MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/04/27 12:16:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4154 /2012.
   Galamb és kisállattenyésztés Pécsett és környékén, 1885-2010 : az 50 éves Pécsi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület jubileumi kiadványa / [... összeáll. Kővágó László]. - Pécs : Pécsi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyes., 2011. - 455 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2554-2 fűzött
Pécsi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület
Pécs - galambtenyésztés - kisállattenyésztés - egyesület - 19. század - 20. század
061.2(439-2Pécs) *** 636.9(439-2Pécs)"188/201" *** 636.596(439-2Pécs)"188/201"
[AN 3392604]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2012.
Magyar Neuroradiológiai Társaság. Kongresszus (19.) (2011) (Velence)
   Magyar Neuroradiológiai Társaság XIX. kongresszusa : Velence, 2011. október 27-29. : program és előadáskivonat = 19th annual meeting of the Hungarian Society of Neuroradiology : Velence, 27-29 October, 2011 : program and abstracts. - [Budapest] : [M. Neuroradiológiai Társ.], [2011]. - 31 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
neuroradiológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Velence) *** 615.849 *** 616.89-073.75
[AN 3393856]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2012.
Raffay Ernő (1948-)
   Harcoló szabadkőművesség : küzdelem a katolikus egyház ellen / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2011. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagy Magyarország dokumentum, ISSN 2063-1553 ; 3.)
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 978-963-89291-4-3 fűzött : 3800,- Ft : 55 RON
Magyarország - szabadkőművesség - 19. század - századforduló
061.236.61(439)"189/190"
[AN 3393428]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4157 /2012.
Horváthné Simon Katalin (1956-)
A Herzan-könyvtár (angol)
   The Herzan Library / Katalin Simon H. ; [transl. by Péter Garád]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (The treasures of the diocese in Szombathely, ISSN 2062-5197 ; 3.)
ISBN 978-615-5091-04-9 fűzött
Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. Herzan-könyvtár
Szombathely - egyházi könyvtár
027.6(439-2Szombathely)
[AN 3393642]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2012.
Horváthné Simon Katalin (1956-)
A Herzan-könyvtár (német)
   Die Herzan Bibliothek / H. Simon Katalin ; [Übers. Gerebenné Fodor Judit]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 21 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Die Schätze der Diözese in Szombathely ; 3.)
ISBN 978-615-5091-07-0 fűzött
Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. Herzan-könyvtár
Szombathely - egyházi könyvtár
027.6(439-2Szombathely)
[AN 3393764]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2012.
Knapp Éva (1956-)
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára = University Library of Eötvös Loránd University / Knapp Éva, Szögi László. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., 2012. - 224 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-170-0 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár
Budapest - egyetemi könyvtár
027.7(439-2Bp.)
[AN 3391873]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4160 /2012.
Reininger, Alice
Wolfgang von Kempelen (magyar)
   Kempelen Farkas : Wolfgang von Kempelen : életrajz / Alice Reininger ; [ford. Vissi Zsuzsanna ..., Zilahi Judit]. - Budapest : Hantken, 2011. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-01-4 fűzött
Kempelen Farkas (1734-1804)
Magyarország - feltaláló - 18. század - művelődéstörténet
001.894(439)(092)Kempelen_F. *** 930.85(439)"17"
[AN 3391665]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4161 /2012.
Schuré, Édouard (1841-1929)
Les grands initiés (magyar)
   A nagy beavatottak : [az ezotéria tanítói] / Edouard Schuré ; [ford. Nagy G. Rózsa]. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 262 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9231-27-6 * fűzött : 3100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9231-27-4)
ezoterika
133
[AN 3394141]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4162 /2012.
Balogh Lajos
   A szombathelyi Potyondi-mocsár / [írta Balogh Lajos, Szinetár Csaba és Dénes Szilveszter] ; [... kész. a Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont]. - Szombathely : Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközp., 2011. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szombathely - természeti környezet - mocsár
502(439-2Szombathely) *** 551.312.2(439-2Szombathely)
[AN 3393035]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2012.
   Parkerdei tanösvény : Zalaegerszeg / [szerk. Székely Róbert] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, [2011]. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Zalaegerszeg - tanösvény - természeti környezet
502(439-2Zalaegerszeg) *** 502.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3392729]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2012.
   Természetvédelmi növénytan / szerk. Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 404 p., XXIV t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 978-963-286-648-2 kötött : 5900,- Ft
természetvédelem - növénytan - egyetemi tankönyv
504.05(075.8) *** 504.06(075.8) *** 502.74(439)(075.8) *** 58(075.8)
[AN 3395305]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4165 /2012.
Brooks, Michael
Physics (magyar)
   Fizika / Michael Brooks ; [... ford. Seres Iván]. - Budapest : Geographia, 2011. - 208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5105-03-6 fűzött
fizika
53
[AN 3391640]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4166 /2012.
   Fejezetek a kémiatörténetből : Szőkefalvi-Nagy Zoltánra emlékezve / összeáll. Gazda István és Szecskó Károly. - Budapest : Mati ; Várpalota : M. Műszaki és Közlekedési Múz. Vegyészeti Múzeuma, 2011. - 194 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 93.). (Akadémiatörténeti kutatások, ISSN 1788-7488)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-96-3 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - kémiatörténet
54(439)(091)
[AN 3390040]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4167 /2012.
   Klímaváltozás, 2011 : klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére / szerk. Bartholy Judit, Bozó László, Haszpra László ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke]. - Budapest : MTA : ELTE Meteorológiai Tansz., 2011. - 281 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-281.
ISBN 978-963-284-232-5 fűzött
Kárpát-medence - éghajlatváltozás - 20. század - 21. század
551.583(4-191)"19/20"
[AN 3390647]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4168 /2012.
Dyer, Alan (1953-)
Star (magyar)
   A csillagok születése és halála / Alan Dyer ; [ford. Hegedűs Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Végtelen, ISSN 2062-5952)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-615-5168-10-9 kötött
égitest - világegyetem - ifjúsági könyv
524.3-5(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 3392129]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4169 /2012.
Bagoly Ilona
   Nagymacskák / [írta Bagoly Ilona, Dönsz Judit, Lisztes László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-963-9949-68-3 kötött
macskaféle - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 3390750]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2012.
Burnie, David
Tree (magyar)
   Fa : a magtól az erdőségekig / David Burnie ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Végtelen, ISSN 2062-5952)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-615-5168-03-1 kötött
fa - ifjúsági könyv
581.412(02.053.2)
[AN 3392142]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2012.
Dreyer, Eva-Maria
Welche Blume ist das? (magyar)
   Milyen virág ez? : [170 vadvirág egyszerű meghatározása] / Eva-Maria és Wolfgang Dreyer ; [ford. Fata Ildikó]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-06-1 fűzött : 1480,- Ft
vadon termő növény - magvas növény - növényhatározó
582.4/.9(083.71)
[AN 3390683]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2012.
Jepsen, Peter
Birds (magyar)
   Madarak / Disney ; [szöveg Peter Jepsen] ; [ill. Fernando Güell] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2062-4743)
ISBN 978-963-343-027-9 kötött : 2999,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3393291]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2012.
Monostori Miklós (1941-)
   Paleoökológia / Monostori Miklós. - Budapest : Hantken, 2011. - 413 p. ; 30 cm. - (Hantken tankönyvek, ISSN 1787-8233 ; 5.)
Bibliogr.: p. 360-390.
ISBN 978-615-5086-02-1 fűzött
paleoökológia - egyetemi tankönyv
574(075.8) *** 56(075.8)
[AN 3393819]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2012.
Moss, Ralph W.
Free radical (magyar)
   Szent-Györgyi Albert / Ralph W. Moss ; Studs Terkel előszavával ; ford. Bakács Tibor. - 3. kiad. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-106-7 fűzött : 3900,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - biokémia - 20. század - tudós
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.
[AN 3395299]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2012.
Thörner, Cordula
Wale und Delfine (magyar)
   Bálnák és delfinek / írta Cordula Thörner ; rajz. Andreas Röckener ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 15.)
ISBN 978-963-89429-4-4 fűzött : 450,- Ft
delfin - cet - gyermekkönyv
599.5(02.053.2)
[AN 3390293]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2012.
   Tudományos nap Dr. Lányi Béla tiszteletére : OEK, Budapest, 2011. április 19. - [Budapest] : OEK, [2011]. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
bakteriológia - orvosi diagnosztika - konferencia-kiadvány
579.253 *** 616-078 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3392694]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4177 /2012.
Bácskai Júlia (1951-)
   Akit a kalapból kihúztál.. : a párkapcsolatok pszichológiája / Bácskai Júlia. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2008. - 196 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-045-9 fűzött : 1480,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3394014]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2012.
   Befogadó egészségügy = Integrative healthcare sector in Hungary / főszerk. Rauh Edit ; [közread. a] Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. - [Budapest] : GYEMSZI, 2012-. - 24 cm
Fűzött
Magyarország - egészségügy - migráció - társadalmi integráció - ezredforduló
614(439)"200" *** 325.1(439)"200" *** 316.4.052(=00)(439)"200"
[AN 3392116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 40 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
[AN 3392068] MARC

