MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/06/22 09:22:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
5929 /2012.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A capella - anilin. - cop. 2012. - 415 p.
ISBN 978-963-09-6795-2 kötött : 1490,- Ft
[AN 3405282] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Animáció - Barrault. - cop. 2012. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6796-9 kötött : 3490,- Ft
[AN 3405284] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

5930 /2012.
   Bibliográfia Dr. Hatos Gyula 80. születésnapjára / [megj. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gondozásában]. - Budapest : ELTE BGGYK, 2012. - 67 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - gyógypedagógia - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Hatos_Gy. *** 37(439)(092)Hatos_Gy. *** 37.013.82
[AN 3406980]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2012.
   A tudomány és az oktatás vonzásában : tanulmánykötet Tóth Tibor professzor emlékére / [szerk. Kaposi Zoltán, Lendvai Tamás és Oroszi Sándor] ; [megj. a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a Közgazdaságtudományi Kar gondozásában]. - [Pécs] : PTE, 2012. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-453-4 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Tóth_T. *** 338.2(439)"19"
[AN 3404836]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5932 /2012.
   "Határok és kapcsolatok" : Nemzetközi Társadalomtudományi Konferencia : absztraktfüzet : [Pécs ... 2012. március 27.] = "Borders & connections" / [szerk. Péntek Eszter, Pótó Zsuzsanna] ; [szerv. a PTE BTK Szociológia Tanszéke etc.]. - [Pécs] : 4 Dimenzió Társadalomtud. Egyes., 2012. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3631-9 fűzött
társadalomtudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 30
[AN 3401715]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2012.
   A Kernstok Károly Művészeti Alapítvány 20 éve. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, [2011]-. - 21 cm
Kernstok Károly Művészeti Alapítvány
Tatabánya - alapítvány
061.27(439-2Tatabánya)
[AN 3404365]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Két évtized, kilenc alkotó, 1991-2011 / [szerk. Virág Jenő]. - [2011]. - 31 p. : ill., részben színes
Megj. a Komáromban, 2011-ben megrendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-2348-7 fűzött
Tatabánya - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Tatabánya)"200" *** 061.4(439-2Komárom)
[AN 3404370] MARC

ANSEL
UTF-85934 /2012.
   A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti és Migrációs Tagozata, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kiadványa "A visszatérési irányelv hatályosulása a magyar jogszabályokban és joggyakorlatban " címmel rendezendő szakmai konferenciáról : 2011. szeptember 20. - [Budapest] : M. Rendészettud. Társ. Határrendészeti és Migrációs Tag. : Bevándorlási és Állampolgársági Hiv., [2011]. - [110] pag. var. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - migráció - idegenrendészet - visszatelepítés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2011" *** 351.756(439) *** 341.43(4-62)
[AN 3403818]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5935 /2012.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Megszólalnak a jelképek : az ókori keleti és nyugati civilizációk jelképeitől a lovaskultúrájú hunok és magyarok jelképvilágáig : [jelek, jelképek, ősképek, jelképfilozófia, számmisztika, színpszichológia, hun asztrológia] = The symbols began to reveal their secrets / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2011. - 332, [12] p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 978-963-302-067-8 fűzött
jelkép - művelődéstörténet
003.62(100) *** 930.85(100)
[AN 3403434]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2012.
   Könyvtár a Berzsenyiben / [szerk. Bondor Erika]. - Budapest : Berzsenyi D. Gimn., 2011. - 3 db ; 21 cm + CD-R
Közös tokban
ISBN 978-963-08-1533-8 fűzött
Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest)
Budapest. 13. kerület - iskolai könyvtár - elektronikus dokumentum
027.8(439-2Bp.XIII.)
[AN 3405201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Iskolai könyvtári szolgáltatásaink. - 19 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1534-5
[AN 3405209] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai / [írta és szerk. Bondor Erika]. - 20 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1535-2
[AN 3405216] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A BDG muzeális gyűjteménye. - 25, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1536-9
[AN 3405219] MARC

ANSEL
UTF-85937 /2012.
   A könyvtár mindenkié : Támop-3.2.4/08/1 : Komárom-Esztergom megye meghatározó gyűjteményű könyvtárainak összefogása szolgáltatásaik fejlesztésére, az olvasás népszerűsítésére, az ismeretek terjesztésére az élethosszig tartó tanulás jegyében, képzett könyvtári szakemberek közreműködésével / [összeáll. és szerk. Világi Orsolya] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár]. - Tatabánya : JAMK, 2012. - 67 p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-7631-80-1 fűzött
Komárom-Esztergom megye - könyvtár - kulturális szolgáltatás - olvasási szokás
027(439.131) *** 028.8
[AN 3404117]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5938 /2012.
Bikácsy Gergely (1941-)
   Athanáz / Bikácsy Gergely. - Budapest : Gondolat, 2011. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-360-9 fűzött : 2490,- Ft
Kircher, Athanasius (1602-1680)
Németország - tudós - jezsuiták - 17. század
001(430)(092)Kircher,_A. *** 271.5(430)(092)Kircher,_A.
[AN 3403810]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2012.
Oxlade, Chris
Inventions (magyar)
   Találmányok : ismerd meg a világ zseniális felfedezéseit / [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - [14] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tények három dimenzióban)
Szerző Oxlade, Chris. - Plasztikus képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9926-74-5 kötött : 3990,- Ft
találmány - technikatörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3406498]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2012.
Rakaczkiné Tóth Katalin (1947-)
   Szakdolgozati kiskáté / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Átd. kiad. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2012. - 56 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
ISBN 978-963-269-273-9 fűzött
szellemi munka - módszer - szakdolgozat - útmutató
001.81(075.8)
[AN 3408640]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5941 /2012.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9569-38-6 kötött : 2440,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3407497]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2012.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2012, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3407405]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2012.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012-. - 20 cm
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3407533]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Személyiségünk titkai a számok tükrében. - 2012. - 207 p.
ISBN 978-963-291-140-3 fűzött : 2300,- Ft
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3407536] MARC

ANSEL
UTF-85944 /2012.
Virtue, Doreen (1958-)
The angel therapy handbook (magyar)
   Az angyalterápia kézikönyve / Doreen Virtue ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-130-4 kötött : 3290,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3404738]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2012.
Zeland, Vadim
Transerfing realʹnosti (magyar)
   Válaszd ki magad a sorsodat! : a transz-szörf módszerével / Vadim Zeland ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-142-7 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3407409]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5946 /2012.
Atlas of wildlife (magyar)
   Amerika élővilága / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 16.)
ISBN 978-963-251-339-3 kötött : 1690,- Ft
Amerika - természeti környezet - flóra - fauna
502(7/8) *** 591.9(7/8) *** 581.9(7/8)
[AN 3404721]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2012.
Das Erbe der Welt (magyar)
   Világörökségek enciklopédiája : 911 kulturális és természeti világörökségi helyszín az UNESCO hivatalos listájáról. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 528 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6595-8 kötött : 11990,- Ft
világörökség - természeti környezet - művelődéstörténet - helyismeret
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100) *** 908.100
[AN 3406432]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2012.
Kalotás Zsolt (1952-)
   A Kiskunsági nemzeti park : a víz és szél formálta táj / Kalotás Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2012. - 208 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-297-884-0 kötött
Kiskunsági nemzeti park - flóra - fauna - természeti környezet
502.4(439)Kiskunsági_nemzeti_park *** 581.9(439)Kiskunsági_nemzeti_park *** 591.9(439)Kiskunsági_nemzeti_park
[AN 3405374]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2012.
Németh Miklós
   10 éves a Zala-Depo Kft : a hulladékgazdálkodás 90 éve Zalaegerszegen / [szöveg Németh Miklós, Czudor Léna, Bagladi Anna]. - [Budapest] : Foto-Video Europa Kft., 2011. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9843-54-7 fűzött
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - hulladékgazdálkodás - testülettörténet - vállalat - 20. század - ezredforduló
504.064.47(439-2Zalaegerszeg)"191/200" *** 628.477(439-2Zalaegerszeg)"191/200" *** 061.5(439-2Zalaegerszeg)"200/201"
[AN 3405416]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5950 /2012.
Hoffman, Paul
The man who loved only numbers (magyar)
   A prímember : Erdős Pál kalandjai a matematika végtelenjében / Paul Hoffman ; [ford. Nagy György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, 2012. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-284.
ISBN 978-963-244-329-4 kötött : 3750,- Ft
Erdős Pál (1913-1996)
Egyesült Államok - matematikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
51(73)(=945.11)(092)Erdős_P.
[AN 3408366]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5951 /2012.
Ferguson, Kitty
Stephen Hawking (magyar)
   Stephen Hawking élete és világa : korunk egy kivételes, ünnepelt és rettenthetetlen személyiségének élete és tudományos munkássága / Kitty Ferguson ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 448 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7059-4 kötött : 3980,- Ft
Hawking, Stephen W. (1942-)
Nagy-Britannia - fizikus - kozmológia - 20. század - 21. század
53(410)(092)Hawking,_S. *** 524.8
[AN 3404950]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2012.
Tóth Zsolt
   Az emberiség eszmélése : [az én fizikája: holisztikus pszichofizika] / Tóth Zsolt. - Budapest : Püski, 2011. - 293 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-302-060-9 fűzött
fizika - matematika - ezoterika
53 *** 51 *** 133.25
[AN 3403271]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5953 /2012.
Valat, Pierre-Marie (1953-)
L'eau (magyar)
   A víz : [rajzos fóliával] / Pierre-Marie Valat rajz. ; ford. Tüske-Hegedüs Andrea. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - [23] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 18.)
ISBN 978-963-11-8931-5 kötött : 1690,- Ft
víz - gyermekkönyv
546.212(02.053.2)
[AN 3402818]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5954 /2012.
   Emlékkötet Laczkó Dezső születésének (1860-1932) 150. évfordulójára / [szerk. S. Perémi Ágota] ; [a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kiadványa]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2011. - 176 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9938-06-9 fűzött
Laczkó Dezső (1860-1932)
Magyarország - Veszprém - művelődéstörténet - geológus - piaristák - múzeum - 19. század - 20. század
55(439)(092)Laczkó_D. *** 271.786(439)(092)Laczkó_D. *** 069(439-2Veszprém)(091) *** 930.85(439-2Veszprém)
[AN 3403499]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2012.
The encyclopedia of weather and climate change (magyar)
   Az időjárás enciklopédiája / [ford. Csík András, Gnant Boglárka, Schlanger Vera]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 512 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-09-6665-8 kötött : 9990,- Ft
időjárás
551.5
[AN 3406144]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2012.
The illustrated encyclopedia of dinosaurs and prehistoric creatures (magyar)
   Dinoszauruszok és őslények : képes enciklopédia / [... szerk. Barry Cox] ; [ford. Dulai Alfréd]. - Budapest : Egmont, 2012-. - 27 cm. - (Blikk könyvklub)
dinosaurus - paleontológia
568.19 *** 56
[AN 3404809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Halak és kétéltűek. - 2012. - 64 p.
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-343-181-8 kötött : 990,- Ft
hal - kétéltű - paleontológia
567
[AN 3404816] MARC

ANSEL
UTF-85957 /2012.
Malm, Andreas (1977-)
Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent (magyar)
   Hamarosan túl késő lesz... avagy A klímaváltozás árnyékában / Andreas Malm ; ford. Szegedi Zsófia. - [Budapest] : L'Harmattan, 2012. - 386 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 343-386.
ISBN 978-963-236-540-4 fűzött : 3700,- Ft
éghajlatváltozás - társadalmi ökológia
551.583 *** 504.03
[AN 3403336]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5958 /2012.
Bond, Peter
Space (magyar)
   A világűr : varázslatos csillagközi utazás / [ill. Kim Thompson] ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - [14] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tények három dimenzióban)
Szerző Bond, Peter. - Plasztikus képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9926-75-2 kötött : 3990,- Ft
világűr - ifjúsági könyv
524(02.053.2)
[AN 3406487]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5959 /2012.
Csányi Vilmos (1935-)
   Ironikus etológia / Csányi Vilmos. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 264 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-025-7 kötött
etológia - ember - humor
591.5(0:82-7) *** 599.9(0:82-7)
[AN 3404133]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2012.
Dunphy, Heather
The secret language of dogs (magyar)
   A kutyák titkos nyelve : bundás barátaink testbeszéde / Heather Dunphy ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-9926-01-1 fűzött : 3590,- Ft
kutya - etológia
591.51 *** 636.7
[AN 3406590]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2012.
Funke, Wolfgang
Das Anti-Schneckenbuch (magyar)
   Harc a meztelencsigákkal / Wolfgang Funke ; [ford. Alföldy-Boruss Istvánné]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-650-5 fűzött : 2900,- Ft
csiga - kártevőirtás
594.3 *** 632.6/.7
[AN 3405711]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2012.
   Guide to small scale trout processing methods / auth. György Hoitsy [et al.] ; [publ. by the FAO Regional Office for Europe and Central Asia]. - Budapest : FAO Regional Office for Europe and Central Asia, 2012. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
húsfeldolgozás - pisztráng - füstölés
597.553 *** 637.56 *** 664.92
[AN 3404522]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2012.
Gutjahr, Axel (1959-)
Vögel zu Gast im Garten (magyar)
   Madárvendégek a kertben : megfigyelés, meghatározás, védelmezés / [Axel Gutjahr]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-782-9 kötött
madár - madárvédelem - állathatározó
598.2(083.71) *** 504.74
[AN 3403464]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2012.
   Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza / ... szerk. Bartha Dénes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 352 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Kossuth természettár)
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-963-09-7052-5 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - fa - cserje - növényhatározó
582.093(439)(083.71) *** 581.412(439)(083.71)
[AN 3405594]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2012.
Millan, Cesar (1969-)
A member of the family (magyar)
   A kutya mint családtag : Cesar Millan útmutatása az elégedett és boldog kutya-ember kapcsolat megteremtéséért / Cesar Millan és Melissa Jo Peltier ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 293 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-563-1 kötött : 3490,- Ft
kutya - etológia - kutyatartás - állat-ember kapcsolat
591.51 *** 636.7 *** 591.557.2
[AN 3407096]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   "Részemről mondjunk mancsot" : vallomás a négylábúakról, akik nélkül elviselhetetlenül sivár lenne az élet / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2012], cop. 2004. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-011-4 kötött : 2500,- Ft
állat-ember kapcsolat - memoár
591.557.2 *** 636(0:82-94)
[AN 3408629]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2012.
Richarz, Klaus
Welche Tierspur ist da? (magyar)
   Milyen állatnyom ez? : 106 állatnyom egyszerű meghatározása / Klaus Richarz, Alfred Limbrunner ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 125, [2] p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-08-5 fűzött : 1480,- Ft
állat - etológia - állathatározó
59(083.71) *** 591.5
[AN 3404397]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2012.
Röllke, Lutz
Smart-Orchideen (magyar)
   Orchideák / Lutz Röllke ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2012. - 90, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-202-7 fűzött : 2495,- Ft
orchidea - virágkertészet
582.594 *** 635.9
[AN 3409146]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2012.
Salamon-Albert Éva (1965-)
A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kert fásszárú növényei (angol)
   Dendrological collection in the Botanical Garden, University of Pécs : botanical, ecological and horticultural overview : [1952-2012] / Éva Salamon-Albert ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Sciences Department of Plant Systematics and Geobotany. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Sciences Dep. of Plant Systematics and Geobotany, 2012. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 5.
ISBN 978-963-642-450-3 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Biológiai Intézet. Növényrendszertani, Geobotanikai Tanszék és Botanikus Kert
Pécs - fás szárú növény
58.006(439-2Pécs) *** 58(083.8)
[AN 3405512]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2012.
Salamon-Albert Éva (1965-)
   A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kert fásszárú növényei : botanikai, ökológiai és kertészeti áttekintés : adatbázis-kiadvány : [1952-2012] / kész. Salamon-Albert Éva ; [közread. a] PTE TTK Biológiai Intézet Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék. - Pécs : PTE TTK Biológiai Int. Növényrendszertani és Geobotanikai Tansz., 2012. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 5.
ISBN 978-963-642-407-7 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Biológiai Intézet. Növényrendszertani, Geobotanikai Tanszék és Botanikus Kert
Pécs - fás szárú növény
58.006(439-2Pécs) *** 58(083.8)
[AN 3405321]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5971 /2012.
Bakó Tihamér (1955-)
   Verem mélyén : könyv a krízisről / Bakó Tihamér. - 4. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2012. - 125 p. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 1.)
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 978-963-86941-4-0 fűzött : 1600,- Ft
pszichoterápia
615.851.13 *** 616.89-072.87
[AN 3407398]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2012.
Barbosa, Elaine
Mamma fit (magyar)
   Mama fitnesz szülés után : [babakocsis gimnasztika otthon és a szabadban] / Elaine Barbosa, Monica Taranto ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2012. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-615-5178-14-6 fűzött : 2250,- Ft
torna - anya
613.71-055.2
[AN 3404166]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2012.
Benjamin, Harry
Better sight without glasses (magyar)
   Tökéletes látás szemüveg nélkül / Harry Benjamin ; [ford. Szendrey Jutka]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012, cop. 1990. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-141-0 fűzött : 1700,- Ft
látászavar - természetgyógyászat
615.89 *** 617.75
[AN 3408622]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2012.
Berente Ági (1968-)
   A gyógyító természet : [gyógymódok, gyógynövények és gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek, fürdők és gyógykúrák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2012], cop. 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-88-0 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3408604]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2012.
Bowden, Jonny
The 100 healthiest foods to eat during pregnancy (magyar)
   100 egészséges étel kismamáknak / [írta Jonny Bowden, Allison Tannis] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-6883-6 fűzött : 4980,- Ft
terhesség - egészséges táplálkozás
618.2 *** 613.2
[AN 3406378]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2012.
Carlson, Richard (1961-2006)
The big book of small stuff (magyar)
   A nagy bolhakönyv : [100 gyakorlati tanács a mindennapi élethez] / Richard Carlson ; [ford. Béresi Csilla és Szémanné Pintér Annamária]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-80-8 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3403948]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2012.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries (magyar)
   Határaink : mire mondunk igent és mire nemet? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Bartha Katalin]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - 325 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-108-9 fűzött : 2500,- Ft
személyiség-lélektan - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 159.923.2 *** 244
[AN 3407489]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2012.
Cohen, David
Body language in relationships (magyar)
   Szexbeszéd : testbeszéd a párkapcsolatokban / David Cohen ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 145, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 25.)
ISBN 978-963-530-996-2 fűzött : 1290,- Ft
párkapcsolat - nemi élet - testbeszéd
613.88 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 3408356]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2012.
Cserni Tamás (1967-)
   Mindennapi gyermeksebészet / Cserni Tamás, Rákóczy György. - Budapest : Melánia, [2012]. - 427 p., 27 t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 424.
ISBN 978-963-9740-27-3 fűzött
gyermeksebészet
616-089-053.2
[AN 3405314]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2012.
Fox, Grenville
Oxford handbook of neonatology (magyar)
   A neonatológia Oxford kézikönyve / Grenville Fox, Nicholas Hoque, Timothy Watts ; [ford. Bakos Ferencné, Gácsi János, Vágvölgyi Ágnes]. - Budapest : Kadix Press, 2012. - (Kadix Press orvosi kézikönyvek, ISSN 2063-4048)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88919-4-5 fűzött
gyermekgyógyászat - intenzív betegellátás
616-053.31 *** 616-039.76
[AN 3404584]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2012.
Gábor S. Pál (1940-)
   A pánikbetegség felismerése és kezelése / Gábor S. Pál. - [Budapest] : Vox Medica, [2011]. - 256 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-9740-26-6 fűzött
pánikbetegség
616.891.6
[AN 3405482]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2012.
Guinness, Os (1941-)
The call (magyar)
   Az elhívás : életünk céljának megtalálása és beteljesítése / Os Guinness ; [ford. Erdélyi András] ; [közread. a] ... Keve. - [Budapest] : Harmat : Keve, 2012. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-099-0 fűzött
életvezetés - hit
613.865 *** 234
[AN 3405763]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2012.
Hámori József (1932-)
   Az idegrendszer funkcionális szerveződése és plaszticitása / Hámori József. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791 ; 17.)
Bibliogr.: p. 37-44.
ISBN 978-963-331-218-6 fűzött
idegrendszer - agy
611.8 *** 612.82
[AN 3405674]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2012.
Harper, Jennifer
Body wisdom (magyar)
   A tudatos test : kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában / Jennifer Harper ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 213 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-144-1 fűzött : 2450,- Ft
ázsiai gyógymód - természetgyógyászat
61(510) *** 615.89
[AN 3408391]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2012.
Hauck, Paul
Making marriage work (magyar)
   Mitől jó a házasság? : [érettséggel a boldogság felé] / Paul Hauck ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 23.)
ISBN 978-963-530-954-2 fűzött : 1290,- Ft
házasság - mentálhigiénia
613.89 *** 613.865
[AN 3408351]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2012.
   The human body exhibition / [szerk. Judith B. Geller] ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Budapest] : Bonart Kft., [2012]. - 73 p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. febr. 24 - máj. 27. között tartották. - Magyar nyelven
ISBN 978-963-08-3446-9 fűzött
emberi test - anatómia - kiállítási katalógus
612 *** 611 *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3405149]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2012.
   Intézeti tudományos konferencia, 2011 / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet. - Budapest : [Avernim], 2012. - 115 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89164-1-9 fűzött
tűzvédelem - biztonságtechnika - konferencia-kiadvány
614.84 *** 613.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3403476]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2012.
Kast, Verena (1943-)
Die beste Freundin (magyar)
   A jó barátnő : mi tartja életben a nők barátságát? / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 26.)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-530-995-5 fűzött : 1290,- Ft
- barátság
159.922.1-055.2 *** 316.647.2
[AN 3408358]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2012.
Lenkei Gábor (1961-)
   Orvosi dogmák és tévhitek / Lenkei Gábor ; [megj. a Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület gondozásában]. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2011-. - 11 cm
Fűzött
orvostudomány - tévtan
61 *** 001.98
[AN 3404415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Koleszterin. - 2011. - 159 p.
ISBN 978-963-89364-0-0 : 490,- Ft
koleszterin
612.397.81
[AN 3404421] MARC

