MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/05/10 16:16:51
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
4719 /2012.
Csörgő Anikó
   Képes diáklexikon / írta és szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Csodaország, 2012. - 176 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9180-51-2 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9180-51-3)
lexikon - ifjúsági könyv
030(02.053.2)
[AN 3396148]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2012.
   Minden napra egy kérdés / szerk. Dornbach Mária ; szerzők S. Tóth László ... [et al.] ; rajz. Hegyi Márta és Kacsán György. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9174-5 kötött : 2690,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3399354]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

4721 /2012.
Rózsa Dávid
   Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája / [a bibliográfiát összeáll. ... Rózsa Dávid]. - Budapest : KSH Kvt., 2012. - 66 p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 26.)
ISBN 978-963-235-330-2 fűzött
Vukovich György (1929-2007)
Magyarország - statisztikus - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
012Vukovich_Gy. *** 311(439)(092)Vukovich_Gy.:016
[AN 3395350]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4722 /2012.
   15 éves a Vasivíz Zrt., 1996-2011. - [Szombathely] : Vasivíz Zrt., [2011]. - 44 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Vasivíz Zrt. (Szombathely)
Szombathely - vállalat - vízellátás
061.5(439-2Szombathely) *** 628.1(439-2Szombathely)
[AN 3395774]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4723 /2012.
   Az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak, a könyvtárak oktatási tevékenységének minősége : nemzetközi szemle : a Támop 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért című projekt zárókiadványa / szerk. és az előszót írta Csík Tibor ; [közread. az] Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OFI-OPKM, 2012. - 247 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-714-4 fűzött
Nagy-Britannia - iskolai könyvtár - kulturális szolgáltatás - minőségbiztosítás - oktatásügy - információs társadalom
027.8(410) *** 65.018 *** 37.014 *** 316.77
[AN 3394073]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4724 /2012.
Tamáska Máté
   A vidéki tér emlékezete : az építészeti formaképződéstől a kulturális örökségalkotásig : Nagykarácsony, Sukoró és Tiszafüred esettanulmányával / Tamáska Máté. - Budapest : Martin Opitz K., 2011. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-142.
ISBN 978-963-9987-04-3 fűzött
Nagykarácsony - Sukoró - Tiszafüred - településtudomány - kulturális örökség - épített környezet
008(439-2Sukoró) *** 911.37 *** 008(439-2Nagykarácsony) *** 008(439-2Tiszafüred) *** 711.6(439-2Nagykarácsony) *** 711.6(439-2Sukoró) *** 711.6(439-2Tiszafüred)
[AN 3395486]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4725 /2012.
Joó Katalin (1953-)
   A mindenséggel mérd magad! : az egység üzenete : [útravaló a lélek zarándokútjához] / [... kész. ... Joó Katalin és Magyar Ildikó] ; [közread. a] Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely. - [S.l.] : Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely, [2011]. - 109 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-3563-3 fűzött
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)
[AN 3395088]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2012.
Vay Ödönné (1840-1925)
Geist, Kraft, Stoff (magyar)
   Szellem, erő, anyag / Vay Adelma. - [Onga] : Belső Egészség, [2012]. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-19-6 fűzött : 2250,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3395261]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4727 /2012.
International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (2.) (2011) (Budapest)
   2nd International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies [elektronikus dok.] : November 21-22, 2011 / ed. Ákos Borbély ; [org., publ. by the] Óbuda University Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering. - Szöveg. - Budapest : Óbuda Univ., [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat keretében. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-23-7
környezetvédelem - könnyűipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 67/68 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3396487]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2012.
Mihalicz Csilla (1961-)
   A zöld 35 színe : interjúk a zöldmozgalom történetéhez / [... Mihalicz Csilla ... kész.] ; [... kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - [Budapest] : Ökotárs Alapítvány, 2012. - 400 p. : ill., színes ; 20x22 cm
Bibliogr.: p. 70-73.
ISBN 978-963-87850-6-0 kötött
Magyarország - környezetvédelem - alapítvány - civil szervezet - interjú
504.06(439)(047.53) *** 061.27(439) *** 334.012.46(439)
[AN 3396055]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2012.
   Műszaki földtudományi, környezettudományi kutatási eredmények disszeminációja a GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat keretében [elektronikus dok.] : [2011. november 18.] : [konferencia kiadvány] / [rend., közread. az] Uni-Flexys ... - Multimédia. - [Miskolc] : Uni-Flexys, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; internet böngésző; Windows Media Player lejátszó
ISBN 978-963-08-2597-9
környezetvédelmi technológia - mérnökgeológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.064.4 *** 550.8 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3396442]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4730 /2012.
Bárczy Barnabás
   Integrálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 14. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2012. - 359 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek)
ISBN 978-963-16-3061-9 fűzött
integrálszámítás - példatár
517.3(076)
[AN 3399104]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2012.
Joint Conference on Mathematics and Computer Science (9.) (2012) (Siófok)
   MaCS'12 : 9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science : Siófok ..., February 9-12, 2012 : abstracts / Zoltán Csörnyei ed. ; [publ. by the] Eötvös Loránd University. - Budapest : Eötvös L. Univ., [2012]. - 103 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
matematika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
51 *** 681.3 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3395318]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2012.
Pentelényi Pál
   Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése = Forming and developing algorithmic attitude / Pentelényi Pál. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2011. - 37, 35 p. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 4.)
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88946-1-8 fűzött
mérnökképzés - algoritmus - didaktika
519.6 *** 371.3 *** 372.862
[AN 3395300]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4733 /2012.
Péter Gyula
   Felrázó elektromosság / Péter Gyula ; [ill. ... Kósa Zsolt, Szabó István ...]. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-25-8 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-9581-25-9)
villamosságtan - gyermekkönyv
537(02.053.2) *** 621.3(02.053.2)
[AN 3399718]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4734 /2012.
   Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok : köztestületi stratégiai programok / [szerk. Somlyódy László] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2011. - 336 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-608-5 kötött
Magyarország - vízgazdálkodás
556.18(439)
[AN 3395335]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2012.
Oppermann, Joachim
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / írta Joachim Oppermann ; ill. Manfred Rohrbeck ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - 10. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 29.)
ISBN 978-963-294-136-3 kötött : 2790,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 3398193]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4736 /2012.
Übelacker, Erich
Die Sonne (magyar)
   A Nap / írta Erich Übelacker ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt ; [ford. Sturmann Ágnes és Németh Mária]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 12.)
ISBN 978-963-294-133-2 kötött : 2790,- Ft
Nap
523.9
[AN 3398180]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4737 /2012.
Bagoly Ilona
   Udvarlás és nász : [párválasztás, nevelési szokások] / [írta és szerk. Bagoly Ilona és Szél László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25x28 cm + szemüveg. - (Állatlesen 3D)
ISBN 978-615-5168-07-9 kötött
etológia - gyermekkönyv
591.56(02.053.2) *** 591.551(02.053.2)
[AN 3393993]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2012.
Mertiny, Andrea
Der Regenwald (magyar)
   Az esőerdő / írta Andrea Mertiny ; ill. Reiner Zieger és Gerry Scot ; [ford. Szitnyainé Gottlieb Éva és Németh Mária]. - 7. felújított kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 8.)
ISBN 978-963-294-135-6 kötött : 2790,- Ft
esőerdő - fauna
581.526.422.2 *** 591.9(213.56)
[AN 3398178]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2012.
Ralovich Béla (1937-)
   Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez I : oktató intézmények, oktatók, a Magyar Tudományos Akadémia, a főhatóságok és a tudományos társaságok szerepe / írta és szerk. Ralovich Béla ; [kiad. a Magyar Mikrobiológiai Társaság]. - 2. átd., bőv. kiad. - Balatonberény ; [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], 2011. - 556 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 435-471.
ISBN 978-963-08-1874-2 fűzött
Magyarország - mikrobiológia - kutatás - oktatástörténet - felsőoktatás - történeti feldolgozás
579 *** 378(439)(091) *** 001.891(439)(091)
[AN 3399835]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4740 /2012.
Angart, Leo
Improve your eyesight naturally (magyar)
   Szerezd vissza éleslátásodat / Leo Angart ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, [2012], cop. 2007. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-965-3 fűzött : 2990,- Ft
szem - szembetegség - természetgyógyászat
612.84 *** 617.7 *** 615.89
[AN 3398942]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2012.
Berényi Marianne (1948-)
   Fejlődésneurológia : az öntudat, a kommunikáció és a mozgás kialakulása / Berényi Marianne, Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, 2012. - 478 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-331-1 kötött : 5690,- Ft
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat - csecsemő
616.8-053.2
[AN 3393853]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2012.
Cramer, Bertrand
La pratique des psychothérapies mères-bébés (magyar)
   A baba-mama pszichoterápiák gyakorlata : módszertani és esettanulmányok / Bertrand Cramer, Francisco Palacio-Espasa ; [ford. Molnár Irén]. - Budapest : Medicina, 2012. - 328 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-365-6 fűzött : 4980,- Ft
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan - csecsemő - szülő-gyermek kapcsolat - anya
615.851-053.2 *** 616.89-053.2 *** 159.922.7 *** 159.922.1-055.26
[AN 3394138]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2012.
Dufty, William (1916-2002)
Sugar blues (magyar)
   Cukor blues / William Dufty ; [ford. Matolcsi Gábor]. - 4. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2011, cop. 2002. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-268.
ISBN 978-963-9904-08-8 fűzött : 2450,- Ft
cukor - táplálkozástudomány - cukorbetegség - művelődéstörténet
613.2 *** 616.379-008.64 *** 930.85(100) *** 641.563
[AN 3398262]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2012.
   Európai lakossági egészségfelmérés, Magyarország, 2009 / [fel. szerk. Tokaji Károlyné] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Népesedési és Szociális Védelmi Statisztikai Főosztály]. - Budapest : KSH Népesedési és Szociális Stat. Főoszt., 2011-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-340-1
Európa - közegészségügy - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
614(4)(083.41) *** 312.6(4)(083.41)
[AN 3395311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Összefoglaló eredmények. - 2011. - 159 p. + CD-ROM
ISBN 978-963-235-341-8 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3395314] MARC

ANSEL
UTF-84745 /2012.
Faulks, Martin (1977-)
Butterfly tai chi (magyar)
   Pillangó tai chi : [út az egészséghez] / Martin Faulks ; [ford. Márta Alex]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2012]. - 67 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5144-15-8 fűzött : 900,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - torna
613.71 *** 796.855
[AN 3395148]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Finde deine Lebensspur (magyar)
   Találd meg a magad útját! : gyermekkorunk sebeinek gyógyítása, spirituális impulzusok / Anselm Grün, Maria-M. Robben ; [ford. Szabó Ferenc Miklós]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-314-022-2 fűzött
mentálhigiénia - lelki gondozás
613.865 *** 253
[AN 3399711]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2012.
Hampton, John R.
150 ECG problems (magyar)
   150 EKG kérdés / John R. Hampton ; [... ford. Csernus Balázs]. - Budapest : Medicina, 2011. - IX, 305 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-226-309-0 fűzött : 3600,- Ft
elektrokardiográfia - egyetemi tankönyv - példatár
616.12-008.3-073.96(075.8)(076)
[AN 3394162]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2012.
Hausen, M.
   Adam / by M. Hausen. - Budapest : Publio, 2012. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5236-37-2 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3396404]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2012.
Hislop, Helen J.
Daniels and Worthingham's muscle testing (magyar)
   Az izomműködés manuális vizsgálata : Daniel és Worthingham módszerével / Helen J. Hislop, Jacqueline Montgomery. - Budapest : Medicina, 2011. - XVIII, 475 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Laczkó Jenő István
ISBN 978-963-226-333-5 fűzött : 7900,- Ft
izom - anatómia - élettan - gyógytorna
611.73 *** 612.76 *** 615.825
[AN 3394000]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2012.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2006. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9427-5 kötött : 3200,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3399709]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2012.