ANSEL
UTF-84179 /2012.
Bendetz Móric (1901-1942)
   Grafológiai tanulmányok / Bendetz Móric. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2012]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-20-2 fűzött : 2400,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3394841]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2012.
Csermely Gyula
   Ha 1 nő gyereket akar / Csermely Gyula. - [Budapest] : Corleonis, [2011], cop. 2008. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88449-7-2 fűzött : 1990,- Ft
terhesség - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 3393566]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2012.
Csermely Gyula
   Ha 1 nő gyereket akar [elektronikus dok.] / Csermely Gyula ; [Scherer Péter előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Cor Leonis, [2011]. - 1 CD (4 h 42 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
 : 1990,- Ft
terhesség - szülés - hangoskönyv
618.2 *** 618.4
[AN 3390639]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2012.
   A csontritkulásról / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2012. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
ISBN 978-963-7157-26-4 kötött : 2990,- Ft
csontritkulás
616.71-007.234
[AN 3392215]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2012.
Demecs István (1968-)
   Betegre ettük magunkat, avagy Hogyan készítsük el két perc alatt a világ legjobb reggelijét? / Demecs István. - 2. jav. kiad. - [Veszprém] : [Magánkiad.], 2012. - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
ISBN 978-963-08-3500-8 fűzött : 690,- Ft
étrend - táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2 *** 642.12
[AN 3393724]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2012.
Faragó László (1928-)
   Isten segítségével az emberért : Dr. Faragó László orvossal beszélget Csűrös Csilla. - Budapest : Kairosz, 2011. - 97 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 83.)
ISBN 978-963-662-514-6 fűzött : 1500,- Ft
Faragó László (1928-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Faragó_L.(047.53)
[AN 3392785]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2012.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (7.) (2011) (Esztergom)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma VII : Esztergom, 2011. május 26-28. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ. Ifj. Tag.], [2011]. - 48 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozata
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3392873]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2012.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv / írta és rajz. Alona Frankel. - 2. kiad. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Demény Eszter
ISBN 978-963-9727-47-2 kötött : 1590,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3395699]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2012.
Gadd, Ann
The girl who bites her nails and the man who is always late (magyar)
   Árulkodó szokásaink : a lány, aki a körmét rágja és a fiú, aki mindig késve érkezik / Ann Gadd ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-138-0 fűzött : 2300,- Ft
lélektan - viselkedés - életvezetés
159.922 *** 613.865
[AN 3394095]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2012.
Gordosné Szabó Anna (1928-)
   Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek / Gordosné Szabó Anna. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-19-5351-0 fűzött : 2900,- Ft
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
615.851.4(075.8) *** 376.013.82(075.8)
[AN 3395293]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2012.
Gyimesi Júlia
   Pszichoanalízis és spiritizmus / Gyimesi Júlia. - Budapest : Typotex, 2011. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr.: p. 188-207.
ISBN 978-963-279-571-3 fűzött : 3500,- Ft
pszichoanalízis - okkultizmus - történeti feldolgozás
159.964.2(100)(091) *** 133(100)(091)
[AN 3390963]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2012.
Hauck, Paul
Hold your head up high (magyar)
   Föl a fejjel! : a kisebbrendűségi érzés leküzdése / Paul Hauck ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 134, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 21.)
ISBN 978-963-530-952-8 fűzött : 1290,- Ft
életvezetés - viselkedészavar
613.865 *** 616.89-008.444.1
[AN 3395518]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2012.
   Jövőnk titka: a gyerek.. : zseni? okos? különleges? / Ranschburg Jenő [et al.]. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 167 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-068-8 fűzött : 1480,- Ft
tehetség - pedagógiai lélektan - tehetséggondozás - gyermeklélektan
159.922.7 *** 159.928.22 *** 37.015.3 *** 376.545
[AN 3394028]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2012.
József Rita
   Allergia maxima : receptek ételallergiásoknak / József Rita. - [Baja] : Magánkiad., cop. 2012. - 104, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3142-0 kötött
allergia - étrend - szakácskönyv
616-056.43 *** 641.563(083.12)
[AN 3392330]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2012.
   Kaqun víz : tudományos alapokon nyugvó alkalmazási eredmények : [2004-2011] / szerk. Szalkai Iván. - [Budapest] : Radnai, 2011. - 112 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7146-49-7 fűzött
oxigén - alternatív gyógyászat
615.89 *** 615.835
[AN 3393788]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2012.
Kovács Erzsébet
   Boldogságra ítéltetve / Kovács Erzsébet. - Kisvárda : [Kovács E.], 2011. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2773-7 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3392610]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2012.
Magyar Higiénikusok Társasága. Vándorgyűlés (40.) (2011) (Esztergom)
   Magyar Higiénikusok Társasága XL. vándorgyűlése : Esztergom, 2011. október 5-7. : program, összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ.], [2011]. - 85 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3393037]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2012.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (31.) (2011) (Budapest)
   Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa nemzetközi részvétellel : Budapest, 2011. október 6-8. : előadás kivonatok = XXXIst Congress of the Hungarian Scientific Society for Occupational Health and Medicine with international participation : Budapest, 6-8 October, 2011 : abstracts. - Budapest : MÜTT, [2011]. - 47 p. ; 21 cm
Fűzött
munkaegészségügy - konferencia-kiadvány
613.6 *** 331.47 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3392718]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2012.
A magyarországi pszichiátriai gondozók és a közösségi pszichiátriai ellátók monitorozása (angol)
   Monitoring of the Hungarian psychiatric outpatient units and community services of psychiatry : an analysis : 2009-2011 / [... ed. Ivan Radó] ; publ. by Mental Health Interest Forum. - Budapest : PÉF, 2012. - 17 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89497-1-4 fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - orvosi ellátás - ezredforduló - monitoring
616.89(439)"2009/2011" *** 616-08
[AN 3391913]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2012.
   A magyarországi pszichiátriai gondozók és a közösségi pszichiátriai ellátók monitorozása : elemzés : 2009-2011 / [... szerk. Radó Iván] ; kiad. a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum. - Budapest : PÉF, 2012. - 17 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - orvosi ellátás - monitoring - ezredforduló
616.89(439)"2009/2011" *** 616-08
[AN 3391902]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2012.
Maxwell, John C. (1947-)
Geared for growth (magyar)
   Sikerre készülve : 10 alapelv, hogy kihozd magadból a maximumot / John C. Maxwell, Jim Dornan ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2012. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9333-27-7 fűzött
siker - életvezetés
613.865
[AN 3390912]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2012.
   Miért? / Gy. A. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1639-7 fűzött : 1990,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
613.865 *** 244
[AN 3389715]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2012.
Mohás Lívia (1928-)
   Mit tudsz önmagadról? / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 237, [2] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-030-5 fűzött : 1480,- Ft
önismeret
159.923
[AN 3394025]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2012.
Myerson, Saul G.
Emergencies in cardiology (magyar)
   Sürgősségi kardiológia / Saul B. Myerson, ... Robin P. Choudhury, ... Andrew R. J. Mitchell ; [ford. Piróth Zsolt és Vágvölgyi Ágnes]. - Budapest : Kadix Press, [2012]. - [8], 439 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Kadix Press orvosi kézikönyvek, ISSN 2063-4048)
ISBN 978-963-88919-3-8 fűzött
szívgyógyászat - sürgősségi ellátás
616.12 *** 616-039.74
[AN 3391033]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2012.
Navratyil Zoltán
   A varázsló eltöri pálcáját? : a jogi szabályozás vonulata az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig / Navratyil Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2012. - 300 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 279-300.
ISBN 978-963-693-406-4 fűzött : 3200,- Ft
mesterséges megtermékenyítés - orvosi etika - orvosi jog - jogi szabályozás
618.177-089.888.11 *** 614.253 *** 174
[AN 3391237]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2012.
Pap Zoltán (1941-)
   Emlékek életemből : értelmiségi sorsok a XX. században / Pap Zoltán ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Debrecen ; [Tyukod] : Szalay Alapítvány, 2011. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2316-6 * fűzött
 (hibás ISBN 978-08-2316-6)
Pap Zoltán (1941-)
Magyarország - szemorvos - 20. század - 21. század - memoár
617.7 *** 61(439)(092)Pap_Z.(0:82-94)
[AN 3390453]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2012.
Peck, M. Scott (1936-2005)
Further along the road less traveled (magyar)
   Tovább a járatlan úton : lelki fejlődésünk végtelen távlata / M. Scott Peck ; [ford. Szalay Mariann] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 22.)
ISBN 978-963-530-953-5 fűzött : 1290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3395549]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2012.
Schumann Zsuzsanna (1980-)
   Lépésről lépésre : a megtalált kincs 2. / Schumann Zsuzsanna ; [graf. Simon András]. - [Budapest] : [Komáromi J.], [2011]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
beteg - gyermekgyógyászat - agyi betegség - rákbetegség - napló
616-053.2 *** 616.831-006(0:82-94)
[AN 3392463]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2012.
Servan-Schreiber, David (1961-2011)
On peut se dire au revoir plusieurs fois (magyar)
   Búcsúzni többször is lehet / David Servan-Schreiber ; Ursula Gauthier közrem. ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 157, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-530-960-3 kötött : 2900,- Ft
rákbetegség - életvezetés - memoár
613.865 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3390698]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2012.
Smedes, Lewis B.
Forgive and forget (magyar)
   Bocsáss meg és felejts! : a kibékülés művészete / Lewis B. Smedes ; [ford. Havas Krisztina] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 189, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 19.)
ISBN 978-963-530-949-8 fűzött : 1290,- Ft
mentálhigiénia - emberszeretet
613.865 *** 177.7
[AN 3395353]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2012.
   Szegény nők, szegény férfiak / Popper Péter [et al.]. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 202 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-069-5 fűzött : 1480,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3394040]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2012.
Tešêni-Mǒjsin, ̌Jelena
   Veliki svet malog deteta / ̌Jelena Tešêni-Mǒjsin ; [izd. Katedra za strani ǰezik i k̂niževnost odseka za učitêle i vaspitače fakulteta Lorant Etves]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-312-090-3 fűzött
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3393338]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2012.
   Verseny az egészségért : Ananász Anti meséi / [szerk. ... Perlaky Erika] ; [graf. Laczkó Barbara]. - [Budapest] : Média-Andalúz Bt., [2011]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 750,- Ft
egészséges életmód - gyermekkönyv - képeskönyv
613(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3393028]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2012.
Zámbó Zoltán
   Életünk megbízható iránytűi / Zámbó Zoltán ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2011. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-29-5 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3393030]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4213 /2012.
Lőwy Dániel (1953-)
   An electrochemical journey at the nano scale : gold nanoclusters and nanobatteries / Daniel A. Lowy. - Budapest : Gondolat, 2011. - 98 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 16.)
Bibliogr.: p. 93-98.
ISBN 978-963-693-390-6 fűzött : 1250,- Ft
nanotechnológia - anyagszerkezet - anyagtudomány
62-181.48
[AN 3391174]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2012.
   Tervezhető jövő az energiapolitikában / [szerk. Potápi Rita] ; [... kiad. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete]. - Budapest : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2012. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89132-1-0)
Magyarország - Svájc - energiapolitika - 21. század
620.9(439)"200/201" *** 620.9(494)"200/201"
[AN 3392003]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4215 /2012.
   20 éves a magyarországi internet : ahogy a szakemberek megélték, megélik / [fel. szerk. Varga János] ; [közread. az] Internet Szolgáltatók Tanácsa. - [Budapest] : Internet Szolgáltatók Tanácsa, 2011. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2342-5 fűzött
Magyarország - internet
681.324Internet(439)
[AN 3393415]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2012.
Jánosa András
   Adatelemzés számítógéppel : alkalmazott számítástechnika / Jánosa András. - [Budapest] : Perfekt, [2012]. - 271 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-394-636-7 fűzött : 3200,- Ft
statisztika - számítástechnika - adatelemzés - elektronikus dokumentum
681.3 *** 311.2
[AN 3395277]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4217 /2012.
Ágoston Lajos
   Audiofil erősítők építése 2 : előerősítők, fejhallgatóerősítők / Ágoston Lajos. - Hódmezővásárhely : Ágoston L., 2012. - 192 p., [5] fol. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3224-3 fűzött
erősítő - hangtechnika
621.375 *** 681.583 *** 681.84
[AN 3395003]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4218 /2012.
   Mérnökgeológia - kőzetmechanika 2011 : Budapest, 2012. január 26. / szerk. Török Ákos, Vásárhelyi Balázs. - Budapest : Hantken, 2012. - 394 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-04-5 fűzött
mérnökgeológia - kőzetmechanika - konferencia-kiadvány
624.121 *** 624.131.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3390741]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2012.
   Mérnöki kutatások a budai Várhegyen / szerk. Görög Péter és Hajnal Géza ; írta Farkas Dávid [et al.]. - [Budapest] : Hantken, 2012. - 135 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-05-2 fűzött
Budapest. 1. kerület - mérnökgeológia - földtani kutatás
624.131.1 *** 55(439-2Bp.I.)
[AN 3390755]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4220 /2012.
   Aktív kereskedelmi utas- és teherszállító repülőgépek / szerk. Szőke Tibor. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5110-40-5 kötött : 2990,- Ft
személyszállító repülőgép - teherszállító repülőgép
629.73
[AN 3390044]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2012.
Frisnyák Zsuzsa (1960-)
   Közlekedés, politika, 1945-1989 / Frisnyák Zsuzsa. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2011. - 655 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, ISSN 2061-313X)
Bibliogr.: p. 623-628.
ISBN 978-963-9627-13-0 kötött : 5700,- Ft
Magyarország - közlekedésügy - 1945 utáni időszak
656(439)"1945/1989" *** 338.47(439)"1945/198"
[AN 3390973]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2012.
   Közlekedés és turizmus Magyarországon / [szerk.] Remenyik Bulcsú ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. - Budapest : BKÜF, 2012. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-88943-3-5 fűzött
Magyarország - közlekedés - turizmus - ezredforduló
656(439)"200" *** 338.48(439)"200" *** 338.47(439)"200"
[AN 3391908]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4223 /2012.
Békési László (1944-)
   Méhbetegségek / Békési László Szabolcs. - [Makó] : Tóth Gy., cop. 2012. - 128, [7] p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
Bibliogr.: p. [132-135].
ISBN 978-963-08-3365-3 fűzött
méh - méhészet - állatorvostan
638.15 *** 619:638.15 *** 595.799
[AN 3389450]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2012.
   Bor és jogtörténet / szerk. Mezei Barna. - Budapest : Gondolat, 2011. - 151 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-378-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - borászat - gazdasági jog - mezőgazdasági jog - jogtörténet
663.2 *** 349.42(439) *** 347.7(439)
[AN 3391256]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2012.
   Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához / szerk. Horváth Jenő ; [közread. az] Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. - Őriszentpéter : Őrségi Nemz. Park Ig., 2011. - 67, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [68-69].
ISBN 978-963-89490-0-4 fűzött
Őrség - Vendvidék - erdővédelem - erdőrendezés - védett növény - védett állat - útmutató
630*6(439Őrség)(036) *** 630*4(439Őrség)(036) *** 630*6(439Vendvidék)(036) *** 630*4(439Vendvidék)(036) *** 504.74.06(439Őrség) *** 504.74.06(439Vendvidék) *** 504.73.06(439Őrség) *** 504.73.06(439Vendvidék)
[AN 3392590]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2012.
   Jeles elődök lábnyomába lépve.. / [kiad. a Hosszúcser Vadászegylet]. - [Pécs] : Hosszúcser Vadászegylet, 2011. - 60 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Pécs - vadásztársaság
639.1 *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3392336]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2012.
Lovas Kiss Antal (1964-)
   Kisüzemi gazdaságok társadalmi szerepváltozása : esettanulmány egy bihari településről / Lovas Kiss Antal. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. ; [Budapest] : Györffy I. Néprajzi Egyes., 2011. - 192 p. : ill. ; 22 cm. - (A Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, ISSN 1217-4769 ; 13.)
Bibliogr.: p. 52-57.
ISBN 978-963-473-442-0 kötött
Újiráz - családi gazdaság - interjú
631.115.11(439-2Újiráz)(047.53)
[AN 3390222]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2012.
Vajdai Imre (1930-)
   A múlt tapasztalataival a jövő fejlődéséért : kutatások, felmérések, vélemények és javaslatok az agrárértelmiség köréből 1997-től napjainkig / Vajdai Imre ; [közread. a] SZIE, GEDBE. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-269-253-1 fűzött
Magyarország - agrártudomány - felsőoktatás - mezőgazdasági politika - ezredforduló - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés
338.43(439)"199/201" *** 63(439)"199/201" *** 378.663(439)"199/201"(083.41)
[AN 3391068]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4229 /2012.
Bártfai László
Bártfai Laci bácsi nagy süteményes könyve (röv. kiad.)
   Régimódi sütemény receptek : [torták és sütemények] / Bártfai Laci bácsi. - 2. jav. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-026-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394110]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb ételek sertéshúsból : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 7.)
ISBN 978-963-13-6000-4 fűzött : 199,- Ft
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3394022]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb vendégváró falatkák : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 14.)
ISBN 978-963-13-6007-3 fűzött : 199,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3394024]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2012.
Papp Emese
   A Nők Lapja Konyha 100 legjobb süteménye / Papp Emese. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2012. - 239 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5008-72-6 kötött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3395711]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2012.
Rózsa Klára
   Bögrés sütemények : 2,5 deciliteres bögrével mérve : [egyszerűen elkészíthető, változatos tészták] / [Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2010 [!2011]. - 127 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 1.)
ISBN 978-615-5042-01-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3393682]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2012.
Rózsa Klára
   Házias sütemények : [gyümölcsös, habos, krémes finomságok] / [Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2010 [!2011]. - 127 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 2.)
ISBN 978-615-5042-02-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3393709]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2012.
Ungváry Renáta, W.
   A Kismama babakonyhája / W. Ungváry Renáta ; [... fotók Rátkai Éva]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Sanoma Media, cop. 2012. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
A szerzőnek a Kismama, ISSN 0865-1035 c. folyóiratban megj. receptjei
ISBN 978-963-341-023-3 fűzött : 3900,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3393901]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4236 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
Love is a verb (magyar)
   A szeretet mindent legyőz : történetek a szeretet hatalmáról / Gary Chapman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-088-4 fűzött : 2500,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3393073]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2012.
   A korai felvilágosodás filozófiai antológiája / szerk. Boros Gábor, Gulyás Péter, Szalai Judit. - Budapest : Áron K. : Brozsek K., 2011. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-80-6 fűzött : 2000,- Ft
filozófia - felvilágosodás - szöveggyűjtemény
1(100)"16/17"
[AN 3391837]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2012.
Sandel, Michael J.
Justice (magyar)
   Mi igazságos? ...és mi nem? : a helyes cselekvés elmélete és gyakorlata / Michael J. Sandel ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 338 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6048-6 fűzött : 2990,- Ft
igazságosság
177.9
[AN 3390926]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2012.
Scruton, Roger (1944-)
I drink therefore I am (magyar)
   Iszom, tehát vagyok : egy filozófus borkalauza / Roger Scruton ; [ford. Módos Magdolna és Olay Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2011. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9073-0 kötött
bor - filozófia
1 *** 663.2
[AN 3393795]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2012.
Széky István (1862-1944)
   A tudományok rendszertana / Széky István ; ... a szöveget gond., és az életrajzot írta Lisztóczky László ; [közread. a] Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány. - Mátrafüred : Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány, 2011. - 39 p. ; 21 cm
Fűzött
tudományrendszer
168
[AN 3392224]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4241 /2012.
Augustinus Aurelius (354-430)
De doctrina christiana (magyar)
   A keresztény tanításról / Szent Ágoston ; [Városi István fordításának felhasználásával ford., az előszót és a jegyzeteket írta Böröczki Tamás]. - Budapest : Kairosz, [2012]. - 320 p. ; 19 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 1.)
ISBN 978-963-9302-61-7 fűzött : 2500,- Ft
dogmatika - patrológia
23 *** 276(092)Augustinus_Aurelius
[AN 3395349]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2012.
Csorba Dávid (1975-)
   A zászlós bárány nyomában : a magyar kálvinizmus 17. századi világa / Csorba Dávid. - Debrecen : DE Tört. Int. ; Budapest : Kálvin, 2011. - 230 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 6.)
Bibliogr.: p. 195-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-468-0 fűzött
ISBN 978-963-558-190-0
Magyarország - református egyház - egyháztörténet - 17. század
284.2(439)"16"
[AN 3390039]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2012.
Ferrero, Bruno
   Az aranyhalak titka : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Szőke János]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Don Bosco, op. 2012. - 79, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-22-3 fűzött
vallásos irodalom
244(0:82-32)
[AN 3395351]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2012.
Gass, Bob
   Győzelem a csüggedés felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Huszár Krisztina]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
lelki élet
248.3
[AN 3390868]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2012.
Gömöri Ilona, Gy
   A hevesi reformátusok története és a Református Gyülekezetért Alapítvány tíz éves tevékenysége Hevesen, 2001-2011 / írta Gy. Gömöri Ilona ; [kiad. a Hevesi Református Gyülekezetért Alapítvány]. - Heves : Hevesi Református Gyülekezetért Alapítvány, 2011. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1296-2 fűzött
Hevesi Református Egyházközség
Heves - egyháztörténet - református egyház - egyházközség
284.2(439-2Heves)(091)
[AN 3390070]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2012.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-986-4 fűzött : 280,- Ft
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 3393929]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2012.
Harrer, Karl-Maria
Erlebnisse mit der wunderbaren Medaille heute (magyar)
   A Csodásérem újabb csodái / Karl-Maria Harrer ; Peter Matuska [közrem.] ; [ford. Varga Sylvia]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2011. - 99, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-495-5 fűzött : 950,- Ft
csoda - memoár
248.214(100)(0:82-94)
[AN 3393049]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2012.
Herczeg Renáta
   "Plebanust behozni magamban eltökélettem..." : a Szőnyi Római Katolikus Egyházközség története / Herczeg Renáta, Fehér Tamás. - Komárom : Szerzők, 2011. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2673-0 fűzött
Szőnyi Római Katolikus Egyházközség
Szőny - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Szőny)(091)
[AN 3392271]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2012.
Keszthelyi Ferenc (1928-2010)
   Képes kis Biblia : hitoktatási segédkönyv / vál. és írta Keszthelyi Ferenc. - 13. kiad. - Budapest : Ecclesia, cop. 2011. - 162, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-363-336-6 fűzött : 1500,- Ft
bibliai történet
22.046(084.1)
[AN 3393568]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2012.
   Klimo György püspök és kora : egyház, művelődés, kultúra a 18. században : a 2010. október 14-én, Pécsett, Klimo György pécsi püspök születésének 300. évfordulójára megrendezett tudományos konferencia tanulmányai / szerk. Pohánka Éva, Szilágyi Mariann. - Pécs : PTE Egy. Könyvtára, 2011. - 300 p : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-426-8 kötött
Klimó György (1710-1777)
Magyarország - Pécs - püspök - katolikus egyház - művelődéstörténet - magánkönyvtár - 18. század
282(439)(092)Klimó_Gy. *** 027.1(439)"17" *** 930.85(439-2Pécs)"17"
[AN 3392305]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2012.
Kopasz Jenőné
   Igazgyöngyöt találtam : [fejezetek a cigánymisszió történelméből] / Kopasz Jenőné Ancika ; [közread. a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány]. - [Debrecen] : Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány, 2011. - 268, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2381-4 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - misszió - cigányság
266.3(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3390065]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2012.
   Krisztusban van az igazság : a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége VIII. Országos Kongresszusa az Országház Felsőházi termében, október 7-8. / [szerk. Rochlitz Bernadett] ; [fotó Rochlitz István]. - Budapest : KÉSZ, 2011. - 134 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7864-26-1 fűzött
Magyarország - állam és egyház viszonya - közjó - társadalmi igazságosság - konferencia-kiadvány
261.4 *** 28(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 177
[AN 3389656]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2012.
Kríza Ágnes (1975-)
   A középkori orosz képvédő irodalom = Drevnerusskie teksty v zaŝitu ikon / Kriza Ágnes. - Budapest : Russica Pannonicana, [2011]-. - 22 cm
Oroszország - ikonográfia - keresztény művészet - ortodox egyház - vallásfilozófia - középkor - orosz irodalom története - vallásos irodalom
246.3 *** 75.046.3(47) *** 281.93 *** 882-96(082)=945.11
[AN 3392124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Bizánci források = Vizantijskoe nasledie. - cop. 2011. - 324, [4] p. : ill. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-69-6 fűzött
[AN 3392135] MARC

ANSEL
UTF-84254 /2012.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3393923]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2012.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-054-5 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3393908]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2012.
Pap Gy. László (1960-)
   Én mégis a szívnek hiszek : Simén Domokos, unitárius lelkész emlékére (1928. december 14 - 2006. október 08.) / Pap Gy. László ; [kiad. a Debreceni Unitárius Egyházközség]. - Debrecen : Debreceni Unitárius Egyházközség, 2011-. - 22 cm
Simén Domokos (1928-2006)
Magyarország - protestáns lelkész - unitárius egyház - 20. század
288(439)(092)Simén_D.
[AN 3392120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 316 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0778-4 kötött
[AN 3392127] MARC

ANSEL
UTF-84257 /2012.
Papp Miklós (1972-)
   A karácsonyi ikon etikája : elmélkedések / Papp Miklós. - Budapest : Új Ember, 2011. - 61, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9527-93-5 fűzött : 980,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3390742]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2012.
Papp Vilmos (1932-)
   Beszélgetések a keresztségről / Papp Vilmos. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-887-4 fűzött : 270,- Ft
keresztség
265.1
[AN 3393928]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2012.
   Prédikáltasd szent igédet.. : igehirdetők és igehirdetések az Érdligeti Református Egyházközségben / szerk. Kalydy István és Literáty Zoltán ; kiad. az Érdligeti Református Templom Alapítvány. - Érd : Érdligeti Ref. Templom Alapítvány, 2011. - 268 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2254-1 kötött
Érd - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - ezredforduló - prédikáció
252 *** 282(439)(092) *** 282(439-2Érd)"194/201"
[AN 3390617]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2012.
Prince, Derek (1915-2003)
Faith to live by (magyar)
   Hit által lehetséges : ... magtanultam, hogyan jön létre a hit... / Derek Prince ; [ford. Abonyi Sándor] ; [... kiad. a DPM Magyarország és a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány]. - Miskolc : DPM Mo. : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány, 2011. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1898-8 fűzött
hit
234
[AN 3390764]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2012.
Rice, Wayne
Still more hot illustrations for youth talks (magyar)
   Fején a szöget! 3 : újabb 100 szemléletes illusztráció előadásokhoz / Wayne Rice ; [ford. Bodogán Dóra] ; [közread az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2011. - 298 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88895-2-2 fűzött : 2600,- Ft
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 3389760]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2012.
   Szól a Biblia [elektronikus dok.] : [hit, élet, mód] : [a Biblia válaszai korunk kérdéseire 38 előadásban]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Netamin Kft., [2011]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
Biblia
bibliamagyarázat - auditív dokumentum
22.07
[AN 3390788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (20 h 43 min)
[AN 3390809] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (19 h 41 min)
[AN 3390906] MARC

