyatartó : regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről / [Lojze Kozar] ; [ford. Merkli Ferenc]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 318 p. ; 20 cm
Az előszó szlovén nyelven is
ISBN 978-615-5091-11-7 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3392942]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2012.
   A másik igazsága : ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére / szerk. Lengyel Zsuzsanna Mariann és Jani Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 336 p. ; 21 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-513-8 fűzött : 3300,- Ft
teológia - vallásfilozófia - hermeneutika - filozófiatörténet - emlékkönyv
234 *** 21 *** 82.01 *** 1(100)(091)
[AN 3389770]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2012.
Medvigy Mihály (1914-2001)
   Erkölcstani jegyzetek / Medvigy Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Új Ember, 2012. - 81 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-25-7 fűzött
erkölcs - vallási erkölcs - tankönyv
241(078) *** 17(078)
[AN 3392159]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2012.
   Pitykesz esete Bába Máriával : misztikus dráma egy képviselő és egy székely takarítónő viharos szerelméről 2011-ben Budapesten / [lejegyezte B.I.K.] ; [közread. a Zalai Boldogasszony Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : Zalai Boldogasszony Alapítvány, 2011. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2563-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3384839]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   666 : a sátán a XXI. században : modern ezoterikus tanítások a gonoszról és a sötét szurdokáról / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2012], cop. 2002. - 122 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 978-963-9308-45-9 kötött : 1780,- Ft
gonosz szellem - ezoterika - lélektan
291.1 *** 235.2 *** 133.25 *** 159.9
[AN 3389839]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2012.
   "Processus visitationis" : Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben / [szerk. Köblös József] ; [a bev. tanulmányt írta Hudi József, Köblös József, Kránitz Zsolt]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2011. - 276 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X ; 11.)
Bibliogr.: p. 233-246.
ISBN 978-963-89033-4-1 kötött
Dunántúli Református Egyházkerület
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - 18. század - jegyzőkönyv - történelmi forrás
284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)"174"(093)
[AN 3384821]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2012.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   Dániel: mikorra várjuk a Messiást? : [szent iratok] : [az ősi forrás 21.] / Naftali Kraus ; [közread. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]. - Budapest : WJLF, cop. 2011. - 199, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9744-09-7)
Tanakh. Ketuvim. Dániel könyve
bibliamagyarázat
221.35.07
[AN 3386079]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2012.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   Ezékiél: a harmadik szentély víziója : [Izrael prófétái 4.] : [az ősi forrás 20.] / Naftali Kraus. - Budapest : Wesley J. K., 2011. - 314, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9744-09-7)
Ezékiel (próféta) (Kr. e. 6. sz)
Tanakh. Neviim. Ezékiel könyve
bibliamagyarázat
221.223.07
[AN 3386726]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2012.
   A szabadság evangéliuma : a galatákhoz írt levél / [... összeáll. Egerváriné Árvai Márta, ... Takács Szabolcs ...]. - Budapest : BIK Kvk., 2011. - 2 db ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2011/4.)
ISBN 978-963-7493-88-1
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.4.07
[AN 3385453]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 89 p.
Fűzött : 500,- Ft
[AN 3385627] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 79 p.
Fűzött : 500,- Ft
[AN 3385628] MARC

ANSEL
UTF-83708 /2012.
Teresa de Jesus (1515-1582)
   Szent Terézzel napról napra / [összeáll. a Sarutlan Kármelita Nővérek]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2011. - 299 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-9670-97-6 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3387213]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2012.
   Tündöklők és bukottak : angyalok és démonok lexikona / [összeáll. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., cop. 2011. - 180, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-062-2 fűzött : 1990,- Ft
angyal - gonosz szellem - lexikon
235.1:030 *** 235.2:030
[AN 3388963]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2012.
Wise sayings from the psalms (magyar)
   A Biblia bölcsessége : zsoltárok / [szerk. Kate Kirkpatrick] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2012. - 56, [4] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-558-182-5 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
idézetgyűjtemény
223.2.046
[AN 3385944]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2012.
Wise sayings of Jesus (magyar)
   A Biblia bölcsessége : Jézus / [szerk. Kate Kirkpatrick] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2012. - 58, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-558-183-2 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
idézetgyűjtemény
226.046
[AN 3385960]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3712 /2012.
Asen, Eia
Family therapy for everyone (magyar)
   Családi elemi : hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet az együttélésből / Eia Asen ; [... ford. Bányai Emőke]. - Budapest : Animula, cop. 2011. - 156 p. ; 20 cm
Megj. "A boldog család és a hozzá vezető út" címmel is
ISBN 978-963-9751-44-6 * fűzött
ISBN 963-9751-44-8
 (hibás ISBN 963-9751-44-6)
család - családterápia - nemek lélektana
316.356.2 *** 615.851 *** 159.922.1
[AN 3385776]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2012.
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2011. évi online hallgatói felmérése : ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer : kutatási zárótanulmány / [szakmai felelős Czakó Andrea]. - [Budapest] : ELTE, 2011. - 108 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-963-284-220-2 fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.37-057.85(439)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"200"(083.41) *** 378(439)"200"
[AN 3392203]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2012.
   Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végzettek körében : ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer : kutatási zárótanulmány / [szakmai felelős Czakó Andrea]. - [Budapest] : ELTE, 2011. - 212 p. : ill., színes ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-963-284-221-9 fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - statisztikai adatközlés - ezredforduló - követéses vizsgálat
316.37-057.85(439)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"200"(083.41) *** 378(439)"200"
[AN 3392195]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2012.
Lévai Anita
   A magyar arisztokrácia bukása : [bepillantás az előkelőségek piszkos életébe] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2012. - [205] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-038-4 fűzött
Magyarország - arisztokrácia - magyar történelem - művelődéstörténet
316.343.322(439) *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 3386205]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2012.
Nagy Péter Tibor (1963-)
   Az 1929-ben kiadott Magyar zsidó lexikon személysoros adatbázisa / Nagy Péter Tibor ; [közread. a] Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont. - Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2011. - 264 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5048-04-3 fűzött
Magyarország - zsidóság - adattár - Horthy-korszak - életrajzi lexikon
316.347(=924)(439):030
[AN 3386005]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2012.
Reményi Antal (1926-2009)
   Pulai olvasókönyv : Reményi Antal emlékére = Pulaer Lesebuch : ein Gedenkbuch für Antal Reményi / [szerk. Jáger István Tamás] ; [... ford. Szilágyiné Kósa Anikó] ; [kiad. a Német Kisebbségi Önkormányzat ...]. - Pula : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2011. - 174 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3210-6 fűzött
Pula - helyismeret - magyarországi németek
316.347(=30)(439-2Pula) *** 908.439-2Pula
[AN 3385561]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2012.
Rona, Jutka (1934-)
Hongaarse zigeuners (magyar, angol)
   Magyar cigányok : túlélők vallanak = Hungarian gypsies : survivors' stories / Jutka Rona ; [hollandról ... ford. Bérczes Tibor, ... angolra ford. Zorándy Sára]. - Budapest : Napvilág, 2011. - 165 p. : ill., részben térk. ; 23x23 cm
ISBN 978-963-338-062-8 kötött
Magyarország - cigányság - deportálás - második világháború - memoár
316.347(=914.99)(439) *** 323.12(=914.99)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3384991]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2012.
   Sebezhetőség és adaptáció : a reziliencia esélyei = Vulnerability and adaptation : about social resilience / szerk. Tamás Pál, Bulla Miklós ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA SZKI, 2011. - 439 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-8302-40-3 fűzött
Magyarország - szociológia - szociálpszichológia - társadalmi állapot - társadalmi ökológia
316.6(439) *** 504.03(439) *** 316(439)
[AN 3387648]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2012.
   A város és társadalma : tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete / [szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2011. - 564 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89463-0-0 fűzött
társadalomtörténet - történettudomány - emlékkönyv
316.32(439) *** 930.1
[AN 3385750]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3721 /2012.
Baloghné Horváth Terézia (1941-)
   Öltöztessünk magyar babát : 30 különféle színpompás magyar népviseletű öltöztethető kivágós baba = Dress Hungarian dolls : 30 different colourful Hungarian peasant costumed dolls to cut out and dress up = Ziehe Puppen mit ungarischen Kleidern an : 30 Stück verschiedene farbenprächtige Puppen in ungarischer Volkstracht zum Herausschneiden und Ankleiden / [néprajzi szakleírás Balogh Jánosné Horváth Terézia] ; [a szabásrajzok ... Balogh Katalin] ; [rajz. Payer Gizella]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Barta Trading Kft., 2011. - 23 p. : ill. ; 30 cm + 10 mell.
Mappában
ISBN 978-963-08-2122-3 fűzött
magyar néprajz - népviselet - papírművészet - foglalkoztatókönyv
391(=945.11) *** 745.54 *** 379.826
[AN 3387042]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2012.
Fashion details (magyar)
   Divattitkok : 1000 apró részlet a nyakkivágástól a derékvonalig, a zsebektől a pliszékig / [szerk. Macarena San Martin] ; [ford. Hajgató Sára]. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 383 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-282-2 fűzött : 6995,- Ft
divattervezés - divat - ezredforduló
391(100)"200"
[AN 3384329]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2012.
Geoffrey of Monmouth (1100?-1154)
Historia regum Britanniae (magyar) (részletek)
   Arthur király históriája : Geoffrey of Monmouth Britannia királyainak története című krónikájából / [ford., jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 104 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9857-82-7 fűzött : 2400,- Ft
Anglia - angol irodalom - nemzettörténelem - eredetmonda - 12. század - kelták - krónika
398.221(=20) *** 820-022-94=945.11 *** 930.8(=20)(082-94)
[AN 3387677]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2012.
Guarnieri, Rossana
Le grandi fiabe d'Europa (magyar)
   Európa legszebb meséi / Rossana Guarnieri adaptációjában ; Nyikolaj Usztyinov illusztrációival ; [ford. Tőkés Bence]. - Budapest : Egmont, 2011. - 190, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-991-0 kötött : 3499,- Ft
Európa - népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3393070]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2012.
Iancu Laura (1978-)
   Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban / Iancu Laura. - Budapest : Lucidus, 2011. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Gerinccím: Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-69-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarfalu (Moldva) - naptári szokás - magyar néprajz - moldvai csángók
398.33(=945.11csángók)(498-2Magyarfalu)
[AN 3388593]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2012.
   Kerek egy esztendő : népszokások, népi játékok gyűjteménye / gyűjt. és összeáll. Somfai Tiborné ; [kiad. a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény]. - 2. átd. kiad. - Eger : Heves M. Ped. Szakmai és Közműv. Szolgáltató Intézmény, 2012. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3269-4 fűzött
magyar néprajz - népszokás - naptári szokás - népi játék
398.33(=945.11) *** 394.3(=945.11)
[AN 3386782]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2012.
   Legszebb magyar népmesék 2 / [... összeáll. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9949-53-9 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3389634]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2012.
   "Ősszel érik babám..." avagy Mit dobolt a kisbíró Rimócon : a rimóci szüreti mulatságok története és a szüreti rímek gyűjteménye, 1978-2011 / közread. a Rimóci Kobak Egyesület. - [Rimóc] : Rimóci Kobak Egyes., [2012]. - 304 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-08-3214-4 kötött
Rimóc - szüreti ünnep - magyar néprajz - folklór - történeti feldolgozás
398.332.34(=945.11)(439-2Rimóc)"197/201"
[AN 3387458]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2012.
Wisdom, Stephen
Gladiators, 100 BC - AD 200 (magyar)
   Gladiátorok, i. e. 100 - i. sz. 200 / írta Stephen Wisdom ; ill. Angus McBride ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 69 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Harcosok, ISSN 2063-1030 ; 3.)
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-9890-31-2 fűzött : 2990,- Ft : 11,30 EUR
Római Birodalom - gladiátor - művelődéstörténet - ókor
394.23(37)"-01/03" *** 930.85(37)"-01/03"
[AN 3386280]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3730 /2012.
Beöthy Ákos (1838-1904)
   A magyar államiság fejlődése, küzdelmei : politikai tanulmány / Beöthy Ákos ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Szendrei László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 5 db ; 22 cm. - (Historia incognita. 4. sorozat, Politikai irodalom, ISSN 1788-6783)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-84-1 fűzött : 14900,- Ft
politikatörténet - magyar történelem
32(439)(091) *** 943.9
[AN 3387622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1., A régi Magyarország : a honfoglalástól az 1825-iki országgyűlésig. - 351, [2] p.
ISBN 978-963-9857-85-8
[AN 3387623] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., A régi Magyarország : a honfoglalástól az 1825-iki országgyűlésig. - 334 p.
ISBN 978-963-9857-86-5
[AN 3387624] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1., Az új Magyarország : az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig. - 372 p.
ISBN 978-963-9857-87-2
[AN 3387625] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2., Az új Magyarország : az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig. - 352 p.
ISBN 978-963-9857-88-9
[AN 3387626] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 416 p.
ISBN 978-963-9857-89-6
1848/49-es forradalom és szabadságharc
[AN 3387627] MARC

ANSEL
UTF-83731 /2012.
Csilik Erzsébet
   Isonzotól a Dunacsatornáig = De la Işonzo până la canalul Dunării / Csilik Erzsébet. - [Tolmács] : [Csilik E.], [2011]. - [156] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3022-5 fűzött
Románia - határon túli magyarság - állami terror - hétköznapi élet - 1950-es évek - 20. század - memoár - történelmi forrás
323.282(498)"195"(093) *** 929(=945.11)(498)(0:82-94)
[AN 3387999]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2012.
   Európa a polgárokért : hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? : mozaik magyar koordinálású projektekről / [szerk. Horváth Katalin]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 30.)
Fűzött
Magyarország - Európa - civil társadalom - társadalmi részvétel - ezredforduló
323.21(439)"200" *** 327.33
[AN 3392190]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2012.
Garamvölgyi László (1956-)
   Hunyadi Mátyás : meggyilkolták a királyt / Garamvölgyi László. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2012. - 349, [13] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [353-358].
ISBN 978-615-5054-43-3 kötött : 3499,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Bécs - merénylet - uralkodó - 15. század
323.285(436-2Wien)"1490" *** 943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 3386242]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
   Country information in asylum procedures : quality as a legal requirement in the EU / by Gábor Gyulai ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Updated version. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., 2011. - 77 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89380-2-2 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3392955]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2012.
Hollingsworth, Mark (1959-)
Londongrad (magyar)
   Londongrád / Mark Hollingsworth & Stewart Lansley ; [ford. Réti András]. - Budapest : Partvonal, cop. 2011. - 437 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 421-422.
