MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/07/06 12:04:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
6498 /2012.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Orbis pictus (latin, német, magyar)
   Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum pictura & nomenclatura Latina, Germanica & Hungarica : cum titulorum juxta atque vocabulorum indice = Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen : das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung, und Lateinische, Deutsche und Ungarische Benamung : Sampt einem Titel- und Wörter-Register = A' Látható Világ, háromféle nyelven azaz Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és deák, német, és magyar megnevezése : a' fellyűl való irásoknak és szóknak laystromával. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 315, [162] p. : ill. ; 24 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára App. H. 1091-es jelzeten őrzött példánya alapján. - A mellékletben Varga Bernadett tanulmányával. - Eredeti kiadása: Noribergae : Sumtibus Michaelis et Joannis Friderici Endteri, 1669
ISBN 978-963-09-7057-0 fűzött
enciklopédia - alapfokú oktatás - tankönyv - ifjúsági könyv - többnyelvű dokumentum - hasonmás kiadás
030(02.053.2) *** 094/099.07 *** 372.8(075.2)
[AN 3409856]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6499 /2012.
   85 éve a nyírségi növénynemesítés és növénytermesztés szolgálatában : [1927-2012] / szerk. Romhány László ; [közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutató Intézet]. - Nyíregyháza : DE AGTC Kutint. és Tangazd. Nyíregyházi Kutint., 2012. - 196 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-18-8 fűzött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Kutatóintézetek és Tangazdaság. Nyíregyházi Kutatóintézet
Nyíregyháza - kutatóintézet - növénytermesztés - növénynemesítés
061.6(439-2Nyíregyháza) *** 633 *** 631.52
[AN 3408727]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2012.
   Édentől keletre : [fotórealizmus: valóságváltozatok] : [2011. szeptember 14 - 2012. január 15.] = East of Eden : [photorealism - versions of reality] : [September 14. 2011 - January 15. 2012] / [kurátor ... Erőss Nikolett] ; [kiad. a ... Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2012. - 209 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-33-0 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - festészet - hiperrealizmus - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2011/2012" *** 75(4-11)"196/198" *** 75.037
[AN 3409603]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2012.
Jeffers, H. Paul (1934-2009)
Freemasons (magyar)
   A legősibb titkos társaság : a szabadkőművesek világtörténete / H. Paul Jeffers ; [ford. Jutai Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 263 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-340-8 kötött : 3490,- Ft
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 3407067]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2012.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Vándorgyűlés (36.) (2011) (Balatonőszöd)
   A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXVI. vándorgyűlése [elektronikus dok.] : Balatonőszöd, 2011. október 6-8. : program, előadásösszefoglalók / szerk. Gilingerné Pankotai Mária [et al.]. - Szöveg (pdf : 503 KB). - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105635. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88108-4-7
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Balatonőszöd) *** 613.2
[AN 3409639]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2012.
   Tízéves a Rotary Club Baja, 2001-2011 / [összeáll. ... Bernschütz Sándor, Pestuka Tibor, Csuvár Zoltán]. - Baja : Rotary Club, 2011. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: 10 éves a Rotary Club Baja
Fűzött
Rotary Club (Baja)
Baja - társadalmi szervezet
061.2(439-2Baja)
[AN 3407978]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6504 /2012.
Borbola János
   Az egyiptomi ősmagyar nyelv : a Szentpétervári papirusz 1115 megfejtése / Borbola János. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 1016 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 991-995. - Számozott példány: 450
ISBN 978-963-08-3692-0 kötött
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - hieroglifa
003.322 *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3408352]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2012.
Czékli Béla
   Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár / [Czékli Béla]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2011. - 20 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 831.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-554-564-3 fűzött
Főszékesegyházi Könyvtár (Esztergom)
Esztergom - egyházi könyvtár - könyvtártörténet
027.6(439-2Esztergom)
[AN 3408712]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2012.
   De libris et bibliothecis / szerk. Czeglédi László, Monok István. - Eger : Líceum K., 2011. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (A helyi érték. Sectio iuvenum, ISSN 2062-5561 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-70-9 fűzött
Magyarország - könyvtártörténet - művelődéstörténet - újkor
027(439)"17/18" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3293709]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6507 /2012.
   Média, közösség, szolgálat : ösvénykeresés az infódzsungelben : Borókai Gáborral, Süveges Gergővel, Révész T. Mihállyal, Várszegi Asztrikkal Gégény István beszélget. - [Győr] : [Gégény I. G.], 2012. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3569-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - médiaismeret - tömegkommunikáció - újságírás - szórakoztatóipar - ezredforduló - interjú
791.9.096/.097(439)"200"(047.53) *** 070(439)"200"(047.53) *** 316.77 *** 659.3
[AN 3408777]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2012.
Szegvári Katalin (1947-)
   Hogy vagytok, ti régi játszótársak? : beszélgetések / Szegvári Katalin ; [... portrékat Gordon Eszter, ... Nánási Pál kész.]. - Budapest : Napvilág, 2012. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-338-077-2 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - újságíró - médiatörténet - rendszerváltás - 20. század - 21. század - interjú
070(439)(092)(047.53) *** 791.9.096/.097(439)"198/199"
[AN 3407728]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6509 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok útján : [spirituális elmélkedés a föld és ég kapcsolatáról] : [gondolatok az angyalok és emberek útjairól] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-105-3 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3408311]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2012.
Csanyigáné Berta Margit
   Jóskönyv : jövendőmondás kávé- és teazaccból / Csanyigáné Berta Margit. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5180-43-9 kötött : 3990,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3406821]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2012.
Michelcsik Erika
   Írás és a csakrák / Michelcsik Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 378 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3880-1 fűzött
csakra - ezoterika - grafológia
133.25 *** 159.925.6
[AN 3409974]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2012.
Ugyanaz
   Milyen az élet? / Ugyanaz. - [Budapest] : [Gaál T.], cop. 2012. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3750-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3409611]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6513 /2012.
   A fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése = Une approche holistique du développement durable / [fel. szerk. Guy Turchany] ; [szerk. Busku Szilvia, Gócza Julianna] ; [közread. a] Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége ... - Budapest : MPNSZ, 2012. - 189 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3696-8 fűzött
fenntartható fejlődés
504.03
[AN 3408755]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2012.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (8.) (2012) (Veszprém)
   VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : 2012. április 18-21., Veszprém / [szerk. Fejes Lászlóné Utasi Anett, Vincze-Csom Veronika] ; [rend. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezetmérnöki Intézet, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezettudomány Tanszék]. - [Veszprém] : Göttinger K., 2012. - 532 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86627-2-9 fűzött
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3407581]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2012.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2011-ben. - Szarvas : SZIE : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 33.)
Tart.: Egyes nemzeti értékeink sorsa és kölcsönös megfeleltetés / Rákóczi Attila. Botanikai vizsgálatok Szarvas környéki kunhalmokon / Détár Levente. - Bibliogr.
Fűzött
Alföld - természeti környezet - kunhalom - gémeskút - magyar néprajz - tudományos diákkör
504(439.14) *** 39(=945.11) *** 621.649.2(439.14) *** 378.184
[AN 3408349]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6516 /2012.
Kiss Elemér (1929-2006)
   Újabb fejezetek Bolyai János életművéből / Kiss Elemér, Oláh-Gál Róbert. - Budapest : Mati : Jedlik Á. Társ. ; Veszprém : Pannon Egy., 2011. - 248 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 60.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-46-8 fűzött
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikus - 19. század
51(439)(092)Bolyai_J.
[AN 3407964]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6517 /2012.
Jéki László (1942-2009)
   Mágneskönyv / Jéki László. - Pécs : Héthatár K., 2012. - 146, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89538-0-3 kötött
mágnesség - művelődéstörténet
537.6 *** 930.85(100)
[AN 3408646]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2012.
Kaku, Michio (1947-)
Physics of the future (magyar)
   A jövő fizikája / Michio Kaku ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 413 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 403-405.
ISBN 978-963-252-068-1 kötött : 4990,- Ft
elméleti fizika - prognosztika
530.1 *** 001.18 *** 008.2
[AN 3406850]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2012.
Veresné Horváth Éva
   Miért piros a tilos? : [érdekes kérdések, fizikai válaszok] / Veresné Horváth Éva ; [ill. Tarnóczy Zoltán]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 2012, cop. 1989. - 97 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-4576-7 fűzött
fizika - gyermekkönyv
53(02.053.2)
[AN 3409610]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2012.
Vinkler Károly
   Kézben tartott áramlás : hidraulikai beszabályozás épületgépészeti rendszerekben / Vinkler Károly. - Budapest : IP Innovációs Kft., 2012. - 247 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Épületgépészeti könyvsorozat, ISSN 2063-5818)
Bibliogr.: p. 242.
ISBN 978-615-5093-03-6 fűzött
hidraulikai szabályozás - épületgépészet
532.5 *** 696
[AN 3409712]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6521 /2012.
Kovács Anita
   Structural evaluation of w/o/w multiple emulsions / Anita Kovács. - Szeged : JATEPress, 2007[!2012]. - [2], 51, [35] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 148.)
Bibliogr.
Fűzött
emulzió - vizsgálat
54-148 *** 54.06
[AN 3408429]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2012.
Magyar Radon Fórum (6.) (2011) (Veszprém)
   VI. Magyar Radon Fórum : [a Radon a Környezetben Nemzetközi Workshop, Veszprém 2011] / [... szerkbiz. Kovács Tibor, Somlai János, Szabó Csaba] ; [... rendezői Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet, Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Magyar Biofizikai Társaság Radioökológiai Szakcsoport]. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2011]. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-51-9 fűzött
radon - radiobiológia - társadalmi ökológia - konferencia-kiadvány
546.296 *** 577.34 *** 504.03 *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3409462]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6523 /2012.
Bárdossy György (1925-)
   The Nyirád-east bauxite deposit = A nyirádi bauxit-előfordulás keleti része / written by ... György Bárdossy. - Budapest : MÁFI, 2011. - 117 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Occasional papers of the Geological Institute of Hungary, ISSN 0230-452X ; 212.)
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-671-287-7 fűzött
Nyirád - bauxitkészlet
553.492.1(439-2Nyírád)
[AN 3408372]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2012.
Geiger János (1954-)
   Geomatematika / Geiger János. - Szeged : JATEPress, 2012. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
Fűzött
geológia - matematikai statisztika - lineáris algebra - valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv
55(075.8) *** 519.2 *** 512.64
[AN 3411475]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2012.
   Kisléptékű környezeti klimatológia / Unger János [et al.]. - Szeged : JATEPress, 2012. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-963-315-068-9 fűzött
éghajlattan
551.58
[AN 3408386]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6526 /2012.
The atlas of the universe (magyar)
   Közeli szomszédaink / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 17.)
ISBN 978-963-251-340-9 kötött : 1690,- Ft
világegyetem - égitest - ifjúsági könyv
524.8(02.053.2) *** 524.3(02.053.2)
[AN 3408186]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6527 /2012.
Bell, Jennifer (1953-)
Smoky Joe's book of drawing ponies (magyar)
   Pityke póni rajziskolája : tanácsok, technikák és egyéb póniságok / Jennifer Bell ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2011. - 48 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9951-59-4 fűzött
- rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
599.723(02.053.2) *** 741(02.053.2)
[AN 3407282]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2012.
Bosánszky László
   Íriszek / Bosánszky László. - Budapest : Cser K., 2012. - 80 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-243-0 fűzött : 2495,- Ft
nőszirom - virágkertészet
582.57 *** 635.92
[AN 3409163]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The drunken forest (magyar)
   A részeg erdő / Gerald Durrell ; [ford. Borbás Mária] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1988. - 235 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9387-2 fűzött : 2500,- Ft
Argentína - Paraguay - angol irodalom - állatvédelem - őserdő - útleírás
591.611(82)(0:82-992) *** 591.611(892)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 3411810]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2012.
Ganeri, Anita
Deadly creatures (magyar)
   Életveszélyes állatok / írta Anita Ganeri ; ill. Sue Hendra és Paul Linnet ; [ford. Pálfay Adrienn]. - Budapest : Libell, cop. 2011. - 31 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kedvenceim az ..., ISSN 2063-2509)
ISBN 978-963-89281-3-9 kötött : 1190,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3407596]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2012.
Garcia, John (1917-)
John Garcia : life of a neuroethologist and history of conditioned taste aversion (magyar) (részletek)
   John Garcia : egy neuroetológus élete és a feltételes ízaverzió története : részletek / vál., ford. Kulcsár Zsuzsanna ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 120 p. ; 24 cm
Szerk. Ellins, Stuart R. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-081-1 fűzött
etológia - tanulás
591.513
[AN 3407437]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2012.
Kutasi Zsuzsanna
   A ló a középkori arab irodalomban / Kutasi Zsuzsanna. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 1.)
Bibliogr.: p. 198-202.
ISBN 978-963-312-088-0 fűzött
- arab irodalom története - arab nyelv - nyelvtörténet - középkor
599.723 *** 892.7(091)"04/14" *** 809.27-53
[AN 3407532]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2012.
Liktor-Busa Erika
   Analysis of the ecdysteroid profile of Serratula wolffii roots / Erika Liktor-Busa. - Szeged : JATEPress, 2008[!2012]. - 55, [38] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 151.)
Bibliogr.
Fűzött
szteroid - növényi hatóanyag - gyógyszer - vizsgálat
577.175.1 *** 615.07 *** 615.32
[AN 3408502]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2012.
Mettler, René (1942-)
L'oiseau (magyar)
   A madár : [rajzos fóliával] / René Mettler rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - [25] p., [5] t.fol. ; ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 25.)
ISBN 978-963-11-9058-8 kötött : 1690,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3406837]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2012.
Peyrols, Sylvaine (1949-)
Le dauphin (magyar)
   A delfin : [rajzos fóliával] / Sylvaine Peyrols rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - [23] p., [4] t.fol. ; ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 28.)
ISBN 978-963-11-9061-8 kötött : 1690,- Ft
delfin - gyermekkönyv
599.537(02.053.2)
[AN 3406848]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2012.
Tóthné Lőkös Klára (1956-)
   Biometria példákon keresztül : környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök, kynológus szakmérnök hallgatók számára / Tóthné Lőkös Klára. - Gödöllő : SZIE K., 2011. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-269-243-2 fűzött
biometria - agrártudomány - egyetemi tankönyv
57.087.1(075.8) *** 63
[AN 3408101]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2012.
Tuba Katalin
   Inváziós rovarok fás növényeken / írta Tuba Katalin, Horváth Bálint és Lakatos Ferenc ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. - Sopron : NYME K., 2012. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 978-963-334-049-3 fűzött
rovarkár - káros rovar - erdészet
595.7 *** 630*45
[AN 3409637]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2012.
Varga Emma (1947-)
   Csodálatos orchideák = Wonderful orchids / Varga Emma, Bary Zsuzsa. - Budapest : BH2 Kft., 2012. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-963-08-3144-4 kötött
orchidea - festészet - album
582.594(084.1) *** 75.043
[AN 3407449]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2012.
Veres Katalin (1964-)
   Variability and biological active components of some Laminaceae species / Katalin Veres. - Szeged : JATEPress, 2007[!2012]. - [4], 53, [54] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 147.)
Bibliogr.
Fűzött
ajakosvirágú - gyógynövény - növényi hatóanyag - vizsgálat
582.71 *** 615.32 *** 615.07
[AN 3408422]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6540 /2012.
   2011. évi előadások / [... szerk. Korzenszky Emőd és Korzenszky Péter] ; [rend. a] Magyar Zoonózis Társaság. - Gödöllő : SZIE K., 2011. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: "Klasszikus és egzotikus zoonózisok Magyarországon és Európában (epidemiológia, prevenció, gyógykezelés, immunprophylaxis, antibiotikum rezisztencia)" : Szent-Iványi - Binder Nap : Budapest, 2011. szeptember 27.Þ; "Géntechnológia lehetőségei, korlátai, kockázatai (állattenyésztés, élelmiszertermelés, oltóanyag előállítás, xenotransplantáció)" : Rudnai - Kemenes Tudományos Ülés : Budapest, 2011. szeptember 28.
ISBN 978-963-08-3282-3 fűzött
állategészségügy - járványtan - állat-ember kapcsolat - konferencia-kiadvány
614.9 *** 614.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3408113]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2012.
Allen, Marc (1946-)
The greatest secret of all (magyar)
   A legnagyobb titok mind közül : egyszerű lépések a jóléthez és az elégedettséghez / Marc Allen ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-529-131-1 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3407545]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2012.
