MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/07/19 14:44:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
6932 /2012.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Barré - Boulder. - cop. 2012. - 415 p.
ISBN 978-963-09-6797-6 kötött : 3490,- Ft
[AN 3411613] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

6933 /2012.
   Régi magyarországi nyomtatványok / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia, Országos Széchényi Könyvtár = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum / [publ.] Academia Scientiarum Hungarica, Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana. - Budapest : Akad. K., 1971-. - 25 cm
ISBN 963-05-3434-7
 (hibás ISBN 963-05-3434)
Magyarország - nemzeti bibliográfia - régi nyomtatvány - szakbibliográfia
015(439) *** 094/099(439):016
[AN 447180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1656-1670 / [V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével szerk. P. Vásárhelyi Judit]. - 2012. - 1361 p., [100] t. : ill.
ISBN 978-963-05-9036-5 kötött
ISBN 978-963-200-595-9
[AN 3411922] MARC

ANSEL
UTF-86934 /2012.
   A szavak szépsége, avagy A bibliográfus igazsága : tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján : 1-2. / szerk. Abády Nagy Zoltán, Kádár Judit Ágnes, Tarnóc András ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 2 db (858 p.) : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-99-0 fűzött
Vadon Lehel (1942-)
Magyarország - amerikanisztika - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Vadon_L. *** 802.0(73) *** 37(439)(092)Vadon_L.
[AN 3410685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 431 p.
[AN 3410713] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 437-858.
[AN 3410717] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6935 /2012.
Botond (1949-2010)
   A Vacsora : Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen : [2012. február 4 - május 27.] = Das Abendmahl = The Supper / Botond ; [kurátor ... Janine Koppelmann]. - Debrecen : Modem, 2012. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89271-4-9 fűzött
Németország - külföldön élő magyar személyiség - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 73(430)(=945.11)(092)Botond
[AN 3411550]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2012.
   A Magyar Művészeti Akadémia harmadik emlékkönyve, 2008-2011 / [szerk. Kováts Flórián, Pécsi Györgyi]. - Budapest : MMA, 2012. - 159 p. : ill. ; 31 cm
A bev. és az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-88579-2-7 fűzött
Magyar Művészeti Akadémia
Magyarország - egyesület - művészeti élet - irodalmi élet
061.12(439)MMA *** 7(439)"200/201" *** 894.511(092)"200/201"
[AN 3412877]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2012.
Szabó Gyula (1973-)
   Császári és királyi szabadkőművesség : az osztrák szabadkőműves páholyok a dualizmus korában / Szabó Gyula. - [Debrecen] : DE K., 2012. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-140-9 fűzött
Ausztria - szabadkőművesség - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - művelődéstörténet
061.236.61(436)"18/191" *** 061.236.61(436/439) *** 930.85(436/439)
[AN 3412135]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2012.
   Téglaarchitektúra 1945 előtt : homlokzati látszó tégla : felmérési pályamunkák közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóitól és hallgatóitól, 2011 / [szerk. Sztanekné Apai Gabriella] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2012. - 211 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87054-6-4 fűzött
Magyarország - építészettörténet - homlokzat - tégla - pályázat
06.063(439) *** 72.011.6(439) *** 624.012.82
[AN 3410438]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2012.
Week of Innovative Regions in Europe (2.) (2011) (Debrecen)
   WIRE : Week of Innovative Regions in Europe 2011 : Debrecen, .. : conference conclusions / [ed. Zoltán Balogh, Ágnes Barbara Berde, Fruzsina Ökrös]. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
A "Debreceni nyilatkozat" magyar nyelven
Fűzött
Európai Unió - innováció - versenyképesség - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 339.137.2(4-62) *** 330.341.1
[AN 3410892]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6940 /2012.
   Finding new ways : proceedings of the 19th BOBCATSSS Symposium : 31 January - 2 February 2011, Szombathely ... / [ed. Katalin Bognár Lovász, Zoltán Czövek, Péter Murányi] ; [org. by ... University of West Hungary Faculty of Arts, Oslo University College, University of Applied Sciences Burgenland ...]. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, 2011. - 556 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-042-4 fűzött
könyvtári informatika - konferencia-kiadvány
02 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3412742]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2012.
Hosszú Gábor
   Heritage of scribes : the relation of rovas scripts to Eurasian writing systems / written by Gábor Hosszú ; [publ. by Rovas Foundation]. - Budapest : Rovas Found., 2012. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-306.
ISBN 978-963-88437-4-6 kötött
Kárpát-medence - Kazár Birodalom - írástörténet - rovásírás - székelyek - török népek - összehasonlító módszer
003.335.9(=945.11) *** 033.335.9(=943.4) *** 003.335.9(4-191)
[AN 3411911]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2012.
Simon Melinda
   Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon, 1801-1900 = Hungarian printers' and publishers' devices, 1801-1900 / Simon Melinda ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Balassi : OSZK, cop. 2012. - 396 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 377-382.
ISBN 978-963-506-873-9 fűzött : 5600,- Ft
Magyarország - 19. század - nyomdászjelvény - kiadói jelvény - katalógus
655.41(439)"18" *** 655.1(439)"18" *** 003.65(439)"18"
[AN 3412354]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2012.
   Vállalkozás, kultúra, polgárosodás : Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára = Enterprise, culture, embourgeoisement : exhibition for the bicentenary of Gusztáv Heckenast / [... a kiállítást rend. Lipták Dorottya] ; [... szerk. Benkő Andrea, Lipták Dorottya] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : OSZK, cop. 2011. - 67 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2011. nov. 18 - 2012. márc. 30. között tartották
ISBN 978-963-200-599-7 kötött
Heckenast Gusztáv (1811-1878)
könyvkiadás - nyomdászattörténet - művelődéstörténet - 19. század - kiállítási katalógus
655.41(439)(092)Heckenast_G. *** 930.85(439)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012" *** 655.1(439)"18"
[AN 3412899]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2012.
   A vállalkozó és a kultúra : Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811-1878) = Der Unternehmer und die Kultur Gusztáv Heckenast, der legendäre Verlagsunternehmer (1811-1878) = The entrepreneur and culture Gusztáv Heckenast, the legendary publisher (1811-1878) / szerk. Lipták Dorottya. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2012. - 343 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-09-7131-7 kötött : 3800,- Ft
Heckenast Gusztáv (1811-1878)
Magyarország - könyvkiadás - művelődéstörténet - irodalmi élet - 19. század
655.41(439)(092)Heckenast_G. *** 930.85(439)"18" *** 894.511(091)"18"
[AN 3410741]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6945 /2012.
Lakatos Éva (1931-)
   A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944 / összeáll. Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010-. - 24 cm
Magyarország - sajtótörténet - szakbibliográfia
070(439)"17/1944":016
[AN 3057862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., N - Sza. - 2012. - XII, 388 p.
Bibliogr.: p. VI-XII.
ISBN 978-963-200-602-4 kötött
[AN 3412881] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6946 /2012.
Damage (1979-)
   Damage report : gyakorlóterep jelen és jövő között / Damage. - Budapest : [Mangafan], 2012. - 408 p. ; 21 cm
Fűzött
prognosztika - kibernetika - kommunikációelmélet
008.2 *** 659.3 *** 316.77 *** 82.085
[AN 3412316]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6947 /2012.
Horváth Andrea
   Az asztrológia kézikönyve / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2012. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-711-6 fűzött
asztrológia - kézikönyv
133.52(035)
[AN 3412914]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2012.
Telek Istvánné Farkas Erzsébet (1955-)
   Ősi magok forrása : a végtelen szeretett[!] tiszta forrása : az új idők energiái / Telek Istvánné Farkas Erzsébet ; [közread. a] Gyógyító Fény Közhasznú Alapítvány. - Bátonyterenye : Gyógyító Fény Közhasznú Alapítvány, 2011. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2880-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3410222]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6949 /2012.
Burnie, David
How nature works (magyar)
   Barangolás a természet világában : [lebilincselő kísérletek, amelyek feltárják a természet titkait] / David Burnie ; [ford. Ortmanné Ajkai Adrienn]. - [Budapest] : Taramix, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5186-04-2 kötött : 3900,- Ft
természeti környezet - kísérlet
502 *** 57.08
[AN 3412149]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2012.
   The impact of urbanization, industrial and agricultural technologies on the natural environment [elektronikus dok.] : International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint : 26-27 March, 2012, Sopron ... / ed. by Miklós Neményi [et al.] ; org. by the University of West Hungary. - Szöveg. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet bömgésző; Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-963-334-047-9
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.03 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3410550]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2012.
Schuck, Sabine
Das Meer (magyar)
   A tenger : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Sabine Schuck] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - 25 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 20.)
ISBN 978-963-294-100-4 kötött : 2950,- Ft
tenger - természeti környezet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 3411299]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2012.
   Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon : tanulmánygyűjtemény = Nature conservation and researches on the Sandridge of the Danube-Tisza Interfluve / szerk. Verő György. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2011. - 521 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-00-0 kötött
Duna-Tisza köze - Homokhátság - természetvédelem - természeti környezet
504.06(439.15) *** 502(439.15)
[AN 3412405]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6953 /2012.
   Atommagfizika. - 2. korszerűsített kiad. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009-2012. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
magfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8)
[AN 2892197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Részecskék és kölcsönhatásaik / Fényes Tibor. - 2012. - 556 p.
ISBN 978-963-318-199-7 kötött
magfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8)
[AN 3412398] MARC

