MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/05/29 11:07:12
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5048 /2012.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Kopernikuszi fordulatot az Égbe kapaszkodva és a Földet átölelve / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2012. - 610 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 608-610.
ISBN 978-963-227-279-5 fűzött : 2400,- Ft
művelődéstörténet - politikatörténet - 20. század - személyi bibliográfia
012Antalóczy_Z. *** 930.85(100) *** 32(100)"19/200"
[AN 3396720]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5049 /2012.
Hollan, Alexandre (1933-)
   A Fa útja : Szépművészeti Múzeum, Budapest ... 2011. november 29 - 2012. február 5. / Hollán Sándor ; [főkurátor Geskó Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2011]. - 185, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-87-9 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2011/2012" *** 75(44)(=945.11)(092)Hollán,_A.
[AN 3397522]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2012.
Kármán Antal (1944-)
   Innovatív cégvezetés a gyakorlatban : exportorientált magyar nehézgépgyár irányítása, vezetése, fejlesztési tevékenysége az ezredfordulón / Kármán Antal. - [Jászberény] : Varietas 2002 Bt., cop. 2012. - 398 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 398.
ISBN 978-963-08-3390-5 fűzött
Aprítógépgyár (Jászberény)
Magyarország - iparvállalat - gépgyártás - vállalat vezetősége - ezredforduló
061.5(439-2Jászberény)"199/200" *** 621(439-2Jászberény)"199/200" *** 658.1.011.1
[AN 3397708]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2012.
Kiss Erika
   A Szekuritás ötven éve, 1962-2012 / Kiss Erika. - Jászberény : Szekuritás Kft., 2012. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2480-4 kötött
Szekuritás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Jászberény)
Jászberény - vállalat - kereskedelem - testülettörténet
061.5(439-2Jászberény) *** 339
[AN 3399664]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2012.
   Március 15-e emlékérem, 1981-2010 / [szerk. Hoppál Mihály] ; [az interjúkat kész. ... Csörgő Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Méry Ratio, 2012. - 172 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9903-37-1 fűzött
Magyarország - kitüntetés - híres ember - művész - 20. század - 21. század
06.068(439)Március_15-e *** 929(439)
[AN 3398924]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5053 /2012.
   Apollonius pictus : an illustrated Late Antique romance around 1000 : facsimile edition of the Historia Apollonii regis Tyri. ational Széchényi Library, Budapest, Cod. Lat. 4 : egy illusztrált késő antik regény 1000 körül : a Historia Apollonii regis Tyri hasonmás kiadása : Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 4 / [... ed. by Boreczky Anna, Németh András]. - [Budapest] : Nat. Széchényi Libr., [2011]. - 184 p. : ill. ; 40 cm + mell. (8 p.)
A mellékletben a kézirat fotómásolata. - Tokban. - Váltakozva angol, magyar, német, francia és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 175-184.
ISBN 978-963-200-600-0 kötött
Historia Apollonii regis Tyri (részlet)
Európa - középkori latin irodalom története - kézirat - 11. század - regény
09(4)"10" *** 871(4)"10"
[AN 3397739]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2012.
Arany János (1817-1882)
   Arany János népdalgyűjteménye / közzéteszi Kodály Zoltán és Gyulai Ágost ; [szerk. Szabolcsi Bence] ; [... a Kodály Archívum ... kiadása]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Kodály Archívum : Argumentum, 2011. - 204 p., [2] t.fol. : ill., kotta ; 34 cm
Kodály Zoltán széljegyzeteivel. - Eredeti kiadása: Budapest : Akadémia K., 1952
ISBN 978-963-446-633-8 kötött : 3800,- Ft
magyar néprajz - 19. század - népdal - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3396611]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2012.
   "Hódítsd meg a könyvek birodalmát!" / [szerk. Némethné Falusi Erzsébet] ; [kiad. a Kecskeméti Főiskola]. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2012. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
olvasáspedagógia - drámapedagógia
028.6 *** 371.383.1
[AN 3397221]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5056 /2012.
Daniss Győző (1938-)
   Újságíróiskola : gyakorlati útmutató / Daniss Győző. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 164 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 19.)
Közrem. Kelen Károly. - Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-615-5219-03-0 fűzött : 1490,- Ft
újságírás
070
[AN 3399229]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2012.
   Mozgó világ lexikon, 1971-1983 / [szerk. Beregnyei Miklós] ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2011. - 258 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-8388-10-0 fűzött
Mozgó világ, ISSN 0324-4601
Magyarország - folyóirat - sajtótörténet - Kádár-korszak
070(439)"1971/1983" *** 070(439)Mozgó_Világ
[AN 3398363]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5058 /2012.
   Az épített örökség védelmében : változó társadalom, változó műemlékvédelem? : nemzetközi konferencia, 2011. március 1-2. = L'Apologie du patrimoine architectural : société en changement, protection du patrimoine en changement? : conférence internationale, 01-02.03.2011 = The protection of architectural heritage : changing society, changing concepts of historic monuments protection? : international conference, 01-02.03.2011 / szerk. ... Ferch Magda ; [közread. a] Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. - [Budapest] : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2011. - 305 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88564-1-8 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - építészeti örökség - műemlékvédelem
008 *** 711.4 *** 72.025.3/.4(100)
[AN 3399928]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2012.
   Fiatal Írók Találkozója : Lakitelek, 1979-2009 / [szerk. Tóth Erzsébet és Agócs Sándor] ; [... Bahget Iskander ... fotóival] ; [... Lezsák Sándor ... jegyzeteivel]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2011. - 229, 127 p. : ill. ; 24 cm + CD
melléklet címe: Illyés Gyula felszólalása a Fiatal Írók Találkozóján : Lakitelek, 1979. május 18-19. - Gerinccím: Lakitelek, 1979
ISBN 978-963-9354-77-7 fűzött
Fiatal Írók Találkozója (1979) (Lakitelek)
író - irodalmi élet - kulturális politika - magyarságtudat - 20. század - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - konferencia - auditív dokumentum
008:323(439)"197/200" *** 894.511(092)"19" *** 894.511(091)"197/200" *** 316.7(439)"197/200" *** 061.3(439-2Lakitelek) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 3401515]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2012.
Hargittai István (1941-)
Drive and curiosity (magyar)
   Ambíció és kíváncsiság avagy Mi hajtja a tudományos felfedezőket? / Hargittai István. - Budapest : Akad. K., 2012. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9190-4 kötött
tudós - tudománytörténet - találmány - természettudomány - 20. század
001(100)(092) *** 001.891 *** 5
[AN 3399712]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2012.
Pál József (1953-)
   1790 : határ és szabadság az irodalomban / Pál József. - Budapest : Akad. K., 2012. - 217, [3] p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-963-05-9153-9 fűzött
Európa - eszmetörténet - művelődéstörténet - magyar irodalom története - felvilágosodás - 18. század
008(4)"17" *** 930.85(4)"17" *** 894.511(091)"17"
[AN 3399703]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5062 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok könyve : [hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?] : [őrangyalok, arkangyalok és angyali üdvözletek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-047-6 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3403352]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok között : angyaltársadalom és hierarchikus rend : [arkangyalok, elementálok és felemelkedett mesterek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2011. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-093-3 fűzött
szellemi lény - ezoterika - életvezetés
133.25
[AN 3403347]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2012.
Müller Rózsa
   Bűbájos világ / Müller Rózsa. - Budapest : ESO TV Mo. Kft., 2011. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2737-9 fűzött : 2990,- Ft
mágia - ezoterika - regény
133.4(0:82-31) *** 133.25(0:82-31)
[AN 3399498]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5065 /2012.
Győri-Nagy Sándor (1950-)
   Teremtés-szeletünk : MÖF-EKI tájbirtok : Csólyospálos = Schöpfungssegment : Landschaftsgut IKE-ÖSFU : Csólyospálos / Győri-Nagy Sándor, Nagy Gergely. - Kiskunmajsa : MÖK EKI, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (EKI-tanulmányok, ISSN 2060-3479 ; 3.)
Bibligr.: p. 26-27.
ISBN 978-963-87931-2-6 fűzött
Csólyospálos - tájökológia
504.54(439-2Csólyospálos)
[AN 3399584]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2012.
   Katasztrófák tanulságai : stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások / [szerk.] Schweitzer Ferenc. - Budapest : MTA FKI, 2011. - 195 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 67.)
Bibliogr.: p. 187-195.
ISBN 978-963-9545-35-9 kötött
Magyarország - természeti katasztrófa - természeti földrajz - geomorfológia - hidrogeológia
502.58(439) *** 911.2(439) *** 551.4(439) *** 556.3(439)
[AN 3399488]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2012.
Mészáros László (1939-)
   Természetfotózás / Mészáros László. - [Győr] : Szerző, [2012]. - 131 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - fényképész - 20. század - 21. század - természeti környezet - természetkép - fényképalbum
502.4(4-191)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L. *** 77.047
[AN 3396881]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2012.
Szász Terézia
   Tengerek, óceánok / [szöveg Szász Terézia]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2011. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-33-8 fűzött : 990,- Ft
tenger - természeti környezet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 3398010]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2012.
   Támop-Humboldt colleg for environment and climate protection : 2009. December 3rd & 2010. October 21st in Sopron, University of West Hungary : [proceedings of the conference "Protection of the environment and the climate"] / Michael Palocz-Andresen & Róbert Németh & Dóra Szalay ed. - Sopron : Univ. of West Hung. Press, 2011. - 283 p. : ill. ; 30 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-020-2 fűzött
környezetvédelem - éghajlatváltozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 504.38.054 *** 551.583 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3396346]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5070 /2012.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája : Szolnok, 2011. augusztus 29-31. : [konferencia programfüzet] / [... szerk. Madaras Lászlóné] ; [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : Szolnoki Főisk., 2011. - 174 p. ; 21 cm + mell.
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
felsőoktatás - természettudomány - alkalmazott tudomány - matematika - fizika - informatika - konferencia-kiadvány
51 *** 53 *** 681.3 *** 061.3(439-2Szolnok) *** 378.65 *** 378.668.13
[AN 3398223]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2012.
   Minőség és megbízhatóság a menedzsmentben / szerk. Kövesi János ; írta Erdei János [et al.]. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2011. - 358 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-569-0 fűzött : 3900,- Ft
megbízhatóságelmélet - szolgáltatásmenedzsment - egyetemi tankönyv
519.873(075.8) *** 65.018(075.8)
[AN 3397967]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2012.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 19. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2012, cop. 1994. - 840 p. : ill. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 824.
ISBN 978-963-244-330-0 kötött : 4950,- Ft
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 3400421]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2012.
   Valószínűségszámítás : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-19-5949-9 fűzött : 2900,- Ft
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)
[AN 3403626]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5074 /2012.
Györfi András (1960-)
   Atlantisz és a kézirat titka : rejtélyes fizika : tudományos kalandregény / Györfi András ; [... tollrajzok és olajfestmények Papp Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 210 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-09-7027-3 fűzött : 2980,- Ft
fizika - regény
53(0:82-31)
[AN 3397925]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2012.
Nukleáris Technikai Szimpózium (10.) (2011) (Budapest)
   A Magyar Nukleáris Társaság X. Nukleáris Technikai Szimpoziumának programja : Budapest, 2011. december 1-2. - Budapest : MNT, 2011. - [38] p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
atomtechnika - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3397305]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2012.
Szelényi Károly (1943-)
   Színek : a fény tettei és szenvedései : Goethe színtana a mindennapokban / Szelényi Károly ; [szerk. és a képeket vál. Sz. Farkas Aranka] ; [A Művészetek Háza ... kiadása]. - Budapest : Veszprém : M. Képek : Művészetek Háza, cop. 2012. - 205, [3] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Színtárcsával. - Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-9105-68-3 kötött
színtan
535.648.1
[AN 3396862]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5077 /2012.
Conferentia Chemometrica (2011) (Sümeg)
   Conferentia Chemometrica 2011 : Sümeg, ... September 18-21, 2011 / [org., publ. by the] Chemometric Section Hungarian Chemical Society, Automatic Analysis and Chemometric Working Group of the Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2011]. - [89] fol. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-15-1 fűzött
mennyiségi analízis - kromatográfia - konferencia-kiadvány
543.062 *** 543.544 *** 061.3(439-2Sümeg)
[AN 3398611]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5078 /2012.
Dawkins, Richard (1941-)
The magic of reality (magyar)
   A valóság varázsa : válaszok az Univerzum nagy kérdéseire / Richard Dawkins ; Dave McKean illusztrációival. - [Budapest] : Libri, cop. 2011. - 271 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kelemen László
ISBN 978-963-310-070-7 kötött : 5990,- Ft
világegyetem - törzsfejlődés
524.8 *** 575.8
[AN 3399465]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2012.
Kálmán Béla (1944-)
   Éltető csillagunk, a Nap / Kálmán Béla. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 136 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-963-09-7028-0 kötött : 2980,- Ft
Nap - csillagászat - művelődéstörténet
523.9 *** 930.85(100)
[AN 3397813]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5080 /2012.
Flück, Markus
Welcher Pilz ist das? (magyar)
   Milyen gomba ez? : [170 gomba egyszerű meghatározása] / Markus Flück ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-963-7268-93-9 fűzött : 1480,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3403449]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2012.
   Die Grossschmetterlinge Deutschlands, 2011 = The Macrolepidoptera of Germany, 2011 / Hrsg. ... Andreas H. Segerer & Axel Hausmann ; Autoren ... Andreas H. Segerer [et al.]. - Budapest : Heterocera Press, 2011. - 308 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 978-963-88014-8-7 kötött
ISBN 978-3-937783-55-0
Németország - lepke - állatföldrajz
595.78 *** 591.9(430)
[AN 3398625]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2012.
Szász Terézia
   Madarak / [szöveg Szász Terézia]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2011. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-32-1 fűzött : 990,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3398000]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2012.
Telegdi Ágnes
   Ébredező természet / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2012. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-1-9 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3396454]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5084 /2012.
   Aktualitások a kardiológiában : XVII. Debreceni Kardiológiai Napok : 2012. március 7-10. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : DE, [2012]. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-90-5 fűzött
szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3398685]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2012.
   "Beteg jogaink, egészséges méltóság" : betegjogi projekt / [szerk. Borza Beáta]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., [2012]. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm. - (AJB projektfüzetek, ISSN 2063-3645 ; 2012/2.)
Lezárva: 2012. febr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-6-5 fűzött
Magyarország - betegjog
614.253.83(439)
[AN 3398557]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2012.
Boaz, Rachel E.
   In search of "Aryan blood" : serology in interwar and National Socialist Germany / Rachel E. Boaz. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2012. - 245 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (CEU press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-50-0 kötött
Németország - orvostörténet - fasiszta párt - fajelmélet - szerológia - két világháború közötti időszak - második világháború
615.37 *** 61(430)"192/194" *** 316.243 *** 329.18(430)"192/194"
[AN 3399960]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2012.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - 368 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3403601]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2012.
Borbély Zsuzsanna
   Rá kell szokni a nem dohányzásra / Borbély Zsuzsanna. - [Budapest] : [Borbély Zs.], cop. 2012. - 80, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3348-6 fűzött : 1000,- Ft
dohányzás - memoár
613.84(0:82-94) *** 364.272(0:82-94)
[AN 3397617]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2012.
   Európai lakossági egészségfelmérés, Magyarország, 2009 / [fel. szerk. Tokaji Károlyné] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Népesedési és Szociális Védelmi Statisztikai Főosztály]. - Budapest : KSH Népesedési és Szociális Stat. Főoszt., 2011-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-340-1
Európa - közegészségügy - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
614(4)(083.41) *** 312.6(4)(083.41)
[AN 3395311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulmányok 1 : a lakosság egészségi állapota. - 2011 [!2012]. - 79 p.
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-235-344-9 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3399536] MARC