ISBN 978-963-9910-64-5 fűzött : 3490,- Ft
Oroszország - vállalkozó - gazdasági bűnözés - politikai üldözés - híres ember - jogeset - rendszerváltás - ezredforduló
323.281(47)"200" *** 658.1(47)(092) *** 343.53(73)"199/200" *** 34.096(47)"199/200" *** 316.334.3(47)"199/200"
[AN 3389354]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2012.
   Kritikus kampány : a 2010-es országgyűlési választási kampány elemzése / szerk. Szabó Gabriella, Mihályffy Zsuzsanna, Kiss Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 208 p. ; 23 cm. - (Politikai kommunikáció, ISSN 1787-9825)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-511-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - országgyűlési választás - választási kampány - párt - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló
329(439)"199/201" *** 324(439)"2010" *** 070(439)"2010" *** 659.4
[AN 3389511]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2012.
Paksy Zoltán (1968-)
   Zalaegerszeg társadalma és politikai élete, 1919-1939 / Paksy Zoltán. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2011. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 13.)
Bibliogr.: p. 222-228.
ISBN 978-963-89151-2-2 fűzött
Zalaegerszeg - helyi politika - politikai elit - két világháború közötti időszak
323(439-2Zalaegerszeg)"1919/1939" *** 316.344.42(439-2Zalaegerszeg)"1919/1939"
[AN 3387228]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2012.
Petrás Éva
   "A Splendid Return" : the intellectual reception of the Catholic social doctrine in Hungary, 1931-1944 / Éva Petrás. - Budapest : WJLF, 2011. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Complementa studiorum historiae ecclesiasticae, ISSN 2062-8277 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-05-0 fűzött
Magyarország - keresztényszocializmus - katolikus egyház - társadalompolitika - állam és egyház viszonya - Horthy-korszak
322(439)"193/194" *** 282(439)"193/194" *** 364(439)"193/194" *** 329.3:28(439)
[AN 3386124]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2012.
Szita Szabolcs (1945-)
   Raoul Wallenberggel Moszkváig : Langfelder Vilmos élete és családtörténete / Szita Szabolcs. - Budapest : Aura, 2011. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Wallenberg-füzetek, ISSN 1218-9235 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás svéd, német és angol nyelven
ISBN 978-963-7913-41-9 fűzött : 2900,- Ft
Langfelder Vilmos (1912-1948)
Langfelder család
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború - családtörténet
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Langfelder_V. *** 929.52(439)Langfelder *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R.
[AN 3387237]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2012.
Szűcs Teri (1975-)
   A felejtés története : a Holokauszt tanúsága irodalmi művekben / Szűcs Teri. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 221, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-[222].
Fűzött : 2600,- Ft
ISBN 978-80-8101-500-7
világirodalom története - magyar irodalom története - motívumtörténet - holokauszt - 20. század - ezredforduló - műelemzés
323.12(=924)"1939/1945" *** 894.511(091)"19/200" *** 82(091)"19/200"
[AN 3386767]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3741 /2012.
   750 éves Felnémet : fejezetek Felnémet történetéből / szerk. Vágner Lászlóné ; [közread. a] Felnémeti Civil Kerekasztal. - Eger : Felnémeti Civil Kerekasztal, 2011. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2927-4 fűzött
Felnémet - Eger - helytörténet - helyismeret
943.9-2Felnémet *** 908.439-2Eger
[AN 3387484]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2012.
Ács Anna (1953-)
   A Széchényi-Széchenyi család és Balatonfüred : történelem és kultusz / Ács Anna, Lichtneckert András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2011. - 256 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 62.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-86570-7-7 fűzött
Széchenyi-család
Magyarország - Balatonfüred - helytörténet - családtörténet - művelődéstörténet - 19. század - történelmi forrás
930.85(439-2Balatonfüred) *** 929.52(439)Széchenyi *** 943.9-2Balatonfüred"18"(093)
[AN 3384570]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2012.
   Akik a közösséget szolgálták Jánossomorján 1900-2011 között / [szerk. Bella Sándor] ; [kiad. a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Társaskör Egyesület]. - Jánossomorja : Jánossomorjai Független Közéleti Társ. Társaskör Egyes., [2011]. - 136 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Jánossomorja - híres ember - helyi társadalom
929(439-2Jánossomorja)
[AN 3385754]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2012.
   Bajai arcélek : kisvárosi életutak : 17 (és fél) portré / [... szerk. Martonosi Attila]. - Baja : Argumentum Plussz Bt., [2012]. - 162 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2930-4 fűzött
Baja - híres ember - interjú
929(439-2Baja)(047.53)
[AN 3391695]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2012.
Börcsök Mária (1944-)
   Kettészakadt Magyarország / Börcsök Mária. - [Budapest] : Kossuth : CET, cop. 2012. - 129 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-09-7076-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3388981]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2012.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Megközelítések : tanulmányok a magyar - román (román - magyar) kapcsolattörténetről és identitásról / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Lucidus, 2011. - 219 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-70-1 fűzött : 2600,- Ft
Románia - kapcsolattörténet - magyar történelem - történelem - nemzettudat - 19. század - 20. század - ezredforduló
943.9"18/200" *** 949.8"18/200" *** 316.63(=945.11) *** 316.63(=590)
[AN 3388675]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2012.
Csaplár Vilmos (1947-)
   A magyarok : az államalapítástól a 2010-es választásokig / Csaplár Vilmos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-80-8101-503-8
Kötött : 2800,- Ft : 10,70 EUR
magyar történelem - világtörténelem - esszé
943.9(0:82-4) *** 930.9(0:82-4)
[AN 3386748]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2012.
Falvai Róbert
   Az Anjou-királynék / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 5.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-43-8 kötött : 1695,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1305-1380)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1339-1387)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század
929-055.2(439)"13" *** 930.85(439)"13" *** 943.9"13"
[AN 3389334]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2012.
Falvai Róbert
   A Hunyadiak asszonyai / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2011]. - 92 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 9.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-47-6 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - uralkodócsalád - nő - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
929-055.2(439)"13/14" *** 930.85(439)"13/14"
[AN 3385923]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2012.
Falvai Róbert
   Nő a magyar trónon / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 7.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-45-2 kötött : 1695,- Ft
Mária (Magyarország: királynő) (1371-1395)
Borbála (Magyarország: királyné) (1392-1451)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 14. század - 15. század - művelődéstörténet
943.9(092)Mária *** 930.85(439)"13/14" *** 943.9"13/14"
[AN 3389382]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2012.
Fausto, Boris (1930-)
História concisa do Brasil (magyar)
   Brazília rövid története / Boris Fausto ; [ford. Pál Zsombor Szabolcs, ... Tímár Imola]. - Budapest : Equinter, 2011. - 346 p. : ill. ; 20 cm. - (Luzo-brazil könyvtár, ISSN 2062-8005)
Bibliogr.: p. 337-345.
ISBN 978-963-9963-03-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9963-3-0)
Brazília - történelem
981
[AN 3385531]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2012.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Az Árpád-ház mítoszai / Ferdinandy Mihály ; [szerk. és sajtó alá rend. Török Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 175 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 12.)
ISBN 978-963-9580-54-1 fűzött : 2400,- Ft
Árpád-ház
magyar történelem - uralkodó - életrajz
943.9"08/12" *** 943.9(092)
[AN 3387791]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2012.
Géczi János (1954-)
   A rózsa és jelképei : a reneszánsz / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2011. - 361 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-340.
ISBN 978-963-693-066-0 kötött : 5800,- Ft
művelődéstörténet - keresztény művészet - középkor - rózsa - jelkép
930.85(4)"04/14" *** 7.033 *** 582.734 *** 003.62 *** 246
[AN 3387243]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2012.
Godzsák Attila
   "S lettem kezdete Feltámadásnak" : az első bécsi döntés hatása Sátoraljaújhelyre és Zemplén vármegyére / Godzsák Attila ; [közread. az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2011. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-89398-0-7 fűzött
Felvidék - Zemplén vármegye - Sátoraljaújhely - magyar történelem - területi visszacsatolás - Horthy-korszak - történelmi forrás
943.913.8"1938" *** 341.218.4(439)"1938" *** 943.922"1938"(093)
[AN 3386603]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2012.
   Helytörténeti tanulmányok : válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból / szerk. Petrik Iván. - Pápa : Veszprém M. Lvt., 2011. - 184 p. ; 25 cm. - (A Pápai Levéltár kiadványai, ISSN 2062-7076 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-23-7 kötött
Veszprém vármegye - Pápa - helytörténet - archivalisztika
943.911.7 *** 930.253(439-2Pápa)
[AN 3385342]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2012.
   História mezején : a 19. század emlékezete : tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére / szerk. Deák Ágnes, Völgyesi Orsolya ; [közread. a] Csongrád Megyei Levéltár. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2011. - 303 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7237-83-6 kötött
magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9"18" *** 930.85(439)"18" *** 012Pajkossy_G.
[AN 3384703]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2012.
   Így éltünk, 1968 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 8.)
ISBN 978-963-9860-50-6 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - művelődéstörténet - magyar történelem - 1960-as évek - album - történeti kronológia
930.9"1968"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"196"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1968"(084.1)
[AN 3385436]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2012.
   Így éltünk, 1969 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 9.)
ISBN 978-963-9860-51-3 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - művelődéstörténet - magyar történelem - 1960-as évek - album - történeti kronológia
930.9"196"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"196"(084.1) *** 943.9"196"(084.1)(0:930.24)
[AN 3386236]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2012.
Jobbágy Dezső
   Hogyan lettünk magyarok : 2000 év a Kárpát-medencében / Jobbágy Dezső. - [Szolnok] : [Jobbágy D.], cop. 2011. - 156 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2933-5 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3386383]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2012.
   "Jövevények és vándorok vagyunk" : emlékírások / írta Csermák Jánosné "Cseri néni" [et al.]. - [Dorog] : DVBE, 2011. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 41.)
Bibliogr.
Fűzött
Dorog - helytörténet - 20. század - memoár
943.9-2Dorog"19"(0:82-94)
[AN 3387418]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2012.
Kandra Kabos (1843-1905)
   Aba Samu király / Kandra Kabos ; [sajtó alá rend. ... F. Romhányi Beatrix]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2011. - 136 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 32.)
ISBN 978-963-9857-78-0 fűzött : 2800,- Ft
Aba Sámuel (Magyarország: király) (990?-1044)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 11. század
943.9(092)Aba_Sámuel *** 943.9"10"
[AN 3387667]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2012.
Lampsos, Parisoula (1952-)
Mitt liv med Saddam (magyar)
   Bagdad hercegnője : életem Szaddámmal / Pariszula Lampszosz, Lena Katarina Swanberg ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-221-3 kötött : 2900,- Ft
Lampsos, Parisoula (1952-)
Irak - híres ember - nő - diktatúra - 20. század - ezredforduló - dokumentumregény
929(567)Lampsos,_P.
[AN 3389476]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2012.
Lévai Anita
   Elátkozott királyaink : [a turáni átoktól a mohácsi tragédiáig] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012. - 206 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-79-8)
uralkodó - magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11) *** 943.9
[AN 3386250]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2012.
Lévai Anita
   A magyar arisztokrácia felemelkedése : [bepillantás az előkelőségek titkos életébe] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2012. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-037-7 fűzött
Magyarország - arisztokrácia - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 316.343.322(439) *** 930.85(439)
[AN 3386206]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2012.
   Magyar kulturális kalauz / [szerk. Bognár Antal, Szondi György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napkút K., 2011. - 351 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-164-6 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - kultúra - művelődés - művelődéstörténet
930.85(439) *** 316.7(439) *** 008(439)
[AN 3392952]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2012.
   A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában : tanulmányok Tölgyesi József 70. születésnapjára / [szerk. Csiszár Miklós, Mihalovicsné Lengyel Alojzia, Némethné Farkas Gabriella] ; [kiad. a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2011. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2298-5 fűzött
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - neveléstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85(100) *** 37.014(439) *** 37.014(4) *** 012Tölgyesi_J.
[AN 3385307]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2012.
   Nagycenk a történelem viharában / szerk. Szabó Attila. - 2. bőv. kiad. - Nagycenk : Simon P., 2012. - 212 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 7.)
ISBN 978-963-08-1918-3 fűzött
Nagycenk - helytörténet - magyar történelem - 20. század
943.9-2Nagycenk"191/195" *** 943.9"191/195"
[AN 3393157]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2012.
Prantner Zoltán
   Trianon 1920 : a történelem tanúi / [... írta és a forrásokat vál. Prantner Zoltán] ; [... fotóit vál. és jegyzetekkel ell. Bánffyné Kalavszky Györgyi, Pánczél Mátyás]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Kortárs szemmel- sorozat)
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 978-963-251-363-8 kötött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - történelmi forrás
943.9"191/194"(093) *** 341.382"1920"(093)
[AN 3385902]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2012.
Sasi Nagy Béla (1934-2009)
   A Sasi Nagy család története Mezősastól Budapestig / [írta, a családfakutatást végezte ... Sasi Nagy Béla]. - Budapest : Sasi Nagy P., 2011. - 201 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Sasi Nagy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Sasi_Nagy
[AN 3388023]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2012.
Számadó Emese (1967-)
   Komárom, 1938-1945 : a Felvidék visszacsatolása és komáromi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében : kiállítás a visszacsatolás komáromi eseményeinek 70. évfordulója tiszteletére / írta Számadó Emese, Turi Zsolt ; szerk., ... kiállítást rend. Számadó Emese. - 2. jav. kiad. - Komárom : Komáromi Közgyűjteményi Alapítvány, 2011. - 172 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 9.)
Kész. a Komáromban, 2008. nov. 30 - 2009. márc. 31. között azonos címmel megrendezett kiállításhoz. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87533-1-1 fűzött
Komárom - helytörténet - Horthy-korszak - területi visszacsatolás - történelmi forrás
943.9-2Komárom"1938/1945"(093)
[AN 3392187]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2012.
Szász Lula
   Életem / Szász Lula. - Budapest : Médiamix, 2012. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Panoráma életmű-sorozat, ISSN 1785-5276)
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87474-0-2)
Szász Lula
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár
929(439)(092)Szász_L.(0:82-94)
[AN 3392177]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2012.
   Széchenyi mint magánember / [szerk. Pelyach István]. - Budapest : Logod Bt., 2011. - 160 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2010. ápr. 17-én "Széchenyi István gróf, a magánember" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88283-6-1 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Európa - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(4)"18"
[AN 3385876]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2012.
Szilágyi Rita
   Harcos hölgyek, harcosok hölgyei / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 6.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-44-5 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - híres ember - nő - 15. század - 16. század
943.9"14/15" *** 929-055.2(439)"14/15" *** 930.85(439)"14/15"
[AN 3389364]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2012.
Szilágyi Rita
   Toll és vonó / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 8.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-46-9 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - nő - magyar irodalom története - 18. század - 19. század
930.85(439)"17/18" *** 929-055.2(439)"17/18" *** 894.511(091)"17/18"
[AN 3389393]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2012.
