MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/10/15 11:41:41
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9533 /2012.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Christie - Davisson. - cop. 2012. - 415 p.
ISBN 978-963-09-6799-0 kötött : 3490,- Ft
[AN 3422843] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9534 /2012.
   Történelem, egyén, vállalat / szerk. Tóth Attiláné. - Sopron : Arisztotelesz, 2012. - 121 p. ; 24 cm. - (Gazdaság, társadalom, ISSN 2063-6881 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87721-7-6 fűzött
vállalat - társadalmi felelősség - bizalom - gazdasági válság - ezredforduló
061.5 *** 65.012.412 *** 316.6 *** 338.124.4(100)"200/201"
[AN 3424213]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9535 /2012.
Major Bálint (1830-?)
   Tisza-Nagy-Rév község és lakosai történelmi multja és jelene / ... megirta Major Bálint. - Hasonmás kiad. - Tiszaföldvár : Tiszazugi Múzeumbarátok Egyes., [2011]. - 91, 8 p. : ill. ; 25 cm
A függelékben Elek Salamon "Toldalék Tisza-Nagy-Rév község monographiájához" c. művével. - Eredeti kiadása: Czegléd : Nagy E., 1899. - Számozott példány: 150
ISBN 978-963-08-3006-5 kötött
Nagyrév - helytörténet - helyismeret - 19. század - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439-2Nagyrév"18" *** 943.9-2Nagyrév
[AN 3422410]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2012.
Vékás Éva
   Kézírások = Handwritings / Vékás Éva. - [Kaposvár] : Somogy Design, 2012. - 103 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-08-4464-2 kötött
kézírás
003.052
[AN 3424199]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9537 /2012.
Heltai Gyöngyi
   Az operett metamorfózisai, 1945-1956 : a "kapitalista giccs"-től a haladó "mimusjáték"-ig / Heltai Gyöngyi. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012. - 266 p. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 7.)
Bibliogr. - Fordítása: Talentum sorozat., ISSN 2063-3718
ISBN 978-963-312-109-2 fűzött
Magyarország - színháztörténet - operett - kulturális politika - Rákosi-korszak
008:323(439)"1945/1956" *** 792(439)"1945/1956" *** 782.8
[AN 3423147]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2012.
   Média, kultúra, kommunikáció / B. Bernát István [et al.]. - Budapest : Libri, 2012. - 507 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 483-495.
ISBN 978-963-310-103-2 kötött : 4990,- Ft
médiatörténet - kultúratörténet - kommunikáció - történeti feldolgozás
008(100) *** 316.77(100)(091)
[AN 3422441]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9539 /2012.
   Energiagazdálkodás és fenntarthatóság : az energiaszektor környezeti és gazdasági vonatkozásai az Észak-Magyarország régióban / Buday-Malik Adrienn [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolci : Miskolci Egy. K., 2012. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-201.
ISBN 978-615-5216-10-7 fűzött
Észak-Magyarország - energiagazdálkodás - energiaellátás - energiapolitika - fenntartható fejlődés - statisztikai adatközlés
504.03(439.13) *** 620.9(439.13)"200"(083.41)
[AN 3422738]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2012.
   "A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében" [elektronikus dok.] : konferencia kiadvány / szerk. Bunyevácz József [et al.] ; [rend., közread. az] MTA Pécsi Területi Bizottság [etc.]. - Szöveg. - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz., 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2010. szeptember 14-15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7068-10-2
Kárpát-medence - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03 *** 504.06(4-191)
[AN 3422946]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2012.
   Irány a Dráva! : vadon élménye élő folyók mentén = Pravac na Dravu! : ugođaj divljine uz živuće rijeke / [... kiad. ... a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, 2011. - 50 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Duna-Dráva nemzeti park - Dráva mente - természetjárás - útikönyv
502.4(439)Duna-Dráva_nemzeti_park *** 914.39(282.243.741)(036) *** 796.5(439)(282.243.741)
[AN 3424231]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2012.
   "Kincseink védelmében, fenntarthatóság és környezettudatosság a turizmusban" [elektronikus dok.] : IV. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2012 : tanulmányok : [2012. április 23.] / szerk. Darabos Ferenc ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet. - Szöveg. - Győr : NYME K., 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Győrött rendezték. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-27-5
turizmus - környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 338.48 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3423171]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2012.
   "Tehetségnap - 2012" : tudományos diákköri rendezvény : 2012. április 26. : [előadásanyagok] / [szerk. Bodnár Ákos és Falusi Eszter] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : SZIE, 2012. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-291-3 fűzött
környezettudomány - mezőgazdaság - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
504 *** 338.48 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3424185]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9544 /2012.
   Matematika / főszerk. Gerőcs László, Vancsó Ödön. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2012. - 1459 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8488-3 kötött
matematika - kézikönyv
51(035)
[AN 3426426]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9545 /2012.
Inzelt György (1946-)
   Mély kútforrása a bölcsességnek : vegyészek és vegyületek : esszék a természettudomány világából / Inzelt György. - Budapest : Könyvpont K. : L'Harmattan, 2012. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-559-6 fűzött : 2400,- Ft
tudománytörténet - kémia - művelődéstörténet
54(100)(091) *** 54(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 3423620]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9546 /2012.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (30.) (2012) (Kaposvár)
   XXX. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXX. országos vándorgyűlés dolgozatai : Kaposvár, 2012. július 4-6. / fel. szerk. Szlávik Lajos. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2012]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Word; PowerPoint; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-29-7
hidrológia - vízépítés - vízellátás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556 *** 628.1/.3 *** 061.3(439-2Kaposvár) *** 626/627
[AN 3423207]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2012.
   Review of climate change research program at the University of Szeged, 2010-2012 = A klímaváltozás kutatás válogatott eredményei a Szegedi Tudományegyetemen, 2010-2012 / [ed. by János Rakonczai, Zsuzsanna Ladányi] ; [publ. by Institute of Geography and Geology]. - Szeged : Inst. of Geography and Geology, 2012. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-161-9 fűzött
Kárpát-medence - éghajlatváltozás
551.583(4-191)
[AN 3424619]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2012.
Stilton, Geronimo
Dinosauri (magyar)
   Dinoszauruszok : fedezd fel a világot! / Geronimo Stilton ; Fosszília Karina különleges közreműködésével. - Pécs : Alexandra, 2012. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-543-8 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3426576]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2012.
Vitális István (1871-1947)
   A szén keletkezése és kárpát-medencei előfordulásai / Vitális István ; [szerk. Hadobás Sándor] ; [közread. a] Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány. - Rudabánya : Bányászattört. Kutatások Alapítvány, 2012. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89609-0-0 fűzött
Kárpát-medence - geológia - kőszén
553.94(4-191) *** 552.57(4-191)
[AN 3422878]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9550 /2012.
The atlas of the universe (magyar)
   A Tejútrendszer és más galaxisok / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 22.)
ISBN 978-963-251-345-4 kötött : 1690,- Ft
kozmológia - csillagrendszer
524.8
[AN 3423643]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2012.
Bakó Krisztián (1974-)
   Csillagászat : az univerzum titkai / [írta Bakó Krisztián]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-407-9 fűzött
csillagászat - ifjúsági könyv
52(02.053.2)
[AN 3424419]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9552 /2012.
   A Duna menti tölgyesek restaurációjának lehetőségei / Bakó Gábor [et al.] ; [kiad. az Ökolépték Mérnöki és Humán Szolgáltató Egyesület]. - Halásztelek : Ökolépték Mérnöki és Humán Szolgáltató Egyes., cop. 2012. - 106 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4412-3 fűzött
Duna-medence - Magyarország - tölgyerdő - erdősítés
582.632.2(4-11) *** 630*23(439)
[AN 3423967]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2012.
I.N. Smeretle
   Az élet alapkérdései : gén, ember, társadalom / I.N. Smeretle. - Budapest : BBS-Info, 2012. - 209 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9425-78-1 fűzött
ember - humángenetika - élet eredete
599.9 *** 575.1 *** 573
[AN 3422582]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2012.
   A kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) / összeáll. Fődi Attila, Babulka Péter, Szabó László Gy. - Budapest : DXN Europe Kft., 2012. - 44 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 978-963-89607-0-2 fűzött
Kína - gomba - természetgyógyászat - szakácskönyv
582.28(510) *** 615.89(510) *** 641.55(083.12):635.8
[AN 3424632]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2012.
Kiss Nóra
   Állati legek : rekordok az állatvilágból / [írta Kiss Nóra]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-438-3 fűzött
vadon élő állat
59
[AN 3424462]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2012.
Kőszegi Gábor (1948-)
   Virágkarnevál : Magyarország apró csodái / Kőszegi Gábor. - [Biatorbágy] : Kitaibel K., cop. 2012. - 151 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
virágos növény - vadon termő növény - fényképalbum
582.4/.9(084.12) *** 77.04(439)(092)Kőszegi_G.
[AN 3423261]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2012.
Szigetvári Csaba
   Sóstói-erdő : erdőpásztor-füzet : kalauz a Sóstói-erdő megismeréséhez és megértéséhez / [írta és szerk. Szigetvári Csaba] ; [kiad. az] E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2012. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Sóstói-erdő - erdő - természeti környezet
581.526.42(439Sóstói-erdő) *** 502.4(439Sóstói-erdő)
[AN 3424051]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2012.
Tóth Sándor (1932-)
   A Bakonyvidék fürkészlégy faunája : Diptera: Tachinidae = The tachinid flies fauna of the Bakony region : Diptera: Tachinidae / Tóth Sándor. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz., 2012. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 31.)
Bibliogr.: p. 182-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86984-5-2 fűzött
Bakony - fürkészlégy
595.772 *** 591.9(439)(234.373.1)
[AN 3424121]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9559 /2012.
Campbell, Stuart
Your pregnancy day by day (magyar)
   Terhesség napról napra / Stuart Campbell és Alison Mackonochie. - Pécs : Alexandra, 2012. - 304 p. : ill., színes ; 13x18 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 978-963-369-587-6 fűzött
terhesség
618.2
[AN 3426438]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2012.
Deans, Anne
Your pregnancy bible (magyar)
   A terhesség ABC-je / szaktanácsadó Anne Deans. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 392 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Ivancsics Irma és Morvay Krisztina
ISBN 978-963-369-476-3 kötött
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 3427335]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2012.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2008 [!2012]-. - 21 cm
kórlélektan - viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3415536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 3. kiad., utánny. - 2007 [!2012]. - 192 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 4.)
Szerk. Török Szabolcs. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7166-91-4 kötött
[AN 3427852] MARC

ANSEL
UTF-89562 /2012.
Fisher, Mark (1953-)
The instant millionaire (magyar)
   Koldusból királyfi / Mark Fisher ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2012. - 108 p. ; 17 cm
Megj. "Egy milliomos titkai" címmel is
ISBN 978-615-5030-19-2 fűzött : 1450,- Ft
siker - kisregény
613.865(0:82-31)
[AN 3424013]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2012.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Homo patiens (magyar)
   A szenvedő ember : patodicea-kísérlet / Viktor E. Frankl ; [ford. Bruncsák István, Kalocsai Varga Éva]. - Budapest : Jel, 2012. - 176 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-14-2 fűzött : 1800,- Ft
pszichoterápia - vallásfilozófia - szenvedés - egzisztencializmus
615.851 *** 141.32 *** 248.132
[AN 3424902]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2012.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - 5. kiad., utánny. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2012. - 168 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 161-165. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9129-67-2 kötött
fejlődéslélektan
159.922.6/.8
[AN 3427859]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2012.
Gere Tibor (1937-)
   Immunerősítő táplálkozás / Gere Tibor. - Gödöllő : Magánkiad., 2012. - 188 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 188.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-285-2)
egészséges táplálkozás - ellenálló-képesség - szakácskönyv
613.2 *** 612.017.1 *** 641.55(083.12)
[AN 3423930]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2012.
Göncz József
   Az öngyógyítás forradalma / Göncz József. - Zalaegerszeg : Göncz J., 2012. - 196 p. : ill. ; 21 cm
"A leukémia legyőzése" c. részt Göncz Iván írta
ISBN 978-963-08-1421-8 kötött
öngyógyítás
615.89
[AN 3422541]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2012.
Koós Viki
   Arcjóga, arcfitnesz : [24 fantasztikus gyakorlattal a ragyogó arcért] : [arc(sz)építés lépésről-lépésre] / Koós Viki. - [Budapest] : Portent Kft., cop. 2012. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [107].
ISBN 978-963-08-3359-2 fűzött : 4570,- Ft
jóga - masszázs - arc
611.92 *** 615.82 *** 615.851.86
[AN 3424647]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2012.
Kürti Katalin (1950-)
   Aurum király : homeopátiás mesék kicsiknek és nagyoknak / Kürti Katalin ; Nagy Gabriella ill. - [Budapest] : Art-And Bt., [2012]. - 34 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-3534-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - homeopátia - mese
615.015.32(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3422475]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2012.
Levinson, Steve
Following through (magyar)
   Végig is csinálod? avagy Hogyan fejezz be mindent, amibe belekezdtél!? / Steve Levinson és Pete Greider ; [ford. Bayer Antal]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Pongor, cop. 2012. - XVII, 185 p. ; 23 cm. - (Célmegvalósító sorozat, ISSN 2062-6088 ; 2.)
ISBN 978-963-89384-2-8 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3426160]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2012.
Liebers, Arthur (1913-)
Relax with yoga (magyar)
   Relaxáció jógával / Arthur Liebers ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-96-9 fűzött : 1650,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3423678]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2012.
Nácsa János (1972-)
   Kispapa születik avagy Egy babaváró apajelölt kalandjai [elektronikus dok.] / Nácsa János. - Szöveg (epub : 964 KB) (pdf : 978 KB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5181-48-1 (epub)
ISBN 978-615-5181-47-4 (pdf)
terhesség - memoár - humoreszk - elektronikus dokumentum
618.2(0:82-7) *** 618.2(0:82-94)
[AN 3426814]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2012.
Nagy Jenő
   Növények az egészségért / Nagy Jenő. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 165, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-963-251-425-3 fűzött
egészséges táplálkozás - vitamin
613.2 *** 615.356
[AN 3424382]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2012.
Nagyné Heidenwolf Erzsébet
   Út a halláshoz : gyakorlati tanácsok hallássérült gyermekek szüleinek / [szerzők Nagyné Heidenwolf Erzsébet, Fejes Gabriella] ; [... kiad. ... a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Oktatási és Rehabilitációs Programiroda]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Okt. és Rehabilitációs Programiroda, 2012. - 34 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5043-81-9 fűzött
nagyothalló - gyermek - hallókészülék
616.28-76 *** 616.28-008.1-053.2
[AN 3424176]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2012.
Osbourne, Ozzy (1948-)
Trust me, I'm Dr Ozzy (magyar)
   Bízz bennem, a nevem Dr. Ozzy : tanácsok a rock legnagyobb túlélőjétől / Ozzy Osbourne és Chris Ayres ; [ford. Hraschek Dávid]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2012. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-266-4 kötött : 2990,- Ft
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - mentálhigiénia
613.865 *** 78.067.26.036.7(410)(092)Osbourne,_O.
[AN 3423300]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2012.
Popper Péter (1933-2010)
   Válság és megújulás [elektronikus dok.] : kívül és belül : Siva nevető tánca / ... Popper Péter. - Szöveg (pdf : 446 KB). - [Budapest] : Saxum, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105424. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-248)
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3405930]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2012.
Prochaska, James O.
Systems of psychotherapy (magyar)
   A pszichoterápia rendszerei : összehasonlító elemzés / James O. Prochaska, John C. Norcross ; [ford. Bogár Krisztina és Biró Sándor]. - Budapest : Animula, cop. 2011. - 478 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-467.
ISBN 978-963-9751-68-2 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8751-68-2)
pszichoterápia
615.851
[AN 3422889]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2012.
Proctor, Bob
It's not about the money (magyar)
   Nem a pénz boldogít avagy Hogyan gondolkodnak az igazi milliomosok? / Bob Proctor ; [ford. Bayer Antal]. - 3. kiad. - Budapest : Pongor, cop. 2012. - 177 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 1.)
ISBN 978-963-06-9180-2 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3426152]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2012.
Scandella, Fabienne
La santé et la sécurité des hommes du feu (magyar)
   A tűzoltók egészségének és biztonságának védelme / Fabienne Scandella ; [ford. Pacskovszki[!] Zsolt] ; [kiad. az MSZOSZ/SZGTI]. - Budapest : MSZOSZ/SZGTI, [2012]. - 60 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 978-963-87985-5-8 fűzött
tűzoltóság - munkavédelem
614.842.83 *** 331.45
[AN 3424014]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2012.
   Sors és önismeret : belső erőforrásaink felfedezése / [Csernus Imre et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Jaffa, 2011. - 145 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9971-77-6 fűzött : 1990,- Ft
önismeret
613.865
[AN 3427222]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2012.
Stanković, Zvezdana
   Kulcs az élethez / Zvezdana Stanković-Nicol. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2012. - 67 p. ; 21 cm
Fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3423160]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2012.
Surányi Nelly
   A test és lélek fejlesztése Pilates-gyakorlatokkal / Surányi Nelly. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 131 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-615-5056-26-0 fűzött : 2800,- Ft
torna
613.71
[AN 3423711]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2012.
Székely Attila, S. (1959-)
   A biopsychological model of consciousness / Attila Simon-Székely. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 41 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 978-963-9751-67-5 fűzött
biopszichológia - tudat
159.929 *** 165.181 *** 316.246
[AN 3424801]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2012.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
Essene way (magyar)
   Biogenikus élet esszénus útja : új távlatok, új horizontok, új határok / Edmond Bordeux Székely ; [ford. Szentesy E. András és Szentesy Zsuzsa]. - [Érd] : Living Earth - Élő Föld, cop. 2012. - 253 p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 17.)
ISBN 978-963-89410-1-5 fűzött
esszénusok - egészséges életmód - egészséges táplálkozás - életvezetés
613.2 *** 296.624 *** 613.865
[AN 3424794]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2012.
Takács Nóra
   Hogyan legyek jó nő? / Takács Nóra. - Pécs : Art Nouveau, cop. 2011. - 144 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-510-440-4 kötött
mentálhigiénia - kozmetika - nő
613.865-055.2 *** 646.7
[AN 3424935]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2012.
Tihanyi András
   Teljesítményfokozó sporttáplálkozás / Tihanyi András. - [Budapest] : Krea-Fitt, [2012]. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-311.
ISBN 978-963-88102-3-6 fűzött
sportteljesítmény - táplálkozástudomány - versenysport
613.24 *** 796.015.86
[AN 3424836]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2012.
   Tippek kamaszoknak : szépségről, barátságról, szerelemről, iskoláról, családról / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 25, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-440-6 fűzött
életvezetés - serdülőkor
613.865-053.6 *** 159.922.8
[AN 3424547]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2012.
Valla Józsefné (1844-1915)
   Házi-orvos / Valla Józsefné. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-04-2 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3422856]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9588 /2012.