ANSEL
UTF-86954 /2012.
Hann, Judith
How science works (magyar)
   Barangolás a tudományok világában : [lebilincselő kísérletek, amelyek feltárják a természettudományok titkait] / Judith Hann ; [ford. Molnár Katalin, Molnár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Taramix, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5186-03-5 kötött : 3900,- Ft
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 3412119]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2012.
Szilágyi Imre
   Az újragondolt fizika elméleti alapjai / Szilágyi Imre. - Budapest : Révai Digitális K., 2009-2012. - 3 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-048-2 fűzött
elméleti fizika
530.1
[AN 2870866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az elektromos áram szerkezete és mágneses tulajdonsága. - 2012. - 273 p.
ISBN 978-963-239-076-5
áram - mágnesség
537
[AN 3412875] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6956 /2012.
   AKI kíváncsi kémikus : nyári kutatótábor, 2011 : krónika / [közread. az] MTA Kémiai Kutatóközpont [Anyag- és Környezetkémiai Intézet]. - Budapest : MTA KK, 2012. - 51 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-621-4 fűzött
kémia - ifjúsági tábor
54 *** 379.835(439-2Bp.)
[AN 3410782]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6957 /2012.
Jakab Gusztáv (1975-)
   Negyedidőszaki makrobotanika / Jakab Gusztáv, Sümegi Pál. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2011. - 251 p. : ill. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 229-246.
ISBN 978-963-306-123-7 kötött
paleobotanika - negyedidőszak
561 *** 551.79
[AN 3410298]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2012.
Ősi Attila (1980-)
   Dinoszauruszok Magyarországon / Ősi Attila. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2012. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 151-165.
ISBN 978-963-306-129-9 kötött
Kárpát-medence - paleontológia - dinosaurus
568.19(4-191)
[AN 3410308]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6959 /2012.
Stibrányi Máté (1978-)
   Régészeti feltárás előtt, vagy helyett : régészeti lelőhely-azonosítás, térinformatika, prediktív modellezés / Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely. - Budapest : MNM NÖK, 2012. - 48 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Az MNM NÖK tudományos-népszerűsítő füzetei, ISSN 2063-5974 ; 5.)
Bibliogr.: p. 48. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88584-6-7 fűzött
régészeti lelőhely - régészeti felmérés - térinformatika
528.9 *** 902.2 *** 681.3.004.14
[AN 3411949]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6960 /2012.
Mesterházy Zsolt (1951-)
   The conifer treasury of the world 4.0 [elektronikus dok.] = A fenyők kincsestára 4.0 : fenyőnemesítők kézikönyve / Mesterházy Zsolt. - Szöveg és képek. - Budapest : [s.n.], 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
 (hibás ISBN 963-460-895-7)
fenyő - elektronikus dokumentum
582.47
[AN 3410768]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6961 /2012.
Bauer, Joachim (1951-)
Warum ich fühle, was du fühlst (magyar)
   Miért érzem azt, amit te? : ösztönös kommunikáció és a tükörneuronok titka / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012, cop. 2010. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-169.
ISBN 978-963-9718-34-0 fűzött : 2450,- Ft
személyiség-lélektan - ideggyógyászat - kommunikáció - viselkedési motiváció
159.923 *** 616.8 *** 316.77 *** 159.947
[AN 3413172]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2012.
Borbás Judit
   Édes méreg? : a szénhidrát felszívódási zavarok diétája / Borbás Judit. - [Budapest] : InternetPrint Kft., 2012. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-149.
ISBN 978-963-08-3491-9 fűzött
diéta - szénhidrát - felszívódás - rendellenesség
613.24 *** 612.396 *** 616.34-008.6
[AN 3411999]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2012.
Boswijk-Hummel, Riekje (1946-)
Boos (magyar)
   Harag : felismerni, megérteni, elengedni / Riekje Boswijk-Hummel ; [ford. Varnusz Ágnes]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 323 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-35-7 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - indulat
613.865 *** 159.942 *** 316.647.3
[AN 3413174]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2012.
Burgony Lilla
   Nagy tervek kicsiny könyve avagy A saját bakancslistám / [szerző Burgony Lilla]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., cop. 2012. - 63 p. : ill. ; 11x14 cm
ISBN 978-963-89309-9-6 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3411847]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2012.
Burgony Lilla
   Nagy tervek kicsiny könyve avagy A saját bakancslistám / [szerző Burgony Lilla]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2012. - 63 p. : ill. ; 11x14 cm
ISBN 978-963-9972-84-1 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3411843]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2012.
Campbell, T. Colin (1934-)
The China study (magyar)
   Kína-tanulmány : megdöbbentő felismerések a táplálkozással, az egészség és az egészséges testsúly megőrzésével kapcsolatban / T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell. - Budapest : Park, cop. 2012. - 483 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-463.
ISBN 978-963-530-919-1 kötött : 4900,- Ft
egészséges életmód - táplálkozástudomány
613 *** 613.2
[AN 3411925]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
The other side of love (magyar)
   A szeretet másik arca - a harag / Gary Chapman ; [ford. Kárpátiné Smidróczky Éva]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2012, cop. 2005. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-112-6 fűzött : 2500,- Ft
indulat
159.942 *** 316.647.3
[AN 3412733]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2012.
Chittister, Joan
The gift of years (magyar)
   Az évek ajándéka : méltósággal megöregedni / Joan Chittister ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 246 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-42-5 fűzött : 2850,- Ft
idős - gerontológia - mentálhigiénia
613.865-053.9 *** 613.98
[AN 3412848]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2012.
Duhigg, Charles (1974-)
The power of habit (magyar)
   A szokás hatalma : miért tesszük azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta? / Charles Duhigg ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Casparus, cop. 2012. - 385 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89405-2-0 fűzött : 3200,- Ft
lélektan - szokás - viselkedés
159.943.7
[AN 3412284]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2012.
   Az ész / szerk. Laczkó Sándor, Faragó Emese. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2012. - 350, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 10.)
A Szegeden, 2011. máj. 12-13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-4-3 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - ész - értelem
159.955 *** 1(100)(091)
[AN 3412073]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2012.
Gregor Károly
   Üstökös : 20 év 8 hónap az autizmussal / Gregor Károly. - [Szigethalom] : Magánkiad., 2012. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3819-1 fűzött
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3410654]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2012.
   Gyógyulj fűtől-fától! : gyógyító növények / [közread. az] Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. - Győr : Egyesített Eü. és Szociális Intézmény, 2012. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 3412002]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2012.
Györkös Tivadar
   Tűzvédelem [elektronikus dok.] / Györkös Tivadar. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Complex, cop. 2012. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047)
Lezárva: 2009. márc. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105728. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-295-017-4)
Magyarország - tűzvédelem - jogszabály - útmutató - elektronikus dokumentum
614.84(439)(094)(036)
[AN 3413837]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2012.
Holmes, Melisa
Girlology (magyar)
   Csajológia : a tested, a fiúk és a szex / Melisa Holmes, Trish Hutchison ; [ford. Endreffy Júlia]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 251 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-355-004-5 fűzött : 2900,- Ft
nemi felvilágosítás - lány - ifjúsági könyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 3412261]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2012.
Hummel Zoltán (1946-)
   Edd magad egészségesebbé! / Hummel Zoltán. - [Budapest] : BMS Medika Bt., cop. 2012. - 188 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3634-0 fűzött : 3950,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3411918]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2012.
Jampolsky, Gerald G. (1925-)
Love is letting go of fear (magyar)
   A szeretet legyőzi a félelmet / Gerald G. Jampolsky ; Carlos Santana előszavával ; ill. Jack Keller[!Keeler] ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szeretet: a félelem elengedése" címmel is
ISBN 978-963-9711-82-2 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3410878]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2012.
   A Kaposi Mór Oktató Kórház által szervezett akkreditált továbbképzések programjai és válogatott összefoglalói, 2011 / [szerk. Deé Kitti és Lelovics Zsuzsanna]. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, 2011. - 88 p. ; 30 cm. - (Pharosz füzetek, ISSN 2062-7416 ; 2.)
ISBN 978-963-87916-3-4 fűzött
orvostudomány - betegápolás - továbbképzés
61 *** 616-083
[AN 3411343]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2012.
Kast, Verena (1943-)
Loslassen und sich selber finden (magyar)
   Engedd el őket és találj magadra : leválás gyermekeinkről / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2012. - 105, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9382-7 kötött : 2700,- Ft
pszichoterápia - család - szülő-gyermek kapcsolat
615.851 *** 316.356.2
[AN 3412937]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2012.
   Katasztrófaigazgatás és tűzvédelem / szerk. Bukovics István ; szerzők Bukovics István [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatási Tanszék. - Budapest : Dashöfer, 2012. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 978-963-9313-77-4 fűzött
katasztrófavédelem - tűzvédelem
614.8
[AN 3410529]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2012.
Largo, Remo H. (1943-)
Jugendjahre (magyar)
   Kamaszkor : hogyan segítsük át gyermekünket a serdülőkoron / Remo H. Largo, Monika Czernin ; [ford. Borus Judit]. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 360 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 346-355.
ISBN 978-963-341-026-4 kötött
fejlődéslélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3411652]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2012.
   Modern sejtanalitikai módszerek : a VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia kiadványa : Budapest, 2012. május 31 - június 2. / [szerk. Vereb György] ; [rend. a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet] ; [kiad. a Debreceni Egyetem]. - [Debrecen] : DE, [2012]. - 174 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9070-89-9 fűzött
sejttan - biokémia - konferencia-kiadvány
612.014 *** 616-074/-078 *** 576.3 *** 577.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3410601]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2012.
   Nőgyógyászati onkológia : gyakorlati kézikönyv / szerk. Pete Imre, Kásler Miklós. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2012. - XXI, 311 p. : ill., ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5005-28-2 fűzött : 3450,- Ft
nőgyógyászat - rákbetegség
618.1-006
[AN 3410318]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2012.
Papp Lajos (1948-)
   Verbum cordis : a szív szava / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2012. - 114 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7510-66-3 kötött : 2200,- Ft
Papp Lajos (1948-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - világnézet - vallás
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 21
[AN 3413183]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2012.
Pavao, Joyce Maguire
The family of adoption (magyar)
   Az örökbefogadás háromszöge / Joyce Maguire Pavao ; [ford. Dénes Zsuzsa] ; [közread. a] Mózeskosár Egyesület. - [Budapest] : Mózeskosár Egyes., 2012. - 175 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3897-9 fűzött
örökbefogadás - szülő-gyermek kapcsolat - fogadott gyermek
159.922.767 *** 364.65-058.865 *** 347.633
[AN 3412315]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2012.
Solymosi Tamás
   Pajzsmirigybetegségek ultrahang diagnosztikája : album és DVD / Solymosi Tamás ; [kiad. a Hatékonyabb Gyógyításért Alapítvány]. - [Mátrafüred] : Hatékonyabb Gyógyításért Alapítvány, 2011. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-08-0783-8 fűzött
pajzsmirigy - betegség - ultrahang - orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
616.441-073.432.19
[AN 3410234]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2012.
Spezzano, Chuck
If it hurts, it isn't love (magyar)
   Ha fáj, az nem szerelem : a sikeres kapcsolatok titka / Chuck Spezzano ; [ford. Páll Márta]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 269 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-008-6 fűzött : 2700,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25 *** 316.472.4
[AN 3411631]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2012.
Szegő György (1928-)
   Pszichiátria meztelenül / Szegő György. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2012. - 174 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9512-74-0 fűzött : 2500,- Ft
szexuálpszichológia - nemi élet - pszichoterápia
613.88 *** 616.89-008.442 *** 615.851
[AN 3412575]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2012.
Szendi Gábor (1954-)
   Napfényvitamin : hazugságok, tévhitek és a tények / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2012. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-276.
ISBN 978-963-9971-94-3 fűzött : 3490,- Ft
vitamin - vitaminhiány
612.015.6
[AN 3412014]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2012.
Tardif, Emiliano
Jesús está vivo (magyar)
   Jézus él! / Emiliano Tardif, José H. Prado Flores ; [ford. Winkler Gyuláné]. - Új kiad. - Budapest : Marana Tha, 2012. - 174 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 7.)
Fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-04-1066-4)
vallásos irodalom - gyógyítás
61 *** 244
[AN 3412455]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2012.
   Tegyük helyére az undort! : integratív egészségpszichológiai modell és illusztratív olvasókönyv : szöveggyűjtemény / [szerk. Kulcsár Zsuzsanna et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2011. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-082-8 fűzött
egészséglélektan - érzelem
159.942
[AN 3412934]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2012.
Tóth György
   A dorozsmai tűzoltóság története / [Tóth György]. - Szeged : Petőfi S. Művel. Ház : Bába, [2012]. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 9.)
Főcím a borítófedélről. - Borítócím: A Kiskundorozsmai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 110 éves története
ISBN 978-963-319-056-2 fűzött
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szeged-Kiskundorozsma)
Kiskundorozsma - tűzoltóság - egyesület - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Kiskundorozsma)(091)
[AN 3410353]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2012.
Ungváry Renáta, W.
   Szoptatós füzet : kereskedelmi érdekektől független, tudományosan megalapozott ajánlások / W. Ungváry Renáta ; [kiad. a Szoptatásért Magyar Egyesület]. - Új kiad. - [Budapest] : A Szoptatásért M. Egyes., 2011. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89097-1-8 fűzött
szoptatás
618.63
[AN 3412431]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2012.
Vida Ágnes
   Egyéniség születik : light [elektronikus dok.] : [anya-gyermek kommunikáció lélekre szabva]. - Szöveg és hangzó anyag. - [Gyál] : Kismamablog Kft., cop. 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Szerző Vida Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Acrobat Reader; hanglejátszó
ISBN 978-963-08-3775-0 műanyag tokban
gyermeklélektan - csecsemőgondozás - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 3410709]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2012.
Vida Ágnes
   Egyéniség születik [elektronikus dok.] : [anya-gyermek kommunikáció lélekre szabva]. - Szöveg és hangzó anyag. - [Gyál] : Kismamablog Kft., cop. 2012. - 2 db ; 12 cm
Szerző Vida Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Acrobat Reader; hanglejátszó
ISBN 978-963-08-3774-3 műanyag tokban
gyermeklélektan - csecsemőgondozás - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 3410714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyéniség és karakter. - 1 CD-ROM
Címváltozat: Karakter és személyiség
[AN 3410716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egyénre szabott nevelés. - 1 CD-ROM
Címváltozat: Személyre szabott megoldások
[AN 3410721] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6995 /2012.
Gáti József (1954-)
   Bánki Donát : a mérnök géniusz / Gáti József ; [kiad. az Óbudai Egyetem]. - Budapest : Óbudai Egy., 2012. - 94 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 67-73.
ISBN 978-615-5018-30-5 kötött
Bánki Donát (1859-1922)
Magyarország - feltaláló - 19. század - 20. század
62(439)(092)Bánki_D.
[AN 3411731]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2012.
   Proceedings of Factory Automation 2012 : 21-22nd May, 2012, Veszprém / [org., publ. by the University of Pannonia]. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2012. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Gyártás-automatizálás 2012. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-57-1 fűzött
automatizált gyártás - konferencia-kiadvány
621 *** 681.5 *** 65.011.56 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3412606]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2012.
Tiba Zsolt
   Machine drawing / Zsolt Tiba. - Utánny. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2012. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-078-5 fűzött
géprajz - műszaki rajz - egyetemi tankönyv
621.81(075.8) *** 744(075.8)
[AN 3412413]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6998 /2012.
Barker, Corey
Photoshop down & dirty tricks for designers (magyar)
   Photoshop : mágikus trükkök : [tervezőknek] / Corey Barker ; [ford. ... Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2012. - 363 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9637-90-0 fűzött : 5900,- Ft
képszerkesztő - számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3411295]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2012.
Cramm, Susan
8 things we hate about I.T. (magyar)
   IT-frusztráció : hogyan küzdjük le és legyünk partnerei az informatikának / Susan Cramm ; [ford. Kéri Rita]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9215-4 fűzött
informatika - vezetés
681.3 *** 65.012.4
[AN 3411639]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2012.
Sajtos László
   SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv / Sajtos László, Mitev Ariel. - Budapest : Alinea, [2012]. - 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.: p. 395-396.
ISBN 978-963-9659-08-7 kötött : 4950,- Ft
statisztikai elemzés - módszertan - program
519.688SPSS *** 519.23
[AN 3412113]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7001 /2012.
   Az Alföldi Bútorgyártól a Nagyfa-Alföld Kft-ig : emlékkönyv II. : 1951-2011 / szerk. Benkó László és Mocsai Zoltán. - Szeged : Bába, 2011. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-319-045-6 fűzött
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. (Szeged)
Szeged - börtön - gyártörténet - bútorgyártás - történeti feldolgozás
684 *** 061.5(439-2Szeged) *** 343.812(439-2Szeged)(091)
[AN 3410321]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7002 /2012.
Fazekas János
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : a tervező kiválasztása / Fazekas János, Szabó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 2.)
Lezárva: 2010. máj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105709. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-170-6
építőipari tervezés - útmutató - elektronikus dokumentum
69.001(036)
[AN 3413560]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2012.
   Hulladékkezelők, a jövő őrzői, 2011 : húszéves a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete / [fel. szerk. Németh I. Gergely]. - Budapest : HOE, [2012]. - 119 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Kötött
Magyarország - hulladékgazdálkodás
628.477(439) *** 504.064.47
[AN 3410644]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7004 /2012.
Bernáth Gábor (1933-2009)
   Nyíregyháza I. és II. kiadás bélyegei, Nyíregyháza levelezőlapok, 1944-1945 / Bernáth Gábor ; [szerk. Bernáth Gáborné Balogh Róza, Bernáth Sándor]. - Budapest ; Gyál : Kontaktprint Ny., 2011. - 103 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-08-2973-1 kötött
Nyíregyháza - második világháború - bélyeg - levelezőlap
656.835.91(439-2Nyíregyháza)"194" *** 656.881.12(439-2Nyíregyháza)"194"
[AN 3412906]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2012.
Séllyi Károly Gyula
   Hívójele: Alfa, Bravo, Charlie : regény / [Séllyi Károly Gyula]. - Budapest : Alterra, 2012. - 269 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-64-9 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - tengerhajózás - matróz - 20. század - magyar irodalom - memoár
656.61(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3410882]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7006 /2012.
Central and Eastern European Laboratory Animal Conference (2.) (2012) (Budapest)
   Proceedings of the CEELA-II-2012 conference : Budapest, June 2 / ed. by Sándor Gy. Fekete ; [publ. by the] "Pro Scientia Veterinaria Hungarica". - Budapest : "Pro Scientia Veterinaria Hungarica" Found., 2012. - [4], XVI, 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Rend. a Laborállat-tudományi Társaság. - Gerinccím: Proc. CEELA-II-2012. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89561-0-1 fűzött
állatorvostan - állatkísérlet - labortechnika - konferencia-kiadvány
619 *** 59.084 *** 57.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3412968]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2012.
Gólya János (1950-)
   Gépesített erdészeti technológiák veszélyei / [írta Gólya János] ; [kiad. az] Ipoly Erdő Zrt. - Balassagyarmat : Ipoly Erdő Zrt., 2012. - 42 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
erdészeti gép - fakitermelés - balesetvédelem
630*3 *** 631.3 *** 614.8
[AN 3410809]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2012.
Holland, Nina
Conflicts on the menu (magyar)
   Terítéken a konfliktusok : egy évtizede tartó ipari befolyás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnál (EFSA) / [írta Nina Holland, Claire Robinson és Rod Harbinson] ; [... kiad. ... Jog az Egészséghez Egyesület]. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Egyes., 2012. - 46 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 39-46.
ISBN 978-963-89364-2-4 fűzött
European Food Safety Authority
Európai Unió - élelmezésbiztonság - élelmiszeripar - lobbi - esettanulmány
663/664.017(4-62) *** 338.439(4-62) *** 328.184(4-62)
[AN 3412847]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2012.
Kádár Imre (1943-)
   Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérletek tanulságai / szerzők Kádár Imre, Márton László és Láng István ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet. - Budapest : MTA ATK TAKI, 2012. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 978-963-89041-3-3 fűzött
Őrbottyán - műtrágya - talajvizsgálat
631.8 *** 631.41/.43(439-2Őrbottyán)
[AN 3411385]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2012.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (24.) (2012) (Kaposvár)
   24. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2012. május 30. / összeáll. Matics Zsolt ; [rend., közread.] a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara [etc.]. - Kaposvár : KE Állattud. Kar [etc.], 2012. - 120 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 24th Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-51-4 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3411690]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2012.
Somai Miklós (1963-)
   A közös agrárpolitika reformja és az élelmezésbiztonság / Somai Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2012. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 94.)
Bibliogr.: p. 28-34.
ISBN 978-963-301-579-7 fűzött
Európai Unió - mezőgazdasági politika - mezőgazdasági reform - élelmezésbiztonság
338.43(4-62) *** 338.439(4-62)
[AN 3412138]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2012.
Stilwell, Victoria (1969-)
It's me or the dog (magyar)
   A póráz két végén : amitől a kutya tökéletes eb / Victoria Stilwell ; [ford. Bertalan György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2012. - 221, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-99-8 fűzött : 3490,- Ft
kutyakiképzés - idomítás - kutyatartás
636.7.088 *** 636.04
[AN 3412328]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7013 /2012.
Bangó Margit (1950-)
   Vadat, halat s mi jó falat / Bangó Margit ; [fotók Juhász Balázs]. - Budapest : Universal Music, 2011. - 94, [3] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-08-2358-6 kötött
vadhús - hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3411769]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2012.
Fodor Zsuzsanna, T.
   Lisztérzékenyek szakácskönyve / T. Fodor Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2012. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-374-8 fűzött : 2200,- Ft
lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3411568]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2012.
Kis-Szölgyémi Ildikó
   Az elektrokozmetika elmélete és gyakorlati alkalmazása / Kis-Szölgyémi Ildikó. - Budapest : Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., 2012. - 107 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-08-3555-8 fűzött : 3990,- Ft
elektrokozmetika
646.7
[AN 3411460]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2012.
Mayes, Frances (1941-)
The Tuscan sun cookbook (magyar)
   Napsütötte szakácskönyv : receptek az olasz konyhánkból / Frances Mayes és Edward Mayes ; Steven Rothfeld fotóival ; [ford. Kovács Teréz Orsolya]. - Budapest : Tericum, cop. 2012. - 222, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9633-93-3 kötött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3411598]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2012.
McCosker, Kim
4 ingredients gluten-free (magyar)
   4 hozzávaló : gluténmentes ételek / [Kim McCosker, Rachael Bermingham] ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9971-88-2 fűzött : 2940,- Ft
lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3412333]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2012.
   Pányvás pulyka, lábatlan tyúk, rézpogácsa.. : népi ételek a Jászságból / [szerk. Bathó Edit, Kiss Erika]. - 3. jav., bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2012. - 152 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 47.)
Bibliogr.: p. 38-41.
ISBN 978-963-7113-34-5 kötött
Jászság - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439Jászság)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439Jászság)
[AN 3410414]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7019 /2012.
Abhinavagupta (975 k.-1025?)
Gītārthasaṅgraha (magyar)
   Gītārthasaṁgraha avagy Összegzés a Śrī Bhagavad gītā valódi és titkos értelméről / Abhinavagupta ; [ford. Virág László]. - Budapest : Persica, 2012. - 251 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87833-3-2 fűzött
Mahābhārata. Bhagavad-gītā
294.526.825
[AN 3412446]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2012.
Barkóczy Ferenc (1710-1765)
   Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára, 1749. 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról / közread. Véghseő Tamás és Nyirán János. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2012. - 287 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-10-6 kötött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi szertartás - 18. század - 19. század - szertartás-irodalmi dokumentum
281.5.018.2(439)"17/18" *** 264-1
[AN 3412772]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2012.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Porta fidei (magyar)
   XVI. Benedek pápa Porta fidei motu proprio kiadott apostoli levele, amellyel meghirdeti a Hit évét. Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a Hit évéhez / Hittani Kongregáció ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 46 p. ; 20 cm
Egys. cím: Porta fidei. Nota con indicazioni pastorali per l'Anno della fede. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-326-1 fűzött : 490,- Ft
hit - enciklika
234 *** 262.131.22Benedek,_XVI.
[AN 3409893]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2012.
   Bizalom az irgalmas Istenben / [szerk. Zimányi Ágnes] ; [közread. a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány]. - Budapest : Szt. Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány, 2011. - 80 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2010. május 1-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5165-00-9)
kereszténység - isteni kegyelem - konferencia-kiadvány
234 *** 23/28 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3412200]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2012.
   Bizalom az irgalmas Istenben / [szerk. Zimányi Ágnes] ; [közread. a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány]. - Budapest : Szt. Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány, 2012. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2011. május 22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-3700-2)
kereszténység - isteni kegyelem - konferencia-kiadvány
234 *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 23/28
[AN 3412245]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2012.
Braulik, Georg (1941-)
   Ószövetség és liturgia : válogatott tanulmányok / Georg Braulik. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 266 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-025-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Törvényismétlés könyve
egyházi szertartás - bibliamagyarázat
223.2.07 *** 222.15.07 *** 264
[AN 3412287]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2012.
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa) (1939-1987)
Great eastern sun (magyar)
   Nagy keleti Nap : Sambhala bölcsessége / Csögyam Trungpa Dordzse Dradül Mukpó ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 310, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-48-7 fűzött : 3500,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3412655]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2012.
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa) (1939-1987)
Sambhala (magyar)
   Sambhala, a szent harcos ösvénye / Csögyam Trungpa ; [ford. Agócs Tamás]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012, cop. 1997. - 216, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-26-5 fűzött : 2450,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515) *** 133.25
[AN 3412854]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2012.
Cserháti Ferenc (1947-)
   A magyarok püspöke : Elmer István beszélgetése Cserháti Ferenccel, a külföldön élő magyarok püspökével. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 308 p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 15.)
ISBN 978-963-277-340-7 kötött : 2600,- Ft
Cserháti Ferenc (1947-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Cserháti_F.(0:82-94)
[AN 3410279]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2012.
Culver, Robert Duncan
Systematic theology (magyar)
   Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia / Robert D. Culver ; [ford. Darvas-Tanács Erik] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2010-. - 25 cm
Bibliogr.
dogmatika
23
[AN 3253245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 664 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-85-0 kötött
krisztológia - megváltás
232.3 *** 232 *** 234
[AN 3412418] MARC