Ipari Létesítményi Tűzoltóságok Nemzetközi Konferenciája (6.) (2011) (Budapest)
   Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 6. Nemzetközi Konferenciája [elektronikus dok.] : Budapest, 2011. október 25-26. = 6th International Conference for Fire Brigades in the High Hazard Industry : Budapest, 25-26 October, 2011 / [rend.,] kiad. a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. - Multimédia. - Százhalombatta : FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., [2011]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; internet böngésző; Windows Media Player lejátszó
ISBN 978-963-08-2468-2
tűzoltóság - ipari létesítmény - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.84 *** 725.42 *** 614.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3396443]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2012.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Szeretetvár : unokáknak, szülőknek, nagyszülőknek / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 285, [3] p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-005-9 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - családi nevelés - nemek lélektana
613.865 *** 37.018.1 *** 159.922.1
[AN 3398202]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2012.
McMillan, Beverly
A day in the life of your body (magyar)
   Tested egy napja / Beverly McMillan ; [ford. Martos Renáta]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9949-78-2 kötött
élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3395332]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2012.
Megyeri Éva
   Az intim masszázs titkai / Megyeri Éva ; [ill. Pesti Orsolya]. - Sárvár : KajtArt Kft., 2012. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3197-0 fűzött
masszázs - nemi élet
615.82 *** 613.88
[AN 3394062]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2012.
   A pulmonológia kézikönyve / szerk. Magyar Pál, Losonczy György. - Budapest : Medicina, 2012. - 863 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-340-3 kötött : 10400,- Ft
tüdőgyógyászat
616.24
[AN 3393843]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2012.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Eltévedt gyerekek / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 361 p. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
Tart.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorbanÞ; Áldás vagy átok? : gyerekek a képernyő előtt. - Bibliogr.: p. 347-357.
ISBN 978-963-248-182-1 kötött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-248-176-0)
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3394931]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2012.
Szikszay Csaba
   Ugródeszka / Szikszay Csaba. - [Miskolc] : [Szikszay Cs.], cop. 2011. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1884-1 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3394748]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4758 /2012.
   Gépészmérnöki és informatikai kutatási eredmények disszeminációja a GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat keretében [elektronikus dok.] : [2011. július 8.] : [konferencia kiadvány] / [rend., közread. az] Uni-Flexys ... - Multimédia. - [Miskolc] : Uni-Flexys, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; internet böngésző; Windows Media Player lejátszó
ISBN 978-963-08-2595-5
elektrotechnika - anyagvizsgálat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
620.1 *** 621.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3396441]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2012.
   Műszaki anyagtudományi kutatási eredmények disszeminációja a GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat keretében [elektronikus dok.] : [2011. május 2.] : [konferencia kiadvány] / [rend., közread. az] Uni-Flexys ... - Multimédia. - [Miskolc] : Uni-Flexys, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; internet böngésző; Windows Media Player lejátszó
ISBN 978-963-08-2596-2
kohászat - anyagvizsgálat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
669 *** 620.1 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3396440]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4760 /2012.
   Adatbáziskezelés, adatelemzés és optimalizálás a Microsoft Excelben / Nagy Lajos [et al.] ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, [2011]. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226.
ISBN 978-615-5183-09-6 fűzött
táblázatkezelő rendszer - adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Excel(078)
[AN 3394019]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2012.
   Adattáralapú vezetői információs rendszer bevezetésének eredményei a Miskolci Egyetemen / [szerk. Ahmed Vivien]. - Miskolc : ME, 2011. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Miskolc - egyetem - döntés-előkészítés - számítógéppel segített eljárás
681.3.004.14 *** 378.4(439-2Miskolc) *** 65.012.22
[AN 3394429]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2012.
   Informatika, a jövő alapköve [elektronikus dok.] : alap szinten. - Szöveg és képek. - [Nyíregyháza] : Eumedia, [2011]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Közös tokban
informatika - tankönyv - példatár - elektronikus dokumentum
681.3(078)(076)
[AN 3396445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Alapismeretek
ISBN 978-963-08-2441-5
[AN 3396446] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Feladatgyűjtemény
ISBN 978-963-08-2442-2
[AN 3396447] MARC

ANSEL
UTF-84763 /2012.
   Informatika, a jövő alapköve [elektronikus dok.] : emelt szinten. - Szöveg és képek. - [Nyíregyháza] : Eumedia, [2011]. - 4 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Közös tokban
Műanyag tokban
informatika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(078)
[AN 3396448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Alapismeretek
ISBN 978-963-08-2441-5
[AN 3396449] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Grafikai ismeretek
ISBN 978-963-08-2443-9
[AN 3396450] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Webtervezés
ISBN 978-963-08-2445-3
[AN 3396451] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Programozás
ISBN 978-963-08-2444-6
[AN 3396452] MARC

ANSEL
UTF-84764 /2012.
   A Microsoft Excel táblázatkezelő alkalmazásának megalapozása / Kelemen Erzsébet [et al.] ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, [2011]. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 978-615-5183-07-2 fűzött
táblázatkezelő rendszer - tankönyv
681.3.016Excel(078)
[AN 3394008]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4765 /2012.
   Belvíz : okok, következmények, megoldások / [szerk. Patay István] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya]. - Budapest : MTA Agrártudományok Oszt., 2011. - 115 p. : ill.. ; 26 cm
A Budapesten, 2011. november 10-én a Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezett tudományos ülés szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-508-619-1 fűzött
Magyarország - vízmentesítés
627.53(439)
[AN 3396176]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4766 /2012.
Šmíd, Petr
Plány mobility (magyar)
   Mobilitási tervek : előnyös megoldások cégek és intézmények számára / Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek ; [közread. az] Ökotárs Alapítvány. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2011. - 51 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87850-5-3 fűzött
városi közlekedés - fenntartható fejlődés - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
656.1 *** 504.03 *** 658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3396034]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4767 /2012.
Bernáth István
   Kutyalexikon / Bernáth István. - [Budapest] : Elektra, 2012. - 559 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9966-38-3 kötött
kutya - szaklexikon
636.7:030
[AN 3396224]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2012.
Fresli Mihály (1976-)
   Vadászatok Oroszországban : orosz - magyar és magyar - orosz szakmai szószedettel / Fresli Mihály ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar]. - Szombathely : NYME SEK BTK, 2012. - 172 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-963-9871-51-9 kötött
Oroszország - vadászat - orosz nyelv - magyar nyelv - szaknyelv - kétnyelvű szótár
639.1(47) *** 799.2(47) *** 801.323=82=945.11
[AN 3395058]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2012.
   Gyomnövények, gyombiológia, gyomirtás / szerk. Hunyadi Károly, Béres Imre, Kazinczi Gabriella ; [rajz. Bíró Krisztina]. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 663 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 606-633.
ISBN 978-963-286-647-5 kötött : 9500,- Ft
gyomnövény - gyomirtás - egyetemi tankönyv
632.51(075.8) *** 632.954(075.8)
[AN 3399684]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2012.
Növénynemesítési Tudományos Napok (18.) (2012) (Budapest)
   XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok : Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Budapest, 2012. március 6. : összefoglalók / szerk. Veisz Ottó ; [rend. az] MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, MAE Genetikai Szakosztálya. - [Martonvásár] : [MTA Mezőgazd. Kutint.], [2012]. - 133 p. ; 29 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete
ISBN 978-963-8351-38-8 fűzött
növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 575.08
[AN 3396076]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2012.
Rosta Gábor
   A városi tanya : szemléletváltás a válság idején : önellátás, takarékosság, környezettudatosság / Rosta Gábor. - 2. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2012, cop. 2009. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88459-9-3 fűzött : 2450,- Ft
város - konyhakertészet - háztartás - fenntartható fejlődés
712.26 *** 635 *** 504.03 *** 64
[AN 3398986]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2012.
   Volt egyszer egy Csemege : egy legendás nagyvállalat története / [szerk. ... Török Róbert] ; [... szövegeit összegyűjt. és a képeket vál. Miklós Ferenc és Szöllős Lajos] ; [... kiad. ... CBA Kereskedelmi Kft., ... MKVM]. - Budapest : CBA Keresk. Kft. : MKVM, 2011. - 280 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5021-03-9 kötött
Csemege Kereskedelmi Vállalat (Budapest)
Magyarország - élelmiszer-kereskedelem - vállalat
339.166.82(439) *** 061.5(439)Csemege
[AN 3394945]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4773 /2012.
Boutenko, Victoria
12 steps to raw foods (magyar)
   12 lépés a nyers étrendig : lúgosítás természetesen / Victoria Boutenko ; [ford. Dobrocsi László]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2012. - 213 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-135-9 fűzött : 2800,- Ft
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261
[AN 3394730]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2012.
   Egyszerű torták. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 1.)
ISBN 978-963-251-315-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394417]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb egészséges ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 30.)
ISBN 978-963-13-6061-5 fűzött : 199,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3394617]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb tepsis ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 29.)
ISBN 978-963-13-6060-8 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3394611]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2012.
Gerecz Gergely
   Könnyű reggelik, vacsorák : [mesés ízek reggel és este] / [Gerecz Gergely]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2012. - 128 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 14.)
ISBN 978-615-5042-46-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3394434]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2012.
Görög Ibolya (1947-)
   Wellness, illendően / Görög Ibolya. - Eger : Nordtúra Nonprofit Rendezvény- és Programszervező Kft., [2011]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2307-4 fűzött
vendéglátás - illemtan
642 *** 395
[AN 3395064]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2012.
   Gyümölcsös sütik. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 9.)
ISBN 978-963-251-312-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394422]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2012.
Horváth Ilona
   Karácsonyi desszertek / [receptek Horváth Ilona]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 14.)
ISBN 978-963-251-352-2 fűzött
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3394424]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2012.
   Ízletes krémesek. - Kisújszállás : Szalay kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 2.)
ISBN 978-963-251-313-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394418]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2012.
Jámbor Mariann
   10 perces édességek : [nyalánkságok pillanatok alatt] / [Jámbor Mariann]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2011. - 127 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 12.)
ISBN 978-615-5042-26-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394433]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2012.
Jámbor Mariann
   Szétválasztó diéta : [90 nap a karcsú vonalakért] / [Jámbor Mariann]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2012. - 128 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 10.)
ISBN 978-615-5042-14-0 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3394431]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2012.
   Kalácsok, fánkok. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 7.)
ISBN 978-963-251-316-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394420]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2012.
Lénárt Gitta
   Élő ételek könyve : lúgosítás természetesen / Lénárt Gitta. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 188 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-059-8 kötött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3398258]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2012.
Makranczi Béláné
   Sütemények csökkentett kalóriával / Makranczi Béláné. - Debrecen : Wexy-Nova, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Finom pillanatok, ISSN 2063-4439)
ISBN 978-615-5042-18-8 fűzött
sütemény - diéta - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.24
[AN 3394312]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2012.
Ramsay, Gordon (1967-)
Cooking for friends (magyar)
   Baráti lakomák / Gordon Ramsay ; étel Mark Sargeant ; szöveg Emily Quah ; fotó Ditte Isager. - Pécs : Alexandra, 2012. - 269, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-594-8 kötött
Anglia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(410)(083.12)
[AN 3394603]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2012.
   Rántott húsok, zöldségek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 10.)
ISBN 978-963-251-308-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3394423]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2012.
Rózsa Klára
   Édes házi sütemények / Rózsa Klára. - Debrecen : Wexy-Nova, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Finom pillanatok, ISSN 2063-4439)
ISBN 978-615-5042-25-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394343]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2012.
Rózsa Klára
   Gyors bögrés sütemények / Rózsa Klára. - Debrecen : Wexy-Nova, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Finom pillanatok, ISSN 2063-4439)
ISBN 978-615-5042-16-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394288]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2012.
Rózsa Klára
   Vegyes házi sütemények / Rózsa Klára. - Debrecen : Wexy-Nova, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Finom pillanatok, ISSN 2063-4439)
ISBN 978-615-5042-24-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3394337]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2012.
   Sárvári szakácskönyv / közread. Kovács Ferenc ; szerk. Alexa Károly ; Pajor András műtárgyfotói ... - 2. kiad. - Szombathely : Életünk Kv., 2011. - 91 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7918-58-2 kötött : 2800,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3394248]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2012.
Szalayné Kónya Zsuzsa
   Diéta 100 napra : [1200 kalóriás menük, ötszöri étkezéssel] / [Szalayné Kónya Zsuzsa]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2012. - 143 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 11.)
ISBN 978-615-5042-48-5 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3394432]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2012.