ANSEL
UTF-85990 /2012.
Loomans, Diana (1955-)
What all children want their parents to know (magyar)
   Hallgass a gyermekedre! : boldog gyermek nevelésének 12 útja / Diana Loomans és Julia Godoy ; [ford. S. Nobik Nagy Rita]. - [Budapest] : New Fusion Kv., [2012]. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3535-0 fűzött : 3290,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3405503]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2012.
   Manninger Jenő sebészprofesszor : emlékkönyv / [szerk. Manninger Miklós és Székely Ádám] ; [kiad. Dr. Manninger Jenő Alapítvány]. - Budapest : Dr. Manninger J. Alapítvány, 2011. - 188 p., [28] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2313-5 kötött
Manninger Jenő (1918-2008)
sebész - traumatológia - emlékkönyv
61(439)(092)Manninger_J. *** 617-001
[AN 3405599]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2012.
Mariconda, Antonia
The cosmetic surgery companion (magyar)
   Plasztikai műtétek / Antonia Mariconda ; [ill. Bernard Chau] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9926-76-9 kötött : 4990,- Ft
plasztikai sebészet
616-089.844
[AN 3406659]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2012.
McIntyre, Anne
Drugs in pots (magyar)
   Gyógynövények cserépben : több mint 40 házi készítésű gyógyír mindennapi bajokra / Anne McIntyre ; [ford. Hajnal Dóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9926-79-0 fűzött : 3990,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3406626]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2012.
Müller Péter (1936-)
   Sorsról és életről / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2012. - 159 p. ; 19 cm. - (Útravaló)
ISBN 978-963-297-826-0 kötött
életvezetés - magyar irodalom - aforizma
613.865(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 3404745]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2012.
Ohashi Wataru (1944-)
Reading the body (magyar)
   Testről olvasás : Ohashi könyve a keleti diagnosztikáról / Tom Monte közrem. ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-090-1 fűzött : 2250,- Ft
Távol-Kelet - természetgyógyászat
615.89(5-012)
[AN 3408399]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2012.
   Összehasonlító anatómiai praktikum / szerk. Zboray Géza. - 4. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010-2012. - 2 db : ill. ; 29 cm
A 2. köt. kiad. az ELTE Eötvös Kiadó
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 3138327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Amniota : a magasabbrendű gerincesek / Péczely Péter, Réz Gábor, Zboray Géza. - 2012. - 495 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-092-7 kötött
[AN 3407394] MARC

ANSEL
UTF-85997 /2012.
Pease, Barbara
How compatible are you? (magyar)
   Illünk egymáshoz? : párkapcsolati ki mit tud / Barbara és Allan Pease ; [ford. Sóvágó Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 126, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 27.)
ISBN 978-963-530-988-7 fűzött : 1290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - teszt
159.922.1 *** 159.9.072 *** 316.472.4
[AN 3408361]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2012.
PhD Tudományos Napok (2012) (Budapest)
   PhD tudományos napok, 2012 : Semmelweis Egyetem ..., 2012. április 12-13. : [előadáskivonatok]. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2012]. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3405246]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2012.
Reinhard, Tonia
Superfoods (magyar)
   Éttrend : a Föld legegészségesebb ennivalói : [200 szuperétel] / [Tonia Reinhard]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9926-02-8 fűzött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3406510]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2012.
Ricotti, Sonia (1965-)
Unsinkable (magyar)
   Elsüllyeszthetetlen : mi a teendő, ha az élet víz alá nyom? / Sonia Ricotti ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-126-7 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3404852]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2012.
Rippe, James M. (1947-)
Heart disease for dummies (magyar)
   A szív egészsége / James M. Rippe ; [ford. és m. vonatkozásokkal kieg. Thomka István]. - Budapest : Panem Kv., 2012. - VIII, 141 p. : ill. ; 17 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-02-8 fűzött : 990,- Ft
szívgyógyászat
616.12
[AN 3403078]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2012.
Schäfer, Thomas (1960-)
Was die Seele krank macht und was sie heilt (magyar)
   Ami a lelket megbetegíti, és ami meggyógyítja / Thomas Schäfer ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-137-3 fűzött : 2300,- Ft
pszichoterápia - mentálhigiénia
615.851 *** 613.865
[AN 3407490]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2012.
   Sz.-Sz.-B. Megyei Egészségügyi Szakdolgozók VII. Tudományos Napja : ... Nyíregyháza ..., 2011. november 25. : absztrakt gyűjtemény / kiad. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete. - [Nyíregyháza] : MESZK Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Szerv., [2011]. - 47 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89435-0-7 fűzött
betegápolás - konferencia-kiadvány
616-083 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3405124]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2012.
   "Test és lélek" : határterületek a neuropszichológiában és pszichoterápiában : Pécs, 2012. március 9-10. - [Pécs] : [PTE ÁOK Neurológiai Klinika], [2012]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Program és előadáskivonatok. - Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika
Fűzött
pszichoszomatikus betegség - ideggyógyászat - lélektan - pszichoterápia - konferencia-kiadvány
616.89 *** 159.9 *** 615.851 *** 616-02 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3404940]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2012.
   Történeteink : 25 éves a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona / [szerk. Szűcs Teri]. - [Budapest] : Kálvin, 2012. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-194-8 fűzött : 800,- Ft
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona
Ráckeresztúr - drogrehabilitáció - kábítószer-fogyasztás - drogközpont - memoár
613.83(0:82-94) *** 364.272(0:82-94) *** 364.465(439-2Ráckeresztúr) *** 364.65-056.83(439)(0:82-94)
[AN 3403115]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2012.
Váli Mihály (18. sz)
   Házi orvos szótárotska, az az Betű szerént magyarúl szólló orvos könyvetske / írta Nediliczi Váli Mihály. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : [M. Mercurius], 2012. - [8], 200 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Győr : Streibig, 1792. - Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9872-16-5 b.
természetgyógyászat - gyógynövény - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 094/099.07
[AN 3405322]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2012.
Vukovári Panna
   Mumusszelídítő : betegségűző kézikönyv / Vukovári Panna. - Budapest : Kornétás, cop. 2012. - 182, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-13-4 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - betegség
613.865 *** 616
[AN 3405837]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6008 /2012.
Szászvári Józsefné
   Beszédes József és Dunaföldvár / Szászvári Józsefné ; [kiad. a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár]. - Dunaföldvár : Berze-Nagy I. Vár. Kvt., 2012. - 99 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 978-963-08-3526-8 kötött
Beszédes József (1787-1852)
Magyarország - Dunaföldvár - mérnök - vízépítés - 19. század - helyismeret
62(439)(092)Beszédes_J. *** 626/627 *** 908.439-2Dunaföldvár
[AN 3405697]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6009 /2012.
Kovács Oszkár
   Multimédia kommunikáció IP környezetben / Kovács Oszkár. - Budapest : [Antók Mérnöki Iroda Kft.], 2012. - VII, 554 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88713-1-2 kötött
infokommunikáció - multimédia - távbeszélő-technika - internet
681.3.004.14 *** 621.395 *** 681.324Internet
[AN 3405290]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6010 /2012.
Hosszú Gábor (1963-)
   VHDL-alapú rendszertervezés / Hosszú Gábor, Keresztes Péter. - Bicske : Szak K., 2012. - 244 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-24-8 kötött : 5600,- Ft
elektronikus áramkör - programnyelv - rendszertervezés
621.37.049 *** 681.3 *** 519.682VHDL *** 65.012.2
[AN 3405505]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6011 /2012.
Héjja Julianna Erika
   Szép kötések nemes bőrben : Békés megye könyvkötészetének történetéből / Héjja Julianna Erika. - Gyula : Békés M. Lvt., 2011. - 28 p. : ill. ; 15 cm. - (Múltidéző mozaikok Békés megye történetéből, ISSN 2063-5036 ; 4.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-7239-68-7 fűzött
Békés megye - könyvkötészet - történeti feldolgozás
686.1(439.175)(091)
[AN 3403440]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6012 /2012.
Biard, Philippe (1959-)
Le chantier (magyar)
   A gépóriások : [rajzos fóliával] / Philippe Biard rajz. ; ford. Tüske-Hegedüs Andrea. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - [25] p., [5] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 20.)
ISBN 978-963-11-8933-9 kötött : 1690,- Ft
munkagép - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3402791]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2012.
Kleindin Hugó (1874-?)
   A Balatoni Yacht Club 25 éves története, 1912-1937 / ... írta Kleindin Hugó ; [... kiad. "Balatonvilágos Jövőjéért" Közalapítvány]. - [Balatonvilágos] : "Balatonvilágos Jövőjéért" Közalapítvány, [2012]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: BYC, 1912-1937. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kellner, 1937
Kötött
Balatoni Yacht Klub
Balatonvilágos - vitorlázás - sportegyesület - hasonmás kiadás
629.125 *** 797.144 *** 061.2(439-2Balatonvilágos)(091) *** 094/099.07
[AN 3405670]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2012.
Somos Péter
   Hajózzunk Horvátországban : túrák, kalandok, kikötők / [írta Somos Péter]. - [Budapest] : Vitorlamester, 2012. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-3456-8 fűzött
Adriai-tenger - hajózás - horvát tengerpart - útikönyv
656.6 *** 914.971.3(262.3)(036)
[AN 3405703]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6015 /2012.
Abbott, Jez
Allotment gardening (magyar)
   Kiskertek kézikönyve : zöld kisokos / Jez Abbott ; az előszót Lucy Halsall ... írta ; [ford. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9926-78-3 fűzött : 3990,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3406578]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2012.
Ács Sándorné
   Biomódszerek szántóföldön : a kishantosi példa : egészséges talaj, egészséges növény / Ács Sándorné. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2012. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 12.)
Fűzött : 800,- Ft
biológiai növénytermesztés - szántóföldi növénytermesztés
631.147 *** 633
[AN 3405602]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2012.
   Agrárinformatikai tanulmányok = Agricultural informatics studies / [közread. a] Magyar Agrárinformatikai Szövetség. - [Debrecen] : Magisz, 2011-. - ill. ; 25 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87366-5-9
mezőgazdaság - információtechnika
338.43 *** 681.3.004.14
[AN 3404164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2011. - III, 103 p.
Szerk. Laczka Éva, Szenteleki Károly. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87366-7-3 fűzött
[AN 3404170] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2011. - III, 168 p.
Szerk. Rózsa Tünde, Szilágyi Róbert. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87366-8-0 fűzött
[AN 3404179] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2011. - III, 229 p.
Szerk. Herdon Miklós. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87366-9-7 fűzött
[AN 3404200] MARC

ANSEL
UTF-86018 /2012.
Biermaier, Monika
Kompost und Düngung im naturnahen Garten (magyar)
   Komposztáljunk! / Monika Biermaier, Ilse Wrbka-Fuchsig ; [ford. Alföldy-Boruss Istvánné]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-652-9 fűzött : 2900,- Ft
komposztálás
631.879.4
[AN 3405718]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2012.
Dunphy, Heather
The secret language of cats (magyar)
   A macskák titkos nyelve : bundás kedvenceink testbeszéde / Heather Dunphy ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-9546-94-3 fűzött : 3590,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.51
[AN 3406587]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2012.
Filipsz István
   Állatorvoslás / Filipsz István. - [Szentes] : Szerző, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
állatorvostan
619
[AN 3405072]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Állategészségügyi alapismeretek lótartók számára. - cop. 2012. - 152 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-936-08-3512-1)
- állattartás - állatorvostan
636.1 *** 619
[AN 3405082] MARC

ANSEL
UTF-86021 /2012.
Galeron, Henri (1939-)
Le chat (magyar)
   A macska : [rajzos fóliával] / Henri Galeron rajz. ; ford. Tüske-Hegedüs Andrea. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - [23] p., [10] t.fol. ; ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 17.)
ISBN 978-963-11-8930-8 kötött : 1690,- Ft
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3402797]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2012.
Gutjahr, Axel (1959-)
Wirksamer Pflanzenschutz (magyar)
   Növénygondozás hatékonyan : a legjobb tippek kártevők, betegségek és gyomok ellen / [Axel Gutjahr]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kocsor Ferenc
ISBN 978-963-297-781-2 kötött
növényvédelem
632
[AN 3403816]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2012.
Hoitsy György
   Guide to the small scale artificial propagation of trout / auth. György Hoitsy, András Woynarovich and Thomas Moth-Poulsen ; [publ. by the FAO Regional Office for Europe and Central Asia]. - Budapest : FAO Regional Office for Europe and Central Asia, 2012. - 20 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 17.
Fűzött
halászat - pisztráng
639.3 *** 639.211 *** 597.553
[AN 3404556]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2012.
Hoitsy György
   Guide to trout farming based angling tourism / auth. György Hoitsy, András Woynarovich and Thomas Moth-Poulsen ; [publ. by the FAO Regional Office for Europe and Central Asia]. - Budapest : FAO Regional Office for Europe and Central Asia, 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
halászat - pisztráng - turizmus
639.211 *** 338.48
[AN 3404555]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2012.
Laws, Bill
Fifty plants that changed the course of history (magyar)
   Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet / Bill Laws ; [ford. és a m. vonatkozásokkal kieg. Molnár V. Attila és Papp Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-09-6664-1 kötött : 3990,- Ft
kultúrnövény - művelődéstörténet
631.963.3(100) *** 930.85
[AN 3406638]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2012.
   A méhlegelő és a megporzás / Halmágyi Levente [et al.]. - Gödöllő : Ludányi I., 2012. - 139 p. : ill. ; 30 cm. - (Ludányi méhészkönyvtár sorozat, ISSN 2063-5079)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-963-08-3473-5 fűzött
méhészet - megporzás - virágos növény
638.14.03 *** 582.4 *** 638.19
[AN 3403510]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2012.
   Mindennapi kenyerünk, ma : élelmiszer-gazdaságunk helyzete : a Százak Tanácsa konferenciája : Siófok, 2011. szeptember 14-15. / [szerk. Márai Géza és Szijártó István]. - Bőv. utánny. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2011. - 140 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-89475-0-5 fűzött
élelmiszeripar - konferencia-kiadvány
663/664(439) *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3405156]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2012.
Sonnevend Imre (1948-)
   Elfeledett gyümölcseink: a házi berkenye és a barkócaberkenye / Sonnevend Imre. - Veszprém : Viza Kft., 2012. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-57.
ISBN 978-615-5155-04-8 fűzött
berkenye
634.18
[AN 3405259]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6029 /2012.
Adrià, Ferran (1962-)
The family meal (magyar)
   Mindennapi ínyencségek : főzzünk együtt Ferran Adriàval. - Pécs : Alexandra, cop. 2011. - 383 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Szkokán Boglárka
ISBN 978-963-297-788-1 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3403579]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2012.
Bardi, Carla
   Sütisdoboz : több mint 100 pompás recept / [Carla Bardi] ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Ventus Commerce Kft., cop. 2011. - 3 db : ill., színes ; 11 cm
Főcím a dobozról
Kötött : 2990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3406586]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Négyzetes kekszek. - 78 p.
[AN 3406616] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kerek kekszek. - 78 p.
Kerek alakú
[AN 3406628] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Formázott aprósütemények. - 78 p.
Kerek alakú
[AN 3406632] MARC

ANSEL
UTF-86031 /2012.
Boutenko, Victoria
Raw family signature dishes (magyar)
   A nyerskonyha legjobb receptjei : a legfontosabb élőétel-receptek lépésről lépésre : [lúgosítás természetesen] / Victoria Boutenko ; [ford. Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-058-1 fűzött : 3200,- Ft
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3407508]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2012.
   Édes és sós tésztaételek / [szerk. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 23.)
ISBN 978-963-251-396-6 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3405090]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2012.
   Fogyókúrás ételek / [szerk. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 22.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-394-2 fűzött
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3405053]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2012.
The golden book of pâtisserie (magyar)
   Édességek aranykönyve / [ford. Ősz Katalin] ; [fotók Brent Parker Jones]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 703 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6690-0 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3406317]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2012.
Gyenes Tamás
   Ácsolt ládák titkai : egy szekrénymíves gondolatai és tapasztalatai / Gyenes Tamás. - Budapest : Szerző, 2011. - 114, [4] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Pest-budai néprajzi kiadványok, ISSN 2063-3343 ; 3.)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-08-2237-4 fűzött
Palócföld - népi díszítőművészet - bútor
645.455 *** 7.031.4(439Palócföld)
[AN 3406651]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2012.
   "Kint is - bent is" : tornác, veranda : felmérési pályamunkák közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóitól és hallgatóitól, 2010 / [szerk. Sztanekné Apai Gabriella] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2011. - 209 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87054-5-7 fűzött
Magyarország - tornác - veranda - építészet - építészeti esztétika
643.57 *** 72(439) *** 72.01
[AN 3405052]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2012.
Király Csilla
   Kemencés finomságok / Király Csilla. - Budapest : [PDF Nyomdaipari Keresk. és Szolgáltató Kft.], 2011. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2999-1 fűzött
sütés - szakácskönyv
641.526(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3403731]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2012.
Knight, Karin
The best homemade baby food on the planet (magyar)
   Babakonyha : a világ legjobb receptjei : több mint 200 tápláló és finom étel csecsemőknek és tipegőknek / Karin Knight, Tina Ruggiero ; [ford. Kálmán Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6884-3 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3406608]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2012.
Koncz István, Sz
   Álmodik a gyomor / Sz. Koncz István, Koncz Timea ; [közread. a] Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. - [Pécs] : Pécs-Baranyai Keresk. és Iparkamara, cop. 2012. - 62 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2818-5 kötött
Dél-Dunántúl - gasztronómia - étterem - publicisztika
641.5(0:82-92) *** 640.43(439.11)
[AN 3404961]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2012.
Korpádi Péter
   Különleges muffinok / [receptek Korpádi Péter] ; [fotózta Patyi Árpád, Korpádi Péter]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 25.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-395-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3405160]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2012.
Lajos Mari (1943-)
   66 torta / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-019-6 kötött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3408400]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2012.
Lane, Rachel
Cakes (magyar)
   Torták : 200 híres torta és sütemény a világ minden tájáról / Rachel Lane, Carla Bardi ; [ford. Ősz Katalin] ; [ill. Alan Benson]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 287 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6742-6 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3406027]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2012.
   A Napló legújabb receptjei : az olvasók ízlése alapján... / [szerk. Kovács Enikő]. - Debrecen : Inform Média Kft., 2012. - 197 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-89535-0-6 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3405165]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2012.
   Sörrel, borral készült ételek / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 24.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-397-3 fűzött
sör - bor - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2 *** 641.55(083.12):663.4
[AN 3405159]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6045 /2012.
Kalmár György (1973-)
   "A női test igazsága" : esettanulmányok a női test és az igazság figuratív kapcsolatának történetéből Chaucertől Derridáig / Kalmár György. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
Fűzött : 2400,- Ft : 8,50 EUR
ISBN 978-80-8101-501-4
filozófiatörténet - irodalomelmélet - női szerep - nő
1(100)(091) *** 82.01 *** 316.37-055.2
[AN 3405518]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2012.
Kübler-Ross, Elisabeth (1926-2004)
Über den Tod und das Leben danach (magyar)
   A halál mint ragyogó kezdet / Elisabeth Kübler-Ross ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-112-0 fűzött : 1400,- Ft
halál
128
[AN 3408639]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2012.
Sallay László
   Pillanatnyi végtelen / Sallay László, Barna Erika Viktória. - Budapest : Püski, 2011. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-065-4 fűzött
lételmélet
111.1
[AN 3403453]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6048 /2012.
Barsi Balázs (1946-)
   Jézus 33 szava / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek P. P., 2012. - 143 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89211-5-4 fűzött
krisztológia - elmélkedés
232 *** 242
[AN 3403079]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2012.
Cantalamessa, Raniero (1934-)
Verginità (magyar)
   Szüzesség / Raniero Cantalamessa ; [ford. Baán Izsák]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2012. - 112 p. ; 19 cm. - (Kis út, ISSN 2061-5477 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-496-4 fűzött : 1400,- Ft
szüzesség - vallási erkölcs - vallásos irodalom
241.536 *** 244
[AN 3403636]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2012.
Caterina da Siena (1347-1380)
   Misztikus levelek / Sienai Szent Katalin ; [ford. Csertő György]. - Budapest : Kairosz, 2012-. - 19 cm
A ford. a "Le lettere di S. Caterina da Siena I-VI. (Siena : Misciatelli, 1913-1922)" c. kiad. alapján kész.
szent - 14. század - vallásos irodalom
235.3(092)Caterina_da_Siena *** 244
[AN 3405893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 474 p. : ill.
Bibliogr.: p. 473-474.
ISBN 978-963-662-536-8 kötött : 3800,- Ft
[AN 3405896] MARC

