MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/09/03 12:39:13
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8012 /2012.
Abafi Lajos (1840-1909)
   A szabadkőművesség története Magyarországon / írta Abafi Lajos. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 467 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-51-4 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - 18. század
061.236.61(439)"17"
[AN 3416668]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2012.
Nagy Attila
   A szabadkőműves Debreceni Egyetem 100 éve / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath K., 2012. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89381-0-7 fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - Magyarország - egyetem - szabadkőművesség - pamflet
061.236.61(439) *** 378.4(439-2Debrecen)(041)
[AN 3417115]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2012.
Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért (1.) (2011) (Gödöllő)
   I. SzaKKKör Konferencia [elektronikus dok.] : Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért : ... előadásainak összefoglalói / fel. szerk. Takács Márton ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, 2011 [!2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2011. nov. 14-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-281-4
természetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Gödöllő) *** 504.06
[AN 3416154]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2012.
Új szépségeszmény Pieter Bruegel századában (angol)
   The new ideal of beauty in the age of Pieter Bruegel : sixteenth-century Netherlandish drawings in the Museum of Fine Arts, Budapest / [text] Teréz Gerszi with the ass. of Bernadett Tóth ; [transl. Adrian Hart and Krisztina Sarkady]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2012. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2012. jún. 14 - szept. 16. között "Pieter Bruegel kora" címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 219-237.
ISBN 978-963-7063-93-0 fűzött
Németalföld - grafika - 16. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 76(492-89)"15"
[AN 3416929]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8016 /2012.
Gál Mihály
   "A nemzet lelkiismeretének" : Németh László dedikált könyvtára / Gál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2012. - 318 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 31-34.
ISBN 978-963-693-419-4 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - magánkönyvtár - író - 20. század - dedikáció
027.1(439)Németh_L. *** 894.511(092)Németh_L. *** 099.3
[AN 3417302]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2012.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   A magyar rovásírás hiteles emlékei / ... írta Sebestyén Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - IV, 173, [3] p., 18 t.fol. : ill. ; 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1915. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-10-6 fűzött : 3100,- Ft
rovásírás - írástörténet - magyarság - hasonmás kiadás
003.335.9(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3415919]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2012.
   A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége : tanulmányok / szerk. Monok István. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2012. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7101-0 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - könyvtörténet - 18. század - iskolai könyvtár
09(439)"17" *** 027.8(439)"17"
[AN 3417004]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8019 /2012.
Darab Ágnes (1959-)
   Plinius Természetrajza : anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás / Darab Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2012. - 167 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 155-167. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-396-8 fűzött : 2800,- Ft
Plinius Secundus, Caius (23-79). Naturalis historia
ókori Görögország - Római Birodalom - tudós - író - természettudomány - 1. század - művelődéstörténet
001(37)(092)Plinius_S.,_C. *** 871(092)Plinius_S.,_C. *** 930.85(37/38)
[AN 3417283]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8020 /2012.
Edith G. Maya
   Új korszak / Edith G. Maya ; [ill. Kiss Vanessza]. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 269 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5002-67-0 fűzött : 4870,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3416356]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2012.
Molnár Emese
   Asztrológiai panelek / Molnár Emese. - [Budapest] : Szerző, [2012]-. - 21 cm
asztrológia
133.52
[AN 3417109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bolygó-kapcsolatok. - cop. 2012. - 108 p.
ISBN 978-963-08-3645-6 fűzött
asztrológia - vers
133.52(0:82-14)
[AN 3417111] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8022 /2012.
Brookes, Olivia
Nature (magyar)
   Tarka természet / [szöveg Olivia Brookes] ; ill. Peter Kent ; [ford. Hajdú Farkas]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kutasd és fedezd fel!)
ISBN 978-615-5065-15-6 fűzött
természeti környezet - képeskönyv - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3416335]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2012.
Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért (2.) (2012) (Gödöllő)
   II. SzaKKKör Konferencia [elektronikus dok.] : Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért : ... előadásainak összefoglalói / fel. szerk. Takács Márton ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Gödöllőn, 2012. máj. 7-én tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-288-3
környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3416161]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8024 /2012.
Keviczky László (1945-)
   Két-szabadságfokú irányítási rendszerek / Keviczky László, Bányász Csilla ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar]. - Győr : Universitas-Győr, 2012. - [4], 420 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 413-417.
ISBN 978-963-9819-82-5 kötött
irányítási rendszer - kibernetikai szabályozó rendszer
519.71
[AN 3416149]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8025 /2012.
Gyöngyösi László
   Quantum mechanics based communications : monography / László Gyöngyösi, Sándor Imre ; [publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Telecommunications Mobile Communications and Quantum Technologies Laboratory. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 164 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 143-158.
kvantummechanika - információelmélet
530.145 *** 519.72
[AN 3416029]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2012.
Symposium on Applied Electromagnetics (4.) (2012) (Sopron)
   Digest book of the 4th Symposium on Applied Electromagnetics : SAEM '12 : Sopron ..., June 3-6, 2012 / ed. Miklós Kuczmann ; [org. by Széchenyi István University ... Faculty of Engineering Sciences Department of Automation Laboratory of Electromagnetic Field etc.]. - Győr : Universitas-Győr, 2012. - X, 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-85-6 fűzött
elektromágnesség - elektrodinamika - konferencia-kiadvány
537.8 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3416157]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2012.
Wersényi György (1975-)
   Pszichoakusztika és az emberi térhallás alapjai : a 3D akusztikai információ átvitele és feldolgozása / Wersényi György ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr, 2012. - 400 p., [14] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 360-394.
ISBN 978-963-9819-76-4 kötött
akusztika - hallás - hangtechnika
534 *** 612.85 *** 681.84
[AN 3416146]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8028 /2012.
Arredondo, Francisco
Dinosaurios (magyar)
   Dinoszauruszok : élet az őskorban / [írta Francisco Arredondo] ; [ill. Lidia di Blasi, F. Valiente, Sandra Silva] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2011. - 357 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9606-53-1 kötött
dinosaurus - fauna - őskor - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2) *** 903(02.053.2)
[AN 3417245]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2012.
Főzy István (1960-)
   Ősmaradványok : a Kárpát-Pannon térség kövületei / Főzy István, Szente István. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2012. - 579 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 495-518.
ISBN 978-963-306-147-3 kötött
Kárpát-medence - fosszília - paleontológia
56(4-11)
[AN 3415889]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2012.
Parker, Steve (1952-)
Planet Earth (magyar)
   A Föld nevű bolygó / [szöveg Steve Parker] ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tuti tudomány)
ISBN 978-615-5065-19-4 fűzött
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3416291]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2012.
   Települési csapadékvíz-gazdálkodás : monográfia / Buzás Kálmán [et al.] ; [közread. a] BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 148 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 133-148.
ISBN 978-963-9968-36-3 fűzött : 3990,- Ft
vízgazdálkodás - csapadék
556.18 *** 551.577
[AN 3415978]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8032 /2012.
Török Enikő (1970-)
   Mikoviny Sámuel [elektronikus dok.] / Török Enikő. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : [Török E.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105372. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1495-9
Mikoviny Sámuel (1700-1750)
Magyarország - geográfus - kartográfia - 18. század - elektronikus dokumentum
528.9(439)(092)Mikoviny_S.
[AN 3405351]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8033 /2012.
Aston, Claire
Invertebrates, fish, reptiles and birds (magyar)
   Gerinctelenek, halak, hüllők és madarak / [szöveg Claire Aston] ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tuti tudomány)
ISBN 978-615-5065-18-7 fűzött
gerinctelen - hal - hüllő - madár - gyermekkönyv
592(02.053.2) *** 597(02.053.2) *** 598.1(02.053.2) *** 598.2(02.053.2)
[AN 3416292]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2012.
   Biomechanikai modellezés : monográfia / Kiss Rita M. szerk. ; [közread.a] BME Építőmérnöki Kar. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 242 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-40-0 fűzött : 6300,- Ft
biomechanika - matematikai modell
57 *** 531/534 *** 519.86
[AN 3415922]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2012.
Borhidi Attila (1932-)
   Rubiáceas de México / por Attila Borhidi. - 2. ampl. ed. - Budapest : Akad. K., cop. 2012. - 608 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 561-574.
ISBN 978-963-05-9224-6 kötött
Mexikó - buzérvirágú - flóra
582.972(72) *** 581.9(72)
[AN 3419253]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2012.
Parker, Steve (1952-)
The science of life (magyar)
   Az élet tudománya / [szöveg Steve Parker] ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tuti tudomány)
ISBN 978-615-5065-22-4 fűzött
növény - állat - gyermekkönyv
58(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 3416283]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2012.
Schmidt Egon (1931-)
   Tavasztól tavaszig / Schmidt Egon, Bécsy László. - Budapest : Új Ember, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9527-95-9 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - madár
598.2(439) *** 591.9(439)
[AN 3416113]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8038 /2012.
Barna Erika, W. (1951-)
   Kézírás és karrier [elektronikus dok.] : szellemi tőkénk a kézírásban / W. Barna Erika. - Szöveg (epub : 9.5 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-184-3
grafológia - elektronikus dokumentum
159.925.6
[AN 3417218]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2012.
Debrődi Gábor
   A magyarországi mentésügy története, 1769-2012 / Debrődi Gábor. - [Budapest] : M. Oxyologiai Társ., 2012. - 150, [2] p., [9] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-08-3887-0 fűzött
Országos Mentőszolgálat
Magyarország - mentőszolgálat - oxiológia - történeti feldolgozás
616-08-039.74(439)(091) *** 614.88(439)(091)
[AN 3415876]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2012.
Dezsőné Kródi Erzsébet
   Ha van megoldás, akkor miért nincs...?! / Dezsőné Kródi Erzsébet. - Miskolc : Z-Press, cop. 2012. - 494 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3944-0 kötött
öngyógyítás
615.89
[AN 3417075]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2012.
   A diagnosztika aktuális kérdései : konferencia előadások : a Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai, Klinikai Gyermekpszichológiai és Fejlődéspszichológiai Szekciójának konferenciája : 2010. szeptember 25. / [... szerk. Radványi Katalin ; [kiad. a Magyar Pszichológiai Társaság]. - Budapest : M. Pszichológiai Társ., 2012. - 115 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87915-5-9 fűzött
gyermeklélektan - fejlődéslélektan - orvosi diagnosztika
159.922.7 *** 159.922.6/.8 *** 616-07
[AN 3415896]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Body work [elektronikus dok.] : cranial sacro chiro practic / written and ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 23 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105377. - Működési követelmények: Adobe Reader
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3405403]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2012.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Zur Psychopathologie des Alltagslebens (magyar)
   A mindennapi élet pszichopatológiája : elfelejtésről, elszólásról, elvétésről, babonáról és tévedésekről / Sigmund Freud ; [ford. ... Gergely Erzsébet, ... Lukács Katalin]. - [Budapest] : Gabo, [2012]. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 332-335.
Kötött : 2990,- Ft
mélylélektan
159.964.2
[AN 3417492]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2012.
Gaál András
   Elhízás és rosszindulatú daganatok / Gaál András és Rodé Magdolna. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 87, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-615-5207-88-4 fűzött : 4100,- Ft
elhízás - rosszindulatú daganat - betegségmegelőzés
616-006 *** 613.25 *** 616-084
[AN 3416650]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2012.
Greive, Bradley Trevor
The meaning of life (magyar)
   Az élet értelme / Bradley Trevor Greive ; [ford. Várlaki Tibor]. - Budapest : Gabo, [2012], cop. 2005. - XV, 121, [3] p. : ill. ; 16x16 cm
Kötött : 1490,- Ft
életvezetés - állat - ajándékkönyv - fényképalbum
613.865 *** 59(084.12)
[AN 3417490]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2012.
   Gyermekkori légzőszervi megbetegedések / szerk. Cserháti Endre [et al.]. - Budapest : Medicina, 2012. - 443 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-361-8 kötött : 8800,- Ft
légzőszervi betegség - gyermekgyógyászat
616.2-053.2
[AN 3416246]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2012.
   Gyógynövénytár : útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / szerk. Csupor Dezső, Szendrei Kálmán. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - 745 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 701-702.
ISBN 978-963-226-378-6 kötött : 5600,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3419259]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2012.
Huemer, Werner
Wege aus der Seelenkriese (magyar)
   Kiút a lelki válságból [elektronikus dok.] : újítsuk meg kapcsolatunkat az élettel és önmagunkkal / Werner Huemer ; [közread. a] Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Grál-Világa Mo.-i Alapítvány, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5139-00-0 : keresk. forgalomba nem kerül
depresszió - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
616.895.4 *** 613.865
[AN 3405603]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2012.
Illustrated atlas of human body (magyar)
   Az érzékszervek és a nemi szervek rendszere / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 20.)
ISBN 978-963-251-346-1 kötött : 1990,- Ft
emberi test - érzékszerv - nemi szerv
612.8 *** 612.6
[AN 3417360]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2012.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia : az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban / Kádár Annamária. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2012. - 375 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89419-6-1 kötött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - művészetterápia - mese
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3417311]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2012.
Katz, Mabel
El camino más fácil para vivir (magyar)
   Az élet legkönnyebb útja : engedd el a múltat, élj a jelenben és változtasd meg az életed mindörökre : [a problémamegoldás művészete a Ho'oponopono alapján] / írta Mabel Katz ; Ihaleakalá Hew Len előszavával ; [ford. Móra Klára]. - [Budapest] : [Suerte Szolgáltató Bt.], cop. 2012. - 229 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3632-6 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3416573]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2012.
   Neuro-ophthalmologia : újabb diagnosztikák és terápiák : korszerű etiopathomechanizmusok : a látássérültek rehabilitációja napjainkban / [szerk. Somlai Judit, Kovács Tibor] ; [közread. a Nosza Alapítvány]. - Budapest : Nosza Alapítvány, 2012. - 425 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1357-0 kötött
szemészet - ideggyógyászat - orvosi rehabilitáció
617.7-009 *** 617.7 *** 616.8 *** 616-036.82
[AN 3416773]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2012.
Pándy Tamás (1947-)
   Krepuska Géza életműve : a modern magyar fülgyógyászat megteremtőjének és családjának története / Pándy Tamás ; [kiad. Budapest XVIII. kerülete Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budapest : PIHGY, 2012, cop. 2008. - 332 p., [16] t., [9] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-88830-5-6 kötött
Krepuska Géza (1861-1949)
Krepuska család
Magyarország - orvos - családtörténet - 19. század - 20. század
61(439)(092)Krepuska_G. *** 929.52(439)Krepuska
[AN 3416576]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2012.
Rama Swami (1925-1996)
A practical guide to holistic health (magyar)
   Holisztikus egészség egy jógi szemével : gyakorlati útmutató a tökéletes egészséghez / Szvámí Ráma ; [ford. Ladinszki Barbara]. - Budapest : Danvantara, 2012. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-16-9 fűzött : 2200,- Ft
egészséges életmód - jóga
613 *** 615.851.86
[AN 3416786]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2012.
Simonyi Gábor (1962-)
   Gyakorlati lipidológia / Simonyi Gábor. - Budapest : Medicina, 2012. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-209.