ANSEL
UTF-87029 /2012.
Farkas József (1914-1999)
   Az ember tragédiája : 5 evangélizáció, mely a Budapest VIII. Gyulai Pál utca 9. református gyülekezeti teremben hangzott el 1978. december 3-tól 7-ig / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2011. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88676-1-2 fűzött
prédikáció
252
[AN 3410389]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2012.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Bevezetés a katolikus egyház történetébe / Gárdonyi Máté. - 3. kiad. - Budapest : Jel, 2012. - 356 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-11-2 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet
282(091) *** 930.85
[AN 3412851]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2012.
Hanson, Rick (1952-)
Buddha's brain (magyar)
   Buddha-agy : a boldogság, a szeretet és a bölcsesség gyakorlatias idegtudománya / Rick Hanson, Richard Mendius ; [ford. Domján Eszter]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2012. - 247 p. : ill ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 231-247.
ISBN 978-963-7491-28-3 kötött : 4950,- Ft
meditáció - buddhizmus - agykontroll - auditív dokumentum
294.3 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3411600]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2012.
Hartman, Bob
The Lion storyteller Christmas book (magyar)
   Harmat karácsonyi mesélő könyv / írta Bob Hartman ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Harmat, 2011. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-288-059-4 kötött : 3900,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - karácsony - bibliai történet - mese
226.046(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.322.416
[AN 3412623]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2012.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Református Ravasz relikviák / Hegedűs Loránt, Mihály Zoltán. - [Budapest] : [Hegedűs L.], 2011. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88671-1-7)
Ravasz László (1882-1975)
Magyarország - református egyház - művelődéstörténet - egyházi személy - emlékmúzeum - 20. század
284.2(439)(092) *** 930.85(439)(092) *** 284.2(439)(092)Ravasz_L. *** 069(439-2Bp.)
[AN 3410523]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2012.
Hegedűs Loránt (1930-)
A study in the concept of transcendence in contemporary German theology (magyar)
   Transzcendencia a XX. századi protestáns teológiában / Hegedűs Loránt ; [... Balla Péter, ... Benedek Loránt ford.]. - Budapest : [Hegedűs L.], 2011. - 111 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88671-2-4 kötött
teológia - protestáns egyház - transzcendencia
21 *** 165.323 *** 284
[AN 3410372]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2012.
Hesemann, Michael (1964-)
Maria von Nazareth (magyar)
   A názáreti Mária : történelem, régészet, legendák / Michael Hesemann ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 272 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 263-271.
ISBN 978-963-277-349-0 kötött : 2800,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3410935]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2012.
Horváth Lóránt Ödön (1929-)
   "Ecce vivimus...!" : Dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát ny. csornai prépost-prelátus visszaemlékezései, 1988-2012 / [kiad. a Premontrei Rend Szombathelyi Rendháza]. - Szombathely : Premontrei Rend Szombathelyi Rendháza, 2012. - 152 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4059-0 fűzött
Csorna - Magyarország - katolikus egyház - rendfőnök - premontreiek - egyházközség - 20. század - memoár
271.792(439)(092)Horváth_L._Ö.(0:82-94) *** 282(439-2Csorna)(0:82-94)
[AN 3412710]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2012.
Jha, Alok
The doomsday handbook (magyar)
   50 meghökkentő elmélet a világvégéről / Alok Jha ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 420 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 408.
ISBN 978-963-304-084-3 fűzött : 3500,- Ft
világvége - katasztrófa
236 *** 502.58
[AN 3412407]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2012.
Kerényi Lajos (1927-)
   Unalom helyett életszentség! / Kerényi Lajos. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 137, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-696-508-2 kötött : 1850,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3410920]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2012.
Kiss Barnabás
   A Breviarium Maurinum története és jellemzése / Kiss Barnabás. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság ; Győr : Szt. Mór Perjelség, 2012. - 128 p. ; 20 cm. - (Pannonhalmi füzetek, ISSN 1219-4794 ; 52.)
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-9053-87-8 fűzött : 1550,- Ft
Breviarium Maurinum
Magyarország - bencések - breviárium
264-135 *** 271.1(439)(091)
[AN 3409936]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2012.
Kocsis Fülöp (1963-)
   Keleti lélekkel a Kárpát-medencében : Elmer István beszélgetése Kocsis Fülöp, hajdúdorogi megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 269, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 16.)
ISBN 978-963-277-344-5 kötött : 2600,- Ft
Kocsis Fülöp (1963-)
Magyarország - püspök - görög katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
281.5.018.2(439)(092)Kocsis_F.(047.53)
[AN 3410284]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2012.
Louf, André (1929-2010)
Initiation à la vie spirituelle (magyar)
   A spirituális élet útján / André Louf ; [ford. Somorjai Gabi]. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 71 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 51.)
ISBN 978-963-314-024-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3412562]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2012.
Lucado, Max (1955-)
A love worth giving (magyar)
   Ahogy szeretni érdemes / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2012. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-29-4 fűzött
szeretet
241.513
[AN 3412721]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2012.
   Magyar család, légy, ami vagy! : 30 éves a Familiaris consortio, II. János Pál pápa apostoli buzdítása, állam és egyház felelőssége a jövő nemzedékért : nemzetközi tudományos konferencia és századok magyar szent család-ábrázolásai / [szerk. Radnai Jenő] ; [rend., közread. a] Magyar Katolikus Családegyesület. - [Budapest] : M. Katolikus Családegyes., [2011]. - 172 p., XVI t. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. márc. 30-31-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3450-6 fűzött
János Pál (pápa), II. (1920-2005). Familiaris consortio
család - katolikus egyház - társadalmi hatás - konferencia-kiadvány
261 *** 265.5 *** 282 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3412318]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2012.
Merton, Thomas (1915-1968)
The inner experience (magyar)
   A belső tapasztalat : jegyzetek a szemlélődésről / Thomas Merton ; [ford. Görföl Tibor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2011. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-43-2 fűzött : 2700,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3412679]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2012.
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
Evangelii nuntiandi (magyar)
   VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi - Az evangélium hirdetése - kezdetű apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 94 p. ; 20 cm
Ford. Várnai Jakab. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-332-2 fűzött : 800,- Ft
misszió - enciklika
262.131.22Pál_VI. *** 266
[AN 3409908]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2012.
Pelikán Imre (1919-)
   A Baross Gábor-telepi Jézus Szíve templom és egyházközség története, 1925-2011 / Pelikán Imre. - Budapest : Editio Bernardus, 2012. - 55 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3809-2 fűzött
Budapest-Baross Gábor-telepi Római Katolikus Egyházközség
Budapest. 22. kerület - egyházközség - egyháztörténet - katolikus egyház - templom
282(439-2Bp.XXII.)(091) *** 726.54(439-2Bp.XXII.)(091)
[AN 3412321]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2012.
Rama Swami (1925-1996)
Om, the eternal witness (magyar)
   Óm, az örök tanú : a Mándúkja-upanisad titkai / Szvámí Ráma ; [ford. Papp József]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-47-0 fűzött : 2700,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3412849]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2012.
Rohr, Richard (1943-)
Falling upward (magyar)
   Emelkedő zuhanás : az emberélet két felének lelkisége / Richard Rohr ; [ford. Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 210 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-963-9718-45-6 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3412672]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2012.
Rohr, Richard (1943-)
A man's approach to God (magyar)
   A férfi útja / Richard Rohr ; [... ford. Tenigl-Takács László]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 150 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-00-7823-6 fűzött : 1900,- Ft
férfi - vallásos irodalom
244 *** 316.37-055.1
[AN 3412855]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2012.
Saldaña, Stephanie
The bread of angels (magyar)
   Angyalok kenyere : út a szeretet és a hit felé : [szerelmek, imák, kultúrák] / Stephanie Saldaña ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-83-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3410872]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2012.
Sanders, J. Oswald (1902-1992)
Spiritual leadership (magyar)
   Lelki vezetés : alapelvek és módszerek minden keresztyénnek / J. Oswald Sanders ; [ford. Hargitai Róbert]. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2012. - 206 p. ; 20 cm. - (KIA klasszikusok sorozata, ISSN 2061-2699)
ISBN 978-963-9390-14-0 fűzött
lelkipásztorkodás
254.32
[AN 3412458]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2012.
Sipos Gyula
   Krisztus győzelmes keresztútja / [írta Sipos Gyula] ; [kiad. a Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség]. - Törökbálint : Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség, 2012. - 33 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-218-630-6 fűzött
szenvedéstörténet
232.96
[AN 3412729]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2012.
The Sivananda book of meditation (magyar)
   Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz : az elme feletti uralom és a transzcendens megtapasztalása / [közread. a] Sivananda Jógaközpont. - [Budapest] : Ursus Libris : Sivananda Jógaközp., 2012. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-963-9718-44-9 fűzött : 3900,- Ft
jóga - meditáció
294.527
[AN 3412980]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2012.
   Le storie misteriose della cintura di castità : mito e realtà : guida alla mostra / [testo Benedek Varga] ; [pubbl. Museo, Biblioteca ed Archivio di Storia della Medicina Semmelweis ...]. - Budapest : Museo, Bibl. ed Archivio di Storia della Medicina Semmelweis, 2012. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Rómában, 2012. febr. 17 - márc. 18. között tartották
ISBN 978-963-7107-20-7 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - szüzesség - erényöv - kiállítási katalógus
241.536 *** 930.85(4) *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3411005]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2012.
Tomaselli, Giuseppe (1902-1989)
Die aufständischen Engel (magyar)
   Lázadó angyalok / Giuseppe Tomaselli ; [ford. Pete-Pikó Erzsébet]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 110 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 178.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9281-98-1 fűzött : 600,- Ft
démonológia - kísértés
235.2 *** 248.131
[AN 3412563]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2012.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Öt kenyér és két hal : novellák bibliai témákra / Tóth-Máthé Miklós. - Budapest : Kálvin, 2012. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-198-6 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - bibliai történet
22.046(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3411119]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2012.
Varga Gyöngyi
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 5. kiad. - Budapest : Luther K., 2012. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 1790,- Ft
áldás - vallásos irodalom
244 *** 265.9
[AN 3412105]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2012.
Varga Mátyás (1963-)
   Árpád-házi Szent Erzsébet / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-314-027-7 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 3412457]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2012.
Wright, Sally Ann
101 favourite Bible stories (magyar)
   101 történet a Bibliából : fedezd fel a Szentírást! / Sally Ann Wright és Carla Manea ; [ford. Hamerli Nikolett ... és Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-288-085-3 kötött : 3500,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3412603]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7060 /2012.
Barna Mária
   Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében / [... írták Barna Mária, Nguyen Luu Lan Anh, Várhalmi Zoltán] ; [közread. az ICCR-Budapest Alapítvány]. - Budapest : ICCR-Budapest Alapítvány, 2012. - 71 p. (ll., színes) ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3908-2 fűzött
Magyarország - bevándorló - kulturális beilleszkedés - interjúmódszer
314.742(=00)(439) *** 316.7(=00)(439)
[AN 3412696]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2012.
Bauer, Joachim (1951-)
Prinzip Menschlichkeit (magyar)
   Az együttműködő ember : alapvető motivációink a neurobiológiai kutatások fényében / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183-203.
ISBN 978-963-9718-46-3 fűzött : 2850,- Ft
szociobiológia - szociálpszichológia - idegbiológia
316.24 *** 316.6 *** 612.8
[AN 3412665]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2012.
Bisztrai Márton (1981-)
   Hit, fegyverek, szüzek : keresztények Palesztinában / Bisztrai Márton ; [közread. az] Anthropolis Egyesület. - Budapest : Libri : Anthropolis Egyes., 2012. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314-319.
ISBN 978-963-310-118-6 fűzött : 2990,- Ft
kereszténység - arabok - társadalmi feszültség - identitás - párkapcsolat - újkori Palesztina
316.347(=927) *** 28(569.4) *** 316.63(=927) *** 316.472.4(=00)(569.4)
[AN 3411362]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2012.
Gábor Kálmán (1948-2009)
   Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok / Gábor Kálmán. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 311 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 263-295.
ISBN 978-963-9573-85-7 kötött
Magyarország - ifjúságszociológia
316.37-053.6(439)
[AN 3410214]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2012.
Jónai Éva
   Útikalauz : bevezető az együttműködő, erőszakmentes kommunikációba / Jónai Éva Hava, Redő Júlia ; [... illusztrációit Bende Rita kész.]. - [Budapest] : [Seal-Hungary Alapítvány], cop. 2012. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Seal-Hungary Alapítvány
ISBN 978-963-08-2827-7 fűzött
kommunikáció - interperszonális kapcsolat
316.77 *** 316.472.4
[AN 3411571]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2012.
Szalay Kriszta (1963-)
   Lélekre vetkőzve / Szalay Kriszta. - [Budapest] : Bookstar Kft., cop. 2012. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-3660-9 fűzött : 1999,- Ft
párkapcsolat - memoár
316.472.4(0:82-94)
[AN 3411541]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2012.
   Vivre ensemble : des projets qui favorisent l'intégration dans 11 villes de l'Union européenne : At home in Europe project ; [publ. par] Open Society Foundations. - New York [N.Y.] ; Londres ; Budapest : OSF, cop. 2011. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-1-936133-52-9
Európai Unió - társadalmi integráció - bevándorló - muzulmán
316.4.052(=927)(4-62)
[AN 3410890]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2012.
Völgyesy Pál (1936-)
   A munkamegosztási rendszer fejlődési tendenciái, XIX-XX. század / Völgyesy Pál. - Budapest : Kollégium Kft., 2012. - 100 p. : 24 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-89194-1-0 fűzött
Európa - Magyarország - társadalmi fejlődés - pályaválasztás - 19. század - 20. század
316.42(439)"18/19" *** 316.42(4)"18/19" *** 37.048
[AN 3411517]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2012.
Wacha Imre (1931-)
   Nem csak szóból ért az ember : a nonverbális kommunikáció eszköztára / Wacha Imre ; [... ábrákat Kőrösi Pap Kálmán kész.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 119 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 18.)
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-963-9902-89-3 fűzött : 1490,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3411866]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7069 /2012.
   Babonák pagodája : babonák, hiedelmek, népszokások, megfigyelések / [... szerk. Tóthné Pesti Rita, Varga Annamária] ; [közread. az] Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. - Győr : Egyesített Eü. és Szociális Intézmény, 2012. - 53 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
magyar néprajz - naptári szokás - babona
398.33(=945.11)
[AN 3411992]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2012.
Berki János (1942-)
   A három út : varsányi cigány mesék Berki Jánostól / [szerk., az előszót és a tanulmányt írta] Görög Veronika. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 229 p. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 12.)
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 978-963-506-878-4 kötött : 3000,- Ft
Varsány (Nógrád megye) - magyar néprajz - cigányság - mese
398.2(=914.99)(439-2Varsány)
[AN 3411745]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2012.
Sinka Erzsébet (1929-)
   Hej koszorú, koszorú : Sinka Erzsébet mondókáskönyve / Damó István rajz. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 45, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9217-9 kötött : 2190,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3412749]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2012.
Vass József
   Vakbarázdák : Papp Imre pékmester feljegyzéseiből / Vass József ; [rajzok Papp Imre]. - Szeged ; Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház : Bába, 2011. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 8.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-319-048-7 fűzött
Kiskundorozsma - magyar néprajz - tárgyi néprajz - 20. század - memoár
39(=945.11)(439-2Kiskundorozsma)
[AN 3410344]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7073 /2012.
   Államelmélet : fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből / [szerk. Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 404 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-350-6 fűzött : 4200,- Ft
államelmélet
321.01 *** 340.12
[AN 3413161]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2012.
Goldberg, Jonah (1969-)
Liberal fascism (magyar)
   Liberálfasizmus : a baloldal rejtett története Mussolinitől napjainkig / Jonah Goldberg ; [ford. Berényi Gábor] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2012. - 462 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-07-4 fűzött
Egyesült Államok - politikatörténet - eszmetörténet - baloldali irányzat - liberalizmus - fasizmus - 20. század - ezredforduló
329.18(100)"19/200" *** 329.12(100)"19/200" *** 32.001 *** 329.14(100)"19/200"
[AN 3412339]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2012.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Igazságot Magyarországnak svájci mintára / [Komlóssy Viktor]. - Budapest : Alterra, 2011. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-49-6 fűzött : 3000,- Ft
magyarság - magyar történelem - pamflet
323.1(=945.11)(0:82-92) *** 943.9(089.3)
[AN 3410887]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2012.
   Lenyomatok : testvérvárosi kapcsolat : Iserlohn - Nyíregyháza, 1989-2009 = Spuren : Städtepartnerschaft : Iserlohn - Nyíregyháza, 1990-2010 / [szerk. Barabás László, Marlis Gorki] ; [kiad. a Német Fórum Nyíregyháza, Iserlohn Város Nyíregyháza Bizottsága]. - [Nyíregyháza] : Német Fórum ; [Iserlohn] : Iserlohn Város Nyíregyháza Biz., 2012. - 155, 164 p. : ill., színes ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-8131-5 fűzött
Nyíregyháza - Iserlohn - testvérváros
327.33(439-2Nyíregyháza) *** 327.33(430-2Iserlohn)
[AN 3411588]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2012.
Mándi Tibor (1971-)
   Ideológia és hagyomány : a politikai tudás problémája az angolszász konzervatív és neokonzervatív politikai gondolkodásban / Mándi Tibor. - [Budapest] : Századvég, cop. 2012. - 187 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-187.
ISBN 978-615-5164-05-7 fűzött : 2500,- Ft
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - újkonzervativizmus - politológia
329.11(73) *** 329.11(410) *** 32.001
[AN 3412327]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Fülkefor és vidéke : magyar mesék / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2012. - 113, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2999-2 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - szatíra - publicisztika
323(439)"201"(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 3411765]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2012.
Sáry Pál (1970-)
   Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései / Sáry Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-320.
ISBN 978-963-277-328-5 fűzött : 2800,- Ft
Justinianus (Bizánci Birodalom: császár), I. (482-565)
Bizánci Birodalom - egyházpolitika - egyházjog - jogtörténet - történelem - 5. század - 6. század
322(495.02)"04/05" *** 348(495.02)"04/05" *** 949.502"04/05"
[AN 3409934]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2012.
Simon István (1960-)
   Bal-kísértés : a kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia / Simon István. - [Budapest] : Digitalbooks.hu, 2012. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5152-30-6 fűzött
Magyarország - politikatörténet - szociáldemokrácia - külpolitika - Kádár-korszak - 1970-es évek
327(439)"197" *** 329(439)MSZMP *** 329.15(439)"197" *** 329.14(100)"197"
[AN 3412782]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2012.
Szendrei László
   Beöthy Ákos és a magyar államiság / Szendrei László. - [Debrecen] : Szerző, 2012. - 32 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4008-8 fűzött
Beöthy Ákos (1838-1904)
Magyarország - politikus - politikatörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 19. század
32(439)(092)Beöthy_Á. *** 32(439)"187/190"
[AN 3412077]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2012.
Szita Szabolcs (1945-)
A humánum erejével (angol)
   The power of humanity : Raoul Wallenberg and his aides in Budapest / Szabolcs Szita ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2012. - 227 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 978-963-13-6085-1 fűzött : 2990,- Ft
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Svédország - diplomata - zsidóság mentése - holokauszt - magyar történelem - második világháború
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 943.9"1939/1945"
[AN 3411050]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7083 /2012.
Antoni Judit (1951-)
   Útmutató a csiszolt kőeszközök világához : újkőkori eszközkészítés és használat: a Lengyel kultúra eszközanyaga és technológiai párhuzamai Óceániából / Antoni Judit. - Budapest ; Szombathely : MNM NÖK, 2012. - 84 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Az MNM NÖK tudományos-népszerűsítő füzetei, ISSN 2063-5974 ; 4.)
Bibliogr.: p. 77-79. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88584-5-0 fűzött
Magyarország - ősrégészet - újabb kőkor - kőeszköz
903(439)"634" *** 903.014
[AN 3411944]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2012.
Babirák Ilona (1925-)
   Oroszlány : egy magyarországi falu legendája és igaz története / Végváriné Babirák Ilona ; [közread.] Oroszlány Város Önkormányzata. - 2. kiad. - Oroszlány : Önkormányzat, 2011. - 605 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551-553. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2346-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Oroszlány - helytörténet
943.9-2Oroszlány
[AN 3412436]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2012.
Bagaméry László (1943-)
   Zuhanórepülés / Bagaméry László. - Szeged : Bába, 2011. - 245, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-052-4 fűzött
Szeged - művelődéstörténet - magyar irodalom - 20. század - publicisztika - interjú
930.85(439-2Szeged)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3410236]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2012.
Balogh Ádám
   Görög nemzettudat a 19. században / Balogh Ádám. - Szeged : Görög Nemzetiségi Önkormányzat, [2012]. - 47 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3865-8 fűzött : 800,- Ft
Görögország - történelem - nemzettudat - 19. század
949.5"18" *** 316.63(=774)
[AN 3410349]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2012.
Carbonaro (1962-)
   Carbonaro éjszakái / [ill. Utisz]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 216, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-254-397-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - művelődéstörténet - anekdota - antológia - idézetgyűjtemény
930.85(439)(0:82-36) *** 894.511-84(082)
[AN 3412207]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2012.
Cseh Valentin (1978-)
   Ormándlak krónikája / Cseh Valentin. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2012. - 290, [2] p. : ill., részben színes ; 21cm + térk. - (Zalai kismonográfiák, ISSN 1219-6169 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7205-64-4 fűzött
Ormándlak - helytörténet
943.9-2Ormándlak
[AN 3411457]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2012.
   Os Descobrimentos Portugueses e a Mitteleuropa : 18-19 de Outubro, 2010 / [org.] István Rákóczi, Clara Riso. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 156 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 5.)
A Budapesten tartott szimpózium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-112-2 fűzött
Portugália - Közép-Európa - művelődéstörténet - történelem - kapcsolattörténet - újkor - felfedezések kora
930.85(469) *** 930.85(4-11) *** 910.4(469)"14/15"
[AN 3412890]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2012.
Doma Mikó István (1951-)
   Sógunok, kémek, kamikazék és a magyarszerető király / Doma-Mikó István. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 62.)
ISBN 978-963-263-248-3 fűzött
Japán - történelem - művelődéstörténet
952.0 *** 930.85(520)
[AN 3411496]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2012.
Egedi-Kovács Emese
   La "morte vivante" dans le récit français et occitan du moyen âge / Emese Egedi-Kovács. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 258 p. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 3.)
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-312-110-8 fűzött
Európa - francia irodalom története - világirodalom története - középkori görög irodalom története - irodalmi kapcsolat - irodalmi motívum - művelődéstörténet - halotti szokás - középkor
930.85(4)"05/15" *** 840(091)"05/15" *** 877.3(091) *** 393 *** 82.091"05/15"
[AN 3412880]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2012.
Géczy József Alajos (1950-)
   8 napért 8 év : a Munkástanácsok 1956-ban ...és ami utána jött / Géczi József Alajos, Szrenka Éva ; [kiad. a Nagy Imre Társaság ...]. - Szeged : Bába ; [Budapest] : Nagy I. Társ., 2012. - 133 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-068-5 fűzött
Szeged - 1956-os forradalom - munkástanács - megtorlás - memoár
943.9-2Szeged"1956" *** 323.282(439)"195/196" *** 331.107(439)"1956"
[AN 3410183]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2012.
Gerendás Lajos
   Máma története a honfoglalás korától Szent Istvánig / Gerendás Lajos. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2012. - 24 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 17-24.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
Balatonfűzfő - magyar őstörténet - honfoglalás - helytörténet
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9-2Balatonfűzfő".../09"
[AN 3412844]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2012.
Gordos Katalin
   Miénk a vár! / Gordos Katalin, Varga Virág ; Gyöngyösi Adrienn illusztrációival. - Budapest : Balassi Int., 2011. - 59 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Balassi-füzetek, ISSN 1589-8083 ; 1.)
ISBN 978-963-88739-7-2 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - művelődéstörténet - foglalkoztatókönyv
930.85(439) *** 809.451.1(02.053.2)
[AN 3410187]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2012.
Jókai Mór (1825-1904)
   Árpád és a magyarok őskora / írta Jókai Mór. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, 2012. - 91, [2] p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1911
ISBN 978-963-375-716-1 fűzött
magyar őstörténet - honfoglalás - hasonmás kiadás
943.9".../09" *** 930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3412912]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2012.
Käfer István (1935-)
   Magyar szlovákságismeret / Käfer István. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-335-3 fűzött : 980,- Ft
szlovákok - nemzettörténelem - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet
930.8(=854) *** 943.9 *** 930.85(=854)
[AN 3409952]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2012.
   Környezet, ember, kultúra : a természettudományok és a régészet párbeszéde : Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. október 6-8-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete = Environment, human, culture : dialogue between applied sciences and archeology : proceedings of the conference held between 6th and 8th of October 2010 by the National Heritage Protection Centre of the Hungarian National Museum / szerk. Kreiter Attila, Pető Ákos, Tugya Beáta. - Budapest : MNM NÖK, 2012. - 424 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Gerinccím: KEK 2010 tanulmánykötet. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88584-8-1 kötött
Magyarország - régészet - ősrégészet - alkalmazott természettudomány - interdiszciplináris módszer
902 *** 6 *** 904(439) *** 903(439)
[AN 3411929]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2012.
Lendvai, Paul (1929-)
Die Ungarn (magyar)
   Magyarok : győzelmek és kudarcok / Paul Lendvai ; [... ford. Dunai Andrea]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2012. - 491 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 487-[492.]
ISBN 978-963-09-7139-3 kötött : 3800,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3412898]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2012.
Lukacs, John (1924-)
The future of history (magyar)
   A történetírás jövője / John Lukacs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9404-6 kötött : 2600,- Ft
történettudomány - műfajelmélet - regény
930.1 *** 82.01-31
[AN 3410807]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2012.
Millner Judit Krisztina
   Anyatükör : gyerekügyi lélektúra / J K Millner ; [a fotókat Tucsek Tünde kész.]. - [Budapest] : Queenbooks, 2011. - 363 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2992-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - híres ember - anyaság - riport - ezredforduló
929-055.2-055.52(439)"200"(047.53)
[AN 3411546]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2012.
Orbán Éva
   Igazságot '56-nak! : emlékőrző hitvallások / Orbán Éva ; [közread. a] Szent László Király Alapítvány. - Budapest : Szt. László Király Alapítvány, 2011. - 3 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1812-4 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 3410573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 517 p.
ISBN 978-963-08-1813-1
[AN 3410577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 506 p.
ISBN 978-963-08-1814-8
[AN 3410586] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 502 p.
ISBN 978-963-08-1815-5
[AN 3410591] MARC

