MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/09/14 12:03:01
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8419 /2012.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Boules - Christian-Jaque. - cop. 2012. - 414, [2] p.
ISBN 978-963-09-6798-3 kötött : 3490,- Ft
[AN 3418567] MARC

ANSEL
UTF-88420 /2012.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 37. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9267-4 kötött : 3490,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3421562]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2012.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - Szekszárd : Babits, 2004-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 1084349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. kieg. köt., A - Z / [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - 2012. - 944 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9556-53-9 kötött
[AN 3422065] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8422 /2012.
   50 éves a Szakcsoport / [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - Budapest : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., 2012. - 79 p. : ill. ; 25 cm
Szerk. Deme Sándor és Fehér István. - Bibliogr.
Fűzött
Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Sugárvédelmi Szakcsoport
Magyarország - testülettörténet - sugárvédelem
061.2(439)(091) *** 614.876 *** 621.039.58
[AN 3418725]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2012.
   Betűk kockajátéka : a párizsi Magyar Műhely öt évtizede : Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. május 10 - 2012. október 28. / [a kiállítást rend. Sípos László, ... Sulyok Bernadett]. - [Budapest] : PIM, cop. 2012. - 32 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyar műhely, ISSN 0025-0201
Franciaország - folyóirat - emigráció - magyarság - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 73/76(439)"19" *** 050(44-2Paris)Magyar_műhely
[AN 3417376]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2012.
   Razem na tatrzańskie szczyty : polsko - węgierska współpraca taternicza : [... 2012. 06. 20 - 2012. 09. 15., Budapeszt] = Együtt a Tátra csúcsaira : magyar - lengyel tátrai hegymászó együttműködés / [reżyserzy wystawy ... Neidenbach Ákos, Virágh József] [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii ...]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, 2012
ISBN 978-963-89548-1-7 fűzött
Magyarország - Lengyelország - Tátra - alpinizmus - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 796.52(438)(234.372.43) *** 796.52(439)(092)
[AN 3419762]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8425 /2012.
Földes Anna (1930-)
   Miért nem írok önéletrajzot? : egy krónikás krónikája / Földes Anna. - Budapest : Gabbiano Print, 2012. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89322-6-6 fűzött
Földes Anna (1930-)
Magyarország - újságíró - irodalomtörténész - irodalmi élet - 20. század - memoár
070(439)(092)Földes_A.(0:892-94) *** 894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 3418359]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2012.
Zalán Magda (1936-)
   Daccapo : ...és megint elölről / Zalán Magda. - Budapest : Syllabux, 2012. - 211 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5153-59-4 fűzött
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Zalán_M.(0:82-94)
[AN 3418663]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8427 /2012.
Seethaler, Sherry (1970-)
   160 tudományos válasz őrült kérdésekre : fantasztikus találmányok, orvosi rejtélyek és egyéb érdekességek / Sherry Seethaler ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 276 p. ; 20 cm
A ford. a "Curious folks ask" (Upper Saddle River, N. J. : Pearson Education, 2010) és a "Curious folks ask 2" (Upper Saddle River, N. J. : Pearson Education, 2011) c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-304-080-5 fűzött : 3500,- Ft
tudománytörténet - találmány - kuriózum
001(100)(091) *** 001.894(100)
[AN 3418198]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8428 /2012.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Das Tarotbuch (magyar)
   Gyakorlati tarot-kézikönyv : az iránytű, a szerelmi jóslat, a vakfolt valamennyi kártya-helyének a részletes elemzésével / Hajo Banzhaf ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-122-9 fűzött : 2930,- Ft
jövendőmondás - tarot
133.3 *** 159.961.324
[AN 3421438]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2012.
Késmárki László (1968-)
   Ájurvédikus asztrológia és marmapunktúra / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2012. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280.
ISBN 978-963-08-3520-6 fűzött
asztrológia - ájurvéda
133.52 *** 615.89(540)
[AN 3417886]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2012.
Óvári Anna
   Imakönyv ateistáknak / Theodor ; közread. Óvári Anna. - 3. jav. kiad. - Budapest : [Édesvíz], 2012. - 144 p. ; 17 cm. - (Úton önmagunkhoz, ISSN 1586-0027)
ISBN 978-963-528-406-1 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-528-406-3)
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3421599]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2012.
Paulinyi Tamás (1962-)
   Az igazság odaát van : pszi-akták : válogatás pszi-esetekből / Paulinyi Tamás. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 228 p. ; 24 cm
A függelékben "Mágikus utazás - pszi-lexikon A-tól Z-ig"
ISBN 978-615-5180-79-8 kötött : 3450,- Ft
parapszichológia - ezoterika
133 *** 159.961
[AN 3419443]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt (magyar)
   Krisztus megjelenése az éteri világban : tizenhat előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1910. január 25. és május 15. között Európa különböző városaiban tartott / [... fordítás felhasználásával ... megalkotta Kótai Zita]. - Budapest : Genius, cop. 2012. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-29-8 fűzött : 2600,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3417857]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8433 /2012.
Atlas of wildlife (magyar)
   Afrika és Ausztrália élővilága / [... ford. Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 21.)
ISBN 978-963-251-344-7 kötött : 1690,- Ft
Afrika - Ausztrália - fauna - természeti környezet
502(6) *** 502(94) *** 591.9(6) *** 591.9(94)
[AN 3418956]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2012.
   Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete / szerk. Szabó Lajos. - Gödöllő ; Budapest : Agroinform, 2011. - 268 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-936-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-936-3)
Gödöllői-dombság - gazdaságföldrajz - természeti környezet
502(439)(234.373.31Gödöllői-dombság) *** 911.3(439)(234.373.31Gödöllői-dombság)
[AN 3417725]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2012.
Grzimek, Bernhard (1909-1987)
Serengeti darf nicht sterben (magyar)
   A Serengeti nem halhat meg : [367 000 állat hazát keres] / Bernhard Grzimek, Michael Grzimek ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Geographia, 2012. - 291 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-06-7 fűzött
Tanzánia - Kelet-Afrika - nemzeti park - fauna - helyismeret - memoár
502.4(678) *** 591.9(678) *** 908.6-11(0:82-94)
[AN 3419074]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2012.
   Kislábnyom : projektbemutató kiadvány esettanulmányokkal a mindennapi kislábnyomos életmódról / Vadovics Edina [et al.] ; [közread. a] GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete. - [Gödöllő] : GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyes., 2012. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89292-4-2 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - ezredforduló - statisztikai adatközlés - esettanulmány
504.03(439)"200"(083.41)
[AN 3419440]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2012.
   A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága / szerk. Jakab Gusztáv. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., 2012-. - 413 p. : ill., színes ; 26 cm. - (A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei ; 1.)
Bibliogr.: 400-413.
ISBN 978-963-89562-0-0 kötött
Dél-Tiszántúl - Körös-Maros nemzeti park - flóra
502.4(439)Körös-Maros_nemzeti_park *** 581.9(439)Körös-Maros_nemzeti_park
[AN 3419753]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2012.
Tatár Sándor
   Veresegyházi tavak tanösvény / [írta és szerk. Tatár Sándor]. - 2. átd. kiad. - Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyes., 2011. - [18] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 6.)
ISBN 978-963-08-1539-0 fűzött
Duna-Ipoly nemzeti park - Veresegyház - természetvédelmi terület - környezeti nevelés - útmutató
502(439-2Veresegyház) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 914.39-2Veresegyház(036)
[AN 3419784]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8439 /2012.
Edelmayer András
   Fault detection in dynamic systems : from state estimation to direct input reconstruction : congruences and parallelisms in model-based fault detection and isolation / András Edelmayer. - Győr : Universitas-Győr, [2012]. - XVI, 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-201.
ISBN 978-963-9819-88-7 fűzött
rendszerelmélet - hibafelismerés
519.876
[AN 3418738]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2012.
Krogerus, Mikael (1976-)
50 Erfolgsmodelle (magyar)
   52 döntési modell : a stratégiai gondolkodás kézikönyve / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler ; [ill. Philip Earnhart] ; [ford. Kolossa Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 184 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-082-9 kötött
döntés - döntéselmélet
519.816 *** 65.012.22 *** 159.947.2
[AN 3418566]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2012.
Varga Csaba (1945-2012)
   A számjelek és a számírás története / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2012. - 406 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 405-406.
ISBN 978-963-9836-23-5 fűzött : 3300,- Ft
szám - írástörténet
511.1(089.3) *** 003.35(091)(089.3)
[AN 3419518]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8442 /2012.
Mede Géza (1952-)
   Apóka-Lipszis : nézőpontváltozások kézikönyve / Mede Géza. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 116 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-114.
ISBN 978-615-5207-84-6 fűzött : 4100,- Ft
kvantumelmélet - misztika
530.145 *** 133
[AN 3418521]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8443 /2012.
Burger Kálmán (1929-2000)
   Az analitikai kémia alapjai : kémiai és műszeres elemzés / írta Burger Kálmán ; [a Kromatográfia c. fejezetet Dombi András írta]. - 7. kiad. - Budapest : Semmelweis, cop. 2012. - 642 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-331-229-2 kötött : 7000,- Ft
analitikai kémia
543
[AN 3419807]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2012.
Hórvölgyi Zoltán (1958-)
   Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei / Hórvölgyi Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2012. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 978-963-05-9241-3 fűzött
anyagtudomány - felületkémia - vegyi bevonás - nanotechnológia
541.183 *** 620.1 *** 62-181.48
[AN 3418462]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8445 /2012.
Arredondo, Francisco
250 curiosidades de los animales (magyar)
   250 érdekesség az állatokról / [ill. Francisco Arredondo és Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 249 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 978-963-9616-99-8 kötött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3422085]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
   A feltalálók [elektronikus dok.] : történetek "emberi" állatokról / Gerald Durrell ; Sinkó László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7128-7 : 2990,- Ft
etológia - hangoskönyv
591.5
[AN 3417875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3417877] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3417882] MARC

ANSEL
UTF-88447 /2012.
   A világ állatai : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [szerk. Bernáth Józsefné, Csukás Csaba]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-57-4 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3419260]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8448 /2012.
   60 éves a pécsi Urológiai Klinika : a Magyar Urológusok Társasága Dunántúli Szekciójának II. Tudományos Ülése : Pécs, 2012. június 8-9. / [szerk. Villányi Kinga]. - [Pécs] : Urológiai Klinika, 2012. - 48 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika
Pécs - urológia - orvostörténet - kórház - konferencia-kiadvány
616.6 *** 364.444.046.6(439-2Pécs)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3417741]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2012.
Árvai Nóra
   Amikor a méhem ellenem fordul : az endometriózis / Árvai Nóra. - Budapest : Medicina, 2012. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192-196.
ISBN 978-963-226-379-3 fűzött : 2150,- Ft
nőgyógyászati betegség - memoár - blog
618.1(0:82-94)
[AN 3418545]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2012.
Berente Ági (1968-)
   A méregtelenítés kézikönyve : [gyakorlati útmutató] : [a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-82-6 fűzött
méregtelenítés - természetgyógyászat - egészséges életmód
613.24 *** 615.89
[AN 3420449]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2012.
Bettes Anna
   Szeretetláng [elektronikus dok.] / írta és elmondja Bettes Anna. - Hangzó anyag. - [Bátonyterenye] : Magánkiad., 2012. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - keretcím: Fordíts sorsot!. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3417891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (34 min)
ISBN 978-963-08-3953-2
[AN 3417895] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (31 min)
ISBN 978-963-08-3954-9
[AN 3417901] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (44 min)
ISBN 978-963-08-3955-6
[AN 3417902] MARC

ANSEL
UTF-88452 /2012.
Borbély Zsuzsanna (1952-)
   Rá kell szokni a nem dohányzásra / Borbély Zsuzsanna. - [Budapest] : Publio, cop. 2012. - 59 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5236-87-7 fűzött
dohányzás - memoár
613.84(0:82-94) *** 364.272(0:82-94)
[AN 3420451]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2012.
Bróda Ibolya (1962-)
   Húszezer tűszúrás / Bróda Ibolya. - [Sopron] : Novum Pocket, cop. 2012. - 80, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9984-62-2 fűzött : 2560,- Ft
cukorbetegség - memoár
616.379-008.64(0:82-94)
[AN 3418511]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2012.
   Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában 2 / Kopper László [et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2011. - IX, 440 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-199-8 fűzött
onkológia
616-006
[AN 3419832]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2012.
Coombes, Frances
Motivate yourself and reach your goals (magyar)
   Önmotiváció / Frances Coombes ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 337 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9115-7 fűzött
motiváció - életvezetés - siker
613.865
[AN 3417372]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2012.
Csoknya Mária (1939-)
   Fejlődésbiológia / Csoknya Mária, Pollák Edit, Hoffmann Gyula. - Pécs : Virágmandula, 2012-. - ill. ; 24 cm
egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8)
[AN 3420033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Jav., bőv. kiad. - 2012. - 295 p.
Bibliogr.: p. 290.
ISBN 978-615-5181-72-6 fűzött
[AN 3420036] MARC

ANSEL
UTF-88457 /2012.
   Debreceni Egyetem OEC Egészségtudományok Doktori Iskola PhD hallgatóinak 2012. évi szimpóziuma : program, előadáskivonatok : 2012. május 22. - [Debrecen] : DE OEC, [2012]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - orvostudomány - közegészségügy - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 614(439)
[AN 3417402]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2012.
Debreceni Fogászati Napok (13.) (2012)
   XIII. Debreceni Fogászati Napok : Debrecen, 2012. március 30-31. : programfüzet / [szervező Debreceni Egyetem OEC Fogorvostudományi Kar, DAB Stomatológiai Munkabizottsága]. - Debrecen : DE OEC Fogorvostud. Kar, [2012]. - 47 p. ; 21 cm
Fűzött
fogászat - szájsebészet - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3417390]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2012.
Decsi Tamás (1957-)
   Csecsemőtáplálás : a felkészüléstől a kisgyermek étrendjéig / Decsi Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2012. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-65-8 fűzött : 2480,- Ft
szoptatás - gyermektáplálkozás - csecsemőgondozás
618.63 *** 613.22 *** 649.1
[AN 3417717]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2012.
   Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 2 db ; 24 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-106-1 fűzött : 7350,- Ft
egészségnevelés - lélektan - egyetemi tankönyv
616-092.11(075.8) *** 616-08(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 3418628]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Személyiség, egészség, egészségfejlesztés / szerk. Demetrovics Zsolt [et al.]. - 392 p. : ill.
ISBN 978-963-312-107-8
[AN 3418631] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Klinikai egészségpszichológia / szerk. Urbán Róbert [et al.]. - 312 p.
ISBN 978-963-312-108-5
[AN 3418632] MARC