Szalayné Kónya Zsuzsa
   Fogyókúra 1200 kalóriával / Szalayné Kónya Zsuzsa. - Debrecen : Wexy-Nova, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Finom pillanatok, ISSN 2063-4439)
ISBN 978-615-5042-17-1 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3394305]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2012.
Szepessy Vilma
   Saláták a karcsú vonalakért : [friss alapanyagokból az egészségért] / [Szepessy Vilma]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2012. - 128 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 15.)
ISBN 978-615-5042-47-8 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3394436]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2012.
   Tartalmas egytálételek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 8.)
ISBN 978-963-251-310-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3394421]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4797 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
The heart of the five love languages (magyar)
   A szeretet esszenciája : az öt szeretetnyelv ajándéka / Gary Chapman ; [ford. Lehoczky Tünde]. - Budapest : Harmat, 2011. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-005-1 kötött : 1500,- Ft
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 3399118]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2012.
Hársfai Katalin (1950-)
   Etika / Hársfai Katalin. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 121 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-118.
ISBN 978-963-277-248-6 fűzött : 1400,- Ft
erkölcs
17
[AN 3398993]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2012.
Varga Csaba (1941-)
A jog helye Lukács György világképében (angol)
   The place of law in Lukács' world concept / by Csaba Varga ; [transl. by Judit Petrányi, ... Sándor Eszenyi, ... Csaba Varga]. - 2. ed. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-284-4 fűzött
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század - jogelmélet
1(439)(092)Lukács_Gy. *** 34.01
[AN 3398887]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4800 /2012.
Bayer György (1954-)
   Van remény! / Bayer György ; [kiad. Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., cop. 2012. - 192 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88782-5-0 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3394414]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2012.
Berger, Benjamin
   Pap és király / Benjamin Berger ; [ford. Simonyi Andrea és Tóth Gergely]. - [S.l.] : Tóth G., 2011. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Dávid sátorának helyreállításaÞ; Pap és király
Fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3395424]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2012.
Böjte Csaba (1959-)
   Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről... : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2012. - 255 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-227-330-3 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3399535]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2012.
Böjte Csaba (1959-)
   Iránytű a végtelenhez : Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2012. - 229 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-227-332-7 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3399540]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2012.
Budge, Ernest Alfred Wallis (1857-1934)
Egyptian magic (magyar)
   Egyiptomi mágia / E. A. Wallis Budge. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-90-7 fűzött : 1700,- Ft
egyiptomiak ókori vallása - mágia
299.31 *** 291.33 *** 133.4
[AN 3395281]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
Now you' re speaking my language (magyar)
   Végre egy nyelvet beszélünk : kommunikáció és intimitás a házasságban / Gary Chapman ; [ford. Cseke Zsuzsa Anikó]. - Budapest : Harmat, 2011. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-075-4 fűzött : 2500,- Ft
házasság - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1
[AN 3394425]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2012.
Cioca, Maria
   Cuvântul vieţii meditaţii biblice de Maria şi Ştefan Cioca. - Giula : "Cronica", 2011. - 317 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9772-9 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat - elmélkedés
22.07 *** 242
[AN 3396080]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2012.
CY handbook (magyar)
   Kereszt kérdések makro : munkafüzet / [szerk. Tim Thornborough és Alison Mitchell] ; [ford. Szabó-Mészáros Annamária, Sztrapkovics Bettina] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2011. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87288-7-6 fűzött
krisztológia - példatár
232(078)
[AN 3395321]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2012.
CY leader's guide (magyar)
   Kereszt kérdések ifi : vezetői kézikönyv / [szerk. Tim Thornborough és Alison Mitchell] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2011. - 250 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Vezetői kézikönyv a Kereszt-kérdések mikro és makro sorozatokhoz
ISBN 978-963-87288-5-2 fűzött
vallásoktatás - módszertan - krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 268
[AN 3395303]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2012.
CY nano handbook (magyar)
   Kereszt kérdések mikro : [munkafüzet] / [szerk. Tim Thornborough és Alison Mitchell] ; [ford. Szabó-Mészáros Annamária, Sztrapkovics Bettina] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2011. - 39 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87288-6-9 fűzött
krisztológia - példatár
232(078)
[AN 3395319]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2012.
Fölsch, Harald
Wann kommt der Messias? (magyar)
   Mikor jön el a Messiás? : válasz a zsidó népnek / Harald Fölsch. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-16-6 fűzött
Biblia. Ószövetség
messiás - bibliamagyarázat
232.1 *** 296.124 *** 221.07
[AN 3399010]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Fasten, Beten mit Leib und Seele (magyar)
   Böjt : test és lélek imája / Anselm Grün ; [ford. Kun Éva]. - 3. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 95 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 5.)
ISBN 978-963-314-021-5 fűzött
böjt
248.153.4
[AN 3399054]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2012.
   "Itt vagyok Uram, hallja a te szolgád" : emlékezés Kartal Ernő atyára / szerk. Várhelyi Krisztina ; [kiad. az Éltető Lélek Alapítvány]. - Miskolc : Éltető Lélek Alapítvány, 2011. - 191 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2998-4 fűzött
Kartal Ernő (1929-2006)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - memoár
282(439)(092)Kartal_E.(0:82-94)
[AN 3395812]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2012.
Kaczvinszky József (1904-1963)
   Yoga aforizmák / Kaczvinszky József. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 101 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9654-91-4 fűzött : 1450,- Ft
jóga - idézetgyűjtemény
294.527(0:82-84)
[AN 3395099]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2012.
   Két igazi izráelita életútja. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2012]. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-15-9 fűzött
Lichtenstein Izsák (1824-1909)
Ungár Aladár (1905-1970)
Magyarország - rabbi - egyházi személy - keresztény egyház - 19. század - 20. század - megtérés - életrajz
296(439)(092)Lichtenstein_I. *** 929(439)(092)Ungár_A. *** 248.152
[AN 3398998]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2012.
Kovács Péter
   Tévedések, amiket befogadott az egyház / Kovács Péter ; [kiad. Tízváros Alapítvány]. - Mezőberény : Tízváros Alapítvány, 2012. - 82 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-3522-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3395650]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2012.
Madocsai Miklós (1930-)
   Reménység-kaleidoszkóp : igék, imádságok, igehirdetés-részletek, gondolatok, idézetek, versek, énekek / [összeáll. Madocsai Miklós]. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 133 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3395401]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2012.
McAll, Kenneth (1910-)
Healing the family tree (magyar)
   A családfa gyógyítása : hihetetlen történetek / Kenneth McAll ; [ford. Gulyás Tamás, Fejérvári Boldizsár, Kerek Józsefné]. - 3. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2012. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 120.)
Bibliogr.
ISBN 963-9281-35-2 fűzött : 800,- Ft
gyógyítás - imádkozás - csoda
248.214.5 *** 248.143
[AN 3399706]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Játéktár a Mesélő Bibliához / Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; [... ill. Kállai Nagy Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - VII, [76] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-288-001-3 fűzött
játék - vallásos nevelés - családi nevelés - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 371.382 *** 37.018.1 *** 37.017.93
[AN 3399531]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2012.
Mullin, Glenn H. (1949-)
The fourteen dalai lamas (magyar)
   A tizennégy dalai láma : a reinkarnáció szent öröksége / Glenn H. Mullin ; ... a XIV. Dalai Láma előszavával ; [ford. Szántai Zsolt, Habony Gábor]. - Budapest : JLX, 2012. - 573 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-297-6 fűzött : 3950,- Ft
tibeti buddhizmus - dalai láma
294.321(515)(092)
[AN 3394859]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2012.
Páll János (1913-2006)
   A magyar vallás alapjai / Páll János. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2012. - 70 p. ; 20 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 1.)
ISBN 978-963-08-3414-8 fűzött : 600,- Ft
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3395748]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2012.
Pap Ferenc (1978-)
   Ünnep a hétköznapokért : negyvenhat prédikáció az egyházi év rendje szerint / Pap Ferenc. - Nagykőrös : [Pap F.], 2011. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2609-9 fűzött
prédikáció
252
[AN 3394479]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2012.
Prince, Derek (1915-2003)
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2006-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 2612637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A halottak feltámadása ; Az örök ítélet. - 5. jav. kiad. - 2012. - 249, [3] p.
ISBN 963-7453-86-5 fűzött : 1300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7453-86-5)
eschatologia
236.8
[AN 3398161] MARC

ANSEL
UTF-84823 /2012.
Rózsa Huba (1939-)
   Ószövetségi bevezető / Rózsa Huba ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar ...]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 284 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-361-666-6 fűzött : 2300,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
221.07(075.8)
[AN 3398222]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2012.
Szabó Mihályné Pinczés Klára (1935-)
   "Ne féljetek...!" : bajtól, betegségtől, haláltól! / Szabó Mihályné Pinczés Klára. - Jánoshalma : Magánkiad., 2012. - 227 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88782-4-3 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3393910]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2012.
Teresa de Jesus (1515-1582)
Libro de las fundaciones (magyar)
   Az alapítások könyve / Avilai Szent Teréz ; [bev. és a lábjegyzetek Szabó Kristóf] ; [közread. a] Magyar Sarutlan Karmelita Rendtartomány. - Keszthely : M. Sarutlan Karmelita Rendtartomány, 2011. - 344 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5218-00-2 fűzött
Spanyolország - kolostor - alapítás - karmeliták - szent - 16. század - memoár
271.73(0:82-94) *** 726.7(460)(0:82-94) *** 235.3(092)Teresa_de_Jesus(0:82-94)
[AN 3394263]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2012.
Verő Bán Linda
   Héber dalok zsidó ünnepekre / Verő Bán Linda ; ill. D. Koronyi Ágnes. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2011. - [48] p. : ill., színes ; 28 cm + CD. - (Zsidongó könyvek)
melléklet címe: The Jewish holidays with bimbam
ISBN 978-963-88304-7-0 kötött
zsidóság - vallási ünnep - dal - auditív dokumentum - gyermekkönyv
296.38(02.053.2) *** 783.65(=924) *** 398.33(=924)(02.053.2)
[AN 3395440]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2012.
Verő Bán Linda
Héber dalok zsidó ünnepekre (angol)
   Hebrew songs for Jewish holidays / Linda Verő Bán ; ill. by Ágnes D. Koronyi. - [Budapest] : Hillel Jewish Educational and Youth Center Found., 2011. - [48] p. : ill., színes ; 28 cm + CD. - (Zsidongó könyvek)
melléklet címe: The Jewish holidays with bimbam
Kötött
ISBN 978-963-88304-7-0
zsidóság - vallási ünnep - dal - gyermekkönyv - auditív dokumentum
296.38(02.053.2) *** 398.33(=924)(02.053.2) *** 783.65(=924)
[AN 3395452]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4828 /2012.
Evans, Patricia
The verbally abusive relationship (magyar)
   Szavakkal verve : szóbeli erőszak a párkapcsolatokban / Patricia Evans ; [ford. Recski Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Háttér : NANE Egyes., 2012. - 242 p. ; 20 cm. - (Tűz-hely könyvek, ISSN 1785-0835)
ISBN 978-615-5124-03-7 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - erőszak - nő
316.472.4 *** 316.647.3 *** 316.37-055.2
[AN 3399625]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2012.
Für Lajos (1930-)
   Magyar sors a Kárpát-medencében : népesedésünk évszázadai, 896-2000 / Für Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2012. - 472 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-472.
Fűzött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9406-20-1)
Magyarország - magyar történelem - történeti demográfia
314.18(439)(091) *** 943.9
[AN 3398775]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2012.
   A kommunikatív állapot : diszciplináris rekonstrukciók : Horányi Özséb 70. születésnapjára / Bajnok Andrea [et al.] szerk. - Budapest : Typotex, 2012. - 451 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-451.
ISBN 978-963-279-671-0 kötött : 4900,- Ft
kommunikáció - szociálpszichológia - emlékkönyv
316.77 *** 316.6
[AN 3396051]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2012.
   A Microsoft Excel és az R statisztikai rendszer alkalmazása gazdasági-pénzügyi számításokban / Tarnóczi Tibor [et al.] ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, 2011. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5183-10-2 fűzött
táblázatkezelő rendszer - statisztikai rendszer - számvitel - tankönyv
311.3 *** 681.3.016Excel(078) *** 657(078)
[AN 3394027]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2012.