ANSEL
UTF-85090 /2012.
Fiatal Gyermekgyógyászok Konferenciája (11.) (2012) (Gyula)
   Fiatal Gyermekgyógyászok XI. Konferenciája : Gyula, 2012. február 24-26. : programfüzet és előadás összefoglalók / [szerk. Kolozsi Anita] ; [közread. a Pándy Kálmán Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekosztálya]. - [Gyula] : Pándy K. M. Kórház Csecsemő- és Gyeremekoszt., [2012]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89515-0-2 fűzött
gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-053.2 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3398369]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2012.
   A fittség mértéke mint a megbetegedések rizikóját befolyásoló tényező / szerk. Szőts Gábor. - Budapest : M. Sporttud. Társ. : Akad. K., 2012. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9182-9 fűzött
mozgás - sportelmélet - egészséges életmód
612.76 *** 796.01 *** 613.72
[AN 3397737]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2012.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Daganatos betegek nagy diétáskönyve / Gyurcsáné Kondrát Ilona, Bittner Nóra. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2012. - 278 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-615-5166-08-2 fűzött : 3480,-Ft
diéta - rákbetegség - szakácskönyv
616-006 *** 641.563(083.12)
[AN 3397429]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2012.
Helembai Kornélia (1950-)
   Általános ápoláslélektan : a beteg/kliensvezetés pszichológiája : az ápolóképzés tankönyve / Helembai Kornélia. - Budapest : Medicina, 2012. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-226-215-4 fűzött : 2700,- Ft
betegápolás - lelki segély - tankönyv
616-083(078) *** 159.9(078)
[AN 3400424]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2012.
Holló Gábor (1960-)
   Szembetegségek / Holló Gábor. - Budapest : SpringMed, cop. 2012. - 188 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
ISBN 978-615-5166-14-3 fűzött : 2480,-Ft
szembetegség
617.7
[AN 3397423]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2012.
   ICEPT-2 : the past & present of tuberculosis: a multidisciplinary overview on the origin and evolution of TB : University of Szeged, Szeged, ... 22nd - 25th March 2012 : program and abstracts of the 2012 TB Evolution Meeting / ed. György Pálfi [et al.] ; [org. ... École pratique des hautes études etc.]. - Szeged : JATEPress, 2012. - 102 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-143-5 fűzött
tuberkulózis - konferencia-kiadvány
616.24-002.5 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3398738]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2012.
Illustrated atlas of human body (magyar)
   A légzés, az emésztés, a kiválasztás és az immunrendszer / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 14.)
ISBN 978-963-251-342-3 kötött : 1690,- Ft
légzés - emésztés - immunitás
612.2 *** 612.3 *** 612.017.1
[AN 3398677]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2012.
Kata János (1959-)
   Tanulástechnika / írta Kata János. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2011. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-568-3 fűzött : 2900,- Ft
tanulás - módszertan - egyetemi tankönyv
159.953.5(075.8) *** 37.025(075.8)
[AN 3397431]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2012.
Kinslow, Frank, J.
The secret of instant healing (magyar)
   Az azonnali gyógyulás titka / Frank J. Kinslow ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 157 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-529-124-3 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3396506]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2012.
Majoros Mária
   Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése és gondozása / Majoros Mária, Lajtai Zsoltné Kollár Mónika, Darvay Sarolta. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 308 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csecsemő- és kisgyermeknevelés, ISSN 2063-4706 ; 1.)
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 978-963-9894-91-4 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - egyetemi tankönyv
613.95(075.8)
[AN 3399198]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2012.
Molnárné László Andrea
   Beteg testben ép lélek / Molnárné László Andrea. - [Takácsi] : [Molnárné László A.], cop. 2012. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3127-7 fűzött
anyagcserezavar - gyermek - memoár
616-008.9-053.2/.6(0:82-94)
[AN 3397594]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2012.
Osváth Péter (1963-)
   Sportélettan, sportegészségtan : tankönyv sportoktatói és sportedzői képzések tanulói számára / Osváth Péter. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : [Osváth P.], 2012. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-06-8484-2 fűzött
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3403558]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2012.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (17.) (2011) (Zalaegerszeg)
   XVII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Zalaegerszeg, 2011. április 29-30. / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ. - Zalegerszeg : PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Közp., 2011. - 74 p. ; 21 cm
Fűzött
egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
613 *** 378.184 *** 364.444 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3398233]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Az önmagába térő ösvény / Popper Péter. - 5. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2012], cop. 2004. - 255 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
Bibliogr.: p. 254-[256].
ISBN 978-963-248-183-8 kötött : 2200,- Ft
lélektan - indiai vallás
159.9 *** 291.1 *** 294.3/.5
[AN 3403549]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Praxis, avagy Angyalok a tű fokán : vallomás a lelki gyógyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2007. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-84-0 kötött : 2800,- Ft
Popper Péter (1933-2010)
Magyarország - pszichológus - pszichoterápia - 20. század - ezredforduló - memoár
159.9(439)(092)Popper_P.(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 3401657]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2012.
Prentiss, Chris (1936-)
Be who you want, have what you want (magyar)
   Legyél, aki lenni akarsz : [változtass a gondolkodásodon, változtasd meg az életed] / Chris Prentiss ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-125-0 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3396472]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2012.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (34.) (2011) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XXXIV. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2011. - 36 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. nov. 16-án rendezték. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2011
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3398427]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2012.
Shapiro, Debbie (1953-)
Your body speaks your mind (magyar)
   A test az elme tükre : hogyan hatnak érzelmeink és gondolataink a fizikai testünkre? / Deb Shapiro ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 368 p. ; 24 cm
Bibilogr.: p. 360-361.
ISBN 978-963-529-128-1 kötött : 3790,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3398873]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2012.
Somlósi Lajos (1954-)
   Rügyező hagyatékunk : a rügyelixírek életújító ereje / ... közread. Somlósi Lajos. - [Vönöck] : Szerző, 2012. - 134 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-08-2963-2 fűzött
természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3396619]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2012.
Steinbach, Martin (1943-)
Depression im Alter (magyar)
   Időskori depresszió : előzzük meg, értsük meg, segítsünk! / Martin Steinbach. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2012. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-13-5 fűzött
depresszió - idős
616.895.4-053.9
[AN 3397450]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2012.
Stosiek, Nurit
Gespür für das Richtige (magyar)
   Érzék a jóra [elektronikus dok.] : lépések az egészséges életérzéshez : női lelki nap, 2009 / N. Stosiek, V. Riechel, G. Evanzin ; ford. Végesné Mészáros Márta ; kiad. a Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (epub : 460 KB) (prc : 157 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104798. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-04-7 (epub)
ISBN 978-615-5149-05-4 (prc)
önismeret - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
613.865 *** 244
[AN 3393015]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2012.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Der grosse Tepperwein (magyar)
   A bölcsesség gyöngyszemei : Kurt Tepperwein alapkönyve / [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2012. - 332 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-34-5 kötött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3398456]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2012.
Tuan, Laura
Chakras (magyar)
   Csakrák : az energiaáramlás hét kapuja : [a kristályok ereje] : [ajándék 7 drágakővel!] / Laura Tuan ; [ford. Izsák Julianna]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 112 p. : ill. ; 20 cm + 7 mell.
ISBN 978-963-291-139-7 fűzött : 2800,- Ft
ezoterika - csakra
615.89 *** 133.25
[AN 3403218]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2012.
Unlocking your family patterns (magyar)
   Családfánk titkai : hogyan változtassunk káros családi mintáinkon? / Henry Cloud [et al.] ; [ford. Mirnics Zsuzsa]. - Budapest : Harmat, 2012. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-086-0 fűzött : 2500,- Ft
család - családterápia - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 265.5 *** 173 *** 364.044.24
[AN 3399235]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2012.
   Üzleti inspiráció minden napra : 365 híres idézet magyarul és angolul / [szerk. Gellért Katalin]. - Budapest : Pongor, cop. 2011. - 156 p. ; 20 cm. - (Üzleti önfejlesztés mesterei, ISSN 2063-4749 ; 1.)
ISBN 978-963-89384-4-2 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - világirodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
613.865(0:82-84) *** 82-84=20=945.11
[AN 3399237]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2012.
Végh Mihály
   Kontaktológia / Végh Mihály ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2011. - 421, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [423].
ISBN 978-963-7152-83-2 fűzött
szemészet - kontaktlencse - egyetemi tankönyv
617.7(075.8) *** 681.73(075.8)
[AN 3399492]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2012.
   Viselkedészavarok és iskolai erőszak / [szerk. Figula Erika és Margitics Ferenc]. - Nyíregyháza ; [Hajdúhadház] : Élmény '94, 2012. - 208 p. ; 24 cm. - (Iskolai erőszak könyvek, ISSN 2062-1965)
Bibliogr.: p. 199-208.
ISBN 978-615-5077-05-0 fűzött
viselkedészavar - gyermeklélektan - iskolai nevelés - erőszak - agresszív magatartás
616.89-008.48-053.2 *** 159.922.7 *** 37.018.2 *** 316.647.3
[AN 3399458]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2012.
Völgyi Péterné Reich Márta
   A Titanic árnyékában : egy magyar orvos élete / Völgyi Péterné Reich Márta, Balogh Tamás. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-5161-33-9 kötött : 3490,- Ft : 14 EUR
Lengyel Árpád (1886-1940)
Magyarország - orvos - 19. század - 20. század - tengerhajózás - baleset
61(439)(092)Lengyel_Á. *** 656.61.08(261)"1912"
[AN 3399119]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2012.
Winterhoff, Michael (1955-)
Warum unsere Kinder Tyrannen werden oder: die Abschaffung der Kindheit (magyar)
   Miért válnak zsarnokká a gyerekeink? avagy A gyermekkor elrablása / Michael Winterhoff ; Carsten Tergast közrem. ; [ford. Draskóczy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 191 p. ; 19 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-963-9950-27-6 fűzött : 2780,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskolai nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 37.018.2
[AN 3401545]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2012.
Zarándi Ildikó
   Légúti gyulladások kezelése homeopátiával / Zarándi Ildikó. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2012. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed homeopátiás könyvek, ISSN 2061-4748)
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-615-5166-19-8 fűzött : 1600,-Ft
légzőszervi betegség - homeopátia
616.2 *** 615.015.32
[AN 3397442]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: fogorvos, fogtechnikus / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2011]. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89261-5-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - fogorvos - fogtechnika - interjú
616.314(439)(047.53) *** 616.314-77(439)(047.53)
[AN 3396282]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5121 /2012.
   "Innovációval a zöld jövőért" : Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán : [Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2012. március 29-30.] : konferenciakiadvány / szerk. Gergely Sándor ; kiad. a Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, 2012. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-55-7 fűzött
fenntartható fejlődés - biológiai energia - innováció - konferencia-kiadvány
620.95 *** 504.03 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3398717]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2012.
   Nemzeti energiastratégia 2030 / [közread. a] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. - [Budapest] : NFM, 2012. - 133 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89328-1-5 fűzött
Magyarország - energiapolitika - energiaellátás - fenntartható fejlődés - 21. század
620.9(439)"20" *** 504.03(439)"20"
[AN 3398656]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2012.
Nemzeti energiastratégia 2030 (angol)
   National energy strategy 2030 / [publ. by the] Ministry of National Development. - [Budapest] : MND, 2012. - 129 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89328-3-9)
Magyarország - energiapolitika - energiaellátás - fenntartható fejlődés - 21. század
620.9(439)"20" *** 504.03(439)"20"
[AN 3398618]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2012.
Nemzeti energiastratégia 2030 (angol)
   National energy strategy 2030 / [publ. by the] Ministry of National Development. - [Budapest] : MND, 2012. - 37 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89328-3-9)
Magyarország - energiapolitika - energiaellátás - fenntartható fejlődés - 21. század
620.9(439)"20" *** 504.03(439)"20"
[AN 3397350]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2012.
   Nemzeti energiastratégia 2030 : összefoglaló / [közread. a] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. - [Budapest] : NFM, 2012. - 37 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89328-3-9 fűzött
Magyarország - energiapolitika - energiaellátás - fenntartható fejlődés - 21. század
620.9(439)"20" *** 504.03(439)"20"
[AN 3397245]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5126 /2012.
Blahota István
   Bevezetés a LibreOffice használatába [elektronikus dok.] / Blahota István. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - [Nyíregyháza] : [Blahota I.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104785. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2416-3
ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
519.688LibreOffice *** 651.011.56
[AN 3392688]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2012.
Blahota István
   Ubuntu Linux kezdőknek [elektronikus dok.] / Blahota István. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Nyíregyháza] : [Blahota I.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104786. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2417-0
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Linux
[AN 3392707]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2012.
   Internet Hungary, 2011 : 2011. október 11-12., Siófok ... / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2011]. - 139 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
internet - konferencia-kiadvány
681.324Internet *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3397304]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2012.
   Mechatronika tananyagfejlesztés a nemzetközi partnerség tükrében : mechatronics curriculum development in the light of international partnership : workshop : Kecskemét, 2011. 10. 06 - 2011. 10. 08. ; Regionális konferencia - a mechatronika ipari alkalmazása : regional conference - mechatronics in industrial applications : Kecskemét, 2011. 11. 09 - 2011. 11. 11. : publikációk, publicacions. - [Kecskemét] : [KF], [2012]. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Rend., közread. a Kecskeméti Főiskola. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-04-3 fűzött
Magyarország - Szerbia - mechatronika - regionális együttműködés - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3.004.14 *** 332.1(439) *** 332.1(497.11) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3398720]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2012.
   On the road to reconstructing the past : computer applications and quantitative methods in archaeology (CAA) : proceedings of the 36th international conference : Budapest, April 2-6, 2008 / ed. by Erzsébet Jerem, Ferenc Redő and Vajk Szeverényi. - Budapest : Archaeolingua, 2011. - 427 p. : ill. ; 30 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-30-7 fűzött
régészet - számítástechnika - kvantitatív vizsgálat - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 902
[AN 3397999]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2010 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105181. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-883-6
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3401998]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2010 [elektronikus dok.] : adatbázisok létrehozása / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105177. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-624-6
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3401983]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2010 [elektronikus dok.] : lekérdezéstől testre szabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105178. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-625-3
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3401987]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2010 [elektronikus dok.] : űrlapok és adatelérés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105180. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-626-0
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 3401994]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelPHOTO-PAINT X6 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105185. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-905-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelPHOTO-PAINT
[AN 3402057]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelPHOTO-PAINT X6 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105193. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-906-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelPHOTO-PAINT
[AN 3402114]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2012.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2010 [elektronikus dok.] : függvények / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105195. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-779-2
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3402121]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2012.
   A tevékenységadminisztrációs fejlesztés módszertana a családsegítő szolgáltatások példáján : TÁMOP 5.4.1./08/1-2009-0002 számú kiemelt projekt / szerk. Szathmáry Tímea ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - Budapest : NCSSZI, 2011. - 12, [9] p. ; 21 cm
Fűzött
családsegítő szolgálat - ügyvitel - szoftver
519.682QPR *** 364.044.24(439)
[AN 3398339]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2012.
   A tevékenységadminisztrációs fejlesztés módszertana az idősbentlakásos intézmények példáján : TÁMOP 5.4.1./08/1-2009-0002 számú kiemelt projekt / szerk. Szathmáry Tímea ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - Budapest : NCSSZI, 2011. - 13, [15] p. ; 21 cm
Fűzött
idősgondozás - ügyvitel - szoftver - útmutató
519.682QPR *** 364.65-053.9
[AN 3398337]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5140 /2012.
   Természetes anyagok és innovációs trendek : Kozmetikai Szimpózium 2011 : Budapest, 2011. november 17. : program és előadás-összefoglalók = Natural products and trends of innovations : Cosmetic Symposium 2011 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - [Budapest] : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2011]. - 19, [8] p. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-23-6 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
687.55 *** 646.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3398577]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5141 /2012.
Balázs Péter (1940-)
   Hercegszántóról indultam : egy magyar menekült Svédországban : fejezetek regényes életemből / Balázs Péter. - Stockholm ; [Hercegszántó] : Szerző, 2012. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3440-7 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-3440-7)
Balázs Péter (1940-)
Svédország - építész - mérnök - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
624(=945.11)(485)(092)Balázs_P.(0.82-94)
[AN 3396464]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2012.
Gajdics Ágnes Gabriella
   Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben : a helyi rendelet-alkotás keretei / [szerzők Gajdics Ágnes Gabriella, Kiss Csaba, Szilágyi Szilvia] ; [közread. az] EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. - Budapest : EMLA Egyes., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87623-9-9 fűzött
Magyarország - zajvédelem - település-egészségügy - helyi önkormányzat - rendeletalkotás - útmutató
628.517.2 *** 351.77(439)(036) *** 352.078.2(439)(036)
[AN 3398068]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5143 /2012.
Lepsényi István (1949-)
   Lepsényi István : kihívások és megvalósulások / [riporter] Szentgyörgyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2012. - 177, [21] p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
ISBN 978-963-279-673-4 kötött : 2900,- Ft
Lepsényi István (1949-)
Magyarország - vezető alkalmazott - mérnök - járműipar - 20. század - 21. század - életútinterjú
629(439) *** 658.1(439)(092)Lepsényi_I.(047.53) *** 62(439)(092)(047.53)
[AN 3396168]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2012.
Mart Tamás
   Óriásgépek : 3D melléklettel / [írta és szerk. Mart Tamás] ; [ill. Mart Tamás, Véghseő Béla]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 33 cm + szemüveg
ISBN 978-615-5168-13-0 kötött
munkagép - ifjúsági könyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3399185]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2012.
   Proceedings of Innomech 2011 : [advanced control systems in vehicles] : 23rd August 2011, Kecskemét ... / [ed. by Kovács, Lóránt] ; [publ. by Kecskeméti Főiskola GAMF Kar]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2011. - 62 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7294-96-9 fűzött
jármű-irányítási rendszer - konferencia-kiadvány
629.05 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3396517]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2012.
Seifert, Jochen
Lkw, Bagger und Traktoren (magyar)
   Traktorok, kamionok, buldózerek / írta Jochen Seifert ; ill. Eberhard Reimann ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2012. - 52 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 111.)
ISBN 978-963-294-132-5 kötött : 2790,- Ft
traktor - tehergépkocsi - gyermekkönyv
629.114.2(02.053.2) *** 629.114.4(02.053.2)
[AN 3397535]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2012.
Szász Terézia
   Autók / [szöveg Szász Terézia]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2011. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-31-4 fűzött : 990,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3398018]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2012.
Szász Terézia
   Hajók / [szöveg Szász Terézia]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2011. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-30-7 fűzött : 990,- Ft
hajó - gyermekkönyv
629.12(02.053.2)
[AN 3398023]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5149 /2012.
   Bagoly almanach [elektronikus dok.] / szerk. Hoffmann Borbála és Sipos Péter ; [közread. a] Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék ... - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - [Keszthely] : PE Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tansz., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105194. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-25-0
mezőgazdaság - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
63 *** 378.184
[AN 3402117]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2012.
Félix Endre
   A vadász és vizslája / Félix Endre. - Új kiad. - [Budapest] : Canisphera Kft., 2012. - 95 p. : ill. ; 16 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-06-6067-9 fűzött
vadászkutya - kutyakiképzés
636.75.088
[AN 3396898]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2012.
Ináncsy Miklós (1950-)
   Képek egy XXI. századi szatmári magyar életéből : [Ináncsy Miklóssal Kondorosi Ferenc beszélgetett] / megj. a Civil Akadémia kiadásában. - Budapest : Civil Akadémia, 2012. - 201, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3026-3 kötött
Ináncsy Miklós (1950-)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - 21. század - memoár
63(439)(092)Ináncsy_M.(0:82-94)
[AN 3399618]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2012.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (17.) (2011) (Szeged)
   Proceedings of the 17th International Symposium on Analytical and Environmental Problems : Szeged, ... 19 September 2011 / ed. by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : JATEPress, [2012]. - 495 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-066-5 fűzött
környezetvédelem - mezőgazdaság - analitikai kémia - konferencia-kiadvány
63 *** 504.06 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3398726]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2012.
A (angol)
   The horse : national horse exhibition : exhibition guide / [chief coordinator Gábor Szőllősy] ; [ed. by Estók János] ; [... transl. by Gábor Gergely] ; [publ. by the] Museum of Hungarian Agriculture. - Budapest : Museum of Hung. Agriculture, 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 19x25 cm
Kész. a Budapesten, 2011. jún. 22-én megnyitott kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-7092-70-1 fűzött
- lótenyésztés - kiállítási katalógus
636.1 *** 599.723 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3398872]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2012.
   A  : nemzeti lókiállítás : kiállításvezető / [a kiáll. főrendezője Szőllősy Gábor] ; [szerk. Estók János] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2011. - 63 p. : ill., részben színes ; 19x25 cm
Kész. a Budapesten, 2011. jún. 22-én megnyitott kiállítás alkalmából
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7092-70-1)
- lótenyésztés - kiállítási katalógus
636.1 *** 599.723 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3398849]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2012.
   Mit tehet a tájépítészet az élhető településért? / [szerk. Bardóczi Sándor] ; [közread. a] Magyar Tájépítészek Szövetsége. - Budapest : MTSZ, 2012. - 60 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3356-1 fűzött
tájalakítás - településtervezés
712 *** 711.4
[AN 3399663]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2012.
Moldova György (1934-)
   Keserű pohár : riport és dokumentumok a magyar borokról és borászokról / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2011-2012. - 3 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-88-0
Magyarország - szőlészet - borászat - szociográfia
634.8(439) *** 663.2(439) *** 308(439)
[AN 3331369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Villány, a borra épült város. - 2012. - 147, [2] p.
ISBN 978-963-9706-91-0 kötött
Villányi borvidék - szociográfia - szőlészet - borászat
634.8(439Villányi_borvidék) *** 663.2(439Villányi_borvidék)
[AN 3399184] MARC

ANSEL
UTF-85157 /2012.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Cserkészeten és lesen Nagy-Magyarországon : vadászati elbeszélések / Nadler Herbert. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 273, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-168-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
639.1(439)(0:82-32) *** 799.2(439)(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3403340]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2012.
   Nagy dísznövénylexikon : [fenyők és örökzöldek, kerti dísznövények, szobanövények, fák és cserjék] / [összeáll. Balázs Erzsébet et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 432 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-383-6 fűzött
dísznövény - szaklexikon
635.9:030
[AN 3400510]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2012.
   Van egy kert : útikalauz monostori kertekhez : [Pannonhalmi Főapátság, 2012. március 21 - november 11.] = There is a garden : guide to monastic gardens : [Archabbey of Pannonhalma 21 March - 11 November 2012] / [a kiállítás kurátora ... Szilágyi Klára, Mohácsi Sándor]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2012]. - 103 p. : ill., színes, részben térk. ; 20x20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - kert - keresztény egyház - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
712.3/.7(439)"17/18" *** 282 *** 930.85(439)"17/18" *** 930.85(100) *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 3398716]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: állatorvos / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2011]. - 145 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89261-3-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - állatorvos - interjú
619(439)(047.53)
[AN 3396290]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: a kutya / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2011]. - 181 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89261-4-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - kutyakozmetika - kutyatenyésztés - kutyatartás - interjú
636.7(439)(047.53) *** 636.7.083(439)(047.53)
[AN 3396296]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5162 /2012.
Cocina árabe paso a paso (magyar)
   Arab konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2012, cop. 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 11.)
ISBN 978-963-304-033-1 kötött : 1495,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - arabok - szakácskönyv
641.568(=927)(083.12)
[AN 3396077]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2012.
Cocina japonesa paso a paso (magyar)
   Japán konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Frindik Anita]. - Budapest : HVG Kv., 2012, cop. 2011. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 12.)
ISBN 978-963-304-043-0 kötött : 1495,- Ft
Japán - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(520) *** 641.568(520)(083.12)
[AN 3396086]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2012.
Cocina tailandesa paso a paso (magyar)
   Thai konyha lépésről lépésre / [szerzők Teresa Mas et al.] ; [fotó Cristina Reche] ; [ford. Frindik Anita]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ízek és kultúrák ; 13.)
ISBN 978-963-304-041-6 kötött : 1495,- Ft
Thaiföld - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(593)(083.12)
[AN 3396092]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2012.
   Fun food for kids = Zábavné jídlo pro malé uličníky = Śmieszne jedzonko = Vicces kölyökkaják = Zábavné jedlo pre deti = Vesëlaâ eda dlâ detej. - Budapest : Vince K. ; Praha : Slovart ; Łódź : Wyd. JK, cop. 2011. - 181 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-303-043-1 kötött : 2795,- Ft
ISBN 978-80-7391-514-8
ISBN 978-80-556-0361-2
ISBN 978-83-7229-278-0
gyermek - humor - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3399505]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2012.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Húgysavcsökkentés diétával / Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Budapest : SpringMed, cop. 2011. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-17-4 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - étrend - köszvény - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.72-002.78 *** 613.24
[AN 3397654]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2012.
Holló Edit
   Édesanyám főztje : a gyermekkor ízei / [Holló Edit]. - Recsk : Holló E., cop. 2012. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3380-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3397625]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2012.
Juhász Zsuzsanna
   Szabadtűzi ételek / [szerző Juhász Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-034-7 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3403355]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2012.
Larsson, Eva-Lena
Pyssla med Findus (magyar)
   Egész évben Findusszal / írta Eva-Lena Larsson és Kennert Danielsson ; [... ill.] Sven Nordqvist ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2012]. - 59, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9648-15-9 kötött : 2800,- Ft
barkácsolás - amatőr kertészkedés - gyermekkönyv
689(02.053.2) *** 634(02.053.2)
[AN 3401510]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2012.
Őszy-Tóth Gábriel
   Borkorcsolyák receptes könyv : [így főznek a borászok] / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : O & P Média, cop. 2011. - 106 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-2604-4 kötött : 3950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3399685]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2012.
Scur Katalin
   Szlávtól a mediterránig : vegetáriánus szakácskönyv tej- és tojásallergiásoknak is : egyszerű, könnyen elkészíthető finom ételek / Scur Katalin. - Budapest : Advent K., [2011]. - 72 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-963-9930-27-8 fűzött
ISBN 963-9930-27-X
vegetáriánus étrend - tejérzékenység - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261 *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3399550]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2012.
Szoó Judit (1975-)
   Kilófaló népi ételek 0-24 óráig : fogyókúra idején és cukorbetegek számára is fogyasztható ételek : egy sikerrel lefogyott háziasszony történetének folytatása, tippjei / Szoó Judit. - Budapest : Timp, 2011. - 123 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9614-95-6 fűzött : 3450,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3399539]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2012.
   Válogatott receptkülönlegességek szív- és érrendszeri betegek és egészségtudatos fogyasztók számára. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 103 p. : ill., színes ; 19x19 cm
Kötött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3396489]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2012.
Vincze Sára
   Csábító házi sütemények 4 / [szöveg Vincze Sára]. - [Szentes] : Kner Internat. Publ. House, 2012. - 110 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-89512-0-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3403530]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2012.
Vincze Sára
   Csábító házi sütemények 4 / [szöveg Vincze Sára]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", 2010 [!2012]. - 110 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9972-55-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3403536]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5176 /2012.
Descartes, René (1596-1650)
   A lélek szenvedélyei és más írások / René Descartes ; Dékány András fordításának felhasználásával ford. Boros Gábor és Gulyás Péter ; az Előszót, a Bevezetést és a jegyzeteket írta Boros Gábor ; Charles Le Brun írását ford. Bartha-Kovács Katalin. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2012. - 217 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-236-521-3 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - filozófia
1(44)Descartes,_R. *** 840-96=945.11
[AN 3396514]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2012.
Gaarder, Jostein (1952-)
Sofies verden (magyar)
   Sofie világa : regény a filozófia történetéről / Jostein Gaarder ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Noran Libro, 2012, cop. 1995. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-68-7 kötött : 4500,- Ft
filozófiatörténet - művelődéstörténet - regény
1(100)(091)(0:82-31) *** 930.85(100)(0:82-31)
[AN 3403519]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2012.
Németh Gábor (1977-)
   A hazugság erkölcsteológiai értelmezése / Németh Gábor. - Budapest : Jel, 2011. - 407 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-08-1 fűzött
hazugság - erkölcsteológia
179.8 *** 241
[AN 3399506]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2012.
Pléh Csaba (1945-)
   A társalgás pszichológiája / Pléh Csaba. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 423 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 382-413.
ISBN 978-963-310-058-5 fűzött : 2990,- Ft
társalgás - szociálpszichológia - lélektan
177.2 *** 159.9 *** 316.6
[AN 3399281]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (magyar)
   Az ember és az emberiség szellemi vezetése : szellemtudományos eredmények az emberiségfejlődésről / Rudolf Steiner ; [... fordítások felhasználásával ... megalkotta Kótai Zita]. - Budapest : Genius, 2011. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-27-4 fűzött : 1700,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3399014]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der innere Aspekt des sozialen Rätsels (magyar)
   A társadalmi rejtély belső szempontja : luciferi múlt és arimáni jövő : tíz előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1919. február 4. és november 4. között Zürichben, Bernben, Heidenheimben és Berlinben tartott / [ford. Wirth-Veres Gábor]. - Budapest : Genius, cop. 2012. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-28-1 fűzött : 2600,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3399188]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Künstlerische in seiner Weltmission (magyar)
   A művészet küldetése a világban : nyolc előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1923. május 27-től 1923. június 9-ig Dornachban és 1923. május 18-án és 20-án Kristianiában (Oslo) tartott / [ford. Lajer Anna Mária]. - Budapest : Genius, 2011. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-23-6 fűzött : 2500,- Ft
antropozófia - művészet
141.333 *** 7
[AN 3399199]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2012.
Stosiek, Nurit
Der Glanz des Schönen (magyar)
   A szépség ragyogása [elektronikus dok.] : harmóniában élni : női lelki nap, 2006 / Nurit Stosiek, Veronika Riechel, Gertraud Evanzin ; ford. Végesné Mészáros Márta ; kiad. a Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (epub : 1 MB) (prc : 150 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2007 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104795. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-14-6 (epub)
ISBN 978-615-5149-15-3 (prc)
szépség - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
111.852 *** 244
[AN 3392986]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2012.
Székelyné Csuka Olga
   Akarok, tehát vagyok! : válogatott filozófiai írások 2002-2011 = I will, hence I am! / Székelyné Csuka Olga ; Vajda Mihály előszavával. - Budapest : Typotex, 2012. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-663-5 fűzött : 2500,- Ft
filozófia
1
[AN 3397984]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2012.
Veres Ildikó (1954-)
   Hiány, filozófia, kritika : válogatott tanulmányok a magyar filozófia történetéből / Veres Ildikó. - Kolozsvár : Pro Philosophia ; Szeged : SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjt., 2011. - 319 p. ; 18 cm. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-606-8074-03-0
Fűzött
Magyarország - filozófiatörténet
1(439)(091)
[AN 3352933]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5186 /2012.
Bognár Rudolf
   Magyar zarándokút útikalauz / [szerzők Bognár Rudolf, Rumi Imre] ; [adatgyűjtés, terepmetszetek Rumi Mónika] ; [kiad. a Magyar Zarándokút Egyesület]. - Érd : M. Zarándokút Egyes., 2012. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm + mell.
ISBN 978-963-08-3320-2 fűzött
Magyarország - zarándoklat - útikönyv
248.153.8(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 3396916]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2012.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
Stages of meditation (magyar)
   A meditáció szakaszai / Őszentsége, a Dalai Láma ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-121-2 fűzött : 3290,- Ft
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 3396516]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2012.
Cariello, Sergio (1964-)
Action Bible (magyar)
   Action Bible : képregény Biblia / ill. Sergio Cariello. - [Budapest] : Patmos Records, [2011]-. - ill., színes ; 26 cm
képregény - bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3379049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Józsuétól Saul királyig. - cop. 2011. - 63 p.
Ford. Szekeres Katalin, Vígh Richárd
ISBN 978-963-9617-49-0 fűzött
[AN 3396582] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Saultól Dávid királyig. - cop. 2011. - 68 p.
Ford. Vígh Richárd
ISBN 978-963-9617-50-6 fűzött
[AN 3396593] MARC

