MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/09/28 12:16:05
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8933 /2012.
Ma première encyclopédie Larousse (magyar)
   Első Larousse enciklopédiám : enciklopédia 4-7 éves gyermekeknek / [szerk. Laure Cambournac] ; [... ford. Bánki Vera]. - 4. kiad. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-57-9 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3424548]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

8934 /2012.
Tóth-Bencze Tamás (1963-)
   Lipták Gábor válogatott bibliográfia / [összeáll. Tóth-Bencze Tamás]. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2012. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (A balatonfüredi Városi Könyvtár bibliográfiai kiadványai, ISSN 1586-2488 ; 7.)
ISBN 978-963-89372-1-6 fűzött
Lipták Gábor (1912-1985)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
012Lipták_G. *** 894.511(092)Lipták_G.
[AN 3420059]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8935 /2012.
Czigány Magda (1935-)
   Szigetmagyarság, londoni magyar sziget : a Szepsi Csombor Kör rövid története / Czigány Magda. - Budapest : Kortárs, 2012. - 157 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 978-963-9985-27-8 fűzött : 3000,- Ft
Szepsi Csombor Kör
Nagy-Britannia - magyarság - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(=945.11)(410-2London)(091)
[AN 3421289]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2012.
Gink Judit (1953-2009)
   Gink Judit, 1953-2009 : [életmű katalógus] : [Budapest Kiállítóterem ... 2012. január 19 - február 19. ...] = Judit Gink : [life-work catalogue] : [Exhibition Hall of the Budapest Gallery ... 19 January - 19 February 2012] / [kurátor ... Gink-Miszlivetz Sára, Török Tamás] ; [szerk. ... Adèle Eisenstein, Gink-Miszlivetz Sára] ; [... kiad. ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2011. - 80 p. : ill., színes ; 29x30 cm
ISBN 978-963-89249-2-6 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 745.52(439)(092)Gink_J.
[AN 3420562]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2012.
   Parthenón-fríz Terem, Körösényi Terem : 2010. szeptember 28 - 2011. június 6. / [kiad. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2012. - 34 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Válogatás a Budapesten rendezett kiállítások anyagából
Fűzött
Magyarország - szobrászat - 21. század - kiállítás
061.4(439-2Bp.)"2010/2011" *** 73(439)"200"
[AN 3420557]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8938 /2012.
   "Olvasás, érték, korszerűség" : informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében, a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási intézményeiben : zárótanulmány. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2012. - 161, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5192-03-6 fűzött
olvasáskutatás - élethosszig tartó tanulás - kutatási és fejlesztési jelentés
028 *** 37.013.83
[AN 3422611]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2012.
   Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye. - Budapest : Magánkiad., 2012-. - 21 cm
Magyarország - rovásírás - magyar nyelv - magánkönyvtár - 19. század
003.335.9(=945.11) *** 027.1(439)Somogyi_A.
[AN 3421400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A rövid beírású "kódexek" / kiad. és elemezte Mandics György ; a szövegek átírását Friedrich Klára végezte. - 2012. - 191 p. : ill.
A könyvek egyes oldalainak fotómásolatával
ISBN 978-963-08-4096-5 fűzött : 3000,- Ft
rovásírás - magyar nyelv
003.335.9(=945.11)
[AN 3421409] MARC

ANSEL
UTF-88940 /2012.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Protestáns könyvjegyek : Kálvin és a kálvinizmus hatása az exlibriseken, avagy a református művészetfelfogás sajátos (le)nyomatai / Vitéz Ferenc ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2011. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 124-128.
ISBN 978-963-88488-5-7 fűzött
Debrecen - ex libris - könyvművészet - reformáció - művészeti hatás
097(439-2Debrecen) *** 655.1:745(439-2Debrecen) *** 284.2
[AN 3422042]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8941 /2012.
Harle Tamás (1960-)
   Az újságírás mestersége és művészete / Harle Tamás ; [ill. ... Mező Imre Zsolt]. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2012. - 477 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 471-475.
ISBN 978-963-08-4198-6 fűzött
újságírás
070
[AN 3420473]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8942 /2012.
Beck Mihály (1929-)
   Humor a tudományban [elektronikus dok.] / Beck Mihály. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9131-7
tudomány - humor - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
001(0:82-7) *** 930.85
[AN 3423793]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2012.
Dougherty, Martin
World's worst weapons (magyar)
   A világ legrosszabb fegyverei : balul elsült hadi találmányok / Martin J. Dougherty ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 320 p. : ill., részben színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-9926-85-1 fűzött : 2980,- Ft
fegyver - haditechnika - találmány - kuriózum
001.894(100) *** 623(100)(091)
[AN 3421839]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2012.
Watkins, Jack
The world's worst inventions (magyar)
   A világ legrosszabb találmányai : nevetséges ötletek, haszontalan szerkentyűk / Jack Watkins ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 320 p. : ill., részben színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-9926-86-8 fűzött : 2980,- Ft
találmány - tudománytörténet - kuriózum
001(100)(091) *** 001.894(100)
[AN 3421864]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8945 /2012.
   Magyar - angol környezetvédelmi értelmező szótár [elektronikus dok.] = Hungarian - English explanatory dictionary of environmental protection / ... szerk. ... Berkáné Danesch Marianne ; fel. szerk. Kovács Terézia. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106105. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9113-3
magyar nyelv - angol nyelv - környezetvédelem - kétnyelvű szótár - értelmező szótár - szakszótár - elektronikus dokumentum
504.06 *** 801.323=945.11=20
[AN 3423714]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2012.
Tatár Sándor
   Természeti kincseink védelme Veresegyház térségében / Tatár Sándor, Krenedits Sándor ; a ... Tavirózsa Egyesület ... kiadványa. - Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyes., 2011. - 119 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 978-963-08-1538-3 fűzött
Veresegyház - természeti környezet - természetvédelem
502(439-2Veresegyház) *** 504.06(439-2Veresegyház)
[AN 3420403]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8947 /2012.
Hargittai István (1941-)
Judging Edward Teller (magyar)
   Teller [elektronikus dok.] / Hargittai István ; [ford. Gács János]. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Akad. K., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9147-8
Teller Ede (1908-2003)
Egyesült Államok - fizikus - atomfizika - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - elektronikus dokumentum
53(73)(=945.11)(092)Teller_E.
[AN 3424019]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8948 /2012.
   Geothermal resource assessment of the Drava basin / [general eds. Ferenc Horváth et al.]. - [Pécs] : Publikon, [2012]. - 221 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
A bev. horvát és magyar nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-59-8 fűzött
Dráva mente - Horvátország - geotermikus energia - földrajz
550.836(439)(282.243.741) *** 550.836(497.13)(282.243.741) *** 91(4-191)(282.243.741) *** 620.91
[AN 3420065]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2012.
Heywood, Rosie
The great dinosaur search (magyar)
   Fedezd fel a dinoszauruszok földjét! / írta Rosie Heywood ; [Domina Bálint fordításának felhasználásával a m. szöveget írta Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9232-82-2 kötött : 1990,- Ft
dinosaurus - paleontológia - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 3421230]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2012.
The illustrated encyclopedia of dinosaurs and prehistoric creatures (magyar)
   Dinoszauruszok és őslények : képes enciklopédia / [... szerk. Barry Cox] ; [ford. Dulai Alfréd]. - Budapest : Egmont, 2012. - 5 db : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub)
dinosaurus - paleontológia - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 3404809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hüllők és húsevő dinoszauruszok. - 64 p.
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-343-182-5 kötött : 990,- Ft
hüllő - dinosaurus - paleontológia - ifjúsági könyv
568.1(02.053.2) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3420699] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dinoszauruszok és madarak. - 64 p.
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-343-183-2 kötött : 990,- Ft
dinosaurus - madár - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2) *** 568.2(02.053.2)
[AN 3420703] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Emlősszerű hüllők és emlősök. - 64 p.
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-343-184-9 kötött : 990,- Ft
őshüllő - ősemlős - paleontológia - ifjúsági könyv
568.1(02.053.2) *** 569(02.053.2)
[AN 3420709] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Emlősök és főemlősök. - 64 p.
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-343-185-6 kötött : 990,- Ft
emlős - főemlős - paleontológia - ifjúsági könyv
569(02.053.2) *** 569.9(02.053.2)
[AN 3420710] MARC

ANSEL
UTF-88951 /2012.
Nagymáté Emese
   Időjárási jelenségek / Nagymáté Emese. - Budapest : Cser K., 2012. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-211-9 fűzött : 1195,- Ft
fizika - kísérlet - időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2) *** 53.03(02.053.2)
[AN 3420053]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8952 /2012.
A beforgatott jövő (angol)
   Future incorporated : soil biology and bacterial fertilization for everyone / [ill. Diána Nagy] ; [... transl. Monika Takács]. - Nyíregyháza : Phylazonit Kft., 2012. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4337-9 fűzött
talajtan - biológia - baktérium - trágya
58 *** 631.4 *** 631.461 *** 631.81
[AN 3422087]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2012.
   Budapest székesfőváros Állat- és Növénykertje. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2012]. - 182 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-02-3 fűzött : 1650,- Ft
Fővárosi Állat- és Növénykert (Budapest)
Budapest - állatkert - történeti feldolgozás
59.006(439-2Bp.)(091)
[AN 3420585]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2012.
   Pompás lovak : poszterkönyv matricákkal : érdekes tudnivalók a lovak viselkedéséről / [szerk. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 20 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-629-233-4)
- gyermekkönyv
599.723(02.053.2)
[AN 3420696]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8955 /2012.
Apjok Enikő
   Miért sír a gyermekem? : gyakorlati útmutató szülőknek, nevelőknek / Apjok Enikő. - Debrecen : Hajja, cop. 2012. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 978-963-7054-71-6 fűzött
gyermek - betegség
616-053.2
[AN 3422089]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2012.
Bishop, Beata
   Teljes gyógyulás visszaesés nélkül / Beata Bishop. - Dobogókő : Gerson Egészségközpont Kft., [2012]. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4133-7 fűzött : 1690,- Ft
életvezetés - rákbetegség
613.865 *** 616-006
[AN 3421939]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2012.
Boér Katalin
   Lombikban fogant álmok [elektronikus dok.] : a mesterséges megtermékenyítésről másképpen / Boér Katalin. - Szöveg (epub : 850 KB). - Budapest : Akad. K., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9146-1
mesterséges megtermékenyítés - elektronikus dokumentum
618.177-089.888.11
[AN 3423727]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2012.
Coy, Johannes F.
Die neue Anti-Krebs-Ernährung (magyar)
   Az új rákellenes táplálkozás : [hogyan előzzük meg a rákbetegséget] / Johannes F. Coy, Maren Franz ; [ford. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-341-020-2 fűzött : 3900,- Ft
egészséges táplálkozás - rákbetegség - megelőzés - szakácskönyv
613.2 *** 616-006-084 *** 641.563(083.12)
[AN 3421525]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2012.
   A csontanyagcsere betegségei / szerk. Lakatos Péter és Takács István. - Budapest : Semmelweis, 2012. - XVIII, 519 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-205-6 kötött
csontbetegség - egyetemi tankönyv
616.71-007.1(075.8)
[AN 3420462]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2012.
   A daganatos betegek gondozása / szerk. Kalabay László. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 118 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-201-8 fűzött : 2400,- Ft
rákbetegség - beteggondozás
616-006 *** 364.444
[AN 3420561]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2012.
Dobson, James (1936-)
Bringing up girls (magyar)
   Lányok nevelése : gyakorlati tanácsok és bátorítás azoknak, akik a nők következő nemzedékét formálják / James Dobson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2011. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-84-3 fűzött
családi nevelés - gyermeknevelés - lány - gyermeklélektan
159.922.7-055.2 *** 37.018.1
[AN 3421971]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2012.
   Gondolatok a szervátültetett emberek életéről : szakmai konferencia : Magyar Tudományos Akadémia ..., 2012. február 22. / a Magyar Szervátültetettek Szövetsége és a Magyar Sporttudományi Társaság szervezésében. - [Budapest] : M. Szervátültetettek Szövets., [2012]. - 298 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3857-3 fűzött
szervátültetés - életminőség - sport - konferencia-kiadvány
616-089.843 *** 316.728 *** 796 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3421997]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2012.
   Gyermekgyógyászati differenciáldiagnosztika : a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyakorlati útmutatója / szerk. Tulassay Tivadar, Veres Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 164 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-214-8 fűzött : 2400,- Ft
gyermekgyógyászat - orvosi diagnosztika
616-053.2-079.4
[AN 3420539]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2012.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Tejcukorérzékenyek nagy diétáskönyve : laktózmentes receptekkel és tanácsokkal fruktózérzékenyeknek / Gyurcsáné Kondrát Ilona, Hidvégi Edit, Borbás Judit. - Budapest : SpringMed, 2012. - 230, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-615-5166-24-2 fűzött : 3200,- Ft
diéta - tejérzékenység - szakácskönyv
613.24 *** 616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3421276]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2012.
Hegyi Gabriella
   Egészség mellékhatások nélkül : bevezetés a magnoterápia elméletébe és gyakorlatába : az elektromágneses tér biostimuláló és terápiás alkalmazása a biofizikai orvoslás szemszögéből / Hegyi Gabriella. - [Győr] : Impulser Hungary Group, 2011. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3110-9 fűzött
gyógyítás - mágneses tér
615.847.8 *** 616-085
[AN 3420039]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2012.
   Hepatocellularis carcinoma [elektronikus dok.] / szerk. Fehér János, Lengyel Gabriella. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010. - (Orvosi hetilap kiskönyvtára, ISSN 2060-5617 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106111. - Működési követelmények: Adobe Digial Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9097-6
rákbetegség - májbetegség - elektronikus dokumentum
616.36-006.6
[AN 3423800]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2012.
Hulnick, H. Ronald (1939-)
Loyalty to your soul (magyar)
   Lelkedhez hűen / H. Ronald Hulnick és Mary R. Hulnick ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 260 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-138-0 kötött : 3290,- Ft
lélektan - ezoterika
159.9 *** 133.25
[AN 3421061]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2012.
Jones, M. P.
Efficacy and tolerability of paliperidone ER and other oral atypical antipsychotics in schizophrenia (magyar)
   A paliperidon ER és egyéb orális antipszichotikumok hatásossága és tolerálhatósága szkizofréniában / M. P. Jones, D. Nicholl és K. Trakas ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2012. - p. 384-400., [2] ; 29 cm
Különlenyomat-fordítás: International journal of clinical pharmacology and therapeutics, ISSN 0946-1965, Vol. 48. No. 6. (2010). - Bibliogr.: p. 398-400.
Fűzött
szkizofrénia - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
616.895.8-085 *** 615.036
[AN 3420688]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2012.
Kast, Verena (1943-)
Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben
   Ami igazán számít, az a megélt élet : a visszapillantás ereje / Verena Kast ; [ford. Ujj Bernadett]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 183 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 180-183.
ISBN 978-963-9950-72-6 fűzött : 2780,- Ft
személyiség-lélektan - emlékezés
159.923 *** 159.953
[AN 3420717]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2012.
Kast-Zahn, Annette (1956-)
Gelassen durch die Trotzphase (magyar)
   A dackorszak / Annette Kast-Zahn ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm + mell.
ISBN 978-963-341-021-9 fűzött : 2590,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3421496]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2012.
   Keringéspatológiai állapotok kísérletes és klinikai vizsgálata : ünnepi tanulmánykötet Prof. Dr. Rőth Erzsébet tiszteletére, a Ph.D. programjában fokozatot szerzett kollégák válogatott munkáiból / [... szerk. Jancsó Gábor és Lantos János] ; [kiad. a PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet]. - Pécs : PTE ÁOK Sebészeti Okt. és Kut. Int., 2012. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-465-7 fűzött
keringési betegség - angiológia - emlékkönyv
616.1 *** 591.41
[AN 3420046]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2012.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna lúdtalp ellen / Kovács Andrea ; [fotók Kovács Emese] ; [... grafikák Köblös Zsuzsanna]. - Budapest : K&J Vital Kft., 2012. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-4275-4 fűzött : 3000,- Ft
gyógytorna - gyermek - láb
615.825-053.2 *** 617.586.58
[AN 3421036]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2012.
Madocsai Eszter
   Shiatsu : szemlélet és praxis / Madocsai Eszter ; [fotók Bencze László és Bencze Alma]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
Bibliogr.: p. 159-[160].
ISBN 978-963-244-359-1 kötött : 3950,- Ft
meditáció - torna - audiovizuális dokumentum
615.851.86 *** 613.71
[AN 3421232]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2012.
Mitchell, Stephen A.
Freud and beyond (magyar)
   A modern pszichoanalitikus gondolkodás története / Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Animula, [2012], cop. 2000. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 316-325.
ISBN 978-963-9751-69-9 fűzött
ISBN 963-9751-69-3
pszichoanalízis - tudománytörténet
159.964.2(091)
[AN 3422599]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2012.
Molnár Ildikó (1953-)
   A káros stressz és szerepe a betegségek kialakulásában : neuroimmun és hormonális szabályozások kapcsolatrendszere / Molnár Ildikó. - Debrecen : [Molnár I.], 2012. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192-216.
ISBN 978-963-08-4124-5 fűzött : 4399,- Ft
stressz - kóroktan
616-02 *** 612.06
[AN 3422542]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2012.
Moorjani, Anita
Dying to be me (magyar)
   Meghaltam, hogy önmagamra találjak : utam a ráktól - a halál kapuján át - a valódi gyógyulásig / Anita Moorjani ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2012. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-2911-51-9 fűzött : 2300,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3421589]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2012.
Nagy Balázs György
   Térdprotézis a páciensek szemszögéből : szakmailag ellenőrzött tájékoztató kiadvány / Nagy Balázs György. - Gödöllő : Contomed Kft., cop. 2012. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-08-3757-6 fűzött
térd - protézis
616.728.3-77
[AN 3420281]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2012.
   Az onkológia tankönyve / szerk. Tulassay Zsolt, Matolcsy András. - Budapest : Semmelweis, 2011. - XL, 628 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-178-3 kötött : 12500,- Ft
onkológia - egyetemi tankönyv
616-006(075.8)
[AN 3420693]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2012.
Opinions of French patients with schizophrenia regarding injectable medication (magyar)
   Szkizofrén betegek véleménye az injekciós gyógyszerekről Franciaországban / François Caroli et al. - Budapest : Literatura Medica, [2011]. - p. 165-171. ; 28 cm
Különlenyomat-fordítás: Patient preference and adherence, ISSN 1177-889X, Vol. 5. (2011). - Bibliogr.: p. 171.
Fűzött
Franciaország - szkizofrénia - injekció - gyógyszeralkalmazás - kérdőíves felmérés - ezredforduló
616.895.8-73(44)"2007"
[AN 3420681]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2012.
Paliperidone extended-release in schizoaffective disorder (magyar)
   Nyújtott hatóanyag-leadású paliperidon szkizoaffektív zavarban : véletlen besorolásos, kontrollcsopprtos vizsgálat a rugalmas adagolás és a placebo összehasonlítására antidepesszívummal és/vagy hangulatstabilizálókkal kezelt vagy nem kezelt betegek csoportjában / Carla M. Canuso [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2011. - p. 487-495. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 494-495. - Különlenyomat-fordítás: Journal of clinical psychopharmacology, ISSN 0271-0749, Vol. 30. No. 5. (2010)
Fűzött
gyógyszeralkalmazás - depresszió
615.214.32 *** 615.036
[AN 3420638]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2012.
Philippa
   Ébredj végre fel! / Philippa. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5232-03-9
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3421549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 701 p.
ISBN 978-615-5207-74-7 fűzött : 6930,- Ft
[AN 3421555] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 474 p.
ISBN 978-615-5232-02-2 fűzött : 5900,- Ft
[AN 3421560] MARC