Dobránszky János (1962-)
   Anyag- és technológiaismeret műszaki menedzsereknek / Dobránszky János ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - [Budapest] : DyTh, 2011. - [2], VII, 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-89209-1-1 fűzött
anyagismeret - gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
620.2(075.8) *** 621(075.8)
[AN 3422568]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2012.
Dobránszky János (1962-)
   Anyag- és technológiaismeret műszaki menedzsereknek [elektronikus dok.] : egyetemi tankönyv / Dobránszky János. - Szöveg. - [Budapest] : DyTh, [2011]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89209-0-4
anyagismeret - gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
620.2(075.8) *** 621(075.8)
[AN 3422968]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2012.
   Erőmű-fejlesztések 2040-ig, különös tekintettel az atomenergiára / [kész. Hegedűs Miklós et al.]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 26.)
Fűzött
Paks - Magyarország - energiapolitika - atomerőmű - 21. század
620.9(439)"20" *** 621.311.25(439-2Paks)
[AN 3424751]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2012.
   Nanoparticles : production pathways and appealing applications / ed. Tamás Szörényi ; [ed., publ. by the] College of Dunaújváros. - Dunaújváros : Coll. of Dunaújváros, cop. 2011. - 113 p. : ill., színes ; 22 cm
A Dunaújvárosban, 2011. jan. 31 - febr. 2. között azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-45-9 fűzött
nanotechnológia
62-181.48
[AN 3424638]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9592 /2012.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel 2007 / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2011. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-76-7 fűzött : 1490,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3422707]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2012.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel haladóknak / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2012. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-77-4 fűzött : 1970,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3422712]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9594 /2012.
Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia (2011) (Sopron)
   Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia : konferenciakötet / [szerk. Elek László et al.] ; [rend., közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar]. - Sopron : NYME Faipari Mérnöki Kar, 2011. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-79-6 fűzött
faipar - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
674 *** 620.9 *** 504.03 *** 061.3(439-2Sopron) *** 378.184
[AN 3424287]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2012.
Timkó György (1928-)
   A magyarországi nyomdagépgyártás krónikája / Timkó György. - Budapest : [Timkó Gy.], 2012. - 151 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-3967-9 kötött
Magyarország - technikatörténet - nyomdatechnikai berendezés - gépgyártás - 19. század - 20. század
681.624(439)(091) *** 621(439)(091)"18/19"
[AN 3423189]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9596 /2012.
Csulák Dóra (1978-)
   Színezd újra az otthonod! : [a lakásfestés nagy kézikönyve]. - Budapest : KRQ Kft., 2012. - 173 p. : ill., színes ; 27 cm
Szerző Csulák Dóra
ISBN 978-963-08-3814-6 kötött : 3990,- Ft
szobafestés
698.12
[AN 3424371]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9597 /2012.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához : [+ elsősegélynyújtási ismeretek] / [fel. szerk. Hack Emil és Májay Péter]. - 2. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2012. - 280 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2012. febr.
ISBN 978-963-9518-65-0 fűzött : 1990,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 3427367]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2012.
   HunFila 2012 Kalocsa : Nemzetközi Bélyegkiállítás : 2012. július 6-8., ... Kalocsa ... : [85. Bélyegnap] : [katalógus] = HunFila 2012 Kalocsa : International Stamp Exhibition : 6-8. July 2012, ... Kalocsa ... / szerk. Kámvás Judit ; [rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mabéosz, [2012]. - 52 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835.91(100) *** 061.4(439-2Kalocsa)
[AN 3423647]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2012.
Lövey Ádám
   Motorozz ésszel! : vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági kézikönyv motorosoknak / [írta és szerk. Lövey Ádám]. - [S.l.] : IMM Média, 2012, cop. 2009. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
motorkerékpár - motorkerékpár-közlekedés
656.18 *** 629.118.6
[AN 3423720]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2012.
   Vasúti vontatójárművek Kovásznán és Kommandón = Vehicule de cale ferată la Covasna şi Comandău = Eisenbahnfahrzeuge in Covasna und Comandău = Railway vehicles at Covasna and Comandău / Papucs András [et al.] ; [közread. a] Sikló Egyesület, Kisvasutak Baráti Köre Egyesület. - Sepsiszentgyörgy : Sikló Egyes. ; Budapest : Kisvasutak Baráti Köre Egyes., 2011. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-89103-0-1 kötött
Erdély - iparvasút - gőzmozdony - 20. század
629.422 *** 656.3(439.21)"19" *** 656.3(498.4)"19"
[AN 3424823]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9601 /2012.
   A Duna két partján : Fehér István hetven : születésnapi emlékkötet / [szerk. Csete László és Fehér István] ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE K., 2012. - 296 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Agrár-vidékfejlesztési és élelmiszer-marketing trendek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-290-6 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági politika - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - személyi bibliográfia - emlékkönyv
338.43(439) *** 338.43(4-62) *** 504.03 *** 711.1(439) *** 711.1(4-62)
[AN 3423940]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2012.
   Az Egyesület krónikája : az Egyesület tevékenysége, tisztségviselői és társadalmi segítői 2007-2012 között / [szerk. Molitorisz Pál, ... Szitó János] ; [közread. a] Tessedik Öreggazdász Egyesület. - Szarvas : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2012. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-4544-1 fűzött
Tessedik Öreggazdász Egyesület
Szarvas (Békés megye) - gazdálkodó - egyesület
631.115.1 *** 061.2(439-2Szarvas)
[AN 3422925]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2012.
Gálfi Péter (1953-)
   Állatorvosi gyógyszertan / Gálfi Péter, Csikó György, Jerzsele Ákos. - Budapest : Robbie-Vet Kft., 2010-2012. - 3 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
állatorvostan - gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
619:615(075.8)
[AN 3376544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2012. - 468 p.
ISBN 978-963-08-3776-7 fűzött
[AN 3422836] MARC

ANSEL
UTF-89604 /2012.
Garbóci László (1949-)
   20 éves a Promontorium Borlovagrend / Garbóci László, Joó Ernő. - Budapest : Mezőgazda : Promontorium Borlovagrend, 2012. - 65 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-286-655-0 fűzött
Promontorium Borlovagrend
Budapest. 22. kerület - borászat - egyesület
663.2 *** 061.2(439-2Bp.XXII.)
[AN 3422927]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2012.
   Hódvisszatelepítés Magyarországon = Beaver reintroduction in Hungary / [kész. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ... Bajomi Bálint munkája nyomán]. - [Pécs] : DDNPI, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - hód - állatvédelem
636.932.2 *** 591.9(439) *** 504.74(439)
[AN 3424215]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2012.
Mészáros Károly Emlékülés (2012) (Sopron)
   Mészáros Károly Emlékülés : Sopron, 2012. június 26. / [rend., közread. az] MTA Veszprémi Területi Bizottság Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság. - Sopron : NYME K., [2012]. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-058-5 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3424243]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2012.
   Válaszúton a mezőgazdaság : nemzetközi felmérés a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlődésére : a világjelentés összefoglalója döntéshozók részére / [... ford. Sarbu András] ; [közread. a Greenpeace, Védegylet]. - [Budapest] : Greenpeace : Védegylet, 2011. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
mezőgazdaság - innováció - tudomány - ezredforduló - statisztikai adatközlés - kutatási és fejlesztési jelentés
338.43(100)"200"(083.41) *** 330.341.1(100)"200" *** 001.89(100)
[AN 3423833]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9608 /2012.
   Bögrés finomságok. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro-Team : Kevila Trade, cop. 2012. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394)
ISBN 978-963-9972-34-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3422806]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2012.
Borszékiné Rétháti Ágnes
   Pócsmegyeri konyhák II / Borszékiné Rétháti Ágnes, Balogh Jánosné Horváth Terézia. - Pócsmegyer : Szerzők, 2012. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Pócsmegyeri füzetek)
ISBN 978-963-08-4301-0 fűzött
Pócsmegyer - sütemény - helyismeret - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 908.439-2Pócsmegyer
[AN 3425084]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2012.
   A gornyadólevestől a kukoricapomposig : ételek a sparheltről / [szerk. Barkóné Polgár Judit, Hegedüs Tímea] ; [kiad. az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr]. - Győr : Egyesített Eü. és Szociális Intézmény, 2012. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-3985-3 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.553(083.12)
[AN 3422555]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2012.
Horgos István (1946-)
   Tamási ízek : levesek / Horgos István, Örményi János. - [Tamási] : [Örményi J.], 2012. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3423640]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2012.
Kaposi Gyöngyi
   A magyar konyha örökzöld ízeivel : szakácskönyv / Kaposi Gyöngyi, Rosenthal Emília. - [Szentlőrinc] : Magánkiad., cop. 2012. - 189 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4286-0 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3422572]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2012.
   Nagyi válogatott süteményei = Grandma's selected desserts = Omas ausgewählte Backrezepte / [összeáll. Orosné Galaczi Edit] ; [süteményfotók Patyi Árpád] ; [ford. Naszradi-Mészáros Orsolya, Fogarassyné Orczy Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 111 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-422-2 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3424827]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2012.
   Sütemények. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro-Team : Kevila Trade, cop. 2012. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394)
ISBN 978-963-9972-13-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3422802]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2012.
Véger Fibi
   Smink : a szépség tanulható / Véger Fibi ; Zsólyomi Norbert fotóival. - Budapest : Libri, 2012. - 221, [17] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-310-117-9 kötött : 5990,- Ft
smink
646.75
[AN 3424793]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2012.
   Világbüfé : etnikai konyhák Budapesten / [szerk. Máté Dániel és Szenes Gábor]. - [Budapest] : [The Oeuvre Kft.], 2012. - 124 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-08-4197-9 fűzött
Budapest - gasztronómia - étterem - nemzeti étel - szakácskönyv - album
641.5(100) *** 641.568(100)(083.12) *** 640.43(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3422488]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9617 /2012.
   Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida / szerk. Nyírő Miklós. - Budapest : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2012. - 286 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
A Miskolcon, 2009. dec. 14-15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-574-9 fűzött : 2900,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Derrida, Jacques (1930-2004)
Németország - Franciaország - filozófus - 20. század
1(430)(092)Heidegger,_M. *** 1(44)(092)Derrida,_J.
[AN 3423799]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der menschliche und der kosmische Gedanke (magyar)
   Az emberi és a kozmikus gondolat : az Antropozófiai Társaság második közgyűlésén, Berlinben, 1914. január 20. és 23. között megtartott négy előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Károlyi Nóra]. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2012. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (Antropozófiai zsebkönyvek sorozat)
ISBN 978-963-08-4083-5 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3422898]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes (magyar)
   Az érzékek világa és a szellem világa : hat előadás Hannoverben, 1927. december 27 - 1912. január 1. / Rudolf Steiner. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2012. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Antropozófiai zsebkönyvek sorozat)
ISBN 978-963-08-4268-6 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3422873]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9620 /2012.
Archer, Gleason L.
A survey of Old Testament introduction (magyar)
   Az ószövetségi bevezetés vizsgálata / Gleason L. Archer ; [ford. Greizer Miklós] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2012. - 608 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 587-590.
ISBN 978-963-86148-5-8 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.01
[AN 3428016]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2012.
Burrows, Ruth
Essence of prayer (magyar)
   Az imaélet lényegéről / Ruth Burrows ; [ford. Kaposi-Krause Lucia]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2012. - 181 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5147-19-7 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3424806]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2012.
   Együttműködés : 2012-2013. - Budapest : Luther, 2012. - 142 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
ISBN 978-963-9979-63-5 fűzött : 1140,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház - egyházi év - munkaterv
284.1(439) *** 264-041
[AN 3427953]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2012.
   Az elkerülhetetlen : vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére / szerk. Landgraf Ildikó és Nagy Zoltán ; [közread. a] PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, MTA BTK Néprajztudományi Intézet. - Pécs : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, 2012. - 872, [7] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-573-2 fűzött : 5900,- Ft
vallásantropológia - emlékkönyv
233 *** 398.3
[AN 3424971]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2012.
Les explorateurs (magyar)
   A felfedezők : az időutazók / [fel. szerk. Myriam Matthey] ; [... ford. Angelika Sandor] ; [... kiad. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., [2012]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3422708]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2012.
Gass, Bob
   Győzelem a munkában és a munkanélküliségben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia és Hegedűs Nóra]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3737-8 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3422676]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2012.
Grün, Anselm (1945-)
Die heilsame Kraft der inneren Bilder (magyar)
   Belső képeink gyógyító ereje : friss forrásból meríteni / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2012. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-615-5147-18-0 fűzött : 1950,- Ft
lelki gondozás - mentálhigiénia
253 *** 613.865
[AN 3424693]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2012.
   Gyógyító lelkigyakorlat / összeáll. Katona István. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 239 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 93.)
ISBN 963-9281-09-3 fűzött : 1000,- Ft
lelkigyakorlat - pszichoterápia
253 *** 615.851
[AN 3428183]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2012.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   Vallás és emberi magatartás / Horváth-Szabó Katalin. - 2. kiad. - Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2012. - 205 p. ; 24 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-86-3 fűzött
valláslélektan
291 *** 159.9
[AN 3427842]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2012.
   Az imádkozás könyve / összeáll. Shubail Mohamed Eisa ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2012. - 270, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89573-0-6 kötött : 2490,- Ft
iszlám
297
[AN 3426129]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2012.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   Gyertek, hallgassátok! : elmélkedések Bánk atyával a Szentírásról 2. / Kovács L. P. Bánk. - Budapest : Kovács L. P. B., 2012. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4000-2 fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3424346]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2012.
Linn, Matthew
Healing the eight stages of life (magyar)
   Életünk nyolc szakaszának gyógyítása / Matthew Linn, Sheila Fabricant, Dennis Linn. - Új kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 963-7878-43-2 fűzött : 1000,- Ft
hit - életvezetés
248.1 *** 613.865
[AN 3427972]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2012.
   Logos tés akoés : az ige megszólalása és megszólaltatása : tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére / szerk. Hanula Gergely ; [közread. a] Pápai Református Teológiai Akadémia. - Pápa : PRTA, 2012. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-16-7 fűzött
hermeneutika - homiletika - emlékkönyv - bibliamagyarázat
22.06 *** 22.07 *** 251
[AN 3423985]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2012.
   Meríts! : meditációk és imádságok fiataloknak / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-62-8 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3422779]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2012.
Miklós Péter (1980-)
   Hit és hagyomány : fejezetek a katolikus egyházi év hagyományvilágából / Miklós Péter ; [kiad. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2012. - 64 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-08-3119-2 fűzött
katolikus egyház - egyházi év - naptári szokás
282 *** 264-041 *** 398.33
[AN 3423037]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2012.
Papp Vilmos (1932-)
   Útikalauz a Biblia világában csúcsra törekvőknek / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2012. - 2 db : ill., részben színes ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88399-3-0)
Biblia
Izrael - helyismeret - bibliamagyarázat
22.07 *** 908.569.4
[AN 3422788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 64 p.
[AN 3422807] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 64 p.
[AN 3422809] MARC

ANSEL
UTF-89636 /2012.
Papp Vilmos (1932-)
   Útikalauz a Biblia világában haladóknak / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88399-3-0)
Biblia
kereszténység
23/28
[AN 3422803]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2012.
Papp Vilmos (1932-)
   Útikalauz a Biblia világában kezdőknek / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-88399-3-0 fűzött
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.07
[AN 3422794]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2012.
Papp Vilmos (1932-)
   Útikalauz a Biblia világában középfokúaknak / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88399-3-0)
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 3422798]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2012.
Radcliffe, Timothy (1945-)
Sing a new song (magyar)
   Új dalt énekeljetek : a keresztény hivatás / Timothy Radcliffe ; [ford. Petres E. Lúcia]. - Budapest : L'Harmattan : Sapienta Szerzetesi Hittud. Főisk., 2012. - 337 p. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-500-8 fűzött : 3100,- Ft
szerzetesség - dominikánusok
271.2
[AN 3423633]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2012.
   Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig / [szerk. Xeravits Géza és Nagy Elek] ; [közread. az] ... Agra. - Budapest : L'Harmattan : Agra, 2012. - 256 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-579-4 fűzött : 2500,- Ft
Ázsia - Afrika - szent hely - vallástörténet - útleírás
244(0:82-992) *** 291.35(6) *** 291.35(5) *** 291(100)
[AN 3423784]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2012.
Takó Gábor
   A Miród-forrás története / Takó Gábor ; [... közrem. ... Gyürki László, ... Fancsali Andrásné]. - [Kemestaródfa] : [Miród-forrásért Egyes.], [2012]. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miród-forrásért Egyesület. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4567-0 fűzött
Kemestaródfa - kegyhely - szenvedéstörténet - helyismeret
248.159.23(439-2Kemestaródfa) *** 908.439-2Kemestaródfa
[AN 3427845]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2012.
Tenney, Merrill C.
New Testament survey (magyar)
   Újszövetségi bevezető / Merrill C. Tenney ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2012. - 482 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-04-8103-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-04-8103-0)
Biblia. Újszövetség
művelődéstörténet - ókor - bibliamagyarázat
225.01 *** 930.85(33) *** 933
[AN 3427981]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2012.
   Tórai ünnepek = Hagiy Tŵratiynẇ / [szerk. Feuermann László] ; [kiad. a Debreceni Zsidó Hitközség]. - [Debrecen] : Debreceni Zsidó Hitközség, 2011. - 86 p. : ill., színes ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-0866-8 fűzött
zsidó ünnep
296.38
[AN 3422943]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2012.
   Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról / szerk. Mikonya György ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-100-9 fűzött
Magyarország - vallási mozgalom - hétköznapi élet - szocializáció - 21. század
28/29(439)"201" *** 37(439)"201" *** 316.736(439)"201"
[AN 3422931]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2012.
Varga Mátyás (1963-)
   Szent Miklós / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - [27] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-314-029-1 fűzött
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - 3. század - 4. század - gyermekkönyv
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2)
[AN 3427884]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2012.
   A zsidó asszony kötelességei / [kiad. a Debreceni Zsidó Hitközség]. - [Debrecen] : Debreceni Zsidó Hitközség, [2012]. - 98 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89608-0-1 kötött
nők a társadalomban - zsidóság - Halacha - Tóra
296.5-055.2 *** 316.37-055.2(=924)
[AN 3423026]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9647 /2012.
Debreceni Lászlóné
   Hűség és buzgóság : szemelvények Szabó Károlyné Kálnai Terézia, Sass Kálmánné Farkas Erzsébet, Ábrahám Béláné Szilágyi Edit és Soós János életéből / Debreceni Lászlóné ; [közread. a] Herman Ottó Természetvédő Kör. - Túrkeve : Hotek, 2012. - 331 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9977-03-7)
Túrkeve - Magyarország - hétköznapi élet - szociográfia - oral history - 20. század
308(439-2Túrkeve) *** 929(439-2Túrkeve)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3424871]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2012.
Granasztói György (1938-)
   A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon : Kassa társadalma a 16. század derekán / Granasztói György. - Budapest : Korall, 2012. - 415 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 2.)