ANSEL
UTF-86051 /2012.
Cseri Kálmán (1939-)
   Tudom, kinek hittem : az Apostoli hitvallás magyarázata / Cseri Kálmán. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 117 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-558-196-2 fűzött : 440,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
apostoli hitvallás
238.2
[AN 3403045]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2012.
Damcho, Lhundup
Karmapa (magyar)
   Karmapa : 900 év : 1110-2010 / [írta és összeáll. Lhündup Damcsö] ; [ford. ... Náfrádi Anikó, Poór János, Vincze Zsuzsanna] ; a Karmapa 900 Szervező Bizottság kiadványa. - [Kunhegyes] : [Mahamudra Meditációs Közp.], cop. 2011. - 123 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Mahamudra Meditációs Központ
ISBN 978-963-08-2280-0 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3403518]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2012.
Douglas, David (1949-)
The atlas of lost cults and mystery religions (magyar)
   Eltűnt kultuszok atlasza : régmúlt idők titokzatos vallásai / David Douglas ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-09-6822-5 kötött : 6990,- Ft
vallástörténet - szekta - album
291 *** 289(100)
[AN 3406203]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2012.
   Fájdalmak iskolája : lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek / szerk. Gál Judit. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-163-4 fűzött : 260,- Ft
lelki gondozás - beteggondozás
253 *** 364.442.8
[AN 3403100]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2012.
Fejérdy András (1977-)
   Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat, 1959-1965 / Fejérdy András. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2011. - 369 p. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 43.)
Bibliogr.: p. 261-277.
ISBN 978-963-508-614-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - zsinat - katolikus egyház - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - Kádár-korszak
262.5Vat.II. *** 322(439)"1959/1965" *** 282(439)"1959/1965"
[AN 3403853]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2012.
Gémes István (1927-)
   "...saját kezemmel írom: Pál" : tanulmányok Pál apostol teológiájához / Gémes István ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - [Budapest] : Ordass L. Alapítvány, 2012. - 291 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87269-4-0 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostol - szent - 1. század - bibliamagyarázat
281.2(092)Pál *** 235.3(092)Pál *** 227.1.07
[AN 3405460]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2012.
Glasenapp, Helmuth von (1891-1963)
Die fünf Weltreligionen (magyar)
   Az öt világvallás : bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám / Helmuth von Glasenapp ; [ford. Pálvölgyi Endre]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 443 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-067-4 kötött : 3490,- Ft
vallástörténet - vallástudomány - összehasonlító módszer
291
[AN 3407400]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2012.
   A mi Kálvinunk : diákok pályamunkái a Kálvin-évben / [szerk. Pompor Zoltán]. - Budapest : RPI, 2012. - 84 p. ; 24 cm. - (Könyvek a magyar református nevelésről ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9700-68-0 fűzött : 840,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - Magyarország - református egyház - teológus - protestantizmus - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2(439)
[AN 3406649]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2012.
Millisits Máté
   Mint élő kövek.. : az angyalföldi reformátusok száz éve / Millisits Máté. - Budapest : Budapest-angyalföldi Református Egyházközs., 2011. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (XIII. kerületi (angyalföldi) egyháztörténeti tanulmányok, ISSN 2063-5281 ; 1.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-2728-7 fűzött
Budapest-angyalföldi Református Egyházközség
Budapest. 13. kerület - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Bp.XIII.)(091)
[AN 3405057]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2012.
Nagy Kornél (1973-)
   Az erdélyi örmények katolizációja, 1685-1715 / Nagy Kornél. - Budapest : MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Törttud. Int., 2012. - 250 p. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 206-227. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-9627-43-7 fűzött : 3200,- Ft
Erdély - egyháztörténet - katolikus egyház - örmények - 17. század - 18. század
282(439.21)"1685/1715" *** 316.347(=919.81)(439.21)
[AN 3403863]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2012.
Nagy Levente (1975-)
   Pannóniai városok, mártírok, ereklyék : négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában / Nagy Levente. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2012. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89482-1-2 fűzött : 2800,- Ft
Pannonia - vallásüldözés - őskereszténység - mártír - 4. század - művelődéstörténet - régészet
272(398.6)"03" *** 281(389.6)"03" *** 930.85(398.6) *** 904(398.6)
[AN 3405151]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2012.
Pap Ferenc (1978-)
   Templom mint teológia : kulcsok az Ezékiel 40-48 értelmezéséhez / Pap Ferenc. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 206 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297). (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236)
Bibliogr.: p. 193-206. - Összefoglalás magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-236-528-2 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Ezékiel könyve
keresztény teológia - bibliamagyarázat
23 *** 221.223.07
[AN 3404821]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2012.
Schlickmann, Dorothea M. (1956-)
Die verborgenen Jahre (magyar)
   Rejtett évek : Josef Kentenich atya gyermekkora és ifjúsága, 1885-1910 / Dorothea M. Schlickmann ; [ford. Végesné Mészáros Márta] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2012. - 276 p. : ill. ; 21cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87480-8-9 fűzött
Kentenich, Joseph (1885-1968)
Németország - katolikus pap - 20. század
282(430)(092)Kentenich,_J.
[AN 3405352]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2012.
Stosiek, Nurit
Reifungswege (magyar)
   A növekedés útja : hogyan lehet áldássá egy-egy életszakasz : női lelkinap, 2011 : előadás és meditáció / Nurit Stosiek, Gertraud Evanzin ; [ford. Vissiné Berényi Edit] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2012. - 32 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5149-23-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3405334]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2012.
   A "szombat-év". A keresztény segítségnyújtás formái. - Budapest : Vigilia, 2012. - 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 20.)
A Budapesten, 2011. ápr. 2-án, és nov. 12-én rendezett tudományos konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-24-8 fűzött : 1500,- Ft
lelki gondozás - szerzetesség
271 *** 253 *** 364.442.8
[AN 3404285]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2012.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : [ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal] / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közreműködésével ; [ford. Géczi Károly] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - 11. kiad. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, 2012, cop. 2009. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89357-5-5 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(71)=945.11
[AN 3408348]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6067 /2012.
Császi Lajos (1948-)
   A Mónika-jelenség kulturális szociológiája / Császi Lajos. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2011. - 292 p. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 279-292.
ISBN 978-963-693-362-3 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - televízió-műsor - bulvárosodás - ezredforduló - talk-show
316.7(439)"200" *** 791.9.097(439)
[AN 3403131]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2012.
Czibere Ibolya (1965-)
   Nők mélyszegénységben : személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban / Czibere Ibolya. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 243 p. ; 23 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 213-229.
ISBN 978-963-236-524-4 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - nő - szegénység - hátrányos helyzetű
316.344.233-055.2(439)
[AN 3403479]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2012.
Grajczjár István
   Válság és változás : utak a jobboldali radikalizmushoz / Grajczjár István, Tóth András. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2012. - 220 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Bibliogr.: p. 183-193.
ISBN 978-963-236-532-9 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - politikai szociológia - szélsőjobboldali irányzat - radikalizmus - társadalomtudományi kutatás
316.334.3 *** 323.26 *** 329.18(439)
[AN 3403562]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2012.
   Az identitások korlátai : traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől / szerk. Bögre Zsuzsanna, Keszei András és Ö. Kovács József. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 331 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-536-7 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-963-236-536-7)
Magyarország - társadalomtörténet - társadalmi helyzet - hétköznapi élet - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak
316.42(439)"193/195" *** 943.9"193/195" *** 316.32(439)"193/195"
[AN 3403523]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2012.
   Importance of women's political empowerement : social democratic women in action / [ed. Daša Šašic Šilovic] ; [publ. by the] CEE Network for Gender Issues, [Foundation for Real Equality of Women]. - Budapest ; Ljubljana ; Tallinn : CEE Network for Gender Issues : Found. for Real Equality of Women, 2012. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - nők a társadalomban - politika - szociáldemokrácia - ezredforduló
316.37-055.2(4-62) *** 32(4-62) *** 329.14(4-62)"200"
[AN 3403251]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2012.
Jakab Attila (1966-)
   Mivé lettél, mivé leszel, csángó magyar? : a katolikus egyház szerepvállalása a moldvai csángók elrománosításában / Jakab Attila. - Budapest : Kairosz, 2012. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-213.
ISBN 978-963-662-533-7 fűzött : 2600,- Ft
Románia - moldvai csángók - nemzettudat - katolikus egyház - állam és egyház viszonya
316.347(=945.11)(498.3) *** 323.1(=945.11)(498.3) *** 316.63 *** 282(=945.11)(498.3) *** 322(498)"19/20"
[AN 3405885]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2012.
Komoróczy Szonja Ráhel (1975-)
   Yiddish printing in Hungary : an annotated bibliography / Szonja Ráhel Komoróczy. - Budapest : Center for Jewish Studies at the HAS, 2011. - 355, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarica Judaica, ISSN 0865-1345 ; 25.)
ISBN 978-963-87162-4-8 kötött
Magyarország - könyvkiadás - jiddis irodalom - zsidóság - annotáció - szakbibliográfia
316.347(=924)(439) *** 655.41(439)(=924):016 *** 019.941
[AN 3406686]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2012.
Kovács Kriszta
   Az egyenlőség felé : a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések / Kovács Kriszta. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 229 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 205-218.
ISBN 978-963-236-534-3 fűzött : 2300,- Ft
hátrányos megkülönböztetés - társadalmi igazságosság - jogeset
316.647.8 *** 34.096(100) *** 177 *** 342.72/.73
[AN 3403559]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2012.
Monok István (1956-)
   A művelt arisztokrata : a magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században / Monok István. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2012. - 470 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.: p. 394-445.
ISBN 978-963-09-7051-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - könyvkultúra - magánkönyvtár - olvasásszociológia - arisztokrácia - 16. század - 17. század
316.343.322(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16" *** 027.1(439)"15/16" *** 028(439)"15/16"
[AN 3404372]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2012.
Murányi László, L.
   Süllyedő világ : kíméletlen riportkönyv a végekről / L. Murányi László, Gelei József ; [fotók Mészáros János]. - [Szolnok] : Új Néplap : Axel Springer-Mo. Kft. Jász-Nagykun-Szolnok M. Irodája, 2012. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9631-27-4 fűzött
Szolnok megye - szociográfia - ezredforduló
308(439.169)"200"
[AN 3406671]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2012.
Németh János (1880-1961)
   Dnevnik staroga školnika : Németh János kántor-tanító "naplója" / [szerk. ... Horváth Sándor] ; [kiad. ... Horvát Nemzetiségi Önkormányzat]. - Szentpéterfa : Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, 2011. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó horvát nyelven is
ISBN 978-963-08-1378-5 fűzött
Szentpéterfa - magyarországi horvátok - 20. század - Horthy-korszak - helytörténet - napló - történelmi forrás
316.347(=862)(439-2Szentpéterfa)(093) *** 943.9-2Szentpéterfa
[AN 3406983]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2012.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 21. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 24.)
ISBN 978-963-530-950-4 fűzött : 1290,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3408353]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2012.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 22. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-987-0 fűzött : 3000,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3407524]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2012.
Stradling, Jan
More than a game (magyar)
   Több mint sport : amikor a sport összefonódott a politikával vagy a történelem áldozata lett / Jan Stradling ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-295.
ISBN 978-963-09-6682-5 fűzött : 4990,- Ft
sporttörténet - sportoló - politikai szociológia - politikai helyzet - 20. század - kuriózum
316.334.3 *** 796(100)"19"(089.3)
[AN 3406615]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2012.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Polska flaga na Węgrzech : wybór pism o węgierskiej Polonii = Lengyel zászló Magyarországon : válogatott írások a magyarországi lengyelségről / Konrad Sutarski ; wyd. ... Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. - Budapeszt : Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, 2012. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89320-1-3 fűzött
magyarországi lengyelek
316.347(=84)(439)
[AN 3405477]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2012.
Szuhay Péter (1954-)
   Sosemlesz Cigányország : "én cigány vagyok - én pedig nem vagyok cigány" / Szuhay Péter. - Budapest : Osiris, 2012. - 359 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 978-963-276-227-2 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - cigányság - szociográfia - interjú
316.347(=914.99)(439)(047.53) *** 308(=914.99)(439)
[AN 3405256]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6083 /2012.
   Bum erdene / ford. és jegyzetekkel ell. Kádár László. - Budapest : EFI : L'Harmattan, 2012. - 164 p. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9362)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-530-5 fűzött : 2200,- Ft
mongolok - eposz
398.2(=942)
[AN 3403903]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2012.
   Dorvizsi : ének az udmurt hősökről = Dorvyžy : udmurt batyrlyko èpos / ford. és jegyz. ... Dyekiss Virág és Rodionova Elena]. Pesnʹ ob udmurtskih batyrah / Mihail Hudâkov ; [szerk. Halák Emese]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 240, [3] p. : ill., térk. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9362 ; 9.)
Bibliogr.: p. 24-26.
ISBN 978-963-236-531-2 fűzött : 2500,- Ft
udmurtok - eposz - kétnyelvű dokumentum
398(=945.33)
[AN 3403835]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2012.
   Hűség mindhalálig : [in memoriam Fabricy Kováts Mihály, Horváth Nepomuki János, Gosztonyi István] : [János vitéz című emléktülök elkészítésének körülményei] = Fidelissimus ad mortem. - [Kaposvár] : [Somogy M. Népműv. Egyes.], 2012. - 24 p. : ill. ; 15x21 cm
Összeáll. Gosztonyi Zoltán. - Közread. a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-3671-5 fűzött
Kováts Mihály (1724-1779)
Horváth János (1774-1847)
Gosztonyi István (1919-1992)
Magyarország - folklór - irodalmi alak - huszár - katonatiszt - kultusz - 18. század - kürt - népi díszítőművészet
394.944(439) *** 355(439)(092)Kováts_M. *** 745.55 *** 681.818.41 *** 355(439)(092)Horváth_J. *** 355(439)(092)Gosztonyi_I.
[AN 3403056]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2012.
   Nomadic generation : youth and folk art in Hungary, 1970-1980 = Nomád nemzedék : ifjúság és népművészet Magyarországon, 1970-1980 / ed. by Ferenc Bodor. - [Budapest] : [M. Műv. Akad. Alapítvány], [2012]. - 142 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Népművelési Int., 1981. - Közös tokban a "Negyven év után" c. művel
ISBN 978-963-88579-5-8 kötött
magyar néprajz - népi mozgalom - Kádár-korszak - hasonmás kiadás
398(=945.11) *** 329.73(439)"197" *** 094/099.07
[AN 3406131]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2012.
Rippl Renáta (1974-)
   Elment a tyúk a vásárba.. / Rippl Renáta rajz. ; [vál. Gróh Ilona]. - [Budapest] : Kolibri, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x19 cm. - (Kisringató sorozat, ISSN 2063-5095)
ISBN 978-615-5234-07-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3404227]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2012.
Schall Eszter (1987-)
   Tarka kutya hová mégy? / Schall Eszter rajz. ; [vál. Gróh Ilona]. - [Budapest] : Kolibri, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x19 cm. - (Kisringató sorozat, ISSN 2063-5095)
ISBN 978-615-5234-08-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3404188]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2012.
Serdián Miklós György (1954-)
   Oricsák : afrokubai istenek / Serdián Miklós György ; [a rajzokat Héctor Muñoz kész.]. - Budapest : Püski, 2012. - 90 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-963-302-073-9 fűzött : 315,- Ft
Kuba - néphit - népi vallásosság - néprajz - afroamerikaiak
398.3(=96)(729.1) *** 299.6(729.1)
[AN 3403313]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6090 /2012.
Balogh László (1952-)
   Kormányformák, választási rendszerek, választások Kelet-és Kelet-Közép-Európában / Balogh László ; [közread. az ELTE Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-218.
ISBN 978-963-312-078-1 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - választás - politikai rendszer - rendszerváltás - politikatörténet
324(4-11)"1989/199" *** 316.334.3(4-11)"198/199" *** 323(4-11)"198/199"
[AN 3406965]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2012.
Fekete Pál (1928-)
   Sírjára nem jutott virág / Fekete Pál. - Budapest : Püski, 2011. - 336 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-062-3 kötött
Magyarország - állami terror - mártír - áldozat - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom
323.282(439)"194/195" *** 943.9"194/195"
[AN 3403261]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2012.
Garaczi Imre (1957-)
   Identitás és stratégia / Garaczi Imre ; [közread. a] Stratégiakutató Intézet. - Budapest : Stratégiakut. Int., 2010 [!2011]. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87857-6-3 fűzött : 2000,- Ft
politikai filozófia - geopolitika - identitás
32.001 *** 316.63 *** 327
[AN 3405461]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2012.
Garadnai Zoltán
   Iratok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez, 1957-1962 / Garadnai Zoltán. - Budapest : Gondolat : MOL, cop. 2011. - 367 p. ; 24 cm. - (Magyarország és a világ, ISSN 1787-3940)
Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 978-963-693-320-3 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - Franciaország - diplomáciatörténet - Kádár-korszak - történelmi forrás
327(439)"195/196"(093) *** 327(439)(44)"195/196"(093) *** 327(44)"195/196"(093)
[AN 3403245]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2012.
Gombos Katalin
   Az Európai Unió jogának alapjai / Gombos Katalin. - Budapest : Complex, 2012. - 313 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. jan. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-224-997-1 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-295-224-997-1)
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3405679]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2012.
   Gondolatok a hungarológiáról : előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson : Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. / [szerk. Monok István, Nyerges Judit, Sipos Gábor] ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2012. - 346 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87595-9-7 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelvészet
323.15(=945.11) *** 316.7(=945.11) *** 008(=945.11)
[AN 3405833]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2012.
György Péter (1954-)
   Apám helyett / György Péter. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - 306, [3] p. ; 21 cm
Filmogr.: p. 302-306. - Bibliogr.. p. 293-301.
ISBN 978-963-14-2858-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - belpolitika - zsidóság - kulturális élet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323(439)"194/198" *** 316.347(=924)(439)"194/199" *** 894.511(091)"194/198"
[AN 3408323]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2012.
Horváth Zoltán (1961-)
Kézikönyv az Európai Unióról (angol)
   Handbook on the European Union / Zoltán Horváth ; [transl. by Péter Szűcs]. - 4. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 707 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. jún. - Bibliogr.: p. 705-707.
ISBN 978-963-258-146-0 fűzött
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 3407344]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2012.
Kádár Zsuzsanna (1960-)
   Elrabolt remények : a magyar szociáldemokrácia a párt felszámolása után / B. Kádár Zsuzsanna. - Budapest : Napvilág, cop. 2012. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-066-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - 1950-es évek - szociáldemokrácia - állami terror - koncepciós per - emigráció - 20. század
329.14(439)"194/195" *** 323.282(439)"194/195" *** 343.301.096(439)"194/195" *** 325.25(=945.11)(100)"194/195"
[AN 3403040]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2012.
Kéthly Anna (1889-1976)
   Kéthly Anna válogatott levelei, 1921-1976 / a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat vál. és a kötetet összeáll. Strassenreiter Erzsébet. - Budapest : Napvilág, cop. 2011. - 292 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-052-9 fűzött : 4200,- Ft
Kéthly Anna (1889-1976)
Magyarország - politikus - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Kéthly_A.(044)
[AN 3405672]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2012.
Mackiewicz, Józef (1902-1985)
Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy (magyar)
   A Vatikán a vörös csillag árnyékában / Józef Mackiewicz ; [... ford. Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 281, [2] p. ; 22 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-94-0 fűzött : 3400,- Ft
Vatikán - egyházpolitika - kommunizmus - egyháztörténet - katolikus egyház - 20. század
322(456.31)"19" *** 329.15(100)"19" *** 282(100)"19"
[AN 3404503]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2012.
Magyaródy Szabolcs (1924-)
   A nemzetért / Magyaródy Szabolcs. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2012. - 75 p. ; 20 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-12-4 fűzött
nemzettudat - magyarság - globalizáció
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 339.9
[AN 3405152]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2012.
Marton, Kati (1947-)
Wallenberg (magyar)
   Wallenberg : Stockholm 1912 - Moszkva? 1947? / Kati Marton ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Corvina, 2012. - 295 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6074-5 fűzött : 2990,- Ft
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Svédország - Magyarország - diplomata - zsidóság mentése - magyar történelem - második világháború - 20. század
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 943.9"1944/1945"
[AN 3404224]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2012.
Müller Rolf (1974-)
   Titkok, képek, nyolcvanas évek = The secret pictures of the eighties / Müller Rolf ; [ford. ... Kávássy János] ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : L'Harmattan : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2011. - 80, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-236-477-3 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai rendőrség - 20. század
323(439)"198"(084.12) *** 351.746.1(439)"198"(084.12)
[AN 3405843]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2012.
Pallos László (1926-)
   A nacionalista ellenzék-ellenség a Kádár-korszak állambiztonsági dokumentumaiban / Pallos László. - Budapest : Püski, 2011. - 136 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-058-6 fűzött
Magyarország - politikatörténet - ellenzék - titkosszolgálat - Kádár-korszak
32(439)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3403448]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2012.
   "A politika és a vallás perspektívái Magyarország és Szlovákia megbékélésében" : az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen 2007. február 27. napján megtartott nemzetközi kollokvium dokumentációja = "Perspektiven der Politik und Religion zur Versöhnung zwischen Ungarn und der Slowakei" : Dokumentation des Internationalen Kolloquiums am 27. Februar 2007 in der Andrássy Gyula Deutschsprachigen Universität zu Budapest / ... kiad. Hans Hermann Henrix és Holczer Ferenc ; [rend., közread. az] Adalbert Stiftung. - [Budapest] : Andrássy Gy. Bp. Német Nyelvű Egy. ; Krefeld : Adalbert-Stiftung, 2012. - 33, 39 p. ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-3523-7 fűzött
Magyarország - Szlovákia - nemzetiségi kérdés - interetnikus kapcsolat - ezredforduló
323.15(=945.11)(437)"200" *** 323.15(=854)(439)
[AN 3405463]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2012.
Sáfár Gyula
   Hangulatjelentések Békés megyében a Kádár-korszakban / Sáfár Gyula. - Gyula : Békés M. Lvt., 2011. - 24 p. : ill. ; 15 cm. - (Múltidéző mozaikok Békés megye történetéből, ISSN 2063-5036 ; 5.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-7239-67-0 fűzött
Magyar Szocialista Munkáspárt
Békés megye - közhangulat - közvélemény - Kádár-korszak
32.019.52(439)"196/198" *** 316.65(439)"196/198"
[AN 3403443]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2012.
Szász Anna Lujza
   "Mindig van éhség" : pillanatképek Mauthausen felszabadulásáról / Szász Anna Lujza, Vajda Júlia ; [közread. az ELTE Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 87 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-312-102-3 fűzött
holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3406971]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2012.
Zombory Máté
Az emlékezés térképei (angol)
   Maps of remembrance : space, belonging and politics of memory in Eastern Europe / Máté Zombory ; [transl. ... Richard Robinson]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 311 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 299-311.
ISBN 978-963-236-546-6 fűzött : 12 EUR
magyarságtudat - nacionalizmus - ezredforduló
323.1(=945.11)"198/200" *** 316.356.4(=945.11)"198/200" *** 316.63 *** 172.15
[AN 3403574]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6109 /2012.
Allen, Stephen
Celtic warrior, 300 BC - AD 100 (magyar)
   Kelta harcosok, i. e. 300 - i. sz. 100 / írta Stephen Allen ; ill. Wayne Reynolds ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 73 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Harcosok, ISSN 2063-1030 ; 4.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-615-5161-36-0 fűzött : 2990,- Ft : 11,30 EUR
kelták - művelődéstörténet - régészet - fegyver
904(364) *** 355(364)(091) *** 930.85(364) *** 623(364)
[AN 3403068]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2012.
Canduci, Alexander
The greatest lies in history (magyar)
   A történelem nagy hazugságai : világrengető csalások, hazugságok, elhallgatások az emberiség történetében / Alexander Canduci ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 314-330.
ISBN 978-963-09-6738-9 fűzött : 5990,- Ft
világtörténelem
930.9
[AN 3406414]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2012.
   Comenius és a múzsák / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2011. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - Sárospatak - Magyarország - pedagógus - 17. század - oktatásügy - művelődéstörténet - helytörténet
930.85(439) *** 37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(439)"16" *** 943.9-2Sárospatak *** 37(439)(092)
[AN 3403616]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2012.
   Consistorialia documenta pontificia de Regnis Sacrae Corone Hungariae, 1426-1605 = Documents of papal consistories about the Lands of the Holy Crown Hungary, 1426-1605 / közread. Tusor Péter & Nemes Gábor. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2011. - LXVIII, 303 p., [4] t. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-028-3 fűzött
Vatikán - magyar történelem - kánonjog - egyháztörténet - katolikus egyház - 15. század - 16. század - történelmi forrás
943.9"1426/1605"(093) *** 348.1/.7 *** 262.135.4"142/160"(093) *** 282(100)(091)
[AN 3403298]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2012.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Horthy Miklós hajóhada / Csonkaréti Károly. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2012. - 175 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-9862-43-2 kötött : 7800,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - államfő - haditengerészet - hadihajó - 19. század - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 359(436/439) *** 623.82(436/439)"188/191"
[AN 3405211]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2012.
Douglas, David (1949-)
The Mayan prophecy 2012 (magyar)
   2012 : maja próféciák : az ősi kalendárium és az idők végezete / David Douglas ; [ford. Kis Dávid Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-9926-81-3 fűzött : 3990,- Ft
maják - történelem - prófécia
930.8(=972.6) *** 133.3(399.7)(=972.6) *** 972(=972.6)
[AN 3406580]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2012.
   Az emlékőrzés szolgálatában : tanulmányok Bándi László 70. születésnapjára / [szerk. Csiszár Miklós] ; [kiad. a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2012. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89513-0-4 fűzött
Veszprém megye - helytörténet - helyismeret - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.911.7 *** 908.439.117 *** 012Bándi_L.
[AN 3405669]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2012.
   A felfedezés lépésről-lépésre történt : album, 2005-2011 : Buda-Szent Lőrinc, Buda-Sicambria, Buda, Attila városa, Buda-Óbuda / [összeáll. Tamáska Péter Miklós]. - [Budapest] : Tamáska P. M., [2012]. - 62 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-3781-1 fűzött
Pilisborosjenő - régészet - magyarságkutatás
904(439-2Pilisborosjenő) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3403048]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2012.
Fontana, David
The new secret language of symbols (magyar)
   A jelek és szimbólumok titokzatos világa / David Fontana ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-09-6692-4 kötött : 6990,- Ft
jelkép - művelődéstörténet
930.85(100) *** 003.62(100)
[AN 3406335]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2012.
Gallai Rezső (1939-)
   Helytörténetek a jubileumra : [25] / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2012. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-92-5 fűzött
Tatabánya - helytörténet - bányászat
943.9-2Tatabánya *** 622(439-2Tatabánya)(091)
[AN 3403054]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2012.
Mátyás Flórián (1818-1904)
   Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról / Mátyás Flórián. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 35 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1897, az Értekezések a történeti tudományok köréből c. kiadvány 17. köt. 2. számaként
ISBN 978-615-5242-05-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - magyar ősvallás - hasonmás kiadás
943.9"12" *** 299.4(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3408637]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2012.
Matyszak, Philip
Chronicle of the Roman Republic (magyar)
   A Római Köztársaság krónikája : az ókori Róma vezetői Romulustól Augustusig / Philip Matyszak ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2011. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 978-963-11-8873-8 kötött : 6990,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet - Római Királyság és kora - Római Köztársaság és kora - album
937".../-00"(084.1) *** 930.85(37)
[AN 3403034]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2012.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   "Tiszta forrás" felé.. : közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Gondolat, 2011. - 334 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-334.
ISBN 978-963-693-379-1 fűzött : 3400,- Ft
Bartók Béla (1881-1945). Cantata profana
Magyarország - zeneszerző - művelődéstörténet - eszmetörténet - 20. század
930.85(439)"19" *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3403194]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2012.
   Németföldről Németországba : magyar kutatók tanulmányai a német történelemről / szerk. Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2012. - 364 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar kutatók az egyetemes történelemről, ISSN 1788-9278 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-317-3 kötött : 3450,- Ft
Németország - történelem
943.0
[AN 3405229]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2012.
Pollard, Justin (1968-)
The story of archeology in 50 great discoveries (magyar)
   Évezredek kincsei : 50 híres régészeti felfedezés / Justin Pollard ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 255 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-09-6504-0 kötött : 7500,- Ft
régészet - művelődéstörténet
903/904(100) *** 930.85(100)
[AN 3406196]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2012.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyar sorsfordulók, 1920-1989 / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2012. - 230 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-226-5 kötött : 2980,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"1920/1989"
[AN 3404984]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2012.
Rónay Elemér (1874-1965)
   A zombori Rónay család története / Rónay Elemér ; [sajtó alá rend., szerk. és kiegészítésekkel ell.] Gilicze János, Marosvári Attila. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2012. - 705 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7237-84-3 kötött
Rónay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Rónay
[AN 3405742]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2012.
Sudár Balázs (1972-)
   Pécs 1663-ban : Evlia cselebi és az első részletes városleírás / Sudár Balázs. - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz K., 2012. - 178 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Források Pécs történetéből, ISSN 1787-7679 ; 4.)
Bibliogr.: p. 155-167.
ISBN 978-615-5181-54-2 fűzött
Evliyā Çelebi (1611-1687)
Pécs - Oszmán-török Birodalom - helytörténet - 17. század - utazó - útleírás - történelmi forrás
943.9-2Pécs"166"(093) *** 910.4(560)(092)Evliyā_Çelebi
[AN 3404820]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2012.
   A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár és szakkönyvtára : [a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Levéltár kiadványai[!]] / [szerk. Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2011. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol, német, román, ukrán és szlovák nyelven
ISBN 978-963-7240-74-4 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - levéltár - szakkönyvtár
930.253(439-2Nyíregyháza) *** 026(439-2Nyíregyháza)
[AN 3404996]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2012.
   Szemelvények elődeink életéből : Szarvas, 1740-1960 / [szerk. Kutas Ferenc]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2011. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 15.)
ISBN 978-963-08-3025-6 kötött
helytörténet - szarvas
943.9-2Szarvas
[AN 3406639]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2012.
Szijártó M. István (1965-)
   Tapasztalatok, cselekvő egyének, felelősség : Oroszország mikrotörténelmének tanulságai / Szijártó M. István. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2012. - 97 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-08-7 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - történelem - történettudomány
947 *** 930.1
[AN 3405154]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2012.
Taylor, Andrew (1952-)
The rise and fall of the great empires (magyar)
   Nagy birodalmak tündöklése és bukása / Andrew Taylor ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 255 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-963-09-6505-7 kötött : 7500,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3406157]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2012.
Tetzlaff, Irene
Unter den Flügeln des Phönix (magyar)
   A főnix szárnya alatt : Saint Germain gróf : kijelentések, vélemények, hagyományok / Irene Tetzlaff ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2012. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-08-3433-9 fűzött : 1990,- Ft
Saint Germain (1696?-1784)
Európa - híres ember - 18. század - művelődéstörténet - rózsakeresztesség - okkultizmus
929(100)"17" *** 930.85(4)"17" *** 061.236.5 *** 133
[AN 3406086]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2012.
   Tiszteletkör : történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára / [szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 687 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-095-8 kötött
magyar történelem - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 012Draskóczy_I.
[AN 3406820]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2012.
Zelnik József (1949-)
   Negyven év után / Zelnik József ; [közread. az] MMA. - [Budapest] : MMA, 2012. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közös tokban a "Nomád nemzedék" c. művel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88579-6-5 kötött
magyarságkutatás - művészetfilozófia
930.8(=945.11) *** 7.01
[AN 3406136]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6134 /2012.
Albert Tibor (1950-)
   Städtebilder : Sopron, Kőszeg, Bük / Tibor Albert ; [Übers. Tibor Albert, Iván Érsek, László Kelemen]. - Kőszeg : Városkapu, 2012. - 246 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-89130-1-2 fűzött
Sopron - Kőszeg - Bük - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kőszeg *** 943.9-2Sopron *** 908.439-2Sopron *** 908.439-2Bük *** 943.9-2Kőszeg *** 943.9-2Bük
[AN 3403596]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2012.
Garfinkel, Jonathan (1976-)
Ambivalence (magyar)
   A Jeruzsálem-projekt : átkelés az izraeli-palesztin határon / Jonathan Garfinkel ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : L'Harmattan : JAK, 2012. - 359 p. : ill. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 63.)
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 978-963-236-427-8 fűzött : 3200,- Ft
Izrael - helyismeret - arab-izraeli kapcsolat - riportregény
908.569.4(0:82-94) *** 323.1(569.4)
[AN 3405700]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2012.
Gyurácz Andrea
   A szőke nő kalandjai Etiópiában : [miért éppen Afrika? 3] / Gyurácz Andrea. - Budapest : Dekameron, 2011. - 255 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-615-5072-08-6 fűzött : 4490,- Ft
Etiópia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.63(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3404842]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2012.
   Hévízi mesék / [... kiad. ... a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ]. - Hévíz : Gróf I. Festetics Gy. Művel. Közp., 2012. - 60, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-3779-8 kötött
Hévíz - magyar irodalom - helyismeret - mese
908.439-2Hévíz *** 894.511-34
[AN 3405544]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2012.
Marcsa Dávid
   Pillantás a múltba : gyönki képeslapok, 1898-1950 / Marcsa Dávid. - [Gyönk] : [Marcsa D.], [2012]. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3789-7 kötött
Gyönk - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Gyönk(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3405693]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2012.
Márki-Zay János (1943-)
   A Dunajec-áttörés és környéke : Árpád-házi Szent Kinga földjének kis útikalauza / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2012. - 96 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 15-16.)
Fűzött
Kinga, Szent, Árpád-házi (1224-1292)
Dunajec - Szepesség - helyismeret - művelődéstörténet - szent - 13. század - album
908.437.6(282.243.739) *** 235.3(092)Kinga *** 908.439.22Szepesség(084.12) *** 930.85(439.22Szepesség)
[AN 3403102]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2012.
Metcalfe, Daniel (1979-)
Out of the steppe (magyar)
   A Selyemút hírmondói / Daniel Metcalfe ; [ford. Kelenhegyi Péter és Kelenhegyi Andor]. - Budapest : Geographia, 2012. - 303 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 290-297.
ISBN 978-615-5105-22-7 fűzött
Kína - Közép-Ázsia - helyismeret - angol irodalom - útleírás
908.510(0:82-992) *** 908.58(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 3405809]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2012.
Tóth József (1940-|)
   Józsefváros képeskönyve 1 = Józsefváros in pictures 1 / [fotó Tóth József] ; [közread. a Józsefvárosi Önkormányzat]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2012. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Budapest. 8. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.VIII.(084.12)
[AN 3403548]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6142 /2012.
Antal Tamás (1978-)
   Város és népképviselet : az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben, 1848-1872 / Antal Tamás. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 36.)
Bibliogr.: p. 317-333. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9650-85-5 kötött
1848. évi XXIII. törvénycikk a szabad királyi városokról
Debrecen - közigazgatás - helytörténet - 19. század
352(439-2Debrecen)"184/187" *** 943.9-2Debrecen"184/187"
[AN 3403209]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2012.
Babják Ildikó (1976-)
   Barbárság vagy germánság? : árucsere Európa hajnalán / Babják Ildikó. - Budapest : Gondolat, 2011. - 290 p. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087 ; 9.)
Bibliogr.: p. 271-285.
ISBN 978-963-693-357-9 fűzött : 3200,- Ft
germánok - árucsere - jogtörténet
347(363) *** 339.162.2
[AN 3403420]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2012.
Benke József (1980-)
   Reményvétel : az európai magánjogi gondolkodás a reményvétel mikrokozmoszán keresztül / Benke József. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 444 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-258-140-8 kötött : 7800,- Ft
Európa - magánjog - jogtörténet
347(4)(091)
[AN 3406575]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2012.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 455 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-152-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3404681]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2012.
   Bihar vármegye statútumai, 1757 / összeáll., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Szálkai Tamás. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2012. - 51 p. ; 21 cm. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-48-2 fűzött
Bihar vármegye - középfokú igazgatás - helytörténet - 18. század - statútum - történelmi forrás
353(439.133)"17"(094) *** 943.917.3"17"(093)
[AN 3405782]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2012.
Bolvári-Takács Gábor (1967-)
   A művészet megszelidítése : folyamatok és fordulatok a művészetpolitikában, 1948-1956 / Bolvári-Takács Gábor. - Budapest : Gondolat, 2011. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-204.
ISBN 978-963-693-361-6 fűzött : 3250,- Ft
Magyarország - művészetpolitika - művészeti élet - Rákosi-korszak
351.854(439)"1948/1956" *** 7(439)"194/195" *** 323:008(439)"1948/1956"
[AN 3403421]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2012.
Dezső Márta (1950-)
   Magyar alkotmányosság az európai integrációban / Dezső Márta, Vincze Attila. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 572 p. ; 20 cm
Lezárva: 2011. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-145-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - európai integráció
342(439) *** 341.17(4-62)
[AN 3407335]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2012.
   Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére / Ambrus István [et al.] közreműködésével szerk. Trócsányi László. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 462 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 37.)
A Szegeden, 2010. nov. 18-19-én tartott Kovács István Emléknapok szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-88-6 kötött
Magyarország - alkotmányjog - ezredforduló
342(439)"200"
[AN 3403235]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2012.
   Emberi jogi kézikönyv / [kiad. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium]. - [Budapest] : Közigazgatási és Igazságügyi Min. : Külügymin., 2012. - 28 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - emberi jog - útmutató
342.7(439)(036)
[AN 3404491]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2012.
Gellér Balázs (1968-)
   Legality on trial : a theoretical analysis of the legality of substantive criminal norms / Balázs József Gellér. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 301 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 17.)
Bibliogr.: p. 259-290.
ISBN 978-963-312-085-9 kötött : 4800,- Ft
törvényesség - büntetőjog
340.114 *** 343
[AN 3406910]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2012.
Havas Henrik (1949-)
   Könyörtelenek : életre ítélt gyilkosok / Havas Henrik. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-090-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gyilkosság - halálbüntetés - ezredforduló - riport
343.611(439)"199/200" *** 343.25(439)"199/200"
[AN 3404350]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2012.
Hollán Miklós (1976-)
   Emberkereskedelem : a kizsákmányolás büntetendő esetei és a büntetőjogi szabályozás határai / Hollán Miklós. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 343 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 321-332.
ISBN 978-963-258-148-4 fűzött : 4500,- Ft
Európa - Magyarország - emberkereskedelem - büntetőjog
343.43(439) *** 343.43(4)
[AN 3404691]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2012.
Jogász Vándorgyűlés (30.) (2011) (Sopron)
   Harmincadik Jogász Vándorgyűlés : Sopron, 2011. április 7-9. / [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2011. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3403250]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2012.
Kármán Irén (1967-)
   Ruttner csavar : sztárok ügyvédje / Kármán Irén. - [Páty] : Press and Computer Kft., [2012]. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3561-9 fűzött : 3490,- Ft
Ruttner György (1955-)
Magyarország - ügyvéd - 20. század - 21. század
347.965(439)(092)Ruttner_Gy.
[AN 3405037]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2012.
Kecskés László (1953-)
   Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban / Kecskés László. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-131-6 kötött : 6900,- Ft
Anglia - Skócia - polgári jog - jogtörténet
347(410)(091) *** 347(411)(091)
[AN 3406576]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2012.
   Kérdőív az alkotmányozásról, 2011 : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tudományos Diákkörének vitaanyaga : Szeged, 2011. június 17. / szerk. Antali Dániel Gábor, Jakó Nóra, Sulyok Márton. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-87-9 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - alkotmány - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés
342(439)"200/201" *** 342.4(439)"200/201"(083.41)
[AN 3403175]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2012.
   Levegőből harcba : a magyar katonai ejtőernyőzés története és változó feladatrendszere / összeáll. Boda József, Ruszin Romulusz. - [Budapest] : Zrínyi, [2012]. - 186 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-536-8 kötött
Magyarország - ejtőernyős fegyvernem - katonai egység története
356.169(439)(091)
[AN 3405600]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2012.
   Magyarország alaptörvénye. - Bibliofil kiad. - [Budapest] : M. Mercurius, 2011. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9872-14-1 b.
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3405798]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2012.
Majtényi Balázs (1974-)
   A környezet nemzetközi jogi védelme / Majtényi Balázs ; [közread. az ELTE Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 93 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-089-7 fűzött
környezetvédelmi jog - környezetvédelem - nemzetközi egyezmény - egyetemi tankönyv
349.6(075.8) *** 504.06(075.8) *** 341.24(100)
[AN 3406895]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2012.
   Manual of human rights : prepared for the review of the situation of human rights in Hungary in the framework of the universal periodic review of the United Nations Human Rights Council, 2011-2012 / [publ. by the Ministry of Public Administration and Justice and the Ministry of Foreign Affairs]. - [Budapest] : Min. of Public Administration and Justice : Min. of Foreign Affairs, 2012. - 28 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - emberi jog - útmutató
342.7(439)(036)
[AN 3406574]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2012.
Máté Viktor
   Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői és más hatósági eljárásban / Máté Viktor. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 313 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. aug. 5. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-144-6 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - közjegyző - eljárásjog - hitelesítés - okirat
347.961(100) *** 347.961(439)
[AN 3405109]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2012.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 589 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-105-4 kötött : 6400,- Ft
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3406887]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2012.
Nagy Csongor István (1979-)
   Útmutató a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról / Nagy Csongor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 46 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-153-8 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - fogyasztóvédelem
347.7(439) *** 366.5(439)
[AN 3404688]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2012.
   Opuscula Szegediensia 4 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók Negyedik Konferenciája, Szeged / szerk. Berki Gabriella. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 33.)
A 2010. jún. 28-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-80-0 fűzött
Magyarország - szociális jog - munkajog
349.2(439) *** 349.3(439)
[AN 3403199]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2012.
   A pedagógusokra vonatkozó munkajogi szabályozás I : 2012. június 30. napjáig / [szerk. Bíró Endre] ; [közread. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2012. - 195 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-88965-3-7 : 3150,- Ft
Magyarország - munkajog - pedagógus - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094) *** 371.321(439)(094)
[AN 3405143]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2012.
   Recent developments in European and Hungarian competition law / ed. by András Osztovits. - Budapest : Karoli Gaspar Univ. of the Reformed Church in Hungary, 2012. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 1.)
A Budapesten, 2011. máj. 31-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-35-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - versenyjog
347.776(4-62) *** 347.776(439)
[AN 3403844]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2012.
   Szabálysértés. - Budapest : Árboc, [2012]. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. ápr. 15.
ISBN 978-963-9997-26-4 fűzött : 1200,- Ft
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3408606]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2012.
Szabó Miklós (1951-)
   A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának helyzete, 2004-2012 / ... kész. Szabó Miklós. - Miskolc : ME ÁJK, 2012. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Miskolc - egyetem - jogtudomány
34 *** 378.4(439-2Miskolc).096
[AN 3404762]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2012.
   A szerződés interdiszciplináris megközelítésben : a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottságának tudományos előadóülése : Szeged, 2011. december 1. / szerk. Papp Tekla. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-90-9 fűzött
Magyarország - szerződés - kötelmi jog - konferencia-kiadvány
347.44(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3403184]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2012.
   Szerzői jog és iparjogvédelem : [magyar polgári jog] / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 338 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. nov. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-31-8 fűzött
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 3406593]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2012.
   Új munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2012]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. júl. 1.
Fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9997-23-3)
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3404915]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2012.
   Az új Munka törvénykönyvének magyarázata / Pál Lajos [et al.] ; szerk. Kardkovács Kolos. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 490 p. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2012. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-149-1 fűzött : 7990,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3405116]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2012.
   Az új Polgári törvénykönyv bizottsági javaslata magyarázatokkal / szerk. Vékás Lajos ; a szerk. mtársa Gárdos Péter. - Budapest : Complex, 2012. - 616 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. febr. 29.
ISBN 978-963-224-998-8 fűzött
Magyarország - polgári jog - törvénytervezet
347(439)(094)
[AN 3405684]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2012.
   Választottbírók könyve / szerk. Kecskés László, Lukács Józsefné. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 824 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-150-7 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - választottbíróság
347.918(439)
[AN 3406581]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2012.
   Várospolitika és közigazgatás : a 2010. október 27-én tartott konferencia előadásai és Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1701-1710 / [szerk. Csombor Erzsébet, L. Balogh Béni] ; [... regesztáit és a mutatót kész. D. Szakács Anita]. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2011. - 206 p. ; 24 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7234-27-9 fűzött
Esztergom - közigazgatás - várospolitika - helytörténet - 17. század - 18. század - önkormányzati irat
352(439-2Esztergom)"16/17"(093) *** 943.9-2Esztergom"16/17"(093)
[AN 3403116]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6177 /2012.
Ambrose, Stephen E.
Band of brothers (magyar)
   Elit alakulat : a 101. légideszant-hadosztály 506. ezrede E századának útja Normandiától Hitler Sasfészkéig / Stephen E. Ambrose ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, [2012], cop. 2001. - 399 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-269-2 kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 963-9237-85-X)
Egyesült Államok. Army. Airborne Division (101.). Parachute Inventry Regiment (506.). Company E
Egyesült Államok - katonai egység története - második világháború
355.486(73)"1939/1945"
[AN 3407402]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2012.
Craughwell, Thomas J. (1956-)
The war scientists (magyar)
   A háború tudósai : zseniális elmék, pusztító találmányok / Thomas J. Craughwell ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-297.
ISBN 978-963-09-6735-8 fűzött : 4990,- Ft
haditechnika - feltaláló - tudós - találmány - művelődéstörténet
623(100)(091) *** 001(100)(092) *** 001.894(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 3406531]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2012.
Dezső Tamás (1962-)
   The Assyrian army / Tamás Dezső. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2012-. - 28 cm
Asszír Birodalom - haderő - művelődéstörténet
355(352) *** 930.85(352)
[AN 3406700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1., The structure of the Neo-Assyrian army : as reconstructed from the Assyrian palace reliefs and cuneiform sources : infantry. - 2012. - 334 p. : ill. - (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 8/1.). (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-075-0 kötött
Asszír Birodalom - hadtörténet - haderő
355(352)
[AN 3406709] MARC