Antall József (1932-1993)
   Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból születése 80. évfordulója tiszteletére / összeáll. Kapronczay Károly ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : M. Orvostört. Társ. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. ; [Piliscsaba] : Mati, 2012. - 498 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 95.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-97-0 fűzött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
61(439)"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 3408124]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Házipatika : népi gyógyászat és házi módszerek / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-023-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 3411539]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Reiki : gyógyító életenergia : [csakratisztítás, gyógyítás és önkezelés, bioenergetika a gyakorlatban] / Berente Ági. - [Budapest] : Vagabund, 2012, cop. 2011. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-096-4 fűzött
reiki
615.89 *** 133.25
[AN 3411536]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Talpmasszírozás otthon / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2010. - 204, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-048-3 fűzött
talpmasszázs
615.82
[AN 3411645]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2012.
Boros Szilvia
   Sporttáplálkozás szabadidő-sportolóknak / Boros Szilvia, Fekete Krisztina, Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., 2012. - 108 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-963-278-226-3 fűzött : 2995,- Ft
egészséges táplálkozás - sport
613.2 *** 796
[AN 3408690]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2012.
   Echocardiographia / [szerk.] Lengyel Mária, Asbót Richard. - Budapest : Medicina, 2012. - 407 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-371-7 kötött : 9980,- Ft
szívdiagnosztika - akusztikai mérés
616.12-073.48
[AN 3409646]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2012.
Foer, Joshua (1982-)
Moonwalking with Einstein (magyar)
   Einsteinnel a Holdra : az emlékezés művészete és tudománya / Joshua Foer ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 381 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351-362.
ISBN 978-963-89262-6-5 fűzött : 3490,- Ft
emlékezés
159.953
[AN 3408144]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2012.
Hasznos Judit
   Koreográfia rákra : saját tapasztalatokkal hagszerelve / Hasznos Judit. - [Budapest] : [Hasznos J.], cop. 2012. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3532-9 kötött
rákbetegség - életvezetés - memoár
616-006(0:82-94) *** 613.865
[AN 3410125]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2012.
Hegedűs Ágota
   Comparism of the effect of granulation and drying techniques on the quality of a pharmaceutical product with high active ingredient content / Ágota Hegedűs. - Szeged : JATEPress, 2007[!2012]. - [4], 50, [42] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 149.)
Bibliogr.
Fűzött
gyógyszer-technológia - minőségbiztosítás - vizsgálat
615.014.2 *** 615.07
[AN 3408466]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2012.
Herman, Judith Lewis
Trauma and recovery (magyar)
   Trauma és gyógyulás : az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig / Judith Lewis Herman ; [ford. Kuszing Gábor] ; az utószót ford. Kulcsár Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Háttér : NANE Egyes., 2011. - 345 p. ; 20 cm. - (Tűz-hely könyvek, ISSN 1785-0835)
Bibliogr.: p. 292-322.
ISBN 978-615-5124-00-6 fűzött : 2800,- Ft
családon belüli erőszak - lelki trauma - orvosi pszichiátria
616.89 *** 316.647.3 *** 343.54
[AN 3411744]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2012.
Hidvéginé Adorján Lívia
   A betegek jogairól / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : Medicina, 2012. - 338 p. ; 23 cm. - (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 1.)
ISBN 978-963-226-375-5 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - betegjog - orvosi jog - kötelezettség
614.253(439)(094) *** 614.253.83(439)(094)
[AN 3409353]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2012.
Kőváry Zoltán
   Kreativitás és személyiség : a mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig / Kőváry Zoltán. - Budapest : Oriold, 2012. - XVI, 442 p. : ill. ; 21 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 409-442.
ISBN 978-963-9771-62-8 fűzött : 4900,- Ft
kreativitás - művészetpszichológia - pszichoanalízis
159.928.238 *** 7.01 *** 159.964.2 *** 615.851.1
[AN 3409485]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2012.
Miller, Katarzyna
Być kobietą i nie zwariować (magyar)
   Nőnek lenni és nem bedilizni : [6 nap, 12 nő, számtalan történet] / Katarzyna Miller, Monika Pawluczuk ; [ford. Szirmay Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-203-3 fűzött : 2990,- Ft
- nemek lélektana - életvezetés
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3407824]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2012.
Moignot, Daniel (1951-)
Les pompiers (magyar)
   A tűzoltók : [rajzos fóliával] / Daniel Moignot rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - [25] p., [5] t.fol. ; ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 27.)
ISBN 978-963-11-9060-1 kötött : 1690,- Ft
tűzoltás - gyermekkönyv
614.84(02.053.2)
[AN 3406846]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2012.
Pálvölgyi Balázs
   A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere, 1867-1914 : kiépülésének és működésének vizsgálata a himlő, a trachoma és a tbc elleni küzdelem fejlődésének tükrében / Pálvölgyi Balázs. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-234.
ISBN 978-963-312-080-4 fűzött
Magyarország - egészségügy - intézményrendszer - járványügy - 19. század - századforduló
614(439)"186/191" *** 614.4(439)"186/191"
[AN 3408252]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2012.
Papp István Csongor (1935-)
   Sorsod a jellemed / Papp István Csongor. - [Szekszárd] : [Papp I. Cs.], 2011. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1730-1 fűzött
gyermeklélektan - személyiség-lélektan - életvezetés
159.923 *** 159.922.7 *** 613.865-053.2/.6
[AN 3409464]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - 8. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 1990. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-248-087-9 fűzött : 1480,- Ft
mentálhigiénia - taoizmus
613.865 *** 294.527
[AN 3411653]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2012.
Radnai Erzsébet (1956-)
   Examination of the volatile and non-volatile components of Hungarian Stachys species / Erzsébet Radnai Háznagyné. - Szeged : JATEPress, 2007[!2012]. - 54, [63] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 146.)
Bibliogr.
Fűzött
gyógynövény - növényi hatóanyag - vizsgálat - ajakosvirágú
615.32 *** 615.07 *** 582.95
[AN 3408404]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2012.
Réthy Borbála
   Antitumour effect of plant extracts and their constituents on cancer cell lines / Borbála Réthy. - Szeged : JATEPress, 2007[!2012]. - [2], 48, [26] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 150.)
Bibliogr.
Fűzött
növényi hatóanyag - gyógyszer - vizsgálat - rákellenes szer
615.07 *** 615.32 *** 615.277.3
[AN 3408479]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2012.
Ruff Brigitta (1976-)
   Elméleti és gyakorlati kézikönyv a munkahelyi stresszkezelés helyes gyakorlatának kialakításához / [írta és szerk. Ruff Brigitta] ; [kiad. az Upstairs Consulting Oktatási, Tréner és Tanácsadó Kft.]. - [Budapest] : Upstairs Consulting, 2012. - 56 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56.
Fűzött
stresszkezelés - munkalélektan - útmutató
612.06(036) *** 65.013(036)
[AN 3408686]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2012.
Schmelowszky Ágoston
   A lélek rejtett ösvényein : a pszichoanalízis aktualitása a klinikumon innen és túl / Schmelowszky Ágoston. - Budapest : Oriold, 2012. - 240 p. ; 21 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 223-234.
ISBN 978-963-9771-58-1 fűzött
pszichoanalízis
615.851.1 *** 159.964.2
[AN 3409498]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2012.
Schreiter, Keith
How to get rich without winning the lottery (magyar)
   Hogyan lehet gazdag anélkül, hogy nyerne a lottón : egyszerű módszerek a meggazdagodáshoz, a jómódú visszavonuláshoz, hogy élhesse az életét! / Keith Schreiter ; [ford. Venczel Gábor]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mayer Consulting, 2012. - 72 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89506-0-4 fűzött : 1450,- Ft
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3409656]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2012.
Sharma, Robin S. (1964-)
The greatness guide (magyar)
   A siker kézikönyve : a világ egyik legnagyobb sikertanácsadója most megosztja a személyes és üzleti siker titkait : [101 lépés a csúcsra] / Robin Sharma ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-81-5 fűzött : 2990,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3408003]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2012.
Sobotta, Johannes (1869-1945)
Atlas der Anatomie des Menschen (magyar)
   Az ember anatómiájának atlasza / Sobotta ; szerk. F. Paulsen és J. Waschke. - Budapest : Medicina, 2012. - 3 db : ill., színes ; 32 cm + mell. (76 p.)
Ford. Lévai Géza
ISBN 978-963-226-366-3 kötött : 42000,- Ft
tájanatómia - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611(084.1)(075.8)
[AN 3409662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános anatómia és a mozgás szervrendszere. - [8], 406 p.
ISBN 978-963-226-367-0
[AN 3409675] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A belső szervek. - [8], 264 p.
ISBN 978-963-226-368-7
[AN 3409684] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A fej, a nyak és az idegrendszer anatómiája. - [8], 376 p.
ISBN 978-963-226-369-4
[AN 3409688] MARC

ANSEL
UTF-86566 /2012.
Taylor, Kate (1971-)
The good orgasm guide (magyar)
   Az igazi orgazmus / Kate Taylor. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 143 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-297-776-8 kötött
nemi élet
613.88
[AN 3411977]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2012.
Thomas, Angela (1962-)
Do you think I'm beautiful? (magyar)
   Szerinted szép vagyok? / Angela Thomas ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna és Vasquez Adrienn]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2012. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89357-6-2 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - nő - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 244
[AN 3407395]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2012.
   Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás : tisztelgő kötet Prof. Bányai Éva 70. születésnapja alkalmából / szerk. Varga Katalin, Gősiné Greguss Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 583 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-568-8 fűzött : 4400,- Ft
hipnózis - emlékkönyv
159.962
[AN 3406873]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2012.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Nagy családkönyv / Vekerdy Tamás. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 317, [3] p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-010-3 kötött : 3300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3410037]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6570 /2012.
   Földtudományok, bányászat, fenntartható fejlődés / szerk. Horn János ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány és a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány ; [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2011. - 330 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-671-286-0)
Magyarország - geológus - mérnök - bányamérnöki ismeretek - 20. század - memoár
622(439)(092)(0:82-94) *** 55(439)(092)(0:82-94)
[AN 3408316]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2012.
Hegesztési Konferencia és Hegesztéstechnikai Kiállítás (26.) (2012) (Budapest)
   26. Hegesztési Konferencia és Hegesztéstechnikai Kiállítás : Budapest, 2012. május 10-12. / [szerk. Gáti József] ; [rend. a] Gépipari Tudományos Egyesület, MHTE ; [kiad. az Óbudai Egyetem]. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2012]. - 316 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5018-28-2 fűzött
hegesztés - konferencia-kiadvány
621.791 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3407249]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6572 /2012.
Burd, Barry (1951-)
Java for dummies (magyar)
   Java / Barry Burd. - Budapest : Panem Kv., 2012. - XVIII, 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-534-8 fűzött : 3700,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 3407854]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2012.
Simonyi Konferencia (9.) (2012) (Budapest)
   9. Simonyi Konferencia / [... főszerk. Marton Marcell]. - Budapest : [BME Simonyi K. Szakkollégium], 2012. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2012. ápr. 17-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a Simonyi Károly Szakkollégium által rendezett konferencia előadásösszefoglalói. - Borítócím: Simonyi Konferencia, 2012. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-08-3657-9 fűzött
informatika - villamosságtan - konferencia-kiadvány
681.3 *** 621.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3408694]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6574 /2012.
Jutasi Ferenc
   30 éves a győrszentiváni Kis Pipa vendéglő / [írta Jutasi Ferenc]. - [Győrszentiván] : Szerencsés I., 2012. - 79 p. : ill., főként színes ; 22x30 cm
Kötött
Győrszentiván - étterem - szakácskönyv
640.43(439-2Győrszentiván) *** 641.55(083.12)
[AN 3408424]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6575 /2012.
Műszaki Kémiai Napok (2012) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok 2012 : ... Veszprém, ... 2012. április 24-26. : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering : conference proceeding / összeáll. és szerk. Mizsey Péter, Bokrossy-Csiba Mária, Törcsváryné Kovács Zsuzsanna ; ... rendezői Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet. - Veszprém : PE MIK MKKI, [2012]. - 354, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5044-54-0 fűzött
műszaki kémia - konferencia-kiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3409417]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6576 /2012.
   "Hogyan tovább közforgalmú közlekedés?" : Közlekedéstudományi Konferencia : Győr, 2012. március 29-30. / [rend. a] Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2012]. - 360 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-84-9 fűzött
Magyarország - közlekedés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
656(439)"200/201" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3408721]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2012.
Négyesi Pál (1973-)
   Škoda : [a Škoda története a kezdetektől napjainkig] / Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 136 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-92-0 kötött
Škoda Auto (Mladá Boleslav)
Csehország - személygépkocsi - vállalat - történeti feldolgozás
629.114.6 *** 061.5(437.1)Škoda
[AN 3409584]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2012.
Varga G. Gábor
   A Malév-sztori / Varga G. Gábor. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-9-5 fűzött : 2990,- Ft
Malév (Budapest)
Magyarország - légitársaság - légi közlekedés - történeti feldolgozás
656.7(439)(091)
[AN 3408132]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6579 /2012.
Bird, Jo
Breaking bad habits in horses (magyar)
   Lovunk utóidomítása / Jo Bird ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : Penny Girl, 2011. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9951-61-7 kötött
lovaglás - idomítás
636.1.088
[AN 3407295]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2012.
Csigó Zita
   A sajt : [sajtkészítés és receptek] / Csigó Zita, Liptai Zoltán. - Budapest : Cser K., 2012. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-223-2 fűzött : 2495,- Ft
sajtkészítés - sajt - szakácskönyv
637.3 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 3409182]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2012.
Edwards, Alan
The ultimate encyclopedia of cats (magyar)
   Macskák : fajták és gondozásuk : képes enciklopédia / Alan Edwards ; fényképezte John Daniels ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6820-1 kötött : 6990,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 3407956]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2012.
Heynitz, Krafft von
Kompost im Garten (magyar)
   Kerti komposztálás / Krafft von Heynitz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2012. - 92 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-241-6 fűzött : 2495,- Ft
komposztálás
631.879.4
[AN 3409668]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2012.
Hofmeister, Kathrin
Gräsergärten (magyar)
   Díszfüvek a kertben / Kathrin Hofmeister ; [ford. Kohut Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2012. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-236-2 fűzött : 2495,- Ft
díszfű
635.928
[AN 3409157]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2012.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2011) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2011. május 9. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2011]. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9941-20-5 fűzött
agrártudomány - vállalkozásismeret - turizmus - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
338.43 *** 658.1 *** 338.48 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3409616]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2012.
Larkin, Peter
Complete dog book (magyar)
   Kutyák : fajták és gondozásuk : képes enciklopédia / Peter Larkin ; fényképezte John Daniels ; [ford. Mehesán Emma és Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6819-5 kötött : 6990,- Ft
kutyatartás - kutya
636.7
[AN 3407983]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6586 /2012.
Donhauser, Rose Marie
Draussen Geniessen (magyar)
   Szabadtéri ételek : kerti parti, piknik, grill / Rose Marie Donhauser ; a fotókat Alexander Walter kész. ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 156 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5178-16-0 kötött : 4500,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3407835]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2012.
Eisenstock Ildikó
   Az alma : [a növény és receptek] / Eisenstock Ildikó. - Budapest : Cser K., 2012. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-238-6 fűzött : 2495,- Ft
ételspecialitás - alma - szakácskönyv
641.55(083.12):634.11
[AN 3409180]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2012.
Hanus, Bo
Praktische Solaranwendungen mit Leuchtdioden (magyar)
   Napenergiával működő világítódiódák : beltéri és kerti alkalmazások, saját készítésű LED-világítások, nagy teljesítményű LED-ek a gyakorlatban / Bo Hanus ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2012. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-250-8 fűzött : 3995,- Ft
félvezető dióda - fotoelektromosság - barkácsolás
689 *** 621.385.2
[AN 3409238]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2012.
Horváth Ilona
   Sütemények és desszertek / Horváth Ilona ; [fotók Csigó László, Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 112 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-306-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3407017]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   Ételdíszítés : [díszítés és receptek] / Liptai Zoltán. - Budapest : Cser K., 2012. - 86, [2]p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-227-0 fűzött : 2495,- Ft
konyhatechnika - díszítés
641.8
[AN 3409188]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2012.
Motyková, Adela
Kuchyne (magyar)
   Konyhák / Adela Motyková és Karol Vavrovič ; [ford. Csandal Zsolt]. - Budapest : Cser K., 2012. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-232-4 fűzött : 3995,- Ft
konyha - konyhaberendezés
643.3 *** 645.63
[AN 3409191]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2012.