Bibliogr.: p. 387-397. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89221-0-6 kötött
Kassa - Magyarország - társadalomtörténet - városszociológia - polgárosodás - 16. század
316.344.56(439-2Kassa)"15" *** 316.343.62(439)"15"
[AN 3424048]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2012.
   Időmérleg, 2009/2010 : összefoglaló adattár / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012. - 180 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-370-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314(439)"2009/2010"083.41
[AN 3424205]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2012.
Kovács József, Ö (1960-)
   A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában : a vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete, 1945-1965 / Ö. Kovács József. - Budapest : Korall, 2012. - 574 p. : ill. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 3.)
Bibliogr.: p. 427-475. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89221-1-3 kötött
Magyarország - társadalomtörténet - falu - parasztság - szocialista gazdaság - kollektivizálás - mezőgazdasági politika - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak
316.334.55(439)"1945/1965" *** 316.343.64(439)"1945/1965" *** 330.342.15 *** 332.264.4(439)"1945/1965"
[AN 3424052]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2012.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Illik tudnom, mert magyar vagyok / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva. - Debrecen : M. Sz. és Tsa., 2012. - 167 p. : ill. ; 16x16 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 963-06-0582-1 kötött
művelődéstörténet - magyarság
316.356.4(=945.11) *** 930.85(=945.11)
[AN 3427364]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2012.
Nagy Ádám (1972-)
   A horizontális ifjúsági aktivitások / Nagy Ádám. - [Budapest] : ISZT Alapítvány, [2012]. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2063-6873)
Bibliogr.: p. 77-81.
ISBN 978-963-08-4454-3 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia
316.346.3-053.6(439)
[AN 3424188]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2012.
   Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon / [szerk.] Szijártó M. István, Szűcs Zoltán Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 228 p. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 8.)
A Budapesten, 2009. szept. 25-én "Van a' politikának és az igazgatás mesterségének is a' maga poezissa, maga ideálja" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-120-7 fűzött
Magyarország - politikai kultúra - eszmetörténet - társadalomtörténet - politikatörténet - országgyűlés - 18. század - felvilágosodás
316.334.3(439)"17" *** 323(439)"17" *** 328(439)"17"
[AN 3422962]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2012.
Radnóti Ilona (1946-2009)
   Weiszmayer és Fuchs [elektronikus dok.] : fejezetek a baranyai zsidóság 18-20. századi történetéből / Radnóti Ilona ; ... szerk. Hábel János. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2012. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5181-59-7
Baranya megye - zsidóság - nemzettörténelem - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439.127)"17/19" *** 943.912.7(=924)"17/19" *** 930.85(=924)(439.127)"17/19"
[AN 3428039]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2012.
Sik Endre (1948-)
   A kapcsolati tőke szociológiája / Sik Endre ; [közread. az ELTE Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-204.
ISBN 978-963-312-118-4 fűzött
Magyarország - kapcsolati tőke - társadalmi kapcsolat - politikai szociológia - szocialista gazdaság - munkaerőpiac - kaláka - Kádár-korszak - rendszerváltás
316.47-054.7(439)"197/198" *** 316.334.3(439)"197/198" *** 331.5(439)"197/198"
[AN 3423162]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2012.
   Statistics skills : a practice handbook / Emese Ilyés-Molnár [et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 352 p. : ill. ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 352.
ISBN 978-963-19-7222-1 fűzött : 4500,- Ft
statisztika - példatár
311(078)(076)
[AN 3424583]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2012.
Szvák András (1939-)
   Olyan időket éltünk : azon 71.787 szlovák, 85.399 magyar, 1.280 sváb és 850 zsidó emlékére, akiknek muszáj volt elhagyni otthonukat : muszáj volt...? : Pressburg - Pozsony - Bratislava / Szvák András. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2012. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89598-2-9 kötött
Csehszlovákia - magyarországi szlovákok - 20. század - kitelepítés - határon túli magyarság - memoár
316.347(=854)(439)(0:82-94) *** 325.254(=854)(439) *** 316.347(=945.11)(437)(0:82-94)
[AN 3423859]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2012.
   Történelem, kultúra, közösség .. : [válogatás A zsidóság - hitközségek jövője (2009), A zsidóság szerepe a történelmi Magyarországon (2010) c. konferenciák anyagából] / [szerk. Heller Zsolt] ; [kiad. a Debreceni Zsidó Hitközség]. - [Debrecen] : Debreceni Zsidó Hitközség, 2011. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0972-6 fűzött
Magyarország - Kelet-Európa - zsidóság - művelődéstörténet
316.347(=924)(439) *** 930.85(=924)(4-11)
[AN 3422935]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9659 /2012.
Berényi Nagy Péter
   Árok parton jártamban.. : magyar népi mondókák / Berényi Nagy Péter rajz. - [Budapest] : Santos, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5135-09-5 kötött : 620,- Ft
képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3423658]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2012.
Bodnár Zsuzsanna
   "Nyögvenyelőtől a mákos loksáig" : a nyíregyházi tirpákok étkezési szokásai, népi ételei / [szöveg Bodnár Zsuzsanna] ; [fotók Bodnár Zsuzsanna, Boros György, Elek Emil] ; [rajz. Petkes József] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2012. - 50 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-7220-87-6 fűzött
néprajz - tirpákok - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
39(=854)(439-2Nyíregyháza) *** 641.568(=854)(439-2Nyíregygáza)(083.12)
[AN 3423684]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2012.
Dorogi Farkas (1949-)
   Szűcs Sándor élete és munkássága / Dorogi Farkas ; ... kiad. az Alföldkutatásért Alapítvány. - Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2012. - 52 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 21-52.
ISBN 978-963-08-3987-7 fűzött
Szűcs Sándor (1903-1982)
Magyarország - etnográfus - 20. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Szűcs_S. *** 012Szűcs_S.
[AN 3423631]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2012.
   A hagyományőrzés útján = Preserving tradition / [szerk.] Örsi Julianna. - Túrkeve ; Karcag : Túrkevei Kult. Egyes., 2012. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagykun kistérségi tanulmányok, ISSN 1785-7120 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88022-4-8 fűzött
Nagykunság - művelődéstörténet - magyar néprajz - helyismeret - helyi társadalom
39(=945.11)(439.14) *** 930.85(439Nagykunság) *** 908.439Nagykunság(092)
[AN 3424803]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2012.
Mácsik Gábor
   A skandináv mitológia. - [Szekszárd] : Szerző, cop. 2012. - 280 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerző Mácsik Gábor
ISBN 978-963-08-3588-6 kötött
Skandinávia - mitológia - irodalom - skandináv népek ősvallása
398(48) *** 293 *** 839.5-131=945.11
[AN 3422988]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2012.
Murray, Margaret A. (1863-1963)
The god of the witches (magyar)
   A boszorkányok istene / Margaret Alice Murray ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2012]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-08-0 fűzött : 2500,- Ft
boszorkány - ősvallás - okkultizmus - művelődéstörténet
398.47 *** 133 *** 930.85(100) *** 291.6
[AN 3423657]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2012.
   Sarjadó sorsok : a VIII. Duna-Tisza Közi Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia (Baja, 2011. július 14-15.) előadásai / [... szervezte Ágfalviné Baranyai Ildikó és Kothencz Kelemen] ; [... szerk. Kothencz Kelemen] ; [... kiad. a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet]. - Baja ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Múzeumi Szerv., 2012. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás horvát, német és szerb nyelven
ISBN 978-963-88482-5-3 fűzött
Kárpát-medence - magyar néprajz - néprajz - konferencia-kiadvány
39(=945.11)(4-191) *** 39(=00)(4-191) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3423010]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2012.
Szabadfalvi József (1928-2001)
   Mézeskalácsosság Debrecenben / Szabadfalvi József. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2012. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 63.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7218-80-4 fűzött
Debrecen - magyar néprajz - kézműipar - mézeskalács
39(=945.11)(439-2Debrecen) *** 664.667 *** 334.712(439-2Debrecen)
[AN 3427184]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9667 /2012.
   Emlékezés Darányi Ignác földművelésügyi miniszterre / [szerk. ... Németh Gábor, Neszményi György, Neszményiné Gubacsi Erzsébet]. - [Tass] : Tassi Helytört. Egyes., cop. 2012. - 47 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A Tassi Helytörténeti Egyesület kiadványai, ISSN 2063-6806 ; 1.)
ISBN 978-963-08-4184-9 fűzött
Darányi Ignác (1849-1927)
Magyarország - politikus - századforduló - 20. század
32(439)(092)Darányi_I.
[AN 3422627]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2012.
Farkas Imre (1953-)
   Pusztáról a Parlamentbe / Farkas Imre. - Tiszaföldvár : Farkas I., 2012. - 199 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-963-08-3806-1 kötött
Magyarország - országgyűlési képviselő - ezredforduló - belpolitika - memoár
32(439)(092)Farkas_I.(0:82-94) *** 323(439)"199/200"
[AN 3423906]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2012.
Goller Ágota, N. (1934-)
   "Sej, szellők, fényes szellők..." : válasz egy politikus kérdésére / N. Goller Ágota. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-299.
ISBN 978-615-5056-25-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - diákélet - egyetem - 1950-es évek - memoár
323(439)"195"(0:82-94) *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 3423737]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2012.
Horváth Zoltán (1961-)
Kézikönyv az Európai Unióról (francia)
   Manuel sur l'Union européenne / Zoltán Horváth ; [trad. ... Andrea Faragó, Márta Seresi]. - 3. éd. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 694 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 691-694.
ISBN 978-963-258-158-3 fűzött
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 3428040]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2012.
Papp Vilmos (1932-)
   Szabad egyház rab(tartó) államban : az őrségi kerkavölgyi reformátusság élete 1960-1985 között / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2012. - 136 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88399-4-7 fűzött
Őrség - Hetés - Vas megye - Zala megye - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - állam és egyház viszonya - Kádár-korszak
322(439)"196/198" *** 282(439Őrség)"196/198"
[AN 3422674]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2012.
Rózsás János (1926-)
   Leventesors : a leventeintézmény története, 1921-1945 / Rózsás János. - Nagykanizsa : [Rózsás J.], 2012. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-963-08-4625-7 fűzött
Magyarország - leventemozgalom - Horthy-korszak
329.78(439)"1944/1945" *** 356-053.6(439)"1944/1945"
[AN 3428049]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2012.
   Szabó Dénes tóthfalusi mártír plébános emlékére : [ismeretterjesztő kiadvány] / [szerk. Bank Barbara, Cseresnyésné Kiss Magdolna] ; [kiad. a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, [2012]. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás szerb nyelven
ISBN 978-963-08-3835-1 fűzött
Szabó Dénes (1893-1944)
Vajdaság - katolikus pap - mártír - határon túli magyarság - népirtás - 20. század - második világháború
323.12(=945.11)(439.2-13)"194" *** 282(497.11)(=945.11)(092)Szabó_D.
[AN 3424865]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2012.
Törőcsik János (1935-)
   Lelketeket, ha ugyan van.. / Törőcsik János. - [Budapest] : MNC, 2012. - 115 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 24.)
ISBN 978-963-87012-7-5 fűzött
Egyesült Államok - emigráns - magyarság - 20. század - memoár
325.25(=945.11)(73)(0:82-94)
[AN 3423717]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9675 /2012.
   60 kérdés és válasz a kultúráról. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-79-0 fűzött : 1095,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3424698]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2012.
   60 kérdés és válasz a történelemről és a földrajzról. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-68-4 fűzött : 1095,- Ft
művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)
[AN 3424702]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2012.
Abell, Lucia Elizabeth Balcombe (1802-1871)
To befriend an emperor (magyar)
   A császár kis barátnéja : Betsy Balcombe emlékirata Napóleonról Szent Ilona szigetén / [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-604-1 fűzött : 2490,- Ft
Abell, Lucia Elizabeth Balcombe (1802-1871)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - Szent Ilona (sziget) - uralkodó - angol irodalom - 19. század - memoár
944(092)Napóleon,_I.(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 930.85(699.25)"181/182"
[AN 3423625]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2012.
Attali, Jacques (1943-)
Demain, qui gouvernera le monde? (magyar)
   Ki kormányozza holnap a világot? / Jacques Attali ; [ford. Barabás József]. - Budapest : Európa, 2012. - 458 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9383-4 kötött : 3400,- Ft
világtörténelem - politikatörténet - utópia - államok feletti uralmi rendszer
930.9 *** 304.9 *** 321.8 *** 32(100)(091)
[AN 3424813]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2012.
Békefi Ádám
   A Gyártelep / Békefi Ádám. - [Mosonszentmiklós] : MOFE, cop. 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mosonszentmiklósi könyvek, ISSN 1788-3296 ; 4.)
Bibliogr.: p. 23-24.
Fűzött
Mosonszentmiklós - helytörténet
943.9-2Mosonszentmiklós
[AN 3424359]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2012.
Beksics Gusztáv (1846-1906)
   Mátyás király birodalma és Magyarország jövője / irta Beksics Gusztáv. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - VIII, 256 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1905
ISBN 978-615-5242-17-5 fűzött : 3300,- Ft
magyar történelem - magyarság - 15. század - vitairat - hasonmás kiadás
943.9"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 094/099.07 *** 323.1(=945.11)(042)
[AN 3423729]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2012.
Csoma József (1848-1917)
   Abaúj-Torna vármegye nemes családai / Csoma József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-25-0 fűzött : 2100,- Ft
Abaúj-Torna vármegye - családtörténet
929.52(439.136)
[AN 3423710]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2012.
Czech János (1798-1854)
   Győr vármegye hajdani nemes familiáinak emlékezetek / [Czech János]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - VIII, 60 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pésten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál, 1829
ISBN 978-615-5242-19-9 fűzött : 2100,- Ft
Győr vármegye - családtörténet - hasonmás kiadás
929.52(439.114) *** 094/099.07
[AN 3423700]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2012.
   Emlékkönyv Fülöp Lajos nyolcvanadik születésnapjára / írták tisztelői, barátai és tanítványai ; [szerk. Lisztóczky László] ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör ; Gyöngyös : Konturs Kft., 2012. - 284 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87453-9-2 kötött
Magyarország - magyar irodalom története - magyar nyelvészet - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
930.85(439) *** 894.511(091) *** 809.451.1
[AN 3423994]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2012.
Esterházy Antal (1936-)
   Esterházy Antal, önarc-kép / [lejegyezte] Kozelka z Hřivic Zsolt. - [Sződliget] : Hřič Média, 2012. - 200 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-4527-4 kötött
Esterházy Antal (1936-)
Magyarország - híres ember - arisztokrácia - 20. század - 21. század - memoár
929(439)(092)Esterházy_A.(0:82-94)
[AN 3423996]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2012.
Földi József
   Családnevek Jászárokszálláson : a XVI. század közepétől a XX. század elejéig / Földi József. - [Budapest] : Új Berea Kft., 2012. - 278 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-88234-6-5 fűzött
Jászárokszállás - családnév - magyar nyelv - családfa
929.52(439-2Jászárokszállás) *** 809.451.1-313.2(439-2Jászárokszállás)(091)
[AN 3422563]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Liliom és kard : a magyar Anjouk háborúi / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2012]. - 214 p. ; 20 cm. - (Régi dicsőségünk)
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-249-128-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 14. század
943.9"13" *** 355.48(439)"13"
[AN 3425208]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2012.
Földi Pál (1938-)
   Mátyás és a fekete sereg / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2012]. - 222 p. ; 20 cm. - (Régi dicsőségünk)
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-249-129-5 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - hadtörténet - 15. század
943.9"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 355.48(439)"14"
[AN 3425203]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2012.
Gracza György (1856-1908)
   Talpra magyar! / Gracza György. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-06-6 fűzött
magyar irodalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - kisregény
943.9"1848/1849"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3422842]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2012.
Heresch, Elisabeth
Alexandra (magyar)
   Alekszandra : az utolsó cárné tragédiája / Elisabeth Heresch ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 397 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 391-397.
ISBN 978-963-689-580-8 kötött : 2490,- Ft
Alexandra (Oroszország: cárné) (1872-1918)
Oroszország - uralkodócsalád - nő - 19. század - 20. század
947(092)Alexandra
[AN 3425129]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2012.
Herpay Gábor (1885-1946)
   Nemes családok Debreczenben / összeáll. Herpay Gábor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 96 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Szerző, 1925
ISBN 978-615-5242-20-5 fűzött : 2300,- Ft
Debrecen - családtörténet - nemesség - hasonmás kiadás
929.52(439-2Debrecen) *** 316.343.32(439-2Debrecen) *** 094/099.07
[AN 3423757]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2012.
   A huszadik század emlékezete a Galga mentén / szerk. Péterfi Gábor. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 192 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-236-566-4 fűzött : 2300,- Ft
Galga mente - helytörténet - oral history - 20. század - interjú
943.9Galga_mente(047.53)
[AN 3423623]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2012.
Illyés Terézia (1938-)
   Visszaszámlálás : regénytrilógia / Illyés Terézia. - [Budapest] : Biró, [2011]-. - 21 cm
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3382049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2012]. - 178 p. : ill.
ISBN 978-615-5102-30-1 fűzött
[AN 3422638] MARC

ANSEL
UTF-89693 /2012.
Kertész-Bakos Ferenc
   Politikai okkultizmus : hamisított történelem az Arvisuráktól a pálosokig / Kertész-Bakos Ferenc. - Budapest : Kertész-Bakos F., 2012. - 101 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4175-7 fűzött
Magyarország - történettudomány - magyarságkutatás
930.1(439)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3424391]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2012.
Kindermann, Dieter
Die Habsburger ohne Reich (magyar)
   Habsburgok birodalom nélkül : egy uralkodócsalád története 1918-tól napjainkig / Dieter Kindermann ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 283 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-581-5 kötött : 2490,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - uralkodócsalád - családtörténet - 20. század - ezredforduló
929.52(436)Habsburg"19/20"
[AN 3425136]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2012.
Kossuth Lajos (1802-1894)
   A forradalom végnapjairól / Kossuth Lajos. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88864-4-6 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - kiegyezés kora - történelmi forrás
943.9"184/186"(093)
[AN 3423127]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2012.
Kőváry László (1819-1907)
   Erdély nevezetesebb családai / irta Kővári László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - [4], 279 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvártt : Barráné és Stein bizománya, 1854. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-18-2 fűzött : 3300,- Ft
Erdély - családtörténet - hasonmás kiadás
929.52(439.21) *** 094/099.07
[AN 3423719]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2012.
Magyar Zoltán (1928-)
   Montenegró története magyar vonatkozásokkal / vázolta Magyar Zoltán. - [Budapest] : [Biró], 2012. - 140 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Egyes szövegrészek montenegrói nyelven. - Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-615-5102-26-4 kötött
Montenegró - Magyarország - történelem - művelődéstörténet
949.716 *** 930.85(439)(497.16)
[AN 3422747]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2012.
Nagy Gábor
   A középkori Svéd Királyság története / Nagy Gábor ; [közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2012. - 292 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 266-271.
ISBN 978-615-5216-11-4 fűzött
Svédország - történelem - középkor
948.5"09/15"
[AN 3422777]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2012.