ISBN 978-963-226-373-1 fűzött
belgyógyászat - anyagcserezavar - keringési betegség
616.4 *** 616.1
[AN 3416213]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2012.
Taleb, Nassim Nicholas
The black swan (magyar)
   A fekete hattyú avagy A legváratlanabb hatás / Nassim Nicholas Taleb ; [ford. Goddard Zsuzsanna, Boris János ...]. - Budapest : Gondolat, 2012. - 523 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 493-523.
ISBN 978-963-693-344-9 fűzött : 3850,- Ft
siker - üzleti élet - filozófia
613.865 *** 159.9 *** 1 *** 658.1
[AN 3417244]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2012.
   Torokbántalmak holisztikus gyógyítása [elektronikus dok.] / összeáll. Szalkainé Tóth Tímea ... - Szöveg (pdf : 821 KB). - Dunakeszi : Csendliget Oázis Kft. : Szalkainé Tóth T., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105379. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89343-0-7
természetgyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3405410]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2012.
   A tudomány emberi arca : a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos tudományos nagygyűlése : Szombathely, 2012. május 30 - június 1. : kivonatkötet / [fel. szerk. Vargha András] ; [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., 2012. - 402 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87915-6-6 fűzött
lélektan - konferencia-kiadvány
159.9 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3415901]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8059 /2012.
Győri Tribológia Konferencia (2.) (2012)
   2. Győrer Tribologie Tagung des Lehrstuhls für Verbrennungsmotoren ... der Széchenyi István Universität ... in Zusammenarbeit mit der Technischen Entwicklung der Audi Hungaria Motor Kft : 4-5. Juni 2012 / Wiss. Leitung Mathias Roman Dreyer, Wolfgang Demmelbauer-Ebner. - Győr : Universitas-Győr, cop. 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Tagungsband zur 2. Győrer Tribologie Tagung 2012. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-89-4 fűzött
tribológia - autógyártás - konferencia-kiadvány
621.89 *** 629.113 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3416171]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2012.
International Conference on Mechanical Engineering (8.) (2012) (Budapest)
   Gépészet 2012 [elektronikus dok.] : proceedings of the Eighth International Conference on Mechanical Engineering : [May 24-25, 2012, Budapest ...] / ed. in chief G. Stépán ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering. - Szöveg. - Budapest : BUTE Fac. of Mechanical Engineering, cop. 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 9x/2000/XP/Vista; Adobe Reader. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-055-1 műanyag tokban
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3416147]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2012.
Oxlade, Christopher
The world of technology (magyar)
   A technika világa / [szöveg Christopher Oxlade] ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tuti tudomány)
ISBN 978-615-5065-21-7 fűzött
technikatörténet - műszaki tudomány - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 3416290]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2012.
Viczai János
   Megújuló energiák hasznosítási lehetőségei az építészetben / Viczai János ; [közread. a BME Építészmérnöki Kar]. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-9968-42-4 fűzött : 2500,- Ft
megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás - lakóépület
620.9 *** 728
[AN 3416085]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8063 /2012.
Renkecz Anita
   A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban [elektronikus dok.] / Renkecz Anita ; kész. Káldos János vázlata alapján ; közrem. Bartos Éva, Káldos János, Mezey László Miklós. - Szöveg. - Budapest : KI, 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Digitális könyvtári füzetek, ISSN 1789-7882 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, javasolt: Mozilla Firefox 5.0 vagy újabb; XnView 1.98.2; Adobe Reader 9.0; Irfanview; szövegszerkesztő
ISBN 978-963-201-640-5
digitális jelfeldolgozás - képfeldolgozás - elektronikus dokumentum
681.32 *** 681.3.019
[AN 3416132]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8064 /2012.
Lovas Tamás (1976-)
   Lézerszkennelés : monográfia / Lovas Tamás, Berényi Attila, Barsi Árpád ; [közread. a] BME Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 166 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 162-166.
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9968)
lézertechnika - scanner - műszertechnika
621.375.826 *** 53.08
[AN 3416072]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8065 /2012.
   Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában : monográfia / Széll Mária szerk. ; [közread. a] BME Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszék. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 226 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-32-5 fűzött : 4200,- Ft
szerkezettervezés - energetika - fenntartható fejlődés
624.04 *** 620.9 *** 504.03
[AN 3416052]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2012.
Horváth Sára Erzsébet (1978-)
   Panel-rehabilitáció : az energiatudatos felújítás klímapolitikai aspektusai / Horváth Sára Erzsébet ; [közread. a BME Építészmérnöki Kar]. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 978-963-9968-43-1 fűzött : 4800,- Ft
panel - lakásfelújítás - épületszigetelés - környezetvédelem
69.059.2 *** 69.056.5 *** 699.8 *** 504.06
[AN 3416088]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2012.
   Kőzetmechanika és kőzetkörnyezet szerepe a radioaktív hulladéklerakók kialakításánál : monográfia / Török Ákos, Görög Péter szerk. ; [közread. a] BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 150 p. : ill, főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-46-2 fűzött : 3990,- Ft
veszélyes hulladékok kezelése - radioaktív anyag - kőzetmechanika - természeti környezet
628.4.047 *** 624.121 *** 502
[AN 3416018]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2012.
Polgári Márta (1956-)
   Az eplényi mangánérc / Polgári Márta, Bíró Lóránt, Szabó Imre. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2012. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 978-963-306-124-4 kötött
mangán - geokémia - kőzettan
624.12 *** 550.84 *** 622.341(439-2Eplény)
[AN 3415811]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2012.
   Útburkolatok méretezése : monográfia / Fi István [et al.] ; [közread. a] BME Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszék. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 457 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 450-457.
ISBN 978-963-9968-34-9 kötött : 6300,- Ft
útburkolat - méretezés - szerkezettervezés - egyetemi tankönyv
625.8.04(075.8)
[AN 3415905]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8070 /2012.
Brookes, Olivia
Transport (magyar)
   Szorgos járművek / [szöveg Olivia Brookes] ; ill. Peter Kent ; [ford. Hajdú Farkas]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kutasd és fedezd fel!)
ISBN 978-615-5065-14-9 fűzött
közlekedés - jármű - képeskönyv - gyermekkönyv
656(02.053.2) *** 629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3416298]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2012.
Oxlade, Christopher
The story of transport (magyar)
   A közlekedés története / [szöveg Christopher Oxlade] ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tuti tudomány)
ISBN 978-615-5065-20-0 fűzött
közlekedéstörténet - jármű - gyermekkönyv
656(100)(091)(02.053.2) *** 629(02.053.2)
[AN 3416286]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8072 /2012.
Miller, Robert M. (1927-)
Understanding the ancient secrets of the horse's mind (magyar)
   Értsük meg a ló viselkedését! / Robert M. Miller ; [ford. Mihók Zsuzsanna]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 3.)
ISBN 978-963-286-651-2 kötött : 4800,- Ft
- lótenyésztés - etológia
636.1 *** 591.51
[AN 3416119]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2012.
   A nagy kadarkakönyv / [szerk. Buza Péter]. - Budapest : Szaktudás, [2012]. - 247 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5224-11-9 kötött
Magyarország - szőlőtermesztés - borászat
634.8(439) *** 663.2(439)
[AN 3416016]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2012.
   Tokaj-hegyaljai borvidék : hazánk első történeti tája : tanulmánygyűjtemény / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2012. - 276 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-33-1 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - szőlőművelés - művelődéstörténet - földrajz
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 930.85(439Tokaj-Hegyalja) *** 911(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3415891]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2012.
   Útmutató az organikus gazdálkodáshoz. - [Nagykovácsi] : Trebag Kft., 2012. - 155 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 150-153.
ISBN 978-963-08-4280-8 fűzött
biogazdálkodás
631.147(078)
[AN 3417148]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8076 /2012.
Bereznay Tamás
Mai magyar konyha (angol)
   Hungarian cookbook / [recipes Tamás Bereznay] ; [transl. Katalin Bódog]. - [Budapest] : Boook, 2012. - 221 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89382-3-7 kötött : 5990,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3416676]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2012.
Carluccio, Antonio (1937-)
Two greedy Italians (magyar)
   A két falánk olasz / Antonio Carluccio, Gennaro Contaldo ; fényképezte Chris Terry. - Pécs : Alexandra, 2012. - 208 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-830-7 kötött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(45)(083.12)
[AN 3416009]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2012.
   Ételkülönlegességek Tokaj-Hegyaljáról : hegyaljai séfek legjobb receptjei = Gastronomické špeciality z oblasti Tokaj-Hegyalja : najlepšie recepty šefov / [szerk. Jaczkó Zsolt] ; [ételfotók Bakos Zoltán] ; [kiad. a B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2011. - 133, [18] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9271-93-7 fűzött
Tokaj-Hegyalja - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Tokaj_Hegyalja)(083.12)
[AN 3415828]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2012.
La Fressange, Inès de (1957-)
La Parisienne (magyar)
   Párizsi sikk : szórakoztató stíluskalauz a francia divat nagyasszonyától / Ines de la Fressange és Sophie Gachet. - Pécs : Alexandra, 2012. - 239 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Bárdos Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-821-5 fűzött
öltözködés - divat - nő
646 *** 391
[AN 3416344]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2012.
Mautner Zsófia (1974-)
   Így főzünk mi : messziről jött budapestiek / Mautner Zsófia ; fotó Nagy Balázs ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2012. - 203 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-212-352-3 fűzött
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(=00)(083.12)
[AN 3416884]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8081 /2012.
Le Bon, Gustave (1841-1931)
Psychologie des foules (magyar)
   A tömegek lélektana / Gustave Le Bon ; [ford. Balla Antal]. - [Onga] : Belső Egészség, [2012]. - 161 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5144-25-7 fűzött : 2100,- Ft
társadalomfilozófia - tömeglélektan
141.7 *** 316.6
[AN 3415943]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2012.
Schmal Dániel (1969-)
   A kezdet nélküli kezdet : Descartes és a kartezianizmus problémája / Schmal Dániel. - Budapest : Gondolat, 2012. - 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-301.
ISBN 978-963-693-368-5 fűzött : 3000,- Ft
Descartes, René (1596-1650)
Franciaország - filozófus - 17. század
1(44)(092)Descartes,_R.
[AN 3417259]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8083 /2012.
Barsi Balázs (1946-)
   Beszédes képek / Barsi Balázs ; [fotók Polgári Máté] ; [közread. a] Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Kollégium, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89491-1-0 kötött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 13. század - elmélkedés
242 *** 235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3416250]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2012.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet bölcsője : a házasság mérdföldkövei : Böjte Csaba ; [... összeáll., szerk. és a verseket vál. Karikó Éva] ; [fotók Váradi Levente]. - Budapest : Helikon, 2012. - 179 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-227-340-2 kötött : 3990,- Ft
házasság
265.5
[AN 3417029]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2012.
Boros Fortunát (1895-1952)
   A csíksomlyói kegyszobor története / írta Boros Fortunát. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 32 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Cluj : Szt. Bonaventura Kvny., 1926
ISBN 978-615-5242-14-4 fűzött : 800,- Ft
Csíksomlyó - zarándoklat - kegyhely - hasonmás kiadás
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó) *** 094/099.07
[AN 3416021]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2012.
Dénes Gábor
   A bennünk rejlő univerzum meséi : kozmogonikus mítoszok / Dénes Gábor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 122 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-615-5207-00-6 fűzött : 4100,- Ft
teremtés - mitológia - folklór
291.13 *** 213 *** 398(=00)
[AN 3416516]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2012.
   Ez történt a Család Évében, 2011 : események, beszámolók az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániáinak, családközösségeinek életéből / [szerk. Bittsánszky Jánosné R. Sarolta]. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 2011. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88612-4-5 fűzött
katolikus egyház - család - hitélet
282(439-03Esztergomi_főegyházmegye) *** 265.5 *** 291.4
[AN 3415936]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2012.
György Antal
   Szívemet hozzád emelem uram : gyermekimák versben és prózában : szeretettel minden magyar iskolásnak / György Antal ; [kiad. az Őrszentmiklósi Református Gyülekezete]. - [Őrbottyán] : Őrszentmiklósi Ref. Gyülekezet, [2012]. - 121, [16] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4205-1 fűzött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3417190]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2012.
Kálmánchey Bernáth (1939-)
   Bárányok öröksége / Kálmánchey Bernáth. - [Törökbálint] : Szerző, [2012]. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-08-4189-4 fűzött
lelki gondozás - tanári segédkönyv
253(072)
[AN 3417118]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2012.
Karsai Andrea Kájelá
   Valóságos-e az élet, és én élek-e benne? : mesél az életem, hogy felismerd a tied / Karsai Andrea Kájelá. - [Balatonvilágos] : [Karsai A. K.], cop. 2012. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3807-8 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3417027]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2012.
   A Mária Út hálózat és kialakítása / [szerk. Filepné Kovács Krisztina] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE, [2012]. - 102 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-503-507-6 fűzött
Közép-Európa - zarándoklat - útvonal
248.153.8(4-11)
[AN 3415998]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2012.
   "Meghirdette nekünk Isten országát" : Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok : Eger, 2012. január 23-26. / [szerk. Kámán Veronika] ; [közread. az] Országos Lelkipásztori Intézet. - Budapest : Orsz. Lelkipásztori Int., 2012. - 147 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89564-0-8 fűzött
lelkipásztorkodás - misszió - konferencia-kiadvány
25 *** 266 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3417025]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2012.
Mózes Huba (1941-)
   A Miskolc-belvárosi Református Egyházközség és felújított műemlék temploma / Mózes Huba, Szabó Sándor ; [kiad. a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség]. - Miskolc : Miskolc-belvárosi Ref. Egyházközs., 2012. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-08-3805-4 fűzött
Miskolc-belvárosi Református Egyházközség
Miskolc - templom - református egyház - egyházközség
284.2(439-2Miskolc) *** 726.54(439-2Miskolc)
[AN 3416035]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2012.
Pataki Pál (1943-)
   Hűséggel és szeretettel szolgálni / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2012. - 336 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4038-5 kötött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3417257]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2012.
Rituale Romanum. De Benedictionibus (magyar)
   Áldások könyve : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, és II. János Pál pápa tekintélyével kiadott Római rituále / [... összeáll. az Országos Liturgikus Tanács és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 736 p. : ill., kotta ; 25 cm
ISBN 978-963-277-359-9 kötött : 6500,- Ft
áldás - szertartás-irodalmi dokumentum
264-78
[AN 3417043]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2012.
Robinson, David M.
The outrageous promise (magyar)
   Meghökkentő ígéret : egy felvonás a magyar misszió határokat és rendszereket átívelő történetéből / David M. Robinson, Grész Gábor ; [ford. Füstös Erika] ; [kiad. a Timóteus Társaság ...]. - Budapest : Timóteus Társ., [2012]. - 277 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89579-0-0 kötött
Magyarország - misszió - ezredforduló - memoár
266.2(439)"198/199"(0:82-94)
[AN 3417046]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2012.