ANSEL
UTF-88461 /2012.
   Emlékezések Győrvári Edithről.. / [szerk. Horváth József, Kiss Tamás és Rácz Szabolcs] ; [a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász kiadása]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, [2011]. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Győrvári Edith (1926-2008)
Magyarország - egészségügyi dolgozó - karitatív tevékenység - 20. század - ezredforduló
616-051(439)(092)Győrvári_E. *** 364.4
[AN 3418987]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2012.
Feuer Mária (1951-)
   A firka lélektana / Feuer Mária ; [ill. Horváth Andrea]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., [2012], cop. 2002. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 311-315.
ISBN 978-963-05-7892-9 kötött
grafológia - rajz
159.925.6
[AN 3419636]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2012.
   Gyógyítás vagy ámítás? : célkeresztben a homeopátia / [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2012. - 40 p. ; 21 cm
Tart.: Homeopátia az Ige mérlegén / Erdélyi Judit. A homeopátia egy keresztyén orvos szemével / Szabó Andrea. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88266-7-1 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3418279]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2012.
   Homeopátia : általános ismeretek, bevált indikációk / szerk. Mátray Árpád. - 2. bőv. kiad. - Bábolna : Mátray-Ház Kft., 2012. - 119 p. ; 15 cm. - (Alternatív állatgyógyászati füzetek, ISSN 1788-8263 ; 1.)
Fűzött
homeopátia - állatorvostan
615.015.32 *** 619
[AN 3420434]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2012.
Kádár Zsolt
   Tartalomhoz forma / Kádár Zsolt. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 105 p. : ill. ; 19 cm
borító- gerinccím: Tartalomhoz a forma
ISBN 978-615-5207-83-9 fűzött : 4100,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv - memoár
613.24(0:82-94) *** 641.561(083.12)
[AN 3418664]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2012.
Kast, Verena (1943-)
Vater - Töchter, Mutter - Söhne (magyar)
   A személyiség születése : szülőkomplexus, leválás, önálló én / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 213, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 28.)
Megj. "Apák - lányok, anyák - fiúk" címmel is. - Bibliogr.: p. 210-[214].
ISBN 978-963-530-998-6 fűzött : 1290,- Ft
személyiség-lélektan - komplexus - mélylélektan
159.923.2 *** 159.964.212.3
[AN 3420135]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2012.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító testtartások : rúna-jóga / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2012. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-08-3517-6 fűzött
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3417879]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2012.
Kranowitz, Carol Stock
The out-of-sync child (magyar)
   Zűr-zavaros gyermek : az érzékelési rendellenesség felismerése és kezelése / Carol Stock Kranowitz ; [ford. Nagy László Lajos]. - Dunakeszi : Studio Nagy Bt., 2012. - 368 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 355-368.
ISBN 978-963-08-3601-2 fűzött
érzékelési zavar - gyermeknevelés - gyermekgyógyászat
616.8-009.6-053.2 *** 37.018.1
[AN 3419448]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2012.
Leaf, Caroline (1963-)
Who switched off my brain? (magyar)
   Ki kapcsolta ki az agyam? : hogyan változtassuk meg a gondolkozásmódunkat? / Caroline Leaf ; [ford. Dávidházi Krisztina]. - Szentendre : Denton 2000 Bt., cop. 2012. - 184 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 172-184.
ISBN 978-963-08-1687-8 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3419503]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2012.
Lehrer, Jonah
How we decide (magyar)
   Hogyan döntünk? : [... és hogyan kellene] / Jonah Lehrer ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 279 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 259-271.
ISBN 978-963-05-9202-4 fűzött
pszichofiziológia - döntés - lélektan
612.821 *** 159.947.2 *** 159.9
[AN 3417453]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2012.
Lendvai Rezső
   Hivatásos és egyesületi mentés Szombathelyen, 1872-1948 / Lendvai Rezső, Lendvai Andrea ; [közread. a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány]. - Szombathely : Vas M. Mentésügyi Alapítvány, 2012. - 372 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359-360.
ISBN 978-963-88312-2-4 kötött
Szombathely - tűzoltóság - mentőszolgálat - 19. század - 20. század
614.842.83(439-2Szombathely)"187/194" *** 614.88(439-2Szombathely)"187/194"
[AN 3418841]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2012.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége. Nemzetközi szakmai nap (1.) (2012) (Tiszaújváros)
   Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 1. Nemzetközi Szakmai Napja [elektronikus dok.] : Tiszaújváros, 2012. május 15-16. = 1st International Professional Day of the National Association of Industrial Fire Brigades. - Szöveg. - Dunaújváros : LTSZ, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-963-08-4023-1
tűzoltóság - ipari létesítmény - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.84 *** 725.42 *** 614.8 *** 061.3(439-2Tiszaújváros)
[AN 3417908]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2012.
Magatartástudományi Napok (12.) (2012) (Szeged)
   XII. Magatartástudományi Napok : Szeged ..., 2012. június 14-15. : programfüzet és absztraktok kivonata / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet. - Szeged : JATEPress, 2012. - 103 p. ; 20 cm
Fűzött
magatartástudomány - konferencia-kiadvány
159.9 *** 316.6 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3418454]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2012.
Sólyom János (1939-)
   Gyermekgyógyászati diagnosztika és hormonvizsgálatok : endoped-memo / Sólyom János. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 210 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-331-210-0 kötött : 4000,- Ft
gyermekgyógyászat - endokrinológia - orvosi diagnosztika
616.43-053.2 *** 616.43-07
[AN 3419808]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2012.
Soóky Andrea
   A kézírás hangjai : [íráselemzés lépésről lépésre - gyakorlati útmutató] / Soóky Andrea ; [kiad. az S.K. "Soóoky" Grafológiai és Írásszakértői Iroda Oktatási Központ]. - 2. átd. kiad. - Győr : S.K. Soóky Grafológiai és Írásszakértői Iroda Okt. Közp., 2012. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-08-3811-5 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 3419547]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2012.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (37.) (2012) (Hajdúszoboszló)
   XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : 2012. április 24-26., Hajdúszoboszló = 37th Annual Meeting on Radiation Protection : 24-26 April, 2012, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2012]. - 54, 54 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3418722]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2012.
Szarvas Ferenc (1930-)
   A belgyógyászati fizikális vizsgálat, a klinikai diagnosztika alapmódszere : egyetemi tankönyv / Szarvas Ferenc, Csanády Miklós. - 5. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-331-185-1 kötött
belgyógyászat - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616-071(075.8)
[AN 3419827]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2012.
   Tehetségdiagnosztika / szerk. Mező Ferenc. - Utóny. - Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2012. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89485-1-9 fűzött
 (hibás ISBN 963-89485-1-9)
tehetség - képességvizsgálat
159.928.22 *** 159.9.072 *** 376.545
[AN 3421968]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2012.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Mein persönliches Verjüngungsbuch (magyar)
   A fiatalság megőrzésének titkai : bevált receptek és mentális technikák / Kurt Tepperwein ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték, 2012. - 233 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-40-6 kötött
egészséges életmód - táplálkozástudomány
613 *** 613.2
[AN 3419205]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2012.
Weiner-Davis, Michele
Divorce busting (magyar)
   Ne válj el! Változtass! : a házasság megmenthető / Michele Weiner-Davis ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 241, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 29.)
ISBN 978-963-530-994-8 fűzött : 1290,- Ft
házasság - családterápia - mentálhigiénia
613.89 *** 364.044.24 *** 613.865
[AN 3420134]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8481 /2012.
   Innovative solutions in oil and gas recovery / ed. by István Lakatos. - Budapest : Akad. K., 2011. - 337 p. : ill. ; 25 cm. - (Progress in mining and oilfield chemistry, ISSN 1585-1176 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9195-9 kötött
kőolajbányászat - földgázbányászat - kőolaj-feldolgozás
622.276/.279 *** 622.323/.324 *** 665.6/.7
[AN 3418533]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2012.
Tiefbrunner Anna
   Csomagolás [elektronikus dok.] : trendek és kérdések / Tiefbrunner Anna. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-166-9
csomagolástechnika - csomagolóanyag - elektronikus dokumentum
621.798 *** 658.788.4
[AN 3419500]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8483 /2012.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2012) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 : AACS'12 : [Budapest, ... June 22, 2012] / ed. István Vajk, Renáta Iváncsy ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE, [2012]. - 269 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-059-9 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3417753]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2012.
Ekler Péter
   Android-alapú szoftverfejlesztés : az Android rendszer programozásának bemutatása / Ekler Péter [et al.]. - Bicske : Szak K., 2012. - XV, 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
ISBN 978-963-9863-27-9 fűzött : 6000,- Ft
mobil számítástechnika - mobiltelefon - operációs rendszer - programozás
681.3.004.14 *** 681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.68
[AN 3418825]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2012.
Ferracchiati, Fabio Claudio
Windows Phone recipes (magyar)
   Windows Phone-receptek : feladatok és megoldások / Fabio Claudio Ferracchiati, Emanuele Garofalo. - Bicske : Szak K., 2012. - XX, 553 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-26-2 fűzött : 8500,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - mobil számítástechnika
681.3.066Windows_Phone *** 621.396.218
[AN 3418813]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2012.
Sziray József (1945-)
   Test design of digital systems / József Sziray. - Győr : Universitas-Győr, [2012]. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-90-0 fűzött
digitális technika - hibafelismerés - egyetemi jegyzet
681.32(075.8)
[AN 3418737]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8487 /2012.
Balázs György (1926-)
   Különleges betonok és betontechnológiák / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
A 4. köt. társszerzője Balázs L. György
beton - betonozás
691.32 *** 666.972
[AN 2714270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2012. - 360 p. : ill.
Bibliogr.: p. 355-360.
ISBN 978-963-05-9183-6 kötött
[AN 3417458] MARC

ANSEL
UTF-88488 /2012.
Creative Construction Conference (2012) (Budapest)
   CC2012 : Creative Construction Conference : June 30 - July 3, 2012 Budapest ... : final program & book of abstracts / [ed.-in-chief Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski] ; [org., publ. by the Faculty Ybl Miklós at Szent István University]. - Budapest : Fac. Ybl Miklós at Szent István Univ., 2012. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-296-8 fűzött
építőipari tervezés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
69.001 *** 624.04 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3418609]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2012.
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : építőipari kivitelezés / Bálint Krisztián [et al.]. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 5.)
Lezárva: 2010. máj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-173-7
építés - útmutató - elektronikus dokumentum
69(036)
[AN 3419463]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2012.
Fazekas János
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : ellenőrzés, szankciók / Fazekas János, Kiss Andor, Papp Ferenc. - Szöveg (epub : 518 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 6.)
Lezárva: 2010. máj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105887. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-174-4
Magyarország - építés - ellenőrzés - munkajog - útmutató - elektronikus dokumentum
69.058(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3419490]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2012.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 5 : az V. és VI. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Naszály, 2011. május 28. : Mosonmagyaróvár, 2011. szeptember 24. / [szerk. Herczig Béla] ; [kiad. a Monarchia BTE]. - Baj : Monarchia BTE, 2012. - 118 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-1-1 fűzött
Magyarország - ipartörténet - helyismeret - tégla- és cserépipar - tégla
666.71(439)"17/19" *** 908.439
[AN 3417737]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2012.
Ráth György (1929-)
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : építési előírások / Ráth György, Szabó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 3.)
Lezárva: 2010. máj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-171-3
építés - útmutató - elektronikus dokumentum
69(036)
[AN 3419475]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8493 /2012.
   95 év a halászat szolgálatában / a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kiadványa. - Budapest : Agroinform, cop. 2011. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187. - Számozott példány: 250
ISBN 978-963-502-937-2 kötött
Hortobágyi Halgazdaság
halgazdaság - Hortobágyi-halastavak
639.3(439Hortobágy) *** 061.2(439)Hortobágyi_Halgazdaság
[AN 3417701]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2012.
Aliczki Katalin (1979-)
   A tojótyúkketrecek cseréjének várható hatása Magyarország tojástermelésére / [szerző Aliczki Katalin]. - Budapest : AKI, 2012. - 50 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 49-50. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-572-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - baromfiipar - tojó - állattartás - statisztikai adatközlés
636.5(439)(083.41) *** 636.5(4-62)
[AN 3417550]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2012.
Bede-Fazekas Ákos
   Évelő dísznövények kompendiuma : kladisztikai rendszertan szerint / írta Bede-Fazekas Ákos és Gerzson László. - Budapest : Assa Divi Kft., 2011. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-88.
ISBN 978-963-08-2649-5 fűzött
évelő növény - dísznövény - növényrendszertan
631.544 *** 635.9 *** 582(083.71)
[AN 3417699]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2012.
   Energetikai faültetvények - új alapanyagforrás / [szerk. Borovics Attila] ; [közread. az] Erti. - Sárvár : Erti ; [Budapest] : Agroinform, 2011. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-934-1 fűzött
biomassza - erdészet
630 *** 620.95
[AN 3417707]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2012.
Gaigg, Walter
Ansatzschnäpse (magyar)
   Ágyas pálinkák : likőrök és gyógykeserűk : [gyakorlati kézikönyv] / Walter Gaigg ; [ford. Csongor Mária Magdolna]. - Budapest : Agroinform, 2012. - 149, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [151].
ISBN 978-963-502-941-9 fűzött
égetett szeszes ital - gyümölcs - gyógynövény
663.5 *** 641.87:663.5
[AN 3417694]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2012.
   Green plant protection m-learning in ecological agriculture / Monika Tóthová et al. ; [chief ed. Monika Tóthová, Peter Tóth]. - Budapest : Agroinform, 2011. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 130-135.
ISBN 978-963-502-943-3 fűzött
növényvédelem - információtechnika
632 *** 681.3.004.14
[AN 3417755]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2012.
Jones, Ariel
   Füles emlékére / Ariel Jones. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 162 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-71-6 fűzött : 4360,- Ft
kutya - kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94) *** 636.7.088(0:82-94)
[AN 3418678]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2012.
Kovács Szilvia
   100 kérdés 100 felelet : amit a kutyáról tudni kell... / Kovács Szilvia, Jekkel Gabriella. - Budapest : Agroinform, 2012. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-945-7 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 3417698]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2012.
   Plant breeding for future generations : proceedings of the 19th Eucarpia General Congress : 21-24 May, 2012, Budapest ... / ed. Zoltán Bedő and László Láng ; publ. Agricultural Institute Centre for Agricultural Research Hungarian Academy of Sciences. - Martonvásár : Agricultural Inst. Centre for Agricultural Research HAS, 2012. - 448 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8351-39-5 fűzött
növénynemesítés - konferencia-kiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3417489]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2012.
   Sorte vinove loze, sadni materijal i bolesti : sorte mađarsko - srpskih pograničnih vinogorja i čišćenje od patogena / [ured. Hajdu Edit, Petar Cindrić] ; [prevod. Cindrić Erzsébet, Bosznai Győző]. - Budapest : Agroinform, 2011. - 247 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-940-2 kötött
szőlő - szőlőtermesztés
634.8 *** 631.526 *** 634.84
[AN 3417811]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2012.
   Szőlőfajták, szaporítóanyaguk és betegségeik : magyar - szerb határ menti borvidékek szőlőfajtái és patogénmentesítésük / [szerk. Hajdu Edit] ; [ford. Bosznai Győző, Cindrić Erzsébet]. - Budapest : Agroinform, 2011. - 247 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-502-940-2)
szőlőtermesztés - szőlő
634.8 *** 631.526 *** 634.84
[AN 3417808]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2012.
   Tanúk és krónikások : húszéves a Magyar Mezőgazdasági Kiadó / [... szerk. Avar László et al.]. - [Budapest] : M. Mezőgazd. Kft., [2011]. - 55 p. : ill., színes ; 27 cm
Fűzött
Magyar Mezőgazdaság Kiadó Sajtó Reklám Propaganda Kft. (Budapest)
Magyarország - kiadó - mezőgazdaság - szakkönyv
63 *** 655.41(439) *** 061.2(439)
[AN 3417929]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2012.
Váczi Ernő (1939-)
   Zsurmák : lovak, lovasok, történetek... / Váczi Ernő. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 311 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5180-78-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - ló - lovassport - művelődéstörténet
636.1(0:82-94) *** 798(0:82-94) *** 930.85(439)
[AN 3419589]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8506 /2012.
   B, mint befőzés.. : ...ez csak természetes / [kiad. a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület]. - Veszprém : Csalán Környezet- és Természetvédő Egyes., 2012. - [44] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4007-1 fűzött
befőtt - üdítőital - lekvár - savanyúság - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 641.87:663.2 *** 641.83(083.12)
[AN 3418743]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2012.
   Bögrés ételek. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro Team : Kevila Trade, 2012. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394)
ISBN 978-963-9936-41-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3422070]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2012.
Halmos Mónika
   Varázslat a konyhában / Halmos Monika, Mile Mária ; [fotó Vass András]. - [Győr] : Lajos Trade, [2012]. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3720-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3417683]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   La cocina húngara sencillamente / [texto ... Ildikó Kolozsvári] ; [fotografías ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-963-88963-5-3 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3417842]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   La cucina ungherese in maniera semplice / [... testo Ildikó Kolozsvári] ; [... fotografie István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-03-3 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3417837]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   Cuisine hongroise tout simplement / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-963-88963-4-6 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3417839]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   Hungarian kitchen the simple way / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-963-88963-6-0 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3417829]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarische Küche, einfach und schnell / [Inhalt ... IIdikó Kolozsvári] ; [Photographie ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-963-88963-3-9 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3417843]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   Vengerskaâ kuhnâ po-prostomu / [... tekst ... Ildikó Kolozsvári] ; [... fotografii ... István Hajni]. - [Budaërš] : KasteloArt Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-05-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3417845]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2012.
Kolozsvári Ildikó
Zsidó konyha (angol)
   Jewish cuisine : more than kosher / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Publ. Ltd., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-11-8 kötött
nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 3417851]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2012.
Kolozsvári Ildikó
   Zsidó konyha : így a kóser / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Hajni István]. - [Budaörs] : CasteloArt Publ. Kft., [2011]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-12-5 kötött
nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 3417848]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2012.
   Muffinok. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro Team : Kevila Trade, 2012. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394)
ISBN 978-963-9875-78-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3422067]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8518 /2012.
Hárs Endre (1965-)
   Herder tudománya : az elgondolhatóság határain a késő 18. században / Hárs Endre. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 294 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2600,- Ft
ISBN 978-80-8101-596-0
Herder, Johann Gottfried (1744-1803)
Németország - filozófus - 18. század
1(430)(092)Herder,_J._G.
[AN 3418734]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2012.
Honneth, Axel (1949-)
Verdinglichung (magyar)
   Az eldologiasodás : egy elismeréselméleti tanulmány / Axel Honneth ; [ford. Weiss János]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2011. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88222-4-6 fűzött : 2000,- Ft
filozófia - társadalomfilozófia
1(430)Honneth,_A. *** 141.7
[AN 3418679]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2012.
Kay, John
Obliquity (magyar)
   Oldalazás : miért indirekt módón érjük el inkább a céljainkat? / John Kay ; [ford. Léderer Pál]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 299 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 256-289.
ISBN 978-963-304-079-9 kötött
döntéselmélet - problémamegoldás - siker
167.7 *** 65.012.22 *** 613.865
[AN 3418174]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2012.
Mlodinow, Leonard (1954-)
The Drunkard's walk (magyar)
   Részeg bolyongás / Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-069-8 kötött : 3990,- Ft
véletlen esemény - valószínűség
123.11 *** 519.21
[AN 3418395]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8522 /2012.
Arp, Dave
The marriage track (magyar)
   Ketten az úton : kézikönyv házaspároknak / Dave és Claudia Arp ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 4. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2012. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-25-6 fűzött
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 3420453]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2012.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek az Ó és Új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; közread. a Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2012. - 305 p. ; 31 cm
ISBN 978-963-558-192-4 kötött
22.04=945.11
[AN 3417778]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2012.
   Corde aperto : tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára / szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László ; [közread. a] Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém Megyei Levéltár. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye : Veszprém M. Lvt., 2012. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Kredics László műveinek bibliográfiája: p. 341-344. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7229-26-8 kötött
Magyarország - keresztény teológia - egyháztörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
23/28 *** 27(439) *** 930.85(439) *** 012Kredics_L.
[AN 3418806]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2012.
Cseri Kálmán (1939-)
   Miatyánk / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2012. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-090-7 fűzött : 1500,- Ft
imádkozás - prédikáció
252 *** 248.143
[AN 3418188]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2012.
Edwards, Jonathan (1703-1758)
The exellency of Christ (magyar)
   Oroszlán és bárány : Krisztus szépsége : prédikáció három részben 1736 augusztusából / Jonathan Edwards ; [ford. Balczó Sarolta]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2012. - 61, [3] p. ; 20 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 34.)
ISBN 978-963-87986-5-7 fűzött : 980,- Ft
prédikáció
252
[AN 3418739]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2012.
Gyökössy Endréné Ruck Reinhild (1921-)
   Reini : Dr. Gyökössy Endrénével beszélget Sz. Kiss Mária. - Budapest : Harmat, 2012. - 130 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-288-103-4 kötött : 2500,- Ft
Gyökössy Endréné Ruck Reinhild (1921-)
Magyarország - református egyház - lelkipásztorkodás - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - memoár
253 *** 284.2(439)"19/200"(0:82-94)
[AN 3418195]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2012.
   Hiszek egy Istenben : imakönyv a Hit évére. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2012]. - 125 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-48-4 fűzött
vallásos irodalom - imakönyv
243 *** 244
[AN 3417872]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2012.
Kaiser, Bernhard (1954-)
Christus allein! (magyar)
   Egyedül Krisztus : a reformátori hit védelmében / Bernhard Kaiser ; [ford. Palásthy Zsolt Istvánné] ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2012. - 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88266-8-8 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
225.07 *** 244
[AN 3418280]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2012.
Lackovits Emőke (1946-)
   "Az Úrnak irgalmát örökké éneklem..." : református vallási néprajzi tanulmányok / S. Lackovits Emőke ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Veszprém ; [Pápa] : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2012. - 408 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89033-9-6 fűzött
református egyház - népi vallásosság - egyházközség protestáns egyházakban - magyar néprajz
284.2(439) *** 39(=945.11)
[AN 3418757]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2012.
Mackenzie, Carine
Paul (magyar)
   Pál. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Bibliai hősök)
Szerző Mackenzie, Carine. - Ill. MacWilliam, Merill
ISBN 978-963-288-083-9 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3418241]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2012.
   Megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett : református zsinati tagok az imádság erejéről és Isten hatalmáról az egyházban és a világban. - Budapest : Kálvin, 2012. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-195-5 fűzött : 990,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3417685]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2012.
   Mondtad nékünk.. : emlékkönyv Kerényi Lajos Sch.P. gyémántmiséjére, 2012. június 24. / [szerk. Csákóy Ildikó]. - Budapest : Szt. Gellért K., 2012. - 220 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-696-522-8 kötött
Kerényi Lajos (1927-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
282(439)(092)Kerényi_L.
[AN 3418777]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2012.
Németh Dávid (1957-)
   A lélek titkai : Németh Dávid pasztorálpszichológia-professzorral beszélget Izsák Norbert. - Budapest : Harmat, 2012. - 182 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-288-107-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - valláslélektan - lelkipásztorkodás - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - interjú
253 *** 159.9 *** 284.2(439)(092)Németh_D.(047.53)
[AN 3418190]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2012.
Péterffy György
   Ébredés és evangélizáció : egy Istenért lángoló ember: Jonathan Edwards / Péterffy György ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2012. - 40 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-88266-6-4 fűzött
Edwards, Jonathan (1703-1758)
Egyesült Államok - teológus - református egyház - 18. század
284.2(73)(092)Edwards,_J.
[AN 3418282]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2012.
Schmemann, Alexander
Of water and the Spirit (magyar)
   Vízből és Szentlélekből : liturgikus tanulmány a keresztségről / Alexander Schmemann ; [ford. Kaulics László] ; [közread. a] Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2012. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-277.
ISBN 978-963-89530-0-1 fűzött
keresztség
265.1
[AN 3419603]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2012.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   "Az igazsághoz ragaszkodva..." : lelkipásztori vallomás / Sípos Ete Álmos ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2011. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88266-5-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3418303]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2012.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   Krisztus és Ádám / Sípos Ete Álmos ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2011. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88266-4-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3418284]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2012.
   Szentélyünkből a világba : családnapok, 2012 / [szerk. Fleischer Zoltán és Andrea] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2012. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88469-5-2 fűzött
család
265.5
[AN 3418797]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2012.
Szilágyi András (1624-168?)
   Könyvecske a házasság és válás keresztyéni módjáról = Libellus repudii et divortii Christiani azaz Az igaz keresztyének között a megmátkásodott és házasságban lévő személyeknek egymástól való törvényes és helyes elválásoknak igaz tudománya és az egyházi tanítóknak a szerént való praxisok / Tarpai Szilágyi András. - Budapest : KRE Puritanizmuskut. Int. : Fekete Sas, 2012. - 189 p. ; 16 cm. - (Medgyesi Pál puritán kiskönyvtár, ISSN 2061-9731 ; 2.)
Bibliogr.: p. 174-190.
ISBN 978-963-9680-65-4 fűzött : 950,- Ft
házasság - válás - vallásos irodalom
265.5 *** 265.514.2 *** 244
[AN 3418733]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2012.
   A tiszta fény : a tibeti jóga és meditáció kézikönyve / ... összeáll. Urgyen és Kandro. - [Budapest] : Oddijána, 2011. - 175 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-2890-1 fűzött
tibeti buddhizmus - jóga - meditáció
294.321(515) *** 294.527
[AN 3419248]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2012.
   Tűz, élő forrás, szeretet : Szentlélek-imafüzet / [szerk. és vál. Katona István és Fellegi Béla]. - Budapest : Új Ember K., 2012. - 60, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7688-24-9 fűzött : 480,- Ft
imakönyv
243
[AN 3421873]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2012.
Yun dixiong (1958-)
The heavenly man (magyar)
   A mennyei ember : [igaz történet a huszadik század végi Kínából] / Liu Csen-jing ; Paul Hattaway közreműködésével ; [ford. Petrőcz Katalin]. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-58-2 fűzött : 1990,- Ft
Yun testvér
Kína - egyházi személy - misszió - állami terror - 20. század - memoár
266(510)(092)Yun *** 323.282(510)"198/199"(0:82-94)
[AN 3421607]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8544 /2012.
Barcy Magdolna (1947-)
   Csoportmódszerek alkalmazása a segítésben és a fejlesztésben / Barcy Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2012. - 333 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 321-333.
ISBN 978-963-05-9227-7 fűzött
csoportlélektan - csoportszociológia - csoportterápia
316.45 *** 316.6 *** 364.044.26 *** 615.851.6
[AN 3417599]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2012.
Deutsch Gábor (1936-)
   "...virágzik, mint a pálma..." / Deutsch Gábor. - Budapest : Gabbiano Print, 2012. - 371 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89322-5-9 kötött
Magyarország - zsidóság - 20. század - publicisztika - életrajz
316.347(=924)(439)(0:82-92) *** 929(=924)(439)
[AN 3418363]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2012.
Nagy Ádám (1972-)
   Családon és iskolán túl : a harmadlagos szocializációs közeg értelmezése és az ifjúságügy, mint pedagógiai diszciplína alapjai / Nagy Ádám. - Budapest : [Excenter Kut. Közp.], 2011. - 201 p. ; 21 cm
Közread. az Excenter Kutatási Központ. - Bibliogr.: p. 149-201.
ISBN 978-963-88988-4-5 fűzött
Magyarország - Európa - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika
316.37-053.6(439) *** 316.37-053.6(4) *** 364.65-053.6
[AN 3419568]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2012.
   Összefoglaló Diplomás pályakövetési rendszer (DPR) felméréseiről / [szerk. Szintay István, Ligetvári Éva, Marciniak Róbert] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 2 db : ill. ; 24 cm
Fűzött
Miskolc - diplomás - pályakezdés - egyetem - követéses vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.85(439-2Miskolc)"201"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 3419707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 2010 - 2011. május. - 62 p.
[AN 3419709] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2011 - 2012. május. - 32 p.
[AN 3419710] MARC

