MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/08/14 13:27:22
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7463 /2012.
Computer Aided Process Engineering Forum (2012) (Veszprém)
   CAPE Forum 2012 : Computer Aided Process Engineering : 26-28 March 2012, University of Pannonia, Veszprém ... : book of abstracts / ed. Petar Varbanov [et al.] ; org. by Faculty of Information Technology University of Pannonia ... in synergy with EURECHA. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2012. - 58, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-52-6 fűzött
vegyipari eljárás - információtechnika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Veszprém) *** 681.3.004.14 *** 66.02(075.8)
[AN 3415342]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2012.
   Érdi művésztelep, 2011 / [... szerk. Kéri Péter] ; [kiad. a Szepes Gyula Művelődési Központ]. - Érd : Szepes Gy. Művel. Közp., [2012]. - [36] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88611-4-6 fűzött
Érdi Művésztelep
Érd - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 21. század
061.28(439-2Érd) *** 73/76(439)"201"
[AN 3414643]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2012.
   Photobook / [... ed. Anett Popovics] ; [publ. by the Wessling Hungary Ltd.]. - [Budapest] : Wessling Hungary Ltd., 2012. - [46] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-89274-1-5 kötött
Magyarország - fotóművészet - társadalmi ökológia - pályázat - vállalat - 21. század - fényképalbum
061.5(439) *** 77.04(439)"201" *** 06.063(439) *** 504.03
[AN 3415331]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2012.
Szabó István (1942-2012)
   Ami Szolnokot országosan is ismertté tette : a Szolnoki Művésztelep történész szemmel / Szabó István. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 2012. - 432 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Bibliogr.: p. 344-356. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
Szolnoki Művésztelep
Magyarország - Szolnok - festészet - 20. század - művésztelep
061.28(439-2Szolnok) *** 75(439)"19"
[AN 3415750]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7467 /2012.
Bicsérdy Gábor
   Rövidítések enciklopédiája : 12000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata / Bicsérdy Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2012. - 503 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 23.)
ISBN 978-615-5219-13-9 kötött : 5990,- Ft
rövidítés - szótár
003.083 *** 801.18 *** 801.323=00
[AN 3413684]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2012.
Bogyó Katalin, Cs
   Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez / Cs. Bogyó Katalin, Dán Krisztina, Dömsödy Andrea. - Budapest : KTE, 2012. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-2-4 fűzött
Magyarország - iskolai könyvtár - kulturális szolgáltatás - könyvtárhasználat
027.8(439) *** 028.8 *** 024
[AN 3415629]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2012.
   Olvasásfejlesztés és könyvtár : könyvtári foglalkozások, vetélkedők, iskolai műsorok forgatókönyve / [szerk. Némethné Hajdu Márta] ; [kiad. a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete]. - Zalaegerszeg : ZMPI, 2011. - 157 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2487-3 fűzött
könyvtárpedagógia - olvasáspedagógia - játék - vetélkedő - tanári segédkönyv
028.6 *** 371.385.1(072) *** 371.382(072)
[AN 3369717]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7470 /2012.
Bozóki András (1959-)
   Cenzorok helyett fekvőrendőrök : politikai kultúra és kulturális politika / Bozóki András. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 367 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-551-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - kulturális politika - politikai kultúra - belpolitika - ezredforduló
008:323(439)"199/201" *** 323(439)"199/201"
[AN 3415617]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2012.
Eco, Umberto (1932-)
Come si fa una tesi di laurea (magyar)
   Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Kairosz, 2012, cop. 1996. - 214 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9910-89-8 fűzött : 2790,- Ft
szellemi munka - módszer
001.81
[AN 3413464]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7472 /2012.
Buji Ferenc (1962-)
   Harmonia universalis : az asztrológia belső rendje / Buji Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2012. - 352 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 345-352.
ISBN 978-963-662-527-6 fűzött : 3900,- Ft
asztrológia - tudományfilozófia
133.52 *** 001
[AN 3413918]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2012.
Eitel, Ernest John (1838-1908)
Feng-shui or the rudiments of natural science in China (magyar)
   Feng shui : [a természet és az egyensúly kínai tudományával kapcsolatos alapvető tudnivalók] / Ernest J. Eitel ; [ford. és átd. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Ezoporta ; [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2012. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5170-77-5 kötött
feng shui
133.25
[AN 3413220]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2012.
Gafni, Marc (1961-)
The mistery of love (magyar)
   A szeretet és szerelem misztériuma / Marc Gafni ; [ford. Szabó András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 366 p. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
ISBN 978-963-09-7054-9 fűzött : 2890,- Ft
ezoterika - szerelem
133.25 *** 392.6
[AN 3413836]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2012.
Gulyásné Szalai Gabriella
   A szeretet útja / Anna ; [... lejegyezte ... Gulyásné Szalai Gabriella]. - [Budaörs] : Magánkiad., 2012-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3415672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Utazás a Tejúton. - 2012. - 319 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-08-3818-4 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133
[AN 3415678] MARC

ANSEL
UTF-87476 /2012.
Gutberlet, Bernd Ingmar (1966-)
Der Maya-Kalender (magyar)
   A világvége ezúttal elmarad! : megfejthető-e egy ősi civilizáció legnagyobb rejtélye? / Bernd Ingmar Gutberlet ; [rajzok Krisztina Bradeanu] ; [ford. Harmat Márta]. - Budapest : Mérték, 2012. - 254 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-35-2 kötött
maják - prófécia
133.3(399.7)(=972.6) *** 930.8(=972.6)
[AN 3412988]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2012.
Laitman, Michael (1946-)
Kabbalah for beginners (magyar)
   Kabbala kezdőknek : a kabbala története, tanai és jelenkori alkalmazása / Michael Laitman ; [ford. Cserhalmi Tamás]. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2012. - 171 p. : ill. ; 23 cm. - (A valódi kabbala)
ISBN 978-963-9910-83-6 fűzött : 2990,- Ft
Kabbala
misztika
133 *** 296.65
[AN 3414470]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2012.
Zele Richárd
   Üzenet az istenektől? : Móricz János legendáriumának nyomában / Zele Richárd. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - 227 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-08-4110-8 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3416047]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7479 /2012.
   China - EU cooperation for a sustainable economy / ed. Szilard Podruzsik and Sandor Kerekes ; [publ. by the] Faculty of Business Administration Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Fac. of Business Administration, 2012. - 307 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-497-0 kötött
Kína - Európai Unió - fenntartható fejlődés - gazdaságpolitika - gazdasági együttműködés - ezredforduló
504.03 *** 338.2(510)"200" *** 338.2(4-62)"200"
[AN 3415116]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2012.
   Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció : TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt : "Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán" : Károly Róbert Főiskola, 2012. június 7. : konferenciakiadvány / szerk. ... Dinya László, Némethy Sándor, Nyíri Attila. - Gyöngyös : KRF, [2012]. - 119 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A konferenciát Gyöngyösön tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-58-8 fűzött
fenntartható fejlődés - biológiai energia - innováció - konferencia-kiadvány
504.03(439) *** 620.95 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3415232]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7481 /2012.
   Ember-gép kapcsolat : a multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai / szerk. Németh T. Enikő. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 133.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-99-2 fűzött : 2400,- Ft
matematikai nyelvészet - kommunikáció
519.76 *** 316.77
[AN 3415020]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7482 /2012.
Kemény Gábor (1979-)
   Naptáras könyv / Kemény Gábor. - Kaposvár : Kemény G., 2012. - 77 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4128-3 fűzött : 1900,- Ft
számítás - naptár
529
[AN 3415616]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7483 /2012.
   60 kérdés és válasz az állatokról / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-66-0 fűzött : 1095,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3415019]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2012.
Mee, Benjamin
We bought a zoo (magyar)
   Az igazi kaland / Benjamin Mee ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 241, [2] p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-266-240-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - állatkert - memoár
59.006(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3414159]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2012.
Molnár Zsolt (1966-)
   A Hortobágy pásztorszemmel : a puszta növényvilága = Traditional ecological knowledge of herders on the flora and vegetation of the Hortobágy / szerző ... Molnár Zsolt ; adatgyűjtés ... Molnár Zsolt és Hoffmann Károly ; [kiad. a ... Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány]. - [Nagymacs] : Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, 2012. - 159 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-08-3301-1 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - flóra
581.9(439Hortobágy)
[AN 3415706]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2012.
Schmidt Egon (1931-)
   Varázslatos madárvilágunk : Magyarország legismertebb madarai / Schmidt Egon ; Budai Tibor rajz. - Budapest : Műszaki K., 2012, cop. 2009. - 171 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4388-6 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(084.12)
[AN 3416053]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2012.
Wijnstekers, Willem
   L'évolution de la CITES : ouvrage de référence sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction / Willem Wijnstekers ; [publ. par] CIC - Conseil internaional de la chasse et de la conservation du gibier. - 9e ed. - Budakeszi : CIC, 2011. - 926 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88778-5-7 fűzött
természetvédelem - fauna - flóra - védett állat - védett növény
591.9 *** 581.9 *** 504.74.06 *** 504.73.06
[AN 3393863]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7488 /2012.
   60 kérdés és válasz az emberi testről / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-67-7 fűzött : 1095,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv - képeskönyv
612(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3415018]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2012.
Babić, Violeta (1953-)
Kn̂iga za svaku devoǰčicu (magyar)
   Kislányból nagylány / Violeta Babić ; ill. Ana Grigorjev ; [ford. Fischer Mónika]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 163 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-214-2 kötött : 2899,- Ft
személyi higiénia - nők egészsége - serdülőkor - lány
613.96-055.2
[AN 3416890]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2012.
Berente Ági (1968-)
   Gyógyító masszázs otthon : [a talp- és kézmasszírozástól a frissítő masszázsokig, különleges távol-keleti és európai technikák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, 2012, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-27-7 fűzött
masszázs
615.82
[AN 3415636]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2012.
Bíró Judit (1960-)
   Kis emberhatározó / Bíró Judit, Csepeli György ; [ill. Szunyoghy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7033-4 kötött : 2980,- Ft
szociálpszichológia - emberi természet - jellem - magyar irodalom - humor - karcolat
159.923.3 *** 894.511-43 *** 316.6(0:82-7)
[AN 3413819]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2012.
Bucay, Jorge (1949-)
20 pasos hacia adelante (magyar)
   20 lépés előre / Jorge Bucay ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Európa, 2012. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9411-4 kötött
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3413403]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2012.
Chandler, Steve (1944-)
Reinventing yourself (magyar)
   Teremtsd újra önmagad! / Steve Chandler ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 236, [2] p. ; 21 cm
Bibilogr.: p. [238].
ISBN 978-963-529-133-5 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3412956]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
Four seasons of marriage (magyar)
   A házasság négy évszaka / Gary D. Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2012. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-113-3 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3413826]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2012.
Choa Kok Sui
Advanced pranic healing (magyar)
   Haladó prána gyógyítás : a színes pránával végzett legfejlettebb energiagyógyító rendszer / Choa Kok Sui mester ; [ford. Tóth Kamilla] ; [közread. a Prana Magyarország Egyesület]. - 2. kiad. - Balassagyarmat : Prana Mo. Egyes., 2012. - 298 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7884-1 fűzött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 3416876]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2012.
Choa Kok Sui
Miracles through pranic healing (magyar)
   Csodák a prána gyógyítással : az energiával való gyógyítás gyakorlati kézikönyve / Choa Kok Sui mester ; [ford. Tóth Kamilla] ; [közread. a] Prana Magyarország Egyesület. - Balassagyarmat : Prana Mo. Egyes., 2011. - 290 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 978-963-06-7883-4 fűzött : 3190,- Ft
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 3416859]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2012.
Dukan, Pierre (1941-)
Je ne sais pas maigrir (magyar)
   A Dukan-diéta / Pierre Dukan ; [ford. Morvay Zsuzsa és Joannovics Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-362-8 fűzött : 3499,- Ft
fogyókúra - diéta - táplálkozástudomány
613.24
[AN 3415052]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2012.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2008 [!2012]-. - 21 cm
kórlélektan - viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3415536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. utánny. - 2008 [!2012]. - 287 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 2.)
Szerk. Pável Magda. - Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 963-9129-54-2 kötött
kórlélektan - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3415537] MARC

ANSEL
UTF-87499 /2012.
Feldmár András (1940-)
   Ébredések / Feldmár András ; [a harmadik fejezetet Szécsi Noémi ford.]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-86-8 kötött : 2940,- Ft
kábítószer-fogyasztás - elmegyógyászat
613.83 *** 616.89
[AN 3413692]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2012.
Fernández-Armesto, Felipe
Humankind (magyar)
   Szóval, emberek vagyunk? : az emberi nem rövid története / Felipe Fernandez-Armesto ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2012. - 180, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
ISBN 978-963-07-9420-6 kötött : 2900,- Ft
embertan
572
[AN 3413363]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2012.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Kardiometabolikus diéta : étkezési tanácsok elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség és magas vérzsírszint együttes előfordulására / Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Budapest : SpringMed, cop. 2012. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-21-1 fűzött
étrend - diéta - anyagcserezavar - szakácskönyv
613.24 *** 616-008.9 *** 641.563(083.12)
[AN 3415327]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2012.
Hay, Louise L. (1926-)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, [2011]. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-115-1 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3415545]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2012.
Hoffmann Gyula
   Fejlődésbiológia [elektronikus dok.] / Hoffmann Gyula, Pollák Edit, Csoknya Mária. - Pécs : Virágmandula Kft., 2011-2012
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
egyedfejlődés - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
611.013(075.8) *** 591.3(075.8)
[AN 3306777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 12.9 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105793
ISBN 978-615-5181-49-8
[AN 3416240] MARC

ANSEL
UTF-87504 /2012.
Kenesseyné Szuhányi Mária
Integrative Elterngrundausbildung (magyar)
   Integratív szülőképzés : Kenessey-Szuhányi módszer / Kenesseyné Szuhányi Mária ; [... ford. Utassy Katalin]. - [Besnyő] : Stoffán Gy., 2011. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1736-3 fűzött
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3415016]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2012.
Kovács Gábor
   Hogyan szokjunk le a dohányzásról? / Kovács Gábor. - Budapest : SpringMed, 2012. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-226-377-9 kötött : 3200,- Ft
dohányzás - szenvedélybetegség
613.84 *** 364.272
[AN 3415718]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2012.
Kovács József (1956-)
   A szervezet tisztítása felsőfokon : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Szerző, 2012. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281.
ISBN 978-963-88993-3-0 fűzött : 4200,- Ft
méregtelenítés - természetgyógyászat
613.24 *** 615.89
[AN 3414444]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2012.
Kovács Zoltán
   Tientaltouch : megcsapolt dimenziók. - Budapest : Biatorbágy : Tientalway Kft., 2012-. - ill., színes ; 27 cm
Szerző Kovács Zoltán
masszázs - természetgyógyászat
615.82 *** 615.89
[AN 3415507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fiatalító és regeneráló masszázs : a XXI. század humán technikái. - 2012. - 333 p.
ISBN 978-963-08-2031-8 fűzött
masszázs
615.82
[AN 3415509] MARC

ANSEL
UTF-87508 /2012.
   Munkabaleseti jegyzőkönyv, 2011 [elektronikus dok.] : amit a kitöltésről tudni kell : szoftver melléklettel / szerk. Somogyi Gábor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105784. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-195-9
Magyarország - munkahelyi baleset - iratminta - jegyzőkönyv - útmutató - elektronikus dokumentum
614.8.027 *** 331.46(439)(036)
[AN 3416183]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2012.
Rados Virág
   A visszakapott élet / Rados Virág. - Budapest : Jaffa, 2012. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-00-9 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - rákbetegség - gyógyulás - regény
616-006(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3413517]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2012.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Személyiségünk titkai : hogy nálam különb legyen... / Ranschburg Jenő, Popper Péter ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Budapest : Saxum, 2012. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-187-6 kötött : 2950,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 37.015.3 *** 316.356.2
[AN 3413030]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2012.
Romics Imre (1947-)
   Lélektől lélekig : Romics Imrével beszélget Koltay Gábor. - Budapest : Kairosz, 2012. - 103 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 99.)
ISBN 978-963-662-544-3 fűzött : 1500,- Ft
Romics Imre (1947-)
Magyarország - orvos - urológus - életútinterjú - 20. század - 21. század
61(439)(092)Romics_I.(047.53) *** 616.6
[AN 3413672]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2012.
Soma (1966-)
   Tiszta szex / Soma Mamagésa. - Budapest : Jaffa, 2012. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-91-2 kötött : 3150,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 3413538]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2012.
Szabó Győző (1970-)
   Toxikoma : tíz év drogvallomásai / Szabó Győző ; [Csernus Imre jegyzeteivel]. - Budapest : Libri, 2012. - 264, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-112-4 fűzött : 2990,- Ft
kábítószer-fogyasztás - magyar irodalom - memoár
613.83(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3414379]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2012.
Tóth Csaba
   Paleolit orvoslás : számolj le a betegségekkel! / Tóth Csaba. - Budapest : Jaffa, 2012. - 211 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 210-211.
ISBN 978-963-9971-75-2 fűzött : 2940,- Ft
táplálkozástudomány - étrend - öngyógyítás - betegség
613.2 *** 616 *** 615.89
[AN 3413509]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2012.
Uhereczky Gábor (1940-)
   Asztmasuli szülőknek és gyerekeknek / Uhereczky Gábor, Gács Éva ; [... kiad. az Asztmasuli.hu Alapítvány]. - Budapest : Asztmasuli.hu Alapítvány, [2012]. - 64 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-3798-9 fűzött
asztma
616.248
[AN 3415099]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2012.
Vallières, Suzanne
Les psy-trucs pour les enfants de 0 à 3 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 0-3 éves korig / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Libri, 2012. - 203, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők)
Bibliogr.: p. [205].
ISBN 978-963-310-105-6 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3413040]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2012.
Vallières, Suzanne
Les psy-trucs pour les enfants de 3 à 6 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 3-6 éves korig / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Libri, 2012. - 246, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők)
Bibliogr.: p. [249].
ISBN 978-963-310-106-3 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3413132]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2012.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - 6. jav. utánny. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2012-. - 21 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 978-963-212-373-8 *
 (hibás ISBN 978-963-212-373-5)
természetgyógyászat
615.89
[AN 3295801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012, cop. 2003. - 199, [2] p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 963-212-374-3 kötött : 2300,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 3413821] MARC