Oltárczi Ferenc (1941-)
   Szentbékkállai füzetek II : [hősök, arcok a két világháborúból, morzsák] / Oltárczi Ferenc. - Sopron : Edutech, 2012. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87574-6-3 kötött : 1900,- Ft
Szentbékkálla - helytörténet - hétköznapi élet
943.9-2Szentbékkálla *** 908.439-2Szentbékkálla(092)
[AN 3423044]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2012.
Pályi Zsófia Kata
   A Pályi család prédikátori öröksége : egy református lelkészcsalád nemzedékeinek története / Pályi Zsófia Kata ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker., 2012. - 164 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 120-131.
ISBN 978-963-89597-0-6 kötött
Pályi család
Magyarország - családtörténet - protestáns lelkész - református egyház
929.52(439)Pályi *** 284.2(439)(092)
[AN 3424000]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2012.
Pécs a törökkorban (új kiadása)
   Pécs a hódoltság korában [elektronikus dok.] : tanulmányok / szerk. Szakály Ferenc és Vonyó József. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2012. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106298. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-615-5181-60-3
Pécs - helytörténet - török hódoltság - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs"15/16"
[AN 3428047]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2012.
Pesty Frigyes (1823-1889)
   A Szörény megyei családok / irta Pesty Frigyes. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 29 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1877
ISBN 978-615-5242-21-2 fűzött : 1900,- Ft
Szörény vármegye - családfa - hasonmás kiadás
929.52(439.21-35Szörény) *** 094/099.07
[AN 3423685]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2012.
Reiszig Ede (1873-1946)
   Bars vármegye nemes családai / ifj. Reiszig Ede. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-24-3 fűzött : 2600,- Ft
Bars vármegye - családtörténet - nemesség
929.52(439.22-35Bars) *** 316.343.32(439.22-35Bars)
[AN 3423766]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2012.
Reiszig Ede (1873-1946)
   Hont vármegye nemes családai / ifj. Reiszig Ede. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Orsz. Monográfia Társ., s.a.
ISBN 978-615-5242-22-9 fűzött : 2700,- Ft
Hont vármegye - családtörténet - nemesség - hasonmás kiadás
929.52(439.22-35Hont) *** 316.343.32(439.22-35Hont) *** 094/099.07
[AN 3423916]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2012.
Simon Gyula
   Csajág története / Simon Gyula ; [kiad. Csajág Község Önkormányzata]. - Veszprém ; [Csajág] : Önkormányzat, 2012. - 352 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4359-1 kötött
Csajág - helytörténet - helyismeret
943.9-2Csajág *** 908.439-2Csajág
[AN 3424012]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2012.
Sulyok Kálmán (1945-2012)
   Szülőföldem szép határa : Vérteskethely / Sulyok Kálmán ; [kiad. a Vérteskethelyért Közalapítvány]. - Vérteskethely : Vérteskethelyért Közalapítvány, 2012. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3968-6 fűzött
Vérteskethely - helytörténet - helyismeret - memoár
943.9-2Vérteskethely(0:82-94) *** 908.439-2Vérteskethely(0:82-94)
[AN 3422831]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2012.
Szabó János, B. (1969-)
   1526. augusztus 29 : az oszmánok szerencsenapja : a középkori magyar királyság bukása / B. Szabó János ; [Mohácsi Történelmi Emlékhely ismert. Komlós Attila és Buchert Eszter] ; [kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, [2011]. - 50 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Mohács - magyar történelem - emlékhely - 16. század - útmutató
943.9"1526" *** 725.945(439-2Mohács)(036)
[AN 3424254]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2012.
Széchenyi István (1791-1860)
   Gondolatok és események / Széchenyi István. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88864-3-9 fűzött
magyar történelem - reformkor - történelmi forrás - napló - idézetgyűjtemény
943.9"183/184"(093)
[AN 3423151]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2012.
Szijártó József
   Falusi élet a XX. században : Pokornyik István élettörténete / Szijártó József. - Pereg : Szijártó J., 2012. - 367 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4300-3 fűzött
Pokornyik István (1922-)
Magyarország - Kiskunlacháza - Pereg - hétköznapi élet - életútinterjú - 20. század
929(439)(047.53)
[AN 3422601]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2012.
Tácsi István
   A görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei / Tácsi István ; [rajzok Vaskúti György]. - Vaskút : Szerző, 2011. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [309].
ISBN 978-963-08-2283-1 fűzött
görög mitológia - magyar néprajz - magyarságkutatás - monda
930.8(=945.11)(089.3) *** 398.221(38) *** 398.22(=945.11)
[AN 3422426]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2012.
   Tanulmányok a Kisalföld múltjából / szerk. Néma Sándor. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Lvt., [2012]. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Kisalföldi szemle, ISSN 1587-8147 ; 4/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7228-32-2 fűzött
Győr-Sopron megye - Kisalföld - helytörténet
943.911.4"16" *** 943.911.4"18/19"
[AN 3423470]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2012.
   Történelmet írunk : tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából / szerk. Horváth Erzsébet, Literáty Zoltán. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 417 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.: p. 387-417.
ISBN 978-963-236-580-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - egyháztörténet - református egyház - emlékkönyv
943.9 *** 284.2(439)(091)
[AN 3423686]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2012.
Zámbó László (1944-)
   Perzsagyökerű nemzetiség Kalocsa környékén : tanulmánynovella / [... szerző Zámbó Hirsch László]. - Kalocsa ; [Jánoshalma] : Szerző, 2011. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 978-963-89325-6-3 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3424178]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9714 /2012.
   André Kertész és Szigetbecse / [szerk.] Kincses Károly ; kiad. Szigetbecse Község Önkormányzata. - Szigetbecse : Önkormányzat, 2011. - 119 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A bev. német és angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2425-5 kötött
Kertész, André (1894-1985)
Egyesült Államok - Szigetbecse - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - helyismeret - emlékmúzeum - 20. század - fényképalbum
908.439-2Szigetbecse(084.12) *** 77.04(73)(=945.11)(092)Kertész,_A. *** 069(439-2Szigetbecse)
[AN 3422979]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2012.
Berger, Christine
Berlin (magyar)
   Berlin / Christine Berger ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 165 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6076-9 fűzött : 2490,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3426143]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2012.
   Boldva története 1919-től napjainkig : bomlott század / [szerk. Kabdebon János, Töltéssy Zoltán] ; [közread. a] Boldvai Önkormányzat Néprajzi Múzeuma Alapítvány. - [Boldva] : Boldvai Önkormányzat Néprajzi Múz. Alapítvány, cop. 2012. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 978-963-08-4336-2 fűzött
Boldva - helytörténet - helyismeret - 20. század
908.439-2Boldva *** 943.9-2Boldva"19"
[AN 3424008]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2012.
Fucskár Ágnes
   Magyarország rejtőzködő kincsei / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-297-760-7 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3424733]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2012.
Gawin, Izabella
Teneriffa (magyar)
   Tenerife / Izabella Gawin ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6080-6 fűzött : 2490,- Ft
Tenerife - útikönyv
914.685(036)
[AN 3426146]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2012.
   Hírlapi források és visszaemlékezések / [szerk. Tölgyesi József]. - Veszprém ; Nemesszalók : Iharkúti Hagyományőrző Egyes., 2012. - 87 p. ; 24 cm + térk. - (Iharkuti könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-08-4580-9 kötött
Iharkút - helyismeret - publicisztika
908.439-2Iharkút(0:82-92)
[AN 3424045]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2012.
   Hungaricum : válogatás a Kárpát-medence jellegzetesen magyar értékeiből : some of the typically Hungarian treasures in the Carpathian basin / [főszerk. ... Tanka László] ; [... ford. ... Tóth Attila]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Médiamix, 2012. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87474-1-9)
Magyarország - helyismeret - termék
908.439 *** 658.62(439)
[AN 3427374]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2012.
   Kapuvár : a Hanság fővárosa. - Kapuvár : Önkormányzat, 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Julianus útikönyvek, ISSN 1419-1970)
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
Kapuvár - útikönyv
914.39-2Kapuvár(036)
[AN 3424819]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2012.
Kerékgyártó Éva
   A világ 7 új csodája / [írta Kerékgyártó Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-408-6 fűzött
helyismeret - építészettörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 72(100)(084.12)
[AN 3424435]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2012.
Magyar Tájökológiai Konferencia (5.) (2012) (Sopron)
   V. Magyar Tájökológiai Konferencia : absztrakt kötet / szerk. Balázs Pál és Konkoly-Gyuró Éva ; [rend., közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar]. - Sopron : NYME K., 2012. - 76 p. ; 30 cm
A konferenciát Sopronban, 2012. aug. 30-31. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-064-6 fűzött
Magyarország - tájökológia - konferencia-kiadvány
911.5(439) *** 504.54(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3424737]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2012.
Pilkington, Karl
An idiot abroad (magyar)
   Egy idióta külföldön : Karl Pilkington útinaplója / útitársak Ricky Gervais és Stephen Merchant ; [ill. Dominic Trevett] ; [fényképezte Rick Hardcastle és Freddie Clare] ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 211 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-594-5 kötött : 3490,- Ft
helyismeret - angol irodalom - útleírás
908.100(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 3423653]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2012.
Rappai Zsuzsa (1949-)
   Szépséges Szentendre / írta és vál. Rappai Zsuzsa ; fényképezte Paraszkay György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 101, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7192-8 kötött : 3980,- Ft
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Paraszkay_Gy.
[AN 3424031]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2012.
Rappai Zsuzsa (1949-)
Szépséges Szentendre (angol)
   Beautiful Szentendre / written and sel. by Zsuzsa Rappai ; photos György Paraszkay György ; [... transl. Dorottya Németh]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 101, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7193-5 kötött : 3980,- Ft
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Paraszkay_Gy.
[AN 3424037]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2012.
Rappai Zsuzsa (1949-)
Szépséges Szentendre (szerb)
   Lepote Sentandreǰe / tekst i izbor Žuža Rappai ; fotografiǰa Đerđ Paraskai ; [prev. ... Cveta Vuković]. - [Budapest] : Izd. "Košut", cop. 2012. - 101, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7234-5 kötött : 3980,- Ft
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Paraszkay_Gy.
[AN 3424043]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2012.
Siklós - Mohács útikalauz (angol)
   Siklós - Mohács travel guide : historical monuments, unforgettable experiences / [publ. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, [2011]. - 44 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88992-1-7)
Dél-Dunántúl - útikönyv
914.39Dél-Dunántúl(036)
[AN 3424272]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2012.
Siklós - Mohács útikalauz (német)
   Siklós - Mohács Reiseführer : historische Denkmäler, verbleibende Erlebnisse / [Verleger Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, [2011]. - 44 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88992-1-7)
Dél-Dunántúl - útikönyv
914.39Dél-Dunántúl(036)
[AN 3424294]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2012.
Siklós - Mohács útikalauz (szerb)
   Siklós - Mohács turistički vodič : povijesne uspomene, nezaboravna iskustva / [izdavač Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, [2011]. - 44 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88992-1-7)
Dél-Dunántúl - útikönyv
914.39Dél-Dunántúl(036)
[AN 3424300]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2012.
   Siklós - Mohács útikalauz : történelmi emlékek, maradandó élmények / [kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, [2011]. - 44 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-88992-1-7 fűzött
Dél-Dunántúl - útikönyv
914.39Dél-Dunántúl(036)
[AN 3424262]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2012.
Suba György (1936-)
   Bács-Kiskun megye érdekességei : irodalmi, történelmi és kulturális emlékhelyek / Suba György. - Kiskőrös : Suba Gy., 2012. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-398.
ISBN 978-963-08-4422-2 fűzött
Bács-Kiskun megye - helyismeret - művelődéstörténet - magyar néprajz
908.439.155-2 *** 930.85(439.155) *** 39(439.155)
[AN 3424808]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2012.
Zámbó László (1944-)
   Tarisznyamorzsák IV : útiélmény-töredékek / [Zámbó Hirsch László]. - Jánoshalma : Zámbó Hirsch L., 2012. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89325-7-0 fűzött
Dél-Afrika - Vietnam - helyismeret - útleírás
908.680(0:82-992) *** 908.597(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3424366]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9734 /2012.
   Aktuelle Aspekte der rechtshistorischen Forschung / [hrsg. von Barna Mezey] ; [Red. Judit Beke-Martos, Dóra Frey]. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Staats- und Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ., 2012. - 158 p. ; 20 cm. - (Junge ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1789-1086 ; 6.)
A Budapestem, 2011. dec. 15-16-án azonos címmel rendezett nemzetközi doktorandusz konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 156-157.
Fűzött
Közép-Európa - Csehszlovákia - történelem - jogtörténet - 20. század
34(437)(091) *** 34(4-11)(091) *** 940-11
[AN 3423868]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2012.
Bakonyi József
   Fenntartható és zöld közbeszerzés a gyakorlatban : fenntarthatóság, innováció, szociális szempontok, KKV-védelem / Bakonyi József, Barna Orsolya, Havas-Kovács Gabriella. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2012. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-394-818-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - környezetvédelem - fenntartható fejlődés
351.712.2(439) *** 504.06(439) *** 504.03
[AN 3424477]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2012.
   Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között : Westminster, 1674. február 19. / a bevezetőt írta, ford. és sajtó alá rend. Palotás Zsolt. - Szeged : [JATEPress], 2012. - 24 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 88.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Anglia - Németalföld - történelem - békeszerződés - 17. század - történelmi forrás
341.382"1674"(093) *** 941.0"16"(093) *** 949.2"16"(093)
[AN 3422428]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2012.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2011. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2011. - 168 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. jan. 4.
ISBN 978-963-9403-87-1 fűzött : 1090,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3426362]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2012.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2012. szeptember 1. / [szerk. Gaál József Krisztián]. - Budapest : Novissima, 2012. - 213 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. aug. 10.
ISBN 978-615-5175-42-8 fűzött : 1190,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3426234]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2012.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.) : 2012. július 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 77 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. júl. 11.
ISBN 978-615-5175-41-1 fűzött : 590,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - gyámügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3426293]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2012.
Dupka György (1952-)
   A mi Golgotánk : a kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben : a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatának végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944-1946 / Dupka György. - [Szolyva] : Szolyvai Emlékparkbiz. ; Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 376 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 215.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-51-6 fűzött
Kárpátalja - deportálás - kényszermunka - kárpátaljai magyarság - nemzetiség - németek - második világháború - történelmi forrás
343.819.5(47)"194"(093) *** 316.347(=30)(477.87)"194" *** 316.347(=945.11)(477.87)"194" *** 323.282(47)"194"
[AN 3422882]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2012.
   Egyházi intézmények jogi szabályozása / szerk. Orosz András Lóránt, Ujházi Lóránd. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2012. - 202 p. ; 23 cm. - (Sapientia iuris, ISSN 2061-7879 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-529-9 fűzött : 2300,- Ft
egyházjog - állam és egyház viszonya - katolikus egyház
348 *** 282 *** 322(100)
[AN 3423627]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2012.
   Ezek is mi vagyunk : képek, írások / [szerk. Hanti Krisztina] ; [közread. az] Országos Bírósági Hivatal. - Budapest : Orsz. Bírósági Hiv., 2012. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89313-6-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - bíró - 20. század - ezredforduló - antológia
347.962(439)(092) *** 894.511-822 *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3422338]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2012.
Förster Kálmán (1885-1971)
   Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgármesterének visszaemlékezései / [szerk. és a bevezetőt írta Szirácsik Éva] ; [a szöveget gond., a mutatókat kész. Krémer Natália] ; [a képeket vál. Fodor Miklós Zoltán, Sipos Ákosné]. - Salgótarján : [Nógrád M. Múz. Szerv.], 2012. - 348 p. : ill. ; 29 cm. - (Nógrádi tudománytár, ISSN 2061-5434 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7224-98-0 kötött
Förster Kálmán (1885-1971)
Salgótarján - Felvidék - polgármester - helytörténet - 20. század - memoár - történelmi forrás
352.075.31(439-2Salgótarján)Förster_K.(0:82-94) *** 943.9-2Salgótarján"191/194"(093) *** 930.85(439.22)"191"(0:82-94)
[AN 3423966]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2012.
   Gazdasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról : 2012. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 107 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. aug. 22.
ISBN 978-615-5175-45-9 fűzött : 790,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény - gazdasági társaság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3426298]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2012.
Göncz József
   Utópia? / Göncz József. - [Zalaegerszeg] : Göncz J., [2012]. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3195-6 fűzött
politikai rendszer - vitairat
342(042)
[AN 3422549]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2012.
   Information on the Hungarian environmental sector, 2012 / [ed. in chief Hilda Farkas] ; [publ. Association of Environmental Enterprises]. - Budapest : Assoc. of Environmental Enterprises, [2012]. - 122 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - környezetvédelem - környezetvédelmi jog
351.853(439) *** 349.6(439) *** 504.06(439)
[AN 3422814]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2012.
Lőrincz György (1949-)
   Az új Mt. hatálybalépése, az átmeneti rendelkezések : az Mth. magyarázata / Lőrincz György ; szerk. Pál Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 224 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. jún. 25.
ISBN 978-963-258-159-0 fűzött : 4990,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3422680]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2012.
Nagy Csaba
   A munka új világa : hogyan segíti vállalkozását szabadabbá tenni az új munka törvénykönyve? / írta Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Új Média, 2012. - 78 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4542-7 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - vállalkozás - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 658.1
[AN 3422921]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2012.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2011. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 192 p. ; 21 cm
Lezárva: 2011. márc. 3.
ISBN 978-963-9403-94-9 fűzött : 1090,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3426301]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2012.
Soltész István (1951-)
   Bibliográfia az alkotmányról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről / [összeáll. és a bevezetést írta Soltész István] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Parlamenti Módszt. Iroda, 2012. - 1347 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-8420-22-0 kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - államhatalom - országgyűlés - országgyűlési képviselő - országgyűlési választás - szakbibliográfia
342.8(439):016 *** 328(439):016 *** 342.5(439):016
[AN 3428031]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2012.
Szájer József (1961-)
Az alkotmány nyomában (német)
   Gespräche über das Grundgesetz Ungarns : Bálint Ablonczy im Gespräch mit József Szájer und Gergely Gulyás / [Übers. Orsolya Turai]. - [Kerepes] : Elektromédia, 2012. - 234 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88240-6-6 fűzött
Magyarország - alkotmány - törvényhozás - 21. század - törvény - interjú
342.4(439)(094) *** 340.134(439)"200/201"(047.53)
[AN 3424844]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2012.
Varga Csaba (1941-)
   Comparative legal cultures : on traditions classified, their rapprochement & transfer, and the anarchy of hyper-rationalism with appendix on legal ethnography / Csaba Varga. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 253, [2] p. ; 25 cm. - (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
ISBN 978-963-277-337-7 kötött
jogfilozófia - jogelmélet - történeti feldolgozás
34.01 *** 340.5 *** 340.12(100)(091)
[AN 3422915]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9753 /2012.