ANSEL
UTF-85189 /2012.
De Mello, Anthony (1931-1987)
One minute wisdom (magyar)
   A csend szava : egy perc bölcsesség / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc[!Péter]]. - 16. utánny. - Kecskemét : Korda, 2012, cop. 1991. - 231 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9332-74-4 fűzött : 1100,- Ft
 (hibás ISBN 963-9332-74-7)
vallásos irodalom
244
[AN 3400397]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2012.
Eger, Johannes (1873-1954)
Das Leid als Offenbarung Gottes (magyar)
   A szenvedés mint Isten kinyilatkoztatása : elmélkedések a szenvedésről / Johannes Eger ; [ford. Sipos Tamás]. - Budapest : Luther, 2012. - 86 p. ; 18 cm. - (Teológiai gondolkodók, ISSN 1416-5929 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-51-2 fűzött : 1290,- Ft
szenvedés - elmélkedés
248.132 *** 242
[AN 3398753]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2012.
   Az élet kenyere : az Eucharisztia ünneplése és teológiája / [... szerk. Puskás Attila]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 273 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 3.)
A Budapesten, 2011. jan. 24-26-án rendezett Teológiai Tanárok Konferenciájának szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-320-9 fűzött : 2400,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3397989]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2012.
Erdődy Imre (1927-2005)
   A lelkiatya válaszol / Erdődy Imre. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2011. - 2 db ; 21 cm
lelki gondozás
253
[AN 3306885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 200 p. : ill.
ISBN 978-963-7573-47-7 kötött : 1200,- Ft
[AN 3399094] MARC

ANSEL
UTF-85193 /2012.
Evanzin, Gertraud
   Karizmád van: vedd észre a különlegeset! [elektronikus dok.] : az emberek olyanok, mint az évszakok : női lelki nap, 2004 / Gertraud Evanzin ; ford. Gódány Rita ; kiad. a Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (epub : 702 KB) (prc : 116 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2007 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104797. - Működési követelmények: Adobe Reader Digital / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-10-8 (epub)
ISBN 978-615-5149-11-5 (prc)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3393009]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2012.
Evanzin, Gertraud
Ein Lebensrhytmus der zu mir passt (magyar)
   Életem saját ritmusa [elektronikus dok.] : női lelki nap, 2005 / Gertraud Evanzin ; ford. Végesné Mészáros Márta ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (epub : 465 KB) (prc : 126 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2007 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104796. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-12-2 (epub)
ISBN 978-615-5149-13-9 (prc)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3393001]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2012.
Garádi Péter (1952-)
   Kép és kerete : egy szemtanú beszámolója és vallomása Isten gyülekezetet teremtő, építő és fenntartó munkájáról / Garádi Péter ; [közread. az] Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület. - Budapest : EBBE, 2012. - 285 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3432-2 kötött
Budaörsi Evangélikus Egyházközség
Budaörs - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-2Budaörs)
[AN 3397699]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2012.
Gere Lilla
   A király lánya / Gere Lilla ; [kiad. az Aglow "Nők Krisztus Fényében" Egyesülete]. - 2. kiad. - [Szigetszentmiklós] : Aglow "Nők Krisztus Fényében" Egyes., 2012. - 63 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-06-9408-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3401624]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2012.
   A hit nyelvtana : esszék ég és föld között / szerk. Bartusz-Dobosi László, Halmai Tamás, Iancu Laura. - Budapest : Vigilia, 2012. - 144, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-26-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - antológia - esszé
244(0:82-4) *** 894.511-4(082)
[AN 3399865]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2012.
Jakobius, Paul Josef
Der letzte Kampf zwischen Licht und Finsternis (magyar)
   Utolsó harc a fény és a sötétség között : okok, hátterek és következmények / Paul Josef Jakobius ; [ford. Cserhalmi Mihályné]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 370, X p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 177.)
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-9281-97-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - apokalipszis - bibliamagyarázat
244 *** 228.07
[AN 3398479]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2012.
   Jelzőtűz : tizenegy bátorító szó / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2012. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-58-7 fűzött : 1090,- Ft
vallásos irodalom - antológia
244(0:82-822)
[AN 3400504]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2012.
   Keresztutak a Colosseumban a Szentatyával : [1999-2011]. - Budapest : Vigilia, 2012. - 345 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-25-5 fűzött : 2900,- Ft
szenvedéstörténet - elmélkedés
242 *** 232.96
[AN 3399864]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2012.
Keveházi László (1928-)
   "Így leszel áldás" : Túrmezei Erzsébet élete és szolgálata / Keveházi László. - Budapest : Luther, 2012. - 63 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-9979-54-3 fűzött
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
Magyarország - evangélikus egyház - egyházi személy - író - 20. század
284.1(439)(092) *** 894.511(092)Túrmezei_E.
[AN 3398440]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2012.
   Kikötő : gyermekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 4. kiad. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2012. - 50 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-314-023-9 kötött
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3400528]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2012.
   Latin - magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időkre / [közread. a] Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom. - Budapest : Szt. Ágoston Liturgikus Megújulási Mozg., 2011. - XLVI, 209ab, 109 p. : ill., kotta ; 17 cm + mell.
ISBN 978-963-08-2745-4 fűzött
zsoltároskönyv - egyházi énekeskönyv - kétnyelvű dokumentum
264-13 *** 245 *** 223.2=71=945.11
[AN 3398997]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2012.
Martos Levente Balázs (1973-)
   Misztikus malom : zsoltáridézetek a páli levelekben / Martos Levente Balázs. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2012. - 282 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-518-3 fűzött : 2900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.1.07
[AN 3396860]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2012.
Nagy Éva
   Kiút a Pusztából.. : a pusztai vándorlás intő példája! / Nagy Éva ; [... kiad. az Üdvösség Hirdetői]. - Budapest : Üdvösség Hirdetői, [2012]. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3612-8 fűzött
életvezetés - bibliamagyarázat
22.07 *** 613.865
[AN 3396873]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2012.
   Övé minden hét : gondolatok az egyházi év heti igéihez / [... írta Csáky Tünde et al.] ; [graf. Simon András] ; [kiad. Kispesti Evangélikus Egyház]. - Budapest : Kispesti Evangélikus Egyház, 2011. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2858-1 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3397808]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Vallásalapítók : [Ábrahám, Mózes, Buddha, Názáreti Jézus, Lao Ce, Konfucius, Mohamed és Luther sorsa és jelleme] / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2006. - 189 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-022-0 kötött : 2980,- Ft
vallástörténet - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 3403338]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2012.
   Prohászka-tanulmányok, 2009-2012 : [a Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai] / [szerk. Mózessy Gergely] ; Baku Eszter [et al.] írásai. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2012. - 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88071-2-0 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3398672]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2012.
Seregély István (1931-)
   Jézus Krisztus keresztútja / Seregély István ; [kiad. az Érseki Vagyonkezelő Központ]. - Eger : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2012. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86719-3-6 fűzött
szenvedéstörténet - elmélkedés
232.96 *** 242
[AN 3401652]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2012.
Shore, Paul (1956-)
   Narratives of adversity : Jesuits in the eastern peripheries of the Habsburg realms, 1640-1773 / Paul Shore. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2012. - 384 p. ; 24 cm
Bibligr.: p. 313-362.
ISBN 978-615-5053-47-4 kötött
Habsburg Birodalom - Kelet-Európa - Magyarország - egyháztörténet - jezsuiták - 17. század - 18. század
271.5(436)"16/17" *** 271.5(4-11)"16/17" *** 271.5(439)"16/17"
[AN 3399946]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2012.
Slachta Margit (1884-1974)
   Slachta Margit lelki öröksége / [... szerk. és a szöveget gond. Berkecz Franciska]. - Budapest : Salkaházi S. Alapítvány : Szociális Testvérek Társ., 2011-. - 21 cm
Slachta Margit (1884-1974)
Societas Sororum Socialium
Magyarország - egyházi személy - katolikus egyház - keresztény egyesület és szervezet - 20. század
267(439)(092)Slachta_M. *** 282(439)
[AN 3338056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1940-1945. - 2012. - 168 p. - (Forrásaink ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1047-0 fűzött
[AN 3396864] MARC

ANSEL
UTF-85212 /2012.
Szabó Ferenc (1931-)
   Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében / Szabó Ferenc. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L'Harmattan, 2012. - 483 p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416). (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 11.)
Bibliogr.: p. 449-469.
ISBN 978-963-236-517-6 fűzött : 3900,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - teológus - katolikus egyház - 17. század - krisztológia
282(439)(092)Pázmány_P. *** 232
[AN 3396555]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2012.
Szendrei László
   Mítoszok és legendák / [írta Szendrei László és Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-14-7 kötött
ókori mitológia - gyermekkönyv
291.13(02.053.2) *** 398.221(3)(02.053.2)
[AN 3398364]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2012.
Ungár Aladár (1905-1970)
   "Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon..." : Ungár Aladár igehirdetései, 1949-1959. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-95-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3397374]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2012.
Ushasi
Thy will be done (magyar)
   Legyen meg a te akaratod : egy keresztény utazása Sri Chinmoyhoz / Ushasi ; [ford. Ágoston Andrea]. - [Budapest] : [Madal Bal], cop. 2012. - 159, [3] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Egyesült Államok - kereszténység - ezoterika - vallásos irodalom - egyházi személy - 20. század - memoár
244(0:82-94) *** 133.25(73)(092)Chinmoy,_S.(0:82-94)
[AN 3396150]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2012.
Varga Mátyás (1963-)
   Árpád-házi Szent Margit / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-314-020-8 fűzött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Magyarország - szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Margit,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 3398723]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2012.
Zuchniewicz, Paweł
Cuda Jana Pawła II. (magyar)
   II. János Pál csodái / Paweł Zuchniewicz ; [ford. Rostetter Szilveszter]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2011. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-13-6 fűzött : 2100,- Ft
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - csoda
262.13(092)János_Pál,_II. *** 248.214
[AN 3400392]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5218 /2012.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Előzetes adatok / [összeáll. Bojer Anasztázia et al.]. - 2012. - 35 p. : ill., színes
ISBN 978-963-235-348-7 fűzött
[AN 3398052] MARC

ANSEL
UTF-85219 /2012.
Cserti Csapó Tibor (1969-)
   A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben / Cserti Csapó Tibor. - [Pécs] : PTE BTK Oktatáskut. Közp. : Virágmandula Kft., 2011. - 253 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2063-4846)
Bibliogr.: p. 229-242. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-41-2 fűzött
magyarországi cigányok - szociológia
316.347(=914.99)(439) *** 308(=914.99)(439)
[AN 3399499]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2012.
Diószegi György (1962-)
   Görögök Újpesten = Ellīnes stī Nea Pestī / Diószegi György, Agárdi Bendegúz ; [... ford. Agárdi Elektra]. - [Budapest] : Újpesti Görög Kisebbségi Önkormányzat, 2011. - 20, 23 p. : ill. ; 22 cm. - (Görög helytörténeti füzetek, ISSN 2063-4641 ; 1.)
A magyar és a görög nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-1861-2 fűzött
Budapest. 4. kerület - magyarországi görögök
316.347(=774)(439-2Bp.IV.)
[AN 3398159]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2012.
Erdélyi Gabriella (1971-)
   Szökött szerzetesek : erőszak és fiatalok a késő középkorban / Erdélyi Gabriella. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 258-273.
ISBN 978-963-310-073-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - erőszak - ifjúság - társadalomtörténet - egyháztörténet - 15. század - 16. század
316.647.3-053.81(439)"14/15" *** 316.35-053.81(439)"14/15" *** 28(439)"14/15"
[AN 3399201]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2012.
   "Fontos pont a Hegyhát ifjúsági életében!" : projektkötet / [szerk. Beck Zoltán, Cserti Csapó Tibor]. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. Romológia és Nevelésszociológiai Tansz. ; [Sásd] : Önkormányzat, 2012. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-452-7 fűzött
Sásd - Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - ifjúságvédelem
316.347(=914.99)(439) *** 364.65-053.6(439-2Sásd)
[AN 3399482]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2012.
Galó Miklós (1948-)
   Statisztika I / Galó Miklós, Makszim Györgyné ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2012. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-615-5097-36-2 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3398958]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2012.
   Görög diaszpóra Közép-Európában = Ellīnikī diaspora stīn Kentrikī Eyrōpī / szerk. Fokasz Nikosz. - Budapest : ÚMK, 2012. - 116, 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Ellīnika biblia, ISSN 1788-6945 ; 7.)
A magyar és a görög nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-287-049-6 fűzött
Közép-Európa - görögök - kisebbség - magyarországi görögök - művelődéstörténet
316.347(=774)(4-11) *** 316.347(=774)(439) *** 93085(=774)(439)
[AN 3396503]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2012.
Jakes, Thomas Dexter (1957-)
Before you do (magyar)
   Mielőtt megtennéd : hozz jó döntéseket, amelyeket nem fogsz megbánni! / T. D. Jakes ; [ford. Juhász Gergely Ákos]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-129-8 kötött : 3290,- Ft
párkapcsolat - házasság
316.472.4
[AN 3398379]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2012.
Kulcsár László (1946-)
   Diplomán innen és diplomán túl : DPR eredmények : Diplomás pályakövető rendszer eredményei a Szent István Egyetemen / Kulcsár László, Obádovics Csilla, Vinogradov Szergej. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 321 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-269-254-8 fűzött
Gödöllő - diplomás - pályakezdés - egyetem - statisztikai adatközlés - követéses vizsgálat - 21. század
316.37-057.85(439)"200"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"200"(083.41) *** 378.4(439-2Gödöllő)
[AN 3399136]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2012.
Pease, Allan
The body language of love (magyar)
   Testbeszéd a szerelemben / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
párkapcsolat - testbeszéd
316.472.4 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 3396453]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2012.
Ragányné Kosztig Csilla (1985-)
   Emléktöredékek Kisvárda és Nyírkarász zsidóságának életéből / Ragányné Kosztig Csilla. - [Nyírkarász] : Ragányné Kosztig Cs., 2012. - 148, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3578-7 fűzött
Kisvárda - Nyírkarász - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - zsidóság - holokauszt - történelmi forrás
316.347(=924)(439-2Kisvárda)(091) *** 316.347(=924)(439-2Nyírkarász)(091) *** 323.12(=924)(439.161)"1939/1945"(093)
[AN 3396887]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5229 /2012.
   A csillagszemű juhász : tréfás magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-75-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3396048]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2012.
Gaal Mózes (1863-1936)
   Hun és magyar mondák / Gaál Mózes. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-39-2 kötött : 3490,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3401646]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2012.
Komáromi Lajosné (1951-)
   Játékos zenebona : mondókák, dalok, zenei játékok gyermekeknek és felnőtteknek / Komáromi Lajosné ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 216 p. : ill., színes, részben kotta ; 28 cm + CD
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-615-5029-22-6 fűzött
magyar néprajz - mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 394.3(=945.11) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3397973]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2012.
Vas János, P. (1953-)
   "Hej, betyárok!" : betyárok a népi kultúrában / P. Vas János ; [közread. a] Vitézi Ének Alapítvány. - Budapest : Vitézi Ének Alapítvány, cop. 2012. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-08-3428-5 fűzött
Magyarország - betyár - 19. század
394-058.55(439)(091)(092)
[AN 3398137]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5233 /2012.
   Civil szervezetek. - Budapest : Árboc, [2012]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-28-8 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - civil szervezet - jogszabálygyűjtemény - útmutató
323.21(439)(094)(036) *** 334.012.46(439)(094)(036)
[AN 3401502]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2012.
Géczi Endréné (1932-)
   "Mindent elvettek tőlünk!" [elektronikus dok.] : svábsors Baranyában : visszaemlékezések / Géczi Endréné, Peszt Miklósné, Hesz Péterné. - Szöveg és képek (pdf : 1.8 MB) (epub : 2.4 MB). - [Pécs] : Virágmandula Kft., cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104792. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Edition
ISBN 978-615-5181-17-7 (pdf)
ISBN 978-615-5181-18-4 (epub)
Himesháza - kitelepítés - állami terror - magyar irodalom - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - memoár - elektronikus dokumentum
323.12(=30)(439-2Himesháza)(0:82-94) *** 894.511-94 *** 325.254(=30)(439-2Himesháza)(0:82-94)
[AN 3392854]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2012.
Judt, Tony (1948-2010)
Ill fares the land (magyar)
   Balsors ül e tájon : tanulmány jelenlegi bajainkról / Tony Judt ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : Európa, 2012. - 277, [2] p. : ill., részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9354-4 kötött : 3000,- Ft
szociáldemokrácia - világgazdaság - történetfilozófia - politikai filozófia
329.14 *** 339.9(100)"200" *** 930.1 *** 321.01
[AN 3398014]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2012.
   A magyarság esélyei : a tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]. - 4. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2011. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Lakitelek, 1987
ISBN 978-963-9354-79-1 fűzött
Magyarország - belpolitika - politikai irányzat - rendszerváltás - konferencia-kiadvány
329(439)"1987" *** 323(439)"1987" *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 3401512]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2012.
   Pesti helyszínelők, 1861 : Teleki László, az országgyűlés halottja : Magyar Nemzeti Múzeum, [2011. október 26 - 2012. január 31.] / [a kiállítás kurátora Debreczeni-Droppán Béla]. - Budapest : MNM, 2011. - 72 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-7061-98-1 kötött
Teleki László (1811-1861)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 19. század - kiállítási katalógus
32(439)(092)Teleki_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012" *** 943.9"185/186"
[AN 3338905]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2012.
Sárközy Tamás (1940-)
   Magyarország kormányzása, 1978-2012 : a szoft diktatúra kormányzásától az újkapitalista konfliktusos demokrácia kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig / Sárközy Tamás. - Budapest : Park, cop. 2012. - 540 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 507-528.
ISBN 978-963-530-971-9 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
32(439)"197/201" *** 328.13(439)"197/201"
[AN 3399032]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2012.
Szőnyei Tamás (1957-)
   Titkos írás : állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956-1990 / Szőnyei Tamás. - Budapest : Noran Könyvesház, 2012. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-055-1 kötött
Magyarország - állami terror - irodalmi élet - magyar történelem - Kádár-korszak
323.282(439)"1956/1990" *** 894.511(091)"1956/1990" *** 316.7(439)"1956/1990" *** 943.9"1956/1990"
[AN 3399024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1109 p.
[AN 3399040] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1132 p.
[AN 3399069] MARC