ANSEL
UTF-87102 /2012.
Schütz István (1923-2010)
   Du latin au roumain : pages de l'histoire du mythe et de la continuité daco-roumaine / István Schütz. - Budapest : Balassi, [2012]. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-203.
ISBN 978-963-506-877-7 fűzött : 2500,- Ft
Románia - Dacia - őstörténet - románok - historiográfia - történelem - római birodalom kora
930.1(498) *** 930.8(=590) *** 939.82
[AN 3412314]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2012.
Szilágyi Károly (1940-)
   Szólnak, intenek, óvnak / Szilágyi Károly. - Budapest : Pannon-Kultúra, 2012. - 235 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89252-2-0 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - híres ember - művész - tudós - politikus - művelődéstörténet - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 930.85(439)(092)(047.53)
[AN 3412765]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2012.
Tantalics Béla (1923-)
   Baglad története / írta és szerk. Tantalics Béla ; [kiad. Baglad község Önkormányzata]. - Lenti [!Baglad] : Önkormányzat, 2012. - 262 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2217-6 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-2217-6)
Baglad - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Baglad(093)
[AN 3412070]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2012.
Vázsonyi Vilmos (1935-2008)
   Egy fölösleges ember élete : beszélgetések Vázsonyi Vilmossal / Hadas Miklós, Zeke Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 414 p., [46] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-506-875-3 fűzött : 3200,- Ft
Vázsonyi Vilmos (1935-2008)
Vázsonyi család
Magyarország - hétköznapi élet - családtörténet - 20. század - memoár
929(439)Vázsonyi_V.(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94) *** 929.52(439)Vázsonyi(0:82-94)
[AN 3412382]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7106 /2012.
Bernátsky Ferenc (1972-)
   Hódmezővásárhely anno.. : archív képek a városról, 1862-1944 / Bernátsky Ferenc, Nagy Vera. - Hódmezővásárhely ; [Szeged] : EMK Rendezvényszervező Kft., 2012. - 132 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-08-3787-3 kötött
Hódmezővásárhely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hódmezővásárhely(084.12)
[AN 3411721]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2012.
Coetzee, Leigh-Anne
Salzburg (magyar)
   Salzburg / [... írta Leigh-Anne Coetzee, Nicola Gander és Eleanor Fitzgerald] ; [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7046-4 fűzött : 1590,- Ft
Salzburg (város) - útikönyv
914.36-2Salzburg(036)
[AN 3411856]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2012.
Kovács Gáborján (1966-)
   Normandia és Bretagne : útikönyv / Kovács Gáborján. - Budapest : Hibernia, [2012]. - 143 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2012. ápr. 24.
ISBN 978-963-7617-61-4 fűzött
Normandia - Bretagne - útikönyv
914.421/.5(036) *** 914.411/.415(036)
[AN 3412447]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2012.
Renouf, Norman
Stockholm (magyar)
   Stockholm / [... írta Norman Renouf] ; [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7047-1 fűzött : 1590,- Ft
Stockholm - útikönyv
914.85-2Stockholm(036)
[AN 3411852]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2012.
   Revive Szegedin! : Liszt Ferenc és Szeged / [... szerk. ... Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, 2011. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-050-0 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Szeged - zeneszerző - 19. század - helyismeret
908.439-2Szeged *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3410280]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2012.
Schaefer, Barbara
Gardasee (magyar)
   Garda-tó / Barbara Schaefer ; [Ford. Blaschtik Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6053-0 fűzött : 2490,- Ft
Garda-tó - útikönyv
914.5Garda-tó(036)
[AN 3412267]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2012.
Török András (1954-)
   Budapest könyv avagy Simplicissimus szerint a világ / Török András ; Felvidéki András térképeivel és rajzaival. - 3. átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 519 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2012. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 495-503.
ISBN 978-963-530-976-4 fűzött : 4500,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - útikönyv
914.39-2Bp.(036) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3412312]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2012.
World atlas (magyar)
   Afrika, Ázsia és Óceánia / [ford. ... Gömöri Adrienn]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 71 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 18.)
ISBN 978-963-251-341-6 kötött : 1690,- Ft
Afrika - Ázsia - Óceánia - helyismeret - földrajzi atlasz
912(6) *** 908.6 *** 908.5 *** 912(5) *** 908.9 *** 912(9)
[AN 3410724]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7114 /2012.
   Adult education : historical and theoretical aspects : [selected papers of the conference "Adult education and citizenhip relations in space and time" held in Budapest ..., 16-18 June 2011] / ed. by Sándor Striker. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-099-6 fűzött
felnőttnevelés - élethosszig tartó tanulás - civil társadalom - állampolgári jog
342.7 *** 374.7 *** 323.21
[AN 3412948]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2012.
   Államalapítástól egyetemalapításig : tudományos közlemény Szent István koronázásának 1010., az Óbudai Egyetem újjáalapításának 600. évfordulója alkalmából / [szerk. Gáti József] ; [kiad. az Óbudai Egyetem ...]. - Budapest : Óbudai Egy., 2012. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Budapesten, 2010. aug. 31 - szept. 1. között rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-29-9 fűzött
Magyarország - Velence (Olaszország) - Budapest. 3. kerület - koronázási jelvény - keresztény művészet - egyetem - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 246(439)"10" *** 246(45-2Venezia)"10" *** 378.4(439-2Bp.)(091)
[AN 3411126]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2012.
Ármos Lóránd (1980-)
   Ügyvédjelöltek kézikönyve [elektronikus dok.] / Ármos Lóránd. - Szöveg (epub : 418 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. jún. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105727. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-203-1
Magyarország - ügyvéd - útmutató - elektronikus dokumentum
347.965(439)(036)
[AN 3413828]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2012.
Darák Péter (1963-)
   A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések, 2005-2010 [elektronikus dok.] / Darák Péter. - Szöveg (epub : 763 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. nov. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105721. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-152-2
Magyarország - közigazgatási eljárás - döntvénytár - elektronikus dokumentum
352.077(439)(094.92)
[AN 3413788]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2012.
   Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-352-0 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3411442]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Pandúrok, zsandárok, csendőrök / Földi Pál. - [Budapest] : Alternatív K., [2012]. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-9189-24-9 fűzött
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás
351.742(439)(091)
[AN 3412918]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2012.
Hinţea, Călin
   Közszolgálat és menedzsment : elmélet és gyakorlat / Hinţea Călin, Cziprián-Kovács Loránd ; [közread. a] Pro Philosophia Szegediensi. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi ; Csíkszereda : Státus, [2012]. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208-214.
ISBN 978-963-88812-3-6 fűzött
Románia - közigazgatás - stratégiai menedzsment - szervezeti kultúra - esettanulmány
35 *** 658.1.012.4 *** 65.01 *** 35(498)
[AN 3412071]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2012.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (7.) (2011) (Budapest)
   VII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2011. - Budapest : KGRE ÁJK, 2012. - 142 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 17.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-37-9 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3412878]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2012.
   A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig / Frivaldszky János szerk. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-343-8 fűzött : 2700,- Ft
jogfilozófia - történeti feldolgozás
34.01(100)(091)
[AN 3411449]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2012.
Kállai Ernő (1969-)
   Megszüntetve : a kisebbségi ombudsman összegzése / Kállai Ernő ; [kiad. az Országgyűlési Biztos Hivatala]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., 2011. - 101 p. ; 24 cm + CD-R
melléklet címe: A kisebbségi ombudsman fontosabb ügyei, dokumentumai, 2007-2011
ISBN 978-963-89170-5-8 fűzött
Magyarország - kollektív jogok - cigányság - ezredforduló - esettanulmány - elektronikus dokumentum
342.724(=914.99)(439)"200"
[AN 3411926]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2012.
Kártyás Gábor (1982-)
   Válságmenedzsment [elektronikus dok.] : munkajogi és adójogi eszköztár / Kártyás Gábor, Nyergesné Csáki Mária, Takács Gábor. - Szöveg (epub : 557 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2009. nov. 27. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105724. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-205-5
Magyarország - munkajog - pénzügyi jog - csőd - útmutató - elektronikus dokumentum
347.736(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3413798]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2012.
   Kis nyelv, nagy stratégia : az észt nyelvpolitikai modell / szerk., ford., jegyz. Pomozi Péter. - Budapest ; [Szombathely] : [Balogh és Tsa Kft.], 2011. - 154 p. ; 20 cm. - (Az észt kultúra kiskönyvtára, ISSN 2063-3165 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89504-0-6 fűzött
Észtország - nyelvpolitika - észt nyelv - 21. század
342.725(474.2) *** 809.454.5
[AN 3412843]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2012.
Kőszegfalvi Edit
   Pedagógusok munkaügyi kézikönyve [elektronikus dok.] / Kőszegfalvi Edit. - Szöveg (epub : 853 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. máj. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105733. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-199-7
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3413875]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2012.
   A közbeszerzés alapjai [elektronikus dok.] : közbeszerzési, gazdasági és jogi alapismeretek közbeszerzési referensek részére / Boros Anita [et al.]. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Complex, 2011
Lezárva: 2011. ápr. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105723. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-151-5
Magyarország - közbeszerzés - útmutató - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(036)
[AN 3413793]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2012.
   Közbeszerzés : az új közbeszerzési törvény és végrehajtási rendelete a más jogszabályokból hivatkozások szövegével egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc Kft., [2012]. - 92 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. ápr. 1.
ISBN 978-963-9997-32-5 fűzött : 2000,- Ft
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 3411903]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2012.
   Közbeszerzési definíciógyűjtemény / Barna Orsolya [et al.]. - Budapest : Complex, 2012. - 191 p. ; 19 cm
Lezárva: 2011. okt. 31.
ISBN 978-963-295-009-9 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - értelmező szótár
351.712.2(439):030
[AN 3411364]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2012.
Kurucz Mihály (1956-)
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : a telek / Kurucz Mihály, Ráth György. - Szöveg (epub : 911 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2010. máj. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105710. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-169-0
Magyarország - építésügy - tulajdonjog - telek - útmutató - elektronikus dokumentum
349.442(439)(036) *** 347.235.11(439)(036) *** 69.05
[AN 3413563]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2012.
   A munka törvénykönyve, 2012 : egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal / Gyulavári Tamás [et al.]. - Budapest : Kompkonzult, 2012. - 403 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 31. - Bibliogr.: p. 401-403.
ISBN 978-963-9427-86-0 kötött : 10000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3411306]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2012.
   Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia, 2011-2020 [elektronikus dok.] : intézkedési terv, 2012-2014 : mélyszegénység, gyermekszegénység, romák / [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság. - Szöveg. - Budapest : KIM Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság, 2011 [!2012]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr.
Magyarország - felzárkóztatás - esélyegyenlőség - szociálpolitika - cigányság - hátrányos helyzetű - 21. század - elektronikus dokumentum
342.722(439)"201" *** 364(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439) *** 364.22(439)
[AN 3410541]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2012.
   Az orvosszakértő a büntetőeljárásban / szerk. Elek Balázs ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. - Debrecen : DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tansz., 2012. - 150 p. ; 24 cm
A Debrecenben, 2011. nov. 4-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-549-6 fűzött
Magyarország - igazságügyi orvostan - szakértői vélemény - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439) *** 340.691(439) *** 340.66(439)
[AN 3411327]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2012.
   Preambulum az alkotmányokban [elektronikus dok.] / szerk. Lamm Vanda, Majtényi Balázs, Pap András László. - Szöveg (epub : 543 KB). - Budapest : Complex, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105732. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-200-0
Európa - alkotmány - preambulum - elektronikus dokumentum
342.4(4)
[AN 3413873]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2012.
Princzinger Márta
   A szerződések érvénytelensége [elektronikus dok.] / Princzinger Márta. - Szöveg (epub : 638 KB). - Budapest : Complex, 2011, cop. 2010. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2010. okt. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105718. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-155-3
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - érvényesség - bírósági határozat - elektronikus dokumentum
347.4(439)(094.92) *** 347.441
[AN 3413780]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2012.
   Pro vita et scientia : ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából / Tattay Levente, Pogácsás Anett, Molnár Sarolta szerkesztésében. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 358 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-351-3 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3410023]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2012.
   A szerzői jog gyakorlati alkalmazása a digitális online környezetben [elektronikus dok.] : a Szerzői Jogi Szakértő Testület véleményeinek gyűjteménye, 2004-2009 / szerk. Ficsor Mihály, Kiss Zoltán. - Szöveg (epub : 886 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105711. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-156-0
Magyarország - szerzői jog - digitális szabályozás - tömegtájékoztatási eszköz - internet - elektronikus dokumentum
347.78(439) *** 681.3.004.14
[AN 3413567]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2012.
Szigeti Jenő (1936-)
   Hűség Istenhez, jóakarat az emberhez : [széljegyzetek egy törvény margójára] / Szigeti Jenő ; [közread. a] "Boldog Élet" Alapítvány. - [Budapest] : "Boldog Élet" Alapítvány, 2011. - 40 p. ; 18 cm
Fűzött
Magyarország - lelkiismereti szabadság - állam és egyház viszonya - egyházügy
342.731(439) *** 322(439)
[AN 3411858]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2012.
Tóth Gábor Attila (1970-)
   Életfogytig szabadláb : alkotmányjogi karcolatok / Tóth Gábor Attila. - Budapest : Élet és Irodalom, 2011. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-87613-6-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - ezredforduló - publicisztika
342.4(439)"199/201"(0:82-92)
[AN 3412094]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2012.
Veszprémi Bernadett (1982-)
   Felelősség a közszolgálatban : egyetemi tankönyv / Veszprémi Bernadett. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 139 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. nov. 14. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-176-8 fűzött
Magyarország - közszolgálat - közigazgatási jog - felelősség - egyetemi tankönyv
35.08(075.8) *** 342.98(439)(075.8) *** 347.51(439)(075.8)
[AN 3412009]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2012.
   Viva vox iuris civilis : tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / Csehi Zoltán, Schanda Balázs, Sonnevend Pál szerkesztésében. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 632 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227). (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 42.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Sólyom László műveinek bibliográfiája: p. 617-627.
ISBN 978-963-277-327-8 kötött
jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Sólyom_L.
[AN 3410042]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2012.
Waldstein, Wolfgang (1928-)
Ins Herz geschrieben (magyar)
   A szívébe írva : a természetjog mint az emberi társadalom alapja / Wolfgang Waldstein ; [ford. Erdődy János, ... Radványi Anna]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 238 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-307-0 fűzött : 2600,- Ft
természetjog
340.122
[AN 3410004]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7143 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Rongyos Gárda / Földi Pál. - [Budapest] : Alternatív K., [2012]. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-9189-23-2 fűzött
Magyarország - fegyveres ellenállás - félkatonai szervezet - határkérdés - két világháború közötti időszak - magyar történelem
355.425(439)"1919/1939" *** 943.9"191/193"
[AN 3412920]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2012.
Kellerhoff, Sven Felix (1971-)
Hauptstadt der Spione (magyar)
   Kémek fővárosa, Berlin : titkosszolgálatok legrejtettebb ügyletei / Sven Felix Kellerhoff, Bernd von Kostka ; [ford. Béresi Ákos]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2012. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-221.
ISBN 978-615-5009-35-8 fűzött
Német Demokratikus Köztársaság - Berlin - hírszerzés - állambiztonság - 1945 utáni időszak - hidegháború
355.40(430.2-2Berlin)"1945/198" *** 351.746.1(430.2) *** 355.40(100)"194/198"
[AN 3411697]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2012.
Maller Béla (1927-)
   Egy életút történései és tapasztalatai / Maller Béla. - Szekszárd : Babits, 2012. - 442 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9556-70-6 fűzött
Maller Béla (1927-)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - 21. század - memoár
355.48(439)(092)Maller_B.(0:82-94)
[AN 3412383]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7146 /2012.
   Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban [elektronikus dok.] / főszerk. Jóri András ; szerk. Hegedűs Bulcsú, Kerekes Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 865 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105706. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-157-7
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
Magyarország - adatvédelem - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(439)(094)(036) *** 342.721:659.2.012.8(439)(036)
[AN 3413559]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2012.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje / Zágorec-Csuka Judit ; [kiad. a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Kapcai Helyi Közösség]. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Kapca : Helyi Közösség, 2012. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-99. - Összefoglalás szlovén nyelven
ISBN 978-615-5026-12-6 fűzött
Szlovénia - Muravidék - határon túli magyarság - könyvtárügy - szolgáltatásmenedzsment
65.012.4 *** 021(=945.11)(497.12Muravidék)
[AN 3411121]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7148 /2012.
Csatári Mihályné
   Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés a kereskedelemben [elektronikus dok.] / Csatári Mihályné, Krizsán Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. máj. 5. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105737. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-197-3
Magyarország - munkavédelem - kereskedelem - útmutató - elektronikus dokumentum
331.45(439)(036) *** 339.3 *** 658.6 *** 658.8
[AN 3413921]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2012.
Csutak István
   Szüntelenül erősíteni a látszatot : Románia fejlesztéspolitikai kudarcának okairól / Csutak István. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 90.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-572-8 fűzött
Románia - Európai Unió - fejlesztési politika - pénzügyi támogatás - korrupció - regionális gazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.2(498)"200" *** 338.246.027(4-62) *** 343.252(498)"200" *** 332.1(498)"200"(083.41)
[AN 3412130]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2012.
Dévényi László
Mi az MLM? (román)
   Ce este MLM? / Dévényi László ; ed. de Centrul de Instruire Academia MLM. - [Budapest] : Centrul de Instruire Acad. MLM, cop. 2012. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88558-3-1 fűzött : 15 RON
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3412577]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2012.
   Egyéb adók, 2012 / Balogh Dóra [et al.]. - Budapest : Kompkonzult, 2012. - 240 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. ápr. 30.
ISBN 978-963-9427-87-7 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3411716]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2012.
Farkas Péter (1944-)
   On the nature of the present world economic crisis : a non-neoliberal sketch / Péter Farkas. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2011. - 21 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 198.)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-301-571-1 fűzött
gazdasági válság - globalizáció - ezredforduló
339.9"200/201" *** 338.124.4(100)"200/201"
[AN 3412143]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2012.
   Földindulások, sorsfordulók : kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében / szerk. Schlett András. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-353-7 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - kollektivizálás - mezőgazdasági politika - 20. század
332.264.4(4-11)"194/195" *** 332.264.4(439)"194/195" *** 338.43(439)"19" *** 338.43(4-11)"19"
[AN 3412126]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2012.
   The impact of the crisis on wages in South-East Europe / ed. Verena Schmidt and Daniel Vaughan-Whitehead ; [publ. by the] ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe. - Budapest : ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Centr. and Eastern Europe, 2011. - XIII, 257 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-92-2-125784-4
Délkelet-Európa - Kelet-Európa - bérszínvonal - gazdasági válság - ezredforduló
331.215(4-11)"200" *** 331.215(497)"200" *** 338.124.4(100)"200"
[AN 3410760]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2012.
Lőrinczy György
   Műszaki biztonság [elektronikus dok.] / Lőrinczy György, Varga János. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Complex, 2009 [!2011]. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047)
Lezárva: 2009. márc. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105736. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-185-0
Magyarország - munkavédelem - biztonságvédelem - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
331.45(439)(094)(036) *** 614.8(439)(094)(036)
[AN 3413912]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2012.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2012 : vállalkozási szakterület. - Budapest : Hessyn Informatikai és Okt. Kft., [2012]. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-6-1 fűzött : 3780,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3412452]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2012.
Némethné Tömő Zsuzsanna
   Marketing információs rendszerek elmélete és gyakorlata / Némethné Tömő Zsuzsanna. - Szombathely : [NYME SEK], 2012. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. - Bibliogr.: p. 139-147.
ISBN 978-963-9883-91-8 fűzött
marketing - informatika
658.8 *** 681.3
[AN 3412067]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2012.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Committee on Fiscal Affairs
Model tax convention on income and on capital (magyar)
   Modellegyezmény a jövedelem és a vagyon adóztatásáról : rövidített változat, OECD 2010. július / [szerk. Szmicsek Sándor] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2012. - 582 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9878-26-6 fűzött
adó - jövedelemadó - adóztatás - fejlett ország - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.272(100-775)(094)(036) *** 336.217(100-775)(094)(036) *** 336.2.032(100-775) *** 339.923(100-775)
[AN 3413147]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2012.
Sas István (1948-)
   Reklám és pszichológia a webkorszakban : upgrade 3.0 / Sas István. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., 2012. - 402 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kommunikációs Akadémia könyvtár, ISSN 1787-6923)
Bibliogr.: p. 401-402.
ISBN 978-963-89054-1-3 kötött : 5400,- Ft
reklám - lélektan - internet
659.1.013 *** 681.3.004.14
[AN 3413179]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2012.
Shapiro, Aaron
Users, not customers (magyar)
   Felhasználók, nem vevők : akik meghatározzák vállalatunk sikerét / Aaron Shapiro ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-319.
ISBN 978-963-304-086-7 fűzött : 3900,- Ft
ügyfélmarketing - digitális technika - technikai kultúra - stratégiai menedzsment
658.8.009.7 *** 681.327 *** 658.1.012.4
[AN 3412373]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2012.
Sinkovits Alfréd (1944-)
   Vállalati pénzügyi tervezés [elektronikus dok.] / Sinkovits Alfréd. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. máj. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105726. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-204-8
üzemgazdaságtan - gazdasági tervezés - pénzügy - elektronikus dokumentum
658.15 *** 338.26
[AN 3413799]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2012.
Szamkó Józsefné
   Mérlegképes továbbképzés, 2012 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : államháztartási szakterület / Szamkó Józsefné, Szentirmainé Holi Gabriella. - Budapest : Complex, 2012. - 223 p. ; 30 cm
Lezárva: 2012. márc. 31.
ISBN 978-963-295-072-3 fűzött
számvitel - államháztartás - tankönyv
657(078) *** 336.12(439)(078)
[AN 3411667]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2012.
   Sztrájkjog Magyarországon [elektronikus dok.] / szerk. Halmos Csaba. - Szöveg (epub : 977 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
A Pécsett, 2009. jún. 15-16-án "Húsz éves a sztrájktörvény" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105731. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-201-7
Magyarország - sztrájkjog - elektronikus dokumentum
331.109.32(439)(094)
[AN 3413866]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7164 /2012.
   Együttműködés és felelősségvállalás tanulása a szociális és közösségi munkában / szerk. Budai István, Nárai Márta ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : SZIE, 2012. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-70-1 fűzött
szociális munka - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel
364.62 *** 364.46 *** 323.21
[AN 3410631]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2012.
   Párbeszéd az örökbefogadásról szülők és szakemberek között : az 1995. V. 20-án tartott országos ankét anyaga / szerk. Hevesi Katalin ; [rend., közread. a] Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért. - 2. kiad. - Budapest : Mózeskosár Egyes., 2011. - 63 p. ; 24 cm. - (Füzetek az örökbefogadásról, ISSN 1219-9745 ; 3.)
ISBN 963-04-9353-5 fűzött
örökbefogadás - konferencia-kiadvány
364.65-058.865(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1995"
[AN 3412444]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2012.
   Szociális szolgáltatások a nyugat-dunántúli régióban / [... szerk. Panker Mihály] ; [közread. a] Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központ. - Győr : Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszt. Közp., 2012. - 130 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3961-7 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - Zala megye - Vas megye - szociális intézmény - szociális gondozás - címtár
364.442(439.114):050.8 *** 364.442(439.121):050.8 *** 364.442(439.111):050.8
[AN 3412008]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2012.
   Veletek mindenkor : az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr a nyilvánosság tükrében / [... szerk. Panker Mihály]. - Győr : Egyesített Eü. és Szociális Intézmény, 2012. - [115] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3933-4 fűzött
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr)
Győr - szociális intézmény - szociális gondozás - fényképalbum
364.442(439-2Győr)(084.12)
[AN 3412013]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7168 /2012.
   30 éves az iskola : a Hajós Alfréd Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1982-2012 / [szerk. Valent Lajosné]. - Budapest : Hajós Alfréd Ált. Isk., 2012. - 96 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3694-4 fűzött
Hajós Alfréd Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 20. kerület - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Bp.)(091)
[AN 3412098]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2012.
   Andragógia és közművelődés : régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben / szerk. Erdei Gábor. - Debrecen : DE, 2011. - 541 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttnevelés, művelődés, ISSN 0209-9608 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-572-4 fűzött
Magyarország - művelődésügy - felnőttnevelés - ezredforduló
374(439)"200" *** 374.7(439)"200/201"
[AN 3411321]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2012.
   Az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola centenáriumi évkönyve, 1912-2012. - Budapest : Árpád Utcai Ált. és Német Nemzetiségi Isk., [2012]. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3675-3 fűzött
Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek
376.7(=30)(439) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 3410272]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2012.
   Beiskolázás és továbbhaladás: szabályozás és megvalósulási utak / szerk. Imre Anna. - Budapest : OFI, 2011. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.: p. 95-99.
ISBN 978-963-682-692-5 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - alapfokú oktatás - helyi önkormányzat - ezredforduló
37.014.5(439)"200" *** 373.3(439)"200" *** 352(439)"200"
[AN 3411211]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2012.
Csizmadia Valéria
   Validáció és gyakorlata a Nyíregyházi Főiskolán / [írták Csizmadia Valéria, Galó Miklós]. - Nyíregyháza : Krúdy, 2012. - 78 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5097-42-3)
Nyíregyháza - élethosszig tartó tanulás - képességvizsgálat - főiskola
378.6(439-2Nyíregyháza) *** 374.7 *** 371.212
[AN 3411629]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2012.
   Együtt az elérhető környezetért [elektronikus dok.] : harminc éves a magyarországi környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok hálózata / szerk. Kárász Imre ; kiad. a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége. - Szöveg. - Eger : Kokosz, 2011 [!2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-3693-7
Magyarország - környezeti nevelés - elektronikus dokumentum
37.033(439)
[AN 3410534]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2012.
   Erők és eredők : a pedagógusok munkaerő-piaci helyzete és szakmai továbbfejlődése : nemzetközi kitekintés és hazai gyakorlat / szerk. Sági Matild. - Budapest : OFI, 2011. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-683-3 fűzött
pedagógus - munkaerőpiac - továbbképzés
371.321 *** 331.5 *** 371.14
[AN 3411215]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2012.
Farsang Andrea (1967-)
   Földrajztanítás korszerűen / Farsang Andrea. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2011. - 196 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 978-963-306-125-1 kötött
földrajztanítás - didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8) *** 372.891(075.8)
[AN 3410289]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2012.
Figula Erika (1961-)
   Inkluzív nevelés - attitűdformálás / Figula Erika. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2011. - 73 p. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-615-5097-40-9 fűzött
különleges csoportok nevelése - tanári segédkönyv
376(072)
[AN 3411580]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2012.
Gálos Miklós (1938-)
   Papp Ferenc élete és munkássága : "Feri bácsi" a Műegyetem legendás professzora / Gálos Miklós, Kürti István ; [a Magyarhoni Földtani Társulat kiadványa]. - Budapest : Magyarhoni Földtani Társ., 2011. - 152 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-8221-46-9 kötött
Papp Ferenc (1901-1969)
Magyarország - geológus - egyetemi tanár - 20. század - emlékbeszéd - memoár
37(439)(092)Papp_F.(042) *** 55(439)(092)Papp_F.(042)
[AN 3410324]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2012.
   A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar története : 100 éves a Debreceni Egyetem : jubileumi kiadvány / [összeáll. Loch Jakab] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. - Debrecen : DE K., 2012. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-206-2 fűzött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Debrecen - egyetem - tanszék - üzemgazdaságtan - vidékfejlesztés
378.4(439-2Debrecen).096 *** 711.1 *** 658
[AN 3412036]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2012.
   Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntés-előkészítésben / szerk. Török Balázs. - Budapest : OFI, 2012. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-711-3 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - döntés-előkészítés
37.014.5(439) *** 65.012.22
[AN 3411229]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2012.
Kaliba Edit
   Jövőnk biztonságáért pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal / [írta és szerk. Kaliba Edit, ... Takács Róbert] ; [közread. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium]. - Győr ; [Budapest] : IRM, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 76.
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - agresszív magatartás - fiatalkori bűnözés - pedagógiai lélektan
376.5 *** 364.65-053.2/.6(439) *** 37.015.3 *** 371.54 *** 316.647.3
[AN 3412081]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2012.
Karlovitz János Tibor (1966-)
   Iskolaszervezeti vázlatok / írta Karlovitz János Tibor ; [közread. a] Neveléstudományi Egyesület. - Budapest : Neveléstud. Egyes., 2011. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89392-2-7 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás
37.014(439)
[AN 3411349]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2012.
   Környezet, közösség, kooperáció : a Verseghy Ferenc Gimnázium tehetségnapjának tanulmánykötete / [... szerk. Farkas Bertalan Péter]. - Szolnok : Verseghy F. Gimn., 2012. - 81 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-4094-1 fűzött
Szolnok - tehetséggondozás - gimnázium - tanulmánygyűjtemény
376.545 *** 082 *** 373.54(439-2Szolnok)
[AN 3410661]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2012.
   A Kováts Mihály Általános Iskola története / [szerk. Elek György] ; [kiad. a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület]. - Karcag : Kováts M. Baráti Társ. Egyes., 2012. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3879-5 fűzött
Karcagi Általános Iskolai Központ. Kováts Mihály Tagiskola
Karcag - általános iskola
373.3(439-2Karcag)
[AN 3410193]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2012.
   Krónika 2012 : 245 éves a Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény. - [Jászberény] : Lehel Vezér Gimn., 2012. - 224 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött
Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)
Jászberény - gimnázium
373.54(439-2Jászberény)
[AN 3411123]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2012.
   Kulcskompetenciák komplex fejlesztése : modellek és jó gyakorlatok / szerk. Falus Katalin, Vajnai Viktória. - Budapest : OFI, 2012. - 166 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-682-681-9 fűzött
képességfejlesztés - kompetencia - módszertan
371.322.6 *** 37.02
[AN 3411305]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2012.
   A kultúra térképén : harminc éves a barátság-átömlesztő népfőiskola Zsombón / [szerk. Tóth Károly] ; [kiad. Zsombó Község Önkormányzata]. - Zsombó : Önkormányzat ; Szeged : Bába, 2012. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-319-060-9 fűzött
Wesselényi Népfőiskola (Zsombó)
Zsombó - szabadegyetem
374.72(439-2Zsombó)
[AN 3410426]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2012.
   A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar története : 100 éves a Debreceni Egyetem : jubileumi kiadvány / [összeáll. Loch Jakab] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. - Debrecen : DE K., 2012. - 301 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-207-9 fűzött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Debrecen - egyetem - tanszék - mezőgazdaság - környezet-gazdaságtan
378.4(439-2Debrecen).096 *** 338.43 *** 504.03
[AN 3412017]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2012.
   Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék, 1951-2011 / összeáll. Lévai Imre. - Miskolc : ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tansz., 2011. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Miskolc - egyetem - tanszék - anyagmozgatás - logisztika
378.662(439-2Miskolc).096 *** 658.286 *** 621.86
[AN 3411876]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2012.
Mudrák József (1977-)
   A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története, 1914-1949 / Mudrák József. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 206 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-219-2 fűzött
Debreceni Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar
Debrecen - egyetem - bölcsészettudomány
378.4(439-2Debrecen).096"191/194"
[AN 3412403]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2012.
Networks of innovations (magyar)
   Az innováció hálózatai : az iskolarendszer és az iskolamenedzsment új modelljei / ... szerk. és a bevezetést írta David Istance, Mariko Kobayashi ; [szerk. Hunya Márta] ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : OFI, 2012. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-682-6 fűzött
iskolarendszer - közoktatás - innováció - vezetés
37.014 *** 65.012.4 *** 330.341.1
[AN 3411294]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2012.
   Nyitott iskola : modellek és jó gyakorlatok / szerk. Falus Katalin és Vajnai Viktória. - Budapest : OFI, 2012. - 179 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-675-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - oktatásügy - alapfokú oktatás - alternatív iskola - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
37.014(439)"200" *** 37.014 *** 373.3(439)"200" *** 371.4 *** 371.3 *** 373.3(4-62)
[AN 3411313]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2012.
   Párhuzamok, kanyarok : szakképzettek pályakövetése / szerk. Tomasz Gábor. - Budapest : OFI, 2012. - 136 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-682-703-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - pályaorientáció - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - ezredforduló
377(439)"200" *** 37.048(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 3411292]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2012.
   Pedagógusok a pályán / szerk. Kocsis Mihály, Sági Matild. - Budapest : OFI, 2012. - 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-716-8 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógusképzés
371.321 *** 371.13(439)
[AN 3411230]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2012.
Péter M. László (1937-)
   Tanársorssal verve, áldva / Péter M. László. - Szeged : Bába, 2011. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-046-3 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)(0:82-94)
[AN 3410285]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2012.
   Pétfürdő : 20 év az úton / [közread. a Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium]. - Pétfürdő : Kolping Katolikus Szakisk., Speciális Szakisk. és Kollégium, [2012]. - [72] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Gerinccím: 20 év az úton
Fűzött
Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Pétfürdő)
Pétfürdő - szakmunkásképző - egyházi iskola
377.35(439-2Pétfürdő)
[AN 3412690]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2012.
Punk Mária (1971-)
   Rituális technikák a színházpedagógiában : bevezetés a rituálpedagógiába / Punk Mária. - Szeged : Bába, 2012. - 228, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-319-061-6 fűzött
művészetpedagógia - drámapedagógia
37.036 *** 372.879.2 *** 371.383.3
[AN 3410225]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2012.
Szathmári Judit (1973-)
   Vadon Lehel szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája, 1967-2012 / szerk. Szathmári Judit ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5250-00-2 fűzött
Vadon Lehel (1942-)
Magyarország - egyetemi tanár - amerikanisztika - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Vadon_L. *** 820(73)(091) *** 012Vadon_L.
[AN 3410656]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2012.
Szüdi János (1949-)
   Pedagógus, gyermek, szülő [elektronikus dok.] / Szüdi János. - Szöveg (epub : 860 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105734. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-198-0
Magyarország - diákjog - elektronikus dokumentum
371.515(439)
[AN 3413882]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2012.
Think scenarios (magyar)
   Gondolkodás az oktatásról : forgatókönyvek / ... szerk. Delphine Grandrieux és Jennifer Cannon ; a bevezetést írta Anne-Barbara Ischinger ; [szerk. Szvathné Szalay Márta] ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : OFI, 2012. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-710-6 fűzött
oktatásügy - prognosztika
37.014 *** 008.2
[AN 3411297]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2012.
   Többcélú küzdelem : helyzetképek a kistérségi közoktatásról / szerk. Balázs Éva, Kovács Katalin. - Budapest : OFI, 2012. - 467 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-709-0 fűzött
Magyarország - közoktatás - kistérség - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 3411235]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2012.
A toolkit for the European citizen (magyar)
   Az európai polgár kompetenciái : az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában / [a m. nyelvű kiad. szerk. Vágó Irén] ; [ford. Max Andrea] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2011. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-707-6 fűzött
oktatásügy - kompetencia - képességfejlesztés - módszertan - humánerőforrás-menedzsment
37.014 *** 371.322 *** 658.3
[AN 3411300]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2012.
   Top 50 közoktatásjogi kérdés-válasz [elektronikus dok.] / ... szerk. Tomasovszky Zsuzsa. - Szöveg (epub : 600 KB). - Budapest : Complex, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105729. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-206-2
Magyarország - közoktatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
37.014(439)(094)(036)
[AN 3413855]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2012.
Townsend, John (1956-)
Boundaries with teens (magyar)
   Kamaszhatárok : mikor mondjunk igent és hogyan mondjunk nemet kamasz gyermekeinknek? / John Townsend ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2012. - 282 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-091-4 fűzött : 2500,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - serdülőkor
37.018.1 *** 159.922.8 *** 316.6-053.6
[AN 3412264]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2012.
   Zrínyi 2011 : a 2011. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, megoldásai és eredményei / Csordás Mihály [et al.] ; [közread. a] Mategye Alapítvány. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2012. - 141, [10] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87768-6-0 fűzött
matematika - tanulmányi verseny - alapfokú oktatás - tantárgy - példatár
372.851(079.1) *** 371.384
[AN 3411329]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7205 /2012.
Forgács Róbert
   Anya - nyelv - ész : újabb nyelvi fejtörők / Forgács Róbert ; [ill. Ferenci Fruzsina]. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 105, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 20.)
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-615-5219-10-8 fűzött : 1490,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 3411870]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2012.
   Győri László emlékkönyv / [... szerk. Hegyi Péter, ... Török Sándor] ; [... kiad. a ... Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete]. - Budapest : M. Labdarúgó Játékvezetők Test., 2012. - 234, [2] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-08-3205-2 fűzött
Győri László (1940-2008)
Magyarország - játékvezető - labdarúgás - 20. század
796.332.072.4(439)(092)Győri_L.
[AN 3410361]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2012.
Peterdi Pál (1925-2000)
   Melbourne - Miami - Margitsziget : két olimpiai bajnok élményei / Jeney László, Kárpáti György [elbeszélése nyomán írta Peterdi Pál]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 198, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-780-5 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - sporttörténet - olimpia - vízilabda - olimpikon - helyismeret - 1950-es évek - memoár - útleírás
796.032(94-2Melbourne)"1956"(0:82-94) *** 908.73"195"(0:82-992) *** 797.253(439)(092)(0:82-94)
[AN 3413196]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2012.
Varga Lajos
   A Miskolci Vasutas Sport Club száz éve, 1911-2011 / Varga Lajos. - [Miskolc] : MVSC, [2011]. - 84 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-2935-9 kötött
Miskolci Vasutas Sport Club
Miskolc - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Miskolc)(091) *** 061.2(439-2Miskolc)
[AN 3411634]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7209 /2012.
Bacsó Béla (1952-)
   Ön-arc-kép : szempontok a portréhoz / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2012. - 296 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-15-8 fűzött : 2500,- Ft
művészetelmélet - művészetesztétika - festészet - portré
75.041.5 *** 75.01
[AN 3411915]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2012.
Bede Béla
   Magyar szecessziós építészet : [225 kiemelt épülettel] / Bede Béla ; Bagyinszki Zoltán fotóival. - Budapest : Corvina, 2012. - 357 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6055-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - építészet - szecesszió
72.035.93(439) *** 72.035.93(4-191) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3411845]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2012.
Bede Béla
Magyar szecessziós építészet (angol)
   Hungarian art nouveau architecture : [225 highlihgts] / Béla Bede ; photographs by Zoltán Bagyinszki ; [... transl. Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2012. - 357 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina guidebooks, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6081-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - építészet - szecesszió
72.035.93(4-191) *** 72.035.93(439) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3411851]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2012.
Cserjés Katalin (1954-)
   Kép-olvasás : művészeti írások / Cserjés Katalin. - Szeged : JATEPress, 2012. - 195 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-063-4 fűzött
művészetesztétika - művészettörténet - festészet
75.01 *** 75(100)(091) *** 7.01
[AN 3410652]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2012.
   Digitális fényképezés tükörreflexes géppel / [szöveg D. Tóth Ottó et al.]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2012]. - 191 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-963-89539-0-2 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3412260]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2012.
   A Hadtörténeti Múzeum = Das Ungarische Militärgeschichtliche Museum = The Hungarian Military History Museum / [szerk. Závodi Szilvia]. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2011. - [22] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-7097-49-2 fűzött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Magyarország - hadtörténet - múzeumi kiadvány - album
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum(036) *** 355.48(439)(084.1)
[AN 3410868]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2012.
Juhász R. József (1963-)
   Posztmodern ikonok / Juhász R. József. - Budapest : M. Műhely, cop. 2012. - [90] t.fol., [8] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 8.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-7596-73-5 fűzött : 2200,- Ft
Szlovákia - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
77.04(437.6)(=945.11)(092)Juhász_R._J.
[AN 3412567]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2012.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   Egy par excellence közép-európai művész: Szombathy Bálint / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 32 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 61.)
ISBN 978-963-263-242-1 fűzött
Szombathy Bálint (1950-)
Vajdaság - határon túli magyarság - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(497.11)(=945.11)(092)Szombathy_B.
[AN 3411463]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2012.
   Komp, 2012 : Kortárs Művészeti Panoráma : Panoráma Súčasného Umenia : Augustovič Peter, Borbély Károly, Dolán György, Gyenes Gábor, Halmi-Horváth István, Heintz Gábor, Juhász Tibor, Lebó Ferenc, Lipcsey György, Mayer Éva, M. Tóth Judit, Sipeki Zoltán, Szőke Erika, Varga György : ... Köveskál. - [Mosonmagyaróvár] : [Rotary Club], [2012]. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Rend., közread. a Rotary Club Mosonmagyaróvár
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76(437.6) *** 061.4(439) *** 061.4(437.6)
[AN 3411959]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2012.
   Magyar groteszk : 8. Országos Groteszk Képző- és Iparművészeti Pályázat : Együd Árpád Kulturális Központ Vaszary Képtár : Kaposvár, 2012. május 24 - július 31. / [szerk. Halmos Klára, Vörös András] ; [közread. a Kapos Art]. - [Kaposvár] : Kapos Art, 2012. - 39 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Groteszk 8
ISBN 978-963-88933-5-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - groteszk - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 7.048.1 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3411643]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2012.
Nemes József (1889-1976)
   Küldetésben Horthy futáraként : haranglábi Nemes József festőművész emlékiratai. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 139 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-58-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - Oroszország - magyar történelem - festőművész - hadifogoly - első világháború - második világháború - 20. század - memoár - történelmi forrás
75(439)(092)Nemes_József(0:82-94) *** 943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94) *** 943.9"19"(093)
[AN 3412259]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2012.
Névai András
   Fény-kép = Photo-graph / András Névai ; Freund Éva verseivel. - [Budapest] : Névai A., cop. 2012. - 83 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-3349-3 fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
77.04(73)(=945.11)(092)Névai_A.
[AN 3411114]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2012.
   A Nyíregyházi Városvédő Egyesület huszonöt éve, 1987-2012 / [szerk. Ilyés Gábor]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2012. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-88105-4-0 fűzött
Városvédő Egyesület (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - városvédelem - műemlékvédelem - egyesület
72.025.3/.4(439-2Nyíregyháza) *** 711.4(439-2Nyíregyháza) *** 061.2(439-2Nyíregyháza)
[AN 3411443]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2012.
   Országos Képző- és Iparművészeti Társaság kiállítása : Újpest, Polgár Centrum : 2011. augusztus 6 - 21. / [rend. Pilaszanovich Irén]. - [Budapest] : OKIT, cop. 2011. - 42 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87679-4-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3410864]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2012.
Prokné Tirner Gyöngyi
   Népművészek Zalában / [szerző és szerk. Prokné Tirner Gyöngyi] ; [közread. a] Zala Megyei Közművelődési Intézmény. - Zalaegerszeg : ZMKI, 2011. - 99 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-89232-1-9 fűzött
Zala megye - népművészet - iparművész - 20. század - 21. század
7.031.4(439)(092) *** 7.031.4(439.121) *** 745(439)(092)
[AN 3412066]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2012.
   Romantika tegnap és ma : bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok / [szerk. Cs. Jónás Erzsébet, Pethő József]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2012. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Hangszókép, ISSN 2062-8358 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-38-6 kötött
művészetelmélet - irodalomelmélet - romantika - művészettörténet - 19. század
7.01 *** 82.01 *** 82.015.14 *** 7(100)"18"
[AN 3411466]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2012.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Barokk / Szentkirályi Zoltán. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 304 p. : ill. ; 23x25 cm. - (Az építészet története ; 6.)
Bibliogr.: p. 290-293.
ISBN 978-963-9968-27-1 kötött : 4800,- Ft
Európa - építészettörténet - barokk - 17. század
72(4)"16" *** 72.034.7(4)
[AN 3411962]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2012.
   Tájház vezetési ismeretek / [szerk. Bereczki Ibolya, Szablyár Péter] ; [kiad. a Magyarországi Tájházak Szövetsége]. - Noszvaj : Tájházszövets., 2012. - 240 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Szentendrén, 2009-ben "Tájházi akadémia" címmel rendezett képzési program előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3594-7 fűzött
falumúzeum - muzeológia
069(439) *** 069.01
[AN 3411750]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7227 /2012.
Háry Ferenc (1940-)
   Zene három műszakban / Háry Ferenc. - Szeged : Bába, 2012. - 229, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-319-064-7 fűzött
Háry Ferenc (1940-)
Magyarország - zenész - szalonzene - 20. század - memoár
785.161.071.2(439)Háry_F.(0:82-94)
[AN 3410249]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2012.
Jávorszky Béla (1965-)
   Sziget, 1993-2012 : 20 év hév / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 287 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-7093-8 kötött
Fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Budapest - zenei fesztivál - zenei élet - könnyűzene - ezredforduló
78.067.26(439)"199/201" *** 061.7(439-2Bp.)"199/201"
[AN 3410987]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2012.
Koncz Dezső
   Sztárok és sztorik 2 : zenészek / Koncz Dezső. - Budapest : Asz-Ko Média Kft., 2011. - 86 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-08-1625-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár - fényképalbum
78.067.26.036.7(439)(092)(0:28-94)(084.1) *** 77.04(439)(092)Koncz_D.
[AN 3410518]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2012.
Lebrecht, Norman
The book of musical anecdotes (magyar) (röv. kiad.)
   A komolyzene anekdotakincse / Norman Lebrecht ; [vál. és ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2012. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9362-9 kötött : 3200,- Ft
komolyzene - zenei élet - zeneszerző - komolyzenei előadó - anekdota
78.071(100)(0:82-36) *** 78.071.1(100)(092)(0:82-36) *** 78.071.2(100)(092)(0:82-36)
[AN 3412949]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7231 /2012.
Koncz Dezső
   Sztárok és sztorik 3 : színészek / Koncz Dezső. - Budapest : Asz-Ko Média Kft., 2011. - 94 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-08-2272-5 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár - fényképalbum
792.028(439)(092)(084.1)(0:82-94) *** 77.04(439)(092)Koncz_D.
[AN 3410522]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2012.
Yapp, Nick
Barbra Streisand (magyar)
   Barbra Streisand / Nick Yapp ; [ford. Kiss Borbála Réka]. - Budapest : Show Time Budapest, cop. 2011. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87481-5-7 kötött : 9900,- Ft
Streisand, Barbra (1942-)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Streisand,_B.
[AN 3411312]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7233 /2012.
   Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel : az alkalmazott nyelvészeti tanszékek második országos találkozója című tudományos hallgatói-oktatói konferencia előadásainak tanulmánykötete / szerk. Simon Orsolya, Szabó Dániel. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 138.)
A konferenciát Veszprémben, 2011. ápr. 14-15-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-14-6 fűzött : 2400,- Ft
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3411428]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2012.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások és közmondások : munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval című kiadványához / Bárdosi Vilmos, Csobothné Hegedűs Mária. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 2.)
ISBN 978-615-5219-05-4 fűzött : 490,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás - példatár
809.451.1-318(076)
[AN 3410863]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2012.
Bázlik, Miroslav
A grammar of legal English (új kiadása)
   The grammatical system of legal English [elektronikus dok.] / Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus ; m. nyelvű lábjegyzetekkel ell. Bajcsi Péter. - Szöveg (epub : 668 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105730. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-202-4
angol nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0-5(078) *** 34
[AN 3413861]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2012.
Deike, Nora
Pons Wortschatz mit System Spanish (magyar)
   Pons tematikus szótár : spanyol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs / Nora Deike ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, 2012. - 480 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-40-3 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3412227]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2012.
   Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain : a 6. Félúton Konferencia, ELTE BTK, 2010. október 7-8. / [főszerk. Parapatics Andrea] ; [szerk. Csernák-Szuhánszky Debóra és Illés-Molnár Márta]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 2.)
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskolája. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-097-2 fűzött
nyelvészet - konferencia-kiadvány
80 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3412870]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2012.
Erb Mária (1961-)
   Wenn das Fremde zum Eigenen wird : Korpusbasierte Untersuchungen zu den ungarischen Lehnwörtern der nachtürkischen deutscen Sprachinselmundarten von Ungarn bis 1945 / Maria Erb. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2012. - 385 p., [14] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 46.)
Bibliogr.: p. 376-385.
ISBN 978-963-284-251-6 fűzött
Magyarország - német nyelv - nyelvjárás - jövevényszó - nyelvtörténet
803.0-316.3 *** 803.0-087(439) *** 803.0-53(439)
[AN 3412908]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2012.
Grétsy László (1932-)
   A szavak ösvényein : szavaink és szólásaink eredete, változásai, érdekességei / Grétsy László. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 195 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 16.)
Bibliogr.: p. 183-1184.
ISBN 978-963-9902-80-0 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - szólás
809.451.1-06 *** 809.451.1-318
[AN 3411863]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2012.
Hasznos Andrea
   Baba angol : a módszer és játékos gyakorlatok / Hasznos Andrea. - Budapest : Glotta Stúdió, 2011. - 54 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49-53.
ISBN 978-963-08-2573-3 fűzött
angol nyelv - nyelvoktatás - iskoláskor előtti nevelés
802.0(072)=945.11 *** 372.3
[AN 3411024]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2012.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2012. - 216 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-2-4 fűzött : 1900,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3413191]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2012.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 230 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-02-1 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3411161]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2012.
   Issledovaniâ po teoretičeskoj lingvistike : materialy simpoziuma "Smena paradigmy v vengerskoj lingvističeskoj rusistike" / pod. red. K. Adâgaši. - Debrecen : DU Press, 2011. - 160 p. ; 24 cm. - (Tractata Slavica, ISSN 2060-0941 ; 3.)
A szímpóziumot Debrecenben, 2011. máj. 13-án tartották. - Az előadások váltakozva orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-125-6 fűzött
orosz nyelv - nyelvészet - nyelvi hatás - konferencia-kiadvány
808.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3412051]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2012.
Lázár Györgyné
   Melyiket válasszam? : helyes szóhasználat a németben : [német alapfok (B1), középfok (B2)] / Lázár Györgyné. - Budapest : Akad. K., 2012. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9213-0 fűzött
német nyelv - nyelvhelyesség - nyelvkönyv
803.0-06(078)=945.11
[AN 3411709]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2012.
Lekli Béla (1938-)
   Buda neve / Lekli Béla. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2012. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 978-963-9862-46-3 kötött : 4990,- Ft
Buda - Budapest - magyar nyelv - nyelvtörténet - helytörténet - földrajzi név
809.451.1-311(439-2Bp.) *** 943.9-2Buda
[AN 3411662]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2012.
Lundquist-Mog, Angelika
Pons Powerkurs für Anfänger Deutsch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : német / Angelika Lundquist-Mog ; [ford. Szabó Helga] ; [ill. Uta Guións]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2004. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-01-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3412153]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2012.
Makkai Ádám (1935-)
   Angol társalgási zsebkönyv = English - Hungarian and Hungarian - English conversation pocket book / Makkai Ádám, Makkai Arany Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 218 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-11-5 fűzött : 2100,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3411792]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2012.
   Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban = Mental procedures in language processing / szerk. ... Navracsics Judit, Szabó Dániel. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 140.). (Pszicholingvisztikai tanulmányok, ISSN 2062-0640 ; 3.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-17-7 fűzött : 3600,- Ft
pszicholingvisztika
800.1 *** 159.9 *** 316.77
[AN 3411782]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2012.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul : [B1, B2] / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-963-9357-98-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3411152]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2012.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II : családnév, helynév, kisebbségek : a 2011. november 5-i győri tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - 153 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9882-80-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet - családnév - nyelvföldrajz
809.451.1-313.2
[AN 3412680]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2012.
Palócz Mihály János
   Mágushagyományok avagy Egy előző civilizáció nyelve, erkölcse, tudása / Palócz Mihály János. - Budaörs : Palócz M. J., 2011-. - 30 cm
délibábos magyar nyelvészet - magyar nyelv - sumer nyelv
809.451.1(089.3) *** 809.211.9
[AN 3284951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2011. - 166 p. : ill.
ISBN 978-963-89195-1-9 kötött
[AN 3411586] MARC