ANSEL
UTF-87519 /2012.
Zeintlinger, Karoline Erika
Analyse, Präzisierung und Reformierung der Aussagen zur psychodramatischen Therapie nach J. L. Moreno (magyar)
   A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után / Karoline Erika Zeintlinger ; [ford. Blühmel[!] Ferenc és Fiers Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Semmelweis Egy. Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2005 [!2012]. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-7166-77-7 kötött
Moreno, Jacob L. (1889-1974)
Ausztria - művészetterápia - pszichiáter - 20. század - dráma
615.851.84 *** 61(436)(092)Moreno,_J.
[AN 3415533]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7520 /2012.
Gácsi Zoltán (1951-)
   Fémkompozitok / [... szerzői Gácsi Zoltán, Simon Andrea, Pázmán Judit] ; [az ábrákat rajz. ... Bendász Ernő] ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2011. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-979-4 kötött
fémes anyag - kompozit anyag - egyetemi tankönyv
669.017(075.8)
[AN 3415195]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2012.
   A megújuló energiaforrások hasznosításának természeti, társadalmi és gazdasági lehetőségei a Hernád-völgyben / [szerk. Lázár István] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke és a Debreceni Akadémiai Bizottság Megújuló Energetikai és Meteorológiai Munkabizottsága. - Debrecen : DE, 2012. - 85 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-581-6 fűzött
Hernád-völgymedence - megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás
620.9(439Hernád-völgye)
[AN 3415377]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2012.
Nemzetközi Szerszámkonferencia (13.) (2012) (Miskolc)
   Proceedings of the Thirteenth International Conference on Tools : ICT 2012 : 27-28 March 2012, Miskolc ... / ed. by János Kundrák, Gyula Varga, István Deszpoth ; [publ. by the Department of Production Engineering University of Miskolc]. - Miskolc : Univ. of Miskolc Dep. of Production Engineering, 2012. - 442 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: 13th International Conference on Tools. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-35-4 kötött
gépészmérnöki ismeretek - szerszám - konferencia-kiadvány
621.9.02 *** 621.753 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3415716]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2012.
Roósz András (1945-)
   Fémtan / [... szerzője Roósz András] ; [közread. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2011-. - 24 cm
metallográfia - egyetemi tankönyv
669.01(075.8)
[AN 3416824]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ideális és reális kristályszerkezet, fázisok, diffúzió, kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok. - 2011. - 297 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-980-0 kötött
fémes anyag - egyetemi tankönyv
669.017(075.8)
[AN 3415104] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7524 /2012.
Sági György
   Számítógéppel támogatott technológiák : CNC, CAD/CAM / Sági György, Mátyási Gyula. - 3. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 2012, cop. 2009. - 423 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: CNC, CAD/CAM. - Bibliogr.: p. 423.
ISBN 978-963-16-6048-7 fűzött
mérnöki tudomány - számítógéppel segített eljárás
681.513.2 *** 62
[AN 3416216]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7525 /2012.
   La Hongrie vous guide : le premier guide francophone écrit par les lycéens hongrois / sous la direction de Gabriel Mars et Marion Decome ; [publ. Institut Français de Budapest]. - Budapest : Inst. Français de Budapest, 2012. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 978-963-08-4117-7 fűzött
Magyarország - étterem - szórakozóhely - útmutató
640.43/.44(439)(036)
[AN 3415651]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7526 /2012.
Bereczky Sándor (1942-)
   A sors akaratából / Bereczky Sándor. - [Mindszent] : Magánkiad., 2011. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2501-6 fűzött
Bereczky Sándor (1942-)
Magyarország - szakmunkás - építőipar - 20. század - ezredforduló - memoár
693(439)(092)Bereczky_S.(0:82-94)
[AN 3395011]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7527 /2012.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP és élelmiszerbiztonsági előírások az Európai Unióban / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. - 3. utánny. - Budapest : KIT, 2012, cop. 2009. - 206 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-637-315-3 fűzött
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy
663/664.017(4-62) *** 614.31(4-62) *** 65.018(4-62)
[AN 3416064]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7528 /2012.
Ducasse, Alain (1956-)
Grand livre de cuisine d'Alain Ducasse (magyar)
   Alain Ducasse konyhaművészete : húsételek / [közrem.] Jean-François Piège [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 381 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Hanthy Kinga
ISBN 978-963-297-777-5 kötött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3414207]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb burgonyás ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 18.)
ISBN 978-963-13-6022-6 fűzött : 199,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3415786]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb csokoládés édességek és muffinok : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 24.)
ISBN 978-963-13-6028-8 fűzött : 199,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3415781]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb ételek cukorbetegeknek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 20.)
ISBN 978-963-13-6024-0 fűzött : 199,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3415782]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb levesek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 16.)
ISBN 978-963-13-6020-2 fűzött : 199,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3415789]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb nemzetközi fogások : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 12.)
ISBN 978-963-13-6005-9 fűzött : 199,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3415790]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb palacsinták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 19.)
ISBN 978-963-13-6023-3 fűzött : 199,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3415785]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2012.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb ünnepi ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2011. - 80 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 17.)
ISBN 978-963-13-6021-9 fűzött : 199,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3415787]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2012.
Mák Éva
   Fogyókúrás finomságok 30 perc alatt lépésről lépésre / Mák Éva. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2012]. - 120 p. ; 20 cm. - (Gyors menük)
ISBN 978-963-08-1002-9 fűzött
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3414279]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2012.
Mák Éva
   Hétköznapi 30 perces menük lépésről lépésre / Mák Éva. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2012]. - 119 p. ; 20 cm. - (Gyors menük ; 1.)
ISBN 978-963-08-1003-6 fűzött
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 3414274]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2012.
Nagy Margit
   Konyhasarok : étkezési tanácsok cukorbetegeknek / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3415495]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2012.
Székely György
   Kéz- és lábápolás, műkörömépítés elmélete és gyakorlata : szakmai kézikönyv / írta és szerk. Székely György. - 4. átd. kiad. - Budapest : Szerző, 2012. - 421 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 415-417.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-204-271-9)
kozmetika - köröm
646.74
[AN 3415834]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2012.
   Villámgyors ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fotó Melczer Zsolt]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., cop. 2012. - 109 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-07-6 kötött : 1990,- Ft
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 3413242]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7541 /2012.
Guénon, René (1886-1951)
Autorité spirituelle et pouvoir temporel (magyar)
   Szellemi tekintély és időbeli hatalom / René Guénon ; [ford. Bencze Tamás]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2012. - 94 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87422-8-5 fűzött : 1800,- Ft
társadalomfilozófia - ezoterika
141.7 *** 133.25
[AN 3415704]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2012.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Menschliches, Allzumenschliches. Zweiter Band (magyar)
   Emberi, nagyon is emberi : vegyes vélemények és mondások : a vándor és az árnya : könyv szabad szellemek számára : második kötet / Friedrich Nietzsche ; [ford. Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 254 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-266-243-5 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - filozófia - aforizma
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-84=945.11
[AN 3413974]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2012.
Rugási Gyula (1954-)
   A historizmus fantomja / Rugási Gyula. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 222 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5009-41-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - történetfilozófia - vallásfilozófia - keresztény teológia - filozófiatörténet
1(439)(091) *** 930.1(439) *** 21 *** 23(439)
[AN 3413993]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2012.
Ullmann Tamás (1966-)
   Az értelem dimenziói / Ullmann Tamás. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2012. - 320 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 308-320.
ISBN 978-963-236-547-3 fűzött : 3200,- Ft
fenomenológia - értelem
165.62 *** 124.2
[AN 3415609]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7545 /2012.
Andrassew Iván (1952-)
   Ne vígy minket a kísértésbe / Andrassew Iván. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-81-6 fűzött : 2990,- Ft
Tőkés László (1952-)
Románia - püspök - politikus - határon túli magyarság - magánélet - 20. század - 21. század
284.2(498)(=945.11)(092)Tőkés_L. *** 32(498)(=945.11)(092)Tőkés_L.
[AN 3414038]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2012.
Burpo, Todd
Heaven is for real (magyar)
   Igazából mennyország : egy kisfiú megdöbbentő története a mennyországba tett utazásáról és csodálatos visszatéréséről / Todd Burpo és Lynn Vincent ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 197 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-5-8 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3415722]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2012.
Ferris, Margaret
Compassioning (magyar)
   Együttérzés : lelkigondozói és lelkivezetői alapismeretek keresztény segítők számára / Margaret Ferris ; [ford. Rohonczi Katalin]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Semmelweis Egy. Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2004 [!2012]. - 88 p. ; 21 cm. - (Lelkigondozói kiskönyvtár, ISSN 1589-1895 ; 3.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-7166-81-5 fűzött
lelkipásztorkodás - lelki gondozás
253 *** 364.264
[AN 3415728]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2012.
Füzeskuti Ferenc
   A megvilágosult harcos : Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege, a szellem képzése hét pontban ... : Thogme Zangpo és Dilgo Khjence Rinpocse magyarázatai nyomán / Csöpel láma ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2012]-. - 24 cm. - (Lodzsong - a szellem képzése)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3415441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2012]. - 144, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89386-1-9 fűzött
[AN 3415445] MARC

ANSEL
UTF-87549 /2012.
Graham, Billy (1918-2011)
The secret of happiness (magyar)
   A boldogság titka / Billy Graham ; [ford. Miklya Anna]. - Budapest : Harmat, 2012. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-109-6 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3414959]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2012.
Hangóné Birtha Melinda (1963-)
   Kiválasztva : Ruth könyvének magyarázata / Hangóné Birtha Melinda ; [ill. Bakos Kata] ; [kiad. a Miskolc-avasi Református Egyházközség]. - [Miskolc] : Miskolc-avasi Ref. Egyházközs., [2012]. - 128 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-3753-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.32.07
[AN 3415501]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2012.
   Imádkozzunk a családunkért! : családok imakönyve / összeáll. Déri Péter. - 3. kiad. - Szombathely : Martinus, 2012. - 276 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5091-02-5 kötött : 1500,- Ft
imakönyv
243
[AN 3415532]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2012.
Kormos Erik (1972-)
   Miért lett az Isten emberré? : adventisták Krisztusról / Kormos Erik. - Budapest : Advent K., 2012. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-271.
ISBN 978-963-9577-99-2 fűzött
krisztológia - adventista egyház
232 *** 286.3
[AN 3412999]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2012.
Laitman, Michael (1946-)
From chaos to harmony (magyar)
   Káoszból a harmóniába : a kabbala útmutatása a globális válság megoldására / Michael Laitman ; [ford. Hámeiri Áron]. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2012. - 115 p. : ill. ; 23 cm. - (A valódi kabbala)
ISBN 978-963-9910-84-3 fűzött : 2490,- Ft
Kabbala
misztika
296.65 *** 133
[AN 3414461]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2012.
Maureder, Josef (1961-)
Wir kommen, wohin wir schauen (magyar)
   Arra tartunk, amerre tekintünk : hivatást élni ma / Josef Maureder ; [ford. Vormair Emese]. - Kecskemét : Korda, 2012. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-9554-46-4 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3415632]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2012.
Melius Juhász Péter (1536-1572)
   A Szent Pal apastal levelenec mellyet a colossabelieknek irt predicacio szerent valo magyarázattya / [Melios Peter] ; [társkiad. ... Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár ...]. - Debrecen : Alföldi Ny. Zrt. Méliusz Műhelye ; Kolozsvár : L. Blaga Közp. Egy. Kvt., 2011. - [301] p. : ill. ; 15 cm
Kész. a kolozsvári Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" 312 jelzettel (RMNy 171) őrzött példánya alapján. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Huszár Gál, 1561. - Közös tokban a mű mai betűhasználat szerinti átiratával
Kötött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - hasonmás kiadás
227.7.07 *** 094/099.07
[AN 3415337]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2012.
Melius Juhász Péter (1536-1572)
   A Szent Pál apastal levelének, mellyet a colossabelieknek irt predicacio szerént való magyarázatja / Melios (Juhász) Péter ; Révész Imre ... tanulmányával. - Debrecen : Alföldi Ny. Zrt. Méliusz Műhelye, 2011. - 221 p. ; 15 cm. - (A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói, ISSN 0866-1413 ; 7.)
Közös tokban a mű hasonmás kiadásával
ISBN 978-963-8216-43-4 kötött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.7.07
[AN 3415349]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2012.
Miller, Stephen M.
The Bible : a history (magyar)
   A Biblia története : a Biblia keletkezése és hatása / Stephen M. Miller, Robert V. Huber ; [ford. Csontos József]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-558-080-4 kötött
Biblia
bibliakutatás - művelődéstörténet
22.01 *** 930.85
[AN 3416820]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2012.
Yancey, Philip (1949-)
The Jesus I never knew (magyar)
   Jézus másként / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2012. - 332 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-332.
ISBN 978-963-288-115-7 fűzött : 2900,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3416854]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2012.
Yancey, Philip (1949-)
What's so amazing about grace? (magyar)
   Meghökkentő kegyelem / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2012. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-102-7 fűzött : 2900,- Ft
kegyelem - vallásos irodalom
234.1 *** 244
[AN 3416897]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7560 /2012.
Briggs, Asa
A social history of the media (magyar)
   A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig / Asa Briggs, Peter Burke. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Napvilág, 2012. - 460 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-394.
ISBN 978-963-338-064-2 fűzött : 4800,- Ft
médiatörténet
316.774(091) *** 791.9.096/.097 *** 070
[AN 3415841]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2012.
Connell, Raewyn (1944-)
Masculinities (magyar)
   Férfiak : eltűnő szerepek / R. W. Connell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 422 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 361-396.
ISBN 978-963-9996-67-0 fűzött : 4500,- Ft
férfi - nemi szerep - nemek lélektana
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3413884]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2012.
   Az erőszakmentes kommunikáció alapjai : oktatási segédlet / összeáll. Rambala Éva. - Budapest : Kulcslyuk K., 2012. - 107 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89419-7-8 fűzött : 980,- Ft
interperszonális kommunikáció - életvezetés
316.772.4 *** 613.865
[AN 3414072]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2012.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában : válogatott tanulmányok / Ferge Zsuzsa. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 264 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 257-264.
ISBN 978-963-236-556-5 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - társadalompolitika - társadalom - társadalmi egyenlőtlenség - szegénység - 20. század - ezredforduló
316.32(439)"196/200" *** 316.344(439)"196/200" *** 364.22(439)"196/200"
[AN 3415583]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2012.
Majtényi Balázs (1974-)
   Cigánykérdés Magyarországon, 1945-2010 / Majtényi Balázs, Majtényi György. - Budapest : Libri, 2012. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-219.
ISBN 978-963-310-120-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - cigányság - nemzetiségi kérdés - nemzetiségi politika - 20. század - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"194/201" *** 323.1(=914.99)(439)"194/201"
[AN 3414363]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2012.
Perényi Roland (1976-)
   A bűn nyomában : a budapesti bűnözés társadalomtörténete, 1896-1914 / Perényi Roland. - Budapest : Uránia Ismterj. Alapítvány : L'Harmattan, 2012. - 318 p. : ill. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 978-963-236-554-1 fűzött : 3100,- Ft
Budapest - társadalomtörténet - bűnügyi szociológia - századforduló
316.32(439-2Bp.)"189/191" *** 343.97(439-2Bp.)"189/191"
[AN 3415664]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2012.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Én és a többiek.. : kapcsolatok kisgyermekkortól a serdülőkorig : Ranschburg Jenő válaszol. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 159 p. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2061-3970)
ISBN 978-963-248-189-0 fűzött : 1680,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - interperszonális kapcsolat
316.47 *** 159.922.7/.8 *** 37.018.1
[AN 3413137]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2012.
Richo, David (1940-)
How to be an adult in relationships (magyar)
   Hogyan legyünk felnőttek egy párkapcsolatban : a tudatos szeretet öt titka / David Richo ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-132-8 kötött : 3490,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3415304]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2012.
Spéder Zsolt (1961-)
   Realising birth intentions in European comparison, understanding the post-communist fertility transition / by Zsolt Spéder, Balázs Kapitány. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2011. - 39 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 15.)
Bibliogr.: p. 31-35.
ISBN 978-963-9597-23-5 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - demográfia - gyermekvállalás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.3(4-11)"199/200(083.41)
[AN 3415109]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7569 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Csudakard : örökzöld mesék Benedek Elek tollából. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-14-0 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3413303]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2012.
Gulyás Péter Pál
Az ádámcsutka (magyar)
   Adam's apple : private investigation of the Bible / Péter Pál Gulyás ; [transl. by Elizabeth Csicsery-Rónay] ; [publ. by the] European Folklore Institute. - Budapest : EFI, 2012, cop. 2006. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-199.
ISBN 978-963-87755-7-3 fűzött
folklór - vallástudomány
398 *** 291
[AN 3415503]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2012.
   A kőcsónak démona : mesék mindenféle ördögökről, félelmetes szörnyekről / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-05-8 fűzött
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3413235]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2012.
Morgan, Marlo (1937-)
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : Partvonal, 2012, cop. 1996. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-87-4 fűzött : 2790,- Ft
Ausztrália - bennszülött - néprajz - amerikai angol irodalom - útleírás
397(=995.1) *** 910.4(94)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3413471]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2012.
   Napleánya : mesék csodálatos hercegnőkről, királylányokról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-11-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3413240]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2012.
   Szélmadár : világkörüli mesék bölcs és balga madarakról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-08-9 fűzött
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3413215]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2012.
   Szilvavirág hercegnő : mesék bűbájos hercegnőkről és szépséges királylányokról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-18-8 fűzött
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3413231]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2012.
   Sző, fon, nem takács. Mi az? : találós kérdések gyerekeknek / [vál. és összeáll. Varga Ferencné] ; [Bálint Endre rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 125, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9185-1 kötött : 1990,- Ft
találós kérdés
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3415540]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2012.
   Táltos Jankó : mesék furfangos pici hősökről és ügyes legkisebb fiúkról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-10-2 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3413301]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2012.
   A tengeri csigák : mesék rejtélyes és gyönyörű sellőkről, tengermélyi birodalmakról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-06-5 fűzött
Japán - gyermekirodalom - népmese
398.21(=956)(02.053.2)
[AN 3413296]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2012.
   A világlátó herceg : mesék bátor és hős hercegekről, királyfikról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-01-0 fűzött
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3413227]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7580 /2012.
Aguirre Rojas, Carlos Antonio (1955-)
Mandar obedeciendo (magyar)
   Engedelmeskedve parancsolni : a mexikói neozapatizmus politikai tanulságai / Carlos Antonio Aguirre Rojas. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2012. - 224 p. ; 20 cm. - (Eszmélet kiskönyvtár, ISSN 2062-0543)
Ford. Csala Károly. - Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-963-236-527-5 fűzött : 2200,- Ft
Mexikó - belpolitika - politikai eszme - autonómia
323.17(72) *** 32.001(72) *** 323(728)"19/200"
[AN 3415549]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2012.
Bauer Júlia (1923-2000)
   És mégis / Bauer Júlia ; sajtó alá rend., szerk. és az utószót írta Sas Péter. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 562, [4] p. : ill. ; 21 cm
A kéziratos napló fotómásolatával
ISBN 978-963-9996-78-6 kötött : 3490,- Ft
Bauer Júlia (1923-2000)
Magyarország - holokauszt - oral history - második világháború - napló - történelmi forrás
323.12(=924)"1939/1945"(093)
[AN 3413803]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2012.
Berecz János (1930-)
   Kádár élt.. / Berecz János. - Budapest : Duna Kvk., [2008-2012]. - 4 db : ill. ; 23 cm
A kiadó neve 2008 végétől: Duna International
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - szocialista rendszer - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2759865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 100 éves lenne. - [2012]. - 315, [2] p.
ISBN 978-963-354-089-3 kötött : 2995,- Ft
[AN 3413664] MARC