Turbucz Dávid (1984-)
   Horthy Miklós / Turbucz Dávid. - Budapest : Napvilág, 2011. - 253 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-056-7 fűzött : 2800,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 19. század - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3387476]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2012.
   Veszprém megye ötvenhatban : források és könyvészet Veszprém megye 1956. évi történetéhez / [a forrásszövegeket és a képanyagot vál. és szerk. Somfai Balázs] ; [a bibliográfiát összeáll. és annotálta Pákozdi Éva Szilvia]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2012. - 256 p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 25.)
Bibliogr.: p. 179-227.
ISBN 978-963-7229-25-1 kötött
Veszprém megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.911.7"1956"(093)
[AN 3384855]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2012.
Vincze János (1941-)
   Igazságot az 1956-os Corvin köznek! / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2011. - 324 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-232.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9775-30-5)
Budapest - 1956-os forradalom - magyar történelem
943.9-2Bp."1956"
[AN 3388600]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3778 /2012.
   Közép- és Kelet-Európa. - [Debrecen] : Roland, [2011]. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 23x23 cm
Gerinccím: Európa III.
ISBN 978-963-9786-58-5 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - helyismeret - ifjúsági könyv
908.4-191(02.053.2) *** 908.4-11(02.053.2)
[AN 3389593]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2012.
Kuttor Dániel
   Kelet-Közép-Európa változó gazdasági térszerkezetének modellezése : adalékok a területi elemzések és térinformatika alkalmazásához / Kuttor Dániel ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2012. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-105.
ISBN 978-615-5216-04-6 fűzött
Kelet-Közép-Európa - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - térinformatika - gazdasági modell - ezredforduló
911.3(4-11)"199/200" *** 338(4-11)"199/200" *** 528.9 *** 681.3.004.14
[AN 3384537]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2012.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
Magyarország - helységnévtár
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Baranya megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Lelkes György]. - 2011. - 444 p. + térk.
Bibliogr.: p. 22-23. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-963-235-303-6 fűzött
Baranya vármegye - 18. század - 19. század - helységnévtár
943.912.7-2"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.127-2)(035.5) *** 914.391.27-2(035.5)
[AN 3380471] MARC

ANSEL
UTF-83781 /2012.
Máté Ferenc (1945-)
Wishdom of Tuscany (magyar)
   Toszkána bölcsessége : a vidéki élet dícsérete, avagy hogyan sajátítsd el a toszkán életstílust / Máté Ferenc ; [ford. György Péter Bruno]. - [Budapest] : Media Lumina Europe, [2011]. - 284 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87519-7-3 kötött : 3990,- Ft
Toszkána - amerikai angol irodalom - helyismeret - gasztronómia - memoár
908.450.52(0:82-94) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3388955]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2012.
Nagy Levente (1967-)
   Határok, vándorok, kémek : a magyarokról és a románokról alkotott kép Luigi Ferdinando Marsili írásaiban / Nagy Levente. - Budapest : Lucidus, 2011. - 285 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-71-8 fűzött
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
Itália - Kárpát-medence - tudós - katonatiszt - 17. század - 18. század - helyismeret - magyar történelem - nemzettörténelem
908.4-11 *** 358.3(45)(092)Marsigli,_L._F. *** 943.9"18/19" *** 930.8(=00)(4-11) *** 001(45)(092)Marsigli,_L._F.
[AN 3388627]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2012.
   Závod / [kiad. a Závod Értékeiért Közalapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Závod : Závod Értékeiért Közalapítvány, 2011. - 49 p. : ill., színes ; 32 cm
Fűzött
Závod - helyismeret
908.439-2Závod
[AN 3393045]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3784 /2012.
   Büntető törvénykönyv : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről / [összeáll. Kadlót Erzsébet]. - Budapest : Novissima, [2011]. - 365 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. május 9.
ISBN 978-963-9403-96-3 fűzött : 2900,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3380891]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Pandúrok, zsandárok, csendőrök / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2011]. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-375-688-1 fűzött
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás
351.742(439)(091)
[AN 3388996]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2012.
Herendy Csilla (1978-)
   Önkormányzatok online : a felhasználóbarát weboldalaktól a webkettes jelenlétig / Herendy Csilla ; [írták Fehér Katalin 6.1 fejezet, Marofka Tünde 7. fejezet]. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2011. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 35.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 978-963-9753-23-5 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - közigazgatás - infokommunikáció
352(439) *** 681.3.004.14(439)
[AN 3385578]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2012.
Laczkó András (1943-)
   Két pályakép : Sárközy István és Roboz István / Laczkó András. - Kaposvár : Közgyűlés, 2011. - 126 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87678-6-8 fűzött
Sárközy István (1759-1845)
Roboz István (1828-1916)
Magyarország - köztisztviselő - műpártolás - 18. század - 19. század - író - újságíró - 20. század
35.08(439)(092)Sárközy_I. *** 7.078(439)(092)Sárközy_I. *** 894.511(092)Roboz_I. *** 070(439)(092)Roboz_I.
[AN 3387481]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2012.
Nemessányi Zoltán (1978-)
   A bizományi és a szállítmányozási szerződés / Nemessányi Zoltán, Bán Dániel. - Budapest : Complex, 2011. - 257 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. aug. 31. - Bibliogr.: p. 253-257.
ISBN 978-963-295-213-0 fűzött
Magyarország - szállítmányozás - gazdasági jog - szerződés - útmutató
347.763(439) *** 347.462(439)(036)
[AN 3387413]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2012.
Sidoti, Beniamino
Human trafficking (magyar)
   Emberkereskedelem : ismerd meg a modernkori rabszolgaságot! / [szöveg Beniamino Sidoti] ; [ill. Beppe Giacobbe] ; [... ford. Timea Kalla, Kató Fellegi]. - [Velence] : [Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány], [2011]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Fűzött
emberkereskedelem
343.43
[AN 3386957]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2012.
Szájer József (1961-)
   Az alkotmány nyomában : beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel / Ablonczy Bálint. - [Kerepes] : Elektromédia, 2011. - 210 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88240-5-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - alkotmány - törvényhozás - 21. század - interjú - törvény
342.4(439)(094) *** 340.134(439)"200/201"(047.53)
[AN 3387318]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2012.
Szittner Károly
   E-ügyintézés Magyarországon / írta és szerk. Szittner Károly. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2011. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 31.)
Bibliogr.: p. 228-241.
ISBN 978-963-9753-19-8 fűzött
Magyarország - közigazgatás - elektronikus ügyintézés
35(439) *** 681.3.004.14
[AN 3386694]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2012.
Szűcs Lászlóné Siska Katalin (1961-)
   Az emberi jogok az arab világban / Szűcs Lászlóné Siska Katalin ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 164 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. febr. 6. - Bibliogr.: p. 153-161.
ISBN 978-963-318-189-8 fűzött
Közel-Kelet - emberi jog - alkotmány - arab ország - nők a társadalomban - egyenjogúság - jogi szabályozás
342.7(5-011) *** 342.4(5-011) *** 316.37-055.2(5-011) *** 342.726-055.2(5-011)
[AN 3387204]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2012.
Tattay Levente (1943-)
   Szellemi alkotások joga / Tattay Levente, Pintz György, Pogácsás Anett. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 395 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Lezárva: 2011. szept. 30. - Bibliogr.: p. 385-395.
ISBN 978-963-277-306-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 3387644]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3794 /2012.
   Finesszel köll élni : a háború és a hadifogság a szóbeliségben / gyűjt. és közzéteszi Szilágyi Miklós. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2011. - 198 p. ; 24 cm. - (Folklór archívum, ISSN 0133-3771 ; 22.)
Bibliogr.: p. 185-195.
ISBN 978-963-567-052-9 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - hadtörténet - hadifogoly - első világháború - második világháború - oral history - interjú
355.48(439)"191/194"(047.53) *** 355.257.7(47)(=945.11)"191/194"(047.53)
[AN 3386293]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2012.
Kristóf János (1919-2000)
   "Valahol Oroszországban..." : harctéri napló / Kristóf János ; ... szerk. és az összekötő szöveget írta Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 149 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-15-3 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - Don-síkság - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - napló
355.48(439)"1942/1943"(0:82-94) *** 355.48(47)"1942/1943"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3387650]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2012.
   Modern hadviselés : [a koreai háborútól Irak megszállásáig] / [szerk. ... Szántó Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 111 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-364-5 kötött
háború - hadtörténet - 20. század - ezredforduló
355.48(100)"19/20"
[AN 3384925]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2012.
   A sebesült Görgei : kiállítási katalógus / [... kurátorai Nagy Anita, Romhányi Ágnes, Varga Benedek] ; [közread. a] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2011. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7107-17-7 fűzött
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - katonatiszt - hadvezér - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - orvostörténet - 19. század - kiállítási katalógus
355(439)(092)Görgey_A. *** 355.48(439)"1848/1849" *** 61(439)"1848/1849" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3380538]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2012.
Szabó Imre
   Az I. világháború képes atlasza : csaták, fegyverek, haditechnika / [írta és szerk. Szabó Imre]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 44, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 978-963-9949-67-6 kötött
hadtörténet - haditechnika - első világháború
355.48(100)"1914/1918" *** 623(100)"1914/1918"
[AN 3387855]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3799 /2012.
Wolf, Notker (1940-)
Die Kunst, Menschen zu führen (magyar)
   Az embervezetés művészete / Notker Wolf, Enrica Rosanna ; Leo G. Linder közrem. ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : L'Harmattan : Sapienta Szerzetesi Hittud. Főisk., 2011. - 175 p. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-445-2 fűzött : 2100,- Ft
vezetés
65.012.4 *** 65.013
[AN 3389707]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3800 /2012.
   Adó 2012 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2012. - 422 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-89210-8-6 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 3387544]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2012.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : adótörvények, 2012 : 2011. november 24-25. : [konferencia - DVD lemezen]. - Multimédia. - Budapest : Complex, [2011]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
Magyarország - adózás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3385387]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2012.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : az adózás aktuális kérdései : 2011. szeptember 22. : [konferencia - DVD lemezen]. - Multimédia. - Budapest : Complex, [2011]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
Magyarország - adózás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3385373]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2012.
Ferencz Viktória
   Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése / szerző Ferencz Viktória. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2011. - 229 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 34.)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-9753-22-8 fűzött
Magyarország - gazdasági folyamat - közszolgáltatás - térinformatika
338.465(439) *** 338(439) *** 528.9 *** 681.3.004.14
[AN 3385565]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2012.
Gaál István
   Út a sikerhez : magyar üzletkötő a magyar piacon / Gaál István ; [ill. Szép Vendel]. - 2. kiad. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó, 2011. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89126-1-9 fűzött
üzletkötő - siker - biztosításügy
658.846 *** 347.732 *** 368
[AN 3393174]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2012.
   Hatásköri listák egészségügyi szakdolgozói területen. - [Budapest] : [MESZK], [2012]. - 198 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Fűzött
egészségügyi dolgozó - hatáskör - munkahelyi elvárás
331.103.13 *** 616-051
[AN 3391789]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2012.
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (9.) (2011) (Budapest)
   MEB 2011 : 9th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2011 June 3-4, Budapest : proceedings / [org., publ. by the Keleti Károly Faculty of Economics Óbuda University ...]. - [Budapest] : Óbuda Univ., [2011]. - 396 p. : ill. ; 25 cm
Az előadások váltakozva angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-12-1 fűzött
gazdaságtan - vállalatirányítás - teljesítménymenedzsment - konferencia-kiadvány
658.1 *** 330 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3385401]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2012.
   Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok / Csoba Judit szerk. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 175 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-473-467-3 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - munkanélküliség - társadalmi integráció - ezredforduló - tankönyv
331.5(439)"199/200"(078) *** 364.23(078)
[AN 3389201]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2012.
Németh János Pál (1970-)
   The dotfather : üzleti informatikai tannovella / Németh János Pál. - Budapest ; [Diósd] : Corner Bt., 2011. - 109 p. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-87541-6-5 fűzött
magyar irodalom - gazdasági informatika - elbeszélés
330.47(0:82-32) *** 681.3(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3385298]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2012.
   The new horizons of the cohesion policy in the European Union : the challenge of the Danube strategy / Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller ed. - Budapest : Blue Ribbon Research Centre King Sigismund College, 2011. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-49-3 fűzött
Európai Unió - Közép-Európa - gazdasági integráció - regionális fejlesztés - 21. század
339.923(4-62)"200/201" *** 332.14(4-11)"20" *** 339.96(4-62)(4-11)
[AN 3387198]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2012.
Péter Zsolt
   Issues of the regional processes of tourism with special regard to Northern Hungary / Zsolt Péter ; [publ. by University of Miskolc Faculty of Economics]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2012. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-121.
ISBN 978-963-661-984-8 fűzött
Észak-Magyarország - turizmus - regionális fejlesztés
338.48(439.13) *** 332.1(439.13)
[AN 3384705]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2012.
Pusztay Sándor (1948-)
   OKT 50 : jubileumi kéktúra vándorlás, 2011 / [... írta és összeáll. Pusztay Sándor] ; [közread. a] Magyar Természetbarát Szövetség. - Budapest : M. Természetbarát Szöv., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - turizmus - természetjárás - egyesület
338.48(439) *** 061.2(439)MTSz *** 796.5(439)
[AN 3387540]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2012.
   A regionális operatív programok eredményei, 2007-2011 / [összeáll. és kiad. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága]. - Budapest : NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, [2011]. - 222 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Magyarország - regionális politika - regionális gazdaság - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 911.3(439)"200"
[AN 3388946]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2012.
Szabó Tibor
   Vállalkozás univerzum : egyéni és társas vállalkozók kézikönyve / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu, 2012. - 173 p. ; 24 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-963-88309-8-2 fűzött
Magyarország - egyéni vállalkozás - társasvállalat - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036) *** 658.114.1 *** 658.114.2
[AN 3386220]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2012.
   Számvitel alapjai : példatár és munkafüzet / Becsei [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2012. - 231 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-412-8 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.7(075.8)(076)
[AN 3389035]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2012.
   Vállalkozásfejlesztés a XXI. században : tanulmánykötet / [szerk. Nagy Imre Zoltán] ; [közread. az] Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar. - Budapest : Óbudai Egy. Keleti K. Gazd. Kar, 2011. - 203 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-18-3 fűzött
vállalkozásfejlesztés - versenyképesség
658.1.012.4 *** 339.137.2
[AN 3385375]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3816 /2012.
Bartoss Attiláné Csaba Éva (1954-)
   Bogáncs : vallomások / Bartoss Attiláné Csaba Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bartoss A.-né Csaba É., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-08-3272-4 fűzött
Magyarország - beteggondozás - mentálhigiénia - memoár
364.444(439)(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3387507]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2012.