ANSEL
UTF-88982 /2012.
   Pszichológia [elektronikus dok.] : A - Z : a pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven / [szerk.] Pléh Csaba, Boross Ottilia. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Akad. K., [2011]. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9112-6
lélektan - szaklexikon - szakszótár - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
159.9 *** 159.9:030 *** 801.323=20=945.11
[AN 3424119]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2012.
   A pszichoterápia alapjai / szerk. Unoka Zsolt [et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2012. - XVIII, 288 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-230-8 fűzött : 6000,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 3420715]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2012.
Sunitinib malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors (magyar)
   Sunitinib-malát a neuroendokrin pancreatumorok kezelésére / E. Raymond és munkatársai ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2011. - p. 501-513. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 512-513. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 364. No. 6. (2011)
Fűzött
rákbetegség - hasnyálmirigy - gyógyszerhatás
616.37-006 *** 615.277
[AN 3420691]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2012.
Szabó Andrea Krisztina
   Csillogó lelkek : beszélgetések / Szabó Andrea Krisztina ; [riporter] Zelina György. - [Pomáz] : Andalúz, [2012]. - 149 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89545-2-7 kötött : 2800,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3421818]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2012.
Szabó Péter
   Állj félre a saját utadból! / Szabó Péter. - [Hernádnémeti] : [Szabó P.], cop. 2012. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2161-2 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.89
[AN 3420291]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2012.
   Szájsebészet és fogászat : általános orvosok és orvostanhallgatók számára / szerk. Barabás József és Orosz Mihály. - Budapest : Semmelweis, 2012. - XIV, 262 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-331-219-3 kötött : 8000,- Ft
szájsebészet - fogászat - egyetemi tankönyv
616.31(075.8)
[AN 3420702]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2012.
Thrash, Agatha (1931-)
Natural healthcare for your child (magyar)
   Természetes gyógymódok gyermekeknek : hiteles információk a születéstől tizenéves korig leggyakrabban előforduló megbetegedések megelőzéséről, kiváltó okairól és kezeléséről / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash, Phylis Austin ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 447 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-97-3 fűzött
gyermekgyógyászat - természetgyógyászat - betegápolás
615.89 *** 616-053.2 *** 649.8
[AN 3420309]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2012.
Tibai Irma
   A forró arany teremtő ereje : 85 éves a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, 1927-2012 / [szerző Tibai Irma]. - Hajdúszoboszló : Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., 2012. - 91, [2] p. : ill., főként színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3439-1 kötött
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
Hajdúszoboszló - gyógyfürdő
615.838(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3421799]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2012.
Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes (magyar)
   A ticagrelor és a clopidogrel összehasonlítása akut coronariaszindrómában szenvedő betegek csoportjában / L. Wallentin és munkatársai ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2011. - p. 1045-1057. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 1056-1057. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 361. No. 11. (2009)
Fűzött
szívbetegség - szívinfarktus - gyógyszeralkalmazás
615.224 *** 616.12
[AN 3420686]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2012.
   Tic-taktika [elektronikus dok.] : a Tourette-szindrómáról / szerk. Tárnok Zsanett. - Szöveg (epub : 883 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009. - (Életutak - lélekutak, ISSN 2061-232X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9091-4
gyermekpszichiátria - akaratlan mozgás - elektronikus dokumentum
616.89-053.2 *** 616.89-008.48-053.2 *** 61689-009.2
[AN 3423993]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2012.
Wolf, Robb
The paleo solution (magyar)
   Paleolit megoldás : az ősi emberi étrend / Robb Wolf ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2012. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-333.
ISBN 978-963-244-353-9 fűzött : 3250,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 616
[AN 3422031]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: a természet ereje / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, [2012]. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89261-9-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - természetgyógyász - 21. század - interjú
615.89(439)(092)(047.53)
[AN 3421193]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8994 /2012.
Gillemot László (1912-1977)
   A hegesztés röntgenvizsgálata / írta ... Gillemot László ; [... a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség kiadásában ... ]. - [Budapest] : Marovisz, [2012]. - [2], 82 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 1940-ben benyújtott doktori disszertáció reprint kiadása
Fűzött
hegesztés - anyagvizsgálat - röntgenvizsgálat
621.791 *** 620.179.15
[AN 3420701]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8995 /2012.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   Az e-közigazgatás elmélete [elektronikus dok.] / Budai Balázs Benjámin. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9105-8
Magyarország - közigazgatás - önkormányzati igazgatás - elektronikus ügyintézés - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 35.077 *** 352(439) *** 651
[AN 3423481]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2012.
Kocsis Tamás
   Finale 2012 : a telepítéstől a kész dokumentumig : haladók számára / Kocsis Tamás. - [Szombathely] : Kocsis T., 2011. - 340 p. : ill., főként kotta ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2920-5 fűzött
számítógépes zeneszerzés - felhasználói program
519.688Finale *** 781.6
[AN 3420061]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2012.
Mazzini, Miha (1961-)
Mislil sem, da obvladam Google (magyar)
   Google kisokos : a tudás fája / Miha Mazzini & Gilicze Bálint ; [ford. Kovács Gabriella Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2009. - 147 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5127-93-9 fűzött
internet - információkeresés
681.324Internet *** 659.2
[AN 3421429]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8998 /2012.
Antók Péter (1945-)
   Fényvezető-kábelhálózat-építés / Antók Péter István. - Budapest : Antók Mérnöki Iroda Kft., [2012]. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Vonalas füzet, ISSN 2061-411X)
ISBN 978-963-88713-0-5 fűzött : 1200,- Ft
fényvezető szál - hálózat - távközléstechnika
621.391.63 *** 621.315
[AN 3422331]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8999 /2012.
   Gombok. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2012]. - 135 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-00-9 fűzött : 1650,- Ft
gomb - kultúratörténet
688.2 *** 008(100)
[AN 3420537]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2012.
Hingley, Brian D.
Furniture repair & refinishing (magyar)
   Régi bútorok felújítása : javítás és felületkezelés / Brian D. Hingley ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2012. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-209-6 fűzött : 4995,- Ft
bútorasztalosság - régi bútor - restaurálás - felületkezelés
684.03.004.53 *** 749.1.025.4
[AN 3420011]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9001 /2012.
   Vasbeton szerkezetek : tervezés az Eurocode alapján / szerzők Deák György [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Artifex, 2012. - 95 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-7727-00-9 fűzött
vasbetonszerkezet
624.012.45
[AN 3421053]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9002 /2012.
Kubinszky Mihály (1927-)
   Az én vasutam : egy vasútbarát építész emlékei és képei / Kubinszky Mihály ; [megj. a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság kiadásában]. - Sopron : [s.n.] ; [Budapest] : MÁV Zrt. Vezérig., 2012. - 146, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9852-15-0 kötött
Magyarország - vasút - építészet - történeti feldolgozás - album
656.2(439)(091) *** 725.31(439)
[AN 3420459]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2012.
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (12.) (2010) (Budapest)
   Proceedings of the 12th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : ... Budapest, 8-10 November, 2010 / ed. by ... I. Zobory ; [org., publ. by the] Faculty of Transportation Engineering Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE, 2012. - 616 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Proceedings of VSDIA 2010. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-058-2 fűzött
jármű - konferencia-kiadvány
629 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3420304]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9004 /2012.
   Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kistermelőknek. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2012. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 17.)
ISBN 978-963-08-4215-0 fűzött
Magyarország - kisgazdaság - üzleti szolgáltatás
631.115.11(439) *** 658.64(439)
[AN 3420413]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2012.
Dlusztus Imre (1960-)
   Meglelé borát : a Duna borrégió borútikönyve / [írta és szerk. Dlusztus Imre]. - Szeged : Mihazánk Kft., 2012. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Borútikönyv)
ISBN 978-963-08-3770-5 fűzött
Alföld - Duna borrégió - borturizmus - borvidék - borászat
663.2(439.14) *** 634.8(439.14)
[AN 3421211]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2012.
   Kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékelés ismeretei. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 16.)
ISBN 978-963-08-4214-3 fűzött
mezőgazdasági termelés - kereskedelem
338.43 *** 339
[AN 3420411]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2012.
   A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei / szerk. Kazinczi Gabriella, Novák Róbert ; [közread. a] Gyommentes Környezetért Alapítvány. - Budapest : Gyommentes Környezetért Alapítvány, 2012. - 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 214-223.
ISBN 978-963-08-4036-1 fűzött
Magyarország - parlagfű - gyomirtás
632.93(439) *** 632.51(439)
[AN 3420979]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2012.
   Pflaumen- und Zwetschenanbau : Sorten, Anbausysteme, Produktionstechnik / Red. Martin Balmer, József Nyéki, Ferenc Apáti ; [Übers. András Andrásfalvy]. - [Debrecen] : [DE AGTC], [2012]. - 118 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-19-5 fűzött
gyümölcstermesztés - szilva
634.22
[AN 3422064]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2012.
   Szárazságtűrő növények : fajtaajánló a homokháti gazdálkodóknak. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2012. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 15.)
ISBN 978-963-08-4216-7 fűzött
Homokhátság - Duna-Tisza köze - gyümölcstermesztés - gabonatermesztés - zöldségtermesztés
634.1(439.15) *** 633.1(439.15) *** 635.1/.8(439.15)
[AN 3420409]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2012.
   A természetkímélő gyepgazdálkodás : hagyományőrző szemlélet, modern eszközök / [szerk. Viszló Levente] ; [kiad. a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány]. - Csákvár : Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, [2012]. - 271 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-08-2450-7 kötött
legelőgazdálkodás
631.585
[AN 3420720]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9011 /2012.
Bogdán Tibor
   Tisztítás-technológia / Bogdán Tibor, Csordás Tamás, Pataki László. - [Budapest] : Nano Pro Kft., 2012. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-295.
ISBN 978-963-08-3867-2 fűzött
takarítás - technológia
648.5
[AN 3421374]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2012.
Burton, Gail
The candida control cookbook (magyar)
   Candida-diétás szakácskönyv : amit tudni kell, és amit enni kell a gombás fertőzések legyőzéséhez / Gail Burton. - Budapest : Szigillum Bt., 2012. - 223 p., [15] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2418-7 fűzött : 3990,- Ft
gombás megbetegedés - candida - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-002.828.223
[AN 3421202]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2012.
Horváth Rozi
   Könnyű, nyári ételek / Horváth Rozi. - [Budapest] : [Kotányi Hungária Kft.], [2012]. - 110 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Ötven recept sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-08-1808-7 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3419860]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2012.
Illés Andrea
   Csizma az asztalon : főzés olasz módra régióról régióra / Illés Andrea, Repka Noémi. - Budapest : Scolar, 2012. - 238 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-244-352-2 kötött : 3950,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3421023]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2012.
Pantley, Elizabeth
The no-cry sleep solution (magyar)
   Békés álom könnyek nélkül : gyakorlati tanácsok a kisbabák altatásához sírva hagyás nélkül / Elizabeth Pantley ; [ford. Blaskóné Szűcs Marianna]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2012. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87666-5-6 kötött : 3400,- Ft
csecsemőgondozás - alvás
649.1 *** 613.79-053.2 *** 613.95
[AN 3421514]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2012.
Viola Dóra
   A hajfonás világa / Viola Dóra. - Budapest : Viola Dóra Bt., 2012. - 86 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-08-3599-2 kötött
hajviselet - fodrászat
646.72 *** 687.53
[AN 3420073]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2012.
Wesselényi Kata (1735-1788)
   Gazdasszonynak szükséges könyv / Wesselényi Kata ; [sajtó alá rend. S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 104 p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 3.)
ISBN 978-615-5257-00-1 fűzött : 2400,- Ft
Erdély - művelődéstörténet - háztartás - 18. század - szakácskönyv - történelmi forrás
64 *** 641.55(083.12) *** 930.85(439.21)"17"(093)
[AN 3420779]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9018 /2012.
Cseke Ákos (1976-)
   A középkor és az esztétika [elektronikus dok.] / Cseke Ákos. - Szöveg (epub : 760 KB). - Budapest : Akad. K., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9092-1
Európa - esztétika - szépség - művészetfilozófia - középkor - elektronikus dokumentum
111.852 *** 7.01 *** 7.01(4)"10/14"
[AN 3423522]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2012.
Gooding, David
The human quest for significane (magyar)
   Küzdelem az élet értelméért : világnézetünk kialakítása / David W. Gooding, John C. Lennox. - Budapest : Evangéliumi K., 2001-2012. - 3 db ; 20 cm
élet értelme - világnézet - ismeretelmélet - vallásfilozófia
140.8 *** 17 *** 241 *** 213
[AN 3327545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2012. - 447 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-12-8 fűzött
[AN 3421677] MARC

ANSEL
UTF-89020 /2012.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Menschliches, Allzumenschliches (magyar)
   Vegyes nézetek és mondások / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 141 p. ; 22 cm
Megj. "Emberi, nagyon is emberi" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-98-8 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - filozófia - aforizma
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-84=945.11
[AN 3421027]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2012.
Tatár György (1947-)
   "Egy gyűrű mind fölött" [elektronikus dok.] / Tatár György. - Szöveg (epub : 744 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9145-4
filozófiatörténet - keresztény teológia - zsidó vallásfilozófia - elektronikus dokumentum
1(091) *** 21 *** 296.1
[AN 3423948]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2012.
Tőzsér János (1970-)
   Metafizika [elektronikus dok.] / Tőzsér János. - Szöveg (epub : 742 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9130-0
metafizika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
111(075.8)
[AN 3423689]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2012.
Weissmahr Béla (1929-2005)
   Az emberi lét értelme : metafizikai értekezések / Weissmahr Béla ; szerk. Szombath Attila. - Budapest : Akad. K., 2012. - 347 p. ; 21 cm. - (JelenLét, ISSN 2062-8560)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9210-9 fűzött
metafizika - élet értelme - vallásfilozófia
111 *** 128 *** 21
[AN 3420483]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9024 /2012.
Advaita bodha dīpikā (magyar)
   A kettősség nélküli tudás lámpása : advaita bódha dípiká / [ford. Diószegi Ádám]. - Budapest : Filosz, 2012. - 195 p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-19-2 fűzött : 2650,- Ft
hinduizmus - ezoterika
294.55 *** 133.25
[AN 3421880]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2012.
Arya, Usharbudh (1933-)
   A kundaliníerő rejtelmei / Szvámi Véda Bhárati ; [ford. Holló Imola Dalma]. - Budapest : Filosz, 2012. - 196 p. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
A ford. a "Stirred or stilled?, how would you like your kundalini served?" c. kézirat alapján készült
ISBN 978-963-9841-18-5 fűzött : 2850,- Ft
jóga - meditáció
294.527 *** 159.962.7 *** 615.851.86
[AN 3421972]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2012.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Bibliatárs., 2012. - 792, [7] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-85980-6-6 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-89980-6-9)
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3422576]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2012.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
   A boldogság keresése mai zavaros világunkban : Prágában, 2011-ben elhangzott előadás szerkesztett változata / Dalai Láma ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2012]. - 34, [12] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89386-7-1 fűzött
tibeti buddhizmus - boldogság
294.321(515) *** 17.023.34
[AN 3422672]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2012.
Buchan, Angus
Faith like potatoes (magyar)
   Csoda-krumplik : egy farmer története, aki mindent kockára tett Istenért / Angus Buchan ; Jan Greenough és Val Waldeck közrem. ; ... ford. Varga Balázsné Gyulai Bernadett. - [Bristol] : "4H" M. Misszió ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2012. - 167 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87025-7-9 fűzött
Dél-afrikai Köztársaság - prédikátor - 20. század - 21. század - memoár
289(680)(092)Buchan,_A.(0:82-94)
[AN 3421957]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2012.
Cariello, Sergio (1964-)
Action Bible (magyar)
   Action Bible : képregény Biblia / ill. Sergio Cariello. - [Budapest] : Patmos Records, [2011]-. - ill., színes ; 26 cm
képregény - bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3379049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Dávid királytól Illés prófétáig. - cop. 2011. - 67 p.
Ford. Vígh Richárd, Morvay Bátor
ISBN 978-963-9617-51-3 fűzött
[AN 3421250] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., Illéstől Habakuk prófétáig. - cop. 2012. - 62 p.
Ford. Morvay Bátor
ISBN 978-963-9617-52-0 fűzött
[AN 3421269] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. r., Jeremiás prófétától Heródesig. - cop. 2012. - 73 p.
Ford. Morvay Bátor és Morvay Szilárd
ISBN 978-963-9617-53-7 fűzött
[AN 3421275] MARC