ANSEL
UTF-87583 /2012.
Lezsák Sándor (1949-)
   Himnusz kívülről, belülről : Lezsák Sándorral beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2012. - 156 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 100.)
ISBN 978-963-662-545-0 fűzött : 1500,- Ft
Lezsák Sándor (1949-)
Magyarország - politikus - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 20. század - 21. század - életútinterjú
323(439)"198/200"(047.53) *** 32(439)(092)Lezsák_S.(047.53)
[AN 3413679]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2012.
Münkler, Herfried
Die Deutschen und ihre Mythen (magyar)
   A németek és mítoszaik / Herfried Münkler ; [ford. Liska Endre]. - Budapest : Európa, 2012. - 442 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 379-428.
ISBN 978-963-07-9270-7 kötött : 3200,- Ft
Németország - Poroszország - történelem - politikatörténet - politikai eszme - művelődéstörténet
32.001(430)(091) *** 930.85(430) *** 943.0
[AN 3413472]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2012.
Paksa Rudolf
   A magyar szélsőjobboldal története / Paksa Rudolf. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2012. - 256, [12] p. : ill., színes, főként térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-92-9 kötött : 2940,- Ft
magyar történelem - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat
329.17(439)(091) *** 329.18(439)(091)
[AN 3413848]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2012.
   A politológia és a nemzetközi kapcsolatok - a fiatal generáció szemével / szerk. Lőrinczné Bencze Edit, Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, 2011. - 216 p. ; 20 cm. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 3.)
A Budapesten, 2010. nov. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9204-68-3 fűzött
Magyarország - diplomáciatörténet - politológia - nemzetközi kapcsolat - 20. század - ezredforduló
32.001(100)"19" *** 355.02(439)"200" *** 327(439)"19/200"
[AN 3415511]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2012.
Sütő Gábor (1934-)
   Magyar út a magyarabb jövőnkért! : megjelent cikkek / Sütő Gábor. - Budapest : Heraldika, cop. 2011. - 437 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-63-8 fűzött
Magyarország - belpolitika - világpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"199/200"(0:82-92) *** 327(100)"199/200"(0:82-92)
[AN 3415486]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2012.
Tóth Gy. László (1948-)
   Kik támadják Magyarországot és miért? / Tóth Gy. László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas. - Budapest : Kairosz, 2012. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-540-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Európai Unió - politikatörténet - politikai filozófia - külpolitika - politikai propaganda - ezredforduló - 21. század - vitairat
32(439)"199/201" *** 327(439)"199/201" *** 321.01(439) *** 32.0195(4-62)
[AN 3413925]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2012.
Vitányi Iván (1925-)
   A feudalizmus továbbélése a mai Magyarországon / Vitányi Iván. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 206, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 978-963-9996-63-2 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - politikai rendszer - társadalmi rendszer - vitairat
328(439) *** 316.32(439) *** 321.01(439)
[AN 3413903]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7590 /2012.
Bankl, Hans
   A halhatatlanok is meghalnak egyszer / Hans Bankl ; [ford. Szaszovszky József és Sz. Kovács Andrea] ; [az illusztrációkat Győrfi András]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2012. - 177, [2] p. ; 20 cm
A vál. és ford. a "Woran sie wirklich starben" (Wien : Maudrich, 1992) és a "Viele Wege führten in die Ewigkeit" (Wien : Maudrich, 1990) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-349-024-2 fűzött : 2100,- Ft
híres ember - történelmi személy - művész - tudós - halálok - 19. század - 20. század - kórbonctan
929(100) *** 616-091
[AN 3416042]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2012.
Bencsik Gábor (1954-)
   Horthy Miklós : a kormányzó és kora / Bencsik Gábor. - 7. jav. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2012, cop. 2001. - 285, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 978-963-85528-5-3 * kötött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-85528-5-9)
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - magyar történelem - államfő - 20. század - életrajz
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3416055]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2012.
Fényes Balázs (1948-)
   "Őrizzétek meg őrizetemet ..." : tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből / Fényes Balázs. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 239 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5009-37-2 fűzött : 2990,- Ft
hebraisztika - zsidóság - művelődéstörténet
930.85(=924) *** 296
[AN 3413982]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Kard és kereszt : a Teuton Lovagrend története / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2011. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-375-698-0 fűzött
Ordo Teutonicus
Németország - Kelet-Európa - történelem - lovagrend - középkor
929.713 *** 271.024(430) *** 940-11"12/14"
[AN 3413297]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2012.
Gyűjteményi katalógus : Aradi Ereklyemúzeum (angol)
   Collection catalogue : Relics Museum Arad / [ed. Gyula Kedves] ; [... in coop. of the Institute and Museum of Military History, ... Csongrád County Government and ... Complexul Muzeal Arad]. - Szeged : E-press Ny. Kft., 2012. - 2 db ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3313-4)
Muzeul de Relicve din Arad
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9"1848/1849" *** 069(498.4-2Arad)
[AN 3415316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Objects / [co-ed. ... Szilvia Závodi]. - 275 p. : ill., színes
Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-08-3312-7)
[AN 3415322] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Graphics, photographs, documents / [co-ed. ... Emese Szoleczky and Szilvia Závodi]. - 321 p. : ill., részben színes
 (hibás ISBN 978-963-08-3314-1)
[AN 3415332] MARC

ANSEL
UTF-87595 /2012.
Gyűjteményi katalógus : Aradi Ereklyemúzeum (román)
   Catalogul colecţiei de relicve : Muzeul de Relicve din Arad / [red. Kedves Gyula] ; [realizat prin coop. dintre Institutul şi Muzeul de Istorie Militară, Consiliul Judeţean Csongrád şi Complexul Muzeal Arad]. - Szeged : E-press Ny. Kft., 2012-. - 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3313-4)
Muzeul de Relicve din Arad
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9"1848/1849" *** 069(498.4-2Arad)
[AN 3415293]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Obiecte / [red. asociat ... Závodi Szilvia]. - 2012. - 275 p. : ill., színes
Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-08-3312-7)
[AN 3415307] MARC

ANSEL
UTF-87596 /2012.
   Gyűjteményi katalógus : Aradi Ereklyemúzeum / [szerk. Kedves Gyula] ; [kész. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Complexul Muzeal Arad együttműködésében]. - Szeged : E-press Ny. Kft., 2012. - 2 db ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3313-4 kötött
Muzeul de Relicve din Arad
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9"1848/1849" *** 069(498.4-2Arad)
[AN 3415027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tárgyak / [társszerk. Závodi Szilvia]. - 275 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3312-7
[AN 3415053] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Grafikák, fényképek, dokumentumok / [társszerk. Szoleczky Emese és Závodi Szilvia]. - 318, [2] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-08-3314-1
[AN 3415063] MARC

ANSEL
UTF-87597 /2012.
Horváth Judit
   Rózsák hercegnője : történetek magyar hercegnőkről és királylányokról / Horváth Judit ; [az illusztrációkat kész. Pisák Krisztina]. - Budapest : Officina Junior, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-5065-08-8 kötött
Magyarország - magyar történelem - uralkodócsalád - nő - középkor - ifjúsági könyv
943.9"10/13"(02.053.2) *** 929-055.2(439)"10/13"(02.053.2)
[AN 3414849]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2012.
   "Kitaszítottak" : emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán / szerk. Pallai László. - Hajdúnánás ; [Debrecen] : [DE], 2012. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - A Hajdúnánáson, 2012. jún. 8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-582-3 fűzött
Hajdúnánás - helytörténet - 20. század
943.9-2Hajdúnánás"194/195"
[AN 3415743]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2012.
Korb, Scott
Life in year one (magyar)
   Élet az 1. évben : mindennapok az 1. század Palesztinájában / Scott Korb ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Európa, 2012. - 220, [3] p. ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
Bibliogr.: p. 207-221.
ISBN 978-963-07-9358-2 kötött : 2900,- Ft
ókori Palesztina - művelődéstörténet
930.85(33)"00"
[AN 3413412]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2012.
   Mából a tegnapról : képek Magyarország 19. és 20. századi történelméből / főszerk. Erdődy Gábor ; szerk. Cúthné Gyóni Eszter, Szilágyi Adrienn, Wirthné Diera Bernadett ; [közread. az] ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE Történelemtud. Doktori Isk., 2012. - 264 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2011. jún. 8-9-én rendezett konferencia előadásainak bővített anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-284-250-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - belpolitika - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 323(439)"18/19"
[AN 3415635]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2012.
   Memoriae commendamus : tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia történeti üléséről / szerk. Kapitány Adrienn és Locsmándi Dániel. - [Budapest] : Eötvös Collegium Történész Műhely, 2011. - 316 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series I., ISSN 2062-7467 ; 2.)
A konferenciát Budapesten, 2010. máj. 7-9. között tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia, német és latin nyelven
ISBN 978-963-08-1413-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - társadalomtörténet
943.9 *** 930.85(439) *** 316.32(439)
[AN 3414990]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2012.
Olajos Terézia (1941-)
   Bizánci mozaikok : avarok, szlávok, bolgárok, magyarok : válogatott tanulmányok / Olajos Terézia ; [kiad. SZTE Történettudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE Történettud. Doktori Isk., 2012. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-139-8 fűzött
történelem - avarok - szlávok - magyar őstörténet - bolgárok - honfoglalás előtti kor - honfoglalás - 11. század - történelmi forrás
936.92"06/07"(093) *** 930.8(=81)(093) *** 930.8(=945.11)"06/10" *** 930.8(=867)
[AN 3414980]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2012.
Ormos Mária (1930-)
   Van-e történelem? / Ormos Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7060-0 fűzött : 2490,- Ft
történettudomány
930.1
[AN 3413846]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2012.
Rouse, Andrew C.
   The English village : B2 : 1200 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 59 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9194-2 fűzött
Nagy-Britannia - angol nyelv - művelődéstörténet - nyelvkönyv
930.85(410) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3416800]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2012.
Russo, Biagio (1958-)
Schiavi degli Dei (magyar)
   Istenek rabszolgái : az emberiség hajnala / Biagio Russo ; [ford. Faragó Rita] ; [... a m. nyelvű ... irodalmat összeáll. Földi Zsombor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 297 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-280.
ISBN 978-963-09-7050-1 fűzött : 3490,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció - kultúra - rejtély
930.85(100) *** 008 *** 001.94
[AN 3413805]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2012.
Schwarczwölder Ádám (1985-)
   Szenttrinitás és Vokány története a kezdetektől napjainkig [elektronikus dok.] / Schwarczwölder Ádám. - Pécs : Virágmandula, 2011-
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
Vokány - helytörténet - elektronikus dokumentum
943.9-2Vokány
[AN 3416254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1914-ig. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - 2011
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105797. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-35-1
[AN 3416257] MARC

ANSEL
UTF-87607 /2012.
   Sorsfordulók és mindennapok : tanulmányok a 19-20. századi magyar és egyetemes történelemről / szerk. Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, 2011. - 374 p. : ill. ; 20 cm. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 4.)
A Budapesten, 2010. nov. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9204-69-0 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 94"18/19"
[AN 3415512]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2012.
Sudár Balázs (1972-)
   Pécs 1663-ban [elektronikus dok.] : Evlia cselebi és az első részletes városleírás / Sudár Balázs. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz K., 2012. - (Források Pécs történetéből, ISSN 1787-7679 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105794. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-55-9
Evliyā Çelebi (1611-1687)
Pécs - Oszmán-török Birodalom - helytörténet - 17. század - utazó - útleírás - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs"166"(093) *** 910.4(560)(092)Evliyā_Çelebi
[AN 3416241]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2012.
Szluha Márton (1935-)
   Vas vármegye nemes családjai / Szluha Márton. - Budapest : Heraldika, 2011-. - 29 cm
ISBN 978-963-9204-56-0
Vas vármegye - családtörténet - nemesség
929.52(439.111) *** 316.343.32(439.111)
[AN 3415644]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 2011. - 828 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9204-57-7 kötött
[AN 3415649] MARC

ANSEL
UTF-87610 /2012.
Vécsey Aurél
   Erdélyország aranykora : [Transylvania keserű elvesztése] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2011. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-107-7 fűzött
Erdély - Románia - magyar történelem - történelem
943.921 *** 949.84
[AN 3415727]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2012.
Vöő Gabriella (1962-)
   From the East looking West : British and Irish culture and national self-definition in interwar Hungary : essays / Gabriella Vöő. - Pécs : Univ. Pécs Inst. of Engl. Studies, 2011. - 116 p. ; 21 cm. - (Inquiries into English and American studies, ISSN 2063-0085 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-397-1 fűzött
Írország - összehasonlító irodalomtudomány - angol irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kapcsolat - nemzetkép - magyarság - 20. század
930.85(439)(410) *** 820.091 *** 894.511.091"19" *** 008(439)(415) *** 316.63(=945.11)
[AN 3365262]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7612 /2012.
Abraham, Rudolf
Croatia (magyar)
   Horvátország / Rudolf Abraham ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Geographia, 2012. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-14-2 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3412982]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2012.
Atlas of exploration (magyar)
   A felfedezők távoli álmai / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 19.)
ISBN 978-963-251-343-0 kötött : 1690,- Ft
felfedező utazás - felfedező - űrkutatás - technikatörténet - művelődéstörténet
910.4(100)(091) *** 629.78(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3415813]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2012.
Bailey, Rosemary (1953-)
France (magyar)
   Franciaország / Rosemary Bailey ; fényképezte Gilles Mingasson ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Geographia, 2012. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-15-9 fűzött
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 3412978]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2012.
Bergreen, Laurence (1950-)
Columbus (magyar)
   Kolumbusz : a négy expedíció / Laurence Bergreen ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2012]. - 540 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 507-526.
ISBN 978-963-643-386-4 kötött : 3900,- Ft
Columbus, Christophorus (1451-1506)
Amerika - Itália - felfedező - felfedezések kora - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - életrajz
910.4(45)(092)Columbus,_C. *** 930.85(100)"14/15" *** 910.4(7/8)"14/15"
[AN 3412952]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2012.
Brook, Stephen
Prague & the Czech Republic (magyar)
   Prága és a Cseh Köztársaság / Stephen Brook ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Geographia, 2012. - 333 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-13-5 fűzött
Csehország - útikönyv
914.371(036)
[AN 3412974]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2012.
Davidson, Lisa
Paris (magyar)
   Párizs / Lisa Davidson és Elizabeth Ayre ; [... ford. Csaba Emese]. - Budapest : Geographia, 2012, cop. 2008. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-21-0 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3415666]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2012.
Dóczi Jusztina (1942-)
   Akarat virágai Nagymágocsnak : gyűjteményes kötet / Dóczi Jusztina ; [az illusztrációkat ... kész. Vígh Erna]. - Nagymágocs : Dóczi J., 2012. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3460-5 fűzött
Nagymágocs - helyismeret
908.439-2Nagymágocs
[AN 3395017]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2012.
Fucskár Ágnes
   Magyarország / [fotó és szöveg] Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-297-759-1 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3414218]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2012.
Gilbert, Sari
Rome (magyar)
   Róma / Sari Gilbert és Michael Brouse ; [... ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2012. - 270 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-86-0 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3415661]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2012.
Jepson, Tim
Naples & Southern Italy (magyar)
   Nápoly és Dél-Olaszország / Tim Jepson ; fotó Tino Soriano ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2012. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-18-0 fűzött
Nápoly - Dél-Olaszország - útikönyv
914.5-2Napoli(036) *** 914.5(036)
[AN 3415262]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2012.
   Lébény. - Lébény : Polgármesteri Hiv., 2012. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Julianus útikönyvek, ISSN 1419-1970)
Magyar és német nyelven
Fűzött
Lébény - helyismeret - helytörténet
908.439-2Lébény *** 943.9-2Lébény
[AN 3414885]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2012.
McKelvie, Robin
Scotland (magyar)
   Skócia / Robin és Jenny McKelvie ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2012. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-19-7 fűzött
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3412960]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2012.
   Mosonmagyaróvár : az élhető város : the livable city : magyar - English / [szerk. Böröndi Lajos] ; [fotó Vajkó László, Uzsák Zoltán]. - Mosonmagyaróvár : Flesch Nonprofit Kft., [2012]. - [68] p. : ill., színes ; 19x19 cm
Fűzött
Mosonmagyaróvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mosonmagyaróvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Vajkó_L. *** 77.04(439)(092)Uzsák_Z.
[AN 3414968]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2012.
Nicholson, Louise (1954-)
London (magyar)
   London / Louise Nicholson ; [... ford. Kada Júlia]. - Budapest : Geographia, 2012. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-20-3 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3415671]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2012.
Rutherford, Tristan
Istanbul & Western Turkey (magyar)
   Isztambul és Nyugat-Törökország / Tristan Rutherford és Kathryn Tomasetti ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Geographia, 2012. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-16-6 fűzött
Törökország - Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036) *** 915.60(036)
[AN 3415251]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2012.
Weir, Bill
Arizona (magyar)
   Arizona és a Grand Canyon / Bill Weir ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Geographia, 2012. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-17-3 fűzött
Egyesült Államok - Arizona - útikönyv
917.3(036)
[AN 3415264]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7628 /2012.
Bank Barbara (1975-)
   Recsk : kényszermunkatábor, 1950-1953 / Bank Barbara, Gyarmati György ; [közread. a] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2012. - [24] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [22].
ISBN 978-963-87554-3-8 fűzött
Recsk - Magyarország - internálótábor - állami terror - Rákosi-korszak - emlékház
343.819.5(439-2Recsk)"195" *** 323.282(439)"195" *** 343.819.5(439)"195" *** 069(439-2Recsk)
[AN 3414640]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2012.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2011. január 7. : egységes szerkezetben a 2011. március 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 217 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. jan. 26.
ISBN 978-963-9403-90-1 fűzött : 1190,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3413545]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2012.
   Cégtörvény : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 2012. március 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 140 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. márc. 14.
ISBN 978-615-5175-29-9 fűzött : 790,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
Magyarország - vállalati jog - társasági jog - iratminta - törvény
347.72(439)(094) *** 347.72(439)(083.76)
[AN 3415317]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2012.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.) : 2012. április 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 73 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. ápr. 2.
ISBN 978-615-5175-31-2 fűzött : 590,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - gyámügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3413614]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2012.
   Gazdasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról : 2012. március 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 108 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-615-5175-20-6 fűzött : 790,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény - gazdasági társaság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3413617]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2012.
Kiss Réka (1975-)
   Hogyan üldözzünk egyházakat? : állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek / Kiss Réka, Soós Viktor Attila, Tabajdi Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 210 p. : ill. ; 23 cm. - (Fehér hollók sorozat, ISSN 2063-5273 ; 1.)
Bibliogr.: p. 202-210.
ISBN 978-963-236-548-0 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - besúgó - megfigyelés - állam és egyház viszonya - politikai rendőrség - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 322(439)"195/198"
[AN 3415677]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2012.
Kőszegfalvi Edit
   Munkaügyi kézikönyv szociális intézmények számára [elektronikus dok.] / Kőszegfalvi Edit. - Szöveg (epub : 797 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. jún. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105781. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-295-196-6
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(036) *** 35.08(439)(036)
[AN 3416110]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2012.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : 2012. április 15. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 93 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. ápr. 20.
ISBN 978-615-5175-36-7 fűzött : 690,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3413555]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2012.
Magyar György (1949-)
   A védő : 14 meghökkentő bűnügyi történet / Magyar György. - Budapest : Libri, 2012. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-110-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - bűncselekmény - jogeset - ezredforduló
34.096(439)"200"
[AN 3414370]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2012.
   Rendőrségi törvény : 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről : 2012. április 15. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 62 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. ápr. 26.
ISBN 978-615-5175-37-4 fűzött : 590,- Ft
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
Magyarország - rendőrség - törvény
351.74(439)(094)
[AN 3413609]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2012.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : a belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : 2012. április 16. : a törvény 2012. évi XXXI. törvénnyel módosított szövege / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 94 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. ápr. 17.
ISBN 978-615-5175-35-0 fűzött : 790,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 3413527]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2012.
   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról : 2012. április 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 30 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. ápr. 2.
ISBN 978-615-5175-10-7 fűzött : 490,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - törvény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 3413611]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7640 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Guderian és páncélosai / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2012. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-375-722-2 fűzött
Guderian, Heinz Wilhelm (1888-1954)
Németország - hadtörténet - katonatiszt - páncélos fegyvernem - második világháború
355(430)(092)Guderian,_H._W. *** 355.48(430)"1939/1945" *** 358.119(430)"1939/1945"
[AN 3413294]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2012.
Nyakas Miklós (1942-)
   Nagy András hajdúgenerális / Nyakas Miklós ; [a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiadása]. - 2. kiad. - Biharnagybajom : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2012. - 26 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-08-4265-5 fűzött
Nagy András (15??-1612)
Hajdú-Bihar megye - hajdúk - katonatiszt - helytörténet - 17. század
355(439)(092)Nagy_A. *** 943.916.5"16" *** 355.318(439)hajdúk
[AN 3416218]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2012.
   "Zala" 1968 : az MN 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából / [szerk., a lábjegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Solymosi József] ; [az iratokat vál., sajtó alá rend. és a mellékleteket összeáll. Laczovics Erika, Solymosi József]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2012. - 200 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-133-2 kötött
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály
Magyarország - Csehszlovákia - Zala megye - hadtörténet - hadművelet - megszállás - katonai egység története - páncélos fegyvernem - 1960-as évek - történelmi forrás
355.48(439)"1968"(093) *** 358.119 *** 355.486(439.121)
[AN 3415024]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7643 /2012.
   Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról : tanulmánykötet / szerk. Zentai Csilla. - Debrecen : Alföldi Ny. Zrt. Méliusz Műhelye, 2011. - 171 p. : ill. ; 21 cm
A szimpóziumot Debrecenben, 2011. máj. 16-án tartották. - borító- és gerinccím: Nyomdatörténeti szimpózium. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8216-45-8 fűzött
Debrecen - nyomdászattörténet - művelődéstörténet
655.1(439-2Debrecen)(091) *** 930.85(439-2Debrecen)
[AN 3415280]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2012.
Klein Balázs
   A szervezet lelke : [pszichológia a munka világában III.] / Klein Balázs, Klein Sándor. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Edge 2000, 2012. - 923 p. : ill. ; 24 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 879-923.
ISBN 978-963-9760-22-6 kötött : 5990,- Ft
vezetéslélektan - szervezetpszichológia
65.012.4 *** 65.013 *** 331.101
[AN 3413816]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2012.
   "Nem pusztán üzletképpen tartatott" : 450 éves a Debreceni Nyomda : [vezető a debreceni Kölcsey Központ Bényi Árpád Termében 2011. május 16 - 2011. június 4. között megtekinthető nyomdatörténeti kiállításhoz] / [... rend., a forgatókönyvet és a vezetőt írta Gáborjáni Szabó Botond]. - Debrecen : Alföldi Ny. Zrt. Méliusz Műhelye, 2011. - 61, [18] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8216-44-1 fűzött
Alföldi Nyomda (Debrecen)
Debrecen - nyomda - nyomdászattörténet - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
655.1(439-2Gyoma)(091) *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3415355]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7646 /2012.
   Ifjúság, vállalkozás, vállalkozásoktatás : az Ifjúsági Vállalkozásoktatás Műhely zárókonferenciájának előadásai / szerk. Szirmai Péter ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - [Budapest] : Aula, cop. 2012. - 201 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2012. febr. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-339-030-6 fűzött
vállalkozásismeret - vállalkozásfejlesztés
334.72 *** 658.1 *** 658.1.012.4
[AN 3415517]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2012.
   Illetékjogszabályok : 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről : 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról : 2011. január 2. : egységes szerkezetben a 2011. január 27-én hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 90 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. jan. 12.
ISBN 978-963-9403-88-8 fűzött : 890,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény
336.28(439)(094)
[AN 3413543]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2012.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2012. - 1208 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-963-295-077-8 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3416881]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2012.
   Logisztika / [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 3. utánny. - Budapest : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk. : KIT, 2012. - 4 db : ill. ; 23 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.78(075.8)
[AN 3416710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A logisztikai ügyintéző speciális feladatai / Némon Zoltán, Vörösmarty Gyöngyi. - 166 p.
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-637-309-2 fűzött
logisztika - ügyvitel - egyetemi tankönyv
651.5(075.8) *** 621.796(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3416712] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az anyagbeszerző munkakör követelményei / Némon Zoltán, Sebestyén László, Vörösmarty Gyöngyi. - 172 p.
ISBN 978-963-637-307-8 fűzött
anyaggazdálkodás - beszerzés - munkakör - egyetemi tankönyv
658.566(075.8) *** 658.7(075.8) *** 331.103.116(075.8)
[AN 3416715] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Áruterítés / Némon Zoltán, Sebestyén László. - 280 p.
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-963-637-308-5 fűzött
kereskedelem - teherszállítás - egyetemi tankönyv
339(075.8) *** 622.678(075.8) *** 656.025(075.8)
[AN 3416719] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Veszélyes áruk tárolása, szállítása / Sebestyén László. - 248 p.
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-637-310-8 fűzött
veszélyes anyag - tárolás - szállítmányozás - egyetemi tankönyv
658.7(075.8) *** 656.1/.7(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3416722] MARC