Csoba Judit (1960-)
   Esetkönyv : példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához / Csoba Judit, Prókai Orsolya. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. - 308 p. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
ISBN 978-963-473-466-6 fűzött
szociális munka - esettanulmány
364.62
[AN 3389177]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2012.
   Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon : emlékkönyv otthonunk 60. évfordulójára = Mária Molnár Reformed Nursing Care Home for Disabled Children : reflections the 60th anniversary of our home. - Cegléd : Molnár M. Ref. Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon, 2011. - 31, 31 p. : ill., rézben színes ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon (Cegléd)
Cegléd - szociális otthon - fogyatékos - egyházi intézmény
364.046.4(439-2Cegléd) *** 364.65-056.2/.3
[AN 3384710]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2012.
   A szociális munka elmélete és gyakorlata. - [Budapest] : [Semmelweis], [1998]-. - 21 cm
A 4. és 5. kötetet kiad. a Wesley János Kiadó, a 6. kötetet Budapest XIII. kerület Önkormányzata. - Méretváltozata: 23 cm
ISBN 963-9214-00-0 *
szociális munka
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A szociális munka oktatása / szerk. Hegyesi Gábor, Kövér Ágnes, Talyigás Katalin. - 2012. - 228 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3386-8 fűzött
szociális munka - módszertan - szakképzés
364.62 *** 371.3 *** 372.836.4
[AN 3386682] MARC

ANSEL
UTF-83820 /2012.
Tatai Gábor
   A Sziklakórház rövid története, 1935-2002 : a budai vár mélyén fekvő, 2002-ig szigorúan titkos légókórház és atombunker hihetetlen, de igaz története / Tatai Gábor ; [kiad. a Sziklakórház Kulturális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.]. - Budapest : Sziklakórház Kft., cop. 2011. - 44 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-217-983-4 fűzött : 990,- Ft
Titkos Légókórház és Atombunker (Budapest)
Budapest - kórház - 20. század - ezredforduló - óvóhely - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)"193/200"
[AN 3389641]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3821 /2012.
Bird, Ronit
Overcoming difficulties with number (magyar)
   Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? : [segítség a diszkalkuliával, matematikai hehézségekkel küzdő diákoknak] / Ronit Bird ; [ford. Siposs András]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2012. - 156 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-9016-7 fűzött
diszkalkulia - tanulási nehézség - képességfejlesztés - fejlesztő játék
371.322.9 *** 37.025 *** 371.382
[AN 3389398]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2012.
   Csillagprogram : a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó programja / ... szerk. Lenczné Vrbovszki Judit. - Bonyhád : Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Kollégium, 2011. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Bonyhádi evangélikus füzetek, ISSN 2060-0933 ; 4.)
ISBN 978-963-88401-2-7 fűzött
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Bonyhád - tehetséggondozás - gimnázium
376.545 *** 373.54(439-2Bonyhád)
[AN 3387061]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2012.
Farkas Károly (1947-)
   Játékos teknőcgeometria : könyv a gondolkodás számítógéppel segített tanulásához-tanításához / Farkas Károly. - Bicske : Szak K., 2011. - XXIV, 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-963-9863-23-1 fűzött : 4900,- Ft
gondolkodásfejlesztés - módszertan - programozás - számítástechnika - tanári segédkönyv
37.025.7(072) *** 519.688Logo
[AN 3384812]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2012.
   G+ : szakmák globálisan / [szerk. Mensch József] ; [kiad. a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium]. - Pécs : Pollack M. Műszaki Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, cop. 2011. - 87 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - építőipar - fenntartható fejlődés - módszertan - ezredforduló
377(439)"200" *** 69 *** 504.03 *** 371.3
[AN 3384596]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2012.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Együtt a szeretetben / Gyökössy Endre. - 9. átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2011. - 141, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-501-3 fűzött : 980,- Ft
vallásos nevelés - családi nevelés
37.018.1 *** 37.034 *** 244
[AN 3393164]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2012.
   Interaktív játéktár : agressziókezelés, toleranciafejlesztés az iskolában / [összeáll. Kiss Nóra, Király Barnabás, Szilágyi Gabriella]. - Budapest : [Kompánia Alapítvány], 2011. - 64 p. ; 20 cm. - (Kompánia füzetek, ISSN 1787-114X ; 3.)
ISBN 978-963-06-6773-9 fűzött
agresszív magatartás - pedagógiai lélektan - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
37.015.3(072) *** 316.647.3 *** 371.382(072)
[AN 3386831]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2012.
   Interaktív önismereti játéktár / [összeáll. Kiss Nóra, Horváth Mónika]. - Budapest : Kompánia Alapítvány, 2011. - 59 p. ; 20 cm. - (Kompánia füzetek, ISSN 1787-114X ; 2.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-06-7719-6 fűzött
önismeret - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
37.032 *** 37.015.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3386830]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2012.
Juhász András (1948-)
   A 2011. évi emelt szintű fizika érettségi új kísérleti feladatai / Juhász András. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2011. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek, ISSN 1788-2753 ; 7.)
ISBN 978-963-88874-4-3 fűzött
fizika - tantárgy - érettségi vizsga - példatár
372.853(075.3)(079.1)
[AN 3388932]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2012.
Kereszty Orsolya (1979-)
   "A nő és a társadalom" a nők művelődéséért, 1907-1913 / Kereszty Orsolya. - Budapest ; [Piliscsaba] : Mati, 2011. - 246 p., [24] t. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 88.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-92-5 fűzött
A nő és a társadalom
Magyarország - neveléstörténet - nő - 20. század - folyóirat - sajtótörténet
37.04-055.2(439)"190/191" *** 070(439)"190/191" *** 070(439)A_nő_és_a_társadalom
[AN 3389337]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2012.
Lichtneckert András (1951-)
   A Veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig, 1711-1948 / Lichtneckert András, Tölcséry Ferenc. - Veszprém : Lichtneckert A. : A Veszprémi Lovassy és a volt Piarista Gimn. Öregdiákjainak Baráti Köre, 2011. - IV, 442 p. : ill. ; 24 cm. - (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből, ISSN 2060-1379 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88219-7-3 fűzött
Veszprémi Piarista Gimnázium
Vác - gimnázium - piaristák - iskolatörténet
373.54(439-2Vác)"171/194" *** 271.786(439-2Vác)
[AN 3384584]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2012.
   Liszt Ferenc Általános Iskola : jubileumi évkönyv, 2011 / [főszerk. Csigás Zoltán, Salamon Attiláné] ; [kiad. a Liszt Ferenc Alapítvány]. - Budapest : Liszt F. Alapítvány, [2011]. - 124, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Képek és videók az iskolánk életéből
Kötött
Liszt Ferenc Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 14. kerület - általános iskola - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Bp.XIV.)
[AN 3387363]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2012.
   Múzeumpedagógia módszertani lapok az állandó kiállítás kiemelt darabjaihoz / szerk. German Kinga ; szerzők Andrási Erika [et al.] ; [közread. a] Keresztény Múzeum. - Esztergom : Keresztény Múz., 2011. - [50] p. : ill., színes ; 31 cm
Mappában
ISBN 978-963-7129-25-4 fűzetlen
keresztény művészet - művészeti nevelés - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
37.036 *** 069(439-2Esztergom) *** 7.033(02.053.2)
[AN 3387159]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2012.
Nádai Magda
   Kerekerdők szivárványa : figyelemirányító könyv erdőtjáró gyerekeknek / Nádai Magda ; [... az 5. fejezetet összeáll. Vid Katalin, ... Puskás Lajos]. - Budapest : Bafila Kft., 2012. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3215-1 fűzött
természeti környezet - erdei iskola - környezeti nevelés - gyermekkönyv
37.033 *** 502(02.053.2) *** 37.018.526
[AN 3385284]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2012.
Nagy Pál
   Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig / Nagy Pál. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2011. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 32.)
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-963-7238-46-8 kötött
Magyarország - iskolai értékelés - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - neveléstörténet - oktatásügy - 19. század - 20. század - iskolai bizonyítvány
371.26(439)"18/19" *** 37.014(439)"18/19" *** 373.3 *** 373.5
[AN 3384699]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2012.
   Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok / [szerk. Adamkó Zsuzsa, Ruff Éva]. - Budapest : MAB, 2011. - 450 p. ; 24 cm. - (Jelentések a magyar felsőoktatás minőségéről, ISSN 1786-5069 ; 6.)
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - agrártudomány - bachelorképzés
378.663(439)
[AN 3387521]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2012.
Sárkány Péter (1969-)
   Szociálpedagógiai elméletek / Sárkány Péter. - Budapest : Jel, 2011. - 119 p. ; 18 cm. - (Paideia könyvek, ISSN 2061-6279)
Bibliogr.: p. 121-127.
ISBN 978-615-5147-07-4 fűzött
szociálpedagógia
37.013.42
[AN 3387269]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2012.
   Talentumok a révkomáromi matematikai diáktalálkozókon, 1991-2010 : [szakköri feladatgyűjtemény] / [szerk. Kántor Sándor]. - Debrecen : Studium '96, 2012. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87892-1-1 fűzött
tanulmányi verseny - matematika - tantárgy - középfokú oktatás - példatár
371.384 *** 372.851(075.3)(079.1)
[AN 3389169]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2012.
   Tehetséggondozás az ISZE Tehetségpontban / [szerk. Lakosné Makár Erika] ; [kiad. az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete]. - Budapest : ISZE, [2011]. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89484-0-3 fűzött
tehetséggondozás - informatika
376.545 *** 681.3.004.14
[AN 3384745]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2012.
Tóth Tibor (1935-)
   Vallomások a katedráról / Tóth Tibor ; [a Nagykőrös Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány kiadása]. - Nagykőrös : Nagykőrös Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, 2012. - 93 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89466-0-7 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Tóth_T.(0:82-94)
[AN 3384236]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2012.
   Tradíció és innováció a nemzetiségi pedagógusképzésben : nemzetközi konferencia : Szarvas, 2011. április 28. / [szerk. Sipos Lászlóné] ; [kiad. a] Szent István Egyetem Pedagógiai Kar. - Szarvas : SZIE Ped. Kar Nemzetiségi Kutatóközp., [2011]. - 220 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, szlovák, román és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87735-9-3 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - nemzetiségi oktatás - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány
376.7(=00)(4-11) *** 376.7(=00)(439) *** 371.13(4-11) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3389241]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2012.
   Útjelzők : ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére ; [... szerk. Orsós Anna, Trendl Fanni] ; [közread. a PTE BTK]. - [Pécs] : PTE BTK, [2012]. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-451-0 fűzött
pedagógia - oktatásügy - emlékkönyv
37 *** 37.014
[AN 3384557]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3842 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Desi on self-defense [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek (pdf : 6.25 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Dubounet, Desiré. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103485. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-21-2
önvédelem - elektronikus dokumentum
796.85
[AN 3330289]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2012.
Erdős Anita
   Zene kezeimnek : keresztszemes minták könyve / Erdős Anita. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - [13], 78 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3192-5 fűzött
keresztszemes hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.311
[AN 3386216]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2012.
Faragó Sándor (1953-)
   Természeti-vadászati örökségünk : a legkiválóbb magyar vadásztrófeák, 1891-2011 = Our natural-hunting heritage : the most exellent game-trophies of Hungary, 1891-2011 / [szöveg ... Faragó Sándor ..., Köller Joachim ...] ; [szerk. Zoltán Attila]. - 2. mód. kiad. - Budapest : Nimród [Szerk.], 2012. - 94 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5223-02-0 kötött
Magyarország - vadászat - trófea - történeti feldolgozás
799.2(439)(091) *** 639.184
[AN 3391731]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2012.
Hidvégi Béla (1936-)
   Sziklák peremén / Hidvégi Béla ; [ill. ... Boros Zoltán]. - [Budapest] : Nimród Vadászújság [Szerk.] : Hidvégi B., 2012. - 313, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-01-3 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3385276]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2012.
Kohár László
   A solymászatról kezdőknek / Kohár László. - Veszprém : [Kohár L.], 2011. - 128 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2915-1 fűzött
solymászat - vadászat
799.2 *** 639.1.081
[AN 3385897]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2012.
Tsatsouline, Pavel (1969-)
Return of the kettlebell (magyar)
   A kettlebell visszatér : robbanékony edzés a kirobbanó izomnövekedésért / Pavel Tsatsouline ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-87-5 fűzött : 3490,- Ft
body building
796.894
[AN 3388031]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3848 /2012.
Bátorfi Andrea (1967-)
   Elsöprő : [fotó-grafikai installáció és fotó-animációs film, FUGA, Budapesti Építészeti Központ, ... 2012. január 12 - február 12.] = Passion for change : [a photo-graphical installation and animated film, FUGA, Budapest Center of Architecture, ... January 12 - February 12, 2012] / Bátorfi Andrea. - [Budapest] : [ArtPerspective], [2012]. - [8] p., [2] fol., [22] t.fol. : ill. ; 31 cm
Magyarország - fényképész - grafikus - 20. század - 21. század - installációs művészet - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Bátorfi_A. *** 76(439)(092)Bátorfi_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3385244]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2012.
Böröcz András (1956-)
   Túl az Óperencián : Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2011. 05. 28 - 2011. 09. 25. = Across the blue yonder : King St. Stephen Museum, Székesfehérvár, 28. 05. 2011 - 25. 09. 2011 / Böröcz András ; [... szerk., a kiállítás kurátora ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2011. - 38 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 328.)
ISBN 978-963-9279-87-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Böröcz_A. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3392176]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2012.
Brunner Erzsébet (1910-2001)
   Elizabeth Brunner / [a kiállítás kurátora Kőfalvi Csilla] ; [a katalógus szerzői Bethlenfalvy Géza, Gellér Katalin, Kőfalvi Csilla] ; [közread. a Kanizsai Kulturális Központ]. - Nagykanizsa : Kanizsai Kult. Közp., 2011. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Nagykanizsán, 2010. dec. 12 - 2011. jan. 31. között "Brunner Erzsébet 100" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
India - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(540)(=945.11)(092)Brunner_E. *** 75(540)(=945.11)(092)Sass_Brunner_E.
[AN 3386872]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2012.
Csák Ferenc (1974-)
   Rác András : grafikák és egyéb technikák / Csák Ferenc. - Budapest : Körmendi Galéria, 2011. - 126 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 38.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87901-7-0 kötött
Rác András (1926-)
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Rác_A.
[AN 3385366]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2012.
Csőregh Éva (1932-)
   Csőregh Éva. - Budapest : 3BT, 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csőregh_É.
[AN 3388516]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2012.
Daday Ferenc (1914-)
   Daday Ferenc festőművész / [szöveg Györök Nóra és Bazsóné Bartha Margit]. - Budapest : Györök N., 2011. - 90 p. : ill., főként színes ; 22x28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-1975-6 fűzött
Argentína - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(82)(=945.11)(092)Daday_F.