Papp Rita
   Szakácskönyv cukrorbetegeknek / Papp Rita. - Budapest : Medicina, 2012. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-372-4 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3409312]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2012.
Varga Judit
   Varrott holmik / Varga Judit. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 15.)
ISBN 978-963-278-217-1 fűzött : 1195,- Ft
varrás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
646.21 *** 379.826
[AN 3408981]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6594 /2012.
   ...de van benne rendszer : tanulmányok az Eötvös Collegium 15 éves Filozófia Műhelyének tiszteletére / [szerk. Takó Ferenc, Tóth Olivér István]. - Budapest : Eötvös Collegium Filozófia Műhely, 2012. - 214 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-7-9 fűzött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3409808]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2012.
Kongzi (Kr. e. 551-Kr. e. 479)
Lun-yu (magyar, kínai)
   Konfuciusz bölcseletei : Lun jü / [ford., a grafikákat ... kész.] Őri Sándor. - Budapest : Golden Goose, 2012. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Kínai és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 472-478.
ISBN 978-963-08-2911-3 kötött : 4800,- Ft
Kína - filozófia - konfucianizmus - kétnyelvű dokumentum
1(510)Kong-ce *** 299.512 *** 895.1-96.02=945.11
[AN 3409049]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Fáj-e meghalni? : mit tanítanak a halálról? : miben érdemes hinni? / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-055-8 fűzött : 1480,- Ft
halál
128
[AN 3411654]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2012.
   A pozitív pszichológia világa / szerk. Oláh Attila. - Budapest : Akad. K., 2012. - 223, [2] p. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9206-2 fűzött : 2800,- Ft
lélektan - életvezetés - öröm
17.023.34 *** 613.865 *** 159.942
[AN 3407479]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2012.
Sainsbury, R. M.
Paradoxes (magyar)
   Paradoxonok / R. M. Sainsbury. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2012. - VIII, 199 p. ; 24 cm
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr.: p. 187-195.
ISBN 978-963-279-705-2 fűzött : 2900,- Ft
antinómia
165.412.3
[AN 3409599]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2012.
Szabó Zsigmond (1967-)
   A libidó antinómiája és más paradoxonok / Szabó Zsigmond. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 132 p. : ill. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-538-1 fűzött : 2000,- Ft
lételmélet
111.1
[AN 3406921]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6600 /2012.
Barna Gábor (1950-)
   Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában / Barna Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 468 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Bálint Sándor Valláskutató Intézet könyvtára, ISSN 2062-8641 ; 2.). (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-319-3 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - népi vallásosság - katolikus egyház - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló - ima
248(439)"18/20" *** 248(100)"18/20" *** 39(439)"18/20" *** 930.85(100)"18/20" *** 282(100)"18/20" *** 282(439)"18/20"
[AN 3410084]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2012.
   Bukott püspökök, eretnekek, pogányok : késő római szöveggyűjtemény 2. / a dokumentumokat ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Hajdú Attila [et al.]. - Szeged : [JATEPress], 2012. - 55 p. ; 30 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 87.)
Bibliogr.: p. 49-54. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzetlen
Római Birodalom - ókori Egyiptom - történelem - vallástörténet - egyháztörténet - 3. század - 4. század - történelmi forrás
27(37)"02/03"(093) *** 937"02/03"
[AN 3410121]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2012.
Cseri Kálmán (1939-)
   Alapok, falak, kapuk : Debrecen, Nagytemplom ; "Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" : Balmazújváros, Kossuth tér / Cseri Kálmán. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Ref. Egyházközs.c2012. - 75 p. ; 24 cm. - (Cseri Kálmán evangelizációs sorozata ; 1.)
Fűzött
prédikáció
252
[AN 3408677]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2012.
Dolhai Lajos (1952-)
   A szentségi üdvrend összefüggései : nexus mysteriorum / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2012. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-13-5 fűzött
szentség - egyházi szertartás - keresztény teológia - személyi bibliográfia
265 *** 264 *** 23 *** 012Dolhai_L.
[AN 3408745]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2012.
   Az égiek üzenetei a kadarkúti templomban. - Esztergom : Pax Bt., [2012]. - 67 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 8. - Borítócím: Az égiek üzenetei Kadarkúton
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-1227-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3409605]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2012.
Ferrero, Bruno
L'allodola e le tartarughe (magyar)
   A pacsirta és a teknősbékák : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, op. 2012. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-23-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3409991]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2012.
Ferrero, Bruno
Tante storie per parlare di Dio (magyar)
   Istenről szóló történetek / Bruno Ferrero. - Utánny. - Budapest : Don Bosco, 2011. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9455-70-2 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3409739]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2012.
Gass, Bob
   Győzelem a kísértések felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Fülöp Péter és Hegedűs Nóra]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3731-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3408526]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
50 Engel für die Seele (magyar)
   A lélek ötven angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 4. kiad. - Budapest : Jel, 2012. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9318-96-0 * fűzött
ISBN 963-9318-96-5
 (hibás ISBN 978-963-9318-96-5)
vallásos irodalom
244
[AN 3409617]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2012.
Keller, Tim (1950-)
The reason for God (magyar)
   Hit és kételkedés : meggyőző érvek Isten mellett / Tim Keller ; [ford. Daray Erzsébet]. - Kolozsvár : Koinónia ; Budapest : Harmat, 2012. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-077-8 fűzött : 2500,- Ft : 35 RON
ISBN 978-973-165-056-2
vallásos irodalom
244
[AN 3407668]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2012.
Mária Julianna
   Mária Julianna lelki naplója : X. kötet. - Szigethalom : West-Graph Kft., 2011. - 135 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-04-8701-2)
 (hibás ISBN 963-650-548-9)
vallásos irodalom
244
[AN 3408999]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2012.
Minois, Georges (1946-)
Histoire des enfers (magyar)
   A pokol története / Georges Minois ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2012. - 604 p. : ill. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-12-5 kötött
pokol - vallásfilozófia - vallástörténet - művelődéstörténet
236.4 *** 291 *** 930.85(100)
[AN 3407622]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2012.
Nagy Éva
   Imádságok minden napra / Nagy Éva ; [kiad. az Üdvösség Hirdetői]. - Budapest : Üdvösség Hirdetői, 2012. - 132 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3408051]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2012.
Paul, Tessa
The illustrated world encyclopedia of saints (magyar)
   Szentek képes enciklopédiája / Tessa Paul ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6586-6 kötött : 7990,- Ft
szent - művelődéstörténet - enciklopédia
235.3(092) *** 930.85(100)
[AN 3408061]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2012.
Perei F. Lívia
   Uralomra teremtve vagy Hharc a legyőzöttel? / Perei F. Lívia ; [közread. a] Szeráf Művészeti Alapítvány. - Budapest : Szeráf Műv. Alapítvány, 2011. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0776-0 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3408354]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2012.
Perendy László (1954-)
   Antiokhiai katekézis a II. század végén : Theophilosz püspök munkássága / Perendy László. - Budapest : Jel, 2012. - 623 p. ; 20 cm. - (Litteratura patristica, ISSN 1786-2671 ; 4.)
Bibliogr.: p. 597-623.
ISBN 978-963-9670-98-3 fűzött
Theophilos (2. sz)
Antiochia (Szíria) - patrológia - vallásfilozófia - őskereszténység - keresztény egyház - 2. század
276Theophilos *** 21 *** 281(394.2)"01" *** 268
[AN 3408852]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2012.
   Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty : tanulmányok és szövegközlések = Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása / [ed.] Ádám Somorjai. - Romae : [s.n.], 2007-. - 24 cm
A 2. kötettől közread. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége Budapesten. - Gerinccím: Sancta Sedes et cardinalis Mindszenty
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Vatikán - bíboros - 20. század - Kádár-korszak - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 262.13"195/197"(093)
[AN 2823891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Documenta 1967-1971. - 2012. - 700 p.
Bibliogr.
Kötött : 6000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9662-45-2)
[AN 3410096] MARC

ANSEL
UTF-86617 /2012.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 11. bőv., átszerk. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2012-. - 23 cm
imakönyv
243
[AN 3411813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 155 p.
ISBN 978-963-7303-44-9 fűzött
[AN 3411814] MARC

ANSEL
UTF-86618 /2012.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 3. bőv., röv. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2012. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-43-2 fűzött
imakönyv
243
[AN 3411812]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2012.
Varga János (1937-||)
   "Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok" : Varga Jánossal beszélget Várhegyi István. - Budaörs : Várhegyi I., 2011. - 87 p. ; 17 cm. - (Kötődések, ISSN 2063-1898 ; 1.)
ISBN 978-963-08-2960-1 fűzött
Varga János (1937-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Varga_J.(047.53)
[AN 3408649]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2012.
Zsófia Anna
   Légy te is szeretetharcos! / B. Zsófia Anna. - [Szigethalom] : West-Graph Kft., [2011]. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3050-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3409027]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6621 /2012.
   Életmesék : amikor kicsi voltál, amikor kicsi voltam / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2012. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3888-7 fűzött
családi élet - amatőr művészet - antológia
316.356.2(0:82-822) *** 379.825
[AN 3407230]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2012.
   Gyöngyöspata 2011 : a magyarországi szélsőjobboldal laboratóriuma : a politikai mozgósítás és az interetnikus konfliktus elemzése és tanulságai / [kiad. az Ökopolisz Alapítvány]. - Budapest : Ökopolisz Alapítvány, 2012. - 58 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 51-58.
ISBN 978-963-08-2640-2 fűzött
Gyöngyöspata - Magyarország - cigányság - nemzetiségi kérdés - szélsőjobboldali irányzat - konfliktus
316.347(=914.99)(439-2Gyöngyöspata) *** 329.17(439) *** 323.12(=914.99)(439-2Gyöngyöspata)
[AN 3407743]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2012.
László Mihály (1849-1932)
   Keleti testvéreink / László Mihály ; [szerk. Bognár József]. - Budapest : Magyar Ház, 2012. - 80 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-85-1 fűzött : 900,- Ft
Bukovina - csángók - székelyek - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(498.6) *** 316.347(=945.11csángók)(498)
[AN 3407576]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2012.
   Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii = Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára = Polish Museum and Archives in Hungary / [red. ... Konrad Sutarski]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, 2011. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára (Budapest)
Budapest - magyarországi lengyelek - múzeum - levéltár
316.347(=84)(439) *** 069(439-2Bp.) *** 930.253(439-2Bp.)
[AN 3408458]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2012.
Nagy Márta (1947-)
   Kommunikáció és konfliktuskezelés / Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2012. - 52 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-269-275-3 fűzött
kommunikáció - konfliktuskezelés - pedagógiai lélektan
316.77 *** 316.48 *** 37.015.3
[AN 3408170]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2012.
Nagy Márta (1947-)
   Tanári kommunikáció / Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2012. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-269-271-5 fűzött
kommunikáció - pedagógus - tanár-diák kapcsolat
316.77 *** 371.321 *** 37.064.2
[AN 3408162]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2012.
   The politics of location revisited : Gender@2012 : 8th European Feminist Research Conference : May 17-20, 2012, Budapest, ... / [org., publ. by the] Department of Gender Studies Central European University and AtGender the European Association for Gender Research, Education and Communication. - Budapest : Asszisztencia Kft., 2012. - 296 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88981-1-1 fűzött
feminizmus - konferencia-kiadvány
316.37-055.2 *** 396 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3409844]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2012.
Sik Domonkos (1982-)
   A modernizáció ingája : egy genetikus kritikai elmélet vázlata / Sik Domonkos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 320 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-320.
ISBN 978-963-312-087-3 fűzött : 4500,- Ft
társadalomelmélet - társadalomkritika
316.2 *** 304
[AN 3407522]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2012.
Szöllősi Gábor
   A társadalmi problémák (konstrukcionista) elméletének alapjai / Szöllősi Gábor. - [Miskolc] : Z-Press, cop. 2012. - 128 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-128.
ISBN 978-963-9493-59-9 fűzött
társadalomelmélet
316
[AN 3410120]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2012.
Varga Csaba (1946-)
   A társadalom felébredése az agóniából : új társadalomelmélet és új jövőmodellek / Varga Csaba ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2011. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88222-6-0 fűzött : 2580,- Ft
társadalomelmélet - globalizáció - magyarság - civilizáció - civil társadalom - vitairat
316.2 *** 339.9 *** 008 *** 323.21(439)
[AN 3409471]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2012.
Zámbóné Nagy Mária
   A mi Atyánk kegyelme : egy hajléktalan anya igaz története / Zámbóné Nagy Mária. - Budapest : Tipo-Bé Bt., 2012. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3742-2 fűzött
Magyarország - anya - szegénység - hajléktalan - ezredforduló - vallásos irodalom - memoár
316.37-055.52-055.2(439)"200"(0:82-94) *** 364.252(439)"200"(0:82-94) *** 244
[AN 3408053]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6632 /2012.
Bat, Uwxīn (1899-1972)
   Avragdsan tuulʹs : rescued epics : three heroic epics from the repertoire of the Bayit bard, Uwxīn Bat / [transl. by] László Kádár, Balčigīn Katū] ; ed. by Ágnes Birtalan, Zsolt Szilágyi. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 215 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-236-537-4 fűzött
mongolok - eposz - auditív dokumentum
398(=942)
[AN 3406943]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2012.
   Cirmos cica, haj! Hová lett a vaj? : mondókáskönyv : tréfás mondókák gyerekeknek / [kész. Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-290-119-0 kötött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3407567]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2012.
   Csodás szárnyasokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 12.)
ISBN 978-615-5028-86-1 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3407422]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2012.
Dessanti, Paola (1965-)
Il manuale della buona educazione (magyar)
   A jólneveltség kézikönyve / Paola Dessanti. - Utánny. - Budapest : Don Bosco, 2011. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-91-7 fűzött
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2) *** 177.1(02.053.2)
[AN 3409740]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2012.
Nagy Szilvia
   Egyetemista lány támogatót keres / Nagy Szilvia, Szabó Anna Eszter. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-3-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - prostitúció - magyar irodalom - dokumentumregény
392.65(439)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3408243]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6637 /2012.
Bárdos-Féltoronyi Miklós (1935-)
   Vigyázat, jönnek a törökök! : meddig terjednek s egyáltalán vannak-e az Európai Uniónak határai? / Bárdos-Féltoronyi Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 165 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 137-153.
ISBN 978-963-236-567-1 fűzött : 2000,- Ft
Európai Unió - geopolitika
327.39(4-62) *** 327(4-62)
[AN 3406970]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2012.
Bibó István (1911-1979)
   Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem / Bibó István ... ; [az utószót írta Dénes Iván Zoltán]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. - 447 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-650-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar történelem - népi mozgalom
323(439) *** 943.9 *** 323.1(=945.11)(439) *** 329.71(439)
[AN 3408636]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2012.
Bibó István (1911-1979)
   Zsidókérdés / Bibó István ... ; [az utószót írta Balog Iván]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. - 369 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-654-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Közel-Kelet - zsidóság - nemzetiségi politika - nemzetiségi kérdés - arab-izraeli kapcsolat - 20. század
327(=927)(5-011)"19" *** 323.1(=924)(439)"19" *** 316.347(=924)(439)"19" *** 327(=924)(5-011)"19"
[AN 3408638]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2012.
Bihari Inci (1947-)
   Az én névtelen hősöm... avagy Bilincsben szabadon / Bihari Inci. - [Budapest] : [Pánti I.], cop. 2012. - 113 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3677-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3409864]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2012.
Gyuricza Péter (1959-)
   Média-csata-tér : fejezetek a magyar média és a hatalom utóbbi 25 évének történetéből / Gyuricza Péter. - [Budapest] : Pont Jó Nekem Kft., 2012. - 367 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. p.: 355-362. - Filmogr. p.: 363-364.
Fűzött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-3915)
Magyarország - médiatörténet - médiapolitika - tömegtájékoztatási eszköz - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
323:008(439)"198/200" *** 791.9.096/.097(439)"198/200" *** 316.774(439)"198/200"
[AN 3409585]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2012.
Kim Dae Soon (1976-)
A political biography of Hungary's first post-communist president, Árpád Göncz (magyar)
   Göncz Árpád : politikai életrajz / Dae Soon Kim. - Budapest : Scolar, 2012. - 304 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Gebula Judit, Volford Anita Adrienn. - Bibliogr.: p. 281-304.