ANSEL
UTF-86180 /2012.
Knoke, Heinz (1923-1993)
Die grosse Jagd (magyar)
   A Führerért repültem : egy német pilóta háborús tapasztalatai / Heinz Knoke ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, [2012]. - 226 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Megj. "A hazámért repültem" címmel is
ISBN 978-963-7054-72-3 kötött
Németország - hadtörténet - légierő - második világháború - napló
355.489(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3405008]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2012.
   Legendák és titkok katonái : a mélységi felderítés története / [szerk. Mészáros Károly]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2012. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-537-5 kötött
Magyarország - katonai felderítés - katonai egység története
355.413(439)(091)
[AN 3405713]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2012.
Shugaar, Antony
I lie for a living (magyar)
   Kémsztorik : hírhedt kémek, híres ügynökök / Antony Shugaar ; ill. Steven Guernaccia[!Guarnaccia] ; [ford. Straky Zoltán]. - Budapest : Geographia, 2012. - 189 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-05-0 fűzött
titkos ügynök - hírszerzés - titkosszolgálat
355.40(100)(092) *** 327.84(100) *** 351.746.1(100)(091)
[AN 3405820]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6183 /2012.
Hallowell, Edward M.
Shine (magyar)
   Tündöklés : hogyan hozzuk ki embereinkből a legjobbat az agykutatás segítségével? / Edward M. Hallowell ; [ford. Kéri Rita]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-143.
ISBN 978-963-05-9196-6 fűzött
vezetéslélektan - mentálhigiénia
65.013 *** 613.865
[AN 3404682]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6184 /2012.
Boudreau, John W.
Retooling HR (magyar)
   HR újratöltve avagy Hogyan lehet bevált üzleti módszerekkel jobb személyi döntéseket hozni / John W. Boudreau ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 168 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 978-963-05-9187-4 fűzött
munkaerő-gazdálkodás
658.3 *** 331.5
[AN 3404173]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2012.
Dunder Krisztián (1976-)
   Konverzióoptimalizálás : útmutató / kész. Dunder Krisztián és Flekács Zoltán. - [Miskolc] : Dunder.hu, cop. 2012. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3404566]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2012.
   Európai civil társadalom a helyi jólét megteremtéséért : egy projekt magyar tapasztalatai / [szerk. Fedorkó Boglárka] ; [közread. a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány]. - [Budapest] : Budapesti Nyílt Társadalom Int. Alapítvány, cop. 2011. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-111.
ISBN 978-963-9719-25-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - civil szervezet - helyi társadalom - népjólét
334.012.46(439) *** 323.21(439) *** 364.1(439) *** 364.1(4-62)
[AN 3405433]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2012.
Gray, Julie
Get that job with the right CV (magyar)
   A tökéletes önéletrajz : egy hivatásos önéletrajzíró tanácsai a tökéletes állás megszerzéséhez / Julie Gray ; [ford. Lapikás Judit, Jobbágy Gábor]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9114-0 fűzött
útmutató - önéletrajz
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3404232]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2012.
Horváth Gyula (1951-)
   The German mezzogiorno? : supplements to the natural history of East German regional development / by Gyula Horváth. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2012. - 42 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 86.)
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-963-9899-49-0 fűzött
Németország - gazdasági fejlődés - 19. század - 20. század - ezredforduló
330.34(430-11)"185/201"
[AN 3402731]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2012.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati erőforrás-gazdálkodás példatár / Illés Mária, Kádárné Horváth Ágnes, Szűcsné Markovics Klára ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2012. - 108 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5216-07-7 fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 3408617]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2012.
   A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2012. - 346 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-339-024-5 fűzött
marketing - kutatás - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 3405861]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2012.
Miskolczi Miklós (1938-)
   A Boró : egy szocialista karrier titkai / Miskolczi Miklós. - [Budapest] : Szerző, 2012. - 126 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3353-0 kötött
Borovszky Ambrus (1912-1995)
Magyarország - vezető alkalmazott - 20. század
658.1(439)(092)Borovszky_A.
[AN 3405774]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2012.
Molnár István (1939-)
   Megélhetéstan vállalkozó szelleműek számára / Molnár István. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 204, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-615-5219-12-2 fűzött : 2990,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3405088]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2012.
Popović, Igor S. (1962-)
Winning at job interviews (magyar)
   A tökéletes állásinterjú / Igor S. Popović ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 212 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9115-7 fűzött
álláskeresés - interjú - útmutató
658.353.5(036)
[AN 3404660]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2012.
Sándorné Új Éva
   Adózási ismeretek alkalmazása : példatár mérlegképes könyvelők részére / Sándorné Új Éva ; [kiad. a Penta Unió Zrt.]. - Pécs : Penta Unió, 2012. - 312 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-01-3 fűzött
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3405177]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2012.
Szalai Erzsébet (1948-)
   Globális válság, magyar válság, alternatívák / Szalai Erzsébet. - [Budapest] : L'Harmattan, 2012. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-523-7 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 78-963-236-523-7)
Magyarország - gazdasági válság - globalizáció - kapitalista rendszer - társadalmi hatás - belpolitika - 21. század - publicisztika - interjú
338.124.4(100)"200/201" *** 330.342.14 *** 323(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3403457]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6196 /2012.
   Fogyatékossággal élők közösségfejlesztő gyakorlata és módszerei Közép-Európában : a Magyar ILCO Szövetség 2011-es konferenciájának válogatott, lektorált tanulmányai / Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla szerk. ; [rend., közread. a Magyar ILCO Szövetség]. - Kaposvár : M. ILCO Szöv., cop. 2011. - 223 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88361-4-4 fűzött
Közép-Európa - fogyatékos - társadalmi integráció - pszichoterápia
364.65-056.2(4-11) *** 615.851 *** 316.4.052
[AN 3403691]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2012.
Horváth Sándor (1974-)
   Két emelet boldogság : mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban / Horváth Sándor. - Budapest : Napvilág, cop. 2012. - 266 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-058-1 fűzött : 3200,- Ft
Budapest - szociálpolitika - Kádár-korszak
364(439-2Bp.)"195/198"
[AN 3403049]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2012.
   Lovagok a Kórházakért Alapítvány = Knights for Hospitals Foundation / a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rend Kórházas Lovagok Magyarországi Parancsnokságának kiadványa. - Budapest : Jeruzsálemi Szt. János Szuverén Rend Kórházas Lovagok Mo. Parancsnokság, 2011. - [30] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Ordo Equitum Hospitalariorum Sancti Johannis de Jerusalem. Magyar Tagozat
Lovagok a Kórházakért Alapítvány
Magyarország - kórház - alapítvány
364.444.046.6(439) *** 061.27(439)
[AN 3404498]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6199 /2012.
   Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői : kutatási jelentés / Farkas Éva [et al.]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2012. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Andragógia és kulturális mediáció, ISSN 2062-9958)
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 978-963-9927-50-6 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - oktatási intézmény - statisztikai adatközlés
374.7(439)(083.41)
[AN 3403133]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2012.
Bacsák Kata
   Napközi otthon az iskolában : gyakorlati kézikönyv napközis nevelőknek / Bacsák Kata, Biró Zsuzsanna, Sövegházy Márta ; [ill. Tényi Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 978-963-19-7179-8 fűzött
napközi otthon - tanári segédkönyv
37.018.54(072)
[AN 3404267]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2012.
   A Budai Nagy Antal Gimnázium jubileumi évkönyve, 1937-2012 / [szerk. Szakmári Klára]. - [Budapest] : Budai Nagy A. Gimn., [2012]. - 147 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3409-4 fűzött
Budai Nagy Antal Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 3405283]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2012.
Csobay Ildikó (1955-)
   Diszlexia, más szemüveggel : ChromaGen komplex diszlexia szűrési és korrekciós program / Csobay, Gál, Kecskés. - Budapest : Logopédia K., 2012. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89075-4-7 fűzött
diszlexia
372.41/.45 *** 376.36 *** 616.89-008.434.53
[AN 3404829]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2012.
   "A gyerekre mindig mosolyogva nézzetek!" : orosházi pedagógusok és alapfokú iskolák / [szerk. Bárdos Zsuzsa]. - Orosháza : Orosházi Ref. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., 2012. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kiadványai, ISSN 2063-4684 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3740-8 fűzött
Orosháza - pedagógus - általános iskola - oktatástörténet
37(439-2Orosháza)(092) *** 373.3(439-2Orosháza)
[AN 3403832]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2012.
   Honnan hová? : egyénre szabott fejlesztés az óvodában : útmutatóval, játéktárral / [kész. a pápai Városi Óvodák ... közreműködésével]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 87, [25] p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-615-5029-47-9 fűzött
óvodapedagógia - individuálpedagógia - fejlesztő játék
37.013.41 *** 372.3 *** 371.382 *** 37.025
[AN 3405668]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2012.
   Isten éltessen! : 20 éves a Szent Gellért Óvoda / [szerk. Vasbányai Bőhm Ágnes] ; [közread. a] Szent Gellért Óvoda Egyesület. - Budapest : Szt. Gellért Óvoda Egyes., 2012. - [180] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3717-0 fűzött
Szent Gellért Óvoda (Budapest)
Budapest - óvoda - óvodai nevelés
373.24(439-2Bp.) *** 372.3
[AN 3403630]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2012.
Kalmár Pálné
   100 éves a jászapáti gimnázium / írta Kalmár Pálné, Lénártné Emri Ildikó ; [közread. a JNSZM Gróf Széchenyi István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium]. - [Jászapáti] : JNSZM Gr. Széchenyi I. Gimn., Szakképző Isk. és Kollégium, 2012. - 351 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-3640-1 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gróf Széchenyi István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Jászapáti)
Jászapáti - gimnázium
373.54(439-2Jászapáti)
[AN 3403101]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2012.
   A keresztény nevelés és oktatás múltja, jelene és jövője Veszprémben : a 2012. április 21-én tartandó egyháztörténeti konferencia programja és előzetese / [szerk. Gárdonyi Máté, Baranya Péter, Trosits András] ; [rend., kiad. a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : KÉSZ Veszprémi Csop. : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2012]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88154-5-3 fűzött
Veszprém - egyházi iskola - oktatási intézmény - oktatástörténet - katolikus egyház - konferencia-kiadvány
37.014.521(439-2Veszprém) *** 373(439-2Veszprém) *** 282(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3403812]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2012.
   A keresztyén pedagógia esszenciája, a keresztyén pedagógus pályaképe / [ford. Pusztai Gábor] ; [közread. a Református Pedagógiai Intézet]. - Budapest : RPI, 2012. - 128 p. : ill., színes ; 15 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 122-124.
Fűzött
vallásos nevelés - pedagógus - református egyház
37.017.93 *** 371.321 *** 284.2
[AN 3406826]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2012.
Koós Ferenc (1942-)
   A magyar felvilágosodás pedagógiai gondolatai / Koós Ferenc. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2012. - 337 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 22.)
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-5174-11-7 fűzött
Magyarország - pedagógia - gyermeknevelés - felvilágosodás
37.01(439)"177/18" *** 37.018(439)"177/18"
[AN 3405155]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2012.
   Köznevelési törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-30-1 fűzött : 1000,- Ft
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Magyarország - oktatásügy - törvény
37.014(439)(094)
[AN 3404922]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2012.
   A "mesés hármas": gyermek, pedagógus, szülő : Kék Madár személyközpontú pedagógiai program : "Kék Madár" évkönyv, 2012 / [szerk. Darabos Györgyi és Jegesné Rémesi Irén]. - Veszprém : "Kék Madár Alapítvány", 2012. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
Fűzött
alternatív nevelés
371.4
[AN 3406479]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2012.
Nagy Péter Tibor (1963-)
   A növekvő állam árnyékában : oktatás, politika, 1867-1945 / Nagy Péter Tibor. - Budapest : Gondolat, 2011. - 494 p. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X)
Bibliogr.: p. 465-494.
ISBN 978-963-693-326-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - oktatástörténet - közoktatás - 19. század - 20. század
37.014.5(439)"186/194"
[AN 3403272]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2012.
   A Népfőiskolai Collegium Csángóföldön / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2012. - 181 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 23.)
ISBN 978-963-87012-6-8 fűzött
Magyar Népfőiskolai Collegium
Erdély - szabadegyetem - tanulmánygyűjtemény
374.72(498.4) *** 082
[AN 3405436]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2012.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (30.). Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció (2011) (Szarvas)
   XXX. jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció : tudományos diákköri konferencia rezümékötete / [fel. szerk. Virágné Horváth Erzsébet] ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Pedagógiai Kar]. - Szarvas : SZIE Ped. Kar, 2011. - 108 p. ; 24 cm
Borítócím: Rezümékötet
ISBN 978-963-87735-6-2 fűzött
tanulás - módszertan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 37.025 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3403544]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2012.
   Ózdi nők, munka, család : "Építő közösségek" Támop 3.2.3-09/1-0023 : új utak a felnőttképzésben : egy sikeresen megvalósított közművelődési pályázat összegzése / [... szerk. ... Pappné Szalka Magdolna et al.] ; [kiad. az Ózdi Művelődési Intézmények]. - Ózd : ÓMI, 2012. - 18, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Ózd - felnőttoktatás - nő - pályázat
374.7-055.2(439-2Ózd) *** 06.063(439)
[AN 3404487]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2012.
   A pécsi felsőoktatás évszázadai / Fedeles Tamás [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, [2012]. - 164 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 159-163.
ISBN 978-963-642-427-5 kötött
Pécs - felsőoktatás - történeti feldolgozás
378(439-2Pécs)(091)
[AN 3405548]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2012.
   Répa, retek, mogyoró : beszédfejlesztő versek, mondókák, nyelvtörők gyerekeknek / [összeáll. Toldiné Tölgyvári Rita] ; [ill. Vida Kata]. - Átd. kiad. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-296-9 kötött
magyar irodalom - logopédia - gyermekvers - mondóka - foglalkoztatókönyv - antológia
376.36 *** 087.5 *** 894.511-14(082)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3407500]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2012.
Simonné Zachár Anna (1951-)
   Iskolába készülök : segítő ötletek szülőknek / Simonné Zachár Anna ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 64 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 63.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5029-45-5)
iskoláskor előtti nevelés - fejlesztő játék
373.2 *** 371.382 *** 37.025
[AN 3405666]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2012.
Stipta István (1952-)
   A doktori képzés két évtizede a miskolci jogi karon / Stipta István ; [kiad. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Iskola]. - [Miskolc] : ME, 2012. - 72, [118] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Miskolci Egyetem. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Miskolc - egyetem - jogtudomány - doktori képzés
378.4(439-2Miskolc).096 *** 34 *** 378.21(439)
[AN 3404814]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2012.
Szabolcs Éva (1952-)
   Gyermekből tanuló : az iskolás gyermek, 1868-1906 / Szabolcs Éva. - Budapest : Gondolat, 2011. - 169 p. ; 20 cm. - (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógiatörténeti Tanszék közleményei, ISSN 2063-238X ; 6.)
Bibliogr.: p. 163-169.
ISBN 978-963-693-226-8 fűzött : 2250,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - iskolai nevelés - oktatásügy - 19. század - századforduló
37.018.2(439)"18/190" *** 37.014(439)"18/190"
[AN 3404735]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2012.
   A szakképzési törvény, 1993-2011 / [... összeáll. Klész Tibor]. - Budapest : Complex, 2012. - 213 p. ; 24 cm. - (Az oktatási jogszabályok változásai, ISSN 2063-3432 ; 1.)
Lezárva: 2012. febr. 5.
ISBN 978-963-224-996-4 fűzött
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
Magyarország - szakképzés - jogszabálygyűjtemény
377(439)(094)
[AN 3403041]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2012.
   A tehetség szárnyain : a projekt megvalósításának éve 2010. szeptember 15 - 2011. szeptember 14. / [közread. az Újbudai Pedagógiai Intézet]. - Budapest : ÚPI, [2011]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 11. kerület - tehetséggondozás - pályázat
376.545 *** 06.063(439-2Bp.XI.)
[AN 3404484]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2012.
Tészabó Júlia (1950-)
   Játék - pedagógia, gyermek - kultúra : tanulmányok / Tészabó Júlia. - Budapest : Gondolat, 2011. - 157 p. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-330-2 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - játék - neveléstörténet - gyermek - ifjúságszociológia - 19. század - 20. század
371.382 *** 37(439)"18/19" *** 316.37-053.2(439)"18/19"
[AN 3403423]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2012.
Vargáné Engler Ágnes
   Kisgyermekes nők a felsőoktatásban / Engler Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2011. - 319 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 261-278.
ISBN 978-963-693-316-6 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - oktatásszociológia - egyetemi hallgató - anya - ezredforduló
378(439)"200" *** 316.37-055.52-055.2 *** 316.37-057.85(439)"200"
[AN 3403809]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2012.
   A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 100. évében / [szerk. H. Prikler Renáta, Szederkényi József]. - Pécs : Zipernowsky K. Műszaki Szakközépisk., 2012. - 261, [27] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3608-1 kötött
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (Pécs)
Pécs - szakközépiskola - műszaki tudomány - iskolatörténet
373.6:62(439-2Pécs)(091)
[AN 3405261]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6226 /2012.
Árvai Anikó
   Nemezművesség / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - Budapest : Cser K., 2012. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-278-258-4 kötött : 3495,- Ft
textilművészet - nemez - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 677.026.24 *** 745.52
[AN 3405590]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2012.
Dreisbach, Jens
Die Fussballnationen Europas (magyar)
   Európa futballnemzetei. - Pécs : Alexandra, cop. 2011. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
Szerző Dreisbach, Jens. - Ford. Bujdosó István. - Bibliogr.
ISBN 978-963-297-765-2 kötött
Európa - sporttörténet - labdarúgás - album
796.332(4)(091)
[AN 3403650]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2012.
   Hajrá, ESMTK! : Pesterzsébet a birkózás városa! : az 5 éves Birkózó Szakosztály ünnepi kiadványa. - [Budapest] : ESMTK Birkózó Szakosztály, [2011]. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör. Birkózó Szakosztály
Budapest. 20. kerület - birkózás - sportegyesület
796.81/.82(439-2Bp.XX._k.) *** 061.2(439-2Bp.)ESMTK
[AN 3404509]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2012.
Horváth H. Attila (1955-)
   Informális tanulás az Aranycsapat korában : tanulási színterek vizsgálata Puskás és Deák mikrokörnyezetében / Horváth H. Attila. - Budapest : Gondolat, 2011. - 271 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 231-247.
ISBN 978-963-693-373-9 fűzött : 2250,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
Deák Ferenc (1922-1998)
Magyarország - Kispest - Pestszentlőrinc - sportszociológia - szocializáció - labdarúgó - mikrotörténelem - Rákosi-korszak - 20. század
796.332(439)(092)Puskás_F. *** 796.01(439)"195" *** 316.736(439)"19" *** 796.332(439)(092)Deák_F.
[AN 3403178]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2012.
Kricskovics Zsuzsanna
   Origami virágok / modellek Kricskovics Zsuzsanna, Nagy Mária, Sebők Zsolt ; fotók Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-401-7 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3404997]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2012.
Kruzslicz Pál (1948-)
   Mozgóképek Szentesen : százéves a mozi / Kruzslicz Pál ; [kiad. a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Vár. Kvt., 2012. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-89533-0-8 fűzött
Szentes - filmszínház - történeti feldolgozás
791.45(439-2Szentes)(091)
[AN 3403108]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2012.
   Legyél kreatív! / [szerk. Ana Doblado] ; [ill. Juan Xarrié] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 259 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-179-2 fűzött
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3403928]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2012.
Neidenbach Ákos (1945-)
   Hegymászó halál / Neidenbach Ákos. - Budapest : Püski, 2011. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-302-069-2 fűzött
alpinizmus
796.52
[AN 3403255]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2012.
Sey Gábor (1952-)
   A shotokan karate útja / Sey Gábor, Morvay-Sey Kata. - Pécs : Sey G., 2012. - 286, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-08-3310-3 fűzött
karate
796.853.26
[AN 3405240]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2012.
   Sporthajózás : a vitorlás és motoros kishajóvezetés elmélete és gyakorlata / Overschmidt [et al.] ; [... szerk. Futász Dezső]. - [Budapest] : Ecovit : Tudex, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8002-43-3 fűzött : 4940,- Ft
vitorlázás - motorcsónaksport
797.14 *** 797.15
[AN 3408517]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6236 /2012.
   2012 London : 2x12 hungarikon : világhírű magyar és olimpiai bajnok : [Kárpáti-gyűjtemény] = 2012 London : 2x12 Hungaricons : world famous Hungarians and Olympic champions : Kárpáti Collection / [... kiad. a Maszk és Ecset Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Maszk és Ecset Közhasznú Alapítvány, cop. 2012. - 95 p. : ill., főként színes ; 22x31 cm
ISBN 978-963-08-3602-9 kötött
Magyarország - olimpikon - képzőművészet - művelődéstörténet - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - esszé
73/76(439)"19/200" *** 796.032(439)(092)(0:82-4) *** 930.85(439)"19/200" *** 894.511-4
[AN 3405492]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2012.
   Art deco és modernizmus : lakásművészet Magyarországon, 1920-1940 : kiállítási katalógus / [... kurátora ..., szerk. Horányi Éva] ; [köread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2012. - 275 p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. márc. 16 - szept. 30. között tartották. - Bibliogr.: p. 264-269.
ISBN 978-615-5217-01-2 fűzött
Magyarország - art deco - modern művészet - lakásművészet - kiállítási katalógus
747(439)"192/194" *** 7.036(439)"192/194" *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 7.035.93(439)"192/194"
[AN 3404619]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2012.
Art (magyar)
   A művészet nagykönyve / főszerk. Stephen Farthing ; előszó Richard Cork. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 576 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-6647-4 kötött : 8990,- Ft
művészettörténet
7(100)(091)
[AN 3406519]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2012.
   Back and forth : 8 artists from London : 8 művész Londonból : Jane Bustin, Simon Callery, Rose Davey, Lothar Götz, Tamás Jovánovics, Károly Keserű, Dillwyn Smith, Estelle Thompson / [text ... Estelle Thompson, Tamás Jovánovics] ; [publ. by] B55 Kortárs Galéria. - Budapest : B55 Kortárs Galéria, 2012. - 44 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. febr. 16 - márc. 17. között tartották
ISBN 978-963-08-3212-0 fűzött
Nagy-Britannia - Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(410)"200" *** 75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3404869]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2012.
    Mau : egy hajótörés porcelánjai / [szöveg] Buslig Szonja Andrea ; [szerk. Renner Zsuzsanna]. - Budapest : Camau Porcelán Befektetési és Kiállításszervezési Kft., 2012. - 35 p. : ill., színes ; 22 cm
Megj. a Budapesten, 2012. ápr. 14 - jún. 8. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-3667-8 fűzött
Kína - kerámiaművészet - porcelán - 18. század - kiállítási katalógus
738.1(510)"17" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3404607]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2012.
Debreceni Tavaszi Tárlat (21.) (2012)
   XXI. Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2012. március 11 - április 11. / [a kiállítást rend. Sulyok Géza]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Kht.], [2012]. - [60] p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-89358-2-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3405032]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2012.
Frazon Zsófia (1970-)
   Múzeum és kiállítás : az újrarajzolás terei / Frazon Zsófia ; Sior képeivel. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2011. - 306 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 291-306.
ISBN 978-963-693-363-0 fűzött : 2690,- Ft
muzeológia
069.01
[AN 3403206]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2012.
Gergely Gizella, Cs (1927-)
   Hímzett kötések és szélcsipkék az erdélyi és moldvai magyaroknál / Cs. Gergely Gizella ; a fotókat kész. Hadassy Ilona és Cs. Gergely Gizella ; gond. ... Gazda Klára ; a rajzokat kész. Kovács Péter. - Budapest : Püski, 2011. - 92, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-068-5 fűzött
Erdély - Moldva - hímzés - csipke - határon túli magyarság
746.031.4(498.4)(=945.11) *** 746.031.4(498.7)(=945.11) *** 39(=945.11)(498.4) *** 39(=945.11)(498.7)
[AN 3403441]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2012.
Gyürki László (1932-)
   A körmendi kórházkápolna története / Gyürki László ; [kiad. a Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány]. - [Körmend] : Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, 2011. - 91 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1671-7 kötött
Körmend - kápolna - kórház - történeti feldolgozás
726.52(439-2Körmend)(091) *** 364.444.046.6(439-2Körmend)(091)
[AN 3403583]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2012.
Juhász Antal (1935-)
   Rekviem Kutyanyakért / Juhász Antal, Pálfy Gyula. - Budapest : Püski, 2011. - 91, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-063-0 fűzött
Ópusztaszer - tanya - magyar néprajz - hétköznapi élet - helytörténet
711.438(439-2Ópusztaszer) *** 39(=945.11)(439-2Ópusztaszer) *** 943.9-2Ópusztaszer
[AN 3403281]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2012.
King, Ross (1962-)
The judgement of Paris (magyar)
   Párisz ítélete : az impresszionizmus születésének évtizede / Ross King ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 556, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 525-541.
ISBN 978-963-530-966-5 kötött : 4500,- Ft
Franciaország - impresszionizmus - festészet - művészettörténet - 19. század
75.036.2(44)"186/187"
[AN 3404805]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2012.
Kinszki Imre (1901-1945)
   Kinszki Budapestje / szerk. Buza Péter ; kiad. ... Budapesti Városvédők Egyesülete. - [Budapest] : BVE, 2011. - 75 p. : ill. ; 20x20 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-32-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Kinszki_I.
[AN 3405445]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2012.
Kovács László (1942-)
   A magyar kalandozások zsákmányáról / Kovács László ; [a névmutatót kész. Mayer László]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, 2011. - 286 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 187-210. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-88181-7-1 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - magyar történelem - kalandozások kora - régészet - fémpénz
737.1(439)"08/09" *** 943.9"08/09" *** 904(439)
[AN 3405495]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2012.
Kricskovics Zsuzsanna
   Kedvenc origami állataim / modellek Kricskovics Zsuzsa, Sebők Zsolt ; fotók, rajzok Csabai István, Illyés Csaba, Sebők Zsolt. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-398-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-398-X)
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3405031]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2012.
   A külső-ferencvárosi Szent Kereszt templom orgonafelújításának története képekben, 2007-2012 / [szerk. Csákóy Ildikó] ; [kiad. a külső-ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia]. - Budapest : Szt. Kereszt Plébánia, 2012. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3651-7 fűzött
Budapest. 9. kerület - templom - orgona
726.54(439-2Bp.IX.) *** 786.6
[AN 3405449]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2012.
   Látvány, ihlet, szobor, tér : Nagy Balogh János Kiállítóterem, 2011. szeptember 22 - november 5. / [... kiad. a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Kispesti Helikon Kult. Egyes., [2011]. - 28 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Borítócím: Liszt Ferenc Emlékkiállítás 2011
ISBN 978-963-08-2665-5 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - képzőművészet - zeneszerző - 19. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3404983]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2012.
Millet, Claude (1933-)
Le château fort (magyar)
   A vár : [rajzos fóliával] / Claude és Denise Millet rajz. ; ford. Tüske-Hegedüs Andrea. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - [23] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 19.)