ANSEL
UTF-87650 /2012.
   Mérlegképes továbbképzés, 2012 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2012. - XIV, 158 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2012. ápr.
ISBN 978-963-9878-27-3 fűzött : 3100,- Ft
számvitel
657.6(078)
[AN 3415010]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2012.
Nagy Gábor
   Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2012 : [vállalkozás] / [szerző Nagy Gábor, Pölöskei Pálné, Veress Attila] ; [közread. a] Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete. - Budapest : M. Számviteli Szakemberek Egyes. : Saldo, 2012. - 247 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-423-4 fűzött : 3100,- Ft
mérlegkimutatás - pénzügy - számvitel - tankönyv
657.372(078) *** 336.7(078) *** 657(078)
[AN 3415753]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2012.
Simon Károly (1941-)
   A mű és ami mögötte van : Simon Károly formatervező életműkiállítása = The work and behind : retrospective exhibition of designer Károly Simon. - [Budapest] : [Iparműv. Múz.], 2012. - 141 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Rend., közread. az Iparművészeti Múzeum. - A kiállítást Budapesten, 2012. márc. 9 - ápr. 8. között rendezték
ISBN 978-615-5217-02-9 fűzött
Magyarország - iparművész - formatervezés - szerszám - gépipar - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
658.512.2(439)(092)Simon_K. *** 621 *** 621.753.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415372]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2012.
Thoma Csaba (1967-)
   Külgazdasági stratégia / Thoma Csaba. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2012. - 154 p. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
Bibliogr.: p. 152-154.
ISBN 978-963-236-563-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - külgazdaság - nemzetközi gazdasági kapcsolat - stratégia - egyetemi tankönyv
339.9(439)(075.8)
[AN 3415589]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2012.
Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations (magyar)
   Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára ; 2010. évi jelentés a telephelyeknek tulajdonítható nyereség megállapításáról / [közread. az] OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp. ; [Paris] : OECD, cop. 2012. - 799 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9878-25-9 fűzött
multinacionális vállalat - árképzés - nyereség - jogszabálygyűjtemény - útmutató
334.726 *** 338.534(094)(036)
[AN 3413785]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7655 /2012.
   Don't judge a book by its cover! : the living library organiser's guide 2011 / Nick Little [et al.] ; [publ. by the Council of Europe - Youth Department European Youth Centre Budapest]. - Budapest : European Youth Centre, [2011]. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Let's take the feminist : the living library experience
ISBN 978-92-871-7321-8 fűzött : 29 EUR : 58 USD
tolerancia - multikultúra - nevelés - kommunikáció
364.146(498)(075.3) *** 364.146 *** 37.035 *** 316.7(498)(075.3) *** 316.7
[AN 3392096]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2012.
   Győzelem a függőség felett / [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - 2. kiad. - [Budapest] : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
káros szenvedély - szenvedélybetegség - vallásos irodalom
364.272 *** 613.81/.84 *** 244
[AN 3415721]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2012.
Ladányi János (1949-)
   Leselejtezettek : a kirekesztett népesség társadalom- és térszerkezeti elhelyezkedésének átalakulása Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában / Ladányi János. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 202, [12] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-202.
ISBN 978-963-236-557-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - cigányság - hátrányos helyzetű - szegénység - társadalmi struktúra - területi eloszlás - társadalmi elkülönülés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.422(439) *** 316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 364.22(439)"200" *** 316.3(439)"199/200" *** 316.344.7(439)"199/200"(083.41)
[AN 3415660]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2012.
Varga Aranka (1965-)
   Gyermekvédelem és iskola [elektronikus dok.] / Varga Aranka. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Pécs] : PTE BTK Oktatáskut. Közp. : Virágmandula Kft., 2012. - (Metszéspontok, ISSN 2063-4846)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105795. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-53-5
Magyarország - gyermekvédelem - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6(439) *** 364.65-053.2/.6(100)(091)
[AN 3416245]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7659 /2012.
   A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai ; Hány éves korig tartson a tankötelezettség? : válaszkísérlet egy rossz kérdésre : szakpolitikai javaslat / szerk. Mártonfi György ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2011. - 47, 12 p. : ill. ; 30 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-682-678-9 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatási reform - tankötelezettség - 21. század - vitairat
37.014.3(439)"201" *** 37.014.14(439)"201"
[AN 3413510]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2012.
Bird, Ronit
The dyscalculia resource book (magyar)
   Száz játék és fejtörő a számolási nehézségek legyőzésére : [gyakorlókönyv diszkalkuliával küzdő diákoknak] : [7-14 éveseknek] / Ronit Bird ; [ford. Siposs András]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 243 p. : ill. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9198-0 fűzött
diszkalkulia - tanári segédkönyv
371.322.9(072) *** 372.47(072)
[AN 3413660]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2012.
Gaál Botond (1946-)
   A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban / Gaál Botond ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - 2. átd., bőv. kiad. - Debrecen : Hatvani I. Teológiai Kutint. : DRHTE, 2012. - 197 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88961-2-4 fűzött
Debrecen - iskolatörténet - kollégium - felsőoktatás - természettudomány
373.552(439-2Debrecen)(091) *** 378.65(439-2Debrecen)(091)
[AN 3415522]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2012.
   Gondolatok a gyermeknevelésről : válogatás a Tudatos Szülők Lapja című magazin írásaiból / szerk. Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - 138 p. ; 24 cm. - (TL útmutató könyvek, ISSN 2062-915X)
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-47-7 fűzött : 2800,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - publicisztika
37.018.1(0:82-92)
[AN 3414437]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2012.
Hevesi Mihály
   Autoritmia : hogyan tanuljunk nyelvet, kedvenc filmünk, regényünk, zenénk és érdeklődési körünk alapján? / Hevesi Mihály. - [Szeged] : Szépnap Kv., cop. 2012. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-963-06-7586-4 fűzött : 3900,- Ft
nyelvoktatás - módszertan
372.880 *** 371.3
[AN 3415676]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2012.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
diákélet - humor - vicc
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - [2012]. - 120 p. : ill.
ISBN 978-963-9887-77-0 kötött : 980,- Ft
vicc - ifjúsági könyv
398.94(02.053.2)
[AN 3414835] MARC