ANSEL
UTF-84263 /2012.
   Tarts, Uram, a kezedben : személyes szavak presbiterekhez / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2012. - 173 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-55-0 kötött : 980,- Ft
vallásos irodalom - presbitérium
244 *** 259
[AN 3390893]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2012.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 7. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2011. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-363-337-3 fűzött : 550,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-337-3)
vallásos irodalom
244
[AN 3393663]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2012.
Toland, John (1670-1722)
Letters to Serena (magyar)
   Levelek Szerénához / John Toland ; [ford., a bev. tanulmányt és a lábjegyzeteket írta, a bibliográfiát összeáll. Vassányi Miklós]. - Budapest : Áron K. : Brozsek K., 2011. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 978-963-9210-81-3 fűzött : 2260,- Ft
vallásfilozófia - panteizmus
291 *** 212 *** 1(410)Toland,_J.
[AN 3391878]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2012.
Tomka Miklós (1941-2010)
   A vallás a modern világban : a szekularizáció értelmezése a szociológiában / Tomka Miklós. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2011. - 247 p. : ill. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 7.)
Bibliogr.: p. 217-247.
ISBN 978-963-9129-77-1 kötött
vallásszociológia - szekularizáció - 19. század - 20. század
291(100)"18/19" *** 316.7
[AN 3390041]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2012.
Török József (1946-)
   A fényből feltündökölsz.. : Török József professzorral beszélget Domonkos Máté és Lipthay Endre. - Budapest : Kairosz, 2011. - 119 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 82.)
ISBN 978-963-662-521-4 fűzött : 1500,- Ft
Török József (1946-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú - egyetemi tanár
282(439)(092)Török_J.(047.53) *** 37(439)(092)Török_J.
[AN 3392747]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2012.
   Tours-i Szent Márton miséje : november 11. / [összeáll. Déri Péter] ; [közread. a Szombathelyi Egyházmegye]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 20 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5091-12-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-50911-2-4)
Szombathely - mise
264-061
[AN 3390038]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2012.
   "Uram, akit szeretsz, beteg..." : lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek / szerk. Gál Judit. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-162-7 fűzött : 260,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3393925]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2012.
Várnai Péter (1958-)
   Meglátogatta népét az Úr : elmélkedések advent minden napjára / Várnai Péter ; [rajzok Várnai Péter]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2011]. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-502-0 fűzött : 980,- Ft
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3393034]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2012.
Vincent, Alan
The kingdom at war (magyar)
   A harcoló királyság : a sötétség eloszlatása közbenjárással / Alan Vincent ; [ford. Gulyás Csilla] ; [... kiad. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, [2012]. - 239 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87689-9-5 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3393200]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2012.
Viola, Frank
Reimagining church (magyar)
   A gyülekezet újragondolása = Reimagining church / Frank Viola ; [ford. Országh György] ; [közread. az Imádság Háza Alapítvány]. - Budapest : Imádság Háza Alapítvány, 2012. - 266 p. ; 23 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 251-266.
ISBN 978-963-88374-2-4 fűzött
közösség - kereszténység
267 *** 23/28
[AN 3390606]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2012.
Zeissig, Philippe (1920-1992)
   Egyperces randevúk Philippe Zeissiggal = Rendez-vous d'une minute avec Philippe Zeissig / [ford. ... Zsolt J. Vécsei]. - 2. bőv., jav. kiad. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2012. - 105 p. ; 21 cm
A ford. az "Une minute pour chaque jour" (Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 1983) és az "Il suffit d'une minute" (Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 1986) c. kiad. alapján kész.
Fűzött
vallásos irodalom - svájci francia irodalom - aforizma - kétnyelvű dokumentum
244 *** 840-84(494).02=945.11
[AN 3394228]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4274 /2012.
Alberoni, Francesco
Ti amo (magyar)
   Szeretlek / Francesco Alberoni ; [ford. Fery Veronika]. - Budapest : Európa, 2012. - 389 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9346-9 fűzött : 3000,- Ft
szerelem
316.647.2
[AN 3393540]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2012.
Freedman, Des (1962-)
The politics of media policy (magyar)
   A médiapolitika mint közpolitika / Des Freedman ; [ford. Kallay Nóra, Rohonyi András]. - Budapest : Gondolat, 2012. - 247 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. Kommunikációpolitika - médiaszabályozás, ISSN 2060-1867)
Bibliogr.: p. 227-247.
ISBN 978-963-693-365-4 kötött : 4490,- Ft
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - médiapolitika - közpolitika
316.774(73) *** 316.774(410) *** 659.3(73) *** 659.3(410) *** 32(73) *** 32(410)
[AN 3391056]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2012.
   Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena : description, analyses and generalizations / ed. by Jolán Róka ; [publ. by the Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - Budapest : Századvég, 2011. - 505 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2011. máj. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-03-3 fűzött : 5000,- Ft
kommunikáció - interkulturális kapcsolat - multikultúra - nyelvhasználat
316.77 *** 800.1 *** 800.7
[AN 3393674]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2012.
Gyóni Gábor (1978-)
   A történelmi Oroszország népei : adattár / Gyóni Gábor. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 274, [10] p. : ill., színes térk. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-62-7 kötött
Oroszország - Szovjetunió - népcsoport - századforduló - 20. század - ezredforduló
316.347(=00)(47)"189/200"
[AN 3392105]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2012.
Lovas Kiss Antal (1964-)
   The impacts of the European Union accession to the situation and the economic, social structure of several settlements of the Region of Bihar / Antal Lovas Kiss. - Debrecen : Dep. of Ethnography Univ. of Debrecen, 2011. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 16.). (Műveltség és hagyomány, ISSN 0580-3705 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-444-4 kötött
Hajdú-Bihar megye - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - szociálantropológia - rendszerváltás
316.334.56(439.165) *** 332.1(439.165)
[AN 3393836]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2012.
Martos Tamás (1968-)
   Pillanatfelvételek : hogyan (ne) veszekedjünk a párunkkal? / Martos Tamás ; ... dialógusok Szám Kati ; karikatúrák Szűcs Édua. - Budapest : Képmás 2002 Kft., 2011. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Képmás könyvek, ISSN 2063-4374)
ISBN 978-963-89450-0-6 fűzött : 2250,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3389645]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2012.
Némedi Dénes (1942-2010)
   Szociológiai és társadalomelméleti tanulmányok / Némedi Dénes ; [szerk. Rényi Ágnes] ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kar ... - [Budapest] : ELTE Tátk : ELTE Eötvös K., 2011. - 450 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-067-5 kötött
szociológia - társadalomelmélet
316
[AN 3392112]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2012.
Verő Bán Linda
Mit jelent zsidónak lenni? (angol)
   What does it mean to be Jewish? / Linda Verő-Bán ; ill. by Eszter Paller ; [... transl. by Péter Török]. - 2. ed. - [Budapest] : Hillel Jewish Educational and Youth Centre Found., 2011. - [31] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Zsidongó könyvek)
ISBN 978-615-5204-00-5 űzött
zsidóság - nemzettudat - gyermekkönyv
316.356.4(=924)(02.053.2) *** 316.63
[AN 3394223]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4282 /2012.
Dizseri Eszter (1937-)
   Illik, nem illik? : viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek / Dizseri Eszter ; [ill. Tóth Éva]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 202 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-558-179-5 fűzött : 1400,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 3394071]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2012.
Gömöri Ilona, Gy
   Él, mint Marci Hevesen : a szóláshasonlat értelmezéseinek történeti háttere és folklorisztikus hagyományai Heves városában / írta és összeáll. Gy. Gömöri Ilona. - Heves : Hevesi Református Gyülekezetért Alapítvány, 2011. - 56 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Hevesi évkönyv, ISSN 2063-4226 ; 1.)
ISBN 978-963-08-1297-9 fűzött
Heves - magyar néprajz - művelődéstörténet - szólás
39(=945.11)(439-2Heves) *** 398.9(=945.11)(439-2Heves) *** 930.85(439-2Heves)
[AN 3393903]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2012.
   Kalmyk folklore and folk culture in the mid-19th century : [philological studies on the basis of Gábor Bálint of Szentkatolna's Kalmyk texts] / [ed. by Ágnes Birtalan with the collab. of Tamara Gorjajevna Basangova ...]. - Budapest : MTAK, 2011. - 380 p. : ill. ; 26 cm. - (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 15.)
Az eredeti kézirat fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-22-5 fűzött
folklór - kalmükök
398(=942.2)
[AN 3389834]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2012.
   Kauri és nagyító : óceániai ékszerek Bíró Lajos gyűjteményéből : 2011. szeptember 30 - 2012. január 29. = Jewels from Oceania : the Lajos Bíró collection / [a kiállítást rend. és a katalógust írta ... Biró Anna]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 18.)
Bibliogr.: p. 61-62. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5123-24-5)
Óceánia - néprajz - ékszer - primitív művészet - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
39(=00)(9) *** 7.031.5 *** 069.017(439)Bíró_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3392238]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2012.
   Ki ecsettel, ki kamerával, ki tollal : Ujváry Zoltán nyolcvanéves / [szerk. Lovas Kiss Antal]. - Debrecen : [DE], 2012. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem
ISBN 978-963-473-507-6 kötött
Ujváry Zoltán (1932-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
39.001(439)(092)Ujváry_Z.
[AN 3390052]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2012.
Lovas Kiss Antal (1964-)
   Társadalmi ünnepek közösségi funkciói az ezredfordulón / Lovas Kiss Antal. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2011. - 148 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 56.)
Bibliogr.: p. 141-148.
ISBN 978-963-473-443-7 kötött
Hajdú-Bihar megye - ünnep - helyi társadalom - szociálantropológia
398(=945.11)(439.165) *** 316.32 *** 316.334.56(439.165) *** 39.001
[AN 3389712]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2012.
Sebő Ferenc (1947-)
   Lőrincréve muzsikája : Karsai Zsigmond és Székely Zsigmond emlékezetében / Sebő Ferenc ; [fotók Gyönyör Éva és Sebő Ferenc] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2012. - 224 p. : ill., főként kotta ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-7363-67-2 kötött
Lőrincréve - Erdély - népzene - néptánc - határon túli magyarság - auditív dokumentum
394.3(=945.11)(498.4-2Lőrincréve) *** 793.31(=945.11)(498.4-2Lőrincréve) *** 78.031.4(=945.11)(498.4-2Lőrincréve)
[AN 3393559]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2012.
   A Sóstói Múzeumfalu építője : 60 éves dr. Páll István : köszöntő kötet, egy kicsit másként / [szerk. Nagyné Bősze Katalin] ; [kiad. a Múzeumfalu Baráti Köre]. - Nyíregyháza-Sóstófürdő : Múzeumfalu Baráti Köre, 2012. - 99 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
Páll István (1952-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
39.001(439)(092)Páll_I. *** 012Páll_I.
[AN 3392631]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2012.
   Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából / szerk. Kavecsánszki Máté és Szászfalvi Márta ; [a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2012. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3129-1 kötött
folklorisztika - magyar néprajz - emlékkönyv
39.001 *** 39(=945.11)
[AN 3389730]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2012.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9156-1 kötött : 2690,- Ft
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 3393495]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4292 /2012.
Boros János (1954-)
   Demokrácia és szabadság : filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez / Boros János. - Veszprém : Iskolakultúra, 2011. - 211 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 42.)
Bibliogr.: p. 210-211.
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-384-5)
demokrácia - politikai filozófia
321.01 *** 321.7
[AN 3391262]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2012.
Bozóki András (1959-)
   Virtuális köztársaság / Bozóki András. - Budapest : Gondolat, 2012. - 265 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-394-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - 20. század - ezredforduló - esszé - publicisztika
323(439)"19/200"(0:82-4) *** 323(439)"19/200"(0:82-92)
[AN 3391022]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2012.
Debreczeni József (1955-)
   A politika fertője / Debreczeni József. - [Miskolc] : Deborjó Kft., cop. 2011. - 220 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2841-3 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - belpolitika - korrupció - ezredforduló
323(439)"200" *** 343.352(439)"200" *** 328.185
[AN 3389765]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2012.
Fischer, Joschka (1948-)
Mein langer Lauf zu mir selbst (magyar)
   Futva tértem magamhoz / Joschka Fischer ; [ford. Liszkay Zoltán]. - [Budapest] : Radnai, [2012]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-50-3 fűzött
Németország - politikus - 20. század - 21. század - futás - memoár
32(430)(092)Fischer,_J.(0.82-94) *** 796.422(0:82-94)
[AN 3393683]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos expedíciói / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-00-0 fűzött
Németország - fasizmus - 20. század - okkultizmus
321.64(430)"193" *** 133 *** 329.18(430)
[AN 3394548]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   Zyclon B, a III. Birodalom bűvöletében / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-31-4 fűzött
Németország - történelem - fasizmus - második világháború
329.18(430)"193/194" *** 943.0"192/194"
[AN 3394762]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (cseh)
   Informace o zemích v azylovém řízení : právní požadavek kvality v Evropské unii / Gábor Gyulai ; [překl. ... Hana Lupačová a Věra Pazderová] ; [vyd.] Maďarský helsinský výbor. - Aktualizované vyd. - Budapest : Maďarský helsinský výbor, 2011. - 74 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89380-8-4 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393624]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (francia)
   Informations sur les pays d'origine dans les procédures d'asile : l'obligation légale de qualité dans l'UE / par Gábor Gyulai ; [trad. Pierre Cazenave] ; [publié par] Comité Helsinki Hongrois. - Éd. mise à jour. - Budapest : Com. Helsinki Hongrois, 2011. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-00-1 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393480]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (lengyel)
   Informacje o krajach pochodzenia w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy : jakość informacji jako prawny wymóg w UE / Gábor Gyulai ; [przekł. ... Agata Foryś] ; [wydaw.] Węgierski Komitet Helsiński. - Wyd. uaktualnione. - Budapest : Węgierski Kom. Helsiński, 2011. - 82 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-02-5 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393616]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (magyar)
   Országinformáció a menedékjogi eljárásban : a minőség mint jogi követelmény az Európai Unióban / Gyulai Gábor ; [... ford. Szabó Dávid] ; [közread. a] Magyar Helsinki Bizottság. - Felújított és kieg. kiad. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2011. - 79 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-01-8 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393471]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (német)
   Herkunftsländerinformationen (COI) in Asylverfahren : Qualität als rechtliche Anforderung in der EU / von Gábor Gyulai ; [Übers. ... Aisan Fekri-Afshar] ; [hrsg. von] Ungarisches Helsinki-Komitee. - Aktualisierte Version. - Budapest : Ungarisches Helsinki-Kom., 2011. - 83 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89380-9-1 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393500]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (olasz)
   Le informazioni sui paesi di origine nella procedura di asilo : la qualità come requisito di legge nell'UE / di Gábor Gyulai ; [trad. ... da Pietro Tesoriero] ; [pubblicato da] Comitato Helsinki Ungherese. - Ed. aggiornata. - Budapest : Comitato Helsinki Ungherese, 2011. - 79 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89380-7-7 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393489]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
Country information in asylum procedures (spanyol)
   Información sobre el país de origen en el procedimiento de asilo : la calidad como requisito legal en la UE / escrito por Gábor Gyulai ; [trad. ... por Mónica Salazar Vevia] ; [publ. por] Comité Helsinki de Hungría. - Ed. actualizada. - Budapest : Com. Helsinki de Hungría, 2011. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89380-6-0 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 3393508]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2012.
Molnár Anna (1970-)
   Altiero Spinelli, egy európai föderalista / Molnár Anna. - Budapest : Gondolat, 2011. - 66 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 13.)
Bibliogr.: p. 63-66.
ISBN 978-963-693-382-1 fűzött : 900,- Ft
Spinelli, Altiero (1907-1986)
Európa - Olaszország - politikus - európai integráció - 20. század
327.39(4)"19" *** 32(45)(092)Spinelli,_A. *** 323.1(=00)(4)"19"
[AN 3391081]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2012.
Takács Péter (1953-)
   Államtan : két fejezet az állam általános elmélete köréből : a modern állam és elmélete / Takács Péter. - Budapest : BCE KIK Jogtud. Tansz., 2011. - 164 p. ; 29 cm. - (Sisyphus, ISSN 2061-6724)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-468-0 fűzött : 1200,- Ft
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 3393158]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2012.
   Tisza István és emlékezete : tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára / szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2011. - 475 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-465-9 kötött
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - 19. század - 20. század - magyar történelem
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"190/191"
[AN 3389755]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2012.
Tóth Pál Péter (1942-)
   Népességfejlődés és magyarság : a nemzetközi vándorlás szerepe a Kárpát-medencei magyar népességfejlődésben / Tóth Pál Péter. - Budapest : Gondolat, 2011. - 223 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 978-963-693-280-0 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - népességváltozás - migráció
325(439) *** 314.8(439)
[AN 3391037]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2012.
   A vörös háború : Herczeg Ferenc, Mátyusz[!Mályusz] Elemér, Breit József írásai / [szerk. Furkó Zoltán]. - Budapest : Filmkapu, [2011]. - 326 p., [3] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Kapu könyvek, ISSN 0239-0566)
Tart.: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története : a gödöllői főhadiszállás és egyéb magasabb parancsnokságok és hatóságok tábori aktái alapján / doberdói Breit József. A vörös emigráció / Mátyusz[!] Elemér. Gróf Károlyi Mihály / Herczeg Ferenc
ISBN 978-963-89118-3-4 fűzött
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság - politikus - 20. század
32(439)(092)Károlyi_M. *** 943.9"1918/1919"
[AN 3393690]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4310 /2012.
   Az Ankungyinov-ügy : egy európai kalandor Moszkóviából = Delo T. Ankundinova : evropejskij avantûrist iz Moskovii / [szerk. Szvák Gyula] ; [a dokumentumokat vál., sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. D. V. Liszejcev] ; [ford. Gyóni Gábor, Kolyvek Léna, Kriza Ágnes] ; [közread. a Magyar Ruszisztikai Egyesület ... és az ELTE BTK Ruszisztikai Központ ...]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 148, 166 p. ; 24 cm
A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-67-2 kötött
Ankundinov, Timofej Demʹânovič (1617-1654)
Oroszország - történelem - 17. század - kalandor
947"16" *** 343.919(47)(092)Ankudinov,_T._D.
[AN 3392596]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2012.
Bánó Attila (1945-)
   55 meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2011. - 440 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-182-1 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3395297]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2012.
Bogár Gyula (1927-)
   Dicsőcség a hazáért elesett hősöknek - 1956 : az 1956-os forradalom és azzal kapcsolatos események az életemben / Bogár Gyula. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5110-31-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3390157]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2012.
Charpentier, Louis
Les mystères templiers (magyar)
   A templomos lovagok titkai / Louis Charpentier ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Holnap, 2012. - 188, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-997-2 fűzött : 2500,- Ft
templomosok
929.712 *** 930.85(100)
[AN 3394797]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2012.
Cziráki Zsuzsanna
   Autonóm közösség és központi hatalom : udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban / Cziráki Zsuzsanna. - [Budapest] : ELTE, 2011. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Udvartörténet kötetei, ISSN 2063-224X ; 3.)
Bibliogr.: p. 239-247.
ISBN 978-963-284-228-8 fűzött
Brassó - Erdély - erdélyi szászok - önrendelkezés - magyar történelem - 17. század
943.921"16" *** 316.347(=30)(439.21-2Brassó)"16" *** 323.17(=30)(439.21-2Brassó)"16"
[AN 3392019]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2012.
   Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái, 1907-1931 / [ford. és összeáll. Puskely Mária és Salacz György]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 460 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 451-453.
ISBN 978-615-5091-09-4 fűzött : 990,- Ft
Batthyány család
Magyarország - családtörténet - napló
929.52(439)Batthyány(0:82-94)
[AN 3391012]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom felemelkedése : [a Reichstag felgyújtásától Lengyelország lerohanásáig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, 2012, cop. 2002. - 211 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9409-11-1)
Németország - történelem - belpolitika - fasizmus - 20. század
943.0"193" *** 321.64(430)"193" *** 329.18(430)"193"
[AN 3394116]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2012.
   A hunok öröksége / szerk. Marácz László, Obrusánszky Borbála. - [Budapest] : Hun-idea, 2011. - 478 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-37-6 kötött : 3990,- Ft
hunok - történelem - régészet - ősvallás - sámánizmus
936.91 *** 904(369.1) *** 291.612 *** 299.4
[AN 3393894]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2012.
   Így éltünk, 1970-1971 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 10.)
ISBN 978-963-9860-52-0 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1970-es évek - album - kronológia
943.9"1970/1971"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1970/1971"(084.1) *** 930.9"1970/1971"(084.1)(0:930.24)
[AN 3393804]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2012.
Lőrincz Barnabás (1951-)
   Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römischen Reiches : Ausgewählte Studien, 1975-2009 / Barnabás Lőrincz. - Budapest ; Debrecen : [Univ. Debrecen], 2010-2011. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 19.)
Közread. a Debreceni Egyetem
Pannonia - régészet - hadtörténet - római birodalom kora
904(398.6) *** 355.48(398.6)"00/04"
[AN 3285907]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2. - 2011. - p. 317-611.
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-434-5 fűzött
[AN 3390850] MARC