ANSEL
UTF-89030 /2012.
Cseri Kálmán (1939-)
   Tízparancsolat / Cseri Kálmán. - 2. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2012. - 302 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-089-1 fűzött : 2500,- Ft
tízparancsolat - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
241.6
[AN 3421046]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2012.
Cültrim Rinpoche (1968-)
   A megvilágosulás szellemének ereje / Cültrim Rinpocse ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2012]. - 73, [7] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89386-8-8 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3422731]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2012.
Czakó Gábor (1942-)
   Beavatás : Jézus beszélő kövei / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Bt., 2012. - 254 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-88408-8-2 kötött
vallásos irodalom - krisztológia - esszé
244(0:82-4) *** 232
[AN 3420733]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2012.
Eareckson, Joni (1949-)
Suffering unjustly (magyar)
   Igazságtalan szenvedés : egy más nézőpontból / Joni Eareckson Tada. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 20 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5189-14-2 fűzött
szenvedés
248.132
[AN 3421665]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2012.
   Emmausi úton : Lukács 24,13-35 : Emmaushoz fűződő tudnivalók, gondolatok, imádságok, igehirdetés- és irodalmi részletek, versek, képzőművészeti alkotások / [összeáll.] Madocsai Miklós. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3420402]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2012.
Graham, Billy (1918-2011)
Nearing home (magyar)
   Hazafelé : az életről, a hitről és a sikeres befejezésről / Billy Graham ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 173 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9617-61-2 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3421404]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2012.
Hortobágyi Alexia (1990-)
   Álarc / Hortobágyi Alexia és Pausz Patrícia ; [kiad. a "4H" Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány ; [Bristol] : "4H" M. Misszió, 2012. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
ISBN 978-0-9545160-8-6
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3421520]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2012.
   "Királlyá lett a te Istened" [elektronikus dok.] : fejezetek a politikai teológia történetéből / [szerk. Borbély Gábor et al.]. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9148-5
állam és egyház viszonya - vallásfilozófia - politikai filozófia - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
261.7 *** 21 *** 321.01(100)(091) *** 322
[AN 3423732]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2012.
   Királyok királyának : fejezetek az Újpest-belsővárosi Református Egyház XX. századi történetéből / szerk. Bárdi Árpád, Bazsó Gábor, Móréh Tamásné. - Budapest : Újpest-belsővárosi Ref. Egyházközs., 2012. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3943-3 fűzött
Budapest-újpest-belsővárosi Református Egyházközség
Budapest. 4. kerület - egyháztörténet - református egyház - egyházközség
284.2(439-2Bp.IV.)
[AN 3421563]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2012.
Klong-chen rab-'byams (1308-1364)
Gṅas lugs rin po ch'i mdzod (magyar)
   Végtelen tér : alapvető természetünk kincsesháza / [szerző Longcsen Rabdzsam ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2012. - 227, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A tibeti hagyomány könyvei, ISSN 1789-2058)
Bibliogr.
ISBN 978-963-266-265-7 kötött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3422813]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2012.
   Körültekintés a Hit évének kapujában : interjúk a hitéletről / [szerk. Huszthy Ádám] ; [kiad. az] Esztergom-budapesti Főegyházmegye. - Budapest : Esztergom-budapesti Főegyházmegye, 2012. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A Hit évének kapujában
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - hitélet - katolikus pap - interjú
282(439)(092)(047.53)
[AN 3420367]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2012.
Kroeker, Jakob (1872-1948)
Weltreich und Gottesreich (magyar)
   Világhatalom és Isten országa : Dániel könyve 1-6. fejezetének magyarázata / Jakob Kroeker ; [ford. Ferenczy Károly]. - Aktualizált kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 162 p. ; 20 cm
A függelékben Kiss Ferenc "Állam, egyház, bibliai gyülekezet" c. tanulmányával
ISBN 978-615-5189-19-7 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3421755]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2012.
Langer Róbert (1966-)
   Szent Kozma és Damján : az orvosszentek üzenete képekben = Saint Cosmas and Damian : messages of physician saints in pictures / Langer Róbert & Vértesaljai László ; [ford. Bíró András]. - [Budapest] : Semmelweis, 2011. - 120 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-198-1 kötött
Cosmas
Damianus
szent - 1. század
235.3(092)Cosmas *** 235.3(092)Damianus
[AN 3420528]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2012.
Paisios (szerzetes) (1924-1994)
Agioreitai Pateres kai Agioreitika (magyar)
   Athoszi atyák és szent történetek / athoszi Paisziosz szerzetes ; [ford. Horeftosz Konstantin] ; [... kiad. a Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat]. - Szentes : Görög Nemzetiségi Önkormányzat, 2012. - 138 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
szerzetes - görög ortodox egyház - vallásos irodalom
244 *** 281.94(092)
[AN 3422113]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2012.
Péteri Pál (1932-)
   Hitünk kincsei : válogatott elmélkedések és tanulmányok / Péteri Pál. - Görcsöny : Szerző, 2012. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4185-6 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3421602]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2012.
Serfőző Szabolcs (1974-)
   A sasvári pálos kegyhely története : a zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. században / Serfőző Szabolcs. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 187 p., [32] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 173-178. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-506-876-0 fűzött : 3900,- Ft
Sasvár - kegyhely - templom - keresztény művészet - mariológia - 18. század
248.153.8(439-2Sasvár) *** 726.54(439-2Sasvár) *** 232.931(439-2Sasvár)"17"
[AN 3421424]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2012.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
   A hit nemes harca : ószövetségi igehirdetések / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 197 p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "Der gute Kampf des Glaubens" (Bielefeld : Christliche Literatur-Verbreitung, 1983) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5189-10-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3421740]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2012.
   Velemjáró / [... kiad. a Via Veritatis Alapítvány]. - [Csömör] : Via Veritatis Alapítvány, [2012]. - 96 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-08-4086-6 fűzött
imakönyv
243
[AN 3421403]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9048 /2012.
Bőr Róbert
   Kapcsolatdinamika / Bőr Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3620-3 fűzött
interperszonális kapcsolat - csoportdinamika - lélektan - csoportlélektan
316.47 *** 316.45 *** 159.9
[AN 3420153]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2012.
Csala Rita (1977-)
   A Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár : repertórium = The Armenian Chatolic Collective Archive in Armenopolis : repertory = Arhiva de Colecţie Armeano-Catolică din Gherla : repertoriu / Bernád Rita, Kovács Bálint. - Budapest : ELTE Egy. Lvt. ; Gyulafehérvár : Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ; Leipzig : Leipziger Universitätsverl., 2011. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Erdélyi római katolikus levéltárak ; 4.)
Bibliogr.: p. 293-299.
ISBN 978-963-284-222-6 kötött
ISBN 978-3-86583-588-8
Archiva de Colecţie Armeano-Catolică din Gherla
Szamosújvár - Erdély - örmények - egyháztörténet - katolikus egyház - levéltári repertórium
316.347(=919.81)(439.21)(091) *** 930.253(498-2Szamosújvár)(083.8) *** 282(439.21-03szamosújvár)(=919.81)
[AN 3420946]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2012.
   A demokrácia tanulása : ifjúsági érdekképviseleti szervezetek működése a dél-dunántúli régióban / [szerk. Pórszász Balázs]. - [Pécs] : NCSSZI Mobilitás Orsz. Ifj. Ig. Dél-dunántúli RISZI, 2012. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 13.)
ISBN 978-615-5159-02-2 fűzött
Dél-dunántúli régió - ifjúságpolitika - érdekvédelem - politikai szocializáció
316.334.3 *** 316.37-053.6(439Dél-Dunántúl)
[AN 3420393]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2012.
Hankiss Elemér (1928-)
   Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 522 p. ; 23 cm. - (Ars sociologica, ISSN 2063-5494)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-560-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - társadalmi viselkedés - társadalompolitika - rendszerváltás - ezredforduló
316.62(439) *** 316.32(439)"197/201"
[AN 3420423]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2012.
Holló Dorottya (1960-)
   Értsünk szót! [elektronikus dok.] : kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás / Holló Dorottya. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9098-3
kultúra - kommunikáció - interkulturális kapcsolat - elektronikus dokumentum
316.7(498)(075.3) *** 316.7 *** 316.77 *** 800.1
[AN 3423891]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2012.
Jellouschek, Hans (1939-)
Liebe auf Dauer (magyar)
   Szeretni sokáig : ami a párkapcsolatot életben tartja / Hans Jellouschek ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 188 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-9950-75-7 fűzött : 2780,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3420694]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2012.
Marelyin Kiss József (1953-)
   Rekviem a parasztságért : hat falu, egy sors / Marelyin Kiss József, Valuch Tibor. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre : Viski K. Múz. ; Budapest : Jelenkut. Alapítvány, 2011. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Terepmunkák, ISSN 1416-7069 ; 7.). (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-00-5560-4 kötött
Homokmégy - falukutatás - társadalomtörténet - 20. század
316.334.55(439-2Homokmégy) *** 316.32(439-2Homokmégy)"194/196"
[AN 3422265]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2012.
   Összefoglaló a fiatalokkal és ifjúsági szervezetekkel a spanyol - belga - magyar elnökség alatt folytatott strukturált párbeszédről = Compendium of the sructured dialogue with young people and youth organisations on youth employment during the Spanish, Belgian and Hungarian EU presidencies / szerzők Ana Martinez Fernandez [et al.] ; [kiad. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium]. - Budapest : Nefmi, 2011. - 65, 62 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Borítócím: Összefoglaló a strukturált párbeszéd első ciklusáról ; Compendium of the first cycle of the structured dialogue. - A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-89477-0-3 fűzött
Európai Unió - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - 21. század
316.37-053.6(4-62) *** 364.65-053.6(4-62)
[AN 3420102]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2012.
Radnóti Ilona (1946-2009)
   Weiszmayer és Fuchs : fejezetek a baranyai zsidóság 18-20. századi történetéből / Radnóti Ilona ; [szerk. Hábel János]. - Pécs : Kronosz, 2012. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5181-57-3 fűzött
Baranya megye - zsidóság - nemzettörténelem - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439.127)"17/19" *** 943.912.7(=924)"17/19" *** 930.85(=924)(439.127)"17/19"
[AN 3420062]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2012.
Síklaki István (1950-)
   Előítélet és tolerancia [elektronikus dok.] / Síklaki István. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9090-7
előítélet - személyiségtipológia - szociálpszichológia - elektronikus dokumentum
316.6 *** 316.647.8 *** 159.923.33
[AN 3423936]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2012.
   Sustainability of culture : the greatest challenge of the 21st century : The Global Round Table / [publ. by the] Konrad Adenauer Stiftung. - [Budapest] : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2011. okt. 20-21-én rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 978-963-08-3838-2 fűzött
Európa - multikultúra - interkulturális kapcsolat - kisebbség - konferencia-kiadvány
316.7(4) *** 316.47(4) *** 316.347(=00)(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3421648]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9059 /2012.
Bingham, Jane
The great castle search (magyar)
   Fedezd fel a kastélyok és várak világát! / írta Jane Bingham ; rajz. Dominic Groebner ; [Domina Bálint fordításának felhasználásával a m. szöveget írta Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9232-83-9 kötött : 1990,- Ft
udvari élet - vár - kastély - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 3421227]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2012.
   Boci, boci tarka : mondókás kifestő óvodásoknak. Csigabiga gyere ki : mondókás kifestő óvodásoknak. - [Budapest] : Anno, 2012. - [81] p. : ill. ; 28 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-375-727-7 fűzött
mondóka - kifestőkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3421585]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2012.
Dobrovits Aladár (1909-1970)
   Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák / feld. Dobrovits Aladár és Kákosy László. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 153, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9256-8 kötött : 1990,- Ft
ókori Egyiptom - Mezopotámia - mitológia - monda
398.22(32)(02.053.2) *** 398.22(358)(02.053.2) *** 299.21 *** 299.31
[AN 3423279]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2012.
   Fogd a kezét! Add tovább! : hagyományaink és nyelvi örökségünk óvónőknek / [szerk.] Eőry Katalin, Mikus Judit, Tóth Mária ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2012. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-89595-1-5 fűzött
néphagyomány - magyar néprajz - óvodai nevelés
39(=945.11) *** 372.3
[AN 3421621]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2012.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 260, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9278-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3424531]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2012.
   Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gipsy tale tellers / [szerk. ... Bálint Péter] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék]. - Hajdúböszörmény : DE GYFK Irod., Kommunikáció és Kult. Antropológia Tansz., 2012. - 211 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-615-5212-03-1)
Kárpát-medence - cigányság - folklór - hermeneutika - népmese - műelemzés
398.2(=914.99)(4-191) *** 801.73
[AN 3421945]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2012.
   Medvékről és vadakról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 16.)
ISBN 978-615-5028-90-8 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3421186]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2012.
Schönfeldt, Sybil (1927-)
Gutes Benehmen wieder gefragt (magyar)
   Divat a jó modor : illemtan A-tól Zs-ig / Sybil Gräfin Schönfeldt ; [ford. Harmat Márta]. - Budapest : Mérték, 2012. - 325 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-42-0 kötött
illemtan
395
[AN 3422282]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2012.
Takáts Sándor (1860-1932)
   A török - magyar bajviadalok / Takáts Sándor. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 125 p. ; 20 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 7.)
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-9857-91-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - török hódoltság - párbaj - levelezés - 16. század - történelmi forrás
394.84(439)"15" *** 930.85(439)(560)(093) *** 943.9"15"(044)
[AN 3420890]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2012.
   Titkokról és varázslatokról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 18.)
ISBN 978-615-5028-92-2 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3421187]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2012.
Vári Fábián László (1951-)
   Vannak ringó bölcsők : kárpátaljai magyar népballadák és népdalok / Vári Fábián László. - 3. bőv. kiad. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 332 p. : ill., kotta ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 216.)
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-963-9814-44-8 fűzött
Kárpátalja - magyar néprajz - népballada - népdal
398.87(=945.11)(439.23) *** 894.511-14(439.23) *** 784.4(=945.11)(439.23)
[AN 3422624]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2012.
Villányi Péter (1953-)
   Mácsai huncutságok [elektronikus dok.] / Villányi Péter. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9133-1
Galgamácsa - magyar néprajz - palócok - folklór - adoma
398.94(=945.11)(439-2Galgamácsa) *** 398(=945.11)(439Palócföld)
[AN 3423721]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9071 /2012.
Deák Ágnes (1960-)
   A koronás Wargha [elektronikus dok.] : egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában / Deák Ágnes. - Szöveg (epub : 709 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9142-3
Wargha István (1808-1876)
Magyarország - titkos ügynök - 19. század - elektronikus dokumentum
327.84(439)(092)Wargha_I.
[AN 3423538]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2012.
Dutton, Edward
   The Finnuit [elektronikus dok.] : Finnish culture and the religion of uniqueness / Edward Dutton. - Szöveg (epub : 842 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9099-0
Finnország - kultúra - nemzettudat - finnek - ezredforduló - elektronikus dokumentum
323.1(=945.41) *** 316.7(480))"200" *** 316.63
[AN 3424005]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2012.
Filonenko, Sergej Ivanovič (1958-)
Psihologičeskaâ vojna na Donu (magyar)
   Lélektani háború a Donnál : a fasiszta propaganda mítoszai, 1942-1943 / Sz. I. Filonyenko, M. I. Filonyenko ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 264 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-231-1)
Németország - Európa - politikai propaganda - történelem - második világháború
32.019.5(430)"1942/1943" *** 943.0"1942/1943" *** 94"1942/1943"
[AN 3420602]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2012.
Határáttörés Sopronnál - Út Európába, 1989-2009 (német)
   Grenzdurchbruch bei Sopron - Weg nach Europa : 20 Jahre Paneuropäisches Picknick / Hans Kaiser Hrsg. ; [Übers. Péter Sulányi] ; [Verl.] Konrad Adenauer Stiftung [Auslandsbüro Budapest]. - Budapest : Konrad Adenauer Stiftung Auslandsbüro Budapest, 2012. - 215 p. : ill. ; 22 cm
A Sopronban, 2009. aug. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia anyaga
ISBN 978-963-08-4212-9 kötött
Magyarország - Kelet-Európa - Német Demokratikus Köztársaság - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás - kiállítási katalógus
323(439)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 327.5(4-11)"1989" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3420987]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2012.
Horn Gyula (1932-)
   Azok a kilencvenes évek.. / Horn Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7232-1 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
327(439)"199"(0:82-94) *** 323(439)"199"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3424996]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2012.
Kerepeszki Róbert (1982-)
   A Turul Szövetség, 1919-1945 : egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban / Kerepeszki Róbert. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 386 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 346-368.
ISBN 978-963-9857-96-4 fűzött : 3900,- Ft
Turul Szövetség
Magyarország - politikatörténet - revizionizmus - nacionalizmus - ifjúsági szervezet - diákegyesület - Horthy-korszak
329.17(439)"191/194" *** 329.275(439)"191/194" *** 329.78(439)"191/194" *** 378.183(439)"191/194"
[AN 3420907]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2012.
Keskeny Ernő (1958-)
   A magyar - orosz kapcsolatok, 1989-2002 / Keskeny Ernő. - [Budapest] : Századvég, cop. 2012. - 280, XXIV p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 978-615-5164-06-4 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - Oroszország - nemzetközi kapcsolat - külpolitika - ezredforduló
327(439)(47)"198/200"
[AN 3420296]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2012.
Kósa László (1942-)
   Művelődés, egyház, társadalom [elektronikus dok.] : tanulmányok / Kósa László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Akad. K., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9175-1
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - állam és egyház viszonya - népi vallásosság - elektronikus dokumentum
322(439) *** 284.2(439)(091) *** 398.3(=945.11)
[AN 3423593]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2012.
   Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén / szerk. Utasi Ágnes. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 180, 17 p. ; 21 cm. - (Közösségi kapcsolatok, ISSN 2060-8985 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-86-4 fűzött
Kárpát-medence - társadalmi részvétel - magyarság - kistelepülés
323.21(=945.11)(4-191)
[AN 3421304]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2012.
   A modern szlovák nacionalizmus évszázada, 1780-1918 [elektronikus dok.] : párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban / szerk. Szarka László. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Akad. K., [2012], cop. 2011. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, ISSN 2062-7483 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9178-2
Magyarország - nemzetiségi kérdés - nacionalizmus - nemzettudat - szlovákok - 18. század - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
323.15(=854)(439)"178/191"
[AN 3423503]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2012.
Ötvös István
   Koncepcióváltások : a Rajk-per katonai vonala / Ötvös István. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2012. - 247 p. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 7.)
ISBN 978-963-9857-95-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - koncepciós per - állami terror - katonai hírszerzés - Rákosi-korszak
323.282(439)"194/195" *** 355.40(439)"194/195" *** 343.301.096(439)"1949/1950"
[AN 3420902]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2012.
   Prelude to demolishing the iron curtain : Pan-European Picnic, Sopron 19 August 1989 / ed. by György Gyarmati ; [publ. by the] ... City and County of Sopron, Historical Archives of the Hungarian State Security. - Budapest : L'Harmattan : Historical Arch. of the Hung. State Security ; Sopron : City and County of Sopron, 2012. - 130, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Sopronban, 2009. augusztusban és 2011. novemberben rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-963-236-542-8 fűzött
Magyarország - Kelet-Európa - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás
323(439)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 327.5(4-11)"1989"
[AN 3420444]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9083 /2012.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - [Budapest] : Park, [2010-2012]. - 4 db ; 22 cm
A 4. köt. társszerzője Török Péter
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2934487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Sport, 1962-1989 / [a képanyagot vál. Rédei Ferenc]. - cop. 2012. - 507 p., [80] t. : ill.
ISBN 978-963-530-973-3 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - sporttörténet - Kádár-korszak
796(439)"196/198" *** 796(100)"196/198"
[AN 3420969] MARC