[AN 3387641]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2012.
Ekkart, Rudolf E. O. (1947-)
   Dutch and Flemish portraits, 1600-1800 = Holland és flamand 17-18. századi arcképek / Rudi Ekkart ; [... transl. Júlia Tátrai]. - Leiden : Primavera Press ; Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2011. - 303 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Old Master's Gallery catalogues ; 1.)
Bibliogr.: p. 289-299.
ISBN 978-90-5997-100-4
Kötött
Németalföld - festészet - 17. század - 18. század - portré - múzeumi katalógus
75(492-89)"16/17" *** 75.041.5 *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 3389099]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2012.
   Életmódszertár : múzeumpedagógiai programok / [Czár Katalin és Kómár Hanna programtervei és szakanyagai alapján ... szerk. és írta Horányi Ildikó és Magyar László András] ; [közread. a] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2011. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7107-18-4 fűzött
múzeumpedagógia - egészségnevelés
069.12 *** 614
[AN 3387289]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2012.
Ember Ildikó
   Dutch and Flemish still lifes, 1600-1800 = Holland és flamand 17-18. századi csendéletek / Ildikó Ember ; [... transl. Lara Strong and Axel Vécsey]. - Leiden : Primavera Press ; Budapest : Szépműv. Múz., [2011]. - 308 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Old Master's Gallery catalogues ; 2.)
Bibliogr.: p. 295-305.
ISBN 978-90-5997-101-1
Kötött
Németalföld - festészet - 17. század - 18. század - csendélet - múzeumi katalógus
75.049.6 *** 75(492-89)"16/17" *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 3389386]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2012.
Erdős Szabolcs
   Vidékfejlesztés az információs társadalomban / szerk. és írta Erdős Szabolcs. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2011. - 89 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 37.)
Bibliogr.: p. 88-89.
ISBN 978-963-9753-25-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - vidékfejlesztés - pénzügyi támogatás - pályázat - elektronikus ügyintézés
711.1(439) *** 338.246.027(4-62) *** 338.246.027(439) *** 681.3.004.14(439) *** 06.063(439)
[AN 3385618]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2012.
Franks, Gene
The art of pencil drawing (magyar)
   Ceruzarajz lépésről lépésre / írta és rajz. Gene Franks ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2011. - 144 p. : ill. ; 32 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 978-963-629-921-7 fűzött : 2999,- Ft
grafika - művészet technikája
76.02
[AN 3393047]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2012.
Freeman, Michael (1945-)
The photographer's eye (magyar)
   Fotósszemmel : képkompozíció a digitális fényképezésben / Michael Freeman ; [ford. Miklós Katalin, Polyák Emese]. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 192 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-279-2 fűzött : 5995,- Ft
fotóművészet - digitális fényképezés - fototechnika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3384446]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2012.
   Insula Danubii - Insula Magna : Hatodik Csepel-szigeti és Dél-pesti Regionális Biennále : Csepel, 2011 / [a katalógust szerk. Hollné Farkas Enikő, Erdei Kvasznay Éva] ; [kiad. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ és a Csepeli Alkotó Fórum]. - Budapest : Nagy I. Ált. Műv. Közp. : Csepeli Alkotó Fórum, 2011. - 19 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3388481]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2012.
Kádár Béla (1877-1956)
   Kádár Béla : válogatás egy amerikai magángyűjteményből : Deák István és Deák Imre / [kiad. Virág Judit Galéria és Aukciósház és a Gilden's Arts Gallery]. - Budapest : Virág J. Galéria és Aukciósház ; London : Gilden's Arts Gallery, 2012. - 59 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2012. febr. 2 - márc. 3. között rendezett kiállítás katalógusa
Magyarország - Egyesült Államok - festőművész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kádár_B. *** 069.017(73)Deák *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3385328]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2012.
   Képzőművészeti kiállítás : jeles vasi festők alkotásai : állandó tárlat / [kiad. Vasvár Város Önkormányzata]. - Vasvár : Önkormányzat, 2011. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Megj. a vasvári Békeházban, 2011. aug. 18-án nyitott állandó kiállítás alkalmából
Fűzött
Vas megye - festészet - 20. század - múzeumi katalógus
75(439.111)"19" *** 069(439-2Vasvár)
[AN 3384818]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2012.
Konok Tamás (1930-)
   Mikroludiumok / Konok Tamás. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2011. - 71 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 4.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89370-2-5 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Konok_T.
[AN 3385234]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2012.
Kungl György (1955-)
   Képregény = Comics / Kungl György. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 5.)
ISBN 978-963-89370-1-8 kötött
Magyarország - kisplasztika - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Kungl_Gy.
[AN 3385446]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2012.
Mednyánszky László (1852-1919)
   Egy ismeretlen Mednyánszky gyűjtemény / [kiad. Virág Judit Galéria és Aukciósház]. - Budapest : Virág J. Galéria és Aukciósház, 2012. - 47 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2012. febr. 2 - márc. 3. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 069.017(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3385317]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2012.
Nagy Lajos (1926-|)
   Látványaim hat témában, 1960-2011 : Nagy Lajos fotókiállítása : Budapest, 2011 / [... kurátora Keleti Éva] ; [a katalógust szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : Nagy L., 2011. - 68 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2473-6 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Nagy_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3386746]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2012.
Navratyil Edina
   Rajziskola : állatok, emberek, tárgyak : gyors és hasznos rajzolási technikák / [rajz. Navratyil Edina]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Módszerek lépésről lépésre
ISBN 978-963-7435-85-0 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-743-85-0)
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3386708]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2012.
Salamony, Sandra
1000 jewelry inspirations (magyar)
   1000 egyedi ékszer : gyöngyékszerek, bizsuk, medálok és láncok / Sandra Salamony ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - 319 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-271-6 kötött : 5995,- Ft
ékszer - gyöngyfűzés
739.2 *** 746.5
[AN 3384348]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2012.
Varga Emőke (1965-)
   Az illusztráció : a teóriában, a kritikában, az oktatásban / Varga Emőke. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2012. - 257 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-[258]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-505-3 fűzött : 2600,- Ft
alkalmazott grafika - könyvművészet - művészetelmélet - irodalomelmélet - illusztráció
76.056 *** 7.01 *** 82.01
[AN 3389475]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2012.
Zima Szabolcs
   3D a festészet világában / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 94 p. : ill., színes ; 25x31 cm + szemüveg
ISBN 978-615-5168-05-5 kötött
festészet - fényképalbum
75(100)(084.12)
[AN 3387759]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3871 /2012.
Bornai Tibor (1955-)
   Korlátolt felelősséggel / Bornai Tibor. - [Budapest] : Unicus Hungary, cop. 2011. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3024-9 fűzött
KFT (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzene - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)KFT(0:82-94)
[AN 3384502]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2012.
Budden, Julian (1924-2007)
Puccini (magyar)
   Puccini / Julian Budden ; [ford. Rácz Judit, ... Győri László]. - Budapest : Európa, 2011. - 631 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 602-618.
ISBN 978-963-07-9301-8 kötött : 4900,- Ft
Puccini, Giacomo (1858-1924)
Olaszország - zeneszerző - 19. század - 20. század
78.071.1(45)(092)Puccini,_G.
[AN 3389313]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2012.
Fehér Anikó (1957-)
   Muzsika a katedrán : beszélgetés 25 magyar zenepedagógussal / Fehér Anikó ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy., cop. 2011. - 335 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-49-8 fűzött
Magyarország - zenepedagógus - zenepedagógia - 20. század - 21. század - interjú
78.071.4(439)(092)(047.53) *** 37.036
[AN 3387448]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2012.
   Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest : az állandó kiállítás katalógusa / [összeáll. ... Eckhardt Mária ...]. - Átd., bőv. [kiad.]. - Budapest : Liszt Múz. Alapítvány, cop. 2012. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-93.
ISBN 978-963-08-3198-7 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest). Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
Magyarország - zeneszerző - 19. század - múzeumi katalógus
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)
[AN 3393150]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3875 /2012.
   Béke, varázs, éltető erőfeszítés : Giovanini Kornél, a bábjátszató. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 67 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-44-3 fűzött : 1000,- Ft
Giovannini Kornél (1940-)
Magyarország - előadóművész - 20. század - 21. század - bábjáték
792.97(439)(092)Giovannini_K.
[AN 3388654]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2012.
   Garas / Albert Györgyi [et al.]. - Bőv. kiad. - Budapest : Duna International, [2012]. - 367 p., [14] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A nemzet színészei, ISSN 1588-1695)
Filmogr.: p. 330-331.
ISBN 978-615-5129-69-8 kötött : 3495,- Ft
Garas Dezső (1934-2011)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Garas_D.
[AN 3389013]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2012.
Ilosvai Ferenc
   Blondelkerettel kezdődött / Ilosvai Ferenc. - [Eger] : Magánkiad., cop. 2011. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Eger - színházművészet - 20. század - ezredforduló - memoár
792(439-2Eger)"196/200"(0:82-94)
[AN 3387927]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2012.
   Rodolfo, 1911-1987 : tisztelgés a 100 éve született művész előtt / [szerk. Reviczky Béla]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2011. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5062-06-3 kötött : 2890,- Ft
Rodolfo (1911-1987)
Magyarország - bűvészkedés - előadóművész - 20. század
792.734 *** 793.81(439)(092)Rodolfo
[AN 3387424]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2012.
Vaz, Mark Cotta
Breaking dawn: the official illustrated movie companion (magyar)
   Breaking dawn : hajnalhasadás 1. rész : kulisszatitkok : illusztrált nagykalauz a filmhez / Mark Cotta Vaz ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 139, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: The Twilight saga
ISBN 978-963-245-558-7 kötött : 3999,- Ft
Condon, Bill (1955-). The Twilight saga: Breaking dawn part I
Egyesült Államok - színész - 21. század - mozifilm - fényképalbum
791.43.071.2(73)(092)(084.12) *** 791.43(73)
[AN 3389437]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3880 /2012.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok : [társalgási gyakorlatok a német felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű szóbeli érettségire] / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2011, cop. 2005. - 331, [4] p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : német felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 978-963-9357-51-8 fűzött : 2390,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3391714]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2012.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval / Bárdosi Vilmos ; [... közrem. Tóth Katalin]. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 755 p. ; 24 cm. - (Tinta szótárak, ISSN 2062-1647 ; 2.)
Bibliogr.: p. 21-25.
ISBN 978-963-9902-92-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás - értelmező szótár
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11) *** 809.451.1-321.1
[AN 3388035]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2012.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások : 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - XIII, 231 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 2.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-39-3 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - frazeológia - szólás
809.451.1-318
[AN 3387925]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2012.
Bosquet, Michèle
   Quartier libre 2 : livre de l'élève et cahier d'exercices / [aut. Michèle Bosquet, Yolanda Rennes, Marie-Françoise Vignaud] ; [átd. Baranyi Beatrix, Juhász Anikó]. - Budapest : Klett, cop. 2011. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD, DVD, füzet
ISBN 978-963-9641-85-3 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3389123]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2012.
Braun, Anne
Pons Powerkurs für Anfänger Italienisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : olasz / Anne Braun, Marina Ferdeghini, Paola Niggi ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 184 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9194-88-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3388414]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2012.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező kisszótár : magyar - angol szójegyzékkel / Csordás Norbert. - [Budapest] : Notno Media Kft., cop. 2012. - [2], 446 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89511-0-6 fűzött
801.323=20=945.11
[AN 3387251]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2012.
Fekete Éva
   Listen to business English : angol közép- és felsőfokú gazdasági tesztfeladatok / Fekete Éva. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 180 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-346-994-1 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaságtan - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3384714]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2012.
Guderian, Claudia
Pons Powerkurs für Anfänger Englisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : angol / Claudia Guderian ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Christa Janik ...]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm ; CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9194-84-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3388589]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2012.
   Háztartás : [német]. - Kaposmérő : Hüber T., [2012]. - [43] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-89488-0-9 fűzött : 990,- Ft
német nyelv - háztartás - példatár
803.0(076)=945.11 *** 64
[AN 3385866]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2012.
   Hobbi : [német]. - Kaposmérő : Hüber T., [2012]. - [46] p. : ill. ; 20 cm. - (Szójáték, ISSN 2063-0549)
ISBN 978-963-89488-1-6 fűzött : 990,- Ft
német nyelv - hobbi - példatár
803.0(076)=945.11 *** 379.82
[AN 3385867]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2012.
Kiss Gabriella
   Jó szórakozást magyarul! : fun reading exercises : olvasókönyv magyarul tanulóknak / Kiss Gabriella, Molnár Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Molilla Kv., 2011. - 217 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-08-2437-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3387933]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2012.
Lundquist-Mog, Angelika
Pons Powerkurs für Anfänger Deutsch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : német / Angelika Lundquist-Mog ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Uta Guións]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2004. - 176 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-37-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3388323]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2012.
Minya Károly (1963-)
   Változó szókincsünk : a neologizmusok több szempontú vizsgálata / Minya Károly. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 118.)
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-9902-96-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelv - neologizmus
809.451.1-316.1
[AN 3387247]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2012.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Aktuelle Wirtschaftsthemen : Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe (B2, C1) / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén. - 3. kiad. - Budapest : Olka, [2012]. - 283 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-06-3684-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3387267]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2012.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - angol tematikus szókincstár : Hungarian vocabulary by topic / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2012. - 283 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9062-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3389030]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2012.
Péntek Bernadett
   Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra : [Pro und Kontra Themen, Bilder und Statistiken mit Wortlisten] / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, 2011. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-217-602-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3392206]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2012.
Péntek Bernadett
   Szóbeli témakörök és szituációk a német középszintű érettségire : [38 Themen und 40 Situationen mit Lösungen] / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka, Marcus Hammerstein. - Győr : Nordwest 2002, 2011. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86795-0-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3392471]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2012.
Rácz Endre (1922-1992)
   Kis magyar nyelvtan / Rácz Endre, Takács Etel. - 16. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2011. - 334, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-252-064-3 fűzött : 899,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3392931]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2012.
Rovere-Fenati, Beatrice
Grosser Anfängerkurs - Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : olasz / Beatrice Fenate Rovere[!] ; [graf. Pia Lizzardo] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, [2012], cop. 2005. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm + 4 CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9572-17-9
ISBN 978-963-9572-17-1 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3388157]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2012.
Szabadi Tibor (1952-)
   Első fulginate - olasz - magyar szószedet- és kifejezés-gyűjtemény / Szabadi Tibor J. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó, 2012. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvészeti füzetek sorozat ; 10.)
Az előszó eszperantó nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89126-3-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - többnyelvű szótár
801.323=50=50-087=945.11
[AN 3391060]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2012.