ANSEL
UTF-84320 /2012.
Lovász László (1936-)
   A Száraz-értől a Tiszáig / Lovász László. - [Csongrád] : Raszter, cop. 2011. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-8013-66-8 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3392360]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2012.
Makkay János (1933-)
   György apród arany nyakperece Borisz fejedelem kijevi udvarában / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2011. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 78.)
Bibliogr.: p. 56-57. - Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 978-963-89285-1-1 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3392165]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2012.
Makkay János (1933-)
   Kis magyar Anonymus : félresikerült tolmácsolások / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2011. - 93 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 76.)
Bibliogr.: p. 89-93.
ISBN 978-963-88250-9-4 fűzött
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz). Gesta Hungarorum
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás - latin irodalom - krónika
943.9"08/09" *** 871-94(439)=945.11
[AN 3392152]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2012.
Makkay János (1933-)
   A vérszerződéstől a szeri országgyűlésen át a Szent Koronáig / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2011. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 77.)
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-89285-0-4 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3392157]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2012.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Tudnom kell, mert magyar gyerek vagyok : történelmi olvasókönyv / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva. - Debrecen : Mátyás Sz., 2012, cop. 2003. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-3225-6)
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(439)(02.053.2) *** 943.9(02.053.2) *** 943.9(092)(02.053.2)
[AN 3389850]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2012.
Mátyás-Kulcsár Éva
   Illik tudnom, mert magyar gyerek vagyok / Mátyás-Kulcsár Éva, Mátyás Szabolcs. - Debrecen : Mátyás Sz., 2011. - 86 p. : ill. ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 70-73.
ISBN 978-963-08-2160-5 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(439)(02.053.2)
[AN 3390049]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2012.
   Mementó '56 / [szerk. Bognár Nándor] ; [közread. a] Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Múz. 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2011. - 281 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88321-2-2 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - pályázat
943.9"1956" *** 06.063(439)
[AN 3391019]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2012.
Mezei Orsolya
   Petőmihályfai történetek / Mezei Orsolya ; [a Petőmihályfa Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kiadványa]. - Petőmihályfa : Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2011. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-137.
ISBN 978-963-08-3017-1 fűzött
Petőmihályfa - helytörténet
943.9-2Petőmihályfa
[AN 3391011]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2012.
   Micae mediaevales : tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról / szerk. Kádár Zsófia [et al.]. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2011. - 197 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-223-3 fűzött
Magyarország - Itália - Bizánci Birodalom - magyar történelem - művelődéstörténet - egyháztörténet - középkor
943.9"11/15" *** 930.85(439)"11/15" *** 27(439)"11/15" *** 945"11/14" *** 949.502"08/10"
[AN 3392047]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2012.
   Nyíradony története és néprajza / [szerk. Gazdag István] ; [kiad. Nyíradony Város Önkormányzata]. - Nyíradony : Önkormányzat, 2011. - 661 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 497-506.
ISBN 963-217-570-0 fűzött
Nyíradony - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Nyíradony *** 39(=945.11)(439-2Nyíradony)
[AN 3390062]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2012.
Oborni Teréz (1960-)
   Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben : tanulmányok / Oborni Teréz. - [Budapest] : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2011. - 128 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Udvartörténet kötetei, ISSN 2063-224X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-227-1 fűzött
Erdély - magyar történelem - udvari élet - politikai kultúra - 16. század - 17. század
943.921"15/16" *** 394.012(439.21)"15/16"
[AN 3392186]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2012.
Pusztai Gabriella (1964-)
   Hajdanvolt mesterek, mesterségek hajdanán : kiállításvezető a múzeum állandó kiállításához = Craftsmen of old times, crafts in old times : permanent exhibition : exhibition guide / [írta Pusztai Gabriella] ; [a kunszentmártoni Kerületi Ház és Börtön történetét írta Hegedűs Krisztián] ; [Kunszentmárton és a Tiszazug régészeti emlékei fejezetet írta Csányi Marietta] ; [... ford. Kiss Boglárka] ; [közread. a] Helytörténeti Múzeum. - Kunszentmárton : Helytörténeti Múz., 2011. - 94 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 978-963-9273-67-2 fűzött
helytörténet - kisipar - kézműipar - 18. század - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
943.9-2Kunszentmárton *** 334.712(439-2Kunszentmárton)"17/19" *** 334.713(439-2Kunszentmárton)"17/19" *** 069(439-2Kunszentmárton)(036)
[AN 3392837]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2012.
   Requiescat in pace : levéltáros nekrológok, 1923-2011 / [összeáll. Feiszt György] ; [Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltárának kiadványa]. - Székesfehérvár : Székesfehérvár M. Jogú Város Levéltára, 2012. - 424 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89471-2-3 kötött
Magyarország - levéltáros - történész - 19. század - 20. század - nekrológ
930.25(439)(092) *** 930.1(439)(092)
[AN 3389837]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2012.
Rexa Dezső (1872-1964)
   Beszélő utcák, pletykáló házak / Rexa Dezső ; a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a szöveget vál. Hidvégi Violetta. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes. : BFL : Herminamező Polgári Köre, 2011. - 168 p. : ill. ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-7537-33-2 kötött
Budapest - művelődéstörténet - utcanév - helytörténet
930.85(439-2Bp.)"18" *** 809.451.1-311.154(439-2Bp.)
[AN 3393208]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2012.
Ringer István
   I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye : a kora újkori ágyúöntés technológiája / Ringer István. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2011. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 58.)
ISBN 978-963-7061-94-3 fűzött
Sárospatak - haditechnika - fegyvergyártás - 17. század - régészeti feltárás - ágyú
904(439-2Sárospatak) *** 623.411(439-2Sárospatak)"16"
[AN 3390836]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2012.
   A Római Birodalom limese : Pannonia határa mint világörökségi helyszín : a Danube Limes program kiállítása = The limes of the Roman Empire : the frontier of Pannonia as a world heritage site : exhibition of Danube Limes Programme / [írta ... Visy Zsolt]. - [Pécs] : Danube Limes Programme, [2011]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pannonia - határőrvidék - történelem - római birodalom kora - kiállítási katalógus
939.86 *** 061.4(439-2Pécs) *** 355.457.1(398.6)
[AN 3392860]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2012.
   Rusistika Ruslana Skrynnikova / [pod. red. D. Svaka i I. O. Tûmenceva]. - Budapešt ; Volgograd : Russica Pannonicana, 2011. - 287 p. ; 22 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 30.)
Váltakozva orosz, angol és lengyel nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-65-8 fűzött
Oroszország - történelem - 16. század - 17. század - emlékkönyv
947"15/16"
[AN 3392118]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2012.
Simon Zsolt (1981-)
   Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie / Zsolt Simon. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History, 2011-. - 20 cm
Hettita Birodalom - hettiták - demográfia
939.455 *** 314
[AN 3390886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches Anhand der schriftlichen Quellen. - 2011. - 82 p. : ill. - (István Hahn lecturers, ISSN 2061-7348 ; 3.)
Bibliogr.: p. 36-44.
ISBN 978-963-284-215-8 fűzött
Hettita Birodalom - népszámlálás - történelmi forrás
312(394.55)(093)
[AN 3390896] MARC

ANSEL
UTF-84338 /2012.
Szávai Géza (1950-)
   Székely Jeruzsálem : esszéregény az identitásról / Szávai Géza. - 4. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 411, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9957-46-6 kötött : 3780,- Ft
Bözödújfalu - Erdély - szombatosok - helytörténet
949.84-2Bözödújfalu *** 286.4(439.21) *** 286.4(498.4)
[AN 3395720]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2012.
Szilágyi János György (1918-)
   A tenger fölött : írások ókori görög és itáliai kultúrákról / Szilágyi János György. - Budapest : Gondolat, 2011. - 386 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-372-2 fűzött : 3800,- Ft
művelődéstörténet - ókor
930.85(3)
[AN 3391050]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2012.
   Tájak, települések, emberek : 19. századi tudástár és történelmi játszóház : múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet diákoknak a Wosinszky Mór Megyei Múzeum megyeházi kiállításához / [... összeáll. Andrásné Marton Zsuzsa, Lovas Csilla, V. Kápolnás Mária] ; [közread. a Tolna Megyei Önkörmányzat]. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat, cop. 2011. - 12 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7186-01-1 fűzött
Magyarország - Tolna megye - művelődéstörténet - helyismeret - 19. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
930.85(439)"18"(02.053.2) *** 069(439-2Szekszárd) *** 087.5 *** 908.439.125(02.053.2)
[AN 3393019]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2012.
   Tanulmányok Pest megye monográfiájához. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2005-. - 24 cm
Pest megye - helytörténet
943.915.3
[AN 2569672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2011. - 181 p. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 6.)
Szerk. és a mutatót kész. Ujj György. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89439-0-3 fűzött
Pest-Pilis-Solt vármegye - közegészségügy - kézműipar - 18. század - 19. század - történelmi forrás
614(439.183)"17"(093) *** 334.712(439.153)"17/18"(093)
[AN 3391097] MARC