ISBN 978-963-11-8932-2 kötött : 1690,- Ft
vár - gyermekkönyv
728.81(02.053.2)
[AN 3402851]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2012.
Mitchell, W. J. Thomas (1942-)
   A képek politikája : W. J. T. Mitchell válogatott írásai : tanulmányok / szerk. Szőnyi György Endre, Szauter Dóra. - 3. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2012. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-897-6 fűzött
ikonográfia - művészetelmélet - művelődéstörténet
7.04 *** 7.01 *** 930.85 *** 82.01
[AN 3408513]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2012.
Nagy Mária
   Origami lakásdíszítés / modellek Nagy Mária, Nagy Zsófia, Sebők Zsolt ; fotók Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-399-7 fűzött
origami - papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3405004]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2012.
   Origami gyerekeknek / modellek Kricskovics Zsuzsanna [et al.] ; fotók Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-400-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-400-X)
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3405012]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2012.
Országos Érembiennále (18.) (2011) (Sopron)
   XVIII. Országos Érembiennále : Sopron, Lábasház, ... 2011. június 19 - szeptember 4. = XVIII. National Biennial of Medal Art : Sopron, Lábasház, ... 19 June - 4 September 2011 / [... kurátora ... L. Kovásznai Viktória] ; [a katalógust összeáll. ... Vasas Edit]. - Sopron : [Polgármesteri Hiv.], [2011]. - 72 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Közread. Sopron Polgármesteri Hivatala. - A bev. német nyelven is
ISBN 978-963-08-1458-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - érem - ezredforduló - kiállítási katalógus
737.2(439)"200" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 3405044]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2012.
Paläste des Glaubens (magyar)
   A hit palotái : a világvallások leghíresebb szentélyei / [ford. Köte Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 384 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-6914-7 kötött : 9990,- Ft
templom - fényképalbum
726.54(100)(084.12)
[AN 3406212]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2012.
Poulain, Pierre
Wisdom through the lens (magyar)
   Lencsén át a bölcsességig : az önformáló fényképezés gyakorlati kézikönyve / Pierre Poulain ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Új Akropolisz, 2012. - 77, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88867-3-6 fűzött : 2200,- Ft
fotóművészet - művészetfilozófia
77.04 *** 7.01
[AN 3405158]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2012.
Rácz Edit (1936-)
   Mediterrán emlékek : az üveg Rácz Edit művészetében = Mediterranean memories : glass in the art of Edit Rácz / [a bev. tanulmányt írta ... L. Kovásznai Viktória]. - [Budapest] : Stádium, 2011. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. a Budapesten, 2011. nov. 2-18. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5198-02-1 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - szobrász - kisplasztika - üvegművészet - 20. század - 21. század
73(439)(092)Rácz_E. *** 738 *** 748
[AN 3406110]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2012.
Szabó Barbara
   A pesti Rókus templom története / Szabó Barbara ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - [Budapest] : BVE, 2011. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-7537-31-8 fűzött : 500,- Ft
Budapest. 8. kerület - templom
726.54(439-2Bp.VIII.)
[AN 3403827]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2012.
   A találkozás kapuja : átlók, új átlók, stádium : [antológia] / [szerk. Kárpáti Kamil]. - Budapest : Stádium, cop. 2011. - 96 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-00-7 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - antológia
73/76(439)"19/200" *** 894.511-822
[AN 3406126]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2012.
   Vystavka "Parižskij kub" : geometričeskaâ abstrakciâ ot hudožnikov iz Argentiny, Belʹgii, Vengrii, Italii, Niderlandov, Urugvaâ, Francii, Švejcarii i Âponii : 29 marta - 5 aprelâ 2012 goda, Centralʹnyj dom hudožnika / kurator Katalin Hajdu ; [izd. Galereâ i aukcionnyj dom Abigail]. - Budapešt : Abigail Gallery, 2012. - 33, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Borítócím: "Parižskij kub" : 29 marta - 5 aprelâ 2012 goda
Fűzött
Párizs - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(44-2Paris) *** 061.4(47-2Moskva)
[AN 3404269]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6263 /2012.
Aida (magyar)
   Giuseppe Verdi: Aida / [... Az Aida Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6852-2 kötött : 1590,- Ft
Verdi, Giuseppe (1813-1901). Aida
Olaszország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Verdi,_G.
[AN 3406325]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2012.
El barbero de Sevilla (magyar)
   Gioacchino Rossini: A sevillai borbély / [... A sevillai borbély Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 6.)
ISBN 978-963-09-6853-9 kötött : 1590,- Ft
Rossini, Gioacchino Antonio (1792-1868). Il barbiere di Siviglia
Itália - zeneszerző - 19. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Rossini,_G._A.
[AN 3406331]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2012.
Las bodas de Figaro (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága / [... A Figaro házassága Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [... a Nagy fesztiválok II. c. fej. szerzője Karczag Márton] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 13.)
ISBN 978-963-09-6860-7 kötött : 1590,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Le nozze di Figaro
Ausztria - zeneszerző - 18. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406398]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2012.
La bohème (magyar)
   Giacomo Puccini: Bohémélet / [... A Bohémélet Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [... a Nagy fesztiválok c. fej. szerzője Karczag Márton] ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6856-0 kötött : 1590,- Ft
Puccini, Giacomo (1858-1924). La bohème
Olaszország - zeneszerző - 19. század - 20. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(45)(092)Puccini,_G. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406356]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2012.
Carmen (magyar)
   Georges Bizet: Carmen / [... A Carmen Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 1.)
ISBN 978-963-09-6848-5 kötött : 495,- Ft
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen
Franciaország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(44)(092)Bizet,_G.
[AN 3406287]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2012.
Don Giovanni (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni / [... A Don Giovanni Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [... Az opera titkai c. fej. szerzője Karczag Márton] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 7.)
ISBN 978-963-09-6854-6 kötött : 1590,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Don Giovanni
Ausztria - zeneszerző - 19. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406338]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2012.
Fausto (magyar)
   Charles Gounod: Faust / [... A Faust Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 12.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6859-1 kötött : 1590,- Ft
Gounod, Charles (1818-1893). Faust
Franciaország - zeneszerző - 19. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
782.1 *** 78.071.1(44)(092)Gounod,_Ch. *** 792(100)(091)
[AN 3406377]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2012.
Felix Mendelssohn (magyar)
   Felix Mendelssohn / [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres zeneszerzők ; 14.)
ISBN 978-963-09-6621-4 kötött : 1590,- Ft
Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Németország - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Mendelssohn-Bartholdy,_F.
[AN 3406174]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2012.
La fluata mágica (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola / [... A varázsfuvola Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 3.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6850-8 kötött : 1590,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Die Zauberflöte
Ausztria - opera - színháztörténet - zeneszerző - 18. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 3406300]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2012.
Gustav Mahler (magyar)
   Gustav Mahler / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 15.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6622-1 kötött : 1590,- Ft
Mahler, Gustav (1860-1911)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - századforduló - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Mahler,_G.
[AN 3406177]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2012.
Johann Strauss (magyar)
   Ifj. Johann Strauss / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres zeneszerzők ; 19.)
ISBN 978-963-09-6626-9 kötött : 1590,- Ft
Strauss, Johann (jun.) (1825-1899)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Strauss,_J.
[AN 3406271]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2012.
Joseph Haydn (magyar)
   Joseph Haydn / [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 17.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6624-5 kötött : 1590,- Ft
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Haydn,_J.
[AN 3406191]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2012.
Madama Butterfly (magyar)
   Giacomo Puccini: Pillangókiasasszony / [... A Pillangókisaasszony Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [... Az éneklés művészete c. fejezetet írta Karczag Márton] ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 4.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6851-5 kötött : 1590,- Ft
Puccini, Giacomo (1858-1924). Madame Butterfly
Olaszország - zeneszerző - 19. század - 20. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(45)(092)Puccini,_G. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406313]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2012.
Norma (magyar)
   Vincenzo Bellini: Norma / [... A Norma Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [... Az opera műfajának csúcspontjai c. fej. szerzője Karczag Márton] ; [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 8.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6855-3 kötött : 1590,- Ft
Bellini, Vincenzo (1801-1835). Norma
Itália - zeneszerző - 19. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(45)(092)Bellini,_V. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406348]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2012.
Otello (magyar)
   Giuseppe Verdi: Otello / [... Az Otello Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 11.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6858-4 kötött : 1590,- Ft
Verdi, Giuseppe (1813-1901). Otello
Olaszország - zeneszerző - 19. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406370]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2012.
Robert Schumann (magyar)
   Robert Schumann / [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
A mellékletben szereplő előadó O'Hora, Ronan
ISBN 978-963-09-6623-8 kötött : 1590,- Ft
Schumann, Robert (1810-1856)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Schumann,_R.
[AN 3406183]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2012.
Szabó István, R.
Bartók Béla Rákoskeresztúron (angol)
   Béla Bartók in Rákoskeresztúr / István R. Szabó ; [transl. by Péter Tarcsay] ; [publ. Bartók Music Hall Foundation]. - Budapest : Bartók Music Hall Found., 2012. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3595-4 fűzött
Magyarország - Rákoskeresztúr - zeneszerző - helyismeret - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 908.439-2Bp.XVII.
[AN 3405417]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2012.
Szirányi János (1944-)
   Bartók Béla / Szirányi János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 20.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6627-6 kötött : 1590,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3406273]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2012.
Szirányi János (1944-)
   Kodály Zoltán / Szirányi János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 18.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6625-2 kötött : 1590,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3406194]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2012.
Tannhäuser (magyar)
   Richard Wagner: Tannhäuser / [... A Tannhäuser Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 10.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6857-7 kötött : 1590,- Ft
Wagner, Richard (1813-1883). Tannhäuser
Németország - zeneszerző - 19. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3406363]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2012.
Tosca (magyar)
   Giacomo Puccini: Tosca / [... A Tosca Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6861-4 kötött : 1590,- Ft
Puccini, Giacomo (1858-1924). Tosca
Olaszország - zeneszerző - 19. század - 20. század - opera - színháztörténet - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Puccini,_G.
[AN 3406402]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2012.
La traviata (magyar)
   Giuseppe Verdi: Traviata / [... A Traviata Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [... Az opera meghódítja Európát c. fejezetet írta Karczag Márton] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 2.)
ISBN 978-963-09-6849-2 kötött : 1590,- Ft
Verdi, Giuseppe (1813-1901). La traviata
Olaszország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Verdi,_G.
[AN 3406294]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6285 /2012.
   Negyvenen innen, negyvenen túl! : a 40 éves Lajtha László Néptáncegyüttes jubileumi kiadványa. - Sopron : Lajtha L. Néptáncegyüttes, 2012. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3821-4 fűzött
Lajtha László Néptáncegyüttes (Sopron)
Sopron - néptáncegyüttes
793.31.071(439-2Sopron)
[AN 3405236]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2012.
Papp Melinda (1972-)
   Bóbita Bábszínház 50, 1961-2011 / [... írta és szerk. Papp Melinda, Sramó Gábor]. - Pécs : Bóbita Bábszínház, 2012. - 119 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3199-4 kötött
Bóbita Bábszínház (Pécs)
Pécs - színháztörténet - bábszínház - album
792.97(439-2Pécs)(091)
[AN 3404969]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2012.
Sághy Gyula
   A kiscsillag is lehet üstökös : a méltatlanul feledésbe merült Palágyi Lajos (1876-1932) színész, rendező, színigazgató portréja / Sághy Gyula. - [Budapest] : Palágyi M., 2012. - 134, [4] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 133. - Számozott példány: 1000
ISBN 978-963-08-2309-8 fűzött
Palágyi Lajos (1876-1932)
színész - színháztörténet - 19. század - századforduló - album
792.028(439)(092)Palágyi_L. *** 792(439)"18/192"(084.1)
[AN 3404952]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6288 /2012.
Barna András
   Angol - magyar tematikus jogi szótár / Barna András. - Budapest : Gondolat, 2011. - 258 p. ; 14 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea, ISSN 1587-5172 ; 34.)
ISBN 978-963-693-313-5 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - jogtudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 34
[AN 3403715]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2012.
   Beszédtudomány : az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig / szerk. Markó Alexandra ; [közread. az] ELTE Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK : MTA Nyelvtud. Int., 2012. - 398 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-235-6 kötött
pszicholingvisztika - nyelvhasználat
800.1 *** 800.6 *** 159.9
[AN 3403660]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2012.
Goto Fumiyo
   Kezdő kandzsi I : japán írás munkafüzet = Kiso kanji renshūchō I / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [közread. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2012. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88586-2-7 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3404113]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2012.
Katona László (1981-)
   Speak your mind! : készségfejlesztő gyakorlókönyv : KER C1-2 szint / Katona László. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2012. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88850-6-7 kötött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3405515]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2012.
Kiss Jenő (1943-)
   A magyar nyelv és nyelvközösség / Kiss Jenő. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2012. - 77 p. ; 20 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-10-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvjárás - nyelvhasználat
809.451.1-53 *** 809.451.1-087 *** 809.451.1-06
[AN 3405153]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6293 /2012.
Aczél Petra, L. (1971-)
   Médiaretorika / Aczél Petra. - Budapest : M. Mercurius, cop. 2012. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-158.
ISBN 978-963-9872-15-8 fűzött : 1800,- Ft
retorika - médiaismeret - kommunikáció - tömegkommunikáció
82.085 *** 659.3 *** 316.77 *** 791.9.096/.097
[AN 3404638]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2012.
   Irodalmi szövegek, politikai állásfoglalások : a Hamsun-jelenség / Masát András szerk. - Budapest : Gondolat, 2011. - 218, [2] p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Irodalmi szövegek és politikai szerepek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-304-3 fűzött : 2450,- Ft
Hamsun, Knut (1859-1952)
Norvégia - Európa - író - irodalmi hatás - szélsőjobboldali irányzat - 20. század
839.6(092)Hamsun,_K. *** 82.091"19" *** 329.18(4) *** 82(4)(092)"19"
[AN 3403418]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2012.
Odorics Ferenc (1956-)
   A struktúra hatalma és törékenysége / Odorics Ferenc. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2012. - 246 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 38.)
Bibliogr.: p. 239-246.
ISBN 978-963-693-299-2 fűzött : 2400,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 3403741]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2012.
Rønning, Helge (1943-)
Den umulige friheten (magyar)
   A lehetetlen szabadság : Henrik Ibsen és a modernitás / Helge Rønning ; [ford. Kunszenti Ágnes, Kovács katáng Ferenc]. - [Budapest] : Nagyvilág, 2012. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-295.
ISBN 978-963-9175-49-5 fűzött : 3200,- Ft
Ibsen, Henrik, 1828-1906
Norvégia - Európa - író - eszmetörténet - 19. század - századforduló - műelemzés
839.6(092)Ibsen,_H. *** 930.85(4)"18"
[AN 3406822]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2012.
Szávai János (1940-)
   Szenvedély és forma : francia regénytörténet Voltaire-től Céline-ig / Szávai János. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2011. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2600,- Ft : 9,20 EUR
ISBN 978-80-8101-517-5
francia irodalom története - műfajtörténet - regény
840(091)-31 *** 840(091)
[AN 3405302]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6298 /2012.
Fráter Zoltán (1956-)
   Hagyomány, hatás, iszony / Fráter Zoltán. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 242, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-002-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - esszé
894.511(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3405596]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2012.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Mentés másként : tanulmányok, esszék irodalomról, olvasásról, tanításról / Fűzfa Balázs. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 153 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-37-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtanítás - olvasás - olvasásszociológia
894.511(091) *** 82.01 *** 028 *** 372.882
[AN 3406043]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2012.
Jánossy Lajos (1967-)
   Ebedli a kezdőkörben / Jánossy Lajos. - Budapest : Tipp Cult Kft., cop. 2011. - 186 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 7.)
ISBN 978-963-9781-23-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"(0:82-4) *** 82(091)"19/200"(0:082-4) *** 894.511-4
[AN 3403029]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2012.
Kálmán Kata (1909-1978)
   A Csibe-ügy : egy fotográfus naplója Móricz Zsigmond utolsó éveiről / Kálmán Kata ; [sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Varga Katalin]. - Budapest : Palatinus, 2012. - 217 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-274-118-5 fűzött : 3200,- Ft
Kálmán Kata (1909-1978)
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Litkei Erzsébet (1916-1971)
Magyarország - író - 20. század - fényképész - napló
894.511(092)Móricz_Zs.(0:82-94) *** 77.04(439)(092)Kálmán_K.(0:82-94) *** 929(439)(092)Litkei_E.(0:82-94)
[AN 3405863]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2012.
Kozocsa Sándor (1904-1991)
   Madách: Az ember tragédiája : műbibliográfia / összeáll. Kozocsa Sándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2012. - 437 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 75.)
ISBN 978-963-9386-89-1 kötött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - magyar irodalom története - író - 19. század - szakbibliográfia
894.511(092)Madách_I.:016
[AN 3405766]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2012.
   Párhuzamos olvasókönyv : Nádas Péter regényének forrásai és visszhangjai / szerk. Csordás Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 284, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-513-2 kötött : 3800,- Ft
Nádas Péter (1942-). Párhuzamos történetek
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Nádas_P.
[AN 3404853]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2012.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Sorsszerűség, álom, etika : tanulmányok, esszék, kritikák / Szakolczay Lajos. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 311 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-349-003-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - esszé
894.511(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3406003]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6305 /2012.
Agresti, Aimee
Illuminate (magyar)
   Megbűvölve / Aimee Agresti ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-114-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3404423]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2012.
   Ahogy úgy ringatják a csípejüket, szemüket a földre szegezve : kortárs dán novellák / [... vál. Soós Anita]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-347-8 kötött : 2950,- Ft
dán irodalom - elbeszélés - antológia
839.8-32(082)=945.11
[AN 3405836]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2012.
   Ballag az idő. - Debrecen : TKK, [2012]. - [47] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-596-811-4 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3404753]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2012.
   Bárhová elindulhatunk : Turku város hat költője / vál., ford. és a bevezetőt írta Pusztai-Varga Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2012. - 111, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-55-5 fűzött : 1575,- Ft
finn irodalom - vers - antológia
894.541-14(082)=945.11
[AN 3406066]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2012.
Bat, Prunella
L'ora degli incantesimi (magyar)
   A varázslatok órája / Prunella Bat ; [graf. ... Laura Zuccotti]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 132, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-779-9 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3404363]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2012.
Blázquez, Carmen
   Állatos mesék / Guadalupe Guardia rajz. ; [szöveg Carmen Blázquez] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-273-7 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3404093]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2012.
Blázquez, Carmen
   Állatos mesék / Guadalupe Guardia rajz. ; [szöveg Carmen Blázquez] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: Mesék állatokról
ISBN 978-963-445-274-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3404095]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2012.
Blesius, Susanne
Ritterburg in Gefahr (magyar)
   Veszélyben a királyság! / Susanne Blesius ; Silvio Neuendorf rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 37 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-51-4 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3404972]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2012.
Blixen, Karen (1885-1962)
Gengældelsens veje (magyar)
   Angyalok bosszúja / Karen Blixen ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2012. - 317, [3] p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-5-8 kötött : 3500,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3405264]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2012.
Brockmann, Suzanne
The kissing game (magyar)
   Csókcsata / Suzanne Brockmann ; [ford. Bakaja-Dézsi Tímea]. - Budapest : General Press, [2012]. - 204 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-372-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3406006]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2012.
Card, Orson Scott (1951-)
Ender's shadow (magyar)
   Ender árnyéka : a jövő immáron a jelen / Orson Scott Card ; [ford. Horváth Norbert]. - Pécs : Alexandra, cop. 2011. - 476, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-786-7 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3404354]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2012.
Casanova, Antonio (1972-)
L'illusionista : Nasha Blaze e il mondo segreto (magyar)
   Az illuzionista : Nasha Blaze és a titkos világ / Antonio Casanova ; [... ill. ... Samuele Maggi] ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 235, [5] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-386-6 kötött : 2299,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3405195]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2012.
Chagnaud, Thomas (1972-)
L'autre (magyar)
   Másvalaki / Thomas Chagnaud ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Myzt Egmont, 2012. - 200 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-628-556-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3404495]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2012.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork angel (magyar)
   Az angyal : Pokoli szerkezetek első könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 467, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-531-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-417-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3404888]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2012.
Classic animal stories (magyar)
   Klasszikus állatmesék / összeáll. Tig Thomas ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-03-5 kötött : 4800,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3406594]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2012.
Classic ghost stories (magyar)
   Klasszikus rémtörténetek / összeáll. Vic Parker ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 512 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-72-1 kötött : 4800,- Ft
világirodalom - rémmese - antológia
82-322.4=945.11
[AN 3406597]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
Ser como o rio que flui (magyar)
   Mint az áradó folyó / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 249, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-202-6 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - válogatott művek
869.0-821(81)=945.11
[AN 3403939]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2012.
Cornwell, Bernard (1944-)
The fort (magyar)
   Az erőd / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-778-2 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3404115]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2012.
Cremer, Andrea (1978-)
Bloodrose (magyar)
   Bloodrose : a döntés : megválaszthatjuk-e a sorsunkat? / Andrea Cremer ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-628-996-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3404253]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2012.
Crewe, Megan
The way we fall (magyar)
   Elszigetelve / Megan Crewe ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 341, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-628-981-2 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3404431]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2012.
Dante Alighieri (1265-1321)
Il fiore (magyar)
   A virág / Dante Alighieri ; ford. Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 119, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 104.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-9955-29-5 fűzött
olasz irodalom - szonett
850-193.3=945.11
[AN 3406600]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2012.
Deaver, Jeffery (1950-)
The broken window (magyar)
   Ablak a halálra / Jeffery Deaver ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-816-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3404111]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2012.
Dukaj, Jacek (1974-)
Extensa (magyar)
   Extensa : [regény az EPR-paradoxonra] / Jacek Dukaj ; ford. Mihályi Zsuzsa. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 222 p. ; 20 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-682-6 kötött
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3405760]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2012.
Eco, Umberto (1932-)
Il cimitero di Praga (magyar)
   A prágai temető / Umberto Eco ; ford. Barna Imre. - Budapest : Európa, 2012. - 563 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9373-5 kötött : 3600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3404804]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2012.
Egner, Thorbjörn
Folk og rövere i Kardemomme (magyar)
   A három rabló : vidám meseregény / Thorbjörn Egner ; [ford. G. Beke Margit ... fordításának felhasználásával Büki Zsófia]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 138 p. : ill., színes, részben kotta ; 25 cm
ISBN 978-963-244-338-6 kötött : 2950,- Ft
norvég irodalom - meseregény
839.6-34(02.053.2)=945.11
[AN 3408265]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2012.
Follett, Ken (1949-)
The Modigliani scandal (magyar)
   A Modigliani-botrány / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 330 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-515-0 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3407350]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2012.
Follett, Ken (1949-)
Whiteout (magyar)
   Az ördög műve / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 442 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-514-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3407353]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2012.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Vango (magyar)
   Vango / Timothée de Fombelle ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Móra, 2011-2012. - 2 db ; 25 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3287221]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A hazátlan herceg. - 2012. - 348 p.
ISBN 978-963-11-9191-2 kötött : 3490,- Ft
[AN 3404968] MARC