ANSEL
UTF-85240 /2012.
   Új népvándorlás : migráció a 21. században Afrika és Európa között / szerk. Tarrósy István, Glied Viktor, Keserű Dávid. - 2. kiad. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2012. - 294 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-52-9 fűzött : 3490,- Ft
Európa - Afrika - bevándorlás - kisebbség - afrikai népek - 21. század
325.1(4)"200" *** 316.347(=96)(4)"200"
[AN 3401549]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5241 /2012.
   Az Andrássyak és Zemplén : múzeumi munkafüzet gyermekeknek / [szerk. Tamás Edit] ; [rajz Kuzsmiczki Eszter, Magyar Virág] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2011. - 12 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7061-92-9 fűzött
Andrássy család
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - családtörténet - művelődéstörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
929.52(439)Andrássy *** 930.85(439.138) *** 069(439-2Sárospatak) *** 087.5
[AN 3398732]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2012.
Barcsayné Bácsfalvi Andrea
   Időutazás a Kárpát-medence őskori lakóival : az őskortól a rézkorig : kutatófüzet a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának őskori termeihez / [írta Barcsayné Bácsfalvi Andrea]. - [Budapest] : MNM, [2011]. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Kárpát-medence - őskor - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
903(4-191) *** 087.5 *** 371.335 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3396531]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2012.
Bondár Mária (1953-)
   Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből, Kr. e. 3500-1500 / Bondár Mária. - Budapest : Archaeolingua, 2012. - 132 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-129.
ISBN 978-963-9911-32-1 fűzött
Kárpát-medence - ősrégészet - rézkorszak - bronzkorszak - kocsi - lelet
903(4-191)"637" *** 629.112(4-191) *** 903(4-191)"636"
[AN 3398013]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2012.
Breuer Pál (1923-)
   Osztályidegen voltam : korrajz vagy családtörténet? / Breuer Pál. - [Pécs] : Virágmandula Kft., 2012. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5181-50-4 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3399515]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2012.
Csorba Csaba (1946-)
   Sátoraljaújhely városkönyve : 750 év krónikája / Csorba Csaba ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2011. - 495 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 454-474.
ISBN 978-963-88003-6-7 kötött
Sátoraljaújhely - helytörténet
943.9-2Sátoraljaújhely
[AN 3397422]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2012.
Ducret, Diane
Femmes de dictateur (magyar)
   Hírhedt diktátorok asszonyai / Diane Ducret ; [ford. Hotya Hajnalka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 324 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7048-8 fűzött : 3600,- Ft
híres ember - nő - diktatúra
929-055.2(100)"19" *** 321.6
[AN 3398145]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2012.
   "Fél évszázad terepen" : tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / szerk. Kővári Klára és Miklós Zsuzsa ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete. - Budapest : MTA Régészeti Int., 2011. - 347 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-27-7 kötött
régészet - emlékkönyv
904
[AN 3394622]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2012.
   Fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgatása tanulmányozásához = Spisak fondova za proučavanje Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju / [szerk. ... Fodor István]. - Szeged : Csongrád M. Lvt. ; Zenta : Zentai Történelmi Lvt., 2012. - 121, [5] p. ; 25 cm. - (A titói Jugoszlávia levéltári forrásai, ISSN 2063-2347 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-86-89039-00-9 kötött
Vajdaság - katonai igazgatás - levéltár - második világháború - fondjegyzék
949.711"1944/1945" *** 351.86(497.11)"1944/1945" *** 930.253(497.11)(083.8)
[AN 3397201]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2012.
Gyimesiné Oswald Júlia
   Időutazás a Római Birodalom határvidékén : kutatófüzet a római kori Pannóniáról : a Magyar Nemzeti Múzeum Kelet és Nyugat határán - a magyar föld népeinek története Kr. e. 400000 - Kr. u. 804 és a Lapidárium - Római kőtár című kiállításaihoz kapcsolódóan / [kész. Gyimesiné Oswald Júlia és Péró Krisztina]. - [Budapest] : MNM, 2011. - 21 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött
Pannonia - régészet - római birodalom kora - határőrvidék - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
904(398.6) *** 904(439.11) *** 355.457.1(398.6) *** 069(439-2Bp.)MNM *** 087.5
[AN 3398800]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2012.
Horváth Miklós (1953-)
   Kényszerkirándulás a Szovjetunióba : magyar deportáltak a KGB fogságában, 1956 / Horváth Miklós, Olekszandr Pahirya ; [... ford. Fedinec Csilla]. - [Budapest] : Argumentum, [2012]. - 407 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-648-2 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - deportálás - állami terror - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 323.282(=945.11)(47)"1956"
[AN 3396686]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2012.
   Identitás és kultúra a török hódoltság korában / szerk. Ács Pál, Székely Júlia. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 566 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-871-5 kötött : 3500,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Magyarország - magyar történelem - török hódoltság - művelődéstörténet - törökök - interetnikus kapcsolat - kulturális kapcsolat
930.85(439)"14/16" *** 943.9"14/16" *** 316.7(=943.5)(439)
[AN 3398721]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2012.
Kéri Edit (1926-)
   Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban? / Kéri Edit ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : MVSZ, 2011, cop. 2007. - 217 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2009
ISBN 963-06-1983-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - állami terror - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956"
[AN 3401640]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2012.
Kovács Gabriella
   Az én Szentkirályi családom története. - [Budapest] : [Kovács G.], cop. 2011. - 248 p. ; 21 cm
Szerző Kovács Gabriella
ISBN 978-963-08-3367-7 fűzött
Szentkirályi család
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)Szentkirályi(0:82-94)
[AN 3397611]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2012.
László Péter (1953-)
   Zomba község monográfiája / László Péter ; [kiad. Zomba Község Önkormányzata]. - Szekszárd : [Zomba] : Önkormányzat, 2012. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-2111-7 kötött
Zomba - helytörténet
943.9-2Zomba
[AN 3396040]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2012.
   Mementó, 1942-1956 / [szerk. Miha Tamásné, Tálosi Péter]. - Nagykanizsa : Miha T.-né, 2012. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293.
ISBN 978-963-08-3251-9 fűzött
Zala megye - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - oral history - memoár
943.912.1"1942/1956"(0:82-94)
[AN 3398535]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2012.
Paulus, Diaconus (720?-799?)
Historia Langobardorum (magyar)
   A langobardok története / Paulus Diaconus ; Gombos F. Albin fordítását felhasználva közread. Galamb György. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 235 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (Mediaevalia, ISSN 2063-370X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-522-0 fűzött : 2500,- Ft
történelem - longobárdok - középkori latin irodalom - történelmi forrás - krónika
936.35(093) *** 871-94=945.11
[AN 3396933]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2012.
Polgár Mónika
   Mátyás? Király! : tárgyvallató könyvecske tizenéveseknek Hunyadi Mátyás és a Jagelló királyok korához / [kész. Polgár Mónika, Sz. Veidinger Éva] ; [fotó Dabasi András, Kardos Judit] ; [kész. a Magyar Nemzeti Múzeumban]. - [Budapest] : MNM, 2011. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - magyar történelem - művelődéstörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14" *** 087.5 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3396521]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2012.
Sebestyén Gyula (1848-1911)
   Az Árpádok története / Sebestyén Gyula. - 3. átd. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 129 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5242-00-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - Árpád-kor
930.8(=945.11) *** 943.9".../12"
[AN 3401633]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2012.
   Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái / [szerk. Turbuly Éva] ; [kiad. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 1996-. - 24 cm
ISBN 963-8327-08-1
Sopron - helytörténet - önkormányzati irat - történelmi forrás
943.9-2Sopron(093) *** 352(439-2Sopron)(094.92)
[AN 219332]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1570-1579 / D. Szakács Anita. - 2011. - 225 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-33-8 fűzött
[AN 3398419] MARC

ANSEL
UTF-85260 /2012.
   Tanulmányok Badacsonyból : a Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája : Badacsony, 2010. július 9-10. / szerk. Mihalik Béla Vilmos és Zarnóczki Áron. - Budapest : Fiatal Lvt. Egyes., 2011. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, ISSN 2063-451X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3098-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - archivalisztika
930.25 *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 3396994]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2012.
Warnes, David
Chronicle of the Russian tsars (magyar)
   Az orosz cárok krónikája : az Orosz Birodalom uralkodóinak története / David Warnes ; [ford. Szilágyi Mihály, T. Bíró Katalin, Szabó Mária]. - Budapest : Móra, 2011. - 224 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-11-8970-4 kötött : 6990,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - uralkodó - belpolitika - történelem
947(092)"15/19" *** 323(47)"15/19"
[AN 3403223]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5262 /2012.
Berényi B. Eszter
   Hanyatlás és megújulás Budapest belvárosában : doktori kutatási eredmények összegzése / Berényi B. Eszter. - Szárliget : ÚT - Új Tudós K., 2012. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Doktori disszertációk, ISSN 2063-4633)
Bibliogr.: p. 146-151.
ISBN 978-963-08-3478-0 fűzött
Budapest. 6. kerület - Budapest. 8. kerület - Budapest. 9. kerület - társadalomföldrajz - 20. század - ezredforduló
911.3(439-2Bp.VIII.)"196/200" *** 911.3(439-2Bp.IX.)"196/200" *** 911.3(439-2Bp.VI.)"196/200"
[AN 3397649]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2012.
   Bögöte / [ford. ... Hofmann Judith ..., Csoma Katalin] ; [kiad. ... Bögöte Község Önkormányzata]. - Bögöte : Önkormányzat, [2011]. - [46] p. : ill., színes ; 16 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-3031-7 fűzött
Bögöte - helyismeret
908.439-2Bögöte
[AN 3396900]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2012.
Deeg, Lothar
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár / ... Lothar Deeg. - Budapest : Corvina, [2011]. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Falvay Dóra
ISBN 978-963-13-6041-7 fűzött : 2490,- Ft
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 3401609]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2012.
   Észak-alföldi régió : [Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye] / [szerk. Sike Krisztián]. - Ózd : Inka, 2011. - 164 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művelődés szolgálatában)
Bibliogr.: p. 148-149. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2680-8 kötött
Észak-alföldi régió - helyismeret - kulturális élet - művelődés - ezredforduló
908(439Észak_Alföld) *** 316.7(439Észak-Alföld)"200"
[AN 3399187]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2012.
   Felfedezőúton a Soproni Múzeumban Pindurral : a pincétől a padlásig a múzeumban / [szerk. Kiss Melinda, Kuslics Katalin, Takács-Iváncsics Zsuzsanna] ; [kiad. a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Sopron] ; [Győr] : GYMS M. Múz. Ig., 2011. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7207-47-1 fűzött
Soproni Múzeum
Sopron - helyismeret - múzeum - ifjúsági könyv
908.439-2Sopron *** 069(439-2Sopron)(02.053.2)
[AN 3398816]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2012.
Füredi Piroska
   Holland-dia / Füredi Piroska. - Budapest : Publicitas Art Média, 2012. - 122 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3044-7 fűzött : 2490,- Ft
Hollandia - helyismeret - memoár
908.492(0:82-94)
[AN 3397411]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2012.
   Geography in Visegrad and neighbour countries : regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe - 20 years in transition and 2 years in global economic crisis / ed. by Ágnes Erőss, Dávid Karácsonyi ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Geographical Research Institute. - Budapest : HAS Geographical Research Inst., 2011. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-36-6 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaságföldrajz - gazdasági válság - ezredforduló - 21. század
911.3(4-191)"199/201" *** 911.3(4-11)"199/201" *** 338.124.4(4-11)"199/201" *** 338.124.4(4-191)"199/201"
[AN 3399740]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2012.
Göncz József
   Szép Hunyad megyénk : kordokumentumokon és történelmi képeslapokon : a sorozat nyolcadik albuma = Beautiful Hunedoara county : in historical documents and cards = Frumosul judeţ Hunedoara : în documente de epocă şi ilustrate istorice / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2012. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7334-66-5 kötött : 5900,- Ft
Hunyad vármegye - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.21-35Hunyad(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3396680]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2012.
Göncz József
   Szép Temes megyénk : kordokumentumokon és történelmi képeslapokon : a sorozat 9. albuma = Unser schönes Komitat Temes : auf historischen Dokumenten und Ansichtskarten = Frumosul nostru judeţ Timiş : în documente de epocă şi ilustrate istorice / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2012. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7334-65-8 kötött : 5900,- Ft
Temes vármegye - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.21-35Temes(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3396529]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2012.
Kubesch Mária (1952-)
Budapesti városnézés idegenvezetők számára (angol)
   Welcome to Budapest / [ford. Keszthelyi Mónika] ; [közread. a] KIT Országos Szakképzési Hálózat. - Budapest : KIT, cop. 2012. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Kubesch Mária. - Bibliogr.
Budapest - helyismeret - idegenvezetés - tankönyv
908.439-2Bp.(078)
[AN 3397315]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2012.
Le Breton, Gabriella
Skiing Europe (magyar)
   Síelés Európában / Gabriella Le Breton és Matt Barr ; [ford. Kieferné Pulai Veronika]. - Budapest : Jel-Kép Kft., 2011. - 288 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 18 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87782-8-4 fűzött : 4490,- Ft
Európa - síelés - útikönyv
914(036) *** 796.92
[AN 3399219]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2012.
Németh Zsolt (1958-)
   Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarországon 1990 és 2001 között / Németh Zsolt. - Budapest : KSH Népességtud. Kutint., 2011. - 222 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 93.)
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-9597-22-8 fűzött
Magyarország - urbanizáció - belföldi vándorlás - ezredforduló
911.375(439)"199" *** 316.334.5(439) *** 325.11(439)"199"
[AN 3399572]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2012.
Szabóné Molnár Ida (1940-)
   Gyökereink : Erdődűlő története, Újpalota születése : Budapest XV. kerület : visszaemlékezések / Szabóné Molnár Ida. - [Budapest] : Magánkiad. : Tornác Galéria, 2012. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3385-1 fűzött
Budapest. 15. kerület - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.XV.(0:82-94)
[AN 3397979]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2012.
Szlanyinka Edina Mária (1978-)
   Egy aupair naplója / Szlanyinka Edina Mária. - Budapest : Garbo K., 2012. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-21-7 fűzött
Egyesült Államok - magyar irodalom - útinapló
908.73(0:82-992)
[AN 3396559]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2012.
   A társadalomföldrajz lokális és globális kérdései : tiszteletkötet Dr. Mészáros Rezső professzor 70. születésnapja alkalmából / szerk. Pál Viktor ; [kiad. az SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék]. - Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tansz., 2012. - 299 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-138-1 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3(439)
[AN 3399124]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5277 /2012.
Arató Balázs
   Elektronikus megoldások a közbeszerzésben / ... kész. Arató Balázs. - Budapest : OVI, [2012]. - 24 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 54.)
Lezárva: 2012. ápr. 5.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - elektronikus ügyintézés - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 3401661]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2012.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2012]. - 84 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-18-9 fűzött : 1200,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3401492]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2012.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2012. február 1. / [szerk. Gaál József Krisztián]. - Budapest : Novissima, 2012. - 213 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. febr. 11.
ISBN 978-615-5175-27-5 fűzött : 1190,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3401450]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2012.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 136 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-19-6 fűzött : 1600,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3401495]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2012.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2012]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3401533]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Balogh Ágnes, Kőhalmi László. - 4. átd. kiad. - cop. 2012. - 310 p.
Lezárva: 2012. jan. 1. - Bibliogr.: p. [311].
ISBN 978-963-9950-64-1 fűzött : 4980,- Ft
[AN 3401536] MARC