ANSEL
UTF-84342 /2012.
Wittmann, Monika (1962-)
Indianer (magyar)
   Indiánok / írta Monika Wittmann ; rajz. Astrid Vohwinkel ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 16.)
ISBN 978-963-89429-6-8 fűzött : 450,- Ft
indiánok - gyermekkönyv
930.8(=97)(02.053.2)
[AN 3390304]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2012.
Yamamoto Tsunetomo
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. ... Kárpáti Gábor Csaba]. - 4. kiad. - Budapest : Szenzár, 2011. - 267 p. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-7014-27-7 kötött : 3500,- Ft
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520) *** 895.6-96=945.11
[AN 3393898]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4344 /2012.
   Balatoni szívhalászat : magyar írók balatoni novellái / [gyűjt. összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 300 p. ; 18 cm. - (Novella-sorozat, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-9996-31-1 kötött : 2690,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - antológia
908.439(285.2Balaton)(0:82-32) *** 894.511-32(082)
[AN 3390472]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2012.
Benedek Gyula
   Szolnok megye újjátelepülése a Rákóczi-szabadságharc után, 1709-1730 / Benedek Gyula. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. - 240 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 14.)
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 978-963-9273-66-5 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye - település - népesség - társadalomtörténet - demográfia - 18. század
911.37(439.169) *** 312(439.169)"170/173" *** 316.32(439.169)"170/173"
[AN 3390043]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2012.
Bennett, Lindsay
Egypt (magyar)
   Egyiptom / szöveg Lindsay Bennett ; átd. Robert Ullian és Sadek Shweiki ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7034-1 fűzött : 1590,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 3393668]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2012.
Bennett, Lindsay
Malta (magyar)
   Málta / ... írta Lindsay Bennett ; fotók Pete Bennett ; [ford. Győrffy Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7036-5 fűzött : 1590,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3393678]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2012.
   Az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek oktatása Comenius projektek segítségével / [szerk. Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 32.)
Fűzött
Európai Unió - országismeret - didaktika
908.4-62 *** 37.02
[AN 3391820]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2012.
   Képes krónika, 1966-2011 : Tiszaújváros 45 / szerk. Bódi János [et al.]. - Tiszaújváros : Önkormányzat, 2011. - 109 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2000-0 kötött
Tiszaújváros - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tiszaújváros(084.12)
[AN 3390201]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2012.
Kiss Tanne István (1953-)
   Rozsdazóna = Rust zone = Rostzone / Kiss Tanne István. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., [2011]. - 83 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 46.)
ISBN 978-615-5027-13-0 kötött
Miskolc - Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - szociofotó
908.439-2Miskolc(084.12) *** 77.04(439)(092)Kiss_Tanne_I.
[AN 3390382]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2012.
   Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében / szerk. Kázmér Miklós. - Budapest : Hantken, 2011. - 315 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Környezettörténet, ISSN 2063-4463 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-03-8 fűzött
Kárpát-medence - környezettudomány - társadalmi ökológia - történeti földrajz
911.3(4-191) *** 504(4-191) *** 504.03
[AN 3391649]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2012.
London (magyar)
   London / [ford. Karsai Judit és Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 141, [2] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7042-6 fűzött : 1590,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3394502]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2012.
McKelvie, Robin
Croatia (magyar)
   Horvátország / szöveg Robin McKelvie ; átd. Jane Foster ; ... fényképész Gregory Wrona ; szerk. Dorothy Stannard ; [ford. Sullivan Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7035-8 fűzött : 1590,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3393672]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2012.
Murphy, Paul (1956-)
Corfu (magyar)
   Korfu / szöveg Paul Murphy ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7037-2 fűzött : 1590,- Ft
Korfu (sziget) - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 3393670]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2012.
Sándor Tibor (1952-)
   Ókori utak, ókori utazók / Sándor Tibor. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 187 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-13-6054-7 fűzött : 2690,- Ft
utazás - művelődéstörténet - ókor
910.4(100) *** 930.85(3)
[AN 3390931]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2012.
Sarnóczay György
   Budatétényi morzsák / [Sarnóczay György, Garbóci László] ; [kész. a Budatétényi Polgári Kör gondozásában]. - [Budapest] : Budatétényi Polgári Kör, cop. 2011. - 18 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-88656-2-5 fűzött
Budapest. 22. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXII.
[AN 3390084]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2012.
Talabér Sándorné
   Fejezetek Kenyeri történetéből / Talabér Sándorné. - Kenyeri : Szerző, 2011. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2223-7 kötött
Kenyeri - helyismeret
908.439-2Kenyeri
[AN 3390090]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2012.
Tóth Ferenc (1928-)
   Galamb József emlékhelyek Makón / Tóth Ferenc. - Makó : Szirbik M. Társ., 2012. - 26, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Szirbik Miklós Társaság füzetei, ISSN 1416-4221 ; 23.)
Bibliogr.
Fűzött
Galamb József (1881-1955)
Makó - Egyesült Államok - mérnök - személygépkocsi - autógyártás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - helyismeret
908.439-2Makó *** 629.114.6(73) *** 62(=945.11)(73)(092)Galamb_J.
[AN 3392182]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2012.
Végh Gábor (1929-2008)
   Haraszti ege alatt / Végh Gábor. - Dunaharaszti : Vár. Kvt. és Helytörténeti Emléktár, 2011. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Haraszti históriák, ISSN 2062-2406 ; 1.)
ISBN 978-963-89158-0-1 fűzött
Dunaharaszti - helyismeret - memoár
908.439-2Dunaharaszti(0:82-94)
[AN 3390131]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2012.
World atlas (magyar)
   Európa és Amerika / [ford. ... Gömöri Adrienn]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 12.)
ISBN 978-963-251-335-5 kötött : 1690,- Ft
Európa - Amerika - helyismeret - földrajz - földrajzi atlasz
914 *** 908.4 *** 912(4) *** 912(7/8) *** 917/918 *** 908.7/.8
[AN 3392223]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4361 /2012.
Balázs Gábor
   A földművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében 1944-1950 között / Balázs Gábor. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2011. - 187 p. : ill. ; 24 cm. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89439-2-7 fűzött
Pest megye - földművelésügy - mezőgazdasági politika - 20. század - történeti feldolgozás
351.823.1(439.153)"194/195"
[AN 3391090]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2012.
   A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika : összehasonlító tanulmányok / szerk. Badó Attila. - Budapest : Gondolat, 2011. - 235 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-290-9 fűzött : 2500,- Ft
bíróság - igazságszolgáltatás - foglalkozási erkölcs
347.962 *** 174 *** 347.97/.99(100)
[AN 3391087]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2012.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2011. október 20. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 115 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. okt. 20.
ISBN 978-615-5175-16-9 fűzött : 690,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3393479]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2012.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2012. január 2. : egységes szerkezetben 2012. február 1., március 1 és április 15. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 171 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. jan. 9.
ISBN 978-615-5175-21-3 fűzött : 1090,- Ft
 (hibás ISBN 615-5175-21-3)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3393452]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2012.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2011. augusztus 17. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 212 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. aug. 17.
ISBN 978-615-5175-08-4 fűzött : 1190,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3393490]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2012.
   Cégjog : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : 2011. szeptember 22. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 198 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. szept. 22.
ISBN 978-615-5175-12-1 fűzött : 990,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - vállalati jog - pénzügyi jog - csőd - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094) *** 347.736(439)(094)
[AN 3393435]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2012.
   Corruption risks in Hungary, 2011 : national integrity system country study / [ ed. Petra Burai, Péter Hack] ; [publ. by the Transparency International Hungary]. - [Budapest] : Transparency Intern. Hungary, 2011. - 277 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3419-3 fűzött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 3394220]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2012.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.) : 2011. március 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 73 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. márc. 11.
ISBN 978-963-9403-95-6 fűzött : 590,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény - útmutató
347.6(439)(036)
[AN 3393487]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2012.
Cseszka Éva
   Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre, 1945-1953 / Cseszka Éva. - Budapest : Gondolat : MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutcsop., 2012. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Bibliogr.: p. 163-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-387-6 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - gazdasági bűnözés - politikai üldözés - állam és egyház viszonya - jogeset - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
343.53(439)"1945/1953" *** 323.281(439)"1945/1953" *** 322(439)"1945/1953" *** 34.096(439)"1945/1953"
[AN 3391243]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2012.
   Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól : gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból : ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. sz. európai uniós kiemelt projekt / [szerk. Szente Zoltán] ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - Budapet : ÁSZ, [2011]. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2011. dec. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-02-3 fűzött
Magyarország - korrupció - közszolgálat - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 35.08(439)"200"
[AN 3393265]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2012.
   Gazdasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról : 2011. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 104 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. febr. 11.
ISBN 978-963-9403-92-5 fűzött : 690,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény - gazdasági társaság
347.72(439)(094)
[AN 3393456]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   Afrika csillaga: Hans-Joachim Marseille története / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 206, [9] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Hans-Joachim Marseille, Afrika csillaga
ISBN 978-963-9409-06-4 fűzött
Marseille, Hans-Joachim (1919-1942)
Németország - Afrika - pilóta - légi harc - második világháború
358.4(430)(092)Marseille,_H.-J. *** 355.489(6)"1939/1945"
[AN 3394761]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2012.
Ginnerup, Søren
Achieving full participation through universal design (magyar)
   A teljes társadalmi részvétel megvalósítása az egyetemes tervezésen keresztül / ... kész. Søren Ginnerup ; [ford. Hegedűs Máté] ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2011. - 76 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5043-63-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-614-5043-63-5)
fogyatékos - esélyegyenlőség - akadálymentesítés
342.722 *** 364.65-056.26 *** 721.05
[AN 3390074]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2012.
   Hagyatéki eljárás : 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 38, [2] p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. júl. 18.
ISBN 978-615-5175-02-2 fűzött : 490,- Ft
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
Magyarország - öröklési jog - eljárásjog - hagyaték - törvény
347.66(439)(094)
[AN 3392753]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2012.
Kirs Eszter (1979-)
   Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában : a nemzetközi büntetőbíróságok és a tényfeltáró bizottságok szerepe az átmeneti igazságszolgáltatásban / Kirs Eszter. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 277-308.
ISBN 978-963-9988-34-7 fűzött
nemzetközi bíróság - nemzetközi büntetőjog - demokratizálódás - konfliktuskezelés - jogeset
34.096(100) *** 316.48 *** 341.645.2
[AN 3392513]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2012.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : 2011. augusztus 3. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 78 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. aug. 1.
ISBN 978-615-5175-05-3 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3393432]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2012.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya : 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról : 2011. január 2. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. jan. 3.
ISBN 978-963-9403-86-4 fűzött : 490,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3393473]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2012.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 73 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. jan. 11.
ISBN 978-615-5175-19-0 fűzött : 790,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3392733]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2012.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2011. október 6. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 153 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. okt. 6.
ISBN 978-615-5175-15-2 fűzött : 890,- Ft
 (hibás ISBN 615-5175-15-2)
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3393427]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2012.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2011. szeptember 26. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 192 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. szept. 26.
ISBN 978-615-5175-13-8 fűzött : 1090,- Ft
 (hibás ISBN 615-5175-13-8)
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3393442]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2012.
   Szabálysértési jog : a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) korm. rendelet és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására kiadott 11/2000. (II. 23.) BM rendelet : 2011. szeptember 29. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 107 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. szept. 29.
ISBN 978-615-5175-14-5 fűzött : 590,- Ft
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 3393446]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2012.
   Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Gál István László] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2011. - 571 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-428-2 kötött
büntetőjog - emlékkönyv
343
[AN 3392496]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2012.
   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról : 2011. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 28 p. ; 21 cm + mell. (4 p.)
Lezárva: 2011. febr. 17.
ISBN 978-963-9403-93-2 fűzött : 490,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - törvény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 3393467]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2012.
   Ünnepi tanulmánykötet Tamás Lajos tiszteletére / [szerk. Nochta Tibor, Márton Mária, Mátyás Melinda] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2011. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3033-1 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3392637]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2012.
Young, Eóin
   Making research evidence matter : a guide to policy advocacy in transition countries / Eóin Young & Lisa Quinn ; [publ. by Open Society Foundations]. - Budapest : OSF, 2012. - 170 p. : ill., színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 978-963-9719-29-3 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - politikai elit - kormányzati politika
354.084.62(4-11) *** 316.344.4(4-11)
[AN 3393665]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4386 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legnagyobb katonai kudarcai / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 206, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-65-1 fűzött
második világháború - hadtörténet
355.48(100)"1939/1945"
[AN 3394757]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legnagyobb katonai sikerei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-26-0 fűzött
hadtörténet - második világháború - katona
355(100)"1939/1945"(092) *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3394565]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború páncélosai / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-99-6 fűzött
páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(100)"1939/1945"
[AN 3394770]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom bukása : [a villámháborútól a nürnbergi perig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, 2012, cop. 2002. - p. 221-428. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9409-12-X)
Németország - hadtörténet - történelem - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945"
[AN 3394118]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom csodafegyverei : a III. Birodalom titkos kísérleti fegyverei / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Gino Marcomini ... kész.]. - Kecskemét : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-86-6 fűzött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3394240]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom páncélosai : [típusleírás] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-04-8 fűzött
Németország - haditechnika - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(430)"1939/1945"
[AN 3394128]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   Japán szamurájok a II. világháborúban : [a császári japán haderő fegyverzete] : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-87-3 fűzött
Japán. Rikugun
Japán - hadtörténet - második világháború
355.48(520)"1939/1945"
[AN 3394766]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   Legendás hadműveletek a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-04-0 fűzött
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 3394609]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A legyőzhetetlen Messerschmitt / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-92-7 fűzött
Németország - vadászrepülőgép - második világháború - hadtörténet
355.489(430)"1939/1945" *** 623.746(430)"1939/1945"
[AN 3394525]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A legyőzhetetlen Tigris páncélos / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-09-5 fűzött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(430)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3394534]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2012.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Luftwaffe szupertitkos fejlesztései : [a III. Birodalom kísérleti repülőgépei] / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Tari József, Gino Marcomini és Josef Gatial kész.]. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-48-4 fűzött
Németország. Luftwaffe
Németország - katonai repülőgép - haditechnika - második világháború
623.746(430)"1939/1945" *** 355.489(430)"193/1945"
[AN 3394541]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2012.
   Háború és nemzeti önismeret : 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót : [a Magyar - Orosz Történész Vegyesbizottság nemzetközi konferenciájának szerkesztett előadásai : 2011. június 10.] / szerk. Bartha Eszter, Krausz Tamás. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 272, [4] p. ; 22 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-69-6 fűzött
Szovjetunió - Németország - Magyarország - hadtörténet - történelem - magyar történelem - második világháború
355.48(47)"1941/1942" *** 355.48(430)"1941/1942" *** 355.48(439)"194" *** 947"194" *** 943.9"194" *** 943.0"194"
[AN 3392158]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2012.
Józsa László Árpád (1928-)
   "...drótok közé zárva" : a ménfőcsanaki leventék belgiumi hadifogságban és szénbányában, 1944-1947 / Józsa László Árpád és Pintér Ernő. - [Győr-Ménfőcsanak] : [s.n.], 2011. - 147, [3] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Belgium - Magyarország - leventemozgalom - hadtörténet - hadifogoly - második világháború - memoár
355.257.72(493)(=945.11)"1944/1947"(0.82-94) *** 356-053.6(439)"1944/1947"(0:82-94)
[AN 3390380]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2012.
Schramek László
   Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül / Schramek László. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2011. - 253 p. ; 24 cm. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89439-1-0 fűzött
Pest vármegye - Magyarország - haderő - hadtörténet - katonapolitika - 18. század
355.48(439.153)"17" *** 355.02(439)"17"
[AN 3391084]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4400 /2012.
Bartos Gyula
   Környezetvédelmi termékdíj a nyomdaiparban : kézikönyv gyakorlati szakemberek számára / Bartos Gyula, Borsányi-Bognár Levente ; [kiad. a Nyomda- és Papíripari Szövetség]. - [Budapest] : Nyomda- és Papíripari Szövets., 2012. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3085-0 fűzött
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjakról
Magyarország - nyomdaipar - környezetvédelem - illeték - csomagolástechnika - törvény - útmutató
655.1 *** 504.06 *** 658.788.4 *** 336.28(439)(094)(036)
[AN 3393405]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2012.
Fekete Ákos
   Az értékesítés 10+1 alaptörvénye / Fekete Ákos ; [rajz. Ladics Júlia]. - 2. kiad. - Budapest : Akmoda Bt., 2012. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2559-7 fűzött : 1250,- Ft
eladás - üzleti élet - lélektan
65.013 *** 658.8 *** 65.011.1
[AN 3394226]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2012.
   Nemzetközi és hazai bevált gyakorlatok a minőségfejlesztésben / [szerk. Kerekes Gábor, Simon István és Szép Lilla]. - [Budapest] : OFI, 2011. - 183 p. ; 23 cm. - (FEMIP könyvek sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-695-6 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - minőségbiztosítás - ezredforduló - esettanulmány
65.018 *** 378(100)"200/201" *** 378(439)"200/201"
[AN 3391023]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4403 /2012.
Balázsné Lendvai Marietta
   Praktikus bankszakmai ismeretek : példatár és feladatgyűjtemény / Balázsné Lendvai Marietta, Gál Erzsébet. - Budapest : Saldo, 2012. - 285 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. nov. 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-638-403-6 fűzött : 2900,- Ft
bankügylet - bank - példatár
336.717(076) *** 336.71(076)
[AN 3393058]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2012.
Benkőné Deák Ibolya
   A gazdasági informatika alapjai / Benkőné Deák Ibolya, Bodnár Pál, Gyurkó György ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt : BGF, 2012, cop. 2008. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-734-0 kötött : 3600,- Ft
gazdasági informatika - egyetemi tankönyv
330.47(075.8) *** 681.3(075.8)
[AN 3395287]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2012.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk.] Karoliny Mártonné, Poór József. - 5. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2012. - 642 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 621-635.
ISBN 978-963-295-108-9 kötött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 3394775]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2012.
   Illetékjogszabályok : az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény : 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról : 2012. január 1. : egységes szerkezetben a 2012. március 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 95 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. jan. 13.
ISBN 978-615-5175-22-0 fűzött : 890,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény
336.28(439)(094)
[AN 3393449]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2012.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2012 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2012. - 385 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-414-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 3396727]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2012.
   Nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac / [szerk. Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 31.)
Fűzött
Európai Unió - munkaerő-mobilitás - szakmai képzés vállalatnál - ezredforduló
331.55(4-62)"200" *** 371.3(4-62)"200"
[AN 3391804]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2012.
Péczely György (1960-)
   Lean3 : termelékenységfejlesztés egységes rendszerben / Péczely György, Péczely Csaba, Péczely György. - Szeged : A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., [2012], cop. 2009. - 690 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 665-672.
ISBN 978-963-08-3163-5 kötött
termelékenység - hatékonyság - vállalatirányítás
658.1.011.4 *** 65.011.44 *** 65.012.4
[AN 3390687]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2012.
Roóz József (1944-)
   Az emberierőforrás-menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2012], cop. 2006. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-670-1 kötött : 3350,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 3395289]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2012.
   Szakmák könyve / [szerzők Csordás Péter et al.] ; [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Kormányhivatal Munkaügyi Közp. ; [Veszprém] : Közép-dunántúli Regionális Fejleszt. és Képzési Biz., [2011]. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88664-4-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Komárom-Esztergom megye - pályaválasztási tanácsadó
331.548(439.115)
[AN 3392196]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2012.
Szegedi Zoltán (1950-)
   Ellátásilánc-menedzsment : elmélet és gyakorlat / Szegedi Zoltán ; [társszerzők Fodor Zita, ... Vastag Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 258 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 978-963-09-6944-4 kötött : 4500,- Ft
vállalkozásmenedzsment - logisztika
658.1.011.1 *** 658.286 *** 658.81 *** 658.78
[AN 3390599]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2012.
   Színre vitt helyek : tanulmányok / [szerk. Fejős Zoltán]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2011. - 231 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9540-71-2 * fűzött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-940-71-2)
turizmus - kulturális antropológia
338.48 *** 316.7
[AN 3392212]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2012.
Tóth Judit
   Padlássöprések kora : a beszolgáltatás Pest megyében / Tóth Judit. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2011. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89439-3-4 fűzött
Pest megye - begyűjtés - Rákosi-korszak
338.246.87(439.153)"194/195"
[AN 3391672]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4415 /2012.
   Migráns portrék. - Budapest : Tullius K., [2012]. - 21 p. ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - bevándorló - szociális ellátás - interjú
369(=00)(439)(047.53) *** 314.742(=00)(439)(047.53)
[AN 3393137]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4416 /2012.
Asztalos István (1957-)
   Jubileumi évkönyv, 1711-2011 : beszélgetőkönyv / írta és szerk. Asztalos István ; [közread. a] Lovassy László Gimnázium. - Veszprém : Lovassy L. Gimn., 2011. - 323, [3] p. : ill. ; 24 cm + DVD
Gerinccím: 1711-2011
ISBN 978-963-08-2389-0 fűzött
Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
Veszprém - gimnázium - egyházi iskola - elektronikus dokumentum
373.54(439-2Veszprém)
[AN 3391036]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2012.
Czike Bernadett (1959-)
   Saját élményű pedagógusképzés / Czike Bernadett. - Budapest : Gondolat, 2012. - 95 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 17.)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-693-389-0 fűzött : 1200,- Ft
pedagógusképzés
371.13
[AN 3391198]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2012.
   A Debreceni Egyetem története, 1912-2012 / szerk. Orosz István ... és ifj. Barta János. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 562-574.
ISBN 978-963-318-190-4 kötött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Debrecen)(091)
[AN 3390736]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2012.
   ELTE szakkollégiumi konferenciakötet, 2011 / [szerk. Tóth Olivér István] ; [kiad. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat. - [Budapest] : ELTE KolHÖK, 2011. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Budapest - szakkollégium - egyetem - tanulmánygyűjtemény
378.187.5(439-2Bp.) *** 082
[AN 3392334]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2012.
   Erasmus intenzív programok / [szerk. Cseke Bettina et al.]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2011. - 41 p. : ill. ; 24 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 33.)
Fűzött
Európai Unió - egyetem - nemzetközi együttműködés - projekt módszer
378(4-62) *** 371.8(4-62) *** 371.314
[AN 3392100]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2012.
   Felsőoktatási stratégiai módszertani kézikönyv / [szerk. Mészáros Ágnes]. - Budapest : OFI, 2011. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (FEMIP könyvek sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-694-9 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - stratégiai menedzsment - ezredforduló
378(439)"200/201" *** 65.012.2
[AN 3390098]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2012.
Gaál Botond (1946-)
   Kis tanszékből nagy egyetem : a dogmatika szaktárgyi és tanszéki formálódása Debrecenben / Gaál Botond ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : HITEK DRHE, 2012. - 205 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88961-1-7 fűzött
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Debrecen - egyetem - vallástudomány - egyetemi tanár - személyi bibliográfia
378.628.42(439-2Debrecen).096 *** 37(439)(092) *** 012Gaál_B.
[AN 3389847]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2012.
   Gyógyító pedagógia : nevelés és terápia / szerk. Gordosné Szabó Anna. - Budapest : Medicina, 2012. - 587 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-242-757-7 kötött : 5200,- Ft
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.2/.4(075.8)
[AN 3393905]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2012.
Halász Ferenc
   Márton Antal, a néptanító / Halász Ferenc, Széles Anikó. - Hajdúszoboszló : Halász F., 2012. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-08-2717-1 fűzött
Márton Antal (1898-1994)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Márton_A.
[AN 3392561]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2012.
   Komlósi Sándor emlékkötet / szerk. Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : PTE BTK Nevtud. Int., 2011. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai életút-lapozgató, ISSN 2063-0751 ; 2.)
Bibliogr.: p. 79-80.
Kötött
Komlósi Sándor (1920-2007)
Magyarország - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(092)Komlósi_S. *** 012Komlósi_S.
[AN 3392651]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2012.
   A közösségi művelődés jó gyakorlataiból : "Közös jövőnk Hajdú-Bihar" közösségi művelődési modell / [szerk. biz. Jantyik Zsolt et al.]. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt. és Művel. Közp., [2012]. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - művelődésügy - rendezvény - módszertan - ezredforduló
374(439.165)"200/201" *** 061.7(439.165)"200/201"
[AN 3384065]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2012.
   Kreativitás, hagyomány és közösség : egy sikeres pályázat megvalósulása A Művelődés Háza és Könyvtárában. - [Sárospatak] : [A Művelődés Háza és Kvt.], [2011]. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Sárospatak - művelődési ház - kulturális élet - művészeti nevelés
374.07(439-2Sárospatak) *** 316.7(439-2Sárospatak) *** 37.036
[AN 3393052]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2012.
   A Kunmadarasi Református Általános Iskola évkönyve, 2001-2011 / [szerk. Nagyné Papp Róza]. - Kunmadaras : Kunmadarasi Ref. Ált. Isk., 2011. - 188 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1951-0 fűzött
Kunmadarasi Református Általános Iskola
Kunmadaras - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Kunmadaras)
[AN 3389908]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2012.
   Lustrum : százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája : kiállításvezető / szerk. Horváth László ; [a kiállítást rend. Horváth László, Tóth Károly]. - Budapest : Eötvös Coll., 2011. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2011. okt. 27 - 2012. márc. 30. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-3-1 fűzött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - kiállítási katalógus
378.637(439-2Bp.) *** 378.187.5(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3390634]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2012.
   A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai, 1926-1951 / összeáll. Kovács Adrienn. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2011. - 446 p. ; 30 cm. - (PTE Egyetemi Levéltár kiadványai, ISSN 2063-2355 ; 1.)
ISBN 978-963-642-448-0 kötött
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs). Orvostudományi Kar
Pécs - egyetem - orvostudomány - történelmi forrás
378.661(439-2Pécs).096(093)
[AN 3392291]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2012.
   A mezőgazdasági szakképzés szolgálatában : a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium története / [összeáll. Daróczyné Szanics Mónika]. - [Hajdúböszörmény] : [Széchenyi I. Mezőgazd. Szakképző Isk. és Kollégium], [2012]. - 154 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-3266-3 fűzött
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény - szakiskola - mezőgazdaság - kollégium - iskolatörténet
37.018.3(439-2Hajdúböszörmény) *** 373.6:63(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3390109]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2012.
   Minőségfejlesztés a felsőoktatásban : tanulmánykötet / [szerk. Breitner Igor]. - Budapest : OFI, 2011. - 141 p. ; 23 cm. - (FEMIP könyvek sorozat)
borító- és gerinccím: Felsőoktatási minőségfejlesztés. - Bibliogr.
ISBN 978-963-682-699-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - minőségbiztosítás - ezredforduló
378(439)"200/201" *** 65.018
[AN 3391030]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2012.
   Munkaerőpiac-orientált felsőoktatás : ötletek, bevált gyakorlatok az "Új készségek és munkahelyek" nevű európai kezdeményezéshez / [szerk. Csernovitz Adél, Szegedi Eszter] ; [kiad. Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 75 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89302-2-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - munkaerőpiac - 21. század
378(439)"201" *** 331.5(439)"201"
[AN 3392690]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2012.
Rébay Magdolna (1975-)
   Református közoktatás a fővárosban a kezdetektől 1952-ig : kitekintéssel az illetékes egyházmegyék és a Dunamelléki Református Egyházkerület oktatási politikájára / Rébay Magdolna. - Debrecen : Csokonai, 2011. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p 368-384.
ISBN 978-963-260-227-1 fűzött
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest - oktatástörténet - egyházi iskola - iskolatörténet - református egyház
37.014.521(439-2Bp.)"18/195" *** 284.2(439-03Dunamelléki_Egyházkerület)
[AN 3389818]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2012.
Sáska Géza (1947-)
   Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! : a XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról / Sáska Géza. - Budapest : Gondolat, 2011. - 90 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 15.)
Bibliogr.: p. 79-90.
ISBN 978-963-693-383-8 fűzött : 900,- Ft
pedagógia - reformpedagógia - politikai eszme - 20. század
37.013(100)"19" *** 32.001(100)"19"
[AN 3391111]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2012.
Sipos László (1960-)
   Alapítványok az iskolákban / Sipos László ; [... kiad. ... az MPKKI]. - Nyíregyháza : MPKKI, 2011. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-231.
ISBN 978-963-9277-14-4 fűzött
Magyarország - oktatásügy - alapítvány - ezredforduló - jogi szabályozás - kutatási és fejlesztési jelentés
37.014(439)"200" *** 061.27(439)
[AN 3391061]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2012.
Suhajda Csilla Judit
   A tehetséggondozás helyzete a Szent István Egyetemen egy kérdőíves felmérés alapján / Suhajda Csilla Judit, Széles Zsuzsanna. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-251-7 fűzött
Gödöllő - tehetséggondozás - egyetem - vélemény - statisztikai adatközlés
378.4(439-2Gödöllő) *** 373.545(439-2Gödöllő)(083.41)
[AN 3391065]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2012.
   Szakképzésfejlesztések összefüggései a Kecskeméti TISZK-ben : az Invokáció TQM Tanácsadó Kft. által koordinált elemi projektek eredményei. - Kecskemét ; Budapest : Invokáció TQM Kft., 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kecskemét - szakképzés
377(439-2Kecskemét)
[AN 3389643]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2012.
   Szakképzésfejlesztések összefüggései a Kecskeméti TISZK-ben : az Invokáció TQM Tanácsadó Kft. által koordinált elemi projektek eredményei. - Kecskemét ; Budapest : Kecskeméti TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kht., 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kecskemét - szakképzés
377(439-2Kecskemét)
[AN 3389646]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2012.
   Szakkollégiumi kutatások eredményei / [szerk. Gerő Márton]. Andragógiai kutatások eredményei / [szerk. Bogdány Zoltán]. - Budapest : OFI, 2011. - 136, 124 p. : ill. ; 23 cm. - (FEMIP könyvek sorozat)
Gerinccím: Andragógiai és szakkollégiumi kutatások eredményei. - A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 135-136., 122-124.
ISBN 978-963-682-697-0 fűzött
Magyarország - szakkollégium - felnőttnevelés - felsőoktatás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
378.187.5(439)"200/201"(083.41) *** 374.7(439)"200/201"(083.41) *** 378(439)
[AN 3390127]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2012.
Szám Katalin (1968-)
   Családi karikatúra : [három gyerek nem akadály] / Szám Kati ; ill. Szűcs Édua. - Budapest : Képmás 2002 Kft., 2011. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Képmás könyvek, ISSN 2063-4374)
ISBN 978-963-89450-1-3 fűzött : 2250,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3389662]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2012.
Szilágyi Klára (1943-)
   Tutorok felkészítése a tehetséggondozásra : módszertani ajánlás / Szilágyi Klára, Völgyesy Pál, Suhajda Csilla Judit ; [kiad. a Szent István Egyetem]. - Gödölló : SZIE, 2011. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-269-252-4 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - felsőoktatás - módszertan
373.545(439) *** 378(439) *** 37.02
[AN 3390700]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2012.
   Tehetséggondozási workshopok a Kodolányi János Főiskolán / [szerk. Szele Bálint]. - Székesfehérvár : KJF, 2011. - 4 db ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - felsőoktatás
376.545 *** 378(439)
[AN 3392363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 104 p. : ill.
ISBN 978-615-5075-06-3 fűzött
[AN 3392377] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 103 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-11-7 fűzött
[AN 3392384] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 103 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-12-4 fűzött
[AN 3392392] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 47, 44 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-13-1 fűzött
[AN 3392398] MARC

ANSEL
UTF-84444 /2012.
Tóth Gábor
   Beszédes évek : nevelés, növelés / Tóth Gábor ; [kiad. a Bajáki Diáksportkör Alapítvány]. - Budapest : Bajáki Diáksportkör Alapítvány, 2011. - 105 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
iskolai nevelés
37.018.2
[AN 3389747]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4445 /2012.
Adóba László
   Diorámaépítés : kőtárgyak / Adóba László. - Budapest : Costa Keresk., Szolgáltató és Fejleszt. Bt., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3369-1 fűzött
modelltárgy - foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3393179]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2012.
Farkas Csaba (1965-)
   Balatonozások kora : tóparti horgászat-kaleidoszkóp, 1987-2011 / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2012. - 113, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5069-25-3 fűzött : 1890,- Ft : 6 EUR
horgászat - magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3389635]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2012.
Gönczi József
   Nyerjen velem!!! : játékszisztémák és variációk szerencsejátékokhoz : 5-ös és 6-os lottó, totó, sportfogadás és kenó. - [Kecskemét] : [Gönczi J.-né], [2012]. - 48 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Gönczi József. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-3187-1 fűzött
szerencsejáték
794.93
[AN 3390359]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2012.
Kosashvili, Alon (2000-)
   432 letter problems = 432 betűfeladvány / Alon Kosashvili, Yoav Kosashvili. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 143 p. : ill ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-9807-61-7 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391095]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2012.
Kosashvili, Alon (2000-)
   Ḥay = Alive : problems = Élő : feladványok = Viva : problemoj / Alon Kosashvili, Yoav Kosashvili ; [transl. ... János Hideg, Horváth József] ; [caricatures ... by Zsófi Polgár]. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-59-4 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391971]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2012.
Polgár László (1946-)
   Aristocratico / László Polgár, Árpád Rusz ; [transl. ... János Hideg ..., Horváth József ...]. - Budapest : Polgár Kft., 2010-. - ill. ; 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
sakk
794.1
[AN 3391742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 5 piece pawnless endings = 5 bábos gyalogmentes végjátékok = Senpeonaj finludoj kun kvin figuroj. - 2011. - 208 p.
ISBN 978-963-9807-49-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391767] MARC