   A szaván fogott gondolat : ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére / szerk. Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely. - Debrecen : Print-Press, 2011. - 2 db
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - nyelvészet - emlékkönyv
80.001(439)(092)Kocsány_P. *** 80
[AN 3384269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3047-8
[AN 3384273] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 96, [6] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-3179-6
[AN 3384276] MARC

ANSEL
UTF-83901 /2012.
Vida Enikő
   Francia nyelvtan 222 pontban / Vida Enikő. - Szeged : Maxim, [2011]. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-71-9 fűzött : 2880,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 3386728]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2012.
Vig István (1952-)
   Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban / Vig István. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 188, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 134.)
Bibliogr.: p. 180-186.
ISBN 978-615-5219-00-9 fűzött : 2400,- Ft
Verancsics Faustus (1550-1617). Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae & Ungaricae
Magyarország - lexikográfia - nyelvészet - 16. század - tudós - többnyelvű szótár
801.3 *** 800.1(4)"15" *** 001(439)(092)Verancsics_F.
[AN 3387316]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3903 /2012.
Madarász Imre (1962-)
   Változatok a halhatatlanságra : olasz irodalmi tanulmányok / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5079-11-5 fűzött : 2000,- Ft
olasz irodalom története
850(091)
[AN 3388629]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3904 /2012.
Arany Zsuzsanna (1976-)
   Isten bálján : Kosztolányi - tanulmányok / Arany Zsuzsanna ; [közread. a] Művészetek Háza. - Veszprém : Művészetek Háza, 2011. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9105-67-6 fűzött : 2011,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3385777]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2012.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   A költészet teológiája / Barlay Ö. Szabolcs ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2012-. - 21 cm
magyar irodalom története - keresztény teológia
894.511(091) *** 23
[AN 3387192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály, Ady Endre, Kosztolányi Dezső. - 2012. - 380 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88578-9-7 fűzött
[AN 3387200] MARC

ANSEL
UTF-83906 /2012.
Fehér József (1952-)
   Józan ítélet és tiszta szív / Fehér József ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely-Széphalom : Kazinczy F. Társ., 2012. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88982-4-1 fűzött
Sátoraljaújhely - magyar irodalom története - helytörténet - kulturális élet - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 943.9(439-2Sátoraljaújhely) *** 316.7(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3386311]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2012.
Kornis Mihály (1949-)
   Hol voltam, hol nem voltam / Kornis Mihály ; a kérdező Révai Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 337, [2] p. ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft
ISBN 978-80-8101-516-8
Kornis Mihály (1949-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Kornis_M.(047.53)
[AN 3386681]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2012.
Szele Bálint (1977-)
   Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai / Szele Bálint. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 140 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-140.
ISBN 978-963-331-212-4 fűzött
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Shakespeare, William (1564-1616)
Magyarország - író - 20. század - műfordítás - angol irodalom - dráma - műelemzés
894.511(092)Szabó_L. *** 894.511-2.032 *** 820-2=945.11 *** 82.01
[AN 3384808]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3909 /2012.
Abnett, Dan (1965-)
Blood pact (magyar)
   Vértestvérek : [a 12. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 349 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-227-3 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3388653]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2012.
Allende, Isabel (1942-)
La casa de los espíritus (magyar)
   Kísértetház / Isabel Allende ; [ford. Egry Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2012, cop. 1989. - 468, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-32-9 fűzött : 3990,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3387961]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2012.
Armstrong, Kelley (1968-)
The awakening (magyar)
   The awakening : az ébredés : Sötét erő trilógia 2 / Kelley Armstrong ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 324 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-438-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-437-5 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3388944]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2012.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The caves of steel (magyar)
   Acélbarlangok / Isaac Asimov ; [ford. Vámosi Pál]. - Szeged : Szukits, cop. 2012. - 265, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-228-0 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3388421]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2012.
Baggott, Julianna
Pure (magyar)
   Tiszták / Julianna Baggott ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 568 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-628-555-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3386988]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2012.
Bradbury, Ray (1920-)
The Martian chronicles (magyar)
   Marsbéli krónikák / Ray Bradbury ; [ford. Kuczka Péter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-61-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3386227]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2012.
Cashore, Kristin
Fire (magyar)
   Fire : zsarát / Kristin Cashore ; [ford. Balogh Eszter és Szalai Virág]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 482 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-519-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-427-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3388564]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2012.
Castle, Richard
Heat wave (magyar)
   Heat wave : hőhullám / Richard Castle ; [ford. Szabó János Lajos]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 285 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-403-0 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-245-404-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3389007]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2012.
Child, Maureen (1951-)
Seduced into a paper marriage (magyar)
   Elcsábítom a férjem / Maureen Child ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 493.)
ISBN 978-963-538-382-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3385316]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2012.
Clare, Cassandra
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : [A végzet ereklyéi negyedik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-551-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-466-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3388436]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 22. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3391721]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 27. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3391720]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 16. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3391723]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2012.
Cole, Martina (1959-)
Hard girls (magyar)
   Kemény lányok / Martina Cole ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-679-2 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3389283]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2012.
Conrad, Lauren
L. A. Candy (magyar)
   L. A. Candy : Los Angeles üdvöskéi / Lauren Conrad ; [ford. Fazekas Sándor és Fazekasné Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 307 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-420-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-419-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3388380]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2012.
Cook, Robin (1940-)
Mutation (magyar)
   Mutáció / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 6. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 390 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-419-0 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3388994]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2012.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's devil (magyar)
   Sharpe ördöge : Richard Sharpe és a császár, 1820-1821 / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 307 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-210-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3387964]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2012.
Cornwell, Patricia (1956-)
Scarpetta (magyar)
   Scarpetta / Patricia Cornwell ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-756-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3389303]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Seine indische Ehe (magyar)
   Az indiai feleség / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 141 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-125-6 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3389000]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2012.
Deghelt, Frédérique
La vie d'une autre (magyar)
   Valaki másnak az élete / Frédérique Deghelt ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 243 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-385-9 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3388632]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2012.
Elkeles, Simone (1970-)
Perfect chemistry (magyar)
   Perfect chemistry : tökéletes kémia / Simone Elkeles ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 411, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-523-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-423-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3388402]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2012.
Evanovich, Janet (1943-)
Four to score (magyar)
   Négy lövés / Janet Evanovich ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 429 p. ; 20 cm. - (Stephanie Plum esetei)
ISBN 978-963-254-466-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3386212]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2012.
Forbes, Mary J.
Their secret child (magyar)
   A régi nóta / Mary J. Forbes ; [... ford. Várnai Péter]. Járat: törölve / Lilian Darcy ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 191 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 253-254.)
Egys. cím: Their secret child. The runaway and the cattleman
ISBN 978-963-538-384-9 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3385237]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2012.
Gabriel, Kristin
Propositioned? (magyar)
   A farkas és Piroska / Kristin Gabriel ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Csóktolvaj / Tanya Michaels ; [... ford. Ivánszky Ágota]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 191 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 267-268.)
Egys. cím: Propositioned?. Sheer decadence
ISBN 978-963-538-225-5 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3385263]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2012.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Sumerki (magyar)
   Szürkület / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Herczeg Ferenc]. - Budapest : Európa, 2012. - 261 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9348-3 fűzött : 3200,- Ft
orosz irodalom - kalandregény
882-311.3=945.11
[AN 3388044]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2012.
Golden, Christopher (1967-)
Uncharted : the fourth labyrinth (magyar)
   Uncharted : a negyedik labirintus / Christopher Golden ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2012. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-37-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3387947]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2012.
Gregory, Philippa (1954-)
The red queen (magyar)
   A vörös királyné / Philippa Gregory ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 374 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-199-5 kötött : 3300,- Ft
Beaufort, Margaret, Countess of Richmond and Derby (1443-1509)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3389284]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2012.
Hathaway, Jill
Slide (magyar)
   Slide : mások szemével / Jill Hathaway ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-628-554-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3387222]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2012.
Hemmings, Kaui Hart
The descendants (magyar)
   Utódok / Kaui Hart Hemmings ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 539 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-420-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3388738]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2012.
Hill, Joe
Horns (magyar)
   Szarvak / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9344-5 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3388090]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2012.
Jacq, Christian (1947-)
L'affaire Toutankhamon (magyar)
   A Tutanhamon-ügy / Christian Jacq ; [ford. Nagy Péter]. - Budapest : Európa, 2012. - 479 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9275-2 kötött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3386847]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2012.
Jacq, Christian (1947-)
Toutânkhamon (magyar)
   Tutanhamon utolsó titka / Christian Jacq ; [ford. Boros Krisztina]. - Budapest : Európa, 2012. - 383, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9338-4 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3387660]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2012.
Jonasson, Jonas (1962-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3392934]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2012.
Kagawa, Julie
The iron king (magyar)
   The iron king : vaskirály / Julie Kagawa ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 371, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3388621]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Simon László] ; [a rajzokat kész. Walter Trier] ; [az előszót írta Simon László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-065-0 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3392918]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die drei Zwillinge (magyar)
   Emil és a három iker / Erich Kästner ; [ford. Borbás Mária] ; [Walter Trier rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 177 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9041-0 kötött : 2390,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3389615]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2012.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Flickan som lekte med elden (magyar)
   A lány, aki a tűzzel játszik : Millennium trilógia II. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2012. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-53-3 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3389630]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2012.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Män som hatar kvinnor (magyar)
   A tetovált lány : ... Millennium trilógia első kötete / Stieg Larsson ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2012. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-058-8 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3389633]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2012.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Män som hatar kvinnor (magyar)
   A tetovált lány : Millennium trilógia I. / Stieg Larsson ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2012. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-22-9 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3389639]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2012.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-060-1 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3389642]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2012.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The chill (magyar)
   A másik férfi / Ross Macdonald ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 438 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9289-9 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3389117]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2012.
Major, Ann
Mistress for a month (magyar)
   Tiltott gyümölcs / Ann Major ; [... ford. Somló Katalin]. Álmaim hercege / Jennifer Lewis ; [... ford. Farkas Judit]. Alvajáró szerelem / Lindsay Armstrong ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 49.)
Egys. cím: Mistress for a month. Prince of midtown. From waif to his wife
ISBN 978-963-538-185-2 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3385350]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2012.
McCullough, Colleen (1937-)
On, off (magyar)
   Hiányzó holttestek / Colleen McCullough ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2012. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9341-4 fűzött : 3000,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3388232]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2012.
McMurtry, Larry (1936-)
Comanche moon (magyar)
   Gyilkos hold : Púpos Bölény / Larry McMurtry ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Sorozat Kv., 2012. - 363 p. ; 19 cm. - (Texas rongyos lovagjai ; 3.)
ISBN 978-963-8942-12-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3387755]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2012.
Merle, Robert (1908-2004)
L'île (magyar)
   A sziget / Robert Merle ; [ford. Justus Pál]. - Budapest : Európa, 2012. - 613 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9357-5 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3389597]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2012.
Metcalfe, Josie
The doctor's bride by sunrise (magyar)
   A remény hangja / Josie Metcalfe ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 434.)
ISBN 978-963-538-222-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3385331]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2012.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 28. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-11-9093-9 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3393145]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2012.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Windy Poplars (magyar)
   Anne új vizekre evez / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 307, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-69-3 kötött : 2299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3388617]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2012.
Morpurgo, Michael (1943-)
War horse (magyar)
   Hadak útján / Michael Morpurgo ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-238-1 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3388072]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2012.
Mortimer, Carole (1960-)
The master's mistress (magyar)
   Regényes történet / Carole Mortimer ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 504.)
ISBN 978-963-538-381-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3384863]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2012.
Morton, Kate (1976-)
The forgotten garden (magyar)
   Az elfeledett kert / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 621 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-454-2 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-453-5 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3388644]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2012.
Neill, Chloe
Friday night bites (magyar)
   Ha eljön a péntek / Chloe Neill. - Pécs : Alexandra, 2011. - 421 p. ; 20 cm. - (Chicagoland vámpírjai ; 2.)
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-297-766-9 fűzött
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3389296]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Frelseren (magyar)
   A megváltó / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 460 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-015-1 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3386648]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-72-4 fűzött : 2890,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3386649]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Panserhjerte (magyar)
   Leopárd / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 559 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-054-0 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3387642]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-47-9 fűzött : 2890,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3386653]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2012.
Nöstlinger, Christine (1936-)
Das Austauschkind (magyar)
   A cseregyerek / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2012. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 978-963-324-059-5 kötött : 2390,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3386214]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2012.
Park, Tony (1964-)
Zambezi (magyar)
   Zambézi / Tony Park ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 374 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-214-5 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3388976]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2012.
Pató Selám (1975-)
   Le shonitoska razako gradicho : paramichi, pecipiji thaj poemi : boldimata, iskirimata / Selam Pató ; [inkaljutno ... Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2012. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86966-4-9 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - antológia - fordítás
82-822=590 *** 894.511-822=590
[AN 3388656]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2012.
Pauli, Lorenz (1967-)
Mutig, mutig (magyar)
   Hű, de bátor! / írta Lorenz Pauli ; rajz. Kathrin Schärer ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, cop. 2011. - [23] p. : ill., színes ; 25x30 cm
ISBN 978-963-244-280-8 kötött : 2450,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3384459]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2012.
Phillips, Carly
Hot stuff (magyar)
   Forró szerelem / Carly Phillips ; [ford. Tánczos Fanni]. - Budapest : Viktória K., cop. 2012. - 335 p. ; 20 cm
keretcím: Forró ügyek
ISBN 978-963-9803-48-0 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3386461]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2012.
Pike, Aprilynne
Spells (magyar)
   Spells : varázsigék / Aprilynne Pike ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 318 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-539-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-439-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3388974]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2012.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin / Puskin ; [ford. Áprily Lajos] ; [Puskin és Áprily Lajos jegyzeteivel] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2012]. - 216 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 3392913]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2012.
Putney, Mary Jo
Nowhere near respectable (magyar)
   Egy hamis hölgy / Mary Jo Putney ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2012]. - 391 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-358-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3387689]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2012.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die Prophetin vom Rhein (magyar)
   A rajnai kolostor / Brigitte Riebe ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2012]. - 477, [2] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-357-4 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3388063]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2012.
Rose, Tom (1956-)
Big miracle (magyar)
   Mindenki szereti a bálnákat / Tom Rose ; [ford. Szántai Zsolt és Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 486 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-421-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3388973]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2012.
Rosnay, Tatiana de (1961-)
Elle s'appelait Sarah (magyar)
   Sarah kulcsa / Tatiana de Rosnay ; [ford. Burján Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 366 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-393-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-452-8 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3388491]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2012.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9884-76-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3386839]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2012.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012, cop. 2005. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-9884-96-0 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3389623]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2012.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 286 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-9884-32-8 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3389621]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2012.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-9884-03-8 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3386841]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2012.