   Az öngyilkosság orvosi szemmel : kockázatfelmérés, kezelés, prevenció / szerk. Kalmár Sándor, Németh Attila, Rihmer Zoltán. - Budapest : Medicina, 2012. - 422 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-308-3 kötött : 5900,- Ft
elmegyógyászat - öngyilkosság - megelőzés - pszichoterápia - szociálpszichológia
312.27 *** 179.7 *** 615.851 *** 616.89-008.441.44-084
[AN 3393983]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2012.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-530-992-4 kötött : 4500,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3399819]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4834 /2012.
   Mesék férfiakról nőknek / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2007. - 297, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2608-3 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3399809]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2012.
   Mesék nőkről férfiaknak / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2007. - 293, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2609-0 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3399827]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2012.
Tóth Erika Katalin
   Szó-beszéd : beszédjavító mondókák / [összeáll.] Tóth Erika Katalin ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 131, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9184-4 kötött : 1990,- Ft
logopédia - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 376.36
[AN 3399773]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4837 /2012.
Bajuszné Jórend Zsuzsa (1936-)
   Elorzott ifjúság : egy "osztályidegen" visszaemlékezései / B. Jórend Zsuzsanna. - Pécs : GeniaNet, 2012. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Mai magyar irodalom, ISSN 1789-9656 ; 4.)
ISBN 978-963-89394-2-5 fűzött
Bajuszné Jórend Zsuzsa (1936-)
Magyarország - magyar irodalom - kitelepítés - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 325.254.6(439)"195"(0:82-94)
[AN 3395419]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2012.
Gémes István (1927-)
   Stuttgarti márciusok, 1980-2011 / [... írta Gémes István]. - Stuttgart ; Budapest : [Gémes I.], 2012. - 263 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-08-3411-7 fűzött
Németország - emigráns - magyarság - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megemlékezés
325.25(=945.11)(430) *** 943.9"1848/1849" *** 061.75(430-2Stuttgart)
[AN 3395393]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2012.
   Miért hagytuk, hogy így legyen? / [szerk. Rényi András]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-8-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - nyilvánosság - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 316.653(439)"198/200"
[AN 3395026]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2012.
Oltay, Edith
   Fidesz and the reinvention of the Hungarian center-right / Edith Oltay. - Budapest : Századvég, 2012. - 257, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-04-0 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - politikai párt - jobboldali irányzat - politikatörténet - ezredforduló
329(439)Fidesz *** 329.17(439)"199/200"
[AN 3395888]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2012.
Rácz András (1966-)
   Torkig vagyok a holokauszttal! / Rácz András. - [Budapest] : Időkapu K., [2011]. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 298-301.
ISBN 978-963-08-2261-9 fűzött : 2800,- Ft
holokauszt - történettudomány - vitairat
323.12(=924)"1939/1945" *** 930.1
[AN 3394276]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4842 /2012.
Castelot, André
Joséphine (magyar)
   Joséphine / André Castelot ; [ford. Litvai Nelli ..., Somogyi Pál László ...]. - Budapest : Európa, 2012. - 630 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9350-6 kötött : 4200,- Ft
Jozefin (Franciaország: császárné) (1763-1814)
Franciaország - uralkodócsalád - nő - 18. század - 19. század
929(44)Jozefin
[AN 3399815]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2012.
Csabai Béla (1937-)
   Galambok / Csabai Béla. - Galambok : Önkormányzat ; [Nagykanizsa] : Czupi, 2011. - 346 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9782-21-1 fűzött
Galambok - helytörténet
943.9-2Galambok
[AN 3394875]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2012.
Dinyés László (1948-)
   Virágh Gedeon nyughelyének felkutatása ; Kelemen Móric hadbírósági tárgyalásának jegyzőkönyve / Dinyés László. - Kunszentmiklós : Virágh G. Emlékbiz., 2012. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Virágh Gedeon Emlékbizottság dokumentum füzetei sorozat, ISSN 2063-4390 ; 1.)
ISBN 978-963-08-3227-4 fűzött
Virágh Gedeon (1825-1872)
Kelemen Móric (1832-1905)
Magyarország - Kunszentmiklós - katonatiszt - 19. század - exhumálás - történelmi személy - jogeset - történelmi forrás
943.9(092)Kelemen_M. *** 355(439)(092)Virágh_G. *** 34.096(439)"18"(093) *** 351.776
[AN 3395707]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2012.
Falvai Róbert
   Habsburg-feleségek / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 11.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-49-0 kötött : 1695,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - Magyarország - Európa - uralkodó - családtörténet - uralkodócsalád - híres ember - nő - művelődéstörténet
929.52(436)Habsburg *** 929-055.2(4) *** 930.85(439)
[AN 3394593]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2012.
   A gróf Hunyady család Somogy megyei birtokainak leltára, 1822 / közread. és a bevezetőt írta T. Mérey Klára. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 2012. - 152 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Fontes comitatus Simighiensis, ISSN 1786-4704 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Hunyady család
Somogy megye - családtörténet - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
929.52(439)Hunyady *** 943.912.3"182"(093)
[AN 3394809]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2012.
Hamann, Brigitte (1940-)
Elisabeth, Kaiserin wider Willen (magyar)
   Erzsébet királyné / Brigitte Hamann ; [ford. Kajtár Mária] ; [a verseket Tandori Dezső ford.]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1988. - 715, [2] p., 24 t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9351-3 kötött : 3400,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század - életrajz
943.6(092)Erzsébet
[AN 3399760]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2012.
Haynald István (1773-1854)
   Haynald István családi naplója és feljegyzései (1773-1845) / [közzéteszi] Galcsik Zsolt. - Szécsény : Krúdy Gy. Vár. Műv. Közp. és Kvtár : M. Mezőgazdasági Múz. Baráti Köre Szécsényi Helyi Csop., 2011. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 29.)
Fűzött
Haynald család
Magyarország - családtörténet - napló
929.52(439)Haynald(0:82-94)
[AN 3396437]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2012.
Kempelen Béla (1874-1952)
   A nemesség : útmutató az összes nemességi ügyekben : genealogiai és heraldikai kézikönyv / irta Kempelen Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - VIII, 142 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Benkő, 1907
ISBN 978-963-89409-8-8 fűzött : 3500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - nemesség - genealógia - címertan - hasonmás kiadás
929.5 *** 929.6 *** 316.343.32(436/439) *** 094/099.07
[AN 3395684]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2012.
Kész Barnabás
   Ősemberek kora / [írta és szerk. Kész Barnabás és Tóth Dóra]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-08-6 kötött
őskor - ősembertan - életmód - művelődéstörténet - gyermekkönyv
903(02.053.2) *** 930.85"63"(02.053.2) *** 572(02.053.2) *** 316.728(100)"63"(02.053.2)
[AN 3393996]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2012.
   Magyarország és a Balkán a XX. században / szerk. A. Sajti Enikő. - Szeged : JATEPress, 2011. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-067-2 fűzött
Balkán - magyar történelem - történelem - 20. század
943.9"19" *** 949.7"19"
[AN 3395433]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2012.
Mitták Ferenc (1949-)
   Terek, utcák névadói Százhalombattán / Mitták Ferenc ; [... kiad. Százhalombatta Város Önkormányzata]. - Százhalombatta : Önkormányzat, 2012. - 69 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2903-8 fűzött
Százhalombatta - Magyarország - utcanév - művelődéstörténet
930.85(439) *** 809.451.1-311.154(439-2Százhalombatta)
[AN 3395083]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2012.
   Múltunk fényképeken / szerk. Fülöp Magdolna, Vigyikán Gyöngyvér. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2012-. - 20 cm
Pusztaszabolcs - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Pusztaszabolcs(084.12) *** 908.439-2Pusztaszabolcs(084.12)
[AN 3395249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A pusztaszabolcsi református egyházközség élete képekben. - 2012. - 61 p. : ill., részben színes. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 8.)
ISBN 978-963-89430-1-9 fűzött
Pusztaszabolcsi Református Egyházközség
Pusztaszabolcs - egyházközség - protestáns egyház - fényképalbum
284.2(439-2Pusztaszabolcs)(084.12)
[AN 3395250] MARC

ANSEL
UTF-84854 /2012.
Nyáry Albert (1828-1886)
   A heraldika vezérfonala / írta Nyáry Albert. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - [6], 291 p., [9] t.fol., XIII t. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA Kvk., 1886. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-02-1 fűzött : 9100,- Ft
címertan - hasonmás kiadás
929.6 *** 094/099.07
[AN 3395501]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2012.
   Okmánytár : válogatott iratok és dokumentumok : okmánytár az Aradi Ereklyemúzeum iratanyagából, 1836-1892 : a reformkor, a forradalom, a szabadságharc, a megtorlás, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai / [szerk. Hermann Róbert]. - Szeged : E-press Nyomda Kft., 2012. - 388 p. ; 22 cm
A bev. tanulmány német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3311-0 kötött
Arad - magyar történelem - 19. század - múzeumi kiadvány - történelmi forrás
943.9"18"(089) *** 069(498.4-2Arad)
[AN 3396097]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2012.
Paluch Tibor
   Maroslele-Pana : egy középső neolitikus lelőhely a kultúrák határvidékén / Paluch Tibor. - Szeged : Móra F. Múz., 2011. - 336 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Monographia archaeologica, ISSN 1785-5993 ; 2.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-42-5 kötött
Maroslele - ősrégészet - újabb kőkor
903(439-2Maroslele)"634"
[AN 3388750]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2012.
Sebestyén József (1878-1964)
   A brassai Fekete-templom Mátyás-kori címerei / irta Köpeczi Sebestyén József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 22 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Cluj-Kolozsvár : Minerva Ny., 1927, az Erdélyi tudományos füzetek c. sorozat 8. tagjaként. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-01-4 fűzött : 500,- Ft
Brassó - templom - 15. század - címer - hasonmás kiadás
929.6(439-2Brassó)"14" *** 726.54(439-2Brassó)
[AN 3395694]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2012.
Seiler, Signe
Der Mensch (magyar)
   Az ember / írta Signe Seiler és Rainer Köthe ; [ford. Frenkel Éva Süvegh Veronika fordításának felhasználásával] ; ill. Jörn Hennig. - 3. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 28.)
ISBN 978-963-294-134-9 kötött : 2790,- Ft
művelődéstörténet - ember - embertan
930.85(100) *** 572.1/.4 *** 008 *** 504.75
[AN 3398190]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2012.
Smoke, Anthony
   A hazatérés legendája / Anthony Smoke. - [Budapest] : [Füst A.], [2011]. - 227 p. ; 21 cm
Kötött : 2790,- Ft
magyarságkutatás - magyar irodalom - regény
930.8(=945.11)(0:82-3) *** 894.511-31
[AN 3394462]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2012.
Sőregi János (1892-1982)
   A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága a turáni szellem keretében / írta Sőregi János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 66 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89409-7-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3395677]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2012.
Szilágyi Rita
   Magyar múzsák / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 10.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-48-3 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 19. század
929-055.2(439)"18" *** 894.511(091)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3394538]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2012.
   Több mint szolidaritás : a magyar - lengyel kapcsolatok ezer éve : [időszaki kiállítás] : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2011. június 1 - szeptember 30.] = Wiȩcej niż solidarność : tysiąc lat kontaktów polsko - wȩgierskich = Solidarity and more : a thousand years of Hungarian - Polish relations / [főkurátor, ... a katalógust szerk. ... Szende László]. - Budapest : MNM, 2011. - 135 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7061-88-2 kötött
Lengyelország - Magyarország - magyar történelem - történelem - történelmi kapcsolat - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
943.9 *** 943.8 *** 930.85(439)(438) *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3307308]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2012.
Várkonyi Velzer Balázs
   Mesés Csongrád : megyetörténeti olvasókönyv iskolásoknak / Várkonyi Velzer Balázs ; [fotók Gémes Sándor] ; [kiad. Csongrád Megye Önkormányzata]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, cop. 2011. - 153 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7193-45-3 fűzött
Csongrád megye - helytörténet - művelődéstörténet - ifjúsági könyv - történelmi olvasókönyv
943.918.1(02.053.2) *** 930.85(439.181)(02.053.2)
[AN 3395875]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2012.
Vecsey József (1913-1977)
   Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára / Vecsey József. - Szombathely : Martinus, 2012. - 331 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5091-15-5 fűzött : 2500,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Pehm Jánosné Kovács Borbála (1875-1960)
Magyarország - bíboros - 20. század - életrajz
929(439)Pehm_Jánosné *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3398264]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2012.