ANSEL
UTF-89084 /2012.
Balázs Réka
   Halmok az évszázadok sodrában : halmok, hegyek, várak a Duna-Tisza közén / Balázs Réka, Kustár Rozália ; [kiad. a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány]. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Alapítvány, 2012. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 62-64.
ISBN 978-963-87265-5-1 fűzött
Duna-Tisza köze - kunhalom - vár - természeti környezet - régészet
903.5(439.15) *** 903.4(439.15) *** 504(439.15)
[AN 3422279]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2012.
Bilecz Ferenc (1945-)
   Fenséges Úr / Bilecz Ferenc. - [Szekszárd] : Schubert Bt., 2012. - 124 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2011. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3584-8 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3421017]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2012.
Dalmi Sándor (1958-)
   Pokol és mennyország között / Dalmi Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2012. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4090-3 fűzött
Debrecen - híres ember - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
929(439-2Debrecen)(047.53)
[AN 3421832]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2012.
   Az elkötelezett tanító : tiszteletkötet Csizmadia Sándor 65. születésnapjára / [szerk. Bretter Zoltán, Glied Viktor, Vörös Zoltán]. - Pécs : Publikon, 2012. - 193 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, francia és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-60-4 fűzött
világtörténelem - társadalomtudomány - emlékkönyv
930.9 *** 316
[AN 3420067]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2012.
Fukuyama, Francis (1952-)
The origins of political order (magyar)
   A politikai rend eredete : az ember előtti időktől a francia forradalomig / Francis Fukuyama ; [ford. Pető Márk]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 687 p. : ill. ; 21 cm. - (JelenLét, ISSN 2062-8560)
Bibliogr.: p. 629-654.
ISBN 978-963-05-9193-5 fűzött
világtörténelem - politikai filozófia - államszervezet
930.9 *** 321.01 *** 316.324(100) *** 342.5(100)(091)
[AN 3420476]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2012.
Gedai István (1934-)
   Szent István pénzei és pénzverdéi : elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében 2008. december 5-én / Gedai István. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 20.)
ISBN 978-963-277-366-7 fűzött
Magyarország - numizmatika - pénzverés - régészet - 11. század - előadóbeszéd
904(439)"10" *** 737.1(439)"10" *** 336.746(439)"10"
[AN 3420387]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2012.
Hellenbranth János
   Szarvas várossáról értekezett ugyan azon város' százados ünnepi alkalmatosságára Hellebranth János, hites ügyész és jegyző 1822. esztendőben nov. 3-kán / [a szöveget gond. Tatai László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2012. - 51 p., [1] t.fol. : ill. ; 18 cm. - (Várostörténet-sorozat, ISSN 2063-6601 ; 1.)
ISBN 978-963-89205-9-1 kötött : 600,- Ft
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - helyismeret - 19. század
943.9-2Szarvas"18" *** 908.439-2Szarvas"18"
[AN 3421083]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2012.
   Így éltünk, 1985-1986 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 19.)
ISBN 978-963-9860-61-2 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - világtörténelem - magyar történelem - 1980-as évek - album - kronológia
943.9"1985/1986"(084.1) *** 930.85(100)"1985/1986"(084.1) *** 930.9"1985/1986"(084.1)
[AN 3421040]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2012.
   Így éltünk, 1987-1988 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 20.)
ISBN 978-963-9860-62-9 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 1980-as évek - album - kronológia
930.9"1987/1988"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"1987/1988"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1987/1988"(084.1)
[AN 3421043]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2012.
Kállai András (1949-)
   A Gyilkos-tó életsugalló rózsája ; Egérrágta emlékversek ; Lányaim és fiaim / Kállai András. - 2. összevont. kiad. - [Solymár] : [Kállai A.], 2012. - 348 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Világjáró Bandi)
ISBN 978-963-08-4297-6 fűzött
Kállai család
családtörténet - történelmi forrás
929.52(100)Kállai(093)
[AN 3423091]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2012.
Knopp, Guido (1948-)
Geheimnisse des "Dritten Reiches" (magyar)
   A Harmadik Birodalom titkai / Guido Knopp ; mtársak Alexander Berkel [et al.] ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2012. - 367 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-39-0 kötött
Németország - politikus - katonatiszt - 20. század - második világháború - életrajz
943.0"193/194"(092)
[AN 3422274]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2012.
   Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai : tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100. évfordulója emlékére = Obŝestveni i religiozni vrʺzki meždu Ungariâ i Balkanite : sbornik po slučaj 1100 godišninata ot smʺrtta na sveti Naum Ohridski = Religious and social connections between Hungary and the Balkans : commemorating the 1100th anniversary of the death of Saint Nahum of Ohrid / [szerk. Doncsev Toso, Menyhárt Krisztina, H. Tóth Imre] ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum. - Budapest : Bolgár Kult. Fórum, 2011. - 264 p., 18 t. : ill., részben színes ; 20 cm
Váltakozva magyar, bolgár és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2970-0 fűzött
Naum, Ohridski (830?-910)
Magyarország - Balkán - magyar történelem - honfoglalás - kalandozások kora - 9. század - 10. század - kulturális kapcsolat - szent
943.9"08/09" *** 930.85(439)(497) *** 235.3(092)Naum
[AN 3420817]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2012.
Molnár László, V. (1952-)
   Mi és ők : magyar - orosz kulturális kontaktusok, 1711-1848 : tanulmánykötet / V. Molnár László. - Budapest : Szőlőtő Kétnyelvű Oktatásért Nonprofit Közhasznú Kft., 2012. - 194 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4417-8 fűzött
Magyarország - Oroszország - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - orvostudomány - tudománytörténet - oktatástörténet - 18. század - 19. század
930.85(439)(47)"17/18" *** 61(439)(47)"17/18" *** 37(439)(47)"17/18"
[AN 3419840]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2012.
Nádor Jenő (1889-1975)
   Szarvas nagyközség története : az új Szarvas alapításának 200 éves jubileuma alkalmából a községi képviselőtestület megbízásából / írta ifj. Neumann Jenő ; [a szöveget gond. Tatai László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2012. - 457 p. ; 18 cm. - (Várostörténet-sorozat, ISSN 2063-6601 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89598-1-2 kötött : 1850,- Ft
Szarvas (Békés megye) - helytörténet
943.9-2Szarvas
[AN 3421109]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2012.
   "Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket" : Törökszentmiklós története a kezdetektől napjainkig / Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó [et al.] ; [kiad. Törökszentmiklós Város Önkormányzata]. - Törökszentmiklós : Önkormányzat, 2012. - 144 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89547-1-8 fűzött
Törökszentmiklós - helytörténet - tankönyv
943.9-2Törökszentmiklós(078)
[AN 3420015]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2012.
Pécs a törökkorban (új kiadása)
   Pécs a hódoltság korában / szerk. Szakály Ferenc és Vonyó József. - 2. bőv., jav. kiad. - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2012. - 382 p. : ill. ; 25 cm. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 2.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-615-5181-58-0 fűzött
Pécs - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Pécs"15/16"
[AN 3420079]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2012.
Pók Attila (1950-)
   A haladás hitele [elektronikus dok.] : progresszió, bűnbakok, összeesküvők a huszadik századi Magyarországon / Pók Attila. - Szöveg (epub : 546 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9089-1
Magyarország - történettudomány - eszmetörténet - ellenségkép - elektronikus dokumentum
930.1(439) *** 316.75(439) *** 316.647.8(498)"18/19"
[AN 3423565]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2012.
Ryan, Donald P.
Ancient Egypt on 5 deben a day (magyar)
   Ókori Egyiptom napi öt debenből / Donald P. Ryan ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2012. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-355-3 kötött : 3950,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(32) *** 908.32
[AN 3421150]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2012.
Sipos Sándor
   Caput Pannoniae : Ravazd helytörténete / Sipos Sándor ; [kiad. Béla Kútja Közhasznú Kulturális Egyesület]. - Ravazd : Béla Kútja Közhasznú Kult. Egyes., 2012. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3679-1 kötött
Ravazd - helytörténet
943.9-2Ravazd
[AN 3420800]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2012.
Spányi Endre
   Magyarország az elrejtett világító gyémánt / Spányi Endre. - Budapest : [B.est], 2012. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89464-2-3 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3420771]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2012.
Szalay Balázs
   Csorna az 1956-os forradalom idején / Szalay Balázs. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Lvt., 2012. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Kisalföldi szemle, ISSN 1587-8147 ; 4/2.)
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 978-963-7228-33-9 fűzött
Csorna - 1956-os forradalom
943.9-2Csorna"1956"
[AN 3420024]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2012.
Tamáska Péter Miklós
   Buda-Sicambria "Felső-Trója" : album I-II., 2005-2011 / [írta Tamáska Péter Miklós]. - [Budapest] : Tamáska P. M., [2012]. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-4263-1 fűzött
Pilisborosjenő - régészet - magyarságkutatás
904(439-2Pilisborosjenő) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3419942]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2012.
   Tanulmányok : Történelemtudományi Doktori Iskola / főszerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 227, [2] p. ; 24 cm. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 2.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-254-7 fűzött
magyar történelem - világtörténelem
930.9 *** 943.9
[AN 3420926]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2012.
Várady László (1926-)
   Gallic - Briton - German preludes in making the "west" [elektronikus dok.] : a pamphlet for turn of patterns / László Várady. - Szöveg (epub : 823 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9140-9
Római Birodalom - történelem - ókor - barbár népek területe - elektronikus dokumentum
937"03/05" *** 936"03/05"
[AN 3423860]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2012.
Várady László (1926-)
   A late Roman exarchate of urbs Romae: the Pannonian Valeria [elektronikus dok.] / László Várady. - Szöveg (epub : 782 KB). - Budapest : Akad. K., cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9138-6
Pannonia - történelem - 4. század - 5. század - népvándorlás - elektronikus dokumentum
939.86"03/04"
[AN 3423515]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2012.
Vörös Mátyás
   A csurgói johanniták története / [Vörös Mátyás] ; [kiad. a ... Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Baksay S. Alapítvány, 2011. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-89305-0-7 fűzött
Ordo Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani. Csurgói Rendház
Csurgó - Johannita rend - szerzetesség - középkor
929.711(439-2Csurgó)(091) *** 271.024(439-2Csurgó)"12/14"
[AN 3421985]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2012.
Zsilinszky Mihály (1838-1925)
   Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása Zsilinszky Mihály főiskolai tanár és könyvtárnok által, 1872 / [a szöveget gond. Tatai László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2012. - 175 p. : ill. ; 18 cm. - (Várostörténet-sorozat, ISSN 2063-6601 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89598-0-5 kötött : 1200,- Ft
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - helyismeret - 19. század
943.9-2Szarvas"18" *** 908.439-2Szarvas"18"
[AN 3421096]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2012.
Zuroff, Efraim (1948-)
Operation Last Chance (magyar)
   Az utolsó esély akció : küzdelem a náci bűnösök felelősségre vonásáért / Efraim Zuroff ; [ford. Molnár László, ... Morvay Szilárd ...]. - Budapest : Hetek Kv., 2012. - 256 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89282-6-9 fűzött : 2990,- Ft
Izrael - történész - 20. század - 21. század - holokauszt - háborús bűnös - memoár
930.1(569.4)(092)Zuroff,_E.(0:82-94) *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-94) *** 341.322.5(100)"1939/1945"
[AN 3421432]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9112 /2012.
   Cserhátszentiván 2012 : a cserhátszentivániak IV. Világtalálkozója 2012. június 30-án, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 253-ik, és az új templom felszentelésének 70. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2012]. - 204 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4288-4 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - helytörténet - világtalálkozó
908.439-2Cserhátszentiván *** 943.9-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3420070]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2012.
Göncz József
Szép Temes megyénk (román, angol, német)
   Frumosul nostru judeţ Timiş : în documente de epocă şi ilustrate istorice = Unser schönes Komitat Temes : auf historischen Dokumenten und Ansichtskarten = Beautiful Timiş county : in historical documents and cards / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2012. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7334-68-9 kötött
Temes vármegye - helyismeret - századforduló - képes levelezőlap - album
908.439.21-35Temes(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3421474]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2012.
Massmann, Dorothea
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Dorothea Massmann ; [ford. Babos Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6078-3 fűzött : 2490,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3420234]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2012.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Hévíz = Willkommen in Hévíz = Welcome to Hévíz = Dobro požalovat' v Heviz / Mészáros T. László. - [budapest] : Fotó-Video Europa Kvk., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-56-1 kötött
Hévíz - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hévíz(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3424500]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2012.
Schwartz Béla
   Jávorszarvassá avatom! / Schwartz Béla. - [Budapest] : Skicc Reklámstúdió, [2012]. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87549-3-6 fűzött
Kanada - helyismeret - magyar irodalom - vadászkaland - útleírás
908.71(0:82-992) *** 799.2(71)(0:82-992)
[AN 3419907]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2012.
Sebestény Anikó
   La danse offrande sur l'île de Bali = Dance as offering on Bali island = Tánc és áldozat Bali szigetén / Anikó Sebestény. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 34 p. : ill., színes ; 21x23 cm
Fűzött
Bali - helyismeret
908.594.61(084.12)
[AN 3420574]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2012.
Szabó Tamás
   Nagy Balaton-könyv : a '60-as, '70-es, '80-as évek képeivel / írta és szerk. Szabó Tamás. - Kecskemét : Mezőhír Média Kft., [2012]. - 373 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4240-2 kötött
Balaton (környék) - helyismeret - Kádár-korszak
908.439(285.2Balaton)"196/198"
[AN 3420889]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2012.
Szlaukó Mónika
   Eger gyerekeknek / Szlaukó Mónika. - Eger : Part Egyes. ; [Pécs] : KultúrAktív Egyes., cop. 2012. - 97, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiéd a város, ISSN 2063-5427)
ISBN 978-963-08-4003-3 fűzött : 1500,- Ft
Eger - helyismeret - helytörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Eger(02.053.2) *** 087.5 *** 943.9-2Eger(02.053.2)
[AN 3420400]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2012.
Tomka Béla (1962-)
   Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség [elektronikus dok.] : Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig / Tomka Béla. - Szöveg (epub : 822 KB). - Budapest : Akad. K., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9103-4
Magyarország - Európa - gazdaságtörténet - társadalomföldrajz - életminőség - összehasonlító módszer - 20. század - elektronikus dokumentum
911.3(439)"19" *** 338(091)(439)"19" *** 316.728(439)"19" *** 338(091)(4)"19"
[AN 3423855]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2012.
United States on the road (magyar)
   USA : országúton / [szerk. Alyse Dar] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 464 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-6593-4 fűzött : 5990,- Ft
Egyesült Államok - helyismeret - útikönyv
908.73 *** 917.3(036)
[AN 3421896]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2012.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó. - Méretváltozata: 29 cm
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [26.], Álom a vár alatt : Áprily Lajos / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2012. - 104 p.
ISBN 978-963-89467-1-3 kötött : 8300,- Ft
Áprily Lajos (1887-1967)
Magyarország - Erdély - helyismeret - író - 20. század - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 894.511(092)Áprily_L. *** 908.439.21(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3419997] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9123 /2012.
Bisztriczki László
   Az új szabálysértési törvény magyarázata : gyakorlati kérdések és válaszok a szabálysértési jog köréből / Bisztriczki László, Kántás Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 672 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. máj. 10. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-156-9 fűzött : 6400,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.791(439)(094)(036)
[AN 3422010]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2012.
   Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni szerződés után : válogatott tanulmányok / szerk. Vörös Imre és Horváthy Balázs ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete. - [Budapest] : MTA TK Jogtudományi Int., 2012. - 192 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. máj. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-84-1 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - gazdaságpolitika
341.17(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 3420950]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2012.
Habermas, Jürgen (1929-)
Zur Verfassung Europas (magyar)
   Esszé Európa alkotmányáról / Jürgen Habermas ; [ford. Papp Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, 2012. - 135 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-19-4 kötött : 2695,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9777-19-4-0)
Európai Unió - politikai rendszer - alkotmány - esszé - interjú
342(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3421440]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2012.
Haranghy Miklós
   Országos koronaőrök és a koronaőrség : életrajzok / Haranghy Miklós ; kiad. a Magyar Koronaőrök Egyesülete. - Budapest : M. Koronaőrök Egyes., 2012. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-101.
ISBN 978-963-88135-6-5 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - fegyveres testület - életrajzgyűjtemény
351.74(439)(092) *** 342.519.8(439)
[AN 3421328]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2012.
Haranghy Miklós
   A Szent Korona viszontagságai 1944-45-ben / Haranghy Miklós ; kiad. a Magyar Koronaőrök Egyesülete. - Budapest : M. Koronaőrök Egyes., 2012. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-88135-5-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - koronázási jelvény - második világháború
342.519.8(439) *** 943.9"1944/1945"
[AN 3421339]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2012.
Kessler, Ronald (1943-)
The secrets of the FBI (magyar)
   Az FBI titkai : leleplezett történetek, hihetetlen igazságok / Ronald Kessler ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 368 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-083-6 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok. Federal Bureau of Investigation
Egyesült Államok - bűnüldöző szervezet
351.746.1(73)
[AN 3421236]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2012.
   Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010-2012. - Budapest : Közigazgatási és Igazságügyi Min., 2012. - 143 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Magyarország - minisztérium - közigazgatás - igazságügy - 21. század
354.51(439)"201" *** 35(439)"201" *** 351.87(439)"201"
[AN 3420005]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2012.
   Magyaróvár tanácsának törvénykezési jegyzőkönyvei az 1581-1582. években = Rats- und Gerichtsprokoll des Marktfleckens Ungarisch Altenburg 1581-1582 / [bev. tanulmány] Kenyeres István ; [közzéteszi] D. Szakács Anita, Mihály Ferenc. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Győri Lvt., [2012]. - 160 p. ; 24 cm. - (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára kiadványa, ISSN 1416-8146)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7228-31-5 fűzött
Magyaróvár - per - 16. század - jegyzőkönyv - történelmi forrás
34.096(439-2Magyaróvár)"158"(093)
[AN 3420048]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2012.
   Médiajog / szerk. Homoki-Nagy Mária. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2012. márc. 30.
ISBN 978-963-258-155-2 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - 21. század
34:791.9.096/.097(439)"200/201"
[AN 3422323]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2012.
Mezei Péter (1981-)
   A fájlcsere dilemma : a perek lassúak, az internet gyors / Mezei Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 299 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2012. máj. 11. - Bibliogr.: p. 275-299.
ISBN 978-963-258-157-6 fűzött : 2990,- Ft
szerzői jog - digitális technika - tömegkommunikáció - fájlcsere
347.78(100) *** 681.3.004.14
[AN 3422317]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2012.
   Munka törvénykönyve, 2012. - [Szeged] : OMI, 2012. - 258 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-4380-5 fűzött
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3422466]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2012.
Petkó Mihály (1974-)
   Szerződések a szellemi alkotások szolgálatában / Petkó Mihály. - Debrecen : [Petkó M.], 2012. - 193 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [194].
ISBN 978-963-08-4218-1 fűzött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - kötelmi jog
347.78(439) *** 347.77(439) *** 347.4(439)
[AN 3421395]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2012.
Vörös Imre (1944-)
   Csoportkép Laokoónnal : a magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal / Vörös Imre ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete. - [Budapest] : MTA TK Jogtudományi Int., 2012. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-127. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7372-85-8 kötött
Magyarország - Európai Unió - jogrendszer - alkotmányjog - összehasonlító jog
341.17(4-62) *** 342(439) *** 340.5
[AN 3420928]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: ügyvéd / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2012]. - 139 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89261-6-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - ügyvéd - 20. század - 21. század - interjú
34(439)(092)(047.53)
[AN 3421194]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9137 /2012.
Bíró Ádám
   A Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos harcjárművei, 1914-1945 / Bíró Ádám, Sárhidai Gyula. - Budapest : Petit Real, 2012. - 349 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Petit military könyvek, ISSN 1587-6535)
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 978-963-9267-40-4 fűzött
Magyarország - páncélozott harci jármű - haditechnika - első világháború - második világháború
623.438(439)"191/194"
[AN 3421465]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2012.
Erdeös László (1898-1979)
   Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében / Erdeös László. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2012. - 319 p. : ill. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 9.)
ISBN 978-963-9857-99-5 fűzött : 3900,- Ft
Erdeös László (1898-1979)
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - 20. század - Horthy-korszak - memoár - történelmi forrás
355.48(439)"191/194"(093) *** 355(439)(092)Erdeős_L.(0:82-94)
[AN 3420895]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2012.
Liffa Aurél (1872-1956)
   Pécstől Isonzóig : napló, 1914. szeptember 1 - 1916. május 22. / Liffa Aurél. - Budapest : Püski, 2012. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-082-1 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - hadtörténet - első világháború - katonatiszt - napló
355.48(439)"1914/1916"(0:82-94)
[AN 3421446]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2012.
   Siófoki folyamat : a Nemzetközi Határrendészeti Konferencia története = Siófok process : the history of the International Border Police Conference / [... összeáll. Kiss Tamás Sámuel] ; [szerk. Ravasz István] ; [kiad. a] Hanns Seidel Alapítvány. - Budapest : Hanns Seidel Alapítvány, 2012. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88484-2-0 fűzött
Nemzetközi Határrendészeti Konferencia
Siófok - határőrség - konferencia - ezredforduló - történeti feldolgozás
355.457.1(100) *** 061.3(439-2Siófok)(091)
[AN 3421301]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2012.
Tevan Rezső (1893-1944)
   Tevan Rezső katonatiszt első világháborús naplója / [szerk. Balogh István] ; [közread. a] Tevan Alapítvány. - Budapest : Tevan Alapítvány, 2012. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88278-8-3 kötött
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3421546]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2012.
Várady László (1926-)
   Politico-military oddities in late antiquity with looks at present [elektronikus dok.] / László Várady. - Szöveg (epub : 825 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9139-3
Római Birodalom - Bizánci Birodalom - haderő - ókor - elektronikus dokumentum
355(37) *** 355(495.02)
[AN 3424130]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2012.
Vida István Kornél (1977-)
   Világostól Appomatoxig [elektronikus dok.] : magyarok az amerikai polgárháborúban / Vida István Kornél. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-05-9148-5)
Egyesült Államok - polgárháború - katona - magyarság - emigráns - 19. század - elektronikus dokumentum
355.426(73)"186" *** 355.48(73)"186" *** 355(73)(=945.11)"186"(092)
[AN 3423982]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2012.
Zobory István (?-1979)
   Honvéd folyami erők a Száván, 1942 / Zobory István. - [Komárom] : Komáromi Ny. és K., 2012. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-8288-29-5 fűzött
Magyarország - hadtörténet - folyami hadihajó - második világháború - memoár
355.48(439)"1942"(0:82-94) *** 359(439)"1942"(0:82-94)
[AN 3420231]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9145 /2012.
Piroska Gyula
   Egy hajóban evezünk avagy Üzenet a főnöködtől / Piroska Gyula ; [ill. Temesi Péter]. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2011. - 47 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-2636-5 fűzött
munkalélektan
65.013 *** 331.101 *** 159.9
[AN 3421051]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9146 /2012.
Bastiat, Frédéric (1801-1850)
La loi (magyar)
   A törvény : ami látható s ami nem látható / Frédéric Bastiat. - Budapest : Ad Librum, 2011. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-17-7 fűzött : 1890,- Ft
gazdaságfilozófia - gazdaságtan - politológia
330.1 *** 32.001
[AN 3420901]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2012.
Bauer András (1952-)
   Eladásmenedzsment [elektronikus dok.] : a személyes értékesítés folyamata és irányítása / Bauer András, Mitev Ariel Zoltán. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2008. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9102-7
marketing - eladás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
339.138(075.8) *** 658.85(075.8)
[AN 3423943]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2012.
Bauer János
   Bérügyintézői ismeretek / Bauer János, Lévai Zoltán. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, 2012. - 391 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-807-1 fűzött : 3900,- Ft
bér - számvitel - ügyvitel - tankönyv
658.3 *** 331.2(439)(078) *** 657(078)
[AN 3424961]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2012.
Benczes István Zsolt (1974-)
   Nemzetközi gazdaságtan [elektronikus dok.] / Benczes István, Csáki György, Szentes Tamás. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9128-7
világgazdaság - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
339.9(100)(075.8)
[AN 3423590]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2012.
Csaba László (1954-)
   Crisis in economics? [elektronikus dok.] : studies in European political economy / by László Csaba. - Szöveg (epub : 914 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9101-0
Európa - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló - elektronikus dokumentum
338.124.4(100)"2008" *** 338.2(4)"200"
[AN 3423974]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2012.
Czeglédi Pál (1979-)
   Economic freedom and development [elektronikus dok.] : an Austrian economics perspective / Pál Czeglédi, Judit Kapás. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9135-5
gazdasági liberalizmus - gazdasági fejlődés - elektronikus dokumentum
330.82 *** 330.3 *** 338
[AN 3423971]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2012.
   Emberi erőforrás gazdálkodás / szerk. Matiscsákné Lizák Marianna. - Budapest : Complex, 2012. - 499 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-064-8 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - humánerőforrás-menedzsment
331.5 *** 658.3
[AN 3421898]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2012.
   Az Európai Unió közös politikái [elektronikus dok.] / szerk. Kengyel Ákos. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9108-9
Európai Unió - európai integráció - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
339.923(4-62)
[AN 3423469]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2012.
   Fecseg a felszín és hallgat a mély [elektronikus dok.] : tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában / szerk. Muraközy László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2007. - (Gazdaságpolitikai kerekasztal, ISSN 1789-6649)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9109-6
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200"
[AN 3423877]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2012.
   Földobott kő? : tények és tendenciák a 21. században / szerk. Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2012. - 337 p. : ill. ; 21 cm. - (Gazdaságpolitikai kerekasztal, ISSN 1789-6649)
Bibliogr.: p. 313-[338].
ISBN 978-963-05-9211-6 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika - világgazdaság - gazdasági helyzet - 21. század
339.9(100)"20" *** 338.1(439)"20" *** 339.923(4-62)"200"
[AN 3420485]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2012.
Gallo, Carmine
The innovation secrets of Steve Jobs (magyar)
   Steve Jobs az innováció mestere : hogyan legyünk őrülten sikeresek / Carmine Gallo. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 352 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 321-343.
ISBN 978-963-304-085-0 fűzött : 3900,- Ft
Jobs, Steven (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - innováció - 20. század - ezredforduló
330.341.1 *** 681.3(73)(092)Jobs,_S.
[AN 3421228]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2012.
   A globális gazdaság földrajzi dimenziói [elektronikus dok.] / Mészáros Rezső és munkaközössége. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9104-1
globalizáció - világgazdaság - társadalomföldrajz - ezredforduló - elektronikus dokumentum
339.9(100)"200" *** 316.6(100) *** 911.3
[AN 3423567]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2012.
Gyetvai Gellért
   Kis Fehér könyv a szociális (jellegű) foglalkoztatásról / Gyetvai Gellért ; [kiad. a Szent Lázár Alapítvány]. - Békés : Szt. Lázár Alapítvány, 2012. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Szociális kutatások és fejlesztések, ISSN 2061-7208)
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-89332-1-8 fűzött
szociális foglalkoztatás
331.582.22
[AN 3421619]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2012.
   Hogyan kezdjem? : útmutató fordítóknak és tolmácsoknak / szerzők Környei Tibor [et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mo. Fordítóirodák Egyes., 2012. - 56 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159 ; 1.)
ISBN 978-963-87631-3-6 fűzött
fordítás
651.926
[AN 3424509]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2012.
   Indulj el! : irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak / [... szerk. Nagy László]. - [Budapest] : [s.n.], [2012]. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3420051]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2012.
Juhász Lajos
   Ökonómiai mutatórendszer : diagnosztika / Juhász Lajos ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet. - Sopron : NYME KTK Vállalatgazdasági Int., 2012. - 92 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-334-056-1 fűzött
gazdasági mutató - üzemgazdaságtan
658.1 *** 330.131
[AN 3420896]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2012.
   Kalákázni jó! : napló a székelyföldi fürdő- és közösségépítő kaláka 10 éves történetéből / [főszerk. Herczeg Ágnes] ; [közread. az] Ars Topia Alapítvány. - Budapest : Ars Topia Alapítvány, 2011. - 155 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás román, német, angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-89402-0-9 fűzött
Székelyföld - Magyarország - önkéntes munka - fürdő - újjáépítés - történeti feldolgozás
331.102.2(439)"200" *** 331.102.2(498.4Székelyföld)"200" *** 725.751(498.4Székelyföld) *** 725.751(439) *** 711.168
[AN 3420573]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2012.
   Kutatásszervezés és innovációmenedzsment az egészség- és élettudományok területén / szerk. Pörzse Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2011. - 359 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-203-2 kötött
kutatás-fejlesztés - innováció
330.341.1
[AN 3420544]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2012.
Lengyel Imre (1954-)
   Regionális gazdaságfejlesztés [elektronikus dok.] : versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák / Lengyel Imre. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - [Budapest] : Akad. K., [2011], cop. 2010. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9106-5
regionális gazdaság - regionális tervezés - versenyképesség - klaszter
332.1 *** 332.14 *** 339.137 *** 334.752
[AN 3424114]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2012.
Ludvig Zsuzsa (1964-)
   Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai [elektronikus dok.] / Ludvig Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9110-2
Európai Unió - Oroszország - gazdasági kapcsolat - ezredforduló - elektronikus dokumentum
339.5(47)"199/200" *** 339.923(4-62)"199/200"
[AN 3423581]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2012.
   A magyar mezőgazdaság Európai Unió belpiaci áraival számolt támogatottsági mutatóinak alakulása 2000-2010 között / [szerk. Jankuné Kürthy Gyöngyi]. - Budapest : AKI, 2012. - 78 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 77-78. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-571-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - statisztikai adatközlés - 21. század
338.246.027(4-62) *** 338.43(439)"200"(083.41)
[AN 3422291]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2012.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése : könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzése : vállalkozási szakterület, 2012 / [szerzők Berta Erzsébet et al.] ; [szerk. Tomcsányi Erzsébet]. - Dunakeszi : Vállalkozásbarát Bt., 2012. - 184 p. : ill. ; 29 cm
Gerinccím: Mérlegképes könyvelők továbbképzése 2012.
ISBN 978-963-89611-0-5 fűzött
számvitel - vállalkozás - tankönyv
657(078) *** 658.1(078)
[AN 3420274]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2012.
   Online üzlet és marketing [elektronikus dok.] / szerk. Bányai Edit és Novák Péter. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9129-4
marketing - internet - elektronikus kereskedelem - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3423585]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2012.
   Oroszország két világ között [elektronikus dok.] / szerk. Simai Mihály. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9125-6
Oroszország - gazdaságpolitika - külgazdaság - energiagazdálkodás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
338(47)"200" *** 339.9(47)"200" *** 620.9(47)"200"
[AN 3423575]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2012.
   Pénzügyi számvitel / Kardos Barbara [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2012]-. - 23 cm
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3424954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mérlegképes könyvelői képzés számvitel-elemzés tantárgyhoz. - cop. 2012. - 470 p.
ISBN 978-963-394-811-8 fűzött : 4300,- Ft
[AN 3424958] MARC