ANSEL
UTF-87252 /2012.
Rousseau, Pascale
Pons grosser Anfängerkurs, Französish (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2006. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5127-19-9 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3412255]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2012.
Stilton, Geronimo
English! : at school (magyar)
   English! : at school : az iskolában / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 25, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-491-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3411205]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2012.
Stilton, Geronimo
English! : how old are you? (magyar)
   English! : how old are you? : hány éves vagy? / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 23, [9] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-676-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3411208]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2012.
Stilton, Geronimo
English! : human body (magyar)
   English! : human body : az emberi test / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 25, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-783-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3411188]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2012.
Stilton, Geronimo
English! : numbers and colours (magyar)
   English! : numbers and colours : számok és színek / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 24, [10] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-492-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3411197]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2012.
   Tanulmányok : Nyelvtudományi Doktori Iskola / főszerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 1.)
Váltakozva magyar, angol, német, orosz és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-240-0 fűzött
nyelvészet
80
[AN 3412358]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2012.
Vörös Ferenc (1957-)
   O geolingvistike antroponimov = A személynevek nyelvföldrajzáról / Vërëš, Ferenc. - [Sombathej] : Savaria Univ. Press, 2011. - 70 p. : ill., részben színes térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 36-39., 68-70.
ISBN 978-963-9882-87-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvföldrajz - családnév
809.451.1-313.2
[AN 3412618]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7259 /2012.
Fried István (1934-)
   Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba / Fried István. - Budapest : Lucidus, 2012. - 263 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-72-5 fűzött : 3200,- Ft
összehasonlító irodalomtudomány - irodalomelmélet
82.091 *** 82.01
[AN 3412377]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2012.
   In honorem Hetesi István 70 : fiatal kutatók köszöntőtanulmányai / szerk. Kocsis Géza ; ... mtársa Kroó Katalin. - Budapest : Orosz Irod. és Irodalomkut. Összehasonlító Tanulm. ELTE Doktori Program, 2012. - 182 p. ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-236-3 fűzött
orosz irodalom története - 19. század - műelemzés - emlékkönyv
882(091)"18"
[AN 3411018]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2012.
Kun Tibor (1946-)
   Hazatérés a szülőföldre : frankofón afrikai és antillai irodalmi tanulmányok és antológia : Mahreb, Madagaszkár, és az Antillák / a tanulmányokat írta, a szövegeket vál., ford. és jegyzetekkel ell. Kun Tibor. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2012. - 574 p. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88937-5-8 fűzött
Afrika - Antillák - francia nyelvű irodalom története - francia nyelvű irodalom - antológia
840(6)(091) *** 840(729)(091) *** 840-822(6)=945.11 *** 840-822(729)=945.11
[AN 3411894]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2012.
Merle, Pierre (1955-)
Robert Merle, une vie de passions (magyar)
   Robert Merle : egy szenvedélyes élet / Pierre Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2012. - 349, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9431-2 kötött : 3500,- Ft
Merle, Robert (1908-2004)
Franciaország - író - 20. század - ezredforduló - életrajz
840(092)Merle,_R.
[AN 3412932]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2012.
Takács László (1968-)
   A Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata : elemzés és kommentár / Takács László ; szerk. Krähling Edit. - Piliscsaba : Avicenna Közel-kelet Kut. Int., 2011. - 222 p. ; 24 cm. - (Studia philologica, ISSN 2063-3157 ; 1.)
Bibliogr.: p. 199-222.
ISBN 978-963-87618-8-0 fűzött
Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata
latin irodalom története - stilisztika - szövegtan - műelemzés
871(091)"01" *** 82.08 *** 82.07
[AN 3409979]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7264 /2012.
   "...ami biztosan van..." : itt kezdődött a posztmodern? : a Kőszegen, 2009. november 6-8-án, az Iskola a határon megjelenésének 50. évfordulója tiszteletére rendezett Ottlik-konferencia előadásainak bővített és szerkesztett szövege / [szerk. Finta Gábor, Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Ottlik-könyvtár, ISSN 2061-277X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-97-3 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - magyar irodalom története - irodalmi hatás - műfajelmélet - 20. század - műelemzés - próza
894.511(092)Ottlik_G. *** 894.511.091 *** 82.01-3
[AN 3412599]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2012.
Árpás Károly (1955-)
   A csengetés után : egy magyartanár műhelyéből / Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2012. - 432 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-054-8 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 3410162]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2012.
Kim Bo-guk
   Metaegyperces / Kim Bogook. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 92 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-963-9882-92-8 fűzött : 1980,- Ft : 8 EUR
Örkény István (1912-1979)
Magyarország - író - 20. század - műfordítás - elmélet
894.511(092)Örkény_I. *** 82.03
[AN 3412664]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2012.
   A közelítő tél : a Szombathelyen, Celldömölkön és Egyházashetyén 2011. szeptember 30. és október 2. között rendezett A közelítő tél-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 331 p. : ill. ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-93-5 fűzött : 3000,- Ft : 12 EUR : 1200 RSD : 45 RON
Berzsenyi Dániel (1776-1836). A közelítő tél
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Berzsenyi_D.
[AN 3412624]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2012.
   Egy közép-európai értelmiségi napjainkban : Tverdota György 65. születésnapjára / [szerk. Angyalosi Gergely et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 459 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-210-3 fűzött
Magyarország - irodalomtudomány - irodalomtörténet - magyar irodalom története - irodalmi élet - 20. század - emlékkönyv
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3411892]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2012.
Péter I. Zoltán (1949-)
   Egy kis séta : Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai / Péter I. Zoltán, Tóth János. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 143, [2] p., [24] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-75-5 kötött : 2490,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 20. század - cenzúra - per - történelmi forrás
894.511(092)Ady_E.(093) *** 070.13(439)"190"(093) *** 34.096(439)"191"
[AN 3411035]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2012.
Sándor János (1937-)
   Thália örökös jegyese, Juhász Gyula / Sándor János. - Szeged : Bába, 2012. - 137, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-319-058-6 fűzött
Juhász Gyula (1883-1937)
Magyarország - író - színházi élet - 20. század
894.511(092)Juhász_Gy. *** 792(439)"190/193"
[AN 3410230]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2012.
Szathmári István (1925-)
   Hogyan elemezzünk verset? / Szathmári István. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 137 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 17.)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 978-963-9902-90-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom története - költészet - műfajelmélet - műelemzés
894.511(091)-14 *** 82.01-14
[AN 3411864]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2012.
Szepes Erika (1946-)
   A mocskos mesterség : gondolatok a paradigmaváltásról / Szepes Erika. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 271 p. ; 24 cm. - (Olvassunk együtt! ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5079-64-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 3412280]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2012.
Veres András (1945-)
   Kosztolányi Ady-komplexuma : filológiai regény / Veres András. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 385 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-879-1 fűzött : 3200,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom története - író - irodalmi élet - utóélet - századelő - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)Ady_E. *** 894.511(091)"190/192"
[AN 3412334]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2012.
   Vitkovics Mihály, Eger szerelmese és Kazinczy pesti híve : kiállításvezető kiadvány / [szöveg Lévay Edit, Bujtás László Zsigmond, Vujicsics Marietta] ; [közread. a Művészetek Háza Eger ...]. - Eger : Műv. Háza, [2012]. - 36 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Egerben, 2012. jan. 13-án nyitották meg. - Bibliogr.: p. 33. - Összefoglalás angol és szerb nyelven
ISBN 978-963-86260-6-6 fűzött
Vitkovics Mihály (1778-1829)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Vitkovics_M. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3411703]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7275 /2012.
Ahern, Cecelia (1981-)
Girl in the mirror (magyar)
   Lány a tükörben / Cecelia Ahern ; [ford. Szili Orsolya]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 129, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-201-9 kötött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - elbeszélés
820-32(417)=945.11
[AN 3411140]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2012.
Barbery, Muriel (1969-)
Une gourmandise (magyar)
   Ínyencrapszódia / Muriel Barbery ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Geopen, 2012. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9973-54-1 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3412987]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2012.
Barthes, Roland (1915-1980)
Journal de deuil (magyar)
   Gyásznapló : 1977. október 26 - 1979. szeptember 15. / Roland Barthes ; [... összeáll. és jegyzetekkel ell. Nathalie Léger] ; [ford. Szabó Marcell]. - [Budapest] : Kijárat, 2012. - 263 p. ; 21 cm. - (Fragmentum, ISSN 2063-5990 ; 1.)
ISBN 978-615-5160-14-1 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - gyászolás - napló
840-94=945.11 *** 128(0:82-94)
[AN 3411902]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2012.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Den goda viljan (magyar)
   A legjobb szándékok / Ingmar Bergman ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2012. - 549 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9368-1 kötött : 3500,- Ft
svéd irodalom - forgatókönyv
839.7-293.7=945.11
[AN 3412939]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2012.
Bucay, Jorge (1949-)
Amarse con los ojos abiertos (magyar)
   Nyitott szemmel szeretni : elgondolkodtató kaland, amely a párkapcsolat igazi értelmét kutatja / Jorge Bucay ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Európa, 2012. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9128-1 kötött : 2800,- Ft
argentin irodalom - levélregény
860-31(82)=945.11
[AN 3412947]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2012.
Bujold, Lois McMaster (1949-)
The curse of Chalion (magyar)
   Chalion átka / Lois McMaster Bujold. - Pécs : Alexandra, 2012. - 487 p. ; 20 cm
Ford. Hoppán Eszter
ISBN 978-963-297-796-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3410639]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Du meine Welt (magyar)
   Hét határon át / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2012]. - 188 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-126-3 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3412902]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Vergib, Lori! (magyar)
   Bocsáss meg, Lore! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2012]. - 173 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-131-7 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3412901]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2012.
Crusie, Jennifer
Fast women (magyar)
   Száguldás a szerelembe / Jennifer Crusie ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Kelly, 2012. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-335-036-2 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3411352]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2012.
Dickens, Charles (1812-1870)
The old curiosity shop (magyar)
   Ódon ritkaságok boltja / Charles Dickens ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 617 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9429-9 kötött : 4200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3412940]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2012.
Ekman, Kerstin (1933-)
Mordets praktik (magyar)
   Egy gyilkos praxisa / Kerstin Ekman ; [ford. Lipcsey Andersson Emőke]. - Budapest : Orpheusz, 2012. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-26-0 fűzött : 2990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3412581]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2012.
Eugenides, Jeffrey (1960-)
The marriage plot (magyar)
   Házassági összeesküvés / Jeffrey Eugenides ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Tericum, cop. 2012. - 484 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9633-97-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3411590]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2012.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Máthé Elek]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 197 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 5.)
ISBN 978-963-9659-83-4 fűzött : 2250,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412289]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2012.
Gaiman, Neil (1960-)
American gods (magyar)
   Amerikai istenek / Neil Gaiman ; [ford. Juhász Viktor] ; [a versbetéteket Körmendi Ágnes ford.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-70-5 fűzött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3412032]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2012.
Gortner, C. W.
The last queen (magyar)
   Az utolsó királynő / C. W. Gortner ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2012. - 489 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-94-0 kötött
Johanna (Kasztília : királynő), I., Őrült (1479-1555)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3411679]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2012.
Grissom, Kathleen
The kitchen house (magyar)
   Tölgyfa a dombtetőn / Kathleen Grissom ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 416 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-930-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3411120]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2012.
Hagena, Katharina
Der Geschmack von Apfelkernen (magyar)
   Az almamag íze / Katharina Hagena ; [ford. B. Szabó Károly] ; [a ... versrészleteket ... ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, 2012. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-381-9 fűzött : 2300,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3411638]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2012.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Flirt (magyar)
   Végzetes flört / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - Budapest : Agave Kv., 2012. - 162 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-615-5049-78-1 fűzött : 2780,- Ft : 11,00 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3411391]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2012.
James, Henry (1843-1916)
The turn of the screw (magyar)
   A csavar fordul egyet / Henry James ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 172 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 4.)
ISBN 978-963-9659-82-7 fűzött : 1850,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412279]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2012.
Kagawa, Julie
The iron king (magyar)
   The iron king : vaskirály : vastündérek 1. / Julie Kagawa ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 371, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-605-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-604-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413177]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2012.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Mass effect : revelations (magyar)
   Mass effect : felismerés / Drew Karpyshyn ; [ford. Tuza Veronika és Molnár Máté]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2012. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-29-1 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3412911]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 117, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9226-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3412767]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9214-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3412764]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2012.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Night play (magyar)
   Pokoli tűz / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 405 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-254-504-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3412571]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2012.
Kerouac, Jack (1922-1969)
On the road (magyar)
   Úton / Jack Kerouac ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012. - 395, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9403-9 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412757]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2012.
King, Stephen (1947-)
Hearts in Atlantis (magyar)
   Atlantisz gyermekei / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2012. - 696, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9339-1 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413041]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2012.
King, Stephen (1947-)
Under the dome (magyar)
   A búra alatt / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9443-5 kötött : 5800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 795, [4] p.
[AN 3412925] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 740, [3] p.
[AN 3412928] MARC