ANSEL
UTF-88548 /2012.
Phipps, Robert
Body language (magyar)
   Beszélő testek : az ember azzal mondja a legtöbbet, ahogyan hallgat / Robert Phipps ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9225-3 fűzött
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3417388]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2012.
Zimbardo, Philip
The time paradox (magyar)
   Időparadoxon : hasznosítsuk újra a tegnapot, élvezzük a mát, és legyünk úrrá a holnapon! / Philip Zimbardo, John Boyd ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 476 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-076-8 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - szociálpszichológia - időmenedzsment
316.6 *** 613.865 *** 159.937.53
[AN 3419175]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8550 /2012.
Finnugor-szamojéd (urali) regék és mondák (új kiadása)
   Finnugor regék és mondák / [összeáll., a bev. tanulmányokat és a ... jegyzeteket írta Domokos Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 426 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-11-9257-5 kötött : 2990,- Ft
finnugorok - ősvallás - monda
398.22(=945) *** 299.4(=945)
[AN 3422049]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2012.
Hesz Ágnes (1975-)
   Élők, holtak és adósságok : a halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában / Hesz Ágnes. - [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz. ; [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont K., cop. 2012. - 280 p. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 16.)
Bibliogr.: p. 253-276.
Fűzött
 (hibás ISBN 78-963-236-561-9)
halál - halotti szokás - népi vallásosság - magyar néprajz - gyimesi csángók - szociálantropológia
393(=945.11csángók)(498.4Gyimes) *** 316.7(=945.11csángók)(498.4Gyimes) *** 316.356.4(=945.11csángók)(498.4Gyimes) *** 248(=945.11csángók)(498.4Gyimes)
[AN 3418796]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2012.
   Japán közmondások / [vál. és ford. Paczolay Gyula ..., Dalmi Katalin ...] ; [utószó Vihar Judit]. - Budapest : Kelet K., cop. 2012. - 188, [3] p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-615-504-108-2 kötött : 2900,- Ft
Japán - közmondás
398.9(=956)
[AN 3417885]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2012.
Küllős Imola (1945-)
   Közkézen, közszájon, köztudatban : folklorisztikai tanulmányok / Küllős Imola. - Budapest : Akad. K., 2012. - 604 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 565-591.
ISBN 978-963-05-9204-8 kötött
folklorisztika - magyar néprajz - népköltészet
398.001 *** 39(=945.11) *** 398(=945.11)
[AN 3417363]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2012.
Pintér András (1976-)
   Zselyk táncos hagyománya / Pintér András ; [kiad. a Kárpát-medencei Kulturális Szövetség]. - [Budakalász] : Kárpát-medencei Kulturális Szövetség, 2011. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm + DVD
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-08-3557-2 fűzött
Zselyk - néptánc - népzene - magyar néprajz - audiovizuális dokumentum
394.3(=945.11)(498.4-2Zselyk) *** 793.31(=945.11)(498.4-2Zselyk) *** 78.031.4(=945.11)(498.4-2Zselyk) *** 39(=945.11)(498.4-2Zselyk)
[AN 3418720]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2012.
Schiffer, Howard B.
How to be the best lover (magyar)
   Hogyan szeress? : a szexualitásról fiúknak és lányoknak / Howard B. Schiffer ; [ford. Lukács Lóránt] ; [... kieg. Vészi Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 157, [2] p. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 30.)
ISBN 978-963-530-997-9 fűzött : 1290,- Ft
nemi felvilágosítás - szerelem - ifjúsági könyv
392.6(02.053.2) *** 613.88(02.053.2)
[AN 3420137]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8556 /2012.
   Bevezetés az Európai Unió politikáiba [elektronikus dok.] / [szerk.] Kende Tamás, Szűcs Tamás. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Lezárva: 2011. jún. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-295-208-6)
Európai Unió - politika - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3419540]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2012.
Bognár József
   Vissza a magyar útra / Bognár József. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2012. - 146 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 2.)
Fűzött : 1400,- Ft
magyarságtudat - magyar történelem - vallásfilozófia
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 943.9 *** 21
[AN 3417633]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2012.
Charisma und Herrschaft (magyar)
   Karizma és hatalom / szerk. Berit Bliesemann de Guevara, Tatjana Reiber ; [ford. Kajtár Mária, Olay Csaba]. - Budapest : Napvilág, 2012. - 276 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-274.
ISBN 978-963-338-071-0 fűzött : 3600,- Ft
hatalom - politikai szociológia - politikus - személyi kultusz - karizma - 20. század
321.01 *** 316.334.3 *** 32(100)"19"(092)
[AN 3418815]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2012.
   Emberit, s magyart! : a Százak Tanácsa ajánlásai / [szerk. Barna Erika Viktória és Szijártó István]. - Bőv. utánny. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2011. - 296 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2815-4 fűzött
Magyarország - nemzettudat - magyarság - kultúra - oktatás - egészségügy
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 37(439) *** 614(439) *** 008(439)
[AN 3418457]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2012.
   Az EU-elnökség [elektronikus dok.] : jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek / szerk. Vörös Imre. - Szöveg (epub : 698 KB). - Budapest : Complex, 2011
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2010. júl. 20. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106002. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-295-116-4)
Európai Unió - külpolitika - ezredforduló - elektronikus dokumentum
327(4-62)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 3422125]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2012.
Gombos Katalin
   Az Európai Unió jogának alapjai [elektronikus dok.] / Gombos Katalin. - Szöveg (epub : 669 KB). - Budapest : Complex, 2012
Lezárva: 2012. jan. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-295-224-997-1)
Európai Unió - európai integráció - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3422119]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2012.
   A hortobágyi kitelepítések igaz története, 1950-53 [elektronikus dok.]. - Jav. kiad. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Pécs : Virágmandula, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105953. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5181-22-1
Hortobágy (alföldi táj) - Magyarország - állami terror - kitelepítés - kényszermunka - Rákosi-korszak - elektronikus dokumentum
325.254.6(439Hortobágy) *** 323.282(439)"195"
[AN 3421101]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2012.
Hóvári János (1955-)
   Rodostói emlékek és tanulságok ; Beszédes Kálmán, Rodostó magyar képírója / Hóvári János ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság. - 3. jav. kiad. - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2012. - 166 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-88547-0-4 kötött
Beszédes Kálmán (1839-1893)
Rodostó - Törökország - Magyarország - emigráció - grafikus - 18. század - rajz
325.25(=945.11)(560)"17"(093) *** 76(439)(092)Beszédes_K.
[AN 3421967]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2012.
   Jót s jól! : táplálkozás és életmód : in memoriam Kopp Mária : a Százak Tanácsa konferenciája, Keszthely 2012. május 11-12. / [szerk. Szijártó István]. - Bőv. utánny. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2012. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89475-1-2 fűzött
nemzettudat - magyarság - táplálkozástudomány - egészségnevelés - mezőgazdaság - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 613.2 *** 614 *** 338.43 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3418466]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2012.
   Kisiklott forradalom : tanulmánykötet a második Orbán-kormány második évéről / [szerk. Szeredi Péter és Szigetvári Viktor] ; [közread. a] József Attila Alapítvány. - Budapest : József A. Alapítvány, 2012. - 420 p. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-895-650-7 kötött : 2500,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - magyar történelem - 21. század
323(439)"201" *** 943.9"201"
[AN 3418548]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2012.
   A kommunizmus füveskönyve : kísértet járja be Európát... / [összeáll. és szerk. Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-160-4 kötött : 1956,- Ft
kommunizmus - szocialista rendszer - idézetgyűjtemény
321.74(100)(0:82-84) *** 329.15(100)(0:82-84) *** 330.85(0:82-84)
[AN 3418178]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2012.
   A nyugattalan Magyarország : variációk hagyományváltásra / szerk. Novák Zoltán és Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Méltányosság Politikaelemző Közp. : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 170 p. : ill. ; 23 cm. - (Méltányosság-könyvek, ISSN 1789-8455)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-558-9 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - társadalompolitika - 21. század
323(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 316.32(439)"201" *** 321.01
[AN 3418277]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2012.
Stern, Carola
Willy Brandt (magyar)
   Willy Brandt / Carola Stern ; [ford. György Gábor]. - Budapest : Napvilág, 2012. - 183 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p.165-176.
ISBN 978-963-338-072-7 fűzött : 2800,- Ft
Brandt, Willy (1913-1992)
Német Szövetségi Köztársaság - államfő - politikatörténet - 20. század - életrajz
32(430.1)(092)Brandt,_W. *** 32(430.1)"194/197"
[AN 3417894]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2012.
Teleki Pál (1879-1941)
   Merjünk magyarok lenni! : idézetek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból / összeáll. Máday Béla. - Repr. kiad. - [Budapest] : Agroinform, 2012. - 62 p. ; 14 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Fiatal Magyarság Szövetség, 1943
ISBN 978-963-502-948-8 fűzött
Magyarország - politikus - magyarság - 20. század - Horthy-korszak - idézetgyűjtemény
32(439)(092)Teleki_P.(0:82-84) *** 323.1(=945.11)(0:82-84)
[AN 3417775]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2012.
Vadál Ildikó (1968-)
   A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai [elektronikus dok.] / Vadál Ildikó. - Szöveg (epub : 573 KB). - Budapest : Complex, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-150-8
Magyarország - közigazgatás - kormányzati politika - döntés-előkészítés - érdekegyeztetés - társadalmi részvétel - ezredforduló - elektronikus dokumentum
328.18 *** 328(439)"200" *** 323.21 *** 35(439)
[AN 3422162]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8571 /2012.
   A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai : tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből / [... szerk. Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. ; Pécsi Egyháztört. Int., 2012. - 240 p. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 8.)
A Pécsett, 2011. április 7-8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89536-0-5 kötött
Pécsi Egyházmegye
egyháztörténet - magyar történelem - politikatörténet - művelődéstörténet - 20. század
943.9"19" *** 282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091) *** 32(439)"19" *** 930.85(439)
[AN 3417805]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2012.
Bariska István (1943-)
   A Burgenlandban található magyar provenienciájú fondok és állagok 1921-ig / Bariska István, Dominkovits Péter, Tilcsik György. A szlovéniai Maribor levéltárában található magyar provenienciájú fondok és állagok 1921-ig / Gordana Šövegeš Lipovšek. - Budapest : BFL, 2012. - 198 p. ; 28 cm. - (A Kárpát-medence levéltári forrásai. I., Fond- és állagjegyzékek ; 4.)
Magyar, német és szlovén nyelven
ISBN 978-963-7323-83-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-7323-51-5)
Burgenland - Szlovénia - magyar történelem - levéltár - fondjegyzék
930.253(436.3)(083.8) *** 930.253(497.12-2Maribor)(083.8) *** 943.9(093)
[AN 3419674]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2012.
Bondár Mária (1953-)
Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből, Kr. e. 3500-1500 (magyar)
   Prehistoric wagon models in the Carpathian Basin, 3500-1500 BC / Mária Bondár. - Budapest : Archaeolingua, 2012. - 142 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-34-5 fűzött
Kárpát-medence - ősrégészet - bronzkorszak - rézkorszak - kocsi - lelet
903(4-191)"636" *** 903(4-191)"637" *** 612.112
[AN 3418605]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2012.
Castelot, André
Marie-Louise (magyar)
   Mária Lujza / André Castelot ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 345, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9463-3 kötött : 3200,- Ft
Mária Lujza (Franciaország: császárné) (1791-1847)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - uralkodócsalád - nő - 19. század
929Mária_Lujza *** 944"180/181"(092)Napoleon,_I.
[AN 3422074]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2012.
   Centers and peripheries in European renaissance culture : essays by East-Central European Mellon Fellows / ed. by György E. Szönyi and Csaba Maczelka ; [publ. by the Research Group for Cultural Iconology and Semiography Institute of English and American Studies University of Szeged]. - Szeged : JATEPress, 2012. - 281 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-079-5 fűzött
Európa - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - 17. század - reneszánsz
930.85(4)"14/16"
[AN 3418501]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2012.
Eckhart Ferenc (1885-1957)
   Hiteleshelyek a középkori Magyarországon = Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter / Eckhart Ferenc ; [ford. Csókay Balázs és Dreska Gábor] ; [az előszót írta Mezey Barna]. - Budapest : MOKK, 2012. - 352 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88147-9-1 kötött
magyar történelem - jogtörténet - hiteles hely - közjegyző - középkor
930.222.4(439)"10/14" *** 347.961(439)(091)
[AN 3417468]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2012.
Eörsi László (1955-)
   A "Baross Köztársaság", 1956 : a VII. kerületi felkelőcsoportok / Eörsi László ; [közread. az] 1956-os Intézet, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : 1956-os Int. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2011. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 422-429. - Összefoglalás angol nyelven
Budapest. 7. kerület - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Bp.VII"1956"
[AN 3418885]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2012.
Erdélyi Z. Ágnes
   33 világhírű magyar a XX. századból / Erdélyi Z. Ágnes, Hermann Irén. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 135 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr. és filmogr.: p. 128-135.
ISBN 978-963-341-032-5 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség
929(100)(=945.11)"19" *** 929(439)"19"
[AN 3418447]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2012.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Az én Balatonom / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexika, cop. 2011. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-89273-1-6 fűzött : 3200,- Ft
Balaton (környék) - helyismeret - művelődéstörténet - memoár
930.85(439)(285.2Balaton) *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-94)
[AN 3419202]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2012.
Gärtner-Kertész Tibor
   Nagyapám fegyvert rejteget / Gärtner-Kertész Tibor. - Budapest : Scolar, 2012. - 276 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-349-2 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló - első világháború
943.9"190/191" *** 930.85(439)"190/191"
[AN 3420430]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2012.
Hahner Péter (1954-)
   A vadnyugat : 20 hős, 20 talány / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2012. - 384 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 377-384.
ISBN 978-963-324-073-1 kötött : 3690,- Ft
Egyesült Államok - Vadnyugat - történelem - művelődéstörténet - indiánok - 19. század
930.85(73)"18" *** 973-15"18" *** 930.8(=97)(73)".../18"
[AN 3419196]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2012.
Horváth József (1930-)
   Kamaszévek Nován, 1946-1950 / Horváth József. - [S.l.] : Horváth J., 2012. - 322 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3991-4 fűzött
Nova - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439-2Nova)(0:82-94)
[AN 3418562]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2012.
Jókai Mór (1825-1904)
   Emléksorok 1848-49-ből [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 520 KB). - [Budapest] : Publio, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - memoár - elektronikus dokumentum
943.9"1848/1849"(0:82-94)
[AN 3420759]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2012.
Kovács Veres Tamás Gergely (1983-)
   Bolyok község a középkori oklevelek tükrében, 1301-1526 / Kovács Veres Tamás Gergely. - Budapest : Agroinform, 2011. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-935-8 fűzött
Bolyok - helytörténet - középkor - történelmi forrás
943.9-2Bolyok"13/15"(093)
[AN 3417716]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2012.
   Latin-Amerika: a függetlenség útjai : bicentenario, 1810-2010 / szerk. Anderle Ádám. - 2. bőv. kiad. - Szeged : [SZTE], 2012. - 177 p. ; 24 cm
A Szegeden, 2010. novemberében rendezett konferencia előadásainak válogatott anyaga. - Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-137-4 fűzött
Latin-Amerika - történelem - függetlenségi mozgalom - művelődéstörténet
98(=6) *** 930.85(8=6) *** 325.8(8=6)
[AN 3421977]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2012.
   Megmentett örökség : kincsek Európa szívéből : kiállítás az elmúlt évtized magyarországi régészetének legjelentősebb eredményeiből az Országházban, 2012. április 20-27. / [a kiállítást a Magyar Régész Szövetség és a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége rend.]. - [Budapest] : [M. Régész Szövets.] : [MMISZ], [2012]. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - régészet - ezredforduló - lelet - kiállítási katalógus
904(439) *** 902(439)"199/200"(084.1) *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3419405]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2012.
Mihályi Gábor (1923-)
   Két apa között : a magyar baloldal tragédiája, 1899-1990 / Mihályi Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 377, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-80-8101-624-0
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - irodalmi élet - 20. század - memoár
943.9"189/199"(0:82-94) *** 323(439)"189/199"(0:82-94) *** 894.511(091)"189/199"(0:82-94) *** 316.7(439)"189/199"(0:82-94)
[AN 3417933]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2012.
   Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-7243-31-3 *
Nógrád vármegye - helytörténet - 16. század - 17. század - történelmi forrás
930.253(439-2Salgótarján) *** 943.913.1"15/16"(093) *** 353(439.131)"15/16"(093)
[AN 902723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1670-1672, 1683-1685 / Jancsó Éva. - 2012. - 243 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 60.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7243-76-9 fűzött
[AN 3417809] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], 1686-1689 / Jancsó Éva, Jusztin Péter. - 2012. - 212 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 61.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7243-77-6 fűzött
[AN 3417814] MARC