Rohr, Richard (1943-)
Von der Freiheit, loszulassen (magyar)
   Az elengedés szabadsága / Richard Rohr ; [ford. Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2012. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-29-5 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3416549]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2012.
Tessedik Sámuel (1742-1820)
   Önéletírás / Tessedik Sámuel ; [kész. Zsilinszky Mihály ... fordításának felhasználásával ...]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2012. - 165 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-89205-8-4 kötött : 840,- Ft
Tessedik Sámuel (1742-1820)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - pedagógus - 18. század - 19. század - memoár
284.1(439)(092)Tessedik_S.(0:82-94) *** 37(439)(092)Tessedik_S.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3415973]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2012.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat Vasvár, 2012. május 1. / [összeáll. Déri Péter] ; [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Szombathely : Martinus, 2012. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vasvár - zarándoklat
248.153.8(439-2Vasvár)
[AN 3416010]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8100 /2012.
Bakó Béla (1982-)
   Örökség és történelem között : az emlékezet társadalmi felhasználásai / Bakó Béla. - Budapest : Ad Librum, 2012. - 130 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-130.
ISBN 978-615-5110-46-7 fűzött : 1490,- Ft
társadalmi tudat - kollektív emlékezet - történettudomány
316.63 *** 930.1
[AN 3417208]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2012.
   A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei / [közzéteszi] Pozsonyi József ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság és a Balmazújvárosi Református Egyházközség]. - Balmazújváros : Tiszántúli Történész Társ. : Balmazújvárosi Ref. Egyházközs., 2012-. - 35 cm
Balmazújváros - magyarországi németek - református egyház - anyakönyv - történelmi forrás
316.347(=30)(439-2Balmazújváros)(093) *** 284.2(439-2Balmazújváros)(093) *** 929.532(439-2Balmazújváros)(093)
[AN 3416151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Születési anyakönyvek, 1769-1897. - 2012. - 560, XVI p. : ill.
ISBN 978-963-88807-4-1 kötött
[AN 3416159] MARC

ANSEL
UTF-88102 /2012.
Bibó István (1911-1979)
   Az európai politikai fejlődés értelme / [Bibó István] ; [az utószót írta Kovács Gábor]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. - 489 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-656-7 fűzött : 3100,- Ft
Európa - társadalmi fejlődés - politika - politológia
316.42(4) *** 32(4) *** 32.001
[AN 3416406]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2012.
Greive, Bradley Trevor
Friends to the end (magyar)
   Drága barátom : mitől olyan különleges a mi barátságunk? / Bradley Trevor Greive ; [ford. Várlaki Tibor]. - [Budapest] : Gabo, [2012]. - X, 109 p. : ill. ; 16x16 cm
Kötött : 1490,- Ft
barátság - állat - humor - ajándékkönyv - fényképalbum
316.647.2(0:82-7) *** 177.63(0:82-7) *** 59(084.12)
[AN 3417491]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2012.
Reeves, T. Zane
   Following in Solomon's footsteps : the lessons of Julius Rezler / by T. Zane Reeves. - Budapest : Julius Rezler Found. : Gondolat, 2012. - 140, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-963-693-425-5 fűzött : 2500,- Ft
Rézler Gyula (1911-2001)
Egyesült Államok - szociológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
316(73)(=945.11)(092)Rézler_Gy.
[AN 3417295]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2012.
   Túl a turistatekinteten : a turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái / szerk. Bódi Jenő, Pusztai Bertalan. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz. ; Szeged : SZTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2012. - 314 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-407-1 fűzött : 3390,- Ft
kultúrakutatás - turizmus - egyetemi tankönyv
316.7(075.8) *** 338.48(075.8)
[AN 3417263]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8106 /2012.
   Biciklizik az egér.. : mondókák. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3416569]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2012.
Kocsis Gyula (1949-)
   Emlékeztető könyv régi ceglédiekről : válogatás Kocsis Gyula, Nagy Varga Vera történeti és néprajzi írásaiból. - Cegléd : Magánkiad., 2012. - 219 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4075-0 fűzött
Cegléd - helytörténet - magyar néprajz - gazdaságtörténet
39(=945.11)(439-2Cegléd) *** 943.9-2Cegléd *** 338(091)(439-2Cegléd)
[AN 3416846]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2012.
Pap Gábor (1939-)
   Jó pásztorok hagyatéka : magyar népművészet / Pap Gábor. - Debrecen : Uropath K., 2011. - 128 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Varázstükör, ISSN 1215-9883)
Bibliogr.: p. 93-95., 127-128.
ISBN 978-963-87381-9-6 fűzött
magyar néprajz - díszítőművészet - jelkép
39(=945.11) *** 003.62
[AN 3417442]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8109 /2012.
   Bibó 100 : recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérletek / szerk. Dénes Iván Zoltán. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2012. - 558 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 17.)
Bibliogr.: p. 515-541.
ISBN 978-963-446-659-8 kötött : 3600,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politológia - társadalomtudomány - tudós - 20. század
32.001 *** 32.001(439)(092)Bibó_I.
[AN 3416333]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2012.
Frank Tibor (1948-)
   Kettős kivándorlás : Budapest, Berlin, New York, 1919-1945 / Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2012. - 389 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-372.
ISBN 978-963-693-397-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - Németország - Egyesült Államok - emigráció - zsidóság - magyarság - tudományos elit - két világháború közötti időszak
325.25(=924)(439)"191/194" *** 325.25(=945.11)(73)"191/194" *** 325.25(=945.11)(430)"1918/193" *** 008(=945.11)(100)
[AN 3417255]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2012.
Gross, Jan Tomasz (1947-)
Fear (magyar)
   Félelem : antiszemitizmus Lengyelországban Auschwitz után / Jan T. Gross ; [ford. Andor Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2012. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 978-963-693-398-2 fűzött : 3590,- Ft
Lengyelország - Kielce - zsidóság - antiszemitizmus - pogrom - 20. század - 1945 utáni időszak
323.12(=924)(438-2Kielce)"1946" *** 316.347(=924)(438) *** 323.12(=924)(438)"194/195"
[AN 3417352]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2012.
Kardos József (1937-)
   A Szent Korona-tan és a legitimizmus / Kardos József. - Budapest : Gondolat, 2012. - 226 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 978-963-693-413-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikai irányzat - királyság - szentkoronatan - Horthy-korszak
329.21(439)"192/193" *** 342.519.8(439)(091)
[AN 3417328]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2012.
Kincses Áron
   A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata / [kész. Kincses Áron] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012. - 115 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-235-365-4 fűzött
Kárpát-medence - migráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
325.1(4-191)"200/201"(083.41)
[AN 3416020]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2012.
Rajki Zoltán (1971-)
   Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig / Rajki Zoltán, Szigeti Jenő. - Budapest : Gondolat, 2012. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-406.
ISBN 978-963-693-421-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - szabadegyház - állam és egyház viszonya
322(439)"18/19" *** 285/289(439)(091)
[AN 3417346]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2012.
   Structures and futures of Europe / ed. by Krisztina Arató, Zsolt Enyedi, Ágnes Lux. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2011. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5110-45-0 fűzött
Európai Unió - európai integráció - 21. század
327.39(4-62)"20"
[AN 3417237]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2012.
Szabó Róbert (1971-)
   A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig / Győri Szabó Róbert. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 407 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 402-407.
ISBN 978-963-227-328-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar történelem - külpolitika - diplomáciatörténet - 19. század - 20. század
327(439)"1848/201"
[AN 3417240]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8117 /2012.
Bárczay Oszkár (1846-1898)
   A heraldika kézikönyve : műszótárral ... / ... írta Bárczay Oszkár. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - VI , 713 p., 2 t. : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1897. - Bibliogr.: p. 483-508.
ISBN 978-615-5242-13-7 fűzött : 6100,- Ft
Magyarország - címertan - hasonmás kiadás
929.6(439) *** 094/099.07
[AN 3415887]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2012.
Brookes, Olivia
History (magyar)
   Kalandos múlt / [szöveg Olivia Brookes] ; ill. Peter Kent ; [ford. Hajdú Farkas]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kutasd és fedezd fel!)
ISBN 978-615-5065-16-3 fűzött
művelődéstörténet - képeskönyv - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3416325]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2012.
Cserép József (1858-1948)
   A magyarok eredete : a turáni népek őshazája és ókori történetek / írta Cserép József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 46 p. ; 23 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 42-46.
ISBN 978-615-5242-12-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3415929]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2012.
Dineen, Jacqueline
The ancient world (magyar)
   Korai kultúrák / [szöveg Jacqueline Dineen] ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tuti tudomány)
ISBN 978-615-5065-17-0 fűzött
művelődéstörténet - ókor - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3416281]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2012.
Fábián László
   Nagygéc : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Fábián László, Pintye Gábor] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2011. - 93 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 978-963-7220-81-4 fűzött
Nagygéc - helytörténet
943.9-2Nagygéc
[AN 3416043]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2012.
Hóbor József (1954-)
   "Nem akarok hős lenni!" : Farkas Béla '56-ja : egy olajos mérnök a forradalomban / Hóbor József. - Nagykanizsa : Czupi, 2012. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-28-0 fűzött
Farkas Béla (1926-)
Lovászi - Magyarország - helytörténet - 1956-os forradalom - megtorlás - 20. század - interjú - történelmi forrás
943.9-2Lovászi"1956"(093)
[AN 3416826]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2012.
   Így éltünk, 1981-1982 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 17.)
ISBN 978-963-9860-59-9 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - világtörténelem - magyar történelem - 1980-as évek - album - kronológia
930.9"1981/1982"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1981/1982"(084.1) *** 943.9"1981/1982"(084.1)(0:930.24)
[AN 3416690]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2012.
   Így éltünk, 1983-1984 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 18.)
ISBN 978-963-9860-60-5 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - világtörténelem - magyar történelem - 1980-as évek - album - kronológia
930.85(100)"1983/1984"(084.1) *** 930.9"1983/1984"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"1983/1984"(084.1)(0:930.24)
[AN 3416693]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2012.
Kiss Bálint (1772-1853)
   Magyar régiségek / szerk. Kiss Bálint. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - XXIV, 294 p., [2] t. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Landerer Ny., 1839. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-09-0 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - magyar őstörténet - magyarságkutatás - régészet - hasonmás kiadás
930.8(=945.11) *** 904(439) *** 094/099.07
[AN 3415952]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2012.
Kováts Éva, F. (1927-)
   A száműzött várkisasszony / F. Kováts Éva. - Sárospatak ; [Nyíregyháza] : Feliciter K., 2012. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4200-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3417045]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2012.
Lehoczky József (1957-)
   Magyar lovagkönyv : a feudalizmus kézikönyve / Lehoczky József. - [Sopron] : Novum Pocket, cop. 2012. - 553 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-55-4 fűzött : 4570,- Ft
hűbéri rendszer - magyar történelem - középkor - lovagrend - világtörténelem
929.71 *** 321.17(439) *** 930.9(089.3)
[AN 3416506]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2012.
Pintér István Zsolt
   Hiteles szent roma történelem : jelentés / Pintér István Zsolt. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 19 fol. ; 21 cm. - (Turul - Biblia könyvsorozat ; 1.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-650-990-3 fűzött
cigányság - nemzettörténelem - magyarságkutatás
930.8(=914.99) *** 930.8(=945.11)
[AN 3417104]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2012.
Rinyai László (1941-)
   Különleges házasság / Rinyai László. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 140, [15] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-35-1 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3417211]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2012.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 120 p. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 7.)
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-08-1731-8 fűzött
[AN 3416631] MARC

ANSEL
UTF-88131 /2012.
Szilágyi Sándor (1827-1899)
   Erdélyország története tekintettel mívelődésére / írta Szilágyi Sándor. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 2 db ; 20 cm
Bibliogr.
Erdély - magyar történelem - művelődéstörténet
943.921 *** 930.85(439.21)
[AN 3416675]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 567 p.
ISBN 978-615-5180-48-4 kötött : 4690,- Ft
[AN 3416684] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 612 p.
ISBN 978-615-5180-49-1 kötött : 4690,- Ft
[AN 3416688] MARC

ANSEL
UTF-88132 /2012.
   Titkok, bálok, utazások : Erzsébet királyné és magyar udvarhölgyei : időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban : 2012. június 9 - szeptember 30. / [... kurátorai Kaján Marianna, Kovács Éva Marianna] ; [szerk. Faludi Ildikó] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2012. - 48 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-87853-5-0 fűzött
Magyarország - nő - udvari élet - 19. század - kiállítási katalógus
929-055.2(439)"18" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3416775]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2012.
   A vidék forradalma, 1956 / szerk. Gaganetz Péter, Galambos István. - Budapest : TITE, 2012. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3974-7 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3417064]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8134 /2012.
   Az Alsó-Ipoly mente : a határtalan együttműködések élhető völgye = Údolie Dolného Ipľa : je príťažlivým miestom spolupráce bez hraníc / [kiad. a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.]. - Budapest ; Šamorín : Váti, 2011. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7380-25-9 fűzött
Alsó-Ipoly mente - Magyarország - Szlovákia - helyismeret - határ menti kapcsolat - turizmus
908.439Ipoly-mente *** 338.48(439)(437.6) *** 908.437.6Ipoly-mente
[AN 3416838]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2012.
Horváth József (1938-)
   Szabadkai és palicsi képes levelezőlapok története, 1898-1945 / Horváth József ; a Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság ... kiadása. - Szabadka : Bácsország Vajdasági Honismereti Társ. : Vajdasági M. Helytört. Társ. ; Debrecen : Uropath K., 2012. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89381-3-8 fűzött
Palics - Szabadka - Délvidék - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.2-13-2Palics(084.1) *** 908.439.2-13-2Szabadka(084.1) *** 796.5(439) *** 908.439.2-13(084.1)
[AN 3417107]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2012.
Jakab Attila (1966-)
   Csengersima : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Jakab Attila, Istvánovits Eszter ...] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-7220-77-7 fűzött
Csengersima - helyismeret - helytörténet
908.439-2Csengersima *** 943.9-2Csengersima
[AN 3416040]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2012.
   Kötcse sarjai, polgárai ők is / [szerk. Francz Vilmos]. - Kötcse ; Debrecen : Francz V. ; Nagykanizsa : Czupi, 2011. - 492 p. : ill. ; 30 cm + DVD
Bibliogr.: p. 488-490.
ISBN 978-963-9782-23-5 fűzött
Kötcse - helyismeret - helyi társadalom - híres ember - elektronikus dokumentum
908.439-2Kötcse *** 929(439-2Kötcse)
[AN 3416664]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2012.
Scholtz Róbert
   Csengerújfalu : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta Terdik Szilveszter közreműködésével Scholtz Róbert] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2011. - 76 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-7220-80-7 fűzött
Csengerújfalu - helyismeret - helytörténet
908.439-2Csengerújfalu *** 943.9-2Csengerújfalu
[AN 3416036]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2012.
   Szépséges Magyarország / az előszót írta Diószegi Endre ; [összeáll. és szerk. Rappai Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 141, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7055-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3417366]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2012.