ANSEL
UTF-85282 /2012.
   Cégeljárás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-31-8 fűzött : 850,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági társaság - cégbíróság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3403297]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2012.
   Családjog / összeáll. Somfai Balázs. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 184 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
ISBN 978-963-9950-71-9 fűzött : 3480,- Ft
Magyarország - családjog
347.6(439)(075.8)
[AN 3401526]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2012.
   Családjogi törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-22-6 fűzött : 500,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 3401476]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2012.
Csiziné Schlosser Annamária (1976-)
   Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben / Csiziné Schlosser Annamária. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2012. - 199 p. ; 23 cm. - (Sapientia iuris, ISSN 2061-7879 ; 3.)
Bibliogr.: p. 186-199.
ISBN 978-963-236-515-2 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - egyházjog - jogi személy
348.72(439)
[AN 3396530]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2012.
Deák István (1946-)
   Balatoni vízi rendészeti almanach, 1921-2011 / Deák István ; [közread. a] HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. - Budapest : HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-257-216-1 fűzött
Balaton - vízi rendészet - 20. század - ezredforduló
351.749.2(439Balaton)"1921/2011"
[AN 3396684]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2012.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-24-0 fűzött : 700,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3403294]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2012.
   Integritás a közszférában : javaslat a jogalkotóknak / [közread. az Állami Számvevőszék]. - Budapest : ÁSZ, [2012]. - 101 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-03-0 fűzött
Magyarország - közszolgálat - korrupció - jogalkotás
35.08(439) *** 343.352(439) *** 340.134(439)
[AN 3399356]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2012.
   Integritás és korrupció : elméleti és közvélemény-kutatási tanulmányok / [közread. az Állami Számvevőszék]. - Budapest : ÁSZ, [2012]. - 109 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-04-7 fűzött
Magyarország - korrupció - közszolgálat - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - 21. század
343.352(439)"201"(083.41) *** 35.08(439)
[AN 3399589]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2012.
   Javaslatok a korrupciós kockázatok kezelésére : kockázatkezelési és ellenőrzési módszertan / [közread. az Állami Számvevőszék]. - Budapest : ÁSZ, [2012]. - 139 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-05-4 fűzött
Magyarország - államháztartás - számvevőszék - korrupció
343.352(439) *** 336.12(439) *** 336.126.55(439)
[AN 3399609]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2012.
   Közbiztonság és társadalom / [... szerk. Kadlót Erzsébet]. - Budapest : M. Kriminilógiai Társ., 2011. - 352 p. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 69.)
A Budapesten, 2011. szept. 30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-21-8 fűzött
Magyarország - kriminológia - közbiztonság - ezredforduló
343.9(439)"199/200" *** 351.78(439)
[AN 3399464]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2012.
   A közigazgatási eljárás iratmintái / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Átd. kiad. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2012. - 383 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. febr. 1.
ISBN 978-963-9789-22-7 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 3401642]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2012.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai / Balla Zoltán [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2011. - 292 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 292.
ISBN 978-963-7255-79-3 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.9(439)(094)
[AN 3400523]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2012.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2012]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-20-2 fűzött : 800,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3401499]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2012.
Lőrincz József (1944-)
   Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak / Lőrincz József, Nagy Anita ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék]. - Utánny. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2012. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2011. máj. 19.
ISBN 978-963-661-977-0 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3401472]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2012.
Mészáros Ádám (1978-)
   Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán : a büntetőjogi felelősség aktuális kérdései / Mészáros Ádám. - Pécs : Virágmandula, 2012. - 177 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 172-177.
ISBN 978-615-5181-43-6 fűzött
Magyarország - büntetőjog - törvényhozás
340.134(439) *** 343(439)
[AN 3399574]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2012.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2012]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-23-3 fűzött : 800,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3401485]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2012.
   Öröklés, hagyatéki eljárás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 55 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-27-1 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - öröklés - eljárásjog - hagyaték - törvény - útmutató
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 3401479]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2012.
   Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás : népbíróság-történeti tanulmányok / [szerk. Gyenesei József] ; [... kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7236-72-3 fűzött
népbíróság - magyar történelem - háborús bűncselekmény - második világháború - 1945 utáni időszak
343.197(439)"194/195" *** 943.9"194/195" *** 341.322(439)"194/195"
[AN 3397231]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2012.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 15.
ISBN 978-963-9997-17-2 fűzött : 1200,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3403286]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2012.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2012. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5175-24-4 fűzött : 990,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3401451]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2012.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2012]. - 100 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-16-5 fűzött : 1400,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3401489]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2012.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2012. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5175-26-8 fűzött : 1090,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3401468]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2012.
   Római jog és a magánjog fejlődése Európában : tanulmányok Molnár Imre 75. születésnapjára / szerk. Jakab Éva. - Szeged : [SZTE], 2011. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - A Szegeden, 2009. nov. 5-6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-120-6 fűzött
Európa - római jog - magánjog - jogtörténet - emlékkönyv
34(37)(091) *** 347(4)(091)
[AN 3399112]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2012.
Szendrei Géza (1936-)
   Szemelvények a tiszti ügyészek feladataiból / Szendrei Géza. - Budapest : Rejtjel, 2012. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-7255-81-6 fűzött
Magyarország - ügyész - jogtörténet - 16. század - 17. század - 18. század
347.963(439)"15/17"(093)
[AN 3399093]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2012.
Szigeti Péter (1951-)
   Jogtani és államtani alapvonalak / Szigeti Péter. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2011. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-7255-80-9 fűzött
államjog - államelmélet - jogelmélet - egyetemi jegyzet
34(075.8) *** 342(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 3400521]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2012.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-21-9 fűzött : 850,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 3401487]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2012.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-21-9 fűzött : 850,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 3403289]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2012.
Varga Csaba (1941-)
A jogi gondolkodás paradigmái (angol)
   The paradigms of legal thinking / Csaba Varga. - 2. enl. ed. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 418 p. ; 23 cm. - (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-299-8 kötött
jogtudomány
34.01
[AN 3397727]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5310 /2012.
Cawthorne, Nigel (1951-)
Fighting elites (magyar)
   Elit harcosok : a spártaiaktól az SAS-ig / Nigel Cawthorne. - Pécs : Alexandra, 2011. - 223 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Béresi Ákos. - Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-297-718-8 kötött
hadtörténet - katonai egység története - elit alakulat
355.318(100) *** 355.486(100)
[AN 3397961]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5311 /2012.
   Felsőoktatási minőségfejlesztési kézikönyv / [főszerk. Kerekes Gábor]. - [Budapest] : OFI, 2012. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Femip könyvek sorozat)
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 978-963-682-717-5 kötött
Magyarország - felsőoktatás - minőségbiztosítás - 21. század
65.018 *** 378(439)"200"
[AN 3396870]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2012.
   Felsőoktatási Minőségi Díj önértékelési útmutató / kész. a DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt. ; [írta és szerk. Molnárné Stadler Katalin et al.]. - [Budapest] : OFI, 2011. - 174 p. : ill. ; 23 cm. - (Femip könyvek sorozat)
ISBN 978-963-682-696-3 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - minőségbiztosítás - 21. század - útmutató
65.018(439)(036) *** 378(439)"200"
[AN 3396879]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2012.
Persovits József (1951-)
   Heltai Gáspár, a kolozsvári könyvnyomtató / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2011. - 78 p. : ill. ; 19 cm. - (Nyomdász könyvtár)
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-88860-1-9 fűzött : 1700,- Ft
Heltai Gáspár (1510-1574)
Magyarország - nyomdász - nyomdászattörténet - könyvkiadás - 16. század
655.1(439)(092)Heltai_G. *** 655.4/.5(439)(092)Heltai_G.
[AN 3397364]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5314 /2012.
   Feladatok a számvitel alapjainak elsajátításához / [szerzők Balázsiné Farkas Katalin et al.]. - Budapest : Saldo, 2012. - 224 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-410-4 fűzött : 3800,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.7(075.8)(076)
[AN 3396227]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2012.
Galbács Péter (1977-)
   Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai nihilizmus? : az újklasszikus makroökonómia gazdaságelmélete : egy kritikai elemzés / Galbács Péter. - Budapest : Akad. K., cop. 2012. - 420 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 401-420.
ISBN 978-963-05-9185-0 fűzött
gazdaságelmélet - gazdaságpolitika - makroökonómia - egyetemi jegyzet
338.2(075.8) *** 330.101.541(075.8) *** 330.8(075.8)
[AN 3399682]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2012.
Herman Judit (1973-)
   A gazdagság útján : a pénzügyi intelligencia és anyagi függetlenség kézikönyve / Herman Judit. - Budapest : InfoGen Bt., 2012. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-963-08-1976-3 fűzött : 2950,- Ft
pénzügy - siker
336.7 *** 613.865
[AN 3398543]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2012.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-29-5 fűzött : 1000,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 3403293]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2012.
Karsai Judit (1954-)
   A kapitalizmus új királyai : kockázati tőke Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban / Karsai Judit ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet. - Budapest : Közgazd. Szemle Alapítvány : MTA KRTK KTI, 2012. - 249 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-249.
ISBN 978-963-08-3176-5 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - tőkebefektetés - gazdaságtörténet - kockázati tőke - rendszerváltás - ezredforduló
336.76(4-11)"199/200" *** 338(091)(4-11)"199/200" *** 330.322(4-11)"199/200" *** 336.76(439)"199/200"
[AN 3398582]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2012.
Kökényesiné Pintér Ilona
   Külföldiek belföldön, magyarok külföldön : adózás és járulékfizetés szabályai / [szerzők Kökényesiné Pintér Ilona, Széll Zoltánné]. - Budapest : Saldo, 2011. - 180 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218)
ISBN 978-963-638-404-3 fűzött
Magyarország - adóügy - járulék - vendégmunkás - útmutató
336.2(439)(036) *** 331.556.4(439)(036)
[AN 3397937]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2012.
   Környezetvédelmi termékdíj, 2012 : elmélettől a gyakorlatig / Bartos Gyula [et al.]. - Budapest : Infoszféra, 2012. - 328 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3147-5 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
658.788.4 *** 336.28(439)(036) *** 504.06
[AN 3399863]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2012.
Kovács Teréz (1949-)
   Vidékfejlesztési politika / Kovács Teréz. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 205-220.
ISBN 978-963-9950-70-2 fűzött : 3980,- Ft
területfejlesztés - egyetemi tankönyv
332.1(4-62)(075.8)
[AN 3401519]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2012.
Lengyel Balázs (1980-)
   Tudásalapú regionális fejlődés / Lengyel Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 167 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 154-[168].
ISBN 978-963-236-519-0 fűzött : 2100,- Ft
regionális gazdaság - gazdaság - innováció
332.1 *** 330.341.1
[AN 3396675]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2012.
Lynch, Peter
One up on Wall Street (magyar)
   Sikerrel a tőzsdén / Peter Lynch ; John Rothchild közrem. ; [ford. Nagy István]. - Budapest : Alinea, [2012], cop. 2008. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-14-8 kötött : 3450,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés
336.76 *** 658.152
[AN 3403603]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2012.
Muraközy László (1951-)
   Államok kora : az európai modell / Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2012. - 368 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 343-358.
ISBN 978-963-05-9165-2 fűzött
gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - állami szerepvállalás - 20. század - ezredforduló
338.244.4 *** 338(091)(100)"194/197" *** 338.2(100)"194/200"
[AN 3399661]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2012.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2012]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(075.8)
[AN 3403621]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2012.
Samuelson, Paul A. (1915-2009)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Misz József]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - XXVIII, 672 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-9160-7 kötött
gazdaságtan
330
[AN 3403546]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2012.
Solt Katalin (1952-)
   Makroökonómia / Solt Katalin, [Simanovszky Zoltán]. - 5. kiad. - Tatabánya : TRI-Mester, 2012. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7796-5 fűzött
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 3403279]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2012.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : Complex, 2012. - 1880 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2012. jan.
ISBN 978-963-224-999-5 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 3400403]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2012.
Varian, Hal R.
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán és Temesi József]. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - XXX, 815 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9180-5 kötött
mikroökonómia
330.101.542
[AN 3400416]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5330 /2012.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás / Futó Gábor ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2012. - 197 p. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Társadalombiztosítás 2012
ISBN 978-963-89210-9-3 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - tankönyv
369(439)(078)
[AN 3401637]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2012.
   Katasztrófavédelmi projekt / [szerk. Hajas Barnabás]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., [2012]. - 152 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (AJB projektfüzetek, ISSN 2063-3645 ; 2012/3.)
Lezárva: 2012. jan. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-7-2 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - állampolgári jogok biztosa
364.255 *** 355.58 *** 614.8 *** 342.57.08(439)
[AN 3398573]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2012.
   Természeti és ipari katasztrófák : jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében / szerk. Mezei Péter ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szeged : SZTE ÁJK, 2012. - 160 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-134-3 fűzött
Veszprém megye - katasztrófa - vörösiszap - környezetszennyezés - jogeset - jogalkalmazás
364.255 *** 504.05(439.117) *** 34.096(100) *** 342.7
[AN 3396463]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2012.
Varga Aranka (1965-)
   Gyermekvédelem és iskola / Varga Aranka. - [Pécs] : PTE BTK Oktatáskut. Közp. : Virágmandula Kft., 2012. - 164 p. : ill. ; 25 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2063-4846)
Bibliogr.: p. 154-161. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-52-8 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - történeti feldolgozás
364.65-053.2/.6(439) *** 364.65-053.2/.6(100)(091)
[AN 3399503]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5334 /2012.
   60 éves a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke, 1952-2012 : a tanszék rövid története, oktatási és kutatási tevékenysége. - Miskolc : ME Gépgyártástechnológiai Tansz., 2012. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71-108.
Fűzött
Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Gépgyártástechnológiai Tanszék
Miskolc - egyetem - tanszék - gyártástechnológia
378.662(439-2Miskolc).096 *** 621
[AN 3399707]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2012.
   A 325 éves II. Rákóczi Ferenc Gimnázium : a megújulás iskolája / [szerk. ... Méri Judit, Olcsai Éva]. - Budapest : II. Rákóczi Gimn., 2012. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-08-3196-3 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest)
Budapest. 2. kerület - gimnázium
373.54(439-2Bp.II.)
[AN 3396191]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2012.
   Az Ady Endre Gimnázium évkönyve. - Budapest : Ady E. Gimn., 2011. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: 25 éves az Ady Endre Gimnázium
ISBN 978-963-08-3371-4 fűzött
Ady Endre Gimnázium (Budapest)
Budapest. 13. kerület - gimnázium
373.54(439-2Bp.)
[AN 3399751]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2012.
Batári Ilona
   Aspekte des bilingualen Sachunterrichts an ungarischen Grundschulen : Vorschläge für eine praxisgeleitete Methodik / Ilona Molnárné Batári ; [Hrsg.: ELTE Fakultät für Erzieher- und Grundschullehrerbildung]. - Budapest : Eötvös Univ. Verl., 2011. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-312-059-0 fűzött
környezetismeret - tantárgy - alapfokú oktatás - kétnyelvűség - módszertan
372.48 *** 800.732
[AN 3397159]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2012.
   Diplomán innen és diplomán túl : DPR tanulmányok : tudományos eredmények és elemzések a diplomás pályakövetés témakörében / [szerk. Obádovics Csilla] ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, 2011. - 199 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-246-3 fűzött
Magyarország - Gödöllő - pályakezdés - diplomás - egyetem - követéses vizsgálat - 21. század
378.4(439-2Gödöllő) *** 33.15-053.81(439)"200" *** 316.37-057.85(439)"200"
[AN 3399131]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2012.
Horne, Rick
Scorners and mockers (román)
   Dispreţuitori şi batjocoritori : cum să elimini influenţa lor în şcoala ta / Rick Horne ; [trad. Felicia Bilauca] ; [publ.] ACSI Europa. - Budapesta : ACSI Europa, 2012. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88765-5-3 fűzött
pedagógiai lélektan - tanár-diák kapcsolat
37.015.3 *** 37.064.2
[AN 3398200]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2012.
Imre László (1944-)
   Pap Károly, 1872-1954 : az 1912-ben alapított Debreceni Egyetem első irodalomtörténet-professzora / Imre László ; [... a bibliográfiát kész. Gönczy Monika]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-193-5 fűzött
Pap Károly (1872-1954)
Magyarország - egyetemi tanár - irodalomtudomány - irodalomtörténész - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Pap_K. *** 82.01(439)(092)Pap_K. *** 012Pap_K.
[AN 3396865]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2012.
Konstantin József
   Humán értékek szolgálata a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnáziumban és Szakközépiskolában / Konstantin József ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2012. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88982-5-8 fűzött
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - iskolai ünnepély - tanulmányi verseny - gimnázium - szakközépiskola
371.38 *** 373.54(439-2Sátoraljaújhely) *** 373.6(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3397606]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2012.
Lányiné Engelmayer Ágnes (1930-)
   Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés / Lányiné Engelmayer Ágnes. - Budapest : Medicina, 2012. - 374 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-358.
ISBN 978-963-226-230-7 kötött : 4300,- Ft
értelmi fogyatékos - fejlődéslélektan
376.42 *** 159.922
[AN 3400429]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2012.
   Projektmódszer / [szerk. Hegedűs Gábor]. - Kecskemét : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1998]-. - 25 cm
Közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, neve 2000-től Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - A 6. és 7. köt. szerk., a 3. és 10. köt. társszerkesztője Lesku Katalin, a 8-9. köt. társszerkesztője Poór Zoltán. - A 14. kötetet közread. a Projektpedagógiai Társaság. - Címváltozat: Projektpedagógia - projektmódszer
ISBN 963-7294-24-4
pedagógia - projekt módszer
371.314.6
[AN 334737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Progresszív pedagógiák gyakorlata 2. - [2011]. - 126 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2536-8 fűzött
pedagógia - projekt módszer
371.314.6
[AN 3396542] MARC

ANSEL
UTF-85344 /2012.
Rőfi Mónika (1972-)
   Megőrzött értékeink / [írta és szerk.] Rőfi Mónika ; [fényképezte] Hapák József. - [Debrecen] : Blende Bt., [2012]. - 60, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-615-5039-02-7 kötött
Róth Miksa (1865-1944)
Debrecen - Magyarország - egyetem - üvegművészet - iparművész - 20. század
378.4(439-2Debrecen) *** 748.5(439)(092)Róth_M. *** 748.5(439)"193"
[AN 3399156]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2012.
Rőfi Mónika (1972-)
Megőrzött értékeink (angol)
   Our cherished heritage / [written and ed. by] Mónika Rőfi ; [photo] József Hapák ; [transl. by Balázs Venkovits]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2012]. - 60, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [64].
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5039-02-7)
Róth Miksa (1865-1944)
Magyarország - Debrecen - egyetem - üvegművészet - iparművész - 20. század
378.4(439-2Debrecen) *** 748.5(439)"193" *** 748.5(439)(092)Róth_M.
[AN 3399197]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2012.
Steklács János (1970-)
   Hogy olvasunk? Hogy olvassunk? / Steklács János. - Nagykőrös : Dóra K. ; Kecskemét : [KFTFK], cop. 2011. - 119 p. ; 21 cm. - (Műhelymunka / Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, ISSN 2063-4471 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7720-44-4 fűzött
olvasáskutatás - írás- és olvasástanítás - szövegértés
372.41 *** 028
[AN 3396465]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2012.
Süveges Gergő (1976-)
   Apaszem / Süveges Gergő ; [ill. Szűcs Édua]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2012. - 268, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-323-5 kötött : 3990,- Ft
családi nevelés - szülő - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 613.865-055.52(0:82-94)
[AN 3398343]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2012.
   A tanítóképzés múltja, jelene I-II : tanulmánykötet / [szerk. Molnár Béla] ; [... gond. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet]. - Szombathely : NYME Egy. K., 2012. - 190 p. ; 24 cm
A Szombathelyen, 2008. nov. 7-én és 2009. nov. 5-6-án azonos címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-48-2 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - pedagógusképzés
371.13(439)(091)
[AN 3399675]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2012.
   Tíz éves a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium, 2001-2011 / [szerk. Ábrányi-Balogh Péter]. - Budapest : BMGE Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2011]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-313-025-4 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Szent-Györgyi Albert Szakkollégium
Budapest - szakkollégium - egyetem
378.187.5(439-2Bp.)
[AN 3396965]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5350 /2012.
Gáspár Balázs (1957-)
   Tenisz : gyakorlatok és praktikák / Gáspár Balázs ; [mozgóképek Nagy-Bozsoky József]. - [Budapest] : Gáspár B., cop. 2012. - 234 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-08-3678-4 fűzött
tenisz
796.342
[AN 3399567]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2012.
Kiss László (1947-|)
   Berci / Kiss László ; [kiad. a Magyar Labdarúgó Szövetség]. - Budapest : MLSZ, 2011. - 167 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2825-3 kötött
Bicskei Bertalan (1944-2011)
Magyarország - labdarúgó - edző - 20. század - ezredforduló
796.332(439)(092)Bicskei_B. *** 796.332.071.4(439)(092)Bicskei_B.
[AN 3396306]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2012.
Kozma Erzsébet
   Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe : tervezet általános és középiskolások részére / Kozma Erzsébet, Kálóczi József. - Budapest : Repülő Tatami Kv.- és Lapk., 2012. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-88089-0-5 fűzött : 695,-Ft
karate - testnevelés - tantárgy-pedagógia
796.853.26 *** 372.879.6
[AN 3397403]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2012.
Mitrov Gabriella
   Első lovaskönyvem / [írta Mitrov Gabriella] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 104 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-251-384-3 fűzött
lovaglás - gyermekkönyv
798.2(02.053.2)
[AN 3400513]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2012.
Paksi Konstantin (1975-)
   A Forma 1 60 éve, 1950-2009 / Paksi Konstantin. - Budapest : Tarsoly, 2012. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-39-9 fűzött
autósport - sporttörténet - statisztikai adatközlés
796.71(100)(091)(083.41)
[AN 3398457]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5355 /2012.
   Art on lake - művészet a tavon : 2011. május 24 - szeptember 4., Városligeti csónakázótó / [szerk. Bodó Katalin, Fitz Péter] ; [kurátorok Jerger Krisztina, Fitz Péter, Alexander Tolnay] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., 2011. - 123, [4] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-7063-86-2 fűzött
Európa - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3397552]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2012.
Beurenmeister, Corina (1971-)
Unterwegs mit Blaulicht und Sirene! (magyar)
   Rajzolj szirénázó autót! : rajziskola gyerekeknek / Corina Beurenmeister ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-10-8 kötött : 2300,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3398892]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2012.
Bíró Ágnes
   Várak / [szöveg Bíró Ágnes]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2012. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-39-0 fűzött : 990,- Ft
vár - gyermekkönyv
728.81(02.053.2)
[AN 3398024]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2012.
Bonnin, Olivier (1949-)
   Kézszobor és logo-mandala = Sculpture de main et logo-mandala / Olivier Bonnin, Hegedűs Mária. - Palaiseau ; [Budapest] : Bonnin, O., 2012. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3111-6 fűzött : 1500,- : 50 EUR
Franciaország - Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - képzőművész
73(44)(092)Bonnin,_O. *** 73/76(439)(092)Hegedűs_M.
[AN 3399191]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2012.
Börlin, Tina
Komm mit auf die Ritterburg! (magyar)
   Gyere velünk a lovagvárba! : rajziskola gyerekeknek / rajz. Tina Börlin ; szöveg Mareike Ahlborn ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapset] : Sziget, 2012. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-09-2 kötött : 2300,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3398374]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2012.
   Budapesti lakóparkok / [... szerk. Schneller István]. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 266 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 266.
ISBN 978-963-9968-03-5 fűzött : 5800,- Ft
Budapest - lakópark - urbanisztika
711.582(439-2Bp.) *** 911.375(439-2Bp.)
[AN 3396677]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2012.
Csőke Sándor
   A Turulról : dr. Csőke Sándor emlékirata. - Tatabánya : Szerző, cop. 2012. - 131 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3610-4 fűzött
Tatabánya - emlékmű - felújítás - történelmi forrás
725.945(439-2Tatabánya)(093) *** 72.025.4
[AN 3399670]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2012.
Csordás Izabella
   Volunteer management in cultural institutions : a practical handbook / written by Izabella Csordás ; [publ. by the] Foundation for Museums and Visitors. - Budapest : Found. for Museums and Visitors, 2012. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89494-0-0 fűzött
kulturális szolgáltatás - közművelődési intézmény - önkéntes munka - útmutató
069 *** 374 *** 331.102.2(036)
[AN 3396571]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2012.
Finta Edit (1945-)
   Áttűnések / Finta Edit ; [a képeket vál. Feledy Balázs, Szücs György]. - Budapest : IAT K., 2012. - 263 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5068-09-6 kötött
Magyarország - grafikus - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század
76(439)(092)Finta_E. *** 75(439)(092)Finta_E. *** 77.04(439)(092)Finta_E.
[AN 3399756]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2012.
   A fotóművészet születése : a piktorializmustól a modern fotográfiáig, 1889-1929 : [Szépművészeti Múzeum, 2012. március 29. - július 1.] = The birth of art photography : from pictorialism to modern photography, 1889-1929 : [Museum of Fine Arts, Budapest 29 March - 1 July, 2012] / [kurátor ... Baki Péter]. - Budapest : Szépművészeti Múz., 2012. - 359 p. : ill., részben színes ; 35 cm
ISBN 978-963-7063-90-9 kötött
fotóművészet - fotótörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(100)"188/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3396547]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2012.
   Hétköznapok vénuszai / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [kiad. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - 2. utánny. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., 2012. - 294 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kész. a múzeum állandó régészeti kiállításának megnyitása alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 963-7217-77-0)
Alföld - régészet - újabb kőkor - múzeumi katalógus
069(439-2Hódmezővásárhely)(036) *** 903(439.14)"634"
[AN 3403273]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2012.
Kelemen Kata (1952-)
   Kelemen Kata munkái 2009/2011 : Csepel Galéria, 2011. november 10 - december 9. - [Budapest] : Csepel Galéria, [2011]. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Kelemen_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3398748]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2012.
Kersnovskaâ, Evfrosiniâ Antonovna (1907-1994)
Skolʹko stoit čelovek (magyar)
   Mennyit ér egy ember? / Jefroszinyija Kersznovszkaja ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : Mérték K., 2012. - 669, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-31-4 kötött
Szovjetunió - orosz irodalom - grafikus - 20. század - memoár
76(47)(092)Kersnovskaâ,_E._A.(0:82-94) *** 882-94=945.11
[AN 3398837]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2012.
   Kertek a barokk évben Gödöllőn, 2011 / [a kiállításokat rend. D. Udvary Ildikó] ; [közread. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, [2011]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállításokat 2011. ápr. 30 - jún. 5. között "Barokk kert" és 2011. jún 11 - okt. 2. között "Reflexiók barokk kertre" címmel rendezték
ISBN 978-963-88060-2-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3398482]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2012.
Kettenmann, Andrea
Frida Kahlo (magyar)
   Frida Kahlo, 1907-1954 : fájdalom és szenvedély / Andrea Kettenmann ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: Kahlo. - Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-3-8365-2960-0
Kahlo, Frida (1907-1954)
Mexikó - festőművész - 20. század
75(72)(092)Kahlo,_F.
[AN 3400369]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2012.
   Kezdetben volt a rózsaszín.. : Winkler Barnabás rózsaszín Zsolnay használatitárgy gyűjteménye a Zsolnay Kulturális Negyedben = At first there was pink... : exhibition of Barnabás Winkler's collection of pink houshold objects at the Zsolnay Cultural Quarter ; [szerk. ... Winkler Barnabás] ; [kiad. ... Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2011]. - 39 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Kész. a 2011-ben azonos címmel megnyitott állandó kiállításhoz
Fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - magángyűjtemény
069.017(439)Winkler_B. *** 738(439)Zsolnay
[AN 3399814]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2012.
Kováts Albert (1936-)
   Kováts Albert munkái 2010/2011 : Csepel Galéria, 2011. november 10 - december 9. - [Budapest] : Csepel Galéria, [2011]. - 11 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kováts_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3398755]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2012.
Kozák Lajos (1906-1975)
   Kozák Lajos fotográfiák / [szöveg] Kasza Gábor, Szabó Lajos ; [... ford. ... Cooper Eszter Virág] ; [közread. a] ... Magyar Sportmúzeum. - [Budapest] : Kossuth : M. Sportmúz., cop. 2012. - 79 p. : ill. ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-09-7038-9 fűzött : 3600,- Ft
Kozák Lajos (1906-1975)
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Kozák_L.
[AN 3396659]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2012.
Kunst des 20. Jahrhunderts (magyar)
   Művészet a 20. században / Ruhrberg [et al.] ; szerk. Ingo F. Walther ; [ford. Molnár Magda ... Körber Ágnes]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2011. - 2 db (840 p.) : ill., főként színes ; 26 cm
Közös tokban
Fűzött
ISBN 978-3-8365-2961-7
művészettörténet - képzőművészet - modern művészet - 20. század
73/76(100)"19" *** 7.036
[AN 3399846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Festészet. - 399 p.
[AN 3399854] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Szobrok és objektek, új médiumok, fotográfia. - p. 407-840.
[AN 3399856] MARC