Weigert József (1947-)
   Ehol van él itt a kus magyar mutatja, 1548-2012 / Weigert József. - [Gyomaendrőd] : [Weigert J.], [2011]. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1561-1 fűzött
magyar őstörténet - szentkoronatan
930.8(=945.11) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3395270]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2012.
Weigert József (1947-)
   Ékes atyánk hol itt a kus ime agy a úr / Weigert József. - [Gyomaendrőd] : [Weigert J.], [2011]. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1560-4 fűzött
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3395111]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4867 /2012.
Atlas of exploration (magyar)
   Ausztrália, Ázsia és Afrika felfedezései / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 13.)
ISBN 978-963-251-337-9 kötött : 1690,- Ft
Ausztrália - Ázsia - Afrika - felfedező - felfedező utazás
910.4(94) *** 910.4(5) *** 910.4(6)
[AN 3395492]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2012.
Bokor József (1959-)
   Egy hét Barcelonában / [Bokor József]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2011]. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm. - (Útitárs)
ISBN 978-963-9613-71-3 fűzött : 2000,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3395254]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2012.
   Egyszer volt... régen volt / [főszerk. Drávuczné Répási Ilona] ; [kiad. Jánoshida Községért Kulturális, Oktatási és Sport Közalapítvány]. - Jánoshida : Jánoshida Községért Kult., Okt. és Sport Közalapítvány, 2011. - 201 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1554-3 kötött
Jánoshida - helyismeret - helyi társadalom - memoár
908.439-2Jánoshida(0:82-94)
[AN 3395023]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2012.
   Fotótábor Liptovská Tepličkán : 2011. augusztus 4-7. - [Kazár] : [Önkormányzat], [2011]. - [34] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Közread. Kazár Község Önkormányzata. - Magyar, szlovák, lengyel és angol nyelven
Fűzött
Teplicska - helyismeret - fényképalbum
908.437.6-2Teplicska(084.12) *** 77.04(439)(092) *** 77.04(437.6)(092)
[AN 3395798]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2012.
Galcsik Zsolt (1968-)
   "Szívélyes üdvözletemet küldöm Szécsényből..." : a régi Szécsény képes levelezőlapokon, 1899-1950 / Galcsik Zsolt. - Szécsény : Galcsik Zs. : Ipoly-Print, 2011. - 84 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2925-0 fűzött
Szécsény - Magyarország - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Szécsény(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3396075]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2012.
   Gyöngyszem a Duna partján, Lórév = Biser na obali Dunava, Lovra / [... szerk. Alexov Predrag] ; [kiad. a Szerb Kisebbségi Önkormányzat ...]. - Lórév : Szerb Kisebbségi Önkormányzat, [2012]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Lórév - helyismeret - magyarországi szerbek
908.439-2Lórév *** 316.347(=861)(439-2Lórév)
[AN 3396058]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2012.
   Kisbér = Welcome to Kisbér = Soyez les bienvenus à Kisbér = Willkommen in Kisbér = Benvenuti a Kisbér / [szerk. ... Pup Norbert]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2012. - 91, [5] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A magyar nyelvű bevezető rovásírással is
ISBN 978-963-88962-6-1 kötött
Kisbér - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kisbér(084.12) *** 77.04(439)(092)Jámbor_L.
[AN 3394473]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2012.
   Komárom = Soyez les bienvenus à Komárom = Dobro požalovatʹ v Komarome = Willkommen in Komárom = Vitajte v Komárome = Welcome to Komárom = Benvenuti a Komárom = Witamy w Komarom = Tervetuloa Komáromiin / [... szerk. Radics Gábor]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2012. - 91, [5] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-89264-4-9 kötött
Komárom - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Komárom(084.12)
[AN 3394482]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2012.
   Koppány völgye = Willkommen in Koppány Tal = Welcome to Koppány Valley / [... szerk. Farkasné Szabó Ildikó]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 94, [2] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-88962-8-5 kötött
Koppány-völgy - helyismeret - fényképalbum
908.439.123Koppány-völgy(084.12) *** 77.04(439)(092)Zoltán_P. *** 77.04(439)(092)Csontos_Á.
[AN 3394324]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2012.
   Salgótarjáni pillanatképek, 1922-1944 [elektronikus dok.] / szerk. és írta Szirácsik Éva. - Képek és szöveg. - [Salgótarján] : Nógrád. M. Múz. Szerv., 2012. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nógrádi digitális múzeum, ISSN 2061-6104 ; 4.)
Főcím a nyitóképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
Műanyag tokban
Salgótarján - helyismeret - két világháború közötti időszak - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439-2Salgótarján"192/194"(084.12)
[AN 3396444]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2012.
   Sárvár = Vítejte v Sárvár = Welcome to Sárvár = Willkommen in Sárvár = Bienvenue sur Sárvár = Benvenuti a Sárvár = Dobro požalovatʹ v Sárvár / [... szerk. Nagy Miklós]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 91, [5] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-88962-9-2 kötött
Sárvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sárvár(084.12)
[AN 3394463]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2012.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Tata és térsége = U ben van harte welkom in Tata en diens regio = A warm welcome in Tata and its surroundings = Tata und sein Kleingebiet heissen Sie willkommen! = Bienvenue à Tata et dans sa microrégion = Serdecznie oczekuje miasto Tata i jego mikroregion = Benvenuti a Tata e dintorni = Tata şi împrejurimile sale vă aşteaptă cu drag = Tata a podoblasť Vás čaká s radosťou / Szabó Virág. - [Budapest] : Foto-Book Kvk., 2011. - 144 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846 ; 55.)
ISBN 978-615-5078-03-3 kötött
Tata - Tatai kistérség - helyismeret - fényképalbum
908.439Tatai_kistérség(084.12) *** 908.439-2Tata(084.12)
[AN 3394296]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2012.
Tausz István
   Egervölgy 250 éve / írta, szerk. ... Tausz István ; [közread.] ... Egervölgyért Egyesület. - 2. jav. kiad. - [Szombathely] : B.L.K. K. ; [Egervölgy] : Egervölgyért Egyes., 2012. - 244 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7334-64-1 fűzött
Egervölgy - helyismeret
908.439-2Egervölgy
[AN 3398196]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2012.
   Varázslatos Magyarországunk, 2011 / [szerk. Gaál Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 142, [2] p. : ill., színes ; 23x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-09-7079-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - nemzeti park - természetkép - fényképalbum
908.439(084.12) *** 502.4(439)(084.12) *** 77.047
[AN 3394919]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2012.
   A város előtt : Salgótarján területe az 1922. évi várossá nyilvánítás előtt / [szerk. Szirácsik Éva]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2012. - 170 p. : ill. ; 29 cm. - (Nógrádi tudománytár, ISSN 2061-5434 ; 2.)
A Salgótarjánban, 2011. április 16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7224-96-6 fűzött
Salgótarján - helyismeret
908.439-2Salgótarján
[AN 3395339]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4882 /2012.
Bodó Balázs (1975-)
   A szerzői jog kalózai : a kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig / Bodó Balázs. - Budapest : Typotex, 2011. - 337 p. : ill. ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
Bibliogr.: p. 301-329.
ISBN 978-963-279-425-9 fűzött : 3900,- Ft
szerzői jog - internet - fájlcsere - nyomdászattörténet
347.77/.78 *** 343.721 *** 681.324Internet *** 655.1(4)(091)
[AN 3396041]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2012.
Bullain Nilda (1970-)
   Ki érdemes a köz bizalmára? : elemzés és koncepció-javaslat a közhasznú szervezetekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok reformjához / Bullain Nilda, Gazsi Adrienn, Csanády Dániel ; [kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2011. - 100 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 70-73.
ISBN 978-963-87850-3-9 fűzött
Magyarország - közhasznú társaság - polgári jog - törvény - útmutató
347.19(439)(094) *** 334.012.46(439)(094)(036)
[AN 3395889]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2012.
Csapody Tamás (1960-)
   Bori munkaszolgálatosok : fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből / Csapody Tamás. - Budapest : Vince K., 2011. - 647 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-303-048-6 kötött : 5495,- Ft
Bor (Szerbia) - Magyarország - munkaszolgálat - deportáltmenet - zsidóság - második világháború - holokauszt
343.819.5(497.11-2Bor)(093) *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(093) *** 323.282(439)"1944/1945"(093) *** 343.262(439)(=924)
[AN 3394076]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2012.
   Emberi jogi garanciák és a nemzetközi migráció : jegyzet a rendészeti oktatás számára / [szerk. Kőszeg Ferenc] ; [kiad. a Magyar Helsinki Bizottság]. - Budapest : M. Helsinki Biz., cop. 2012. - 87 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-05-6 fűzött
emberi jog - migráció - menedékjog - interkulturális kapcsolat
341.43 *** 325.1 *** 316.7(498)(075.3) *** 316.7
[AN 3395911]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2012.
Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás (angol)
   Responsibility-taking, relationship-building and restoration in prisons : mediation and restorative justice in prison settings / [ed. Tünde Barabás, Borbála Fellegi, Szandra Windt] ; [produced by the Foresee Research Group and the National Institute of Criminology]. - Budapest : P-T Műhely, 2012. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-319.
ISBN 978-963-89468-1-2 fűzött
büntetés-végrehajtás - mediáció
343.152(100) *** 347.925
[AN 3395358]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2012.
Gyulai Gábor (1951-)
   Kiutasítás és emberi jogok : a legfontosabb emberi jogi kötelezettségek gyakorlati alkalmazása a kiutasítás bírói elrendelése vagy felülvizsgálata során : jegyzet / Gyulai Gábor, Mink Júlia, Iván Júlia ; [kiad. a Magyar Helsinki Bizottság]. - Budapest : M. Helsinki Biz., cop. 2012. - 46 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 978-615-5215-03-2 fűzött
emberi jog - kiutasítás
343.264 *** 342.7
[AN 3395921]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2012.
Horváth István (1962-)
   Munkajogi navigátor : az új Munka törvénykönyve a gyakorlatban / [szerzők Horváth István, ... Szabó Tibor]. - Budapest : Adónet.hu, 2012. - 507 p. ; 24 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-963-88309-7-5 fűzött : 9900,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3394700]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2012.
   A német-osztrák jogterület klassszikus magánjogi kodifikációi : tanulmányok az OPTK és a BGB évfordulói alkalmából / [szerk. Rácz Lajos]. - Budapest : Martin Opitz K., 2011. - 206 p. ; 24 cm. - (Acta Wenzeliana, ISSN 1786-0326 ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött
Németország - Ausztria - magánjog - jogtörténet - törvényhozás
347(430)(091) *** 347(436)(091) *** 340.134
[AN 3394029]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2012.
   Reformtörvények Magyarországon 1848-ban = The acts of 1848 in Hungary / ford. és a szöveget gond. ... Varga Norbert. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 104 p. : ill. ; 25 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 2.)
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 978-963-9650-89-3 fűzött
Magyarország - alkotmánytörténet - jogtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - törvény
34(439)"1848"(094) *** 342.4(439)"1848"(094)
[AN 3395004]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4891 /2012.
   Csibecsőr : akciókkal a tudatos fogyasztókért : kampány és programsorozat a fenntartható életmód mintáinak elterjesztése érdekében a nagykanizsai kistérségben / [közread. a] Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. - Nagykanizsa : Nagykanizsa és Térsége TISZK, [2012]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Nagykanizsai kistérség - fogyasztói magatartás - fenntartható fejlődés - környezetvédelem
366.1(439Nagykanizsai_kistérség) *** 504.03(439Nagykanizsai_kistérség) *** 504.06(439Nagykanizsai_kistérség)
[AN 3395744]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2012.
Dévényi László
   Dévényi László / [riporter] Zelina György. - [Pomáz] : Média-Andaluz, 2011. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ötcsillagos beszélgetések)
ISBN 978-963-88837-6-6 fűzött : 3500,- Ft
Dévényi László
Magyarország - vállalkozó - 21. század - interjú
658.1(439)(092)Dévényi_L.(047.53)
[AN 3394427]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2012.
Dévényi László
   Mi az MLM? / Dévényi László ; kiad. az MLM Akadémia Képzési Központ. - 6. kiad. - [Budapest] : MLM Akad. Képzési Közp., cop. 2012. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6963-4 fűzött : 1000,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3399724]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2012.