ANSEL
UTF-87302 /2012.
Lewis, Matthew Gregory (1775-1818)
The monk (magyar)
   A szerzetes / Matthew Lewis ; [ford. Benkő Krisztián] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : General Press, [2012]. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-403-8 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3411552]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2012.
Lichtenstein, Olivia (1960-)
Mrs Zhivago of Queen's Park (magyar)
   Mrs. Zsivago megfőzi a férfiakat / Olivia Lichtenstein ; [ford. Páll Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-616-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3411437]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   Mesés süteményeskönyv : [mézeskalács-házikó és más finomságok a mesék világából] / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [a meséket vál. és formába öntötte Maros Edit] ; [fotó Csigó László] ; [a rajzokat kész. Knausz Hilda]. - Budapest : Studium Plusz, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium mesék, ISSN 2063-0840)
Gerinccím: Mesés süteményeskönyv - játék a konyhában : sütemények
ISBN 978-963-88735-3-8 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - sütemény - mese - szakácskönyv - gyermekkönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3411429]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2012.
Loisel, Thierry (1955-)
   Tollbavágó történetek : novellák / Thierry Loisel ; [ford. Bereczki Péter Levente]. - Budapest : Kijárat, 2012. - 240, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5160-16-5 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3411910]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2012.
London, Jack (1876-1916)
John Barleycorn (magyar)
   Alkoholmámorban.. / Jack London ; [ford. Bartos Zoltán]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 238 p. ; 20 cm
Megj. "A sárga sátán" címmel is
ISBN 978-963-9659-87-2 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - alkoholizmus - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.81(0:82-94)
[AN 3412309]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2012.
Mádl Péter
   SCHB: a bibliopgraphy of Scandinavian literature in Hungarian translation and Scandinavian studies in Hungary [elektronikus dok.] / Péter Mádl ; [publ. by the] Hungarian Association for Scandinavian Studies. - Szöveg. - Budapest : Hung. Assoc. for Scandinavian Studies, 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-08-3729-3 műanyag tokban
északi germán nyelvek - irodalom - irodalomtörténet - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
839.5-1/-9=945.11:016 *** 839.5(091):016
[AN 3410655]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2012.
Malterre, Elona
Mistress of the eagles (magyar)
   Sasok úrnője / Elona Malterre ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Hajja, [2012]. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-73-0 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3412784]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2012.
Malzieu, Mathias (1974-)
La mécanique du coeur (magyar)
   A szív mechanikája / Mathias Malzieu ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2012. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9388-9 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3410769]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2012.
McCullough, Colleen (1937-)
The thorn birds (magyar)
   Tövismadarak : regény / Colleen McCullough ; [ford. Göncz Árpád és Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1990. - 889, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9442-8 kötött : 3500,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3412935]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2012.
Millman, Dan
The journeys of Socrates (magyar)
   Szókratész utazásai / Dan Millman ; [ford. Rézműves László]. - 2. kiad. - Budapest : Casparus, cop. 2012. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89405-1-3 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3412270]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2012.
Moran, Eleanor
Breakfast in bed (magyar)
   Reggeli az ágyban / Eleanor Moran ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2012. - 484 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9633-96-4 kötött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3411584]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2012.
Moran, Michelle (1980-)
Madame Tussaud (magyar)
   Madame Tussaud : a francia forradalom regénye / Michelle Moran ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 582 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-68-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3413144]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2012.
Moro, Javier (1925-)
Pasión india (magyar)
   Indiai szenvedély : Kapurthala spanyol hercegnéjének igaz története / Javier Moro ; [ford. Mester Yvonne]. - Újraszerk. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2012. - 397, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 396-397.
ISBN 978-963-266-245-9 kötött : 3490,- Ft
Delgado, Anita (1890-1962)
spanyol irodalom - életrajzi regény
860-312.6=945.11
[AN 3413204]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2012.
Nagyová-Džerengová, Petra (1972-)
Pozri sa na seba (magyar)
   Nézz magadra! / Petra Nagyová-Džerengová ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-498-4 fűzött : 3499,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3411374]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2012.
Odojewski, Włodzimierz (1930-)
"Jedźmy, wracajmy..." (magyar)
   Velence : elbeszélések / Włodzimierz Odojewski ; [ford. Csisztay Gizella]. - Budapest : Napkút K., 2011. - 413, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-221-6 fűzött : 3790,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3411534]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2012.
O'Melveny, Regina
The book of madness and cures (magyar)
   Téboly és gyógyulás / Regina O'Melveny ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-66-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413014]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2012.
Paterson, Cynthia
The Foxwood smugglers (magyar)
   A csempészek / írta és ill. Cynthia Paterson és Brian Paterson ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Foxwoodi mesék)
ISBN 978-963-643-390-1 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3411345]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2012.
Picoult, Jodi (1966-)
Change of heart (magyar)
   Szívtől szívig / Jodi Picoult ; [ford. Hussami Péter]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 441, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-39-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412293]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2012.
Picoult, Jodi (1966-)
My sister's keeper (magyar)
   A nővérem húga / Jodi Picoult. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2006. - 371 p. ; 22 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 978-963-9615-28-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412117]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2012.
Picoult, Jodi (1966-)
Nineteen minutes (magyar)
   Tizenkilenc perc / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 552 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-34-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412291]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2012.
Picoult, Jodi (1966-)
Sing you home (magyar)
   Gyere haza / Jodi Picoult ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 474, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-207-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3412427]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2012.
Ploutarhos (46?-120)
Moralia (magyar) (vál.)
   Moralia : erkölcsi, filozófiai, állambölcsészeti kérdések / Plutarkhosz ; az eredeti görög szövegből összeáll. Rakonczai János. - Szeged : Bába, 2012. - 434, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 433-434.
ISBN 978-963-319-062-3 fűzött
ókori Görögország - filozófia - ókori görög irodalom - filozófus - 1. század - 2. század
875-96=945.11 *** 1Ploutarhos *** 1(38)(092)Ploutarhos
[AN 3410388]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2012.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A fekete macska / Edgar Allan Poe ; [ford. Pásztor Árpád, Babits Mihály ...]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 187 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 6.)
ISBN 978-963-9659-84-1 fűzött : 1850,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3412439]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2012.
Price, Lissa
Starters (magyar)
   A testbérlők / Lissa Price ; [ford. Fischer Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-79-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3412241]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2012.
Scalzi, John (1969-)
Old man's war (magyar)
   Vének háborúja / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-74-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3412251]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2012.
Šehabović, Šejla (1977-)
Priče (magyar)
   Nőnem, többes szám / Šejla Šehabović ; ford. Radics Viktória. - Budapest : Libri, 2012. - 120, [3] p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-310-085-1 fűzött : 1990,- Ft
bosnyák irodalom - elbeszélés
886.1-32=945.11
[AN 3411393]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2012.
Senate, Melissa
The love goddess' cooking school (magyar)
   A szerelem konyhája / Melissa Senate ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Tericum, cop. 2012. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9633-95-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-31(73)=945.11
[AN 3411566]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2012.
Speare, Elizabeth George (1908-1994)
The bronze bow (magyar)
   Ércíj : regény / Elizabeth George Speare ; ford. Görgey Etelka. - Budapest : Kálvin, 2012. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-197-9 fűzött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
820-311.6(02.053.2)(73)
[AN 3411340]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2012.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2012, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3412102]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2012.
Updike, John (1932-2009)
My father's tears and other stories (magyar)
   Apám könnyei és más elbeszélések / John Updike ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 313 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8934-9 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3410756]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2012.
Vargas, Fred (1957-)
Pars vite et reviens tard (magyar)
   Messzire fuss, soká maradj! / Fred Vargas ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2012. - 426 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9360-5 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3412931]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
The cry of the hawk (magyar)
   A sólyom hangja : regény / Wass Albert ; [... ford. Gálfalvi Ágnes]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 224 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 30.
ISBN 978-615-5013-84-3 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-36-2
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413168]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
Eliza and the house that Jack built (magyar)
   Eliza és a ház, amit Jacob épített : lábnyomok az Ohio partján / Wass Albert ; [... ford. Gálfalvi Ágnes]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 2 db ; 21 cm
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3413158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 190 p.
A gerincen számozási adatként: 28.
ISBN 978-615-5013-82-9 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-31-7
[AN 3413160] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 232 p.
A gerincen számozási adatként: 29.
ISBN 978-615-5013-83-6 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-32-4
[AN 3413165] MARC