Salvatore, R. A. (1959-)
The dame (magyar)
   Az úrnő : Az első király legendája III. kötet / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 489 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Héjj Katalin
ISBN 978-963-9679-98-6 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3386427]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2012.
Schreiber, Joe (1969-)
Star wars : death troopers (magyar)
   Halálosztag / Joe Schreiber ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 265 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-226-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3388250]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2012.
Sheckley, Robert (1928-2005)
Alien harvest (magyar)
   A halál árnyékában / Robert Sheckley ; [ford. Németh Attila]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 316 p. ; 20 cm
keretcím: Aliens
ISBN 978-963-497-229-7 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3387986]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2012.
Simenon, Georges (1903-1989)
Les fantômes du chapelier (magyar)
   A kísértetek / Georges Simenon ; [ford. Felkai Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-49-1 fűzött : 2280,- Ft : 8,90 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3386210]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2012.
Singh, Nalini (1977-)
Caressed by ice (magyar)
   Borzongás : egy világ, két faj, állandó küzdelem 3. / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-011-8 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3387215]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2012.
Smith, Dean Wesley
By the book (magyar)
   Világok határán : [az Enterprise sorozat 2. kötete] / Dean Wesley Smith, Kristine Kathryn Rusch ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 251 p. ; 20 cm
keretcím: Star trek : Enterprise
ISBN 978-963-497-225-9 fűzött : 2990,-
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3389130]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2012.
Smith, L. J.
Secret vampire (magyar)
   A titkos vámpír : Night world No 1. / L. J. Smith ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 207 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-567-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-430-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3388959]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2012.
Smith, L. J.
Stefan's diaries (magyar)
   Stefan naplója / L. J. Smith ; L. J. Smith regényei, valamint Kevin Williamson és Julie Plec televíziós sorozata alapján ; [ford. Antoni Rita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Vámpírnaplók
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3388520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kezdetek. - 2011. - 219 p.
ISBN 978-963-245-542-6 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-472-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3388555] MARC

ANSEL
UTF-83988 /2012.
Sowula, Katarzyna (1977-)
Zero osiemset (magyar)
   Nulla - nyolcszáz / Katarzyna Sowula ; [ford. Keresztes Gáspár]. - [Budapest] : JAK : L'Harmattan, 2012. - 125 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 62.)
ISBN 978-963-236-503-9 fűzött : 2000,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3389681]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2012.
Stackpole, Michael A. (1957-)
I, Jedi (magyar)
   Én, a Jedi / Michael A. Stackpole ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2011. - 549 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-217-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3388797]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2012.
Steel, Danielle (1947-)
Bittersweet (magyar)
   Keserédes / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2011. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-245-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3388613]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2012.
Steel, Danielle (1947-)
Changes (magyar)
   Vele vagy nélküle / Danielle Steel ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 5. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2011. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-246-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3388606]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2012.
Steel, Danielle (1947-)
Fine things (magyar)
   A sors kereke / Danielle Steel ; [ford. László Zsófia]. - 4. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2012. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-247-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3388591]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2012.
Steel, Danielle (1947-)
Happy birthday (magyar)
   Boldog születésnapot! / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-248-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3388285]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2012.
Steel, Danielle (1947-)
Once in a lifetime (magyar)
   Egyszer az életben / Danielle Steel ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 4. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2011. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-243-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3388603]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2012.
Stockett, Kathryn
The help (magyar)
   A segítség / Kathryn Stockett ; [ford. Pálmai Katalin]. - Budapest : Európa, 2011. - 590 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9419-0 fűzött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3388990]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2012.
Sutcliff, Rosemary (1920-1992)
The lantern bearers (magyar)
   A lámpás hordozói / Rosemary Sutcliff ; ill. Charles Keeping. - Pécs : Alexandra, 2011. - 333, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 978-963-297-763-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
820-311.6(02.053.2)=945.11
[AN 3389592]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Danièlʹ Stajn, perevodčik (magyar)
   Daniel Stein, tolmács / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - 5. utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2009. - 506, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2672-4 kötött : 3490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3389830]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 6. utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3389835]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Zelenyj šater (magyar)
   Imágó : regény / Ludmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2012. - 621, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2890-2 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3389826]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2012.
Vonnegut, Norb
Top producer (magyar)
   Top producer / Norb Vonnegut ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 412 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-245-541-9 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-492-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3388755]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2012.
Watson, S. J. (1971-)
Before I go to sleep (magyar)
   Mielőtt elalszom / S. J. Watson ; [ford. Gellért Marcell]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2011. - 462 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-130-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3391708]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2012.
Wax, Wendy
The accidental bestseller (magyar)
   Bombasiker / Wendy Wax ; [ford. Spiegl Máté]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2011. - 458 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89423-1-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3388967]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2012.
Webber, Meredith
Outback marriage (magyar)
   Szerelem nélkül nincs házasság / Meredith Webber ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 435.)
A borítófedélen a szerző neve tévesen: Morgan, Sarah
ISBN 978-963-538-246-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3384894]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2012.
Weeks, Brent (1977-)
Beyond the shadows (magyar)
   Túl az árnyakon : Éjangyal trilógia 3. / Brent Weeks ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 687 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-525-9 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-450-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3388767]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2012.
Whiting, Charles (1926-2007)
Breakout (magyar)
   Kitörés / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltán, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 312 p. : ill. ; 20 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 28.)
ISBN 978-615-5129-27-8 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3388682]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2012.
Whiting, Charles (1926-2007)
Cannon fodder (magyar)
   Ágyútöltelékek / Leo Kessler ; [... ford. Tóth Attila]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 230 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 27.)
ISBN 978-615-5129-26-1 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3388670]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2012.
Wiggs, Susan
The lightkeeper (magyar)
   A tenger törvénye / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 431 p. ; 21 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-379-5 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3386343]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2012.
Wilkinson, Lee
Captive in the millionaire's castle (magyar)
   Sziklába zárt szerelem / Lee Wilkinson ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 503.)
ISBN 978-963-538-380-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3384836]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2012.
Winters, Rebecca (1940-)
Cinderella on his doorstep (magyar)
   Kölcsönkastély / Rebecca Winters ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 494.)
ISBN 978-963-538-383-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3385306]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2012.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Orlando (magyar)
   Orlando / Virginia Woolf ; [ford. Gyergyai Albert és Szávai Nándor]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-170-3 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3387982]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4011 /2012.
   365 mese. - [Debrecen] : Roland, [2011]. - [368] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9786-57-8 kötött : 3495,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3389458]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9078-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3389617]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2012.
Bánosi György (1953-)
   Inkognitó / Bánosi György. - Budapest : Coldwell Kv., 2011. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-02-1 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387261]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2012.
Barcs János (1927-)
   Csillagokkal feleselve : összegyűjtött versek, 1944-2008 / Barcs János. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-08-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3388390]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2012.
Bari Gábor (1942-)
   Érintések Csendvilágban : versek szonettformában / Bari Gábor. - [Miskolc] : Z-Press K., 2012. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3189-5 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3386208]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagy Benedek Elek meséskönyv / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2012. - 120 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-373-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3384876]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2012.
Bíró András (1923-)
   Bent a malomban őröl a molnár : összegyűjtött versek, 1941-2011 / Bíró András. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-32-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387633]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2012.
Bíró József (1951-)
   Kisfontos / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 33, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5079-46-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3388612]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2012.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Sub rosa / Bíró Szabolcs. - 3. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-445-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3388056]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2012.
Björn, Artur
   Üvegmadarak / Artur Björn. - [Budapest] : [Csobai I.], 2012. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3434-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3389887]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2012.
Blackhorse, Rebecca
   Családi ereklye : bonszai a balkonon / Rebecca Blackhorse. - [Kistarcsa] : STB K., cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9720-74-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3388951]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2012.
Blackhorse, Rebecca
   A gésa mosolya : bonszai a balkonon / Rebecca Blackhorse. - [Kistarcsa] : STB K., cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-2590-06-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3388962]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2012.
Blackhorse, Rebecca
   Japán juhar : bonszai a balkonon / Rebecca Blackhorse. - [Kistarcsa] : STB K., cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-9720-45-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3388957]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2012.
Bleeding Bride
   Fekete fivérek / Bleeding Bride. - [Mogyoród] : Szerző, cop. 2012. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3339-4 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3386712]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2012.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-34-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3388979]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2012.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 203, [19] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9095-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(082)(02.053.2)
[AN 3393148]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2012.
Crowen, Marius
   Ember a siker árnyékában / Marius Crowen. - [Mezőnagymihály] : [Szabó R.], [2012]. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3229-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3386592]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2012.
Csató László
   Aluljáró / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2011. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-16-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387804]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2012.
Csató László
   Korall / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2011. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-08-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3388679]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2012.
Csobánka Zsuzsa (1983-)
   Hideg bűnök / Csobánka Zsuzsa. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 234, [5] p. ; 16 cm
Fűzött : 2200,- Ft
ISBN 978-80-8101-484-0
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3386693]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2012.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2002. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2308-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3392486]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2012.
Demeter József (1947-)
   Hazatévedtem : magyardellői-ballószögi napdalok / Demeter József (DeJó). - Budapest : Hungarovox, 2011. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-22-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3388635]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2012.
Farkas Gábor (1977-)
   Törzsét tartó ág : [versek] / Farkas Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5079-36-8 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3388626]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2012.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9083-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3389683]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2012.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9079-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3389678]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : Bornemissza Gergely élete / Gárdonyi Géza ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, [2012]. - 531, [2] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3392921]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2012.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Pogányokkal táncoló : a holló jegyében / Gáspár Ferenc. - Budapest : Coldwell Art, cop. 2011. - 463 p. ; 21 cm. - (Johnny Fortunate kalandjai ; 8.)
ISBN 978-615-5156-01-4 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3387612]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2012.
Giovannini Kornél (1940-)
   Egyezség : bábszínjátékok / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-45-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3388413]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2012.
Giovannini Kornél (1940-)
   Káderőrség : bábszatírák / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-30-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - bábjáték - szatíra
894.511-252.5 *** 894.511-7
[AN 3388401]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2012.
Giovannini Kornél (1940-)
   Péter apostol és Kornéliusz százados : bábos Biblia a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gondozásában megjelent Szentírás alapján / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-09-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - bábjáték
894.511-252.5(02.053.2) *** 244(0:82-252.5)
[AN 3388422]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2012.
Giovannini Kornél (1940-)
   Takaroska : bábszínpadi mesék / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-43-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bábjáték
894.511-252.5(02.053.2)
[AN 3388418]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2012.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2005. - 319, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2449-2 h* kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2449-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3392475]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2012.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Isten öreg bojtárjának vallomásai / Gyökössy Endre. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2011. - 209, [4] p. : ill. ; 18 cm
Fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9094-71-0)
Gyökössy Endre (1913-1997)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - memoár
894.511-94 *** 284.2(439)(092)Gyökössy_E.(0:82-94)
[AN 3393160]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2012.
Györke Zoltán (1939-)
   Ingajárat : regény / Györke Zoltán ; [ill. Bánfi József]. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 396 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-38-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3388684]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2012.
Hadabás Ildikó, H. (1949-)
   Kinn a bárány, benn a farkas...? : novellák / H. Hadabás Ildikó. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-34-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3387745]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2012.
Haranghy Géza (1948-)
   Szavak szárnyán : szerelem szaván I. rész / Haranghy Géza ; [... graf. Haranghyné Anka]. - [Hódmezővásárhely] : Haranghy G., cop. 2012. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3347-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3386286]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2012.
Harcos Katalin (1956-)
   Egyre feléd.. : szerelmes versek / Harcos Katalin. - Budapest ; [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2011. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5083-42-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3386363]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2012.
Henning-Kiss Katalin
   Varázsolj szebb világot! / [képek] Henning-Kiss Katalin ; [próza] Eőry Szabó Ferenc, [versek] ifj. Szabó Ferenc ; [kiad. a Körmendi Kulturális Műhely]. - [Körmend] : Körmendi Figyelő Kv. : Körmendi Kult. Műhely, 2011. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - ezredforduló - válogatott művek
894.511-821 *** 75(439)(092)Henning-Kis_K.
[AN 3385920]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2012.
Hesz Tamás (1968-)
   Révület : [versek] / Hesz Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 228, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-27-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387634]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2012.
Horváth György
   Ólompegazus / Horváth György. - Pécs : Alexandra, 2011. - 349 p. ; 20 cm. - (Zenit, az örökség, ISSN 2063-3955)
ISBN 978-963-297-738-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3389149]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2012.
   A Hulladékhegyen innen és túl.. : a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szépírói és gyermekrajz-pályázatának művei / [szerk. Hajdú Judit]. - [Szentendre] : A-line Kft., cop. 2011. - 235, [5] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-08-3032-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - gyermekrajz - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 741.071-053.2 *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3384485]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2012.
Ilosvai Ferenc
   Kuksza / Ilosvai Ferenc. - [Eger] : Magánkiad., cop. 2011. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3387939]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2012.
Iványi Gábor (1951-)
   Imádság csöndes dögvészért / Iványi Gábor. - Budapest : Wesley J. K., 2011. - 378, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-378.
ISBN 978-963-9744-27-1 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3385461]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9090-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3387963]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9088-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3393072]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már iskolás vagyok (angol)
   At school at last / Éva Janikovszky ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2012. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9089-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3393093]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9085-4 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3393099]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már óvodás vagyok (angol)
   Nursery school, here I come! / Éva Janikovszky ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 2. ed. - Budapest : Móra, 2012. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9086-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3393102]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már óvodás vagyok (német)
   Ich gehe schon in den Kindergarten / Éva Janikovszky ; [mit Zeichnungen von László Réber] ; [aus dem Ungarischen von Veronika Stöckigt]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2012. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9087-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3393105]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2012.
Jánosi Sándor
   Álom vagy valóság / Jánosi Sándor. - [Szombathely] : [Jánosi S.], cop. 2011. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3234-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3386699]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2012.
Joó József (1948-)
   Hantamaria : hendevári történetek / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2011. - 101 p. : ill. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-89254-1-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3388923]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2012.
Jóry Judit (1945-)
   Szerelem és gyászdal : 66 epizód / Jóry Judit. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 135 p. ; 20 cm
Kötött : 2400,- Ft
ISBN 978-80-8101-502-1
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3386735]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2012.
Karczag György (1941-1978)
   A térkép szerint ismeretlen : régészeti kalandregény / Karczag György. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5079-35-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3388496]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2012.
Kassai Franciska (1953-)
   Fénykoszorú : versek, 2003-2011 / Kassai Franciska. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-17-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3388647]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2012.
Kertész Péter (1937-)
   Egy ujjal / Kertész Péter. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2011. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9744-25-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló - blog
894.511-94
[AN 3385696]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2012.
Kertész Péter (1937-)
   Tődi za motalúm / Kertész Péter. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2011. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9744-26-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3385693]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2012.