ISBN 978-963-244-348-5 kötött : 3950,- Ft
Göncz Árpád (1922-)
Magyarország - államfő - 20. század - 21. század - életrajz
32(439)(092)Göncz_Á.
[AN 3407749]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2012.
Komár Krisztián (1973-)
   Az Osztrák - Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai, 1882-1914 : doktori értekezés / Komár Krisztián. - Szeged : [JATEPress], 2012. - 185 p. : ill. ; 25 cm. - (Mediterrán dolgozatok, ISSN 2061-229X)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Egyiptom - diplomáciatörténet - külpolitika - történelem - 19. század - századforduló
327(620)"1882/1914" *** 943.6/.9"1882/1914" *** 327(436/439)"1882/1914" *** 962.0"1882/1914"
[AN 3410036]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2012.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Power, politics and change (magyar)
   Hatalom, politika és változás : mit tehetek én magam, hogy a világ élhetőbb hely legyen? / Osho ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 253 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: Hatalom és erő sosem lesz ugyanaz
ISBN 978-963-529-127-4 kötött : 3990,- Ft
hatalom - mentálhigiénia - audiovizuális dokumentum
321.01 *** 613.865
[AN 3407589]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2012.
Rudas János (1935-)
   Orbán Viktor és te / Rudas János. - Budapest : Oriold, 2012. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9771-61-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - belpolitika - hatalom - politikai szociológia - 21. század
32.001 *** 323(439)"20" *** 321.01 *** 316.334.3
[AN 3409508]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2012.
   Szakdiplomáciai tanulmányok / [szerk. Nyusztay László] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : BGF KFK, 2011. - 319 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-7159-42-8 fűzött : 1160,- Ft
diplomácia - egyetemi jegyzet
327(075.8)
[AN 3409699]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2012.
   Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből / alkotószerk. Nyusztay László. - Budapest : BGF : Perfekt, [2011]. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-802-6 fűzött : 2790,- Ft
migráció - globalizáció
325.1(=00)(100)"19/200" *** 339.9(100)"19/200"
[AN 3409367]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6648 /2012.
   Adalékok a Mosonszentmiklós története című könyvhöz / [szerk. Hencz József]. - Sopron : Papírmanufaktúra Kft., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-88242-4-0 fűzött
Mosonszentmiklós - helyismeret - helytörténet
943.9-2Mosonszentmiklós *** 908.439-2Mosonszentmiklós
[AN 3409172]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2012.
Aly, Götz (1947-)
Hitlers Volksstaat (magyar)
   Hitler népállama : rablás, faji háború és nemzeti szocializmus / Götz Aly. - Budapest : Atlantisz, 2012. - 585 p. : ill. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066). (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.: p. 553-578.
ISBN 978-963-9777-13-2 kötött : 4295,- Ft
Németország - történelem - második világháború - fasizmus
943.0"193/194" *** 321.64(430)"193/194"
[AN 3407661]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2012.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Isteni és emberi színjáték / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 285 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-280-1 fűzött : 1300,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3408684]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2012.
Balogh Ádám
   A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban, 1897-1912 : doktori értekezés / Balogh Ádám. - Szeged : [JATEPress], 2011. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Mediterrán dolgozatok, ISSN 2061-229X)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Görögország - történelem - politikatörténet - külpolitika - nacionalizmus - századforduló
949.5"1897/1912" *** 327(495)"189/191" *** 329.17(495)"189/191"
[AN 3410026]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2012.
Boruzs Katalin (1978-)
   Visegrád évszázadai : a római kor kezdete a Dunakanyarban : kiállításvezető = Centuries of Visegrád : the beginning of the Roman age in the Danube-bend : guide to the exhibition / Boruzs Katalin, Kováts István ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma. - Visegrád : Mátyás Király Múz. ; Kolárovo : Ász Studio, 2011. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást 2011. aug. 19 - 2012. júl. 20. között tartották
Fűzött
ISBN 978-80-970364-9-2
Pannonia - Visegrád - régészet - római birodalom kora - kiállítási katalógus
904(398.6) *** 904(439-2Visegrád) *** 061.4(439-2Visegrád)
[AN 3408365]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2012.
Capwell, Tobias
The illustrated world encyclopedia of knives, daggers and bayonets (magyar)
   Kések, tőrök és szuronyok képes enciklopédiája / Tobias Capwell ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 978-963-09-6681-8 kötött : 7990,- Ft
kés - szúrófegyver - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
930.85(100) *** 623.444.2(100)(091) *** 623.446.4(100)(091)
[AN 3408064]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2012.
Csizmadia Valéria
   Palócországból jöttem én / Csizmadia Valéria. - Budapest : [Csizmadia V.], 2011. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3930-3 fűzött
Magyarország - Palócföld - helyismeret - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94) *** 908.439Palócföld(0:82-94)
[AN 3409829]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2012.
Fejérpataky László (1857-1923)
   Magyar czímeres emlékek : [I-II.] / közli Fejérpataky László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 86 p., [25] t.fol., 68 p., [27] t.fol. : ill. ; 26 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Heraldikai és Geneológiai Társ., 1901-1902
ISBN 978-615-5242-07-6 fűzött : 9900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5242-06-9)
 (hibás ISBN 978-615-5242-08-3)
Magyarország - címertan - családtörténet - magyar történelem - 15. század - 16. század - levéltári irat - hasonmás kiadás
943.9"14/15"(093) *** 929.6(439)"14/15"(093) *** 929.52(439)"14/15"(093) *** 094/099.07
[AN 3408074]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2012.
   Helytállás : tanulmányok a XII. Eötvös Konferencia történeti üléséről / szerk. László Gábor és Toronyi Alexandra. - [Budapest] : Eötvös Collegium Történész Műhely, 2012. - 498 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Acta historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series I., ISSN 2062-7467 ; 3.)
A konferenciát Budapesten, 2011. máj. 6-8. között tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-89326-6-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"16/19" *** 930.85(439)"16/19"
[AN 3410099]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2012.
Horváth Sándor
   A középkori magyar címertan jelképezése / írta Horváth Sándor ; [a művészi címerrajzokat Rákóczy Aladár kész.]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 23 p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1922. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-04-5 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - címertan - jelkép - középkor - hasonmás kiadás
929.6(439)"04/14" *** 003.62(439)"04/14" *** 094/099.07
[AN 3408059]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2012.
   Így éltünk, 1977-1978 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 14.)
ISBN 978-963-9860-56-8 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - magyar történelem - világtörténelem - 1970-es évek - Kádár-korszak - történeti kronológia - album
930.85(100)"197"(084.1) *** 943.9"197"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"197"(084.1)(0:930.24)
[AN 3409589]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2012.
   Így éltünk, 1979 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 15.)
ISBN 978-963-9860-57-5 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - magyar történelem - világtörténelem - 1970-es évek - Kádár-korszak - album - történeti kronológia
930.85(100)"197"(084.1) *** 943.9"197"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"197"(084.1)(0:930.24)
[AN 3409592]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2012.
   Így éltünk, 1980 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 16.)
ISBN 978-963-9860-58-2 kötött : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - magyar történelem - világtörténelem - 1980-as évek - Kádár-korszak - album - történeti kronológia
930.85(100)"198"(084.1) *** 943.9"198"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"198"(084.1)(0:930.24)
[AN 3409593]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2012.
   Jót tenni jó! : érdi portrék / [szerk. Bartos Csilla] ; [közread. a] Környezetvédő Egyesület Érd. - [Érd] : Környezetvédő Egyes. Érd, 2012. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3786-6 fűzött
Érd - híres ember - helyismeret
929(439-2Érd) *** 908.439-2Érd(092)
[AN 3408110]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2012.
   Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1848-1918. 2. Serie, Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1867-1918 / Red. Éva Somogyi ; hrsg. vom Ungarischen Komitee für die Veröffentlichung der Ministerratsprotokolle unter Mitarbeit des Österreichischen Komitees für die Veröffentlichung der Ministerratsprotokolle. - Budapest : Akad. K., 1991-. - 25 cm
Az 1/2 köt. közös főcím nélkül. - A kötetek nem számsorrendben jelennek meg. - A főcím a címlap hátoldaláról. - 1999-től közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
ISBN 963-05-6005-4
Osztrák - Magyar Monarchia. Minisztertanács
Osztrák - Magyar Monarchia - minisztérium - történelem - történelmi forrás
943.6/.9"1867/191"(093) *** 943.9"18/19"(093) *** 943.6"1848/186"
[AN 36352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1870-1871 / bearb. von Éva Somogyi. - cop. 2011. - LXXXV, 413 p.
Bibliogr.: p. LXXVI-LXXX.
ISBN 978-963-05-6005-4 kötött
[AN 3407499] MARC

ANSEL
UTF-86663 /2012.
Petitfils, Jean-Christian (1944-)
L'affaire des poisons (magyar)
   Méregkeverők : bűntények és boszorkányság a Napkirály korában / Jean-Christian Petitfils ; [ford. Aradi Péter]. - Budapest : General Press, [2011]. - 372, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 362-372.
ISBN 978-963-643-307-9 kötött : 3300,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - 17. század - bűncselekmény
930.85(44)"16" *** 34.096(44)"16"
[AN 3408092]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2012.
Rauzs József (1952-)
   Mélykút Községért Díj / Rauzs József ; [közread. a] Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány. - [Mélykút] : Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány, 2012. - 191 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3495-7 kötött
Mélykút - helyismeret - helyi társadalom
929(439-2Mélykút) *** 908.439-2Mélykút
[AN 3407948]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2012.
   Die Seetscher Deutschen = A dunaszekcsői németek / [gesamm. und zsgest. von ... Schmidt Gabriella, Hetényi Ádám] ; [Hrsg. Minderheitenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen ...]. - Dunaszekcső : Minderheitenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen, 2011. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1383-9 fűzött
Dunaszekcső - magyarországi németek - helytörténet
943.9-2Dunaszekcső *** 316.347(=30)(439-2Dunaszekcső)
[AN 3409380]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2012.
Szili Medek Márta
   Köztünk élnek : beszélgetések halhatatlan magyarok leszármazottaival / Szili Medek Márta. - [Budapest] : [Szili Medek M.], cop. 2012. - 250 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3618-0 kötött : 2780,- Ft
Magyarország - híres ember - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3410131]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2012.
Tulipán Éva (1975-)
   Szigorúan ellenőrzött emlékezet : a Köztársaság téri ostrom 1956-ban / Tulipán Éva. - Budapest : Argumentum, cop. 2012. - 163 p. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 145-151. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-446-653-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093)
[AN 3407235]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2012.
   Utak és kalauzok : változatok az Osztrák - Magyar Monarchia topográfiájára / szerk. Fenyves Miklós [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2012. - 307 p. : ill. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-371-5 fűzött : 3500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - művelődéstörténet
930.85(436/439)
[AN 3408868]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6669 /2012.
Bárány Attila
   London, Anglia / Bárány Attila. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2012. - 276 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2012. márc.
ISBN 978-963-352-168-7 fűzött
Anglia - London - útikönyv
914.20(036) *** 914.10-2London(036)
[AN 3411468]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2012.
Bathó Edit, H.
   Élet a jászok földjén : vezető a Jász Múzeum állandó kiállításához / [... írta Bathó Edit, Selmeczi László, Buschmann Ferenc] ; [kiad. a Jász Múzeumért Alapítvány]. - 3. jav., bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2012. - 27 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-7113-32-1 fűzött
Jászság - helyismeret - magyar néprajz - múzeumi katalógus
908.439Jászság *** 39(=945.11)(439Jászság) *** 069(439-2Jászberény)(036)
[AN 3411360]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2012.
Erdélyi Tamás
   Élet-képek Thaiföldről / Erdélyi Tamás. - [Kiskunhalas] : Magánkiad., 2012. - 177 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3804-7 fűzött
Thaiföld - helyismeret - útleírás
908.593(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3410035]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2012.
Gyergyádesz László (1972-)
   Kecskemét és a környék nevezetességei = The sights of Kecskemét and its surroundings = Die Sehenswürdigkeiten von Kecskemét und ihrer Umgebung / ifj. Gyergyádesz László, Walter Péter. - [Kecskemét] : Farkas Galéria, 2012. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-615-5064-02-9 kötött
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12)
[AN 3407611]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2012.
Imecs Orsolya
   Ausztria / Imecs Orsolya. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2012. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2012. ápr.
ISBN 978-963-352-171-7 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 3411473]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2012.
Jávor Béla (1950-)
   Bajai halászlev(el)ek / Jávor Béla és Pump Károly ; kiad. Bajai Honpolgár Alapítvány. - Baja : Bajai Honpolgár Alapítvány, cop. 2011. - 150 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87589-3-4 kötött
Baja - helyismeret - memoár - szakácskönyv
908.439-2Baja(0:82-94) *** 641.55(083.12)
[AN 3407994]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2012.
   Makó város 1901. évi útmutatója / [összeáll.] Bakos Ferenc ; [szerk. és sajtó alá rend. Tóth Ferenc]. - 2. hasonmás kiad. - Makó : Szirbik M. Társ., 2012. - [44] p. : ill. ; 21 cm. - (Szirbik Miklós Társaság füzetei, ISSN 1416-4221 ; 24.)
ISBN 978-963-87646-3-8 fűzött
Makó - utcajegyzék
908.439-2Makó"1901"
[AN 3407428]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2012.
Németh Balázs
   Kerékpártúrák, edzőkörök Budapest környékén / Németh Balázs. - Budapest : Cser K., 2012. - 126 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-198-3 fűzött : 2995,- Ft
Pest megye - Budapest - kerékpártúra - útmutató
914.39-2Bp.(036) *** 796.57
[AN 3408696]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2012.
Pintér Pálné
   Vadregényes balatoni tündérmesék / Pintér Pálné ; [ill. Rékassy Eszter] ; [... kiad. a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány]. - [Tihany] : Tihany Fejlesztéséért Alapítvány, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3345-5 kötött
Balaton - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
908.439(285.2Balaton) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3409002]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2012.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Report on Israel (magyar)
   Izraeli riportok : Robert Capa 94 fotójával / Irwin Shaw ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Park, [2012], cop. 2009. - 142 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-530-888-0 kötött : 6500,- Ft
Izrael - Egyesült Államok - helyismeret - szociográfia - 20. század - fényképész - külföldön élő magyar személyiség
908.569.4"194" *** 308(569.4)"194" *** 77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R.
[AN 3409601]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2012.
Szénási György
   Svájc / Szénási György, Votisky László. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2012. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2012. ápr.
ISBN 978-963-352-169-4 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3411472]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2012.
Tóth Emil (1929-)
   A nagy demokrata : sümegi korrajz egy kiváló paptanár nehéz életútja kapcsán / Tóth Emil. - [Pécs] : Tóth E., [2012]. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-08-3932-7 fűzött
Hermann István (1892-1970)
Magyarország - Sümeg - helyismeret - pedagógus - 20. század
908.439-2Sümeg *** 37(439)(092)Hermann_I.
[AN 3408669]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6681 /2012.
   A Brüsszel I. rendelet reformja : tanulmánykötet / szerk. Osztovits András. - Budapest : KRE ÁJK, 2012. - 197 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5107-61-0)
Európai Unió - Magyarország - polgári eljárásjog - jogharmonizáció
340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62) *** 347.9(4-62)
[AN 3409658]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2012.
   Büntető eljárásjog : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal : pótfüzet a 2011. július 20-as lezárású kiadáshoz : 2012. február 1-es állapot / [összeáll. Kadlót Erzsébet, Gaál József Krisztián]. - Budapest : Novissima, 2012. - 75 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5175-30-5 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3409986]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2012.
   Büntető eljárásjog : pótfüzet az első kiadáshoz / [szerk.] Gaál József Krisztián. - Budapest : Novissima, 2012. - 2 db ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2012. ápr. 9.
ISBN 978-615-5175-34-3 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3409994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 90 p.
ISBN 978-615-5175-32-9 fűzött
[AN 3409997] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 46 p.
ISBN 978-615-5175-33-6 fűzött
[AN 3410000] MARC

ANSEL
UTF-86684 /2012.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2011. augusztus 8. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 172 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. aug. 5.
ISBN 978-615-5175-06-0 fűzött : 1090,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3409743]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2012.
Dickie, John (1963-)
Blood brotherhoods (magyar)
   Vértestvériségek : az olasz maffiák felemelkedése / John Dickie ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 386 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-572-3 kötött : 3990,- Ft
Olaszország - maffia - szervezett bűnözés - történeti feldolgozás
343.341(450)(091) *** 343.974(450)(091)
[AN 3407086]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2012.