Greig, Geordie (1960-)
The king maker (magyar)
   A királycsináló : a háborús hős és rögbijátékos, aki VI. Györgyből királyt faragott / Geordie Greig ; [ford. Vida István]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 387 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 370-373.
ISBN 978-963-689-582-2 kötött : 2490,- Ft
György (Anglia: király), VI. (1895-1952)
Greig, Louis (1880-1953)
Nagy-Britannia - katonatiszt - uralkodó - 20. század
355(410)(092)Greig,_L. *** 941.0(092)György,VI.
[AN 3425119]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2012.
   A rendészettudomány határkövei : "tanulmányok a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények első évtizedéből" / [szerk. Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán] ; [kiad. a] Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. - Pécs : M. Hadtudományi Társ. Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsop., 2012. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4112-2 kötött
rendészet - határőrség
355.457.1(100) *** 351.74(100)
[AN 3422469]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9755 /2012.
Válóczy István
   Út a kozmikus rendszerekhez : rendszerszemlélet, rendszerszervezés, gyakorlat / Válóczy István ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2012. - 212 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 208-211.
ISBN 978-963-88222-8-4 fűzött : 2500,- Ft
rendszerszervezés - rendszerelmélet
65.012.1/.2 *** 005
[AN 3424055]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2012.
   A vezetéstudomány alapjai / Gulyás László szerk. - Szeged : JATEPress, 2012. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-868-6 fűzött
vezetéstudomány - szervezés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 3427360]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9757 /2012.
   Adózás Európában : Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia / Herich György [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2012. - 232 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Lezárva: 2012. jún. 1.
ISBN 978-615-5249-02-0 fűzött
Európa - adózás - útmutató
336.2(4)
[AN 3424443]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2012.
Artner Annamária (1961-)
   Euros(c)epsis : the theory of the optimum currency area and the history of the Euro / Annamária Artner and Péter Róna. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2012. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 199.)
Bibliogr.: p. 24.
Fűzött
euró - európai integráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.923(4-62)"199/200"(083.41) *** 336.744(4-62)
[AN 3423872]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2012.
Biedermann Zsuzsánna (1983-)
   Az amerikai pénzügyi szabályozás története / Biedermann Zsuzsánna. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 23 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 92.)
Bibliogr.
Fűzött
Egyesült Államok - pénzügy - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(73)"200" *** 336.7(73)
[AN 3423849]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2012.
Csath Magdolna (1943-)
   Üzletimodell-innováció / Csath Magdolna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7034-0 fűzött : 4000,- Ft
vállalkozásfejlesztés - innováció - stratégiai menedzsment
658.1.012.4 *** 330.341.1
[AN 3424375]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2012.
   Export menedzsment : kézikönyv / [szerk. ... Szedlacskó Zoltán et al.] ; [kiad. az ICC Hungary Egyesület]. - Budapest : ICC Hungary Egyes., 2012. - 390 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 365-378.
ISBN 978-963-08-3815-3 fűzött
Magyarország - külkereskedelem - kereskedelempolitika - export - stratégiai menedzsment - útmutató
339.564(439)(036) *** 658.1.011.1 *** 339.5
[AN 3422939]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2012.
Fata László
   Cafeteria kalauz : nélkülözhetetlen alapelvek a hosszú távon sikeres béren kívüli juttatási rendszerhez / Fata László. - Nagykanizsa : Cafeteria Trend Kft., 2012. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4560-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.211.6(439)(036)
[AN 3424694]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2012.
   Fogyasztói magatartás / Fodor Mónika [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, 2012. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 978-963-394-678-7 fűzött : 3200,- Ft
fogyasztói magatartás - tankönyv
366.1(078)
[AN 3424368]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2012.
Havasi Bálint Attila
   A közjegyző és az értékpapírok / Havasi Bálint Attila. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 166 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. aug.
ISBN 978-963-08-4609-7 fűzött
közjegyző - értékpapír
336.76 *** 347.961
[AN 3423911]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2012.
   ICC uniform rules for demand guarantees : including model forms : 2010 revision : implementation date July 1, 2010 = Felszólításra fizetést ígérő garanciák egységes szabályai : érvénybe lépett 2010. július 1. / [publ. by the ICC Hungary Egyesület]. - Budapest : ICC Hungary Egyes., 2011. - 79 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2677-8 fűzött
pénzügyi jog - nemzetközi pénzügy - nemzetközi jog - követelés - jótállás - szabályzat
658.8.027.5 *** 336.717.111.77 *** 339.727(100)(094)
[AN 3423040]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2012.
   Incoterms 2010 : ICC szabályok a belföldi és nemzetközi kereskedelmi feltételek használatáról = ICC rules for the use of domestic and international trade terms / [kiad. az ... ICC Hungary Egyesület]. - Budapest : ICC Hungary Egyes., 2011. - 248 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1835-3 fűzött
kereskedelem - szerződés - útmutató
339(036) *** 658.6(036) *** 347.44(036)
[AN 3423230]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2012.
International Conference on Management of Human Resources (2012) (Gödöllő)
   Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : management, leadership, strategy, competitiveness : ... Gödöllő ..., 14-15th June 2012 / [ed. in charge Illés B. Csaba]. - Gödöllő : Rosental Kft., [2012]-. - 29 cm
Rend. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania és a Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu
humánerőforrás-menedzsment - stratégiai menedzsment - vezetés - konferencia-kiadvány
658.3 *** 658.1.012.4 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3424273]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - [2012]. - XIV, 288, IV p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-294-4)
[AN 3424307] MARC

ANSEL
UTF-89768 /2012.
   Monetáris politika Magyarországon, 2012 [elektronikus dok.] / kész. Kaponya Éva ... [et al.] ; kiad. Magyar Nemzeti Bank. - Szöveg (pdf : 795 KB). - Budapest : MNB, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106319. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9383-95-1
Magyarország - nemzeti bank - pénzügy - elektronikus dokumentum
336.711(439) *** 336.74(439)
[AN 3428184]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2012.
   Moving towards more effective road safety campaigns : including the experiences and results of the CERSC 2012 conference on traffic safety. - [Budapest] : Premium Relations Communication Cons. Ltd., 2010[!2012]. - 180 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2012. márc. 8-10. között a Premium Relations Kommunikációs Tanácsadó Kft. által rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4186-3 fűzött
közlekedésbiztonság - közúti közlekedés
338.47 *** 656.1
[AN 3424651]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2012.
Pintér Katalin (1950-)
   Védelem vagy rabság / Pintér Katalin. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2141-4 fűzött
politikatörténet - vallásfilozófia - globalizáció
339.9 *** 32(100)(091) *** 21
[AN 3422593]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2012.
Sebes József (1949-)
   Az államháztartás pénzügyi ellenőrzési rendszere : kiemelt kérdések / Sebes József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-176.
ISBN 978-963-19-7315-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - államháztartás - gazdasági ellenőrzés - pénzügy
336.126.5(439)
[AN 3424355]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2012.
Szakács Imre
   Számvitel A-tól Z-ig / Szakács Imre. - 10. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2012. - 1104 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-295-091-4 kötött
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3427114]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2012.
Székely-Doby András (1971-)
   Kína és India gazdasági teljesítményének összehasonlítása növekedés-elméleti szemszögből / Székely-Doby András. - Budapest : MTA VKI, 2012. - 14 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 93.)
Fűzött
Kína - India - gazdasági növekedés - összehasonlító módszer - statisztikai adatközlés - 20. század - ezredforduló
330.35(540)"19/200"(083.41) *** 330.35(510)"195/200"(083.41)
[AN 3423858]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2012.
   Tananyag a panziós falusi vendéglátó és ökoturisztikai animátor képzéshez : vendégfogadás a Dráva jobb és bal partján (HUHR/1001/2.2.1/0004) projektben = Gradivo za educiranje ekoturističkog animatora i stručnjaka na području seoskog turizma : u projektu "Ugostiteljstvo na lijevoj i desnoj obali rijeke Drave" (HUHR/1001/2.2.1/0004) / [közread. a MIOK A Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány]. - Pécs : MIOK A Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány, 2012. - 412 p. : ill. ; 33 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4014-9 fűzött
ökoturizmus - vidékfejlesztés - falusi turizmus - tankönyv
338.48(078) *** 504.06(078) *** 711.1(078)
[AN 3424862]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2012.
   A turizmus a vidéki területek fejlődésében. - Dunaújváros : NFA, 2011. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2011/2.)
A Szekszárdon, 2011. nov. 22-23-án rendezett "Turizmus ünnepe" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4418-5 fűzött
Magyarország - turizmus - ezredforduló
338.48 *** 338.48(439)"198/201"
[AN 3422558]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2012.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése / Bíró Tibor [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2012. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-963-394-812-5 fűzött : 3500,- Ft
vállalkozás - mérlegkimutatás - gazdasági elemzés - tankönyv
657.372.012.12(078)
[AN 3424565]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2012.
Völgyi Katalin (1982-)
   Hol tart ma a kelet-ázsiai regionalizmus fejlődése? / Völgyi Katalin. - Budapest : MTA VKI, 2011. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 91.)
Bibliogr.: p. 18.
Fűzött
Kelet-Ázsia - gazdasági helyzet - ezredforduló - regionális együttműködés
338.1(5-11)"199/200" *** 332.1(5-11)
[AN 3423824]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2012.
Zombori Lajos
   Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok / Zombori Lajos ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Éremgyűjtők Egyes., 2012. - 258 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 252-258.
ISBN 978-963-7122-21-7 fűzött
Magyarország - szükségpénz - 18. század - 19. század
336.747.3(439)"17/18"
[AN 3427984]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9779 /2012.
Jenei András (1976-)
   A látó Shakespeare / Jenei András. - [Budaörs] : Magánkiad., cop. 2012. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4491-8 fűzött
Magyarország - vak - 20. század - 21. század - memoár
364.65-056.262(439)(0:82-94)
[AN 3422422]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2012.
   Mozaik : készült a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet lelkigondozó szakirányú továbbképzése számára / szerk. Bucholczné Szombathy Mária és Midling Andrea. - 3. kiad., utánny. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, [2012]-. - 24 cm
szociális gondozás - családvédelem - tankönyv
364.044.24(078) *** 364.442.044.24(078)
[AN 3427831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Válogatott tanulmányok a szociális és családsegítő tevékenység köréből / [a bev. tanulmányt írta Midling Andrea]. - 2012. - 475 p. - (Tanulmányok fókuszban, ISSN 1786-2353 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7166-92-1 kötött
szociális gondozás - családvédelem - tankönyv
364.442.044.24(078) *** 364.044.24(078)
[AN 3427835] MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9781 /2012.
   25évkönyv : a Széchenyi István Szakkollégium jubileumi évkönyve, 1987-2012 / ... írták Albert Dóra [et al.]. - [Budapest] : Széchenyi I. Szakkoll. Alapítvány, cop. 2012. - 466 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 0865-7106 ; 19.)
borító- és gerinccím: A Széchenyi István Szakkollégium jubileumi évkönyve
Fűzött
Széchenyi István Szakkollégium (Budapest)
Budapest - szakkollégium - egyetem
378.187.5(439-2Bp.)
[AN 3425158]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2012.
   225 éves a magyar állatorvosképzés = 225 years of Hungarian veterinary education / [a fotókat kész. és a könyvet szerk. ... Perényi János] ; [a szakmatörténeti fejezeteket írta ... Kótai István] ; [közread. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. - Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Kar, 2012. - 304 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-269-286-9 kötött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Állatorvos-tudományi Kar (Budapest)
Magyarország - Budapest - egyetem - oktatástörténet - állatorvostan
378.661.9(439-2Bp.)(091)
[AN 3424604]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2012.
Arató Ferenc
   Együtt-tanulók kézikönyve : bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe / Arató Ferenc, Varga Aranka. - Szeged : Mozaik, 2012. - 167, [8] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik pedagógiai szakkönyvek)
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-697-681-1 fűzött
tanulás
371.322
[AN 3422796]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2012.
Balla Gábor Tamás (1943-)
   A pedagógia társadalomtudományi kérdései / Balla G. Tamás, Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2012. - 136 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 978-963-269-277-7 fűzött
pedagógiai szociológia - szocializáció - egyetemi tankönyv
37.015.4(075.8) *** 316.736(075.8)
[AN 3423992]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2012.
   "Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske..." : hagyományok a pusztaszabolcsi óvodában / [szerk. Bartókné Piller Magdolna, Horváth Károlyné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2012. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 9.)
ISBN 978-963-89430-2-6 fűzött
óvodai nevelés - hagyománytisztelet - naptári szokás - magyar néprajz
372.3 *** 398.33(=945.11)
[AN 3424061]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2012.
   Az egykori Jánoshalma-Hergyevica hajdanvolt általános iskolájának emlékkönyve / szerk. Csőke Sándor, Koczó Ildikó, Tóth Krisztina. - Jánoshalma : Magánkiad., 2012. - 89 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4495-6 fűzött
Állami Általános Iskola (Jánoshalma)
Jánoshalma - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Jánoshalma)(091)
[AN 3423033]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2012.
Einhorn Ágnes (1959-)
   Feladatkönyv / Einhorn Ágnes. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-19-7005-0 fűzött : 2700,- Ft
feladat - iskolai munka - iskolai értékelés - képességfejlesztés - didaktika - egyetemi jegyzet
371.315(075.8) *** 37.025(075.8) *** 371.322.6(075.8) *** 371.26(075.8) *** 37.012
[AN 3424389]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2012.
Faragó Sándor (1953-)
   Évtizednyi szolgálat : tíz év gondolatai két egyetem rektori székében / Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2012. - 450 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-334-061-5 fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron)
Magyarország - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - egyetem - előadóbeszéd
37(439)(092)Faragó_S.(042.5) *** 378.4(439-2Sopron)(042.5)
[AN 3424192]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2012.
Gombos Norbert (1970-)
   Szaktanári portfólió / Gombos Norbert. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2012. - 63 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 47-49.
ISBN 978-963-269-274-6 fűzött
pedagógus - munkavégzés - képesség
371.321 *** 331.101.3
[AN 3423987]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2012.
Gyarmathy Éva (1958-)
   A tehetség : fogalma, összetevői, típusai és azonosítása / Gyarmathy Éva. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - [2], 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-201.
ISBN 978-963-463-850-6 fűzött
pedagógiai lélektan - tehetség - tehetséggondozás
37.015.3 *** 159.928 *** 376.545 *** 37.025
[AN 3427962]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2012.
Gyarmathy Éva (1958-)
   A tehetség : háttere és gondozásának gyakorlata / Gyarmathy Éva. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-963-463-908-4 fűzött
tehetséggondozás - pedagógiai lélektan
376.545 *** 37.015.3
[AN 3427966]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2012.
   A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései : [tanulmányok] / szerk. H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2011. - 124 p. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5079-51-1 fűzött : 1400,- Ft
kommunikáció - tantárgy - középfokú oktatás - módszertan
371.3 *** 372.831.677
[AN 3422452]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2012.
   A kommunikációoktatás tartalmi kérdései : [tanulmányok] / szerk. H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 122 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5079-52-8 fűzött : 1400,- Ft
középfokú oktatás - tantárgy - kommunikáció - módszertan
372.831.677 *** 371.3
[AN 3422463]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2012.
   Nem születtem varázslónak.. : tanulmányok az óvodai és iskolai mentálhigiéné köréből : tanulmánykötet / [szerk. Bíró Gyula, F. Rácz Tünde] ; [közread. az] Amenca - Velünk Európába Szervezet. - Szarvas ; Berettyóújfalu ; Nagyrábé : Amenca - Velünk Európába Szervezet, 2012. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4537-3 fűzött
mentálhigiénia - óvodai nevelés - alapfokú oktatás
371.78
[AN 3423829]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2012.
Networkshop (2012) (Veszprém)
   Networkshop 2012 [elektronikus dok.] : Veszprém, 2011. április 11-13. / rend., [közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Szöveg. - [Budapest] : [NIIFI], [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win2000/XP/Vista/Win7; internet böngésző; Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88335-1-8
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3423610]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2012.
Pataki Gyula
   Ha élet zengi be az iskolát : pedagógus, hitvallás, szolgálat / Pataki Gyula. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2012. - 79 p. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 5.)
ISBN 978-963-7123-25-2 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - pedagógiai munka - memoár
37(439)(092)Pataki_Gy.(0:82-94) *** 371.321
[AN 3422398]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2012.
Szilágyi Edit
   Kamaszok : mi ütött ebbe a gyerekbe? / [írta Szilágyi Edit] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-322-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-969-251-322-5)
serdülőkor - gyermeklélektan - gyermeknevelés
37.018.1 *** 159.922.8
[AN 3424475]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2012.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   Szűcs Sándor és Dorogi Márton barátsága : emlékülés Szűcs Sándor halálának 30. évfordulója alkalmából Püspökladányban, 2012. július 3-án / ... szerk. Balogh Jánosné Horváth Terézia és Oláh Józsefné Szász Ilona ; kiad. az Alföldkutatásért Alapítvány. - Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2012. - 104 p. : ill. ; 24 cm + CD
Szűcs Sándor Dorogi Mártonhoz írt levelei. - Megj. az emlékülés alkalmából. - melléklet címe: Halló, itt a Paródia Rádió
ISBN 978-963-08-3988-4 fűzött
Szűcs Sándor (1903-1982)
Dorogi Márton (1911-1980)
Magyarország - etnográfus - pedagógus - 20. század - levelezés - auditív dokumentum
37(439)(092)Dorogi_M.(044) *** 39.001(439)(092)Szűcs_S.(044)
[AN 3423520]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2012.
   Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez / szerk. Csapó Benő ... és Szabó Gábor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 314 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7236-8 kötött
módszertan - képességvizsgálat - oktatás - természettudomány
371.3 *** 371.212 *** 372.85
[AN 3424351]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2012.
   Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez / szerk. Csapó Benő ... és Csépe Valéria. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 312 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7288-7 kötött
módszertan - írás- és olvasástanítás - képességvizsgálat
371.3 *** 371.212 *** 372.41
[AN 3424345]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2012.
Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (angol)
   Framework for diagnostic assessment of reading / ed. by Benő Csapó ..., Valéria Csépe. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 311 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7290-0 kötött
módszertan - írás- és olvasástanítás - képességvizsgálat
371.3 *** 371.212 *** 372.41
[AN 3424349]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2012.
   "A zene a szépség egyetemes nyelve ..." : 35 éves a Joseph Haydn Zeneiskola / [szerk. Bertha János] ; [kiad. az Esterházy Pál Alapítvány]. - Fertőd : Esterházy Pál Alapítvány, [2012]. - 348 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3963-1 fűzött
Joseph Haydn Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Fertőd)
Fertőd - zeneiskola - általános iskola
373.3:78(439-2Fertőd)
[AN 3423068]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9803 /2012.
   60 éves a Sajóbábony VSE, 1952-2012 / [szerk. Mező László] ; [kiad. Sajóbábony Város Önkormányzata]. - [Sajóbábony] : Önkormányzat, [2012]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-08-4199-3 fűzött
Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület
Sajóbábony - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Sajóbábony)(091) *** 061.2(439-2Sajóbábony)(091)
[AN 3423997]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2012.