Komlódi Balázs
   Athén 2004 : olimpia, ahogy mi láttuk : útinapló és élménybeszámoló / Komlódi Balázs. - [Vál] : Komlódi B., cop. 2012. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3309-7 fűzött : 1790,- Ft
Athén - olimpia - útleírás
894.511-992 *** 796.032(495-2Athīnai)"2004"(0:82-992)
[AN 3386707]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2012.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3255816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 4. kiad. - cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3392021] MARC

ANSEL
UTF-84069 /2012.
Lukáts János (1943-)
   A túlsó partról : novellás könyv / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-18-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3387731]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2012.
Mail Karolin
   Klementina, a gróf lánya : regény / Mail Karolin. - Veszprém : Kalliopé, 2011. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89087-2-8 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3385335]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2012.
Majzik Ilona
   Gyúlnak a fények / Majzik Ilona. - [Debrecen] : [Majzik I.], 2011. - 108 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-88871-4-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387671]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2012.
Majzik Ilona
   Az utolsó sms / Majzik Ilona. - [Debrecen] : [Majzik I.], 2011. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88871-3-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3387478]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 383, [2] p. ; 19 cm
Tart.: A mészárosÞ; Eszter hagyatékaÞ; Déli szélÞ; Szívszerelem
ISBN 978-963-227-321-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3389722]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv : [gyógyító gondolatok] / Márai Sándor. - 22. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-320-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3386833]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2012.
Marsh, Evelyn
   A félelem vására / Evelyn Marsh. - Budapest : Auktor, 2011. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9676-15-2 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3388788]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2012.
Massár Mátyás (1971-)
   Balor szeme / Massár Mátyás. - Pécs : Alexandra, 2011. - 311 p. ; 20 cm. - (Zenit, az örökség, ISSN 2063-3955)
ISBN 978-963-297-743-0 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3389153]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2012.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2012]. - 187 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3392923]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2012.
Molnár Géza (1923-2011)
   Zarándokok / Molnár Géza ; [szerk. M. Szebeni Géza]. - [Budapest] : Magánkiad., [2011]. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3068-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3386758]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Amikor még éltem avagy Négy mono, egy poli : misztériumjáték öt felvonásban / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2012. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3145-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387706]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Feltámadásom után / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2011. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1947-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387696]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Nyáron a tücsök hegedül / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2011. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2460-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387713]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Télen a tücsök álmodik / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2012. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3016-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387718]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2012.
Monti, Tara
Tengertánc (új kiadása)
   La mattanza : sorsforduló / Tara Monti. - 2. átd. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 357 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-565-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-564-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3388992]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2012.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Magyarmesék / Mosonyi Aliz ; Medve Zsuzsi rajz. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - [192] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2956-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3392490]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2012.
Nemes István (1961-)
   Fényhozó : [a Káosz-ciklus hatodik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2012. - 164 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 6.)
ISBN 978-615-5228-00-1 fűzött : 2498,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3386641]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2012.
Oláh János (1942-)
   Száműzött történetek : novellafüzér / Oláh János ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011. - 397, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-47-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3387156]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2012.
Pajor Kristóf János
   Emberek a felhőkben / Pajor Kristóf János. - [Budapest] : Pajor K. J., cop. 2012. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3143-7 fűzött
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3386273]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2012.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Bohóka a pajkos napsugár : mese / Pálfalvi Nándor ; [ill. Pintér Ágnes]. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2011. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88364-6-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3384976]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2012.
Palkovics György
   A zisten fölvitte a dolgomat : Kakpusztától a kormányvadászatig / Palkovics György. - Budapest : Duna International, 2012. - 171, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5129-70-4 fűzött : 2495,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3388270]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2012.
Pató Selám (1975-)
   Köztes létek és újraszületések avagy Dharma és karma : misztikus regény-trilógia / Pató Selam ; [kiad. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2012. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-214-221-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3388668]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2012.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Kisgyerekek emlékiratai / Podmaniczky Szilárd. - [Balatonboglár] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2011. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Librarius könyvek, ISSN 2063-3475)
ISBN 978-963-88092-5-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3384512]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2012.
Poós Zoltán (1970-)
   Képzeld magad az én helyembe / Poós Zoltán. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 176, [6] p. ; 16 cm
ISBN 978-80-8101-485-7
Kötött : 2300,- Ft : 8,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3386757]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2012.
Pozsgai Györgyi (1954-)
   Aphrodité, távolodóban : versek / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-40-5 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387516]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2012.
Püski Mátyás
   A holtak nem haltak meg [elektronikus dok.] / Püski Mátyás. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Győr] : [Püski M.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104247. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-1633-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3364171]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2012.
Réti G. Péter (1943-)
   A kód neve: szerelem : mesék felnőtteknek / Réti G. Péter. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-12-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3388619]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2012.
Sándorné Manyika (1941-)
   Meséim és tréfás dalocskáim 2 / Sándorné Manyika. - [Győr] : [Sándorné M.], 2012. - 112 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3193-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - verses mese - gyermekdal
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3386335]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2012.
Schäffer Erzsébet (1936-)
   Pókfonálon : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, 2012. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-62-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3392166]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2012.
Schäffer Erzsébet (1936-)
   A szőlővirág illata : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 231 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-012-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3389825]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2012.
Schneider Izabella
   Morfondír / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9887-72-5 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - napló - karcolat
894.511-43(498) *** 894.511-94(498)
[AN 3389256]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2012.
Szabó Zoltán (1912-1984)
   Nyugati vártán : esszék és publicisztikai írások / Szabó Zoltán. - Budapest : Osiris : EPMSZ, 2011. - 2 db ; 24 cm. - (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái)
ISBN 978-963-276-214-2 fűzött : 5600,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511(091)
[AN 3386028]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 343 p.
ISBN 978-963-276-215-9
[AN 3386036] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 437 p.
ISBN 978-963-276-216-6
[AN 3386039] MARC

ANSEL
UTF-84101 /2012.
Szaniszló József (1913-)
   Akik elvesztették az ezeréves pert / Szaniszló József. - Budapest : Noé Bárkája Zrt., 2011. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1709-7 fűzött
Szaniszló József (1913-?)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3388449]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2012.
Székely Ferenc
   Gyertya-cseppek / Székely Ferenc. - Budapest : NDP K., 2011. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-33-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387686]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2012.
Szirmai Péter (1970-)
   Mániákus bibliofília : novellák / Szirmai Péter. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-13-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3388650]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2012.
Takáts Gyula (1911-2008)
   A hóhatárról = Lumirajalta / Takáts Gyula ; [közread. a Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány]. - Kaposvár : Takáts Gy. Irod. Alapítvány, 2011. - 33 p. ; 21 cm
Ford. Mäkinen, Lassi. - Számozott példány: 200
ISBN 978-963-89251-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=945.41
[AN 3387640]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2012.
Tömörkény István (1866-1917)
   Tiszai legenda : elbeszélések / Tömörkény István ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2012. - 94 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-697-684-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3385772]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2012.
Tusnády László (1940-)
   Madách látomása = La visione di Madách / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-41-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
894.511-13.02=50
[AN 3388622]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2012.
Tüttő Edit
   Zacc : regény / Mirjam Tyttö. - Budapest : Szerző, 2011. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2475-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3388373]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2012.
Utry Attila (1949-)
   A nagy elszakadás : új és válogatott versek, prózák, előadások / Utry Attila Jenő. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5079-23-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3388616]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2012.
Veszelka Attila (1955-)
   Amikor a hamvasztómester sírni kezd : versek / Veszelka Attila. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-31-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3387724]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Egyedül a világ ellen ; Magukrahagyottak / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 194 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 26.
ISBN 978-615-5013-80-5 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-28-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3387990]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Hagyaték / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 218 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 22.
ISBN 978-615-5013-73-7 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-16-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3388966]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Jönnek! ; Ember az országút szélén / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 231, [2] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 25.
ISBN 978-615-5013-79-9 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-27-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3387980]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Az utolsó lámpás : regény / Wass Albert ; [... Gálfalvi Ágnes ford.]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 163 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 24.
ISBN 978-615-5013-78-2 kötött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-973-5994-26-3)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3388956]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Valaki tévedett : novellák, elbeszélések / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 164 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 23.
ISBN 978-615-5013-77-5 kötött
ISBN 978-973-5995-25-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3388595]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Vérben és viharban / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 133 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 21.
ISBN 978-615-5013-72-0 kötött
ISBN 978-973-5995-15-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3388618]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2012.
Zana Tünde
   Pónicsiklóm, Bibi! / Zana Tünde. - [Kisújszállás] : [Tóthné Zana T.], 2011. - 226 p., [2] t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-2571-9 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3384779]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4117 /2012.
   365 mese a nagyitól / [rajz. Juan López Ramón] ; [ford. Mayer Márta, Klebercz Orsolya]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [383] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-445-275-1 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3385889]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2012.
Arredondo, Francisco
1000 animales (magyar)
   1000 állat : keresd meg és ragaszd be őket / [ill. Francisco Arredondo, ... Marcela Grez] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 47 p., [16] t. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-252-2 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3393043]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2012.
   Bambi : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-445-223-2 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392515]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2012.
Biro, Val (1921-)
Hans Christian Andersen's fairy tales (magyar)
   Hans Christian Andersen legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2011. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-629-894-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393066]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2012.
Borbás Zoltán
   Egér, egér, kisegér.. : népi mondókák / rajz. Borbás Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2012. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-368-261-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3389636]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2012.
Di Blasi, Lidia
   1000 dinó matricája / [Lidia Di Blasi és Sandra Silva rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [48] p., [14] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-100-6 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3391795]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2012.
Dora the explorer: annual 2011 (magyar)
   Dóra, a felfedező nagykönyve 3 : angol szavakkal! / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-343-012-5 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3386937]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2012.
Droop, Constanza (1965-)
Wenn es dunkel wird (magyar)
   Az éjszaka / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 10.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-248-8 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3384242]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2012.
   A dzsungel könyve : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-445-167-9 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392510]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2012.
   Hamupipőke : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-9626-31-7 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392508]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2012.
   A három kismalac : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-9626-35-5 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392495]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2012.
   Hófehérke : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-445-165-5 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392517]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2012.
The hundredacre collection (magyar)
   Százholdas mesegyűjtemény : négy újabb történet Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2011. - 167 p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: A barátságkertÞ; RovarvadászatÞ; A vidámság nem jön házhozÞ; A tökéletes kis Malacka
ISBN 978-963-343-075-0 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393054]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2012.
   A kis hableány : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-9626-33-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3392520]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2012.
Lightning was here (magyar)
   Itt járt Villám : fergeteges kalandtúra a verdák világában / Disney, Pixar ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - [50] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-401-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386919]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2012.
McPhillips, Robert (1971-)
   Dömper Dani / [rajz. Robert McPhillips] ; [m. szöveg Nagy Éva]. - Budapest : Gulliver, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújj elő!)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-9232-71-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386720]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2012.
McPhillips, Robert (1971-)
   Mozdony Marci / [rajz. Robert McPhillips] ; [m. szöveg Nagy Éva]. - Budapest : Gulliver, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújj elő!)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-9232-70-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386719]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2012.
McPhillips, Robert (1971-)
   Traktor Tóni / [rajz. Robert McPhillips] ; [m. szöveg Nagy Éva]. - Budapest : Gulliver, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújj elő!)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-9232-69-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386718]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2012.
McPhillips, Robert (1971-)
   Tűzoltó Tomi / [rajz. Robert McPhillips] ; [m. szöveg Nagy Éva]. - Budapest : Gulliver, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Bújj elő!)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-9232-68-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386700]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2012.
Meet the cars (magyar)
   Új mi vagyunk a verdák! 1 / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-985-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386892]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2012.
Meet the cars (magyar)
   Új mi vagyunk a verdák! 2 / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-627-973-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386901]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2012.
   Megy a vonat, zakatol : Thomas mondókás- és verseskönyve / szerk. Luca Anna. - Budapest : Egmont, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony ; keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-127-6 kötött : 1499,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3387234]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2012.
Morvay Zsófi
   A hétpettyes katica / [szöveg Morvay Zsófi] ; [ill. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-367-476-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3389822]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2012.
   Pán Péter : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-9626-32-4 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392527]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2012.
   Pinokkió : 50 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., 2 t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Klasszikusok
ISBN 978-963-9626-34-8 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3392524]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2012.
Schneider, Liane
Conni beim Frisör (magyar)
   Bori fodrászhoz megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 17.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386268]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2012.
Schneider, Liane
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 16.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386255]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2012.
Szilvásy András
   Ismerkedem a hangokkal a falun / [versek Szilvásy András] ; [ill. Małgorzata Cieślak]. - [Miskolc] : Aksjomat, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5176-30-2 kötött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3387799]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2012.
Szilvásy András
   Ismerkedem a hangokkal a házban / [versek Szilvásy András] ; [ill. Małgorzata Cieślak]. - [Miskolc] : Aksjomat, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5176-35-7 kötött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3387793]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2012.
Szilvásy András
   Ismerkedem a hangokkal a réten / [versek Szilvásy András] ; [ill. Małgorzata Cieślak]. - [Miskolc] : Aksjomat, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5176-32-6 kötött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3387790]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2012.
Szilvásy András
   Ismerkedem a hangokkal a tanyán / [versek Szilvásy András] ; [ill. Małgorzata Cieślak]. - [Miskolc] : Aksjomat, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5176-31-9 kötött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3387792]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2012.
Szilvásy András
   Ismerkedem a hangokkal az erdőben / [versek Szilvásy András] ; [ill. Małgorzata Cieślak]. - [Miskolc] : Aksjomat, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5176-34-0 kötött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3387763]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2012.
Szilvásy András
   Ismerkedem a hangokkal az utcán / [versek Szilvásy András] ; [ill. Małgorzata Cieślak]. - [Miskolc] : Aksjomat, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5176-33-3 kötött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3387783]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2012.
Valdes, Leslie
At the carnival (magyar)
   Dóra a vidámparkban / írta Leslie Valdes ; ill. Robert Roper ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 7.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-629-032-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3386930]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4151 /2012.
Davis, Jim (1945-)
   A meccs alatt ásító fiú / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2011]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 102.)
ISBN 978-963-08-3087-4 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3386635]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2012.
   Gazdaság és társadalom a globális térben / [szerkbiz. Tompáné Daubner Katalin, Balázs Judit]. - Kalocsa : TPF, 2011. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 8.)
A Kalocsán, 2011. nov. 17-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88162-8-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3385012]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2012.
Stilton, Tea
La rivincita del club delle lucertole (magyar)
   A Szentjánosbogarak Klubjának győzelme / Tea Stilton ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2011. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tea angyalai)
ISBN 978-963-266-237-4 kötött : 1900,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3389446]
MARC

ANSEL
UTF-8