ANSEL
UTF-89171 /2012.
   Predictability and competitiveness : the annual report of the Hungarian European Business Council, 2011 = Kiszámíthatóság és versenyképesség : a Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. - [S.l.] : [s.n.], [2011]. - 91 p. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - versenyképesség - 21. század
338.2(439)"201" *** 339.137.2(439)"201"
[AN 3420093]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2012.
   Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság / szerk. Bajmócy Zoltán, Lengyel Imre, Málovics György. - Szeged : JATEPress, 2012. - 407 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-071-9 fűzött
Dél-Alföld - regionális gazdaság - innováció - versenyképesség - ezredforduló
332.1(439Dél-Alföld) *** 330.341.1 *** 339.137(439)"200"
[AN 3422618]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2012.
Soros, George (1930-)
Financial turmoil in Europe and the United States (magyar)
   Pénzügyi vihar Európában és az Egyesült Államokban : tanulmányok / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, 2012. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-350-8 kötött : 3450,- Ft
világgazdaság - pénzügyi válság - 21. század
338.124.4(100)"200/201" *** 339.9(100)"200/201"
[AN 3421095]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2012.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2012 / [szerzők Füredi-Fülöp Judit et al.]. - Budapest : Pallas 70 Okt. Kft. : NovoSchool, 2012. - 256 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. márc. 30.
ISBN 978-963-87656-9-7 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3421252]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2012.
   A számvitel időszerű kérdései, 2012 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : vállalkozási szakterület / Kardos Barbara [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2012. - 277 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-817-0 fűzött : 4190,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 3424967]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2012.
Szirmai Jenő (1921-)
   A pénz világában / Szirmai Jenő. - [Budapest] : Égisz, 2012. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3536-7 kötött
Szirmai Jenő (1921-)
Országos Takarékpénztár
Magyarország - pénzügy - vezető alkalmazott - bankár - 20. század - Kádár-korszak - pénzintézet - memoár
336.7(439)(092)Szirmai_J.(0:82-94) *** 338(091)(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 3420918]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2012.
Sztanó Imre (1947-)
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2012. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-394-819-4 fűzött : 1650,- Ft
számvitel - értelmező szótár
657(031)
[AN 3424950]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2012.
   Turizmusmarketing esettanulmányok [elektronikus dok.] / szerk. Deli-Gray Zsuzsa és Árva László. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504). (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9107-2
idegenforgalom - marketing - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
339.138(075.8) *** 338.48(075.8)
[AN 3423988]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2012.
Varga Attila (1958-)
   Térszerkezet és gazdasági növekedés [elektronikus dok.] / Varga Attila. - Szöveg (epub : 882 KB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2009. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9136-2
gazdasági növekedés - területi eloszlás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
330.35(075.8)
[AN 3424009]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9180 /2012.
Dósa Ágnes
   Egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások : rokkantság, rehabilitáció közérthetően / Dósa Ágnes, Hanti Péter. - Budapest : Complex, 2012. - 489 p. ; 19 cm. - (Egészségügyi kiskönyvtár, ISSN 2063-2282)
ISBN 978-963-224-995-7 fűzött
Magyarország - egészségügyi ellátás - társadalombiztosítás - rokkant - útmutató
364.444(439) *** 369(439)(036) *** 364.65-056.26
[AN 3420753]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2012.
Orbán Zsófia
   Családtámogatási kézikönyv / Orbán Zsófia, Papp Andrea Krisztina. - Budapest : Complex, 2012. - 242 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-295-079-2 fűzött
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
Magyarország - családvédelem - szociális támogatás - iratminta - útmutató - törvény
364.044.24(439)(094)(036) *** 364.422(439)(094)(036)
[AN 3420955]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2012.
Rüsz-Fogarasi Enikő (1966-)
   Egy elfeledett intézmény : a kolozsvári Szentlélek-ispotály kora újkori története / Rüsz-Fogarasi Enikő ; [... a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület ... kiadványa]. - [Budapest] : L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2012. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-157. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-514-5 fűzött : 2100,- Ft
Kolozsvár - menedékhely - kórház - gazdálkodás - 17. század - történelmi forrás
364.444(439.21-2Kolozsvár)"16"(093) *** 338(091)(439.21-2Kolozsvár)"16"(093)
[AN 3420320]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2012.
Szafkó Zoltánné
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2012 / Szafkó Zoltánné, Széles Imre, Tóth Liboriuszné. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2012. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-816-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3424963]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2012.
   Túl az Óperencián : húsz év a város peremén, 1992-2012 : a győri hajléktalan-ellátás húszéves évkönyve / [szerk. Polgár S. Tiborné és Kálé Rita] ; [kiad. a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat]. - Győr : Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, 2012. - 149 p. : ill., főként színes ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-08-3917-4 fűzött
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat (Győr)
Győr - hajléktalangondozás - ezredforduló - audiovizuális dokumentum
364.252(439-2Győr)"199/201"
[AN 3420404]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9185 /2012.
   A 2011. évben végzett kétszintű gyakorlati képzőhely ellenőrzés tapasztalatai a hazai szakképzés tükrében / [... összeáll. Futterer László] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2011. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - statisztikai adatközlés - 21. század
377(439)"2010"(083.41)
[AN 3422312]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2012.
   Alma a fán : fókuszban a tanulás támogatása / [főszerk. Szegedi Eszter] ; [interjúk kész., szerk. B. Tier Noémi, Dányi Andrea] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2012]. - 77 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-89302-3-1 fűzött
tanulás
371.322
[AN 3420329]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2012.
   Bibliográfia Hunyady Györgyné dr. tiszteletére / [megj. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában]. - Budapest : ELTE TÓK, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
Hunyady Györgyné (1942-)
Magyarország - pedagógus - pedagógia - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
37:016 *** 37(439)(092)Hunyady_Gy.-né *** 012Hunyady_Gy.-né
[AN 3420583]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2012.
   A Budapesti Corvinus Egyetem első nyolc éve : ahogy én láttam / [összeáll. Mészáros Tamás] ; [... szerk. Alföldiné Dán Gabriella] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE : Kossuth, cop. 2012. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-7163-8 kötött : 3990,- Ft
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapest - egyetem
378.4(439-2Bp.)
[AN 3422047]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2012.
   A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola jubileumi évkönyve / [szerk. Farkas Józsefné]. - Dabas : Némolab Kft., 2011. - 91, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
ISBN 978-963-08-2824-6 fűzött
Kossuth Lajos Általános Iskola (Dabas)
Dabas - általános iskola
373.3(439-2Dabas)
[AN 3421513]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2012.
   Emlékezz vissza az egész útra! : a 75 éves magyar népfőiskola jubileumi ünnepségén elhangzott előadások : Sárospatak, 2011. november 4-6. / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta] ; [közread. a Magyar Népfőiskolai Collegium]. - [Budapest] : MNC, 2011. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87012-5-1 fűzött
Sárospatak - szabadegyetem - konferencia-kiadvány
374.72(439-2Sárospatak)(091) *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3421944]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2012.
   Felsőoktatás és munkaerőpiac : tények, vélemények, tapasztalatok / szerk. Schleicher Nóra ; [kiad. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - Budapest : BKÜF, 2012. - 221 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88943-4-2 fűzött
felsőoktatás - munkaerőpiac
378 *** 331.5
[AN 3420549]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2012.
   Forty-year : history of the Agricultural University of Debrecen and the Faculty of Agriculture / [publ. by the] University of Debrecen ... Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management. - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, 2012. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Debrecen - egyetem - agrártudomány
378.4(439-2Debrecen).096 *** 63
[AN 3421952]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2012.
Gerzsenyi László (1931-)
   A magyarországi baptista teológiai oktatás története, 1906-2006 / Gerzsenyi László, Mészáros Kálmán ; [kiad. a Magyarországi Baptista Egyház]. - Budapest : MBE, 2011. - 134, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-7116-71-1 fűzött
Magyarország - papképzés - egyetem - baptista egyház - oktatástörténet
378.628.2(439)(091)
[AN 3421978]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2012.
Gonda Judit
   Kerek-világ : játékos óvodai projektek az átlagostól eltérő készség- és képességszint megismeréséhez / Gonda Judit ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-963-89595-2-2 fűzött
képességvizsgálat - óvodai nevelés
371.212.22 *** 372.3
[AN 3421636]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2012.
   A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium életéről, 2006-2012 között. - Gyönk : Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Kollégium, 2012. - 63 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, 2006-2012, Gyönk = Tolnai Lajos Deutsches Nationalitäten- und Zweisprachiges Gymnasium und Wohnheim, Jink. - Csak magyar nyelven
Fűzött
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium (Gyönk)
Gyönk - gimnázium - kollégium - nemzetiségi iskola - kétnyelvű iskola
373.54(439-2Gyönk) *** 373.552(439-2Gyönk) *** 376.7(=30)(439-2Gyönk) *** 37.018.554(439)
[AN 3421059]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2012.
   "Határokon átívelő tudományos és kulturális kapcsolatok-konferenciák" / fel. szerk. Vári Enikő ; kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tormay Béla Szakkollégium. - [Debrecen] : DE AGTC Tormay B. Szakkollégium, 2012. - 230 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4210-5 kötött
agrártudomány - gazdálkodás - egyetem - tanulmánygyűjtemény
378.187.5(439-2Debrecen) *** 63 *** 658.1
[AN 3421941]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2012.
Horváth József
   A második csurgói iskolaalapító, Dr. Matolcsy Sándor / Horváth József ; ... kiad. Csurgó Város Önkormányzata és a Matoltsy Könyvtárpártoló Alapítvány. - Csurgó : Önkormányzat : Matoltsy Könyvtárpártoló Alapítvány, 2012. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88448-1-1 fűzött
Matolcsy Sándor (1887-1962)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Matolcsy_S.
[AN 3422100]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2012.
Horváth Tamás
   Mesteristák és Istvánosok : a Szent István kereskedelmi és közgazdasági középiskola 125 éves története / Horváth Tamás ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre Egyes., 2012. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-08-3842-9 kötött
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Budapest)
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaság
373.6:33(439-2Bp.)(091)
[AN 3421093]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2012.
   Investment in the future : higher education in Hungary : towards 2020 / [publ. by Ministry of Human Resources]. - Budapest : Min. of Human Resources, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - 21. század
378(439)"201/202" *** 37.014.5(439)"201/202"
[AN 3420013]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2012.
   Jubileumi évkönyv a pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola 100. évfordulójára, 1912-2012 / [fotók, szerk. Csikós Kornélia, Csikós Tiborné]. - Pálmonostora : Gárdonyi G. Ált. Isk., 2012. - 68 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Pálmonostora)
Pálmonostora - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Pálmonostora)(091)
[AN 3422163]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2012.
   A Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 60 éves Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolájának évkönyve : 2010-2011. tanév. - [Kecskemét] : [Kodály Z. Ének-Zenei Isk.], [2011]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskola
Kecskemét - zeneiskola - történeti feldolgozás
377.2:78(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3422286]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2012.
   Képes krónika, 1900-2012 : a kakucsi Általános Iskola története képekben / [írta és szerk. Marton Ilona]. - Kakucs : Ált. Isk., 2012. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22x30 cm
ISBN 978-963-08-3767-5 kötött
Általános Iskola (Kakucs)
Kakucs - általános iskola - iskolai tabló - fényképalbum
373.3(439-2Kakucs)(084.12)
[AN 3421408]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2012.
Klész Tibor
   A szakképzési törvény kézikönyve / Klész Tibor. - Budapest : Complex, 2012. - 536 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. máj. 8.
ISBN 978-963-295-000-6 fűzött
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
Magyarország - szakképzés - törvény - útmutató
377(439)(094)(036)
[AN 3420966]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2012.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Orbis pictus (latin, magyar, német)
   Orbis pictus : in Hungaricum et Germanicum translatus ... / Ioann. Amos Comenii ; magyarra fordíttatott, és hellyel-hellyel meg-jobbíttatott Sz. J. által ... ; [szerk. Földy Ferenc, Csorba Csaba]. - Utánny. - Sárospatak : M. Comenius Társ. : Comenius Tanítók. Főisk. ; [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2012. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 1.)
Az 1798-ban Pozsonban, Wéber Simon Péter költségével és betűivel nyomtattatott, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, Sárospatakon őrzött kötetről készült hasonmás kiad.
ISBN 963-01-7204-6 fűzött
alapfokú oktatás - tankönyv - hasonmás kiadás
372.4(075.2) *** 094/099.07
[AN 3422554]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2012.
   Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése középiskolásoknak / [összeáll. Fülöp Ildikó]. - [Budapest] : Totem, 2012. - 4 db : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
világirodalom története - műelemzés - oktatási segédlet - tartalmi tömörítvény
372.882(072) *** 82-822.05=945.11(072) *** 82(091)(072)
[AN 3421357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 127 p.
ISBN 978-963-590-402-0
[AN 3421384] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 143 p.
ISBN 978-963-590-403-7
[AN 3421385] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 144 p.
ISBN 978-963-590-404-4
[AN 3421389] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 125 p.
ISBN 978-963-590-405-1
[AN 3421392] MARC

ANSEL
UTF-89206 /2012.
   A pedagógiai rendszer : fejlesztők és felhasználók kézikönyve / szerk. Falus Iván [et al.] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, 2012. - 268 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 978-963-9795-50-1 kötött
Magyarország - oktatási rendszer - közoktatás - 21. század - oktatási reform
37.014.3(439)"20"
[AN 3420973]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2012.
   Perspektívák a neveléstudományban : válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, 2011 / [... szerk. Benedek Dániel, Vadász Viola]. - Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Nevtud. Doktori Isk. : Virágmandula, 2012. - 398 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-70-2 fűzött
pedagógia
37
[AN 3419950]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2012.
   Sapere necesse est : a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákjainak tanulmányai / szerk. Kocsev Bence, Smuk Péter. - Budapest : Szt. Ignác Jezsuita Szakkoll., 2012. - 291 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Studia Ignatiana, ISSN 1588-9513 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89327-1-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
378.184 *** 082
[AN 3420468]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2012.
   Tehetségek a történettudomány szolgálatában : történelem szakos hallgatók diákköri dolgozatai / szerk. Ferwagner Péter Ákos, Vukman Péter ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : SZTE BTK, 2012. - 72 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-157-2 fűzött
tudományos diákkör - magyar történelem
378.184 *** 943.9
[AN 3422403]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2012.
   A tehetségfejlesztés nemzetközi horizontja az esélyegyenlőség szemszögéből : F. Gagné tehetségfejlestési modelljének elemzése. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2011. - 230 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 25.)
Fűzött
tehetséggondozás - esélyegyenlőség - didaktika
376.545 *** 371.212.22 *** 37.02
[AN 3421118]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2012.
   A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola évkönyve / [szerkbiz. Feketéné Lengyel Dominika et al.]. - Székesfehérvár : Teleki B. Gimn. és Ált. Isk., 2012. - 231 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: A 135 éves Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola évkönyve
Fűzött
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - gimnázium - általános iskola
373.54(439-2Székesfehérvár) *** 373.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3422314]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2012.
Tót Éva (1955-)
   Az egész életen át tartó tanulás eszközrendszere / Tót Éva, Borbély-Pecze Tibor Bors, Szegedi Eszter ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2012]. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-89302-4-8 fűzött
élethosszig tartó tanulás
37.013.83
[AN 3420337]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2012.
Tóth Péter
   A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával / Tóth Péter. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2012. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88946-6-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - pedagógusképzés - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
377(439)"200" *** 371.13(439)
[AN 3421470]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2012.
Venator
   Hogyan tanuljunk idegen nyelvet? : legyen öröm a nyelvtanulás! / Venator. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-12-9 fűzött : 4100,- Ft
nyelvoktatás - módszertan
372.880 *** 371.3
[AN 3421973]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9215 /2012.
Borsodi László
   Őszi napsütésben : képek, alakok a magyar vadászéletből / Borsodi László. - [Pusztazámor] : DNM, 2012. - 219 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 25.)
ISBN 978-963-9783-23-2 kötött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3420417]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2012.
Karlócai Mariann (1925-)
   Hajtogatási egyszeregy : origami az alapoktól kezdve / Karlócai Mariann. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mérték, 2012. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-55-0 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3424535]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2012.
Kiss Ottó (1963-)
   Focisták kézikönyve / Kiss Ottó ; Baranyai (B) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 38, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5023-84-2 kötött : 1790,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3421165]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2012.
Mező László (1956-)
   Pácini labdarúgó krónika a kezdetektől 2012-ig / Mező László ; [kiad. Pácin Község Önkormányzata]. - Pácin : Önkormányzat, [2012]. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3760-6 fűzött : 1000,- Ft
Pácin Sportegyesület
Pácin - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Pácin)(091) *** 061.237(439-2Pácin)
[AN 3420903]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2012.
   Mindigkék : gyermek- és ifjúsági írók antológiája / [szerk. Pósfai János] ; [kiad. az Oladi Általános Művelődési Központ]. - Szombathely : Oladi ÁMK : B.K.L. K., 2012. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7334-67-2 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
379.825-053.6 *** 379.825-053.2 *** 894.511-822
[AN 3421223]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2012.
Wade, Paul
Convict conditioning 2 (magyar)
   Fegyencedzés 2 : börtönedzés haladóknak : módszerek az izomtömeg növelésére, az ízületek erősítésére és a testzsírarány csökkentésére / Paul "Coach" Wade ; [... ill. Derek Brigham] ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 370 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-06-1 fűzött : 3990,- Ft
edzés
796.015
[AN 3425111]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9221 /2012.
   "Áldassék érte ez a homok" : kortársak Tóth Istvánról / [szerk. Birck Edit]. - 3. kiad. - Cegléd : Tóth I., 2011. - 318 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-460-296-7 fűzött
Tóth István (1923-)
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - publicisztika
77.04(439)(092)Tóth_I.(0:82-92)
[AN 3422588]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2012.
Birkás Ákos (1941-)
   Ákos Birkás : 2006-2012 / [essay József Mélyi] ; [publ. ... Knoll Galéria]. - Budapest : Knoll Galéria, 2012. - 34 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-08-3913-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Birkás_Á.
[AN 3420551]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2012.
Biró Anna (1980-)
   Óceániai ékszerek / [írta és összeáll. Biró Anna, Sedlmayr Krisztina]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2012. - 24 p. : ill. ; 24 cm + 18 mell. - (Az én gyűjteményem, ISSN 1589-8911 ; 4.)
Megj. a 2011. szept. 30 - 2012. ápr. 1. között "Kauri és nagyító" címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9540-74-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9540-73-3)
Pápua Új-Guinea - tárgyi néprajz - ékszer - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
745(95) *** 069.12 *** 087.5 *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3420675]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2012.
   The Mau shipwreck porcelain, 1723-1735 / Györgyi Fajcsák, Nguyên Đình Chiên, János Jelen. - Budapest : JelNet Ltd., 2009-. - 29 cm
A 2. köt. szerzői Buslig Szonja Andrea, Li Baoping, Nguyên, Đình Chiên. - A 2. köt. közreadója a Magyar Indokína Társaság Befektetési és Fejlesztési Kft. - Borítócím: From the collection of dr Zelnik
Magyarország - Kína - kerámiaművészet - porcelán - 18. század - magángyűjtemény
738.1(510)"17" *** 069.017(439)Zelnik
[AN 2835110]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2012. - 196 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-08-3744-6 kötött
[AN 3420565] MARC