ANSEL
UTF-85374 /2012.
Lunday, Elizabeth
Secret lives of great artists (magyar)
   Híres művészek titkos élete : amit tanáraink soha nem meséltek el / Elizabeth Lunday ; [ford. Bojtár Péter, Bosnyák Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 335 p. : ill., színes ; 20 cm
Ill. Zucca, Mario. - Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 978-963-304-051-5 fűzött : 3900,- Ft
művész - híres ember - művelődéstörténet - anekdota - életrajz
7(100)(092)(0:82-36) *** 930.85(100)(092)
[AN 3399108]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2012.
   Mega-pixel2010 : digitális alkotások országos tárlata, 2010-2011 : Budapest, 2010. december 16 - 2011. január 30 : Fuga Budapesti Építészeti Központ, 2010. december 16 - 2011. január 10, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete MAOE Székház Galériája, 2011. január 13-30. : national exhibition of digital art : 16 December 2010 - 30 January 2011 : Fuga Budapest Center of Architecture, 16 December 2010 - 10 January 2011, Gallery of the Association of Hungarian Artists, 13-30 January 2011 / [... kurátora ... Haász Ágnes] ; [kiad. Magyar Elektrográfiai Társaság]. - Budapest : MET, [2011]. - 117 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-88263-2-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - digitális technika - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 681.3.019 *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3399611]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2012.
Mester Éva (1947-)
   Az építészeti üvegek iparművészeti értékei : magyarországi üvegfestmények és díszüvegezések / Mester Éva. - Budapest : Geopen, 2012. - 216 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-963-9973-55-8 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - művészettörténet - üvegművészet - üvegfestmény
748.5(439)"18/19"
[AN 3399153]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2012.
Mikó Sándor (1927-|)
   Mikó Sándor belsőépítész / [szerk. O. Ecker Judit, Oltvai Andrea] ; [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2011. - 111 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-88386-6-7 fűzött
Mikó Sándor (1927-)
Magyarország - belsőépítészet - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Mikó_S. *** 747
[AN 3397390]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2012.
Nagy Barbara (1976-)
   Fény-kép / Nagy Barbara ; [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője Mazányi Judit]. - Szentendre : PMMI - Ferenczy Múz., 2012. - [24] p. : ill. ; 16 cm. - (PMMI - Ferenczy Múzeum kiadványai, ISSN 1589-9322 ; 35.)
Kész. a Szentendrén, 2012. márc. 8 - ápr. 22. között tartott kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9590-50-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_B.
[AN 3399723]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2012.
   NaKE / [szerk. Flamich Gábor] ; [közread. a] Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület. - Nagymaros : Nagymarosi Képzőműv. Egyes., 2012. - 51 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"198/201"
[AN 3396270]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2012.
   Rajz, könyv, feladat / [vál. ... Görög Ferenc Gábor Tatlin, Kovács Budha Tamás ; [kiad. ... a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék]. - Budapest : MKE Intermédia Tansz., 2011. - 312, [13] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7165-45-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"
[AN 3399212]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2012.
Siekierski Zenóbia (1948-)
   Muzyka krajobrazów i barw = Tájak és színek zenéje = The music of landscapes and colours / Siekierski Zenóbia ; [reżyser ... Virágh József] ; [... red. katalogu ... Konrad Sutarski] ; [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, [2012]. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. febr. 23 - ápr. 12. között tartották
ISBN 978-963-08-3384-4 fűzött
Magyarország - festőművész - magyarországi lengyelek - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(=84)(439)(092)Siekierski_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3398396]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2012.
Simon Katalin, H. (1956-)
Sala Terrena, múzeum és kincstár (angol)
   Sala Terrena, museum and treasury / Katalin Simon H. ; [transl. by Péter Garád]. - Szombathely : Martinus, 2012. - 19 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (The treasures of the diocese in Szombathely, ISSN 2062-5197 ; 2.)
ISBN 978-615-50911-4-8 fűzött
Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár
Szombathely - múzeum
069(439-2Szombathely)
[AN 3398660]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2012.
Simon Katalin, H. (1956-)
Sala Terrena, múzeum és kincstár (német)
   Sala Terrana, Museum und Schatzkammer / H. Katalin Simon. - Szombathely : Martinus, 2012. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Die Schätze der Diözese in Szombathely, ISSN 2063-4781 ; 2.)
ISBN 978-615-50911-6-2 fűzött
Szombathely - múzeum
069(439-2Szombathely)
[AN 3400913]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2012.
   St. Gallen-i kalandok : Hartung, Tàpies, Uecker és az Erker-jelenség : 2012. március 21 - július 1., Szépművészeti Múzeum ... = St. Galler Abenteuer : Hartung, Tàpies, Uecker und das Erker-Phänomen : 21. März - 1. Juli 2012, Museum der Bildenden Künste ... / a katalógust írta, [kurátor] Bódi Kinga ; közrem. Bodor Kata. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2012. - 198 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 978-963-7063-88-6 fűzött
Erker-Galerie (St. Gallen)
Európa - Sankt Gallen - grafika - galéria - 20. század - kiállítási katalógus
76(4)"195/199" *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 069(494-2Sankt_Gallen)
[AN 3396673]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2012.
Sütő Róbert (1977-)
   Sütő Róbert. - [Miskolc] : [Sütő R.], cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3125-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Sütő_R.
[AN 3398170]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2012.
Szilvitzky Margit (1931-)
   Tájfutás ceruzával : Nádas Péter soraira / Szilvitzky Margit. - Budapest : Vince, cop. 2011. - 77, [10] p. : ill. ; 31x33 cm
Nádas Péter "Október - november" c. elbeszélésével
Kötött : 6500,- Ft
Magyarország - képzőművész - rajzművészet - magyar irodalom - 20. század - 21. század - elbeszélés - tájkép
73/76(439)(092)Szilvitzky_M. *** 894.511-32 *** 741.047
[AN 3399839]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2012.
Szilvitzky Margit (1931-)
Tájfutás ceruzával (német)
   Landschaftslauf mit Bleistift : nach einer Erzählung von Péter Nádas / Margit Szilvitzky ; [... transl. by Hildegard Grosche]. - Budapest : Vince, cop. 2011. - 77, [10] p. : ill. ; 31x33 cm
Nádas Péter "Október - november" c. elbeszélésével
ISBN 978-963-303-027-1 kötött
Magyarország - képzőművész - rajzművészet - magyar irodalom - 20. század - 21. század - tájkép - elbeszélés - fordítás
73/76(439)(092)Szilvitzky_M. *** 894.511-32=30 *** 741.047
[AN 3399843]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2012.
Tamás László (1954-)
   Kalocsa vadvirága : Gubányiné Greksa Erzsébet naiv festő / Tamás László ; [kiad. a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium]. - Kalocsa : Dózsa Gy. Gazdasági, Műszaki Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
Az előszó angol, német és francia nyelven is
ISBN 978-963-08-3574-9 fűzött
Gubányi Imréné Greksa Erzsébet (1920-1988)
Magyarország - festőművész - naiv festészet - 20. század
75.036.031.2 *** 75(439)(092)Gubányi_Imréné_Greksa_E.
[AN 3397921]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2012.
Tóth Ferenc (1957-)
   Donátorok és képtárépítők : a Szépművészeti Múzeum modern külföldi gyűjteményének kialakulása / Tóth Ferenc. - Budapest : Szépműv. Múz., 2012. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-963-7063-89-3 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest). 1800 utáni Gyűjtemény
Európa - Budapest - festészet - 19. század - századforduló - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 75(4)"189/190"
[AN 3398143]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2012.
   Transzcendens térképek : a Magyar Kárpitművészek Egyesületének tizenöt éve / [szerk. ... Balogh Edit]. - Budapest : M. Kárpitművészek Egyes., [2011]. - 105, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88324-2-9 kötött
Fűzött
Magyar Kárpitművészek Egyesülete
Magyarország - textilművészet - kárpit - művészcsoport
745.52(439) *** 061.28(439)
[AN 3396327]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2012.
   Vándorfény Galéria, Neves Kor-Társ Galéria : Budapest, 2011 ősz, tél. - [Budapest] : Vándorfény Galéria, 2011. - 177 p. : ill., színes ; 11x21 cm
ISBN 978-963-06-9955-6 fűzött : 860,- Ft
Magyarország - festészet - 20. század - ezredforduló
75(439)"19/201"
[AN 3397060]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2012.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2011. - [66] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Vízivárosi Galéria 2011. évi kiállításainak katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1612-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - galéria - kiállítás
069(439-2Bp.)Vízivárosi_Galéria *** 73/76(100)
[AN 3398445]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2012.
Wagner, Otto (1841-1918)
   Írások, tervek, épületek / Otto Wagner ; szerk., a bev. tanulmányt írta, ... a szövegeket ford. Kerékgyártó Béla. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 273 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 100-103.
ISBN 978-963-9968-17-2 kötött : 4800,- Ft
Wagner, Otto (1841-1918)
Ausztria - építész - építészet - urbanisztika - 19. század - 20. század
72(436)(092)Wagner,_O. *** 72.01 *** 711.4
[AN 3396633]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2012.
Zerbst, Rainer
Gaudí (magyar)
   Gaudí, 1852-1926 : Antoni Gaudí i Cornet - az építészetnek szentelt élet / Rainer Zerbst ; [fotó François René Roland] ; [... ford. Udvarhelyi László]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2011. - 239 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
Kötött
ISBN 978-3-8365-2957-0
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Spanyolország - építész - 19. század - 20. század
72(460)(092)Gaudí,_A.
[AN 3400390]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5395 /2012.
   Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében : a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai : Budapest, 2010. szeptember 8-10. / [szerk. Kovács Andrea] ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport. - Budapest : LFZE Egyházzenei Kutcsop., 2012. - 481, [3] p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-48-1 fűzött
Magyarország - egyházi és vallásos zene
783(439) *** 246.8
[AN 3396553]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2012.
   Hull a pelyhes fehér hó / [szerk. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Kedvenc karácsonyi dalaim
ISBN 978-963-343-090-3 kötött : 699,- Ft
karácsonyi dal - gyermekkönyv
784.675 *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 3397213]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2012.
   Liszt, Mahler : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, ... Maczelka Noémi] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2012. - 200 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden, 2011. okt. 10-11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Váltakozva magyar, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-46-9 fűzött
Magyarország - Ausztria - zeneszerző - 19. század
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3399658]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2012.
   A magyar népzene tára = Corpus musicae popularis Hungaricae / a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
7. kötettől párhuzamos címként: Collection of Hungarian folk music. - A 8. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és a Balassi Kiadó, a 10. kötettől a Balassi Kiadó
ISBN 963-05-5122-5
 (hibás ISBN 963 05 6449 1)
magyar népzene
78.031.4(=945.11)
[AN 35762]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Népdaltípusok 7 = Types of folksongs 7 / szerk. Paksa Katalin ; főmtárs Olsvai Imre ; [ford. Pokoly Judit]. - 2011. - 1215 p. : ill., kotta
Bibliogr.: p. 1167-1180.
ISBN 978-963-506-865-4 kötött : 7800,- Ft
magyar néprajz - népdal - népdalgyűjtemény
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 3396977] MARC

ANSEL
UTF-85399 /2012.
Pintér Tibor (1970-)
   Tört akkordok : zeneesztétikai írások / Pintér Tibor. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 173 p. : ill., főként kotta ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-341-7 fűzött : 2100,- Ft
zeneesztétika
78.01
[AN 3396691]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2012.
Quantz, Johann Joachim (1697-1773)
Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen (magyar)
   Fuvolaiskola / Johann Joachim Quantz ; [ford. Székely András]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 326 p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-641-3 fűzött : 3500,- Ft
fuvola - hangszeriskola
788.51(078)
[AN 3396494]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2012.
Sárosi Bálint (1925-)
   A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében / Sárosi Bálint ; [a kötet anyaga Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtésén alapszik]. - Budapest : Nap K., 2004-2012. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
Magyarország - zenetörténet - cigányzenekar - sajtószemle - történeti kronológia
785.16.071(=914.99) *** 78.067.26(=945.11)(439)(0:930.24)
[AN 3396194]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1904-1944. - 2012. - 503 p.
ISBN 978-963-332-000-6 kötött : 3500,- Ft
[AN 3396406] MARC

ANSEL
UTF-85402 /2012.
   A soproni Juventus Koncert Fúvószenekar jubileumi évkönyve, 1962-2012. - Sopron : [Juventus Koncert Fúvószenekar], 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3641-8 fűzött
Juventus Koncert Fúvószenekar (Sopron)
Sopron - fúvószenekar - fényképalbum
785.11.071(439-2Sopron)(084.12) *** 788
[AN 3399630]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5403 /2012.
Caine, Michael (1933-)
The elephant to Hollywood (magyar)
   Egy angol úr Hollywoodban / Michael Caine ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 381 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 402-414.
ISBN 978-963-310-067-7 kötött : 3990,- Ft
Caine, Michael (1933-)
Nagy-Britannia - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(410)(092)Caine,_M.(0:82-94)
[AN 3399206]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5404 /2012.
Armitage-Amato, Rachel
Pons im Griff - Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : angol : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] : [önálló nyelvtanulás] / Rachel Armitage-Amato, Catherine E. Baker, Andrina Rout. - 5. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 190, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-98-3 fűzött
angol nyelv - levelezés - ügyvitel - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 3403331]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2012.
   Bakos József / a ... tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Szecskó Károly. - Budapest : OFI OPKM, 2012. - 99 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 87-99.
ISBN 978-963-682-713-7 fűzött
Bakos József (1912-1997)
Magyarország - nyelvész - egyetemi tanár - magyar nyelv - 20. század - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Bakos_J. *** 809.451.1 *** 012Bakos_J.
[AN 3397679]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2012.
Berry, Darcy Bruce
Pons Grammatik Englisch kurz & bündig (magyar)
   Pons angol nyelvtan röviden és érthetően / Darcy Bruce Berry ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 4. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-35-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-915-5127-35-9)
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3403322]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2012.
Braun, Anne
Pons Powerkurs für Anfänger Französisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : francia / Anne Braun, Patrice Julien ; [ford. Lipkovics Edit] ; [ill. Zaü]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-91-5 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3403317]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2012.
Breslauer, Christine
Pons German beginners' course (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : német / Christine Breslauer ; Renate Weber közreműködésevel ; [ford. Patrovics Imre] ; [ill. Walter Uihlein]. - 6. kiad. - Budapest : Klett, 2012. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5127-25-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3403211]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2012.
Budai László (1934-)
   Lépten-nyomon angolul / Budai László, Budai Andrea, Budai Dániel. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 475 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
A címoldalon és a borítófedélen a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-9894-84-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3399511]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2012.
Görrissen, Margarita
Grosser Anfängerkurs - Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : spanyol / Margarita Görrissen, Eva Lloret Ivorra, Gudrun Männlein ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, [2012], cop. 2004. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5127-21-2 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3403203]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2012.
Grétsy László (1932-)
   Grétsy 80 : köszöntő könyv Grétsy László születésnapjára / válogatott tanulmányait összegyűjt. ... Balázs Géza [et al.] ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2012. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3188-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvművelés - emlékkönyv
809.451.1-06
[AN 3398613]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2012.
Guderian, Claudia
Pons Powerkurs für Anfänger Englisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : angol / Claudia Guderian ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Christa Janik ...]. - 6. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-99-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3403314]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2012.
Hartmann, Luisa (1958-)
The haunted castle of Loch Mor (magyar)
   The haunted castle of Loch Mor = A Loch Mor-i kísértetkastély / Luisa Hartmann ; [ill. Anette Kannenberg] ; [... ford. és átd. Iker Bertalan, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, 2012. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Gyerekkrimi)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-9954-34-2 fűzött
angol nyelv - ifjúsági irodalom - német irodalom - nyelvkönyv - bűnügyi regény
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 830-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3396955]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2012.
Hegedűs Attila (1954-)
   A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban / Hegedűs Attila. - Budapest : Szt. István Társ. ; Piliscsaba : PPKE BTK, 2012. - 199 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 8.)
Bibliogr.: p. 49-53.
ISBN 978-963-277-325-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - vonzat
809.451.1-087
[AN 3398197]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2012.
Hegedűs Rita
   Pons grammar - practical & easy Hungarian : [comprehensive and user-friendly] : [self-study] / Rita Hegedűs. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2007. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-28-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5(078)=20
[AN 3403328]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2012.
Jakabb Oszkár
   Madárnévkalauz : a Kárpát-medence madarainak névkalauza / Jakabb Oszkár. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 132.)
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-9902-98-5 kötött : 3500,- Ft
Kárpát-medence - állatnév - madár - magyar nyelv - angol nyelv - latin nyelv
809.451.1-312.2 *** 802.3-312.2 *** 807.1-312.2 *** 598.2(4-191)
[AN 3399036]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2012.
Juhász Zsolt
   A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához.. / Juhász Zsolt. - [Budapest] : Szerző, 2012. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3408-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvfilozófia - rovásírás
809.451.1 *** 800.1 *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3397022]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2012.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Angol - magyar szlengszótár / Kövecses Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2012. - 310 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 37-41.
ISBN 978-963-05-9155-3 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szlengszótár
802.0-086.2=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 3400394]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2012.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar - angol szlengszótár / Kövecses Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2012. - XVII, 395 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. XIII-XVII.
ISBN 978-963-05-9156-0 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - szlengszótár
809.451.1-086.2=20 *** 801.323=945.11=20
[AN 3400406]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2012.
Lakos Dorottya
   Hungarian for foreigners = Magyar nyelvkönyv külföldieknek / Lakos Dorottya ; [angolra ford. Alice Choyke, Varjasi Tamás] ; [a rajzokat kész. Lehoczki István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 1998. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-19-6776-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=20
[AN 3401628]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2012.
   Metafilológia / szerk. Déri Balázs [et al.]. - Budapest : Ráció, 2011-. - 21 cm
irodalomtudomány - filológia
80 *** 82.07
[AN 3398394]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szöveg, variáns, kommentár / [... összeállításában közrem. Vaderna Gábor és Vincze Ferenc]. - 2011. - 599 p. - (Filológia, ISSN 2062-0799 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-23-7 fűzött : 4000,- Ft
filológia
82.07
[AN 3399209] MARC