ANSEL
UTF-88589 /2012.
Pető Dénes
   Emlékeim II / Pető Dénes. - Szabadszállás : Szerző, 2011. - 232 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7733-2 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-7732-5)
Szabadszállás - helytörténet - memoár
943.9-2Szabadszállás(0:82-94)
[AN 3419452]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2012.
Simon István
   "Terra Keztel in comitatu de Zemlen". - Gesztely : [s.n.], 2011. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Szerzők Simon István és Kőrösi László
Fűzött
Gesztely - helytörténet
943.9-2Gesztely
[AN 3419661]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2012.
Sövény Mihály (1939-)
   Bácsalmási évszázadok : helytörténeti tanulmányok / Sövény Mihály. - [Budapest] : Navigátor, 2011. - 196 p. ; 20 cm. - (Bácsalmás könyvek, ISSN 2061-9146 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85410-3-1 fűzött
Bácsalmás - helytörténet
943.9-2Bácsalmás
[AN 3417957]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2012.
Szigethy Gábor (1942-)
   A legnagyobb magyar : arcképvázlatok / Szigethy Gábor. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2012. - 73 p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-13-1 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - reformkor - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(439)"182/184"
[AN 3418441]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2012.
Wittner Mária (1937-)
   Életre ítélve : Wittner Mária igazsága / beszélgetőtárs Koltay Gábor. - [Budapest] : Szabad Tér, 2012. - 297 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88277-2-2 kötött
Wittner Mária (1937-)
Magyarország - 1956-os forradalom - történelmi személy - 20. század - 21. század - életútinterjú
943.9"1956"(092)Wittner_M.(047.53)
[AN 3418783]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8594 /2012.
Burgerné Gimes Anna (1931-)
   Hat hét Indiában : társadalmi, gazdasági riportkönyv / Burgerné Gimes Anna. - Budapest : Agroinform, 2012. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-502-947-1 fűzött
India - helyismeret - szociográfia - 1970-es évek
908.540(0:82-992) *** 308(540)"197"
[AN 3417692]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2012.
Joószné Naár Erika
   Szülőfalunk, Hercegkút / írta Joószné Naár Erika és Naár János ; [közread.] Hercegkút Önkormányzata. - Hercegkút : Önkormányzat, 2012-. - ill. ; 24 cm
Fűzött
Hercegkút - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz - magyarországi németek - néprajz
908.439-2Hercegkút *** 943.9-2Hercegkút *** 316.347(=30)(439-2Hercegkút) *** 39(=945.11)(439-2Hercegkút) *** 39(=30)(439-2Hercegkút)
[AN 3418742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Életmód és hagyományok. - 2012. - 127 p.
Bibliogr.: p. 125.
[AN 3418745] MARC

ANSEL
UTF-88596 /2012.
Keresztesi Koppány
   Gyöngyös város és a Mátra szépségei / [... írta Keresztesi Koppány és Kiss Balázs Levente]. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 32 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Julianus útikönyvek, ISSN 1419-1970)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Gyöngyös - útikönyv
914.39-2Gyöngyös(036)
[AN 3417369]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2012.
Kőszegfalvi György (1932-)
   A magyarországi településrendszer strukturális változása / Kőszegfalvi György. - Pécs : Publikon, 2012. - 128 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-615-5001-58-1 fűzött
Magyarország - településrendszer - történeti földrajz
911.37(439)
[AN 3417797]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2012.
Krisch Magdolna
   Séták Sopronban : ahogy az idegenvezető látja a várost / [... Krisch Magdolna, Kirsch András] ; [fotó Németh Béla]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2012. - 69 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-68-8 fűzött
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 3420303]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2012.
Márki-Zay János (1943-)
   Bártfa, a Szepesség gyöngye / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2012. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 17.)
ISBN 978-963-88551-9-0 fűzött
Bártfa - helyismeret
908.439.22-2Bártfa
[AN 3417629]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2012.
   A mi Csobánkánk : életünk, emlékezéseink könyve / ösztönözte és könyvvé ötvözte Padisák Mihály. - Budapest : Agroinform, 2011. - 248 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-938-9 kötött
Csobánka - helyismeret - helyi társadalom - memoár
908.439-2Csobánka(0:82-94) *** 929(439-2Csobánka)(0:82-94)
[AN 3417733]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2012.
Németh István Péter (1960-)
   A tapolcai kistérség kistükre / Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2011. - 266 p. : ill. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 73.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8365-97-2 fűzött
Tapolcai kistérség - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Tapolca *** 930.85(439-2Tapolca)
[AN 3418434]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2012.
Piskóti István (1960-)
   Régió- és településmarketing : marketingorientált fejlesztés, márkázás / Piskóti István. - Budapest : Akad. K., 2012. - 400 p. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 391-400.
ISBN 978-963-05-9186-7 fűzött
település - régió - marketing - területfejlesztés
911.37 *** 911.6 *** 339.138 *** 711.1
[AN 3417379]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2012.
Tóth Zsigmond (1967-)
   Az orangután szorításában / Tóth Zsigmond. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 133 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Világok arca, ISSN 1589-6021)
ISBN 978-963-236-572-5 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - állatorvos - 20. század - 21. század - állat - memoár - útleírás
910.4(100)(0:82-94) *** 619(439)(092)Tóth_Zs.(0:82-94) *** 59(0:82-94)
[AN 3418278]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8604 /2012.
Babus Júlia
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : az építési beruházás engedélyei / Babus Júlia, Hegedűs Annamária, Kurucz Mihály. - Szöveg (epub : 676 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 4.)
Lezárva: 2010. máj. 10. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106006. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-172-0
Magyarország - építésügy - útmutató - elektronikus dokumentum
351.785(439)(036) *** 349.442(439)(036)
[AN 3422155]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2012.
Bodnár Zsolt
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : építési közbeszerzés / Bodnár Zsolt, Várhomoki-Molnár Márta. - Szöveg (epub : 558 KB). - Budapest : Complex, 2011. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-176-8
Magyarország - közbeszerzés - építésügy - útmutató - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(036) *** 349.442(439)(036)
[AN 3419466]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2012.
   Bűntények a könyvtárszobából [elektronikus dok.] : interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához / szerk. Kiss Anna. - Szöveg (epub : 623 KB). - Budapest : Complex, 2011
Lezárva: 2010. febr. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-164-5
világirodalom története - büntetőjog - jogeset - iratminta - regény - elektronikus dokumentum
343(089.3) *** 82(091)-31 *** 34.096(089.3)
[AN 3419515]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2012.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2012. - 944 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. jún. 30.
ISBN 978-963-87019-9-2 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3422027]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2012.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2012. - 795 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. jún. 30.
ISBN 978-963-88272-8-9 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3422022]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2012.
   Csíny vagy bűn? [elektronikus dok.] : kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában / szerk. Kiss Anna, Kiss Henriett, Tóth J. Zoltán. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (A magyar irodalom tetthelyei, ISSN 2062-154X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-153-9
büntetőjog - jogeset - irodalomtanítás - magyar irodalom története - erkölcs - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
34.096(089.3) *** 343(089.3) *** 372.817(072) *** 372.889.451.1(072)
[AN 3419508]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2012.
   Az egyházi ingatlanrendezés 20 éve, 1991-2011 / [szerk. Fedor Tibor] ; [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság. - [Budapest] : KIM, 2012. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - egyházi vagyon - ingatlan - kártérítés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
347.426.6(439)"199/201" *** 28(439) *** 330.526.39(439)"199/201"(083.41)
[AN 3419673]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2012.
   Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve magyarázatokkal a munkaadók számára a 2012. évi I. törvény alapján / [összeáll. Bálint Adrienn, Lóródi László] ; [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : MGYOSZ, 2012. - 207 p. ; 23 cm
Gerinccím: Munka törvénykönyve
ISBN 978-963-89163-1-0 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3417356]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2012.
   Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása [elektronikus dok.] / szerk. Szamel Katalin [et al.]. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Complex, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Európai Unió - közigazgatás - elektronikus dokumentum
35(4-62)
[AN 3422106]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2012.
Fleck Zoltán (1965-)
   Technika vagy érték a jogállam? : a jogállami értékek átadása és az előítéletek csökkentése a jogászok és rendőrtisztek képzésében / [Fleck Zoltán et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 195 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 179-191.
ISBN 978-963-236-577-0 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - jogelmélet - jogszociológia - előítélet - egyetemi hallgató - 21. század - szociológiai vizsgálat
340.1 *** 316 *** 316.647.8 *** 316.37-057.87(439)"201"
[AN 3418882]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2012.
Gombos Katalin
   Bírói jogvédelem az Európai Unióban - Lisszabon után [elektronikus dok.] / Gombos Katalin. - Szöveg (epub : 858 KB). - Budapest : Complex, 2011
Lezárva: 2011. márc. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-162-1
Európai Unió - európai közösségi jog - igazságszolgáltatás - jogvédelem - ezredforduló - elektronikus dokumentum
347.9(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3419530]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2012.
Hegedűs Annamária
   Az építési beruházás folyamata [elektronikus dok.] : az építmény fenntartása, jókarbantartása, védelme / Hegedűs Annamária, Szabó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 541 KB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 7.)
Lezárva: 2010. máj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106004. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-175-1
Magyarország - építésügy - útmutató - elektronikus dokumentum
351.785(439)(036) *** 349.442(439)(036)
[AN 3422133]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2012.
Hepp Nóra
   Szerzői jog / [írta Hepp Nóra, Fejesné Lőrincz Anna] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - Budapest : SZTNH, 2012. - 98 p. ; 25 cm
Lezárva: 2012. febr. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9157-70-5 fűzött : 2150,- Ft
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/78(439)(036)
[AN 3418597]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2012.
   A hírközlési igazgatás kézikönyve [elektronikus dok.] / szerk. Aranyosné Börcs Janka, Lapsánszky András, Spakievics Sándor. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-148-5
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
34:791.9.096/.097(439) *** 316.774(439) *** 654(439)
[AN 3422177]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2012.
   A kártérítési jog magyarázata [elektronikus dok.] / ... szerk. Fézer Tamás. - Szöveg (epub : 844 KB). - Budapest : Complex, 2011, cop. 2010. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2010. aug. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-149-2
Magyarország - kártérítés - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
347.426.6(439)(094)(036)
[AN 3422167]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2012.
Keyha Judit
   Bírósági ügyintézők kézikönyve [elektronikus dok.] / Keyha Judit. - Szöveg (epub : 570 KB). - Budapest : Complex, 2011
Lezárva: 2010. márc. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-163-8
Magyarország - bíróság - ügyvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
347.964(439)(036)
[AN 3419522]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2012.
Kis Norbert (1972-)
   Büntetőjog / Kis Norbert, Hollán Miklós. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2011]-. - 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Magyarország - büntetőjog - tankönyv
343(439)(078)
[AN 3364575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az anyagi büntetőjog különös része : alapismeretek a közszolgálati szakemberképzés számára. - cop. 2011. - 256 p.
Lezárva: 2011. nov. 2. - Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 978-963-9950-66-5 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - büntetőjog - tankönyv
343.2(439)(078)
[AN 3417626] MARC