ANSEL
UTF-87335 /2012.
Webb, Holly
Alfie all alone (magyar)
   A magányos kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 100, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-104-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3413187]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2012.
Webb, Holly
Alone in the night (magyar)
   Cirmi az éjszakában / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-293-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3413184]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2012.
Webb, Holly
Sam the stolen puppy (magyar)
   Az ellopott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-105-3 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3412736]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2012.
Wiggs, Susan
Marrying Daisy Bellamy (magyar)
   Daisy férjhez megy / [Susan Wiggs] ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 415 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Tóparti történetek
ISBN 978-963-538-433-4 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3411606]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7339 /2012.
Almássy Katinka (1943-)
   Isten könnycseppje Balaton / Almássy Katinka. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 85 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-60-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412271]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2012.
Átányi László (1938-)
   Kecske kaland Szarvasházán / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2012. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3412669]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2012.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály versei / [vál. és szerk. Réz Pál]. - Budapest : Sziget, 2012. - 221 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-615-5178-17-7 kötött : 2680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3411032]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és az elcserélt születésnap / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 234, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9213-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3412777]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2012.
Ballai László (1963-)
   Szerelmi dalkeringő : novellák / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-62-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3412189]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2012.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Vad vadon : új és újjászült versek / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-57-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412174]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2012.
Baráth Katalin (1978-)
   A borostyán hárfa : [krimi] / Baráth Katalin. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-75-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3412219]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2012.
Bencze Erzsébet, D.
   Üveghang : válogatott versek a szerző illusztrációival / D. Bencze Erzsébet ; [kiad. a ...Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Zalaegerszeg : Szerző ; Budapest : Krúdy Gy. Irod. Kör, 2012. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-89-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412065]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2012.
Bende Liza
   Nyári hó : segesdi történetek / Bende Liza ; [az illusztrációkat kész. Fejesné Kosztrics Piroska]. - Budapest : Írásművek, 2012. - 111, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5040-50-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3412091]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2012.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : a táltos fia : történelmi regény a kalandozások korának első évtizedéből / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 372 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-166-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3411412]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2012.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Megközelítések II : tanulmányok, esszék, beszélgetések / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Lucidus, 2012. - 256 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-73-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 930.85(100)(0:82-4) *** 943.9(0:82-4)
[AN 3412933]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2012.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Füst : Lénárd-novellák / Böszörményi Zoltán ; [ill. Részegh Botond]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-254-630-8 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3411885]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2012.
Botos Lászlóné (1949-)
   Anyák napjára / Botos Lászlóné. - Hajdúböszörmény : Magánkiad., 2012. - 60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3341-7 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3411424]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2012.
Csabai Márk (1985-)
   Egy csibész naplója / Csabai Márk. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-646-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3412857]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2012.
Csukás István (1936-)
   Ló az iskolában : két kisregény / Csukás István. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Tart.: Hogyan lettem filmszínész? / [ill. Mayer Gyula]Þ; Ló az iskolában / [ill. Sajdik Ferenc]
ISBN 978-963-9708-36-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3412859]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2012.
Dánielisz Éva (1931-)
   Válogatott versek / Dánielisz Éva. - Budapest : Rím, 2012. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 1.)
ISBN 978-963-7868-97-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412753]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2012.
Darvasi László (1962-)
   Pálcika ha elindul, akkor aztán zsupsz / Darvasi László ; Koncz Tímea rajz. - Budapest : Magvető, 2012. - 112, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2996-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3412320]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2012.
Dávid Lehel (1940-)
   Délidőben is fúj a szél / Dávid Lehel. - [Budapest] : Püski-Masszi Könyvesház, [2012]. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5099-11-3 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3411969]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2012.
Dobai Péter (1944-)
   Emlék az ember : előrehagyott versek / Dobai Péter. - Budapest : Napkút K., 2011. - 93, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-263-216-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3411503]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2012.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-603-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3411388]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2012.
Falusi Márton (1983-)
   Virágvasárnapi zsákbanfutás : esszék, tanulmányok, kritikák / Falusi Márton. - Budapest : Hitel Kvműhely, 2012. - 352 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3576-3 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3411065]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2012.
Fisch, Robert O. (1925-)
Fisch stories (magyar)
   Sötétségből világosságba : gondolatok az életről, a szabadságról és a boldogság kereséséről / Robert O. Fisch ; [ford. Bozsik Rozália, Simon Géza, Varga István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-333-9 fűzött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - orvos - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73) *** 61(73)(=945.11)(092)Fisch,_R._O.(0:82-94)
[AN 3409955]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2012.
Flautner Lajos (1938-)
   Erzsébet : titok és szenvedély : regény / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2012, cop. 2011. - 216, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-05-8 kötött : 2999,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3413194]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2012.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Katedrális / Harrison Fawcett. - 3. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 4 db ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-7041-47-1
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3394635]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2012. - 510, [2] p.
ISBN 978-963-9679-32-0 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3411386] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2012. - 373 p.
ISBN 978-963-9890-08-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3411415] MARC