Havas Henrik (1949-)
   Könyörtelenek : életre ítélt gyilkosok / Havas Henrik. - 2. kiad. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-129-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gyilkosság - halálbüntetés - ezredforduló - riport
343.611(439)"199/200" *** 343.25(439)"199/200"
[AN 3411811]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2012.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Magyar polgári jog : általános rész / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-361-604-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - polgári jog
347.1(439)
[AN 3409751]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2012.
Kuszing Gábor (1973-)
   Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre / [szerzők Kuszing Gábor, Spronz Júlia, Wirth Judit]. - Budapest : NANE Egyes. : Patent Egyes., 2012. - 182 p. ; 28 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 978-963-88116-8-4 fűzött
Magyarország - családon belüli erőszak - családvédelem - gyermekvédelem - útmutató
343.54(439) *** 316.647.3 *** 364.044.24(439)(036)(083.4)
[AN 3408826]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2012.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről : 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról : 2011. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 126, [3] p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. jan. 19.
ISBN 978-963-9403-89-5 fűzött : 790,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3409747]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2012.
The refugee law reader (francia)
   Recueil de droit des réfugiés : instruments, jurisprudence et documents : un guide du site www.refugeelawreader.org = The refugee law reader : cases, documents and materials / réd. en chef Maryellen Fullerton ; éd. de la version fr. François Crépeau, Julie Ranger ; [publ. par le Comité Helsinki Hongrois]. - 2. éd. - Budapest : Com. Helsinki Hongrois, 2012. - 170 p. ; 16 cm
Csak francia nyelven
ISBN 978-615-5215-04-9 fűzött
menedékjog
341.43
[AN 3409804]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2012.
Sáry Pál (1970-)
   Bűnvádi eljárások az Újszövetségben / Sáry Pál. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-[240].
ISBN 978-963-361-629-1 fűzött : 2100,- Ft
Biblia. Újszövetség
ókori Izrael - Római Birodalom - jogtörténet - büntetőeljárás
34(37) *** 34(33) *** 343.1(37)
[AN 3409750]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2012.
   Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez / [kiad. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata]. - [Budapest] : MNOÖ, 2012. - 72 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - kisebbségi önkormányzat - civil szervezet - útmutató
353(439)(036) *** 316.347(=00)(439) *** 323.21(439)(036) *** 334.012.46(439)(036)
[AN 3408962]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2012.
   Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból / [... szerk. Kadlót Erzsébet]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2012. - 284 p. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 70.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-22-5 fűzött
Magyarország - kriminológia - ezredforduló
343.9(439)"200"
[AN 3408805]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6694 /2012.
Gróf Péter (1956-)
   A római limes emlékei Visegrádon / Gróf Péter, Gróh Dániel. - Visegrád ; [Budapest] : [KÖH], 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein, ISSN 2061-1560 ; 4.)
Borítócím: Visegrád római kori emlékei. - Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-7474-30-9 fűzött
Pannonia - Visegrád - határőrvidék - római birodalom kora - régészet
355.457.1(398.6) *** 904(398.6) *** 904(439-2Visegrád)
[AN 3408339]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2012.
Kovács László (1957-)
   Kívánatos kaliberek : ötven golyós vadászlőszer / Kovács László. - 2. kiad. - [Budapest] : ProNatura, 2011. - 250 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-08-0903-0 fűzött
lőszer - vadászat
623.45 *** 639.1
[AN 3409649]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2012.
Kovács László (1957-)
   Sokat próbált vadászpuskák / Kovács László. - [Túrkeve] : Hountler Kft., 2012. - 314 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-963-08-3131-4 fűzött
puska - vadászat - művelődéstörténet
623.442.6 *** 799.2 *** 930.85(100)
[AN 3408793]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2012.
Kovács Tibor (1961-|)
   Építünk, védünk, alkotunk : a műszaki csapatok története 1945-től napjainkig / Kovács Tibor, Nyers József, Padányi József. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2012. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 256-257.
ISBN 978-963-327-541-2 kötött
Magyarország - műszaki fegyvernem - katonai egység története - 20. század
355.486(439)"194/200" *** 358.2(439)"194/200"
[AN 3407813]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2012.
   Memini initii : válogatás az Eötvös Collegium Történész Műhelye hallgatóinak szakdolgozataiból, 2008-2010 / szerk. Boa Krisztina. - [Budapest] : Eötvös Collegium Tört. Műhely, 2012. - 282 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Acta historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series II., ISSN 2063-5885 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-5-5 fűzött
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - Németország - hadtörténet - történelem - magyar történelem - alkotmány - 18. század - 19. század - 20. század
355.48(430)"17/19" *** 355.48(439)"17/18" *** 943.9"1867/1918" *** 342(439)"1867/1918" *** 943.6/.9"1867/1918"
[AN 3410079]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6699 /2012.
Rother, Mike (1958-)
Learning to see (magyar)
   Tanulj meg látni : az értékfolyamat-térképezés szerepe az értékteremtésben és a veszteség kiküszöbölésében / írta Mike Rother és John Shook ... ; [ford. Király Zoltán] ; [kiad. a] LEI Magyarországi Egyesülete. - [Budapest] : LEI Magyarországi Egyesülete, 2012. - 102 p., [12] t.fol. : ill. ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-3579-4 fűzött
vállalatirányítás - termelékenység - vállalkozásmenedzsment - értékelemzés - hatékonyság
65.011.47 *** 658.1.011.4 *** 65.012.4
[AN 3409514]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6700 /2012.
   Adótani alapok / [szerk. Sztanó Imréné]. - Budapest : Saldo, 2012. - 297 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-417-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8)
[AN 3408216]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2012.
   Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában / [szerk.] Poór József, Farkas Ferenc ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2012. - [2], 253 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-269-276-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - humánerőforrás-menedzsment - multinacionális vállalat
334.726(4-191) *** 658.3(4-11) *** 658.3(4-191) *** 334.726(4-11)
[AN 3408090]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2012.
   Bagoly almanach [elektronikus dok.] / szerk. Sipos Eszter ; [közread. a] Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - [Veszprém] : PE Gazdaságtud. Kar, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105638. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-23-6
gazdaságtan - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
33 *** 378.184
[AN 3409667]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2012.
Hain Ferenc (1970-)
   A globális nevelés szemlélete és tematikája a pedagógusképzésben : kutatási beszámoló / [... kész. Hain Ferenc, Nguyen Luu Lan Anh] ; [közread. az] Anthropolis. - [Budapest] : Anthropolis, 2012. - 39 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3793-4 fűzött
globalizáció - módszertan - kutatási és fejlesztési jelentés
339.9 *** 37.02
[AN 3406899]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2012.
   A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe : a 2011. május 23-án Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásai / [szerk. Beszteri Béla, Majoros Pál] ; [az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága ... rend. ...]. - Veszprém : MTA Veab, 2011. - 468 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7159-40-4 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - gazdasági fejlődés - vállalatirányítás - társadalmi fejlődés - jog - 21. század - konferencia-kiadvány
338.1(439)"20" *** 65.012.4(439)"20" *** 316.42(439)"20" *** 34(439)"20" *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 3409465]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2012.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2011) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2011. november 14. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2011]. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9941-26-7 fűzött
vállalkozásismeret - turizmus - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
658.1 *** 338.48 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3409618]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2012.
Kardos Barbara
   A vezetői számvitel alapjai / [szerzők Sztanó Imre, Kardos Barbara, Veress Attila]. - Budapest : Saldo, 2012. - 302 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-963-638-418-0 fűzött : 3900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3409737]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2012.
   A környezetelemzés regionális alkalmazása : a Komplex Tudástér Modell (KxTt) bevezetése : kutatási összefoglaló / kutatásvezető Bulla Miklós ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék. - Győr : Széchenyi I. Egy. Környezetmérnöki Tansz., 2012. - 191 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-69-5 fűzött
környezeti politika - regionális fejlesztés - fenntartható fejlődés - kutatási és fejlesztési jelentés
332.1 *** 504.03
[AN 3409879]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2012.
Kovács Péter
   A pénzkezelés 20 bibliai alapelve : hogyan jussunk egyről a kettőre pénzügyileg? / Kovács Péter ; [kiad. a Frontvonal Alapítvány]. - Budapest : Frontvonal Alapítvány, 2012. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89031-1-2 fűzött
pénzügy - siker
336.7 *** 613.865
[AN 3407456]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2012.
Nagyszücs Tamás (1975-)
   Apropó avagy Új módszerek a meghívás, az időpont-egyeztetés, és a tárgyalástechnika vonatkozásában / Nagyszücs Tamás. - Budapest : Huba Consulting Kft., 2012. - 94 p. : ill. ; 15 cm. - (Huba zsebkönyvek ; 1.)
ISBN 978-963-08-3298-4 fűzött
tárgyalástechnika
658.1.012.63 *** 65.013
[AN 3409476]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2012.
   Az üzemanyagárak inflációs hatásai / [kész. Barta Judit et al.]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2012. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 25.)
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
Magyarország - üzemanyag - ár - infláció - statisztikai adatközlés
336.748.12 *** 621.039.54 *** 338.516.22(439)(083.41)
[AN 3408434]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6711 /2012.
   Alfától ómegáig : bevezetés a gyermekjóléti szolgáltatás gyakorlatába / [szerk. Orosz Krisztina] ; [közread. a] Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ. - Budapest : Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Közp., 2012. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3810-8 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - szociális gondozás - családjog - gyermek
364.65-053.2/.6(439) *** 364.444(439) *** 347.63(439)
[AN 3406912]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2012.
Galambos Rita (1957-)
   IKSZ : módszertani kézikönyv iskolai közösségi szolgálati tevékenységek és projektek megvalósításához / [írta és szerk. Galambos Rita és Matolcsi Zsuzsa] ; [közread. a] Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. - Budapest : DIA, 2012. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-963-88966-1-2 fűzött
Magyarország - közösségi szociális munka - iskola - módszertan
364.46(439) *** 37.06(439)
[AN 3409723]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2012.
Roederer, Charlotte (1967-)
L'hôpital (magyar)
   A kórház : [rajzos fóliával] / Charlotte Roederer rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - [23] p., [5] t.fol. ; ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 26.)
ISBN 978-963-11-9059-5 kötött : 1690,- Ft
kórház - gyermekkönyv
364.444.046.6(02.053.2)
[AN 3406841]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6714 /2012.
   100 éves Pannónia. - Budapest : Pannónia Ált. Isk., 2011. - 94, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Pannónia Általános Iskola : 100 éves. - Gerinccím: Pannónia évkönyv, 1911-2011
Kötött
Pannónia Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 13. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.)
[AN 3409620]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2012.
Antal Judit
   És veled ki törődik? : a pedagógus lelki egészsége / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2012. - 336 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 978-963-88216-3-8 fűzött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - pedagógus - pedagógiai lélektan
37 *** 613.865 *** 37.015.3
[AN 3408703]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2012.
Buda Mariann (1955-)
   Tehetünk ellene? : a gyermeki agresszió / Buda Mariann. - 2. kiad. - Budapest : Dinasztia, 2012. - 149, [2] p. ; 24 cm. - (Modern pedagógia a gyakorlatban, ISSN 1787-6990)
Bibliogr.: p. [151].
ISBN 963-657-400-6 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan - agresszív magatartás
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.647.3
[AN 3411749]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2012.
Ferge Béla
   Értékes, vagy csak divatos? : kincskeresés a zene világában / Ferge Béla. - [Veszprém] : Élj Inkább Alapítvány, 2011. - 163 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89123-3-6 fűzött
zeneoktatás - művészeti nevelés - auditív dokumentum
372.878 *** 37.036
[AN 3409578]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2012.
Gombos Norbert (1970-)
   Didaktika és oktatásszervezés / Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2012. - 132 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-270-8 fűzött
didaktika - oktatás - tervezés
371.3 *** 371.2
[AN 3408172]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2012.
Gombos Norbert (1970-)
   Oktatáselmélet / Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2012. - 158 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-272-2 fűzött
didaktika
371.3
[AN 3408152]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2012.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2012) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2012. május 9. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2012]. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9941-57-1 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 330 *** 061.3(439-2Gyöngyös) *** 658.1
[AN 3409621]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2012.
Király, Susanna
   Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály's music educational philosophy / Susanna Király. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2012. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás finn nyelven
ISBN 978-963-239-072-7 fűzött
zenepedagógia - Kodály-módszer - számítógépes oktatás
37.036:78(439) *** 371.3:78 *** 78.071.4Kodály_Z. *** 681.3.004.14
[AN 3407537]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2012.
   Kiskorúak nagykorú alma matere : huszonöt éves a Bárdos László Gimnázium (1987-2012) / [... szerk. Dobrova Zita és Nagy Tamás] ; [közread. a] Géniusz Alapítvány. - Tatabánya : Géniusz Alapítvány, 2012. - 208 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3616-6 fűzött
Bárdos László Gimnázium (Tatabánya)
Tatabánya - gimnázium
373.54(439-2Tatabánya)
[AN 3409580]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2012.
   Kokas Klára és alapítványának bemutatása / szerk. Deszpot Gabriella ; [kiad. a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány]. - [Budapest] : Kokas K. Agape Zene-Életöröm Alapítvány, cop. 2012. - 100 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-98.
ISBN 978-963-08-3849-8 fűzött
Kokas Klára (1929-2010)
Magyarország - zenepedagógia
37.036:78(439) *** 781 *** 371.3:78 *** 78.071.4Kokas_K.
[AN 3409843]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2012.
   Móra Ferenc Általános Iskola, 1972-2012 : jubileumi évkönyv. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2012. - 101 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Móra Ferenc Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 14. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.XIV.)
[AN 3408056]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2012.
Németh András (1950-)
   Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák : nemzeti fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások / Németh András ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012-. - 24 cm
Magyarország - pedagógusképzés - történeti feldolgozás
371.13(439)(091)
[AN 3407451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1775-1945. - 2012. - 112 p.
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 978-963-312-093-4 fűzött
[AN 3407920] MARC

ANSEL
UTF-86726 /2012.
Oktatás-informatikai Konferencia (4.) (2012) (Budapest)
   IV. Oktatás-informatikai Konferencia : tanulmánykötet / szerk. Ollé János. - [Budapest] : Eötvös K., 2012. - 251 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. febr. 3-4-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-086-6 fűzött
e-learning - multimédia - oktatástechnológia - konferencia-kiadvány
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3408256]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2012.
   Pedagógiai gyakorlat : agrár-mérnöktanár mesterszak / összeáll. Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2012. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-279-1 fűzött
pedagógiai munka - egyetemi tankönyv
371.321(075.8)
[AN 3408136]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2012.
Rakaczkiné Tóth Katalin (1947-)
   Neveléselmélet / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int., 2012. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-242-5 fűzött
neveléselmélet - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 3408143]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2012.
Tóth Csaba (1940-|)
   Tóth Ernő evangélikus kántortanító élettörténete, 1905-1997 / írta és szerk. Tóth Csaba. - Lenti : Tóth Cs., 2012. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3658-6 fűzött
Tóth Ernő (1905-1997)
Magyarország - kántor - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Tóth_E.
[AN 3407733]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2012.
Tóth Tiborné
   Milyen a jó iskola? / Tóth Tiborné. - [Mosonmagyaróvár] : Tóth T.-né, [2012]. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-330.
ISBN 978-963-08-3426-1 fűzött
Magyarország - közoktatás - pedagógiai lélektan - pedagógiai munka
371 *** 37.014(439) *** 37.015.3
[AN 3408179]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2012.
Varga József (1917-1991)
   Visszanézek : Varga József nyelvtanár emlékkötete : fiatalkori versek, igazgatói beszédek, rajzok, fényképek / [szerk. ... Varga Gyöngyi és Varga József]. - Karcag : Varga Gy. és Varga J., 2012. - 230 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9145-56-6 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - magyar irodalom - vers - ünnepi beszéd
37(439)(092)Varga_J. *** 894.511-14 *** 37(0:82-5)
[AN 3409331]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2012.
Varga Judit
   Zseníliadrót figurák / Varga Judit. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 16.)
ISBN 978-963-278-229-4 fűzött : 1195,- Ft
foglalkoztatókönyv
371.381
[AN 3409661]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2012.
   Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola jubileumi évkönyve / [... szerk. Mészáros Lászlóné]. - Budapest : Weiner L. Zeneisk. és Zeneműv. Szakközépisk., [2011]. - 189 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
Kötött
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (Budapest)
Budapest. 11. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - zeneiskola
373.3:78(439-2Bp.)(091)
[AN 3409630]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6734 /2012.