ANSEL
UTF-88621 /2012.
Krämer, Ludwig
EU environmental law (magyar)
   Az Európai Unió környezeti joga / Ludwig Krämer ; [ford. Horváth Zsuzsanna]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 464 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 439-447.
ISBN 978-963-9950-79-5 kötött : 6980,- Ft
Európai Unió - környezetvédelmi jog
349.6(4-62)
[AN 3417621]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2012.
Mészáros Ádám (1978-)
   Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán [elektronikus dok.] : a büntetőjogi felelősség aktuális kérdései / Mészáros Ádám. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : Virágmandula, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105952. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-27-6
Magyarország - büntetőjog - törvényhozás - elektronikus dokumentum
340.134(439) *** 343(439)
[AN 3421097]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2012.
Nagy Zsolt
   Metszetek a jogásztársadalomról / Nagy Zsolt. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 147 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 38.)
Bibliogr.: p. 137-147.
ISBN 978-963-9650-92-3 kötött
jogtudomány - jogász
34 *** 347.96
[AN 3417603]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2012.
Osztovits András (1976-)
   Felülvizsgálati eljárás a polgári perekben [elektronikus dok.] / Osztovits András. - Szöveg (epub : 541 KB). - Budapest : Complex, 2011. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2011. jan. 10. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-178-2
Magyarország - polgári perrendtartás - jogi felülvizsgálat - elektronikus dokumentum
347.957(439)
[AN 3419454]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2012.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2012. - 209 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-02-7 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3421965]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2012.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2012. - 139 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-04-1 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3421960]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2012.
Temesi Géza (1946-)
   Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek / Temesi Géza. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 117 p. : ill. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-9950-78-8 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - környezetvédelmi jog
349.6(439)
[AN 3417624]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2012.
   Az új Polgári törvénykönyv bizottsági javaslata magyarázatokkal [elektronikus dok.] / szerk. Vékás Lajos ; a szerk. mtársa Gárdos Péter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Complex, cop. 2012
Lezárva: 2012. febr. 29. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - polgári jog - törvénytervezet - elektronikus dokumentum
347(439)(094)
[AN 3422097]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8629 /2012.
Besenyő János (1972-)
   A nyugat-szaharai válság : egy magyar békefenntartó szemével / Besenyő János. - Pécs : Publikon, 2012. - 353 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 978-615-5001-56-7 fűzött : 3290,- Ft
Nyugat-Szahara - történelem - politikatörténet - békefenntartó erő
355.357(648) *** 32(648)(091) *** 964.8
[AN 3417799]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2012.
Fábri Ferenc
   Levelek 1944-ből / Fábri Ferenc. - Budapest : Syllabux, 2012. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5153-80-8 fűzött
Magyarország - munkaszolgálat - második világháború - levelezés
355.253.7(439)"194"(044)
[AN 3418670]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2012.
Keegan, John (1934-2012)
The American Civil War (magyar)
   Az amerikai polgárháború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 533 p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 531-533.
ISBN 978-963-05-9203-1 fűzött
Egyesült Államok - történelem - hadtörténet - polgárháború - 19. század
355.48(73)"186" *** 973"186" *** 355.426(73)"186"
[AN 3417440]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2012.
Kiss Erika (1945-)
   Laki Ferenc : az iparművész portréja történelmi kitérővel : Jutadomb, 1956. november 4. / Kiss Erika, Lakiné Zentai Borbála. - Budapest : Logos, cop. 2012. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8159-26-7 fűzött : 2000,- Ft
Laki Ferenc (1932-2009)
Magyarország - 1956-os forradalom - hadtörténet - iparművész - 20. század - memoár
355.48(439-2Bp.)"1956"(0:82-94) *** 745(439)(092)Laki_F.(0:82-94)
[AN 3419506]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8633 /2012.
   150 év : jubileumi nyomdász kalendárium, 2012 / [szerk. ... Persovits József] ; [... rajz. Izsák Jenő] ; [közread. a] Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete. - Budapest : Nyip. Dolgozók Szakszerv., [2012]. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4277-8 kötött
Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete
Magyarország - nyomdászattörténet - szakszervezet - történeti feldolgozás
655.1(439)(091) *** 331.105.44(439)(091)
[AN 3417930]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2012.
Bagó Péter
   Projektmenedzsment a vállalkozások működésének tervezésében / Bagó Péter ; kiad. ... Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. - Pécs : Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., [2012]. - 69 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-08-3567-1 fűzött
projektmenedzsment - vállalkozásismeret
65.012.4 *** 65.011.1 *** 658.1
[AN 3418865]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2012.
Nemeslaki András
   Vállalati internetstratégia / Nemeslaki András. - Budapest : Akad. K., 2012. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-271.
ISBN 978-963-05-9189-8 fűzött
információmenedzsment - stratégiai menedzsment - infokommunikáció - internet
659.2 *** 658.1.012.4 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet
[AN 3417467]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8636 /2012.
   "Aktuális gazdasági és társadalmi attitűdök Magyarországon" [elektronikus dok.] : VII. KHEOPS Tudományos Konferencia : fiatal kutatók tudományos fóruma : előadáskötet : Mór, 2012. május 16. / ... szerk. ... Svéhlik Csaba ; [rend., közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - Szöveg. - Mór : Kheops Automobil-Kut. Int., 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87553-9-1
Magyarország - gazdaságtan - társadalmi helyzet - ezredforduló - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Mór) *** 316.6(439)"200"
[AN 3417913]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2012.
Alkér Orsolya
   A pénzcsinálás alapjai : amit mindenkinek tudni kellene a pénzről - és amit a gazdagok tudnak is : hogyan tanítsd meg ezt gyermekednek is? / [Alkér Orsolya]. - Budapest : Csodasuli, cop. 2012. - 54 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5162-04-6 fűzött
pénzügy - siker - életvezetés
336.7 *** 613.865
[AN 3418308]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2012.
Andrási Jánosné
   Béren kívüli juttatások - cafetéria, 2012 / Andrási Jánosné. - Budapest : Kompkonzult, 2012. - 121 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 31.
ISBN 978-963-9427-85-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - adóügy - béren kívüli juttatás - útmutató
331.211.6(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 3417932]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2012.
   A biztonság, az egészség, mint érték : a szakképzésben, a szakképzésfejlesztésben érdekeltek szemléletváltozásának ösztönzése. - Szeged : Dél-alföldi Ped. Modernizációs Alapítvány, 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal kötetsorozat, ISSN 2063-6334 ; 1.)
Fűzött
Dél-alföldi régió - szakképzés - munkaegészségügy - munkavédelem
331.45 *** 377(439Dél-Alföld) *** 613.6
[AN 3417566]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2012.
Brandt, Richard L.
One click (magyar)
   Egyetlen kattintás : Jeff Bezos és az Amazon felemelkedése / Richard L. Brandt ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 315 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-081-2 kötött
Bezos, Jeffrey (1964-)
Amazon.com Inc. (Seattle, Wash)
Egyesült Államok - vállalkozó - 20. század - 21. század - elektronikus kereskedelem - könyvkereskedelem - vállalat
658.1(73)(092)Bezos,_J. *** 658.8 *** 681.324Internet *** 655.4/.5(73)"199/200" *** 061.5(73)Amazon.com
[AN 3417947]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2012.
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (12.) (2012) (Debrecen)
   12. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2012. április 18. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- ás Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE AGTC GVK, [2012]. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
vállalatirányítás - gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
658 *** 330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3417575]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2012.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv [elektronikus dok.] : rendszerek és alkalmazások / [szerk.] Karoliny Mártonné, Poór József. - 5. átd. kiad. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-168-3
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
658.3(075.8)
[AN 3419483]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2012.
   Jubileumi tanulmánykötet Besenyei Lajos professzor 70. születésnapjára / [szerk. Kocziszky György] ; [a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiadványa]. - Miskolc : ME GTK, 2011. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-982-4 fűzött
gazdaságtan - emlékkönyv
33
[AN 3419607]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2012.
Kapa Mátyás (1975-)
   Ha az adós nem fizet.. : a hitelezőt segítő jogi eszközök a pénzkövetelések érvényesítésére irányuló eljárásokban / Kapa Mátyás. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 263 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. márc. 31. - Bibliogr.: p. 254-263.
ISBN 978-963-258-154-5 fűzött : 5200,- Ft
Magyarország - hitelügy - adósságbehajtás - útmutató
336.77(439)(036) *** 347.457(439)(036)
[AN 3421862]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2012.
Kenyeres Attila
   Iránytű Berlinhez : dolgozni és tanulni a német fővárosban / Kenyeres Attila ; [közread. a] KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. - Debrecen : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2012. - 263 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3762-0 fűzött : 1500,- Ft
Berlin - Németország - külföldi munkavállalás - helyismeret - memoár
331.535(430)(0:82-94) *** 908.430-2Berlin(0:82-94)
[AN 3419700]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2012.
Kovács János (1950-)
   Válságok és megoldások / Kovács János. - Budapest : Agroinform, 2011. - 90 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-946-4 fűzött
világtörténelem - gazdasági válság
338.124.4 *** 930.9
[AN 3417690]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2012.
   A közúti infrastruktúra biztonsága / [szerk. Koren Csaba]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2012]. - 349 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-86-3 kötött
közúti közlekedés - közlekedésbiztonság
338.47 *** 656.1
[AN 3418723]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2012.
Laáb Ágnes
   Döntéstámogató vezetői számvitel [elektronikus dok.] : elméleti és módszertani irányok / Laáb Ágnes. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-167-6
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3419495]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2012.
   Magyar - szlovák határon átívelő vállalkozások együttműködésének alapja : [az Észak-magyarországi régió gazdasági aktivitása] = Rukoväť maďarsko - slovenského cezhraničného podnikania : [hospodárska aktivita Severomaďarského regiónu] / [közread. az] Innovitas Kutatás-fejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. - [Miskolc] : Innovitas, [2012]. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Észak-magyarországi régió - Szlovákia - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés - gazdaságföldrajz - határ menti kapcsolat - statisztikai adatközlés - ezredforduló
332.1(437.6)"199/200" *** 911.3(439.13)(083.41) *** 332.1(439.13)"199/200"
[AN 3419654]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2012.
   A Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ jövőbeli működésének fejlesztése és megerősítése [elektronikus dok.] : Uni-Flexys innovatív tudásrendszer. - Szöveg. - [Miskolc] : Uni-Flexys, [2012]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-89509-1-8
Miskolc - kutatás-fejlesztés - egyetem - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 3417905]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2012.
Michalkó Gábor (1969-)
   Turizmológia : elméleti alapok / Michalkó Gábor. - Budapest : Akad. K., 2012. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 253-261.
ISBN 978-963-05-9216-1 fűzött
turizmus - idegenforgalom - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 3417355]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2012.
   "Mindennapi pénzügyeink" : a "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban" című előadás- és vitasorozat hetvenhetedik konferencia szerkesztett kiadványa : Miskolc, 2011. december 8. / [rend., közread. a] Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. - [Budapest] : Gazdálkodási és Tud. Társ. Szövets. : MNB : PSZÁF, [2012]. - 27 p. ; 30 cm
Fűzött
pénzügy - tőkebefektetés - konferencia-kiadvány
336.7 *** 658.152 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3419646]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2012.
Pintér Éva (1977-)
   Vállalkozások marketing tevékenységének alapjai / Pintér Éva, Bagó Péter ; kiad. ... Dél-dunántúli Regionális innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. - Pécs : Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., [2012]. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 978-963-08-3566-4 fűzött
marketing - vállalkozásismeret
658.8 *** 339.138 *** 658.1
[AN 3418861]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2012.
Pintér Éva (1977-)
   Vállalkozások pénzügyi és üzleti tervezése / Pintér Éva ; kiad. ... Dél-dunántúli Regionális Ügynökség Nonprofit Kft. - Pécs : Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., [2012]. - 75 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-08-3565-7 fűzött
Magyarország - vállalkozásmenedzsment - gazdasági tervezés - pénzügy
658.011.1(439) *** 658.15(439) *** 338.26(439)
[AN 3418864]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2012.
   Reklám, vagy amit akartok / szerk. Hargitai Lilla. - Budapest : Akad. K., 2012. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9237-6 fűzött
reklám - tömegtájékoztatási eszköz
659.1 *** 316.774
[AN 3417381]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2012.
Sivák József (1943-)
   Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába / Sivák József, Vigvári András. - Budapest : Complex, 2012. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 30. - Bibliogr.: p. 255-258.
ISBN 978-963-295-065-5 fűzött
államháztartás - költségvetés - fiskális politika
336.12 *** 338.2
[AN 3417889]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2012.
Szügyi György
   A vállalkozás növekedésének menedzselése a szervezeti működés ésszerű fejlesztésével és az eredményességmérési rendszer bevezetésével / Szügyi György. - [Szeged] : [Euromenedzser Kft.], [2012]. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Euromenedzser könyvtár ; 3.)
Fűzött
vállalkozásfejlesztés - szervezetfejlesztés
658.1.012.4 *** 65.014
[AN 3419539]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2012.
   Tehetség és kreativitás a tudományban [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia : Sopron, 2012. május 22. : tanulmánykötet = Talent and creativity in the science : international scientific conference : Sopron, May 22, 2012 : publications / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - [Sopron] : NYME Közgazdaságtud. Kar, 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-963-9883-92-5 műanyag tokban
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3417917]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2012.
   A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai / közzéteszik és bevezetővel ell. Kálmán Dániel, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2012. - 158, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88757-7-8 kötött
Magyarország - Veszprém - gazdaságtörténet - földesúri birtokjog - egyháztörténet - káptalan - 18. század - történelmi forrás
338(091)(439)"17"(093) *** 262.142.6(439-2Veszprém)"17"(093) *** 347.236(439)"17"(093)
[AN 3418793]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2012.
Vörösmarty Gyöngyi
   Beszerzés [elektronikus dok.] : stratégia, folyamatok, információ / Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Complex, 2010 [!2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-161-4
Magyarország - beszerzés - közbeszerzés - tankönyv - elektronikus dokumentum
658.7(078) *** 351.712.2(439)(078)
[AN 3419543]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8661 /2012.
   20 éves a soproni Árpád-házi Szent Magit Római Katolikus Óvoda, 1992-2012 / [szerk. Nagy Csilla, Tschürtz Nándor]. - Sopron : Árpád-házi Szt. Margit Római Kat. Óvoda, 2012. - 151 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3949-5 fűzött
Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Óvoda (Sopron)
Sopron - óvoda - egyházi intézmény
373.24(439-2Sopron)
[AN 3419548]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2012.
   A balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1992-2012 / [szerk. ... Nagy Ervinné, Kalmár Pálné]. - Balassagyarmat : Szent Imre Keresztény Ált. Isk., Gimn. és Szakképző Isk., 2012. - 96, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola (Balassagyarmat)
Balassagyarmat - általános iskola - gimnázium - szakközépiskola - egyházi iskola
373.3(439-2Balassagyarmat) *** 373.54(439-2Balassagyarmat) *** 373.6(439-2Balassagyarmat)
[AN 3417817]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2012.
Bodonyi Edit (1954-)
   Modern alternatív iskolák / Bodonyi Edit. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-119.
ISBN 978-963-312-098-9 fűzött
alternatív iskola - reformpedagógia
371.4 *** 37.013(100)
[AN 3418577]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2012.
   Comenius és Európa / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2012. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 16.)
Bibliogr.
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Sárospataki Református Kollégium
Csehország - Európa - Sárospatak - pedagógus - neveléstörténet - művelődéstörténet - iskolatörténet - 17. század
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 930.85(4)"16" *** 37(439)"16" *** 373.552(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3418830]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2012.
Gőbel Orsolya
   Csupa szépeket tudok varázsolni ...avagy Hogyan játsszuk a Varázsjátékokat? : [a szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT) elméleti háttere és módszertana] / Gőbel Orsolya. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont K., 2012. - 197 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 7.)
Bibliogr.: p. 174-[186].
ISBN 978-963-236-550-3 kötött : 3400,- Ft
fejlesztő játék - módszertan - fejlődéslélektan - gyermeklélektan - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 159.922.7 *** 37.025(072)
[AN 3418010]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2012.
Gőbel Orsolya
   Tanulni, örülni, szeretni : stresszcsökkentő, önértéknövelő, tanulást és integrációt elősegítő fantáziajátékok iskolások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont K., 2012. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 6.)
ISBN 978-963-236-549-7 kötött : 2600,- Ft
iskolai nevelés - fejlesztő játék - gyermeklélektan - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 159.922.7
[AN 3418002]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2012.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2012. - 258 p. : ill.
ISBN 978-963-89233-5-6 fűzött
[AN 3417847] MARC

ANSEL
UTF-88668 /2012.
   Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában [elektronikus dok.] = Le scuole delle comunità nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia = Narodnostne šole na Madžarskem, na Slovaškem in v Sloveniji = Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku / szerk. ... Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105939. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-08-9
Felvidék - Magyarország - Szlovénia - nemzetiségi oktatás - határon túli magyarság - magyarországi szlovákok - kisebbségi kérdés - ezredforduló - elektronikus dokumentum
376.7(=945.11)(437.6)"199/200" *** 323.15(437.6)"199/200" *** 376.7(=854)(439)"199/200" *** 376.7(=945.11)(497.12)"199/200" *** 323.15(439)"199/200" *** 323.15(497.12)"199/200"
[AN 3420956]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2012.
   A pataki diákvilág anekdotakincse / kiad. a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány. - [Sárospatak] : Sárospataki Ref. Kollégium Alapítvány, 1996-. - 20 cm
Az 1. és 2. köt. 1927-1930 között jelent meg a Sárospataki Diákok Országos Szövetsége kiadásában. - A 4. kötetet közread. a Pataki Diákok Szövetsége
ISBN 963-04-6865-4 *
Sárospatak - diákélet - anekdota
373.552(439-2Sárospatak)(089.3) *** 371.8(439-2Sárospatak)
[AN 189432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2012. - 291 p. : ill., színes
Feld. és sajtó alá rend. Király Zoltán
ISBN 978-963-06-8989-2 fűzött
[AN 3417855] MARC