ANSEL
UTF-86333 /2012.
Förster Vera (1924-)
A daughter of her century (magyar)
   Kapaszkodj.. : egy pesti lány a 20. századból / Förster Vera ; [ford. Torma Kálmán]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2012. - 272, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7168-45-1 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - angol irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
820-94 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3404919]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2012.
Grippando, James (1958-)
Born to run (magyar)
   Vad futás / James Grippando ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : General Press, [2012]. - 294 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-374-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3405797]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2012.
Gulik, Robert van (1910-1967)
The Chinese lake murders (magyar)
   Az elátkozott tó legendája / Robert van Gulik ; [ford. Upor László]. - Budapest : Sorozat Kv., 2012. - 358, [5] p. ; 19 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-89421-7-3 fűzött
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3406004]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2012.
Hand, Cynthia (1978-)
Unearthly (magyar)
   Angyalsors / Cynthia Hand ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, 2011. - 452 p. ; 21 cm. - (Gyémántvirág könyvek)
ISBN 978-963-261-199-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3404314]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2012.
Hannah, Sophie (1971-)
Little face (magyar)
   Idegen arcocska : minden anya rémálma... / Sophie Hannah ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7053-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3404900]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2012.
Harper, Tom (1977-)
Lost temple (magyar)
   Az elveszett szentély / Tom Harper ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9926-88-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3405983]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2012.
Kisses from hell (magyar)
   Pokoli csók / [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 251 p. ; 19 cm
Tart.: Napfény / Richelle Mead. Kelts életre! / Alyson Noël. Idefent / Kristin Cast. Vérmacska / Kelley Armstrong. Lilith / Francesca Lia Block. - Egys. cím: Sunshine ; Bring me to life ; Alone ; Hunting kat ; Lilith
ISBN 978-963-689-564-8 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - horror
820-322.9(73)=945.11
[AN 3406729]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2012.
Krauss, Nicole (1974-)
Great house (magyar)
   Nagy palota / Nicole Krauss ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Magvető, 2012. - 394, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2991-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3404319]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2012.
Kwahulé, Koffi (1956-)
   Big shoot : drámák / Koffi Kwahulé. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 220 p. ; 21 cm. - (Repertoár, ISSN 2061-8565)
Tart.: SörfőzdeÞ; Big shootÞ; Barbárok melankóliája. - Egys. cím: Big shoot ; La mélancolie des barbares ; Brasserie. - Ford. Molnár Zsófia
ISBN 978-963-236-543-5 fűzött : 2500,- Ft
Elefántcsontpart - francia nyelvű irodalom - dráma
840-2(666.8)=945.11
[AN 3403478]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2012.
Läckberg, Camilla (1974-)
Stenhuggaren (magyar)
   A kőfejtő / Camilla Läckberg ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2012. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-072-4 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3404860]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2012.
Lehtolainen, Leena (1964-)
Ensimmäinen murhani (magyar)
   Az első gyilkosságom / Leena Lehtolainen ; [ford. Varjasi Csilla]. - Budapest : Animus, 2012. - 267 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-067-0 fűzött : 2980,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3404876]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2012.
Lichnerová, Rút (1951-)
Anna Regina (magyar)
   Anna Regina / Rút Lichnerová ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2012. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9366-7 kötött : 2800,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3403838]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2012.
Lindsay, Jeff (1952-)
Darkly dreaming Dexter (magyar)
   Dexter dühödt démonai / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2012], cop. 2007. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-84-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3408546]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2012.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dearly devoted Dexter (magyar)
   Drága, dolgos Dexter / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-82-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3408541]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2012.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dexter in the dark (magyar)
   Dermedt, dacos Dexter / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2008. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-83-5 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3408549]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2012.
Martin, Laurent (1966-)
La reine des connes (magyar)
   Barmok királynője / Laurent Martin ; [ford. Makádi Balázs]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5009-36-5 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3405739]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtkovy příhody od jara do zimy (magyar)
   A vakond és az évszakok = Little mole's adventures from spring to winter / ill. ... Zdeněk Miler és Kateřina Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [angol ford.] Mike and Tereza Baugh ; [Balázs Andrea szövegének felhasználásával ford. Varró Dániel]. - Budapest : Móra, 2011. - 53 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8881-3 kötött : 2490,- Ft
cseh irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
885.0-14(02.053.2)=945.11=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3402920]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2012.
Moncada, Jesús (1941-2005)
Històries de la mà esquerra (magyar)
   Balkézről jött történetek / Jesús Moncada ; [ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 145, [2] p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 9.)
ISBN 978-963-236-533-6 fűzött : 2000,- Ft
katalán irodalom - elbeszélés
849.9-32=945.11
[AN 3403642]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2012.
Mpaltakos, Panagiōtīs
Ermokopides (magyar)
   A harcos és a hetéra / Panajotisz Baltakosz ; [ford. Hargitai Nóra]. - Budapest : Gondolat, 2011. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-358-6 fűzött : 2800,- Ft
újgörög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3403815]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2012.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2011-2012. - 21 cm
A 2. kötetet ford. Erdős György, Nagy Anita, a 3. kötetet ford. Nagy Anita
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3340754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 2012. - 568 p.
ISBN 978-963-9973-62-6 kötött : 3990,- Ft
[AN 3405179] MARC