   60 éves a Spartacus Tájékozódás / szerk. Gyalog László, Schőnviszky László. - Budapest : Tabáni Spartacus SKE Tájékozódási Futó Szakoszt., 2012. - 270 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3900-6 fűzött
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület. Tájékozódási Futó Szakosztály
Budapest - tájfutás - sporttörténet - sportegyesület
796.56 *** 061.2(439-2Bp.)Spartacus
[AN 3408337]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2012.
Fritz Péter
   Rekreáció mindenkinek / Fritz Péter. - Szeged : Bába, 2011-. - 24 cm
egészségügyi sport
796.035
[AN 3409753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Mozgásos rekreáció. - 2. jav., bőv. kiad. - 2011. - 469 p. : ill.
Bibliogr.: p. 456-469.
ISBN 978-963-9717-03-9 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9717-03-7)
testkultúra - egészségügyi sport
796.035 *** 379.8 *** 613.71
[AN 3409756] MARC

ANSEL
UTF-86736 /2012.
Das grosse Ostereier-Buch (magyar)
   Húsvéti tojásdíszítés / [szerzők Heide Baer et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1787-503X ; 18.)
ISBN 978-963-278-235-5 fűzött : 1195,- Ft
tojásfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 3409665]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2012.
Hegyi Iván (1953-)
   Mighty Magyars / Iván Hegyi ; [transl. by Miklós Galla] ; [publ. by the Hungarian Football Federation]. - [Budapest] : Hung. Football Federation, 2012. - 103 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-963-08-3882-5 fűzött
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)
[AN 3409426]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2012.
   Jánossomorja sporttörténete : MESE-től a JSE-ig / [szerk. Balsay Sándor] ; [kiad.] Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány. - Jánossomorja : Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány, 2012. - 270 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3182-6 kötött
Jánossomorja Sportegyesület
Jánossomorja - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Jánossomorja)(091) *** 061.2(439-2Jánossomorja)
[AN 3409257]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2012.
Jutasi Róbert (1936-)
   Rákóczi-krónika II : 1983-2011 / Jutasi Róbert ; [kiad. a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia]. - Kaposvár : Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akad., 2012. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3447-6 fűzött
Kaposvári Rákóczi FC
Kaposvár - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Kaposvár)(091) *** 061.237(439-2Kaposvár)
[AN 3409015]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2012.
Rabe, Cordula (1966-)
Spanischer Jakobsweg von den Pyrenäen bis Santiago de Compostella (magyar)
   Szent Jakab-zarándokút : a Pireneusoktól Santiago de Composteláig : 41 szakaszban / Cordula Rabe ; [ford. Czermann Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Freytag & Berndt, [2012]. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Rother túrakalauz, ISSN 2061-2176)
ISBN 978-963-9458-94-9 fűzött : 3750,- Ft : 14,90 EUR
Santiago de Compostela - Spanyolország - gyalogtúra - zarándoklat - útikönyv
796.52(460)(036) *** 914.60(036) *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 3409697]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2012.
Rózsaligeti László
   Magyar olimpiai aranyérmesek lexikona, 1896-2008 / Rózsaligeti László. - Budapest : Corvina, 2012. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6084-4 fűzött
Magyarország - olimpikon - sporttörténet - szaklexikon
796.032(439)(092)
[AN 3408704]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2012.
   A sport pszichológiája : fejezetek a sportlélektan és határterületeiről / szerk. Kurimay Tamás, Faludi Viktória, Kárpáti Róbert ; [közread. a] Magyar Pszichiátriai Társaság. - Budapest : MPT : Oriold, 2012-. - 21 cm
sportlélektan - sportteljesítmény
796.01 *** 159.9 *** 796.015.865
[AN 3409307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - XXII, 336 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-59-8 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3409314] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6743 /2012.
   BMZ : csillagpor a folyosóról / [kiad. a Békéscsabai Kulturális Központ]. - Békéscsaba : Békéscsabai Kult. Közp., 2012. - 65 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-08-3642-5 fűzött
Baji Miklós Zoltán (1961-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Baji_M._Z.
[AN 3409677]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2012.
Fülöp Gábor (1981-)
   Fülöp Gábor, Orr Máté. - Budapest : Amadeus Műv. Alapítvány, 2012. - 41, [2] p. : ill., főként színes ; 23x24 cm. - (Commerzbank Galéria és az Amadeus Alapítvány közös kiállítás-sorozata, ISSN 2062-395X ; 4.)
A Budapesten, 2012. máj. 14 - szept. 14. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89062-2-9 fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Orr_M. *** 73(439)(092)Fülöp_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3409702]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2012.
Horváth Dénes (1940-)
   Visszhang galéria / Horváth Dénes ; [szerk. ... Krasznai Zita]. - [Pécs] : Horváth D., cop. 2011. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
A főcímben a "visszhang" szó fordítva szerepel
ISBN 978-963-08-2974-8 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Horváth_D. *** 76(439)(092)Horváth_D.
[AN 3409233]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2012.
   Ki a szabadba! : válogatások a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből : kiállítás : Virág Judit Galéria Budapest, ... 2012. szeptember 6-27. / [fel. szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Völgyi M., [2012]. - 91 p. : ill., színes ; 27 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3431-5 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - művészeti gyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 069.017(439)Völgyi-Skonda *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3409596]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2012.
Konczné Szekeres Erika
   Tojásbábok / Konczné Szekeres Erika. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 17.)
ISBN 978-963-278-230-0 fűzött : 1195,- Ft
bábkészítés - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 3409133]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2012.
   The Levantine question : post-Palaeolithic rock art in the Iberian Peninsula = El problema "Levantino" : arte rupestre postpaleolítico en la Península Ibérica / ed. by José Julio García Arranz, Hipólito Collado Giraldo and George Nash. - Budapest : Archaeolingua ; Cáceres : Univ. de Extremadura, 2012. - 425, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 26.)
Bibliogr.: p. 387-425.
ISBN 978-963-9911-31-4 kötött
Pireneusi-félsziget - Mediterráneum - barlangfestmény - művészettörténet
7.031(4-015) *** 903.27(46)
[AN 3407784]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2012.
Megyeri Szabolcs
   Sírok gondozása / Megyeri Szabolcs ; [rajz. Szöllősi Anna]. - Budapest : Cser K., 2012. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-240-9 fűzött : 2495,- Ft
sírgondozás - kertépítés
718 *** 712.3/.7
[AN 3409139]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2012.
Meszlényi Attila (1954-)
   Olajfestés : vadon élő állatok / Meszlényi Attila. - Budapest : Cser K., 2012. - 132 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-231-7 fűzött : 3995,- Ft
festészet - művészet technikája
75.021.321
[AN 3409270]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2012.
Minke, Gernot
Handbuch Strohballenbau (magyar)
   Szalmabála-építés : elméleti alapok, szerkezetek, példák / Gernot Minke, Benjamin Krick ; [ford. Pomogáts József]. - Budapest : Cser K., 2012. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Bibliogr.. p. 175-176.
ISBN 978-963-278-249-2 fűzött : 3995,- Ft
lakóépület - építés - szalma
728.3 *** 691.12
[AN 3409202]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2012.
Müller Magda, B. (1937-)
   Kizökkent idő / B. Müller Magda. - [Budaörs] : Aranymetszés Kft., 2012. - 175 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-3361-5 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Müller_M._B.
[AN 3408838]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2012.
Nagy Gábor György (1966-)
   Égi alaprajzok, 2011-2012 = Heavenly floor plans = Piante celesti / Nagy Gábor György ; [a kiállítást rend. ... Bordács Andrea, Faur Zsófia, Nagy Gábor György] ; [közread. a Faur Zsófia Galéria]. - Budapest : Faur Zs. Galéria, [2012]. - 53 p. : ill., színes ; 13x13 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Nagy_G._Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3409811]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2012.
Nagy Róbert (1936-)
   Bajnóczy Ferenc fafaragó művész / Nagy Róbert. - [Kazincbarcika] : Nagy R., 2012. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bajnóczy Ferenc (1933-2011)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - 20. század - ezredforduló
745.51(439)(092)Bajnóczy_F.
[AN 3409347]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2012.
Oláh Márta (1964-)
   Népi gyöngyékszerek / Oláh Márta. - Budapest : Cser K., 2012. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 19.)
ISBN 978-963-278-244-7 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3408707]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2012.
Passuth Krisztina (1937-)
   Tihanyi Lajos : egy bohém festő Budapesten, Berlinben és Párizsban : a bohème painter in Budapest, Berlin and Paris / [Passuth Krisztina] ; [közread. a] Kogart. - Budapest : Kogart, 2012. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2012. ápr. 20 - 2012. aug. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-615-5244-00-1 fűzött
Tihanyi Lajos (1885-1938)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tihanyi_L.
[AN 3409638]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2012.
Tusquets, Òscar (1941-)
Más que discutible (magyar)
   Több mint vitatható : mindenféle megjegyzések művészetről, a hasznos tudnivalóról / Oscar Tusquets Blanca ; [... ford. Sylvester Ádám]. - Budapest : Építész Továbbképző Nonprofit Kft., 2012. - 148 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3399-8 fűzött
képzőművészet - művészetelmélet - spanyol irodalom - esszé
73/76(100) *** 7.01(0:82-4) *** 860-4=945.11
[AN 3409629]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2012.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Széll Kálmán és a Moszkva tér : budai históriák / Verrasztó Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Napkút K., 2011. - 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-217-9 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - Budapest - helyismeret - építészet - művelődéstörténet
72(439-2Bp.) *** 929(439) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439)
[AN 3411659]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2012.
Vojnich Erzsébet (1953-)
   Vojnich Erzsébet, 2002-2012. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2012. - 63 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 7.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-89370-5-6 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Vojnich_E. *** 76(439)(092)Vojnich_E.
[AN 3409716]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6760 /2012.
Johannes Brahms (magyar)
   Johannes Brahms / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 13.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6620-7 kötött : 1590,- Ft
Brahms, Johannes (1833-1897)
Németország - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Brahms,_J.
[AN 3406168]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2012.
Kiss Gábor
   20 év : a Budapest Klezmer Band krónikája : Kiss Gábor mesél. - Budapest : Klezmer Music Kft., [2012]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3583-1 fűzött
Budapest Klezmer Band
Magyarország - zenekar - klezmerzene - memoár
785.161.031.5(439)Budapest_Klezmer_Band(0:82-94) *** 78.031.4(=924)(439)"199/201"
[AN 3408786]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6762 /2012.
Hullan Zsuzsa (1961-)
   Víg szín házon belül / Hullan Zsuzsa. - Budapest : Írásművek, 2012. - 393, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5040-51-1 fűzött : 3600,- Ft
Vígszínház (Budapest)
Magyarország - színész - színháztörténet - 20. század - ezredforduló - interjú
792(439)"19/201"(047.53) *** 792.028(439)(092)(047.53)
[AN 3409415]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2012.
Kővári Orsolya
   Árnyékvilág : Tarr Béla-retrospektív : A torinói lótól a Családi tűzfészekig / Kővári Orsolya. - Budapest : Sprint, 2012. - 173, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Filmkönyvek, ISSN 2063-5001)
Bibliogr.: p. 157-169. - Filmogr.: p. 145-149.
ISBN 978-963-88273-1-9 fűzött : 3000,- Ft
Tarr Béla (1955-)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Tarr_B. *** 791.43(439)"197/201"
[AN 3409577]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6764 /2012.
   Hangok - helyek : tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról / szerk. Bárth M. János és Vargha Fruzsina Sára ; [közread. az] ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int., 2011. - 172 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-229-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - névtan - földrajzi név - adatfeldolgozás
809.451.1-087 *** 800.87 *** 801.311 *** 681.3.004.14
[AN 3408883]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2012.
Kelemen Ferenc
   Makai helynevek, azok eredete és kapcsolatai / Kelemen Ferenc. - Makó : Szirbik M. Társ., 2012. - 62, [2] p. ; 21 cm. - (Szirbik Miklós Társaság füzetei, ISSN 1416-4221 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87646-2-1 fűzött
Makó - földrajzi név - helytörténet - művelődéstörténet
809.451.1-311(439-2Makó) *** 943.9-2Makó *** 930.85(439-2Makó)
[AN 3407423]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2012.
Scott, Samantha
Pons Verbtabellen Englisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : angol / Samantha Scott ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-29-8 fűzött
angol nyelv - ige - nyelvkönyv
802.0-552(078)=945.11
[AN 3411777]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2012.
Segoviano, Carlos
Pons Verbtabellen Spanisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : spanyol / Carlos Segoviano ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2003. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-31-1 fűzött
spanyol nyelv - ige - ragozás
806.0-552(078)=945.11
[AN 3411771]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2012.
Vaskó Ildikó
   Tenk på det, da gitt! : pragmatikai jelölők a norvég nyelvben / Vaskó Ildikó. - Budapest : ELTE BTK Germanisztikai Int., 2012. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 62.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-245-5 fűzött
norvég nyelv - nyelvészet - diskurzus
801.321.19-5 *** 801.321.19-085
[AN 3409034]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2012.
Voit, Heike
Pons Grammatik Deutsch kurz & bündig (magyar)
   Pons német nyelvtan röviden és érthetően / Heike Voit ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2012. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-15-1 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3411766]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2012.
   Wortstruktur und Lexikon : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Rita Brdar-Szabó [et al.]. - Budapest : ELTE BTK Germanisztikai Int., 2012. - 166 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 60.)
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-963-284-249-3 fűzött
német nyelv - alaktan - szótan - egyetemi tankönyv - példatár
803.0-55(075.8)(076)=945.11 *** 803.0-2(075.8)(076)=945.11
[AN 3410069]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6771 /2012.
   Aparchai : lectures held at the 6th conference of Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae : 28-29 May 2011. - Budapest : Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae, 2011. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-8-6 fűzött
klasszika-filológia - történelem - művelődéstörténet - ókor - konferencia-kiadvány
87(091) *** 93 *** 930.85 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3410899]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2012.
Çolak, Melek (1963-)
Enis Behiç Koryürek'ten Budapeşte'ye mektuplar (magyar)
   Enis Behiç Koryürek levelei Budapestre / Melek Çolak ; [ford. ... Tasnádi Edit]. - [Budapest] : Magánkiad., 2011. - 310 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
Fűzött
Koryürek, Enis Behiç (1893-1949)
Törökország - író - 20. század - levelezés
894.35(092)Koryürek,_E._B.(044)
[AN 3408511]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2012.
   Ifjú szerzők válogatott írásai / szerk. Viczai Péter ; [közread. a] Régiók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesülete. - Budapest : Régiók Interkult. és Orosz Nyelvi Egyesülete, 2011. - 126 p. ; 21 cm
Borítócím: Bulgakov i Vysockij : izbrannye trudy molodyh avtorov. - Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87920-2-0 fűzött
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
Szovjetunió - író - 20. század
882(092)Bulgakov,_M._A. *** 882(092)Vysockij,_V.
[AN 3409458]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2012.
   Jog és irodalom = Recht und Literatur = Droit et litterature / szerk. Varga Norbert. - Szeged : Szegedi Egy. K. : JGYF K., 2011. - 195 p. ; 24 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 1.)
A Szegeden, 2010. nov. 4-5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-306-142-8 fűzött
jogtudomány - büntetőjog - világirodalom története - magyar irodalom története
82(091) *** 34 *** 894.511(091) *** 343
[AN 3409822]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2012.
   A retorikai elemzés : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenharmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia Sarolta]. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tansz., 2012. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (A régi-új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-247-9 fűzött
retorika - szónoklásverseny - konferencia-kiadvány
82.085 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3410155]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6776 /2012.
Elek Tibor (1962-)
   Állítások és kérdések : tanulmányok, esszék, kritikák, beszélgetések, viták / Elek Tibor. - Budapest : Kortárs, 2012. - 279 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
ISBN 978-963-9985-29-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 894.511(4-11)(091)"19/200"
[AN 3407521]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2012.
   Filológia és textológia a régi magyar irodalomban : tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28. / szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. - Miskolc : ME BTK M. Nyelv- és Irodtud. Int., 2012. - 522 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-986-2 fűzött
magyar irodalom története - középkori latin irodalom története - középkori görög irodalom története - műfordítás - filológia - szövegtan
894.511(091)-343.5"14/15" *** 82.03 *** 82.07 *** 871(439)(091)"14/15" *** 877.3(439)"14/15"
[AN 3408691]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2012.