ANSEL
UTF-88670 /2012.
   Pécsi Ciszterci Nevelési Központ : jubileumi könyv, 2007-2012 : intézményünk ötödik születésnapja / [szerk. Nagy Katalin]. - Pécs : Ciszterci Nevelési Közp., 2012. - 136, [56] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Pécs)
Pécs - óvoda - általános iskola - kollégium - művészeti oktatás
37.018.3(439-2Pécs) *** 373.24(439-2Pécs) *** 373.3(439-2Pécs) *** 373.67(439-2Pécs)
[AN 3417745]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2012.
   A Rózsa Úti Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1987-2012 / [szerk. Németh Csilla, Poór Zsuzsánna, Sándor László]. - Veszprém : Rózsa Úti Ált. Isk., 2012. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Rózsa Úti Általános Iskola (Veszprém)
Veszprém - általános iskola
373.3(439-2Veszprém)
[AN 3418765]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2012.
   Sopron : [a városközpont értékmegőrző megújítása] : [town center renewal with value preservation] / [szerk. ... Wesselényi-Garay Andor] ; [fotó ... Dénes Nóra] ; [Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének kiadványa ...]. - Sopron : NYME-FMK Alkalmazott Műv. Int., 2012. - [56] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Fűzött
Sopron - művészeti oktatás - felsőoktatás - településtervezés - formatervezés
378.67(439-2Sopron) *** 711.4(439-2Sopron) *** 7.05(439-2Sopron)
[AN 3419022]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2012.
Szügyi György
   Az értéket előállító ember a XXI. század tudásalapú társadalmában / Szügyi György. - [Szeged] : [Euromenedzser Kft.], [2012]. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Euromenedzser könyvtár ; 2.)
Fűzött
információs társadalom - élethosszig tartó tanulás - humánerőforrás-menedzsment
374.7 *** 658.3 *** 331.108
[AN 3419535]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2012.
   Tanyán jártunk iskolába : a rárósi iskola rövid története : tények és emlékek. - [Hódmezővásárhely] : [Héjja A.], [2012]. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Írták és összeáll. Cselőtei József, Gila István, Héjja András
ISBN 978-963-08-3976-1 fűzött
Hódmezővásárhely-Rárósi Általános Iskola
Hódmezővásárhely - iskolatörténet - általános iskola - tanya
373.3(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3417614]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2012.
Újszászi Ilona (1959-)
   A szegedi mérnökképzés története, 1962-2012 : ahogy az egykori és mai oktatók, hallgatók látják : Újszászi Ilona interjúkötete / [közread. az] SZTE MK. - Szeged : SZTE MK, 2012. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-144-2 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Mérnöki Kar
Szeged - mérnökképzés - főiskola - egyetem - történeti feldolgozás - interjú
378.662(439-2Szeged)(091)(047.53)
[AN 3417709]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2012.
   Vári Emil Társulási Általános Iskola 30 : jubileumi kiadvány / [szerk. Tóthné Annuska Zsuzsanna]. - [Kisvárda] : Vári E. Társulási Ált. Isk., 2012. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Vári Emil Társulási Általános Iskola (Kisvárda)
Kisvárda - általános iskola
373.3(439-2Kisvárda)
[AN 3417427]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8677 /2012.
Allué, Josep M.
El gran libro de los juegos (magyar)
   Játékok nagy könyve : [250 játék minden korosztálynak] / [ill. Lluis Filella és Gloria García] ; [ford. Vaszkun-Vastag Réka]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
Szerző Allué, Josep M.
ISBN 978-963-349-004-4 fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 978-363-349-004-4)
játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 3417996]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2012.
Bödő László (1933-)
   A pécsi sportegyesületek története : [1864-2010] / Bödő László. - Pécs : Szerző, 2012. - 297 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011. - Bibliogr.: p. 287-290.
ISBN 978-963-08-3635-7 fűzött
Pécs - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Pécs)(091) *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3417801]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2012.
Dulai Sándorné
   Fehérhímzések Szadán / Dulai Sándorné. - Szada : Dulai Bt., 2011. - 69 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-08-2923-6 fűzött
hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 3418754]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2012.
   Fact sheets on Hungary : Hungarian sport, Hungarian athletes / [publ. by the] Ministry of Foreign Affairs of Hungary. - Budapest : Min. of Foreign Affairs, 2012. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - sporttörténet - album
796(439)(091)
[AN 3419660]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2012.
Joó József (1948-)
   Lehet egy arannyal több? / yoyo. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2012. - [133] p. : ill. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-89254-4-2 fűzött
olimpia - karikatúra
796.032(0:82-7) *** 741.5(439)(092)Joó_J.
[AN 3419667]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2012.
Kipp, Angelika
Filigranes nostalgisch (magyar)
   Árnyékfiligránok / Angelika Kipp ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1787-503X ; 24.)
ISBN 978-963-278-234-8 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3419728]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2012.
Moras, Ingrid
Farbenfrohes Mosaik (magyar)
   Mozaikozás / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2012. - 30, [2] p. : ill. színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1787-503X ; 23.)
ISBN 978-963-278-256-0 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 3419642]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2012.
Moras, Ingrid
Freundschaftsbänder (magyar)
   Csomózott karkötők / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1787-503X ; 22.)
ISBN 978-963-278-257-7 fűzött : 1195,- Ft
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3419635]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2012.
Sebők Zsolt
   Origami papírrepcsik : Sebők Zsolt modelljeivel. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 24, [23] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-416-1 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3418364]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2012.
   Tények Magyarországról : magyar sport, sportoló magyarok / [közread.] Magyarország Külügyminisztériuma. - Budapest : Külügymin., 2012. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - sporttörténet - album
796(439)(091)
[AN 3419655]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2012.
   Tízéves a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület : [2001-2011] / [szerk. Balogh Tibor]. - Salgótarján : Salgótarjáni Sportisk. Egyes., 2011. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2518-4 fűzött
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület
Salgótarján - sportegyesület - sporttörténet
796(439-2Salgótarján)(091) *** 061.2(439-2Salgótarján)
[AN 3417822]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2012.
Tóth János (1932-|)
   Emlékszel...? Emlékezz! : a fűzfői kosárlabda sport fehéren-feketén / Tóth János ; [kiad. Fűzfői Atlétikai Klub]. - Balatonfűzfő : Fűzfői Atlétikai Klub, 2012. - 103 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4188-7 fűzött
Fűzfői Atlétikai Klub
Balatonfűzfő - kosárlabda - sporttörténet - fényképalbum
796.323(439-2Balatonfűzfő)(091)(084.12)
[AN 3418741]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2012.
   Vadásziskola / szerk. Heltay István ; [kiad. a Hubertus Vadkereskedelmi Kft.]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Hubertus Kft., [2012]. - 365 p., 80 t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-[366].
ISBN 963-03-9945-8 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9369-68-9)
vadászat - tankönyv
799.2(078)
[AN 3419778]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2012.
Vincze Eszter
   A gyöngyfűzés alapjai / Vincze Eszter. - 4. kiad. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1787-503X ; 21.)
ISBN 978-963-278-233-1 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3419556]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8691 /2012.
Albert Ádám (1975-)
   Never take a trip alone / [munkák Albert Ádám] ; [szöveg Varga Tünde]. - [Budapest] : AP, [2012]. - [35, 33] p. : ill. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3670-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Albert_Á.
[AN 3418870]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2012.
   Bácsi Róbert László, Ember Sári, Fátyol Viola, Hermann Ildi / [... szerk. ... Csizek Gabriella] ; [közread. a Magyar Fotográfusok Háza]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2011. - [134] p. : ill., színes ; 18 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88529-4-6 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 3420697]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2012.
Bohár András (1961-2006)
   A másik másolta : elektrográfiai törekvések a 90-es évek honi kultúrájában / Bohár András. - Kaposvár : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., 2012. - [28] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
ISBN 978-963-8440-30-3 fűzött
Magyarország - művészettörténet - fotóművészet - elektrofotográfia - ezredforduló
77.04(439)"199" *** 772.93
[AN 3417762]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2012.
   Fedezze fel a vidéki Magyarországot! : kiállításvezető / szerk. Cseri Miklós, Horváth Anita, Szabó Zsuzsanna ; [közread. a] Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2011. - 246 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Kiállításvezető. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5123-22-1 fűzött
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - útmutató
069(439-2Szentendre)(036) *** 39(=00)(439)
[AN 3419544]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2012.
   Hódmezővásárhely szakrális élete / [közread. a] MAOE Fotótagozata ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Hódmezővásárhely] : Önkormányzat, [2011]. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Hódmezővásárhelyen, 2012. június 17 - július 1. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-89550-0-5 fűzött
Hódmezővásárhely - Magyarország - fotóművészet - templom - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 726.54(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3419411]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2012.
Karczag Ákos
   Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei : várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig = The fortified places of Transylvania, Partium and Banat = Befestige Ortschaften in Siebenbürgen sowie in den Regionen Partium und Banat / Karczag Ákos, Szabó Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 887 p. : ill., színes ; 31 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-216-2 kötött
Erdély - Partium - Bánát - katonai létesítmény - vár - várkastély - régészet
725.182(439.21)"10/18" *** 623.1(439.21)"10/18" *** 904(439.21)"10/18"
[AN 3420457]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2012.
Kárpáti Zoltán (1954-)
   Jazz impressions : Louis Armstrong Jazzfesztivál, Bánk 2008-2011 : Kárpáti Zoltán fotói. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2012. - 108 p. : ill., színes ; 28x29 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9258-50-1 kötött : 15600,- Ft
Louis Armstrong Jazzfesztivál (Bánk)
Bánk - Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - zenész - zenei fesztivál - dzsessz - fényképalbum
77.04(439)(092)Kárpáti_Z. *** 061.7(439-2Bánk) *** 78.067.26.036.5(100)(092)(084.12)
[AN 3419233]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2012.
Kecskeméti Kálmán (1942-)
   Kecskeméti Kálmán kiállítása : 70 : Haas Galéria, Budapest, 2012. május 5-től július 7-ig. - Budapest : Haas Galéria, [2012]. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kecskeméti_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3419441]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2012.
   Kortárs művészek tuzséri gyökerekkel / [kiad. Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete]. - Tuzsér : Önkormányzat, 2012. - 34 p. : ill. ; 17x24 cm
Fűzött
Tuzsér - Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Tuzsér) *** 061.4(439-2Tuzsér) *** 73/76(439)"200"
[AN 3417424]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2012.
Krstić, Boško (1947-)
Legenda o čuvarima azura (magyar)
   Az azúr őrzőinek legendája : a Zsolnay kék vázák története / Boško Krstić ; [... ford. Beszédes István]. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2012. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-58-0 kötött : 2300,- Ft
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Pécs - porcelán - porcelánművészet - iparvállalat
738.1(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3417757]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2012.
Landthaller Judit (1966-)
   Landthaller Judit fotográfiái = Photography, 2012 / [szöveg ... Csaba Györgyné]. - Budapest : Szerző, 2012. - 59 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Borítócím: Színjáték, játékszín
ISBN 978-963-08-4039-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Landthaller_J.
[AN 3417382]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2012.
Mengyán András (1945-)
   Mengyán András / [szöveg ... P. Szabó Ernő] ; [kiad. ... Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.]. - Eger : Műv. Háza, [2012]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. az Egerben, 2012. máj. 22 - júl. 22. között "Formázott fény" címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-86260-8-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Mengyán_A. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3418316]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2012.
Miklós Péter (1980-)
   Fejezetek a tiszaszigeti templom és plébánia történetéből / Miklós Péter ; [közread. Tiszasziget Község Önkormányzata]. - Tiszasziget : Önkormányzat, 2012. - 37 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4095-8 fűzött
Tiszaszigeti Római Katolikus Egyházközség
Tiszasziget - katolikus egyház - egyházközség - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Tiszasziget) *** 282(439-2Tiszasziget)(091)
[AN 3417702]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2012.
Nemes András
   A soproni ferences-bencés templom és kolostor / Nemes András ; [... kiad. a Nagyboldogasszony (Bencés) Templom]. - Sopron : Nagyboldogasszony Bencés Templom, 2011. - 67 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-08-4091-0 fűzött
Sopron - templom - kolostor - franciskánusok - bencések
726.54(439-2Sopron) *** 726.7(439-2Sopron) *** 271.3(439-2Sopron) *** 271.1(439-2Sopron)
[AN 3419447]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2012.
   OSAS plusz : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2012. január 25 - 2012. május 1.] = OSAS plus / [a katalógust szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2012. - 71 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 16.
ISBN 978-963-88787-6-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 73/76(100)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3417543]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2012.
René, Denise (1913-2012)
Conversations avec Denise René (magyar)
   Barátom, Vasarely : Catherine Millet beszélgetései Denise Renével / [közread. a] Szépművészeti Múzeum - Vasarely Múzeum, Janus Pannonius Múzeum. - Budapest : Libri : Szépműv. Múz - Vasarely Múz. ; Pécs : Janus Pannonius Múz., 2012. - 171 p., [24] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Ford. Tótfalusi Ágnes. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-116-2 fűzött : 2490,- Ft
René, Denise (1913-2012)
Vasarely, Victor (1908-1997)
Párizs - Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - művészeti élet - 20. század - galéria - interjú
069(44-2Paris) *** 75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V.(047.53) *** 069.017(44)(092)René,_D.
[AN 3418333]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2012.
Romváry Ferenc (1934-)
   Zsolnay / Romváry Ferenc. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Pécs : TKK, 2011. - 96 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-596-800-8 kötött
Zsolnay család
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - gyártörténet - családtörténet - album
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 929.52(439)Zsolnay
[AN 3419526]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2012.
Vörös Éva
   Erdélyi Mór fotográfiái az Eredeti Fényképek Gyűjteményében = Photographs by Mór Erdélyi in the Original Photograph Collection / Vörös Éva. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2012. - 79 p. : ill. ; 30 cm. - (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 2060-906X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7092-72-5 fűzött
Erdélyi Mór (1866-1934)
Magyarország - helyismeret - mezőgazdaság - fényképész - századforduló - 20. század - múzeumi katalógus - fényképalbum
069(439-2Bp.)MMM *** 77.04(439)(092)Erdélyi_M. *** 63(439)"189/190" *** 908.439"189/190"(084.12)
[AN 3419665]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2012.
Voyta Adolf (1834-1923)
   Voyta Adolf visszaemlékezései / [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel, helynévmutatóval ell. és szerk. Hudi József]. - Pápa : Hudi J., 2012. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-255. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3840-5 fűzött
Voyta Adolf (1834-1923)
Magyarország - Pápa - építész - helyismeret - 19. század - 20. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - memoár
72(439)(092)Voyta_A.(0:82-94) *** 908.439-2Pápa"18"(0:82-94)
[AN 3418736]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2012.
Zentai Tünde (1946-)
   Drávaszög és Szlavónia / Zentai Tünde ; Deim Péter fotóival. - Pécs : Pro Pannónia, 2012. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 198-207. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-59-7 kötött : 2950,- Ft
Drávaköz - Szlavónia - templom - templomi berendezés - festészet - népi díszítőművészet
726.54(439Drávaszög) *** 75.031.4(439Drávaszög) *** 247 *** 726.54(497.13) *** 75.031.4(497.13) *** 726.54(439.24) *** 75.031.4(439.24)
[AN 3417590]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8711 /2012.
Jovanovic, Rob
George Michael (magyar)
   George Michael : a poplegenda / Rob Jovanovic ; [ford. Miskolczy Edit]. - Törökbálint : T.bálint K., 2012. - 238 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
Michael, George (1963-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - popzene - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(73)(092)Michael,_G.
[AN 3417536]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2012.
The Rolling Stones 50 (magyar)
   The Rolling Stones 50 : Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood / [ford. Bálint Bianka]. - Budapest : Showtime, cop. 2012. - 351 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Rolling Stones (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - 20. század - ezredforduló - rockzene - fényképalbum
78.067.26.036.7(410)Rolling_Stones(084.12)
[AN 3419579]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8713 /2012.
Schnakenberg, Robert
Secret lives of great filmmakers (magyar)
   Híres filmrendezők titkos élete : amit tanáraink soha nem meséltek el / Robert Schnakenberg ; Mario Zucca illusztrációival ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 328 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-322.
ISBN 978-963-304-078-2 fűzött : 3900,- Ft
filmrendező - 20. század - 21. század - életrajz - anekdota
791.43.071.1(100)(092)(0:82-36)
[AN 3418023]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2012.
Szigethy Gábor (1942-)
   Győzelem, diadal nélkül : a rendező Latinovits Zoltán / Szigethy Gábor. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2011. - 89 p. : ill. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-06-3 fűzött
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Veszprém - Magyarország - színész - színházi rendező - színházi élet - 1970-es évek - 20. század
792.027.2(439)(092)Latinovits_Z. *** 792(439)"197"
[AN 3418416]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2012.
Varga Róbert
   Vastaps : nagy idők nagy tanúi között / Varga Róbert ; [közread. a] Veszprémi Petőfi Színház. - Veszprém : Veszprémi Petőfi Színház, 2012. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88144-3-2 fűzött
Veszprémi Petőfi Színház
Veszprém - színháztörténet - 20. század - ezredforduló - színielőadás - album
792.091(439-2Veszprém)(084.1) *** 792(439-2Veszprém)"19/200"
[AN 3418764]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8716 /2012.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3419455]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2012.
   Cognition and culture : the role of metaphor and metonymy / [ed.] Sonja Kleinke [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 6.)
A Budapesten, 2011. nov. 18-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-115-3 fűzött
nyelvhasználat - kognitív nyelvészet - metafora - metonímia - kultúra
800.6 *** 165.194 *** 801.541.251 *** 801.541.252
[AN 3418635]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2012.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-970-5 kötött : 2100,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3420221]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2012.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies and Helga Szabó ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 13. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-959-0 kötött : 2500,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 3420222]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2012.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 12. jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-345-100-7 kötött : 2100,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3420224]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2012.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-999-6 kötött : 2100,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3420227]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők dán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Szebeni Kinga, Soós Anita ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-014-3 kötött : 2400,- Ft
dán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=398=945.11
[AN 3420229]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők finn nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Ottilia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-013-6 kötött : 2400,- Ft
finn nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=945.41=945.11
[AN 3420230]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők holland nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Hantosné Reviczky Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 8. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-011-2 kötött : 2400,- Ft
holland nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=393.1=945.11
[AN 3420192]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők horvát nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Szilágyi Eszter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 9. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-012-9 kötött : 2400,- Ft
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=862=945.11
[AN 3420188]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2012.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies ; [átd.] Zakariás Emese ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - Átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-009-9 kötött : 2500,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 3420189]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2012.
Dömők Szilvia
   Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára / Dömők Szilvia, Mondvay-Németh Boglárka. - Budapest : Akad. K., 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9240-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3418570]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2012.
Ferenczi Enikő
   Dionüszosz kultuszának nyomai a Kárpát-medence helységneveiben avagy Egy kísérlet kísértése / Ferenczi Enikő. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2012. - 160 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9836-24-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar nyelv - földrajzi név - nyelvi hatás - ógörög vallás
809.451.1-311 *** 292.11 *** 809.451.1(089.3)
[AN 3419557]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2012.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - 2. új, átd. kiad. - Szeged : Maxim, 2012. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86130-5-9 fűzött : 2180,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 3422059]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2012.
Horváth Krisztina
   Hospitality English : angol közép- és felsőfokon / írta Horváth Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Képzőműv. K., 2012. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-963-336-864-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátás - turizmus - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 3419460]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2012.
Lansburgh, Werner
Wiedersehen mit Doosie (magyar)
   Viszontlátás New-seeval : meet your lover to brush up your English / Werner Lansburgh ; a szerző ... rajz. ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 334 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9446-6 kötött : 3000,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - regény
802.0(078)=945.11(0:82-31)
[AN 3422123]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2012.
   Legendák, kódexek, források : tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére : [a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének kiadványa] / [szerk. Kocsis Mihály, Majoros Henrietta]. - Szeged : SZTE BTK Szláv Int., 2012. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, orosz, lengyel és bolgár nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-152-7 fűzött
szlavisztika - emlékkönyv
808.1 *** 008(=81)
[AN 3418463]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2012.
Lengyel Zsolt (1944-)
   Szóról szóra : szóasszociációs vizsgálatok / Lengyel Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2012. - 109 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 18.)
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-693-414-9 fűzött : 1200,- Ft
képzettársítás - magyar nyelv - szókincs
809.451.1-3 *** 159.953.32
[AN 3417748]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2012.
Martonné Lányi Anikó
   Német ige / [szerző Martonné Lányi Anikó]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 111 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-36-8 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - ige - nyelvkönyv
803.0-25(078)=945.11
[AN 3420216]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2012.
Mestra Ágota
   8 próbanyelvvizsga angol nyelvből : B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizsgára készülőknek / [szerzők Mestra Ágota, Páli Éva]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-261-110-5 fűzött : 2680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3419450]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2012.
Mészáros Angéla
   Die verflixte Grammatik : német nyelvtani gyakorlókönyv kezdőknek és haladóknak / Mészáros Angéla. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2012. - 180 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-3-5 fűzött : 1100,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3422062]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2012.
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. - 6. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - XVIII, 1512 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-51-9 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3421676]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2012.
Niemann, Rita Maria
   Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache : Sprachtraining / von Rita Maria Niemann sowie Dong Ha Kim ; [Ill. Andreas Terglane]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 92 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-261-177-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3419467]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2012.
Papp János (1957-)
   Tesztek a középfokú cigány, lovári nyelvvizsgához / Papp János. - Budapest : Ezra Humánszolgáltató Kft., 2012. - 125 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-08-2020-2 fűzött
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 3417373]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2012.
Pappné Török Edit
   Beszédfordulatok angol nyelvből / [szerző Pappné Török Edit]. - Szeged : Maxim, 2012. - 200 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-33-7 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 3420213]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2012.
   Le paradoxe et ses usages : [actes du colloque international des 21, 22 et 23 mars 2007, Départment d'études francophones de l'Université de Pécs] / textes réunis et présentés par Zsuzsa Simonffy. - Budapest : Tinta Kvk. ; Limoges : Éd. Lambert-Lucas, cop. 2011. - 233 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 136.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-31-2 fűzött : 20 EUR
ISBN 978-2-35935-035-7
nyelvészet - interdiszciplináris módszer - antinómia
80 *** 165.412.3
[AN 3417524]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2012.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2011. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-22-6 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3420211]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2012.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-22-6 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3420206]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2012.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [szerző Rimaszombati Károly]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-24-0 fűzött : 1980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3419472]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2012.
Rouse, Audrey V.
   Eating around Britain : recipes for all levels : 800 headwords / Audrey V. Rouse, Andrew C. Rouse ; [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9234-5 fűzött
Nagy-Britannia - angol nyelv - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - nyelvkönyv - szakácskönyv
802.0(078)=945.11 *** 641.5(410) *** 641.568(410)(083.12)
[AN 3417588]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2012.
Scheibl György (1972-)
   10 próbanyelvvizsga német nyelvből : B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizsgára készülőknek / [Scheibl György, Talpainé Kremser Anna]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 245 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-261-111-2 fűzött : 2680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3419485]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2012.
Scheibl György (1972-)
   444 német nyelvtani gyakorlat / [szerző Scheibl György]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-00-9 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3419479]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2012.
Scheibl György (1972-)
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-25-6 fűzött : 1980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3419477]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2012.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8621-16-0 fűzött : 2180,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3419476]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2012.
   Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; Phonetik Beate Lex und Beate Redecker. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 264 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-29-0 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3419462]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2012.
Szakály Ernő
   A siketek kis jelszótára / Szakály Ernő ; [kiad. a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége ... Soproni Szervezete]. - Sopron : Sinosz, 2012. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88487-4-1 fűzött
jelnyelv - tankönyv
800.952(078)
[AN 3419555]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2012.
Trujillo, Eduardo
   Szótár : magyar - angol / [ill. Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 248 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Első könyvtáram)
ISBN 978-963-9621-00-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3422082]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2012.
Wielk, Henrike
Pons mobil Audio-Training : Englisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam : angol [elektronikus dok.] / [szerző Henrike Wielk] ; [ford. Hetesy Szilvia] ; [a hanganyagot felolvassák Bokor Gabriella, Tesz Millan, Paul Newcomb]. - Hangzó anyag. - Budapest : Klett, [2012]. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader
ISBN 978-615-5127-05-2 papírtokban
ISBN 978-963-9641-61-7 (mell.)
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3420455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.
[AN 3422005] MARC

ANSEL
UTF-8


   2.
[AN 3422008] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8754 /2012.
Gaiman, Neil (1960-)
Don't panic (magyar)
   Ne ess pánikba! : Douglas Adams és a Galaxis útikalauz stopposoknak / Neil Gaiman ; [ford. Holbok Zoltán, Márton Róza Krisztina]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 330, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-9212-3 fűzött
Adams, Douglas (1952-2001). The hitchhiker's guide to the galaxy
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Adams,_D.
[AN 3417397]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2012.
Molnár Angelika (1975-)
   Goncsarov hármaskönyve : Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban / Molnár Angelika. - Budapest : Argumentum, 2012. - 340 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-661-1 fűzött : 2800,- Ft
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891). Obyknovennaâ istoriâ
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891). Oblomov
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891). Obryv
Oroszország - író - 19. század - orosz irodalom története - műfajtörténet - regény
882(092)Gončarov,_I._A. *** 882(091)-31"18"
[AN 3418297]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2012.
Péli Árpád
   Az osztják medveénekektől a modern finn irodalomig : ismeretterjesztő írások / Péli Árpád. - Szentendre : Tillinger P., 2012. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4358-4 fűzött
finn irodalom története - néprajz - hantik - népdal - publicisztika
894.541(091)(0:82-92) *** 398.8(=945.13)
[AN 3419511]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2012.
Varga Orsolya (1965-)
   Párhuzamos fordítórajzok : műfordítás-szemlélet Magyarországon és Hollandiában a 20. század első felében / Varga Orsolya. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-103-0 fűzött
Magyarország - Hollandia - műfordítás - elmélet - összehasonlító irodalomtudomány - magyar irodalom története - holland irodalom története - 20. század
82.03(492)"19" *** 82.03(439)"19" *** 894.511.091"19" *** 839.31.091"19"
[AN 3418536]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8758 /2012.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1999-. - 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján. - Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2012. - 236, [2] p.
ISBN 978-963-9893-57-3 kötött : 1990,- Ft
[AN 3417723] MARC