ANSEL
UTF-87363 /2012.
Gábor Erzsébet (1937-)
   A lélek hangja : kisregény, novellák / Gábor Erzsébet. - Szeged : Bába, 2011. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-043-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3410168]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2012.
Gyárfás Endre (1936-)
   Terüljasztalkám : óvodások, kisiskolások versei újévtől szilveszterig / Gyárfás Endre ; [Buzay István rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9229-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3413153]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2012.
Gyimesi László (1948-)
   Az ember, aki lejött a hegyről : egyszerű történet : [regény] / Gyimesi László. - Budapest : Littera Nova, 2012. - 216, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-78-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3411470]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2012.
Győrffy Ákos (1976-)
   Haza / Győrffy Ákos. - Budapest : Magvető, 2012. - 101, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3007-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3411775]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2012.
Győri Zsolt
   A zarándok útja avagy Egy spirituális utazás története / Győri Zsolt. - Budapest : Alterra, 2012. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-62-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3410870]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2012.
Holló József
   Őszmarasztaló : versek / Holló József. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 224, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-53-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412234]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2012.
Honkisz Ferenc
   A pesti éj : színdarab két felvonásban / [Honkisz Ferenc]. - Budapest : Alterra, 2011. - 53 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-59-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3410876]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2012.
Honkisz Ferenc
   A vonat nem áll meg : novellák / [Honkisz Ferenc]. - Budapest : Alterra, 2011. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-48-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3410874]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2012.
Juhász Ferenc (1928-)
   A Pegazus istállói / Juhász Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 109 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7095-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410978]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2012.
Kaiser László (1953-)
   Galambok és vérebek : versek / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5079-63-4 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412564]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2012.
Kántor Péter (1949-)
   Köztünk maradjon : versek, 2009-2012 / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2012. - 113, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3002-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410953]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Maud, a csodapók / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 335 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 20.)
ISBN 978-963-09-6845-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3410787]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Nem mondhatom el senkinek : versek / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 207 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei ; 19.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6844-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410778]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2012.
Katona B. Katalin
   Hópelyhek a tenyeremben : kis-prózák / [Katona B. Katalin] ; [graf. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2012. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-65-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3410879]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2012.
Kenyeres Zoltán (1939-)
   Pár percesek : fogalmak, könyvek, kortársak / Kenyeres Zoltán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 121 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
ISBN 978-963-9882-91-1 fűzött : 1980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3412635]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2012.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Szendrey Júlia / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 382 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-9210-0 kötött : 2990,- Ft
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3412761]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2012.
Kindelmann Győző
   Az elveszett ereklye : egy kisministráns titkos naplója / Kindelmann Győző. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-354-4 kötött : 1650,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3410926]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2012.
Kiss, Angel
   Nathaleia jégkék tüze : regény / Angel Kiss. - Szeged : Bába, 2011. - 288, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-047-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3410217]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2012.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Koncentrikus korok / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Európa, 2012. - 121, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9401-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410761]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2012.
Kiss Ottó (1963-)
   Liliputi trónkövetelők : tizenöt mesenovella / Kiss Ottó ; Kárpáti Tibor illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2012. - 33 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9820-26-5 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3411630]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2012.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2008. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-80-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3412018]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2012.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest romokban : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-37-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3412028]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2012.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti kém : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2010. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-80-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3412029]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2012.
Kondor Vilmos (1954-)
   Bűnös Budapest : [krimi] / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2009. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-81-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3412025]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2012.
Konrád György (1933-)
   Elutazás és hazatérés : önéletrajzi regény / Konrád György. - Budapest : Európa, 2012. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9413-8 kötött : 3000,- Ft
Konrád György (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3413148]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2012.
Koosán Ildikó
   Az idő sodrásában : versek, gondolatok, 2009-2011 / Koosán Ildikó. - Szombathely : Bódor S.-né Koosán I., 2012. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3443-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412640]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2012.
Kósa Csaba (1943-)
   A kincstár összedől / Kósa Csaba ; [... ill. Vén Zoltán]. - [Kaposvár] : Berzsenyi, 2012. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8440-31-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3411331]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2012.
Kovács Ildikó
   Mismás mesemás / Kovács Ildikó. - Szeged : Bába, 2012. - 75 p., 23 t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-066-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda
894.511-343(02.053.2)
[AN 3410165]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2012.
Lator László (1927-)
   A megmaradt világ : emlékezések / Lator László. - Budapest : Európa, 2012. - 285, [2] p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-07-9421-3 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - memoár - esszé - auditív dokumentum
894.511-94 *** 894.511-4 *** 894.511(092)Lator_L.(047.53)
[AN 3412941]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-47-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3411621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Álmaim asszonya. - 317 p.
ISBN 978-615-5054-45-7
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3411624] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Mogyoróallergia. - 438 p.
ISBN 978-615-5054-46-4
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3411627] MARC

ANSEL
UTF-87393 /2012.
Lukáts János (1943-)
   "Ez légyen ostorod..." : P. E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-59-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3412256]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2012.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; Jankovics Marcell animációs filmváltozatának képeivel. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - 313, [4] p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-05-9197-3 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3412322]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2012.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (angol)
   The tragedy of man / Imre Madách ; with images from the animated film adaptation by Marcell Jankovics ; transl. ... by C. P. Sanger. - Budapest : Akad. K., 2012. - 313, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9162-1 kötött
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=20
[AN 3412391]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2012.
Magyar László (1818-1864)
   Magyar László utazása Dél-Afrika belsejében az 1849-1857-es években / közread. Sebestyén Éva ; [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Budapest : Balassi : MTAK, cop. 2012. - 331 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-842-5 kötött : 3500,- Ft
Magyar László (1818-1864)
Dél-Afrika - felfedező utazás - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 910.4(68)(0:82-992)
[AN 3411758]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2012.
Malejkó Norbert
   Kivel beszélhetnék / Malejkó Norbert ; [... grafikák Kósa Gergő]. - [Miskolc] : [Malejkó N.], cop. 2011. - 250 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2864-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410821]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Csutora / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-335-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3413043]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Mágia / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 327, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-336-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3413046]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai : [regény] / Márai Sándor ; [a német szövegeket és verseket Márton László ford.]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 502 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-334-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3413180]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2012.
Markovics Botond (1975-)
   Az ember könyve / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2012. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-76-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3412224]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2012.
Mérő László (1949-)
   Mit gondol a golyó? : ötperces esszék / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, cop. 2012. - 221 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9633-98-8 kötött : 3170,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3411867]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2012.
Moldova György (1934-)
   Üres telken ház alakú köd : új aforizmák / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2012. - 114, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9706-94-1 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3413155]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Himnusz a búzamezőn : istenes versek / Móra Ferenc ; [szerk. Kindelmann Győző] ; [az utószót írta Alszeghy Zsolt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-339-1 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410930]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2012.
Nádas György (1962-)
   Hugyosjózsi szülei, avagy A Markos-Nádas-sztori / Nádas György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7103-4 fűzött : 2800,- Ft
Nádas György (1962-)
Markos György (1946-)
Magyarország - magyar irodalom - humorista - 20. század - ezredforduló - humor - memoár
894.511-7 *** 792.73(439)(092)Nádas_Gy.(0:82-94) *** 792.73(439)(092)Markos_Gy.(0:82-94)
[AN 3410723]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2012.
Nagy Emília
   Hulló levelek / Nagy Emília. - [Vasszécseny] : Szerző, 2011. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3062-1 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3412619]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2012.
Németh László (1901-1975)
   A másik mester : regény / Németh László ; [az előszót írta Kaiser László]. - Pomáz : Kráter, 2012. - 258 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 10.)
ISBN 978-963-298-039-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3412183]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2012.
Nyirő József (1889-1953)
   Az én népem / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 264 p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-169-7 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3412989]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2012.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Ribillió : válogatott gyerekversek / Osvát Erzsébet ; Faltisz Alexandra illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 58, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-016-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3411708]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2012.
Pajor László (1950-)
   Boldogok a félkezűek / Pajor László. - Szeged : Bába, 2011. - 73, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-049-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3410153]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2012.
   Paládi Zsolt, Bánosi György, Rimóczi László, Merényi Krisztián. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2012. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (4 az 1-ben ; 1.)
ISBN 978-963-89558-0-7 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - kisepika - antológia
894.511-43(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3412154]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2012.
Papp Andrea
   Kétszáz félperces : Ö. I.-nek, az egypercesek atyjának születési centenáriumán / Papp Andrea ; [... ill. Csemniczky Zoltán ... drótszobrairól készült fotók]. - Szeged : Bába, 2012. - 111, [8] p., [14] t.fol. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-319-065-4 fűzött
magyar irodalom - humor - elbeszélés
894.511-321.5
[AN 3410269]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2012.
Pauló Béla (1930-)
   Szenvedély és szeszély / Pauló Béla. - [Balatonakarattya] : Szerző, cop. 2012. - 312 p. ; 21 cm
A "Tam - Adél" c. regénytrilógia 3. kötete
ISBN 978-963-08-3876-4 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-08-3876-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3412716]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2012.
Péteri Lajos (1932-)
   Alkonysugarak / Péteri Lajos ; [... kiad. a Hajdúnánási Szellemi Műhely]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 2012. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3741-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412085]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2012.
Polgár Jutka
   A Gomolyfelhővár : mese / [Polgár Jutka] ; [graf. Tuza Ágnes]. - Budapest : Alterra, 2012. - 67 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9785-63-2 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3410803]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2012.
Punk Mária (1971-)
   Bocskor Bocs / Punk Mária ; [az illusztrációkat ... kész. Hódi Katalin]. - Szeged : Bába, 2012. - 44, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-319-057-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3411780]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2012.
Punk Mária (1971-)
   Párizsi etűdök / Punk Mária ; [az illusztrációkat kész. Liszkai Tamás]. - Szeged : Bába, 2011. - 29 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-044-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410177]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2012.
Salinger Richárd (1975-)
   Omyno [elektronikus dok.] : a visszatérés képlete / Salinger Richárd ; [felolvassa Salinger Gábor]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Paradigma Film, cop. 2011. - 1 CD (7 h 58 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-2679-2
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3410526]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2012.
Sallai Endre
   Vegrandis : novellák / Sallai Endre. - Szeged : Bába, 2012. - 87, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-319-055-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3410188]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2012.
Simai Mihály (1935-)
   Valaki mindent elszeret : válogatott versek / Simai Mihály. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 201 p. ; 21 cm
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5079-58-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412180]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2012.
Simon István
   Balázs történetei / Simon István ; Koska Zoltán rajz. - Budapest : Pesti Kv. K., 2012. - 173 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88539-5-0 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3412201]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2012.
Singer Magdolna (1952-)
   Nélküled : [regény] / Singer Magdolna. - Budapest : Libri, 2012. - 459 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-121-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válás - regény
894.511-31 *** 364.286(0:82-31)
[AN 3411382]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2012.
Spiró György (1946-)
   Magtár : cikkek, tanulmányok, 2004-2012 / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2012. - 348, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3008-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - esszé - memoár - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"197/200"(0:82-94)
[AN 3410971]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2012.
Szabó András, F. (1943-)
   Vezér a vezérállásban / F. Szabó András. - Mátraderecske : Szabó A., 2011. - 107, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6489-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410379]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2012.
Szabó Bogár Erzsébet (1926-)
   Bölcs királyfi mesés házassága / Szabó Bogár Erzsébet ; [rajzokat ... kész. Kasza Magdolna]. - Szeged : Bába, 2012. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-059-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3410206]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2012.
Szabó T. Anna (1972-)
   Tatoktatok / Szabó T. Anna ; [... Kárpáti Tibor ill.]. - Budapest : Magvető, 2012. - 90, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2994-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3412323]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2012.
Szántó Erna (1951-)
   Dani és a varázsléggömb : írások kicsiknek, nagyoknak / Szántó Erna ; [Tóth Eszter rajz.]. - Budapest : Accordia, 2012. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5069-31-4 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - elbeszélés
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-32
[AN 3411474]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2012.
   Szarvasfiak unokái : fiatal szegedi költők a titkok kapujában / [... szerk. Tandi Lajos] ; [Kass János ... tollrajzsorozatának felhasználásával]. - Szeged : Bába, 2012. - 122 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-319-067-8 fűzött
Szeged - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Szeged)(082)
[AN 3410254]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2012.
Szász Ilona, G.
   Cókmók a morgolódó szekrénymanó / G. Szász Ilona ; Gyöngyösi Adrienn illusztrációival. - Budapest : General Press, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-389-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3411589]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2012.
Szepesi Zsuzsanna (1946-)
   Helyettem.. : Szepesi Zsuzsanna versei : válogatás / [graf. Gályász Attila, Robotka Imre, Balázs Gyula]. - Nyíregyháza : IMI Print, 2011. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88511-9-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3411579]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2012.
Szigethy Vilmos, Sz (1877-1956)
   Elfogyott minden nóta / Sz. Szigethy Vilmos ; [szerk. Polner Zoltán]. - Szeged : Bába, 2011. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-053-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410145]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2012.
Szikra János (1954-)
   Közép-európai nyár : Szikra János költeményei, 1976-2011. - Budapest : Hitel Kvműhely, 2012. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3379-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3411059]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2012.
Szy Katalin (1965-)
   Damil : novellák / Szy Katalin. - Budapest : Trezor Media Kft., 2012. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-217-498-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3411560]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2012.
Takács Tibor (1927-)
   A múzsa ölelésében : versek a szerelemről / Takács Tibor ; [... a könyvben Macskássy Izolda ... képei láthatók]. - Szeged : Bába, 2012. - 317, [14] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-051-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3410192]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2012.
Tölgyesi László (1971-)
   Cherubion alkonya / Douglas Rowland. - [Debrecen] : Cherubion, 2006-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2635972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ikeristenek. - 2012. - 535 p. : ill. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 79.)
ISBN 978-615-5228-01-8 kötött : 3498,- Ft : 13,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3412945] MARC

ANSEL
UTF-87436 /2012.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Édesvízi mediterrán : a hazatérés : [kanadai magyar menni Balaton...] / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-00-2 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3411735]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2012.
Tóth Icó (1981-)
   Hapci Manó és barátai / írta és rajz. Tóth Icó. - Dunaharaszti : Moovia Hungary Kft., cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3935-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3412889]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2012.
Vaczi, Arpad
   Egy realista szellemi utazása / [Arpad Vaczi]. - Budapest : Alterra, 2011. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-60-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3410881]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2012.
Varga Katalin (1928-2011)
   Barátom, Bonca / Varga Katalin ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 172, [3] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Legyél te is Bonca!Þ; Barátom, Bonca
ISBN 978-963-11-9216-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3412779]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2012.
Vasadi Péter (1926-)
   Világpor : versek / Vasadi Péter. - Budapest : M. Napló, 2012. - 132, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-54-8 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3412740]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2012.
Vedres Ferencné (1947-)
   Angyalok és szellemek / Vedres-Nagy Ibolya, Pócsik Olga, Vedres Ferenc. - Szeged : Bába, 2012. - 123, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-069-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3410175]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2012.
Végh Attila (1962-)
   Virrasztó Jenő álmai : novellák / Végh Attila ; Kettős Tamás illusztrációival ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2012. - 136, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-03-7 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3412727]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2012.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Szeretők / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-188-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3411338]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2012.
Vida Gábor (1968-)
   A kétely meg a hiába / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2012. - 148, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2998-5 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3410957]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Csaba / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 288 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 27.
ISBN 978-615-5013-81-2 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-30-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3413149]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2012.
Wodianer-Nemessuri Zoltán (1948-)
   Végvidék, 1561-1569 / Wodianer-Nemessuri Zoltán. - Budapest : Hitel Kvműhely, 2012. - 767 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3575-6 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3411073]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2012.
Zabos Sándorné
   Erzsike, az űzött kis árva : [regény] / Zabos Sándorné Muci néni. - Budapest : Accordia, 2012. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-30-7 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3410356]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7448 /2012.
Di Blasi, Lidia
   Dinoszauruszok : 36 matricával, hatvanféle dinoszaurusszal / [ill. Lidia di Blasi]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-305-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3411889]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2012.
Howie, Vicki
Who's hiding? (magyar)
   Aki bújt, aki nem : [karácsonyi nyitogató könyv] / Vicki Howie és Kállai Nagy Krisztina ; [ford. Szőczi János]. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-288-070-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3412414]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2012.
James, Bethan
My picture prayers (magyar)
   Kicsik lapozgató imakönyve / Bethan James és Kállai Nagy Krisztina ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-288-069-3 kötött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - képeskönyv - ima - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2) *** 248.143(02.053.2)
[AN 3412435]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2012.
Kuschelige Tierkinder (magyar)
   Kölyökállatok. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Tapintós felfedező)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-176-9 kötött : 2640,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3411587]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2012.
   Öreg bükk tanösvény munkafüzet : Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola / [kiad. a] Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. - [Pápa] : Bakonyerdő Erdészeti és Faip. Zrt., [2012]. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Balaton-felvidék - tanösvény - természeti környezet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 502.4(439Balaton-felvidék)(02.053.2) *** 502(439Balaton-felvidék)(02.053.2)
[AN 3410820]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2012.
Szabó Szilvia
   Teknőc Benő : Szabó Szilvia meséje / Radvány Zsuzsa rajz. - Pécs : Alexandra, 2012. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-368-317-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3411171]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2012.
Zootiere (magyar)
   Állatkert. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm. - (Tapintós felfedező)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-175-2 kötött : 2640,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3411592]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7455 /2012.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. és 4. kötetet ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2012. - [196] p.
ISBN 978-963-9794-70-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3412023] MARC

ANSEL
UTF-87456 /2012.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Naruto tekercse!. - 2012. - 183 p.
ISBN 978-963-9794-75-7 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3412456] MARC

ANSEL
UTF-87457 /2012.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A 14 karátos autó / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2012. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-86964-0-3 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3412114]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2012.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5., 6. kötetet ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2012. - 176 p.
ISBN 978-963-9794-52-8 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3412466] MARC

ANSEL
UTF-87459 /2012.
Nemeskéri Attila
   Swords / [író és főszerk.] Nemeskéri Attila ; [rajz.] Szendrei Tibor. - [Pécel] : Phantom Shock, [2011]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3328813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A végzet. - cop. 2012. - [30] p.
ISBN 978-963-89426-2-3 fűzött : 799,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3410401] MARC

ANSEL
UTF-87460 /2012.
Rónai-Balázs Zoltán (1970-)
   Urbánus poémák : [versképregények] : [comic poems] / [versek] Rónai-Balázs Zoltán ; [képek] Jakatics-Szabó Veronika ; [... ford. ... Kántás Balázs]. - Budapest : Orpheusz, 2012. - 56 p. : ill., főként színes ; 20 cm
A bev. és a versek angol nyelven is
ISBN 978-963-9809-27-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - képregény - vers
087.6:084.11 *** 894.511-14
[AN 3412720]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2012.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2012. - 191 p.
Ford. Bognár Péter
ISBN 978-963-9794-58-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3412460] MARC

ANSEL
UTF-87462 /2012.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8., 9. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2012. - 219, [54] p.
ISBN 978-963-9794-63-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3412469] MARC

ANSEL
UTF-8