Eszes István (1951-)
   Digitális gazdaság : az e-kereskedelem marketinges szemmel / Eszes István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-354.
ISBN 978-963-19-7139-2 fűzött : 4190,- Ft
elektronikus kereskedelem - marketing
658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3395802]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2012.
Fülöp Sándor
   Példatár a Vállalkozásgazdálkodási ismeretekhez : ügyintézők részére / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2012. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-659-6 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 3398166]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2012.
Gesell, Silvio
Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld (magyar)
   A természetes gazdasági rend szabadföld és szabadpénz révén / Silvio Gesell ; [ford. Síklaky István]. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2011, cop. 2004. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9904-09-5 fűzött : 3900,- Ft
szabad gazdaság - pénzeszköz
330.824 *** 336.74
[AN 3398950]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2012.
   Karrier - iránytű : a Szent István Egyetem Központi Karrier Irodájának kiadványa. - Gödöllő : SZIE K., 2011. - 178 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-269-265-4 fűzött
Magyarország - diplomás - pályakezdés - álláskeresés - útmutató
331.5-053.81(439) *** 316.37-057.85(439) *** 331.535(439)(036)
[AN 3394428]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2012.
   A Microsoft Excel kimutatás- és grafikonkészítő funkcióinak vállalati alkalmazása / Lőrinczi Krisztián [et al.] ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, [2011]. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-615-5183-08-9 fűzött
táblázatkezelő rendszer - mérlegkimutatás - vállalat - pénzügy - tankönyv
657.6(078) *** 658.15 *** 681.3.016Excel(078)
[AN 3394038]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2012.
   A Norvég Civil Támogatási Alap három éve : célok, eredmények és tanulságok / [szerk. Foltányi Zsuzsa, Móra Veronika] ; [kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87850-4-6 fűzött
Magyarország - pénzügyi támogatás - civil szervezet
334.012.46(439) *** 338.246.027(439)
[AN 3396065]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2012.
   Példatár a vezetői számvitel alapjaihoz : [pénzügyi-számviteli ügyintéző és az üzleti szakügyintéző képzés tankönyve] / [szerzők Kardos Barbara et al.]. - Budapest : Saldo, 2012. - 165 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-416-6 fűzött : 2700,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3398799]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2012.
Schroeder, Günter
Praxiswörterbuch Tourismus Deutsch (magyar)
   Német - magyar, magyar - német turisztikai szakszótár / Günter Schroeder ; [a m. kiadást szerk. és átd.] Gyáfrás Edit, Iker Bertalan. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - 196 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
borító- és gerinccím: Turisztikai szótár : német - magyar, magyar - német
ISBN 978-963-9954-50-2 fűzött
idegenforgalom - német nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
338.48 *** 801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3398103]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2012.
Siklósi Ágnes
   Könyvvezetés és beszámolókészítés : T08/2010 : a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, a Vállalkozási ügyintéző és a Mérlegképes könyvelő képzés tankönyve / [szerzők Siklósi Ágnes, Sztanó Imre, Veress Attila]. - Budapest : Saldo, 2012. - 560 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-368-8 fűzött : 3800,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3397652]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2012.
Tomka János (1952-)
   A megosztott tudás hatalom / Tomka János. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2012. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-093-8 fűzött
tudásmenedzsment
658.1.011.1
[AN 3398947]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2012.
   A vállalkozások tevékenységének ellenőrzése / [... szerk. Kresalek Péter]. - Budapest : Saldo, 2012. - 363 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 361-363.
ISBN 978-963-638-415-9 fűzött : 3900,- Ft
számvitel - gazdasági ellenőrzés - belső ellenőrzés - tankönyv
657(078) *** 658.1.012.12(078)
[AN 3394854]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2012.
   Zöldmutató : iránytű útkeresőknek / [szerk. Kiss Renáta] ; [közread. az] Ökotárs Alapítvány. - 3. kiad. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2011. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009. - Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-87850-2-2 fűzött
Magyarország - ökoturizmus - vidékfejlesztés - társadalmi részvétel
338.48(439) *** 504.06 *** 711.1(439) *** 323.21
[AN 3395871]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4906 /2012.
   12 parancsolat = 12 commandments / [szerk. ... Elek Dóra] ; [ford. Ottilie Mulzet] ; [közread. a] Baltazár Színház. - [Budapest] : Baltazár Színház Alapítvány, [2011]. - 131, [5] p. : ill., színes ; 20x29 cm
ISBN 978-963-08-2893-2 fűzött
Magyarország - színház - értelmi fogyatékos - amatőr művészet - album
364.65-056.37 *** 792(439-2Bp.)Baltazár_Színház(084.1)
[AN 3395096]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2012.
   Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés : az egészség-gazdaságtani elemzéstől a klinikai és finanszírozási döntéshozatalig / szerk. Gulácsi László ; [az ábrákat Bodor Zoltán rajz.]. - Budapest : Medicina, 2012. - 328 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-359-5 kötött : 5600,- Ft
egészségügy - gazdaságtan - közegészségügy - költségszámítás
364.444 *** 351.77 *** 338.5
[AN 3393899]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4908 /2012.
   Az egri Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 1921-2011 / [szerk. Ködöböczné Tóth Ágnes] ; [kiad. a "Közgazdasági Szakoktatásért" Alapítvány]. - Eger : "Közgazdasági Szakoktatásért" Alapítvány, 2011. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-2422-4 fűzött
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola (Eger)
Eger - szakközépiskola - iskolatörténet - gazdaságtan
373.6:33(439-2Eger)(091)
[AN 3394243]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2012.
Fűzi Beatrix
   Tanárok mentorálásának gyakorlata / Fűzi Beatrix. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2011. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 3.)
ISBN 978-963-88946-4-9 fűzött
pedagógusképzés
371.13
[AN 3395296]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2012.
Gooding, David
The Bible and ethical education (magyar)
   Biblia és etikai nevelés / David Gooding, John Lennox ; Cseri Kálmán előszavával. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2011. - 144 p. ; 29 cm
ISBN 978-615-5189-06-7 fűzött
Biblia
vallásos nevelés - vallási erkölcs - bibliai történet
37.017.93 *** 241 *** 22.046
[AN 3397915]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2012.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2012. - 2 db ; 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3399733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 325 p.
ISBN 978-963-07-9425-1 kötött : 2900,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3399735] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 366, [5] p.
ISBN 978-963-07-9426-8 kötött : 2900,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3399737] MARC

ANSEL
UTF-84912 /2012.
Horváthné Csapucha Klára
   Böngésszünk együtt! : játékos feladatgyűjtemény az évszakos Böngésző könyvcsaládhoz / Horváthné Csapucha Klára, F. Mikonya Hajnalka. - Budapest : Naphegy K., 2012. - 243 p. : ill. ; 31 cm + 16 mell.
ISBN 978-963-9869-22-6 fűzött : 2990,- Ft
fejlesztő játék - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 37.025
[AN 3395057]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2012.
Jeszenői Csaba
   A nagykanizsai Rozgonyi Úti Általános Iskola története / Jeszenői Csaba. - Nagykanizsa : Czupi, 2011. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9782-24-2 fűzött
Rozgonyi Úti Általános Iskola (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - általános iskola
373.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3394950]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2012.
   K+F eredmények összefoglalása : GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 / [közread. a] Miskolci Egyetem ; [kiad. Uni-Flexys Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.]. - [Miskolc] : Uni-Flexys Egy. Innovációs Kut. és Fejleszt. Közhasznú Nonprofit Kft., [2012]. - 420 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89509-0-1 fűzött
Miskolc - kutatás-fejlesztés - egyetem - kutatási és fejlesztési jelentés
378.4(439-2Miskolc) *** 330.341.1
[AN 3395348]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2012.
Makó Ferenc
   Az interaktív tábla módszertani használatára történő tanárfelkészítés / Makó Ferenc. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2011. - 125 p. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 5.)
Bibliogr.: p. 105-116.
ISBN 978-963-88946-2-5 fűzött
multimédia - szemléltető oktatás - audiovizuális oktatási eszköz - pedagógusképzés
371.13 *** 681.3.004.14 *** 371.68
[AN 3395304]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2012.
   A Nyitott Tanulási Központok modellkoncepciójának kézikönyve / szerzők Várkonyi Zoltán [et al.] ; ... közrem. Arapovics Mária, Hodossy Attila, Varjú Lajos ; [közread. a] Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért. - [Budapest] : Szövets. az Életen Át Tartó Tanulásért, [2012]. - 82 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3106-2 fűzött
pedagógia - projekt módszer - élethosszig tartó tanulás
371.314 *** 37.013.83
[AN 3395730]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2012.
   Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok / [szerk. Szabó Szilvia]. - Budapest : MAB, 2011. - 133 p. ; 24 cm. - (Jelentések a magyar felsőoktatás minőségéről, ISSN 1786-5069 ; 5.)
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - bachelorképzés - informatika - 21. század
378.668.13(439-2)
[AN 3395656]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2012.
   Református iskolák országos matematikaversenyei, 2007-2011 / [szerk. Bajza Istvánné] ; ... kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2012. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Matematikai versenyek, 2007-2011
ISBN 978-963-88488-6-4 kötött
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - középfokú oktatás - példatár - történeti feldolgozás
371.384(439)(091) *** 372.851(075.3)(079.1)
[AN 3393987]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2012.
   Somos Lajos / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Szecskó Károly. - Budapest : OFI OPKM, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 85-95.
ISBN 978-963-682-708-3 fűzött
Somos Lajos (1904-1988)
Magyarország - pedagógus - egyetemi tanár - 20. század - életrajz
37(439)(092)Somos_L.
[AN 3395651]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2012.
Suplicz Sándor
   Tanárok mentorálásának elméleti alapjai / Suplicz Sándor. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2011. - 64 p. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 2.)
Bibliogr.: p. 61-64.
ISBN 978-963-88946-3-2 fűzött
pedagógusképzés
371.13
[AN 3395292]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2012.
Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Kodály's principles in practice : an approach to music education through the Kodály method / Erzsébet Szőnyi ; [transl. by John Weissman]. - Budapest : EMB, [2012]. - 86 p. : ill., részben kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 978-963-330-758-8 fűzött
Kodály-módszer - zenepedagógia
37.036:78(439) *** 371.3:78 *** 78.071.4Kodály_Z.
[AN 3399676]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2012.
Tóth Péter
   Egyéni különbségek szerepe a tanulásban : a tanulási stílus / Tóth Péter. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2011. - 222 p. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 1.)
ISBN 978-963-88946-5-6 fűzött
tanulás - személyiségtipológia
371.322 *** 159.923
[AN 3395288]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4923 /2012.
Jones, Jeremy V.
Toward the goal (magyar)
   A Kaká-sztori / Jeremy V. Jones ; [ford. Szőczi János]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-072-3 fűzött : 1500,- Ft
Kaká (1982-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Kaká
[AN 3399613]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4924 /2012.
Conditions of contract for plant and design-build (magyar)
   Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei : elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez / [ford. Kulcsár Alexandra és Záhonyi Zoltán] ; [közread. a] Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége ; [kiad. a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége]. - 2. átd. kiad. - Budapest : TMSZ, 2011. - [146] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2456-9 fűzött
ipari létesítmény - építés - szerződés - útmutató
725.42 *** 69 *** 347.4(036)
[AN 3395286]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2012.
Csathó Gizella, N. (1939-2008)
   N. Csathó Gizella mesevilága : válogatás rajzfilmes látványterveiből és festményeiből / [szerk.] Németh Kálmán. - Balatonalmádi : [Németh K.], 2012. - 32 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - animációs film - képzőművész - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Csathó_G.,_N. *** 73/76(439)(092)Csathó_G.,_N. *** 778.534.66
[AN 3394234]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2012.
Fürjesi Csaba (1969-)
   Fürjesi Csaba / [szerk. ... Csák Ferenc]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2012. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Fürjesi. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-9439-83-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fürjesi_Cs.
[AN 3398792]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2012.
   Jovián LX. - [Budapest] : Antal M. : Noran Libro, 2011. - 151, [3] p. : ill., színes ; 16 cm
Váltakozva magyar, német és francia nyelven. - Számozott példány: 150
ISBN 978-963-9996-53-3 fűzött
Jovián György (1951-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Jovián_Gy. *** 76(439)(092)Jovián_Gy.