ANSEL
UTF-86353 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Flaggermusmannen (magyar)
   Denevérember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-068-7 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3405899]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2012.
Nordbrandt, Henrik (1945-)
Vi danskere (magyar)
   Mi, dánok : versek / Henrik Nordbrandt ; ... illusztrációit Lars Nørgaard kész. ; [ford. Bogdán Ágnes]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2012. - 44 p. ; 24 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-7-2 fűzött : 2000,- Ft
dán irodalom - vers
839.8-14=945.11
[AN 3404697]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2012.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Ananasovaâ voda prekrasnoj damy (magyar)
   Ananászlé a szépséges hölgynek : háború és béke / Viktor Pelevin ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2012. - 406 p. ; 19 cm
Az alcím háború szavában az á betű @-jellel
ISBN 978-963-07-9377-3 kötött : 3300,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3403819]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2012.
Petterson, Per (1952-)
Jeg forbanner tidens elv (magyar)
   Átkozom az idő folyamát : regény / Per Petterson ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2012. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-340-9 kötött : 3250,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3405825]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2012.
   Pofon : antológia : a MűMű Műfordítói Műhely (ELTE BTK) fordításai / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 255 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 9.)
ISBN 978-963-284-238-7 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822.032
[AN 3403887]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2012.
Pozzo di Borgo, Philippe (1951-)
Le second souffle (magyar)
   Életrevalók : második nekifutás és ördögi őrizőm / Philippe Pozzo di Borgo ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 279, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-341-022-6 fűzött : 2600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3403873]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2012.
Reichs, Kathy (1950-)
Death du jour (magyar)
   Csont és bőr / Kathy Reichs ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 556 p. ; 20 cm
Megj. "Minden napra egy halott" címmel is
ISBN 978-963-254-598-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3405879]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2012.
Reider, Katja (1960-)
Die Neue in der Klasse (magyar)
   Az új osztálytárs / Katja Reider ; Franziska Harvey rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 37 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-50-7 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3404976]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2012.
Renaut de Beaujeu (13. sz)
Le bel inconnu (magyar)
   A szép ismeretlen / Renaud de Beaujeu ; ford. Szabics Imre. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 105.)
ISBN 978-963-9955-30-1 fűzött
francia irodalom - lovagregény
840-311.3=945.11
[AN 3406623]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2012.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-577-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3404881]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Chasing fire (magyar)
   Tüzes nyár / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 396 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-535-8 fűzött : 590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3406585]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2012.
Robinson, Peter (1950-)
Before the poison (magyar)
   Mérgező emlékek / Peter Robinson ; [ford. Erős László Antal]. - Budapest : General Press, [2012]. - 374 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-377-2 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3404902]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2012.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Gip nel televisore (magyar)
   Beleestem a tévébe / Gianni Rodari ; [ford. Karsai Lucia] ; [Békés Rozi rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 72, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Gianni Rodari sorozat)
ISBN 978-963-11-9204-9 kötött : 1990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31Rodari945.11(02.053.2)
[AN 3408177]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2012.
Rosenfelt, David (1949-)
On borrowed time (magyar)
   Emlékkelepce / David Rosenfelt ; [ford. Uram Tamás]. Biztos menedék / Nicholas Sparks ; [ford. Téli Márta]. Sötét árnyak / Michael Ridpath ; [ford. Kövesdi Miklós]. Az isztambuli orákulum / Michael David Lukas ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: On borrowed time. The oracle of Stamboul. Safe haven. Where the shadows lie
ISBN 978-963-289-182-8 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3403456]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2012.
Russinovich, Mark (1966-)
Zero day (magyar)
   A nulladik nap / Mark Russinovich ; [ford. Kis Balázs]. - Bicske : Szak K., 2012. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9863-25-5 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3405500]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2012.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Fúria divina (magyar)
   Isten haragja : [ha az Al-Kaida megszerzi az atomfegyvert...] / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 412 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7049-5 kötött : 3490,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3405860]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2012.
Sasson, Jean (1947-)
For the love of a son (magyar)
   Fiamért mindent / Jean Sasson ; [ford. Cziczelszky Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-571-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3407051]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2012.
Şerban, Robert (1970-)
   Illatos koporsó : versek / Robert Şerban ; [ford. Balázs F. Attila]. - Budapest : L'Harmattan : JAK, 2012. - 50 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 64.)
A ford. a "Cinema la mine-acasă" (Bucureşti : Cartea Româneascǎ, 2006) és a "Pe urmele marelui fluviu" (Bucureşti : Ed. Fundaţiei PRO, 2002) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-236-544-2 fűzött
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3404803]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2012.
Setz, Clemens J. (1982-)
Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes (magyar)
   Szerelem a Mahlstadti Gyermek idején / Clemens J. Setz ; [ford. Harmat Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 339, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9371-1 kötött : 3200,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 3405834]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2012.
Singh, Nalini (1977-)
Angels' flight (magyar)
   Angyali szárnyalás / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-474-8 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(931)=945.11
[AN 3404244]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2012.
Stevens, Chevy
Still missing (magyar)
   Nincs menekvés / Chevy Stevens ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 358 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-818-5 kötött
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3404107]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2012.
   Tavalyi vaj : finn groteszk novellák / [szerk. Podmaniczky Szilárd, Bodó Gabriella]. - [Balatonboglár] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2012. - 198 p. ; 21 cm. - (Librarius könyvek, ISSN 2063-3475)
ISBN 978-963-88092-6-1 kötött : 2400,- Ft
finn irodalom - elbeszélés - antológia
894.541-32(082)=945.11
[AN 3405469]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2012.
Tsiolkas, Christos (1965-)
The slap (magyar)
   A pofon / Christos Tsiolkas. - Pécs : Alexandra, 2012. - 486 p. ; 22 cm
Ford. Gyuris Norbert
ISBN 978-963-297-882-6 kötött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3405895]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Detstvo sorok devâtʹ (magyar)
   Történetek gyerekekről és felnőttekről / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Kisbali Anna] ; [ill. ... Lakatos István]. - Budapest : Magvető, 2012. - 53, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-14-2995-4 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3408128]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2012.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Istorii pro zverej i lûdej (magyar)
   Történetek állatokról és emberekről / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Kisbali Anna] ; [ill. ... Lakatos István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - 75, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-14-2744-8 kötött : 2690,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3408123]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2012.
Vincent, Rachel (1978-)
Stray (magyar)
   Stray : kóborok / Rachel Vincent ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 477 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-553-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-474-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3404897]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2012.
Voetmann, Harald (1978-)
Vågen (magyar)
   Plinius szerint a világ / Harald Voetmann ; ford. Soós Anita. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 152 p. ; 20 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-682-6 kötött : 2500,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3405750]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2012.
Von Arnim, Elizabeth (1866-1941)
The enchanted April (magyar)
   Elvarázsolt április / Elizabeth von Arnim ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2012. - 292, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9384-1 fűzött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3405055]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2012.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
While mortals sleep (magyar)
   Míg a halandók alszanak : [tizenhat kiadatlan novella] / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 317 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-250-4 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3405826]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2012.
Wereśniak, Piotr (1969-)
Zabili mnie we wtorek (magyar)
   Kedden öltek meg / Piotr Wereśniak ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 288 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-343-133-7 fűzött : 2999,- Ft
lengyel irodalom - bűnügyi regény
884-312.4=945.11
[AN 3404514]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2012.
Zannoner, Paola (1958-)
La linea del traguardo (magyar)
   Célvonal / Paola Zannoner ; [Todero Anna fordítása]. - Budapest : Móra, 2011. - 165 p. ; 20 cm. - (Tabu könyvek, ISSN 2062-7572)
ISBN 978-963-11-9032-8 fűzött : 2190,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3402747]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6384 /2012.
Abonyi Ambrus
   Tévút avagy A legmézesebben csurranó metafora keresése : schizo blogkönyv 1.0 / Abonyi Ambrus. - Debrecen : PamPyra.com Kft., 2012. - [74] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - blog
894.511-94
[AN 3404116]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2012.
Albert Gábor (1929-)
   Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok! : esszék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 127, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-48-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3406053]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2012.
Árpa Attila (1971-)
   Holtomiglan / Árpa Attila. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-573-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3404679]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2012.
Átányi László (1938-)
   Denevérek az iskolában / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2012. - 59 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek
894.511-93 *** 894.511-821
[AN 3403624]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2012.
Balogh Zoltán
   Hazá(r)djáték / Balogh Zoltán. - [Szeged] : [Jagos I. R.], 2012. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3780-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3404475]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2012.
Bán Teréz (1931-)
   Egy asszony másik élete / Bán Teréz. - [Balatonboglár] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2012. - 165 p. ; 20 cm. - (Librarius könyvek, ISSN 2063-3475)
ISBN 978-963-88092-8-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3405431]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2012.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Erdélyi történet / Bánffy Miklós. - Budapest : Helikon, cop. 2012. - 3 db ; 23 cm
ISBN 978-963-227-324-2
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 3405076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Megszámláltattál. - 450 p.
ISBN 978-963-227-325-9 fűzött : 3690,- Ft
[AN 3405080] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., És hijjával találtattál.. - 318 p.
ISBN 978-963-227-326-6 fűzött : 3390,- Ft
[AN 3405085] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Darabokra szaggattatol. - 219 p.
ISBN 978-963-227-327-3 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3405092] MARC