Szemes Péter
   Művek felé : válogatott kritikai írások / Szemes Péter. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ. ; Lendva : M. Nemzetiségi Művel. Int., 2012. - 163 p. : ill. ; 25 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2458-3)
kritika - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 3407263]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6779 /2012.
   Álomvadászok : portugál-afrikai elbeszélések / [vál., a kísérő tanulmányt ... írta, ... szerk. Pál Ferenc]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012. - 153, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-312-117-7 fűzött
afrikai irodalom - portugál nyelvű irodalom - elbeszélés
869.0-32(6)=945.11
[AN 3407656]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2012.
Andrews, Amy
Greek doctor, Cinderella bride (magyar)
   Nappali fényben / Amy Andrews ; [... ford. Stein Antal]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 441.)
ISBN 978-963-538-408-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3408746]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2012.
Asher, Bridget
The Provence cure for the brokenhearted (magyar)
   Provence-i szerelembalzsam / Bridget Asher ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, 2012. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-033-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3407932]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2012.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Century : l'anello di fuoco (magyar)
   Century : a tűz gyűrűje / Pierdomenico Baccalario ; [... ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 332, [5] p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-07-3 kötött : 3600,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3407938]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2012.
Bacigalupi, Paolo (1972-)
The windup girl (magyar)
   A felhúzhatós lány / Paolo Bacigalupi ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Ad Astra, 2012. - 564, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-06-0 fűzött : 2990,- : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3408084]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2012.
Bellow, Saul (1915-2005)
Mr. Sammler's planet (magyar)
   Sammler bolygója / Saul Bellow ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 286 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-918-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3407758]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2012.
Benoit, Charles
You (magyar)
   Te ...voltál / Charles Benoit ; [Puller István ford.]. - Budapest : Móra, 2012. - 160 p. ; 20 cm. - (Tabu könyvek, ISSN 2062-7572)
ISBN 978-963-11-9193-6 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3407970]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2012.
Birkinshaw, Marie
Fastest pony ever (magyar)
   A leggyorsabb póniló / írta Marie Birkinshaw ; ill. Caroline Freake ; [ford. Pálfay Adrienn]. - Budapest : Libell, cop. 2012. - 27 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Öt perc mese, ISSN 2063-2495)
ISBN 978-963-89281-2-2 kötött : 1190,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3407605]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2012.
Blake, Ally
Hired: the boss's bride (magyar)
   Jegygyűrű eladó / Ally Blake ; [... ford. Csató Gabriella]. Nyitótánc / Laura Marie Altom ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 255-256.)
Egys. cím: Hired: the boss's bride. Dancing with Dalton
ISBN 978-963-538-405-1 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3408394]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2012.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
The return of Tarzan (magyar)
   Tarzan visszatér / Edgar Rice Burroughs ; [ford. Erős László]. - Budapest : General Press, [2012]. - 411, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-643-354-3 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3411657]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [ford. Szabó Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1987. - 363 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9416-9 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3411512]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Poirot investigates (magyar)
   Poirot nyomoz / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2012. - 223 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Poirot munkában" címmel is
ISBN 978-963-07-9417-6 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3411510]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sad cypress (magyar)
   Cipruskoporsó / Agatha Christie ; [ford. Zombory Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1981. - 264 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9441-1 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3411514]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2012.
Condie, Ally
Crossed (magyar)
   Crossed : összefonódva : [a trilógia második kötete] / Ally Condie ; [ford. Balogh Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 336 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-766-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3406814]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2012.
Dorsey, Angela
Summer of desperate races (magyar)
   Győzelmek nyara / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2011. - 151 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9951-58-7 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3407418]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2012.
Duncan, Glen (1965-)
The last werewolf (magyar)
   Az utolsó vérfarkas / Glen Duncan ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-68-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - horror - regény
820-312.9=945.11
[AN 3407895]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The fantastic flying journey (magyar)
   Léghajóval a világ körül / Gerald Durrell ; Graham Percy rajz. ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1990. - 145 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-07-9438-1 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3411317]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The garden of the gods (magyar)
   Istenek kertje / Gerald Durrell ; [ford. Osztovits Levente] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2012. - 261 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9386-5 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3411809]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1982. - 337 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9439-8 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3411793]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2012.
Edwards, Louisa
Can't stand the heat (magyar)
   Forr a vérem / Louisa Edwards ; [ford. Rét Viktória]. - Budapest : Kelly, 2012. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-035-5 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3407913]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2012.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea und das Geheimrezept (magyar)
   Rozália királykisasszony és a titkos recept / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 86 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-05-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3407572]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2012.
Fosse, Jon (1959-)
   Valaki jön majd : hat színmű / Jon Fosse ; [ford. és az előszót írta Domsa Zsófi]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2012. - 408 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Tart.: Valaki jön majdÞ; A névÞ; Egy nyári napÞ; TélÞ; HalálvariációkÞ; Én vagyok a szél. - Egys. cím: Nokon kjem til å komme ; Namnet ; Ein sommers dag ; Vinter ; Dødsvariasjonar ; Eg er vinden
ISBN 978-963-88296-4-1 fűzött : 3900,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3407801]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2012.
Fossum, Karin (1954-)
Den som elsker noe annet (magyar)
   Aki mást szeret : [Sejer felügyelő történetei] / Karin Fossum ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2012. - 269 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-324-9 fűzött : 2950,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3407755]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2012.
Gaiman, Neil (1960-)
Neverwhere (magyar)
   Sosehol / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-85-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3411815]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2012.
Halvorson, Marilyn (1948-)
Blue moon (magyar)
   Kék Hold / Marilyn Halvorson ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-62-4 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3407312]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2012.
Herzhoff, Sarah (1976-)
Drafunkel, der kleine Drache (magyar)
   Dudu, a kicsi sárkány / Sarah Herzhoff ; ill. Sabine Kraushaar ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 85 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-04-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3407583]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2012.
Hole, Stian (1969-)
Garmanns sommer (magyar)
   Garmann nyara / Stian Hole ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : Scolar, 2012. - [41] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-244-334-8 kötött : 2450,- Ft
norvég irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.6-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3407762]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2012.
Hughes, Ted (1930-1998)
Prometheus on his crag (angol, magyar)
   Prometheus on his crag = Prométheusz a sziklán / Ted Hughes ; [photos by Dávid Horváth] ; [transl. ... by Júlia Lázár]. - [Budapest] : Syllabux, cop. 2012. - 60, [2] p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5153-65-5 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - angol irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - szociofotó - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02=945.11 *** 77.04(439)(092)Horváth_D. *** 77.044
[AN 3408766]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2012.
Hunter, Kelly
Exposed: misbehaving with the magnate (magyar)
   Isten hozott, drágám! / Kelly Hunter ; [... ford. Thiery[!] Henriette]. Sportszerű szerelem / India Grey ; [... ford. Ötvös Tünde]. Rossz vér / Jordan Penny ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 50.)
Egys. cím: Exposed: misbehaving with the magnate. At the Argentinean billionaire's bidding. The Italian duke's virgin mistress
ISBN 978-963-538-406-8 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3408768]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2012.
Jones, Eleanor
Ring around the moon (magyar)
   Holdgyűrű / Eleanor Jones ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-65-5 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3407415]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2012.
Joyce, Brenda
The prize (magyar)
   A váltságdíj / Brenda Joyce ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 430 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-412-9 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3407985]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2012.
Juul, Pia (1962-)
Mordet på Halland (magyar)
   Halland meggyilkolása / Pia Juul ; [ford. Bogdán Ágnes]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2012. - 166 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-6-5 fűzött : 2900,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3407790]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2012.
Kaaberbøl, Lene (1960-)
Drengen i kufferten (magyar)
   Gyerek a bőröndben / Kaaberbøl & Friis ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 365 p. ; 20 cm. - (No 1 skandináv thrillerek, ISSN 2063-5699)
ISBN 978-963-310-097-4 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3407942]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2012.
Kaaberbøl, Lene (1960-)
Et stille umærkelight drab (magyar)
   Cigányátok / Kaaberbøl & Friis ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 488, [3] p. ; 20 cm. - (No 1 skandináv thrillerek, ISSN 2063-5699)
ISBN 978-963-310-096-7 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3408176]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2012.
Kelvedon, Zoe
Too many secrets (magyar)
   A titkok titka / Zoe Kelvedon ; [ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-64-8 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3407317]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2012.
Kivirähk, Andrus (1970-)
   Andrus Kivirähk breviárium / [ill. Asko Künnap] ; ford. Korencsi Krisztina, Márkus Virág, Segesdi Móni ; [közread. az] Észt Intézet, Pluralica. - Budapest : Észt. Int. : Pluralica, 2011. - 72 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-1197-2 fűzött
észt irodalom - mese
894.545-34=945.11
[AN 3409490]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2012.
Kolu, Siri (1972-)
Me Rosvolat (magyar)
   Mi, Banditáék / Siri Kolu ; [ford. Szakonyi Csilla] ; [Makhult Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 200, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9192-9 kötött : 2490,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3408182]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2012.
Levy, Andrea (1956-)
Small island (magyar)
   Parányi sziget / Andrea Levy ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, [2012]. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-375-8 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3407966]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2012.
Mádl Péter
   SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája [elektronikus dok.] / Mádl Péter ; [közread. a] Magyar Skandinavisztikai Tudományos Egyesület. - Szöveg. - Budapest : MSTE, 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-08-3855-9 műanyag tokban
északi germán nyelvek - irodalom - irodalomtörténet - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
839.5-1/-9=945.11:016 *** 839.5(091):016
[AN 3411530]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2012.
Magi Zsolt László
   Gondolatok orosz szerzők műveiből / Magi Zsolt László. - [Debrecen] : [Magi Zs. L.], 2012. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3404-9 fűzött
orosz irodalom - idézetgyűjtemény
882-84=945.11
[AN 3409929]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2012.
Mallery, Susan
Delicious (magyar)
   Citrom és osztriga / Susan Mallery ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 367 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-421-1 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3407997]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2012.
Marsh, Nicola
A trip with the tycoon (magyar)
   Könnycsepp az örökkévalóság arcán / Nicola Marsh ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 499.)
ISBN 978-963-538-415-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3408140]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2012.
Mather, Anne (1946-)
The virgin's seduction (magyar)
   Karibi koktél / Anne Mather ; [... ford. Somló Katalin]. A tenger sós illata / Anne McAllister ; [... ford. Farkas Judit]. Rózsaszín taxi / Liz Fielding ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 1.)
Egys. cím: The virgin's seduction. The sheikh's unsuitable bride. Island interlude
ISBN 978-963-538-411-2 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3408082]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2012.
Mazetti, Katarina (1944-)
Grabben i graven bredvid (magyar)
   A pasi a szomszéd sír mellől / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2012. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-972-6 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - szerelmes regény
839.7-312.5=945.11
[AN 3407850]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2012.
McIntosh, D. J.
The witch of Babylon (magyar)
   A babiloni boszorkány / D. J. McIntosh ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2012. - 494 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-426-8 fűzött : 3199,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3407900]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2012.
Mezrich, Ben (1969-)
Sex in the moon (magyar)
   Szex a Holdon : a világmindenség legarcátlanabb rablásának története / Ben Mezrich ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-200-2 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - híres bűneset - ezredforduló - dokumentumregény
820-92(73)=945.11 *** 34.096(73)"200"
[AN 3407984]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2012.
Murgia, Michela (1972-)
Accabadora (magyar)
   Accabadora : a lélekanya / Michela Murgia ; [ford. Gács Éva]. - Budapest : Magvető, 2012. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3003-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3408012]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2012.
   Napkelet lányai. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 13.)
Tart.: Ahol a mi napunk kél / Madeleine Ker ; [... ford. Joób Emőke]. Átmeneti állapot / Jessica Hart ; [... ford. Mohi Zsolt]. Virágeső a Fudzsijamán / Susanne McCarthy ; [... ford. Szabó Mária]. - Egys. cím: Passion's far shore ; A sensible wife ; Master of deceit
ISBN 978-963-538-410-5 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3408161]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2012.
Németh Ervin (1961-)
   Reminiscence / Ervin Nemeth. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2012. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88330-7-5 fűzött : 2695,- Ft : 14,99 USD : 9,85 EUR
Magyarország - angol nyelvű irodalom - vers
820-14(439)
[AN 3409833]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, [2012]. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-615-5234-05-7 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3408163]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2012.
Nicoll, Andrew
The good mayor (magyar)
   A derék polgármester / Andrew Nicoll ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 369 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-506-8 kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-562-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3407098]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2012.
O'Farrell, Maggie (1972-)
The distance between us (magyar)
   A köztünk lévő távolság / Maggie O'Farrell ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-567-9 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3407042]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2012.
Oksanen, Sofi (1977-)
Baby Jane (magyar)
   Baby Jane / Sofi Oksanen ; [... ford. Bába Laura]. - Budapest : Scolar, 2012. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-332-4 fűzött : 3250,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3407753]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2012.
Parvela, Timo
Onnenpyörä (magyar)
   Szerencsekerék / [szöveg] Timo Parvela ; [ill.] Virpi Talvitie ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2012. - 69, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9820-29-6 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3407741]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2012.
Phillips, Susan Elizabeth
Fancy pants (magyar)
   Luxusmucus / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2012. - 544 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-51-0 kötött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3407973]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2012.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Voices in summer (magyar)
   Nyáridő / Rosamunde Pilcher ; [ford. Környei Tibor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008 [!2012]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-085-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3409692]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2012.
Platt, Chris
Willow King (magyar)
   Willow King / Chris Platt ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2011. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-60-0 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3407302]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2012.
Rice, Heidi
Hot-shot tycoon, indecent proposal (magyar)
   Őrangyal a hálószobában / Heidi Rice ; [... ford. Végvári Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 510.)
ISBN 978-963-538-414-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3408073]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2012.
Roth, Veronica
Divergent (magyar)
   A beavatott : [a trilógia első kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-761-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3406854]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2012.
Sanderson, Gill
Nurse bride, bayside wedding (magyar)
   Egyszer révbe érünk / Gill Sanderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 440.)
ISBN 978-963-538-407-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3408731]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2012.
Sansom, C. J. (1952-)
Heartstone (magyar)
   A bosszú nyilai / C. J. Sansom ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 613 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-73-6 fűzött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3407886]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2012.
Stephens, John (1972-)
The emerald atlas (magyar)
   A smaragd atlasz : a kezdet könyvei : első könyv / John Stephens ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 339 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-539-770-9 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3406864]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2012.
Stephens, Susan (1949-)
The ruthless billionaire's virgin (magyar)
   Feszítő vágyak / Susan Stephens ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 509.)
ISBN 978-963-538-413-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3408075]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2012.
Szalki Bernáth Attila (1935-)
   Napraforgók : válogatás német költők verseiből : Szalki Bernáth Attila versfordításai. - Miskolc : Könyvműhely.hu, 2012. - 360 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3906-8 fűzött
német irodalom - vers - antológia
830-14(082)=945.11
[AN 3409935]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2012.
Teller, Janne (1964-)
Hvis der var krig i Norden (magyar)
   Ha háború lenne nálunk / Janne Teller ; ill. Helle Vibeke Jensen ; [ford. Weyer Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2012. - 54 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-244-335-5 fűzött : 1490,- Ft
dán irodalom - esszé
839.8-4=945.11
[AN 3408222]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2012.
Ungvári Tamás (1930-)
   Drámák ; [... ford. Ungvári Tamás]. - Budapest : Scolar, 2012. - 474 p. ; 21 cm. - (Ungvári Tamás színműfordításai)
Tart.: Az ügynök halála. Galilei élete. A fizikusok. A tetovált rózsa. - Egys. cím: Death of a salesman ; The rose tattoo ; Leben das Galilei ; Die Physiker
ISBN 978-963-244-336-2 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - német irodalom - svájci irodalom - dráma
820-2(73)=945.11 *** 830-2=945.11 *** 830-2(494)=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 3407683]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2012.
Vásquez, Juan Gabriel (1973-)
Los informantes (magyar)
   Informátorok : regény / Juan Gabriel Vásquez ; [ford. Imrei Andrea]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-87-2 fűzött : 3590,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3409477]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2012.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The green ribbon (magyar)
   A turf vámszedői / Edgar Wallace ; [ford. Mihályi Antal]. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2012]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-54-9 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3407463]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2012.
Wandel, Andrea
Sorge um Nelson (magyar)
   Mi lesz Nelsonnal? / Andrea Wandel ; [... ill. Eleonore Gerhaher] ; [ford. Molnár Márta]. - [Budapest] : Penny Girl, 2011. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Vakáció a Napsugár tanyán ; 6.)