ANSEL
UTF-88759 /2012.
Balázs Imre József (1976-)
   Az új közép : tendenciák a kortárs irodalomban / Balázs Imre József. - Szeged : Universitas Szeged K., 2012. - 124 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5106-04-0 fűzött
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"199/200" *** 894.511(498)(091)"199/200"
[AN 3418182]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2012.
   Ködlovagok : irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón, 1880-1914 / [szerk. Palkó Gábor] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2012. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - művészettörténet - képzőművészet - művészeti hatás - századforduló
894.511(091)"188/191" *** 73/76(439)"188/191"
[AN 3419382]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8761 /2012.
Anderson, Caroline
His very own wife and child (magyar)
   Kilenc év / Caroline Anderson ; [... ford. Juhász Zsanett]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 445.)
ISBN 978-963-538-429-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3419470]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2012.
Anthony, Piers
A spell for chameleon (magyar)
   Varázslat kaméleonnak / Piers Anthony ; [ford. Tóth Sándor]. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 477, [2] p. ; 18 cm. - (Xanth világa sorozat)
ISBN 978-615-5161-43-8 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3418869]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2012.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Il labirinto d'ombra (magyar)
   A sötétség útvesztője / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 324, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-911-3 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3419056]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2012.
Bat, Prunella
Principessa in campo (magyar)
   Hercegnő a pályán / Prunella Bat. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 127, [14] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hercegnőképző intézet ; 3.)
Ford. Hajdúné Vörös Eszter
ISBN 978-963-245-485-6 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3418021]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2012.
Bennett, Sara (1957-)
Rules of passion (magyar)
   Vágyálom / Sara Bennett ; [ford. Balog Edina]. - Budapest : General Press, [2012]. - 300 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-394-9 kötött
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-993=945.11
[AN 3418912]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2012.
Berry, Steve (1955-)
The Paris vendetta (magyar)
   Vérbosszú Párizsban / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 561 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-600-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - kalandregény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-311.3(73)=945.11
[AN 3418890]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2012.
Bird, Jessica
Beauty and the black sheep (magyar)
   Égből pottyant szakács / Jessica Bird ; [... ford. Somló Katalin]. A baba meg a dada / Caroline Anderson ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 257-258.)
Egys. cím: Beauty and the black sheep. Caring for his baby
ISBN 978-963-538-427-3 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3419838]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2012.
Blacker, William (1962-)
Along the enchanted way (magyar)
   Időtlen utakon / William Blacker ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Geographia, 2012. - 334 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-24-1 fűzött
Románia - angol irodalom - útleírás - memoár
820-992=945.11 *** 820-94=945.11 *** 908.498(0:82-992)
[AN 3419078]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2012.
Blake, Kendare
Anna dressed in blood (magyar)
   Vérbe öltözött Anna / Kendare Blake ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Két Hold Kv., 2012. - 284 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-69-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3419077]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2012.
   Bölcsek meséi : az igaz út könyve / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna, Angelisz Irini, Tőzsér Richárd]. - [Szada] : Kassák, [2012]. - 173 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 32.)
ISBN 978-963-9757-22-6 kötött : 1590,- Ft
világirodalom - tanmese
82-342=945.11
[AN 3417964]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2012.
Cabot, Meg (1967-)
Overbite (magyar)
   Mélyharapás / Meg Cabot ; [ford. Szőke Szandra]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-785-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3418350]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2012.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
The Lion's daughter (magyar)
   Az Oroszlán leánya : Úri csirkefogók 1. / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-537-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3418394]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2012.
Collins, William Wilkie (1824-1889)
The woman in white (magyar)
   A fehér ruhás nő / Wilkie Collins ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 510, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-155-0 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3417991]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The aye-aye and I (magyar)
   A véznaujjú maki meg én : madagaszkári mentőexpedíció / Gerald Durrell ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2012. - 233, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9449-7 fűzött : 2800,- Ft
Madagaszkár - angol irodalom - fauna - útleírás
820-992=945.11 *** 910.4(691) *** 591.9(691)
[AN 3422127]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2012.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1985. - 440 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-07-9444-2 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3421568]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2012.
Enthoven, Sam (1974-)
Crawlers (magyar)
   Mászkák / Sam Enthoven ; [... ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, 2012. - 284 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-15-8 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3419496]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2012.
Erpenbeck, Jenny (1967-)
Heimsuchung (magyar)
   Otthon / Jenny Erpenbeck ; [ford. Blaschtik Éva] ; [az utószót írta Kiss Noémi]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 177 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 7.)
ISBN 978-963-236-446-9 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3418207]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2012.
Gabaldon, Diana
Dragonfly in amber (magyar)
   Dragonfly in amber : szitakötő borostyánban : az Outlander-sorozat második kötete / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika és Balogh Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 989, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-599-0 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-245-598-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3419061]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2012.
Garwood, Julie (1946-)
The ideal man (magyar)
   Az ideális férfi / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-576-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3418392]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2012.
Gejl, Trisse (1968-)
Patriarken (magyar)
   Pátriárka / Trisse Gejl ; [ford. Soós Anita] ; [az utószót írta Háy János]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 435 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 10.)
ISBN 978-963-236-539-8 kötött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3418218]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2012.
Gilstrap, John
Hostage zero (magyar)
   Túszdráma / John Gilstrap ; [ford. Stein Antal]. - Budapest : General Press, [2012]. - 380 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-395-6 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3418919]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2012.
Glavinic, Thomas (1972-)
Das Leben der Wünsche (magyar)
   A vágyak élete / Thomas Glavinic ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Európa, 2012. - 342 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9397-1 kötött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3419075]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2012.
Hardy, Kate (1966-)
The Spanish doctor's love-child (magyar)
   Katalán nyelvlecke / Kate Hardy ; [... ford. Mészáros Éva]. Dupla vagy semmi / Kristi Gold ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Dr. Apu / Teresa Southwick ; [... ford. Neményi Róza]. Szerepgyakorlat / Joanne Rock ; [... ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 35.)
Egys. cím: The Spanish doctor's love-child. Paging Dr. Daddy. Dr. Destiny. Girl gone solo
ISBN 978-963-538-431-0 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3419894]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2012.
Hobb, Robin
Ship of magic (magyar)
   Bűvös hajó : [Élőhajók-ciklus] / Robin Hobb. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 2 db ; 18 cm
Ford. Horváth Norbert
ISBN 978-615-5161-28-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3419046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 460, [6] p. : ill.
ISBN 978-615-5161-29-2 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3419049] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 618, [6] p. : ill.
ISBN 978-615-5161-30-8 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
[AN 3419051] MARC

ANSEL
UTF-88785 /2012.
Howe, Katherine
The physick book of Deliverance Dane (magyar)
   A boszorkányoskönyv / Katherine Howe ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 372 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-381-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3418396]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2012.
Hunter, Kelly
Revealed (magyar)
   Sose nézz vissza! / Kelly Hunter ; [... ford. Thiery Henriette]. Óvakodj a szerelemtől! / Anne Oliver ; [... ford. Mészáros Éva]. Előnyös üzlet / Maisey Yates ; [... ford. Halász Kriszta]. Nem minden arany.. / Cassie Miles ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 51.)
Egys. cím: Revealed. Memoirs of a millionaire's mistress. All that glitters. His virgin acquisition
ISBN 978-963-538-430-3 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3419550]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2012.
Iggulden, Conn (1971-)
The conqueror (magyar)
   A hódító / Conn Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2010]-. - 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3211449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Harcos, tudós, testvér / [ford. Bihari György]. - cop. 2012. - 548 p. : ill.
ISBN 978-963-689-595-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3418393] MARC

ANSEL
UTF-88788 /2012.
Jacq, Christian (1947-)
Ramsès (magyar)
   Ramszesz / Christian Jacq. - Budapest : Európa, 1998-. - 24 cm
ISBN 963-07-5952-7
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II. (Kr. e. 1302?-Kr. e. 1213?)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 318527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A kadesi csata / [ford. Fery Veronika]. - 2012. - 376 p.
La bataille de Kadesh
ISBN 978-963-07-9412-1 kötött : 3200,- Ft
[AN 3419442] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Abu Szimbel úrnője / [ford. Nagy Nóra]. - 2012. - 376 p.
ISBN 978-963-07-9454-1 kötött : 3200,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3422052] MARC

ANSEL
UTF-88789 /2012.
Jordan, Penny
   Penny Jordan különszám. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 13.)
Tart.: Házasság tudós módra / [... ford. Gantner Teréz]Þ; Boldogság - próbaidőre / [... ford.Suhajda Zsuzsanna]Þ; Csavard el a fejem! / [... ford. Leléné Nagy Márta]. - Egys. cím: Levelling the score ; Equal opportunities ; Research into marriage
ISBN 978-963-538-432-7 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3419513]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2012.
Kelly, Mira Lyn
Wild fling or a wedding ring? (magyar)
   Szóljon a dzsessz! / Mira Lyn Kelly ; [... ford. Lázár Noémi]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 513.)
ISBN 978-963-538-434-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3419574]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2012.
Keyes, Marian (1963-)
This charming man (magyar)
   Egy sármos úr / Marian Keyes ; [ford. Simonyi Ágnes ... és Sólyom Zsuzsa ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 731 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-585-1 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-31(417)=945.11
[AN 3419027]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2012.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Rikki-tikki-tavi (magyar)
   Riki-tiki-tévi / Rudyard Kipling ; [Damó István ill.] ; [ford. Benedek Marcell]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2012, cop. 1978. - 50 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 3.)
A ford. a "The jungle book" és a "The second jungle book" (London : Macmillan, 1930) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-11-9255-1 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3420170]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2012.
Ledgard, J. M. (1968-)
Giraffe (magyar)
   Zsiráf / J. M. Ledgard ; [ford. Berta Ádám] ; [az utószót írta Józsa Márta]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2012. - 315 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 61.)
ISBN 978-963-236-489-6 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3417935]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2012.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad. - 2012. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421444] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából]. - 2. kiad. - 2012. - 152 p.
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421544] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából]. - 2012. - 155 p.
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421548] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2012. - 159 p.
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421558] MARC

ANSEL
UTF-88795 /2012.
Lennox, Marion (1953-)
Cinderella (magyar)
   Herceg fehér hajón / Marion Lennox ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. : 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 503.)
ISBN 978-963-538-436-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3419480]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2012.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - 3. utánny. - Budapest : Egmont, 2012. - 133 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-462-5 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3420133]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2012.
Lindsey, Johanna (1952-)
Fires of winter (magyar)
   Fagyos tüzek : [Viking trilógia 1.] / Johanna Lindsey ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, [2012], cop. 2011. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-508-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3418351]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2012.
Lindsey, Johanna (1952-)
Hearts aflame (magyar)
   Lángoló szívek : [Viking trilógia 2.] / Johanna Lindsey ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-511-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3418356]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2012.
Lindsey, Johanna (1952-)
Surrender my love (magyar)
   Add meg magad, szerelmem : [Viking trilógia 3.] / Johanna Lindsey ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2011. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-517-4 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3418369]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2012.
Mannel, Beatrix (1961-)
Herzklopfen und Sommersprossen (magyar)
   Tengerparti kalandok / Beatrix Mannel ; Karin Bauer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 75, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Olvasó Boszi, ISSN 1785-9883)
ISBN 978-963-7461-43-9 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3418530]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2012.
Martin, George R. R.
A dance with dragons (magyar)
   Sárkányok tánca : A tűz és jég dala ciklus ötödik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 888 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-922-9 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3418921]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2012.
Martin, George R. R.
A dance with dragons (magyar)
   Sárkányok tánca : A tűz és jég dala ciklus ötödik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 1151 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-297-923-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3419067]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2012.
McDonagh, Margaret
Virgin midwife, playboy doctor (magyar)
   Kisvárosi szívtipró / Margaret McDonagh ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 444.)
ISBN 978-963-538-428-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3419459]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2012.
McEuen, Paul
Spiral (magyar)
   Spirál / Paul McEuen ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-536-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3418391]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2012.
Melville, Herman (1819-1891)
Moby Dick or The whale (magyar)
   Moby Dick vagy A fehér bálna / Herman Melville ; ford. Szász Imre. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 678, [5] p. ; 20 cm
Megj. "Dráma a tengeren" címmel is
ISBN 978-963-349-022-8 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3421571]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2012.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (latin)
   Winnie ille Pu [elektronikus dok.] / A. A. Milnei ; ... in Latinum conversus ... Alexandro Lenardo. - Szöveg (epub : 66 KB). - [Budapest] : Publio, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=71
[AN 3420807]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2012.
Mistry, Rohinton (1952-)
Such a long journey (magyar)
   Ilyen hosszú út / Rohinton Mistry ; [ford. Csikós András]. - Budapest : Kelet K., cop. 2012. - 472 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-504-109-9 kötött : 2900,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3417862]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2012.
Morey, Trish
The ruthless Greek's virgin princess (magyar)
   Születésnapi ajándék / Trish Morey ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 514.)
ISBN 978-963-538-435-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3419580]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2012.
Nicoll, Andrew
The love and death of Caterina (magyar)
   Valdez / Andrew Nicoll ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 381 p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-506-8)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3418403]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2012.
Noort, Saskia (1967-)
De eetclub (magyar)
   Az ínyencklub / Saskia Noort ; [ford. Csokonai Attila]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 296 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-455-9 fűzött : 2999,- Ft
holland irodalom - bűnügyi regény
839.31-312.4=945.11
[AN 3418028]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2012.
Parulskis, Sigitas (1965-)
Murmanti siena (magyar)
   Mormogó fal / Sigitas Parulskis ; [ford. és a jegyzeteket írta Laczházi Aranka] ; [az utószót írta Bojtár Endre]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 424 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 9.)
ISBN 978-963-236-502-2 kötött
litván irodalom - regény
888.2-31=945.11
[AN 3418214]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2012.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2012. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9220-9 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3420175]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2012.
Pleijel, Agneta (1940-)
Lord Nevermore (magyar)
   Lord Sohamár / Agneta Pleijel ; [ford. Papolczy Péter] ; [az utószót írta Csordás Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 547 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 8.)
ISBN 978-963-236-501-5 kötött
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3418210]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2012.
Pozzessere, Heather Graham
Tomorrow the glory (magyar)
   A holnap dicsősége / Heather Graham ; [ford. Fekete Annamária]. - Debrecen : Hajja, [2012]. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-9037-29-X fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3422098]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2012.
Pratchett, Terry (1948-)
Pyramids (magyar)
   Piramisok : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 358 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-615-5161-31-5 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3418842]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2012.
Quinn, Julia (1970-)
The secret diaries of Miss Miranda Cheever (magyar)
   Miss Miranda Cheever titkos naplója : [Bevelstoke trilógia 1.] / Julia Quinn ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-579-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3418372]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2012.
Renberg, Tore (1972-)
Kompani Orheim (magyar)
   Mégis van apám / Tore Renberg ; [ford. Ambrus Orsolya] ; [utószó Karafiáth Orsolya]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2012. - 395 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 63.)
ISBN 978-963-236-504-6 fűzött : 3500,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3417940]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2012.
Robotham, Michael (1960-)
The wreckage (magyar)
   Összeomlás / Michael Robotham ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 431 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-393-2 kötött
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3418915]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2012.
Sharma, Robin S. (1964-)
The monk who sold his Ferrari (magyar)
   A szerzetes, aki eladta a Ferrariját : valósítsd meg álmaidat, tedd gazdaggá életedet / Robin S. Sharma ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-84-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3421859]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2012.
Thayer, Patricia
The cowboy's adopted daughter (magyar)
   Ameddig a takaród ér.. / Patricia Thayer ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 504.)
ISBN 978-963-538-437-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3419487]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2012.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1991. - 427 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9293-6 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - regény
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3422095]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8822 /2012.
Aczél Géza (1947-)
   (búcsú)galopp : tétova utószinkron / Aczél Géza. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-514-9 kötött
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3417759]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2012.
Arnold Szilvia
   Galambkaland / Arnold Szilvia, Arnold Viktória ; [Hangya János rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 77, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-539-777-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3418354]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2012.
Bakos József
   Életmorzsák : novellák, elbeszélések / Bakos József. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 137 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
Fűzött
 (hibás ISBN 976-615-5083-47-1)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3418290]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a nyolcpecsétes titok / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9254-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3419446]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2012.
Balla László János
   Versek / Balla László János. - [Budapest] : SUMMA Kv., 2005-. - 21 cm
Közread. az Új Magyar Művészetért Alapítvány
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2012. - 136 p.
ISBN 978-963-88587-1-9 kötött
[AN 3418827] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2012. - 130 p.
ISBN 978-963-88587-2-6 kötött
[AN 3418828] MARC