[AN 3395435]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2012.
Katona Brigitta
   Csomózott ékszerek : [karkötők, fülbevalók, mobildíszek, kulcstartók] / modellek Katona Brigitta ; fotók Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 30 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-246-4 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3393979]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2012.
Klotz Miklós (1967-)
   Stand by Erdély XXI / Klotz Miklós ; [kiad. a Miró Fotóművészeti Alapítvány]. - Balatonboglár : Miró Fotóműv. Alapítvány, [2012]. - [64] p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87991-3-5 fűzött
Magyarország - Erdély - fényképész - 20. század - 21. század - emberábrázolás
77.04(439)(092)Klotz_M. *** 77.041(498.4)
[AN 3394081]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2012.
   Koncept koncepció, szemelvények : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2008. 02. 28 - 2008. 05. 04.] = Concept conception, extracts / [kurátorok ... Maurer Dóra, Prosek Zoltán] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2011. - 76 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-87444-4-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008" *** 73/76(4)"19/200"
[AN 3394619]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2012.
Marien, Mary Warner
Photography (magyar)
   A fotográfia nagykönyve : a fényképezés kultúrtörténete / Mary Warner Marien ; ford. Gyárfás Veronika. - Budapest : Typotex, 2011. - 575 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-427-3 fűzött : 6900,- Ft
fotóművészet - művészettörténet - művelődéstörténet
77.01(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3396066]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2012.
Orbók Ildikó
   Reflexiók : lélekvillanások / Orbók Ildikó. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 63 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5056-16-1 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Orbók_I.
[AN 3393837]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2012.
   Szombathely, a püspöki város = Welcome to Szombathely = Willkommen in Szombathely = Benvenuti a Szombathely = Bienvenue sur Szombathely / [szerk. ... Pup Norbert]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2011. - 91, [5] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-89264-0-1 kötött
Szombathely - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Németh_J. *** 77.04(439)(092)Tóth_Imre *** 908.439-2Szombathely(084.12)
[AN 3394315]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2012.
   Természetesen .. : értékőrző magtárak : műemlékek a turizmus szolgálatában / [közread. a Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága]. - [Jósvafő] : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2011. - 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x24 cm
ISBN 978-963-88158-5-9 fűzött
Aggteleki nemzeti park - Magyarország - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - műemlékvédelem - magtár - galéria - képzőművészet - turizmus - 21. század
72.025.3/.4(439-2Bódvaszilas) *** 725.36(439-2Bódvaszilas) *** 73/76(439)"200/201" *** 338.48(439.134) *** 069(439-2Bódvaszilas) *** 502.4(439)Aggteleki_Nemzeti_Park
[AN 3393977]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2012.
   Unicredit kortárs gyűjtemény : [contemporary art collection] / [szerk. Giró-Szász Krisztina]. - Budapest : FineArt Invest, 2012. - 102, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Magyarország - festészet - ezredforduló - művészeti gyűjtemény
75(439)"200" *** 069.017(439)UniCredit
[AN 3396082]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4936 /2012.
Dolinszky Miklós (1962-)
   "Szikrát dobott a nemzet szívébe" : Erkel Ferenc három operája : Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán : szövegkönyvek, tanulmányok / [... szerzői Dolinszky Miklós, Szacsvai Kim Katalin, Tallián Tibor] ; [közread. az MTA Zenetudományi Intézet]. - [Budapest] : Rózsavölgyi és Tsa : MTA ZTI, 2011. - 407 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-03-2 kötött : 6990,- Ft
Erkel Ferenc (1810-1893). Bátori Mária
Erkel Ferenc (1810-1893). Hunyadi László
Erkel Ferenc (1810-1893). Bánk Bán
Magyarország - zeneszerző - opera - 19. század
78.071.1(439)(092)Erkel_F. *** 782.1
[AN 3395899]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2012.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Maszkabál / Gryllus Vilmos ; [ill. Albena Petrova]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2012. - 2 db : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9710-68-9
gyermekdal - képeskönyv - elektronikus dokumentum
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3398863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [52] p. + DVD
ISBN 978-963-9710-69-6 kötött : 2390,- Ft
[AN 3398864] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [52] p. + DVD
ISBN 978-963-9710-70-2 kötött : 2390,- Ft
[AN 3398867] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4938 /2012.
Király Jenő (1943-)
   A film szimbolikája / Király Jenő ; [vál. és szerk. Balogh Gyöngyi] ; [... az utószót írta Varga Anna] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék, Magyar Televízió Zrt. - Kaposvár : KE MK Mozgóképkultúra Tansz. ; Budapest : MTV Zrt., 2010-. - 25 cm
Filmogr.
ISBN 978-963-9821-17-0 kötött
filmesztétika - egyetemi tankönyv
791.43.01(075.8)
[AN 3217176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/1. köt., Erőszak és erotika a filmben : szexuálesztétika. - 2011. - 653 p.
ISBN 978-963-9821-49-1
filmesztétika - erotika - egyetemi tankönyv
791.43.01-993(075.8)
[AN 3396126] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2. köt., Erőszak és erotika a filmben : biopoétika. - 2011. - 531 p.
ISBN 978-963-9821-50-7
filmesztétika - erőszak - egyetemi tankönyv
791.43.01(075.8)
[AN 3396159] MARC

ANSEL
UTF-84939 /2012.
   Vendégségben Bajor Gizinél : az Országos Színháztörténeti Múzeum Bajor Gizi gyűjteménye / [szerk. Gajdó Tamás ; [közread. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : OSZMI, 2012. - 127 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-9000-31-5 fűzött : 2000,- Ft
Bajor Gizi (1893-1951)
Bajor Gizi Színészmúzeum (Budapest)
Magyarország - színész - múzeumi gyűjtemény - 20. század - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Bajor_G. *** 069(439-2Bp.)Bajor_Gizi_Színészmúzeum
[AN 3395000]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4940 /2012.
1000 anglických slovíček (magyar)
   1000 angol szó : képes angol tematikus szótár : anglictina.com / [ill. ... Aleš Čuma] ; [szerk. ... Velledits Barbara]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 136 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-05-9191-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3394495]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2012.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - 2. utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9489-26-4 fűzött : 1480,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=20
[AN 3399674]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2012.
   Gyere velem Angliába / [szerk. és összeáll. Bozsik Rozália és Tóth-Kása Ottília] ; ill. Elek Lívia, Tényi Katalin és Arany Tóth Balázs. - [Szeged] : Novum, 2012. - [151] p. : ill., színes ; 33 cm + CD
ISBN 978-615-5029-43-1 kötött : 3990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv - auditív dokumentum
801.323=945.11=20(02.053.2) *** 801.323=20=945.11(02.053.2)
[AN 3397561]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2012.
Péntek Bernadett
   Német felsőfokú írásbeli gyakorlókönyv : új helyesírással / Péntek Bernadett, Hatos Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, 2011. - 238 p. ; 29 cm
ISBN 963-202-944-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3398870]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2012.
Scheibl György (1972-)
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - 2. utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-23-3 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3399115]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4945 /2012.
Allende, Isabel (1942-)
La isla bajo el mar (magyar)
   Távoli sziget / Isebel Allende ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 479 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-60-2 fűzött : 3990,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3393995]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2012.
Anderson, Catherine (1947-)
Indigo blue (magyar)
   Indián égbolt / Catherine Anderson ; [ford. Jakabffy Balázs]. - Budapest : General Press, [2012]. - 365 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-361-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3394026]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2012.
Bernède, Arthur (1871-1937)
Belphégor (magyar)
   Belphegor : a Louvre fantomja / Arthur Bernède. - Budapest : K.u.K. K., 2012. - 260 p. ; 19 cm
Ford. Kertész János
ISBN 978-963-9887-76-3 fűzött : 2000,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3394753]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2012.
Brontë, Anne (1820-1849)
The tenant of Wildfell Hall (magyar)
   Wildfell asszonya / Anne Brontë ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Kiss Zsuzsa]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-144-4 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3399601]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2012.
Child, Julia (1912-2004)
My life in France (magyar)
   Életem Franciaországban / Julia Child ; Alex Prud'homme közrem. ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Kelly, 2011. - 397 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-030-0 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3394935]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
The seven dials mystery (magyar)
   A hét számlap rejtélye / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1995. - 294 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9337-7 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3398972]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
Brida (magyar)
   Brida / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2010. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-049-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3399037]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 19. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3399042]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2012.
Cussler, Clive (1931-)
Sacred stone (magyar)
   A szent kő : [Oregon-akták 2. kötet] / Clive Cussler, Craig Dirgo ; [ford. Gondos László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2011. - 406 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-418-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3395829]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2012.
Eco, Umberto (1932-)
Il pendolo di Foucault (magyar)
   A Foucault-inga / Umberto Eco. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1992. - 785, [11] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Barna Imre
ISBN 978-963-07-9352-0 kötött : 3800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3399082]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2012.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2011. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9435-0 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3398983]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2012.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Az aranytollú liba és más klasszikus mesék / [a Grimm fivérek meséit ford. Szondy György] ; Elek Lívia rajz. ; [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesevilág)
ISBN 978-615-5029-29-5 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3396263]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2012.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Az élet vize és más klasszikus mesék / [a Grimm fivérek meséit ford. Szondy György] ; Elek Lívia rajz. ; [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesevilág)
ISBN 978-615-5029-30-1 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3396241]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2012.
Jackson, Lisa
Malice (magyar)
   A gonosz csábítása / Lisa Jackson ; [ford. Rét Viktória]. - Budapest : Kelly, 2012. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-032-4 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3395042]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Till Eulenspiegel (magyar)
   Till Eulenspiegel : Erich Kästner mesél / [Walter Trier rajz.] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Móra, 2012. - 60, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9187-5 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3399585]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2012.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3399713]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2012.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Luftslottet som sprängdes (magyar)
   A kártyavár összedől : Millennium trilógia III. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2012. - 620 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-69-4 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3399725]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2012.
Marton, Kati (1947-)
Enemies of the people (magyar)
   A nép ellenségei : családom regénye / Kati Marton ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2010. - 273 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5882-7 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - állami terror - Rákosi-korszak - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3399821]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2012.
McCullers, Carson (1917-1967)
Clock without hands (magyar)
   Óra mutató nélkül / Carson McCullers ; [ford. Osztovics Levente]. - Budapest : Európa, 2012. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9347-6 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3398963]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2012.
Nadj Abonji, Melinda (1968-)
Tauben fliegen auf (magyar)
   Galambok röppennek föl / Melinda Nadj Abonji ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Magvető, 2012. - 277, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2963-3 kötött
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3395771]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-066-3 fűzött : 3390,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3399608]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2012.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3399728]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2012.
Puzo, Mario (1920-1999)
The Godfather (magyar)
   A Keresztapa / Mario Puzo ; [ford. Vándor Vera]. - [Budapest] : Geopen, 2012, cop. 1989. - 551 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9574-84-7 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3399614]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2012.
Saramago, José (1922-2010)
Caim (magyar)
   Káin / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2011. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9434-3 kötött : 2800,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3398975]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2012.
Saramago, José (1922-2010)
A viagem do elefante (magyar)
   Az elefánt vándorútja / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2010. - 225 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9381-0 kötött : 2900,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3398961]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2012.
Scott, Manda (1962-)
Rome : the emperor's spy (magyar)
   A római kém / M. C. Scott ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 579 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5049-63-7 kötött : 4680,- Ft : 18,30 EUR
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3394843]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2012.
Smedman, Lisa (1959-)
Venom's taste (magyar)
   A méreg íze : [Kígyóház-trilógia első kötete] / Lisa Smedman. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 333, [2] p. ; 18 cm
Ford. Vitális Szabolcs. - keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9679-70-2 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3394587]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2012.
Styron, William (1925-2006)
Sophie's choice (magyar)
   Sophie választ / William Styron ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2012. - 747 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9349-0 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3399025]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2012.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetétekek ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 311 p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9424-4 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3399731]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2012.
Ullmann, Linn (1966-)
Før du sovner (magyar)
   Mielőtt elalszol : regény / Linn Ullmann ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2012. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-333-1 kötött : 3450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3399600]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2012.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The strange countess (magyar)
   A különös grófnő : [klasszikus krimi] / Edgar Wallace. - Budapest : K.u.K. K., 2011. - 250 p. ; 19 cm
Ford. Német Zoltán és Varga István
ISBN 978-963-9887-70-1 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3394542]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2012.