ISBN 978-963-9951-57-0 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3407408]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2012.
Ward, J. R.
Lover awakened (magyar)
   Megsebzett szerető : Fekete Tőr Testvériség 3. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009 [!2012]. - 604 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-162-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3409694]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2012.
Wickham, Madeleine (1969-)
I've got your number (magyar)
   Csörögj rám! / Sophie Kinsella ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, 2012. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-034-8 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3408153]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2012.
Winters, Rebecca (1940-)
Miracle for the girl next door (magyar)
   Életem párja / Rebecca Winters ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 500.)
ISBN 978-963-538-416-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3408148]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6851 /2012.
ÁL
   Harminckettedik oldal / ÁL. - [Bonyhád] : Magánkiad., cop. 2012. - 84 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-3687-6 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3409973]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2012.
Alt Krisztián
   Levelek az árnyékvilágból / Szeghalmi Lőrincz. - Budapest : Magvető, 2012. - 261, [2] p. : ill., térk. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2988-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3408019]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2012.
Babay Bernadette
   Jó szelet, Szélkakas! : mende-mondókák és ringató-altatók / Babay Bernadette ; [ill. ... Rigler György]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 41, [2] p. : ill., színes ; 18x21 cm
ISBN 978-963-539-773-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3407032]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban / Balázs Ágnes ; [Gyöngyösi Adrienn ill.]. - Budapest : Móra, 2012. - 41, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-11-9190-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3408174]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Budapesten / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - 95, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-66-8 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3407404]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2012.
Bod Péter (1712-1769)
   Önéletírás [elektronikus dok.] / Bod Péter. - Szöveg (epub : 93 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4478-9330-1
Bod Péter (1712-1769)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3409676]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2012.
Bolgárfalvi Z. Károly (1954-)
   Kék nyári égbolt : [versek] / Bolgárfalvi Z Károly. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3768-2 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410119]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2012.
Csécs Andrea
   Süti, a víziló kalandjai / Csécs Andrea ; [... ill. Mihályfi Anikó]. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5056-24-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3410007]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2012.
Csizmadia János (1929-)
   Falusi parlament / Csizmadia János ; [kiad. Medina Község Önkormányzata]. - [Medina] : Önkormányzat, 2011. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2202-2 fűzött
Medina - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Medina(0:82-32)
[AN 3409360]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2012.
Csomós Szabolcs
   Virrasztok jövendőt : versek / Csomós Szabolcs ; [ill. Nyisztor Ákos]. - [Nagykálló] : Szerző, cop. 2012. - 85 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3858-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3409850]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2012.
Czégény Nagy Erzsébet
   Ecsetvonások : net-kötet bővített kiadása / Czégény Nagy Erzsébet. - [Hajdúböszörmény] : [Czégény Nagy E.], cop. 2012. - 104, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3703-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410015]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2012.
Darvas Ferenc (1936-)
   Hazamennék és elköszönnék / Darvas Ferenc ; [ill. Braun Gábor]. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2011. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88073-6-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3409377]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2012.
Darvas Ferenc (1936-)
   Változatok / Darvas Ferenc ; [rajzok Przudzik József]. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2011. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88073-5-9 fűzött : 2030,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3409388]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2012.
Ditrói Ákos (1926-)
   A jéghatalom : színjáték két félidőben / Ditrói Ákos. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2012. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3378-3 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3408800]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2012.
Domokos Johanna (1970-)
   Exil, elixír : magyar, német és angol nyelvű versek = Exile, elixir : poems in English, Hungarian and German = Exil, Elixier : Gedichte auf deutsch, englisch und ungarisch / Domokos Johanna ; [közread. a] Pluralica. - Budapest : Pluralica ; Berlin : Schiler, 2012. - 143 p. ; 16x16 cm
Fűzött
ISBN 978-3-89930-351-3
Németország - magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
894.511-14.02(430)=20=30
[AN 3407187]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2012.
Domokos Péter (1975-)
   Mentálfotók / [Domokos Péter]. - [Vasszécseny] : Szerző, 2012. - 169, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3577-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3407725]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2012.
Eff Imre (1924-)
   Az író és kora : XX-XXI. század / F. Imre Ernő. - [Budapest] : [Eff I.], cop. 2012. - 273 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-08-3816-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3409821]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2012.
   Elvarázsolt emberekről / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kiss István. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 14.)
ISBN 978-615-5028-88-5 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3407432]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2012.
Fekete András (1955-)
   Jégrózsák : Fekete András verseskötete / [... ill. Szabó János]. - [Budapest] : Szerző, [2011]. - 116 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2667-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3409326]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2012.
Finy Petra (1978-)
   Seprűsrác meséi : történetek rosszcsontokról / írta Finy Petra ; rajz. Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - 46, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-72-9 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3407464]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2012.
Gaal Mózes (1863-1936)
   A szeretet / Gaál Mózes. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-46-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3406818]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2012.
Gábor Emese (1973-)
   Őrizem a csöndet : versek / Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2012. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9924-13-0 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3407834]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2012.
Gábor Felicia (1976-)
   Csángó vagyok / Gábor Felicia. - 3. kiad. - Budapest : Pannónia-Print, 2012. - 161, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3340-0 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3408814]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2012.
Gaura Ágnes
   Vámpírok múzsája / Gaura Ágnes. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 467 p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-615-5161-38-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3408005]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2012.
Gévai Csilla
   Holdfényszüret / írta és rajz. Gévai Csilla. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-73-6 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3407455]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2012.
Hidasi Judit
   Április út / Hidasi Judit. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-557-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3407103]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2012.
Jámbor László
   Ragyognak az egri csillagok : készült Gárdonyi Géza regénye nyomán / Jámbor László. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2012. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3617-3 fűzött
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3410001]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2012.
Juhász László
   Menedék / Juhász László. - Budapest : [Juhász L.], 2012. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3785-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3409848]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2012.
Kajuk Gyula (1950-)
   Magányos férfi vendéget vár / Kajuk Gyula. - [Budapest] : [Kajuk Gy.], cop. 2012. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89239-0-5 fűzött
magyar irodalom - gasztronómia - elbeszélés
894.511-32 *** 641(0:82-32)
[AN 3409987]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2012.
Kállai András (1949-)
   Erdélyországi deédes zsengeévek renoméértéke : összefüggő elbeszélések erdélyi pikareszkje a kamaszkor emlékeinek igazmondó kötegéből, mely Kanadában íródott = My sweet childhood in Transsylvania = Dulcea mea copilărie în Ardeal / Kállai András. - 2. kiad. - Port Glasgow, Ont. ; [Solymár] : Szerző, 2012. - 312, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Világcsavargó Bandi-tata, the Glóbetotter sorozat)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-3586-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3409832]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2012.
Kálnay Adél (1952-)
   Hamvadó idő / Kálnay Adél. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2011. - 180 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-92-8 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3408657]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2012.
Kántás Balázs (1987-)
   Röntgenkép : 56 vers 7 stációban / Kántás Balázs. - Budapest : Napkút K., 2012. - 72, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-243-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3407396]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2012.
Koller Mártonné Molnár Veronika (1940-)
   Vándormadarak / Koller Mártonné Molnár Veronika. - Bonyhád : Koller panzió, 2011. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0697-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3409467]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2012.
Krammerhofer Szilvia (1982-)
   A győri Vaskakas igaz legendája / [szöveg] Krammerhofer Szilvia ; [ill.] Farkas Zsuzsa ; [közread. a] Városi Művészeti Múzeum. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2011. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-88186-5-2 kötött
Győr - magyar irodalom - legenda - helyismeret
894.511-343.5 *** 908.439-2Győr
[AN 3409265]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2012.
   A legszebb hivatás : versek, prózák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 135 p. : ill. ; 20 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-45-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3409854]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2012.
   Lustákról és szorgalmasokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 15.)
A gerincen tévesen más mű főcímével
ISBN 978-615-5028-89-2 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3407436]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1957-58 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-287-0 kötött : 7490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3409678]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2012.
Máté Angi (1971-)
   Kapitány és Narancshal / Máté Angi ; Rofusz Kinga rajz. - Budapest : Magvető, 2012. - 49, [6] p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-14-2896-4 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(498)(02.053.2)
[AN 3407747]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2012.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Viharfelhők a Panka-tó felett : regény / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press Bt., 2012. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85934-9-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3409957]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2012.
Musto István (1933-)
   Utazás Paradoxiába : egy úgynevezett szakértő feljegyzéseiből / Musto István. - [Budapest] : [Musto I.], cop. 2012. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3723-1 fűzött
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3410118]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2012.
Pál Albert (1930-)
   Délibábsirató : tűnődöm a délibábon / Pál Albert. - Debrecen : Meta-95 Bt., 2011. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88004-5-9 kötött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3409921]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2012.
   A palack (kor) szelleme 2 : ami az első kötetből kimaradt. - Debrecen : Mocsár G.-né, 2012. - 244 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3783-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3409962]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2012.
Papp Diána (1976-)
   Szerdán habcsók / Papp Diána. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-2-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3408104]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2012.
Puszta Sándor (1911-1983)
   Örökség : válogatott versek / Puszta Sándor ; [szerk. és az előszót írta Graf Rezső]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-355-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3409752]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2012.
Reisinger Attila (1947-)
   Sárvíz / Reisinger Attila. - Budapest : Littera Nova, 2012. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9643-76-5 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3408989]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2012.
   Ruri versek : versben elbeszélve. - [Budapest] : [Aulenbach J.], [2012]. - 95 p. ; 23 cm
Számozási adatként: 5. rész
ISBN 978-963-08-3831-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3408717]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2012.
Salamin András (1944-)
   Igazszólások / Salamin András. - [Budapest] : Infotop, 2007-. - 21 cm. - (Újkori történetek, ISSN 1789-4816)
A főcím rovásírással is
Salamin András (1944-)
Salamin család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2695806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Igaz történetek az elmúlt kilenc évtized történéseiből / Vágás István, Erős Gáborné és Józanné S. Ágnes vendégszerzők írásaival. - cop. 2012. - 210 p.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3410051] MARC

ANSEL
UTF-86898 /2012.
Scott, Tara
   Melyik élet? ; Pusztító szerelem : két kisregény / Tara Scott. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 186 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-46-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény - szerelmes regény
894.511-31 *** 894.511-312.5
[AN 3409823]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2012.
Spiró György (1946-)
   Kerengő : regény / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 1974. - 448 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3009-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3411522]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2012.
Szabó Borbála
   Átváltozott gyerekek / Szabó Borbála ; Rácz Nóra rajz. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - 102, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-74-3 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3407399]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2012.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Az elsodort falu / Szabó Dezső. - Szeged : Lazi, 2012, cop. 2011. - 462 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-163-5 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3409691]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2012.
Szabó Magda (1917-2007)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2012. - 525, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9418-3 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3411518]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2012.
Szeifert Natália
   Láz / Szeifert Natália. - [Budapest] : [Szeifert N.], cop. 2012. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3644-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3409871]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2012.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Elizéltek földjén : útinapló / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szerző, 2012. - 130 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Hegyek, kalandok, tengerek, emberek... ; 1.)
ISBN 978-963-08-2983-0 fűzött
Kaukázus - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.479
[AN 3408542]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2012.
Szekrényes Gábor
   Részben mégsem kényszeres örök érvényű köménymagtekervény / Gulácsy Apolló Gábor (Szekrényes Gábor). - Miskolc : [Szekrényes G.], 2012. - 85 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89361-1-0 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3410077]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2012.
Szepesi Attila (1942-)
   Istenpor / Szepesi Attila. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2011. - 178 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-91-1 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3408566]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2012.
Tamási Áron (1897-1966)
   Szívbéli barátok / Tamási Áron ; [Pekáry István rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9194-3 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(498)(02.053.2)
[AN 3408189]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2012.
Tasnádi István (1970-)
   A kőmajmok háza / Tasnádi István ; ill. Herbszt László. - [Budapest] : Pagony, cop. 2012. - 88 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-75-0 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3407411]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2012.
Tornyi Barnabás (1952-)
   Csiga csoda : versek gyermekeknek / Rot Barna ; [ill. Horváth Róbert]. - Budapest : Tornyi B., 2011. - 43 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2633-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3408643]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2012.
Töttős Gábor (1954-)
   Boros kerengő : szonettkoszorú / írta Töttős Gábor ; [kiad. az Alisca Borrend]. - Szekszárd : Alisca Borrend, 2011. - 19 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2277-0 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3409356]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2012.
   Tündérekről és boszorkányokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 13.)
ISBN 978-615-5028-87-8 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3407425]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2012.
   Tündöklő forrás : versek Berzsenyi Dánielről / szerk. Pomogáts Béla ; [... ill. Vén Zoltán ...]. - [Kaposvár] : Berzsenyi K., 2012. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8440-29-7 fűzött
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511(092)Berzsenyi_D.(0:82-14)
[AN 3408894]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2012.
Vizkelety András (1931-)
   Múltidőben : visszaemlékezés / Vizkelety András. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 306 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-649-9 fűzött : 2700,- Ft
Vizkelety András (1931-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3409670]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2012.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Vörösmarty Mihály válogatott versei / Beöthy Zsolt bevezetésével. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2012]. - [2], 238 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1906
ISBN 978-963-7377-52-5 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3407488]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Rézkígyó ; Te és a világ / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 156 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 31.
ISBN 978-963-354-002-2 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-43-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498) *** 894.511-84(498)
[AN 3410045]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2012.
Weiner Sennyey Tibor (1981-)
   Gül Baba : elbeszélés 33 rózsamagban / Weiner Sennyey Tibor ; [ill. Szarka Fedor Guido]. - Budapest : Kelet K., 2012. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-504-107-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3407483]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2012.
Zsitvainé Borsos Irén (1945-)
   Múltidéző elbeszélések / Borsos Irén, Nógrády Andor, Pataki Glica. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3568-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3407509]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6918 /2012.
Baranyai András (1974-)
   Mi leszek, ha nagy leszek.. / Baranyai (b) András. - Budapest : Csimota, 2012. - [38] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9768-45-1 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3409575]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : irány az óvoda! / Bartos Erika. - 8. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 207, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-016-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3409704]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : kistestvér érkezik / Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 227, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-017-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3409706]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : játsszunk együtt! / Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 225, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-638-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3409724]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : süss fel, Nap! / Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 225, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-782-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3409736]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a vonaton / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - [47] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-615-5023-71-2 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3407410]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2012.
Bihariné Kun Erika
   Tornádó / írta Bihariné Kun Erika ; rajz. Balogh Krisztián. - Sóskút : ABC Mill Projekttervező Kft., 2012. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 16. - keretcím: Traff
ISBN 978-615-5182-03-7 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3408335]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2012.
Prap, Lila
Dinozavri?! (magyar)
   Dinók?! / Lila Prap ; [... ford. Demény Eszter]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, op. 2012. - [30] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-5023-67-5 kötött : 2690,- Ft
dinosaurus - képeskönyv
087.5(084.1) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3407549]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2012.
Sanschagrin, Joceline (1950-)
Potty time (magyar)
   A bili / írta Joceline Sanschagrin ; rajz. Pierre Brignaud. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 16x20 cm
keretcím: Caillou
ISBN 978-963-294-182-0 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3406467]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2012.
Szabó Szilvia
   Berci és a méhek : Szabó Szilvia meséje / Radvány Zsuzsa rajz. - Pécs : Alexandra, 2012. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-368-318-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3411533]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6928 /2012.
   Adsumus IX : tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia előadásaiból : [Eötvös Collegium, 2010. május 7-9.]. - Budapes : Eötvös Collegium, 2011. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-4-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3410005]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2012.
Lécureux, Roger (1925-1999)
La diligence de la haine (magyar)
   Halálos postakocsi / írta Roger Lécureux ; rajz. Gérald Forton ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., [2011]. - 60 p. : ill. ; 27 cm. - (Teddy Ted ; 1.)
ISBN 978-963-9833-44-9 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3408718]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2012.
Tebeli Szabolcs
   Űrkalóz : 24-karátos "B" komik = Space pirate / [írta és rajz. Brazil]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2012. - XXIII p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9833-45-6 fűzött : 600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3409518]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2012.
   Útkeresés és növekedés : 11. tudományos konferencia : Magyar Tudomány Ünnepe, 2011. november 10-11. : programfüzet / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - Budapest : BGF, [2011]. - 176 p. ; 21 cm
Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3409319]
MARC

ANSEL
UTF-8