Szépséges Magyarország (angol)
   Beautiful Hungary / preface by Endre Diószegi ; [ed. Zsuzsa Rappai] ; [... transl. Dorottya Németh]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 141, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7056-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3417370]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2012.
Szépséges Magyarország (német)
   Wunderbares Ungarn / mit einen Vorwort von Endre Diószegi ; [zsgest. und redigiert Zsuzsa Rappai] ; [aus dem Ungarischen von Piroska Draskóczy ]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 141, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7058-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3417374]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2012.
   Tájmetria/tájértékelés : tudományos konferencia : 2011. november 25. / [szerk. Sallay Ágnes]. - Budapest : BCE, 2012. - 97 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Tájakadémia, ISSN 2062-7688 ; 2.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-503-8 fűzött
táj - tájökológia - társadalomföldrajz - konferencia-kiadvány
911.3 *** 911.5 *** 712 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3416002]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2012.
Toldi Zoltán (ifj.)
   Komlódtótfalu : [történelmi és kulturális kalauz] : [ghid cultural şi istoric] : [historical and cultural guide] / [írta ifj. Toldi Zoltán] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2011. - 94 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-7220-82-1 fűzött
Komlódtótfalu - helyismeret - helytörténet
908.439-2Komlódtótfalu *** 943.9-2Komlódtótfalu
[AN 3416050]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2012.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Budapest a diktatúrák árnyékában : titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek a fővárosban / Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2012. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-93-6 fűzött : 3150,- Ft
Budapest - helyismeret - emlékmű - védelmi építmény - állami terror - 20. század
908.439-2Bp."19" *** 725.945(439-2Bp.) *** 323.282(439)"19" *** 725.18(439-2Bp.)
[AN 3413501]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8145 /2012.
   Alkotmányozás Magyarországon és máshol : politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések / Jakab András, Körösényi András szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK Politikatudományi Intézet. - Budapest : MTA TK PTI : ÚMK, 2012. - 309 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2010. dec. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-287-051-9 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - politológia
342 *** 342(439) *** 32.001
[AN 3415916]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2012.
   Büntetőjogi fogalomtár / [szerzők Görgényi Ilona et al.]. - Budapest : Complex, 2012. - 351 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. ápr. 15.
ISBN 978-963-295-071-6 fűzött
Magyarország - büntetőjog - szaknyelv - értelmező szótár
343(439):030
[AN 3417243]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2012.
Cape, Ed
   Effective criminal defence in Eastern Europe / Ed Cape, Zaza Namoradze. - [Budapest] : [OSI], cop. 2012. - 500 p. ; 24 cm
Közread. az Open Society Institute. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-10-1 fűzött
Kelet-Európa - büntetőeljárás - jogsegély - 21. század
343.1(4-11)"20" *** 347.921.8(100)
[AN 3417264]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2012.
Csink Lóránt (1980-)
   Egy alkotmány margójára : alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvényről / Csink Lóránt, Fröhlich Johanna. - Budapest : Gondolat, 2012. - 166 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 978-963-693-430-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - alkotmányjog
342(439)
[AN 3417342]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2012.
Csurgai Horváth József (1962-)
   "Jelszavakkal nem lehet országot építeni!" : Fejér megye alispánjainak és Székesfehérvár város polgármesterének éves jelentései, 1945-1950 / Csurgai Horváth József, Erdős Ferenc ; [a hely- és névmutatót összeáll. Pál Edit]. - Székesfehérvár : Fejér M. Lvt. : Székesfehérvár M. Jogú Város Lvt., 2012. - 303 p. ; 25 cm. - (Fejér megyei történeti évkönyv, ISSN 0301-7532 ; 30.). (Források Székesfehérvár történetéből, ISSN 1419-8975 ; 2.)
Bibliogr.: p. 291-293.
ISBN 978-963-7233-40-1 kötött
Fejér megye - Székesfehérvár - helytörténet - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
353(439.118)"194"(093) *** 943.9-2Székesfehérvár"194"(093)
[AN 3417125]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2012.
Horváth Gyula
   Ingatlan-nyilvántartás [elektronikus dok.] / Horváth Gyula. - Szöveg (epub : 522 KB). - Budapest : Complex, 2011. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2010. ápr. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-181-2
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - bírósági ítélet - döntvénytár - elektronikus dokumentum
347.235.11(439)(094.92)
[AN 3417233]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2012.
   Iparjogvédelem / [... szerkesztője ... Posteinerné Toldi Márta] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - Budapest : SZTNH, 2012. - 253 p. ; 25 cm
Lezárva: 2012. szept. 30. - Bibliogr.: p. 246-252.
ISBN 978-963-9157-68-2 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - iparjog - szabadalom
347.77(439) *** 347.78(439)
[AN 3417252]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2012.
   Jogi lexikon [elektronikus dok.] / főszerk. Lamm Vanda. - Átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Complex, 2009 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-207-9
jog - szaklexikon - elektronikus dokumentum
34:030
[AN 3417225]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2012.
   A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga / Fézer [et al.]. - Debrecen : Fézer T., 2012. - 428 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 1.
ISBN 978-963-08-3503-9 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8) *** 658.1.016(075.8)
[AN 3416027]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2012.
   Kormánytisztviselők jogviszonya [elektronikus dok.] : szerkesztett jogszabálygyűjtemény / szerk. Horváth István. - Szöveg (epub : 578 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2010. jún. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-192-8
2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
354.1.08(439)(094)(036) *** 342.9(439)(036)
[AN 3417189]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2012.
Simon Dorottya
   A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 3 / [szerző Simon Dorottya ... , Pusztaszeri Katalin, Tarr Péter ...] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - [Budapest] : SZTNH, 2012. - 83 p. ; 25 cm
Lezárva: 2012. febr. 28. - Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-9157-69-9 fűzött
Magyarország - szerzői jog - gazdasági ág - ezredforduló - statisztikai adatközlés
347.77/.78(439) *** 338.4(439)"200"(083.41)
[AN 3417362]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2012.
Szép Árpád
   Menekültügyi ismeretek / Szép Árpád ; [... kiad. a ... Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet]. - Nagykovácsi : BM RVKI, [2011]. - 100 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9208-31-5 fűzött
Magyarország - menekült - menedékjog - idegenrendészet - tankönyv
341.43(439)(078) *** 325.14(078) *** 351.756(078)
[AN 3416900]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2012.
Tátrai Tünde (1974-)
   Közbeszerzés gyorskommentár [elektronikus dok.] : a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosításairól / Tátrai Tünde. - Szöveg (epub : 522 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2010. szept. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-193-5
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3417186]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2012.
Tóth Balázs, M. (1979-)
   A hatékonyság mítosza : az etnikai profilalkotás alkotmányos és rendészeti kérdőjelei / M. Tóth Balázs, Pap András László. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 280 p. : ill. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 259-275.
ISBN 978-963-236-571-8 fűzött : 2900,- Ft
etnikai megkülönböztetés - közrendészet
342.724 *** 351.74
[AN 3417052]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8159 /2012.
100 év 100 műtárgy a XX. század hadtörténetéből (angol)
   100 years, 100 artefacts : characteristic 20th century items from the collections of the Hungarian Military History Museum / [ed. by Gergely Pál Sallay and Szilvia Závodi]. - Budapest : MoD Military History Inst. and Mus., 2012. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7097-54-6)
Magyarország - Budapest - hadtörténet - 20. század - múzeumi gyűjtemény
355.48(439)"19" *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3416105]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2012.
   100 év 100 műtárgy a XX. század hadtörténetéből : jellemző műtárgyak a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményeiből / [szerk. Závodi Szilvia]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2012. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7097-54-6 kötött
Magyarország - Budapest - hadtörténet - 20. század - múzeumi gyűjtemény
355.48(439)"19" *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3416026]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2012.
   2012. tavaszi kari tudományos diákköri konferencia : Budapest, 2012. május 17. : rezümékötet / [szerk. Szelei Ildikó] ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács. - Budapest : NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tud. Diákköri Tcs., 2012. - 115 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-89546-0-2 fűzött
hadtudomány - biztonságpolitika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
355 *** 355.02 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3415945]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2012.
   A hadtudományok ifjú tudósai : válogatás a 2012-es tavaszi kari TDK legjobb pályamunkáiból / [szerk. Szelei Ildikó] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács]. - Budapest : NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tud. Diákköri Tcs., 2012. - 296 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89546-1-9 fűzött
hadtudomány - tudományos diákkör
355 *** 378.184
[AN 3415955]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2012.
Turnbull, Stephen (1948-)
Samurai women, 1184-1877 (magyar)
   Női szamurájok, 1184-1877 / írta Stephen Turnbull ; ill. Giuseppe Rava ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 71 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Harcosok, ISSN 2063-1030 ; 5.)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-615-5161-41-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,30 EUR
Japán - szamuráj - nő - művelődéstörténet
355.318.1(520) *** 930.85(520)
[AN 3416811]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8164 /2012.
Gulyás László (1965-)
   Projektmenedzsment 1.0 / Gulyás László, Keczer Gabriella. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2012. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 4.)
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-08-4004-0 fűzött
projektmenedzsment - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 65.011.1(075.8)
[AN 3415964]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2012.
Klein Sándor (1941-)
   Vezetés- és szervezetpszichológia / Klein Sándor ; Buda Béla [et al. közreműködésével] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 6. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2012. - 741 p. : ill. ; 24 cm. - (SHL könyvek, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 659-712.
ISBN 978-963-9760-07-3 kötött
vezetéslélektan - szervezetpszichológia - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 65.013(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 3417292]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8166 /2012.
Ambrus Tibor (1946-)
   Humán controlling eszközök a gyakorlatban [elektronikus dok.] / Ambrus Tibor, Lengyel László. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2011. júl. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-180-5
kontrolling - humánerőforrás-menedzsment - elektronikus dokumentum
657 *** 658.3 *** 331.108
[AN 3417238]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2012.
Halmos Antal
   Anti-kapitalizmus : egy igaz kommunista kiáltványa / Halmos Antal. - Budapest : Ad Librum, 2012. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Tückös-sorozat)
Bibliogr.: p. 138-142.
ISBN 978-963-08-3123-9 fűzött : 1990,- Ft
kapitalista rendszer - pamflet
330.342.14(041)
[AN 3417228]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2012.
Helyünk és jövőnk Európában (angol) (röv. kiad.)
   Position and future of Hungary in Europe : ESPON results from Hungarian point of view / [ed. by Attila Sütő] ; [publ. by the Ministry of Interior, Váti Hungarian Nonprofit Ltd. for Regional Development and Town Planning]. - Budapest : Min. of Interior : Váti, 2011. - 12 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-7380-30-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdasági integráció - ezredforduló - gazdasági helyzet
339.9(4-62)"200" *** 338.1(439)"200"
[AN 3416917]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2012.
   Helyünk és jövőnk Európában : ESPON eredmények magyar szemmel / [szerk. ... Sütő Attila] ; [közread. a Belügyminisztérium, Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.]. - Budapest : BM : Váti, 2011. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-963-7380-29-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdasági helyzet - gazdasági integráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.1(439)"200"(083.41) *** 339.96(4-62)
[AN 3416910]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2012.
   Ihletett cselekvés : Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2006-2011-2016 / [szerk. Rochlitz Bernadett]. - Budapest : KÉSZ, 2011. - 159 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-7864-27-8 fűzött
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Magyarország - civil szervezet - egyesület
334.012.46(439) *** 061.2(439)Keresztény_Értemiségiek_Szövetsége
[AN 3415991]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2012.
Kassay, Štefan (1941-)
Podnik a podnikanie (magyar)
   Vállalat és vállalkozás / Štefan Kassay. - Bratislava : Veda ; Budapest : Gondolat, 2012-. - 31 cm
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3417350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vállalkozói környezet : a tulajdonszerkezet változása a gazdasági átmenet időszakában / [ford. Szabómihály Gizella]. - 2012. - 705 p. : ill. színes
Bibliogr.: p. 668-670. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-693-236-7 kötött : 8000,- Ft
vállalkozásismeret - szervezetfejlesztés
65.014 *** 658.1
[AN 3417353] MARC

ANSEL
UTF-88172 /2012.
Rupp Jakab (1800-1879)
   Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei lerajzolva : történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva : árpádi korszak / előterjeszti Rupp Jakab. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - XVI., 176, [16] p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Magyarország pénzei az Árpádok korában. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : M. Kir. Egyetem betűivel, 1841
ISBN 978-615-5242-15-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - Árpád-kor - művelődéstörténet - fémpénz - hasonmás kiadás
336.746(439)"10/12" *** 737.1(439)"10/12" *** 930.85(439)"10/12" *** 094/099.07
[AN 3415900]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2012.
Szamkó Józsefné
   Költségvetési gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2012. - 240 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342). (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218)
ISBN 978-963-638-425-8 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3417446]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2012.
   Térségileg integrált fejlesztések / [... szerk. Péti Márton, Jakab Csaba, Sain Mátyás]. - Budapest : Váti, 2012. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Területfejlesztési füzetek, ISSN 2061-4853 ; 3.)
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-963-7380-31-0 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - kistérség - regionális fejlesztés - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 911.3(439)"200"
[AN 3416651]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8175 /2012.
Frame your aim (görög)
   Frame your aim : mia realistikī diavasī aton kosmo tōn media toy 21oy aiōna tīs neolaias / [syntaxī Kriszta Zsiday]. - [Budapest] : [Egyesek Ifj. Egyes.], cop. 2012. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Egyesek Ifjúsági Egyesület
Fűzött
ifjúságvédelem - tömegtájékoztatási eszköz - médiaismeret
364.65-053.6 *** 791.9.096/.097 *** 37.03
[AN 3417089]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2012.
Frame your aim (magyar)
   Frame your aim : gyakorlati kirándulás a 21. századi fiatalok médiavilágában / [szerk. Zsiday Kriszta] ; [ford. Hajdu-Kis Diána]. - [Budapest] : [Egyesek Ifj. Egyes.], cop. 2012. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Egyesek Ifjúsági Egyesület
Fűzött
tömegtájékoztatási eszköz - ifjúságvédelem - médiaismeret
364.65-053.6 *** 37.03 *** 791.9.096/.097
[AN 3417071]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2012.
Frame your aim (olasz)
   Inquadra il tuo obiettivo : una panoramica sul mondo dei media tra i ragazzi del 21o secolo / [ed. Kriszta Zsiday]. - [Budapest] : [Egyesek Ifj. Egyes.], cop. 2012. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Egyesek Ifjúsági Egyesület
Fűzött
ifjúságvédelem - tömegtájékoztatási eszköz - médiaismeret
364.65-053.6 *** 791.9.096/.097 *** 37.03
[AN 3417079]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2012.
Frame your aim (szlovák)
   Frame your aim : praktický vstup do mediálneho sveta mládeže 21. storočia / [ed. Kriszta Zsiday]. - [Budapest] : [Egyesek Ifj. Egyes.], cop. 2012. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Egyesek Ifjúsági Egyesület
Fűzött
ifjúságvédelem - tömegtájékoztatási eszköz - médiaismeret
364.65-053.6 *** 791.9.096/.097 *** 37.03
[AN 3417086]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2012.