ANSEL
UTF-84451 /2012.
Polgár László (1946-)
Csillagsakk lexikon (angol)
   Starchess encyclopedia / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 338 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-51-8 fűzött
sakk - szaklexikon
794.1:030
[AN 3391770]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2012.
Polgár László (1946-)
   Elchesste II : Kohn és Grün ismét sakkozik / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 55 p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-54-9 fűzött
sakk - humor
794.1(0:82-7)
[AN 3391651]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2012.
Polgár László (1946-)
   Elchesste III : Kohn és Grün újra sakkozik / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2012. - 54 p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-67-9 fűzött
sakk - humor
794.1(0:82-7)
[AN 3391654]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2012.
Polgár László (1946-)
   Elchesste IV : Kohn és Grün megint sakkozik / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2012. - 56 p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-68-6 fűzött
sakk - humor
794.1(0:82-7)
[AN 3391656]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2012.
Polgár László (1946-)
   Elchesste : Kohn és Grün sakkozik / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 61 p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-52-5 fűzött
sakk - humor
794.1(0:82-7)
[AN 3391104]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2012.
Polgár László (1946-)
   IQ : make a letter! : letter problems : tests = Alkoss betűt! : betűfeladványok : tesztek = Kreu literon! : literaj problemoj : testoj / László Polgár, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2012. - 138 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4. - Gerinccím: Tests, tesztek, testoj
ISBN 978-963-9807-65-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391893]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2012.
Polgár László (1946-)
   Miniature endgames = Miniatűr végjátékok = Miniaturaj finludoj / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-53-2 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391670]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2012.
Polgár László (1946-)
   Miniature problems = Miniatűr feladványok = Miniaturaj problemoj / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-60-0 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391142]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2012.
Polgár László (1946-)
   Opening theory : [games] = Malfermteorioj : [partioj] = Megnyitáselmélet : [játszmák] / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011-. - ill. ; 21 cm
sakk
794.1
[AN 3391718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 183 p.
ISBN 978-963-9807-56-3 fűzött
[AN 3391724] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 183 p.
ISBN 978-963-9807-57-0 fűzött
[AN 3391727] MARC

ANSEL
UTF-84460 /2012.
Polgár László (1946-)
   Openings : [games] : [X, X*] = Megnyitások : [játszmák] = Malfermoj : [partioj] / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-47-1 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391690]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2012.
Polgár László (1946-)
   Pawn promotions = Peonaj promocio = Gyalogátváltozások / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 145 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-55-6 fűzött
sakk
794.1
[AN 3392592]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2012.
Polgár László (1946-)
   Sacrifices = Áldozatok = Oferoj / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2011-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
sakk
794.1
[AN 3391660]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 217 p.
ISBN 978-963-9807-62-4
[AN 3391663] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - 217 p.
ISBN 978-963-9807-63-1
[AN 3391666] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2011. - 167 p.
ISBN 978-963-9807-64-8
[AN 3391673] MARC

ANSEL
UTF-84463 /2012.
Polgár László (1946-)
   Zugzwang = Lépéskényszer = Movdevigo / László Polgár, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2012. - 123 p. : ill ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-9807-66-2 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391678]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2012.
Polgar Shutzman, Tom (1999-)
   Stars = Csillagok = Steloj / Tom Polgar Shutzman. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 115 p. : ill ; 21 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-9807-58-7 fűzött
sakk
794.1
[AN 3391083]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2012.
   Próbarepülés : válogatás a FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely tagjainak írásaiból / [vál. és szerk. Püspöki Péter] ; [közread. a] Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület ... - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-33-0 fűzött
Miskolc - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
379.825 *** 894.511-822(439-2Miskolc)
[AN 3392481]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2012.
   Sakkmat(t)ek 2 / Polgár László [et al.]. - Budapest : Polgár Kft., 2011. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-50-1 fűzött
sakk - matematika
794.1 *** 51
[AN 3392627]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2012.
Sőnfeld Mátyás
   Légy te is hangszermester! : egyszerű tárgyak, nagyszerű hangszerek / szerző Sőnfeld Mátyás ; [a ... képeket kész. Koncz Dezső]. - Budapest : Sőnfeld M., 2011. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2439-2 fűzött
hangszerkészítés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 681.81
[AN 3393033]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4468 /2012.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Oeuvres, 1985-2012 = Works = Munkák = Youhua zhenji / Franyo Aatoth ; [éd. ... Várfok Galéria]. - Budapest : Várfok Galéria, 2012. - 244, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-87978-8-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aatoth,_F.
[AN 3393736]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2012.
Alföldi Fotószalon (17.) (2011) (Szentes)
   XVII. Alföldi Fotószalon : XXXI. Dél-alföldi Fotószalon, 2011. Szentes. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], 2011. - [28] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Dél-Alföld - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439.14)"200" *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 3392788]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2012.
Bihari-Horváth László (1985-)
   A hímzett képes-feliratos falvédő : tárgytipológia és katalógus a Hatvany Lajos Múzeum falvédőgyűjteményéből / Bihari-Horváth László. - Hatvan : Heves M. Múz. Szerv. Hatvany L. Közérdekű Muzeális Gyűjt., 2011. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88924-1-6 fűzött
Hatvan - magyar néprajz - tárgyi néprajz - folklór - falvédő - múzeumi katalógus
745.031.4(439) *** 645.23 *** 069(439-2Hatvan) *** 39(=945.11)
[AN 3389804]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2012.
Bihari-Horváth László (1985-)
   Kiállítóhelyek és gyűjtemények Észak-Biharban / Bihari-Horváth László. - Hosszúpályi : Önkormányzat, 2011. - 47 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (A Bődi István Falumúzeum közleményei, ISSN 2061-0289 ; 4.)
ISBN 978-963-08-1823-0 fűzött
Hajdú-Bihar megye - múzeum - falumúzeum - magyar néprajz
069(439.165) *** 39(=945.11)(439.165)
[AN 3391018]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2012.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3395719]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2012.
Fischer Ernő (1914-2002)
   Fischer Ernő, 1914-2002 / [szerk. Szigyártó Gyöngyi] ; [a bev. tanulmányt írta Nátyi Róbert] ; [kiad. a Fischer Ernő Alapítvány]. - Budapest : Fischer E. Alapítvány, cop. 2012. - 83 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-9228-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Fischer_E.
[AN 3393171]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2012.
Freund Antal (1953-)
   Freund. - Szekszárd : Freund A., 2011. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3013-3 kötött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Freund_A.
[AN 3391940]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2012.
Gnandt János (1951-)
   Gnandt János. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - [46] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gnandt_J.
[AN 3389549]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2012.
Goda Éva (1947-)
   A reformkori Debreceni Casino története, 1833-1945 : társasági élet és művelődés / Goda Éva ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : DRHE, 2011. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-8429-68-1 fűzött
Debreceni Polgári Casino
Debrecen - kaszinó - helytörténet - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
725.751(439-2Debrecen)"183/184" *** 943.9-2Debrecen"183/184"
[AN 3390080]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2012.
   Gyöngyszemek : kedvenc verseink, mondókáink / [közread. az] Igazgyöngy Egyesület a Különleges Gyermekekért. - Eger : Igazgyöngy Egyes. a Különleges Gyermekekért, [2011]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1570-3 fűzött
Magyarország - pályázat - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3391931]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2012.
Hemrik László
   Balla András / Hemrik László ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2011. - 130 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-4-4 kötött : 1995,- Ft
Balla András (1945-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Balla_A.
[AN 3390345]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2012.
   Hétköznapok vénuszai : az újkőkor az Alföldön / [szerk. Bende Lívia és Lőrinczy Gábor]. - 2. utánny. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. : [Szeged] : Móra F. Múz., 2012. - 23 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Múzeumi füzetek gyerekeknek, ISSN 1585-5120 ; 4.)
Kész. a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum állandó régészeti kiállításának megnyitása alkalmából
ISBN 978-963-7379-25-3 fűzött
Alföld - régészet - újabb kőkor - múzeumi katalógus
069(439-2Hódmezővásárhely)(036) *** 903(439.14)"634"
[AN 3394779]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2012.
Károlyi Zsigmond (1952-)
   E. K. G / Károlyi Zsigmond. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 6.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89370-4-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Károlyi_Zs.
[AN 3393741]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2012.
Királyi Régió Fotóbiennálé (4.) (2011) (Székesfehérvár)
   IV. Királyi Régió Fotóbiennálé : Székesfehérvár, 2011 / [... szerk. Szabó László, Suhajda László] ; [rend., közread. a Főnix Fotóművészeti Kör]. - [Székesfehérvár] : Főnix Fotóműv. Kör, [2011]. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2656-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3392874]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2012.
Kisné Cseh Julianna
   "Úgy megrótta fáját, bizony megcsodáltuk..." : képek a 16-17. századi "famunkások" életéből / [szerző Kisné Cseh Julianna]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2011. - 22 p. : ill, főként színes ; 21 cm. - (A Tatabányai Múzeum időszaki kiállításainak foglalkoztató füzetei ; 1.)
Bibliogr.: p. [23].
Fűzött
Magyarország - fafaragás - fafeldolgozó ipar - múzeumi kiadvány - 16. század - 17. század - foglalkoztatókönyv
069(439-2Tatabánya) *** 087.5 *** 674 *** 745.51.031.4(439)
[AN 3393649]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2012.
Kiss Ilona (1955-)
   Művészkönyvek = Livres d'artiste = Künstlerbücher / Kiss Ilona. - Budapest : Atelier Kiss, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 12x17 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-08-2282-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - művészkönyv
745.54(439)(092)Kiss_I.
[AN 3392764]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2012.
   Kocsis Imre Sugárútja = Imre Kocsi's Avenue / [szerk. ... Fertőszögi Péter] ; [ford. ... Mihály Árpád] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, 2012. - 91, [20] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Megj. Kocsis Imre "Sugárút" címmel, 2012. márc. 2 - ápr. 15. között rendezett kiállítása alkalmából
ISBN 978-963-88206-9-3 fűzött
Kocsis Imre (1940-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kocsis_I.
[AN 3393818]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2012.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő]. - 3. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2012. - 47 p. : ill., főként színes ; 35 cm + mell. (33x364 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád, Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-465-041-6 kötött
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439) *** 75.053(439)
[AN 3393503]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2012.
Mészáros Júlia, N. (1956-)
   Konok Tamás / N. Mészáros Júlia ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2011. - 143 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-2-0 kötött : 1995,- Ft
Konok Tamás (1930-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Konok_T.
[AN 3390322]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2012.
Miklósvölgyi János (1970-)
   Ember és művészet keresztútjárása / Miklósvölgyi János. - Budapest : Kairosz, 2011. - 509, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 4800,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-662-243-5)
Európa - művészettörténet - művelődéstörténet
7(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 3389870]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2012.
   Miskolci Galéria / [... szerk. Dobrik István]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., 2011. - 365, [2] p. : ill. ; 24x24 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 45.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5027-09-3 kötött
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Miskolc - múzeum
069(439-2Miskolc)
[AN 3390360]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2012.
Miskolci Téli Tárlat (21.) (2012)
   XXI. Miskolci Téli Tárlat : 2012. Január 21 - március 3. : Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum / [kurátor Madarász Györgyi] ; [a kiállítást rend. Bán András, Urbán Tibor]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., [2012]. - [56] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5027-15-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3393486]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2012.
   Művek vízre : tervek, modellek : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2011. május 18. - szeptember 26.] = Artworks on water : sketches, models : [Vasarely Museum, Budapest, 18 May - 26 September 2011] / [kurátor, szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2011. - 83 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88787-4-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3393798]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2012.
   Művésztárgyak : Vízivárosi Galéria, 2011. október 4-26. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - Budapest : M. Festők Társ., [2011]. - 35 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - szobrászat - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3393877]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2012.
Nagy Attila
   Antik érmék, ókori történetek / írta és szerk. Nagy Attila. - [Nagykáta] : Nagy A., 2012. - 260, [21] p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-08-3352-3 kötött
Magyarország - érem - numizmatika - művelődéstörténet - ókor - magángyűjtemény
737(3) *** 930.85(3) *** 069.017(439)Nagy_A.
[AN 3394212]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2012.
Paksi Endre Lehel (1978-)
   Péter Ágnes / Paksi Endre Lehel ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2011. - 115 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-1-3 kötött : 1995,- Ft
Péter Ágnes (1949-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Péter_Á.
[AN 3390311]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2012.
Pataki Gábor (1955-)
   Stefanovits Péter / Pataki Gábor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2011. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-0-6 kötött : 1995,- Ft
Stefanovits Péter (1947-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Stefanovits_P.
[AN 3390244]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2012.
Perenyei Monika
   A médiumok velünk vannak : technikai képhasználat a kortárs művészetben = The media are with us : the use of technical images in contemporary art / [Perenyei Monika] ; [ford. Kozma Zsolt] ; [kiad. ... Modern Művészetért Közalapítvány ...]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, [2012]. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87772-3-2 fűzött : 2990,- Ft
Kortárs Művészeti Intézet (Dunaújváros)
Magyarország - Dunaújváros - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - múzeumi gyűjtemény
73/76(439)"199/200" *** 069(439-2Dunaújváros)
[AN 3393712]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2012.
Radványi Diána (1977-)
   A habánok kerámiaművészete / Radványi Diána, Réti László ; [a kerámiatárgyak képi anyagát összegyűjt. és rend. Vörösváry Ferenc]. - [Budapest] : Novella, [2011]. - 391 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Kárpát-medence kerámiaművészete ; 4.)
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-963-9886-18-6 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - kerámiaművészet - habánok - 16. század - 17. század - 18. század
738.3(439)"15/17" *** 286.12(439)
[AN 3390611]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2012.
Radványi Diána (1977-)
A habánok kerámiaművészete (angol)
   Ceramic art of the Habans / Diána Radványi, László Réti ; [the photos of ceramics were coll. and ed. by Ferenc Vörösváry] ; [... transl. Éva Kossuth and Judit Pokoly]. - [Budapest] : Novella, [2011]. - 391 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (The ceramic art of the Carpathian Basin ; 4.)
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-963-9886-19-3 kötött
Magyarország - kerámiaművészet - habánok - 16. század - 17. század - 18. század
738.3(439)"15/17" *** 286.12(439)
[AN 3390635]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2012.
Radványi Diána (1977-)
A habánok kerámiaművészete (cseh)
   Keramické umění Habánů / Diána Radványi, László Réti ; [fotografické snímky věcného obsahu shromáždil, v knize uspoř. Ferenc Vörösváry] ; [překl. ... Jitka Eisemann, Leoš Dufek]. - [Budapest] : Novella, [2011]. - 391 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Keramické umění Karpatské Kotliny ; 4.)
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-963-9886-20-9 kötött
Magyarország - kerámiaművészet - habánok - 16. század - 17. század - 18. század
738.3(439)"15/17" *** 286.12(439)
[AN 3390645]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2012.
Schneider, William
The art of pastel (magyar)
   Pasztellkép lépésről lépésre / William Schneider, Marla Baggetta és Nathan Rohlander útmutatásával ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2011. - 144 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 978-963-629-892-0 fűzött : 3199,- Ft
pasztellfestés - művészet technikája
75.021.342
[AN 3393086]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2012.
Szabó Noémi
   Barabás Márton / Szabó Noémi ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2011. - 115 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-3-7 kötött : 1995,- Ft
Barabás Márton (1952-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Barabás_M.
[AN 3390301]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2012.
Szacsvay Éva (1945-)
   Szobrok = Statues / Szacsvay Éva. - Budapest : Néprajzi Múz., 2011. - 198 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 18.)
Bibliogr.: p. 193-197.
ISBN 978-963-9540-72-9 fűzött
Magyarország - faszobrászat - magyar néprajz - keresztény művészet - múzeumi katalógus
73.046.3(439)"16/19" *** 73.031.4(439)"16/19" *** 745.51.031.4(439) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3391866]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2012.
Szatmári Gergely (1966-)
   American idler / [photo] Szatmári Gergely ; [transl. ... Zsilák György, Carolyn C. Silagy]. - [Budapest] : [Szatmári G.], [2012]. - 160 p. : ill., színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3435-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Szathmári_G.
[AN 3393733]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2012.
Székely Miklós (1978-)
   Az ország tükrei : magyar építészet és művészet szerepe a nemzeti reprezentációban az Osztrák - Magyar Monarchia korának világkiállításain / Székely Miklós ; [közread. a CentrArt Egyesület]. - Budapest : CentrArt, 2012. - 309 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-294.
ISBN 978-963-88825-2-3 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - világkiállítás - építészettörténet - művészettörténet - 19. század - 20. század - reprezentáció
725.91(100) *** 72(439)"18/19" *** 7(439)"18/19" *** 061.4(100)"18/19"
[AN 3393141]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2012.
Szeverényi Mihály (1952-)
   Szeverényi Mihály. - Békéscsaba : Szeverényi M., [2012]. - [60] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-3235-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szeverényi_M.
[AN 3389541]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2012.
Szívós János (1947-)
   Szívós János festőművész állandó kiállítása : [Tudósház, Kecskemét ...] / [haiku verseket írta Turai G. Kamil]. - [Kecskemét] : [s.n.], [2012]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Az előszó magyar, angol, francia és német nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Szívós_J. *** 069(439-2Kecskemét)
[AN 3392839]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2012.
   Tűzzománcművészek Magyar Társasága, 2011 = Hungarian Society of Enamel Artists, 2011 / [szerk. ... Balanyi Károly, ifj. Gyergyádesz László]. - Kecskemét : Tűzzománcművészek M. Társasága, [2011]. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a Városföldön, 2011. okt. 4-30. között és a Mezőtúron, 2011. okt. 23 - nov. 30. között rendezett kiállítások alkalmából
ISBN 978-963-08-2532-0 fűzött
Tűzzománcművészek Magyar Társasága
Magyarország - zománcművészet - művészcsoport - ezredforduló
738.4(439) *** 061.2(439)
[AN 3392862]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2012.
Ujházi Péter (1940-)
   Ujházi Péter : [munkák, works, 1966-2010] / [... írta és szerk. Nagy T. Katalin] ; [közread. a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2011. - 2 db : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89017-3-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Ujházi_P.
[AN 3376421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 378 p.
[AN 3394439] MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4508 /2012.
   Kis karácsony, nagy karácsony / [szerk. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc karácsonyi dalaim)
ISBN 978-963-343-089-7 kötött : 699,- Ft
karácsonyi dal - gyermekkönyv
784.675 *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 3393250]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2012.
Radnóti Klára (1963-)
   Liszt Ferenc és a Nemzeti Múzeum / [írta Radnóti Klára]. - Budapest : MNM, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-99-8 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - zeneszerző - 19. század - múzeum
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3390808]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2012.
Radnóti Klára (1963-)
Liszt Ferenc és a Nemzeti Múzeum (angol)
   Franz Liszt and the Hungarian National Museum / [text Klára Radnóti] ; [... transl. Julianna Batta]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-01-7 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - zeneszerző - 19. század - múzeum
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3390821]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2012.
Radnóti Klára (1963-)
Liszt Ferenc és a Nemzeti Múzeum (német)
   Franz Liszt und das Ungarische Nationalmuseum / [Verf. von Klára Radnóti] ; [Übers. von Katalin Teller]. - Budapest : Ungarischen Nationalmuseum, 2011. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-00-0 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - zeneszerző - 19. század - múzeum
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3390833]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2012.
Wagner, Richard (1813-1883)
Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (magyar, német)
   Tannhäuser és a wartburgi dalnokviadal : romantikus opera három felvonásban : szövegkönyv a motívumok feltüntetésével = Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg : romantische Oper in drei Aufzügen : Textbuch mit Angabe der Leitmotive / Richard Wagner ; ford. Jolsvai Nándor ; sajtó alá rend. ... a ... kottapéldákat összeáll. Király László és Molnár Róbertné ; a Wagner Ring Alapítvány kiadása. - Budapest : Wagner Ring Alapítvány, 2012. - 134, [3] p., [1] t.fol. : ill., részben kotta ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3141-3 fűzött
opera - német irodalom - librettó - kétnyelvű dokumentum
782.1.089.1 *** 830-293.1.02=945.11
[AN 3389589]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4513 /2012.
Clark, Colin (1932-)
My week with Marilyn (magyar)
   Egy hét Marilynnel / Colin Clark ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-568-6 fűzött : 2490,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
Egyesült Államok - filmszínész - angol irodalom - 20. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Monroe,_M.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3392485]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2012.
Hidalgo, Pablo
Star wars lightsabers (magyar)
   Star wars fénykardok : útmutató az erő fegyvereihez / írta Pablo Hidalgo ; [ford. Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 68 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5168-09-3 fűzött
Egyesült Államok - mozifilm - album
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 3392639]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2012.
Newman, Barbara (1944-)
The illustrated book of ballet stories (magyar)
   Balettmesék képeskönyve / írta Barbara Newman ; ill. Gill Tomblin ; a bevezetőt írta Darcey Bussell ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-629-922-4 kötött : 3699,- Ft
balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.82(02.053.2)
[AN 3393332]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2012.
   Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban : II. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2009. november 6-7. / [... szerk. Perger Gábor]. - Budapest : M. Táncművészeti Főisk., 2011. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85144-2-4 fűzött
táncelmélet - táncpedagógia - konferencia-kiadvány
793.3.01 *** 372.879.33 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 3390155]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2012.
Wallace, Daniel (1970-)
Star wars : Darth Vader (magyar)
   Darth Vader : 3D újjáépítési napló / [írta Daniel Wallace] ; [ford. Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 22 p. : ill., színes ; 28x30 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5168-04-8 kötött
Egyesült Államok - mozifilm - album
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 3392178]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4518 /2012.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött : 3700,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 3395262]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2012.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2012-. - ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3394098]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad., utánny. - 2012. - 171 p. + CD
ISBN 978-963-05-8303-9
[AN 3394102] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2012. - 163 p. + CD
ISBN 978-963-05-8443-2
[AN 3394104] MARC