ANSEL
UTF-89225 /2012.
Dombauer Lászlóné
   Horgolt kiegészítők / Dombauer Lászlóné. - Budapest : Cser K., 2012. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 25.)
ISBN 978-963-278-239-3 fűzött : 1195,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3420008]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2012.
Erős Apolka (1978-)
   Apolka. - Budapest : Erős A., [2012]. - [120] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-08-2530-6 kötött
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század
73(439)(092)Erős_A.
[AN 3420555]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2012.
   Ezerarcú világ : múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel : a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény, a kerületi szaktanácsadók, óvodák és általános iskolák együttműködése tanórán kívüli, szabadidős - múzeumi anyaghoz és tevékenységhez köthető programok megvalósításához : záró kiadvány : emlékkönyv, 2011. 05. 01 - 2012. 06. 30. / írta, szerk., a képeket vál. Benkő Noémi [et al.]. - Budapest : PIHGY, 2012. - 88, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88830-8-7 fűzött
múzeumpedagógia - játék - tanári segédkönyv
069.12 *** 371.382(072)
[AN 3421428]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2012.
Fajó János (1937-)
   Kialakulás / Fajó János ; [... ford. Moyzes Mária]. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2012. - 63 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 8.)
Magyar és angol nyelven
Kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Fajó_J.
[AN 3420886]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2012.
   Ferenczy Noémi-díjasok : V. kötet / [szerk. Urbán Ágnes] ; [kiad. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. - Budapest : MKISZ, 2012. - [101] p. : ill., főként színes ; 30x30 cm
Bibliogr.: p. [100-101].
Kötött
Magyarország - művészeti díj - képzőművészet - iparművészet - építészet - ezredforduló
73/76(439)"200/201" *** 72(439)"200/201" *** 06.068(439)
[AN 3421507]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2012.
Feyér Ákos
   Tanuljunk rajzolni! : egyszerű vonalak segítségével lépésről lépésre : rajziskola gyerekeknek / Feyér Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-290-103-9 kötött
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3421107]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2012.
Füzes Endre (1932-)
   A szántalpas hombártól a tájházig : Füzes Endre válogatott írásai, 1956-2012 / szerk. Bereczki Ibolya, Cseri Miklós, Füzes Endre ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2012. - 501 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-27-6 fűzött
Magyarország - Baranya megye - népi építészet - magyar néprajz - falumúzeum - muzeológia
72.031.4(=945.11)(439.127) *** 069(439) *** 069.01
[AN 3421964]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2012.
Gáspár Péter (1961-)
   Őszintén / Gáspár Péter. - Szombathely : [Gáspár Mérnöki Iroda], 2011. - 148 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Közread. a Gáspár Mérnöki Iroda
ISBN 978-963-08-0989-4 kötött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - építészeti terv
72(439)(092)Gáspár_P. *** 72.011
[AN 3421551]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2012.
Gyergyádesz László (1972-)
   Báron László : képzőművész, bábművész, 1931-2011 / ifj. Gyergyádesz László ; [kiad. a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ]. - Kecskemét : Kecskeméti Kult. és Konf. Közp., 2012. - 87 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 87-[88]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-3467-4 kötött
Báron László (1931-2011)
Magyarország - képzőművész - előadóművész - 20. század - ezredforduló - bábjáték
73/76(439)(092)Báron_L. *** 792.97(439)(092)Báron_L.
[AN 3422349]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2012.
Györgyey Zsuzsa (1931-2006)
   Györgyey Zsuzsa keramikus emlékére / [szerk. Buzás Dániel] ; [kiad. a Tápiógyörgyei Önkormányzat]. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2011. - 42, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-1902-2 kötött
Magyarország - keramikus - 20. század - ezredforduló
738(439)(092)Györgyey_Zs.
[AN 3420888]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2012.
   The iconology of law and order : legal and cosmic / ed. by Anna Kérchy, Attila Kiss, György E. Szönyi. - Szeged : JATEPress, 2012. - 274, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 21.)
A Szegeden, 2008-ban "Eastern and Western traditions of European iconography" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-076-4 fűzött
képzőművészet - ikonográfia - irodalomtörténet - irodalomelmélet - rend
7.04 *** 82(4)(091) *** 82.01 *** 73/76(4) *** 124.1
[AN 3422632]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2012.
Kassák! (angol)
   Kassák! : the permanent exhibition of the Kassák Museum / [ed. Edit Sasvári, Judit Csatlós] ; [essay Gábor Andrási, Zsolt K. Horváth, Éva Standeisky] ; [transl. Katalin Orbán]. - Budapest : Petőfi Mus. of Lit. Kassák Mus., 2011. - 35, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87014-5-9 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest). Kassák Múzeum. Kassák!
Magyarország - festőművész - író - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Kassák_L. *** 894.511(092)Kassák_L. *** 069(439-2Bp.)Kassák_Múzeum
[AN 3420576]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2012.
   Klasszikus magángyűjtemények Magyarországon : válogatás jelentős művészeti gyűjteményekből / [főszerk. Ledényi Attila] ; [szerk. Somhegyi Zoltán]. - Budapest : Art Today Kft., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - magángyűjtemény
069.017(439)
[AN 3422303]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2012.
   Local colour : szentendrei kortárs festészeti tárlat 2012 : contemporary painting of Szentendre : 2012. június 9 - 2012. szeptember 2. / [a kiállítás kurátora..., a katalógust szerk. ... Török Katalin] ; [társkurátor Farkas Viola] ; [közread. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : PMMI, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9590-51-9 fűzött
Szentendre - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439-2Szentendre)"200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3420497]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2012.
Marsi Lukácsné
   Rafiatárgyak / Marsi Lukácsné, Varga Márta. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 20.)
ISBN 978-963-278-190-7 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745 *** 379.826
[AN 3420003]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2012.
Németh Zsolt
   Fénytemplom a Kis-Somlyón : a csíksomlyói Salvator-kápolna titka / Németh Zsolt. - Szombathely : B.K.L. K., 2012. - 72 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-963-7334-69-6 fűzött : 2200,- Ft
Csíksomlyó - kápolna - néphit - magyar néprajz - magyar ősvallás
726.52(498.4-2Csíksomlyó) *** 398.3(=945.11)
[AN 3421234]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2012.
Orisek Ferenc (1937-)
   Orisek Ferenc : szoborfaragó, Népművészet Mestere / [a tanulmányt írta Bánszky Pál] ; [kiad. a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület]. - [Kecskemét] : Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyes., cop. 2012. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-4317-1 kötött
Orisek Ferenc (1937-)
Magyarország - faszobrász - fafaragás - 20. század - 21. század
745.51(439)(092)Orisek_F.
[AN 3422271]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2012.
   Párizsi kocka : válogatás 16 világhírű, külföldi kortárs mester műveiből : 2011. február 20 - március 19. : nemzetközi kortárs mesterek I., értékesítéssel egybekötött kiállítás / [a tanulmányokat írta Kovács Zsófia Anna] ; [közread. az] Abigail Galéria és Aukciós Ház. - Budapest : Abigail Galéria, 2011. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Franciaország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 73/76(44)"19/200"
[AN 3422329]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2012.
Ruzsa György (1947-)
   Az ikon : teológia, esztétika, ikonográfia, ikonológia, technika / Ruzsa György. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-218.
ISBN 978-963-7730-71-9 kötött
ikonográfia - ortodox egyház - keresztény művészet - vallásfilozófia - ikon
75.046.3 *** 246.3 *** 281.9 *** 21
[AN 3420348]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2012.
Szöllősi-Nagy András (1949-)
   Vera Molnar : kontextus és kronológia : Vera Molnar életműkiállítása az egri Kepes Intézetben : [2012. 03. 01 - 2012. 05. 27.] = Vera Molnar : context and chronology : the oeuvre exhibition of Vera Molnar at the Kepes Institute, Eger / Szöllősi-Nagy András ; [kiad. ... Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért ...]. - Eger : Kepes Int. : Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért, 2012. - [54] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Kész. a kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-08-3430-8 fűzött
Molnár Vera (1924-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(=945.11)(44)(092)Molnár_V.
[AN 3420581]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2012.
Szyksznian Wanda (1948-)
   Szyksznian Wanda grafikusművész. - Budapest : Semmelweis, cop. 2011. - [140] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-331-200-1 fűzött : 7800,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szyksznian_W.
[AN 3421664]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2012.
Táncos László (1956-)
   Színes dolgok ezek.. / [Táncos]. - Budapest : Táncos Grafika Kft., cop. 2012. - 139 p. : ill., színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-08-3498-8 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Táncos_L.
[AN 3420593]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2012.
   Többlakásos házak = Multi-unit houses / [... szerk. és a szövegeket írta Lévai-Kanyó Judit]. - Budapest : Terc, 2012. - 201 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Kortárs magyar építészet, ISSN 2061-1978)
ISBN 978-963-9968-14-1 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - lakóépület - ezredforduló
728.2(439)"200"
[AN 3421495]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2012.
Ungvári Tamás (1930-)
   A szépség születése : a modern művészetelmélet kezdetei / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2012. - 240 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-361-4 kötött : 3750,- Ft
művészetesztétika - művészetelmélet
7.01 *** 111.852
[AN 3421168]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2012.
Vargyas Gábor (1952-)
   Istenek, ősök és sámánok : egy vietnámi hegyi törzs, a brúk vallása : Vargyas Gábor fotókiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában 2012. május 12. és augusztus 26. között = Divinities, ancestors and shamans : religion of a Vietnamese hill tribe, the bru : photo exhibition of Gábor Vargyas in the Hungarian Open Air Museum 12th May 2012 - 26th August 2012 / ... kurátora Sári Zsolt ; a kiállítást rend. Blaskó[!Braskó] Fukárek ; a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2012]. - 23 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5123-29-0 fűzött
Vietnam - folklór - helyismeret - kiállítási katalógus - fényképalbum
77.04(439)(092)Vargyas_G. *** 908.597(084.12) *** 061.4(439-2Szentendre) *** 398(=959.1)
[AN 3420315]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2012.
Wagenaar, Michiel
Stedebouw en burgerlijke vrijheid (magyar)
   Városépítészet és polgári szabadság : hat európai főváros fejlődésének összehasonlító elemzése / Michiel Wagenaar ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 269 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 262-267.
ISBN 978-963-9968-29-5 fűzött : 5800,- Ft
Európa - főváros - városépítés - urbanisztika - 19. század - 20. század
711.432(4)"18/19" *** 911.375(4)"18/19"
[AN 3421447]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2012.
Zinner Tibor (1948-)
   The Curia of Hungary / [written by Zinner Tibor and Kintzly Péter]. - Budapest : Blende SP, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-615-5039-03-4 kötött
Magyarország. Kúria
Budapest - középület - bíróság - történeti feldolgozás
725.15(439-2Bp.) *** 347.962(439-2Bp.)(091)
[AN 3421983]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9252 /2012.
Bajnai Klára
   Képes magyar hanglemez-történet = Hungarian recording history in pictures / Bajnai Klára, Simon Géza Gábor ; transl. by Katherine Chapman ; [kiad. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 978-963-87966-3-9 kötött
Magyarország - hanglemezgyártás - hanglemez - történeti feldolgozás
681.854(439)(091)
[AN 3421422]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2012.
Bakó Csaba
   Tankcsapda : tele a tankot : 12 év képekben / Bakó Csaba. - [Debrecen] : Tankcsapda Music Kft., 2012. - 467 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3739-2 kötött : 4900,- Ft
Tankcsapda (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 21. század
78.067.26.036.7(439)Tankcsapda
[AN 3421810]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2012.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Beatles apokrif : a feloszlás után / Benedek Szabolcs. - Budapest : Scolar, 2012. - 213 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Diszkogr.: p. 209-213. - Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-244-322-5 kötött : 3250,- Ft
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzene - zenekar - 20. század
78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 3421117]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2012.
Bieliczkyné Buzás Éva (1937-)
   Én+Te=Mi : Bieliczkyné Buzás Éva élete képekben és dokumentumokban. - [Hajdúszoboszló] : Szerző, 2012. - [2], 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4123-8 fűzött : 3000,- Ft
Bieliczkyné Buzás Éva (1937-)
Bieliczky Sándor (1929-1983)
Magyarország - szerkesztő - újságíró - 20. század - 21. század - rádióműsorszám - memoár
78.072.3(439)(092)Bieliczkyné_Buzás_É.(0:82-94) *** 070(439)(092)Bieliczky_S.(0:82-94)
[AN 3422040]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2012.
Los cuentos de Hoffmann (magyar)
   Jacques Offenbach: Hoffmann meséi / [... a Hoffmann meséi Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 20.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6867-6 kötött : 1590,- Ft
Offenbach, Jacques (1819-1880). Les contes d'Hoffmann
Franciaország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(44)(092)Offenbach,_J.
[AN 3421999]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2012.
El elixir de amor (magyar)
   Gaetano Donizetti: Szerelmi bájital / [... a Szerelmi bájital Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6863-8 kötött : 1590,- Ft
Donizetti, Gaetano (1797-1848). L'elisir d'amore
Itália - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Donizetti,_G.
[AN 3422083]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2012.
   A Jászjákóhalmi Népdalkör 40 éve. - [Jászjákóhalma] : Fodor I. F., 2012. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 9.)
ISBN 978-963-89107-2-1 fűzött
Jászjákóhalmi Népdalkör
Jászjákóhalma - népdalkör
784.087.68.071(439-2Jászjákóhalma)
[AN 3420749]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2012.
I pagliacci (magyar)
   Ruggero Leoncavallo: Bajazzók / [... a Bajazzók Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 18.)
ISBN 978-963-09-6865-2 kötött : 1590,- Ft
Leoncavallo, Ruggero (1859-1919). I pagliacci
Olaszország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Leoncavallo,_R.
[AN 3422103]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2012.
I puritani (magyar)
   Vincenzo Bellini: A puritánok / [... A puritánok Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 19.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6866-9 kötött : 1590,- Ft
Bellini, Vincenzo (1801-1835). I puritani
Itália - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(45)(092)Bellini,_V. *** 782.1 *** 792(100)(091)
[AN 3422114]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2012.
Rigoletto (magyar)
   Giuseppe Verdi: Rigoletto / [... a Rigoletto Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres operák ; 17.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6864-5 kötött : 1590,- Ft
Verdi, Giuseppe (1813-1901). Rigoletto
Olaszország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 792(100)(091)
[AN 3422094]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2012.
Saly Noémi (1956-)
   A tangókirály : Kalmár Pál regényes élete / Saly Noémi. - Budapest : 29S Műhely, 2012. - 271, [78] p. : ill. ; 24 cm + CD
Diszkogr.: p. [272-350].
ISBN 978-963-08-3864-1 kötött : 3900,- Ft
Kalmár Pál (1900-1988)
Magyarország - dalénekes - 20. század - auditív dokumentum
78.067.26(439)(092)Kalmár_P.
[AN 3421758]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2012.
Turandot (magyar)
   Giacomo Puccini: Turandot / [... a Turandot Magyarországon c. fej. szerzője Réfi Zsuzsanna] ; [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres operák ; 15.)
ISBN 978-963-09-6862-1 kötött : 1590,- Ft
Puccini, Giacomo (1858-1924). Turandot
Olaszország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(45)(092)Puccini,_G.
[AN 3422058]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9264 /2012.
Ambrus Péter (1970-)
   Hofi : második menet / Ambrus Péter. - [Budapest] : Dekameron, [2012]. - 292 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Sztároktól sztárokról, ISSN 2063-0956)
ISBN 978-615-5072-09-3 fűzött : 4990,- Ft
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - humorista - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Hofi_G.(0:82-94) *** 792.73
[AN 3421785]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2012.
Appia, Adolphe (1862-1928)
La musique et la mise en scène (magyar)
   Zene és rendezés / Adolphe Appia ; [ford. Jákfalvi Magdolna]. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-506-883-8 fűzött : 2500,- Ft
színházi rendező - színháztechnika - színházesztétika - opera
792.02 *** 792.01 *** 792.027.2 *** 782.1
[AN 3421953]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2012.
Monetti, Sandro
Colin Firth (magyar)
   Aki a király hangján szólt: Colin Firth / Sandro Monetti ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 271 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Filmogr.: p. 265-271.
ISBN 978-963-293-209-5 fűzött : 2990,- Ft
Firth, Colin (1960-)
Nagy-Britannia - színész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(410)(092)Firth,_C.
[AN 3421340]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2012.
   Theatre after the change : and what was there before the after? / [resp. ed. Mária Mayer-Szilágyi] ; [transl. Noémi Herczog et al.]. - Budapest : Creativ Média, 2011-. - 23 cm
A Budapesten 2008-ban "Mi volt az után előtt?" és 2009-ben "Twenty years later" címmel rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2005-9
Kelet-Európa - Közép-Európa - színháztörténet - színházművészet - 1945 utáni időszak - ezredforduló
792(4-11)"195/200"
[AN 3422157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 175 p. : ill.
ISBN 978-963-08-1971-8 fűzött
[AN 3422175] MARC

ANSEL
UTF-89268 /2012.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (8.) (2011) (Budapest)
   Verzió8 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2011. november 8-13. / [ed. by Erzsébet Bori, Anikó Kövecsi, Oksana Sarkisova] ; [publ. by the OSA Archivum at Central European University]. - Budapest : CEU OSA, 2011. - 67 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2466-8 fűzött
Budapest - filmfesztivál - dokumentumfilm
791.43(100) *** 061.7(439-2Bp.)"2011"
[AN 3420579]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9269 /2012.
Davies, Helen
   Kezdők bolgár nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; [átd.] Dudás Mária ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-010-5 fűzött : 2400,- Ft
bolgár nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=867=945.11
[AN 3421054]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2012.
Gráf Zoltán Benedek
   A - Z angol gyakorló könyv / Gráf Zoltán Benedek, Kovács János, Vizi Katalin. - 5. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2012. - VIII, 282 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5943-5 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0-5(078)=945.11
[AN 3422678]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2012.
   Hit és tudás : tisztelgés Szabó Miklós emléke előtt születésének 100. évfordulóján / [szerk. Dukkon Ágnes, Kalafatics Zsuzsa]. - Budapest : Szőlőtő Kétnyelvű Oktatásért Nonprofit Közhasznú Kft., 2012. - 155 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4416-1 fűzött
Magyarország - ruszisztika - orosz irodalom története - nyelvész - egyetemi tanár - 20. század - emlékkönyv
808.2 *** 882 *** 80.001(439)(092)Szabó_M.
[AN 3419849]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2012.
   Hungarian folk tales [elektronikus dok.] : A2 : 900 headwords / transl. and adapt. Pálvölgyi Nóra ; ill. Rontó Lili. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9121-8
magyar néprajz - angol nyelv - népmese - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 398.21(=945.11).04(02.053.2)=20
[AN 3423736]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2012.
Jónás Erzsébet, Cs (1950-)
   Kognitív szemantika a fordításban : orosz kognitív nyelvészet / Cs. Jónás Erzsébet ; [közread. a Nyíregyházi Főiskola]. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2012. - 149 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-45-4 fűzött
orosz nyelv - kognitív nyelvészet - szemantika - műfordítás - elmélet
808.2-541.25 *** 82.03
[AN 3421955]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Tanár úr kérem (angol) (átd., röv. kiad.)
   Please, Sir [elektronikus dok.] : B1 : 1500 headwords / Frigyes Karinthy ; transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia ; ill. Rontó Lili. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9119-5
magyar irodalom - angol nyelv - átdolgozás - nyelvkönyv - humoreszk - fordítás - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 894.511-7.04=945.11
[AN 3424135]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2012.
   Konstrukció és jelentés : tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Tátrai Szilárd ; [... kiad. Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - Budapest : ELTE, 2012. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-255-4 fűzött
magyar nyelv - kognitív nyelvészet
809.451.1 *** 800.1 *** 165.194
[AN 3420940]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2012.
Kovács János
   A - Z angol kiejtés : tankönyv és gyakorlókönyv / Kovács János, Siptár Péter. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 2006. - XXIII, 422 p. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-963-13-5933-6 fűzött : 3600,- Ft
angol nyelv - kiejtés - auditív dokumentum
802.0-15(078)=945.11 *** 802.0-4(078)=945.11
[AN 3422681]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2012.
Kovács János
   A - Z angol nyelvtan : lexikon / Kovács János, Lázár A. Péter, Marion Merrick. - 5. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2012, cop. 1994. - VIII, 875 p. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-13-5942-8 fűzött : 4990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3423254]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2012.
Lipták Csilla, B. (1957-)
   Színes kérdések és válaszok angol nyelvből : B2 szint / [szerzők B. Lipták Csilla, Csősz Tímea]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 295 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-106-8 fűzött : 2680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3422197]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2012.
   Magyar - mongol társalgás = Ungar - mongol âriany dèvtèr / [szerk. Jamiyansuren Narantuya, Nádasdy Miklós, Chuluunbat Gansukh]. - Budapest : Equinter, 2012. - 376 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9963-20-7 fűzött
magyar nyelv - mongol nyelv - társalgás - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=942 *** 809.42(078)=945.11
[AN 3420407]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2012.
   Notre sentinelle avancée : Aurélien Sauvageot et le Collège Eötvös József / [textes réunis et éd. par László Horváth et Brigitta Vargyas] ; [publ. par ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2012. - 255 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. dec. 5-én rendezett emléknap előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-0-7 fűzött
Sauvageot, Aurélien (1897-1988)
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Franciaország - Budapest - nyelvész - 20. század - finnugrisztika - szakkollégium - konferencia-kiadvány
80.001(44)(092)Sauvageot,_A. *** 809.45 *** 378.187.5(439-2Bp.) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3421577]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2012.
Singlish (magyar)
   Singlish : angol gyermekdalok : daloskönyv CD melléklettel : óvodás és kisiskolás gyermekeknek 4 éves kortól / [ill. Christoph Kirsch] ; [ford. Szaniszló Szilvia]. - Budapest : Raabe, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm + CD
ISBN 978-963-9600-87-4 kötött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - gyermekdal - auditív dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3421778]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2012.
   Studien ungarischer NachwuchsgermanistInnen : Beiträge der ersten gemeinsamen Jahrestagung 2010 / hrsg. von Ágnes Fekete, Miklós Fenyvesi, András Komáromy. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2012. - 184 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 59.)
A Budapesten, 2010. nov. 11-20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-246-2 fűzött
germanisztika
803.0 *** 830
[AN 3421003]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9283 /2012.
   Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése általános iskolások számára / [összeáll. Fülöp Ildikó]. - [Budapest] : Totem, 2012. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-963-590-406-8 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - oktatási segédlet - tartalmi tömörítvény
82(091)(072) *** 372.882(072) *** 82-822.05=945.11(072)
[AN 3421342]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9284 /2012.
Csuka Zoltán (1901-1984)
   Az ismeretlen Csuka Zoltán / [szerk.] Urbán László ; kiad. Érd. M. Jogú Város Polgármesteri Hivatala. - Érd : Polgármesteri Hiv., 2011. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek
894.511(092)Csuka_Z. *** 894.511-821
[AN 3420793]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2012.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mikszáth 21 / Grecsó Krisztián. - Horpács : Mikszáth Társ., 2012. - 24 p. ; 24 cm. - (Mikszáth könyves-téka, ISSN 1785-718X ; 10.)
ISBN 978-963-89048-2-9 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - könyvismertetés
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 3422306]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2012.
Illés György (1950-)
   A magyar ifjúsági irodalom kézikönyve / Illés György. - Budapest : Dekameron, [2012]. - 226 p. : ill. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-615-5072-10-9 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - ifjúsági irodalom - 19. század - 20. század - ezredforduló
894.511(091)(02.053.2) *** 894.511(092)"18/200"
[AN 3421902]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2012.
Jókai Mór (1825-1904)
   Jókai és Abbázia / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2012. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 10.)
ISBN 978-963-88857-8-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87107-5-8)
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - Fiume - író - 19. század - helyismeret - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439.25
[AN 3420004]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2012.
Kenyeres Zoltán (1939-)
   Megtörtént szövegek [elektronikus dok.] : esszék, tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról / Kenyeres Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Akad. K., [2011], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9134-8
magyar irodalom története - 20. század - esszé - elektronikus dokumentum
894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 3423704]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2012.
Tőzsér Péter
   Kisfaludy Sándor bibliográfia / összeáll. Tőzsér Péter. - Esztergom : [Tőzsér P.], 2012. - 23 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3759-0 fűzött
Kisfaludy Sándor (1772-1844)
Magyarország - író - 18. század - szakbibliográfia
894.511(092)Kisfaludy_S.:016
[AN 3420375]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9290 /2012.
Adams, Cat
Blood song (magyar)
   A vér dala / Cat Adams ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-587-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3420809]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2012.
Adler, Elizabeth
A place in the country (magyar)
   Vidéki menedék / Elizabeth Adler ; [ford. Gimes Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-627-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3421394]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2012.
Alcorn, Randy C.
Courageous (magyar)
   Valóban bátrak / Randy Alcorn regénye ; Alex Kendrick és Stephen Kendrick forgatókönyve alapján ; [ford. Mucsi Ferenc]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2012. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89357-7-9 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3421454]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2012.
Amft, Diana (1975-)
Die kleine Spinne Widerlich (magyar)
   A kíváncsi pókocska / Diana Amft ; ill. Martina Matos ; [ford. Márkus Gabriella]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9232-24-2 kötött : 1490,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3421116]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2012.
Birck, Jan (1963-)
Geheimagent Morris in... : Gefrühstückt wird später! (magyar)
   Morris, a titkos ügynök : az eltűnt reggeli rejtélye : krimi-képeskönyv / Jan Birck ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, [2012]. - [44] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-384-0 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3420947]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2012.
Block, Lawrence (1938-)
A dance at the slaughterhouse (magyar)
   Tánc a mészárszéken / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 323 p. ; 21 cm. - (Matt Scudder sorozat)
ISBN 978-615-5049-69-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3421597]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2012.
Box, C. J.
Savage run (magyar)
   Ámokfutás / C. J. Box ; [ford. Kállai Tibor és Rupp Anikó]. - Budapest : Sorozat Kv., 2012. - 364 p. ; 19 cm. - (Vad vidék ; 2.)
ISBN 978-963-8942-26-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3422268]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2012.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Letter from a stranger (magyar)
   Levél egy idegentől / Barbara Bradford Taylor ; [ford. Horváth Zita]. - Budapest : Európa, 2012. - 488 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9408-4 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3422289]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2012.
Bray, Libba (1964-)
Rebel angels (magyar)
   Lázadó angyalok / Libba Bray ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 507 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-070-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3424952]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2012.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the murderous marriage (magyar)
   Agatha Raisin és az életveszélyes esküvő / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-620-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3421423]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dumb witness (magyar)
   A kutya se látta / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1993. - 332 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9405-3 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3422569]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
The secret adversary (magyar)
   A titkos ellenfél / Agatha Christie ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : Európa, 2012. - 336 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9273-8 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3422561]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2012.
Connolly, John (1968-)
The reapers (magyar)
   Halálhozók / John Connolly ; [ford. Radnóti Alíz]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-633-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3422165]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2012.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Vajda Endre] ; [az előszót írta Takács Ferenc]. - [Budapest] : Akkord : Ciceró, [2012]. - 189, [2] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3424411]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2012.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Confessions of a crap artist (magyar)
   Egy megcsúszott lélek vallomásai / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-86-6 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3420285]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2012.
Evans, Nicholas (1950-)
The brave (magyar)
   Semper fortis / Nicholas Evans ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9409-1 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3422294]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2012.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terri Farley. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425031]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Musztánghold / [ford. Acsai Roland]. - 2012. - 240 p.
ISBN 978-963-245-098-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425032] MARC