Péter Mária
   Szenved-éj / Péter Mária. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 149 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-615-5002-66-3 fűzött : 4880,- Ft
szenvedélybetegség
364.272
[AN 3416505]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8180 /2012.
Anderson, Neil T. (1942-)
The freedom in Christ discipleship course : leder's guide (magyar)
   Szabadság Krisztusban : csoportvezetői könyv : 13 hetes tanítványképző tanfolyam minden keresztény számára / Neil T. Anderson és Steve Goss ; [közread. a] Só és Világosság Alapítvány. - [Budapest] : Só és Világosság Alapítvány, 2012. - 269 p. : ill. ; 29 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 978-963-08-3420-9 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.82(072) *** 23/28(072)
[AN 3416896]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2012.
Deákné B. Katalin
   Ilyen a jó gyerek? [elektronikus dok.] : 33 nevelési célzatú történet / Deákné B. Katalin ; rajz. Frumen Gergő. - Szöveg (epub : 9.2 MB) (prc : 12 MB). - [Pápa] : [Tudatos Lépés Kft.], [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobi Pocket Reader
ISBN 978-963-9991-51-4 (epub)
ISBN 978-963-9991-52-1 (prc)
nevelés - erkölcs - gyermekirodalom - elektronikus dokumentum
37.034(0:82-93)
[AN 3417105]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2012.
Deákné B. Katalin
   Kiskamaszok akcióban [elektronikus dok.] : 33 történet / Deákné B. Katalin ; rajz. Frumen Gergő. - Szöveg (prc : 14.5 MB) (epub : 11.4 MB). - [Pápa] : [Tudatos Lépés Kft.], [2012]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Tudatos szülő. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105809. - Működési követelmények: Mobi Pocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9991-54-5 (prc)
ISBN 978-963-9991-53-8 (epub)
nevelés - erkölcs - magyar irodalom - gyermekirodalom - elektronikus dokumentum
37.034(0:82-93) *** 894.511-93
[AN 3417112]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2012.
   Hálózatos egyetemi szolgáltatás-innováció a Nyugat-magyarországi Egyetemen : projektzáró tanulmánykötet / szerk. Katona György. - Sopron : NYME K., 2012. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-046-2 fűzött
Sopron - egyetem - innováció - kutatási és fejlesztési jelentés
378.4(439-2Sopron) *** 330.341.1
[AN 3415982]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2012.
   Iskolai veszélyek [elektronikus dok.] / szakmai szerk. Aáry-Tamás Lajos, Joshua Aronson. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-182-9
Magyarország - agresszív magatartás - iskola - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
371.54(439) *** 316.647.3
[AN 3417227]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2012.
    szakmát tanulni! : eredmények és fenntartás : projekteredmények és fenntartási irányelvek összegzése, a "Négy kistérség - egy projekt", Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád kistérségek összefogása a szak- és felnőttképzés fejlesztése érdekében" megnevezésű projekt megvalósítása során / [szerk. Kovács Tamás]. - [Kaposvár] : Tipont Kft., 2012. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-[144].
ISBN 978-963-08-3990-7 fűzött
Somogy megye - szakképzés - kistérség
377(439.123)
[AN 3416935]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2012.
   Jubileumi évkönyv : 250. tanév / [összeáll. Baumgartner Zsoltné] ; [közread. a] Német Nemzetiségi Általános Iskola. - Magyarpolány : Német Nemzetiségi Ált. Isk., 2012. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4176-4 fűzött
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Magyarpolány)
Magyarpolány - általános iskola - nemzetiségi oktatás
376.7(=30)(439) *** 373.3(439-2Magyarpolány)
[AN 3416288]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2012.
   Kanizsai gépiparisták emlékkönyve : 1950-1956-2012 / szerk. Járosi Márton és Tavasz Ferenc. - Nagykanizsa : Czupi, 2012. - 297 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-27-3 fűzött
Baross Gábor Gépipari Technikum (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - iskolatörténet - technikum - gépipar
373.6:62(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3416801]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2012.
   Közös jövőnk : vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról : "Közös jövőnk Hajdú-Bihar" közösségi művelődési modell / [szerk. biz. Jantyik Zsolt et al.]. - Debrecen : [Méliusz Juhász P. Kvt. és Művel. Közp.], [2012]. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
Közread. a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - művelődésügy - innováció - stratégiai menedzsment
374(439) *** 330.341.1 *** 658.1.011.1
[AN 3416134]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2012.
   A magyar felsőoktatás szerepe a tudásháromszög (oktatás, kutatás, innováció) megvalósításában [elektronikus dok.] : az Európa 2020 és az Oktatás-képzés 2020 stratégiák : 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Veszprém, 2011. április 21-22. = The role of Hungarian higher education in achieving the knowledge triangle (education, research, innvation) : the Europe 2020 and the Education-Training 2020 strategies : 7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : Veszprém, 21-22 April, 2011 / szerk. ... Kálmán Anikó. 8. MELLearn konferencia háttéranyagai : Gödöllő, 2012. április 26-27. / [rend., közread. a] MELLearn Egyesület. - Szöveg. - Debrecen : MELLearn Egyes., 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88878-3-2
Magyarország - Európai Unió - felsőoktatás - élethosszig tartó tanulás - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
378(439) *** 374.7(4-62) *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3416164]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2012.
Nagy Péter Tibor (1963-)
   Oktatás-történet, -szociológia / Nagy Péter Tibor. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2012. - 146 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 44.)
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-693-238-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - oktatásszociológia
37.014.53(439) *** 37(439)
[AN 3417329]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2012.
Pándy Tamás (1947-)
   A Szélső utcai iskola 100 éve / Pándy Tamás. - Budapest : Dr. Széky Endre Pestszentimre Tört. Társ., 2012. - 269 p. : ill. ; 25 cm. - (Pestszentimre története sorozat, ISSN 2063-5532 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4111-5 fűzött
Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola (Budapest)
Budapest. 18. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3416611]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2012.
Sanford, Timothy L.
Losing control & liking it (magyar)
   Engedd el a gyeplőt, és élvezd.. : ...hogyan szabadíthatod fel kamasz gyermekedet (és önmagadat)! / Tim Sanford ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, [2012]. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88895-3-9 fűzött : 2200,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - életvezetés
37.018.1 *** 613.865
[AN 3415846]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2012.
   Sziklára épült menedékünk : a Református Kollégium, 1958-1962-2012 / [szerk. Juhász Magdolna, Király Gábor, P. Szalay Emőke] ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány, 2012. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3856-6 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - iskolai osztály - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Debrecen)(091)
[AN 3415832]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2012.
   Tehetségkompetenciák mérése és tehetséggondozás a Nyugat-magyarországi Egyetemen / [szerk. Bodnár Gabriella]. - Sopron : NYME K., [2012]. - 76 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-334-045-5 fűzött
Sopron - tehetséggondozás - egyetem - kompetencia - képességvizsgálat
378.4(439-2Sopron) *** 376.545 *** 371.212.22
[AN 3415993]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2012.
   A Vecsési Zeneiskola első 20 éve / [szerk. Czövek István]. - Vecsés : Vecsési Zeneisk., [2012]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4204-4 fűzött
Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vecsés - általános iskola - zeneiskola
373.3:78(439-2Vecsés)
[AN 3417006]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2012.
Vértes Judit (1938-)
   A tanító öröksége III : kanizsai évek ; Múlnak az évek, az emlékek élnek / Vértes Judit. - Nagykanizsa : Czupi, 2012. - 178, 97 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9782-25-9 fűzött
Vértes Imre (1908-1975)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Vértes_I.(0:82-94)
[AN 3416942]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2012.
   Zrínyi 2011/2012 : a Zrínyi Ilona Általános Iskola jubileumi évkönyve / [... szerk. Kis Gábor]. - Szombathely : Zrínyi I. Ált. Isk., 2012. - 125, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4201-3 fűzött
Zrínyi Ilona Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - általános iskola
373.3(439-2Szombathely)
[AN 3416893]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8198 /2012.
Castor, Harriet
Starting chess (magyar)
   Ügyeskedj a sakkban / Harriet Castor, Rebecca Treays ; szerk. Maria Wheatley és Rachel Wells ; ill. Norman Young ; ford. Jankóné Szeredás Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-349-027-3 kötött : 2100,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3417398]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2012.
Heim, Gisela
Paint a pad! : Mousepads aus Windowcolor (magyar)
   Egérpadok üvegmatrica-festékkel / Gisela Heim ; [a m. változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-84-4 fűzött : 590,- Ft
díszítőművészet - íróasztal - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 747 *** 645.442
[AN 3417384]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2012.
Heli, Angelika
Kunterbunte Pop-up-Karten (magyar)
   Tarkabarka háromdimenziós lapok / Angelika Heli ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-23-8 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3417345]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2012.
Holl, Sieglinde
Scoubidou - Spass mal anders (magyar)
   Ékszerek térfonással : karkötők, nyakláncok, fülbevalók : scoubidou technika mindenkinek / Sieglinde Holl, Stephanie Göhr ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-85-1 fűzött : 590,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3417358]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2012.
Knorr, Peter (1956-)
Wo sind die Maiers? (magyar)
   Rejtvényes vakáció a világ körül / Peter Knorr, Doro Göbel. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - 93 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Orosz Anett
ISBN 978-615-5234-13-2 fűzött : 2490,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3417008]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2012.
Koers, Margret
Bastelhits durchs Jahr (magyar)
   Barkácsoljunk egész évben! : színes kartonpapírból / Margret Koers ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 3 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-25-2 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3417347]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2012.
Pedevilla, Pia
Löffelkerlchen Kasperletheater (magyar)
   Fakanál bábszínház / Pia Pedevilla ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-86-8 fűzött : 590,- Ft
textilművészet - báb - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 688.721.253
[AN 3417383]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2012.
Täubner, Armin
Dreh dich im Wind! (magyar)
   Játssz a széllel! : mókás szélkerekek kartonból / Armin Täubner ; [a m. változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 3 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-87-5 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3417309]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2012.
Täubner, Armin
Einfach tierisch gefaltet (magyar)
   Állati jó hajtogatási ötletek / Armin Täubner ; [a m. változatot kész. Talpainé Kremser Anna, H. Pásztor Mónika]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-31-8 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3417349]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8207 /2012.
   Art and society : ancient and modern contexts of Egyptian art : proceedings of the international conference held at the Museum of Fine Arts : Budapest, 13-15 May 2010 / ed. by Katalin Anna Kóthay. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2012. - 273 p., 59 t. : ill., főként színes ; 30 cm
Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-91-6 fűzött
ókori Egyiptom - művészettörténet
7(32)
[AN 3416729]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2012.
Dóri Éva (1976-)
   Ábrázolás, kifejezés / Dóri Éva, Szalay József ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2012. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-651-489-1 fűzött
ábrázolás - művészetelmélet - tankönyv
7.01(078)
[AN 3416108]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2012.
   "Festő, élsz eképpen" : 125 éve született Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész : 50 éves a kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör / [szerk. Mészáros Márta] ; [kiad. a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület és a Kiskun Múzeum Baráti Köre]. - [Kiskunfélegyháza] : Kiskunfélegyházi Képző- és Iparműv. Egyes. : Kiskun Múz. Baráti Köre, 2012. - 70 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-7112-08-9 kötött
Holló László (1887-1976)
Holló László Képzőművész Kör
Magyarország - Kiskunfélegyháza - festőművész - 20. század - művészcsoport
75(439)(092)Holló_L. *** 061.2(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3416121]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2012.
    tér és közösségi ház : az újpalotai Fő tér áttervezésére kiírt ötletpályázat elgondolásai / [szerk. Novák Ágnes] ; [kiad. a] Budapest XV. Kerületi Önkormányzat. - Budapest : XV. Ker. Önkormányzat, 2011. - 150, [2] p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-08-2489-7 fűzött
Budapest. 15. kerület - köztér - közösségi ház - építészeti terv
72.011 *** 712.254(439-2Bp.XV.) *** 374.07(439-2Bp._XV.)
[AN 3416187]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2012.
Hegedűs Ákos (1972-)
   A fények makacs dolgok : Morpho 40 / Hegedűs Ákos/morpho. - [Budapest] : Kultmédia, cop. 2012. - 89 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-08-3797-2 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - fényképalbum - antológia - auditív dokumentum
77.04(439)(092)Hegedűs_Á. *** 894.511-822
[AN 3416745]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2012.
Keresztesné Várhelyi Ilona (1945-)
   Munkácsy's Christ trilogy from a biblical perspective / Ilona Keresztesné Várhelyi ; [publ. Déri Museum...]. - Debrecen : Déri Mus., cop. 2012. - 32 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-7218-79-8 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - krisztológia - keresztény művészet - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 75.046.3 *** 232
[AN 3416057]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2012.
   Kiállító tér : a Répce Galéria 10 éve / [szerk. és a szócikkeket összeáll. Salamon Nándor] ; [kiad. Répcelak Város Önkormányzata]. - Répcelak : Önkormányzat, 2011. - 120 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-08-1129-3 fűzött
Répce Galéria (Répcelak)
Magyarország - Répcelak - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 069(439-2Répcelak)
[AN 3416923]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2012.
Koch, Sabine
Tiere und Figuren mit Scoubidou (magyar)
   Állatok és mókás figurák térfonással / Sabine Koch ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-27-6 fűzött : 590,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
746 *** 379.826
[AN 3417380]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2012.
Kovásznai Viktória, L. (1942-)
   Ifj. Szlávics László = László Szlávics Jr. / L. Kovásznai Viktória ; [ford. Pokoly Judit]. - [Budapest] : Argumentum, 2012. - 167 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-446-655-0 kötött : 3200,- Ft
Szlávics László (ifj.) (1959-)
Magyarország - szobrász - érem - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szlávics_L.,_ifj. *** 737.2(439)(092)Szlávics_L.,_ifj.
[AN 3416177]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2012.
Kurta Mihály (1952-)
   Múzeumandragógia Magyarországon / Kurta Mihály. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes. ; Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2012. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumandragógia, ISSN 2061-7615 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-28-3 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - felnőttnevelés
069.12(439) *** 374.7(439)
[AN 3415839]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2012.
   Loophole to happiness = Kiutak a boldogság felé = Furtka do szczęścia = Škvíra ke štěstí = Škára ku šťastiu / [ed. by Maja & Reuben Fowkes]. - Budapest : Translocal.org, cop. 2011. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2011. nov. 10 - dec. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Csak angol nyelven
ISBN 978-963-08-2491-0 fűzött
Közép-Európa - képzőművészet - ezredforduló
73/76(4-11)"200"
[AN 3416008]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2012.
Mátyás Lajos (1934-)
   Istentisztelet - ecsettel : Mátyás Lajos akvarelljei : 351 dunántúli református templom / [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, cop. 2012. - 369 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89033-8-9 kötött
Magyarország - Dunántúl - festőművész - 20. század - 21. század - templom
75(439)(092)Mátyás_L. *** 75.021.322 *** 726.54(439.11)
[AN 3416321]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2012.