ANSEL
UTF-85422 /2012.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar munkahelyi szótár : mindennapi munkához, tárgyaláshoz, levelezéshez / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [gazdasági szókincset összeáll. Gyáfrás Edit]. - Szeged : Grimm, 2012. - XV, 659 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-46-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - ügyvitel - irodai munka - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 651
[AN 3396576]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2012.
Mozsárné Magay Eszter
   Magyar - angol munkahelyi szótár : mindennapi munkához, tárgyaláshoz, levelezéshez / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [gazdasági szókincset összeáll. Gyáfrás Edit]. - Szeged : Grimm, 2012. - XIII, 507 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-47-2 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - munkaügy - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 331
[AN 3396565]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2012.
Nagy Zsuzsanna
   TELC angol B2 : vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához a magyarországi követelmények szerint / Nagy Zsuzsanna, Tóth László. - Jav. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2007. - 102 p. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5127-92-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3403300]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2012.
Niemann, Rita Maria
   Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache : Sprachtraining / von Rita Maria Niemann sowie Dong Ha Kim ; [Ill. Andreas Terglane]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-261-177-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3400541]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2012.
Orsós Anna (1963-)
   A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről : nyelvi helyzet, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés / Orsós Anna. - [Pécs] : PTE BTK Oktatáskut. Közp. : Virágmandula Kft., 2012. - 194 p. : ill. ; 25 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2063-4846)
Bibliogr.: p. 116-122. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-45-0 fűzött
Magyarország - beás nyelv - beás cigányok - szociolingvisztika - nyelvoktatás
809.149.9(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 372.891.499
[AN 3399507]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2012.
Reymóndez-Fernández, Ivan
Pons mobil Audio-Training : Spanisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam : spanyol [elektronikus dok.] / [szerző Ivan Reymóndez-Fernández] ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Hangzó anyag. - Budapest : Klett, 2012. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader
ISBN 978-963-9641-68-6
spanyol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3402394]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 1 min)
[AN 3404787] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 5 min)
[AN 3404788] MARC

ANSEL
UTF-85428 /2012.
Sántha Mária
   Pons beginners' course Hungarian / by Mária Sántha ; assisted by Ferenc Sántha ; [photos György Kenesei] ; [ill. Dávid Korognai]. - 2. ed. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
Címváltozat: Learning Hungarian made easy
ISBN 978-615-5127-26-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3403320]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2012.
Serna-Vara, Ana
   1000 szó angolul / [szöveg Ana Serna Vara] ; [ill. Carmen Sáez]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 121 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-445-270-6 kötött
angol nyelv - képes szótár - gyermekkönyv - auditív dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 3403507]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2012.
   Supplementary reading book. - [Szeged] : [IFF Hungary Kft.], [2011]. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2461-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=00
[AN 3398199]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2012.
Szántay Judit
   Puska mindenkinek III : a mindennapi szövegértéshez : a média által terjesztett, napilapokban olvasható, rádióban, tévében hallható gyakori idegen szavak magyarázata, "passzív" szavak aktivizálása / [kész. ... Szántay Judit és Gina]. - Budapest : [Szántay Cs.-né], 2011. - 32 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-88608-1-1 fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára - ifjúsági könyv
809.451.1-316.3
[AN 3398352]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2012.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2012. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3400402]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2012.
Veres Mária
   Színes kérdések és válaszok német nyelvből : B1 szint / [szerző Veres Mária] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 263 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-108-2 fűzött : 2680,- Ft
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3399053]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2012.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő ; [... alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2011-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3398423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant : niveaux A1 et A2 = Francia nyelvkönyv kezdőknek : A1 és A2 szint. - 2011. - 240 p.
ISBN 978-963-9357-92-1 fűzött : 3300,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3398434] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5435 /2012.
Benedek Marcell (1885-1969)
   Világirodalom [elektronikus dok.] / Benedek Marcell. - Szarvas : Adamo Books, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
világirodalom története - elektronikus dokumentum
82(091)
[AN 3282432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Felvilágosodás, romantika, realizmus. - Szöveg (prc : 4.5 MB) (epub : 6.6 MB) (pdf : 7.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104793
ISBN 978-615-5116-42-1 (pdf)
ISBN 978-615-5116-43-8 (epub)
ISBN 978-615-5116-44-5 (prc)
[AN 3392870] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Világirodalom a XX. században. - Szöveg (prc : 3.6 MB) (epub : 4.8 MB) (pdf : 8.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104794
ISBN 978-615-5116-45-2 (pdf)
ISBN 978-615-5116-46-9 (epub)
ISBN 978-615-5116-47-6 (prc)
[AN 3392875] MARC

ANSEL
UTF-85436 /2012.
Kántás Balázs (1987-)
   Jelentésvadászat : Paul Celan néhány szokatlan szóösszetételének vizsgálata / Kántás Balázs. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 38 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudományi füzetek, ISSN 2061-7712 ; 3.)
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-7050-82-4 fűzött : 500,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - irodalmi nyelv - német nyelv - stilisztika - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P. *** 803.08
[AN 3396456]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2012.
   Regényművészet és íráskultúra : tanulmányok : a negyedik Veszprémi Regénykollokvium : Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2010. szeptember 16-18. / szerk. Kovács Árpád és Szitár Katalin. - Budapest : Argumentum, 2012. - 476 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-647-5 fűzött : 3200,- Ft
műfajelmélet - regény - műelemzés
82.01-31
[AN 3396498]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5438 /2012.
   A 100 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaság kecskeméti vándorgyűlésének előadásaiból. - Nagykőrös : Dóra K. ; Kecskemét : [KFTFK], cop. 2012. - 117 p. ; 21 cm. - (Műhelymunka / Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, ISSN 2063-4471 ; 2.)
A vándorgyűlést 2011. nov. 11-12-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7720-45-1 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - dráma
894.511(091)-2
[AN 3396473]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2012.
Andor Csaba (1950-)
   Madách korai szerelmei / Andor Csaba. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2012. - 129 p., [4] fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 74.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-87-7 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 3397846]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2012.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1918-1919 / sajtó alá rend. Sipos Lajos. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 966, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
ISBN 978-963-446-618-5 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 3396826]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2012.
Hanti Krisztina (1982-)
   Noé meggondolta / Hanti Krisztina. - Budapest : Ráció, 2011. - 133 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-21-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511(091)"19/200"(0:82-95)
[AN 3398433]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2012.
Hernádi Mária (1974-)
   A névre szóló állomás : Nemes Nagy Ágnes prózakölteményei / Hernádi Mária. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-277-312-4 fűzött : 1600,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - író - 20. század - verselemzés
894.511(092)Nemes_Nagy_Á. *** 82.01-1
[AN 3397349]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2012.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Levelezés / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán. - Budapest : Universitas, 2005-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 2571250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1832-1833. - cop. 2011. - 849 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-870-8 kötött : 3300,- Ft
[AN 3396480] MARC

ANSEL
UTF-85444 /2012.
Krasznahorkai László (1954-)
   Nem kérdez, nem válaszol : huszonöt beszélgetés, ugyanarról / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, 2012. - 299, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2954-1 kötött
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Krasznahorkai_L.(047.53)
[AN 3396486]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2012.
Madách Szimpózium (19.) (2011) (Kecskemét ; Szeged)
   XIX. Madách Szimpózium : [Kecskemét, 2011. április 15., Szeged, 2011. október 15.] / [szerk. Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna]. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2012. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-90-7 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Kecskemét) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3398293]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2012.
Nyilasy Balázs (1950-)
   A 19. századi modern magyar románc / Nyilasy Balázs. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-337.
ISBN 978-963-446-643-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - románc
894.511(091)-146.2"18" *** 894.511(091)-31"18"
[AN 3396493]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2012.
Simon Zsuzsanna
   A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig : történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet évtizedeiből / írta és a dokumentumokat sajtó alá rend. Simon Zsuzsanna. - [Budapest] : Nap K., 2011. - 415 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-88-2 kötött : 3500,- Ft
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Irodalomtudományi Intézet
Magyarország - kutatóintézet - irodalomtudomány - irodalmi élet - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
894.511(091)"195/196"(093) *** 894.511(091)"19"(093) *** 061.6(439-2Bp.)(093)
[AN 3396178]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2012.
Soltész Márton (1987-)
   Felhasznált irodalom / Soltész Márton. - Budapest : M. Írószöv. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2012. - 166 p. ; 21 cm. - (Kritikai füzetek, ISSN 2061-4039 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-28-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika
894.511(091)"19/200"(0:82-95)
[AN 3398507]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5449 /2012.
Adler, Elizabeth
It all began in Monte Carlo (magyar)
   Minden Monte-Carlóban kezdődött / Elizabeth Adler ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 508 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-254-403-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3403356]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2012.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Fasandræberne (magyar)
   Fácángyilkosok / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szőke Zsolt]. - Budapest : Animus, 2012. - 382 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-064-9 fűzött : 3290,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.9-312.4=945.11
[AN 3398967]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2012.
Aira, César (1949-)
Los fantasmas (magyar)
   Kísértetek / César Aira ; [ford. Tolvaj Zoltán]. - Budapest : Magvető, 2012. - 249 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2822-3 kötött : 2990,- Ft
argentin irodalom - kisregény
860-31(82)=945.11
[AN 3396540]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2012.
Akunin, Boris (1956-)
Altyn-tolobas (magyar)
   A cár könyvtára / Borisz Akunyin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012. - 477 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9380-3 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3398341]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2012.
Ammaniti, Niccolò (1966-)
Io e te (magyar)
   Én és te / Niccolò Ammaniti ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2012. - 141, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9363-6 kötött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3398035]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2012.
Åmodt, Tina (1985-)
Anleggsprosa (magyar)
   Betonpróza / Tina Åmodt ; ... ford. Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 83, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-53-4 kötött : 2835,- Ft
norvég irodalom - kisregény
839.6-31=945.11
[AN 3396131]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2012.
Archer, Jeffrey (1940-)
Only time will tell (magyar)
   Majd az idő eldönti : Clifton-krónika 1. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-360-4 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3396485]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2012.
Bárkányi Zoltán (1941-)
   Pivnica : drobná próza, literárne reportáže / Zoltán Bárkányi Valkán ; [publ. Slovenskej samosprávy Starého Budína - Békášmederu, Slovenskej samosprávy Budapešti a Zväzu Slovákov v Maďarsku]. - Budapešť : Slovenskej samosprávy Starého Budína - Békášmederu : Slovenskej samosprávy Budapešti : Zväzu Slovákov v Maďarsku, 2011. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1904-6 fűzött
Magyarország - szlovák irodalom - publicisztika - elbeszélés
885.4-92(439) *** 885.4-32(439)
[AN 3396217]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2012.
Bat, Prunella
Che razza di principe! (magyar)
   Micsoda herceg! / Prunella Bat. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 128, [13] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hercegnőképző intézet ; 2.)
Ford. Hajdúné Vörös Eszter
ISBN 978-963-245-484-9 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3399075]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2012.
Berečić, Mario (1971-)
   Binderova pisma : fragmenti povijesti. - Baja : EJF K., cop. 2011. - 121 p. ; 20 cm. - (Értekezések, ISSN 1787-9930 ; 15.)
Szerző Berečić, Mario. - Az utószó magyar nyelven
ISBN 978-963-7290-88-6 fűzött
horvát irodalom - történelmi regény
886.2-311.6=945.11
[AN 3399293]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2012.
Boudou, Khalid (1974-)
Alles of niets (magyar)
   All in / Khalid Boudou ; [ford. Horváth Viktor]. - Budapest : Libri, cop. 2011. - 219, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-080-6 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3399248]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2012.
Bright, Richard (1789-1858)
   Travels from Vienna through Lower Hungary : with some remarks on the state of Vienna during the Congress, in the year 1814 / by Richard Bright ; [kész. ... a FoKa art Műteremben]. - [Érd] : FoKa art Műterem, 2011. - XVIII, 642, CII p., [13] t.fol. : ill., részben térk. ; 16 cm
borító- és gerinccím: Travel in Lower Hungary. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Edinburgh : Archibald Constable and Co., 1818
ISBN 978-963-08-1478-2 kötött
ISBN 978-963-08-1479-9 b.
Magyarország - angol irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás - hasonmás kiadás
820-992=945.11 *** 908.439"181"(0:82-992) *** 094/099.07
[AN 3397029]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Európa, 2012. - 282 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9415-2 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3403450]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
At Bertram's Hotel (magyar)
   A Bertram Szálló / Agatha Christie ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1969. - 270 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9414-5 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3403447]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dead man's folly (magyar)
   Gyilkosvadászat / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Európa, 2012. - 246 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Gloriett a hullának" címmel is
ISBN 978-963-07-9342-1 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3398151]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Parker Pyne investigates (magyar)
   Parker Pyne esetei / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László, Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2012. - 291 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Parker Pyne nyomozásai" címmel is
ISBN 978-963-07-9378-0 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés
820-31=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3397976]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2012.
Collins, Suzanne
Catching fire (magyar)
   Futótűz : [Az éhezők viadala-trilógia 2. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2010. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-72-9 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3401620]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2012.
Collins, Suzanne
The hunger games (magyar)
   Az éhezők viadala : [Az éhezők viadala-trilógia 1. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2009. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-67-5 fűzött : 2480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3401615]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2012.
Collins, Suzanne
Mockingjay (magyar)
   A kiválasztott : [Az éhezők viadala-trilógia 3. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-71-2 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3401618]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2012.
Darcy, Emma
The master player (magyar)
   Több mint befektetés / Emma Darcy ; [... ford. Karányi Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 508.)
ISBN 978-963-538-402-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3399487]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2012.
Deary, Terry
The lady of fire and tears (magyar)
   A tűz és a könnyek asszonya / Terry Deary ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Móra, 2012. - 216, [5] p. ; 21 cm. - (A Tudor-ház krónikája)
ISBN 978-963-11-9162-2 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3398530]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2012.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The last tycoon (magyar)
   Az utolsó cézár / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2012. - 244 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9361-2 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3397972]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2012.
   Furfangos emberekről / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kiss István. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 9.)
ISBN 978-615-5028-83-0 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3396061]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2012.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2012], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2049-4)
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3403590]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2012.
Hannay, Barbara
Executive (magyar)
   Vidéki idill / Barbara Hannay ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9235 ; 498.)
ISBN 978-963-538-404-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3399479]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2012.
Harrison, Lisi (1970-)
Monster high (magyar)
   Rémparádé / Lisi Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 264 p. ; 20 cm. - (Monster high ; 1.)
ISBN 978-963-343-008-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3403584]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2012.
Hart, John (1965-)
Iron house (magyar)
   A múlt fogságában / John Hart ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 438 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-362-8 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3399087]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2012.
Herrndorf, Wolfgang (1965-)
Tschick (magyar)
   Csikk / Wolfgang Herrndorf ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2012. - 317 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-331-7 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3398350]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2012.
Hirvonen, Elina (1975-)
Kauimpana kuolemasta (magyar)
   Legtávolabb a haláltól / Elina Hirvonen ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Magvető, 2012. - 278 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2989-3 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3397962]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2012.
Hjorth, Michael (1963-)
Det fördolda (magyar)
   Ingovány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 447 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-065-6 fűzött : 3390,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3398981]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2012.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
To beguile a beast (magyar)
   Szenvedély / Elizabeth Hoyt ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, [2012]. - 303 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-368-0 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3398468]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2012.
Jacq, Christian (1947-)
Mozart (magyar)
   Mozart / Christian Jacq ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2008-2012. - 4 db ; 24 cm
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2765698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ízisz kegyeltje. - 2012. - 316 p.
Bibliogr.: p. 315-[317].
ISBN 978-963-07-9379-7 kötött : 3200,- Ft
[AN 3399562] MARC

ANSEL
UTF-85481 /2012.
James, Peter (1948-)
Dead man's grip (magyar)
   A halott szorítása / Peter James ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2012]. - 365 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-364-2 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3398515]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2012.
James, Susanne
The master of highbridge manor (magyar)
   Felsőbb osztályba léphet / Susanne James ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 507.)
ISBN 978-963-538-401-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3399485]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2012.
Kelleher, Tracy
The French connection (magyar)
   Flörtölni tilos! / Tracy Kelleher ; [... ford. Deák Márta]. Szerelmi tőzsde / Leanne Banks ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 269-270.)
Egys. cím: The French connection. Millionaire husband
ISBN 978-963-538-396-2 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3399522]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2012.
King, Lucy
Propositioned by the billionaire (magyar)
   Álmodni szabad? / Lucy King ; [... ford. Czárán Judit]. Igenis, főnök! / Anna Cleary ; [... ford. Fekete Erika]. Anya kerestetik / Raye Morgan ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 25.)
Egys. cím: Propositioned by the billionaire. At the boss's beck and call. The baby invasion
ISBN 978-963-538-398-6 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3399765]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2012.
Kureishi, Hanif (1954-)
The Buddha of suburbia (magyar)
   A kültelki Buddha / Hanif Kureishi ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Scolar, 2012. - 342 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-337-9 kötött : 3450,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3398951]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2012.
Leclaire, Day
Inherited (magyar)
   A nevelőnő / Day Leclaire ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 497.)
ISBN 978-963-538-403-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3399580]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2012.
   Legyen veled a nevetés : derűs bölcsek könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - [Szada] : Kassák, [2011]. - 135 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 31.)
ISBN 978-963-9757-25-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3399043]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2012.
Magris, Claudio (1939-)
Un altro mare (magyar)
   Egy másik tenger / Claudio Magris ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2012. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9376-6 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3403452]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2012.
Major, Ann
To tame her tycoon lover (magyar)
   Ködös ígéret / Ann Major ; [... ford. Járdán Eszter]. Velencei tükör / Kate Walker ; [... ford. Gärtner Zita]. Hazugságból házasság / Rebecca Winters ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 50.)
Egys. cím: To tame her tycoon lover. Her secret bridegroom. The Greek's long-lost son
ISBN 978-963-538-395-5 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3399556]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2012.
Major, Lenia (1971-)
À l'orée des fées (magyar)
   Körös-körül tündérek / [írta] ... Lenia Major ; ... az ecsetet Cathy Delanssay forgatta ; [a verseket magyarra átd. Ördög Ottó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 69 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-493-1 kötött : 2799,- Ft
francia irodalom - gyermekvers - képeskönyv
840-14(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3399457]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2012.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó [elektronikus dok.] / A. A. Milne ; Koltai Róbert előadásában ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - 1 CD (5 h 32 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8769-4 : 2900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3403246]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2012.
Morgenstern, Erin
The night circus (magyar)
   Éjszakai cirkusz : regény / Erin Morgenstern ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 405 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-088-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3398115]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2012.
Mourad, Kénizé (1939-)
Dans la ville d'or et d'argent (magyar)
   Az arany és az ezüst városában / Kenizé Mourad ; [ford. Lakatos Tibor és Mihály Ildikó]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 414 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-63-3 fűzött : 3990,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3399103]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2012.
Neil, Joanna
Hawaiian sunset, dream proposal (magyar)
   Túl az Óperencián / Joanna Neil ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Harmadik műszak / Marie Ferrarella ; [... ford. Juhász Zsanett]. Csillogó felszín / Jane Porter ; [... ford. Madarász Levente]. Hívjatok orvost! / Kristi Gold ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 34.)
Egys. cím: Hawaiian sunset, dream proposal. Mistaken for a mistress. Taming the playboy. Dr. Desirable
ISBN 978-963-538-397-9 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3399800]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2012.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pannkakstårtan (magyar)
   A kandúr szülinapi tortája / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2012]. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-30-8 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3401505]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2012.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2012-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3403511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Eragon / [ford. Bihari György]. - 2012. - 526 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9432-9 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3403513] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Elsőszülött / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2012. - 706 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9433-6 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3403515] MARC