ANSEL
UTF-89307 /2012.
Gideon, Melanie (1963-)
Wife 22 (magyar)
   Mindörökre behálózva / Melanie Gideon ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 475, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-208-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3420916]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2012.
Golding, William (1911-1993)
Free fall (magyar)
   A vétkes visszanéz / William Golding ; [ford. Báti László]. - Budapest : Európa, 2012. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9450-3 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3424574]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2012.
Gregory, Philippa (1954-)
The other queen (magyar)
   A másik királynő / Philippa Gregory ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 459 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Bibliogr.: p. 451-455.
ISBN 978-963-266-268-8 kötött : 3300,- Ft
Mária (Skócia: királynő) (1542-1587)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3422273]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2012.
Grisham, John (1955-)
The litigators (magyar)
   Prókátorok / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-67-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3422029]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2012.
Haas, Wolf (1960-)
Der Brenner und der liebe Gott (magyar)
   A Brenner és a Jóisten : [Brenner nyomozó történetei] / Wolf Haas ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2012. - 238 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-341-6 fűzött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3420917]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2012.
Harrison, Lisi (1970-)
Where there's a wolf, there's a way (magyar)
   Szörnytudatos farkaslány / Lisi Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 248 p. ; 20 cm. - (Monster high ; 3.)
ISBN 978-963-343-221-1 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3420820]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2012.
Heinsaar, Mehis (1973-)
   Mehis Heinsaar breviárium / ill. Asko Künnap ; ford. András Judit [et al.] ; [közread. az] Észt Intézet, Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2012. - 72 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-89336-1-4 fűzött
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 3420405]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2012.
Holban, Anton
   Ioana [elektronikus dok.] / Anton Holban. - Szöveg (epub : 380 KB). - Budapesta : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5153-02-0
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31
[AN 3405880]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2012.
Ione, Larissa
Pleasure unbound (magyar)
   Csábítás : Daemonica 1. / Larissa Ione ; [ford. Balogh Imre]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-206-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3420805]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2012.
Jacq, Christian (1947-)
Ramsès (magyar)
   Ramszesz / Christian Jacq. - Budapest : Európa, 1998-. - 24 cm
ISBN 963-07-5952-7
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II. (Kr. e. 1302?-Kr. e. 1213?)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 318527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A Nyugat akáciája alatt / [ford. Kamocsay Ildikó]. - 2012. - 367 p.
ISBN 978-963-07-9481-7 kötött : 3200,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3424532] MARC

ANSEL
UTF-89317 /2012.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of grey (magyar)
   A szürke ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 524 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-254-636-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3422124]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2012.
James, Peter (1948-)
Perfect people (magyar)
   Tökéletes emberek / Peter James ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2012]. - 390 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-411-3 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3422240]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2012.
Johnson, Milly (1964-)
The Yorkshire pudding club (magyar)
   Yorkshire puding klub / Milly Johnson ; [ford. Gazdag Diana]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-594-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3422149]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2012.
Kate, Lauren
Fallen (magyar)
   Fallen : kitaszítva / Lauren Kate ; [ford. Farkas Veronika]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-401-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-400-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3424563]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2012.
Kedros, Elena
Ragazze dell' Olimpio : lacrime di cristallo (magyar)
   Olimposz lányai : kristálykönnyek / Elena Kedros ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 245 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-143-5 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3425034]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2012.
Kika
Lara auf Abwegen (magyar)
   Lara válaszúton / Kika ; [ford. Antal Lilla]. - [Budapest] ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2012. - 140 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-963-9950-57-3 fűzött : 1980,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3420729]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2012.
Kilroy, Claire (1973-)
Tenderwire (magyar)
   Finomhangolás / Claire Kilroy ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Gondolat, 2012. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-400-2 fűzött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3421347]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2012.
King, Stephen (1947-)
Black house (magyar)
   A fekete ház / Stephen King, Peter Straub ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2012. - 812, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9518-0 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3425028]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2012.
Koontz, Dean R. (1945-)
77 Shadow Street (magyar)
   Shadow Street 77 / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2012. - 526 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-324-071-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3422276]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2012.
Mallery, Susan
Irresistible (magyar)
   Fahéj és karamella / Susan Mallery ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 367 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-440-2 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3421603]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2012.
Malot, Hector (1830-1907)
Sans famille (magyar)
   Talált gyerek / Hector Malot ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 384, [3] p. ; 21 cm
Megj. "Elhagyottan" címmel is
ISBN 978-963-349-020-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421478]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2012.
McMillan, Sue
Ballerina stories (magyar)
   Balerina a barátnőm : [történetek nem csak táncosoknak] / [írta Sue McMillan] ; [rajz. Kimberly[!Kimberley] Scott] ; [ford. Pataki Andrea]. - [Budapest] : Napraforgó, [2012]. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-445-322-2 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3422298]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2012.
Meyer, Stephenie (1973-)
Twilight (magyar)
   Twilight : alkonyat / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 6. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 501, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-152-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-9708-95-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3424571]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2012.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Ingleside (magyar)
   Anne családja körében / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-042-1 kötött : 2499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3425036]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2012.
Morton, Kate (1976-)
The shifting fog (magyar)
   Felszáll a köd / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 597, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-092-6 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3424567]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2012.
Mothes, Ulla (1964-)
Die Falle der Zeichnerin (magyar)
   Egy kiállítás titkai / Ulla Mothes ; [ford. Szabó Rita]. - [Budapest] ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2012. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-963-9950-56-6 fűzött : 1980,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3420742]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2012.
Mrożek, Sławomir (1930-)
Dziennik powrotu (magyar)
   Hazatérésem naplója / Sławomir Mrożek ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2012. - 252, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9520-3 kötött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - hírlapi tárca
884-43=945.11
[AN 3424584]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2012.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2012. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-043-4 fűzött : 3290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3423285]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2012.
Oksanen, Sofi (1977-)
Stalinin lehmät (magyar)
   Sztálin tehenei / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - Budapest : Scolar, 2011. - 447 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-263-1 fűzött : 3450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3421209]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2012.
Perry, Tasmina
Private lives (magyar)
   Sztárok ügyvédje / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 636 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-595-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3422096]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2012.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2012. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9221-6 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3421260]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2012.
Putney, Mary Jo
Stolen magic (magyar)
   Ellopott mágia / Mary Jo Putney ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : General Press, [2012]. - 391 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-410-6 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3422229]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2012.
Reichs, Kathy (1950-)
Deadly décisions (magyar)
   A csontok nem hazudnak / Kathy Reichs ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 429 p. ; 20 cm
Megj. "Halálos döntések" címmel is
ISBN 978-963-254-640-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3422108]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2012.
Rivers, Francine (1947-)
Unshaken (magyar)
   Rendíthetetlenül : Ruth / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2012. - 159 p. ; 21 cm. - (A kegyelem vonala ; 3.)
ISBN 978-963-288-111-9 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3420418]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Dance upon the air (magyar)
   Örvénylés / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 385 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-545-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3423258]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Face the fire (magyar)
   Szemben a tűzzel / Nora Roberts ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 418 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-547-1 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3423268]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Falling for Rachel (magyar)
   Nekem rendelt asszony ; Alex meggyőzése / Nora Roberts ; [ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 461 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Falling for Rachel ; Convincing Alex. - keretcím: A Stanislaski család
ISBN 978-963-538-444-0 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3421326]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Heaven and earth (magyar)
   Ég és föld / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 386 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-546-4 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3423264]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2012.
Ryan, William (1965-)
The bloody meadow (magyar)
   Véres mező / William Ryan ; [ford. Nemeskéri Luca]. - Budapest : General Press, [2012]. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-383-3 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3421076]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2012.
Sánchez, Clara (1955-)
Lo que esconde tu nombre (magyar)
   A láthatatlanok / Clara Sánchez ; ford. Dornbach Mária. - Budapest : Park, cop. 2012. - 363 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-958-0 kötött : 3500,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3420908]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2012.
Singh, Nalini (1977-)
Archangel's blade (magyar)
   Angyalkard : angyali vadász : [4. kötet] / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 440 p. ; 20 cm
Fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-756-7)
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3420795]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2012.
Singh, Nalini (1977-)
Slave to sensation (magyar)
   Vonzódás : egy világ, két faj, állandó küzdelem 1. / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-820-3 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3420826]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2012.
Smith, Dean Wesley
The escape (magyar)
   A szökés / Dean Wesley Smith, Kristine Kathryn Rusch ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 255 p. ; 20 cm
keretcím: Star trek : Voyager
ISBN 978-963-497-244-0 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3420692]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2012.
Smith, L. J. (1965-)
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ébredés. - 3. kiad. - 2012. - 208 p.
ISBN 978-963-245-256-2 kötött : 3290,- Ft
ISBN 978-963-245-202-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425044] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A visszatérés: leszáll az éj. - 2. kiad. - 2012. - 478 p.
ISBN 978-963-245-360-6 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-359-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425045] MARC

ANSEL
UTF-89351 /2012.
Somper, Justin
Tide of terror (magyar)
   A rettegés árja : Vámpírkalózok 2. / Justin Somper ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 388 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
keretcím: Vampirates
ISBN 978-963-245-478-8 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3422226]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2012.
Stilton, Tea
La città segreta (magyar)
   A titkos város / Tea Stilton. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 178, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-921-4 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3424539]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2012.
Stilton, Tea
La montagna parlante (magyar)
   A lángoló hegy / Tea Stilton. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 177, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-642-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3424543]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2012.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül : regény / Jules Verne ; [ford. Csatlós János]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 274, [5] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
borító- és gerinccím: 80 nap alatt a Föld körül
ISBN 978-963-245-031-5 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3425037]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2012.
Walko
Neues aus Pappenburg! (magyar)
   Mi újság Kartonvárban? / [írta és rajz.] Walko ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram). (Kartonvári kalandorok ; 2.)
ISBN 978-963-343-192-4 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3420919]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2012.
Webb, Holly
Jess the lonely puppy (magyar)
   Gombóc, az elhagyatott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 108, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-274-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3425035]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2012.
Webb, Katherine (1977-)
The unseen (magyar)
   Homály / Katherine Webb ; [ford. Hajnali Virág]. - Budapest : General Press, [2012]. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-391-8 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3421285]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2012.
Zuiker, Anthony E. (1968-)
Level 26 (magyar)
   Level 26 : sötét kezdetek / Anthony E. Zuiker ; Duane Swierczynski közrem. ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 444 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-458-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3422135]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9359 /2012.
   2x1 perces novellák : tisztelet Örkény Istvánnak ; [szerk. és a bevezetőt írta Kirschner Péter] ; [ill. Réber László és Kaján Tibor]. - Budapest : Tevan Alapítvány : Mazsike, 2012. - 84 p. : ill. ; 18 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 1.)
ISBN 978-963-88278-9-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - stílusutánzás - antológia
894.511-32(082)
[AN 3421280]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2012.
Att, Judy (1952-)
   Egy marslakó meséi / Judy Att. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-35-8 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3422184]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2012.
Balby Nat
   Hun / Balby Nat. - [Budapest] : Publio, cop. 2012. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5236-79-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3421870]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2012.
Bán Zsófia (1957-)
   Amikor még csak az állatok éltek / Bán Zsófia. - Budapest : Magvető, 2012. - 212, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3010-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3421205]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2012.
Baricz Katalin (1948-)
   Szeretteim : egy nyugtalan női lélek miértjei... / Baricz Katalin. - Budapest : Szerző, 2012. - 200, [12] p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-08-3719-4 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3420047]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2012.
Bátky András (1966-)
   Bazsó és Borka : a kedves pincerém / írta Bátky András ; rajz. Lakatos István. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 92, [4] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5220-07-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421203]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Táltos Jankó / Benedek Elek ; [rajz. Szabó Antónia]. - Debrecen : Főnix, 2012. - 22 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Hol volt, hol nem volt...", ISSN 1786-9641 ; 5.)
ISBN 978-963-7051-35-7 kötött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-35-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421825]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2012.
Benina (1982-)
   Farkasok nemzetsége / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Megsebzett szabadság. - 2012. - 342 p. : ill.
ISBN 978-963-245-588-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422025] MARC

ANSEL
UTF-89367 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Sanoma Media, 2012-. - ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2012. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-027-1 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421243] MARC

ANSEL
UTF-89368 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5023-80-4 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3421041]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2012.
Borbély Zsuzsanna (1952-)
   Szívtakarítás / Borbély Zsuzsanna. - [Budapest] : Publio, cop. 2012. - 48 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5236-89-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3421847]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2012.
Both Gabi (1968-)
   A hintarabló : lipótvárosi kalandok / Both Gabi ; Maros Krisztina rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2012. - 59, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3420974]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2012.
brygy
   Lélekharangok : lelkem rezdülései szavakban / brygy. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5232-06-0 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422262]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2012.
Büky Anna (1965-)
   Éjszaka történt / Büky Anna. - 2. kiad. - Budapest : I.A.T. K., 2012. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-12-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3425030]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2012.
Charles Peter Gy
   Az álomtörzs / Charles Peter Gy. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-57-0 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422208]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2012.
Csapó Dóra
   Főnyeremény: szerelem! / Csapó Dóra. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-99-0 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421763]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2012.
Császár Levente
   Aprónépek országa / Császár Levente meséje ; Pál Rita rajz. ; [kiad. az Alapítvány Alsómocsoládért]. - [Alsómocsolád] : Alapítvány Alsómocsoládért, [2012]. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4109-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421984]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2012.
Cseh László Péter
   Járőrözés az érzelmek birodalmában / Cseh László Péter. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-11-2 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421566]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2012.
Csukás István (1936-)
Keménykalap és krumpliorr (angol) (átd., röv. kiad.)
   Bowler hat and red nose [elektronikus dok.] : B2 : 2000 headwords / István Csukás ; transl. and adapt. Kéri Rita ; ill. Rontó Lili. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9122-5
magyar irodalom - átdolgozás - angol nyelv - ifjúsági regény - fordítás - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31.04(02.053.2)=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3423455]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2012.
Czigány Ildikó (1961-)
   New York, Toronto, Bangkok.. : úton lenni jó / Czigány Ildikó. - [Budapest] : Papirusz Book, 2012. - 113 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-69-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3420148]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2012.
Czímer A. R.
   R. E. M : rejtett erők megnyilvánulása / A. R. Czímer. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5232-07-7 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422204]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2012.
Darvasi László (1962-)
   Vándorló sírok / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2012. - 323, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3021-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3421220]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2012.
Dienes Eszter (1949-)
   Lélekállás-jelentés : válogatott versek / Dienes Eszter. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2012. - 95 p. ; 20 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 8.)
ISBN 978-963-9990-15-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3420021]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2012.
   Díszkosz tizenkettő. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2012. - [14] fol. : ill. ; 30 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 10.)
Spirál fűzéssel. - Számozott példány: 12
ISBN 978-963-88452-9-0 fűzött : 12000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3420040]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2012.
Éberleinné Vass Amarilla
   Az idő és a boszorkány / Éberleinné Vass Amarilla. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - [301] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-80-8 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421816]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2012.
   Édes hazám : kortárs közéleti versek / [összeáll. Bárány Tibor]. - Budapest : Magvető, 2012. - 378, [5] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3023-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - magyarság - politikai költészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-14)
[AN 3421206]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2012.
Eliza Beth
   Isteni sakkjátszma : visszavágó / Eliza Beth. - [Budapest] : Garbo, [2012]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-24-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3421197]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2012.
Erdős István
   Aprótörpe indiánok / Erdős István ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 52, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-82-8 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3422136]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2012.
Fábián Franciska
   Mi történt Ióval? / Fábián Franciska. - [Budapest] : Garbo, 2009[!2012]. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-27-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény - naplóregény
894.511-31
[AN 3421225]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2012.
Falusi Sándor (1953-)
   Sanyi fordított világa : versek, II. kötet / Falusi Sándor. - [Sárbogárd] : [Bogárd és vidéke Lapk. és Ny.], [2012]. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-55-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3419934]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2012.
Faragó Eszter
   Hajléktalan angyalok / Faragó Eszter. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-44-0 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3421554]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2012.
Farkas Dávid
   Ifjú legenda : a négy kő nyomában / Farkas Dávid. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-78-5 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3421767]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2012.
Fogarasi Attila
   Töréspontok összeolvasztása : naplótöredékek és más írások 2008 és 2010 között / Fogarasi Attila. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 72 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3421251]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2012.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Áldozat / Garay Zsuzsanna. - [Budapest] : Garbo, [2012]. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-26-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3421199]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2012.
Geréb Enikő
   Bevándorlók : negyvenen innen és negyvenen túl... : sorsok valahol Európában, avagy az élet fizikája / Geréb Enikő. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-15-0 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3421616]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2012.
Gerőcs Péter (1985-)
   Tárgyak / Gerőcs Péter. - Budapest : Scolar, 2012. - 140, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-354-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3420924]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2012.
Gerzsenyi Sándor (1933-)
   Fölfelé a hegyoldalon / Gerzsenyi Sándor ; [kiad. a Jó Pásztor Alapítvány]. - Budapest : Jó Pásztor Alapítvány, 2012. - 272 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86931-4-3 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3421947]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2012.
Godhy, Kathy
   Szivárvány / Kathy Godhy. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5232-11-4 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3422272]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2012.
Görög Sándor (1933-)
   Repkényszaggatás [elektronikus dok.] : önéletrajz, családtörténet, korrajz a 20. századból / Görög Sándor. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Akad. K., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9143-0
Görög Sándor (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3424039]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2012.
Greening, Lisa
   Szeress / Lisa Greening. - [Sopron] : Novum Publ., [2012]. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3416372]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Válaszok. - 131 p.
ISBN 978-615-5232-01-5 fűzött : 4100,- Ft
[AN 3422261] MARC

ANSEL
UTF-89399 /2012.
Gregus-Szabó Gergely (1979-)
   Alkonyzóna / Gregus-Szabó Gergely. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 138 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-49-5 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422267]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2012.
Gyenge Zoltán (1962-)
   A megfordult világ : ismeretlen Kierkegaard-kézirat / Pszeudo Kierkegaard ; közread. Gyenge Zoltán. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2900,- Ft : 8,90 EUR
ISBN 978-80-8101-609-7
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3422011]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2012.
Győrfi Attila (1993-)
   Elmezaj / írta Győrfi Attila. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-36-5 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3421756]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2012.
Hajós Dániel
   Vöröshigany / Hajós Dániel. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-38-9 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422278]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2012.
Halasi Réka
   Herceg a pokolból / Halasi Réka. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 345 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-53-2 fűzött : 5650,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3421628]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2012.
Halliwell, Savanna
   Boszorkányúr : a Kianit Szövetség / Savanna Halliwell. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 635 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-50-1 fűzött : 6680,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3421772]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2012.
   Hattyúk tava. Hófehérke és a hét törpe. - [Budapest] : Anno, 2012. - [96] p. : ill. ; 28 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-375-726-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421575]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2012.
   Hétköznapi hősiesség : válogatás az országos középiskolai Szabó Magda Esszéíró-pályázat írásaiból / szerk. Szurmainé Silkó Mária ; [közread. a] Rózsabimbó Alapítvány. - Budapest : Rózsabimbó Alapítvány, 2012. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3452-0 fűzött
magyar irodalom - pályázat - amatőr művészet - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3421959]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2012.
Hopes, Grace
   SzemélyiségZavarban : [egy páciens naplója] / Grace Hopes. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-58-7 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3421657]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2012.
Horváth Gábor
   A vak király fiai : múltidéző regény / Horváth Gábor. - Szolnok : [Horváth G.], 2012. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4062-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421800]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2012.
Ijjas Tamás (1978-)
   Bőröndapu / Ijjas Tamás, Bogdán Viki. - [Budakeszi] : Betűtészta, 2012. - 86, [3] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-08-3590-9 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3421246]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2012.
Jade, Gabriella
   Égi sugallat : 800 éves ígéret / Gabriella Jade. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-60-0 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3422297]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2012.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [az előszót írta Szörényi László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2012]. - 442 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3424408]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2012.
   Kacor király : csalafinta magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 30 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-76-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421131]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2012.
Kádár Pál (1923-)
   Az öreg és az ÖFE / Kádár Pál. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-62-4 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3421608]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Utazás a koponyám körül (angol) (átd., röv. kiad.)
   A journey round my skull [elektronikus dok.] : B2 : 1700 headwords / Frigyes Karinthy ; transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia ; ill. Rontó Lili. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9120-1
magyar irodalom - angol nyelv - átdolgozás - regény - fordítás - elektronikus dokumentum - nyelvkönyv
894.511-31.04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3423549]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2012.
Kármán József (1769-1795)
   Fanni hagyományai / Kármán József. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 118 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422642]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2012.
Kelly, E. C.
   Remények frontja / E. C. Kelly. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-43-3 fűzött : 6160,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422201]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2012.
Kiss István
   Örömkönnycseppek / Kiss István. - [Szeged] : [Kiss I.], [2012]. - 71 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-4365-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422545]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2012.
Kiss Mónika
   Frida : vérző emlékek / Kiss Mónika. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 256 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-51-8 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421709]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2012.
Koska Dóra
   Holtomiglan / Koska Dóra. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 361 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-18-1 fűzött : 5650,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421692]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2012.
Kovács Zsolt
   Gyertyafénynél könnyebb / Kovács Zsolt. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-89-1 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3422187]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2012.
Kozák Mária Erzsébet (1947-)
   Vallomások / Kozák Mária Erzsébet. - Budapest : Interpress Külker. Kft., [2011]. - 110 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-2921-2 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3420582]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2012.
Lackfi János (1971-)
   Csak úszóknak! : prózák, esszék, tanulmányok / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 481, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-338-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - esszé - próza
894.511-4 *** 894.511-3
[AN 3421266]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2012.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 4. kiad. - cop. 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3422606] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 4. kiad. - cop. 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3422608] MARC