Matzon Ákos (1945-)
   Ákos Matzon / [tanulmány] Rockenbauer Zoltán. - Budapest : Faur Zs. Galéria és Kvk., 2012. - 158 p. : ill., színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Matzon. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-615-5206-02-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Matzon_Á.
[AN 3416771]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2012.
   Művészet mindenkinek : a Victoria and Albert Museum : Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2012. június 15 - szeptember 16. / a kiállítás kurátora Marie-Louise von Plessen és Julius Bryant. - [Budapest] : Iparműv. Múz., cop. 2012. - 279 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 266-273.
ISBN 978-615-5217-04-3 fűzött
Victoria and Albert Museum (London)
iparművészet - 19. század - 20. század - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
745/749(100)"18/19" *** 069(410-2London)Victoria_and_Albert_Museum *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3416703]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2012.
Ostojić, Zoran
   Hram svetog velikomučenika Georgiǰa u Budimpešti / Zoran Ostojić, Dragomir Duǰmov ; [izd. Srpska samouprava v kvarta u Budimpešti]. - Budimpešta : Srpska samouprava v kvarta, 2011. - 55 p. : ill., színes ; 20 cm
Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
Fűzött
Budapest. 5. kerület - templom
726.54(439-2Bp.V.)
[AN 3416022]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2012.
Pap Gábor (1939-)
   Az ég mennyezeti : festett kazettás mennyezeteinkről / Pap Gábor. - Debrecen : Uropath K. : Fabi Digitally Kft., 2012. - 155 p. : ill., részben színes ; 23 cm + 2 mell. - (Varázstükör, ISSN 1215-9883)
Bibliogr.: p. 153-155.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87381-8-9)
népi díszítőművészet - templom - magyar néprajz - falfestmény
75.052 *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3417100]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2012.
Papp Júlia (1958-)
   Könyv és kép a 19. század elején : Blaschke János (1770-1833) illusztrációinak katalógusa / Papp Júlia ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - [Budapest] : Argumentum : MTA Bölcsészettud. Kutatóközp., cop. 2012. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-446-645-1 kötött : 12000,- Ft
Blaschke János (1770-1833)
Magyarország - Közép-Európa - grafikus - könyvművészet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - rézmetszet - illusztráció
76(439)(092)Blaschke_J. *** 762.1 *** 655.1:745(4-11)"17/18" *** 930.85(4-11)"17/18"
[AN 3416299]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 579 p.
Bibliogr.: p. 501-529. - Összefoglalás német nyelven
[AN 3416302] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 608 p.
[AN 3416306] MARC

ANSEL
UTF-88224 /2012.
   Textil-irat : válogatás a Centralne Muzeum Włókiennictwa Łódz anyagából a 4. Textilművészeti Triennálé társrendezvényeként : Szombathelyi Képtár, ... 2012. június 29 - szeptember 29. ...] / [a kiállítást szervezte Cebula-Kazmierczak Anna ...]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2012]. - 48 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-8368-70-6 fűzött
Lengyelország - textilművészet - kiállítási katalógus
745.52(438) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3417239]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2012.
Textilművészeti Triennálé (4.) (2012) (Szombathely)
   4. Textilművészeti Triennálé : [Szombathelyi Képtár, ... 2012. június 29 - szeptember 29.] = 4th Triennial of Textile Art : [Gallery of Szombathely, ... 29 June - 29 September 2012] / [a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2012]. - 288 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-08-3886-3 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(100)"200/201" *** 745.52(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3417232]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2012.
   Új szépségeszmény Pieter Bruegel századában : a Szépművészeti Múzeum 16. századi németalföldi rajzai / [szöveg] Gerszi Teréz Tóth Bernadett közreműködésével. - Budapest : Szépműv. Múz., 2012. - 239 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2012. jún. 14 - szept. 16. között "Pieter Bruegel kora" címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 219-237.
ISBN 978-963-7063-92-3 fűzött
Németalföld - grafika - kiállítási katalógus
76(492-89)"15" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3416918]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2012.
   Úthálózatok méretezése és tervezése : monográfia / Fi István [et al.] ; [közread. a] BME Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszék. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 400 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 978-963-9968-35-6 fűzött : 5250,- Ft
közúthálózat - útépítés - műszaki tervezés - építőipari tervezés
711.73 *** 625.72 *** 69.001
[AN 3415997]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8228 /2012.
   Kicsi vagyok én.. : gyermekdalok / [ill. Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - [32] p. : ill., színes, részben kotta ; 20 cm
Fűzött
gyermekdal
784.67(02.053.2)
[AN 3416561]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2012.
Kroó György (1926-1997)
   A mikrofonnál Kroó György : Új zenei újság, 1981-1991. - 2. kiad. - Budapest : Syllabux, 2011. - 283 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89289-5-5 fűzött
20. század - zenekritika - rádióműsorszám
78.072.3.096(439)"1960/1980" *** 791.9.096(439)
[AN 3419238]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2012.
Lőwenberg Dániel (1983-)
   Végh Sándor / Lőwenberg Dániel. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2012. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-230. - Diszkogr.: p. 213-222.
ISBN 978-615-5062-07-0 kötött : 3990,- Ft
Végh Sándor (1912-1997)
Magyarország - zenész - hegedű - karmester - 20. század
78.071.2(439)(092)Végh_S. *** 787.1.071.2(439)(092)Végh_S.
[AN 3417135]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8231 /2012.
Budai Éva
   Játsszunk nyelvtant! / Budai Éva. - [Budapest] : Syllabux, cop. 2012. - 188 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5153-84-6 fűzött
nyelvi játék - gyermekkönyv
809.451.1-06(02.053.2) *** 793.72
[AN 3419236]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2012.
Csörgő Zoltán
   B2-Tests : zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch und auf das Goethe-Zertifikat B2 / Z. Csörgő, E. Malyáta, Cs. Karászi. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2008. - 111 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-9641-38-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3419367]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2012.
   Direkt : Repetitorium für das Abitur / Ćwikowska [et al.]. - Budapest : Klett, 2012. - 227 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD
ISBN 978-963-9641-94-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3417434]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2012.
Ernst, Andreas
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe B2, Mittelstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [szerző Andreas Ernst]. - Nyíregyháza : Szabó Nyelviskola Kft., 2012. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm + CD, 5 mell.
ISBN 978-963-87846-6-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3417431]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2012.
Sangl, Michaela (1969-)
Das Early English Kinderliederbuch ab 4 Jahren (magyar)
   Early English gyermekdalos könyv Peggy-vel és Peekkel : [4 éves kortól] / Michaela Sangl, Janet Channon, Wendy Jensen ; [ford. Elekes Dóra, Kuttor Eszter]. - Budapest : Officina Junior, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 24x30 cm + CD
ISBN 978-615-5065-26-2 kötött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum - gyermekdal
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3417632]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2012.
Tóth Tímea
   Kekse 2 : Arbeitsbuch : [A2-B1] / Tóth Tímea, Lázár Györgyné, Andreas Kentsch ; [a rajzokat Tóth István kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5675-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3419369]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8237 /2012.
Kerekes Gábor (1961-)
   Goethe, Golf, Adolf und die Toten Hosen : Studien zur deutschen Literatur und Kultur / Gábor Kerekes. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 115 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5110-50-4 fűzött
Németország - német irodalom története - művelődéstörténet
830(091) *** 930.85(430)
[AN 3417216]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2012.
   Az olasz futurizmus és az európai modernség : Szeged, SZAB székház, 2009. december 19. / szerk. Dávid Kinga, Madarász Klára ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. - Szeged : SZTE Olasz Nyelvi és Irod. Tansz., 2012. - 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-84-0 fűzött
olasz irodalom története - futurizmus - 20. század - európai irodalom története
850(091)"19" *** 82(4)(091)"19" *** 82.015.19
[AN 3416627]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2012.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Cs. Szabó László és Gál István levelezése, 1933-1982 / [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Gál Ágnes és Gál Julianna]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 258, [2] p., [20] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-481-5 fűzött : 2600,- Ft
Szabó László, Cs (1905-1984)
Gál István (1912-1982)
Magyarország - Nagy-Britannia - író - levelezés - 20. század - irodalomtörténész
82.01(439)(092)Gál_I.(044) *** 894.511(410)(092)Szabó_L.,_Cs.(044)
[AN 3416276]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8240 /2012.
Balogh Mihály (1943-)
   A költő és a város : Petőfi Sándor Kunszentmiklóson / Balogh Mihály ; [Kunszentmiklós Város Önkormányzata és a Bakér Mente Egyesület ... kiadása]. - Kunszentmiklós : Önkormányzat : Bakér Mente Egyes., 2012. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
melléklet címe: Petőfi(k)től, Petőfiről
ISBN 978-963-08-4035-4 kötött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Kunszentmiklós - író - 19. század - helyismeret - auditív dokumentum
894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439-2Kunszentmiklós
[AN 3416619]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2012.
Debreczeni Attila (1959-)
   Csokonai költői életművének kronológiai rendje / Debreczeni Attila. - Budapest : Akad. K. ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 726 p. : ill. ; 21 cm + mell. - (Csokonai Vitéz Mihály összes művei ; pótköt.)
Bibliogr.: p. 699-702.
ISBN 978-963-318-222-2 kötött
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - kronológia
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.(0:930.24)
[AN 3415897]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2012.
Földes Györgyi (1970-)
   Textus, szimbólum, allegória : szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben / Földes Györgyi. - Budapest : M. Irodalomtört. Társ., 2012. - 262 p. ; 20 cm. - (MIT füzetek, ISSN 2063-5486 ; 1.)
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-963-89580-0-6 fűzött : 2490,- Ft
irodalomelmélet - verstan - magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01-1
[AN 3416342]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8243 /2012.
Bacigalupi, Paolo (1972-)
The windup girl (magyar)
   A felhúzhatós lány [elektronikus dok.] / Paolo Bacigalupi ; ford. Horváth Norbert. - Szöveg (prc : 709 KB) (epub : 14.2 MB). - Budapest : Ad Astra, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105811. - Működési követelmények: Mobi Pocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5229-07-7 (epub)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3417126]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2012.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Le père Goriot (magyar)
   Goriot apó / Balzac ; [ford. Bíró Péter]. - Új kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 355 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-066-7 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3419271]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2012.
Beukes, Lauren (1976-)
Zoo city (magyar)
   Zoo city [elektronikus dok.] / Lauren Beukes ; ford. Körmendi Ágnes. - Szöveg (prc : 467 KB) (epub : 2.7 MB). - Budapest : Ad Astra, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105812. - Működési követelmények: Mobi Pocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5229-03-9 (epub)
dél-afrikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(680)=945.11
[AN 3417132]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2012.
Bichsel, Peter (1935-)
Kindergeschichten (magyar)
   Egy asztal az egy asztal / Peter Bichsel ; ford. Dévény István ; [Pásztohy Panka grafikáival]. - Budapest : Holnap, 2012. - 72, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-007-5 fűzött : 1900,- Ft
svájci irodalom - mese
830-34(494)=945.11
[AN 3417127]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2012.
Birney, Betty G.
The world according to Humphrey (magyar)
   Spuri és a nagyvilág / Betty G. Birney ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-003-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3417300]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2012.
Brown, Eleanor (1973-)
The weird sisters (magyar)
   Nyakunkon a boldogság [elektronikus dok.] / Eleanor Brown. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2011. - (Édes percek, ISSN 2063-1642)
Ford. Nagy Gergely. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-194-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3417139]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2012.
Chambers, Stephen (1980-)
Jane and the Raven King (magyar)
   Jane és a Hollókirály / Stephen Chapman[!Chambers] ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 198, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-38-8 fűzött : 2280,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-38-8)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3415880]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2012.
Cooper, Glenn (1953-)
Book of souls (magyar)
   Lelkek könyve / Glenn Cooper ; [ford. Mezei Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 374 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-65-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3417251]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2012.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol / Dante Alighieri ; ford. Baranyi Ferenc ; a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Madarász Imre ; [ill. Borza Vera]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 278 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-63-7 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - eposz
850-131=945.11
[AN 3416886]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2012.
Davidson, Diane Mott (1949-)
Catering to nobody (magyar)
   Svédasztalos gyilkosság / Diane Mott Davidson. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 394 p. ; 20 cm
Ford. Hoppán Eszter. - borító- és gerinccím: Goldy és a svédasztalos gyilkosság
ISBN 978-963-254-611-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3416779]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2012.
Dean, Rena
Public secret (magyar)
   Évelő virágok / Rena Dean ; [... ford. Rácz Ildikó]. Eskü alatt / Dallas Schulze ; [... ford. Bakay Dóra]. Mesés pár / Delayne Camp ; [... ford. Rába Erzsébet]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 31.)
Egys. cím: Public secret. The butler did it. Strong arms of the law
ISBN 978-963-538-422-8 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416633]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2012.
Enquist, Per Olov (1934-)
Den tredje grottans hemlighet (magyar)
   A harmadik barlang titka / Per Olov Enquist ; Pikler Éva rajz. ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2012. - 199, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9367-4 kötött : 2800,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - meseregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3417289]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2012.
Finder, Joseph (1958-)
Buried secrets (magyar)
   Eltemetett titkok / Joseph Finder ; [ford. Komáromy Rudolf]. Kívánságlista / Martina Reilly ; [ford. Komáromy Zsófi]. A bölcsőtől a sírig / Patricia MacDonald ; [ford. Kovács Attila]. Provence-i varázslat / Bridget Asher ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Buried secrets. The wish list. From cradle to grave. The Provence cure for the brokenhearted
ISBN 978-963-289-206-1 kötött
amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-31(417)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3415885]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2012.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Il segreto delle gemelle (magyar)
   Fairy Oak : az ikrek titka / [Elisabetta Gnone] ; [ford. Mátyás Dénes és Katona Ildikó] ; [a verseket ford. Arató Dániel] ; [ill. Alessia Martusciello, Giada Perissinotto ...]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 290, [6] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9708-91-4 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3419297]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2012.
Goodnight, Linda
Her prince's secret son (magyar)
   Lila orchideák / Linda Goodnight ; [... ford. G. Korda Edit]. Mint a vulkán / Lucy Gordon ; [... ford. E. Fejes Júlia]. A toronyszoba titka / Marion Lennox ; [... ford. Várnai Péter]. Csókolj, ahogy rég! / Cindi Myers ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 51.)
Egys. cím: Her prince's secret son. Accidentally expecting!. Kissing Kate. Betrothed: to the people's prince
ISBN 978-963-538-419-8 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3416556]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2012.
Greene, Graham (1904-1991)
Travels with my aunt (magyar)
   Utazások nagynénémmel [elektronikus dok.] / Graham Greene ; előadja Székhelyi József ; [ford. Ungvári Tamás]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2012. - 1 CD (13 h 14 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-09-7 : 5500,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3416122]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2012.
Grey, India
Powerful Italian, penniless housekeeper (magyar)
   Amiről nem is álmodtál / India Grey ; [... ford. Neményi Róza]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 511.)
ISBN 978-963-538-423-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3416531]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2012.