ANSEL
UTF-84520 /2012.
Fehér Judit
   Bloggers 2 : workbook : [A2-B1] / Fehér Judit ; [graf. Jécsai Zoltán]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 136 p. : ill. ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6704-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3393626]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2012.
Gajdos Zsuzsa
   Colores : spanyol munkafüzet 3. : [B1-B2] / Gajdos Zsuzsanna, Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 104 p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-6233-8 fűzött
spanyol nyelv - példatár - auditív dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3396543]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2012.
Gajdos Zsuzsa
   Colores : spanyol nyelvkönyv 3. : [B1-B2] / Gajdos Zsuzsanna, Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-6232-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3396541]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2012.
Hameed, Kamer
Pons last minute Sprachführer Türkisch (magyar)
   Pons last minute török útiszótár / Kamer Hameed ; [ford. Mayer Mónika és Tóth Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-88-5 fűzött
magyar nyelv - török nyelv - útiszótár
801.323=945.11=943.5
[AN 3394067]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2012.
Kiss Róbert Richard (1971-)
   Nyelvi finomságok : nyelvészeti kézikönyv / Kiss Róbert Richard. - Budapest : Gondolat, 2011. - 163 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-693-370-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelvészet - szociolingvisztika
809.451.1 *** 316.7
[AN 3391020]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2012.
Lakatos Erika
   Mesélő utcanevek : Tata / Lakatos Erika ; [... fotókat kész. Sipos Zoltán] ; [kiad. a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.]. - Tata : Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., 2011. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2769-0 kötött
Tata - utcanév - helytörténet
809.451.1-311.154(439-2Tata) *** 943.9-2Tata
[AN 3390596]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2012.
Livesey, Rupert
Pons Reisewörterbuch Englisch (magyar)
   Pons útiszótár : angol / írta Rupert Livesey ; [... ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2012. - 302 p. : ill., színes ; 19 cm
Borítócím: Pons angol útiszótár és nyelvkalauz országismereti információkkal
ISBN 978-615-5127-90-8 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3394017]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2012.
Livesey, Rupert
Pons traveller's language guide german (magyar)
   Pons útiszótár : német / írta Rupert Livesey ; [átd. William Parks] ; [ford. Kollár Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 336 p. : ill., színes ; 19 cm
Borítócím: Pons német útiszótár és nyelvkalauz országismereti információkkal
ISBN 978-615-5127-89-2 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3394020]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2012.
Marini, Raffaella
Pons last minute Sprachführer Italienisch (magyar)
   Pons last minute olasz útiszótár / Raffaella Marini ; [ford. Tóth Ákos]. - 4. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2004. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-82-3 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=50
[AN 3394064]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2012.
Mohácsi Anikó (1966-)
   Tanuljunk cigányul! : cigány lovári nyelvkönyv = Sityuvas romanes! / Mohácsi Anikó ; kiad. a Cigány Módszertani és Kutató Központ. - Békés : Cigány Módszertani és Kut. Közp., 2012. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6648-0 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 3393813]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2012.
   Morfosintaxis histórica del verbo en las lenguas romances de la Pénínsula Ibérica / Tibor Berta [et al.] ; ed. Tibor Berta ; [publ.] Departamento de Estudios Hispánicos Universidad de Szeged. - Szeged : JATEPress, 2011. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-135-0 fűzött
Pireneusi-félsziget - újlatin nyelvek - egyetemi tankönyv
804(46)(075.8)
[AN 3392606]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2012.
Morgado Kessler, Isabel
Pons last minute Sprachführer Portugiesisch (magyar)
   Pons last minute portugál útiszótár / Isabel Morgado Kessler ; [ford. Mayer Mónika és Tóth Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-87-8 fűzött
magyar nyelv - portugál nyelv - útiszótár
801.323=945.11=690
[AN 3394060]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2012.
Sándor Klára (1965-)
   Nyelvrokonság és hunhagyomány : rénszarvas vagy csodaszarvas? : nyelvtörténet és művelődéstörténet / Sándor Klára. - Budapest : Typotex, 2011. - 467 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 442-455.
ISBN 978-963-279-573-7 fűzött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-873-7)
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyar őstörténet - magyarságkutatás
809.451.1-53 *** 930.8(=945.11)
[AN 3390949]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2012.
Sword, Jacqueline
Pons last minute Französisch (magyar)
   Pons last minute francia útiszótár / Jacqueline Sword ; [ford. Tóth Ákos]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2004. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-80-9 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 3394057]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2012.
Tóth Ákos
   Pons last minute német útiszótár / Tóth Ákos. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
Kész. a "Pons traveller's language guide German" c. kiad. alapján
ISBN 978-615-5127-81-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3394055]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2012.
Walker, Gordon
Pons last minute Englisch (magyar)
   Pons last minute angol útiszótár / Gordon Walker ; [ford. Tóth Ákos]. - 4. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-79-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3394050]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4536 /2012.
Kabán Annamária (1953-)
   Ó, múzsa, tedd, mi Istened parancsa : Dsida-versek és -fordítások szövegépítése / Kabán Annamária, Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-21-7 fűzött
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - műelemzés
82.01 *** 894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3392544]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2012.
Kégl Sándor (1862-1920)
   A perzsa irodalom vonzásában : válogatott tanulmányok / Kégl Sándor ; Sárközy Miklós bevezetőjével ; szerk. Dévényi Kinga. - Budapest : MTAK, 2012. - 633 p. ; 23 cm. - (Budapest oriental reprints. Series A, ISSN 0139-4614 ; 9.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7451-21-8 fűzött
perzsa irodalom - irodalomtörténet
891.5(091)
[AN 3389677]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2012.
Kovács Gábor (1980-)
   A szó kényszerhelyzetben : bevezetés Gárdonyi regénypoetikájába / Kovács Gábor. - Budapest : Gondolat, 2011. - 97 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 14.)
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 978-963-693-381-4 fűzött : 1250,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - narratológia - irodalomelmélet - 19. század - 20. század - regény
82.01-31 *** 894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 3391106]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2012.
Peremiczky Szilvia
   Jeruzsálem a zsidó irodalomban / Peremiczky Szilvia. - Budapest : Gondolat, 2012. - 337 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-369-2 fűzött : 3500,- Ft
Jeruzsálem - héber irodalom története - művelődéstörténet - zsidóság - nemzettudat
892.4(091) *** 930.85(=924) *** 316.63(=924)
[AN 3391029]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4540 /2012.
   Az árnyból szőtt lélek : 125 éve született Tóth Árpád : Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása / [... rend. Petrányi Ilona, Nyerges Gabriella]. - [Budapest] : [PIM], 2011. - [18] p. : ill., színes ; 19x19 cm
A kiállítást 2011. okt. 1 - 2012. ápr. 1. között rendezték
ISBN 978-963-9401-79-2 fűzetlen
Tóth Árpád (1886-1928)
Magyarország - író - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Tóth_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3393064]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2012.
   Az ismeretlen Mikes : az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kiállítása Mikes Kelemen halálának 250. évfordulóján : 2011. május 3-tól október 13-ig = Der unbekannte Mikes : Kabinettausstellung der Bibliothek der Loránd Eötvös Universität Budapest und der Bibliothek der Erzdiözese Eger zum 250-jährigen Jahrestag des Todes von Kelemen Mikes : 3. Mai - 13. Oktober 2011 / a katalógust írta és a kiállítást rend. Knapp Éva, Tüskés Gábor ; [közread. az] ELTE Egyetemi Könyvtár, ... Eszterházy Károly Főiskola. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. ; Eger : EKF, 2011. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-189-2 fűzött
Mikes Kelemen (1690-1761)
Magyarország - író - 18. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Mikes_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3392880]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4542 /2012.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Mykʾael šely (magyar)
   Miháél, Miháél / Ámosz Oz ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2012. - 315 p. ; 20 cm
A ford. a "My Michael" c. kiad. alapján készült
ISBN 978-963-07-9356-8 fűzött : 2800,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.45-31=945.11
[AN 3393544]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2012.
24 histoires pour le soir en attendant Noël (magyar)
   24 mese téli estékre / Disney ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2011. - 69 p. : ill. színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-343-078-1 kötött : 2799,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3393259]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2012.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012, cop. 2007. - 271 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-9752-40-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3394092]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2012.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012, cop. 2006. - 426 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-9752-42-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3394082]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2012.
Bennett, Vanora (1962-)
Portrait of an unknown woman (magyar)
   Hölgy mókussal és seregéllyel / Vanora Bennett ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 607 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 605-607.
ISBN 978-963-9973-37-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3390627]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2012.
Bicsérdy Gábor
   Az igazak bölcsessége II : szentek és hitvallók, vértanúk, bölcsek és tanítók, írók és költők, festők és színészek, mindenféle művészek, híres és nagy emberek sok ezer mondása, több mint kétezer esztendő gondolatkincse / gyűjt. és összeáll. Bicsérdy Gábor. - Budapest : Szt. Gellért K., [2011]. - 228 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 1200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-469-6)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3393189]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2012.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Shakespeare never did this (magyar)
   Shakespeare ilyet nem csinált / Charles Bukowski ; Michael Montfort fotóival ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - [161] p. : ill. ; 22x27 cm
ISBN 978-963-266-232-9 fűzött : 2390,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - memoár - vers - fényképalbum
820-94(73)=945.11 *** 820-14(73)=945.11 *** 820(73)(092)Bukowski,_C.(084.12) *** 77.04(73)(092)Monfort,_M.
[AN 3389259]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2012.
Butcher, Jim (1971-)
Storm front (magyar)
   Pusztító vihar : a Dresden-akták első regénye / Jim Butcher ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ad Librum : Wizard Books, 2011. - 299 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5110-38-2 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3391009]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2012.
Cabot, Meg (1967-)
Abandon (magyar)
   Elhagyatva : [a trilógia első kötete] / Meg Cabot ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-769-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3392472]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2012.
Castillo, Linda
Breaking silence (magyar)
   Megtört csend / Linda Castillo ; [ford. Tokai Miklós]. - Budapest : General Press, [2012]. - 300 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-355-0 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3390487]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
Winter turns to spring (magyar)
   Télre tavasz / Gary Chapman & Catherine Palmer ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2012. - 283 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-288-087-7 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3396513]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2012.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The innocence of Father Brown (magyar)
   Brown atya ártatlansága / G. K. Chesterton ; [ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 327, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9527-72-0 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3391010]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2012.
Clark, Lucy
A wedding at Limestone Coast (magyar)
   Átadás-átvétel / Lucy Clark ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 437.)
ISBN 978-963-538-386-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393802]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2012.
Debeljak, Aleš (1962-)
   Füvek rituáléja : válogatott versek, 1996-2009 / Aleš Debeljak ; Fükő Béla rajzai ; [ford., és az utószót írta Lukács Zsolt]. - Pécs : GeniaNet, 2011. - 107 p. : ill. ; 23 cm. - (Mai magyar irodalom, ISSN 1789-9656 ; 2.)
ISBN 978-963-89394-0-1 kötött
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 3391014]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2012.
Dickens, Charles (1812-1870)
The cricket on the hearth (magyar)
   Tücsök szól a tűzhelyen : az otthon tündérmeséje / Charles Dickens ; [ford. Benedek Marcell] ; [az utószót írta Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 158, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-323-0 kötött : 1600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3390448]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2012.
Fielding, Liz
A wedding at leopard tree lodge (magyar)
   Afrikai esküvő / Liz Fielding ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 495.)
ISBN 978-963-538-391-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393920]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2012.
France, Anatole (1844-1924)
Thaïs (magyar)
   Thaisz : regény / Anatole France ; [ford. Szerb Antal] ; [az utószót írta és a kislexikont szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-322-3 kötött : 2000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3390460]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2012.
Fulghum, Robert (1937-)
All I really need to know I learned in kindergarten (magyar)
   Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes : tűnődések hétköznapi dolgokról / Robert Fulghum ; [ford. Havas Krisztina]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 20.)
ISBN 978-963-530-951-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11
[AN 3395356]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2012.
Greene, Graham (1904-1991)
Stamboul train (magyar)
   Az isztambuli vonat : szórakoztató regény / Graham Greene ; ford. Benedek Mihály. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 244, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-990-3 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3394791]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2012.
Gujaš-Dzuretin, Josip (1936-1976)
   Iz pozadine / Josip Gujaš Džuretin ; [ured. ... Silvester Balić] ; [izd. ... Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj]. - Pěcuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88818-3-0 kötött
magyarországi horvát irodalom - vers
886.2-14(439)
[AN 3392661]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2012.
Hardy, Kate (1966-)
The doctor's royal love-child (magyar)
   A hercegnő / Kate Hardy ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 438.)
ISBN 978-963-538-393-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393809]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2012.
Jones, David
Monks in space (magyar)
   Szerzetesek az űrben / David Jones ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, 2012. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-34-0 fűzött : 2280,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-34-0)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3390794]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2012.
Kindermann, Barbara (1955-)
Hamlet (magyar)
   Hamlet / William Shakespeare drámáját átd. Barbara Kindermann ; Arany János fordításának felhasználásával ford. Szalay Zsuzsanna ; Willi Glasauer illusztrációival. - Budapest : General Press, cop. 2011. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világirodalom gyerekeknek, ISSN 1789-1787)
ISBN 978-963-643-328-4 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3390744]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2012.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3393528]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2012.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3393537]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2012.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3393538]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2012.
London, Jack (1876-1916)
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London ; ford. Réz Ádám ; [ill. Csala Sándor]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 95 p., [10] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-618-6 kötött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3394800]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2012.
Molloy, Michael (1940-)
The witch trade (magyar)
   A Jégpor nyomában avagy A fénytündérek legendája / Michael Molloy ; [ill. David Wyatt] ; [ford. Bajkán László, Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 246, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-33-3 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3389810]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2012.
Morgan, Raye
Beauty and the reclusive prince (magyar)
   Az élet íze / Raye Morgan ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 496.)
ISBN 978-963-538-392-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393932]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2012.
Morgan, Sarah (1948-)
The Greek billionaire's love-child (magyar)
   Eltemetett titkok / Sarah Morgan ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 439.)
ISBN 978-963-538-394-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393834]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2012.
Morgan, Sarah (1948-)
The prince's waitress wife (magyar)
   Valóra vált mese / Sarah Morgan ; [... ford. Czárán Judit]. Ellentétek vonzzák egymást / Ally Blake ; [... ford. Várnai Péter]. Életfogytig szerelem / Sharon Kendrick ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 49.)
Egys. cím: The prince's waitress wife. Constantine's defiant mistress. Getting red-hot with the rogue
ISBN 978-963-538-388-7 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3393888]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2012.
Mortimer, Carole (1960-)
The virgin secretary's impossibile boss (magyar)
   Egy ágyban a főnökkel / Carole Mortimer ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 506.)
ISBN 978-963-538-390-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393848]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2012.
Mun Seon Myeong (1920-)
Pyeonghoareur saranghaneun seoigeoiniro (magyar)
   Békeszerető világpolgárként / Sun Myung Moon ; [ford. Kósa Dávid] ; [közread. az Egyesítő Egyház]. - 2. kiad. - Budapest : Egyesítő Egyház, 2011. - 364 p. ; 23 cm
A ford. az "As a peace-loving global citizen" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-08-0528-5 fűzött
Mun Seon Myeong (1920-)
Korea - szekta - koreai irodalom - vallásalapító - 20. század - memoár
895.7-94=945.11 *** 289(519)(092)Mun_S._M.(0:82-94)
[AN 3394787]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2012.
Mun Seon Myeong (1920-)
Pyeonghoareur saranghaneun seoigeoiniro (magyar)
   Békeszerető világpolgárként / Sun Myung Moon ; [ford. Kósa Dávid] ; [közread. az Egyesítő Egyház]. - 3. kiad. - Budapest : Egyesítő Egyház, 2012. - 364 p. ; 23 cm
A ford. az "As a peace-loving global citizen" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-08-0528-5 fűzött
Mun Seon Myeong (1920-)
Korea - szekta - koreai irodalom - vallásalapító - 20. század - memoár
895.7-94=945.11 *** 289(519)(092)Mun_S._M.(0:82-94)
[AN 3394789]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2012.
Pʾaleq, Menaḥem M. (1951-)
   Napforduló : válogatott versek, 1973-2011 = Maʿgal hašemeš : šiydiym nibḥadiym / Menachem M. Falek ; [... műford., vál. és szerk. Gaál Áron]. - Budapest ; [Gyula] : Amon, 2011. - 129, [4] p. ; 21 cm. - (Arion sorozat, ISSN 2063-4579 ; 3.)
A bev. és az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-86761-9-1 fűzött
héber irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
892.4-14.02=945.11
[AN 3392816]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2012.
Paretsky, Sara (1947-)
Body work (magyar)
   A testművésznő / Sara Paretsky ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2012. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9340-7 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3390468]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2012.
Preston, Douglas (1956-)
Cold vengeance (magyar)
   Leszámolás / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2012]. - 309 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-359-8 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3390480]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2012.
Quinn, Julia (1970-)
Just like heaven (magyar)
   Mint a mennyben / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-558-7 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3392602]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2012.
Sparks, Nicholas (1965-)
The guardian (magyar)
   Az őrangyal / Nicholas Sparks ; [ford. Németh Anikó]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2012]. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-397-0 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393501]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2012.
Sparks, Nicholas (1965-)
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, [2012]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-402-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3393550]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2012.
Taylor, Jennifer (1949-)
The surgeon's fatherhood surprise (magyar)
   Mozaikcsalád / Jennifer Taylor ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 436.)
ISBN 978-963-538-385-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393970]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - 7. utánny. - Budapest : Magvető, [2012], cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3395309]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - 6. utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2006. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3395312]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2012.
Wilkinson, Lee
Claiming his wedding night (magyar)
   Elhalasztott nászéjszaka / Lee Wilkinson ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 505.)
ISBN 978-963-538-389-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3393868]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2012.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Girls in tears (magyar)
   Mi baj, lányok? / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2012. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-063-2 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3393532]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2012.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Girls out late (magyar)
   Lányok késésben / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2012. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-062-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3393548]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2012.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The heart of a goof (magyar)
   A dinka lelke / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor] ; [... a magyarázatot és szótárt összeáll. Szlávy Tibor]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 242, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-768-6 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3392467]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2012.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; [ford. Varga Benjámin]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-922-1 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3390709]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2012.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Shinsho Taikōki (magyar)
   Taiko 2 / Josikava Eidzsi ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 573 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-601-8 fűzött : 3999,- Ft
Toyotomi Hideyoshi (1536?-1598)
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3390575]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4591 /2012.
   Árnyékod fény : válogatás a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum munkatársainak alkotásaiból / szerk. Hornyák Gyula. - [Miskolc] : ME K., 2012. - 554 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-05-3 fűzött
Miskolc - magyar irodalom - amatőr művészet - fotóművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 379.825 *** 77.04(439-2Miskolc)"200"
[AN 3390682]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2012.
Átányi László (1938-)
   A fagyasztott hal megszólal / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2012. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-32)
[AN 3392906]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2012.
Bárdosi Attila (1953-)
   Valami szúr : Bárdosi Attila versei, 2010-2011. - Budapest : Ad Librum, cop. 2011. - 92 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-24-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3389709]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2012.
   Berzsenyivel zeng a mellkasom : antológia / [szerk. Góg János]. - [Csongrád] : Raszter, 2011. - 60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-67-5 kötött
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - antológia
894.511-822 *** 894.511(092)Berzsenyi_D.
[AN 3392191]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2012.
Bodor Ádám (1936-)
   Verhovina madarai : változatok végnapokra / Bodor Ádám. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2873-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3395310]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2012.
Botos Mónika, Sz (1978-)
   Halottképzés / Sz. Botos Mónika. - Sopron : Novum Eco, cop. 2012. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-20-3 fűzött : 3470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3393044]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2012.
Brády Zoltán (1940-)
   Olyan flashem volt.. / Brády Zoltán ; [... ill. Bardon Barnabás]. - [Budapest] : Kapu Kv., 2011. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7706-30-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3393230]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2012.
   Csillagok felett : karácsonyi történetek az Új Ember kincsestárából / [szerk. Pallós Tamás, Szalontai Anikó és Zsille Gábor]. - Budapest : Új Ember, 2011. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-13-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.322.416(0:82-32)
[AN 3390818]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2012.
Csurka István (1934-2012)
   Két dráma / Csurka István. - 2. kiad. - Budapest : M. Fórum, 2012. - 150 p. ; 20 cm
Tart.: A hatodik koporsóÞ; Írószövetségek harca
ISBN 978-963-08-1564-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3394044]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2012.
Czimmerman Mária
   Holdfény : Trigenilla csodái / Czimmerman Mária. - Sopron : Novum Pro, cop. 2012. - 278 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-40-3 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3393060]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2012.
Erdei Sándor (1957-)
   Ajándék csend / Erdei Sándor ; [... az illusztrációkat Komiszár János ... kész.]. - Debrecen : Ethnica, 2011. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-438-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3389701]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2012.
Erdei Sándor (1957-)
   Boldog kiáltozás : versek és festmények / Erdei Sándor, Kádár Nagy Lajos. - Debrecen : Ethnica, 2011. - 87 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-473-456-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Kádár_Nagy_L.
[AN 3389684]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2012.
Fehér Béla (1949-)
   Kossuthkifli : hazafias kalandregény / Fehér Béla. - Budapest : Magvető, 2012. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2962-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3390607]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2012.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 69, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9091-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3393493]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2012.
Gödri Botond (1941-)
   Osiris fiai / Gödri Botond. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2012. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-64-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3392438]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2012.
Góg János (1951-)
   60 vers / Góg János. - [Csongrád] : Raszter, 2011. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-68-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3392389]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2012.
Gruntczekasky Adamov
   Meni / Gruntczekasky Adamov. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2012. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-47-9 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3393083]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2012.
Győri Katalin
   Felhők szigete : ifjúsági regény / Győri Katalin ; [ill. Aureole]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 213, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-070-5 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3394048]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2012.
   Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [vál. Moldoványi Zsuzsa] ; [Pásztohy Panka ill.]. - 9. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2012, cop. 1977. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9094-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(082)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3395709]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2012.
Imre Viktória Anna
   Kísértés Rt / Imre Viktória Anna. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2011. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-31-9 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-31-9)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3389802]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2012.
Kakulya István (1935-)
   Kivéreztetve / Kakulya István. - Sopron : Novum Pro, [2011-2012]. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-31-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3313932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2012. - 706 p.
ISBN 978-615-5002-33-5 fűzött : 5750,- Ft
[AN 3393039] MARC