ANSEL
UTF-85497 /2012.
Picoult, Jodi (1966-)
Handle with care (magyar)
   Törékeny / Jodi Picoult ; [ford. Mallász Rita]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 507, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-036-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-32(73)=945.11
[AN 3401613]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2012.
Picoult, Jodi (1966-)
House rules (magyar)
   Házirend / Jodi Picoult ; [ford. Mallász Rita]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 594, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-121-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3401555]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2012.
Rivers, Francine (1947-)
The prince (magyar)
   A herceg : Jónátán / Francine Rivers ; [ford. Csiszár István]. - Budapest : Harmat, 2012. - 222 p. ; 21 cm. - (A bátorság fiai ; 3.)
ISBN 978-963-288-092-1 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3399476]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2012.
Ross, Ian (1968-)
Farewel (magyar)
   Isten engem úgy segélyen![!] [elektronikus dok.] / Ian Ross ; ford. Barna Zsanett és Borthaiser Dóra. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (prc : 223 KB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-104791. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-1572-7 (epub)
ISBN 978-963-08-1571-0 (prc)
kanadai angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2(71)=945.11
[AN 3392832]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2012.
Sagnier, Christine (1964-)
Au secours! On déménage (magyar)
   Segítség, költözünk! / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Éljen a család! ; 1.)
ISBN 978-963-245-559-4 kötött : 1299,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3399275]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2012.
Sagnier, Christine (1964-)
Une journée qui commence mal (magyar)
   Ez a nap is jól kezdődik.. / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Éljen a család! ; 2.)
ISBN 978-963-245-560-0 kötött : 1299,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3399296]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2012.
Sagnier, Christine (1964-)
Un mercredi pas comme les autres (magyar)
   Egy szerencsétlen szerda / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Éljen a család! ; 3.)
ISBN 978-963-245-561-7 kötött : 1299,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3399303]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2012.
Sagnier, Christine (1964-)
Pris la main dans le sac (magyar)
   Alkalom szüli a tolvajt? / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Éljen a család! ; 4.)
ISBN 978-963-245-562-4 kötött : 1299,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3399308]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2012.
   A sárkányhegy : mesék a világ minden tájáról : kifestőfüzet / [... vál. Maros Edit]. - Budapest : Totem Plusz, 2012. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-590-328-3 fűzött : 299,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3398349]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2012.
Schneider Tünde (1977-)
   Szicíliai történet / Schneider Tünde. - [Budapest] : Garbo, cop. 2011. - 255 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5007-22-4 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3396724]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2012.
Schofield, Sandy
Rogue (magyar)
   Halálcsapda / Sandy Schofield ; [ford. ifj. Hegyi Pál]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 245 p. ; 20 cm
keretcím: Aliens
ISBN 978-963-497-237-2 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3403270]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2012.
Showalter, Gena (1975-)
Jewel of Atlantis (magyar)
   Atlantisz ékköve : [Atlantisz II.] / Gena Showalter ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-316-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3398564]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2012.
Skloot, Rebecca (1972-)
The immortal life of Henrietta Lacks (magyar)
   Henrietta Lacks örök élete / Rebecca Skloot ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - [Budapest] : Park, cop. 2012. - 399 p, [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-530-968-9 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3399116]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2012.
Stein Aurél (1862-1943)
On ancient Central-Asian tracks (magyar)
   Ősi ösvényeken Ázsiában : három kutatóutam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain / Stein Aurél ; [ford. Halász Gyula] ; [a szöveget gond. és szerk. Felföldi Szabolcs]. - [Budapest] : Palatinus, 2012. - 296 p., [82] t. : ill. ; 24 cm. - (Stein Aurél életműve)
Bibliogr.
ISBN 978-963-274-106-2 kötött : 3600,- Ft
Belső-Ázsia - keletkutatás - felfedező utazás - angol nyelvű irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 910.4(5-191)
[AN 3396219]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2012.
Thacker, Cathy Gillen
Fiance for sale (magyar)
   Mivel szolgálhatok? / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Rába Erzsébet]. Eget-földet rengető / Rebecca Flanders ; [... ford. Kovács Kristóf]. Szülinapi szerelem / Anne McAllister ; [... ford. Mészáros Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 30.)
Egys. cím: Fiance for sale. MacKenzie's baby. The last real man
ISBN 978-963-538-399-3 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3399542]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2012.
   A tiszta forrás üzenete : ég és föld titkaiból : misztikus tanítások. - [Szada] : Kassák, [2011]. - 191 p. ; 17 cm. - (Lélek-világ sorozat, ISSN 2063-4765)
ISBN 978-963-9757-24-0 kötött : 1590,- Ft
világirodalom - ezoterika - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 133.25(0:82-84)
[AN 3399207]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2012.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött műfordítások / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011-2012. - 2 db ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
világirodalom - műfordítás - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3372889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nyugati költők. - 2012. - 821 p.
ISBN 978-963-227-333-4 kötött : 4990,- Ft
[AN 3398381] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5514 /2012.
Ádám Tamás (1954-)
   Tetovált csuhébabák : összegyűjtött versek, 1982-2010 / Ádám Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5079-37-5 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3398424]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2012.
   Átszellemülés / [szerk. Beri Róbert]. - [Debrecen] : Lícium-Art, cop. 2011. - 140 p. ; 20 cm. - (Poet évkönyv, ISSN 2063-4811 ; 2011)
ISBN 978-963-8030-87-0 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3399651]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2012.
Bächer Iván (1957-)
   Hatlábú : sőt több / Bächer Iván ; Teknős Miklós fotóival. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 132, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-89-6 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3403264]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2012.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Lángoló tavasz : regény / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-49-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3398387]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a boszorkányfarsang / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 233, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8885-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3403244]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2012.
Banádi Katalin
   Életem küzdelmei / Banádi Katalin. - [Ercsi] : Magánkiad., cop. 2012. - 302 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3423-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397510]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2012.
Baranyi Sándor (1923-2006)
   Versek a mártélyi tanyavilágból / Baranyi Sándor ; [szerk. Nemes Erzsébet] ; [közread. a] Mártélyi Olvasókör. - [Mártély] : Mártélyi Olvasókör, 2011. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2324-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3396698]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2012.
Borza Ferenc János
   A palota / Borza Ferenc János ; [közread. a] NapSziget a Művészetekért Alapítvány. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2012. - 79 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-3011-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397751]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2012.
Cselényi Béla (1955-)
   Gyalogvers / Cselényi Béla. - Budapest : Palatinus, 2012. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-110-9 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3396481]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2012.
Csóréné Platz Erika
   Bogi és a piros bicikli / [írta Csóréné Platz Erika] ; [az illusztrációkat Neuburger-Kohánszky Kinga kész.]. - [Vecsés] : [Csóréné Platz E.], [2012]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A nagymama meséi ; 1.)
ISBN 978-963-08-3357-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3397303]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2012.
Darvasi Ferenc (1978-)
   Elválik : novellák / Darvasi Ferenc. - Budapest : Palatinus, 2011. - 180, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-116-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3396177]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2012.
Erdős Virág (1968-)
   Pimpáré és Vakvarjúcska / Erdős Virág ; [Filó Vera rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 101, [3] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-9160-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3396046]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2012.
Erős Ferenc (1946-)
   Szágundelli csodái : szellemtörténetek / Erős Ferenc. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7052-49-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3396181]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2012.
   Fákról és virágokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kiss István. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 11.)
ISBN 978-615-5028-85-4 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3396072]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egérvadászat / Gárdonyi Géza ; [... ill. Kass János ...]. - Budapest : Holnap, 2012. - 220, [3] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-000-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3399500]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2012.
Gervai András (1948-)
   Alagsori történetek : Fél Győző regényes élete / Gervai András. - [Dunakeszi] : Poligráf, 2012. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86345-5-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3397340]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2012.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2011. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2852-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3403524]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2012.
Grósz Ákos (1984-)
   A belső utazó / Grósz Ákos. - [Székesfehérvár] : Grósz Coaching Kft., 2012. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3213-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3397764]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2012.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 23. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9172-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3400272]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2012.
Jenei András (1976-)
   Tengercseppek : válogatott novellák / Jenei András. - [Budaörs] : [Jenei A.], cop. 2012. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3530-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3397590]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2012.
Jóba Kató, T. (1936-)
   És én, ki vagyok? / T. Jóba Kató. - Budapest : Magánkiad., 2011. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2101-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3397353]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így láttátok ti ; Amiről a vászon mesél / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 318 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 15.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6840-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3397766]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Kötéltánc ; Legenda az ezerarcú lélekről / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 238 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6841-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3397777]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Minden másképpen van / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 301 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 17.)
ISBN 978-963-09-6842-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3403555]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2012.
Kassovitz László (1954-)
   Pamacs hazatalál / Kassovitz László ; Péter László illusztrációival. - Budapest : Timp, 2011. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9614-83-3 fűzött : 1850,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3399548]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2012.
Kelemen János
   Baloldali értékeink / Kelemen János ; [a vízfestményeket Nagy F. Luca kész.]. - [Szentendre] : [Kelemen J.], 2012. - 162 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3492-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3397677]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2012.
Kőhalmi Ildikó
   Emigráns ölelések / Kőhalmi Ildikó. - [Miskolc] : [Kőhalmi I.], cop. 2012. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3368-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397698]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2012.
Kozma Tamás (1939-)
   Erdei séta : önéletrajz / Kozma Tamás. - Budapest : ÚMK, 2011. - 299, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-287-048-9 kötött : 2980,- Ft
Kozma Tamás (1939-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3396719]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2012.
Marosi Gyula (1941-)
   A nílusi krokodil : elbeszélések, novellák / Marosi Gyula. - Budapest : M. Napló, 2011. - 337, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-50-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3399513]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2012.
Marschalkó Zsolt (1962-2008)
   Viking és más színjátékok / Marschalkó Zsolt. - Budapest : Rím Kvk., 2012. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: GyóntatásÞ; A tálentumÞ; GarabonciásÞ; A maklári nőkÞ; Viking. - Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-7868-69-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3399555]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2012.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Vasra vert fohász : versek és apokrif imák / Matyikó Sebestyén József ; Varga Imre rajzaival ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 89, [3] p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7050-81-7 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3396155]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2012.
Murányi Edina
   Rázó méreg / Murányi Edina. - Debrecen : Murányi E., 2012. - 32 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3469-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3398371]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2012.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Take down his particulars : poems, 1984-2010 / Ádám Nádasdy ; transl. ... by Christopher Whyte. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 54 p. ; 22 cm. - (Modern Hungarian poetry, ISSN 2060-6060)
ISBN 978-963-13-6052-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3397946]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2012.
Nala, B. B.
   Álmok függőkertjében / B. B. Nala. - Budapest : Révai Digitális K., 2012. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-070-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397940]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2012.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Ermi furulyája / Nemeshegyi Péter. - 4. kiad. - Kecskemét : Korda, 2012. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8004-49-9 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3400399]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2012.
Nyerges András (1940-)
   A negyvenesek pavilonja / Nyerges András. - Budapest : Noran Könyvesház, 2012. - 329, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-283-058-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3398356]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2012.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Hajnali háztetők / Ottlik Géza. - Budapest : Magvető, 20012[!2012], cop. 1958. - 150 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2958-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3403554]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A hullámzó Balaton : waldtrockenkammeri átiratok / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - 221, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2486-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3403595]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Az Istennel sakkozás kockázata / Popper Péter. - 4. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2004. - 191 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
Bibliogr.: p. 187-[192].
ISBN 978-963-248-184-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3403551]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2012.
Sándor György (1924-)
   Azt hiszed, tied a világ? : amit láttam, és ahogy gondoltam, 1990-2010 / Sándor György. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 124 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-446-646-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
894.511-92
[AN 3396457]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2012.
   Sárkányokról és ördögökről / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 8.)
ISBN 978-615-5028-82-3 kötött : 1290,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3396056]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2012.
Simon Péter (1939-)
   "Uram, jó nékünk itt lennünk." : a Mohácson élő Csikszentkirályi Simon család családregénye három kötetben / Simon Péter. - [Budapest] : HorPrint-Art, 2010-2012. - 3 db (1057 p.) : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Csikszentkirályi Simon család
Fűzött
Simon család
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3398901]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011. - p. 337-690.
ISBN 978-615-5111-01-3
[AN 3398912] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2012. - p. 693-1057.
ISBN 978-615-5111-02-0
[AN 3398921] MARC

ANSEL
UTF-85556 /2012.
Slihoczki László (1956-)
   Ferihegy 1 : take off : in memory of Malév / írta Slihoczki László. - [Szada] : Szerző, cop. 2012. - 254 p. ; 21 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-08-3445-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3397345]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2012.
Somlói Ferenc (1967-)
   A csodák könyve : [Aranyvölgy] / Somlói Ferenc. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 478 p. ; 21 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-615-5161-32-2 kötött : 4490,- Ft : 17,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3398449]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2012.
   Sorsok két percben / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-43-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3397338]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2012.
Szabó Zsolt (1978-)
   Klasszikus állatmesék / [rajz. Jenkovszky Iván] ; [írta Szabó Zsolt Ezópus eredeti fabulái (ford. Pannóniai Pesti Gábor) alapján]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-382-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3400515]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2012.
Szániel Imre (1927-)
   A világ közepe / Szániel Imre. - Szeged : Tóth & Szániel, 2012. - 316 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3544-2 kötött
Bátaszék - helyismeret - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Bátaszék(0:82-94)
[AN 3399527]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2012.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Legyen időm! : versek / Szebényi Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2011. - 113, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-52-4 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3399559]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2012.
Szepesi Zsuzsanna (1946-)
   Vörös-sárga nyár : Szepesi Zsuzsanna versei : válogatás / [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. - Nyíregyháza : IMI Print, 2012. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88511-8-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3398415]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2012.
Szoó Judit (1975-)
   Kilófaló meseszakácskönyv : szökés Erdőfalváról : könnyen elkészíthető, cukorbetegség esetén is fogyasztható receptek 6-10 éves gyerekeknek, egészséges alapanyagokból / Szoó Judit ; Bujáki Lívia verseivel ; a szerző rajz. - Budapest : Timp, 2011. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9614-94-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészséges táplálkozás - mese - szakácskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 613.2
[AN 3399553]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2012.
Telegdi Ágnes
   Mackótestvér születik / írta és fényképezte Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2012. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-89492-0-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3396455]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2012.
Tokaji Márton (1940-)
   A történelem útján : [elbeszélő költemények, versek, VII. kötet] / Tokaji Márton. - [Debrecen] : Tokaji M., 2012. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87756-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3398630]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2012.
Tornai József (1927-)
   Csillaganyám, csillagapám : összes versek / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2004-. - 24 cm
ISBN 963-9567-22-1
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2508831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2011. - 390 p.
ISBN 978-963-693-337-1 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3400142] MARC

ANSEL
UTF-85567 /2012.
   Törpékről és manókról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 10.)
ISBN 978-615-5028-84-7 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3396069]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2012.
Tóth János (1969-)
   Holló / Tóth János. - Mezőcsát : [Tóth J.], 2012. - 130 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3458-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397341]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2012.
Vajda Miklós (1931-)
   Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon : portrék / Vajda Miklós. - Budapest : Magvető, 2012. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2861-2 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - irodalmi élet - művészeti élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"19"(092) *** 7(439)"19"(092)
[AN 3396459]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2012.
Vankó Gergely (1948-)
   Sámánszámvetés : versek / Vankó Gergely. - [Budapest] : RG Press Kft., [2012]. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3402-5 fűzött
ISBN 963-08-3402-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397774]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2012.
Vásárhelyi Zsolt
   Maki-baki és más történetek az állatok hétköznapjaiból : verses kifestő / [írta Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : TotHál, 2012. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5055-01-0 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3398388]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2012.
Vozákné Rauf Katalin
   Kati lélekdala : versek / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozák J.-né], cop. 2012. - [4], 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3540-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397344]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2012.
Zilahi M. László (1944-)
   Az út vége / Zilahi M. László. - [Dunaújváros] : Magánkiad., 2012. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3528-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3397604]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5574 /2012.
L'allegra fattoria (magyar)
   Kedvenc állataim a tanyán. - [Budapest] : Xact-Elektra, [2011]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x27 cm. - (Térhatású könyvek)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3396476]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2012.
Animali del bosco (magyar)
   Kedvenc állataim az erdőben. - [Budapest] : Xact-Elektra, [2011]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x27 cm. - (Térhatású könyvek)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3396362]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2012.
Animali del mare (magyar)
   Kedvenc állataim a tenger mélyén. - [Budapest] : Xact-Elektra, [2011]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x27 cm. - (Térhatású könyvek)
Kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3396470]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2012.
Barbie : Princess charm school sticker fun (magyar)
   Barbie hercegnőképző : nagy matricáskönyv. - Budapest : Egmont, 2011. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-343-103-0 fűzött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3398808]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2012.
Gelencsér Marianna
   Rigófészek : Adél könyvecskéje / Gelencsér Marianna ; Nagy Viktória rajz. - Pécs : Virágmandula, 2012, cop. 2011. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5181-39-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3399566]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2012.
Kiefmann, Elisabeth
Das Geheimnis der Dino-Höhle (magyar)
   A dinóbarlang titka : kukucskálókönyv dinórajongóknak / [írta Elisabeth Kiefmann] ; [ill. Irmtraut Teltau]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-138-7 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3397504]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2012.
Kiefmann, Elisabeth
Das Rätsel der Totenkopf-Insel (magyar)
   A Koponya-sziget titka : kukucskálókönyv kíváncsi kalózoknak / [írta Elisabeth Kiefmann] ; [ill. Irmtraut Teltau]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-137-0 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3397514]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Tegnap, ma, holnap : [felelgetős könyv] / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8936-0 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3403240]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2012.
Maurer, Lisa
Bauernhof (magyar)
   A tanyán : mesekönyv kihúzható varázsképekkel / [... szöveg Lisa Maurer] ; [ill. Ulrich Velte]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-297-583-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3398269]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2012.
Maurer, Lisa
Fahrzeuge (magyar)
   Járművek : mesekönyv kihúzható varázsképekkel / [... szöveg Lisa Maurer] ; [ill. Ulrich Velte]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-297-584-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3398287]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2012.
Maurer, Lisa
Im Meer (magyar)
   A tenger : mesekönyv kihúzható varázsképekkel / [... szöveg Lisa Maurer] ; [ill. Ulrich Velte]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-297-585-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3398282]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2012.
Maurer, Lisa
Tierkinder (magyar)
   Állatkölykök : mesekönyv kihúzható varázsképekkel / [... szöveg Lisa Maurer] ; [ill. Ulrich Velte]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-297-586-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3398285]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a kalhotky (magyar)
   A kisvakond nadrágja / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8918-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3403227]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zajíček (magyar)
   A kisvakond és a nyuszi / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8917-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3403229]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2012.
Monchaux, Marie-Claude
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9166-0 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3400361]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2012.
Mullenheim, Sophie de
L'école des fées (magyar)
   Tündériskola / [írta] Sophie de Mullenheim ; [rajz.] Claire Gaudriot ; [ford. Réti Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - [20] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Hortenzia tündérke világa ; 3.)
ISBN 978-963-245-496-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3399493]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2012.
Mullenheim, Sophie de
Une fée au pays des lutins (magyar)
   Egy tündér Manóországban / [írta] Sophie de Mullenheim ; [rajz.] Claire Gaudriot ; [ford. Réti Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - [20] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Hortenzia tündérke világa ; 1.)
ISBN 978-963-245-494-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3399484]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2012.
Mullenheim, Sophie de
N'aie pas peur, petite fée! (magyar)
   Ne félj, kicsi tündér! / [írta] Sophie de Mullenheim ; [rajz.] Claire Gaudriot ; [ford. Réti Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011. - [20] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Hortenzia tündérke világa ; 2.)
ISBN 978-963-245-495-5 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3399491]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2012.
Nyulász Péter (1968-)
   Beszélő babakezek : menjünk sétálni! / Nyulász Péter verse ; Pap Kata rajz. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-139-4 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3397525]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2012.
Primrose's woodland adventure sticker book (magyar)
   Kankalin erdei kalandja : matricás mesefüzet / [Cicely Mary Barker illusztrációinak ... reprodukciói] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2011. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Virágtündérek és barátaik
ISBN 978-963-343-030-9 fűzött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3398848]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2012.
   Szélike királykisasszony : mesés kifestőfüzet. - Budapest : Totem Plusz, 2012. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-590-325-2 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3398158]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2012.
   Tánci, baba, tánci! : mondókák apróságoknak / Benedek Virág rajz. ; [összeáll. Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-79-2 kötött : 1750,- Ft
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3396053]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2012.
Vásárhelyi Zsolt
   Állatok a ház körül : verses kifestőfüzet / [írta Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : TotHál, 2012. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5055-03-4 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3398398]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5597 /2012.
   Agtedu 2011 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 12. tudományos konferencia ... : Kecskemét, 2011. november 10., Kecskeméti Főiskola Tudósház / [szerk. biz. Ferencz Árpád et al.]. - [Kecskemét] : KF, [2011]. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 12.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3396572]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2012.
Lécureux, Roger (1925-1999)
Les pionniers de l'espérance (magyar)
   A reménység úttörői / írta Roger Lécureux ; rajz. Raymond Poïvet ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., [2011]-. - ill. ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3399787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fantasztikus kert. - cop. 2011. - 52 p.
ISBN 978-963-9833-42-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3399798] MARC

ANSEL
UTF-85599 /2012.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Évszakok. - 2012. - 207 p. : ill.
ISBN 978-963-9998-20-9 fűzött : 2190,- Ft
[AN 3396554] MARC

ANSEL
UTF-85600 /2012.
Selznick, Brian (1966-)
The invention of Hugo Cabret (magyar)
   A leleményes Hugo Cabret : regény képekben és szövegben / Brian Selznick ; [ford. Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 543 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-072-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - képregény
087.6:084.11 *** 820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3399258]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2012.
Vékony Andrea
   Szent Márton legendája / [... ill. Vékony Andrea] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : MNG, 2011. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 235.3(092)Martin_de_Tours(02.053.2)
[AN 3398742]
MARC

ANSEL
UTF-8