ANSEL
UTF-87665 /2012.
   "Magyar Felsőoktatás 2011" : hazai vitakérdések, nemzetközi trendek : [2012. január 25.] : konferencia dokumentumok / [szerk. Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2012. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 9.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89082-4-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - 21. század - konferencia-kiadvány
378(439)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415521]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2012.
   Tanárképzős hallgatók a bolognai folyamatban, 2010-2011 / szerk. Ercsei Kálmán, Jancsák Csaba. - Budapest : OFI, 2011. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-2366)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-693-2 fűzött
Magyarország - Bolognai folyamat - felsőoktatás - pedagógusképzés - 21. század - statisztikai adatközlés
378.637(439)"201"(083.41) *** 378.014.5(439)"201"(083.41)
[AN 3413463]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2012.
   Térségi integrált szakképző központok : adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról ; Szakpolitikai javaslat a térségi integrált szakképző központok rendszere átalakításához / szerk. Mártonfi György ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2011. - 30, 10 p. : ill. ; 30 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-682-700-7 fűzött
Magyarország - szakképzés
377(439)
[AN 3413486]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2012.
Tóthné Csömöri Andrea
   Gyűjtsünk kincset a mennybe : tábori ötlet- és feladattár a pénz evangéliumi szerepéről / Tóthné Csömöri Andrea ; [graf. Kelemen Czakó Rita]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 34, [6] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5141-20-1 fűzött
gyermekfoglalkozás - táborozás - vallásoktatás - pénzeszköz - tanári segédkönyv
371.217.3(072) *** 268(072) *** 371.382(072) *** 336.74(02.053.2)
[AN 3415449]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7669 /2012.
Benkő Gábor
   Futballgyilkosok : a magyar bundabotrány : pénz, drogok, prostik / Benkő Gábor. - Budapest : Duna International, [2012]. - 154 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-354-094-7 fűzött : 2995,- Ft
Magyarország - labdarúgás - csalás - korrupció - riportregény
796.332(439) *** 343.352(439) *** 796.332.011.5
[AN 3413669]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2012.
Bleyer András (1942-)
   Gyilkos sudoku és haverjai / Bleyer András. - Budapest : Ab Ovo, cop. 2012. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-94-0 fűzött : 1590,- Ft
rejtvény
793.7(520)
[AN 3414966]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2012.
Bors Richárd
   Avarpaplan / Bors Richárd ; [az illusztrációkat ... Pócz Dániel kész.]. - [Pusztazámor] : DNM, 2012. - 222 p. : ill. ; 19 cm. - (Kortárs magyar vadászírók, ISSN 2063-6156 ; 1.)
ISBN 978-963-9783-30-0 kötött : 3700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3415176]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2012.
Chia, Mantak (1944-)
Iron shirt chi kung (magyar)
   Páncélinges chi kung : többszörös erő és (ellen)állóképesség / Mantak Chia ; [ford. Drimál István]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2012. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-83-0 fűzött : 3800,- Ft
kungfu - ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 3414788]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2012.
   Folt hátán folt, tű benne sosem volt : [találós kérdések] / [... szerk. Zima Szabolcs]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, [2012]. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88557-5-6)
találós kérdés - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3413253]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2012.
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Jag är Zlatan Ibrahimović (magyar)
   Ez vagyok én, Zlatan Ibrahimović / David Lagercrantz elbeszélésében ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 357 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-582-2 fűzött : 2999,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.(0:82-94)
[AN 3413603]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2012.
Kassai Lajos (1960-)
   A Völgy lovasa : Kassai Lajos lovasíjásszal beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2012. - 83 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 96.)
ISBN 978-963-662-529-0 fűzött : 1500,- Ft
Kassai Lajos (1960-)
sportoló - lovassport - íjászat - 20. század - 21. század - interjú
799.322.2 *** 798.28(439)(092)Kassai_L.
[AN 3413645]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2012.
   Magyarország csodálatos túraútvonalai : [túrázók nagykönyve] : [gyalogtúrák, kerékpáros és vízi kirándulások családoknak is] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : Totem, [2012]. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-470-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - gyalogtúra - kerékpártúra - útikönyv
796.51(439)(036) *** 796.57 *** 914.39(036)
[AN 3414884]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2012.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Hengergő homok : sivatagi vadásznapló / Széchenyi Zsigmond. - Budapest : Mérték, 2012. - 118 p., [48] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-36-9 fűzött
Szahara - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6-926.2)(0:82-94)
[AN 3413812]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2012.
Vaillant, John
The tiger (magyar)
   A tigris : igaz történet bosszúról és túlélésről / John Vaillant ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 348, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Bibliogr.: p. 338-[349].
ISBN 978-963-245-458-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-457-3 fűzött : 2999,- Ft
Kelet-Szibéria - Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység - kanadai angol irodalom - helyismeret - tigris - dokumentumregény - vadászkaland
799.2(0:82-31) *** 820-31(71)=945.11 *** 591.5(571.5) *** 908.571.5 *** 599.742.7
[AN 3413919]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7679 /2012.
   Empire, state, building : Société réaliste / avec des textes de ... József Mélyi, Olivier Schefer, Giovanna Zapperi ; [publ.] ... Jeu de Paume, Ludwig Múzeum. - Paris : Ed. Amsterdam : Jeu de Paume ; Budapest : Ludwig Múz., [2011]. - 229, [11] p. : ill. ; 21 cm
Megj. a Párizsban, 2011. márc. 1 - máj. 8. és a Budapesten, 2012. ápr. 20 - aug. 5. között rendezett kiállítás alkalmából. - Francia és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-2-35480-086-4
Société réaliste
Magyarország - Franciaország - képzőművészet - művészcsoport - művészetesztétika - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 73/76(44)"200/201" *** 061.2(439)Société_réaliste *** 7.01 *** 061.4(44-2Paris) *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 061.2(44)Société_réaliste
[AN 3415464]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2012.
   Empire, state, building : Société réaliste / Mélyi József, Olivier Schefer, Giovanna Zapperi szövegeivel ; [közread. a] ... Jeu de Paume, Ludwig Múzeum. - Párizs : Éd. Amsterdam : Jeu de Paume ; Budapest : Ludwig Múz., [2012]. - 78 p. ; 21 cm
Megj. a Párizsban, 2011. márc. 1 - máj. 8. és a Budapesten, 2012. ápr. 20 - aug. 5. között rendezett kiállítás alkalmából. - Az azonos címmel megjelent kiállítási katalógus szövegének magyar nyelvű fordítása. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-34-7 fűzött
Société réaliste
Magyarország - Franciaország - képzőművészet - művészcsoport - művészetesztétika - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76(44) *** 061.2(439)Société_réaliste *** 061.2(44)Société_réaliste *** 7.01 *** 061.4(44-2Paris) *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415480]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2012.
Fejér Kati (1954-)
   Kalocsa kincse = Treasures of Kalocsa / [írta és a fényképeket kész. Fejér Kati]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 247 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-09-7132-4 kötött : 7500,- Ft
Kalocsa - magyar néprajz - népviselet - népi díszítőművészet
746.3.031.4(439-2Kalocsa) *** 391(=945.11)(439-2Kalocsa)
[AN 3415794]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2012.
Hangay Enikő (1976-)
   Anyahajó : Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj, 2012 = Mothership : József Pécsi Fine Art Photography Grant / Hangay Enikő ; [kiad. ... Magyar Fotográfusok Háza ...]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2012. - [12] p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, 2012. márc. 23 - máj. 6. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [12].
ISBN 978-963-88529-5-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Hangay_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415454]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2012.
Işleğen, Şefkat (1958-)
   Şefkat Işleğen : [Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja 2012] : [Plein Art Contemporary Art Festival 2012] / [a tanulmányt írta Szombathy Bálint] ; [kiad. az Erlin Galéria Nonprofit Kft.]. - Budapest : Erlin Galéria, [2012]. - 18 p. : ill., színes ; 15x19 cm
Megj. a Budapesten rendezett fesztivál alkalmából. - A tanulmány és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3873-3 fűzött
Törökország - képzőművész - ezredforduló - 21. század - linóleummetszet
761 *** 76(560)(092)Işleğen,_Ş.
[AN 3415271]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2012.
Joó Emese
   A madaras ház titkai : kiállítási kalauz diákoknak / írta Joó Emese ; [kiad. a Veszprémi Főegyházmegye]. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2011. - 10 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a veszprémi Szaléziánum állandó kiállításaihoz
Fűzött
múzeumpedagógia - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
069.12 *** 069(439-2Veszprém)(036) *** 087.5
[AN 3415315]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2012.
Megyik János (1938-)
   A kép tere : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest 2012. március 8 - 2012. június 10.] = The space of the image / Megyik János ; [kurátor, ... szerk. Imre Györgyi]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., cop. 2012. - 309, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Megyik. - Bibliogr.: p. 307-309.
ISBN 978-963-9537-32-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Megyik_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415626]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2012.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Magic & mistery : Munkácsy / [Kuratoren Zsuzsanna Bakó, Christian Huemer] ; [Hrsg. Munkácsy Alapítvány]. - [Budapest] : Munkácsy Alapítvány, cop. 2012. - 87 p. : ill., főként színes ; 23x26 cm
A Bécsben, 2012. márc. 31 - jún. 3. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-3572-5 fűzött
ISBN 978-3-900926-93-9
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3415158]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2012.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Magic & mistery : Munkácsy / [curators Zsuzsanna Bakó, Christian Huemer] ; [publ. by Munkácsy Alapítvány]. - [Budapest] : Munkácsy Alapítvány, cop. 2012. - 87 p. : ill., főként színes ; 23x26 cm
A Bécsben, 2012. márc. 31 - jún. 3. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-3571-8 fűzött
ISBN 978-3-900926-93-9
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3415182]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2012.
Pákh Imre (1950-)
   Mindenki munkácsi egy kicsit : Pákh Imre műgyűjtővel beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2012. - 140 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 97.)
ISBN 978-963-662-530-6 fűzött : 1500,- Ft
Pákh Imre (1950-)
Egyesült Államok - műgyűjtés - külföldön élő magyar személyiség - életútinterjú - 20. század - 21. század
7.074(73)(=945.11)(092)Pákh_I.(047.53)
[AN 3413653]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2012.
   Projektmenedzsment Nonprofit Kft : TÁMOP-5.1.1.09/4-2009-0002 zárókiadvány / [szerk. Raffai Renáta] ; [... kiad. Alsómocsolád Község Önkormányzata]. - Alsómocsolád : Önkormányzat, 2011. - 112 p. : ill. ; 25 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 112 p.
ISBN 978-963-08-3201-4 fűzött
Alsómocsolád - Sásdi kistérség - területfejlesztés - regionális gazdaság
711.1(439-2Alsómocsolád) *** 332.1(439-2Sásd)
[AN 3392117]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2012.
Sárközi Mátyás (1937-)
   A szfinxtől egy üres szobáig : negyven írás a művészetről / Sárközi Mátyás. - Budapest : Noran Könyvesház, 2012. - 232 p., [4] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-283-064-3 kötött
képzőművészet - magyar irodalom - publicisztika
73/76(100)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3414389]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2012.
Serbest, Gültekin (1955-)
   Gültekin Serbest : [Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja 2012] : [Plein Art Contemporary Art Festival 2012] / [a tanulmányt írta Szombathy Bálint] ; [kiad. az Erlin Galéria Nonprofit Kft.]. - Budapest : Erlin Galéria, [2012]. - 18 p. : ill., színes ; 15x19 cm
Megj. a Budapesten rendezett fesztivál alkalmából. - A tanulmány és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3872-6 fűzött
Koszovó - festőművész - 20. század - 21. század
75(496.51)(092)Serbest,_G.
[AN 3415250]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2012.
Váradi Viktor
   Öndefiníció : Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj, 2012 = Self-definition : József Pécsi Fine Art Photography Grant / Váradi Viktor ; [kiad. ... Magyar Fotográfusok Háza ...]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2012. - [12] p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, 2012. márc. 23 - máj. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88529-5-3 fűzött
Magyarország - fényképész - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Váradi_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415452]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7693 /2012.
Bathó Edit, H.
   A Lehel-kürt és kultusza / [írta Bathó Edit, Kókai Magdolna] ; [a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány kiadványa]. - 2. jav., bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2012. - 16 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7113-33-8 fűzött
Jászság - Jászberény - magyar néprajz - díszítőművészet - múzeumi kiadvány - kürt
681.818.41 *** 745.55(495.02) *** 39(=945.11)(439Jászság) *** 069(439-2Jászberény)
[AN 3415457]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2012.
   Eresz alatt fecskefészek / [... szerk. Zima Szabolcs]. - Nyíregyháza : Pro-Team, [2012]. - 200 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88557-4-9)
magyar néprajz - magyar irodalom - magyar nóta - népdal
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 3413200]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2012.
Halmos Béla (1946-)
   Meg kell a búzának érni.. : Halmos Béla népzenésszel beszélget Abkarovits Endre. - Budapest : Kairosz, 2012. - 108 p. : ill. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 98.)
ISBN 978-963-662-531-3 fűzött : 1500,- Ft
Halmos Béla (1946-)
Magyarország - népzenész - hegedű - 20. század - 21. század - életútinterjú
787.1.031.4(439)(092)Halmos_B.(047.53)
[AN 3413662]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2012.
Laretei, Käbi (1922-)
Vert tog all denna kärlek vägen? (magyar)
   Hová tűnt az a nagy szerelem? / Käbi Laretei ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2012. - 117 p. ; 20 cm
A szerző és Bergman, Ingmar levelezése, naplórészletekkel
ISBN 978-963-07-9151-9 fűzött : 2300,- Ft
Laretei, Käbi (1922-)
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - zenész - zongora - filmrendező - 20. század - levelezés - napló
786.2.071.2(485)(092)Laretei,_K.(044) *** 786.2.071.2(485)(092)Laretei,_K.(0:82-94) *** 791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.(044)
[AN 3413377]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2012.
Medveczky Ádám (1941-)
   És mégis megszólal a pálca : Medveczky Ádámmal beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2012. - 116 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 84.)
ISBN 978-963-662-534-4 fűzött : 1500,- Ft
Medveczky Ádám (1941-)
Magyarország - karmester - 20. század - 21. század - életútinterjú
785.11.071.2(439)(092)Medveczky_Á.(047.53)
[AN 3413636]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2012.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Mozart, Isten szeretetének muzsikusa : Nemeshegyi Péter SJ előadás-sorozata Mozartról / Nemeshegyi Péter ; [szerk. Fülöp Zsuzsanna]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 136 p. ; 20 cm + CD. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-458-3 fűzött : 3200,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - zenemű - auditív dokumentum
78.071.1(436)Mozart,_W._A.
[AN 3414059]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2012.
Nicholls, Geoff
The drum book (magyar)
   Dobok könyve : a dobszerelés története / írta Geoff Nicholls ; ford. Bus András. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-266-174-2 kötött : 3990,- Ft
dob - hangszerkészítés - történeti feldolgozás
681.819.1(100)(091)
[AN 3414196]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2012.
Sipos János (1953-)
   A régi magyar népzene nyomában : a kaukázusi karacsájok népzenéje / Sipos János, Ufuk Tavkul ; [közread. az] MTA BTK Zenetudományi Intézet ... - Budapest : MTA BTK ZTI : L'Harmattan, 2012. - 426 p. : ill., kotta ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-564-0 kötött : 4200,- Ft
Karacsáj- és Cserkeszföld - népzene - népdal - audiovizuális dokumentum
78.031.4(=943.5) *** 398.8(=943.5)
[AN 3415384]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2012.
   Soproni József / összeáll. Csengery Kristóf. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 246 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (A magyar zeneszerzés mesterei, ISSN 1787-1956)
Diszkogr.: p. 242-243.
ISBN 978-963-349-023-5 kötött : 2700,- Ft
Soproni József (1930-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század
78.071.1(439)(092)Soproni_J.
[AN 3415392]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7702 /2012.
Bényei József (1934-)
   Debreceni színházművészek, 1798-2000 / Bényei József. - Debrecen : TKK, [2012]. - 736 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-596-813-8 kötött
Csokonai Színház (Debrecen)
Debrecen - Magyarország - színházi élet - színész - színháztörténet - életrajzi lexikon
792.028(439-2Debrecen)(092):030 *** 792(439)(092):030 *** 792(439-2Debrecen)"17/200":030
[AN 3413166]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2012.
Gabnai Katalin (1948-)
   Színházas könyv : szülőknek, nevelőknek, fiataloknak és színházbarátoknak / Gabnai Katalin. - [Budapest] : Helikon, cop. 2012. - 401, [4] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-297-9 kötött : 3990,- Ft
színházművészet - tankönyv
792(078) *** 792.01
[AN 3413569]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2012.
Karinthy Márton (1949-)
   Okosan kell szeretni a magyarságunkat : Karinthy Márton színigazgató, íróval beszélget Dutka Judit. - Budapest : Kairosz, 2012. - 95 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 101.)
ISBN 978-963-662-546-7 fűzött : 1500,- Ft
Karinthy Márton (1949-)
Magyarország - író - színház - vezető alkalmazott - színházművészet - rendező - 20. század - 21. század - interjú
792(439)(092)Karinthy_M.(047.53) *** 792.075(439)(092)Karinthy_M.(047.53) *** 894.511(092)Karinthy_M.(047.53)
[AN 3413686]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2012.
Nádasi Myrtill (1944-)
Pirouettes and passions (magyar)
   Piruettek és ábrándok : [felnőttem a függöny mögött] / Nádasi Myrtill. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar táncművészet nagyjai, ISSN 1217-9159 ; 3.)
ISBN 978-963-9887-82-4 fűzött : 2800,- Ft
Nádasi Myrtill (1944-)
Magyarország - Anglia - külföldön élő magyar személyiség - színész - művészeti élet - 20. század - balett - memoár
792.028(410)(=945.11)(092)Nádasi_M.(0:82-94) *** 792.82(439)"195/196"(0:82-94)
[AN 3414784]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2012.
Potts, Kimberly
   George Clooney : az utolsó filmcsillag / Kimberly Potts ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2012. - 268 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-260. - Filmogr.: p. 213-223.
ISBN 978-615-5235-01-6 fűzött : 3150,- Ft
Clooney, George (1961-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Clooney,_G.
[AN 3413404]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2012.
Titanic Nemzetközi Filmfesztivál (19.) (2012) (Budapest)
   19. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál = 19. Titanic International Filmfest / [katalógusszerk. Nevelős Zoltán]. - [Budapest] : [Titanic Filmjelenlét Alapítvány], [2012]. - 71 p. : ill. ; 26 cm
Rend., közread. a Titanic Filmjelenlét Alapítvány
Fűzött
Budapest - filmfesztivál - filmművészet - 21. század
791.43(100)"201" *** 061.7(439-2Bp.)"2012"
[AN 3414647]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7708 /2012.
   Diák szó-kincs-tár : így írhatok hibátlanul! : segédkönyv általános iskolásoknak / [szerk.] Schenk Borbála, Schenk János ; [a szójegyzéket összeáll. Schenk János és Barta Adrienn] ; [ill. Navratil Zsuzsanna]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Dialóg Junior, cop. 2012. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9950-60-3 kötött : 2480,- Ft
magyar nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - helyesírás - általános iskolai tankönyv
809.451.1-1(075.2) *** 372.880.945.11(075.2)
[AN 3416812]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2012.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2011. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch
ISBN 978-963-05-8829-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3416816]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2012.
   Magyar ellentétszótár : ellentétes jelentésű szavak szótára / főszerk. Temesi Viola. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 314 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 22.)
ISBN 978-615-5219-02-3 kötött : 3990,- Ft
magyar nyelv - antonima - értelmező szótár
809.451.1-314.3
[AN 3413652]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2012.
Márkus Katalin, P.
   Angol - magyar, magyar - angol kisszótár / [szerk. ... P. Márkus Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - IX, 555 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9954-52-6 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3416879]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2012.
Maruszki Judit
   Szó, ami szó : magyar - angol tematikus szólástár : Hungarian idioms by topic / Maruszki Judit ; [... ford. ... Elisabeth Szasz, Jane Pogson]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 215 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-9063-1 fűzött
magyar nyelv - szólás - nyelvkönyv
809.451.1-318(078)=20
[AN 3413625]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2012.
   Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : német alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - Új, átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012, cop. 2007. - 241, [6] p. ; 30 cm + 2 CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9201-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3415645]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2012.
   A nyelv és a nyelvek / [szerk. Kenesei István]. - 6. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2012. - 425 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 396-413.
ISBN 978-963-05-8998-7 kötött
nyelvészet - nyelvi rendszer
80 *** 801
[AN 3416808]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2012.
   Nyelv és oktatás kisebbségben : Kárpát-medencei körkép / szerk. Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 357 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 135.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-06-1 fűzött : 2990,- Ft
Kárpát-medence - oktatáspolitika - magyar nyelv - nyelvhasználat - határon túli magyarság
809.451.1-07 *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 37.014.5(4-191)
[AN 3415388]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2012.
   Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai / szerk. Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita ; [rend. a] II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. - Budapest : Tinta Kvk. ; Beregszász : II. Rákóczi F. Kárpátaljai M. Főisk. Hodinka A. Int., 2011. - 486 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 130.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9902-94-7 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - Beregszász - szociolingvisztika - magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - konferencia-kiadvány
800.1 *** 342.725(=00)(4-11) *** 061.3(477.87-2Beregszász)
[AN 3415000]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2012.
Orsós Anna (1963-)
   A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről [elektronikus dok.] : nyelvi helyzet, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés / Orsós Anna. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - [Pécs] : PTE BTK Oktatáskut. Közp. : Virágmandula Kft., 2012. - (Metszéspontok, ISSN 2063-4846)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105796. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-46-7
Magyarország - beás nyelv - beás cigányok - szociolingvisztika - nyelvoktatás - elektronikus dokumentum
809.149.9(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 372.891.499
[AN 3416247]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2012.
Pethő József (1960-)
   Alakzat és jelentés : az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben / Pethő József. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 129.)
Bibliogr.: p. 184-196.
ISBN 978-963-9902-95-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelv - irodalmi nyelv - alakzat - szemantika - stilisztika
809.451.1 *** 801.541.2 *** 894.511.08
[AN 3414974]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2012.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (14.) (2012) (Balatonalmádi)
   XIV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2012. május 20-24. : programfüzet és absztraktok = 14th Summer School of Psycholinguistics : program and abstracts / [szerk. Navracsics Judit]. - Veszprém : Navracsics J., 2012. - 48 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
pszicholingvisztika - konferencia-kiadvány
800.1 *** 159.9 *** 316.77 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3415323]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2012.
   A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig : tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből : az ELTE BTK Nyelvészeti Tudományos Diákkörének Alkalmazott Nyelvészeti Műhelye által Zsilka János professzor (1930-1999) emlékére rendezett II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia előadásainak tanulmánykötete / szerk. Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 148, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 128.)
A konferenciát Budapesten, 2010. dec. 2-3-án tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9902-88-6 fűzött : 1980,- Ft
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3415033]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2012.
Rácz János (1953-|)
   Állatnevek enciklopédiája : a gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája / Rácz János. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 547 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 24.)
Bibliogr.: p. 51-64.
ISBN 978-615-5219-08-5 kötött : 5990,- Ft
állatnév - magyar nyelv - szemantika - művelődéstörténet - néprajz - gerinces
809.451.1-312.2 *** 801.312.2 *** 801.541.2 *** 930.85(100) *** 596 *** 39(=00)
[AN 3413666]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2012.
   Régi szavak szótára : kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata / főszerk. Kiss Gábor ; szerk. Kohári Anna, Mandl Orsolya. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 476 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 25.)
ISBN 978-615-5219-16-0 kötött : 6990,- Ft
magyar nyelv - archaizmus - értelmező szótár
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-316.2
[AN 3413643]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2012.
Rouse, Andrew C.
   The British pub : A2 : 800 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. by Borbás Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9235-2 fűzött
Nagy-Britannia - angol nyelv - vendéglátás - kocsma - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 640.44(410)
[AN 3416803]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2012.
Sípos Ferenc
   Nevében él a nemzett : a magyar keresztnevek részletes eredettörténete / Sipos Ferenc. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-62-5 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvtörténet - személynév - humor
809.451.1-313.1(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 3414045]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2012.
Szabó József, P. (1931-)
   Kínai nyelvkönyv : tanuljon könnyen, gyorsan kínaiul! = Mu xue zhongwen / P. Szabó József. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 116 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-09-2 fűzött : 2100,- Ft
kínai nyelv - nyelvkönyv
809.51(078)=945.11
[AN 3414972]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2012.
Szalai Tünde
   Tematikus szótár német nyelvből / [szerzők Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9624-40-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3416827]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2012.
Szűcs Melinda
   Fülszöveg : német hallás utáni szövegértés feladatok : [alapfok B1] / Szűcs Melinda. - Budapest : Akad. K., 2012. - 95 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9229-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3413399]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2012.
Tótfalusi István (1936-)
   Sertések a Bakonyban : kalandos nyelvtörténet / Tótfalusi István. - Budapest : Libri, 2012. - 404 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 978-963-310-098-1 kötött : 3490,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - regény
809.451.1-53(0:82-31)
[AN 3414349]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2012.
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
Apologia Bibliorum. Ratiocinatio de ortographia (latin, magyar)
   Számvetés a helyesírásról = Ratiocinatio de orthographia / Tótfalusi Kis Miklós ; ford. Fekete Csaba ; átd., [előszóval és jegyzetekkel ell.] C. Vladár Zsuzsa. - Hasonmás kiad. fordítással. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int. : M. Nyelvtud. Társ., 2011. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 236.)
Az 1697-ben Kolozsvárott nyomtatott, az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 1501a/1. jelzeten őrzött példány lapjainak fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-963-284-216-5 fűzött
magyar helyesírás - magyar nyelvtan
809.451.1-1 *** 809.451.1-5
[AN 3392666]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7730 /2012.
Márton László (1934-)
   Koestler asszonyai / Márton László. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 275 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-9996-69-4 kötött : 2690,- Ft
Koestler, Arthur (1905-1983)
Nagy-Britannia - író - magánélet - párkapcsolat - 20. század
820(092)Koestler,_A.
[AN 3413769]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2012.
   Non serviam : a spanyol nyelvterület avantgárd programszövegei / [vál. Menczel Gabriella és Scholz László] ; [szerk. Kutasy Mercédesz és Menczel Gabriella] ; [közread. az] ELTE Spanyol Tanszék. - [Budapest] : ELTE Spanyol Tansz., 2012. - 288 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-231-8 fűzött
Latin-Amerika - spanyol nyelvű irodalom története - spanyol irodalom története - avantgárd - spanyol nyelvű irodalom - két világháború közötti időszak - antológia
860(8)(091)"191/193" *** 860(091)"191/193" *** 860-822=945.11 *** 860-822(8)=945.11
[AN 3415039]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2012.
Sipos Gyula (1935-)
   Alkalmak, 2 / Albert Pál ; [összeáll. és szerk. Wilheim András]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kortárs, 2012. - 759 p. ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9593-72-5 fűzött : 4950,- Ft
Franciaország - francia irodalom története - színháztörténet - képzőművészet - 20. század
840(091)"19" *** 792(44)"19" *** 73/76(44)"19"
[AN 3415699]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7733 /2012.
Bertha Zoltán (1955-)
   Sorsmetszetek / Bertha Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2012. - 149 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
ISBN 978-963-9985-21-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(4-11)(091)"19"
[AN 3415581]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2012.
Erős Zoltán (1948-)
   Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig / Erős Zoltán. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 718 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-024-0 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - helyismeret - szaklexikon
894.511(091):030 *** 908.439:030 *** 908.100:030
[AN 3416192]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2012.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Látjátok, feleim / Kosztolányi Dezső ; a kötet anyagát összegyűjt. ... Réz Pál. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 320, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-60-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - író - magyar irodalom - esszé - portré
894.511(091) *** 894.511-4 *** 894.511(092)
[AN 3415633]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2012.
Rideg István (1942-)
   Körmendi Lajos világa / Rideg István. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2012-. - 25 cm
Körmendi Lajos (1946-2005)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Körmendi_L.
[AN 3415729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Körmendi Lajos pályakezdése, 1964-1981. - 2012. - 353, [2] p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9145-57-3 kötött : 5000,- Ft
[AN 3415734] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7737 /2012.
Abercrombie, Joe (1974-)
Last argument of kings (magyar)
   A királyok végső érve : Az első törvény : harmadik könyv / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 746, [5] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-433-7 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-389-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3413886]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2012.
Abnett, Dan (1965-)
Salvation's reach (magyar)
   Megváltás : [a 13. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 385 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-235-8 fűzött : 3100,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3414680]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2012.
Adornetto, Alexandra (1992-)
Halo (magyar)
   Halo : lázadó : a Halo-trilógia első kötete / Alexandra Adornetto ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : I.P.C. Kv., cop. 2012. - 428 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-413-8 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3413783]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2012.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   A fülemüle : Hans Christian Andersen szívhezszóló, gyönyörű meséi. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-13-3 fűzött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413331]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2012.
Askildsen, Kjell (1929-)
   Úgy, mint azelőtt / Kjell Askildsen ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2012. - 233, [3] p. ; 19 cm
A vál. és ford. a "Samlede noveller" (Oslo : Forl. Oktober, 1999) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-9369-8 fűzött : 2900,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32=945.11
[AN 3413361]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2012.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Cyboria : il risveglio di Galeno (magyar)
   Cyboria : Galeno ébredése / Pierdomenico Baccalario ; [ford. Elekes Rita]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 307, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-752-2 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3414089]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2012.
Baldacci, David (1960-)
Hell's corner (magyar)
   A pokol tornáca / David Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 582 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9406-0 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3413354]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2012.
Balog, Cyn (1973-)
Fairy tale (magyar)
   Fairy tale : tündérszerelem / Cyn Balog ; [ford. Farkas Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 262 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-575-4 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-574-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413622]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2012.
Barone, Sam
Empire rising (magyar)
   A birodalom felemelkedése / Sam Barone ; [ford. ifj. Szántó András és Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 585 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-407-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3414165]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2012.
Barron, Stephanie (1963-)
Jane and the unpleasantness at Scargrave Manor (magyar)
   Az udvarház rejtélye : [Jane Austen nyomoz] / Stephanie Barron ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 393 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-416-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3413800]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2012.
Barry, Sebastian (1955-)
On Canaan's side (magyar)
   Kánaán földjén / Sebastian Barry ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-369-7 fűzött : 2700,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3414525]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2012.
Baxter, Stephen (1957-)
The time ships (magyar)
   Időhajók / Stephen Baxter ; [ford. Hidy Mátyás]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 514, [5] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-07-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3414721]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2012.
Blake, Adam
The Dead Sea deception (magyar)
   A Júdás-összeesküvés / Adam Blake ; [ford. Baló András Márton]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 494 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-254-1 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3413943]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2012.
Blake, Lily
Snow White and the huntsman (magyar)
   Hófehér és a vadász : Lily Blake regénye : készült a film alapján / forgatókönyv Evan Daugherty és John Lee Hancock és Hossein Amini ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 365 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-428-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413787]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2012.
Bowden, Oliver
Assassin's creed : renaissance (magyar)
   Assassin's creed : reneszánsz / Oliver Bowden ; [ford. Körmendi Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Fumax, 2012. - [8], 476, [4] p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-34-3 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3413809]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2012.
Bowden, Oliver
Assassin's creed : the secret crusade (magyar)
   Assassin's creed : titkos keresztes háború / Oliver Bowden ; [ford. Soproni Tamás]. - Budapest : Fumax, 2012. - 429, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-38-1 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3414689]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2012.
Brycz, Pavel (1968-)
Patriarchátu dávno zašlá sláva (magyar)
   A pátriárkák letűnt dicsősége / Pavel Brycz ; [ford. Beke Márton]. - Budapest : Európa, 2012. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9398-8 fűzött : 2900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3413562]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2012.
Bucay, Jorge (1949-)
Recuentos para Demián (magyar)
   Életmesék : történetek, melyekből az életet tanultam / Jorge Bucay ; [ford. Pávai Patak Mária[!Márta]]. - Budapest : Európa, 2012. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-07-9186-1 kötött : 2800,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3414382]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2012.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
A princess of Mars (magyar)
   A Mars hercegnője : [a Mars-ciklus 1. része] / Edgar Rice Burroughs ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 275 p. ; 20 cm
keretcím: Disney John Carter
ISBN 978-963-497-238-9 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3413792]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2012.
Busquets, Jordi
Legendas de bosque (magyar)
   Az erdő legendái : tündérek, sárkányok, manók és társaik / [ill. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 249 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 978-963-445-276-8 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3416221]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2012.
Calvino, Italo (1923-1985)
Le città invisibili (magyar)
   Láthatatlan városok / Italo Calvino ; [ford. Karsai Lucia]. - Budapest : Európa, 2012. - 125, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9396-4 kötött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3413522]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2012.
Carey, Diane (1954-)
Broken Bow (magyar)
   A Broken Bow incidens : [az Enterprise sorozat 1. kötete] / Diane Carey ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 225 p. ; 20 cm
keretcím: Star trek : Enterprise
ISBN 978-963-497-236-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414662]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2012.
Carriger, Gail
Soulless (magyar)
   Soulless : lélektelen / Gail Carriger ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 373, [2] p. ; 22 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-311-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-540-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3413893]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2012.
Child, Lee (1954-)
The affair (magyar)
   Az ügy / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2012]. - 364 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-379-6 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3415254]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2012.
Childs, Tera Lynn
Forgive my fins (magyar)
   Forgive my fins : hableányok kíméljenek / Tera Lynn Childs ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 261, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-596-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-595-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413633]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2012.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
Cradle (magyar)
   Bölcső / Arthur C. Clarke, Gentry Lee ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2012, cop. 1993. - 425, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-09-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3413807]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2012.
Coben, Harlan (1962-)
Caught (magyar)
   Bűnösnek nyilvánítva / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, 2012. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-95-0 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3413530]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2012.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 26. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2012, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3416197]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2012.
Coupland, Douglas (1961-)
Generation A (magyar)
   "A" generáció / Douglas Coupland ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 338 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9355-1 fűzött : 2900,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3413407]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2012.
Del Ponte, Giovanni (1965-)
Gli invisibili : il segreto di Misty Bay (magyar)
   Láthatatlanok : a rontás könyve / Giovanni Del Ponte ; [ford. Faragó Rita]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9926-87-5 fűzött : 2800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3414745]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2012.
DeLillo, Don (1936-)
Cosmopolis (magyar)
   Cosmopolis / Don DeLillo ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Libri, 2012. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-115-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3414386]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2012.
Desai, Kishwar
Witness the night (magyar)
   Tanú az éjszaka / Kisvar Deszáj ; [ford. Fazekas László]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 359 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-424-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3413949]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2012.
Dessen, Sarah (1970-)
This lullaby (magyar)
   Altatódal / Sarah Dessen ; [ford. Pásztor Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 398 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-581-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-580-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3413586]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2012.
DeWitt, Patrick (1975-)
The sisters brothers (magyar)
   Testvérlövészek / Patrick deWitt ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Libri, 2012. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-113-1 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3414242]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2012.
Dickens, Charles (1812-1870)
   London aranykora és más karcolatok / Charles Dickens ; [... összeáll., a jegyzeteket és az utószót írta Maráczi Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-252-7 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - karcolat - publicisztika
820-43=945.11 *** 820-92=945.11
[AN 3413913]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2012.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le sphinx rouge (magyar)
   A vörös szfinx / Alexandre Dumas ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 730 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9037-6 kötött : 4500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3416207]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2012.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La tulipe noire (magyar)
   A fekete tulipán / Alexandre Dumas ; [ford. Hevesi Sándor]. - Budapest : Európa, 2012. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9407-7 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 3416208]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2012.
Enger, Thomas (1974-)
Skinndød (magyar)
   Hegek / Thomas Enger ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2012. - 319 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-31-1 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3415333]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2012.
Eschbach, Andreas (1959-)
Ausgebrannt (magyar)
   Összeomlás : ökothriller / Andreas Eschbach ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 545 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-06-3 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3415524]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2012.
Féret-Fleury, Christine (1961-)
Atlantis (magyar)
   Atlantisz / Christine és Madeleine Féret-Fleury. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3210746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fekete királynő / [ford. Albert Sándor]. - 2012. - 312, [3] p.
Kötött : 2699,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-245-579-2)
 (hibás ISBN 978-963-245-578-5)
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3415242] MARC