ANSEL
UTF-88827 /2012.
Barta Mária
   Vándormadarak / Barta Mária. - Budapest : Litera Nova, 2012. - 97, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-79-6 fűzött : 1800,- Ft : 7 EUR
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3419541]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hungarian legends : A2 : 1200 headwords / Elek Benedek ; [transl. ... Pálvölgyi Nóra] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 74 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9200-0 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - monda - mese - nyelvkönyv
894.511-34.04(02.053.2)=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3417595]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a hátizsákban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5023-76-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3420218]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2012.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és a táltosviadal / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Fábián Noémi]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 479 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-633-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421970]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2012.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Budapest! : Béla-irtó hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-79-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3418898]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2012.
Cardonelle, Salome
   A téglaház titka / Salome Cardonelle. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 130 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-17-4 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3418676]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2012.
Csokonai Attila (1951-)
   Pilátus-park / Csokonai Attila. - Budapest : Fekete Sas, 2012. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-64-7 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3418812]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2012.
Csukás István (1936-)
   A nagy ho-ho-ho-horgászverseny / írta Csukás István ; rajz. Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - [63] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-601-0 kötött : 1999,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3418015]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2012.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-023-0 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3418894]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2012.
Czapáry Veronika (1975-)
   Anya kacag / Czapáry Veronika. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 351 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-512-5 kötött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3417639]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2012.
Czéh Zoltán (1971-)
   Embert enni / Czéh Zoltán. - Budapest : Révai Digitális K., 2012. - 304 p. ; 21 cm. - (Révai Dialóg. Regény, ISSN 2063-2444)
ISBN 978-963-239-069-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417823]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2012.
Czipott György
   Siklórepülés az éjben : versek / Czipott György. - [Budapest] : Czipott Gy., 2012. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3817-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3419653]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2012.
Dénes Gizella (1897-1975)
   Harminc ezüst : történelmi kulcsregény / Dénes Gizella ; röv. és átd. Steinné Jánosi Engel Rózsi. - Pécs : Pro Pannónia, 2012. - 334 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-60-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417727]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2012.
Dobai Éva (1966-)
   Összekent képeket láttam álmomban / Dobai Éva. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 139, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-46-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418510]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2012.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Az igazság merész áhítása / Döbrentei Kornél ; [szerk. Lantos Tivadar]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-547-4 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kulturális élet - író - 20. század - 21. század - esszé - interjú
894.511-4 *** 316.7(439)"19/200"(0:82-94) *** 894.511(092)Döbrentei_K.(047.53)
[AN 3417858]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2012.
Dunai Desmond Ferenc
   Haditudósítások Montreálból avagy üldözési_mánia.com : regényes sztorifüzér / Dunai Desmond Ferenc. - [Dorog] : Szerző, 2012. - 146 p. ; 19 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-08-4190-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3419482]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2012.
   Évszakok / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit] ; [graf. Zombori Mónika]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 341 p. : ill. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-49-5 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3418285]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2012.
Fodor Nóra
   Bells gimi : a kezdet / Nora Fodor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-13-6 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3418532]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2012.
Frankó Katalin
   Marci Manó meséi / Frankó Katalin ; [ill. Gombos Fruzsina]. - [Sopron] : Novum Pro, cop. 2012. - 67, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-53-3 fűzött : 2850,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3418515]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2012.
Gál Halász Anna (1938-)
   Széltánc a hegyek alján / Gál Halász Anna. - Felsőzsolca : Smart Contact Bt., [2012]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-6-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418184]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2012.
Győrei Zsolt (1970-)
   A Velemi Névtelen versei és levelesládája / Győrei Zsolt ; [az illusztrációkat Friss Krisztina kész.]. - Budapest : Syllabux, 2012. - 145 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5153-86-0 fűzött
magyar irodalom - vers - irodalmi levél
894.511-6 *** 894.511-14
[AN 3418791]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2012.
Hajós Erika
   Illem Kata és a varázsfogkefe és más történetek / írta és rajz. Hajós Erika. - Budapest : Ciceró, 2012. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-539-778-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - illemtan - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 395(02.053.2)
[AN 3418353]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2012.
Halmai Tamás (1975-)
   Szilencium : versek / Halmai Tamás. - Pécs : Pro Pannónia, 2012. - 119 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-61-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417684]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2012.
Héjj Andreas (1956-)
   Szép új világ? : szatirikus és leleplező írások a háttérhatalom működéséről / Héjj Andreas. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2011. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9836-22-8 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 978-0-672-32756-8
magyar irodalom - pamflet - publicisztika
894.511-92
[AN 3419600]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2012.
Horváth Gyula
   Potyautas : kamiontúrák / Horváth Gyula. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 465 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-68-6 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3418691]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2012.
Horváth Viktor (1962-)
   A Kis Reccs : utaztató regény / Horváth Viktor. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 448, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-515-6 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3417689]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2012.
Kányádi Sándor (1929-)
Virágon vett vitéz (német)
   Ein Held zum Blumenpreis / Sándor Kányádi ; aus dem Ungarischen von Paul Kárpáti ; mit Zeichnungen von Dóra Keresztes. - Budapest : Holnap, 2012. - 161, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-006-8 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)(498)=30
[AN 3418017]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Mesélek a zöld disznóról / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 255 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Karinthy Frigyes művei ; 21.)
ISBN 978-963-09-6846-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - karcolat - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3418307]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2012.
Kincses Zsófia
   Nádi Pitypang János / Kincses Zsófia. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5232-13-8 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3418667]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2012.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest novemberben : [krimi] / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-77-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3416784]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2012.
Körmendi Ferenc (1900-1972)
   Júniusi hétköznap : regény / Körmendi Ferenc ; történeti és irodalomtörténeti háttérrel: Kovács Tamás és Panyi Szabolcs tanulmányai. - 2. kiad. - Budapest : Napvilág, [2012]. - 234, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-079-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3418522]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2012.
Kovács Kálmánné Nóri
   Magyarok imádkoznak : naphimnuszok, fényfohászok / Nóri ; [... rajz. Rózsa Éva]. - Debrecen : Kovács Kálmánné, 2012. - [88] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-4226-6 fűzött
magyar irodalom - himnusz - ima
894.511-14 *** 243
[AN 3419584]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2012.
Krausz István (1940-)
   Hazavárnak : új és válogatott versek / Krausz István. - Budapest : Révai Digitális K., 2012. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-071-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417821]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2012.
Kroó András (1955-)
   Szökés / Kroó András. - Budapest : Syllabux, 2011. - 300 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5153-66-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3418668]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2012.
Labozár Antal (1935-)
   Egy prímás vallomása / Labozár Antal ; [... az illusztrációkat Prágai Adrienn Terézia kész.]. - Hódmezővásárhely : HDK Hód K., 2012. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3928-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3419458]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2012.
Lakatos Menyhért (1926-2007)
   Füstös képek / Lakatos Menyhért ; [graf. Szentandrássy István]. - 5. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 419 p. : ill. ; 21 cm + 12 mell.
ISBN 978-963-236-535-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3419790]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2012.
Lukács Lóránt József
   A szív középpontja : Izis versek / Lukács Lóránt József. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 186 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-19-8 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3418681]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2012.
Marafkó László (1944-)
   Dávid és Góliátok : zsebregény / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2012. - 124 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7280-21-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3419597]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Halotti beszéd [elektronikus dok.] : válogatott versek / Márai Sándor ; Lukács Sándor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (61 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7069-3 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3417873]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2012.
Marosi Károly (1947-)
   Pissszz-szegéseim / Marosi Károly. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 465, 3 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5002-69-4 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3418649]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2012.
Mics Marianna
   Karácsony vándora / Mics Marianna. - [Szigetszentmiklós] : Fénybárka, cop. 2012. - 87 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-3884-9 v.
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3419694]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2012.
Miklya Anna (1987-)
   Eső / Miklya Anna. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 252 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-516-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417636]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2012.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Lila fecske / Nemes Nagy Ágnes ; [Molnár Jacqueline rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 35, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9227-8 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 3420195]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2012.
Németh István Péter (1960-)
   A tapolcai Malom-tó : esszék, képek, irodalmi jegyzetek / Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2012. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 74.)
ISBN 978-615-5174-09-4 fűzött
Malom-tó (Tapolca) - Tapolca - magyar irodalom - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 930.85(439-2Tapolca)
[AN 3418427]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2012.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Balhés Beni naplója [elektronikus dok.] / Nógrádi Gergely ; [Kerekes József előadásában] ; [a ... dalt Vujity Tvrtko énekli]. - Hangoskönyv. - Göd : Presskontakt, cop. 2012. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-9503-99-1 : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3419457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 9 min)
[AN 3419461] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3419471] MARC

ANSEL
UTF-88872 /2012.
Oláh Gábor (1938-)
   Holnap más leszek : Nóra tizenhetedik éve / Oláh Gábor. - Budapest : Ciceró, 2012. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-767-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3418349]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2012.
Örkény István (1912-1979)
   Macskajáték [elektronikus dok.] / Örkény István ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (3 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7068-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - dráma
894.511-2
[AN 3417870]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2012.
Orosdy Dániel
   Halott ügyek : fekete kabaré / Orosdy Dániel ; [ill. Merényi Dániel]. - Pécs : ISPE Szolgáltatási Kft., 2012. - 211 p., [9] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3304-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3418868]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2012.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Eszter ezermester / Osvát Erzsébet ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-349-001-3 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3418181]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Angyali szörnyeteg / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-0-1 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420155]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Démoni karácsony / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-2-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420158]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Lélekharang / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-4-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420157]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Merényletbajnokság / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-5-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420138]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Nyaralás a pokolban / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-1-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420142]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Sztárvendég a halál / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-3-2 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420147]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2012.
Pécsi Sándor (1969-)
   Adj békességet / Pécsi Sándor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5002-87-8 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3418693]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2012.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (5 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7066-2 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3417844]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2012.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek [elektronikus dok.] ; Az elsikkasztott pénztáros / Rejtő Jenő ; Szikszai Rémusz előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (3 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7071-6 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3417850]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2012.
Rigó Béla (1942-)
   Mézga Aladár különös kalandjai / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla ; [ill. Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 139, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9258-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - animációs film - humoreszk - televíziós műsorszám
894.511-7 *** 791.9.097 *** 778.534.66
[AN 3421876]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2012.
Romhányi Gyula (1956-)
   Túl az alkonyon : szerenád papírtrombitára : versek / Romhányi Gyula ; [... grafikáit Karmann János kész.]. - Balassagyarmat : Madách I. Városi Kvt., 2011. - 104, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89393-1-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417828]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2012.
Rott József (1964-)
   A ragaszkodás mámora / Rott József. - Budapest : Napkút K., 2012. - 314, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-251-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417650]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2012.
Rusz Edit (1943-)
   Az aranyporban fürdő királylány / Rusz Edit ; Rádóczy Gyarmathy Gábor rajz. - Budapest : Pharma Press, 2012. - 104 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-88443-2-3 kötött : 2940,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3419232]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2012.
Sajó László (1956-)
   hal.doc / Sajó László. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2012. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-575-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3418744]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2012.
Sardet, Susan
   Az örvény felettünk / Susan Sardet. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-615-5232-34-3
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 605 p.
ISBN 978-615-5207-27-3 fűzött : 6680,- Ft
[AN 3418495] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 517 p.
ISBN 978-615-5232-33-6 fűzött : 6160,- Ft
[AN 3418496] MARC

ANSEL
UTF-88891 /2012.
Sárosi István (1951-)
   Veszedelmes - sms - viszonyok / Sárosi István. - Pécs : Pro Pannónia, 2012. - 254 p. ; 22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-63-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3417688]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2012.
Sophie Anne P.
   A copfos bérgyilkos / Sophie Anne P. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 376 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5232-15-2 fűzött : 5650,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3418706]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2012.
Spirit Bliss (1984-)
   Démoni érintés / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A múlt árnyai. - 2012. - 463, [4] p.
ISBN 978-963-245-607-2 fűzött : 2999,- Ft
[AN 3418908] MARC

ANSEL
UTF-88894 /2012.
Spiró György (1946-)
   Drámák / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-244-033-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A békecsászár ; Árpád-ház ; Príma környék. - 2012. - 315 p.
ISBN 978-963-244-358-4 kötött
[AN 3418611] MARC

ANSEL
UTF-88895 /2012.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   A világgép urai : tudományos-fantasztikus regény / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Agroinform, 2012. - 202 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-502-953-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3417664]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2012.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni naplója / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9272-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421869]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2012.
Szolár Judit, M.
   Szent István : történelmi regény / M Szolár Judit. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 490 p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: István
ISBN 978-615-5207-65-5 fűzött : 6160,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3418711]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2012.
Szoliva János (1936-)
   Merengés-terpesz : versek / Szoliva János. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2012]. - 63, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-09-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3418471]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2012.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A megtévesztő külsejű vendég : önéletrajzaim / Takács Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2007. - 223, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2560-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3421430]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2012.
Taylor, Linda
   Emésztő bűntudat : bűnügyi regény / írta Linda Taylor. - Budapest : Vígh R., 2012. - 159 p. ; 17 cm. - (Borzongató sorozat)
ISBN 978-963-08-4034-7 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3419474]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2012.
Taylor, Linda
   A sebész : bűnügyi regény / írta Linda Taylor. - Budapest : Vígh R., 2012. - 159 p. ; 17 cm. - (Borzongató sorozat)
ISBN 978-963-08-4163-4 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3419468]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2012.
Tomoray Adolf
   Halál a tetőn / Tomoray Adolf. - [Sopron] : Novum Pocket, cop. 2012. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-80-6 fűzött : 3140,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3418517]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2012.
Tönköl József (1948-)
   Egyszárnyú angyal / Tönköl József ; [... ill. Bálványos Huba ...]. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2012. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-89254-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3419671]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2012.
Tóth Krisztina (1967-)
   Kicsi, nagy, középső [elektronikus dok.] : Tóth Krisztina és Müller Péter Sziámi versei tesóknak és egykéknek / Für Anikó és Debreczeny Csaba előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (45 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7070-9 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 3417864]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2012.
Totti, Angelo
   Kronovizor : regény : [időlátó gép, a Vatikán végzetes titka] / Angelo Totti. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2012. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9581-93-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3419189]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2012.
Treszkony Katalin
   Királylányok / Treszkony Katalin. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 181 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-46-4 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418643]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2012.
Urbán Szabó Krisztina
   Macskanapló / Urbán Szabó Krisztina ; [ill. Buzay István]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-570-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418358]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2012.
Vass Tibor (1968-)
   Mennyi semenni / Vass Tibor. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2012. - 145, [2] p. ; 22 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 9.)
ISBN 978-963-88452-8-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3418735]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2012.
Videcz Ferenc (1944-)
   Gondolatolvasó : versek / Videcz Ferenc. - Pécs : Pro Pannónia, 2012. - 121, [5] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-62-7 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3417686]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2012.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Kocsi és vonat / Weöres Sándor ; Szántói Krisztián rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9065-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3421584]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2012.
Zsingor Tünde
   Az Árnyékangyal / Zsingor Tünde. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 240 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5002-93-9 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3418514]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2012.
Zsirai László (1956-)
   Egyetlen ima : novellák, versek, esszék / Zsirai László. - Budapest : Syllabux, 2011. - 201, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5153-15-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - esszé
894.511-32 *** 894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3418712]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8913 /2012.
   Boldog születésnapot : 3 mesefilm Halász Judit dalaival : mesekönyv, mesefilm / [a rajzokat ... kész. Albena Petrova, Lenhardt László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - [50] p. : ill., színes, részben kotta ; 22x22 cm + DVD
Tart.: Bújócska / Gyárfás Endre. Tíz kicsi cica / Vörös Andor. Boldog születésnapot / Bródy János
ISBN 978-963-341-033-2 kötött : 2900,- Ft
animációs film - képeskönyv - audiovizuális dokumentum
087.5(084.1) *** 778.534.66
[AN 3420181]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2012.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt a tavasz / írta Gazdag Erzsi ; rajz. Reich Károly. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9067-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3421586]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2012.
Mackenzie, Carine
Daniel (magyar)
   Dániel. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Bibliai hősök)
Szerző Mackenzie, Carine. - Ill. MacWilliam, Merill
ISBN 978-963-288-079-2 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 224.5.046(02.053.2)
[AN 3418219]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2012.
Mackenzie, Carine
Esther (magyar)
   Eszter. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Bibliai hősök)
Szerző Mackenzie, Carine. - Ill. MacWilliam, Merill
ISBN 978-963-288-080-8 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 222.9.046(02.053.2)
[AN 3418233]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2012.
Mackenzie, Carine
Joseph (magyar)
   József. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Bibliai hősök)
Szerző Mackenzie, Carine. - Ill. Apps, Fred
ISBN 978-963-288-081-5 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 222.11.046(02.053.2)
[AN 3418234]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2012.
Mackenzie, Carine
Mary (magyar)
   Mária. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Bibliai hősök)
Szerző Mackenzie, Carine. - Ill. MacWilliam, Merill
ISBN 978-963-288-082-2 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 226.046(02.053.2)
[AN 3418236]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2012.
Mackenzie, Carine
Peter (magyar)
   Péter. - Budapest : Harmat, cop. 2011. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Bibliai hősök)
Szerző Mackenzie, Carine. - Ill. MacWilliam, Merill
ISBN 978-963-288-084-6 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 226.046(02.053.2)
[AN 3418246]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a medvědi (magyar)
   A kisvakond és a mackók / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9064-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421596]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2012.
Minilibros (magyar)
   Minikönyvtár : 12 apró könyv / [ill. José Luis Navarro]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 12 db : ill., színes ; 5 cm ; 23x18x4 cm (doboz)
Dobozban
ISBN 978-963-297-803-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3417944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A színek. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-804-8 kötött
[AN 3417948] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A betűk. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-805-5 kötött
[AN 3417959] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A számok. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-806-2 kötött
[AN 3417960] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A kertben. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-807-9 kötött
[AN 3417963] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A tenger. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-808-6 kötött
[AN 3417969] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], A sivatag. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-809-3 kötött
[AN 3417973] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], A tanyán. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-810-9 kötött
[AN 3417974] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Házi kedvencek. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-811-6 kötött
[AN 3417975] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], A rovarok. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-812-3 kötött
[AN 3417976] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Repülő állatok. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-813-0 kötött
[AN 3417977] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Az állatkert. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-814-7 kötött
[AN 3417980] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Vadállatok. - Lapozó (10 p.)
ISBN 978-963-297-815-4 kötött
[AN 3417985] MARC

ANSEL
UTF-88922 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A kéményseprő zsiráfok / Móra Ferenc ; Reich Károly rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9247-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3420176]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2012.
Socolovsky, Gisela
Animales de la selva (magyar)
   A dzsungel állatai / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 978-963-445-130-3 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-445-103-3)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3422120]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2012.
Socolovsky, Gisela
Los colores (magyar)
   A színek / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 978-963-445-138-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3422104]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2012.
Socolovsky, Gisela
La granja (magyar)
   A tanya / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
borító- és gerinccím: A tanya állatai
ISBN 978-963-445-311-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3422111]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2012.
Socolovsky, Gisela
Primeras palabras (magyar)
   Első szavaim / szöveg Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (31 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Képes kislexikon)
ISBN 978-963-445-137-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3422115]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2012.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Kispipi és Kisréce / V. Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9071-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421580]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8928 /2012.
   24 óra. - Budapest : M. Képregény Szövets., 2012. - [104] p. : ill. ; 15 cm. - (5Panels zsebkönyvek, ISSN 2063-6539 ; 1.)
ISBN 978-963-87882-3-8 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3419664]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2012.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et les Goths (magyar)
   Asterix és a gótok / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 3.)
ISBN 978-963-629-677-3 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3420162]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2012.
Goscinny, René (1926-1977)
La serpe d'or (magyar)
   Az aranysarló / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 2.)
ISBN 978-963-629-554-7 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3420159]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2012.
   Majd ha fagy! / [megj. a Magyar Képregény Szövetség Kulturális Egyesület gondozásában]. - Budapest : M. Képregény Szövets., 2012. - 80 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87882-4-5 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3419649]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2012.
Tálosi András
   Charax / Tálosi András ; [kész. az Igen Egyesület gondozásában]. - Budapest : Igen Egyes., 2008-. - ill. ; 20 cm
A 2. köt. kiad. a szerző, a 3. köt. kiad. a Magyar Képregény Szövetség Kulturális Egyesület
képregény
087.6:084.11
[AN 2785918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Enumeratio / [rajz. Koska Zoltán]. - 2012. - 28, [2] p.
ISBN 978-963-08-3926-6 fűzött : 600,- Ft
[AN 3419669] MARC

ANSEL
UTF-8