Allué, Josep M.
El gran libro de los juegos (magyar)
   Játékok nagy könyve : [250 játék minden korosztálynak] / [ill. Lluis Filella és Gloria García] ; [ford. Vaszkun-Vastag Réka]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
Szerző Allué, Josep M.
ISBN 978-963-349-004-4 fűzött : 3300,- Ft
játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 3426589]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2012.
Gyömbér Noémi (1984-)
   Fejben dől el : sportpszichológia mindenkinek / Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina ; [közrem. Imre Tóvári Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 311 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 299-311.
ISBN 978-963-9996-66-3 fűzött : 3490,- Ft
sportlélektan
796.01 *** 159.9
[AN 3425334]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2012.
Kárpáti György (1935-)
   Medencék, gólok, pofonok : Helsinkitől Moszkváig / Kárpáti György ; [Kárpáti György elbeszélése nyomán írta Peterdi Pál]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 390 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-819-2 fűzött
sporttörténet - vízilabda - sportoló - magyar irodalom - 20. század - memoár
797.253(439)"195/198"(0:82-94) *** 891.511-94
[AN 3426055]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2012.
Kemény Dénes (1954-)
   Kemény üzenetek : beszélgetések Kemény Dénessel a magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitányával / Endrei Judit. - 2. kiad. - Szentendre : Endrei Kv., 2011. - 288 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1106-4 kötött : 3490,- Ft
Kemény Dénes (1954-)
Magyarország - edző - vízilabda - 20. század - 21. század - interjú
797.253(439)(092)Kemény_D.(047.53)
[AN 3422380]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2012.
Key, Les R.
   Vérvonal : a menyasszony / Les R. Key. - [Szekszárd] : [Árki L.], cop. 2012. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4326-3 fűzött : 2990,- Ft
szerepjáték - magyar irodalom - regény
793.9 *** 894.511-31
[AN 3422885]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2012.
Németh Emil
   Kosár történelem : Soproni Postás, 1953-2003 / Németh Emil ; [közread a] Magyar Posta Zrt. - [Budapest] : M. Posta Zrt., 2012. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Soproni Postás : kosártörténelem
ISBN 978-963-7055-54-6 fűzött
Soproni Postás Sportkör
Sopron - sporttörténet - sportegyesület - kosárlabda
796.323(439-2Sopron)(091) *** 061.2(439-2Sopron)
[AN 3424837]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2012.
   Research methods and performance analysis [elektronikus dok.] / ed. by Mike Hughes [et al.] ; publ. University of West Hungary. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - [Szombathely] : Univ. of West Hungary [Savaria Campus], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105423. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-43-4
sportelmélet - elektronikus dokumentum
796.01
[AN 3405924]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2012.
Rudolf László (1955-)
   Bátaszék sportja : 100 év krónikája / Rudolf László. - Bátaszék : Magánkiad., 2012-. - 21 cm
Bátaszék Sport Egyesület
Bátaszék - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bátaszék)(091) *** 061.2(439-2Bátaszék)(091)
[AN 3423124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1912-1950. - 2012. - 400 p.
ISBN 978-963-08-4047-7 fűzött
[AN 3423135] MARC

ANSEL
UTF-89812 /2012.
Szabó Tibor
   Kényszerhívás a bridzsben : endplaying, throw in / Szabó Tibor. - Debrecen : Uropath K., 2012. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89381-4-5 fűzött
bridzs
794.41
[AN 3424472]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9813 /2012.
Adamovszky István (1951-2012)
   Magyar érme katalógus, 1848-2012 / ifj. Adamovszky István ; [szerző id. Adamovszky István, ifj. Adamovszky István]. - 3. kiad. - Budapest : Adamo-Ker Bt., 2012
Lezárva: 2012. jún. 15.
ISBN 978-963-89176-1-4 fűzött
Magyarország - numizmatika - érem - 19. század - 20. század - ezredforduló - fémpénz
737(439)"1848/2012"
[AN 3424575]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2012.
Mau (német)
   Cà Mau : Porzellane eines Schiffbruchs / [Text] Szonja Andrea Buslig. - Budapest : Camau Porcelán Befektetési és Kiállításszervezési GmbH., 2012. - 61 p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten, 2012. ápr. 14 - jún. 8. között rendezett kiállítás katalógusa. - Szerk. Renner Zsuzsanna
ISBN 978-963-08-4322-5 fűzött
Kína - kerámiaművészet - porcelán - 18. század - kiállítási katalógus
738.1(510)"17" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3422651]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2012.
Illés Károlyné (1947-)
   Hímzés mintagyűjtemény / Illés Károlyné ; [fotó Barcsay Andrea]. - Békéscsaba : Illés K.-né, 2012. - 36 p. : ill., színes ; 21x30 cm + 43 sablon
Dobozban. - Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-08-4352-2 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - hímzés - népi díszítőművészet
746.3(=945.11) *** 746.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3423683]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2012.
   "Isten megkeresett engem" : Kiss János grafikus és festőművész, az evangélium szolgájának élete / összeáll. Erdélyi László ; [közread. a] "Boldog Élet" Alapítvány. - Budapest : "Boldog Élet" Alapítvány, 2012. - 48 p., [5] t.fol. ; 21 cm
ISBN 978-963-89169-5-2 fűzött
Kiss János (1905-1984)
Magyarország - vallásos irodalom - protestáns lelkész - adventista egyház - 20. század
75(439)(092)Kiss_J. *** 286.3(439)(092)Kiss_J.
[AN 3424025]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2012.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact, 2007-. - ill., főként színes ; 24 cm
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2838792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2012. - XI, 215 p.
ISBN 978-963-9929-26-5 fűzött : 4410,- Ft
[AN 3422822] MARC

ANSEL
UTF-89818 /2012.
Magyar művészet (angol)
   A thousand years of art in Hungary / Gábor Bellák [et al.] ; [transl. ... by John Bátki]. - Budapest : Corvina, 2012. - 398 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-13-6087-5 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - album
7(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3422847]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2012.
Mészárosné Fodor Klára (1942-)
   Újdombóvár temetője / Mészárosné Fodor Klára. - [Dombóvár] : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., [2012]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X ; 11.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-1713-4)
Dombóvár - temető
718(439-2Dombóvár)
[AN 3424027]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2012.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Aranyecset : válogatás a Pákh-gyűjtemény és a Magyar Nemzeti Galéria Munkácsy-anyagából / [kurátor ... Bakó Zsuzsanna] ; [közread. a] Munkácsy Alapítvány. - [Budapest] : Munkácsy Alapítvány ; Budaörs : Munkácsy Art Kft., cop. 2012. - 63 p. : ill., főként színes ; 23x27 cm
A Szegeden, 2012. jún. 23 - okt. 14. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-4195-5 fűzött
Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069.017(439)Pákh *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3424800]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2012.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh élete / Henri Perruchot ; [ford. G. Beke Margit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 301 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7097-6 fűzött : 1590,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - francia irodalom - 19. század - életrajzi regény
75(492)(092)Gogh,_V._van(0:82-31) *** 840-312.6=945.11
[AN 3424713]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2012.
Pokorny Attila (1977-)
   Pokorny Attila / [text. ... John K. Grande]. - [Békéscsaba] : Knyihár A., [2012]. - 69 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-08-4225-9 kötött
Erdély - képzőművész - land art - határon túli magyarság - 21. század
73(=945.11)(498)(092)Pokorny_A.
[AN 3424772]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2012.
Pruzsinszky József
   Budapest tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom / [közread. ... az Egyházközség Képviselőtestülete]. - Bőv., felújított kiad. - Budapest : Vargha M. P. : Bp. Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Egyházközs. Képviselőtest., 2011. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Pruzsinszky József
Fűzött
Budapest. 8. kerület - templom
726.54(439-2Bp.VIII.)
[AN 3426480]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2012.
Sándor András (1979-)
   Lélekbulvár : mélyinterjúk / Sándor András. - [Budapest] : Ypsos Kv., cop. 2012. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4217-4 fűzött
Magyarország - előadóművész - 20. század - 21. század - interjú
7.071(439)(092)(047.53)
[AN 3422868]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2012.
Simon Endre (1936-)
   Simon Endre / [szerk.] Szűcs György. - Budapest : [Simon E.], 2012. - 225 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Magyar, angol és román nyelven
ISBN 978-963-08-3541-1 kötött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(498)(=945.11)(092)Simon_E.
[AN 3424739]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2012.
Sinkó Katalin (1941-)
   Ideák, motívumok, kánonok : tanulmányok a 19-20. századi képkultúra köréből / Sinkó Katalin. - Budapest : MNG, 2012. - 319 p. : ill. ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-03-7 fűzött
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - művészetesztétika - 19. század - 20. század
7(439)(091)"18/19" *** 7.01 *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3424230]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2012.
Szabó Anna (1957-)
   Magyarország templomai : Szabó Anna grafikái = Churches of Hungary. - [Tápiószecső] : [László J.-né], cop. 2012. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4107-8 fűzött
Magyarország - templom - grafikus - 20. század - 21. század
726.54(439) *** 76(439)(092)Szabó_A.
[AN 3422580]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2012.
   Varázslatos porcelánvilág : műkincsek és kortárs művészeti alkotások : kőedény- és porcelánművészet Veszprém megyében a 19. századtól napjainkig : kiállítási katalógus / [... szerk. Cziráki Veronika et al.] ; [közread. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., [2012]. - 42 p. : ill., színes ; 25 cm
A kiállítást Veszprémben, 2012. máj. 18 - 2013. febr. 3. között tartották. - Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-9938-11-3 fűzött
Veszprém megye - porcelánművészet - porcelán - ipartörténet - kiállítási katalógus
738.1(439.117)(091) *** 666.5(439.117)(091) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3424115]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9829 /2012.
Kodály Zoltán (1882-1967)
Mein Weg zur Musik (magyar)
   Utam a zenéhez : öt beszélgetés Lutz Besch-sel / Kodály Zoltán ; ford. Bónis Ferenc. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 102 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-446-665-9 kötött
Magyarország - zeneszerző - 20. század - interjú
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(047.53)
[AN 3428008]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9830 /2012.
Monetti, Sandro
Colin Firth (magyar)
   Aki a király hangján szólt: Colin Firth / Sandro Monetti ; [ford. Gellért Marcell]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 271 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Filmogr.: p. 265-271.
ISBN 978-963-293-209-5 fűzött : 2990,- Ft
Firth, Colin (1960-)
Nagy-Britannia - színész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(410)(092)Firth,_C.
[AN 3426137]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2012.
Német Erzsébet
   A hagyományőrzés emlékkönyve : Felsőtárkány, 1952-2007 / Német Erzsébet, Bajzát Sándorné ; [kiad. a Forrás Gyermeknéptánc-népzenei Közhasznú Alapítvány]. - [Maklár] : Forrás Gyermeknéptánc-népzenei Közhasznú Alapítvány, 2012. - 229 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3763-7 fűzött
Felsőtárkány - néptánc - táncegyüttes - fényképalbum
793.31.071(439-2Felsőtárkány)(084.12)
[AN 3424190]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9832 /2012.
Antunovics Mónika
   Angol értelmező kisszótár / Antunovics Mónika, Mörk Péter. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2012], cop. 2003. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-43-6 fűzött
angol nyelv - értelmező szótár
802.0-086.2 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3426421]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2012.
Balázsné Szalai Edit (1953-)
   A tárgyas szószerkezetek a magyar és a mordvin nyelvben / Balásné Szalai Edit. - Eger : EKF Líceum K., 2011. - 111 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 25.)
Bibliogr.: p. 105-111.
Fűzött
magyar nyelv - mordvin nyelv - frazeológia
809.452.2-318 *** 809.451.1-318
[AN 3422756]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2012.
Bíró Ferenc (1945-)
   Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén / Bíró Ferenc, Fekete Péter, Kornyáné Szoboszlay Ágnes. - Eger : EKF M. Nyelvészeti Tansz., 2011. - 309 p. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-8592 ; 4.)
Bibliogr.: p. 304-307.
ISBN 978-963-9894-95-2 fűzött
Felsőnyárád - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Felsőnyárád)
[AN 3422743]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2012.
Dieszler László
Német szakmai társalgás joghallgatók részére (új kiadása)
   Német jogi szaknyelv / Dieszler László, Herr Judit, Hőnig Klára. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-963-19-7333-4 fűzött : 3050,- Ft
német nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
802.0(075.8)=945.11 *** 34(075.8)
[AN 3424402]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2012.
   Az első szótáram : német - angol - magyar = My first German - English picture dictionary = Mein erstes Deutsch - Englisch Bildwörterbuch. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9786-70-7 fűzött : 1395,- Ft
német nyelv - angol nyelv - magyar nyelv - többnyelvű szótár - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=20=30=945.11
[AN 3424787]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2012.
Furkó Bálint Péter (1974-)
   Angol túlélőszótár / Furkó Bálint Péter. - Új kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - 479 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-9226-0 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3427002]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2012.
Gyenes Júlia
   1000 preguntas 1000 respuestas : társalgási gyakorlatok a spanyol "A" típusú nyelvvizsgákra / Gyenes Júlia. - 3. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2009 [!2012]. - 254, [2] p. ; 20 cm
Párhuzamos cím a gerincen: 1000 kérdés 1000 felelet
ISBN 978-963-9357-24-2 fűzött : 2390,- Ft
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(078)=945.11
[AN 3427225]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2012.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2012. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3427862]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2012.
Jankovics Klaudia
   Horvát nyelvi ismeretek : panziós falusi vendéglátó, ökoturisztikai animátor képzésben résztvevőknek / Jankovics Klaudia ; [... kiad. a ... MIOK a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány]. - Pécs : MIOK A Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány, 2012. - 34 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4015-6 fűzött
horvát nyelv - nyelvkönyv
808.62(078)=945.11
[AN 3424533]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2012.
Jankovics Klaudia
   Poznavanje mađarskoga jezika : sudionicima edukacije ekoturističkog animatora i stručnjaka na području seoskog turizma / Klaudija Janković ; [za izd. ... Zaklade MIOK]. - Pečuh : Zaklade MIOK, 2012. - 33 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4016-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=862
[AN 3424554]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2012.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay, Országh. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - [20], 1157 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9238-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3427008]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2012.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 5. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012, cop. 2000. - [20], 1003, [41] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9239-0 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3427012]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2012.
Mironova, Lûdmila
   Pons mobil nyelvtanfolyam : orosz [elektronikus dok.] / [szerző Ljudmila Mironova] ; [a hanganyagot felolvassák Bokor Gabriella, Igor Vovk, Ljudmila Mironova]. - Hangzó anyag. - Budapest : Klett, [2012]. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader
ISBN 978-615-5127-94-6 papírtokban
orosz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11
[AN 3427418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-ROM
[AN 3427422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD-ROM
[AN 3427423] MARC

ANSEL
UTF-89845 /2012.
   Német nyelvtan : középfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2012], cop. 2000. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-35-1 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3427240]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2012.
Rózsa Anita
   Természetismereti szótár = Rječnik poznavanja prirode / [szöveg Rózsa Anita] ; [... kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, 2011. - 51 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 2.
Fűzött
magyar nyelv - horvát nyelv - természeti környezet - szakszótár
801.323=945.11=862 *** 502
[AN 3424225]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2012.
Sarkadi Zsolt
   Angol szókincsbővítő I : egyszerű jelen, múlt és jövő idő = English vocabulary booster I. : simple present, past and future tenses / Sarkadi Zsolt. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2011. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2546-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3424313]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2012.
Sarkadi Zsolt
   Angol szókincsbővítő II : folyamatos és befejezett jelen, múlt és jövő idő = English vocabulary booster II. : present, past and future continuous and perfect tenses / Sarkadi Zsolt. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2012. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3971-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3424323]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2012.
Tóth Kálmán (1917-)
   A héber nyelvtan elemi szabályai / összeáll. Tóth Kálmán ; szerk. Kustár Zoltán. - 3. jav. kiad. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2012. - 74 p. ; 30 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei, ISSN 1786-0814 ; 6.)
ISBN 978-963-8429-71-1 fűzött
héber nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.24-5(075.8)
[AN 3427840]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2012.
Wikete, Monika
   Pons mobil nyelvtanfolyam : német [elektronikus dok.] / [szerző Monica[!] Wikete] ; [a hanganyagot felolvassák Bokor Gabriella, Frank Fischer, Christiane Müller]. - Hangzó anyag. - Budapest : Klett, [2012]. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader
ISBN 978-615-5127-95-3 papírtokban
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3427405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-ROM
[AN 3427412] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD-ROM
[AN 3427415] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9851 /2012.
Gera Judit (1954-)
   Az alávetettség struktúrái a holland prózában : kritikai tanulmányok / Gera Judit. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 274 p. ; 24 cm. - (Talentum sorozat, ISSN 2063-3718 ; 10.)
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-963-312-123-8 fűzött
Hollandia - holland irodalom története - műfajtörténet - irodalomtudomány - gyarmatosítás - próza - műelemzés
839.3(091)-3 *** 82.01(492) *** 325.3(492)
[AN 3422971]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2012.
Lee Sang Dong
   Hungarian folk ballads and Korean narrative folk songs = Műfaji párhuzamok a magyar és a koreai verses kisepikában / Lee Sang Dong. - Budapest : EFI, 2012. - 67 p. ; 20 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 26.)
Bibliogr.: p. 18-19. - Összefoglalás koreai nyelven
ISBN 978-615-5197-02-4 fűzött
összehasonlító irodalomtudomány - magyar irodalom története - koreai irodalom története - műfajtörténet - népballada - verses epika
895.7(091)-13 *** 894.511.091 *** 894.511(091)-144 *** 895.7.091 *** 82.01-144
[AN 3423767]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9853 /2012.
   Kavicsok : Barcs János irodalomtörténeti gyűjteményéből : prózák, versek, tudósítások, recenziók, szerzői estek, magánlevelek, köszöntők, díjak, saját művek, kortárs írók munkái, és archív fotók felhasználásával : válogatás, 1945-2012 / szerk. Kulimár János. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2012. - 275 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89131-4-2 fűzött
Barcs János (1927-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Barcs_J.
[AN 3423648]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2012.
   Levelek Pilinszkynek / [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és a mutatókat kész., az utószót írta Hafner Zoltán] ; [a francia nyelvű leveleket ford. Bende József]. - [Tatabánya] : JAMK, 2012. - 308, [2] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7631-81-8 fűzött : 2600,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - levelezés - irodalmi élet
894.511(092)Pilinszky_J.(044) *** 894.511(091)"19"(044)
[AN 3422313]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2012.
Pálfi Ágnes (1952-)
   "Kortyolgat az ég tavából" : Arany János és József Attila mitopoézise / Pálfi Ágnes ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány : Napkút K., 2012. - 308 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-[298].
ISBN 978-963-263-276-6 fűzött : 2490,- Ft
Arany János (1817-1882)
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - költészet - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(092)József_A. *** 82.01-1
[AN 3422854]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9856 /2012.