ANSEL
UTF-86391 /2012.
Baranyi Károly (1949-)
   Szerpentinen a magasba / Baranyi Károly. - Budapest : Kairosz, 2012. - 443 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-537-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3405881]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a városban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5023-63-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3408377]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Tündérnaptár / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-65-1 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3408375]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : BC, cop. 2012. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-64-4 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3408376]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2012.
Bihari Viktória
   Tékasztorik / Bihari Viktória. - Budapest : Silenos, 2012. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89407-2-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - blog
894.511-94
[AN 3406078]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2012.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Non nobis, Domine / Bíró Szabolcs. - Budapest : Ulpius-ház, 2012-. - 20 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3406017]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kelet oroszlánja. - 2012. - 444 p.
ISBN 978-963-254-602-5 fűzött : 3499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3406019] MARC

ANSEL
UTF-86397 /2012.
Csoma Gergely (1954-)
   Moldvai kerékpár és más történetek / Csoma Gergely. - Budapest : Fekete Sas, 2012. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-63-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3405269]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2012.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 3. kiad. - Budapest : BC : Pagony, cop. 2012. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-69-9 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3408379]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2012.
Danis Renáta
   Lélekharang / Danis Renáta. - [Neszmély] : [Önkormányzat], [2012]. - 46 p. ; 15 cm
Közread. Neszmély Község Önkormányzata
Fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3405536]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2012.
Deákné B. Katalin
   Tornamesék / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - [22] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-48-4 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - testmozgás - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 613.71(02.053.2)
[AN 3404427]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2012.
Fable, Vavyan
   Álmok tengere / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2012. - 503 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-39-2 kötött : 3399,- Ft
ISBN 978-963-9300-38-5 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3408551]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2012.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9181-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3408321]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2012.
Ferdinandy György (1935-)
   Útközben : Michel naplója / Ferdinandy György. - Budapest : Hét Krajcár, 2012. - 92 p. : ill. ; 15x17 cm
ISBN 978-963-9596-60-3 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - útinapló
894.511-992
[AN 3405735]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2012.
Fodor Domonka
   Blogád versek II / Fodor D. Gabriella. - Szeged : Most Mobil Bt., [2012]. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3388-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3405164]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2012.
Horváth István, B. (1953-)
   Versek a Balaton-partjáról / B. Horváth István. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 84 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-06-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403823]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2012.
Illés György (1950-)
   A királyné testőre : királygyilkosság a mohácsi vész árnyékában / Illés György. - Budapest : Dekameron, [2012]. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9331-88-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3404896]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2012.
Jolsvai András (1953-)
   Monsieur L / Jolsvai András. - Budapest : Fekete Sas, 2012. - 219 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9680-62-3 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3405540]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2012.
Jurányi Zsolt
   Az alvilág zsoldjában / Jurányi Zsolt. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 501 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-618-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3404684]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2012.
Kabai Gábor (1973-)
   Apacsel : válogatás az Agrárkönyvtári Hírvilágban 2005-2011 között megjelent kiállítás-recenziókból / Kabai Gábor ; [közread. az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ]. - Budapest : OMKDK, 2012. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9061-07-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika - vers
894.511-92 *** 894.511-14 *** 73/76(439)"200"
[AN 3405303]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2012.
Kállai-Kovács Erzsébet
   A talpraesett : novellák / Kállai-Kovács Erzsébet. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 123 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-2743-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3403063]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2012.
Kamarás István (1941-)
   Kereső-mese : meseregény / Kamarás István ; [... ill. Kamarás Milán]. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2012. - 93, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-52-7
ISBN 978-963-87952-8-1 kötött : 2310,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3406045]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2012.
Karáth Anita (1978-)
   Paneljazz / Karáth Anita. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2011. - 129 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 43.)
ISBN 978-963-9781-25-2 fűzött : 1050,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3404823]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Pista, a gyöngykagyló / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 335 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 18.)
ISBN 978-963-09-6843-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3404541]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2012.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes prózái. - [Budapest] : Stádium, 2011-2012. - 2 db ; 24 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3292075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 647 p. : ill.
ISBN 978-615-5198-04-5 kötött : 4990,- Ft
[AN 3405707] MARC

ANSEL
UTF-86415 /2012.
Kassay László (1919-)
   Nyíló virágok, hervadó levelek / Kassay László. - [Budapest] : Kassay L., [2011]. - 211, [85] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1819-3 kötött
magyar irodalom - memoár - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 3404383]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2012.
Kerbolt Attila
   Körbe-körbe : verseskötet / Kerbolt Attila ; [a grafikákat kész. Kozma Nikolett]. - [Budapest] : [Kerbolt A.], [2012]. - 105 p. : ill. ; 20 cm
Pintérné Farkas Csilla verseivel
ISBN 978-963-08-3416-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403021]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2012.
Kodolányi János (1899-1969)
   Földindulás / Kodolányi János. - Hasonmás kiad. - Budapest : Püski, 2012. - 54 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1940
ISBN 978-963-302-075-3 fűzött
magyar irodalom - dráma - hasonmás kiadás
894.511-2 *** 094/099.07
[AN 3403444]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2012.
Kolozsi László
   Mi van a reverenda alatt? / Kolozsi László. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5009-34-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3405857]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2012.
Kolozsvári Zsófia (1980-)
   Se vas, se tűz / S. Kolozsvári Zsófia. - Pécs : Alexandra, 2012. - 317 p. ; 20 cm. - (Zenit, az örökség, ISSN 2063-3955)
ISBN 978-963-297-820-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3404806]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2012.
Kölüs Lajos
   Mustármag és levendula / Kölüs Lajos. - Budapest : Tipp Cult, 2011. - 138, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 42.)
ISBN 978-963-9781-24-5 fűzött : 1050,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403032]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2012.
Kosztolányi Károly (1926-)
   Álmok, szenvedély, gyengédség : három szerelem / Kosztolányi Károly. - Budapest : Szerző, 2011. - 77, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2860-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3403451]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2012.
Kovács Ferenc (1949-)
   Ajánlott versek 2 : ...tíz, tizenegy... / Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-54-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3405689]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2012.
Ladik Katalin (1942-)
   Belső vízözön : versek / Ladik Katalin. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2011. - 103, [4] p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-27-6 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403431]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2012.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 5. kiad. - cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3407474] MARC

ANSEL
UTF-86425 /2012.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3255816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 3. kiad. - cop. 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3407477] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 3. kiad. - cop. 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3407480] MARC

ANSEL
UTF-86426 /2012.
Lőkös Margit, K. (1951-)
   Egy csepp Balaton : Gí fotói és Kárpáti Kamil versei. - Budapest : Stádium, cop. 2012. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-03-8 kötött : 5900,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K.
[AN 3406117]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2012.
Malter György
   Rosszcsont mesék / Malter György ; rajz. Janka Tamara és Neuburger-Kohánszky Kinga. - Budapest : Ciceró, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-539-774-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3407034]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2012.
Maros András (1971-)
   Csinálni kell / Maros András. - Budapest : Magvető, 2012. - 224, [3] p. ; 20 cm. - (Novellárium, ISSN 2063-5133)
ISBN 978-963-14-2993-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3404376]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2012.
Marosi S. Mihály
   Itt állok.. / Marosi S. Mihály. - Gödöllő : Szalai E., 2011. - 148 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0690-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3405418]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2012.
Megyesy Jenő (1917-)
   50 év Amerikában / Megyesy Jenő. - Budapest : Püski, [2012]. - 144, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-302-074-6 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3403327]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2012.
Mester Júlia
   Ezeregy gombázás meséi / Mester Júlia ; [fényképek Locsmándi Csaba, Vasas Gizella]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2012. - 332, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9862-45-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gomba - regény
894.511-31 *** 582.28(0:82-31)
[AN 3405286]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Beni, a sárkányidomár / Miklya Luzsányi Mónika ; ill. Róth Anikó. - Budapest : Egmont, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 22x30 cm. - (Együtt olvasni jó!, ISSN 2063-1456)
ISBN 978-963-629-851-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3404672]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2012.
Mózsi Ferenc (1947-|)
   Csontkovács : elbeszélések / Mózsi Ferenc. - Budapest : Püski, 2011. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-066-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3403673]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2012.
Örkény István (1912-1979)
   Április : regény / Örkény István ; [a szöveget gond. és a Szubjektív jegyzetet írta Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Palatinus, 2012. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-119-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3405873]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2012.
Pál Sándor (1956-)
   Kőszegi gondola-t : ...és újra visszatérni! / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2011. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 23.
ISBN 978-963-87826-5-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403610]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2012.
Pálfy Julianna (1950-)
   Egy kölyökkutya naplója / Pálfy Julianna ; [Szántói Krisztián rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-11-9158-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3408341]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2012.
Palojtay Béla (1921-)
   Bűvöletben : versek, versfordítások / Palojtay Béla. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5079-29-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403821]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2012.
Pelyhe Róbert
   Akarod-e azt? : ifjúsági regény egy feltörekvő zenekarról / Robert Swan Pelyhe. - [Budapest] : Pelyhe R., cop. 2012. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89355-2-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405805]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2012.
Presser Gábor (1948-)
   Rutinglitang : egy zenemasiniszta : Presser verszenéi, 38 dal, kis hangjátékok, kocsmadalok és más keringők Parti Nagy verseire, 73 percben. - Budapest : Locovox, 2011. - 48 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-08-2387-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3403899]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2012.
   Rebbenő madár : Marschalkó Zsolt emlékére / Földi Péter rajz. ; [közread. a] Balassi Bálint Asztaltársaság. - Salgótarján : Balassi B. Asztaltárs., 2012. - 78, [4] p. : ill. ; 12x12 cm
ISBN 978-963-08-3625-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3404731]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2012.
Réthy Károly (1935-)
   Harangomlás / Réthy Károly. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2012. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Múzeumi közlemények, ISSN 0238-3195 ; 45.)
ISBN 978-963-88950-3-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3403811]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2012.
Révai Gábor (1947-)
   Bemutatkozásaim története / Révai Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 174 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-80-8101-595-3
Kötött : 2700,- Ft : 9,60 EUR
Révai Gábor (1947-)
Révai József (1898-1959)
Magyarország - magyar irodalom - politikus - Rákosi-korszak - 20. század - memoár
894.511-94 *** 32(439)(092)Révai_J.(0:82-94)
[AN 3405278]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2012.
Singer, Ivan Arije (1935-)
   Igazgató úr : [a Kispesti Textilgyár igazgatójának igaz története] / Singer Arje Iván. - Pécs : Alexandra, 2012. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-853-6 kötött
Singer István (1900-1965)
Ausztrália - magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(94)
[AN 3404812]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2012.
Sohonyai Edit (1970-)
   Kockacukor / Sohonyai Edit. - Budapest : Móra, 2012. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9180-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405840]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2012.
Szőcs Géza (1953-)
Limpopo, avagy Egy strucckisasszony naplója (horvát)
   Limpopo iliti Dnevnik jedne gospođice noj / preveo na ljudski jezik, obr. i obj. Géza Szőcs ; [prijevod Melinda Ádám] ; [il. ... Anikó Rákosy]. - Budapest : Croatica ; Zagreb : Nova Stvarnost, 2012. - 237 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5239-00-7 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31(498)=861
[AN 3406830]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2012.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Szamosmenti táj / Szomory Dezső ; [összeáll. és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2012. - 263 p. : ill. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 8.)
ISBN 978-963-9512-70-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca - karcolat
894.511-43
[AN 3406071]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2012.
Térey János (1970-)
   Szétszóratás / Térey János. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2011. - 50 p. ; 21 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-28-3 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403084]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2012.
Tóth Krisztina (1967-)
   Állatságok / Tóth Krisztina ; [... Baranyai András ill.]. - Budapest : Magvető, 2012. - 35, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2615-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3408340]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2012.
Vámos Miklós (1950-)
   Anya csak egy van / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2012. - 315 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9390-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3403845]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2012.
Vörös István (1964-)
   A Kant utca végén : jazz / Vörös István. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2011. - 159 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-29-0 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403089]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2012.
Zsebők Csaba
   Sejtjeidben élnék : versek / Zsebők Csaba. - Budapest : Püski, 2011. - 62, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-064-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3403306]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6452 /2012.
   Állathangok : hallgasd meg a hangomat! / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-445-148-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404099]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2012.
Caldas-Miranda, Noémi
The family tree (magyar)
   A családfa / Walt Disney ; [szöveg Noémi Caldas-Miranda] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-629-529-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404693]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2012.
Cecil, Lauren
Have a sweet Easter! (magyar)
   Édes húsvéti ünnepeket : mesekönyv és kifestő egyben / írta Lauren Cecil. - Budaörs : Mirax, [2012]. - 31 p. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Eperke epresen új világa
ISBN 978-963-9944-52-7 fűzött : 699,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3405043]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2012.
Cinderellas's royal wedding (magyar)
   Hamupipőke esküvője. - Budapest : Egmont, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők esküvője ; 2.)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-118-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404571]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2012.
Depken, Kristen L.
Barbie in a mermaid tale 2 (magyar)
   Barbie és a sellőkaland 2 : mesekönyv a rajzfilm alapján. - Budapest : Egmont, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm
Szerző Depken, Kristen L.
ISBN 978-963-343-161-0 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404597]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2012.
Disney princess royal recipe collection (magyar)
   Fenséges falatok : szakácskönyv / [ford. Justh Szilvia]. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
szakácskönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3404747]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 46 p.
ISBN 978-963-343-122-1 kötött : 2699,- Ft
[AN 3404757] MARC

ANSEL
UTF-86458 /2012.
   Dózer. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
keretcím: Berregő járművek. - Hangutánzó szerkezettel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-150-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404106]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2012.
The enchanted white flower (magyar)
   Csipkerózsika : a bűvös virág. Belle : Belle nagy kívánsága. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Táncoló hercegnők mesekönyve ; 1.)
Belle's big wish. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-120-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404632]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2012.
   Érdekes hangok : hallgasd meg a hangomat! / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-445-149-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3404097]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2012.
Gussoni, Clizia
I can recycle! (magyar)
   Újrahasznosítok! Hát te? / [text Clizia Gussoni] ; [ill. Luke McDonnell]. - Budapest : Móra, cop. 2011. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm + 24 mágnesfigura, 2 filctoll. - (Magnix kíváncsi kölykök)
ISBN 978-963-11-8990-2 kötött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3405768]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2012.
Gussoni, Clizia
I care for me! (magyar)
   Törődöm magammal! Hát te? / [text Clizia Gussoni] ; [ill. Luke McDonnell]. - Budapest : Móra, cop. 2011. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm + 24 mágnesfigura, 2 filctoll. - (Magnix kíváncsi kölykök)
ISBN 978-963-11-8991-9 kötött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3405790]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2012.
Johanson, Sarah Margaret (1968-)
Every drop counts! (magyar)
   Minden csepp számít! / ... átd. Sarah Margaret Johanson ; ill. ... Eric Sévigny. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Caillou
ISBN 978-963-294-186-8 fűzött : 995,- Ft
környezetvédelem - képeskönyv
087.5(084.1) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3406435]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2012.
KilBride, Sarah
Silver the magic snow pony (magyar)
   Zúzmara, a hópóni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Móra, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-11-9045-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3405761]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2012.
KilBride, Sarah
Willow the magic forest pony (magyar)
   Szélvész, az erdei póni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Móra, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-11-9046-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3405754]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2012.
Kiss Ottó (1963-)
   Állatos album / Kiss Ottó ; Takács Mari rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8826-4 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3402763]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2012.
Kiss Ottó (1963-)
   Barni világot lát / Kiss Ottó ; Takács Mari rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8825-7 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3402770]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2012.
L'Heureux, Christine (1946-)
Good night! (magyar)
   Jó éjszakát! / írták Christine L'Heureux és Gisèle Légaré ; rajz. Pierre Brignaud. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 16x20 cm
keretcím: Caillou
ISBN 978-963-294-183-7 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3406448]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2012.
L'Heureux, Christine (1946-)
Just like daddy (magyar)
   Mint apa / írta Christine L'Heureux ; rajz. Pierre Brignaud. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 16x20 cm
keretcím: Caillou
ISBN 978-963-294-184-4 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3406463]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2012.
Martin, Kim
   Borzolda : Tündér utca. - [Budapest] : Móra, cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 18 cm + mell.
Térbeli játékokkal, matricákkal. - Ill. Martin, Kim. - Papírdobozban
ISBN 978-963-11-8949-0 fűzött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3402894]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2012.
Misty Island rescue (magyar)
   Kaland a Ködfátyol-szigeten : [mesekönyv a film alapján] / W. Audry[!Awdry] meséje nyomán ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 29 cm
Ill. Stubbs, Tommy. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-343-134-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404482]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2012.
   Nagy filmeskönyv 2012 : kedvenc Disney-Pixar szereplőiddel / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-029-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404501]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2012.
The noisy octopus (magyar)
   Arielle : a lármás kis polip. Hófehérke : a nagy táncmulatság. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Táncoló hercegnők mesekönyve ; 2.)
The dwarfs' grand dance. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-121-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404661]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2012.
Őszi Zoltán (1967-)
   Ciróka-maróka : versikék, mondókák / [rajz. Őszi Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 978-963-596-807-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404247]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2012.
Őszi Zoltán (1967-)
   Egyedem-begyedem : versikék, mondókák / [rajz. Őszi Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2012]. - Leporelló (7 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404317]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2012.
Őszi Zoltán (1967-)
   Ez elment vadászni : versikék, mondókák / [rajz. Őszi Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2012]. - Leporelló (7 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404316]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2012.
Őszi Zoltán (1967-)
   Réce, ruca, vadliba : versikék, mondókák / [rajz. Őszi Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2012]. - Leporelló (7 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404307]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2012.
Pádár Éva
   Egy eszes kecske és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 2.)
ISBN 978-963-251-361-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3405162]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2012.
Parot, Annelore
Kimonos (magyar)
   Kimonók / Annelore Parot ; [ford. Dian Viktória]. - Budapest : Móra, 2011. - [28] p. : ill., színes ; 25x25 cm
keretcím: Kokeshi. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-11-8899-8 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3403047]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2012.
Parot, Annelore
Yumi (magyar)
   Jumi / Annelore Parot ; [ford. Dian Viktória]. - Budapest : Móra, 2011. - [46] p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Kokeshi. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-11-8898-1 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3403039]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2012.
Paulovkin Boglárka (1973-)
   A katicabogár elveszett pöttyei : Paulovkin Boglárka meséje. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5023-68-2 kötött : 1680,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3407485]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2012.
Pleau-Murissi, Marilyn
The phone call (magyar)
   Ki telefonál? / ... átd. Marilyn Pleau-Murissi ; ill. ... Eric Sévigny. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Caillou
ISBN 978-963-294-185-1 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3406472]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2012.
Rapunzel's royal wedding (magyar)
   Aranyhaj esküvője. - Budapest : Egmont, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hercegnők esküvője ; 1.)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-119-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404558]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2012.
Ronchi, Susanna
The little Christmas tree (magyar)
   A kis karácsonyfa : [varázslatos mese a játékok világában] / Susanna Ronchi rajz. ; [írta Dugald Steer] ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - [22] p. : ill., színes ; 31x31 cm
Japán technikával
ISBN 978-963-9926-65-3 kötött : 3200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3406441]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2012.
Ronchi, Susanna
The toys' night before Christmas (magyar)
   A játékok karácsonya : [ünnepi mese a játékok világában] / Susanna Ronchi rajz. ; [írta Dugald Steer] ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - [22] p. : ill., színes ; 31x31 cm
Japán technikával
ISBN 978-963-9926-64-6 kötött : 3200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3406471]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2012.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2012. - 64 p.
ISBN 978-963-343-187-0 kötött : 2999,- Ft
[AN 3404477] MARC

ANSEL
UTF-86487 /2012.
Thomas, Laura
Easter surprise is here (magyar)
   Húsvéti meglepetés : [30 újra-ragasztható matricával, kifesthető oldalakkal] / ill. Laura Thomas. - Budaörs : Mirax, [2012]. - 32 p., [2] fol. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Eperke epresen új világa
ISBN 978-963-9944-53-4 fűzött : 699,- Ft
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3405034]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2012.
Through the seasons (magyar)
   Négy évszak meséi. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavaszi kalandok. - 2012. - 24 p.
ISBN 978-963-629-483-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404878] MARC

ANSEL
UTF-86489 /2012.
   Traktor. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
keretcím: Berregő járművek. - Hangutánzó szerkezettel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-151-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404100]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2012.
   Tűzoltóautó. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
keretcím: Berregő járművek. - Hangutánzó szerkezettel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-300-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404109]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2012.
Valdes, Leslie
Happy mother's day, Mami! (magyar)
   Boldog anyák napját! / írta Leslie Valdes ; rajz Jason Fruchter ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra ünnepei ; 4.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-343-169-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404496]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2012.
   Versenyautó. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
keretcím: Berregő járművek. - Hangutánzó szerkezettel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-301-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404104]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2012.
   Vonat. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
keretcím: Berregő járművek. - Hangutánzó szerkezettel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-299-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404110]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2012.
Wierzchowska, Barbara
   Cicus / [ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2011. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis barátok)
ISBN 978-963-9962-63-7 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3404647]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2012.
Wierzchowska, Barbara
   Kiskacsa / [ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2011. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis barátok)
ISBN 978-963-9962-66-8 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3404589]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2012.
Wierzchowska, Barbara
   Kutyus / [ill. Barbara Wierzchowska] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2011. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis barátok)
ISBN 978-963-9962-64-4 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3404650]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6497 /2012.
Goscinny, René (1926-1977)
Le combat des chefs (magyar)
   A főnökviadal / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2012. - 49 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 7.)
Megj. "Főnökfőtörők" címmel is
ISBN 978-963-629-112-9 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3404611]
MARC

ANSEL
UTF-8