Gruen, Sara
Water for elephants (magyar)
   Vizet az elefántnak : regény / Sara Gruen ; [ford. Béresi Csilla és Katona Ildikó] ; [a verset ford. Arató Dániel]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-98-3 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3417387]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2012.
Gutlerner, Marc (1964-)
   Poésie / Marc Gutlerner. - Budapest : ÚMK, cop. 2012. - 43 p. : ill. ; 14x14 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Lopez, Gustavo
ISBN 978-963-287-052-6 kötött
Belgium - francia nyelvű irodalom - vers - dalszöveg - auditív dokumentum
840-14(493) *** 840-192(493)
[AN 3415882]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2012.
Harper, Fiona
The bridesmaid's secret (magyar)
   Az elveszett levél / Fiona Harper ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9235 ; 502.)
ISBN 978-963-538-426-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3416555]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2012.
Heine, Heinrich (1797-1856)
Reisebilder (magyar) (részletek)
   Útirajzok / Heinrich Heine ; [ford. Benedek Marcell]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 136 p. ; 20 cm
Tart.: Az Északi-tengerÞ; Münchentől Génuáig ; Reise von München nach Genua ; Die Nordsee
ISBN 978-615-5180-61-3 kötött : 2200,- Ft
Európa - német irodalom - 19. század - helyismeret - útleírás
830-992=945.11 *** 908.4"182"(0:82-992)
[AN 3416926]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2012.
Hirsch, Jeff
The eleventh plague (magyar)
   Tizenegyedik csapás / Jeff Hirsch ; [ford. Bajkán László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-37-1 fűzött : 2680,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-37-1)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3415877]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2012.
Jonasson, Jonas (1962-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt [elektronikus dok.] / Jonas Jonasson ; Kúnos László fordítása. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-198-2
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3417182]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2012.
Jordan, Robert
The eye of the world (magyar)
   A világ szeme / Robert Jordan. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 2 db : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 1.)
Ford. Würth Attila
ISBN 978-963-9890-16-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3419298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 453, [4] p.
ISBN 978-963-9890-17-6 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3419304] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 595, [7] p.
ISBN 978-963-9890-18-3 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3419306] MARC

ANSEL
UTF-88267 /2012.
Jordan, Robert
The great hunt (magyar)
   A nagy hajtóvadászat / Robert Jordan. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 2 db : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 2.)
Ford. Würth Attila
ISBN 978-963-7041-35-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3419309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 486, [5] p.
ISBN 978-963-9890-33-6 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3419312] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 440, [5] p.
ISBN 978-963-9890-34-3 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3419317] MARC

ANSEL
UTF-88268 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Die Schildbürger (magyar)
   A schildai polgárok : Erich Kästner mesél / [ford. Rónaszegi Éva] ; [Horst Lemke rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 64, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9245-2 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - humor - mese
830-34=945.11
[AN 3417181]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2012.
Leo, Mary
A pinch of cool (magyar)
   Viva Las Vegas! / Mary Leo ; [... ford. Kemény Kata]. Lángoló szerelem / Wendy Etherington ; [ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 271-272.)
Egys. cím: A pinch of cool. The eleventh hour
ISBN 978-963-538-420-4 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 DIN : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416527]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2012.
Mann, George (1978-)
The affinity bridge (magyar)
   Mechanikus London / George Mann ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-36-4 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-36-4)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3415873]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2012.
Matthews, Jessica
The royal doctor's bride (magyar)
   Uralkodj a szívemen! / Jessica Matthews ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 443.)
ISBN 978-963-538-418-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416542]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2012.
McLain, Paula (1965-)
The Paris wife (magyar)
   A párizsi feleség : [Hemingway első házasságának története] / Paula McLain ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 374 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-924-3 kötött
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Mowrer, Hadley Hemingway (1891-1979)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3417315]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2012.
Milburne, Melanie
Single dad seeks a wife (magyar)
   Betűk a homokban / Melanie Milburne ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 442.)
ISBN 978-963-538-417-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416538]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2012.
Morey, Trish
Forced wife, royal love-child (magyar)
   Koronám legszebb ékköve / Trish Morey ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 512.)
ISBN 978-963-538-424-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416534]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2012.
Pennypacker, Sara
Clementine (magyar)
   Klementin / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 139, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-126-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3417298]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2012.
Pennypacker, Sara
The talented Clementine (magyar)
   Tehetséges Klementin / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 141, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-127-5 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3417297]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2012.
Phillips, Carly (1965-)
Hot number (magyar)
   Forró szívek / Carly Phillips ; [ford. Tánczos Fanni]. - Budapest : Victoria, 2012. - 336 p. ; 20 cm
keretcím: Forró ügyek
ISBN 978-963-9803-49-7 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416776]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2012.
Phillips, Susan Elizabeth
Call me irresistible (magyar)
   Zsák a foltját / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, 2012. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-52-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416782]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2012.
Piñeiro, Claudia (1960-)
Tuya (magyar)
   Szívecskéd / Claudia Piñeiro ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9391-9 fűzött : 2700,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3413465]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2012.
Révay, Theresa (1965-)
Tous les rêves du monde (magyar)
   A hársak felett az ég [elektronikus dok.] / Theresa Révay ; ford. Kiss Kornélia. - Szöveg (epub : 911 KB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-197-5
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3417162]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2012.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az Olimposziak : [második könyv] / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 253, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-097-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3419291]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Black rose (magyar)
   Fekete rózsa / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 436 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-543-3 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3417470]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Blue dahlia (magyar)
   Kék dália / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-542-6 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3417498]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Midnight bayou (magyar)
   Időtlen szerelem / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 406 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-540-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3417459]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Red Lily (magyar)
   Vörös liliom / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 411 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-544-0 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3417496]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
The reef (magyar)
   Korallzátony / Nora Roberts ; [ford. Farkas Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 356 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-541-9 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3417464]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2012.
Salvatore, R. A. (1959-)
Servant of the shard (magyar)
   A szilánk szolgája / R. A. Salvatore ; [ford. Sziklai István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2011. - 407 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms ; keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-615-5161-09-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3419363]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2012.
Sandford, John (1944-)
Shock wave (magyar)
   Légnyomás / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, 2012. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-323-2 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3416792]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2012.
Szabó Marianna
   Afrika lelke : novellák a sötét kontinensről / [ford. és szerk.] Szabó Marianna. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-27-6 fűzött : 1300,- Ft
afrikai irodalom - angol nyelvű irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(6)(082)=945.11
[AN 3417206]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2012.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
   Mary Poppins a Cseresznyefa utcában / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Mary Shepard] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Cicero, 2012. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Tart.: Mary Poppins a Cseresznyefa utcábanÞ; Mary Poppins meg a szomszéd ház. - Egys. cím: Mary Poppins in Cherry tree lane ; Mary Poppins and the house next door
ISBN 978-963-539-776-1 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3417481]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2012.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins in the park (magyar)
   Mary Poppins a parkban / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Mary Shepard]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-775-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3417487]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2012.
Valente, Catherynne M. (1979-)
Deathless (magyar)
   Marija Morevna és a Halhatatlan [elektronikus dok.] / Catherynne M. Valente ; ford. Kleinheincz Csilla. - Szöveg (prc : 495 KB) (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ad Astra, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105810. - Működési követelmények: Mobi Pocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5229-01-5 (epub)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3417120]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2012.
Verhulst, Dimitri (1972-)
Godverdomse dagen op een godverdomse bol (magyar)
   Elcseszett napok egy elcseszett bolygón / Dimitri Verhulst ; [ford. Szita Szilvia]. - Budapest : Európa, 2012. - 161 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9392-6 fűzött : 2500,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3413513]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2012.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött műfordítások / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011-2012. - 3 db ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3372889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Költők északtól délig. - 2012. - 891 p.
ISBN 978-963-227-337-2 kötött : 4990,- Ft
[AN 3417038] MARC

ANSEL
UTF-88295 /2012.
Winters, Rebecca (1940-)
The royal marriage arrangement (magyar)
   A gyémántnál becsesebb / Rebecca Winters ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 501.)
ISBN 978-963-538-425-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3416546]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2012.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Quick service (magyar)
   Karikacsapás / P. G. Wodehouse ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 221 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-779-2 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3417475]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2012.
Yoshimoto Banana (1964-)
   Konyha : telihold - moonlight shadow : japán kisregények / Banana Yoshimoto ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Trivium, cop. 2012. - 159 p. ; 20 cm
Tart.: HoldudvarÞ; KonyhaÞ; Telihold. - Egys. cím: Kitchin ; Mūnraito shadō ; Honemūn. - borító- és gerinccím: Kitchen
ISBN 978-963-9711-89-1 fűzött : 2490,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3417014]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8298 /2012.
Andershen, Maribet
   Álompázsit, S.O.S / Maribet Andershen. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 336 p., [5] t. : ill. színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-96-0 fűzött : 5650,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416499]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2012.
Aranyi László
   Embergépek / Aranyi László. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-75-5 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3416515]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2012.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa / Babits Mihály. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2012. - 185 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-9429-17-8 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417495]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2012.
Báger Gusztáv (1938-)
   Magasság, mélység : válogatott és új versek / Báger Gusztáv ; [vál. és szerk. Zsille Gábor]. - Budapest : Új Ember, 2012. - 110, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9527-96-6 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416115]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2012.
Bagoly Zsolt
   Vers a lelke mindennek! : az álmok határain innen és túl... / Bagoly Zsolt. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-81-5 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416586]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3417405]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3417403]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2012.
Balogh József (1951-2011)
   Reményringató / Balogh József ; [... ill. ... Devecsery László] ; [közread. az ... "Őszikék" Alapítvány ...]. - Szombathely : "Őszikék" Alapítvány : Egészségtárs Kft., 2011. - 166 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-2653-2 kötött : 1951,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416869]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2012.
Belme Gábor
   Pókmesék : Tojásosfagyi-evő Bajnok és Kakaóivó Bajnok kalandozásai kilenc mesebeli szigeten / Belme Gábor ; [ill. Murvainé Elek Emese]. - Miskolc : Vajda I. Gy., 2012. - 124, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4018-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3415875]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2012.
Bezdom Iván
   Napsugárút / Bezdom Iván. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-85-4 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3416348]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2012.
Bitó László (1934-)
   Nem könnyű demokratának lenni : publicisztikák, interjúk, recenziók, 2010-2012 és öt novella / Bitó László ; [szerk. Sebes Katalin]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 215, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [217-220].
ISBN 978-963-446-658-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - elbeszélés
894.511-92 *** 894.511-32
[AN 3416396]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2012.
Boda S. Gitta (1961-)
   Pillanatképek haiku formára írva / szerző Szabó Gitta. - Budapest : Schlemmerné Szabó G., 2012. - 83 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-4076-7 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3417041]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2012.
Bőgér Kinga
   Mornolán : az első utazás / Bőgér Kinga. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-08-2 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3416648]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2012.
Bokor Izabella
   A medvecsalád / Bokor Izabella ; rajz. Ráduly Izabella. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-82-3 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3416595]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2012.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és a bűbájketrec / Böszörményi Gyula. - 4. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 495 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-632-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3419365]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2012.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomfogók / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Fábián Noémi]. - 9. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 543 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-30-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3419364]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2012.
Bőthe Csaba
   Üdv a harmadik évezredben! : blogkönyv / Bőthe Csaba. - Budapest : Gondolat, 2012. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-395-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - napló - blog
894.511-94
[AN 3417308]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2012.
Brown, Victoria F. (1981-)
   Angyal szárnyak nélkül / Victoria F. Brown. - [Sopron] : Novum Pocket, cop. 2012. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-30-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3419267]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2012.
Bugdorrozi (1945-)
   Ha megöllek, hazaviszlek / Bugdorrozi. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-61-5 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3416636]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2012.
Cserép Rita (1962-)
   A szó hatalma / Cserép Rita. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-94-6 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3416409]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2012.
Csipai Balázs
   Érzelem a négyzeten / Csipai Balázs. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-63-2 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416539]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2012.
Dabóczy Gergely (1977-)
   Egy karosszék naplója / Dabóczy Gergely. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-62-5 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3416385]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2012.
Debreceni Szabó Irma (1945-)
   Napsugarat vendégségbe : válogatott írásaim / Debreceni Szabó Irma. - [Debrecen] : Debreceni Szabó I., 2012. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2955-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417250]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2012.
Delory Nadin
   Álmaim / Delory Nadin. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-28-0 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3416592]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2012.
Demus Henrietta
   Aliz a valóságban / Demus Henrietta. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-70-9 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3416635]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2012.
Endó Riel
   Milliárdos szerelem : a nyakék / Endó Riel. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 575 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-78-6 fűzött : 6420,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416511]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2012.
Ferenczy Imre
   Vasútorvos voltam / Ferenczy Imre. - [Győr] : [Ferenczy I.], 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Az utószó francia, német és eszperantó nyelven is
ISBN 978-963-08-2969-4 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8-2969-4)
magyar irodalom - eszperantó - memoár - útleírás
894.511-94 *** 800.892 *** 894.511-992
[AN 3416529]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2012.
Füzesséry Éva
   Az arkangyal tangója : Budapesttől Párizsig / Füzesséry Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 175, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-545-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3417099]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2012.
Gergely Zsuzsa
   Arra járt egy férfi / Gergely Zsuzsa. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 476 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-86-1 fűzött : 6160,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416353]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2012.
Greening, Lisa
   Szeress / Lisa Greening. - [Sopron] : Novum Publ., [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416372]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Lelkem fonalai. - cop. 2012. - 133 p.
ISBN 978-615-5002-76-2 fűzött : 4100,- Ft
[AN 3416375] MARC

ANSEL
UTF-88328 /2012.
Halmos Antal
   Világok, népek, emberek / Halmos Antal. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 478 p. ; 21 cm + DVD. - (Tückös-sorozat)
ISBN 978-615-5110-34-4 fűzött : 3990,- Ft
helyismeret - magyar irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3417222]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2012.
Hard, Steve
   A kiválasztottak hazája : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2012. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4108-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417049]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2012.
Háy János (1960-)
   A gyerek [elektronikus dok.] / Háy János ; előadja Rátóti Zoltán. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2012. - 1 CD (9 h 43 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-10-3 : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3416128]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2012.
Hegedűs Attila
   Állati rímsereg / Hegedűs Attila ; [ill. Koncz Kinga]. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-02-0 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3416629]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2012.
Hegyi Béla (1937-)
   Zárójelentés a kor falára : följegyzések az ezredforduló körül / Hegyi Béla. - [Budapest] : [Hegyi B.], 2012. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3484-1 fűzött
magyar irodalom - irodalmi élet - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"200"(0:82-94)
[AN 3416541]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2012.
Horváth Ildikó
   Ismerd meg hazádat, avagy Huba utazásai Magyarországon : Visegrád / Horváth Ildikó, Papp Szilvia. - [Budapest] : 4LINE Keresk. és Szolg. Kft., cop. 2012. - 49, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3846-7 kötött
Visegrád - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - útikönyv - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 914.39-2Visegrád(036)(02.053.2)
[AN 3417205]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2012.
Jakus, Ágnes Lanisee
   Harmónia : egy hánykódó lélek története / Ágnes Lanisee Jakus. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-60-1 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416392]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2012.