ANSEL
UTF-87777 /2012.
Flinn, Alex
A kiss in time (magyar)
   A kiss in time : csók, pont jókor / Alex Flinn ; [ford. Balogh Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 375 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-545-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-462-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413580]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2012.
Franzen, Jonathan (1959-)
Freedom (magyar)
   Szabadság / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2012. - 636 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9374-2 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413612]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2012.
Gaál Csaba
   Anekdoták, adomák, érdekességek : különösen a (seb)orvoslás területéről : nem csak orvosoknak! / Gaál Csaba ; [grafikus Petőváry Csaba]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - 363 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 325-328.
Kötött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-269-7)
világirodalom - orvostörténet - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 61(0:82-36)
[AN 3415717]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2012.
Garcia, Kami (1972-)
Beautiful darkness (magyar)
   Beautiful darkness : lenyűgöző sötétség / Kami Garcia, Margaret Stohl ; [ford. Antoni Rita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 569, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-533-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-469-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413613]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2012.
Garlando, Luigi (1962-)
La sfida decisiva (magyar)
   A végső kihívás / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2012. - 139, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 5.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-785-0 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414099]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2012.
Głowacki, Janusz (1938-)
Good night, Dżerzi (magyar)
   Good night, Jerzy / Janusz Głowacki ; [ford. Tempfli Péter]. - Budapest : Európa, 2012. - 292, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9364-3 kötött
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3413379]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2012.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Italienische Reise (magyar)
   Utazás Itáliában / Johann Wolfgang Goethe ; [ford. és a jegyzeteket írta Rónay György]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 373, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-62-0 kötött : 3490,- Ft
Itália - német irodalom - helyismeret - 18. század - 19. század - útleírás
830-992=945.11 *** 908.45"17/18"(0:82-992)
[AN 3415761]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2012.
Goodwin, Daisy (1961-)
My last duchess (magyar)
   Ártatlan szépség / Daisy Goodwin ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2012]. - 399 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-380-2 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3415274]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2012.
Griffin, W. E. B. (1929-)
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
A 4., 5., 6 kötet társszerzője Butterworth, William E. - A 4. és 5. kötetet ford. Nitkovszki Stanislaw
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Győzelem és becsület. - cop. 2011. - 348 p.
ISBN 978-963-426-218-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3414482] MARC

ANSEL
UTF-87786 /2012.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
A 6. kötetet ford. Bally István. - A 6. kötet társszerzője Butterworth, William E.
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A törvényen kívüliek. - cop. 2011. - 429 p. : ill.
ISBN 978-963-426-224-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3414474] MARC

ANSEL
UTF-87787 /2012.
Grimwood, Jon Courtenay
The outcast blade (magyar)
   Száműzött angyal : [az Assassini-trilógia második része] / Jon Courtenay Grimwood ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 363 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-90-5 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3413488]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2012.
Grylls, Bear (1974-)
Gold of the gods (magyar)
   Istenek aranya : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, 2012. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-89-9 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3413524]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2012.
Haeger, Diane
Courtesan (magyar)
   A rivális / Diane Haeger ; [ford. Varga Tibor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 539 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-412-1 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3413795]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2012.
Haldeman, Joe (1943-)
The forever war (magyar)
   Örök háború / Joe Haldeman ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 334 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-11-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414736]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2012.
Hallberg, Lin (1956-)
Kom igen Sigge (magyar)
   Gyerünk, Szigge! / Lin Hallberg & Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 116, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-171-8 kötött : 1799,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3415624]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2012.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Incubus dreams (magyar)
   Lidérces álmok / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - Budapest : Agave Kv., 2012. - 2 db ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 12.)
ISBN 978-963-7118-86-9 fűzött : 3980,- Ft : 15,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3412034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 390 p.
[AN 3412038] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 371 p.
[AN 3412039] MARC

ANSEL
UTF-87793 /2012.
Handeland, Lori
Shakespeare undead (magyar)
   Shakespeare, a halhatatlan / Lori Handeland ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 458 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-425-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414154]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2012.
Harbach, Chad
The art of fielding (magyar)
   A védekezés művészete / Chad Harbach ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2012. - 543 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-257-2 kötet : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3415347]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2012.
Hassel, Sven (1917-)
Jeg så dem dø (magyar)
   Fagyhalál / Sven Hassel. - Budapest : Partvonal, 2012. - 368 p. ; 20 cm
Ford. Nitkovszki Stanislaw
ISBN 978-963-9910-86-7 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3413482]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2012.
Hassel, Sven (1917-)
Kommando Reichsführer Himmler (magyar)
   Pokoljárás / Sven Hassel. - Budapest : Partvonal, 2012. - 286 p. ; 20 cm
Ford. Nitkovszki Stanislaw
ISBN 978-963-9910-85-0 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3413478]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2012.
Hocking, Amanda (1984-)
My blood approves (magyar)
   My blood approves : a vér szava / Amanda Hocking ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 295 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-585-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szórakoztató irodalom
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414150]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2012.
Howard, Robert Ervin (1906-1936)
   Robert E. Howard legjobb Conan történetei / [vál. és szerk. Nemes István] ; [ford. Kornya Zsolt, Nemes István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 390, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-231-0 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3414653]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2012.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Crome yellow (magyar)
   Nyár a kastélyban / Aldous Huxley ; [ford. Boldizsár Iván] ; [... az utószót írta Farkas Ákos]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-250-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3413845]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2012.
James, Eloisa (1962-)
A wild pursuit (magyar)
   Vad szerelem / Eloisa James ; [ford. Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2012]. - 327 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-385-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3412950]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2012.
James, Julie (1974-)
Something about you (magyar)
   A hamis partner / Julie James ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 341 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89423-3-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3414250]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2012.
Jonsberg, Barry (1951-)
The whole business with Kiffo and the pitbull (magyar)
   Nem semmi! : Kiffo esete a Pitbullal / Barry Jonsberg ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 246 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-505-1 fűzött : 2299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3413901]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2012.
Joyce, James (1882-1941)
A portrait of the artist as a young man (magyar)
   Ifjúkori önarckép / James Joyce ; [ford. Szobotka Tibor] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Kappanyos András]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2012. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-208-4 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3413519]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2012.
Joyce, James (1882-1941)
Ulysses (magyar)
   Ulysses / James Joyce ; [ford. Szentkuthy Miklós fordításának felhasználásával ... Gula Marianna et al.]. - Budapest : Európa, 2012. - 687 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9402-2 kötött : 4500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3415641]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2012.
Kaplinski, Jaan (1941-)
Seesama jõgi (magyar)
   Ugyanaz a folyó / Jaan Kaplinski ; [ford. Segesdi Móni]. - Budapest : Európa, 2012. - 475 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9365-0 kötött : 3400,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3413552]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2012.
Kate, Lauren
Torment (magyar)
   Torment : kín / Lauren Kate ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 372, [3] p. ; 22 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-594-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-593-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413902]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2012.
Kemp, Paul S.
Deceived (magyar)
   Árulás / Paul S. Kemp ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 319 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : the old republic
ISBN 978-963-497-239-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414668]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2012.
Kivirüüt, Kersti (1975-)
Okultismiklubi (magyar)
   Okkultisták klubja / Kersti Kivirüüt ; [ford. Rácz Nóra]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 205, [3] p. ; 21 cm. - (Jövő menő könyvek)
ISBN 978-615-5158-08-7 fűzött : 2490,- Ft
észt irodalom - ifjúsági regény
894.545-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414751]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2012.
Koontz, Dean R. (1945-)
Lost souls (magyar)
   Elkárhozott lelkek : [a Frankenstein-ciklus negyedik kötete] / Dean Koontz ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 375 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-497-234-1 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414649]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2012.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A nő és a tenger : a világirodalom szerelmes versei Kosztolányi Dezső fordításában / Nagy Natália és Vincze Attila válogatása. - [Százhalombatta] : Világóceán, [2012]. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-06-9 fűzött : 2000,- Ft
világirodalom - szerelem - vers - antológia
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14) *** 894.511-14.032
[AN 3415620]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2012.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
In too deep (magyar)
   Szédítő mélység : Amanda Quick Tükör-trilógiájának első könyve / Jayne Ann Krentz ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-249-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413489]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2012.
Kristof, Agota (1935-2011)
Hier (magyar)
   Tegnap ; A Szörny ; Az út ; A járvány ; Vezeklés / Agota Kristof ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2012. - 218, [3] p. ; 19 cm
Egys. cím: Hier ; Le Monstre ; La route ; L'épidémie ; L'expiation
ISBN 978-963-266-249-7 kötött : 2500,- Ft
svájci francia irodalom - kisregény - dráma
840-31(494)=945.11 *** 840-2(494)=945.11
[AN 3413492]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2012.
Lansens, Lori (1962-)
The girls (magyar)
   A lányok / Lori Lansens ; [ford. Spiegl Máté]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89423-4-0 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3414452]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2012.
Larsson, Åsa (1966-)
Solstorm (magyar)
   Kristálytemplom / Åsa Larsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2012. - 269 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9563-63-6 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3415142]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2012.
Lawrence, Mark
Prince of thorns (magyar)
   Tövisek hercege : A széthullott birodalom első kötete / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2012. - [8], 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-39-8 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3414664]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2012.
   Littérature et folklore dans le récit médiéval : actes du colloque international de Budapest, les 4-5 juin 2010 / éd. par Emese Egedi-Kovács ; [org., publ. par] Collège Eötvös József ELTE. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2011. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89326-0-0 fűzött
francia irodalom története - népiesség - műfajtörténet - középkor - elbeszélés - konferencia-kiadvány
840.015.12"04/14" *** 840(091)-32"04/14" *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3415004]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2012.
Long, Nathan
Bloodborn (magyar)
   Vérszülött : [az 1. Ulrika, a vámpír regény] / Nathan Long ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 365 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-230-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414655]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2012.
Mabanckou, Alain (1966-)
Verre cassé (magyar)
   Törött pohár / Alain Mabanckou ; [ford. Székely Éva Mária]. - Budapest : Európa, 2012. - 210, [2] p. ; 19 m
ISBN 978-963-07-9389-6 fűzött : 2900,- Ft
Kongói Demokratikus Köztársaság - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(675)=945.11
[AN 3413479]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2012.
Magris, Claudio (1939-)
   Hangok : [vágymonológok nőkről és férfiakról] / Claudio Magris ; [ford. Gács Éva]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 86 p. ; 18 cm
Tart.: A hangokÞ; Biztosan megérti. - Egys. cím: Le voci ; Lei dunque capirà
ISBN 978-963-310-101-8 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - monológ
850-2=945.11
[AN 3414313]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2012.
Magris, Claudio (1939-)
Microcosmi (magyar)
   Kisvilágok / Claudio Magris ; [ford. Barna Imre és Szirti Bea]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 355, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-102-5 fűzött : 2490,- Ft
Olaszország - Trieszt (környék) - Osztrák - Magyar Monarchia - Adria vidéke - olasz irodalom - művelődéstörténet - helyismeret - esszé
850-4=945.11 *** 930.85(45-2Trieszt) *** 908.45-2Trieszt(0:82-4) *** 930.85(436/439-2Trieszt)
[AN 3413790]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2012.
Mankell, Henning (1948-)
Hundarna i Riga (magyar)
   Riga kutyái / Henning Mankell ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2012. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-33-8 fűzött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3414903]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2012.
Martin, Charles (1969-)
Maggie (magyar)
   Maggie / Charles Martin ; [ford. Benda Klára]. - Budapest : General Press, [2012]. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-378-9 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3414504]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2012.
McCleary, Carol
The alchemy of murder (magyar)
   A gyilkosság alkímiája / Carol McCleary. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 351 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Boda András
ISBN 978-963-9887-80-0 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3414839]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2012.
McMurtry, Larry (1936-)
Comanche moon (magyar)
   Gyilkos hold : Ahumado / Larry McMurtry ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Sorozat Kv., 2012. - 422 p. ; 19 cm. - (Texas rongyos lovagjai ; 4.)
ISBN 978-963-8942-13-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413141]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2012.
Melender, Tommi (1968-)
Ranskalainen ystävä (magyar)
   A francia barát / Tommi Melender ; [ford. Gombár Endre]. - Budapest : Európa, 2012. - 294 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-9370-4 fűzött : 2700,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3413540]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2012.
Miller, David (1947-)
Leopard's claw (magyar)
   A leopárd karma / David Miller ; [ford. Gondos László]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-32-7 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414665]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2012.
Miller, David (1947-)
Sea wolf (magyar)
   Tengeri farkas / David Miller ; [ford. Gondos László]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-30-3 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414654]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2012.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 381, [10] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9208-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3415639]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2012.
Monaldi, Rita (1966-)
L'uovo di Salaì (magyar)
   Salaì tojása : ama tolvaj, hazug, megátalkodott, feneketlen bendőjű Salaì vallomása, melyet a firenzei tömlöcben tett / Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Todero Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 299, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Bibliogr.
ISBN 978-963-245-592-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-591-4 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3413595]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2012.
Moravia, Alberto (1907-1990)
La vita interiore (magyar)
   Lázadás / Alberto Moravia ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 416 p. ; 21 cm. - (Partvonal szépirodalom, ISSN 2063-2088)
ISBN 978-963-9910-91-1 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3414499]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2012.
Morgan, Marlo (1937-)
Message from forever (magyar)
   Vidd hírét az Örökkévalónak / Marlo Morgan ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2012, cop. 2000. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-88-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413466]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2012.
Moulessehoul, Mohammed (1955-)
Les hirondelles de Kaboul (magyar)
   Kabul fecskéi / Yasmina Khadra ; [ford. Baranyai Judit]. - Budapest : General Press, [2012]. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-373-4 kötött : 2400,- Ft
Algéria - francia nyelvű irodalom - iszlám fundamentalizmus - regény
840-31(65)=945.11 *** 297(0:82-31)
[AN 3413871]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2012.
Mull, Brandon (1974-)
Fablehaven (magyar)
   Titokfölde / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A mesés menedék. - 2012
ISBN 978-963-245-479-5 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413891] MARC