Waltari, Mika (1908-1979)
Sinuhe, egyptiläinen (magyar)
   Szinuhe : regény / Mika Waltari ; [ford. Gombár Endre]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1964. - 706, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9372-8 fűzött : 3400,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3399090]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2012.
Wiggs, Susan
The summer hideaway (magyar)
   Ma este megtalállak / Susan Wiggs ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 383 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Tóparti történetek
ISBN 978-963-538-400-6 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3394960]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4978 /2012.
Áchim Pál
   Kalandozások a humor világában / Áchim Pál ; [a karikatúrákat ... Gendrovics Zsolt kész.]. - [Budapest] : Aposztróf, 2012. - 244 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3258-8 fűzött : 2400,- Ft
humor - magyar irodalom
894.511-7
[AN 3394446]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2012.
   Arany kavics, 2011 : VI. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai. - Sopron : Novum Pro, cop. 2011. - 390, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-38-0 fűzött : 5390,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3393950]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Tündér a vonaton / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Pásztohy Panka kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 115, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-814-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3399688]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2012.
Baranyai Máté (1978-)
   Betűk, szavak, mondatok / Baranyai Máté. - Várpalota : Szerző, 2012. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3155-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3394522]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2012.
Baranyai Máté (1978-)
   ...megyek a sorban?(!).. / Baranyai Máté. - Várpalota : Szerző, 2012. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3223-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3394510]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2012.
Baranyai Máté (1978-)
   Mondolat / Baranyai Máté. - Várpalota : Szerző, 2012. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3382-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3394516]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2012.
Beney Zsuzsa (1930-2006)
   Cérnahangra / Beney Zsuzsa ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, 2012. - 37, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-983-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3399693]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-79-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3398780]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : BC, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-61-3 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3398833]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Tündérzene / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-62-0 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3398828]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2012.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 978-963-9492-74-5 fűzött : 1299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9492-74-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3399607]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2012.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Agyatlantisz avagy Az ember tragédia : Dolák-Saly Róbert gumiverzuma / írta a szerző. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2009. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-07-9437-4 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3399030]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2012.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2002. - 163 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-07-9436-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3399034]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2012.
Escher Károly (1890-1966)
   Escher olvasókönyv / [szerk. Móser Zoltán] ; [közread. az] Illyés Gyula Megyei Könyvtár. - Szekszárd : Illyés Gy. M. Kvt., 2012. - 60 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87167-2-9 kötött
Magyarország - fényképész - 19. század - 20. század - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 77.04(439)(092)Escher_K.
[AN 3394002]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2012.
Fabiny Tamás (1959-)
   Ajtórésnyi zsoltár / Fabiny Tamás. - 5. kiad. - Budapest : Luther, 2012. - 191 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9571-60-0 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3399816]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2012.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 302 p. : ill. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9084-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3399741]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2012.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Katedrális / Harrison Fawcett. - 3. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2012-. - 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-7041-47-1
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3394635]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 462 p.
ISBN 978-963-7041-78-5 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3394639] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2012. - 492 p.
ISBN 978-615-5161-27-8 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3394646] MARC

ANSEL
UTF-84995 /2012.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Tánciskola : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2008. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2602-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3399048]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2012.
Horváthné Stramszky Márta
   Vallomások és víziók : elbeszélések / Stramszky Márta. - Budapest : Kvadrát 97 Kft., 2012. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3221-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3394979]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2012.
Inczédy Tamás (1982-)
   Nemlétező szavak enciklopédiája / Inczédy Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-617-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3394602]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2012.
Iványi Miklós (1946-)
   Életed gyümölcsei / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2011. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-20-4 fűzött
magyar irodalom - vitairat - memoár
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 3394459]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felnőtteknek írtam / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9182-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3399120]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 92 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9183-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3399099]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2012.
Kasza Márta
   A legdrágább kincs / Kasza Márta ; [ill. Jenkovszky Iván]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 111 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-297-410-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3394487]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2012.
Kele Dóra (1994-)
   A tűzzel játszom / Kele Dóra ; Hendzsel Ilona rajz. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 97 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5056-20-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3394451]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2012.
Kenéz Heka Etelka
   Erény, erkölcs, becsület / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2012]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88480-6-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3394997]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2012.
Kiss Attila (1967-)
   Altináj / Kiss Attila. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9173-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3399579]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2012.
Krasznahorkai László (1954-)
   Seiobo járt odalent / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2008. - 426, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2660-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3398224]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2012.
Krénusz József
   Negyven év a Metropolitan Operában : egy nézőtéri felügyelő emlékei / Krénusz József, Csermák Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2012. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-984-2 kötött : 3400,- Ft
Metropolitan Opera (New York, N. Y)
New York (város) - zenei élet - operaház - magyar irodalom - operaénekes - memoár
894.511-94 *** 78.05(73-2New_York)(0:82-94) *** 784.071.2(100)(092)(0:82-94)
[AN 3399708]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   Ganésa gyémántjai / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, [2012]. - 589, [4] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-88735-5-2 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3399826]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2012.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Kovács Péter] ; [utószó Komáromi Gabriella]. - 50. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 158 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9171-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3399769]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király / Móra Ferenc ; rajz Nagy Lili. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 75.)
ISBN 978-963-9989-48-1 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3394731]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2012.
Németh András (1956-)
   Philadelphia / Németh András. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-319-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3396275]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2012.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Marci öröksége : [pénz, pisztoly, patkány] / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2012. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9175-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3399622]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2012.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Marci visszavág / Nógrádi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9186-8 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3399620]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2012.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Papa, ne már! : Samu és papa / Nógrádi Gábor ; [Pikler Éva ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 134, [3] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-11-9165-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3399570]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2012.
Petőcz András (1959-)
   Idegenek : harminc perccel a háború előtt : regény / Petőcz András. - 3. kiad. - Budapest : Noran, 2012. - 234 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-059-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3399110]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2012.
Schmidt Károly
   Gondolataink virágai : versek, dalszövegek / Schmidt Károly, Filián Anna. - [Sándorfalva] : Szerzők, cop. 2011. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3064-5 fűzött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3395856]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2012.
   Sóstói út 53 : egy elvetélt (köz)élet : családi és történelmi kordokumentum / [... gond., összeáll., ... szerk.] Kollárné Balla Anna. - [Budapest] : [Hunga-Coord], [2010-2011]. - 2 db ; 22 cm
 (hibás ISBN 978-963-85019-4-3)
Balla István (1911-1989)
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 943.9"19"(093)
[AN 2978371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ko(ó)r-történet : személyes történelem : dokumentumok alapján. - cop. 2011. - 415 p. : ill.
ISBN 978-963-85019-5-0 kötött
[AN 3394183] MARC

ANSEL
UTF-85017 /2012.
Spiró György (1946-)
   Fogság : regény / Spiró György. - 13. utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2005. - 770, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2430-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3399095]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2012.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2012. - 261, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9400-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3399822]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2012.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2012. - 216, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9430-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3399766]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2012.
Sztelek Csilár
   Döme : beszélgetős könyv kicsiknek / Sztelek Csilár. - Jav. utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 179, [4] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-558-141-2 kötött : 1700,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekkönyv
894.511-93 *** 244(02.053.2)
[AN 3399808]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2012.
Tar Károly (1935-)
   Halkuló estéken : versek / Tar Károly. - Debrecen : [Tar K.], 2011. - 73, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-2-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3395409]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2012.
   Új dimenziók : 57 mai magyar novella. - Budapest : Aposztróf, cop. 2011. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-17-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3394449]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2012.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Egy kutya emlékei / Zelk Zoltán ; [Papp Beatrix illusztrációival]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 41, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 4.)
ISBN 978-963-11-9080-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3398782]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5024 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Én vagyok a Tévé-Maci / Bálint Ágnes ; [a fotókat Buzási Péter kész.]. - Budapest : Móra, 2012. - 3. kiad. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9164-6 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3399829]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2012.
Bambi Christmas (magyar)
   Bambi karácsonya / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-110-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394566]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2012.
Das bewegte Buch (magyar)
   Izgő-mozgó könyv / Irkafirkáék ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2012]. - [76] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-643-353-6 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395272]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2012.
Brückner Judit
   Lili és Berci : kutya bajom! / írta Brückner Judit ; rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 73.)
ISBN 978-963-9989-50-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394699]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2012.
Brückner Judit
   Rezső és Dezső sportol / írta Brückner Judit ; rajz Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 76.)
ISBN 978-963-9989-51-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394747]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2012.
Chip and Dale (magyar)
   Chip és Dale : kié is ez a kert? / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-010-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394547]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2012.
Devecsery László (1949-)
   Állat-tárlat : erdő-kerülő / írta Devecsery László ; rajz. Bódi Kati. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 80.)
ISBN 978-963-9989-54-2 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3394788]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2012.
Dubuc, Marianne
Au carnaval des animaux (magyar)
   Állatkarnevál / írta és ill. Marianne Dubuc ; [ford. Csányi Dóra]. - Budapest : Csimota, 2011. - Lapozó (118 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-9768-37-6 kötött : 2650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3393989]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2012.
   Gyere velem óvodába / [szerk. és összeáll.] Tóth-Kása Ottília és Elek Lívia ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 120 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-88902-3-8 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3396307]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2012.
Hekli Éva
   Pettyek és számok : [játékos feladványok óvodásoknak] / Hekli Éva. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 79.)
ISBN 978-963-9989-53-5 fűzött : 199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3394768]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2012.
Lévay Erzsébet
   Micike : egy kiscica kalandjai / Lévay Erzsébet ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 77.)
ISBN 978-963-9989-52-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394749]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2012.
Lilo and Stitch (magyar)
   Lilo és Stitch : a csillagkutya / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-736-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394576]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2012.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Cars 2 (magyar)
   Verdák 2 : a kém, aki megmenti a világot / Disney, Pixar ; [átd. Lisa Marsoli] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-001-9 kötött
 (hibás ISBN 978-963-629-996-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394521]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   A húsvéti csodatojások / Miklya Luszányi Mónika és Miklya Zsolt ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 78.)
ISBN 978-963-9989-47-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394759]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Jaj, ovi-baj! / írta Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 74.)
ISBN 978-963-9989-49-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394718]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a maminka (magyar)
   A vakond és a nyuszimama / ötlet és ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 54 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9163-9 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3399521]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2012.
Pádár Éva
   A bikák legnagyobbika és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 4.)
ISBN 978-963-251-360-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394518]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2012.
Pádár Éva
   Az ebül járt kutya és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 3.)
ISBN 978-963-251-359-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394517]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2012.
Pádár Éva
   A lóvá tett macskák és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 1.)
ISBN 978-963-251-362-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394497]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2012.
Pocahontas and the angry eagle (magyar)
   Pocahontas és a sasfióka / [ford. Zöldi Gergely]. - Utánny. - Budapest : Egmont-Hungary, 2011. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
keretcím: Disney hercegnők
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-106-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394597]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2012.
Schamp, Tom (1970-)
Otto in de sneeuw (magyar)
   Ottó a hóban / Tom Schamp ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Csimota, 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9768-40-6 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3394093]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2012.
Steffensmeier, Alexander (1977-)
Lieselotte lauert (magyar)
   Liza leselkedik / Alexander Steffensmeier ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2012]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-643-367-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3395109]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2012.
Verő Bán Linda
Mit jelent zsidónak lenni? (orosz)
   Čto značit bytʹ evreem? / Linda Verë-Ban ; hudož. Èster Paller ; [per. na russkij âzyk Marianna Frejdina]. - Budapešt : Evrejskij Fond obrazovaniâ i Molodežnyj centr "Hillel", 2011. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Zsidongó books)
ISBN 978-615-5204-01-2 fűzött
gyermekirodalom - orosz irodalom - zsidóság - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 316.347(=924)(0:82-34) *** 882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3395468]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5047 /2012.
Hegen, Hannes (1925-)
Wiedersehen mit Digedag (magyar)
   Digedag megkerül / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Időkapu, 2011. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 21.)
ISBN 978-963-9791-32-9 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3394124]
MARC

ANSEL
UTF-8