ANSEL
UTF-89424 /2012.
Lencsés Károly
   A fotel / Lencsés Károly. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-21-1 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3421768]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2012.
Losonczy Emese, Cs
   Viharból jött szerelem / Cs. Losonczy Emese. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 297 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5002-88-5 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421697]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2012.
Lövei Sándor (1975-)
   Adósa vagyok ennek a földnek / Lövei Sándor, Gergely Attila ; Tóth István közrem. - Debrecen : Színforrás Kft., 2011. - 94 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-2405-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3421951]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2012.
Madsen, Arthur
   Az elátkozott nap / Arthur Madsen. - Budapest : Álomgyár K., 2012. - 270, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3765-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3421766]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2012.
Majoros Nóra (1979-)
   3x1 család / Majoros Nóra ; [Rubik Anna illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2012. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-11-9228-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421270]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor ; [... Rátz Mária gond.]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 508 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-345-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3424021]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2012.
Maros Krisztina
   Tücsök a Holdon / írta és rajz. Maros Krisztina. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [30] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5220-03-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421192]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2012.
MecIshan, Roland H.
   A Föld császára : tudományos-fantasztikus regény / Roland H. MecIshan. - [Sopron] : Novum Publ., [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3421961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Robban a DNS. - cop. 2012. - 506 p. : ill.
ISBN 978-615-5207-33-4 fűzött : 6160,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3421966] MARC

ANSEL
UTF-89432 /2012.
Menyhért Anna (1969-)
   Vándorlány és az elvarázsolt kisváros : képes meseregény / Menyhért Anna ; Balogh Andrea illusztrációival. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 94 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-83-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421033]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2012.
Mester Györgyi (1954-)
   Zizi naplója : a Kos jegyében / Mester Györgyi ; [az illusztrációkat kész. Zizi és Keglovich Tamás Milán]. - Budapest : Ad Librum, cop. 2012. - 93 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5110-57-3 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3420904]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2012.
Mészáros Péter
   Della : egy különös világ / Mészáros Péter. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-72-3 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421794]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2012.
Mizsei Zsuzsanna
   Az én Diófasorom : napló helyett / Mizsei Zsuzsanna. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 298 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-96-9 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3421735]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2012.
Mole, Kiddie
   Reunion : az eltévedt lelkek szigete / Kiddie Mole ; [ill. Szatmári J. Ottó]. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 158 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-86-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421784]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2012.
Molnár Erzsi, P.
   Verseim / P. Molnár Erzsi ; [... grafikák Bucsányi Endre munkái]. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 74 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3420885]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2012]. - 141, [2] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-010-0 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3424586]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2012.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri / Móricz Zsigmond ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2012]. - 258 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3424942]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2012.
Mzatanoskas, Pesgawan
   Árnymezőkön hagyott emlékekben járva / Pesgawan Mzatanoskas. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 237 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-34-1 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3421925]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2012.
Nagy Lajos (1883-1954)
   A szobalány : novellák / Nagy Lajos. - Budapest : Tevan Alapítvány, 2011. - 80 p. ; 18 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 19-20.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Békéscsaba : Tevan, 1913
ISBN 978-963-88278-6-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3421307]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2012.
Negra, Kyra
   Töredékek / Kyra Negra. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-40-2 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3422305]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2012.
   Okosokról és balgákról / összeáll. és szerk. Luzsi Margó ; ill. Kiss István. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesélj nekem ; 17.)
ISBN 978-615-5028-91-5 kötött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5028-92-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3421042]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2012.
Ottlik Géza (1912-1990)
Iskola a határon (angol) (átd., röv. kiad.)
   School at the frontier [elektronikus dok.] : B2 : 2000 headwords / Géza Ottlik ; transl. and adapt. Pálvölgyi Lídia ; ill. Rontó Lili. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Akad. K., 2011. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-05-9123-2
magyar irodalom - angol nyelv - átdolgozás - fordítás - regény - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31.04=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3424032]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2012.
Pakai Bence
   Egy hétköznapi srác gondolatai / Pakai Bence. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 138 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-66-2 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3421678]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2012.
Pákovics Miklós
   Rejtett hívás / Pákovics Miklós. - [Győr] : Szerző, [2012]. - 270 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-3852-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3420306]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2012.
Paksi Endre (1958-)
   Haláljáték / Paksi Endre (Paul Trent). - [Budapest] : HMR Music, cop. 2011. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89318-6-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420815]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2012.
Pálfi Veronika
   Elveszett arcok / Pálfi Veronika. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-24-2 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3421601]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2012.
Peter f. B.
   Az áruló veszte / Peter f. B. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-90-7 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3421804]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2012.
Péterfy Gergely (1966-)
   Örök völgy : pannon mese (Codex Offlineus) / Péterfy Gergely. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 273, [2] p. ; 21 cm
Kötött
ISBN 978-80-8101-585-4
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422033]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2012.
Prágai Tamás (1968-)
   Vadállatok a kabátzsebben : papás mese / Prágai Tamás ; [Kőszeghy Csilla rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9230-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421263]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2012.
Prakter Mariann (1975-)
   Paprika és Rózsa : udvarlós mesék / Prakter Mariann. - Budapest : Móra, 2012. - [48] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-11-9236-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421253]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2012.
Prince, Marjorie Larita
   Kisvárosi mesék : Little Forest I. / Marjorie Larita Prince. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 578 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-29-7 fűzött : 6420,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421988]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2012.
Püski Mátyás
   Jeruzsálem illata / Püski Mátyás. - [Győr] : Szerző, 2012. - 256, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2398-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3420892]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2012.
Rácz Tibor
   Az utolsó ezer nap / Rácz Tibor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5232-28-2 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421714]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2012.
   Radnától Kun országot látni lehet!. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 186 p. ; 19 cm
Tart.: Kunok rázós útján / Kálóczi Mária. Kun országból Kun országba / Csörögi Gábor
ISBN 978-615-5207-54-9 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3421928]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2012.
Reichardt Emese
   Vérvonalak / Reichardt Emese. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 181 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-16-7 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421652]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2012.
Rog, Mag
   Menekülés / Mag Rog. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5232-16-9 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3421598]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2012.
S. Z. Csanád
   Utazás a végtelenbe / S. Z. Csanád. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-45-7 fűzött : 4100,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3422260]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2012.
Safranku Ágnes
   Féktelenül / Safranku Ágnes. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-95-2 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422263]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2012.
Sági György (1957-)
   Hajó Hamburgból / Sági György. - Budapest : Scolar, 2012. - 244 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-357-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421217]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2012.
Sánta György (1937-)
   Az alku : naplóregény. - [Budapest] : Papirusz Book, 2012. - 433 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-67-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3420156]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2012.
Schneider Tünde (1977-)
   Perverz kávé / Schneider Tünde ; [a ... festmények Varga-Koritár Attila munkái]. - [Budapest] : Garbo, [2012]. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5007-25-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3421215]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2012.
Scott, Sandra
   Az árvák erejével : a múltban / Sandra Scott. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 514 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-79-2 fűzött : 6160,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421588]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2012.
Seres Gábor
   Titkok szobája / Seres Gábor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-82-2 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3421661]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2012.
Simon Anett
   Harmatszirmok / Simon Anett. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 153 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5232-19-0 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3421753]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2012.
Suri, Cynthia
   Angyal a pokolban / Cynthia Suri. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5002-74-8 fűzött : 4360,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421958]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2012.
Suri, Cynthia
   Pöttömcipőcske és más mesék / Cynthia Suri. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 42 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-25-9 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3422199]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2012.
Szabó M. Andrea
   Eszter láncai / Szabó M. Andrea. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-52-5 fűzött : 5130,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422180]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2012.
Szabó Zsolt Gábor
   Igazbarátok / Szabó Zsolt Gábor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-55-6 fűzött : 3840,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3421686]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2012.
Szálinger Balázs (1978-)
   Köztársaság : líra, dráma, epika / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2012. - 350, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3022-6 kötött
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 3421200]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2012.
Szeivolt István (1947-)
   Rúzs és fésű : novellák / Szeivolt István ; [ill. Szeivolt Kati, Fábián Gyöngyvér]. - Budapest : Karizma, 2012. - 316 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-5114-03-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3420074]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2012.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Gyermeki rajongással / Szentpéterszegi Róza. - Kecskemét : Szentpéterszegi R., 2012. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3796-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3422383]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2012.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni kedvenc meséi / Szepes Mária ; [ill. Rákosy Anikó]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9277-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3424498]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2012.
Szilvássy Ildikó (1973-)
   Tündérszövet / Szilvássy Ildikó ; [ill. ... Bodroghalmi László]. - [Budapest] : Garbo, 2012. - 82, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-28-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3421189]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2012.
Szőke Andrea
   A ködbe kószált birodalom : zenés országjárás Borkával / Szőke Andrea ; az illusztrációkat Szoó Anett kész. ; a zenés mellékletet összeáll. és előadja a Gajdos Zenekar. - Budapest : Gajdos : Flaccus, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-9412-95-8 kötött : 3480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népdal - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 784.4(=945.11)
[AN 3422066]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2012.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Borostyánkönny : Gyémántfiú 2. / Szurovecz Kitti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 471 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-606-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422015]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2012.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Bonifác / Tatay Sándor. - [Balatonkenese] : Koczor H.-né, [2012]. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3916-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3418821]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2012.
Temesi Ferenc (1949-)
   Bartók : regény / Temesi Ferenc. - Pécs : Alexandra, 2012. - 598 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 595-[599].
ISBN 978-963-297-934-2 kötött
Bartók Béla (1881-1945)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3422173]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2012.
Valaczka András (1964-)
   Zaránd-rafting / Valaczka András etc. - [Budapest] : Papirusz Book, 2012. - 800 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-70-3 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3420096]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2012.
Varga B. Bánk
   Ha árnyék lennék / Varga B. Bánk. - [Sopron] : Novum Publ., [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421583]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2012. - 245 p.
ISBN 978-615-5207-87-7 fűzött : 4870,- Ft
[AN 3422335] MARC

ANSEL
UTF-89482 /2012.
Varjasi Béla (1954-)
   Vári Tamás nem adja fel : beteljesületlen elképzelések / Varjasi Béla. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-10-5 fűzött : 4870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421744]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2012.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / Vidra Gabriella. - Budapest : Kolibri, 2012-. - 23 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A labirintus titka. - 2012. - 310 p.
ISBN 978-615-5234-02-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3423280] MARC

ANSEL
UTF-89484 /2012.
Visy Gábor
   Az idő hajótöröttei : regény / Visy Gábor. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4327-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3424530]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2012.
Vörös Csaba
   Anita : regény : Vendel trilógia I. / Vörös Csaba. - [Budapest] : SH K., 2012. - 442 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3746-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3420887]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2012.
Wolf, Mia
   Lesli és a farkaslány / Mia Wolf. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 357 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5207-26-6 fűzött : 5650,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421576]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2012.
Zalán Tibor (1954-)
   Fáradt kadenciák / Zalán Tibor ; [Kovács Péter rajz.]. - Budapest : Kortárs, 2012. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9985-30-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3421207]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2012.
Zeke Gábor
   Iker-szindróma / Zeke Gábor. - [Sopron] : Novum Publ., cop. 2012. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5207-73-0 fűzött : 6160,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3421783]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2012.
Zima Szabolcs
   A makedón összeesküvés / Zima Szabolcs. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-610-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3421410]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9490 /2012.
Agócs Írisz (1977-)
   Kicsi, nagy / Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - [37] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5023-79-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421279]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2012.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : mese az elveszett nyusziról : bábkönyv / Bartos Erika. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - [52] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([20] p. ; 21 cm)
melléklet címe: Így készült a Bogyó és Babóca bábkönyv
ISBN 978-615-5023-77-4 kötött : 2890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420931]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2012.
Becker, Christian
Bilder zum Weitermalen (magyar)
   Rajzolj együtt Findusszal! : tanuljunk játszva! : foglalkoztató füzet / Christian Becker ; Sven Nordqvist rajz. ; [ford. Mészáros Csaba Miklós]. - Budapest : General Press, 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
keretcím: Pettson és Findusz
ISBN 978-963-643-387-1 fűzött : 1200,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3418314]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2012.
   Békanóta : versek apróságoknak / Benedek Virág rajz. ; összeáll. Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-80-8 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3421222]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2012.
Busquets, Carmen
Palabras de el colegio (magyar)
   Az iskola szavai / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Forgasd ki!)
Forgatható ábrákkal
ISBN 978-963-962-659-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422429]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2012.
Busquets, Carmen
Palabras de el supermercado (magyar)
   A szupermarket szavai / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Forgasd ki!)
Forgatható ábrákkal
ISBN 978-963-962-650-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422435]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2012.
Busquets, Carmen
Palabras de la casa (magyar)
   Az otthon szavai / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Forgasd ki!)
Forgatható ábrákkal
ISBN 978-963-962-636-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422423]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2012.
Busquets, Carmen
Palabras de la ciudad (magyar)
   A város szavai / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Forgasd ki!)
Forgatható ábrákkal
ISBN 978-963-445-051-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422373]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2012.
Day of the diesels (magyar)
   A dízelek napja : [mesekönyv a film alapján] / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-343-210-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420743]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2012.
Disney princess royal recipe collection (magyar)
   Fenséges falatok : szakácskönyv / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
szakácskönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3404747]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 47 p.
ISBN 978-963-343-123-8 kötött : 2699,- Ft
[AN 3420772] MARC

ANSEL
UTF-89500 /2012.
Dora the explorer: summer annual 2011 (magyar)
   Dóra, a felfedező nagykönyve 4 : [új történetek, izgalmas feladatok, angol szavak] / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-170-2 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3420728]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2012.
The dream of grand dance (magyar)
   Hamupipőke : a valóra vált álom. Jázmin : a háromnapos tánc. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Táncoló hercegnők mesekönyve ; 3.)
The three day dance. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-113-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420922]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2012.
Fodor M. Ildikó
   Ki gyógyítja meg az almafát? / írta és rajz. M. Fodor Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 81.)
ISBN 978-963-9989-58-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420215]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2012.
Galińska, Barbara
Sezon na jabłka (magyar)
   Az almaszüret / írta és ill. Barbara Galinska ; ford. Markwarth Zsófia. - Budapest : Egmont, 2012. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-343-211-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420724]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2012.
Jakob, Henry
Cars - Mater in Paris (magyar)
   Matuka Párizsban / Disney, Pixar ; írta Henry Jakob. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj kalandok! ; 2.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-126-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420740]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2012.
Kun Fruzsina (1976-)
   Arcok / Kun Fruzsina rajz. - [Budapest] : Kolibri, [2012]. - [28] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5234-11-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421086]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2012.
Kun Fruzsina (1976-)
   Formák / Kun Fruzsina rajz. - [Budapest] : Kolibri, [2012]. - [28] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5234-06-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421070]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a játékmackó / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9280-3 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3424552]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2012.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játékmackó (angol)
   Boribon the teddy bear / Veronika Marék ; [... transl. Andrew C. Rouse]. - 3. ed. - Budapest : Móra, cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9282-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3424556]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2012.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játékmackó (német)
   Boribon der Teddybär / Veronika Marék. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9281-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3424558]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2012.
   Mesés barátság : [mesekönyv kicsiknek nagy betűkkel]. - Budapest : Egmont, 2012. - 4 db : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney hercegnők
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Barátnőm, Belle. - [24] p.
ISBN 978-963-343-116-0 kötött : 1999,-Ft
[AN 3420756] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Barátnőm, Arielle. - [24] p.
ISBN 978-963-343-115-3 kötött : 1999,- Ft
[AN 3420758] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Barátnőm, Hamupipőke. - [24] p.
Kötött : 1999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-343-113-9)
[AN 3420762] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátnőm, Jázmin. - [24] p.
ISBN 978-963-343-114-6 kötött : 1999,- Ft
[AN 3420764] MARC

ANSEL
UTF-89511 /2012.
   Mesés mulatságok. - Budapest : Egmont, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Belle teadélutánjaÞ; Csipkerózsika pizsamapartijaÞ; Hamupipőke bálja. - Egys. cím: Belle's tea party ; Aurora's slumber party ; Cinderella's big dance. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-112-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420905]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Pufi malac nasizik / Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 82.)
ISBN 978-963-9989-56-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420212]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtkův týden (magyar)
   Egy hét a kisvakonddal / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [text Michal Černík] ; [ford. Varró Dániel]. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-11-9157-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421383]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC / Móra Ferenc ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 83.)
ISBN 978-963-9989-57-3 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3420223]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2012.
Nordqvist, Sven (1946-)
Komm mit zu Pettersson und Findus! (magyar)
   Fedezd fel Pettson és Findusz farmját! : böngésző / Sven Nordqvist. - Budapest : General Press, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-643-399-4 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3419989]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2012.
Pásztohy Panka (1977-)
   Háziállatok / [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kivehető képekkel
ISBN 978-963-11-9072-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421362]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2012.
Pásztohy Panka (1977-)
   Vadállatok / [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kivehető képekkel
ISBN 978-963-11-9073-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3421368]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2012.
Princess annual 2012 (magyar)
   Hercegnők nagykönyv 5. - Budapest : Egmont, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-140-5 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3420920]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2012.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Vakond úrfi / Szentpéterszegi Róza ; rajz. Halasi Éva. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2012. - [10] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3939-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422153]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2012.
Szőcs Henriette (1973-)
   Vizes kaland : Herceg és Kuszkusz történetei / írta Szőcs Henriette ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 85.)
ISBN 978-963-9989-59-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420198]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2012.
Tinker bell annual 2012 (magyar)
   Csingiling nagykönyv 4. - Budapest : Egmont, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-343-145-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3420912]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2012.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Olimpia Tücsökfalván / Tóthárpád Ferenc ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 86.)
ISBN 978-963-9989-60-3 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420187]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2012.
Vágó-Nagy Lili
   Si-hu-hu-hu megy a vonat : játékos mondókák / rajz Vágó-Nagy Lili. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 84.)
ISBN 978-963-9989-55-9 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420204]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2012.
Váradi Annamária
   A farmon : Vava, Vivi és Lolo történetei / [írta Váradi Annamária] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kecskemét] : Ann'sgallery Kft., cop. 2012. - [34] p. : ill., színes ; 19x24 cm
ISBN 978-963-08-3983-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422283]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2012.
Walko
Hoch lebe Pappenburg! (magyar)
   Éljen Kartonvár! / [írta és rajz.] Walko ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - 63 p. : ill. ; 19 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram). (Kartonvári kalandorok ; 1.)
ISBN 978-963-343-191-7 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3420739]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2012.
Why Elephant has a trunk (magyar)
   Miért van Elefántnak ormánya? / [a szöveg Edward Gakuya és Claudia Lloyd forgatókönyvén alapul] ; [ford. Árkos Eszter]. - Budapest : General Press, [2011]. - [30] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tinga tinga mesék
ISBN 978-963-643-318-5 fűzött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420318]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2012.
Why Leopard has spots (magyar)
   Hogyan lettek Leopárdnak foltjai? / [a szöveg Bruce Hobson és Claudia Lloyd forgatókönyvén alapul] ; [ford. Árkos Eszter]. - Budapest : General Press, [2012]. - [30] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tinga tinga mesék
ISBN 978-963-643-401-4 fűzött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3420392]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9528 /2012.
Goscinny, René (1926-1977)
Asterix aux jeux olympiques (magyar)
   Asterix az olimpián / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix kalandjai, ISSN 0865-4905 ; 12.)
ISBN 978-963-343-197-9 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3420812]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2012.
Hegen, Hannes (1925-)
Ritter Runkels grosse Stunde (magyar)
   Irgum-Burgum nagy órája / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Időkapu, 2012. - 148 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 22.)
ISBN 978-963-9791-33-6 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3421085]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2012.
   Tudomány, tudás, disszemináció : tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem szakmai műhelyeiből / [szerk. Erőss Zsolt]. - Pécs : Virágmandula, 2012. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-38-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3420019]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2012.
Watterson, Bill
The Calvin and Hobbes lazy Sunday book (magyar)
   Kázmér és Huba képeskönyve lusta vasárnapokra : vasárnapi Kázmér és Huba képsorgyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2012. - 126, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Kázmér és Huba gyűjtemény
ISBN 978-963-9998-22-3 fűzött : 2950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3421035]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2012.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2012. - [188] p.
ISBN 978-963-9998-21-6 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3421191] MARC

ANSEL
UTF-8