ANSEL
UTF-87834 /2012.
Murnane, Gerald (1939-)
The plains (magyar)
   Puszták / Gerald Murnane ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 177 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-099-8 fűzött : 1990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3414336]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2012.
Noël, Alyson
Night star (magyar)
   Night star : a szerencsecsillag / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 299 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Halhatatlanok
ISBN 978-963-245-586-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3414090]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2012.
Obreht, Téa (1985-)
The tiger's wife (magyar)
   A tigris asszonya / Téa Obreht ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 353, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-210-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3414151]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2012.
Orczy Emma (1865-1947)
The elusive Pimpernel (magyar)
   Az okos Pimpernel : regény / Orczy Emma bárónő. - Budapest : Kairosz, 2012. - 316 p. ; 20 cm
Ford. Borbély Sándor
ISBN 978-963-662-543-6 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3413585]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2012.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Damned (magyar)
   Kárhozott / Chuck Palahniuk ; [ford. Sári B. László]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-242-8 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3414187]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2012.
Parker, Lara (1937-)
Dark shadows : Angelique's descent (magyar)
   Éjsötét árnyék : Angelique hagyatéka / Lara Parker ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Libri, 2012. - 546 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-114-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414416]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2012.
Pike, Aprilynne
Illusions (magyar)
   Illusions : illúziók / Aprilynne Pike ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 349 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-609-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-608-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413591]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2012.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Edgar Allan Poe legjobb elbeszélései / [vál. és szerk. és az utószót írta Nemes Ernő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 460, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-242-6 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3414685]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2012.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Timmy Tiptoes (magyar)
   Tipptopp Tomi kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2012]. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-643-398-7 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3415590]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2012.
Reger, Rob
Emily the Strange : the lost days (magyar)
   Emily the Strange : elveszett emlékek / Rob Reger és Jessica Gruner ; ill. Rob Reger és Buzz Parker ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Fumax, 2012. - 266 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-40-4 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3414697]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2012.
Reynolds, Alastair (1966-)
House of suns (magyar)
   Napok háza / Alastair Reynolds ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 606 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-758-4 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3414135]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2012.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak : [első könyv] / [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-001-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3415627]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2012.
Roberson, Chris
Dawn of war II (magyar)
   A háború hajnala II / Chris Roberson ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 289 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: Dawn of war
ISBN 978-963-497-241-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414676]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
New York to Dallas (magyar)
   Halálos utazás : New Yorktól Dallasig / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-222-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3414463]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2012.
Rouse, Andrew C.
   Mr. Codie of Scotland Yard : A2 : 1000 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 81 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9199-7 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3416797]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2012.
Rouse, Andrew C.
   The ride of Johnny Ringo : A2 : 700 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9205-5 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - elbeszélés - tankönyv
820-321.3 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3416793]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2012.
Şafak, Elif (1971-)
Aşk (magyar)
   Szerelem / Elif Şafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2012. - 473, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [476-477].
ISBN 978-963-07-9428-2 fűzött : 3600,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3413623]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2012.
Şafak, Elif (1971-)
Şehrin aynaları (magyar)
   A város tükrei / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta]. - Budapest : Európa, 2012. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9385-8 fűzött : 3200,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3413415]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2012.
Salgari, Emilio (1862-1911)
Il corsaro nero (magyar)
   A fekete kalóz / Emilio Salgari ; [ford. Majtényi Zoltán] ; [ill. Cserkuti Dávid]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 331, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Ifjúsági könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-349-005-1 fűzött : 2300,- Ft
olasz irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
850-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3413469]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2012.
Sangl, Michaela (1969-)
Das Early English Kinderliederbuch : für 2 bis 4 Jahre (magyar)
   Early English gyermekdalos könyv Peggy-vel és Peekkel : [2-től 4 éves korig] / Michaela Sangl, Janet Channon, Wendy Jensen ; [ford. Elekes Dóra, Kuttor Eszter]. - Budapest : Officina Junior, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 24x30 cm + CD
ISBN 978-615-5065-25-5 kötött
angol nyelv - angol irodalom - nyelvkönyv - gyermekkönyv - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum - auditív dokumentum
820-14(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3414834]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2012.
Scarrow, Simon (1962-)
The legion (magyar)
   A legio / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 357 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-220-6 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3414690]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2012.
Schacht, Andrea (1956-)
Nehmt Herrin diesen Kranz (magyar)
   Hozomány / Andrea Schacht ; [ford. Zoltán Eszter, B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2012]. - 377 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-366-6 kötött : 3600,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3414395]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2012.
Scotch, Allison Winn (1973-)
The department of lost and found (magyar)
   Talált vágyak osztálya / Allison Winn Scotch ; [ford. Spiegl Máté]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89423-2-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3414253]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2012.
Seton, Anya (1904?-1990)
The Winthrop woman (magyar)
   Elizabeth / Anya Seton ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2012]-. - 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-407-6
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3414513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2012]. - 544, [3] p. : ill.
ISBN 978-963-643-408-3 kötött : 3900,- Ft
[AN 3414515] MARC

ANSEL
UTF-87858 /2012.
Shirley, John (1953-)
Bioshock : rapture (magyar)
   Bioshock : rapture : a víz alatti város / John Shirley ; [ford. Popovics Ferenc]. - [Budapest] : Lektűr, cop. 2012. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9451-40-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414813]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2012.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry and the zombie vampire (magyar)
   Rosszcsont Peti és a zombivámpír / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-061-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413135]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2012.
Šiškin, Mihail Pavlovič (1961-)
Pisʹmovnik (magyar)
   Levélregény / Mihail Siskin ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-247-3 kötött : 3000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3413952]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2012.
Smith, L. J. (1965-)
Daughters of darkness (magyar)
   A sötétség lányai : Night world No 2. / L. J. Smith ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 213 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-579-2 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-245-441-2 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413641]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2012.
Smith, L. J. (1965-)
Stefan's diaries (magyar)
   Stefan naplója / L. J. Smith ; L. J. Smith regényei, valamint Kevin Williamson és Julie Plec televíziós sorozata alapján ; [ford. Antoni Rita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Vámpírnaplók
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3388520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Vérszomj. - 2012. - 196 p.
ISBN 978-963-245-603-4 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-602-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413909] MARC

ANSEL
UTF-87863 /2012.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles (magyar)
   Lányok regénye : titkok, hazugságok, vallomások! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 330 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-245-383-5 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3415447]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2012.
Somper, Justin
Demons of the ocean (magyar)
   Az óceán démonai : Vámpírkalózok 1. / Justin Somper ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 306, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-388-0 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3413870]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2012.
Sparkes, Ali (1966-)
Fly frenzy (magyar)
   Légybeijedve / Ali Sparkes ; ill. Ross Collins ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (C.s.a.t.t. ; 2.)
ISBN 978-615-5065-30-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414722]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2012.
Sparkes, Ali (1966-)
Grasshopper glitch (magyar)
   Szöcskeszédület / Ali Sparkes ; ill. Ross Collins ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 129 p. : ill. ; 20 cm. - (C.s.a.t.t. ; 3.)
ISBN 978-615-5065-31-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414726]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2012.
Sparkes, Ali (1966-)
Spider stampede (magyar)
   Pókpánik / Ali Sparkes ; ill. Ross Collins ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (C.s.a.t.t. ; 1.)
ISBN 978-615-5065-29-3 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3414713]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2012.
Steel, Danielle (1947-)
Hotel Vendôme (magyar)
   Vendôme Hotel / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-251-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3413475]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2012.
Stevens, Taylor (1972-)
The informationist (magyar)
   Az informátor / Taylor Stevens ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-829-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3414087]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2012.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso dei giochi olimpici (magyar)
   Az olimpia hőse / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 92, [27] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-761-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3414104]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2012.
Stilton, Tea
Sfida a ritmo di danza! (magyar)
   Szabad egy táncra? / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 118, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-822-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3414111]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2012.
Strout, Elizabeth (1956-)
Amy and Isabelle (magyar)
   Amy és Isabelle / Elizabeth Strout ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-376-5 fűzött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413859]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2012.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Bespokojstvo (magyar)
   Nyugtalanság / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Földeák Iván és Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 355, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-05-6 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3415526]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2012.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Ponedelʹnik načinaetsâ v subbotu (magyar)
   A hétfő szombaton kezdődik / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Gellért György]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 238, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-10-0 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3413804]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2012.
Swift, Jonathan (1667-1745)
   Szatírák / Jonathan Swift ; [ford. Pheby Krisztina, Alföldy Bálint]. - Budapest : Scolar, 2012. - 191 p. ; 20 cm
A ford. a "Major works" (Oxford : Oxford Univ. Press, 2008) és a "The benefit of farting" (Richmond : Oneworld Classics Ltd., 2007) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 185-189.
ISBN 978-963-244-254-9 kötött : 2450,- Ft
angol irodalom - szatíra
820-7=945.11
[AN 3413009]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2012.
Tan, Amy (1952-)
The bonesetter's daughter (magyar)
   A gyógyító lánya / Amy Tan ; [ford. Arató Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 394 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-61-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3415269]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2012.
Tarantino, Quentin (1963-)
Pulp fiction (magyar)
   Ponyvaregény : [forgatókönyv] / [írta és rend.] Quentin Tarantino ; [ford. Schéry András]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2012. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-255-8 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - forgatókönyv
820-293.7(73)=945.11
[AN 3413497]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2012.
Taylor, Laini
Daughter of smoke & bone (magyar)
   Füst és csont leánya / Laini Taylor ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 393 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7032-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413833]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2012.
Theorin, Johan (1963-)
Skumtimmen (magyar)
   A falon túl / Johan Theorin ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 349 p. : ill. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-41-0 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3415153]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2012.
Traviss, Karen
Aspho Fields (magyar)
   Aspho-mezők / Karen Traviss ; [ford. Bajer Katalin és Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, 2012. - 332 p. ; 20 cm
keretcím: Gears of war
ISBN 978-963-9940-28-4 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3414780]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2012.
Trollope, Joanna (1943-)
The other family (magyar)
   A másik család / Joanna Trollope ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 337 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7073-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3413813]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2012.
VanderMeer, Jeff (1968-)
South China Sea (magyar)
   A vadászok szigete / Jeff VanderMeer ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 399 p. ; 20 cm
keretcím: Predator
ISBN 978-963-497-233-4 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3414672]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2012.
Varga, Krzysztof (1968-)
Aleja Niepodległości (magyar)
   Függetlenség sugárút / Krzysztof Varga ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2012. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9399-5 fűzött : 3000,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3413348]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2012.
Villalobos, Juan Pablo (1973-)
Fiesta en la madriguera (magyar)
   Bunkerzsúr / Juan Pablo Villalobos ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 101, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-100-1 fűzött : 1490,- Ft
mexikói irodalom - kisregény
860-31(72)=945.11
[AN 3414328]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2012.
Wallentin, Jan (1970-)
Strindbergs stjärna (magyar)
   Strindberg csillaga / Jan Wallentin ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 438 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-253-4 fűzött : 3000,- Ft
svéd irodalom - kalandregény
839.7-311.3=945.11
[AN 3414138]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2012.
Wharton, William (1925-2008)
Dad (magyar)
   Apa / William Wharton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Cartaphilus, 2011, cop. 1991. - 589 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-226-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3413786]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2012.
Whiting, Charles (1926-2007)
The black Cossacks (magyar)
   Fekete kozákok / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 236 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 29.)
ISBN 978-615-5129-28-5 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3413844]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2012.
Whiting, Charles (1926-2007)
Death match (magyar)
   Halálos mérkőzés / Leo Kessler ; [... ford. Német Zoltán, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 267 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 32.)
ISBN 978-615-5129-31-5 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3413834]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2012.
Whiting, Charles (1926-2007)
Mountain of skulls (magyar)
   Koponyahegyek / Leo Kessler ; [... ford. Német Zoltán, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 223 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 31.)
ISBN 978-615-5129-30-8 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3413838]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2012.
Whiting, Charles (1926-2007)
Sabres of the Reich (magyar)
   A Birodalom szablyái / Leo Kessler ; [... ford. György Gábor]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 218 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 30.)
ISBN 978-615-5129-29-2 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3413841]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2012.
Wiśniewski, Janusz Leon (1954-)
Bikini (magyar)
   Bikini / Janusz L. Wiśniewski. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2011. - 414 p. ; 21 cm
Ford. Németh Orsolya
ISBN 978-963-9887-78-7 kötött : 3800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3414828]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2012.
Witcher, Moony (1957-)
Morga, la maga del vento (magyar)
   Morga : a szél mágusa / Moony Witcher ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 412, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-509-9 fűzött : 2299,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3413907]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2012.
Wood, Barbara (1947-)
Hounds and jackals (magyar)
   Kutyák és sakálok / Barbara Wood ; [ford. Kocsis Mari]. - Budapest : Móra, 2012. - 261 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8518-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3415089]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2012.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1971. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9394-0 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3415623]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2012.
Žadan, Sergìj (1974-)
Vorošilovgrad (magyar)
   Vorosilovgrád / Szerhij Zsadan ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2012. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9295-0 fűzött : 3200,- Ft
ukrán irodalom - regény
883-31=945.11
[AN 3413467]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7896 /2012.
Áfra János (1987-)
   Glaukóma / Áfra János. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2012. - 92, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 171.)
ISBN 978-615-5070-16-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3415546]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2012.
Ambrus Lajos (1950-)
   Lugas - tertium datur / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2012. - 269 p. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)
ISBN 978-963-9985-34-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94 *** 930.85(439)(0:82-4)
[AN 3415582]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2012.
   Babszem Jankó : mesék pici hősökről és a legkisebb fiúkról, akiknek eszük, szívük nagy / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-02-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413305]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2012.
Bächer Iván (1957-)
   Idegen ország / Bächer Iván. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 173, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-93-3 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - ezredforduló - publicisztika - tárcanovella
894.511-92 *** 894.511-43 *** 929(439)(0:82-92)
[AN 3414960]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Menjünk világgá! / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 19, [4] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Borka és Hajcihő)
ISBN 978-963-11-9239-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3415279]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2012.
Balogh Robert (1972-)
   3 percesek C. E. jeligére / Balogh Robert ; [Molnár Tamás illusztrációival]. - Budapest : Noran Könyvesház, 2012. - 167 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-062-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3415248]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2012.
Bauer Barbara
   Légikisasszonyok / Bauer Barbara. - Budapest : Jaffa, 2012. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-03-0 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3413499]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2012.
Belényi Dániel (1978-)
   Útikalauz modern nomádoknak Bécstől Kabulig / Belényi Dániel. - Budapest : Jaffa, 2012. - 239 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-96-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - fejlődő ország - útleírás - útikönyv
894.511-992 *** 908.100(0:82-992) *** 908.100-773(036)
[AN 3413547]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2012.
Benedek Szabolcs (1973-)
   A vérgróf / Benedek Szabolcs. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-086-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3414374]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2012.
   A beszélő barlang : tanulságos és mulatságos mesék ravaszdi és balga rókákról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-04-1 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413309]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2012.
   Bolond Jankó : mesék bolondos bölcsekről, okos bolondokról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-16-4 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413334]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2012.
Büky Anna (1965-)
   Éjszaka történt / Büky Anna. - Budapest : I.A.T. K., 2012. - 211 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-12-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3413887]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2012.
Csengery Kristóf (1957-)
   Dalok könyve / Csengery Kristóf. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2012. - 162 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 9.)
ISBN 978-963-236-570-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3415607]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2012.
   A csillagtallérok : mesék furfangos és ügyes pici lányokról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-23-2 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413340]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2012.
Csonka Edit
   Ragyogás / by Csonka Edit. - [Budapest] : Publio, 2012. - 16 p. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-5236-63-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3414977]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2012.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3416823]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2012.
Dániel Anna (1908-2003)
   Erzsébet királyné / Dániel Anna ; [... rajzok ... Herczeg István munkája]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 141 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9215-5 kötött : 1790,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
magyar irodalom - ifjúsági regény - életrajzi regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3415539]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2012.
Dunajcsik Mátyás (1983-)
   Balbec Beach : tizenhárom távoli történet / Dunajcsik Mátyás ; Plinio Ávila grafikáival. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-108-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3414358]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2012.
Engel Edit
   A bécsi tolmács / Engel Edit. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-71-7 kötött : 2980,- Ft
Ausztria - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(436)
[AN 3413770]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2012.
Fable, Vavyan
   Barbárság tengere / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2012. - 391 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-41-5 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-9300-40-8 fűzött : 2695,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3413502]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2012.
Fejős Éva
   Karibi nyár / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 517 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-462-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3415078]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2012.
Finta Szilvia Hanna
   A szív ügye / Finta Szilvia Hanna ; [Pajor Hanna illusztrációival]. - Budapest : Noran Könyvesház, 2012. - 136, [7] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-065-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3414394]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2012.
Finy Petra (1978-)
   Madárasszony : [akinek szárnya van, kalitkába kerül] / Finy Petra. - Budapest : Libri, 2012. - 315, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-107-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3414378]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2012.
Flautner Lajos (1938-)
   Varázslat Toszkánában / Flautner Lajos ; [... illusztrációkat Pulay István rajz.]. - [Budapest] : I.A.T. K., 2012. - 231 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-11-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3413895]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Tarka-barka történetek. - Repr. kiad. [!]. - [Budapest] : Anno, 2012. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-715-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3413232]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2012.
Gazsó L. Ferenc (1953-)
   Őrjítő mandragóra : bevezetés a politikai pszichiátriába / Gazsó, Zelei. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2012, cop. 1989. - 198 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-565-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - hétköznapi élet - politika - 20. század - esszé
894.511-4 *** 32.001(0:82-4) *** 943.9"19"(0:82-4) *** 929(439)"19"
[AN 3415628]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2012.
Gion Nándor (1941-2002)
   Véres patkányirtás idomított görényekkel : naplók, interjúk és más írások / Gion Nándor ; [... vál., ... szerk. és az utószót írta Gerold László]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 341 p. ; 21 cm. - (Életmű ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-74-8 kötött : 3800,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(497.11)
[AN 3414040]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2012.
   Gyöngykapu : határon túli magyar írok antológiája / [vál. és szerk. Fekete Vince]. - Budapest : Kortárs, 2012. - 334 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9985-32-2 kötött : 2700,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 3415605]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2012.
Hammerstein Judit (1969-)
   A márki és az orosz bárka : esszék, kritikák / Hammerstein Judit. - Budapest : Kortárs, 2011. - 191 p. ; 20 cm. - (Kortárs kritika, ISSN 1789-1221)
ISBN 978-963-9985-20-9 fűzött : 2200,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - magyar irodalom - magyar irodalom története - történelem - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511(091)"18/19" *** 930.85(47)"18/19" *** 947"18/19" *** 894.511-95
[AN 3415580]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2012.
Hanczár János (1954-)
   Óperencia : Pozsony, 907 / Hanczár János ; [az illusztrációkat rajz. Rembeczki László]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2012. - 317, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-48-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3414646]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2012.
Hegedős Piroska
   Last minute : regény / Lady Happy. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-84-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3414817]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2012.
Hegyi Gyula (1951-)
   Az út vége Timbuktu : esszék, útirajzok / Hegyi Gyula. - Budapest : Urbis Kvk., 2012. - 205, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9706-98-9 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3415086]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2012.
Hendi Péter (1943-)
   A-moll szonáta : három színdarab / Hendi Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 183, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Bankrablás StockholmbanÞ; A pettyes nyakkendőÞ; A-moll szonáta
ISBN 978-963-236-569-5 fűzött : 2100,- Ft
Svédország - magyar irodalom - dráma
894.511-2(485)
[AN 3415615]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2012.
   Egy hulla kalandjai : a világirodalom humora / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2012. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-39-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - humoreszk - antológia
894.511-7(082) *** 82-7(082)=945.11
[AN 3414447]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2012.
   Az igazi barátság : mesék jó és rossz testvérekről, igaz vagy hamis barátokról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-03-4 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413329]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2012.
Ilka Gábor (1956-)
   Az üveghegyen innen / [szobrok] Ilka Gábor ; [versek] Temesi Éva, Habos László. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2012. - 56 p. : ill. ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - szobrász - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 73(439)(092)Ilka_G.
[AN 3415584]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2012.
Inkei Bence (1974-)
   Mirelit / Inkei Bence. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-553-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3415611]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2012.
Jász Attila (1966-)
   Csendes Toll élete avagy A-Z örökké valóság / Jász Attila. - Budapest : Kortárs, 2012. - 157 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-31-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - prózaepika
894.511-3
[AN 3415561]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2012.
Jávorkai Judit
   Lájfsztori 2 : privát evolúció, avagy válaszok a miértekre / Jávorkai Judit. - Pécs : Alexandra, 2012. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-933-5 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3413926]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2012.
Jeney Zoltán
   Rév Fülöp : balatóniai lovagregény / Jeney Zoltán ; [ill. Haránt Artúr]. - Budapest : Kolibri, 2012. - 252, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-10-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3414285]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2012.
Kántor Lajos (1937-)
   Konglomerát (Erdély) : utazások SzGSz-szel : Sebestyén szemináriumai (Kolozsvárt és...), 2007-2012 / Kántor Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7133-1 fűzött : 2980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - művelődéstörténet - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom története - irodalmi élet - 20. század - esszé
894.511-4(498) *** 930.85(=945.11)(498.4) *** 894.511(498)(091)"19"
[AN 3413852]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2012.
Kányádi Sándor (1929-)
   Virágon vett vitéz / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : Holnap, 2012. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-995-8 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(498)(02.053.2)
[AN 3416885]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2012.
Kiss Angéla
   Dominika csak oda / Kiss Angéla. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5009-40-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3413976]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2012.
Kiss Angéla
   London csak oda / Kiss Angéla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7052-37-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3413485]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2012.
Kiss Anna (1939-)
   Jár nyomomban / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2011. - 167 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-19-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3415525]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2012.
Kiss Anna (1939-)
   Lepkék útján a lélek / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2012. - 202 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-39-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3415555]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2012.
Lengyel Dávid (1990-)
   Kozma András naplója / Lengyel Dávid. - Szeged : Magánkiad., 2012. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3459-9 fűzött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3415504]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   Gyilkosság az olimpián ; A láp lidérce ; A fojtogatók hajója ; A halál kisvasúton érkezik / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, [2012]. - 202, [3] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-615-5054-49-5 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3416201]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2012.
Mándy Iván (1918-1995)
   A locsolókocsi / Mándy Iván ; [... ill. Réber László]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 214, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-021-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3415393]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1959-60 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-341-9 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3413626]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1959-60 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-343-3 kötött : 7490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3415840]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2012.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Naplók / Móricz Zsigmond ; [összegyűjt., szerk. ... Cséve Anna] ; [sajtó alá rend. Cséve Anna és Szilágyi Zsófia Júlia]. - Budapest : Luna Kv. : Noran 2004, 2010-. - 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-039-1
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Móricz_Zs.(0:82-94)
[AN 2932282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1926-1929. - 2012. - 830 p. : ill.
ISBN 978-963-283-063-6 kötött
[AN 3414403] MARC