Abnett, Dan (1965-)
Reaper of souls (magyar)
   Lelkek gyilkosa : [a 3. Sötétpenge Malus regény] / Dan Abnett & Mike Lee ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 361 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-246-4 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3424799]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2012.
Adams, Jennie
Passionate chef, ice queen boss (magyar)
   Tűz és víz / Jennie Adams ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 506.)
ISBN 978-963-538-449-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 12,4 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3424511]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2012.
Alexandra, Belinda
Tuscan rose (magyar)
   Toszkán rózsa / Belinda Alexandra ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 509 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-423-7 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3424807]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2012.
Anderson, Catherine (1947-)
Comanche magic (magyar)
   Indián varázs / Catherine Anderson ; [ford. Vörös Beáta]. - Budapest : General Press, [2012]. - 365 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-414-4 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3423290]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2012.
Angelini, Josephine
Starcrossed (magyar)
   Baljós csillagok : [a trilógia első kötete] / Josephine Angelini ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 420, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-772-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3423639]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2012.
Beigbeder, Frédéric (1965-)
Un roman français (magyar)
   Francia regény / Frédéric Beigbeder ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Európa, 2012. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9410-7 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3424811]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2012.
Berman, Sabina (1955-)
La mujer que buceó dentro del corazón del mundo (magyar)
   Én, én, én / Sabina Berman ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Európa, 2012. - 309, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9451-0 fűzött : 2800,- Ft
mexikói irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 3422415]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2012.
The best of me (magyar)
   Vissza hozzád / Nicholas Sparks ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, [2012]. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-413-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3425120]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2012.
Bitó László (1934-)
   Ábrahám és Izsák : Biblia-regény / Bitó László ; a szerző közreműködésével angolból ford. Rakovszky Zsuzsa. - 3. kiad. - [Budapest] : Argumentum, 2012. - 235 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-446-669-7 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3428012]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2012.
Bowden, Oliver
Assassin's creed : revelations (magyar)
   Assassin's creed : jelenések / Oliver Bowden ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2012. - 460, [9] p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-42-8 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3424717]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2012.
Caragiale, Matei (1885-1936)
   Craii de curtea-veche [elektronikus dok.] / Mateiu Caragiale. - Szöveg (epub : 344 KB). - Budapesta : Syllabux, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89289-9-3
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31
[AN 3405890]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2012.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
Captives of the night (magyar)
   Az éjszaka rabjai : Úri csirkefogók 2. / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-538-9 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3422953]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2012.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
Lord of scoundrels (magyar)
   Úri csirkefogó : Úri csirkefogók 3. / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-592-1 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3422961]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2012.
Child, Lee (1954-)
Worth dying for (magyar)
   Amiért érdemes meghalni / Lee Child ; [ford. M. Nagy Miklós]. Összefonódó szálak / Terry DuLong ; [ford. Nagy Erika]. A magam útját járom / Mary Higgins Clark ; [ford. Bornai Tibor]. Medvenyár / Bella Pollen ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Worth dying for. Spinning forward. The summer of the bear. I'II walk alone
ISBN 978-963-289-209-2 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3423200]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Das Glück steht am Wege (magyar)
   Engedj a szívedhez! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2012]. - 137 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler regényei, ISBN 963-8248-52-). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-132-4 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3426067]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2012.
Dave, Laura (1977-)
The divorce party (magyar)
   A válás ünnepe / Laura Dave ; [ford. Morvay Krisztina]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 300 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89423-6-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3424796]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2012.
DeNosky, Kathie
The billionaire's unexpected heir (magyar)
   Esküvő lóhalálában / Kathie DeNosky ; [... ford. Csősz Róbert]. Ne kertelj! / Joanne Rock ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 273-274.)
Egys. cím: The billionaire's unexpected heir. Her final fling
ISBN 978-963-538-439-6 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 510 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424517]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2012.
Dietrich, William (1951-)
Blood of the Reich (magyar)
   Véres birodalom / William Dietrich ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2012]. - 467 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-412-0 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3425152]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2012.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Fillets of plaice (magyar)
   A halak jelleme / Gerald Durrell ; [... az illusztrációkat Réber László kész.] ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9448-0 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3426064]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2012.
Fforde, Katie (1952-)
Summer of love (magyar)
   Szerelem kétszer / Katie Fforde ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 444 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-621-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3423785]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2012.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   Az ólomkristály és egyéb írások / F. Scott Fitzgerald ; [vál. Valkay Sarolta, Ottlik Géza]. - Budapest : Európa, 2012. - 697 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9465-7 kötött
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3428149]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2012.
Flynn, Vince (1966-)
Kill shot (magyar)
   Gyilkos lövés / Vince Flynn ; [ford. Kovács Levente]. - Budapest : General Press, [2012]. - 327 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-417-5 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3423983]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2012.
Foenkinos, David (1974-)
La délicatesse (magyar)
   Nathalie második élete / David Foenkinos ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 211 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9462-6 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3424924]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2012.
Forbeck, Matt
Guild wars (magyar)
   GuildWars : Ascalon kísértetei / Matt Forbeck és Jeff Grub[!Grubb] ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : PlayON!, cop. 2012. - 371 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-3697-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3425242]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2012.
Forman, Gayle (1971-)
Where she went (magyar)
   Hová tűntél? / Gayle Forman ; [ford. Rudolf Anna] ; [a dalszövegeket Gáti István ford.]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 268 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-771-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3423025]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2012.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-990-0 fűzött : 2900,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holland irodalom - holokauszt - napló - történelmi forrás
839.31-94=945.11 *** 323.12(=924)(492)"194"(093)
[AN 3426119]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2012.
Gardner, Bonnie
Sergeant darling (magyar)
   Mr. Darling / Bonnie Gardner ; [... ford. Kiss Gábor]. Kifogtam az aranyhalat / Claire Baxter ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 189 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 259-260.)
Egys. cím: Sergeant darling. The single dad's patchwork family
ISBN 978-963-538-451-8 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3424343]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2012.
Gates, Olivia
The desert surgeon's secret son (magyar)
   Szerelem és államérdek / Olivia Gates ; [... ford. Schubert Tünde]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 447.)
ISBN 978-963-538-442-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424550]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2012.
Gowda, Shilpi Somaya
Secret daughter (magyar)
   Az eltitkolt lány / Shilpi Somaya Gowda ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Mérték, 2012. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-52-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3423777]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2012.
Headley, Maria Dahvana (1977-)
Queen of kings (magyar)
   Királyok királynője : Kleopátra halhatatlan története / Maria Dahvana Headley ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-590-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3423042]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2012.
Heyer, Georgette (1902-1974)
Devil's cub (magyar)
   Az Ördög kölyke : Alastair-trilógia 2. / Georgette Heyer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-596-9 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3422985]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2012.
Heyer, Georgette (1902-1974)
These old shades (magyar)
   Régi szép színek : Alastair-trilógia 1. / Georgette Heyer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-599-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3422980]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2012.
Hornby, Nick
High fidelity (magyar)
   Pop, csajok, satöbbi / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1998. - 283 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9470-1 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3428056]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2012.
Johnson, Maureen (1973-)
Suite Scarlett (magyar)
   A Scarlett lakosztály / Maureen Johnson ; [ford. Varsányi Anna]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 403, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-746-4 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3423035]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2012.
Kaddour, Hédi (1945-)
Waltenberg (magyar)
   Waltenberg / Hédi Kaddour ; [ford. Bárdos Miklós]. - Budapest : Göncöl, cop. 2012. - 637, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-72-8 fűzött : 2940,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3423703]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2012.
Kecskeméti Mária (1907-1959)
   Kecskeméti Mária összes művei magyarul, 1927-1959 / [... szerkesztője Esther Cohen]. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 432 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-18-5 kötött
Izrael - magyar irodalom - héber irodalom - vers - antológia
892.4-14(082)=945.11 *** 894.511-14(569.4)
[AN 3423890]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2012.
Kesey, Ken (1935-2001)
One flew over the cuckoo's nest (magyar)
   Száll a kakukk fészkére / Ken Kesey ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2012. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9453-4 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3426063]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2012.
King, Stephen (1947-)
Just after sunset (magyar)
   Napnyugta után : elbeszélések / Stephen King. - Budapest : Európa, 2012. - 466, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9517-3 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3426061]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2012.
Király Lajos (1947-)
   Hold és szél : másfél évezred kínai szerelmes és erotikus verseiből : válogatott versfordítások / Király Lajos. - [Budapest] : Biró, 2012. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-27-1 fűzött
kínai irodalom - erotikus irodalom - vers - antológia
895.1-14(082)=945.11 *** 895.1-993(082)=945.11
[AN 3422571]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2012.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Quicksilver (magyar)
   Az árnyak tükre : [a Tükör-trilógia második könyve] / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-252-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3425331]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2012.
   Latin szeretők. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 14.)
Tart.: Nem miattad, érted / Eilzabeth Oldfield ; [... ford. Molnár Zsuzsa]. Különös karnevál / Elizabeth Oldfield ; [... ford. G. Korda Edit]. Gyere El Corazónba! / Sandra Marton ; [... ford. Andai Ernőné]. - Egys. cím: Rendezvous in Rio ; His sleeping partner ; Master of El Corazon
ISBN 978-963-538-443-3 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9- RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3424527]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2012.
Leclaire, Day
Lone star seduction (magyar)
   Az olajbáró / Day Leclaire ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Gyámom a párom / Miranda Lee ; [... ford. Farkas Judit]. Tévedések végjátéka / Catherine George ; [... ford. Neményi Róza]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 2.)
Egys. cím: Lone star seduction. The guardian's forbidden mistress. The unexpected pregnancy
ISBN 978-963-538-479-2 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424490]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2012.
Lindsey, Johanna (1952-)
Prisoner of my desire (magyar)
   Foglyom vagy, szerelmem / Johanna Lindsey ; [ford. Gonda Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-575-4 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3423618]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2012.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Čistovik (magyar)
   Őrök világa / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-14-8 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3424784]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2012.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The instant enemy (magyar)
   Mindenki ellenség / Ross Macdonald ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 359 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Veszélyes ellenfél" címmel is
ISBN 978-963-07-9440-4 fűzött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3424908]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2012.
Martel, Yann
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2012. - 320, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9447-3 kötött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3427867]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2012.
Mather, Anne (1946-)
His forbidden passion (magyar)
   Családi titkok / Anne Mather ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Szellő szárnyán / Barbara McMahon ; [... ford. Szabó Júlia]. Szívem kikötője / Rebecca Winters ; [... ford. Erdélyi Margit]. Rendkívüli híradás / Gina Wilkins ; [... ford. Péter Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 302 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 52.)
Egys. cím: His forbidden passion. The daredevil tycoon. Doorstep twins. Breaking news
ISBN 978-963-538-438-9 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424505]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2012.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Bel-Ami (magyar)
   Bel Ami : a szépfiú / Guy de Maupassant ; [ford. Benedek Marcell]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-151-2 fűzött : 2699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3424960]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2012.
McAllister, Anne
The virgin's proposition (magyar)
   Egyetlen éjszakára / Anne McAllister ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 516.)
ISBN 978-963-538-447-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424289]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2012.
McMahon, Barbara
Accidentally the sheikh's wife (magyar)
   Az elcserélt menyasszony / Barbara McMahon ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 505.)
ISBN 978-963-538-448-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424496]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2012.
Meacham, Leila (1938-)
Roses (magyar)
   Rózsák / Leila Meacham ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 605 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-427-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3425101]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2012.
Metcalfe, Josie
Sheikh surgeon claims his bride (magyar)
   Csigaház a tengerparton / Josie Metcalfe ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 446.)
ISBN 978-963-538-441-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 305 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424545]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2012.
Mills, Kyle (1966-)
Robert Ludlum's The Ares decision (magyar)
   Árész-határozat / Robert Ludlum [nyomán írta] Kyle Mills ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 553 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-635-430-5 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3424810]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2012.
Morante, Elsa (1912-1985)
La storia (magyar)
   A történelem / Elsa Morante ; [ford. Zsámboki Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 791, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9472-5 kötött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3426462]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2012.
My treasury of fairytales (magyar)
   Legszebb tündérmeséim kincsestára. - Pécs : Alexandra, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-797-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3423973]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2012.
Nichols, Mary (1931-)
The summer house (magyar)
   Nyári lak / Mary Nichols ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2012]. - 436 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-400-7 kötött : 3800,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3425124]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2012.
Nordqvist, Sven (1946-)
Findus flyttar ut (magyar)
   Findusz elköltözik / írta és rajzolta Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2012]. - [25] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-643-423-6 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3424129]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2012.
Norweb, Jeanne K.
The forbidden door (magyar)
   A tiltott ajtó : A tiltott ajtó trilógia első könyve / Jeanne K. Norweb ; [ford. Gergely Zsuzsa] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5147-20-3 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3424888]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2012.
Oszajca, Wacław (1947-)
   Az öröm szenvedése : válogatott versek / Wacław Oszajca ; vál. és szerk. Zsille Gábor ; [ford. Kovács István és Zsille Gábor]. - Budapest : M. Napló, 2012. - 136, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9961-61-6 fűzött : 1680,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3424785]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2012.
Patterson, James (1947-)
Private games (magyar)
   Véres olimpia / James Patterson, Mark Sullivan ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 405 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-976-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3422432]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2012.
Pavanello, Roberto (1958-)
Streghe a mezzanotte (magyar)
   Éjféli boszorkányok / írta Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia] ; [graf. Laura Zuccotti]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 118, [9] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-297-795-9 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3423318]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2012.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il tesoro del cimitero (magyar)
   A temető kincse / írta Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia] ; [graf. Laura Zuccotti]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 118, [9] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-297-794-2 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3423353]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2012.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Gauguin (magyar)
   Gauguin élete / Henri Perruchot ; [ford. Keszthelyi Rezső és Lontay László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 397 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7157-7 fűzött : 1590,- Ft
Gauguin, Paul (1848-1903)
Franciaország - festőművész - francia irodalom - 19. század - századforduló - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 75(44)(092)Gauguin,_P.(0:82-31)
[AN 3424720]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2012.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Renoir (magyar)
   Renoir élete / Henri Perruchot ; [ford. Réz Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 343 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7096-9 fűzött : 1590,- Ft
Renoir, Auguste (1841-1919)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 75(44)(092)Renoir,_A.(0:82-31)
[AN 3424727]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2012.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The day of the storm (magyar)
   Tengeri szél / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-599-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3427887]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2012.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged thirty seven and three quarters (magyar)
   Egy kegyes kétbalkezes naplója / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István ill. - 8. utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - 166 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-41-3 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 3427975]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2012.
Quinn, Julia (1970-)
Ten things I love about you (magyar)
   Tíz dolog, amit szeretek magában : [Bevelstoke trilógia 3.] / Julia Quinn ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-584-6 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3422974]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2012.
Quinn, Julia (1970-)
What happens in London (magyar)
   Ami Londonban történt : [Bevelstoke trilógia 2.] / Julia Quinn ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-583-9 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3422969]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2012.
Quinn, Kate
Daughters of Rome (magyar)
   Róma lányai / Kate Quinn ; [ford. Vörös Bea]. - Budapest : General Press, [2012]. - 517 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-382-6 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3425145]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2012.
Rakús, Stanislav (1940-)
Telegram (magyar)
   Alkoholista történetek : novellák / Stanislav Rakús ; ford. Forgács Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2012. - 129, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-60-9 fűzött : 1575,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3424816]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2012.
Ross, James L.
Death in Budapest (magyar)
   Magyarországról szeretettel / John Boland ; [ford. Szász Gergely]. - Budapest : Fumax, 2012. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-41-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3425319]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2012.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-. - 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A végzet kardja / [ford. Szathmáry-Kellermann Viktória]. - 2012. - 312 p.
ISBN 978-963-08-3206-9 fűzött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3425309] MARC

ANSEL
UTF-89928 /2012.
Seton, Anya (1904?-1990)
The Winthrop woman (magyar)
   Elizabeth / Anya Seton ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2012]. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-407-6
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3414513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 371 p.
ISBN 978-963-643-409-0 kötött : 3500,- Ft
[AN 3425134] MARC

ANSEL
UTF-89929 /2012.
Stewart, Sean (1965-)
Yoda : dark rendezvous (magyar)
   Yoda : sötét találkozó : Klónok háborúja regény / Sean Stewart ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 334 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-245-7 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3424804]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2012.
Stilton, Geronimo
I difensori di Muskrat City (magyar)
   Cin City veszélyben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 187 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 1.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-931-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3422539]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2012.
Stilton, Geronimo
Il segreto del coraggio (magyar)
   A bátorság titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2011. - 291, [85] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-477-6 kötött
olasz irodalom - gyermekkönyv - mese - foglalkoztatókönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3427363]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2012.
Stilton, Tea
Grosso guaio a New York (magyar)
   Nagy zűr New Yorkban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 178, [40] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-744-7 kötött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3427303]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2012.
Stilton, Tea
Mistero a Parigi (magyar)
   Rejtély Párizsban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 171, [53] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-132-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3427245]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2012.
Stilton, Tea
Il vascello fantasma (magyar)
   A legdrágább kincs / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 235, [20] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-404-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3427301]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2012.
Svěrák, Zdeněk (1936-)
Povídky (magyar)
   A csaló : elbeszélések / Zdeněk Svěrák ; ford. Forgács Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2012. - 169, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9961-62-3 fűzött : 2000,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3424783]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2012.
   Trau dich was! / [red. Ilona Putnoky-Rockenstein, Emese Tasnádi] ; [Hrsg.:] Valeria-Koch-Bildungszentrum. - [Pécs] : Valeria-Koch-Bildungszentrum, 2011. - 115, [17] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Fűzött
Magyarország - német irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - antológia
830-822(02.053.2)(439) *** 379.825-053.2
[AN 3424805]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2012.
Vincent, Rachel (1978-)
My soul to take (magyar)
   Lélektolvajok : sikoltók / Rachel Vincent ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5235-08-5 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3425360]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2012.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Mother night (magyar, angol)
   Éj anyánk = Mother night / Kurt Vonnegut ; [ford. Békés András] ; [a versbetéteket ford. Tótfalusi István]. - 4. kétnyelvű kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 199, 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-253-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3423803]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2012.
Williams, Cathy
Hired for the boss's bedroom (magyar)
   A sárkányszelídítő / Cathy Williams ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 515.)
ISBN 978-963-538-446-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 12,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3424281]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9940 /2012.
Angyal Pál
   Tündér Ilona vára : magyarok a Kaukázus előterében a nyolcadik század első felében / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2012. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4303-4 fűzött
magyar irodalom - magyar őstörténet - regény
894.511-31 *** 930.8(=945.11)(0:82-31)
[AN 3422875]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2012.
Arany János (1817-1882)
   Hermina / Arany János. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-10-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3422848]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2012.
Baksa Brigitta
   A karácsonyi asztal meséi / Baksa Brigitta ; [ill. ... Kurdi István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Színes mesék
ISBN 978-963-19-6962-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3425571]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2012.
Balby Nat
   Hun [elektronikus dok.] / Balby Nat. - Szöveg (epub : 410 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3428276]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2012.