ANSEL
UTF-84612 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti : külföldi próza, külföldi dráma : paródiák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 255 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6839-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3390597]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti : magyar dráma : irodalmi karikatúrák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 271 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 13.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6838-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3390595]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2012.
Kármán Tibor
   Egy focista naplójából / Kármán Tibor ; [... ill. Baranyai (b) András]. - Budapest : Kálvin, 2012. - 133 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-193-1
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3390592]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2012.
Kayn, Lara
   Ninják New Yorkban / Lara Kayn. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2012. - 465 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-65-3 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3393067]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2012.
Kerékgyártó Kálmán
   LX-ír : [versek] / Kerékgyártó Kálmán ; [... ill. Makai Imre]. - Budapest : Uránusz, 2012. - 89, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-13-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3391989]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2012.
Klebniczki Barbara (1992-)
   Drog / Klebniczki Barbara. - Sopron : Novum Pro, cop. 2012. - 529 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-39-7 fűzött : 5270,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3393048]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2012.
Kókai János (1972-)
   A pusztulás anatómiája : versek / Kókai János ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2011. - 76, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-01-3 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3390801]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2012.
Kovács János
   Búcsú : írások, beszélgetések hitről, példaadásról, szülőföldszeretetről / Kovács János ; [az ill. Sinkó Veronika alkotásai]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2011. - 326, [9] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9145-54-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - ünnep - publicisztika
894.511-92 *** 398.332(=945.11)(0:82-92)
[AN 3390054]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2012.
Krasznahorkai László (1954-)
   Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2003. - 143 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2318-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3395290]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2012.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád ifjúsága / Krúdy Gyula. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 165, [2] p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-7181-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3394230]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2012.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3392458] MARC

ANSEL
UTF-84623 /2012.
Makray Imre (1931-)
   Végiggondolt gondolatok : irodalomról, politikáról, magyarságról és azokról a magyargyűlölő rasszistáinkról / Makray Imre ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2011. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7706-26-4 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - pamflet
894.511-92
[AN 3393421]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2012.
   Mesélj minden nap! : a Médiaunió Alapítvány 2011-es "Mesélj minden nap!" című társadalmi célú kampányának nagy mesekönyve / [ill. Süveges Anna, Varga Zsolt, Veres Gábor] ; ... kiad. a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2012. - 135 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9401-81-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3393695]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2012.
   Mozizzz! : megfilmesített gyerekversek : versfilmek antológia, 2008-2010 / [szerk. Nyulász Péter] ; [közread. a] Mome ..., Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány, 2011. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2270-1 kötött
magyar irodalom - animációs film - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 778.534.66(02.053.2)
[AN 3390612]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2012.
Németh László (1933-2004)
   A kör, ha bezárul : e föld adjon helyet / vitéz Németh László ; [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség ...]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szövets., 2012. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3228-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3390254]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Az étkezés ártalmasságáról : előadás / Parti Nagy Lajos. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2011. - 150, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2866-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3395342]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2012.
Pásztor Pálma
   A duellátor / Pásztor Pálma. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2012. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-59-2 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3393075]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2012.
Radnai Gáborné
   Bilincs és szerelem / Mary King. - [Budapest] : Radnai, cop. 2011. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-48-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3393794]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2012.
Radnai Gáborné
   Örökkön örökké / Mary King. - [Budapest] : Radnai, cop. 2011. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-47-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3393693]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2012.
Reed, Nathalie (1988-)
   Nemezis : Aurora / Nathalie Reed. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2012. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-58-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3392447]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2012.
Sánta Hajnalka (1976-)
   Fülön csípett pillanatok : haikuk / Sánta Hajnalka. - [Pécs] : [Sánta H.], [2012]. - 38 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-3302-8 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3391974]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2012.
Székely László (1894-1991)
   Séták a lélekben : válogatott versek / Székely László ; [... vál. Szauer Ágoston]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5091-10-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3393628]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2012.
Szekeres Kató
   Cherchez la femme : nők balfékes történetei / Szekeres Kató. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Planet Corp., 2011. - 107 p. ; 22 cm. - (Maruska sorozat)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88665-1-6)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3395344]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2012.
Szilárd Ferenc (1911-)
   Életem : emlékirat / Szilárd Ferenc. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2011. - 181, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9145-55-9 kötött : 2500,- Ft
Szilárd Ferenc (1911-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3389584]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2012.
Szinetár Miklós (1932-)
   Pályázat / Szinetár Miklós. - Budapest : Európa, 2012. - 289 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9343-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3390737]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2012.
Sziveri János (1954-1990)
   Sziveri János művei / [szerk. Reményi József Tamás]. - Budapest : Gondolat, 2011. - 430 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-375-3 fűzött : 3500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(497.1)
[AN 3391025]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2012.
Ternai László (1940-)
   Statisztika voltam / Ternai László ; [az illusztrációk Csikós András ... munkái]. - Csongrád : Raszter, 2011. - 108 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8013-64-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3392259]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2012.
Thúry Zsuzsanna, B.
   Göröngyök az úton : családregény / B. Thúry Zsuzsanna. - Pécs : GeniaNet, 2011. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mai magyar irodalom, ISSN 1789-9656 ; 3.)
ISBN 978-963-89394-1-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - kitelepítés - Rákosi-korszak - memoár
894.511-94 *** 325.254.6(439)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3391013]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2012.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   A fájdalom gyöngyei / Toldi Zsuzsanna ; [az illusztrációkat ... Piti Katalin ... kész.]. - [Csongrád] : Raszter, 2011. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-69-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3392375]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2012.
Urbán Károly
   Napló Nirvánából : ...és más történetek / Urbán Károly ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2011. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7706-28-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3393424]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2012.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 183 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6494-3 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3394235]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2012.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   Sivatagi szélben : versek és műfordítások / Zágorec-Csuka Judit ; [fotók Tomaž Galič] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Kapcai Helyi Közösség. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Kapca : Helyi Közösség, 2011. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-10-2 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - szlovén irodalom - vers
894.511-14(497.12) *** 894.511-14.032 *** 886.3-14=945.11
[AN 3389626]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4644 /2012.
Aladdin (magyar)
   Aladdin / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-055-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394955]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2012.
Alice in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-059-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394932]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2012.
Amerikaner, Susan
   Visszavágó! / Disney, Pixar ; írta Susan Amerikaner. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj kalandok! ; 1.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-124-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3390878]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2012.
Balogh Fruzsina
   Gyere velem iskolába / Balogh Fruzsina és Strobl Ildikó ; ill. Elek Lívia és Tényi Katalin. - [Szeged] : Novum, cop. 2012. - 160 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5029-41-7 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3395260]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2012.
Barbie : Princess charm school (magyar)
   Barbie hercegnőképző : [mesekönyv a rajzfilm alapján]. - Budapest : Egmont, 2011. - [27] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-343-076-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393476]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2012.
Barker, Cicely Mary (1895-1973)
Magical moonlight feast (magyar)
   Varázslatos lakoma a holdfényben : [a virágtündérek és barátaik] : [térbeli képekkel] / [... szöveg és ill. ... Cicely Mary Barker] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - [22] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Virágtündérek
ISBN 978-963-629-910-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393394]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-5023-28-6 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395665]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-963-9727-86-1 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395668]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-963-9727-94-6 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395666]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca jelmezbálban / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: JelmezbálÞ; Erdei tornaverseny
ISBN 978-963-9727-65-6 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395559]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Tengeri kalandÞ; Űrutazás
ISBN 978-615-5023-40-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395655]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-502-337-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395564]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2012.
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-067-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394924]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2012.
Bergen, Lara
All that glitters (magyar)
   Csupa csillogás / írta Lara Bergen ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-015-6 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393274]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2012.
Bernier, Jean-Pierre
The night of the great bear (magyar)
   A nagy medve éjszakája / [szöveg Jean Pierre Berniei[!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-628-537-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393873]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2012.
Biro, Val (1921-)
Charles Perrault's mother goose fairy tales (magyar)
   Lúdanyó meséi / Charles Perrault [alapján] ; ill. és átd. Val Biro ; [ford. Nagyfejeö Rita]. - Budapest : Egmont, 2011. - 200 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-629-896-8 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393459]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2012.
Biro, Val (1921-)
Grimm's fairy tales (magyar)
   Jacob és Wilhelm Grimm legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-629-897-5 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393417]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2012.
Biro, Val (1921-)
Treasury of Aesop's fables (magyar)
   Ezópus legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-629-895-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393430]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2012.
Bob the builder annual 2010 (magyar)
   Bob, a mester nagykönyve 2 / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2011. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-343-093-4 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393509]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2012.
Cars 2 (magyar)
   Verdák 2 / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-057-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394952]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2012.
Cars (magyar)
   Verdák / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-056-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394946]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2012.
Cars storybook collection (magyar)
   Tuti sztorik : [régi és új kalandok] / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 158, [2] p. : ill., színes ; 24x25 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-054-5 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393465]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2012.
Casey, Jo
Lego city brickmaster (magyar)
   Lego city : építőkönyv : építsd meg a 9 új Lego modellt! : több mint 130 építőelemmel és 2 figurával / [írta Jo Casey] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-629-867-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3393781]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2012.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-063-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394936]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2012.
   Dinoszauruszok földjén : több, mint 30 újraragasztható matricával / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [10] p., [4] t.fol. ; ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-445-297-3 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - képeskönyv
087.5(084.1) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3393023]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2012.
   Dinoszauruszok földjén : több, mint 30 újraragasztható matricával / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [10] p., [4] t.fol. ; ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-445-298-0 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - képeskönyv
087.5(084.1) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3393020]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2012.
Disney princess magical moments storybook with musical crown (magyar)
   Varázslatos pillanatok : zenélő koronával / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 30 p. : ill., színes ; 28x28 cm + mell.
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-917-0 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393514]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2012.
Disney princess pretty gifts (magyar)
   Álomszép ajándékok : csináld magad! / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-080-4 kötött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3393280]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2012.
Dumbo (magyar)
   Dumbó / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-058-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395001]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2012.
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-066-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394966]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2012.
Guerra, Carmen
   Lovak és pónik : 84 matricával / [rajz. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-277-5 fűzött
lovaglás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3393701]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2012.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun oudot kojeet (magyar)
   Tatu és Patu fura masinái / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2011. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-01-2 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393523]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2012.
Heller, Sarah E.
Tinker bell music player and storybook (magyar)
   Csingiling : zenélő mesekönyv / adaptáció Sarah Heller. - Budapest : Egmont, 2011. - 38 p. : ill., színes ; 32x32 cm + 4 CD, 1 lejátszó
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-903-3 kötött
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3393610]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2012.
Howard, Lee
Barbie music player storybook (magyar)
   Barbie zenélő mesekönyv / írta Lee Howard ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2011. - 38 p. : ill., színes ; 32x32 cm + 4 CD, 1 lejátszó
ISBN 978-963-629-904-0 kötött
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3393605]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2012.
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Walt Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-061-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394939]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2012.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Bali-bocs jó napja : dúdoló-dörmölő óra-könyv / ill. Kállai Nagy Krisztina ; ... szöveg Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 30 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-343-111-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393289]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2012.
Kisfaludi Boróka
   Mimó és Csipek a városban : mese a fenntartható városi életről / [szöveg] Kisfaludi Boróka ; [ill.] Szűcs Anikó. - [Dunakeszi] : Európalánta Kv., cop. 2012. - 37 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Közread. az Európalánta Egyesület
ISBN 978-963-08-3231-1 kötött
környezetvédelem - képeskönyv
087.5(084.1) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3393303]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2012.
The Lady and the Tramp (magyar)
   Susi és Tekergő / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-064-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394990]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2012.
Last, Shari
Lego Ninjago brickmaster (magyar)
   Lego Ninjago : masters of spinjitzu : építőkönyv : építsd meg a 15 új Lego modellt! : több mint 140 építőelemmel és 2 figurával / [írta Shari Last] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-629-866-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3393784]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2012.
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-065-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394998]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2012.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-073-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394958]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-60-6 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395697]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2012.
Marín, Lorena
   A lovasklub : 55 matricával / [írta] Lorena Marín ; [rajz.] Ana Campos ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-278-2 fűzött
lovaglás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3393689]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Camping in the forest (magyar)
   A bátor sátortábor / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-627-516-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393732]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Floating down the river (magyar)
   A vízi túra / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-627-429-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393847]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Friends forever (magyar)
   Mindörökké barátok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-627-519-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393867]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
The garden of flowers (magyar)
   A virágoskert / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-605-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393862]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Kanga's café (magyar)
   Lakoma a Pagonyban / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-627-514-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393849]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Little Big Roo (magyar)
   A kis kengurupalánta / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-669-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393869]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Seasons greetings (magyar)
   Boldog karácsonyt! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393881]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Who is afraid of the heffalump? (magyar)
   Csak nem féltek egy vuclitól? / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-652-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393876]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Who likes bugs (magyar)
   Csodabogarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2011. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-610-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393851]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2012.
One hundred and one Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-062-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394980]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2012.
Peter Pan (magyar)
   Pán Péter / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-069-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394983]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2012.
Petiška, Eduard (1924-1987)
O nejbohatším vrabci na světě (magyar)
   A világ leggazdagabb verebe / Eduard Petiška, Zdeněk Miler ; [ford. Zádor Margit]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9092-2 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393526]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2012.
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394961]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2012.
Pohl, Daniela
Magnet-Spiel-Spass - auf dem Bauernhof (magyar)
   A tanya : mágneses könyv / [ill. Daniela Pohl] ; [szöveg Lisa Maurer]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + 16 mágnesfigura
Ford. Szabó Lea
ISBN 978-963-297-443-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3389518]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2012.
Pohl, Daniela
Magnet-Spiel-Spass - auf der Baustelle (magyar)
   Az építkezés : mágneses könyv / [ill. Daniela Pohl] ; [szöveg Lisa Maurer]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + 16 mágnesfigura
Ford. Szabó Lea
ISBN 978-963-297-441-5 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3389525]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2012.
Pohl, Daniela
Magnet-Spiel-Spass - bei der Prinzessin (magyar)
   Viola hercegnő : mágneses könyv / [ill. Daniela Pohl] ; [szöveg Lisa Maurer]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + 16 mágnesfigura
Ford. Szabó Lea
ISBN 978-963-297-444-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3389508]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2012.
Pohl, Daniela
Magnet-Spiel-Spass - Tiere im Zoo (magyar)
   Az állatkert : mágneses könyv / [ill. Daniela Pohl] ; [szöveg Lisa Maurer]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + 16 mágnesfigura
Ford. Szabó Lea
ISBN 978-963-297-442-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3389498]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2012.
Pop-up engines! (magyar)
   Nicsak, mozdonyok! : képeskönyv Thomas és barátai térbeli képeivel!. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [10] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-343-028-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393497]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2012.
Pumbaa runs away from home (magyar)
   Pumba világgá megy / Disney ; [ford. Bikádi Antal]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Gerinccím: Pumbaa világgá megy
ISBN 978-963-627-133-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393714]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2012.
Ricci, Christine
Dora the explorer music player storybook (magyar)
   Dóra a felfedező : zenélő mesekönyv : [énekelj Dórával magyarul és angolul!] / írta Christina Ricci ; rajz. Tom Mangano ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - 37 p. : ill., színes ; 32x32 cm + 4 CD, 1 lejátszó
ISBN 978-963-629-915-6 kötött : 5499,- Ft
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3393539]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2012.
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-072-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394986]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2012.
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-071-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394930]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2012.
Szilágyi Kiss Margit (1946-)
   Őzike kalandjai : mesekönyv kifestésre / Szilágyi Kiss Margit verseivel ; Simon M. Veronika rajz. - [Vác] : [Szilágyi Kiss M.], 2011. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2676-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3393418]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2012.
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-074-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394934]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2012.
Taylor, Vicki
Lego Star wars brickmaster (magyar)
   Lego Star wars : építőkönyv : építsd meg a 8 új Lego modellt! : több mint 240 építőelemmel és 2 figurával / [írta Vicki Taylor] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-629-865-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3393790]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2012.
   Vidám mesék : [régi és új történetek]. - Budapest : Egmont, 2011. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-046-0 kötött : 3499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3393448]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2012.
Wierzchowska, Barbara
   Bocika / [ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2011. - [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis barátok)
ISBN 978-963-9962-65-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393606]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2012.
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó / Disney. - Budapest : Egmont, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Varázslatos Disney-mesék)
ISBN 978-963-343-070-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394938]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4715 /2012.
   Akadémia, a nemzet tanácsadója : tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára / főszerk. Láng István ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA TKK, 2011. - 1184 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-610-8 kötött
Magyarország - tudományos akadémia - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082 *** 061.12(439)
[AN 3390991]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2012.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers : revolution (magyar)
   Az új bosszú angyalai : forradalom / [írta Brian Michael Bendis] ; [rajz Leinil Yu] ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, 2012. - 132, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-05-9 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3393152]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2012.
Benes, Ed (1972-)
Gotham city : birds of prey (magyar)
   Gotham city : ragadozók / [Ed Benes rajzoló] ; [Gail Simone író] ; [Benes Attila ford.]. - [Budapest] : Kingpin, 2011. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-04-2 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3393147]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2012.
   Polgárháború : a háború vége. - [Budapest] : Kingpin, 2011. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-03-5 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3393166]
MARC

ANSEL
UTF-8