Jenei Gábor
   A legszorosabb kötelék / Gabor Jenei. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 267 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-37-3 fűzött : 4070,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416669]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2012.
Józsa Zsanett
   Bizonytalan utazás / Józsa Zsanett. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-70-0 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416657]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2012.
Kálmán Mari
   Ecetudvar / Kálmán Mari. - Budapest : Atlantic Press, 2012. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-62-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416658]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2012.
Kalmár László Tamás
   Farkasvér : az árnyak nemzedéke / Kalmár László Tamás. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-84-7 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3416414]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2012.
Kaló Béla
   Zuhanás : lányregény / Kaló Béla. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-75-4 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - öngyilkosság - memoár
894.511-94 *** 616.89-008.441.44(0:82-94)
[AN 3416503]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 206 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 22.)
ISBN 978-963-09-6847-8 kötött : 1490,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3417450]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2012.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, [2012]. - 159 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3419286]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2012.
Keith-Jopp, Frances
   Emlékek egy más világból / Frances Keith-Jopp. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-67-9 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416502]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2012.
Kerner Éva Klára
   Likőr / Kerner Éva Klára. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 4360,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5207-09-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416597]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2012.
Kis András
   Az, az elátkozott nap a piacon! / Kis András. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 177 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-30-4 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416666]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2012.
Kiss Andrea, B.
   Az eladott csecsemő / B. Kiss Andrea. - Sopron : Novum Eco, cop. 2012. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-17-3 fűzött : 3060,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3416400]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2012.
Korb, Daniel (1954-)
   Szeretett szeretetlenség / Daniel Korb. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-71-7 fűzött : 4870,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3416501]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2012.
Kornya Zsolt (1970-)
   Sötét álmok / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 305, [2] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-615-5161-42-1 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3416795]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2012.
Kosik Péter
   Gyilkoltam helyetted / Kosik Péter. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-42-7 fűzött : 4310,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3416659]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2012.
Kozák Mari
   Verbi élete / Kozák Mari. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 85 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Pálfi Veronika
ISBN 978-615-5207-05-1 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3416581]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2012.
L. Friday
   Füredi randevú / L. Friday. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-80-9 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3416390]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2012.
Lázár Balázs (1975-)
   Szívucca / Lázár Balázs. - Budapest : Holnap, 2012. - 75, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-349-025-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417249]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2012.
Lőrinczi L. Anna (1955-)
   Elveszett csillag : regény / Lőrinczi L. Anna. - Budapest : [Lőrinczi L. A.], 2012. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4028-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3417066]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2012.
   Manifesztációs háború : a Kos és a Kobra éve : antológia Jan van den Boomen és mások műveiből. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 373, [2] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
Tart.: Vékony, vörös vonal / Király Árpád. Örvényben / Jan van den Boomen. Az azúr hold jegyese / Mira Sandoval
ISBN 978-615-5161-40-7 fűzött : 2990,- Ft : 11,30 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3416799]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2012.
Markó Balázs
   Türkiz avagy Egy neoavantgárd kalandregény / Markó Balázs. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 418 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-98-4 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3416433]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2012.
Marosits József (1950-)
   Magányos fogas / Marosits József. - Szombathely : [Marosits J.], 2012. - 263 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3525-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416864]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2012.
Mester Györgyi (1954-)
   Zizi naplója / Mester Györgyi ; [... ill. Keglovich T. Milán]. - Budapest : Ad Librum, cop. 2011. - 99 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5110-41-2 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - naplóregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3417202]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2012.
Mester Györgyi (1954-)
   Zizi naplója : tizenkét évvel később / Mester Györgyi ; [az illusztrációkat kész. Zizi és Keglovich Tamás Milán]. - Budapest : Ad Librum, cop. 2012. - 107 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5110-51-1 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3417204]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2012.
Mészáros Katalin, B.
   Realitáson innen, illúzión túl / B. Mészáros Kata. - Budapest : Medicina, 2012. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-376-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3416203]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2012.
Mikó Éva (1956-)
   Tavasztündér : gyermekversek / Mikó Éva. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-16-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3416663]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2012.
Molitorisz Pál (1944-)
   Szarvasi költők / Molitorisz Pál. - Szarvas : Szerző, 2012. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-08-4046-0 fűzött
Szarvas (Békés megye) - magyar irodalom - író - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511(439-2Szarvas)(092)
[AN 3415907]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2012.
Murray, Mason (1969-)
   Lélekcsapda / Mason Murray. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-18-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3417212]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2012.
Nacsády András (1952-)
   Hontalanok / Nacsády András. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 345 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-51-9 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416672]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2012.
Nagaarum, T. G.
   Nut : a néma vendég / T. G. Nagaarum. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-22-8 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3416498]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2012.
Nemes Ildikó
   Barátok / Nemes Ildikó. - [Miskolc] : [Z-Press], cop. 2012. - 84 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3979-2 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417209]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2012.
Pergel Zsolt
   Apácabordély / Pergel Zsolt. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-72-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416647]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2012.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Válogatott versek / Petőfi Sándor ; [... vál. H. Benczúr Margit]. - [Budapest] : Akkord, [2012], cop. 2002. - 272, [7] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3419289]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2012.
Petrovics Mariann
   Az elfogadás a legnagyobb szeretetforrás / Petrovics Mariann. - [Sopron] : Novum Pocket, cop. 2012. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-69-1 fűzött : 3140,- Ft
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3416526]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2012.
Polgár József (1946-)
   Tovább az úton / Polgár József ; [utószó Márkus Ferenc]. - Nagykanizsa : [Kanizsa-Infó], 2012. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89126-5-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3416637]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2012.
Póth Edit
   A titokzatos erdő : [mese kottás dalokkal] / Póth Edit ; [rajz. Bösenbach Erzsébet, Orsós István, Póth Edit] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 78 p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-263-261-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekdal
894.511-34(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3416248]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2012.
Püski Mátyás
   A holtak nem haltak meg / Püski Mátyás. - [Győr] : Szerző, 2012. - 258 p. ; 20 cm
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-1633-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416535]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2012.
Rapcsányi László (1925-)
   Ha angyalt látsz, szóljál! : beszélgetések, rádiós tárcák, hangulatok / Rapcsányi László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-663-5 fűzött
magyar irodalom - riport - tárcanovella
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3416294]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2012.
Regényi Ildikó (1938-)
   Kanyargós ösvényeken / Regényi Ildikó. - Budapest : Optima Téka, 2012. - 197, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88860-2-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3416842]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2012.
Reményi József Tamás (1949-)
   Írtok ti így? : paródiák ötven íróról és egy évtizedről / Reményi József Tamás, Tarján Tamás ; [ill.] Banga Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Syllabux, 2012. - 200, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5153-89-1 fűzött
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3419227]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2012.
Róna István (1925-)
   Orvos az ország közepén : elbeszélések / Róna István. - 2. kiad. - Budapest : Syllabux, 2012. - 203, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89287-0-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3419234]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2012.
Schmidt Egon (1931-)
   Születésnap az állatkertben / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : Új Ember, 2012. - 39 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesélnek az állatok)
ISBN 978-963-9981-14-0 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3416117]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2012.
Sieve, Su Peter
   A sasnak szárnyán / Su Peter Sieve. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-68-7 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416528]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2012.
Silber, Gina May
   A rabszolga / G. M. Silber. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-89-2 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416639]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2012.
Slihoczki László (1956-)
   Ferihegy 2A : approach : in memory of Malév / [írta Slihoczki László]. - [Szada] : Szerző, cop. 2012. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4132-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417210]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2012.
Szántó T. Gábor (1966-)
   Édeshármas avagy A córesz elmélete és gyakorlata / Szántó T. Gábor. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-552-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416019]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2012.
Szeitz János
   A kitaszítottak : korképek a huszadik századból : három drámamonológ / [Szeitz János]. - [Miskolc] : [Z-Press], 2012. - 269, [2] p. ; 20 cm
Tart.: A kitaszítottakÞ; LieseÞ; Halottak napja
ISBN 978-963-9493-60-5 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3417070]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2012.
Szőke Pál
   Hazafelé : Szőke Pál versei 1. - [Mátranovák] : [Szőke P.], 2012. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4071-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416530]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2012.
Szokolay Zoltán (1956-)
   Lassan, atyám : versek / Szokolay Zoltán. - [Budapest] : Írmag Kvkuckó, cop. 2012. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88894-3-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417207]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2012.
Szörényi László (1945-)
   Hosszúlépés : kisprózák, 1989-1990 / Szörényi László. - 2. kiad. - [Budapest] : Syllabux, 2012. - 225 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5153-82-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3419223]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2012.
Tar Károly (1935-)
   Mikor hosszú útról : versek / Tar Károly ; Józsa János, László Ákos, Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2012. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-3-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3415845]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2012.
Tasev Norbert (1983-)
   Számadás a múlt időknek : regényes önéletrajz / Tasev Norbert. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-73-1 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3416508]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2012.
Tassonyi Zsolt (1967-)
   A sikeres író második élete / Tassonyi Zsolt (mester). - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-59-5 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3416389]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2012.
Tóbiás Zsuzsanna
   Érintések / Tóbiás Zsuzsanna. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-83-0 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416358]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2012.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Üsse kő : a garabonciás könyve / Toót-Holló Tamás ; [képanyag Szondi György]. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 545, [24] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-235-3 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416314]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2012.
Tótisz András (1950-)
   A kard élén [elektronikus dok.] / T. O. Teas. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 335 KB). - Budapest : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105414. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-89288-6-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3405846]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2012.
Trux Béla
   A templomos lovag : Akkon I. / Trux Béla. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 652 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-64-3 fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5033-36-43)
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3416521]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2012.
Tugya Gábor
   A Kardforgatók ideje / Gabriel McLoad. - Sopron : Novum Eco, cop. 2012. - 529 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-19-7 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416422]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2012.
Vályi Emőke
   A kristály / Vályi Emőke. - [Sopron] : Novum Publ., [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3416602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdetek. - cop. 2012. - 496 p.
ISBN 978-615-5002-95-3 fűzött : 6160,- Ft
[AN 3416604] MARC

ANSEL
UTF-88393 /2012.
Varga Béla
   Fülöp lovag, az orvosölő / Varga Béla. - Budapest : Ad Librum, 2012. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-47-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3415913]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2012.
Varga Rita
   Aranyhíd / Varga Rita ; [rajz. Urbán Tibor]. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 43, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9988-36-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3415959]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2012.
Végh Attila (1962-)
   A ragyogás ideje : esszék / Végh Attila. - [Budapest] : Helikon, cop. 2012. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-339-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3416323]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2012.
Verebes István (1948-)
   Pók : cikkek, naplójegyzetek, szatírák, esszék, blog-bejegyzések, 1990-2010 / Verebes István. - Budapest : Dura Stúdió Multimédia Műhely : ÚMK, 2012. - 409, [4] p. : ill. ; 21x21 cm + DVD
melléklet címe: Pókportré
ISBN 978-963-287-050-2 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - karcolat - audiovizuális dokumentum
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3415925]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2012.
Veres Kitti (1991-)
   Elraboltak! / Veres Kitti. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 332 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-61-8 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416361]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2012.
Vernyik Alexandra
   Csendes léptek / Vernyik Alexandra. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-65-6 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416398]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2012.
Virág Albert (1980-)
   Kiáltások, kilátások / Virág Albert. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 66 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-85-3 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416384]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2012.
   A víz tükrében : válogatás a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak írásaiból / [szerk. Kővári Éva és Petrik Dorina]. - [Hatvan] : Bajza J. Gimn. és Szakközépisk., 2012. - 80 p. ; 15 cm
Kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3417320]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2012.
Vízkeleti Ildikó
   Történetek : mesélnek az állatok / Vízkeleti Ildikó. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-59-4 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3416380]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2012.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a tortaevési versenyről : 22+2 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 153 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5083-48-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3417277]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2012.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós ; [az előszót és a lábjegyzeteket írta, a szöveget gond. Király Erzsébet]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2012]. - 263 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 3417493]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2012.
Zsuponyó Gábor
   Borsóhéjnyi hajók avagy Az édesebbik vége / Zsuponyó Gábor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-81-6 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3416584]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8405 /2012.
Bodonyi Panni (1987-)
   Den bestøvlede kat / Panni Bodonyi. - Budapest : Csimota, 2012. - [20] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9768-47-5 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416144]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2012.
Brookes, Olivia
My world (magyar)
   Az én világom / [szöveg Olivia Brookes] ; ill. Peter Kent ; [ford. Hajdú Farkas]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kutasd és fedezd fel!)
ISBN 978-615-5065-13-2 fűzött
foglalkozás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 331.54(02.053.2)
[AN 3416329]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2012.
Búzio, Carolina
   Gato das botas / Carolina Búzio. - Budapeste : Csimota, 2012. - [20] p. : ill. ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9768-48-2 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416130]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2012.
Csernus Ágnes
   O papoytsōmenos gatos / Ági Csernus. - Boudapestī : Csimota, 2012. - [20] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9768-49-9 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416239]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2012.
Paulovkin Boglárka (1973-)
   Il gatto con gli stivali / Bogi Paulovkin. - Budapest : Csimota, 2012. - [20] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9768-50-5 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416136]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2012.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: Rat mal, wer Geburtstag hat (magyar)
   Alma Magdi : boldog születésnapot! / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-643-406-9 kötött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416839]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2012.
Schneider, Liane
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 19.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416835]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2012.
Schneider, Liane
Conni spielt Fussball (magyar)
   Bori focizik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 18.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416825]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2012.
Stark Attila (1979-)
   Kot w butach / Stark Attila. - Budapeszt : Csimota, 2012. - [20] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9768-46-8 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3416137]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2012.
   Szó-ta-go-ló : nép-me-sék szí-nez-he-tő raj-zok-kal / [összeáll. Szarvas-Ballér Judit] ; [graf. Fenyő Ágnes]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2011. - 27 p. : ill. részben színes ; 26 cm
Fűzött
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2=945.11
[AN 3417455]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2012.
   Szó-ta-go-ló : rö-vid me-sék szí-nez-he-tő raj-zok-kal / [összeáll. Szarvas-Ballér Judit] ; [graf. Fenyő Ágnes]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2011. - 23 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Fűzött
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2=945.11
[AN 3417454]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8416 /2012.
Kirkman, Robert
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szívügyek. - cop. 2012. - 131, [3] p.
ISBN 978-963-89365-2-3 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3417113] MARC

ANSEL
UTF-88417 /2012.
Németh András
   Rocksztár leszek, mama! : [képregényes útikalauz menthetetlen zenészpalántáknak] / Németh András. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2012. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3678-4 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3417034]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2012.
Pilcz Roland (1984-)
   Kalyber Joe / írta és rajz. Pilcz Roland. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : Kingpin, 2012-. - ill., színes ; 26 cm
A leírás a 2. kv. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3419103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Eső. - 2012. - 59 p.
ISBN 978-615-5090-06-6 fűzött : 2250,- Ft
[AN 3416928] MARC

ANSEL
UTF-8