Baráth Marica
   Bemosolyogsz ablakomon : versek / Baráth Marica ; [Simon M. Veronika grafikáival] ; [kiad. a Batsányi Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Batsányi Cserhát Művész Kör, 2012. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-39-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422607]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2012.
Bene Zoltán (1973-)
   A méltányolás ideje : tanulmányok, kritikák, recenziók / Bene Zoltán ; [kiad. az Areión Kulturális Közhasznú Egyesület]. - Szeged : Areión, 2012. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4049-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalmi élet - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"16/18"
[AN 3423051]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   A bölcs királyfi : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2012]. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-596-021-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3426484]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   A grófkisasszony : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2012]. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-596-012-3)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3426610]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   János diák : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2012]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-91-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3426599]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kínai császár leánya : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2012]. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-596-019-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3426601]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mátyás király és a huszár : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2012]. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-596-020-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3426597]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2012.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Kőbányai mese-kifestő / írta Bódai-Soós Judit ; rajz. Kun Éva ; [kiad. a ... Széchenyi István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola]. - Budapest : Széchenyi I. Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., [2011]. - [32] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1317-4 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3422693]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2012.
Bóka Jenő
   Az élet Magyarországon.. / Bóka Jenő. - [Budapest] : Valós Mérleg Kft., 2012-. - 24 cm
magyar irodalom - pamflet
894.511-92
[AN 3424757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2012. - 167 p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-4420-8 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3424764] MARC

ANSEL
UTF-89953 /2012.
Csatlós Melinda
   Egy tucat bakonyi betyármese / Csatlós Melinda ; rajz. Varga Tamás. - [Bakonyjákó] : Magánkiad., cop. 2012. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4131-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3423148]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2012.
Cselenyák Imre (1957-)
A legionárius (új kiadása)
   A légionárius szerelme : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - 2. jav. kiad. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2012]. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-13-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3425214]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2012.
Cselenyák Imre (1957-)
   Tajgetosz kegyeltje : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - 2. kiad. - [Nagykovácsi] : Zen K., cop. 2011. - 214, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-12-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3426059]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2012.
Dallos Sándor (1901-1964)
   Aranyecset : életrajzi regény / Dallos Sándor. - 5. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 541 p. ; 21 cm. - (Festői sorsok)
ISBN 978-963-9492-55-4 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3427177]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2012.
Dallos Sándor (1901-1964)
   A nap szerelmese : életrajzi regény / Dallos Sándor. - 5. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 500 p. ; 21 cm. - (Festői sorsok)
ISBN 978-963-9492-54-7 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3427115]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2012.
   Éjszaka fényei : novellák 12 szerző tollából / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 127 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4457-4)
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3423129]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2012.
Eötvös József (1813-1871)
   A molnárleány / Eötvös József. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-08-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3422844]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2012.
Fáy András (1786-1864)
   A vér / Fáy András. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88864-5-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3423100]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2012.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi : egy eredeti magyar rege négy levonásban / Fazekas István. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-02-8 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3423083]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2012.
   Fények üzenete : a Szépirodalmi és Művészeti Értékeket Pártolók Szépítők Egyesülete Ózdon és Térségében antológiája : [ózdi antológia IV.] / [kiad. alá rend. Jacsó Éva]. - Ózd : Szép Szó Egyes., 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3401-8 fűzött
Ózd - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Ózd)
[AN 3425056]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2012.
Ferdinandy György (1935-)
   Pók a víz alatt : novellák / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2012. - 299, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9961-57-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3424464]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2012.
Fodor Géza (1950-)
   Angyalok kezéből kihulló tájon : válogatott versek / Fodor Géza. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2011. - 119 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 213.)
ISBN 978-963-9814-45-5 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3422897]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2012.
Gabányi János (1871-1934)
   Töviskoszorú / Olysói és Héthársi Gabányi János. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88864-8-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3423111]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2012.
Gál Zoltán (1948-)
   ...ha ünnepel a szív.. : nemzeti, társadalmi, egyházi, iskolai, családi ünnepek, hagyományőrző napok köszöntői, versei, ünnepi gondolatai, megemlékezései / [Gál Zoltán, Dérer Zsolt, Székely Dénes] ; [Deák Edit szerk.]. - Ózd ; [Budapest] : Biró, 2012. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5102-28-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3422659]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2012.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Hullámzás / Gyimóthy Gábor. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-16-5 fűzött
Svájc - magyar irodalom - memoár
894.511-94(494)
[AN 3422849]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2012.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Rímbeszedett elmélkedés / Gyimóthy Gábor. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-00-4 fűzött
Svájc - magyar irodalom - vers
894.511-14(494)
[AN 3423138]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2012.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Versek és gondolatok / Gyimóthy Gábor. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
A szerző "Beszéljünk tudatosan" c. előadásával
ISBN 978-963-88864-9-1 fűzött
magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvművelés - vers
894.511-14 *** 809.451.1-06
[AN 3423154]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2012.
Hauser Tamás
   Végtelen történet : életeken át / Hauser Tamás. - [Szentlőrinc] : [Hauser T.], cop. 2012. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4411-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3423106]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2012.
Havas Henrik (1949-)
   A sztár, a lúzer, és aki az anyját kereste [elektronikus dok.] : Molnár Anikó története / Havas Henrik. - Szöveg (epub : 507 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Molnár Anikó (1975-)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3428111]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2012.
Hefelle Krisztina, M.
   Grimoire : árnyak könyve : a szűz, a királynő és a boszorkány legendája / M. Hefelle Krisztina. - [Budapest] : [Chrisco Kft.], cop. 2012. - 318 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4106-1 kötött
ezoterika - magyar irodalom - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3423077]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2012.
Heiling-Koltai Bea (1973-)
   Kaméleon-sors / Heiling Bea. - [Budapest] : Publio, cop. 2012. - 272 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5236-92-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3423173]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2012.
Herczeg Alexandra (1984-)
   Mesebeli világ / Herczeg Alexandra. - [Pécs] : [Herczeg A.], cop. 2012. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4357-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3423118]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2012.
Horváth Ilona, Cs
   Tűzpiros magány / Cs. Horváth Ilona. - [Pécs] : [Cs. Horváth I.], 2012. - 149 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4017-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3424499]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2012.
Huber Andrásné Gyuriczki Anna (1934-)
   Fejezetek apám és Tokod életéből, 1901-1953 / Huber Andrásné Gyuriczki Anna ; [kiad. a Tokodi Faluközösségi Egyesület]. - [Tokod] : Tokodi Faluközösségi Egyes., 2012. - 372 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4382-9 fűzött
Tokod - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Tokod(0:82-94)
[AN 3424193]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2012.
Jósika Miklós (1794-1865)
   A Mikola-ház / Jósika Miklós. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-05-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3422832]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2012.
Kádár Anna
   Kavicsok / Kádár Anna. - [Miskolc] : [Kádár T.-né], cop. 2012. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4295-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422308]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2012.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Két boldog / Kemény Zsigmond. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2012. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-09-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3422845]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2012.
Kesztyűsné Balogh Margit (1893-19??)
   A koldus fiú : a dicséretiró aranyszáju Nagy István története / Kesztyüsné Balogh Margit. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-03-5 fűzött
Nagy István (1770-1831)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3422851]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2012.
Kirsch Ákos
   A Zeusz-rejtély / Kirsch Ákos. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-23-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3423697]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2012.
Klenczné Földi Irén
   Konty : ["nyug"-díjas mese, nemcsak nyugdíjasoknak] / Klenczné Földi Irén. - [Pécs] : Szerző, 2012. - 284 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4078-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3424447]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2012.
Klenk Zsolt
   Kövek : képes verseskönyv / Klenk Zsolt. - Kecskemét : [Klenk Zs.], 2012. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4571-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3423980]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2012.
Kökény Éva
   Szívhang / Kökény Éva ; [ill. ... B. Jánosi Gyöngyi]. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2012. - 131, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4213-6 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3422560]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2012.
Kollár Julianna (1946-)
   Óriáskerék : novelláskötet / Kollár Julianna. - [Budapest] : [Csepelláné Boda J.], cop. 2012. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3701-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3423114]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2012.
Kovács Gabriella
   Szívek harca, szívem harca / Kovács Gabriella. - [Budapest] : [Kovács G.], cop. 2012. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4161-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3423122]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2012.
Krug Lajos (1898-1945?)
   Rónavíz .. : Missuray-Krúg Lajos újabb költeményei / [... szerk. Győri István, Kiss Csaba]. - 2. kiad. - Sopron : NYME K., 2012. - 58 p. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-334-048-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3424253]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2012.
Kühne László (1906-1996)
   Pantheon / Kühne László ; [... szerk. Kühne Katalin]. - Miskolc : Könyvműhely K., 2011. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4374-4 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - válogatott művek - emlékbeszéd
894.511-821 *** 943.9(042.5)
[AN 3422379]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2012.
Lakatos Szabolcs
   Száraz tónak nedves partján / Lakatos Szabolcs ; [ill. Kovács Viktor]. - Budapest : [Lakatos Sz.], 2012. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4146-7 fűzött
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-7
[AN 3422896]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2012.
Latimer Tamás
   Egy éjszaka kottalapjai : 311 vers múltról és jelenről / Latimer Tamás. - [Dad] : [Magyaróvári J. T.], [2012]. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4457-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422406]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2012.
Lengyel János (1973-)
   Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története / Lengyel János ; [... ill. Kiss Judit]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 172 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 218.)
ISBN 978-963-9814-49-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3422907]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   A felakasztott indián szigetén : Bob McKinley története / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2012. - 385 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-615-5054-52-5 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3428060]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2012.
Melocco Péter
   Vak ember visszanéz / Melocco Péter ; [kiad. a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület]. - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2012. - 451 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5026-14-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3424828]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2012.
   Minden nap ok / [ill. Bihari Beatrix Renáta]. - Zámoly : Vaoobook K., 2012. - 193, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Jelen-lét antológiák, ISSN 2063-6075)
ISBN 978-963-08-4334-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3423071]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Iparművészet / Móra Ferenc. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88864-7-7 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés - anekdota
894.511-94 *** 894.511-32 *** 894.511-36
[AN 3423119]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2012.
Nagy Erzsébet (1946-)
   A szeretet románca / Nagy Erzsébet ; [kiad. a Batsányi Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Batsányi Cserhát Művész Kör, 2012. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-37-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422620]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2012.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Túl a fényeken : a Messze még az alkonyat című versesregény-trilógia harmadik része / Nagy Zoltán Mihály. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 171 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 217.)
ISBN 978-963-9814-48-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - verses regény
894.511-13(477.87)
[AN 3422902]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2012.
   A nagyhatalmú sündisznócska : nagy mesemondók legszebb történetei / [szerk. Bacskai Csaba] ; [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 95 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-426-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3424845]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2012.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hogyan neveljünk? / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 185, [4] p. : ill. ; 21 cm
A "Hogyan neveljük...?" és a "No, és hogyan neveljük...?" c. könyvek átd., új kiadása
ISBN 978-963-11-9295-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3426467]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2012.
Papp Árpád (1937-2010)
   Visszatérés : összes versek = Zavrʺŝane : pʺlno lirično izdanie / Papp Árpád ; összeáll. és ... ford. Gencso Hrisztozov ; [ill. Szabó Tibor]. - [Budapest] : Hollósy Galéria, cop. 2012. - 114, 124 p. : ill. ; 21 cm. - ("Versek és képek", ISSN 1587-1290 ; 4.)
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-88182-1-8 fűzött
Papp Árpád (1937-2010)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=867 *** 894.511(092)Papp_Á.
[AN 3422859]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2012.
Papp Irén (1929-)
   A válogatós királylány : mesék, versek / Papp Irén. - [Budapest] : Biró, 2012. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-29-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3422584]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2012.
Pecsuvácz Dávid
   Meztelen költészet : versek / Pecsuvácz Dávid. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 45 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-51-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422310]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2012.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A nagyapa / Petőfi Sándor. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88864-6-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3423094]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2012.
Réthy László (1851-1914)
   Versek / Lőwy Árpád. - Pécs : M. Szépmíves Céh, 2011. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5128-01-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3423103]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2012.
Rupáner-Gallé Margó
   Lányok a kastélyból / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-76-6 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3424058]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2012.
   Ruri versek. - [Budapest] : [Aulenbach J.], [2012]-. - 23 cm
Az 5. és 6. r. alcíme: versben elbeszélve
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3426805]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2012]. - 91 p.
ISBN 978-963-08-3332-5 fűzött
[AN 3422867] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2012]. - 112 p.
ISBN 978-963-08-3829-0 fűzött
[AN 3422869] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - [2012]. - 99 p.
ISBN 978-963-08-3333-2 fűzött
[AN 3422870] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r. - [2012]. - 96 p.
ISBN 978-963-08-3830-6 fűzött
[AN 3422879] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r. - [2012]. - 100 p.
ISBN 978-963-08-3832-0 fűzött
[AN 3422886] MARC

ANSEL
UTF-810007 /2012.
Sándor Anikó
   Pillangó a vállamon : a Buenos Aires-i kaland / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2012. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-10-8 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3425117]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2012.
Sánta István (1927-2011)
   Ilyenek voltunk : Sánta István visszaemlékezése / főszerk. Ivanics Gábor ; kiad. a Jásztelkiek Baráti Köre. - Jásztelek : Jásztelkiek Baráti Köre, 2012. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4193-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3424029]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2012.
Scott, Tara
   Melyik élet? [elektronikus dok.] ; Pusztító szerelem : két kisregény / Tara Scott. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106301. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-38-3
magyar irodalom - kisregény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-312.5
[AN 3428075]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2012.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életvirágunk szirmai / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2009-. - 21 cm. - (Szép és jó)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2915818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A művészet berkeiben. - 2012. - 264 p. : ill.
ISBN 978-963-88715-9-6 fűzött
Pécs - hétköznapi élet - memoár
929(439-2Pécs)(0:82-94)
[AN 3422468] MARC

ANSEL
UTF-810011 /2012.
Szász Ágnes
   Barangolások a [szív] országában : igaz történetek gyerekeknek / Szász Ágnes ; rajz. Dávid Orsolya. - Veszprém : Élj Inkább Alapítvány, 2012. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
A főcímben a "szív" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-963-89123-5-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3424041]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2012.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Röppenések / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Szentpéterszegi R., 2012. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4270-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422548]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2012.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Világunk / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Szentpéterszegi R., 2012. - 132, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4145-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422565]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2012.
Tóth Zita Emese
   Palinta : válogatás 2008-2012 verseiből / Tóth Zita Emese. - [Debrecen] : Ser-Müller K., [2012]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4325-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3423108]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2012.
Tótisz András (1950-)
   Öld meg puszta kézzel / T. O. Teas. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-485-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3427878]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2012.
Varga Rudolf (1950-)
   Fénybarázdák : szülőföld, barátság / Varga Rudolf. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2012. - 173, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89457-1-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3422357]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2012.
Varga Rudolf (1950-)
   Vice versa : Varga Rudolf fordítások. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2012. - 162, [6] p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német, angol, francia és eszperantó nyelven
ISBN 978-963-89457-2-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - újgörög irodalom - válogatott művek - vers - antológia - fordítás
894.511-821=00 *** 877.4-14(082)=945.11
[AN 3422343]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2012.
Vidra Szabó Ferenc (1948-)
   Árnyéklovag / Vidra Szabó Ferenc. - Budapest : Queer K., 2012. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89563-1-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3423619]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2012.
Vona Erzsébet Cecília
   Ha újra kezdhetném [elektronikus dok.] / Vona Erzsébet Cecília. - Szöveg (prc : 418 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106327. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3428295]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2012.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Útravaló Vörösmarty Mihály verseiből / [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra K., [2012]. - 63 p. : ill. ; 10 cm
Borítócím: Vörösmarty
ISBN 978-963-7720-46-8 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3425338]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2012.
Vozákné Rauf Katalin
   Kati szívcseppei : versek / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozák J.-né], cop. 2012. - 85 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4339-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3422424]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2012.
Weinrauch Katalin (1944-)
   Kunkorodó kutyahang : versek, mesék iskolásoknak / Weinrauch Katalin ; [... ill. Veres Ágota]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 214.)
ISBN 978-963-9814-50-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(477.87)(02.053.2) *** 894.511-34(477.87)(02.053.2)
[AN 3422899]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2012.
Zalán Tibor (1954-)
   Királylányok könyve / Zalán Tibor ; ill. Keszeg Ágnes. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2012. - 139, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-00-5 kötött : 3480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3426586]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2012.
Zámbó László (1944-)
   Ráncok : versek / [... szerző Zámbó László]. - Jánoshalma : Szerző, 2012. - 120 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89325-8-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3424184]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2012.
Zámbó László (1944-)
   Szócsipkék : versek / [... szerző Zámbó H. László]. - Jánoshalma : Szerző, 2012. - 120 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89325-4-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3424182]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10026 /2012.
Berényi Nagy Péter
   Húzz, húzz engemet.. : magyar népi mondókák / Berényi Nagy Péter rajz. - [Budapest] : Santos, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5135-08-8 kötött : 620,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3423662]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2012.
Fecske Csaba (1948-)
   Erdőben / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Kedvenc állatok)
ISBN 978-615-5176-41-8 kötött : 490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422721]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2012.
Fecske Csaba (1948-)
   Tanyán / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Kedvenc állatok)
ISBN 978-615-5176-43-2 kötött : 490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422725]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2012.
Fecske Csaba (1948-)
   Vadonban / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Kedvenc állatok)
ISBN 978-615-5176-42-5 kötött : 490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3422704]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2012.
Juhász Magda
   A teknős és a nyúl / La Fontaine meséje alapján írta Juhász Magda ; rajz. Kecskés Anna. - [Budapest] : Santos, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5135-04-0 kötött : 620,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3423666]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-78-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3424912]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2012.
Steffensmeier, Alexander (1977-)
Lieselotte macht Urlaub (magyar)
   Liza nyaral / Alexander Steffensmeier ; [ford. Mészáros Csaba Miklós]. - Budapest : General Press, [2012]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-643-422-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3424134]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2012.
Thompson, Emma (1959-)
The further tale of Peter rabbit (magyar)
   Nyúl Péter további kalandjai / írta Emma Thompson ; ill. Eleanor Taylor ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-405-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3424261]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10034 /2012.
   Az olvasás pártfogója : írások Nemes Erzsébet tiszteletére / [szerk. Fülöp Ágnes, Lencsés Ákos, Rózsa Dávid] ; [közread. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete]. - Budapest : MKE, 2012. - 163 p. ; 25 cm
Nemes Erzsébet műveinek bibliográfiája: p. 154-162.
ISBN 978-963-89260-1-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv - személyi bibliográfia
082 *** 012Nemes_E.
[AN 3422911]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2012.
Stilton, Geronimo
Il primo samurai (magyar)
   Az első szamuráj / Geronimo Stilton ; [rajzok Ennio Bufi ... és Mirka Andolfo] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Kistarcsa] : Cartaphilus, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mulatságos történetek képregényben)
ISBN 978-963-266-271-8 kötött : 1900,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3424789]
MARC

ANSEL
UTF-8