ANSEL
UTF-87948 /2012.
Nagy Bandó András (1947-)
   Egyedül állok : 300 kabaré : ami számít, benne van / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2012. - 807 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-988-019-1 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - kabaréjelenet - válogatott művek
894.511-7
[AN 3413203]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2012.
Nagy Bandó András (1947-)
   Nagyon fájl : [az énem harmadik oldala] / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2011. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9880-21-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3413198]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2012.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Képtelen természetrajz és más karcolatok / Nagy Lajos ; [vál. és az utószót írta Gordon Etel] ; [ill. Réber László]. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-026-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-7
[AN 3416895]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2012.
   Ne légy láthatatlan : a prózapályázat válogatott művei / [főszerk. Sós Dóra]. - Budapest : Queer K., 2012. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89563-0-9 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - próza - antológia
894.511-3(082) *** 379.825
[AN 3415543]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2012.
Nemere István (1944-)
   Bella, drága Bella : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-708-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3413341]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2012.
Nemere István (1944-)
   A boldogság ára : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2011. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-700-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3413320]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2012.
Nemere István (1944-)
   Megérdemelt szerelem : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-710-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3413337]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2012.
Nemere István (1944-)
   Őrülten szeretlek : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-705-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3413333]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2012.
Nemes Sándor
   Széchenyi : szomorú játék / Nemes Sándor. - Budapest : Heraldika, cop. 2011. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-64-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3415490]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2012.
Palkovics György
   Milliárdosok között / Palkovics György. - Budapest : Duna International, 2012. - 134, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-3540-90-9 fűzött : 2495,- Ft
magyar irodalom - újgazdag - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(439)(0:82-32) *** 316.37-058.32(0:82-32)
[AN 3413673]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2012.
Palotás Petra (1975-)
   Túl az Óperencián / Palotás Petra. - Budapest : Jaffa, 2012. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-97-4 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3413495]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2012.
Polgár Lea (1974-)
   A damaszkuszi mester : regény / Polgár Lea. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-73-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3414052]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2012.
Pusztai Anna
   Anna választása / Pusztai Anna. - Pécs : Alexandra, 2012. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-865-9 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3414096]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2012.
Radnai István (1939-)
   Tilalmak kertje : válogatott versek / Radnai István ; [Batta Eszter rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2012. - 148, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-77-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3415497]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2012.
Regös István (1942-)
   A megfagyott idő / Regös István. - Budapest : Duna International, [2012]-. - 24 cm
magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
894.511-92
[AN 3413655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Röhög a parlament. - cop. 2012. - 603 p.
ISBN 978-963-354-091-6 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
894.511-92
[AN 3413658] MARC

ANSEL
UTF-87963 /2012.
Réti László (1972-)
   Célpont Párizsban / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-629-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3415065]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2012.
   Rózsa királyfi : mesék igazszívű, nemes hercegekről, királyfikról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-09-6 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413317]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2012.
Rózsa Sándor (1966-|)
   Isten útjai.. / Rózsa Sándor. - [Kecskemét] : [Rózsa S.], cop. 2012. - 113 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3920-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3416059]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2012.
Rubin Eszter
   Barhesz / Rubin Eszter. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-619-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - regény
894.511-31 *** 641.5(0:82-31)
[AN 3415083]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2012.
Rulek Zoltán
   Krabótok / Rulek Zoltán. - [Nagyatád] : [Rulek Z.], [2012]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4149-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3414987]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2012.
Schneider Izabella
   Fogkefe a szükségcsomagban / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-79-4 kötött : 2400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3414803]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2012.
Simon Tamás (1987-)
   Vérmacska 2, avagy Alfi világuralomra tör / Simon Tamás ; [az illusztrációkat kész. Szerelem Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-590-7 kötött : 2599,- Ft
ISBN 978-963-245-589-1 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3413923]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2012.
Steiner Kristóf (1982-)
   Hajónaplók / Steiner Kristóf. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-643-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3415058]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2012.
Stubán Hajnalka
   Mesél az Állatkert / Stubán Hajnalka és Stubán Fruzsina. - Budapest : Ad Librum, cop. 2012. - 27, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-48-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3416032]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2012.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Megered az eső / Szabó Dezső. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 237, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-174-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3413518]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2012.
Szabó Magda (1917-2007)
   Liber Mortis : naplók 1982. május 25 - 1990. február 27. / Szabó Magda ; sajtó alá rend. és közread. Tasi Géza. - Budapest : Európa, 2012. - 641 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9519-7 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3416211]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2012.
Szabó Róbert-Csaba (1981-)
   Fekete Dacia : erdélyi rémtörténetek / Szabó Róbert Csaba. - Budapest : Libri, 2012. - 208, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-109-4 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3414372]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2012.
Szabó Zoltán (1912-1984)
   Amerikai jegyzetek / Szabó Zoltán ; [a szöveget gond., jegyzetekkel ell. és az utószót írta András Sándor]. - Budapest : Kortárs, 2012. - 137 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-35-3 fűzött : 2200,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - magyarság - helyismeret - 1970-es évek - esszé
894.511-992 *** 908.73(0:82-992) *** 894.511-4 *** 323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 3415557]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2012.
Száraz Miklós György (1958-)
   Andalúziai kutyák : tárcanovellák / Száraz Miklós György. - Budapest : Mérték, 2012. - 265, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-38-3 kötött
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-32
[AN 3415245]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2012.
Széll András (1948-)
   Szabad szél / Széll András. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-64-9 fűzött : 3490,- Ft
Széll Jenő (1912-1994)
Ausztria - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(436)
[AN 3413827]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2012.
Szörényi László (1945-)
   Éljen Kun Béla! Susy nimfomán / Szörényi László. - Budapest : Kortárs, 2012. - 174 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-33-9 fűzött : 2200,- Ft
Olaszország - Magyarország - magyar irodalom - diplomáciatörténet - művelődéstörténet - 20. század - karcolat - anekdota
894.511-43 *** 930.85(45) *** 327(439)(45)(0:82-36)
[AN 3415564]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2012.
Telkes Margit (1937-)
   Lebuktál, kisanyám! / Telkes Margit. - Budapest : I.A.T. K., 2012. - 209 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-10-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - nők a társadalomban - elítélt - dokumentumregény
894.511-31 *** 316.37-055.2-058.57
[AN 3414128]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2012.
Térey János (1970-)
   Teremtés vagy sem : esszék és portrék, 1990-2011 / Térey János. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-093-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - író - portré - műelemzés - könyvkritika - esszé
894.511-4 *** 82(091)(0:82-4) *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3414353]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2012.
Térey János (1970-)
Termann hagyományai (új kiadása)
   Termann hagyatéka : novellák, 1989-2011 / Térey János. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-094-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3414350]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2012.
   Többsincs királyfi : mesék tettrekész hercegekről, hétpróbás királyfikról / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Égig érő mesék, ISSN 2063-3483)
ISBN 978-615-5237-15-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3413312]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2012.
Tolnai Tamás (1972-)
   A teremtőhöz : versek / by Tolnai Tamás. - [Budapest] : Publio, 2012. - 64 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5236-61-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3414965]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2012.
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   A Radnayak : [egy erdélyi bárócsalád regénye] / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 546 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-81-7 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3414863]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2012.
Végel László (1941-)
   Bűnhődés : úti szövegek : [naplóregény] / Végel László. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-72-4 kötött : 2480,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - naplóregény
894.511-31(497.11)
[AN 3414043]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2012.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Az ősmagyarok hitvilága / írta Zajti Ferenc. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 111 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kókai L., 1918
ISBN 978-615-5242-11-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - hasonmás kiadás
894.511-821 *** 094/099.07
[AN 3415530]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2012.
Závada Péter (1982-)
   Ahol megszakad / Závada Péter. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 67, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-095-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3414332]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7988 /2012.
Baranyai András (1974-)
   Rotkäppchen / [Ill. ...] András Baranyai. - Budapest : Csimota, [2012]. - [20] p. : ill., színes ; 13x13 cm
Kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
 (hibás ISBN 963-87016-0-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3415690]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti és a mozaik-család [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 19.9 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105791. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-67-2
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416217]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti és a repülés [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 20.7 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105788. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-64-1
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416205]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti és a válás [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 14.3 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105790. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-66-5
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416214]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti és az elmúlás [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 12.2 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105789. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-65-8
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416210]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti és kukorica [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna, Fülöp Anna. - Szöveg és képek (pdf : 16.3 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105785. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-61-0
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416193]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti mindent megkap [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 15.1 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105786. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-62-7
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416202]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti nem akar testvért [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 21.9 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105792. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-68-9
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416219]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2012.
Branczeiz Zsuzsa
   Süti palacsintát süt [elektronikus dok.] / Branczeiz Zsuzsanna. - Szöveg és képek (pdf : 18.4 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105787. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-615-5181-63-4
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3416204]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2012.
Busquets, Carlos
   Fantasztikus mesék / [ill. Carlos Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 249 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 978-963-445-107-5 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mesekönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3416790]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2012.
Donászy Magda (1911-1988)
   Arany ABC / írta Donászy Magda ; rajz. Reich Károly. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - [38] p. : ill., színes ; 20x28 cm
ISBN 978-963-349-008-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2) *** 372.416.2
[AN 3416822]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2012.
Hermann, Heike
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok : képes lexikon / [szöveg Heike Hermann] ; [ill. Stefan Lohr]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - keretcím: Légy szemfüles!. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-297-773-7 kötött
dinosaurus - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3414256]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2012.
Joó Emese
   Kövessük a rozsdafarkút! : kiállítási kalauz gyerekeknek / írta Joó Emese ; [kiad. a Veszprémi Főegyházmegye]. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2011. - 11 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a veszprémi Szaléziánum állandó kiállításaihoz
Fűzött
múzeumpedagógia - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 069.12 *** 069(439-2Veszprém)(036)
[AN 3415282]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2012.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Little Red Riding Hood / [ill.] Tibor Kárpáti. - Budapest : Csimota, 2012. - [20] p. : ill., színes ; 13x13 cm
Kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
 (hibás ISBN 963-86350-9-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3415713]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2012.
Kessel, Carola von
Auf dem Bauernhof (magyar)
   A tanya : képes lexikon / [szöveg Carola von Kessel] ; [ill. Maja Wagner]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - keretcím: Légy szemfüles!. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-297-770-6 kötött
tanya - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 711.438(02.053.2)
[AN 3414240]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2012.
Kessel, Carola von
Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik : képes lexikon / [szöveg Carola von Kessel] ; [ill. Astrid Vohwinkel]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - keretcím: Légy szemfüles!. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-297-774-4 kötött
lovaglás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3414262]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2012.
Noa, Sandra
Fussball (magyar)
   A foci : képes lexikon / [szöveg Sandra Noa] ; [ill. Christian és Fabian Jeremies]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - keretcím: Légy szemfüles!. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-297-775-1 kötött
labdarúgás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 796.332(02.053.2)
[AN 3414275]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2012.
Noa, Sandra
Im Wald (magyar)
   Az erdő : képes lexikon / [szöveg Sandra Noa] ; [ill. Sandra Menke]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - keretcím: Légy szemfüles!. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-297-771-3 kötött
erdő - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 581.526.42(02.053.2)
[AN 3414259]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2012.
Sáez, Fernando
   Egyetemes mesék / [ill. Fernando Sáez]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 249 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 978-963-445-254-6 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mesekönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3416783]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2012.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busiest people ever (magyar)
   Tesz-vesz város élő adásban / Richard Scarry. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 45, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-11-9212-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3415638]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2012.
Schneider, Liane
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3415792]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2012.
Steinfeld, Lena
Unsere Erde (magyar)
   A Föld : képes lexikon / [szöveg Lena Steinfeld] ; [ill. Ute Simon]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter. - keretcím: Légy szemfüles!. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-297-772-0 kötött
Föld - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 55(02.053.2)
[AN 3414270]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2012.
Takács Mari (1971-)
   Le petit Chaperon rouge / [ill. ...] Mari Takács. - Budapest : Csimota, [2012]. - [18] p. : ill., színes ; 13x13 cm
Kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
 (hibás ISBN 963-86350-8-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3415693]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8011 /2012.
Davis, Jim (1945-)
   Fátylat a múltra / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2012]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 104.)
ISBN 978-963-08-3931-0 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3415051]
MARC

ANSEL
UTF-8